Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Порхун О.В. Автоматична класифікація багатовимірних об"єктів із застосуванням апарату нейронних мереж [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Порхун О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
2.
Шилін С.В. Амінокислотні та пептидні похідні кумаринів [Дисертація] : дис. ... канд. хімічних наук : спец. 02.00.10 - біоорганічна хімія / Шилін С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
3.
Марчук У.Б. Асоціативний потенціал лінгвокультурних концептів у різносистемних мовах [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 - загальне мовознавство / Марчук У.Б. ; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Ін-т філології. – Івано-Франківськ, 2009
4.
Хомінський С.Й. Взаємозв"язок релігійної та екологічної проблематики в системі соціальних комунікацій (на матеріалі природоохоронної, релігієзнавчої і релігійної преси) [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Хомінський С.Й ; КНУТШ.Ін-т журналістики. – Київ, 2009
5.
Турбай Н.А. Вивчення будови груп за властивостями підгруп, близьких до нормальних [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Турбай Н.А. ; Дніпропетр. нац. уні-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009
6.
Захарченко А.П. Виникнення та розвиток медіа-мистецтв у системі масової комунікації [Дисертація] : дис. ... канд із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Захарченко А.П.; КНУТШ; Ін-т журналістики. Кафедра телебачення і радіомовлення. – Київ, 2008
7.
Яджак М.С. Високопаралельні алгоритми та засоби для розв"язання задач масових арифметичних і логічних обчислень [Дисертація] : дис. ... доктора фіз.-мат. наук. Спец. 01.05.03 - математичне т програмне забезпечення обчислювальних машин і систем / Яджак М.С. ; НАНУ. Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2009
8.
Чорноморець П.М. Вплив ультразвуку на перебіг запалення скелетного м"язу при експериментальній травмі [Дисертація] : дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.02 - біофізика / Чорноморець П.М.; Черноморець П.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
9.
Браницька Я.В. Гастроніми в сучасній французькій мові: когнітивно-ономасіологічний аспект [Дисертація] : дис. ... канд. філологічних наук. 10.02.05 - романські мови / Браницька Я.В. ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2008
10.
Стрілець Г.О. Генезис системи судово-експертних установ в Україні та напрямки їх діяльності [Дисертація] : дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Стрілець Г.О. ; Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2009
11.
Денисенко К.Ю. Геополітика та геостратегія Франції [Дисертація] : дис. ... канд політичних наук. Спец. 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Денисенко К.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009
12.
Рейда Р.М. "Готські" війни та античні держави Північного Надчорномор"я [Дисертація] : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.02 / Рейда Р.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
13.
Прибатень Ю.А. Діалогічна природа сатири (на матеріалі романів Д. Свіфта " Мандри Гулівера" та М. Салтикова-Щедріна "Історія одного міста") [Дисертація] : дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Прибатень Ю.А. ; Київський міжнародний ун-т. – Київ, 2009
14.
Фаріон О.О. Екзистенційно-антропологічний поворот у філософії В. Шинкарука [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Фаріон О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
15.
Овчаренко І.В. Естетизм в ритуальних системах буддизму махаяни: зміст та функції [Дисертація] : дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - Релігієзнавство / Овчаренко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
16.
Павлова О.Ю. Естетичний досвід як онтологічна проблема [Дисертація] : дис. ... доктора філософських наук. Спец. 09.00.08 - естетика / Павлова О.Ю. ; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009
17.
Воропай М.В. Етнокультура українців Північно-Східної Слобожанщини в другій половині 20 на початку 21 століть [Дисертація] : дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Воропай М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
18.
Федорчук О.І. Індуковані міцелярно-екстракційні системи на основі неіонних пар для концентрування нестероїдних анальгетиків [Дисертація] : дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.02 - аналітична хімія / Федорчук О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
19.
Катигробова О.В. Інституціоналізація інноваційного розвитку в умовах ринкової трансформації [Дисертація] : дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Катигробова О.В. ; Мін-во освіти і науки України; КНУТШ. – Київ, 2009
20.
Сабат Г.П. Казки Івана Франка як естетико-поетикальна система [Дисертація] : дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.06 ; 10.01.01 - терія літератури ; українська література / Сабат Г.П. ; Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2009
21.
Прокопов Д.Є. Класична новочасна філософія: виміри тлумачення хиби [Дисертація] : дис. ... доктора філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Прокопов Д.Є.; КНУТШ. – Київ, 2009
22.
Бєлоусова Н.Б. Концепт національної безпеки в політичній культурі суспільства [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Бєлоусова Н.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2009
23.
Акімов М.О. Кримінально-правова характеристика захоплення заручників за законодавством України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.08 / Акімов Михайло Олександрович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2009
24.
Ларченко М.О. Кримінологічна характеристика особистості злочинця, винного у статевому злочині [Дисертація] : дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право / Ларченко М.О. ; Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2009
25.
Косіцька О.М. Латинськомовний текст у церковному житті України кінця 16-17 ст. (на матеріалі документації Греко-католицької церкви) [Дисертація] : дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.14 - класичні мови. Окремі індоєвропейські мови / Косіцька О.М. ; КНУТШ. Ін-т філології. – Київ, 2009
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,