Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>
991001
  Матіяш І.Б. "Одну потіху маю - в своїй доньці..." // Архіви України. – Київ, 1996. – № 1/3. – С. 29-38


  З листів М.С. Грушевського до К.М. Грушевської.
991002
  Шарговська О. "Одруження з кимось іншим, як не з освіченим українцем, для мене гидке" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 46 (199). – С. 54-57


  Ольга Кобилянська мала нещасливий роман з Осипом Маковеєм.
991003
  Гупалюк Ю. "Одужуй, мая самотносте..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 172-177


  Твори студентів-студійців Літературної студії імені Максима Рильського ННІ філології. Вірші.
991004
  Толстой Л.Н. "Одумайтесь!" : Статья по поводу Русско-Японской войны / Л.Н. Толстой. – [Санкт-Петербург] : Книгоиздат. "Обновление", 1906. – 64 с. – Без тит. л. – (Книгоиздательство "Обновление" ; № 9)
991005
  Толстой Л.Н. "Одумайтесь!" : Статья по поводу Русско-Японской войны / Л.Н. Толстой. – [Москва] : Изд. "Солдат-гражданин" ; Тип. Изд. Комиссии Моск. Совета Солд. дел, 1917. – 70 с. – Конволют. - Переплетено с 4 отдельными произведениями Л.Н. Толстого. – (Голос Толстого / Издание "Единение" под ред. В.С. Черткова ; № 7)


  Содержание конволюта: 1. "Одумайтесь!" : Статья по поводу Русско-Японской войны / Л.Н. Толстой; 2. К рабочему народу / Л.Н. Толстой; 3. Конец века : (о предстоящем общественном перевороте) / Л.Н. Толстой; 4. "Не могу молчать" и др. статьи о ...
991006
  Матвиенко О.В. "Оды греческой вазе" Дж. Китса: трудности перевода и силовое поле национальной культурной традиции // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 171-182. – ISSN 978-966-551-401-5


  Проводится сопоставительный анализ существующих русских переводов "Оды греческой вазе" Дж. Китса.
991007
  Орел А. "Оженіть, будьте ласкаві! Так і пропаду бурлакою на чужині. Тараса Шевченка арештували за "богохульство" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2019. – № 9 (462), 7 березня 2019. – С. 46-50
991008
  Жежера В. "Оженюся з кацапкою - і прощай, Малоросія" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 4 (107). – С. 53-57 : Фото: акварельний портрет Євгена Гребінки у виконанні Тараса Шевченка.


  Євген Гребінка більшість життя провів у Санкт-Петербурзі. У столиці Російської імперії в першій половині XIX століття існувалв "колония образованных малороссиян".
991009
  Когут О. "Оживить отпечатки жизни": к вопросу о жанровом своеобразии творчества Н.Я. Эйдельмана // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 41-45
991010
  Коцарев О. "Оживлення" української радянської літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7 (652). – С. 45-46. – ISSN 0130-5263


  Невідомим, цікавим, інтригуючим біографічним матеріалам вітчизняного письменства середини - другої половини XX ст. присвячена книжкаСтаніслава Цалика й Пилипа Селігея "Таємниці письменницьких шухляд". В цій книжці чимало різних цікавинок про Максима ...
991011
  Стрельцов А. "Озареннейший" на пути к совершенному миру : жизнь замечательных людей // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 4 (76). – С. 48-67. – ISSN 1812-867Х


  Раймунд Луллий (1235-1315) - поэт, философ и миссионер, один из наиболее оригинальных представителей средневекового миросозерцания с положительной его стороны.
991012
  Гладуняк О. "Озеленення" Інституту // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  Суботник, під час якого було посаджено близько 280 дерев хвойних порід. До численних мешканців гуртожитку приєдналася адміністрація Інституту, зокрема В.В. Копійка, директор Інституту, Г.С. Волкова, заступник директора з адміністративно-господврських ...
991013
  Бобраков А.А. "Озеленення" як інноваційний метод при проектуванні енергоефективних будівель та споруд / А.А. Бобраков, С.А. Куліш, Я.Є. Вакулюк // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 119-123 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
991014
  Лященко О.А. "Озеро відмежовує два мовчазні світи..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2023. – 30 серпня (№ 15/16)


  Поезія. Лященко Олеся Анатоліївна (1981) - українська поетеса. Член Національної спілки письменників України (2000).
991015
  Елітіс О. [Однокровні / Одісей Елітіс. – 2-е вид. – Афіни : Ікарос, 1980. – 59 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
991016
  Ібрагімбеков М. Одного чудового дня / М. Ібрагімбеков. – К., 1983. – 411с.
991017
  Шорин И. Одногодки / И. Шорин. – изд. 3-е. – Л, 1936. – 48с.
991018
  Ханеев О.П. Одногодки. / О.П. Ханеев. – М., 1974. – 255с.
991019
  Евсеенко И.И. Однодворец Калашников / И.И. Евсеенко. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 348 с.
991020
  Тургенев И.С. Однодворец Овсяников / И.С. Тургенев. – Изд. 7-е. – С-Пб., 1913. – 29с.
991021
  Белявский М.Т. Однодворцы Черноземья : (по их наказам в Уложенную комиссию 1767-1768 гг.) / М.Т. Белявский. – Москва : Изд-во МГУ, 1984. – 269 с. : факс.
991022
  Лавренюк А. Одноденні і багатоденні пости та їх роль у житті українців традиційного суспільства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 40-42. – ISSN 2076-1554


  Робиться спроба проаналізувати, як у традиційному суспільстві піст впливає на повсякденне та обрядове життя українців.
991023
  Челидзе О.С. Однодневный памятник : стихи, поэмы / Отар Челидзе ;. – Тбилиси : Мерани, 1980. – 82 с.
991024
   Одноднівка : з нагоди п"ятої річниці набуття Української Централі в Пассейку, Н. Дж. – Passaic : Ukrainian center, 1965. – 72 с. : фотогр.
991025
  Ячейкін Ю.Д. Однодобовий детектив : сатиричні повісті / Юрій Ячейкін. – Київ : Молодь, 1974. – 248 с.
991026
  Мельник О.О. Одноетапні задачі теорії розкладів у багаторівневій системі планування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мельник Олена Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
991027
  Сахновский Э.Г. Одножидкостные уравнения динамики частично ионизованного газа и точные решения некоторых связанных с ними задач : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сахновский Э. Г.; АН СССР, физ. техн. ин-т. – Л., 1966. – 10л.
991028
  Данелич И.А. Однозначная определенность бесконечных выпуклых многогранников и некоторых выпуклых поверхностей в пространстве Лобачевского : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Данелич И.А.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1955. – 8л.
991029
  Погорелов А.В. Однозначная определенность общих выпуклых поверхностей / А.В. Погорелов. – Киев, 1952. – 69с.
991030
  Бурский В.П. Однозначная разрешимость граничных задач для бестипных дифференциальных уравнений в круге : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Бурский В. П.; АН УССР, ин-т приклад. мат. и мех. – Донецк, 1984. – 26л.
991031
  Голубев В.В. Однозначные аналитические функции - автоморфные функции / В.В. Голубев. – Москва, 1965. – 455с.
991032
  Прохасько Т. Одної і тої самої / Тарас Прохасько. – Чернівці : Meridian Czernowitz ; Книги - XXI, 2013. – 235, [5] с. : іл. – ISBN 978-617-614-049-8
991033
  Мурадян В.А. Одной боевой семьей / В.А. Мурадян. – М., 1982. – 240с.
991034
  Кузнецов С.А. Одной дорогой / С.А. Кузнецов. – Улан-Удэ, 1953. – 347с.
991035
  Лисенков М.М. Одной дорогой / М.М. Лисенков. – М., 1959. – 160с.
991036
  Кузнецов С.М. Одной дорогой / С.М. Кузнецов. – Улан-Удэ, 1960. – 475с.
991037
  Хирен З.А. Одной жизни мало / З.А. Хирен. – М., 1967. – 64с.
991038
  Авакян Э.С. Одной жизни мало : ист. роман : об И. Эмине / Э.С. Авакян ; пер. с арм. С. Авакян, М. Кузанян. – Москва : Советский писатель
кн. 1, 2. – 1988. – 408 с. : ил.
991039
  Мицкевич Е.С. Одной лишь думы власть. / Е.С. Мицкевич. – М., 1971. – 224с.
991040
  Хренков Д.Т. Одной любовью / Д.Т. Хренков. – Л, 1979. – 634с.
991041
  Соболева Елена Одной ногой в Европе // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 3 (180), март. – С. 64-67 : фото. – ISSN 1029-5828
991042
  Северов П.Ф. Одной ночью / П.Ф. Северов. – К., 1952. – 272с.
991043
  Гусейн Мехти Одной семьей : повесть и рассказы / Мехти Гусейн; пер. с азерб. А.Шарифа. – Москва : Советский писатель, 1948. – 173 с.
991044
  Любова В. Одной семьей. Записки директора школы. / В. Любова. – Л., 1952. – 380с.
991045
  Пресман Г.А. Одной судьбой / Г.А. Пресман. – Воронеж, 1960. – 52с.
991046
  Шальнев Б.М. Одной судьбы с тобой / Б.М. Шальнев. – Москва, 1991. – 140с.
991047
  Вісич О. Однойменні нариси Лесі Українки та Ольги Кобилянської "Сліпець": діалог текстів // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 384-389. – ISBN 978-966-600-358-7
991048
  Кодацька Л.Ф. Однойменні твори Т.Г. Шевченка / Л.Ф. Кодацька. – Київ : Наукова думка, 1968. – 152с.
991049
  Алимов Д. Одноканальные системы с очередью в случае переменных интенсивностей поступления и обслуживания требований : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Алимов Д.; АН УССР,Ин-т матем. – К., 1980. – 12л.
991050
  Тюленев И. Однокашники русских равнин : поэзия: стихи // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 5. – С. 3-8. – ISSN 0027-8238
991051
  Немчинов Г.А. Однокашники: роман / Г.А. Немчинов. – М., 1989. – 360с.
991052
  Демчук М.И. Одноквантовый способ изучения кинетики флуорисценции с примененим техники многоканального анализа : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Демчук М. И.; БГУ. – Минск, 1972. – 24(5)л.
991053
  Палієнко Сергій Однокласники в контакті // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 44-45. – ISSN 0130-5212
991054
  Пасховер А. Однокласники.ru // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 42 (430). – С. 36-38
991055
  Шулико Н.А. Одноклассника / Н.А. Шулико. – Рига, 1960. – 310с.
991056
  Ширяев А.И. Одноклассники / А.И. Ширяев. – Сталинград, 1956. – 159с.
991057
  Гросс В. Одноклассники / В. Гросс. – Таллин : Ээсти раамат, 1972. – 253 с.
991058
  Литвинова А.В. Одноклассники smerti : [роман] / Анна и Сергей Литвиновы. – Москва : Эксмо, 2008. – 352 с. – (Серия "Две звезды российского детектива"). – ISBN 978-5-699-26216-8
991059
  Павленко С. Одноклассники в контакте : рассказ / С. Павленко. – Харьков : НикаНова, 2013. – 68 с. – ISBN 978-966-2526-77-6
991060
  Терещенко Г.М. Одноклассница / Г.М. Терещенко. – Х., 1963. – 59с.
991061
  Егурнов Г.П. Одноковшовые экскаваторы / Г.П. Егурнов, А.К. Рейш. – Изд. 3-е, переработ. и доп. – М, 1965. – 466с.
991062
   Однокомплектная школа. – М., 1956. – 255с.
991063
  Вараксин Л.А. Однокоревые префиксальные глаголы-антонимы в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Вараксин Л.А.; Куйбышевский гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1970. – 22л.
991064
  Семко С.А. Однокоренные синонимы в современном английском языке. : Автореф... канд.фиол.наук: 10.02.04 / Семко С.А.; Горьк.гос.ун-ит. – Горький, 1975. – 40л.
991065
  Гречко В.А. Однокоренные синонимы в современном русском литературном языке (имена прилагательные) : Автореф... канд. филол.наук: / Гречко В. А.; ЛГУ. – Л., 1964. – 18л.
991066
  Буй Хиен Однокоренные синонимы в современном русском литературном языке (имена существительные) : Автореф... канд. филол.наук: / Буй Хиен; МГУ, Филол. фак. – М., 1972. – 20л.
991067
  Богодист В.И. Однокоренные структурно-семантические множества в лексике современного французского языка / В.И. Богодист. – Ульяновск, 1983. – 85с.
991068
  Тютюнник А.Г. Однократная блокада бедренного нерва 0,25% бупивакаином при артроскопической пластике передней крестообразной связки коленного сустава // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 141-143. – ISSN 2224-0586
991069
  Кухтевич В.И. Однокристалльный сцинтилляционный спектрометр (с органическим фосфором) / В.И. Кухтевич. – Москва : Атомиздат, 1971. – 136 с.
991070
   Однокристальные и микропрограммируемые ЭВМ. – Киев, 1995. – 115 с.
991071
  Захаров В.П. Однокристальные микрокомпьютеры / В.П. Захаров, Ю.И. и др. Польский. – Киев : Техніка, 1984. – 95 с.
991072
  Лєнков С.В. Однокроковий варіаційно-градієнтний метод щодо математичних моделей комплексних систем захисту інформації / С.В. Лєнков, В.О. Хорошко, Н.Б. Дахно // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 10-13. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто однокроковий варіаційно-градієнтний метод щодо математичних моделей комплексних систем захисту інформації, що описуються інтегро-диференційними рівняннями з K - позитивно визначеними K-симетричними операторами. Велика увага приділена ...
991073
  Гаврилова Ю. Однокурсник Леонида Кучмы: "Его президентство нагадала цыганка" // КП в Украине. – Київ, 2018. – 9-16 августа (№ 114)


  "КП" в Украине" решила собрать воспоминания друзей Леонида Даниловича, который для них был и остался просто Лешкой. 9 августа отмечает свой 80-летний юбилей Леонид Кучма - человек, который дольше всех был президентом Украины и с именем которого связана ...
991074
  Рассомахин И.Д. Однокурсники. / И.Д. Рассомахин. – Таллин, 1961. – 91с.
991075
  Тарасов Ф.И. Одноламповый батарейный приемник / Ф.И. Тарасов. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1949. – 16 с.
991076
  Кубаркин Л.В. Одноламповый регенератор / Л.В. Кубаркин. – Москва, 1929. – 88 с.
991077
  Попеску Т. Однолетки разных возрастов / Т. Попеску. – Бухарест, 1982. – 37с.
991078
   Однолетние кормовые культуры. – М., 1954. – 404с.
991079
  Тамразов П.М. Однолистные функции и конформно-метрическая теория многосвязных областей : Автореф. дис. ... докт. физ.-мат. наук / Тамразов П.М. ; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1965. – 22 с. – Бібліогр.:с.20-22
991080
  Дженкинс Д.А. Однолистные функции и конформные отображения / Д.А. Дженкинс. – М., 1962. – 265 с.
991081
  Милин И.М. Однолистные функции и ортонормированные системы. / И.М. Милин. – М., 1971. – 256с.
991082
  Овчаренко Е. Однолюб - закоханий у Батьківщину // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 10-16 вересня (№ 36). – С. 14


  Художник Валерій Франчук.
991083
  Куликовская Г.В. Однолюб / Г.В. Куликовская. – М., 1973. – 48с.
991084
  Макаров С.Г. Однолюб / С.Г. Макаров. – Л., 1977. – 96с.
991085
  Колесников М.П. Однолюби : повість / М.П. Колесников. – Київ, 1975. – 243 с.
991086
  Панченко В.И. Однолюбы / В.И. Панченко. – Иркутск, 1968. – 66с.
991087
  Родичев Н.И. Однолюбы / Н.И. Родичев. – М., 1979. – 431с.
991088
  Черемисин Б.П. Однолюбы. / Б.П. Черемисин. – Нальчик, 1980. – 197с.
991089
  Толстов С. Одноманітність, багатоманітність і нерівновага у сучасних міжнародних процесах // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 48. – С. 121-143
991090
  Орлов С.А. Одномерная сингулярная краевая задача любимого порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Орлов С.А.; Одесск.ин-т.инженеров морского флота. – Одесса, 1952. – 13 с.
991091
  Золотарев В.М. Одномерне=ые устойчивые распределения / В.М. Золотарев. – Москва, 1983. – 304 с.
991092
  Хрящевська О.И. Одномерное моделирование истории тектонического погружения Черного (северо-западный шельф) и Азовского морей в мелу - неогене / О.И. Хрящевська, С.Н. Стовба, Р.А. Стифенсон // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 5. – С. 28-49 : Рис., табл. – Бібліогр.: 50 назв. – ISSN 0203-3100
991093
  Айтмурзаев Т. Одномерное неустановившееся течение газа с учетом диссипативных процессов в общей теории относительности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Айтмурзаев Т.; Киргиз. гос. ун-т Физ.матем. фак. – Фрунзе, 1958. – 11л.
991094
  Жиров А.Ю. Одномерные аттракторы лиффеоморфимов двумерной сферы, вопросы классификации и применение к одной задаче дифференциальной динамики : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.04 / Жиров А. Ю.; МГУ. – М., 1980. – 10л.
991095
  Анциферов В.С. Одномерные движения грунта с ударными волнами : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Анциферов В.С. ; МГУ. – Москва, 1961. – 5 с.
991096
  Уоллис Г.Б. Одномерные двухфазные течения / Г.Б. Уоллис. – М., 1972. – 440 с.
991097
  Маурин Л.Н. Одномерные двухфазные течения / Л.Н. Маурин. – М., 1989. – 83с.
991098
  Крутиков В.С. Одномерные задачи механики сплошной среды с подвижными границами. / В.С. Крутиков. – Киев, 1985. – 125с.
991099
  Ершов В.В. Одномерные задачи расчета на игиб и устойчивость трехслойных пластин и оболочек с легким заполнителем, несимметричных по толщине : Автореф... канд. техн.наук: / Ершов В.В.; Казан. авиац. ин-т. – Казань, 1962. – 10л.
991100
  Каюмов Джуракул Хамракулович Одномерные и двумерные предельные многообразия некоторых дифференциальных уравнений на плоскости и в трехмерном пространстве : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Каюмов Джуракул Хамракулович; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1973. – 12л.
991101
  Белов И.В. Одномерные и плоские течения : учеб. пособие для студентов спец. 0521 "Турбиностроение" / И.В. Белов ; Урал. политехн. ин-т им. С.М. Кирова. – Свердловск : УПИ, 1978. – 79 с. : ил. – Библиогр.: с. 78 (9 назв.)
991102
  Ефимов З.Ф. Одномерные изэнтропические неустановившиеся релятивистские течения газа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ефимов З.Ф.; Узбек. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1956. – 8л.
991103
  Ходырев Юрий Васильевич Одномерные кинетические модели в задачах аномального нагрева плазмы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Ходырев Юрий Васильевич ; Моск. физ.-техн. ин-т. – Москва, 1975. – 13 с. – Бібліогр.:с.12-13
991104
  Богачев Л.В. Одномерные модели статистической физики сферического типа : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.05 / Богачев Л. В.; МГУ. – М., 1979. – 13л.
991105
  Саруханов Г.И. Одномерные нестационарные неадибатические течения сплошной среды, моделируемой вязким теплопроводным газом. : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Саруханов Г. И.; МАИ. – М., 1980. – 12л.
991106
   Одномерные нестационарные течения реального газа. – Кишинев, 1980. – 188с.
991107
  Каламкаров Александр Львович Одномерные неустановившиеся движения гравитирующего газа при наличии ударных волн : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Каламкаров Александр Львович; Механико-математический фак-т. – М., 1979. – 8л.
991108
  Яхно В.Г. Одномерные обратные динамические задачи для анизотропных упругих сред / В.Г. Яхно. – Новосибирск, 1985. – 104 с.
991109
  Лаврентьев М.М. и др. Одномерные обратные задачи математической физики / М.М. и др. Лаврентьев. – Новосибирск : Наука, 1982. – 88 с.
991110
  Косулин А.Е. Одномерные сингулярные интегральные уравнения в обобщенных функциях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Косулин А. Е.; Лен. пед. ин-т., Каф. высш. матем. – Л., 1966. – 5л.
991111
  Пресдорф З. Одномерные сингулярные интегральные уравнения и системы уравнений с вырождающимся символом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пресдорф З.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
991112
  Солдатов А.П. Одномерные сингулярные операторы и краевые задачи теории функций / А.П. Солдатов. – Москва : Высшая школа, 1991. – 206 с.
991113
  Жубаев Н.Ж. Одномерные упругопластические волны при сложном нагружении / Н.Ж. Жубаев. – Алма - Ата, 1979. – 158 с.
991114
  Золотарев В.М. Одномерные устойчивые распределения / В.М. Золотарев. – Москва, 1983. – 304с.
991115
  Райков Д.А. Одномерный математический анализ / Д.А. Райков. – Москва, 1982. – 415 с.
991116
  Абдуллаев С.К. Одномерный сингулярный оператор в пространствах суммируемых функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 002 / Абдуллаев С.К.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.12
991117
  Маркузе Герберт Одномерный человек / Маркузе Герберт; Пер.с англ. – Москва : Refl-book, 1994. – 368с. – ("Res nullius" ; /Вып. 2/). – ISBN 5-87983-016-0
991118
  Володин А.И. Одноместный трамвай / А.И. Володин. – Москва, 1990. – 48с.
991119
  Любинская Ню Л. Одномодусная логика времени А.И. Уемова и актуальные проблемы темпорологии / Ню Л. Любинская, В.И. Фалько // Параметрическая общая теория систем и ее применения : сб. трудов, посвящ. 80-летию проф. А.И.Уемова / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; под ред. А.Ю. Цофнаса. – Одесса : Астропринт, 2008. – С. 123-139. – ISBN 978-966-318-900-0
991120
  Трофимов А.И. Одному идти трудно / А.И. Трофимов. – М, 1964. – 48с.
991121
  Иванов-Смоленский Однонаправленная анизотропия в медно-марганцевых и железно-никелевых сплавах.ю : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Иванов-Смоленский Г.А.; МГУ. физ.ф-тет. – М., 1974. – 20л.
991122
  Темченко Н.Ш. Одноосная анизотропия многокристаллических пленок железа, никеля, кобальта и двойхных сплавов системы железо-никель-кобальт : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Темченко Н. Ш.; АН СССР, Сиб. от-ние ин-т физ. – Красноярск, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
991123
   Однопараметрические полугруппы. – Москва : Мир, 1992. – 351 с.
991124
  Широкова Елена Александровна Однопараметрические семейства и их применение к обратным краевым задачам : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Широкова Елена Александровна; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1978. – 13л.
991125
  Лісняк В.С. Однопараметрична множина інваріантних лінійчатих поверхонь // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 84-92. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджена диференціальна геометрія та кінематика змінних лінійчатих поверхонь (однопараметричних множин інваріантних лінійчатих поверхонь) тривимірного евклідового простору. Складено їх визначальні диференціальні рівняння та обчислювальні формули для ...
991126
  Стєганцева П.Г. Однопараметричні сім"ї m-площин евклідового n-простору // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-63. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються однопараметричні сім"ї m-площин евклідового n-простору. Побудовано канонічний репер, знайдено повну систему інваріантів сім"ї. Розглянуті деякі частинні випадки сімей, вивчено їх будову.
991127
  Степанюк Г. Однопараметричні сім"ї розв"язків диференціального рівняння другого порядку третього ступеня, що пов"язане з узагальненим рівнянням Абеля другого порядку / Г. Степанюк, О. Чичурін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-16. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Будуються диференціальні рівняння другого порядку третього степеня, для яких доводиться наявність двох однопараметричних сімей розв"язків у формі загальних розв"язків диференціальних рівнянь першого порядку. За допомогою еквівалентної системи двох ...
991128
  Закалин А.С. Однопартийность и многоапртийность в системе диктатуры пролетериата : Автореф... канд. филос.наук: / Закалин А.С.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра науч. коммунизма. – Москва, 1967. – 16л.
991129
  Кривчик Г.Г. Однопартійність чи безпартійність: до характеристики політичної системи СРСР // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 12. – С. 214-224. – ISSN 2409-3661
991130
  Арутюнянц А.С. Одноперчани : шаржі, епіграми / А.С. Арутюнянц, А.М. Костовецький. – Київ : Мистецтво, 1977. – 144 с.
991131
  Докучаева Валентина Александровна Однопетлевые электрослабые поправки в нейтринных реакциях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Докучаева Валентина Александровна; Объединенный ин-т ядерных исследов. – Дубна, 1989. – 12л.
991132
  Толоконников С.В. Однопионный обмен и свойства атомных ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Толоконников С.В.; Ин-т атомной энергии им. И.В.Курчатова. – М., 1978. – 16л.
991133
   Одноплатные микроЭВМ. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 124с.
991134
  Мамед-заде К.Д. Одноплоскостной метод изображения : Автореф... канд. техн.наук: / Мамед-заде К.Д.; Азерб. политехн. ин-т. – Баку, 1952. – 14 с.
991135
  Верзунов М.В. Однополосная модуляция / М.В. Верзунов. – Москва, 1962. – 299 с.
991136
  Верзунов М.В. Однополосная модуляция в радиосвязи / М.В. Верзунов. – Москва, 1972. – 296 с.
991137
  Данилов Б.С. Однополосная передача цифровых сигналов / Б.С. Данилов, М.Г. Штейнбок. – М, 1974. – 135с.
991138
  Шахмаев М.М. Однополосная угловая модуляция в радиосвязи / М.М. Шахмаев. – Казань : Казанский университет, 1991. – 149 с.
991139
  Розов В.М. Однополосные коротковолновые радиопередатчики : пособие для курсового и дипломного проектирования / В.М. Розов, В.Ф. Кузьмин ; М-во связи СССР, Моск. электротехн. ин-т связи. – Москва : ВЗЭИС, 1970. – 83 с. – Библиогр. в конце глав
991140
  Гудзенко С.П. Однополчане / С.П. Гудзенко. – М, 1944. – 45с.
991141
  Воробьев Е.З. Однополчане / Е.З. Воробьев. – Москва, 1947. – 120с.
991142
  Быкадоров М. Однополчане / М. Быкадоров. – Ташкент, 1950. – 32с.
991143
  Кожевников Н. Однополчане / Н. Кожевников. – Саратов, 1951. – 136с.
991144
  Чукреев В.И. Однополчане / В.И. Чукреев. – Новосибирск
1. – 1953. – 288с.
991145
  Хахалин Л.А. Однополчане / Л.А. Хахалин. – М, 1954. – 48с.
991146
  Чукреев В.И. Однополчане / В.И. Чукреев. – Симферополь, 1962. – 318с.
991147
  Токарев К.А. Однополчане : рассказы / К.А. Токарев. – Москва : Военное издательство, 1964. – 48 с.
991148
  Алексеев М.Н. Однополчане / М.Н. Алексеев. – Москва : Советская Россия, 1967. – 286 с.
991149
  Скоробогатов Д.И. Однополчане / Д.И. Скоробогатов; Д.И. Скоробагатов. – Москва : Военное издательство, 1976. – 237 с.
991150
  Фатьянов А.И. Однополчане / А.И. Фатьянов. – М, 1980. – 270с.
991151
  Юдалевич М.И. Однополчане / М.И. Юдалевич. – Барнаул, 1980. – 199с.
991152
  Вайнруб М.Г. Однополчане / М.Г. Вайнруб. – Київ, 1982. – 320с.
991153
  Павлов Г.Р. Однополчане / Г.Р. Павлов. – М., 1985. – 159с.
991154
  Миксон И.Л. Однополчане. / И.Л. Миксон. – Владивосток, 1953. – 100с.
991155
  Черемных И.З. Однополчане. / И.З. Черемных. – 2-е изд., доп. – Иркутск, 1989. – 382с.
991156
  Вайнруб М.Г. Однополчани : розповіді про солдатський подвиг / М.Г. Вайнруб ; літ. запис Ігоря Засєди. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 367 с. – На тит. арк. рік видання 1976 (помилково?). – (Бібліотека "Мужність")
991157
  Вайнруб М.Г. Однополчани / М.Г. Вайнруб. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 367 с.
991158
  Плівак Л. Одноразова грошова виплата членам сім"ї загиблого військовослужбовця // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 16-31 липня (№ 28-29)
991159
  Тищук Д. Одноразова грошова допомога контрактникам // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9 (116). – С. 27
991160
  Козін С.М. Одноразове грубе порушення трудових обов"язків як підстава розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Козін С.М.; Козій Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
991161
  Остроушко О. Одноразові тексти українських замовлянь // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2002. – № 1. – С.66-69. – Бібліогр.: 8 назв.
991162
  Демченко В.Ф. Однорідні різницеві схеми на розривному розв"язку стаціонарного рівняння теплопровідності / В.Ф. Демченко, Л.І. Демченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 167-173. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Формулюється узагальнена постановка задачі стаціонарної теплопровідності з розривним розв"язком. Встановлена єдність розв"язку в класі функцій L[нижній індекс 2] (0,1), побудована однорідна різницева схема, яка рівномірно збігається до узагальненого ...
991163
  Шрамко Л.В. Однорідні розв"язки задачі електропружності для шару з вільними гранями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 101-106. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі модифікації схеми однорідних розв"язків, що спростила схему А.І. Лур"є, побудовані однорідні розв"язки для п"єзокерамічного шару. Розглянуто кососиметричний відносно серединної площини шару електропружний стан для випадку, коли грані шару ...
991164
  Андрущенко Л.А. Однорідні члени речення. Розділові знаки при однорідних членах речення // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2019. – № 19/21 (563/565), липень 2019 р. – С. 38-42
991165
  Савчук Т. Однорідність у семантичних єдностях, утворених синсемантичними дієсловами зі значенням розміщення об"єкта (на матеріалі роману Михайла Стельмаха "Чотири броди") // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 100-106. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1


  "Висвітлено деякі суттєві ознаки семантичних єдностей, утворених синсемантичними дієсловами зі значенням розміщення об’єкта в просторі, зокрема з’ясовано особливості експлікації поза межами дієслівної лексеми сем на позначення об’єкта, який розміщують, ...
991166
  Межов О. Однорідність як семантико-синтаксична категорія речення в сучасній лінгвістиці // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2018. – Вип. 35. – С. 65-70. – ISSN 1815-3070
991167
  Крошко Н.В. Однорідно симетричні групи : Дис... канд. фіз-мат.наук: 01.01.06 / Крошко Н. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1995. – 92л. – Бібліогр.:л.90-92
991168
  Крошко Н.В. Однорідно симетричні групи. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Крошко Н.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 12л.
991169
  Яременко Л.М. Однорічні квіти / Л.М. Яременко, Л.М. Лазіцька. – К., 1972. – 136с.
991170
  Сапарин В.С. Однорогая жирафа / В.С. Сапарин. – М, 1958. – 208с.
991171
  Гаипова А.Н. Однородная неявная разностная схема для решения эволюционного уравнения с фазовыми изменениями и ее применение к решению некоторых задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Гаипова А.Н.; АН СССР. Вычислит. центр. – М., 1968. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
991172
  Фердигалов Леонид Юрьевич Однородно-вихревые модели некоторых течений вязкой жидкости : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Фердигалов Леонид Юрьевич; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1979. – 133л. – Бібліогр.:л.129-133
991173
  Фердибалов Л.Ю. Однородно-вихревые модели некоторых течений вязкой жидкости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Фердибалов Л.Ю. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 16 с.
991174
  Бостанджиян С.А. Однородное винтовое движение жидкости в конических областях : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Бостанджиян С.А.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1964. – 8л.
991175
  Калинин Сергей Иванович Однородное уравнение свертки с характеристической функцией вполне регулярного роста : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Калинин Сергей Иванович; МВ и ССО УССР, Харьковский гос. ун-т. – Х., 1983. – 11л.
991176
  Шилов В.В. Однородность библиотечных фондов и функциональные зависимости статистических показателей библиотечной деятельности // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 5. – С. 28-37. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены относительная однородность библиотечных фондов, функциональные зависимости показателей библиотечной деятельности, группировка фондов
991177
  Солодухо Н.М. Однородность и неоднородность в развитии систем / Н.М. Солодухо. – Казань : Казанский университет, 1989. – 174 с.
991178
  Рубинштейн Е.С. Однородность метеорологических рядов во времени и пространстве в связи с исследованием изменения климата / Е.С. Рубинштейн. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 80с.
991179
  Мармазеев В.И. Однородные-пространства и общие тройные системы Ли : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Мармазеев В.И. ; БГУ им. В.И. Ленина. – Минск, 1978. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
991180
  Евреинов Э.В. Однородные вычислительные системы / Э.В. Евреинов, В.Г. Хорошевский. – Новосибирск, 1978. – 319с.
991181
   Однородные вычислительные системы и среды. – К.
1. – 1975. – 295с.
991182
   Однородные вычислительные системы и среды. – К.
2. – 1975. – 184с.
991183
   Однородные вычислительные системы и среды. – К.
3. – 1975. – 251с.
991184
  Евреинов Э.В. Однородные вычислительные системы, структуры и среды. / Э.В. Евреинов. – М., 1981. – 208с.
991185
  Убаева Ф.С. Однородные главные члены предложения в современном узбекском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Убаева Ф.С.; М-во высш. образованяи СССР. Узбек.гос. ун-т им Алишера Навои. – Бухара, 1958. – 16л.
991186
  Нечаева Л.Т. Однородные глагольные сказуемые в современном японском языке : Автореф... канд. филолнаук: 10.02.18 / Нечаева Л. Т.; МГУ, ин-т стран Аз. и Афр. – М., 1974. – 22л.
991187
  Зубарев Ю.М. Однородные движения бесстолкновительной плазмы в самосогласованных полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Зубарев Ю.М.; Моск. гос. ун-тет. Мех.-мат. ф-тет. – К., 1974. – 13л.
991188
  Кипнис Л.А. Однородные задачи теории упругости класса для клиновидной области с трещиной : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Кипнис Л.А.; МГУ. – М., 1979. – 11л.
991189
  Хатиашвили Г.М. Однородные и составные упругие цилиндры / Г.М. Хатиашвили. – Тбилиси, 1991. – 180 с.
991190
  Каляев А.В. Однородные коммунтационные регистровые структуры / А.В. Каляев. – М., 1978. – 335с.
991191
  Ривилис А.А. Однородные локально симметрические области в однородных пространствах, оссоциированных с полупростыми йордановыми алгебрами : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ривилис А. А.; Яросл. гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1971. – 14л.
991192
   Однородные микроэлектронные ассоциативные процессоры. – М., 1973. – 280с.
991193
  Маматханова М.И. Однородные определения в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.664 / Маматханова М.И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 23л.
991194
  Степанов Н.А. Однородные пространства, порожденные эндоморфизмами групп Ли : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 006 / Степанов Н.А. ; Казан. гос. ун-т. – Горький, 1968. – 8 с. – Бібліогр.:с.6-8
991195
  Зельниченко А.Т. Однородные разностные схемы для уравнения теплопроводности с разрывным решением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Зельниченко А.Т.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 13л.
991196
  Зельниченко А.Т. Однородные разностные схемы для уравнения теплопроводности с разрывным решением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Зельниченко А.Т.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 12л.
991197
  Зельниченко Александр Тимофеевич Однородные разностные схемы для уравнения теплопроводности с разрывным решением : Дис... кандидата физ.-мат.наук: 01.01.07 / Зельниченко Александр Тимофеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 190л. – Бібліогр.:л.180-190
991198
  Мантуров О.В. Однородные римановы пространства с неприводимой группой вращений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мантуров О.В.; М-во просвещения РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1962. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
991199
  Чеснокова Л.Д. Однородные составные сказуемые в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чеснокова Л.Д.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1958. – 21л.
991200
   Однородные структуры. – М., 1973. – 151с.
991201
  Аладьев В.З. Однородные структуры : теоретические и прикладные аспекты / В.З. Аладьев. – Київ : Тэхника, 1990. – 272 с.
991202
  Чернов В.Г. Однородные сферические симметричные обобщенные функции в пространстве прямоугольных матриц с элементами из непрерывного локально-компактного несвязного поля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Чернов В.Г.; МВ и ССО УССР. ХГУ. – Х., 1972. – 9л.
991203
   Однородные управляющие структуры адаптивных роботов. – Москва : Наука, 1990. – 147с.
991204
  Чжун Кай-лай Однородные цепи Маркова / Чжун Кай-лай. – Москва : Мир, 1964. – 425 с.
991205
  Евреинов Э.В. Однородные цифровые автоматы с программируемой структурой. : Автореф... Доктора техн.наук: / Евреинов Э.В.; АН СССР. – Новосибирск, 1967. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
991206
   Однородные цифровые вычислительные и интегрирующие структуры. – Таганрог
Вып. 4. – 1975
991207
   Однородные цифровые вычислительные и интегрирующие структуры. – Таганрог
Вып. 7. – 1976
991208
   Однородные цифровые вычислительные и интегрирующие структуры. – Таганрог
Вып. 9. – 1978
991209
  Ковалев В.К. Однородные члены предложения в современном белорусском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 661 / Ковалев В.К.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1969. – 17л.
991210
  Карецкайте Я. Однородные члены предложения в современном литовском литературном языке : Автореф... канд .филол.наук: / Карецкайте Я.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1967. – 16л.
991211
  Харатья Дмитрий Однорукий бандитизм : Последний абзац // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 10. – С. 94-95 : Фото
991212
  Тадеєв Ю.П. Односекторна модель економічного зростання з технологічним прогресом та інтелектуальним капіталом // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 530-535. – ISSN 1993-6788
991213
  Тадеєв Ю. Односекторна модель економічного зростання з урахуванням інтелектуального капіталу // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Т.11 (№ 4). – С. 383-390. – ISSN 1684-906Х


  Досліджено нову модель оптимального зростання, яка враховує інвестиції у фізичний капітал та лоюдський капітал.
991214
  Коляструк Н.Д. Односельчане / Н.Д. Коляструк. – Куйбышев, 1955. – 324с.
991215
  Мамаев В.С. Односельчане / В.С. Мамаев. – Киров, 1957. – 30с.
991216
  Залипаев В.П. Односельчане / В.П. Залипаев. – Ярославль, 1980. – 160с.
991217
  Звірик А.П. Односельчани : оповідання / А.П. Звірик. – Одеса : Маяк, 1980. – 128 с.
991218
  Тепер И.А. Односеменная сахарная свекла в Молдовии / И.А. Тепер. – Кишинев, 1961. – 22с.
991219
  Бартен Т. Односи мет у льудима на раду / Т. Бартен. – Београд : "Рад", 1964. – 40 с. – (Раднички универзитет, Индустриjска психологиjа і коло)
991220
  Стаменков В. Односите мегу органите на управуваньего и раководенего во стопанството. / В. Стаменков. – Скопіе, 1963. – 56с.
991221
  Шелехань О.В. Односічний меч із кургану біля с. Мирне на Херсонщині // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 4. – С. 50-63. – ISSN 0235-3490
991222
  Москаленко Н.А. Односкладні речення / Н.А. Москаленко. – Одеса, 1965. – 30с.
991223
  Шабат-Савка Односкладні речення в сучасній українській мові : навч.-метод. посібник / С.Т. Шабат-Савка, А.М. Антофійчук, Г.І. Тесліцька ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – 122, [2] с. – Бібліогр.: с. 119-122
991224
  Кременчук А. Односкладні речення у синтаксисі англійської мови // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 66-68
991225
  Поповський А. Односкладові українські прізвища // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 3. – С. 128-131. – ISSN 2415-8208
991226
  Стась Т.В. Однословные наименования пахотных земель по признаку "общее название обрабатываемого (пахотного) земельного угодья" (по материалам памятников письменности XIV - XVI вв.) // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 192-199. – ISBN 966-8906-05-5
991227
  Груздева Л.С. Односоставне предложения с именительным падежом имени существитеьлного в роли главного члена в русском литературном языке конца XVIII - начал XIX вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Груздева Л.С.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1956. – 19л.
991228
  Найдов Б.П. Односоставные имплицитно-оценочные конструкции в немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Найдов Б.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 12 с.
991229
  Михальченко В.Ю. Односоставные определенно-личные, неопределенно-личные и обобщенно-личные предложения в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Михальченко В.Ю.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 16л.
991230
   Односоставные предложения в восточных языках. – М., 1976. – 136с.
991231
  Бабайцева В.В. Односоставные предложения в современном русском языке / Бабайцева В.В. – Москва : Просвещение, 1968. – 160 с. – (Вопросы советского языкознания)
991232
  Расулов Иномджон Односоставные предложения в современном узбекском литературном языке : Автореф... докт. филолог.наук: 10.02.02 / Расулов Иномджон; МВ и ССО УзССР. Ташкент. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1973. – 42л.
991233
  Мишуренко П.Е. Односоставные предложения в украинских народных пословицах : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Мишуренко П.Е. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1967. – 28 с.
991234
  Суркова С.А. Односоставные предложения и родственные им по смыслу конструкции в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Суркова С.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 15л.
991235
  Скобликова Е.С. Односоставные предложения. / Е.С. Скобликова. – Куйбышев, 1977. – 68с.
991236
  Шабанова Татьяна Дмитриевна Односостанвные номинативные предложения в стихотворной форме речи. (На материале англ. поэзии) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Шабанова Татьяна Дмитриевна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1977. – 16л.
991237
  Ващенко Б.В. Одностадійний синтез та властивості метил-4-аміно-2,3,3-тризаміщених-1,1-діоксо-2,3-дигідро-1Н- -1[l]6-ізотіазол-5-карбоксилатів / Б.В. Ващенко, О.В. Добриднєв, Ю.М. Воловенко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 88
991238
  Доріченко О.В. Одностайність : поезії / О.В. Доріченко. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 54 с.
991239
  Страссер М. Одностатевий шлюб та право на приватність // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 118-130
991240
  Авах Ю.А. Односторонние запоминающие устройства / Ю.А. Авах, В.К. Фатин. – Москва : Энергия, 1981. – 192 с. : ил.
991241
  Мамедов Я.Д. Односторонние оценки в условиях исследования решений дифференициальных уравнений в банаховых пространствах / Я.Д. Мамедов. – Баку, 1971. – 119с.
991242
  Боднар Т.В. Односторонний отказ в гражданском праве // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Т.В. Боднар и др.]. – Киев : Правова єдність, 2012. – Вып. 5. – С. 387-401. – ISBN 978-617-566-164-2
991243
  Медведєва М.О. Односторонні акти держави в сфері охорони навколишнього середовища // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 341-346.
991244
  Київець О.В. Односторонні акти держави як форма закріплення міжнародних зобов"язань sui generis // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 160-164. – ISSN 2220-1394
991245
  Шкрібляк К.П. Односторонні правочини в нотаріальній та судовій практиці : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Шкрібляк Катерина Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 198 л. – Бібліогр.: л. 176-198
991246
  Шкрібляк К.П. Односторонні правочини в нотаріальній та судовій практиці : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Шкрібляк Катерина Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
991247
  Шкрібляк К. Односторонні правочини в цивільному праві як форма задоволення охоронюваних законом інтересів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; Т-во "Гарантія". – Київ, 2013. – № 7 (211). – С. 100-103


  У статті аналізуються односторонні правочини у цивільному праві України: як підстава виникнення цивільних прав, а в окремих випадках обов"язків, упередження можливості зловживань і нав"язування зобов"язань.
991248
  Соломенюк К.П. Односторонні правочини при здійсненні прав на результати інтелектуальної власності // Міжнародна науково-практична конференція "Другі цивілістичні читання з питань права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори" : 22 квіт. 2008 р. : зб. матеріалів конф. / "Другі цивілістичні читання з питань права інлектуальної власносності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 156-158
991249
  Шкрібляк К. Односторонні угоди у радянському цивільному праві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 8 (212). – С. 21-24


  У статті досліджуються односторонні угоди у цивільному праві УРСР: як підстава виникнення цивільних прав, а в окремих випадках - обов"язків, упередження можливості зловживань і нав"язування зобов"язань.
991250
  Мельник С.О. Односторонній акт протесту у міжнародному праві: окремі аспекти практики України та інших держав // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 105-111.
991251
  Таш"ян Р. Односторонній правочин та договір - дві частини цілого // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 72-75.
991252
  Майка Н. Односторонній правочин, як підстава виникнення речових прав на чуже нерухоме майно / Н. Майка, О. Яцишин // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 133-137. – ISSN 2524-0129
991253
  Кабиш Ю.М. Односторонній розтяг безмежної пластини з коловим отвором, виготовленої з пружного двохкомпонентного волокнистого однонаправленого композиту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 101-106. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розв"язано задачу Кірша для пластини, виготовленої з пружного двохкомпонентного волокнистого однонаправленого композиту.
991254
  Богославская Л.А. Односторонность и неполнота предварительного или судбеного следствия как основание к отмене или изменению приговора : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Богославская Л.А. ; МВ и ССО УССР , Харьк. юрид. ин-т. – Харьков, 1975. – 19 с.
991255
  Боднар Т.В. Одностороння відмова в договірних зобов"язаннях // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 1 (41). – С. 232-241. – (0). – ISSN 2078-9165
991256
  Уразова А. Одностороння відмова від виконання договорів доручення та комісії не обумовлена будь-якими обставинами (порушенням) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 193-194
991257
  Бабій А.О. Одностороння відмова від виконання зобов"язання при передбачуваних порушеннях зобов"язання (договору) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 48-57. – ISSN 1026-9932
991258
  Джуринський О. Одностороння відмова від договору // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 139-140
991259
  Лукасевич-Крутник Одностороння відмова від договору перевезення як наслідок порушення договірних умов // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 30-35. – ISSN 2663-5313
991260
  Дідилівський А. Одностороння відмова від договору транспортного експедирування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 196-197. – ISBN 978-617-7069-28-6
991261
  Родоман Т.О. Одностороння відмова від договору як підстава зміни його умов // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 106-110
991262
  БоднарТ Одностороння відмова від зобов"язання (договору) у контексті самозахисту цивільного права та інтересу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 110-117. – ISSN 1026-9932


  У статті досліджуються питання одностороньої відмови від зобов"язання (договору) у контексті самозахисту цивільного права та інтересу. Проведено розмежування односторонньої відмови в договірних відносинах, як засобу охорони законного інтересу, і ...
991263
  Костенко Л. Одностороння відмова від зобов"язань за договором // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 5. – С. 108-111
991264
  Бабій А. Одностороння відмова від правочинів (договорів) боржника у судовій процедурі санації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 50-54
991265
  Боднар Т.В. Одностороння відмова у договірних зобов"язаннях // Актуальні проблеми приватного права України : зб. статей до ювілею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред.: проф. Р.А. Майданик та проф. О.В. Кохановська. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 33-50. – ISBN 978-966-2578-60-1
991266
  Бабій А.О. Одностороння зміна та розірвання господарського договору : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Бабій Анастасія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 220 арк. – Надзаг. дані тит. арк. продубльовано. - Додатки: арк. 217-220. – Бібліогр.: арк. 8-9, 192-216
991267
  Бабій А.О. Одностороння зміна та розірвання господарського договору : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Бабій Анастасія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
991268
  Гордіюк І. Одностороння прозорість, або що принесе Україні ратифікація FATCA-угоди? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 8 травня (№ 18). – С. 10-11
991269
   Однострій поліцейських в Україні: історія, сучасний стан та нормативно-правове забезпечення : монографія / [Т.О. Проценко та ін. ; за заг. ред. В.О. Криволапчука] ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України : Мачулін, 2018. – 351, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 346-350 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7767-64-9
991270
  Юрова Т.М. Однострій українських військових формувань першої половини XX ст.: синтез національних мистецьких традицій та європейської практики : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Юрова Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
991271
   Однострій. Форменная одежда : український військово-історичний журнал. – Рівне, 1998-
№ 7. – 2002
991272
  Филиппенко К.К. Односубъектные предложения с несколькими сказуемыми / К.К. Филиппенко. – Казань, 1985. – 76с.
991273
  Поликарпов А.Г. Однотактные проеобразователи напряжения в устройствах электропитания РЭА / А.Г. Поликарпов, Е.Ф. Сергиенко. – Москва : Радио и связь, 1989. – 160 с.
991274
  Стальмашевская Е.В. Однотипные лексико-семантические группы прилагательных со значением "большой" в английском и русском языках. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Стальмашевская Е.В.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1973. – 30л.
991275
   Однотипные магматические горные породы в истории Земли. – Москва : Наука, 1989. – 208 с.
991276
  Семенов С. Однотомник. / С. Семенов. – Москва, 1936. – 423с.
991277
  Калинина Г.П. Одноуровневая библиографическая запись // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 7. – С. 58-61. – ISSN 1726-6726
991278
  Калинина Г.П. Одноуровневая библиографическая запись // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 6. – С. 42-45. – ISSN 1726-6726
991279
  Калинина Г.П. Одноуровневая библиографическая запись // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 4. – С. 50-55. – ISSN 1726-6726
991280
  Карабін Л.Д. Однофазна задача Стефана для оптимального точкового керування адресною доставкою лiкiв до злоякiсних пухлин / Л.Д. Карабін, Д.А. Клюшин, Н.И. Ляшко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 14-23. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В роботi дослiджується задача оптимального керування переносом лiкiв з точкових джерел у злоякiснiй пухлинi з вiльною межею. Здiйснено модифiкацiю моделi Чакрабартi-Хансона, побудовано варiацiйний метод та обчислювальний алгоритм для моделювання ...
991281
  Мішин В.І. Однофазний автономний асинхронний генератор / В.І. Мішин, М.Т. Лут, В М. Брагіда // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 186 : Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. – С. 77-79. – (Технічні науки). – ISBN 5-7987-0176X
991282
  Мкртчян Д.П. Однофазные селсины / Д.П. Мкртчян, В.В. Хрущев. – Ленинград, 1957. – 344 с.
991283
  Шидловский А.К. Однофазный источник реактивной мощности с частотным регулированием / А.К. Шидловский, В.С. Федий, А.В. Попов. – Москва : АН УССР, 1976. – 56 с.
991284
  Самойленко Ю.І. Однофазові солітоноподібні розв"язки задачі Коші для сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами (випадок спеціальних початкових умов) // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут математики Національної академії наук України. – Київ, 2012. – Т. 9, № 2 : Аналіз і застосування. – С. 327-340. – ISSN 1815-2910
991285
  Гор Г.С. Однофамилец / Г.С. Гор. – Л., 1956. – 220с.
991286
  Гранин Д.А. Однофамилец / Д.А. Гранин. – М, 1983. – 442с.
991287
  Гранин Д.А. Однофамилец / Д.А. Гранин. – Л, 1984. – 567с.
991288
  Павлова В. Однофамилица : поэзия : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 9 (1025). – С. 3-8. – ISSN 0130-7673
991289
  Слабий О.І. Одночасна білатеральна черезшкірна нефролітотрипсія при лікуванні двобічного нефролітіазу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Слабий Олександр Іванович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
991290
  Корінь С.А. Одночасна нейромережева обробка пов"язаних даних при експериментальних параметричних вимірюваннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 313-316. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Питання одночасної обробки всієї отриманої інформації при параметричних вимірюваннях часто виникає при дослідженні фізичних явищ чи процесів в залежності від характеристик впливу. Зазвичай почергова зміна кількісних характеристики одного і того ж типу ...
991291
  Костишин М.Т. Одночасне визначення товщини і показника заломлення тонкого шару за допомогою мікроінтерферометра "МИИ-1" / М.Т. Костишин, О.А. Шишловський. – С. 27-35
991292
  Куліков А.Ю. Одночасне кількісне визначення гідрофобних та гідрофільних сполук методом міцелярної рідинної хроматографії : автореф. дис. … д-ра хім. наук : 02.00.02 / Куліков Артем Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 54 назви
991293
  Іванова О.М. Одночасне концентрування мікрокількостей метаболітів нітрофуранів на поверхні силікагелю із октадецильними групами / О.М. Іванова, С.А. Алексеєв // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 15
991294
  Десятов Є.Д. Одночасне складання і гравірування карт на пластиках // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 45-49. – (Географії ; Вип. 10)
991295
  Кобзистий П.І. Одночасність літнього випадання опадів на Україні // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 21-25 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 21)
991296
  Бродин О.М. Одночастинкові та колективні процеси в розупорядкованих конденсованих молекулярних середовищах : Дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14 / О.М. Бродин ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ : [Б. в.], 2011. – 341 л. – Бібліогр.: л. 316-341
991297
  Бродин О.М. Одночастинкові та колективні процеси в розупорядкованих конденсованих молекулярних середовищах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук. : 01.04.14 / Бродин О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр. : 39 назв.
991298
  Ню Нін Одночастинність як категорія теоретичного та історичного музикознавства : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Ню Нін ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
991299
  Голяк И.Г. Одночастичная обменная модель неупругих пион-нуклонных взаимодействий в области 1-8Гэв/с : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Голяк И.Г.; АН Каз. ССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1968. – 8л. – Бібліогр.:с.6-7
991300
  Богуславский Ю.М. Одночастичное туннелирование в контактах на основе сверхпроводников с пространственно-неоднородным параметром порядка : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Богуславский Ю. М.; АН УССР, Ин-т металлофизики. – К., 1989. – 18л.
991301
  Фенюк А.Б. Одночастичные и двухчастичные инклюзивные реакции в К р-взаимодействиях при 32 ГэВ/с. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Фенюк А.Б.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
991302
  Рудь В.И. Одночастичные инклюзивные спектры заряженных частиц и эффект интерференции тождественных -мезонов и РР-взаимодействиях при 22,4 ГэВ/с. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Рудь В.И.; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – 19л.
991303
  Демченко Г.П. Одночастичные распределения в дуальной резонансной модели / Г.П. Демченко, Б.В, Струминский. – К., 1971. – 14 с.
991304
  Булавин Л.А. Одночастичный и коллективный вклады в коэффициент самодиффузии воды в объемной фазе / Л.А. Булавин, В.Н. Наумов, А.Н. Перепелица // Физика жидкого состояния, 1990. – №18


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
991305
  Булавин Л.А. Одночастичный и коллективный вклады в коэффициент самодиффузии молекул воды в одно- двухразрядных р-рах электролитов. / Л.А. Булавин, Г.Н. Вербинская // Тезисы докл. Теплофизич. конф. СНГ


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
991306
  Булавин Л.А. Одночастный и коллективный вклады в коэффициент самодиффузии метилового спирта. / Л.А. Булавин, Г.Н. Вербинская, В.Т. Кротенко // Физика жидкого состояния., 1991. – №19


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
991307
  Троицкий Ю.В. Одночастотная генерация в газовых лазерах / Ю.В. Троицкий. – Новосибирск : Наука, 1975. – 159 с.
991308
  Журавлев А.П. Одночленные сложноподчиненные предложения в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Журавлев А. П.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1967. – 19л.
991309
  Ишмухаметов Б.Х. Одноэлектронные задачи квантовой механики в квазиклассическом рассмотрении: уч. пособие / Б.Х. Ишмухаметов. – Свердловск, 1981. – 87с.
991310
   Одноэлектронные фотоприемники. – Москва : Атомиздат, 1979. – 192 с.
991311
   Одноэлектронные фотоприемники. – 2-е изд., перераб. доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 160 с.
991312
  Перцев А.Н. Одноэлектронные характеристики ФЭУ и их применение / А.Н. Перцев, А.Н. Писаревский. – Москва, 1971. – 80 с.
991313
  Трухин М.И. Одноэлектронный перенос в свободнорадикальных реакциях фотографического проявления. / М.И. Трухин. – Л., 1974. – 48с.
991314
  Ильф И. Одноэтажная Америка / И. Ильф, Е. Петров. – Москва, 1937. – 95с.
991315
  Ильф И. Одноэтажная Америка / И. Ильф, Е. Петров. – Москва, 1937. – 92с.
991316
  Ильф И. Одноэтажная Америка / И. Ильф, Е. Петров. – Москва : Молодая гвардия, 1937. – 406 с.
991317
  Ильф И.А. Одноэтажная Америка / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Калининград, 1966. – 347с.
991318
  Ильф И.А. Одноэтажная Америка / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Пермь : Пермское книжное издательство, 1986. – 378с.
991319
  Ильф И.А. Одноэтажная Америка / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Москва, 1989. – 496с.
991320
  Хьюи Аарон Одноэтажная Америка : Портфолио // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 6. – С. 55-66 : Фото. – ISSN 1029-5828
991321
  Ильф И. Одноэтажная Америка. Зима. 1935-1936 / И. Ильф, Е. Петров. – Москва, 1947. – 406с.
991322
  Молодцов Г.П. Одноэтажная улица / Г.П. Молодцов. – Уфа, 1965. – 128с.
991323
  Литвищенко Г.С. Одноядерные эмотивные предложения в современном английском языке. / Г.С. Литвищенко. – Л., 1972. – 35с.
991324
  Годунов Н.П. Одну только правду / Н.П. Годунов. – Москва : Юридическая литература, 1982. – 96с.
991325
  Матош А.Г. Одобрана дела / А.Г. Матош. – Београд, 1979. – 238с.
991326
   Одобрен к печати перевод смыслов Корана на украинском языке // Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2010. – № 4, август (1431). – С. 7


  23-летний преподаватель Национального ун-та "Острожская академия" Михаил Якубович осуществил первый полный украиноязычный перевод Корана.
991327
   Одобренные списки названий бактерий. – Ереван, 1982. – 421с.
991328
  Рудин Н.П. Одобренный Государственным советом и Государственной думою и высочайше утвержденный Закон 15 июня 1912 г. о преобразовании местного суда. : Временные правила о волостном суде .... [прод. в анот.] / Н. Рудин. – Санкт-Петербург : Юрид. книгоиздат "Сотрудник", 1912. – VIII, 116, 224 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Законодательные мотивы и постатейные объяснения на основании Записки Министра Юстиции, докладов Комиссий Государственной Думы и Государственного Совета и Согласительной Комиссии и прений в законодательных учреждениях
991329
  Тютрюмов И.М. Одобренный Государственным Советом и Думою Закон 14 июня 1910 года об изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении : с законодательными мотивами и разъяснениями Правительствующего Сената (по 1 сентября 1910 года) / Сост. И.М. Тютрюмов, обер-прокурор 2 Деп. Правительствующего сената. – Неофи. изд. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. маг. И.И. Зубкова п/ф "Законоведение", 1911. – [6], 181 с. – Экз. в разных тип. переплетах
991330
  Бигунова Н.А. Одобрительные речевые акты: объекты и стратеги реализации (на материале англоязычного художественного дискуса) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 30-37. – ISBN 978-966-2668-24-7
991331
  Цицишвили Г.Ш. Одолей алчность свою : роман / Георгий Цицишвили ;. – Москва : Советский писатель, 1988. – 636 с.
991332
  Калечиц О.М. Одолей свои недуги / О.М. Калечиц, С.А. Соболь. – Минск, 1991. – 125с.
991333
   Одоление : ст., очерки, воспоминания. – Нижний Новгород : Волго-Вятское книжное издательство, 1991. – 286, [2] с. : фотоил.
991334
  Гвердцители Г.Е. Одоленная высота / Г.Е. Гвердцители. – Тбилиси, 1978. – 347с.
991335
  Баженов В.Н. Одолень-корень / В.Н. Баженов ; предисл. А.Мацевича. – Киев : Веселка, 1986. – 148 с.
991336
  Любимова В.А. Одолень-трава / В.А. Любимова. – М., 1964. – 86с.
991337
  Вега М.Н. Одолень-трава / М.Н. Вега. – Москва, 1970. – 128с.
991338
  Полуянов И.Д. Одолень-трава / И.Д. Полуянов. – Вологда : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1971. – 232 с.
991339
  Ромашов А.П. Одолень-трава / А.П. Ромашов. – Пермь, 1974. – 132с.
991340
  Полуянов И.Д. Одолень-трава : Повесть / Иван Полуянов. – Москва : Современник, 1976. – 239 с.
991341
  Першин Ю.П. Одолень-трава / Ю.П. Першин. – Воронеж, 1977. – 63 с.
991342
  Полуянов И.Д. Одолень-трава : Повесть / Иван Полуянов. – Ленинград : Детская литература, 1979. – 271 с. – (Историко-революционная библиотека)
991343
  Лащилин Б.С. Одолень-трава / Б.С. Лащилин. – Волгоград, 1980. – 47с.
991344
  Шуртаков С.И. Одолень-трава / С.И. Шуртаков. – М, 1987. – 414с.
991345
  Ромашов А.П. Одолень-трава / А.П. Ромашов. – Свердловск, 1991. – 316с.
991346
  Стюарт Е.К. Одолень-трава. / Е.К. Стюарт. – М., 1958. – 113с.
991347
  Шуртаков С.И. Одолень-трава. / С.И. Шуртаков. – М, 1989. – 410с.
991348
  Зубарев И.И. Одолеть волну / И.И. Зубарев. – Калининград, 1974. – 96с.
991349
  Супруненко Юрий Одолжите жену...по брачным традициям древних племен и народов // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 2 (50). – С. 88-107. – ISSN 1812-867Х
991350
  Гюнтер В.Г. Одолжите мне день... / В.Г. Гюнтер. – Кемерово, 1964. – 66с.
991351
  Мушник С.М. Одолінь трава / С.М. Мушник. – Харків : Прапор, 1981. – 63 с.
991352
  Васильєва Н.В. Одомашнення в українських художніх перекладах періоду 1920-30-х років (на матеріалі скороченого перекладу-переробки Є. Збарської повісті Ернеста Сетона-Томпсона "Маленькі Дикуни") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 121-130


  Йдеться про одомашнення українських художніх перекладів періоду 1920-30-х років. Береться до уваги тогочасна політична та ідеологічна ситуація в країні мови перекладу. Робиться спроба пояснити спільні особливості вітчизняної та перекладної літератури ...
991353
  Салганский А.А. Одомашнивание копытных в СССР : Автореф... д-ра биол.наук: / Салганский А.А.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1967. – 49л. – Бібліогр.:с.48-49
991354
  Бартенев А.Н. Одонатологические наблюдения зимой 1921 года в Сочи, Кубано-Черноморской области / А.Н. Бартенев // Компакт - 259130 / А.Н. Бартенев. – С. 223-228
991355
  Бартенев А.Н. Одонатологические наблюдения зимой 1921 года в Сочи, Кубано-Черноморской области / А.Н. Бартенев // Компакт - 259129 / А.Н. Бартенев. – С. 223-228
991356
  Бартенев А.Н. Одонатологичечские наблюдения зимой 1921 года в Сочи, Кубано-Черноморской области / А.Н. Бартенев
991357
  Зубов А.А. Одонтология в современной антропологии / А.А. Зубов, Н.И. Халдеева. – М, 1989. – 229с.
991358
  Зубов А.А. Одонтология. Методика антропологических исследований / А.А. Зубов. – М, 1968. – 200с.
991359
  Ушкова Ю.В. Одонтологічна серія ямної культури з могильника Виноградне // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 5-11. – ISSN 0235-3490
991360
  Тегако Л.І. Одонтологічні дослідження на території Білорусії у зв"язку з проблемою етногенезу білоруського народу // Матеріали з антропології України / Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського ; редкол.: С.М. Бібіков, К.Г. Гуслистий, Г.П. Зіневич [та ін.]. – Київ, 1971. – Вип. 5. – С. 77-85
991361
  Чугунов В.В. Одонтофобічні реакції у дітей із різним рівнем психічного здоров"я: класифікація та клінічне наповнення / В.В. Чугунов, В.В. Дац, А.С. Скрипник // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 1 (53). – С. 45-47. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2308-6300
991362
  Бабій І.М. Одоративна номінація як ознака письменницького ідіостилю // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 30-35
991363
  Черевченко О. Одоративні маркери поетичного мовлення початку XX cтоліття // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (49). – С. 44-61. – ISSN 0320-3077


  Теоретично обґрунтовано значення запаху в людському пізнанні, проаналізовано погляди окремих науковців щодо цієї проблеми, розглянуто одоративні маркери художнього тексту як компоненти єдиної системи мовних і надмовних ідіозасобів, націлених на ...
991364
  Нечипоренко А.Ф. Одоративні прислівники-епітети в поетичному словнику шістдесятників // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 170-174
991365
  Русенко Т. Одоративные номинации как значимые элементы структуры художественного текста (на материале рассказа А.П. Чехова "На гвозде" и рассказа И.А. Бунина "Генрих") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 6 (168). – С. 95-100
991366
  Кириченко О.А. Одорологія : лекція № 10 / О.А. Кириченко, В.Д. Басай ; МВС України ; КІВС. – Київ : [б. в.], 2002. – 85 с.
991367
  Горелова В. Одри Хепберн: принцесса, ставшая королевой // Личности. – Киев, 2008. – № 5 (15). – С. 4-33. – ISSN 1819-6268


  Одри Хепберн ( 1929-1993) - британская и американская актриса, фотомодель и гуманитарный деятель. Получила "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме 1953 г. "Римские каникулы".
991368
  Горелова В. Одри Хепберн: принцесса, ставшая королевой // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 11 (111). – С. 6-27. – ISSN 1819-6268


  Одри Хепберн - британская актриса, фотомодель и гуманитарный деятель. Получила "Оскар" в 1954 году за лучшую женскую роль в фильме "Римские каникулы", а также номинировалась четыре раза в 1955, 1960, 1962 и 1968 годах.
991369
   Одрин. – София, 1983. – 207с.
991370
  Сорока П. Одробини // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 3/4. – С. 50-71. – ISSN 0130-1608
991371
  Кулик Н. Одружений із наукою // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 21 травня (№ 20). – С. 15. – ISSN 2219-5793


  Про українських фізиків Бернацького Віктора Костянтиновича, Гольдмана Олександра Генріховича (студенти фізико-математичного факультету Університету Св. Володимира).
991372
  Тіточка О. Одружені зі світом / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15 лютого (№ 26). – С. 7


  Про архітектуру міждинастичних шлюбів київських князів розповідає екскурсовод О.Тіточка.
991373
  Гоголь М.В. Одруження / М.В. Гоголь. – Х, 1938. – 99с.
991374
  Гоголь М.В. Одруження / М.В. Гоголь. – К, 1952. – 119с.
991375
  Сангі В.М. Одруження кевонгів / В.М. Сангі. – Київ, 1979. – 158 с.
991376
  Сангі В.М. Одруження Кевонгів : роман, повісті / В.М. Сангі. – Київ : Молодь, 1979. – 208 с.
991377
  Петрушенко М. Одружіть знання з капіталом закликали учасники міжнародної конференції, яка відбулая в Київському національному університеті технологій та дизайну // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12-19 жовтня (№ 43/44). – С. 6


  У колонній залі Київської міської державної адміністрації колектив Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, європейська освітянська спільнота, громадськість України та м. Києва відзначили 175 річницю від дня народження видатного ...
991378
  Груцинова А.М. Одуванчик на завтрак: Деликатесы из трав и плодов / А.М. Груцинова, Ю.И. Коломенский. – Ростов-на-Дону, 1991. – 208с.
991379
  Генатулин А. Одуванчики (Апофеоз войны) : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 11. – С. 91-100. – ISSN 0012-6756
991380
  Шлапак Я. Одухотворений бажанням суспільного блага. 15 серпня - 200 років від дня народження Григорія Павловича Галагана (1819-18888), українського громадського і культурного діяча, мецената // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 9 серпня (№ 32). – С. 13
991381
  Степаненко Г. Одухотвореність і майстерність // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2005. – Ч. 4 : Театр. Музика. Кіно. – С.103-114. – ISSN 1728-6875
991382
  Овчаров Д. Одухотворенная глина // Болгарский дипломатический обзор / Общество Болгарского бестселлера. – София, 2005. – Год 5, N 3(38 вып.). – ISSN 1311-929X
991383
  Білик Г. Одухотворенність істиною / Г. Білик, М. Білик // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2004. – № 2. – С. 111-115. – ISBN 966-7653-03-5


  Про творчість художника Василя Братанюка
991384
  Платонов А.П. Одухотворенные люди / А.П. Платонов. – М., 1963. – 238с.
991385
  Платонов А.П. Одухотворенные люди / А.П. Платонов. – М., 1986. – 430с.
991386
   Одухотворенные люди. – Москва, 1987. – 510с.
991387
  Козлов А. Одухотворення дитинства // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 103-107
991388
  Вірченко Т. Одухотворення характерів драматургії малих форм Лесі Українки 1895-1898 років // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 35-39
991389
  Федосова Л.А. Одушевление : стихи / Л.А. Федосова. – М., 1985. – 109с.
991390
  Яців Р. Одушевлені заповіти Павла Ковжуна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-29 жовтня (№ 195-196)


  Павло Максимович Ковжун — український графік, маляр і мистецтвознавець, спершу представник футуризму, у 1920-х — конструктивізму з використанням елементів українського бароко. Минуло 120 років від дня народження видатного мистця.
991391
  Гессен М. Одушевленная математика // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 138-144


  Биография математика Григория Перельмана - єто еще и своеобразная "биография" математической науки в СССР. В статье рассказівается об истории создания математических спецшкол
991392
  Гоосен Д.П. Одушевленные предметы / Д.П. Гоосен. – Барнаул, 1966. – 27с.
991393
  Землянский А.Ф. Одушевленья / А.Ф. Землянский. – Москва, 1977. – 399с.
991394
  Станюкович К.М. Одчайдушний / К.М. Станюкович. – К., 1953. – 88с.
991395
  Маринкович Н. Одчайдушні вершники / Н. Маринкович. – Київ, 1977. – 254с.
991396
  Гораций Флакк Квинт Оды / Гораций Флакк Квинт, 1935. – 198с.
991397
  Державин Г.Р. Оды / Г.Р. Державин. – Ленинград, 1985. – 334с.
991398
  Пиндар В. Оды ; Фрагменты / В. Пиндар. – Москва, 1980. – 503 с.
991399
  Махмуд-Анак Оды мирным вещам / Шамиль Махмуд-Анак ; пер. с татар. – Москва : Советская Россия, 1968. – 109 с.
991400
  Пиндар Вакхилид Оды. Фрагменты / Пиндар Вакхилид. – Москва : Наука, 1980. – 503с.
991401
  Гораций Квинт Флакк Оды. Эподы. Сатиры. Послания / Гораций Квинт Флакк. – Москва : Художественная литература, 1970. – 479с.
991402
  Пархоменко М.В. Одяг городян ранньосередньовічного Херсонеса-Херсона в контексті візантійської традиції // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 172-185. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
991403
  Михайлець В.М. Одяг для відпочинку. / В.М. Михайлець. – К., 1973. – 136с.
991404
  Славутич Є. Одяг українських козаків переддержавного періоду (до середини XVII ст. // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2013. – Річник 14, ч. 1/2 (25/26). – С. 68-86
991405
  Безпалько В. Одяг челяді і найманих робітників шляхетського дворогосподарства на Волині у другій половині XVI ст. // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (62/63). – C. 63-74. – ISSN 2413-7065
991406
  Нестер Л.М. Одяг як ідентифікаційний означник особистості в романах В. Генацино // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2019. – Вип. 99. – С. 194-210. – ISSN 2306-2908
991407
  Турейський І. Одяг як інструмент соціалізації дитини в українській традиційній культурі кінця XIX - початку XX століття // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (395), липень - вересень. – С. 102-110. – ISSN 2664-4282
991408
  Нестер Л. Одяг як маркер соціально-історичного часу в романі Томаса Манна "Буденброки" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 3-10. – ISSN 2078-340X


  Розглянуто проблему функціонування одягу на прикладі роману Томаса Манна “Будденброки” (“Buddenbrooks”, 1901). Підкреслено виняткову значущість детального опису зовнішності головних героїв, їхніх жестів, поз та одягу в зображенні соціально-історичного ...
991409
  Приходько С.М. Одяглася земленька у квіти / Приходько С.М. – Київ : Держ. вид-во дит. літ. УРСР, 1960. – 64 с.
991410
  Приходько С.М. Одяглася земленька у квіти / Приходько С.М. – Київ : Держ. вид-во дит. літ. УРСР, 1962. – 64 с.
991411
  Форш О.Д. Одягнені в камінь / О.Д. Форш. – Харків, 1936. – 293с.
991412
  Поротов Г.Г. Ое / Г.Г. Поротов. – Владивосток, 1967. – 70с.
991413
   Оединстве идеологической и организаторской работы. – М, 1962. – 263с.
991414
  Немошкаленко В.В. Оентгеновская эмиссионная спектроскопия и электронная структура переходных металлов и их сплавов : Автореф... доктора физ.-мат.наук: 046 / Немошкаленко В.В.; АН УССР. Объединен. ученый совет ин-тов физики, металлофизики и полупроводников. – К., 1970. – 44л.
991415
   Оже-спектроскопия. Автоматизация эксперимента / А.П. Шпак, В.Л. Карбовский, В.В. Стонис, Р.В. Диденко, Н.А. Зуева, В.Х. Касияненко; А.П. Шпак [и др.] ; НАН Украины, Ин-т металлофизики им. Г.В. Курдюмова. – Киев : Ин-т металлофизики им. Г.В. Курдюмова, 2007. – 86, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 84-86
991416
   Ожеван Микола Андрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 345-346. – ISBN 978-966-439-754-1
991417
  Рефель А.Г. Ожеледиця - зимова небезпека // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 33 : фото
991418
  Добрянський В.І. Ожеледиця! Подбайте про свою безпеку і застерігайте інших / В.І. Добрянський, А.І. Ситник // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 30-31 : фото, рис.
991419
  Колісник П.І. Ожеледь і наземний транспорт / П.І. Колісник, М.В. Жеребчук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 51-55 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 15)
991420
   Ожерелье : опера в 3-х действ. : Подробное изложение содержания оперы с сохранением текста всех главных арий и нумеров пения / музыка Э. Фольф-Феррари. – Киев : Изд. З.М. Сахнина ; Печ. в тип. "Прогресс", 1913. – 15 с. : ил. – (Подробное либретто оперы)
991421
  Абу-Бакар Ахмедхан Ожерелье : повести / Абу-Бакар Ахмедхан ; пер. с даргин. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 640 с. : ил.
991422
  Говоров А.А. Ожерелье / А.А. Говоров. – Москва, 1981. – 96 с.
991423
  Гайдуков М. Ожерелье Великого Новгорода // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Админ. Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 2. – С. 35-38. – ISSN 0235-7089


  Феномен городских укреплений средневекового мегаполиса.
991424
  Ибн Хазм Абу Мухаммед Али Ожерелье голубки / Ибн Хазм Абу Мухаммед Али. – М., 1957. – 235с.
991425
  Абу-Бакар Ахмедхан Ожерелье для моей Серминаз : повесть / Абу-Бакар Ахмедхан ; пер. с даргин. Н. Асанова ; ил.: А. Гурьев. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 255 с. : ил.
991426
  Суханова Наталья Ожерелье дорожных сюрпризов: по Малому Золотому кольцу России : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 74-75
991427
  Дюма А. Ожерелье королевы / А. Дюма; Пер. с франц. Е.Баевской, И.Русецкого и Л.Цывьяна. – Санкт-Петербург : Лик, 1991. – 592с. – ISBN 5-87188-002-9
991428
  Дюма А. Ожерелье королевы : роман / А. Дюма. – Тула : Тулбытсервис, 1992. – 688, [4] с. – ISBN 5-87758-009-4
991429
  Дюма А. (отец) Ожерелье королевы. / А. (отец) Дюма. – Бишкек, 1991. – 734с.
991430
  Дюма А. (отец) Ожерелье королевы. / А. (отец) Дюма. – Воронеж, 1991. – 702,1с.
991431
  Дюма А. (отец) Ожерелье королевы. / А. (отец) Дюма. – Минск, 1991. – 703,1с.
991432
  Яковлева М. Ожерелье Корфаккана : повесть // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 3. – С. 65-86. – ISSN 0132-2036
991433
   Ожерелье стихов: из двух американских антологий // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 190-194. – ISSN 1130-6545
991434
  Клейн А. Ожерелье Сюдбея / А. Клейн. – Сыктывкар, 1973. – 39с.
991435
  Гигон Катрин Ожерелье Тосканы : Открытие // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 140-150 : Фото, карта. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
991436
  Домогацких М.Г. Ожерелье экватора / М.Г. Домогацких. – Москва : Мысль, 1980. – 384 с.
991437
  Эренбург И.Г. Ожесточенность / И.Г. Эренбург. – Москва, 1942. – 64с.
991438
  Денисов Е.С. Оживают голоса истории / Евгений Денисов. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2015. – 263, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-966-197-356-4


  У пр. 1717262 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
991439
  Аксельрод А.Ю. Оживление без сенсаций / Аксельрод А.Ю. – Москва : Знание, 1988. – 208 с.
991440
  Мишин М. Оживление в зале / М. Мишин, С. Альтов. – Ленинград, 1978. – 71с.
991441
  Гречко В.В. Оживление местных Советов УССР и совершенстование работы их аппарата в 1925-1927 гг. : Дис... канд. юридич.наук: / Гречко В.В.; М-во высш. и средн. спец. образования УССР. Харьк. юридич. ин-т. – Х. – 426л. – Бібліогр.:л.1-13
991442
  Гречко В.В. Оживление местных Советов УССР, и совершенствование работы и аппарата в 1925-1927 гг. : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Гречко В.В. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1960. – 18 с.
991443
  Лещук П.С. Оживлені ремесла / П.С. Лещук. – К., 1990. – 48с.
991444
  Дибко-Филипчак Оживлення і вшанування пам"яти Івана Филипчака // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство" Бойківщина". – Дрогобич, 2011. – Ч. 2/81 (92). – С. 6-8


  Подано доповідь української письменниці І. Дибко-Филипчак, прочитану на Міжнародній конференції "Література галицького Підгір"я кінця ХІХ - початку ХХ століття і процес національного відродженн"я". Цю конференцію з нагоди 140-х роковин народження І. ...
991445
  Шевченко Т.Г. Оживут озера, степи!.. / Т.Г. Шевченко. – Москва, 1964. – 64с.
991446
  Костенко А.И. Оживут степи...: Тарас Шевченко за Каспием. / А.И. Костенко, Е. Умирбаев. – Алма-Ата, 1984. – 231с.
991447
  Костенко А.І. Оживут степи...: Тарас Шевченко за Каспіем. / А.І. Костенко, Е. Умірбаєв. – Київ, 1977. – 263с.
991448
  Нагнибіда М.Л. Оживуть степи : Поезії / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 47с.
991449
  Осокин В.Н. Ожившая статуя / В.Н. Осокин. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 190 с.
991450
  Мусий В.Б. Ожившая статуя как волшебный помощник в рассказе С. Кржижановского "Кунц и Шиллер" // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 1 (11). – С. 36-44. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
991451
  Жеффруа-Шнайтер Беренис Ожившие боги : Печему мы такие разные: Индия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 118-122 : Іл. – ISSN 1029-5828
991452
  Деревянко А.П. Ожившие древности / А.П. Деревянко. – Москва, 1986. – 2388с.
991453
  Киличичаков М.Е. Ожившие камни / М.Е. Киличичаков. – М., 1983. – 222с.
991454
  Шатлен Кароль Ожившие предки // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 76-80 : Фото. – ISSN 1029-5828
991455
  Федотов А.Я. Ожившие силуэты / А.Я. Федотов. – М., 1961. – 94с.
991456
   Ожившие сказки. – Таллин, 1977. – 128 с.
991457
  Чирков Ю.Г. Ожившие химеры / Ю.Г. Чирков. – Москва, 1991. – 238с.
991458
  Кваша Е.А. Ожидаемая продолжительность жизни взрослого населения в регионах России в последнее десятилетие / Е.А. Кваша, Т.Л. Харькова // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 8. – С. 26-40. – ISSN 0320-8168
991459
  Балута А.М. Ожидаемые горногеологические условия и формы проявления горного давления на глубоких горизонтах шахт Криворожского бассейсна / А. М. Балута, И. Д. Ривкин, Г. В. Тохтуев ; АН УССР. Ин-т геохимии и физики минералов. М-во черной металлургии УССР. Науч.-исслед. горнорудный ин-т. – Киев : Наукова думка, 1972. – 46 с.
991460
   Ожидаемые изменения биологических ресурсов при переброске части стока р.Печоры на юг. – Сыктывкар, 1982. – 61 с.
991461
   Ожидаемые изменения гидрологического режима в Северной Евразии в результате исчезновения многолетнего морского льда в Арктике / В.П. Мелешко, В.М. Катцов, А.В. Байдин, Т.В. Павлова, В.А. Говоркова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 11. – С. 5-21 : рис., табл. – Библиогр.: 46 назв. – ISSN 0130-2906
991462
  Теодорович Сергей Ожидается взрывообразное повышение гарантий : Спецвыпуск. Госрегулирование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 44-45 : Фото
991463
  Прокопов П.И. Ожидается перемена погоды. / П.И. Прокопов. – Краснодар, 1979. – 269с.
991464
  Зубавин Б.М. Ожидание / Б.М. Зубавин. – М, 1956. – 88с.
991465
  Тхоржевский С.С. Ожидание / С.С. Тхоржевский. – Л., 1958. – 139с.
991466
  Шишкан К.Б. Ожидание : стихи / К.Б. Шишкан. – Кишинев, 1959. – 95 с.
991467
  Воронов Н.П. Ожидание / Н.П. Воронов. – Москва, 1959. – 256с.
991468
   Ожидание. – М., 1962. – 32с.
991469
  Филиппов Н.С. Ожидание / Н.С. Филиппов. – Ленинград, 1962. – 236 с.
991470
  Погодин Р.П. Ожидание / Р.П. Погодин. – Л., 1963. – 96с.
991471
  Нам Као Ожидание / Нам Као. – Москва, 1963. – 183с.
991472
  Элиозишвили М.А. Ожидание / М.А. Элиозишвили. – Тбилиси, 1964. – 164с.
991473
  Холендро Д.М. Ожидание / Д.М. Холендро. – М., 1967. – 392с.
991474
  Жале Ожидание / Жале. – М., 1967. – 101с.
991475
  Яшин Д.А. Ожидание : стихи / Даниил Яшин ;. – Ижевск : Удмуртия, 1968. – 75 с.
991476
  Гончаров В.М. Ожидание / В.М. Гончаров. – Москва, 1969. – 127с.
991477
  Елин И.М. Ожидание / И.М. Елин. – Челябинск, 1970. – 92с.
991478
  Мавлянов Ж. Ожидание : повести и рассказы / Ж. Мавлянов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 254 с.
991479
  Погодин Р.П. Ожидание / Р.П. Погодин. – Л., 1971. – 127с.
991480
  Золотухин И.И. Ожидание : рассказы / И.И. Золотухин. – Харьков : Прапор, 1973. – 163с.
991481
  Бузюткин Н.Н. Ожидание / Н.Н. Бузюткин. – Куйбышев, 1975. – 23с.
991482
  Ливанов А.К. Ожидание / А.К. Ливанов. – М., 1975. – 103с.
991483
   Ожидание. – София, 1976. – 144с.
991484
  Бондарев Ю.В. Ожидание : страницы из записной книжки / Юрий Бондарев. – Москва : Советская Россия, 1976. – 62 с. – (Человек среди людей)
991485
  Зурабов А.А. Ожидание / А.А. Зурабов. – Тбилиси, 1978. – 311с.
991486
  Кононов Э.Ф. Ожидание / Э.Ф. Кононов. – Петрозаводск, 1978. – 470с.
991487
  Клещенко А.Д. Ожидание / А.Д. Клещенко. – Ленинград, 1979. – 191с.
991488
  Гевелинг А.Ф. Ожидание / А.Ф. Гевелинг. – М, 1979. – 95с.
991489
  Снегин Д.Ф. Ожидание / Д.Ф. Снегин. – Алма-Ата, 1980. – 447с.
991490
  Саковец В.И. Ожидание / В.И. Саковец. – Москва, 1981. – 239с.
991491
  Березовский Н.В. Ожидание / Н.В. Березовский. – Москва : Современник, 1983. – 174 с. – (Первая книга в столице)
991492
  Гончаров Ю.Д. Ожидание / Ю.Д. Гончаров. – Воронеж, 1985. – 384с.
991493
  Ероховец А.С. Ожидание / А.С. Ероховец. – Красноярск, 1985. – 336с.
991494
  Амлинский В.И. Ожидание : романы / Владимир Амлинский. – Москва : Художественная литература, 1985. – 511 с., [1] л. портр. : ил.
991495
   Ожидание. – Пермь, 1986. – 351с.
991496
  Усманов У. Ожидание : роман, рассказы / Уктам Усманов ; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1986. – 464 с.
991497
  Гончаров Ю.Д. Ожидание / Ю.Д. Гончаров. – Москва, 1988. – с.
991498
  Балков К.Н. Ожидание : повесть, рассказы / К.Н. Балков ; худож. В. Конопкин. – Москва : Сов. писатель, 1989. – 345 с. : ил.
991499
  Чугунов В. Ожидание : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 8. – С. 76-81. – ISSN 0027-8238
991500
  Акопян К.З. Ожидание (как) воспоминание (в компании с Морисом Бланшо и др.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.82-88. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
991501
  Каинчин Д. Ожидание весны : повести, рассказы / Д. Каинчин; пер. с алт. – Москва : Современник, 1986. – 251 с.
991502
  Голованивский С.О. Ожидание встречи / С.О. Голованивский. – Москва, 1935. – 85 с.
991503
  Романов А.А. Ожидание встречи / А.А. Романов. – Новосибирск, 1962. – 40с.
991504
  Комиссарова М.И. Ожидание встречи / М.И. Комиссарова. – Л., 1973. – 111с.
991505
  Болдырева Е.М. Ожидание героя. / Е.М. Болдырева. – Москва : Всесоюз. творч.-произв. об-ние "Киноцентр", 1990. – [64] с. : ил. – (Кино и школа)
991506
  Бутенко В.П. Ожидание друга / В.П. Бутенко. – Ставрополь, 1987. – 302с.
991507
  Нечаев Л.Е. Ожидание друга / Л.Е. Нечаев. – М., 1989. – 255с.
991508
  Нечаев Л.Е. Ожидание друга, или Признания подростка / Л.Е. Нечаев. – М., 1987. – 173с.
991509
  Поделков С.А. Ожидание журавлей / С.А. Поделков. – М, 1984. – 31с.
991510
  Ляленков В.Д. Ожидание лета: Вторая кн. романа "Борис Картавин" / В.Д. Ляленков. – Л., 1968. – 232с.
991511
  Ляленков В.Д. Ожидание лета: Первая кн. романа "Борис Картавин" / В.Д. Ляленков. – Л., 1981. – 286с.
991512
  Коптев Е.А. Ожидание листвы. / Е.А. Коптев. – Донецк, 1967. – 79с.
991513
  Стещенко Н.Е. Ожидание любви / Н.Е. Стещенко. – М., 1988. – 235с.
991514
  Потанин В.Ф. Ожидание моря / В.Ф. Потанин. – М., 1973. – 222с.
991515
  Каченовский Б.П. Ожидание настоящего / Б.П. Каченовский. – Тула, 1990. – 238с.
991516
  Тарасевич И.П. Ожидание полета / И.П. Тарасевич. – Москва, 1982. – 46с.
991517
  Унгарсынова Ф. Ожидание солнца : стихотворения / Фариза Унгарсынова ;. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 127 с.
991518
  Гриднев П.Я. Ожидание урожая. / П.Я. Гриднев. – Куйбышев, 1971. – 96с.
991519
  Филатов Л.И. Ожидание футбола. / Л.И. Филатов. – М., 1977. – 144с.
991520
  Гатов А.Б. Ожидание чуда / А.Б. Гатов. – Москва, 1971. – 239с.
991521
  Кузнецов В.П. Ожидание чуда : Стихи / В.П. Кузнецов. – Москва, 1974. – 118с.
991522
  Турунтаев В.Ф. Ожидание чуда / В.Ф. Турунтаев. – Свердловск, 1978. – 264с.
991523
  Балкарова Ф. Ожидание чуда : поэмы / Ф.Г. Балкарова ; пер. с кабард. И.Озеровой; Г. Фролова; худож. В. Комаров. – Москва : Современник, 1980. – 128 с. : ил.
991524
  Авдеенко Ю.Н. Ожидание шторма : повести / Юрий Авдеенко ; худож. О.П. Шамро. – Москва : Воениздат, 1982. – 464 с. : ил.
991525
  Кулемин В.Л. Ожидание. / В.Л. Кулемин. – Москва, 1959. – 100с.
991526
  Щипахина Л.В. Ожидание. / Л.В. Щипахина. – Волгоград, 1962. – 112с.
991527
  Колунцев Ф. Ожидание. / Ф. Колунцев. – Москва, 1969. – 320с.
991528
  Колунцев Ф. Ожидание. / Ф. Колунцев. – Москва, 1971. – 319с.
991529
  Яковенко В.П. Ожидание. Лирика. / В.П. Яковенко. – Донецк, 1964. – 76с.
991530
  Малышев Г.Т. Ожидание. Рассказы. / Г.Т. Малышев. – Куйбышев, 1970. – 78с.
991531
  Коркина А.А. Ожидание.Стихи. / А.А. Коркина. – Кишинев, 1974. – 135с.
991532
  Хлуденев А.П. Ожидания и перемены / А.П. Хлуденев. – М, 1985. – 189с.
991533
  Шкаратан О.И. Ожидания и реальность. Социальная мобильность в контексте проблемы равенства шансов // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 5-24. – ISSN 0869-0499
991534
  Завражин И.С. Ожиданье / И.С. Завражин. – Липецк, 1962. – 21с.
991535
  Гришин В.С. Ожиданье рассвета / В.С. Гришин. – Саратов, 1970. – 102с.
991536
  Ермагамбетов Б.Т. Ожижение угля связанным водородом / Б.Т. Ермагамбетов, А.Л. Лапидус. – Алма-Ата, 1990. – 85с.
991537
  Кириченко Оксана Ожиле дерево Майстра : Краєвиди душі / Кириченко Оксана, Іващенко Микола, Сачек Костянтин // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 114-119 : Фото
991538
  Кириченко О. Ожиле дерево Майстра // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 114-119.
991539
  Килимник О.В. Ожили степи і села / О.В. Килимник. – К, 1968. – 47с.
991540
  Онкович Дмитро Ожилі фрески : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 2-9. – ISSN 0208-0710
991541
  Вороб"йов М.П. Ожина обрію. / М.П. Вороб"йов. – Київ, 1988. – 155,4с.
991542
  Чубач Г.Т. Ожинові береги : поезії / Г.Т. Чубач. – Київ, 1977. – 87 с.
991543
   Ожити через сто літ : матеріали до наук.-практ. конф. по вшануванню пам"яті Менчиця В.А. : [Ружин-Вчорайше] / Від. культури та туризму Ружин. РДА, Методкаб. від. освіти Ружин. РДА, Ружин. селищ. осередок ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; [упоряд. В. Митюк ; редкол.: Сергійчук В.І. (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Типографія від А до Я, 2016. – 102 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7238-29-3
991544
  Кендюхов О.В. ожливості та напрями розвитку експортної діяльності підприємств в умовах інтеграції України в європейський економічний простір / О.В. Кендюхов, В.П. Залізнюк // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 91-96. – ISSN 2226-8820
991545
  Аксенов В.П. Ожог / Василий Аксенов. – Москва : Огонек, 1990. – 400 с.
991546
  Аксенов В. Ожог : Роман в трех книгах / Аксенов В. – Москва : Изограф, ЭКСМО-Пресс, 2000. – 496с. – ISBN 5-87113-080-1
991547
  Королев А. Ожог линзы / А. Королев. – М, 1988. – 368с.
991548
   Ожог родного очага. – М., 1990. – 324с.
991549
  Кузнецов В.И. Ожог: стихи / В.И. Кузнецов. – Москва, 1990. – 270с.
991550
  Падерин И.Г. Ожоги сердца / И.Г. Падерин. – М, 1978. – 96с.
991551
  Падерин И.Г. Ожоги сердца / И.Г. Падерин. – М, 1988. – 586с.
991552
  Падерин И.Г. Ожоги сердца. (Два путешествия в молодость) / И.Г. Падерин. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 380с.
991553
  Аралбаев Т.А. Ожоговая болезнь в горах и при горной адаптации / Т.А. Аралбаев, П.Н. Гольдберг, Г.А. Якунин; АН Кыргызстана; Ин-т физиологии. – Бишкек : Илим, 1991. – 192 с. – ISBN 5-8355-0315-6
991554
  Михальчук В.В. Оз"яжливість / Віталій Михальчук. – Київ : Друкарик, 2018. – 140, [4] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. - На тит. арк. та обкл. графіка авт.
991555
  Стуруа М.Г. Озабоченная Америка / М.Г. Стуруа. – Москва : Советская Россия, 1984. – 109 с. – (По ту сторону)
991556
  Решер Н. Озадачивающие явления // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 1. – С.103-111. – ISSN 0042-8744


  Философия и наука
991557
  Унгарсынова Ф. Озарение : стихи / Фариза Унгарсынова ;. – Москва : Советский писатель, 1980. – 110 с.
991558
  Боженкова М.И. Озарение : о А.С. Попове : в 2-х ч. / М.И. Боженкова. – Ленинград : Художественная литература ; Ленинградское отделение : ЛИО "Редактор". – ISBN 5-7058-0116-5
Ч. 1. – 1991. – 267, [3] с.
991559
  Боженкова М.И. Озарение : о А.С. Попове : в 2-х ч. / М.И. Боженкова. – Ленинград : Художественная литература : Ленинградское отделение : ЛИО "Редактор". – ISBN 5-7058-0134-3
Ч. 2. – 1991. – 220, [2] с. : портр.
991560
  Наседкин Ф.И. Озарение : Роман. / Ф.И. Наседкин. – Москва, 1980. – 319с.
991561
  Хабичева-Боташева Озарение души / Хабичева-Боташева. – Черкесск, 1985. – 296с.
991562
  Куранов Ю.Н. Озарение радугой: Лирич. повесть на темы искусства по мотивам жизни костром.худ. А.Козлова. / Ю.Н. Куранов. – Л., 1984. – 127с.
991563
  Абдрахманова Т. Озарения : стихотворения : пер. с каз. / Турсынхан Абдрахманова ; [вступ. ст. Ф. Алиевой]. – Москва : Художественная литература, 1981. – 190 с. : ил.
991564
  Эрендженов К. Озаренная земля : стихи / Константин Эрендженов ;пер. А.Аквилева. – Элиста : Калмиздат, 1966. – 24 с.
991565
  Голосов П.П. Озаренная солнцем / П.П. Голосов. – Ярославль, 1963. – 95с.
991566
  Ойфа П.Н. Озаренность / П.Н. Ойфа. – Л., 1977. – 112с.
991567
  Нури З. Озаренность : стихотворения / З. Нури; пер с татар. – Москва : Художественная литература, 1981. – 207 с.
991568
  Попов И.Ф. Озаренные / И.Ф. Попов. – Москва, 1946. – 175с.
991569
  Бальбуров А.А. Озаренные / А.А. Бальбуров. – Москва, 1977. – 80с.
991570
  Жариков Л.М. Озаренные / Л.М. Жариков. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 352 с.
991571
  Романов А.Н. Озаренные годы / А.Н. Романов. – Кишинев, 1980. – 296с.
991572
  Камбулов Н.И. Озаренные солдаты : Повести / Н.И. Камбулов. – Москва : Современник, 1975. – 384 с.
991573
  Латьева Л.В. Озаренные солнцем - жаждут / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1980. – 60с.
991574
  Попов И.Ф. Озаренные. / И.Ф. Попов. – М, 1945. – 317с.
991575
  Марягин Г.А. Озаренные. / Г.А. Марягин. – Москва, 1961. – 207с.
991576
  Веркалец М.М. Озаренный Востоком // Проблема духовности тюркских народов в исследованиях А.Е. Крымского / М.Н. Веркалец. – Киев : Школяр, 1994. – С. 3-14. – ISBN 5-7707-7430-4
991577
  Кузькин М.Г. Озаренье / М.Г. Кузькин. – Тула, 1977. – 223с.
991578
  Карась П.П. Озаріння / П.П. Карась. – К., 1965. – 62с.
991579
  Карпенко М.І. Озброєна муза : лірика / М.І. Карпенко. – Ужгород : Карпати, 1970. – 86 с.
991580
  Сухоруких В.С. Озброєне око / В.С. Сухоруких. – Київ, 1952. – 88 с.
991581
  Рибицький І.В. Озброєне серце : поезії / І.В. Рибицький. – Київ : Молодь, 1963. – 56 с.
991582
  Здоровило Т. Озброєні словом. Спілка письменників України переживає не найкращі часи // Україна молода. – Київ, 2021. – 12-13 жовтня (№ 106/107)


  Нещодавно у приміщені столичного педуніверситету відбулися урочистості, присвячені 30-річчю відродження Спілки письменників України, історія якої почалася ще в далекому 1934 році, 12 серпня: саме тоді в Києві вона була заснована на І Всеукраїнському ...
991583
  Калінін І. Озброєння вікінгів // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 52. – C. 83–88. – ISSN 2309-9356
991584
  Вертієнко Г. Озброєння давніх іранців за текстами Молодшої Авести: дистанційна зброя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 15-18. – (Історія ; вип. 1 (136)). – ISSN 1728-3817


  Подано аналіз молодоавестійської лексики, пов"язаної з термінологією дистанційної зброї давніх іранців – луком і стрілами. Виявлено широкий спектр її диференційованості. Запропоновано нові тлумачення й уточнення до семантики низки термінів: ...
991585
  Горбач Т. Озброєння рицарів Тевтонського ордену в Грюнвальдській битві 1410 р.: спроба реконструкції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 13-15. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У пропонованій статті автором, на основі писемних, археологічних, та іконографічних джерел розглядаються та аналізуються комплекси захисного та наступального озброєння рицарів Тевтонського ордену в Грюнвальдській битві 1410 р. In the article on the ...
991586
  Фіалко О.Є. Озброєння скіфських амазонок // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – Вип. 45 : Археологічні студії. – С. 39-45
991587
  Клочко В.І. Озброєння та військова справа давнього населення України (5000-900 рр. до Р.Х.) / Клочко В.І. ; М-во культури і туризму України, НДІ пам"яткоохорон. дослідж. – Київ : АртЕк, 2006. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310-334. – ISBN 966-505-059-1
991588
  Кучма О. Озброюємося корисним досвідом румунських аудиторів // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управління комплексного забезпечення" [та ін.] ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (164), вересень. – С. 20-23
991589
  Тимчук В. Озбручитися (з) Україною : [поезії] / Володимир Тимчук. – Тернопіль ; Львів : VarT : Простір-М, 2018. – 63, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7501-88-5


  У пр. № 1728368 напис: Читачеві бібліотеки Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка. Підпис. 30.06.2019. м. Київ
991590
  Жуков Борис Озверевшее пространство : после Чернобыля. Биосфера // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 50-56 : Фото


  Создатель легендарной империи тайского шелка, светский лев и бівший разведчик, американский бизнесмен Джим Томпсон таинственно исчез, оставив после себя богатейшее наследие
991591
  Чубач Г.Т. Озвучена печаль : поезії / Ганна Чубач ; [худож. О.В. Чубачівна]. – Київ : Пульсари, 2003. – 211, [1] с. : іл., нот. – ISBN 966-7671-48-8


  У пр. № 1746878 напис.: Михайлові Наєнку у світлий День Михайла. 21/XI-2003 р. Нехай літа опиняться у спогадах, а життя - у радості без печалей... Ганна Чубач
991592
  Зюбіна Р. Озвучені історії / розмову вела Людмила Таран // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 березня (№ 43/44). – С. 30-31


  Рима Зюбіна про щастя жити серед книжок і відповідальність перед Словом.
991593
   Озвученные программы второго семестра интенсивного укрса (французский язык). – К., 1979. – 73с.
991594
  Алферова Е.М. Озвученные программы к интенсивному курсу английского языка : Методическая разработка / Е.М. Алферова, Е.А. Друянова; КГУ им.Т.Г.Шевченко. 10-месячные курсы иностранных я зыков. – Киев : КГУ им. Т.Г.Шевченко, 1971. – 164 с.


  Сборник состоит из 3-х частей, включающих озвученные программы по учебнику Хорнби, 20 программ на бытовую тематику и 35 программ на общественно-политическую тематику
991595
  Лысенко М.М. Озвученные программы к интенсивному курсу французского языка / М.М. Лысенко. – М., 1971. – 129с.
991596
  Зарецкий Ф.И. Озвученный след / Ф.И. Зарецкий. – Фрунзе, 1980. – 55 с.
991597
  Данилевський О.С. Озвучення текстової інформації українською мовою // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 10-11


  В роботі розглянуто математичну модель та алгоритм створення системи конкатенативного сегментивного синтезу української мови, а також проведені експерименти з голосового озвучення заданої текстової інформації.
991598
  Тернова А.І. Озвучування в телевізійному виробництві: теоретичний аспект / А.І. Тернова, Д.С. Швецов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – С. 127-131. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (42)). – ISSN 2219-8741
991599
  Розумеєнко Н.В. Озвучування як різновид аудіовізуального перекладу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 345-349. – ISBN 978-966-581-958-5
991600
  Полідович Ю.Б. Оздоблення кінських вуздечок з кургану Товста Могила: пошук закономірностей // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред. Симоненко О.В. ; редкол.: Бирке В., Болтрик Ю.В., Бруяко І.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 4 (41). – С. 134-150. – ISSN 2227-4952
991601
  Гальченко О.М. Оздоблення оправ рукописних Євангелій XVI ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 156-178. – ISSN 2222-4203
991602
  Хохлова Р.А. Оздоблення поліграфічної продукції лакуванням : [навч. посібник] / Розалія Хохлова, Олена Величко. – Київ : Київський університет, 2014. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-439-771-8
991603
  Регідайло Н. Оздоблювальні та брошурувально-палітурні процеси / Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 10 (171). – С. 10-14. – ISSN 2076-9326
991604
  Регідайло Н. Оздоблювальні та брошурувально-палітурні процеси / Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 9 (170). – С. 13-15. – ISSN 2076-9326
991605
  Ракитина Р.И. Оздоровительная физкультура для женщин среднего и пожилого возраста. / Р.И. Ракитина, Е.И. Подопригора. – Киев : Здоров"я, 1991. – 132с.
991606
  Гайс И.А. Оздоровительная ходьба / И.А. Гайс. – М., 1990. – 47с.
991607
  Муравов И.В. Оздоровительные эффеты физической культуры и спорта / И.В. Муравов. – К., 1989. – 267с.
991608
  Верещагин Л.И. Оздоровительный бег: с чего начать? / Л.И. Верещагин. – Ленинград, 1990. – 58с. – (Стадион для всех)
991609
  Литовченко Елена Оздоровительный туризм нуждается в общественной поддержке : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 9 : Фото
991610
  Савояров Никита Оздоровительный туризм становится все более доступным : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 44-45 : Фото
991611
   Оздоровление воздушного и водного бассейнов городов : (В помощь проектировщику). – Киев : Будівельник, 1968. – 72с. ; 2
991612
  Белоусов В.Н. Оздоровление городской среды - важнейшая градостроительная задача / В.Н. Белоусов. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – Библиогр.: с. 62-63. – (Новое в жизни, науке, технике : Серия "Строительство и архитектура" ; № 1)
991613
   Оздоровление окрудающей среды городов. – Москва, 1973. – 145 с.
991614
  Макушин В.Г. Оздоровление условий труда как фактор повышения его производительности : Автореф... канд. экон.наук: / Макушин В.Г.; Моск. высш. школа профдвижения ВЦСПС. Кафедра экономики труда. – Москва, 1956. – 16л.
991615
   Оздоровление экологической обстановки и очистка побережья Кольского полуострова от брошенных и затопленных судов - одно из направлений деятельности экологического фонда "Гармоническое развитие" : повідомлення / В.И. Бахарев, Е.А. Сергеев, А.Л. Кудренко, Н.И. Черемисин, Д.С. Доля, А.Ю. Митропольский // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 110-112. – ISSN 1726-5428
991616
  Климчук Н. Оздоровлення банківської системи України та його ефективність // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (145). – С. 64-74. – ISSN 1605-2005
991617
  Гладких Д.М. Оздоровлення банківської системи як ключовий фактор відновлення корпоративного кредитування в Україні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 248-253. – ISSN 2222-0712
991618
  Грушевський М. Оздоровлення громадського життя // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 2006. – Рік43/44,№4(172)/1/2(173/174) : Михайло Грушевський, 1866-1934: життя, діяльність, творчість. – С. 103–104. – ISSN 0041-6061
991619
  Зайчик В.І. Оздоровлення праці при дуговому електрозварюванні / В.І. Зайчик. – Київ, 1933. – 70с.
991620
  Савицький В.Н. Оздоровлення природними чинниками // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 2 (71), березень - квітень. – С. 19-21 : фото. – Бібліогр.: 11 назв
991621
  Чвертко Л.А. Оздоровлення ситуації на регіональних ринках праці як передумова інтеграції України до сітової економічної системи // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 312-319. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
991622
  Петренко О.М. Оздоровлення сортів картоплі з використанням синтетичних речовин, похідних імідазотриазолу / О.М. Петренко, І.В. Демчук, М.М. Зарицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 29-31. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Досліджено дві нові синтетичні органічні речовини, похідні імідазотріазолу, які виявили антивірусну дію під час первинного тестування в умовах модельных дослідів Розроблено методику їх застосування, що дало змогу підвищити ефективність стабільність ...
991623
  Скиценко В.Д. Оздоровлення фінансово-кредитної системи в Україні - шлях до стабільного розвитку економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 61-68
991624
   Оздоровча робота в допоміжній школі. – К., 1950. – 32с.
991625
  Чижик В. Оздоровча фізична культура в умовах проживання на радіоактивно забруднених територіях : Навч. посібник / В. Чижик. – Луцьк : Вежа, 2000. – 197с. – ISBN 966-7294-20-Х
991626
  Ткаченко І. Оздоровче значення партерної гімнастики для студентів-хореографів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 7 (91). – С. 294-303. – ISSN 2312-5993
991627
  Будько Євген Оздоровчий сеанс для туризму // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 132-133 : фото
991628
  Старовойтенко О.А. Оздоровчий туризм // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 152-156
991629
  Павлова Ю.О. Оздоровчо-рекреаційні технології та якість життя людини : монографія / Юлія Павлова. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 353, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 286-328. – ISBN 978-617-7336-04-3
991630
  Малашевська І. Оздоровчо-розвивальний аспект виконавськоїпідготовки майбутніх педагогів-музикантів / І. Малашевська, Л. Кожевнікова // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 15. – С. 150-163. – ISBN 978-617-7747-65-8. – ISSN 2415-3729
991631
   Оздоровчо-спортивний комплекс Київського національного університету імені Тараса Шевченка : 40 років у Криму / О.П. Гончаров, А.Т. Макаров, В.В. Пилипенко, К.О. Третяк; О.П. Гончаров, А.Т. Макаров, В.В. Пилипенко, К.О.Третяк. – Київ : Київський університет, 2003. – 92с.
991632
  Александрова С М. Озеленение балконов : справочное пособие / М.С. Александрова, А.Д. Крестникова. – Москва : Лесная промышленность, 1991. – 214, 2 с. : ил.
991633
  Колесников А.И. Озеленение водоемов / А.И. Колесников. – Москва, 1954. – 188 с.
991634
  Машинский Л.О. Озеленение городов / Л.О. Машинский. – Москва : АН СССР, 1951. – 256с.
991635
   Озеленение городов. – Киев, 1966. – 344 с.
991636
  Николаев Д.А. и Грохольская В.С. Озеленение городов большими деревьями / Д.А. и Грохольская В.С. Николаев. – М., 1953. – 200с.
991637
   Озеленение городов на Юге СССР. – К., 1959. – 190с.
991638
   Озеленение городов Приморского края. – Владивосток, 1987. – 516с.
991639
  Назарчук Юлия Озеленение детской поликлиники. Работа над ошибками // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 4. – С. 22-27 : фото
991640
  Любченко Г.Х. Озеленение домов / Г.Х. Любченко. – Ленинград, 1988. – 91 с.
991641
  Базилевская Н.А. Озеленение зданий вьющимися растениями : вертикальное озеленение / Н.А. Базилевская [и др.]. – Москва : Гос. изд-во архитектуры и градостроительства, 1950. – 172 с.
991642
   Озеленение зданий вьющимися растениями. Вертикальное озеленение. – М., 1950. – 172с.
991643
  Хромов Ю.Б. Озеленение и благоустройство в городах и групповых системах расселения на Севере / Ю.Б. Хромов. – Москва, 1975. – 66 с.
991644
  Шмидт Н.Э. Озеленение колхозных сел / Н.Э. Шмидт ; под общ. ред. М.С. Осмоловского. – Москва : Гос. изд-во лит. по стр-ву и архитектуре, 1954. – 130 с., [2] л. ил. – (Сельская архитектура и строительство / Акад. архитектуры СССР, Науч.-исслед. ин-т архитектуры сельских зданий и сооружений)
991645
   Озеленение по-чикагски : Артефакт // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 20 : Іл.
991646
  Палентреер С.Н. Озеленение пришкольных участков / С.Н. Палентреер, Н.П. Ракицкий. – М, 1950. – 87с.
991647
  Красинский Н.П. Озеленение промплощадок дымоустойчивым ассортиментом / Н.П. Красинский. – М., 1937. – 215с.
991648
  Вергунов А.П. Озеленение центров крупных городов / А.П. Вергунов. – Москва, 1976. – 44 с.
991649
  Лыпа А.Л. Озеленение шахтных поселков Донбасса, строющихся поточно-скоростными методами / А.Л. Лыпа. – Киев, 1950. – 125 с.
991650
  Гаврилова Тетяна Озеленення для промзони // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 117 : фото
991651
  Косик О.І. Озеленення зупинок громадського транспорту / О.І. Косик, В.В. Тарахта // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Гнатюк Л.Д., Абизов В.А., Абрамюк І.Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 20 : Дизайн архітектурного середовища, технічна естетика, мистецтвознавство, садово-паркові ландшафти. – С. 78-88. – ISSN 2415-8151
991652
  Заваров О.І. Озеленення Києва / О.І. Заваров. – Киев : Будівельник, 1968. – 55 с.
991653
  Липа О.Л. Озеленення населений місць в зоні Пвіденно-Українського каналу / О.Л. Липа, А.К. Салатич. – К., 1952. – 84с.
991654
  Кучерявий В.В. Озеленення населених місць : підручник / В.П. Кучерявий, В.С. Кучерявий ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 670, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 667-670. – ISBN 978-617-7519-23-1
991655
  Кучерявий В.П. Озеленення населених місць : підручник / В.П. Кучерявий, В.С. Кучерявий ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 670, [1] с. : іл., табл. – Предмет. покажчик: с. 656-658. - Індекс термінів: с. 659-666. – Бібліогр.: с. 667-670. – ISBN 978-617-7519-23-1
991656
  Кучерявий В.П. Озеленення населених місць : підручник / В.П. Кучерявий, В.С. Кучерявий ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 670, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 656-658. – Бібліогр.: с. 667-670. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-7519-23-1
991657
  Кучерявий В.П. Озелення населених місць : Підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "Лісове та садово-паркове господарство". / В.П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2005. – 450с. – ISBN 966-603-278-3


  Вперше в Україні наведено історію озеленення, окреслено соціально-екологічну роль озеленення, розкрито ландшафтно-типологіні та архітектурно-художні основи садово-паркового мистецтво, технологію створення зелених насаджень.
991658
  Гуменюк Мирослав Озеленяем вертикали, или о возможностях триостренного девичьего винограда Ф.Вича // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 4. – С. 74-75 : фото
991659
  Лисавенко М.А. Озеленяйте наши города и села! / М.А. Лисавенко. – 6 с.
991660
  Андрієнко Т.Л. Озер вода жива / Т.Л. Андрієнко, С.Ю. Попович, О.Ф. Головач. – Київ : Урожай, 1990. – 170, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 172 (14 назв)
991661
  Ругоев Я.В. Озера : стихи и поэма / Я.В. Ругоев. – Москва : Современник, 1976. – 214 с.
991662
  Дмитревский Ю.Д. Озера Африки / Ю.Д. Дмитревский, И.Н. Олейников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 184с.
991663
   Озера Баргузинской долины. – Новосибирск : Наука, 1986. – 165с.
991664
  Томилов А.А. Озера бассейна р.Витима, их фауна и народно-хозяйственное значение. : Автореф... канд. биол.наук: / Томилов А.А.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1953. – 22 с.
991665
   Озера Белоруссии. – Минск : Ураджай, 1988. – 214с.
991666
  Ільїн Л. Озера Волинської області: водні та сапропелеві ресурси // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 3-8 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
991667
  Апхазава С И. Озера Грузии / И.С. Апхазава ; [АН ГССР, Ин-т географии им. Вахушти]. – Тбилиси : Мецнииреба, 1975. – 18 1с. : ил. – Библиогр.: с. 174-180
991668
  Ермолов А.А. Озера за облаками / А.А. Ермолов, Я.С. Срависский. – Фрунзе, 1979. – 45 с.
991669
  Лопотко М.З. Озера и сапропель / М.З. Лопотко. – Минск, 1978. – 88с.
991670
   Озера й острови Фінляндії // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 3. – С. 26-27 : фото. – ISSN 1998-8044
991671
   Озера Казахстана и Киргизии и их история. – Ленинград, 1975. – 279с.
991672
  Филонец П.П. Озера Карагандинской области / П.П. Филонец, Т.Р. Омаров; АН КазССР. Сектор физической географии. – Алма-Ата : Наука, 1968. – 129с.
991673
   Озера Карелии. – Ленинград, 1930. – 167с.
991674
  Герд С.В. Озера Карело-Финской ССР и их рыбные богатства / С.В. Герд. – Петрозаводск, 1951. – 152с.
991675
   Озера Карельского перешейка. Лимнологические циклы. Озера Красного. – Ленинград : Наука, 1971. – 532с.
991676
  Арчаков А.А. Озера Костромской области. : Автореф... наук: / Арчаков А.А.; Моск. обл. пед .инст. – Москва, 1953. – 15 с.
991677
  Арэ Ф.Э. Озера криолитозоны Сибири : сб. ст. / [редкол.: Ф.Э. Арэ (отв. ред.) и др.] ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т мерзлотоведения. – Новосибирск : Наука : Сибирское отделение, 1974. – 158 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
991678
   Озера Лача и Воже. Материалы комплексных исследований. – Ленинград, 1975. – 36с.
991679
  Кириллова В.А. Озера Ленинградской области. / В.А. Кириллова, И.М. Распопов. – Ленинград, 1971. – 152с.
991680
  Головко В.К. Озера нашего края / В.К. Головко. – Свердловск, 1963. – 135с.
991681
  Анучин Д.Н. Озера области истоков Волги и верховьев Западной Двины. (По исследованиям 1894-95 гг.) / Анучин Д.Н. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1898. – 56 с.
991682
   Озера Прибайкальского участка зоны БАМ. – Новосибирск, 1981. – 224с.
991683
  Лесненко В.К. Озера Псковской области / В.К. Лесненко, В.Н. Абросов. – Псков, 1973. – 154с.
991684
   Озера различных ландшафтов Кольского полуострова. – Ленинград : Наука
Часть1 : Гидрология озер и характеристика их водосборов. – 1974. – 276с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст.
991685
   Озера различных ландшафтов Кольского полуострова. – Ленинград : Наука
Часть 2 : Гидрохимия и гидробиология. – 1974. – 276с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст.
991686
   Озера различных ландшафтов Северо-Запада СССР. – Ленинград : Наука
1. – 1968. – 212с.
991687
   Озера различных ландшафтов Северо-Запада СССР. – Ленинград : Наука
2. – 1969. – 303с.
991688
  Первова Наталья Озера с крутыми берегами, или Горы без вершин / Первова Наталья, Горшков Сергей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – ноябрь № 110. – С. 152-153 : фото
991689
  Филонец П.П. Озера Северного, Западного и Восточного Казахстана : (справочник) / П.П. Филонец, Т.Р. Омаров ; Гл. управление гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР ; Казахский научно-исследоват. гидрометеорологическ. ин-т ; Сектор географии АН КазССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 136 с., [3] с. – Библиогр.: с. 100-120
991690
   Озера северо-запада Сибирской платформы. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1981. – 190 с. – Библиогр.: с. 178-183. – (Труды Лимнологического института / АН СССР, Сиб. отд-ние ; № 33 (53))
991691
   Озера семиаридной зоны СССР. Внутривековая изменчивость состояния озер Казахстана. – Ленинград, 1970. – 304с.
991692
   Озера Срединного региона. – Ленинград : Наука, 1976. – 359с.
991693
   Озера Среднего Поволжья. – Ленинград : Наука, 1976. – 236с.
991694
  Ільїн Л.В. Озера та штучні водойми України: просторова диференціація та ресурси : природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 3 (75). – С. 27-32 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
991695
   Озера Тянь-Шаня и их история. – Ленинград : Наука, 1980. – 232с.
991696
  Филонец П.П. Озера Центрального и Южного Казахстана / П.П. Филонец. – Москва, 1973. – 198 с.
991697
  Лезин В.А. Озера Центрального Казахстана (комплексная типологическая характеристика режима и ресурсов) / В.А. Лезин. – Алма-Ата, 1982. – 182с.
991698
  Поползин А.Г. Озера юга Обь-Иртышского бассейна : зональная комплексная характеристика / А.Г. Поползин. – Новосибирск, 1967. – 351с.
991699
  Андреева М.В. Озера Южного и Среднего Урала. (Гидрологический режим и влияние на него атмосферной циркуляции) / Андреева М.А. ; Челябин. гос. пед. ин-т ; Челябин. обл. отд. Геогр. о-ва СССР ; Челябин. обл. совет Всерос. о-ва охраны природы. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1973. – 270 с. : ил. – Список лит.: с. 258-267 (206 назв.)
991700
   Озера Южного Сахалина и их ихтиофауна. – Москва, 1964. – 268с.
991701
  Сорокин В.В. Озерная сторона / В.В. Сорокин. – Москва, 1976. – 255с.
991702
  Лазарчук В.А. Озерний дзвін / В.А. Лазарчук. – К., 1982. – 82с.
991703
  Ковальов Д.В. Озерний Край у 1918 р.: "фінляндський меч" під "німецьким щитом" // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – С. 304-319. – ISSN 2313-1993


  Висвітлено основні події становлення фінляндської державності впродовж листопада 1917 р. – грудня 1918 р. і фінляндської громадянської війни за участі представників місцевої ліворадикальної соціал-демократії, яка прагнула встановити у Гельсінкі ...
991704
  Ільїна О.В. Озерний сапропель Волинської області: ресурси та перспективи використання у рекреакційно-курортній діяльності / О.В. Ільїна, М.П. Пасічник, Н.В. Пасічник // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 115-124. – ISSN 2308-135X
991705
  Братан М.І. Озерниця : лірика / Микола Братан. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 77 с.
991706
  Ільїна О. Озерні родовища сапропелю Волинської області: вивченість, ресурси, оцінка можливостей господарського використання / О. Ільїна, М. Пасічник // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 14-20 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
991707
  Пасічник М.П. Озерні родовища сапропелю Рівненської області та перспективи їх використання // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 45. – C. 133-141. – ISSN 2308-135X


  Метою статті є оцінювання озерних родовищ сапропелю Рівненської області для з"ясування можливих напрямів раціонального використання їх ресурсів в різних галузях економіки зі збереженням охоронних заходів та покращенням екологічного стану озер. ...
991708
  Ільїн Л.В. Озерні родовища сапропелю Шацького адміністративного району Волинської області / Л.В. Ільїн, М.П. Пасічник // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 42-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
991709
  Рубанов И.В. Озерно-почвенное соленакопление в Узбекистане / И.В. Рубанов. – Ташкент, 1977. – 158с.
991710
  Мовчан В.А. Озерно-річкове і ставкове рибне господарство західних областей України / В.А. Мовчан. – Київ, 1954. – С. 271-281
991711
  Тэсиджер Уилфрид Озерные арабы / Тэсиджер Уилфрид. – Москва : Наука, 1982. – 221с. – (Рассказы о странах Востока)
991712
  Королева Н.В. Озерные вокзалы / Н.В. Королева. – Л, 1968. – 79с.
991713
   Озерные карбонаты Нечерноземной зоны СССР. – Пермь, 1985. – 150с.
991714
  Гроховская Л.М. Озерные месторождения солей, их изучение и промышленная оценка / Л.М. Гроховская. – Москва : Недра, 1972. – 165с.
991715
  Пидопличко А.П. Озерные отложения Белорусской ССР / А.П. Пидопличко. – Минск, 1975. – 119с.
991716
  Костин И.А. Озерные песни / И.А. Костин. – Петрозаводск, 1981. – 136с.
991717
  Смирнов А.В. Озерные спропели, их добыча и использование в сельском хозяйстве / А.В. Смирнов. – Москва, 1965. – 160с.
991718
  Савояров Никита Озерный край, или Новое открытие Финляндии : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 65-67
991719
  Зыбин А.С. Озерный рачок-бокоплав (Gammarus Rivulogammarus. lacustris G.O.Sars) и перспективы его хозяйственного использования на основе данных опыта. : Автореф... канд. биолог.наук: / Зыбин А.С.; Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Омск, 1958. – 25л.
991720
  Михеева Т.М. Озерный фитопланктон и его продукционные возможности в водоемах разного типа. : Автореф... канд. биол.наук: 105 / Михеева Т.М.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
991721
  Рукавишников Б.И. Озеро-Иссык-Куль и хребет Терскей-Алтау / Б.И. Рукавишников. – Москва, 1970. – 120с.
991722
  Русов Н.Н. Озеро : роман в 2-х ч. / Н.Н. Русов. – Москва : Книгоиздательство "Звезда" Н. Орфенов ; [Тип. Рекорд], 1912. – 219 с.
991723
  Торопыгин В.В. Озеро / В.В. Торопыгин. – Л, 1976. – 127с.
991724
  Тюрин Ю.П. Озеро / Ю.П. Тюрин. – М, 1982. – 382с.
991725
  Гужва В.Ф. Озеро : поезії / В.Ф. Гужва. – Київ, 1986. – 263 с.
991726
  Рузанкина Н. Озеро // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 11. – С. 120-128. – ISSN 1728-8568
991727
  Смоленцев А. Озеро : повість // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 2. – С. 86-104
991728
  Фальчук Тетяна Озеро "Лебедине" // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 4. – С. 20-22 : фото
991729
   Озеро Байкал. – Москва, 1967. – 11с.
991730
   Озеро Байкал. – Москва, 1968. – 56с.
991731
  Буянтуев Б.Р. Озеро Байкал / Б.Р. Буянтуев. – Москва : Знание, 1978. – 56с. – (Наука о Земле ; №5/1978)
991732
   Озеро Байкал. – Москва, 1979. – 80с.
991733
  Галазий Г.И. Озеро Байкал / Г.И. Галазий. – Москва : Знание, 1985. – 48 с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике; Наука о земле ; № 5)
991734
  Кибертъ М. Озеро Байкалъ и его фауна / М. Кибертъ. – Красноярск, 1903. – 47с.
991735
   Озеро Балатон. – Будапешт, 1959. – 188с.
991736
  Абросов В.Н. Озеро Балхаш / В.Н. Абросов ; АН СССР, Геогр. о-во СССР. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние, 1973. – 180 с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 165-178
991737
  Ткаченко А.С. Озеро беглой воды : повесть // Вечер воспоминаний : повесть / Г.С. Березко. – Москва : Художественная литература, 1976. – С. 54-112. – (Роман-газета ; № 1(815))
991738
  Куняев С. Озеро Безымянное / С. Куняев. – М, 1983. – 303с.
991739
  Зарівна Т. Озеро в тумані : Сентиментальна історія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 9. – С.42-104. – ISSN 0130-1608
991740
   Озеро Виштынецкое. – Калининград, 1976. – 47с.
991741
  Доктороу Е.Л. Озеро Гагари / Е.Л. Доктороу. – К., 1984. – 230с.
991742
  Смирнов І.Г. Озеро Гарда - туристична перлина Північної Італії / І.Г. Смирнов, Л.В. Ковалевич // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 72-75


  Розкрито рекреаційно-пізнавальний потенціал найбільшого озера півночі Італії - Гарда, яке нині є одним з найбільших і найвідоміших курортних центрів Південної Європи, що залишається, на жаль, недостатньо відомим та популярним серед українських ...
991743
  Щербаков А.П. Озеро Глубокое / А.П. Щербаков. – Москва, 1967. – 380с.
991744
  Марков Е.С. Озеро Гокча : географическое описание озера / Е.С. Марков. – С.-Петербург : Типография М.А. Александрова
Ч. 1 : География физическая. – 1911. – VIII, 189, 47 с.
991745
  Драбкова В.Г. Озеро и его водосбор - единая природная система / В.Г. Драбкова, И.Н. Сорокин. – Ленинград : Наука, 1979. – 196 с.
991746
  Центилович Ф.Ф. Озеро и жизнь в нем / Ф.Ф. Центилович. – Москва, 1936. – 48с.
991747
  Жекулин В.С. Озеро Ильмень / В.С. Жекулин, В.П. Нехайчик. – Ленинград, 1979. – 56с.
991748
  Вехов Н.В. Озеро Имандра - природное чудо Русского Севера : Регионы России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 31-38 : Портрет. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 0016-7207
991749
   Озеро Иссык-Куль и тенденции его природного развития. – Ленинград : Наука, 1986. – 256с.
991750
  Романовский В.В. Озеро Иссык-Куль как природный комплекс / В.В. Романовский. – Фрунзе, 1991. – 167с.
991751
  Пятков Ф.Ф. Озеро Иссык-Куль как район зимовки водоплавающих птиц : автореф. дис. ... канд .биол. наук: / Пятков Ф.Ф.; Томский гос.ун-т. – Томск, 1953. – 10 с.
991752
  Берггрин А.П. Озеро Иссык / А.П. Берггрин, Н.Н. Дублицкий ; фото А.П. Берггрина, М. Галкина. – Алма-Ата : Казгосиздат, 1959. – 16 с. : ил.
991753
   Озеро Кагул. – Кишинев, 1979. – 115с.
991754
  Муравейский С.Д. Озеро Камышлы-Баш / С.Д. Муравейский. – Вологда, 1927. – 36с.
991755
  Корженевский Н.Л. Озеро Кара-Куль. / Н.Л. Корженевский. – Ленинград, 1936. – 113с.
991756
  Цхомария Б.Д. Озеро Кардывач. / Б.Д. Цхомария. – Краснодар, 1962. – 64с.
991757
  Марковський Ю. Озеро Конча та його зоопланктон / Ю. Марковський, 1934. – С.113-157. – Окремий відбиток
991758
  Мясников В.Н. Озеро Краб: Повесть. Для сред. шк. возраста. / В.Н. Мясников. – Куйбышев, 1977. – 175с.
991759
   Озеро Кубенское. – Ленинград : Наука
Ч.1 : Гидрология. – 1977. – 306с.
991760
   Озеро Кубенское. – Ленинград : Наука
Ч. 2 : Гидрохимия. Донные отложения. растительные сообщества. – 1977. – 220с.
991761
   Озеро Кубенское. – Ленинград
3. – 1977. – 168с.
991762
  Губерначук С.Г. Озеро моей мечты : [сб. текстов песен] / Сергей Губерначук. – Киев : ArtHuss, 2020. – 159, [1] с. – ISBN 978-617-7778-52-2
991763
  Лаффіт Ж. Озеро мрій : роман / Ж. Лаффіт; [Перекл. з франц. Павло Воробйовов, Людмила Воробйова]. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 206 с.
991764
  Дроздик В.М. Озеро Нобель - перлина Поліського краю / В.М. Дроздик, Л.І. Медведчук // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 11 (141). – С. 46-47 : фото. – Бібліогр.: 5 назв
991765
  Мацевич А.Ф. Озеро Око : повісті, опорвідання / А.Ф. Мацевич. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 286 с.
991766
  Томашевский В. Озеро Онего / [В. Томашевский, ученик Олонецкой гимназии] // Русский сборник [6]. – № 6 : Варяжский. Новгородский
991767
   Озеро Сарыкамыш и водоемы-накопители коллекторно-дренажных вод. – Москва, 1991. – 149с.
991768
  Івченко Андрій Озеро Світязь // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 3
991769
  Шагинян С.В. Озеро Севан / С.В. Шагинян. – Л., 1970. – 16с.
991770
  Федорова Н.П. Озеро Селигер : Путеводитель / Н.П. Федорова. – Калинин, 1954. – 95с.
991771
  Шевченко П.К. Озеро Селигер / П.К. Шевченко. – Москва : Профиздат, 1955. – 67с.
991772
   Озеро Селигер. – Калинин, 1963. – 25с.
991773
  Исаков В.З. Озеро Селигер / В.З. Исаков. – Москва : Ппофиздат, 1985. – 224с.
991774
  Голубкина И. Озеро Селигер. / И. Голубкина, Н. Федорова. – М., 1951. – 64с.
991775
  Волошин І.І. Озеро серед діброви : оповідання та нариси / І.І. Волошин. – Київ, 1959. – 170 с.
991776
  Дараган С.В. Озеро Синє - еколого-гідрологічні характеристики // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 145-150
991777
  Черепанов С.И. Озеро синих гагар / Сергей Черепанов ; худож. А. Туманов. – Челябинск : Южно-Урал. кн. изд-во, 1980. – 106 с. : ил. – Миниатюрное издание в футляре
991778
   Озеро Тайху. [Изоматериал] : (Комплект открыток). – Шанхай : Народное искусство. – 2 с., 6 л. : 6 цв. открыток+ 1 л. вкладыш + 1 обл.


  Тайху - одно из крупнейших пресноводных озер Китая, известно своими великолепными пейзажами. В набор вошло 6 видовых открыток.
991779
  Ливеровский А.А. Озеро тихое / А.А. Ливеровский. – Л., 1980. – 446с.
991780
  Брагин А.И. Озеро тысячи родников : рассказы, воспоминания / А.И. Брагин. – Алма-Ата : Жазушы, 1978. – 204 с.
991781
  Гулям Х. Озеро Тюльпан : стихи и поэмы / Х. Гулям; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1976. – 224 с.
991782
  Бородулин Р. Озеро у горизонта : стихи 1957-1976 гг. / Рыгор Бородулин ; пер. с белорус. ; [предисл. А. Марченко]. – Москва : Художественная литература, 1979. – 214 с. : 1 л портр.
991783
  Шкадов И.Н. Озеро Хасан / И.Н. Шкадов. – Москва : Военное издательство, 1988. – 95 с.
991784
   Озеро Хевиз теплый уголок Европы // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 2 (2869), февраль. – С. 64-65 : фото
991785
  Гаврилова Г.Б. Озеро Цириша / Г.Б. Гаврилова. – Рига, 1984. – 122с.
991786
  Вершинин А.С. Озеро Черного Дракона : повесть / А.С. Вершинин. – Горький : Горьковское книжное издательство, 1958. – 259 с.
991787
  Зайцев А.М. Озеро Шира и его окрестности : (С 15-ю фототипиями и картою) / А.М. Зайцев. – Томск : Типо-литография М.Н. Кононова, 1902. – VI, 15 с. – Кн. № 205786 - без карты
991788
   Озеро шумит. – М., 1973. – 240с.
991789
  Сидоров В.С. Озеро, которого не было / В.С. Сидоров. – Барнаул, 1972. – 110с.
991790
  Боньковський О. Озеро. Проза // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2001. – № 7. – С.84-86. – ISSN 0868-4790
991791
  Богословский Б.Б. Озероведение : учеб. пособ. для ун-тов / Б.Б. Богословский. – Москва : МГУ, 1960. – 336 с.
991792
  Якушко О.Ф. Озероведение : География озер Белоруссии (Учеб. пособие для спец. геогр. вузов) / О.Ф. Якушко. – 2-е изд., перераб. – Минск : Вышэйшая школа, 1981. – 223с.
991793
  Ільїн Л.В. Озерознавство. Українсько-російський словник : Поняття і терміни / Л.В. Ільїн. – Луцьк : Вежа, 2001. – 112с. – ISBN 966-600-020-2
991794
  Щегельский П.Г. Озеряни : поезії / П.Г. Щегельский; П.Г. Щегельський. – Киев : Радянський письменник, 1983. – 78 с.
991795
  Шиян А. Озерянки / А. Шиян. – Київ, 1940. – 320 с.
991796
  Більський Б.І. Озима нічниця / Б.І. Більський. – Харків ; Київ : НК Постач. УРСР, 1932. – 34 с.
991797
  Пузирний Р. Озима нічниця та як боротися з нею / Р. Пузирний. – Х.К., 1932. – 64с.
991798
  Ломницький Я.Є. Озима пшениця / Я.Є. Ломницький. – Львів, 1968. – 108с.
991799
  Клименко В. Озима пшениця на Дніпропетровщині. / В. Клименко. – Дніпропетровськ, 1958. – 68с.
991800
  Усенко Г.П. Озима пшениця на Харьківщині / Г.П. Усенко. – Х., 1959. – 60с.
991801
  Більський Б. Озима совка / Б. Більський. – 16 с.
991802
  Більський Б. Озима совка взимку 1924-25 року на Київщині / Б. Більський. – 16с.
991803
  Телешко В. Озима совка та боротьба з нею / В. Телешко. – Х., 1925. – 24с.
991804
  Еремеев И.М. Озимая пшеница "Украинка" 0246 Мироновской станции / И.М. Еремеев. – К., 1928. – 105с.
991805
  Мандзюк А. Озимая пшеница в Донбассе / А. Мандзюк. – Сталино, 1953. – 52с.
991806
  Калмансон С.Я. Озимая рожь на зеленый корм, силос и сено / С.Я. Калмансон. – Иваново, 1952. – 6с.
991807
  Марков Ф.И. Озимая совка -- Agrotis segetum Schiff. в орошаемых районах свеклосеяния Киргизии и Казахстана и система мер борьбы с нею : Автореф... канд. биол.наук: / Марков Ф.И.; АН Кириз. ССР. – Фрунзе, 1956. – 16л.
991808
  Чернилевский С.Б. Озимая страна : стихи / Станислав Чернилевский ; пер. с укр. Вадим Кузнецов. – Москва : Советский писатель, 1991. – 125 с.
991809
  Кочевський В.В. Озиме світло : поезії / В.В. Кочевський. – Київ, 1985. – 102 с.
991810
  Андрощук І.К. Озимина : вірші / Іван Андрощук. – Київ : Молодь, 1990. – 30, [1] с. – (Перша книга поета)
991811
  Глущак А.С. Озимина / А.С. Глущак. – К., 1991. – 189с.
991812
  Гризун А. Озимина : Вірші та поеми / Анатолій Гризун. – Суми : Мрія-1, 2005. – 112с. – ISBN 966-566-292-9
991813
  Кащук Н.О. Озимина бринить : оповідання, нариси / Н.О. Кащук. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 142 с.
991814
   Озимские соглашения. – Белград, 1977. – 93с.
991815
  Шилин Н.К. Озимые всходы / Н.К. Шилин. – Донецк, 1988. – 158с.
991816
  Каминская С.В. Озимые промежуточные и повторные культуры в Прикарпатье : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Каминская С.В. ; Львовский с.-х. ин-т. – Львов, 1965. – 24 с.
991817
  Дибольд Г.Г. Озимые пшеницы Украины / Г.Г. Дибольд. – Харьков, 1925. – 45 с. – (Сортоописание ; 2)
991818
  Сопоцько А.А. Озимый червь в Тульской губернии в 1910 году и меры борьбы с ним : Приложение к отчету / [Арк. Сопоцько] зав. станцией ;Энтомологическая станция при Тульской Губернской Земской управе. – Тула : Тип. Е.И. Дружининой, 1910. – [2], 41 с. – Авт. указан в конце текста
991819
  Плигинский В.Г. Озимый червь и борьба с ним / В.Г. Плигинский. – Москва, 1929. – 16 с.
991820
  Плигинский В.Г. Озимый червь и борьба с ним / В.Г. Плигинский. – МоскваЛенинград, 1930. – 8 с.
991821
  Сахаров Н.Л. Озимый червь и борьба с ним. / Н.Л. Сахаров. – Москва ; Саратов, 1925. – 37 с.
991822
  Садовской Б.А. Озимь : статьи о русской поэзии: К. Бальмонт, А Блок, В. Брюсов, И Северянин.. Футуристы / Борис Садовской. – Петроград : Тип. "Сириус", 1915. – 45, [2] с.
991823
  Ковалев Д.М. Озимь / Д.М. Ковалев. – Москва, 1968. – 150с.
991824
  Гаркуша А.Т. Озимь / А.Т. Гаркуша. – Краснодар, 1975. – 124с.
991825
  Рябинин Н. Озимь / Н. Рябинин. – Саратов, 1982. – 119с.
991826
  Самсонов С.А. Озимь зеленеет : рассказы / Семен Самсонов ; пер. с удм. С.Панкратова. – Москва : Современник, 1976. – 159 с.
991827
  Петрова О.М. Озираючись на 1960-ті роки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 179 : Теорія та історія культури. – C. 46-49. – ISSN 1996-5931
991828
   Озирнулися з прийдешнього / прес-служба видавництва "Ярославів Вал" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 5-18 жовтня (№ 40/41). – С. 9


  У Національному музеї літератури України відбулася презентація книги "П"ятий "дзеркальний" том. Недруковані твори. Спогади про Михайла Слабошпицького (видавництво "Ярославів Вал", 2023), яку провів директор Інституту української мови НАНУ Павло ...
991829
  Підлужна А.А. Озирнутися в радості... / Алла Підлужна, Олександр Павлович Биструшкін. – Київ : АВІАЗ, 2015. – 135, [1] с., [16] арк. фот. : іл., фотоіл. – ISBN 978-966-8936-96-8
991830
  Завгородній Ю.С. Озирнутися перед порогом : вірші та переклади з останніх років / Юрій Завгородній. – Київ : Гранослов, 2002. – 175, [1] с. : портр. – ISBN 966-7846-02-4
991831
  Трошкіна О.А. озміщення кладовищ в структурі населених пунктів / О.А. Трошкіна, І.О. Комар // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 150-156. – ISBN 978-617-7202-74-4
991832
   Ознайомилися з державними інституціями Німеччини // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 5


  Студенти та науковці ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка два тижні знайомилися з функціонуванням законодавчих, виконавчих, політичних, науково-дослідних, навчальних інституцій Німеччини. Відвідали лекції та семінари унікальної магістерської програми з ...
991833
  Просяник Н.С. Ознайомлений - значить озброєний! (Прийоми зимового водіння) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 37-38 : фото
991834
  Ляшенко О.О. Ознайомленість громадян із положенням Конститутції України як складова підвищення рівня їхньої правосвідомості // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 278-287. – ISBN 978-966-7166-35-9
991835
  Артемова Л.В. Ознайомлення дітей з працею дорослих / Артемова Л.В., Кудикіна Н.В., Школьна І.О. ; за ред. Артемової Л.В. – Київ : Радянська школа, 1988. – 176 с. – (Бібліотека дошкільного працівника)
991836
  Яришева Н.Ф. Ознайомлення дітей з природою / Н.Ф. Яришева. – 2-е вид., перероб. і доп. – К., 1980. – 165с.
991837
  Шибіко В. Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи як важлива умова забезпечення доступу особи до правосуддя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 24-30. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто ознайомлення з матеріалами кримінальної справи у розумні строки як складову права учасників процесу на захист своїх законних інтересів і як повноваження органів досудового розслідування, прокурора і суду, пов"язане із забезпеченням ...
991838
  Колінько С.О. Ознайомлення з методом трансмісійної електронної мікроскопії у лабораторному практикумі з фізики / С.О. Колінько, Т.І. Бутенко, Л.О. Кулик // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 79-85. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 2). – ISSN 2519-254X


  "Розкрито методичні аспекти формування предметної компетентності майбутніх інженерів під час вивчення навчальної дисципліни «Загальний курс фізики». Запропоновано технологію удосконалення лабораторного практикуму з фізики з метою практичного ...
991839
  Мазур О. Ознайомлення обвинуваченого і засудженого з матеріалами кримінального провадження // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 149-151
991840
  Осмолян В.А. Ознайомлення учасників досудового слідства з матеріалами кримінальної справи // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 168-173. – (0). – ISSN 2078-9165
991841
  Маляренко В. Ознайомлення учасників процесу з матеріалами кримінальної справи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.47-53. – ISSN 0132-1331
991842
  Ільїна О.В. Ознака "вивчення злочину організованою групою" як кваліфікуюча для корисливих злочинів проти власності: питання тлумачення та застосування // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 453-459. – ISSN 1563-3349
991843
  Ільїна Ознака "вчинення злочину організованою групою"як кваліфікуюча для корисливих злочинів проти власності: питання тлумачення та застосування / Ільїна, ОБ // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 453-458. – ISSN 1563-3349
991844
  Латишева К.Я. Ознака відсутності логарифмічних розв"язків у лінійних диференціальних рівнянь / К.Я. Латишева. – Київ, 1950. – 72 с.
991845
  Матвієнко В. Ознака епохи - "Миротворча війна" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 12 січня (№ 1/2). – С. 5


  Дії Путіна в Україні.
991846
  Добровольський В.О. Ознака збіжності рядів В.П. Єрмакова в її історичному розвитку // Історико-математичний збірник. – Київ, 1963. – Вип. 4. – С. 37-41
991847
  Булкат М.С. Ознака судової влади: загальнотеоретична характеристика поняття // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 5 (32). – С. 106-113. – ISSN 2310-6166
991848
  Ільницька Інна Ознаки авітамінозу та як позбутися цієї проблеми // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 7 : фото
991849
  Куйбіда Р.О. Ознаки адміністративного договору // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 285-287. – ISBN 978-966-667-624-8
991850
   Ознаки активізації епідпроцесу правця в Україні в сучасний період / О.І. Мотика, І.Д. Геник, О.М. Слесарчук, О.С. Малова, Р.Б. Павлій // Актуальная инфектология : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Луганс. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Єршова І.Б. – Київ, 2017. – Т. 5, № 5. – С. 72-74. – ISSN 2312-413Х


  "Проведено аналіз показників захворюваності на правець в Україні за період 2010–2016 рр. та в інших країнах Європи за період 2010–2015 рр. Установлено, що в Україні на відміну від решти країн Європейського регіону спостерігається активізація ...
991851
  Усик Світлана Ознаки алергічної реакції та надання домедичної допомоги / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 13
991852
  Петренко А. Ознаки бази даних як об’єкта авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (104). – С. 126-132. – ISSN 2308-0361
991853
  Решетник М. Ознаки бактеріальної природи вендських організмів Nemiana Simplex / М. Решетник, В. Гриценко, А. Мартишин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 6-10. – (Геологія ; вип. 1 (92)). – ISSN 1728-3817
991854
  Безклубий І. Ознаки банківського правочину // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С.156-166. – ISSN 1026-9932


  У статті здійснено аналіз правової природи банківського правочину, розглянуто його основні ознаки та запропоновано авторське визначення поняття банківського правочину.
991855
  Панасевич В.А. Ознаки безособовості речення у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – C. 159-163


  У статті здійснено аналіз безособових речень новогрецької мови на основі формально-граматичної та синтаксично-семантичної структури речення. Виявлені ознаки категорії безособовості у новогрецькій мові, вказано на чинники, що впливають на її формування ...
991856
  Олійник С.І. Ознаки весни / Степан Олійник. – Київ : Художня література, 1950. – 248 с., 1 л. портр. (фронт.)
991857
  Тимофіюк Г. Ознаки визнання / Г. Тимофіюк, М. Нестерик // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 5/6) : Банківське право


  "Наявність ознак фраудаторного правочину дає можливість визнати недійсною угоду боржника під час провадження у справі про банкрутство".
991858
  Ситник Л.С. Ознаки виникнення та шляхи подолання криз в системі державного управління / Л.С. Ситник, Т.М. Бервенова // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 114-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1729-7206
991859
  Дячук Н.В. Ознаки вираження психолінгвістичних характеристик художнього тексту // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 211-220. – ISSN 2309-1797
991860
  Солодяк О.Ю. Ознаки військово-політичного стилю та жанру // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 332-339.
991861
  Шумицький С.В. Ознаки вірності / С.В. Шумицький. – Х, 1963. – 36с.
991862
  Цебинога В.Ю. Ознаки вогнепальної зброї як об"єкта цивільного права // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 50-53. – ISBN 978-966-927-257-7
991863
  Паракуда О. Ознаки гарантії за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 65-67


  У статті аналізуються гарантії за законодавством України, презумпції, які впливають на саму гарантію та механізм її регулювання як виду забезпечення виконання зобов"язань.
991864
  Компанець К.В. Ознаки гарантій державного ладу: теоретико-правовий аспект // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (66). – С. 96-103. – ISSN 2078-3566
991865
  Кравець І. Ознаки господарських об"єднань як центрів господарських систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 41-44. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам правового становища господарських об"єднань як центрів господарських систем. Визначаються елементи господарських систем, де центром виступають господарські об"єднання. Аналізуються особливості складових вищевказаних ...
991866
  Пашков В. Ознаки господарських правовідносин у контексті забезпечення вітальної безпеки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 16-21.
991867
  Пашков В. Ознаки господарсько-правових відносин при здійсненні медичного та фармацевтичного обслуговування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 53-58.
991868
  Таликін Є. Ознаки господарської процесуальної форми як судової форми захисту прав та інтересів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 9 (117). – С. 87-94
991869
  Данилов М.О. Ознаки гуманістичного характеру трудового права // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 176-180. – ISBN 978-617-7450-09-1
991870
  Карпяк Я. Ознаки демократизму в конституції Пилипа Орлика 1710 р. // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 192-194
991871
  Шипілов Л. Ознаки демократичної держави (за працями проф. В.Д.Ткаченка) // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 4-9
991872
  Лук"янчук Т. Ознаки денотата як мотив номінації співвідносної назви (у межах Слобожанщини) // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2018. – Вип. 35. – С. 140-148. – ISSN 1815-3070
991873
  Яворський Я. Ознаки договору страхування: українська практика та зарубіжний досвід // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 9. – С. 94-96. – ISSN 0132-1331
991874
  Коршук Р.М. Ознаки етнічної (національної) меншини // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 53-56
991875
  Мулик К.А. Ознаки злочинної організації за законодавством України та зарубіжних країн // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 124-129
991876
  Фесенко Є. Ознаки злочину та його складу в контексті підстави кримінальної відповідальності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 76-81. – ISSN 0132-1331
991877
  Сердюк В. Ознаки злочину: теорія і практика / В. Сердюк, Є. Сердюк, Ю. Юрченко // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 102-105
991878
  Кулініч О. Ознаки зображення людини як нематеріального блага // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 190-192
991879
  Василенко А. Ознаки зсуву в межах Закарпатського глибинного розлому // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 19-23. – (Геологія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  Тектонофізичні дослідження розривних порушень в Українських Карпатах з використанням структурно-парагенетичного та кінематичного методів розпочались в 90-х роках ХХ ст. Було встановлено, що в природному заляганні переважають субвертикальні тріщини ...
991880
  Словотенко Н. Ознаки і докази формування кварцу з силікагелю в золотоносних жилах Берегівського рудного поля (Закарпаття) / Н. Словотенко, Л. Скакун, Р. Серкіз // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 1. – С.132-149 : рис. – Бібліогр.: 46 назв. – ISSN 2078-6220
991881
  Саїнчин О. Ознаки і методи виявлення інсценувань навмисних вбивств // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.599-602. – (Серія юридична ; Вип. 38)
991882
  Іванов В.Ф. Ознаки і риси мас-медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 45-49


  Стаття присвячена дослідженню ознак і рис мас-медіа на основі характеристик, визначених вітчизняними та зарубіжними теоретиками. The article researches characteristics and traits of mass media on the base of determinations of the Ukrainian and foreign ...
991883
  Сацький П.В. Ознаки і функції держави в процесі формування системи правосуддя Української Народної Республіки у 1917 р. / П.В. Сацький, В.В. Гончар // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т іст. укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І.Д. ; редкол.: Зайцева З.І., Студінський В.А., Чуткий А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (9). – С. 71-84. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х
991884
  Гладій С.В. Ознаки і функції легітимності в контексті функціонування судової влади // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 122. – С. 259-266. – ISSN 2224-9281
991885
   Ознаки інноваційної освіти / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 336-340. – ISBN 978-966-2748-97-0
991886
  Цебинога О.Ю. Ознаки інформації як об"єкта цивільного права // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 47-50. – ISBN 978-966-927-257-7
991887
  Вергелес О. Ознаки кіберзлочину // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 208-210
991888
  Строкаченко О.І. Ознаки класифікації статистичних одиниць при формуванні інформаційної системи енергетичної статистики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 22, листопад. – С. 59-61. – ISSN 2306-6814
991889
  Мачульська К. Ознаки комп"ютерного дискурсу у світлі інтернет-лінгвістики // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 5. – С. 100-104. – ISSN 2410-0927
991890
  Фарат О.В. Ознаки конкурентоспроможності продукції промислових підприємств / О.В. Фарат, І.О. Красілич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 194-201. – ISSN 1993-6788
991891
  Мелешевич А. Ознаки консолідованої демократії // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 4. – С. 104-105.
991892
  Ключковський Ю. Ознаки консолідованої демократії // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 4. – С. 104-105.
991893
  Івченко Н.С. Ознаки космогонізму в архаїчних міфах Китаю (міф про Паньгу) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 337-342


  У статті доведено, що усі космогонічні міфи Китаю зображають один міфологічний сюжет- народження Всесвіту із хаосу. Содержание статьи доказывает, что все космогонические мифы Китая изображают единственный мифологический сюжет – рождение Вселенной из ...
991894
  Перепелиця Г. Ознаки кризи політики "стратегічного партнерства" між Україною та США // Український монітор : Зовнішня та безпекова політика. Україна в міжнародних відносинах. – Київ, 2002. – весна. – С.59-67
991895
  Стельмащук О.В. Ознаки кримінального правопорушення як підстава відкриття кримінального провадження // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 58-63. – ISSN 2312-1831
991896
  Жуков М.Н. Ознаки локальної неоднорідності фізичних полів у геологічних базах даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-71. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геологія ; Вип. 19)


  Описано способи реєстрації, формули для розрахунку характеристик локальної неоднородності фізичних полів, які можуть бути використані в базах даних інформаційно-аналітичних систем. Разом із геологічними відомостями якісного характеру можуть складати ...
991897
  Карпова К.С. Ознаки метафоризації американського культурного символу Martin Luther King // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 242-247. – ISBN 978-966-8904-46-2
991898
  Гузар З. Ознаки модерного письма в повісті Івана Франка "Основи суспільності" // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 268-280. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
991899
  Яцюк О.Л. Ознаки монументальності у вокально-хоровій творчості Г. Генделя // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 109-110. – ISBN 978-966-8308-26-0
991900
  Білоконенко Л. Ознаки надтексту міжособистісного конфлікту // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 1 (53). – С. 71-85. – ISSN 1682-3540
991901
  Кулик Л.М. Ознаки насильницької злочинності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 65-69. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
991902
  Кулішенко В. Ознаки недобросовісної конкуренції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 32-34. – Бібліогр.: на 14 пунктів
991903
  Примак В. Ознаки непереборної сили у відносинах цивільно-правової відповідальності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 6. – С. 60-67.
991904
  Тищенко Ю. Ознаки неплатоспроможності як підстава для порушення провадження у справі про банкрутство // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 89-93. – ISSN 2220-1394
991905
  Кремінь Т. Ознаки новітньої української філософської лірики (на матеріалі книги В. Гужви "Вертоград") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 338-343
991906
  Бутнік-Сіверський Ознаки нової інтелектуальної економіки: інноваційна технологічна реструктуризація, інтенсифікація та прориви // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (97). – С. 51-60. – ISSN 2308-0361
991907
  Бутнік-Сіверський Ознаки нової інтелектуальної економіки: інноваційна технологічна реструктуризація, інтенсифікація та прориви // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (98). – С. 57-67. – ISSN 2308-0361
991908
  Герасименко Є.С. Ознаки нормативних актів // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 380. – ISBN 978-966-667-624-8
991909
  Одайник Б. Ознаки об"єктивної сторони злочину // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 73-75
991910
  Проценко М.В. Ознаки організованості злочинів: вплив на методику розслідування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 466-473. – ISSN 1563-3349
991911
  Процент М.В. Ознаки організованості злочинів: вплив на методику розслідування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 501-507. – ISSN 1563-3349
991912
  Лизогуб Я. Ознаки основного складу злочину "захоплення заручників" // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 80-84.
991913
  Гнатів О. Ознаки пайових цінних паперів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 38-41.
991914
  Моргунюк В. Ознаки перебування в дії її пасивного учасника / В. Моргунюк, М.Г. Зубков, І.Т. Ребезнюк // Проблеми української термінології : зб. наук. праць учасників XV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2018", м. Львів, 4-6 жовт. 2018 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: І. Фаріон (голов. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 3-7. – (Термінографічна серія "СловоСвіт"). – ISBN 978-966-941-210-2


  "Обмірковано вживання в українських термінах пасивних дієприкметників, щоб передавати ознаки перебування в дії її пасивного учасника (об’єкта). Запропоновано спосіб, як передавати ці ознаки в минулому й теперішньому часі. На конкретному прикладі ...
991915
  Юзьків Г.І. Ознаки петраркізму у любовній ліриці В. Сосюри // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 590-594


  Стаття присвячена розкриттю оновлення традиції петраркізму у любовній ліриці В. Сосюри
991916
  Покатаєва О.В. Ознаки підприємницької діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 42-45. – Бібліогр.: 11 назв
991917
  Криницький І. Ознаки податково-правової пільги: проблеми формування // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 106-111. – ISSN 1026-9932
991918
  Березовська Н. Ознаки покарання за кримінальним правом України // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 142-147. – ISSN 1561-4999
991919
  Брич Л. Ознаки посадової особи та кваліфікація господарських злочинів, вчинених нею / Л. Брич, В. Навроцький // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.68-72
991920
  Градовський А. Ознаки постмодерного експериментаторства у творчості Томаса Пінчона // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 79-84. – (Серія "Філологічні науки" ; № 38 (251)). – ISSN 2076-5770
991921
  Мошняга Л.В. Ознаки посягання на життя осіб, які уособлюють конституційний лад та державну владу України: аналіз положень ст. 112 Кримінального кодексу України / Л.В. Мошняга, О.О. Леонідова // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 154-158. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
991922
  Погребняк С. Ознаки права в контексті сучасного праворозуміння // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 164-169. – ISSN 0132-1331
991923
  Макаренков О. Ознаки права відкритого суспільства: концептуальний підхід // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 12-18
991924
  Перощук З.І. Ознаки правовідносин у сфері бюджетної системи України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 119-123
991925
  Панова Л. Ознаки правового ризику у розрахункових правовідносинах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 157-162
991926
  Кочубей Л.О. Ознаки правової системи України як соціальної системи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 401-404. – ISSN 2219-5521
991927
  Завальна Ж.В. Ознаки предмета адміністративного договору // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 83-87.
991928
  Заярний О.А. Ознаки приватноправових інструментів діяльності публічної адміністрації // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 359-360. – ISBN 978-966-667-624-8
991929
  Григорчук Ю. Ознаки притчевості в повісті Віри Вовк "Каравела": їх авторське осмислення та художнє втілення // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 148-153. – ISSN 2307-2261
991930
  Будко Т.В. Ознаки пропаганди деструктивного характеру в тексті мовного повідомлення // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, Н.В. Нестор, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 64. – С. 382-392. – ISSN 0130-2655
991931
  Парасін Н. Ознаки прототипів як компонентів процесу когнітивної діяльності // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 2 (170). – С. 215-223
991932
  Подпіснов Д.С. Ознаки реалізації норм права // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 107-111. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (19)). – ISSN 2308-5053
991933
  Харченко Г.Г. Ознаки речового права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 137-141
991934
  Попов В. Ознаки ринкової рівноваги в сучасній Україні // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 26-37. – Бібліогр.: с. 27-30, 34-35. – ISSN 0131-775Х


  Оцінка ринкової рівноваги в сучасній Україні базується на фундаментальних наукових положеннях і виконана за методикою порівняння складових сукупних витрат реального ВВП. Дослідження спрямовано на конкретизацію напрямку "транзиту" національної економіки ...
991935
  Панасенко І.С. Ознаки сильного іменникового керування // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: І.К. Кучеренко, Д.Х. Баранник, С.П. Бевзенко [та ін.]. – Київ, 1985. – Вип. 13. – С. 79-82. – ISSN 0320-3077
991936
  Лукаш Г.П. Ознаки сиситемної організації конотативних власних назв // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 69-77. – ISSN 0027-2833
991937
  Сайнецький О.П. Ознаки систематизації законодавства про соціальне забезпечення // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 98-104. – ISSN 2617-5967
991938
  Цивінський О.І. Ознаки службової особи у кримінальному праві України // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 2 (12). – С. 113-120. – ISSN 2617-4162
991939
  Афанасьєва О.О. Ознаки спеціальних митних зон в Україні // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 15-17.
991940
  Сокоринский Ю.В. Ознаки спеціального пенсійного забезпечення // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 110-116. – ISSN 2617-5967


  В статті проаналізовано поняття спеціального пенсійного забезпечення. Досліджено думки науковців щодо визначення поняття спеціального пенсійного забезпечення. Запропоновано власне визначення поняття спеціального пенсійного забезпечення. Виділено ...
991941
  Суходубова І.В. Ознаки стабільності законодавства // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 221-226. – ISSN 0201-7245
991942
  Гапченко О. Ознаки становлення інформаційного суспільства у ЄС // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 131-132
991943
  Нечипоренко В. Ознаки стратегії блакитного океану У.Ч. Кима та Р. Моборна в розвитку сучасного страхового ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 53-55. – (Економіка ; вип. 104). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються сучасні аспекти стратегічного менеджменту. Автор розглядає основні етапи розвитку страхового ринку України в контексті стратегії блакитного океану. Modern aspects of strategic management are considered in article. The Author ...
991944
  Одайник Б. Ознаки суб"єктивної сторони злочину "знищення, руйнування або пошкодження пам"яток – об"єктів культурної спадщини" (ст. 298 КК України) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 90-92. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
991945
  Денисова О.В. Ознаки суб"ктивної сторони при кваліфікації діянь, передбачених ст. 127 Кримінального Кодексу України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 188-191.
991946
  Крючко Н.І. Ознаки судової влади : монографія / Н.І. Крючко ; за наук. ред. Л.М. Москвич ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2021. – 180, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Бібліотека судового права"). – ISBN 978-966-998-282-7
991947
  Паліюк В.П. Ознаки судової влади в контексті Cтарого та Нового Завіту // Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : матеріали круглого столу "Філософсько-правова концепція правового простору" : тези наук. доп. : (18 берез. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Терно-граф, 2016. – С. 115-131. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-285-6
991948
  Крючко Н.І. Ознаки судової влади як соціальної системи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 3 (78). – С. 31-37. – ISSN 1999-5717
991949
  Крючко Н. Ознаки судової влади: конституційно-правовий аспект // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 4. – С. 251-260. – ISSN 1026-9932
991950
  Крючко Н.І. Ознаки судової влади: проблематика дослідження // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 23-25. – ISBN 978-617-7096-97-8
991951
  Гриценко М.С. Ознаки суспільного мовлення в ефірі місцевих телекомпаній України. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 149-151.
991952
  Крижанівський А. Ознаки сучасного правопорядку в контексті трансформаційних викликів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 47-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
991953
  Іваницький А. Ознаки та зміст правомірності втручання у право власності юридичних осіб за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 31-32
991954
  Мальнєва Н.О. Ознаки та категорії психологічного здоров"я особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 171-175. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
991955
  Толстов С. Ознаки та особливості нової "холодної війни" // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. О. Таукач. – Київ, 2019. – № 4/5. – С. 5-10. – ISSN 2663-2675
991956
  Кузьмін О.Є. Ознаки та особливості полівекторного розвитку підприємств / О.Є. Кузьмін, А.М. Дідик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3-8. – ISSN 0321-0499
991957
  Трач Ю.Ю. Ознаки та поняття групи як суб"єкта групового позову // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2009. – № 4. – С. 16-21
991958
  Стефанчук М. Ознаки та поняття діяльності прокуратури щодо реалізації функції представництва інтересів громадянина або держави в суді як різновиду юридичної діяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 34-47
991959
  Сибільов М. Ознаки та поняття договору в сфері приватного права // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 4. – С.87-94
991960
  Булкат М. Ознаки та поняття зовнішніх функцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 113-115. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються та узагальнюються характерні ознаки зовнішніх функцій і визначається поняття зовнішніх функцій в сучасних умовах розвитку української держави. В статье анализируются и обобщаются характерные признаки внешних функций и ...
991961
  Клименко О.П. Ознаки та поняття саморуйнівної поведінки // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 133-137
991962
  Карабанов Д.О. Ознаки та поняття тактичної операції // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2010. – № 93. – С. 6-11
991963
  Борисенко М.О. Ознаки та принципи правозастосовної діяльності: теоретичний аспект // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 3 (34). – С. 23-29. – ISSN 2310-9769
991964
  Васильчук М.М. Ознаки та символіка гуцульського тексту: карпатоцентричність і гуцульщинокордизм в українській літературі XIX - поч. XX ст. // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 336-346. – (Слово). – ISSN 2304-7402
991965
  Романюк Я. Ознаки та структура цивільно-правової норми: основні методологічні засади // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 81–96. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
991966
  Задирака Н. Ознаки та сутність публічного майна як підгрунтя для здійснення правової охорони // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – № 1/2 (64/65). – С. 96-100. – ISSN 2413-743X
991967
  Сенін Ю.Л. Ознаки та умови здійснення новації за цивільним законодавством України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 1 (137). – С. 29-31
991968
  Клинчук В. Ознаки та цілі державного регулювання у сфері транспорту // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 279-280
991969
  Сугоняко Ю.П. Ознаки творчого характеру в об"єктах авторського права (структура літературного твору) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 131-135.
991970
  Санченко О.І. Ознаки театральної постановки як об"єкта авторського права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 264-267. – ISSN 2219-5521
991971
  Кропив"янська Д. Ознаки тексту як структурованого цілого // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 69-70
991972
  Радковець Ю.І. Ознаки технологій "гібридної війни" в агресивних діях Росії проти України // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 36-42
991973
  Прийма С. Ознаки тлумачення норм права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 239-248. – ISSN 1993-0909
991974
  Бичкова С.С. Ознаки третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 4 (83). – С. 48-56


  Досліджено специфічні риси третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, як суб"єктів цивільних процесуальних правовідносин. Про Н.С Кузнєцову. - С. 49-50; Про С.Я. Фурсу. - С. 49.
991975
  Оньша А. Ознаки умисного вбивства, вчиненого організованою групою // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 65-69.
991976
  Притуляк Н.М. Ознаки фінансової стійкості - теоретична основа моделювання факторних систем // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 1. – С. 26-31


  В статті здійснений науковий пошук сутності і основних ознак фінансової стійкості, досліджена природа її взаємозв"язків. На основі отриманих результатів визначені фактори та алгоритм їх впливу на рівень стійкості фінансового стану підприємства. ...
991977
  Чеботарьова Г.В. Ознаки, що визначають злочинність розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження ВІЛ (ст. 132 КК) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 410-415. – ISSN 1563-3349
991978
  Веретенникова С.А. Ознакомление дошкольников с природой. : учебник для учащихся пед. училищ по спец.№ 202 Дошкольное воспитание и №210 Воспитание в дошкольных учереждениях / С.А. Веретенникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1980. – 272 с. : ил.
991979
  Ткаченко А.М. Ознакомление с местным производством в политехническом обучении школьников V-VII классов сельской школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Ткаченко А.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 15л.
991980
  Ткаченко А.М. Ознакомление с местным производством в политехническом обучении школьников V-VII классов сельской школы. : Дис... канд. пед.наук: / Ткаченко А.М.; Винницкий гос. пед. ин-т им. Н.Островского, 1954. – 353, 17л. – Бібліогр.:л.1-17
991981
  Ткаченко А.М. Ознакомление с местным производством в политехническом обучении школьников V-VII классов сельской школы. Дополнение к диссертации. : Дис... канд. пед.наук: / Ткаченко А.М.; Винницкий гос. пед. ин-т им. Н.Островского, 1954. – л.
991982
  Фирсов Г.П. Ознакомление учащихся 5-6 классов с пунктуацией / Г.П. Фирсов. – М, 1959. – 68с.
991983
  Орлов А.П. Ознакомление учащихся с основами машинной промышленной техники как одна из задач политехнического обучения. : Автореф... Канд.пед.наук: / Орлов А.П.; Акад.пед.наук РСФСР. – М, 1955. – 14л.
991984
  Махмудов Юсуп Ганиевич Ознакомление учащихся с физическими основами технологии производства хлопка на второй ступени обучения физике в сельской средней школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Махмудов Юсуп Ганиевич; Научно-исследовательский ин-т педагогики УССР. – К., 1986. – 24л.
991985
  Поляков А.А. Ознакомление школьников с механизацией труда. / А.А. Поляков. – Москва, 1966. – 204с.
991986
  Каган В.М. Ознакомление школьников с новой техникой / В.М. Каган. – М, 1968. – 128с.
991987
  Мазур А.В. Означення та законодавче регулювання основного митно-правового поняття: постановка проблеми // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 18-20.
991988
  Бурковська О. Означено-особові речення в російському мовознавстві: лінгвоісторіографічний аспект // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 51-57. – ISSN 2411-6548
991989
  Кулик В. Означувальні рамки в новинах текстах українських мас-медій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 326-340
991990
  Фаворский В. Озобромирование коллоидных снимков / В. Фаворский, 1913. – [2] с. – Отд. оттиск из : Вестник фотографии, сентябрь, 1913 г.
991991
  Омельченко Н.М. Озон : Роман / Н.М. Омельченко. – Киев : Дніпро, 1976. – 186с. – (Романи й повісті ; 1976р. Вип. №5)
991992
  Омельченко Н.М. Озон / Н.М. Омельченко. – Киев : Дніпро, 1976. – 187 с.
991993
  Різниченко О.С. Озон / О.С. Різниченко. – Одеса, 1990. – 84с.
991994
   Озон в земной атмосфере. – Л., 1966. – 200с.
991995
  Наєнко М.К. Озон зарубіжжя / Михайло Наєнко. – Київ : Освіта України, 2019. – 301, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7625-99-4


  У пр. 1724006 напис: Науковій бібліотеці імені Михайла Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка. Підпис. 25.03.2019 р.
991996
  Гущин Г.П. Озон и аэросиноптические условия в атмосфере / Г.П. Гущин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. – 342с.
991997
  Якимчук Н.А. Озон и ксенон - природные предвестники землетрясения // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, В.М. Єремєєв, І.М. Корчагін [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (66), квітень - червень. – С. 5-14 : рис. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 1684-2189
991998
  Разумовский С.Д. Озон и полимерные материалы / С.Д. Разумовский, Г.Е. Заиков. – Москва : Знание, 1988. – 30 с.
991999
  Авраменко А. Озон по-лінчевський // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 5 (91). – С. 35-37. – ISSN 1562-3238


  Авторське кіно
992000
  Ровинский Ф.Я. Озон, окислы азота и серы в нижней атмосфере / Ф.Я. Ровинский, В.И. Егоров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 182с.
<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,