Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>
997001
  Зленко Г. "...Світу білого не випив" // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 38-47. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
997002
  Семенюченко Олексій "Світогляд" як українознавче базове поняття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 156-160. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті розглянуто поняття "світогляд". Обґрунтовано його базовість.
997003
  Клименко М.В. "Світом править не Нерон, а Бог". Підсумковий урок-усний журнал за романом Г.Сенкевича "Куди йдеш". 10 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах : Київ, 2001
997004
  Мельничук Л. "Свіччине весілля" та інші традиції в побуті мови гончарів // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 1. – С.24-27
997005
  Матвієнко І.С. "Свобода в сучасному світі" (за працею Жака Марітена) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 9


  У даній статті проведено аналіз проблеми свободи у сучасному світі. Жак Ма- рітен є авторитетним дослідником проблеми людини та її свободи. Особистість та свобода є гарантом високого розвитку сучасного суспільства. В данной статье проведён анализ ...
997006
  Петефі Ш. "свобода і любов п"янять одним бажанням..." // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С.45-46. – ISSN 0868-9644
997007
  Петефі Шандор "Свобода і любов п"янять одним бажанням..." / пер. з угор. Л. Первомайського // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 45-46. – ISSN 0868-9644
997008
  Григоренко А. "Свобода нікому не діставалася задарма" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18 червня (№ 109). – С. 5


  Андрій Григоренко - про батька і його спадщину, долю кримських татар і майбутнє України.
997009
   "Свобода угнетать...". Писатели Англии о США: худож. публицистика. – М. : Прогресс, 1986. – 329с.
997010
  Марчук В.П. "Свободное право" в буржуазной юриспруденции / В.П. Марчук. – Київ, 1977. – 167с.
997011
  Архипов Б.В. "Свободное развитие каждого..." / Б.В. Архипов. – Москва, 1986. – 170с.
997012
  Дубов Г.В. "Свободное" искусство в мире капитала / Г.В. Дубов. – М, 1984. – 64с.
997013
   "Свободной музы приношенье...": европ. романтич. поэма. – М., 1988. – 622с.
997014
  Александрович Г.С. "Свободный мир "- взгляд за кулисы / Г.С. Александрович. – Ленинград, 1981. – 184с.
997015
  Липовецкий М.Н. "Свободы черная работа": Ст. о лит. / М.Н. Липовецкий. – Свердловск, 1991. – 269с.
997016
  Барабаш Ю "Свого язика не знає...", або чому Гоголь писав російською? // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 2 (602). – С. 3-17. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 0236-1477
997017
  Казидуб М.В. Світ-світлиця. / М.В. Казидуб. – Х., 1987. – 78с.
997018
  Скаленко О.К. Світ-ХХІ: трансформаційна концепція глобального розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 42-47
997019
  Гупан В. Світо-системна методологія як спосіб пояснення світових кризових явищ // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 375-376
997020
   Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011-
Вип. 1. – 2011. – 157 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
997021
   Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011-
Вип. 2. – 2012. – 339 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
997022
   Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011-
Вип. 3. – 2012. – 339 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
997023
   Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл."Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук. – Суми, 2011-
Вип. 5. – 2014. – 185 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
997024
  Бойченко І.В. Світогляд / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 330-331. – ISBN 966-642-073-2
997025
   Світогляд : науково-популярний журнал. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
№ 6. – 2007
997026
   Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
№ 3 (11). – 2008
997027
   Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
№ 5 (13). – 2008
997028
   Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
№ 2 (16). – 2009
997029
   Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
№ 4 (18). – 2009
997030
   Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
№ 2 (22). – 2010
997031
   Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
№ 3 (23). – 2010
997032
   Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
№ 5 (25). – 2010
997033
   Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
№ 1 (27). – 2011
997034
   Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
№ 2 (28). – 2011
997035
   Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
№ 3 (29). – 2011
997036
   Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
№ 4 (30). – 2011
997037
   Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
№ 5 (31). – 2011
997038
   Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
№ 1 (33). – 2012
997039
   Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
№ 2 (34). – 2012
997040
   Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
№ 3 (35). – 2012
997041
   Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
№ 4 (36). – 2012
997042
   Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
№ 5 (37). – 2012
997043
   Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
№ 6 (38). – 2012
997044
   Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
№ 1 (39). – 2013
997045
   Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
№ 2 (40). – 2013
997046
   Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
№ 3 (41). – 2013
997047
   Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
№ 4 (42). – 2013
997048
   Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
№ 5 (43). – 2013
997049
   Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
№ 6 (44), листопад-грудень. – 2013
997050
   Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
№ 2 (46). – 2014
997051
  Білич Т.А. Світогляд Г.С.Сковороди / Т.А. Білич. – Київ, 1957. – 112с.
997052
  Редько М.П. Світогляд Г.С.Сковороди / М.П. Редько. – Львів, 1967. – 264с.
997053
  Боровський Я.Є. Світогляд давніх киян / Я.Є. Боровський. – К, 1992. – 176с.
997054
   Світогляд і духовна творчість.. – К., 1993. – 173с.
997055
  Ситник К.М. Світогляд і наукова спадщина М.Г. Холодного // Український ботанічний журнал / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2012. – Т. 69, № 4. – С. 607-616. – ISSN 0372-4123
997056
   Світогляд і особистість правоохоронця : матеріали круглого столу, 11 жовт. 2013 р. / М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України, Донец. юрид. ін-т, Каф. українозавства ; [редкол.: Бесчастний В.М. та ін.]. – Донецьк : ДЮІ МВС України, 2013. – 135, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст.
997057
  Табачковський В.Г. Світогляд і перебудова / В.Г. Табачковський. – Киев, 1990. – 46с.
997058
  Котляров П.М. Світогляд і релігійно-політична діяльність Філіппа Меланхтона : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Котляров П.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 20с.
997059
  Фомін В.М. Світогляд і самовдосконалення особи / В.М. Фомін. – К., 1985. – 46с.
997060
  Стебун І І. Світогляд і творчість. / І І. Стебун, . – К., 1966. – 77с.
997061
  Антоненко В.Г. Світогляд і художня творчість / В.Г. Антоненко. – Київ, 1966. – 88с.
997062
  Підгрушний І.С. Світогляд І.В.Мічуріна / І.С. Підгрушний. – К, 1960. – 212с.
997063
  Ямчук П. Світогляд Івана Вишенського у контексті українського духовно-філософського осмислення рис християнської індивідуальності в добу Середньовіччя та у XX-XXI віках // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2011. – № 4. – С. 113-118. – ISSN 1728-3671
997064
  Білоус О.Г. Світогляд Івана Франка / О.Г. Білоус; Тов-во для поширення політичних і наукових знань Української РСР. – Київ, 1956. – 52 с.
997065
  Климась М. Світогляд Івана Франка / М. Климась. – Київ : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1959. – 349 с.
997066
  Котек В.В. Світогляд Леонарда Ейлера / В.В. Котек. – Київ, 1971. – 168с.
997067
  Партолін М.П. Світогляд М.М.Коцюбинського / М.П. Партолін. – Харків, 1965. – 308с.
997068
  Острянин Д.Ф. Світогляд М.О. Максимовича. / Д.Ф. Острянин; АН УРСР, Ін-т філософії. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1960. – 166 с.
997069
  Лукеренко В.Л. Світогляд М.П.Драгоманова / В.Л. Лукеренко. – Київ : Наукова думка, 1965. – 125с.
997070
  Новиков М.І. Світогляд Миколи Гавриловича Чернишевського. / М.І. Новиков. – К., 1949. – 96с.
997071
  Острянін Д. Світогляд О.М. Радіщева / Д. Острянін. – Київ, 1953. – 124с.
997072
  Пашкова А.О. Світогляд П.А.Грабовського / А.О. Пашкова. – К., 1964. – 79с.
997073
  Дуцяк І.З. Світогляд сучасної української молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 27-32. – (Філософія. Політологія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Розроблено принципи дослідження світогляду шляхом тестування. З метою дослідження світогляду, опитано 129 студентів одного з вищих навчальних закладів України. Зроблено висновки про високий ступінь як релігійності, так і забобонності студентів, а також ...
997074
  Назаренко І.Д. Світогляд Т.Г.Шевченка / І.Д. Назаренко. – К., 1957. – 244с.
997075
  Безпальчий В.Ф. Світогляд та праця / В.Ф. Безпальчий. – Київ, 1968. – 47с.
997076
  Нечуй-Левицький Світогляд українського народу : Ескіз української міфології / Нечуй-Левицький. – Київ : Обереги, 1992. – 85с. – ISBN 5-8104-0008-6
997077
  Нечуй-Левицький Світогляд українського народу / Нечуй-Левицький. – Київ, 1993. – 83с.
997078
  Лозко Г. Світогляд українців (за Велесовою Книгою, фольклором та археологічними даними) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 2 (92) березень-квітень. – С. 9-19
997079
  Кононенко С.А. Світогляд як основа конгруентного менеджменту // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – Т. 1, вип. 40 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – С. 55-60. – ISSN 2072-4772
997080
  Макутон П. Світогляд, його формування і виховання / П. Макутон. – Кривий Ріг, 1994. – 122с.
997081
  Коган А.Б. Світогляд. Талант. Художня творчість. / А.Б. Коган. – К., 1981. – 48 с.
997082
  Гудінг Д. Світогляд: для чого ми живемо і яке наше місце у світі / Девід Гудінг, Джон Леннокс. – Київ : УБТ. – ISBN 966-7136-32-9
Т.1. – 2003. – 416 с.
997083
  Фіненко Л.Л. Світоглядна дихотомія в повісті А. Камю "Падіння" // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 78-85
997084
  Іванова О.Г. Світоглядна думка Лесі Українки. // Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків, 2011. – № 13 ( 257). – С. 14-16
997085
  Бичук І.О. Світоглядна еволюція поглядів І. Франка як віддзеркалення концептуалізації уявлень про українську національну ідею // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 6-11. – ISSN 2306-3974
997086
  Кубаєвський М.К. Світоглядна інтерпретація якісних і кількісних методів у поясненні біологічних явищ / М.К. Кубаєвський, М.Я. Михайлюк // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 39
997087
  Карп"юк М.Д. Світоглядна компетентність випускників ПТНЗ як основа для нейтралізації соціально-психологічних механізмів маніпуляції їх свідомістю // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 284-301. – ISSN 2309-1797
997088
  Коротя-Ковальська Світоглядна мудрість народної пісні // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 34-35. – ISSN 0868-9644
997089
  Коротя-Ковальська Світоглядна мудрість народної пісні // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 34-35. – ISSN 0868-9644
997090
  Арцишевський Р.А. Світоглядна освіта: теорія, історія, методика : монографія / Р.А. Арцишевський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. наук, Наук.-метод. центр світогляд. освіти і молоді. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 275-303. – ISBN 978-966-600-641-0
997091
  Крисаченко Валентин Світоглядна парадигма XX ст.: український внесок // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 76-82. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена життю та науковій діяльності великого мислителя XX ст., сина України, академіка Володимира Вернадського. Визначено ідейні та теоретико-методологічні засади концепції біосфери та ноосфери В. Вернадського та його попередників.
997092
  Крисаченко Валентин Світоглядна парадигма ХХ століття: український внесок // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 241-246. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена життю та науковій діяльності великого мислителя ХХ ст., сина України, академіка В. Вернадського. Визначено ідейні та теоретико-методологічні засади концепції біосфери та ноосфери В. Вернадського та його попередників.
997093
  Мельничук Н.Ю. Світоглядна переінтерпретація понять "злочин" та "покарання" на зламі епох Античності та Середньовіччя // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 256-265. – (Юридична ; Вип. 2)
997094
  Саух Ю.П. Світоглядна позиция буддійської традиції в умовах глобалізації : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: спец. 09.00.11 / Саух Ю.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібл.: 8 назв
997095
  Саух Ю.П. Світоглядна позиція буддійської традиції в умовах глобалізації : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Саух Ю.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 186л. – Бібліогр.: л.164-186
997096
  Білоус О. Світоглядна проблематика концепції lex mercatoria // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 4 (130). – C. 49-72
997097
  Василик Л.Є. Світоглядна публіцистика сучасних літературно-художніх видань: концептосфера національної ідентичності : монографія / Л.Є. Василик ; МОНУ, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Черновецький нац. ун-т, 2010. – 416 с. – ISBN 978-966-423-098-5
997098
  Мєлков Ю.О. Світоглядна революція як шлях до еко-майбутнього // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.31-42
997099
  Гамідов В. Світоглядна свобода як передумова реалізації особистісного проекту життя // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 112-115. – ISSN 1728-9343
997100
  Нежива Л. Світоглядна сила та естетична краса українського літературного бароко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / МОНУ ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 9 (108). – С. 32-39
997101
  Жмудський О.З. Світоглядна спрямованість пропаганди природничонаукових знань / О.З. Жмудський. – Київ, 1983. – 48с.
997102
  Ніколаєнко В. Світоглядна функція соціології релігії. Колізії у відносинах соціології релігії і теології / В. Ніколаєнко, Л. Ніколаєнко, Ю. Яковенко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 3 липень - вересень. – С. 200-223. – ISSN 1563-3713
997103
  Вдовина О.В. Світоглядне значення есхатологічної проблематики (на прикладі твору Кирила Туровського) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 42-46
997104
  Коротя-Ковальська Валентина Світоглядне начало веснянково-пісенного циклу в українознавстві // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 244-246


  Розглядається картина життя укр. народу в пісенному фольклорі весняно-літнього періоду та магічні елементи обрядовості
997105
  Прокопенко О. Світоглядне та методологічне значення ціннісної проблематики / О. Прокопенко, О. Пальчун // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 38 : Філософія. Педагогіка. Методологія. – С. 115-121. – ISSN 1728-9572
997106
  Матвієнко Г.І. Світоглядний зміст іронії у романі "Непрості" Тараса Прохаська // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 1 (19). – С. 123-128
997107
  Понур Юрій Світоглядний і конкретно-історичний контекст українознавчого дослідження національних інтересів // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С.91-93
997108
  Вишновецька С. Світоглядний компонент методології трудового права: проблема праворозуміння // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 79-82.
997109
  Ціпко А.В. Світоглядний симбіоз у психології світових образів в українськай міфології : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.07 / Ціпко А. В.; КУ. – Київ, 1997. – 26л.
997110
  Ціпко Анатолій Валентинович Світоглядний симбіоз у психології світових образів в українській міфології : Дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Ціпко Анатолій Валентинович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 165л. – Бібліогр.:л.153-165
997111
  Ємчук Т. Світоглядний фон і художня творчість Романа Іваничука та Грема Гріна // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 1. – С.46-52.
997112
  Криса Б.С. Світоглядні аспекти художнього перекладу / Б.С. Криса. – Київ : Наукова думка, 1985. – 128 с.
997113
  Безклубий І. Світоглядні витоки права українського народу / І. Безклубий, П. Косянчук // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 19-28.


  У статті досліджено деякі аспекти витоків права українського народу. Some features of Ukrainian folk law sources are researched in the article.
997114
  Яцимірська М. Світоглядні домінанти в українських інтернет-виданнях // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 262-268. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
997115
  Середюк В. Світоглядні засади відповідальності // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 116-132. – ISBN 978-966-306-020-4
997116
  Карпань І.С. Світоглядні засади еколого-ноосферної освіти // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.54-57
997117
  Гранчак Н.С. Світоглядні засади концепції коеволюційного розвитку суспільства й природи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 76-81. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817


  Коеволюційна парадигма в сучасному осмисленні взаємозв"язку розвитку суспільства і біосфери обґрунтовує як суттєве для світогляду сучасної людини розуміння того, що її майбутнє істотно залежить від того, на яких засадах вона, як домінантний вид, буде ...
997118
  Павленко Ю.В. Світоглядні засади космоархеологічної концепції Миколи Чмихова // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2012. – Т. 127 : Теорія та історія культури. – С. 19-25. – ISSN 1996-5931


  Стаття присвячена творчим пошукам Миколи Чмихова, який ґрунтовно досліджував уявлення давніх людей про Всесвіт та вперше в Україні відкрив космоархеологію як науковий напрям.
997119
  Москалюк В. Світоглядні засади мови у діалектиці людського буття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 43-46. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується мова як цілісний естетичний об"єкт, розглядаються раціоналістичні та ірраціоналістичні погляди на сутність мови, простежується здатність мови описувати формальні структури екзистенціальності буття як потоку людської свідомості, ...
997120
  Попик В. Світоглядні засади розвитку української біографістики та формування національних ресурсів біографічної інформації XXI ст. // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ; Нац. біб-ка України ім Вернадського .Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 8-40. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
997121
  Сайфуліна Ю. Світоглядні засади суб"єктів права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 73-77
997122
  Турпак Н. Світоглядні засади українського антропокосмізму // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 205-209
997123
  Вороновська Л. Світоглядні і методологічні проблеми філософії освіти // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 491-498. – ISBN 978-617-7009-20-6
997124
  Кирилюк О.С. Світоглядні категорії граничних підстав в універсальних вимірах культури / О.С. Кирилюк ; Нану ; Центр гуманітарної освіти ; Одеський філіал. – Одеса : ЦГО НАНУ / Автограф, 2008. – 416 с. – Дев"яносто років Національній академії наук України. – ISBN 966-96048-7-7
997125
  Горбань А. Світоглядні моделі у збірці В. Винниченка "Намисто" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 76-81. – ISBN 966-594-246-8
997126
  Оляндер Л. Світоглядні мотиви у творчості Р.М. Рільке і Б. Пастернака. Діалог поетів (спроба інтерпретації) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 42-47. – ISBN 966-581-476-1
997127
  Безверха Г. Світоглядні орієнтації в усній творчості українського народу : Навч. посібн. / Г. Безверха, В. Логвин; МОУ. Ін-тут системних досліджень освіти.КНУ ім. Т.Шевченка. – Київ : ІСДО, 1995. – 160с. – ISBN 7763-2413-0
997128
  Безверха Г. Світоглядні орієнтації в усній творчості українського народу : Рек. МОУ як навч. посібн. / Г. Безверха, В. Логвин; МОУ. ІН-тут змісту і методів навчання. КУ ім Т. Шевченка. – Київ, 1996. – 160с. – ISBN 5-7763-9345-0
997129
  Юхименко Н.Ф. Світоглядні орієнтації європейської системи освіти (історико-філософський контекст) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 117-122. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
997130
  Мудрак В.І. Світоглядні орієнтири вищої освіти у контексті інформаційної культури особистості // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (2). – С. 257-261
997131
  Майданюк І.З. Світоглядні орієнтири Миколи Гоголя: обґрунтування поступу в майбутнє погляд в минуле // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11


  Стаття подає характеристику поглядів представника українського романтизму Миколи Гоголя на значення переосмислення надбань попередніх поколінь для національного та духовного відродження держави і аналізує співзвучність цих поглядів з ідеями і ...
997132
  Самчук З.Ф. Світоглядні основи соціально-філософського дослідження ідеології: проблема критеріїв та пріоритетів вибору : монографія : [у 2 т.] / Зореслав Самчук ; АПН України, Ін-т вищої освіти. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС. – ISBN 978-966-348-204-0
Т. 1. – 2009. – 920 с.
997133
  Пономаревська Олена Світоглядні основи українського народного іконопису // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 2. – С. 91-94. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье раскрывается своеобразие украинской народной иконописи, трактование канонических образов украинским народным иконописным искусством, на которое оказало воздействие характерное для народа толкование христианства.
997134
  Михайлишин Г.Й. Світоглядні основи якості освіти у вимірах сучасної суспільної дійсності України // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – С. 168-179. – (Філософія ; вип. 39)
997135
  Майданюк І.З. Світоглядні переконання Миколи Костомарова про природний стан і природні права // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 38-42. – ISSN 2077-1800
997136
  Сабадуха В.О. Світоглядні підгрунтя нооекономіки і ноосуспільства, або роздуми до дискурсу з Костянтином Корсаком // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (50). – С. 17-23
997137
  Шкуратенко Ю. Світоглядні позиції Павла Глазового // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 476-482


  Дана стаття присвячена проблемі осмислення Павлом Глазовим своїх творчих засад. Детально розглядається, в чому письменник вбачав своє завдання, обов’язок перед народом; яким повинно бути мистецтво слова; в чому полягає основна функція мистецтва слова ...
997138
  Назарець В.М. Світоглядні позиції та творча еволюція Альбера Камю // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 14-19
997139
  Назарець В.М. Світоглядні позиції та творча еволюція Альбера Камю // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 2 : Нобелівські лауреати. – С. 6-11
997140
  Котюк І.І. Світоглядні принципи в системі засобів пізнання у сфері судочинства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 29-36. – (Юридичні науки ; Вип. 42)


  Розкриваються причини неадекватності пізнавального відображення, дається загальна характеристика засобів пізнання та проводиться докладний аналіз класичного і сучасного розуміння світоглядних принципів як всезагальних методів пізнання.
997141
  Братко М.О. Світоглядні принципи екологічного мислення // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
997142
  Мельничук Т.Ф. Світоглядні принципи технології евристичного навчання // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С.126-136. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
997143
  Котюк І.І. Світоглядні принципи як засоби пізнання у сфері судочинства // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 129-130
997144
  Пацурківський П. Світоглядні проблеми науки фінансового права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 52-61. – ISSN 0132-1331
997145
  Воловик О. Світоглядні проблеми правових досліджень і перспективи інституціонального підходу (економіко-правовий аспект) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 15-18
997146
  Мельниченко Борис Світоглядні проблеми сучасного змісту громадянознавства в процесі навчання історії в Чеській та Словацькій республіках // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 6-11. – Бібліогр. в кінці ст.
997147
  Вовканич С. Світоглядні рефлексії щодо дискусій про стовпи розвинених націй // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (42). – С. 8-13. – ISSN 1819-7329
997148
  Гірник А.М. Світоглядні та етико-правові засади медіації в Китаї / А.М. Гірник, В.Ф. Резаненко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальні роботи. – С. 27-31. – ISSN 1996-5931
997149
  Судаков В.І. Світоглядні та концептуальні детермінанти розвитку університетського менеджменту в умовах культурної глобалізації // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 93-94
997150
  Лиско Л.Р. Світоглядні та методологічні чинники перебудови економічної теорії на засадах сталого розвитку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.19. – С. 45-57. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
997151
  Токар Л.К. Світоглядні та теоретико–методологічні проблеми розроблення та здійснення етнонаціональної політики в Україні // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 184-188. – ISSN 2076-1554
997152
  Тихомиров О.Д. Світоглядні та філософські підстави юридичної компаративістики // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 352-360. – (Юридична ; Вип. 1)
997153
  Герчанівська П.Е. Світоглядні та художні парадигми українського народного релігійного живопису // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – 179-186
997154
  Мукан А. Світоглядні типи героїв у прозі 40-х рр. ХХ ст. Ю. Косача, І. Костецького, В. Домонтовича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 191-202


  Досліджуються світоглядні типи героїв у малій та середній прозі 40-х років XX ст. Ю.Косача, І.Костецького, В.Домонтовича. Визначається вплив філософії екзистенціалізму на образний рівень творів письменників. Исследуются мировозренчиские типы героев в ...
997155
  Васильченко Р.В. Світоглядні транформації у добу глобалізації як дійсність і теоретична проблема // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 44-46. – ISSN 2077-1800
997156
  Ямчук П.М. Світоглядні універсалії Андрія Малишка:філософсько-контекстуальний погляд на постать і поезію українського митця XX століття // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 46. – С. 144-157. – ISSN 2072-1692
997157
  Романенкова Ю.В. Світоглядні універсалії маньєризму в елліністичному мистецтві // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 213-221


  Стаття присвячена пошукам маньєристичної константи в елліністичному мис- тецтві як періоді stilwandel давньогрецького мистецтва. Елліністична доба розглядається як епоха, за світоглядними засадами близька до маньєристичної доби у мистецтві Західної ...
997158
  Федь В. Світоглядні форми буття українського етносу: постановка проблеми // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 173-176. – ISSN 1728-9343
997159
   Світоглядні читання з нагоди 200-річчя Ч. Дарвіна : збірник наукових праць та матеріалів Міжнародної науково-практичної конф. "Світоглядний вибір і майбутнє науки та освіти в 21 столітті" / Т-во "Знання" ; Ін-т проблем походж. і розвитку Всесвіту і життя ; Нац. НДІ українознав. та ін ; [ відп. ред. Б.А. Рудий ] . – Київ : Четверта хвиля, 2010. – 284 с. – ISBN 978-966-529-221-0
997160
  Метельова Т.О. Світоглядно-антропологічні основи західноєвропейської філософії: від архаїки до модерну / Тетяна Метельова. – Київ : Українська книга, 2003. – 280с. – ISBN 966-605-428-0
997161
  Залужна А.Є. Світоглядно-антропологічні тенденції духовно-моральних пошуків у вітчизняній філософії другої половини ХХ ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С.19-29. – ISSN 1728-3671
997162
  Дуда Н.М. Світоглядно-культурні аспекти екологізації освіти у вищій школі України / Н.М. Дуда, І.П. Магазинщикова // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 150-154
997163
  Сокирко А.М. Світоглядно-ментальні особливості українського романтизму : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Сокирко А.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2011. – 166 л. – Бібліогр.: л. 151-166
997164
  Сокирко А.М. Світоглядно-ментальні особливості українського романтизму : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Сокирко Анна Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
997165
  Пашков В.В. Світоглядно-методологічні засади педагогічної освіти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 103-107. – ISSN 2077-1800
997166
   Світоглядно-методологічні інновації в західноєвропейській філософії. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – 296с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7276-97-Х
997167
  Верменко А.Ю. Світоглядно-мотиваційні виміри основних проблем сучасної освіти // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 12-15
997168
  Мащенко С. Світоглядно-освітнє вчення Іоанна Максимовича // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 4. – С. 145-151.
997169
  Кавун Л. Світоглядно-стильова парадигма "романтики вітаїзму" // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 61-67.
997170
  Цепа О. Світоглядно-творчі домінанти раннього Тараса Шевченка в осмисленні Євгена Маланюка // Наукові записки / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 124. – С. 154-168. – (Серія : Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
997171
   Світоглядно-теоретичний вимір сучасної української політики / Михальченко М.І. [та ін.] ; НАНУ ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2010. – 358 с. – Бібліогр.: с. 327-356. – ISBN 978-966-02-5706-1
997172
  Талько Т. Світоглядно-філософське та методологічне підгрунтя формування навчальних програм курсів з основ гендерної рівності // Українознавчий альманах : спецвипуск / КНУТШ, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 182-188. – ISBN 978-966-8428-52-4
997173
  Ємець Н.А. Світоглядно-філософські засади української естетичної думки доби бароко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 2. – С. 8-11. – ISSN 2226-3209
997174
  Пінчук Є. Світоглядно-філософські передумови розробки стратегій освітньої політики // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 120-124. – ISSN 1728-9343
997175
  Ткач А.А. Світогосподарські виміри інституцюнальної ринкової інфраструктури України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.350-354. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
997176
  Ухаль К.В. Світогосподарські зв"язки та їх вплив на регіональний розвиток (на прикладі Закарпатської області) // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 346-352


  Розкрито суть та особливості поняття «глобалізація» та «регіоналізм». Проаналізовано зовнішньоекономічну діяльність Закарпатської області в системі світогосподарських зв’язків. Раскрыта суть и особенности понятия «глобализация» и «регионализм». ...
997177
   Світогосподарські пріоритети України : Збірник наук. праць. – Київ, 2005. – 124с. – ISBN 966-02-3536-4
997178
  Бабарицька В. Світосистема як глобальна геопросторова єдність генетичної і функціональної взаємодії в системі людина-природа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 17-18. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Розкрито суспільно-географічну сутність системи світового господарства з урахуванням впливу глобалізації суспільного розвитку. Поняття світосистеми обгрунтовано як розуміння результату і процесу формування глобальної геопросторової єдності ...
997179
  Михайліченко Г.І. Світосистемні закономірності консолідації туристичного бізнесу в умовах інноваційного розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 104, ч. 2. – С. 105-122


  В статті розглянуті актуальні питання консолідації туристичного ринку в умовах глобалізації; інноваційні зміни в бізнес-кліматі; вказані пріоритетні напрями агрегації міжнародних та національних туроператорів; вплив рівня монополізації ринку ...
997180
  Жданько А.М. Світоспоглядання М.А. Римського-Корсакова і поетика його музичного театру : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства: Спец.17.00.01 / Андрій Миколайович Жданько; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
997181
  Бейлін М.В. Світосприйняття техносфери: сутність, модифікація, еволюція // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 95-100
997182
  Вишенський С.О. Світотвір / С.О. Вишенський. – Київ, 1987. – 75с.
997183
  Ціпко А. Світотворче підгрунтя у формуванні та існуванні української спільноти на тлі загального досвіду застосування спільнотного // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 182-186


  У статті розглянуто питання грунтовної ролі світотворчої моделі у формах структурування та подальшого культурно-історичного визначення українців. Особливу увагу віддано питанням зародження спільнотної моделі та її подальшого функціонування як основи ...
997184
  Ярошенко В.М. Світотінь : поезії / Володимир Ярошенко. – Київ : Сяйво ; [Дpук. "Дpукаpь Польський"], 1918. – 44, [2] с.
997185
  Квактун О. Світоцивілізаційна парадигма сталого розвитку: проблема оцінювання для імплементації на національному та регіональному рівнях / О. Квактун, Ю. Орловська // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 129-141. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
997186
  Стафієвська С. Світоч душі / Світлана Стафієвська, Ольга Журавка. – Львів : Піраміда, 2007. – 272с. : іл. – ISBN 978-966-441-051-6
997187
  Коляда І. Світоч слова і світоч музики: Микола Лисенко і Тарас Шевченко. Історико-літературний нарис // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2014. – № 3. – С. 18-23


  До 200-річчя з дня народження Т. Шевченка.
997188
  Правін А. Світоч юридичної науки та освіти // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 11 (248). – С. 10-12
997189
   Світочеві слава. Вірші укр. ряд. поетів про В.І.Леніна.. – К., 1969. – 78с.
997190
  Лупейко В. Світочі і лжепророки : Есеї: Навч. посібник для студ. істор. спец. / Віктор Лупейко. – Львів : Видавництво М.П. Коць, 2004. – 468с. – ISBN 966-95956-3-0
997191
   Світочі людства: бесіди про книги.. – вип. 2. – К., 1996. – 31с.
997192
  Голованов Я.К. Світочі науки. Етюди про вчених / Я.К. Голованов. – Київ, 1970. – 215с.
997193
  Нечипоренко М.М. Світочі правди про долю України : Естафета поколінь / М.М. Нечипоренко. – Київ : Всеукраїнський Союз робітників, 2003. – 128с. – ISBN 966-96168-6-7
997194
  Фігурний Ю.С. Світочі українознавства : монографія / Фігурний Ю.С., Ярошинський О.Б. ; МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства, Відділ української етнології і геополітики та геостратегії. – Київ : НДІУ, 2008. – 146 с.
997195
  Мартинюк І. Світська віра як феномен суб`єктивної реальності :сучасний стан і тенденціі змін / І. Мартинюк, Н. Соболєва // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.32-53
997196
  Дойчландер Д.М. Світський уряд: Боже інше царство : Вчення Біблії народові / З англ. мови пер. О.Дмитренко. Богословський редактор пер. В.Горпинчук; Деніел М.Дойчландер. – Горлиця, 2002. – 192 с.
997197
  Цвєткова Ю.В. Світські джерела візантійського походження Єфремівської Кормчої книги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 208-212. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Викладено аналіз джерел права Візантії, створених світською владою, правові норми яких потрапили до змісту Єфремівської Кормчої, досліджено обсяг і особливості застосування правових норм цих джерел редакторами списку Кормчої під час його створення.
997198
  Северин Л.В. Світські прошарки середньовічного суспільства: моральний вимір світогляду : В контексті західноївропейсько культури / Л.В. Северин. – Київ : Знання, 1998. – 24с. – ISBN 966-7537-09-9
997199
  Квурт Костянтин Світу потрібні вчені // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 4 (153). – С. 16
997200
  Антоненко Петро Свіча / Антоненко Петро. – Чернігів : Просвіта, 2001. – 160с. – 8утАнто Шифр дубл.
997201
  Якубовський Л. Свіча в свічаді : поезії // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 9. – С. 18-19. – ISSN 0868-4790
997202
  Ульянченко Віра Свіча незгасної пам"яті // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 4 (129). – С. 18-20
997203
  Борисенко В.К. Свіча пам"яті : Усна історія про геноцид українців у 1932-1933 роках / Валентина Борисенко. – Київ : Стилос, 2007. – 288с. – ISBN 978-966-8518-81-2
997204
  Камінчук А.С. Свічадо / А.С. Камінчук. – К., 1969. – 51с.
997205
   Свічення душі : Збірн. пам"яті Наталії Теплоухової. – Київ : Генеза, 2000. – 304с. – ISBN 966-504-043-Х
997206
  Залозний Петро Свічечка. Люте сеpце : Дві казочки дітям: (З наpоднього скаpбу) / Петpо З. [псевд.]. – Полтава : Електр. друк. Г.І. Маркевича, 1906. – 15 с.


  (псевдоніми і криптоніми — Петро 3., Петрусь 3., Явір Петро, Федоренко П., Заний Петро, П. 3. та ін.
997207
  Вишневська Г. Свічка в контексті української духовної культури // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 56-60. – ISSN 2075-1222
997208
  Кроп Т. Свічка стає помітною в темряві // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 21). – С. 13, 14


  Вистава за твором Марії Матіос
997209
  Мейс Джеймс Свічка у вікні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23-24 листопада (№ 214/215)


  Голодомор в Україні.
997210
  Скуратівський Василь Свічникарство // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2010. – Ч. 1 (64). – С. 22-30
997211
  Кочерга І. Свіччине весілля / І. Кочерга. – К.Х., 1935. – 232с.
997212
  Кочерга І. Свіччине весілля / І. Кочерга. – Москва, 1944. – 147с.
997213
  Кочерга І. Свіччине весілля / І. Кочерга. – К, 1971. – 199с.
997214
  Николаева Л.В. Свобода -- необходимый продукт исторического развития / Л.В. Николаева. – Москва, 1964. – 292с.
997215
  Федюк Т. Свобода - не так, а за душу : поезія // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 123-127.
997216
  Клотч Г. Свобода - преимущество социализма / Г. Клотч. – М., 1981. – 119с.
997217
   Свобода - прийшла!: Вірши.. – К., 1984. – 79с.
997218
  Коган Л.А. Свобода - самость созидания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С.78-90. – ISSN 0042-8744
997219
  Подолянко Л.А. Свобода - це мистецтво творити себе // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 70 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 12-22
997220
  Эренбург И.Г. Свобода / И.Г. Эренбург. – М, 1943. – 48с.
997221
   Свобода. – Київ, 2001
997222
   Свобода // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 898-899. – ISBN 966-316-069-1
997223
  Франзен Дж. Свобода = Freedom : роман / Джонатан Франзен ; [пер. з англ. А.О. Івахненко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 445, [3] с. – Сер. засн. у 2010 р. - Пер. за вид.: Frannzen J. Freedom. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-5976-5
997224
   Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2000-
1 квітня (№ 13). – 2013. – 8 с.
997225
   Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2000-
3 червня (№ 21). – 2013. – 8 с.
997226
   Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2000-
6-19 травня (№ 17/18). – 2013. – 12 с.
997227
   Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2000-
8 квітня (№ 14). – 2013. – 8 с.
997228
   Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2000-
8 липня (№ 25/26). – 2013. – 12 с.
997229
   Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2000-
9 вересня (№ 33/34). – 2013. – 12 с.
997230
   Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2000-
10 червня (№ 22). – 2013. – 8 с.
997231
   Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2000-
15 квітня (№ 15). – 2013. – 8 с.
997232
   Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2000-
17 червня (№ 23/24). – 2013. – 8 с.
997233
   Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2000-
20-31 травня (№ 19/20). – 2013. – 12 с.
997234
   Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2000-
23 квітня (№ 16). – 2013. – 8 с.
997235
   Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2000-
23 вересня (№ 35/36). – 2013. – 12 с.
997236
   Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2000-
25 березня (№ 12). – 2013. – 8 с.
997237
  Авдеев Макс Свобода бездорожья // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 1 (2868), январь. – С. 94-101 : фото
997238
  Заглинська А. Свобода в байках Євгена Гребінки // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 59- 67. – ISBN 978-966-306-020-4
997239
  Фірсова С. Свобода в економіці України / С. Фірсова, І. Корнілова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 29-33. – (Економіка ; Вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовані критерії свободи економіки України. Розглянуто заходи комплексного характеру, направлені на мінімізацію ризиків від світової фінансової кризи. This article analyzes the criteria of the economics freedom in Ukraine. There are ...
997240
  Араксманян А.А. Свобода в изгнании. / А.А. Араксманян. – Москва, 1958. – 616с.
997241
  Пеле Лариса Свобода в Кубе : Нравы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 21 : Куба. – С. 72-77 : Фото
997242
  Гришаева М. Свобода в СМИрении / М. Гришаева, О. Павлова // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2010. – № 7. – С. 6-22. – ISSN 0132-0831
997243
  Опольська В. Свобода в творах Ф. Достоєвського (за критикою М. Бердяєва, М. Бахтіна) // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 296-302. – ISBN 978-966-306-020-4
997244
  Рогожникова В.Н. Свобода в философии, экономике и социологии: различия интерпретаций иточки пересечения // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – № 4 (88). – С. 187-193. – ISSN 2073-6118
997245
  Бирюков А.М. Свобода в широких пределах, или Современная амазонка / А.М. Бирюков. – Магадан, 1990. – 479с.
997246
  Лизогуб В.А. Свобода вероисповедания по законодательству Российской империи во второй половине XIX- вначале XX века // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 19-26. – ISSN 0201-7245
997247
  Монахов В. Свобода вещания как результат конституционного правосудия // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 5 (66). – С. 4-21. – ISSN 1812-7126
997248
  Половко В. Свобода вибору гідного вчинку людини як особистості для суспільного блага за ідейним спрямуванням творчості Г. Квітки-Основ"яненка // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 112- 122. – ISBN 978-966-306-020-4
997249
  Луць А. Свобода вибору контрагента за цивільно - правовим договором // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.307-312. – Бібліогр.: 9 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
997250
   Свобода вираження поглядів у Європі : прецедентна практика стосовно статті 10 Європейської конвенції з прав людини. – Київ : Фенікс, 2007. – 208 с. – (Матеріали з прав людини ; Вип. 18). – ISBN 978-966-651-465-6
997251
  Шевчук С. Свобода вираження поглядів: практика Європейського Суду з прав людини у порівняльній перспективі / Станіслав Шевчук. – Київ : Реферат, 2005. – 187, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8058-11-9


  Штамп: Дарунок Інституту Медіа Права
997252
   Свобода вираження поглядів: практика Європейського суду щодо України / [Ін-т Медіа Права ; за ред. Т. Шевченка, А. Балацької]. – Київ : Фенікс, 2012. – 191, [1] с. – ISBN 978-966-651-998-9
997253
   Свобода висловлювань і приватність. – Харків
№ 1. – 1999. – Додаток до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини"
997254
   Свобода висловлювань і приватність. – Харків
№ 2. – 1999. – Додаток до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини"
997255
   Свобода висловлювань і приватність. – Харків
№ 3/4. – 1999. – Додаток до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини"
997256
   Свобода висловлювань і приватність. – Харків, 1999-
№ 1/2. – 2000. – Додаток до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини"
997257
   Свобода висловлювань і приватність. – Харків, 1999-
№ 3. – 2000. – Додаток до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини"
997258
   Свобода висловлювань і приватність. – Харків, 1999-
№ 4. – 2000. – Додаток до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини"
997259
   Свобода висловлювань і приватність. – Харків, 1999-
№ 1. – 2001. – Дод. до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини"
997260
   Свобода висловлювань і приватність. – Харків, 1999-
№ 2. – 2001. – Дод. до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини"
997261
   Свобода висловлювань і приватність. – Харків, 1999-
№ 3. – 2001. – Дод. до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини"
997262
   Свобода висловлювань і приватність. – Харків, 1999-
№ 4. – 2001. – Дод. до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини"
997263
   Свобода висловлювань і приватність : Дод. до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини". – Харків, 1999-
№ 1. – 2002
997264
   Свобода висловлювань і приватність : Дод. до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини". – Харків, 1999-
№ 2. – 2002
997265
   Свобода висловлювань і приватність. – Харків, 1999-
№ 3. – 2002. – Додаток до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини"
997266
   Свобода висловлювань і приватність. – Харків, 1999-
№ 4. – 2002. – Додаток до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини"
997267
   Свобода висловлювань і приватність. – Харків, 1999-
№ 1. – 2003. – Додаток до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини"
997268
   Свобода висловлювань і приватність. – Харків, 1999-
№ 2. – 2003. – Додаток до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини"
997269
   Свобода висловлювань і приватність. – Харків, 1999-
№ 3. – 2003. – Додаток до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини"
997270
   Свобода висловлювань і приватність. – Харків, 1999-
№ 4. – 2003. – Додаток до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини"
997271
   Свобода висловлювань і приватність. – Харків, 1999-
№ 2. – 2004. – Додаток до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини"
997272
   Свобода висловлювань і приватність. – Харків, 1999-
№ 3. – 2004. – Додаток до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини"
997273
   Свобода висловлювань і приватність. – Харків, 1999-
№ 4. – 2004. – Додаток до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини"
997274
   Свобода висловлювань і приватність. – Харків, 1999-
№ 1. – 2005. – Додаток до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини"
997275
   Свобода висловлювань і приватність. – Харків, 1999-
№ 2. – 2005. – Додаток до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини"
997276
   Свобода висловлювань і приватність. – Харків, 1999-
№ 3. – 2005. – Додаток до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини"
997277
   Свобода висловлювань і приватність. – Харків, 1999-
№ 4. – 2005. – Додаток до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини"
997278
   Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 1999-
№ 1/2. – 2010. – Додаток до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини"
997279
   Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 1999-
№ 3. – 2010. – Додаток до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини"
997280
   Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 1999-
№ 4. – 2010. – Додаток до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини"
997281
   Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 1999-
№ 1. – 2011. – Додаток до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини"
997282
   Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 1999-
№ 2/3. – 2011. – Додаток до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини"
997283
   Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 1999-
№ 4. – 2011. – Додаток до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини"
997284
   Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 1999-
№ 1. – 2012. – Додаток до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини"
997285
   Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 1999-
№ 2/3. – 2012. – Додаток до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини"
997286
   Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 1999-
№ 4. – 2012. – Додаток до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини"
997287
   Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 1999-
№ 1. – 2013. – Додаток до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини"
997288
   Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 1999-
№ 2. – 2013. – Додаток до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини"
997289
   Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 1999-
№ 3. – 2013. – Додаток до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини"
997290
   Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 1999-
№ 4. – 2013. – Додаток до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини"
997291
   Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 1999-
№ 1 : Люстрація. – 2014. – Додаток до інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини"
997292
   Свобода віровизнання. Церква і держава в Україні.. – К., 1996. – 216с.
997293
  Євдокимов Д.А. Свобода волевиявлення контрагентів в римському цивільному праві // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 336-338. – ISBN 966-660-151-6
997294
  Носік В. Свобода волевиявлення особи у здійсненні права власності на землю: проблемиреалізації та судового захисту // Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 4. – С. 64-69.
997295
  Аляев Г.Е. Свобода воли в философской системе Николая Лосского // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-28. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується вчення про свободу волі російського філософа М. Лосського у контексті онтологічних і гносеологічних основ його філософської системи. В статье анализируется учение о свободе воли русского философа Н. Лосского в контексте ...
997296
  Новиков К.А. Свобода воли и марксистский детерминизм. / К.А. Новиков. – М., 1981. – 128с.
997297
  Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность / А. Шопенгауэр; Общ. ред. А.А. Гусейнова и А.П.Скрипника. – Москва : Республика, 1992. – 448с. – ISBN 5-250-01826-7
997298
  Зимичев А.М. Свобода воли как этнопсихологическое основание ценностных ориентаций / А.М. Зимичев, А.В. Забарин // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 290-295. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
997299
  Іщенко Є. Свобода волі як культурний концепт // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 122-126
997300
  Головченко О.В. Свобода волі як передумова морального вибору у філософії М.Я. Грота // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 63-71. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
997301
  Молодиченко В.В. Свобода волі як підгрунтя морального вибору особистості // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 174-186. – ISSN 2075-1443
997302
  Хворостяний І.Г. Свобода волі як чинник творення образної системи роману П. Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 403-408


  Стаття присвячена дослідженню ролі категорії свободи волі в формуванні образної системи роману Панаса Мирного та Івана Білика "Хіба ревуть воли, як ясла повні?". Простежено витоки даного поняття, його іманентні роль для розвитку української літератури, ...
997303
  Лебідь Є.М. Свобода волі: концепція у давній українській літературі та в ліро-епічній спадщині Т. Шевченка : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 243-248
997304
  Назаров А.В. Свобода выбора и моральная ответственность : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Назаров А.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 24 с.
997305
  Марголин Л.А. Свобода выбора профессии как условие и форма проявления социальной свободы : Автореф... канд. философ.наук: / Марголин Л.А.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1966. – 26л.
997306
  Казанцев М.Ф. Свобода гражданско-правового договорного регулирования: понятие, содержание, объем // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН / Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – Екатеринбург, 2006. – Вып. 6. – С. 336-342. – ISSN 1818-0566
997307
  Москаленко А.З. Свобода для волка : амер. тетради / А.З. Москаленко. – Киев, 1980. – 336 с.
997308
  Москаленко А.З. Свобода для волка : Роман / А.З. Москаленко. – Киев : Дніпро, 1989. – 717с.
997309
  Самойлов Юрий Свобода для турфирм в рамках квотирования // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 26-29 : фото. – ISSN 1998-8044
997310
  Луць А.В. Свобода договору в цивільному праві України : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.03 / Луць А.В.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 18с. – Бібліогр.:с.16
997311
  Луць Аліна Володимирівна Свобода договору в цивільному праві Україні : Дис...канд. юридичних наук: 12.00.03 / Луць Аліна Володимирівна; Львівський нац. ун-т ім .І.Франка. – Львів, 2001. – 182л. – Бібліогр.:л.167-182
997312
  Протасова В.Є. Свобода договору і механізми її обмеження в новому Цивільному кодексі України // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 59-63. – ISSN 0201-7245
997313
  Бєлкін М. Свобода договору та її обмеження / М. Бєлкін, Ю. Бєлкін // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 11 (89). – С. 91-97
997314
  Почтаренко Л.С. Свобода договору у цивільному законодавстві України // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 34-38
997315
  Попов Ю. Свобода договору щодо визначення наслідків неправомірної поведінки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 133-136. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
997316
  Попов Ю. Свобода договору щодо визначення наслідків неправомірної поведінки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 133-136. – ISSN 0132-1331
997317
  Паращук Л. Свобода договору як один із засобів реалізації принципу верховенства права в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 11 (113). – С. 62-67
997318
  Завальна Ж. Свобода договору: окремі теоретичні аспекти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 144-147.
997319
  Завальна Ж Свобода договору: окремі теоретичні аспекти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 144-147.
997320
  Ламонт К. Свобода должна быть свободой на деле / К. Ламонт. – М., 1958. – 334с.
997321
  Рубан В.А. Свобода друку і шляхи її здійснення / В.А. Рубан. – Київ, 1970. – 105с.
997322
  Скрипнюк О. Свобода думки і слова: конституційно-правові гарантії в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 28-32
997323
  Пономаренко П.М. Свобода думок: єдність дії / П.М. Пономаренко. – К., 1968. – 48с.
997324
  Яннарас Христос Свобода етосу / Яннарас Христос. – Київ : Дух і Літера, 2003. – 268с. – ISBN 966-7888-40-1
997325
  Файнтштейн А.А. Свобода завещания и ее границы по советскому гражданскому праву. : Автореф... канд. юрид.наук: / Файнтштейн А.А.; Ин-т права АН СССР. – М., 1950. – 15л.
997326
  Сібільова С. Свобода заповіту за чинним цивільним законодавством України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 2 (69). – С. 131-140. – ISSN 1993-0909
997327
  Кернична С. Свобода заповіту та її обмеження в українському праві та праві європейських країн // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 57-60
997328
  Павлюк Н.М. Свобода заповіту та право спадкування обов"язкової частки: правовий аспект // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 350-355. – ISSN 1563-3349
997329
  Павлюк Н.М. Свобода заповіту та право спадкування обов"язкової частки: правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 224-228
997330
  Лоїк О. Свобода заради життя чи рабство заради ідеї? (за творчістю Миколи Хвильового) // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 245-254. – ISBN 978-966-306-020-4
997331
  Кузнецова О.Д. Свобода ЗМІ та її правові гарантії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 78-81. – (Журналістика ; Вип. 7)


  Розглядається свобода як філософська категорія у історичному контексті та її сьогоднішні проблеми з позиції права.
997332
  Прилуцький І.О. Свобода ЗМІ як основа громадянського суспільства і правової держави // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 120-125. – ISSN 1563-3349
997333
  Бєляєва А. Свобода зміни чи розірвання зовнішньоекономічного контракту // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 10. – С.91-93
997334
  Трубецкой Е.Н. Свобода и бессмертие. : к годовщине смерти С.Н. Трубецкого (из вступительной лекции, читанной в Московском университете). – Москва : Типо-литография Т-ва Кушнерев и К, 1906. – 12 с. – Отд. оттиск из: Вопросы философии и психологии. - М., 1906. Год XVII, кн. IV (84). - С. 368-377
997335
  Разумов А. Свобода и выбор в истории // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2012. – № 5/6 (1633). – С. 111-123. – ISSN 0869-44435
997336
  Гамбаров Ю.С. Свобода и гарантии : Популярные социально-юридические очерки / Ю.С. Гамбаров. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1910. – VIII, 279, [2] с. – Экз. в разных тип. перепл.
997337
  Дженкс У. Свобода и диалог. / У. Дженкс. – Женева, 1971. – 70с.
997338
   Свобода и ее содержание. Сб. ст.. – Волгоград, 1972. – 140с.
997339
  Мхитарян Г.Е. Свобода и историческая необходимость. : Автореф... Доктора филос.наук: / Мхитарян Г.Е.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1965. – 52л.
997340
  Головко Н.А. Свобода и моральная ответственность / Н.А. Головко. – М., 1973. – 63с.
997341
  Судакова Валентина Николаевна Свобода и ненасилие в современном общественном развитии: социально-философский анализ : Дис... доктора философ.наук: 09.00.03 / Судакова Валентина Николаевна; Днепропетр. госуд. ун-тет.Факультет психологии и социологии. – Днепропетровск, 1997. – 400л. – Бібліогр.:л.388-400
997342
  Шелаев А.Ф. Свобода и необходимость в нравственном поведении личности : Автореф... канд. филос.наук: / Шелаев А. Ф.; Ин-т филос. АН СССР. – М., 1967. – 18л.
997343
  Рахманин В.С. Свобода и необходимость истории / В.С. Рахманин. – Москва, 1960. – 63 с.
997344
  Скоробогацкий В.В. Свобода и необходимость как основаные противоречия творчества. : Автореф... канд.филос.наук: 0-9.00.01 / Скоробогацкий В.В.; Урал.гос.пед.ин-т. – Свердловск, 1976. – 19л.
997345
  Бакурадзе Отар Михайлович Свобода и необходимость. : Автореф... доктора филос.наук: / Бакурадзе Отар Михайлович; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 46л.
997346
  Косолапов Р. Свобода и ответственность / Р. Косолапов, В. Марков. – Москва, 1969. – 96с.
997347
  Плахотный А.Ф. Свобода и ответственность / А.Ф. Плахотный. – Х., 1972. – 159с.
997348
  Белецкая Людмила Ивановна Свобода и ответственность : Автореф... канд. филос.наук: 001 / Белецкая Людмила Ивановна; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1972. – 26л.
997349
  Теплюк В.М. Свобода и ответственность в деятельности журналиста / В.М. Теплюк. – Владивосток, 1985. – 74с.
997350
  Жабский М. Свобода и ответственность в телевещании / М. Жабский, В. Коробицын // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования РФ / Министерство образования РФ. – Москва, 2002. – № 3. – С.61-66. – ISSN 0869-3617
997351
  Рудковский Э.И. Свобода и ответственность личности. / Э.И. Рудковский. – Минск, 1979. – 152с.
997352
  Чантурия Л. Свобода и ответственность: право и правосудие постсоветской эпохи / Ладо Чантурия. – Тбилиси : САНИ, 2004. – 170с. – ISBN 99940-18-40-Х
997353
  Фарбер И.Е. Свобода и права человека в Советском государстве / И.Е. Фарбер. – Саратов, 1974. – 189с.
997354
  Савцова Н.И. Свобода и практика (марск.-лен. теор. познания и ее соврем. критики) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Савцова Н. И.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1973. – 23л.
997355
   Свобода и преодоление : feature // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 48-50 : Фото
997356
  Савонова А.И. Свобода и разнообразие ее сущностей в философии Н.А. Бердяева // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 66-70. – ISSN 2077-1800
997357
  Супатаев М.А. Свобода и справедливость в российском праве (цивилизационный аспект) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 4. – С. 5-11. – ISSN 0132-0769
997358
  Савин В.В. Свобода и творчество в социальном познании (социально-философский анализ) // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2012. – С. 24-30. – (Гуманитарные науки ; № 3/4). – ISSN 2076-4685
997359
  Киселев Г.С. Свобода и эволюция // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 3-15. – ISSN 0042-8744
997360
  Бородецкая А. Свобода игровой необходимости // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.260-268
997361
  Полупанов А.В. Свобода или смерть! (Воспоминания командира бронепоезда). / А.В. Полупанов. – Симферополь, 1958. – 192с.
997362
  Полупанов А.В. Свобода или смерть. / А.В. Полупанов. – Донецк, 1966. – 247с.
997363
  Плотников С.Н. Свобода истины / С.Н. Плотников. – М., 1970. – 104с.
997364
  Тітарчук О.І. Свобода і благодать у ранньохристиянському дискурсі (полеміка Августина з Пелагієм) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
997365
  Донченко Р.І. Свобода і відповідальність / Р.І. Донченко. – Київ, 1969. – 48с.
997366
  Сущук З.І. Свобода і відповідальність / З.І. Сущук. – К., 1979. – 127с.
997367
  Пітулей В.В. Свобода і відповідальність особистості за доби глобалізації : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Пітулей В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
997368
  Пітулей В.В. Свобода і відповідальність особистості за доби глобалізації : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Пітулей В.В.; М-во освіти і науки України, КНУТШ. – Київ, 2009. – 204 л. – Бібліогр.: л. 183-204
997369
  Соболь О. Свобода і громадянин у вченні Аристотеля // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 78-86. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
997370
  Семенченко Ф.Г. Свобода і демократія: конфлікт політичних цінностей в контексті політичних ідеологій // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 168-181


  В статті досліджуються свобода і демократія як політичні цінності. Розкривається їх взаємозалежність та аналізуються суперечності демократичного суспільства.
997371
  Кузьміна С.Л. Свобода і мистецтво влади у філософії виховання київської академічної традиції XIX - початку XX ст. // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (47). – С. 87-93
997372
  Судакова В.М. Свобода і ненасилля в сучасному суспільному розвитку: соціально-філософський аналіз : Автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Судакова В.М.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 32 с.
997373
  Іванов Г.Т. Свобода і необхідність / Г.Т. Іванов. – Київ, 1958. – 36с.
997374
  Тимошенко О.В. Свобода і необхідність в історії політико-правової думки // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 24-29. – ISSN 0132-1331
997375
  Вдовичин І.Я. Свобода і охлократія (відповіді В. Липинського на виклики сучасної цивілізаційної кризи) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 21 (246). – С. 10-16. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
997376
  Тимошенко В. Свобода і право: проблема взаємозв"язку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 71-75. – ISSN 0132-1331
997377
  Бальцерович Лешек Свобода і розвиток. Економія вільного ринку / Бальцерович Лешек; Пер. з польскої Андрій Павлишин; Наук.конс. перекладу Ауріка Миронюк. – Львів, 2000. – 336с. – (Бібліотека журналу "Ї"). – ISBN 966-537-110-Х
997378
   Свобода і Соборність як чинники національної ідеї України : Прес-центр КНУШ // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 21-28 березня (№ 14/15)


  22 березня у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулося відкриття однойменної дводенної Всеукраїнської науково-практичної конференції. Конференцію відкрив ректор університету Л.В.Губерський. Учасники оглянули презентацію книг ...
997379
  Куромія Гіроакі Свобода і терор у Донбасі = Freedom and terror in the Donbas. A ukrainian-russian borderland, 1870s-1990s : Українсько-російське прикордоння, 1870-1990-і роки / Куромія Гіроакі; Пер. з англ. Г.Кьорян, В.Агеєв. – Київ : Основи, 2002. – 510с. – ISBN 966-500-232-5
997380
   Свобода інформації в Україні. Удосконалення законодавства і практики / Є Захаров [та ін.] ; [відп. за вип. та ред. Є. Захаров ; Харківська правозахисна група]. – Харків : Права людини, 2009. – 180 с. – Автори книги зазначені на стр. 3. – ISBN 978-966-8919-60-2
997381
  Нестеренко О. Свобода інформації чи інформаційна безпека? // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2011. – № 1. – С. 3-9
997382
  Вайскопф Ф. Свобода й хліб / Ф. Вайскопф. – Харків; Київ, 1932. – 119с.
997383
  Черемисина А.С. Свобода как личностный экзистенциал // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 125-126
997384
  Коваль О.А. Свобода как онтологическая необходимость у Спинозы и Сартра // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 25-29. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1995-0055
997385
  Ємельянова Н.Н. Свобода как преодоленная необходимость: варианты классической и неклассической философии // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 53-57. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У статті осмислюється розуміння свободи та її співвідношення з необхідністю у концепціях представників як класичної, так і некласичної філософії. Доводиться, що в обох варіантах свобода постає як необхідність, що долається. В статье осмысливается ...
997386
  Винник Тетяна Свобода кольору сепії : Поезія // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 2. – С. 110-120
997387
  Анашкин Г.З. Свобода личности в СССР / Г.З. Анашкин, Н.С. Бабин. – Москва : Знание, 1964. – 111 с. – (Народный университет культуры)
997388
  Люблинский П.И. Свобода личности в уголовном процессе : Меры, обеспечивающие неуклонение обвиняемого от правосудия / П.И. Люблинский. – Санкт-Петербург : Сенат. тип., 1906. – VIII, 701 с.
997389
  Шлайфер Н.Е. Свобода личности и исторический детерминизм / Н.Е. Шлайфер. – М., 1983. – 96с.
997390
  Мозохина А.Г. Свобода личности и основные права граждан в социалистических странах Европы / А.Г. Мозохина. – М., 1965. – 296с.
997391
  Поклад В.И. Свобода личности и преступность глобально-исторический аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 55-57. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
997392
  Петрухин И.Л. Свобода личности и уголовно-процессуальное принуждение: общ. концепция / И.Л. Петрухин. – М., 1985. – 239с.
997393
  Чухвичев Д.В. Свобода личности и юридическая ответственность // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2005. – № 3. – С. 103-108. – ISSN 0132-0769
997394
  Баланчивадзе Резо Гедеванович Свобода личности при социализме и формирование нового человека. : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.02 / Баланчивадзе Резо Гедеванович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 40л.
997395
  Никонов К.М. Свобода личности при социализме. / К.М. Никонов, Ю.С. Никольский. – М, 1984. – 96с.
997396
  Лоїк О. Свобода людини - наче м"ячик, натисни на нього і твоя рука відіб"ється вгору (три ключових юридичних категорії у творчості Стендаля) // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 331-242. – ISBN 978-966-306-020-4
997397
  Черкасова С. Свобода людини в історії та вічності / Світлана Черкасова ; Місіонерське видання Центру Православ. культури "Лєствиця". – Дніпропетровськ, 2005. – 20с. : іл.
997398
  Рудницька У.Б. Свобода людини та її світоглядне сприйняття: соціально-філософський аналіз : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Рудницька У.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 182л. – Бібліогр.: л.171-182
997399
  Рудницька У.Б. Свобода людини та її світоглядне сприйняття: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.03 - соц. філос. та філос. іст. / У.Б. Рудницька ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв
997400
  Лущ У. Свобода людини у суспільстві в інтерпретації Йоганеса Лотца та Жака Марітена // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 90-95. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
997401
  Коваленко О.В. Свобода людини: природний і державний аспекти (Т. Гоббс, ДЖ. Локк) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 94-98. – ISSN 1563-3349


  Досліджується специфіка постанови та трактування проблеми свободи людини у працях таких представників новочасної політико-правової думеки як Т. Гоббса та Дж. Локка. Визначаються підходи до співвідношення свободи і права, свободи і закону на основі ...
997402
  Куйбіда Р. Свобода мирних зібрань в адміністративному судочинстві: загальні тенденції судової практики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55-58. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено результати дослідження практики адміністративних судів щодо розгляду справ про обмеження свободи мирних зібрань і акцентовано увагу на проблемних тенденціях розвитку цієї практики. В статье приведены результаты исследования практики ...
997403
  Пашковська Т. Свобода мирних зібрань: чого боїться влада? // Юридична газета. – Київ, 2013. – 19 березня (№ 12). – С. 8-10


  "... Топ-6 найабсурдніших рішень судів щодо мирних зібрань".
997404
  Воробйов В. Свобода надання морських транспортних послуг у праві Європейського Союзу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 1. – С. 73-78.
997405
  Слемнев М.А. Свобода научного творчества / М.А. Слемнев. – Минск, 1980. – 239с.
997406
  Хименко О.А. Свобода об"єднання як одне із основних прав роботодавців // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 325-328. – ISSN 1563-3349


  Обгрунтовано, що право на свободу об"єднання є одним із основних прав роботодавців, оскільки завдяки йому вони отримують реальну можливість для колективного захисту та обстоювання своїх законних інтересів.
997407
  Богашева Н. Свобода об"єднань та конституційний інститут об"єднань громадян // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 62-70
997408
  Шубняков Б.П. Свобода общества и личности. / Б.П. Шубняков. – Ярославль, 1967. – 260с.
997409
  Шубняков Б.П. Свобода общества и личности. (Проблема необходимости и свободы при социализме и коммунизме). : Автореф... доктор филос.наук: 620 / Шубняков Б.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 30л. – Бібліогр.:с.30
997410
  Бараннік Р. Свобода особи від самовикриття та викриття близьких родичів у кримінальному процесі України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.42-46. – ISSN 0132-1331
997411
  Ярош Л.В. Свобода особи: подолання стереотипів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 11-18. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Зроблена спроба відродження гуманістичної традиції теорії К. Маркса і Ф. Енгельса, розглядається теорія свободи як така, що являє собою добровільно обрану особою, не нав"язану ззовні, глибоко усвідомлену суспільну поведінку.
997412
  Соболь О. Свобода особистості в інформаційному соціумі: Стаття друга // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.40-59
997413
  Соболь О. Свобода особистості в інформаційному соціумі: Стаття перша // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.36-48
997414
  Андрусенко О. Свобода панорами як важливий інститут авторського права (іноземний досвід правового регулювання) // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 1 (27). – С. 8-10.
997415
  Поліванова О.М. Свобода пересування осіб у Європейському Союзі та правовий механізм співпраці ЄС і Украраїни у сфері пересування осіб // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 6 (59). – С. 86-89
997416
  Мушак Н.Б. Свобода пересування осіб як одне із фундаментальних прав громадян Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 105-113. – ISSN 2308-6912


  Статтю присвячено правовому регулюванню свободи пересування осіб у Європейському Союзі. Досліджено положення установчих договорів, акти вторинного законодавства ЄС, судову практику стосовно громадянства Союзу та вільного пересування осіб. Встановлено, ...
997417
  Максименко С.В. Свобода пересування: право на туризм і туристичні подорожі // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.64-68. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
997418
  Баренаум И.Е. Свобода печати в теории и практике французской буржуазной революции 1848 года. : Автореф... канд. пед. /*библиография*/наук: / Баренаум И.Е.; Ленингр. гос. библиотеч. ин-т. – Л., 1949. – 16л.
997419
  Пронин П.И. Свобода печати и пути ее осуществления / П.И. Пронин. – Москва, 1971. – 39 с.
997420
  Сельдес Д. Свобода печати. / Д. Сельдес. – М, 1937. – 303с.
997421
  Бігняк О. Свобода підприємництва та її обмеження // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 5. – С. 53-56
997422
  Козачук М.О. Свобода підприємницької діяльності та її обмеження в законодавстві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Козачук М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 256 л. – Бібліогр.: л. 217-256
997423
  Козачук М.О. Свобода підприємницької діяльності та її обмеження в законодавстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Козачук М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
997424
  Краснова Елена Свобода под знаком спирали : Феномен // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 10-18 : Іл.
997425
  Патюлин В.А. Свобода подлинная и манимая / В.А. Патюлин. – М., 1969. – 128с.
997426
  Москаленко А. Свобода преси - одна з основних цінностей демократії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – C. 3-11. – (Журналістика ; Вип. 5)
997427
  Прудник Михайло Свобода преси як вияв політичного розвитку // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 54-55. – Бібліогр. в кінці ст.
997428
  Прудник Михайло Свобода преси як вияв політичного розвитку // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 54-55. – Бібліогр. в кінці ст.
997429
  Москаленко А.З. Свобода преси як гарант свободи виборів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-14. – (Журналістика ; Вип. 7)


  Участь преси у передвиборній боротьбі вирізняє три різні групи інтересів, котрі вступають між собою у протиріччя: інтереси кандидатів, пов"язані з громадкістю, інтереси самої системи ЗМІ як специфічної форми самовиразу та інтереси громадськості, ...
997430
   Свобода преси. Рішення Верховного Суду США = Freedom of press decisions of the United States supreme court. – Київ : Оптима, 2004. – 280 с. – (Перша поправка). – ISBN 966-7869-22-9
997431
  Приступенко Т. Свобода преси: її розуміння та реалізація в країнах далекого та близького зарубіжжя // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 53-69. – (Журналістика ; Вип. 2)
997432
  Меллер К. Свобода прессы в регионе ОБСЕ и деятельность представителя по вопросам свободы средств массовой информации // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед. проблем мира и политики безопасности,Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2003 год № 9. – С. 307-323. – ISBN 5-7712-0327-0
997433
   Свобода пришла не сразу...: антифашист. проза писателей ГДР,. – М., 1986. – 317с.
997434
  Назаров И.В. Свобода против закона: цивилизация на весах спасения / И.В. Назаров. – Киев : ПАРАПАН, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-8210-70-9
997435
  Калинина И.А. Свобода публичного суждения о законодательстве в учении Канта // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1. – С. 43-46. – ISSN 1812-3805


  Автор статьи исследует сущность и основание права публичного суждения о законодательстве. Данное право раскрывается через представление о свободе личности и недопустимости сопротивления государственной власти. При этом устанавливаются сущность и ...
997436
   Свобода релігії та віросповідання в Україні в контексті дотримання міжнародних стандартів з прав людини та основних свобод. – Харків : Фоліо, 2005. – 92с. – ISBN 966-03-3301-3
997437
   Свобода релігії. Рішення Верховного Суду США = Freedom of the religion decisions of the United States supreme court. – Київ : Оптима, 2005. – 256 с. – (Перша поправка). – ISBN 966-7869-27-Х
997438
  Коцарева О. Свобода руху // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 264/265. – С. 360-370
997439
  Мовчан В.С. Свобода самоздійснення в добрі як світоглядна проблема // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 84-87. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  На основі осмислення філософією проблеми об"єктивних підстав свободи в контексті ідеї опанування людини природним світом ставиться питання щодо опанування людством власної чуттєвої природи як умова свободи творчих відносин зі світом. На основе ...
997440
  Козленко В.М. Свобода світогляду, совісті та віросповідання : Автореф. дис. ... канд. філос.наук : 09.00.03 / Козленко В.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1997. – 16л.
997441
  Козленко В.М. Свобода світогляду, совісті та віросповідання (соціокультурний аспект дослідження) : Дис... канд. фіілософ.наук: 09.00.03 / Козленко В.М.; КУ ім Т.Шевченка. – К, 1997. – 202л. – Бібліогр.:л.173-200
997442
  Ставицька Леся Свобода слова - і сваволя слова : розмова з Лесею Ставицькою / Ставицька Леся, Таран Людмила // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 30-31. – ISSN 0868-9644
997443
  Нарбут Ю. Свобода слова // Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 2002. – № 16. – С.3


  Журналіст - небезпечна професія: є цифри опитування громадян
997444
  Щербович А.А. Свобода слова в интернете и проблема противодействия экстремистской деятельности // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 1 (79). – С. 67-75. – ISSN 1812-8696
997445
  Приступенко Т.О. Свобода слова в контексті сучасних вітчизняних реалій // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 110-115
997446
  Биченко А. Свобода слова в Україні в оцінці українських громадян // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 11. – С.38-42
997447
  Томенко М. Свобода слова в Україні під загрозою!: Звернення голови Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації до укр. журналістів // Україна-Business, 2002. – 20-27 вересня


  З приводу ситуації, що склалася в інформ. просторі України та очевидних проявів цензури на держ. рівні
997448
  Столяров А.В. Свобода слова в цифровом тысячелетии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 64-82. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
997449
  Титова Н.И. Свобода слова граждан СССР : Дис... канд. юридич.наук: / Титова Н.И.; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1957. – 287, XVIIIл. – Бібліогр.:л.I-XVIII
997450
  Титова Н.И. Свобода слова граждан СССР : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Титова Н. И. ; МВО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Львов, 1958. – 16 c.
997451
  Панюта В.И. Свобода слова и "рефеодализация" украинской публичной сферы // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.112-115. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
997452
  Маттиас М. Свобода слова и религиозные права // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 3. – С. 3-19. – ISSN 1812-7126
997453
  Лестер Э. Свобода слова и религия - вечный конфликт в период избирательной модернизации // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2006. – № 3. – С. 47-49. – ISSN 1812-7126
997454
  Бурчо Й. Свобода слова народжується і помирає на столі у редактора : Йосип Бурчо - головний редактор одеської газети "Прес-кур"єр".Спілкувалася Віра Черемних. // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 9. – С. 10-12
997455
  Поліщук І. Свобода слова як загроза національним інтересам країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 322-324.
997456
  Рященко В В. Свобода слова як суб"єктивне право // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.167-173
997457
  Бондар Ю.В. Свобода слова як чинник інформаційної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – Вип. 102, ч. 1. – С. 127-130


  У статті аналізується вплив глобалізації, світових інформаційних процесів на розвиток демократичної політичної культури, забезпечення інформаційних прав громадян, свободи слова в Україні, проблеми і завдання сучасної державної інформаційної політики.
997458
   Свобода слова. Рішення Верховного Суду США = Freedom of speech decisions of the United States supreme court. – Київ : Оптима, 2004. – 256 с. – (Перша поправка). – ISBN 966-7869-23-7
997459
  Бондар Ю.В. Свобода слова: вибір - 2004 / Ю.В. Бондар; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 128с. – ISBN 966-608-391-4
997460
  Наджос А.І. Свобода слова: досвід демократичних країн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 15-16. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Коротко аналізується ситуація, що склалася зі свободою слова у США, розглядається законодавча база, яка забезпечує створення необхідних умов функціонування американської преси, порівнюється із ситуацією, що склалася щодо цих проблемних питань в Україні.
997461
  Бондар Ю. Свобода слова: історичний аспект і розуміння в контексті формування сучасної демократичної політичної культури // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Університет "Україна"; Всеукраїнська асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 199-202
997462
  Бондар Ю. Свобода слова: історичний аспект і розуміння в контексті формування сучасної демократичної політичної культури // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Університет "Україна"; Всеукраїнська асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 199-202
997463
  Кальницкий М. Свобода слова: сто лет тому назад // Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев, 2014. – 31 июля (№ 165). – С. 16-17. – ISSN 1997-1249
997464
  Бондар Ю.В. Свобода слова: українська мірка / Ю.В. Бондар; МАУП; Федерація патріот. видань України. – Київ : МАУП, 2004. – 144с. – (Бібліотека журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-390-6


  Для політологів, фахівців ЗМІ, широкого кола читачів.
997465
  Вареник М.С. Свобода СМИ в контексте духовно-нравственной и идеологической консолидации российского общества // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 147-153. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
997466
  Смилов Д. Свобода собраний и политическое представительство // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 4. – С. 107-115. – ISSN 1812-7126
997467
  Сакне А.Р. Свобода совести / А.Р. Сакне. – Алма-Ата, 1972. – 108с.
997468
  Круглов А.А. Свобода совести / А.А. Круглов. – Минск, 1986. – 80с.
997469
   Свобода совести в социалистическом обществе: сб. ст.. – М., 1979. – 151с.
997470
  Кириченко М.Г. Свобода совести в СССР / М.Г. Кириченко. – М., 1960. – 39с.
997471
  Рудинский Ф.М. Свобода совести в СССР / Ф.М. Рудинский. – М., 1961. – 87с.
997472
  Барменков А.И. Свобода совести в СССР / А.И. Барменков. – М., 1979. – 223с.
997473
  Кириченко М.Г. Свобода совести в СССР / М.Г. Кириченко. – М., 1985. – 200с.
997474
  Курпакова Л.П. Свобода совести в СССР / Л.П. Курпакова. – М, 1985. – 40с.
997475
  Барменков А.И. Свобода совести в СССР / А.И. Барменков. – 2-е изд. – М., 1986. – 222с.
997476
   Свобода совести в СССР: социальные гарантии. – Казань, 1989. – 80с.
997477
  Арсенье К.К. Свобода совести и веротерпимость : сборник статей / К.К. Арсеньев. – Санкт-Петербург : [Тип. т-ва "Общественная польза"], 1904. – [6], 292 с. – (Библиотека "Общественной пользы")


  На тит. стр.№ 116942 печать: Николай Прокофьевич Василенко
997478
  Коник В.В. Свобода совести и ее лжезащитники / В.В. Коник. – М., 1986. – 175с.
997479
  Галочкин Н.Т. Свобода совести и ее правовые основы / Н.Т. Галочкин, М.Е. Шабинский. – Алма-Ата, 1980. – 64с.
997480
  Ерофеев К.Б. Свобода совести и защита прав несовершеннолетних // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 5 (59). – С. 55-58. – ISSN 1812-8696
997481
  Гирман Ю.И. Свобода совести одно из условий преодоления реалигии. : Автореф... Канд.филос.наук: / Гирман Ю.И.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1966. – 15л.
997482
  Баймурадов Н. Свобода совести при социализме-необходимое условие преодоления религиозных пережитков. : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Баймурадов Н.; АН Кз.ССР. Ин-т философ. и права. – Ташкент, 1972. – 24л.
997483
   Свобода совести, вероисповедания и религиозных организаций: положения конституций постсоциал. стран, государств Зап. Европы, США, Канады и Японии, междунар. правовых докум.. – К., 1996. – 87с.
997484
  Савельев В.Н. Свобода совести: история и теория / В.Н. Савельев. – М., 1991. – 143с.
997485
   Свобода совести: сб. прозы авт. ВАЗа.. – М., 1991. – 319с.
997486
  Огнева О.В. Свобода совісті -- справжня і мнима / О.В. Огнева. – Київ, 1969. – 46с.
997487
  Танчер В.К. Свобода совісті - велике завоювання Жовтня / В.К. Танчер. – К, 1967. – 60с.
997488
  Павлюченко В.М. Свобода совісті : закон і практика / В.М. Павлюченко. – К, 1990. – 47с.
997489
  Гаврилюк О.Ю. Свобода совісті в соціалістичному суспільстві / О.Ю. Гаврилюк. – Київ, 1981. – 280с.
997490
  Яригіна О.В. Свобода совісті в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 133-136. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Громадяни України потребують забезпечення на індивідуальному рівні своїх світоглядних свобод. В демократичному суспільстві свобода совісті може бути реалізована лише в контексті інших прав і свобод людини. The citizens of Ukraine need providing at ...
997491
  Пащенко В.О. Свобода совісті в Україні: міфи і факти 20-30-х рр. / В.О. Пащенко. – К., 1994. – 250с.
997492
  Огнева О.В. Свобода совісті реальна та ілюзорна / О.В. Огнева, О.І. Уткін. – К., 1982. – 184с.
997493
  Козленко В.М. Свобода совісті, світогляду, віровизнання в духовній культурі України / В.М. Козленко. – Днепропетровск, 1996. – 40с.
997494
  Бабій М.Ю. Свобода совісті: філософсько-антропологічне і релігієзнавче осмисленння / М.Ю. Бабій. – К., 1994. – 87с.
997495
  Кучеренко Л. Свобода соівсті. Замах на віру // Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 2002. – № 17. – С.4-5


  Стосунки УПЦ Київського та Московського патріархатів з точки зору свободи совісті
997496
  Мороз Г.В. Свобода суб"єкта як умова наукового пізнання (методологічний аналіз) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Мороз Галина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 182 л. – Бібліогр.: л. 166-182
997497
  Мороз Г.В. Свобода суб"єкта як умова наукового пізнання (методологічний аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук. : 09.00.02 / Мороз Галина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
997498
  Верещетин В.С. Свобода судоходства в открытом море / В.С. Верещетин. – Москва, 1958. – 143 с.
997499
  Бойко В.І. Свобода та етнокультурна толерантність // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 53-58
997500
  Скобіна О.В. Свобода та свобода вибору у баладах М.І. Костомарова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 393-397


  У творчості М. Костомарова, прозовій, драматургічній, поетичній чи публіцистичній поняття свободи та свободи вибору - невід"ємна складова. Воно виступає основною тематичною домінантою, або ж проходить наскрізним мотивом будь-якого взятого твору
997501
  Райнов Б. Свобода творческой личности в буржуазном мире / Б. Райнов. – М, 1967. – 64с.
997502
  Слемнев М.А. Свобода творчества в научном познании. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.01 / Слемнев М.А.; АН БССР.Ин-т философии и права. – Минск, 1980. – 48л.
997503
  Шабліовський Є.С. Свобода творчості й громадянська відповідальність письменника. / Є.С. Шабліовський. – К., 1973. – 293с.
997504
  Мусієнко О.О. Свобода творчості та продюсерська діяльність у кінематографі // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 129-134
997505
  Михайловский А.В. Свобода техники? К пониманию техники у Эрнста и Фридриха Георга Юнгеров // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 7. – С. 79-95. – ISSN 0235-1188
997506
  Терехов А.Б. Свобода торговли / А.Б. Терехов. – М., 1991. – 189с.
997507
  Бугров Л.Ю. Свобода труда и свобода трудового договора в СССР. / Л.Ю. Бугров. – Красноярск, 1984. – 126с.
997508
  Клок Т.М. Свобода у філософії // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 433
997509
  Павленко І.А. Свобода у філософії лібералізму та її реконструкція Дж. Роулзом // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
997510
  Сокурянська Л.Г. Свобода у ціннісному дискурсі сучасного студенства: кількісний та якісний вимір / Л.Г. Сокурянська, О.О. Піменова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 209-216. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
997511
  Андреев В.С. Свобода уходит последней / В.С. Андреев. – Рига, 1975. – 391с.
997512
  Апресян Г З. Свобода художественного творчества / Г З. Апресян, . – Москва, 1965. – 163с.
997513
  Апресян З.Г. Свобода художественного творчества / З.Г. Апресян. – 2-е изд. перераб. и испр. – Москва, 1985. – 253с.
997514
  Шехтерман Е.И. Свобода человека и божественный произвол / Е.И. Шехтерман. – Алма-Ата, 1974. – 63с.
997515
  Бичко І.В. Свобода чи сваволя? / І.В. Бичко. – Київ, 1966. – 47с.
997516
  Велігурська Я. Свобода як визначальний критерій життя людини (на прикладі роману "Черниця" Д. Дідро) // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 289-295. – ISBN 978-966-306-020-4
997517
  Донченко О.П. Свобода як всезагальний принцип права // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 307-310. – ISSN 1818-992Х
997518
  Осідач О. Свобода як джерело громадянського суспільства у концепції Джорджа Макліна // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 97-103. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
997519
  Босенко О.В. Свобода як доля // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 24-32. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 5)


  Розглядається питання про долю свободи, що примарою буття змушує людину стримувати й відтворювати простір, про приреченість людини до свободи.
997520
  Мороз Г.В. Свобода як доповнення існуючого (екзистенційний і трансцендентний виміри) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 18-21. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються актуальні питання дослідження свободи як сутнісної характеристики суб"єкта пізнання. В статье рассматриваются актуальные вопросы исследования свободы как сущностной характеристики субъекта познания. In this article the main ...
997521
  Костенко О.Б. Свобода як евристичний принцип праворозуміння // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 93-97. – ISSN 1818-992Х
997522
  Метельова Т.О. Свобода як людський вимір всесвіту / Т.О. Метельова, А.М. Чорнуха // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 107-114. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
997523
  Ковальчук І.Л. Свобода як необхідна передумова становлення творчої особистості // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 28-32. – ISSN 1729-360Х
997524
  Доменно О.П. Свобода як передумова кримінально-правової відповідальності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 34-39. – (Правознавство ; Вип.311)
997525
  Кравченко Ю.Ф. Свобода як принцип демократичної правової держави : Монографія / Ю.Ф. Кравченко; МВС України. Національний університет внутрішніх справ. – Харків : Національний університет внутрішніх справ, 2003. – 406с. – ISBN 966-610-044-4
997526
  Куцепал С.В. Свобода як скарб і кара у концепції Ж.-П. Сартра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 75-78. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Аналізується проблематика свободи у творчості Ж.-П. Сартра, визначаються основні характеристики свободи в онтології Ж.-П. Сартра. Анализируется проблематика свободы в творчестве Ж.-П. Сартра, раскрываются основные характеристики свободы в онтологии ...
997527
  Боднар С.Б. Свобода як смисловий компонент категорії рівності у праві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 15-20. – (Правознавство ; Вип. 282)
997528
  Данильян О.Г. Свобода як сутнісна характеристика права: спроба філософського осмислення / О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 180-189. – ISSN 0201-7245
997529
  Грищук О.В. Свобода як філософсько-правова цінність // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 193-204. – (Юридична ; Вип. 1)
997530
  Майданюк І.З. Свобода як цінність права у філософській спадщині Станіслава Оріховського // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 42-45. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
997531
  Гапоненко В.А. Свобода як чинник функціонування демократичної політики системи : Автореферат дис. ... канд. політичних наук: 23.00.02-Політичні інститути та процеси / Гапоненко В.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.:8 назв
997532
  Гапоненко В.А. Свобода як чинник функціонування демократичної політичної системи : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.02 - політичні інститути та процеси / Гапоненко В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 190л. – Бібліогр. : л.165-190
997533
  Попов Антон Свобода, дарованная необходимостью : вехи истории // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 84-91 : Фото
997534
  Керимов Д.А. Свобода, право и законность в социалистическом обществе / Д.А. Керимов. – Москва : Юридическая литература, 1960. – 223 с.
997535
   Свобода, равенство, братство: великая фр. революция: документы, письма, речи, воспом., песни, стихи.. – Л., 1989. – 463с.
997536
  Подолянко Л.А. Свобода, яку ми вибираемо // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 64 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 6-15
997537
   Свобода. Збірник. 1878-1978.. – К., 1978. – 395с.
997538
  Баллер Э.А. Свобода. Какая? Для кого? / Э.А. Баллер. – 2-е перераб . изд. – М, 1977. – 333с.
997539
   Свобода. Равенство. Братство = Liberte. Egalite. Fraternite. : песни и гимны фр. революции : [к 200-летию Великой фр. революции : переводы] / [вступ. ст., с. 5-33, и сост. С. Великовского ; коммент. Я. Богданова ; худож. А. Платонов]. – Москва : Книга, 1989. – 230 с. : ил. – ISBN 5-212-00150-1
997540
  Ниринг Скотт Свобода: обещание и угроза / Ниринг Скотт. – Москва, 1966. – 192с.
997541
  Кейзеров Н.М. Свободен ли "свободный мир"? / Н.М. Кейзеров, Г.В. Мальцев. – М, 1979. – 160с.
997542
  Нев М. Свободи у виконанні покарань // Український журнал про права людини / Українсько-американське бюро захисту прав людини. – Київ, 2005. – № 7. – С. 63-83
997543
   Свободная время и нравственное воспитание.. – М., 1979. – 271с.
997544
  Цаллагова Е.М. Свободная и связанная аскорбиновая кислота в женском молоке : Автореф... канд. биол.наук: / Цаллагова Е. М.; Казах.ГУ. – Барнаул, 1962. – 16л.
997545
  Козлова М.Б. Свободная и связанняа мочевина и активность аргиназы в мозгу и печени млекопитающих и птиц постэмбрионаьном развитии : Автореф... канд. биол. наук: 03.093 / Козлова М.Б.; МВ и ССО РСФСР. – Ростов -на-Дону, 1972. – 28л.
997546
  Виноградов С.А. Свободная интерполяция в пространство равномерно сходящихся рядов Тейлора / С.А. Виноградов, С Хрущев. – Ленинград, 1980. – 52с.
997547
   Свободная конвекция в атмосфере и океане.. – М., 1979. – 139с.
997548
  Писарев М Н. Свободная конвекция в вертикальной трубе при наличии теплопотерь : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Писарев Н.М,; Молотовский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Молотов, 1955. – 6л.
997549
  Остроумов Г.А. Свободная конвекция в условиях внутренней задачи / Г.А. Остроумов. – М.-Л., 1952. – 257с.
997550
  Березовский А.А. Свободная конвекция при умеренных значения числа Грасгофа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Березовский А.А.; Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1978. – 12л.
997551
  Мочалов В.А. Свободная конвекция с пористым вдувом и отсосом на вертикальной поверхности : Автореф... канд. техн.наук: / Мочалов В.А.; АН БССР. Ин-т тепло- и масообмена. – Минск, 1966. – 33л.
997552
  Козловский В.В. Свободная косвенная речь в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Козловский В.В.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1977. – 24л.
997553
  Мерин Б.М. Свободная Куба / Б.М. Мерин. – Москва, 1964. – 128с.
997554
  Габбасов Э.Г. Свободная лошадь для джигита / Э.Г. Габбасов. – Алма-Ата, 1969. – 80с.
997555
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 1. – 2000. – 1924-1952гг. назв. "Большевик", 1952-1991гг. назв. "Коммунист"
997556
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 2. – 2000. – 1924-1952гг. назв. "Большевик", 1952-1991гг. назв. "Коммунист"
997557
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 3. – 2000. – 1924-1952гг. назв. "Большевик", 1952-1991гг. назв. "Коммунист"
997558
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 4. – 2000. – 1924-1952гг. назв. "Большевик", 1952-1991гг. назв. "Коммунист"
997559
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 5. – 2000. – 1924-1952гг. назв. "Большевик", 1952-1991гг. назв. "Коммунист"
997560
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 6. – 2000. – 1924-1952гг. назв. "Большевик", 1952-1991гг. назв. "Коммунист"
997561
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 7. – 2000. – 1924-1952гг. назв. "Большевик", 1952-1991гг. назв. "Коммунист"
997562
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 8. – 2000. – 1924-1952гг. назв. "Большевик", 1952-1991гг. назв. "Коммунист"
997563
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 9. – 2000. – 1924-1952гг. назв. "Большевик", 1952-1991гг. назв. "Коммунист"
997564
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 10. – 2000. – 1924-1952гг. назв. "Большевик", 1952-1991гг. назв. "Коммунист"
997565
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 11. – 2000. – 1924-1952гг. назв. "Большевик", 1952-1991гг. назв. "Коммунист"
997566
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 12. – 2000. – 1924-1952гг. назв. "Большевик", 1952-1991гг. назв. "Коммунист"
997567
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 1. – 2001
997568
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 2. – 2001
997569
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 3. – 2001
997570
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 4. – 2001
997571
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 5. – 2001
997572
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 6. – 2001
997573
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 7. – 2001
997574
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 8. – 2001
997575
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 9. – 2001
997576
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 10. – 2001
997577
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 11. – 2001
997578
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 12. – 2001
997579
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 1. – 2002
997580
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 2. – 2002
997581
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 3. – 2002
997582
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 4. – 2002
997583
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 5. – 2002
997584
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 6. – 2002
997585
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 7. – 2002
997586
   Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 8. – 2002
997587
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 9. – 2002
997588
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 10. – 2002
997589
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 11. – 2002
997590
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 12. – 2002
997591
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 1. – 2003
997592
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 2. – 2003
997593
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 3. – 2003
997594
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 4. – 2003
997595
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 5. – 2003
997596
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 6. – 2003
997597
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 7. – 2003
997598
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 8. – 2003
997599
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 10. – 2003
997600
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 11. – 2003
997601
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 12. – 2003
997602
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 1. – 2004
997603
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 2. – 2004
997604
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 3. – 2004
997605
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 4. – 2004
997606
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 5. – 2004
997607
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 6. – 2004
997608
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 7. – 2004
997609
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 8. – 2004
997610
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 9. – 2004
997611
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 10. – 2004
997612
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 11. – 2004
997613
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 12. – 2004
997614
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 1. – 2005
997615
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 2. – 2005
997616
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 3. – 2005
997617
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 4. – 2005
997618
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 5. – 2005
997619
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 6. – 2005
997620
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 7. – 2005
997621
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 8. – 2005
997622
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 9. – 2005
997623
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 10. – 2005
997624
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 11. – 2005
997625
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 12. – 2005
997626
   Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 1/2. – 2006
997627
   Свободная мысль -21 : Теоретический и политический журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 9. – 2003
997628
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 1/12. – 1995
997629
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 1. – 1996
997630
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 2. – 1996
997631
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 3. – 1996
997632
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 4. – 1996
997633
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 5. – 1996
997634
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 6. – 1996
997635
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 7. – 1996
997636
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 8. – 1996
997637
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 9. – 1996
997638
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 10. – 1996
997639
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 11. – 1996
997640
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 12. – 1996
997641
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 1. – 1997
997642
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 2. – 1997
997643
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 3. – 1997
997644
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 4. – 1997
997645
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 5. – 1997
997646
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 6. – 1997
997647
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 1. – 1998
997648
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 2. – 1998
997649
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 3. – 1998
997650
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 4. – 1998
997651
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 5. – 1998
997652
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 6. – 1998
997653
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 7. – 1998
997654
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 8. – 1998
997655
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 9. – 1998
997656
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 10. – 1998
997657
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 11. – 1998
997658
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 12. – 1998
997659
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 1. – 1999
997660
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 2. – 1999
997661
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 3. – 1999
997662
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 4. – 1999
997663
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 5. – 1999
997664
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 6. – 1999
997665
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 7. – 1999
997666
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 8. – 1999
997667
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 9. – 1999
997668
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 10. – 1999
997669
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 11. – 1999
997670
   Свободная мысль. – Москва. – ISSN 0869-44435
№ 12. – 1999
997671
   Свободная мысль : Международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 2. – 2006. – до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997672
   Свободная мысль : Международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 3. – 2006. – до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997673
   Свободная мысль : Международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 4. – 2006. – до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997674
   Свободная мысль : Международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 5. – 2006. – до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997675
   Свободная мысль : Международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 6. – 2006. – до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997676
   Свободная мысль : Международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 7/8. – 2006. – до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997677
   Свободная мысль : Международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 9/10. – 2006. – до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997678
   Свободная мысль : Международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 11/12. – 2006. – до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997679
   Свободная мысль : Международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 1. – 2007. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997680
   Свободная мысль : Международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 2. – 2007. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997681
   Свободная мысль : Международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 3. – 2007. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997682
   Свободная мысль : Международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 4. – 2007. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997683
   Свободная мысль : Международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 5. – 2007. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997684
   Свободная мысль : Международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 6. – 2007. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997685
   Свободная мысль : Международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 7. – 2007. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997686
   Свободная мысль : Международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 8. – 2007. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997687
   Свободная мысль : Международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 9. – 2007. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997688
   Свободная мысль : международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 10. – 2007. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997689
   Свободная мысль : международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 11. – 2007. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997690
   Свободная мысль : Международный общественный журнал. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 12. – 2007. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997691
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 1. – 2008. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997692
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 2. – 2008. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997693
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 3. – 2008. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997694
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 4. – 2008. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997695
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 5. – 2008. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997696
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 6. – 2008. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997697
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 7. – 2008. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997698
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 8. – 2008. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997699
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 9 (1592). – 2008. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997700
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№10 (1593). – 2008. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997701
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№11 (1594). – 2008. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997702
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 12 (1595). – 2008. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997703
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 1 (1596). – 2009. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997704
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 2 (1597). – 2009. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997705
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 3 (1598). – 2009. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997706
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 4 (1599). – 2009. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997707
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 5 (1600). – 2009. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997708
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 6 (1601). – 2009. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997709
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 7 (1602). – 2009. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997710
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 8 (1603). – 2009. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997711
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 9 (1604). – 2009. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997712
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 10 (1605). – 2009. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997713
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 11 (1606). – 2009. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997714
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 12 (1607). – 2009. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997715
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 1 (1608). – 2010. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997716
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 2 (1609). – 2010. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997717
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 3 (1610). – 2010. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997718
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 4 (1611). – 2010. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997719
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 5 (1612). – 2010. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997720
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 6 (1613). – 2010. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997721
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 7 (1614). – 2010. – + вкладыш Индекс трансформации - 2010 фонда Бертельсмана. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997722
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 8 (1615). – 2010. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997723
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 9 (1616). – 2010. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997724
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 10 (1617). – 2010. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997725
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 11 (1618). – 2010. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997726
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 12 (1619). – 2010. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997727
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 2 (1621). – 2011. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997728
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 3 (1622). – 2011. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997729
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 4 (1623). – 2011. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997730
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 5 (1624). – 2011. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997731
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 6 (1625). – 2011. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997732
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 7/8 (1626). – 2011. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997733
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 9 (1627). – 2011. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997734
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 10 (1628). – 2011. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997735
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 11 (1629). – 2011. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997736
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 12 (1630). – 2011. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997737
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 1/2 (1631). – 2012. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997738
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 3/4 (1632). – 2012. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997739
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 5/6 (1633). – 2012. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997740
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 7/8 (1634). – 2012. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997741
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 9/10 (1635). – 2012. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997742
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 11/12 (1636). – 2012. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997743
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 1 (1637). – 2013. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997744
   Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 2 (1638). – 2013. – С 2000 г. до №1/2 2006 Свободная мысль - 21
997745
   Свободная мысль : международный общественный журнал / ООО "Политиздат". – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 3 (1639). – 2013. – С 2000 г. до №1/2 2006 г. назв. "Свободная мысль - 21"
997746
   Свободная мысль : международный общественный журнал / ООО "Политиздат". – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 4 (1640). – 2013. – С 2000 г. до № 1/2 2006 г. др. назв.: "Свободная мысль - 21"
997747
   Свободная мысль : международный общественный журнал / ООО "Политиздат". – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 5 (1641). – 2013. – С 2000 г. до № 1/2 2006 г. др. назв.: "Свободная мысль - 21"
997748
   Свободная мысль : международный общественный журнал / ООО "Политиздат". – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
№ 6 (1642). – 2013. – С 2000 г. до № 1/2 2006 г. др. назв.: "Свободная мысль - 21"
997749
  Лапшин Ю.С. Свободная неустановившаяся фильтрация из каналов в однородный грунт : Автореф... канд. тех.наук: / Лапшин Ю. С.; КПИ. – К., 1964. – 11л.
997750
  Яцкив Ярослав Степанович Свободная нутация Земли по данным широтных наблюдений : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.03.01 / Яцкив Ярослав Степанович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Гос. астрон. ин-т им. П.К.Штернберга. – М., 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
997751
  Киров А.А. Свободная пересадка полнослойной кожи и восстановление иннервации в ней : Автореф... д-ра мед.наук: / Киров А.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Анхангельск; Ленинград, 1964. – 25л. – Бібліогр.:с.23-24
997752
  Шевченко В.Я. Свободная пластка стекла / В.Я. Шевченко. – Москва, 1978. – 20с.
997753
  Куняев С. Свободная стихия / С. Куняев. – М, 1979. – 320с.
997754
  Матус В.Н. Свободная теория в некоторых многообразиях универсальных алгебр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Матус В.Н.; ИП РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1974. – 8л.
997755
  Славнов В.В. Свободная тепловая конвекция в замкнутых вертикальных металлических трубах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Славнов В.В.; Молотов.гос.ун-т. – Молотов, 1952. – 9л.
997756
  Некрот А.А. Свободная энергия и бинарные функции распределения смешанной ионно-дипольной системы взаимодействующих частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Некрот А.А.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1967. – 13л.
997757
  Мартыненко О.Г. Свободно-конвективный тепло- и массо-обмен / О.Г. Мартыненко, Ю.А. Соковишин. – Минск, 1982. – 391с.
997758
  Мартыненко О.Г. Свободно-конвективный тепло- и массообмен / О.Г. Мартыненко, Ю.А. Соковишин. – Минск, 1983. – 418с.
997759
   Свободно-конвективный тепло- и массообмен (1981-1986): библиограф. указ.. – Минск
ч. 3. – 1987. – 204с.
997760
   Свободно-конвективный тепло- и массообмен (1981-1986): Библиограф. указ.. – Минск
ч. 4. – 1987. – 314с.
997761
  Мартыненко О.Г. Свободно-конвективный теплообмен / О.Г. Мартыненко, Ю.А. Соковишин. – Минск, 1982. – 399 с.
997762
  Мартыненко О.Г. Свободно-конвективный теплообмен на вертикальной поверхности / О.Г. Мартыненко. – Минск, 1977. – 214 с.
997763
  Егоян Р.В. Свободно-радикальная полимеризация винилацетата в водно-органических банарных растворителях. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Егоян Р.В.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1975. – 16л.
997764
  Ржепка А.В. Свободно-радикальная полимеризация некоторых винилацетиленовых соединений : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Ржепка А.В.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1969. – 23л.
997765
  Исмаилова С.Х. Свободно-радикальные процессы в клетках нормальных и опухолевых растительных тканей. : Автореф... канд. биол.наук: / Исмаилова С.Х.; АН АзССР. Отд. биол. наук. – Баку, 1965. – 23л.
997766
  Архипов А.С. Свободно-радикальные процессы в органеллах печени облученных животных. : Автореф... наук: / Архипов А.С.; Моск. гос. унив. им.М.В.Ломоносова. Биол.-почв.фак. – М., 1967. – 19л.
997767
  Гагарин В.Г. Свободно живущие нематоды пресных вод СССР / В.Г. Гагарин. – СПб., 1992. – 151с.
997768
   Свободно конвертируемые валюты: некоторые данные о банкнотах иностранных валют.. – К., 1993. – 236с.
997769
  Дубченко В.Н. Свободно радикальные реакции хлорирования четыреххлористым углеродом и их карбонильных производных : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Дубченко В.Н.; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1969. – 21л.
997770
  Венцкуте Даля Прановна Свободное варьирование звукового состава слов в современном южноанглийском /литературном / произношении. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Венцкуте Даля Прановна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1974. – 25л.
997771
  Ревзин С.В. Свободное воздухоплавание. / С.В. Ревзин. – М., 1951. – 124с.
997772
  Карпинский Л.В. Свободное время - общественное богатство / Л.В. Карпинский. – М., 1973. – 47с.
997773
  Пименова Н В. Свободное время в социалистическом обществе / Н В. Пименова, . – М, 1974. – 311с.
997774
  Басов Б.Д. Свободное время и воспитание новго человека : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Басов Б.Д.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 20л.
997775
  Славин Л.М. Свободное время и всестороннее развитие личности / Л.М. Славин. – Алма-Ата, 1975. – 48с.
997776
  Мялкин А.В. Свободное время и всестороннее развитие личности. / А.В. Мялкин. – М., 1962. – 71с.
997777
  Галочкина Л.А. Свободное время и всестороннее развитие личности. (Опыт конкретно-социол. исследования бюджетов времени моряков Дальневост. мор. бассейнового пароходства) : Автореф... канд. философ.наук: 621 / Галочкина Л.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Философ. фак. Кафедра науч. коммунизма. – Л., 1969. – 19л.
997778
  Орлов Г.П. Свободное время и гармоничное развитие личности / Г.П. Орлов. – М., 1974. – 64с.
997779
  Грязнова Ольга Юрьевна Свободное время и дисциплина труда : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Грязнова Ольга Юрьевна; Урал. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1978. – 16л.
997780
   Свободное время и духовное богатство личности.. – Минск, 1983. – 143с.
997781
  Пича В.М. Свободное время и его использование молодыми советскими рабочими : Автореф... канд. филос.наук: 09.621 / Пича В.М.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 24л.
997782
  Земцов А.А. Свободное время и его рациональное использование для всестороннего развития личности рабочего : Автореф... канд. философ.наук: / Земцов А.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Каф-ра науч. коммунизма. – М., 1965. – 16л.
997783
  Соколов Э.В. Свободное время и культура досуга / Э.В. Соколов. – Л., 1977. – 207с.
997784
  Кадиев Х.А. Свободное время и некоторые вопросы всестороннего развития личности : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Кадиев Х.А.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1969. – 17л.
997785
  Петрова З.А. Свободное время и нравственное развитие личности / З.А. Петрова. – М., 1975. – 63с.
997786
  Болгов В.И. Свободное время и образ жизни. / В.И. Болгов. – М, 1976. – 25с.
997787
  Болгов В.И. Свободное время и образ жизни. / В.И. Болгов. – М, 1976. – 25с.
997788
   Свободное время и организация досуга в социалистическом обществе на современном этапе: вопр. теории и практики.. – М., 1986. – 64с.
997789
   Свободное время и проблемы воспитания: орг. досуга по месту жительства. Сб.. – М., 1983. – 63с.
997790
  Маркова Г.Г. Свободное время и развитие личности женщин-колхозниц на современном этапе строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Маркова Г.Г. ; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1977. – 21 с. – Бібліогр.:с.21
997791
  Бенце Л. Свободное время и рост культурно-технического уровня рабочих в Венгерской Народной Республике : Автореф... канд. философ.наук: / Бенце Л.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра науч. коммунизма. – М., 1967. – 16л.
997792
  Кандаурова Л.Н. Свободное время и рост производительности общественного труда : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кандаурова Л.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 25л.
997793
  Зборовская Л.М. Свободное время и социальная ответственность : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Зборовская Л.М.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чрнышевского. – Саратов, 1973. – 24л.
997794
  Мельников И.Г. Свободное время и формирование личности студента. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Мельников И.Г.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1973. – 26л.
997795
  Лагвилава Р.М. Свободное время ИТР и некоторые вопросы воспроизводства рабочей силы высшей квалификации : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Лагвилава Р.М.; Ростовск. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1971. – 22л.
997796
  Ляльчук К.М. Свободное время как объект и средство социального регулирования : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Ляльчук К.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
997797
  Ляльчук К.М. Свободное время как объект и средство социального регулирования : Дис... канад. филос.наук: 09.00.01 / Ляльчук К. М.; МВССО УССР, Одесск. гос. ун-т им. И. Мечникова. – Одесса, 1982. – 190л. – Бібліогр.:л.175-190
997798
  Орлов Г.П. Свободное время как социологическая категория / Г.П. Орлов. – Свердловск, 1973. – 158с.
997799
  Дерябин Ю.И. Свободное время как сфера творчества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Дерябин Ю. И.; МВССО РСФСР, Урал.ГУ. – Свердловск, 1979. – 22л.
997800
  Бадица И.А. Свободное время как фактор роста культурно-технического уровня советских рабочих в период строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд.филос. наук : 621 / Бадица И.А. ; АН УССР , Совет ин-та философии и Сектора государства и права. – Киев, 1968. – 24 с.
997801
  Яровая Александра Григорьевна Свободное время как фактор саморазвития личности студента : Дис... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Яровая Александра Григорьевна; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1993. – 163л. – Бібліогр.:л.145-163
997802
  Морозов Николай Михайлович Свободное время как характеристика общего, особенного и единичного в социалистической личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Морозов Николай Михайлович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 23л.
997803
  Дучал А.С. Свободное время колхозников и его использование для всестороннего развития личности : Автореф... Канд.филос.наук: / Дучал А.С.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1965. – 16л.
997804
  Журавлев Г.Т. Свободное время молодежи / Г.Т. Журавлев. – М., 1979. – 38с.
997805
  Трегубов Б.А. Свободное время молодежи / Б.А. Трегубов. – СПб., 1991. – 151с.
997806
  Важинский Н.П. Свободное время молодежи в ЧССР и проблемы его организации средствами культурно-просветительной работы : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Важинский Н.П.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 21 с.
997807
  Важинский Н.П. Свободное время молодежи ЧССР и проблемы его организации средсвами культурно-просветительной работы : Дис... докт. философ.наук: 09.00.02 / Важинский Н. П.; Мин. культ. УССР, Киевск. гос. ин-т культуры им. А. Е. Корнейчука. – К., 1988. – 190л. – Бібліогр.:л.173-190
997808
   Свободное время при социализме.. – М., 1979. – 268с.
997809
  Захарченко О.С. Свободное время трудящихся в период строительства коммунизма и пути улучшения его использования : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Захарченко О.С.; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – К., 1968. – 22л.
997810
  Железовская З.Л. Свободное время трудящихся и пути лучешого его использования в период развернутого строительства коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: / Железовская З. Л.; Урал. ГУ. – Свердловск, 1965. – 20л.
997811
  Поддубная Рада Андреевна Свободное время школьника как фактор формирования его личности. (На материалах конкретно-социологического исследования свободного времени учащихся общеобразовательных школ) : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Поддубная Рада Андреевна; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 21л.
997812
   Свободное время школьников. Сборник. – Москва, 1969. – 295с.
997813
  Зверева М.Е. Свободное время. / М.Е. Зверева. – М., 1969. – 80с.
997814
  Грушин Б.А. Свободное время. Актуальные проблемы / Б.А. Грушин. – Москва, 1967. – 175с.
997815
  Минц Г.И. Свободное время: желаемое и действительное. / Г.И. Минц. – М., 1978. – 64с.
997816
   Свободное время: мы и дети : Альбом. – Киев : Политиздат Украины, 1989. – 135с.
997817
   Свободное время: проблемы и перспективы. – Новосибирск, 1970. – 16с.
997818
  Коркия В.П. Свободное время: Стихи и поэмы. / В.П. Коркия. – М., 1988. – 112с.
997819
  Орлов Г.П. Свободное время: условие развития человека и мера общественного богатства / Г.П. Орлов. – Свердловск, 1989. – 173с.
997820
  Окунев Б.Н. Свободное движение гироскопа / Б.Н. Окунев. – М.-Л., 1951. – 380с.
997821
  Батыгина Т.В. Свободное крестьянство Восточной Англии в конце XI - начале XIV веков. (По материалам графства Сеффок) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Батыгина Т.В. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 27 с.
997822
  Жуковский Я.М. Свободное от работы время трудящихся экономическая категория / Я.М. Жуковский. – М., 1968. – 40с.
997823
  Калашников Г.О. Свободное перемещение местонахождения компании по праву ЕС // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 8-13. – ISSN 1812-3910
997824
  Казанцев Л. М. Свободное представителдьство в римском гражданском праве, 1884. – с.
997825
  Малащенко В.П. Свободное присоединение предложно-падежных форм имени существительного в современном русском языке / В.П. Малащенко. – Ростов -на-Дону, 1972. – 171с.
997826
  Седол Я.Я. Свободное произведение ассоциативных исчислений с объединением подалфавитом и некоторые смежные вопросы. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Седол Я.Я.; АН СССР.Матем.ин-т. – М, 1966. – 10л.
997827
  Константинов Н.М. Свободное растекание потока за малыми мостами и трубами : Автореф... канд. техн.наук: 278 / Константинов Н.М.; Моск. автомобильно-дорожный ин-т. – М., 1969. – 19л.
997828
   Свободное слово. Интеллектуальная хроника : 1998-1999 : Альманах-1999. – Москва : Ин-т философии РАН, 2000. – 325с. – ISBN 5-201-02025-9
997829
  Рейнхольд Отто Свободное хозяйство? / Рейнхольд Отто. – Москва, 1961. – 190 с.
997830
  Рылов В.М. Свободноживущие веслоногие ракообразные (Eucopepoda) / В.М. Рылов. – Москва, 1922. – 126с.
997831
   Свободноживущие и паразитические сколециды фауны Киргизии.. – Фрунзе, 1986. – 160с.
997832
  Соловьева Г.И. Свободноживущие и фитопаразитические нематоды Северо-Запада СССР / Г.И. Соловьева. – Л., 1976. – 106с.
997833
  Чорик Свободноживущие инфузории водоемов Молдавии / Чорик, П. – Кишинев, 1968. – 252с.
997834
  Цалолихин С.Я. Свободноживущие нематоды Байкала. / С.Я. Цалолихин. – Новосибирск, 1980. – 120с.
997835
  Медведев Федор Семенович Свободноживущие нематоды водоемов бассейна средней Оби : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.18 / Медведев Федор Семенович; НИИ биологии при Иркутском гос. ун-те им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1981. – 22л.
997836
  Элиава И.Я. Свободноживущие нематоды семейства Dorylaimidae / И.Я. Элиава. – Л., 1984. – 263с.
997837
  Монченко В.И. Свободноживущие циклопообразные копеподы Понто - Каспийского бассейна : Наукове видання / В.И. Монченко; НАНУ. Ин-тут зоологии им.И.И. Шмальгаузена. – Киев : Наукова думка, 2003. – 350с. – ISBN 966-00-0781-7
997838
   Свободноживущие, почвенные, энтомопатогенные и фитонематоды: сб. науч. раб.. – Л., 1977. – 123с.
997839
  Афанасьев В.В. Свободной музы приношенье / В.В. Афанасьев. – Москва, 1988. – 442с.
997840
  Агаева М Свободнорадикальная соолигомеризация некоторых алкенилароматических мономеров с бутадиеном-1,3 и структурирование синтезированных соолигомеров. : Автореф... Канд.хим.наук: / Агаева М,А.; АН АзССР. – Баку, 1967. – 22л.
997841
   Свободнорадикальное окисление липидов в норме и патологии.. – М., 1976. – 200с.
997842
  Умудов Т.А. Свободнорадикальное присоединение карбофункциональных субстратов к непредельным эпоксисоединениям. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Умудов Т.А.; Азербайдж. ин-т нефти и химии. – Баку, 1970. – 24л.
997843
  Султангареев Р.Г. Свободнорадикальное присоединение полигалогенметанов и теломеризация в ряду ацетиленовых и винилацетиленовых мономеров. : Автореф... канд. хим.наук: / Султангареев Р.Г.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
997844
  Гусейнов О Т.М. Свободнорадикальные окислительные процессы в переживающих тканях. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.02 / Гусейнов Т.М.О.; ТГУ. – Тбилиси, 1979. – 19л.
997845
   Свободнорадикальные состояния в химии.. – Новосибирск, 1972. – 250с.
997846
  Григолия Р.Ш. Свободные алгебры неклассических логик / Р.Ш. Григолия. – Тбилиси, 1987. – 110с.
997847
  Шестаков И.П. Свободные альтернативные алгебры : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.01.03 / Шестаков И. П.; АН УССР, Сиб. отд. Специал. сов. Д 002.23.01 при Ин-те матем. – Новосибирск, 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
997848
  Будрене С. ф. Свободные аминокислоты в опресноводном фитопланктоне : Автореф... канд. биол.наук: / Будрене С. ф.; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1972. – 31л.
997849
  Нефедов К/ В/ Свободные аминокислоты тканей крыс при разлчиной обеспеченности организма тиамином : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Нефедов K/ B/; БГУ. – Минск, 1979. – 17л.
997850
  Уварова Светлана Свободные ассоциации // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2009. – № 2 (13). – С. 29-35
997851
  Пожуев Владимир Иванович Свободные волны и стационарное деформирование элементов конструкций, взаимодействующих со средой : Автореф... докт. физико-математическихнаук: 01.02.04 / Пожуев Владимир Иванович; Казанский гос. универститет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1986. – 31л.
997852
   Свободные диктанты.. – М., 1967. – 280с.
997853
  Розанцев Э.Г. Свободные иминоксильные радикалы / Э.Г. Розанцев. – Москва, 1970. – 216с.
997854
  Лопаницын Е.А. Свободные клебания терехслойных конических панелей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Лопаницын Е.А.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1981. – 18л.
997855
  Шарыпов Ф.А. Свободные колебания и устойчивость конических оболочек линейно-переменной толщины. : Автореф... Канд.физ-матнаук: / Шарыпов Ф.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1970. – 16л.
997856
  Агеносов Л.Г. Свободные колебания и устойчивость цилиндрических и конических оболочек при различных краевых условиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Агеносов Л.Г.; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 9л.
997857
  Васерман Е.Б. Свободные колебания нагруженных упругих круговых арок и колец : Автореф... канд. тех.наук: / Васерман Е.Б.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1956. – 23л.
997858
  Кисилевская Л.М. Свободные колебания оболочки произвольной формы, подкрепленной ребрами жесткости : Дис... канд. физ-матнаук: / Кисилевская Л.М.; КГУ им Т.Г.Шевченко, кафедра теоретической механики. – К, 1963. – 145л. – Бібліогр.:л.137-144
997859
  Киселевская Л.М. Свободные колебания оболочки произвольной формы, подкрепленной ребрами жесткости : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Киселевская Л.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Каф-ра теорет. механики. – Киев, 1963. – 8 с.
997860
  Луковенко С.А. Свободные колебания тонких упругих оболочек вращения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Луковенко С.А.; АН СССР. Вычислит. центр. – М., 1975. – 9л.
997861
  Ростанина Наталья Борисовна Свободные колебания трехслойных металлопролимерных сферических оболочек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Ростанина Наталья Борисовна; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1981. – 16л.
997862
  Блажиевская О.В. Свободные колебания упругих пластинок и сферических оболочек, взаимодействующих с жидкостью. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 023 / Блажиевская О.В.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1971. – 13л.
997863
   Свободные колебания элементов оболочечных конструкций.. – К., 1986. – 170с.
997864
  Гольденвейзер А.Л. Свободные коллебания тонких упругих оболочек / А.Л. Гольденвейзер. – М., 1979. – 383с.
997865
  Кон П. Свободные кольца и их связи / П. Кон. – М, 1975. – 422с.
997866
  Либер Сергей Александрович Свободные компактные алгебры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Либер Сергей Александрович; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1974. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
997867
  Попов А.Л. Свободные коротковолновые колебания оболочек и упругих тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Попов А.Л.; АН СССР. Ин-т проблем механики.. – Москва, 1977. – 18л.
997868
  Козьмин Д. Свободные люди // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2005. – № 37. – С. 58-59.
997869
  Парамонов А.А. Свободные нематоды Кинбурнской косы и сопредельных вод / А.А. Парамонов. – 71с.
997870
  Гаранин Л.Н. Свободные немецкие профсоюзы в борьбе за выполнение первого пятилетнего плана развития народного хозяйства ГДР : Автореф... канд. историч.наук: / Гаранин Л.Н.; Московск. гос. пед. ин-т. – М., 1968. – 16л.
997871
  Гольдина Н.П. Свободные нильпотентные группы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гольдина Н.П.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1966. – 6л. – Бібліогр.:с.6
997872
   Свободные осесимметричные колебания замкнутых упругих тонкостенных оболочек вращения.. – М., 1991. – 66с.
997873
  Либин Эдуард Ефимович Свободные периодические колебания жидкости в цилиндрическом сосуде при амплитудах близких к предельным : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Либин Эдуард Ефимович; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1973. – 12л.
997874
  Тубельская Е.В. Свободные пятницы в начальной школе // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2010. – № 3 (45). – С. 38-47. – ISSN 1726-5304
997875
  Кондратьев В.Н. Свободные радикалы- активная форма вещества / В.Н. Кондратьев. – М, 1960. – 56с.
997876
  Трухин М.И. Свободные радикалы аналогов парааминофенола. / М.И. Трухин. – Л., 1976. – 47с.
997877
   Свободные радикалы в биологии.. – М.
1. – 1979. – 317с.
997878
   Свободные радикалы в биологии.. – М.
2. – 1979. – 328с.
997879
  Цветков Ю.Д. Свободные радикалы в облученных полимерах : Автореф... канд. хим.наук: / Цветков Ю. Д.; АН СССР, Сиб. отд. Объед. уч. сов. по хим. наукам. – Новосибирск, 1961. – 27л.
997880
  Девис Д. Свободные радикалы в органическом синтезе / Д. Девис, М. Перрет. – М, 1980. – 206с.
997881
  Уоллинг Ч. Свободные радикалы в растворе / Ч. Уоллинг. – М, 1960. – 531с.
997882
  Горговский С.В. Свободные радикалы в семенах растений, облученных гамма-лучами : Автореф... канд. биол.наук: / Горговский С. В.; Ин-т биолог. физ. АН СССР. – Кишинев, 1972. – 24л.
997883
  Разуваев Г.А. Свободные радикалы в химии / Г.А. Разуваев, В.Н. Латяева. – М, 1960. – 39с.
997884
  Трофимов Владислав Иванович Свободные радикалы гамма облученных соединений включения : Автореф... д-ра хим.наук: 01.04.17 / Трофимов Владислав Иванович; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Черноголовка, 1974. – 47л.
997885
  Кающин Л.П. Свободные радикалы и их превращения в облученных белках / Л.П. Кающин. – Москва : Атомиздат, 1976. – 272 с. : табл.
997886
  Козлов Ю.П. Свободные радикалы и их роль в нормальных и патологических процессах / Ю.П. Козлов. – М, 1973. – 174с.
997887
  Трухин М.И. Свободные радикалы парафенилендиаминов. / М.И. Трухин. – Л., 1976. – 52с.
997888
  Прайер У. Свободные радикалы. / У. Прайер. – М., 1970. – 336с.
997889
  Лукашевич В.П. Свободные субставитивные словосочетания современного немецкого языка (в плане сопоставительной грамматической стилистики). : Автореф... канд. филолог.наук: / Лукашевич В.П.; Белорус. гос. ун-тет. – Минск, 1967. – 15л.
997890
  Иванов И.С. Свободные Т-суммы мультиоперативных тел. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванов И.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 4л.
997891
  Рожков Г.В. Свободные экономические зоны - механизм ускорения перехода к инновационной экономике / Г.В. Рожков, Г.В. Панайотиди // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 3 (36). – С. 111-116. – ISSN 1728-8878
997892
  Степанов Ю.С. Свободные экономические зоны в СССР / Ю.С. Степанов. – М., 1990. – 62с.
997893
  Нгуен Винь Фыонг Свободные экономические зоны как инструмент инвестиционной политики во Вьетнаме // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 117-120
997894
  Гроссе П. Свободные электроны в твердых телах / П. Гроссе. – М., 1982. – 270с.
997895
  Лесных А.С. Свободный выход / А.С. Лесных. – Тула, 1990. – 285с.
997896
  Напалков С.Н. Свободный Вьетнам встречает друзей / С.Н. Напалков. – М., 1960. – 78с.
997897
  Мальми В.Н. Свободный день: Стихи. / В.Н. Мальми. – М., 1985. – 102с.
997898
  Шрайберг Я.Л. Свободный доступ к ресурсам библиотек сферы образования и науки страны: новый федеральный проект на российском библиотечно-информационном пространстве // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 7. – С. 5-10. – ISSN 0130-9765


  Представлен проект "Разработка информационной системы доступа к элетронным каталогам библиотек сферы образования и науки в рамках единого интерент-ресурса".
997899
  Гусев М.В. Свободный кислород и эволюция клетки : теоретическое исследование / М.В. Гусев, Г.Б. Гохлернер. – Москва : Московский университет, 1980. – 223 с.
997900
  Горбачева З. Свободный Китай / З. Горбачева. – М.-Л., 1952. – 296с.
997901
   Свободный Китай. – Тайбэй, 1996. – ISSN 0016030X


  1997. N 73
997902
   Свободный Китай. – Teipei, 1998. – ISSN 0016030X


  1997. N 73
997903
   Свободный Китай. – Teipei, 1999. – ISSN 0016-030X


  1997. N 73
997904
  Николаев Н.Н. и Прудков О.Н. Свободный ли это мир? / Н.Н. и Прудков О.Н. Николаев. – М., 1960. – 160с.
997905
   Свободный перспективный план, воспитательной работы администрации и общественных организаций Воронежского государственного университета со студентами на весь период их обучения в университете. – Воронеж, 1968. – 28с.
997906
  Тополь Э. Свободный полет одинокой блондинки : Легкомысленный авантюрно-амурный роман по одноименному сценарию Э.Тополя и А.Стефановича. В 2-х томах / Эдуард Тополь. – Москва : АСТ. – (Собрание сочинений). – ISBN 5-17-010270-4; 5-17-008912-0
Т. 1. – 2002. – 364с.
997907
  Тополь Э. Свободный полет одинокой блондинки : Легкомысленный авантюрно-амурный роман по одноименному сценарию Э.Тополя и А.Стефановича; В 2-х т. / Эдуард Тополь. – Москва : АСТ. – (Собрание сочинений). – ISBN 5-17-010271-2; 5-17-008912-0
Т.2. – 2002. – 313с.
997908
  Шут Нэнси Свободный полет. На собственных крыльях // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – сентябрь (№ 96). – С. 71-83 : фото
997909
  Ветрова Е.И. Свободный стих в плэзии США 1960-1970 : Дис... канд. филол.наук: 10.01.05 / Ветрова Е. И.; КГУ. – К., 1983. – 242л. – Бібліогр.:л.191-242
997910
  Ветрова Е.И. Свободный стих в поэзии США 1960-1970 годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Ветрова Е.И.; КГУ. – Киев, 1983. – 30с.
997911
  Бунчук Б.И. Свободный стих в украинской поэзии : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Бунчук Б. И.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1981. – 27л.
997912
  Мамонов А.И. Свободный стих в японской поэзии / А.И. Мамонов. – М., 1971. – 192с.
997913
  Сэборг Ф. Свободный торговец / Ф. Сэборг. – Москва, 1977. – 199 с.
997914
  Василик О.Д. Свободный финансовый баланс / О.Д. Василик. – Москва, 1984. – 135с.
997915
  Гаджиев Ш.Н. Свободомыслие в Азербайджане в период раннего средневековья : Автореф... канд. философ.наук: / Гаджиев Ш.Н.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1965. – 20л.
997916
  Лившиц Г.М. Свободомыслие и атеизм в древности и средние века / Г.М. Лившиц. – Минск, 1973. – 510с.
997917
   Свободомыслие и атеизм в древности, средние века и в эпоху Возрождения. – М., 1986. – 284с.
997918
  Гольдберг Н.М. Свободомыслие и атеизм в США / Н.М. Гольдберг. – М-Л, 1965. – 300с.
997919
  Черняк И.Х. Свободомыслие и атеизм эпохи итальянского Возрождения : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.03 / Черняк И.Х.; ЛГУ. – Ленинград, 1978. – 16л.
997920
  Джанибеков Ж. Свободомыслие киргизских акынов-демократов (Дооктябрьский период) : Автореф... канд. филос.наук: / Джанибеков Ж.; АН УзССР, Ин-т филос. и права. – Ташкент, 1971. – 18л.
997921
  Бабий А.И. Свободомыслие, антиклерикализм и атеизм в истории Молдавии / А.И. Бабий. – Кишинев, 1974. – 267с.
997922
  Языков Н.М. Свободомыслящая лира : сборник / Н.М. Языков. – М., 1988. – 349с.
997923
   Свободу Анголе.. – М., 1961. – 88с.
997924
  Малигін О.В. Свободу вираження поглядів та інформації у сучасному інформаційному середовищі: європейський досвід // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 25-30


  This paper investigates features of the Internet as integral component of modern information environment in the light of human rights to freedom of expression and information in the EU.
997925
   Свободу греческим демократам!. – М., 1959. – 80с.
997926
   Свободу слова - під захист ООН. (Виступ голови НСЖУ Ігоря Любченка на конгресі Міжнародної федерації журналістів) // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 6. – С. 2-4


  В м. Кадісі (Іспанія) відбувся конгрес Міжнародної федерації журналістів, в якому взяла участь і делегація НСЖУ. У складі ії приймав участь Наливайко Максим - студент Інституту журналістики КНУТШ.
997927
  Белугин В.А. Свободы час / В.А. Белугин. – Пермь, 1961. – 118с.
997928
  Коновал О. Свого не відцурались // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 5/6. – С. 155-158. – ISSN 0130-1608
997929
  Бобров А.А. Свод / Бобров А.А. – Москва, 1988. – 192 с.
997930
   Свод английского гражданского права.. – М., 1940. – 302с.
997931
   Свод армянских памятных записей, относящихся к Крыму и сопредельным регионам (XIV-XV вв.) / Респ. науч.-исслед. центр крымоведения при Рескомитете Авт. Респ. Крым по охране культур. наследия, НИИ древ. рукописей М-ва науки и образования Респ. Армения - Матенадаран им. Месропа Маштоца ; сост., рус. пер., введ. и примеч. Т.Э. Саргсян. – Симферополь : СОНАТ, 2010. – 311, [1] с., [4] л. ил. : ил., табл. – Библиогр.: с. 272-286 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2178-29-6
997932
   Свод археологических памятников Каменского района Приднестровской Молдавской Республики / С.И. Коваленко, В.С. Синика, Е.Ф. Тащи, Н.П. Тельнов, С.А. [ и др. ] Фидельский; Коваленко С.И. [ и др.] ; Мин-во просвещения Преднестровской Молдавской Республики, Преднестровский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко ; Ин-т истории, гос-ва и права ; Научно-исслед. лаборатория "Археология". – Тирасполь : [ Типар ], 2006. – 100 с.
997933
  Михайлова М.С. Свод данных о декабристах (1826-1856) / М.С. Михайлова. – Красноярск, 1989. – 57с.
997934
  Слиньков В.Н. Свод документов административного делопроизводства в менеджменте бизнеса : Практические рекомендации / В.Н. Слиньков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Київ : КНТ, 2005. – 1248с. – ISBN 966-8062-74-4
997935
  Черепанов С.К. Свод дополнений и изменений к "Флоре СССР" / С.К. Черепанов. – Л., 1973. – 668с.
997936
   Свод законов "Тайхо рицурё", 702-718 гг.: Рицу (Уголов. кодекс). – М., 1989. – 110с.
997937
   Свод законов "Тайхорё", 702-718 гг.: 1-15 законы.. – М., 1985. – 368с.
997938
   Свод законов "Тайхорё", 702-718 гг.: 16-30 законы.. – М., 1985. – 266с.
997939
  Михайлов В.И. Свод законов 1832 г. и Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.: общая характеристика и ситуации правомерного вреда (обстоятельства, исключающие преступность деяния) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 24. – С. 16-21. – ISSN 1812-3805


  Анализируется необходимая оборона и другие ситуации, в которых Сводом законов 1832 г. и Уложением о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. допускалось причинение определенного вреда интересам, охраняемым уголовном законом, а также дается общая ...
997940
  Пляхимович И.И. Свод законов Беларуси: основные черты // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 6. – С. 67-75. – ISSN 0132-0769
997941
   Свод законов гражданских.
1. – 754с.
997942
  Ермолаев И.П. Свод законов Киевской Руси / И.П. Ермолаев, Р.Г. Кашафутдинов. – Казань, 1986. – 88с.
997943
  Левитин Л.И. Свод законов Киргизской ССР / Л.И. Левитин. – М, 1987. – 44с.
997944
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая первого составленный.. – СПб.
11, ч. 1. – 646с.
997945
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая первого составленный.. – СПб.
14. – с.
997946
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая первого составленный.
10. – 1857. – 492с.
997947
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая первого составленный.. – СПб.
10. – 1887. – 620с.
997948
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая первого составленный.. – СПб.
10, ч. 1. – 1887. – 414с.
997949
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая первого составленный.. – СПб.
16, ч. 1. – 1892. – с.
997950
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая первого составленный.. – СПб.
11, ч. 2. – 1893. – с.
997951
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая первого составленный.. – СПб.
11, ч. 1. – 1893. – 634с.
997952
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая первого составленный.. – СПб.
11, ч. 2. – 1903. – 225с.
997953
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая первого составленный.. – СПб.
11, ч. 2. – 1913. – 145с.
997954
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая первого составленный.. – Птгр.
10, ч. 1. – 1914. – 498с.
997955
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая первого составленный.. – Птгр.
15. – 1914. – 92с.
997956
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая первого составленный.. – Птгр.
16, ч. 1. – 1914. – 87с.
997957
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая первого составленный.. – Птгр.
10, ч. 1. – 1916. – 94с.
997958
   Свод законов Российской империи, повелением императора Николая первого составленный.. – СПб.
11, ч. 2. – 1930. – 226с.
997959
   Свод законов Российской империи.. – С.-Пб. – 237с.
997960
   Свод законов Российской империи.. – С.-Пб. – с.
997961
   Свод законов Российской империи.. – СПб.
кн. 2. – с.
997962
   Свод законов Российской империи.. – СПб.
кн. 3. – с.
997963
   Свод законов Российской империи.. – СПб.
кн. 4. – с.
997964
   Свод законов Российской империи.. – СПб.
кн. 4. – с.
997965
   Свод законов Российской империи.. – С.-Пб.
ч. 4. – с.
997966
   Свод законов Российской империи.. – СПб.
кн. 5. – с.
997967
   Свод законов Российской империи.. – СПб
6. – 390с.
997968
   Свод законов Российской империи.
9-16. ч. 2. – с.
997969
   Свод законов Российской империи.. – С.-Пб.
16, ч. 1. – 452с.
997970
   Свод законов Российской империи.. – С.-Пб.
16, ч. 1. – 237с.
997971
   Свод законов Российской империи.. – СПб
5. – 1893. – 140с.
997972
   Свод законов Российской империи.. – С.-Пб., 1908. – 129-304с.
997973
   Свод законов Российской империи.. – Птгр.
2. – 1915. – 153с.
997974
   Свод законов Российской империи.. – Птрг.
11. – 1915. – с.
997975
   Свод законов Российской империи.
16. – 1915. – с.
997976
   Свод законов Российской империи. Алфавит. указ. к своду законов Российской империи.. – Птгр. – 1030с.
997977
   Свод законов Советского государсвта: теорет. пробл.. – М., 1981. – 255с.
997978
   Свод законов СССР.. – М.
1. – 1980. – 660с.
997979
   Свод законов СССР.. – М.
9. – 1982. – 688с.
997980
   Свод законов СССР.. – М.
2. – 1984. – 912с.
997981
   Свод законов СССР.. – М.
3. – 1984. – 886с.
997982
   Свод законов СССР.. – М.
5. – 1984. – 767с.
997983
   Свод законов СССР.. – М.
6. – 1984. – 751с.
997984
   Свод законов СССР.. – М.
7. – 1985. – 717с.
997985
   Свод законов СССР.. – М.
8. – 1985. – 574с.
997986
   Свод законов СССР.. – М.
10. – 1985. – 717с.
997987
   Свод законов СССР.. – М.
11. – 1986. – 335с.
997988
   Свод законов Украинской ССР.. – К.
1. – 1983. – 523с.
997989
   Свод законов Украинской ССР.. – К.
3. – 1986. – 846с.
997990
   Свод законов Украинской ССР.. – К.
4. – 1986. – 510с.
997991
   Свод законов Украинской ССР.. – К.
5. – 1986. – 858с.
997992
   Свод законов Украинской ССР.. – К.
6. – 1987. – 458с.
997993
   Свод законов Украинской ССР.. – К.
7. – 1987. – 543с.
997994
   Свод законов Украинской ССР.. – К.
8. – 1987. – 934с.
997995
   Свод изобретений Союза СССР. – вып. 5. – Ленинград, 1940. – с.
997996
   Свод изобретений Союза СССР.. – вып. 2. – Л., 1939. – с.
997997
   Свод изобретений Союза СССР.. – вып. 6. – Л., 1939. – с.
997998
   Свод изобретений Союза СССР.. – вып. 1. – Л., 1940. – с.
997999
   Свод изобретений Союза СССР.. – вып. 2. – Л., 1940. – с.
998000
   Свод изобретений Союза СССР.. – вып. 3. – Л., 1940. – с.
<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,