Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>
997001
  Хемингуэй Э. "...оставаться самим собой..." / Э. Хемингуэй. – Москва, 1983. – 64с.
997002
  Жарко В.Т. "Особо опасен для рейха..." : очерки : [для ст. шк. возраста] / Владимир Жарко. – Минск : Юнацтва, 1989. – 282 с. – ISBN 5-7880-0135-8
997003
  Люкс Л. "Особые пути" - "пути в никуда"? : О крахе особых путей России и Германии в ХХ веке // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 12. – С.40-50. – ISSN 0042-8744
997004
  Каганов Ю.О. "Останкінський шприц" і український глядач: вплив телебачення на формування "радянської людини" (1950-ті – 1985). // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 50. – C. 185-196. – ISSN 2076-8982
997005
  Гончаров С. "Останній аргумент" Петра Нестерова // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 9 (111). – С. 37-39
997006
   "Останній біфштекс" із Чебурашки? (про мульсеріали на екрані та іще про дещо...) // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 2. – С.10-11


  Вплив телебачення на психологію дітей
997007
  Слабошпицький М. "Останній із могікан", або Про Дімарова та його книги // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 41-47. – ISBN 978-966-136-357-0
997008
  Карікова Н.М. "Останній могікан з періоду розстріляного відродження": Б. Антоненко-Давидович як берець за культуру української мови // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 24-41


  Статтю присвячено досліденню творчого шляху українського письменника і перекладача Бориса Антоненка-Давидовича. Особливу увагі приділено його мовознавчим працям, у яких ідеться про культуру української мови в другій половині ХХ ст.
997009
  Слободян В. "Останній нокаут" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 3 (5). – С. 79-90
997010
  Слободян В. "Останній пацієнт "Бетанії" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 3 (5). – С. 66-79
997011
  Попружна А. "Останній притулок" представників козацької старшини другої половини XVII–XVIII ст. (за матеріалами духівниць козацької старшини) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті розглядається процес обрання місця спочинку "грішних тіл" представників козацької старшини другої половини XVII-XVIII ст. в контексті поховальної культури соціально-політичної еліти Гетьманщини. This paper discusses the process of choosing of ...
997012
  Тимошик М. "Останнім українцем, хто писав про Рим, був Гоголь. Але й той писав по-російському" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 13 серпня (№ 30). – С. 12


  Нещодавно в Італії відбулося кілька презентацій нового видання Миколи Тимошика "Українська книга і преса в Італії".
997013
  Галич О. "Остання із роду Болейн" Карен Харпер як квазі-біографія
997014
  Поліщук Т. "Остання кавалькада" Василя Сліпака // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 9 лютого (№ 22). – С. 7


  У Києві - світова прем"єра твору французького композитора, присвячена пам"яті українського оперного співака.
997015
  Цвіліховський В. "Остання краплина Стусової крові" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 жовтня - 1 листопада (№ 40). – С. 15


  "Рік, що минає, мимоволі видався роком Василя Стуса. Попри відсутність ювілейних дат (цьогоріч відомому поетові й борцеві за волю України виповнився б 81 рік, а від дня смерті минуло 34), згадували Стуса доволі часто. Інтерес до непересічної ...
997016
  Котляр Л. "Остарбайтер" : проза: повесть / вступительная заметка П. Поляна // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 11. – С. 7-54. – ISSN 0321-1878
997017
  Гальчак Сергій Дмитрович "Остарбайтери" з Поділля (1942-947рр.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Гальчак С.Д.; Харків. нац. ун-тет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
997018
  Полякова Ю. "Остаток летних дней перебираю..." : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 7/8. – С. 97-107. – ISSN 0131-8136
997019
  Шуткевич О. "Остаточне поверненняя!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 4 вересня (№ 159). – С. 12


  У Донецькому національному університеті встановили погруддя Василя Стуса.
997020
  Кахк Ю.Ю. "Остзейский путь" перехода от феодализма к капитализму. / Ю.Ю. Кахк. – Таллин, 1988. – 446с.
997021
  Болдырева Г.Н. "Осткунде" в буржуазной идеологии и школьном образовании ФРГ (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Болдырева Г. Н.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1973. – 24л.
997022
  Михалков С.В. "Осторожно, листопад!" Восемь сцен из жизни / С.В. Михалков. – Москва, 1962. – 138с.
997023
   ... останови навеки жаркий луч [Електронний ресурс] : золотное шитье. – Москва : Кордис & Медиа, 2007. – 1 DVD. – Продолжит. 58 мин. - Без возрастн. ограничений- Загл. с этикетки видеодиска. – (Народные промыслы России)


  Народные промыслы России. Секреты мастерства. Свидетельства патриархов. Династии. Лучшие изделия. История промысла. Более десяти столетий искусству русской золотной вышивки. Фильм "Остановив навеки яркий луч" подарит вам возможность разглядеть ...
997024
  Влахос А. [Останні найсумирніші / Ангелос Влахос. – 3-є вид. – Афіни : Естія, 1977. – 396 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література])
997025
  Карагацис М. [Останні роки Юнкермана / М. Карагацис. – 15-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 10]). – ISBN 960-05-0091-6
Т. 2. – 1996. – 420 с. – Видання новогрецькою мовою
997026
  Карагацис М. [Останні роки Юнкермана / М. Карагацис. – 15-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література ; 9]). – ISBN 960-05-0096-7
Т. 1. – 1997. – 462 с. – Видання новогрецькою мовою
997027
  Казандзакіс Н. [Остання спокуса / Н. Казандзакіс. – Афіни : Казандзакі, 1996. – 507 с. – Видання новогрецькою мовою
997028
   [Остапченко Людмила Іванівна] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 34. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
997029
  Літвінова Д.В. Особливості аналізу і оцінки фінансового стану підприємств України за сучасних умов розвитку економіки України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 66-76
997030
  Бабенко Л.Л. Особливості антирелігійної пропаганди 1920-х років та її альтернативи // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 222-235. – ISSN 2075-1443
997031
  Помаз Ю.В. Особливості атеїстичної політикиі стан об’єктів культового призначення в середині 1960-х - на початку 1970-х років в Україні // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 194-208. – ISSN 2075-1443
997032
  Волосенко Т.А. Особливості виконання Державного бюджету України // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 63-68
997033
  Переверзева Особливості державного контролю над цінами в Україні / Переверзева, 0. // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 68-74
997034
  Сомик А.В. Особливості дії каналу цін активів трансмісійного механізму грошово-кредитної політики в Україні в кризовий період // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 2 (29). – С. 45-51
997035
  Нікітіна Т.Д. Особливості економічного розвитку в умовах глобалізації // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 88-93
997036
  Машаро О.В. Особливості застосування метода нарахувань при обліку страхових платежів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 21-23. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  Досліджено категорію "дата виникнення доходу" страховика та питання, пов"язане з обліком страхових платежів за договорами, іншими, ніж страхування життя. Исследована категория "дата возникновения дохода" страховщика и вопрос, связанный с учетом ...
997037
  Уваричева К. Особливості здійснення банкрутства в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 135-149
997038
  Гусєв О.П. Особливості зовнішньополітичної пропаганди в світлі рішень XXIV з"їзду Комуністичної партії Радянського Союзу ( З досвіду Українського радіомовлення на зарубіжні країни 1971-1974 рр.) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.10 / Гусєв О.П. ; М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; КДУ ім. Т.Г. Шевченка, Кафедра історії партійно-радянської преси. – Київ, 1975. – 204 л., табл. – Библиогр.: л. 184-204
997039
  Романовський О.О. Особливості і складові підприємницького університету // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 161-176 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
997040
  Пурій Г.М. Особливості інвестиційної діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів України : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 21-24 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
997041
  Гречко Л.Г. Особливості індикатриси розсіяння випромінювання для матричної дисперсної системи, що складається з двошарових магнітних частинок / Л.Г. Гречко, Т.В. Скоробогатий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 267-274. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В релеєвському наближенні отримані аналітичні вирази для параметрів асиметрії індикатриси розсіяння плоскої електромагнітної хвилі на сферичній радіально-неоднорідній частинці з магнітною проникністю відмінною від одиниці. В якості частинних випадків ...
997042
  Мельник І.М. Особливості кадрового забезпечення державного управління на сучасному етапі : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 81-83 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
997043
  Дербасова Н.М. Особливості ліквідації токсичних відходів, що утворюються при виробництві та переробці боєприпасів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Дербасова Н.М. ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
997044
  Строгуш Н.С. Особливості ліпідного складу шкіри овець різних порід і вовни у зв"язку з її ростом та фізико-хімічними параметрами : автореф. дис. ... канд. сільськогосподар. наук : 03.00.04 / Строгуш Н.С. ; Ін-т біології тварин НААН. – Львів, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 6 назв
997045
  Бабич О. Особливості літературного процесу в сучасній Іспанії // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2009. – Вип. 1 (3). – С. 521-523. – ISBN 978-966-8201-83-7
997046
   Особливості локалізації та речовинний склад золоторудної мінералізації в скарнах Бандурківського рудопрояву (Інгульський мегаблок, Український щит) / О. Грінченко, С. Бондаренко, В. Сьомка, В. Сергієнко, Л. Канунікова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 28-31. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Вперше у статті розглянуто особливості локалізації та речовинний склад золоторудної мінералізації в скарнах Бандурківського рудопрояву, який був виявлений геологами КП "Кіровгеологія" в західній частині Братського синклінорію, Інгульського мегаблоку ...
997047
  Форкош С.М. Особливості методологічних структур науки доби глобалізації // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 107-111. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті аналізуються особливості методологічних структур науки доби глобалізації. Дається визначення конструктів у гноселогічному та методологічному аспектах. Визначається роль та місце конструктів у подальшому розвитку сучасної науки.
997048
   Особливості механізмів утворення шаруватих скандатів SrLnnScnO3+1 із систем суміснозакристалізованих нітратів / Ю.О. Тітов, М.С. Слободяник, Я.А. Краєвська, В.В. Чумак // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2010. – Т. 76, № 5/6. – C. 11-17. – ISSN 0041-6045


  Визначено особливості багатостадійних механізмів утворення шаруватих скандатів SrLnScO4 та (Ln = Nd, Eu) із систем суміснозакристалізованих нітратів, які включають стадії утворення, твердофазної взаємодії або структурної перебудови проміжних ...
997049
  Штанова Л.Я. Особливості моторно-евакуаторної функції шлунково-кишкового тракту в дуоденектомованих собак / Л.Я. Штанова, М.М. Харченко, Б.С. Олінкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-28. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 6)


  У хронічних експериментах на собаках з фістулами фундального відділу шлунка та порожньої кишки досліджували вплив екстирпації двадцятипалої кишки на періодичну та харчову моторику шлунково-кишкового тракту і швидкість евакуації їжі вуглеводного складу ...
997050
  Лютенко К. Особливості набуття та припинення повноважень Верховною Радою України // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 114-120
997051
   Особливості нейрогенезу головного мозку людини при виконанні когнітивного завдання після короткотривалого знаходження в стані спокою / Н. Піскорська, С. Тукаєв, І. Зима, С. Крижановський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 47-49. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Зміни електричної активності головного мозку людини при виконанні когнітивного навантаження (уявний арифметичний рахунок) при короткому (до 3хв.) перебуванні індивіда в стані спокою характеризуються наявністю як специфічних для даного когнітивного ...
997052
  Рибачок В. Особливості нотаріального провадження посвідчення договорів іпотеки в радянській Україні // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 12 (74). – С. 53-55
997053
  Чубук Л.П. Особливості оцінки вартості об"єктів промислової нерухомості // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 156-163
997054
  Шаповалов О.О. ОСобливості перебудови банківської системи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 22. – С. 34-38.
997055
  Забіяка І. Особливості передачі образного світу Ярослава Сайферта ("Вірш найпокірніший" у перекладі Григорія Кочура) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-8. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Досліджено ранню творчість чеського авангардного поета Я. Сайферта та, зокрема, ті її особливості, на які варто звернути увагу перекладачеві. На матеріалі поезії "Вірш найпокірніший" проаналізовано формальні та змістові складники, що витворюють ...
997056
  Постригань Г.Ф. Особливості політичного маркетингу та менеджменту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-55. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  У статті йдеться про визначення понять "політичний маркетинг" та "політичний менеджмент".
997057
  Легка Я.І. Особливості прийняття управлінських рішень в системі управління інвестиційними ризиками на фондовому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  В даній статті розглянута система управління інвестиційним ризиком в призмі блоку прийняття рішень. Визначена сутність та види проблем, які виникають під час управління інвестиційним ризиком на фондовому ринку. В данной статье рассмотрена система ...
997058
  Покатаєва О.В. Особливості процесів реформування власності торговельних підприємств в Україні : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 28-32 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
997059
  Сардак О. Особливості процесу антикризового управління персоналом в умовах маркетингової орієнтації підприємств // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 164-166. – ISSN 1993-0259
997060
  Стадник М.М. Особливості ранньохристиянського пізнання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-49. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  Розкриваються основи ранньохристиянського пізнання. Виявляється його зв"язок з різними філософськими способами мислення.
997061
  Кравченко М. Особливості реалізації законів в Україні (теоретичний аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 93-97. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу, з позиції теорії права, особливостей реалізації законів в Україні. Статья посвящена анализу, с позиции теории права, особенностей реализации законов в Украине. Article is devoted the analysis from a position of the theory ...
997062
  Ігнатюк А.О. Особливості розвитку фінансової системи України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 43-48. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні тенденції та особливості розвитку фінансової системи України. Досліджено основні недоліки та досягнення фінансових установ за період незалежності країни. Проанализировано основные тенденции развития финансовой системы Украины. ...
997063
  Галайденко Т.В. Особливості розмежування категорій "принцип незалежності суддів" і "гарантії незалежності суддів" // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 22-33
997064
  Бочевар Р. Особливості розповсюдження та типоморфізм сульфідів скарнових родовищ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 17-21. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Подано коротку характеристику скарнових родовищ заліза Індонезії, докембрійських мармурів Нігерії, родовища лазуриту Ляджвардара (Памір). Досліджено мінералогічні особливості та електричні властивості сульфідів цих родовищ. Оцінено можливості ...
997065
  Козоріз О. Особливості сатиричного змалювання художньої дійсності у романі Лао Ше "Записки про Котяче місто" / О. Козоріз, М. Завістовська


  У статті проаналізовано особливості сатиричного змалювання художньої дійсності та літературні прийоми, які Лао Ше використовує у своєму романі "Записки про Котяче місто". Також розглядається вплив європейської літератури на формування творчої манери ...
997066
  Галецький Л. Особливості складу основних порід Коростенського комплексу і походження корінних титанових руд / Л. Галецький, М. Комський, О. Ремезова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 9-13. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються геохімічні особливості титаноносних габроїдних масивів Коростенського плутону. На основі статистичної обробки даних хімічних аналізів порід та мінералів було виконано розрахунки нормативного мінерального складу, отримано формули ...
997067
  Островський І.В. Особливості спектру сонолюмінесценції ніобату літію при кімнатній температурі / І.В. Островський, В.А. Лисих // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-46. – (Фізика ; Вип. 1)


  У спектрі сонолюмінесценції ніобіту літію виявлена неструктурована компонента, подібна до спектру випромінювання абсолютно чорного тіла з температурою біля 2100 К. Ця складова спектра може бути зв"язана з локальним над розігріванням кристалічної гратки ...
997068
  Євтушевська О.В. Особливості становлення акціонерних товариств в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 55-58
997069
  Мазур І.І. Особливості становлення ринку муніципальних паперів в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (14). – С. 23-28
997070
  Чорна О.М. Особливості стрімких інновацій компанії / О.М. Чорна, М.А. Кравченко // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 3 (8). – С. 69-73
997071
  Безуглий С.В. Особливості сучасної християнської антропології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
997072
  Голубка С.М. Особливості формування та функціонування фінансової системи Гетьманщини (середина XVII - перша половина XVIII ст.) // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С.148-155
997073
  Карчева Г.Т. Особливості функціонування банківської системи України в посткризовий період // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 2 (29). – С. 58-64
997074
  Малахова Ю. Особливості японських топонімів


  У статті досліджено японські топоніми, що були запозичені в російську та українську мови. Також розглянуто проблему класифікації топонімів. В статье исследованы японские топонимы, которые были заимствованы в русский и украинский языки. Также ...
997075
  Біліченко А.М. Особливоті перекладу метафори як засобу виразності художнього твору / А.М. Біліченко, А.Ю. Агапітова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 156-162. – (Серія "Філологічні науки")
997076
  Лаврінець А. Особливочті функціонування закладів клубного типу на селі періоду "відлиги" // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 38. – С. 95-102. – ISSN 2522-4611


  На прикладі села Лисинівка.
997077
   Особливсті диз"юнктивної тектоніки Криворізького залізорудного району / П.Г. Пігулевський, В.К. Свистун, Ю.П. Мечніков, О.С. Кирилюк, Ю.В. Лісовий // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 5. – С. 154-163 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 161-163. – ISSN 0203-3100
997078
  Кобякова І.К. Особливсті реалізації мовотворчої функції в англійських текстах малого жанру. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Кобякова І.К.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 25л.
997079
  Кремень В. Особливу увагу - супроводу освітніх реформ. Зі звітної доповіді Президента НАПН України // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 29 березня - 5 квітня (№ 13/14). – С. 4-5


  Відбулися Загальні звітно-виборчі збори Національної академії педагогічних наук України, на які було внесено питання "Про діяльність НАПН України у 2016 році та в період 2012-2016 років і завдання подальшого розвитку".
997080
  Васюк В.А. Особлиості фітогормонального статусу пшениці та вражаючих її грибів-фітопатогенів з роду ЕРТОРІА АСС : Дис... наук: 03.00.12 / Васюк В. А.; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Холодного. – К., 1996. – 168л. – Бібліогр.:л.137-168
997081
  Гультай М. Особлливості функціонування інституту конституційної скарги у Федеративній Республіці Німеччина // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 17 (302). – С. 20-24
997082
  Фолкнер У. Особняк / У. Фолкнер. – М, 1965. – 447с.
997083
  Фолкнер У. Особняк : роман / У. Фолкнер; Пер. с англ. Р. Райт-Ковалевой. – Москва : Правда, 1982. – 448 с.
997084
  Фолкнер У. Особняк : Роман / Уильям Фолкнер; Пер с англ. Р.Райт-Ковалевой. – Харьков : Фолио, 1998. – 431с. – Шифр дубл.809тФолк.Доп.карт.фл. – (Вершины). – ISBN 966-03-0433-1
997085
  Тур Особняк в переулке / Тур, , братья. – Москва Ленинград : Искусство, 1949. – 120 с.
997086
  Мазаев В.М. Особняк за ручьем / В.М. Мазаев. – М, 1972. – 102с.
997087
  Хромченко М.С. Особняк на Садовой / М.С. Хромченко. – Москва, 1970. – 97 с.
997088
  Фрейлихман И.М. Особняк на Садовой / И.М. Фрейлихман. – Кишинев, 1985. – 430с.
997089
  Стрельников Андрей Особняк с историей. Призрак величия // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 155, август. – С. 74-83 : фото
997090
  Басманов А.Е. Особняк с потайной дверью / А.Е. Басманов. – Москва : Московский рабочий, 1981. – 62 с., [8] л. ил. – (Биогр. моск. дома)
997091
  Михайлов О.Н. Особняк с фонариками / О.Н. Михайлов. – М., 1987. – 249с.
997092
  Карпович В.С. Особняки в городе и деревне / В.С. Карпович, худ. архитектор ; введение Д.Д. Протопопова. – Санкт-Петербург : Изд. журн. "Городское дело" ; [Тип. Сириус], 1913. – [2], XXXI, [3], 165, [6] с., [16] л. ил. – (Библиогр.: "Краткий обзор иностранной литературы" (с. 140-150))


  Авт. предисл.: Протопопов, Дмитрий Дмитриевич (1865-1934)
997093
  Друг О.М. Особняки Києва / Ольга Друг, Дмитро Малаков. – Київ : КИЙ, 2004. – 824с. – ISBN 966-7161-60-9
997094
  Добродеев Б.Т. Особо важное задание / Б.Т. Добродеев, П.А. Попогребский. – М., 1981. – 134с.
997095
  Стволинский Ю.М. Особо важное задание. / Ю.М. Стволинский. – Л., 1977. – 280с.
997096
  Куренков И.Д. Особо опасная. / И.Д. Куренков. – Новосибирск, 1973. – 160с.
997097
  Мечетная Н. Особо опасные // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 36. – С. 58-62


  Біженці в Європі із Чечні
997098
  Гришаев П.И. Особо опасные государственные преступления / П.И. Гришаев, Б.В. Здравомыслов. – М., 1959. – 64с.
997099
   Особо опасные государственные преступления. – М., 1963. – 216с.
997100
  Турецкий М.В. Особо опасные государственные преступления / М.В. Турецкий. – Москва, 1965. – 89с.
997101
  Смирнов Е.А. Особо опасные государственные преступления / Е.А. Смирнов. – Киев, 1974. – 178с.
997102
  Ермакова Л.Д. Особо опасные государственные преступления: уч. пособие / Л.Д. Ермакова. – М., 1982. – 96с.
997103
  Дранкин Д.И. Особо опасные инфекции / Д.И. Дранкин. – Москва, 1976. – 96с.
997104
   Особо опасные инфекции на Кавказе. – Ставрополь, 1987. – 414с.
997105
   Особо опасные лидеры в ИТУ и воспитательное воздействие на них. – М., 1989. – 78с.
997106
   Особо опасные преступники : Преступления, которые потрясли мир. – Минск : Литература, 1997. – 608с. – (Энциклопедия преступлений и катастроф). – ISBN 985-437-052-6
997107
  Щербань И.М. Особо опасные снегопады на Украине // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 23. – С. 127-131 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
997108
  Попов В.И. Особо опасный рецидив и его предупреждение органами внутренних дел / В.И. Попов ; М-во внутрен. дел Укр. ССР, Штаб. – Киев : Редакционно-издательский отдел МВД УССР, 1975. – 162, [2] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  В пр. №1716985 напис: Павлу Семеновичу Мартышевскому с глубоким уважением автор Попов. 12/ІІІ-76 г.
997109
  Меллума А.Ж. Особо охраняемые природные объекты на староосвоенных территориях / А.Ж. Меллума. – Рига, 1988. – 224с.
997110
  Реймерс Н.Ф. Особо охраняемые природные территории / Н.Ф. Реймерс, Ф.Р. Штильмар. – Москва : Мысль, 1978. – 295с.
997111
  Кочуров Б.И. Особо охраняемые территории муницыпальных образований: учет и классификация : География и экология / Б.И. Кочуров, Ю.Г. Иванов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 4. – С. 16-19, 25. – ISSN 0016-7207
997112
   Особо тугоплавкие элементы и соединения. – М., 1969. – 374с.
997113
   Особо чистые жидкие вещества. – М., 1987. – 166с.
997114
  Биков В.Г. Особова бібліотека В.Я. Данилевського у фондах ХДНБ ім. В.Г. Короленка: історія формування та особливості складу // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 2. – С. 69-77
997115
  Мяскова Т. Особова бібліотека Володимира Боніфатійовича Антоновича: історична доля та сучасний стан
997116
  Мяскова Т. Особова бібліотека Володимира Боніфатійовича Антоновича: історична доля та сучасний стан // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – C. 317-340. – ISSN 2224-9516


  Стаття продовжує серію публікацій, присвячених особовим бібліотекам видатних діячів минулих епох. Об"єктом дослідження стала книгозбірня українського історика та археолога Володимира Боніфатійовича Антоновича. В статті з"ясовано історичні умови, що ...
997117
  Мяскова Т. Особова бібліотека Д.В. Антоновича у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: історико-краєзнавча характеристика видань та їх популяризація в електронному середовищі. - // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 232. – C. 461-472. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226


  Стаття присвячена дослідженню книг з особової бібліотеки історика українського мистецтва та театру, громадського і політичного діяча, засновника Українського вільного університету у Празі Дмитра Володимировича Антоновича. З"ясовано історичні умови, що ...
997118
  Мяскова Т. Особова бібліотека професора О.М. Лазаревського // Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т книгознавства ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук]. – Київ : [б. в.], 2020. – Вип. 1 : Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / [відп. ред. вип. Т.Є. Мяскова, О.В. Заєць ; редкол.: Т.Д. Антонюк та ін.]. – С. 142-146. – ISBN 978-966-02-9315-1
997119
  Мяскова Т.Є. Особова бібліотека С.П. Томашевського: історико-книгознавча характеристика книгозбірні (за матеріалами фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 233-241. – ISSN 2222-4203
997120
  Редько Є.О. Особова фраземіка в українських арго // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 180-184. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
997121
  Старков В.А. Особовий архів Володимира Гнатюка та його роль у дослідженні ігрової культури українців // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2001. – № 3. – С. 86-100. – ISSN 0320-9466
997122
  Герасімова Т.В. Особовий архів М.А. Шудрі у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: археографічний огляд // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 145-157. – ISSN 2222-4203
997123
  Філіпович М.А. Особовий архів О.С. Компан у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: склад та інформаційний потенціал // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 76-85. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
997124
  Горєва В.В. Особовий архів Ольги Іванівни Сорокіної (1892-1988) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 89-91. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Ольга Іванівна Сорокіна – педагог, історик, краєзнавець – усе своє життя присвятила збиранню документальних свідчень про життя та діяльність декабристів – учасників російського опозиційного руху, членів різних таємних товариств Російської імперії ...
997125
  Срібняк І. Особовий архів Омеляна Пріцака: від творчої лабораторії вченого до інтелектуального надбання нації // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 19, кн. 1. – С. 47-50
997126
  Гарбар Л. Особовий архівний О.Т. Дзбанівського (1870-1938) - засновника музичного відділу Всенародної бібліотеки України: історія формування, документальний склад // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: Л. Кияновська, Б. Міланович, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2020. – Число 4 (38). – С. 81-84. – ISSN 2224-0926
997127
  Кондратенко О.Ю. Особовий архівний фонд академіка А.А. Смирнова: структура та документальний склад / О.Ю. Кондратенко, Л.В. Шипко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 113-117. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
997128
  Закуссило О.М. Особовий архівний фонд академіка І.Ф. Кураса (загальний огляд) // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 78-81. – ISBN 978-966-611-701-7
997129
  Старовойт С. Особовий архівний фонд академіка НАН України А.О. Лебедєва в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 658-667. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто історію формування фонду, зроблено огляд його документів та проаналізовано їх видовий склад і змістове наповнення. Доведено, що комплекс особових документів А.О. Лебедєва має високий ступінь інформативності та може бути використаний як ...
997130
  Старовойт С.В. Особовий архівний фонд академіка НАН України А.О. Лебедєва: історія формування, склад документів, інформаційний потенціал // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 135-138. – ISBN 978-966-02-7337-5
997131
  Мага І. Особовий архівний фонд В.О. Романовського // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С. 92-112 : Фото. – ISBN 966-625-033-0
997132
  Корчемна І.С. Особовий архівний фонд книго- та бібліотекознавця Федора Захаровича Шимченка (1922–1989): структура та інформаційна складова // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 133-139. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
997133
  Вовченко В. Особовий архівний фонд кооператора і літератора Миколи Васильовича Левитського (1859-1936): походження, структура, зміст // Студії з архівної справи та документознавства / Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2006. – Т. 14. – С. 86-92.
997134
  Федоренко М.С. Особовий архівний фонд М. І. Петрова як джерело дослідження Церковно-історичного й археологічного товариства при Київській духовній академії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 144-147. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Подано огляд документів Церковно-історичного й археологічного товариства при Київській духовній академії, які знаходяться в особовому архіві секретаря товариства, проф. М. І. Петрова. Зроблено спробу систематизації документів, з урахування їхнього ...
997135
  Лобко Н. Особовий архівний фонд О. Оглоблина в ЦДАВО України як джерело генеалогічної інформації // Генеалогічні записки / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; НАН України. – Львів, 2012. – Вип. X (нової серії IV). – С. 45-49. – ISSN 2074-8345
997136
  Ємчук О. Особовий архівний фонд та бібліотечна колекція С. І. Маслова як складова вітчизняної культурної спадщини // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 105-115. – ISSN 0320-9466


  Головним учителем, який вплинув на формування особистості С. І. Маслова, став академік В. М. Перетц.
997137
  Шаповал А.І. Особовий фонд академіка В.І. Трефілова в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 16-23. – ISSN 2222-4203
997138
  Шаповал А.І. Особовий фонд академіка О.І. Кухтенка як джерельна база дослідження життя та діяльності вченого // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 51-65. – ISSN 2222-4203
997139
  Магурчак А.М. Особовий фонд Андрія Жука у ЦДАВО України: історія створення та загальна характеристика справ // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (283). – C. 107-115. – ISSN 0320-9466
997140
  Бентя Ю.В. Особовий фонд Бориса Лятошинського у ЦДАМЛМ України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (298), липень - серпень. – C. 121-135. – ISSN 0320-9466


  До 120-річчя від дня народження видатного українського композитора, диригента і педагога.
997141
  Дубовик С.О. Особовий фонд В.О. Коротича у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України (до 80-річчя від дня народження українського письменника, публіциста, сценариста, перекладача) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 3/4 (302/303), травень - серпень. – С. 149-161. – ISSN 0320-9466
997142
  Логунова Н. Особовий фонд І.В. Лучицького як джерело вивчення громадсько-політичної діяльності вченого (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2005. – № 7 : Архівна наука та наука в архівах. – С. 185-190. – ISBN 966-625-046-2
997143
  Бентя Ю.В. Особовий фонд композитора Михайла Вериківського (з нових надходжень ЦДАМЛМ України) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 76-87. – ISSN 0320-9466
997144
  Нестерчук Д.В. Особовий фонд літературознавця Олександра Могилянського як джерело вивчення наукової та епістолярної спадщини філософа Миколи Лосського (з фондів ЦДАМЛМ України) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (296), березень - квітень. – C. 147-153. – ISSN 0320-9466
997145
  Сахневич Ю.А. Особовий фонд М. Зерова у ЦДАМЛМ України // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – С. 134-142. – ISSN 0320-9466


  Висвітлено склад особового архівного фонду українського літературоз- навця, поета, перекладача, літературного критика, М. Зерова, що зберігається в ЦДАМЛМ України.
997146
  Масіян Н.Б. Особовий фонд М.Г. Івасюка у Державному архіві Чернівецької області // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 220-231. – ISSN 0320-9466
997147
  Мандебура О.С. Особовий фонд М.Сумцова як джерело вивчення історії етнологічної науки в Україні кінця XIX - початку XX ст. // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 2. – С. 120-125
997148
  Печериця Т.В. Особовий фонд П.З. Рябкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-7. – (Історія ; вип. 57)


  Здійснено огляд архівного фонду історика та етнографа Павла Рябкова.
997149
  Дубовик С.О. Особовий фонд письменниці Ганни Черінь у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 1 (306), січень - лютий. – С. 168-176. – ISSN 0320-9466
997150
  Яцина Н.О. Особовий фонд поета, прозаїка Полікарпа Шабатина (нове надходження документів до ЦДАМЛМ України) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 112-117. – ISSN 0320-9466
997151
  Губенко Н.П. Особовий фонд С.О. Сірополка ЦДАВО України // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2000. – № 1/3 (243). – C. 55-58
997152
  Шаповал А.І. Особовий фонд Сергія Яковича Парамонова як джерело для дослідження біографії та наукової діяльності вченого // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 91-112. – ISSN 2222-4203
997153
  Шершун Т.М. Особові архівні фонди в Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (17). – C. 146-159. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  До 200-річчя Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
997154
   Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; [авт. та упоряд.: С.В. Старовойт, А.І. Шаповал, Ю.В. Булгаков та ін. ; редкол.: Л.М. Яременко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – 768, [4] с. : портр. – Імен. покажч.: с. 665-752. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-8358-9
997155
   Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник. – Київ : [Б. в.], 2002. – 766 с. – ISBN 966-02-2569-5
997156
  Корольов Б. Особові архівні фонди та їх відображення у путівниках і покажчиках // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий науковий збірник / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2000. – № 2. – С. 85-90. – ISBN 966-625-009-8
997157
  Лосієвський І.Я. Особові архівні фонди у ХДНБ імені В.Г. Короленка як джерела з історії науки та культури України // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 2. – С. 3-11
997158
  Яцків Р. Особові власні імена: походження та правопис // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 497-504. – ISBN 978-966-2248-90-6
997159
  Мартинова Г. Особові дієслівні форми в середньонаддніпрянських говірках // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2018. – Вип. 2 (12). – С. 50-62. – ISSN 2415-8828
997160
  Комарова О.О. Особові документи представників родини Доманицьких у фонді 16 Державного архіву м. Києва // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, В.П. Газін, О.Є. Лисенко [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 56-60. – (Серія історична ; вип. 13). – ISSN 2309-7086
997161
  Петриченко І.А. Особові займенники: реалізація "себе" у носіїв японської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 429-434. – ISBN 966-581-388-9
997162
  Буга Т.В. Особові імена в українсько-грецьких родинах Центральної Донеччини // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 102-109. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
997163
  Панкевич О.Й. Особові імена як засіб вираження певного ставлення до особи / О.Й. Панкевич, Н.М. Шаблій // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 56-60. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
997164
  Алфьоров О.А. Особові печатки Правобережної України: кінець 18 - перша половина 19 ст. / Олександр Алфьоров; Історичний ф-т НПУ ім. М. Драгоманова; Т-во охорони старожитностей Київщини; Наук. т-во ім. Вацлава та Едварда Руліковських; Білоцерківське рицарське коло. – Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський, 2005. – 100 с. – (Сфрагістичні пам"ятки України). – ISBN 966-8545-13-3
997165
  Зубко А. Особові прізвиська князів в династії Рюриковичів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 19-23. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Дається характеристика особових прізвиськ князів династії Рюриковичів в ІХ-ХVІ ст. Прізвиська князів досліджуються в контексті традицій родової антропонімії. Анализируются личные прозвища князей династии Рюриковичей в ІХ - ХVІ вв. Прозвища князей ...
997166
  Преловська І. Особові справи діячів Української автокефальної православної церкви: збереженість, актуалізація та інформаційний потенціал // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 119-134. – (Нова серія ; вип. 21/22)


  На матеріалах фонду № 3984 ЦДАВО України, м. Київ.
997167
  Подкур Р. Особові справи співробітників органів держбезпеки як джерело до вивчення терору // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 66-80. – ISBN 978-617-7034-13-0
997168
  Чуткий А. Особові справи студентів з Чернігівщини в архіві Київського комерційного інституту // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; Всеукраїн. т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; голов. ред. В.О. Дятлов. – Чернігів, 2018. – № 5 (143), вересень - жовтень. – C. 172-182
997169
  Старовойт С. Особові фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства НБУВ: нові надходження // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 210-224


  Розглянуто документальний склад особових архівних фондів учених НАН України (М. М. Амосова, Н. О. Пучківської, В. О. Сельського, І. Г. Підоплічка та ін.), які є джерельною базою досліджень з історії розвитку науки на Україні.
997170
  Шаповал А. Особові фонди зоологів у Інституті архівознавства НБУВ: нові надходження та їх інформаційний потенціал // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 371-382. – ISSN 2224-9516
997171
  Казьмирчук Г. Особові фонди істориків Київського університету 1920-1930-х рр. // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий науковий збірник / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2000. – № 2. – С. 99-104. – ISBN 966-625-009-8
997172
  Казьмирчук Г. Особові фонди О.Ю. Гермайзе як джерело вивчення наукової біографії професора Київського університету // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С. 138-155. – ISBN 966-625-033-0
997173
  Музичко О.Є. Особові фонди південноукраїнських істориків другої половини XIX - початку XX століття: склад та евристичний потенціал // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 2/3 (313/314), березень - червень. – С. 104-120. – ISSN 0320-9466
997174
  Музичко О. Особові фонди південноукраїнських істориків як джерело дослідження історіографічного процесу на території Південної України другої половини ХІХ - 20-х років ХХ століття // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 67-80. – (Нова серія ; вип. 21/22)
997175
  Сукало А.М. Особові фонди представників української діаспори в архівних зібраннях ЦДАМЛМ України. Микола Бутович // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – C. 130-142. – ISSN 0320-9466
997176
  Боряк Т.Г. Особові фонди українських діячів культури та науки у Державному архіві у Празі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 111-112. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено фонди українських діячів, що зберігаються у Державному центральному архіві у Празі з післявоєнного періоду. Article tells how materials which are connected with the Ukrainian inlellectuals happened to be in Prague. These materials had been ...
997177
  Ломакіна І.А. Особовізайменникові слова іспанської мови в перформативних контекстах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 115-122


  У статті на матеріалі прикладів з різноманітних іспаномовних джерел розглядаються контексти, де перша особа не може замінюватися іншою особою без повної зміни функції й призначення всього висловлення, тобто перформативні контексти. В статье на ...
997178
  Мурашко П.Е. Особого назначения... / П.Е. Мурашко. – Минск, 1979. – 104с.
997179
  Обухов М.М. Особое део / М.М. Обухов. – Воронеж, 1970. – 136с.
997180
  Михалков С.В. Особое задание / С.В. Михалков. – Москва-Л., 1947. – 83с.
997181
  Михалков С.В. Особое задание : Комедия в 3-х действиях / С.В. Михалков. – Москва, 1947. – 56 с.
997182
  Северский Г.Л. Особое задание / Г.Л. Северский. – Симферополь, 1959. – 103с.
997183
  Юань Цзин Особое задание / Юань Цзин. – Москва, 1961. – 264с.
997184
  Росин В.Е. Особое задание / В.Е. Росин, В.А. Суслов. – К., 1966. – 400с.
997185
  Лившиц Д.Я. Особое задание / Д.Я. Лившиц, А.Р. Пудваль. – Свердловск, 1966. – 94с.
997186
  Гаврилин В. Особое задание / В. Гаврилин. – М., 1966. – 32с.
997187
  Лившиц Д.Я. Особое задание / Д.Я. Лившиц, А.Р. Пудваль. – Свердловск, 1969. – 79с.
997188
  Аношкин М.П. Особое задание : повести / М.П. Аношкин. – Москва : Воениздат, 1970. – 448 с.
997189
  Харитонов Б.П. Особое задание : Записки разведчика / Б.П. Харитонов. – Львов : Каменяр, 1971. – 240с.
997190
  Домогацких М.Г. Особое задание / М.Г. Домогацких. – Воронеж, 1976. – 208с.
997191
   Особое задание. – 2-е изд. доп. – М., 1977. – 359с.
997192
  Богомолов В.М. Особое задание / В.М. Богомолов. – Волгоград, 1984. – 400с.
997193
  Нечепоренко Т.И. Особое задание / Т.И. Нечепоренко. – Харьков, 1986. – 191с.
997194
  Прудников М.С. Особое задание / М.С. Прудников. – Москва, 1986. – 254с.
997195
   Особое задание. – Днепропетровск, 1987. – 247 с.
997196
  Зорин Л.И. Особое задание / Л.И. Зорин. – М., 1987. – 174с.
997197
   Особое задание. – 3-е изд. доп. – М., 1988. – 285с.
997198
  Возовиков В.С. Особое задание / В.С. Возовиков, В.Г. Крохмалюк. – Москва, 1989. – 252с.
997199
  Росин В.Е. Особое задание / В.Е. Росин, В.А. Суслов. – 2-е, перераб. – К., 1990. – 266с.
997200
  Млечин Л. Особое задание Лаврентия Берии. Хладнокровный, решительный и безжалостный: начальник разведки знал, как ликвидировать врагов // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 38/1. – С. 10


  23 мая 1938 года только начинавший свою карьеру будущий генерал-лейтенант и начальник внешней разведки СССР Павел Анатольевич Судоплатов в самом центре Роттердама преподнес коробку конфет главе украинских националистов полковнику Евгену Коновальцу. ...
997201
  Курзенков С.Г. Особое задание. / С.Г. Курзенков. – М., 1963. – 120с.
997202
  Колесников Ю.А. Особое задание. / Ю.А. Колесников. – Кишинев, 1965. – 319с.
997203
  Михалков С.В. Особое задание. Смех и слезы / С.В. Михалков. – Москва, 1961. – 95с.
997204
  Русов Г. Особое комсомольское. / Г. Русов. – М., 1962. – 192с.
997205
  Добровольский Е.Н. Особое мнение / Е.Н. Добровольский. – Москва, 1967. – 215с.
997206
  Сукачев В. Особое мнение / В. Сукачев. – М., 1987. – 381с.
997207
  Левицкий И.Б. Особое мнение / И.Б. Левицкий. – Донецк, 1988. – 189с.
997208
  Кононенко В.И. Особое мнение : [записки судьи] / Виктор Кононенко. – Киев : АртЭк, 2009. – 471, [1] с. : портр. – ISBN 966-505-214-4
997209
  Корецкий В.М. Особое мнение судьи В.М. Корецкого по делу в связи с иском Эфиопии и Либерии к Южно-Африканской Республики // Избранные труды : в 2-х кн. / В.М. Корецкий. – Киев : Наукова думка, 1989. – Кн. 2. – С. 372-380. – ISBN 5-12-001050-4
997210
  Корецкий В.М. Особое мнение судьи В.М. Корецкого по делу в связи с консультативным заключением Международного суда о расходах ООН, связанных с операциями войск ООН на Ближнем Востоке в 1956 г. и в Конго в 1960 г. // Избранные труды : в 2-х кн. / В.М. Корецкий. – Киев : Наукова думка, 1989. – Кн. 2. – С. 345-371. – ISBN 5-12-001050-4
997211
  Корецкий В.М. Особое мнение судьи В.М. Корецкого по делу об определении границ континентального шельфа между Данией и ФРГ и между ФРГ и Нидерландами // Избранные труды : в 2-х кн. / В.М. Корецкий. – Киев : Наукова думка, 1989. – Кн. 2. – С. 380-394. – ISBN 5-12-001050-4
997212
  Мартынчик Е.Г. Особое мнение судьи по уголовному делу / Е.Г. Мартынчик; Под ред. П.С.Никитюка. – Кишинев : Штиинца, 1981. – 131 с.
997213
  Клебанов С. Особое мнение. / С. Клебанов, А. Марьямов. – М, 1950. – 139с.
997214
  Клебанов С. Особое мнение. / С. Клебанов, А. Марьямов. – М, 1951. – 96с.
997215
  Сластников Н. Особое мнение. / Н. Сластников. – Молотов, 1955. – 132с.
997216
   Особое назначение. – Алма-Ата, 1972. – 411с.
997217
  Принцев Ю.Я. Особое назначение: Повести. / Ю.Я. Принцев. – Л., 1990. – 539с.
997218
  Кожевников В.М. Особое подразделение : Повести. Роман-газета / В.М. Кожевников. – Москва : Художественная литература
№1(647) 1970. – 1970. – 124с.
997219
  Кожевников В.М. Особое подразделение / В.М. Кожевников. – Москва : Советский писатель, 1971. – 656с.
997220
  Кожевников В.М. Особое подразделение / В.М. Кожевников. – Москва, 1975. – 589с.
997221
  Кожевников В.М. Особое позразделение / В.М. Кожевников. – Москва, 1969. – 655с.
997222
  Кожевников В.М. Особое позразделение / В.М. Кожевников. – Москва, 1973. – 336с.
997223
  Кожевников В.М. Особое позразделение / В.М. Кожевников. – Москва, 1974. – 400с.
997224
  Кожевников В.М. Особое позразделение / В.М. Кожевников. – Москва, 1978. – 448с.
997225
  Коновалов Л.И. Особое поле / Л.И. Коновалов. – Киев, 1975. – 143с.
997226
  Токаев К. Особое поручение : повести / Кемел Токаев; пер. с каз. Т.Якушва. – Алма-Ата : Жазушы, 1968. – 200 с.
997227
  Дацагов С.Р. Особое поручение / С.Р. Дацагов. – Москва, 1982. – 208с.
997228
  Данченков Ф.С. Особое поручение / Ф.С. Данченков. – К., 1988. – 253с.
997229
  Новаковский М.М. Особое поручение. / М.М. Новаковский. – М., 1965. – 176с.
997230
   Особое прибавление к описанию русско-турецкой войны 1877-78 гг. на Балканском полуострове. – Санкт-Петербург : Изд. Военно-ист. Ком. Глав. Штаба ; Военная типография
Вып. 3 : Переписка Императора Александра II с главнокомандующими: вел. кн. Николаем Николаевичем и ген.-ад. Тотлебеком. – 1899. – 257 с.
997231
   Особое прибавление к описанию русско-турецкой войны 1877-78 гг. на Балканском полуострове. – Санкт-Петербург : Изд. Военно-ист. Ком. Глав. Штаба ; Военная типография
Вып. 5 : Донесения военных агентов. – 1904. – VIII, 349 с.
997232
   Особое прибавление к описанию русско-турецкой войны 1877-78 гг. на Балканском полуострове. – Санкт-Петербург : Изд. Военно-ист. Ком. Глав. Управ. Ген. Штаба ; Тип. Штаб. Отд. Корп. Жандармов
Вып. 6 : Документы из секретных бумаг г.-ад. Милютина. – 1911. – VI, 370 с.
997233
  Котова А. Особое приглашение. Министр зовет крымчан // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 28 марта (№ 13). – С. 21


  Киев считает крымские вузы украинскими и намерен и дальше с ними сотрудничать и защищать их интересы, заявил министр образования и науки Сергей Квит. “Вузы Крыма - это украинские вузы, студенты которых получают стипендии от украинского правительства, и ...
997234
  Мельников А.А. Особое производство в советском гражданском процессе : Автореф... Канд.юрид.наук: / Мельников А.А.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1962. – 15л.
997235
  Мельников А.А. Особое производство в советском гражданском процессе / А.А. Мельников. – Москва, 1964. – 128 с.
997236
  Сомов С.А. Особое совещание по обороне и буржуазия. Возникновение новой формы сотрудничества самодержавия и буржуазии. (май - авг. 1915 г.0 : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Сомов С.А.; АН СССР. Ин-т истории СССР. – М., 1974. – 26л.
997237
  Шапран М.П. Особое чувство / М.П. Шапран. – Омск, 1962. – 64с.
997238
  Белогриц-Котляревский Л.С. Особые виды воровства-кражи по русскому праву / Исслед. Леонида Белогриц-Котляревского. – Киев : В университетской типографии (И.И. Завадского), 1883. – [2], IV, 222, IV с. – Отд. оттиск из: Университетские известия
997239
   Особые виды печатных работ. – М., 1960. – 178с.
997240
  Мельник В.И. Особые виды погребений катакомбной общности / В.И. Мельник. – М., 1991. – 135с.
997241
  Тузик Альфред Иванович Особые интегральные уравнения с ядром Коши в исключительном случае. Некоторые приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Тузик Альфред Иванович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.12-15
997242
  Верещагин А.Н. Особые мнения в российских судах // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 2. – С. 13-23. – ISSN 0132-0769
997243
  Ултургашев П. Особые мнения судей в сравнительно-правовом контексте // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2013. – № 6 (97). – С. 75-87. – ISSN 1812-7126
997244
  Крашенинников А.Д. Особые обстоятельства / А.Д. Крашенинников. – Пермь, 1978. – 319с.
997245
  Габасов Р. Особые оптимальные управления / Р. Габасов, Ф.М. Кириллова. – Москва : Наука, 1973. – 256с.
997246
  Авалиани Ю.Ю. Особые парные глагольные сочетания в курдском языке / Ю.Ю. Авалиани; Авиалини Ю.Ю. – Самарканд : Изд-во Самарк. ун-та, 1959. – 74 с.
997247
  Барышев М.И. Особые полномочия : повесть о В. Менжинском / М.И. Барышев. – Москва : Политиздат, 1976. – 446 с. : ил., 6 л. ил. – (Серия "Пламенные революционеры")
997248
  Барышев М.И. Особые полномочия : повесть о В. Менжинском / М.И. Барышев ; худож. Н.А. Абакумов. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1983. – 413 с. : ил, 8 л. ил. – (ПР. Плам. революционеры)
997249
  Плужников Б.Ф. Особые приемы фотографии. / Б.Ф. Плужников. – М., 1976. – 175с.
997250
  Спасский С.Д. Особые приметы / С.Д. Спасский. – Л, 1930. – 79с.
997251
  Кулькин Е.А. Особые приметы / Е.А. Кулькин. – Волгоград, 1969. – 32с.
997252
  Татаринов В.М. Особые приметы / В.М. Татаринов. – М., 1989. – 93с.
997253
  Гойтисоло Х. Особые приметы. / Х. Гойтисоло. – Москва, 1976. – 477с.
997254
  Свиридов В.И. Особые приметы. / В.И. Свиридов. – Сухуми, 1980. – 147с.
997255
  Исаченко В.Л. Особые производства : практический комментарий на третью книгу устава гражданского судопроизводства (Статьи 1282-1400) / сост. В. Л. Исаченко, сенатор. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1913. – XVI, 826 с. – Алф. указ.: с.. V. - Экз. в разных тип. переплетах


  Содержание: Раздел первый. О делах казенного управления . - С .1-266 Кл.слова: Общие правила. Гражданское судопроизводство. Иски. Судебные установления. Казенное имущество. Частная собственность, Процессуальные права казенных управлений. О ...
997256
  Шальда Л.М. Особые режимы движения механической системы, включающей жидкость и упругие элементы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 020 / Шальда Л.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 10 с.
997257
  Шальда Л.М. Особые режимы движения механической системы, включающей жидкость и упругие элементы. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Шальда Л.М.; КПИ. Каф. теоретич. механики. – К., 1971. – 133л. – Бібліогр.:л.124-133
997258
  Беляева М.Г. Особые случаи задачи Римана и систем сингулярных интегральных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Беляева М.Г.; Казанский гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1953. – 4л.
997259
  Чикин Л.А. Особые случаи краевой задачи Римана и сингулярных интегральных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чикин Л.А. ; МВО СССР , Казан. гос. ун-т. – Казань, 1952. – 7 с.
997260
  Чибрикова Л.И. Особые случаи линейных краевых задач теории аналитических функций, аналогичных задаче Римана. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чибрикова Л.И.; МВО СССР. Казан. гос. ун-т. – Казань, 1951. – 4 с.
997261
  Мильман Н.Б. Особые территориальные образования как угроза международной безопасности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 94-98. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
997262
  Гоцульский В.Я. Особые точки водно-спиртовых растворов / В.Я. Гоцульский, Н.П. Маломуж, В.Е. Чечко // Журнал физической химии / Росс. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва, 2015. – Т. 89, № 2. – С. 225-232. – ISSN 0044-4537
997263
  Широв И.И. Особые точки второй группы : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Широв И.И.; Узбекский гос. университет им. Алишера Навои. – Самарканд, 1950. – 7 с.
997264
  Широв И.И. Особые точки второй группы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Широв И.И.; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1953. – 7 с.
997265
  Андреев А.Ф. Особые точки дифференциальных уравнений / А.Ф. Андреев. – Минск : Вышэйш. школа, 1979. – 136 с. : ил., граф. – Библиогр.: с. 130-132
997266
  Положий Г.Н. Особые точки и вычеты р-аналитических функций комплексного переменного. / Г.Н. Положий, 1948. – [4] с.
997267
  Милнор Д. Особые точки комплексных гиперповерхностей / Д. Милнор. – Москва, 1971. – 126 с.
997268
  Соколов Ю.Д. Особые траектории системы свободные материальных точек / Ю.Д. Соколов. – К., 1951. – 127с.
997269
  Срочко В.А. Особые управления в оптимальных системах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Срочко В.А.; АН БССР. Отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
997270
  Пронин В.А. Особые условия / В.А. Пронин. – М., 1982. – 335с.
997271
  Пронин В.А. Особые условия / В.А. Пронин. – М., 1987. – 345с.
997272
  Шапкина Г.С. Особые условия поставки продукции производственно-технического назначения / Г.С. Шапкина. – Москва, 1980. – 127с.
997273
  Фрейдман З.М. Особые условия поставки. / З.М. Фрейдман, Г.С. Шапкина. – М, 1963. – 131с.
997274
  Пронин В. Особые условия. Остров. Дурные приметы / В. Пронин. – Москва : Вече, 1997. – 592с. – ISBN 5-7838-0041-4
997275
  Каганов В.И. Особые числа // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 4 (108). – С. 10-11
997276
  Саруханова Е.А. Особые читатели // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА" ; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2011. – № 7 (18). – С. 64-69. – ISSN 2072-3849


  Инновационная деятельность в библиотечном обслуживании.
997277
  Лисица В.Н. Особые экономические зоны в Российской Федерации / В.Н. Лисица ; Российская академия наук ; Сибирское отд-ние ; Ин-т философии и права ; М-во образования и науки РФ ; Федеральное агентство по образованию ; Новосибирский гос. ун-т. – Новосибирск : РИФ-Новосибирск, 2010. – 360 с. – Библиогр.: с. 349-358. – ISBN 978-5-94520-068-5
997278
  Неучева М.Ю. Особые экономические зоны как фактор стимулирования занятости населения // Экономическое возрождение России : научное издание / Ин-т проблем экономического возрождения. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (24). – С. 13-19. – ISSN 1990-9780
997279
  Гашигуллин А.А. Особые экономические зоны: кластерный подход // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 10 : Стимулы инновационных процессов в экономике. – С. 76-84. – ISSN 2074-6040
997280
   Особый вариант. – М., 1974. – 95с.
997281
  Кубышкин А.И. Особый взгляд североамериканского ученого // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С. 99-104. – ISSN 044-748Х


  Грэг Грендин - североамериканский ученый о роли индейской части гватемальской нации
997282
  Истрин В.М. Особый вид Еллинского летописца из собраний Тихонравова / В.М. Истрин. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук, 1912. – [2], 30 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. 1912, т. 17, кн. 3


  Тихонравов, Николай Саввич (1832-1893)
997283
  Джонсон П.Х. Особый дар / П.Х. Джонсон. – СПб, 1993. – 537с.
997284
   Особый журнал Полтавского губернского по крестьянским делам присутствия. марта 2 дня 1873 года : к № 7. – 3, [15] с. – Пер.: Систематический свод ююридических обычаев, существующих в Полтавской губернии


  На 1 л. подяка Миколы Прокопивучу Василенко за дані документи. 12.XI.1928 (укр. мов.)
997285
  Хижняк П.К. Особый коммунистический / П.К. Хижняк. – Москва, 1963. – 174с.
997286
   Особый контакт. – М., 1959. – 32с.
997287
  Владимиров П.П. Особый район Китая 1942-1945 / П.П. Владимиров. – Москва, 1973. – 656с.
997288
  Левашов М.А. Особый рейс / М.А. Левашов. – Ташкент : Еш гвардия, 1960. – 79 с.
997289
  Лебеденко П.В. Особый рейс / П.В. Лебеденко. – Ростов-на-Дону, 1971. – 115с.
997290
  Пыпин А. Особый русский язык. – Б. м. : б. и., 1888. – [19] с. – Отд. оттиск из: Вестник Европы. 1888, кн. 11, с. 354-372. - Авт. указан в конце статьи
997291
  Лелич М. Особый случай // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 14 (475), 08.04.2016. – С. 12-15. – ISSN 2075-7093
997292
  Грицан Н.И. Особый случай. / Н.И. Грицан. – Минск, 1964. – 231с.
997293
  Красноперов А.Ф. Особый сплав / А.Ф. Красноперов. – Йошкар-Ола, 1970. – 240с.
997294
  Усов С.А. Особый способ образования клеток в животном царстве / С.А. Усов. – с.
997295
  Лепин И.З. Особый спрос / И.З. Лепин. – М., 1974. – 295с.
997296
   Особый суд по делам малолетних : отчет С.-Петербургского столичного мирового судьи Н.А. Окунева за 1910 год / Петербургский столичный мировой судья XIII участка. – 1911-1916. – Санкт-Петербург : Гор. тип., 1911. – [4], 190 с.
997297
  Дубинский И.В. Особый счет / И.В. Дубинский. – Москва : Воениздат, 1989. – 255с. – (Военные мемуары)
997298
  Формозов А.Н. Особый тип климатограмм для целей экологических исследований / А.Н. Формозов. – 271-274с.
997299
  Денисов В.А. Особый характер / В.А. Денисов. – М., 1984. – 150с.
997300
   Осови медичних знань та методи лікування за Девідсоном.. – К.
1. – 1994. – 582 с.
997301
   Осови медичних знань та методи лікування за Девідсоном.. – К.
2. – 1994. – 650 с.
997302
   Осовобожденный труд. – М, 1931. – 204с.
997303
  Павлов Г.Н. Осовы анатомии и физиологии сельскохозяйственных животных / Г.Н. Павлов, А.П. Елисеев. – М.-Л., 1950. – 56с.
997304
  Мамедова В.Г. Осоебнности языка и стиля детских стихов Аббаса Сиххата : Автореф... канд. фило.наук: 665 / Мамедова В.Г.; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1972. – 29л.
997305
  Зелинский А.Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении. / А.Ф. Зелинский. – Харьков, 1986. – 165,2с.
997306
  Николаичев Б.О. Осознаваемое и неосознаваемое наравственном поведении личности. / Б.О. Николаичев. – М, 1976. – 96с.
997307
  Куянцева Е.А. Осознание единства мира через образ любви : А. Кешоков, лирика 40-80-х гг. // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2008. – № 3 (30). – С. 76-81. – ISSN 1562-1391
997308
  Стегний В.Н. Осознание личностью своего социального будущего при социализме. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Стегний В.Н.;. – Ростов н/Д, 1979. – 23л.
997309
  Хаубрих Хартвиг Осознание новой Европы: некоторые педагогические идеи и учебные материалы. Европейское самосознание : Методика и опыт. Преподавание географии за рубежом // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С. 76-80
997310
  Шингирей Тамара Александровна Осознание старшеклассниками гражданских прав и обязанностей как условие нравственного формирования личности : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Шингирей Тамара Александровна; АН пед. Научно-исслед. ин-т общих проблем воспитания. – М., 1980. – 19л.
997311
  Конопкин Олег Александрович Осознанная саморегуляция как критерий субъектности // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 22-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Предлагается использовать в качестве содержательного психологического критерия субъектности феномен общей способности к осознанной саморегуляции произвольной активности. Эта способность предполагает наличие у человека таких субъектных признаков, как ...
997312
  Гумиров М. Осознанность любви : стихи 2008-18 гг. : избр. раннее, эссе из ФБ : 5 интервью из книги "Jetzt sind Wir hier" (2008) / Михаил Гумиров. – Київ : Авантпост-Прим, 2018. – 316 с., включ. обл. – ISBN 978-617-502-118-7
997313
  Николаичев Б.О. Осозноваемое и неосознаваемое в нравственном поведении личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Николаичев Б. О.; МГУ. – Москва, 1974. – 23л.
997314
  Егорова Т.В. Осоки СССР / Т.В. Егорова. – Москва-Л., 1966. – 267с.
997315
  Соловьева Г.И. Осоковая ангвина / Г.И. Соловьева, Э.Л. Кралль. – Л., 1983. – 80с.
997316
  Гулбис Х. Осоковая низина / Х. Гулбис. – Москва : Советский писатель, 1985. – 424 с.
997317
   Осоковые - орхидные. – М.-Л., 1963. – 1-456с.
997318
  Будаков В.В. Осокоревый круг / В.В. Будаков. – Воронеж, 1985. – 271с.
997319
  Ластовенко Б.Я. Осокори / Б.Я. Ластовенко. – Донецк, 1969. – 39с.
997320
  Гуреїв О.І. Осокорівські друзі / О.І. Гуреїв. – К., 1946. – 121с.
997321
  Мушник С.М. Осокорова заметіль : повісті, оповідання / С.М. Мушник. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 220 с.
997322
  Ахтырцев Б.П. Осолоделые почвы Окско-Донской равнины и их эволюция / Ахтырцев А.Б., Адерихин П.Г., Кадер Г.М. – Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1975. – 182 с. – Библиогр.: с. 176-181
997323
  Заленский В.Р. Осоматическое далвение клеточного сока в листьях различных растений / В.Р. Заленский. – Саратов, 1918. – 11с.
997324
  Чернявський Ш.Б. Осоння / Шлема Чернявський ;. – Київ, 1983. – 95 с.
997325
  Лучук В.І. Осоння. / В.І. Лучук. – К., 1962. – 79с.
997326
  Мордовин Борис Михайлович Осоновные вопросы теории проектирования переплетноброшюровочных машин : Автореф... д-ра техн.наук: / Мордовин Борис Михайлович; Моск. полигр. ин-т. – М., 1966. – 31л. – Бібліогр.:с.29-31
997327
  Верхошанский Ю.В. Осоновы специальной физической подготовки спортсменов / Ю.В. Верхошанский. – Москва, 1988. – 331с.
997328
  Старинська Н.В. Осообливості професійної ідентичності майбутнього психолога в аспекті його професіоналізації // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 233-242. – (Психологія ; вип. 48). – ISSN 2312-1599
997329
  Степанков В.С. Осообливості української державної ідеї середини XVII ст. (кілька штрихів до з"ясування проблеми) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – C. 42-43
997330
  Іванова Л.Г. Осорбливості програмних концепцій Кирило-Мефодієвського товариства // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Кузнєцова Ю.В. ; редкол.: Антонюк Л.Л., Антонюк Н.В., Бураковський І.В. [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 114-124
997331
  Шарова Т.М. Осорбливості сентиментально-реалістичних повістей Г.Ф. Квітки-Основ"яненка // Історія української літератури : I пол. XIX ст. : [навч. посібник] / Т.М. Шарова. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 174-177. – ISBN 978-617-7346-65-3
997332
  Карпенко М.І. Ососбиста каланча Гаврила Квача : гумор, сатира / М.І. Карпенко. – Ужгород : Карпати, 1972. – 47 с.
997333
  Деянов И.Г. Осот и меры борьбы с ним. / И.Г. Деянов. – Ростов-на-Дону, 1948. – 44 с.
997334
  Литвиненко Ю.В. Осот розовый и меры борьбы с ними в условиях центральной Степи УССР. : Автореф... Канд.с-х.наук: 530 / Литвиненко Ю.В.; Крымский с-х.ин-т. – Симферополь, 1970. – 22л.
997335
  Губерт В.О. Оспа и оспопрививание / В.О. Губерт. – С.-Петербург : Типография П.П. Сойкина, 1896. – [3], 533, [2] с.
997336
  Христос Александрос Казандзис Оспаривание норматиных административных актов в Республике Болгария // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 310-315
997337
  Кушкова С. Оспівування мужності та героїзму, дружби і відданості в поемі Шота Руставелі "Витязь у тигровій шкурі" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 2. – С. 54-58
997338
  Уоллес А.Р. Оспопрививание есть заблуждение : популярно-научный очерк / А.Р. Уоллес. – С.-Петербург : Типография Товарищества Общественная Польза, 1901. – 32 с.
997339
  Красицька Л. Оспорювання батьківства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 7. – С. 52-57.
997340
  Супрун Т.С. Оспорювання батьківства після смерті особи, яка записана батьком дитини // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 140-145. – ISSN 1727-1584
997341
  Роздільська Т.В. Оспорювання дії боржника у відношеннях неспроможності у зарубіжному законодавстві // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 114-118.
997342
  Штим Т. Оспорювання правочинів із заінтересованістю та значних правочинів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 106-108. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанням оспорювання правочинів із заінтересованістю та значних правочинів. Статья посвящена вопросам оспаривания крупных сделок и сделок с заинтересованностью и крупных сделок. The article deals with the issue of challenging the ...
997343
  Кравцов С. Оспорювання рішень міжнародного комерційного арбітражу як форма судового контролю національними судами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 8-15. – (Юридичні науки ; вип. 3 (110)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється питання оспорювання рішень міжнародного комерційного арбітражу. Так, інститут оспорювання та, звідси, скасування арбітражного рішення частково врегульовано Європейською конвенцією 1961 р. та Нью-Йоркською Конвенцією 1958 р. Метою ...
997344
  Даценко К. Оспорюйте нараховані податкові зобов"язання в суді // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.86-88
997345
  Каган Р.Л. Осреднение метеорологических полей / Р.Л. Каган. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 213с.
997346
  Бахвалов Н.С. Осреднение процессов в периодических средах : мат. задачи механики композиц. материалов / Бахвалов Н.С., Панасенко Г.П. – Москва : Наука, 1984. – 352 с. : ил. – Библиогр.: с. 343-352 (228 назв.)
997347
  Берлянд.Л.В Осреднение уравнений теории упругости и дифференциальных операторов высших порядков в областях с мелкозернистой границей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Берлянд.Л.В.; Харьков.гос.ун-т. – Харьков, 1983. – 20л.
997348
  Сандраков Г.В. Осредненные модели многофазной диффузии в пористых средах // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Алдашев, В.М. Булавацький, М.М. Войтович [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (132). – С. 43-59. – ISSN 2706-9680
997349
  Левин Ю.Д. Оссиан в русской литературе. Конец XVIII - первая треть ХІХ века / Ю.Д. Левин. – Ленинград : Наука, 1980. – 203 с.
997350
  Маслов В.И. Оссианизм Карамзина. / В.И. Маслов. – Прилуки : [Тип. им. Томского], 1928. – 16 с.


  На экз. № 104277 дарств. надпись: Дорогому Андрею Митрофановичу Лободе от автора 1928 г.
997351
  Василишина Н.А. Оссіанічна тема у французькому живописі та її значення в формуванні пейзажних парків Європи // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38. – C. 216-225. – ISSN 2225-7586
997352
   Оссовский, Петр Павлович. Выставка "На земле древнего Пскова". Москва. 1975. – М., 1975. – 10с.
997353
   Оссовский, Петр Павлович. Выставка произведений "Чешские и словацкие мотивы". Москва. 1978. – Москва, 1978. – 10с.
997354
   Оссовский, Петр Павлович. Выставка произведений. Москва. 1980. – М., 1980. – 33с.
997355
   Оссовский, Петр Павлович. Выставка произведений. Москва. 1985. – Москва, 1985. – 27с.
997356
   Оссовский, Петр Павлович. Выставка произведений. Москва. 1985. – Москва, 1985. – 51с.
997357
   Оссовский, Петр Павлович. Выставка. Москва. 1977. – М., 1977. – 40с.
997358
  Шервинский С.В. Ост-Индия / С.В. Шервинский. – М, 1991. – 302с.
997359
  Елхова О.И. Ост-концепция виртуальной реальности // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 20-22
997360
  Костин В.И. ОСТ (Общество станковистов) / В.И. Костин. – Л., 1976. – 159с.
997361
  Курпан Ю.И. Оставайся изящной / Ю.И. Курпан. – М, 1991. – 63с.
997362
  Кадочников П.П. Оставайтесь молодыми / П.П. Кадочников. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 240 с.
997363
  Папаян А. Оставайтесь солнцем! : комедия в 3-х д. / Арамашот Папаян;. – Москва : Искусство, 1982. – 64 с.
997364
  Магда Е. Оставили на третий год // Корреспондент : специальний выпуск / ООО "Корреспондент" ; и. о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2020. – № 24 (864), 18 декабря 2020 года, спец. вып. – С. 10. – ISSN 2305-3364
997365
  Черная О. Оставить панику // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2018. – № 22 (577), 01.06.2018. – С. 20-23. – ISSN 2075-7093


  Почему не нужно бояться "черных трансплантологов".
997366
  Алексеева А.И. Оставить пламень свой / А.И. Алексеева. – Москва, 1986. – 269 с.
997367
  Легентов В.И. Оставляю вам землю богаче и краше / В.И. Легентов. – М, 1988. – 207с.
997368
  Хаустов Л.И. Оставляю вам стихи / Л.И. Хаустов. – Л, 1982. – 142с.
997369
  Офин Э.М. Оставляющие след / Э.М. Офин. – Л., 1963. – 208с.
997370
  Оклянский Ю.М. Оставшиеся в тени: Биогр. повести о писателях / Ю.М. Оклянский. – Москва, 1987. – 638с.
997371
  Кириллов П.П. Оставшийся в легенде : Док.повесть, очерки / П.П. Кириллов. – Москва, 1983. – 144с.
997372
  Ковалев П.Н. Оставь нас, тревога : повести и рассказы / П.Н. Ковалев. – Москва : Советский писатель, 1986. – 319 с.
997373
  Прокофьева С.Л. Оставь окно открытым / С.Л. Прокофьева. – Москва, 1978. – 224 с.
997374
  Ерофеев В. Оставьте мою душу в покое... (почти всё) / В. Ерофеев. – Москва : Х.Г.С., 1997. – 408с. – ISBN 5-7588-0413-4
997375
   Остаде. В деревенском кабачке. Живописец в мастерской. – М., 1955. – 8с.
997376
  Усов В. Остаемся при знамени! / В. Усов, М. Усова. – М., 1983. – 112с.
997377
  Соколов Н.Н. Остается в сердце / Н.Н. Соколов. – М., 1976. – 79с.
997378
  Винокуров Е.М. Остается в силе / Е.М. Винокуров. – Москва, 1979. – 335с.
997379
  Некипелов А. Остается ли актуальным долгосрочное прогнозирование научно-технологического развития страны? // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2009. – № 3/4. – С. 25-32. – ISSN 0130-9757
997380
  Кропивницкий М.Л. Остались в дураках / М.Л. Кропивницкий. – М-Л, 1946. – 91 с.
997381
  Кушникова М.М. Остались в памяти края / М.М. Кушникова. – Кемерово, 1984. – 190с.
997382
  Говоров А.А. Остались годы за плечами / А.А. Говоров. – М, 1988. – 32с.
997383
  Соколов А.Г. Осталось за кадром... / А.Г. Соколов. – М., 1988. – 109с.
997384
  Козлова Елена Осталось ощущение..."тихого праздника" // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 69-73. – ISSN 0869-4915
997385
  Левит Е.И. Осталось только на фотографиях / Е.И. Левит. – М, 1986. – 349с.
997386
  Викулов С.В. Остался в поле след / С.В. Викулов. – Москва, 1979. – 144с.
997387
  Юферев Д.В. Останемся неизвестными. / Д.В. Юферев. – Москва, 1967. – 816с.
997388
  Березин Александр Останемся Френдами // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 3 (2954). – С. 76-80 : фото
997389
  Наджафов Г.Д. Останется доброе имя / Г.Д. Наджафов. – Баку, 1966. – 67с.
997390
  Помпеев Ю.А. Останется имя / Ю.А. Помпеев. – Мурманск, 1974. – 157с.
997391
  Дудин М. Останется любовь / М. Дудин. – Москва ; Ленинград : Советский писатель, 1962. – 83 с.
997392
  Вергасов И.З. Останется с тобою навсегда / И.З. Вергасов. – Москва, 1985. – 448с.
997393
  Вергасов И.З. Останется с тобою навсегда... : роман / И.З. Вергасов. – Москва : Советский писатель, 1977. – 302 с.
997394
  Вергасов И.З. Останется с тобою навсегда... / И.З. Вергасов. – Москва, 1979. – 304с.
997395
  Кулик Н. Останій із могікан. Пам"яті Михайла Слабошпицького // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 7 червня (№ 21). – С. 1,14-15. – ISSN 2219-5793
997396
  Дмитренко Я. Останки приватизации // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 29 ноября - 5 декабря (№ 48). – С. 13


  "Минэкономики опубликовало перечень для подготовки к приватизации 737 государственных предприятий и обещает провести ее по ускоренной процедуре. В списке есть предприятия со статусом стратегических, множество коммерческих проектов под эгидой ...
997397
  Соловьев К.А. Останкино / К.А. Соловьев. – Москва, 1944. – 64 с.
997398
  Соловьев К.А. Останкино / К.А. Соловьев. – Москва, 1958. – 136 с.
997399
  Игнатьева Л.К. Останкино / Л.К. Игнатьева. – Москва, 1958. – 27 с.
997400
  Башилова М.П. Останкино : дворец-музей творчества крепостных. Путеводитель / М.П. Башилова, Т.С. Стернина. – Москва : Советская Россия, 1959. – 32, 16 с.
997401
  Башилова М.П. Останкино : дворец-музей творчества крепостных. Путеводитель / М.П. Башилова, Т.С. Стернина. – Москва : Советская Россия, 1960. – 30, [18] с.
997402
  Башилова М.П. Останкино : дворец-музей творчества крепостных / М.П. Башилова, Т.С. Стернина. – Москва : Московский рабочий, 1962. – 40 с.
997403
  Башилова М.П. Останкино : дворец-музей творчества крепостных / М.П. Башилова, Т.С. Стернина. – Москва : Московский рабочий, 1963. – 40 с.
997404
  Башилова М.П. Останкино / М.П. Башилова, Т.С. Стернина; ред.: Н. Султанова. – Москва : Московский рабочий, 1966. – 68 с.
997405
  Елизарова А Н. Останкино / А Н. Елизарова. – Москва, 1966. – 127 с.
997406
  Башилова М.П. Останкино : дворец-музей творчества крепостных / М.П. Башилова, Т.С. Стернина. – Москва : Реклама, 1969. – 39 с.
997407
  Ефремова И.К. Останкино / И.К. Ефремова, А.Ф. Червяков. – М., 1980. – 104с.
997408
  Шолок Э. Останкино и его театр. / Э. Шолок. – М., 1949. – 64с.
997409
  Елизарова Н.А. Останкино. / Н.А. Елизарова. – М, 1955. – 132с.
997410
   Останкино. Фотосерия. – М., 1946. – 27с.
997411
  Михайлов Б.Б. Останкино: путиводитель / Б.Б. Михайлов. – М., 1976. – 127с.
997412
   Останкинские вечера. – М., 1989. – 221с.
997413
   Останкинский дворец-музей. – М., 1955. – 48с.
997414
   Останкинский дворец-музей творчества крепостных. – Ленинград, 1982. – 186с.
997415
   Останкинский дворец-музей творчества крепостных XVIII века. – М., 1955. – 32с.
997416
   Останкинский дворец-музей. В.Г.Вроблевский. – М.
4. – 1949. – 28с.
997417
   Останкинский дворец-музей. Крепостное право в вотчинах Шереметьева. – М.
3. – 1949. – 31с.
997418
   Останкинский дворец-музей. Крепостные мастера-создатели Останкинского дворца-театра. – М.
1. – 1949. – 30с.
997419
   Останкинский дворец-музей. Крепостные художники. – М.
2. – 1949. – 29с.
997420
  Панасюк М. Останнє зло / Микола Панасюк ; [літ. ред. П. Коробчук]. – Житомир : Рута. – ISBN 978-617-581-067-5
Кн. 1 : Пізні сльози. – 2011. – 427, [1] с. : іл.
997421
  Ядренко М.Й. Останнє інтерв"ю // Україна. Наука і культура / НАН України; Тов-во "Знання" України. – Київ, 2008. – Вип. 34. – С. 177-185. – ISSN 0206-8001


  Останнє інтерв"ю Михайла Йосиповича Ядренка про своє дитинство, захоплення, наукову та педагогічну діяльність в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, своїх колег
997422
  Капелюшний Л. Останнє інтерв"ю " зеківського генерала" // Універсум : Журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2007. – № 1/2. – С. 12-18.
997423
   Останнє інтерв"ю Миколи Холодного // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 132-159. – ISSN 0208-0710
997424
  Вирський Д. Останнє королювання. Полювання імперії царів на Річ Посполиту з її Україною // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 листопада (№ 43/44). – С. 15


  "Український читач відносно добре знайомий з темою згортання-нищення Російською імперією у другій половині ХVIII століття славнозвісної Гетьманщини - українсько-козацької автономії на Лівобережній Україні. А ось наступ царської влади на сусідню Річ ...
997425
  Юрсенар Маргеріт Останнє кохання хана Ченгі : новела // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7/8 (979/980). – С. 195-201. – ISSN 0320 - 8370
997426
  Симонов К.М. Останнє літо : Роман / К.М. Симонов; Пер. з рос. Н. Орлової та Л. Чубасової. – Київ : Дніпро, 1976. – 552с.
997427
  Симонов К.М. Останнє літо : Роман / К.М. Симонов; Пер. з рос. Н. Орлової та Л. Чубасової. – Киев : Советский писатель, 1976. – 552с.
997428
  Бондар В. Останнє побачення і перша зустріч : (Спомин про Миколу Кравчука) // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2010. – Вип. 2 (4) за 2009 р. – С. 207-210. – ISBN 978-966-8201-83-7
997429
  Гейл Р.П. Останнє попередження / Р.П. Гейл, Т. Гаузер. – Киев : Молодь, 1989. – 157с.
997430
  Горак Р. Останнє пристанище Корнила Устияновича // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 грудня (№ 50). – С. 12


  Корнило Устиянович - український маляр, представник класицизму й академізму в Галичині, письменник і публіцист, народовець.
997431
  Бєляєв В.П. Останнє сальто Сірого / В.П. Бєляєв. – Київ : Дніпро, 1981. – 350 с.
997432
  Іванко А.Б. Останнє слово академіка М.І. Яворського // Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків, 2011. – № 6 (250). – С. 2-8
997433
  Щербачов В. Останнє слово маестро // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 2002. – № 6. – С.49-50. – ISSN 0130-5212


  Пам"яті Валерія Лобановського
997434
  Локтєв В. Останнє слово має бути за вченими // Світ. – Київ, 2021. – Листопад (№ 41/42)
997435
  Горький М. Останні / М. Горький. – Київ, 1953. – 107с.
997436
  Горбач Денис Останні бастіони імперії // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 39 (88). – С. 20-26
997437
  Москалець К. Останні бастіони. Українське книговидання ще можна врятувати // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 21 (705), 28.05- 3.06.2021. – С. 36-37. – ISSN 1996-1561
997438
  Бороздіна А. Останні війни печенігів з Візантією // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2007. – № 4/6 (34/36). – С. 89-99
997439
  Римарук Ігор Останні вірші : поезії // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 242/243. – С. 222-236
997440
  Пашкевич А. Останні гастролі театру імені Мейєрхольда у Харкові (1935-1936 роки) в контексті культурно-мистецького життя міста // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 238-245. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
997441
  Слюсаренко Ю. Останні дні / Юрій Слюсаренко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2016. – 231, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
997442
  Шурхало Д. Останні дні Австро-Угорської монархії та народження ЗУНР // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 28/30 (560/562), жовтень 2019 р. – С. 11-16
997443
  Полторацький О.І. Останні дні бурханів : Мандрівка до Країни Червоного богатиря пустелі Гобі або Шамо, міста Шанхайських гір. Літо 1930 року / О.І. Полторацький. – Харків, 1932. – 176с.
997444
  Білокінь С. Останні документи Олександра Рибалка (7 грудня 1950 - 5 січня 2009) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 722-724. – (Нова серія ; вип. 16/17)
997445
  Олексієнко Р.В. Останні досягнення в області адаптивних інформаційно-комунікацйних технологій при підготовці майбутніх перекладачів // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2013. – № 10 (269), ч. 3, травень : Педагогічні науки. – С. 177-181. – ISSN 2227-2844
997446
  Гаращенко І. Останні досягнення в системі освіти обдарованих дітей у Східній Азії // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 66-67
997447
  Трокоз Т. Останні законодавчі новели у банківському секторі // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 37
997448
  Бондарєв Ю.В. Останні залпи / Ю.В. Бондарєв. – К, 1961. – 326с.
997449
  Щербак О. Останні зміни до митного законодавства та їх можливі наслідки // Юридична газета. – Київ, 2019. – 5 лютого (№ 6). – С. 33
997450
  Возняк М.С. Останні зносини П. Куліша з галичанами / М.С. Возняк. – Львов, 1928. – 76 с.
997451
  Дмитерко Л.Д. Останні кілометри : роман / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Дніпро, 1972. – 189 с.
997452
  Дмитерко Л.Д. Останні кілометри : роман / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Молодь, 1972. – 232 с.
997453
  Дмитерко Л.Д. Останні кілометри. Обпалені громами : романи / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Дніпро, 1974. – 400 с.
997454
  Юзюк І. Останні концертні виступи професора Миколи Колесси // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 1 (3). – С. 87-90. – ISSN 2224-0926
997455
  Ленін В.І. Останні листи і статті / В.І. Ленін. – Київ, 1980. – 118с.
997456
  Стариков Г.М. Останні листи Олександри Єфименко // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2011. – № 14/15. – С. 65-78. – ISSN 2227-183Х
997457
  Шніцлер А. Останні маски / А. Шніцлер ; переклала М. Гpушевська. – Львів : Виданнє Т-ва пpихильників укp. літ., науки і штуки ; [К.: Дpук. 2-ої Дpук. Спілки], 1913. – 24 с.
997458
  Антонюк Я. Останні мельниківці Рівненщини (1945-1949 р.р.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2014. – № 2 (43). – С. 62-100. – ISSN 2313-5883
997459
  Ставиченко А.В. Останні опери Ріхарда Штрауса (до проблеми типології пізніх етапів у мистецтві) : автреф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Ставиченко Анна Валеріївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
997460
  Поліщук Т. Останні оплески співаку... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7-8 вересня (№ 160/161). – С. 30


  Київ попрощався з Романом Майбородою.
997461
  Старицький М.П. Останні орли : Історична повість із часів Гайдамаччиниа / М.П. Старицький. – Київ : Дніпро, 1968. – 704с.
997462
  Старицький М.П. Останні орли : історична повість із часів Гайдамаччини / Михайло Старицький. – Львів : Каменяр, 1990. – 440 с. : іл.
997463
  Удахін П.П. Останні постріли / П.П. Удахін, П.Г. Шафета. – Львів, 1983. – 135с.
997464
   Останні пригоди Марка Твена // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (413). – С. 43-46
997465
  Маринович В. Останні прямі вибори в Білорусі / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 3-4 липня (№ 122/123). – С. 6-7


  Білоруський рисьменник Віктор Маринович про три фактори президентських перегонів.
997466
  Волкотруб Г. Останні роки життя українського історика Пилипа Клименка (маловідомі факти з біографії вченого) // Студії з архівної справи та документознавства / Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2006. – Т. 14. – С. 95-101.
997467
  Алексієвич С.О. Останні свідки : cоло для дитячого голосу / Світлана Алексієвич ; [пер. з рос. Л. Лисенко]. – Київ : Дух і Літера ; kmbs, 2016. – 360, [8] с. – На обкл.: 2015 Nobel prize in literatureДруга книга циклу "Голоси Утопії". – (Бібліотека спротиву, бібліотека надії). – ISBN 978-966-378-472-4
997468
  Умебаясі М. Останні свята зимового циклу: українська Масниця та японський Сецубун // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 151-154
997469
  Валентина Мельник Останні тенденції в дослідженні і практиці лояльності клієнта і програм лояльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 415-420. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1993-6788
997470
  Шинкаренко І. Останні тенденції еволюції наукових та політичних поглядів на податкову конкуренцію // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 9-10. – бібліогр. в кінці ст.


  Необмежена податкова конкуренція та її вплив на суспільний добробут був предметом дослідження багатьох вчених. Однак однозначної відповіді на досліджуване питання на даний момент ще немає.
997471
  Кикіш С. Останні тенденції на ринку страхування: підходи Верховного Суду // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 листопада (№ 45). – С. 12
997472
  Беднарська В.М. Останні тенденції розвитку взаємодії суб"єктів у кримінальному провадженні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 156-164. – ISSN 2524-0323
997473
  Нєнов Д. Останні тренди судової практики в кримінальній юстиції: ТОП-6 рішень ВС // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 квітня (№ 8)
997474
  Лиханов А.А. Останні холоди : Повість / Лиханов А.А. – Киев, 1988. – 244 с.
997475
  Задорожній В. Останні цвяхи в кришку домовини українського кримінального процесу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 2-8 березня (№ 9). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
997476
  Задорожній В. Останні цвяхи в кришку домовини українського кримінального процесу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-22 березня (№ 10-11)
997477
  Мандрика М.І. Останні часи Січі Запорожської і початок козацького війська Чорноморського : Оповідання для народуз малюнками / скомпонував з накращих історичних праць М. Мандрика. – Катеринодар : Вид. Кубанськоо Центрального Союзу Уставов дрібного кредіту, 1919. – 64 с.
997478
  Хегедюш Г. Останні часи темряви / Г. Хегедюш. – Київ, 1956. – 264с.
997479
  Хорунжий А.М. Останній : оповідання / А.М. Хорунжий. – Київ : Держлітвидав України, 1958. – 15 с.
997480
  Матяш І.Б. Останній автограф Олександра Грушевського // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 268-270. – ISSN 0320-9466
997481
  Наконечна С. Останній аргумент гармашів. Знято фільм про засновника артилерії УНР генерал-хорунжого Романа Дашкевича // Україна молода. – Київ, 2020. – 13 травня (№ 40). – С. 3


  "Постать Дашкевича, який відіграв провідну роль в історії української артилерії ХХ сторіччя, настільки зацікавила 26 оабр, що до першої річниці присвоєння почесного імені про свого історичного патрона тут створили цілий документальний фільм під назвою ...
997482
  Дашкевич Я. Останній аристократ духу / Спілкувався Ігор Гирич // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 9 (122). – С. 44-46. – ISSN 1996-1561


  Останнє інтерв"ю історика Ярослава Дашкевича про проблеми історичної науки та освіти в Україні
997483
  Білецький Ф. Останній атаман // Шевченківський краєзнавчий альманах : Науково-популярне видання. Пробний випуск. До 200-літнього ювілєю Тараса Шевченка / Всеукраїнський культурно-науковий фонд Т. Шевченка. – Київ, 2005. – 2005. – С. 6-9


  Левко Шевченко був близьким родичем Т.Г. Шевченка. У 1918 р. Вільним Козацтвом обраний кошовим отаманом.
997484
  Дрипе А. Останній бар"єр : роман / А. Дрипе. – Київ, 1977. – 253 с.
997485
  Гетьманчук А. Останній бастіон України в ЄС // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 березня (№ 11)
997486
  Константинов В. Останній бій? Брекзит вийшов на фінішну пряму. Вдруге // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 5-11 жовтня (№ 37). – С. 5


  "Борис Джонсон нарешті, через два з половиною місяці після перемоги в боротьбі за посаду прем"єра і за місяць до дня, коли країна має залишити ЄС, представив власний план виходу Великої Британії з Євросоюзу. Хоча кажуть, що не можна двічі увійти в ...
997487
  Бедзик Д. Останній вальс : Драма на 5 дій / Д. Бедзик. – Київ : ДЛВ, 1959. – 104с.
997488
  Житецький І.П. Останній виїзд М.П.Драгоманова за кордон : вирізка з журналу "Україна" / І.П. Житецький; Науковий двохмісянник українознавства. Орган Історичної Секції Академії (Українського Наукового Товариства в Київі) під загальною редакцією М. Грушевського. – Київ
№ 2-3. – 1926. – стор. 29—37
997489
  Яровий О. Останній вірш Т. Шевченка: лірична філософія // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 146- 152


  Стаття присвячена філософським ідеям останнього вірша Т. Шевченка. У ньому поет говорить про сенс життя і смерті. В поетичному слові поєднуються матеріальна та "небесна" правда. Автор аналізує біографічні підстави Шевченкових ідей і мистецький зміст ...
997490
  Жиленко І.В. Останній вуличний шарманщик : поезії / І.В. Жиленко. – Київ, 1985. – 143 с.
997491
  Дубов Вольт Останній гетьман України // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 26-30. – ISSN 0130-7037


  280 років з дня народження Кирила Розумовського.
997492
  Дзюба О. Останній гетьман України Кирило Розумовський // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2010. – № 2 (22). – С. 62-68. – ISSN 1819-7329
997493
  Мушкетик Ю.М. Останній гетьман. Погоня : романи / Юрій Мушкетик ; [худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 374 с. – Серія засн. у 2006 р. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-5200-1
997494
  Скринченко В. Останній гетьманат, його уроки та наслідки // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 13-19 червня (№ 24). – С. 6


  До 100-річного ювілею Гетьманату Павла Скоропадського.
997495
  Ролле Останній Гірей : есе / Ролле, Антоній-Юзеф // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 186-201. – ISSN 0869-3595
997496
  Ролле А.-Ю. Останній Гірей // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 186-201. – ISSN 0869-3595
997497
  Кот С. Останній день // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12 червня (№ 100). – С. 5


  У ніч з 9 на 10 червня 1944 року у нацистському концтаборі "Заксенхаузен" після нелюдських катувань трагічно загинув видатний учений, поет і публіцист, чільний діяч ОУН Олег Кандиба (Ольжич).
997498
  Чобіт Д. Останній день Гути Пеняцької // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 14 грудня (№ 50). – С. 6-7. – ISSN 2519-4429
997499
  Чобіт Д. Останній день Гути Пеняцької // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 21 грудня (№ 51). – С. 5-7. – ISSN 2519-4429
997500
  Гюго В. Останній день засудженого / В. Гюго; ред. М. Пльова, В. Державіна. – Харків : Література і мистецтво, 1931. – 115 с.
997501
  Ілліна Ю.В. Останній день канікул / Ю.В. Ілліна. – Київ, 1976. – 63с.
997502
  Васильківський О.О. Останній день літа / О.О. Васильківський. – Київ, 1969. – 224 с.
997503
  Швець Ю. Останній дисидент Голлівуду. Клінту Іствуду - 90 // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (152). – С. 35-36. – ISSN 1562-3238


  Зазвичай корифеї, які пережили свій час, видаються нещасними. Іствуд у цьому сенсі – дивовижна постать. Незважаючи на вітри перемін, він продовжує роботу в кіно, поєднуючи в собі монументальну силу, талант і досвід з енергіє юного шибеника. Він не ...
997504
  Роздобудько І. Останній діамант міледі : Авантюрний роман / І. Роздобудько; Ірен Роздобкдько. – Харків : Фоліо, 2006. – 222с. – (Колібрі). – ISBN 966-03-3569-5
997505
  Роздобудько І. Останній діамант міледі : Авантюрний роман / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2007. – 222с. – (Колібрі). – ISBN 978-966-03-3771-8
997506
  Головко Т. Останній діаріуш письменника // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 березня (№ 11). – С. 10. – ISSN 2519-4429


  Щоденник українського письменника Романа Іваничука.
997507
  Олдрідж Д. Останній дюйм / Д. Олдрідж. – Київ, 1981. – 40с.
997508
  Оверчук О. Останній етап діяльності російського географічного товариства // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 75-82. – Бібліогр.: С. 81-82
997509
  Мориквас Н. Останній журавель // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 4 (906), квітень. – С. 205-208. – ISSN 08-68-4790-1


  У статті подано літературно-критичний аналіз поетичної збірки українського поета та народознавця Богдана Чепурка - "Дивина". На думку дослідниці, ключовими словами його творчості є Бог, небо і Україна, а ще кров. У нього це образи-символи, які ...
997510
  Войцехівська І. Останній з "хрущовської відлиги" // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 112-114. – ISSN 0869-3595


  Кондуфор Юрій Юрійович - відомий історик, доктор історичних наук. Декан історичного факультету КДУ ім. Т.Г. Шевченка
997511
  Довжок Т. Останній з клану ерцгерцога. Галицькі джерела й модерністський дух прози Анджея Кусьнєвіча // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології], Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. школа україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 348-359
997512
  Рябий В. Останній з мандрівних поетів або Свіча в пітьмі десятьох сонць // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 7 вересня (№ 18). – С. 1, 3


  До 80-ліття незабутнього поета Тараса Мельничука.
997513
  Рябий В. Останній з мандрівних поетів, або Свічка в пітьмі десятьох сонць // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 19 жовтня (№ 21). – С. 16-17


  До 80-ліття незабутнього поета Тараса Мельничука.
997514
  Рябий В. Останній з мандрівних поетів, або Свічка в пітьмі десятьох сонць // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 21 вересня (№ 19). – С. 18-19


  До 80-ліття незабутнього поета Тараса Мельничука.
997515
  Гудкова О.О. Останній з могікан // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (125). – С. 1-2. – ISSN 2518-7104


  Про Максима Федотовича Гулого, академіка, одного із засновників вітчизняної біохімії.
997516
  Фуйор В. Останній забій, або Реверс Донбасу до України неминучий // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 21 липня (№ 127). – С. 4
997517
  Самбук Р.Ф. Останній заколот : роман / Р.Ф. Самбук. – Київ, 1989. – 526 с.
997518
  Ковальчук М. Останній заколот отамана О. Волоха (грудень 1919 р. - січень 1920 р.) // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 2 (19). – С. 18-41
997519
  Ковальчук М. Останній заколот отамана О. Волоха (грудень 1919 р. - січень 1920 р.) // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 1 (20). – С. 4-29
997520
  Лазаревський О. Останній земний шлях Кобзаря (до 145-річчя поховання Тараса Шевченка в Каневі) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 133-134. – ISBN 966-7060-98-5
997521
  Сергійчук В.І. Останній земний шлях Романа Шухевича // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2007 р. / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2006. – С. 114-120. – ISBN 978-966-2911-10-7


  До 100-річчя від дня народження.
997522
  Купер Д.Ф. Останній із могікан / Д.Ф. Купер. – Київ, 1969. – 510 с.
997523
  Райхель Ю. Останній із плеяди романтиків. Сальвадор Альєнде хотів побудувати соціалізм із людським обличчям // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 387-403. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1
997524
  Фадєєв О.О. Останній із Удеге / О.О. Фадєєв
Кн. 1-2. – 1934
997525
  Обжелян Ю. Останній караван : Роман // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 12-78. – ISSN 0130-321Х
997526
   Останній кобзар. До 140-річчя від дня народження І.Й. Кучугури-Кучеренка (1878-1937) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Г.В. Массовер. – Київ, 2018. – № 3, 2018, 3 квартал. – С. 25-33. – ISSN 0130-2043
997527
  Патриляк І. Останній командир нескореної армії : До 95-річчя від дня народження Василя Кука // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 1 (718) січ.-бер. – С. 167-178. – ISSN 0042-9422
997528
  Кондратенко В.А. Останній комендант / В.А. Кондратенко. – К, 1968. – 219с.
997529
  Проців Н. Останній комунізм : проза: оповідання // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 53-77


  Опубліковано декілька оповідань
997530
  Фаст Г. Останній кордон. / Г. Фаст. – Київ, 1954. – 240с.
997531
  Кулиняк Д.І. Останній кошовий Петро Калнишевський / Д.І. Кулиняк. – К., 1991. – 47с.
997532
  Короленко Б.А. Останній кримський хан Шагін-Гірей і Україна: маловідомі джерела до біографії // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 159-167
997533
  Нгуєн Конг Хоан Останній крок: Роман. / Нгуєн Конг Хоан. – К., 1988. – 214с.
997534
  Сарду В. Останній лист : комедія на три дії // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – № 2/3 (15/16). – С. 124-166.
997535
  Генрі О. Останній листок / О. Генрі. – К, 1946. – 40с.
997536
  Генрі О. Останній листок / О. Генрі. – Київ, 1983. – 219с.
997537
  Скринченко В. Останній лицар Гетьманщини // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 09 листопада (№ 45). – С. 13
997538
  Срібний В.В. Останній літак / В.В. Срібний. – К, 1976. – 143с.
997539
  Тереверко О. Останній мандрівний кобзар України. 1 травня минає 120 років від дня народження кобзаря Єгора Мовчана // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 26 квітня (№ 17). – С. 19
997540
  Рибак Н.С. Останній маршал : Історичні оповідання / Н.С. Рибак. – Київ : Молодий більшовик, 1935. – 135с.
997541
  Друце Й. Останній місяць осені / Й. Друце. – Київ, 1979. – 80 с.
997542
  Білкун М.В. Останній могіканець / М.В. Білкун. – Київ : Радянська Україна, 1961. – 64 с.
997543
  Стахів Є.П. Останній молодогвардієць / Євген Стахів; [упоряд. В. Абліцов]. – Київ : Варта, 2004. – 496с. – (Український портрет). – ISBN 966-585-076-8
997544
  Грішнов М.М. Останній неандерталець : фантастичні оповідання / М.М. Грішнов. – Київ : Веселка, 1972. – 163с.
997545
  Окпевхо І. Останній обов"язок / І. Окпевхо. – Київ, 1983. – 255 с.
997546
  Мушкетик Ю.М. Останній острів : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1969. – 183с. – (Романи й повісті)
997547
  Мушкетик Ю.М. Останній острів : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 195с.
997548
  Шаромигов Олег Останній отаман Війська Запорозького // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 44-45 : рис.
997549
  Маринченко О.С. Останній паперовий змій. / О.С. Маринченко. – К., 1966. – 150с.
997550
  Чорнописька В.З. Останній період життя архимандрита Климентія Шептицького (на основі аналізу особової кримінальної справи) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 295-301. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
997551
  Білик Г. Останній письменник радянської епохи // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 214 -216.
997552
  Дорошенко Д.І. Останній побут Івана Франка у Києві / Дмитро Дорошенко // Спогади про Івана Франка / [упорядкув., вступ. ст. і прим. М. Гнатюка]. – Львів : Каменяр, 1997. – С. 505-512. – ISBN 966-7255-43-3
997553
  Михайленко А.Г. Останній поворот : повісті / А.Г. Михайленко. – Київ, 1986. – 294 с.
997554
  Бірчак В. Останній повстанець УПА дав бій кадебістам у 1967 -му / розмову вела Наталія Лебідь // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 19 квітня (№ 48). – С. 9


  Розмова із заступником директора Державного архіву СБУ Володимиром Бірчаком.
997555
  Петруньок Н. Останній подарунок Джеймса Мейса // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20-21 лютого (№ 29/30). – С. 21


  Києво-Могилянська академія представила Меморіальну бібліотеку видатного дослідника Голодомору.
997556
  Сєверов П. Останній поєдинок / П. Сєверов, Н. Халемський. – К., 1958. – 275с.
997557
  Михайловський В.І. Останній позивний комісара / В.І. Михайловський. – Ужгород, 1985. – 151с.
997558
  Папакін А. Останній польський бій на східноєвропейському театрі воєнних дій Першої світової війни - Канів, 11 травня 1918 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 32-35. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена фінальній стадії формування в Україні 2-го Польського корпусу та його роззброєнню неподалік Канева. Аналізуються події, що призвели до збройної сутички поляків з німецькою армією, та наслідках бою під Каневом для вирішення польської ...
997559
  Кротевич Е. Останній постріл / Е. Кротевич. – К, 1939. – 13с.
997560
  Шаповал М.Т. Останній постріл : повість / М.Т. Шаповал. – Харків : Прапор, 1968. – 219 с.
997561
  Слюсаренко З.К. Останній постріл / З.К. Слюсаренко. – К., 1970. – 307с.
997562
  Слюсаренко З.К. Останній постріл / З.К. Слюсаренко. – К., 1975. – 351с.
997563
  Колісник Р. Останній постріл : роман // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 111-147. – ISSN 0208-0710
997564
  Колісник Р. Останній постріл : роман // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 83-119. – ISSN 0208-0710
997565
  Колісник Р. Останній постріл : роман // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 145-172. – ISSN 0208-0710
997566
  Колісник Р. Останній постріл : роман // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 25-62. – ISSN 0208-0710
997567
  Головко О.Б. Останній похід князя Романа Мстиславича у джерелах та історичній думці // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 4 (487). – С. 28-48. – ISSN 0130-5247
997568
  Корбач І. Останній похід короля // Сіверяни / Д. Міщенко. – Київ : Український центр духовної культури, 1999. – с.202-390. – (Український історичний роман). – ISBN 966-7276-25-2
997569
  Гуменюк О. Останній президент Державного Центру УНР // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2015. – № 25. – С. 9. – ISSN 0027-8254


  90 років з дня народження Миколи Плав"юка.
997570
   Останній Президент нескореної УНР // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2017. – № 2. – С, 18-23. – ISSN 0868-9644


  Микола Васильович Плав"юк (1925-2012) - український політичний і громадський діяч в еміграції, останній Президент УНР в екзилі (1989–1992), п"ятий Голова Організації українських націоналістів (1979–2012).
997571
  Веселовська Г. Останній прем"єр театру Миколи Садовського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 12-19. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 7)
997572
  Цюпин Б. Останній привал української дивізії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 29 (194). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Більшість бійців "Галичини" після Другої світової війни опинилися в Англії. Справжніх учасників та свідків, які могли дати відповідь на важкі запитання, залишаються одиниці. Іхня доля - урок історії.
997573
  Мосендз Л. Останній пророк = The last prophet : [роман] / Леонід Мосендз ; [літ. ред. Б.Кравцева]. – Торонто : Видано Діловим Комітететом для видання творів Л. Мосендза, 1960. – XXXI, 456, [1] c. – Б-ка Мирона і Марти Барабаш. - Другий тит. арк. англ.
997574
  Ліхтей І.М. Останній Пршемислович на чеському троні Вацлав III: успіхи й прорахунки його правління // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 111-123. – (Історія ; Вип. 24)
997575
  Ковба Ж.М. Останній рабин Львова Єзекіїль Левін / Жанна Ковба ; [Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства НаУКМА ; Всеукраїнський єврейський благодійний фонд "Хесед-Ар"є"]. – Львів ; Київ : Дух і Літера, 2009. – 184 с. : іл. – ISBN 978-966-378-114-3
997576
  Тендюк Л.М. Останній рейс "Сінтоку-мару" : повість та оповідання / Л.М. Тендюк. – Київ : Веселка, 1987. – 229 с.
997577
  Мезенцев Г. Останній рейс теплоплава "Комсомол" / Г. Мезенцев. – К, 1938. – 48с.
997578
  Гвоздєв А.О. Останній рейс. - Дружина моряка / А.О. Гвоздєв. – Київ, 1969. – 214с.
997579
  Суслов В.О. Останній рейс. / В.О. Суслов, В.Ю. Росін. – К, 1963. – 423с.
997580
  Ульяновський В. Останній ректор Університету Святого Володимира Євген Васильович Спекторський : монографія / В. Ульяновський, В. Короткий, О. Скиба ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 311 с. – ISBN 966-594-968-3
997581
  Махун С. Останній ривок до слави Речі Посполитої. Ян III Собеський: "Віденський тріумфатор" і рятівник Європи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 9 - 15 червня (№ 22)


  "...Ідеєю фікс новообраного монарха стало повернення Правобережної України під владу польської корони. Поступово Ян III Собеський майже досяг своєї мети, відвоювавши в османів південну Галичину й Поділля (крім Кам"янця). Але сил ослабленій державі ...
997582
  Гірняк Й. Останній рік з Остапом Вишнею // Листи до приятелів. – Репр. видання. – Ню-Йорк, 1994. – Т. 5 : Рік 12, ч. 131-142, кн. 1-12 (за 1964) ; Рік 13, ч. 143-152, кн. 1-10 (за 1965). – С. 14-19
997583
  Поліщук Лариса Останній романтик // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 102-103. – ISSN 0130-5212
997584
  Долженкова Інна Останній романтик : про роман "Чорний ворон" В. Шкляра


  Роман Василя Шкляра "Чорний ворон" відтворює одну з найдраматичніших і найбільш замовчуваних сторінокукр. історії – боротьбу укр. повстанців проти окупаційної влади у 1920-х роках. Збулося Тарасове пророцтво: повіяв новий вогонь з Холодного Яру, і ...
997585
  Горіславець В. Останній романтик або Олесь Гончар у контексті сучасного літературного процесу // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 164-170. – ISSN 0208-0710
997586
  Кобець О. Останній романтик в українській політиці // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 23 травня - 10 червня (№ 21/22). – С. 4


  Пам"яті Анатолія Матвієнка.
997587
  Осадчук П. Останній рубіж оборони : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 11/12. – С. 2-4. – ISSN 0868-4790
997588
  Міняйло В. Останній рубіж. / В. Міняйло. – К., 1983. – 326с.
997589
  Паріс А. Останній с он Сулеймана // Останній сон Сулеймана:Роман, 2001. – №9-10
997590
  Рансмайр К. Останній світ : роман / К. Рансмайр. – Київ : Основи, 1994. – 206 с. – ISBN 5-7707-56-26-8
997591
  Рансмайр К. Останній світ / К. Рансмайр. – Київ : Основи, 1995. – 206 с. – ISBN 5-7707-56-26-8
997592
  Кулик Н. Останній святий // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 липня (№ 27). – С. 13-15. – ISSN 2219-5793


  160 років із дня народження видатного українського лікаря, вченого і педагога, одного із засновників київської терапевтичної школи та "батьків" вітчизняної фтизіатрії Феофіла Яновського.
997593
  Росоховатський І.М. Останній сигнал : Науково-фантастичні повісті та оповідання / І.М. Росоховатський. – Київ : Молодь, 1989. – 477с. – (Компас)
997594
  Баталов В.Г. Останній слід Цезаря : повість, оповідання / В.Г. Баталов. – Київ : Молодь, 1983. – 184 с. – (Перша книга прозаїка)
997595
  Старицька-Черняхівська Останній сніп : етюд на І дію // Українська література: творці і твори : учням, абітурієнтам, студентам, учителям / М.Г. Жулинський. – Київ : Либідь, 2011. – С. 205-212. – ISBN 978-966-06-0598-5
997596
  Старицька-Черняхівська Останній сніп. : Драматичний етюж на 1 дію / Старицька-Черняхівська. – вид.2-ге. – Київ : Т-во "Час". – 32с. – (Драматична ; №71)
997597
  Гордон О. Останній сум самотнього сонета : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 8. – С. 2-14. – ISSN 0868-4790
997598
  Коурі Р. Останній тамплієр : Уривки з роману // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 105-118. – ISSN 0320 - 8370
997599
  Чегусова Зоя Останній титан Петриківки ХХ століття // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2009. – № 2 (70). – С. 106-110. – ISSN 0130-1799


  26 березня на 88-му році завершила свій земний шлях славетна укр. художниця Марфа Ксенофонтівна Тимченко - нар. художник України
997600
  Губар А. Останній українець на київській кафедрі // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 88-89


  Діонісій Балабан (?-1663) - український церковний діяч, Митрополит Київський, Галицький та всієї Руси (1657-1663).
997601
  Доде А. Останній урок / А. Доде. – Київ, 1981. – 16с.
997602
  Скуратівський В. Останній утопіст // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 44 (209). – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  До кінця життя Олександр Довженко марив ідеальним комунізмом, хоча після фільму "Земля" розумів, що цей "комунізм" обертається трагедією.
997603
  Рижков В. Останній хан Хорезму став жертвою Голодомору // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29-30 листопада (№ 220/221). – С. 15


  Про нову книгу Григорія Гусейнова і невідомі факти про зв"язки народів України й Узбекистану.
997604
  Вовчок В.Ю. Останній чардаш : Амурська трагедія / В.Ю. Вовчок. – Ужгород : Карпати, 1966. – 129 с.
997605
  Трегуб Г. Останній шанс команданте // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 40 (257). – С. 42-43. – ISSN 1996-1561
997606
  Константинов В. Останній шанс Терези Мей? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 березня (№ 10). – С. 4


  Британські політики не можуть дійти згоди щодо Брекзиту.
997607
  Ількович В. Останній шлях Івана Стешенка // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 188-191. – ISBN 978-966-171-795-3


  Іван Матвійович Стешенко — український громадський і політичний діяч, педагог, літературознавець і письменник, перекладач.
997608
  Славинський П. Останній штурм. / П. Славинський. – Львів, 1971. – 440с.
997609
   Останнім шляхом Кобзаря. – Київ, 1994. – 280с.
997610
  Романцова Б. Остання "Нобелівська любов": 15 фактів про Свєтлану Алексієвич // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 жовтня (№ 41). – С. 8
997611
   Остання адреса : До 60-річчя соловецькой трагедії. В трьох томах. – Київ : Сфера. – ISBN 966-7267-12-1
Т.1. – 1997. – 325 с.
997612
   Остання адреса : До 60-річчя соловецькой трагедії. В трьох томах. – Київ : Сфера. – ISBN 966-7267-46-6
Т.2. – 1998. – 286 с.
997613
   Остання адреса : До 60-річчя соловецькой трагедії. В трьох томах. – Київ : Сфера. – ISBN 966-7267-56-3
Т.3. – 1999. – 394 с.
997614
  Лапікура В. Остання амазонка / В. Лапікура, Н. Лапікура // Персонал : науково-популярний журнал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2014. – № 1 (165). – С. 86-92. – ISSN 0868-8893


  Про найкращу в історії Другої світової війни жінку-снайпера українку Людмилу Павличенко.
997615
  Гехтман І. Остання барикада. / І. Гехтман. – Харків, 1925. – 16с.
997616
  Хрієнко М. Остання вершина Володимира Костенка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "Нещодавно у київському видавництві "Фенікс" за фінансової підтримки Київської міської Ради побачила світ документальна книжка під назвою "Анатолій Пашкевич", яку написав журналіст-чорнобилець Володимир Костенко. Вона про відомого українського ...
997617
  Хрієнко М. Остання вершина Володимира Костенка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 26 квітня - 1 травня (№ 17). – С. 8


  Документальна книга "Анатолій Пашкевич", яку написав журналіст-чорнобилець Володимир Костенко.
997618
   Остання воля Симона Петлюри // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во". – Київ, 2016. – № 3/4 (1047/1048). – C. 8-11
997619
  Щегельський А.Г. Остання гастроль імпотента Сливки : повісті та оповідання / Антін Щегельський. – Київ : Щек, 2006. – 212с. – ISBN 966-8044-58-9
997620
  Заїка В. Остання гетьманська столиця // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 12-13 лютого (№ 24/25). – С. 14


  Глухів: материк знищеної пам"яті.
997621
  Щербина В.І. Остання грамота Києву на Магдебурзьке право. / В.І. Щербина. – Б.м. – С. 345-347. – Окремий відб.: Київські збірники історії й археоло- гії, побуту й мистецтва. 1930, с. 346-347


  Переплетено з: 1.Леонді Павлович Добровольський як знавець Києва й Київщини/В.Щербина.-Окр.відбиток 2.Кілька маловідомих пам"яток 18 ст. в києві/В.Щербина. -Окр.відбиток
997622
  Долгош І.І. Остання дараба : художньо-документальні оповіді / І.І. Долгош. – Ужгород : Карпати, 1988. – 133 с.
997623
  Базилевський В. Остання добірка Леоніда Талалая // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 5 листопада (№ 22)


  До 80-ліття поета.
997624
  Матюшенко Ю. Остання дорога додому - до вічності перший крок // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 22 травня (№ 21). – С. 1


  22 травня минуло 153 роки від дня перепоховання Тараса Шевченка в Каневі.
997625
  Мойсей І. Остання дорога додому // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 78-81. – ISBN 978-606-745-014-9


  "10 березня (за старим стилем 26 лютого) 1861 року сумна звістка про смерть Кобзаря українського народу полетіла із Петербурга в його рідну Україну, приголомшуючи не лише земляків Тараса Шевченка, а й всіх, кому дорогим було його слово, кому небайдужою ...
997626
  Шкуратенко Ю. Остання драма В.Винниченка "Пророк" - погляд на майбутнє людства // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті розглядається категорія майбутнього, переосмислена автором через тему месіанства в останній п"єсі В. Винниченка "Пророк". Закорінення трагедії особистості в лабіринтах абсурдної дійсності ХХ ст. Приреченість пошуків смислу буття через ...
997627
  Кравченко Я. Остання з когорти "бойчукістів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 березня (№ 39/40). – С. 24


  До 120-річчя від дня народження художниці Оксани Павленко.
997628
  Отт- Скоропадська Остання з роду Скоропадських / Олена Отт- Скоропадська; Пер. з нім. мови Г. Сварник. – Львів : Літопис, 2004. – 472с., 10 а.. фот : фот. – ISBN 966-7007-105-7
997629
  Яцків Я. Остання з роду Скоропадських // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 5 (49). – С. 6. – ISSN 1819-7329


  Молодша донька гетьмана Павла Скоропадського - Олена Отт-Скоропадська.
997630
  Білоцерківець Н. Остання загадка Гоголя : Уривки з книги Миколи Босака "Остання загадка Гоголя" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 2 (989). – С. 10-11. – ISSN 0868-9644
997631
  Семенюк В. Остання загадка Європи, або подорож до Косова // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 10 липня (№ 13). – С. 8-9. – ISSN 2519-4429
997632
  Пишнюк Т. Остання зарубка : текст // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 10 (876). – С. 13-78. – ISSN 0868-4790
997633
  Федоров О.Ф. Остання зима : партизанська бувальщина / О.Ф, Федоров ; літ. запис Є. Шатрова. – Київ : Дніпро, 1965. – 332с.
997634
  Федоров О.Ф. Остання зима / О.Ф. Федоров. – Київ : Дніпро, 1968. – 328 с.
997635
  Федоров О.Ф. Остання зима / О.Ф. Федоров ; літ. запис Є. Шатрова. – Київ : Політидав України, 1976. – 323 с.
997636
  Овчаренко Е. Остання зі славетного роду // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 1-7 серпня (№ 31). – С. 11


  До сторіччя від дня народження Олени Отт-Скоропадської.
997637
  Плужник Г. Остання зустріч з Григорієм Косинкою // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 61-64. – ISSN 0130-5263
997638
  Плужник Галина Остання зустріч із Григорієм Косинкою // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 61-64. – Бібліогр.: с. 61. – ISSN 0130-5263
997639
  Плужник Г. Остання зустріч із Григорієм Косинкою // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 52-59. – ISSN 0130-5263
997640
  Плужник Галина Остання зустріч із Григорієм Косинкою // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 52-58. – ISSN 0130-5263
997641
  Бачварова С. Остання Іванова зима / С. Бачварова. – К, 1967. – 138с.
997642
  Сариханов Н. Остання кибитка / Н. Сариханов. – К., 1953. – 42с.
997643
  Грушевський М. Остання кутя // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1 (622). – С. 55-58. – ISSN 0130-5263
997644
  Федянін В. Остання ланка. Асад за підтримки Москви і Тегерану проводить масштабну операцію в Ідлібі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-7 червня (№ 20). – С. 5


  "ООН б"є тривогу через критичне загострення ситуації в Сирії. Там урядові війська за підтримки союзних Росії та Ірану проводять масштабну операцію у провінціях Ідліб, Хама й Алеппо. Заступник генсека з політичних питань Розмарі Дікарло наголошує, що у ...
997645
  Денисенко Володимир Остання лекція архиєпископа Луки // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 156-161. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
997646
  Денисенко В. Остання лекція архієпископа Луки // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 156-161. – ISSN 0869-3595
997647
  Манзуренко В. Остання лицарська війна в Європі й відзнаки її учасникам // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2007. – Число 1(14). – С. 123-137
997648
  Бойко В. Остання любов Кобзаря // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4. – С. 196-200


  Захоплення поета Ликерою, в Стрельні.
997649
  Павич М. Остання любов у Царгороді : довідник для гадання : роман / Мілорад Павич ; пер. з серб. Наталі Чорпіти. – Львів : Класика, 1999. – 120 с. : іл. – Пер. за вид. : Последна лубав у Цариграду / М. Павич. Београд: Просвета, 1995. – (Сучасна проза). – ISBN 966-7493-10-5


  Літери сербського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
997650
  Павич М. Остання любов у Царгороді : Посібник для ворожіння / Мілорад Павич; Пер. с серб. Н.Т. Чорбіти; Худож.-оформлювач Л.Д. Киркач-Осипова. – Харків : Фоліо, 2006. – 159с. – (Література). – ISBN 966-03-2989-X
997651
  Ільченко Н.Б. Остання миля для електронної торгівлі: виклики, переваги та майбутнє / Н.Б. Ільченко, М.В. Котова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (506) : Новий ринок електроенергії в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. – С. 148-154. – ISSN 2222-4459
997652
  Воронов Ю.П. Остання миля: все найцікавіше - в кінці // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9/10 (133). – С. 23-28, 34. – ISSN 2518-7104


  Логістика.
997653
  Старицький М.П. Остання нич [Остання ніч] : Истоpычня дpама в двох каpтынах / М. Старыцькый. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимиpа H.Т. Коpчак-Hовицкого, 1899. – 43, [1] с. – Окр. відбиток з: Киевская старина, 1899, кн. 10. - Конволют. Перепл. з 4 окр. відбитками. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст конволюту: 1. Старицький М.П. Оборона Буши : историчня драма в 5 диях и 6 одминах : (з часыв Хмельныщыны; 2. Карпенко-Карий І.К. Сава Чалий : Тpагедія в 5 диях и 7 каpтынах; 3. Карпенко-Карий І.К. По-над Днипром : Дpаматычни каpтыны в 5 ...
997654
  Старицький М.П. Остання ніч / М.П. Старицький. – Вінниця, 1920. – 37с.
997655
  Рибак Н.С. Остання ніч : Оповідання / Н.С. Рибак. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 100с. – (Б-ка українських оповідань)
997656
  Баклай Н. Остання ніч Василя Стмоненка : Поема // Краєзнавство : науково-популярний журнал / Всеукраїнська спілка краєзнавців; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2000. – № 1/2. – С. 6
997657
  Полртянко В. Остання ніч Кобзаря // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 149-156. – ISSN 0131-2561
997658
  Петреску К. Остання ніч кохання, перша ніч війни / К. Петреску. – К, 1977. – 279с.
997659
  Петреску К. Остання ніч кохання, перша ніч війни : Роман / К. Петреску. – Київ : Дніпро, 1984. – 268с.
997660
  Виджинський А. Остання ніч у Сьюдад Трухільйо : Роман / А. Виджинський. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 360с.
997661
  Кримчук Г. Остання осінь великого лося : проза: оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 70-76. – ISSN 0208-0710
997662
  Гуменюк В.І. Остання п"єса Винниченка : Дослідження / Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського; Віктор Гуменюк. – Сімферополь : Таврія, 2001. – 16с. – ISBN 5-7780-0854-6


  Виявленні в багатьох творах В.Вінниченка роздуми про складність взаємовідносин між ідеальним і земним знайшли оригінальне мистецьке розв"язання в п"єсі "Пророк" (1829), яка ефектно підсумовує творчі пошуки автора в царині драматургії і своєю поетичною ...
997663
  Кисельов Л.В. Остання пісня / Л.В. Кисельов. – 2-е вид. – К, 1979. – 185с.
997664
  Виноградов О.О. Остання повірка / О.О. Виноградов. – Київ, 1981. – 159с.
997665
  Онуфрів Г. Остання подорож гетьмана // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2018. – № 5/6. – С. 63-70. – ISSN 0868-9644
997666
  Патриляк І. Остання подорож Кобзаря // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 9)


  До 150-річчя переховання праху Тараса Шевченка.
997667
  Патриляк І. Остання подорож Кобзаря // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (січень - березень). – С. 29-30. – ISSN 1814-5078


  Перевезення тіла такої неординарної постаті як Тарас Шевченко із Петербурга до Києва було помітною подією в житті української громади, а неймовірна популярність Кобзаря перетворила її в національну маніфестацію українства імперії Романових.
997668
  Вольвач П. Остання подорож Тараса Шевченка по Черкащині та його зустріч і листування з Платоном Симиренком, Кіндратом Яхненком та Олексієм Хропалем / П. Вольвач, Я. Вольвач // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 22-26
997669
  Сергійчук В. Остання правда про українство на розселеннях // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2021 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2021. – С. 243-252. – ISBN 978-617-7837-11-3


  До 95-річчя Всесоюзного перепису населення 1926 року.
997670
  Подоляк Б. Остання резиденція В. Винниченка // Володимир Винниченко : (статті й матеріяли) / Укр. Вільна Академія Наук у США, Коміс. для охорони і збереження літ. та мистец. спадщини В.К. Винниченка ; [редкол.: Б. Подоляк, В. Порський, В. Чапленко]. – Нью-Йорк : [б. в.], 1953. – С. 16-41


  "Закуток" та його історія: 1934 - 1951 рр.
997671
  Шевченко Л.Я. Остання репетиція : детективні повісті / Лариса Шевченко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 317 с.
997672
  Навроцький О. Остання розмова Рільке з поезією : вірші // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8. – С. 54-56. – ISSN 0208-0710


  Варшавський часопис "Поезія сьогодні" в гостях у журналу "Київ".
997673
  Ростовцев Е.І. Остання роль / Е.І. Ростовцев. – К, 1985. – 191с.
997674
  Себастьян М. Остання сенсація = Ultima ora : комедія на три дії (1945) / Михаїл Себастьян ; переклад [із румун.], передм. і прим. Лучканина Сергія Мирославовича. – Київ : Науковий світ, 2009. – 117, [1] с. – Парал. тит. арк. румун. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-675-609-4


  У пр. №1689637 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка від перекладача й автора передмови. Київ, 9 вересня 2014 р.
997675
  Шольом Й. Остання спроба / Й. Шольом, Л. Сабо. – Ужгород, 1970. – 127с.
997676
  Кибіцька І. Остання спроба дипломатичних контактів між Кубанською Народною Республікою та УНР навесні 1920 року (публікація документа) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (374), липень - серпень. – С. 60-67. – ISSN 0130-6936


  "Згадується професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка В. Сергійчук".
997677
  Отрощенко В.В. Остання стаття Олексія Івановича Тереножкіна // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 509-514. – ISSN 2227-4952
997678
  Санжаревський І.М. Остання сутичка / І.М. Санжаревський. – Київ, 1987. – 174 с.
997679
  Ричка В. Остання таємниця Івана Мазепи // Батуринська старовина : зб. наук. праць, присвяч. 300-літтю Батурин. трагедії / Ін-т історії України НАН України, Ін-т археології НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України [та ін. ; упоряд.: В. Коваленко ; редкол.: З. Когут (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 329-338. – ISBN 978-966-355-023-7
997680
  Іваненко Н.Л. Остання теорема Ферма / Н.Л. Іваненко, В.С. Мазорчук // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 1. – С. 3-8. – ISSN 1029-4171
997681
  Шлегель К. Остання територія Юрій Андрухович - лавреат Спеціальної премії ім. Ериха-Марії Ремарка // Критика. – Київ, 2005. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 33-35


  Похвальне слово лавреатові Проф. Карла Шлегеля.
997682
  Бикова Т. Остання хвиля детатаризації Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 27 липня (№ 30)
997683
  Муратов І.Л. Остання хмарина : драматична поема-памфлет / І.Л. Муратов. – Харків, 1959. – 184 с.
997684
  Стоєцький Валентин Остання цигарка та інші небезпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 15 : фото
997685
  Руденко М.Д. Остання шабля : роман / М.Д. Руденко. – Київ : Молодь, 1967. – 543 с.
997686
  Атаманюк Ю. Остання штаб-квартира Романа Шухевича // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 9 (229). – С. 10-16. – ISSN 0131-2685
997687
  Симакович В.О. Остання явка / В.О. Симакович. – Л, 1968. – 271с.
997688
  Цимбалюк Є. Останнього ОУНівця спинила лиш куля, присуджена замість 33 років ув"язнення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 24-30 червня (№ 34). – С. 7


  В історії Радянського Союзу мільйони людей потрапляли до таборів. І лише небагатьом вдалося звідти утекти. Одним з них був український політв"язень Антон Олійник.
997689
  Елкин А.С. Останови бурю : Роман / А.С. Елкин. – Москва, 1978. – 276с.
997690
  Линдер И.Б. Останови оружие / И.Б. Линдер, И.В. Оранский. – М., 1991. – 78с.
997691
  Миндадзе А.А. Остановился поезд / А.А. Миндадзе. – Москва, 1983. – 103с.
997692
  Дубровский Э.А. Остановись, мгновение! / Э.А. Дубровский. – М, 1982. – 150с.
997693
  Поляновский М.Л. Остановись, мгновение... 36 фотоновелл. / М.Л. Поляновский. – М., 1968. – 176с.
997694
  Чайковский А.М. Остановись, мгновенье... / А.М. Чайковский. – М., 1968. – 87с.
997695
  Гроздьев В. Остановись, прохожий: Цезарь! : Повесть из античной истории / В. Гроздьев. – Киев : Нелинь, 1998. – 128с. – ISBN 966-7114-00-7
997696
  Аграновский В.А. Остановите Малахова! : социально-педагогическая повесть / В.А. Аграновский ; послесл. А. Яковлева. – Москва : Западно-Сибирское книжное издательство, 1976. – 190 с., ил.
997697
  Марион Д. Остановите печать! / Д. Марион. – М., 1954. – 255с.
997698
  Севела Э. Остановите самолет - я слезу! / Э. Севела. – М., 1990. – 266с.
997699
  Писаренко Р. Остановитесь на мгновенье / Раиса Писаренко. – Киев : [б. и.], 2015. – 607, XX, VIII с. : фот. – Библиогр.: с. 606
997700
  Филюшкин А. Остановить "тирана Васильевича"! // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 5. – С. 59-63. – ISSN 0235-7089


  Пропагандистская война Европы против России.
997701
  Булгакова Н. Остановить или продлить? Ученым-мегагрантникам объяснили, как будут приниматься решения о продолжении финансирования работ их лабораторий. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 13 сентября (№ 37). – С. 21


  В Минобрнауки прошла встреча ведущих ученых - руководителей проектов мегагрантов с членами Совета по грантам Правительства РФ. По нашей просьбе о том, какие вопросы на ней поднимались, рассказал один из членов совета, заведующий лабораторией Института ...
997702
  Акопов В.Ф. Остановиться и понять : [сборник] / Валерий Акопов. – Киев : ДИА, 2007. – 430, [2] с. – ISBN 966-8311-09-4
997703
  Жуховицкий Л.А. Остановиться, оглянуться... / Л.А. Жуховицкий. – Москва, 1969. – 335с.
997704
  Жуховицкий Л.А. Остановиться, оглянуться... : Роман / Л.А. Жуховицкий. – Москва : Советский писатель, 1973. – 335с.
997705
  Жуховицкий Л.А. Остановиться, оглянуться... / Л.А. Жуховицкий. – М., 1986. – 315с.
997706
  Богуславская З.Б. Остановка / З.Б. Богуславская. – М., 1985. – 400с.
997707
  Шестаков П.А. Остановка / П.А. Шестаков. – М, 1987. – 336с.
997708
  Винт Т. Остановка в городе : повесть и рассказы / Т. Винт; пер. с эст. Е.Поздняковой. – Таллин : Ээсти раамат, 1981. – 191 с.
997709
  Сибиренко-Ставрояни Остановка в октябре : проза: повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2011. – № 11/12. – С. 3-51. – ISSN 0131-8136
997710
  Кант Герман Остановка в пути : роман / Кант Герман. – Москва, 1979. – 525с.
997711
  Кант Герман Остановка в пути : роман / Кант Герман. – Москва : Радуга, 1987. – 454 с.
997712
  Никитин А.Л. Остановка в Чапоме / А.Л. Никитин. – М, 1990. – 458с.
997713
  Поволяев В.Д. Остановка на Большой земле / В.Д. Поволяев. – М., 1983. – 287с.
997714
  Уиннингтон Алан Остановка: Берлин / Уиннингтон Алан. – Москва : Прогресс, 1982. – 206с.
997715
  Храброва Н.С. Остановки в пути: очерки. / Н.С. Храброва. – М., 1981. – 48с.
997716
  Сапаров А.В. Остановки не будет / А.В. Сапаров. – М, 1966. – 96с.
997717
  Стельмах Валерия Дмитриевна Остановки отменяются : Программа "Чтение" - точка объединения книжного сообщества // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 5-6. – ISSN 1727-4893


  Сегодня проблема чтения выведена на общенациональный уровень - разработана Национальная программа поддержки и развития чтения. Фонд, бывший ее инициатором и стоящий у ее истоков, остается ее неизменным участником.
997718
  Стельмах Валерия Дмитриевна Остановки отменяются : Программа "Чтение" - точка объединения книжного сообщества // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 5-6. – ISSN 1727-4893


  Сегодня проблема чтения выведена на общенациональный уровень - разработана Национальная программа поддержки и развития чтения. Фонд, бывший ее инициатором и стоящий у ее истоков, остается ее неизменным участником.
997719
  Стельмах Валерия Дмитриевна Остановки отменяются : Программа "Чтение" - точка объединения книжного сообщества // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 5-6. – ISSN 1727-4893


  Сегодня проблема чтения выведена на общенациональный уровень - разработана Национальная программа поддержки и развития чтения. Фонд, бывший ее инициатором и стоящий у ее истоков, остается ее неизменным участником.
997720
  Веливис С.И. Остановление судом первой инстанции гражданского дела без рассмотрения. : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Веливис С.И.; Моск. гос. ун-т. – М., 1971. – 22л.
997721
  Казанцев А.П. Остановленная волна. / А.П. Казанцев. – Москва : Знание, 1961. – 80 с.
997722
  Корнилов Л.В. Останутся в памяти / Л.В. Корнилов. – М., 1965. – 126с.
997723
  Богомолов В.М. Останутся навечно / В.М. Богомолов. – Москва, 1982. – 184с.
997724
   Останься живым. – М., 1973. – 79с.
997725
  Коваленко Д. Остап / Д. Коваленко. – Сталино, 1955. – 387с.
997726
  Ильф И. Остап Бендер - великий комбинатор / И. Ильф, Е. Петров. – Москва, 1944. – 64с.
997727
  Крашевский Ю.И. Остап Бондарчук / Ю.И. Крашевский. – Москва, 1961. – 110 с.
997728
  Забіяка І. Остап Вересай - образ (символ) чи геній України? // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 345-347. – ISBN 978-966-1516-14-3
997729
  Бурлака Ф. Остап Вересай : повість / Ф. Бурлака. – Київ, 1947. – 190 с.
997730
  Бурлака Ф. Остап Вересай : повість / Ф. Бурлака. – Вид., переробл. і доп. – Київ, 1959. – 224 с.
997731
  Антипова Л.М. Остап Вишня - великий український оптиміст // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 32 (216). – С. 19-22
997732
  Піка А.В. Остап Вишня - гуморист "Розстріляного відродження" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С 110-116


  У статті йде мова про маловідомі сторінки з життя видатного українського гумориста Остапа Вишні. У центрі авторської уваги - непереможний дух особистості, що сміється в обличчя сильним світу цього
997733
  Дорошенко В.А. Остап Вишня - мастер сатирического фельетона и пародии (1919-1933 г.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.642 / Дорошенко В.А.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1970. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
997734
  Дзеверін І.О. Остап Вишня / І.О. Дзеверін. – К., 1957. – 44с.
997735
   Остап Вишня : бібліографічний покажчик. – Харьков : Книжкова палата УРСР, 1959. – 228с.
997736
  Дузь І.М. Остап Вишня : Літературний портрет / І.М. Дузь. – Київ : Держ. вид-во худ. літ-ри, 1962. – 85с.
997737
  Дузь І.М. Остап Вишня : (життя і творчість) / І.М. Дузь. – Київ : Київський університет, 1965. – 250с.
997738
  Дузь І.М. Остап Вишня / І.М. Дузь. – К., 1989. – 184с.
997739
  Зуб І.В. Остап Вишня / І.В. Зуб. – К, 1989. – 237с.
997740
  Цеков Ю.І. Остап Вишня / Ю.І. Цеков. – К., 1989. – 47с.
997741
  Зуб І.В. Остап Вишня / І.В. Зуб. – К, 1991. – 169с.
997742
   Остап Вишня (Губенко Павло Михайлович) // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 342. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
997743
  Сулима М.М. Остап Вишня в оцінці Олексія Полторацького // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 157-165


  У запропонованій статті з позицій дискурсивного аналізу дорсліджуються особливості критичної рецепції творчості Остапа Вишні, зокрема у публіцистиці Ол. Полторацького
997744
  Дузь И.М. Остап Вишня и развитие украинской советской сатиры и юмора : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 642 / Дузь И.М. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 42 с.
997745
  Гречанюк Ю.А. Остап Вишня и современная украинская сатирико-юмористическая проза : Автореф. дис... канд. филол. наук: 10.01.02 / Гречанюк Ю. А.; ОГУ. – Одесса, 1986. – 24с.
997746
  Приймак А.В. Остап Вишня у літературно-критичних працях // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 116-125
997747
  Чуб Д. Остап Вишня у спогадах сучасників // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 7-8 (389-390), липень-серпень : липень-серпень. – С. 11-14
997748
  Волиняк П. Остап Вишня умер... // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. П. Волиняк. – Toronto, 1956. – Рік 7, ч. 82, листопад. – С. 13-15
997749
  Вілісова І.Д. Остап Вишня. Засоби гумору в усмішці "Моя автобіографія" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2013. – № 22/24 (350/352). – С. 19-25
997750
  Яровий О.С. Остап Вишня: ліричні ноти в арсеналі гумориста // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 199-206


  У статті аналізуються світоглядні та психологічні підвалини творчого доробку Остапа Вишні. Показано, що ліро-епічне начало, переплітаючись із гумористичним, зумовлює особливу емоційну тональність Вишневих малих прозових творів, завдяки чому вони ...
997751
  Семенюк Г.Ф. Остап Вишня: національний подвижник і митець // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 6-9


  У статті розглядається літературна постать Остапа Вишні не лише як митця, але й як національного подвижника
997752
  Векуа О.В. Остап Вишня: спроба повернення // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 22-25


  У статті з філософських позицій інтерпретується творчість Остапа Вишні в контексті його світогляду
997753
  Осадчук Л.С. Остап Волощак - визначний біолог, дослідник карпатської флори (з нагоди 180-річчя від дня народження) / Л.С. Осадчук, М.І. Сорока // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 294-295 : фото. – ISSN 1991-606X
997754
  Муратов І.Л. Остап Горбань : поема / І.Л. Муратов. – Київ, 1938. – 79 с.
997755
  Прима Л. Остап Грицай : Бібліографічний покажчик / Любов Прима, Ярослав Лопушанський. – Дрогобич : Коло, 2002. – 48c. – ISBN 966-7996-20-4
997756
  Прима Л. Остап Грицай як дописувач на сторінках "Літературно-наукового вісника" // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 259-269. – ISBN 978-966-2248-94-4
997757
  Прима Л.О. Остап Грицай як інтерпретатор шевченкового тексту (на матеріалі аналізу перекладу поеми "Кавказ" німецькою мовою) // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 142-148
997758
  Дрогомирецька Л. Остап Луцький – ідеолог та організатор українського кооперативного руху // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2017. – № 29/30. – C. 176-183. – ISSN 2312-1165
997759
  Коцарев О. Остап Луцький: від модернізму до кооперації // Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 2017. – № 5/6. – С. 8


  Остап Луцький - український військовий, політичний і громадський діяч, кооператор, публіцист і поет. Літературний критик, псевдоніми: "О. Люнатик", "Немирич". Брат Мирона, батько Юрія Луцьких. Ад"ютант австрійського архикнязя з династії Габсбургів, ...
997760
  Колодій Я. Остап Нижанківський / Ярослава Колодій; Релкол.: В. Гаюк, М. Гуменний, В. Яремчук; Передм. Ю. Ясиновського. – Львів : ЛОГОС, 1994. – 64с. – ISBN 5-7707-4340-9
997761
   Остап Парасюк. Слава Української науки : пропам"ятна збірка / НАН України ; Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; [уклад. : Н. Вірченко, В. Козирський ; редкол. : А. Загородній, Н. Вірченко, В. Козирський]. – Київ : [Поліграфічна дільниця ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України], 2011. – 590 с., [32] с. фотоіл. : іл. – ISBN 978-966-02-6216-4
997762
  Цимбала Л. Остап Патик - штрихи до портрета мистця // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 56-59. – ISSN 0130-1799
997763
  Ковальчук В.В. Остап Степанович Парасюк (1921-1999) // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 192-196. – ISBN 978-966-194-005-4
997764
   Остап Степанович Парасюк (20.12.1921-22.11.2007) / А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, В.І. Герасименко, П.І. Голод, В.Г. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 58. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817
997765
  Ро-Ко Остап Тарнавський // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 487, вересень : вересень. – С. 16
997766
  Коломієць Л.В. Остап Тарнавський як перекладач філософської поеми Т.С. Еліота "The Waste Land" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 93-102
997767
   Остап Терлецький : покажчик друкованих і рукописних матеріалів. – Львів, 1984. – 110 с.
997768
   Остап Ханко : біографічний і книгографічний покажчик: мислення, естетика, мистецтвознавство, націологія, керамологія, етнографія. – Київ : Видавець О. Ханко, 2006. – 88с. : іл. – ISBN 966-2922-03-2
997769
   Остап Ханко : біографічний і книгографічний покажчик: мислення, естетика, мистецтвознавство, націологія, керамологія, етнографія. – 2-е вид., доп. і виправл. – Київ : Видавець Остап Ханко, 2007. – 76с., 4с. іл. – ISBN 978-966-2922-33-2
997770
  Чигрин П. Остапа Вересая називали підлабузником // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 36 (189). – С. 8-9
997771
  Воронова М. Остапенко Ніна Филимонівна : [спогади] / Мальвіна Воронова // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 217-220. – ISBN 978-966-2726-03-9
997772
  Могильний Л.П. Остапенко Филимон Петрович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 72-73 : фото
997773
   Остапченко Людмила Іванівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 352. – ISBN 978-966-439-754-1
997774
   Остапченко Людмила Іванівна // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 189. – ISBN 978-617-7530-19-9
997775
   Остапчук Валерій Серафімович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 103. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
997776
   Остапчук Юрій Леонідович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 231. – ISBN 978-966-439-757-2
997777
  Власенко І.М. Остарбайтер : роман / І.М. Власенко, І.А. Зозуля. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 304 с.
997778
  Власенко І.М. Остарбайтер : роман / І.М. Власенко, І.О. Зозуля. – Київ, 1989. – 297 с.
997779
  Абрамчук К. Остарбайтери Волині (1939-1944 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 48-50
997780
  Лук"яненко О. Остарбайтери серед студентів повоєнних випускників Полтавського педінституту // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 1. – С. 108-111. – ISSN 1998-4634


  Стаття ілюструє процес вербовки та відправлення до Третього Рейху студентів педагогічного закладу Полтави у часи німецько-радянської війни 1941-1945 року. Застосування методу контент-аналізу дозволило проаналізувати окремі антропологічні показники ...
997781
  Криштофович А.Н. Остатки oxycarpia в палеоценовом песчанике Челябинска / А.Н. Криштофович, 1934. – 1073-1078с. – Известия Академии Наук СССР
997782
  Ляскоронский В.Г. Остатки древнего городища в м.Снетине, Лубенского у., Полтавской губ.. – Киев : Типография Корчак-Новицкаго, 1896. – 10(1)с. – Отд.оттиск из журнала "Киевская старина"
997783
  Лашкарев П.А. Остатки древних зданий Киево-Печерской Лавры. – Киев, 1883. – 12 с.
997784
  Ляскоронский В.Г. Остатки Лукомльского городища в м.Лукомье, Лубенского уезда, Полтавской губ.. – Киев : Типография Корчак-Новицкаго, 1893. – 8(3)с. – Отд.оттиск из журнала "Киевская старина"
997785
  Данилевич В.Е. Остатки неолитической культуры на территории Херсонеса : (Из XIX т. Сборника Харьковского Историко-Филологического Общества в память проф. Е.К. Редина) / В.Е. Данилевич. – Харьков : Типография Печатное Дело, 1911. – 17 с.
997786
   Остатки организмов и проблематика протерозойских образований Карелии. – Петрозаводск : Карельское книжное из-во, 1966. – 115с.
997787
  Майер-Боде Остатки пестицидов / Майер-Боде. – М, 1966. – 351с.
997788
  Прейс П.И. Остатки работ П.И. Прейса : (К истории славяноведения). – С.-Петербург : Тип. князя В.П. Мещерского
Ч. 1 : (Отдельные оттиски из Журн. "ивая Старина", вып. III и IV, 1898 г.). – 1898. – [2], 54 с.
997789
  Гильфердинг А.Ф. Остатки славян на южном берегу Балтийского моря / А.Ф. Гильфердинг. – 191 с.
997790
  Козловская В. Остатки Славянского городища и дюнная стоянка неолитической эпохи на озере Буромке / В. Козловская. – 17с.
997791
  Кондратенко Татьяна Остатки сладки // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 6 (216), июнь. – С. 32 : фото. – ISSN 1029-5828
997792
  Падалка Л.В. Остатки старины на Нижнем Днепре : (Из записной книжки) / Л.В. Падалка. – Киев : Типография Н.А. Гирич, 1903. – 13 с. – (Оттиск из журн. Археологическая Летопись Южной России за 1903 г. № 2)
997793
  Мартынов П. Остатки старины, сохранившиеся в Симбирском уезде / П. Мартынов. – Симбирск : Губернская типография, 1896. – 30 с.
997794
   Остатки церквей на развалинах древнего Корсуня или Херсонеса, их открытие и значение, 1889. – С. 55-73. – Из журнала Киевская Старина за 1890 г.
997795
  Лебединцев П.Г. Остатки церквей на развалинах древнего Корсуня или Херсонеса, их открытие и значение / П.Г. Лебединцев. – Киев : Тип. Корчак-Новицкого, 1889. – 18 с. – Отд.оттиск из жур. : "Киевская старина"
997796
  Криштофович А. Остаток пальмы nipadites burtinii brongn из эоцена близ г. Вознесенска в Одесской губернии / А. Криштофович. – Ленинград, 1927. – 639-642с. – Отдельный оттиск из т. XLV Известий Геологического Комитета
997797
  Гуржій О.І. Остаточна ліквідація державних кордонів України в другій половині XVIII ст. // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 89-93. – ISBN 5-7702-0775-2
997798
  Гайнутдинов М.С. Остаточная вода в породах-коллекторах нефти и газа мезозойских отложений Западного Узбекистана : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.136 / Гайнутдинов М.С.; Ин-т геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений. – Ташкент, 1971. – 29л.
997799
  Виноградова Т.В. Остаточная окисляемость, некоторые метаболиты и ферменты углеводного обмена ликвора при черепно-мозговой травме, опухолевых и воспалительных заболеваниях головного мозга. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Виноградова Т.В.; Ин-т физиологии. – Л., 1969. – 19л.
997800
  Галака С. Остаточне знищення хімічної зброї?.. ОЗХЗ і Нобелівська премія миру // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 23 (356). – С. 24-25
997801
  Собко О. Остаточне рішення - за колективом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17 грудня (№ 237)


  Активісти домагаються присвоєння ДонНУ імені Василя Стуса... не обговоривши своєї пропозиції із представниками вишу.
997802
   Остаточний звіт за результатами спостереження громадянської мережі опора на позачергових виботах народних депутатів України 2019 року / [О. Клюжев та ін. ; за заг. ред. О. Айвазовської]. – Київ : Опора, 2020. – 189, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7142-58-3
997803
   Остаточний звіт спостереження опори на чергових виботах Президента України 2019 року / [О. Клюжев та ін. ; за заг. ред. О. Айвазовської]. – Київ : Опора, 2020. – 198 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7142-55-2
997804
  Трофименко В. Остаточність постанови прокурора про закриття кримінального провадження / В. Трофименко, Н. Глинська, Д. Клепка // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 20 березня - 2 квітня (№ 11/12)
997805
  Трофименко В. Остаточність постанови прокурора про закриття кримінального провадження / В. Трофименко, Н. Глинська, Д. Клепка // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 3-23 квітня (№ 13/15)
997806
  Литвиненко И.С. Остаточно-элювиальный тип россыпей золота на Северо-Востоке России : (на примере россыпи Дальняя) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 7. – С. 861-875 : рис., табл. – Библиогр.: с. 874-875. – ISSN 0016-7886
997807
   Остаточные газы в электронных лампах. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 328 с.
997808
   Остаточные газы в электронных лампах. – Москва : Энергия, 1967. – 288 с.
997809
  Гусев Ю.М. Остаточные деформации грунтов в строительстве / Ю.М. Гусев. – К.-Донецк, 1980. – 86с.
997810
  Гусев Ю.М. Остаточные деформации грунтов в строительстве / Ю.М. Гусев. – Киев- Донецк : Вища школа, 1980. – 86с.
997811
  Биргер И.А. Остаточные напряжения / И.А. Биргер. – Москва, 1963. – 232 с.
997812
  Козлов М.Л. Остаточные напряжения в покрытиях. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Козлов М.Л.; АН УССР. – Львов, 1979. – 24л.
997813
  Приходько Э.В. Остаточные напряжения в термически обработанных цельнокатаных колесах. : Автореф... канд. техн.наук: / Приходько Э.В.; Ин-т черной металлургии. – Днепропетровск, 1965. – 19л.
997814
   Остаточные напряжения после шлифования металлов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карпинский О. Г,; Карпинский О. Г,; МВО СССР, Моск. инж. физ. ин-т. – М., 1957. – 8л.
997815
  Маслова Ф.Г. Остаточные члены в некоторых задачах спектральной теории дифференциальных операторов : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Маслова Ф.Г.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1964. – 8л.
997816
  Садовский В.Д. Остаточный аустенит в закаленной стали / В.Д. Садовский, Е.А. Фокина. – Москва, 1986. – 112 с.
997817
  Ванье Н. Остаться в живих = Loup : [волки - его семья : роман] / Николя Ванье, Жан-Филипп Шатрие ; [пер. с фр.: Н. Чистюхина]. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2011. – 382, [1] с., [4] л. цв. ил. : ил. – Пер. изд.: Loup / Nicolas Vanier. XO editions, 2008. – ISBN 978-966-14-1170-
997818
  Ласкина А.Я. Остаться в памяти / А.Я. Ласкина. – М, 1991. – 237с.
997819
  Ластовський В. Остафій Дашкович - військовий і політичний діяч // Пам"ять століть. Україна / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2001. – № 6. – С.57-65. – ISSN 0869-3595
997820
  Іваницька Л.В. Остафійчук Василь Фокич // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 74-75 : фото
997821
  Казьмирчук Г.Д. Остафійчук Василь Фокович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 267. – ISBN 96966-8060-04-0
997822
   Остафійчук Василь Фокович (1927-2006) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 352-353. – ISBN 978-966-439-754-1
997823
  Новиков В.И. Остафьево: литературные судьбы XIX века / В.И. Новиков. – М. : Знание, 1991. – 158 с.
997824
  Печерский М.Д. Остафьево: усадьба Вяземских / М.Д. Печерский. – М. : Московский рабочий, 1988. – 111 с.
997825
   Остафьевский архив князей Вяземских / Под ред. и с примеч. В.И. Саитова. – 1899-1913. – Санкт-Петербург : Изд. графа С.Д. Шереметьева : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 2 : Переписка князя П.А. Вяземского с А.И. Тургеневым. 18320-1823. – 1899. – 371 с. – Экз. в разных тип. переплетах. - Экз. деф., без обл.
997826
   Остафьевский архив князей Вяземских / Под ред. и с примеч. В.И. Саитова. – 1899-1913. – Санкт-Петербург : Изд. графа С.Д. Шереметьева : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 3 : Переписка князя П.А. Вяземского с А.И. Тургеневым. 1824-1836. – 1899. – 364 с. – Экз. деф., без обл.
997827
   Остафьевский архив князей Вяземских / Под ред. и с примеч. В.И. Саитова. – 1899-1913. – Санкт-Петербург : Изд. графа С.Д. Шереметьева : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 4 : Переписка князя П.А. Вяземского с А.И. Тургеневым. 1837-1845. – 1899. – 341 с.
997828
   Остафьевский архив князей Вяземских / Под ред. и с примеч. В.И. Саитова. – 1899-1913. – Санкт-Петербург : Изд. графа С.Д. Шереметьева : Тип. М.М. Стасюлевича
Примечания. – 1901. – 373-667 с. – Экз. деф., без обл. и отсутств. с. 484-667
997829
   Остафьевский архив князей Вяземских / Под ред. и с примеч. В.И. Саитова. – 1899-1913. – Санкт-Петербург : Изд. графа С.Д. Шереметьева : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 3 : Переписка князя П.А. Вяземского с А.И. Тургеневым. 1824-1836 (Примечания). – 1908. – 365-830 с.
997830
  Губерський Л.В. Осташ Ігор Іванович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 234-235. – ISBN 966-316-045-4
997831
  Сабило И.И. Остаюсь в заслоне / И.И. Сабило, И.Г. Чащин. – Л, 1982. – 139с.
997832
  Родин Н.А. Остаюсь в Ивакине: повести. / Н.А. Родин. – М., 1984. – 333с.
997833
  Агеев Н.Е. Остаюсь влюблённым : стихи / Н.Е. Агеев. – Москва : Совецкая Россия, 1971. – 80 с., ил.
997834
  Чепуров А.Н. Остаюсь все тем же / А.Н. Чепуров. – М, 1977. – 209с.
997835
  Бачило Ф.А. Остаюсь жить / Ф.А. Бачило. – Минск, 1981. – 143с.
997836
  Симонов К.М. Остаюсь журналистом : путевые очерки , заметки, репортажи, письма. 1958-1967 / К.М. Симонов. – Москва : Правда, 1968. – 312с.
997837
  Бобылев Б.А. Остаюсь на земле / Б.А. Бобылев. – М, 1982. – 47с.
997838
  Кудусов Э. Остаюсь на зимовку. / Э. Кудусов. – М., 1977. – 175с.
997839
  Красильников Г.Д. Остаюсь с тобой : повесть / Геннадий Красильников; авториз. пер. с дмурт. Н.Чертовой. – Москва : Советская Россия, 1961. – 149 с.
997840
  Красильников Г.Д. Остаюсь с тобой : повесть / Г.Д. Красильников. – Ижевск : Удмуртия, 1966. – 183 с.
997841
  Олиянчук В. Остаюсь с тобой / В. Олиянчук. – Ашхабад, 1971. – 140с.
997842
  Гаврилкин Л.И. Остаюсь с тобой : роман / Л.И. Гаврилкин. – Москва : Советский писатель, 1990. – 299 с.
997843
  Михалков-Кончаловский Остаюсь советским гражданином. / Михалков-Кончаловский, М.Ю. Дементьева. – Москва : Знание, 1989. – 56 с.
997844
  Пушкарев Л.Е. Остаюсь у великанов. / Л.Е. Пушкарев. – Киров, 1963. – 279с.
997845
  Гладков Т.К. Остаюсь чекистом! / Т.К. Гладков. – М., 1987. – 124с.
997846
  Адельгейм Е.Г. Остаются стихи : очерк творчества Н. Ушакова / Е.Г. Адельгейм. – Москва : Советский писатель, 1979. – 286 с.
997847
  Короткий В.А. Остен-Сакен Фабіан Вільгельмович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 42-43. – ISBN 966-06-0393-2
997848
  Винниченко І. Остен-Сакен Фабіян Готліб (Вільгельмович) фон дер / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 346-347. – ISBN 978-966-7863-77-7
997849
  Головач И.Ю. Остеоартрит: фундаментальные и прикладные аспекты этиопатогенеза заболевания. Ничего не стоит на месте // Український ревматологічний журнал : науково-практичний журнал. – Київ : ТОВ "Моріон", 2014. – № 2 (56)
997850
  Чистик Т. Остеоартроз: лечение с позиций доказательной медицины // Боль. Суставы. Позвоночник : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 4. – С. 73-77. – ISSN 2224-1507
997851
  Мажуга П.М. Остеогенез и иммунологические основы его регулирования / П.М. Мажуга, И.Ф. Батюк. – К, 1967. – 115с.
997852
  Зубов Д.О. Остеогенна індукція та імунні властивості мезенхімальних стовбурових клітин in vitro : Авторе. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 - імунологія / Зубов Д.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 23 назви
997853
  Зубов Д.О. Остеогенна індукція та імунні властивості мезенхімальних стовбурових клітин In vitro : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. : 03.00.09 - імунологія / Зубов Д.О. ; Академія мед. наук України ; ін-т невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака. – Донецьк, 2008. – 141л. + Додатки : л. 139-141. – Бібліогр. : л. 115-138
997854
  Заленский В.В. Остеологические и одонтографические исследования над мамонтом (Elephas primigenius blum) и слонами (El. indicus l. и El. africanus blum) : (с 26-ю табл. рис.) / [соч.] В. Заленского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1903. – 8 с.? : ил. – Отдельный оттиск. – (Научные результаты Экспедиции, снаряженной Императорской Академией наук для раскопок мамонта, найденных на реке Березовке)
997855
  Журавльов О.П. Остеологічні матеріали з ранньослов"янського поселення Обухів 2 // In Sclavenia terra / НАН України ; Ін-т археології ; Держ. історико-культурний заповідник "Межибіж" ; відп. ред.: Я.В. Володарець-Урбанович, С.А. Горбаненко ; редкол.: Б.В. Магомедов, С.В. Пивоваров, О.В. Петраускас [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 172-205. – ISBN 978-966-02-8144-8
997856
  Борисяк А.А. Остеологія Epiacertherum turgaicum nov. sp. / А.А. Борисяк. – Птгр., 1918. – 84с.
997857
  Алексеев В.П. Остеометрия. Методика антропологического исследования / В.П. Алексеев ; АН СССР, Ин-т этнографии. – Москва : Наука, 1966. – 252 с.
997858
  Дяченко Н. Остеонімічна лексика в українських діалектах // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 78-82
997859
  Кожем"яка Г.В. Остеопонтін, інтерлейкін-15 у формуванні дисфункції міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу та ожиріння : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Кожем"яка Ганна Вадимівна ; М-во охорони здоров"я України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
997860
  Бахманн Клаус Остеопороз : тема номера: Как победить боль / Бахманн Клаус, Михал Вольфган, Бороздина Надежда // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 3 (156). – С. 82-83 : Фото. – ISSN 1029-5828
997861
  Морозов О. Остер: звідки ця назва? // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С.117-119
997862
  Горелов И.П. Остерегайтесь Мочалкина! / И.П. Горелов. – М, 1957. – 55с.
997863
  Аннинский Л. Остережение в катастрофе // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 9. – С. 11-19. – ISSN 0132-2036
997864
  Королев В.И. Остехонропатия тазобедренного сустава и ее комплексное лечение : Автореф... канд .мед.наук: / Королев В.И.; Крым. гос. мед. ин-т. – Симферополь, 1967. – 20л.
997865
  Погодин М.П. Остзейский вопрос : Письмо М.П. Погодина к проф. Ширрену : С прил. – Москва : Тип. "Русского", 1869. – [4], 181 с.
997866
  Зутис Я. Остзейский вопрос в ХVIII веке / Я. Зутис. – Рига, 1946. – 649с.
997867
  Духанов М.М. Остзейцы: Политика остзейс. дворянства в 50-70-х гг. XIX в. и критика ее апологет. историографии / М.М. Духанов. – Рига, 1978. – 475с.
997868
  Гулак Т.Т. Остилистической структуре повествования в романе А.И. Солженицына "В круге первом" / Т.Т. Гулак, Н.В. Меняйло // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 9-14. – (Русская филология ; № 1 (63) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  У статті розглянуто деякі важливі особливості стилістичної організації роману О. І. Солженіцина «У колі першому»»; аналізові піддано специфічні для оповідного стилю першого солженіцинського роману структурні компоненти – фрагменти аукторіальної і ...
997869
   Остін (Austin) Джон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 844-847. – ISBN 966-316-069-1
997870
  Онищенко К.М. Остінатна повторність у контексті історичної діалектики музичної культури ХХ століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 199-206
997871
  Онищенко К.М. Остінато та остінатність у системі процесів музичної діяльності ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 147-154
997872
  Чевычелов Д.И. Остов на карте не обозначен. / Д.И. Чевычелов. – Л., 1969. – 302с.
997873
  Сомин Н.И. Остовные вопросы рабочего и коммунистического движения в США после второй мировой войны / Н.И. Сомин. – М, 1961. – 48с.
997874
  Шупик Е.Г. Остовцы / Е.Г. Шупик. – Симферополь, 1961. – 212с.
997875
  Левушкин А.И. Остойчивость / А.И. Левушкин. – Архангельск, 1978. – 128с.
997876
  Киселев Я.Е. Осторов Буян / Я.Е. Киселев. – М, 1987. – 255с.
997877
  Йильсетер С. Осторов за островом / С. Йильсетер. – Москва, 1974. – 239 с. : ил.
997878
  Чуковский Н.К. Осторов Сухо / Н.К. Чуковский. – М, 1951. – 88с.
997879
  Пшеничний М.І. Осторога : поезії / М.І. Пшеничний. – Киев, 1988. – 103с.
997880
  Мееров А.А. Осторожно -- чужие! / А.А. Мееров. – Донецк, 1979. – 279с.
997881
  Овчинникова И.Г. Осторожно - дети / И.Г. Овчинникова. – М., 1990. – 172с.
997882
  Пармузин Ю.П. Осторожно - пума! : Записки географа / Ю.П. Пармузин. – 2-е изд. переработ. и доп. – Москва : Мысль, 1976. – 189с.
997883
  Пармузин Ю.П. Осторожно -пума! : Записки географа / Ю.П. Пармузин. – Москва : Мысль, 1973. – 160с.
997884
  Адо В.А. Осторожно аллергия! / В.А. Адо. – Москва : Знание, 1980. – 128 с. – (Народный университет . Естественнонаучный факультет)
997885
  Васильев С.А. Осторожно! Голуби! / С.А. Васильев. – Москва, 1959. – 58с.
997886
   Осторожно! Диверсия!. – Киев, 1983. – 167с.
997887
  Бэрн Л. Осторожно! Мечты сбываються! / Лора Бэрн. – Киев : Саммит-Книга, 2019. – 213, [2] с. – ISBN 978-617-7672-16-5
997888
  Дунаев В.П. Осторожно, в джунглях засада! / В.П. Дунаев. – Москва : Наука, 1967. – 72с.
997889
  Соколова Н.В. Осторожно, волшебное ! / Н.В. Соколова. – М., 1986. – 460с.
997890
  Соколова Н.В. Осторожно, волшебное ! Сказка большого города. / Н.В. Соколова. – Москва, 1981. – 359с.
997891
  Штюренберг Михаэль Осторожно, гарпия! / Штюренберг Михаэль, Маркос Роза Жуан // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 11 (200), ноябрь. – С. 56-63 : фото. – ISSN 1029-5828
997892
  Щеглов Е.Б. Осторожно, дети! / Е.Б. Щеглов. – Москва : Советский художник, 1978. – 46 с.
997893
  еглов Осторожно, дети! / еглов. – М, 1978. – 51с.
997894
  Горбунова Анастасия Осторожно, злая садако. Девочка возвращается : Тема номера // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 13 : Япония. – С. 26-39 : Фото
997895
  Успенская Е.Б. Осторожно, любовь... / Е.Б. Успенская. – Москва, 1964. – 384с.
997896
  Немчинский А.Б. Осторожно, мины! / А.Б. Немчинский. – М., 1973. – 255с.
997897
  Ильф И.А. Осторожно, овеяно веками! / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Ташкент, 1963. – 167с.
997898
  Альтшулер Н. Осторожно, окрашено / Н. Альтшулер. – Рига, 1970. – 95с.
997899
  Сергеев Л. Осторожно, подхалимы! / Л. Сергеев, В. Чикул. – М., 1964. – 64с.
997900
  Виноградская Э.А. Осторожно, пожалуйста, осторожно! / Э.А. Виноградская. – Харків, 1990. – 150с.
997901
  Борецкий Р.А. Осторожно, телевидение : науч.-публиц. заметки / Р.А. Борецкий ; под общ. ред. Я.Н. Засурского. – Москва : ИКАР, 2002. – 260 с. – ISBN 5-7974-0051-4
997902
  Маевская Л.Б. Осторожно, экстремизм! / Л.Б. Маевская; МАУП. – Киев : МАУП, 2004. – 104с. – (Библиотека журнала "Персонал"). – ISBN 966-608-398-1
997903
  Ермоленко Алла Осторожно. С дерева падает манго! 50-летнее путешествие фарангов в Таиланде : резидент / Ермоленко Алла, Бердников Вадим // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 2. – С. 20-23 : Фото
997904
  Острогорский В.М. Осторожно: "Немецкая волна": Истоки и история западногерм. иновещания / В.М. Острогорский. – М., 1985. – 254с.
997905
  Новиков Ю.Ф. Осторожно: terra! / Ю.Ф. Новиков. – М., 1972. – 223с.
997906
  Новиков Ю.Ф. Осторожно: terra! / Ю.Ф. Новиков. – 2-е изд. – М., 1976. – 223с.
997907
  Трипель Катя Осторожно: акулы! / Трипель Катя, Филиппон Ромен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 11 (211), ноябрь. – С. 78-88 : фото. – ISSN 1029-5828
997908
  Михлин В.М. Осторожно: белая смерть! / В.М. Михлин, Е.А. Дюбин. – Кишинев, 1989. – 211с.
997909
  Хрусталева И. Осторожно: блондинка! : Роман / Ирина Хрусталева. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 320с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-05587-8
997910
   Осторожно: западня. – Кишинев, 1981. – 270с.
997911
  Болдырев А.И. Осторожно: перевод! (Язык и метафизика творчества) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 25-53. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
997912
  Розенберг Г. Осторожно: ремонт! Модернизировать ВАК нужно аккуратно. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 22 марта (№ 12). – С. 10-11


  Диссертационный скандал, разразившийся в Московском педагогическом государственном университете, дал старт широкой и, хочется верить, полезной дискуссии о возможных путях совершенствования системы аттестации научных кадров. О необходимости такого ...
997913
  Иванов Ю.С. Осторожно: сионизм! / Ю.С. Иванов. – Москва, 1969. – 175с.
997914
  Иванов Ю.С. Осторожно: сионизм! / Ю.С. Иванов. – 2-е изд. – М, 1970. – 203с.
997915
  Иванов Ю.С. Осторожно: сионизм! / Ю.С. Иванов. – 2-е изд. – Москва, 1971. – 206с.
997916
  Ромат Т. Осторожно: сравнительная рекелама ! // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 9 (169). – С. 54-59
997917
  Чернякова Н. Осторожно: таймшер! // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.36-37. – ISSN 0234-1670


  [Путевые заметки о Кипре.]
997918
  Дубчак Валерия Осторожно: эндемики! : оазис эндемиков / Дубчак Валерия, Каменев Андрей // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 1. – С. 88-99 : Фото
997919
  Могилевская Г.Л. Осторожность и риск / Г.Л. Могилевская. – М., 1980. – 96с.
997920
  Мащенко С.О. Осторожные стратегии в играх с нечетким множеством игроков // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (108). – С. 24-32. – (Серія "Прикладна математика". Cерія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Для некооперативных игр с нечетким множеством игроков обобщается понятие осторожной стратегии. Для определения нечеткого множества ситуаций игры используется операция пересечения нечеткого множества четких множеств, построена функция принадлежности ...
997921
   Осторожный оптимизм на Ближнем Востоке // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 17. – С.12. – ISSN 0234-1670


  [Последние события на Ближнем Востоке.]
997922
  Зав"ялов Б. Осторонь бойових завдань // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1947. – 22 січня (№ 4 (43)). – С. 2


  Про серйозні недоліки в справі ідеологічного виховання студентів у Київському державному університеті вже не раз говорилось. Зокрема відзначилась погана робота багатотиражної газети "За радянські кадри". Чимало уваги газета повинна приділяти питанням ...
997923
  Сервантес Мигель де Остоумнно-изобретательный идальго Дон-Кихот Ламанчский : в 2 ч. / Соч. Мигеля де-Сервантеса Сааведра; Полн. пер. с исп. М.В. Ватсон, с биогр. очерком и примеч. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Ч. 1. – 1917. – 505, III с. – Изд. вышло в 10 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1917 г., №№ 1-10. - Загл. обл.: Дон-Кихот Ламанчский. - Экз. в разных тип. переплетах
997924
  Сервантес Мигель де Остоумнно-изобретательный идальго Дон-Кихот Ламанчский : в 2 ч. / Соч. Мигеля де-Сервантеса Сааведра; Полн. пер. с исп. М.В. Ватсон, с биогр. очерком и примеч. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Ч. 2, кн. 7. – 1917. – 552 с. – Изд. вышло в 10 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1917 г., №№ 1-10. - Загл. обл.: Дон-Кихот Ламанчский. - Экз. в разных тип. переплетах
997925
  Сервантес Мигель де Остоумнно-изобретательный идальго Дон-Кихот Ламанчский : в 2 ч. / Соч. Мигеля де-Сервантеса Сааведра; Полн. пер. с исп. М.В. Ватсон, с биогр. очерком и примеч. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Ч. 2, кн. 8-9. – 1917. – С. 225-416. – Изд. вышло в 10 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1917 г., №№ 1-10. - Загл. обл.: Дон-Кихот Ламанчский. - Экз. в разных тип. переплетах
997926
  Сервантес Мигель де Остоумнно-изобретательный идальго Дон-Кихот Ламанчский : в 2 ч. / Соч. Мигеля де-Сервантеса Сааведра; Полн. пер. с исп. М.В. Ватсон, с биогр. очерком и примеч. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Ч. 2, кн. 10. – 1917. – С. 417-552. – Изд. вышло в 10 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1917 г., №№ 1-10. - Загл. обл.: Дон-Кихот Ламанчский. - Экз. в разных тип. переплетах
997927
  Алексеев В.А. Осточертевшие мишени. Сатирические стихи : сатирич. стихи / В.А. Алексеев. – Ленинград : Лениздат, 1969. – 160 с. : ил.
997928
  Слюсаренко А.Г. Остракізм / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 276. – ISBN 966-642-073-2
997929
  Горак С.В. Остракоди деяких горизонтів середнього і верхнього карбону Донецького басейну та умови їх існування / С.В. Горак; АН УРСР; Інститут геологічних наук; Відп. ред. Бондарчук В.Г. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1958. – 92с., 6таблиц. – (Серія стратиграфії та палеонтології ; Вип.28)
997930
  Шорников Е.И. Остракоды Bythocytheridae дальневосточных морей / Е.И. Шорников. – М, 1981. – 200с.
997931
  Шорников Е.И. Остракоды Bythocytheridae раннего этапа развития / Е.И. Шорников, Е.Д. Михайлова; Отв. ред. Грамм М.Н. – Москва : Наука, 1990. – 277с. – ISBN 5-02-004729-5
997932
  Сарв Л.И. Остракоды Craspedobolbinidae, Beyrichiidae и primitiopsidae силура Эстонии / Л.И. Сарв. – Таллин : Валгус, 1968. – 105с.
997933
  Степанов Л.А. Остракоды акчагыльских отложений Среднего Поволжья и их стратиграфическое значение. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Степанов Л.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1965. – 18л.
997934
  Драпун Инна Евгеньевна Остракоды в планктонных сообществах южноатлантического антициклонального круговорота : Автореф... канд. биологич.наук: 03.00.18 / Драпун Инна Евгеньевна; АН УССР. Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1988. – 22л.
997935
  Рождественская А.А. Остракоды верхнего девона Башкирии / А.А. Рождественская; Отв. ред. Тяжева А.П. – Москва : Наука, 1972. – 194с.
997936
  Шишкинская А.Ф. Остракоды живетских отложений Саратовского Поволжья / А.Ф. Шишкинская; АН СССР, И-т геологии и разработки горючих ископаемых; отв. ред. Королюк И.К. – Москва : АН СССР, 1959. – 68с. : табл.
997937
  Фараджов Г.Р. Остракоды Западного Побережья Среднего и Южного Каспия. : Автореф... канд. биол..наук: / Фараджов Г.Р.; АН АзССР. Отд. биол. наук. Объед. совет. – Баку, 1967. – 18л.
997938
  Люльев Ю.Б. Остракоды и стратиграфия миоценовых отложений Южной Украины. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Люльев Ю.Б.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1967. – 20л.
997939
  Розыева Т.Р. Остракоды из отложений палеогена Туркменистана (и их стратиграфическое распространение) / Т.Р. Розыева; Под ред. Мандельштам М.И. – Ашхабад : АН Туркменской ССР, 1962. – 139с.
997940
  Векуа М.Л. Остракоды киммерийских и куяльницких отложений Абхазии : Автореф... канд. геол.-минералнаук: 128 / Векуа М.Л.; Геол. ин-т. – Тбилиси, 1972. – 24л.
997941
  Векуа М.Л. Остракоды киммерийских и куяльницких отложений Абхазии и их стратиграфическое значение : монография / М.Л. Векуа. – Тбилиси : Мецниереба, 1975. – 138с.
997942
  Негадаев-Никонов Остракоды континентального антропогена Европейской части СССР / Негадаев-Никонов, С.Ф. Зубович, Н.И. Кочубей; Отв. ред. Давид А.И. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 264с.
997943
  Негадаев-Никонов Остракоды континентального плейстоцена юга Европейской части СССР : монография / Негадаев-Никонов; Под. ред. Шнейдер Г.Ф. – Кишинев : Штиинца, 1974. – 216с.
997944
  Галеева Л.И. Остракоды меловых отложений Монгольской Народной Республики : монография / Л.И. Галеева; Ред.: Киреева Г.Д., Ковалева А.А., Трофимов А.В. – Москва : Гостоптехиздат, 1955. – 98с.
997945
  Кузнецова З.В. Остракоды меловых отложений Северо-Восточного Азербайджана и их стратиграфическое значение / З.В. Кузнецова. – Баку, 1961. – 149с.
997946
  Поленова Е.Н. Остракоды нижнего девона Салаира : Томьчумышский горизонт / Е.Н. Поленова; Отв. ред. Фурсенко А.В. – Москва : Наука, 1968. – 154с.
997947
  Каныгин А.В. Остракоды ордовика горной системы Черского / А.В. Каныгин; Отв. ред. Поленова Е.Н. – Москва : Наука, 1967. – 154с.
997948
  Каныгин А.В. Остракоды ордовика горной системы Черского и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Каныгин А.В.; Новосиб. гос. ун-т. Учен. совет по геол.-минералогич. наукам. – Новосибирск, 1965. – 24л.
997949
  Нецкая А.И. Остракоды ордовика северо-западной части Русской платформы и их стратиграфическое знанчеие : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Нецкая А.И.; Всес. нефт. науч. исслед. геол. развед ин-т. – Л., 1954. – 23л.
997950
  Иванов В.К. Остракоды оренбургского и ассельского ярусов Днепровско-Донецкой впадины и Преддонецкого прогиба : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук / Иванов В.К. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1967. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
997951
  Шеремета В.Г. Остракоды палеогена Украины / В.Г. Шеремета; Отв. ред. Пастернак С.И. – Львов : Львовский университет, 1969. – 275с.
997952
  Кармишина Г.И. Остракоды плиоцена юга Европейской части СССР / Г.И. Кармишина; Под ред. Камышевой-Елпатьевской В.Г. – Саратов : Из-во Саратовского ун-та, 1975. – 375с.
997953
  Агаларова Д.А. Остракоды плиоценовых и постплиоценовых отложений Азербайджана / Д.А. Агаларова, З.К. Кадырова, С.А. Кулиева. – Баку : Азербайджанское государственное из-во, 1961. – 370с.
997954
   Остракоды плиоценовых и постплиоценовых отложений Туркменистана : справочник / М.И. Мандельштам, Л.П. Маркова, Т.Р. Розыева, Н.Е. Степанайтис. – Ашхабад : АН Туркменской ССР, 1962. – 291с.
997955
  Шейдаева-Кулиева Остракоды понтического яруса Восточного Азербайджана / Шейдаева-Кулиева; Отв. ред. Халилов Д.М. – Баку : АН Азербайджанской ССР, 1966. – 128с.
997956
  Шейдаева Х.М. Остракоды Понтического яруса Восточного Азербайджана : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Шейдаева Х. М.; АН АзССР, Ин-т геол. – Банку, 1954. – 13л.
997957
  Коваленко В.А. Остракоды сарматского региояруса Южной Украины // Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету / М-во освіти і науки України ; Криворізький нац. ун-т ; редкол.: В.Д. Євтєхов, С.В. Тіхлівець, В.І. Альохін [та ін.]. – Кривий Ріг, 2018. – № 1/2 (39/40). – С. 32-41 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 2306-5443
997958
  Негадаев-Никонов Остракоды средне - и верхнеплейстоценовых отложений Молдавии / Негадаев-Никонов; Ред. Аксюк А. – Кишинев : АН Молдавской ССР, 1968. – 108с.
997959
  Кочеткова Н.М. Остракоды среднего карбона Южного Урала : монография / Н.М. Кочеткова; Отв. ред. Эйнор О.Л. – Москва : Наука, 1983. – 119с.
997960
  Зубович С.Ф. Остракоды среднеплейстоценовых отложений Булоруссии и юга Литвы / С.Ф. Зубович; Ред. Негадаев-Никонов К.Н. – Минск : Наука и Техника, 1978. – 167с.
997961
  Сузин А.В. Остракоды третичных отложений Северного Предкавказья. / А.В. Сузин. – М., 1956. – 191с.
997962
  Ткачева И.Д. Остракоды Турнейского и Визейского ярусов западного склона южного и среднего Урала. : Автореф... канд. геол.-геогр.наук: 04.128, 04.00.09 / Ткачева И.Д.; Лен. горный ин-т. – Л., 1975. – 25л.
997963
  Бушмина Л.С. Остракоды угленосных отложений Карагандинского бассейна и их стратиграфическое значение : Автореф. дис. ... канд. геол-минерал. наук / Бушмина Л.С. ; Акад. наук СССР. – Ленинград, 1955. – 20 с.
997964
  Егоров В.Г. Остракоды франского яруса Русской платформы / В.Г. Егоров; Ред. Меннер В.В. – Москва; Ленинград : Гостоптехиздат
Т. 1 : Kloedenellidae. – 1950. – 175с.
997965
  Егоров В.Г. Остракоды франского яруса Русской платформы / В.Г. Егоров; Ред. Меннер В.В. – Москва; Ленинград : Гостоптехиздат
Т. 2 : Bairdiidae, Hollinidae, Kirkbyidae. – 1953. – 133с.
997966
  Шорников Е.И. Остракоды Черного и Азовского морей. : Автореф... канд. биол.наук: / Шорников Е.И.; Лен. гос. пед.и н-т им. А.И.Герцена. – Л., 1966. – 21л.
997967
  Биркун А.А. Острая дыхательная недостаточность / А.А. Биркун, О.О. Осунсания // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 7 (78). – С. 102-108. – ISSN 2224-0586
997968
  Африканова Л.А. Острая лучевая травма / Л.А. Африканова. – Москва : Медицина, 1975. – 192 с.
997969
  Булкин С.П. Острая Могила. / С.П. Булкин. – 3-е изд. – Донецк : Донбас, 1987. – 46,2с.
997970
  Таранов П.С. Острая философия : Выдающиеся сюжеты овладения неизвестным : [Кн. важнейших начал к объяснению всех пробл. мира] / П.С. Таранов. – Симферополь : Реноме, 1998. – 559 с. – ISBN 966-7198-13-8
997971
  Финк Л.А. Острее видеть добро и зло / Л.А. Финк. – Куйбышев, 1967. – 203с.
997972
  Смольников И.Ф. Острее клинка / И.Ф. Смольников. – Л., 1973. – 206с.
997973
  Казанцев А.П. Острее шпаги. / А.П. Казанцев. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 302 с.
997974
  Зульфукаров З. Острие кинжала / З. Зульфукаров. – Махачкала, 1978. – 191 с.
997975
  Шегельський Антон Острів - не скеля // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2008. – № 4. – С. 48-51


  З історії острова Зміїного.
997976
  Мерль Р. Острів / Р. Мерль. – Київ, 1965. – 477с.
997977
  Мерль Р. Острів : Роман / Р. Мерль. – Київ : Дніпро, 1976. – 472с.
997978
  Мерль Р. Острів / Р. Мерль. – Львів, 1983. – 403с.
997979
  Лідман С. Острів / С. Лідман. – Київ, 1984. – 326 с.
997980
  Гуменюк Б. Острів // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 15-58. – ISSN 0208-0710
997981
  Гуменюк Б. Острів // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 54-95. – ISSN 0208-0710
997982
  Гуменюк Б. Острів : декілька деміургічних спроб : роман / Борис Гуменюк. – Київ : Видавництво Сергія Пантюка, 2007. – 175, [1] с. : іл. – (Бібліотека сайту "Інша література"). – ISBN 978-966-8529-68-9


  У пр. № 1727083 напис: Шановному Григорію Фоковичу з найщирішими побажаннями щастя і добра. Підпис. 12.10.07 р.
997983
  Ламарш Кароліна Острів : оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 170-174. – ISSN 0208-0710
997984
  Горицька Г.В. Острів : романи / Галина Горицька. – Харків : Фоліо, 2016. – 523, [5] с. – Текст укр., рос. – ISBN 978-966-03-7564-2
997985
  Самойлов Юрій Острів Афродіти: туризм цілий рік // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 3. – С. 20-25 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
997986
  Лігостова Оксана Острів Балі. Демони приходять із моря // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 88-92 : фото
997987
  Білодід О.П. Острів безсмерття / О.П. Білодід, М.Г. Коломієць. – Київ, 1959. – 38с.
997988
  Полтораков Олексій Острів Білорусь // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 14-16
997989
  Майборода Наталія Острів Гозо. Вікно в країну Оз : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 68-72 : Фото
997990
  Лиховид О.М. Острів Джарилгач // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 38-39
997991
  Полонський Р.Ф. Острів диваків. / Р.Ф. Полонський. – К., 1978. – 296с.
997992
  Полонський Р.Ф. Острів диваків: Роман. / Р.Ф. Полонський. – К., 1982. – 479с.
997993
   Острів для закоханих : Маврикій // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 62-63 : Фото
997994
  Бегоунек Ф. Острів драконів. У горах Вітряної ріки : [повісті] / Ф. Бегоунек; [З чеської переклав Ю.О. Авдєєв]. – Київ : Молодь, 1966. – 96 с. – (Подорожі. Пригоди. Фантастика. Компас)
997995
  Фонтана О.М. Острів Елефантина / О.М. Фонтана. – Х, 1928. – 102с.
997996
  Розумний О. Острів з тризубом на державному прапорі // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 7-10. – ISSN 1814-5078
997997
  Мокрієв Ю.О. Острів Забутий / Ю.О. Мокрієв. – Київ, 1961. – 99 с.
997998
  Сушинський Б.І. Острів забуття : повісті для дітей серед. шк. віку / Богдан Сушинський. – Одеса : Астропринт, 2017. – 199, [1] с. : портр. – (На допомогу вчителям та бібліотекарям). – ISBN 978-966-927-262-1
997999
  Ненацький З. Острів злочинців / З. Ненацький. – Київ, 1967. – 182с.
998000
  Костюченко Ю. Острів Зміїний. Історія ре-колонізації // Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ, 2015. – № 2, вересень - жовтень 2015 року. – С. 54-57
<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,