Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>
997001
  Ефетов М.С. "Света "и "Камилла" / М.С. Ефетов. – Москва, 1969. – 143с.
997002
  Кихней Л.Г. "Светает - это страшный суд...": апокалипсические мотивы в поэзии Анны Ахматовой // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2008. – Вып. 8. – С. 62-68. – ISBN 966-594-936-5
997003
  Хух Р. "Светопреставление" и другие новеллы / Р. Хух. – Ленинград, 1970. – 232с.
997004
  Авдеева И.А. "Светская этика" в системе этического воспитания в глобализирующемся мире // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 5. – С. 117-121. – ISSN 0235-1188
997005
  Бегишева Алия "Светя другим, сгораю сам" : биография // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 4. – С. 104-113 : Фото. – ISSN 1029-5828
997006
  Скрипник О. "Свєчной заводик" замість інституту / О. Скрипник, О. Сова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 31 березня-6 квітня (№ 12)


  Громом серед ясного академічного неба прогриміло повідомлення про те, що столична прокуратура спільно з управлінням СБУ затримали директора одного з інститутів академії педагогічних наук, обвинувачуючи його в хабарництві. Учений-адміністратор виставив ...
997007
  Куца О. "Свідомий європеєць і не менш свідомий українець" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 8 (665). – С. 40-45. – ISSN 0130-5263


  Стаття присвячена проблемі сучасної рецепції Михайла Драгоманова. Авторка всебічно висвітлює складну постать цього мислителя, акцентуючи на його патріотизмі і європеїзмі.
997008
  Губко О.Т. "Свідомість " та самоідентифікація тварин // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 4 (121). – С.72-77
997009
  Лук"яненко О. "Свій свого, щоб і чужий боявся": протистояння у середовищі науково-педагогічних працівників УРСР часів десталінізації // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 190-196.


  У статті розглядається, як зможе відреагувати замкнений колектив на заклики політичних лідерів провести "чистки рядів" від авторитарних кермачив. Ці питання однаковою мірою стосуються як сучасночті, так і подій 1956 року.
997010
  Росінська О. "Свій" і "чужий" онтологічний простір поетичного світу В. Стуса // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 229-240. – ISSN 1728-9572
997011
  Ясь О.В. "Свій" серед "чужих", "чужий" серед "своїх". "История Малой России" Д. Бантиша-Каменського у світлі українсько-російського культурного перехрестя // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (485). – С. 160-194. – ISSN 0130-5247


  До 220-річчя Дмитра Бантиш-Каменського.
997012
  Шалюгін Г. "Свій" серед чужих... / інтерв"ю взяла Людмила Обуховська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13 березня (№ 45). – С. 10


  А. Чехов і Україна. Розмова з відомим чехознавцем, засновником і до недавнього часу завідувач відділу музею "Омюр".
997013
  Кузнєцова Т. "Свій"/"чужий" у текстовому просторі ЗМІ // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 59-65.


  У статті розглядаються особливості репрезентації опозиції "Свій"/"чужий" у текстах масової інформації. The article is dovoted to the features of the opposition"s representation "it / stranger" in the texts of mass information
997014
  Приплоцька М. "Свій/чужий" простір як структурнотворчі чинники роману Сьюзен Хілл "Я в замку король" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 209-214.
997015
  Голубовська І.О. "Свійські тварини" як фрагмент національно-мовних картин світу" // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 36-46
997016
  Тарнашинська Л. "Світ - все ще є...", або Парадокси Емми Андієвської // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.109-111


  Українська письменниця та поетеса із західної діаспори
997017
  Семена М. "Світ Бекира Чобан-заде" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13-14 липня (№ 120/121)


  У Криму відроджують творчу спадщину жертв 1937 років - репресованих діячів кримськотатарської науки й культури.
997018
  Ніколайчук І. "Світ один, і всі ми поєднані в ньому". Україну вперше відвідав лауреат Нобелівської премії Рьоджі Нойорі // Світ. – Київ, 2013. – серпень (№ 29/30). – С. 1-2
997019
  Литвин В. "Світ поважає тих. хто поважає себе" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 17 (302). – С. 2-4


  З виступу Голови Верховної Ради України на урочистому засіданні Верховної Ради України з нагоди 20-ї річниці незалежності України 6 вересня 2011 року.
997020
  Жила С. "Світ сповнений самотності ..." Вивчення роману Теодозії Зарівної "Вербовая дощечка" // Українська література в загальноосвітній школі : наук.-метод. журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 18-23


  У статті аналізується філософсько-психологічний роман Теодозії Зарівної "Вербовая дощечка" та подаються методи його вивчення у середній та вищій школі.
997021
  Котляр Э.П. Свет-город. / Э.П. Котляр. – М, 1965. – 65с.
997022
  Котляр Э.П. Свет-город. / Э.П. Котляр. – М, 1989. – 189с.
997023
  Краснов В.Н. Свет-локатор, свет-оружие / В.Н. Краснов. – М., 1964. – 103с.
997024
  Кузнецова А.А. Свет-трава / А.А. Кузнецова. – Иркутск, 1953. – 180с.
997025
  Кузнецова А.А. Свет-трава / А.А. Кузнецова. – М., 1956. – 231с.
997026
  Кузнецова А.А. Свет-трава / А.А. Кузнецова. – Москва, 1967. – 286с.
997027
  Кузнецова А.А. Свет-трава / А.А. Кузнецова. – М., 1971. – 342с.
997028
  Кузнецова А.А. Свет-трава. (Ночевала тучка золотая...) : Повести / А.А. Кузнецова. – Москва : Советский писатель, 1974. – 336с.
997029
   Свет. Природа и человек. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 12. – 1996
997030
   Свет. Природа и человек. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 2. – 1997
997031
   Свет. Природа и человек. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 4. – 1997
997032
   Свет. Природа и человек. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 5. – 1997
997033
   Свет. Природа и человек. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 6. – 1997
997034
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 1. – 2003
997035
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 2. – 2003
997036
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 3. – 2003
997037
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 4. – 2003
997038
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 5. – 2003
997039
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 6. – 2003
997040
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 7. – 2003
997041
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 8. – 2003
997042
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 9. – 2003
997043
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 10. – 2003
997044
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 11. – 2003
997045
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 12. – 2003
997046
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 1. – 2004
997047
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 2. – 2004
997048
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 3. – 2004
997049
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 4. – 2004
997050
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 5. – 2004
997051
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 6. – 2004
997052
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 7. – 2004
997053
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 8. – 2004
997054
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 9. – 2004
997055
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 10. – 2004
997056
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 11. – 2004
997057
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 12. – 2004
997058
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 1. – 2005
997059
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 2. – 2005
997060
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 3. – 2005
997061
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 4. – 2005
997062
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 5. – 2005
997063
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 6. – 2005
997064
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 7. – 2005
997065
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 8. – 2005
997066
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 9. – 2005
997067
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 10. – 2005
997068
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 11. – 2005
997069
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 12. – 2005
997070
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 1. – 2006
997071
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 2. – 2006
997072
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 3. – 2006
997073
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 4. – 2006
997074
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 5. – 2006
997075
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 6. – 2006
997076
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 7. – 2006
997077
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 8. – 2006
997078
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 9. – 2006
997079
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 10. – 2006
997080
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 11. – 2006
997081
   Свет. Природа и человек : Общественно-политический и научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 12. – 2006
997082
   Свет. Природа и человек : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 1. – 2007
997083
   Свет. Природа и человек : Научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 2. – 2007
997084
   Свет. Природа и человек : Научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 3. – 2007
997085
   Свет. Природа и человек : Научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 4. – 2007
997086
   Свет. Природа и человек : Научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 5. – 2007
997087
   Свет. Природа и человек : Научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 6. – 2007
997088
   Свет. Природа и человек : Научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 7. – 2007
997089
   Свет. Природа и человек : Научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 8. – 2007
997090
   Свет. Природа и человек : Научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 9. – 2007
997091
   Свет. Природа и человек : Научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 10. – 2007
997092
   Свет. Природа и человек : Научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 11. – 2007
997093
   Свет. Природа и человек : Научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
№ 12. – 2007. – с 2008г.назв. Природа и человек 21 век
997094
  Парола К. Свет... / К. Парола. – М., 1991. – 93с.
997095
  Парфенов В.К. Свет: повести и рассказы / В.К. Парфенов. – Л., 1983. – 256с.
997096
  А"Дероко Света Гора / А"Дероко; За изд. J. Бучевац; Уред.: П. Марjанович. – Београд : Туристичка штампа. – 36с. – (Трагови прошлости ; Кн. 4)
997097
  Кривошеенко Л.С. Светает / Л.С. Кривошеенко. – Волгоград, 1967. – 45с.
997098
  Голубков Д.Н. Светает... / Д.Н. Голубков. – М., 1968. – 93с.
997099
  Николюкин И. Светел край. / И. Николюкин. – М, 1984. – 144с.
997100
  Мах П.П. Светелка / П.П. Мах. – М., 1986. – 133с.
997101
  Чистяков А.Ф. Светелка. / А.Ф. Чистяков. – Л., 1976. – 127с.
997102
   Свети миру, солнце. – Кишинев, 1964. – 352с.
997103
  Буканов Н.И. Свети, звезда / Н.И. Буканов. – Ташкент, 1975. – 114с.
997104
  Ковалев В.Д. Свети, звезда / В.Д. Ковалев. – Ярославль, 1976. – 159с.
997105
  Романова М.Ф. Светизна / М.Ф. Романова. – М., 1987. – 221с.
997106
  Чаплыгин Ю.А. Светила и спутники. / Ю.А. Чаплыгин. – М., 1957. – 47с.
997107
  Гюльгусейн Г. Светила одной жизни / Г. Гюльгусейн. – Баку, 1967. – 168с.
997108
  Томсинов В.А. Светило российской бюрократии. / В.А. Томсинов. – М., 1991. – 334с.
997109
  Васильева Л.Н. Светильник / Л.Н. Васильева. – Москва, 1985. – 240с.
997110
  Марков С.Н. Светильник : стихи / С.Н. Марков. – Москва : Советская Россия, 1986. – 316 с.
997111
  Каграманова Г. Светильник для журавлей / Г. Каграманова. – М, 1986. – 277с.
997112
  Тресков И.В. Светильник жизни. / И.В. Тресков. – Нальчик, 1966. – 172 с.
997113
  Дончев Н. Светильник на духа : литературна критика и есеистика, 1919 -1987 / Николай Дончев. – София : Колибри, 1998. – 347 с. – ISBN 954-529-111-7
997114
  Стейвис Барри Светильник, заженный в полночь. / Стейвис Барри. – М., 1980. – 287с.
997115
   Светильники / Безденежный Т., Карлюк Т. – Пермь, 1990. – 239 с. – Миниатюрное издание
997116
  Ефимкина В.Ф. Светильники с газоразрядными лампами высокого давления / В.Ф. Ефимкина, Н.Н. Софронов. – М, 1984. – 103с.
997117
  Арсеньва Т.М. Светильники Танаиса / Т.М. Арсеньва. – Москва : Наука, 1988. – 141с.
997118
  Фролов М.С. Светимости и другие фундаментальные характеристики короткопериодических цефеид : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фролов М.С.; Астрономич. совет Академии наук СССР. Моск. гос. ун-т Гос. Астрономический ин-т. – М., 1965. – 6л.
997119
  Гатчинский М.А. Светись своим светом / М.А. Гатчинский. – Ленинград, 1971. – 374с.
997120
  Сенгалевич М.Я. Светит вдали огонек. / М.Я. Сенгалевич. – М., 1974. – 127с.
997121
  Джебар А. Светит им наступающий день. / А. Джебар. – М., 1965. – 218с.
997122
  Капелюшный Л.В. Светит незнакомая звезда / Л.В. Капелюшный. – М., 1987. – 190с.
997123
  Кичанова И.М. Светит путеводная звезда / И.М. Кичанова. – М., 1987. – 221с.
997124
   Светит путеводная звезда : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 14 : Фото
997125
   Светите Климент и Наум Охридски и придонесот на охридскиот духовен центар за словенската просвета и култура = Saints Clement and Naum of Ohrid and the contribution of the Ohrid spiriitual centre to Slavonic literacy and culture : прилози од научен собир одржан на 13-15 септември 1993. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 1995. – 344, [4] с.
997126
  Микитенко И.К. Светите, звезды!... : Сб. пьес / И.К. Микитенко. – Москва : Искусство, 1971. – 559с.
997127
  Харьков М. Светить - и никаких гвоздей! : Маяковский без хрестоматийного глянца / М.Харьков. – Винница : Глобус-Пресс, 2003. – 144с. – ISBN 966-8300-20-1
997128
  Переходник Б.Г. Светить всегда. Культ. жизнь села Нижней Волги. / Б.Г. Переходник. – Волгоград, 1967. – 68с.
997129
  Скрябин М. Светить можно - только сгорая / М. Скрябин, Л. Гаврилов. – М., 1987. – 350с.
997130
  Трифонова Светла Трифонова. 1946-1962. Представена от Кирил Крьестев / Трифонова. – София, 1965. – 26с.
997131
  Орлов С.С. Светлана / С.С. Орлов. – Вологда, 1950. – 40с.
997132
  Орлов С.С. Светлана / С.С. Орлов. – Л., 1951. – 100с.
997133
  Артюхова Н.М. Светлана / Н.М. Артюхова. – Москва, 1955. – 336с.
997134
  Артюхова Н.М. Светлана / Н.М. Артюхова. – Москва, 1971. – 512с.
997135
  Артюхова Н.М. Светлана / Н.М. Артюхова. – 4-е изд. – Москва, 1982. – 288с.
997136
   Светлана Аллилуева: Сталин пристрелил бы меня // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой кол. журн. – Москва, 2011. – № 47/48 (1209). – С. 15. – ISSN 0234-1670
997137
  Воронов Н.В. Светлана Бескинская / Н.В. Воронов. – Ленинград, 1974. – 85с.
997138
   Светлана Коркошко.. – М., 1971. – 8с.
997139
   Светлана Тома. – М., 1981. – 18с.
997140
  Лаврентьев В.В. Светлая / В.В. Лаврентьев. – М., 1956. – 104с.
997141
  Ларионва К.М. Светлая Волга / К.М. Ларионва. – М, 1957. – 235с.
997142
  Смирнов Г. Светлая гармония Сергея Прокофьева // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 4. – С.39-47
997143
  Бубеннов М.С. Светлая даль юности / М.С. Бубеннов. – Москва, 1984. – 288с.
997144
  Бубеннов М.С. Светлая даль юности / М.С. Бубеннов. – М., 1986. – 301с.
997145
  Невский В.П. Светлая дорога. / В.П. Невский. – Л, 1948. – 228с.
997146
  Журавлев Н.А. Светлая земля / Н.А. Журавлев. – М., 1975. – 79с.
997147
  Першин А.Н. Светлая история / А.Н. Першин. – М, 1964. – 63с.
997148
  Алексеев В.А. Светлая личность / В.А. Алексеев. – Москва, 1968. – 224с.
997149
  Муканов С. Светлая любовь / С. Муканов. – Алма-Ата, 1963. – 496с.
997150
  Муканов С. Светлая любовь / С. Муканов. – Алма-Ата, 1983. – 477с.
997151
  Сандров Н.А. Светлая мечта / Н.А. Сандров. – Чебоксары, 1978. – 127с.
997152
  Мартынов А.К. Светлая музыка / А.К. Мартынов. – Саранск, 1982. – 216с.
997153
  Таурин Ф.Н. Светлая нефть / Ф.Н. Таурин. – Новосибирск, 1963. – 40с.
997154
  Игишев В.Н. Светлая ночь / В.Н. Игишев. – М., 1956. – 384с.
997155
  Боровиков Г.Ф. Светлая ночь / Г.Ф. Боровиков. – Саратов, 1962. – 92с.
997156
  Сидоров В.М. Светлая осень / В.М. Сидоров. – Москва, 1971. – 175с.
997157
  Васильев Ф.И. Светлая осень / Ф.И. Васильев. – Москва, 1973. – 144с.
997158
  Васильев Ф.И. Светлая осень / Ф.И. Васильев. – Москва, 1975. – 144с.
997159
   Светлая память [Николая Василенко] // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 3 октября (№ 177). – С. 15


  "... 3 октября 1935 года в возрасте 69 лет умер Николай Василенко. Украинский историк, государственный деятель. Академик Украинской академии наук. Являлся президентом Киевского университета. В Киеве его именем названа улица".
997160
  Шкаруба Л.М. Светлая печать одиночества: времена года в лирике Басё // Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 11. – С. 2-6
997161
  Дорожжин А Светлая полоса / А Дорожжин. – М., 1987. – 192с.
997162
  Рязанцева О. Светлая принцесса Диана // Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков, 2010. – № 7 июль. – С.32-37
997163
  Каленова Т.А. Светлая протока / Т.А. Каленова. – М., 1982. – 80с.
997164
  Юркевич В.С. Светлая радость познания / В.С. Юркевич. – М, 1977. – 6с.
997165
  Черепанов Д.Ф. Светлая сила. / Д.Ф. Черепанов. – Алма-Ата, 1968. – 250с.
997166
  Тюричев Т.В. Светлее звезд / Т.В. Тюричев. – М., 1965. – 69с.
997167
  Проханов А.А. Светлей лазури / А.А. Проханов. – М., 1986. – 317с.
997168
  Кунгуров Г.Ф. Светлеют далекие горы / Г.Ф. Кунгуров. – Иркутск, 1969. – 356с.
997169
  Евгеньев Б.С. Светлея, стелется дорога... / Б.С. Евгеньев. – М., 1964. – 231с.
997170
  Живков Ж. Светли образи / Ж. Живков. – София, 1982. – 286с.
997171
  Львова Е.П. Светлин Русев / Е.П. Львова. – М., 1981. – 167с.
997172
   Светлин Русев. Выставка произведений: каталог. – Москва, 1989
997173
  Воронин Л.А. Светлица / Л.А. Воронин. – Одесса, 1968. – 79с.
997174
  Белов В.И. Светлица / В.И. Белов. – М., 1986. – 63с.
997175
  Солодарь Ц.С. Светло-бежевая кепка / Ц.С. Солодарь. – М., 1969. – 48с.
997176
  Екимцев А.Е. Светло в России от берез / А.Е. Екимцев. – Ставрополь, 1967. – 104с.
997177
  Сухов Ф.Г. Светло красуйтесь / Ф.Г. Сухов. – Москва, 1974. – 104с.
997178
  Чемеков И.С. Светло осеннею порой / И.С. Чемеков. – М, 1969. – 176с.
997179
  Агапов В.Д. Светло от простора / В.Д. Агапов. – Саратов, 1978. – 39с.
997180
  Егоров В.А. Светлогорск / В.А. Егоров. – Калининград, 1980. – 16с.
997181
  Кенжеев Б. Светлое будущее : поэзия: семь стихотворений // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 12 (1052). – С. 104-110. – ISSN 0130-7673
997182
  Савельева О.О. Светлое будущее как реальность, или "большой стиль" в рекламе // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 6 (ноябрь-декабрь). – С. 88-104. – ISSN 0236-2007
997183
  Нгуен Чи Хуан Светлое будущее Сонета: Повесть. / Нгуен Чи Хуан. – М., 1983. – 166с.
997184
  Стечкин О.Я. Светлое будущее человечества / О.Я. Стечкин. – Тула, 1962. – 60с.
997185
  Андреев В. Светлое время росы / В. Андреев. – Москва, 1984. – 190с.
997186
  Задереев С.К. Светлое дно оврага / С.К. Задереев. – Красноярск, 1990. – 253с.
997187
  Харитонова А.Л. Светлое имя мать. / А.Л. Харитонова. – М., 1984. – 256с.
997188
   Светлое имя Пушкин: проза, стихи, пьесы о поэте. – М., 1988. – 605с.
997189
  Машбаш И. Светлое имя твое: стихи и поэмы / И. Машбаш. – М., 1978. – 286с.
997190
  Рыбалко Н.А. Светлое не меркнет / Н.А. Рыбалко. – К., 1960. – 72с.
997191
  Чивилихин В.А. Светлое окно / В.А. Чивилихин. – М., 1980. – 492с.
997192
  Серова О.В. Светлое око Сибири. / О.В. Серова. – Улан-Удэ, 1972. – 196с.
997193
  Михале А. Светлое пламя / А. Михале. – Бухерест, 1977. – 48с.
997194
  Быховец В.С. Светлое поле / В.С. Быховец. – Ставрополь, 1957. – 151с.
997195
  Беляева С. Светлое темное будущее. Мы будем более здоровыми, но менее человечными // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 16 марта (№ 10/11)


  Конгресс Global Future 2045, организованный общественным движением “Россия 2045” и Евро-азиатским центром мегаистории и системного прогнозирования Института востоковедения РАН, собрал в Москве специалистов из самых разных областей - футурологов, ...
997196
  Самойлов И.Иа. Светлое течение. / И.Иа. Самойлов. – Ю.-Сахалинск, 1960. – 36с.
997197
  Костин И.А. Светлое число / И.А. Костин. – Петрозаводск, 1978. – 111с.
997198
  Омурканов А. Светлое чувство / А. Омурканов. – М, 1984. – 31с.
997199
  Чебалин П.Л. Светлой дорогой. / П.Л. Чебалин. – Сталино, 1950. – 80с.
997200
  Бондарчук П.Ф. Светлой осенью / П.Ф. Бондарчук. – Донецк, 1987. – 374с.
997201
  Морозова С. Светлой памяти профессора Ирины Николаевны Кучеренко // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 359-362
997202
   Светлой памяти профессора Татьяны Петровны Маевской // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2003. – Вып. 4. – С. 3. – ISBN 966-594-431-2
997203
  Узбек К.М. Светлой памяти Уемова Авенира Ивановича // Інтелект. Особистість. Цивілізація : тематичний збірник наук. праць із соц.-філософських проблем / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Вип. 10. – С. 371-372. – ISSN 2079-48-35
997204
  Овезбердыев С. Светлоликая / С. Овезбердыев. – М., 1984. – 102с.
997205
  Борисавльеви М. Светлости у тами / М. Борисавльеви. – Београд, 1975. – 153с.
997206
  Тряпша В.В. Светлость-Осень. / В.В. Тряпша. – М., 1976. – 62с.
997207
  Мозговая О.А. Светлохвойные леса Башкирского заповедника, их фитоценотическая характеристика и особенности возобновления сосны и лиственницы. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Мозговая О.А.; МГУ. Биол. ф-тет. – М., 1974. – 24л.
997208
  Шамшурин В.А. Светлояр / В.А. Шамшурин. – М., 1977. – 78с.
997209
   Светлояр / Шамшурин В. – М., 1988. – 470с.
997210
  Панкратов Ю.И. Светлояр. / Ю.И. Панкратов. – М., 1967. – 80с.
997211
  Половинкин В.В. Светлые берега / В.В. Половинкин. – Горький, 1952. – 48с.
997212
  Матюшин М.И. Светлые будни / М.И. Матюшин. – Владивосток, 1953. – 112с.
997213
  Сечко А. Светлые будни. / А. Сечко. – Ташкент, 1950. – 32с.
997214
  Колосов А.И. Светлые воды / А.И. Колосов. – М., 1951. – 104с.
997215
  Колосов А.И. Светлые воды / А.И. Колосов. – М., 1958. – 336с.
997216
  Грицюк Виктор Светлые воды Пармы : Заповедники // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 2. – С. 138-145 : Фото, карта
997217
  Бытовой С.М. Светлые воды тыми / С.М. Бытовой. – Л, 1980. – 472с.
997218
  Бытовой С.М. Светлые воды Тыми / С.М. Бытовой. – Л, 1969. – 424с.
997219
  Стариков Н.Т. Светлые воды. / Н.Т. Стариков. – Петропавловск-Камчатчский, 1975. – 80с.
997220
  Ширшов Б.В. Светлые встречи. / Б.В. Ширшов. – Молотов, 1951. – 104с.
997221
  Пономарева Т.А. Светлые года / Т.А. Пономарева. – Москва, 1984. – 88с.
997222
  Георгиевская С.М. Светлые города / С.М. Георгиевская. – Москва : Советский писатель, 1964. – 266с.
997223
  Гордеев С.М. Светлые грани / С.М. Гордеев. – К, 1967. – 94с.
997224
  Перевалов Н.И. Светлые дали / Н.И. Перевалов. – Новосибирск, 1951. – 104с.
997225
  Гуртуев Б.И. Светлые дали / Б.И. Гуртуев. – Нальчик, 1960. – 200с.
997226
  Нугман Х. Светлые дали / Х. Нугман, А. Шарахмедов. – Ташкент, 1976. – 248с.
997227
   Светлые дали.. – Ярославль, 1979. – 223с.
997228
  Чистяков В.И. Светлые дожди / В.И. Чистяков. – М., 1983. – 48с.
997229
  Асадов Э.А. Светлые дороги / Э.А. Асадов. – Москва, 1951. – 104с.
997230
  Асадов Э.А. Светлые дороги / Э.А. Асадов. – Москва, 1953. – 103с.
997231
  Муравлев Е.Я. Светлые дубравы / Е.Я. Муравлев. – Саратов, 1982. – 55с.
997232
  Кухарь-Шабловская Светлые Киева вехи : сборник поэтический / Ольга Кухарь-Шабловская. – Каменец-Подольский : Мошак М.И., 2013. – 102, [2] с.
997233
  Исмалзаде Иса Светлые листья: Стихи, поэма. / Исмалзаде Иса. – М., 1978. – 94с.
997234
  Скиталец Светлые лучи любви / Скиталец. – М, 1989. – 662с.
997235
  Семенов А.И. Светлые ночи / А.И. Семенов. – Алма-Ата, 1958. – 383с.
997236
  Дубровин Г. Светлые окна / Г. Дубровин. – Фрунзе, 1970. – 88с.
997237
  Ванаг Ю.Г. Светлые окна. / Ю.Г. Ванаг, Е. Ратнер. – Рига, 1951. – 88с.
997238
  Усольцев А.Х. Светлые поляны / А.Х. Усольцев. – М., 1975. – 288с.
997239
  Ракушин Ф.Н. Светлые просеки. / Ф.Н. Ракушин. – Саратов, 1977. – 56с.
997240
  Ракушин Ф.Н. Светлые просеки. / Ф.Н. Ракушин. – Саратов, 1977. – 56с.
997241
  Фокин А. Светлые просторы. / А. Фокин. – М., 1951. – 112с.
997242
  Чудин Н.А. Светлые родники / Н.А. Чудин. – Ставрополь, 1959. – 243с.
997243
  Воронько П.Н. Светлые ручьи : Стихи и поэма / П.Н. Воронько. – Москва : Детгиз, 1963. – 78с.
997244
  Исаков Г.П. Светлые ручьи / Г.П. Исаков. – Куйбышев, 1968. – 28с.
997245
  Романов П.С. Светлые сны / П.С. Романов. – М., 1990. – 542с.
997246
  Романов П.С. Светлые сны / П.С. Романов. – М., 1990. – 543с.
997247
  Арбенов Э. Светлые струи / Э. Арбенов. – Ташкент, 1962. – 61с.
997248
  Клипель В.И. Светлые струи Амгуни / В.И. Клипель, В.П. Сысоев. – Хабаровск, 1962. – 200с.
997249
  Расул-заде Н. Светлые сумерки / Н. Расул-заде. – Баку, 1978. – 175с.
997250
  Рыжаков В.С. Светлые сумерки. / В.С. Рыжаков. – Горький, 1979. – 143с.
997251
  Нечаев Л.А. Светлые супесчаные сероземы Семиречья и их бонитировка : Автореф... канд. с. х.наук: / Нечаев Л. А.; АН КазахССР, Объед. уч. сов. ин-тов ботан. почвовед., микробиол. и вирусол. – Алма-Ата, 1969. – 22л.
997252
  Котляров Б.И. Светлые тайны. / Б.И. Котляров. – Харьков, 1971. – 63с.
997253
  Артемов В.В. Светлый всадник / В.В. Артемов. – Москва, 1989. – 127с.
997254
  Чивилихин А.Т. Светлый город / А.Т. Чивилихин, 1949. – 92с.
997255
  Шкроба Н. Светлый гость, или магия костюма у Гоголя // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 6. – С. 312-358. – ISSN 0042-8795
997256
  Чепуров А.Н. Светлый день / А.Н. Чепуров. – Л, 1951. – 78с.
997257
  Чепуров А.Н. Светлый день / А.Н. Чепуров. – Л, 1951. – 78с.
997258
  Чепуров А.Н. Светлый день / А.Н. Чепуров. – Л, 1951. – 78с.
997259
  Лопатин В.В. Светлый день / В.В. Лопатин. – Х, 1974. – 79с.
997260
  Перегудов А.В. Светлый день / А.В. Перегудов. – М, 1977. – 376с.
997261
  Зайцев М.Ф. Светлый день / М.Ф. Зайцев. – М., 1978. – 31с.
997262
  Шаханов Т. Светлый день. / Т. Шаханов. – Алма-Ата, 1969. – 63с.
997263
  Соколова Е.Н. Светлый дождь / Е.Н. Соколова. – Казань, 1983. – 175с.
997264
  Чайка А.Ф. Светлый дождь в мае / А.Ф. Чайка. – Одесса, 1986. – 192с.
997265
  Гизетти А. Светлый духом В.Г. Короленко / А. Гизетти. – Птгр., 1918. – 62с.
997266
   Светлый источник : Средневековая поэзия Китая.Кореи.Вьетнама. – Москва : Правда, 1989. – 480с.
997267
  Борисов Н.В. Светлый ключ / Н.В. Борисов. – Куйбышев, 1951. – 460с.
997268
  Борисов Н.В. Светлый ключ / Н.В. Борисов. – Куйбышев, 1956. – 255с.
997269
  Медведедв Е.Е. Светлый ключ / Е.Е. Медведедв. – Новосибирск, 1986. – 110с.
997270
  Нальби Светлый круг / Нальби. – М., 1982. – 142с.
997271
  Бурмакин Э.В. Светлый лес. / Э.В. Бурмакин. – Новосибирск, 1966. – 135с.
997272
  Маринина А. Светлый лик смерти: Роман. / Александра Маринина. – М., 1998. – 400с.
997273
  Зорин Л.Г. Светлый май / Л.Г. Зорин. – М., 1959. – 87с.
997274
  Зорин Л.Г. Светлый май. Добряки. Увидеть вовремя. По московскому времени / Л.Г. Зорин. – М., 1962. – 323с.
997275
  Жернаков Н.К. Светлый мастер / Н.К. Жернаков. – М, 1982. – 344с.
997276
  Бражнин И.Я. Светлый мир / И.Я. Бражнин. – Л., 1951. – 448с.
997277
  Нежинцев Е.С. Светлый мир / Е.С. Нежинцев. – М-Л, 1963. – 65с.
997278
  Филатова Л.Н. Светлый омут / Л.Н. Филатова. – Тула, 1990. – 93с.
997279
  Филонов Михаил Светлый праздник Рождества // Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2010. – № 1. – С. 40-44. – ISSN 0868-488Х


  Історія виникнення свята; святкування у світі
997280
  Лазарева А.Н. Светлый пруд. / А.Н. Лазарева. – Чебоксары, 1965. – 110с.
997281
  Кучин И.С. Светлый путь / И.С. Кучин. – Тамбов, 1952. – 67с.
997282
  Жуков В.С. Светлый путь / В.С. Жуков. – Иваново, 1952. – 78с.
997283
  Гафуров А. Светлый путь / А. Гафуров. – Махачкала, 1952. – 84 с.
997284
  Скворцов Н.В. Светлый путь / Н.В. Скворцов. – Горький, 1957. – 64с.
997285
  Бочкарева Е.И. Светлый путь / Е.И. Бочкарева, С.Т. Любимова. – Москва, 1967. – 239с.
997286
  Аманжолов К. Светлый путь / К. Аманжолов. – Алма-Ата, 1984. – 207с.
997287
  Даян К. Светлый путь. / К. Даян. – Уфа, 1954. – 128с.
997288
  Хоштария И.Е. Светлый путь. / И.Е. Хоштария. – Тбилиси, 1957. – 58с.
997289
  Арбат Ю.А. Светлый Север / Ю.А. Арбат. – Вологда, 1970. – 287с.
997290
  Бим-Бад Борис Михайлович Светлый след : о пользе чтения вслух // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 13. – С. 8-10. – ISSN 1727-4893
997291
  Мигунов А.А. Светлый талант / А.А. Мигунов. – Москва, 1970. – 112с.
997292
  Уханов И.С. Светлым днем осени / И.С. Уханов. – М, 1975. – 176с.
997293
  Гундарев В.Р. Светлынь-река / В.Р. Гундарев. – Алма-Ата, 1980. – 74с.
997294
  Шумаков Н.Ф. Светлынь / Н.Ф. Шумаков. – М, 1972. – 86с.
997295
  Котляров Б.И. Светлынь. / Б.И. Котляров. – Х, 1962. – 67с.
997296
   Светляки и пламя : Роман / Грюн, , Макс, фон дер; Пер. с нем. Бунина Н. – Москва : Профиздат, 1972. – 207с.
997297
  Сихарулидзе И.Л. Светлячки / И.Л. Сихарулидзе. – Тбилиси, 1970. – 92с.
997298
   Светлячок.. – М., 1992. – 140с.
997299
  Киреев Р.Т. Светлячок: Повести. / Р.Т. Киреев. – М., 1987. – 300с.
997300
  Костецкая Я.М. Свето- и радиодальномеры : учеб. пособ. для студ. геодезич. специальностей вузов / Я.М. Костецкая; Львовский гос. ун-т ; зав. ред. М.П. Парцей. – Львов : Вища школа, 1986. – 264 с.
997301
  Костецкая Я.М. Свето- и радиодальномеры / Я.М. Костецкая. – Львів : Вища школа, 1986. – 264с.
997302
  Гусев Н.М. Световая архитектура / Н.М. Гусев, В.Г. Макаревич. – Москва : Стройиздат, 1973. – 248 с.
997303
  Толибеков Д. Световая реакция превращения ксантофиллов в модельных системах : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Толибеков Д. ; АН ТаджССР , Отд. биол. наук. – Душанбе, 1964. – 18 с.
997304
  Калеев А.А. Световая реклама / А.А. Калеев. – М., 1979. – 92с.
997305
  Зеленцов М.Е. Световая техника. / М.Е. Зеленцов. – Л., 1925. – 432с.
997306
  Назаров В.А. Световод / В.А. Назаров. – Красноярск, 1973. – 142с.
997307
  Глазер В. Световодная техника / В. Глазер. – М, 1985. – 160с.
997308
   Световодные датчики. – М., 1990. – 252с.
997309
  Кучикян Л.М. Световоды / Л.М. Кучикян. – М., 1973. – 176с.
997310
   Световоды с дискретной коррекцией для передачи информации. – Москва : Связь, 1975. – 240с.
997311
  Гуткин Т.И. Световоды: уч. пособие / Т.И. Гуткин, В.К. Сорокин. – К., 1989. – 204с.
997312
  Шувалов В.В. Световое давление как динамический фактор в движении искусственных небесных тел. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шувалов В.В.; Ярослав. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1964. – 9л.
997313
  Ничипорович А.А. Световое и углеродное питание растений - фотосинтез. / А.А. Ничипорович. – М., 1955. – 288с.
997314
  Сапожников Д.И. Световое питание растений / Д.И. Сапожников. – М.-Л., 1951. – 68с.
997315
  Пилипецкий Н.Ф. Световое разрушений прозрачных диэлектриков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 076 / Пилипецкий Н.Ф.; АН СССР. Ин-т проблем механики. – М., 1971. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
997316
  Чейлахян М.Х. Световое управление растением / М.Х. Чейлахян. – с.
997317
   Световое эхо и проблемы когерентной оптики. – Куйбышев, 1990. – 163с.
997318
  Мясников Б.А. Световой день : Повесть и рассказы / Б.А. Мясников. – Москва : Воениздат, 1975. – 271с.
997319
  Тарасова М.Б. Световой день. / М.Б. Тарасова. – М., 1978. – 95с.
997320
  Чехин Л.П. Световой режим водоемов / Л.П. Чехин. – Петрозаводск, 1987. – 130с.
997321
   Световой режим и использование энергии солнечной радиации растениями и растительными сообществами Таджикистана. – Душанбе, 1978. – 222с.
997322
  Белянин В.Н. Световой режим и усвоение лучистой энергии в оптически плотных суспензиях микроводорослей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Белянин В.Н.; Краснояр. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1965. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
997323
  Сидорович Е.А. Световой режим напочвенного покрова хвойных фитоценозов / Е.А. Сидорович, М.С. Мотыль. – Минск, 1986. – 149с.
997324
  Тимергазин К.Р. Световой режим советской Арктики / К.Р. Тимергазин. – Л. : Гидрометеоиздат, 1981. – 101 с.
997325
  Тимерев А.А. Световой режим советской Арктики. / А.А. Тимерев. – Ленинград, 1981. – 101с.
997326
   Световой фон океана. – М., 1990. – 110с.
997327
  Ляхов Г.А. Световые волны в нелинейных и усиливающих средах с пространственной дисперсией. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Ляхов Г.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.12-14
997328
  Майкельсон А.А. Световые волны и их применение / А.А. Майкельсон. – Изд. 2-е испр. и доп. – Москва ; Ленинград, 1934. – 143 с.
997329
  Роша А. де Световые излучения человека / А. де Роша, 1915
997330
  Кривошеев М.И. Световые измерения в телевидении / М.И. Кривошеев, А.К. Кустарев. – М., 1973. – 224с.
997331
  Карапетян Н.В. Световые превращения фотосистем : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.04 / Карапетян Н. В.; АН СССР, Ин-т биохим. – М., 1975. – 50л. – Бібліогр.:с.44-49
997332
  Карякин Н.А. Световые приборы / Н.А. Карякин. – М., 1975. – 335с.
997333
  Трембач В.В. Световые приборы (теория и расчет) / В.В. Трембач. – Москва : Высшая школа, 1972. – 496с.
997334
  Карякин Н.А. Световые приборы прожекторного и проекторного типов (Теория и расчет) : уч. пос. / Н.А. Карякин. – Москва, 1966. – 411с.
997335
  Корзинов Николай Световые рисунки. Ночь. Улица. Фонарь / Корзинов Николай, Долгополов Артем, Пальченков Роман // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – декабрь (№ 99). – C. 148-159 : фото
997336
  Алексеев Э.И. Световые сдвиги частоты в стандартах с оптической каначкой атомов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Алексеев Э. И.; АН СССР, Ин-т радиотехн. – М., 1974. – 22л.
997337
  Родина Н.А. Световые явления : вкладыш к учебнику физики для 6-7 кл. ср. шк. / Н.А. Родина. – Москва : Просвещение, 1986. – 32с.
997338
  Гаврилов А В. Световые явления в атмосфере / А В. Гаврилов. – М., 1952. – 94с.
997339
  Билимович Б.Ф. Световые явления вокруг нас / Б.Ф. Билимович. – Москва, 1986. – 175 с.
997340
  Михеечев В.С. Светодальномеры : конспект лекций по курсу "Геодезические приборы" ; для студ. оптико-механической специальности / В.С. Михеечев; Мин. высш. и средн. спец. образования РСФСР ; Московский ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Москва : КПЛ МИИГАиК, 1970. – 68 с.
997341
  Берг А. Светодиоды / А. Берг, П. Дин. – М, 1973. – 98с.
997342
  Берг А. Светодиоды / А. Берг, П. Дин. – М, 1979. – 686с.
997343
  Мухитдинов М.М. Светодиоды и их применение для автоматического контроля и измерения / М.М. Мухитдинов. – Ташкент, 1976. – 91с.
997344
   Светозависимая биоэлектрическая активность листьев растений. – Свердловск, 1977. – 119с.
997345
  Белянин В.Н. Светозависимый рост низших фототрофов (в управляемых условиях) / В.Н. Белянин. – Новосибирск, 1984. – 95с.
997346
   Светозар Гурбан-Ваянский : Биобиблиогр. указ. – Москва, 1978. – 94с.
997347
   Светозар Маркович (социально-политические взгляды) : Автореф... канд. ист.наук: / Карасев В. Г,; Карасев В. Г,; МГУ, Ист. фак. – М., 1950. – 16л.
997348
  Дедов П.П. Светозары / П.П. Дедов. – Москва, 1987. – 476с.
997349
  Дедов П.П. Светозары / П.П. Дедов. – Новосибирск, 1990. – 525с.
997350
   Светоимпульсная стимуляция растений. – М., 1971. – 368с.
997351
  Оселедчик Ю.С. Светоиндуцированная релаксация в поле внезапно модулирвоанного излучения. : Автореф... канд.физ-матт.наук: 041 / Оселедчик Ю.С.; АН СССР.Сиб.отдел.Совет.общей и прикл.физики. – Новосибирск, 1969. – 11л.
997352
  Григорьев Юрий Сергеевич Светоиндуцируемые изменения флуоресценции хлорофилла "а" у некоторых групп растений : Автореф... наук: 03.00.02 / Григорьев Юрий Сергеевич; АН СССР. Сиб. отд. Ин-та физики. – Красноярск, 1975. – 23л.
997353
  Гордеев Л.С. Светолучевая регистрация / Л.С. Гордеев, С.И. Стримблинг, Т.Я. Шрайфельд. – М, 1983. – 143с.
997354
   Светолучевые осциллографы.. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 456с.
997355
  Артамонов В.М. Светолучевые осциллографы. / В.М. Артамонов. – Ленинград, 1982. – 102с.
997356
  Панкратов Ю.И. Светом березы: Стих. / Ю.И. Панкратов. – М., 1986. – 157с.
997357
   Светом ленинских идей.. – М., 1965. – 511с.
997358
   Светом Октября. 50 лет Великой Октябрьской социалистической революции. 1917-1967.. – М., 1967. – 320с.
997359
  Кудрейко А.А. Светомир. / А.А. Кудрейко. – М., 1967. – 32с.
997360
  Ефимов В.В. Светомузыка? Это интересно! / В.В. Ефимов. – К, 1985. – 64с.
997361
  Галеев Б.М. Светомузыкальные инструменты. / Б.М. Галеев, С.М. Зорин, Р.Ф. Сайфуллин. – М., 1987. – 128с.
997362
  Гринберг Н.П. и др. Светомузыкальные эксперименты СКБ "Прометей" : Библиогр. указатель (1962-1978 гг.) / МВ и ССО РСФСР; Казанский авиацион. ин-т им. А. Н. Туполева; Отд. науч.-технич. информации; Сост.: Н. П. Гринберг и др. – Казань, 1979. – 35с.
997363
  Дашина Н.Б. Светообраз православного храма // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2008. – № 2. – С. 268-272. – ISSN 1997-0803
997364
  Тихомирова Л.А. Светооптичесие и электронномикроскопические данные по сравнительной цитологии некторых инфузорий, представителей отряда Holotricha : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Тихомирова Л. А.; АН СССР, Ин-т биол. развит. – М., 1968. – 21л.
997365
  Грищенко Тамара Алексеевна Светооптическое и электронномикроскопическое изучение ядерных структур в оогенезе некоторых грызунов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Грищенко Тамара Алексеевна; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1984. – 21л.
997366
  Ференц Антон Иванович Светооптическое и электронномикроскопическое исследование верхнего шейного симпатического узла в норме и после общего рентгеновского облучения : Дис... канд. биол.наук: / Ференц Антон Иванович; Киевский научно-исслед. ин-т медицинских проблем физической культуры МЗ УССР. – К., 1974. – 135л. – Бібліогр.:л.136-187
997367
  Ференц А.И. Светооптическое и электронномикроскопическое исследование верхнего шейного симпатического узла в норме и после общего рентгеновского облучения : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.11 / Ференц А.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 21 с. – Бібліогр.:с.20-21
997368
  Кристиан Бюльд Кампетти Светопанорама : путешествие // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 5. – С. 148-157 : Фото. – ISSN 1029-5828
997369
  Фомин А.А. Светопись Н.И. Свищова-Паола / А.А. Фомин. – М, 1964. – 127с.
997370
  Любимова А.В. Светопоглощение двойных и тройных систем. : Автореф... канд. хим.наук: / Любимова А.В.; Молотовский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Молотов, 1953. – 18л.
997371
  Левин С.В. Светорассеяние в нервных клетках при их альтерации : Автореф... канд. биол.наук: / Левин С.В.; Ин-т физиол. – Л., 1962. – 13л.
997372
  Батусов С.В. Светосигнальные усановки / С.В. Батусов. – М, 1979. – 120с.
997373
   Светосильные спектральные приборы. – Москва : Наука, 1988. – 264с.
997374
  Амстиславский Я.Е. Светосильные учебные эксперименты по волновой оптике / Я.Е. Амстиславский. – Уфа, 1985. – 113 с.
997375
  Цанева М. Светослав Минков. Лит.-критич. очерк. / М. Цанева. – София, 1961. – 126с.
997376
  Цирлин Ю.А. Светособирание в сцинтилляционных счетчиках. / Ю.А. Цирлин. – М., 1975. – 264с.
997377
  Тимофеева Т Светосоставы и детекторы для регистрации медленных нейтронов : Автореф... канд. техн.наук: / Тимофеева Т, В.; Гос. оптич. ин-т. – Л., 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.22-24
997378
   Светотени : политический детектив. – Москва : Политиздат, 1991. – 392с.
997379
  Озеров Л.А. Светотень / Л.А. Озеров. – М., 1961. – 187с.
997380
  Урмамбетов С. Светотень / С. Урмамбетов. – Фрунзе, 1970. – 99с.
997381
  Холодный Э.Ф. Светотень / Э.Ф. Холодный. – Ростов -на-Дону, 1981. – 79с.
997382
  Тарасенко Н.Ф. Светотень. / Н.Ф. Тарасенко. – Симферополь, 1973. – 126с.
997383
  Дронов В.П. Светотень. / В.П. Дронов. – Тула, 1975. – 95с.
997384
   Светотехника и источники света. – Саранск, 1982. – 157с.
997385
  Ирский Г.Л. Светотехника кинопроекции / Г.Л. Ирский. – М, 1961. – 264с.
997386
  Голдовский Е.М. Светотехника киносъемки / Е.М. Голдовский. – Москва, 1968. – 262с.
997387
   Светотехника, источники света и технология их производства. – Саранск, 1990. – 102с.
997388
  Сенилов Г.Н. Светотехнические импульсные установки / Г.Н. Сенилов. – Москва : Энергия, 1979. – 192с.
997389
  Мельников Ю.Ф. Светотехнические материалы / Ю.Ф. Мельников. – М., 1976. – 152с.
997390
  Кнорринг Г.М. Светотехнические расчеты в установках искусственного освещения / Г.М. Кнорринг. – Л., 1973. – 200с.
997391
  Голостенов Г.А. Светотехнический контроль киноустановок / Г.А. Голостенов, Т.В. Дербишер. – М., 1971. – 144с.
997392
  Гинзбург В.Л. Светофильтры / В.Л. Гинзбург. – Москва ; Ленинград, 1936. – 11 с.
997393
  Хеймен Р. Светофильтры / Хеймен Р. – Москва, 1988. – 216 с.
997394
  Марьев Б.М. Светофор / Б.М. Марьев. – Свердловск, 1964. – 78с.
997395
  Пошагаев Г.Г. Светофоры зеленые / Г.Г. Пошагаев. – М., 1978. – 60с.
997396
  Фоменко Е.Г. Светоцветовая парадигма в романе В. Вулф "Миссис Дэллоуэй" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 132-137. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-171-Х
997397
  Фоменко Е.Г. Светоцветовая среда в текстовой модели Джеймса Джойса // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 207-211. – (Філологічні науки ; № 1)
997398
  Гулям Х. Светоч / Х. Гулям. – Ташкент, 1958. – 327 с.
997399
  Гулям Х. Светоч / Х. Гулям. – Ташкент
К.1. – 1962. – 323 с.
997400
  Гулям Х. Светоч / Х. Гулям. – Ташкент
К.2. – 1962. – 272с.
997401
   Светоч. – Ташкент, 1970. – 144с.
997402
   Светоч братства. – Ташкент, 1974. – 254с.
997403
  Федотова Татьяна Светоч мира : Тема номера: Тайнопись искуссства // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 4. – С. 32-33. – ISSN 1818-2968
997404
  Коробейников В.С. Светоч разума / В.С. Коробейников. – М, 1987. – 268с.
997405
  Билюнас И. Светоч счастья / И. Билюнас. – Вильнюс, 1964. – 207 с.
997406
  Некрасов Н.А. Светочи / Н.А. Некрасов. – М.-Л., 1929. – 61с.
997407
  Смирнов С.В. Светочи мои / С.В. Смирнов. – М., 1977. – 334с.
997408
   Светочувствительные биологические комплексы и оптическая регистрация информации. – Пущино, 1985. – 209с.
997409
  Шор М.Й. Светочувствительные бумаги и их применение / М.Й. Шор. – М, 1968. – 158с.
997410
  Скопенко В.В. Светочувствительные диазонафтолы / В.В. Скопенко, В.А. Калибанчук. – Киев : Вища школа при КДУ, 1988. – 199с. : ил. – Библиогр.: с.182-199 (356 назв.). – ISBN 5-11-000371-8
997411
  Динабург М.С. Светочувствительные диазосоединения и их применение / М.С. Динабург. – М.-Л., 1964. – 256с.
997412
   Светочувствительные материалы на основе полимеров с кислотными группами. – Минск, 1988. – 263с.
997413
  Мильская Л.Т. Светская вотчина в Германии 8-9 вв. и ее роль в закрепощении крестьянства. / Л.Т. Мильская. – М, 1957. – 212с.
997414
  Морозов А.И. Светская живопись 70-х / А.И. Морозов. – М., 1979. – 56с.
997415
  Шватченко О.А. Светские феодальные вотчины России в первой трети ХУІІ века. / О.А. Шватченко. – М., 1990. – 304с.
997416
  Высоцкий С.А. Светские фрески Софийского собора в Киеве / С.А. Высоцкий. – Киев, 1989. – 213с.
997417
  Даркевич В.П. Светское искусство Византии / В.П. Даркевич. – Москва, 1975. – 350с.
997418
  Атаева Д.З. Светское образование в Дагестане в середине XIX - начале XX вв. // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 89-92. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
997419
  Шватченко О.А. Светское феодальное землевладение и хозяйство Российского государства конца 16 -- первой трети 17 века : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.00 / Шватченко О.А. ; МГУ , Истор. фак-т , Каферда источниковед. СССР. – Москва, 1975. – 23 c.
997420
  Ветрова А М. Светтик / А М. Ветрова, . – Новосибирск, 1964. – 118с.
997421
  Богданов В.А. Светунец / В.А. Богданов. – М, 1974. – 63с.
997422
   Светунец.. – Челябинск, 1982. – 140с.
997423
  Геттуев М.И. Светушок. / М.И. Геттуев. – Нальчик, 1969. – 88с.
997424
  Геттуев М.И. Светушок. / М.И. Геттуев. – М., 1977. – 93с.
997425
  Георгиевская С.М. Светые города / С.М. Георгиевская. – М, 1965. – 246с.
997426
   Светя другим.... – М., 1990. – 62с.
997427
   Светя другим.... – М., 1991. – 61с.
997428
  Хонинов М. Светят огоньки. / М. Хонинов. – Элиста, 1960. – 60с.
997429
  Гаитбаев Н. Светят окна в ночи / Н. Гаитбаев. – М., 1988. – 191с.
997430
   Светящиеся бактерии. – Новосибирск, 1984. – 278с.
997431
  Лутков Г.Я. Светящиеся снопы. / Г.Я. Лутков. – М., 1978. – 95с.
997432
  Левшин В.Л. Светящиеся составы / В.Л. Левшин. – Москва, 1936. – 134 с.
997433
  Фридман С.А. Светящиеся составы постоянного и временного действия / С.А. Фридман, А.А. Черепнев. – М.-Л., 1945. – 67с.
997434
  Ильина Н.И. Светящиеся табло : Фельетоны разных лет / Н.И. Ильина. – Москва : Советский писатель, 1974. – 336с.
997435
  Воронцов П.П. Светящиеся ткани / П.П. Воронцов. – Иваново, 1950. – 36с.
997436
  Сена Л.А. Светящиеся трубки / Л.А. Сена. – Москва : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1956. – 55с.
997437
  Сулаберидзе Л. Светящийся дождь / Л. Сулаберидзе. – Тбилиси, 1974. – 151с.
997438
   Светящийся незнакомец. – М., 1966. – 104с.
997439
  Ахмадулина Б.А. Свеча / Б.А. Ахмадулина. – Москва, 1977. – 130с.
997440
  Ахмадулина Б. Свеча // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2007. – № 3. – С. 3-5.
997441
  Косенко П.П. Свеча Дон-Кихота. Повести-биографии и лит. портреты. / П.П. Косенко. – Алма-Ата, 1973. – 207с.
997442
  Черноголовина Г.В. Свеча за красным стеклом / Г.В. Черноголовина. – Алма-Ата, 1968. – 112с.
997443
  Стариков Д.В. Свеча на ветру / Д.В. Стариков. – Москва, 1966. – 48с.
997444
  Торопцев С.А. Свеча назакатном окне... / С.А. Торопцев. – М, 1987. – 121с.
997445
  Фредро А. Свеча погасла / А. Фредро. – М, 1957. – 98с.
997446
   Свечен собир Александар Андреевски = Symposium Alekdandar Andreevski : 80 години од животот и 55 години научно-наставна деjност : прилози од Cвечен собир одржан на 15 ноември 2002 година во Скопjе. – Скопjе, 2003. – 94, [ 1 ] с. : сл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 9989-101-19-1
997447
   Свечен собир по повод 95-годишнината од излегуваньето на делото "За македонцките работи" и 5-годишнината од смртта на академик Блаже Конески : свечен собир одржан на 16 декември 1998 година. – Скопjе : МАНУ, 1999. – 48, [ 2 ]с. : ил. – (Свечени собири ; св. 36). – ISBN 9989-649-51-0
997448
   Свечен собир посветен на 100-годишнината од смртта на партениjа зографски : Одржан на22 ноември 1976 година. – Ckoпje, 1977. – 37 с.
997449
   Свечен собир посветен на 200-годишнината од раганьето на Александар Сергеевич Пушкин : свечен собир одржан на 26 маj 1999 година. – Скопjе : МАНУ, 1999. – 35 с. : портр. – (Свечени собири / МАНУ ; св. 38). – ISBN 9989-649-60-Х
997450
   Свечен собир посветен на 40-годишнината од излегуваньето на "Бели Мугри" од кочо рацин : Одржан на 23 ноември 1979 година. – Ckoпje, 1980. – 14 с.
997451
   Свечен собир посветен на мjечислав малецки : Одржан на 27 декември 1976. – Скопjе, 1977. – 33 с.
997452
  Добрынин В.И. Свечение водной среды как источник фона для нейтринных телескопов на озере Байкал. : Автореф... Канд.физ-матю.наук: 01.04.16 / Добрынин В.И.; Росс.АН.Ин-т.ядерн.исслед. – М, 1993. – 11л.
997453
  Никольская К.И. Свечение гелия в хромасферных спикулах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никольская К. И.; МГУ, Гос. астрон.. – М., 1967. – 7л.
997454
  Савостин Н.С. Свечение живого: стихи / Н.С. Савостин. – М,, 1989. – 142с.
997455
  Журавлев А.И. Свечение живых тканей / А.И. Журавлев, В.Н. Тростников. – Москва : Наука, 1966. – 127 с.
997456
  Живнов В.А. Свечение жидких растворов при возбуждении электрическим током / В.А. Живнов; Ин-т физики АН БССР. – Минск, 1977. – 66с.
997457
  Захарова В.М. Свечение ионов в положительном столбе газового разряда : Автореф... канд. физ.-матем.наук: / Захарова В.М.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 7л.
997458
  Захарова В.М. Свечение ионов в положительном столбе газового разряда : Автореф... канд. физ.-матем.наук: / Захарова В.М.; Моск. ордена Ленина и ордена Труд. Красного Знамени гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Л., 1956. – 8л.
997459
  Зиновьев П.В. Свечение кристаллов дифенила с приместью пирена в условиях когерентной оптической накачки при 1,5-4,2 К : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зиновьев П.В.; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1983. – 23л.
997460
  Тарасов Н.И. Свечение моря. / Н.И. Тарасов. – М., 1956. – 204с.
997461
  Хвостиков И.А. Свечение ночного неба / И.А. Хвостиков. – М.Л,, 1937. – 168с.
997462
  Хвостиков И.А. Свечение ночного неба / И.А. Хвостиков. – 2-е изд., доп. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1948. – 496с.
997463
  Рос Ф. Свечение ночного неба. / Ф. Рос. – М, 1977. – 150с.
997464
  Несмелов Н.С. Свечение тонких монокристаллических слоев каменной соли в сверхсильных электрических полях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Несмелов Н. С.; Том.ГУ. – Томск, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
997465
  Тарасенко Н. Свечение. / Н. Тарасенко. – Симферополь, 1969. – 208с.
997466
  Канович Григорий Свечи на ветру: Роман. / Канович Григорий. – М., 1982. – 511с.
997467
  Канович Григорий Свечи на ветру: РОман. / Канович Григорий. – Вильнюс, 1979. – 559с.
997468
  Домовитов Н.Ф. Свешников родник / Н.Ф. Домовитов. – Пермь, 1974. – 79с.
997469
   Свешников, Дмитрий Константинович. Выставка произведений, посвященная 50-летию Немецкого нац.окр. Ленинград. 1979. – М., 1979. – 47с.
997470
   Свєтлов Олександр Якович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 305-306. – ISBN 978-617-573-038-6
997471
   Свидание - Лирика. – Казань, 1978. – 79с.
997472
  Пришелец А.И. Свидание / А.И. Пришелец. – М., 1945. – 103с.
997473
  Плавник А.Л. Свидание / А.Л. Плавник. – Баку, 1958. – 134с.
997474
  Голубков Д.Н. Свидание / Д.Н. Голубков. – М., 1962. – 135с.
997475
  Сазонов В Свидание / В Сазонов. – Таллин, 1965. – 53-84с.
997476
  Сазонов В. Свидание / В. Сазонов. – Таллин, 1965. – 53-84с.
997477
  Срывцев А.Н. Свидание / А.Н. Срывцев. – Кемерово, 1967. – 64с.
997478
  Срывцев А.Н. Свидание / А.Н. Срывцев. – Кемерово, 1972. – 269с.
997479
   Свидание. – Иркутск, 1978. – 174с.
997480
  Андреев В.М. Свидание / В.М. Андреев. – Москва, 1981. – 415с.
997481
  Меттер И.М. Свидание / И.М. Меттер. – Л., 1982. – 271с.
997482
  Говоров А.А. Свидание / А.А. Говоров. – М, 1984. – 32с.
997483
   Свидание. – М., 1987. – 507с.
997484
  Дрюон М. Свидание в аду / М. Дрюон. – Москва, 1992. – 286с.
997485
  Лемберг А.М. Свидание в Байконуре / А.М. Лемберг. – Алма-Ата, 1966. – 115с.
997486
  Аграфенин Анатолий Александрович Свидание в библиотеке : почему финны много читают? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 15-16. – ISSN 1727-4893


  Остановить прохожего простым естественным вопросом: "Как пройти в библиотеку?". В два часа ночи. У нас на такого любопытного посмотрят как на умалишённого. В Финляндии не удивятся и покажут дорогу.
997487
  Балыкин М.Д. Свидание в Боровом / М.Д. Балыкин. – Алма-Ата, 1976. – 68с.
997488
  Лану А. Свидание в Брюгге / А. Лану. – М, 1977. – 333с.
997489
  Солоухин В.А. Свидание в Вязниках / В.А. Солоухин. – М, 1964. – 256с.
997490
  О"Хара Свидание в Самаре / О"Хара. – Москва, 1979. – 716 с.
997491
  О"Хара Свидание в Самаре / О"Хара. – М., 1984. – 694с.
997492
  О"Хара Свидание в Самаре / О"Хара. – Москва, 1986. – 589 с.
997493
  О"Хара Свидание в Самаре / О"Хара. – Москва, 1991. – 207 с.
997494
  О"Хара Свидание в Самарре. Дело Локвудов : Романы / О"Хара. – Москва : Художественная литература, 1979. – 716с.
997495
  Айриш У. Свидание в сумерках // Рондо смерти. – Киев : Полиграфкнига, 1994. – ISBN 5-7707-6005-2
997496
  Яковиелло А. Свидание в Суэце / А. Яковиелло. – М., 1953. – 156с.
997497
  Сорокин М.П. Свидание в этом году / М.П. Сорокин. – Воронеж, 1973. – 207с.
997498
  Мележ И.П. Свидание за городом / И.П. Мележ. – М.Л., 1966. – 394с.
997499
  Фальк Анри Свидание за гробом и др. рассказы / Анри Фальк ; Пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. "Хронос", 1912. – 32 с. – Прил. к № 83 журн. "За 7 дней". - Содерж.: Свидание за гробом; Громкое дело; Разочарование; Диванная подушка. – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 83)
997500
  Старков В.В. Свидание каждый день / В.В. Старков. – Алма-Ата, 1991. – 269с.
997501
   Свидание на вахте. – Новосибирск, 1986. – 366с.
997502
  Гусева З.А. Свидание на Капри / З.А. Гусева. – М, 1968. – 219с.
997503
  Гусева З.А. Свидание на Капри / З.А. Гусева. – Москва : Советская Россия, 1972. – 226с.
997504
   Свидание на перевале. – М., 1988. – 573с.
997505
  Болдырев И.И. Свидание на Серебряной реке / И.И. Болдырев. – Рига : Лиесма, 1972. – 166с.
997506
  Романенко А.С. Свидание на старом терриконе... / А.С. Романенко. – М., 1978. – 94с.
997507
  Ханжин В.В. Свидание на чужбине / В.В. Ханжин. – М., 1986. – 336 с.
997508
  Никульшин Е И. Свидание под ракитой / Е И. Никульшин, . – Куйбышев, 1980. – 304с.
997509
  Старков А.Л. Свидание продолжается / А.Л. Старков. – М., 1967. – 284с.
997510
  Тарасов В.Н. Свидание с Арктикой, или Рассказ об одной экспедиции / В.Н. Тарасов. – Новосибирск, 1972. – 148 с.
997511
  Пин А.Л. Свидание с Болгарией / А.Л. Пин. – М, 1979. – 96с.
997512
  Окуджава Б.Ш. Свидание с Бонапартом / Б.Ш. Окуджава. – Москва, 1985. – 286с.
997513
  Окуджава Б.Ш. Свидание с Бонапартом / Б.Ш. Окуджава. – М., 1988. – 283с.
997514
  Окуджава Б.Ш. Свидание с Бонапартом / Б.Ш. Окуджава. – Москва, 1988. – 288с.
997515
  Бобнева Н.П. Свидание с дятлом / Н.П. Бобнева. – М, 1988. – 142с.
997516
   Свидание с Европой : Справочник путешественника. – Москва : Деком, 1991. – 286с. – (За границей без проблем)
997517
  Соболевский А.А. Свидание с жизнью / А.А. Соболевский. – Саранск, 1971. – 132с.
997518
  Порядин В.С. Свидание с землей / В.С. Порядин. – Красноярск, 1962. – 68с.
997519
  Азовский А. Свидание с землей / А. Азовский. – Ростов-на-Дону, 1980. – 31с.
997520
  Кондрашов С.Н. Свидание с Калифорнией / С.Н. Кондрашов. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 351с.
997521
  Мороз О.П. Свидание с кометой / О.П. Мороз. – М., 1983. – 267с.
997522
  Марочник Л.С. Свидание с кометой / Л.С. Марочник. – М, 1985. – 207с.
997523
  Дубчак Валерия Свидание с Лиссабоном : Другая страна // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8 : Индонезия. – С. 100-105 : Фото


  Місто Великий Новгород, Росія
997524
  Авдеенко А.О. Свидание с Магниткой / А.О. Авдеенко. – Москва, 1975. – 96с.
997525
  Гричер И.Г. Свидание с Марианной / И.Г. Гричер. – М., 1965. – 111с.
997526
  Тендряков В.Ф. Свидание с Нефертити / В.Ф. Тендряков. – М., 1965. – 476с.
997527
  Тендряков В.Ф. Свидание с Нефертити / В.Ф. Тендряков. – М., 1986. – 412с.
997528
  Рамазанов Г.З. Свидание с отцом / Г.З. Рамазанов. – М., 1968. – 144с.
997529
  Бурлака С.В. Свидание с поэтом / С.В. Бурлака. – Кишинев, 1980. – 230с.
997530
   Свидание с природой. – 2-е издание, перераб. и доп. – Кемерово, 1980. – 432с.
997531
  Кларк Артур Чарлз Свидание с Рамой / Кларк Артур Чарлз. – Москва, 1976. – 288с.
997532
  Дубовцева И.А. Свидание с Сибирью / И.А. Дубовцева. – Иркутск, 1978. – 95с.
997533
  Айтматов Ч. Свидание с сыном / Ч. Айтматов. – Фрунзе, 1987. – 22 с.
997534
  Штильмарк Ф.Р. Свидание с Таймыром / Ф.Р. Штильмарк. – Красноярск, 1979. – 157с.
997535
  Карр Р. Свидание с умыслом / Р. Карр. – М., 1995. – 381с.
997536
  Климова В.В. Свидание с юностью / В.В. Климова. – Тула, 1971. – 189с.
997537
  Кригер Е.Г. Свидание с юностью / Е.Г. Кригер. – М., 1972. – 143с.
997538
  Дягилев В.Я. Свидание с юностью / В.Я. Дягилев. – М., 1972. – 208с.
997539
   Свидание состоялось. – М., 1965. – 239с.
997540
  Сукачев В.В. Свидание у реки / В.В. Сукачев. – Москва, 1983. – 269с.
997541
  Ларев А.К. Свидание у черемухи. Лирич. комедия в 3-х д., 6-ти карт. / А.К. Ларев. – М., 1960. – 87с.
997542
  Тургенев Иван Сергеевич Свидание. Певцы. Конец Чертопханова / Тургенев Иван Сергеевич. – Львов, 1963. – 106с.
997543
   Свидание. Поэты Кабардино-Балкарии о любви. – Нальчик, 1972. – 158с.
997544
  Немчинов Г.А. Свидание: повести / Г.А. Немчинов. – М., 1985. – 352с.
997545
  Остер К. Свидания : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С.82-138. – ISSN 1130-6545
997546
  Ладик Л.А. Свидания с Иркутском. / Л.А. Ладик. – Иркутск, 1991. – 190с.
997547
  Опалин В.И. Свидания с Мещерой / В.И. Опалин. – Москва, 1978. – 81 с.
997548
  Ларев А.К. Свидания у черемухи / А.К. Ларев. – М., 1960. – 87с.
997549
  Беляев Ю.А. Свидания через века / Ю.А. Беляев. – М., 1988. – 286с.
997550
  Малярова И.А. Свидания. / И.А. Малярова. – Л., 1970. – 149с.
997551
  Георгиу Г. Свидениев новогоднюю ночь / Г. Георгиу. – Кишинев, 1981. – 268с.
997552
  Чейз Д.Х. Свидетелей не будет / Д.Х. Чейз. – М., 1992. – 103с.
997553
  Сорокин М.П. Свидетели / М.П. Сорокин. – Воронеж, 1970. – 147с.
997554
  Гурьян О.М. Свидетели / О.М. Гурьян. – М., 1973. – 160с.
997555
  Сименон Ж. Свидетели / Ж. Сименон. – М., 1983. – 432с.
997556
  Земной В.П. Свидетели живые / В.П. Земной. – М., 1957. – 127с.
997557
  Илешин Б.И. Свидетели живые / Б.И. Илешин. – Тамбов, 1960. – 79с.
997558
  Крыжановский С.А. Свидетели живые / С.А. Крыжановский. – М., 1962. – 116с.
997559
  Орлов С.С. Свидетели живые / С.С. Орлов. – Москва, 1971. – 128с.
997560
  Орлов С.С. Свидетели живые / С.С. Орлов. – Москва, 1974. – 176с.
997561
  Пименов В.Ф. Свидетели живые / В.Ф. Пименов. – М, 1978. – 254с.
997562
  Воробьев Павел Свидетели защиты / Воробьев Павел, Семыкина Виктория, Алексеевская Оксана // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 112-121 : фото, рис.
997563
  Бартошевич Э.М. Свидетели Иеговы / Э.М. Бартошевич, Е.И. Борисоглебский. – М., 1969. – 216с.
997564
  Левин В.И. Свидетели из Каповой пещеры / В.И. Левин. – М., 1982. – 222с.
997565
  Щелоков А.А. Свидетели истории / А.А. Щелоков. – Москва, 1987. – 189с.
997566
  Сибирцева Светлана Свидетели истории : связующее звено между книгой и человеком // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 14. – С. 42-43. – ISSN 1727-4893


  Ценность любой, а особенно "старой книги" во много раз возрастает, если на ее страницах, форзаце, переплетах имеются особые знаки в виде владельческих надписей, печатей, штампов, экслибрисов и ярлыков.
997567
  Труханов В.И. Свидетели мои - свидетели живые. / В.И. Труханов. – Сталино, 1959. – 204с.
997568
   Свидетели обвинения. – Л., 1990. – 349с.
997569
  Курбатов Валентин Свидетели преходящего : рассказ; деревенская проза // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 99-104. – ISSN 1130-6545
997570
  Максимович Г.А. Свидетели прошлого (о чем рассказывают камни) / Г.А. Максимович, Н.А. Максимович. – Москва : Гостехиздат, 1955. – 32 с.
997571
  Бродский Б.И. Свидетели странного века / Б.И. Бродский. – М, 1978. – 158с.
997572
  Бажанов М.И. Свидетели, их права и обязанности по советскому уголовно-процессуальному законодательству / М.И. Бажанов. – М., 1955. – 36с.
997573
  Скобелев Э.М. Свидетель / Э.М. Скобелев. – Минск, 1987. – 302с.
997574
  Адалян Н.М. Свидетель / Н.М. Адалян. – Москва, 1987. – 462 с.
997575
  Тихонов Олег Назарович Свидетель / Тихонов Олег Назарович. – Петрозаводск : Карелия, 1990. – 524с.
997576
  Смыслов В.И. Свидетель в советском уголовном процессе / В.И. Смыслов. – М., 1973. – 160с.
997577
  Монастырев В.А. Свидетель защиты. / В.А. Монастырев. – Красноярск, 1971. – 224с.
997578
  Райт Г.Б. Свидетель колдовства / Г.Б. Райт. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 208с.
997579
  Медведев Б.Л. Свидетель обвинения / Б.Л. Медведев. – М, 1966. – 168с.
997580
  Медведев Б.Л. Свидетель обвинения / Б.Л. Медведев. – М, 1971. – 263с.
997581
  Комов В.Е. Свидетель по призванию. / В.Е. Комов. – Воронеж, 1975. – 160с.
997582
  Линьков Л.А. Свидетель с заставы №3 / Л.А. Линьков. – 2-е изд. – М., 1953. – 127с.
997583
  Ермаков В.М. Свидетельница / В.М. Ермаков. – М., 1973. – 128с.
997584
  Нерлер П. Свидетельница поезии. Очерк жизни и творчества Надежды Мандельштам // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 3, май - июнь. – С. 258-323. – ISSN 0042-8795
997585
  Логинов П.В. Свидетельские показания в советском гражданском процессе / П.В. Логинов. – Москва, 1956. – 36с.
997586
  Рахунов Р.Д. Свидетельские показания в советском уголовном процессе. / Р.Д. Рахунов. – М., 1955. – 164с.
997587
  Огнев В.Ф. Свидетельства / В.Ф. Огнев. – М., 1982. – 470с.
997588
  Соди Д. Свидетельства ахеологии и этноистории / Д. Соди. – Москва, 1981. – 11-67с.
997589
  Лейбов Михаил Свидетельства ложных форм : Феномен // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 8-16 : Іл.
997590
  Шарапова-Антонова Свидетельства очевидца Нюрнбергского процесса // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 3. – С. 56-111. – ISSN 0869-6322


  Записные книхки корреспондента ТАСС Г.Ф. Хромушиной. 28 июня - 31 августа 1946 г.
997591
   Свидетельства против сионизма. – Ужгород, 1984. – 71 с.
997592
  Мештерхази Л. Свидетельство / Л. Мештерхази. – М, 1965. – 592с.
997593
  Мештерхази Л. Свидетельство / Л. Мештерхази. – М, 1983. – 624с.
997594
  Соареш М. Свидетельство : К 100-летию А.А. Громико // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 138-139. – ISSN 0130-9625
997595
   Свидетельство Бориса Ямпольского. – Москва : Книжная палата, 1990. – 317 с.
997596
  Ремизова Е.В. Свидетельство демократизма / Е.В. Ремизова. – Москва, 1981. – 127 с.
997597
  Фарж И. Свидетельство о Китае и Корее. / И. Фарж. – М, 1952. – 128с.
997598
   Свидетельство о рождении.. – М., 1971. – 95с.
997599
  Гусак Густав Свидетельство о Словацком национальном восстании / Гусак Густав. – М, 1969. – 872с.
997600
  Гурков Г.И. Свидетельство обвинения / Г.И. Гурков, Д.С. Фирсова. – М., 1983. – 64с.
997601
  Барашев П.Р. Свидетельствует репортер / П.Р. Барашев. – Москва : Правда, 1985. – 320с.
997602
  Смирнов С.В. Свидетельствую сам / С.В. Смирнов. – М., 1969. – 107с.
997603
  Смирнов С.В. Свидетельствую сам / С.В. Смирнов. – Москва : Советская Россия, 1971. – 319 с.
997604
  Ядов В.А. Свидетельствую: Геннадий Батыгин был со-организатором Института социологии // Социологический журнал / РАН, Институт социологии. – Москва, 2011. – № 1. – С. 128-130. – ISSN 1562-2495
997605
   Свидетельствуют факты.. – Хабаровск, 1988. – 109с.
997606
  Макаров С.Г. Свидимся у росстани / С.Г. Макаров. – М., 1986. – 125с.
997607
  Караjанов И. Свилени звуци : Хаику поезиjа / И. Караjанов. – Скопjе : Матица македонска, 2000. – 54с. – ISBN 9989-48-020-6
997608
  Гусев В. Свинарка и пастух. В шесть часов вечера после войны / В. Гусев. – М, 1945. – с.
997609
  Франко И.Я. Свиная конституция / И.Я. Франко. – Москва : ГИЗ, 1919. – 16с. – (Рабоче-крестьянские листовки ; №29)
997610
  Ермолаева-Маковская Свинец-210 и полоний-210 в биосфере / Ермолаева-Маковская, Б.Я. Литвер. – М., 1978. – 160с.
997611
  Полянский Н.Г. Свинец / Н.Г. Полянский. – М., 1986. – 356с.
997612
   Свинец в окружающей среде. – М., 1987. – 179с.
997613
  Накадзино Э. Свинец в пламени / Э. Накадзино. – Москва, 1970. – 266с.
997614
  Абланов А.Д. Свинец: дорога через века / А.Д. Абланов, Д.Н. Нургалиев. – Алма-Ата, 1984. – 96с.
997615
  Біланич М.М. Свинець, кобальт і цинк у грунтах Закарпатської області / М.М. Біланич, В.І. Ніколайчук // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 3. – С. 19-26 : Табл. – Бібліогр.: 48 назв. – ISSN 1726-5428
997616
   Свинин, Борис Александрович. Выставка произведений. Ленинград. 1975. – Л., 1975. – 35с.
997617
  Снежкин Ф.М. Свиноводство / Ф.М. Снежкин. – Ростов на Дону, 1931. – 80с.
997618
  Волкопялов Б.П. Свиноводство / Б.П. Волкопялов. – Москва-Ленинград, 1950. – 375с.
997619
  Кутиков С.И. Свиноводческий совхоз "Комсомолец" / С.И. Кутиков. – М., 1939. – 64с.
997620
  Андерсен Ханс Кристиан Свинопас / Андерсен Ханс Кристиан. – Ленинград, 1983. – 14с.
997621
  Андерсен Ханс Кристиан Свинопас / Андерсен Ханс Кристиан. – Москва, 1988. – 24с.
997622
  Франко І.Я. Свинська конституція / І.Я. Франко. – Київ : ДЛВ, 1949. – 16с.
997623
  Макаренко М. Свинцеві печатки великокняжого періоду з України // Література та культура Полісся : Наукове видання / Ніжинський держ. педагогічний університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2006. – Вип. 31 : Проблеми розвитку філології, історії та культури (до 200 річчя Ніжинської вищої школи). – С. 216-223
997624
  Стоянов Р.В. Свинцеві трилисники з елліністичного некрополя Херсонеса Таврійського // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2001. – № 1. – С.118-125. – ISSN 0235-3490
997625
  Комаристый Анатолий Андреевич Свинцово-изохронное датирование горных пород с использованием фракционной возгонки свинца : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.02 / Комаристый Анатолий Андреевич; АН УССР. Ин-т геохимии и физики минералов. – Киев, 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
997626
   Свинцово-цинковая и оловянная промышленность капиталистических стран в 1967 году. – М., 1968. – 104с.
997627
   Свинцово-цинковая промышленность капиталистических стран.. – М.
1. – 1962. – 68с.
997628
   Свинцово-цинковая промышленность капиталистических стран. Обогащение руд. – М.
3. – 1961. – 132с.
997629
  Добровольская М.Г. Свинцово-цинковое оруденение (рудные формации, минеральные парагенезисы, особенности рудообразования) / М.Г. Добровольская. – Москва : Наука, 1989. – 216с. – ISBN 5-02-003248-4
997630
  Стеценко В.П. Свинцово-цинковые месторождения / В.П. Стеценко. – М., 1979. – 167с.
997631
  Зуев-Ординець Свинцовый залп / Зуев-Ординець. – Пермь, 1969. – 147с.
997632
  Сартаков С.В. Свинцовый монумент / С.В. Сартаков. – М., 1981. – 64с.
997633
  Сартаков С.В. Свинцовый монумент / С.В. Сартаков. – М., 1981. – 335с.
997634
  Сартаков С.В. Свинцовый монумент / С.В. Сартаков. – М.
1. – 1981. – 80с.
997635
  Сартаков С.В. Свинцовый монумент / С.В. Сартаков. – М., 1986. – 426с.
997636
  Будай Г.В. Свинцом и словом. / Г.В. Будай. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 1981. – 224с.
997637
  Вороненко Лариса Свиня - друг людини // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 75. – ISSN 0130-5212
997638
  Малишева Ірина Свинячі ноги Барселони : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 58-64 : Фото
997639
  Пестушко Валерий Свиньи не виноваты : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 53 : Іл.
997640
  Крылов И.А. Свинья под дубом / И.А. Крылов. – Л., 1947. – 8с.
997641
  Сологуб Ф. Свирель / Ф. Сологуб. – Пб., 1922. – 62с.
997642
  Чехов А.П. Свирель / А.П. Чехов. – М, 1969. – 400с.
997643
  Викторов Б.М. Свирель / Б.М. Викторов. – Кишинев, 1972. – 107с.
997644
  Чехов М.П. Свирель / М.П. Чехов. – М
2. – 1986. – 301с.
997645
  Деледда Г. Свирель в лесу / Г. Деледда. – М, 1967. – 287с.
997646
  Митаров М. Свирель весны / М. Митаров. – М., 1976. – 78с.
997647
  Бебан М.А. Свирель и оса / М.А. Бебан. – М, 1979. – 80с.
997648
  Шутеричи Д. Свирель Марсиаса. / Д. Шутеричи. – М, 1959. – 125с.
997649
  Горбовский Г.Я. Свирель на ветру / Г.Я. Горбовский. – Л, 1987. – 525с.
997650
  Цветков В.И. Свирель. Стихи / В.И. Цветков. – М, 1972. – 71с.
997651
   Свирель: лирика А.А.Фет, А.Н.Майкова, И.С.Никитина.. – М., 1985. – 222с.
997652
   Свирель: лирика А.А.Фета, А.Н.Майкова, И.С.Никитина.. – М., 1982. – 222с.
997653
  Чернов В.С. Свирепый марсианский бог / В.С. Чернов. – Ставрополь, 1966. – 271с.
997654
  Сєріков М.А. Свирид Бешуля / М.А. Сєріков. – К., 1960. – 51с.
997655
  Боков В.Ф. Свирь / В.Ф. Боков. – Москва, 1968. – 96с.
997656
  Великанов Ю.П. Свирьстрой / Ю.П. Великанов. – Ленинград, 1933. – 4с.
997657
  Трускиновская Д. Свист // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 10. – С. 138-146. – ISSN 1728-8568
997658
  Сладков Н.И. Свист диких крыльев. / Н.И. Сладков. – Л., 1977. – 222с.
997659
  Иванов А.А. Свистать всех наверх / А.А. Иванов. – М., 1973. – 157с.
997660
  Гулыга Л. Свисток / Л. Гулыга. – М., 1980. – 24с.
997661
  Шумахер Т. Свисток / Т. Шумахер. – М, 1988. – 143с.
997662
   Свисток: собрание литературных, журнальных и других заметок; сатирическое приложение к журналу "Современник". 1859-18863.. – М., 1981. – 592с.
997663
  Чобіт Д. Свистун або чи можна політичного банкрута обирати керівником держави? / Д. Чобіт. – Київ, 1999. – 69с.
997664
  Шевчук А. Свистунці Людмили Никитюк // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 26-27. – ISSN 0868-9644
997665
  Молчанов О.А. Свистящие атмосферики и магнитное поле в магнитосфере. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Молчанов О.А.; Горьков. гос. ун-т им. Лобачевского. – М., 1968. – 12л.
997666
  Николаев Н В. Свистящий ветер / Н В. Николаев. – Свердловск, 1962. – 171с.
997667
  Шалимов И.И. Свита пчелы-разведчицы и ее роль в приеме информации о координатах источника пищевого покредпления. : Автореф... Канд.биол.наук: 098 / Шалимов И.И.; АН УССР.Ин-т зоологии. – К, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
997668
  Куняев С. Свиток / С. Куняев. – М, 1976. – 39с.
997669
   Свиток № 4. Сб. лит. общества "Никиитинские субботники".. – М., 1926. – 365с.
997670
   Свиток столетий: тюрк. классич. поэзия ХІІІ - ХХ вв.. – Ленинград : ЛГУ, 1991. – 709с. – ISBN 5-288-00743-8
997671
  Полетаев В.И. Свиты в "Стратиграфическом кодексе Украины" и стратиграфическая практика // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 19-25. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
997672
   Свифт : [Памфлеты]. – Санкт-Петербург : Изд. Чуйко ; Тип. газеты "Новости", 1881. – [2], 160 с. – (Европейские писатели и мыслители ; № 1)


  Содерж.: Джонатан Свифт: Биогр. очерк. Серьезный и полезный проект устройства приюта неизлечимых, для общей выгоды всех подданных ее величества. Скромное предложение в пользу того, чтобы помешать детям бедных ирландцев быть в тягость своим родителям ...
997673
  Дейч И А. Свифт / И А. Дейч, Е.Д. Зозуля. – М, 1933. – 167с.
997674
  Турхан К.С. Свияга впадает в Волгу / К.С. Турхан. – Чебоксары, 1985. – 544с.
997675
  Остроумов В.П. Свияжск. История планировки и застройки / В.П. Остроумов, В.В. Чумаков. – Казань, 1971. – 64 с.
997676
   Сві-й-танок. (Поезія. Переклади. Проза. Драматургія. Есеїстика. Критика та бібліографія) : Студентський альманах. – Київ
№ 1. – 2003
997677
   Сві-й-танок. (Поезія. Проза. Драматургія. Літературозавство) : Студентський альманах. – Київ
№ 2. – 2004
997678
  Космолінська Наталя Свідки : Машина часу / Космолінська Наталя, Введенський Олег // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 128-132 : Іл.
997679
  Гладиш К.В. Свідки давнини і сьогоденності / К.В. Гладиш. – Харків, 1972. – 107 с.
997680
  Бережко К. Свідки Єгови України в умовах тоталітарних режимів (1939-1945 рр.) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 536-542. – ISBN 966-7379-92-11
997681
  Богдановский И.В. Свідки Єгови як одна з найпоширеніших сучасних нетрадиційних релігій // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. 11-18


  В статті розглядається ґенеза нетрадиційної релігійності. Основна увага зве- ртається на специфіку єговізму: віровчення, культову практику, організаційну побудову, а також розвиток і стан цієї конфесії в сучасній Україні. The article discusses the ...
997682
  Білоус Л. Свідки козацької слави // Народне мистецтво : квартальник / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2010. – № 3/4 (51/52), квартальник, 3 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – С. 65-68


  Колекція порохівниць XVII-початку XX ст., виготовлена з рогу та кістки, яка зберігається у Нац. музеї укр. народного декоративного мистецтва
997683
  Сюндюков І. Свідки пекла на землі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 листопада (№ 199/200). – С. 8


  Щоденники очевидців Голодомору 1932-1933 років як унікальне історичне джерело.
997684
  Сюндюков І. Свідки пекла на землі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 8-9 листопада (№ 204/205). – С. 8


  Щоденники очевидців Голодомору 1932-1933 років як унікальне історичне джерело.
997685
  Степанова Т.В. Свідки як засоби доказування у господарському процесі України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.168-173. – ISBN 966-7784-65-7
997686
  Рибицький І.В. Свідок весни: Поезії. / І.В. Рибицький. – Дніпропетровськ, 1981. – 64с.
997687
  Барка Василь Свідок для сонця шестикрилих = The witness for the sun of seraphims : Строфічний роман / Барка Василь. – б.м. : Сучасність
Кн. 1. – 1981. – 500с.
997688
  Барка Василь Свідок для сонця шестикрилих = The witness for the sun of seraphims : Строфічний роман / Барка Василь. – б.м. : Сучасність
Кн. 3. – 1981. – 503с.
997689
  Барка Василь Свідок для сонця шестикрилих = The witness for the sun of seraphims : Строфічний роман / Барка Василь. – б.м. : Сучасність
Кн. 4. – 1981. – 501с.
997690
  Сулима М. Свідок і сучасник літературного процесу // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 4 (616). – С. 45-46. – ISSN 0236-1477
997691
  Пакула О. Свідок як учасник кримінального провадження: значення його показань для досягнення завдань кримінального провадження // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 112-116
997692
  Гончаренко М.В. Свідоме використання економічних законів - наукова основа практичної діяльності радянського суспільства / М.В. Гончаренко. – К., 1958. – 176с.
997693
  Ямпольський К.Й. Свідомість громадського обов"язку / Ямпольський К.Й. – Київ : Держполітвидав, 1962. – 28 с. – (Моральний кодекс будівника комунізму)
997694
  Губерський Л.В. Свідомість і економічна перебудова // Проблеми філософії
997695
  Вороновська Л.Г. Свідомість і мова: філософсько-релігієзнавчий аналіз : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Вороновська Л.Г.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 170л. – Бібліогр.: л.158-170
997696
  Вороновська Л.Г. Свідомість і мова: філософсько-релігієзнавчий аналіз : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Вороновська Л.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
997697
   Свідомість робітників в період будівництва комунізму. – Х., 1969. – 172с.
997698
  Кар"єва С.О. Свідомість як тривалість у філософії А. Бергсона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 9-12. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)


  Розглядається проблема свідомості у філософії А. Бергсона.
997699
  Сидоренко М Свідомість,її структура та суть / М Сидоренко. – Чернівці, 1968. – 20с.
997700
  Вдовиченко Л.О. Свідомість: сучасне і традиційне тлумачення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 77-79. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглядається свідомість як складний багатовимірний та багатоаспектний феномен. Виникаючи і розвиваючись завдяки, насамперед, в спільній діяльності людей, у сьогоденні свідомість окреслюється переважно через визначення місця і ролі ...
997701
  Сніжко В. Свідомості Брама : [ природничо-українознавча монографія ] / Валерій Сніжко. – Київ : Планета-Медіа, 2008. – 352с. – ISBN 978-966-621-394-8
997702
   Свідоцтва Національної школи суддів України урочисто отримали 630 кандидатів на посаду судді // Юридична газета. – Київ, 2013. – 17 вересня (№ 38). – С. 2


  8 вересня о 14.00 в Актовій залі Червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся перший випускний слухачів Національної школи суддів України.
997703
  Міненко В.В. Свідоцтво про загальнообов"язкове державне соціальне страхування та порядок його видачі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 120-123
997704
  Бубенок О.Б. Свідчення ал-Мас"уді та "Худуд ал"Алам" про дві групи буртасів / О.Б. Бубенок, Д.А. Радівілов // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 18-34. – ISSN 1608-0599
997705
  Клос Віталій Свідчення давніх переказів та літописні відомості щодо заснування Михайлівської Золотоверхої обителі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 112-118
997706
  Серга Ж. Свідчення документів про українізацію 20-30-х років XX ст. у Києві // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 241-246


  У статті досліджується проблема запровадження, проведення і причини згортання політики коренізації, яка в Україні мала назву українізації, причини труднощів на шляху її запровадження та наслідки для суспільства.
997707
  Танана Р. Свідчення любові і шани : За сторінками Книг вражень першого народного музею Кобзаря в Каневі - Тарасової світлиці. 1897-1916 рр. // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 5/6 (775/776). – С. 109-117. – ISSN 0868-4790
997708
  Веселова Олександра Свідчення очевидців голоду-геноциду 1932-1933 рр. в Україні як джерело дослідження його причин і наслідків // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (47). – С. 3-17
997709
  Векленко В. Свідчення про Богородицьку фортецю в документах Російського державного архіву давніх актів / В. Векленко, О. Малов, О. Мігульов // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (400). – С. 132-142. – ISSN 0869-3595
997710
  Личук Ю.Т. Свідчу / Ю.Т. Личук. – Ужгород, 1983. – 68с.
997711
  Муратов І.Л. Свіже повітря для матері / І.Л. Муратов. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 202 с.
997712
  Горяна Л.Г. Свіжий вітер завжди дує з України... / Л.Г. Горяна, Н.В. Гнілуша // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 10. – С. 3-4 : фото
997713
  Федоровський П Є. Свіжий вітер океану: пригодн. повість. / П Є. Федоровський. – К., 1980. – 152с.
997714
  Небилиця В.П. Свіжий повів. / В.П. Небилиця. – К., 1962. – 32с.
997715
  Чемес В.Ф. Свій-чужий у структурі дискурсу мовно-етнічного самоототожнення особи // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 373-380
997716
  Шабелюк О. Свій дім - своїми руками // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – вересень (№ 12/13)


  Про роботу студентських трудових загонів, які виконують косметичні ремонти у гуртожитках. У цьому році такі роботи були приурочені до підготовки Євро-2012.
997717
  Білецький М.С. Свій не свій -- на дорозі не стій! / М.С. Білецький. – Київ, 1962. – 117с.
997718
   Свій погляд на туристичні події світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 110-119 : Іл.
997719
   Свій погляд на туристичні події світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 104-110 : Іл.
997720
   Свій погляд на туристичні події світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 114-117 : Іл.
997721
   Свій погляд на туристичні події світу : Тур новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 96-101 : Іл.
997722
   Свій погляд на туристичні події світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 121-125 : Фото
997723
   Свій погляд на туристичні події України та світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 104-110 : Фото
997724
  Мельник К О. Свій серед зірок і комет (75 років члену-кореспонденту НАН України Климу Чурюмову) / К О. Мельник, Т.К. Чурюмова // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 89-94. – ISSN 0372-6436


  Видатний український астроном, першовідкривач космічних об’єктів, невтомний популяризатор наукових досягнень, автор визначних наукових праць. За 52 роки творчої праці в галузі астрономії в Київському національному університе- ті імені Тараса Шевченка ...
997725
  Мочернюк Н. Свій/чужий простір як реалізація особистості поета (на прикладі твору "Дзяди" ч..З. А. Міцкевипча) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 100-105.
997726
  Злотін О.З. Свійські комахи / О.З. Злотін. – К., 1988. – 80с.
997727
  Конончук Г.Л. Свіп-лазер / Г.Л. Конончук, І.Є. Хоменко, Д.С. Фарина // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 408-411. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2)


  Наведено оптико-електронну схему пристрою для керування частотою лазера шляхом підтримання певного температурного режиму резонатора. Досягнуто хитання частоти в межах 0-1200 МГц з повторенням 0,01-2 Гц. Пристрій можна застосувати для стабілізації ...
997728
   Світ. – Київ, 2000
997729
   Світ. – Київ
лютий (№ 5/6). – 2000. – 8 с.
997730
   Світ. – Київ
березень (№ 9/10). – 2000. – 8 с.
997731
   Світ. – Київ
листопад (№ 41/42). – 2000. – 8 с.
997732
   Світ. – Київ, 2001
997733
  Захарченко А. Світ : проза: повість // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 78-139
997734
   Світ. – Київ, 1997-
березень (№ 9/10). – 2013. – 4 с.
997735
   Світ. – Київ, 1997-
березень (№ 11/12). – 2013. – 4 с.
997736
   Світ. – Київ, 1997-
березень (№ 13/14). – 2013. – 4 с.
997737
   Світ. – Київ, 1997-
квітень (№ 15/16). – 2013. – 4 с.
997738
   Світ. – Київ, 1997-
травень (№ 17/18). – 2013. – 4 с.
997739
   Світ. – Київ, 1997-
травень (№19/20). – 2013. – 4 с.
997740
   Світ. – Київ, 1997-
червень (№ 23/24). – 2013. – 4 с.
997741
   Світ. – Київ, 1997-
серпень (№ 29/30). – 2013. – 4 с.
997742
   Світ. – Київ, 1997-
серпень (№ 31/32). – 2013. – 4 с.
997743
   Світ. – Київ, 1997-
вересень (№ 33/34). – 2013. – 4 с.
997744
   Світ. – Київ, 1997-
вересень (№ 35/36). – 2013. – 4 с.
997745
   Світ. – Київ, 1997-
листопад (№ 41/42). – 2013. – 4 с.
997746
   Світ. – Київ, 1997-
листопад (№ 43/44). – 2013. – 4 с.
997747
  Сташків Мирон Світ "безмірний, прекрасний і бентежний" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 52
997748
  Клочек Г. Світ "Велесової книги" : Навч. посібник / Григорій Клочек. – Кіровоград : Степова Еллада, 2001. – 160с. – ISBN 966-7514-08-0
997749
  Будько Євген Світ актриси : VIP-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 10-14 : Фото
997750
  Підлісна Г.Н. Світ античної літератури / Г.Н. Підлісна. – Київ : Наукова думка, 1981. – 199с.
997751
  Підлісна Г.Н. Світ античної літератури / Г.Н. Підлісна. – 2-е вид. – Київ : Наукова думка, 1989. – 165с.
997752
  Зісман Г.А. Світ атома / Г.А. Зісман. – Київ, 1952. – 65 с.
997753
  Лідськи Ю.Я. Світ без героїв / Ю.Я. Лідськи. – К., 1966. – 48с.
997754
  Гудбі Джеймс Світ без зброї: фантазія чи необхідність? // Щорічник СІПРІ 2010: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 13-30. – ISBN 978-966-7272-97-5
997755
  Ісаченко Л. Світ без нього // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2009. – № 2 (30). – С. 29-31
997756
  Трегуб Г. Світ без прикрас. Йозеф Вінклер про сучасну австрійську літературу, історичну пам"ять і мовну віртуозність // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 42 (259). – С. 58-59. – ISSN 1996-1561
997757
  Шкуров Є. Світ богів та його руйнування у циклі Ю.Нікітіна "Троє з лісу" / Є. Шкуров, Д. Айдачич // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 296-308. – (Бібліотека інституту філології)


  Міфопоетика циклу фантастичних романів Юрія Нікітіна "Троє з лісу"
997758
  Іванишин П. Світ боротьби в поезії вісниківців як розвиток художнього універсуму Т. Шевченка // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 69-84. – ISBN 978-966-2248-94-4
997759
  Кравченко П.А. Світ буття людини в екзистенціальній антропології С. Кіркегора // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (51). – С. 4-11
997760
   Світ бухгалтерського обліку
№ 3. – 1997
997761
   Світ бухгалтерського обліку
№ 4. – 1997
997762
   Світ бухгалтерського обліку
№ 7. – 1997
997763
   Світ бухгалтерського обліку
№ 8. – 1997
997764
   Світ бухгалтерського обліку
№ 9. – 1997
997765
   Світ бухгалтерського обліку
№ 10. – 1997
997766
   Світ бухгалтерського обліку
№ 11. – 1997
997767
   Світ бухгалтерського обліку
№ 12. – 1997
997768
   Світ бухгалтерського обліку
№ 1. – 1998
997769
   Світ бухгалтерського обліку. – Київ
№ 2. – 1998
997770
   Світ бухгалтерського обліку. – Київ
№ 3. – 1998
997771
   Світ бухгалтерського обліку. – Київ
№ 4. – 1998
997772
   Світ бухгалтерського обліку. – Київ
№ 5. – 1998
997773
   Світ бухгалтерського обліку. – Київ
№ 6. – 1998
997774
   Світ бухгалтерського обліку. – Київ
№ 7. – 1998
997775
   Світ бухгалтерського обліку. – Київ
№ 8. – 1998
997776
   Світ бухгалтерського обліку. – Київ
№ 9. – 1998
997777
   Світ бухгалтерського обліку. – Київ
№ 10. – 1998
997778
   Світ бухгалтерського обліку. – Київ
№ 11. – 1998
997779
   Світ бухгалтерського обліку. – Київ
№ 12. – 1998
997780
  Степаненко М.І. Світ в оцінці Олеся Гончара : аксіосфера щоденникового дискурсу письменника / Микола Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2012. – 283, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 241. – ISBN 978-966-8798-69-6
997781
  Алегрія С. Світ великий, та чужий / С. Алегрія. – Київ, 1976. – 368с.
997782
  Сорока Михайло Світ відкриває Україну : Про зовнішню політику Української держави у 90-х роках ХХ століття: Статті. Документи. Коментарі / Сорока Михайло. – Київ : Київська правда, 2001. – 782с. – ISBN 966-7270-14-9
997783
  Жаданов Ю. Світ героїв Дж. Орвелла (Специфіка образної системи роману Дж. Орвелла "1984") // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 62-70
997784
  Соловей О. Світ гостинний : Подорожні нариси / О. Соловей. – Київ : Гелікон, 2001. – 136с. – (Українська модерна література). – ISBN 966-7916-03-0
997785
  Бикова Т. Світ Гуцульщини в драматургії Гната Хоткевича // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 18-21


  У статті на матеріалі дослідження текстів гуцульських п"єс Г. Хоткевича розкрито художні особливості змалювання Гуцульщини у драматичних творах письменника, зосереджено увагу на показі життя простих гуцулів початку ХХ століття. Зроблено висновок про ...
997786
  Ашкіназі М.І. Світ дивної старовини / М.І. Ашкіназі. – Ужгород, 1969. – 144 с.
997787
  Квас О.В. Світ дитинства епохи Середньовіччя // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 4 (62). – С. 38-41
997788
  Сокур А. Світ дитинства у "Зачарованій Десні" О. Довженка : 6 клас // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 37-38
997789
  Гурманська А. Світ дитинства у творчості Ю. Яновського та письменників-шістдесятників (до проблеми типології) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 92-95
997790
   Світ до 2050 року: Deutsche Post DHL опублікувала футурологічне дослідження // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 4 (73). – С. 45-50 : фото. – ISSN 1606-3732
997791
  Танчер В.В. Світ духовного гноблення / В.В. Танчер. – Київ, 1983. – 78 с.
997792
   Світ единоборств : український міжнародний ілюстрований спортивний журнал. – Київ
№ 1. – 2000
997793
  Куцепал С.В. Світ Ж. Дельоза ризома, сенс, нонсенс // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 54. – С. 216-223. – ISSN 2072-1692
997794
   Світ за квартал.. – вип. 3. – К., 1963. – 48с.
997795
   Світ за квартал.. – вип. 1. – К., 1964. – 48с.
997796
   Світ за квартал.. – вип. 2. – К., 1964. – 48с.
997797
   Світ за квартал.. – вип. 3. – К., 1964. – 48с.
997798
   Світ за квартал.. – вип. 4. – К., 1964. – 48с.
997799
   Світ за квартал.. – вип. 1. – К., 1965. – 48с.
997800
   Світ за квартал.. – вип. 2. – К., 1965. – 47с.
997801
   Світ за квартал.. – вип. 3. – К., 1965. – 48с.
997802
   Світ за квартал.. – вип. 4. – К., 1965. – 46с.
997803
   Світ за квартал.. – вип. 1. – К., 1966. – 49с.
997804
   Світ за квартал.. – вип. 2. – К., 1966. – 48с.
997805
   Світ за квартал.. – вип. 3. – К., 1966. – 48с.
997806
   Світ за квартал.. – вип. 4. – К., 1966. – 48с.
997807
   Світ за квартал.. – вип. 1. – К., 1967. – 47с.
997808
  Корж В.ф. Світ звичайних фантазій: Поезії. / В.ф. Корж. – Дніпропетровськ, 1984. – 110с.
997809
  Арцишевський Р.А. Світ і людина : Підр. для 8-9 кл. / Р.А. Арцишевський. – Київ, Ірпінь : Перун, 1996. – 448с. – ISBN 966-569-010-8
997810
  Сова А.В. Світ і людина: форми освоєння світу людиною // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 57-64


  Автор аналізує форми освоєння світу людиною. В статті визначені практич- на, духовно-теоретична та духовно-практична форми діяльності. An author analyses the forms of mastering of the world a man. In the article certain practical, ...
997811
   Світ і права людини // Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал / Федерація профспілок України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 3-4.
997812
  Кононенко П. Світ і світло творчрсті Юрія Мушкетика // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 128-138
997813
  Чекаленко Л. Світ і Україна очима російських учених і майбутніх дипломатів // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 54-57
997814
  Федорук В. Світ інтелектуальних живописних емоцій Василя Федорука // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 74-76. – ISSN 0130-1799
997815
  Гаєр М. Світ Канта : Біографія / Манфред Гаєр; З нім. переклала Л. Харченко. – Київ : Юніверс, 2007. – 336с. – (Життєписи). – ISBN 966-8118-49-9
997816
  Колибанов В.А. Світ капіталізму: депресія сімдесятих років. / В.А. Колибанов, В.П. Степаненко. – К., 1978. – 48с.
997817
   Світ Карпат. Бізнес.Туризм. Духовність : Всеукраїнський часопис. – Мукачево
№ 9. – 2007. – 50с.
997818
   Світ Карпат. Бізнес.Туризм. Духовність : Всеукраїнський часопис. – Мукачево
№ 10. – 2007. – 50с.
997819
   Світ Карпат. Бізнес.Туризм. Духовність : Всеукраїнський часопис. – Мукачево
№ 11. – 2007. – 50с.
997820
   Світ Катерини Білокур : Каталог творів колекції. – Київ : ЕММА, 1997. – 64с. – ISBN 966-95841-0-8
997821
  Колесник М. Світ клином.Роман. / М. Колесник. – К., 1966. – 250с.
997822
  Маноха І. Світ книги Володимира Роменця // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 177-178. – ISSN 1810-2131
997823
  Шпиталь А. Світ книжок і жорстока дійсність // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 24 квітня (№ 17). – С.1, 3
997824
   Світ комунікації : загальнодержавне навчальне видання. – Київ
Травень. – 2001. – 31 с.
997825
   Світ комунікації : загальнодержавне навчальне видання. – Київ
Грудень. – 2001. – 35 с.
997826
   Світ комунікації : загальнодержавне навчальне видання. – Київ
Травень. – 2002. – 35 с.
997827
   Світ комунікації : загальнодержавне навчальне видання. – Київ
Грудень. – 2003. – 31 с.
997828
   Світ комунікації : загальнодержавне навчальне видання. – Київ
№ 5. – 2005. – 28 с.
997829
   Світ комунікації : загальнодержавне навчальне видання. – Київ
№ 6. – 2006. – 81 с.
997830
   Світ комунікації : загальнодержавне навчальне видання. – Київ
№ 7. – 2007. – 31 с.
997831
  Рева Л. Світ крізь призму болю: на матеріалі творів Миколи Чернявського // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 161-167
997832
  Просалова В. Світ крізь призму культури: "Каравели" Юрія Клена як "текст про тексти" // Вісник Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 35-43. – (Філологічні науки)
997833
  Усачова К. Світ легенд Наталени Королевої // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 6 (663). – С. 42-50. – ISSN 0130-5263
997834
  Сковорода Г.С. Світ ловив мене, та не впіймав / Григорій Савич Сковорода. – Харків : Фоліо, 2006. – 607с. – ISBN 966-03-2333-66-8
997835
  Шапіро О. Світ Любові Панченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 6-7 червня (№ 102/103). – С. 24


  Любов Панченко - художниця, мисткиня-шестидесятниця, яку можна поставити в один ряд із Марією Приймаченко та Ганною Собачко.
997836
  Гарна С.Ю. Світ людей і світ тварин у повісті-казці Р. Кіплінга "Мауглі" : урок-дослідження. 5 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 43-45. – Бібліогр. в кінці ст.
997837
  Мялковська Л.М. Світ людини й природи крізь призму метафори І. Нечуя-Левицького // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 1. – С. 112-116. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
997838
  Князюк В.К. Світ маленьких Гулліверів / В.К. Князюк. – Київ, 1976. – 104с.
997839
  Шкляр В.І. Світ мас-медіа: надбання і перспективи продуктивно-творчої інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 34-37. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Розглядаються політико-правові, соціокультурні та технологічні моделі продуктивно-творчої інтеграції мас-медіа з позицій її надбань і перспектив у світі й Україні.
997840
  Шкляр В. Світ мас-медіа: надбання і перспективи творчої інтеграції // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2002. – Вип. 2 : за 2001 рік. – С. 382-390. – ISBN 966-7522-12-1
997841
  Бошкович Д. Світ масок: онтологічний, історичний і наративний театр у романі Мілоша Црнянського "Друга книга переселень" // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 129-137. – ISSN 0203-9494
997842
   Світ медицини та біології = World of medicine and biolody : медичні і біологічні науки / ВДНЗ України "Українська медична стоматологічна академія". – Полтава, 2005-. – ISSN 2079-8334
№ 4. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
997843
  Береза І. Світ мистецтва героїв п"єс Людмили Старицької-Черняхівської // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 11-16
997844
  Малишко В.А. Світ мій бентежний / В.А. Малишко. – Київ, 1974. – 71с.
997845
  Пащенко В.І. Світ міфів та легенд Еллади : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.І. Пащенко, Н.І. Пащенко. – Київ : Либідь, 2007. – 384с. : іл. – ISBN 978-966-06-0450-6


  У поетичному викладі представлено якнайширшу палітру грецьких міфів та легенд, які вивчаються у курсах античної та зарубіжної літератури
997846
  Лабащук М. Світ мови чи мова світу? // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2002. – № 1. – С.44-49. – Бібліогр.: 18 назв.
997847
  Світленко С.І. Світ модерної України кінця XVIII - початку XX століття : збірник наукових праць / С.І. Світленко. – Дніпропетровськ : Герда, 2007. – 460 с. – ISBN 978-966-8856-06-08
997848
  Бадяк В. Світ моди Олександра Коровицького / В. Бадяк, О. Федина // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 379-384. – ISBN 966-7170-47-0
997849
  Троян С.С. Світ на зламі епох (кінець XIX ст. - 1939 р.) : [навч. посібник] / С.С. Троян. – Харків : Основа, 2013. – 126, [2] с. – Бібліогр.: с. 123-126. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 1 (109)). – ISBN 978-617-00-1673-7
997850
   Світ навколо нас. Лексичні вправи та завдання. – Харків : Основа, 2004. – 112с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.3(15)). – ISBN 966-333-004-X
997851
  Брацка М. Світ народної демонології у творчості Валерія Лозинського // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 77-87. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті проаналізовано комплекс вірувань українських верховинців у потойбічні злі сили та уявлень про їхню присутність у земному світі, відображений у романі галицького польського письменника Валерія Лозинського "Чорний Матвій"
997852
   Світ науки. – Львів. – ISSN 1029-3906
№ 1. – 1998
997853
   Світ науки. – Львів. – ISSN 1029-3906
№ 2. – 1998
997854
   Світ науки. – Львів. – ISSN 1029-3906
№ 3. – 1998
997855
   Світ науки. – Львів. – ISSN 1029-3906
№ 1. – 1999
997856
   Світ науки. – Львів. – ISSN 1029-3906
№ 2. – 1999
997857
   Світ науки. – Львів. – ISSN 1029-3906
№ 1. – 2000
997858
   Світ науки. – Львів. – ISSN 1029-3906
№ 1. – 2001
997859
   Світ науки. – Львів. – ISSN 1029-3906
№ 2. – 2001
997860
   Світ науки. – Львів. – ISSN 1029-3906
№ 3. – 2001
997861
   Світ науки : спецвипуск. – Львів. – ISSN 1029-3906
№ 5 : Нанотехнології. – 2001
997862
   Світ науки. – Львів. – ISSN 1029-3906
№ 1/2. – 2003
997863
   Світ науки : Спецвипуск. – Львів. – ISSN 1029-3906
№ 3/4. : Час. – 2003
997864
   Світ науки. – Львів. – ISSN 1029-3906
№ 5/6. – 2003
997865
   Світ наукових ідей академіка М.В. Багрова (до 75-річчя від дня народження) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 3 (79). – С. 69-70 : фото. – ISSN 1561-4980
997866
   Світ не без чудес : Повісті. За сторінками журналу "Піонерія2. – Київ : Молодь, 1988. – 240с.
997867
  Пагутяк Г. Світ не без янголів : фрагмент нової повісті // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 5/6. – С. 51-56. – ISSN 0130-1608
997868
  Вірченко Н. Світ не знав лише, що він - українець! // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 4. – С. 12-14.
997869
  Овчаренко Ф.Д. Світ непомічених гігантів / Ф.Д. Овчаренко, О.Л. Алєксєєв. – Київ, 1981. – 101 с.
997870
  Оствальд В. Світ обминутих величин / В. Оствальд. – Харків-Київ, 1937. – 243с.
997871
  Макаров А.М. Світ образу / А.М. Макаров. – Київ, 1977. – 2687с.
997872
  Левицький М.В. Світ околиць / М.В. Левицький. – Львів, 1986. – 46с.
997873
   Світ Олександра Корнійчука: статті.. – К., 1980. – 156с.
997874
  Картавий П.В. Світ осиротілих дітей: крізь біль і міфи - до справжності : есе про дитячі будинки мовою документів та в спогадах вихованця, доповнених віршами і фото / Петро Картавий. – Суми : МакДен, 2011. – 72 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-2305-28-9
997875
  Чжу Фен Світ очима Сі Цзіньпіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30 листопада - 1 грудня (№ 219/220)


  15 листопада Сі Цзіньпін став Генеральним секретарем Китайської комуністичної партії та головою Центральної військової комісії, отримавши найвищу владу над збройними силами Китаю.
997876
  Камінський Є.Є. Світ переможців і переможених : міжнародні відносини і українська перспектива на початку XXI століття / Євген Камінський. – Київ : Центр віл. преси, 2008. – 336, [1] с. – ISBN 978-966-2123-04-3
997877
  Санченко А. Світ під мікроскопом


  Художній репортаж дає нагоду дізнатися багато цікавого. Так, книжка Вітольда Шабловського "Убивця з міста абрикосів" показує наскільки важливо у праці репортера завести правильні знайомства з місцевими. Якщо вірити Шабловському, власник скромної ...
997878
   Світ пізнає себе через людську душу (бесіда з академіком Володимиром Роменцем) // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 170-176. – ISSN 1810-2131


  Подається уривок майбутньої книжки київських науковців А. Азархіна та А. Роменця "Українська філософія сьогодні: путівник ідеями". Книжка задумана як збірка інтерв"ю з представниками різних генерацій, прихильників різнихфілософських напрямів
997879
  Войтенко О. Світ після кризи: трансформація міжнародної фінансової архітектури // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 82-86. – ISSN 1818-2682
997880
  Коваль І.К. Світ планет / І.К. Коваль. – Київ : Наукова думка, 1966. – 104с.
997881
  Волошин Л. Світ поетичних рефлексій Лариси Дем"янишин // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 110-111. – ISSN 0130-1799
997882
  Задорожна О.С. Світ почуттів і пристрастей у повісті Івана Франка "Захар Беркут" і повісті Оксани Забужко "Казка про калинову сопілку" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 127-131
997883
  Килимник О.В. Світ правди і краси / О.В. Килимник. – Київ, 1983. – 219 с.
997884
  Карась А. Світ правди Тараса Шевченка і ми // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 5/6. – С. 111-119. – ISSN 0868-4790
997885
  Маршавін Д.Ю. Світ праці : робочий зошит з професійної орієнтації молоді, захисту її прав у трудовій сфері та професійному навчанні / Д. Маршавін, Ю. Маршавін ; Міжнародна організація праці ; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДЗСУ-ІПЕК, 2007. – 68 с. – ISBN 978-966-8640-46-9
997886
  Галушко Т.Є. Світ прекрасного - молоді. (В.І.Ленін і Н.К.Крупська про естетичне виховання). / Т.Є. Галушко. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1972. – 32с. – (Сер.6, Педагогическая ; №10)


  У праці розвінчується буржуазний міф про капіталізм як "вільний світ", показується неспроможність тверджень буржуазних ідеологів про нібито об"єктивний характер їх теорій.
997887
  Недін Л.М. Світ приречений на гріховність / Л.М. Недін. – К., 1997. – 223с.
997888
  Тагільцева Я. Світ природи у циклі "Петербірг" Б. Пастернака // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 34-39. – ISSN 2075-1486
997889
  Гуцан Л.А. Світ професій : методичний посібник для вчителів / Л.А. Гуцан ; АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 88с. – ISBN 978-966-644-110-5
997890
  Бойніцька О.С. Світ романів Івліна Во // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-50. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  Розглядається романний доробок Івліна Во з погляду наскрізних тем, проблем та мотивів. Визначаються основні етапи творчої еволюції, а також певні особливості творчого методу письменника.
997891
  Слухай Н.В. Світ сакрального слова Тараса Шевченка : монографія / Наталія Слухай ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., випр. та доповн. – Київ : Київський університет, 2014. – 223, [1]с. – Присвяч. 200-річчю від дня народж. Т. Шевченка ; 180-річчю Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 978-966-439-709-1
997892
  Балушок В.Г. Світ середньовіччя в обрядовості українських цехових ремісників. / В.Г. Балушок. – К., 1993. – 118с.
997893
  Войтович С.О. Світ сім"ї і горизонти покликання / С.О. Войтович. – Київ, 1987. – 59с.
997894
   Світ славить Ілліча.. – К., 1967. – 622с.
997895
  Бублейник Л.В. Світ слова української поезії : монографія / Людмила Бублейник ; Волин. ін-т економіки та менеджменту. – Луцьк : ВІЕМ, 2011. – 238 с. – Бібліогр.: с. 223-238. – ISBN 978-966-2379-15-0
997896
  Дроздовський Д. Світ Соломії Павличко : Рецензія // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.185--187. – ISSN 0320-8370
997897
  Гордер Юстейн Світ Софії = Sofies verden : Роман про історію філософії / Гордер Юстейн; З норвезької пер. Наталя Іваничук. – Львів : Літопис, 1997. – 576с. – ISBN 966-7007-03-0
997898
  Гордер Юстейн Світ Софії = Sofies Verden : роман про історію філософії / Юстейн Гордер ; з норвезької пер. Н. Іваничук. – Львів : Літопис, 2007. – 548 с. – ISBN 966-7007-03-0


  “СВІТ СОФІЇ” – це роман про історію філософії. Головна героїня роману – 14-річна Софія знаходить у поштовій скриньці листа від загадкового філософа, в якому лише два запитання “Хто ти?” і “Звідки взявся Світ?” З цих запитань починається мандрівка ...
997899
  Брежнєв Л.І. Світ соціалізму - торжество великих ідей / Л.І. Брежнєв. – К., 1979. – 638с.
997900
   Світ соціальних комунікацій : наук. журнал / Київ. міжнар. ун-т ; Донец. нац. ун-т ; Класичний приват. ун-т. – Київ. – ISSN 2307-6194
Т. 9. – 2013. – 163 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
997901
   Світ соціальних комунікацій : наук. журнал / Київський міжнар. ун-т ; Донецький нац. ун-т ; Класичний приватний ун-т. – Київ. – ISSN 2307-6194
Т. 10. – 2013. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
997902
   Світ сучасної людини : Навчальний посібник для учнів 9-10 кл. – Київ : Магістр-S, 1996. – 404с. – ISBN 5-7704-9398-8
997903
  Аполлонова Л. Світ творів Святослава Брахнова // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 18-19. – ISSN 0130-1799
997904
  Клековкін Олександр Світ театру : історія впорядкування // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 10-27. – ISSN 1997-4264
997905
  Кушнірук О. Світ тримається ... на пісні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12вересня (№ 163. – С. 11


  Національний заслужений академічний український народний хор ім. Г. Верьовки святкує 70-річчя.
997906
   Світ у 2011 : український випуск / ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-
Виклики для України. – 2011
997907
   Світ у 2012 : український випуск / ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – ISSN 2225-4366
997908
  Забашта Василь Світ у безмірі барв життя // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 19-20. – ISSN 0868-9644


  11 липня виповнюється 90 років відомому художникові Василю Забашті. Нижче подаємо надзвичайно лаконічні автобіографічні новели цього митця, записані його дружиною. Маєте нагоду пересвідчитися: це якраз той випадок, коли ніхто влучніше не скаже за ...
997909
  Підсуха О.М. Світ у краплині / О.М. Підсуха. – Київ, 1989. – 76с.
997910
  Котик-Чубінська Світ у мистецькій перспективі: образотворче мистецтво у поезії Юрія Тарнавського : До 75-річчя від дня народження поета // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 4 (79). – С. 79-90
997911
  Палій О. Світ у пастці роману (спостереження над поетикою Мілана Кундери) / Оксана Палій; КНУТШ. – Київ : Освіта України, 2006. – 282с. – ISBN 966-8847-33-4
997912
  Чорнолуцька Тетяна Світ у передчутті війни // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 39. – ISSN 0130-5212
997913
  Палієнко Сергій Світ у холодильнику // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 106-107. – ISSN 0130-5212
997914
  Олійник О.Б. Світ українського слова / О.Б. Олійник. – К., 1994. – 387с.
997915
  Шабі С.В. Світ української казки: число як символ магічності // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 19/21 (275/277). – С. 78-81
997916
  Саприкін С.С. Світ усного перекладу : [навч. посібник] / Саприкін С.С., Чужакін А.П. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 223, [1] с. – Бібліогр.: c. 213-218. – ISBN 978-966-382-347-8
997917
  Туркевич В. Світ успіху віддав // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 70-72. – ISSN 0869-3595


  Шендеровський Василь Андрійович. Випускник фізико-мат. факультету. Провідний науковий співробітник відділу теоретичної фізики Ін-ту фізики НАН України.
997918
  Ковалів С. Світ учить розуму / С. Ковалів. – К, 1960. – 171с.
997919
   Світ фізики : науково-популярний журнал. – Львів, 1996-
№ 1. – 1997
997920
   Світ фізики : науково-популярний журнал. – Львів, 1996-
№ 2. – 1997
997921
   Світ фізики : науково-популярний журнал. – Львів, 1996-
№ 1. – 1998
997922
   Світ фізики : науково-популярний журнал. – Львів, 1996-
№ 2. – 1998
997923
   Світ фізики : науково-популярний журнал. – Львів, 1996-
№ 1. – 1999
997924
   Світ фізики : науково-популярний журнал. – Львів, 1996-
№ 2. – 1999
997925
   Світ фізики : науково-популярний журнал. – Львів, 1996-
№ 3. – 1999
997926
   Світ фізики : науково-популярний журнал. – Львів, 1996-
№ 4. – 1999
997927
   Світ фізики : науково-популярний журнал. – Львів
№ 1. – 2000
997928
   Світ фізики : науково-популярний журнал. – Львів
№ 2. – 2000
997929
   Світ фізики : науково-популярний журнал. – Львів
№ 3. – 2000
997930
   Світ фізики : науково-популярний журнал. – Львів
№ 4. – 2000
997931
   Світ фізики : науково-популярний журнал. – Львів, 1996-
№ 1. – 2001
997932
   Світ фізики : науково-популярний журнал. – Львів, 1996-
№ 2. – 2001
997933
   Світ фізики : науково-популярний журнал. – Львів
№ 3. – 2001
997934
   Світ фізики : Науково-популярний журнал. – Львів
№ 1. – 2002
997935
   Світ фізики : Науково-популярний журнал. – Львів, 1996-
№ 2. – 2002
997936
   Світ фізики : Науково-популярний журнал. – Львів
№ 3. – 2002
997937
   Світ фізики : Науково-популярний журнал. – Львів
№ 4. – 2002
997938
   Світ фізики : Науково-популярний журнал. – Львів, 1996-
№ 1. – 2003
997939
   Світ фізики : Науково-популярний журнал. – Львів, 1996-
№ 2. – 2003
997940
   Світ фізики : Науково-популярний журнал. – Львів, 1996-
№ 3. – 2003
997941
   Світ фізики : Науково-популярний журнал. – Львів, 1996-
№ 4. – 2003
997942
   Світ фізики : Науково-популярний журнал. – Львів, 1996-
№ 1. – 2004
997943
   Світ фізики : Науково-популярний журнал. – Львів, 1996-
№ 2. – 2004
997944
   Світ фізики : Науково-популярний журнал. – Львів, 1996-
№ 3. – 2004
997945
   Світ фізики : Науково-популярний журнал. – Львів, 1996-
№ 4. – 2004
997946
   Світ фізики : Науково-популярний журнал. – Львів, 1996-
№ 1. – 2005
997947
   Світ фізики : Науково-популярний журнал. – Львів, 1996-
№ 2. – 2005
997948
   Світ фізики : Науково-популярний журнал. – Львів, 1996-
№ 3. – 2005
997949
   Світ фізики : Науково-популярний журнал. – Львів, 1996-
№ 4. – 2005
997950
   Світ фізики : Науково-популярний журнал. – Львів, 1996-
№ 1. – 2006
997951
   Світ фізики : Науково-популярний журнал. – Львів, 1996-
№ 2. – 2006
997952
   Світ фізики : Науково-популярний журнал. – Львів, 1996-
№ 3. – 2006
997953
   Світ фізики : Науково-популярний журнал. – Львів, 1996-
№ 4. – 2006
997954
   Світ фізики : Науково-популярний журнал. – Львів, 1996-
№ 1. – 2007
997955
   Світ фізики : Науково-популярний журнал. – Львів, 1996-
№ 2. – 2007
997956
   Світ фізики : Науково-популярний журнал. – Львів, 1996-
№ 3. – 2007
997957
   Світ фізики : Науково-популярний журнал. – Львів, 1996-
№ 4. – 2007
997958
   Світ фізики : науково-популярний журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, Львівський фіз-мат. ліцей, СП "Євросвіт". – Львів, 1996-
№ 1. – 2008
997959
   Світ фізики : науково-популярний журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, Львівський фіз-мат. ліцей, СП "Євросвіт". – Львів, 1996-
№ 2. – 2008
997960
   Світ фізики : науково-популярний журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, Львівський фіз-мат. ліцей, СП "Євросвіт". – Львів, 1996-
№ 3. – 2008
997961
   Світ фізики : науково-популярний журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, Львівський фіз-мат. ліцей, СП "Євросвіт". – Львів, 1996-
№ 4. – 2008
997962
   Світ фізики : науково-популярний журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, Львівський фіз-мат. ліцей, СП "Євросвіт". – Львів, 1996-
№ 1. – 2009
997963
   Світ фізики : науково-популярний журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, Львівський фіз-мат. ліцей, СП "Євросвіт". – Львів, 1996-
№ 2. – 2009
997964
   Світ фізики : науково-популярний журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, Львівський фіз-мат. ліцей, СП "Євросвіт". – Львів, 1996-
№ 3. – 2009
997965
   Світ фізики : науково-популярний журнал / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, Львівський фіз-мат. ліцей, СП "Євросвіт". – Львів, 1996-
№ 4. – 2009
997966
   Світ фінансів = World of finance : Науковий журнал. – Тернопіль, 2004-. – ISBN 966-654-142-4
Вип. 1. – 2004
997967
   Світ фінансів = World of finance : Науковий журнал. – Тернопіль, 2004-. – ISBN 966-654-157-2
Вип. 2. – 2005. – резюме укр., англ. мовами
997968
   Світ фінансів = World of finance : Науковий журнал. – Тернопіль, 2004-. – ISBN 966-654-172-6
Вип. 3/4. – 2005. – резюме укр., англ. мовами
997969
   Світ фінансів = World of finance : Науковий журнал. – Тернопіль, 2004-. – ISSN 1818-5754
Вип. 1. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
997970
   Світ фінансів = World of finance : Науковий журнал. – Тернопіль, 2004-. – ISSN 1818-5754
Вип. 3. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
997971
   Світ фінансів = World of finance : Науковий журнал. – Тернопіль, 2004-. – ISSN 1818-5754
Вип. 4. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
997972
   Світ фінансів = World of finance : Науковий журнал. – Тернопіль, 2004-. – ISSN 1818-5754
Вип. 1. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
997973
   Світ фінансів = World of finance : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
Вип. 1. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
997974
   Світ фінансів = World of finance : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
Вип. 2. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
997975
   Світ фінансів = World of finance : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
Вип. 4 (17). – 2008. – резюме укр., англ. мовами
997976
   Світ фінансів = World of finance : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
Вип. 1 (18). – 2009. – резюме укр., англ. мовами
997977
   Світ фінансів = World of finance : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
Вип. 2 (19). – 2009. – резюме укр., англ. мовами
997978
   Світ фінансів = World of finance : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
Вип. 3 (20). – 2009. – резюме укр., англ. мовами
997979
   Світ фінансів = World of finance : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
Вип. 4 (21). – 2009. – резюме укр., англ. мовами
997980
   Світ фінансів = World of finance : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
Вип. 1. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
997981
   Світ фінансів = World of finance : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
Вип. 2. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
997982
   Світ фінансів = World of finance : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
Вип. 3. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
997983
   Світ фінансів = World of finance : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
Вип. 4. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
997984
   Світ фінансів = World of finance : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
Вип. 1. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
997985
   Світ фінансів = World of finance : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
Вип. 2. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
997986
   Світ фінансів = World of finance : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
Вип. 3. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
997987
   Світ фінансів = World of finance : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
Вип. 4. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
997988
   Світ фінансів = World of finance : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
Вип. 1. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
997989
   Світ фінансів = World of finance : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
Вип. 2. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
997990
   Світ фінансів = World of finance : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
Вип. 3. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
997991
   Світ фінансів = World of finance : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
Вип. 4. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
997992
   Світ фінансів = World of finance : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
Вип. 1. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
997993
   Світ фінансів = World of finance : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
Вип. 2. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
997994
   Світ фінансів = World of finance : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
Вип. 3. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
997995
   Світ фінансів = World of finance : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2004-. – ISSN 1818-5754
Вип. 4. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
997996
  Забіяка В.А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування : практичний посібник / В.А. Забіяка, І.М. Забіяка. – Київ : Академія, 2012. – 304 с. : іл. – Бібліогр.: с. 300. – ISBN 978-966-580-383-6
997997
  В"язовський Г.А. Світ художньої літератури / Г.А. В"язовський. – Київ, 1987. – 252с.
997998
  Шевченко С. Світ чекає на зачаття : поезія // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 63-65. – ISSN 0130-321Х
997999
  Поліщук К. Світ червоний = Переднє слово "Невідомий Клим Поліщук" : проза: повість / публікація Валерія Шевчука // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 29-92. – ISSN 0208-0710
998000
  Гуменяк О.В. Світ чисел / Олексій Гуменяк. – Львів : Каменяр, 2011. – 148 с. : іл., табл., портр. – ISBN 978-966-607-181-4
<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,