Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>
997001
  Бережнюк О. "Провалили" українську // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 14 липня (№ 122). – С. 2


  У 237 українських школах більше десятка випускників не здали ЗНО з української мови та літератури.
997002
  Гон О. "Прованс" Юрія Клена й Езри Панда // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 206-213. – ISBN 978-966-193-016-1
997003
  Задорожна-Княгницька Леніна "Провінційний університет для бідних": Глухівський вчительський інститут 1874-1917 років // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 174-178. – Бібліогр. в кінці ст.


  Статтю присвячено аналізу діяльності викладачів Глухівського вчительського інституту 1874-1917 років, який є одним із перших вищих педагогічних закладів України. Розкрито своєрідність форм, методів та засобів фахової підготовки майбутнього вчителя в ...
997004
  Соколов Б. "Провокація" Навального // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28 березня (№ 53)


  Неважливо, за що або проти чого виступили демонстранти, важливо, що виросло покоління, яке вимагає змін.
997005
   Проблемы эвалюции литосферы. – М, 1985. – 40с.
997006
   Проблемы эволюции. – Новосибирск
1. – 1968. – 276с.
997007
   Проблемы эволюции. – Новосибирск
2. – 1972. – 298с.
997008
   Проблемы эволюции. – Новосибирск
3. – 1973. – 311с.
997009
   Проблемы эволюции. – Новосибирск
4. – 1975. – 238с.
997010
  Амбарцумян В.А. Проблемы эволюции Вселенной / В.А. Амбарцумян. – Ереван, 1968. – 237с.
997011
   Проблемы эволюции докембрийской литосферы. – Л, 1986. – 312с.
997012
  Авдулов М.В. Проблемы эволюции земной коры на примере Кавказа и Крыма. / М.В. Авдулов. – Москва, 1979. – 100с.
997013
  Зайцева А.А. Проблемы эволюции поэтического творчества Яна Коллара : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Зайцева А.А. ; Ин-т славяноведения АН СССР. – Москва, 1966. – 18 с.
997014
   Проблемы эволюции физиологических функций. – М.-Л, 1958. – 235с.
997015
   Проблемы эволюции функций и энзимохимии процессов возбуждения. – М, 1961. – 403с.
997016
   Проблемы эволюции, популяционной изменчивости и систематики растений. – Л, 1991. – 132с.
997017
   Проблемы эволюционной и технической биохимии. – М, 1964. – 364с.
997018
   Проблемы эволюционной морфологии и биохимии в систематике и филогении растений. – К, 1981. – 207с.
997019
   Проблемы эволюционной морфологии человека и его рас. – М, 1986. – 261с.
997020
   Проблемы эволюционной физиологии растений. – Л, 1974. – 137с.
997021
   Проблемы экзогенного и метаморфогенного породо и рудообразования. – М, 1985. – 214с.
997022
   Проблемы экзогенного рельефообразования. – М, 1976. – 429с.
997023
   Проблемы экозогенного рельефообразования. – М, 1976. – 319с.
997024
  Сафонова В.И. Проблемы экологизации экономики аграрного природопользования // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України Південний філіал "Кримський агротехнологічний університет". – Сімферополь, 2010. – Вип. 132 : Економічні науки. – С. 25-35
997025
   Проблемы экологии. – Л, 1979. – 146с.
997026
   Проблемы экологии : общегосударственный научно-технический журнал. – Донецк : ДонГТУ, 1998-
№ 1. – 1999
997027
   Проблемы экологии : общегосударственный научно-технический журнал. – Донецк : ДонГТУ, 1998-
№ 1. – 2000
997028
   Проблемы экологии : общегосударственный научно-технический журнал. – Донецк : ДонГТУ, 1998-
№ 1. – 2001
997029
   Проблемы экологии : Общегосударственный научно-технический журнал. – Донецк : ДонГТУ, 1998-
№ 1. – 2002
997030
  Формозов А.Н. Проблемы экологии и географии животных / А.Н. Формозов. – М., 1981. – 348с.
997031
   Проблемы экологии и морфологии животных. – М, 1976. – 103с.
997032
   Проблемы экологии и охраны природы в Нижнем Поволжье. – Саратов, 1984. – 147с.
997033
   Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона = Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону= Problems of ecology and nature protection of techogen region : Межведомственный сборник научных робот. – Донецк : ДонНУ, 1998-
Вып.3. – 2003
997034
   Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона = Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону= Problems of ecology and nature protection of techogen region : Межведомственный сборник научных робот. – Донецк : ДонНУ, 1998-
Вып.4. – 2004. – резюме - англ., укр. мовами
997035
   Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона = Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону= Problems of ecology and nature protection of techogen region : Межведомственный сборник научных робот. – Донецк : ДонНУ, 1998-
Вып.5. – 2005. – резюме - англ., укр. мовами
997036
   Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона = Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону= Problems of ecology and nature protection of techogen region : Межведомственный сборник научных робот. – Донецк : ДонНУ, 1998-
Вып. 6. – 2006. – резюме - англ., укр. мовами
997037
   Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона = Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону= Problems of ecology and nature protection of techogen region : межведомственный сборник научных робот. – Донецк : ДонНУ, 1998-
Вып. 7. – 2007. – резюме англ., укр. мовами
997038
   Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона = Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону= Problems of ecology and nature protection of techogen region : межведомственный сборник научных робот / Донецкий национальный университет. – Донецк : ДонНУ, 1998-
Вып. 8. – 2008. – резюме англ., укр.та рос. мовами. З 2009 р. див. Проблеми екології та охорони природи техн.. регіону
997039
   Проблемы экологии позвоночных Сибири. – Кемерово, 1978. – 207с.
997040
   Проблемы экологии полярных областей. – М, 1983. – 108с.
997041
   Проблемы экологии Прибайкалья. – Иркутск, 1979. – 242с.
997042
   Проблемы экологии Прибайкалья. – Иркутск, 1979. – 188с.
997043
   Проблемы экологии Прибайкалья. – Иркутск, 1979. – 105с.
997044
   Проблемы экологии Прибайкалья. – Иркутск, 1979. – 188с.
997045
   Проблемы экологии Прибайкалья. – Иркутск, 1979. – 110с.
997046
   Проблемы экологии Прибайкалья : Тезисы докладов к Весоюзной научной конференции. Иркутск, 19-22 октября 1982 г.). – Иркутск
Часть 1 : Общие вопросы экологического мониторинга, математическое моделирование и прогнозирование экосистем. – 1982. – 64с.
997047
   Проблемы экологии Прибайкалья : Тезисы докладов к Всесоюзной научной конференции. Иркутск, 19-22 октября 1982 г.). – Иркутск
Часть 2 : Мониторинг бактериального и растительного населения водоемов. – 1982. – 121с.
997048
   Проблемы экологии Прибайкалья : Тезися докладов к Всесоюзной научной конференции. Иркутск, 19-22 октября 1982 г.). – Иркутск
Часть 3 : Мониторинг сообществ водных животных. – 1982. – 100с.
997049
   Проблемы экологии Прибайкалья : Тезисы докладов к Всесоюзной научной кнференции. Иркутск, 19-22 октября 1982 г. – Иркутск
Часть 4 : Экологический контроль наземных экосистем. – 1982. – 155с.
997050
   Проблемы экологии Прибайкалья : Тезисы докладов к Всесоюзной научной конференции. Иркутск, 19-22 октября 1982 г.). – Иркутск
Часть 5 : Генетические, физиологические и биохимические аспекты экологического мониторинга. – 1982. – 134с.
997051
   Проблемы экологии Прибайкалья : (Иркутск, 5-10 сентября 1988 г.): Тезисы докладов. – Иркутск
Ч. 1. – 1988. – 141 с.
997052
   Проблемы экологии Прибайкалья : (Иркутск, 5-10 сентября 1988 г.): Тезисы докладов. – Иркутск
Часть 2. – 1988. – 141с.
997053
   Проблемы экологии Прибайкалья : (Иркутск, 5-10 сентября 1988 г.): Тезисы докладов. – Иркутск
Ч. 3. – 1988. – 164 с.
997054
   Проблемы экологии Прибайкалья : (Иркутск, 5-10 сентября 1988 г.): Тезисы докладов. – Иркутск
Часть 4. – 1988. – 143с.
997055
   Проблемы экологии человека. – Москва : Наука, 1986. – 141с.
997056
   Проблемы экологии, геоботаники, ботанической географии и флористики. – Л : Наука, 1977. – 226с.
997057
   Проблемы экологически устойчивого развития биосферы. – М, 1988. – 119с.
997058
   Проблемы экологического мониторинга и генетические аспекты орнитофауны и других организмов. – Вильнюс, 1988. – 191с.
997059
   Проблемы экологического мониторинга и моделирование экосистем. – Л, 1979. – 264с.
997060
   Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. – Л, 1978. – 184с.
997061
   Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. – Л, 1985. – 282с.
997062
   Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 6. – 1985. – 245с.
997063
   Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 7. – 1985. – 292с.
997064
   Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 8. – 1985. – 281с.
997065
   Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. – Ленинград : Гидрометеоиздат
9. – 1986. – 313с.
997066
   Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 10. – 1987. – 299с.
997067
   Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 11. – 1988. – 285с.
997068
   Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 12. – 1989. – 389с.
997069
   Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем = Problems of ecological montioring and ecosystem modelling. – Л
5. – 1978. – 280с.
997070
   Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем = Problems of ecological montioring and ecosystem modelling. – Л
3. – 1980. – 279с.
997071
   Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем = Problems of ecological montioring and ecosystem modelling. – Л
4. – 1981. – 283с.
997072
   Проблемы экологической геоморфологии : Материалы Межгос. совещания ХХV пленума Геоморфол. комис. РАН Белгород, 18-22 сентября 2000 г. – Белгород, 2000. – 257с.
997073
   Проблемы экологической педагогики. – Пермь, 1985. – 156с.
997074
   Проблемы экономии живого и овеществленного труда в условиях НТР. – М, 1987. – 128с.
997075
   Проблемы экономии и истории стран Ближнего и Среднего Востока. – М, 1966. – 239с.
997076
  Равич И.С. Проблемы экономии и рационального использования средств производства / И.С. Равич. – Ташкент, 1988. – 134с.
997077
   Проблемы экономии ресурсов в научных разработках и исследованиях. – Л, 1982. – 163с.
997078
   Проблемы экономии энергоресурсов при создании и эксплуатации торгово-технологического оборудования. – Самарканд, 1983. – 196с.
997079
  Кожевникова Л.А. Проблемы экономики библиотечного дела на современном этапе // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2010. – № 2 (20). – С. 170-184
997080
   Проблемы экономики Восточной Сибири. – Новосибирск, 1981. – 241с.
997081
   Проблемы экономики геологоразведочных работ. – Минск, 1978. – 123с.
997082
  Студенский Г.А. Проблемы экономики и географии сельского хозяйства / Г.А. Студенский. – М, 1927. – 301с.
997083
   Проблемы экономики и организации. – Л, 1984. – 150с.
997084
   Проблемы экономики и организации промышленного производства Молдавской ССР. – Кишинев, 1970. – 256с.
997085
   Проблемы экономики и планирования образования. – М, 1973. – 235с.
997086
   Проблемы экономики и политики Франции после второй мировой войны. – М, 1962. – 604с.
997087
   Проблемы экономики и права развивающихся стран. – М, 1971. – 72с.
997088
   Проблемы экономики и права развивающихся стран. – М, 1974. – 152с.
997089
   Проблемы экономики и права развивающихся стран. – М, 1974. – 151с.
997090
   Проблемы экономики и права развивающихся стран. – М, 1976. – 148с.
997091
   Проблемы экономики и управления образованием. – М, 1980. – 154с.
997092
   Проблемы экономики и управления торговлей на современном этапе. – Рига, 1978. – 150с.
997093
   Проблемы экономики и управления торговлей на современном этапе : Организация и управление торговлей. – Рига, 1978. – 122 с.
997094
   Проблемы экономики и управления торговлей на современном этапе. – Рига, 1978. – 170с.
997095
  Кантор Евгений Лазаревич Проблемы экономики минерально-сырьевой базы промышленности СССР. : Автореф... д-ра экон.наук: 08.00.05 / Кантор Евгений Лазаревич; Ин-т экономики АН КазССР. – Алма-Ата, 1978. – 46л.
997096
  Каганович С.Я. Проблемы экономики минерального сырья / С.Я. Каганович. – Москва : Знание, 1977. – 48с. – ("Наука о Земле" ; №6, 1977)
997097
   Проблемы экономики науки. – Ереван, 1977. – 268с.
997098
  Растянников В.Г. Проблемы экономики Пакистана / В.Г. Растянников, С.А. Кузьмин. – М, 1958. – 216с.
997099
   Проблемы экономики переходного общества : Сборник научных трудов ученых России и Украины. – Запорожье : ЗИГМУ, 2004. – 386с. – ISBN 966-8227-28-Х
997100
   Проблемы экономики природопользования и размещения производительных сил : межвузовский сборник. – Москва : Изд-е МИНХ им. Г.В. Плеханова, 1986. – 160 с.
997101
   Проблемы экономики промышленности освободившихся стран. – М, 1985. – 288с.
997102
   Проблемы экономики развитого социализма. – М, 1983. – 310с.
997103
   Проблемы экономики развитого социализма. – Томск, 1983. – 151с.
997104
   Проблемы экономики развитого социализма в СССР. – Алма-Ата, 1974. – 200с.
997105
   Проблемы экономики стран Востока. – Москва : Наука, 1976. – 194 с.
997106
   Проблемы экономики стран Юго-Восточной Азии. – М, 1959. – 216с.
997107
   Проблемы экономики труда. – М, 1965. – 311с.
997108
  Грицюк Г.Н. Проблемы экономики труда в колхозах / Г.Н. Грицюк, Л.И. Данкова. – Кишинев, 1971. – 267с.
997109
   Проблемы экономики труда в сельском хозяйстве. – М, 1971. – 255с.
997110
   Проблемы экономики труда в сельском хозяйстве. – Куйбышев, 1979. – 165с.
997111
   Проблемы экономики труда и управления производством. – Днепропетровск, 1989. – 187с.
997112
   Проблемы экономики энергопотребления. – Свердловск, 1978. – 85с.
997113
   Проблемы экономико-статистического моделирования отдельных объектов и отраслевого звена в целом. – Новосибирск, 1976. – 158с.
997114
   Проблемы экономических взаимоотношений государства с колхозами. – К, 1974. – 293с.
997115
   Проблемы экономических интересов в условиях развитого социализма. – Л, 1976. – 131с.
997116
  Костина И.А. Проблемы экономических отношений между странами СЭВ и их отражение в современных буржуазных теориях : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Костина И. А.; МВиССО РСФСР, Мос. ин-т нар. хоз. – Москва, 1980. – 23л.
997117
  Ефремов Виктор Филиппович Проблемы экономических отношений при аграрно-промышленном кооперировании (по материалам Молдавской ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Ефремов Виктор Филиппович; ВПШ при ЦК КПСС. – М., 1974. – 28л.
997118
  Мальков Эдуард Дмитриевич Проблемы экономических отношений развитых капиталистических стран с социалистическими государствами : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Мальков Эдуард Дмитриевич; Науч.-исслед. коньюнктурный ин-т. – М., 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
997119
  Щетинин В.Д. Проблемы экономических отношений социалистических стран с экономически слаборазвитыми странами : Автореф... Канд.экон.наук: / Щетинин В.Д.; Моск.гос.ин-т междунар.отношений. – Москва, 1961. – 16л.
997120
   Проблемы экономических связей и транспорта. – М, 1962. – 88с.
997121
   Проблемы экономического анализа. – М, 1978. – 138с.
997122
   Проблемы экономического анализа. – М, 1980. – 156с.
997123
  Самборский Владимир Иванович Проблемы экономического анализа в управлении предприятиями и объединениями : Автореф... д-ра эконом.наук: 08.00.12 / Самборский Владимир Иванович; МВ и ССО УССР. Киевский институт нар. хоз-ва. – К., 1981. – 44л.
997124
  Житная И.П. Проблемы экономического анализа основных производственных фдндов в промышленности : Автореф... докт. экон.наук: 08.00.12 / Житная И. П.; МВиССО УССР КИНХ. – Киев, 1984. – 45л.
997125
   Проблемы экономического и политического развития стран Европы в античную эпоху и средние века. – М, 1975. – 337с.
997126
   Проблемы экономического и социального развития независтимой Индии. – М, 1967. – 263с.
997127
  Голубева Л.П. Проблемы экономического развития Замбии : Автореф... канд. экон.наук: / Голубева Л.П.; Моск. гос. ун-т междунар. отношений. – М., 1967. – 19л.
997128
  Глуходед В.С. Проблемы экономического развития Ирана (20-30-е годы) / В.С. Глуходед. – Москва, 1968. – 200с.
997129
  Уткин Э.А. Проблемы экономического развития освободившихся стран. / Э.А. Уткин. – М., 1968. – 240с.
997130
  Менделеев Д.И. Проблемы экономического развития России / Д.И. Менделеев. – М., 1960. – 615с.
997131
  Ляликов С.В. Проблемы экономического развития современного государственно-пономолистического капитализма и их отражение в буржуазных теориях роста. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Ляликов С.В.; МВ и ССО УССр. Одес. ин-т нар. хоз. – Одесса, 1981. – 25л.
997132
  Кременюк В.А. Проблемы экономического развития современной Камбоджи. : Автореф... канд. эконом.наук: / Кременюк В.А.; Москов. гос. ин-тут междунар. отношений. – М., 1967. – 19л.
997133
  Еганов Г.Л. Проблемы экономического развития СССР и стран народной демократии в трудах экономико-географов США / Г.Л. Еганов. – Ереван, 1962. – 244с.
997134
  Двоскин Б.Я. Проблемы экономического районирования Казахской ССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Двоскин Б.Я.; ЛГУ. Географ. фак-т. – Л., 1968. – 40л.
997135
   Проблемы экономического роста в стратегии основных политических партий стран Западной Европы. – М, 1985. – 205с.
997136
  Шмелев Н.П. Проблемы экономического роста развивающихся стран / Н.П. Шмелев. – М., 1970. – 254с.
997137
  Сергеев В.П. Проблемы экономического сближения стран социализма / В.П. Сергеев. – Москва, 1969. – 312с.
997138
  Наджмеддин Дауд Мохамед Проблемы экономического сотрудничества между странами Тропической Африки и государствами Арабского Востока : Дис... канд. экономическихнаук: 08.00.14 / Наджмеддин Дауд Мохамед; Мин-во образования Украины. КУ им. Т.Г.Шевченко. Украинский институт международных отношений. – К., 1993. – 109л. – Бібліогр.:л.99-105
997139
  Наджмеддин Д.М. Проблемы экономического сотрудничества между странами тропической Африки и государственного Востока : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Наджмеддин Д.М.; Укр.ин-т междунар.отнош. – Киев, 1993. – 18 с.
997140
  Сулайнис А.В. Проблемы экономического сотрудничества Советского Союза и других стран-членов СЭВ с Иракской республикой в развитии ее нефтяной промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Сулайнис А.В.; МВ и ССО СССР. Ун-т дружбы народов. – М., 1975. – 25л.
997141
  Пушин И.Д. Проблемы экономического стимулировани социалистического производства. : Автореф... Канд.экон.наук: / Пушин И.Д.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1967. – 17л.
997142
  Минко И.С. Проблемы экономического стимулирования деятельности отраслевых научных организаций : Автореф... канд. экон.наук: 584 / Минко И.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 17л.
997143
  Балабан Светлана Яковлевна Проблемы экономического управления социалистическим производством. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Балабан Светлана Яковлевна; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1975. – 24л.
997144
  Дулаева Р.А. Проблемы экономической географии Северо-Осетинской АССР : Автореф... Канд.геогр.наук: 691 / Дулаева Р.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1970. – 28л.
997145
  Авайте Джеймс Франк Тетте Проблемы экономической деколонизации освободившихся стран (на примере западной Африки) : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.14 / Авайте Джеймс Франк Тетте; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 261л. – Бібліогр.:л.185-229
997146
  Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики / Н.Д. Кондратьев. – М, 1989. – 523с.
997147
   Проблемы экономической и политической интеграции капиталистических стран Европы. – М, 1980. – 217с.
997148
  Чифрин Г.И. Проблемы экономической интеграции в Азии: возможности, трудности и пределы. : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.14 / Чифрин Г.И.; АН СССР. Ин-т востоковедения. – М., 1981. – 38л.
997149
   Проблемы экономической интеграции социалистических, капиталистических и развивающихся стран. – М, 1979. – 214с.
997150
   Проблемы экономической интеграции стран -членов СЭВ. – М, 1970. – 240с.
997151
  Китайгородская Д.С. Проблемы экономической интеграции стран Центральной Америки : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Китайгородская Д.С.; Ин-т Латин.-Америки АН СССР. – М., 1975. – 23л.
997152
  Аминов А.М. Проблемы экономической истории Средней Азии и её зарубежные критики / А.М. Аминов. – Ташкент, 1972. – 174 с.
997153
   Проблемы экономической кибернетики в сельском хозяйстве. – Новосибирск, 1977. – 159с.
997154
  Кошкарев Александр Петрович Проблемы экономической подготовки производства / Кошкарев Александр Петрович. – К., 1972. – 296с.
997155
  Варга Е.С. Проблемы экономической политики при пролетариской диктатуре. / Е.С. Варга. – Москва, 1922. – 148с.
997156
   Проблемы экономической помощи развивающимся странам Азии и Африки. – М, 1987. – 55с.
997157
   Проблемы экономической самостоятельности стран Юго-Восточной Азии. – М, 1970. – 212с.
997158
  Корниордос С. Проблемы экономической социологии (обзор новых идей) // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1 (321). – С. 51-55. – ISSN 0132-1625
997159
  Габибуллаев Э.Ш. Проблемы экономической эффективности вступления Азербайджана в ВТО // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 61-63. – Библиогр.: 4 назв
997160
  Кульвец П.А. Проблемы экономической эффективности использования научно-технического потенциала / П.А. Кульвец. – Вильнюс, 1978. – 188с.
997161
  Соболев Александр Сергеевич Проблемы экономической эффективности комплексной механизации и автоматизации производства. (На материалах машиностроения) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Соболев Александр Сергеевич; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Кафедра сов. экономики и основ науч. упр. нар. хоз-вом. – М., 1976. – 21л.
997162
   Проблемы экономической эффетивности геологоразведочных работ. – Минск, 1974. – 171с.
997163
  Болла К. Проблемы экспериментального исследования длительности гласных звуков в современном русском литературном языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Болла К.; МГУ, Филол. фак. – Москва, 1963. – 20 с.
997164
  Крауклис А.А. Проблемы экспериментального ландшафтоведения / А.А. Крауклис; Отв.ред.В.Б.Сочава. – Новосибирск : Наука, 1979. – 232с.
997165
   Проблемы экспериментальной генетики. – Минск, 1972. – 327с.
997166
  Лазарев П.П. Проблемы экспериментальной геофизики на Урале. / П.П. Лазарев. – Л., 1932. – 12с.
997167
   Проблемы экспериментальной морфофизиологии и генетики. – Кемерово, 1976. – 211с.
997168
   Проблемы экспериментальной морфофизиологии и генетики. – Кемерово, 1977. – 220с.
997169
   Проблемы экспериментальной психологии личности : Ученые записки Пермского пед.ин-та. – Пермь
Т.77. – 1970. – 296с. – У наук. фонді видання належить до періодики
997170
   Проблемы эксперимета в твердофазовой и гидротермальной аппаратуре высокого давления. – М, 1982. – 231с.
997171
  Серженко В.В. Проблемы экспорта юго-восточной Азии. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Серженко В.В.; АН СССР. ин-т востоковедения. Спец. совет по экон. наукам. – М., 1980. – 19л.
997172
  Александрова О.В. Проблемы экспрессивного синтаксиса / О.В. Александрова. – Москва, 1984. – 211с.
997173
   Проблемы экспрессивной стилистики. – Ростов н/Д, 1987. – 142с.
997174
  Магура И.С. Проблемы электрической возбудимости нейтронной мембраны / И.С. Магура. – Киев, 1981. – 206с.
997175
   Проблемы электрической обработки материалов. – М, 1962. – 220с.
997176
  Рыжов Ю.А. Проблемы электродинамики хаотически неоднородных сред : Автореф... докт. физ.-мат. наук: 01.04.03 / Рыжов Ю.А.; МВ и ССО РСФСР. Горьков. науч.-исслед. радиофиз. ин-т. – Горький, 1980. – 37л.
997177
   Проблемы электромагнитной нейробиологии. – М, 1988. – 107с.
997178
  Каратаев О.Г. Проблемы электромагнитной совместимости / О.Г. Каратаев. – М., 1988. – 63с.
997179
  Палышин Н.А. Проблемы электромагнитных зондирований на акваториях // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 4. – С. 78-92 : Рис. – Бібліогр.: с. 91-92. – ISSN 0203-3100
997180
   Проблемы электрометрии. – Новосибирск : "Наука" Сибирское отделение, 1967. – 268с.
997181
   Проблемы электроники и вычислительной техники. – Киев : Наукова думка, 1976. – 299с.
997182
   Проблемы электронного материаловедения. – Новосибирск : "Наука" Сибирское отделение, 1986. – 167с.
997183
  Вишневская Е.Э. Проблемы электронного научного описания частных коллекций ХІХ века // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2010. – № 3. – С. 71-74
997184
  Зубрилин А.А. Проблемы электронного обучения в вузе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 6. – С. 29-33. – ISSN 0869-561Х


  Обосновывается, почему массовое внедрение электронного обучения в вузы может иметь негативные последствия. Показываются проблемы, которые ожидают участников образовательного процесса при использовании электронного обучения. Даются рекомендации по ...
997185
   Проблемы элетрокатализа. – М, 1980. – 271с.
997186
   Проблемы эмбриоогии. – К, 1971. – 238с.
997187
   Проблемы эндемического зоба в Казахстане. – Алма-Ата, 1970. – 156с.
997188
   Проблемы эндогенного рельефообразования. – М, 1976. – 452с.
997189
   Проблемы эндогенного рудообразования. – Москва : Наука, 1974. – 238с.
997190
   Проблемы эндогенного рудообразования в металлогении. – Новосибирск, 1976. – 266с.
997191
  Смирнов В.И. Проблемы эндогенной металлогении. / В.И. Смирнов. – М., 1965. – 20с.
997192
   Проблемы эндогенных месторождений. – М, 1960. – 390с.
997193
   Проблемы эндогенных месторождений. – М, 1964. – 778с.
997194
   Проблемы эндогенных месторождений. – М, 1966. – 351с.
997195
   Проблемы энергетики. – М, 1929. – 512с.
997196
   Проблемы энергетики. – М, 1959. – 852с.
997197
   Проблемы энергетики Мурманской облести и соседних районов. – Апатиты, 1980. – 158с.
997198
  Котова Е.В. Проблемы энергетики: экономика и политика. / Е.В. Котова. – Львов, 1986. – 77с.
997199
   Проблемы энергетических ресуросов СССР. – М, 1966. – 31с.
997200
  Пашковская Ирина Грантовна Проблемы энергетического обеспечения Европейского Союза // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 10. – С. 51-56. – ISSN 0131-2227
997201
  Ярош О. Проблемы энергетической политики Украины // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 4. – С. 29-32. – ISSN 0131-2227
997202
   Проблемы энергосберегающих нововведений и эффективность промышленного производства. – Л, 1987. – 190с.
997203
   Проблемы эпитаксии полупроводниковых пленок. – Новосибирск : Наука, 1972. – 226с.
997204
  Абдуллаев З.Г. Проблемы эргативности даргинского языка : аспекты типол. исслед. / З.Г. Абдуллаев ; отв. ред. Б.Г. Ханмагомедов ; АН СССР, Дагестан. фил., Ин-т истории, языка и литературы им. Г. Цадасы. – Москва : Наука, 1986. – 372, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 369-371
997205
  Кошелев В.А. Проблемы Эрдеша-Секереша в комбинаторной геометрии : автореф. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Кошелев В.А. ; РАН; Математический ин-т им. В. А. Стеклова. – Москва, 2009. – 12 с. – Бібліогр.: 6 назв
997206
   Проблемы эстетики. – М, 1958. – 172с.
997207
  Егоров А.Г. Проблемы эстетики / А.Г. Егоров. – М, 1974. – 415с.
997208
   Проблемы эстетики и теории литературы. – Тбилиси, 1979. – 263с.
997209
   Проблемы эстетического воспитания. – М, 1970. – 347с.
997210
  Агапова М.М. Проблемы эстетического воспитания в наследии В.Г.Белинского : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Агапова М.М. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1969. – 16 с.
997211
   Проблемы эстетического воспитания и современность. – М, 1963. – 198с.
997212
   Проблемы эстетического воспитания студентов педагогических вузов в свете реформы школы. – Ленинград, 1988. – 155с.
997213
  Городецкая Ю.А. Проблемы эстетического воспитания школьников в условиях развития отечественной педагогической системы // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3. – Бібліогр. в кінці ст.
997214
  Роговер Е.С. Проблемы эстетического образования на уроках литературы в средней школе : Уч. пособие / Е.С. Роговер. – Л., 1974. – 208с.
997215
   Проблемы эстетического развития личности школьника. – М, 1987. – 96с.
997216
   Проблемы этапности развития органического мира : Труды XVIII сессии Всесоюзного палеонтологического общества. – Ленинград : Наука, 1978. – 190с.
997217
   Проблемы этапности развития органического мира. – Ленинград : Наука, 1978. – 224с.
997218
   Проблемы этики. – М, 1964. – 267с.
997219
  Матковская И.Я. Проблемы этики в трудах Г.В.Плеханова : Автореф... канд. философ.наук: 622 / Матковская И.Я.; Моск. гос. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1968. – 19л.
997220
  Бицадзе Ш.И. Проблемы этики в философии В.Г.Белинского. : Автореф... Доктора философ.наук: / Бицадзе Ш.И.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1962. – 92л.
997221
   Проблемы этнической географии и картографии. – Москва : Наука, 1978. – 166с.
997222
   Проблемы этнической истории балтов. – Рига, 1977. – 166с.
997223
   Проблемы этнической истории балтов. – Рига, 1985. – 203с.
997224
  Арутюнов С.А. Проблемы этнической истории Берингоморья / С.А. Арутюнов, Д.А. Сергеев. – Москва, 1975. – 240с.
997225
  Пиоро Игорь Станиславович Проблемы этнической истории населения Крыма в позднеримский период и раннее средневековье : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03, 07.00.06 / Пиоро Игорь Станиславович; КГУ. – Киев, 1989. – 18с.
997226
  Пиро Игорь Станиславович Проблемы этнической истории населения Крыма в позднеримский период и раннее средневековье : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.03, 07.00.06 / Пиро Игорь Станиславович; КГУ. – К., 1989. – 18л.
997227
  Пиоро Игорь Станиславович Проблемы этнической истории населения Крыма в позднеримский период и раннее средневековье : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Пиоро Игорь Станиславович; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 288л. – Бібліогр.:л.238-288
997228
   Проблемы этнической истории тюркских народов Сибири и сопределенных территорий. – Омск, 1984. – 160с.
997229
  Нимаев Д.Д. Проблемы этногенеза бурят. / Д.Д. Нимаев. – Новосибирск, 1988. – 167с.
997230
   Проблемы этногенеза и этнической истории аборигенов Сибири. – Кемерово, 1986. – 157с.
997231
   Проблемы этногенеза и этнической истории балтов. – Вильнюс, 1981. – 156с.
997232
   Проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана. – М, 1988. – 140с.
997233
   Проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана. – М, 1990. – 118с.
997234
   Проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана. – М, 1990. – 137с.
997235
   Проблемы этногенеза народов Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1973. – 217с.
997236
   Проблемы этногенеза славян. – К, 1978. – 144с.
997237
   Проблемы этногенеза туркменского народа. – Ашхабад, 1977. – 161с.
997238
   Проблемы этногеографии Востока. – М, 1973. – 42с.
997239
   Проблемы этнографии и антропологии в свете научного наследия Ф. Энгельса. – М, 1972. – 182с.
997240
   Проблемы этнографии и этнической истории народов восточной и юго-восточной Азии. – М, 1968. – 284с.
997241
   Проблемы этнографического музееведения. – Омск, 1987. – 161с.
997242
  Формозов А.А. Проблемы этнокультурной истории каменного века на территории Европейской части СССР / А.А. Формозов. – М., 1977. – 143с.
997243
  Акимушкин И.И. Проблемы этологии / И.И. Акимушкин. – Москва, 1985. – 191с.
997244
   Проблемы эффективного использования и нормирования материальных ресурсов. – М, 1989. – 106с.
997245
   Проблемы эффективного использования материальных ресурсов и снижения материалоемкости продукции. – М, 1980. – 154с.
997246
   Проблемы эффективного использования трудовых и материальных ресурсов в условиях интенсификации сельскохозяйственного производства. – Косино, 1982. – 95с.
997247
   Проблемы эффективного использования трудовых ресурсов и экономики образования. – М, 1973. – 244с.
997248
  Василенко В.Ф. Проблемы эффективного использования экономического потенциала региона // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 1. – С. 31-41. – Бібліогр.: на 12 пунктів
997249
   Проблемы эффективной организации. – К, 1978. – 132с.
997250
   Проблемы эффективности библиотечно-библиографического обслуживания населения. – Челябинск, 1984. – 123с.
997251
  Сидорова Е.А. Проблемы эффективности бюджетно-финансовой политики ЕС внутри и вне зоны евро // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 1 : Евро против доллара: финансовые позиции Европы. – С. 80-106. – ISSN 0235-5620
997252
  Филонов Г.Н. Проблемы эффективности воспитания личности в условиях развитого социализма / Г.Н.Филонов. – Москва : Педагогика, 1978. – 222, [2] c.
997253
   Проблемы эффективности журналистики. – М, 1990. – 244с.
997254
  Савичев Г.П. Проблемы эффективности законодательства в транспортных обязательствах. / Г.П. Савичев. – М., 1979. – 151с.
997255
  Олейник Я.Б. Проблемы эффективности земельных ресурсов в пригородном агропромышленном комплексе / Я.Б. Олейник, Н.И. Королева // Тезисы докладов, известия и конференции
997256
   Проблемы эффективности и действенности прессы Казастана. – Алма-Ата, 1987. – 175с.
997257
  Власов А.А. Проблемы эффективности и доступности правосудия в России // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2004. – № 2. – С.13-21. – ISSN 0132-0769
997258
   Проблемы эффективности и качества работы в прессе. – Воронеж, 1978. – 239с.
997259
   Проблемы эффективности капитальных вложений в народное хозяйство социалистических стран. – М, 1981. – 263с.
997260
   Проблемы эффективности капитальных вложений в развитных капиталистических странах. – Москва, 1978. – 231с.
997261
  Суханов А.П. Проблемы эффективности массовой информации и пропаганды (на матер. Алтайского края). : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Суханов А.П.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1972. – 28л.
997262
  Еникеев З.Д. Проблемы эффективности мер уголовно-процессуальньго пресечения. / З.Д. Еникеев. – Казань, 1982. – 104с.
997263
   Проблемы эффективности мероприятий по улучшению использования бюджета времени населения. – М, 1983. – 175с.
997264
  Бойко А.И. Проблемы эффективности назаний без изоляции осужденных от прежней социальной среды. : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.08 / Бойко А.И.; МВ и ССО РСФСР. Ростовский гос. универ. – Ростов-на-Дону, 1981. – 246л. – Бібліогр.:л.224-246
997265
   Проблемы эффективности науки. – К, 1992. – 115с.
997266
   Проблемы эффективности научных исследований. – М, 1991. – 147с.
997267
  Колтунюк С.В. Проблемы эффективности некоторых форм научно-атеистического воспитания в современных условиях : Автореф... канд. философ.наук: 625 / Колтунюк С.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Ин-т науч. атеизма. – М., 1970. – 17л.
997268
   Проблемы эффективности повышения квалификации руководящих работников и специалистов народного хозяйства. – Рига, 1976. – 135с.
997269
  Чеснокова Б.Д. Проблемы эффективности политической пропаганды по телевидению. (Из опыта докум. передач) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 580 / Чеснокова Б.Д. ; АОН при ЦК КПСС , Учен. совет по теории и методам идеол. работы. – Москва, 1971. – 17 с.
997270
   Проблемы эффективности правового регулирования. – Куйбышев, 1978. – 169с.
997271
  Лихолоб В.Г. Проблемы эффективности правоприменительной деятельности органов внутренних дел в борьбе с преступностью : Дис... Доктора юрид. наук.: 12.00.08 / Лихолоб В.Г.; МВД Украины Украинская академия внутренних дел. – Киев, 1992. – 452 л. – Бібліогр.:л.391-428
997272
  Лихолоб В.Г. Проблемы эффективности правоприменительной деятельности органов внутренних дел в борьбе с преступностью : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Лихолоб В.Г.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 41 с.
997273
  Хруцкий Е Проблемы эффективности принятия решений / Е Хруцкий. – М, 1983. – 303с.
997274
   Проблемы эффективности производства. – Душанбе
9. – 1970. – 129с.
997275
   Проблемы эффективности производства. – Хабаровск, 1977. – 212с.
997276
   Проблемы эффективности производства и качества труда. – Свердловск, 1979. – 124с.
997277
   Проблемы эффективности прокурорского надзора. – М, 1977. – 159с.
997278
   Проблемы эффективности работы управленческих органов. – М, 1973. – 440с.
997279
   Проблемы эффективности речевой коммуникации. – М, 1989. – 219с.
997280
   Проблемы эффективности социалистического производства. – Минск, 1975. – 176с.
997281
   Проблемы эффективности социалистического производства. – М, 1976. – 278с.
997282
   Проблемы эффективности структуры народного хозяйства СССР в период развитого социализма. – М, 1981. – 378с.
997283
  Трунов Михаил Петрович Проблемы эффективности территориально-производственного комплекса (на примере ТПК КМА) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Трунов Михаил Петрович; Моск. высш. парт. школа. – М., 1983. – 21л.
997284
  Раховская Е.Н. Проблемы эффективности устной пропаганды. / Е.Н. Раховская. – М., 1970. – 32с.
997285
   Проблемы эффективности экономических санкций. – Донецк, 1975. – 180с.
997286
   Проблемы эффективности экономических связей между социалистическими и капиталистическими странами. – М, 1987. – 223с.
997287
  Ахророва А.Д. Проблемы эффективностии энергетического комплекса Таджикской ССР / А.Д. Ахророва. – Душанбе, 1988. – 213с.
997288
  Агаев Т.С. Проблемы Юга Судана : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Агаев Т.С. ; АН СССР. – Москва, 1971. – 21с.
997289
   Проблемы Южной и Караибской Америки. – М, 1934. – 304с.
997290
  Мережко А. Проблемы юридической герменевтики: международное право, гражданское право, международное частное право // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 16-20


  Стаття присвячена аналізу питань юридичної герменевтики в контексті міжнародного права, цивільного права та міжнародного приватного права. Автор досліджує загальні принципи та засоби тлумачення норм права, що використовуються як у праві в цілому, так і ...
997291
   Проблемы юридической науки и правоприменения : Мат. междун. науч. конференции студ. и аспирантов (Минск,29-30 октября 1999 г.). – Минск, 1999. – 320с.
997292
   Проблемы юридической ответственности и исполнения наказания в свете Конституции СССР. – Рязань, 1981. – 159с.
997293
  Баранов В.М. Проблемы юридической техники в воззрениях // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 55-63. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Л.С. Явич и современное состояние теории права. Материалы круглого стола.
997294
  Бибило В.Н. Проблемы юриспруденции : избранные труды / В.Н. Бибило. – Минск : Право и экономика, 2010. – 470 с. – (Научные труды белорусских ученых). – ISBN 978-985-442-829-1
997295
  Абаренков В.П. Проблемы ядерного разоружения / В.П. Абаренков, Л.С. Семейко, Р.М. Тимербаев. – Москва : Наука, 1983. – 111 с. – Библиогр. в примеч.: с. 104-109
997296
   Проблемы ядерной геофизики. – Москва : Недра, 1964. – 215с.
997297
   Проблемы ядерной физики и физики элементарных частиц : сборник статей, посвященный памяти академика А.И. Алиханова. – Москва : Наука, 1975. – 381 с.
997298
  Боровик Б. Проблемы яззыка : поэзия: стихотворения // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2012. – № 3 (77). – С. 7-8
997299
  Закиев З М. Проблемы языка и происхождения волжский татар / З М. Закиев. – Казань, 1986. – 302с.
997300
  Леонтьева В.Н. Проблемы языка и сознания в онтологии культуротворчества // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2005. – № 700 : Образи часу - Образи світу. – С. 110-118. – (Серія : Теорія культури та філософії науки)
997301
   Проблемы языка и стиля. – Тула, 1977. – 125с.
997302
   Проблемы языка и стиля А.П.Чехова. – Ростов -на-Дону, 1983. – 158 с.
997303
  Устюгова Л. Проблемы языка и стиля в письмах А.П. Чехова // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 113-119. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)
997304
   Проблемы языка и стиля Л.Н. Толстого. – Тула, 1975. – 131с.
997305
  Тикоцкий М.Е. Проблемы языка и стиля публицистического произведения : Автореф... докт. филол.наук: / Тикоцкий М. Е.; БГУ. – Минск, 1972. – 54л.
997306
  Кусько Е.Я. Проблемы языка современной художественной литературы. Несобственно прямая речь в литературе ГДР / Е.Я. Кусько. – Львов, 1980. – 208с.
997307
   Проблемы языка, науки и техники. – М, 1970. – 128с.
997308
   Проблемы языковой вариативности : сборник обзоров. – Москва, 1990. – 189 с.
997309
  Казаку Л. Проблемы языковой интерференции и языковая ситуация в Республике Молдова // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 2. – С. 22-29. – ISBN 978-966-438-763-4
997310
   Проблемы языковой политики в странах Тропической Африки. – М, 1977. – 198с.
997311
   Проблемы языкознания. – М, 1967. – 286с.
997312
  Кошевая Инна Георгиевна Проблемы языкознания и теории английского языка / Кошевая Инна Георгиевна. – М., 1976. – 149с.
997313
   Проблемы ярусного расчленения систем фанерозоя Сибири. – Новосибирск, 1984. – 74с.
997314
  Костяк Ю.И. Проблемы, препятствующие развитию предпринимательства // Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств : VII Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : тези доп. : 25 берез. 2016 р. / "Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 115-117. – ISBN 978-966-434-364-7
997315
  Бенедикт О.В. Проблемы, принцип действия и расчет нового способа стабилизации определений системы автоматического регулирования (САТ) / О.В. Бенедикт. – М., 1963. – 20с.
997316
  Месхи И.С. Проблемы, проблемы!... / И.С. Месхи. – Москва, 1984. – 48с.
997317
   Проблемы, пути и средства интенсификации учебного процесса по иностранным языкам в условиях неязыкового вуза. – Ярославль, 1980. – 159с.
997318
  Венделин А.Г. Проблемы, решаемые и создаваемые ЭВМ / А.Г. Венделин. – Таллин, 1976. – 123с.
997319
   Проблемы, связанные с кристаллогенезисом и глубинным циклом углерода / Н.В. Соболев, Н.Л. Добрецов, Э. Отани, Л.А. Тэйлор, Г.-П. Шертл, Ю.Н. Пальянов, К.Д. Литасов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 5-20 : рис. – Библиогр.: с. 15-20. – ISSN 0016-7886
997320
   Проблемы, связанные с потребелением алкоголя. – М, 1982. – 82с.
997321
  Шокли В. Проблемы, связанные с р-п переходами в кремнии. / В. Шокли. – Москва : Всесоюзн.ин-т науч. и тех.информации, 1961. – 76с.
997322
  Середа Г. Проблені аспекти участі прокурора в перегляді судових рішень у косаційному порядку // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 2 (14). – С. 5-9
997323
  Терещенко О. Пробленми захисту службових творів (креслень та технічної документації) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.104-108. – ISSN 0132-1331
997324
  Темкіжев І.Х. Пробленмні питання застосування в судовій практиці окремих положень Закону України "Про порядок погашення зобов"язань платників податків перед бюджетами тап державними цільовими фондами" // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.48-51. – ISBN 966-7784-65-7
997325
  Брусницын Л.В. Пробленмы формирования российского законодательства о защите лиц. содействующих уголовному правосудию // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2004. – № 2. – С.32-41. – ISSN 0132-0769
997326
  Мазихов Б. Проблеск / Б. Мазихов. – Нальчик, 1978. – 136с.
997327
  Хегган К. Проблеск надежды : Роман / К. Хегган. – Москва : АСТ, 1997. – 480с. – (Интрига). – ISBN 5150001252
997328
  Звягина Н.К. Проблески трав / Н.К. Звягина. – Москва, 1978. – 103с.
997329
   Проблеымы экономических циклов и кризисов в буржуазной экономической науке. – М, 1988. – 192с.
997330
   Проблмемы размещения производительных сил Казахстана : сборник статей. – Москва, 1973. – 229 с. + 4 карты
997331
  Копіца О. Проблмні питання застосування запобіжних заходів під час судового провадження // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 3 (12). – С. 112-118
997332
   Проблмы вышей нервной деятельности. – Москва, 1949. – 691с.
997333
  Посудиевская О.Р. Проблума tncounter (встречи/столкновения "своего" и "чужого") в рассказе Оскара Уайльда "Кентервильское привидение" // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. – Вип. 31/32. – С. 131-146. – ISBN 966-72-77-79-8
997334
  Михайлов В.Н. Пробная лавка / В.Н. Михайлов. – Киев, 1966. – 38с.
997335
   Пробне тестування // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 16 січня (№ 1). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  10 січня стартувала реєстрація на пробне ЗНО-2017. Вартість пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2017 році з одного предмета - 129 грн.
997336
   Пробный камень. – Владимир, 1959. – 196с.
997337
  Казакова Р.Ф. Пробный камень / Р.Ф. Казакова. – Москва : Советский писатель, 1982. – 144 с.
997338
   Пробный камень. – Петрозаводск, 1988. – 270с.
997339
  Есламгаев М. Пробный камень / М. Есламгаев. – Алма Ата, 1990. – 240с.
997340
  Рассел Э.Ф. Пробный камень / Э.Ф. Рассел. – М., 1991. – 57с.
997341
  Кинзбурская И.Б. Пробный камень. / И.Б. Кинзбурская. – Х., 1963. – 222с.
997342
  Новокрещенных И.Ф. Пробный камень. Стихи / И.Ф. Новокрещенных. – Иркутск, 1965. – 49с.
997343
  Хлебосолова О.А. Пробный тест по курсу "География России: природа" (УІІІ класс) : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 41-42 : Табл. – ISSN 0016-7207
997344
  Халаф В.А. Пробовідбір і пробопідготовка у хроматографії : навч. посібник для студентів хім. спец. ВНЗ / В.А. Халаф, В.М. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 234, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 228-229. – Бібліогр.: с. 222-227. – ISBN 978-966-439-765-7
997345
   Пробой диэлектриков и полупроводников : межвуз. научно-тем. сб. – Махачкала : Издательство Дагестанского университета, 1980. – 154с.
997346
  Волькенштейн Ф.Ф. Пробой жидких диэлектриков / Ф.Ф. Волькенштейн. – Москва-Ленинград : ГТТИ, 1934. – 92 с.
997347
  Дунаев О.А. Пробой меднозакисных выпрямителей / О.А. Дунаев, П.В. Шаравский. – Л., 1936. – 1057-1064с.
997348
  Уайтхед С. Пробой твердых диэлектриков / С. Уайтхед. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1957. – 270с.
997349
  Воробьев Г.А. Пробой тонких диэлектрических пленок / Г.А. Воробьев, В.А. Мухачев. – Москва : Советское радио, 1977. – 72 с.
997350
  Трохименко О.М. Пробопідготовка у середовищі гідроксиду тетраметиламонію для наступного визначення валового вмісту та співіснуючих форм аналітів // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2012. – Т. 7, № 1/2. – С. 4-17. – ISSN 1991-0290


  Розглянуто публікації з пробопідготовки розчинами гідроксиду тетраметиламонію для наступного визначення валового вмісту та співіснуючих форм аналітів в біологічних зразках рослинного та тваринного походження і об"єктах довкілля (води, грунти, донні ...
997351
  Трохименко О.М. Пробопідготовка у середовищі сильних основ для наступного визначення валового вмісту та співіснуючих форм аналітів / О.М. Трохименко, В.В. Сухан // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2010. – Т. 5, № 3/4. – C, 158-171. – ISSN 1991-0290


  Розглянуто публікації за останні два десятиріччя з пробопідготовки розчинами сильних основ для визначення як валового вмісту, так і вмісту співіснуючих форм аналітів. Показано, що си,льнолужне середовище придатне для переведення в розчин металів, ...
997352
   Пробоподготовка в микроволновых печах / Л.Б. Джесси, Г.М. Кингстон, Э.Д. Низ, М.Дж. Коллинз, С.А. Мэттес, Р.Т. Уайт. – Москва : Мир, 1991. – 333 с.
997353
  Мак-Кормик Пробразование энергии волн. / Мак-Кормик. – М, 1985. – 137с.
997354
  Торомански К. Пробудената равнина / К. Торомански. – София, 1954. – 244с.
997355
  Лозко Г.С. Пробуджена Енея : Європейський етнорелігійний ренесанс / Галина Лозко. – Харків : Див, 2006. – 464с. – ISBN 966-8504-20-8
997356
  Курін О.С. Пробуджена Індія. / О.С. Курін. – К., 1958. – 44с.
997357
  Калинець І. Пробуджена муза : Поезії / Ігор Калинець. – Варшава : ; Об"єднання українців у Польщі; Видавництво Канадського ін-ту укр. студій, 1991. – 462с. : іл. – ISBN 83-00-03436-6
997358
  Могильна Ю. Пробуджена свідомість (І зовсім не Юда) : проза // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 89-90
997359
  Поліщук В.В. Пробуджена тиша / В.В. Поліщук. – Харків : Прапор, 1965. – 32 с.
997360
  Мигаль Т.С. Пробуджене місто / Т.С. Мигаль. – Львів, 1976. – 159с.
997361
  Козлов-Качан Пробуджений пострілом ранок / Козлов-Качан. – Ужгород, 1968. – 222с.
997362
  Довжок Т. Пробуджений... Пізня лірика Чеслава Мілоша // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 148-152. – ISBN 978-966-3888-379-3
997363
  Сов"як М.І. Пробудження / М.І. Сов"як. – Львів : Каменяр, 1979. – 79 с.
997364
  Колесник Ігор Пробудження в дзен-буддизмі як мета трансформаційного процесу // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 201-206. – ISSN 1728-3671
997365
  Вільний В.М. Пробудження весни / В.М. Вільний. – Київ, 1960. – 160 с.
997366
  Сидоренко Віктор Пробудження всіх чуттів. Карлови-Вари : мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 50-51
997367
  Куршин Олена Пробудження гір : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 148-151 : Фото
997368
  Дюрас М. Пробудження Лол В. Штайн = Le ravissement de Lol. V. Stein : роман / Маргарит Дюрас ; пер. [з фр.] Дарії Бібікова. – Київ : Факт, 2006. – 151, [4] с. – Пер. за вид.: Le ravissement de Lol. V. Stein: roman / Marguerite Duras. Paris: Edition Gallimard, 1964. - Парал. тит. арк. фр. - Сер. засновано у 2002 р. – (Сучасний французький жіночий роман). – ISBN 966-359-074-2


  Персонажі роману намагаються уникнути самотності і віднайти сенс життя через абсолютне кохання, кохання неможливе, що межує з небуттям та божевіллям
997369
  Богданович Л.А. Пробудження почуттів / Л.А. Богданович. – К, 1983. – 119с.
997370
  Маруня П.Ю. Пробудження. / П.Ю. Маруня. – Дніпропетровськ, 1973. – 166с.
997371
  Русначенко А.М. Пробудження: Робітничий рух на Україні в 1989-1993 роках. / А.М. Русначенко. – К., 1995. – 226с.
997372
  Русначенко А.М. Пробудження: Робітничий рух на Україні в 1989-1993 роках. / А.М. Русначенко. – К.
кн. 2. – 1995. – 376с.
997373
  Берестов В.Д. Пробудить гениальность : о детской литературе, детском чтении и психологии детства : Статьи. Воспоминания. Беседы. Стихи / Валентин Берестов. – Ярославль : Академия развития, 2007. – 288 с., [ 16 ] с. илл. – ISBN 978-5-7797-0382-6
997374
  Гедра В Пробуждается слово : стихи / В Гедра; пер. с литов. – Москва : Советский писатель, 1986. – 126 с.
997375
  Ван-дер-Варден Пробуждающаяся наука ІІ.Рождение астрономии / Ван-дер-Варден. – Москва : Наука
2 : Рождение астрономии. – 1991. – 384 с.
997376
  Ван Пробуждающаяся наука. / Ван, дер Варден Бартел Лендерт. – Москва, 1959. – 459с.
997377
  Кликс Ф. Пробуждающееся мышление : История развития человеческого интеллекта / Ф. Кликс. – 2 - е изд., перераб. и доп. – Київ : Вища школа, 1985. – 295с.
997378
  Кликс Ф. Пробуждающиеся мышления / Ф. Кликс. – М, 1983. – 302с.
997379
  Дугин А П. Пробуждение / А П. Дугин, . – Иваново, 1952. – 135с.
997380
  Гусейн Мехти Пробуждение / Гусейн Мехти. – Москва, 1955. – 288 с.
997381
  Губанов П.П. Пробуждение / П.П. Губанов. – Л, 1958. – 143с.
997382
  Рыбаков М.А. Пробуждение / М.А. Рыбаков. – М, 1958. – 306с.
997383
  Дугин А П. Пробуждение / А П. Дугин, . – Иваново, 1961. – 372с.
997384
  Жупанчик О. Пробуждение / О. Жупанчик. – Москва, 1961. – 176 с.
997385
  Караславов Г. Пробуждение / Г. Караславов. – Москва, 1961. – 448 с.
997386
  Рыбаков М.А. Пробуждение / М.А. Рыбаков. – М, 1962. – 492с.
997387
  Саган-оол О.К. Пробуждение / О.К. Саган-оол. – Кызыл, 1962. – 170 с.
997388
  Кочура Панас Пробуждение / Кочура Панас. – Свердловск, 1962. – 28 с.
997389
  Герасимов М.Н. Пробуждение / М.Н. Герасимов. – М., 1965. – 270с.
997390
  Атаян А Р. Пробуждение : роман / А Р. Атаян. – Москва : Советский писатель, 1966. – 276 с.
997391
  Шабай М. Пробуждение / М. Шабай. – М., 1967. – 187с.
997392
  Рыбаков М.А. Пробуждение / М.А. Рыбаков. – М, 1968. – 712с.
997393
  Притчина Е.А. Пробуждение / Е.А. Притчина. – М., 1968. – 104с.
997394
  Домашевич В.М. Пробуждение : повести, рассказы, очерк / В.М. Домашевич; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1973. – 351 с.
997395
  Федоров П.И. Пробуждение / П.И. Федоров. – М., 1975. – 320с.
997396
   Пробуждение. – Л, 1975. – 479с.
997397
   Пробуждение : Рассказы ирландских писателей. – Ленинград : Художественная литература, 1975. – 480с.
997398
  Сабило И.И. Пробуждение / И.И. Сабило. – Л, 1977. – 176с.
997399
   Пробуждение. – Казань, 1978. – 304с.
997400
  Липкан А.М. Пробуждение : роман / А.М. Липкан; пер. с молд. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1978. – 480 с.
997401
  Боотур Б. Пробуждение : роман / Б. Боотур; авториз. пер. с якут. В.Кочеткова. – Москва : Современник
кн. 1. – 1978. – 352 с.
997402
  Гаглойты В.М. Пробуждение : роман / В.М. Гаглойты; пер. с осет. Е.М.Воробейчика. – 2-е. – Цхинвали : Ирыстон, 1980. – 488 с.
997403
   Пробуждение. – Свердловск, 1981. – 224с.
997404
   Пробуждение. – М, 1984. – 128с.
997405
  Боотур Б. Пробуждение : роман / Б. Боотур; пер. с якут. В.Кочеткова. – Москва : Современник
кн. 2. – 1984. – 319 с.
997406
  Бабель И.Э. Пробуждение / И.Э. Бабель. – Тбилиси, 1989. – 432с.
997407
  Учватов Н.И. Пробуждение : роман / Н.И. Учватов; пер. с морд.-мокша В.Полуяна. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1989. – 254 с.
997408
  Надточий Ю.С. Пробуждение / Ю.С. Надточий. – Свердловск, 1991. – 234с.
997409
   Пробуждение. – М, 1992. – 47с.
997410
  Браун С. Пробуждение : Роман / С. Браун. – Москва : АСТ, 1996. – 304с. – ISBN 5-697-00019-7
997411
  Хаит В. Пробуждение : Рассказы-воспоминания // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 8. – С. 106-119. – ISSN 0131-8136
997412
  Ленин В.И. Пробуждение Азии / В.И. Ленин. – Москва, 1974. – 100с.
997413
  Ленин В.И. Пробуждение Азии / В.И. Ленин. – Москва, 1981. – 98с.
997414
  Дубинский А.М. Пробуждение Азии. Буржуазные революции в Иране, Турции и Китае. Национально-освободительная борьба народов Индии в конце XIX- начале XX века / А.М. Дубинский, Н.М. Лавров. – М : ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 1958. – 64 с.
997415
  Шваков А.В. Пробуждение Аравии. / А.В. Шваков. – М., 1969. – 144с.
997416
  Тедески П. Пробуждение Африки / П. Тедески. – М., 1952. – 112с.
997417
  Сазонов А.А. Пробуждение большого Сфинкса / А.А. Сазонов. – Ставрополь, 1971. – 80 с.
997418
  Залыгин С.П. Пробуждение великана / С.П. Залыгин. – Новосибирск, 1959. – 132с.
997419
  Тычина Павло Пробуждение весны : Книга стихов / Тычина Павло. – Москва : Мол. гвардия, 1948. – 110с.
997420
  Жиров Х.Д. Пробуждение гор : роман / Х.Д. Жиров; пер. с абазин. – Ставрополь, 1970. – 151 с.
997421
  Жиров Х.Д. Пробуждение гор : роман / Х.Д. Жиров. – Москва : Советский писатель, 1971. – 208 с.
997422
  Жиров Х. Пробуждение гор : роман / Х. Жиров; пер.с абазин. – Черкесск, 1982. – 176 с.
997423
  Харламова Татьяна Пробуждение добрых чувств : NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 42-43 : Фото
997424
  Халфин Ю.А. Пробуждение души. / Ю.А. Халфин. – М., 1985. – 80с.
997425
  Попов В.С. Пробуждение души. / В.С. Попов. – М, 1990. – 189с.
997426
  Райков А.В. Пробуждение Индии / А.В. Райков. – Москва, 1968. – 162с.
997427
  Сологуб Г.П. Пробуждение личности / Г.П. Сологуб. – 2-е, испр. и доп. – М., 1987. – 207с.
997428
  Доржелес Р. Пробуждение мёртвых / Р. Доржелес. – Ленинград, 1924. – 304 с.
997429
  Эвентов И.С. Пробуждение новых сил / И.С. Эвентов. – Л, 1977. – 231с.
997430
  Гегечкори Г. Пробуждение птиц : стихи / Г. Гегечкори; пер. с груз. Ю.Мориц. – Москва : Советский писатель, 1981. – 80 с.
997431
  Пуляев А.В. Пробуждение творческого интереса к математике у подростков и юных учащихся. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Пуляев А.В.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 16л.
997432
   Пробуждение угнетенных. – М, 1968. – 520с.
997433
  Богданович Л.А. Пробуждение чувств / Л.А. Богданович. – М, 1979. – 135с.
997434
  Фролов А. Пробуждение. / А. Фролов. – Х, 1923. – 208с.
997435
  Фролов А. Пробуждение. / А. Фролов. – Х, 1923. – 112с.
997436
  Фролов А. Пробуждение. / А. Фролов. – Тула, 1925. – 62с.
997437
  Метелева Ф.Н. Пробуждение. / Ф.Н. Метелева. – Ижевск, 1955. – 140с.
997438
  Кудрявская Л.Б. Пробуждение. / Л.Б. Кудрявская. – Ужгород, 1967. – 21с.
997439
  Ялымов Н.А. Пробуждение. / Н.А. Ялымов. – Фрунзе, 1970. – 111с.
997440
  Цессарский А.В. Пробуждение. / А.В. Цессарский. – М, 1972. – 112с.
997441
  Гойгов Пробуждение. / Гойгов, А.-Г.С. – Грозный, 1981. – 216с.
997442
  Шварц В. Пробуждение. / В. Шварц. – М., 1985. – 319с.
997443
  Силантьев В.И. Пробужденная сельва / В.И. Силантьев. – М., 1983. – 126с.
997444
  Мусрепов Г.М. Пробужденный край : роман / Г.М. Мусрепов. – Москва : Художественная литература, 1977. – 464 с.
997445
  Губанов П.П. Пробужедние / П.П. Губанов. – М, 1990. – 316с.
997446
   Пров Михайлович Садовский -- Народный артист СССР лауреат Сталинской премии. – М., 1949. – 12с.
997447
  Кара-Мурза Пров Михайлович Садовский / Кара-Мурза. – М.-Л., 1948. – 67с.
997448
  Клинчин А.П. Пров Михайлович Садовский / А.П. Клинчин, П.М. Клинчин. – М., 1968. – 31с.
997449
  Дурылин С.Н. Пров Михайлович Садовский. Жизнь и творчество. 1874-1947 / С.Н. Дурылин. – М., 1950. – 340с.
997450
  Эфрос Н.Е. Пров Садовский / Н.Е. Эфрос. – Пб., 1920. – 47с.
997451
  Филиппов В.А. Пров Садовский / В.А. Филиппов. – М, 1943. – 24с.
997452
  Попелюшко В. Провадження in absentia у кримінальному процесі Німеччини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 34-42. – ISSN 1026-9932
997453
  Бевзенко В.М. Провадження адміністративного процесу: поняття та види // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С. 91-98
997454
  Золотарьова Наталія Іванівна Провадження в справах про адміністративні правопорушення, що посягають на правові відносини обігу наркотичних засобів та психотропних речовин : Дис...канд.юридичних наук:12.00.07 / Золотарьова Наталія Іванівна; Київський ін-т внутрішніх справ. – Київ, 2000. – 204л. + Додатки:л.192-204. – Бібліогр.:л.179-191
997455
  Золотарьова Н.І. Провадження в справах про адміністративні правопорушення, що посягають на правові відносини обігу наркотичних засобів та психотропних речовин : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.07 / Золотарьова Н.І.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.17
997456
  Фурса Світлана Ярославівна Провадження в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, у порядку цивільного судочинства : Дис... канд. юр.наук: 12.00.02 / Фурса Світлана Ярославівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 181л. – Бібліогр.:л.163-181
997457
  Фурса Світлана Ярославівна Провадження в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, у порядку цивільного судочинства : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Фурса Світлана Ярославівна; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1997. – 24л.
997458
  Сулима А.А. Провадження в справах про оскарження рішень третейських судів: актуальні проблеми теорії та практики // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 69-74. – (Юридичні науки ; № 2 (1))


  Досліджено природу проваджень у справах про оскарження рішень третейських судів України, проаналізовано нормативну базу, яка регулює відносини з оскарження рішень третейських судів, виявлено основні теоретичні та практичні проблеми, які виникають у ...
997459
  Прокопенко М.В. Провадження в справі до судового розгляду як самостійна стадія цивільного процесу // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 57-63. – (Юридичні науки ; № 2 (1))


  У статті досліджується юридична природа інституту провадження в справі до судового розгляду та його місце в структурі цивільного процесу, розглядаються історичні передумови формування та становлення. Проаналізовано норми Цивільного процесуального ...
997460
  Васильєв С.В. Провадження в цивільному судочинстві України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 86. – С. 73-81. – ISSN 0201-7245
997461
  Єфременко В.В. Провадження до судового розгляду у справах про стягнення аліментів на дітей // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 121-125. – ISSN 0201-7245
997462
  Алексійчук О. Провадження досудового слідства у кримінальних справах про вбивства слідчою групою // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 155-158
997463
  Самсін І.Л. Провадження за винятковими обставинами в адміністративному судочинстві з огляду на практику Європейського суду з прав людини // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 6 (118). – С. 42-47
997464
  Запорощук С. Провадження за зверненням суб"єктів владних повноважень // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 107-108. – ISBN 978-617-7069-14-9
997465
   Провадження кримінальних справ у суді : конспект лекцій. – Київ, 1992. – 116 с.
997466
  Перепелиця М.М. Провадження оперативно-розшукових заходів у Великій Британії, Росії, США та Україні / М.М. Перепелиця, О.В. Манжай; МВС України; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Вид-во КП Друкарня № 13, 2008. – 246с. – ISBN 978-966-8004-73-8
997467
  Шаповал В. Провадження процедури знищення контрольованих засобів і речовин на засадах національної безпеки в Україні / В. Шаповал, В. Шаповалова // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 11 (89). – С. 88-90
997468
  Чорноус Ю.М. Провадження слідчих дій за дорученням слідчого: кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 219-225
997469
   Провадження сучасної системи стандартизації допомоги у вітчизняній охорони здоров"я в галузі псизіатрії / А.В. Степаненко, О.М. Ліщишина, Є.О. Мельник, І.Я. Пінчук, моляров, О.О. Хаустова // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український наук.-досл. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України. – Київ, 2013. – Т. 19, № 2 (73). – С. 6-13
997470
  Бондар І.В. Провадження у зв"язку з нововиявленими обставинами: теорія і практика // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 4 (78). – С. 51-53


  На підставі аналізу проекту постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України "Про застосування законодавства при перегляді судових рішень у зв"язку з нововиявленими обставинами в порядку цивільного судочинства".
997471
  Каменська Н.П. Провадження у справах за зверненнями платників податків до органів державної податкової служби України : монографія / Н.П. Каменська ; за ред. А.І. Бердача ; Держ. податкова адм. України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2010. – 204с. – ISBN 978-966-337-218-1
997472
  Штефан Анна Провадження у справах за позовами до засобів масової інформації про захист честі, гідності й репутації до судового розгляду // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 2 (52). – С. 40-46
997473
   Провадження у справах за участю іноземних суб"єктів господарювання // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 154-161
997474
  Пробко І.Б. Провадження у справах про адміністративні правопорушення // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 162-169. – (Юридична ; Вип. 1)
997475
  Фазикош О.В. Провадження у справах про адміністративні правопорушення у механізмі здійснення судової влади в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Фазикош Олексій Васильович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
997476
  Олексіїва І. Провадження у справах про адміністративні правопорушення як складова адміністративного процесу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 32-36
997477
  Колотило О. Провадження у справах про адміністративні правопорушення, як орієнтир для прокурорської діяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 91-96
997478
  Якимчук Н. Провадження у справах про бюджетні правопорушення як інституту бюджетного права // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 4 (16). – С. 71-77
997479
  Червякова О. Провадження у справах про екологічні правопорушення: актуальні питання нагляду за додержанням законів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.41-46
997480
  Палюх Л.М. Провадження у справах про застосування примусових заходів виховного характеру : монографія / Л.М. Палюх. – Львів : ПАІС, 2009. – 196 с. – ISBN 978-966-1585-18-7
997481
  Омельяненко Г.М. Провадження у справах про злочини неповнолітніх як диференціація криміально-процесуальної форми : Навч. посібник / Г.М. Омельяненко. – Київ : Атіка, 2002. – 128с. – 34Омел Шифр дубл. – ISBN 966-8074-10-6


  Комплексно розглядаються питання особливостей провадження дізнання,досудового слідства і судового розгляду справ про злочини неповнолітніх,а також справ про суспільно небезпечні діяння осіб,які не досягли віку,з якого за діючим кримінальним законода
997482
  Доманська М.І. Провадження у справах про зміну правового статусу фізичної особи в цивільному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Доманська Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 200 л. – Бібліогр.: л. 182-200
997483
  Доманська М.І. Провадження у справах про зміну правового статусу фізичної особи в цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Доманська Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
997484
  Бантишев О. Провадження у справах про порушення митних правил / О. Бантишев, Є. Суслов // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 95-100.
997485
  Поліщук Н. Провадження у справі до судового розгляду в цивільному процесі України: порівняння із зарубіжним досвідом // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 14-18


  Стаття присвячена дослідженню юридичної природи інституту провадження в справі до судового розгляду. Проаналізовано норми Цивільного процесуального кодексу України, які врегульовують порядок проведення цього провадження, а також норми іноземних ...
997486
  Грабовська О.О. Провадження у справі судового розгляду: проблеми теорії та судової практики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 311-315. – ISSN 1563-3349
997487
   Провайдинг інновацій : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.П. Денисенко, А.П. Гречан, М.В. Гаман, Є.А. Бельтюков, С.М. Ілляшенко та ін.; МОНУ; Київський нац. ун-т технологій та дизайну; за ред М.П. Денисенка. – Київ : Професіонал, 2008. – 448с. – ISBN 978-966-370-084-7
997488
  Кваша О.О. Провакація хабара та інститут співучасті у злочині: проблема співвідношення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 442-448. – ISSN 1563-3349
997489
  Бантишев О. Провакація хабара: кримінально-правові та криміналістичні проблеми відповідальності / О. Бантишев, С. Кузьмін // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 6 (26). – С. 10-14.
997490
  Анфилов В.А. Провал "Блицкрига" / В.А. Анфилов. – Москва, 1974. – 615с.
997491
   Провал "доктрины Эйзенхауэра". – М, 1958. – 214с.
997492
  Дмитренко А.Г. Провал "стратегического эксперимента" : Политика США в отношении Польши в 70-80-е годы : общественно-политическая литература / А.Г. Дмитренко; А.Г. Дмитриенко. – Львов : Выща школа, изд-во при Львов. гос. ун-те, 1988. – 190 с.
997493
  Індиченко П.Д. Провал аграрної політики німецьких фашистів на тимчасово окупованій Радянській Україні (1941-1944 рр.) : Дис... канд. наук: / Індиченко П.Д.; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1949. – 302,19л. – Бібліогр.:л.1-19
997494
  Индыченко П.Д. Провал аграрной политики немецких фашистов на временно оккупированной Советской Украине в 1941-1944 гг. : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Индыченко П.Д. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1949. – 18 с.
997495
  Литвинов И.Д. Провал аграрной политики немецко-фашистских оккупантов на Украине в 194101943 гг. по материалам Полтавской области. : Автореф... Канд.экон.наук: / Литвинов И.Д.; Полтавский с-х.ин-т. – Полтава, 1950. – 20л.
997496
  Петрова Л.Ф. Провал агрессивных планов германских империалистов в отношении Советской республики. (От Брест-Литовского мира до аннулирования его) : Автореф... кандид.наук: / Петрова Л.Ф.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории СССР. – М., 1950. – 28л.
997497
  Попов В.К. Провал агрессии американского империализма против Китая (1945-1949 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Попов В.К.; МВО РСФСР. Москов. област. пед. ин-т. – М., 1952. – 16л.
997498
  Попов В.К. Провал агрессии США в Китае после второй мировой войны. / В.К. Попов. – М, 1955. – 248с.
997499
   Провал акции "Цеппелина". – М, 1966. – 32с.
997500
  Кунина А.Е. Провал американских планов / А.Е. Кунина, 1951. – 236с.
997501
  Лещенко Л.О. Провал американської політики ізоляції Китаю / Л.О. Лещенко. – Київ, 1959. – 136 с.
997502
  Бабаходжаев А.Х. Провал английской антисоветской политики в Средней Азии и на Среднем Востоке в период признания Советского государства де-факто и де-юре / А.Х. Бабаходжаев. – Ташкент, 1957. – 216с.
997503
  Бабаходжаев А.Х. Провал английской политики в Средней Азии и на Среднем Востоке / А.Х. Бабаходжаев. – Москва, 1962. – 170с.
997504
  Левский В.М. Провал антинародной политики чехословацкой буржуазной эмиграции в годы второй мировой войны : Автореф... канд. ист.наук: / Левский В.М.; АН УССР, Ин-т ист. – К., 1961. – 15л.
997505
  Сташевський Д.М. Провал антирадянської політики міжнародного імперіалізму. / Д.М. Сташевський. – К., 1957. – 136с.
997506
  Могилевский С.А. Провал антисоветских империалистических планов создания Дунайской федерации в 1932 году. : Автореф... канд. истор.наук: / Могилевский С.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л,, 1952. – 20л.
997507
  Портной И.Л. Провал антисоветской деятельности АРА на юге Украины (дек. 1921 г. - июнь 1923 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Портной И.Л.; Ин-т истории АН УССР. – Одесса, 1955. – 16л.
997508
  Цветков Г.Н. Провал антисоветской политики США в период мирового экономического кризиса (1929-1933 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Цветков Г. Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. ист. междунар. отнош. и внешн. полит. СССР. – Киев, 1955. – 17 с.
997509
  Цветков Г.Н. Провал антисоветской политики США в период мирового экономического кризиса (1929-1933 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Цветков Г.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. истории междунар. отн. и внешней политики СССР. – Киев, 1955. – 339л. – Бібліогр.:л.322-339
997510
  Халфин Н.А. Провал британской агрессии в Афганистане. / Н.А. Халфин. – М., 1959. – 211с.
997511
  Попов К В. Провал вооруженной интервенции США в Китае. / К В. Попов, . – М, 1953. – 40с.
997512
   Провал гитлеровского наступления на Москву. – М, 1966. – 351с.
997513
  Сеницына Н.И. Провал гитлеровской аграрной политики на оккупированной территории Советского Союза. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Сеницына Н.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1972. – 15л.
997514
  Лопатин В.Ф. Провал дантисоветских планов США / В.Ф. Лопатин. – М, 1963. – 336с.
997515
   Провал империалистических планов в отношении Польши в годы второй мировой войны. – М, 1952. – 208с.
997516
  Безверхний А.З. Провал империалистических планов превращения Литвы в антисоветский плацдарм в 1918-1920 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Безверхний А.З. ; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1962. – 18 с.
997517
  Макаренко О.А. Провал імперіалітистичних замірів щодо України (1924-1929) / О.А. Макаренко. – К, 1967. – 252с.
997518
  Морозов В.А. Провал інтервенціоністської політики США на Україні в період боротьби за встановлення Радянської влади (1917-1918 рр.) // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція марксизма-ленінізма. – С. 18-20
997519
  Матвеев В.А. Провал мюнхенской политики / В.А. Матвеев. – М., 1955. – 264с.
997520
  Мельник Е.А. Провал мюнхенской политики Англии и Франции в отношении СССР в 1939 году : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Мельник Е.А. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1955. – 16 с.
997521
  Мельник Е.А. Провал мюнхенской политики Англии и Франции в отношенииСССР в 1939 году : Дис... канд.ист.наук: / Мельник Е.А.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1954. – 261л. – Бібліогр.:л.250-261
997522
  Гладкий С.П. Провал операции "Возмездие" / С.П. Гладкий. – Л., 1991. – 127с.
997523
  Безыменский Л.А. Провал операции "Нептун" / Л.А. Безыменский. – М., 1980. – 80с.
997524
  Муриев Д.З. Провал операции "Тайфун" / Д.З. Муриев. – М., 1966. – 272с.
997525
  Муриев Д.З. Провал операции "Тайфун" / Д.З. Муриев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1972. – 368с.
997526
   Провал операции "Цитадель". – М, 1967. – 272с.
997527
  Завьялов А.С. Провал операции "Эдельвейс" / А.С. Завьялов, Т.Е. Калядин. – М., 1962. – 148с.
997528
  Кулик І. Провал підступних планів іноземного імперіалізму проти Радянської України / І. Кулик. – Київ : Держполітвидав України, 1953. – 104 с.
997529
  Анфилов В.А. Провал плана "Барбаросса" / В.А. Анфилов. – Москва, 1986. – 64с.
997530
  Княжинский В.Б. Провал планов "объединения Европы" / В.Б. Княжинский. – М., 1958. – 212с.
997531
  Думова Н.Г. Провал политики кадетской партии в борьбе за власть буржуазии : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Думова Н.Г. ; МГУ. – Москва, 1970. – 15 с.
997532
  Симоненко Р.Г. Провал політики міжнародного імперіалізму на Україні (ІІ половина 1919 -- березень 1921 р.) / Р.Г. Симоненко. – К., 1965. – 303с.
997533
  Кулик І. Провал польського плану в 1920 р. / І. Кулик. – Київ : Державне вид-во політичної літератури при РНК УРСР, 1940. – 44 с.
997534
  Уманский Д.А. Провал происков англо-американского империализма в европейских странах народной демократии. / Д.А. Уманский. – М., 1950. – 31с.
997535
  Сташевский Д.Н. Провал экспансионистских планов США в отношении Советов России в 1921-1922 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук: / Сташевский Д.Н.; МВО СССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 19 с.
997536
  Гербст Д. Провали і досягнення Обами / Д. Гербст, О. Цвєтков; розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27 грудня (№ 237). – С. 10
997537
  Поєдинок В. Провали ринку як об"єктивні підстави державного регулювання інвестиційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-38. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена провалам ринку, що розглядаються як об"єктивні підстави державного регулювання інвестиційної діяльності. Визначені основні типи провалів ринку та їх регуляторні імплікації в інвестиційній сфері. Статья посвящена провалам рынка, ...
997538
  По Е.А. Провалля і маятник : Оповідання , поезії / Едгар Аллан По; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Переклад з англ.;. – Харків : Фоліо, 2006. – 478с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3270-X
997539
  Баганець О. Провальна стратегія, або чому заявлене оновлення правоохоронної системи не принесе очікуваних результатів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 28 листопада - 4 грудня (№ 47). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
997540
  Сірук М. Провальний референдум Ренці / М. Сірук, Є. Перелигін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 6 грудня (№ 222). – С. 3


  Італійці проголосували проти реформ, які мають принести політичну стабільність у країні.
997541
  Савченко Стефан Провансальский язык и исторические судьбы Южной Франции / Стефан Савченко // Le Сomite des travaux historiques et scientifigues / Ф.Я. Фортинский. – [Киев] : [в унив. тип.], 1887. – 45 с.
997542
  Савченко С.В. Провансальский язык и исторические судьбы Южной Франции / Стефан Савченко. – Киев : Тип. Университета Св.Владимира Акц.Общ.печ. и изд.дела Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1918. – 45 с. – Отд. оттиск из: Унив. изв., 1917
997543
  Леонтьев Н.А. Провда жизни и характера / Н.А. Леонтьев. – Чебоксары, 1969. – 78с.
997544
  Корягин Б.Г. Проведение буржуазных реформ 60-х-70-х гг. XIX века в Западной Сибири : Автореф... канд. ист.наук: / Корягин Б. Г.; Том.ГУ. – Томск, 1965. – 25л.
997545
  Зайончковский П.А. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г. / П.А. Зайончковский. – М., 1958. – 470с.
997546
  Серова Е.А. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1864 г. в Восточной Грузии. : Автореф... канд. ист.наук: / Серова Е.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 20л.
997547
  Мелик-Сиркисян Проведение в жизнь крестьянской реформы 1870 года в Армении : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 577 / Мелик-Сиркисян Р.А. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 22 с.
997548
  Авидзба В.Д. Проведение в жизнь крестьянской реформы в Абхазии. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Авидзба В.Д.; Ан Груз ССР. – Сухуми, 1969. – 20л.
997549
  Островский Э.В. Проведение в жизнь ленинского декрета о земле в 1917-1918 г. : Автореф... канд.ист.наук: / Островский Э.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1964. – 18л.
997550
  Сыромятников А.В. Проведение возбуждения через ганглии солнечного сплетения кошки : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 102 / Сыромятников А.В. ; АН УССР , Ин-т физиологии им. А.А. Богомольца. – Киев, 1969. – 25 с.
997551
  Куценко Г.И. Проведение гигиенических мероприятий при обучении подростокв рабочим профессиям / Г.И. Куценко, И.А. Жашкова. – М., 1982. – 192с.
997552
   Проведение гоизонтальных горноразведочных выработок скоростным методом. – М, 1989. – 323с.
997553
  Оника Д.Г. Проведение горизонтальных горных раскопок / Д.Г. Оника. – М, 1959. – 470с.
997554
  Грабчак Л.Г. Проведение горно-разведочных выработок и основы разработки месторождений полезных ископаемых / Л.Г. Грабчак. – Москва : Недра, 1988. – 566с.
997555
   Проведение горно-разведочных выраобток. – М, 1966. – 312с.
997556
  Оника Д.Г. Проведение горных выработок / Д.Г. Оника. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1969. – 480с.
997557
  Семенов С.Н. Проведение занятий по гражданской обороне. / С.Н. Семенов, В.П. Лысенко. – М., 1990. – 95с.
997558
  Витренко Н.С. и др. Проведение занятий по гражданской ообороне / Н.С. и др. Витренко. – Москва, 1985. – 74с.
997559
  Крамор В.С. Проведение занятий по математике на подготовительных отделениях / В.С. Крамор. – М., 1971. – 24с.
997560
  Брысин П.М. Проведение занятий по начальной военной подготовке / П.М. Брысин, М.П. Калинин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1990. – 221с.
997561
  Скакун В.А. Проведение и анализ уроков по специальным и общетехнических предметам. / В.А. Скакун. – М., 1984. – 80с.
997562
  Бобровников Г.Н. Проведение информационных исследований при оценке и прогнозировании технического уровня / Г.Н. Бобровников. – М, 1984. – 101с.
997563
   Проведение квалификационных экзаменов на производстве. – М, 1968. – 16с.
997564
  Никонович Б.Ф. Проведение Конституции СССР 1936 года и Конституции БССР 1937 года в Белоруссии : Автореф... канд. ист.наук: / Никонович Б. Ф.; АН БССР,Ин-т ист. – Минск, 1955. – 15л.
997565
  Кулигина А.С. Проведение контрольных работ по французскому языку в средних профтехучилищах / А.С. Кулигина. – М., 1980. – 72с.
997566
  Харитонова Ю.В. Проведение крестьянской реформы 1861 года в Калужской губернии. : Автореф... Канд.ист.наук: 00.02 / Харитонова Ю.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1972. – 21л.
997567
  Мулявичус Л.П. Проведение крестьянской реформы 1861 года в Литве : Автореф... канд. ист.наук: / Мулявичус Л.П.; АН Литов.ССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1964. – 24л.
997568
  Койстинен Г.С. Проведение кретьянской реформы 1861 г. в Петербургской губернии : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Койстинен Г.С.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т. – Махачкала, 1953. – 18 с.
997569
  Гаджиєв К. Проведение криминалистических видеосъемок при осуществлении следственных мероприятий // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 301-305. – (Право. Економіка. Управління)
997570
  Караваев А.П. Проведение лабораторно-практических занятий в училище механизации сельского хозяйства / А.П. Караваев. – М., 1961. – 32с.
997571
   Проведение лабораторно-практических занятий по наладке пневмопривода станков и манипуляторов с программным управлением в средних профтехучилищах. – Л, 1987. – 53с.
997572
   Проведение лабораторно-практических работ по предмету "Основы информатики и вычистельной техники" с применением электронно-вычислительной техники в средних профтехучилищах. – Л, 1988. – 40с.
997573
  Бородкин М.Т. Проведение лабораторно-практических работ при обучении фрезеровщиков в профтехучилище / М.Т. Бородкин. – М., 1980. – 56с.
997574
   Проведение лабораторных работ по физике в средних профессионально-технических училищах. – М, 1978. – 38с.
997575
  Морозов Н.И. Проведение лабораторных работ по электротехнике. / Н.И. Морозов. – М., 1980. – 47с.
997576
  Нейтман Михаил Львович Проведение ленинского декрета "Об отделении церкви от государства и школы от церкви" в Забайкалье (1918-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Нейтман Михаил Львович; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.19
997577
  Тимохин В.А. Проведение ленинской национальной политики среди малых народов низовий Амура : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Тимохин В.А.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1971. – 30 с. – Бібліогр.: с. 29-30
997578
  Штоф В. Проведение народно-хозяйственных задач / В. Штоф. – Дрезден, 1967. – 63с.
997579
  Сынах В.С. Проведение некоторых буквенных выкладок квантовой электродинамики с помощью электронно-вычислительной машины / В.С. Сынах. – Новосибирск, 1965. – 56 с.
997580
  Кибенко Е Проведение общего собрания акционеров без содействия правления акционерного общества - миф или реальность? / Е Кибенко, Т. Доля // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.12-15


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
997581
  Николаев Н.С. Проведение олимпиад по черчению / Н.С. Николаев. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1990. – 144с.
997582
  Прах Проведение опросов общественного мнения относительно НАТО: опыт Словении / Прах, , Наташа // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 26-28. – ISSN 1728-6220
997583
  Парфентьев Г.А. Проведение переводных и выпускных экзаменов. / Г.А. Парфентьев. – М., 1963. – 47с.
997584
  Валенте П. Проведение переписей в Европе: как считают население в раунде 2010 года // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 12. – С. 3-8. – ISSN 0320-8168
997585
  Зибенгар Л.А. Проведение плоскостей касательных к кривым поверхностям / Л.А. Зибенгар. – М, 1962. – 16с.
997586
   Проведение проверок внедрения и соблюдения стандаров системы СИБИД в библиотеках. – М, 1988. – 21с.
997587
  Егорова А.Т. Проведение расчетов на ПЭВМ с помощью электронных таблиц Supercals / А.Т. Егорова. – М., 1991. – 77с.
997588
  Филиппов Р.В. Проведение реформы 1861 года в Олонецкой губернии : Автореф... канд. ист.наук: / Филиппов Р.В.; Карело-Фин. гос. ун-т. – Петрозаводск, 1953. – 28л.
997589
  Будаев Д.И. Проведение реформы 1861 года в Смоленской губернии : Автореф... канд. ист.наук: / Будаев Д. И.; МГУ, Каф. ист. СССР переиода капитализма. – Смоленск, 1957. – 19л.
997590
  Нестеров Н.А. Проведение русловых изысканий на реках Сибири с использованием многолучевого эхолота // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 9. – С. 7-10 : рис. – ISSN 0016-7126
997591
  Краснов А.И. Проведение сплошной коллективизации в Кабардинской АССР. : Автореф... канд. ист.наук: / Краснов А.И.; Ростовский-на-Дону гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Пятигорск, 1951. – 20л.
997592
   Проведение сплошной коллективизации сельского хозяйтсва Белорусской ССР. – Минск, 1973. – 424с.
997593
  Зузыкина Н.С. Проведение столыпинской аграрной реформы в Рязанской губернии (1907-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Зузыкина Н.С.; Моск. гор. пед. ин-тут им. В.П.Потемкина. – М., 1957. – 16л.
997594
  Асельдеров М.А. Проведение традиционных мероприятий в школе. : Автореф... наук: / Асельдеров М.А.; Азерб гос. пед инст. им.В.И.Ленина. – Баку, 1965. – 23л.
997595
   Проведение уроков производственного обучения при подготовке рабочих строительных професий в профтехучилищах. – Л, 1989. – 23с.
997596
  Яганова Т.В. Проведение уроков химии в средних профтехучилищах. / Т.В. Яганова. – М., 1978. – 64с.
997597
  Чельцов-Бебутов Проведение экспертизы в советском уголовном пароцессе / Чельцов-Бебутов. – Москва, 1954. – 280с.
997598
  Тронь А. Проведення "проб ВФС" як один з напрямків спортивної діяльності УЦК в Генеральній Губернії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 165-168. – ISBN 978-966-171-783-0
997599
  Пуховець Д. Проведення II Міжнародної учнівської олімпіади з античної історії в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / Д. Пуховець, О. Кукоба // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (149), січень. – С. 3-9
997600
  Мартинюк С. Проведення on-line олімпіад з інформатики / С. Мартинюк, Я. Василенко, Р. Дітчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 200-208. – (Педагогіка ; № 1)


  Досліджено практику, історичні аспекти та перспективи проведення шкільних і вузівських on-line олімпіад з інформатики, конкретизовано вимоги щодо добору завдань, їх перевірки за допомогою системи тестів, Описано можливості виколистання розробленої ...
997601
  Матвієць М.В. Проведення аналізу фінансового стану підприємств України в контексті економічної безпеки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 123-128. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
997602
  Фесенко А.М. Проведення антицерковної кампанії з ліквідації культу мощей на початку 1920-х рр. на території Східної України // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 70-72
997603
   Проведення виборів. – Київ : Група міжнародного співробітництва, 2004. – 27с.
997604
   Проведення Дня цивільного захисту в навчальних закладах області // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 21-24
997605
  Зейда Олександр Проведення Дня цивільного захисту в навчальних закладах області // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 24-28
997606
  Чорноус Ю. Проведення допиту за участю захисника // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 81-85. – ISSN 0132-1331
997607
  Соколова Я.А. Проведення допиту під час розслідування злочинів, передбачених ст. 368 КК України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 404-409. – ISSN 1563-3349
997608
  Зільберштейн А.І. Проведення екзаменів та заліків у вищій школі / А.І. Зільберштейн, Т.Д. Солдатова. – Київ, 1979. – 88с.
997609
  Ціркаль В. Проведення експертизи у суді: організаційні питання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.62-67. – ISSN 0132-1331
997610
  Ніколаєва Н. Проведення європейського з"їзду монархів у Луцьку в січні 1429 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-45. – (Історія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано та систематизовано інформацію про важливу дипломатичну подію середньовічної історії України - проведення за ініціативи Великого князя Литовського Вітовта з"їзду європейських монархів у Луцьку у січні 1429 р. Особливу увагу ...
997611
  Староста В.І. Проведення занять з хімії в середніх та вищих навчальних закладах : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Староста В.І., Сомов В.М., Кормош Ж.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – 231, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 228-231. – Бібліогр.: с. 224-227. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-5; 978-966-600-578-9
997612
  Братанич Н. Проведення кадрового аудиту: основні етапи // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2012. – № 8 (152). – С. 11-15
997613
  Поповченко О.І. Проведення кримінально-процесуальних дій з участю осіб, які виконують нотаріальні функції : дис. ... канд. юрид. наук :12.00.09 / Поповченко О.І. ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2010. – 252 л. + Додатки : л. 190-215. – Бібліогр.: л. 216-252
997614
  Поповченко О.І. Проведення кримінально-процесуальних дій з участю осіб, які виконують нотаріальні функції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. / Поповченко О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
997615
  Овчаренко А. Проведення медичного огляду для встановлення стану алкогольного сп"яніння // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 9 (99). – С. 80-82
997616
  Єфремова Н. Проведення методичних днів сприяє професійному росту педагогів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 8-9 : фото
997617
  Литвин Т. Проведення методичного об"єднання вчителів предмету "Основи здоров"я" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 3. – С. 21
997618
  Фурман Я.В. Проведення мистецтвознавчої експертизи при розслідуванні контрабанди культурних цінностей // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 513-518. – ISSN 1563-3349
997619
  Бикадоров В.М. Проведення навчальних занять на базі навчального кабінету інформаційних технологій навчання обласних курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД Миколаївської області // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 16-19
997620
  Підлісецька І.О. Проведення науково-дослідницького практикуму як складової професійної підготовки студентів магістрів // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 317-324


  У статті представлено основні положення та завдання професійно-орієнтованої дисципліни «Науково-дослідницький практикум з картографії». Визначено деякі види практичних робіт для засвоєння картографічного методу дослідження та картографічного ...
997621
  Ходанович В.О. Проведення негласних процесуальних дій за кримінально-процесуальним законодавством Німеччини, швейцарії та Франції // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 106-114. – ISSN 2310-9769
997622
  Перебитюк М.В. Проведення окремих судових дій з участю спеціаліста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 133-135. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу судової практики розглядаються питання тактики проведення перевірки показань на місці та допиту експерта в суді. On the basis of the analysis of judicial practice the issue of tactics of conducting verification of evidence on the ...
997623
  Стахів О. Проведення оцінки персоналу на підприємстві з метою стимулювання працівників до підвищення кваліфікації // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 29-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
997624
   Проведення патентних досліджень у процесі планування та виконання патентоспроможних науково-дослідницьких робіт у галузях біології й медицини. – Луцьк : Вежа, 1999. – 50с.
997625
  Капіца Ю.М. Проведення порівняльних досліджень права України та Європейського Союзу: питання методології // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 56-68
997626
  Климчук С. Проведення порівняльного аналізу законодавства у сфері інформації з обмеженим доступом України та країн-членів НАТО / С. Климчук, В. Артемов // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 11. – С. 40-45.
997627
   Проведення практичних занять для школярів в університеті як засіб профорієнтаційної роботи для вступу на технічні спеціальності / О.П. Чорний, В.О. Огарь, А.Л. Перекрест, С.С. Романенко // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2016. – № 3 (15). – С. 14-25. – ISSN 2307-9770
997628
  Желобецька Т. Проведення практичних занять з курсу "Безпека життєдіяльності" - нові підходи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 31-33. – Бібліогр.: 7 назв
997629
  Романюк Б. Проведення ревізії у кримінальній справі - процесуальний спосіб збирання доказів // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.168-180
997630
  Янчук А.О. Проведення референдумів в Україні (конституційно-правові аспекти) : автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.02 - конституційне право; муніципальне право / Янчук А.О.; Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
997631
  Литвин А.С. Проведення референдуму щодо незадежності Шотландії: передумови та можливі результати // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 120-122
997632
  Пелипенко О. Проведення розрахунків в іноземній валюті за імпортними операціями (про порядок здійснення валютного контролю та завершення валютної операції шляхом заліку зустрічних однорідних вимог) // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 18-22
997633
  Демко Г. Проведення слідчих дій. Обшук та виїмка // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2007. – № 11. – С. 48-53.
997634
  Морігодов В.К. Проведення студентських науково-технічних конференцій у формі гри / В.К. Морігодов, Ю.М. Кравченко // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 67. – С. 47-49
997635
  Шерстюк В.М. Проведення судових експертиз у спеціалізованих установах: деякі аспекти організації та нормативно-правової регламентації (на прикладі господарського процесу) // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 87-98
997636
  Капустник К.В. Проведення судово-економічних експертиз при розслідуванні справ. пов"язаних з банкрутством підприємств / К.В. Капустник, М.О. Локтіна, О.В. Хомутенко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. Україн;. Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип.6. – С. 344-350. – ISSN 1993-0917
997637
  Бабечко Н.Р. Проведення судового слідства в апеляційному суді: суддівський угляд чи процесуальна необхідність? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 198-204. – ISSN 0132-1331
997638
  Шевчук П.І. Проведення судової реформи - важлива передумова створення нового Цивільного процесуального кодексу України // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 2. – С.29-36
997639
  Рибій А.О. Проведення суспільно-географічного районування Хмельницької області (з використанням методу багатокутників Тіссена) // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 75-78. – ISBN 978-966-285-361-2
997640
  Щербаковський М.Г. Проведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні : монографія / М.Г. Щербаковський. – Харків : В деле, 2015. – 559, [1] с. – Бібліогр.: с. 502-559 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7305-10-0
997641
  Чудопалов Ю. Проведення тематичних перевірок. Деякі питання нагляду за додержанням і застосуванням законів та виконання завдань Генеральної прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.105-106
997642
  Вовчук Сергій Проведення тижня безпеки дитини у дошкільному равчальному закладі / Вовчук Сергій, Зейда Олександр // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 8-10
997643
  Клименко Володимир Проведення уроку географії з системним застосуванням проблемно-символічних сигналів (ПСС) : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 35-37 : Схеми
997644
   Проведено исследование российского логистического рынка // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 1. – С. 28-29
997645
   Проведено фінальний етап Шевченківського конкурсу // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 18 лютого (№ 7). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  9 лютого 2013 р. в Автономній Республіці Крим, усіх областях України, містах Києві і Севастополі відбувся фінальний етап ІІІ Міжнар. мовно-літературного крнкусу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка.
997646
  Захарченко В.Д. Проведи меня до звезды. Лиро-этическая книга о том, как рождается будущее / В.Д. Захарченко. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 176с.
997647
   Проведите в клубе и в библиотеке в 3 квартале 1966 года. – Хабаровск, 1966. – 20с.
997648
  Якубова Т. Провенієнції видань із бібліотек Південної України - книгознавча складова фондів НБУВ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 11 (244). – С. 44-48. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто книги з бібліотек Південної України (Миколаєва, Одеси, Херсона), які зберігаються у фондах відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Представлено ...
997649
  Афанасьєва З. Провенієнції на примірниках книгозбірні Київського комерційного інституту як джерело історії бібліотечного фонду // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2013. – № 7 (204). – С. 37-42. – ISSN 2076-9326


  Стаття присвячена зібраним та про систематизованим даним про печатки та шрифтові суперекслібриси книгозбірні Київського комерційного інституту.
997650
  Ціборовська-Римарович Провенієнції стародруків бібліотеки Бердичівського монастиря босих кармелітів як джерело до історії формування бібліотечного фонду // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 205-207. – ISBN 978-966-02-7706-9
997651
  Кравчук М.И. Проверенная войной / М.И. Кравчук, М.Б. Погребинский. – М., 1985. – 173с.
997652
  Русаков Г. Проверенные люди // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 1. – С.3-7. – ISSN 0012-6756
997653
  Наумова Р. Проверено временем / Раиса Наумова, Лариса Данилова // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 52-55. – ISSN 0869-4915


  Об организации работы Хэйлунцзянской провинциальной библиотеки (Китай).
997654
   Проверено на себе. – М, 1976. – 161с.
997655
   Проверено на себе. – М, 1986. – 208с.
997656
  Соболева Елена Проверено Сибирью // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 3 (180), март. – С. 146-149 : фото. – ISSN 1029-5828
997657
  Намврин Г.Н. Проверено: мин нет! / Г.Н. Намврин, Е.М. Ткачук. – Москва, 1983. – 80 с.
997658
  Вильмонт Е. Проверим на вшивость господина адвоката : Роман / Екатерина Вильмонт. – Москва : АСТ, Астрель, 2004. – 351с. – (Русский романс). – ISBN 5-17-022398-6
997659
   Проверка. – К, 1984. – 224с.
997660
   Проверка. – К, 1986. – 181с.
997661
   Проверка аддитивности аналитического сигнала при определении суммарного содержания металлов с применением твердофазных реагентов / Е.А. Решетняк, В.Н. Шевченко, Н.А. Никитина, В.М. Островская, Я.А. Бондаренко, Ю.В. Холин // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Т. 8, № 1/2. – C. 14-23. – ISSN 1991-0290


  Статистические 3s- и t-критерии, ранее применявшиеся лишь в спектрометрии растворов для выявления отклонений от аддитивности светопоглощения неразделенных смесей анали-тов, предложено использовать для проверки аддитивности аналитического сигнала в ...
997662
   Проверка алиби. – Иркутск, 1988. – 37с.
997663
  Шиканов В.И. Проверка алиби в процессе расследования уголовных дел об убийстве / В.И. Шиканов. – Иркутск, 1978. – 51с.
997664
  Куценко Н.В. Проверка балансовой модели устойчивых продольных профилей балок / Н.В. Куценко, В.М. Московкин, А.Ю. Шостенко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 95-99. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0201-4122
997665
  Громова О. Проверка без боя. Маркетинговый аудит бренда // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2012. – № 4 (187). – С. 40-43
997666
  Григорьев Ю.В. Проверка библиотечных фондов и каталогов. / Ю.В. Григорьев. – М, 1949. – 28с.
997667
  Григорьев Ю.В. Проверка библиотечных фондов и каталогов. / Ю.В. Григорьев. – 2-е изд. – М, 1954. – 32с.
997668
  Назаренко Н. Проверка боем / Н. Назаренко, 1959. – 49с.
997669
  Грибков Ф. Проверка бухгалтерского отчета коммунального предприятия / Ф. Грибков. – Москва, 1955. – 68с.
997670
  Багданавичюс Вилияндас Броняус Проверка гипотез и оценка параметров при ускоренных испытаниях : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.01.05 / Багданавичюс Вилияндас Броняус; Вильн. гос. ун-т им В.Капсукаса. – Вильнюс, 1978. – 16л.
997671
  Цвейбак Я.И. Проверка достоверности отчетности предприятий / Я.И. Цвейбак. – М., 1990. – 239с.
997672
  Петров П.А. Проверка доходов и расходов промышленных предприятий / П.А. Петров, Ю.Б. Козлов. – М., 1976. – 104с.
997673
   Проверка законности и обоснованности приговоров. – К, 1991. – 238с.
997674
  Строгович М.С. Проверка законности и обоснованности судебных приговоров / М.С. Строгович. – М., 1956. – 319с.
997675
  Мотовиловкер Я.О. Проверка законности и особенности приговора / Я.О. Мотовиловкер. – Ярославль, 1975. – 39с.
997676
  Дайри Н.Г. Проверка знаний и познавательная деятельность класса / Н.Г. Дайри. – М., 1960. – 159с.
997677
   Проверка знаний и умений учащихся по географии : Пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1978. – 143с.
997678
  Енохович А.С. Проверка знаний и умений учащихся по физике в VI-VII классах. / А.С. Енохович. – М., 1970. – 71с.
997679
  Федорова В.А. Проверка знаний с помощью карты : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 4. – С. 63-67 : Карти
997680
  Перовский Е.И. Проверка знаний учащихся в средней школе / Е.И. Перовский. – М., 1960. – 511с.
997681
  Батий Ю.Ю. Проверка знаний учащихся по географии. / Ю.Ю. Батий. – Москва : Просвещение, 1966. – 64с
997682
  Гарданова Н.М. Проверка знаний учащихся по теме "Материки Южного полушария" : Методика и опыт.Современный урок географии // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 60
997683
  Постников А.В. Проверка знаний учащихся по физике: 6-7 классы : Дидакт. мат. / Пособие для уч-ля / А.В. Постников. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1986. – 208с.
997684
  Афонина Г.М. Проверка знаний учащихся с помощью системы задач : Автореф... канд. пед.наук: 01.04.07 / Афонина Г.М.; Нучн.-иссл. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М, 1976. – 24л.
997685
   Проверка знаний, умений и навков учащихся при внутриучилищном контроле и инспектровании учебно-воспитательной работы в училищах профессионально-технического образования. – М, 1970. – 16с.
997686
  Оноприенко О.В. Проверка знаний, умений и навыков учащихся по физике в средней школе : Книга для учителя / О.В. Оноприенко. – Москва : Просвещение, 1988. – 128с.
997687
  Ерецкий М.И. Проверка знаний, умений и навыков учащихся техникумов / М.И. Ерецкий, Э.С. Пороцкий. – М., 1978. – 175с.
997688
  Колкот Э. Проверка значимости. / Э. Колкот. – М., 1978. – 128с.
997689
  Безруких П.П. Проверка и испытание вентильных систем возбуждения синхронныхх машин / П.П. Безруких. – Москва, 1975. – 185 с.
997690
  Каминский М.Л. Проверка и испытание электрических машин / М.Л. Каминский. – М., 1977. – 104с.
997691
  Бржозовский Г.И. Проверка и исследование корней тригонометрических уравнений в курсе математики средней школы и педагогического института : Автореф... канд. пед. (по методике математики)наук: / Бржозовский Г.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1967. – 18л.
997692
  Веллер В.Н. Проверка и настройка систем регулирования конденсационных паровых турбин / В.Н. Веллер, Г.И. Шувалов. – Москва-Ленинград, 1945. – 76с.
997693
   Проверка и оценка знаний в высшей школе. – Томск, 1969. – 201с.
997694
  Коссая С.М. Проверка и оценка знаний учащихся вечерней (сменной) школы / С.М. Коссая. – М., 1963. – 40с.
997695
  Эльчиян А.Г. Проверка и оценка знания учащихся в школе-интернате санаторного типа. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Эльчиян А.Г.; Ереван.гос.пед.ин-т. – Ереван, 1975. – 30л.
997696
  Тимофеев С.П. Проверка и ревизия хозяйственной деятельности строительных организаций и строек / С.П. Тимофеев, Л.И. Артемова. – М. : Госфиниздат, 1963. – 191 с.
997697
  Тимофеев С.П. Проверка и ревизия хозяйственной деятельности строительных организаций и строек / С.П. Тимофеев, Л.И. Артемова. – М., 1964. – 191с.
997698
   Проверка и утверждение программ реального времени. – Киев : Наукова думка, 1990. – 212 с.
997699
  Юрков П.М. Проверка и учет знаний учащихся с помощью индивидуальных карточек-заданий. / П.М. Юрков. – М., 1979. – 64с.
997700
  Лиханов Ф.Г. Проверка исполнения в работе местных Советов депутатов трудящихся. / Ф.Г. Лиханов. – М., 1959. – 72с.
997701
  Колесников А.К. Проверка исполнения и ее значение в организационной работе КПСС. / А.К. Колесников. – М., 1955. – 48с.
997702
  Финогеев П.В. Проверка исполнения сметы бюджетного учреждения / П.В. Финогеев. – М, 1956. – 88с.
997703
  Почепа А.М. Проверка исправности электрорадиодеталей в домашних условиях / А.М. Почепа. – 2-е изд. – Одесса : Маяк, 1975. – 223с.
997704
  Ельяшкевич С.А. Проверка ламп в телевизорах / С.А. Ельяшкевич. – 3-е изд., доп. – М.-Л., 1963. – 96с.
997705
  Стрельцов Борис Проверка на двуногих : медпрактикум / Стрельцов Борис, Стручков Игорь // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 130-134 : Фото
997706
  Щербаков К.А. Проверка на деле. / К.А. Щербаков. – М., 1979. – 208с.
997707
  Столяров К.А. Проверка на прочность / К.А. Столяров. – М., 1985. – 384с.
997708
  Аюпов А. Проверка на прочность экономики Кыргызстана в период мирового финансово-экономического кризиса // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 7. – С. 37-45. – ISSN 0207-3676
997709
  Биленкин Д.А. Проверка на разумность / Д.А. Биленкин. – Москва, 1974. – 271с.
997710
  Хельд В. Проверка на твердость / В. Хельд. – М, 1981. – 206с.
997711
  Абрамов С.Н. Проверка обоснованности судебного решения вышестоящим судом по советскому праву. / С.Н. Абрамов. – Москва, 1950. – 132с.
997712
   Проверка организации работы судебных органов. – М, 1978. – 112с.
997713
  Полторак А.Ф. Проверка отчислений в фонды экономического стимулирования / А.Ф. Полторак. – М., 1974. – 80с.
997714
  Никифоров-Шехтман Проверка отчислений от прибыли предприятий и организаций в государственный бюджет / Никифоров-Шехтман. – М., 1956. – 100с.
997715
  Карельсон М.М. Проверка применимости электростатических моделей для некоторых процессов в растворе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Карельсон М.М.; Тарт. ГУ. – Тарту, 1975. – 24л.
997716
  Заленский Ю.А. и др. Проверка прокурором гражданских дел в кассационные сроки / Ю.А. и др. Заленский. – М, 1987. – 30с.
997717
   Проверка радиоизмерительных приборов.. – М., 1962. – 356с.
997718
  Раевский В.А. Проверка регулирования разниц в ценах на продукцию пищевой промышленности / В.А. Раевский, Н.С. Майзус. – М., 1979. – 63с.
997719
  Сычевская З.В. Проверка результативности обучения физике. : пособие для учителя / З.В. Сычевская. – Киев : Радянська школа, 1986. – 176с.
997720
  Никоноров С.Ю. Проверка решений по делам об административных правонарушениях по новому законодательству Российской Федерации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.94-105. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
997721
  Мелналкснис А.В. Проверка связи / А.В. Мелналкснис. – М, 1981. – 80с.
997722
  Комаровский П.Е. Проверка смет по единым районным единичным расценкам / П.Е. Комаровский. – Москва, 1986. – 144 с.
997723
  Бершидский А.Х. Проверка смет по укрупненным нормам. / А.Х. Бершидский, П.Е. Комаровский. – Москва, 1977. – 144с.
997724
  Зверев А.Г. Проверка соблюдения трудового законодательства / А.Г. Зверев. – М., 1968. – 70с.
997725
  Леман Э.Л. Проверка статистических гипотез / Э.Л. Леман. – М, 1964. – 498с.
997726
  Леман Э.Л. Проверка статистических гипотез / Э.Л. Леман. – М, 1979. – 408с.
997727
  Володин И.Н. Проверка статистических гипотез о типе распределения по малым выборкам : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Володин И.Н.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1965. – 6л.
997728
   Проверка судебных решений в социалистическом гражданском процессе. – М, 1989. – 299с.
997729
   Проверка схем дискретной техники. – Рига, 1981. – 74с.
997730
  Бродинг Р.А. Проверка точности определения пластовых скоростей и других сейсмических параметров / Р.А. Бродинг. – М, 1960. – 12с.
997731
  Иванов А.И. Проверка усвоения курса физической географии в 5 классах. Из опыта работы. / А.И. Иванов. – Л., 1948. – 31с.
997732
  Карацева И.К. Проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятий / И.К. Карацева, М.П. Правильщикова. – М., 1970. – 192с.
997733
  Петренко В. Проверка финансового состояния компании. Financial due diligence / Владимир Петренко. – Киев : КІМО, 2003. – 128с. – ISBN 966-7451-82-8
997734
   Проверка финансовой деятельности предприятий совнархозов. – М, 1961. – 264с.
997735
  Нариманова Е.В. Проверка целостности цифрового сигнала : монография / Нариманова Е.В. – Донецк : Цифровая типография, 2011. – 180 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 104-117
997736
  Тульчинский Л.Й. Проверка цеховых и общезаводских расходов промышленного предприятия. / Л.Й. Тульчинский. – М., 1956. – 112с.
997737
  Мальсткий Маркиян Проверки субъектов отельной деятельности / Мальсткий Маркиян, Довбуш Алексей // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 34-40 : фото
997738
  Озирный В.Г. Проверку ведет группа / В.Г. Озирный. – М., 1985. – 64с.
997739
  Можаева В.О. Проверочные материалы по русскому языку. / В.О. Можаева, О.К. Шватченко. – М, 1978. – 83с.
997740
  Громцева С.Н. Проверочные работы по литературе в 8-10 классах / С.Н. Громцева. – М., 1982. – 128с.
997741
  Гаврусейко Н.П. Проверочные работы по неорганической химии : Дидактический материал для 9 класса / Н.П. Гаврусейко. – М., 1990. – 61с.
997742
  Гаврусейко Н.П. Проверочные работы по неорганической химии : Дидактический материал для 8 класса / Н.П. Гаврусейко. – Москва, 1990. – 61с.
997743
  Гаврусейко Н.П. Проверочные работы по органической химии / Н.П. Гаврусейко. – М., 1988. – 47с.
997744
  Гаврусейко Н.П. Проверочные работы по органической химии / Н.П. Гаврусейко. – 2-е изд. – М., 1991. – 47с.
997745
  Гаврусейко Н.П. Проверочные работы по органической химии : Дидакт. материал для 8-го кл. / Н.П. Гаврусейко. – 2-е изд. – М., 1992. – 61 с.
997746
  Глоризов П.А. Проверочные работы по химии для 7 - 8 классов / П.А. Глоризов, В.Л. Сморгонская. – 2-е изд. – М, 1967. – 16с.
997747
  Глоризов П.А. Проверочные работы по химии для 7 - 8 классов / П.А. Глоризов, В.Л. Рысс. – 4-е изд. – М, 1973. – 46с.
997748
  Глориозов П.А. Проверочные работы по химии для 7 - 8 классов / П.А. Глориозов, В.Л. Рысс. – 7-е изд. – Москва : Просвещение, 1984. – 49 с.
997749
  Жуков П.Н. Проверочные работы по химии для 9-10 классов / П.Н. Жуков, В.Л. Рысс. – М., 1985. – 64с.
997750
  Глоризов П.А. Проверочные работы по химии для IX - X классов / П.А. Глоризов, В.Л. Рысс. – 3-е изд. – М, 1974. – 111с.
997751
  Глоризов П.А. Проверочные работы по химии для IX - X классов / П.А. Глоризов, В.Л. Рысс. – 4-е изд. – М, 1978. – 109с.
997752
  Глориозов П.А. Проверочные работы по химии для IX - X классов / П.А. Глориозов, В.Л. Рысс. – Москва : Просвещение, 1982. – 111 с.
997753
  Глориозов А П. Рысс Проверочные работы по химии для УІІ-УІІІ классов / А П. Рысс Глориозов. – Москва, 1981. – 111 с.
997754
  Глориозов Проверочные рабрты по химии для VII-VIII классов / Глориозов, В.Л. Рысс. – М, 1981. – 111с.
997755
  Покидова Елена Проверяем деловых партнеров : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 36-39 : Фото
997756
  Дементьев В.В. Проверяется жизнью / В.В. Дементьев. – Москва, 1988. – 61с.
997757
  Цинговатов И.А. Проверяй и направляй работу своего кооператива. / И.А. Цинговатов. – М, 1927. – 36с.
997758
  Гейдельберг Л.И. Проверяй себя сам! / Л.И. Гейдельберг, М.Я. Микулинская. – М., 1969. – 412с.
997759
  Шелупанов А. Проверяя, доверяй. Исполнители грантов не видят нужды в объемных отчетах // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 2 марта (№ 9)


  Присутствие Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) в списке победителей конкурса по поддержке программ стратегического развития вузов, состоявшегося в конце минувшего года, вряд ли кого-либо удивило. ...
997760
  Годынская И.Н. Проверь сам себя! / И.Н. Годынская. – М, 1977. – 176с.
997761
  Рысс В.Л. Проверь свои знания по неоргаанической химии / В.Л. Рысс. – М., 1981. – 96с.
997762
  Потапов В.М. Проверь свои знания по органической химии / В.М. Потапов, И.Н. Чертков. – 2-е изд., перераб. – М., 1986. – 143с.
997763
   Проверь себя делом. – М, 1979. – 174с.
997764
  Русаков Н.Н. Проверьте ваши часы... / Н.Н. Русаков. – М., 1966. – 64с.
997765
  Городникова М.Д. Проверьте свои знания и умения / М.Д. Городникова, А.Л. Карлин. – М., 1986. – 170с.
997766
  Чудовский А.Н. Проверьте свои знания по геометри / А.Н. Чудовский, Л.А. Сомова. – М, 1987. – 95с.
997767
  Гладкий Г.Ю. Проверьте свои знания по физике / Г.Ю. Гладкий. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1990. – 184 с.
997768
  Айзенк Г.Ю. Проверьте свои способности / Г.Ю. Айзенк. – Москва : Мир, 1972. – 176с.
997769
  Айзек Г.Ю. Проверьте свои способности / Г.Ю. Айзек. – Москва, 1992. – 176с.
997770
  Жеромський С. Провесінь / С. Жеромський. – Харків, 1930. – 291с.
997771
  Низовий І.Д. Провесінь / І.Д. Низовий. – К., 1971. – 80с.
997772
  Міхале А. Провесінь / А. Міхале. – Київ, 1976. – 367с.
997773
   Провесінь. – Дніпропетровськ, 1978. – 142с.
997774
  Сироватський В.М. Провесінь / В.М. Сироватський. – К, 1991. – 266с.
997775
  Воронин В.Н. Проветривание металлических рудников после взрывных работ / В.Н. Воронин, Л.Д. Воронина. – Москва-Ленинград
1. – 1943. – 64с.
997776
  Воронин В.Н. Проветривание металлических рудников после взрывных работ / В.Н. Воронин, Л.Д. Воронина. – Москва-Ленинград
2. – 1946. – 106с.
997777
  Ермоленко М. Проветривание рудников / М. Ермоленко. – М, 1950. – 240с.
997778
  Жеромський С. Провєсна / С. Жеромський. – Київ : Дніпро, 1965. – 278с.
997779
  Ракін О. Провиддя мислителя. 12 березня виповнилося 120 років від дня народження В.І. Вернадського // Знання та праця : щомісячний науково-популярний журнал ЦК ЛКСМ України для юнацтва. – Київ, 1983. – № 3 (517), березень. – С. 12-13. – ISSN 0130-1632
997780
  Кравченко Я. Провидиця Кассандра...у творчій долі Стефанії Шабатури // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4-5 листопада (№ 200/201). – С. 32
997781
  Зобенко М. Провидіння : Художньо-біографічний нарис // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 130-141. – ISSN 0131-2561
997782
  Стівенсон Роберт Луїс Провидіння й гітара : Оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 1. – С.144-159. – ISSN 0208-0710
997783
  Зборовський А. Провина - на всіх. В Ірпені відзначили 120-річний ювілей Максима Рильського і... знищили його будинок // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 31 липня (№ 135/136). – С. 12
997784
  Немет Л. Провина : роман / Л. Немет. – К., 1987. – 446с.
997785
  Столяр М.Б. Провина Едипа: забутий висновок стародавнього міфу (етико-філософський аналіз) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 56-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Автором виявляється специфіка етико-філософського аналізу міфологічного знання.
997786
  Залізняк Л. Провини УПА перед українцями та їхніми сусідами за Я. Грицаком // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2012. – № 1/2 (219/220). – С. 45-47
997787
  Буров А.А. Провиноградная кислота и ее участие в образовании аланина в организме дубового шелкопряда : автореф. дис. ... наук / Буров А. А. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1949. – 6 с.
997788
  Мелихов А.М. Провинциал / А.М. Мелихов. – Л, 1986. – 285с.
997789
  Журавлев Василий Провинциал без комплексов : большое путешествие / Журавлев Василий, Бойцов Алексей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 36-53 : Фото


  Діжон (фр. Dijon) — головне місто французського департаменту Кот-д"Ор и регіону Бургундія
997790
  Журавлев В. Провинциал без комплексов // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 36-53


  Діжон (фр. Dijon) — головне місто французського департаменту Кот-д"Ор и регіону Бургундія
997791
  Зискин Я. Провинциалка / Я. Зискин. – Тамбов, 1947. – 11с.
997792
  Скворцова Г.Г. Провинциалка в большом городе. / Г.Г. Скворцова. – Петрозаводск, 1991. – 227с.
997793
  Прево М. Провинциалка. Стыдливость / Морис Ренар ; пер. Р. Марковича. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – 31 с. – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 65)
997794
  Ардашев П.Н. Провинциальная администрация во Франции в последнюю пору старого порядка : 1774-1789. Провинциальные интенданты / Павел Ардашев. – Киев : Тип. И.И. Чоколова
Т. 2. – 1906. – XXII, 734 с. – В кн. № 116936 отсутствуют стр.529-624, в экз. № 116936 отсут. с. 625-734
997795
  Ардашев П.Н. Провинциальная администрация во Франции в последнюю пору старого порядка. : 1774-1789. Провинциальные интенданты. Историческое исследование преимущественно по архивным данным / Павел Ардашев. – С.-Петербург : Тип. "В.С. Балашев и К"
Т. 1. – 1900. – XVI, 658 с.
997796
  Бурмистрова Л.П. Провинциальная газета в эпоху русских просветителей. (Губернские ведомости Повольжья и Урала 1840-1850 гг.) / Л.П. Бурмистрова. – Казань, 1985. – 140с.
997797
  Буачидзе К.М. Провинциальная девушка : комедия в 3-х д. / К.М. Буачидзе; пер. с груз. – Москва : Искусство, 1957. – 99 с.
997798
  Брыкин Н.А. Провинциальная идея / Н.А. Брыкин. – Ленинград : Советский писатель, 1935. – 304 с.
997799
  Атанасов Г. Провинциальная история / Г. Атанасов. – Москва, 1981. – 311с.
997800
  Цвелентьев Максим Провинциальная Швейцария. Исповедь пробитого лыжника : увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 1. – С. 28-38 : Фото
997801
  Матисон А.В. Провинциальное духовенство России в XVIII в.: история и генеалогия клириков Осташкова // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 4 (64). – С. 76-82. – ISSN 2070-9773


  В статье на основе документов Российского государственного архива древних актов и Гос. архива Тверской обл. осуществляется комплексное исследование истории и генеалогии священно-церковнослужителей небольшого центра Тверской епархии - г. Осташкова в ...
997802
  Есенский Я. Провинциальные рассказы / Я. Есенский. – М, 1958. – 272с.
997803
  Лучицкий И.В. Провинциальные собрания во Франции при Людовике XVI и их политическая роль : [Публ. лекция, чит. 25 февр. 1879 г...] / [Соч.] И.В. Лучицкого. – Киев : В университ. тип. (И.И. Завадского), 1879. – [2], 40 с. – Отд. отт. из: Университетские известия. 1879 г.


  На обл. № 41428 надпись: С. Чегуновой. Киев. 18 III/28 80 г.
997804
  Самсонов Л. Провинциальный актер / Л. Самсонов. – 735-775с.
997805
  Слезин А.А. Провинциальный комсомол в системе взаимоотношений советсткого государства и русской православной церкви (1940-е - начало 1960-х гг.) / А.А. Слезин, А.А. Беляев // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 1 (67). – С. 22-29. – ISSN 1812-8696
997806
  Белинский В.А. Провинциальный публицист-мечтатель : сборник газетных и журнальных статей (за время с 1876 по 1892 г.) В.А. Белинского : с прилож. двух писем к нему: И.С. Тургенева и И.С. Аксакова. – С.-Петербург : Тип. А. Мучника, 1894. – 271 с.


  На обл. надпись: Владимиру Георгиевичу Морселю на память от автора 19 апр. 94 г.
997807
  Васильчиков С.А. Провинциальный роман / С.А. Васильчиков. – Тула, 1980. – 288с.
997808
  Богданов Е.Ф. Провинциальный роман / Е.Ф. Богданов. – Архангельск, 1990. – 222с.
997809
  Потанин В.Ф. Провинциальный человек / В.Ф. Потанин. – Челябинск, 1987. – 381с.
997810
  Константинов М.М. Провинции благородных металлов / М.М. Константинов. – М., 1991. – 167с.
997811
   Провинция-3 : Сб. поэтов г.Запорожье. – Киев : Поезія, 1998. – 140с. – ISBN 966-7116=37-9
997812
  Джумаев Н. Провинция : роман / Н. Джумаев. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 253 с.
997813
  Филиппович С А. Провинция / С А. Филиппович. – М, 1982. – 268с.
997814
  Зараев М. Провинция / М. Зараев. – Москва, 1991. – 46с.
997815
   Провинция. – К, 1997. – 116с.
997816
  Кочетова Н.С. Провинция в творчестве Салтыкова-Щедрина / Н.С. Кочетова. – Рязань, 1975. – 139 с.
997817
  Володарский Л Провинция Вселенной / Л Володарский. – Москва, 1991. – 111с.
997818
  Штольц К. Провинция империи // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 27 (108), 29 июля 2016. – С. 16-20. – ISSN 2305-3364


  В оккупированном Россией Крыму ждут всего и сразу: моста, туристов, денег, инфраструктурных проектов и счастья. И не получают ничего, кроме выросших пенсий, поднявшихся цен и памятников имперскому прошлому России.
997819
  Винченцо Валерио Провинция Прованса : Прованс // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 3 (192), март. – С. 82-89 : фото. – ISSN 1029-5828
997820
  Вендт В.П. Провитамин и витамин Д. Исследование природных ресурсов, содержания в биол. объектах, нативных и искусств. комплексов с белками и некоторых вопросов синтеза и биосинтеза. : Автореф... д-ра бтол.наук: / Вендт В.П.; Акад. наук УССР. – Киев, 1961. – 27л.
997821
  Чекаль Л.А. Провіденціалізм / Л. Чекаль // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 307. – ISBN 966-642-073-2
997822
  Калакура Я.С. Провіденціалізм [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 287-288
997823
  Баняс Н. Провіденціальна функція снів у прозі Сільві Жермен // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 9-14. – ISBN 966-638-152-4
997824
  Роговий Ф.К. Провідини / Ф.К. Роговий. – Київ, 1973. – 58с.
997825
  Нікітін В.М. Провідна ідея нервізму у вченні І.П. Павлова про травлення : Стенограма публічної лекції / В.М. Нікітін. – Київ, 1954. – 28с.
997826
  Іваницька А.Г. Провідна ідея християнського віровчення - спасіння як свобода // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С.29-36. – ISSN 1728-3671
997827
  Васильєв І.В. Провідна ланка науково-технічного прогресу. / І.В. Васильєв. – Київ, 1973. – 47с.
997828
  Нагребельний В.П. Провідна наукова юридична установа держави ( до 55-річчя Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.3-12
997829
  Лопаєва Д.Т. Провідна революційна сила сучасності / Д.Т. Лопаєва. – К, 1972. – 62с.
997830
  Степко О.М. Провідна роль Департаменту публічної інформації в інформаційній структурі ООН // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-21. – (Міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Розглянуто діяльність найважливішого з підрозділів інформаційної структури ООН - Департаменту публічної інформації. Проаналізовано цілі, форми та методи його роботи, досліджено структуру Департаментту. Надано корисні поради щодо покращення діяльності ...
997831
   Провідна роль київської цивілістичної школи в науці цивільного права України // Київська школа цивілістики : до 175 - річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка 1834-2009 / КНУТШ, Юрид. ф-т, К-ра цивільного права ; за ред. Р.А. Майданика ; [редкол. : Н.С. Кузнєцова, Р.А. Майданик та ін.]. – Київ : Правова єдність, 2009. – С. 123-199. – ISBN 978-966-2183-63-4


  Наука цивільного права України: поняття, предмет, методологія. Українська цивілістика дореволюційного і радянського періодів. Сучасна вітчизняна цивілістика: наукові центри, напрями і тенденції.
997832
  Лобанова Л.С. Провідна роль Національної академії наук України в системі підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (69). – С. 46-59. – ISSN 0374-3896
997833
  Семененко М.П. Провідна роль російської науки у творчій співдружності російських і українських учених / Семененко М.П. – Київ, 1954. – 11 c. – Окр. відб. з "Вісника АН УРСР" № 4, 1954 [30-42] c.
997834
  Купрій В.Д. Провідна роль світового робітничого класу / В.Д. Купрій, Ю.М. Хрущ. – К, 1973. – 48с.
997835
  Предборський В.А. Провідна функція тіньового парасуспільства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 3-7
997836
   Провідне наукове видання святкує ювілей : [до 50-річчя журналу "Економіка України"] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 26-27. – ISSN 0131-775Х
997837
  Лютий О.П. Провідний вчений в галузі металургійних основ (до 100-річчя А.М. Макари) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2015. – Вип. 7. – С. 82-92
997838
  Лоссовський І.Є. Провідний досвід модернізації та індустріалізації: 50 річниця незалежності республіки Сінгапур // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 20-28. – ISBN 978-966-02-7953-7
997839
  Шейко В. Провідний центр вищої культурологічно-мистецької та бібліотечно-інформаційної освіти в Україні : [до 80-річчя Харківської державної академії культури] / Василь Шейко, Микола Каністратенко, Наталія Кушнаренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 8 (157). – С. 22-26


  Висвітлено історію, досягнення, проблеми і перспективи освітньої та наукової діяльності Харківської державної академії культури - фундатора, провідного центру вищої культурологічно-мистецької і бібліотечно-інформаційної освіти, головної наукової ...
997840
  Янковська Ж. Провідник ідеї згуртування українства // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 214-217. – ISBN 966-7060-92-6


  Максимович М. - С. 215, 216.
997841
  Козловська В. Провідник по археологічному відділу Всеукр.Історичного музею ім.Т.Шевченка у Київі / В. Козловська. – К, 1928. – 40с.
997842
   Провідник по Археологічному відділу Полтавського Народного Музея з коротким описом передісторичного життя на Полтавщині. – Полтава, 1919. – 25с.
997843
   Провідник по місту "Одеса" на 1933 рік. – Одеса, 1933. – 56с.
997844
  Антонов Д.Ю. Провідник по художньому відділу музею / Д.Ю. Антонов, М.С. Сівайов. – Житомир, 1931. – 93с.
997845
  Стельмащук Г. Провідник сакрального мистецтва // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 102-103. – ISSN 0130-1799


  Художник Роман Василик
997846
  Тинченко Я. Провідник сірожупанників // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 40 (308). – С. 34-36. – ISSN 1996-1561


  Бойовий шлях організатора Сірожупанної дивізії та отамана повстанців на Лівобережній Україні Івана Перлика.
997847
  Шулікін Д. Провідник технологічного підприємництва і популяризатор науки // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2016. – 8 лютого (№ 5). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Візит професора університету "Техніон" (м. Хайфа, Ізраїль), лауреата Нобелівської премії 2011 року в галузі хімії Деніеля Шехтмана у НТУУ "Київський політехнічний інститут". "Освіта України" зібрала найцікавіші думки професора а також деякі факти про ...
997848
  Большак В.Г. Провідник у безодню : повість / В.Г. Большак. – Київ : Веселка, 1970. – 239 с.
997849
  Большак В.Г. Провідник у безодню : повість / В.Г. Большак. – Київ, 1977. – 215 с.
997850
  Большак В.Г. Провідник у безодню : повість / В.Г. Большак. – Київ : Веселка, 1983. – 202 с.
997851
  Большак В.Г. Провідник у безодню. / В.Г. Большак. – К, 1962. – 136с.
997852
  Панченко В. Провідник у світ Скіфії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 13 (230). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  Від мордовських таборів поета й археолога Бориса Мозолевського врятувала золота пектораль
997853
   Провідники духовності в Україні : Довідник. – Київ : Вища школа, 2003. – 783с. – ISBN 966-642-207-7
997854
  Шумов В. Провідники партійних директив / В. Шумов, П. Бесмертный. – К., 1947. – 16с.
997855
  Огуй О. Провідні англісти та американісти України сьогодення // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 1. – С. 38-48. – ISSN 2411-6548
997856
  Терепищий С.О. Провідні вектори інтернаціональних змін в структурі сучасного університету: опозиція культури та виробництва // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 91 (№ 12). – С. 319-323. – ISSN 2076-1554


  Статья присвячена науковому аналізу сучасних трансформацій університету в контексті глобалізації.
997857
  Івченко І. Провідні вітчизняні ботаніки-дендрологи на межі XIX і XX ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2001. – Вип. 7. – С. 453-464. – ISBN 966-02-2115-0
997858
   Провідні властивості заміщених кобальтатів у системі Li-La-Ba-Co-O / С.А. Неділько, І.В. Фесич, О.Г. Дзязько, В.О. Дрозд, І.Л. Багінський // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2009. – Т. 75, № 3/4. – С.24-28. – ISSN 0041-6045


  Вивчено процеси фазоутворення в системі Li-La-Ba-Co-О. Методами ІЧ-спектроскопії та термогравіметричного аналізу встановлено, що взаємодія між оксидами відбувається дуже повільно і лише вище 800 °С спостерігається утворення складних оксидів. ...
997859
   Провідні вчені Західного регіону України ( : (Економіка та право). – Львів, 2003. – 248с.
997860
  Хаджиміті К.А. Провідні держави світу у 20–30-х рр.ХХ ст. Всесвітня історія. 10-й клас // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (455/456), листопад 2016 р. – С. 15-17
997861
  Петров В. Провідні етапи розвитку сучасного шевченкознавства : (З приводу книги П. Зайцева: "Життя Тараса Шевченка", Львів, 1939) // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2011. – 2010. Вип. 3 (85), ч. 1 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 1. – С. 62-88. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
997862
  Ковтун Т.І. Провідні завдання інтелектуального виховання студентів агротехнічного коледжу // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 126-133. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті на підгрунті аналізу психолого-педагогічних досліджень визначається сутність інтелектуального виховання студентів, конкретизуються особливості та обгрунтовуються провідні завдання інтелектуального розвитку майбутніх фахівців агротехнічних ...
997863
  Партицький О.О. Провідні ідеї в письмах Тараса Шевченка / Студіум Ом. Партицького. – У Львові (Львів) : З дpук. Ставpопиг. Ин-ту під заpядом С. Гучковского, 1872. – XXIV, 32 с.


  Розд. кн.: Житє Таpаса Шевченка [пеpедм.]; Шевченко яко поет; Шевченко и Укpаїна; Шевченко пpотив цаpів-деспотів; Шевченко пpотив панів; Шевченко пpотив пеpевеpтнів; Шевченко пpотив цеpкви-домовини; Шевченко о пpосвіті. - В кн. також уpив. з публіцист. ...
997864
  Абрамкіна Наталія Валеріївна Провідні концепти американського символічного літературознавства (на матеріалі творчого доробку С. Лангера) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.06 / Абрамкіна Н.В.; Севастопольський нац. технічн. ун-т. – Севастополь, 2005. – 188л. – Бібліогр.: л.153-188
997865
  Трофимчук М. Провідні мотиви та ідеї латиномовної літератури XVI- XVIII ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7 (643). – С. 18-25. – ISSN 0236-1477
997866
  Коваленко Ю.О. Провідні напрями співпраці України з міжнародними туристичними установами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 127-130. – Бібліогр.: на 6 пунктів
997867
  Колесникова В.Ф. Провідні образи та мотиви ранньої творчості Василя Стуса // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 8 (228). – С. 8-12.
997868
  Стрюк Л. Провідні ознаки поетики повісті Ольги Кобилянської "В неділю рано зілля копала" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 204-208
997869
  Стрюк Л. Провідні ознаки поетики роману Ю. Яновського "Вершники" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 188-197
997870
  Біла Л. Провідні освітянські бібліотеки України в інтернет-просторі: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 1 (246). – C. 16-19. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано представництво провідних книгозбірень мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України в мережі Інтернет.
997871
  Бондаренко Л.І. Провідні педагогічні умови формування дослідницької компетентності майбутнього викладача вищого навчального закладу // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 141-148. – ISSN 2227-2844


  Обгрунтування провідних педагогічних умов формування дослідницької компетентності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів.
997872
  Опанасюк О.П. Провідні поняття постмодернізму у світлі інтенціоналізму // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 226-235. – ISSN 2225-7586
997873
  Борисова А.О. Провідні принципи формування методичної компетентності майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 80-84. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (9) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті висвітлено актуальність формування професіоналізму і майстерності майбутнього викладача вищої школи, особливо методичної компетентності. На підставі проведеного аналізу науково-педагогічних джерел окреслено провідні принципи формування ...
997874
  Радзієвський В. Провідні резонансні субкультури як другий мейнстрим у культурі і як важливі показники стану суспільства // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – № 11/12, листопад - грудень. – С. 40-43
997875
  Пилипенко Р.Є. Провідні риси інституційних форм сучасного німецькомовного економічного спілкування // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 87-91
997876
  Шабловський Б.Й. Провідні сорти плодових культур УРСР / Б.Й. Шабловський. – К.-Х., 1937. – 161с.
997877
  Бочарніков Д. Провідні субкультури України: правовий дискурс / Д. Бочарніков, В. Радзієвський // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 12 (240). – С. 52-56
997878
  Рибіна Н. Провідні та периферійні ознаки ритмічної структури англійського мовлення українських білінгвів / Н. Рибіна, О. Лотоцька // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 6 (102) листопад - грудень. – С. 55-61


  Досліджено просодичну інтерференцію в процесі актуалізації ритмічної структури англійського мовлення. У результаті фонетичного дослідження було визначено провідні та периферічні ознаки мовлення українських білінгвів.
997879
  Іванов В.Ф. Провідні телевізійні канали України під час парламентських виборів 2007 р. / В.Ф. Іванов, Н.В. Костенко // Інформаційне суспільство : наукове видання / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 19-21
997880
  Павко Л.Ф. Провідні тенденції становлення та розвитку педагогічної думки в Університеті Св. Володимира в імперську добу // Міжнародний науковий вісник "Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід" : зб. наук. ст. за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 6-9 листоп. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. К.М. Мовчан ; редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 169-171. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-2195-06-4
997881
  Андрєєва С.В. Провідні тенденції українського ВІА-стилю в 70-х роках XX століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 254-260
997882
  Обух Л.В. Провідні тенденції української музичної освіти західної діаспори (початок XX - XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Обух Людмила Василівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
997883
  Василевський М. Провідні ухвали особливої колегії вищої контролі в земельних спорах / Зібрав М. Василевський ; Поясн. до ухвал проф. М. Гершонова, за ред. Д. Каплана. – Харків : Всеукр. сільсько-госп. вид. "Радянський селянин", 1928. – 151 с.
997884
  Романенкова Ю.В. Провідні фактори формування мистецтва першої школи Фонтенбло // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 253-260


  Школа Фонтенбло - загальна назва мистецького угруповання, яке працювало за замовленнями королів Франції 16 ст. - на поч. 17-го і базувалась в майстернях замку Фонтенбло. Виконувало замовлення в різних галузях мистецтва - від живопису і архітектури до ...
997885
  Волобуєва А. Провідні фейлетоністи київської преси кінця XIX - початку XX ст. / Анастасія Волобуєва // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 7-9
997886
  Мушкудіані Олександра Олександрівна Провідні художні моделі українського і грузинського романтизму (перша половина 19 ст.) : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.05. / Мушкудіані Олександра Олександрівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 195 л. – Бібліогр.: л. 191-195
997887
  Мушкудіані Олександра Олександрівна Провідні художні моделі українського і грузинського романтизму (перша половина 19 ст.) : Автореф. ... дис. канд. філологічних наук: 10.01.05 / Мушкудіані О.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с.
997888
  Воскобойнікова Ю. Провідні церковно-хорові колективи Харкова: сучасний стан та перспективи // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 63-73. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2411-3271
997889
   Провідність графенового шару, легованого атомами азоту або бору, залежно від їх концентрації типу гратницевого заміщення / І.Ю. Сагалянов, Ю.І. Прилуцький, О.О. Судаков, В.А. Татаренко // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011. – Т. 33, № 8. – С. 1011-1022. – ISSN 1024-1809
997890
  Майковець Є.В. Провідність сильно легованих GaN: Si епітаксіальних структур / Є.В. Майковець, Б.О. Данильченко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 46
997891
   Провідність структур металевий зонд/кремнієвий нанокомпозит/p-Si за механізмом Пула-Френкеля / О.Д. Горчинський, Г.Д. Попова, П.В. Золотаренко, Д.В. Єрьомкін, С.М. Занкович, Ю.В. Бойко, Є.В. Бузанева // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 333-342. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Модель самоорганізації нанокомпозитів наноSi:аморфний Si:Si[нижній індекс X]О[нижній індекс Y] в шарі поруватого кремнію на поверхні p-Si підтверджена результатами вивчення: зв"язків Si-Si, Si-О, Si-О-Si (метод ІЧ спектроскопії); електронних рівнів, ...
997892
  Андрющенко Н. Провідному вишу Подніпров"я // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24-25 жовтня (№ 199/200). – С. 13


  Про історію, сучасність та міжнародні проекти Національного гірничого університету.
997893
   Провідному юридичному вишу України - 210 років // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 216-222. – ISSN 1026-9932
997894
  Старчевський Б. Провінціал з країни дурнів : Роман // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 20-86. – ISSN 0131-2561
997895
  Стельмах Я.М. Провінціалки : п"єси / Я.М. Стельмах. – Київ : Мистецтво, 1991. – 266 с.
997896
  Буренко В. Провінційне життя та побут дворян XIX - початку XX століття на прикладі качанівської садиби // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 77-85. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
997897
  Яворівський В. Провінційний страйк : новела // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 2-11. – ISSN 0208-0710
997898
  Мигальчинська В.М. Провінційні історії : урок за романом Гюстава Флобера "Пані Боварі" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 25-26
997899
   Провісник : Довженківський літературно-художній, науково-популярний і громадсько-політичний альманах. Незалежне видання українців Росії. – Москва, 2002. – ISBN 5-89354-154-5
997900
   Провісник : Довженківський літературно-художній, науково-популярний і громадсько-політичний альманах. Незалежне видання українців Росії. – Москва, 2003. – ISBN 966-562-925-45
997901
  Бажан О.Г. Провісник духовної свободи // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 78 : Історичні науки
997902
  Павлів І. Провісник духовної свободи // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 12 (669). – С. 22-26. – ISSN 0130-5263
997903
  Огієнко І. Провісник етнонаціонального відродження українців (Значення духовної спадщини Дмитрія Туптала в українській церкві і в українській культурі) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.47-55. – ISSN 0130-6936
997904
  Сергієнко І. Провісник інформаційного суспільства = До 90-річчя з дня народження В. Глушкова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 7-13 вересня (№ 32). – С. 11


  Віктор Михайлович Глушков - видатний учений у галузі кібернетики, обчислювальної техніки та її застосування, з його іменем пов"язаний розквіт цих напрямів науки в Україні. Він розпочав свій творчий шлях у кібернетиці вже відомим фахівцем з абстрактних ...
997905
  Сидорук А. Провісник незалежності України // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 6 (171). – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Виповнилося 100 років від дня народження Роналда Рейгана
997906
  Крисаченко В.С. Провісник нової соборної України (Геополітична концепція академіка Степана Рудницького) // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 188-205. – ISBN 978-966-428-404-9
997907
  Шокало О. Провісник правди, або Добра вість од Пантелеймона // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 1. – С. 4-16.
997908
  Гончарук П. Провісник української конституційної державності (до 135 - річчя від дня народження Пилипа Орлика) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 6. – С. 11-30. – ISSN 0869-3595
997909
  Збанацький Ю.О. Провісники : П"єса на 2 дії, 8 картин / Ю.О. Збанацький, А.І. Шиян. – Київ : Мистецтво, 1975. – 83с.
997910
  Канівець В.В. Провісники : роман / В.В. Канівець. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 446 с.
997911
  Канівець В.В. Провісники : роман / В.В. Канівець. – Київ : Дніпро, 1980. – 430 с.
997912
  Кирик Л. Провісники армії соборної України (95 років надання статусу полку українського легіону Січових Стрільців) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 138-144. – ISBN 966-8126-27-0
997913
  Завальнюк К.В. Провісники волі : Повстанський рух на Поділлі у персоналіях (20-ті рр. 20 ст.) / Костянтин Завальнюк. – Літин : Літинська райдрукарня, 2005. – 352с. – ISBN 966-527-141-5
997914
  Софійчук М. Провісники волі / Михайло Софійчук. – Косів : Писаний камінь, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-8519-47-5
997915
  Гончарук П.С. Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 191, [1] с. – До 200-річчя від дня народж. Т.Г. Шевченка. – ISBN 978-966-452-148-9
997916
  Казьмирчук Г.Д. Провісники свободи на Тульчинщині // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 81-99. – ISBN 978-966-171-565-2
997917
   Провісники свободи, державності і демократії : документи і матеріали : до 20-ї річниці створення Народного Руху України / НАН України, Ін-т іст. України ; Держ. ком. архівів України ; Центр. держ. громад. об"єднань України ; [ ред. кол.: В. Смолій, Г. Боряк, В. Брюховецький та ін. ; упоряд.: В. Лозицький, О. Бажан, С. Власенко, А. Кентій ]. – Київ : Ін-т іст. України НАН України, 2009. – 454 с. : 24 іл. – ISBN 978-966-02-5338-4
997918
  Гончарук П.С. Провісники української державності // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 172-189. – ISBN 978-966-452-148-9
997919
  Шупта Д.Р. Провісники цвітіння / Д.Р. Шупта. – К., 1968. – 47с.
997920
  Міщенко Л.І. Провісниця волі і братерства / Л.І. Міщенко. – Київ, 1980. – 48 с.
997921
  Навроцька Зоя Провісниця літа // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 20-21. – ISSN 0868-9644
997922
  Бедрик І.О. Провова грамотність лікарів-стоматологів - важлива складова системи управління якістю надання стоматологічних послуг (за матеріалами російських дослідників) / І.О. Бедрик, Л.Я. Радиш // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 87-89 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
997923
  Попович В.М. Провові основи банківської справи та її захист від злочинних посягань / В.М. Попович. – К., 1995. – 321с.
997924
  Подопригора А.А. Прововое регулирование научно-технического прогресса / А.А. Подопригора. – К, 1981. – 151с.
997925
  Коняхин Л.Г. Прововые вопросы охраны труда. / Л.Г. Коняхин. – М, 1989. – 48с.
997926
  Бедарев О.К. Провода / О.К. Бедарев. – М., 1958. – 256с.
997927
  Исаковский М.В. Провода в соломе / М.В. Исаковский. – М.-Л, 1927. – 132с.
997928
  Нестеренко А.М. Провода гудят / А.М. Нестеренко. – Ужгород, 1967. – 52с.
997929
  Дикерман Д.Н. Провода и кабели с фторопластовой изоляцией / Д.Н. Дикерман, В.С. Кунегин. – Москва, 1982. – 145с.
997930
  Момот Н. Проводарі-мойсеї: власна трагедія - трагедія народу // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 5 (104). – С. 95-100


  В. Винниченко "Відродження нації" - на шляху до української державності
997931
  Чернявський М.А. Проводжаю сина / М.А. Чернявський. – Донецьк : Донбас, 1967. – 89 с.
997932
  Бицоев Г. Проводи до порога : повесть / Г. Бицоев. – Орджоникидзе : Сев.-Осет. кн. изд., 1966. – 179 с.
997933
  Федунець М.Ф. Проводи журавлів : вірші, поема / М.Ф. Федунець. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 179 с.
997934
  М"ястківський А.П. Проводи серпня : поезії / А.П. М"ястківський. – Київ, 1966. – 87 с.
997935
  Малахута М.Д. Проводи травня : вірші, поема / М.Д. Малахута. – Донецьк : Донбас, 1981. – 72 с.
997936
  Павленко О. Проводили дослідження в німецькому університеті / О. Павленко, О. Руденко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Травень (№ 5)


  Більше десяти років триває активне наукове співробітництво в галузі фізики наноструктур біомедичного призначення викладачів та науковців кафедри фізики функціональних матеріалів фізичного факультету та кафедри біохімії біологічного факультету КНУТШ з ...
997937
  Гуга Константин Юрьевич Проводимость антимонида индия в скрещенных электрическом и магнитном полях : Дис... кагд. физ.-мат.наук: / Гуга Константин Юрьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 145л.
997938
  Гуга Константин Юрьевич Проводимость антимонида индия в скрещенных электрическом и магнитном полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Гуга Константин Юрьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 21л.
997939
  Гуга Канстантин Юрьевич Проводимость антимонида индия в сокращенных электическом и магнитном полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Гуга Канстантин Юрьевич; КГУ. – К., 1980. – 21л.
997940
  Богатырев Б.М. Проводимость дифференциальных уравнений с квазипериодическими коэффициентами в банаховом пространстве : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Богатырев Б. М. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1969. – 12 с. – Бібліогр.:с.10-12
997941
  Борзяк П. Проводимость и эмиссионные свойства оксидно-цезиевых катодов. : Дис... канд. физ.мат.наук: / Борзяк П.;, 1940. – 66л. – Бібліогр.:л.64-65
997942
  Таванов Эдуард Галиевич Проводимость ионных кристаллов при импульсном облучении сверхплотными пучками электронов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Таванов Эдуард Галиевич; Томский гос. ун-т. – Томск, 1980. – 17л.
997943
  Гузев Александр Александрович Проводимость каналов кремниевых МДП структур в области слабой инверсии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Гузев Александр Александрович; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики полупроводников. – Новосибирск, 1980. – 18л.
997944
  Масагутов К.Г. Проводимость по примесям и примесный пробой в монокристаллах n-InP и в эпитаксиальных пленках n-GaAs : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Масагутов К.Г.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1977. – 20л.
997945
  Козлов В.А. Проводимость полупроводников и нелинейные эффекты в сильных электрическом и магнитном полях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Козлов В.А. ; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1976. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
997946
  Рогов В.С. Проводимость слабо неидеальной многокомпонентной плазмы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рогов В. С.; МГУ, Физ. фак. – Москва, 1971. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
997947
  Балашова А.П. Проводимость тонких слоев высокоомных полупроводников, вызванная инъекцией из контакта и возбуждения носителей тока в толще слоя электронной бомбардировкой. : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Балашова А.П.; АН СССР. – М., 1964. – 25л.
997948
  Шугаев В.М. Проводины. Повесть. / В.М. Шугаев. – М., 1969. – 224с.
997949
  Шарутин А.С. Проводка скважин в сильнопоглощающих горизонтах / А.С. Шарутин. – Баку, 1960. – 87с.
997950
  Большак В.Г. Проводник в бездну / В.Г. Большак. – М, 1974. – 202с.
997951
  Большак В.Г. Проводник в бездну. / В.Г. Большак. – М, 1979. – 160с.
997952
  Караменов Николай. Проводник в потусторонний мир в романе Дж. Кутзее "Железный век" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 19-22. – Бібліогр. в кінці ст.
997953
  Шутова Наталья Проводник на рынке информационных технологий : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 99 : Фото
997954
  Волчек Я.И. Проводник С.Р.С. / Я.И. Волчек. – Москва : Советский писатель, 1956. – 184 с.
997955
  Соловьев П.Ф. Проводники и осветительные электроустановки / П.Ф. Соловьев. – 2-е перераб. и доп. изд. – М.-Л., 1951. – 232с.
997956
  Степанов К.М. Проводники науки и передового опыта. / К.М. Степанов. – Пенза, 1958. – 48с.
997957
  Ейльман Л.С. Проводниковые материалы в электротехнике / Л.С. Ейльман. – М., 1974. – 168с.
997958
   Проводове радіомовлення: перспектива чи утопія / Миронович Л., Зелінський С., Кучугурний В., Цеголко П. // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 4. – С.32-39
997959
  Денисов Н. Проводы / Н. Денисов. – Тюмень, 1970. – 48с.
997960
  Абрамов С.А. Проводы / С.А. Абрамов. – Москва, 1979. – 264с.
997961
  Ябжанов Балдан Проводы / Ябжанов Балдан. – Москва, 1984. – 192с.
997962
  Разумневич В.Л. Проводы в совершеннолетие / В.Л. Разумневич. – М, 1974. – 111с.
997963
  Смирнов О.П. Проводы журавлей : повести / О.П. Смирнов. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 430[2] с. – ISBN 5-235-00479-5
997964
  Кариев М. Проводы невесты : повести и рассказы / М. Кариев; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1985. – 295 с.
997965
  Шалагинов Никита Проводы Стромы : традиции / Шалагинов Никита, Безносов Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 10. – С. 182-189 : Фото
997966
   Проводящие оболочки в импульсном электромагнитном поле. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 201с.
997967
  Оганисян А.А. Проводящие пути спинного мозга и их взаимозаменяемость: Сенсорные тракты / А.А. Оганисян. – М., 1978. – 182с.
997968
  Виктория Малая Провожаем весну на колесах : Не маяться. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 92 : Фото
997969
  Дубровин Б.С. Провожает земля / Б.С. Дубровин. – М, 1962. – 166с.
997970
  Князева Е. Провозвестник нового видения мира // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 8 (998). – С. 83-88. – ISSN 0130-1640


  Статья посвящена 80-летию со дня рождения Сергея Павловича Курдюмова, выдающегося ученого, внесшего значительный вклад в развитие синергетики
997971
  Шалинец А.Б. Провозвестники атомного века / А.Б. Шалинец. – Москва, 1975. – 192 с.
997972
   Провозглашена Ассоциация Украинских Студенческих Фестивалей Рекламы // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 11 (171). – С. 16-17
997973
  Мартыненко А.К. Провозглашение независимости Болгарии в 1908 году / А.К. Мартыненко. – Киев, 1957. – 36 с.
997974
  Варецька С. Провокативна поезія Г. Граса // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 36-44. – ISSN 2078-340X


  У своєму останньому антиізраїльському вірші “Те, що мусить бути сказано” нім. письм., лауреат Нобелівської премії, Гюнтер Грас чітко висловлює свою громадянську позицію стосовно зовнішньої політики Німеччини. Він розкритикував політику Тель-Авіва, ...
997975
  Грицюта Н.М. Провокативність порівняльної реклами у контексті етичних проблем маркетингової конкуренції: історико-типологічний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 57-65


  У статті ретроспективно аналізуються етичні проблеми застосування такого різновиду соціальної комунікації, як порівняльна реклама. Із розгляду практики її використання з"ясовується, як суспільні вимоги добропорядності та чесної конкуренції визначають ...
997976
   Провокатор. – Л, 1991. – 348с.
997977
  Алексеев В И. Провокатор Анна Серебрякова / В И. Алексеев, . – Москва, 1932. – 189 с.
997978
  Вермишев И.А. Провокатор жизни : пьеса в 4 д. (5 картинах) / [соч.] И.А. Вермишева. – 2-е изд. – б. м. : Изд. при поср. Коммиссионного отд. при Союзе драм. и муз. писателей, 1911. – 64 с. – Литографический текст
997979
  Швецов С.П. Провокатор Окладский. / С.П. Швецов. – М, 1926. – 32с.
997980
  Конрад Д. Провокатор. Рассказы / Д. Конрад. – 2-е изд. – М.-Л., 1927. – 64с.
997981
  Штрайх С.Я. Провокации среди декабристов / С.Я. Штрайх. – М, 1925. – 120с.
997982
  Пилипенко В.В. Провокації на радянсько-іранському кордоні у 1982 - 1983 рр. та їх вплив на зовнішню політику Ірану (за матеріалами архіву зовнішньої політики Російської Федерації). // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 98-100.
997983
  Малєй Антоніна Провокації по-празьки : спецрепортаж. Прага // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 48-55 : Фото, карта
997984
  Мельник І.В. Провокаційне мовлення як тип комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – C. 62-67


  У статті розглядається провокаційне мовлення, робиться спроба описати мовленнєву провокацію як різновид мовленнєвого впливу, розумово-мовленнєвої діяльності. В статье рассматривается провокационная речь, делается попытка описать речевую провокацию как ...
997985
  Плахоття Л. Провокація / Л. Плахоття. – Х., 1932. – 33с.
997986
  Хайдер Т. Провокація та експеримент у творчості Едварда Редлінського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 383-389. – ISBN 978-966-3888-379-3
997987
  Ус О.В. Провокація хабара: сутність і проблеми кваліфікації // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 151-160. – ISSN 0201-7245
997988
  Черепанов А.И. Проволочники Западной Сибири /определитель/. / А.И. Черепанов. – М., 1965. – 196с.
997989
  Жданкнин Ф.А. Проволочники на орошаемых землях Молдавии и меры борьбы с ними на овощных культурах : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Жданкнин Ф. А.; МСХ УССР, Укр. с. х. акад. – Киев, 1974. – 22л.
997990
  Левицкий М.Я. Проволочные потенциометры / М.Я. Левицкий. – М, 1961. – 116с.
997991
  Туричин А.М. Проволочные преобразователи и их техническое применение. / А.М. Туричин, П.В. Новицкий. – М.-Л., 1957. – 171с.
997992
  Півненко В. Провопохоронна система України: визначення і функціонування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.39-46
997993
  Кобзар В.Ф. Провулок Гвардійський / В.Ф. Кобзар. – Сімферополь, 1980. – 168с.
997994
  Майданюк А.М. Прогалини в законодавстві та шляхи їх усунення на сучасному етапі розвитку права // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.1. – С. 45-50
997995
  Коваленко Т.О. Прогалини в земельному праві України: поняття та сутність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 54-59. – (Юридичні науки ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан та причини виникнення прогалин правового регулювання земельних відносин як одного з видів юридичних дефектів в земельному праві України, що суттєво знижує ефективність земельно-правового впливу. Виявлено специфічні ознаки та ...
997996
  Гусєв Є.В. Прогалини в регулюванні правовідносин з міжнародним елементом в ЦПК УРСР та шляхи їх усунення // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 88-93. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Аналізуються основні доктринальні концепції про предмет міжнародного цивільного процесуального права та його місце в національній правовій системі. Обґрунтовується наявність прогалин у правовому регулюванні цивільного обороту із зарубіжними країнами на ...
997997
  Івашін Є.В. Прогалини законодавства про банкрутство, що дають зацікавленим особам можливість вчиняти протиправні дії // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 160-163
997998
  Курило Т.В. Прогалини законодавства України щодо захисту авторського права в інтернеті / Т.В. Курило, Н.В. Вербова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 119-124. – (Юридична ; Вип. 1)
997999
  Шруб І. Прогалини у законодавчому регулюванні адміністративного судочинства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 57-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
998000
  Голосніченко І. Прогалини у правовому регулюванні порушення провадження в справі про адміністративне правопорушення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.73-77. – ISSN 0132-1331
<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,