Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Савченко А.А. Багатоканальні оптоелектронні сенсорні системи на ефектах розповсюдження неоднорідної хвилі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.20 - оптоелектронні системи / Савченко А.А. ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ. – Київ, 2009
2.
Сотула Ж.В. Вдосконалення п"єзокерамічних трансформаторів для датчиків механічних величин [Автореферат] : Автореф. дис. ....канд технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Сотула Ж.В. ; Черкаський держ.технологічний університет. – Черкаси, 2009
3.
Літошенко Т.Є. Взаємодія радіально обмежених модульованих елекронних пучків з неоднорідною плазмою [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз. -мат. наук : 01.04.08 / Літошенко Т.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
4.
Дмитренко О.Л. Директивні мовленнєві акти в публіцистичному дискурсі [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Дмитренко О.Л. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009
5.
Кузьменко Т.Г. Духовна культура Українських Січових стрільців в контексті національно-культурного руху [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Кузьменко Т.Г. ; Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ, 2009
6.
Снитюк В.Є. Еволюційні технології прийняття рішень в умовах невизначеності [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.13.06 - Інформаційні технології / Снитюк В.Є. ; НАНУ; Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2009
7.
Бутко О.В. Екологічна безпека геологічного середовища у зв"язку із розвитком зсувних процесів (на прикладі Харківської області) [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. технічних наук. Спец. 21.06.01 - екологічна безпека / Бутко О.В. ; Державне екологічна академія післядипломної освіти та управління. – Київ, 2009
8.
Павлова О.Ю. Естетичний досвід як онтологічна проблема [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора філософських наук. Спец. 09.00.08 - естетика / Павлова О.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009
9.
Воропай М.В. Етнокультура українців Північно-Східної Слобожанщини в другій половині 20 на початку 21 століть [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Воропай М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
10.
Катигробова О.В. Інституціоналізація інноваційного розвитку в умовах ринкової трансформації [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Катигробова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
11.
Лещинська О.Л. Інтелектуальні методи синтезу семантичних моделей програм [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту / Лещинська О.Л. ; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009
12.
Олійник А.О. Інформаційна технологія структурно-параметричної ідентифікації систем ГТД на основі адаптивних багатокомпонентних моделей [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олійник А.О. ; Мін-во освіти і науки України ; Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського " Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2009
13.
Іванюк В.А. Комп"ютерне моделювання динамічних об"єктів на основі ланцюгово-дробової апроксимації складних передаточних функцій [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Іванюк В.А. ; Черкаський держ. технологічний університет. – Черкаси, 2009
14.
Андрющенко І.О. Концептуалізація етнічної традиції (на матеріалі культури кримських болгар) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Андрющенко І.О. ; Таврійський національний ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2009
15.
Віннічук А.П. Концепція героїчного минулого України та способи її художнього втілення в романній прозі другої половини 20 століття ( М.Сиротюк, В. Кулаковський, М. Глухенький) [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Віннічук А.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
16.
Чорна Н.В. Лінгвостилістичні особливості іспаномовного художнього дискурсу постмодерну (на матеріалі сучасних латиноамериканських новел) [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Чорна Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
17.
Малачівський П.С. Математичне моделювання функціональних залежностей фізичних величин із використанням неперервних і гладких мінімаксних сплайн-наближень [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювалні методи / Малачівський П.С. ; Мін-во освіти і науки України ; Національний університет " Львівська політехніка". – Львів, 2009
18.
Коток В.А. Метод прискореного імпульсного розряду для оцінки Ni(OH)2 як електродного матеріалу лужних акумуляторів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.17.03 - технічна електрохімія / Коток В.А. ; ДВНЗ " Український держ. хіміко-технологічний університет". – Дніпропетровськ, 2009
19.
Дзюба В.Г. Методи та засоби для розв"язку прикладних задач комп"ютерного аналізу зображень [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Дзюба В.Г. ; Національний технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009
20.
Растгу Садег Методи та засоби підвищення ефективності обчислень у кластерних системах з мультиядерною архітектурою [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Растгу Садег ; Національний технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009
21.
Токар Л.О. Методика аналізу та забезпечення електромагнітної сумісності в задачах конверсії ресурсу радіочастотного спектру [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Токар Л.О. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009
22.
Терентьєв О.М. Моделі і методи побудови та аналізу байєсівських мереж для інтелектуального аналізу даних [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - Інтелектуальні технології / Терентьєв О.М. ; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009
23.
Петрусенко В.П. Моделювання міграції радіонуклідів у типових схилових та гірських екосистемах України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 26.06.01 - екологічна безпека / Петрусенко В.П.; Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління мінприроди України. – Київ, 2009
24.
Циганюк А.В. Науково-методичні основи аналізу та прогнозування структурних зрушень за основними агрегатами ВВП на стадії виробництва [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Циганюк А.В. ; Науково-дослідний економічний інститут міністерства економіки України. – Київ, 2009
25.
Жалніна І.О. Науково-методичні основи державного регулювання стратегічно важливих підприємств [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Жалніна І.О. ; Науково-дослідний економічний інститут мін-ва економіки України. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex