Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Smouchtchynska I. Stylistique des figures: les tropes [Книга] : manuel / Irina Smouchtchynska ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 206c. – ISBN 978-966-439-095-5
2.
The Holodomor 1932-1933. Genocide Against the Ukrainian people [Книга] / Ukrainian institute of national memory ; authors: D. Hetman, I. Yukhnovskiy ; on exhibition worked: V. Verstiuk, O. Ivankiv, M. Klymenko. – Kiev : Olena Teliha Publishers, 2008. – 48c.
3.
Безносюк О.О. Актуальні аспекти євроатлантичної інтеграції України: кредитно-модульна система навчання [Книга] : навч. посібник / О.О. Безносюк ; Військ. ін-т КНУ ім. Тараса Шевченка. – Вид. 2-е, допов. – Київ : Інфодрук, 2008. – 253 с.
4.
Туркевич В. Америка відкрита знову [Книга] = America: discovered anew : практикум з англійської мови, країнознавства та туризму / Валентина Туркевич, Анатолій Кадук, Борис Афанасьєв ; Мін-во культури і туризму України ; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : ДАКККіМ, 2008. – 212с. – ISBN 978-966-452-009-3
5.
Отенко І.П. Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства [Книга] : наукове видання / Отенко І.П., Мелярець Л.М., Іващенко Г.А. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 348с. – ISBN 966-676-219-6
6.
Глушенкова Е.В. Английский язык для студентов экономических специальностей [Книга] : учебник / Е.В. Глушенкова, Е.Н. Комарова. – Москва : Астрель; АСТ, 2003. – 352с. – ISBN 5-17-012069-9
7.
Англо-русский словарь. Русско-английский словарь [Книга] = English-russian dictionary. russian-english dictionary : 33 000 слов + грамматическй словарь. – 9-е изд., стер. – Москва ; Минск : Локид-Пресс ; Современное слово, 2005. – 640 с. – ISBN 5-320-00374-9
8.
Брандштеттер Р. Біблійне коло [Книга] / Роман Брандштеттер ; пер. з польської Н. Попач. – Київ : Кайрос, 2003. – 200 с. – ISBN 966-7562-02-6
9.
Кумаритова А.А. Благотворительные организации: гражданско-правовое положение [Книга] / А.А. Кумаритова ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва : Контракт, 2008. – 144с. – ISBN 978-5-98209-053-9
10.
Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для України [Книга] : монографія / Рада національної безпеки і оборони України ; Національний ін-т проблем міжнародної безпеки ; відп. ред. Б.О. Парахонський. – Київ : Фоліант, 2008. – 591 с. – ISBN 978-966-8474-61-3
11.
Мойсеєнко В.С. Боги, потопи і люди (ілюстрована історія біблійного Чорноморського потопу) [Книга] / Валентин Мойсеєнко. – Київ : Богдана, 2008. – 92 с. – ISBN 978-966-425-000-6
12.
Семенюк Г.Ф. Версифікація: Теорія і практика віршування [Книга] : підручник / Г.Ф. Семенюк, А. Б. Гуляк, О. Є. Бондарева ; КНУТШ. – 2-е вид., випр. і допов. – Київ : Київський університет, 2008. – 304 с. – ISBN 978-966-439-082-5
13.
Матвєєв Г.К. Вибране [Книга] / Г.К. Матвєєв. – Київ : Україна, 2008. – 600с. – ISBN 978-966-524-314-4
14.
Саліхова О. Високі технології: дефініція та оцінка [Книга] / Олена Саліхова ; НАНУ ; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва ; Мін-во промислової політики України ; ДП Державн. ін-т комплексних техніко-економічних досліджень. – Київ, 2008. – 290с. – ISBN 978-966-2142-36-5
15.
Гаврилів О.С. Від 1944 - до 1949 [Книга] : навчальний посібник на тему написання дипломної роботи з української філології (Столярчук Віри Микитівни) / Гаврилів О.С. ; Львівський державний ун-т ім. І. Франка, філологічний фак-т. – Львів : Сорока С.В., 2008. – 84с. – ISBN 978-966-8460-59-3
16.
Міхно О.Г. Військова топографія [Книга] : підручник / О.Г. Міхно, С.Г. Шмаль ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 384 с. – ISBN 978-966-439-119-8
17.
Воєнні аспекти міжнародного права [Книга] : навч. посібник / В.П. Базов, В.Г. Безбах, В.П. Замічковський, М.І. Карпенко, М.Г. та ін. Кром; Базов В.П., Безбах В.Г., Замічковський В.П., Карпенко М.І., Кром М.Г. та ін. ; Мін-во оборони України ; за заг. ред. В.Б. Толубка. – Вид. 2-ге, доопрацьоване. – Київ : Азимут-Україна, 2004. – 240 с. – ISBN 966-8405-08-0
18.
Вплив харчових добавок із різним механізмом дії на структурно-функціональний стан шлунку [Книга] : монографія. – Київ : Київський університет, 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-439-062-7
19.
Крехівський О.В. Входження підприємства в ринок [Книга] : методичний посібник для промислових підприємств / Крехівський О.В. ; Мін-во промислової політики України ; Державне підприємство "Державний інститут комплексних техніко-економічних досліджень". – Київ : Фенікс, 2008. – 80с. – ISBN 978-966-651-534-9
20.
Голодомор 1932-1933 років. Геноцид українського народу [Книга] / Український ін-т національної пам"яті ; автори виставки : Д. Гетьман, І. Юхновський ; над створенням працювали : В. Верстюк, О. Іванків, М. Клименко та ін. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – 48с.
21.
Гуманітарна педагогічна парадигма вищої освіти [Книга] : монографія / Г. Онкович, В. Андрущенко, В. Луговий, М. Михальченко, В. та ін. Ткаченко; Г. Онкович, В. Андрущенко, В. Луговий, М. Михальченко, В. Ткаченко та ін. ; Академія педагогічних наук України ; Ін-т вищої освіти, відділ теорії і методології гуманітаної освіти ; редкол. : В. Кремень та ін. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 333с. – ISBN 978-966-644-065-8
22.
Динаміка зростання та ризики Нестабільності економіки України в 2008 році [Книга] / Жаліло Я.А., Покришка Д.С., Шкадюк В.Б., Молдован О.О., Пищуліна О.М., Лавриненко С.І., та ін. ; Національний ін-т стратегічних досліджень ; [ за заг. ред. Воротіна В.Є. ]. – Київ : НІСД, 2008. – 108с. – ISBN 966-95383-0-0
23.
Довідник з міжнародно-правових актів щодо засад демократії і прав людини [Книга]. – Київ : ДІЯ, 2001. – 344 с. – ISBN 966-7665-37-2
24.
Максимів Н. Експедиція понад смертю [Книга] = Expedition: beyond death / Надія Максимів. – Львів : Сполом, 2008. – 120с. – ISBN 978-966-665-538-0
25.
Зарубіжна література [Книга] : матеріали до вивчення літератур Сходу: тексти, літературно-наукові статті: Хрестоматія. – 2-е вид., перероб. та допов. – Київ : Київський університет, 2007. – 816 с. – ISBN 966-594-987-Х
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex