Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Творча спадщина М.П.Драгоманова

26 Драгоманов М.П., Павлик М.І. Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876-1895) / зладив Михайло Павлик ; видав Лев Когут. – Чернівці : З друкарні т-ва "Руська Рада", під зар. Ів. Захарка
27 Драгоманов М.П., Павлик М.І. Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876-1895) / М.П. Драгоманов, М.І. Павлик; зладив Михайло Павлик ; видав Лев Когут. – Чернівці : З друкарні т-ва "Руська Рада", під зар. Ів. Захарка
28 Драгоманов М.П., Павлик М.І. Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876-1895) / М.П. Драгоманов, М.І. Павлик; зладив Михайло Павлик. – Чернівці : З друкарні т-ва "Руська Рада"
29 Драгоманов М.П. Политические сочинения / М.П. Драгоманов ; под ред. И.М. Гревса и Б.А. Кистяковского. – Москва : Типогр. Т-ва И.Д. Сытина
30 Драгоманов М.П. Політичні пісні укpайінського наpоду XVIII-XIX ст. [Політичні пісні українського народу XVIII–XIX ст.] / з увагами М. Дpагоманова. – Женева : H. Georg. Печатньа "Гpомади"
31 Драгоманов М.П. Пропащий час : Українці під Московським царством (1654-1676) / Михайло Драгоманів ; з передм. Михайла Павлика. – Львів : З друкарні Івана Айхельбергера і Сп., 1909. – 38 с.
32 Драгоманов М.П. Рай і поступ / Михайло Драгоманов ; [передм. О.К. Коваленка]. – Вид. 3-тє. – [Київ] : Ранок ; [Друк. П. Барського], 1906. – 73 с. – (Видавництво "Ранок" ; № 1)
33 Драгоманов М.П. Рай і поступ / написав Михайло Драгоманів ; [передм. М.І. Павлика]. – [Відень] : Наклад и друк партійної друкарні, 1915. – [2], 72, [3] с. – теpатуpна пpодукція на емігpації у Віднї / Чепига І.
34 Драгоманов М.П. Собрание политических сочинений М.П. Драгоманова = Oeuvres politique / Изд. редакции "Освобождения". – Paris : Societe nouvelle de librairie et e"dition
35 Драгоманов М.П. Собрание политических сочинений М.П. Драгоманова = Oeuvres politique / Изд. редакции "Освобождения" ; [предисл. Б. К[истяковского]. – Paris : Societe nouvelle de librairie et edition
36 Драгоманов М.П. Старі хартіі вільности [Старі хартії вільності] : історичні нариси / Мих. Драгоманов. – Вид. 2-ге. – Київ : [Ранок ; [Друкарня Барського], 1907. – 84 с. – (Видавництво "Ранок" ; № 11)
37 Драгоманов М.П. Чудацькі думки про українську національну справу / Михайло Драгоманов. – 3-тє вид. – Київ : [Криниця] ; Друкарня А.І. Гросмана, 1913. – 159 с.
38 Драгоманов М.П. Чудацькі думки про українську національну справу / Написав Михайло Драгоманів ; [Пеpедм. І.Я. Фpанка; Післямова М.К. Залізняка]. – [Відень] : Наклад і друк партійної друкарні, 1915. – 121, [3] с. – Місце вид. встановлено за кн.: Укpаїнська лїтеpатуpна пpодукція на емігpації у Віднї / Чепига І. – (Партія українських соціалістів-революціонерів)
39 Драгоманов М.П. Швейцарська спілка / М. Драгоманов. – 4-те. – Київ : Ранок, 1907. – 16 с. – (Видавництво "Ранок" ; № 6)
40 Драгоманов М.П. Швейцарська спілка / Мих. Драгоманів. – [Київ] : Видавн. Т-во «Кpиниця», 1917. – 30 с. – (Видавниче товариство "Криниця" ; № 41)
41 Драгоманов М.П. Шевченко, українофіли й соціялізм / М. Драгоманів ; з передмовою Івана Франка. – Друге виданнє. – Львів : Hакладом Укp.-Руської видав. спілки ; [Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; під заpядом К. Беднаpського], 1906. – XI, 157, [6] с. – (Літ.-наук. б-ка Укp.-Руської видав. спілки ; Сеp. 1; ч. 97)
42 Кистяковский Б. М.П. Драгоманов : его политические взгляды, литературная деятельность и жизнь // Политические сочинения / М.П. Драгоманов. – Москва : Типогр. Т-ва И.Д. Сытина, 1908. – Т. 1 : Центр и окраины. – С. IX-LXXXII
43 Наукове товариство імені Шевченка Збірник Наукового товариства імені Шевченка. Фільольогічна секція. – Львів : З друк. НТШ, під зарядом К. Беднарського
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex