Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>
991001
  Шкуратенко Ю.О. Особливості "архетипів" у однойменній збірці Павла Глазового "Архетипи" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 366-373


  У статті розглядаються особливості останньої прижиттєвої збірки Павла Глазового "Архетипи". З"ясовано, якими сатиричними засобами письменник створив у збірці галерею сатиричних типів представників української "брудної" політики та представників ...
991002
  Маценка С. Особливості "літературного підприємництва" у сучасному мас-медійному суспільстві та "художній текст" як його продукт : (на прикладі німецткої літератури початку ХХІ століття) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 56-66. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
991003
  Комаха Л.Г. Особливості "радикального перекладу" в прагматичному аналітизмі У. Куайна: аргумент "невизначеності" // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 104 (№ 1). – С. 100-103. – ISSN 2076-1554
991004
  Берзін П. Особливості "фіксації" наслідків людської поведінки у кримінально-правових нормах // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 7-11.
991005
  Корсак К Особливості XXI ст. в аспектах кадрових вимог і вища освіта // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 1). – С.36-41. – ISBN 966-8847-12-1
991006
  Сумська А. Особливості авторского права на службовий твір // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 9. – С. 14-18. – ISSN 1608-6422
991007
  Максим О.В. Особливості адаптації дезадаптованих неповнолітніх до соціокультурного середовища // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 88-96. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
991008
  Бохан Ю.В. Особливості адаптації педагогічної освіти у Кіровоградському державному педагогічному університеті до вимог Болонського процесу / Ю.В. Бохан, О.О. Шишкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 20-24. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто проблеми структурного реформування національної системи вищої педагогічної освіти в рамках Болонського процесу, особливості впровадження кредитно-модульної системи навчання, системи ECTS у практику вищих педагогічних закладів ...
991009
  Мінаєва Т.В. Особливості адаптації російських військовополонених до умов перебування в таборах в роки Першої світової війни // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 16 : Спеціальність "Історія". – С. 18-39
991010
  Гусаров С. Особливості адміністративної юрисдикції та реалізації відповідних повноважень органами державного управління і посадовими особами в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 80-87. – ISSN 0132-1331
991011
  Глазова В. Особливості Азербайджанської системи підготовки педагогічних кадрів у світлі глобальних викликів XXI століття // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 73. – С. 146-157. – ISSN 2077-1827
991012
  Пономаренко М.В. Особливості акварельного живопису в портретних творах Сергія Луньова // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 248-257. – ISSN 2225-7586
991013
  Сапожников С. Особливості албанської системи підготовки педагогічних кадрів у світлі викликів ХХІ століття // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 9 (128), вересень. – C. 45-49. – ISSN 2308-4634
991014
  Мохначук С. Особливості аналізу географічних структур / С. Мохначук, К. Мезенцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 9-11. – (Географія ; вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Розкрито специфіку структурного аналізу краю (ландшафту, району) як географічного комплексу та географічного процесу. Охарактеризовано географічні закони стабільного складу елементів, необхідної різноманітності елементів краю та структурної ...
991015
   Особливості аналізу телекомунікаційних мереж на основі сучасних засобів імітаційного моделювання / С.С. Воронцов, Р.І. Танець, Р.О. Калинюк, А.Ю. Зеленін, К.О. Трапезон // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2015. – № 1 (35). – C. 31-35
991016
  Вовк М. Особливості анатомо-морфологічної будови генеративної та вегетативної сфери Conophytum aequale L. Bolus (Aizoaceae, Ruschioideae) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 168-170. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Анатомічно-морфологічне дослідження представника роду Conophytum aequale показало, що для нього властивий ряд пристосувань до посушливих умов як на рівні вегетативної, так і генеративної сфер. У вегетативній сфері ними є формування корпускули, виражена ...
991017
  Новіков А. Особливості анатомо-морфологічної організації стебла Aconitum * cammarum L. em. Fries (Ranunculaceae) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 121-122. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Представлены результаты изучения анатомо-морфологической организации стебля Aconitum * cammarum. Характер опушения, присутствие гиподермального шара, а также плотное прилегание склеренхимы к проводящим пучкам рассматриваются как важные диагностические ...
991018
  Стоянова А.О. Особливості антропонімів у текстах українських народних загадок // Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці, 2014. – Вип. 18. – C. 438-445. – ISBN 978-966-399-637-0
991019
  Юмина Ю. Особливості архітектоніки біоплівки бактерій-деструкторів, що сформована на поверхні захисного покриття / Ю. Юмина, І. Козлова, Ж. Коптєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 83-84. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Досліджено архітектоніку моно- та бінарної біоплівок, утворених бактеріями деструкторами захисних покриттів Pseudomonas pseudoalcaligenes і Arthrobacter flavescens. Для дослідження структури біоплівки використовували метод конфокальної лазерної ...
991020
  Стоцько Р.З. Особливості архітектури будівель Острозької академії XVI століття як прообразу закладів духовно-гуманітарної освіти в Україні // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 435-444. – ISSN 2077-3455
991021
  Дробко Н. Особливості афіксального словотворення прикметників розитивної та негативної оцінки в англійській мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 100-109. – (Германська філологія ; Вип. 407)
991022
  Грищенко Т. Особливості банківського кредитування експорту в зарубіжних країнах / Т. Грищенко, В. Курищук // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 6 (90). – С. 51-62. – ISSN 1605-2005
991023
  Романенко Л. Особливості банківської системи і маркетинговий клімат у Федеративній Республіці Німеччина : зарубіжний досвід // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С. 52-54. – ISSN 1605-2005
991024
  Стефанів Т.В. Особливості банкрутства окремих юридичних осіб : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Стефанів Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 7 назв.
991025
  Андрусяк О.І. Особливості бізнес-комунікацій у системі міжнародних економічних відносин : світове господарство і міжнародні економічні відносини // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 26-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 1993-6788
991026
  Онисків М.І. Особливості бойківського весілля у Петранці / Марта Онисків. – Львів : Камула, 2009. – 132 с. + CD-ROM. – ISBN 978-966-433-033-3
991027
  Новіков М.М. Особливості боридних фаз у вуглецевих сталях, що містять бор / М.М. Новіков, І.М. Спиридонова, Н.Ю. Філоненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 525-530. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджували вплив бору на фазові перетворення в залізовуглецевих сплавах. Встановлені температурно-тимчасові межі співіснування аустеніту і боріду Fe2B. Показано, що термічною дією можна змінювати кількість і характер бориду. Ключові слова: борід, ...
991028
   Особливості бромування вуглецевого волокна у рідкій фазі та у назькотемпературному газовому розряді / Л.М. Гріщенко, Т.М. Безугла, В.В. Трачевський, А.В. Вакалюк, О.М. Задерко, В.Є. Діюк, О.В. Іщенко // Вопросы химии и химической технологии : общегосударственный научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; ГВУЗ "Укр. гос. химико-технол. ун-т". – Днепропетровск, 2015. – № 1 (99). – С. 13-19. – ISSN 0321-4095
991029
  Шестопал О. Особливості будови антиподального комплексу у різнохромосомних форм Hordeum vulgare L. і Hordeum bulbosum L. / О. Шестопал, Т. Бланковська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 98-100. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльне дослідження кількості та каріометричних показників клітин-антипод різнохромосомних форм Hordeum vulgare L. і Hordeum bulbosum L. Показана генотипова специфічність кількості антипод та видоспецифічність показників ядерно-ядерцевого ...
991030
  Дем"янчук Ю. Особливості будови національного корпусу російської мови: лексико-граматичні та стилістичні особливості корпусу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 20-24. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (35))
991031
  Бєлаєва Я. Особливості будови чоловічого гаметофіту Begonia L. (Begoniaceae C. Agardh) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 50-53. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено результати порівняльного морфологічного аналізу пилкових зерен десяти видів роду Begonia, що вирощувалися в умовах закритого ґрунту. Були відібрані якісні (наявність або відсутність перфорації на поверхні пилкових зерен, форма, ...
991032
  Шолойко А. Особливості бухгалтерського обіку та аудиту в страхових організаціях України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 47-54. – (Економіка ; вип. 3 (168)). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено особливості бухгалтерського обліку та аудиту в страхових організаціях України, а також чинники, що їх зумовлюють. Розглянуто тенденції переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності в країнах світу. Виділено три групи вимог ...
991033
  Рожков Г.С. Особливості бюджетного фінансування системи охорони здоров"я в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 193-197. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
991034
  Онуфрійчук О.П. Особливості бюджетної політики в умовах фіскальних перетворень в Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (29). – С. 75-81
991035
  Циганов С.А. Особливості валютної політики у країнах із трансформаційною економікою в умовах інтернаціоналізації фінансових ринків // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 42-50. – Бібліогр. в кінці ст.


  Аналізується сучасний стан валютного регулювання в Україні. Розглянуто проблеми формування ефективної валютно-курсової політики в країнах із трансформаційною економікою в умовах інтернаціоналізації фінансових ринків.
991036
  Павленко Є. Особливості вдосконалення адміністративно-деліктного законодавства в діяльності митних органів України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 54-57
991037
  Гринчишин Б.В. Особливості ведення бою із застосуванням клинкової зброї в XIII–XV cт. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 13-17. – ISSN 0321-0499
991038
  Васильєва Т.О. Особливості вербалізації концепту derechos/права в іспаномовному дискурсі урядових прес-конференцій (на матеріалі стенограм іспаномовних урядових прес-конференцій) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 46-58


  Статтю присвячено дослідженню засобів мовного втілення концепту DERECHOS/ПРАВA в концептуальному просторі іспаномовних урядових прес-конференцій із урахуванням його поняттєвої, образно-перцептивної та ціннісної складових і з використанням фреймових ...
991039
  Черненко Н.А. Особливості вербалізації концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ у морально-ціннісних системах французької та англійської лінгвокультур // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 621-629


  У статті розглянуто особливості вербалізації концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ як феномену моральної системи, відображеної у французькій та англійській мовах, котрі засвідчують лінгвокультурну специфіку семантичного наповнення концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ у ...
991040
  Крижановська М.В. Особливості вербалізації ситуації комунікативної асинхронії в адресантно-адресатній конфігурації "чоловік-жінка" у процесі формування сімейного дискурсивного простору (на прикладі сучасної італійської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 182-187


  У статті досліджуються граматичні, лексичні, синтаксичні та дискурсивні засоби вербалізації ситуації комунікативної асинхронії у процесі формування сімейного дискурсивного простору в адресантно-адресатній конфігурації "чоловік-жінка". При цьому ...
991041
  Єсипенко Н.Г. Особливості вживання лексико-граматичних класів слів у творах мирної та військової тематики (на матеріалі англійської прози) // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 1 (13). – С. 28-38
991042
  Кирпиченко О.Е. Особливості вживання німецьких фаунових паремій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 39-45. – Бібліогр.: С. 45. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
991043
  Лех О. Особливості вживання прикметників розміру в авторському стилі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 66-75. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
991044
  Солонар О. Особливості вживання та сполучуваності прикметників з іменниками на позначення предметів та явищ навколишнього світу в авторському світі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 39-51. – (Германська філологія ; Вип. 407)
991045
  Медведовська Н.В. Особливості вживання теологічної лексики реформації на матеріалі актуального мовлення священників католицької та лютеранської конфесій // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 58-62
991046
  Куля А.Е. Особливості взаємодії журналіста і редактора у засобах масової інформації // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 66-68
991047
  Задорожна С.М. Особливості взаємодії загальних принципів з нормами, правилами та стандартами міжнародного права // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – Вип. 765. – С. 45-49. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
991048
  Матвійчук А.В. Особливості взаємодії недержавних організацій та державних інституцій в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 162-170. – ISBN 966-628-117-1
991049
  Призіглей К.О. Особливості взаємодії органів влади та громадян в електронному уряді // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 51-52
991050
  Абрашкевічус Г. Особливості взаємодії різних форм ідентичності у свідомості кримських литовців // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 178-187. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті розглядаються особливості вивчення етнічних меншин в Україні, представлені на прикладі результатів дослідження литовської етнічної меншини у Криму. Розглянуті особливості взаємодії різних форм ідентичності у свідомості кримських литовців; ...
991051
  Рабенко С.Л. Особливості взаємодії судів і Міжнародного комерційного арбітражу при здійсненні захисту прав суб"єктів господарювання // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 87-91. – ISSN 2220-1394
991052
  Грузинова К. Особливості взаємозв"язку емпатичних здібностей особистості з її конфліктною поведінкою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 32-36. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються кореляційні зв"язки між рівнями прояву емпатичних здібностей, домінуючими стратегіями конфліктної поведінки та рівнем внутрішньої конфліктності. Для дослідження використовувалися методика діагностики рівня емпатичних здібностей ...
991053
  Ніколайчук Г.Г. Особливості взаємозв"язку спорту і політики : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Ніколайчук Геннадій Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 193 арк. – Бібліогр.: арк. 172-193
991054
  Ніколайчук Г.Г. Особливості взаємозв"язку спорту і політики : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Ніколайчук Геннадій Геннадійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
991055
  Мандрик Б.М. Особливості вивчення впливу розробки родовищ зернистих фосфоритів Волині методом свердловинного гідровидобутку на стан довкілля : загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / Б.М. Мандрик, О.І. Кошляков, І.С. Кириченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 32-36. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; вип. 18)


  Стосовно ерліфтно-моніторної схеми гідровидобутку зернистих фосфоритів запропоновано методику режимних спостережень за рівнем та якістю підземних вод, а також за станом масиву гірських порід та просідання поверхні землі на родовищі та навкодишніх ...
991056
  Гільберт Т.Г. Особливості вивчення курсу "Україна у світі: природа, населення", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 9 (175). – С. 20-22
991057
  Школьний В.Г. Особливості вивчення реакцій аудиторії на повторювану інформацію ділового телебачення України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 158-161


  У статті розглянуто особливості вивчення реакцій аудиторії на інформацію ділових ЗМІ. Проаналізовано методологію та способи формування ставлення аудиторії до повідомлень. The article concerns the features of reactions of audience to the information in ...
991058
  Гавдида Н. Особливості вивчення української мови в англомовному середовищі Канади // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті розглянуто найважливіші етапи становлення та розвитку двомовної шкільної системи у Канаді. Основну увагу приділено аналізу особливостей викладання української мови у дошкільних, позашкільних, шкільних навчальних закладах та в університетах. ...
991059
  Фіть Л. Особливості видавничої продукції черкаських друкарень кінця XIX-початку XX століть // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 164-168


  У статті досліджено загальне становище книговидав\ничої справи в м. Черкасах у кінці 90-х років ХХ століття, проаналізовано тематичний діапазон видань черкаських видавництв. This article highlights general book publishing situation in Cherkassy city ...
991060
  Нашкерська Г.В. Особливості визнання та оцінювання умовних зобов"язань // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 141-150. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Визначено інтерпретацію умовних зобов"язань, враховано вплив майбутніх подій на їх формування. Проведено дослідження відмінностей між зобов"язаннями, непередбачуваними зобов"язаннями і забезпеченнями, визначено умови їх визнання у фінансовій ...
991061
  Дроботова Т. Особливості визначення збитків за Віденською конвенцією. Практика господарських судів України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 41-47. – ISSN 1026-9932
991062
  Короташ Я. Особливості визначення кворуму загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю після завершення першого року з дня державної реєстрації товариства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 279-280. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
991063
   Особливості визначення механізмів вогнищ землетрусів графічним методом у районі Середземномор"я / Д.В. Малицький, О.Д. Грицай, О.О. Муйла, О.І. Кутнів, О.О. Обідіна // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 43-51 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1684-2189
991064
  Міма І.В. Особливості визначення місця релігійних норм у правовій системі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 57-63.
991065
  Дзисюк Н.Р. Особливості визначення перерізу ядерної реакції 72Ge(n,2n)71Ge / Н.Р. Дзисюк, І.М. Каденко, В.К. Майданюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 367-370. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  З використанням активаційного методу експериментально визначено переріз ядерної реакції 72Ge(n,2n)71Ge та зроблено теоретичну оцінку функції збудження даної реакції. Для зменшення статистичної похибки враховано ефекти самопоглинання гамма-квантів у ...
991066
  Юдкова К.В. Особливості визначення поняття "інформаційна система” // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 2 (14). – С. 39-44
991067
  Юдкова К.В. Особливості визначення поняття "інформаційні технології” // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 1 (13). – С. 63-67
991068
  Зайцев С.В. Особливості визначення рівня довіри особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 117-119. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються результати дослідження взаємозв"язків між рівнем довіри та стилем життя особистості. Розглядається важливість категорії довіри як вагомого фактора процесів особистісного зростання, самовизначення і самореалізації. Наводяться основні ...
991069
  Кожем"якіна С.М. Особливості визначення сукупної факторної продуктивності в декомпозиції економічного зростання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 3-8
991070
  Зайцева І.А. Особливості викладання дисципліни "комп"ютерне проектування садово-паркових об"єктів" для студентів спеціальності "садово-паркове господарство" // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 385-382. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Висвітлено особливості і запропоновано методику викладання дисципліни "Комп"ютерне проектування садово-паркових об"єктів" для студентів спеціальності "Садово-паркове господарство". Розглянуто ключові аспекти ефективного вивчення основ комп"ютерної ...
991071
  Петриків В.І. Особливості викладання історичних дисциплін у ВНЗ України (50-60-ті рр. XX ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 135-138. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 36)
991072
  Діденко В. Особливості викладання культурної антропології в американських університетах та працевлаштування випускників антропологічних факультетів в США в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 20-22. – (Історія ; вип. 5 (118)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості викладання культурної антропології в університетах США та з"ясовано тенденції працевлаштування випускників американських антропологічних факультетів в кін. ХХ - на поч. ХХІ ст. Для досягнення поставленої мети, використано ...
991073
  Боднар Т.В. Особливості виконання грошових зобов"язань у цивільному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 110-113. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються поняття та зміст грошових зобов"язань, аналізуються особливості їх виконання, встановлені новим Цивільним кодексом та Господарським кодексом. Вносяться пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства, що регулює договірні грошові ...
991074
  Ковальчук І.В. Особливості виконання дитячої літератури // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 208-211


  У статті запропоновано системний аналіз державних стандартів України, які регламентують вимоги до поліграфічного виконання видань для дітей. Розглянуто основні положення ГСТУ 29.6-2002. (Видання для дітей. Поліграфічне виконання. Загальні технічні ...
991075
  Дубчак Л.М. Особливості виконання покарань щодо неповнолітніх у Німеччині // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2015. – № 1 (9). – С. 43-50
991076
  Беба Н.В. Особливості використання GPS-навігації для потреб туризму : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 28-33 : Мал. – Бібліогр.: 11 назв
991077
  Самчук Є.В. Особливості використання баричних індексів атмосферного блокування // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 98-100
991078
   Особливості використання вітчизняних цифрових карт у сучасних географічних інформаційних системах / П.П. Кулябко, О.Г. Міхно, В.О. Осипа, В.М. Камінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 176-179. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Описано підхід до вирішення проблеми конвертації вітчизняних цифрових картографічних продуктів у формати існуючих геоінформаційних систем.
991079
  Шкут М.Л. Особливості використання ГІС для аналізу місцевості при вирішенні військових задач / М.Л. Шкут, Д.С. Минюк // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 383
991080
  Перенесієнко І. Особливості використання загальних типових поділів у радянській ББК при відображенні історичних реалій Новітнього часу / Ігор Перенесієнко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 11 (220), листопад. – С. 26-29. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто особливості змісту ББК радянського періоду. Проаналізовано методику використання загальних типових поділів у цій бібліотечній класифікації. Продемонстровано специфіку відображення історичних реалій Новітньої історії в ББК під час ...
991081
  Мойсей Л. Особливості використання зарубіжного досвіду механізмів адміністративно-правового регулювання забезпечення військовослужбовців житлом // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 100-102. – ISBN 978-617-7069-28-6
991082
  Подлужна Н.О. Особливості використання знань при формуванні людського капіталу підприємства // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2015. – № 1 (40). – С. 94-99. – ISSN 1681-6277


  Досліджено взаємозв"язок між категоріями "знання" та "людський капітал". Огляд наукових джерел не дає вичерпного розуміння місця терміну "знання" в понятті "людський капітал". Немає єдиної думки щодо тих видів знань, які саме формують людський капітал. ...
991083
  Ступницький О.І. Особливості використання інструментарію ПР для стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 77-85. – ISSN 1993-6788
991084
  Бойко Катерина Валентинівна Особливості використання інструментів хеджування ризиків господарської діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 203-212. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто економічну сутність інструментів хеджування та визначено необхідні умови для визнання фінансових інструментів інструментами хеджування. Досліджено особливості використання різних видів деривативів для хеджування ризиків ...
991085
  Артюхов М. Особливості використання Інтернету в системі маркетингу підприємства // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2008. – № 5. – С. 47-50. – ISSN 1606-3732
991086
  Пех М.Є. Особливості використання інформаційних технологій для створення економічних норм і нормативів : інформаційні технології в економіці і управлінні / М.Є. Пех, Л.І. Супричова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 10. – С. 178-183 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
991087
  Юхно О.О. Особливості використання інформаційних технологій під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та їх процесуальне оформлення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 86-95. – ISSN 1999-5717
991088
  Туніцький Н.О. Особливості використання методики "ROMI" для визначення ефективності інвестицій у маркетинг підприємств-імпортерів меблів : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 145-152 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
991089
  Михальська О.Л. Особливості використання методу маржинального аналізу "Cost-Volume-Profit" (витрати - обсяг продаж - прибуток) на олійно-жирових підприємствах // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – вип. 1 (23). – С. 260-269. – ISSN 2310-9734
991090
  Ревенок В.І. Особливості використання мультимедійних засобів у дистанційній освіті / В.І. Ревенок, Т.А. Костунець // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 54-55
991091
  Шведова Я.В. Особливості використання мультимедійних технологій в освітньому процесі // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С. 321-327. – ISSN 2074-8167


  У статті проаналізовано досвід застосування мультимедійних технологій у професійній підготовці студентів Харьківського національного університету імені В.Н. Каразина. Використання мультимедійних технологій у практиці університетської освіти сприятиме ...
991092
  Воробйова Г.Ю. Особливості використання політичних метафор в період "Євромайдану" // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2015. – Вип. 56. – С. 181-190
991093
  Вербовий Р.М. Особливості використання принципів композиційно-графічного моделювання журнального видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 199-202


  .У статті розкрито особливості використання принципів композиційно-графічного моделювання журнального видання, наголошено на потребі практичного вивчення дизайну українського молодіжного часопису, наведено та проаналізовано етапи розробки ...
991094
  Прокопенко Н.М. Особливості використання складних безполучникових речень у романі Павла Загребельного "Диво" // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 3. – С. 83-88. – ISSN 2077-804X
991095
  Кубарєва О.В. Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, пов"язаних з реалізацією виборчого права // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 116-121.
991096
  Євдокіменко С.В. Особливості використання судової експертизи за законодавствами України та Франції / С.В. Євдокіменко, І.А. Петрова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 54-62. – ISSN 1999-5717
991097
  Бондар І.В. Особливості вилучення у боржника і передача стягувачеві певних предметів, зазначених у рішенні // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 57-60
991098
  Поніматченко Ю. Особливості виникнення трудових правовідносин з державними службовцями у Збройних Силах України // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 12-16.
991099
  Ситник О. Особливості випуску української національної навчальної літератури у 20-30-х роках XX століття // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 150-156


  У статті зроблено спробу схарактеризувати книготворення у 20–30-х рр. ХХ ст., що відбувалося під впливом українізаційних процесів, а також визначити ті знахідки і здобутки видавців, які є цікавими, важливими, корисними для сьогодення. The article ...
991100
  Андрійченко Ю.В. Особливості вираження на вербальному рівні гендерних стереотипів в сучасній іспанській мові


  В статті розглядаються особливості функціонування лінгвістичного сексизму в іспаномовних текстах художніх творів. Звертається увага на передумови та причини виникнення лінгвістичного сексизму, його розвиток і функціонування в сучасній іспанській ...
991101
  Андрійченко Ю.В. Особливості вираження на вербальному рівні гендерних стереотипів в сучасній іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 3-8


  В статті розглядаються особливості функціонування лінгвістичного сексизму в іспаномовних текстах художніх творів. Звертається увага на передумови та причини виникнення лінгвістичного сексизму, його розвиток і функціонування в сучасній іспанській ...
991102
  Курова А.А. Особливості вирішення трудових спорів при розірванні трудового договору з посадовими особами у зв"язку з припиненням їх повноважень // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 183-186. – ISSN 2219-5521


  У даній статті досліджено теоретичні підходи до розуміння поняття «трудового спору», а також відмінності поняття «трудового спору» від поняття «трудового конфлікту». Надано власне визначення поняття трудового спору між роботодавцем та посадовими ...
991103
  Єршов В. Особливості висвітлення антиномічних проблем правобережжя в мемуаристичній польськомовній літературі доби романтизму
991104
  Пашніна О.М. Особливості висвітлення воєнних конфліктів телемережами США (на прикладі CNN) // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 37-40


  Розглянуто особливості висвітлення війни в Перській затоці та війни в Іраку телемережею CNN; досліджено тематику матеріалів; проаналізовано стандарти, якими керувалися журналісти CNN під час висвітлення воєнних конфліктів; розглянуто, як ці стандарти ...
991105
  Кузьменко О.С. Особливості висвітлення проблеми ВІЛ/СНІДу в інтернет-виданнях України // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 143-147


  Статтю присвячено дослідженню специфіки висвітлення проблеми ВІЛ/СНІДу в інтернет-виданнях України на прикладі таких провідних часописів, як "Кореспондент", "Українська правда", "Оглядач". Розглянуто тематику публікацій, жанрові особливості, а також ...
991106
  Троцко А.В. Особливості виховання студентської молоді у провідних країнах світу / А.В. Троцко, Ю.В. Бекетова // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С. 141-148. – ISSN 2312-0657


  У статті характеризуються цілі та аналізуються основні завдання виховання студентської молоді у вищій школі США, Китаю, Ізраїлю, Великої Британії, Японії, Франції. Характеризуються провідні напрями виховання молоді - громадянське, інтернаціональне, ...
991107
  Козак Н.С. Особливості виявлення, розкриття та розслідування злочинів у сфері оподаткування, що вчиняються з використанням комп"ютерних технологій // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 12 (98). – С. 72-81
991108
  Чорна О. Особливості вияву антонімії в українській податковій термінології
991109
  Деметрадзе Т. Особливості відкриття провадження за цивільним процесуальним законодавством України // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 3 (12). – С. 119-129
991110
  Бондаренко-Зелінська Особливості відкриття провадження у справах про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 60-64. – (Право. Економіка. Управління)
991111
  Ларкі Д. Особливості відновлення активності Frankliniella occidentalis Pergande (Thysanoptera, Thripidae) після дії низької температури / Д. Ларкі, П. Чумак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 150-152. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Досліджено поліморфізм особин Frankliniella occidentalis Pergande, що вижили після короткотривалої дії низької температури. Виявлено різноякісність особин популяції не лише за морфометричними ознаками, а й за тривалістю виходу із ...
991112
  Рум"янцева А.Ю. Особливості відновлення науково-методичної діяльності піаністів Харкова в повоєнний період // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 60-69. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
991113
  Левицький А.Е. Особливості відтворення концептів СОН, МРІЯ та DREAM засобами української й англійської мов / А.Е. Левицький, І.М. Боровинський // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 74-86. – Bibliogr.: Літ.: с. 84-85; 26 п.


  Особливості вербалізації концептів СОН, МРІЯ та DR ЕАМ засобами української й англійської мов. The article deals with singling out peculiarities of verbalization of the concepts СОН, МРІЯ фтв DREAM by means of Ukrainian and English.
991114
  Довженко О. Особливості відтворення національного характеру українців на війні в романах Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 73-77
991115
  Сосніна Т. Особливості відтворення стилістично маркованої оказіональної номінації в перекладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 44-47. – (Іноземна філологія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто оказіональні слова в англійській мові та особливості їх перекладу українською мовою у творі Ентоні Берджеса "Механічний апельсин" з погляду стилістичної маркованості лексики. Зокрема, аналізується специфіка перекладу українською мовою ...
991116
  Борута М. Особливості відчуження земельних ділянок, що перебувають у приватній власності. Зміни порядку переходу права власності на земельну ділянку тривають // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 2. – С. 15-18.
991117
  Ярешко О.В. Особливості відшкодування моральної (немайновоі) шкоди у справах про захист права на недоторканність ділової репутації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 359-363. – ISSN 1563-3349
991118
  Федоренко В.В. Особливості військово-правового виховання військовослужбовців в умовах проведення антитерористичної операції // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 72-80
991119
  Сапожнікова О. Особливості вікового критерію кримінальної відповідальності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С.158-161. – ISSN 0132-1331
991120
  Мельник Л.М. Особливості віровчення Всеросійського суспільного руху сприяння духовному розвитку населення "За державність і духовне відродження Святої Русі" / Л.М. Мельник, Б.В. Мельник // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 33-35
991121
  Тімченко О.В. Особливості включення механізмів психологічного захисту у рятівників в ситуації екзистенційної загрози / О.В. Тімченко, Д.С. Тітаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 43-46. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається особливість однієї з найактивніших систем, яка захищає особистість від негативних впливів надзвичайної ситуації - системи механізмів психологічного захисту. На основі досліджень описано послідовний процес функціонування механізмів ...
991122
  Погорська І.І. Особливості владної самореалізації США у глобальному політичному середовищі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 48-55
991123
  Охромєєв Ю. Особливості внесення прав на об"єкти інтелектуальної власності до статутного фонду // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 60-63
991124
  Медвецька В.Б. Особливості водного режиму гирлових ділянок приток Дніпра // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 143-148. – Бібліогр.: 11 назв
991125
  Харьковщенко Є. Особливості Володимирового хрещення Київської Русі // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 3-11
991126
  Забзалюк Д.Є. Особливості впливу доктрини католицизму на державотворчі процеси в Київській Русі та Галицько-Волинській державі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 142-147. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
991127
  Рудик Р.Я. Особливості впливу макроекономічних заходів трансформації на боргову політику держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 3 (166). – С. 53-58


  Досліджено взаємозв"язок між позиковою політикою та вектором макроекономічних заходів, що знайшла своє відображення у трансформації структури державного дефіциту. Визначено та охарактеризовано три основні фази боргової політики держави. Исследована ...
991128
  Димицькап Н.О. Особливості впливу мовної політики фемінізму на сучасну англійську мову // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 108-112
991129
   Особливості впливу низько інтенсивного електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону на дріжджові клітини / О. Гаркуша, Г. Багацька, О. Радченко, С. Махно // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 104-106. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Встановлено частотно-селективний характер впливу низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону на дріжджові клітини: в широкому діапазоні частот відбувається пригнічення, а на частотах 40 та 47,5 ГГц - стимуляція процесів ...
991130
  Варга В.С. Особливості впливу розлучення на психічний розвиток дитини / В.С. Варга, А.М. Маркович // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 96-102. – ISSN 2311-8164
991131
  Мар"яненко Л.В. Особливості впливу саморегулювання пізнавальної активності на розвиток розумових здібностей школярів-підлітків // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 12 (129). – С.38-47
991132
  Войченко В.В. Особливості впровадження в бюро судово-медичної експертизи системи управління якістю за стандартом ISO 9001:2009 / В.В. Войченко, С.В. Савченко, В.В. Черняк // Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоціація судових медиків України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 4-8. – ISSN 2218-838X
991133
  Артеменко С.В. Особливості впровадження дисциплін "соціально-часової" проблематики в системі соціологічної освіти США // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2. – С. 6-13. – ISSN 1729-7036


  В межах статті досліджується специфіка впровадження дисципліни "Соціологія часу" та суміжних наукових галузей у навчальні програми університетів США для фахової підготовки соціологічних кадрів. При цьому автором переосмислюються переваги американської ...
991134
  Чукут С.А. Особливості впровадження електронного урядування в Об"єднаних Арабських Еміратах / С.А. Чукут, М.С. Шуляк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 92-95. – ISSN 2306-6814
991135
  Харабуга С.В. Особливості врахування компетентнісного підходу в освіті під час формування ринку праці вищої кваліфікації в Україні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 51-54. – ISSN 1729-360Х
991136
  Яцун О. Особливості врахування особи неповнолітнього при призначенні покарання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 20-25.
991137
  Лініченко Д.В. Особливості врегулювання міжнародно-торговельних спорів в окремих секторах міжнародної торгівлі на прикладі СОТ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 595-601. – ISSN 1563-3349
991138
  Блажівська Н.Є. Особливості вчинення окремих видів електронних односторонніх правочинів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2 (54). – C. 95-102. – ISSN 2078-9165
991139
  Гладкий О. Особливості галузевої і територіальної структури промислових агломерацій України як основи формування їх економічної ефективності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 36-40. – (Географія ; вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості галузевої і територіальної структури промислових агломерацій України. Досліджено залежність економічної ефективності промислового виробництва від індексу галузевої спеціалізації, рівня галузевої різноманітності, просторового ...
991140
  Коппель О.А. Особливості гендерного підходу до конверсії воєнного виробництва як ключової глобальної проблеми / О.А. Коппель, О.С. Пархомчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 23-25
991141
  Ткач О.І. Особливості генезису місцевого самоврядування в Латинській Америці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про різні форми місцевого самоврядування в Латинській Америці, їх значення для політичного життя.
991142
  Гон Максим Особливості геноцидів першої половини XX ст. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 5 (93). – С. 44-48
991143
  Мотронюк О.В. Особливості географічного поширення та еколого-ценотична диференціація видів родини Euphorbiaceae Juss. у флорі України : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Мотронюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
991144
  Мотронюк О.В. Особливості географічного поширення та еколого-ценотична диференціація видів родини Euphorbiaceae Juss. у флорі України : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.05 - ботаніка / Мотронюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 252л. + Додатки : л.166-252. – Бібліогр. : л.129-165
991145
  Дворецька І.В. Особливості географічного та сезонного розподілу метану / І.В. Дворецька, М.В. Савенець // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 32-40


  Робота присвячена дослідженню сезонної динаміки вмісту метану в земній атмосфері. За даними наземних спостережень проведено детальний аналіз географічного розподілу вмісту метану над територією планети, а також його сезонних варіацій. На основі ...
991146
  Костиря І. Особливості географічного фактора української та європейської геокультур // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 112-119. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
991147
  Крив"юк І. Особливості геофізичних досліджень при визначенні стійкості зсувонебезпечних схилів на ділянках газопроводів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 29-36. – (Геологія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Розроблено та впроваджено комплексний підхід до розрахунку стійкості схилу з урахуванням геофізичних даних. Проаналізовано результати комплексного підходу до оцінки зсувної небезпеки на прикладі двох зсувних ділянок в районі газопроводів. The complex ...
991148
  Солдак А.Г. Особливості гідрогеологічного процесу в умовах зрошення / А.Г. Солдак, П.Ю. Кущ // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 57-62. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геології та географії ; № 8)
991149
  Хлапук М.М. Особливості гідротехнічного будівництва на річках Українських Карпат в сучасних умовах активації гідрометеорологічних явищ / М.М. Хлапук, Н.Л. Шинкарук, Б.С. Сеневич // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 291-299 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
991150
  Слободяник М.П. Особливості ГІС, як ефективного засобу управління сільськогосподарським комплексом // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 71-73
991151
  Головачова А.О. Особливості гнучкості правового регулювання оплати праці // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 164-172. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано основні законодавчі акти у сфері наукової та науково-технічної діяльності з огляду на значимість науки для подальшого розвитку України.
991152
  Лі Мін Особливості голосоутворення в китайській оперній традиції // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 127-135. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
991153
  Глібко С.В. Особливості господарсько-правового регулювання споживчого кредитування банками // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 45-54. – ISSN 0201-7245
991154
  Ніколенко Л. Особливості господарського договору як підстави виникнення господарських зобов"язань / Л. Ніколенко, Г. Лагуткіна // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 36-39.
991155
  Мезенцева Н.І. Особливості господарського освоєння, сучасні проблеми та перспективи розвитку Столичного макрорайону України / Н.І. Мезенцева, К.В. Мезенцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-55. – (Географія ; Вип. 46)


  Проаналізовано особливості господарського освоєння території Столичного макрорайону з давніх часів до сьогодення, виявлені основні регіональні соціально-економічні проблеми та визначені перспективні напрямки його розвитку.
991156
  Залєснова О.В. Особливості граматичного явища стану дієслів сучасної іспанської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 198-204


  У статті йдеться про особливості граматичного явища стану дієслів сучасної іспанської мови як функціонально-семантичної категорії, за допомогою якої можна визначити ставлення мовця до представленого факту об"єктивної дійсності. В статье идет речь об ...
991157
  Комлєв О.О. Особливості гранулометричного та речовинного складу ільменіту титанових розсипів Волині та реконструкції палеорельєфів басейнових морфолітосистем : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 25-27. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Аналізується гранулометрія і хімічний склад ільменіту, мінеральний склад вмісних, перекриваючих і підстеляючих відкладів титанових розсипів Волині, розглядаються можливості використання отриманих результатів з метою реконструкцій палеорельєфу та ...
991158
  Богдан Л.В. Особливості графічного оформлення лексичних одиниць в японській дитячій літературі // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 43. – С. 17-25. – ISSN 1682-671Х
991159
  Ціхоцька О.А. Особливості гуманістично зорієнтованого виховання старшокласників на уроках англійської мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 63-66. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Розкрито специфіку гуманістичного виховання старших школярів на уроках англійської мови в контексті створення особистісної виховної ситуації як сукупності умов і обставин, що породжують особистісно значуще для учня ставлення до того, що він бачить, ...
991160
  Бєліков В. Особливості демографічних змін у Старобільському районі Луганської області у пострадянський період // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 165-171. – ISSN 2076-1333


  У статті розглянуто особливості демографічних змін у соціально-демографічній сфері Старобільського району Луганської області після розпаду Радянського Союзу і до наших днів. Розглянуто зміни в чисельності населення, народжуваності, смертності, шлюбній, ...
991161
  Мельник І.Г. Особливості демографічного розвитку малих та середніх міст Луганської області // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 84-87. – ISBN 966-7293-90-4
991162
  Кобильник В.В. Особливості демократичної трансформації політичних режимів України та Польщі : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Кобильник В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
991163
  Манько В. Особливості деонтологічної підготовки правоохоронців у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання / В. Манько, В. Артемов // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 7/8 (133). – С. 16-27. – ISSN 1682-2366
991164
  Кострубіцька А.В. Особливості державного регулювання діяльності інтернет-засобів масової комунікації у Європейському Союзі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 75-79. – ISSN 2306-6814
991165
  Науменко А.В. Особливості державного регулювання оціночної діяльності в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 141-146
991166
  Вакуленко В.Л. Особливості державного регулювання пільгового оподаткування в Україні (ТПР, СЕЗ, технопарків та індустріальних парків) // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 3 (166). – С. 25-29


  Розкрито основні відмінності територій пріоритетного розвитку, спеціальних (вільних) економічних зон, технопарків, індустріальних парків і вільних митних зон в Україні. Визначено особливості державного регулювання кожного з даних формувань, їхня роль ...
991167
  Стегней М.І. Особливості державного управління інвестиційною діяльністю // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 193-197. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
991168
  Глух М.В. Особливості державного управління у сфері житлово-комунального господарства // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 1. – C. 106-110. – ISSN 2220-1394
991169
  Попов Р.А. Особливості державної антимонопольної політики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 59-62. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
991170
  Ткач О. Особливості державної політики у сфері соціального розвитку України // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 2 (32). – С. 67-70
991171
  Мамчур Г.В. Особливості державної служби у Київській Русі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – C. 99-101
991172
  Долматова Н.І. Особливості державотворчої діяльності політичних партій України (1917-1920) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 44-48. – ISSN 2219-5521
991173
  Шевченко Ю.О. Особливості дескрипції дієслова в сучасній перській мові порівняно з дарі-кабулі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 642-651


  У статті розглядаються особливості дослідження дієслова в сучасній перській граматиці порівняно з вивченням цієї частини мови в дарі-кабулі. З розпадом перської імперії на її руїнах виникли нові незалежні держави, серед яких - сучасний Іран та ...
991174
  Бойко А. Особливості детермінації економічної злочинності в умовах переходу до ринкової економіки // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 1 (13). – С. 68-74
991175
  Поперенко Л.В. Особливості деформації шару оксиду хрому на поверхні нержавіючої сталі при мікроіндентуванні / Л.В. Поперенко, В.І. Григорук, Д.В. Носач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 468-471. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено особливості деформації шаруватої системи "пасивуюча плівка нержавіючої сталі - плівка СrОx", отриманої при різних параметрах магнетронного напилення. The deformation of layer system "stainless steel - chromium oxide" was investigated with ...
991176
  Ігнатенко М.М. Особливості джерельної та історіографічної бази з історії розвитку краєзнавства Чернігівщини у 40-х-80-х рр. XX ст. // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 138-149. – ISBN 978-617-7009-44-3
991177
  Дротянко Л.Г. Особливості диверсифікації закладів вищої освіти в інформаційну епоху // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – С. 9-13. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (11))
991178
  Вітвіцька І.В. Особливості диграм арготизмів французької мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 18-23.
991179
  Вітвіцька І.В. Особливості диграм арготизмів французької мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 18-23.
991180
  Безроденко А.В. Особливості дизайну перекладних видань проекту "Карта світу" видавництва "Фоліо" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 187-190


  У статті досліджено роль оформлення видання у впливі на пересічного читача на прикладі перекладних серійних видань "Карта світу" видавництва "Фоліо". Проаналізовано макет обкладинки загалом та окремих видань серії з точки зору колористики, шрифтового ...
991181
  Левицький А.Е. Особливості динаміки процесу номінації у сфері сучасної англійської термінології // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 199-203.
991182
  Слезенко А.О. Особливості дистанційного навчання студентів ВНЗ / А.О. Слезенко, Л.С. Касьянова, І.М. Ахмад // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 53-57


  Розглянуто різні підходи до вивчення переваг і недоліків застосування дистанційного навчання студентів-заочників у вищому немовному навчальному закладі. В статті детально проаналізовано основні характеристики дистанційного курсу.
991183
  Негра Д. Особливості дистанційної освіти в умовах сьогодення // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 101-103
991184
  Пуюл К. Особливості дитячої сторінки газети "Експрес" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 299-304


  У статті відображені особливості дитячої сторінки газети «Експрес» за 2004 р. Зроблено аналіз аудиторії, оформлення, змісту, тематики матеріалів й основних рубрик дитячої сторінки «Велика перерва». «Експрес», дитяча аудиторія, рубрика. The article ...
991185
  Даниленко О.А. Особливості діагностики системи управління персоналом на стадіях життєвого циклу організації в умовах конкурентного середовища : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 97-102. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
991186
  Шушпанніков О.М. Особливості діагностики соціальних конфліктів в Україні: політологічний аналіз // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 138-143. – ISBN 966-628-108-8
991187
  Павлов Г.Г. Особливості дії діабазів на вміщуючі гранітоїди (Коростенський плутон УЩ) : загальна та історична геологія, мінерологія, геохімія та петрографія / Г.Г. Павлов, О.В. Білан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 16-19 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  На прикладі двох об"єктів (дайка діабазів біля м. Малин та в районі с. Пугачівка) розглянуто ознаки плавлення гранітоїдів під впливом діабазів, що вкорінюються. Такими ознаками є оплавлений кварц, фельзитова та мікрогранофірова розкристалізація ...
991188
  Кацан В.А. Особливості дії препаратів екзогенних ДНК при отриманні нових форм тютюну / В.А. Кацан, А.І. Потопальський ; НАНУ ; Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ : Колобіг, 2007. – 176 с. – ISBN 978-966-8610-34-9
991189
  Заєць О. Особливості діяльності аварійних комісарів та їх роль при з"ясуванні причин і обставин страхових виплат в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 98-100
991190
  Станков О.С. Особливості діяльності арабських фінансових інституцій на світових ринках // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 151-156. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  З урахуванням стрімкого приходу іноземного капіталу у фінансово-банківський сектор України, оцінюється поточний стан і перспективи приходу арабських банків на вітчизняний ринок. Доводиться перспективність розвитку міждержавних фінансово-економічних ...
991191
  Біловус Т.В. Особливості діяльності інститутів спільного інвестування на ринку цінних паперів // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 27-32. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  Стаття присвячена дослідженню особливостей діяльності інститутів спільного інвестування на ринку цінних паперів. Проаналізовано їх кількісні показники розвитку в Україні. Висвітлено проблемні питання сучасного розвитку вітчизняного ринку цінних ...
991192
  Коваленко Н. Особливості діяльності наукової школи з удосконалення сівозміни у землеробстві поліського регіону України // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 150-157. – ISSN 2309-9356


  У статті визначено передумови становлення та розвитку наукової школи з розроблення ефективних сівозмін у системах землеробства поліського регіону України в Інституті сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України. ...
991193
  Мамка Г. Особливості діяльності начальника слідчого відділу як суб"єкта доказування на досудовому слідстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 149-152
991194
  Собовий О.М. Особливості діяльності судді у провадженні в справах про адміністративні проступки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 277-283. – ISSN 1563-3349
991195
  Триліс В.В. Особливості добової динаміки дрифту у нижній течії р.Десни / В.В. Триліс, В.Ю. Яворський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 190-192. – Бібліогр.: 4 назви
991196
  Горб В. Особливості догляду за кроною сортів бузку звичайного в зв"язку з їхньою довговічністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 81-82. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  У бузку звичайного і всіх його сортів місце зрізу, діаметр якого перевершує 2,8 см, ніколи не заросте. Усвідомлюючи це, закладати крону і кущових, і штамбових рослин треба в 2-3-річному віці, а проріджувати - щорічно. Це уберігає стовбур і вісь товстих ...
991197
  Корнієнко Г.С. Особливості договорів з матеріально-технічного забезпечення товаровиробників АПК // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 110-118. – ISSN 0201-7245
991198
  Грищенко Андрій Особливості договору застави майнових авторських прав // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 2 (52). – С. 67-74
991199
  Філіппов А. Особливості договору повітряного перевезення у сучасному міжнародному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 4 (232). – С. 50-54
991200
  Бобко В.Г. Особливості доказування у справах про фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 145-150.
991201
  Філіпенко А.С. Особливості дослідження глобальних трансформацій // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1. – С. 273-276. – ISSN 1729-7036
991202
  Лєсєв І. Особливості дослідження проблеми етногенезу українців у працях вітчизняних науковців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 56-58. – (Українознавство ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Зроблено стислий екскурс з проблематики етногенезу українців у дослідженнях вітчизняних науковців, проведено порівняльний аналіз концепцій та проаналізовано методологічні засади дослідження даної тематики. In article the compressed digression on a ...
991203
  Рябоволенко І.В. Особливості дослідження та функціонування давніх номенклатурних термінів, назв та топонімів у сучасній японській мові


  Розглядається проблема дослідження давніх японських номенклатурних термінів, назв і топонімів за функціональним критерієм The article deals with the problems of studying accoding to the functional criteria the anchient Japanese nominative terms, names ...
991204
  Мудрук О.С. Особливості досліджень у царині історії науки і техніки // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 3-7.


  Надбання академіка В.І. Вернадського у царині історії науки.
991205
  Порхун І.В. Особливості дослідно-експериментальної роботи з формування правової компетентності військовослужбовців за контрактом в органах охорони державного кордону України // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 168-171. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 26)
991206
  Нечаєва-Юрійчук Особливості духовного розвитку західноєвропейського суспільства після Першої світової війни // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 16 : Спеціальність "Історія". – С. 40-51
991207
  Омельчук В.В. Особливості еволюції канонічних актів у правовому просторі Візантійської імперії // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 17-21. – ISSN 2220-1394
991208
  Білик М.І. Особливості економіко-географічного вивчення агропромислового-торгового комплексу в зоні впливу великого міста // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 95-106
991209
  Черняга Л.П. Особливості економічного розвитку країн Південно-Східної Азії // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 471-478. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 966-7631-55-9
991210
  Мельничук Т.І. Особливості економічної соціалізації дітей в прийомних сім"ях // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 125-134. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
991211
   Особливості електропровідності дисперсної системи вологого грунту / О.І. Єлізаров, М.О. Єлізаров, В.В. Журав, О.П. Руденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 426-438. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті досліджено електропровідність дисперсного середовища грунту на прикладі модельного піщаного грунту в залежності від його зволоженості та зовнішнього тиску. Виявлено розмірний ефект зменшення провідності у тонких шарах грунту, що може бути ...
991212
  Баліцька В.В. Особливості емісійних механізмів монетарної політики у контексті задоволення потреб підприємств у платіжних засобах та нагромадженні капіталу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 8-10. – Бібліогр. в кінці ст.
991213
  Калашник Г.В. Особливості епідерми проростків представників підродини Cactoideae (Cactaceae) / Г.В. Калашник, М.М. Гайдаржи // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72, № 5. – С. 498-504. – ISSN 0372-4123
991214
   Особливості еритропоезу при хронічній мієлоїдній лейкемії у разі терапії інгібіторами тирозинкіназ / І. Свєженцева, Д. Білько, Н. Білько, І. Дягіль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 51-54. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Проведено оцінку функціональної активності клітин еритроїдної ланки кровотворення пацієнтів при ХМЛ у разі терапії інгібіторами тирозинкіназ (ІТК) першого та другого покоління. У зразках кісткового мозку пацієнтів зі стійкістю до терапії ІТК виявлено ...
991215
  Гнатюк М. Особливості жанру літературного портрету у критичній спадщині Івана Франка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 251-255. – (Літературознавство ; Вип. 27)
991216
  Веретнов В. Особливості забезпечення конкурентоспроможності перестрахувальних операцій цедента, перестраховика на вітчизняному та міжнародному страховому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 80-86. – (Економіка ; вип. 3 (168)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено сутність та місце інновацій як фактору підвищення ефективності страхової діяльності. Виявлено специфічні особливості інноваційного розвитку страхування, що є результатом особливостей його функціонування, як складової фінансової ...
991217
   Особливості забезпечення мікроелементами грунтів України / І.П. Яцук, В.М. Панасенко, А.С. Науменко, М.О. Венглінський, Н.В. Годинчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 63-69 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
991218
  Паламарчук О.І. Особливості загальноосвітньої підготовки у професійно-технічних навчальних закладах // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – № 3 (20). – С. 113-115


  Статтю присвячено висвітленню проблеми загальноосвітнньої підготовки у професійно-технічних закладах. На основі аналізу наукових досліджень з розвитку професійно-технічної освіти в Україні та світі автором охарактеризовано певні особливості ...
991219
  Алімов З. Особливості законодавчого обмеження щодо використання земель рекреаційного призначення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 361-362. – ISBN 978-617-7069-15-6
991220
  Мяловицька М. Особливості законодавчого регулювання компетенції органів конституційного правосуддя в європейських державах // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 127-129. – ISSN 2310-6158


  У статті визначено узагальнене поняття "конституційне правосуддя", охарактери- зовано органи, що його здійснюють. Досліджено питання предметної компетенції органів конституційного правосуддя в європейських державах. В статье определяется обобщенное ...
991221
  Тітко І.А. Особливості закріплення оцінних понять у кримінально-процесуальному законі // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 241-248. – ISSN 0201-7245
991222
  Макарчук М. Особливості закріплення принципу "єдиного вікна" в законодавстві України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 103-104. – ISBN 978-617-7069-15-6
991223
  Левківський І.І. Особливості залучення фінансових ресурсів на міжнародних ринках капіталу в рамках програми випуску середньострокових нот // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2008. – № 2 (25). – С. 20-27
991224
  Хорошев О.М. Особливості зародження молодіжного руху в Україні у 1917 році // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 767. – С. 52-63. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 9). – ISSN 0453-8048
991225
  Глущевська А.С. Особливості зарубіжної експансії ТНК автомобільної галузі ФРН : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Глущевська Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 272 арк. – Додатки: арк. 211-272. – Бібліогр.: арк. 188-210
991226
  Глущевська А.С. Особливості зарубіжної експансії ТНК автомобільної галузі ФРН : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Глущевська Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 25 назв
991227
  Телеки М.М. Особливості засобів вираження адресата мовлення // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 206. – С. 58-68. – (Серія "Філологічні науки")
991228
  Міхно О.Г. Особливості застосування географічних інформаційних систем військового призначення / О.Г. Міхно, С.В. Сівков, Є.І. Корячко // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 71-76. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 966-631-331-6
991229
  Онищук І.І. Особливості застосування геофізичних методів при геоекологічних дослідженнях в Дарницькому районі м. Києва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 42-46. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 19)


  Розглядаються особливості методики геофізичних досліджень при вивченні техногенного забруднення грунтів та порід верхньої частини розрізу. Наведено геоелектричні параметри забруднених грунтів, дано характеристику комплекту спеціальних погоризонтних ...
991230
  Трампольська К. Особливості застосування дисциплінарних стягнень у сфері державної служби // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 346-348. – ISBN 978-617-7069-15-6
991231
  Давидова О. Особливості застосування інновацій у розвиток туристичної галузі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 65-69. – (Економіка ; вип. 7 (172)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено роль інновацій у туристичній галузі. Запропоновано авторське визначення терміну "інновації в туризмі", розглянуто принципи інновацій у туризмі. Доповнено класифікацію інновацій у туризмі інноваціями логістики, наведено сучасні ...
991232
  Король В.А. Особливості застосування категорій "платоспроможність" і "ліквідність" у фінансовому аналізі // Вісник Київського славістичного університету : збірник наукових праць / Київський славістичний університет. – Київ, 2005. – С. 153-160. – (Економіка ; Вип. 21). – ISBN 966-7486-32-X
991233
  Ткачик Л.П. Особливості застосування методів та способів податкового регулювання підприємницької діяльності // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 106-113. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
991234
  Руденко О.О. Особливості застосування методу економіко-правового аналізу при виявленні злочинів, пов"язаних з незаконною господарською діяльністю // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 134-141.
991235
  Кісь Я.П. Особливості застосування методу контент-аналізу для опрацювання інтернет-газети / Я.П. Кісь, Л.Б. Чирун, В.М. Фольтович // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 124-136. – ISSN 0321-0499
991236
  Сушкевич О.В. Особливості застосування подкастів у фаховій підготовці майбутніх учителів англійської мови // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 370-375. – ISSN 2312-5993


  Описуються технічні та методичні аспекти використання подкастів у навчально-пізнавальному процесі при підготовці майбутніх вчителів англійської мови. Обгрунтовується залучення онлайн аудіо файлів в аудиторну та самостійну роботу студентів. Означаються ...
991237
  Сидор А. Особливості застосування права СОТ у праві ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 179-184. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
991238
  Оніщик Ю. Особливості застосування правових норм щодо екстрадиції осіб під час розслідування фінансових правопорушень транснаціонального характеру // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 100-105. – ISSN 2220-1394
991239
  Коссе Д.Д. Особливості застосування правового режиму найбільшого сприяння в економіці України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 80-84. – ISSN 2219-5521
991240
  Мальський М. Особливості застосування принципів "ex aequo et bono" та "amiable compositeur" у міжнародному комерційному арбітражі і транснаціональному виконавчому процесі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 57-66. – ISSN 1026-9932
991241
  Бабін Б.В. Особливості застосування програмно-цільового підходу в міжнародному й національному праві. Співвідношення міжнародних та національних програмних актів // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 205-207.
991242
  Башкатова С.А. Особливості застосування системи мотивації трудової діяльності на базі ключових показників ефективності // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 1. – С. 55-58. – ISSN 2226-8820
991243
  Кучевська С.П. Особливості застосування статті 336 Кримінального кодексу України в сучасних умовах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 271-274. – ISSN 2219-5521
991244
  Лук"яненко І. Особливості застосування та реалізації моделі Європейської комісії QUEST III з розширеним фіскальним блоком / І. Лук"яненко, Р. Семко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 17-31. – (Економіка ; вип. 12 (177)). – ISSN 1728-3817


  У статті детально проаналізовано логіку побудови, виведено та уточнено основні рівняння динамічної стохастичної макромоделі загальної рівноваги QUEST III, яка розроблена в рамках Європейської комісії. Особливістю моделі є одночасна наявність ...
991245
  Захар О. Особливості застосування технологій дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів інформатики / Ольга Захар // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 831. – С. 23-28. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Розглянуто досвід працівників Миколаївського обласного інституту післядиплом- ної педагогічної освіти щодо запровадження очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації вчителів інформатики із використанням можливостей платформи дистанційного ...
991246
  Новіченко Л.С. Особливості застосування факсиміле в бухгалтерських первинних документах і звітності підприємства // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 270-275. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
991247
  Хилько М. Особливості застосування філософських, загальнологічних, теоретичних методів дослідження у журналістикознавстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-15. – (Журналістика ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Наведено визначення понять "метод" і "методологія", подано принцип методологічних підходів, яким мають відповідати наукові методи, та детально розглянуто найпоширеніші в науці філософські, загальнонаукові й спеціальні методи. Приведены определения ...
991248
  Пастушенко С. Особливості затримання та взяття під варту неповнолітніх // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 109-117
991249
  Зеров К. Особливості захисту авторського права в соціальних мережах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 214-215. – ISBN 978-617-7069-15-6
991250
  Власюк С. Особливості захисту інформації в бізнесі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 3 (94) : Економіка. – С. 29-32. – ISSN 1728-9343
991251
  Лєнков О.С. Особливості захисту інформації у комп"ютерних системах / О.С. Лєнков, О.Ю. Хмельницький // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 72
991252
  Ясинюк М. Особливості захисту прав особи при визнанні спадщини відумерлою // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 88-93
991253
  Пономар Л. Особливості Західнополіського народного вбрання та його назв // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 117-120
991254
  Коцюба А.І. Особливості збереження спелесто-рекреаційних об"єктів міста Києва // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1/2. – С. 77-83. – ISSN 1992-4224
991255
  Жуковський С.С. Особливості збирання інформації у радіомовленні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 217-221


  Йдеться про особливості процесу пошуку та збирання інформації як складника технології створення передач на радіо; розглядаються джерела інформації, якими працівники українських радіостанцій користуються у своїй роботі. The article deals with the ...
991256
  Ямненко Т.М. Особливості збирання та реалізації доказів у справах про порушення митного законодавства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 230-236. – ISSN 2306-9082
991257
  Тринчук В.В. Особливості збутової політики компаній зі страхування життя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 35-39. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  В статті окреслюються сучасні тенденції та визначаються перспективи розвитку ринку страхування життя в Україні. Досліджуються конкурентне середовище на ринку страхування життя. Акцентовано увагу на участі іноземного капіталу на страховому ринку та ...
991258
  Бахвалова А. Особливості зв"язку мотивації та різних видів пам"яті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 17-21. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті буде розглянуто дослідження, присвячене пошуку кореляційних зв"язків між шкалами опитувальника ШАМ (Шкала академічної мотивації) та результатами діагностики шести видів пам"яті - мимовільної, довільної, післядовільної, короткотривалої, ...
991259
  Ткач Т.Я. Особливості здійснення гуманітарної діяльності в умовах стихійних лих // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 364-368. – ISSN 2076-1554
991260
  Карпенко М.І. Особливості здійснення кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю / М.І. Карпенко, Д.Ю. Горишняк // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (59). – С. 88-97. – ISSN 2222-5374
991261
  Пурій Г. Особливості здійснення операцій комерційних банків на ринку цінних паперів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 54-56. – (Економіка ; вип. 102). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається специфіка здійснення операцій комерційних банків на ринку цінних паперів України. The specific of realization of operations of Ukraine"s commercial banks at the market of equities is examined in the article.
991262
  Гамалюк Б.М. Особливості здійснення праці за сумісництвом: правовий аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 92-98. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
991263
  Семенюк І. Особливості здійснення українськими адвокатами захисту у політичних процесах над членами української військової організації // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 242-255. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
991264
  Щур Л. Особливості здоров"язберігального навчання та професійної діяльності майбутніх фахівців сфери візуально-просторового мистецтва // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 87-91. – ISSN 2220-7481


  У статті визначено особливості навчання та професійної діяльності фахівців мистецьких спеціальностей. Зазначено, що специфічна діяльність майбутніх працівників сфери візуально-просторового мистецтва перед­бачає не тільки психічне, а й фізичне ...
991265
  Серебряков В.В. Особливості зимівлі птахів водно-болотного комплексу в Україні за результатами Всеукраїнських зимових обліків (1988-2002) / В.В. Серебряков, С.В. Пшеничний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 31-32. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані щодо зимівлі водно-болотних птахів на внутрішніх водоймах України, які були отримані в результаті багаторічних Всеукраїнських зимових обліків методом анкетного опитування та власних спостережень.
991266
  Чернозуб А. Особливості змін концентрації кортизолу в сироватці крові юнаків в умовах силового фітнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 29-33. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  Досліджували особливості змін показника концентрації кортизолу в сироватці крові нетренованих юнаків в умовах силових навантажень різного обсягу та інтенсивності тренувальної роботи. Встановлено, що у відповідь на силові навантаження високої ...
991267
  Яценко О. Особливості змін показника міінливості еритроцитів у спортсменів під час тренувального процесу / О. Яценко, В. Яценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 56-58. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Встановлені зміни показника мінливості еритроцитів та співвідношення різних типів еритроцитів в системі "Ехіноцит - Стоматоцит" у спортсменів-хокеїстів та спортсменів-баскетболістів протягом тренувального процесу. Це свідчить про різний стан реактивних ...
991268
  Люта Н.Г. Особливості змін якості підземних вод у процесі експлуатації водозаборів на території Львівської області / Н.Г. Люта, Г.Г. Лютий, С.М. Приходько // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 2. – С. 99-106 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0367-4290
991269
  Кудієвський Я.В. Особливості зміни функціонального стану центральної нервової системи у працівників напруженої розумової праці залежно від стажу роботи // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 1 (72). – С. 75-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
991270
  Мисковець І.Я. Особливості зміни хімічного складу підземних вод в умовах господарської діяльності (на прикладі Західного Полісся) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 475-482 : Табл. – Бібліогр.: 3. – ISBN 966-521-129-3
991271
  Кузнецова І.О. Особливості змісту дисципліни "Основи формоутворення" в НАУ // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 10 : Технічна естетика. – С. 78-85. – ISSN 2415-8151
991272
  Довгаль О.А. Особливості змісту й форм міжнародного бізнесу в умовах глобалізації / О.А. Довгаль, Ю.М. Панкова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 25-30. – ISSN 2222-4459
991273
  Даценко Л.М. Особливості змісту навчальної дисципліни "Картографія та картографічні методи в туризмі" / Л.М. Даценко, І.О. Підлісецька // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 32-35. – ISSN 2075-1893


  У статті викладено особливості змісту навчальної дисципліни "Картографія та картографічні методи в туризмі", яка є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" галузі знань "туризм" з напряму ...
991274
  Барановська Л. Особливості змісту підготовки бакалавра з англійської мови та літератури в університетах Швейцарської Конфедерації / Л. Барановська, А. Заслужена // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2015. – Т. 5, вип. 1. – С.148-153. – ISSN 2308-4081


  Cтаття присвячена контент-аналізу особливостей підготовки бакалаврів з англійської мови та літератури в університетах Швейцарської Конфедерації. Виявлено, що особлива увага цій проблемі вітчизняними вченими не приділялась, оскільки особливості ...
991275
  Третяк Т.О. Особливості змісту права громадян на екологічну безпеку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 234-237.
991276
  Сікора Я. Особливості змісту професійної підготовки бакалаврів інформатики / Ярослава Сікора // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 170-174. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7


  Досліджуються проблеми підвищення якості підготовки бакалаврів інформатики, що вимагає аналізу змісту освітніх стандартів. Наголошено на важливості зміни системи стандартів згідно із Законом України "Про вищу освіту" з метою підвищення професійного ...
991277
  Шевченко В.Е. Особливості зображального ряду журналу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 109-114


  У статті розглянуто особливості зображального ряду журналу з двох позицій: жанрового різноманіття та композиції на сторінці. Йдеться про те, що ілюстративність журналу - показник його якості, а вдалий добір зображень і їх грамотне розміщення у виданні ...
991278
   Особливості зорових викликаних потенціалів людини при короткочасній експозиції стимулів / А. Чернінський, С. Собіщанський, С. Крижановський, І. Зима // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 13-15. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Досліджено викликані потенціали головного мозку людини при пред"явленні зображень із семантичним змістом та без нього. Час експозиції стимулів становив 15 мс, що недостатньо для свідомого аналізу. Виявлено, що навіть за таких умов існують певні патерни ...
991279
  Петрик В.М. Особливості ідеологічної та психологічної обробки в новітніх релігійних організаціях // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 11 (128). – С.51-59
991280
  Кондратюк І.В. Особливості ілюстраційного оформлення обкладинок дитячих книжок // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 65-68


  У статті проаналізовано особливості оформлення обкладинок дитячих видань та прикметні атрибути ілюстрацій, які для цього використовуються. Визначено способи поєднання всіх елементів обкладинки в одне композиційне ціле. The article analyses the ...
991281
  Скребець О.В. Особливості імперської ідеї в науковій концепції євразійства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 191-202
991282
  Луців Н.З. Особливості імунної реактивності при різних типах адаптаційних реакцій у хворих на гострий холецистит : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Луців Наталія Збиславівна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 158 арк. – Бібліогр.: арк. 137-158
991283
  Луців Н.З. Особливості імунної реактивності при різних типах адаптаційних реакцій у хворих на гострий холецистит : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Луців Наталія Збиславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
991284
  Коваль О.М. Особливості інвестиційного процесу в аграрному секторі економіки України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 2 (184). – С. 78-82
991285
  Однорог М.А. Особливості інвестиційної діяльності в аграрному секторі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 108-115. – ISSN 2308-6912


  У самому широкому сенсі інвестиції забезпечують механізм, необхідний для фінансування, росту і розвитку економіки країни. Якщо держава зацікавлена в стабільній і сильній економіці, то воно повинна на законодавчому та виконавчому рівнях створити ...
991286
  Красножон С.В. Особливості інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 1 (25). – С. 64-73. – ISSN 2310-9734


  Значення добре розвиненої пенсійної системи полягає не тільки у пенсійному забезпеченні, але й в акумуляції великого обсягу заощаджень для перетворення їх на інвестиції. У цьому сенсі недержавні пенсійні фонди (НПФ) важливий учасник інвестиційного ...
991287
  Смоляр Ю.О. Особливості інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів: зарубіжний досвід і вітчизняна практика / Ю.О. Смоляр, Г.М. Терещенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 43-51. – Бібліогр.: с. 43-44, 46, 48


  Досліджуються питання реформування пенсійної системи й розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Зокрема, аналізуються особливості інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів у контексті зарубіжного досвіду.
991288
  Полевич І.О. Особливості інвестиційної діяльності регіонів України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1098. – С. 104-108. – (Серія "Геологія - географія - екологія" ; вип. 40). – ISSN 0153-1826
991289
  Дьомкіна О.В. Особливості інвестування у розвиток персоналу сфери інформаційних технологій в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 9, травень. – С. 65-68. – ISSN 2306-6814
991290
  Меньшова В. Особливості індивідуального розвитку Ехінацеї тенесійської (Echinacea tennesseensis (Beadle) Small) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 36-37. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень динаміки розвитку Еchinacea tennesseensis (Beadle) Small в умовах Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. The results of the investigations of dynamics of ontogeny of Echinacea tennesseensis (Beadle) Small under the ...
991291
  Фомова О.А. Особливості інноваційних технологій в управлінн персоналом у сучасних умовах // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 53-57. – (Економічні науки ; № 4, т. 3). – ISSN 2226-9150


  Обгрунтована необхідність заходів щодо визначення особливостей інноваційних технологій в управлінні персоналом. Визначені поняття інноваційних технологій. Досліджені особливості реалізації технологій управління персоналом. Визначення чинників, що ...
991292
  Ніколенко Т.І. Особливості інноваційно-інвестиційного розвитку ЄС в контексті міжрегіонального співробітництва. // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2015. – C. 78-87. – (Серія: Економіка ; вип. 10). – ISSN 2226-2822
991293
  Пасічник Т.О. Особливості інноваційного підходу в логістичній діяльності підприємств // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 125-131. – (Серія "Економіка" ; № 2 (54)). – ISSN 2310-0672
991294
  Шевченко М. Особливості інноваційної діяльності в економіці України в кінці ХХ - на початку ХХІ століття / М. Шевченко, І. Галиця, О. Галиця // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 4 (48). – С. 51-66
991295
  Ареф"єва Олена Володимирівна Особливості інноваційної діяльності у сфері послуг / Ареф"єва Олена Володимирівна, Забуранний Сергій Вадимиович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 121-126. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглядаються особливості інноваційної діяльності у сфері послуг, основні чинники, які впливають на розвиток інноваційного потенціалу та методи вирішення деяких проблем в інноваційному розвитку сфери послуг.
991296
  Кукурудз Р.О. Особливості інституту апеляції в адміністративно-деліктному процесі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 236-243. – ISSN 1563-3349
991297
  Чемерис І.В. Особливості інституту відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційного правопорушення в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 305-310. – ISSN 1563-3349
991298
  Алєксєєнко І.В. Особливості інституту громадянського суспільства в епоху глобалізації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 638-643. – ISSN 1563-3349
991299
  Базилюк В.Б. Особливості інституційного механізму електронної торгівлі книжковою продукцією / В.Б. Базилюк, І.Р. Безпалько // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 229-232. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
991300
  Сухоруков А.І. Особливості інституціоналізації сфери надрокористування в Україні / А.І. Сухоруков, В.В. Матюха, М.Т. Мовчан // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 151-158
991301
  Дорофєєва Х. Особливості інституціонального регулювання європейського ринку авіаційних перевезень // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2015. – Вип. 38. – С. 54-63. – ISSN 2079-4762
991302
  Білоусова С.В. Особливості інституціонального рпозвитку АПК як бази для поглиблення інтеграційних процесів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 3 (185). – С. 124-130
991303
  Ярмак В.І. Особливості інтегративного підходу до дослідження претеритальних форм сербського дієслова у творах Іво Андрича // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 134-143. – ISSN 2075-437X


  У cmammi рoзглядaюmьcя мажлuвocmi мoделювaння кoмnлекcнoгo, iнmегрamuвнoгo niдxoдy дo аналізу cmuлicmuчнoгo фyнкцioнyвaння aнaлimuчнux і cuнmеmuчнux nреmерumaльнux фoрм дiєcлoвa в рiзнux вuдax nрoзoвoгo (onoвiдь і ессе) ma noеmuчнoгo дucкyрcy mвoрiв I. ...
991304
  Ігнатенко Н.В. Особливості інтерактивного навчання історії у вищому навчальному закладі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – C. 181-185. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Досліджено проблему модернізації сучасної методики викладання історії у ВНЗ на засадах інноваційної педагогіки. Проаналізовано особливості застосування технології інтерактивного навчання як засобу активізації та інтенсифікації пізнавальної діяльності ...
991305
  Доценко Н.В. Особливості інтермедіального коду прози Патріка Модіано // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 344-352


  Стаття присвячена розгляду інтермедіальної взаємодії мистецтва літератури та кінематографу, а саме особливостям семіотичного аналізу художнього твору, де залучені ряди вербального та візуального порядку. У статті висвітлені основні риси кіномови та ...
991306
  Куца О. Особливості інтерпретації жіночих образів у новелістиці Галини Тарасюк (на прикладі новел "Острів зимового мовчання", "Янгол з України") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 7-9. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розкривається питання інтерпретації жіночих образів та гендерна феміністична проблематика у сучасній українській прозі, а саме у творчості письменниці-сучасниці Галини Тарасюк. The article is devoted to interpretation of women"s images and feministic ...
991307
  Шевель Н. Особливості інтерпретації мотивів та образів Т. Шевченка у творчості поетів "Української хати" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 205-209. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
991308
  Алексенко С.Ф. Особливості інтонаційної організації англійських висловлень-вибачень у побутовій сфері спілкування // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 275-281. – (Філологія)
991309
  Яковенко С.І. Особливості інформаційного забезпечення та розвитку підприємств корпоративного типу в Україні : інформаційні технології в економіці і управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 10. – С. 226-239 : Табл. – Бібліогр.: 24 назви
991310
  Голеніщева Г.Г. Особливості історичного часу в поезії Ліни Костенко // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – C. 8-12. – (Філологічні науки ; № 2)
991311
  Кузьменко Ю.В. Особливості кадрової політики Української РСР у 1985 - 1991 рр. // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. прав. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – Чернігів, 2015. – № 2. – С. 215-226. – ISSN 2409-2037
991312
  Майстренко А. Особливості кальцієвої сигналізації при ішемічному ураженні нервових тканин-нейронів гіппокампа / А. Майстренко, Н. Войтенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 70-73. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Цей огляд описує особливості роботи систем, що забезпечують гомеостаз кальцію під час ішемічного ураження нейронів гіпокампа. Під час ішемії надлишок внутрішньоклітинного Са2+, ексайтотоксична активність глутамату та супутнє утворення вільних радикалів ...
991313
  Печена В.І. Особливості картографування забруднення поверхневих вод Закарпатськоїобласті / В.І. Печена, С.В. Тітова // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 51-63


  Вивчено та систематизовано основні методи картографування забруднення поверхневих вод. Розроблено карти, на основі яких, здійснено аналіз якості поверхневих вод Закарпатської області за гідрохімічними показниками. Изучены и систематизированы основные ...
991314
  Босак І. Особливості кваліфікації виборчих спорів, що розглядаються в адміністративних судах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 102-103. – ISBN 978-617-7069-14-9
991315
  Ткачук О. Особливості квітування сортових троянд колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна в умовах змін клімату // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 37-40. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто результати багаторічного дослідження квітування сортових троянд колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Проведено порівняльний аналіз особливостей квітування троянд у різні періоди з огляду на сучасні погодно-кліматичні ...
991316
  Кириленко О.С. Особливості керамічного комплексу з пізньотрипільського поселення Романків 3. / О.С. Кириленко, С.В. Переверзєв // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 50-64. – ISSN 2078-0133


  У статті наведений опис керамічного комплексу з культурного шару пізньотрипільського часу поселення Романків З.
991317
  Поліщук О.В. Особливості класифікації міжнародних мігрантів (трудящих-мігрантів) // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 138-141
991318
  Вітряк Т.Б. Особливості кластерного моделювання регіональних ринків праці України // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 1 (46). – С. 60-65
991319
  Романовська О.І. Особливості книговидавничого бізнесу в Китаї // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 109-111
991320
   Особливості комбінаційного розсіяння світла в одновісних гіротропних кристалах / О.В. Слободянюк, С.Г. Гарасевич, П.І. Коренюк, Ю.О. Мягченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 481-497. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Подано короткий огляд особливостей комбінаційного розсіяння світла (КРС) в одномісних гіротропних (оптично активних) кристалах, які розглядається як прояв просторової дисперсії. Представлені відповідні експериментальні дані, пояснені "порушення" правил ...
991321
  Плаксий Т.М. Особливості компетентнісного підходу при викладанні філософії студентам-бакалаврам інженерних напрямів // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2015. – № 3 (11), тематич. вип. : Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи. – С. 119-122. – ISSN 2307-9770
991322
  Онопчук І. Особливості компетенції й організаційної структури Міністерства юстиції Японії // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 15-19
991323
  Фелик В. Особливості компетенції органів внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод громадян у провадженні в справах про адміністративні правопорушення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 12. – С. 59-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
991324
  Корольова О.В. Особливості композиційного і графічного моделювання спеціалізованих журналів про спорт (на матеріалі журналів "Футбол" і "Ринг") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 42-45


  У статті проаналізовано особливості композиційного та графічного моделювання сучасного українського спеціалізованого журналу про спорт, визначено кількісне та якісне співвідношення текстового і графічного контенту у виданнях. Виявлено приналежність ...
991325
  Бахметьєва А.М. Особливості комунікативних функцій паблік рилейшнз в діяльності прес-служб установ освіти : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.06 - прикладні соціально-комунікаційні технології / Бахметьєва А.М. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 216л. + Додатки : л.200-216. – Бібліогр. : л.181-199
991326
  Бахметьєва А.М. Особливості комунікативних функцій паблік рилейшнз в діяльності прес-служб установ освіти : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Бахметьєва А. М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
991327
  Запорожець О.Ю. Особливості комунікацій під час спрямованих криз ( на прикладі газової кризи у відносинах між Росією та Україною ) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 152-156
991328
  Коломоєць Ю.О. Особливості конституційно-правового регулювання права на страйк: вітчизняний та зарубіжний досвід // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 79-89. – ISSN 2078-3566
991329
  Магновський І. Особливості конституційно-правового статусу Автономної Республіки // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 21-24.
991330
  Кравчук В. Особливості конституційно-правового статусу суддів Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 109-112. – ISSN 2310-6158
991331
  Федущак-Паславська Особливості конструкції правопорушення у правовій системі давнього Риму // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 129-132
991332
  Циганович О. Особливості концентрування бісмуту(ІІІ) та його визначення в фазі силікагелів з прищепленими до поверхні 3-меркаптопропільними групами / О. Циганович, О. Легенчук, А. Трохимчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 37-39. – (Хімія ; вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Встановлені оптимальні умови сорбції бісмуту(III) на силікагелях, які хімічно модифіковані 3-меркаптопропільними групами (МПС). Досліджена сорбційна активність МПС в оптимальних умовах по відношенню до бісмуту(III) в залежності від ступеня заповнення ...
991333
  Гавриленко В.М. Особливості концептосфери "культура" в прозових творах Кларісе Ліспектор / В.М. Гавриленко, Н.В. Глінка // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 37-38
991334
  Чорнодон М. Особливості концепту "чоловік" на сторінках сучасних періодичних видань для чоловіків і жінок в Україні // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 40-46


  У статті досліджено сприйняття і визначення концепту «чоловік», що висвітлюється на сторінках сучасних періодичних ви дань для жінок і чоловіків (на прикладі журналів «Men’s Health», «EGO», «На тали», «Женский журнал»), подано порівняльний аналіз. В ...
991335
  Мазепова О. Особливості концептуалізації психоемоційного життя людини на синтаксичному рівні перської мови


  У статті зроблено спробу визначити особливості концептуалізації деяких аспектів психоемоційного життя людини на синтаксичному рівні перської мови. Встановлено, що однією з ключових семантичних ознак, притаманних осмисленню внутрішнього світу людини у ...
991336
  Цвих В.Ф. Особливості концепції і сучасної парадигми захисної функції профспілок // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 73-87. – ISBN 966-628-197-5
991337
  Чаркіна А.О. Особливості концепції реформування місцевого самоврядування в сучасній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 77-80. – (Державне управління ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюється сучасний стан реформування органів місцевого самоврядування в Україні. Визначено найбільш значимі проекти, що передували проведенню реформи. Значна увага приділена аналізу чинних нормативно-правових актів, які регулюють ...
991338
  Данилюк І. Особливості копінг-поведінки залежно від часової орієнтації особистості / І. Данилюк, В. Абрамов // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 2 (60). – С. 107-116. – ISSN 1810-2131


  Теоретично розроблено та емпірично веріфіковано модель впливу часової орієнтації особистості на копінг-поведінку через опосередкування когнітивним оцінюванням складної життєвої ситуації. Часова орієнтація розглянута як властивість особистості, котра ...
991339
  Маршалок О.І. Особливості кополімеризації метил-a-алкілзаміщених акрилатів : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. : 02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук / Маршалок О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 199л. + Додатки : л.175-199. – Бібліогр. :л. 162-174
991340
  Маршалок О.І. Особливості кополімеризації метил-а-алкілзаміщених акрилатів : автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук / Маршалок О.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
991341
  Лісоколенко Т.В. Особливості кордоцентризму доби українського романтизму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
991342
  Гусак О.П. Особливості кризової комунікації у сфері зв"язків із громадськістю // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 14


  У статті розглянуто теоретичні підходи у сфері досліджень з кризової комунікації. Зокрема проаналізовано сучасні розробки як вітчизняних, так і зарубіжних теоретиків. Theoretical approaches to studies of crisis communication are considered in the ...
991343
  Якимова С.В. Особливості криміналістичної характеристики злочинів неповнолітніх // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 292-299. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
991344
  Андрушко П. Особливості кримінально-правової кваліфікації притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності: теоретичні орієнтири та правозастосована практика // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 1/2 (157/158)


  Аналізується питання кримінально-правової оцінки та кваліфікації злочину, передбаченого ст.372 КК України; дається теоретичне обгрунтування понять "кримінальна відповідальність", "завідома невинуватість", "кримінально-правова кваліфікація", ...
991345
  Присяжнюк І. Особливості кримінально-правової охорони права особи на приватність // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 3 (45). – С. 5-11. – ISSN 2311-6676
991346
  Гладкова Є.О. Особливості кримінально-правової характеристики ознак складу злочинного безгосподарського використання земель / Є.О. Гладкова, Н.Ю. Цвіркун // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (61). – C. 69-75. – ISSN 1727-1584
991347
  Савченко А.В. Особливості кримінального права держав далекого Сходу // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 79. – С. 9-13.
991348
  Пасєка М. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 477-478. – ISBN 978-617-7069-15-6
991349
  Хоній Р. Особливості кримінальної відповідальності за злочини проти життя та здоров"я людини за кодексом 1743 року "Права, за якими судиться малоросійський народ" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 45-47. – ISBN 978-617-7069-15-6
991350
  Бондарчук В.В. Особливості кримінальної відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок виправданого ризику, у зарубіжному законодавсті // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 179-188
991351
  Альохін О.Д. Особливості критичної опалесценції в неоднорідних системах в гравітаційному полі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 449-452. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі проведені експериментальні дослідження висотної залежності інтенсивності розсіяного світла в неоднорідних системах в гравітаційному полу в критичному стані. Виявлено, що при віддаленні збуджуючого світлового променя від бокового скла комірки ...
991352
  Осьмак Н. Особливості крнфлікту української малої прози кінця ХІХ - поч. ХХ ст. : традиції і новаторство // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 231-238. – ISBN 966-7773-70-1
991353
  Герасим П. Особливості культурно-історичного розвитку Північного Причорномор"я в VI-I ст. до н. е.: історіографія питання // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 26-30. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена історіографії проблеми культурно-історичного розвитку Північного Причорномор"я в VI-I ст. до н. е. Особлива увага приділена вивченню греко-варварської етнокультурної взаємодії в регіоні. Статья посвящена историографии проблемы ...
991354
  Бардашевська Ю. Особливості культурного життя населення Криму в роки Перебудови (1985–1991 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 98-102. – ISSN 2309-9356


  У статті визначено чинники, що спричинили зміни в культурному житті радянських громадян, розкрито процес ослаблення контролю керівних органів СРСР над даною сферою життя. Проаналізовано вплив перебудовчих процесів на нове набуття духовного суверенітету ...
991355
  Дмитрук О.Д. Особливості ландшафтно-геохімічних умов міграції техногенних елементів на території великого міста // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 13-18 : Карта. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 32)
991356
  Байдіков І.А. Особливості ландшафтної структури Запорізької області як основа для середньомасштабного картографування ландшафтів регіону // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 3 (91). – С. 23-32 : рис., карта. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1561-4980
991357
  Марченко Н.В. Особливості лексико-семантичної адаптації топонімів слов"янського походження на Півночі Німеччини як наслідок слов"яно-германської мовної взаємодії


  Розглянуто лексико-семантичну адаптацію, якої зазнали топоніми слов"янського походження на Півночі Німеччини внаслідок мовної взаємодії між мовно-етнічними групами слов"янських та германських племен у момент їх прямих маргінальних та опосередкованих ...
991358
  Колесникова Л.Л. Особливості лексико-семантичної організації символів-дендрономенів дуб і каштан (на матеріалі української поезії кінця XX століття) // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 142-149. – ISSN 2305-3852


  У статті розглянуто лексичне значення і семантичне розгалуження назв диких дерев, зокрема дуба і каштана, що репрезентовані в укр. поетичних текстах кінця 20 ст. Визначено характерні символічні особливості, архетипне походження й функціональна ...
991359
  Пилячик Н. Особливості лексичного вираження концепту "thunderstorm" : на матеріалі іменників сучасної англійської мови // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 187-198. – (Германська філологія ; Вип. 430)
991360
  Рубцова С.В. Особливості лінгвістичної освіти в сучасному світі // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 60. – С. 297-303. – ISSN 2076-815X


  Робота присвячена сучасним тенденціям викладання англійської мови з акцентом на потреби студентів і особливості сучасного світу у рік англійської мови в Україні та популяризації вивчення іноземних мов серед молоді. У статті наведені приклади ...
991361
  Рубель О.М. Особливості літературного перекладу віршованих творів // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 7/8 (485/486), березень. – С. 12-17
991362
  Ястребова О. Особливості ліцензування вищих навчальних закладів в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 130-131. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
991363
  Маслій О.М. Особливості логістичного підходу до організації навчального процесу у ВВНЗ / О.М. Маслій, В.В. Маміч, М.В. Оленєв // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 223
991364
  Каріков С.А. Особливості лютеранської конфесіоналізації в Німеччині раннього нового часу // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 196-200. – ISSN 1728-3671
991365
  Кондратьєва А. Особливості магічного реалізму у творах Дж. Апдайка та В. Шевчука // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 24 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 70-73
991366
  Турченко Д. Особливості макроекономічних процесів нарощування і трансформації енергетичного потенціалу економіки України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 7 (91). – С. 26-28. – ISSN 1728-9343
991367
  Сокіл Б. Особливості малоруської (української) мови та її відмінність від великоруської (російської): граматичний аспект // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 94-98
991368
  Ніколаєнко А. Особливості маркетингової діяльності банку : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 35-39 : Табл., рис. – ISSN 1605-2005
991369
  Романишин С.Б. Особливості маркетингової діяльності в соціальних мережах / С.Б. Романишин, І.Р. Греськів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 183-188. – ISSN 0321-0499
991370
  Меркулова Ю.В. Особливості медіації під час проведення переговорів про примирення сторін в юридичному конфлікті // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 134-142. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
991371
  Моргоч О.В. Особливості мезомасштабних проявів атмосферних процесів в межах гірських країн (на прикладі Українських Карпат) / О.В. Моргоч, В.Г. Явкін // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 807-817. – ISBN 966-521-129-3
991372
  Ревта Н.Ю. Особливості менеджменту зовнішньоекономічної діяльності прикордонного регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 188-193. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
991373
  Бойко З.В. Особливості менталітету українського народу та менталітетів інших народів // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 72-77. – ISSN 2312-4679
991374
  Гриценко З.І. Особливості ментальності українців як фактор впливу на демократичні процеси у 1991-2001 рр. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 556. – С. 224-231. – (Історія України ; Вип. 5). – ISSN 0453-8048
991375
  Білоус В.В. Особливості методики фотограмметричної обробки архівних знімків пам"ятників архітектури / В.В. Білоус, С.П. Боднар // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 174-177. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 966-631-331-6
991376
  Франчук. А.І. Особливості механізму державного регулювання енергетики як природної монополії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 79-81
991377
  Курганевич В.І. Особливості механізму державного регулювання суспільно-масових явищ у контексті забезпечення національної безпеки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 111-114. – ISSN 2306-6814
991378
  Онищенко В.П. Особливості механізму державної підтримки національного товаровиробника в умовах СОТ / В.П. Онищенко, І.В. Фабрика // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-19. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто питання щодо активізації механізму державної підтримки вітчизняних товаровиробників через розвинуту систему субсидій та компенсаційних заходів у контексті вимог СОТ. Запропоновані рекомендації щодо їх практичної реалізації.
991379
  Антоненко А.М. Особливості механізму дії фунгіцидів інгібіторів сукцинатдегідрогенази на організм теплокровних тварин та людини / А.М. Антоненко, Д.С. Мілохов // Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (72). – С. 23-29. – ISSN 1609-0446
991380
  Кудря Я.В. Особливості механізму оцінювання стану корпоративної бізнес - системи : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 38-48 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
991381
  Гетьман О.О. Особливості механізму стимулювання персоналу в банківській сфері / О.О. Гетьман, Є.О. Киричок // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 279-283. – ISSN 2222-4459
991382
  Панасенко Т.В. Особливості міграції населення сільського адміністративного району /на прикладі Тульчинського району Вінницької області/ // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 66-70 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва. – ISBN 5-8238-D147-5
991383
  Касьянова М.М. Особливості міграції українського населення у 1959-1963 рр // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 112-120. – ISSN 2079-1828
991384
  Петрашко С.Я. Особливості міжнародного співробітництва України у сфері протидії корупції // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 6 (9). – С. 141-146. – ISSN 2220-1394
991385
  Кутовий К.П. Особливості міжособистісних стосунків у сім"ї із дитиною з особливими освітніми потребами / К.П. Кутовий, В.В. Корнієнко, О.Р. Щесняк // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 61-68. – (Серія: Психологія ; вип. 21)


  Розглянуто функціонування сім"ї із дитиною з особливими потребами. Зіставлено особливості спілкування в сім"ях із хворою та здоровою дитиною. Проаналізовано вплив особистісних характеристик батьків хворих дітей і стратегій їх копінг-поведінки на ...
991386
  Ісаченко Н. Особливості містобудівного зонування // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2013. – С. 133-141. – (Економіка АПК ; № 20 (2))
991387
  Вербицька Х.І. Особливості місцевого інформаційного тижневика // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 44-48. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
991388
  Кулініч О. Особливості мовлення регіонального телебачення (на матеріалах телеканалів Луганської області) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 182-187
991389
  Медведєва О. Особливості мовної публіцистики Івана Багряного // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2015. – № 21/22, листопад. – С. 70-72
991390
  Смущинська І.В. Особливості модальності аукторіального оповідача // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 282-286. – ISBN 966-638-142-7
991391
  Білик О.А. Особливості моделей корпоративного управління // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Досліджено та узагальнено погляди різних науковців щодо функціонування англо-американської, німецької та японської моделей корпоративного управління.
991392
  Гончаренко І.Ф. Особливості моделі розвитку професійної компетентності науково-педагогічних працівників військово-медичної освіти // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 6 (43). – С. 39-45
991393
  Брюханова Н.О. Особливості моделювання професійної підготовки фахівців / Н.О. Брюханова, Н.В. Корольова // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ, 2015. – Вип. 2. – C. 21-34. – ISBN 978-966-644-413-7
991394
  Гудзенко В.П. Особливості моделювання художнього світу в новелістиці В. Портяка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 149-153. – (Б-ка Ін-ту філології)
991395
  Корнєєва Ю.В. Особливості монетарної політики в процесі переходу до ринкової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 143-158. – ISSN 2308-6912


  У перехідних економіках впровадження монетарної політики - складніший процес, ніж для розвинутих ринкових економічних систем. Країнам з перехідною економікою властиві певні особливості, які важливо залучити до аналізу. Нижче окреслено ці особливі умови ...
991396
  Грицина М. Особливості морфогенезу та структури парціальних суцвіть видів підсекції Heterandra секції Fasciculatа роду Verbascum L. флори України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 67-71. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  У видів підсекції Heterandra роду Verbascum в процесі наростання і галуження квітконосних осей різних порядків формується парціальне суцвіття типу множинний потенційно стадний дихазій утворений з різної кількості потенційно складних та простих ...
991397
  Ремезова О.О. Особливості морфолітогенезу північної частини Українського щита у пізньому олігоцені - середньому міоцені // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 84-92. – (Географія ; Вип. 41)


  Розглядаються палеогеографічні умови і особливості морфолітогенезу північної частини УЩ у пізньому олігоцені - середньому міоцені, можливості застосування при цьому результатів гранулометричних і мінералогічних досліджень.
991398
  Гребеник Т.В. Особливості мотивації до навчання студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 36-42. – ISSN 2304-4470
991399
  Заіка Д.О. Особливості мотивації студентів в умовах суміщення навчальної та трудової діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 51-55. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості мотиваційної сфери студентів в умовах суміщення навчальної та трудової діяльності, вплив фактора працевлаштування на мотиваційний профіль особистості, порівняно отримані результати із результатами отриманими в групі непрацюючих ...
991400
  Красілова Ю.М. Особливості мотиваційної сфери неповнолітніх засуджених // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 60-70. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
991401
  Макаренко Л.П. Особливості музикознавчого аналізу фольклорних засад авторського стилю у вітчизняній оркестровій музиці (на прикладі творчості Л. Колодуба) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 230-238
991402
  Розновська С.Б. Особливості набуття земельних ділянок у правовідносинах, що виникають з договору застави (іпотеки) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 466-471. – ISSN 1563-3349
991403
  Москалик Н.Б. Особливості набуття патентних прав на винахід, об"єктом якого є генетично модифікований продукт // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 5 (116). – С. 28-35
991404
  Стойка О.Я. Особливості навчальних програм у вищій школі США // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 207-209. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 26)
991405
  Нікітіна Н.С. Особливості навчання видам мовленнєвої діяльності на заняттях з іноземної мови професійного спрямування // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 121-128. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 4). – ISSN 2307-1591


  У статті розглянуто особливості навчання видам мовленнєвої діяльності студентів вищих навчальних закладів немовних спеціальностей.
991406
  Повхан К. Особливості навчання української грамоти учнів-угорців
991407
  Гупало О.Г. Особливості надання державної допомоги вимушенним переселенцям в Україні / О.Г. Гупало, О.В. Жук // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська державна фінансова академія. – Львів, 2014. – С. 222-228. – (Економічні науки ; № 26). – ISSN 2219-7915
991408
  Пророк В.В. Особливості надходження цезію та стронцію з грунту до рослин / В.В. Пророк, Л.Ю. Мельниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 314-317. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені дослідження надходження цезію та стронцію до рослин. Показано, що вміст 137Cs [подано формулу] у всіх одночасно відібраних на даній дослідній ділянці рослин різних видів незначно відрізняється один від одного. Вміст 137Cs у відібраних у ...
991409
  Іпатова А.Ф. Особливості найменування явищ природи в англійській, німецькій, іспанській, українській та російській мовах // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 1 (13). – С. 84-94
991410
  Вегеш А. Особливості найменувань літературних героїв у романі Мирослава Дочинця "Горянин" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 52-56. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (35))
991411
  Тормахова В.М. Особливості напрямку world music (на прикладі гурту "ДахаБраха") // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 183-185
991412
  Поліщук Н. Особливості наративу дитячого сприйняття в англійському вікторіанскому романі. Контекст сестер Бронте // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 200-206
991413
  Крімер Б. Особливості народжуваності іммігрантів у країнах Європи // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 47-51. – Бібліогр.: с. 48-49
991414
  Акініна Н.Л. Особливості науково-методичного забезпечення освітніх процесів // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 1). – С. 95-98. – ISBN 966-8847-12-1
991415
  Аза Л.О. Особливості національно-просторової ідентифікації в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 15-17. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми національно-просторової ідентифікації, що є актуальними для сучасного українського суспільства. Показана обумовленість цього процесу функціонуванням у країні домінуючих лінгвоетнічних груп. На підставі емпіричних даних ...
991416
  Оніщенко К.О. Особливості національно-територіальної автономії в Україні: правовий аналіз статусу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 139-151
991417
  Железняк О.О. Особливості нелінійних економіко-математичних моделей виробничої функції підприємств пасажирського автотранспорту : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / О.О. Железняк, О.А. Рожок, І.М. Глущенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 189-198 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
991418
  Конончук О.М. Особливості новелістичного письма іранського письменника Бозорга Аляві // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 188-194
991419
  Берднікова К.В. Особливості нового антикорупційного законодавства у сфері адміністративної відповідальності за порушення встановлених законодавством обмежень щодо одержання подарунків // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 111-119. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються положення Закону України "Про запобігання коруп-ції", якими встановлено обмеження щодо одержання подарунків, досліджу-ються особливості притягнення до відповідальності за таке порушення та аналізуються превентивні заходи щодо ...
991420
  Голобор Н. Особливості нормативно-правового забезпечення державної політики щодо мовної освіти національних меншин України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 231-240
991421
  Дитюк В.З. Особливості нормативно-правового регулювання забезпечення публічної безпеки в країнах Європейського Союзу / В.З. Дитюк, С.С. Єсімов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 17-23. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
991422
  Ніколаєнко Т.Б. Особливості нормативного врегулювання призначення покарання "тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців" щодо різних категорій осіб // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 277-280. – ISSN 2219-5521


  У статті звертається увага на особливості нормативного регулювання призначення покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні щодо різних категорій осіб. Автор окреслив проблемні питання його застосування щодо кола таких суб’єктів, як: курсанти ...
991423
  Івченко В. Особливості нотаріального посвідчення договорів іпотеки та змін і доповнень до них // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 11 (89). – С. 53-56
991424
  Лютянська Н.І. Особливості об"єктивації концептів "толерантність" та "політична коректність" в англомовному мас-медійному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 482-487


  Статтю присвячено вивченню особливостей об’єктивації концептів ТОЛЕРАНТНІСТЬ та ПОЛІТИЧНА КОРЕКТНІСТЬ в англомовному мас-медійному дискурсі. Розглянуто різні підходи до розуміння концепту. Описано структуру концепту з його складовими – ядерними та ...
991425
  Тертична А.А. Особливості об"єктивної сторони вимагання (ст. 189 КК України) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 407-410. – ISSN 2219-5521
991426
  Сийплокі М.В. Особливості об"єктивної сторони притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 287-291. – (Право. Економіка. Управління)
991427
  Сийплокі М.В. Особливості об"єктивної сторони притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 287-291. – (Право. Економіка. Управління)
991428
  Колос І. Особливості облікової політики для сучасного підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2/3. – С. 41-52
991429
  Ільницька-Гикавчук Особливості обліку витрат туристичних підприємств / Ільницька-Гикавчук, С.М. Пилипенко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 117-120. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
991430
  Хома С. Особливості обліку необоротних активів, утриманих для продажу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 4. – С. 20-24
991431
  Фоміна О.В. Особливості обліку операцій зі стимулювання продажу товарів : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 137-144 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
991432
  Омеляненко Т. Особливості обліку операцій факторингу з правом регресу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 3. – С. 19-23
991433
  Семенова С. Особливості обліку реконструкції основних засобів на державних підпри // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 8/9. – С. 14-23 : рис. – Бібліогр.: 19 назв
991434
  Семенова С. Особливості обліку реконструкції основних засобів на державних підприємствах водного транспорту // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 8/9. – С. 26-33 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
991435
  Мервенецька В. Особливості обліку та розподілу загальновиробничих витрат у сільськогосподарських підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2/3. – С. 35-40
991436
  Конопля В.М. Особливості обробки кременю населенням Західної Волині в добу енеоліту // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 109-114. – (Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье рассматриваются особенности кремневых индустрий эпохи энеолита Западной Волыни. Дается характеристика ведущих форм орудий и основных этапов их производства.
991437
  Лапта С.П. Особливості обстановки вчинення умисних вбивств або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони чи перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця / С.П. Лапта, В.М. Гузєй // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (56). – С. 51-55. – ISSN 1727-1584
991438
  Опанасенко Н.О. Особливості обстановки шахрайства, вчиненого організованою злочинною групою у сфері житлового будівництва. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 69-75. – ISSN 1999-5717
991439
  Дунаєвська Л. Особливості огляду під час розслідування неналежного виконання професійних обов"язків медичними працівниками // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 448-449. – ISBN 978-617-7069-15-6
991440
  Брижко В.М. Особливості ознак та матеріальна специфічність у сфері інформаційного права // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 1 (13). – С. 15-26
991441
  Скорук І. Особливості ономастикону драматичних поем Лесі Українки // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 186-194. – ISSN 2413-0923
991442
  Клименко О.Л. Особливості онтогенезу видів роду Grindelia Willd. / О.Л. Клименко, В.О. Меньшова // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2012. – № 4. – С. 48-52. – ISSN 1605-6574


  Наведено результати вивчення онтогенезу видів роду Grindelia Willd. (G. robusta Nuttall, G. integrifolia DC, G. squarrosa (Pursh) Dunal.) в умовах культури (ex situ). Приведены результаты изучения онтогенеза видов рода Grindelia Willd. (G. robusta ...
991443
  Журавель Н.М. Особливості онтоморфогенезу, фенологічна та інтродукційна характеристики дикорослих видів роду Paeonia L. флори України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 17-19. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Детально вивчено сезонний ритм розвитку Paeonia daurica Andr. та P. tenuifolia L. В природі та культурі. Відмічено особливості проходження рослинами окремих вікових етапів і розмноження та наведено дані про інтродукцію в умовах Києва.
991444
  Бондар М. Особливості опису кириличних стародруків у XXI ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 351-370. – ISSN 2224-9516
991445
  Шураєва Н. Особливості оповідної структури роману М. Кундери "Вальс на прощання": музичний аспект // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 160-166. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (309) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
991446
  Долішня Т.І. Особливості оподаткування бюджетних установ / Т.І. Долішня, І.Б. Медвідь // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 129-136. – (Економічні науки ; вип. 1 (57)). – ISSN 2310-8185
991447
  Іваненко О. Особливості оподаткування кредитних спілок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 19-21. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню найбільш суттєвих питань особливостей оподаткування кредитних спілок. Розглядаються нормативні і законодавчі акти стосовно організації податкового обліку, розробляються конкретні пропозиції щодо покращення цього напрямку ...
991448
  Магера А. Особливості організації виборів на тимчасово окупованій території України та в зоні проведення антитерористичної операції // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 15-19
991449
  Олійник О.В. Особливості організації вищої інформаційної освіти в США // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 51-59


  Визначаються основні тенденції реформування вищої освіти в США у контексті світових тенденцій в освітньому процесі. Досліджуються особливості організації вищої інформаційно-бібліотечної освіти в США.
991450
  Мамчур Г.В. Особливості організації державного управління та службової діяльності в козацько-гетьманській державі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 46-50. – (Державне управління ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  Досліджені особливості організації влади та службової діяльності в козацько-гетьманській державі. Проаналізовано історичні передумови формування управлінського апарату та значення названого етапу становлення вітчизняної моделі державної ...
991451
  Пеньков С.В. Особливості організації застосування службових тварин під час протидії злочинності // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 125-129. – ISSN 1727-1584
991452
  Черненко А.О. Особливості організації і діяльності Всесвітнього союзу свободомислячих та Міжнародного гуманістичного і Етичного союзу // Матеріали Всеукраїнських конференцій студентів й аспірантів філософських факультетів ХІІІ-ХVI наукових читань пам"яті Георгія Флоровського (2010-2013 рр.) : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т ; [редкол.: О.В. Чайковський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2014. – Вип. 3. – С. 233-236. – ISBN 978-617-689-077-5
991453
  Давиденко Г.В. Особливості організації інклюзивного навчального процесу у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 66-72. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (6))
991454
  Салтинський В.В. Особливості організації кредитування національних економік Міжнародним валютним фондом // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 2 (159). – С. 60-65
991455
  Сталінська Г.О. Особливості організації мережевих та віртуальних компаній в порівнянні з традиційними транснаціональними корпораціями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-41. – (Економіка ; вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Досліджено організаційні особливості ТНК. Проведено порівняльний аналіз мережевих та традиційних ТНК. Виявлено схожі та відмінні риси в організації корпорацій. Класифіковано корпорації на новітні адаптивні та класичні індустріальні. Multinational ...
991456
  Сафронов О.В. Особливості організації наукових досліджень у Міністерстві оборони США / О.В. Сафронов, Г.В. Капосльоз, О.С. Мельниченко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 209-214


  У статті визначено загальні особливості організації наукових досліджень у Міністерстві оборони (МО) США. Встановлено, що організація наукових досліджень у МО США здійснюється на базі науково-дослідної інфраструктури, основними елементами якої є: ...
991457
  Погребський Т.Г. Особливості організації національної системи охорони здоров"я України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1098. – С. 101-104. – (Серія "Геологія - географія - екологія" ; вип. 40). – ISSN 0153-1826


  У статті розглянуто сучасні особливості організації національної системи охорони здоров"я України. Детально охарактеризовано організаційну структуру системи охорони здоров"я України. Висвітлено механізми управління, а також особливості формування та ...
991458
  Золотницька Ю.В. Особливості організації обліку та складання фінансової звітності на підприємствах малого бізнесу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 14, липень. – С. 17-22. – ISSN 2306-6792
991459
  Лісова Н. Особливості організації роботи прокурора у надзвичайних ситуаціях // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 73-86
991460
  Батечко Н.Г. Особливості організації самостійної роботи магістрантів – майбутніх викладачів вищої школи // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 3/4. – C. 46-51. – ISSN 1609-8595


  Розглядаються актуальні питання організації самостійної роботи при підготовці викладачів вищої школи умовах магістратури. Аналізуються наукові джерела педагогічної теорії щодо організації та змісту самостійної роботи у вищій школі. Адаптовано ...
991461
  Михайленко О. Особливості організації самостійної роботи студентів у ВНЗ // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 10 (129), жовтень. – C. 64-68. – ISSN 2308-4634
991462
  Бондарєва М. Особливості організації системи нотаріальних органів у країнах латинського нотаріату // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 146-149. – ISSN 0132-1331
991463
  Горішна Н.М. Особливості організації та функціонування післядипломної освіти соціальних працівників у США // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 42-45. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 36)
991464
  Петленко Ю. Особливості організації фінансів інтегрованих корпоративних структур // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 4. – С. 54-62. – ISSN 1818-5754


  Розглянуто теоретичні й методологічні аспекти управління фінансами в інтегрованих корпоративних системах. Розкрито зміст понять "корпорація", "інтегрована корпоративна структура", "фінанси інтегрованої корпоративної структури". Визначено особливості та ...
991465
  Білак Г.І. Особливості організації церковної комунікації крізь призму документів церков різних конфесій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 36-40


  На основі документів церков різних конфесій розглянуто особливості церковної комунікації, наголошено на важливості використання церквою засобів масової комунікації, а також досліджено питання поєднання принципів абсолютної відкритості церкви до ...
991466
  Олексів І.Б. Особливості організаційних змін у системах корпоративного управління / І.Б. Олексів, Т.Ю. Лісович // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 66-72. – ISSN 0321-0499
991467
  Невідома М.В. Особливості організаційних трансформацій на підприємствах : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 74-81 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
991468
  Ілюхін О. Особливості організаційно-економічного розвитку промислових корпорацій // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 7 (91). – С. 45-48. – ISSN 1728-9343
991469
  Відлер О.М. Особливості організаційно-правових механізмів з протидії нелегальній міграції в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 77-81. – ISSN 2306-6814
991470
  Січко Л. Особливості організаційно-правової форми фондової біржі в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 108-110
991471
  Кравець Т.М. Особливості організаційно-управлінської трансформації аграрної сфери (на прикладі Львівської області) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 189-199. – ISSN 2308-135X
991472
  Климкова І.І. Особливості організаційної культури парламентської діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 193-209
991473
  Герасимчук В.Л. Особливості освітньої політики Австро-Угорщини на Закарпатті у другій половині XIX століття // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 84-87. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
991474
  Коротенко Т.Ф. Особливості отримання доказів за кордоном у цивільному процесі України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 214-218. – ISSN 2219-5521
991475
  Васечко О.А. Особливості охорони комп"ютерних програм авторським правом // Пріоритети національного реформування держави і права: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (8 жовт. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – С. 118-120. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-193-4
991476
  Гусєв А.М. Особливості охорони праці в банківських закладах // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київ. ін-т банківської справи. – Київ, 2015. – № 1(5). – С. 26-30. – ISSN 2312-4903
991477
  Мамонтова Н.А. Особливості оцінки вартості компаній в умовах переходу до постіндустріальної економіки : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 9-15 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
991478
  Захарова О.В. Особливості оцінки рівня інтеграційної взаємодії країн та регіонів світу // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2015. – . - C. 95-103. – (Серія: Економіка ; вип. 10). – ISSN 2226-2822
991479
  Дзюблюк О. Особливості оцінювання грошового потоку підприємства в системі банківського аналізу кредитоспроможності позичальника : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 8-12 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
991480
  Чернишева О.М. Особливості оцінювання конкурентоспроможності підприємства методом, заснованим на теорії ефективної конкуренції / О.М. Чернишева, О.О. Івлєв, О.П. Безкоровайна // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (1). – С. 75-80
991481
  Варфоломєєв С. Особливості оцінювання облігацій з хеджованою валютною дохідністю : ринок капіталів // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С. 57-59 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
991482
  Дутко В.О. Особливості паводкового режиму річок басейнів Західного Бугу та Правобережжя Прип"яті / В.О. Дутко, С.О. Москаленко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 63-68. – Бібліогр.: 4 назви
991483
  Воронова О.Ю. Особливості памяті та здібностей у юнацькому віці / О.Ю. Воронова, М.М. Ганькулич // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 136-142. – ISSN 2311-8164
991484
  Лікарчук Д.С. Особливості парламентських конфліктів у сучасній Україні : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Лікарчук Дар"я Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 196 арк. – Бібліогр.: арк. 176-196
991485
  Лікарчук Д.С. Особливості парламентських конфліктів у сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Лікарчук Дар"я Сергіїсна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
991486
  Соколовська О. Особливості парламентського контролю за діяльністю міліції України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 24-26
991487
  Дзьоба Д. Особливості парламентського контролю Уповноваженого Верховної Ради з прав людини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 62-64. – ISBN 978-617-7069-15-6
991488
  Макаренко Л.П. Особливості партійних комунікацій // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 249-253. – ISSN 2076-1554


  In a publication the features of party communication are exposed as the important variety of political communication. The varieties of party communications are analyzed. Description is given to the changes in party communication in the context of ...
991489
  Бортніков В.І. Особливості партійно-політичної структуризації українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 56-60. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу соціальної ролі політичних партій у суспільстві. Викривається специфіка утворення партійної системи в Україні. Простежується динаміка переходу партійної системи від атомізованої, до системи середніх партій. Автор торкається ...
991490
  Яшарова М.М. Особливості патентного законодавства промислово розвинених зарубіжних країн та країн, що розвиваються // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 250-254. – ISSN 2219-5521
991491
  Мартиненко С. Особливості педагогічної взаємодії суб"єктів навчально-виховного процесу, наукової та соціально-гуманітарної діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 32-39. – ISSN 1682-2366
991492
  Павлович А.В. Особливості педагогічної діяльності викладача іноземної мови в рамках особистісноорієнтованого навчання / А.В. Павлович, О.С. Амерідзе // Advanced education / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т," Ф-т лінгвістики. – Київ, 2014. – Вип. 2. – С. 81-89. – ISSN 2409-3351


  У статті розглядаються особливості організації роботи викладача іноземної мови з використанням принципів особистісноорієнтованого навчання.
991493
  Шевченко К.В. Особливості педагогічної практики студентів китайських педагогічних ВНЗ // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 158-166. – ISSN 2312-5993
991494
  Монаєнко А. Особливості перегляду рішень суду касаційної інстанції Верховним Судом України в спектрі вирішення податкових спорів між суб"єктами господарювання та органами Державної фіскальної служби України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 166-170. – ISSN 1026-9932
991495
  Тимченко Є. Особливості перекладу власних назв у казках // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 119-124
991496
  Долгополова Л.А. Особливості перекладу дієслів і конструкцій із sich в сучасній німецькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 72-80


  В статті розглядається питання про особливості перекладу граматичних форм і конструкцій неспоріднених мов. Матеріалом для аналізу слугують дієслова і конструкції зі зворотним займенником sich в сучасній німецькій мові. Встановлені можливі типи ...
991497
  Чепурна М.А. Особливості перекладу ділових листів // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 204-210. – ISSN 2305-3852


  У статті розглядаються особливості перекладу ділових листів та стереотипні кліше як компонент семантичної структури, які можна згрупувати за тематичною ознакою. Особливу увагу приділено абревіатурам та скороченим словам, створення та функціонування ...
991498
  Башманівський О.Л. Особливості перекладу ділового листування за допомогою автоматизованого перекладу // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 175-185. – ISBN 978-617-7009-44-3
991499
  Лобода Ю.А. Особливості перекладу евфемізмів та дисфемізмів англомовного політичного дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 313-318


  У статті аналізуються стратегії перекладу українською мовою евфемізмів та дисфемізмів англомовного політичного дискурсу з огляду політкоректності; розглядаються окремі контексті, що становлять виклики для перекладача, надається обґрунтування певним ...
991500
  Кіліна О. Особливості перекладу емоційно-експресивної лексики : (на матеріалі поетичних текстів М. Стельмаха / О. Кіліна, О. Кишук // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 24 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 66-69
991501
  Щерба Н.П. Особливості перекладу назв організацій та адміністративних термінів / Н.П. Щерба, Н.П. Тарасова // Сучасна філологія: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листоп. 2014 р., м. Одеса / [М-во освіти і науки України], Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу ; [відп. ред. І.В. Ступак ; редкол.: І.Б. Морозова та ін.]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С. 225-227. – ISBN 978-617-7178-39-1
991502
  Гальчус А.О. Особливості перекладу науково-технічної літератури // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 128
991503
  Довганчина Р.Г. Особливості перекладу ономатопеїчної лексики Е. Хемінгуея // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 188-195. – ISBN 978-966-171-092-3
991504
  Мовчун Є. Особливості перекладу термінології у текстах з німецької українською мовою у сфері електронної комерції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 65-68
991505
  Мазур С. Особливості перекладу терміносистеми тенрійської релігії англійською мовою // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 305-310. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Дослідження присвячено проблемі перекладу термінологічної лексики релігії Тенрі (Tenrikyo) англійською мовою. Мовним матеріалом стала терміносистема головних канонічних текстів цієї синкретичної релігії – “Офудесакі”, “Мікаґура-ута” та ...
991506
  Корольова Т.М. Особливості перекладу українських прагматонімів англійською мовою / Т.М. Корольова, О.В. Пєліна // Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці, 2015. – Вип. 19. – C. 174-183. – ISBN 978-966-399-637-0
991507
  Мовчун Є.С. Особливості перекладу українською мовою німецького комерційного інтернет-дискурсу : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Мовчун Є.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 242л. + Додатки : л.226-242. – Дисертація. – Бібліогр. : л.183-225
991508
  Бабій Ю.Б. Особливості перекладу фігур мовлення (на матеріалі української та англійської мов) // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 55-61
991509
  Дворецька І.В. Особливості перекладу фразових дієслів українською мовою // Advanced education / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т," Ф-т лінгвістики. – Київ, 2014. – Вип. 2. – C. 34-39. – ISSN 2409-3351
991510
  Безверхий К. Особливості переоцінки основних засобів: міжнародний та український досвід // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 1. – С. 11-15 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
991511
  Кушніренко В. Особливості перехідних процесів у р+-р-р+ польових транзисторів, виготовлених за технологією "кремній на ізоляторі" / В. Кушніренко, С. Павлюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 31-33. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості перехідних процесів при протіканні імпульсу струму в р+-р-р+ польових транзисторах, виготовлених за технологією "кремній на ізоляторі". На базі аналізу фізичної моделі дано пояснення відсутності коливань струму та напруги в ...
991512
  Стефановський О.Б. Особливості перспективних умов функціонування агропромислового комплексу // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет. – Наукове фахове вид. – Мелітополь, 2014. – Вип. 14, т. 3 : Технічні науки. – С. 320-326. – ISSN 2078-0877
991513
  Павлішина Л.Ф. Особливості перших сесій Національного парламенту Японії // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 57-63. – ISSN 1608-0599
991514
  Кіщенко Ю. Особливості письмового перекладу основних текстових жанрів // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 110-113
991515
  Васильєва-Халатникова Особливості підготовки викладача до навчального заняття зі студентами вищого навчального закладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 16-19. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Розглядається проблема особливостей підготовки викладача до навчального заняття зі студентами вищого навчального закладу. Проаналізовано поняття "професіоналізм" і "майстерність" викладача вищого навчального закладу. Представлено алгоритм підготовки ...
991516
  Мирошниченко Ю.В. Особливості підготовки кадрового потенціалу в Україні і за кордоном / Ю.В. Мирошниченко, А.О. Саєнко // Розвиток конкуренції та формування конкурентного середовища в Україні : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. : [19-20 листоп. 2015 р.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ [та ін.] ; [редкол.: К.Д. Гурова (голова), Н.Ю. Олійник, О.М. Гавриш та ін.]. – Харків : КНТЕУ ; ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 61-62
991517
  Черчата Л. Особливості підготовки студентів університетів до міжкультурної комунікації // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 11 (130), листопад. – C. 69-73. – ISSN 2308-4634
991518
  Кузнецова С.О. Особливості підготовки фахівців з обліку і аудиту на основі досліджень сучасних вимог роботодавців // Розвиток конкуренції та формування конкурентного середовища в Україні : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. : [19-20 листоп. 2015 р.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ [та ін.] ; [редкол.: К.Д. Гурова (голова), Н.Ю. Олійник, О.М. Гавриш та ін.]. – Харків : КНТЕУ ; ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 160-161
991519
  Піонтківська О. Особливості підтримки соціальної активності людей похилого віку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 88-90. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено розгляду особливостей підтримки соціальної активності людей похилого віку. Нагальність дослідження обумовлена тим, що питання підтримки та розвитку соціальної активності людей похилого віку є актуальним, але недостатньо дослідженим. У ...
991520
  Герасько М. Особливості побудови житла на Чернігово-Сіверщині // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 37-41. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається традиційне будівництво житла на Чернігово-Сіверщині (друга половина ХVІІІ - середина ХІХ ст.). В статье рассматривается традиционное строительство жилища на Чернигово-Северщине (вторая половина ХVІІІ - середина ХІХ ...
991521
  Литвиненко Л.О. Особливості побудови лінгвістичного процесора паралельної обробки природномовного тексту // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 145-146
991522
  Рисін В. Особливості побудови національної системи оцінювання ризиків відмивання грошей // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 7 (173). – С. 61-65
991523
  Терещенко В.М. Особливості побудови опуклої оболонки в тривимірному просторі / В.М. Терещенко, О.В. Терещенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 139-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  В роботі запропоновано модифікацію методів "розподіляй та володарюй" та "загортання подарунку" побудови опуклої оболонки в тривимірному просторі для випадку не симпліціальності результуючого політопа. Ключові слова: опукла оболонка, політоп, симплекс, ...
991524
  Кирилишен Я.В. Особливості побудови сучасних документально-інформаційних систем з використанням хмарних технологій / Я.В. Кирилишен, А.В. Остапенко // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 1. – С. 31-38


  Документально-інформаційні системи є важливим інструментом реалізації інформаційної діяльності організацій, від функціонування якого залежить ефективність побудови загальної системи управління. В статті розглянуті питання удосконалення організації ...
991525
  Івашко М.А. Особливості поведінки ВАХ манганітів під дією електричних та магнітних полів / М.А. Івашко, В.Ю. Малишев, О.В. Прокопенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 182-184. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Експериментально досліджено вплив магнітних полів та величин амплітуд сталих струмів на вольт-амперні характеристики (ВАХ) плівок манганітів в кімнатному і азотному діапазоні температур. Показано, що ВАХ плівок манганітів є суттєво нелінійними, ...
991526
   Особливості поведінки води у плазмохімічному реакторі з "рідким" електродом / В.Я. Черняк, В.А. Зражевський, В.В. Юхименко, І.Л. Бабіч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 307-315. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі представлені результати досліджень поведінки дистиляту в плазмохімічному реакторі з несамостійним розрядом з "рідким" електродом, що підтримується фіксованою в просторі дугою в поперечному потоці плазмоутворюючого газу або ковзаючою дугою.
991527
  Лекарь А.С. Особливості повноважень головних органів Світової Організації Торгівлі, які беруть участь у процесі вирішення спорів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 137-142. – ISSN 2220-1394
991528
  Гринчук О.Д. Особливості поглядів науковців до трактування категорії "Економічна стабільність підприємства" // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 262-270. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
991529
  Чуркіна І.Є. Особливості податкових систем країн з ринковою економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 50-52. – (Економіка ; вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються податкові системи країн з розвинутою економікою. Taxes systems of countries with market economy are investigated in the condition of integration and globalization.
991530
  Панура Ю.В. Особливості податкового контролю в торгівлі : контроль, облік та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 153-157. – Бібліогр.: 10 назв
991531
  Журко Т.О. Особливості податкового стимулювання інноваційної діяльності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 44-47. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Визначено загальнодержавне значення стимулювання інноваційної діяльності. Наведено динаміка і аналіз основних показників інноваційної діяльності і обсягу фінансування наукових та науково-технічних робіт за рахунок власних коштів підприємств. ...
991532
  Попова В.Д. Особливості поетапного підходу до вирішення проблем управління матеріальними потоками у виробництві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 40-43. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (87)). – ISSN 1814-1161
991533
  Величко М. Особливості поетики представників арабо-іспанської лірики


  У статті розкрито сутність становлення арабо-іспанскої лірики. На прикладі творів поета Ібн Кузмана продемонстровано поетичний синтез арабської поезії та фольклорної традиції Андалузії. The article deals with the essence of becoming the Arab-spanish ...
991534
  Ільченко А.В. Особливості позовів у цивільних справах, що виникають із страхових правовідносин // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 31-34
991535
  Закревський А.В. Особливості покарання за порушення права особи на захист // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (54). – С. 55-63. – ISSN 2222-5374
991536
  Чумаченко В.А. Особливості полімер-аналогічних перетворень для розгалужених кополімерів та їх поведінка у розчині / В.А. Чумаченко, М.Ю. Безуглий, Н.В. Куцевол // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 215
991537
  Косьмій Ю.В. Особливості політизації етнонаціональних спільнот в Україні // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2012. – Вип. 60 (№ 5). – С. 610-613. – ISSN 2076-1554
991538
  Бульбенюк С.С. Особливості політико-психологічної структури влади // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 114-124
991539
  Косьмій Ю.В. Особливості політичного лідерства у структурах етнонаціональних спільнот // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 156-165
991540
  Житнікова Т.О. Особливості політичного маніпулювання в Україні // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (1). – С. 88-91


  У статті розглядаються прийоми політичного маніпулювання, визначаються фактори від яких залежить ефективність політичного маніпулювання, аналізуються динаміка змін поглядів українського суспільства під впливом маніпулятивних прийомів, а також ...
991541
  Білівітіна А.С. Особливості політичного маркетингу в сучасній Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 375-385
991542
  Шеховцов А.В. Особливості політичної культури і електоральна підтримка нових праворадикальних партій в європейських країнах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 237-246
991543
  Побочий І.А. Особливості політичної культури та менталітету українського народу та їх вплив на політичне протистояння // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 169-179
991544
  Ткач О.І. Особливості політичної модернізації в країнах Латинської Америки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 130-140. – ISBN 966-628-117-1
991545
  Половинкіна М.І. Особливості польських лексем на позначення рожевого кольору // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 200-208. – ISSN 2311-2697


  У статті на матеріалі польської поезії кінця ХІХ - першої половини ХХ ст. розглянуто особливості польських лексем із семантикою рожевого кольору. Ілюстративним матеріалом лінгвістичного аналізу стали твори К. Пшерви-Тетмаєра, Я. Каспровича, Л. Стаффа, ...
991546
  Гумін О. Особливості попередження кримінальної насильницької поведінки підрозділами органів внутрішніх справ // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 99-104.
991547
  Поліщук М. Особливості порівняльного аналізу президентської форми правління в країнах Латинської Америки / М. Поліщук, Б. Юрдига // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 81-86. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
991548
  Галич К.О. Особливості портретистики антивоєнних романів Еріха Марії Ремарка й Олеся Гончара // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 410-416. – ISBN 978-966-188-008-4
991549
  Дунаєвська Л.Г. Особливості порушення кримінальної справи щодо злочинів, скоєних при наданні медичної допомоги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 136-139. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості порушення кримінальної справи щодо злочинів, скоєних при наданні медичної допомоги. The article deals with the peculiarities of bringing a criminal case with regard to crimes committed during rendering medical assistance.
991550
  Німак М. Особливості порушення справ, що виникають із шлюбних правовідносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 200-207. – ISSN 0132-1331
991551
  Решетюк О. Особливості поширення видів роду Dactylorhiza Neck. ex Nevski (Orchidaceae Juss.) у флорі Буковини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 161-163. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Представлені відомості про поширення видів роду Dactylorhiza Neck. ex Nevskі на території Чернівецької області. Виявлені чинники впливу та визначена стратегія стійкості видів до антропогенного навантаження у флорі Буковини. Here is some information ...
991552
  Ісаєв М. Особливості поширення тепла при лазерному опроміненні напівпровідникових структур: імпульсний режим / М. Ісаєв, А. Кузьмич, Р. Бурбело // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 58-61. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз фототермічного перетворення в матеріалах з модифікованими властивостями приповерхневого шару. Оцінено внесок як фізичної, так і геометричної нелінійності на процес поширення тепла в них. The analysis of photothermal conversation in ...
991553
  Лебідь В.П. Особливості пошуку вуглеводнів у нижньому нафтогазоносійному комплексі для різних субрегіонів Дніпровсько-Донецького розсуву Стаття 3. Особливості пошуку вуглеводнів на плечах Дніпровсько-Донецького розсуву // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 2. – С. 34-41 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1682-721Х
991554
  Лебідь В.П. Особливості пошуку вуглеводнів у нижньому нафтогазоносному комплексі для різних субрегіонів Дніпровсько-Донецького розсуву Стаття 1. Особливості пошуку вуглеводнів у північно-західному субрегіоні // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 2. – С. 22-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1682-721Х
991555
  Лебідь В.П. Особливості пошуку вуглеводнів у нижньому нафтогазоносному комплексі для субрегіонів Дніпровсько-Донецького розсуву Стаття 2. Нафтогазоперспективні ділянки пошуку родовищ у Роменсько-Охтирському субрегіоні // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 3. – С. 32-38 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1682-721Х
991556
  Щокін Р.Г. Особливості права використання та розпорядження результатів інтелектуальної власності // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 141-147
991557
  Рябова К. Особливості правовідносин, що виникають при використанні житлово-будівельних кооперативів як способу інвестування будівництва // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 4 (232). – С. 40-44
991558
  Крижна В.В. Особливості правового забезпечення дотримання законності працівниками міліції УРСР в післявоєнний період (1946–1953 рр.) // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 97-103. – (Серія "Право" ; вип. 2)
991559
  Матвєєв П.С. Особливості правового забезпечення інноваційних договорів у залежності від їх видів // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 127-135
991560
  Ісайкіна О.Д. Особливості правового забезпечення та практичного втілення електронного документообігу в Україні // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 235-246. – ISBN 978-617-7009-44-3
991561
  Сергієнко О. Особливості правового регулювання використання земельних ділянок для здійснення забудови територій в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 110-113. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу правового регулювання питання встановлення права власності та права землекористування на земельні ділянки, на яких здійснюватиметься будівництво. З цією метою проаналізовано усі категорії земель, виділені українським ...
991562
  Шмиголь Н.М. Особливості правового регулювання економічної безпеки підприємств в Україні / Н.М. Шмиголь, О.М. Ляшенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 91-95. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (87)). – ISSN 1814-1161
991563
  Гобела В.В. Особливості правового регулювання забезпечення екологічної безпеки та джерела екологічного права // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 64-73. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
991564
  Нагорна У.В. Особливості правового регулювання захисту права на географічне зазначення походження товарів в ЄС // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 162-167. – ISSN 2220-1394


  У статті розкрито деякі аспекти правової охорони географічних зазначень в Україні та Європейському Союзі. Охарактеризовано основні суперечності між національним і європейським правовим регулюванням охорони географічних зазначень і шляхи їх подолання в ...
991565
  Турчак І.О. Особливості правового регулювання інституту медіації в Україні / І.О. Турчак, І.Я. Гнип // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. – С. 69-74. – ISSN 2078-6743
991566
  Трофимовська Ю.В. Особливості правового регулювання матеріальної відповідальності роботодавця за трудовим законодавством України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (68). – C. 159-166. – ISSN 1999-5717
991567
  Радь О. Особливості правового регулювання оплати праці працівників бюджетної сфери // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 39-41
991568
  Верхогляд О. Особливості правового регулювання порядку вирішення питання про речові докази у кримінальному судочинстві // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 258-267. – ISSN 1993-0909
991569
  Башкір В. Особливості правового регулювання працевлаштування інвалідів в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 303-305. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
991570
  Чернота Д.С. Особливості правового регулювання праці жінок : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Чернота Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 187 л. – Бібліогр.: л. 169-187
991571
  Рубан В.Г. Особливості правового регулювання приватизації стратегічних підприємств України шляхом продажу цілісного майнового комплексу // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 114-120.
991572
  Сергієнко О.В. Особливості правового регулювання системи державного нагляду (контролю) у сфері містобудівної діяльності // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 165-171
991573
  Каліущенко І.М. Особливості правового регулювання сільськогосподарських відносин у рамках ЄС // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 127-132. – ISSN 2220-1394
991574
  Ряполова-Радченко Особливості правового регулювання стажування студентів ВНЗ // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 330-332. – ISBN 978-617-7069-15-6
991575
  Ходирєва А. Особливості правового регулювання трудової діяльності народних депутатів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 349-351. – ISBN 978-617-7069-15-6
991576
  Костюк В. Особливості правового регулювання трудової правосуб"єктності у період незалежності Української держави (1991-1996 рр.) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 10. – С. 157-162. – ISSN 0132-1331
991577
  Дмитриченко-Кулеба Особливості правового режиму географічних зазначень, що мають походження з регіону Автономної Республіки Крим // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 70-74. – ISSN 2220-1394
991578
  Розгон О. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 2 (28). – С. 21-29.
991579
  Ільков В.В. Особливості правового режиму інвестицій в Україні : монографія / Василь Васильович. – Київ : ЮНЕСКО-Соціо, 2008. – 304 с. – ISBN 966-7251-17-9
991580
  Пеліванова Н. Особливості правового режиму територій, пов"язаних з охороною археологічної спадщини // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 92-98.
991581
  Долматов І.В. Особливості правового становища "нового курсу" президента США Ф. Рузвельта // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 41-44. – ISSN 2219-5521
991582
  Паракуда І. Особливості правового статусу зернових складів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 87-94. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено поняття та види зернових складів. Встановлено особливості правового статусу зернового складу. Виявлено та розкрито основні проблеми функціонування Гарантійного фонду виконання зобов"язань за складськими документами на зерно, виконано ...
991583
  Масляєва К. Особливості правового статусу фізичної особи-підприємця на ринку фінансових послуг // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 103-106
991584
  Бутков І.М. Особливості правового статусу фізичної особи-підприємця як суб"єкта трудових правовідносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бутков Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки України, Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – 206 л. – Бібліогр.: л. 188-206
991585
  Гулевич І.В. Особливості правової освіти студентів економічних спеціальностей у Кримському економічному інституті ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 273-277
991586
  Бахуринська М. Особливості правової природи концесії та її земельно-правовий аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 40-43. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються доктринальні підходи розуміння правової природи концесії та її земельно-правовий аспект. На основі проведеного аналізу спеціальної літератури та чинного законодавства сформульовані висновки, що концесійні правовідносини носять ...
991587
  Пендяга Г. Особливості правової природи та застосування спеціальних деліктів у Цивільному праві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 57-60
991588
  Радзивілюк В. Особливості правової регламентації позасудових процедур запобігання неплатоспроможності банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 15-19. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  У цій статті здійснено дослідження правової регламентації позасудових процедур та заходів запобігання неплатоспроможності банків. Необхідність звернення до питань, пов"язаних із правовим регулюванням названого сегменту відносин банкрутства ...
991589
  Медвідь А. Особливості правової регламентації статусу тимчасових комісій парламенту у конституційних актах Української Радянської Соціалістичної Республіки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 22-25
991590
  Косач Т.М. Особливості православних і католиків у працях Л.П. Карсавіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 35-37. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Актуалізується вплив основних релігійно-теологічних та богословських понять на духовно-теоретичний спадок Л.П. Карсавіна. Influence of the main religiously-theological and theological conceptions on L.P.Karsavin"s ecclesiasticially-theoretical ...
991591
  Шимон С.І. Особливості правочину як юридичного факту в цивільному праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 315-321. – ISSN 1563-3349
991592
   Особливості практичного підходу до інформатизації навчального процесу / В.В. Вишнівський, А.М. Лучук, М.П. Гніденко, О.О. Ільїн // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – Вип. № 4 (122). – С. 15-19. – ISSN 2412-9070
991593
  Шурин О. Особливості предмету доказування у справах щодо поновлення на роботі у зв"язку із звільненням працівника роботодавцем при змінах в організації виробництва і праці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 266-267. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
991594
  Овчарек В.Є. Особливості презентації фотографічних творів на мистецьких та торгово-промислових виставках / В.Є. Овчарек, В.О. Мироненко // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 10 : Технічна естетика. – С. 111-121. – ISSN 2415-8151
991595
  Руда О. Особливості префіксальних конверсивів в англійській мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 105-111. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
991596
  Золотарьова Я.С. Особливості призначення на адміністративні посади в судових органах // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (51). – C. 14-20. – ISSN 2222-5374
991597
  Родіонов В.В. Особливості призначення покарання у виді позбавлення волі щодо неповнолітніх злочинців // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 111-114. – (Правознавство ; Вип. 348)
991598
  Пархоменко М.О. Особливості принципів забезпечення вимог екологічної безпеки при використанні земель промисловості // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 233-240. – ISSN 0201-7245
991599
  Труфанова Ю. Особливості припинення договору найму (оренди) у зв"язку із смертю наймача // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 8 (236). – С. 13-16
991600
   Особливості природних цеолітів - носіїв мікроелементів у землеробстві / Л.І. Моклячук, Б.В. Нікітіна, А.М. Ліщук, М.М. Циба // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 76-80 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
991601
  Шарафісламова Л.Г. Особливості проблемно-ситуаційного навчання для професійної підготовки оперативного персоналу // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4 (66). – С. 52-59 : фото, рис. – Бібліогр.: 5 назв.


  Метою статті є дослідження джерел і механізмів фінансування науково-дослідницької діяльності вищих навчальних закладів.
991602
  Яценко В.П. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ: питання теорії і практики // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 48-52
991603
  Курило М.П. Особливості проведення земельних реформ і кредитування в Україні та східній Німеччині / М.П. Курило, С.І. Запара // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008. – № 1 (1). – С. 96-102.
991604
  Буркаль-Скорик Особливості проведення ревізій використання коштів субвенції, спрямованої з державного бюджету місцевим бюджетом на погашення різниці в тарифах на теплову енергію та послуги з водопостачанням і водовідведенням / Буркаль-Скорик, С. Кулівар // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11 (118). – С. 32-35
991605
  Бунас А.А. Особливості прогностичної компетентності осіб з різними рівнями схильності до ризикованої поведінки : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Бунас Аліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – 218 арк. – Додатки: арк. 200-218. – Бібліогр.: арк. 174-199
991606
  Бунас А.А. Особливості прогностичної компетентності осіб з різними рівнями схильності до ризикованої поведінки : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Бунас Аліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
991607
  Маросіна Н. Особливості проектного фінансування у космічній сфері // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 53-56. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан та проблеми проектного фінансування в космічній сфері. The consisting and problems of the project financing of space industry are analyzed.
991608
  Кучер В. Особливості прокурорського нагляду за законністю провадження слідчих (розшукових) дій в ході розслідування економічних злочинів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 461-463. – ISBN 978-617-7069-15-6
991609
   Особливості проліферації та диференціювання клітин-попередників еритропоезу при хронічній мієлоїдній лейкемії в культурі IN VIVO / І. Свєженцева, Д. Білько, Н. Білько, І. Дягіль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 65-68. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості проліферації та диференціювання клітин еритроїдної ланки гемопоезу в культурі дифузійних камер invivo у пацієнтів з хронічною мієлоїдною лейкемією при терапії інгібіторами тирозинкіназ - іматинібом та нілотинібом. У результаті ...
991610
   Особливості проміжного обміну жовчних кислот в організмі коропа при дії пестицидів / В. Полетай, А. Жиденко, С. Весельський, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-6. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Досліджувались зміни в обміні жовчних кислот в організмі коропа лускатого за умов пестицидного навантаження. При дії пестицидів різної хімічної будови спостерігалися зміни вмісту вільних та кон"югованих жовчних кислот в крові, жовчі та тканині печінки ...
991611
  Горєлов О. Особливості проростання насіння видів та форм роду вільха (Alnus Mill.) залежно від умов стратифікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 82-83. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вивченню впливу різної температури під час передпосівної підготовки на проростання насіння деяких видів роду Alnus. The article is dedicated to the question of different temperature influence on the seed growth of some Alnus species.
991612
  Задоріжна Н. Особливості просодичного оформлення англійських радіорекламних текстів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-25. – (Іноземна філологія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Досліджено супрасегментні характеристики звукового сигналу в межах англійського радіорекламного дискурсу; особливу увагу приділено розгляду особливостей акторських та дикторських актуалізацій радіорекламних текстів та аналізу гендерної варіативності ...
991613
  Ухань О.О. Особливості просторово-часового розподілу головних іонів, органічних речовин та біогенних елементів за течією р. Південний Буг // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – № 1/2 (25). – С. 20-30. – ISSN 1992-4224
991614
  Алексіенко М.В. Особливості просторового розподілу молоді риб верхньої частини Кременчуцького водосховища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 93-94. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Подано матеріали 1999-2001 pp. досліджень просторового розподілу й основних напрямків переміщення молоді риб. На основі нової методики комплексного збору зоопланктону та молоді риб [5] досліджено дві станції верхньої частини Кременчуцького водосховища: ...
991615
  Аксюк О.М. Особливості просторового розподілу опадів у Закарпатті // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 210-213. – Бібліогр.: 4 назви
991616
  Корніяка О.М. Особливості професійного самоздійснення викладача вищої школи // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 17. – С. 74-81. – ISSN 2309-1797
991617
  Грабар Н. Особливості професійного спілкування сучасного бібліотекаря / Наталя Грабар // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2015. – № 1 (47). – С. 40-41. – ISSN 1811-377X


  У статті проаналізовано специфіку бібліотечного спілкування. Розглянуто інструментарій бібліотечного комунікаційного простору.
991618
  Жихорська О. Особливості професійної діяльності навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 28-33. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Розкрито особливості професійної діяльності навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу, які полягають у забезпеченні та підтримці належного рівня організації освітнього процесу. Професійну діяльність цієї категорії працівників ...
991619
  Кисельова К.О. Особливості професійної підготовки дизайнерів одягу в українських та европейських вищих навчальних закладах // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 9 : Мистецтвознавство. – С. 97-109. – ISSN 2415-8151
991620
  Царик О.М. Особливості професійної підготовки учителів-філологів у Галичині на початку XX ст. // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 312-315. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
991621
  Проць Н.В. Особливості процесу впровадження системи бюджетування // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 89-92. – ISSN 2306-6814
991622
  Пономаренко О.В. Особливості процесу запозичення в дипломатичному дискурсі (на матеріалі італійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 400-409


  У статті аналізується роль інтерлінгвальних та інтердискурсивних запозичень у процесі становлення дипломатичного дискурсу. Продемонстровано його двовекторний потенціал не лише як дискурсу-реципієнта, але і як дискурсу-донора елементів (зокрема ...
991623
  Литвинчук А.С. Особливості процесу окиснення CO в присутності [водень] на Co-Ni оксидних каталізаторах / А.С. Литвинчук, В.Л. Веселовський, С.В. Гайдай // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 108-110
991624
  Свірський В. Особливості процесу трансформації заощаджень в інвестиційні ресурси // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1. – С. 104-110. – ISSN 1818-5754
991625
  Комісаров К.Ю. Особливості процесу формування національної японської літературної мови та його зв"язок із мовленнєвим етикетом // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 96-99. – ISSN 1608-0599
991626
   Особливості процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях : матеріали круглого столу : 26 лип. 2016 р. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Громад. орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" ; [опрацювали.: Пономаренко З.В., Байдачна І.О., Степанюк О.Б.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – 174, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7220-71-7
991627
  Краснокутський М.І. Особливості проявів особистісної та реактивної тривожності у спортсменів пожежно-прикладного спорту // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 155-162. – ISSN 2312-5993
991628
  Гідулянова Х.В. Особливості прояву ефекту індукованого окислювального стресу в еритроцитах дітей та підлітків : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Гідулянова Х.В. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв.
991629
  Коробейнікова Л. Особливості прояву нейродинамічних функцій у елітних спортсменів-єдиноборців різної статі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 18-21. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Вивчення нейродинамічних особливостей у елітних спортсменів в гендерному аспекті. Використовувалися методики "Сенсомоторна реакція", "Функціональна рухливість нервових процесів", "Реакція на рухомий об?єкт","Витривалість нервової системи". Досліджено ...
991630
  Мітрова О. Особливості прояву почуття гумору як адаптаційного механізму: копінг-стратегія чи захисний механізм? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 84-88. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто питання особливостей прояву почуття гумору як копінг-стратегії на противагу захисним механізмам та його зв"язок із соціально-психологічною адаптацією. Дається характеристика копінг-стратегій та захисних механізмів як механізмів ...
991631
  Іващенко А. Особливості психокорекційної роботи із сімейною системою в межах клієнт - центрованої терапії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 58-61. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено огляд існуючих науково-практичних підходів до роботи із сімейною парою. Запропоновано загальні рекомендації до корекціїної роботи із сімейною системою (подружньою підсистемою) в межах клієнтцентрованого підходу в психотерапевтичній ...
991632
  Бондаренко Я.Г. Особливості психологічної готовності фахівців спеціальних підрозділів до дій в екстремальних ситуаціях / Я.Г. Бондаренко, Д.В. Сергієнко // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 157-162. – ISSN 1727-1584
991633
  Булан А.А. Особливості психологічної допомоги військовослужбовцям за умови шпиталізації // Психологічна допомога особистості в кризових соціокультурних умовах : тези Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 29-30 жовт. 2015 р.) / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, ДУ "Ін-т медицини праці НАМН України", Благодійна орг. "Благодійний фонд Український дім" [та ін.] ; [редкол.: С.Д. Максименко та ін. ; за наук. ред.: С.Д. Максименко, З.Г. Кісарчук]. – Київ : Логос, 2015. – С. 45-47. – ISBN 978-966-171-953-7
991634
  Журавльова Н.Ю. Особливості психологічної допомоги сім"ям демобілізованих військовослужбовців // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 95-119. – (Консультативна психологія та психотерапія ; т. 3, вип. 11). – ISSN 2072-4772
991635
  Попелюшко Р.П. Особливості психологічної реабілітації учасників бойових дій засобами природничої рекреації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 198-207. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
991636
  Плескач Б.В. Особливості психотерапевтичних стосунків з вимушено переселеними особами / Б.В. Плескач, В.С. Уркаєв // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 74-95. – (Консультативна психологія та психотерапія ; т. 3, вип. 11). – ISSN 2072-4772
991637
  Дідух М.І. Особливості радіоактивного забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС / М.І. Дідух, В.П. Славов // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 51-58. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
991638
  Мурашевич К. Особливості раннього символізму у китайській та японській поезії поч. XX ст. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 198-203


  В статті розглядаються cпільні та водночас відмінні риси між раннім японським та китайським символізмом. Також представлені спільні мотиви і теми поезії авторів символістів Китаю та Японії, що демонструє звернення поетів ХХ ст. до традиційної поетичної ...
991639
  Пасічник В. Особливості ратифікації та набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 96-106. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 2). – ISSN 2078-4333
991640
  Лоюк І.А. Особливості реалізації дискреційних повноважень Національним банком України при створенні банків // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 115-120. – ISSN 2219-5521
991641
  Яворська А. Особливості реалізації концептуальної дихотомії "Гріх - Спокута" на тлі художньо-образної картини роману Р. Іваничука "Орда" // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 167-172. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
991642
  Белевцова С.О. Особливості реалізації міфологем у межах естетики символізму й неокласицизму (на матеріалі творчості В. Свідзінського та М. Драй-Хмари) // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 37. – С. 110-116. – ISSN 2312-0665
991643
  Бевз О.В. Особливості реалізації права власності громадян на земельні ділянки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 107-109. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються поняття та ознаки реалізації права власності громадян на земельні ділянки в Україні. The concept and features of the realization of citizens" right of ownership of land are dealt with.
991644
  Цюра В.В. Особливості реалізації права на захист за допомогою представництва // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 42-47. – ISSN 2312-1831
991645
  Соболь Т.В. Особливості реалізації принципів Болонського процесу в європейських країнах / Т.В. Соболь, В.Е. Туренко, Н.В. Ярмоліцька // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 280-285. – ISSN 2076-1554
991646
  Портнов А. Особливості реалізації принципу гласності в конституційному судочинстві в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 10 (247). – С. 27-29.
991647
  Хоперія А. Особливості реалізації принципу гласності в сучасному цивільному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 260-262. – ISBN 978-617-7069-15-6
991648
  Портнов О. Особливості реалізації принципу гласності у конституційному судочинстві в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 102–108. – (Серія юридична ; Вип. 48)
991649
  Анісімова Г.В. Особливості реалізації природного права при використанні земель // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 86. – С. 138-148. – ISSN 0201-7245
991650
  Палюх А.І. Особливості реалізації прокурором своїх процесуальних повноважень під час доказування на досудовому розслідуванні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 286-291. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
991651
  Науменкова С. Особливості реалізації стратегії перебудови та модернізації ринків капіталу в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 13-16. – (Економіка ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні напрями реалізації стратегії модернізації ринків капіталу в Україні, внесено пропозиції щодо підвищення конкурентоздатності ринків капіталу на основі правового, інституційного та технологічного реформування. The article describes ...
991652
  Куценко О.Г. Особливості реалізації схеми комплексного методу граничних елементів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 74-76. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  На прикладі часткового випадку задачі Гільберта для одиничного кола розглянуто проблеми, які можуть виникнути при реалізації комплексного методу граничних елементів. Указано на причини їх виникнення та шляхи усунення.
991653
  Гречко А.В. Особливості реалізації трансформаційних процесів в системі залізничного транспорту : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 69-75 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
991654
  Довготелес Д. Особливості реалізму в японській літературі на прикладі твору Нацуме Сосекі "Серце" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 171-176


  У статті висвітлено питання впливу західної літератури доби реалізму на формування японської літератури, зокрема роман Нацуме Сосекі "Сердце" як приклад поєднання засад виключно японської традиційної літератури та базових принципів реалізму. В статье ...
991655
  Наум А. Особливості регулювання банківської таємниці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 151-153. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
991656
  Сусіденко В.Т. Особливості регулювання інфляції в Україні: стан та перспективи / В.Т. Сусіденко, Ю.В. Сусіденко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 163-170. – (Економічні науки ; вип. 2 (58)). – ISSN 2310-8185
991657
  Резніков А.В. Особливості регулювання правових відносин в українських містах магдебурзького права // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 31-37
991658
  Пироговська В.О. Особливості регулювання праці в сільському господарстві : дис. .. канд. юрид. наук : 12.00.05 / Пироговська Віра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 241 арк. – Бібліогр.: арк. 225-241
991659
  Лубчак В. Особливості редакторської роботи Миколи Чернявського (на матеріалах альманахів "Перша ластівка" та "З потоку життя") // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 103-107


  Стаття присвячена аналізу редакторської та видавничої діяльності Миколи Чернявського на прикладі упорядкованих ним херсонських альманахів «З потоку життя» та «Перша ластівка». The article analyzes the editorial and publishing activities of Mykola ...
991660
  Мачарашвіліл А. Особливості реєстраційного провадження у діяльності Міністерства доходів і зборів України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 105-107. – ISBN 978-617-7069-15-6
991661
  Кондель Т. Особливості реклами у ЗМІ // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 294-298


  У статті висвітлюються особливості реклами на сторінках преси та веб-сторінках у Інтернеті, в радіоефірах та на телебаченні. Наведено приклади реклами в українських ЗМІ та описано відмінності реклами у різних видах ЗМІ. Зроблено висновки щодо ...
991662
  Георгієвська В.В. Особливості рекламного тексту (за матеріалами рекламно-довідкової преси Східної України кінця ХIХ - початку ХХ ст.) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – C. 116-123


  У статті досліджуються рекламні публікації у спеціалізованій (рекламно-довідковій) пресі Східної України на межі XIX-XX століть, що свого часу посідалі чільне місце серед засобів друкованої реклами не тількі в Російській імперії, а й у Європі та ...
991663
  Єрмакова Г.С. Особливості релігійного фактору у правовій доктрині // Пріоритети національного реформування держави і права: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (8 жовт. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – С. 8-12. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-193-4
991664
  Ткаченко Г.В. Особливості репрезентації хрематонімів в I колі індивідуального хрематонімного фрейму // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 130-138
991665
  Сочинська-Сибірцева Особливості ресурсного потенціалу Кіровоградської області у контексті розвитку регіонального ринку праці // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2016. – № 1 (26). – С. 132-144. – ISSN 2072-9480
991666
  Пересада О.М. Особливості реформування вищих органів влади в державах Балтії // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 21-25. – ISSN 2220-1394
991667
  Бортун М. Особливості реформування органів прокуратури України // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 31-36
991668
  Макуцький Р.Т. Особливості реформування процедури казначейського обслуговування держбюджету : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 38-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
991669
  Банацька Н. Особливості рецепції Біблійних мотивів у драматургії Лесі Українки // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 375-392. – ISBN 966-76-31-01-Х
991670
  Тюленєва Ю.В. Особливості ризикової діяльності підприємств залежно від форми власності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 76-82
991671
  Оксак А.О. Особливості ринку злиття та поглинання в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 454-462


  Висвітлено особливості процесів злиття і поглинання на сучасному етапі, визначено основні тенденції на ринку злиттів та поглинань в Україні, проаналізовано основні напрями інтеграційних процесів вітчизняних підприємств. Обґрунтовано доцільність ...
991672
  Кряжич О.О. Особливості роботи з авторами - молодими науковцями // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 36-42. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  Розглянуто проблемні питання роботи з авторами - молодими науковцями. Визначені основні правила опрацювання матеріалу та роботи над науковою статтею. Сформульований підхід до роботи з молодими авторами - науковцями в редакціях наукових видань. У ...
991673
  Гончарова О. Особливості роботи конвергентної редакції в українському медіапросторі (на прикладі газет "Kyiv Post" та "Коммерсант") / О. Гончарова, М. Женченко // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – № 5/6 (5). – С. 70-75. – ISSN 2226-8669
991674
  Баньковська І. Особливості роботи наукової бібліотеки Києво-Могилянської академії в режимі автоматизованої книговидачі // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 12-17
991675
  Сізова К.Л. Особливості роботи редактора над навчальними виданнями. / К.Л. Сізова, Н.М. Алексеєнко // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 175-178.
991676
  Рябенко Є.М. Особливості розбудови соціальної держави в Україні засобами освіти // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 40. – С. 146-154. – ISSN 2072-1692
991677
  Потапчук Н.Д. Особливості розв"язання командирами підрозділів міжособистісних конфліктів серед підлеглого особового складу / Н.Д. Потапчук, В.В. Хіміч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 113-116. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  В статті розкривається зміст програми психологічної діагностики та розв"язання міжособистісних конфліктів серед особового складу, та відображено послідовність дій керівника підрозділу як суб"єкта розв"язання міжособистісних конфліктів серед ...
991678
  Кузнєцова А.Я. Особливості розвитку банківської системи України в контексті проведення адаптаційних заходів / А.Я. Кузнєцова, Є.А. Олефір // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 6 (247). – С. 96-107. – ISSN 2305-7645
991679
  Григор"єва О. Особливості розвитку деяких гідробіонтів під впливом мікрохвильового опромінення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 29-30. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено вплив мікрохвильового опромінення на кладки комарів C. p. molestus та на пуголовків R. temporaria. Вивчено особливості розвитку гідробіонтів під впливом радіації різноманітної інтенсивності та тривалості, залежність життєздатності ...
991680
  Балак І.О. Особливості розвитку електроенергетики Чеської Республіки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 1 : Географічні науки. – С.249-253. – ISSN 1729-360Х
991681
  Степанюк Н.А. Особливості розвитку інноваційної інфраструктури України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 316-323. – ISSN 0321-0499
991682
  Скопенко Н.С. Особливості розвитку інтеграційних процесів в АПК України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 135-148


  Визначено особливості розвитку інтеграційних процесів в агропромисловому комплексі України. Дослідження стратегічних переваг для учасників інтеграційної взаємодії дозволило виділити конкурентні переваги, сформовані у сфері технологічного розвитку, ...
991683
  Кундеус О.М. Особливості розвитку інтеграційно-кластерних процесів в АПК // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 42-48. – ISSN 2309-1533
991684
  Рибачок В. Особливості розвитку іпотечних правовідносин і роль нотаріуса при їх оформленні в дореволюційний період // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 44-48
991685
  Войтович Д.І. Особливості розвитку колористики сільського житла Галичини ( друга пол.19 ст.- поч. 21 ст.) : автореф. ... канд. архітектури :18.00.01 / Войтович Д.І. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 22 с. – Бібліогр.: 9 назв
991686
  Засядько М.В. Особливості розвитку латиноамериканістики в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 201-206
991687
  Масна Орислава Іванівна Особливості розвитку малого підприємництва в економіці Великобританії / Масна Орислава Іванівна, Парфенюк Євгенія Іванівна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 114-120. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто процеси становлення та розвитку малого підприємництва в економіці Великобританії. Розкрито основні проблеми та перспективи малого бізнесу в різних галузях англійської економіки.
991688
  Архірейська Н.В. Особливості розвитку міжбюджетних відносин у контексті зміцнення фінансової бази регіонів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 16-19. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
991689
  Ухналь Н.М. Особливості розвитку міжнародних фінансових центрів в умовах глобалізації фінансової системи // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 2 (71). – С. 17-32


  Виявлено новітні особливості та характеристики міжнародних фінансових центрів як ключового інституту глобального фінансового ринку, котрі на прикінці XX ст. почали відігравати провідну роль у накопиченні й обігу світового капіталу, що супроводжується ...
991690
  Шевченко-Атепалихіна Особливості розвитку міжнародного арбітражу в період універсального правопорядку 1648-1815 рр. // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 3 (44). – С. 58-62
991691
  Балабанов К.В. Особливості розвитку міжнародного співробітництва ВНЗ України (досвід Маріупольського державного гуманітарного університету) / К.В. Балабанов, О.В. Булатова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 14-17. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті охарактеризовано особливості, напрями та форми міжнародного співробітництва Маріупольського державного гуманітарного університету, проаналізовано основні результати моделі міжнародної діяльності, розробленої в університеті. Ключові слова: ...
991692
  Захарова О.В. Особливості розвитку міжрегіонального співробітництва України в умовах глобальної регіоналізації // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2015. – C. 125-137. – (Серія: Економіка ; вип. 9). – ISSN 2226-2822
991693
  Машина В.П. Особливості розвитку мікро-і мезобентосу озера Вирлиця у весняний період // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 196-200. – Бібліогр.: 1 назва
991694
  Літвіненко С. Особливості розвитку північноамериканських представників роду Crataegus L. у Буковині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-45. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості сезонного розвитку, рясність цвітіння та плодоношення. Проведено морфометричний аналіз плодів північноамериканських видів роду Grataegus L. у зв"язку з інтродукцією у Буковину. На основі оцінки показників адаптованості та ...
991695
  Гусак О.Ю. Особливості розвитку податкових відносин в Європейському Союзі під впливом податкової конкуренції // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 74-78
991696
  Бровар Ю О. Особливості розвитку правової системи України в умовах тоталітарного режиму в 20-30 р. ХХ століття / Ю О. Бровар, О. Зінченко, А. Клименко // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – № 2 (20). – С. 94-100
991697
  Пашкова О.В. Особливості розвитку природного зоопланктону в заростях різного типу на мілководдях Київського водосховища // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 196-201. – Бібліогр.: 3 назви
991698
  Осьодло В.І. Особливості розвитку професійної самосвідомості офіцера в процесі професійного становлення // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2011. – С. 383-396. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 19). – ISSN 2072-4772
991699
  Фоміна М.В. Особливості розвитку соціально-економічних систем в умовах глобалізації // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 1. – С. 69-73
991700
  Кикоть М. Особливості розвитку студентського руху в Україні в період незалежності // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 34 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 251-259. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Доведено, що процес становлення та розвитку студентського руху в Україні у період незалежності був обумовлений суспільно-політичними та соціально-економічними трансформаціями розглядуваного періоду. З посиленням демократичних процесів у державі ...
991701
  Палійчук А.В. Особливості розвитку сучасної ділової преси України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 33-35


  У статті розглянуто особливості розвитку сучасної ділової преси України. Визначено типологічні характеристики ділової преси та основні аспекти її функціонування. Подано порівняльну характеристику найпопулярніших ділових видань України. Виокремлено ...
991702
  Шебеліст С.В. Особливості розвитку сучасної української есеїстики в системі журналістських жанрів : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Шебеліст С.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр. : 13 назв.
991703
  Шебеліст С.В. Особливості розвитку сучасної української есеїстики в системі журналістських жанрів : дис. ... канд. наук з соц. комунікацій / Шебеліст С.В.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 187 л. – Бібліогр.: л. 167-187
991704
  Гоца Н. Особливості розвитку та становлення афро-американської жіночої прози // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 1 (79). – С. 70-74.
991705
  Бендасюк О.О. Особливості розвитку трудового потенціалу України в умовах переходу до інноваційної моделі економіки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 1 (55). – С. 172-177. – ISSN 1562-0905
991706
  Белей Н.П. Особливості розвитку фермерського підприємництва в областях Карпатського регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 19-23. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
991707
  Негода М.М. Особливості розвитку фонетичної системи п"ємонтського діалекту // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 179-185


  У статті встановлено характерні відмінності у системі вокалізму та консонантизму п"ємонтського діалекту по відношенню до італійської мови, проаналізовано еволюційний розвиток голосних та приголосних звуків, виявлено походження основних звуків ...
991708
  Сидельникова Л.В. Особливості розвитку фонетичної системи старофранцузької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 424-431


  У статті встановлено характерні зміни у системі вокалізму та консонантизму старофранцузької мови, проаналізовано еволюційний розвиток голосних та приголосних звуків, виявлено походження основних звуків французької мови. В статье установлены ...
991709
  Гаврилішин А. Особливості розгляду спорів третейськими судами України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 7 (163). – С .152-155
991710
  Поливач В.О. Особливості розгляду справ, що виникають з кредитних правовідносин в цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Поливач Вікторія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 c. – Бібліогр.: 19 назв
991711
  Поливач В.О. Особливості розгляду справ, що виникають з кредитних правовідносин в цивільному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Поливач Вікторія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 223 арк. – Додатки: арк. 222-223. – Бібліогр.: арк. 198-221
991712
  Сиротчук О.А. Особливості розділення тримебутину та парабенів методом рідинної хроматографії з використанням нерухомих фаз різної селективності / О.А. Сиротчук, І.Р. Дідух, В.М. Зайцев // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.]. – Київ, 2012. – Т. 12, № 1/4. – С. 4-12. – ISSN 1729-7192


  У статті розглянуто поведінку сполук різної хімічної природи (тримебутин, метилпарабен, пропілпарабен, галова кислота, 4-гідроксибензойна кислота) в залежності від рН рухомої фази на колонках різної селективності (С18, фенільна, пентафторфенільна). ...
991713
  Фільц Б. Особливості розкриття поезії Тарваса Шевченка у творчості українських композиторів // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 3 (47) : Театр. Музика. Кіно. – С. 20-30. – ISSN 1728-6875
991714
  Акімова А. Особливості розкриття теми громадського обов"язку у трагедії Тянь Ханя "Жінка-інспектор Се Яохуань" // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 9-13. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
991715
  Камінський А. Особливості розподілу дохідностей на нових європейських ринках акцій : аналізують науковці / А. Камінський, О. Шпирко // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 5. – С. 51-58 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
991716
  Зінченко О.В. Особливості розподілу лужних елементів у гранітоїдах Осницького комплексу Волині // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 19-24 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геології та географії ; № 7)
991717
  Тонкошкур Г.В. Особливості розподілу механічних полів у пружному середовищі з тонким жорстким включенням у формі незамкненої сферичної оболонки // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 10
991718
  Яненко В. Особливості розподілу популяцій перепела (сoturnix coturnix l.) в агроценозах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 52-56. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Перепел є широко розповсюдженим видом на території України. Основними біотопами гніздування є відкриті території з невисокою рослинністю. До таких територій належать: луки (різних типів), пасовища та поля з різноманітними сільськогосподарськими ...
991719
  Щербань М.І. Особливості розподілу середніх денних, середніх нічних температур і їх сум за вегетаційний період на Україні / М.І. Щербань, А.Я. Короткова // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 28-34 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Географії ; Вип. 16)
991720
  Медведєва Ю.С. Особливості розрахунку характеристик максимального стоку паводків і весняних водопіль на базі редукційних формул // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 31-38. – ISSN 2306-5680


  В статті надається аналіз структури і параметрів формул редукційного типу, які використовуються для нормування розрахункових характеристик весняного водопілля. В статье приводится анализ структуры и параметров формул редукционного типа, которые ...
991721
  Назаркевич М.А. Особливості розроблення інтерактивних електронних книг / М.А. Назаркевич, О.В. Сторож, І.І. Клюйник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 832. – С. 332-347. – (Серія: Інформаційні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
991722
  Буднік О.П. Особливості розслідування злочинів проти безпеки виробництва // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 170-175. – ISSN 2222-5374
991723
  Смола Л. Особливості російського пропагандистського дискурсу (на прикладі українсько-російського конфлікту на Сході України) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 10 (231)
991724
  Москальов Д. Особливості російської антикварної практики др. пол. XVIII – сер. XIX cт. // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 148-157. – ISSN 2306-4323
991725
  Григор"єва О. Особливості росту і розвитку представників роду Diospyros L. в Лісостепу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 90-92. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати досліджень особливостей росту і розвитку видів роду Diospyros L. (D. kaki Thunb., D. lotus L., D. virginiana L.), інтродукованих до Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. Growth and development features of ...
991726
  Гревцова Г. Особливості росту однорічних пагонів представників роду Cotoneaster (Medic.) Bauhin та їх зимостійкість у Києві (повідомлення 2) / Г. Гревцова, В. Колесник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-21. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості росту однорічних пагонів 60 таксонів кизильників, визначено дати початку розвитку пагонів, закінчення росту осьових і бічних пагонів, тривалість періоду росту пагонів та зв"язок цих показників із зимостійкістю рослин. The ...
991727
  Кондратюк Т.О. Особливості росту темнопігментованого дріжджоподібного гриба Pseudonadsoniella brunnea (Meripilaceae, Basidiomycota) на різноманітних живильних середовищах // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72, № 5. – С. 478-483. – ISSN 0372-4123
991728
  Черняк А.І. Особливості саморегуляції психічної стійкості на етапі адаптації військових керівників / А.І. Черняк, О.М. Грицина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 106-110. – Бібліогр.: С.110. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито особливості саморегуляції психічної стійкості військових керівників на етапі їх адаптації. Автор зазначає, що для підвищення ефективності саморегуляціїі психічної стійкості керівників на етапі їхньої професійної адаптації важливо ...
991729
  Недосєкова Н. Особливості самостійної роботи студентів у процесі виробничої практики // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 73. – С. 74-79. – ISSN 2077-1827
991730
  Айвазян Л.Ю. Особливості самотності як загальнопсихологічного феномену : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Айвазян Людмила Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 217 л. – Додатки: л. 201-217. – Бібліогр.: л. 179-200
991731
  Бережний С. Особливості санкції ч. 2 ст. 115 КК та її співвідношення з іншими санкціями окремих статей в Особливій частині КК України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С . 133-138. – ISSN 0132-1331
991732
  Тимчак М.В. Особливості світового досвіду державного регулювання страхового ринку в умовах розвитку вітчизняного ринку страхування // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 203-208. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
991733
  Сігута Ю. Особливості світосприйняття юних героїв у романі Марка Твена "Пригоди Тома Сойєра" / Ю. Сігута, О. Єременко // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 11. – С. 42-43
991734
  Пуківський Ю. Особливості святкування Великодня в радянський період (За матеріалами з історико-етнографічної Волині) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 107-115. – ISSN 2078-6077
991735
  Дзюблюк О. Особливості сек"юритизації у механізмі управління кредитним ризиком банківської діяльності // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 45-55. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
991736
  Путіліна О.Л. Особливості семантичного підходу до сполучуваності й прогнозування пропозиційної структури речення з позицій відмінкової граматики // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.17. – С. 98-107
991737
  Джиджора Є. Особливості символізації у середньовічному літературному творі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 3 (663). – С. 53-59. – ISSN 0236-1477
991738
  Нестеренко О.О. Особливості синонімічної диференціації вигуків сучасної китайської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – C. 344-351


  У цій статті розкрито проблему синонімічних зв"язків вигуків сучасної китайської мови. Розглянуто питання синонімічної диференціації, особливостей побудови синонімічних рядів вигукових одиниць, а також моделі формування синонімічних пар. В статье ...
991739
  Круківська О.В. Особливості синтаксису дефініцій законодавчого дискурсу (на матеріалі французької мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 170-185. – Бібліогр.: Літ.: с.185; 29 п.


  Синтаксис законодавчих дефініцій законодавчого дискурсу (ЗД) підпорядковується звичайному синтаксису французької мови. Проте, як і в інших підмовах для для спеціальних цілей, він, дійсно, є складним. ЗД представлені різними синтаксичними ...
991740
  Зубач О.С. Особливості системи менеджменту Японії // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 365-368. – (Серія "Економіка" ; вип. 8)
991741
  Буткевич О.В. Особливості системи міжнародного права XX ст. // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 331-347. – ISBN 978-966-2609-51-6
991742
  Руднєва І.С. Особливості системи освіти в гуманітарних університетах Франції в середині XX ст. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 10 (44). – С. 191-196. – ISSN 2312-5993
991743
  Юношев О.В. Особливості системи покарань за кримінальними кодексами європейських країн (на прикладі Швейцарії, Литви та Італії) // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 9 (108). – С. 36-39
991744
  Біляковська О. Особливості системи тестування на базі соціального інтернет-підходу / О. Біляковська, А. Мельничин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 77-84. – (Серія педагогічна ; вип. 29). – ISSN 2078-5526


  У статті висвітлено актуальну проблему вимірювання знань студентів засобами тестування.
991745
  Крачило М.П. Особливості сільських розселень Хмельницької області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 35-41 : Табл.
991746
  Андрєєва Г.К. Особливості складання карт клімату Черкаської області / Г.К. Андрєєва, В.М. Чернін // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 53-57 : Табл., карта. – Бібліогр.: 3 назв. – (Географії ; Вип. 18)
991747
  Смайлова С.О. Особливості смислової сфери при емоційно лабільних розладах особистості імпульсивного типу : автореф. ... канд. псих. наук : 19.00.04 / Смайлова С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
991748
  Коломієць Д.В. Особливості соціалізації особистості у сучасному культурно–освітньому просторі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 302-304. – ISSN 2076-1554
991749
  Галус О.М. Особливості соціалізації особливості в сучасних освітніх системах / О.М. Галус, М Л. Шапошнікова // Порівняльна педагогіка : Навчальний посібник для студ. гуманітарн. спеціальностей вищ. педагог. навч. закл. / О.М. Галус, М Л. Шапошнікова. – Київ : Вища школа, 2006. – С. 152-186. – ISBN 966-642-171-2
991750
  Білан Н.І. Особливості соціальних комунікацій в інтернеті // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 59-62


  Йдеться про розвиток соціальних комунікацій в інтернеті. Інтернет - це найдинамічніший прогресуючий засіб комунікації, оскільки новітні види зв"язку дозволили об"єднати розрізнені комунікаційні системи у глобальну мережу, завдяки чому відбувається ...
991751
  Рябічев В.Л. Особливості соціальних медіа // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 60-64. – ISSN 2312-5160


  Розглядаються особливості соціальних медіа та особливості роботи журналіста мережевих ЗМІ, аналізується досвід роботи мережевої версії популярного шведського видання "Dagens Nyheter", наведено порівняльний розподіл аудиторії соціальних медіа у cвіті, а ...
991752
  Рахимжанова Г. Особливості соціально-етичної ідеології ісламу і політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 78-85. – ISBN 966-628-117-1
991753
  Давиденко І. Особливості соціально-історичного хронотопа в польській та австрійській овідіані другої половини XX століття // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 66-72. – ISSN 2078-340X


  На основі концептуальних положень теорії часопростору художнього твору, розроблених М. Бахтіним та Н. Копистянською, розкрито особливості соціально-історичного хронотопу в локальних текстах польської та австрійської Овідіани другої половини ХХ ...
991754
  Коцюба Г. Особливості соціальної адаптації в осіб з нехімічними формами залежності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 66-70. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено вивченню особливостей соціальної адаптації осібз нехімічними формами залежності. Наведено опис різноманітних форм залежностей та їх психологічної природи. Особливості соціальної адаптації розглянуті на прикладі інтернет-залежних ...
991755
  Ковальчук Н.В. Особливості соціальної відповідальності в аграрному бізнесі // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 43-53. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
991756
  Московченко В.В. Особливості соціальної тривоги та соціофобії у делінквентних підлітків // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (61). – C. 129-134. – ISSN 1727-1584
991757
  Островська Н.В. Особливості соціальнокомунікаційних технологій політичних ток-шоу в ефірі українських телеканалів : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Островська Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Каїв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 20 назв
991758
  Цебрій І.В. Особливості соціокультурного розвитку чеських земель в добу раннього та класичного Середньовіччя // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 2. – С. 177-184
991759
  Свириденко М.А. Особливості соціолекту іспанських студентів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 165-172
991760
  Ткачук А. Особливості соціологічного підходу до праворозуміння у працях вчених Київського університету // Тези учнівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету) / "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету)", наук.-практ. конф. – Київ, 2010. – С. 8-10
991761
   Особливості спектра потужності ЕЕГ у спортсменів різних видів спорту / А. Сокол, Т. Шевчук, Н. Євпак, Р. Кальков // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – C. 135-140. – (Серія: Біологічні науки ; № 13 (290)). – ISSN 1729-360X
991762
  Мельничук В.В. Особливості співвідношення екологічної етики і православного віровчення // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 83-84
991763
  Тимченко В. Особливості співвідношення моралі і права у концепції "чистого права" Г.Кельзена // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 1. – С. 36-38. – ISSN 0132-1331
991764
  Куцевич М. Особливості співвідношення окремих міжнародно-правових зобов"язань України та принципів чинності Кримінального кодексу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 56-58. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню дійсних меж застосування КК України, які обумовлюються, ратифікованими Україною міжнародними нормативними актами, спрямованими на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню ...
991765
  Товканець Г.В. Особливості становлення вищої економічної освіти в Чехії і Словаччині у XX столытты // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 42-45. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 36)
991766
  Копачинська Г. Особливості становлення геополітики як науки / Г. Копачинська, О. Мидловець // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 155-161. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
991767
  Петруньок Б.П. Особливості становлення і розвитку колективної ідентичності кримських татар в контексті українського державотворення : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Петруньок Борис Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
991768
  Петруньок Б.П. Особливості становлення і розвитку колективної ідентичності кримських татар в контексті українського державотворення : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Петруньок Борис Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософ. ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2015. – 211 арк. – Бібліогр.: арк. 186-211
991769
  Ковалюк А.О. Особливості становлення інституту фінансового посередництва в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 180-184. – ISSN 2222-4459
991770
  Лелик Л.І. Особливості становлення й функціонування малого підприємництва та його вплив на розвиток національної економіки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 248-254. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
991771
  Хоменко І.О. Особливості становлення мережевих структур у транспортній галузі // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 16, ч. 2. – С. 104-111. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635
991772
  Данік Н.В. Особливості становлення місцевого самоврядування в Європі // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 42-46. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
991773
  Стрільчук В.А. Особливості становлення муніципальної влади в умовах глобалізації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 166-178. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
991774
  Чихачова Ю.С. Особливості становлення національної моделі корпоративного управління в контексті приватизації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 77-85. – ISSN 1993-6788
991775
  Остапенко С.С. Особливості становлення політики мультикультуралізму в Канаді // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 42-44
991776
  Рихлік В.А. Особливості становлення сучасної української політичної еліти : автореф. ...канд. політ. наук : 23.00.02 / Рихлік В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
991777
  Балябас В. Особливості становлення та розвитку пожежно-рятувальної служби України у міжвоєнний період (1920–1939 рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 255-261. – ISSN 2078-6077
991778
  Гутник О. Особливості становлення та розвитку туристичної індустрії України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 251-256. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
991779
  Антоненко В.В. Особливості становлення та соціально-економічні засади функціонування бюджету м.Києва у 1920-х рр. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 92 (№ 1). – С. 37-41. – ISSN 2076-1554
991780
  Швець Є.В. Особливості становлення та трансформації мультикультурного міського середовища історичного ядра (Касби) міста Алжир під впливом західної цивілізації // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 191-197. – ISSN 2077-3455
991781
  Швець Є.В. Особливості становлення та трансформації мультикультурного міського середовища історичного ядра міста Алжир (Касби), під впливом ісламської цивілізації // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 224-230. – ISSN 2077-3455
991782
  Богіра М. Особливості створення агроформувань у ринкових умовах // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 1 (351), січень. – С. 29-30. – ISSN 1810-3944
991783
  Харитоненко К. Особливості створення Алфавітно-предметного покажчика до другого україномовного видання УДК / Ксенія Харитоненко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 4 (153). – С. 8-10
991784
  Сорока Л.П. Особливості створення заголовків у процесі підготовки PR-текстів для інтернет-видань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглядається важливість етапу написання заголовків у процесі підготовки PR-текстів, вка зуються особливості створення назв різних видів PR-текстів, що публікуються в інтернет-виданнях (на прикладі інтернет-видань Рівненщини), визначаються ...
991785
  Шелест Вікторія Володимирівна Особливості створення та діяльності довірчих товариств в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 155-158. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведено результати ретроспективного аналізу створення і функціонування довірчих товариств в Україні. Визначено основні недоліки їхньої діяльності, а також розглянуто особливості представницької діяльності із довіреним майном у контексті ...
991786
  Криворучко О.В. Особливості створення учбових курсів в системі дистанційного навчання // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 35-36
991787
  Ор"єва К.В. Особливості стратегічних цілей та їх місце в ієрархії цілей організації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 79-81. – ISSN 2306-6806
991788
  Незабитовський Г.В. Особливості стратегічного маневрування в науковій аргументації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 207-211. – ISSN 2076-1554
991789
  Аніщенко В.О. Особливості стратегічного розвитку компанії з метою збільшення її вартості : економіка та управління підприємствами / В.О. Аніщенко, В.Г. Маргасова, Н.В. Ткаленко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 67-75 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
991790
  Пузаненко В. Особливості страхової компанії як юридичної особи // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 69-73.
991791
  Лобова О. Особливості страхування професійної відповідальності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 62-67. – (Економіка ; вип. 3 (168)). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено особливості страхування професійної відповідальності. Визначено сутність поняття професійна відповідальність. Охарактеризовано основні елементи договору страхування професійної відповідальності. Розглянуто види страхування професійної ...
991792
  Внукова Н.М. Особливості стрес-тестування страхових компаній / Н.М. Внукова, В.А. Смоляк, С.А. Ачкасова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 56-60. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито сутність та особливості проведення стрес-тестування страховиків. Охарактеризовано види стрес-тестів та ризики страхових компаній, які слід враховувати при стрес-тестуванні, а також досліджено основні технології моделювання проведення ...
991793
  Колесник О. Особливості структури міфологічних просторів англійців і українців // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 149-161. – (Германська філологія ; Вип. 430)
991794
  Павлішина Л.Ф. Особливості структури та повноважень Імператорського парламенту Японії // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 2. – С !08-116. – ISSN 1608-0599
991795
  Жупанський Я.І. Особливості структури та розміщення харчової промисловості областей Поділля / Я.І. Жупанський, М.Г. Ігнатенко, М.В. Курилюк // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 92-101 : Табл.
991796
  Панькова Т.В. Особливості структурно-семантичної побудови та рівнів членування поліпредикативних складнопідрядних речень // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 329-334
991797
  Зінабадінова С. Особливості структурно-функціонального стану нирок курячих ембріонів при дії волокон азбесту та вуглецевих нановолокон / С. Зінабадінова, Ю. Чайковський, Т. Сегеда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 79-81. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  У сучасному світі виробляється величезна кількість речовин та матеріалів, їх вплив на організми, що розвиваються, залишається нез"ясованим. Структурна подібність вуглецевих нановолокон та волокон азбесту викликає серйозні хвилювання щодо їх ...
991798
  Мисливченко О.М. Особливості структуроутворення та властивості високоентропійних сплавів системи Cr-Al-Fe-Co-Ni-Cu-Mn-V : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Мисливченко Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
991799
  Поцелуйко А.О. Особливості структурування образу України в суспільно-політичному та соціокультурному дискурсі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10/1 (126), жовтень : Політологія. Соціологія. – C. 125-130. – ISSN 2077-1800
991800
  Микитчик О. Особливості суб"єкта злочину, передбаченого ст. 135 Кримінального кодексу України "Залишення в небезпеці" / О. Микитчик, В. Бабаніна // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 134-137.
991801
  Кириленко Т. Особливості суб"єктивних чинників самореалізації особистості залежно від специфіки туристичної діяльності / Т. Кириленко, С. Павельчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 55-59. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  В статті окреслено результати емпіричного дослідження самореалізації особистості та її детермінант. Описані особливості самореалізації особистості в залежності від специфіки туристичної діяльності та рівня залучення у таку діяльність. Представлений ...
991802
  Ватрас В.А. Особливості суб"єктного складу подружних і прирівняних до них правовідносин // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 65-70. – (Право. Економіка. Управління)
991803
  Хоруженко А.І. Особливості субклітинної локалізації протеїнкіназ S6K1 та S6K2 у тиреоцитах щурів в умовах культури клітин in vitro : дис. ... канд. біолог. наук. Спец.: 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія / Хоруженко А.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 135 л. – Бібліогр.: л. 111-135
991804
  Злакоман І.М. Особливості субсидіарної відповідальності Міністерства оборони України за господарськими забов"язаннями військових частин // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 5
991805
  Яворський В.Ю. Особливості сукцесії угруповань донних безхребетних нижньої ділянки Десни (від с.Пірново до гирла) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 153-157. – Бібліогр.: 3 назви
991806
  Забзалюк Д.Є. Особливості суспільно-політичного розвитку доби середньовіччя в Західній Європі: філософсько-правове розуміння // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 19-22. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
991807
  Бурлачков В. Особливості сучасних економічних процесів і грошово-кредитна політика // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4 (581). – С. 16-21. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0131-775Х
991808
  Гусарєв С.Д. Особливості сучасних інтерпретацій змісту категорії "функція держави" / С.Д. Гусарєв, І.І. Мотиль // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 18-26.
991809
  Прохорова М.Е. Особливості сучасного етапу транснаціоналізації світової економіки та економічний поділ світу між найбільшими ТНК / М.Е. Прохорова, О.О. Богданенко // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 119-129. – ISSN 1729-7036
991810
  Жиляєв І. Особливості сучасного правового забезпечення модернізації освіти України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 3 (240). – С. 26-28.
991811
  Філоненко Ю.М. Особливості сучасного стану річки Стрижень (у межах Чернігівської області) / Ю.М. Філоненко, І.М. Філоненко, О О. Комлев // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 87-89
991812
   Особливості сучасної бойової хірургічної травми / І. Трутяк, І. Гайда, І. Богдан, Г. Прохоренко, В. Медзин // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2015. – Т. 41 : Медичні науки. Лікарський збірник. – С. 109-116. – (Нова серія ; т. 26). – ISSN 1563-3950


  Проаналізовано лікування 1051 поранених і травмованих учасників антитерористичної операції, які перебували у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону. Вогнепальні кульові поранення були у 78 (7,4%) постраждалих, поранення уламками гранат ...
991813
  Яковенко Т.В. Особливості сучасної демографічної кризи в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1122. – С. 77-83. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 33). – ISSN 2227-6521
991814
  Кучер Т. Особливості сучасної молодіжної клубної культури // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 72-77. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті розкриваються нові аспекти розуміння сучасної молодіжної клубної культури, враховуючи тенденції розвитку європейського суспільства. Аналізуються основні складові молодіжної клубної культури, а саме: спілкування, танець та музика, а також ...
991815
  Штирліна А.А. Особливості сучасної сервісної держави // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 141-144
991816
  Мандибура В. Особливості сучасної трансформації класової структури населення України / В. Мандибура, С. Батажок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-12. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються проблемні питання соціально-класового структурування населення України, зокрема причини та проблеми, що пов"язані із масштабною маргіналізацією населення України. Розкриваються проблеми вдосконалення методологічних підходів щодо ...
991817
  Власюк Н. Особливості та актуальні проблеми хеджування валютних ризиків в Україні // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 134-137
991818
  Баранова Л.Г. Особливості та значення екологічного картографування на сучасному етапі // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 11. – C. 5-9


  Висвітлені особливості екологічного картографування, розглянуті проблемні питання екологічної ситуації, наведена класифікація екологічних карт. Освещенные особенности экологического картографирования, рассмотренные проблемные вопросы экологической ...
991819
  Тітенко Г.В. Особливості та місце громадських природоохоронних організацій в українському суспільстві / Г.В. Тітенко, Д.О. Лісовенко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – № 1/2 (25). – С. 94-98. – ISSN 1992-4224
991820
  Холодний Г.О. Особливості та перспективи безперервної освіти в системі кадрового забезпечення маркетингової діяльності підприємств // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 194-200. – ISSN 2222-0712
991821
  Гордієнко Р.Л. Особливості та перспективи здійснення консалтингової діяльності в сфері охорони здоров"я // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 195-199. – ISSN 2219-5521
991822
  Фролова Т. Особливості та перспективи корпоратизації підприємств / Т. Фролова, Т. Римар // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (571). – С. 39-52. – ISSN 0131-775Х
991823
  Бойко А. Особливості та перспективи масової комунікації у сфері релігій мас-медіа для молодіжної аудиторії: комунікативний аспект / А. Бойко, Д. Філоненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 25-28. – (Журналістика ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Досліджується комунікативний вплив мас-медіа на молодіжну аудиторію релігійних видань. Communicative influence is explored mass-media on the youth audience of religious editions.
991824
  Міщенко В. Особливості та перспективи розвитку електронної комерції (е-комерції) в банківському бізнесі : теорія і практика / В. Міщенко, А. Шаповалов, Г. Юрчук // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 18-27. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
991825
  Хільська І.І. Особливості та перспективи України на шляху до євроінтеграції // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 27-28
991826
  Птащенко Л.О. Особливості та проблеми побудови інноваційної стратегії в системі стратегічного розвитку корпорацій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 50-54
991827
  Петрицин Н.Т. Особливості та проблеми подвійної відповідальності в цивільному праві // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 167-179


  В статті запропоновано авторське бачення питання про сутність юридичної відповідальності, її подвійної правової природи; досліджуються проблеми юридичної відповідальності, аналізуються праці українських та зарубіжних вчених та пропонуються зміни в ...
991828
  Сайчук В. Особливості та прогноз розвитку ринку праці Полонського району Хмельницької області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 59-62. – (Географія ; вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості та прогноз розвитку ринку праці Полонського району Хмельницької області, враховано підсумки соціально-економічного і культурного розвитку району за 2006-2007 роки, прогнозні показники на 2008-2009 роки. The specific ...
991829
  Легких К.В. Особливості тактики захисту в кримінальних провадженнях щодо корупційних правопорушень // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 77-79. – ISSN 2310-9769
991830
  Соколова Яна Особливості тактики проведення окремих слідчих дій // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 50-56
991831
  Коврігіна Л. Особливості творення жіночих образів у романі Зінаїди Тулуб "Людолови"
991832
  Радько О. Особливості творення ступенів порівняння індивідуально-авторських прикметників в українських поетичних текстах XX–XXI сторіч // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 159-166. – ISSN 2413-0923
991833
  Фінчук Г.В. Особливості творчості Проспера Меріме // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 7-9
991834
  Соболєвський Я.А. Особливості творчості християнського філософа Е.П. Пібоді в американській філософії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 181-182
991835
   Особливості тектоніки та перспективні нафтогазоносні комплекси Волино-Поділля / Б. Різун, Г. Гривняк, І. Побігун, О. Сенів // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С. 24-31. – ISSN 0869-0774
991836
  Редько А. Особливості територіального принципу організації системи влади й управління в УРСР (1957-1962 рр.) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 142-145
991837
  Олійник Я.Б. Особливості територіального управління продовольчого комплексу столичного регіону // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 81-87 : Табл. – ISBN 5-8238-D147-5
991838
  Ткачук Л.М. Особливості територіальної взаємодії східноазіатських країн нової індустріалізації // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 206-215. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 966-7293-90-4
991839
  Пироженко К.Г. Особливості територіальної організації лісопродовольчого комплексу Вінницької області // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 90-95 : Рис. – ISBN 5-8238-D147-5
991840
  Волос С.О. Особливості територіальної організації соціально-економічного розвитку Львівської області // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 122-128. – ISBN 5-8238-D147-5
991841
  Крижко О.А. Особливості терміна як основної одиниці терміносистеми // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 62-67. – Бібліогр.: Літ.: с. 67; 8 п.


  Проаналізовано особливості терміна як основної одиниці терміносистеми, розглянуто проблему взаємодії термінів і лексики загальнолітературної мови. Визначено основні поняття функціональної системології (мерони, фуксони, таксони. The article deals ...
991842
  Лукашенко Н.С. Особливості термічного режиму Канівського водосховища // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 207-212. – Бібліогр.: 5 назв
991843
  Віленський В.О. Особливості термоініційованої зміни гетерогенної структури сумішей поліуретану та ацетобутирату целюлози / В.О. Віленський, В.О. Овсякіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – 335-346. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методами малокутової рентгенографії та диференційної скануючої калориметрії досліджені особливості утворення гетерогенної структури в бінарних сумішах термодинамічно несумісних полімерів - поліуретану та ацетобутирату целюлози. Встановлено, що ...
991844
  Кузнецова І.О. Особливості типів конструкцій cучасних меблів - трансформерів / І.О. Кузнецова, В.Ф. Ус, Ю.В. Залізко // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 9 : Мистецтвознавство. – С. 121-128. – ISSN 2415-8151
991845
  Лєнков С.В. Особливості топогеодезичного забезпечення військ при проведенні миротворчих операцій / С.В. Лєнков, О.В. Кравчук // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 332-339. – Бібліогр.: 3 назви


  Проаналізовано перші наукові географічні дослідження в Україні у 18 ст. Дано оцінку засновника української географії, голву Південно-Західного відділу РГТ - Володимира Баніфатійовича Антоновича.
991846
  Скляренко О. Особливості трактування поняття "жанрово-стилістична домінанта" в сучасній лінгвістиці // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 18. – С. 251-255
991847
  Вонсович С.Г. Особливості транзиту в умовах кризовості політичної системи: теоретичний аспект // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – С. 122-125


  Проаналізовано основні політологічні підходи до феномену кризи у транзитивному суспільстві.Показано,що політична криза є переломним моментом у розвитку політичної ситстеми і характеризується транзитивним станом політико-владних структур, боротьбою і ...
991848
  Коваль О.О. Особливості трансформації інституту глави держави у контексті співвідношення традиції і модернізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 343-353
991849
  Сосницька Я. Особливості трансформаційних змін фермерських господарств у Волинській області: суспільно-географічні дослідження / Я. Сосницька, А. Слащук, В. Поручинський // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 38-44
991850
  Воропаєва Т. Особливості траснформації колективної ідентичності громадян України під впливом Чемпіонату Європи з футблоу 2012 року // Ukraїna : narracje, jezyki, historie. – Wroclaw : Trickster, 2015
991851
  Терещенко Н.В. Особливості трудового менталітету української нації // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 76-82. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  З урахуванням історико-політичних, географічних, соціально-економічних факторів розглянуто формування трудового менталітету української нації. Виокремлено чинники впливу на трудовий менталітет, конкурентоспроможність робочої сили в Україні; відношення ...
991852
  Попова К.О. Особливості трудоправового становища науково-педагогічних працівників згідно зі Статутом Імператорського Харківського університету 1804 р. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 65-76. – ("Право" ; вип. 23). – ISSN 2312-1661
991853
  Загудаєва О.А. Особливості трьох підходів до моделювання в юридичній аргументації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 163-166. – ISSN 2076-1554
991854
   Особливості тунельних процесів у гетероструктурах метал-діелектрична плівка / Р.М. Новосад, Л.Г. Ільченко, В.В. Ільченко, Ю.В. Крюченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-51. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано чисельний розв"язок рівняння Шредінгера у випадку потенціального бар"єра, що виникає в металічному автоемітері, покритому тонкою діелектричною плівкою. Розраховано прозорість та нормальний енергетичний розподіл електронів для конкретної ...
991855
  Ткаченко А. Особливості укладання агентських договорів // Юридична газета. – Київ, 2016. – 18 жовтня (№ 42). – С. 20-21
991856
  Кійко В. Особливості укладення договорів на торгах, конкурсах, аукціонах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 189-191. – ISBN 978-617-7069-17-0
991857
  Чорний М.Г. Особливості українських заповідників та проблеми підтримання біорізноманіття в заповідних екосистемах // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка,Канівський природний заповідник. – Канів, 2008. – Т. 14, вип. 1. – С. 2-6. – ISSN 1729-7184
991858
  Лакішик Д.М. Особливості українсько-американських відносин: до аналізу проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 149-153. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано еволюцію, стан і перспективи розвитку двохсторонніх відносин між Україною і США. The article analyses evolution, state and perspectives of bilateral relations development between Ukraine and the USA.
991859
  Отрешко В.С. Особливості українського державотворення: завдання та напрями // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 97-107
991860
  Ушкалов Сашко Особливості українського пікапа : оповідання // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 100-102. – ISSN 0130-5212
991861
  Мушкудіані О. Особливості української літературної пародії // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (8), квітень. – C. 2-3
991862
  Моргоч О.В. Особливості умов зволоження території Передкарпаття // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 166-168. – ISBN 966-521-109-9
991863
  Фурман В.М. Особливості управління економічною безпекою сучасних страхових компаній як одного із видів фінансових установ / В.М. Фурман, Н.В. Зачосова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 20-25. – ISSN 2306-6792
991864
  Шевченко Я. Особливості управління зобов"язаннями комерційних банків України // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 2 (222). – С. 154-162. – ISSN 2409-9260
991865
   Особливості управління інноваційним процесом в сучасних умовах / І. Галиця, М. Шевченко, О. Галиця, Ю. Кіндзерський // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 74-82.


  Історія налічує безліч випадків підробки творів мистецтва відомих художників, таких як Ван Гог, Поль Гоген, Крокував, Пікассо, Боттічеллі і інших. Інтерес до великого мистецтва у наш час залишається величезним, тому підробка картин також актуальна. У ...
991866
  Половян О.В. Особливості управління малим підприємством / О.В. Половян, К.Г. Петренко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 131-135. – ISSN 1993-6788
991867
  Гріненко О.І. Особливості управління мобілізаційною підготовкою національної економіки / О.І. Гріненко, О.П. Кутовий, М.І. Шапталенко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (54). – С. 48-54. – ISSN 2304-2699
991868
  Пащук Л. Особливості управління персоналом вітчизняних підприємств хімічної галузі на засадах маркетингу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 103-106. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто особливості управління персоналом вітчизняних підприємств хімічної галузі на засадах маркетингу, виявлено основні тенденції розвитку галузі, досліджено показники плинності персоналу на окремих вітчизняних підприємствах, розглянуто ...
991869
  Корнєєва Ю. Особливості управління підприємствами державного сектору в ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 43-47. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  Модернізація механізмів управління підприємствами державного сектора пов"язана з певними соціально-економічними змінами у країнах, що виникають внаслідок зрушень як у внутрішньому так і у зовнішньому середовищі, в якому діють компанії. Система ...
991870
  Бажеріна К.В. Особливості управління торговими марками на українському споживчому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-50. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто найважливіші чинники, що визначають специфіку формування й управління торговими марками. Проаналізовано основні групи торгових марок у більшості товарних категорій на українському споживчому ринку.
991871
  Єрмошкіна О.В. Особливості управління фінансовими потоками великих інтегрованих структур в умовах глобалізації економічних явищ // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 52-57. – ISSN 1729-7206
991872
  Гривківська Оксана Василівна Особливості управління фінансовою діяльністю підприємств машинобудування / Гривківська Оксана Василівна, Прокопець Ольга В"ячеславівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 91-96. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто поняття фінансової діяльності підприємства, а та особливості управління фінансовою діяльністю підприємств машинобудівної галузі.
991873
  Михайленко О.В. Особливості утворення комплексів типу "гість-господар" між двошаровими карбоновими нанотрубками та біс(?5-циклопентадієніл)кобальтом // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 183 : Хімічні науки і технології. – С. 77-81. – ISSN 1996-5931


  З використанням методів молекулярної механіки ММ+, напівемпіричного квантово-хімічного РМ3 та Monte-Carlo досліджено характер розташування молекул біс(?5-циклопентадієніл)кобальту у двошаровій (5,5)@(10,10) карбоновій нанотрубці (ДКНТ) залежно від ...
991874
  Лотоцька І.М. Особливості утворення кубічних фаз структурного типу [хімічна формула] у системах [хімічна формула] / І.М. Лотоцька, Л.П. Ромака, Ю.В. Стадник // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 20
991875
  Дзюбіна О.І. Особливості утворення та функціонування семантичних неологізмів англійської мови в сфері інтернет-комунікації // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (33). – С. 17-23. – ISSN 2307-4604
991876
  Іваненко В.І. Особливості утворення твердих розчинів на основі KTiOPO4 : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Іваненко В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
991877
  Романченко В.І. Особливості утворення термінологіних одиниць правової системи Європейського Союзу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 419-423


  Cтаттю присвячено дослідженню особливостей формування термінології ЄС в німецькій, шведській та інших європейських мовах. Розглянуто та здійснено компаративний аналіз нових термінологічних одиниць мови права ЄС. Оцінено характер взаємовпливу офіційних ...
991878
  Хопта Т. Особливості утворення холдингових компаній в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 294-296. – ISBN 978-617-7069-17-0
991879
  Келестин М. Особливості участі України у Міжнародній угоді по цукру 1992 р. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 9 (237). – С. 47-50


  Аналізуються стан цукрової промисловості України, а також місце, яке держава посідає в світовій торгівлі цукром, особливості участі України в Міжнародній угоді по цукру 1992 р. Особливий акцент здійснюється на проблемах України, пов"язаних з ...
991880
  Радишевська О.Р. Особливості фахової підготовки юристів: міждисциплінарний та міжгалузевий підходи // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 98-101
991881
  Дмитрасевич Р. Особливості фахової підмови юридичної психології (на матеріалі англійської мови) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 465-469. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
991882
  Бонюк З. Особливості Фенологічного розвитку та зимостійкість таволг Spiraea l. у Києві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 6-9. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено крайні та середні дати настання основних фенологічних фаз сезонного розвитку таволг (Spiraea L.) різного географічного походження та зв"язок цих показників із зимостійкістю рослин. Виділено чотири фенологічних групи видів, що належать до ...
991883
  Поперенко Л.В. Особливості фізико-хімічного стану функціонального шару нержавіючої сталі з плівкою CrOx / Л.В. Поперенко, В.І. Григорук, Д.В. Носач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 396-399. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено особливості мікрорельєфу та корозійної стійкості поверхні нержавіючої сталі, покритої плівкою СгОx, до та після взаємодії з плазмою людської крові. Встановлено, що зменшення потоку кисню у вакуумній камері підчас осадження оксиду хрому на ...
991884
  Бірюкова Т.В. Особливості фізичного розвитку дітей з вадами слуху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 137-139. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  З метою вивчення особливостей фізичного розвитку дітей з вадами слуху здійснено дослідження антропометричних показників та параметрів фізичної підготовленості. Установлено, що у дітей із слуховою сенсорною депривацією рівень фізичного розвитку й ...
991885
  Абросімов Є.О. Особливості філософії права в Україні / Є.О. Абросімов, Н.О. Скалозуб // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 304-309. – ISSN 2306-9082
991886
  Диба О. Особливості фінансового забезпечення інноваційного розвитку Китаю та Японії // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 19-31 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1605-2005
991887
  Булеца Н.В. Особливості фінансового забезпечення регіонів України // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 37-42. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
991888
  Бадида М.П. Особливості фінансового забезпечення столичного міста / М.П. Бадида, Є.І. Волковський // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 16-21. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
991889
  Євтушевський В.А. Особливості фінансового посередництва в корпоративному секторі України / В.А. Євтушевський, О.В. Євтушевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 11-13. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються особливості фінансового посередництва в сучасному корпоративному секторі України. Розкривається роль інвестиційних компаній, інвестиційних фондів, довірчих товариств та специфіка їх функціонування в сучасній економіці. Peculiarities of ...
991890
  Монаєнко А. Особливості фінансової діяльності вищих навчальних закладів в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 7 (163). – С. 31-35
991891
  Нагорна О.В. Особливості фінансової діяльності підприємств комунального господарства / О.В. Нагорна, Томарева-Патлахова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 36-39. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (87)). – ISSN 1814-1161
991892
  Правдюк О.Л. Особливості фінансової політики для аграрних підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 2 (172). – С. 84-88
991893
  Медведєв Ю.Б. Особливості фінансування Державної програми розвитку ЗСУ на 2006–2011 рр. / Ю.Б. Медведєв, П.В. Лагута // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 272
991894
  Товт Тетяна Йосипівна Особливості фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 102-108. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито сутність основних джерел фінансування інноваційної діяльності. Здійснено аналіз сучасного стану інноваційної діяльності підприємств в Україні. Проаналізовано основні проблема фінансування інноваційної діяльності вітчизняних ...
991895
  Криворучко Т.В. Особливості фінансування інноваційної діяльності у країнах-членах ЄС та Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 115-119. – ISSN 2306-6814
991896
  Медведєв Ю.Б. Особливості фінансування Міністерства оборони України: проблеми та перспективи розвитку / Ю.Б. Медведєв, М.С. Рибак // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 274
991897
  Луканець І.М. Особливості формально-логічної трактовки проблеми знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 130-136. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  В цій статті розглядається формально-логічна трактовка проблеми знання. Автор спробував дослідити розвиток представлень знання у формально-логічній трактовці, яка походить із філософії позитивізму. В даній статті досліджуються особливості цього ...
991898
  Мацях М. Особливості формально - логічного моделювання міжнародних конфліктів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 6-12. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
991899
  Зінчук Р. Особливості формоутворення іменників жіночого роду в говірках берестейсько-пінського Полісся // Справа : еларус.-укр. альманах Т-ва укр. літаратуры пры Саюзе беларус. пісьменнікау. – Мінск, 2015. – Вип. 2. – С. 177-186. – ISBN 978-985-6998-70-9
991900
  Кулікова О.С. Особливості формування бази даних для дослідження театральної термінології // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 259-265


  Статтю присвячено дослідженню української театральної термінології з метою укладання інформаційно-пошукового тезаурусу, що може функціонувати як довідково-енциклопедична система або у складі іншої інформаційної системи. Проаналізовано склад театральної ...
991901
  Мельничук Д.О. Особливості формування білкового спектра плазми крові у ссавців у період новонародженості // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 6
991902
  Ромась М.І. Особливості формування гідролого-гідрохімічного режиму водосховища руслового типу / М.І. Ромась, І.Л. Соколовська // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 33-38 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 32)
991903
  Ромась М.І. Особливості формування гідрохімічного балансу водоймищ-охолоджувачів АЕС різного типу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 54-60 : Табл. – Бібліогр.: 4. – ISBN 966-521-109-9
991904
  Гнатюк Л.Р. Особливості формування дизайну інтер"єру готелю за допомогою дзеркальних поверхонь / Л.Р. Гнатюк, М.А. Орищенко // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 10 : Технічна естетика. – С. 50-58. – ISSN 2415-8151
991905
  Мотрук Т.О. Особливості формування емоціних станів ігрозалежних юнаків // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 170-175. – ISSN 2310-4368
991906
  Ковальчук Тетяна Особливості формування єдиного культурного простору об"єднаної Європи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 3 (240). – С. 14-16
991907
  Авдєєва М.С. Особливості формування житлових будинків в умовах відродження національних традицій в архітектурі модерну Києва на початку XX століття // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (14). – С. 3-9. – ISBN 978-617-7202-87-4
991908
  Комар Н. Особливості формування зони вільної торгівлі в Північній Америці // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 110-117. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
991909
  Пістун М.Д. Особливості формування і розвитку української економіко-географічної школи : до 120-річчя від дня народження академіка К.Г.Воблого // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3-6. – (Географія ; Вип. 43)


  Розглянуто аспекти формування української економіко-географічної школи на основі монографічно-хронологічного аналізу літературних та архівних джерел.
991910
  Галько О.Ю. Особливості формування ідентичності та життєво важливих стратегій в українців східної діаспори (на прикладі Росії, Вірменії та Казахстану) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 432-450
991911
  Рак Р. Особливості формування інвестиційних ресурсів в межах промислово-фінансової групи / Р. Рак, Ю. Нетесаний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 36-39. – (Економіка ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  В даній статті досліджено особливості формування джерел інвестиційних ресурсів та планування інвестиційних проектів промислово-фінансовими групами. This article deals the particularity of the shaping the sources investment resource and planning ...
991912
  Руденко О. Особливості формування інвестиційної стратегії розвитку економіки України // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2015. – С. 18-23. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2306-4420
991913
  Ніколаєвський О.Ю. Особливості формування компонентів знань про навколишній світ в АРМ-ЕКСПЕРТ // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 153-154
991914
  Озем Г. Особливості формування конфесійної структури Гродненської області Республіки Білорусь / Г. Озем, А. Шавель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 59-60. – (Географія ; вип. 55). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості формування конфесійної структури Гродненської області. Розглянуто територіальну організацію релігійного простору області, виявлено основні закономірності у поширенні релігійних громад в регіоні. The features of ...
991915
  Шаленна Н.М. Особливості формування концепту "європейського ісламу" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 123, (ч. 1). – С. 34-43. – ISSN 2308-6912


  Кількісне зростання мусульманських громад у країнах Європейського Союзу і тривалий дискурс щодо поглиблення інтеграційних процесів зумовили особливу актуальність дослідження проблем пристосування мусульман до умов і реалій розвитку європейських ...
991916
  Сулім А.А. Особливості формування критичного мислення як результату медіакритики та медіаосвіти // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  В статті розглядається поняття "критичне мислення", визначається його значення для індивідів та груп людей, які функціонують в інформаційному суспільстві. Визначаються особливості формування критич ного мислення як результату медіакритики та ...
991917
  Максимова Т. Особливості формування маркетингової стратегії та маркетингової політики на українських промислових підпиємствах в умовах кризи / Т. Максимова, О. Жданова, Є. Івченко // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 6 (58 ). – С. 22-26. – ISSN 1606-3732
991918
  Книш О. Особливості формування міжнародно-правового механізму у боротьбі з нелегальною міграцією в сучасних умовах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 109–113. – (Серія юридична ; Вип. 48)
991919
  Троценко В. Особливості формування місцевих органів влади на Волині наприкінці XX - початку XXI ст. // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 45-48
991920
  Добрянський С. Особливості формування моральної культури юриста у сучасних умовах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 14-19. – (Серія юридична ; Вип. 49)
991921
  Сидоренко О. Особливості формування назв сільскогосподарських об"єктів Донеччини наприкінці 1990-их - початку 2000-их років // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 45-49. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
991922
  Вапельник Д.Г. Особливості формування наночастинок срібла в присутності полісахаридів декстранів / Д.Г. Вапельник, Н.В. Куцевол, Н.П. Мельник // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 185
991923
  Тимошик М. Особливості формування нової системи української молодіжної преси напередодні розвалу СРСР (1986-1991) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 22-40


  У статті йдеться про організаційні аспекти формування нової системи молодіжної преси в один із найдраматичніших періодів існування України в складі СРСР. The article is about the organizational aspects of the new system of youth press forming in one ...
991924
  Ткаченко Т.П. Особливості формування підприємницького середовища в Україні у пострадянський період : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 128-135 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
991925
  Мазур М.Р. Особливості формування показань свідка в кримінальному провадженні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 12. – С. 141-147. – ISSN 2078-6670
991926
  Бортніков В.І. Особливості формування політичного режиму в Україні в умовах посткомуністичної трансформаціі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 157-161. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу характерних рис та особливостей політичного режиму в Україні в період посткомуністичної трансформації. Автор звертає увагу на комплекс об"єктивних та суб"єктивних чинників, що гальмують процес формування демократичного ...
991927
  Гразовський І.М. Особливості формування природоохоронних норм в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 18-22. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
991928
  Акімов О. Особливості формування професійних компетентностей державного службовця в контексті євроінтеграції України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – C. 207-217
991929
  Пінцак В. Особливості формування режиму народної демократії в Чехословаччині // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2014. – Вип. 18 : Спеціальність "Історія". – С. 56-64
991930
  Євтушенко О.В. Особливості формування сервісної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 3. – С. 103-106. – ISSN 2306-6806
991931
  Тишковець О.К. Особливості формування систематичної картотеки статей та алфавітно-предметного покажчика до неї у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 179 - 190. – ISBN 978-966-529-203-6
991932
  Кулінська А.В. Особливості формування системи індикаторів оцінки інвестиційної безпеки держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 11-15. – ISSN 2306-6814
991933
  Кахович О.О. Особливості формування структурно-інвестиційної політики України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 178-180
991934
  Фостолович В.А. Особливості формування сучасних систем управління сільськогосподарськими підприємствами з інтегрованою системою екологічного менеджменту // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 122-127. – ISSN 2222-4459
991935
  Геєць І.О. Особливості формування сучасного корпоративного сектора економіки України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 5. – С. 3-6
991936
  Амоша О.І. Особливості формування та використання венчурного капіталу в умовах невизначеності // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009. – № 1. – С. 14-22. – ISSN 2074-5354
991937
  Голеніщева Є.Ю. Особливості формування та реалізації державної інвестиційної політики в різних країнах світу // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2016. – С. 115-122. – (Державне управління ; вип. 1 (4)). – ISSN 2414-5858
991938
  Коленда Н. Особливості формування та реалізації соціального потенціалу суспільства // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 4. – C. 22-26. – ISSN 2411-4014
991939
  Головкова Л.С. Особливості формування та розвитку корпоративних структур в економіці України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 60-68. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
991940
  Поліщук О.В. Особливості формування та становлення основ міжнародного трудового (міграційного) права: сучасні тенденції // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 60-65. – Бібліогр. в кінці ст.


  Досліджується сучасний стан міжнародно-правового регулювання трудової міграції населення за допомогою норм міжнародного економічного права, висвітлено тенденції до формування нової підгалузі міжнародного економічного права - міжнародного трудового ...
991941
  Юрчук О.О. Особливості формування та стратегії репрезентації антиколоніального та постколоніального художніх дискурсів в українській літературі : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Юрчук Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
991942
  Юрчук О.О. Особливості формування та стратегії репрезентації антиколоніального та постколоніального художніх дискурсів в українській літературі : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Юрчук Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 387 арк. – Бібліогр.: арк. 356-387
991943
  Сумко Ю.В. Особливості формування та функціонування арабської військової термінології // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 164
991944
  Іванова Валентина Василівна Особливості формування та функціонування інформаційних ринків // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 213-219. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглядаються особливості окремих секторів та об"єктів інформаційного ринку, визначається їх роль у формуванні ринкових відносин та інформаційному забезпеченні інноваційного вектора сучасного етапу розвитку економіки, на якому головну роль відіграє ...
991945
  Мовчун Л.В. Особливості формування теоретичних принципів слов"янської римографії в другій половині XX ст. // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 77-88. – ISSN 2075-437X


  У статті на прикладі українських, російських, польських та болгарських досліджень проаналізовано процес формування теорії римографії, який відбувався на слов"янському терені. Висвітлено схожі та відмінні шляхи вирішення теоретичних проблем укладання ...
991946
  Іщук С.І. Особливості формування територіальної структури столичного регіону / С.І. Іщук, О.В. Гладкий // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 211-217. – Бібліогр.: 12 назв
991947
  Кицюк І.В. Особливості формування транскордонних ринків в умовах глобалізації // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 129-132. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
991948
  Гищук Р.М. Особливості формування туристичних кластерів Чернівецької області в нинішніх умовах // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 744/745. – С. 122-125. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
991949
  Кропельницька Світлана Орестівна. Особливості формування фінансових відносин у кластері народних художніх промислів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 51-58. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано підходи до раціонального узгодження госнодарсько-фінансової діяльності суб"єктів різноманітних організаційних форм у кластері народних художніх промислів, конкретизовано особливості його функціонування в умовах самофінансування.
991950
  Осадча Н.М. Особливості формування хімічного складу поверхневих вод України у 2000р. / Н.М. Осадча, В.І. Осадчий // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 379-388 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4. – ISBN 966-521-129-3
991951
   Особливості фотопроводності забарвлених плівок органічних солей кобальту(II) та нікелю(I) / Н.М. Басун, Н.А. Давиденко, А.А. Іщенко, С.Л. Студзинський, Л.І. Костенко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 182
991952
  Андрусенко Д.А. Особливості фототермоакустичного перетворення в композитних системах на основі поруватого кремнію : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Андрусенко Дмитро Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 149 арк. – Бібліогр.: арк. 129-149
991953
  Андрусенко Д.А. Особливості фототермоакустичного перетворення в композитних системах на основі поруватого кремнію : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Андрусенко Дмитро Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 c. – Бібліогр.: 21 назва
991954
  Чернова Г.В. Особливості функціонально-компонентної структури територіально-рекреаційного комплексу Вінницької області в умовах ринкової економіки // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 141-150
991955
  Мохначук С.С. Особливості функціонального аналізу географічних систем / С.С. Мохначук, К.В. Мезенцев // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 19-26
991956
  Лазар-Паньків Особливості функціонального синтаксису відмінків грецької мови елліністично-римського періоду (на матеріалі твору Арріана "Анабазис Александра") // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 68-73. – Бібліогр.: Літ.: с. 68; 17 п.


  Розглядаються питання історичного синтаксису грецької мови елліністичного періоду. Особливості функціонального використання відмінків у літературній койне, пов"язаних із загальними архаїзаторськими тенденціями епохи. The accent is made on the ...
991957
  Зарицька І.А. Особливості функціонування банківського капіталу в глобальному економічному просторі : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 129-143 : Табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1993-6788
991958
  Венгерська Вікторія Особливості функціонування банківської системи Російської імперії в другій половині XIX ст. (на прикладі діяльності Житомирського відділення Державного банку) // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 2. – С. 47-53. – ISSN 1999-4966
991959
  Карчева Г. Особливості функціонування банківської системи України в умовах фінансово-економічної кризи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 11 (165). – С. 10-16
991960
  Венгерук Н.П. Особливості функціонування дистанційних систем керування банківськими рахунками / Н.П. Венгерук, Я.В. Бобирець // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 19, жовтень. – С. 35-39. – ISSN 2306-6792
991961
  Бондаренко В.В. Особливості функціонування індикаторів адресованості в англомовних інструкціях до вживання лікарських препаратів / В.В. Бондаренко, А.В. Боцман // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 25-32.
991962
  Заяць Н.В. Особливості функціонування інституту народного представництва: компаративний аналіз // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 26-31. – ISSN 1563-3349
991963
  Шевчук І. Особливості функціонування конституційної скарги в Республіці Польща // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 53-58
991964
  Мишко А.М. Особливості функціонування морських портів України в умовах окупації частини території // Наукові розвідки з державного та муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 157-165
991965
  Маляренко О.В. Особливості функціонування нової англійської інтернетної лексики в українській мові // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 78-81
991966
  Лабенко О.А. Особливості функціонування омофонів у французькій мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 186-190.
991967
  Антонова М.Ю. Особливості функціонування перелічення в економічному дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – ISBN 978-966-171-165-4
991968
  Євменькова Особливості функціонування приватних ВНЗ на ринку освітніх послуг України / Євменькова, к.М. // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 105-109. – ISSN 1993-6788
991969
  Змій Л.М. Особливості функціонування регіональних мас-медіа як суб"єкта політичних комунікацій // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.210-214. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
991970
  Вєнцева Н.О. Особливості функціонування системи вищої педагогічної освіти України в 1905-1917 рр. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2015. – Вип. 3 : Педагогічні науки. – C. 47-53. – ISSN 2412-9208
991971
  Гінсбах М.К. Особливості функціонування системи гемостазу у пацієнтів з різними підтипами ішемічного інсульту : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Гінсбах Марина Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 142 арк. – Бібліогр.: арк. 110-142
991972
  Гінсбах М.К. Особливості функціонування системи гемостазу у пацієнтів з різними підтипами ішемічного інсульту : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Гінсбах Марина Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
991973
  Льовочкіна В. Особливості функціонування системи побутової відповідальності в Китаї // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 9 (237). – С. 44-46


  Стаття присвячена дослідженню правовідносин щодо користування землею колективної власності в Китайській Народній Республіці. Досліджені основні особливості функціонування системи побутової відповідальності в Китаї та її специфіка.
991974
  Рябоштан Є.В. Особливості функціонування системи СЗПБ ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 177-181
991975
  Андрійченко Ю.В. Особливості функціонування стереотипів маскулінності і фемінності в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 28. – С. 13-20. – ISSN 2413-5593
991976
  Глущенко С. Особливості функціонування суддівського самоврядування у вищому спеціалізованому суді // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 59-60. – ISBN 978-617-7069-15-6
991977
  Глущенко С. Особливості функціонування суддівського самоврядування у вищому спеціалізованому суді // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 59-60. – ISBN 978-617-7069-15-6
991978
  Коротяєва І. Особливості функціонування та перекладу наукових термінів у лінгводидактичному тексті // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 1. – С. 186-192. – ISSN 2411-6548
991979
  Школьник Інна Олександрівна Особливості функціонування фінансових ринків країн, що розвиваються, в контексті фінансової глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 63-66. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто особливості розвитку в сучасних умовах фінансових ринків країн, що розвиваються. Визначено характерні риси їхнього розвитку, зокрема перетворення на чистих кредиторів. Розглянуто структуру фінансових потоків країн, що розвиваються.
991980
  Ковальчук В.А. Особливості функціонування цитат у журналістських текстах в контексті перекладу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 146-150. – ISBN 966-638-142-7
991981
  Федорів У. Особливості функціонування часу і простору в соцреалістичних текстах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 296-303. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
991982
  Швець О.Ю. Особливості хаотичної динаміки однієї маятникової системи при неідеальному збудженні / О.Ю. Швець, В.А. Печерний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 103-108. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Досліджується динамічна система, утворена сферичним маятником, коливання якого збуджуються електродвигуном обмеженої потужності. Для даної системи побудована карта динамічних режимів. Встановлені основні сценарії переходу від регулярних режимів ...
991983
  Корнєєнко С.В. Особливості хіміко-мінералогічного складу гідроморфних оглеєних порід у контурах западинних морфоскульптур (блюдецю) Північно-Західного Причорномор"я : випуск 22. Гідрогеологія та інженерна геологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 122-123. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  На основі детальних інженерно-геологічних досліджень опорних ділянок розвитку западинних морфоскульптур (блюдець) на території Північно-Західного Причорномор"я наведено характеристику хіміко-мінералогічного складу гідроморфних оглеєних порід у контурах ...
991984
  Аксьом С.Д. Особливості хімічного складу природних вод районів розвитку сульфатного карсту західних областей України / С.Д. Аксьом, В.К. Хільчевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 60-63 : Табл. – Бібліогр.: 2. – ISBN 966-521-109-9
991985
  Наконечна В.В. Особливості хімічної картини світу // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 206-208
991986
  Чорна Н.Ю. Особливості холдінгової інтеграції підприємств / Н.Ю. Чорна, І.П. Корнійчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 9, травень. – С. 43-46. – ISSN 2306-6814
991987
  Токарєва Л. Особливості хронотопної моделі роману Данила Албахарі "Снігова людина" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 261-271


  У статті подається розуміння хронотопу та основні його елементи: суб’єкт, час, простір та алгоритм дії системи, які аналізуються на основі роману сербського письменника Давида Албахарі «Снігова людина». Зазначається, що хронотоп виражається складним ...
991988
  Ткаченко Р.В. Особливості художніх інтерпретацій ігрової парадигми у мистецьких розвідках російських символістів та футуристів кінця 19- початку 20 століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Ткаченко Р.В.; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
991989
  Колядич Ю. Особливості художнього мовлення малої прози Романа Іваничука // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – С. 313-317. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
991990
  Зелена Ю. Особливості художнього психологізму в оповідній манері Ганни Барвінок та Марка Вовчка (на матеріалі оповідання Ганни Барвінок "Хатнє лихо" та Марка Вовчка "Козачка") // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 236-244
991991
  Осьмак Н. Особливості художньої трансформації образу пісні в поезії Олександра Олеся та Грицька Чупринки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11 (632). – С. 57-60. – ISSN 0130-5263
991992
  Баглай К.М. Особливості цвітіння та плодоношення рослин роду Melocactus (Tourn.) LK.& О. в умовах захищеного грунту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 9-10. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості цвітіння та плодоношення рослин роду Melocactus. Визначено показники їх насіннєвої продуктивності.
991993
  Павелко С.П. Особливості центральної частини іменника м. Косова // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 19-25
991994
  Селіхов Д.А. Особливості цивільно-правових відносин у Полтавській і Чернігівській губерніях і їх відбиття в законодавчих актах епохи столипінських реформ // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 26-34. – ISSN 0201-7245
991995
  Дерменджі О. Особливості цитування тюркських поетів та філософів у романі Павла Загребельного "Роксолана" // Україна - Азербайджан: минуле, сучасне, майбутнє : Матеріали міжнародної наукової конференції, присв"яченої 10-й річниці відновлення незалежності України та Азербайджану (8 червня 2001 р.) / КНУТШ; Посольство Азербайджанської Республіки в Україні; Упор.: Ф.Г.Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 92-95. – ISBN 966-8552-05-9
991996
  Алексеєнко О.В. Особливості ціноутворення на військовому ринку // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 259
991997
  Штефанич Д.А. Особливості ціноутворення на ринку освітніх послуг / Д.А. Штефанич, С.Б. Семенюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 29-33. – ISSN 1729-360Х
991998
  Чернеженко О.М. Особливості швейцарского федералізму // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 115-123
991999
  Штих І.І. Особливості Я-концепції в похилому віці / І.І. Штих, Є.В. Олашин // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 49-53. – ISSN 2311-8164
992000
  Щербак Д.М. Особливості якісного складу первинних каолінів Жежелівського родовища : випуск 22. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / Д.М. Щербак, В.К. Приходько, В.І. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 72-74 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Проведено детальне вивчення речового складу первинних каолінів Жежелівського родовища. Встановлено, що власні мінеральні форми титану та заліза відсутні. Якість сировини за більшістю параметрів не поступається первинним каолінам кращих світових ...
<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,