Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>
991001
   "Переведи меня через майдан" : Украинская литература: что, зачем и как переводят сегодня на русский? // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 1. – С. 194-202. – ISSN 0012-6756


  В конце октября 2011 года прошел Открытый московский литературный фестиваль "Украинский мотив". В рамках фестиваля при участии "Дружбы народов" был проведен "круглый стол" "Что? Зачем? Как" по проблемам перевода с украинского на русский язык. Нас ...
991002
  Кирвас В.А. "Перевёрнутое обучение" при формировании информационно-коммуникационной компетентности студентов: роль педагога // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 133-140
991003
  Заярная И.С. "Перевернутый" мир и поетика абсурда в творчестве ОБЄРИУТов: к вопросу об истоках и традициях // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – C. 154-163. – ISBN 966-581-481-8
991004
  Самокиш І. "Перевибори" Назарбаєва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28 квітня (№ 74). – С. 8


  Політолог - про виклики, що стоять перед беззмінним лідером Казахстану.
991005
  Ільїна Т. "Перевірене часом. Нерозвіяне простором" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 23 січня (№ 11). – С. 6


  Творчість українського художника Олександра Бородая.
991006
  Эльперин Ю. "Переводчик" и переводчики в Западной Германии // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1968. – за 1966 г. – С. 482-496
991007
  Швець А. "Перед вами, пане професор, відкриваю душу до дна" (profession de foi Наталії Кобринської в її листах до Михайла Грушевського) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 88-104. – ISSN 0130-528Х


  На основі листів Н. Кобринської до М. Грушевського проаналізовано літературно-критичний дискурс, пов’язаний з підготуванням до друку на сторінках «Літературно-наукового вістника» статті М. Грушевського «Наталія Кобринська». У цьому листуванні ...
991008
  Огнєвой К. "Перед депортацією 1944 року це теж було..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16 жовтня (№ 193). – С. 5


  Кримчани не вірять у чесність російського перепису.
991009
  Дитькова С.Ю. "Перед лицом ушедших былей не вправе мы кривить душой" : повесть Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 13-16
991010
  Сірук М. "Перед Україною стоять ті самі виклики, що й 100 років тому" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 4-5


  У складний час між першим і другим туром у столиці відбувся Київський Безпековий Форум.
991011
  Киселев К.Н. "Передать командованию" / К.Н. Киселев. – Л, 1990. – 155с.
991012
  Вєтошніков К. "Передача" Київської митрополії Московському патріархату в 1686 році. Канонічний аналіз // Пам"ятки України: науковий альманах : науковий альманах / Голов. ред. О. Неживий ; редкол.: В. В"ятрович, А. Гречило, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (41/42). – С. 17-22
991013
  Вєтошніков К. "Передача" Київської митрополії Московському патріархату у 1686 році / Костянтин Вєтошніков, Тетяна Деркач ; [за ред. А. Сєрикова]. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2018. – 31, [1] с. – Сер. засн. в 1990 р. – (Народна бібліотека "Пам"ятки України" ; вип. 6 ) ( Бібліотека журналу "Пам"ятки України" ; кн. 54). – ISBN 978-617-7548-02-6
991014
  Станіславський С.В. "Передбачена" валідизація: доцільність застосування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 44-46. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Розглянуто значення та функція "передбаченої" валідності. На основі даних розумового експерименту поставлено проблему доцільності перевірки тестологами якості методик за допомогою "передбаченої" валідності.
991015
  Макарський О. "Передвижники" сьогодення. (Роздуми над підсумками 55-го щорічного конкурсу World Press Photo) // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 3. – С. 22-28 : фото


  Київ. Лютий.В новому музеї історії міста експонується виставка творів переможців найпрестижнішого у світі конкурсу світлин для преси - World Press Photo. 55-го щорічного конкурсу WPP - 2012,
991016
  Зайцев П. "Переді мною моя стара хата" (1814-1828) // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (січень - березень). – С. 2-3. – ISSN 1814-5078


  Дитинство Тараса Шевченка.
991017
  Ліснічук І. "Передкуючи в майбутнє, що скоріє без угаву...". Оригінали загублених копій. Білий голуб волі // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 62-63
991018
  Юган Н. "Передній задньому міст". Вперше - про Даля-публіциста // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 6. – С. 33-36
991019
  Засенко П. ...Перед Богом і перед світом // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 22-29 січня (№ 3/4). – С. 4


  Рецензія на книгу Івана Шпиталя "Україна перед Богом і перед світом".
991020
   [Передвісники. – Афіни : Вид-во Е. & М. Захаропулоса, 1956. – 310 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; т. 11])
991021
   «Перевір свої знання права» // Київський університет. – Київ, 2018. – Грудень (№ 10). – С. 5


  Загальнонаціональний тест "Перевір свої знання права" відбувся у рамках Всеукраїнського тижня права, що традиційно проходив в аудиторії 329 імені М.Максимовича у Червоному корпусі КНУ. Студенти КНУ відповідали на запитання тесту водночас із ...
991022
  Гель А. Переведення засуджених до дільниці посиленого контролю виправної колонії: проблеми правової регламентації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 131-135
991023
  Птахів Семен Перевезення дітей: заборона на професію? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 64-65 : фото. – ISSN 1998-8044
991024
  Калинушкин В. Перевели в рубли. В Профсоюзе РАН задумались о конвертации посулов президента // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 31 августа (№ 35)


  Профсоюз работников Российской академии наук направил открытое письмо главе Правительства РФ Дмитрию Медведеву с конкретными предложениями, как должно в ближайшие три года расти финансирование гражданской науки, РАН и научных фондов. Эти рекомендации ...
991025
  Малахов С. Переверзевщина на практике / С. Малахов. – М.-Л., 1931. – 86 с.
991026
  Хаддад М. Перевернутая страница. Роман. / М. Хаддад. – М, 1963. – 119с.
991027
  Чандар К. Перевернутое дерево / К. Чандар. – М, 1956. – 127с.
991028
  Чандар К. Перевернутое дерево / К. Чандар. – Горький, 1959. – 112с.
991029
  Иванов Вячеслав Перевернутое небо = Записи о Пастернаке / Окончание. Нач. в № 8, 9, 11, 12, 2009; № 1, 2010 // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 2. – С. 106-130. – ISSN 0321-1878
991030
  Лиснянская И. Перевёрнутый мир : стихи // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 11. – С. 3-8. – ISSN 0130-7673
991031
  Зикмунд М. Перевернутый полумесяц / М. Зикмунд, И. Ганзелка. – Прага, 1962. – 328с.
991032
  Зикмунд М. Перевернутый полумесяц / М. Зикмунд, И. Ганзелка. – М, 1963. – 342с.
991033
  Науменко Виталий Перевернутый человек : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 2 (1018 ). – С. 63-65. – ISSN 0130-7673
991034
  Вовк О.Л. Перевертні / О.Л. Вовк. – Дніпропетровськ, 1985. – 128с.
991035
  Ткаченко В.І. Перевертні в мантіях // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 21 квітня (№ 8). – С. 4


  14 травня 2015 року в центральній пресі був оприлюднений колективний лист І. Драча та відомих українських науковців, освітян, ветеранів дипломатичної служби і письменників на захист школярів проти антиукраїнських табачниківських програм і підручників. ...
991036
  Тендряков В.Ф. Перевертыши / В.Ф. Тендряков. – М., 1974. – 639с.
991037
  Дармограй І.О. Перевершити очікування інших / розмову вела Ольга Ошитко // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Розмова з випускником ІМВ КНУТШ.
991038
  Маурітссон М. Перевершити швидкість світла // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 30 жовтня - 5 листопада (№ 44). – С. 14


  Коротка історія життя видатного українського фізика Олекси-Мирона Біланюка.
991039
   Перевесла істин Валентини Коваленко : біобібліогр. пакажчик / Упр. культури Черкас. облдержадмін., Комунал. закл. "Обл. універсальна наук. б-ка ім. Тараса Шевченка" Черкас. облради, Наук. б-ка Черкас. нац. ун-ту ім. Богдана Хмельницького ; [уклад.: Н.В. Адешелідзе, Ю.П. Федосій ; наук. ред. В.Т. Поліщук]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2014. – 43, [1] с. : портр. – Покажчики: с. 41-42. – (Серія "Черкащини славетні імена")
991040
  Бобенко А.М. Перевесло : Збірник віршів Андрія Бобенка / З передмовою М. К. [М.Ф. Комаpов]. – Одесса : Дpук. Акційного Південно-Руського Т-ва ; Дpук. Спpави, 1913. – 82, II с. – ([Видавництво "Сніп"] ; [№ 6])
991041
  Жолдак О.І. Перевесло : лірика, гумор, сатира / О.І. Жолдак. – Київ, 1964. – 142 с.
991042
  Пронько М.Г. Перевесло : поезії / М.Г. Пронько. – Львів : Каменяр, 1969. – 36 с.
991043
  Карпенко М.І. Перевесло : лірика / М.І. Карпенко. – Ужгород : Карпати, 1975. – 271 с.
991044
  Завгородній О.С. Перевесло / О.С. Завгородній. – Київ, 1986. – 79с.
991045
  Шарварок О.Ю. Перевесло із маминих рук / О.Ю. Шарварок. – К., 1987. – 107с.
991046
   Перевибори - політичний іспит профроботи. – Х, 1931. – 32с.
991047
   Перевибори керівних органів Академії правових наук України // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С. 3-4


  Про Л.К. Воронову. - С. 4.
991048
  Назаров В. Перевибори Рад та оборона країни. / В. Назаров. – Х., 1931. – 39с.
991049
   Перевибори Рад України та Молдавської Авт. Соц. Рад. Республіки в1925-1926 р.. – Харків. – (Статистика України ; № 91 ; Серія XVI)
Т. 1, вип. 2. – 1926. – 54 с.
991050
  Гаврилов В.И. Перевиваемые клетки в вирусологии / В.И. Гаврилов. – Москва : Медицина, 1964. – 268 с.
991051
  Цикаришвили Т.Н. Перевивная лифосаркома крыс как модель для цитологического изучения иммуногенеза : Автореф... канд. биол.наук: 104. / Цикаришвили Т. Н.; Ин-т цитол. АН СССР. – Л, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.16
991052
  Ребошапка І. Перевидання праці Сильвестра Яричевського "Ein Dichter der Liebe und des Protestes" // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 163-167. – ISBN 978-606-745-014-9


  "Внаслідок старань невтомного д-ра філологічних наук, професора Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, почесного доктора Сучавського університету ім. Штефана Великого Володимира Антофійчука, який зразково дбає про повернення до ...
991053
  Лях В. Перевизначення ідентичності в контексті глобалізаційних процесів // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 92-107. – ISBN 978-966-8009-72-3
991054
  Верлока В. Перевинайдена філософія // Критика. – Київ, 2013. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 38-39. – ISSN 1563-6461


  Про публікації часопису "Філософська думка" впродовж 2011 року. П"яте число часопису присвячено досить локальній темі "Філософії досвіду", яку розробляє група молодих науковців на чолі із феноменологом Вахтангом Кебуладзе, який є науковим редактором ...
991055
  Чижевський К. Перевинайдення Центральної Европи // Критика. – Київ, 2011. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 36-39
991056
  Рябчук М. Перевинахід нації // Критика. – Київ, 2001. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 17-20


  Монографія "Уявлені спільноти" американського політолога і синолога Бенедикта Андерсона.
991057
  Рюнт Р. Перевиховання людства : глобалізація навчального плану і педагогічної міжнародної етики в новому столітті // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 6. – С.3-24. – ISSN 1682-2366
991058
  Ярмиш Н. Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу: складнощі кримінально-правової кваліфікації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 139-146. – ISSN 1026-9932
991059
  Андрушко П.П. Перевищення влади або службових повноважень: проблеми доктринального та правозастосовного тлумачення, форми, розмежування із суміжними складами злочинів // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [ та ін.]. – Київ, 2013. – № 11 (158). – С. 8-19
991060
  Андрушко П.П. Перевищення влади або службових повноважень: проблеми доктринального та правозастосовного тлумачення, форми, розмежування із суміжними складами злочинів // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (160). – С. 9-31
991061
  Андрушко П.П. Перевищення влади або службових повноважень: характеристика складу злочину, передбаченого статтею 365 КК в редакції Закону України від 21 лютого 2014 р. № 746-VII // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (161). – С. 15-23
991062
  Балашов І. Перевищення меж необхідної оборони: спірні питання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 85-88. – ISSN 0132-1331
991063
  Ковтун І. Перевищення розумних строків розгляду справ // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 37-40


  Проблемні аспекти.
991064
  Рябчук М. Перевідкриття Малоросії // Критика. – Київ, 2013. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 20-24. – ISSN 1563-6461
991065
   Перевір себе - 2 : неорганічна хімія в задачах : навч. посібник для студ. нехім. спец. вищ. навч. закладів / Стародуб П. [та ін.] ; за ред. Р.Є. Гладишевського ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 219, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-208
991066
  Кашка О.С. Перевірка апеляційної скарги та відкриття апеляційного провадження згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р. // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 59. – С. 408-413. – ISSN 1563-3349


  У статті розглянуто порядок відкриття апеляційного провадження згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р.
991067
  Фішер Йошка Перевірка арабської революції реальністю // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 березня (№ 40). – С. 9


  Розпад Сирії може ще більше балканізувати Близький Схід.
991068
  Нікітіна Т.Є. Перевірка валідності класових схем в соціології (на прикладі класової схеми Дж. Голдторпа) : автореф. дис. ... канд. соц. наук : 22.00.02 / Нікітіна Т.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
991069
  Нікітіна Т.Є. Перевірка валідності класових схем в соціології (на прикладі класової схеми Дж. Голдторпа) : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Нікітіна Т.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 213 л. + Додаток: л. 161-200. – Бібліогр.: л. 201-213
991070
  Горбачик А. Перевірка валідності та надійності шкали культурного інтелекту в Україні / А. Горбачик, Т. Любива, Т. Нікітіна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2015. – № 1, січень - березень. – С. 132-148. – ISSN 1563-3713
991071
  Попова Л.О. Перевірка валідності як один з етапів оцінки достовірності результатів кон"юктурних обстежень будівельних підприємств // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 81-87 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
991072
  Чернова О.О. Перевірка гіпотез у моделі Кокса із пропорційними ризиками та похибками вимірювання // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (100). – С. 198-207. – ISSN 0868-6904


  Розглянуто модель Кокса із пропорційними ризиками, в якій базова функція інтенсивності [lambda](-) належить параметричній множині, складеній із невід"ємних функцій, що задовольняють умову Ліпшиця із фіксованою сталою, а векторний параметр регресії ...
991073
  Харенко К. Перевірка гіпотези взаємозв"яку ВВП та валютного курсу на прикладі Єврозони // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 45-47
991074
   Перевірка гіпотези ймовірності виникнення виразкового коліту при тривалій антибіотикотерапії / О. Головко, Ю. Голота, Т. Сергійчук, А. Путніков, Л. Закордонець, Т. Довбинчук, Г. Толстанова, // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 35-35
991075
   Перевірка гіпотези слабкого ефективного ринку за допомогою панельних даних у Бангладеш / Чу, Нгуен, , Муххамад Махбуб Алі // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2011. – Т. 4, № 1. – С. 11-16. – ISSN 1998-6068
991076
  Клочков В. Перевірка додержання законів та правових актів з власної ініціативи прокурора // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 33-38
991077
  Горбань О. Перевірка додержання законодавства при наданні земель у власність і користування, їх продажу та зміні цільового призначення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 18-23.
991078
  Шабаровський Б.В. Перевірка доказів у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шабаровський Богдан Володимирович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
991079
  Троянський О.А. Перевірка документів, які посвідчують особу поняття, класифікація, порядок та підстави застосування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 31-34. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
991080
  Вакалюк Т.А. Перевірка ефективності методики використання ігрових симуляторів як засобів формування професійних м"яких компетентностей / Т.А. Вакалюк, В.В. Концедайло, І.С. Мінтій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 20-25 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 24. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
991081
  Шкатула О.П. Перевірка ефективності методики використання інтернет-ресурсів курсантами в процесі вивчення суспільствознавчих дисциплін // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2017. – № 1 (166). – C. 52-59. – ISSN 2227-2747
991082
  Фішер Й. Перевірка європейської реальності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6 жовтня (№ 181). – С. 8


  Проблеми біженців і громадянська війна в Сирії.
991083
  Дрозд В.Г. Перевірка заяв і повідомлень про тілесні ушкодження // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 201-207
991084
  Вітушко Н. Перевірка інформації на достовірність у процесі підготовки джерельної бази бібліотечного аналітичного продукту в умовах інформаційного протистояння // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 328-339. – ISSN 2224-9516
991085
  Вежнавець Б. Перевірка інформації про незаконне заволодіння транспортними засобами // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 118-121. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
991086
  Волошина Л. Перевірка на НАТО // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26 вересня (№ 175). – С. 4-5
991087
  Бойчук Д. Перевірка на плагіат: власний досвід // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 24 червня (№ 25). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Міжнародний рейтинг Qs World University Rankings - 2020. До нього потрапили 7 українських вишів. Харківський нац. ун-т ім. В. Каразіна посів перше місце, другу позицію посідає КНУ ім. Т. Шевченка.
991088
  Гук Л. Перевірка наукових і науково-дослідних робіт // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (124), травень. – С. 16-19


  Фінансова звітність за НДДКР.
991089
  Ткачук В.А. Перевірка наявності мощів в уніатських антимінсах XVIII ст. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 44. – С. 9-18. – ISSN 2307-5244


  "У статті досліджується процедура перевірки наявності мощів в уніатських антимінсах XVIII ст.".
991090
  Панталієнко Я.П. Перевірка нотаріусом дієздатності громадян та правоздатності юридичних осіб, які беруть участь у правочинах // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 2. – С. 17-21
991091
  Мумінова-Савіна Перевірка облікової політики комірційного банку та дотримання її вимог // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 2. – С.58-61
991092
  Негребецький В. Перевірка показань на місці в системі слідчих дій // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 136-140.
991093
  Заяць Д.Д. Перевірка показань на місці у ході судового слідства: питання законодавства та практика застосування // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 29-33.
991094
  Негребецький В. Перевірка показань на місці як процес пізнання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 177-181
991095
  Негребецький В. Перевірка показань на місці як процес спілкування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 126-130.
991096
  Корж В Перевірка показань на місці: криміналістична сутність, поняття та законодавче визначення / В Корж, Д. Заяць // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.135-137.
991097
  Бурлака В. Перевірка реальності - постмедійний реалізм у творчості сучасних українських митців // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 20-30. – ISBN 966-7021-96-3
991098
  Делюкіна К. Перевірка стану моніторингу якості навчання спеціальним дисциплінам майбутніх менеджерів невиробничої сфери у вузівській практиці // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 107, ч. 1. – С. 140-151. – (Педагогічні науки). – ISBN 978-966-7406-57-8


  В статті розглядаються стан моніторингу якості навчання спеціальним дисциплінам майбутніх менеджерів невиробничої сфери у вузівській практиці.
991099
  Зінькевич Т.О. Перевірка статистичних гіпотез в економічних дослідженнях / Т.О. Зінькевич, В.П. Лісовська, В.Д. Стасюк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 33-37
991100
  Атаманчук Б.М. Перевірка статичної характеристики терморезистирних перетворювачів шляхом нагріву електричним струмом. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.04 / Атаманчук Б.М.; Держ.ун-т."Львів політехн.". – Львів, 1997. – 17л.
991101
  Федчишин Ю.А. Перевірка суб"єкта господарювання, який заявив про відшкодування податку на додану вартість // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 2 (81). – С. 59-67
991102
  Різник С. Перевірка судами загальної юрисдикції конституційності законів України як проміжна форма конституційного контролю (у контексті права особи на конституційну скаргу) // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 163-177. – ISSN 1026-9932
991103
  Ткачук О.С. Перевірка судових рішень судом касаційної інстанції: дискусійні питання // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 2. – С. 92-105
991104
  Ціркаль В. Перевірка та оцінка висновку експертизи на досудовому слідстві і у суді // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 8. – С. 60-63. – ISSN 0132-1331
991105
  Саркісова Т.Б. Перевірка фактичних обставин, їх аналіз та ухвалення юридично значимого рішення // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 307-310. – ISBN 978-617-566-151-2
991106
  Лучковська С.І. Перевірка як метод валютного контролю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 54-57. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Досліджується перевірка як окремий метод валютного контролю. Систематизуються види перевірки та аналізуються принципи проведення перевірки в процесі здійснення валютного контролю. In the article the сheck-up as the method of currency control is ...
991107
  Коваленко Н. Перевірки органів державної податкової служби // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.71-72
991108
  Кармаліта Т. Перевірки підприємств - що потрібно знати // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 4. – С. 5-8
991109
  Радзієвський О. Перевірки прокуратури. Як захиститися // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2007. – № 11. – С. 37-39.
991110
  Марущак А. Перевірки суб"єктів господарювання: правові основи, практичні рекомендації // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 33-38.
991111
  Тулайдан С. Перевірки суб"єктів нормотворення як засіб контролю за додержанням-законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 28-31.
991112
  Марущак А. Перевірки суб"єктів підприємництва: правові аспекти надання інформації // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 75-77
991113
  Латинін С. Перевірки юридичних осіб з питань повноти нарахування та сплати податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та реалізація їх результатів / С. Латинін, О. Безуглов // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 7 : Спецвип. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. – С.56-62
991114
   Перевірки як перешкода розвитку підприємництва: рзультати опитування представників приватного бізнесу // Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи / Український незалежний центр політичних досліджень(УНЦПД). – Київ, 2005. – № 9. – С. 19-32
991115
  Негребецький В. Перевірочні слідчі (розшукові) дії: сутність і значення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 180-184
991116
  Козачук Н.В. Перевірочні тести до курсу "Основи правознавства" // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків, 2006. – № 13. – С.8-13.
991117
  Карагодова О.О. Перевірте свої знання з математики : Для абітурієнтів та старшокласників / О.О. Карагодова, Л.М. Савченко, О.І. Черняк. – Київ : Четверта хвиля, 1997. – 80с. – ISBN 966-529-060-6
991118
  Любимов Н.М. Перевод-искусство / Н.М. Любимов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1982. – 127 с.
991119
  Любимов Н.М. Перевод - искусство / Н.М. Любимов. – Москва, 1977. – 80 с.
991120
   Перевод - средство взаимного сближения народов : худ. публицистика. – Москва : Прогресс, 1987. – 638 с. : ил.
991121
  Ильинский Л.К. Перевод "Слова о полку Игореве" по рукописи 18 века / Л.К. Ильинский. – Птгр., 1920. – 82с.
991122
  Пронина Р.Ф. Перевод английской научно-технической литературы. / Р.Ф. Пронина. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1986. – 175с.
991123
  Пумпянский Л А. Перевод английской научной литературы / Л А. Пумпянский. – М, 1959. – 84с.
991124
  Пумпянский Л А. Перевод английской научной литературы / Л А. Пумпянский. – М, 1961. – 110с.
991125
  Галушка А. Перевод библеизмов // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 30-33
991126
  Нелюбин Л.Л. Перевод боевых документов армии США / Л.Л. Нелюбин. – М., 1971. – 336с.
991127
  Нелюбин Л.Л. Перевод боевых документов армии США / Л.Л. Нелюбин. – М., 1989. – 268с.
991128
  Стрелковский Г.М. Перевод боевых документов бундесвера / Г.М. Стрелковский. – Москва, 1970. – 222с.
991129
  Штенников В.Н. Перевод в авторском праве // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2016. – № 4 (46). – С. 9-11. – ISSN 2072-4322
991130
  Солощук Л.В. Перевод в парадигме теории речевой деятельности / Л.В. Солощук, Т.В. Чрдилелі // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 448-452. – ISBN 966-7890-03-1
991131
  Власенко С.В. Перевод в сфере профессиональной коммуникации: психолингвистические аспекты декодирования лексических лакун : англо-русские переводческие соспоставления // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 3-20. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385
991132
  Кононюк А.Д. Перевод В.И.Лениным безэквивалентных общественно-политических терминов с английского языка на русский : Дис... канд. филолнаук: / Кононюк А.Д.; Киев. Ин-т нар хоз-ва. – Киев, 1972. – 42л.
991133
  Кононюк А.Д. Перевод В.И.Лениным безэквивалентных общественно-политических терминов с английского языка на русский : Дис... канд. филолнаук: / Кононюк А.Д.; Киев. Ин-т нар хоз. – Киев, 1973. – 197л. – Бібліогр.:л.147-197
991134
  Кононюк Анатолий Дмитриевич Перевод В.И.Лениным безэквивалентных общественно-политических терминов с английского языка на русский (на материале перевода книги С.и Б.Вебб "Industrial Democracy") : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кононюк Анатолий Дмитриевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1973. – 23л.
991135
  Смирнов А.М. Перевод гидроагрегатов в режим синхронного компенсатора / А.М. Смирнов, В.А. Усталов. – Москва : Энергия, 1974. – 104 с.
991136
  Резепов Е. Перевод длиной в жизнь / Е. Резепов, А. Семашко // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . октябрь. – С. 80-85


  С русского языка на испанский Сельма Ансира переводила Пушкина, Толстого, Гоголя, Островского, Достоевского, Гончарова, Бунина, Чехова, Булгакова, Мандельштама... Но главная ее страсть - творчество Марины Цветаевой, Вся ее проза переведена Сельмой ...
991137
  Хуан Сяоминь Перевод и изучение творчества М.Ю. Лермонтова в Китае в XXI веке // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 5, сентябрь. – С. 85-90. – ISSN 2310-4287
991138
  Гаврилов Э.П. Перевод и иная переработка произведения // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2015. – № 1. – С. 31-39
991139
   Перевод и интерпретация текста. – М, 1988. – 225с.
991140
  Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика / А.Д. Швейцер. – Москва, 1973. – 280с.
991141
  Кундзич О. Перевод и литературный язык // Мастерство перевода. : сб. ст. / [Ред. кол. П.Г. Антокольский, В.А. Дынник, И.А. Кашкин и др. ]. – Москва : Советский писатель, 1959. – С. 7-45
991142
  Махлин В. Перевод и образование // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 2. – С. 118- 168. – ISSN 0042-8795
991143
  Нелюбин Л.Л. Перевод и прикладая лингвистика / Л.Л. Нелюбин. – Москва : Высшая школа, 1983. – 207с.
991144
   Перевод и проблемы сопоставительного изучения языков. – М, 1986. – 143с.
991145
  Кашкин И. Перевод и реализм // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1964. – за 1963 г. – С. 451-465
991146
  Черняховская Л.А. Перевод и смысловая структура / Л.А. Черняховская. – М., 1976. – 261с.
991147
   Перевод и текст. – Пенза, 1989. – 91с.
991148
  Тарланов Е.З. Перевод и художественное направление (О проблеме переводческих интерпретаций) // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 23-30. – ISSN 0130-9730


  В статье на примере переводов элегии Джакомо Леопарди "A se stesso" затрагиваются как некоторые общие проблемы, возникающие при переводе на русский язык, так и частные вопросы, связанные с конкретными переводами этой элегии.
991149
  Хонькина П.В. Перевод идиоматических выражений в системах машинного перевода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 68-72. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385
991150
   Перевод из вуза, утратившего аккредитацию [консультация юриста] // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2015. – № 22, ноябрь. – С. 12
991151
  Крыжна В. Перевод исключительного права на прежнего правообладателя как способ защиты прав по договору об отчуждении исключительного права // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПРЕССА". – Москва, 2013. – № 9, сентябрь. – С. 65-74. – ISSN 0201-7059
991152
  Тищенко В.А. Перевод исследовательских реакторов на низкообогащенное топливо за рубежом : Обзорная информация / В.А. Тищенко, Раевский И.И. – Москва, 1983. – 35 с.
991153
  Раздобудько-Чович Перевод как интерпретация и импровизация. на материале сербских переводов мемуаров и в. набокова с двух "оригиналов": английского (speak, memory) и русского ("другие берега") // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 72-80. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Данная работа посвящена анализу двух переводов на сербский язык мемуаров В. Набокова. Один из них сделан с романа на русском языке "Другие берега", являющегося автопереводом с анг. языка исходного текста под заглавием Сonclusive Evidence, а другой - с ...
991154
  Федорова Л.Г. Перевод как источник оригинала: Джон Донн и любовная лирика Бродского // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 95-104. – Библиогр.: Лит.: с.104. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
991155
  Щедрина Т.Г. Перевод как культурно-историческая проблема (отечественные дискуссии 1930-1950-х годов и современность) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 25-35. – Библиогр.: Лит.: с. 34-35; 29 назв. – ISSN 0042-8744
991156
   Перевод как лингвистическая проблема. – М, 1982. – 120с.
991157
   Перевод как моделиролвание и моделирование перевода. – Тверь, 1991. – 122с.
991158
  Гонсалес Мунбис Эдуардо Перевод как один из способов развития устной монологической речи студентов языкового вуза : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Гонсалес Мунбис Эдуардо; Москов. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1986. – 26л.
991159
   Перевод как процесс и как результат язык, культура, психология. – Калинин, 1989. – 123с.
991160
  Разина И.Г. Перевод как процесс межъязыковой деривации // Язык и культура : научный периодический журнал / Гос. образовательное учреждение высшего проф. обр. "Томский гос. ун-т". – Томск, 2008. – № 1. – С. 66-77
991161
  Костионова М.В. Перевод как фактор формирования литературной репутации писателя (на материале ранних русских переводов романа Ч. Диккенса "Записки Пиквикского клуба") // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 127-142. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
991162
  Богачёва И.В. Перевод карточных каталогов в электронные: проблемы и перспективы // Библиография : научный журнал по библиографоведению, книговедению и библиотековедению / Изд-во "Бук чембэр интернэшнл". – Москва, 2015. – № 4 (399), июль - август. – С. 59-74. – ISSN 0869-6020


  Описаны история и тенденции развития процессов ретроконверсии библиотечных карточных каталогов за рубежом и в России. На примере деятельности корпорации "Элар" показаны основные проблемы и варианты их решения для российских библиотек.
991163
  Горшкова В.Е. Перевод кинодиалога в свете концепции Жиля Делёза // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 16-26. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
991164
  Шадрин Н.Л. Перевод контекстуально-преобразованных фразеологических единиц как семантико-стилистическая проблема : Автореф... канд. филол.наук: 10.677 / Шадрин Н.Л.; ЛГУ. – Л., 1969. – 22л.
991165
  Сласная Е.В. Перевод литоты на русский язык // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 541-544
991166
  Вербицкая М.В. Перевод медиатекстов и проблема формирования фоновых знаний переводчика (на материалах журнала (The Economist) / М.В. Вербицкая, И.Г. Игнатьева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 46-55. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
991167
  Юденко А.И. Перевод международно-правового текста: когнитивно- прагматический и лингвистический аспекты // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 135-143. – (Серія : Філологія ; т. 21, № 2). – ISSN 2311-0821
991168
   Перевод на ББК краеведческих фондов и каталогов библиотек. – М, 1989. – 80с.
991169
  Боровская Е.Н. Перевод на другую работу / Е.Н. Боровская. – М, 1963. – 39с.
991170
  Морейн И.Б. Перевод на другую работу / И.Б. Морейн. – Москва, 1965. – 207 с.
991171
  Астрахан Е.И. Перевод на другую работу / Е.И. Астрахан. – Москва, 1977. – 63с.
991172
  Чан Ань Кыонг Перевод на озононеразрушающие холодильные агенты агрегатов бытовых компрессорных холодильников, работающих в условиях тропического климата : Автореф... канд. технич.наук: 05.04.03 / Чан Ань Кыонг; Одесский ин-т низкотемператур. техники и энергетики. – Одесса, 1993. – 18л.
991173
  Байрамова Л.К. Перевод на татарский язык русских придаточных определительных предложений с относительным словом, *который* и экспериментальная оценка на ЭЦВМ некоторых вопросов перевода этих предложений : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Байрамова Л.К. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 16 с.
991174
  Бодренкова Н.Г. Перевод научно-технической литературы на английском языке / Н.Г. Бодренкова. – Владимир, 1973. – 190с.
991175
  Кашпер А.И. Перевод немецкой научно-технической литературы / А.И. Кашпер. – 2-е изд. – Москва, 1964. – 278 с.
991176
  Таранович Ю.В. Перевод немецкой научной и технической литературы / Ю.В. Таранович. – Москва, 1968. – 280с.
991177
  Вашкевич Г. Перевод П.А. Кулиша на украинский язык Манифеста 19 февраля 1861 года и положения о крестьянах. – Киев : Тип. Импер. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкаго, 1905. – Тит. стр. и предисловие на рус. яз. стар. орф ; Манифест - на укр. яз. ; Отд. оттиск из жур. "Киевская Старина", 1888, № 2, отд. 1, с. 324-341, № 3 , отд. 1, с. 422-460
991178
  Климзо Б.Н. Перевод патентов (особенности структуры, языка и перевода описаний изобретений, прилагаемых к патентам США и Великобритании) / Б.Н. Климзо. – М., 1976. – 96с.
991179
  Эфрос М.М. Перевод промышленных печей с жидкого топлива на твердое и газообразное / М.М. Эфрос. – М-Л, 1946. – 104с.
991180
  Максимов А.Л. Перевод рабочих и служащих промышленных предприятий СССР на сокращенный рабочий день / А.Л. Максимов. – Москва, 1965. – 184с.
991181
  Кязимов А.И. Перевод русских имен существительных с суффиксами субъективной оценки на азербайжданский язык : Автореф... канд. филол.наук: / Кязимов А.И.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 22л.
991182
  Долинина Н.Г. Перевод с английского / Н.Г. Долинина. – Москва, 1977. – 135с.
991183
  Сергеев Е.А. Перевод с оригинала / Е.А. Сергеев. – М., 1980. – 200с.
991184
  Виньярски М. Перевод с русского языка на испанский / М. Виньярски, Ю.В. Ванников. – Москва, 1971. – 272с.
991185
  Роганова З.Е. Перевод с русского языка на немецкий. / З.Е. Роганова. – М., 1971. – 208с.
991186
  Зубец М.В. Перевод сельского хозяйства на передовые рубежи научно-технического прогресса / М.В. Зубец. – Киев, 1986. – 93с.
991187
   Перевод сельского хозяйства на промышленную основу. – М, 1978. – 176с.
991188
  Гуляев Г.В. Перевод семеноводства на промышленную основу / Г.В. Гуляев. – Москва : Знание, 1978. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; 8 : Сельское хозяйство)
991189
   Перевод систематических каталогов на "библиотечно-библиографическую классификацию. – М, 1966. – 24с.
991190
   Перевод смыслов Священного Корана на русский язык. – [Б. м.] : [б. и.]. – 660 с.
991191
  Скорикова А.И. Перевод специальных документов, включенных в художественное произведение // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.43-54. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 1). – ISSN 0201-7385
991192
  Пин У. Перевод стихов и песен М.В. Исаковского в Китае // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 49-55. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
991193
  Хайзников В.С. Перевод Управления материально-технического снабженияЯкутского района на двухзвенную систему управления / В.С. Хайзников. – М., 1976. – 31с.
991194
   Перевод фондов и каталогов детских библиотек на таблицы ББК. – М, 1980. – 48с.
991195
   Перевод фондов и каталогов массовых библиотек на таблицы ББК. – М, 1978. – 85с.
991196
   Перевод фондов и каталогов массовых библиотек на таблицы ББК. – М, 1980. – 86с.
991197
  Бородянский И.А. Перевод фразеологических единиц и контекст (на материалах английского языка) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 663 / Бородянский И.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 24 с.
991198
  Бородянский И.А. Перевод фразеологических единиц и контекст. (на материале английского языка). : Дис... канд. филол.наук: / Бородянский И.А.; КГУ. – К., 1971. – 245л. – Бібліогр.:л.1-22
991199
  Кириллова Н.П. Перевод цветовых характеристик почвы из системы Манселла в систему CIE-L*a*b* / Н.П. Кириллова, Ю.Н. Водяницкий, Т.М. Силева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 5. – С. 527-535 : рис., табл. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 0032-180Х
991200
   Перевод экономики региона на преимущественно интенсивный путь развития. – Иркутск, 1988. – 264с.
991201
  Фридман А. Перевод электротехнической литературы / А. Фридман. – Москва, 1965. – 136 с.
991202
  Латышев Л.К. Перевод: проблемы теории, практики и методики преподавания : книга для учителя с углубленным изучением немецкого языка / Л.К. Латышев. – Москва : Просвещение, 1988. – 159с.
991203
  Шухевич О. Переводи і наслідовання Осипа Шухевича з портретом і життєписом автора / [Пеpедм. І.Я. Фpанка]. – Посмеpтне виданє. – Львів : Hакладом В. Шухевича ; З дpук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpского, 1883. – [1], 233, [3] с. : 1 аpк. поpтp. – Вихід. дан. оріг.:Львів:Hакладом Hаукового товариства ім.Шевченка,1899


  В кн. твоpи М.-П. Веpгілія, Е.-Ф. Шульце, Й.-Г. Геpдеpа, В. Скотта в пер. О.О. Шухевича, pозвідки І.Я. Фpанка "Пpо житє і твоpи Віpгілія", "Замітка пpо житє і письма Еpнста Ф. Шульце" та пеp. І.Я. Фpанка віpша М.-П. Веpгілія "Гpамотика або мужицька ...
991204
  Володарская Э.Ф. Переводи сонетьв Шекспира на русский язык. Ч. 2. Особенности языка сонетов Шекспира и их переводов на русский язык // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 2 (35). – С. 77-103. – Библиогр.: с. 102-103; 24 поз. – ISSN 1562-1391
991205
   Переводная и учебная лексикография. – М, 1979. – 392с.
991206
  Соболевский А.И. Переводная литература Московской Руси XIV-XVII веков : библиографичекие материалы : с двумя фототипическими снимками / [соч.] А.И. Соболевского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1903. – VIII, 460 с., 2 л. факс., 2 л. ил. : ил., факс. – Отд. оттиск: Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук, т. 77, № 1
991207
  Токарев Е.А. Переводные векселя с "осложненной" структурой правовых связей // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 150-163. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
991208
  Давыдов М. Переводные картинки / М. Давыдов. – М, 1989. – 181с.
991209
  Орлов А.С. Переводные повести феодальной Руси и Московского государства ХП-ХУП веков / А.С. Орлов. – Ленинград, 1934. – 171 с.
991210
  Кондратьева Г.Н. Переводоведение в динамическом ракурсе // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 46-50. – (Гуманітарні науки ; № 4). – ISSN 1813-341X
991211
  Кондратьева Г.Н. Переводоведение в онтологическом аспекте // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 99-104
991212
  Науменко А.А. Переводоведение и теория звукосимволизма: к проблеме семантизации фонических структур поэтического подлинника в переводе // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – C. 308-314. – ISBN 966-7890-03-1
991213
  Науменко А.А. Переводоведение и теория звукосимволизма: к проблеме семонтизации фонетических структур поєтического подлинника в переводе // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ. : 313-314; 18 поз.
991214
  Мирианашвили Р.Д. Переводческая деятельность Арчила Багратиони : Автореф... канд. филол.наук: / Мирианашвили Р.Д.; АН ГССР. Ин-т истории груз. литературы им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1973. – 23л.
991215
  Руднев Д. Переводческая и книгоиздательская деятельность Г.А. Полетики // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 341-350
991216
  Кузина Е.А. Переводческая интертекстуальность: типология стратегий // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 42-55. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
991217
  Мошонкина Е.Н. Переводческая рецепция "Божественной комедии" в XIX в. в России и во Франции: попытка сопоставительного анализа // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 110-121. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В статье анализируются важнейшие черты сходства и несходства русской и французской переводческих рецепций поэмы Данте Алигьери "Божественная комедия", а также точки их пересечения и взаимовлияния. У статті аналізуються найважливіші риси подібності та ...
991218
  Брандес М.П. Переводческая стилистика / М.П. Брандес. – Москва : Высшая школа, 1988. – 126с.
991219
   Переводческие аспекты сопоставительных исследований. – Пермь, 1988. – 148с.
991220
  Озеров Л. Переводчик - автор перевода - поэт // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1975. – № 10 : 1974. – С. 332-344


  Поет Тютчев Федір Іванович.
991221
   Переводчик [Електронний ресурс] = X-translator REVOLUTION ГИГАНТ : пять европейских языков - английский, немецкий, французский, итальянский, испанский. – Москва : ПРОМТ: БИЗНЕССОФТ, 2006. – 1 CD + буклет (2с.). – Системн. требования: Windows 98/NT/XP/2000 NT Workstation 4/0 (SP или выше).- Загл. с этикетки диска.


  - оптимальное решение задачи по переводу текстовіх файлов, страниц в интернет, єлектронной почті и сообщений в ICQ с английского, французского, испанского языка на русский и обратно, и с итальянского на русский.
991222
   Переводчик [Електронний ресурс] : французско-русский, русско-французский. – Москва : ПРОМТ: БИЗНЕССОФТ, 2006. – 1 CD + лицензионный договор (2 с.). – Системн. требования технология Microsoft Agent..- Загл. с этикетки диска. – (X-translator REVOLUTION)


  Новое ядро системы и модули перевода + плагин для перевода сообщений ICQ Объем основного (General) словаря: французско-русский - 275 000 слов и переводов ; русско-французский - 350 000 слов и переводов.
991223
   Переводчик [Електронний ресурс] : немецко-русский, русско-немецкий. – Москва : ПРОМТ: БИЗНЕССОФТ, 2006. – 1 СD + лицензионный договор (2 с.) на использование программного обеспечения для ЭВМ). – Системн. требования: технология Microsoft Agent.- Загл. с этикетки диска. – (X-translator REVOLUTION)


  Новое ядро системы и модули перевода + плагин для перевода сообщений ICQ Объем основного (General) словаря: немецко-русский - 370 000 слов и переводов; русско-немецкий - 140 000 слов и переводов
991224
   Переводчик англо-русский, русско-английский [Електронний ресурс] : + бонус: словарь для перевода SMS сообщений+ плагин для перевода сообщений ICQ. – Москва : ПРОМТ, 2006. – 1 CD + буклет (2с.). – Системн. требования:Windows 98/ME/XP/2000 NT Workstation 4.0.- Загл. с этикетки диска. – (X-translator REVOLUTION)


  Объем основного (General) словаря: англо-русский - 305 000 слов и переводов, русско-английский - 375 000 слов и переводов Основные особенности программы: Быстрый и точный перевод текстов благодаря улучшенному механизму перехода
991225
  Саркисянц Г.П. Переводчик в уголовном процессе / Г.П. Саркисянц. – Ташкент, 1974. – 90с.
991226
  Грин Ц.И. Переводчик и издатель "Капитала". / Ц.И. Грин. – М., 1985. – 256с.
991227
  Винонен Р.И. Переводчик как творческая индивидуальность. : Автореф... канд. филол.наук: 647 / Винонен Р.И.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 30л.
991228
  Володарский А. Переводчик Косой : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2017. – № 9/10. – С. 178-182. – ISSN 0131-8136
991229
  Старчевский А.В. Переводчик на русского языка на китайский / А.В. Старчевский. – Изд. 4-е. – Санкт-Петербург, 1905. – 174 с.
991230
  Жуков Д.А. Переводчик, историк, поэт? / Д.А. Жуков. – Москва, 1965. – 207с.
991231
  Михайловская К.Н. Переводчица из Интуриста / К.Н. Михайловская. – М, 1964. – 210с.
991232
  Гудзий Н.К. Переводы "Zywotow swictych" Петра Скарги в Юго-западной Руси / Н.К. Гудзий. – Киев : Тип. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-новицкого, 1917. – [2], 135 с. – Отд. отт.: Чтения Истор. Об-ва Нестора Летописца. Киев, 1913, кн. 23, вып. 2, с. 34. - Єкз. дефектній, отсут. с. 39-42


  На тит. стр № 98999 дарственная надпис автора
991233
  Иорданишвили С. Переводы "Вепхистаосани" на европейские языки. / С. Иорданишвили, 1938. – с.
991234
  Жуковский В. Переводы в прозе : Изд.2-е. Т.3, 1827
991235
  Жуковский В. Переводы в прозе. – Санкт-Петербург
Т.1. – 1827. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
991236
  Жуковский В. Переводы в прозе. – Санкт-Петербург
Т.3. – 1827. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
991237
  Измайлов В.В. Переводы в прозе Владимира Измайлова. – Москва : В Университетской типографии
Ч. 5. – 1819. – 231 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, шкіра, корінець з тиснен.
991238
  Черфас Л.М. Переводы в римской литературе времен республики : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Черфас Л.М. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1950. – 9 с.
991239
  Кардо-Сысоева В.Е Переводы и наброски. – Москва : Типо-лит. Н.И.Гросман и Г.А.Вендельштейн, 1903. – 263 с.
991240
  Гончарова Г.С. Переводы и перемещения в судебной практике / Г.С. Гончарова. – Харьков, 1982. – 168с.
991241
  Берг Н.В. Переводы и подражания Н.В. Берга / [предисл.: Н. Гербель]. – Санкт-Петербург : В тип. П.А. Кулиша, 1860. – VI, [6], 271 с. – (Библиотека иностранной поэзии)


  Авт. предисл.: Гербель Николай Васильевич (1827-1883) Экз. без ориг. обл.
991242
  Буланин Д.М. Переводы и послания Максима Грека / Д.М. Буланин. – Ленинград : Наука, 1984. – 276, [2] с.
991243
  Павлюк Н.Н. Переводы из Т.Г.Шевченко в русском литературном процессе 50-60-е годы XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Павлюк Н.Н.; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – К., 1974. – 26л.
991244
  Мамиофа И.Э. Переводы на другую работу и командировки / И.Э. Мамиофа. – М.-Л., 1959. – 52с.
991245
  Куспанов С.К. Переводы поэзии Абая на русский язык : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : / Куспанов С.К.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1966. – 20 с.
991246
  Касимова Н.Ф. Переводы произведений и традиций Л.Н.Толстого в азербайджанской детской литературе : Автореф... канд. филол.наук: / Касимова Н.Ф.; Аерб. гос. ун-т. – Баку, 1978. – 10.01.03л.
991247
  Пидченко В.И. Переводы произведений М. Горького на английский язык. (Опыт исследования вопросов перевода просторечия и диалектизмов) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пидченко В.И. ; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1966. – 20 с.
991248
  Голованова Е.А. Переводы рабочих и служащих на другую работу / Е.А. Голованова. – М., 1986. – 94с.
991249
  Ткабладзе З.П. Переводы русской детской литературы в дореволюционной Грузии. (Ист.-библиогр. анализ). : Автореф... канд. пед.наук: 05.25.03 / Ткабладзе З.П.; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1974. – 29л.
991250
  Барто А.Л. Переводы с детского / А.Л. Барто. – Москва, 1979. – 175с.
991251
   Переводы славянских литератур // Мастерство перевода. : сборник. – Москва : Советский писатель, 1963. – за 1962 г. : 1962. – С. 491-496


  Доклади М. Рильського і В. Россельса "Вопросы перевода с "близких языков" в Москві.
991252
  Андреасян Бюракн Вардгесовна Переводы сонетов Шекспира на армянский язык : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Андреасян Бюракн Вардгесовна; АН АрмССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1975. – 29л.
991253
  Володарская Э.Ф. Переводы сонетов Шекспира на русский язык. Часть 1. К истории вопроса. // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 2 (35). – С. 64-77. – Библиогр.: с. 73-75; 46 назв. – ISSN 1562-1391
991254
  Бейтан В.Я. Переводы трагедий Шекспира на латышский язык : Автореф... канд. филол.наук: / Бейтан В.Я.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1959. – 24л.
991255
  Башкуров Р.Ш. Переводы Тукая из русской литературы : Автореф... канд. филол.наук: / Башкуров Р.Ш.; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1958. – 21л.
991256
  Лившиц Б.К. Переводы французских поэтов / Б.К. Лившиц. – Калининград, 1989. – 46с.
991257
  Лившиц Б.К. Переводы французских поэтов / Б.К. Лившиц. – Москва, 1991. – 250с.
991258
  Орловская Н. Переводы Шекспира в Грузии // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1968. – за 1966 г. – С. 69-80
991259
  Тэн Б. Переводя Гомера // Мастерство перевода. – Москва : Советский писатель, 1965. – за 1964 г. – С. 353-376
991260
  Коптилов В. Переводя с русского. О наследии Миколы Зерова // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1973. – № 9. – С. 153-170
991261
  Хелемский Я.А. Перевожу стихи товарища / Я.А. Хелемский. – Минск, 1962. – 260с.
991262
  Макеев А.Д. Перевоз-Гилюй : повесть / А.Д. Макеев. – Хабаровск : Хабаровское кн.изд., 1967. – 272 с.
991263
  Вильмонт Е.Н. Перевозбуждение примитивной личности / Екатерина Вильмонт. – Москва : Олимп. АСТ. Астрель, 2004. – 272с. – ("Полоса везения: бабские истории Екатерины Вильмонт"). – ISBN 5-17-023799-5
991264
  Щербина Володимир Перевози і мости через Дніпро коло Києва / Щербина Володимир. – 7с. – Окр. відбиток
991265
  Цветков И.П. Перевозка пчел на медосбор / И.П. Цветков. – М, 1961. – 7с.
991266
  Волынец Ф.С. Перевозки в малом каботаже и вопросы права. / Ф.С. Волынец. – Москва, 1954. – 159с.
991267
  Ломтадзе В.И. Перевозки грузов автомобильным транспортом общего пользования Грузинской ССР и их планирование. : Автореф... канд.экон.наук: 08.594 / Ломтадзе В.И.; Тбил.гсо.ун-т. – Тбилиси, 1971. – 44л.
991268
  Горіла Г. Переволочна / Г. Горіла, Т. Кузьменко // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 2. – С.47-49


  Історія села Прилуцького району Чернігівської області
991269
  Сирота Ф.И. Перевооружение русской армии во второй половине 19 века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сирота Ф.И. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1950. – 32 с.
991270
   Переворот 1762 года. – М. – 162с.
991271
   Переворот 1762 года. – Москва, 1910
991272
   Переворот 1762 года : сочинения и переписка участников и современников ; со многими портр. и карт. фото-тинто / [с предисл. Г. Балицкого]. – 5-е изд. испр. 30-я тыс. – Москва : Моск. книгоиздат. т-во Образование ; [Тип. Рус. т-ва], 1911. – 159 с., 6 л. ил. : ил. – В кн. также: История и анекдоты революции в России в 1762 г. / [соч.] Рюльера. – (Русская быль)


  Авт. пред.: Балицкий, Григорий Васильевич; Все рис. исполн. Графическим институтом т-ва "Образования" по способу, только ему принадлежащему и впервые в России им введенному, Фото-Тинто-Гравюра
991273
   Переворот 1762 года. – Москва, 1925
991274
  Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России : почему не реализовалась реформаторская альтернатива / Б.Г. Литвак. – М, 1991. – 300с.
991275
  Перепелкин Ю.Я. Переворот Амен-хотпа IV / Ю.Я. Перепелкин ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука
Ч. 2. – 1984. – 287 с.
991276
  Шушарин Дмитрий Переворот без поворота // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 98-107 : фото
991277
  Пейперт С. Переворот в сознании: дети, компьютеры и плодотворные идеи. / С. Пейперт. – М, 1989. – 220с.
991278
  Ратнер А. Переворот по-итальянски // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 28 (440), 17.07.2015. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093


  Беніто Муссоліні — італійський політичний діяч, фашистський диктатор Італії з 1922 по 1943 роки.
991279
  Волков С. Переворот системи: гуманна система надання безоплатної правової допомоги громадянам перевернута в Україні догори дригом // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 10 (17), жовтень. – C. 14-18
991280
  Кудинов И.П. Переворот. / И.П. Кудинов. – Барнаул, 1987. – 422с.
991281
  Кудинов И.П. Переворот. / И.П. Кудинов. – М, 1990. – 413с.
991282
  Медведев А.И. Перевоспитание несовершеннолетних в условиях специального уереждения / А.И. Медведев. – К, 1986. – 151с.
991283
  Гаджибеков Исамагомед Магомедович Перевоспитание несовершеннолетних правонарушителей в условиях специальных профессионально-технических училищ : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Гаджибеков Исамагомед Магомедович; Акад. пед. наук СССР. Научно-исслед. ин-т общих проблем. – М., 1980. – 16л.
991284
  Сизоненко А.М. Перевоспитание педагогически запущенных подростков в системе деятельности организатора внеклассной и внешкольной воспитательной работы. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Сизоненко А.М.; НИИ обших проблем воспитания АПН СССР. – М., 1980. – 19л.
991285
  Коротич В.О. Перевтілення : поезії / Віталій Коротич. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 95 с.
991286
  Стадниченко Ю.І. Перевтілення : вибране / Юрій Стадниченко. – Харків : Майдан, 2008. – 107, [1] с. – (Поезія Слобожанщини). – ISBN 978-966-372-230-6
991287
  Бабаєва Л. Перевтілення мельпомени на зарубіжній сцені. Специфіка перекладу для театру


  У статті розглядаються актуальні питання й теоретичні засади драматургічного перекладу на матеріалі англійських і французьких перекладів драматичних творів Лесі Українки. The paper deals with theoretical underpinning of drama translation on the basis ...
991288
  Брюховецька Л. Перевтілюючичись до невпізнання. Микола Надемський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 28 грудня (№ 49/50). – С. 20-21
991289
  Титаренко І.І. Переганяємо Америку / І.І. Титаренко. – Х. : Кн. вид., 1959. – 28с.
991290
  Сапожников Л. Перегибы красных кхмеров // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 3. – С. 6-7


  Пол Пот (Салот Сар) (1925-1998) - камбоджийский политический и государственный деятель, Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Кампучии (1963-1981), премьер-министр Кампучии (1976-1979), лидер движения Красных Кхмеров.
991291
  Прокопенко А. Перегляд адміністративних актів суб"єктом видання: проблеми нормативного закріплення та практики застосування // Адміністративний акт: теорія та практика : II Міжнародна наук.-практ. конф. (м. Київ, 9 жовт. 2017 р.) : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за ред. В.М. Бевзенка. – Київ : Дакор, 2018. – С. 123-126. – ISBN 978-617-7020-43-0
991292
  Стефанюк В. Перегляд адміністративних рішень Вищого адміністративного суду України Верховним Судом України в порядку повторної касації // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.62-67. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
991293
  Мартинов А. Перегляд американської політики в Центральній Азії // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 19 січня (№ 3). – С. 5
991294
  Дирда А. Перегляд безпекової парадигми скандинавського нейтралітету в контексті російсько-українського конфлікту // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 81-85
991295
  Галаган І.С. Перегляд вироків і право на захист в історії кримінального процесуального законодавства УРСР (1918-1921 рр.) / І.С. Галаган; МВ і ССО УРСР. Науково-метод.кабінет по заоч. освіті при КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1960. – 32с.
991296
  Манжола В. Перегляд голлістинської спадщини? (аналіз результатів президентських виборів у Франції) / В. Манжола, О. Шаповалова // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 8-12. – ISSN 0868-8273
991297
  Хейдарі Хассан Перегляд довготривалого зв"язку між зростанням грошової маси, інфляцією та ростом виробництва в Ірані: метод граничних значень = Revisiting the long-run relationships between money growth, inflation and output growth in Iran: bounds test approach / Хейдарі Хассан, Салмасі Паріса Джохарі, Хелалі Аліреза // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 444-453 : табл. – Бібліогр.: 52 назв. – ISSN 1993-6788
991298
  Яремчук Ж.В. Перегляд доктринальних засад науки та галузі адміністративного права України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 59-66. – ISSN 2227-796X


  У науковій роботі розглянуто основні напрями розвитку науки та галузі адміністративного права України. Основними з них є: предмет адміністративного права, система джерел, відносини, норми адміністративного права. Особливу увагу приділено принципам ...
991299
  Винославська О.В. Перегляд етичних настановлень персоналом як умова організаційного розвитку // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 97-102. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (31))
991300
  Колосов Р. Перегляд заочного рішення (процесуальні аспекти) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 25-27.
991301
  Кіктенко В.О. Перегляд засад синології і реконструкція китайської культури в поглядах "нових конфуціанців” // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 4. – С. 156-161. – ISSN 1608-0599
991302
  Круглик С. Перегляд квот в Міжнародному валютному фонді / С. Круглик, О. Єременко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 6 (184 ). – С. 11-13
991303
  Еттінген Г. Перегляд позитивного мислення: на основі нової науки про мотивацію = Rethinking positive thinking: inside the new science of motivation : [книжка про бажання і про те, як їх здійснювати] / Гебріел Еттінген ; пер. з англ. Леся Герасимчука. – Київ : Наш Формат, 2015. – 200 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7279-20-3
991304
  Кишинський А.В. Перегляд постанов у справах про адміністративні правопорушення в адміністративному порядку: зміст та прогалини у правовому регулюванні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 113-117
991305
   Перегляд рішень порядком судового нагляду. – Х, 1965. – 27с.
991306
  Бондар І. Перегляд рішень, що набрали законної сили, у зв"язку з нововиявленими обставинами як стадія цивільного процесу // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 44-48.
991307
  Миколенко О.І. Перегляд справ про адміністративні правопорушення в адміністративному провадженні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 125-129. – ISSN 1563-3349
991308
  Гусаров К.В. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках : монографія / К.В. Гусаров. – Харків : Право, 2010. – 352 с. – ISBN 978-966-458-187-2
991309
   Перегляд судових рішень Верховним Судом України на підставі рішення Європейського суду з прав людини (Постанова Верховного Суду України від 16 травня 2011 р.) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 355-362. – ISSN 0132-1331
991310
  Ткачук О. Перегляд судових рішень Верховним Судом України: проблемні питання правозастосування / О. Ткачук, Д. Луспеник // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 107-117. – ISSN 0132-1331
991311
  Ткачук О.С. Перегляд судових рішень Верховним Судом України: проблемні питання правозастосування // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2013. – № 2 (11). – С. 108-117
991312
  Степанов С.В. Перегляд судових рішень господарських судів за нововиявленими обставинами : монографія / С.В. Степанов. – Одеса : ВМВ, 2012. – 186 с. – Бібліогр.: с. 165-183. – ISBN 978-966-413-336-1
991313
  Андрушко П.П. Перегляд судових рішень з підстав, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 445 Кримінального процессуального кодексу України: проблеми тлумачення змісту повноваження Верховного Суду України / П.П. Андрушко, К.П. Задоя // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 7 (179). – С. 30-39
991314
  Бондар І.В. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами : дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Бондар І.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 211 л. – Бібліогр.: л. 190-211
991315
  Бондар І.В. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бондар І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
991316
  Степанов С. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами як стадія господарського процесу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 71-73.
991317
  Бородін М. Перегляд судових рішень у касаційному порядку // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 72-76. – ISSN 0132-1331
991318
  Кравченко С. Перегляд судових рішень у кримінальному процесі України як реалізація принципу restitutio in integrum // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 8. – С. 123-138. – ISSN 1026-9932
991319
  Менюк Д.О. Перегляд судових рішень як елемент змісту права на справедливий суд з огляду на практику Європейського суду з прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 350-355. – ISSN 2219-5521
991320
  Бондар І.В. Перегляд судового рішення у зв"язку з нововиявленими обставинами у механізмі захисту суб"єктивних прав // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 137-140
991321
  Бичкова С.С. Перегляд та оскарження заочного рішення в цивільному процесі України: проблеми теорії та практики // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (37). – С. 155-163. – ISSN 2310-6166
991322
  Лотюк О.С. Перегляд та розвиток сучасних конституцій // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 5-12.
991323
  Погореленко Н.П. Перегляд функціоналу державних банків в системі забезпечення фінансової стабільності банківської системи України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 30-39. – (Серія "Економічна" ; вип. 95). – ISSN 2311-2379
991324
  Бондар І.В. Перегляд цивільних справ у зв"язку з нововиявленими обставинами: досвід України та зарубіжних країн // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 7 (81). – С. 29-33
991325
  Ломоносова О.М. Перегляд цивільних спров у зв"язку з нововиявленими обставинами / О.М. Ломоносова. – Львів, 1972. – 48с.
991326
  Драй-Хмара-Ашер Переглядаюючи батьків архів / Оксана Драй-Хмара-Ашер // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 161-174. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
991327
  Сейфуллина Л.Н. Перегной / Л.Н. Сейфуллина. – М, 1924. – 159с.
991328
  Сейфуллина Л.Н. Перегной / Л.Н. Сейфуллина. – М.-Л., 1926. – 283с.
991329
  Хилькевич В.П. Перегнойно-карбонатные типичные почвы западных районов Украины, их генетические особенности и свойства : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / Хилькевич В.П.; Укр. сельскохоз. академия. – К., 1968. – 22л.
991330
  Тіллі Р. Переговори з продажу = Sales conversations / Роберт Тіллі. – Київ : Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for Business English). – ISBN 978-966-346-767-2
991331
  Садикова В. Переговори М. Тетчер та М. Горбачова в середині - другій половині 1980-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-54. – (Історія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості відносин Великої Британії та Радянського Союзу в середині та другій половині 1980-х рр. Автор торкається проблем міжнародної політики обох країн та їхньої співпраці на міжнародній арені. Проаналізовано найбільш ...
991332
  Кіктєв О.Я. Переговори між Сербією і Болгарією про союз у 1904-1905 роках // Четверта наукова сесія : Тези доп. / Київський держ. пед. ін-т. – Київ, 1941. – С. 75-79
991333
  Патриляк Іван Переговори між українським підпіллям і німцями наприкінці 1943 - в першій половині 1944 рр. // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 4 (721) жовт-груд. – С. 171-200. – ISSN 0042-9422
991334
  Попенко Ярослав Переговори між УНР та французьким військовим командуванням в Одесі у листопаді 1918 - березні 1919 р. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 86-97. – Бібліогр. в кінці ст.
991335
  Пагіря О. Переговори Між УПА та угорською армією в контексті геополітичної ситуації в Європі у 1943 р. // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 588-598. – ISBN 978-966-97201-1-5
991336
  Яремко М. Переговори між югославським урядом в еміграції і НКВЮ у 1944-1945 рр. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 493-502. – ISSN 2078-6077
991337
  Ковальчук В. Переговори НКВД з Романом Шухевичем у 1945 і 1948 роках: чи було можливе порозуміння // Геноцид України в XX столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукр. громад. орг. "Т-во відродження Укр. Нації", Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, І. Любас, Б. Моркляник та ін. ; ред.: М. Гавришко]. – Львів : [б. в.], 2010. – С. 120-126. – ISBN 978-966-397-111-2
991338
  Кудлай О. Переговори повноважних представників Центральної Ради й Тимчасового уряду в Києві 28-30 червня 1917 р. // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 69-78. – ISBN 966-02-0276-8
991339
  Васильєв С.В. Переговори як альтернативний спосіб вирішення цивільних спорів: питання теорії / С.В. Васильєв, І.Г. Васильєва // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 26-30
991340
  Герасимович В.А. Переговори як засіб розв"язання політичних конфліктів // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 452-454
991341
  Герасимович В.А. Переговори як спосіб врегулювання політичних конфліктів : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Герасимович Вадим Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 190 арк. – Додатки: арк. 187-190. – Бібліогр.: арк. 7-9, 169-186 та в додатках: арк. 187-190
991342
  Герасимович В.А. Переговори як спосіб врегулювання політичних конфліктів : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Герасимович Вадим Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр: 12 назв
991343
  Пацурія Н.Б. Переговорна процедура державних закупівель: підстави, перспективи та міжнародна практика застосування / Н.Б. Пацурія, О.П. Вашуленко // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 11. – С. 121-127. – ISSN 2078-6670


  У статті досліджуються нормативно-правові підстави застосування переговорної процедури державних закупівель та проблемні аспекти її реалізації.
991344
   Переговорная книжка. – М, 1933. – 171с.
991345
  Григор"єва Т. Переговорний процес між Річчю Посполитою та Османською імперією в XVII столітті : дипломатична практика й риторика // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 255-276. – (Серія історична ; Вип. 39/40)
991346
  Тарасюк Б. Переговорний процес щодо Будапетського меморандуму і його виконання // 20 років ядерного роззброєння України: підсумки та уроки : матеріали круглого столу, що відбувся 25 квіт. 2016 р. / Одес. центр з питань нерозповсюдження ; [упоряд. П.А. Сіновець]. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 39-52. – ISBN 978-966-927-288-1
991347
  Герасимович В.А. Переговорний процес як невід"ємна складова політики та роль особистості на переговорах // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 295-298. – ISSN 2076-1554
991348
  Богданов О.В. Переговоры - основа мирного урегулирования международных проблем / канд. юрид. наук О.В. Богданов. – Москва : Знание, 1958. – 32 с. – (Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний ; № 14)
991349
  Селлих К. Переговоры в международном бизнесе = Global business negotiations : практ. руководство / Клод Селлих, Субхаш С. Джейн ; [пер. с англ. А. Стативки ; ред. М. Драпкиной]. – Москва : Добрая книга, 2004. – 333, [3] с. : ил. – Пер. изд. : Global business negotiations / C. Cellich, S.C. Jain. Australia [etc.] :Thomson, 2004. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 5-98124-029-6
991350
  Сафразьян А.Л. Переговоры Германии и СССР в ноябре 1940 г. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 18. – С. 35-37. – ISSN 1812-3805
991351
  Зайцева Л.И. Переговоры как альтернативный способ разрешения споров в международном публичном праве // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 3 (66). – С. 15-19. – ISSN 1812-3910
991352
  Седова Л.Н. Переговоры как способ коммуникации в бизнесе : учебное пособие / Седова Л.Н. ; МОН України ; Харьковский нац. экономический университет. – Харьков : ХНЭУ, 2009. – 324с. – ISBN 978-966-676-314-6
991353
  Колонтари А. Переговоры по установлению дипломатических отношений между Советским Союзом и Венгерским Королевством в 1934 // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 1. – С. 19-30. – ISSN 0132-1366
991354
  Мастенбрук Вильям Переговоры. / Мастенбрук Вильям. – Калуга, 1993. – 176с.
991355
  Псурцев Н.Е. Перегон / Н.Е. Псурцев. – М., 1989. – 351с.
991356
  Мироглов В.Ф. Перегон / В.Ф. Мироглов. – Алма-Ата, 1990. – 398с.
991357
  Панч П. Перегони / П. Панч : Український робітник. – 31с. – (Дешева б-ка Красного письменства ; №122)
991358
  Абдуліна І. Перегони законотворців з колективного управління правами тривають // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 2. – С. 4-6. – ISSN 1608-6422
991359
  Кушнарьов Денис Перегони по Шарджі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 84-87 : фото
991360
   Перегоним Америку! Российские вузы увеличат набор китайских студентов : по материалам агенства Синьхуа // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 21 февраля (№ 8). – С. 15


  Министерством образования КНР опубликован обновленный список зарубежных университетов, дипломы которых признаются в Китае. В список включены 542 российских вуза. По этому показателю Россия уступает только США и Японии. В целом в перечень вошли более ...
991361
   Перегонка. – М, 1954. – 572с.
991362
  Марийе Ш. Перегонка и ректификаия в спиртовой промышленности / Ш. Марийе. – М.-Л, 1934. – 400с.
991363
  Орлов В. Перегоны / В. Орлов. – Тула, 1964. – 48с.
991364
  Ходченко П. Перегорнуті сторінки : оповідання / П. Ходченко. – Одеса : Одеське книжкове видавництво, 1959. – 118 с.
991365
  Макарова Т.И. Перегородчатые эмали Древней Руси / Т.И. Макарова. – Москва, 1975. – 135с.
991366
  Фомін Є.П. Перегортаю сторінки : вибрані поезії / Євген Фомін. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 192 с.
991367
  Афган Н. Перегрев кипящих жидкостей / Н. Афган. – Москва, 1979. – 79с.
991368
   Перегрета планета : Климат // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 5. – С. 122-130 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
991369
   Перегретые жидкости и фазовые переходы. – Свердловск : АН СССР, 1979. – 92 с.
991370
  Ткаченко О.В. Перегринський претор як епістемологічна модель сучасного компаративіста (до питання про порівняння як філософське мислення правової постметафізики) // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 431-438. – ISSN 0869-2491
991371
  Тимошенко Наталія Перегрілися // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 8-9. – ISSN 0130-5212
991372
  Даррелл Г. Перегруженный ковчег / Г. Даррелл. – Москва, 1958. – 183 с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
991373
  Даррелл Д. Перегруженный ковчег / Д. Даррелл; Пер. с англ. Лившина И.М. – 2-е, изд. – Москва : Мысль. – (Путешествия. Приключения)
2-е, изд. – 1964. – 224 с.
991374
  Даррелл Д. Перегруженный ковчег / Д. Даррелл. – М, 1987. – 588с.
991375
  Даррелл Д. Перегруженный ковчег / Д. Даррелл. – М, 1991. – 590с.
991376
  Даррелл Д. Перегруженный ковчег / Д. Даррелл. – М, 1992. – 159с.
991377
  Даррелл Д. Перегруженный ковчег. Гончие Бофута / Д. Даррелл. – Москва : Мысль, 1977. – 350 с.
991378
  Даррелл Д. Перегруженный ковчег. Гончие Бофута. Три билета до Эдвенчер / Д. Даррелл. – Москва : Мысль, 1986. – 590 с.
991379
  Даррелл Д. Перегруженный ковчег. Зоопарк в моем богаже / Д. Даррелл. – Минск : Юнацтва, 1986. – 332 с. – (Рассказы о природе)
991380
  Богоявленский Р.Г. и др. Перегрузка шаровых твэлов в реакторных установках / Р.Г. и др. Богоявленский. – М., 1983. – 102с.
991381
  Вторушин С.В. Перегрузки. / С.В. Вторушин. – Барнаул, 1967. – 63с.
991382
   Перегрузочные машины канальных ядерных энергетических реакторов. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 144 с.
991383
  Ильина Н.А. Перегрупировка амидов алкилфосфористых кислот в реакциях с а-галоидкарбонильными соединениями : Автореф... кандидата хим.наук: / Ильина Н.А.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1965. – 22л.
991384
  Огамджанян С.М. Перегруппировака Стивенса с участием карбалконсимельной и цианметильной групп : Автореф... канд .хим.наук: / Огамджанян С.М.; АН Арм.ССР, Ин-т огран. хим. – Ереван, 1978. – 17л.
991385
  Дудукина В О. Перегруппировка а-силилированных кетонов в О-силилзамещенные енолы : Автореф... Канд.хим.наук: 077 / Дудукина О.В,; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1969. – 8л.
991386
  Гарибян В.А. Перегруппировка ди- и трихлорвиниловых соединений в L-хлор- и L, L-дихлоркарбоновые кислоты при окислении надкислотами : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Гарибян В.А.; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 19л.
991387
  Сорокин В.И. Перегруппировка О-фениловых эфиров оксимов несимметричных карбонильных соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Сорокин В.И.; Москов. с.-х. академия. – М., 1973. – 20л.
991388
  Васильева Т.Т. Перегруппировки в процессе гомолитических превращений фторсодержащих полигалоидпропенов в растворе : Автореф... канд. хим.наук: / Васильева Т.Т.; Ин-т элементоорганич. соединений. – Москва, 1963. – 15л.
991389
  Павлова Л.В. Перегруппировки в ряду S-аминоалкилпроизводных тиомочевины и некоторых гетероциклов. : Автореф... канд. хим.наук: / Павлова Л.В.; Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1966. – 27л.
991390
  Шубин В.Г. Перегруппировки в ряду аренониевых ионов. : Автореф... канд. хим.наук: / Шубин В.Г.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. уч. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1967. – 21л.
991391
  Табацкая А.А. Перегруппировки и реакция дейтерообмена аренониевых ионов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Табацкая А.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1972. – 21л.
991392
  Двийнишникова Татьяна Алексеевна Перегруппировки продуктов присоединения неполных эфиров кислот фосфора и иминам, нитрилам и тиокетонам : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Двийнишникова Татьяна Алексеевна; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1977. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
991393
  Мартинов А. Перегрупування влади в альпійській республіці // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 4 жовтня (№ 39/40). – С. 4


  "29 вересня 2019 року відбулися позачергові парламентські вибори в Австрії. Внутрішньополітична криза правлячої до виборів коаліції у складі Австрійської народної партії і Австрійської партії свободи розпочалася навесні. Тоді були опубліковані ...
991394
  Кузнецов В.И. Перегуды. Стихи / В.И. Кузнецов. – М., 1970. – 96с.
991395
  Кірсенко М. Перегук і витоки українсько-американських взаємин // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 73-79
991396
  Осташ Л. Перегук століть: давні лексеми у діалектному мовленні // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 115-119
991397
  Нахлік Є. Перегуки з поезією Юзефа Богдана Залеського в текстах Івана Франка й Лесі Українки // Віражі франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 466-473. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2
991398
  Кисляковська І. Перед-досвідне знання у науках про природу // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 4 : Сучасна модель філософської освіти. – С. 80-89. – ISSN 0235-7941
991399
  Неживий Олександр Перед "перебудовою" : Поезії // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 57-59
991400
  Лондон Д. Перед Адамом / Д. Лондон. – Х.-К, 1930. – 130с.
991401
  Ющенко В. Перед боєм // Без цензури, 2004


  Пробл. реалізації політ. реформи: Ст. лідера блоку "Наша Україна"
991402
  Курах Михайло Перед брамою : Поезії / Курах Михайло. – Мюнхен : На чужині, 1963. – 122с.
991403
   Перед брамою. Нарис історії Інституту Св. Володимира в Торонто = With an eye to the future/Comp.by N.L.Kohuska : з нагоди його 25-річчя та у рік відкриття його нового будинку. – Вінніпег, 1969. – 127 с. : фот.
991404
  Гердов К.Н. Перед будущей рекой / К.Н. Гердов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 272с.
991405
  Майский И.М. Перед бурей / И.М. Майский. – М, 1944
991406
  Майский И.М. Перед бурей / И.М. Майский. – М, 1945. – 248с.
991407
  Мухтар Х. Перед бурей : повесть / Хасан Мухтар ; пер. с башк. авт. ;. – Москва : Детгиз, 1957. – 352 с.
991408
  Старицкий М.П. Перед бурей / М.П. Старицкий. – Київ, 1960. – 680с.
991409
  Артемьев А.С. Перед бурей : роман / Александр Артемьев; пер. с чуваш. М.Тучиной. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1982. – 400 с. : ил. – (Б-ка чуваш. романа "Земля улыпа")
991410
  Артемьев А.С. Перед бурей : роман / Александр Артемьев; пер. с чуваш. М.Тучиной. – Москва : Современник, 1984. – 383 с.
991411
  Мухтар Х. Перед бурей : повесть / Хасан Мухтар ; пер. с башк. авт. ;. – Уфа : Башкир. кн. изд-во, 1989. – 297 с.
991412
  Гай-Шкода Кость Перед бурею : драма в 6-ти діях, по В.А. Радич / Кость Гай Шкода [псевд.]. – [Санкт-Петербург] : Изд. А.И. Новикова ; Сл. Покровская ; Тип. Т-ва Р.Р. Боос и К, 1909. – 50 с.
991413
  Пушкарівський М.О. Перед бурею / М.О. Пушкарівський. – К., 1962. – 103с.
991414
  Мандзюк Д. Перед вами я можу розкрити всі подряпинки свого серця // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 36 (139). – С. 52-57
991415
   Перед вами, багдадские небеса. – Тбилиси, 1973. – 319 с.
991416
  Кирносов А.А. Перед вахтой / А.А. Кирносов. – М., 1972. – 269с.
991417
  Ржешевский О.А. Перед великим испытанием // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 3. – С. 3-21. – ISSN 0130-3864
991418
  Севостьянов П.П. Перед великим испытанием. / П.П. Севостьянов. – М, 1981. – 367с.
991419
  Тамм А. Перед весенней грозой / А. Тамм. – М, 1956. – 143с.
991420
  Арсланов Н.Г. Перед весенним дождем : стихи / Нури Арсланов; авториз. пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1957. – 72 с.
991421
  Мищик А.В. Перед весной / А.В. Мищик. – Краснодар, 1956. – 111с.
991422
  Никонов Н.Г. Перед весной. / Н.Г. Никонов. – Свердловск, 1977. – 382с.
991423
  Мастеренко В.А. Перед взлетом. / В.А. Мастеренко. – Новосибирск, 1957. – 205с.
991424
  Канубриков А. Перед взором памяти моей... / А. Канубриков. – Одесса, 1969. – 84с.
991425
  Ломтатидзе Ч. Перед виселицей : рассказы и повести / Чола Ломтатидзе4 пер. с груз. Д.Вольского. – Тбилиси : Мерани, 1972. – 270 с.
991426
  Додэ Л. Перед войной : Исследование и документы о немецко-еврейском шпионстве во Франции со времен дела Дрейфуса / Леон Додэ ; Пер. с фр. Н.М. Лагова. – Санкт-Петербург : Изд. В. Березовский ; [Типо-литогр. М.П. Фроловой], 1913. – 136 с.
991427
  Кропивницький М.Л. Перед волею : драма в 5 диях / М. Кропивницкий // Пидпанкы [Підпанки] : Дpама в 5 диях и 7 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимиpа H.Т. Коpчак-Hовицкого, 1899. – 78 с.
991428
  Кропивницький М.Л. Перед волею, 1900
991429
  Гауптман Г. Перед восходом солнца : социальная драма Гергарда Гауптмана / Пер. Л. и П. Тепловых. – 2-е изд. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К° ; Типо-литогр. "Русского т-ва ", 1907. – 104 с. – (Универсальная библиотека ; № 9)
991430
  Зедгинидзе Э.К. Перед восходом солнца : роман / Э.К. Зедгинидзе. – Тбилиси : Заря востока, 1957. – 242 с.
991431
  Хорват Ж. Перед восходом солнца. / Ж. Хорват. – М., 1965. – 203с.
991432
  Кравченко А.И. Перед восхождением / А.И. Кравченко. – Донецк, 1962. – 45с.
991433
  Мережников Н.Я. Перед всем небесным и земным: Кн. стихов. / Н.Я. Мережников. – М., 1985. – 93с.
991434
  Алексеев С.С. Перед выбором. / С.С. Алексеев. – Москва, 1990. – 190с.
991435
  Алексеев С.С. Перед выбором. Обновление или катастрофа? / С.С. Алексеев. – 2-е изд.перераб. и доп. – Москва, 1990. – 286с.
991436
   Перед выходом на пенсию. – М, 1982. – 102с.
991437
  Вишневский П.С. Перед грозой / П.С. Вишневский. – 2-е изд. – Краснодар
1. – 1964. – 527с.
991438
  Горов В.Я. Перед грозой / В.Я. Горов. – М, 1967. – 72с.
991439
  Вишневский П.С. Перед грозой / П.С. Вишневский. – Москва, 1967. – 504с.
991440
  Горов В.Я. Перед грозой / В.Я. Горов. – 2-е доп. – М, 1971. – 71с.
991441
  Яньес А. Перед грозой / А. Яньес. – М., 1983. – 382с.
991442
  Бабякин Б.И. Перед грозой : худож.-докум. повесть : [о революционере А. Бабякине : для ст. шк. возраста] / Борис Бабякин ; [иллюстрации А.Л. Дудина]. – Тула : Приок. кн. изд-во, 1986. – 174, [1] с. – (Иной судьбы не хочу)
991443
  Иванов-Разумник Перед грозой 1916-1917 / Иванов-Разумник. – Петроград : Колос, 1923. – 136с.


  На с. 1 экслибрис Изд. "Колос"
991444
  Коцюба Г.М. Перед грозою / Г.М. Коцюба. – Київ, 1958. – 240с.
991445
  Лур"є Н.Г. Перед грозою / Ноях Лур"є. – Київ, 1973. – 270 с.
991446
  Лур"є Н.М. Перед грозою / Нотан Лур"є. – Київ, 1983. – 285 с.
991447
  Маношкин М.П. Перед гуннами: Роман / М.П. Маношкин. – Н. Новгород, 1994. – 520с.
991448
  Горст Г. Перед далеким рейсом / Г. Горст. – Одеса, 1980. – 165с.
991449
   Перед дальней додрогой. – Симферополь, 1964. – 76с.
991450
  Кожемяко В.С. Перед дальней дорогой / В.С. Кожемяко. – Рязань, 1963. – 160с.
991451
  Морозов К.Т. Перед дальней дорогой / К.Т. Морозов. – Москва, 1964. – 685с.
991452
  Морозов К.Т. Перед дальней дорогой / К.Т. Морозов. – 2-е изд. – Воронеж, 1967. – 574с.
991453
  Харчиков А.Т. Перед дальней дорогой / А.Т. Харчиков. – Тула, 1986. – 317с.
991454
  Дризе Ю. Перед дальней дорогой. Участники представительного международного симпозиума решили вместе готовиться к сверхдлительным полетам в космос // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 18 мая (№ 19/20)


  В ноябре прошлого года закончился самый ответственный этап программы “Марс-500”, разработанной Институтом медико-биологических проблем (ИМБП) РАН под эгидой Российской академии наук и Роскосмоса. Добровольцы, трое россиян, двое представителей ...
991455
  Воронецкий М.Г. Перед Джойским порогом / М.Г. Воронецкий. – Тула, 1975. – 336с.
991456
  Шевченко Л.Я. Перед дзеркалом / Л.Я. Шевченко. – К, 1986. – 277с.
991457
  Аллев-Дин Перед дорогой : рассказы / Аллев-Дин. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1978. – 80 с. : ил.
991458
   Перед дорогой дальней. – Саратов, 1972. – 175с.
991459
  Корнеев А.И. Перед дорогой. / А.И. Корнеев. – Смоленск, 1960. – 52с.
991460
  Грабович Г. Перед Європою: чи можлива реформа в науці та освіті? // Критика. – Київ, 2005. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 22-25
991461
  Воробьев Л.В. Перед жарким летом / Л.В. Воробьев. – Москва, 1978. – 303с.
991462
  Шутов И.Н. Перед жатвой. / И.Н. Шутов. – Х, 1960. – 347с.
991463
  Хоменко Н.К. Перед жнивами : оповідання / Н.К. Хоменко. – Харків : Прапор, 1979. – 102 с.
991464
  Геринович Р. Перед завісою // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 203. – ISSN 0868-4790


  Спогади і присвяти "Із майбутньої книги про Майстра" (до 90-річчя від дня народження Романа Іваничука) - довільний, а водночас сповнений дружнього пієтету "мозаїчний портрет" роботи Герасим"юка, Слабошпицького, Габора, Миколи Ільницького, Яворівського, ...
991465
  Логинов В.Н. Перед завтрашним днем / В.Н. Логинов. – Краснодар
2. – 1978. – 304с.
991466
  Касперский С.Ш. Перед завтрашним днем / С.Ш. Касперский. – Ставрополь, 1983. – 31с.
991467
  Логинов В.Н. Перед завтрашним днем / В.Н. Логинов. – Краснодар, 1984. – 460с.
991468
  Островский Г.С. Перед загадками старых картин. / Г.С. Островский. – М., 1965. – 125с.
991469
  Сагиян А.С. Перед закатом : стихи / Амо Сагиян ; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1969. – 128 с.
991470
  Кресс В. Перед занавесом : зарубежные дневники / Вернон Кресс. – Москва : Бизнес-Пресс, 2008. – 240 с. – ISBN 978-5-900034-71-3
991471
  Луковский И.В. Перед зарей / И.В. Луковский. – Москва, 1958. – 35с.
991472
  Токомбаев А. Перед зарей : поэма / Аалы Токомбаев ;. – Фрунзе : Киргизское государственное изд-во, 1966. – 128 с.
991473
  Токомбаев А. Перед зарей : роман / Аалы Токомбаев ;. – Фрунзе : Киргизское государственное изд-во, 1968. – 296 с.
991474
  Гауптман Г. Перед заходом солнца / Г. Гауптман. – Москва, 1955. – 108с.
991475
  Каверин В.А. Перед зеркалом / В.А. Каверин. – Кишинев : Лумина, 1988. – 719 с.
991476
  Каверин В.А. Перед зеркалом. / В.А. Каверин. – Минск : Университетское, 1986. – 255 с.
991477
  Хамардюк А.П. Перед зірницею : вірші / А.П. Хамардюк. – Миргород : Друк. Ш.В. Шик, 1917. – 16 с. – На обкл. епіграф з твору Т.Г. Шевченка
991478
  Софронов А.В. Перед знаменем / А.В. Софронов. – Л., 1948. – 236с.
991479
  Скопина К.П. Перед именем твоим... / К.П. Скопина. – Москва : Педагогика, 1989. – 286с. – ISBN 5-7155-0102-4
991480
  Виноградов В.П. Перед истиной / В.П. Виноградов. – Москва, 1979. – 270с.
991481
  Троцкий Л.Д. Перед историческим рубежом : Балканы и Балканская война / Лев Троцкий. – Санкт-Петербург : Центр Междунар. Исслед. "Новый Прометей", 2011. – XLIV, 478 c., [10] л. ил. : портр., карт. – Указ. лит. по вост. вопросу : с. 386-388 .- Справочник геогр. назв.: с. 459-472 .- Справочник период. изд., упоминаемых в кн.: с. 473-475. – Библиогр. в примеч. – ISBN 978-5-9901606-6-8
991482
  Плав"юк М. Перед і після проголошення незалежності України // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 3. – С.3-17. – ISSN 0869-3595
991483
  Кунов С.С. Перед концертом / С.С. Кунов. – Черкесск, 1963. – 126с.
991484
  Портяк Василь Перед косовицею // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 46-47. – ISSN 0868-9644
991485
  Юрчук М. Перед лицем дійсности / М. Юрчук, Ф. Лебеденко // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 221, червень : червень. – С. 31-32


  Про роман О. Гончара "Собор".
991486
  Килимник О.В. Перед лицем історії / О.В. Килимник. – К, 1978. – 231с.
991487
  Галан Я.О. Перед лицем фактів / Я.О. Галан. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 196с.
991488
  Гусаков Б.Л. Перед лицом великих озер / Б.Л. Гусаков, Н.А. Петрова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 123с.
991489
  Филатов А.Ф. Перед лицом времени / А.Ф. Филатов. – М, 1979. – 207с.
991490
  Головатый С.П. Перед лицом глобальных проблем / С.П. Головатый. – М., 1987. – 62с.
991491
  Остров Д.К. Перед лицом жизни / Д.К. Остров. – Ленинград : Советский писатель, 1969. – 304 c.
991492
  Остров Д.К. Перед лицом жизни / Д.К. Остров. – Л., 1977. – 400с.
991493
  Остров Д.К. Перед лицом жизни / Д.К. Остров. – Л., 1987. – 364с.
991494
  Шалагинов В.К. Перед лицом закона / В.К. Шалагинов. – М, 1959. – 46с.
991495
  Шалагинов В.К. Перед лицом закона / В.К. Шалагинов. – М, 1959. – 46с.
991496
  Шалагинов В.К. Перед лицом закона / В.К. Шалагинов. – Новосибирск, 1968. – 264 с.
991497
   Перед лицом закона. – М, 1978. – 367с.
991498
  Неручев И.А. Перед лицом закона: Из судеб. практики А.И.Курского / И.А. Неручев. – Ленинград : Советский писатель, 1982. – 312с.
991499
  Петров А. Перед лицом истины и фактов / А. Петров. – Москва, 1983. – 120 с.
991500
   Перед лицом космоса // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 23 (483), 10.06.2016. – С. 52-55. – ISSN 2075-7093
991501
  Горюнова Р.М. Перед лицом неспокойного мира / Р.М. Горюнова. – Киев, 1984. – 48с.
991502
  Горбунова Е.Н. Перед лицом новой действительности / Е.Н. Горбунова. – М, 1974. – 397с.
991503
  Шутов А.Д. Перед лицом новых реальностей / А.Д. Шутов. – Москва, 1990. – 316с.
991504
  Рудницкий М.Л. Перед лицом правды. Современная прогрессивная художественная литература капиталистических стран. / М.Л. Рудницкий. – М., 1987. – 128с.
991505
  Решетов А. Перед лицом Пушкина / А. Решетов. – Москва : Современник, 1974. – 175 с.
991506
   Перед лицом смерти. – М, 1936. – 63с.
991507
   Перед лицом смерти. – Москва, 1962. – 207 с.
991508
  Захаров С.И. Перед лицом старших / С.И. Захаров. – Йошкар-Ола : Марийское кн. изд-во, 1959. – 64 с.
991509
  Тарнашинська Л. Перед літературознавчим дзеркалом... або дещо на захист фемінізму // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 2000. – № 133, грудень. – С. 149-157


  Про монографію Соломії Павличко "Дискурс модернізму в українській літературі" (Київ, "Либідь", 1977).
991510
  Надеждин Артем Перед МАТГР открываются новые горизонты : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 14
991511
  Антоненко-Давидович Перед невижатою смугою // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 156, січень : січень. – С. 10-16


  Творчість Ліни Костенко.
991512
  Сорока П. Перед незримим вівтарем // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2004. – № 10. – С. 95-127. – ISSN 0130-1608
991513
  Туманова М. Перед немыслимой разлукой. / М. Туманова. – К., 1997. – 78с.
991514
  Баркова О.М. Перед новой страницей / О.М. Баркова. – М., 1968. – 328с.
991515
  Тихонов Николай Семенович Перед новым подъемом / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Лит. газета, 1945. – 64с.
991516
  Колыбанов В.А. Перед новым стартом: НТП и развитие двух мировых систем / В.А. Колыбанов. – Москва, 1988. – 48 с.
991517
  Бауер М. Перед освітньою галуззю стоять досить складні завдання = Їх розв"язання потребує злагодженої діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу / підготувала Наталія Кулик // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 5 грудня (№ 93/94)


  Розмова з начальником Головного управління освіти і науки Чернівецької ОДА Михайлом Бауером.
991518
  Чалый П.Д. Перед осенними зорями / П.Д. Чалый. – Воронеж, 1981. – 175с.
991519
  Глазунов М.М. Перед Особым присутствием / М.М. Глазунов, Б.А. Митрофанов. – М, 1980. – 127с.
991520
  Гуков О.Я. Перед открытой дверью / О.Я. Гуков. – Воронеж, 1978. – 175с.
991521
  Васильев М. Перед отъездом / М. Васильев. – Симферополь, 1958. – 56с.
991522
  Хамаев Цырен Дондок Перед полетом / Хамаев Цырен Дондок. – Улан-Удэ, 1964. – 124с.
991523
  Моргулис Михаил Перед полетом : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 9. – С. 52-57. – ISSN 0131-8136
991524
  Киселев Я.С. Перед последним словом / Я.С. Киселев. – М, 1982. – 192с.
991525
  Мац Сергей Перед последним шагом // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 1 (2916). – С. 80-85 : фото
991526
  Гончаров А.Г. Перед праздником / А.Г. Гончаров. – Ростов -на-Дону, 1946. – 72с.
991527
  Торин В. Перед праздником / В. Торин. – К, 1948. – 228с.
991528
  Логинов В.Н. Перед праздником / В.Н. Логинов. – Краснодар, 1965. – 412с.
991529
  Джафарпур И. Перед праздником. : стихи и поэма / Исмаил Джафарпур; пер. с азерб. Г.Петрова. – Москва : Советский писатель, 1959. – 94 с.
991530
  Нагибин Ю.М. Перед праздником. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1960. – 319с.
991531
  Хэ Цю Перед приходом нового начальника / Хэ Цю. – М, 1957. – 23с.
991532
  Люзняк М.М. Перед простором неба : До Третього Тисячоліття Христової Ери. Поезія / М.М. Люзняк. – Львів : Атлас, 1999. – 96с. – ISBN 966-7275-07-8
991533
  Еремин Д.И. Перед прыжком / Д.И. Еремин. – М., 1979. – 383с.
991534
  Разгон Л.Э. Перед раскрытыми делами / Л.Э. Разгон. – Москва, 1991. – 46с.
991535
  Селянкин О.К. Перед расплатой / О.К. Селянкин. – Пермь, 1980. – 383с.
991536
  Явич А.Е. Перед рассветом / А.Е. Явич. – Москва, 1948. – 180с.
991537
  Фомин С.Д. Перед рассветом / С.Д. Фомин. – М., 1950. – 184с.
991538
  Мао Дунь Перед рассветом / Мао Дунь. – М., 1952. – 484с.
991539
  Фомин С.Д. Перед рассветом / С.Д. Фомин. – М., 1955. – 272с.
991540
  Фомин С.Д. Перед рассветом / С.Д. Фомин. – М., 1957. – 248с.
991541
  Смирнов-Ульяновский Перед рассветом / Смирнов-Ульяновский. – Саратов, 1959. – 206с.
991542
  Мао Дунь Перед рассветом / Мао Дунь. – М., 1959. – 519с.
991543
  Юксерн В.С. Перед рассветом : рассказы / Василий Юксерн ;. – Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1966. – 79 с.
991544
  Богоявленская Н.Ф. Перед рассветом / Н.Ф. Богоявленская. – М., 1970. – 415с.
991545
  Касаткин И.М. Перед рассветом : избранные рассказы / И.М. Касаткин. – Москва : Советская Россия, 1977. – 383с.
991546
  Садыков И. Перед рассветом / И. Садыков. – Ташкент
Кн. 1. – 1978. – 240 с.
991547
  Инге Ю.А. Перед рассветом / Ю.А. Инге. – Л., 1979. – 221с.
991548
  Воробьев В. Перед рассветом (Невьянск 1916 -1917) / В. Воробьев. – Ленинград, 1925. – 109с.
991549
  Ульянов А.Н. Перед рассветом: стихи / А.Н. Ульянов. – Куйбышев, 1975. – 23с.
991550
  Горохов А. Перед Рождеством : проза: рассказ // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2011. – № 2. – С. 9-26. – ISSN 0131-2332
991551
  Кравченко И.Г. Перед салютом / И.Г. Кравченко. – Краснодар, 1980. – 192с.
991552
  Насыров Ш.Г. Перед свадьбой : рассказы / Ш.Г. Насыров; перевод. – Уфа : Башкнигоиздат, 1967. – 143 с.
991553
  Кудрин В.А. Перед свиданием. / В.А. Кудрин. – Москва, 1984. – 157с.
991554
  Мао Дунь Перед світанком / Мао Дунь. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1956. – 495 с.
991555
  Малишко В.А. Перед своєю совістю стою / В.А. Малишко. – Київ, 1979. – 160с.
991556
  Божко А. Перед сентябрем : повести / А. Божко; авториз. пер. с белорус. М.Горбачева. – Москва : Советский писатель, 1968. – 320 с.
991557
  Мовчан П. Перед словом усі рівні
991558
  Тарковский А.А. Перед снегом / А.А. Тарковский. – М., 1962. – 142с.
991559
  Мавродиев В.Е. Перед снегом / В.Е. Мавродиев. – Волгоград, 1975. – 80с.
991560
  Карпенко М.І. Перед собою і людьми : поезії / М.І. Карпенко. – Київ, 1988. – 139 с.
991561
  Дончик В. Перед старими і новими викликами (проблеми історіотворення: традиції і новації) // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 40-48. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
991562
  Бахман Клаус Перед стартом : Фабрика элементарных частиц. Наука / Бахман Клаус, Гинтер Петер // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 8. – С. 68-86 : Фото, схеми. – Библиогр.: Біліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
991563
  Єрьомін Д.І. Перед стрибком / Д.І. Єрьомін. – К., 1988. – 256 с.
991564
  Туркало К. Перед судовим процесом Спілки Визволення України (СВУ) // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 137, червень : червень. – С. 5-7
991565
  Єфремов С. Перед судом власної совісти : громадська й політична робота В.Б. Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 111-117. – ISBN 966-7272-00-1
991566
   Перед судом разума. – М, 1973. – 64с.
991567
  Иванов А. Перед судом совести / А. Иванов. – Ярославль : Верхне-Волжское кн. изд-во, 1977. – 304 с.
991568
  Панченко Я.П. Перед судом товарищей. (Об опыте работы товарищеских судов, рекомендации по организации их деятельности и достижению действенности воспит. мер). / Я.П. Панченко, В.М. Купцов. – Симферополь, 1967. – 39с.
991569
  Баторгин М.П. Перед судом царского самодержавия. / М.П. Баторгин. – М., 1964. – 291с.
991570
  Гауптман Г. Перед сходом сонця : Соціяльна драма / Гергарт Гауптман ; На українську мову переклав Федь Федорцїв. – Львів : Накл. В. Боберського ; З друк. Ставропиг. Ін-та, під зарядом М. Рефця, 1912. – 157 с. = Новітня бібліотека / Ред. В. Боберський; ; Вип. 1
991571
  Цибулько В. Перед тим, тоді, і після... Друд (дерев"яний ровер української демократії) / Володимир Цибулько. – Львів : Піраміда, 2012. – 386, [2] с. – ISBN 978-966-441-296-1
991572
  Лукницкая В.К. Перед тобой земля / В.К. Лукницкая. – Ленинград, 1988. – 382 с.
991573
  Соколов Т.А. Перед трудным выбором / Т.А. Соколов. – М., 1982. – 157с.
991574
  Розов В.С. Перед ужином / В.С. Розов. – Москва, 1963. – 71 с.
991575
  Мотрич К.В. Перед Храмом любові і болю : оповідання, повість / К.В. Мотрич. – Київ, 1989. – 237 с.
991576
  Эмин Г. Перед часами / Г. Эмин. – М, 1962. – 144с.
991577
  Никонова Л.А. Перед чудом жизни. / Л.А. Никонова. – Кемерово, 1990. – 303с.
991578
  Лев Ф.Г. Перед школой / Ф.Г. Лев. – М., 1971. – 223с.
991579
  Ардаматский В.И. Перед штормом : роман-хроника : о Г.А. Гапоне / В.И. Ардаматский ; худож. О.А. Карелина. – Москва : Политиздат, 1989. – 302 с.
991580
  Козлова Е.Н. Перед экзаменом / Е.Н. Козлова. – Ярославль, 1959. – 156с.
991581
  Карелин Л.В. Перед экраном / Л.В. Карелин. – М, 1976. – 175с.
991582
   Передавальна функція цифрової ВІС для проведення діагностування електромагнітним методом / Г.Б. Жиров, Ю.В. Каменчук, Б.Г. Жиров, Л.В. Солодеева // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 37-41


  У статті розроблена передавальна функція ВІС для проведення діагностування електромагнітним методом. Передавальну функцію пропонується використовувати для подальшої розробки діагностичної моделі ВІС.. В статье разработана передаточная функцив БИС для ...
991583
  Гудманян А.Г. Передавання англійських дифтонгів графікою української мови (на матеріалі перекладів) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 108-117. – ISBN 966-581-295-6
991584
  Квашук О.Д. Передавання матеріалів для застосування адміністративного стягнення або інших заходів впливу як додаткове рішення дослідчого кримінального процесу // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 67-69
991585
  Булаховський К.А. Передавання номенів у процесі українізації програмного забезпечення // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 142-150
991586
  Кондов Т. Передает "Боевой" : док. повесть / Тодор Кондов ; Пер. с болг. И. Сабуровой ; Под ред. Ю. Бернова. – Москва : Военное издательство, 1972. – 387 с.
991587
  Жадько В.О. Передай вогонь синам / В.О. Жадько. – К., 1984. – 135с.
991588
  Волобуев А.Т. Передай все хорошее сыну / А.Т. Волобуев. – Москва, 1985. – 94с.
991589
  Рахманин Б.Л. Передай дальше / Б.Л. Рахманин. – Москва, 1986. – 380 с.
991590
  Никольская Б А. Передай дальше! / Б А. Никольская. – Алма-Ата, 1989. – 270с.
991591
  Брэдбери Р. Передай добро по кругу / Р. Брэдбери. – Москва, 1982. – 414с.
991592
  Козинец Л.П. Передай другому : фантастические рассказі / Людмила Козинец // Морская пена : фантастическая повесть / А.В. Дмитрук. – Киев : Молодь, 1987. – С. 125-214
991593
  Вучетич В.Е. Передайте в "Центр" / В.Е. Вучетич. – Москва, 1988. – 463с.
991594
  Герлига М. Передали військовим дев"ять автомобілів // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 6


  КНУ імені Тараса Шевченка передав зі свого балансу в розпорядження Центрального автомобільного управління Збройних Сил України 9 транспортних засобів. Т. Доманова, випускниця юридичного факультету, а нині волонтерка й співробітниця Міністерства оборони ...
991595
  Потцький М. Передання виключних майнових прав на об"єкти права інтелектуальної власності: теоретико-правовий аналіз // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 28-32
991596
  Яворська О.С. Передання майна у власність за спадковим договором // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 62-67. – (Право. Економіка. Управління)
991597
  Шаповал Л.І. Передання повноважень за довіреностями представнику та третій особі // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 89-93.
991598
  Важинський Є. Передання прав з цінних паперів та перехід права власності на папери // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 38-45.
991599
  Шимон С.І. Передання товару, фікційна традиція та правова фікція у правовідносинах з купівлі-продажу майнових прав // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 300-305. – ISSN 1563-3349
991600
  Богачева В.С. Передаточные функции оптических систем : указ. отеч. и иностр. лит. / В.С. Богачева, К.Г. Предко; АН БССР. Б-ка Могилев. отд-ния Ин-та физики АН БССР. – Могилев : [б. и.]
Ч. 2 : С 1961 г. до 1966 г. / сост. В.С. Богачева, К.Г. Предко. – 1979. – 84 с.
991601
  Костюков А.И. Передача активности "литеральных" нисходящих систем некоторыми группами спинальных нейтронов : Автореф... канд. биолнаук: 03.00.02 / Костюков А. И.; АН УССР, Ин-т физиол. – К., 1974. – 26л.
991602
  Давыдов В.В. Передача альфа-частиц в реакциях (Li6,d) и (Li7,t) : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Давыдов В.В. ; Моск. гос. ун-т , Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1969. – 8 с. – Бібліогр.:с.8
991603
  Крамар Ю.Б. Передача англомовних назв художніх фільмів українською мовою // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: К.В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2018. – С. 148-152. – ISSN 1993-5560
991604
  Панахи М.А. Передача арабских звуков в современном азербайджанском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Панахи М.А.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1960. – 19л.
991605
  Тугай М.С. Передача архаїзмів у трагедії "Ромео і Джульєтта" в перекладі Василя Мисика // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: К.В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2018. – С. 163-167. – ISSN 1993-5560
991606
  Пристайко О. Передача архівної ситеми у відання НКВС: причини та наслідки // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 3-18
991607
  Скибо Г.Г. Передача афферентной импульсации через медиальное ядро Бурдаха : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 102 / Скибо Г.Г. ; АН УССР , Ин-т физиологии. – Киев, 1968. – 18 с.
991608
  Фелів О. Передача в іпотеку об"єктів незавершеного будівництва / О. Фелів, О. Лепіхіна // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого (№ 7)


  "... Можливі варіанти?"
991609
  Філозоп А. Передача в оренду державного майна платника акцизного збору - виробника алкогольої продукції // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 48. – С.18-20
991610
  Бременер М.С. Передача ведется из класса : повесть / М.С. Бременер. – Москва : Детская литература, 1959. – 206 с.
991611
  Пушкарев Ю.П. Передача возбуждения в симпатических ганглиях при различной гликемии. : Автореф... Канд.биол.наук: / Пушкарев Ю.П.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1964. – 18л.
991612
  Гроднев И.И. Передача высокочастотной энергии по направляющим системам / И.И. Гроднев. – М, 1962. – 36с.
991613
  Писаренко В.К. Передача высот на монтажные горизонты / В.К. Писаренко, Н.А. Шмелин, Р.Б. Измайлов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 10. – С. 2-4 : табл. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
991614
  Денисенко Н.В. Передача граматичної емфази в перекладі з англійської мови на українську // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 108-112. – ISBN 966-8188-07-1
991615
   Передача данных. – М, 1979. – 64с.
991616
  Боккер П. Передача данных / П. Боккер. – Москва
Ч. 1. – 1980. – 264 с.
991617
   Передача данных в АСУ. – Кишинев, 1977. – 102с.
991618
   Передача данных в локальных сетях ВЦ. – Минск, 1978. – 162с.
991619
  Дивногорцев Г.П. и др. Передача данных в сетях вычислительных центров / Г.П. и др. Дивногорцев. – Минск, 1971. – 178с.
991620
  Валиев Т.А. Передача данных по ЛЭП. / Т.А. Валиев, Ш.А. Заргаров. – Ташкент, 1973. – 154с.
991621
  Петрович Н.Т. Передача дискретной информации в каналах с фазовой манипуляцией / Н.Т. Петрович. – М., 1965. – 263с.
991622
  Вольфбейн С.П. Передача дискретных сигналов с помощью частотной модуляции / С.П. Вольфбейн, И.В. Музыченко. – Київ, 1968. – 151с.
991623
  Абдуллаев Д.А. Передача дискретных сообщений в задачах и упражнениях : [учеб. пособие для электротехн. ин-тов связи спец. 0702] / Д. А. Абдуллаев, М. Н. Арипов. – Москва : Радио и связь, 1985. – 128 с. : ил. – Библиогр.: с. 124-126
991624
   Передача дискретных сообщений по каналам с группирующимися ошибками. – М, 1972. – 147с.
991625
  Макаров С.Б. Передача дискретных сообщений по радиоканалам с ограниченной полосой пропускания / С.Б. Макаров, И.А. Цикин. – Москва : Радио и связь, 1988. – 304 с.
991626
  Кловский Д.Д. Передача дискретных сообщений по радиоканалам. : Автореф... доктор техн.наук: / Кловский Д.Д.; Москов. электротехн. ин-тут связи. – Куйбышев, 1964. – 34л.
991627
   Передача заявлений, исполнительные надписи, депозит. – М, 1960. – 91с.
991628
  Ржецкий Н.Н. Передача знаний студентам / Н.Н. Ржецкий. – Киев : Вища школа, 1981. – 52 с.
991629
  Головащук С.И. Передача значений и фразеологизмов одного языка средствами другого языка как основная проблема двуязычной лексикографии (на материалах русско-украинских и украинско-русских словарей) : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Головащук С.И.; АН УССР. Отд. лит-ры, языка и искусствовед. – К., 1970. – 25л.
991630
   Передача и обработка информации в локальных вычислительных сетях : сб. науч. труд. – Минск, 1984. – 104 с.
991631
   Передача и обработка информации голографическими методами / С.Б. Гуревич, В.Б. Константинов, В.К. Соколов, Д.Ф. Черных; Гуревич С.Б. – Москва : Советское радио, 1978. – 304 с.
991632
  Зубарев Ю.Б. Передача изображений / Ю.Б. Зубарев, Г.Л. Глориозов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1989. – 336 с.
991633
  Корн А. Передача изображений по телеграфу и радио / А. Корн, Э. Неспер. – Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1928. – 107 с.
991634
  Пивнутель Роллен Владимирович Передача импульсных потоков первыми центральными нейронами системы кожной чувствительности : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Пивнутель Роллен Владимирович; Ин-т физиологии. – К., 1979. – 16л.
991635
  Фалькович М.С. Передача имущественных споров на рассмотрение государственного арбитража / М.С. Фалькович. – Москва : Гос. изд-во юридической лит-ры, 1961. – 80 с. – (Библиотечка хозяйственника и работника юрид. службы)
991636
  Фано Р.М. Передача информации / Р.М. Фано. – Москва : Мир, 1965. – 438с.
991637
  Гойхман Э.Ш. Передача информации в автоматизированных системах управления / Э.Ш. Гойхман, Ю.И. Лосев. – М., 1971. – 160с.
991638
  Гойхман Э.Ш. Передача информации в АСУ / Э.Ш. Гойхман, Ю.И. Лосев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1976. – 280с.
991639
  Жураковский Ю.П. Передача информации в ГАП / Ю.П. Жураковский. – Киев, 1991. – 215с.
991640
  Левченко И.А. Передача информации о координатах источника корма у пчелы медоносной / И.А. Левченко; АН УССР, Ин-т зоологии. – Киев : Наукова думка, 1976. – 251с.
991641
  Хармут Х. Передача информации ортогональными функциями / Х. Хармут. – Москва, 1975. – 267с.
991642
  Турин В.Я. Передача информации по каналам с памятью / В.Я. Турин. – Москва, 1977. – 248с.
991643
  Шеховцов О.И. Передача информации по нестационарным каналам связи / О.И. Шеховцов, С.Г. Горохов. – Ленинград, 1985. – 172с.
991644
   Передача информации по радиоканалам, содержащим статистически неоднородные среды. – Москва : Наука, 1976. – 238 с.
991645
  Тарасюк Ю.Ф. Передача информации под водой / Ю.Ф. Тарасюк. – Москва : Знание, 1974. – 64 с.
991646
  Покуса Ю.Є. Передача ідіостилю О. Гакслі в українських перекладах // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: К.В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2018. – С. 157-162. – ISSN 1993-5560


  "Антиутопія "Brave New World" (1932) - найвища точка в розвитку сатиричного генія O. Гакслі і одночасно початок втрати віри в людство. Традиційна рецепція "роману-попередження", трактувалася як пародія на "технократичні" фантазії Г. Уеллса, - це ...
991647
  Гончар С.А. Передача інформації з використанням часових замків шляхом створення файла-інсталятора з функцією саморозпакування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 106-109. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
991648
  Чупахін О. Передача інформації за підсумками голосування на виборах в Україні. Сучасний стан і проблемні питання // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2011. – № 1 (20). – С. 30-32


  21-25 лютого у Мехіко відбувся міжнародний семінар з організації виборчого процесу, проведений партнерами міжнародної програми навчання та досліджень з виборчих питань, а саме: Програмою розвитку ООН (ПРООН - Мексика) та виборчими органами Мексики - ...
991649
  Пентковская Т.В. Передача конструкций с субстантивированным инфинитивом в древнейшем славянском переводе Жития Василия Нового // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 52-77. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются способы передачи греческого субстантивированного инфинитива в древнейшем славянском переводе Жития Василия Нового, выполненном в Древней Руси в конце 11 в. Данные этого памятника сопоставля- ются с данными других ...
991650
  Мельниченко Р. Передача корпоративних прав за договором: проблеми теорії та практики // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 193-194. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
991651
  Вольвач П. Передача Криму Україні: за лаштунками // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 28 липня (№ 30). – С. 3
991652
  Скібіцька О. Передача культурно-маркованої лексики при перекладі англомовних туристичних текстів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 171-185. – (Германська філологія ; Вип. 408/409)
991653
  Стрельцова И.Д. Передача лексико-грамматических свойств русских слов на армянский язык. : Автореф... канд.филол.наук: 661 / Стрельцова И.Д.; АН Арм.ССР.Ин-т языка. – Ереван, 1968. – 27л.
991654
  Беляева Т.Н. Передача лексических средств выражения модальности со значением долженствования в переводе мемуарного типа текста ( на примере перевода книги Билла Клинтона "Моя жизнь" / Т.Н. Беляева, Н.А. Булавина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 89-95. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
991655
  Новікова В.В. Передача майна за договором ренти за плату та безплатно: визначення понять // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 213-218. – ISBN 966-7784-65-7
991656
  Бодерсков С.А. Передача на поруки / С.А. Бодерсков. – М, 1961. – 79с.
991657
  Мендельсон Г.А. Передача на поруки лиц, совершивших преступления / Г.А. Мендельсон. – Москва, 1963. – 87с.
991658
  Гуткин И.М. Передача на поруки органам дознания / И.М. Гуткин. – М., 1961. – 54с.
991659
  Феличкин Ю.М. Передача национального колорита поэзии. (По матер. франц. переводов Маяковского, Блока, Есенина и Твардовского) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Феличкин Ю.М. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1966. – 22 с.
991660
  Червоненкис Я.М. Передача небольших и средних мощностей постоянным током на дальние расстояния. / Я.М. Червоненкис. – М., 1957. – 176с.
991661
  Кучма О.І. Передача німецьких емоційно-експресивних часток українською мовою


  Досліджено функції німецьких емоційно-експресивних часток та варіанти їх перекладу українською мовою. Представлено результати цього дослідження двох німецьких емоційно-експресивних часток aber та auch.
991662
  Щербина В.В. Передача об"ємності зображення / В.В. Щербина. – Київ, 1965. – 43с.
991663
  Клюев В. Передача опыта без границ / Владимир Клюев, Марина Захаренко // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 7. – С. 61-65. – ISSN 0869-4915


  В марте 2011 года представительная российско-украинская делегация библиотечных работников провела в Китае почти две недели, побывав в шести городах (Пекин - Сиань - Нанкин - Сучжоу - Ханчжоу - Шанхай) и посетив базнотипные библиотеки: Национальную ...
991664
  Авдеева А.В. Передача осуществления полномочий Российской Федерации органам государственной власти субъектов Российской Федерации: конституционно-правовые проблемы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 151-160. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
991665
  Бочарова Татьяна Григорьевна Передача параметров ситуации лексико-семантическими средствами французского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Бочарова Татьяна Григорьевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 24л.
991666
  Орличенко О.В. Передача португальських прислів"їв і приказок // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 484-496


  Стаття присвячена опису лінгвістичних особливостей прислів"їв і приказок португальської мови та способів їхньої передачі українською .Доведено, що при використанні методу калькування в ході перекладу приказкових висловів, необхідно користуватися не ...
991667
  Меняйло Л. Передача прав на використання творів // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С.17-21. – ISSN 1608-6422
991668
  Андрощук Г. Передача прав на майбутні винаходи: судова практика США // Юридична газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 43/44). – С. 18
991669
  Посполітак В.В. Передача права власності на цінні папери та прав за цінними паперами в Україні (цивільно-правовий аспект) : Автореф...канд. юридичних наук:12.00.03 / Посполітак В.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.:с.17
991670
  Посполітак Володимир Володимирович Передача права власності на цінні папери та прав за цінними паперами в Україні (цивільно-правовий аспект) : Дис...канд.юрид.наук:12.00.03 / Посполітак Володимир Володимирович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 226л. + Додаток:л.200-226. – Бібліогр.:л.168-199
991671
  Чугунова С. Передача права за заявкою на торговельну марку // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 2. – С. 28-36 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1608-6422
991672
  Клочко О.Т. Передача права на використання ділової репутації за договором комерційної концесії // Генезис публічного та приватного права: європейський вимір : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (6 берез. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 58-61. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-71-8
991673
  Чернадчук В. Передача права на здійснення видатків бюджету // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 58-60. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
991674
  Чернадчук В. Передача права на здійснення видатків бюджету // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 58-60. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
991675
  Евков А. Передача права собственности на материальный носитель как условие применения принципа исчерпания прав на объекты интеллектуальной собственности // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 52-57.
991676
  Овчаренко Л. Передача професійних гончарських знань в умовах цехової організації праці на території підросійських українських земель // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 18-22. – ISSN 2309-9356


  У статті на прикладі гончарних цехів, які діяли на території підросійських українських земель, проаналізовано умови передачі професійних гончарських знань від майстрів до учнів та підмайстрів, розглянуто цехову систему професійного зростання гончарів, ...
991677
  Ефремова Н.И. Передача профессиональным союзом СССР управления государственным социальным срахованием - важный этап в осуществлении Ленинской страховой программы : Автореф... канд. ист.наук: / Ефремова Н.И.; Высш. школа профдвижения ВЦСПС. Кафедра истории профсоюзов СССР. – М., 1967. – 21л.
991678
   Передача речи по сетям передачи данных с коммутацией пакетов. – М, 1988. – 76с.
991679
  Спенс М. Передача сигналов и информационная структура рынков: история вопроса // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2006. – Вып. 5, № 3. – С. 415-464. – ISSN 1815-1345
991680
  Тощаков Л.Н. Передача сигналов по линейным электрическим цепям / Л.Н. Тощаков. – Ленинград : ЛГУ, 1973. – 143 с.
991681
  Смирнов Б.В. Передача сигналов по распределительным электрическим сетям / Б.В. Смирнов, А.А. Ильин. – Киев : Государственное издательство технической литературы УССР, 1963. – 423 с.
991682
  Шендерович А.М. Передача сигналов цветного телевидения по линиям связи / А.М. Шендерович, Л.А. Севальнев. – Москва : Связь, 1973. – 169 с.
991683
  Гринхоу У.А. Передача сигналов через ионизированную среду / У.А. Гринхоу, 1962. – 17с.
991684
  Каневский З.М. Передача сообщений с обратной связью / З.М. Каневский. – Москва, 1969. – 46с.
991685
  Скібіцька О.В. Передача стилістичних засобів при перекладі англомовних туристичних текстів на Інтернет-сторінках // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 183-191


  Стаття розглядає використання стилістичних засобів в англомовних туристичних текстах на Інтернет сторінках та способи їх передачі в україно- та російськомовних електронних текстах. Статья рассматривает использование стилистических средств в ...
991686
  Корбут Н. Передача стильових ознак оповідання О. Генрі "Останній листок" // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2013. – Вип. 1 (5). – C. 102-106
991687
  Васильев Р.Р. Передача телемеханической информации / Р.Р. Васильев, Г.А. Шастова. – Москва ; Ленинград, 1960. – 144с.
991688
  Березовенко С.Н. Передача технологии в стратегии неоколониализма / С.Н. Березовенко, А.В. Тарабухин // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 71-74. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 23)
991689
   Передача технологии развивающимся странам. – М, 1990. – 169с.
991690
  Миргородский В.Н. Передача тонической импульсации в симпатических ганглиях : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Миргородский В.Н.; АН УССР. Ин-т физиологии. – К., 1971. – 25л.
991691
  Кузьміна К.А. Передача українською мовою англійських номінативних і вербальних синтаксичних конструкцій // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 160-167. – ISBN 966-638-08406
991692
  Рудницька Н.М. Передача українською мовою мовних особливостей "Кентерберійських оповідань" Дж. Чосера


  Здійснення адекватного перекладу твору, віддаленого у часі, передбачає, зокрема, відтворення провідних мовних характеристик оригіналу. Проаналізовано основні проблеми перекладу "Кентерберійських оповідань" Дж. Чосера, що виникають при передачі ...
991693
  Слэтер Дж. Передача ультракоротких радиоволн : пер. с англ. / Дж. Слэтер. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1946. – 344с.
991694
  Слэтер Дж. Передача ультракоротких радиоволн : пер. с англ. / Дж. Слэтер. – 2-е изд., стереотип. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1947. – 344 с.
991695
   Передача цифровой информации. – М, 1963. – 479с.
991696
   Передача цифровой информации по каналам с памятью. – М, 1970. – 176с.
991697
  Бибикова В.А. Передача чумы блохами / В.А. Бибикова, Л.Н. Классовский. – Москва, 1974. – 188с.
991698
  Введенский Н.В. Передача электоэнергии постоянным током высокого напряжения на дальние растояния / Н.В. Введенский. – Москва, 1950. – 31с.
991699
  Кизер Г. Передача электрической энергии / Г. Кизер; Смуров А.А. – Ленинград
Т. 2. – 1928. – 350 с.
991700
  Кизер Г. Передача электрической энергии / Г. Кизер; Смуров А.А. – Ленинград
Т. 3, Ч. 1 : Механические и электрические устройства электрических станций и основы их проектирования. – 1931. – 392 с.
991701
  Веников В.А. Передача электрической энергии на дальние расстояния / В.А. Веников. – Москва, 1955. – 32с.
991702
  Даннат Передача электрической энергии объединенными сетями / Даннат, Дальглейш и. – Москва-Ленин, 1935. – 363 с.
991703
  Денисенко Г.И. Передача электрической энергии пульсирующим током / Г.И. Денисенко. – Львов, 1971. – 456 с.
991704
  Альтшуллер А.С. Передача электромагнитной энергии из рельсовой цепи на локомотив в системе локомотивной сигнализации с автостопом при паровой тяге : автореф. ... кандид. технич. наук / Альтшуллер А.С.; Альтшулер А.С. ; СССР-МПС. Ленингр. электротехнический институт инженеров сигнализации и связи. – Ленинград, 1949. – 9 с.
991705
  Лазаренко Л.Н. Передача эмоциональних состояний персонажей в романе Р. Стивенсона "Остров сокровищ": способы перевода // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 315-324


  В статье рассматриваются способы передачи эмоциональных состояний персонажей в англоязычном контексте на материале романа Р. Стивенсона "Остров сокровищ" (междометия, идиомы, слова сниженного стилистического тона, повторы, инверсия), анализируются ...
991706
  Де-Метц Г.Г. Передача энергии на расстояние в Европе и Америке : Речь читанная на торжественном акте университета 16 января 1896г. – Киев : Тип.Импер.Ун-та Св.Владимира В.И.Завадского, 1896. – 29с. : Рис.1. – Отд.оттиск из "Универ.Известий" за 1896г.
991707
  Де-Метц Передача энергии на расстояние в Европе и Америке // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 375- 385. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
991708
  Червоненкис Я.М. Передача энергии постоянным током / Я.М. Червоненкис. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР, 1948. – 140 с.
991709
   Передача энергии постоянным током. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 216 с.
991710
  Воронин А.И. Передача энергии при атомных и атомно-молекулярных столкновениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Воронин А.И.; АН СССР. ин-т хим. физики. – М., 1970. – 18л.
991711
  Орешкинский П.С. Передача энергии трехфазным током по системе "Два провода-земля" / П.С. Орешкинский. – Москва-Ленинград : Издательство Академии Наук СССР, 1935. – 303 с.
991712
  Узилевский В.А. Передача, обработка и воспроизведение цветных изображений / В.А. Узилевский. – Москва : Радио и связь, 1981. – 216 с.
991713
  Коган-Вольман Передачи с гибкими проволочными валами / Коган-Вольман. – М., 1961. – 230с.
991714
  Вахонєва Т. Передачі (програми) організацій мовлення як об"єкти права інтелектуальної власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 38-42
991715
  Иванов Н.К. Передаю из Берлина / Н.К. Иванов. – М, 1979. – 223с.
991716
  Владимирский А.П. Передаются ли по наследству приобретенные признаки? / А.П. Владимирский; Под ред. проф. ММ Завадовского. – Москва; Ленинград, 1927. – 184 с. – (Дарвиновская библиотека)
991717
  Нейман М.С. Передающие антенны / М.С. Нейман. – Москва-Ленинград, 1934. – 400 с.
991718
  Романов И.М. Передающие линии и резонансные системы СВЧ / И.М. Романов. – Казань : Казанский университет, 1961. – 136 с.
991719
  Кинг Р. Передающие линии, антенны и волноводы / Р. Кинг, Г. Мимно, А. Уинг. – Москва-Ленинград, 1948. – 359 с.
991720
  Копытин Л.А. Передающие радиоцентры. / Л.А. Копытин. – М., 1951. – 464с.
991721
  Гершберг А.Е. Передающие телевизионные трубки с внутренним фотоэффектом / А.Е. Гершберг. – 2-е изд., доп. – Ленинград : Энергия, 1973. – 256 с.
991722
  Гершберг А.Е. Передающие телевизионные трубки, использующие внутренний фотоэффект (видиконы) / А.Е. Гершберг. – Москва-Ленинград : Энергия, 1964. – 240 с.
991723
   Передающие устройства промышленных роботов. – Новосибирск, 1986. – 454с.
991724
  Івахненко О.Г. Передбачення випадкових процесів / О.Г. Івахненко. – Київ : Наукова думка, 1969. – 420с.
991725
  Івахненко О.Г. Передбачення випадкових процесів / О.Г. Івахненко, В.Г. Лапа. – Київ, 1970. – 420с.
991726
  Люсак А.В. Передбачення деформаційних процесів сформованого землекористування з урахуванням динаміки інженерно-геологічних умов території / А.В. Люсак, П.Ф. Кахнич // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – C. 173-180. – (Технічні науки ; вип. 3 (75)). – ISSN 2306-5478
991727
  Куценко В.І. Передбачення і життя / В.І. Куценко. – Київ, 1966. – 126с.
991728
  Носенко В.Г. Передбачення ймовірних наслідків вирощування генетично модифікованого ріпаку в Україні і світі // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 183-190. – Бібліогр.: 10 назв.
991729
  Туров І. Передбачуваний крах економіки Росії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 лютого (№ 19/20). – С. 10


  За умови збереження існуючої системи господарства РФ приречена на загальну катастрофу не пізніше середини 2016-го.
991730
  Волченко Н.В. Передбачувані наслідки членства у СОТ для сільськогосподарських товаровиробників України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 6 (176). – С. 122-128
991731
  Токарчук Л.М. Передбачувані проблеми розгляду справ про усиновлення у зв"язку з реформування цивільного процесуального законодавства // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 393-396. – ISBN 978-617-7530-15-1
991732
  Петрик Т. Передвесільний етап одруження на Рівненщині (друга половина XIX – перша половина XX століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 110-115
991733
  Щербань О. Передвесільний етап опішнянського весілля XX - початку XXI століть / О. Щербань, А. Щербань // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2010. – Ч. 4 (67). – С. 30-46
991734
  Костишин Р.В. Передвиборна-агітація як юридична категорія // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 218-226. – ISSN 1563-3349
991735
  Костишин Р.В. Передвиборна агітація як юридична категорія // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 218-225. – ISSN 1563-3349
991736
  Лазніков В.М. Передвиборна агітація: проблеми визначення та обмеження // Право вибору : Громадсько-політичне видання / Всеукраїнська громад. орг. "фонд сприяння демократичним виборам". – Київ, 2005. – № 1. – С. 78-81.
991737
  Смокович М. Передвиборна агітація: проблеми судового контролю / М. Смокович, В. Галайчук // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 15-25
991738
  Гудзь Л. Передвиборна агітація: проблеми та перспективи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 162-166
991739
  Переяславець М. Передвиборна компанія розгортає кампанію // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 8. – С. 28-31. – ISSN 1812--514Х
991740
  Коваленко О. Передвиборний stand-by // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 36). – С. 1, 6


  "Початок вересня в Україні став часом гучних економічних новин. Спочатку прем"єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна перебуває на межі дефолту. Потім у ЗМІ просочилася інформація про те, що Міжнародний валютний фонд готовий надати Києву нову ...
991741
  Стріха М. Передвиборні рефлексії майже гуманітаря // Критика. – Київ, 2006. – Квітень, (число 4). – С. 4-5
991742
  Руденко А.Ф. Передвиборча діяльність українських політичних партій: виклики 2014 року // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 216-218
991743
  Лиховид І. Передвиборча спека // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 24-25 травня (№ 89/90). – С. 10


  "Звільнення викладачів, грати в ректораті та численні судові позови - так у провідному медичному виші готуються до ректорських перегонів".
991744
  Цибка В.В. Передвиборчий дискурс в контексті політичної комунікації: до проблеми визначення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 29-34. – Бібліогр.: Літ.: с. 33-34; 19 поз.
991745
  Борін Ігор Передвиборчий екстаз // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 17. – ISSN 0130-5212
991746
  Завгородня Л.М. Передвиборчі теледебати у дискурсивному вимірі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 121-128. – Бібліогр.: Літ.: с. 128; 7 п.


  У статті розглядаються типи дискурсів, що пересікаються у передвиборчих теледебатах: медіадискурс, політичний, рекламний, театральний і спортивний дискурс . В статье рассматриваются виды дискурсов, которые пересекаются предвыборных теледебатах: ...
991747
  Фурман А.В. Передвиборчі технології як інструменти соціально-психологічної взаємодії / А.В. Фурман, А.Н. Гірняк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 161-166. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
991748
  Леонтьева А.Н. Передвижение ассимилятов в связи с условиями калийного питания растений : Автореф... канд. биол.наук: / Леонтьева А.Н.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. Кафедра физиологии и биохимии растений. – Горький, 1967. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
991749
   Передвижение ассимилятов и их метаболизм в растениях. – Владивосток, 1979. – 83с.
991750
  Люттге У. Передвижение веществ в растениях / У. Люттге, Н. Хигинботам. – Москва, 1984. – 408с.
991751
  Фельдман Г.М. Передвижение влаги в телах и промерзающих грунтах / Г.М. Фельдман. – Новосибирск, 1988. – 258с.
991752
  Кузнецов Ю.К. Передвижение и встречный бой / Ю.К. Кузнецов. – Москва, 1989. – 286 с.
991753
  Горбунов П. Передвижение и маскировка разведчика / П. Горбунов. – Москва : Военное издательство, 1947. – 112с.
991754
   Передвижение населения и трудовых ресурсов индустриального города. – Свердловск, 1978. – 116с.
991755
  Афанасьева М.В. Передвижение питательных веществ в растениях / М.В. Афанасьева. – Ленинград, 1955. – 224с.
991756
  Никишин И.М. и Введенский Б.А. Передвижение подразделений на большое расстояние / И.М. и Введенский Б.А. Никишин. – М., 1967. – 146с.
991757
  Кэртис Ф. Передвижение растворенных веществ в растениях / Ф. Кэртис. – М., 1937. – 216с.
991758
  Владимирский-Буданов М.Ф. Передвижение южно-русского населения в эпоху Богдана Хмельницкого / М. Владимирский-Буданов. – Киев : Тип. Г.К.Корчак-Новицкого, 1888. – 38 с. – Отд. отт. из: Киевкая старины. 1888, т. 22, июль, с. 79-116
991759
  Владимирский-Буданов Передвижение южно-русского населения в эпоху Богдана Хмельницкого // [Сочинения М.Ф. Владимирского-Буданова] / Владимирский-Буданов. – [Киев]. – [Т. 7] : [Исторические этюды]. – 38 с.
991760
  Филичева Н.И. Передвижения согласных в германских языках / Н.И. Филичева. – Москва, 1966. – 23 с.
991761
  Дроздова Н. Передвижная библиотека на селе. / Н. Дроздова. – М., 1952. – 48с.
991762
   Передвижная выставка гравюр советской и русской дореволюционной. – Москва : Типография Московского полиграфического института, 1939. – 49 с.
991763
   Передвижная выставка западноевропейской гравюры и литографии XV-XIX вв. : путеводитель-каталог. – Ленинград : Типография имени Ивана Федорова, 1959. – 80 с.
991764
   Передвижная выставка произвдедий советских художников. – М, 1963. – 20с.
991765
   Передвижная выставка произведений Владимира Федоровича Штраниха. – М, 1959. – 17с.
991766
   Передвижная выставка произведений живонсис и графики советских художников. – М, 1948. – 16с.
991767
   Передвижная выставка произведений свердловского художника Владимира александровича Игошева в художественных музеях РСФСР. – М, 1959. – 35с.
991768
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1958. – 23с.
991769
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1959. – 33с.
991770
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1959. – 24с.
991771
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1959. – 19с.
991772
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1963. – 22с.
991773
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1963. – 15с.
991774
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1964. – 16с.
991775
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1964. – 31с.
991776
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1966. – 12с.
991777
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1966. – 12с.
991778
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1967. – 22с.
991779
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1969. – 34с.
991780
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1969. – 7с.
991781
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1972. – 38с.
991782
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1975. – 30с.
991783
   Передвижная выставка произведений советских художников в РСФСР. – М, 1963. – 36с.
991784
   Передвижная выставка работ саратовских художников. – Саратов, 1963. – 8с.
991785
   Передвижная выставка русского дореволюционного и советского искусства. – М, 1957. – 48с.
991786
   Передвижная выставка советских художников. – Красноярск, 1971. – 27с.
991787
   Передвижная выставка этюдов и рисунков. – Москва : Советский художник, 1956. – 38 с.
991788
   Передвижная групповая выставка произведений членов Академии художеств СССР. – М, 1963. – 15с.
991789
   Передвижная групповая выставка произведений членов Академии художеств СССР. – М, 1964. – 16с.
991790
   Передвижная лаборатория на Луне Луноход-1. – Москва, 1971. – 128с.
991791
   Передвижная лаборатория на Луне Луноход-1. – Москва
2. – 1978. – 184с.
991792
   Передвижная республиканская художественная выставка. – Краснодар, 1978. – 40с.
991793
  Гомберг-Вержбинская Передвижники / Гомберг-Вержбинская. – Л.-М., 1961. – 207с.
991794
   Передвижники. – М, 1969. – 18с.
991795
  Гомберг-Вержбинская Передвижники / Гомберг-Вержбинская. – 2-е изд. испр. и доп. – Л., 1970. – 235с.
991796
   Передвижники. – Москва, 1971
991797
   Передвижники. – Москва, 1971. – 140с.
991798
   Передвижники. – Москва, 1975. – 144с.
991799
   Передвижники. – Москва, 1975. – 144с.
991800
   Передвижники. – Москва, 1976. – 144с.
991801
   Передвижники. – М, 1977. – 117с.
991802
   Передвижники в Государственной Третьяковской галерее. – М, 1971. – 138с.
991803
  Езерская Н.А. Передвижники и национальные художественные школы народов России. / Н.А. Езерская. – М, 1987. – 286с.
991804
  Коваленко А.Н. Передвижники и Украина / А.Н. Коваленко. – К, 1979. – 170с.
991805
  Варшавский Л.Р. Передвижники, их происхождение и значение в русском искусстве / Л.Р. Варшавский, 1937. – 45с.
991806
   Передвижные библиотечные фонды. – М, 1953. – 63с.
991807
   Передвижные выставки государственного литературнрго музея : (Проспект). – Москва : Академкнига, 1940. – 32 с.
991808
  Алексеев А.П. Передвижные дизельные электростанции / А.П. Алексеев, Е.Е. Чекменев. – Москва : Машиностроение, 1966. – 256 с. – Библиогр.: с. 253
991809
  Мальцин И.Е. Передвижные сооружения культурно-просветительного и лечебно-санитарного назначения / И.Е. Мальцин. – Москва, 1952. – 88 с.
991810
  Третьякова Е.А. Передвижные таблицы на уроках немецкого языка / Е.А. Третьякова. – М., 1960. – 243с.
991811
   Передвижные технические библиотеки на предприятиях. – М, 1962. – 38 с.
991812
  Бенедиктов А.А. Передвижные усилительные устройства КПУ-156 и КПУ-46 / А.А. Бенедиктов, А.С. Матвеенко. – Москва, 1949. – 160с.
991813
  Уваров С.Н. Передвижные электрические станции большой мощности / С.Н. Уваров. – Ленинград : Энергия, 1977. – 160 с.
991814
  Алексеев А.П. Передвижные электростанции / А.П. Алексеев, Е.Е. Чекменев. – Москва : Воениздат, 1974. – 335 с., [1] л. схем. : ил., схем. – Библиогр.: с. 333
991815
  Егоров В.В. Передвижные электростанции киноустановок : [учеб. пособие для сред. ПТУ] / Егоров В.В. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высш. школа, 1988. – 70, [1] с.
991816
  Казьмирчук М.Г. Передвісник Перемоги // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 6-21. – ISBN 978-617-7107-21-6


  Життєвий шлях відомого українського історика, історіографа, декабристознавця, д-ра іст. наук, проф., завідувача кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Казьмирчука Григорія Дмитровича.
991817
  Вишневська М. Передвісник українського національного відродження Буковини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7 серпня (№ 144). – С. 10
991818
  Горєлов М.Є. Передвісники незалежної України : Історичні розвідки / М.Є. Горєлов. – Київ : Рада, 1996. – 160 с. – ISBN 5770786507
991819
  Стусь Олександр Вікторович Передгауссові випадкові процеси і оцінювання коваріаційних функцій : Дис....канд. фіз.-мат. наук.: 01.01.05 / Стусь Олександр Вікторович; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 110л. – Бібліогр.: л.: 104-110
991820
  Стусь Олександр Вікторович Передгауссові випадкові процеси і оцінювання коваріаційних функцій : Автореф. дис. ... канд. фіз.мат. наук:01.01.05 / Стусь О.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
991821
   Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону ; редкол.: Г.М. Седіло, Т.Т. Боївка, В.Г. Волох [та ін.]. – Львів ; Оброшино, 1967-. – ISSN 0130-8521
Вип. 60. – 2016. – 238 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
991822
  Дорошко П.О. Передгроззя : поезії / П.О. Дорошко. – Харків, 1935. – 110 с.
991823
  Каменкович З.Б. Передгроззя : Роман / З.Б. Каменкович, Ч.Т. Хачатурян. – Київ : Молодь, 1958. – 291с.
991824
  Куличенко Л.В. Передгроззя : Роман / Л.В. Куличенко. – Одеса : Маяк, 1967. – 245с.
991825
  Маляревський П.Г. Передгроззя. / П.Г. Маляревський. – К., 1953. – 120с.
991826
  Петровац І. Переддень / І. Петровац. – Ужгород, 1972. – 147с.
991827
  Фея О. Переддень апокаліпсису. Що відбувалося на Чорнобильській атомній електростанції за день до катастрофи // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 27 (607), 5- 11.07.2019. – С. 48-49. – ISSN 1996-1561


  "26 квітня 1986 року о 1:23:44 ночі вибухнув 4-й реактор ЧАЕС, що стало найбільшою ядерною аварією в історії, призвело до відселення понад 100 тис. людей із Прип’яті та довколишніх населених пунктів, смертей і хвороб тисяч людей (хоча в радянських ...
991828
  Ільюшин І. Переддень війни в пострадянській українській історіографії // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (388). – С. 65-75. – ISSN 0869-3595
991829
  Сімперович В. Переддень війни. "Українське питання" у розрізі геополітичних процесів // Україна. Війна. Власна пам"ять : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс ; [авт.-упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2015. – С. 39-46. – ISBN 978-617-7158-06-5
991830
  Кульчицький С. Переддень Голодомору // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 43 (571), 26.10 - 1.11.2018. – С. 56-59. – ISSN 1996-1561


  "Що запозичів Сталін із лєнінського досвіду придушення антирадянських виступів 1921 року".
991831
  Шаповал Ю.І. Переддень і апогей великого терору // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 400-495. – ISBN 966-00-0025-1
991832
  Верба І.В. Переддень і день Хмельниччини у студіях Олександра Оглоблина // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 129-131
991833
  Поліщук І.П. Переддипломна практика з акушерства та гінекології студентів коледжу за спеціальністю "Лікувальна справа" та ефективність її проведення // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – C. 81-84. – ISSN 1681-2751
991834
  Майданик Н. Переддоговірна відповідальність у цивільному праві України: підстави та правова природа // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 105-110.
991835
  Мілаш В. Переддоговірні відносини у сфері господарювання: проблеми теорії та практики // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 258-264. – ISSN 0132-1331
991836
  Майданик Н. Переддоговірні відносини у цивільному праві України: поняття, природа, реалізація // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 58-61.
991837
  Куклєва К.О. Переддоговірні зобов"язання в міжнародному приватному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Куклєва Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 218 арк. – Додатки: арк 215-218. – Бібліогр.: арк. 11-14, 187-214 та в додатках: арк. 215-217
991838
  Куклєва К.О. Переддоговірні зобов"язання в міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Куклєва Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
991839
  Тверяк А. Передел / А. Тверяк. – 3-е изд. – М-Л, 1930. – 320с.
991840
  Ходырев А.С. Передел земли / А.С. Ходырев. – Горький, 1976. – 279с.
991841
   Переделать Заполярье // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 10 (220), октябрь. – С. 96-97 : фото. – ISSN 1029-5828
991842
  Паливода Є. Переделегування доменних імен як спосіб захисту при порушенні прав на торговельну марку у доменних іменах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 197-198
991843
  Лебедева С.П. Переделка природы растений путем трансплантации / С.П. Лебедева. – Москва, 1937. – 42с.
991844
  Лысенко Т.Д. Переделка природы растений. / Т.Д. Лысенко. – М., 1937. – 47с.
991845
  Сотников С.К. Переделка телевизоров / С.К. Сотников. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1969. – 128 с.
991846
  Фаворская Т.Н. Переделка яровой сарептской горчицы в озимую.. : Автореф... канд. биол.наук: / Фаворская Т.Н.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1954. – 15л.
991847
  Кочевых И.И. Переделки-4: Эро : Фразеологизмы, цитаты, образные выражения / Игорь Кочевых. – Киев : ФАДА, ЛТД, 2004. – 46с. – ISBN 966-7625-83-4
991848
  Кочевых И.И. Переделки-5: Власть : Фразеологизмы, цитаты, образные выражения / Игорь Кочевых. – Киев : ФАДА, ЛТД, 2006. – 64с. – ISBN 966-7625-88-5
991849
  Кочевых И.И. Переделки-7: Война : Фразеологизмы, цитаты, образные выражения / Игорь Кочевых. – Киев : ФАДА, ЛТД, 2004. – 40с. – ISBN 966-7625-85-0
991850
  Євтушок Олександр Передерті враження про Ушкалова // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 103-104. – ISSN 0130-5212
991851
  Збанацький Ю.О. Переджнив"я : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянський письменник
Кн. 1-а. – 1955. – 384с.
991852
  Збанацький Ю.О. Переджнив"я : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 443с.
991853
  Збанацький Ю.О. Переджнив"я : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Дніпро, 1968. – 472с.
991854
  Сіренко М.П. Переджнив"я / М.П. Сіренко. – К, 1974. – 56с.
991855
  Ковалюк В.М. Передзвін / В.М. Ковалюк. – Дніпропетровськ, 1981. – 176 с.
991856
   Передзвони польської лютні = Dzwieki polskiej lutni : поет. антологія. – Київ : [б. в.], 2001. – 592 с. – Текст, дані тит. арк. та обкл. парал. пол., укр. – ISBN 966-585-013-X
991857
  Сидяченко Н. Передзвони польської лютні // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 442-446. – ISBN 966-95452-9-3
991858
  Губерначук С.Г. Переді мною... : [зб. поезій] / Сергій Губерначук ; [уклад. О.М. Кучерява ; ред. В.Г. Губерначук]. – Київ : Р.К. Майстер-принт, 2018. – 127, [1] c. – ISBN 978-617-7518-50-0
991859
  Будерацька Н.О. Передімплантаційно-генетичний скринінг ембріонів після кріоконсервування ооцитів людини методом вітрифікації : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.19 / Будерацька Наталія Олексіївна ; НАН України, Ін-т прблем кріобіології і кріомедицини. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
991860
  Тутковський П. Передісторична природа Київа / П. Тутковський. – 25-32с.
991861
  Тутковський П. Передісторична природа Чернігівщини / П. Тутковський. – 16с.
991862
  Баран-Бутович Передісторичні розшуки в межах Чернігівської округи / Баран-Бутович. – Київ, 1929. – 240с.
991863
  Рудинський М.Я. Передісторичні розшуки у Північно-східній Чернігівщині. Трахтемирів / М.Я. Рудинський. – 27 с.
991864
  Шлемкевич М. Передісторія галичанства // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 165-182
991865
  Сварог В. Передісторія героя // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 215, грудень : грудень. – C. 14-17


  Роман Галини Журби "Тодір Сокір".
991866
  Павленко Ю.В. Передісторія давніх русів у світовому контексті / Ю.В. Павленко. – Київ : Фенікс, 1994. – 400с. – ISBN 5-87534-082-2
991867
  Задорожній О.В. Передісторія економічних інтеграційних утворень за участю України та Россійскої Федерації: єдиний простір та митний союз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 360-365


  Стаття присвячена міжнародно-правовому аналізу підгрунтя економічних інтеграційних утворень між Україною та РФ, аналізу засад двостороннього співробітництва в економічній сфері.
991868
  Мелещенко О.К. Передісторія журналістики: спроба нових теоретичних знахідок // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 16-20
991869
  Федорова Л. Передісторія Київського художньо-промислового і наукового музею (1880 - 1899 рр.) // Перші читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 22 черв. 2005 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артанія Нова, 2006. – С. 16-23. – ISBN 966-8914-06-6
991870
  Чухліб Т. Передісторія Олешківської Січі: політичні причини переходу запорожців під зверхність Кримського ханства (1709-1711 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 224-229. – ISSN 2222-5250
991871
  Петровський А. Передісторія переходу запорожців під протекцію Росії у 1734 році // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 193-203. – ISBN 966-531-142-5
991872
  Штанденко У.М. Передісторія становлення і розвитку дієслівної терміносистеми української мови // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 141-144. – ISBN 978-966-96911-8-7
991873
  Воропаєва Т. Передісторія та початок цивілізаційного розвитку людності на теренах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 10-23. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається передісторія цивілізаційного розвитку людності на теренах України та початок цивілізаційного процесу в Україні. В статье рассматривается предыстория цивилизационного развития человеческих сообществ на территории Украины и начало ...
991874
  Залізняк Л. Передісторія України 10-5 тис.до н.е. / Л. Залізняк; Ін-тут археології HАH України; Ін-тут українознавства КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 306с.
991875
  Кочерга Г. Передісторія української суфіксації в когнітивному аспекті // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 246-255. – ISBN 978-2-919320-35-6
991876
  Радзівілл А.Я. Передкарпатський міденосний пояс та його геолого-структурні позиції / А.Я. Радзівілл, В.Я. Радзівіл // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С. 37-42. – Бібліогр.: 11 назв
991877
  Лозовіцький П.С. Передкартографічні дослідження хімічного складу грунтового покриву і його забруднення важкими металами у "АТ Підгур"ївський" Миколаївської області // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 113-119. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-631-331-6
991878
  Кричун П. Передконтрактні витрати: місце в структурі собівартості БМР та вплив на показник НБВ : облік у будівництві // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 5. – С. 34-38. – Бібліогр.: 12 назв
991879
  Лавриненко С.Т. Передконцепт права в українському фольклорі (постановка проблеми) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 172-180. – Бібліогр.: Літ.: С. 180; 22 поз.
991880
  Саєнко Н. Передмістя та околиці Батурина в XVII - XVIII ст. // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознавства НАН України т-ва охорони пам"яток іст. та культури [та ін.] ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшко [та ін.]. – Ніжин, 2017. – Вип. 6 (10). – С. 67-72
991881
  Білий І.О. Передмістя. / І.О. Білий. – Донецьк, 1976. – 63с.
991882
  Божик Є.Д. Передмістя. / Є.Д. Божик. – К., 1987. – 236с.
991883
  Могитич Р. Передміські укріплення Львова XVII - XIX ст. // Вісник Інституту Укрзахідпроектреставрація / Інститут Укрзахідпроектреставрація. – Львів, 2008. – Ч. 18. – С. 106-116. – ISBN 966-95066-4-17
991884
   Передмова // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 3. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 1)


  Про початок видання періодичних збірників "Вісника" КДУ.
991885
   Передмова // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
991886
  Заславський І.Я. Передмова // М.Ю. Лермонтов і Україна : бібліографічний покажчик / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Філологічний ф-т, Наукова б-ка ; [голов. ред. І.Я. Заславський ; ред.-бібліогр. О.Д. Балабанов]. – Київ : Вид-во Київського університету, 1969. – Ч. 1. – С. III-VI
991887
   Передмова // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
991888
  Полонська-Василенко Передмова // Монографії / Український вільний університет. – Мюнхен ; Ватерльо, 1974. – Ч. 21 : Ідеологічна боротьба між Москвою та Петербургом-Ленінградом і її відображення у літературі / В.Шелест. – С. 5-10


  Передмова до праці Володимира Шелеста "Ідеологічна боротьба між Москвою та Петербургом-Ленінградом і її відображення у літературі".
991889
  Казміренко В.П. Передмова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)
991890
  Шемшученко Ю.С. Передмова / Ю.С. Шемшученко, Л.В. Губерський // Вестфальський мир 1648 року (до 350-річниці договорів) / Г. Білер, А. Дмитрієв. – Київ : Ін Юре, 1998. – С. 3-4. – ISBN 966-7183-32-7
991891
   Передмова // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 5. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Шоста Міжнародна школа з математичних і статистичних методів в економіці, фінансах та страхуванні. Метою цього проекту є створення Всеукраїнської сітки університетів/установ, зацікавлених у розвитку економіко-статистичної освіти, та розповсюдження ...
991892
  Толстоухов А. Передмова // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 2004. – Вип. 57/58 : Володимир Вернадський. – С. 4-7


  Про М. Василенка. - С. 7.
991893
  Алієв Т. Передмова // Україна - Азербайджан: минуле, сучасне, майбутнє : Матеріали міжнародної наукової конференції, присв"яченої 10-й річниці відновлення незалежності України та Азербайджану (8 червня 2001 р.) / КНУТШ; Посольство Азербайджанської Республіки в Україні; Упор.: Ф.Г.Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 13-14. – ISBN 966-8552-05-9


  Посол Азербайджанської Республіки в Україні Талят Алієв зауважив, що Київський національний університет імені Тараса Шевченка - "...єдина в Україні вища школа, що має в якості окремого навчального предмета курс "Азербайджанознавство".
991894
  Корпанюк М. Передмова // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 3-10. – ISBN 966-8547-39-X
991895
   Передмова // Вступ до мовознавства : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.О. Голубовська, Ю.Л. Мосенкіс, В.Ф. Чемес, Л.М. Запорожець, С.М. Лучканин, З.В. Рожченко. – Київ : Київський університет, 2007. – Ч. 1. – С. 3. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 966-594-983-7
991896
  Голубовська І.О. Передмова // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 4. – Бібліогр.: Літ.: с. 32-33; 18 п.


  У статті узагальнюються існуючі точки зору на поняття "мовна особистість", уточнюється його структура з огляду на участь мовної особистості у комунікативних актах, окреслюються обрії вивчення цього складного феномена як предмет зіставної ...
991897
  Кім Сук Вон Передмова // Міжнародна наукова конференція "Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю" : [збірка ст. з наук. конф.] / "Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 8-10
991898
  Коцур А.П. Передмова // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 5-6


  175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
991899
  Кузнєцова Н.С. Передмова // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 3. – ISBN 978-966-667-341-4
991900
  Майданик Р.А. Передмова / Р.А. Майданик, О.О. Отраднова // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових праць магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 8-9. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-62-7
991901
  Циганкова Е.Г. Передмова / Е.Г. Циганкова, Ю.М. Кочубей, О.Д. Василюк // Сходознавство і візантологія в Україні в іменах : біобібліогр. словник / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Е.Г. Циганкова, Ю.М. Кочубей, О.Д. Василюк ; редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2011. – С. 6-24. – ISBN 978-966-02-6137-2


  Розвиток сходознавства у Київському університеті ім. Т.Шевченка.
991902
  Москаленко В.Ф. Передмова / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова // Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена, 2011. – Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – С. 7-9. – ISBN 978-966-2144-34-5
991903
  Перепелиця Г.М. Передмова // Зовнішня політика України - 2011. Стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / В.Я. Маштабей, В.М. Мовчан, Р.М. Німчинський, Г.М. Перепелиця, О.В. [та ін. } Потєхін. – Київ : Стилос, 2012. – С. 5-6. – ISBN 978-966-193-083-3


  Представлений неупереджений аналіз міжнародних подій, зовнішньополітичних рішень, успіхів і проблем у реалізації зовнішньополітичного курсу країни впродовж 2011 року.
991904
  Краснова М.В. Передмова // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 10-11. – ISBN 978-617-566-151-2


  Про навчальний посібник "Правові форми екологічного контролю".
991905
  Майданик Р.А. Передмова / Р.А. Майданик, О.О. Отраднова // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2012. – Вип. 6. – C. 8-9. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-617-566-142-0
991906
  Квіт С. Передмова // Історія журналістики (XVII-XX ст.) : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / І.В. Срібняк. – Київ : НаУКМА, 2013. – С. 3-4. – (Relation). – ISBN 978-966-2410-45-7 ; 978-966-518-630-4
991907
  Перепелиця Г.М. Передмова // Зовнішня політика України - 2012 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / О.Я. Александрович, М.Г. Капітоненко, І.Є. Лоссовський, В.М. Мовчан, Г.М. [та ін.] Перепелиця. – Київ : Стилос, 2013. – C. 5-6. – ISBN 978-966-193-088-8
991908
  Латиш Ю. Передмова // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – Т. 3 : Історіографія руху декабристів. – С. 6-8. – ISBN 978-966-171-565-2


  Третій том вибраних праць Г.Д. Казьмирчука включає двотомний курс лекцій "Історіографія руху декабристів", який став результатом багаторічного викладання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка нормативного курсу "Історіографія ...
991909
  Павлишин В. Передмова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 6-7. – (Геологія ; вип. 3 (62)). – ISSN 1728-3817


  За постановою ЮНЕСКО, 2013 рік оголошено роком Володимира Івановича Вернадського у зв"язку зі 150-річчем від дня народження великого вченого (1863–1945). Володимир Іванович Вернадський –реформатор старої і розробник нової мінералогії, фундатор ...
991910
  Гриценко І.С. Передмова // Самоврядний дух студентства юридичного факультету : альманах / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; ред. І.С. Гриценко ; редкол.: І.С. Сахарук, Р.В. Макарчук, Р.В. Мельниченко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 1 (2008 - 2012 роки). – С. 3. – ISBN 978-617-7069-05-7
991911
  Харитонов Є.О. Передмова // Римське право : підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов. – 3-тє вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – С. 3. – ISBN 978-966-667-541-8


  "... Присвячується світлій пам"яті колеги і старшого товариша, видатного українського правознавця і чудової людини - Опанаса Андроновича Підопригори.
991912
  Коломієць Л.В. Передмова / Л.В. Коломієць, І.П. Бондаренко // Шевченкознавство в сучасному світі : монографія / Н.Л. Білик, І.П. Бондаренко, Г.Г. Верба, Т. Гаєв, [та ін.] Дзюба-Погребняк. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 3-6. – ISBN 978-966-439-715-2
991913
  Майданик Р.А. Передмова / Р.А. Майданик, В.В. Цюра // Студентський бюлетень цивілістики : збірник наук. праць цивіліст. гуртка юридичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юр. ф-т ; відп. ред. Р.А. Майданик ; редкол.: Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 9-13. – ISBN 978-617-566-260-1
991914
  Тацій Я В. Передмова // Вибрані праці / Н.С. Кузнєцова. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 5-6. – ISBN 978-966-2578-59-1
991915
  Грабовська І. Передмова // Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, І.М. Грабовська, К.А. Кобченко, О.І. та ін. Мостяєв. – Київ : Україна, 2015. – С. 5-9. – ISBN 978-966-524-388-5
991916
  Казьмирчук М.Г. Передмова // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 1-2. – ISBN 978-617-7107-36-0
991917
  Манн Т. Передмова // Європеїзація української юридичної освіти : матеріали конф. у рамках Німецько-українського правознавчого діалогу : [17-18 листоп. 2015 р., м. Геттінген] / Томас Манн (укладач). – Gottingen : Universitatsverlag Gottingen, 2016. – Т. 2 : Українська версія. – С. 5-6. – (Universitatsdrucke Gottingen). – ISBN 978-3-86395-291-4


  "Метою діяльності ЦНП "Центру німецького права" є підтримка тісних та постійних наукових зв"язків між юридичним факультетом Київського національного університету імені Тараса Шевченка та юридичними факультетами німецьких ВНЗ з таких напрямів: наукові ...
991918
  Губерський Л. Передмова // Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE) : монографія / В.А. Бугров, А.П. Гожик, М. Мазуркевич, А.М. Пижик, О.В. та ін. Хруцька. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 6-7. – ISBN 978-966-439-991-0
991919
  Хільчевський В.К. Передмова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 16. – ISSN 2306-5680
991920
  Толстой М. Передмова : основні етапи комплексного вивчення кількісного розподілу хімічних елементів і фізичних властивостей неовулканітів Альпійської складчастої зони Східної Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 8-9. – (Геологія ; вип. 3 (66)). – ISSN 1728-3817
991921
  Машевський О.П. Передмова [до збірника] / О.П. Машевський, О.О. Сухобокова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 9-13. – ISBN 978-966-171-651-2


  "... 18-19 жовтня 2012 року кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка спільно з Дипломатичною академією при МЗС України та Посольством Держави Ізраїль в ...
991922
  Губерський Л.В. Передмова [до Української дипломатичної енциклопедії] // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 9-11. – ISBN 966-316-039-X
991923
  Мосенкіс Ю. Передмова автора // Cucuteni-Trypillia-Troy-Greece : written history 3500-1500 BC / I.L. Mosenkis. – Kyiv : ARATTA, 2018. – С. 48-52


  "Що привело мене на стародавній Крит? Кому і для чого потрібне це дослідження? Подяки". Щодо книги: Cucuteni-Trypillia – Troy – Greece: Written history 3500-1500 BC. By Prof. Dr. Iurii Mosenkis. 3rd ed. Kyiv: Aratta, 2018.
991924
  Якубович М. Передмова до "Перестороги" Яна Лятоса 1599 року як джерело до вивчення ренесансної філософії в Острозькій академії / М. Якубович, В. Щепанський // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 330-338. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Cтаттю присвячено осмисленню натурфілософської спадщини Острозької академії ХVI – XVII ст., зокрема праці Яна Лятоса “Перестрога” 1599 року. Автори аналізують впливи ранньомодерних натурфілософських теорій європейських мислителів на погляди вченого ...
991925
  Василенко М.П. Передмова до видання "Матеріали до історії українського права" // Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко. – Київ : Юридична думка ; Академперіодика, 2006. – Т. 2 : Юридичні праці. – С. 409-447. – ISBN 966-8602-25-0
991926
  Василенко М.П. Передмова до видання "Праці Комісії для виучування історії західно-руського та українського права. - Вип. 1" // Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко. – Київ : Юридична думка ; Академперіодика, 2006. – Т. 2 : Юридичні праці. – С. 255-260. – ISBN 966-8602-25-0
991927
  Максимович М.О. Передмова до збірника "Українські народні пісні" : (уривки) // Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. / [ред кол.: Т. Гунчак, О. Сліпушко, В. Литвинов та ін. ; упорядкув. і прим. О. Сліпушко]. – Київ : Дніпро, 2001. – Т. 5, кн. 1 : ( ХІХ cт.) / ред. тому Ю. Косенко. – С. 230-231. – ISBN 966-578-071-9
991928
  Наулко В. Передмова до листування М. Грушевський - Ф. Вовк // Пошуки. Роздуми. Студії : зб. наук. пр. до 80-річчя від дня народження / В.І. Наулко. – Київ : Український письменник, 2013. – С. 314-324. – ISBN 978-966-579-347-2
991929
  Хільчевський В.К. Передмова до наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 7-8. – ISBN 966-521-109-9
991930
  Шевченко Т. Передмова до нездійсненого видання "Кобзаря" // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 296-297. – ISBN 978-966-500-300-7
991931
  Шевченко Ф.П. Передмова до першого видання брошури А. Трубайчука "Михайло Сергійович Грушевський (нарис політичної біографії)" // Михайло Грушевський, його сподвижники й опоненти / Г.В. Стрельский, А. Трубайчук. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – С. 3. – ISBN 9665290258
991932
  Стріха М. Передмова з відстані 15 років : До 80-річчя від дня народження В.І. Стріхи // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 2 (28). – С. 20-23. – ISSN 1819-7329
991933
  Підмогильна Н.В. Передмова як камертон видання // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 98-103. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Досліджено один зі структурних елементів видання російськомовного перекладу історичного роману у віршах Л. Костенко «Маруся Чурай», здійсненого О. Ауловим та опублікованого харківським видавництвом «Майдан» у 2012 році. Будь-яке видання, у тому числі ...
991934
  Синиця І.А. Передмови лексикографічних праць як об"єкт жанрознавчих досліджень // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 42-49. – ISSN 0027-2833
991935
   Переднеазиатский сборник. – М, 1961. – 606с.
991936
   Переднеазиатский сборник. – М, 1966. – 176с.
991937
   Переднеазиатский сборник. – Москва
Т. 3. – 1979. – 280 с.
991938
   Переднеазиатский сборник. – Москва
Т. 4. – 1986. – 248 с.
991939
  Алексюк А.М. Переднє слово // Невтомний працівник українського ренесансу Іван Огієнко : Педагогічний аспект / А.А. Марушкевич. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – С. 3-10. – ISBN 5-7707-9765-7
991940
  Мельник С.М. Переднє слово // Учені-юристи Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі кримінального процесу / С.М. Мельник. – Київ : Київський університет, 2000. – С. 3-8. – ISBN 966-594-133-X
991941
  Скопенко В. Переднє слово // Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка : 1934 - 2004 / В.В. Різун, М.С. Тимошик, А.Є. [та ін.] Конверський. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – С. 7-8. – ISBN 966-7821-24-2
991942
  Іванченко Р. Переднє слово // Історія української журналістики (1917-1991) : навч. посібник / В.М. Владимиров. – Київ : МАУП, 2007. – С. 3-4. – ISBN 966-608-700-6
991943
  Гриценко І.С. Переднє слово // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX - початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 4-7. – ISBN 978-966-667-385-8


  Про монографію О.М. Ковальчука "Теорія права в працях вчених Київського університету (XIX - початок XX століття)". Є портрети.
991944
  Гриценко І.С. Переднє слово // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 4-7. – ISBN 978-966-667-385-8


  Про монографію О.М. Ковальчука "Теорія права в працях вчених Київського університету (XIX - початок XX століття)". Є портрети.
991945
  Гирич І. Переднє слово // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – Лютий, спецвипуск № 2 (199) : Київ 19 - початок 20 ст.


  Історія Києва XIX - початку XX ст. На с. 3 - зображення М.Й. Мікешина.
991946
  Драгоманов М. Переднє слово (До "Громади", 1878 р.) // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 114-115. – ISBN 978-966-668-480-9
991947
  Конверський А.Є. Переднє слово: від студентської науки до академічної // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 11-20. – ISBN 978-966-439-447-2
991948
  Корнеев Н.Ю. Передний край / Н.Ю. Корнеев. – Курск, 1953. – 131с.
991949
  Галкин Л.А. Передний край / Л.А. Галкин. – Харьков, 1988. – 234,2с.
991950
  Новоспасский К.М. Передний край. Докум. повести / К.М. Новоспасский. – Воронеж, 1968. – 160с.
991951
  Черкес В.А. Передний мозг / В.А. Черкес. – Киев, 1978. – 174с.
991952
  Никоноров С.И. Передний мозг и поведение рыб. / С.И. Никоноров. – М, 1982. – 208с.
991953
  Кащук Н.О. Переднівок : поезії / Н.О. Кащук. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 68 с.
991954
  Михайлевський А.Ф. Передній край : поезії / А.Ф. Михайлевський. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 67 с.
991955
  Стариков І.Т. Передній край. / І.Т. Стариков. – Київ, 1981. – 351с.
991956
  Циркин Ю.Б. Передняя Азия / Ю.Б. Циркин. – Москва : Мир книги ; Литература, 2004. – 415, [1] с. – На обл. только загл. сер. – (Мифы и легенды народов мира). – ISBN 5-8405-0649-4
991957
  Матяш І. Передова група генерального консульства США в Києві: завдання та форми діяльності // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 79-86
991958
  Василенко М. Передова стаття в сучасній журналістиці // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 73-78


  Стаття присвячена проблемам розвитку сучасної журналістики, проаналізовано складне питання функціонування передової статті в системі жанрів, наведено численні приклади з періодичної преси та наукових видань. Статья посвящена проблемам развития ...
991959
  Гербільський Г.Ю. Передова суспільна думка в Галичині / Г.Ю. Гербільський. – Львів, 1959. – 160с.
991960
  Прочко И.С. Передоваой характер отечетсвнной артиллерийской науки и техники / И.С. Прочко. – М., 1952. – 180с.
991961
  Луконин М.К. Передовая / М.К. Луконин. – М., 1973. – 223с.
991962
  Буравченков А.А. Передовая интеллигенция в Октябрьской революции (Март 1917-март1918 гг) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Буравченков А. А.; КГУ. – К., 1978. – 23л.
991963
  Буравченков А.А. Передовая интеллигенция в октябрьской революции (март 1917 -- март 1918 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02 / Буравченков А. А.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1978. – 202л.
991964
   Передовая мысль в истории университетов страны. – Вильнюс, 1983. – 305с.
991965
  Алексютович Н.А. Передовая общественная и философская мысль в Белоруссии в XVI в. : автореф. ... канд. филос. наук / Алексютович Н.А. ; АН БССС, Ин-т филос. и права. – Минск, 1955. – 18 л.
991966
  Щипанов И.Я. Передовая общественно-политическая и философская мысль в России во второй половине 18 века : Автореф.дис. ... док. филос. наук / Щипанов И.Я. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т. – Москва, 1953. – 24 с.
991967
  Болебрух А.Г. Передовая общественно-политическая мысль 2-й половины 18-го века и царизм. / А.Г. Болебрух. – Днепропетровск, 1979. – 69с.
991968
  Болебрух А.Г. Передовая общественно-политическая мысль России и Украины. / А.Г. Болебрух. – Днепропетровск, 1987. – 64с.
991969
  Бусурин Я.А. Передовая овцеводческая ферма колхоза имени Сталина / Я.А. Бусурин. – М., 1939. – 32с.
991970
  Рзаев А.К. Передовая политическая мысль России и Азербайджана XIX века и их взаимосвязи / А.К. Рзаев. – Баку, 1967. – 252с.
991971
  Иовва И.Ф. Передовая Россия и общественно-политическое движение в Молдавии. / И.Ф. Иовва. – Кишинев, 1986. – 260с.
991972
  Орлик О.В. Передовая Россия и революционная Франция / О.В. Орлик. – М., 1973. – 299с.
991973
  Марчук М.А. Передовая свиноферма / М.А. Марчук. – М., 1939. – 32с.
991974
  Роот А.А. Передовая статья А.И.Герцена / А.А. Роот. – Казань, 1970. – 140с.
991975
  Ильичев Л.Ф. Передовая статья в газете : стенограмма / Л.Ф. Ильичев. – Москва : Правда, 1946. – 15 с.
991976
  Ильичев Л.Ф. Передовая статья в газете : стенограмма / Л.Ф. Ильичев. – Москва, 1948. – 22 с.
991977
  Круглов А.А. Передовая статья в газете / А.А. Круглов. – Москва, 1955. – 24с.
991978
  Александров А.А. Передовая техника и качество продукции / А.А. Александров. – Москва : Московский рабочий, 1976. – 88 с.
991979
  Иванников Д.Г. Передовая техника на железнодорожном транспорте СССР / Д.Г. Иванников. – М., 1951. – 32с.
991980
  Дороженко П.П. Передове тваринницьке господарство // Бібліотечка передового досвіду / Харківська обласна сільськогосп. виставка 1951 року. – Харків, 1951. – 8с.
991981
  Хижняк В.П. Передове, прогресивне масам. / В.П. Хижняк. – К., 1963. – 48с.
991982
  Байгушева Ю.В. Передоверие // Очерки по торговому праву : сборник научных трудов / Мин обр. и науки РФ; Ярославсий гос ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2008. – Вып. 15 : Посвящается памяти О.С. Иоффе (1920-2005). – С. 32-48.
991983
  Дороженко М.Ю. Передоверие и прекращение доверенности // Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2006. – № 6. – С. 64-66. – ISSN 1680-2721
991984
   Передовий досвід вирощування високих урожаїв озимої пшениці так кукурудзи в Українській РСР. – Київ, 1953. – 20с.
991985
  Варшавський Б.Я. Передовий досвід вирощування високих урожаїв цукрових буряків на Україні / Б.Я. Варшавський. – Київ, 1955. – 52с.
991986
   Передовий досвід вирощування озимої пшениці. – К, 1955. – 124с.
991987
  Тракалюк О. Передовий досвід впровадження процедури опитування з використанням поліграфа в діяльності силових структур зарубіжних країн / О. Тракалюк, М. Кузьменко, Д. Зубовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 54-60. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (36)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається досвід організації та проведення опитування з використанням поліграфа. Основну увагу приділено передовому досвіду силових структур зарубіжних країн. Здійснений аналіз вказує на існування суттєвих відмінностей проведення ...
991988
  Семенченко З.П. Передовий досвід колгоспу "Червоний степ". / З.П. Семенченко, П.А. Каплуновський. – Харків, 1959. – 44с.
991989
   Передовий досвід льонарів України. – Київ, 1956. – 68с.
991990
  Сущик Я.Д. Передовий досвід у птахівництві / Я.Д. Сущик. – К., 1953. – 112с.
991991
  Кубуз О.П. Передовий метод роздоювання корів // Бібліотечка передового досвіду / Харківська обласна сільськогосп. виставка 1951 року. – Харків, 1951. – с.
991992
  Кривонос І.Ф. Передовий педагогічний досвід - у школу / І.Ф. Кривонос. – К., 1982. – 48с.
991993
  Браславська О. Передовий педагогічний досвід – основа формування професійного потенціалу педагога // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 1. – C. 15-22. – ISSN 2307-4906
991994
  Поваляєва В.М. Передовий педагогічний досвід // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 2-5 : фото, табл.
991995
  Назаренко Г. Передовий педагогічний досвід у контексті інноватики // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (17). – С. 32-34
991996
   Передовий педагогічний досвід: теорія і методика. – Київ : Радянська школа, 1990. – 141 с.
991997
  Кремпольский В.Ф. Передовики научно-редакционной картосоставительной части / В.Ф. Кремпольский; Новаторы картографического производства. – Москва : Геодезиздат, 1955. – 28 с.
991998
   Передовики сельского хозяйства Татарии. – Казань : Татгосиздат, 1947. – 88 с.
991999
   Передові прийоми у тваринництві. – К, 1957. – 200с.
992000
  Саліхова О.Б. Передові промислові технології як об"єкт статистичного спостереження. Частина I. Дефініція терміна - перший крок у формуванні статистичного інструментарію / О.Б. Саліхова, О.В. Крехівський // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 10-12. – Бібліогр.: 17 назв
<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,