Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>
997001
   "Свобода угнетать...". Писатели Англии о США: худож. публицистика. – М. : Прогресс, 1986. – 329с.
997002
  Марчук В.П. "Свободное право" в буржуазной юриспруденции / В.П. Марчук. – Київ, 1977. – 167с.
997003
  Архипов Б.В. "Свободное развитие каждого..." / Б.В. Архипов. – Москва, 1986. – 170с.
997004
  Дубов Г.В. "Свободное" искусство в мире капитала / Г.В. Дубов. – М, 1984. – 64с.
997005
   "Свободной музы приношенье...": европ. романтич. поэма. – М., 1988. – 622с.
997006
  Александрович Г.С. "Свободный мир "- взгляд за кулисы / Г.С. Александрович. – Ленинград, 1981. – 184с.
997007
  Липовецкий М.Н. "Свободы черная работа": Ст. о лит. / М.Н. Липовецкий. – Свердловск, 1991. – 269с.
997008
  Барабаш Ю "Свого язика не знає...", або чому Гоголь писав російською? // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 2 (602). – С. 3-17. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 0236-1477
997009
  Голубицких Н.И. "Сводный корпоративный каталог статей": корпоративная система на базе университета // Библиотечное дело - 21 век : Научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2007. – № 1(13). – С. 71-73.
997010
  Русова С.Н. "Свое" и "чужое" в художественном мире В. Маяковского // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2003. – Вып. 3. – С. 95-99. – ISBN 966-594-547-5
997011
  Барабаш Ю. "Своего языка не знает ..." , или почему Гоголь писал по-русски // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 36-58. – ISSN 0042-8795
997012
  Федоров В.А. "Своей судьбой гордимся мы...": Следствие и суд над декабристами / В.А. Федоров. – М., 1988. – 298с.
997013
  Ткач Д. "Своє перше посольство в світі незалежна Україна відкрила саме в Угорщині..." : Інтерв"ю / Дмитро Ткач ; [інтерв"ю взяв] Павло Вольвач // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 2 (88) : Україна - Угорщина Ч.1. – С. 18-30. – ISBN 978-966-579-271-0


  Розмова з першим послом України в Угорщині Дмитром Ткачем.
997014
  Гайдученко Л. "Своє" і "Чуже" в народних піснях українських німців XX століття // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – С. 123-128. – ISBN 978-96602-6551-6


  У статті аналізуються пісні німецьких переселенців, які проживали на території сучасної України в межах своїх колоній на початку XX ст. У досліджуваних німецьких народних піснях виділяється їхня етнокультура специфіка з огляду на впливи українського й ...
997015
  Тодчук Н. "Своє/чуже" Місто та його реалізації у романі І. Франка "Для ломашнього огнища" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 131-142
997016
  Сафронов А. "Свои" и "чужие" // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 11 (1618). – С. 97-112. – ISSN 0869-44435


  Бинарная оппозиция в пространстве универсальных миров.
997017
  Хименко О.А. Свобода об"єднання як одне із основних прав роботодавців // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 325-328. – ISSN 1563-3349


  Обгрунтовано, що право на свободу об"єднання є одним із основних прав роботодавців, оскільки завдяки йому вони отримують реальну можливість для колективного захисту та обстоювання своїх законних інтересів.
997018
  Богашева Н. Свобода об"єднань та конституційний інститут об"єднань громадян // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 62-70
997019
  Шубняков Б.П. Свобода общества и личности. / Б.П. Шубняков. – Ярославль, 1967. – 260с.
997020
  Шубняков Б.П. Свобода общества и личности. (Проблема необходимости и свободы при социализме и коммунизме). : Автореф... доктор филос.наук: 620 / Шубняков Б.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 30л. – Бібліогр.:с.30
997021
  Бараннік Р. Свобода особи від самовикриття та викриття близьких родичів у кримінальному процесі України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.42-46. – ISSN 0132-1331
997022
  Ярош Л.В. Свобода особи: подолання стереотипів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 11-18. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Зроблена спроба відродження гуманістичної традиції теорії К. Маркса і Ф. Енгельса, розглядається теорія свободи як така, що являє собою добровільно обрану особою, не нав"язану ззовні, глибоко усвідомлену суспільну поведінку.
997023
  Соболь О. Свобода особистості в інформаційному соціумі: Стаття друга // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.40-59
997024
  Соболь О. Свобода особистості в інформаційному соціумі: Стаття перша // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.36-48
997025
  Андрусенко О. Свобода панорами як важливий інститут авторського права (іноземний досвід правового регулювання) // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 1 (27). – С. 8-10.
997026
  Поліванова О.М. Свобода пересування осіб у Європейському Союзі та правовий механізм співпраці ЄС і Украраїни у сфері пересування осіб // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 6 (59). – С. 86-89
997027
  Мушак Н.Б. Свобода пересування осіб як одне із фундаментальних прав громадян Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 105-113. – ISSN 2308-6912


  Статтю присвячено правовому регулюванню свободи пересування осіб у Європейському Союзі. Досліджено положення установчих договорів, акти вторинного законодавства ЄС, судову практику стосовно громадянства Союзу та вільного пересування осіб. Встановлено, ...
997028
  Максименко С.В. Свобода пересування: право на туризм і туристичні подорожі // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.64-68. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
997029
  Баренаум И.Е. Свобода печати в теории и практике французской буржуазной революции 1848 года. : Автореф... канд. пед. /*библиография*/наук: / Баренаум И.Е.; Ленингр. гос. библиотеч. ин-т. – Л., 1949. – 16л.
997030
  Пронин П.И. Свобода печати и пути ее осуществления / П.И. Пронин. – Москва, 1971. – 39 с.
997031
  Сельдес Д. Свобода печати. / Д. Сельдес. – М, 1937. – 303с.
997032
  Бігняк О. Свобода підприємництва та її обмеження // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 5. – С. 53-56
997033
  Козачук М.О. Свобода підприємницької діяльності та її обмеження в законодавстві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Козачук М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 256 л. – Бібліогр.: л. 217-256
997034
  Козачук М.О. Свобода підприємницької діяльності та її обмеження в законодавстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Козачук М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
997035
  Краснова Елена Свобода под знаком спирали : Феномен // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 10-18 : Іл.
997036
  Патюлин В.А. Свобода подлинная и манимая / В.А. Патюлин. – М., 1969. – 128с.
997037
  Москаленко А. Свобода преси - одна з основних цінностей демократії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – C. 3-11. – (Журналістика ; Вип. 5)
997038
  Прудник Михайло Свобода преси як вияв політичного розвитку // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 54-55. – Бібліогр. в кінці ст.
997039
  Прудник Михайло Свобода преси як вияв політичного розвитку // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 54-55. – Бібліогр. в кінці ст.
997040
  Москаленко А.З. Свобода преси як гарант свободи виборів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-14. – (Журналістика ; Вип. 7)


  Участь преси у передвиборній боротьбі вирізняє три різні групи інтересів, котрі вступають між собою у протиріччя: інтереси кандидатів, пов"язані з громадкістю, інтереси самої системи ЗМІ як специфічної форми самовиразу та інтереси громадськості, ...
997041
   Свобода преси. Рішення Верховного Суду США = Freedom of press decisions of the United States supreme court. – Київ : Оптима, 2004. – 280 с. – (Перша поправка). – ISBN 966-7869-22-9
997042
  Приступенко Т. Свобода преси: її розуміння та реалізація в країнах далекого та близького зарубіжжя // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 53-69. – (Журналістика ; Вип. 2)
997043
  Меллер К. Свобода прессы в регионе ОБСЕ и деятельность представителя по вопросам свободы средств массовой информации // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед. проблем мира и политики безопасности,Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2003 год № 9. – С. 307-323. – ISBN 5-7712-0327-0
997044
   Свобода пришла не сразу...: антифашист. проза писателей ГДР,. – М., 1986. – 317с.
997045
  Назаров И.В. Свобода против закона: цивилизация на весах спасения / И.В. Назаров. – Киев : ПАРАПАН, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-8210-70-9
997046
  Калинина И.А. Свобода публичного суждения о законодательстве в учении Канта // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1. – С. 43-46. – ISSN 1812-3805


  Автор статьи исследует сущность и основание права публичного суждения о законодательстве. Данное право раскрывается через представление о свободе личности и недопустимости сопротивления государственной власти. При этом устанавливаются сущность и ...
997047
   Свобода релігії та віросповідання в Україні в контексті дотримання міжнародних стандартів з прав людини та основних свобод. – Харків : Фоліо, 2005. – 92с. – ISBN 966-03-3301-3
997048
   Свобода релігії. Рішення Верховного Суду США = Freedom of the religion decisions of the United States supreme court. – Київ : Оптима, 2005. – 256 с. – (Перша поправка). – ISBN 966-7869-27-Х
997049
  Коцарева О. Свобода руху // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 264/265. – С. 360-370
997050
  Мовчан В.С. Свобода самоздійснення в добрі як світоглядна проблема // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 84-87. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  На основі осмислення філософією проблеми об"єктивних підстав свободи в контексті ідеї опанування людини природним світом ставиться питання щодо опанування людством власної чуттєвої природи як умова свободи творчих відносин зі світом. На основе ...
997051
  Козленко В.М. Свобода світогляду, совісті та віросповідання : Автореф. дис. ... канд. філос.наук : 09.00.03 / Козленко В.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1997. – 16л.
997052
  Козленко В.М. Свобода світогляду, совісті та віросповідання (соціокультурний аспект дослідження) : Дис... канд. фіілософ.наук: 09.00.03 / Козленко В.М.; КУ ім Т.Шевченка. – К, 1997. – 202л. – Бібліогр.:л.173-200
997053
  Ставицька Леся Свобода слова - і сваволя слова : розмова з Лесею Ставицькою / Ставицька Леся, Таран Людмила // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 30-31. – ISSN 0868-9644
997054
  Нарбут Ю. Свобода слова // Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 2002. – № 16. – С.3


  Журналіст - небезпечна професія: є цифри опитування громадян
997055
  Щербович А.А. Свобода слова в интернете и проблема противодействия экстремистской деятельности // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 1 (79). – С. 67-75. – ISSN 1812-8696
997056
  Приступенко Т.О. Свобода слова в контексті сучасних вітчизняних реалій // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 110-115
997057
  Биченко А. Свобода слова в Україні в оцінці українських громадян // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 11. – С.38-42
997058
  Томенко М. Свобода слова в Україні під загрозою!: Звернення голови Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації до укр. журналістів // Україна-Business, 2002. – 20-27 вересня


  З приводу ситуації, що склалася в інформ. просторі України та очевидних проявів цензури на держ. рівні
997059
  Столяров А.В. Свобода слова в цифровом тысячелетии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 64-82. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
997060
  Титова Н.И. Свобода слова граждан СССР : Дис... канд. юридич.наук: / Титова Н.И.; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1957. – 287, XVIIIл. – Бібліогр.:л.I-XVIII
997061
  Титова Н.И. Свобода слова граждан СССР : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Титова Н. И. ; МВО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Львов, 1958. – 16 c.
997062
  Панюта В.И. Свобода слова и "рефеодализация" украинской публичной сферы // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.112-115. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
997063
  Маттиас М. Свобода слова и религиозные права // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 3. – С. 3-19. – ISSN 1812-7126
997064
  Лестер Э. Свобода слова и религия - вечный конфликт в период избирательной модернизации // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2006. – № 3. – С. 47-49. – ISSN 1812-7126
997065
  Бурчо Й. Свобода слова народжується і помирає на столі у редактора : Йосип Бурчо - головний редактор одеської газети "Прес-кур"єр".Спілкувалася Віра Черемних. // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 9. – С. 10-12
997066
  Поліщук І. Свобода слова як загроза національним інтересам країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 322-324.
997067
  Рященко В В. Свобода слова як суб"єктивне право // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.167-173
997068
  Бондар Ю.В. Свобода слова як чинник інформаційної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – Вип. 102, ч. 1. – С. 127-130


  У статті аналізується вплив глобалізації, світових інформаційних процесів на розвиток демократичної політичної культури, забезпечення інформаційних прав громадян, свободи слова в Україні, проблеми і завдання сучасної державної інформаційної політики.
997069
   Свобода слова. Рішення Верховного Суду США = Freedom of speech decisions of the United States supreme court. – Київ : Оптима, 2004. – 256 с. – (Перша поправка). – ISBN 966-7869-23-7
997070
  Бондар Ю.В. Свобода слова: вибір - 2004 / Ю.В. Бондар; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 128с. – ISBN 966-608-391-4
997071
  Наджос А.І. Свобода слова: досвід демократичних країн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 15-16. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Коротко аналізується ситуація, що склалася зі свободою слова у США, розглядається законодавча база, яка забезпечує створення необхідних умов функціонування американської преси, порівнюється із ситуацією, що склалася щодо цих проблемних питань в Україні.
997072
  Бондар Ю. Свобода слова: історичний аспект і розуміння в контексті формування сучасної демократичної політичної культури // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Університет "Україна"; Всеукраїнська асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 199-202
997073
  Бондар Ю. Свобода слова: історичний аспект і розуміння в контексті формування сучасної демократичної політичної культури // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Університет "Україна"; Всеукраїнська асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 199-202
997074
  Кальницкий М. Свобода слова: сто лет тому назад // Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев, 2014. – 31 июля (№ 165). – С. 16-17. – ISSN 1997-1249
997075
  Бондар Ю.В. Свобода слова: українська мірка / Ю.В. Бондар; МАУП; Федерація патріот. видань України. – Київ : МАУП, 2004. – 144с. – (Бібліотека журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-390-6


  Для політологів, фахівців ЗМІ, широкого кола читачів.
997076
  Вареник М.С. Свобода СМИ в контексте духовно-нравственной и идеологической консолидации российского общества // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 147-153. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
997077
  Смилов Д. Свобода собраний и политическое представительство // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 4. – С. 107-115. – ISSN 1812-7126
997078
  Сакне А.Р. Свобода совести / А.Р. Сакне. – Алма-Ата, 1972. – 108с.
997079
  Круглов А.А. Свобода совести / А.А. Круглов. – Минск, 1986. – 80с.
997080
   Свобода совести в социалистическом обществе: сб. ст.. – М., 1979. – 151с.
997081
  Кириченко М.Г. Свобода совести в СССР / М.Г. Кириченко. – М., 1960. – 39с.
997082
  Рудинский Ф.М. Свобода совести в СССР / Ф.М. Рудинский. – М., 1961. – 87с.
997083
  Барменков А.И. Свобода совести в СССР / А.И. Барменков. – М., 1979. – 223с.
997084
  Кириченко М.Г. Свобода совести в СССР / М.Г. Кириченко. – М., 1985. – 200с.
997085
  Курпакова Л.П. Свобода совести в СССР / Л.П. Курпакова. – М, 1985. – 40с.
997086
  Барменков А.И. Свобода совести в СССР / А.И. Барменков. – 2-е изд. – М., 1986. – 222с.
997087
   Свобода совести в СССР: социальные гарантии. – Казань, 1989. – 80с.
997088
  Арсенье К.К. Свобода совести и веротерпимость : сборник статей / К.К. Арсеньев. – Санкт-Петербург : [Тип. т-ва "Общественная польза"], 1904. – [6], 292 с. – (Библиотека "Общественной пользы")


  На тит. стр.№ 116942 печать: Николай Прокофьевич Василенко
997089
  Коник В.В. Свобода совести и ее лжезащитники / В.В. Коник. – М., 1986. – 175с.
997090
  Галочкин Н.Т. Свобода совести и ее правовые основы / Н.Т. Галочкин, М.Е. Шабинский. – Алма-Ата, 1980. – 64с.
997091
  Ерофеев К.Б. Свобода совести и защита прав несовершеннолетних // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 5 (59). – С. 55-58. – ISSN 1812-8696
997092
  Гирман Ю.И. Свобода совести одно из условий преодоления реалигии. : Автореф... Канд.филос.наук: / Гирман Ю.И.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1966. – 15л.
997093
  Баймурадов Н. Свобода совести при социализме-необходимое условие преодоления религиозных пережитков. : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Баймурадов Н.; АН Кз.ССР. Ин-т философ. и права. – Ташкент, 1972. – 24л.
997094
   Свобода совести, вероисповедания и религиозных организаций: положения конституций постсоциал. стран, государств Зап. Европы, США, Канады и Японии, междунар. правовых докум.. – К., 1996. – 87с.
997095
  Савельев В.Н. Свобода совести: история и теория / В.Н. Савельев. – М., 1991. – 143с.
997096
   Свобода совести: сб. прозы авт. ВАЗа.. – М., 1991. – 319с.
997097
  Огнева О.В. Свобода совісті -- справжня і мнима / О.В. Огнева. – Київ, 1969. – 46с.
997098
  Танчер В.К. Свобода совісті - велике завоювання Жовтня / В.К. Танчер. – К, 1967. – 60с.
997099
  Павлюченко В.М. Свобода совісті : закон і практика / В.М. Павлюченко. – К, 1990. – 47с.
997100
  Гаврилюк О.Ю. Свобода совісті в соціалістичному суспільстві / О.Ю. Гаврилюк. – Київ, 1981. – 280с.
997101
  Яригіна О.В. Свобода совісті в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 133-136. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Громадяни України потребують забезпечення на індивідуальному рівні своїх світоглядних свобод. В демократичному суспільстві свобода совісті може бути реалізована лише в контексті інших прав і свобод людини. The citizens of Ukraine need providing at ...
997102
  Пащенко В.О. Свобода совісті в Україні: міфи і факти 20-30-х рр. / В.О. Пащенко. – К., 1994. – 250с.
997103
  Огнева О.В. Свобода совісті реальна та ілюзорна / О.В. Огнева, О.І. Уткін. – К., 1982. – 184с.
997104
  Козленко В.М. Свобода совісті, світогляду, віровизнання в духовній культурі України / В.М. Козленко. – Днепропетровск, 1996. – 40с.
997105
  Бабій М.Ю. Свобода совісті: філософсько-антропологічне і релігієзнавче осмисленння / М.Ю. Бабій. – К., 1994. – 87с.
997106
  Кучеренко Л. Свобода соівсті. Замах на віру // Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 2002. – № 17. – С.4-5


  Стосунки УПЦ Київського та Московського патріархатів з точки зору свободи совісті
997107
  Мороз Г.В. Свобода суб"єкта як умова наукового пізнання (методологічний аналіз) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Мороз Галина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 182 л. – Бібліогр.: л. 166-182
997108
  Мороз Г.В. Свобода суб"єкта як умова наукового пізнання (методологічний аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук. : 09.00.02 / Мороз Галина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
997109
  Верещетин В.С. Свобода судоходства в открытом море / В.С. Верещетин. – Москва, 1958. – 143 с.
997110
  Бойко В.І. Свобода та етнокультурна толерантність // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 53-58
997111
  Скобіна О.В. Свобода та свобода вибору у баладах М.І. Костомарова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 393-397


  У творчості М. Костомарова, прозовій, драматургічній, поетичній чи публіцистичній поняття свободи та свободи вибору - невід"ємна складова. Воно виступає основною тематичною домінантою, або ж проходить наскрізним мотивом будь-якого взятого твору
997112
  Райнов Б. Свобода творческой личности в буржуазном мире / Б. Райнов. – М, 1967. – 64с.
997113
  Слемнев М.А. Свобода творчества в научном познании. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.01 / Слемнев М.А.; АН БССР.Ин-т философии и права. – Минск, 1980. – 48л.
997114
  Шабліовський Є.С. Свобода творчості й громадянська відповідальність письменника. / Є.С. Шабліовський. – К., 1973. – 293с.
997115
  Мусієнко О.О. Свобода творчості та продюсерська діяльність у кінематографі // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 129-134
997116
  Михайловский А.В. Свобода техники? К пониманию техники у Эрнста и Фридриха Георга Юнгеров // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 7. – С. 79-95. – ISSN 0235-1188
997117
  Терехов А.Б. Свобода торговли / А.Б. Терехов. – М., 1991. – 189с.
997118
  Бугров Л.Ю. Свобода труда и свобода трудового договора в СССР. / Л.Ю. Бугров. – Красноярск, 1984. – 126с.
997119
  Клок Т.М. Свобода у філософії // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 433
997120
  Павленко І.А. Свобода у філософії лібералізму та її реконструкція Дж. Роулзом // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
997121
  Сокурянська Л.Г. Свобода у ціннісному дискурсі сучасного студенства: кількісний та якісний вимір / Л.Г. Сокурянська, О.О. Піменова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 209-216. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
997122
  Андреев В.С. Свобода уходит последней / В.С. Андреев. – Рига, 1975. – 391с.
997123
  Апресян Г З. Свобода художественного творчества / Г З. Апресян, . – Москва, 1965. – 163с.
997124
  Апресян З.Г. Свобода художественного творчества / З.Г. Апресян. – 2-е изд. перераб. и испр. – Москва, 1985. – 253с.
997125
  Шехтерман Е.И. Свобода человека и божественный произвол / Е.И. Шехтерман. – Алма-Ата, 1974. – 63с.
997126
  Бичко І.В. Свобода чи сваволя? / І.В. Бичко. – Київ, 1966. – 47с.
997127
  Велігурська Я. Свобода як визначальний критерій життя людини (на прикладі роману "Черниця" Д. Дідро) // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 289-295. – ISBN 978-966-306-020-4
997128
  Донченко О.П. Свобода як всезагальний принцип права // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 307-310. – ISSN 1818-992Х
997129
  Осідач О. Свобода як джерело громадянського суспільства у концепції Джорджа Макліна // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 97-103. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
997130
  Босенко О.В. Свобода як доля // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 24-32. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 5)


  Розглядається питання про долю свободи, що примарою буття змушує людину стримувати й відтворювати простір, про приреченість людини до свободи.
997131
  Мороз Г.В. Свобода як доповнення існуючого (екзистенційний і трансцендентний виміри) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 18-21. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються актуальні питання дослідження свободи як сутнісної характеристики суб"єкта пізнання. В статье рассматриваются актуальные вопросы исследования свободы как сущностной характеристики субъекта познания. In this article the main ...
997132
  Костенко О.Б. Свобода як евристичний принцип праворозуміння // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 93-97. – ISSN 1818-992Х
997133
  Метельова Т.О. Свобода як людський вимір всесвіту / Т.О. Метельова, А.М. Чорнуха // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 107-114. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
997134
  Ковальчук І.Л. Свобода як необхідна передумова становлення творчої особистості // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 28-32. – ISSN 1729-360Х
997135
  Доменно О.П. Свобода як передумова кримінально-правової відповідальності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 34-39. – (Правознавство ; Вип.311)
997136
  Кравченко Ю.Ф. Свобода як принцип демократичної правової держави : Монографія / Ю.Ф. Кравченко; МВС України. Національний університет внутрішніх справ. – Харків : Національний університет внутрішніх справ, 2003. – 406с. – ISBN 966-610-044-4
997137
  Куцепал С.В. Свобода як скарб і кара у концепції Ж.-П. Сартра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 75-78. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Аналізується проблематика свободи у творчості Ж.-П. Сартра, визначаються основні характеристики свободи в онтології Ж.-П. Сартра. Анализируется проблематика свободы в творчестве Ж.-П. Сартра, раскрываются основные характеристики свободы в онтологии ...
997138
  Боднар С.Б. Свобода як смисловий компонент категорії рівності у праві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 15-20. – (Правознавство ; Вип. 282)
997139
  Данильян О.Г. Свобода як сутнісна характеристика права: спроба філософського осмислення / О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 180-189. – ISSN 0201-7245
997140
  Грищук О.В. Свобода як філософсько-правова цінність // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 193-204. – (Юридична ; Вип. 1)
997141
  Майданюк І.З. Свобода як цінність права у філософській спадщині Станіслава Оріховського // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 42-45. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
997142
  Гапоненко В.А. Свобода як чинник функціонування демократичної політики системи : Автореферат дис. ... канд. політичних наук: 23.00.02-Політичні інститути та процеси / Гапоненко В.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.:8 назв
997143
  Гапоненко В.А. Свобода як чинник функціонування демократичної політичної системи : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.02 - політичні інститути та процеси / Гапоненко В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 190л. – Бібліогр. : л.165-190
997144
  Попов Антон Свобода, дарованная необходимостью : вехи истории // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 84-91 : Фото
997145
  Керимов Д.А. Свобода, право и законность в социалистическом обществе / Д.А. Керимов. – Москва : Юридическая литература, 1960. – 223 с.
997146
   Свобода, равенство, братство: великая фр. революция: документы, письма, речи, воспом., песни, стихи.. – Л., 1989. – 463с.
997147
  Подолянко Л.А. Свобода, яку ми вибираемо // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 64 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 6-15
997148
   Свобода. Збірник. 1878-1978.. – К., 1978. – 395с.
997149
  Баллер Э.А. Свобода. Какая? Для кого? / Э.А. Баллер. – 2-е перераб . изд. – М, 1977. – 333с.
997150
   Свобода. Равенство. Братство = Liberte. Egalite. Fraternite. : песни и гимны фр. революции : [к 200-летию Великой фр. революции : переводы] / [вступ. ст., с. 5-33, и сост. С. Великовского ; коммент. Я. Богданова ; худож. А. Платонов]. – Москва : Книга, 1989. – 230 с. : ил. – ISBN 5-212-00150-1
997151
  Ниринг Скотт Свобода: обещание и угроза / Ниринг Скотт. – Москва, 1966. – 192с.
997152
  Кейзеров Н.М. Свободен ли "свободный мир"? / Н.М. Кейзеров, Г.В. Мальцев. – М, 1979. – 160с.
997153
  Нев М. Свободи у виконанні покарань // Український журнал про права людини / Українсько-американське бюро захисту прав людини. – Київ, 2005. – № 7. – С. 63-83
997154
   Свободная время и нравственное воспитание.. – М., 1979. – 271с.
997155
  Цаллагова Е.М. Свободная и связанная аскорбиновая кислота в женском молоке : Автореф... канд. биол.наук: / Цаллагова Е. М.; Казах.ГУ. – Барнаул, 1962. – 16л.
997156
  Козлова М.Б. Свободная и связанняа мочевина и активность аргиназы в мозгу и печени млекопитающих и птиц постэмбрионаьном развитии : Автореф... канд. биол. наук: 03.093 / Козлова М.Б.; МВ и ССО РСФСР. – Ростов -на-Дону, 1972. – 28л.
997157
  Виноградов С.А. Свободная интерполяция в пространство равномерно сходящихся рядов Тейлора / С.А. Виноградов, С Хрущев. – Ленинград, 1980. – 52с.
997158
   Свободная конвекция в атмосфере и океане.. – М., 1979. – 139с.
997159
  Писарев М Н. Свободная конвекция в вертикальной трубе при наличии теплопотерь : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Писарев Н.М,; Молотовский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Молотов, 1955. – 6л.
997160
  Остроумов Г.А. Свободная конвекция в условиях внутренней задачи / Г.А. Остроумов. – М.-Л., 1952. – 257с.
997161
  Березовский А.А. Свободная конвекция при умеренных значения числа Грасгофа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Березовский А.А.; Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1978. – 12л.
997162
  Мочалов В.А. Свободная конвекция с пористым вдувом и отсосом на вертикальной поверхности : Автореф... канд. техн.наук: / Мочалов В.А.; АН БССР. Ин-т тепло- и масообмена. – Минск, 1966. – 33л.
997163
  Козловский В.В. Свободная косвенная речь в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Козловский В.В.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1977. – 24л.
997164
  Мерин Б.М. Свободная Куба / Б.М. Мерин. – Москва, 1964. – 128с.
997165
  Габбасов Э.Г. Свободная лошадь для джигита / Э.Г. Габбасов. – Алма-Ата, 1969. – 80с.
997166
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 1. – 2000. – 1924-1952гг. назв. "Большевик", 1952-1991гг. назв. "Коммунист"
997167
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 2. – 2000. – 1924-1952гг. назв. "Большевик", 1952-1991гг. назв. "Коммунист"
997168
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 3. – 2000. – 1924-1952гг. назв. "Большевик", 1952-1991гг. назв. "Коммунист"
997169
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 4. – 2000. – 1924-1952гг. назв. "Большевик", 1952-1991гг. назв. "Коммунист"
997170
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 5. – 2000. – 1924-1952гг. назв. "Большевик", 1952-1991гг. назв. "Коммунист"
997171
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 6. – 2000. – 1924-1952гг. назв. "Большевик", 1952-1991гг. назв. "Коммунист"
997172
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 7. – 2000. – 1924-1952гг. назв. "Большевик", 1952-1991гг. назв. "Коммунист"
997173
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 8. – 2000. – 1924-1952гг. назв. "Большевик", 1952-1991гг. назв. "Коммунист"
997174
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 9. – 2000. – 1924-1952гг. назв. "Большевик", 1952-1991гг. назв. "Коммунист"
997175
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 10. – 2000. – 1924-1952гг. назв. "Большевик", 1952-1991гг. назв. "Коммунист"
997176
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 11. – 2000. – 1924-1952гг. назв. "Большевик", 1952-1991гг. назв. "Коммунист"
997177
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 12. – 2000. – 1924-1952гг. назв. "Большевик", 1952-1991гг. назв. "Коммунист"
997178
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 1. – 2001
997179
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 2. – 2001
997180
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 3. – 2001
997181
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 4. – 2001
997182
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 5. – 2001
997183
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 6. – 2001
997184
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 7. – 2001
997185
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 8. – 2001
997186
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 9. – 2001
997187
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 10. – 2001
997188
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 11. – 2001
997189
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 12. – 2001
997190
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 1. – 2002
997191
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 2. – 2002
997192
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 3. – 2002
997193
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 4. – 2002
997194
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 5. – 2002
997195
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 6. – 2002
997196
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 7. – 2002
997197
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 8. – 2002
997198
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 9. – 2002
997199
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 10. – 2002
997200
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 11. – 2002
997201
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 12. – 2002
997202
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 1. – 2003
997203
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 2. – 2003
997204
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 3. – 2003
997205
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 4. – 2003
997206
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 5. – 2003
997207
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 6. – 2003
997208
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 7. – 2003
997209
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 8. – 2003
997210
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 10. – 2003
997211
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 11. – 2003
997212
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 12. – 2003
997213
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 1. – 2004
997214
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 2. – 2004
997215
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 3. – 2004
997216
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 4. – 2004
997217
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 5. – 2004
997218
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 6. – 2004
997219
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 7. – 2004
997220
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 8. – 2004
997221
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 9. – 2004
997222
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 10. – 2004
997223
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 11. – 2004
997224
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 12. – 2004
997225
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 1. – 2005
997226
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 2. – 2005
997227
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 3. – 2005
997228
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 4. – 2005
997229
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 5. – 2005
997230
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 6. – 2005
997231
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 7. – 2005
997232
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 8. – 2005
997233
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 9. – 2005
997234
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 10. – 2005
997235
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 11. – 2005
997236
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 12. – 2005
997237
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 1/2. – 2006
997238
   Свободная мысль -21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 9. – 2003
997239
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 1/12. – 1995
997240
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 1. – 1996
997241
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 2. – 1996
997242
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 3. – 1996
997243
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 4. – 1996
997244
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 5. – 1996
997245
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 6. – 1996
997246
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 7. – 1996
997247
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 8. – 1996
997248
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 9. – 1996
997249
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 10. – 1996
997250
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 11. – 1996
997251
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 12. – 1996
997252
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 1. – 1997
997253
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 2. – 1997
997254
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 3. – 1997
997255
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 4. – 1997
997256
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 5. – 1997
997257
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 6. – 1997
997258
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 1. – 1998
997259
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 2. – 1998
997260
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 3. – 1998
997261
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 4. – 1998
997262
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 5. – 1998
997263
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 6. – 1998
997264
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 7. – 1998
997265
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 8. – 1998
997266
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 9. – 1998
997267
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 10. – 1998
997268
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 11. – 1998
997269
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 12. – 1998
997270
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 1. – 1999
997271
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 2. – 1999
997272
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 3. – 1999
997273
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 4. – 1999
997274
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 5. – 1999
997275
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 6. – 1999
997276
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 7. – 1999
997277
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 8. – 1999
997278
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 9. – 1999
997279
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 10. – 1999
997280
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 11. – 1999
997281
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 12. – 1999
997282
   Свободная мысль : Международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 2. – 2006. – до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997283
   Свободная мысль : Международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 3. – 2006. – до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997284
   Свободная мысль : Международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 4. – 2006. – до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997285
   Свободная мысль : Международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 5. – 2006. – до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997286
   Свободная мысль : Международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 6. – 2006. – до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997287
   Свободная мысль : Международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 7/8. – 2006. – до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997288
   Свободная мысль : Международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 9/10. – 2006. – до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997289
   Свободная мысль : Международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 11/12. – 2006. – до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997290
   Свободная мысль : Международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 1. – 2007. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997291
   Свободная мысль : Международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 2. – 2007. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997292
   Свободная мысль : Международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 3. – 2007. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997293
   Свободная мысль : Международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 4. – 2007. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997294
   Свободная мысль : Международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 5. – 2007. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997295
   Свободная мысль : Международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 6. – 2007. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997296
   Свободная мысль : Международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 7. – 2007. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997297
   Свободная мысль : Международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 8. – 2007. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997298
   Свободная мысль : Международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 9. – 2007. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997299
   Свободная мысль : международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 10. – 2007. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997300
   Свободная мысль : международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 11. – 2007. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997301
   Свободная мысль : Международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 12. – 2007. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997302
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 1. – 2008. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997303
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 2. – 2008. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997304
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 3. – 2008. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997305
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 4. – 2008. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997306
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 5. – 2008. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997307
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 6. – 2008. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997308
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 7. – 2008. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997309
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 8. – 2008. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997310
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 9 (1592). – 2008. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997311
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№10 (1593). – 2008. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997312
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№11 (1594). – 2008. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997313
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 12 (1595). – 2008. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997314
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 1 (1596). – 2009. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997315
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 2 (1597). – 2009. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997316
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 3 (1598). – 2009. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997317
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 4 (1599). – 2009. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997318
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 5 (1600). – 2009. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997319
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 6 (1601). – 2009. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997320
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 7 (1602). – 2009. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997321
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 8 (1603). – 2009. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997322
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 9 (1604). – 2009. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997323
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 10 (1605). – 2009. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997324
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 11 (1606). – 2009. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997325
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 12 (1607). – 2009. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997326
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 1 (1608). – 2010. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997327
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 2 (1609). – 2010. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997328
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 3 (1610). – 2010. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997329
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 4 (1611). – 2010. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997330
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 5 (1612). – 2010. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997331
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 6 (1613). – 2010. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997332
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 7 (1614). – 2010. – + вкладыш Индекс трансформации - 2010 фонда Бертельсмана. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997333
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 8 (1615). – 2010. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997334
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 9 (1616). – 2010. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997335
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 10 (1617). – 2010. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997336
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 11 (1618). – 2010. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997337
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 12 (1619). – 2010. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997338
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 2 (1621). – 2011. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997339
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 3 (1622). – 2011. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997340
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 4 (1623). – 2011. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997341
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 5 (1624). – 2011. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997342
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 6 (1625). – 2011. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997343
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 7/8 (1626). – 2011. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997344
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 9 (1627). – 2011. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997345
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 10 (1628). – 2011. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997346
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 11 (1629). – 2011. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997347
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 12 (1630). – 2011. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997348
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 1/2 (1631). – 2012. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997349
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 3/4 (1632). – 2012. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997350
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 5/6 (1633). – 2012. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997351
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 7/8 (1634). – 2012. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997352
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 9/10 (1635). – 2012. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997353
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 11/12 (1636). – 2012. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997354
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 1 (1637). – 2013. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997355
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 2 (1638). – 2013. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997356
   Свободная мысль : международный общественный журнал / ООО "Политиздат". – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 3 (1639). – 2013. – С 2000 г. до №1/2 2006 г. назв. "Свободная мысль - 21"
997357
   Свободная мысль : международный общественный журнал / ООО "Политиздат". – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 4 (1640). – 2013. – С 2000 г. до № 1/2 2006 г. др. назв.: "Свободная мысль - 21"
997358
   Свободная мысль : международный общественный журнал / ООО "Политиздат". – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 5 (1641). – 2013. – С 2000 г. до № 1/2 2006 г. др. назв.: "Свободная мысль - 21"
997359
   Свободная мысль : международный общественный журнал / ООО "Политиздат". – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 6 (1642). – 2013. – С 2000 г. до № 1/2 2006 г. др. назв.: "Свободная мысль - 21"
997360
  Лапшин Ю.С. Свободная неустановившаяся фильтрация из каналов в однородный грунт : Автореф... канд. тех.наук: / Лапшин Ю. С.; КПИ. – К., 1964. – 11л.
997361
  Яцкив Ярослав Степанович Свободная нутация Земли по данным широтных наблюдений : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.03.01 / Яцкив Ярослав Степанович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Гос. астрон. ин-т им. П.К.Штернберга. – М., 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
997362
  Киров А.А. Свободная пересадка полнослойной кожи и восстановление иннервации в ней : Автореф... д-ра мед.наук: / Киров А.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Анхангельск; Ленинград, 1964. – 25л. – Бібліогр.:с.23-24
997363
  Шевченко В.Я. Свободная пластка стекла / В.Я. Шевченко. – Москва, 1978. – 20с.
997364
  Куняев С. Свободная стихия / С. Куняев. – М, 1979. – 320с.
997365
  Матус В.Н. Свободная теория в некоторых многообразиях универсальных алгебр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Матус В.Н.; ИП РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1974. – 8л.
997366
  Славнов В.В. Свободная тепловая конвекция в замкнутых вертикальных металлических трубах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Славнов В.В.; Молотов.гос.ун-т. – Молотов, 1952. – 9л.
997367
  Некрот А.А. Свободная энергия и бинарные функции распределения смешанной ионно-дипольной системы взаимодействующих частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Некрот А.А.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1967. – 13л.
997368
  Мартыненко О.Г. Свободно-конвективный тепло- и массо-обмен / О.Г. Мартыненко, Ю.А. Соковишин. – Минск, 1982. – 391с.
997369
  Мартыненко О.Г. Свободно-конвективный тепло- и массообмен / О.Г. Мартыненко, Ю.А. Соковишин. – Минск, 1983. – 418с.
997370
   Свободно-конвективный тепло- и массообмен (1981-1986): библиограф. указ.. – Минск
ч. 3. – 1987. – 204с.
997371
   Свободно-конвективный тепло- и массообмен (1981-1986): Библиограф. указ.. – Минск
ч. 4. – 1987. – 314с.
997372
  Мартыненко О.Г. Свободно-конвективный теплообмен / О.Г. Мартыненко, Ю.А. Соковишин. – Минск, 1982. – 399 с.
997373
  Мартыненко О.Г. Свободно-конвективный теплообмен на вертикальной поверхности / О.Г. Мартыненко. – Минск, 1977. – 214 с.
997374
  Егоян Р.В. Свободно-радикальная полимеризация винилацетата в водно-органических банарных растворителях. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Егоян Р.В.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1975. – 16л.
997375
  Ржепка А.В. Свободно-радикальная полимеризация некоторых винилацетиленовых соединений : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Ржепка А.В.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1969. – 23л.
997376
  Исмаилова С.Х. Свободно-радикальные процессы в клетках нормальных и опухолевых растительных тканей. : Автореф... канд. биол.наук: / Исмаилова С.Х.; АН АзССР. Отд. биол. наук. – Баку, 1965. – 23л.
997377
  Архипов А.С. Свободно-радикальные процессы в органеллах печени облученных животных. : Автореф... наук: / Архипов А.С.; Моск. гос. унив. им.М.В.Ломоносова. Биол.-почв.фак. – М., 1967. – 19л.
997378
  Гагарин В.Г. Свободно живущие нематоды пресных вод СССР / В.Г. Гагарин. – СПб., 1992. – 151с.
997379
   Свободно конвертируемые валюты: некоторые данные о банкнотах иностранных валют.. – К., 1993. – 236с.
997380
  Дубченко В.Н. Свободно радикальные реакции хлорирования четыреххлористым углеродом и их карбонильных производных : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Дубченко В.Н.; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1969. – 21л.
997381
  Венцкуте Даля Прановна Свободное варьирование звукового состава слов в современном южноанглийском /литературном / произношении. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Венцкуте Даля Прановна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1974. – 25л.
997382
  Ревзин С.В. Свободное воздухоплавание. / С.В. Ревзин. – М., 1951. – 124с.
997383
  Карпинский Л.В. Свободное время - общественное богатство / Л.В. Карпинский. – М., 1973. – 47с.
997384
  Пименова Н В. Свободное время в социалистическом обществе / Н В. Пименова, . – М, 1974. – 311с.
997385
  Басов Б.Д. Свободное время и воспитание новго человека : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Басов Б.Д.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 20л.
997386
  Славин Л.М. Свободное время и всестороннее развитие личности / Л.М. Славин. – Алма-Ата, 1975. – 48с.
997387
  Мялкин А.В. Свободное время и всестороннее развитие личности. / А.В. Мялкин. – М., 1962. – 71с.
997388
  Галочкина Л.А. Свободное время и всестороннее развитие личности. (Опыт конкретно-социол. исследования бюджетов времени моряков Дальневост. мор. бассейнового пароходства) : Автореф... канд. философ.наук: 621 / Галочкина Л.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Философ. фак. Кафедра науч. коммунизма. – Л., 1969. – 19л.
997389
  Орлов Г.П. Свободное время и гармоничное развитие личности / Г.П. Орлов. – М., 1974. – 64с.
997390
  Грязнова Ольга Юрьевна Свободное время и дисциплина труда : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Грязнова Ольга Юрьевна; Урал. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1978. – 16л.
997391
   Свободное время и духовное богатство личности.. – Минск, 1983. – 143с.
997392
  Пича В.М. Свободное время и его использование молодыми советскими рабочими : Автореф... канд. филос.наук: 09.621 / Пича В.М.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 24л.
997393
  Земцов А.А. Свободное время и его рациональное использование для всестороннего развития личности рабочего : Автореф... канд. философ.наук: / Земцов А.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Каф-ра науч. коммунизма. – М., 1965. – 16л.
997394
  Соколов Э.В. Свободное время и культура досуга / Э.В. Соколов. – Л., 1977. – 207с.
997395
  Кадиев Х.А. Свободное время и некоторые вопросы всестороннего развития личности : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Кадиев Х.А.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1969. – 17л.
997396
  Петрова З.А. Свободное время и нравственное развитие личности / З.А. Петрова. – М., 1975. – 63с.
997397
  Болгов В.И. Свободное время и образ жизни. / В.И. Болгов. – М, 1976. – 25с.
997398
  Болгов В.И. Свободное время и образ жизни. / В.И. Болгов. – М, 1976. – 25с.
997399
   Свободное время и организация досуга в социалистическом обществе на современном этапе: вопр. теории и практики.. – М., 1986. – 64с.
997400
   Свободное время и проблемы воспитания: орг. досуга по месту жительства. Сб.. – М., 1983. – 63с.
997401
  Маркова Г.Г. Свободное время и развитие личности женщин-колхозниц на современном этапе строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Маркова Г.Г. ; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1977. – 21 с. – Бібліогр.:с.21
997402
  Бенце Л. Свободное время и рост культурно-технического уровня рабочих в Венгерской Народной Республике : Автореф... канд. философ.наук: / Бенце Л.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра науч. коммунизма. – М., 1967. – 16л.
997403
  Кандаурова Л.Н. Свободное время и рост производительности общественного труда : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кандаурова Л.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 25л.
997404
  Зборовская Л.М. Свободное время и социальная ответственность : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Зборовская Л.М.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чрнышевского. – Саратов, 1973. – 24л.
997405
  Мельников И.Г. Свободное время и формирование личности студента. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Мельников И.Г.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1973. – 26л.
997406
  Лагвилава Р.М. Свободное время ИТР и некоторые вопросы воспроизводства рабочей силы высшей квалификации : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Лагвилава Р.М.; Ростовск. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1971. – 22л.
997407
  Ляльчук К.М. Свободное время как объект и средство социального регулирования : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Ляльчук К.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
997408
  Ляльчук К.М. Свободное время как объект и средство социального регулирования : Дис... канад. филос.наук: 09.00.01 / Ляльчук К. М.; МВССО УССР, Одесск. гос. ун-т им. И. Мечникова. – Одесса, 1982. – 190л. – Бібліогр.:л.175-190
997409
  Орлов Г.П. Свободное время как социологическая категория / Г.П. Орлов. – Свердловск, 1973. – 158с.
997410
  Дерябин Ю.И. Свободное время как сфера творчества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Дерябин Ю. И.; МВССО РСФСР, Урал.ГУ. – Свердловск, 1979. – 22л.
997411
  Бадица И.А. Свободное время как фактор роста культурно-технического уровня советских рабочих в период строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд.филос. наук : 621 / Бадица И.А. ; АН УССР , Совет ин-та философии и Сектора государства и права. – Киев, 1968. – 24 с.
997412
  Яровая Александра Григорьевна Свободное время как фактор саморазвития личности студента : Дис... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Яровая Александра Григорьевна; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1993. – 163л. – Бібліогр.:л.145-163
997413
  Морозов Николай Михайлович Свободное время как характеристика общего, особенного и единичного в социалистической личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Морозов Николай Михайлович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 23л.
997414
  Дучал А.С. Свободное время колхозников и его использование для всестороннего развития личности : Автореф... Канд.филос.наук: / Дучал А.С.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1965. – 16л.
997415
  Журавлев Г.Т. Свободное время молодежи / Г.Т. Журавлев. – М., 1979. – 38с.
997416
  Трегубов Б.А. Свободное время молодежи / Б.А. Трегубов. – СПб., 1991. – 151с.
997417
  Важинский Н.П. Свободное время молодежи в ЧССР и проблемы его организации средствами культурно-просветительной работы : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Важинский Н.П.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 21 с.
997418
  Важинский Н.П. Свободное время молодежи ЧССР и проблемы его организации средсвами культурно-просветительной работы : Дис... докт. философ.наук: 09.00.02 / Важинский Н. П.; Мин. культ. УССР, Киевск. гос. ин-т культуры им. А. Е. Корнейчука. – К., 1988. – 190л. – Бібліогр.:л.173-190
997419
   Свободное время при социализме.. – М., 1979. – 268с.
997420
  Захарченко О.С. Свободное время трудящихся в период строительства коммунизма и пути улучшения его использования : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Захарченко О.С.; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – К., 1968. – 22л.
997421
  Железовская З.Л. Свободное время трудящихся и пути лучешого его использования в период развернутого строительства коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: / Железовская З. Л.; Урал. ГУ. – Свердловск, 1965. – 20л.
997422
  Поддубная Рада Андреевна Свободное время школьника как фактор формирования его личности. (На материалах конкретно-социологического исследования свободного времени учащихся общеобразовательных школ) : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Поддубная Рада Андреевна; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 21л.
997423
   Свободное время школьников. Сборник. – Москва, 1969. – 295с.
997424
  Зверева М.Е. Свободное время. / М.Е. Зверева. – М., 1969. – 80с.
997425
  Грушин Б.А. Свободное время. Актуальные проблемы / Б.А. Грушин. – Москва, 1967. – 175с.
997426
  Минц Г.И. Свободное время: желаемое и действительное. / Г.И. Минц. – М., 1978. – 64с.
997427
   Свободное время: мы и дети : Альбом. – Киев : Политиздат Украины, 1989. – 135с.
997428
   Свободное время: проблемы и перспективы. – Новосибирск, 1970. – 16с.
997429
  Коркия В.П. Свободное время: Стихи и поэмы. / В.П. Коркия. – М., 1988. – 112с.
997430
  Орлов Г.П. Свободное время: условие развития человека и мера общественного богатства / Г.П. Орлов. – Свердловск, 1989. – 173с.
997431
  Окунев Б.Н. Свободное движение гироскопа / Б.Н. Окунев. – М.-Л., 1951. – 380с.
997432
  Батыгина Т.В. Свободное крестьянство Восточной Англии в конце XI - начале XIV веков. (По материалам графства Сеффок) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Батыгина Т.В. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 27 с.
997433
  Жуковский Я.М. Свободное от работы время трудящихся экономическая категория / Я.М. Жуковский. – М., 1968. – 40с.
997434
  Калашников Г.О. Свободное перемещение местонахождения компании по праву ЕС // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 8-13. – ISSN 1812-3910
997435
  Казанцев Л. М. Свободное представителдьство в римском гражданском праве, 1884. – с.
997436
  Малащенко В.П. Свободное присоединение предложно-падежных форм имени существительного в современном русском языке / В.П. Малащенко. – Ростов -на-Дону, 1972. – 171с.
997437
  Седол Я.Я. Свободное произведение ассоциативных исчислений с объединением подалфавитом и некоторые смежные вопросы. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Седол Я.Я.; АН СССР.Матем.ин-т. – М, 1966. – 10л.
997438
  Константинов Н.М. Свободное растекание потока за малыми мостами и трубами : Автореф... канд. техн.наук: 278 / Константинов Н.М.; Моск. автомобильно-дорожный ин-т. – М., 1969. – 19л.
997439
   Свободное слово. Интеллектуальная хроника : 1998-1999 : Альманах-1999. – Москва : Ин-т философии РАН, 2000. – 325с. – ISBN 5-201-02025-9
997440
  Рейнхольд Отто Свободное хозяйство? / Рейнхольд Отто. – Москва, 1961. – 190 с.
997441
  Рылов В.М. Свободноживущие веслоногие ракообразные (Eucopepoda) / В.М. Рылов. – Москва, 1922. – 126с.
997442
   Свободноживущие и паразитические сколециды фауны Киргизии.. – Фрунзе, 1986. – 160с.
997443
  Соловьева Г.И. Свободноживущие и фитопаразитические нематоды Северо-Запада СССР / Г.И. Соловьева. – Л., 1976. – 106с.
997444
  Чорик Свободноживущие инфузории водоемов Молдавии / Чорик, П. – Кишинев, 1968. – 252с.
997445
  Цалолихин С.Я. Свободноживущие нематоды Байкала. / С.Я. Цалолихин. – Новосибирск, 1980. – 120с.
997446
  Медведев Федор Семенович Свободноживущие нематоды водоемов бассейна средней Оби : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.18 / Медведев Федор Семенович; НИИ биологии при Иркутском гос. ун-те им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1981. – 22л.
997447
  Элиава И.Я. Свободноживущие нематоды семейства Dorylaimidae / И.Я. Элиава. – Л., 1984. – 263с.
997448
  Монченко В.И. Свободноживущие циклопообразные копеподы Понто - Каспийского бассейна : Наукове видання / В.И. Монченко; НАНУ. Ин-тут зоологии им.И.И. Шмальгаузена. – Киев : Наукова думка, 2003. – 350с. – ISBN 966-00-0781-7
997449
   Свободноживущие, почвенные, энтомопатогенные и фитонематоды: сб. науч. раб.. – Л., 1977. – 123с.
997450
  Афанасьев В.В. Свободной музы приношенье / В.В. Афанасьев. – Москва, 1988. – 442с.
997451
  Агаева М Свободнорадикальная соолигомеризация некоторых алкенилароматических мономеров с бутадиеном-1,3 и структурирование синтезированных соолигомеров. : Автореф... Канд.хим.наук: / Агаева М,А.; АН АзССР. – Баку, 1967. – 22л.
997452
   Свободнорадикальное окисление липидов в норме и патологии.. – М., 1976. – 200с.
997453
  Умудов Т.А. Свободнорадикальное присоединение карбофункциональных субстратов к непредельным эпоксисоединениям. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Умудов Т.А.; Азербайдж. ин-т нефти и химии. – Баку, 1970. – 24л.
997454
  Султангареев Р.Г. Свободнорадикальное присоединение полигалогенметанов и теломеризация в ряду ацетиленовых и винилацетиленовых мономеров. : Автореф... канд. хим.наук: / Султангареев Р.Г.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
997455
  Гусейнов О Т.М. Свободнорадикальные окислительные процессы в переживающих тканях. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.02 / Гусейнов Т.М.О.; ТГУ. – Тбилиси, 1979. – 19л.
997456
   Свободнорадикальные состояния в химии.. – Новосибирск, 1972. – 250с.
997457
  Григолия Р.Ш. Свободные алгебры неклассических логик / Р.Ш. Григолия. – Тбилиси, 1987. – 110с.
997458
  Шестаков И.П. Свободные альтернативные алгебры : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.01.03 / Шестаков И. П.; АН УССР, Сиб. отд. Специал. сов. Д 002.23.01 при Ин-те матем. – Новосибирск, 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
997459
  Будрене С. ф. Свободные аминокислоты в опресноводном фитопланктоне : Автореф... канд. биол.наук: / Будрене С. ф.; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1972. – 31л.
997460
  Нефедов К/ В/ Свободные аминокислоты тканей крыс при разлчиной обеспеченности организма тиамином : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Нефедов K/ B/; БГУ. – Минск, 1979. – 17л.
997461
  Уварова Светлана Свободные ассоциации // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2009. – № 2 (13). – С. 29-35
997462
  Пожуев Владимир Иванович Свободные волны и стационарное деформирование элементов конструкций, взаимодействующих со средой : Автореф... докт. физико-математическихнаук: 01.02.04 / Пожуев Владимир Иванович; Казанский гос. универститет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1986. – 31л.
997463
   Свободные диктанты.. – М., 1967. – 280с.
997464
  Розанцев Э.Г. Свободные иминоксильные радикалы / Э.Г. Розанцев. – Москва, 1970. – 216с.
997465
  Лопаницын Е.А. Свободные клебания терехслойных конических панелей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Лопаницын Е.А.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1981. – 18л.
997466
  Шарыпов Ф.А. Свободные колебания и устойчивость конических оболочек линейно-переменной толщины. : Автореф... Канд.физ-матнаук: / Шарыпов Ф.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1970. – 16л.
997467
  Агеносов Л.Г. Свободные колебания и устойчивость цилиндрических и конических оболочек при различных краевых условиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Агеносов Л.Г.; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 9л.
997468
  Васерман Е.Б. Свободные колебания нагруженных упругих круговых арок и колец : Автореф... канд. тех.наук: / Васерман Е.Б.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1956. – 23л.
997469
  Кисилевская Л.М. Свободные колебания оболочки произвольной формы, подкрепленной ребрами жесткости : Дис... канд. физ-матнаук: / Кисилевская Л.М.; КГУ им Т.Г.Шевченко, кафедра теоретической механики. – К, 1963. – 145л. – Бібліогр.:л.137-144
997470
  Киселевская Л.М. Свободные колебания оболочки произвольной формы, подкрепленной ребрами жесткости : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Киселевская Л.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Каф-ра теорет. механики. – Киев, 1963. – 8 с.
997471
  Луковенко С.А. Свободные колебания тонких упругих оболочек вращения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Луковенко С.А.; АН СССР. Вычислит. центр. – М., 1975. – 9л.
997472
  Ростанина Наталья Борисовна Свободные колебания трехслойных металлопролимерных сферических оболочек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Ростанина Наталья Борисовна; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1981. – 16л.
997473
  Блажиевская О.В. Свободные колебания упругих пластинок и сферических оболочек, взаимодействующих с жидкостью. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 023 / Блажиевская О.В.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1971. – 13л.
997474
   Свободные колебания элементов оболочечных конструкций.. – К., 1986. – 170с.
997475
  Гольденвейзер А.Л. Свободные коллебания тонких упругих оболочек / А.Л. Гольденвейзер. – М., 1979. – 383с.
997476
  Кон П. Свободные кольца и их связи / П. Кон. – М, 1975. – 422с.
997477
  Либер Сергей Александрович Свободные компактные алгебры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Либер Сергей Александрович; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1974. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
997478
  Попов А.Л. Свободные коротковолновые колебания оболочек и упругих тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Попов А.Л.; АН СССР. Ин-т проблем механики.. – Москва, 1977. – 18л.
997479
  Козьмин Д. Свободные люди // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2005. – № 37. – С. 58-59.
997480
  Парамонов А.А. Свободные нематоды Кинбурнской косы и сопредельных вод / А.А. Парамонов. – 71с.
997481
  Гаранин Л.Н. Свободные немецкие профсоюзы в борьбе за выполнение первого пятилетнего плана развития народного хозяйства ГДР : Автореф... канд. историч.наук: / Гаранин Л.Н.; Московск. гос. пед. ин-т. – М., 1968. – 16л.
997482
  Гольдина Н.П. Свободные нильпотентные группы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гольдина Н.П.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1966. – 6л. – Бібліогр.:с.6
997483
   Свободные осесимметричные колебания замкнутых упругих тонкостенных оболочек вращения.. – М., 1991. – 66с.
997484
  Либин Эдуард Ефимович Свободные периодические колебания жидкости в цилиндрическом сосуде при амплитудах близких к предельным : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Либин Эдуард Ефимович; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1973. – 12л.
997485
  Тубельская Е.В. Свободные пятницы в начальной школе // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2010. – № 3 (45). – С. 38-47. – ISSN 1726-5304
997486
  Кондратьев В.Н. Свободные радикалы- активная форма вещества / В.Н. Кондратьев. – М, 1960. – 56с.
997487
  Трухин М.И. Свободные радикалы аналогов парааминофенола. / М.И. Трухин. – Л., 1976. – 47с.
997488
   Свободные радикалы в биологии.. – М.
1. – 1979. – 317с.
997489
   Свободные радикалы в биологии.. – М.
2. – 1979. – 328с.
997490
  Цветков Ю.Д. Свободные радикалы в облученных полимерах : Автореф... канд. хим.наук: / Цветков Ю. Д.; АН СССР, Сиб. отд. Объед. уч. сов. по хим. наукам. – Новосибирск, 1961. – 27л.
997491
  Девис Д. Свободные радикалы в органическом синтезе / Д. Девис, М. Перрет. – М, 1980. – 206с.
997492
  Уоллинг Ч. Свободные радикалы в растворе / Ч. Уоллинг. – М, 1960. – 531с.
997493
  Горговский С.В. Свободные радикалы в семенах растений, облученных гамма-лучами : Автореф... канд. биол.наук: / Горговский С. В.; Ин-т биолог. физ. АН СССР. – Кишинев, 1972. – 24л.
997494
  Разуваев Г.А. Свободные радикалы в химии / Г.А. Разуваев, В.Н. Латяева. – М, 1960. – 39с.
997495
  Трофимов Владислав Иванович Свободные радикалы гамма облученных соединений включения : Автореф... д-ра хим.наук: 01.04.17 / Трофимов Владислав Иванович; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Черноголовка, 1974. – 47л.
997496
  Кающин Л.П. Свободные радикалы и их превращения в облученных белках / Л.П. Кающин. – Москва : Атомиздат, 1976. – 272 с. : табл.
997497
  Козлов Ю.П. Свободные радикалы и их роль в нормальных и патологических процессах / Ю.П. Козлов. – М, 1973. – 174с.
997498
  Трухин М.И. Свободные радикалы парафенилендиаминов. / М.И. Трухин. – Л., 1976. – 52с.
997499
  Прайер У. Свободные радикалы. / У. Прайер. – М., 1970. – 336с.
997500
  Лукашевич В.П. Свободные субставитивные словосочетания современного немецкого языка (в плане сопоставительной грамматической стилистики). : Автореф... канд. филолог.наук: / Лукашевич В.П.; Белорус. гос. ун-тет. – Минск, 1967. – 15л.
997501
  Иванов И.С. Свободные Т-суммы мультиоперативных тел. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванов И.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 4л.
997502
  Рожков Г.В. Свободные экономические зоны - механизм ускорения перехода к инновационной экономике / Г.В. Рожков, Г.В. Панайотиди // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 3 (36). – С. 111-116. – ISSN 1728-8878
997503
  Степанов Ю.С. Свободные экономические зоны в СССР / Ю.С. Степанов. – М., 1990. – 62с.
997504
  Нгуен Винь Фыонг Свободные экономические зоны как инструмент инвестиционной политики во Вьетнаме // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 117-120
997505
  Гроссе П. Свободные электроны в твердых телах / П. Гроссе. – М., 1982. – 270с.
997506
  Лесных А.С. Свободный выход / А.С. Лесных. – Тула, 1990. – 285с.
997507
  Напалков С.Н. Свободный Вьетнам встречает друзей / С.Н. Напалков. – М., 1960. – 78с.
997508
  Мальми В.Н. Свободный день: Стихи. / В.Н. Мальми. – М., 1985. – 102с.
997509
  Шрайберг Я.Л. Свободный доступ к ресурсам библиотек сферы образования и науки страны: новый федеральный проект на российском библиотечно-информационном пространстве // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 7. – С. 5-10. – ISSN 0130-9765


  Представлен проект "Разработка информационной системы доступа к элетронным каталогам библиотек сферы образования и науки в рамках единого интерент-ресурса".
997510
  Гусев М.В. Свободный кислород и эволюция клетки : теоретическое исследование / М.В. Гусев, Г.Б. Гохлернер. – Москва : Московский университет, 1980. – 223 с.
997511
  Горбачева З. Свободный Китай / З. Горбачева. – М.-Л., 1952. – 296с.
997512
   Свободный Китай. – Тайбэй, 1996. – ISSN 0016030X


  1997. N 73
997513
   Свободный Китай. – Teipei, 1998. – ISSN 0016030X


  1997. N 73
997514
   Свободный Китай. – Teipei, 1999. – ISSN 0016-030X


  1997. N 73
997515
  Николаев Н.Н. и Прудков О.Н. Свободный ли это мир? / Н.Н. и Прудков О.Н. Николаев. – М., 1960. – 160с.
997516
   Свободный перспективный план, воспитательной работы администрации и общественных организаций Воронежского государственного университета со студентами на весь период их обучения в университете. – Воронеж, 1968. – 28с.
997517
  Тополь Э. Свободный полет одинокой блондинки : Легкомысленный авантюрно-амурный роман по одноименному сценарию Э.Тополя и А.Стефановича. В 2-х томах / Эдуард Тополь. – Москва : АСТ. – (Собрание сочинений). – ISBN 5-17-010270-4; 5-17-008912-0
Т. 1. – 2002. – 364с.
997518
  Тополь Э. Свободный полет одинокой блондинки : Легкомысленный авантюрно-амурный роман по одноименному сценарию Э.Тополя и А.Стефановича; В 2-х т. / Эдуард Тополь. – Москва : АСТ. – (Собрание сочинений). – ISBN 5-17-010271-2; 5-17-008912-0
Т.2. – 2002. – 313с.
997519
  Шут Нэнси Свободный полет. На собственных крыльях // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – сентябрь (№ 96). – С. 71-83 : фото
997520
  Ветрова Е.И. Свободный стих в плэзии США 1960-1970 : Дис... канд. филол.наук: 10.01.05 / Ветрова Е. И.; КГУ. – К., 1983. – 242л. – Бібліогр.:л.191-242
997521
  Ветрова Е.И. Свободный стих в поэзии США 1960-1970 годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Ветрова Е.И.; КГУ. – Киев, 1983. – 30с.
997522
  Бунчук Б.И. Свободный стих в украинской поэзии : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Бунчук Б. И.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1981. – 27л.
997523
  Мамонов А.И. Свободный стих в японской поэзии / А.И. Мамонов. – М., 1971. – 192с.
997524
  Сэборг Ф. Свободный торговец / Ф. Сэборг. – Москва, 1977. – 199 с.
997525
  Василик О.Д. Свободный финансовый баланс / О.Д. Василик. – Москва, 1984. – 135с.
997526
  Гаджиев Ш.Н. Свободомыслие в Азербайджане в период раннего средневековья : Автореф... канд. философ.наук: / Гаджиев Ш.Н.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1965. – 20л.
997527
  Лившиц Г.М. Свободомыслие и атеизм в древности и средние века / Г.М. Лившиц. – Минск, 1973. – 510с.
997528
   Свободомыслие и атеизм в древности, средние века и в эпоху Возрождения. – М., 1986. – 284с.
997529
  Гольдберг Н.М. Свободомыслие и атеизм в США / Н.М. Гольдберг. – М-Л, 1965. – 300с.
997530
  Черняк И.Х. Свободомыслие и атеизм эпохи итальянского Возрождения : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.03 / Черняк И.Х.; ЛГУ. – Ленинград, 1978. – 16л.
997531
  Джанибеков Ж. Свободомыслие киргизских акынов-демократов (Дооктябрьский период) : Автореф... канд. филос.наук: / Джанибеков Ж.; АН УзССР, Ин-т филос. и права. – Ташкент, 1971. – 18л.
997532
  Бабий А.И. Свободомыслие, антиклерикализм и атеизм в истории Молдавии / А.И. Бабий. – Кишинев, 1974. – 267с.
997533
  Языков Н.М. Свободомыслящая лира : сборник / Н.М. Языков. – М., 1988. – 349с.
997534
   Свободу Анголе.. – М., 1961. – 88с.
997535
  Малигін О.В. Свободу вираження поглядів та інформації у сучасному інформаційному середовищі: європейський досвід // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 25-30


  This paper investigates features of the Internet as integral component of modern information environment in the light of human rights to freedom of expression and information in the EU.
997536
   Свободу греческим демократам!. – М., 1959. – 80с.
997537
   Свободу слова - під захист ООН. (Виступ голови НСЖУ Ігоря Любченка на конгресі Міжнародної федерації журналістів) // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 6. – С. 2-4


  В м. Кадісі (Іспанія) відбувся конгрес Міжнародної федерації журналістів, в якому взяла участь і делегація НСЖУ. У складі ії приймав участь Наливайко Максим - студент Інституту журналістики КНУТШ.
997538
  Белугин В.А. Свободы час / В.А. Белугин. – Пермь, 1961. – 118с.
997539
  Коновал О. Свого не відцурались // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 5/6. – С. 155-158. – ISSN 0130-1608
997540
  Бобров А.А. Свод / Бобров А.А. – Москва, 1988. – 192 с.
997541
   Свод английского гражданского права.. – М., 1940. – 302с.
997542
   Свод армянских памятных записей, относящихся к Крыму и сопредельным регионам (XIV-XV вв.) / Респ. науч.-исслед. центр крымоведения при Рескомитете Авт. Респ. Крым по охране культур. наследия, НИИ древ. рукописей М-ва науки и образования Респ. Армения - Матенадаран им. Месропа Маштоца ; сост., рус. пер., введ. и примеч. Т.Э. Саргсян. – Симферополь : СОНАТ, 2010. – 311, [1] с., [4] л. ил. : ил., табл. – Библиогр.: с. 272-286 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2178-29-6
997543
   Свод археологических памятников Каменского района Приднестровской Молдавской Республики / С.И. Коваленко, В.С. Синика, Е.Ф. Тащи, Н.П. Тельнов, С.А. [ и др. ] Фидельский; Коваленко С.И. [ и др.] ; Мин-во просвещения Преднестровской Молдавской Республики, Преднестровский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко ; Ин-т истории, гос-ва и права ; Научно-исслед. лаборатория "Археология". – Тирасполь : [ Типар ], 2006. – 100 с.
997544
  Михайлова М.С. Свод данных о декабристах (1826-1856) / М.С. Михайлова. – Красноярск, 1989. – 57с.
997545
  Слиньков В.Н. Свод документов административного делопроизводства в менеджменте бизнеса : Практические рекомендации / В.Н. Слиньков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Київ : КНТ, 2005. – 1248с. – ISBN 966-8062-74-4
997546
  Черепанов С.К. Свод дополнений и изменений к "Флоре СССР" / С.К. Черепанов. – Л., 1973. – 668с.
997547
   Свод законов "Тайхо рицурё", 702-718 гг.: Рицу (Уголов. кодекс). – М., 1989. – 110с.
997548
   Свод законов "Тайхорё", 702-718 гг.: 1-15 законы.. – М., 1985. – 368с.
997549
   Свод законов "Тайхорё", 702-718 гг.: 16-30 законы.. – М., 1985. – 266с.
997550
  Михайлов В.И. Свод законов 1832 г. и Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.: общая характеристика и ситуации правомерного вреда (обстоятельства, исключающие преступность деяния) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 24. – С. 16-21. – ISSN 1812-3805


  Анализируется необходимая оборона и другие ситуации, в которых Сводом законов 1832 г. и Уложением о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. допускалось причинение определенного вреда интересам, охраняемым уголовном законом, а также дается общая ...
997551
  Пляхимович И.И. Свод законов Беларуси: основные черты // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 6. – С. 67-75. – ISSN 0132-0769
997552
   Свод законов гражданских.
1. – 754с.
997553
  Ермолаев И.П. Свод законов Киевской Руси / И.П. Ермолаев, Р.Г. Кашафутдинов. – Казань, 1986. – 88с.
997554
  Левитин Л.И. Свод законов Киргизской ССР / Л.И. Левитин. – М, 1987. – 44с.
997555
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая первого составленный.. – СПб.
11, ч. 1. – 646с.
997556
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая первого составленный.. – СПб.
14. – с.
997557
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая первого составленный.
10. – 1857. – 492с.
997558
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая первого составленный.. – СПб.
10. – 1887. – 620с.
997559
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая первого составленный.. – СПб.
10, ч. 1. – 1887. – 414с.
997560
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая первого составленный.. – СПб.
16, ч. 1. – 1892. – с.
997561
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая первого составленный.. – СПб.
11, ч. 1. – 1893. – 634с.
997562
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая первого составленный.. – СПб.
11, ч. 2. – 1893. – с.
997563
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая первого составленный.. – СПб.
11, ч. 2. – 1903. – 225с.
997564
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая первого составленный.. – СПб.
11, ч. 2. – 1913. – 145с.
997565
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая первого составленный.. – Птгр.
10, ч. 1. – 1914. – 498с.
997566
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая первого составленный.. – Птгр.
15. – 1914. – 92с.
997567
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая первого составленный.. – Птгр.
16, ч. 1. – 1914. – 87с.
997568
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая первого составленный.. – Птгр.
10, ч. 1. – 1916. – 94с.
997569
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая первого составленный.. – СПб.
11, ч. 2. – 1930. – 226с.
997570
   Свод законов Российской империи.. – С.-Пб. – 237с.
997571
   Свод законов Российской империи.. – С.-Пб. – с.
997572
   Свод законов Российской империи.. – СПб.
кн. 2. – с.
997573
   Свод законов Российской империи.. – СПб.
кн. 3. – с.
997574
   Свод законов Российской империи.. – СПб.
кн. 4. – с.
997575
   Свод законов Российской империи.. – СПб.
кн. 4. – с.
997576
   Свод законов Российской империи.. – С.-Пб.
ч. 4. – с.
997577
   Свод законов Российской империи.. – СПб.
кн. 5. – с.
997578
   Свод законов Российской империи.. – СПб
6. – 390с.
997579
   Свод законов Российской империи.
9-16. ч. 2. – с.
997580
   Свод законов Российской империи.. – С.-Пб.
16, ч. 1. – 452с.
997581
   Свод законов Российской империи.. – С.-Пб.
16, ч. 1. – 237с.
997582
   Свод законов Российской империи.. – СПб
5. – 1893. – 140с.
997583
   Свод законов Российской империи.. – С.-Пб., 1908. – 129-304с.
997584
   Свод законов Российской империи.. – Птгр.
2. – 1915. – 153с.
997585
   Свод законов Российской империи.. – Птрг.
11. – 1915. – с.
997586
   Свод законов Российской империи.
16. – 1915. – с.
997587
   Свод законов Российской империи. Алфавит. указ. к своду законов Российской империи.. – Птгр. – 1030с.
997588
   Свод законов Советского государсвта: теорет. пробл.. – М., 1981. – 255с.
997589
   Свод законов СССР.. – М.
1. – 1980. – 660с.
997590
   Свод законов СССР.. – М.
9. – 1982. – 688с.
997591
   Свод законов СССР.. – М.
2. – 1984. – 912с.
997592
   Свод законов СССР.. – М.
3. – 1984. – 886с.
997593
   Свод законов СССР.. – М.
5. – 1984. – 767с.
997594
   Свод законов СССР.. – М.
6. – 1984. – 751с.
997595
   Свод законов СССР.. – М.
7. – 1985. – 717с.
997596
   Свод законов СССР.. – М.
8. – 1985. – 574с.
997597
   Свод законов СССР.. – М.
10. – 1985. – 717с.
997598
   Свод законов СССР.. – М.
11. – 1986. – 335с.
997599
   Свод законов Украинской ССР.. – К.
1. – 1983. – 523с.
997600
   Свод законов Украинской ССР.. – К.
3. – 1986. – 846с.
997601
   Свод законов Украинской ССР.. – К.
4. – 1986. – 510с.
997602
   Свод законов Украинской ССР.. – К.
5. – 1986. – 858с.
997603
   Свод законов Украинской ССР.. – К.
6. – 1987. – 458с.
997604
   Свод законов Украинской ССР.. – К.
7. – 1987. – 543с.
997605
   Свод законов Украинской ССР.. – К.
8. – 1987. – 934с.
997606
   Свод изобретений Союза СССР. – вып. 5. – Ленинград, 1940. – с.
997607
   Свод изобретений Союза СССР. – вып. 8. – Ленинград, 1940. – с.
997608
   Свод изобретений Союза СССР. – вып. 12. – Ленинград, 1940. – с.
997609
   Свод изобретений Союза СССР.. – вып. 2. – Л., 1939. – с.
997610
   Свод изобретений Союза СССР.. – вып. 4. – Л., 1939. – с.
997611
   Свод изобретений Союза СССР.. – вып. 6. – Л., 1939. – с.
997612
   Свод изобретений Союза СССР.. – вып. 1. – Л., 1940. – с.
997613
   Свод изобретений Союза СССР.. – вып. 2. – Л., 1940. – с.
997614
   Свод изобретений Союза СССР.. – вып. 3. – Л., 1940. – с.
997615
   Свод изобретений Союза СССР.. – вып. 11. – Л., 1940. – с.
997616
   Свод изобретений Союза СССР.. – вып. 10. – Л., 1940. – с.
997617
   Свод изобретений Союза СССР.. – вып. 7. – Л., 1940. – с.
997618
  Воеводин В. Свод как основа. Новый перечень необходимых знаний и умений в области суперкомпьютерных технологий будут совершенствовать всем миром // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 27 апреля (№ 17)


  Продолжается третий год реализации проекта Комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России “Создание системы подготовки высококвалифицированных кадров в области суперкомпьютерных технологий и специализированного ...
997619
  Исаченко В.Л. Свод кассационных положений по вопросам русского гражданского процессуального права за 1866-1907 годы / сост. В. Л. Исаченко, сенатор. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1908. – XLII, 974 с.
997620
   Свод орфографических правил. – Москва, 1936. – 87 с.
997621
   Свод основных государственных законов.. – 22с.
997622
   Свод памятников истории и культуры Белоруссии: Брестская обл.. – Минск, 1990. – 417с.
997623
   Свод пунктационных правил.. – М., 1936. – 32с.
997624
  Чалмаев В.А. Свод радуги / В.А. Чалмаев. – М, 1987. – 460с.
997625
  Пальчиков В.И. Свод сонетов / В.И. Пальчиков. – М, 1990. – 284с.
997626
   Свод тажикского фольклора.. – М,
1. – 1981. – 389с.
997627
  Горемыкин И.Л. Свод узаконений и распоряжений правительства об устройстве сельского состояния и учреждений по крестьянским делам, с воспоследовавшими по ним разъяснениями, содержащимися в решениях Правительствующего Сената... : ... и в постановлениях и распоряжениях высших правительстенных учреждений / Составлен и издан И. Л. Горемыкиным. Издание пятое дополненное и согласованное с вышедшими по 1 мая 1903 года узаконениями. – Изд. 4-е, доп. и согл. с вышед.по 15 авг. 1899 г. узакониями. – Санкт-Петербург : Тип. Д.В. Чичинадзе
Т. 1 : Положения о сельском состоянии, Особое приложение к т. IX, Законов о Состояниях. Ч. 1. – 1900. – XCV, 1052. – Издание неофициальное


  На кн. печать кн. маг. Д.В. Чичинадзе
997628
   Свод уставов счетных. – [Санкт-Петербург] : [В типографии Императорской академии наук]
Кн. 4 : Счетный устав Министерства Внутренних дел. – 1849. – 208 с. – Отд. отт.:Журналъ Министерства народнаго просвщения. 1848, кн. 4
997629
   Свод федеральных правил США по безопасности реакторов. – Москва
ч. 50. – 1970. – 48с.
997630
   Свод федеральных правил.. – Москва
ч. 55. – 1971. – 28с.
997631
   Свод этнографических понятий и терминов. – Москва : Наука
Вып. 1 : Социально-экономичечкме отношения и соционормативная культура/ Отв. ред. А.И. Першиц и Д. Трайде. – 1986. – 238с.
997632
   Свод этнографических понятий и терминов. – Москва : Наука
Вып. 2 : Этнография и смежные дисциплины. Этнографические субдисциплины. Школы и направления. Методы/ Отв.ред. М.В. Крючков и И. Зельнов. – 1988. – 238с.
997633
   Свод этнографических понятий и терминов. – Москва : Наука
Вып. 3 : Материальная культура / Отв.ред. С.А. Арутюнов. – 1989. – 224с.
997634
   Сводка данных об изотопах за восемь лет (1946-1954). – Москва, 1957. – 366 с.
997635
  Вейнберг Б.П. Сводка магнитных определений и вековой ход элементов земного магнитизма в Средней Азии / Б.П. Вейнберг, Р.Р. Циммерман. – Ленинград, 1925. – 20с.
997636
  Виллманн Ч.И. Сводка наоблюдений серебристых облаков в СССР в 1964 г. / Ч.И. Виллманн. – Тарту, 1966. – 8с.
997637
   Сводка сведений военно-статистического отделения Штаба Омского военного округа о Западном Китае и Монголии (Алтайский округ и Синь-цзян) за вторую половину 1917 года.. – Омск, 1918. – 40с.
997638
   Сводка сообщений организаций, применяющих аэрометоды. – Ленинград, 1962. – 170с.
997639
   Сводка сообщений организаций, применяющих аэрометоды.. – Л., 1960. – 215с.
997640
   Сводная библиография по технетике и электрике. – Москва : Центр системных исследований, 1996-. – ISBN 5-94911-007-2
Вып. 26 : Ценологические исследования. – 2004. – К 70-летию со дня рождения проф. Б.И.Кудрина
997641
  Петрушевич А.С. Сводная галицко-русская летопись с 1600 по 1700г. / А.С. Петрушевич, 1874
997642
   Сводная Галичско-русская летопись с 1772 до конца 1800 года. Ч. 2 / Составил А.С. Петрушеич // Литеpатуpный сбоpник издаваемый Галицко-pусскою Матицею / Под pед. Богдана А. Дедицкого. – Львов : Из типогр. Ставропиг. Ин-та, 1889. – [за 1888 г.]. – С. I-IV, 1, 420
997643
  Пащенко Т.В. Сводная производственная мощность и ее использование в технико-экономических расчетах. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.21 / Пащенко Т.В.; МВ и ССО УССР.Киев ин-т народ.хоз. – К, 1986. – 21л.
997644
  Гаврилов И.В. Сводная система селенодезических координат 4900 точек лунной поверхности / И.В. Гаврилов. – К., 1977. – 172с.
997645
  Залеский В.Ф. Сводная таблица расположения лекций на юридическом факультете Казанского императорского университета за время с 14 февраля 1805 по 1 мая 1903 года / В.Ф. Залеский. – Казань, 1903. – 153с.
997646
  Шеховцов Г.К. Сводное бюджетное планирование / Г.К. Шеховцов. – М., 1976. – 112с.
997647
   Сводные балансы учреждений мелкого кредита на 1 января 1901 года.. – с.
997648
   Сводные информационные данные о планируемых научно-технических конференцыиях, совещаниях, семинарах, выставках и других мероприятиях по пропаганде научно-технических достижений.. – М., 1992. – 116с.
997649
   Сводные карточные каталоги.. – М., 1974. – 48с.
997650
  Орлов В.П. Сводные карты магнитных аномалий и методика их составления : метод. руководство / Главное управление гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР ; Научно-исследовательский ин-т земного магнетизма ; В.П. Орлов. – Москва : Гидрометеоиздат (отделение), 1955. – 72 с.
997651
  Хавкина Л.Б. Сводные каталоги / Л.Б. Хавкина. – М., 1943. – 182с.
997652
   Сводные каталоги в СССР. Библиогр. указ.. – Москва, 1973. – 187с.
997653
   Сводные каталоги и их издание при помощи электронно-вычислительных машин (ЭВМ). – М,, 1970. – 99с.
997654
   Сводные каталоги социалистических стран: аннот. указ.. – Москва, 1979. – 70 с.
997655
   Сводные материалы о деятельности Совета Народных Комиссаров и Совета Труда и Обороны.. – М., 1926. – 196с.
997656
   Сводные моменты ритмических сигналов времени. Апрель 1949 г.. – Москва, 1949. – 5с.
997657
  Данченко Т.Н. Сводные печатные каталоги. / Т.Н. Данченко. – Л., 1973. – 162с.
997658
   Сводные сельские дружины и особенности их работы. Сб. ст.. – Кострома, 1966. – 52с.
997659
   Сводные статистические показатели агропромышленного комплекса. – К., 1986. – 165с.
997660
  Пушков А.Н. Сводные таблицы среднегодовых значений магнитных элементов мировой сети магнитных обсерваторий / А.Н. Пушков, М.П. Ивченко. – Москва, 1979. – 107с.
997661
  Мартынов В.В. Сводные экономические показатели стан социализма / В.В. Мартынов. – Москва, 1971. – 188с.
997662
  Крелле В. Сводные экономические расчеты, включающие межотраслевой баланс производства и распределения продукции для Федеративной Республики Германии. / В. Крелле. – М., 1964. – 147с.
997663
   Сводный годовой отчет машинно-тракторных станций за 1935 год.. – М., 1936. – 584с.
997664
   Сводный каталог библиографических работ, выполненных библиотеками Советского Союза.. – вып. 1. – Л., 1962. – 251с.
997665
   Сводный каталог библиографических работ, выполненных библиотеками Советского Союза. Естественные и физико-мат. науки.. – вып. 2. – Л., 1962. – 156с.
997666
   Сводный каталог данных по метеорологии и ядерной радиации за период МГСС.. – М., 1970. – 254с.
997667
   Сводный каталог зарубежной литературы по естесвтенным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР.. – вып. 1. – Москва, 1969. – 326с.
997668
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки в иорганы научно-технической информации СССР.. – вып. 3-4. – Москва, 1971. – 436с.
997669
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки в иорганы научно-технической информации СССР.. – вып. 5-6. – Москва, 1971. – 428с.
997670
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки в иорганы научно-технической информации СССР.. – вып. 1. – Москва, 1971. – 440с.
997671
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки в иорганы научно-технической информации СССР.. – вып. 9-10. – Москва, 1971. – 430с.
997672
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки в иорганы научно-технической информации СССР.. – вып. 11-12. – Москва, 1971. – 431с.
997673
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки в иорганы научно-технической информации СССР.. – вып. 1. ч. 2. – Москва, 1971. – 472с.
997674
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки в иорганы научно-технической информации СССР.. – вып. 2. ч. 2. – Москва, 1971. – 556с.
997675
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР.. – вып. 4. – Москва, 1970. – 416с.
997676
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР.. – Москва, 1970. – 448с.
997677
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР.. – вып. 1-2. – Москва, 1970. – 418с.
997678
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР.. – вып. 3. – Москва, 1970. – 348с.
997679
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР.. – вып. 4. – Москва, 1970. – 356с.
997680
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР.. – вып. 1. – Москва, 1971. – 380с.
997681
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР.. – вып. 2. – Москва, 1971. – 432с.
997682
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР.. – Москва, 1971. – 604с.
997683
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР.. – вып. 5. – Москва, 1971. – 168с.
997684
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР. 1971.. – вып. 3-4. – Москва, 1970. – 632с.
997685
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР. 1971.. – вып. 5-6. – Москва, 1971. – 312с.
997686
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР. 1971.. – вып. 7-8. – Москва, 1971. – 508с.
997687
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР. 1971.. – вып. 9-10. – Москва, 1971. – 504с.
997688
   Сводный каталог зарубежной литературы по естественным и техническим наукам, сельскому хозяйству и медицине, поступившей в библиотеки и органы научно-технической информации СССР. 1971.. – вып. 11-12. – Москва, 1971. – 527с.
997689
   Сводный каталог зарубежной литературы. Естественные науки. Техника, сельское хоз. Медицина. 1972 г.. – вып. 2. – Москва, 1972. – 480с.
997690
   Сводный каталог зарубежной литературы. Естественные науки. Техника, Сельское хоз. Медицина. 1972 г.. – вып. 3. – Москва, 1972. – 464с.
997691
   Сводный каталог зарубежной литературы. Естественные науки. Техника. Сельское хозяйство. Медицина. 1972. – вып. 3. – Москва, 1972. – 500с.
997692
   Сводный каталог зарубежной литературы. Естественные науки.Техника. Сельское хозяйство. Медицина. 1972. – вып. 2. – Москва, 1972. – 536с.
997693
   Сводный каталог инкунабулов, 1988
997694
   Сводный каталог инкунабулов московских библиотек, архивов и музеев. – Москва : ГБЛ, 1988. – 191с.
997695
   Сводный каталог инкунабулов небольших собраний, хранящихся в библиотеках СССР. – Москва, 1982. – 176с.
997696
   Сводный каталог иностранной литературы за 1920-1924 гг. полученной в библиот. Ленинграда до 1 января 1925 г.. – Ленинград, 1924. – 58 с.
997697
   Сводный каталог иностранных географических карт и атласов, полученных Библиотекой АН СССР, библиотеками ее сети и библиот. академии наук союз. республик. 1971. – Ленинград, 1973. – 207 с.
997698
   Сводный каталог иностранных географических карт и атласов, полученных Библиотекой АН СССР, библиотеками ее сети и библиот. академии наук союз. республик. 1972. – Ленинград, 1974. – 192 с.
997699
   Сводный каталог иностранных журналов за 1950-1955 гг., поступ. в мед. библиотеки г. Киева. Медицина. Биология.. – Київ, 1957. – 85с.
997700
   Сводный каталог иностранных журналов, имеющихся в библиотеках Сибирского отделения АН СССР (1966-1974 гг.). – Новосибирск, 1978. – 462с.
997701
   Сводный каталог иностранных карт и атласов, полученных библиотеками АН СССР и библиотеками акад. наук союз. респ. 1974.. – Ленинград, 1975. – 224 с.
997702
   Сводный каталог иностранных картографических произведений, получ. библиот. АН СССР и библиот. АН союз. респ. 1976.. – Ленинград, 1977. – 230 с.
997703
   Сводный каталог иностранных книг по языкознанию, поступивших в крупнейшие библиот. СССР за 1954-1958 гг.. – вып. 1. – Москва, 1960. – 222 с.
997704
   Сводный каталог иностранных книг по языкознанию, поступивших в крупнейшие библиот. СССР за 1954-1958 гг.. – вып. 2. – Москва, 1960. – 222-436с.
997705
   Сводный каталог иностранных научно-технич. журналов, имеющ. в библиот. г. Харькова. 1950 г.. – Харьков, 1957. – 57 с.
997706
   Сводный каталог иностранных научно-технических журналов, выписанных библиот. УССР на 1966 год.. – вып. 1. – Киев, 1966. – 160 с.
997707
   Сводный каталог иностранных научно-технических журналов, имеющихся в библиотеках г. Харькова. – Харьков, 1958. – 144с.
997708
   Сводный каталог иностранных научно-технических журналов, имеющихся в библиотеках г. Харькова. 1959 г.. – Харьков, 1961. – 135с.
997709
   Сводный каталог иностранных научных журналов 1947-1948 гг., поступивших в крупнейшие библиотеки Москвы. Естественные науки.. – М., 1950. – 181с.
997710
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки Саратова. Естеств. науки, мед., сельское хоз., техника. 1917-1960. – Саратов, 1965. – 208с.
997711
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1955.. – М., 1957. – 376с.
997712
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1957.. – Москва, 1959. – 679 с.
997713
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1958.. – Москва, 1960. – 702 с.
997714
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1960.. – Москва, 1962. – 753 с.
997715
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1961.. – Москва, 1961. – 571 с.
997716
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1961.. – Москва, 1963. – 624 с.
997717
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1962.. – Москва, 1964. – 743 с.
997718
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1964.. – Москва, 1966. – 776 с.
997719
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1965.. – Москва, 1965. – 719 с.
997720
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1965.. – Москва, 1967. – 704 с.
997721
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1966.. – Москва, 1968. – 848 с.
997722
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1967.. – Москва, 1969. – 896 с.
997723
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1968.. – Москва, 1970. – 807 с.
997724
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1969.. – Москва, 1971. – 855 с.
997725
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в библиотеки СССР: естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1970.. – Москва, 1972. – 846 с.
997726
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в крупнейшие библиотеки г. Ленинграда. Естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1950-1954. – Ленинград
3. – 1958. – 313с.
997727
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в крупнейшие библиотеки г. Ленинграда. Естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1950-1954. – Ленинград
4. – 1958. – 368с.
997728
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в крупнейшие библиотеки г. Ленинграда. Естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1950-1954.. – Ленинград
1. – 1958. – 300с.
997729
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в крупнейшие библиотеки г. Ленинграда. Естественные науки, мед., сельское хоз., техника. 1950-1954.. – Ленинград
2 С-Н. – 1958. – 260с.
997730
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в крупнейшие библиотеки г. Москвы и Ленинграда. Естественные науки, 1949.. – Москва, 1951. – 135 с.
997731
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в крупнейшие библиотеки г. Москвы и Ленинграда. Естественные науки, 1950.. – Москва, 1952. – 176 с.
997732
   Сводный каталог иностранных научных журналов, поступивших в крупнейшие библиотеки г. Москвы и Ленинграда. Естественные науки, 1951.. – Москва, 1953. – 248 с.
997733
   Сводный каталог иностранных научных и технических журналов, имеющихся в библиотеках г. Харькова 1964 год.. – Х., 1965. – 126с.
997734
   Сводный каталог иностранных периодических изданий в библиотеках Москвы 1924-1928.. – М., 1930. – 410с.
997735
   Сводный каталог иностранных периодических изданий в крупных научных библиотеках Ленинграда. Общественные науки в целом. Истор. науки. Юридич. науки. Народное образование, педагогика. 1969-1970. – Ленинград, 1973. – 121с.
997736
   Сводный каталог иностранных периодических изданий в крупных научных библиотеках Ленинграда. Общественные науки.. – вып. 1. – Л., 1989. – 222с.
997737
   Сводный каталог иностранных периодических изданий в крупных научных библиотеках Ленинграда. Общественные науки.. – вып. 2. – Л., 1989. – 126с.
997738
   Сводный каталог иностранных периодических изданий в крупных научных библиотеках Ленинграда. Филологические науки. Художественная литература. Искусство. Искусствознание. 1971. – Л., 1972. – 278с.
997739
   Сводный каталог иностранных периодических изданий в крупных научных библиотеках Ленинграда. Филологические науки. Художественная литература. Искусство. Искусствознание. 1975. – Л., 1976. – 250с.
997740
   Сводный каталог иностранных периодических изданий за время с 1 августа 1914 по 1 января 1928 г. имеющихся в библиотеках Ленинграда.. – Л., 1928. – 267с.
997741
   Сводный каталог иностранных периодических изданий, имеющихся в библиотеках Сибирского отделения Академии наук СССР, за 1974-1980 годы: в 2 ч.. – Новосибирск
ч. 2. – 1986. – 1079с.
997742
   Сводный каталог исностранных перодических изданий на 1928-1933 гг. имеющихся в библиотеках Ленинграда.. – Л., 1936. – 344с.
997743
   Сводный каталог книг на иностранных языках, изданных в России в XVIII веке, 1701-1800.. – Ленинград
1. – 1984. – 370 с.
997744
   Сводный каталог книг на иностранных языках, изданных в России в XVIII веке, 1701-1800.. – Ленинград
2. – 1985. – 390 с.
997745
   Сводный каталог книг на иностранных языках, изданных в России в XVIII веке, 1701-1800.. – Ленинград
3. – 1986. – 274 с.
997746
   Сводный каталог материалов съездов, конференций, симпозиумов. Биологические науки. – Москва, 1967. – 262с.
997747
   Сводный каталог материалов съездов, конференций, симпозиумов. Химические науки.. – Москва, 1965. – 135с.
997748
   Сводный каталог молдавских рукописей хранящихся в СССР : Коллекция Ново-Нямецкого монастыря. 14 -19 в. – Кишинев, 1989. – 450с.
997749
   Сводный каталог на химические источники тока. – Москва, 1950. – 210 с.
997750
   Сводный каталог научно-технических журналов на 1938 год.. – 8с.
997751
   Сводный каталог неопубликованных библиографических работ по технике и экономике промышленности за 1959 год. – Москва, 1960. – 259 с.
997752
   Сводный каталог неопубликованных библиографических работ по технике и экономике промышленности за 1964 год.. – М., 1966. – 544с.
997753
   Сводный каталог новых иностранных книг по искусствоведению, поступивших в крупнейшие библиотеки СССР в 1949-1953 гг.. – Москва, 1956. – 415 с.
997754
  Астраханская Ц.А. Сводный каталог отечественных журналов, имеющихся в библиотеках г. Новосибирска / Ц.А. Астраханская, Р.Е. Павлова. – Новосибирск, 1970. – 1471с.
997755
   Сводный каталог отечественных и зарубежных журналов, получаемых 17-ю библиотеками г. Томска.. – Томск
ч. 2. – 1991. – 50с.
997756
   Сводный каталог отечественных и иностранных журналов, выписанных библиотеками г. Казани на 1969 г.. – Казань, 1969. – 116с.
997757
   Сводный каталог отечественных и иностранных журналов, выписанных библиотеками Татарии и г. Казани на 1970 год.. – Казань, 1970. – 144с.
997758
   Сводный каталог отечественных справочно-библиографических изданий, поступивших в крупнейшие библиотеки Белоруссии в 1972 году. – Минск, 1974. – 123 с.
997759
  Лебедева А.Н. Сводный каталог периодики Западной Сибири (1789-1959 гг.) / А.Н. Лебедева. – Новосибирск
Вып. 2. – 1974. – 521с.
997760
   Сводный каталог периодических и продолжающихся изданий Русского зарубежья в библиотеках Москвы. (1917-1996 гг.). – Москва : РОССПЭН, 1999. – 461, [3] с. – Указатели: с. 385-463. – ISBN 5-8243-0021-6
997761
   Сводный каталог периодических и продолжающихся изданий Сибири и Дальнего Востока 1789-1980.. – Новосибирск, 1989. – 638с.
997762
   Сводный каталог периодических изданий на 1936 год.. – вып. 1. – М. – 8с.
997763
   Сводный каталог периодических изданий ОГИЗа на 1931 год. – Москва : Объединение государственных издательств СССР ; Рабочий ленинец, 1931. – 40 c.
997764
   Сводный каталог периодических изданий по химии, физике, химической технологии и сопредельным дисциплинам. Состояние фондов б-тек г. Харькова по 1946 г.. – Харьков, 1951. – 103 с.
997765
   Сводный каталог русской книги 18 века. 1725-1800
Т.4. – 1966
997766
   Сводный каталог русской книги 18 века. 1725-1800.
Т.2. – 1964
997767
   Сводный каталог русской книги 18 века.1725-1800
Т.1. – 1962
997768
   Сводный каталог русской книги 18 века.1725-1800.
Т.3. – 1966
997769
   Сводный каталог русской книги 18 века.1725-1800.
Т.4. – 1975
997770
   Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725-1800.. – М.
1. – 1962. – 435с.
997771
   Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725-1800.. – М.
2 К-П. – 1964. – 515с.
997772
   Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725-1800.. – М.
3 Р-Я. – 1966. – 516с.
997773
   Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725-1800.. – М.
4. – 1966. – 288с.
997774
   Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725-1800.. – М.
5. – 1967. – 300с.
997775
   Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725-1800.. – М., 1975. – 191с.
997776
  Зернова А.С. Сводный каталог русской книги кирилловской печати XVIII века. / А.С. Зернова. – М., 1968. – 567с.
997777
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати 19-го века : Листовки. – Москва
Ч. 1 : № 1-1082. – 1977. – 225с.
997778
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати 19-го века : Листовки. – Москва
Ч. 2 : (№ 1082а-2004). Приложение (№ 1-214 ). – 1977. – 207с.
997779
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати XIX века : Листовки. – Москва
Ч. 3 : Вспомогательные указатели. – 1977. – 115 с.
997780
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века.. – М.
ч. 2. – 1977. – 208с.
997781
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века.. – М.
ч. 3. – 1977. – 116с.
997782
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания.. – М.
ч. 1. – 1971. – 166с.
997783
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания.. – М.
ч. 2. – 1971. – 167-354с.
997784
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания.. – М.
ч. 3. – 1971. – 354-459с.
997785
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания.. – М.
ч. 4. – 1971. – 460-637с.
997786
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания.. – М.
ч. 5. – 1971. – 638-811с.
997787
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания.. – М.
ч. 6. – 1971. – 812-874с.
997788
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания.. – М.
ч. 7. – 1971. – 875-978с.
997789
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания.. – М.
ч. 8. – 1971. – 979-1082с.
997790
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания.. – М.
ч. 9. – 1971. – 1083-1260с.
997791
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания.. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1981. – 200с.
997792
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания.. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.
ч. 2. – 1982. – 232с.
997793
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания.. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.
ч. 3. – 1982. – 242с.
997794
   Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века: книги и периодические издания.. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.
ч. 3. – 1982. – 244с.
997795
   Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР, XI-XIII вв.. – М., 1984. – 405с.
997796
  Смирнова О.И. Сводный каталог согдийских монет / О.И. Смирнова. – М., 1981. – 548с.
997797
  Днепровский Н.И. Сводный каталог фундаментальных склонений 1631 звезды для 1915. / Н.И. Днепровский. – Л., 1934. – 59с.
997798
   Сводный каталог фундаментальных слабых звезд со склонениями от +90 до -20 (ПФКСЗ-2). – К., 1980. – 110с.
997799
   Сводный материально-финансовый баланс: пробл. моделирования.. – М., 1978. – 304с.
997800
  Кулжинский С.П. Сводный отчет по полезным опытам за 1911-1925 годы / С.П. Кулжинский, И.Д. Рогоза. – К., 1929. – 426с.
997801
   Сводный паспорт предприятий треста "Укрмебель" Наркомлеспрома УССР.. – Киев, 1940. – 450 с.
997802
   Сводный план важнейших научно-исследовательских работ и внедрения достижений науки и техники в народное хозяйство на 1967 год. – Киев
Часть 1 : Союзные и республиканские темы. – 1967. – 206 с.
997803
   Сводный план научно-исследовательских работ вузов министерства на 1968 год.. – К.
ч. 2. – 1968. – 67с.
997804
   Сводный производственно-финансовый план государственной промышленности на 1926-27 г.. – М.-Л., 1927. – 429с.
997805
   Сводный производственно-финансовый план промышленности СССР на 1927-1928 гг.. – Москва, 1928. – 170 с.
997806
   Сводный профиль комплектования фондов библиотеки АН СССР.. – Л., 1987. – 153с.
997807
   Сводный систематический каталог иностранных книг по библиотековедению 1917-1945 гг.. – Л., 1962. – 135с.
997808
   Сводный систематический каталог иностранных книг по библиотековедению 1946-1956 гг.. – М.-Л., 1958. – 83с.
997809
   Сводный систематический каталог иностранных книг по библиотековедению 1957-63 гг.. – Л., 1966. – 147с.
997810
   Сводный систематический каталог иностранных книг по библиотековедению 1964-68 гг.. – Л., 1975. – 84с.
997811
   Сводный систематический каталог иностранных книг по библиотековедению 1969-1975 гг. : Издания, поступившие в б-ку АН СССРи Гос. Публ. б-ку. – Ленинград, 1982. – 166с.
997812
   Сводный систематический каталог иностранных книг по библиотековедению 1982-1987 гг. : Изд., поступившие в БАН СССР и Гос. публ. б-ку. – Ленинград, 1987. – 127с.
997813
   Сводный систематический каталог иностранных книг по библиотековедению. 1988-89 гг. : Изд., поступившие в БАН СССР и Гос. публ. б-ку в 1988-1989 гг. – Ленинград, 1990. – 79с.
997814
   Сводный систематический каталог магнитных определений генеральной магнитной съемки 1931-1842 гг.. – Л.
2, ч. 1. – 1947. – 328с.
997815
   Сводный словарь современный русской лексики : в 2-х т. – М.
Т. 2. – 1991. – 738с.
997816
   Сводный словарь современный русской лексики. : в 2-х т. – М.
Т. 1. – 1991. – 800с.
997817
  Харитонов А.В. Сводный спектрофотометрический каталог звезд. / А.В. Харитонов. – Алма-Ата, 1978. – 198с.
997818
   Сводный список газет и журналов, получаемых 20 библиотеками г. Саратова в 1965 году.. – Саратов, 1965. – 79с.
997819
   Сводный список журналов, выписанных 17-ю библиотеками г. Саратова на 1964 год.. – Саратов, 1964. – 58с.
997820
   Сводный список иностранных газет и журналов, получаемых библиотеками г. Саратова в 1969 году. – Саратов, 1969. – 56с.
997821
   Сводный список иностранных журналов в библиотеках г. Саратова и в вузах Среднего и Нижнего Поволжья за 1971-1975 гг.. – Саратов, 1975. – 85с.
997822
   Сводный список отечественных и иностранных журналов, выписанных библиотеками г. Донецка на 1972 год.. – Донецк, 1972. – 94с.
997823
   Сводный тематический план комплектования книжных фондов 15-ти библиотек г. Саратова.. – Саратов, 1963. – 59с.
997824
  Швалб М.Г. Сводный указатель библиографических работ библиотек высших учебных заведений г. Харькова . 1970-1972. / М.Г. Швалб, А.Н. Иванова. – вып. 2. – Х., 1974. – 29 с.
997825
   Сводный указатель библиографических работ библиотек высших учебных заведений г. Харькова. 1973-1975. – вып. 3. – Х., 1977. – 31с.
997826
   Сводный указатель библиографических работ по технике, составленных библиотеками и службами информации Армян. ССР за 1962-1966 г.. – Ереван, 1967. – 30с.
997827
   Сводный указатель библиографических списков и картотек, сост. библиотеками Советского Союза в 1971 году. Худ. лит-ра, Общ. науки, искусство.. – М., 1972. – 88с.
997828
   Сводный указатель библиографических списков и картотек, сост. библиотеками Советского Союза в 1972 году. Худ. лит-ра, Общ. науки, искусство.. – М., 1973. – 88с.
997829
   Сводный указатель библиографических списков и картотек, сост. библиотеками Советского Союза в 1973 году. Худ. лит-ра, общ. науки, искусство. – М., 1974. – 100с.
997830
   Сводный указатель зарубежных периодических изданий библиотек Казахстана. 1986-87 гг.. – Алма-Ата, 1987. – 195с.
997831
   Сводный указатель зарубежных периодических изданий, поступивших в библиотеки г. Воронежа 1976-1980 гг.. – Воронеж, 1980. – 87с.
997832
   Сводный указатель иностранных журналов, получаемых библиотеками Армянской ССР. 1972.. – Ереван, 1972. – 158с.
997833
   Сводный указатель иностранных журналов, получаемых библиотеками г. Воронежа в 1973 году.. – Воронеж, 1973. – 62с.
997834
   Сводный указатель иностранных научно-технических журналов, выписанных библиотеками УССР на 1967 год.. – Киев, 1967. – 339 с.
997835
   Сводный указатель иностранных научно-технических журналов, выписанных библиотеками УССР на 1968 год.. – Киев, 1968. – 496 с.
997836
   Сводный указатель иностранных научно-технических журналов, выписанных библиотеками УССР на 1969-1970 гг.. – Киев, 1969. – 612 с.
997837
   Сводный указатель иностранных периодических изданий, получаемых библиотекой Академии наук СССР. – Ленинград, 1969. – 428с.
997838
   Сводный указатель иностранных периодических изданий, получаемых библиотекой Академии наук СССР. – Ленинград, 1980. – 320с.
997839
   Сводный указатель иностранных периодических изданий, получаемых Библиотекой Академии наук СССР. – Ленинград : Изд-кий отдел Библиотеки Академии наук СССР, 1969. – 428с.
997840
   Сводный указатель общесоюзных стандартов.. – М.-Л.
ч. 1. – 1941. – 404с.
997841
   Сводный указатель отечественных журналов получаемых 22 библиотеками г. Одессы в 1973 году : (журналы на рус. и укр. яз.). – Одесса, 1973. – 84 с.
997842
   Сводный указатель отечественных журналов, получаемых библиотеками г. Воронежа в 1976 году.. – Воронеж, 1976. – 64с.
997843
  Пансков В.Г. Сводный финансовый баланс государства. / В.Г. Пансков. – М., 1987. – 157с.
997844
  Аветисян И.А. Сводный финансовый баланс союзной республики. : Автореф... Канд.экон.наук: 594 / Аветисян И.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1968. – 22л.
997845
  Галанов В.А. Сводный финансовый баланс. / В.А. Галанов. – М., 1983. – 136с.
997846
  Волуйский Н.М. Сводный финансовый план. / Н.М. Волуйский. – Москва, 1970. – 160с.
997847
  Абдулкабирова Маухида Атнагуловна Сводово-глыбовые структуры и эндогенные месторождения Северного Казахстана / Абдулкабирова Маухида Атнагуловна. – Алма-Ата, 1975. – 240с.
997848
  Середин В.В. Сводово-глыбовые структуры Тихоокеанского орогенного пояса / В.В. Середин. – Москва : Недра, 1987. – 180с.
997849
  Корешков И.В. Сводообразование и развитие земной коры / И.В. Корешков. – Москва : Недра, 1975. – 207с.
997850
  Шефнер В.С. Своды / В.С. Шефнер. – Л., 1967. – 79с.
997851
  Кожухаров Г. Сводьт и античността и средините векове: Метод за установяване на стадическото равновесие / Г. Кожухаров. – София, 1974. – 150 с.
997852
  Осипенко О.В. Свое дело / О.В. Осипенко. – М, 1991. – 190с.
997853
  Бегун В.Я. Свое и чужое / В.Я. Бегун. – Минск, 1987. – 61с.
997854
  Некрасов А.И. Своё и чужое в истории // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.147-153
997855
  Куприянов П.С. Свое и чужое в русском заграничном путешествии начала XIX века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 27-38. – ISSN 0869-5687
997856
  Донев В. Свое и чужое време и пространство в романа "Ракова болница" от Александър Солженицин // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 162-167
997857
  Гагуа И.Л. Свое и чужое время / И.Л. Гагуа. – М., 1990. – 382с.
997858
  Курелла Альфред Свое и чужое. / Курелла Альфред. – М., 1970. – 280с.
997859
  Хазанович Ю.Я. Свое имя. Повесть / Ю.Я. Хазанович. – М, 1960. – 382с.
997860
  Хазанович Ю.Я. Свое имя. Повесть / Ю.Я. Хазанович. – М, 1962. – 368с.
997861
  Хазанович Ю.Я. Свое имя. Повесть / Ю.Я. Хазанович. – М, 1968. – 368с.
997862
  Хазанович Ю.Я. Свое имя. Повесть / Ю.Я. Хазанович. – М, 1968. – 368с.
997863
  Косенко П.П. Свое лицо. Литературные очерки и портреты. / П.П. Косенко. – Алма-Ата, 1962. – 172с.
997864
  Плотников А.И. Свое на земле / А.И. Плотников. – Горький, 1977. – 80с.
997865
  Рыбаков В.П. Свое оружие / В.П. Рыбаков. – Л, 1990. – 313с.
997866
  Козлов А.А. Свое слово : [ философско-литературный сборник ] / А.А. Козлов; Классический приватный ун-т. – Запорожье : КПУ, 2008. – 124с. – Выходные данные оригинала: издаваемый (вместо "Философского трехмесячника") профессором А.А. Козловым; № 1; Киев: Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1888. – (Антология украинской мысли). – ISBN 966-8227-91-3
997867
  Дамянова Своебобразие реализма творчества Димитра Талева 50-60-х годов. (На материале тетралогии "Железный светильник", "Преспанские колокола", "Ильин день" и "Голоса ваши слышу") : Автореф... канд. филол.наук: 01.01.04 / Дамянова ВИктория Асенова; АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1973. – 21л.
997868
  Коваленко В.И. Своевольный председатель, его друзья и недруги / В.И. Коваленко. – М, 1989. – 238с.
997869
  Аристов Михаил Своевременно ли введение новых лицензионных требований для землеустроителей и можно ли вообще обойтись без них? // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 5
997870
  Васильев А.Н. Своевременно обнаруживать и раскрывать каждое преступление - наша общая задача / А.Н. Васильев. – Москва, 1964. – 25с.
997871
  Сидоренко Ю.С. Своевременные мысли о Российском парламенте / Ю.С. Сидоренко. – Ростов на Дону, 1991. – 149с.
997872
  Речин Б. Своей дорогой. / Б. Речин. – Ставрополь, 1956. – 86с.
997873
  Чандра Д. Своей земле не хозяин / Д. Чандра. – М, 1980. – 268с.
997874
   Своей судьбой гордимся мы. Декабристы в сибири.. – Иркутск, 1973. – 342с.
997875
  Лагунов К.Я. Своей тропою. / К.Я. Лагунов. – Сталинбад., 1958. – 139с.
997876
  Гречнев В.Я. Своеобразие "Литературных портретов" М. Горького (Воспоминания о писателях) : Автореф. дис. ... канд филол. наук / Гречнев В.Я. ; АН СССР , Ин-т русск. лит-ры (Пушкнский Дом). – Ленинград, 1963. – 21 с.
997877
  Сомова Е.В. Своеобразие английского религиозно-исторического романа ХІХ века (Ч.Кингсли, Н.Уайзмен) // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 33-42. – ISSN 0130-9730
997878
  Луньков А.П. Своеобразие действия закона относительного перенаселения в странах Латинской Америки. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Луньков А.П.; ВШП движ. ВЦСПС. – М., 1975. – 24л.
997879
  Богаткина М.Г. Своеобразие детерминистских отношений в идейно-образной системе романтического произведения (на примере русской романтической поэзии ХIX в.) : Автореф... канд. филол.наук: / Богаткина М. Г.; АН ГССР, Ин-т истории груз. лит. им. Руставели. – Тбилиси, 1981. – 25л.
997880
  Поборчая И.П. Своеобразие диалогизма в стихотворении Александра Кушнера "Современники" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 137-141. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  В статье исследуется сюжетно-композиционное строение и образный мир стихотворения А. Кушнера "Современники". В произведении сочетается авт. речь и центонная часть, представленная фрагментами произведений А. Блока и К. Чуковского. Показано, что ...
997881
  Антонова Марина Васильевна Своеобразие европейских музеев начала XXI века // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 4. – С. 63-64. – ISSN 2073-9702
997882
  Розанова Е. Своеобразие жанра "Книги прощания" Юрия Олеши // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 232-241. – ISBN 966-587-044-0
997883
  Майборода Р.В. Своеобразие и художественная функция пролога "Перед занавесом" к роману "Ярмарка Тщеславия" У.М. Теккерея // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 202-209. – ISSN 978-966-551-401-5
997884
  Дынниченко Т.А. Своеобразие интерпретации темы "слепой" любви в "Пасторальной симфонии" А. Жида // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 371-381. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
997885
  Марцина И.Ю. Своеобразие комического у Теуво Паккала ("Бык советника коммерции"(1901) и "Ревизор" Н.В. Гоголя) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.106-118. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
997886
   Своеобразие композиции романа Л.Н. Толстого "Война и мир" : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Розанова Л. Н,; Розанова Л. Н,; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1975. – 21л.
997887
  Шпаковская Е.А. Своеобразие мифопоэтики А.Н. Островского ("Комик ХVІІ столетия") // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2004. – № 13. – С.77-84. – ISBN 966-587-057
997888
  Прокофьева Е.А. Своеобразие мифопоэтики русской исторической драматургии XIX века : А.С. Пушкин, А.К. Толстой, А.H. Островский : (монография) / Е.А. Прокофьева ; М-во образования и науки Украины, Днепропетр. нац. ун-т, Ф-т укр. и зарубеж. филологии и искусствоведения. – Днепропетровск : Пороги, 2007. – 229, [3] с. – Библиогр.: с. 219-229. – ISBN 978-966-525-829-2
997889
  Сайдуллаев Абдулла Своеобразие образов будущего и динамика из изменения у учащихся средней школы : Автореф... канд. психологич.наук: 19.00.07 / Сайдуллаев Абдулла; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1973. – 18л.
997890
  Ильинков В.Г. Своеобразие пореволюционных поэм Маяковского : Автореф... канд. филолог.наук: / Ильинков В.Г.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). Кафедра теории и истории лит-ры. – М., 1952. – 16л.
997891
  Заярная И.С. Своеобразие поэтического мира Дмитрия Быкова (книга "Последнее время. Стихи. Поэмы. Баллады") // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2010. – Вып. 14. – С. 184-199. – ISBN 978-966-171-280-4


  В статье рассмотрены важнейшие составляющие поэтического мира лирики Д.Быкова, в частности метафизический текст и метатекст, антиномичность как существенная черта идиостиля, отражение чеховской и пастернаковской импрессионистической поэтики в ...
997892
  Кожуховская Ю.В. Своеобразие поэтического языка Янниса Варвериса в сборнике "Господин Фогг" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Київський університет, 2013. – Вип. 46, ч. 2


  Статья посвящена исследованию поэтического языка произведений Янниса Варвериса, которые вошли в сборник "Господин Фогг". В статье рассматриваются лексические группы, представленные в текстах сборника, и антонимические пары, на основе которых ...
997893
  Бернштейн И.Б. Своеобразие преподавания физики в вечерней школе с преобладанием учащихся металлургов. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Бернштейн И.Б.; МВ и ССО Узбекской ССР. – Ташкент, 1972. – 20л.
997894
  Трепова Л.С. Своеобразие процесса отражения действительности в исторической науке. : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Трепова Л.С.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1970. – 24л.
997895
  Кругляк М.Т. Своеобразие реализма в творчестве Джозефа Конрада 1895-1900 гг. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кругляк М.Т.; Москов. обл. пед. ин-тут. – М., 1967. – 20л.
997896
  Эсалнек А.Я. Своеобразие романа как жанра / А.Я. Эсалнек. – М, 1978. – 79с.
997897
  Буслинский В.А. Своеобразие скачка при переходе от социализма к коммунизму : Автореф... канд. филос.наук: / Буслинский В. А.; АОН при ЦК КПСС, Каф. филос. – М., 1964. – 14л.
997898
  Чумак Е.П. Своеобразие стилистики произведений А. Платонова (урок-интерпретация повести А. Платонова "Котлован" с использованием метода стилистического эксперимента) // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; КНУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – № 4 (46). – С. 22-25
997899
  Ботнер Валентина Савельевна Своеобразие творческого метода Блока-драматурга : Автореф... канд. филол.наук: / Ботнер Валентина Савельевна; АН УССР. Ин-т литературы. – К., 1978. – 23л.
997900
  Андреева Ида Ивановна Своеобразие художественного метода А.П.Довженко-писателя : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Андреева Ида Ивановна; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1975. – 32л.
997901
  Пожилова Л.В. Своеобразие художественного метода и стиля С.А.Найденова : Автореф... канд. филол.наук: / Пожилова Л.В.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1967. – 26с.
997902
  Певцова Р.Т. Своеобразие художественного метода молодго М.Горького. / Р.Т. Певцова. – М, 1989. – 92с.
997903
  Люблинская Н.А. Своеобразие художественного языка романа Э.Елинек "Пианистка" // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. – Вип. 31/32. – С. 238-247. – ISBN 966-72-77-79-8
997904
  Титов В.Г. Своеобразие художественной литературы : (Материалы к лекциям по введению в литературоведение для студентов-заочников) / В.Г. Титов. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1967. – 32 с.
997905
  Свенцицкая Э.М. Своеобразие художественности малой прозы А.П. Чехова (на материале рассказов "Жалобная книга" и "Скрипка Ротшильда") // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2011. – № 1 (37). – С. 17-23
997906
  Лукач Д. Своеобразие эстетического: в 4-х т. / Д. Лукач. – М.
Т. 1. – 1985. – 335с.
997907
  Лукач Д. Своеобразие эстетического: в 4-х т. / Д. Лукач. – М.
Т. 2. – 1986. – 467с.
997908
  Лукач Д. Своеобразие эстетического: в 4-х т. / Д. Лукач. – М.
Т. 3. – 1986. – 301с.
997909
  Лукач Д. Своеобразие эстетического: в 4-х т. / Д. Лукач. – М.
Т. 4. – 1987. – 571с.
997910
  Спасибенко А.П. Своеобразие языка и стиля народнической литературы / А.П. Спасибенко. – Чебоксары, 1972. – 113с.
997911
  Винницкий И.М. Своеобразная защитная реакция организма плотоядных на интерперитониально введённых местах / И.М. Винницкий. – Москва; Ленинград : Изд-во АН ССР, 1948. – 53-66с. – Отдельный оттиск с журнала Известия АН СССР серия биология
997912
  Савельев И. Своеобычное в русской фольклористике / И. Савельев. – Отд. отт. – 65-81с.
997913
  Стонов Д.М. Своею собственной рукой. / Д.М. Стонов. – М., 1925. – 139с.
997914
  Андрусяк І. Своє й освоєне : Поезія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 210/211. – С. 173-191.
997915
  Симоненко П.І. Своє небо / П.І. Симоненко. – К., 1983. – 231с.
997916
  Денисенко Володимир Своє серце зверни до навчання : нариси історії Переяславського колегіуму // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 52-68. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
997917
  Кравченко Л. Своєрідність авторської манери Василя Стуса як митця перекладу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 61-67. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
997918
  Гайдар В.П. Своєрідність алюзії як стилістичного засобу в поетичному тексті (на прикладі віршів Ш. Хіні) // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 165-168


  Розглядаються поетичні твори ірландського поета Шеймаса Хіні, а саме "Bogland" та "Requiem for the Croppies", у яких робиться спроба виявити шляхи створення алюзії та особливості її функціонування.
997919
  Гузь О.О. Своєрідність вирішення проблеми батьків і дітей : урок за оповіданням Джеймса Олдріджа "Останній дюйм". 7 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 3. – С. 34-36
997920
  Чікало О. Своєрідність відображення національно-визвольної боротьби українського народу в піснях-хроніках періоду ОУН і УПА // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 4 (88) липень-серпень. – С. 61-65. – Бібліогр.: 17 назв.
997921
  Хряпінський П.В. Своєрідність диспозитивного методу регулювання суспільних відносин при спеціальному звільненні від кримінальної відповідальності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 156-161. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
997922
  Лисенко О. Своєрідність експлікації образів-символів у сонетах Уляни Кравченко // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 118-122. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
997923
  Набок М. Своєрідність епічного героя українських народних дум у порівнянні з епосом інших народів світу // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 1 : Літературні паралелі. – С. 35-38
997924
  Бондаревська Ірина Андріївна Своєрідність естетичного в українській культурі 17-18 століть : Дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.08 / Бондаревська І.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 432л. – Бібліогр.: л.387-432
997925
  Бондаревська Ірина Андріївна Своєрідність естетичного в українській культурі 17 - 18 століть : Автореф. дис. ... д-ра філософ. наук: 09.00.08 / Бондаревська І.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 31с. – Бібліогр.: 33 назви
997926
  Зарва В. Своєрідність естетичного ідеалу раннього І.Франка і М. Чернишевського // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 327-334. – ISBN 978-966-2763-27-0
997927
  Борзенко О.І. Своєрідність засвоєння народного слова на початковому етапі нової української літератури // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 232-235. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
997928
  Романюк С. Своєрідність ідіолекту Юрія Шевельова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 9 (666). – С. 43-47. – ISSN 0130-5263


  У статті йдеться про особливості лексичного рівня ідіолекту Юрія Шевельова на матеріалі неформального письмового дискурсу автора, зокрема його листування та спогадів
997929
  Мірошніченко Л. Своєрідність інтерпретації алюзійного образу в романі "зв"язку часів" "Між пеклом і раєм" Галини Тарасюк // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2013. – Вип. 20. – С. 89-95. – ISSN 2308-1902
997930
  Загороднюк В. Своєрідність інтерпретації народної думи "Маруся Богуславка" в однойменному романі Івана Багряного // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С. 35-40. – ISBN 966-8547-61-6
997931
  Бедзір Н.П. Своєрідність інтертекстуальності в поезії П. Мідянки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 24-29. – ISBN 966-8188-10-1
997932
  Кремінь Т. Своєрідність історіософських візій Ірини Вільде // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 266-273. – ISSN 0130-528Х


  Запропоновано варіант історіософського осмислення ранньої творчості Ірини Вільде, яка найбільше тяжіє до глибокого проникнення у сутність внутрішніх процесів утвердження естетичної ідентичності
997933
  Іващук О.А. Своєрідність конфлікту в романі Е. Золя "Жерміналь" та І. Франка "Перехресні стежки" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 86-90. – (Філологічні науки ; № 1)
997934
  Ласкаревська Т. Своєрідність концепційного підходу Віктора Петрова до питання походження українського народу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 157-160
997935
  Гаєвська Н.М. Своєрідність малої прози Наталії Кобринської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 137-142


  У статті йдеться про особливості малої прози Н. Кобринської. В статье речь идет об особенностях поэзии в прозе Н. Кобринской. This article deals with the particularities of Natalia Kobrynska"s short stories.
997936
  Гнатюк Л.П. Своєрідність мовної картини світу в "Саду божественных песней" Г. Сковороди // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 70-73. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Присвячена специфіці мовної картини світу "Саду божественных песней" Григорія Сковороди. Розглядаються мовні засоби, що передають своєрідність барокового сприйняття світу українським філософом.
997937
  Мацевко-Бекерська Своєрідність наративної історії в українській малій прозі кінця ХІХ - початку ХХ століть // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 2 (578). – С.67-74. – ISSN 0236-1477
997938
  Перетятько М. Своєрідність осмислення біблійних текстів у поезії Л. Талалая // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 267-277. – ISSN 1728-9572
997939
  Будівська Л. Своєрідність повісті Гната Хоткевича "Камінна душа" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 67-70. – ISBN 966-8110-14-5
997940
  Жигун С. Своєрідність поетики неореалізму (на прикладі прозаїків "Ланки") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 149-153


  Розглянуто особливості неореалізму 1920-х років. Доведено, що український неореалізм стилістично відрізняється від російського, зазнавши впливу не символізму, а імпресіонізму. Домінантами поетики названо осібність героя у художньому світі, зовнішній ...
997941
  Ковалевська М. Своєрідність поетики прози Марка Вовчка та Олеся Гончара (соціально-психологічний аспект) / М. Ковалевська, Л. Стрюк // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 107-112
997942
  Стрюк Л.Б. Своєрідність поетики роману М. Стельмаха "Дума про тебе" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 131-150


  У статті досліджено провідні риси поетики роману М. Стельмаха "Дума про тебе". Зроблено спробу розглянути майстерність прозаїка на всіх рівнях ієрархічної системи художності, від звукового до образно-смислового. Виокремлено понад сімдесят художніх ...
997943
  Колкутіна В. Своєрідність ранніх шевенкознавчих студій Дмитра Донцова // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 84-91. – ISBN 978-966-2248-94-4
997944
  Мармазова Л. Своєрідність ремарки в постмодерністській інтелектуальній драмі Т. Стоппарда // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 196-202. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
997945
  Тараненко А.В. Своєрідність речової деталі в системі характеротворення (на матеріалі прози В. Підмогильного та В. Близнеця) // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 66-77. – ISBN 978-966-551-315-5
997946
  Волинський П.К. Своєрідність розвитку літературних напрямів в українській літературі 19 ст. / П.К. Волинський. – Київ, 1958. – 30 с.
997947
  Абрамчук Т.В. Своєрідність розкриття внутрішнього світу героїв у драмі І. Карпенка-Карого "Безталанна" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С.3-5
997948
  Клейменова Т.В. Своєрідність розкриття теми трагічного кохання в оповіданнях Марії Колцуняк // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 259-266. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
997949
  Дмитриченко В.В. Своєрідність розробки проблеми праці С.А. Подолинським // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 20. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
997950
  Татаренко А. Своєрідність становлення літературно-критичного коду в прозі сербського постмодернізму // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 209-219. – ISBN 978-966-02-6024-5
997951
  Кеба О. Своєрідність стилю Андрія Платонова у світлі художньо-філософського досвіду ХХ ст. // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 88-99
997952
  Трефяк Н. Своєрідність сюжетно-композиційного рівня внутрішноьї організації повістей Миколи Вінграновського // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 125-132. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
997953
  Гусєва О. Своєрідність сюжетно-композиційної структури антивоєнних романів Барбюса і Гончара // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 58-68
997954
  Ігнатова О.І. Своєрідність та взаємозв"язок стильових рис та мовних ознак у текстах офіційно-ділового стилю у сучасній французькій мові / О.І. Ігнатова, І.Г. Лісова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 38-41. – (Іноземна філологія ; Вип. 28)


  Основні вимоги до змісту офіційно-ділових документів, такі як стандартизованість, об"активність, точність, знаходять своє відображення в специфічному відборі мовних засобів, в ускладненій структурі висловлювання та у вживанні певних дієслівних часів як ...
997955
  Таранік К.В. Своєрідність та новаторство творчої манери Джейн Остен // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 162-166
997956
  Захаренко О.М. Своєрідність та функції етнокультурних реалій у художньому світі роману Т. Манна "Йосиф та його брати" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 84-88
997957
  Семенюк О.О. Своєрідність творчості Артюра Рембо : (Урок засвоєння нових знань. 10 клас) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 59-62.
997958
  Семенюк О.О. Своєрідність творчості Артюра Рембо : урок засвоєння нових знань. 10 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 59-63. – Бібліогр. в кінці ст.
997959
  Віват Г. Своєрідність трансформації біблійного сюжетно-образного матеріалу в поезії Василя Стуса // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 84-87. – ISBN 966-8110-14-5
997960
  Анісімова Н.П. Своєрідність українського поетичного модерну 80-х років XX ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 8-12. – ISBN 966-7825-78-7
997961
  Олійник Н.П. Своєрідність української повісті з "локальним" типом сюжету // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 194-201
997962
  Гонюк О.В. Своєрідність форм хронотопу в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшего" / О.В. Гонюк, Ю.О. Лаптєєва // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 281-288. – ISBN 978-966-551-315-5
997963
  Євтушенко С.О. Своєрідність функціонування інтимної лірики у творчості Б. Грінченка // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 160-167. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)


  Мета даної статті - дослідити місце та значення інтимної лірики в поезії Б. Грінченка, а також визначити провідні тематичні мотиви любовної лірики автора, які дають підстави говорити про її своєрідність та органічний зв"язок із вітч. та слов"янською ...
997964
  Олійник Н.П. Своєрідність характеротворення в українській повісті 70-х років ХХ століття // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 111-116. – ISBN 978-966-551-315-5


  Розглянуто повісті В. Кави, Ю. Мушкетика, Р. Федоріва з метою з"ясування своєрідності творення в них характерів героїв.
997965
  Олійник Н.П. Своєрідність хронотопічної організації повісті "Бригантина" Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 152-158. – ISBN 978-966-551-315-5


  У статті розглядається повість О. Гончара "Бригантина" в аспекті з"ясування особливостей її хронотопічної організації на різних рівнях художнього тексту.
997966
  Завгородня О.В. Своєрідність художньо обдарованої особистості та гендерні аспекти її самоздійснення // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 1 (154). – С. 9-13
997967
  Полякова С.В. Своєрідність художнього вираження пошуків власного "я" в межах опозиції "місто-село" в романі В. Підмогильного "Місто" та повісті В. Шевчука "Місцева зозулька" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 47-59. – ISBN 978-966-551-315-5
997968
  Коломієць Н.Є. Своєрідність художнього вираження соціально-психологічних аспектів особистості в поезії та малій прозі Б.Д. Грінченка // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 84-90. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
997969
  Коломієць Н. Своєрідність художнього виявлення соціально-психологічних аспектів особистості в кіноповісті О.Довженка "Україна в огні" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 146-152.
997970
  Вррова Т.П. Своєрідність художнього світу у казці "Горбоконик" П.П. Єршова // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 17-23. – ISBN 978-966-551-315-5
997971
  Олійник Н.П. Своєрідність художнього створення образу світла в романі О. Гончара "Циклон" // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 246-252


  У статті досліджуються особливості символіки в романі О. Гончара "Циклон" як одна з визначальних ознак індивід. стилю письменника. Увага зосереджена на питанні про своєрідність створення образу світла на різних рівнях художнього тексту. В статье ...
997972
  Данильчук О.М. Своєрідність художньої "конденсації ідеї успіху" у творчості Артура Хейлі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 9 : Шедеври американської прози. – С. 25-29
997973
  Воронова З. Своєрідність художньої інтерпретації теми кохання в оповіданнях Мері Шеллі "Наречена сучасної Італії" (1824) та "Фальшива Рима" (1829) // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 82-91. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 966-7773-70-1
997974
  Ільницький М. Своєрідність Шевченкового вірша: особливості інтерпретацій // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 12 (636). – С. 47-55. – ISSN 0236-1477
997975
  Труш І. Своєчасна праця з проблематики розвитку місцевої власності та її господарського використання : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 146-147. – ISSN 0132-1331
997976
  Амоша О. Своєчасне і необхідне видання : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 6. – С. 90-92. – Бібліогр, 1 назва. – ISSN 0131-775Х
997977
  Місяць О.О. Своєчасний та дієвий державний фінансовий контроль - запорука стабільного розвитку країни // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 310-316


  Стаття присвячена значенню та важливості державного фінансового контролю як обов"язкової умови стабільного функціонування фінансово-кредитної системи країни, високій ефективності державних видатків. Статья посвящена значению и важности ...
997978
  Зборовський А. Своєю смертю бійці УПА подолали смерть нації // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 30 квітня - 6 травня (№ 18). – С. 6
997979
  Пустынцев Н.П. Свозь свинцовую вьюгу / Н.П. Пустынцев. – Москва, 1963. – 112 с.
997980
  Пустынцев Н.П. Свозь свинцовую вьюгу / Н.П. Пустынцев. – Москва, 1966. – 200 с.
997981
  Чигринов И.Г. Свои и чужие / И.Г. Чигринов. – М., 1985. – 303с.
997982
  Чигринов И.Г. Свои и чужие / И.Г. Чигринов. – М., 1987. – 111с.
997983
  Усова Н.Т. Свои и чужие / Н.Т. Усова. – Тула, 1989. – 126с.
997984
  Береговой А.Г. Свои и чужие / А.Г. Береговой. – Ростов н/Д, 1990. – 251с.
997985
  Ширяев В.А. Свои и чужие. / В.А. Ширяев. – М., 1972. – 79с.
997986
  Островский А.Н. Свои люди - сочтемся. / А.Н. Островский. – Кострома, 1948. – 67с.
997987
  Островский А.Н. Свои люди - сочтемся. / А.Н. Островский. – Москва, 1948. – 237с.
997988
  Островский А.Н. Свои люди - сочтемся. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1949. – 108с.
997989
  Островский А.Н. Свои люди - сочтемся. / А.Н. Островский. – Москва, 1964. – 99с.
997990
  Островский А.Н. Свои люди - сочтемся. / А.Н. Островский. – Москва, 1965. – 96с.
997991
  Островский А.Н. Свои люди - сочтемся. Комедия / А.Н. Островский. – Москва, 1934. – 46с.
997992
  Островский А.Н. Свои люди - сочтемся. Комедия / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1937. – 100с.
997993
  Омельченко В.М. Свои люди / В.М. Омельченко. – Киев, 1959. – 460с.
997994
  Болтышев В.А. Свои люди / В.А. Болтышев. – Москва, 1984. – 160с.
997995
  Скопина К.П. Свои люди : Записки комсомольского спецкора. / К.П. Скопина. – М., 1975. – 335с.
997996
  Борисов Л.И. Свои по сердцу / Л.И. Борисов. – Л., 1963. – 240с.
997997
  Борисов Л.И. Свои по сердцу / Л.И. Борисов. – Л., 1966. – 463с.
997998
  Филев А.А. Свои, талицкие / А.А. Филев. – М, 1962. – 440с.
997999
   Своим замлякам хлиборобам дарую дви казочкы [Своїм землякам хліборобам дарую дві казочки] : З двума каpтынкамы / А...... К........... – Харкив : Дpук. А.И. Hемовецкаго, 1876. – 22 с., 2 с. мал. : мал. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
998000
  Петровский Г.И. Своим избирателям / Г.И. Петровский. – Киев, 1938. – 40с.
<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,