Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Пласконь А.С. 3-формілхромони в реакціях рециклізації з бінуклеофілами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.03 - органічна хімія / Пласконь А.С. – Київ, 2009
2.
Смуток Л.В. Адміністративний, господарський та етноконфесійний розвиток Нового Самбора у 15-18 ст. [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01-історія України / Смуток Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2008
3.
Кьопке В.А. Аксіологічна проблематика в філософсько-релігійних концепціях німецьких мислителів 20 ст. [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Кьопке В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008
4.
Матюша В.І. Асиметрія в українських перекладах сучасної англомовної драми [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук:10.02.16 - перекладознавство / Матюша В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008
5.
Торгало Є.О. Біохімічні механізми дії кварцетину за умов експериментального геморагічного інсульту [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Торгало Є.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008
6.
Пенкова Л.В. Біядерні комплекси 3d - металів з піразолатними лігандами у моделюванні гідролітичних металоферментів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Пенкова Л.В. – Київ, 2008
7.
Булах О.В. Вдосконалення технології підготовки та збагачення окислених залізистих кварцитів із застосуванням бішофіту [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.15.08 - збагачення корисних копалин / Булах О.В. ; Мін-во освіти і науки України. Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2008
8.
Калачова О.М. Визначення слідчим процесуального статусу осіб, що беруть участь у досудовому провадженні [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Калачова О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008
9.
Сепідех Парчамі Газає Мехді Вплив антидіуретичного гормону нв жовчоутворювальную функцію печінки [Автореферат] : Автореф. ... дис. канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Сепідех Парчамі Газає Мехді ; КНУТШ. – Київ, 2009
10.
Струтинська В.М. Вплив змін клімату на термічний та льодовий режим річок басейну Дніпра (в межах України) з другої половини 20 ст. [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Струтинська В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008
11.
Гаврюшенко Д.А. Вплив обмеженості системи та радіаційного опромінення на властивості рідин і рідинних систем [Автореферат] : Автореф. дис.... доктора фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика / Гаврюшенко Д.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008
12.
Філь В.М. Вплив оздоровлювального напою "Трускавецька кришталева з алое" на фізіолого-біохімічний статус організму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Філь В.М.; Віталій Михайлович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008
13.
Зелінський С.О. Вплив тиску та температури на термодинамічні властивості розчинів гліцерин-вода [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика / Зелінський С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008
14.
Бондаренко Е.Л. Геоінформаційне еколого-географічне картографування : теорія і практика досліджень [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня докт. географічн. наук : спец. 11.00.12 - Географічна картографія / Бондаренко Едуард Леонідович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008
15.
Сергієнко О.І. Геомеханічне обгрунтування параметрів обвалення важкокерованої покрівлі в лавах пологих пластів Донбасу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.15.02 - Підземна розробка родовищ корисних копалин / Сергієнко О.І. ; НАНУ. Ін-т фізики гірничих процесів. – Донецьк, 2009
16.
Матвійчук А.В. Громадські організації як чинник становлення громадянського суспільства [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.02 - політичні інститути та процеси / Матвійчук А.В.; КНУТШ. – Київ, 2008
17.
Сироїд І.В. Громадсько-політична діяльність Олеся Гончара [Автореферат] : Атореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Сироїд І.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
18.
Немчанінова Т.М. Групи з обмеженнями на комутант [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06. - Алгебра і теорія чисел / Немчанінова Тетяна Миколаївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008
19.
Василенко А.В. Державне регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.08 - гроші,фінанси і кредит / Василенко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
20.
Пирога С.А. Динаміка гратки, дефекти, фазові рівноваги трансляційно-регулярних шаруватих систем [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора фіз.-мат. наук. Спец. 04.07. - фізика твердого тіла / Пирога С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008
21.
Шека Д.Д. Динаміка двовимірних магнітних солітонів [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора фіз. - мат. наук. Спец. 01.04.02 - теоретична фізика / Шека Д.Д. ; НАНУ. Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2008
22.
Лаврісюк Ю.А. Дискурс неореалістичної прози Олекси Слісаренка (жанрово-стильові модифікації) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Лаврісюк Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008
23.
Азімов О.Т. Дослідження диз"юнктивних дислокацій земної кори аерокосмічними методами (на прикладі регіонів України) [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора геологічних наук. Спец. 04.00.01 - загальна та регіональна геологія / Азімов О.Т. ; НАНУ. Ін-т геологічних наук. – Київ, 2008
24.
Чижанська Н.В. Дослідження механізмів антистресової дії меланіну [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.біологічних наук: спец.03.00.13.-Фізіологія людини і тварин / Чижанська Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2008
25.
Червінська Т.М. Дослідження ролі гастрину в процесах секреції та всмоктування води та електролітів в товстій кишці [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Червінська Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex