Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)981982983984985986987988989990(+10)В кінець >>
983001
  Бондаренко С. "Оксамит" - виклик буденності // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 5 червня (№ 23). – С. 14


  Про новий часопис "Оксамит" розмова з головним редактором видання Тамарою Маркеловою.
983002
  Федорчак П. "Оксамитова" революція в Чехословаччині: передумови та вплив на трансформацію суспільного ладу / П. Федорчак, Т. Федорчак // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 82-86. – (Історія ; Вип. 16)
983003
  Шніцер Ігор "Оксамитові революції" 1989 року в країнах Центральної Європи як наслідок кризи соціалістичної моделі суспільства // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 262-267. – (Історія ; Вип. 18)
983004
  Храплива-Щур "Оксано, Оксано, я чую твій голос"... // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 507, травень : травень. – С. 24-25


  Альманах "Біль", збірник творчости в"язнів більшевицьких тюрем та концтаборів. Львів, 1990.
983005
   "Октябрьский". – Л., 1972. – 76с.
983006
  Смольський Г. "Олекса Довбуш" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 12 (926), грудень. – С. 81-116. – ISSN 08-68-4790-1


  Вистава в 4-х діях.
983007
   [Оксентій Корчак-Чепурківський] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 16. – ISBN 966-7060-92-6
983008
  Ембірікос А. [Октана / Андреас Ембірікос. – 4-е вид. – Афіни : Ікарос, 1997. – 104 с. : портр. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-31-Х
983009
   [Олександр Вальтер] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 10-11. – ISBN 966-7060-92-6
983010
   [Олександр Грушевський] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 39. – ISBN 966-7060-92-6
983011
   [Олександр Дзера] // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 27 квітня - 10 травня (№ 17/18). – С. 2. – ISSN 1992-9277


  Колектив видавництва "Юрінком Інтер" та редакція газети "Юридичний вісник України" вітають Олександра Дзеру з Днем народження.
983012
   [Олександр Кістяківський] // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 73. – ISSN 0869-3595
983013
   [Олександр Оглоблин] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 15. – ISBN 966-7060-92-6
983014
   [Олександр Павловський] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 46. – ISBN 966-7060-92-6
983015
   [Олександр Паладін] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 54. – ISBN 966-7060-92-6
983016
   [Олександр Топачевський] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 19. – ISBN 966-7060-92-6
983017
  Міхно О. [Олександр Яната] // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2018. – № 6 (255). – С. 25. – ISSN 2308-8095


  130 років від дня народження Олександра Янати (1888-1938), українського агронома, ботаніка, педагога, краєзнавця.
983018
  Каллан Дж.К. О-ла-ла! : секрети французького шарму / Джеймі Кет Каллан ; [пер. з англ. Т. Заволоко]. – Київ : КМ-БУКС, 2017. – 221, [3] с. – Вип. дан. англ.: Jamie Cat Callan. Ooh La La!. – ISBN 978-617-7498-19-2
983019
  Шнейдер А.Р. Округа и районы сибирского края / А.Р. Шнейдер. – Новосибирск, 1930. – 152с.
983020
   Окружающая среда : Список предметных рубрик. – Москва, 1984. – 72с.
983021
   Окружающая среда = Umwelt-Lexikon : Энциклопедический словарь-справочник:1500 терминов. – Москва : Прогресс. – ISBN 5-01-004637-7
Т.1 : А-О. – 1999. – 304с.
983022
   Окружающая среда = Umwelt-lexikon : Энциклопедический словарь-справочник:1500 терминов. – Москва : Прогресс. – ISBN 5-01-004637-7
Т.2 : П-Я. – 1999. – 304с.
983023
  Голубев И.Р. Окружающая среда и ее охрана / И.Р. Голубев, Ю.В. Новиков. – Москва, 1985. – 191с.
983024
  Зарубин Г.П. Окружающая среда и здоровье / Г.П. Зарубин. – Москва, 1977. – 128с.
983025
  Шандала М.Г. Окружающая среда и здоровье населения / М.Г. Шандала, Я.И. Звиняцковский. – К., 1988. – 149с.
983026
   Окружающая среда и здоровье человека. – Москва : Наука, 1979. – 214с.
983027
  Экхольм Э. Окружающая среда и здоровье человека / Э. Экхольм. – Москва : Прогресс, 1980. – 232с.
983028
   Окружающая среда и мир на планете. – Москва
В. 40. – 1986. – 98 с.
983029
  Астафьев А.В. Окружающая среда и надежность радиотехнической аппаратуры / А.В. Астафьев. – М.-Л., 1959. – 232с.
983030
  Астафьев А.В. Окружающая среда и надежность радиотехнической аппаратуры / А.В. Астафьев. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1965. – 360 с. – (Надежность радиотехнической аппаратуры)
983031
   Окружающая среда и народонаселение. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 104с.
983032
   Окружающая среда и право. – М., 1977. – 135с.
983033
  Голубев И.Р. Окружающая среда и транспорт / И.Р. Голубев, Ю.В. Новиков. – М., 1987. – 206с.
983034
  Никитин Д.П. Окружающая среда и человек : Учебное пособие / Д.П. Никитин, Ю.В. Новиков. – Москва : Высшая школа, 1980. – 424 с.
983035
  Никитин Д.П. Окружающая среда и человек : Учеб.пособие Відомості про видання: 2-е изд., перераб. и доп. / Д.П. Никитин, Ю.В. Новиков. – Москва : Высшая школа, 1986. – 415 с.
983036
   Окружающая среда крупного города. – Ленинград : Наука, 1988. – 112с.
983037
   Окружающая среда под охраной закона. – М., 1982. – 146с.
983038
  Колбасов О.С. Окружающая среда под охраной закона / О.С. Колбасов. – М., 1989. – 62с.
983039
  Трофимов А.М. Окружающая среда: подходы к управлению : рациональное природопользование и охрана окружающей среды // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1988. – Вип.35. – С. 9-15. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0201-4122
983040
  Ощепков П.К. Окружающий мир / П.К. Ощепков. – Москва, 1980. – 64 с.
983041
  Содномпилова М.М. Окружающий мир через призму вертикального видения пространства в представлениях монгольских народов // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 1. – С. 25-34. – ISSN 0869-1908
983042
  Селезнев Ф.А. Окружение генерала Л.Г. Корнилова в апреле - мае 1917 г. // Вестник Московского университета. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – C. 14-24. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385


  К биографии В.С. Завойко.
983043
  Егоров П.Г. Окружение и разгром в исторических примерах / П.Г. Егоров. – М., 1940. – 95с.
983044
   Окружение и разгром врага. – М., 1945. – 84с.
983045
  Кротова М.В. Окружение Н.В. Устрялова в Харбине // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 9 (93). – С. 128-131. – ISSN 2070-9773
983046
  Проймин К.Д. Окружение. / К.Д. Проймин. – Горький, 1990. – 365с.
983047
  Сипченко І.В. Окружна газета на Сумщині (1923—1929): тематичне наповнення, редакційна політика // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті проаналізовано особливості функціонування окружних газет Сумщини періоду 1923-1929 рр. на прикладі роменської газети "Влада праці". Розглянуто функції, жанрово-тематичне наповнення газети, специфіку редакційної політики. In the article it is ...
983048
  Покальчук Ю Окружна дорога : Повісті та оповідання / Юрко Покальчук. – Харків : Фоліо, 2004. – 511с. – (Література). – ISBN 966-03-2729-3
983049
  Санков Валерий Евгеньевич Окружная газета СЕПГ как тип ежедневного издания в системе прессы ГДР : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Санков Валерий Евгеньевич; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 20л.
983050
   Окружное послание Митрополита Антония к киевской пастве : Смиренный Антоний, Божьей милостью Митрополит Киевский и Галицкий и Священно-Архимандрит Киево-Печерской Успенской Лавры, своей богодарованной новой пастве о Господе радоваться. – Киев : Тип. Киево-Печерской Лавры, 1918. – 8 с.
983051
  Раяцкас Р.Л. Окруржающая среда и проблемы планирования / Р.Л. Раяцкас, В.П. Суткайтис. – Москва, 1981. – 272с.
983052
   Окрушина сонця : антологія кримськотатарської поезії 13-20 століть: [кримськотатарською та українською мовами]. – Київ : Головна спеціалізована редакція літератури мовами нац. меншин України, 2003. – 792с. – Парал. тит. арк. кримськотатарською мовою. – (Джерела духовності). – ISBN 966-522-053-5
983053
  Вільде І. Окрушини / І. Вільде. – Київ, 1969. – 131с.
983054
  Назир Х. Окрыленная молодость / Х. Назир. – Ташкент, 1960. – 64с.
983055
  Горин Д.И. Окрыленная юность / Д.И. Горин, Г.М. Стрелков. – Минск : Беларусь, 1966. – 72с.
983056
  Бедзик Ю.Д. Окрыленность : роман / Юрий Бедзик. – Москва : Советский писатель, 1977. – 254 с.
983057
  Дубровин Б.С. Окрыленные бойцы / Б.С. Дубровин. – М, 1956. – 168с.
983058
   Окрыленные временем. – Москва, 1987. – 459 с.
983059
   Окрыленные временем. – Москва, 1990. – 671с.
983060
  Ростков А.Ф. Окрыленные Ильичем / А.Ф. Ростков. – Москва : Советская Россия, 1969. – 128 с.
983061
  Матюшина О.К. Окрыленные люди / О.К. Матюшина. – Л., 1967. – 142с.
983062
  Котлярский М.Я. Окрыленные. / М.Я. Котлярский. – М, 1962. – 198с.
983063
  Котлярский М.Я. Окрыленные. / М.Я. Котлярский. – М, 1970. – 272с.
983064
  Мухаметшин Р.М. Окрыленный борьбой / Р.М. Мухаметшин. – Казань, 1987. – 142с.
983065
  Гусев К.В. Окрябрь и борьба за мир / К.В. Гусев. – Москва, 1968. – 48с.
983066
  Антоненко Т.С. Оксазолиновый синтез 1,2-транс-2-ацетамидо-2-дезоксигликозидов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.072 / Антоненко Т.С. – Москва, 1970. – 14 с.
983067
  Матюха В.А. Оксалатные соединения лантоидов и актиноидов / В.А. Матюха, А.И. Карелин. – М., 1985. – 208с.
983068
  Матюха В.А. Оксалатные соединения лантоидов, актиноидов и некоторых переходных элементов / В.А. Матюха, А.И. Карелин. – М., 1991. – 272с.
983069
   Оксамид: свойства, технология, применение. – К., 1992. – 159с.
983070
  Швець В.С. Оксамитівка : поезії / В.С. Швець. – Київ, 1966. – 179 с.
983071
  Олійник О. Оксамитна Світлана Миколаївна // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 555-556. – ISBN 978-966-418-286-4
983072
  Кравченко В. Оксамитова революція з вірменською специфікою // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 квітня (№ 15). – С. 2


  "Ось уже тиждень у Вірменії не вщухають антиурядові акції протесту. Нечисленні демонстрації, що розпочалися минулої п"ятниці, за кілька днів переросли в багатотисячні мітинги, учасники яких, використовуючи тактику "мережевої боротьби", то перекривають ...
983073
  Чобіт Дмитро Оксамитове шахрайство у Верховній Раді України / Дмитро Чобіт ; [ред. Сергій Орлюк]. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Київ : [б. в.], 2000. – 48 с. : табл.
983074
  Чобіт Дмитро Оксамитове шахрайство у Верховній Раді України / Чобіт Дмитро. – Київ, 2000. – 40с.
983075
   Оксамитовий сезон у Selhsh Club: нові враження // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 7/8/9 (2958). – С. 30-31 : фото
983076
  Буріанова Я. Оксамитовій революції - 25 / розмову вів Василь Ільницький // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18 листопада (№ 216). – С. 8


  Про події 25-річної давнини та про наш час розмова з Генеральним консулом Словаччини в місті Ужгород пані Янкою Буріановою.
983077
  Гатцук М.О. Оксана : драма у 3-х діях Миколи Глека [псевд.]. – Москва : .: [Вид. часописі "Рідний край"] ; Друк. С.А. Борисова, 1907. – 48 с. – (Видання часописі "Рідний край" ; [№ 14])
983078
  Васильченко С. Оксана / С. Васильченко. – Харків : Робітник, 1927. – 61с. – (Дешева б-ка Красного письменства)
983079
  Васильченко С. Оксана : Сторінка шкільного життя / С. Васильченко : ДВУ, 1928. – 30с.
983080
  Васильченко С. Оксана : Сторінка шкільного життя / С. Васильченко. – Харків; Київ : ДВУ, 1930. – 30с.
983081
   Оксана Андіївна Петрусенко // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2010. – № 6 (73)


  Оксана Андріївна Петрусенко (1900-1940) - укр. оперна співачка (лірико-драматичне сопрано). Одна з кращих виконавиць укр. народних пісень і романсів. Народна артистка УРСР (1939). Голос Оксани Андріївни є голосом-символом України її часу
983082
   Оксана Андріївна Петрусенко (1900-1940) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (122). – С. 60-61
983083
   Оксана Вадимівна Пацаган : бібліогр. покажчик / НАН України, Ін-т фізики конденс. систем ; [упоряд. О.Л. Іванків ; відп. ред.: І.М. Мриглод, О.Л. Іванків ; авт. вступ. ст. І.М. Мриглод]. – Львів : Інститут фізики конденсованих систем НАН України, 2016. – 32, [1] с., [1] арк. портр. : портр. – Алф. покажч.: с. 31-32. – (Бібліографія українських вчених)
983084
  Чечель Л. Оксана Вдовиченко: "Лялька - це енергетика, яку я дарую людям" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 серпня (№ 34). – С. 12. – ISSN 2519-4429
983085
  Новиков А.О. Оксана Забужко "Казка про калинову сопілку": феміністично-психологічне підґрунтя злочину // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 4/5 (440/441), лютий. – С. 56-59
983086
  Рудь Н. Оксана Забужко як мовна особистість // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 156-160.
983087
  Маленко О.О. Оксана Забужко. Харківські презентації // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 6 (226). – С. 38-39
983088
  Пасічник Н. Оксана Забужко: "Кожен серйозний письменникраночи пізно виходить на рівень "особистих прорахунків" зі своєю країною // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 6/8. – С. 76-77. – ISSN 0130-321Х


  Розмова з Оксаною Забужко про її останній роман "Музей покинутих секретів"
983089
  Констанкевич І. Оксана Забужко: "Міфоборець" чи "Міфотворець" ? // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 177-180. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
983090
  Терен Т. Оксана Забужко: "Я написала роман народу, позбавленого написаної історії" // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 142-146. – ISSN 2075-1222
983091
  Родик К. Оксана Забужко: канікули бенефіціантки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 28 листопада - 4 грудня (№ 46). – С. 14


  Читацька публіка має коротку пам"ять, і це спільний кошмар видавців і письменників. Аби підтримувати купівельний попит на близьких до бестселерного рівня авторів і не дати їхній популярності захолонути нижче від прибуткової риски, перші мусять ...
983092
  Скорский Н.А. Оксана Иваненко.(Жизнь и тверчество). : Автореф... Канд.филол.наук: / Скорский Н.А.; АН УССР.Ин-тлитер. – К, 1966. – 20л.
983093
  Шкаровская І.І. Оксана Іваненко / І.І. Шкаровская. – К, 1969. – 155с.
983094
  Скорський М.А. Оксана Іваненко : літ. портрет / Микола Скорський. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – 145, [3] с., [6] арк. фот. : іл., фот., портр. – Літ. про творчість О. Іваненко: с. 143-146. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-628-011-6
983095
  Царук А. Оксана Лозова: "Озвусь найтоншою струною" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 7/8 (933/934), липень-серпень. – С. 230-232. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Лозова Оксана Євгенівна (1963) - письменниця, перекладач. Царук Антоніна Петрівна (1961 - українська письменниця і поетеса, авторка численних дитячих поезій. Є членом Кіровоградської обласної організації НСПУ з 19 травня 2011 року.
983096
  Луцишина О. Оксана Луцишина: Проза - це "тілесна річ" / підготувала Віра Середа // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 13 лютого (№ 3)
983097
  Лущевська О. Оксана Лущевська про Христофора Колумба, Джона Ньюбері, Чарльза Дарвіна, Дніпрову Чайку, Перл Сайденстрікер Бак : [оповідання : для дітей мол. та серд. шк. віку] / Оксана Лущевська. – Київ : Грані-Т, 2010. – 92, [3] с. : іл. – Сер. засн. 2007 р. – (Життя видатних дітей). – ISBN 978-966-465-320-3
983098
  Ільницький М. Оксана Лятуринська (1902 - 1970) // Український альманах / Об"єднання українців у Польщі. – Варшава, 2002. – 2002. – С. 194-196. – ISSN 1426-7470
983099
  Чернихівський Г. Оксана Лятуринська в колі письменників волинської діаспори // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 101-108. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
983100
  Рубанович А.Л. Оксана Максимова. / А.Л. Рубанович. – Иркутск, 1962. – 199с.
983101
   Оксана Мешко, козацька матір : До 90-ліття з дня народження. – Київ, 1995. – 64 с. : іл.
983102
  Наумко Ігор Оксана Миколаївна Винар (до 90-річчя від уродин) // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 3/4 (176/177). – С. 126-128 : фото. – ISSN 0869-0774
983103
   Оксана МІлєвська: ландшафтний архітектор повинен володіти широкою палітрою знань, його робота грунтується на трьох китах: будівництво, архітектура і дендрологія // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 1. – С. 17-21 : фото
983104
  Лебедева В.Е. Оксана Павленко / В.Е. Лебедева. – Москва : Советский художник, 1986. – 102, [2] с.
983105
  Пахльовська О. Оксана Пахльовська: "Україна може існувати лише в одному цивілізаційному вимірі - європейському. Інакше на неї чекає небуття" : брала інтерв"ю І. Ніколайчук // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 25 квітня-16 травня (№ 15). – С. 14
983106
  Чаговець В. Оксана Петрусенко - народна артистка УРСР / В. Чаговець. – К., 1949. – 43с.
983107
  Кагарлицький М.Ф. Оксана Петрусенко / М.Ф. Кагарлицький. – Київ : Музична Україна, 1973. – 195с.
983108
  Кагарлицький М.Ф. Оксана Петрусенко : біографічна повість / М.Ф. Кагарлицький. – Київ : Молодь, 1983. – 255 с.
983109
  Кагарлицкий Н.Ф. Оксана Петрусенко / Н.Ф. Кагарлицкий. – Москва : Искусство, 1989. – 319с.
983110
   Оксана Петрусенко. Спогади про видатну укр. співачку.. – К., 1964. – 111с.
983111
   Оксана Попович // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, П.І. Маляр, О.Г. Коновал [та ін.]. – Toronto, 1975. – Рік 26, ч. 307, серпень : серпень. – C. 9-10


  Оксана Зенонівна Попович — дисидентка, учасниця національно-визвольного руху, член Організації Українських Націоналістів та Української Гельсінської групи.
983112
   Оксана Форостина // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 46
983113
  Зайцев П. Оксана. Перше кохання Шевченка / П. Зайцев. – Київ, 1918. – 31с.
983114
  Котлов А. Оксианионные диэлектрические кристаллы: зонная структура и электронные возбуждения / Алексей Котлов. – Tartu : Tartu university press, 2004. – 151с. – (Dissertationes physicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0647 ; N 43). – ISBN 9985-56-961-Х
983115
  Войткевич В.И. Оксигемометрические исследования насыщения артериальной крови кислородом в здоровом и больном организме : Автореф... канд. мед.наук: / Войткевич В.И.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.Павлова. – Ленинград, 1952. – 16 с.
983116
  Пономарев В.П. Оксигемометрические исследования пловцов-подводников : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Пономарев В.П. ; АН СССР , Ин-т физиологии. – Ленинград, 1963. – 19 с.
983117
  Тихвинский С.Б. Оксигемометрия при функциональной пробе с произвольной задержкой дыхания : Автореф. дис. ... канд. мед. наук: / Тихвинский С. Б.; АН СССР, Ин-т физиол. – Ленинград, 1960. – 18 с.
983118
  Татарчук Т.Р. Оксиген: хронологія історичних відкриттів. Частина 2. Дослідження кисню та сполук Оксигену у ХІХ – ХХІ століттях / Т.Р. Татарчук, Г.О. Сіренко, М.Р. Лясковська // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 97-114. – (Серія "Хімія" ; вип. 18). – ISSN 2310-1288
983119
  Арчаков А.И. Оксигеназы биологических мембран : доложено на тридцать седьмом ежегод. Бахов чтении 17 марта 1980 г. / А.И. Арчаков. – Москва : Наука, 1983. – 55 с. : ил.; граф., табл. – Библиогр.: с.47-54 (214 назв.). – (Баховские чтения / АН СССР, Ин-т биохимии им. А. И. Баха ; XXXVII)
983120
  Ковальський В.А. Оксигенація гемоглобіну в полі зовнішнього електромагнітного випромінювання з урахуванням псевдоефекту Яна-Теллера / В.А. Ковальський, Б.С. Филипп, О.В. Ялтиченко // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 1. – С. 54-58. – ISSN 1023-2427
983121
  Максимович Я. Оксид азоту в патогенезі виразки шлунку / Я. Максимович, О. Дробінська, Ю. Гавриленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 73-75. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто і проаналізовано дані літератури про участь оксиду азоту в процесах патогенезу виразки шлунку. The literature data about the role of nitric oxide in processes of gastric ulcer pathogenesis were considered and analyzed.
983122
   Оксид азоту та ферменти його синтезу в тканині доброякісних вузлових утворень щитоподібної залози / Т.М. Мишуніна, О.В. Калініченко, М.Д. Тронько, Л.Ю. Зурнаджи // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 404-409. – ISSN 2413-7944
983123
   Оксид циркония. – Л., 1991. – 83с.
983124
  Пиш"єв Сергій Вікторович Оксидаційна десульфуризація високосіркового низькометаморфізованого вугілля : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.07 / Пиш"єв Сергій Вікторович; Держ. ун-тет "Львів. політехн. – Львів, 1999. – 17л.
983125
  Панів П.М. Оксидаційна некаталітична очистка прямогонних гасових фракцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Панів Павло Михайлович ; МОНУ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
983126
  Холодний М. Оксидація вільного амоніаку нітрофікуючими бактеріями / М. Холодний, 1938. – С. 103-117. – Окр. відбиток
983127
  Забияко В.И. Оксидиметрический метод определения металлоорганических комплексов оксихинолина и оксихинальдина : Автореф... канд.хим.наук: / Забияко В.И. – Свердловск, 1950. – 6 с.
983128
  Шрейдер А.В. Оксидирование алюминия и его сплавов / А.В. Шрейдер. – М., 1960. – 220с.
983129
  Проценко П.И. Оксидирование и азотирование специальных сталей в нитрат-нитритных средах / П.И. Проценко, Н.П. Поповская, 1959. – с.
983130
  Тареев Б.М. Оксидная изоляция / Б.М. Тареев. – Москва-Ленинград : Энергия, 1934. – 124 с.
983131
  Тареев Б.М. Оксидная изоляция / Б.М. Тареев, М.М. Лернер. – Москва-Ленинград : Энергия, 1964. – 176 с.
983132
   Оксидний Cu-Co-Fe каталізатор окиснення CO на носії із нановолокон карбіду кремнію / О.В. Іщенко, П.М. Силенко, Т.М. Шкода, А.В. Яцимирський, А.М. Шлапак // Химия, физика и технология поверхности : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины, Ин-т химии поверхности им. А.А. Чуйко ; гл. ред. Картель Н.Т. ; редколл..: Л.А. Белякова, П.П. Горбик, А.Г. Гребенюк [и др.]. – Киев, 2009. – Вып. 15. – С. 279-283. – ISBN 978-966-00-08228
983133
   Оксидні Cu-Co-Fe каталізатори, нанесені на КАВ, у реакції окиснення CO / В.К. Яцимирський, О.В. Іщенко, С.В. Гайдай, В.Є. Діюк, Т.В. Карташова // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2009. – Т. 75, № 5/6. – C. 91-94. – ISSN 0041-6045


  Cu-Co-Fe оксидні каталізатори на кісточковому активованому вугіллі (КАВ) та окисненому КАВ досліджено в реакції окиснення CO. Попереднє окиснення КАВ Н2О2 та HNO3 приводить до того, що нанесена оксидна маса ініціює реакцію горіння вугілля. Методом ...
983134
  Іщенко О.В. Оксидні Fe-Co-Cu каталізатори, нанесені на окиснений КАВ в реакції окиснення СО / О.В. Іщенко, С.В. Гайдай, Т.В. Карташова // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 61-64. – ISBN 966-594-601-3
983135
   Оксидні матеріали з особливими електрофізичними властивостями : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 154с. : 75 рис., 54 таб. – Бібліогр.: 93 дж.


  Об"єкт дослідження - оксидні матеріали з особливими електрофізичними властивостями. Мета роботи - синтез, дослідження будови, електрофізичних та оптичних властивостей нових складних оксидів та композитів на їх основі. Встановлення взаємозв"язків між ...
983136
  Малишев В.В. Оксидні наноматеріали: синтез, управління структурою та властивостями : конспект лекцій для студентів інж.. спец. ден. та заоч. форм навчання / В.В. Малишев, Н.Ф. Кущевська, О.А. Папроцька ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2017. – 132, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 118-132
983137
   Оксидные Cu-Co-Fe катализаторы, нанесенные на углеродные нанотрубки, в реакции окисления CO / Е.В. Ищенко, В.К. Яцимирский, А.Г. Дяченко, И.В. Контурова, Э.В. Прилуцкий // Химия, физика и технология поверхности : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины, Ин-т химии поверхности им. А.А. Чуйко ; гл. ред. П.П. Горбик ; редколл.: П.П. Горбик, В.В. Лобанов, В.В. Брей [и др.]. – Киев, 2006. – Вып. 11/12. – С. 340-345. – ISBN 966-00-0518-0
983138
  Фотиев А.А. Оксидные ванадиевые бронзы / А.А. Фотиев, В.Л. Волков, В.К. Капусткин. – Москва : Наука, 1978. – 176 с. : ил.
983139
  Трунов Алексей Михайлович Оксидные кислородные катоды химических источников тока : Автореф... докт. технич.наук: 02.00.05 / Трунов Алексей Михайлович; Украинский государ. химико-технологич. университет. – Днепропетровск, 1993. – 28л.
983140
  Лернер М.М. Оксидные конденсаторы : лекция / М.М. Лернер. – Москва, 1963. – 84 с.
983141
  Белоус А.Г. Оксидные литийпроводящие твердые электролиты = Lithium conducting solid oxide electrolytes / А.Г. Белоус, С.Д. Кобилянская ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского]. – Киев : Наукова думка, 2018. – 317, [3] с., [12] л. фотоил. : ил., табл. – 100 років НАН України, 1918. - Доб. тит. л. – Библиогр.: с. 271-309. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project : 100 років НАН України, 1918). – ISBN 978-966-00-1614-9
983142
  Шольц Н.Н. Оксидные магнитные материалы / Н.Н. Шольц, К.А. Пискарев. – Москва
Вып. 6. – 1958. – 40 с.
983143
   Оксидные материалы в электронной технике : Сборник статей. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
983144
  Лаворко П.К. Оксидные покрытия металлов / П.К. Лаворко. – М., 1963. – 186с.
983145
  Модебадзе О.Е. Оксидные стеклообразные материалы для электронных приборов / О.Е. Модебадзе. – Тбилиси, 1984. – 133 с.
983146
   Оксидные электрохромные материалы : межвуз. сб. науч. трудов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1981. – 156 с.
983147
  Герман Г. Оксидный катод : пер. с нем. / Г. Герман, С. Вагенер. – Москва ; Ленинград : ГИТТЛ, 1949. – 508 с.
983148
   Оксидный катод : сборник переводов статей. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1957. – 192 с.
983149
   Оксидный катод : сборник трудов Международного конгресса, посвященного пятидесятилетию открытия оксидного катода. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1957. – 480 с.
983150
  Мекіч М. Оксидоредуктазна активність грунтів в умовах нафтового забруднення та фіторемедіації / М. Мекіч, Л. Буньо, О. Терек // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 35-44. – (Серія біологічна ; вип. 85). – ISSN 0206-5667
983151
  Водяницкий Ю.Н. Оксиды железа и их роль в плодородии почв / Ю.Н. Водяницкий; Шишов Л.Л. – Москва, 1989. – 160 с.
983152
  Стрекаловский В.Н. Оксиды с примесной разупорядоченностью. Состав, структура, фазовые превращения / В.Н. Стрекаловский. – Москва : Наука, 1987. – 156 с.
983153
  Алямовский И С. Зайнулин Оксикарбиды и оксинитриды металлов IVа и Vа подгрупп / С.И. Алямовский [и др.] ; АН СССР, Урал. науч. центр, Ин-т химии. – Москва : Наука, 1981. – 144 с. : ил. – Библиогр.: с. 131-142
983154
  Кузьминский А.С. Оксиление каучуов и резин / А.С. Кузьминский. – М, 1957. – 320с.
983155
  Чеснокова С.М. Оксимеркуриметрический метод анализа неводных растворов альфа,бета-ненасыщенных соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Чеснокова С.М.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.25
983156
  Красилов І.В. Оксими спіропіранонеофлавонів: синтез та властивості / І.В. Красилов, В.С. Москвіна, В.П. Хиля // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 97
983157
  Моренець В.П. Оксиморон : літературознавчі статті, дослідження, есеї / Володимир Моренець. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2010. – 528 с. – ISBN 978-966-2424-26-3
983158
  Вишневська С.В. Оксиморон та його відтворення при перекладі з італійської на українську мову (на матеріалі твору Умберто Еко "Маятник Фуко") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – C. 196-202


  Досліджено визначення поняття осиморон в українській та італійській мовах, розглянуто його лексико-семантичні і граматичні особливості на матеріалі роману Умберто Еко "Маятник Фуко" та виокремлено різновиди оксиморонів із урахуванням їх ...
983159
  Яіцька О.В. Оксиморон як об"єкт англо-українського перекладу / О.В. Яіцька, А.П. Мартинюк // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Ольховська А.С., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 20. – С. 193-199. – ISBN 978-966-285-638-5
983160
  Терханова О.В. Оксиморон як явище вторинної номінації в газетно-журнальній публіцистиці // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 12. – С. 94-99. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 15). – ISSN 2313-8610
983161
  Завалій С.Б. Оксиморонні синтагми як засіб репрезнтації карегорії оцінки в поетичному словнику // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 186-191. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
983162
  Пешкова В.М. Оксимы / В.М. Пешкова, В.М. Савостина, Е.К. Иванова. – Москва : Наука, 1977. – 236 с.
983163
  Жунгиету Г.И. Оксиндол и его производные / Г.И. Жунгиету. – Кишинев, 1973. – 196с.
983164
  Селиванова К.М. Оксипировиноградная кислота как предшественник серина у растений : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Селиванова К.М. ; АН СССР , Ин-т биохимии. – Москва, 1966. – 26 с.
983165
  Беленькая И.А. Оксипроизводные бенз-2,1,3-тиадиазола : Автореф... канд. хим.наук: / Беленькая И.А.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1966. – 12л. – Бібліогр.:с.11
983166
  Фихман И.Ф. Оксиринх - город папирусов / И.Ф. Фихман. – М, 1976. – 343с.
983167
  Мельник В. Окситанська ідентичність і творчість тулузького єпископа Фолькета Марсельського // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 9/12 (1125/1128). – С. 305-339. – ISSN 0320-8370


  Фолькет Марсельський (Фольк Марсельський, Фульк Марсельський, Фулькон Марсельський, Folquet de Marselha, Folquet de Marseille) (бл. 1150-1231) - провансальский трубадур. Фолькет є одним з персонажів «Раю» «Божественної комедії» Данте Аліг"єрі.
983168
  Козелецкий С.В. Окситоны в слоистых сильно анизотропных полупроводниках. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Козелецкий С.В. ; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1978. – 16 с.
983169
  Скрябин К.И. и др. Оксиураты / К.И. и др. Скрябин. – М.
5. – 1967. – 1-244с.
983170
  Скрябин К.И. и др. Оксиураты животных и человека / К.И. и др. Скрябин. – М.
2. – 1961. – 1-500с.
983171
  Скрябин К.И. и др. Оксиураты животных и человека / К.И. и др. Скрябин. – М.
3. – 1967. – 1-468с.
983172
  Виноградов А.В. Оксихинолин / А.В. Виноградов. – Москва, 1979. – 324с.
983173
  Виноградов А.В. Оксихинолин / А.В. Виноградов. – Москва : Наука, 1979. – 328с.
983174
  Фридман Г.Б. Оксихлорид железа : Дис... наук: / Фридман Г.Б.;. – 41л. – Бібліогр.:л.39-41
983175
  Настюков А.М. Оксицеллюлозы : диссертация на степень магистра технологии. – Тамбов : Губерн. зем. тип., 1901. – 125 с.
983176
   Оксіюк Ольга Петрівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 346. – ISBN 978-966-439-754-1
983177
   Оксіюк Петро Федорович (1896-1960) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 346. – ISBN 978-966-439-754-1
983178
  Флеров А.Ф. Окская флора : в 3 т. / А.Ф. Флеров. – 1906-1910. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Герольд"
Т. 1 : С 20 табл. (27 рис.) ; Обзор литературы по флоре Окских губерний; II. История исследования Окской флоры. – 1906. – X, XVI, 286 с., 19 табл. ил. : ил. – Два тит. л.: на первом 1907 г. изд. - Отд. оттиск: Труды Императорского Ботанического сада. т. XXVII
983179
  Флеров А.Ф. Окская флора : в 3 т. / А.Ф. Флеров. – 1906-1910. – Юрьев : Тип. К. Маттисена
Т. 2 : С 36 табл. (46 рис.), 5 картами в тексте и 1 картой Окского бассейна : III. Собственные исследования. – 1907. – 287-728 с., 36 л. ил., 1 л. карт. : ил. – Два тит. л.: на первом: Санкт-Петербург,1908 г. изд. - Отд. оттиск: Труды Императорского Ботанического сада. т. XXVII. - Экз. деф. отсутств. с. 303-728 с.
983180
  Кожевников Г.А. Окская экспедиция 1903 года : (Предварительный отчет) / Кожевников Г.А. – Москва : Университетская типография, 1905. – 12 с. – (Из Дневника Зоологического Отделения Т. 3, № 6)
983181
  Ростовцев М.И. Окские дали / М.И. Ростовцев. – Москва, 1979. – 173с.
983182
   Окский Государственный заповедник. – М., 1967. – 45с.
983183
  Никольский В.К. Окский песчано-гравийный карьер. / В.К. Никольский, Г.Г. Зинченко. – М, 1960. – 24с.
983184
   Окско-Донское плоскоместье. – Воронеж, 1976. – 176с.
983185
   Окснер Альфред Миколайович (1898-1973) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 347. – ISBN 978-966-439-754-1
983186
  Дрозд Вадим Олександрович Оксованадати (III, IV) лужноземельних та РЗЕ із шаруватими перовскітоподібними структурами : Автореф... кандид. хімічнихнаук: 02.00.01 / Дрозд Вадим Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 17л.
983187
  Дрозд Вадим Олександрович Оксованадати (III, IV) Лужноземельних та РЗЕ із шаруватими перовскітоподібними структурами : Дис... кандид. хімічнихнаук: 02.00.01 / Дрозд Вадим Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 156л. – Бібліогр.:л.128-154
983188
  Захарьевский М.С. Оксредметрия / М.С. Захарьевский. – Ленинград : Химия, 1967. – 118 с.
983189
   Оксредметрия. – Ленинград : Химия, 1975. – 304 с.
983190
   Оксфорд - у Харкові // Світ. – Київ, 2019. – Липень (№ 27/28). – С. 3
983191
  Загер П. Оксфорд & Кембридж = Oxford & Cambridge : непреходящая история / Петер Загер ; [пер. с нем. В. Агафоновой, Е. Соколовой, К. Савельева]. – Москва : Издательство Ольги Морозовой, 2012. – 629, [1] с., [16] л. цв. ил. : портр., фот. – Данные тит. л. частично парал. англ. – Библиогр.: c. 626-629. – (Мировой литературный и страноведческий бестселлер). – ISBN 978-5-98695-044-0
983192
   Оксфордская иллюстрированная энциклопедия : В 9 томах. – Москва : Инфра-М, Весь мир. – ISBN 5-16-000072-0
Т.3 : Всемирная история с древнейших времен и до 1800 года. – 1999. – 408с.
983193
  Блейк Р. Оксфордская иллюстрированная энциклопедия = Oxford illustrated encyclopedia : в 9-ти т. / Роберт Блейк. – Москва : Инфра-М, Весь мир. – ISBN 5-16-000073-9; 5-7777-0069-1
Т. 4 : Всемирная история. С 1800 года до наших дней ; Ред. тома Роберт Блейк. – 2000. – 436 с.
983194
   Оксфордская иллюстрированная энциклопедия = Oxford illustrated encyclopedia : в 9-ти томах. – Москва : Инфра-М, Весь мир. – ISBN 5-16-000076-3
т.7 : Народы и культуры. – 2000. – 416с.
983195
   Оксфордская иллюстрированная энциклопедия = Oxford illustrated encyclopedia. – Москва : Инфра-М, Весь мир. – ISBN 5-16-000077-1; 5-7773-0069-Х
Т.8 : Вселенная; Ред.тома Арчи Рой. – 2000. – 204с.
983196
   Оксфордская иллюстрированная энциклопедия. В 9 томах = Oxford illustrated encyclopedia. – Москва : Инфра-М, Весь мир. – ISBN 5-16-000070-4; 5-7777-0068-3
Т.1 : Физический мир; Ред.тома Вивиан Фукс. – 2000. – 380с.
983197
   Оксфордская иллюстрированная энциклопедия. В 9 тт.. – Москва : Инфра-М, Весь мир. – ISBN 5-16-000071-2; 5-7777-0067-5
т.2 : Мир природы. – 1999. – 396с.
983198
   Оксфордская иллюстрированная энциклопедия. В 9 тт. = Oxford illustrated encyclopedia. – Москва : Инфра-М, Весь мир. – ISBN 5-16-000075-5; 5-7777-0071-3
Том 6. – 2000. – 406с.
983199
   Оксфордский русско-английский словарь. – М., 1994. – 915с.
983200
   Оксфордский русско-английский словарь. – Москва : Престиж, 1996. – 913 с.
983201
   Оксфордский русско-английский словарь. – М., 1996. – 911с.
983202
   Оксфордский русско-английский словарь = The Oxford Russian-English Dictionary : 70 000 слов. – Симферополь : Реноме, 2001. – 920с. – Парал. тит. лист на англ. – ISBN 966-7921-16-6
983203
   Оксфордское руководство по философской теологии = The Oxford handbook of philosophical theology / [М. Бергман и др.] ; сост. Томас П. Флинт и Майкл К. Рей ; пер. с англ. В.В. Васильева ; ред. М.О. Кедрова ; [Рос. акад. наук, Ин-т философии, О-во христиан. философов]. – Москва : Языки славянской культуры, 2013. – 871, [1] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. - Имен. указ.: с. 861-869. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – (Философская теология : современность и ретроспектива / редкол.: В.К. Шохин, А.Р. Фокин, Свящ. Владимир Шмалий [и др.]). – ISBN 978-5-9551-0623-6
983204
   Оксфордська історія в"язниць : практика покарання в захід. суспільстві : пер. з англ. / [Дж. Герст, Л. Зеднер, В.Б. Карночан та ін.] ; за ред. Норвала Морріса та Девіда Дж. Ротмена. – Київ : Всесвіт, 2009. – 558, [2] с. – Парал. тит. арк. ориг. - Пер. вид.: The oxford history of the prison: the practice of punishment in western society / ed. by Norval Morris and David J. Rothman. New York ; Oxford: Oxford university press, 1998. – Бібліогр.: с. 545-548. – ISBN 978-966-8439-11-7
983205
  Шестакова Э.Г. Оксюморон в контексте соотносимых понятий: ирония, парадокс, абсурд, нонсенс // Оксюморон как категоря поэтики : (на материале русской поэзии 19 - первой трети 20 веков) : монография / Э.Г. Шестакова. – Донецк : Норд- Пресс, 2009. – С. 160-189. – ISBN 978-966-380-357-9
983206
  Шестакова Э.Г. Оксюморон как категоря поэтики : (на материале русской поэзии 19 - первой трети 20 веков) : монография / Э.Г. Шестакова. – Донецк : Норд- Пресс, 2009. – 210с. – ISBN 978-966-380-357-9
983207
  Руснак Ю. Оксюморон як когнітивно-прагматичний феномене у художньому дискурсі Ольги Кобилянської // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2022. – № 2 (34). – С. 79-82. – ISSN 2311-9896
983208
  Шестакова Э.Г. Оксюморонный образ сна (на материале русской поэзии XIX - первой трети XX столетий) // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 244-265. – ISBN 966-581-590-3
983209
  Ярмульський А.Г. Октави грому : поезії / Андрій Ярмульський. – Дніпропетровськ : Промінь, 1969. – 75 с.
983210
  Султанходжаев А.Н. Октавий Константинович Ланге / А.Н. Султанходжаев, Ф.Г. Зиган. – Ташкент, 1973. – 28с.
983211
  Гордеев Д.И. Октавий Константинович Ланге (1883-1975) / Д.И. Гордеев, К.П. Мельникова, А.И. Пряхин. – Москва : Московский университет, 1982. – 94с. – (Замечательные ученые Московского университета ; 51)
983212
  Купер Дж. Октавия : Роман / Дж. Купер. – Москва : Эксмо-Пресс, 1999. – 384с. – (Голос сердца). – ISBN 5-04-002996-9
983213
  Заблоцких Н.М. Октанные геометрии с классическими фундаментальными группами : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.01.04 / Заблоцких Н.М.;. – Москва, 1974. – 12л.
983214
   Октоих сиреч Осмогласник, творение пр[е]п[о]д[о]б[ного] отца Иоанна Дамаскина, и проч[их] Б[о]год[у]хновенных отец, Всесилнаго Б[о]га благ[ос]тию : благ[осло]вением четверопр[е]столных патриарх, преосвящ. Петра Могилы митроп[олита] православ[наго] и б[о]голюбив[аго] Иеремии Тессаровского еп[иско]па Лвовского. – В Лвове (Львів) : Тщанием же Братства при Храме Успения преч[ис]ты[я] Б[о]гоматер[и] в Типографии их исправленне, 1639. – [4], 350 арк.
983215
   Октомври. – София : Български писател, 1967. – 325 с.
983216
   Октомври 1917 знаме и съдба. – София : Военно издателство, 1977. – 280 с.
983217
  Хаджиниколов В. Октомври и България отгласи и влияния 1917/1944 / В. Хаджиниколов. – София : Партиздат, 1987. – 340 с.
983218
   Октомврийска звезда. – София, 1967. – 137 с.
983219
   Октомврийски искри. Антология. – София : Народна култура, 1967. – 478 с.
983220
  Марягин Г.А. Октрыватели недр Донбасса. / Г.А. Марягин. – Сталино, 1951. – 172с.
983221
  Лепер Д.П. Октупольные колебания четно-четных атомных ядер : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Лепер Д.П. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1965. – 8 с.
983222
   Октябрем зажженные сердца. – Волгоград, 1987. – 237 с.
983223
   Октябрем мобилизованные: Женщины-коммунистки в борьбе за победу соц. рев.. – Москва, 1987. – 286 с.
983224
   Октябрем рожденные. – М., 1967. – 368с.
983225
  Облонская Р.Е. Октябрина. Повесть. / Р.Е. Облонская. – М., 1957. – 240с.
983226
   Октябрская революция и гражданская война на Севере. – Архангельск, 1933. – 95с.
983227
  Водолагин В.М. Октябрськое вооруженное восстание в советской исторической литературе / В.М. Водолагин. – Москва, 1967. – 88с.
983228
   Октябрю навстречу. – Л., 1987. – 398с.
983229
  Смирнова А.С. Октябрята -- будущие пионеры / А.С. Смирнова. – Ленинград, 1959. – 27 с.
983230
  Смирнова А.С. Октябрята -- будущие пионеры / А.С. Смирнова. – Ленинград, 1960. – 27 с.
983231
  Киселев В.И. Октябрь - молодость моя / В.И. Киселев. – Киев : Политиздат, 1985. – 359 с.
983232
  Сказбуш Н.И. Октябрь / Н.И. Сказбуш. – Харьков, 1958. – 369с.
983233
   Октябрь. – Москва
№ 10. – 1959
983234
  Яковлев А.С. Октябрь / А.С. Яковлев. – Москва, 1965. – 383с.
983235
   Октябрь. – Москва. – ISSN 0132-0637
№ 6. – 1966
983236
  Сказбуш Н.И. Октябрь / Н.И. Сказбуш. – К, 1978. – 438с.
983237
   Октябрь. – Москва
№ 11. – 1984
983238
   Октябрь. – Москва. – ISSN 0132-0637
№ 1. – 1995
983239
   Октябрь. – Москва. – ISSN 0132-0637
№ 2. – 1995
983240
   Октябрь. – Москва. – ISSN 0132-0637
№ 3. – 1995
983241
   Октябрь. – Москва. – ISSN 0132-0637
№ 4. – 1995
983242
   Октябрь. – Москва. – ISSN 0132-0637
№ 5. – 1995
983243
   Октябрь. – Москва. – ISSN 0132-0637
№ 6. – 1995
983244
   Октябрь. – Москва. – ISSN 0132-0637
№ 1. – 1996
983245
   Октябрь. – Москва. – ISSN 0132-0637
№ 2. – 1996
983246
   Октябрь. – Москва. – ISSN 0132-0637
№ 3. – 1996
983247
   Октябрь. – Москва. – ISSN 0132-0637
№ 4. – 1996
983248
   Октябрь. – Москва. – ISSN 0132-0637
№ 5. – 1996
983249
   Октябрь. – Москва. – ISSN 0132-0637
№ 6. – 1996
983250
   Октябрь. – Москва. – ISSN 0132-0637
№ 7. – 1996
983251
   Октябрь. – Москва. – ISSN 0132-0637
№ 8. – 1996
983252
   Октябрь. – Москва. – ISSN 0132-0637
№ 9. – 1996
983253
   Октябрь. – Москва. – ISSN 0132-0637
№ 10. – 1996
983254
   Октябрь. – Москва. – ISSN 0132-0637
№ 11. – 1996
983255
   Октябрь. – Москва. – ISSN 0132-0637
№ 12. – 1996
983256
   Октябрь. – Москва. – ISSN 0132-0637
№ 1. – 1997
983257
   Октябрь. – Москва. – ISSN 0132-0637
№ 2. – 1997
983258
   Октябрь. – Москва. – ISSN 0132-0637
№ 3. – 1997
983259
   Октябрь. – Москва. – ISSN 0132-0637
№ 4. – 1997
983260
   Октябрь. – Москва. – ISSN 0132-0637
№ 5. – 1997
983261
   Октябрь. – Москва. – ISSN 0132-0637
№ 6. – 1997
983262
  Бушуев В. Октябрь : выход из тупика // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 10 (1605). – С. 137-150. – ISSN 0869-44435
983263
  Дюкло Жак Октябрь 17 года и Франция / Дюкло Жак. – М, 1967. – 445с.
983264
  Старцев В. Октябрь 1917-го : была ли альтернатива? // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 10. – С. 96-107. – ISSN 0869-44435
983265
  Файдыш В. Октябрь 1917 / В. Файдыш. – К, 1935. – 38с.
983266
   Октябрь 1917. – Москва, 1957. – 631с.
983267
  Толочко П.П. Октябрь 1917 года // Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 33-41. – ISBN 978-966-524-029
983268
  Игнатьев Г.С. Октябрь 1917 года в Москве / Г.С. Игнатьев. – Москва, 1964. – 144с.
983269
   Октябрь 1917 года в Москве и Московской губернии. – М., 1957. – 175с.
983270
   Октябрь 1917 года в Петрограде. – М., 1958. – 124с.
983271
  Ренар К. Октябрь 1917 года и бельгийское рабочее движение / К. Ренар. – М., 1968. – 167с.
983272
   Октябрь 1917: величайшее событие века или социальная ктастрофа?. – М., 1991. – 239с.
983273
  Демидов В. Октябрь 1960-го: взрыв на Байконуре // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 33


  "Эта катастрофа произошла 60 лет назад, за полчаса до запуска межконтинентальной баллистической ракеты Р-16. Главной причиной трагедии, унесшей по официальным данным жизни 78 человек, в том числе и главного маршала артиллерии Митрофана Ивановича ...
983274
  Йодер Дэйв Октябрь 2015. Магия затеряного города // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Октябрь. – С. 120-135 : фото
983275
  Васецкий Н.А. Октябрь в борьбе идей / Н.А. Васецкий. – Москва, 1987. – 186с.
983276
   Октябрь в Вышнем Волочке. – Калинин, 1957. – 216 с.
983277
  Гончаренко Н.Г. Октябрь в Донбассе / Н.Г. Гончаренко. – Луганск, 1961. – 272с.
983278
   Октябрь в Екатеринославе. – Днепропетровск, 1957. – 378с.
983279
   Октябрь в западной Сибири. – Новосибирск, 1948. – 164 с.
983280
   Октябрь в искусстве и литературе. 1917-1927. – Л. – 87с.
983281
  Ионенко И.М. Октябрь в Казани. / И.М. Ионенко, И.Р. Тагиров. – Казань, 1967. – 272с.
983282
  Лайпанов К.Г. Октябрь в Карачаево-Черкесии : Борьба большевиков за власть Советов (1917-1920 гг.) / К.Г. Лайпанов. – Черкеск, 1987. – 189 с.
983283
  Волошинов Л.И. Октябрь в Крыму и Северной Таврии. / Л.И. Волошинов. – Симферополь, 1960. – 136с.
983284
  Солнышко Ю. Октябрь в Курской области / Ю. Солнышко. – Курск : Курская правда, 1947. – 50 с.
983285
  Гиленсон Б.А. Октябрь в литературе США / Б.А. Гиленсон. – Москва, 1968. – 96с.
983286
  Аренин Э.М. Октябрь в марках / Э.М. Аренин ; Центр. филателист. агенство, Союзпечать М-ва связи СССР. – Москва : Связь, 1967. – 47 с.
983287
   Октябрь в Москве. – Москва-Л., 1932. – 208с.
983288
   Октябрь в Москве. – Москва, 1967. – 431 с.
983289
  Копылов В.Р. Октябрь в Москве и зарубежные интернационалисты / В.Р. Копылов. – Москва, 1988. – 287с.
983290
   Октябрь в Петрограде. – Москва, 1987. – 463 с.
983291
   Октябрь в Поволжье. – Саратов, 1967. – 611 с.
983292
   Октябрь в России. – Москва, 1963. – 843с.
983293
  Набатов Г.В. Октябрь в российской деревне. / Г.В. Набатов. – Саранск, 1990. – 142с.
983294
   Октябрь в сердцах народов. – Москва, 1967. – 92с.
983295
  Сафронов В.П. Октябрь в Сибири / В.П. Сафронов. – Красноярск, 1962. – 719с.
983296
  Сидоренко С.А. Октябрь в Сибири (установление Советской власти в Сибири в 1917 году). : Автореф... канд. ист.наук: / Сидоренко С.А.; ЛГУ. – Ленинград, 1947. – 4 с.
983297
   Октябрь в Сибири: хроника событий, март 1917- май 918. – Новосибирск, 1987. – 319с.
983298
   Октябрь в советской поэзии. – Л., 1967. – 606с.
983299
   Октябрь в советской поэзии (1917-1987). – Л., 1987. – 782с.
983300
   Октябрь в Туле. – Тула, 1957. – 399с.
983301
  Трукан Г.А. Октябрь в Центральной России / Г.А. Трукан. – Москва : Мысль, 1967. – 364 с.
983302
   Октябрь за рубежом. – Москва, 1924. – 96 с.
983303
   Октябрь и болгарские интернационалисты. – Москва-София, 1973. – 334с.
983304
  Мухамедбердыев К.Б. Октябрь и воссоединение Кракалпакстана / К.Б. Мухамедбердыев. – Нукус, 1977. – 160с.
983305
  Бадмацыренов С.С. Октябрь и всеобуч в Бурятии. / С.С. Бадмацыренов. – Улан-Удэ, 1968. – 243с.
983306
   Октябрь и гражданская война в Сибири. – Томск, 1993. – 185с.
983307
   Октябрь и гражданская война в Сибири: История, историография, источниковедение. – Томск, 1985. – 145с.
983308
   Октябрь и гражданская война на Украине. – Киев, 1987. – 253с.
983309
  Нухарт А. Октябрь и женщина Востока. / А. Нухарт. – М.-Л., 1927. – 91с.
983310
  Пальванова Б.П. Октябрь и женщины Туркменистана / Б.П. Пальванова. – Ашхабад, 1967. – 295с.
983311
  Пюрвеев В.Д. Октябрь и калмыцкая литература : Эволюция идейного содержания и жанровых форм литературы 20-х, 30-х годов / В.Д. Пюрвеев. – Элиста, 1988. – 190 с.
983312
   Октябрь и книга : Кат. раздела выст., посвящ. 70-летию Великой Окт. соц. революции. – Москва : ГБЛ, 1987. – 59с.
983313
  Назаров А.И. Октябрь и книга. Создание советских издательств и формирование массового читателя. 1917-1923 / А.И. Назаров. – Москва, 1968. – 386с.
983314
  Окороков А.З. Октябрь и крах русской буржуазной прессы / А.З. Окороков. – М, 1970. – 416с.
983315
   Октябрь и литературный процесс ХХ века. – М., 1987. – 148с.
983316
   Октябрь и мировое кино. – Москва, 1969. – 396 с.
983317
   Октябрь и музыка. – М., 1977. – 255с.
983318
  Шлихтер А.Г. Октябрь и наука / А.Г. Шлихтер, 1933. – 54с.
983319
   Октябрь и наука (1917-1977). – М., 1977. – 659с.
983320
   Октябрь и наука Казахстана. – Алма-Ата, 1967. – 575с.
983321
   Октябрь и научный прогресс. – М.
Т. 1. – 1967. – 615с.
983322
   Октябрь и научный прогресс. – М.
Т. 2. – 1967. – 615с.
983323
  Хейфец А.Н. Октябрь и национально-освободительное движение народов Востока / А.Н. Хейфец. – М, 1967. – 32с.
983324
  Зелинский К.Л. Октябрь и национальные литературы. / К.Л. Зелинский. – М., 1967. – 384с.
983325
  Демидов В.А. Октябрь и национальный вопрос в Сибири / В.А. Демидов. – Новосибирск, 1978. – 367с.
983326
  Демидов В.А. Октябрь и национальный вопрос в Сибири / В.А. Демидов. – Новосибирск, 1983. – 318с.
983327
  Дикушина Н.И. Октябрь и новые пути литературы : из истории литературного движения первых лет революции 1917-1920 / Н.И. Дикушина. – Москва : Наука, 1978. – 271 с.
983328
  Горбачев М.С. Октябрь и перейстрока: революция продолжается / М.С. Горбачев. – Москва : Политиздат, 1987. – 60 с.
983329
   Октябрь и подъем революционного движения в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (1917-1923) : Указ. лит. – Москва
Ч. 1. – 1983. – 303с.
983330
   Октябрь и подъем революционного движения в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (1917-1923) : Указ. лит. 1966-1981. В 2-х частях. – Москва
Ч. 2. – 1983. – 149с.
983331
   Октябрь и подъем революционного движения в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (1917-1923гг.) : Указ. лит. – Москва, 1987. – 221с.
983332
  Киреева И.В. Октябрь и пути развития революционной публицистики США ХХ века : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.10 / Киреева И.В.; МГУ. – М., 1977. – 48л.
983333
   Октябрь и развитие художественной культуры. – Москва, 1977. – 63 с.
983334
  Манусевич А.Я. Октябрь и революционное движение в Европе. / А.Я. Манусевич. – Москва, 1967. – 48с.
983335
   Октябрь и революционное движение в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (1917-1923 гг.). – М., 1968. – 320с.
983336
  Яновский Р.Г. Октябрь и революционное обновление советского общества. / Р.Г. Яновский. – М, 1987. – 63с.
983337
  Яновский Р.Г. Октябрь и революционное обновление советского общества. / Р.Г. Яновский. – М, 1987. – 63с.
983338
  Пригодий М.И. Октябрь и советская литература / М.И. Пригодий. – К, 1982. – 327с.
983339
   Октябрь и советское крестьянство, 1917-1927 гг.. – М., 1977. – 295с.
983340
   Октябрь и социалистическое государство. – М., 1967. – 287с.
983341
   Октябрь и социалистическое строительство в Поволжье и Приуралье. – Казань, 1989. – 94с.
983342
  Игитханян М.Х. Октябрь и становление коммунистической морали / М.Х. Игитханян. – Москва, 1967. – 31 с.
983343
  Ковалев С.М. Октябрь и формирование советского человека / С.М. Ковалев. – М, 1977. – 64с.
983344
   Октябрь и художественная литература. – Минск, 1968. – 276с.
983345
   Октябрь на Брянщине. – Брянск, 1957. – 271с.
983346
  Осадчий И.П. Октябрь на Кубани : историко-документальный оч. / И.П. Осадчий. – Краснодар : Краснодарское книжное издательство, 1977. – 207 с.
983347
  Улько Г.Е. Октябрь на Черноморье. / Г.Е. Улько. – Краснодар, 1957. – 118с.
983348
  Лисовский Н.К. Октябрь на Южном Урале / Н.К. Лисовский. – Челябинск, 1957. – 304с.
983349
  Помпеев Ю.А. Октябрь семнадцатого / Помпеев Ю.А. – Ленинград, 1988. – 382 с.
983350
  Алексеев С.П. Октябрь шагает по стране / С.П. Алексеев. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 224 с.
983351
  Каревин А. Октябрь юбилейный : Календарь событий // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 5-11 октября (№ 40)


  4 октября - 100 лет со дня рождения Михаила Туряницы, видного закарпатского общественного деятеля; 5 октября - 125 лет со дня рождения Алексея Синявского, украинского языковеда; 17 октября - 90 лет со дня проведения Октябрьского пленума ЦК КП(б)У, ...
983352
  Каревин А. Октябрь юбилейный = Украинский календарь / А. Каревин, И. Таран, Л. Денисенко // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 11-17октября (№ 41). – С. С 1, С 3


  1 окт. - 360 л. назад - Земский собор в Москве принял решение о воссоединении Великой и Малой Руси; 3 окт. - 180 л. назад - родилась Пелагея Литвинова-Бартош, укр. этнограф, фольклорист, писательница и педагог; 4 окт. - 145 л. со дня рождения Кирилла ...
983353
  Каревин А. Октябрь юбилейный = Украинский календарь / А. Каревин, И. Таран, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 18-24 жовтня (№ 42). – С. С 1


  19 окт. - 160-летие со дня рождения Николая Кибальчича, вошедшего в историю как революционер-народник украинского происхождения, казненный за покушение на императора Александра II; 19 окт. - 165 л. назад - начал работу Собор (съезд) русских ученых во ...
983354
  Шумилов М.И. Октябрь, интервенция и гражданская война на Европейском Севере России / М.И. Шумилов. – Петрозаводск, 1992. – 97 с.
983355
   Октябрь, историческая миссия социализма и современный мир. – М., 1978. – 366с.
983356
   Октябрь, молодежь, перестройка : Тез. докл. и сообщ. межвуз. науч. конф., посвящ. 70-летию ВЛКСМ. – Чебоксары : ЧГУ
Секция 1. – 1988. – 50 с.
983357
   Октябрь, молодежь, перестройка : Тез. докл. и сообщ. межвуз. науч. конф., посвящ. 70-летию ВЛКСМ. – Чебоксары : ЧГУ
Секция 3. – 1988. – 52, [1] с.
983358
   Октябрь, наука, прогресс. – М., 1987. – 208с.
983359
  Бушуев В. Октябрь. 90 лет спустя // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 10. – С. 81-95. – ISSN 0869-44435
983360
   Октябрь. Революция. Молодежь. – М., 1987. – 253с.
983361
  Бейлинсон Я.Л. Октябрь. Родина. Мир. : экслибрисы советских художников : альбом : к 70-летию Великой Окт. соц. революции / Авт.-сост.: Я.Л. Бейлинсон. – Москва : Изобразительное искусство, 1987. – 336 с. : ил.
983362
   Октябрь: Песенник. – М., 1982. – 128с.
983363
  Мительман М.И. Октябрькое вооруженное восстание в Петрограде в 1917 г. / М.И. Мительман. – М., 1938. – 48с.
983364
   Октябрьская буря. – М., 1987. – 636с.
983365
  Тепляшина Е.И. Октябрьская Лениниана / Е.И. Тепляшина. – Москва, 1988. – 170с.
983366
  Сперанский М.Н. Октябрьская Минея-четья до-макарьевского состава / М.Н. Сперанский. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1901. – 31с. – Отд. оттиск из : Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук, т. 6, кн. 1, 1901 г., с.57-87
983367
  Гиольди Р. Октябрьская осциалистическая революция и развитие революционного движения в Аргентине / Р. Гиольди. – М., 1957. – 20с.
983368
  Соколов Н. Октябрьская поэма В.Маяковского : Инсценировка Н.Соколова для самодеятельного театра / Н. Соколов. – [Москва] : Молодая гвардия, 1937. – 38 с.
983369
  Абрамов А.М. Октябрьская поэма Маяковского ["Хорошо"] / А.М. Абрамов. – Воронеж : Книжное издательство, 1958. – 68 с.
983370
  Кац Я.Г. Октябрьская районная партийная организация города Ленинграда в годы Великой Отечественной войны Советского Союза. (Период героич. обороны Ленинграда: июнь 1941 г. - янв. 1944 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кац Я.Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 20л.
983371
   Октябрьская революция. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1926. – 432с. – (Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев)
983372
  Покровский М.Н. Октябрьская революция / М.Н. Покровский; Коммунистическая академия. Общество историков-марсистов. – Москва : Комиздат Академии, 1929. – 418с.
983373
   Октябрьская революция : Вопр. и ответы. – Москва : Политиздат, 1987. – 480с. : ил.
983374
  Соболев Г.Л. Октябрьская революция в американской историографии 1917-1970 годы / Г.Л. Соболев. – Л, 1979. – 248с.
983375
   Октябрьская революция в Латвии. – Рига, 1957. – 460с.
983376
   Октябрьская революция в советской прозе: повести и рассказы 20-30-х гг.. – Л., 1987. – 645с.
983377
   Октябрьская революция в современном болгарском искусстве. – Москва, 1987. – 23с.
983378
  Григорьев А.Л. Октябрьская революция в творчестве прогрессивных зарубежных писателей / А.Л. Григорьев. – Москва, 1957. – 47с.
983379
  Иноятов Х.Ш. Октябрьская революция в Узбекистане / Х.Ш. Иноятов. – М, 1958. – 319с.
983380
  Иноятов Х.Ш. Октябрьская революция в Узбекистане. : Автореф... доктор ист.наук: / Иноятов Х.Ш.; АН СССР. Ин-тут истории. – М., 1958. – 50л.
983381
  Круговой Т.П. Октябрьская революция и аннулирование государственного долга дореволюционной России / Т.П. Круговой. – Белград, 1959. – 118с.
983382
  Молотов В Октябрьская революция и борьба за социализм : Доклад на торжественном собрании МС, посвященном 14 годовщине Октябрьской революции, 6 ноября 1931 года / В.М. Молотов. – Москва-Ленинград : ОГИЗ "Московский рабочий", 1931. – 40 с.
983383
  Галоян Г.А. Октябрьская революция и возрождение народов Закавказья. / Г.А. Галоян. – Москва, 1977. – 293с.
983384
   Октябрьская революция и вопросы коммунистического строительства. – Х., 1967. – 80с.
983385
  Миско М.В. Октябрьская революция и восстановление независимости Польши / М.В. Миско. – Москва : Академии Наук СССР, 1957. – 227 с.
983386
  Наберухин А.И. Октябрьская революция и гражданская война в Калмыкии : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Наберухин А.И.; АН СССР , Ин-т истории СССР. – Москва, 1971. – 20 с.
983387
   Октябрьская революция и гражданская война в советской гравюре : 1920-1930 гг. – Москва : Московская тип. № 5, 1967. – [22] с.
983388
  Потылицын А.И. Октябрьская революция и гражданская война на Севере / А.И. Потылицын. – Архангельск, 1933. – 95с.
983389
  Русос П. Октябрьская революция и Греция / П. Русос. – Москва, 1967. – 206с.
983390
  Анхель Г.П. Октябрьская революция и ее влияние на Кубе : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Анхель Г.П. ;. – Москва, 1976. – 24 с.
983391
  Кирсанов А.Т. Октябрьская революция и зарубежная литература. (В помощь лектору). / А.Т. Кирсанов. – Челябинск, 1958. – 56с.
983392
   Октябрьская революция и зарубежные славянские народы : Сборник статей. – Под редакцией А.Я. Манусевича. – Москва : Гос. изд. полит. литературы, 1957. – 388 с.
983393
  Квакин А.В. Октябрьская революция и идейно-политическое размежевание российской интеллигенции / А.В. Квакин. – Саратов, 1989. – 77с.
983394
   Октябрьская революция и изменения в облике сельского населения Дона и Северного Кавказа (1917-1929 гг.). – Краснодар, 1984. – 117с.
983395
  Алексеева Г.Д. Октябрьская революция и историческая наука в России(1917-1923) / Г.Д. Алексеева. – Москва, 1968. – 301с.
983396
  Молотов В.М. Октябрьская революция и комсомол : (Доклад на собрании актива Моск. организации Комсомола 9 ноября 1925 г.) / В.М. Молотов. – [Москва] : Новая Москва, 1925. – 64 с. – (Библиотека рабоче-крестьянской молодежи / Под общ. ред. МК РЛКСМ)
983397
  Кабанов В.В. Октябрьская революция и кооперация. / В.В. Кабанов. – М, 1973. – 296с.
983398
  Момджян Х.Н. Октябрьская революция и крах идеалистических концепций общественного развития. / Х.Н. Момджян. – Москва, 1967. – 63с.
983399
  Рубан Н.В. Октябрьская революция и крах меньшевизма / Н.В. Рубан. – Москва, 1968. – 400с.
983400
  Соболева П.И. Октябрьская революция и крах социал-соглашателей / П.И. Соболева. – М, 1968. – 352с.
983401
  Кастро Ф. Октябрьская революция и Кубинская революция : речи и выступления 1960-1977 гг. / Ф. Кастро. – Москва, 1978. – 328с.
983402
  Мухарямов М.К. Октябрьская революция и национально-государственное строительство в Татаррии. : Автореф... Доктора ист.наук: / Мухарямов М.К.; АН СССР.Ин-т истории. – М, 1964. – 37л. – Бібліогр.:с.35-37
983403
  Ментешашвили А.М. Октябрьская революция и национально-освободительное движение в Грузии / А.М. Ментешашвили. – Тбилиси, 1987. – 207 с.
983404
  Гхош А. Октябрьская революция и национально-освободительное движение в Индии / А. Гхош. – Москва, 1957. – 24с.
983405
  Голотик Л. Октябрьская революция и национально-освободительное движение в Словакии в 1917-1918 гг. / Л. Голотик. – Москва, 1960. – 155с.
983406
  Гафуров Б.Г. Октябрьская революция и национально-осовбодительное движение / Б.Г. Гафуров. – Москва, 1967. – 151с.
983407
   Октябрьская революция и новая концепция литературы. – Москва, 1989. – 350 с.
983408
   Октябрьская революция и общественный прогресс. – Казань, 1967. – 192с.
983409
   Октябрьская революция и партийно-советская печать. – Иркутск, 1970. – 130 с.
983410
  Кихтев С.П. Октябрьская революция и первые социалистические преобразования в Донецко-Криворожском бассейне / С.П. Кихтев. – Киев : Политиздат Украины, 1969. – 156 с.
983411
  Шитов Н.Ф. Октябрьская революция и пролетарский интернационализм / Н.Ф. Шитов. – Москва, 1957. – 414 с.
983412
   Октябрьская революция и пролетарский интренационализм. – Москва, 1970. – 512с.
983413
  Адибеков Г.М. Октябрьская революция и профессиональные союзы : развитие революционно-классовой концепции проф. движения / Г.М. Адибеков. – Москва : Профиздат, 1987. – 382 с.
983414
   Октябрьская революция и развитие ее идей в деятельности КПСС по перестройке советского общества (1917-1990 гг.). – Владимир
1. – 1989. – 198с.
983415
   Октябрьская революция и развитие ее идей в деятельности КПСС по перестройке советского общества (1917-1990 гг.). – Владимир
2. – 1989. – 199-402с.
983416
  Коган Л.Н. Октябрьская революция и развитие творческой инициативы масс / Л.Н. Коган. – Свердловск, 1957. – 93с.
983417
  Абакумова В.И. Октябрьская революция и раскрепощение женщин / В.И. Абакумова. – Ленинград, 1958. – 40 с.
983418
  Межевич М.Н. Октябрьская революция и революционный подъем в Латинской Америке. / М.Н. Межевич. – Черновцы, 1968. – 27с.
983419
  Игнатенко И.М. Октябрьская революция и самоопределение Белоруссии / И.М. Игнатенко. – Минск, 1992. – 255с.
983420
   Октябрьская революция и славянские литературы. – Москва, 1967. – 244с.
983421
  Жарков М.Г. Октябрьская революция и современная идеологическая борьба / М.Г. Жарков. – Минск, 1987. – 64с.
983422
  Фостер У.З. Октябрьская революция и Соединенные Штаты Америки / У.З. Фостер. – Москва, 1958. – 48с.
983423
   Октябрьская революция и установление Советской власти в Чувашии. – Чебоксары, 1957. – 426с.
983424
   Октябрьская революция на Дону. – Ростов-на-Дону, 1957. – 211с.
983425
   Октябрьская революция перед судом американских сенаторов. – Москва, 1990. – 205с.
983426
  Абдушукуров Р.Х. Октябрьская революция, расцвет узбекской социалистической нации и сближение ее с нациями СССР / Р.Х. Абдушукуров. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1962. – 727 с., [1] л. портр : ил., портр. – Библиогр.: с. 709-725
983427
  Цеткин К. Октябрьская революция. / К. Цеткин. – 2-е изд. – Харьков, 1925. – 63с.
983428
   Октябрьская революция: ее воздействие на индийскую литературу. – Москва, 1980. – 117с.
983429
   Октябрьская революция: Мемуары. – Москва, 1991. – 464с.
983430
  Аминев З Октябрьская Социалистическая революция и гражданская война в Башкирии. (1917-1919 гг.) / З.А. Аминев. – Уфа : Башкнигоиздат, 1966. – 483 с. : ил., карт.
983431
  Новгородов А.И. Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Якутии. / А.И. Новгородов. – Новосибирск, 1969. – 400с.
983432
  Яковлев Н. Октябрьская социалистическая революция и ее место в истории нашей родины / Н. Яковлев. – 2-е изд., допол. – Москва : Госполитиздат, 1947. – 78 с.
983433
  Ибаррури Д. Октябрьская социалистическая революция и испанский рабочий класс / Д. Ибаррури. – М., 1957. – 30с.
983434
  Ибаррури Д. Октябрьская социалистическая революция и испанский рабочий класс / Д. Ибаррури. – М., 1960. – 132с.
983435
  Шумилов М.Н. Октябрьская социалистическая революция и исторические судьбы батрачества / М.Н. Шумилов. – Москва : Мысль, 1967. – 230 с.
983436
  Бухали Л. Октябрьская Социалистическая революция и национальное движение в Алжире / Л. Бухали. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 40 с.
983437
  Канторович И.Б. Октябрьская социалистическая революция и пути развития зарубежной литературы. / И.Б. Канторович. – Свердловск, 1957. – 47с.
983438
  Яковлев С.И. Октябрьская социалистическая революция и сельскохозяйственный пролетариат России (февраль 1917-1931 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Яковлев С.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории советского о-ва. – М., 1969. – 21л.
983439
   Октябрьские бои 1917 года в Москве. – М., 1938. – 112с.
983440
   Октябрьские грозы. – Одесса, 1977. – 230с.
983441
  Шурыгин В.Ф. Октябрьские зарницы / В.Ф. Шурыгин. – Москва, 1968. – 615с.
983442
  Федоров А.Ф. Октябрьские зори / А.Ф. Федоров. – Москва, 1962. – 264с.
983443
   Октябрьские зори. – Ашхабад, 1967. – 526с.
983444
  Григошин Я.П. Октябрьские зори : стихи / Я.П. Григошин. – Саранск, 1980. – 51 с.
983445
   Октябрьские зори. – Л., 1987. – 511с.
983446
  Трифонов Ю. Октябрьские клены / Ю. Трифонов. – Свердловск, 1967. – 92с.
983447
  Осипова М.П. Октябрьские праздники : Кн. для учителя / М.П. Осипова. – 2-е изд., доп. и перераб. – Минск : Нар. асвета, 1986. – 126,[2] с. : ил.
983448
  Тихонов Николай Семенович Октябрьские рассказы / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Современник, 1987. – 43с.
983449
   Октябрьский. – Уфа, 1963. – 40с.
983450
   Октябрьский. – Уфа, 1966. – 80с.
983451
  Тооминг О. Октябрьский ветер : рассказы / Освальд Тооминг; пер. с эст. Л.Тоома. – Москва : Правда, 1950. – 46 с.
983452
  Якобсон А. Октябрьский ветер : роман / Аугуст Якобсон; пер. с эст. О.Наэль. – Таллин : Ээсти раамат
в 2-х кн. – 1973. – 323 с.
983453
   Октябрьский ветер: Рассказы о революции. – Пермь, 1987. – 251с.
983454
   Октябрьский вихрь: Повести, рассказы, очерки. – Магадан, 1977. – 207с.
983455
  Хуль С. Октябрьский день. / С. Хуль. – Москва-Л., 1934. – 213с.
983456
   Октябрьский переворот и диктатура пролетариата : Сборник статей. – Москва : Госиздат, 1919. – 324 с.
983457
   Октябрьский переворот: Революция 1917 г. глазами ее руководителей. – М., 1991. – 380с.
983458
  Горбачев В.Д. Октябрьский призыв в ВКП(б) (1927 год) : Автореф... канд. ист.наук: / Горбачев В. Д.; ИПКП маркс.лен. при МГУ. – Москва, 1953. – 16 с.
983459
  Гайда Федор Октябрьский финал : Вехи истории // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 92-106 : Фото, карта


  Анна Болейн, фаворитка короля Генріха VIII (ХVI ст.)
983460
  Фролова М.Н. Октябрьское вооруженное восстание 1917 г. - классическое претворение в жизнь марксистской теории и тактики вооруженного восстания : Автореф... канд. ист.наук: / Фролова М.Н.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1954. – 16л.
983461
   Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. – М., 1957. – 1042с.
983462
  Ерыкалов Е.Ф. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде / Е.Ф. Ерыкалов. – Л., 1966. – 487с.
983463
   Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. – М., 1980. – 319с.
983464
   Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. 1917 год. – Л., 1948. – 360с.
983465
  Водолагин В.М. Октябрьское вооруженное восстание в советской исторической литературе : Автореф... канд. ист.наук: / Водолагин В.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафеда истории советского о-ва. – М., 1967. – 16л.
983466
   Октябрьское вооруженное восстание. Семнадцатый год в Петрограде. – Л.
1. – 1967. – 454с.
983467
   Октябрьское вооруженное восстание. Семнадцатый год в Петрограде. – Л.
2. – 1967. – 612с.
983468
  Троцкий Л. Октябрьское восстание // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 10. – С. 129-144. – ISSN 0869-44435
983469
  Фомич В. Окулировка штамбовых роз в зимний период в условиях оранжереи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 70-71. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Излагаются результаты окулировки роз на штамб 14 сортов из 8 садовых групп. Выявлены 8 сортов роз, отличающиеся высокой приживаемостью. The results of budding on stem of 14 rose varieties from 8 garden groups are presented. 8 rose varieties with ...
983470
  Левин Ф.И. Окультуривание подзолистых почв. / Ф.И. Левин. – М., 1972. – 264с.
983471
  Портной М.М. Окультуривание почв террас под виноградники. : Автореф... канд. биол.наук: 06.532 / Портной М.М.; Мин. нар. образования МССР. Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1971. – 18л.
983472
   Окультуривание почв: научные основы, опыт и направления. – М., 1991. – 141с.
983473
  Гринченко Алексей Маркович Окультуривание солонцовых почв Среднего Приднепровья : Автореф... д-ра с.-х.наук: / Гринченко Алексей Маркович; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева и лаборатория почвоведения Акад. наук УССР. – Х., 1955. – 47л.
983474
  Гаркуша И.Ф. Окультуривания почв как современный этап почвообразования / И.Ф. Гаркуша. – Горки, 1956. – 202 с.
983475
   окументы XVII съезда Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи 23-27 апреля 1974 года / ВЛКСМ Съезд, (17, 1974, Москва). – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 47 с.
983476
  Базалук О.А. Окунаясь в реальность / О.А. Базалук. – Полтава : АСМИ, 2008. – 342 с. – ISBN 978-966-76-53-94-1


  Рассмотрены вопросы организации и функционирования сознания Человека, основные этапы его формирования как личности. С философских позиций проанализирована деятельность Человека не только на уровне Цивилизации, но и в целостной системе Живого вещества.
983477
  Рачада І.Д. Окунь жениться : сатирична комедия / І.Д. Рачада. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 88 с.
983478
  Дианов А П. Окунь озера Зайсан. : Автореф... Канд.биол.наук: / Дианов П.А,; Акад.наук Казах.ССР. – Алма-Ата, 1955. – 16л.
983479
  Дмитренко Я. Окупаемость образования : окончание. Начало в № 18/19, 2013 // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 24-30 мая (№ 20/21). – С. В 1-3


  Как показала прошлогодняя вступительная кампания, количество лицензированных мест в укр. вузах почти в два раза превышает число абитуриентов. В нынешнем году эта тенденция сохранится. А значит, при наличии удовлетворительных знаний по базовым предметам ...
983480
   Окупанти без маски : унікальний документ з архівів КГБ. – Київ : Народ. Рух України, 2010. – 127, [1] с. : фотогр. – ISBN 978-966-2995-34-3
983481
   Окупанти руйнують будівлі, але не нашу історію і дух! // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Березень (№ 9/10). – С. 8
983482
   Окупаційна азБУКа. У Міністерстві освіти порушили питання роботи вишiв на Донбасі // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2014. – 26 листопада (№ 176). – С. 3


  МОН запевняє, що всі студенти, які захочуть закінчити навчання в українських вишах, отримають таку можливість. За його словами, з наступного семестру учні, які навчалися за кошти державного замовлення, отримуватимуть стипендії. Студенти - вимушені ...
983483
  Черняков Б.І. Окупаційна і легальна періодична преса в Україні 1941-1944 рр. : Джерела дослідження: Бібліографія / Академія наук вищої школи України; Відділення масової комунікації; Б.І. Черняков. – Київ, 2005. – 79с. – (Засоби масової інформації в Україні у другій свіітовій війні : Джерела дослідження. Бібліографія / Академія наук вищої школи України ; 1)
983484
  Матвієнко Г. Окупаційна повсякденність в діяльності Львівського університету (1939–1944) // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 20 : Спеціальність "Історія". – C. 52-80


  Стаття присвячена проблемі функціонування та діяльності Львівського університету під час радянської та німецької окупації. На основі спогадів та звітів очевидців тих подій, проаналізовано зміни в організаційній структурі та навчальному процесі в ...
983485
  Іваньков І.О. Окупаційна політика гітлерівської Німеччини стосовно етнічних німців у Рейхскомісаріаті "Україна" : Дис. ... канд. істор. наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Іваньков І.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 238с. + Додатки: л. 213-238. – Бібліогр.: л. 189-212
983486
  Іваньков І.О. Окупаційна політика гітлерівської Німеччини стосовно етнічних німців у Рейхскомісаріаті "Україна" : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 / Іваньков І.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
983487
  Черняков Б. Окупаційна преса Райхскомісаріату Україна (1941-1943) // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 135-159. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-2801-5 (Вип.11)
983488
  Дробот Артур Окупаційний режим гітлерівської Німеччини на території України в роки Великої вітчизняної війни у світлі сучасних історичних досліджень // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 1-3
983489
   Окупаційний режим на Дніпропетровщині в хронологічних довідках місцевих органів влади : зб. документів / Держ. архів Дніпропетр. обл. ; [авт.-упоряд.: Касьянов О.В., Киструська Н.В. ; редкол.: Бородін Є.І. та ін.]. – Дніпропетровськ : Герда, 2010. – 378, [1] с. : іл., табл. – 65-й річниці Перемоги присвяч. - Геогр. покажч.: с. 358-378. – (Editio princeps). – ISBN 978-966-8856-36-5
983490
  Самар В. Окупація Азова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 9 - 15 червня (№ 22)


  "Усім було зрозуміло, що після відкриття руху Кримським мостом (у будь-якому стані готовності, головне - щоб Путін сів за баранку й на камери сказав "Паєхалі!") життя в Керченській протоці й Азові безповоротно зміниться. І тим, хто тішив себе надією, ...
983491
  Офіцинський Ю.Р. Окупація Криму Росією 1-15 березня 2014 р.(за матеріалами газети "The New York Times") // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 8 (297), грудень : Історичні науки. – С. 44-56. – ISSN 2227-2844
983492
  Кривцун Д. Окупація Криму як світова загроза // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18-19 березня (№ 47/48). – С. 7


  "Захід ніколи не мав стратегії щодо України і розуміння її важливості для просування євроатлантичної цивілізації на схід", - експерт.
983493
  Яровий В. Окупація македонських земель та розгортання руху опору в період Другої світової війни (1941 - 1943 рр.) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 157-163. – ISBN 978-966-171-651-2
983494
   Окупація Манджурії і боротьба імперіалістів. Зб. ст., 1933. – 167с.
983495
  Торба В. Окупація по-кремлівські / В. Торба, Ю. Щербак, Л. Лук"яненко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22 грудня (№ 234). – С. 4


  Левко Лук"яненко: "Ми побачили, що маємо справу не зі слов"янами, а з азіатами, не з братами, а з ворогами".
983496
  Гай–Нижник Окупація та анексія Криму Російською Федерацією у 2014 р. як акт агресії проти України: перебіг вторгнення і свідчення міжнародного злочину // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 110-125. – ISSN 2076-1554
983497
  Гай-Нижник Окупація та анексія Криму Російською Федерацією у 2014 р. як акт агресії проти України: перебіг вторгнення і свідчення міжнародного злочину // Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки : [зб. наук.-аналіт. праць] / Гай-Нижник, І.Й. Краснодемська, Ю.С. Фігурний, О.А. Чирков. – Київ : МП Леся, 2018. – С. 181-222. – ISBN 978-617-7638-08-6
983498
  Романова М.П. Окупація України Антантою: історіографія проблеми // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ : Логос, 2007. – Вип. 1


  Проаналізовано праці радянських, зарубіжних і сучасних українських дослідників щодо окупації військами Антанти півдня України. Works of Soviet, foreign and modern Ukrainian researches to occupation with Antanta"s army is analyzed in article.
983499
  Кримський І. Окупація. Що буде після повернення? // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 8. – С. 3
983500
  Капсамун І. Окупація... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4 березня (№ 39). – С. 4-5


  Експерти "Дня" - про можливі сценарії розвитку подій: агресія Росії щодо України.Чому російська агресія стала можливою?
983501
  Шмиголь Н.М. Окупність витрат на рекламу: оцінка та аналіз // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 15-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 4 (79)). – ISSN 1814-1161
983502
  Боженко Л. Окупована освіта: проблеми та шляхи їх розв"язання // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 21 лютого (№ 4). – С. 1, 4-5
983503
  Рашевська К. Окупована, анексована чи спірна? До питання міжнародно-правової кваліфікації території Кримського півострова // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 16
983504
  Коноваленко Д. Окупований Донбас: правові проблеми внутрішньої міграції українців // Юридична газета. – Київ, 2018. – 11 вересня (№ 37). – С. 18-19
983505
  Черненко Т.В. Окупований Крим: шляхи запобігання політичному та соціокультурному дистанціюванню від України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 52-60. – ISSN 2306-5664
983506
  Гусовский А.А. Окускование железных руд / А.А. Гусовский. – М., 1963. – 63с.
983507
  Халява В.М. Окциденталізм і орієнталізм у практиці боротьби російського і українського антибільшовицьких рухів // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 488-494. – ISBN 978-966-428-404-9
983508
  Дяченко-Лисенко Окцидентальність і орієнтальність лінгвосеміотичної специфіки маркерів рослинності в українських, російських і туркменських чарівних казках // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 15. – С. 99-107. – (Філологічні науки)
983509
  Германов Г. Окървавено на вечерие / Г. Германов. – Варна, 1975. – 351с.
983510
  Пригодий М.И. Окябрь и советская литература / М.И. Пригодий. – К, 1977. – 335с.
983511
  Савельева Е.А. Олаус Магнус и его "История северных народов". / Е.А. Савельева. – Л., 1983. – 136с.
983512
  Аболєшева А. ОлдМен : проза // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 78-88
983513
  Саковська А. Олдос Хакслі і становлення інтелектуального роману в англійській літературі (на основі роману "Прекрасний новий світ") // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; [редкол.: О.А. Бігун, Я.Т. Билиця, Я.В. Бистров та ін.]. – Івано-Франківськ : Кушнір Г.М., 2021. – С. 250-252. – ISBN 978-617-7926-22-0
983514
  Штриттматтер Э. Оле Бинкоп / Э. Штриттматтер. – М, 1966. – 128с.
983515
  Штрітматтер Е. Оле Бінкоп / Е. Штрітматтер. – К, 1989. – 484с.
983516
  Птахив Семен Оле! Оле! или возможности спортивного туризма в Каталонии : консульство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 24-25 : Фото
983517
  Рассохин Олег Оле, оле, Вена! ...и другие города центральной Европы : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 74 : Фото
983518
  Омельчук О.А. Олевськ стародавній та сучасний // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (22) : Археологія: дослідження, експерименти, реконструкції. – С. 6-7. – ISSN 2227-4952
983519
  Стельникович С. Олевська республіка як етап українського державотворення // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Серпень (№ 15). – С. 6-11
983520
  Кузьменко Р.И. Олег Александрович Реутов / Р.И. Кузьменко, Г.Н. Финашина. – М, 1970. – 88с.
983521
  Дмитрук А. Олег Антонов: "Далі йти можна тільки революційним шляхом..." // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (141). – С. 8-10. – ISSN 2518-7104
983522
  Мельничук Я. Олег Бабишкін - дослідник творчості Ольги Кобилянської // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 10 (162), жовтень. – С. 16-18


  У листопаді 2013 року в Україні відзначалось 95-ліття від дня народження Олега Кіндратовича Бабишкіна - вченого-літературознавця і мистецтвознавця, доктора філологічних наук, українського письменника, члена Спілки письменників. "...З 1965 року О. ...
983523
   Олег Басилашвили : народный артист РСФСР. – Москва : Союз кинематографистов СССР : Бюро пропаганды сов. киноискусства, 1981. – 20 с. : ил. – (Актеры советского кино)
983524
  Яснец Э.Я. Олег Басилашвили / Э.Я. Яснец. – Ленинград : Искусство : Ленинградское отд-ние, 1981. – 216 с. : ил., 16 л. ил. – (Мастера советского театра и кино)
983525
  Яцків Я. Олег Білорус - учений, дипломат, політик // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 5 (49). – С. 74-75. – ISSN 1819-7329


  До 75-річчя від дня народження.
983526
   Олег Васильевич Добровольский. – Душанбе, 1984. – 80с.
983527
   Олег Васильович Третяк (нар. 1942) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 66. – ISBN 966-594-277-8
983528
  Голованова Н. Олег Вергеліс: Мрію про світлий час, коли наше ТБ покаже нарешті людину розумну // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10. – С. 6-9
983529
   Олег Видов. – Москва, 1973. – 14с.
983530
   Олег Володимирович Держко : бібліогр. покажчик / НАН України, Ін-т фізики конденс. систем ; [авт. вступ. ст.: А.М. Швайка та ін. ; упоряд.: О.Л. Іванків, Т.Є. Крохмальський]. – Львів : [б. в.], 2020. – 60, [1] с. : портр. – (Бібліографія українських вчених)
983531
   Олег Володимирович Зайчук // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 99-101. – ISBN 978-966-924-219-8
983532
  Вуколов О.А. Олег Вуколов / О.А. Вуколов. – Москва, 1977. – 47с.
983533
  Вуколов О.А. Олег Вуколов / О.А. Вуколов, . – Москва, 1983. – 63с.
983534
   Олег Григорьевич Бордей: живопись. – М., 1990. – 35с.
983535
   Олег Григорьевич Зарубицкий (1936-2005) : [Некролог] // Журнал прикладной химии / РАН. – Санкт-Петербург, 2006. – Т. 79, № 2. – С. 343-344. – ISSN 0044-4618
983536
   Олег Григорьевич Сиденко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 4. – С. 128 : фото. – ISSN 0367-4290
983537
   Олег Гринів (1940-2021) // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (390), квітень - червень. – С. 130-131. – ISSN 2664-4282


  Некролог.
983538
   Олег Гроссе: Графика: Кат. выст.. – Москва, 1987. – 31с.
983539
  Давидчак О. Олег Давидчак: "Викладач - партнер студента" / спілкувався Богдан Залізняк // Світ. – Київ, 2020. – Листопад (№ 43/44). – С. 2


  Національний університет "Львівська політехніка", як і інші заклади вищої освіти України, запроваджують змішаний тип навчання. Епідемія коронавірусу не дає змоги повернутися до звичного навчання в аудиторіях, до занять у бібліотеках, спілкування з ...
983540
  Галаджева Н.П. Олег Даль / Н.П. Галаджева. – М., 1989. – 63с.
983541
  Галаджева Н.П. Олег Даль / Н.П. Галаджева. – М., 1991. – 63с.
983542
  Дубинянская Я. Олег Даль: абстрактный мечтатель // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 5 (45). – С. 66-85. – ISSN 1819-6268


  Советский актёр театра и кино. Автор стихотворений и театральных постановок(1941-1981).
983543
   Олег Данилович Ломакин. – Ленинград, 1991. – 31с.
983544
  Наумовська О. Олег Данилович Павлов (1960-2013) // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 4 (15). – С. 132. – ISSN 2225-5095
983545
  Головина В.А. Олег Дмитриевич Берлев // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.244-246. – ISSN 0321-0391


  О.Д.Берлев (1933-2000) - выдающийся египтолог.
983546
  Шафранова Н В. Олег Дмитриевич Коровин. : Московская область / В.Н. Шафранова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1963. – 32 с.
983547
   Олег Дмитрович Пустильнік (нар. 1949) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 114-115. – ISBN 966-594-277-8
983548
   Олег Ефремов. – М., 1967. – 18с.
983549
   Олег Ефремов. Пространство для одинокого человека. – Москва : Эксмо, 2007. – 816с. : илл. – К 80-летию со дня рождения. – ISBN 978-5-699-23915-3
983550
  Ягункова Хаджи-Даутовна Л. Олег Жаков / Хаджи-Даутовна Л. Ягункова. – Москва : Искусство, 1973. – 111 с.
983551
   Олег Зуєвський (1920-1996) = ХХ сторіччя української поезії. Антологія "Вітчизни" : біографія О. Зуєвського; вірші // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 9/10. – ISSN 0131-2561
983552
  Логинов В.Н. Олег и Ольга / В.Н. Логинов. – Краснодар, 1983. – 255с.
983553
  Логинов В.Н. Олег и Ольга / В.Н. Логинов. – Краснодар, 1989. – 332с.
983554
  Чйон Г. Олег і Великий південний похід // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 32-33. – ISBN 978-966-432-087-7
983555
  Лавровский Л.Я. Олег і Хельгу хазарського документу виданого В.Шехтером / Л.Я. Лавровский. – 16-25 с.
983556
   Олег Ігорович Слензак // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С. 136 : фото. – ISSN 0367-4290
983557
   Олег Ігорович Слензак (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С. 125 : фото
983558
  Холодинська С. Олег Ільницький як інтерпретатор українського футуризму: "за" і "проти" теоретичної моделі // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 29. – С. 160-174. – ISSN 0236-4832
983559
   Олег Каленикович Закусило // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 121-122. – ISBN 966-7419-44-4
983560
   Олег Каленикович Закусило : матеріали до бібліографії (1972-2012) / [упоряд. : Нестеренко В.Г., Тіщенко І.І., Герасименко Л.Є. ; авт. перед. сл. А.В. Анісімов] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 127, [1] с. – ISBN 978-966-439-553-0
983561
  Винар Л.Р. Олег Кандиба-Ольжич = Oleh Kandyba-Ol"zhych : дослідження та джерела / Любомир Р. Винар ; Укр. Іст. Т-во ; Нац. ун-т "Остроз. академія". – Нью-Йорк ; Острог ; Львів : Українське Історичне Товариство, 2008. – 386, [1] с., [8] арк. фотоіл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч. імен: с. 376-386. – Бібліогр.: с. 353-371 та в підрядк. прим. – ISBN 1-879070-23-5
983562
   Олег Кандиба - О. Ольжич.. – Київ, 2007. – 88с. – До 100-річчя від дня народження
983563
  Михалевич М. Олег Кандиба Ольжич // Альманах Українського народного союзу. – Джерзі Ситі ; Ню Йорк, 1975. – Річник 65 : На рік 1975. – С. 93-100
983564
  Ківа Д. Олег Костянтинович Антонов авіаційний конструктор світового рівня // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2012. – № 5 (37). – С. 13-19. – ISSN 1819-7329
983565
  Коцюба О. Олег Коцюба: "Тільки Україна як держава має ресурси і зацікавлення, щоб її вивчали у світі" / записала Марія Щур // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 30 липня (№ 15). – С. 8-9


  Розмова з літературознавцем і керівником видавничої програми Українського наукового інституту Гарвардського університету Олегом Коцюбою.
983566
  Кошова О. Олег Кошовий / О. Кошова. – К., 1945. – 68 с.
983567
   Олег Кришталь. Дайвер у глибинах мозку // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 25 липня - 11 серпня (№ 29/30). – С. 14-15
983568
  Шагалов А.А. Олег Куваев / А.А. Шагалов. – М, 1984. – 190с.
983569
  Шагалов А.А. Олег Куваев / А.А. Шагалов. – Магадан, 1989. – 190 с.
983570
   Олег Куваев: "Я все-таки аниматор-то хреновый" // Hi -Tech PRO : Украина: компьютеры и коммуникации / ООО Издательский дом Софт-Пресс. – Киев, 2007. – № 10. – С. 126-127. – ISSN 1810-6625
983571
  Кулик О. Олег Кулик: Ребятам о зверятах / беседовал Д. Бавильский // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2016. – № 11/16-2/17 (133/136), ноябрь 2016 - февраль 2017. – С. 6-13


  Олег Борисович Кулик — российский перформансист, художник, представитель «московского акционизма».
983572
  Коваль Р. Олег Куцин: 33 роки боротьби // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2022. – Липень (число 7). – С. 1


  На війні загинув засновник і багаторічний керівник "Легіону Свободи", командир батальйону "Карпатська Січ" (49-ий окремий стрілецький батальйон ЗСУ) Олег Куцин.
983573
  Лихач О. Олег Лихач: "Щиро вдячний Політехніці за незабктні враження, знання, спілкування і знайомства" / вела розмову Леся Крук // Львівська політехніка : науково-популярний журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. Ю. Бобало ; редкол.: О. Матвійків, Л. Жук, І. Демидов [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. № 10/13, червень -вересень : Випускники - 2. – С. 11-13. – ISSN 2709-3107
983574
  Чепурко Б. Олег Лишега на тлі сімдесятих // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 311/312/313. – С. 283-295
983575
  Лошаков О.Н. Олег Лошаков / О.Н. Лошаков. – М., 1976. – 55с.
983576
  Любовая Г. Олег Лундстрем // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 6. – С. 21-36


  Олег Леонидович Лундстрем (1916-2005) - советский и российский джазмен, композитор, создатель и руководитель оркестра. Оркестр Лундстрема - неизменный участник крупных международных джазовых фестивалей.
983577
   Олег Макарчук, засновник компанії Oltana: "наповнюємо простір витонченістю та красою" // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 5. – С. 74-75 : фото
983578
  Мельник О. Олег Мельник: "Пишаюся, що є політехніком" / вела розмову Наталія Павлишин // Львівська політехніка : науково-популярний журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. Ю. Бобало ; редкол.: О. Матвійків, Л. Жук, І. Демидов [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. № 10/13, червень -вересень : Випускники - 2. – С. 14-15. – ISSN 2709-3107
983579
  Мельничук О. Олег Мельничук: "Люди не змінюються, ними дуже легко маніпулювати..." / розмову вели М. Штолько, О. Ляшенко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 31 липня (№ 15). – С. 8-9


  Розмова про аполітичний детектив "Місце для дракона" за мотивами твору Ю. Винничука, театр та кіно.
983580
   Олег Мигаль: портрет у реальностях часу. – Львів : Каменяр, 2003. – 147с. – ISBN 5-7745-0962-1
983581
  Миколайчук-Низовець Олег Миколайчук-Низовець: прагну бути на гребні хвилі / спілкувався Е. Овчаренко // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 13 грудня (№ 50). – С. 13


  "У Національному центрі театрального мистецтва ім. Леся Курбаса відбулася мультимедійна презентація збірки п’єс «Алхімія часу» українського драматурга Олега Миколайчука-Низовця. Історичні і сучасні, комічні і трагічні, реальні і фантастичні - такі ...
983582
   Олег Михайлов: Живопись. – М., 1986. – 21с.
983583
   Олег Михайлович Гук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 216-217. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)
983584
   Олег Михайлович Литвак – відомий український практик і науковець // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 234-237. – ISSN 1026-9932
983585
  Вакуленко Л.В. Олег Михайлович Приходнюк - дослідник ранньослов"янських старожитностей / Л.В. Вакуленко, Н.С. Абашина // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 4. – С. 3-6. – ISSN 0235-3490
983586
  Хархалис Р. Олег Науменко, PocketBjjk Global :"Спектр возможностей электронных книг может быть расширен" // Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 2010. – № 27/28 (738). – С. 32-35
983587
  Білятинська О. Олег Ольжич - лицар української державності // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1 (646). – С. 11-16. – ISSN 0130-5263


  Про найважливіші факти життя і творчість поета-емігранта Олега Ольжича
983588
  Веремійчик О. Олег Ольжич - поет, археолог, політичний діяч // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 25 травня - 14 червня (№ 21/22)
983589
  Кошелівець І. Олег Ольжич // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Мюнхен, 1958. – Т. 167 : Історико-літературні статті / Микола Оглоблин-Глобенко. – С. 70-77. – (Праці філологічної секції)
983590
  Косач Ю. Олег Ольжич // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 12 (588). – С. 45-48. – ISSN 0236-1477
983591
  Ковалів Ю. Олег Ольжич // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (691), липень. – С. 73-80. – ISSN 0236-1477
983592
  Вітренко В. Олег Ольжич (Олег Олександрович Кандиба) і його зв"язок із Звягелем // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 11-24 липня (№ 27/28). – С. 18-19
983593
  Вітренко В. Олег Ольжич (Олег Олександрович Кандиба) і його зв"язок із Звягелем // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 25 липня - 11 серпня (№ 29/30). – С. 18
983594
  Топчій А. Олег Ольжич і Київ // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 6-19 червня (№ 23/24). – С. 4
983595
  Жулинський Микола Олег Ольжич і Олена Теліга : Нариси про життя і творчість.Вибрані твори / Жулинський Микола; Дослідна фундація ім.О.Ольжича. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2001. – 144с. – ISBN 966-7018-54-7
983596
  Колосовська О. Олег Ольжич. Поет, який мав стратити Бандеру // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 26 липня - 1 серпня (№ 30). – С. 12-13
983597
  Буриме М. Олег Ольжич. Теологічна революція: право бути Богом!!! // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 5 червня - 20 червня (№ 23/24). – С. 16
983598
  Кот С. Олег Ольжич: пам"ятати героя // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 12-18 червня (№ 24). – С. 6-7
983599
  Кравченко Є.Є. Олег Павлович Кущ : Бібліогр. покажч. / Є.Є. Кравченко. – Львів, 1980. – 50с.
983600
   Олег Павлович Отрошко. – Ярославль, 1989. – 62с.
983601
  Табачніков С.І. Олег Падалка // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 2 (68) : березень - квітень. – С. 101-105
983602
  Петренко О. Олег Петренко: "Зі мною не можна домовитися, правила для всіх однакові" / бесіду вела Л. Суржик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 листопада (№ 42). – С. 1, 13


  "Перша в Україні Програма медичних гарантій (гарантований пакет безоплатних медичних послуг) стартує наступного року. У проєкті Державного бюджету на 2020 рік, який Кабінет міністрів затвердив та вніс до парламенту, на охорону здоров"я передбачено ...
983603
  Трохименко М. Олег Пінчук - особистість сучасності // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 249-251
983604
   Олег Пінчук // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1. – С.I-IV. – ISSN 0208-0710
983605
  Ставицька-Пірецька Олег Поляков: "Капрічос" та кардіографія // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Б. Акунін, М. Гош, П. Естергазі, [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/12 (1113/1116). – С. 289-291. – ISSN 0320-8370


  Рецензія професора Барбари Ставицької-Пірецької з Університету ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща) на роман Олега Полякова "Рабині й друзі пані Векли".
983606
  Ангарский В.М. Олег Попов / В.М. Ангарский, А.В. Викторов. – Москва : Искусство, 1964. – 135 с., [19] л. ил. : ил.
983607
  Колобов А. Олег Попов: "Никулин очень ко мне ревновал..." // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2005. – № 5. – С. 114-133.
983608
  Каденко В. Олег Роенко и его театр // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2017. – № 9/10. – С. 195-197. – ISSN 0131-8136
983609
  Ляхов В.Н. Олег Савостюк, Борис Успенский / В.Н. Ляхов. – Москва : Советский художник, 1974. – 160 с.
983610
  Безгін І.Д. Олег Семенович Тимошенко. Дійсний член (академік) Академії мистецтв України // Академіки. Життя в мистецтві / І.Д. Безгін. – Київ : ІПСМ АМУ, 2006. – Ч. 1. – С. 94-105. – ISBN 966-96714-2-6
983611
  Герасимов Володимир Олег Скрипка: У людях мене найбільше дратує тупість : модна персона // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 16-21 : Фото
983612
   Олег Слепцов: архитектор, художник, музыкант : альбом-монография / [ Украинская академия архитектуры ; Научно-проектное архитектурное бюро ЛИЦЕНЗиАРХ ; редкол.: М.Е. Гуйда, Н.М. Демин, В.И. Ежов и др. ]. – Киев : А+С, 2008. – 324с. : илл. – ISBN 966-8613-31-7
983613
  Рафальська О. Олег Соколов - точка відліку ізольованого осмисленого мистецтва // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 52-55. – ISSN 0130-1799
983614
   Олег Стриженов : народный артист РСФСР. – 11 с. – посл. А. Эрштрем
983615
  Данилова Л Олег Стриженов / Л Данилова, Ю. Чирва. – Л, 1970. – 152с.
983616
  Захаров Е.З. Олег Табаков / Е.З. Захаров. – Москва, 1966. – 96с.
983617
   Олег Табаков. – Москва, 1966. – 18с.
983618
  Тягнибок О. Олег Тягнибок: "Перемогою України буде розвал московії" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 24-30 листопада (№ 42). – С. 3
983619
  Ейдукайте Аудроне Олег Фастівець: нам, перш за все, хотілося показати, що присадибні ділянки - не лише для вирощування овочів, а й для створення красивих зон для відпочинку // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 5. – C. 74-77 : фото
983620
  Филатчев О.П. Олег Филатчев / О.П. Филатчев. – М, 1975. – 19с.
983621
   Олег Чистяков. – Москва, 1989. – 27с.
983622
  Жулинський М. Олег Чорногуз: перевиховання за методом Гоголя. Слово з нагоди 80-річчя // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 14 квітня (№ 14). – С. 6
983623
   Олег Шаблій = Oleh Shabliy:Biobibliographical Guide : біобібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2006. – 219с., 18с. іл. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 24). – ISBN 966-613-455-1
983624
  Шаблій О. Олег Шаблій: "Наука нині значною мірою тримається на ентузіазмі незначної частини вчених" // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 83-90. – ISBN 978-917-7694-06-8
983625
  Шамшур О. Олег Шамшур - про специфіку українсько-французьких відносин / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26 листопада (№ 217). – С. 3
983626
  Шамшур О. Олег Шамшур: "Зовнішня політика не може вирішувати проблеми, які не здатна вирішити політика внутрішня" / спыілкувалася Алла Лазарева // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 33/34 (665/666), 14-27.08.2020. – С. 10-13. – ISSN 1996-1561
983627
  Шаров О. Олег Шаров: міністерство пропонує прозору модель розподілу місць держзамовлення для магістратури / спілкувався М. Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 24 квітня (№ 15/16). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  Про перспективи складання ЗНО з іноземної мови для вступу в магістратуру, про запровадження ДПА у формі ЗНО для студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації, а також - про можливе майбутнє підготовки молодших спеціалістів і молодших бакалаврів розповів ...
983628
  Безсмертний-Анзіміров Олег Штуль-Жданович // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 24 червня - 10 липня (№ 25/26). – С. 9
983629
  Зек Б. Олег Штуль у боротьбі за Україну = Oleh Sztul in the struggle for Ukraine / Богдан Зек // Літопис Української Повстанської Армії / [відпов. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2013. – С. 1-91 : фотоіл. – (Події і люди ; кн. 22). – ISBN 978-966-2105-46-9 (Ukr.) ; 978-1-897431-48-1 (Can.)
983630
   Олег Юрьевич Смирнов: Живопись : Кат. выст. – Москва, 1991. – 39с.
983631
   Олег Янковский. – Москва, 1972. – 16 с.
983632
  Сулькин О.М. Олег Янковский / О.М. Сулькин. – М., 1987. – с.
983633
  Скляр В.М. Олег Ярославович Пилипчук - історик освіти, науки і техніки : до 70-річчя від дня народження // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського ; Держ. політехн. музей ; редкол.: Ільченко М.Ю., Бобир М.І., Реєнт О.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 24. – С. 45-47. – ISSN 2079-2999


  У 1995-1996 рр. працював завідувачем відділу історії науки та освіти Інституту українознавства КНУ ім. Тараса Шевченка, де започаткував дослідження історії науки та техніки як невід"ємної складової українознавства.
983634
   Олега Царьова таки засудили - заочно // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 березня (№ 9/10)
983635
  Геленов Р. Олегай / Р. Геленов. – Ашхабад, 1969. – 1349 с.
983636
  Саянов В.М. Олегов щит / В.М. Саянов. – Л., 1934. – 163с.
983637
  Хазан Я.М. Олегу Борисовичу Гинтову - 80 лет / Я.М. Хазан, А.В. Муромская // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 1. – С. 176-179 : фото. – ISSN 0203-3100
983638
   Олегу Івановичу Шаблію - 75 : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 44-45 : Фото
983639
   Олегу Івановичу Шаблію - 80 // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5/6 (98/99). – С. 73--74 : фото. – ISSN 2311-9780
983640
  Дефорж Г.В. Олегу Ярославовичу Пилипчуку - 70 // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українс. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (42). – С. 70-72. – ISSN 2077-9496


  Пилипчук Олег Ярославович - доктор біологічних наук (1992), професор (1997). Академік академії наук Вищої школи України (1997), академік Української академії наук національного прогресу (1997), академік Міжнародної академії екології та безпеки ...
983641
  Щетинников А.С. Оледенение Гиссаро-Алая / А.С. Щетинников. – Ленинград, 1981. – 119 с.
983642
   Оледенение Земли Франца-Иосифа. – Москва, 1973. – 352 с.
983643
  Бискэ Г.С. Оледенение и современный рельеф Карелии / Г.С. Бискэ. – Петрозаводск : Каргосиздат, 1949. – 26 с. – (Научно-популярная серия / Карело-финская научно-исследовательская база Академии Наук СССР)
983644
  Шпинь П.С. Оледенение Кузнецкого Алатау / П.С. Шпинь. – М., 1980. – 84с.
983645
  Чижов О.П. Оледенение Новой Земли. Гляциология / О.П. Чижов, В.С. Корякин, Н.В. и др. Давидович. – Москва, 1968. – 339с.
983646
  Чижов О.П. Оледенение Северной полярной области / О.П. Чижов. – Москва, 1976. – 240 с.
983647
   Оледенение Тянь-Шаня : Отв. ред.: Р.Д. Забиров, А.Н. Диких. – Фрунзе : Илим, 1976. – 111с. – Библиогр. к каждой ст.
983648
  Троицкий Л.С. Оледенение Урала / Л.С. Троицкий, В.Г. Ходаков, В.И. Михалев. – Москва, 1966. – 308с.
983649
   Оледенение Шпицбергена (Свальбарда) / Троицкий Л.С. – Москва : Наука, 1975. – 276с.
983650
   Оледенение Эльбруса. – Москва : Московский университет, 1968. – 346с.
983651
  Назаров Г.Н. Оледенения и геологическое развитие Земли / Г.Н. Назаров. – Москва : Недра, 1971. – 152с.
983652
   Оледенения и палеоклиматы Сибири в плейстоцене : проект : четвертичные оледенения Северного полушария : сб. науч. тр. – Новосибирск : ИГГ, 1983. – 164 с. : ил.; 3 л. схем. – Библиогр.: с. 143-158
983653
  Коваленко И.В. Олежкин август : повесть / И.В. Коваленко. – Днепропетровск : Промiнь, 1964. – 106 с.
983654
  Свинцов В.Б. Олежкины каникулы / В.Б. Свинцов. – Барнаул, 1978. – 77с.
983655
   Олек Кудряшов (Великобритания): выст. произведений : каталог. – Москва, 1990. – 63с.
983656
  Обручев В.А. Олекминско-Витимский золотоносный район. Геологический обзор золотоносных районов Сибири / В.А. Обручев. – Вып.1. – Москва
Ч.3. – 1923. – 129с.
983657
  Колычев О.Я. Олеко Дундич / О.Я. Колычев. – Москва, 1956. – 104с.
983658
  Молчанов О.П. Олеко Дундич / О.П. Молчанов. – К., 1959. – 111с.
983659
  Дунаевский А.М. Олеко Дундич / А.М. Дунаевский. – М., 1960. – 144с.
983660
  Кац М.А. Олеко Дундич. / М.А. Кац, А.Г. Ржешевский. – Москва, 1942. – 67с.
983661
  Кац М.А. Олеко Дундич. / М.А. Кац, А.Г. Ржешевский. – Москва, 1955. – 88с.
983662
  Бача Юрій Олекса : Роман в новелах / Бача Юрій. – Київ : Інтел, 1993. – 144с.
983663
  Гранчак І. Олекса Борканюк -- полум"яний борець за визволення трудящих Закарпаття. / І. Гранчак. – К., 1956. – 96с.
983664
  Забашта Л.В. Олекса Борканюк : поезії / Л.В. Забашта. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 88 с.
983665
   Олекса Влизько // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Г. Коновал, П.І. Маляр [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 298, листопад : листопад. – С. 1
983666
  Слабошпицький М. Олекса Влизько // Письменники Радянської України : 20-30 роки : нариси творчості / [упоряд.: С.А. Крижанівський ; ред.: М.І. Петросюк]. – Київ : Радянський письменник, 1989. – С. 178-196. – ISBN 5-333-00586-9
983667
  Ковалів Ю. Олекса Влизько // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 54-60. – ISSN 0130-5263
983668
  Ковалів Юрій Олекса Влизько // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 54-59. – Бібліогр.: с. 54-59. – ISSN 0130-5263
983669
   Олекса Влизько в контексті українського літературного відродження 20-х років XX століття : зб. праць Всеукр. наук. семінару 19 лют. 2008 р. : 100-річчю з дня нардж. Олекси Влизька присвяч. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. товариства Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Кавун Л.І. та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2008. – 185, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-493-052-6
983670
  Безпечний І. Олекса Гай Головко і його смертельна дорога // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Т. Горохович, В.І. Гришко, Д. Кислиця [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 411, травень : травень. – С. 13-15
983671
   Олекса Гірник спалив себе на могилі Тараса Шевченка // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 2 (155). – С. 16
983672
  Рудяченко О. Олекса Гірник. У полум"ї боротьби // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 січня - 1 лютого (№ 3). – С. 11


  "Приблизно о третій ночі 21 січня 1978 року, в сумний день злуки України з Росією і сліпучий день 60-річчя проголошення Центральною Радою незалежності України, йдучи проти сильного морозного вітру, він рішуче підійшов до страшної прірви, до самого краю ...
983673
  Шевченко Т. Олекса Горбач як діалектолог // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2011. – № 2. – С. 75-85. – ISSN 1682-3540
983674
  Тарнавський О. Олекса Грищенко - мемуарист // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Н. Гай-Головко, М. Дальний [та ін.]. – Toronto, 1976. – Рік 27, ч. 321, жовтень : жовтень. – С. 3-5
983675
  Луценко И.А. Олекса Десняк. (Опыт монографического исследования) : Автореф... канд. филолог.наук: / Луценко И.А.; Одес. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Одесса, 1949. – 17 с.
983676
  Луценко И.А. Олекса Десняк. (Спроба монографічного дослідження) : Дис... канд. філол.наук: / Луценко И. А.; Одеськ. держ. пед. ин-т ім. К. Ушинського. – Одеса, 1949. – 206л. – Бібліогр.:л.195-205
983677
  Сенчук І.В. Олекса Десняк. 1909-1942 / І.В. Сенчук. – Київ, 1961. – 46с.
983678
  Грицай М.С. Олекса Десняк. Літературно-критичний нарис / М.С. Грицай. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 175с.
983679
  Луценко І.А. Олекса Десняк. Нарис про життя і творчість. / І.А. Луценко. – К., 1951. – 96с.
983680
  Грабовецький В. Олекса Довбуш - легендарний лицар Карпат : збірник основних документів : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовецький ; Івано-Франк. держ. іст.-мемор. музей Олекси Довбуша. – 3-тє вид., доп. – Івано-Франківськ, 2010. – 350 с. – До 310-річчя уродин національного героя
983681
  Смольський А. Олекса Довбуш - на все життя = післямова // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 12 (926), грудень. – С. 116-117. – ISSN 08-68-4790-1


  "Олекса Довбуш" (1933) - про роман Григорія Смольського про пригоди Довбуша.
983682
  Грабовецкий В.В. Олекса Довбуш -легендарный герой украинского народа / В.В. Грабовецкий. – М, 1959. – 83с.
983683
  Білоус О.Г. Олекса Довбуш / О. Білоус. – [Б. м.] : Укрвидав, 1943. – 16 с.
983684
  Єрофеєв І. Олекса Довбуш : історична повість / Іван Єрофеєв. – Київ : Радянський письменник, 1945. – 100 с.
983685
  Хлистова А.А. Олекса Довбуш / А.А. Хлистова. – Ужгород : Карпати, 1970. – 248 с.
983686
  Юрків В. Олекса Довбуш : історична поема / Василь Юрків. – Дрогобич : Сурма С.І., 2008. – 544 с. – Бібліогр.: с. 536. – ISBN 978-966-96945-0-8
983687
  Журавльов Д.В. Олекса Довбуш // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 258-260. – ISBN 978-966-14-1182-0
983688
  Грабовецький В.В. Олекса Довбуш (1700-1745) / В.В. Грабовецький. – Львів, 1994. – 272с.
983689
  Грабовецький В. Олекса Довбуш в історії України : до 310-річчя уродин : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 3-тє вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 40 с. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 1)
983690
  Будівський П. Олекса Довбуш в історії, фольклорі та літературі (проблема історичної та художньої правди) / П. Будівський. – Київ : Бланк-Прес, 1999. – 496с. – ISBN 966-7046-19-4
983691
  Одарченко П. Олекса Іванович Повстенко // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 277, лютий : лютий. – С. 26-28


  Олекса Іванович Повстенко — український архітектор, історик мистецтва.
983692
  Любаренко А.А. Олекса Ізарський: світоглядні та літературно-естетичні витоки творчості // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 141-150
983693
  Степула Н. Олекса Кобець - не забутий, незабутній // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 40-47. – ISBN 966-7379-16-7
983694
  Чуб Д. Олекса Кобець // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, О. Коновал, Р. Рахманний [та ін.]. – Toronto, 1977. – Рік 28, ч. 331, вересень : вересень. – С. 14-15, 18


  До 10-річчя з дня смерти.
983695
  Варавва І. Олекса Кобець (Варавва) - "український Ремарк" // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 63-65
983696
  Буланова Н. Олекса Коваленко та Максим Рильський: дискурс взаємин // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 19 (22). – С. 96-107. – ISSN 2313-8505
983697
  Павличко Д.В. Олекса Коломієць // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олексія Коломійця / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 82-86. – ISBN 978-966-171-250-7
983698
  Манн О. Олекса Манн: Ласкаво просимо до ZombieLand-у // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2016. – № 11/16-2/17 (133/136), ноябрь 2016 - февраль 2017. – С. 42-51


  Олекса Манн — сучасний український художник, арт-директор, ілюстратор.
983699
  Вакуленко К.Р. Олекса Мишанич - медієвіст: спроба загальної характеристики // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2017. – С. 26-37. – (Літературознавство ; вип. 1 (85)). – ISSN 2312-1068
983700
  Сулима М. Олекса Мишанич - творець сучасної української школи медієвістики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 11 (695), листопад. – С. 57-59. – ISSN 0236-1477
983701
  Шевчук В. Олекса Мишанич (1933-2004) // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 238-257. – ISBN 978-966-06-0729-3
983702
   Олекса Мишанич і югославські українці // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4 (568). – С. 93-97. – ISSN 0236-1477
983703
  Вакуленко К.Р. Олекса Мишанич про історичну основу "Слова о полку Ігоревім" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 5-9. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
983704
  Островський В.О. Олекса Новаківський / В.О. Островський. – К., 1964. – 41с.
983705
  Вітрук В. Олекса Новаківський // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 188-191
983706
  Костюк С. Олекса Новаківський : Бібліографічний покажчик / С. Костюк; НАНУ; ЛНБ ім.В.Стефаника. – Львів, 2001. – 150с. – ISBN 966-02-1897-4
983707
   Олекса Новаківський (1872-1935) : каталог виставки творів із колекції проф. Миколи Мушинки (Пряшів, Словаччина) / Нац. музей у Львові ім. Андрея Шептицького, Худож.-мемор. музей Олекси Новаківського ; [авт.-упоряд. Л. Волошин ; авт. вступ. ст.: І. Кожан та ін. ; наук. ред. О. Біла]. – Львів : Майстер книг, 2012. – 59, [1] с. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 17
983708
  Гранчак І.М. Олекса Олексійович Борканюк / І. Гранчак. – Ужгород : Карпати, 1974. – 96 с. – (Генінської гвардії бійці)
983709
   Олекса Ошуркевич : біобібліогр. покажчик. – Луцьк : Видавництво обласної лікарні, 2004. – 80 с. – Покажч.: с. 68-77. – Бібліогр. в тексті
983710
  Бонь О.І. Олекса Петрович Новицький // Зневажена Кліо / НАНУ; Ін-т історії України; Редкол.: Данилюк Ю.З., Даниленко В.М., Васильєв В.Ю., Верменич Я.В. та ін. – Київ, 2005. – С. 359-389. – ISBN 966-02-2441-9
983711
  Бонь О.І. Олекса Петрович Новицький і XIV археологічний з"їзд у Чернігіві // I Всеукраїнський археологічний з"їзд : матеріали роботи : присвяч. 100-річчю з часу засн. Ін-ту археології НАН України / Всеукраїнський археологічний з"їзд. – Київ : ІА НАН України, 2019. – С. 93-100. – ISBN 978-617-7810-09-3
983712
  Ковалів Ю. Олекса Плющ // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (689), травень. – С. 70-72. – ISSN 0236-1477
983713
  Одарченко О. Олекса Повстенко: архітектор і мистецтвознавець // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 73-82. – ISSN 0131-2685
983714
  Музика В. Олекса Слісаренко // Письменники Радянської України : 20-30 роки : нариси творчості / [упоряд.: С.А. Крижанівський ; ред.: М.І. Петросюк]. – Київ : Радянський письменник, 1989. – С. 329-359. – ISBN 5-333-00586-9
983715
  Агеєва В.П. Олекса Слісаренко : до 100-річчя від дня народження / В.П. Агеєва. – Київ : Знання, 1990. – 4, [1]с. – (Серія 6 Духовний світ людини)
983716
  Бойчук Б. Олекса Стефанович // Спомини в біографії / Б. Бойчук. – Київ : Факт, 2003. – С. 76-82. – (Серія "Українські мемуари"). – ISBN 966-8408-24-1
983717
  Зеров М. Олекса Стороженко // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 217-221. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
983718
  Бірченко М.І. Олекса Стороженко "Скарб" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 19/21 (455/457), липень. – С. 11-19
983719
  Кухаренко Р. Олекса Тихий - дисидент та мовознавець з Донецького краю // Міграція : всеукраїнська інформаційно-аналітична щомісячна газета. – Одеса, 2017. – Серпень (№ 8). – С. 13
983720
  Ренчка І. Олекса Тихий у русі опору антиукраїнській політиці русифікації // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 439-443. – ISBN 978-617-7196-23-4
983721
  Рап І. Олекса Тихий, громадянин України / І. Рап, В. Овсієнко // Гомін України. – Торонто, 2007. – Рік 59, 16 квітня (№ 15). – С. 10
983722
   Олекса Тихий: думки про рідний Донецький край / [упоряд. : Овсієнко В.В., Олійник М.В., Півень В.Ф. та ін.]. – Донецьк : Поліграфічний будинок "Донеччина". – ISBN 978-966-2495-49-2
Т. 1. – 2012. – 415, [1] с., [24] с. іл.
983723
   Олекса Тихий: у спогадах, роздумах, літературі / [упоряд. : Овсієнко В.В., Олійник М.В., Півень В.Ф. та ін.]. – Донецьк : Поліграфічний будинок "Донеччина". – ISBN 978-966-2495-50-8
Т. 2. – 2012. – 368 с. : портр.
983724
  Гусар В. Олекса Шатківський // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 8 (922), серпень. – С. 226-232. – ISSN 08-68-4790-1


  Олекса Якович Шатківський (1908-1979) - український маляр і графік родом з м. Почаєва на Волині.
983725
  Красильников Г.Д. Олексан Кабышев : роман / Г.Д. Красильников; пер. с удм. – Ижевск : Удмуртия, 1973. – 362 с.
983726
  Красильников Г.Д. Олексан Кабышев : романы / Геннадий Красильников; пер. с удмурд. авт. – Ижевск : Удмуртия, 1988. – 568 с.
983727
  Свідер П.І. Олександ Копиленко / Свідер П.І. – Київ, 1958. – [18] c. – Окр. відб. з "Радянське літературознавство" № 6
983728
  Кедровський В. Олександер Антонович Кошиць // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація ; голов. ред. Немченко І. [та ін.]. – Київ ; Херсон, 2016. – Вип. 12. – С. 98-113. – ISBN 978-617-7201-22-8
983729
  Ревуцький В. Олександер Антонович Мартиненко // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. П. Волиняк. – Toronto, 1955. – Рік 6, ч. 70, листопад. – C. 14-16


  До 60-ліття майстра оперної сцени.
983730
  Розгін І. Олександер Архимович // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1958. – Рік 9, ч. 96, січень : січень. – С. 10-14


  З нагоди 65 років народження. Архимович Олександр Зиновійович — український ботанік, рослинний селектор. Доктор біологічних наук (1940), науковий співробітник Інституту ботаніки (червень 1941), професор Колумбійського університету, ректор Українського ...
983731
   Олександер Мезько-Оглоблин = Alexander Mez"ko-Ohloblyn : дослідження та матеріяли (до століття народження історика). – Вид. 2-ге. – Нью-Йорк ; Острог ; Київ ; Торонто : Університет "Острозька Академія", 2000. – 215, [1] с. – (Серія "Оглоблиніяна" ; т. 1). – ISBN 966-7631-04-4
983732
  Кошелівець І. Олександер Олесь // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Мюнхен, 1958. – Т. 167 : Історико-літературні статті / Микола Оглоблин-Глобенко. – С. 53-59. – (Праці філологічної секції)
983733
  Гловінський Є. Олександер Юрченко (1904 - 1962) // Монографії / Український вільний університет. – Мюнхен, 1971. – Ч. 19 : Українсько-російські стосунки після 1917 р. в правовому аспекті (з приводу десятиріччя смерти О. Юрченка) / О. Юрченко. – С. 9-10


  Юрченко Олександр Володимирович (1904–1962) — український правник і політичний діяч.
983734
  Нечуйвітер В.Р. Олександр VI: життєві мініатюри Папи Борджна // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 50-52. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
983735
   Олександр Адольфович Летичевський : [некролог] // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 55, № 5, вересень - жовтень. – С. [1-2]. – ISSN 1019-5262


  Видатний український вчений, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат багатьох Державних премій України.
983736
  Корчина Н. Олександр Аксінін: творчість як пошук себе // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовканич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 52-57. – ISSN 1819-7329
983737
  Журавльов Д.В. Олександр Андрійович Безбородько // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 268-271. – ISBN 978-966-14-1182-0
983738
   Олександр Андрійович Бойчук (до 70-річчя від дня народження) / А.М. Самойленко, І.Т. Кігурадзе, І.О. Луковський, В.Л. Макаров, М.О. Перестюк, О.А. Бурилко, Й. Діблік, В.П. Журавльов, М. Медведь, І.О. Парасюк, О.О. Покутний, В.І. Ткаченко, С.М. Чуйко, М. Фечкан // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Василик В.Б., Дороговцев А.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 72, № 7. – С. 1011-1012. – ISSN 1027-3190
983739
  Степовик Д. Олександр Антоній Тарасевич (1642-1720) // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 204-207
983740
  Пасєчник М.М. Олександр Антонович Молотай // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 190-192. – ISBN 966-594-644-7
983741
   Олександр Архипенко // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 77 : Культура і наука світу: внесок України. – С. 386-624


  Каталог ретроспективної виставки робіт О. Архипенка в багатьох країнах. Видання Смітсонівського інституту США, біографічна хронологія.
983742
   Олександр Астаф"єв. Тепер уже - в пам"яті і в серцях // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 5-11 листопада (№ 45)
983743
  Задорожний М.П. Олександр Балабко - український письменник, поет-пісняр, журналіст // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 6 (196). – С. 43 : фото
983744
  Романюк С. Олександр Барвінський - публіцист, редактор, видавець / Світлана Романюк ; [відп. ред. Л.В. Сніцарчук] ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, 2009. – 373, [3] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 176-373. – ISBN 978-966-02-5170-0
983745
   Олександр Барвінський (1847-1926) // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Січень (№ 1). – С. 13-14
983746
  Березко О. Олександр Березко: "Своїм молодим колегам я б порадив якомога швидше налагоджувати співпрацю на міжнародному рівні" / вела розмову Леся Крук // Львівська політехніка : науково-популярний журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. Ю. Бобало ; редкол.: О. Матвійків, Л. Жук, І. Демидов [та ін.]. – Львів, 2022. – Вип. № 14/15 : Перспективні. – С. 16-18. – ISSN 2709-3107
983747
  Степула Н. Олександр Березовський // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 271-272. – ISBN 966-7379-16-7
983748
   Олександр Білецький // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. / голов. ред. О. Онопрієнко. – Київ : Євроімідж, 2002. – Т. 1 : А-К. – С. 198-199 : Фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-24-2
983749
  Панченко В. Олександр Білецький (1920-і роки) // Неубієнна література : дослідницькі етюди / В. Панченко. – Київ : Твім інтер, 2007. – С. 312-324. – ISBN 966-7430-38-3
983750
  Злупко С.М. Олександр Білімович // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 390-391. – ISBN 966-346-208-6
983751
  Оляндер Л.К. Олександр Блок у концепції Сергія Бураго: художньо-філософський вимір // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 226-235. – ISSN 2522-493X


  У статті розглядається філософський вимір у концептуальних підходах С. Бураго до життєтворчості О. Блока, основну увагу приділено таким проблемам, як двовимірність категорії вічність і мить у поезії О. Блока, що аналізується у філософському осмисленні ...
983752
  Кашуба-Вольвач Олександр Богомазов. Автопортрет / Олена Кашуба-Вольвач. – Київ : Родовід, 2012. – 107, [1] с. : іл. – Перелік іл.: 105-107. – Бібліогр. на боковиках. – ([Родовід]. Мала серія українського модернізму). – ISBN 978-966-7845-74-2
983753
   Олександр Богомолець // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 209-210
983754
   Олександр Богомолець // Сто видатних українців / Н.В. Астапенко, О.К. Барашкова, А.В. Дарибогова, Л.М. Дідух, А.Г. та ін. Збанацький. – Київ : Арій, 2006. – С. 358-361. – ISBN 966-8959-09-4
983755
  Дупленко Ю.К. Олександр Богомолець і діяльність Академії наук України в часи його президентства (1930-1946) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (105). – С. 94-105. – ISSN 0374-3896
983756
  Савчук О. Олександр Бойченко : нарис життя і творчості / О. Савчук. – Київ, 1957. – 140 с.
983757
  Жеребко В. Олександр Болотських // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 2 (68) : березень - квітень. – С. 111-116
983758
   Олександр Борисович Бондарчук (нар. 1961) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 116-117. – ISBN 966-594-277-8
983759
  Степанков В. Олександр Борисович Головко (кілька штрихів до біографічного портрета) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 6-15
983760
   Олександр Борисович Костенко // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 108-109. – ISBN 978-966-924-219-8
983761
  Чегусова З. Олександр Бородай: творець, гідний Шевченківської премії // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 110-113. – ISSN 0130-1799
983762
   Олександр Вадимович Забарний : до 60-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя, Б-ка ім. акад. М.О. Лавровського ; [упоряд.: Кільдіватова О.Д., Манжай В.І., Мухомодєєва Н.В. та ін. ; авт. вступ. ст.: Бойко Н.І., Пінчук Т.Д., Самойленко Г.В.]. – Ніжин : НДУ ім. Гоголя, 2016. – 80, [1] с., включ. обкл. : іл.
983763
   Олександр Валерійович Барабанов (нар. 1970) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 83. – ISBN 966-594-277-8
983764
  Крутова О. Олександр Вампілов на всі часи // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2017. – № 1 (129). – С. 38-41. – ISSN 1562-3238
983765
   Олександр Васильович Духнович. – Ужгород, 1965. – 12с.
983766
   Олександр Васильович Кисіль (нар. 1951) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 113. – ISBN 966-594-277-8
983767
   Олександр Васильович Романович-Славатинський // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 48-49. – ISBN 978-966-924-219-8
983768
  Зеров Д. Олександр Васильович Фомін // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 361-366. – ISBN 978-617-7397-32-7
983769
  Балабко О. Олександр Вертинський серед російських покидьків у Стамбулі 1920-х років // Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів, 2018. – № 4/6, квітень - червень. – С. 96-119
983770
  Балабко О. Олександр Вертинський, нащадок Гоголя // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 26 серпня - 1 вересня (№ 34). – С. 8-9


  Шляхами артиста. Уривки з роману-есе.
983771
  Балабко О. Олександр Вертинський, нащадок Гоголя : роман-есе / Олександр Балабко // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2015. – № 11/12. – С. 106-159. – ISSN 0208-0710
983772
  Балабко О. Олександр Вертинський, нащадок Гоголя. Шляхами артиста // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2017. – № 5/6. – С. 141-161. – ISSN 0208-0710
983773
   Олександр Вікентійович Клоссовський. Бібліографічні матеріали. : Бібліографічні матеріали. – Одеса, 1959. – 56с.
983774
  Григорюк І.П. Олександр Володимирович Брайон: відомий вчений - фізіолог рослин, педагог / І.П. Григорюк, М.Д. Мельничук, О.І. Серга // Аграрна наука і освіта : Науковий журнал / Нац. агр. ун-т; Наук.-метод. центр агр. освіти Мін.агр. освіти України. – Київ, 2007. – Т. 8, № 1/2. – С. 147-149.
983775
   Олександр Володимирович Москалюк // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 141. – ISBN 978-966-924-219-8
983776
  Трофимук С.М. Олександр Гаврилюк. / С.М. Трофимук. – К., 1968. – 94с.
983777
  Купчинська Л. Олександр Гайдецький і його список студентів Віденської академії мистецтв // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 271-280. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
983778
   Олександр Геннадійович Мурашин // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 104-105. – ISBN 978-966-924-219-8
983779
  Дудко О. Олександр Гнатович Лотоцький: якою бути українській церкві? // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 175-177
983780
  Басара-Тиліщак Олександр Гольденвейзер: перший очільник київських адвокатів, взірець найвищої моралі (до 165-річчя від дня народження) // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 5 (63), травень. – С. 61-64
983781
   Олександр Горбул // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 4 (75) : вересень - жовтень. – С. 156-157


  22 липня пішов із життя академік Академії вищої освіти України О.Д. Горбул. 1982-1986 рр. - доцент каф. історії КПРС ІПК при КДУ. 1988-1992 рр. - професор, заст. зав. каф. історії ІПК при КДУ
983782
   Олександр Григорович Астаф"єв // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М.Г. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (714). – С. 124. – ISSN 0236-1477


  29 жовтня 2020 р. перестало битися серце Олександра Григоровича Астаф"єва, професора кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора філології, ...
983783
  Клименко Л.О. Олександр Григорович Гінецинський // Історія формування і розвитку київських фізіологічних шкіл (кінець XIX-XX ст.) / Л.О. Клименко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2017. – С. 236-237. – ISBN 978-966-306-190-8
983784
  Буквін В. Олександр Григорович Крамов. / В. Буквін. – Киев, 1964. – 139с.
983785
  Вірник Д.Ф. Олександр Григорович Шліхтер / Д.Ф. Вірник. – Київ : Наукова думка, 1979. – 112 с.


  Эта брошюра посвящена краткому освещению жизненного пути профессионального революционера и выдающегося ученого экономиста, академика Академии наук Украинской ССР Александра Григорьевича Шлихтера. В ней частично использованы ранее опубликованные статьи ...
983786
  Шумейко Т. Олександр Гриценко. In Memoriam / Т. Шумейко, І. Булкіна, В. Кулик // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2020. – Березень - Квітень (число 3/4). – С. 35-37
983787
  Жишкович М. Олександр Громиш // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 4 (22). – С. 148-149. – ISSN 2224-0926
983788
  Пиріг Р.Я. Олександр Грушевський / Р.Я. Пиріг, В.В. Тельвак // Михайло Грушевський : біогр. нарис / Р.Я. Пиріг, В.В. Тельвак. – Київ : Либідь, 2017. – С. 541-555. – ISBN 978-966-06-0731-6
983789
  Приходько Л. Олександр Грушевський і становлення української архівістики у 1917-1920-ті роки // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 95-106. – ISSN 0320-9466
983790
  Половнікова С. Олександр Дабіжа - дипломат, історик, художник // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Чернігів, 2016. – № 2 (128), квітень - березень. – С. 181-184
983791
  Масненко В. Олександр Данилович Тулуб - учасник Кирило-Мефодіївського товариства й українофіл (між суспільним покликанням і вірнопідданством) // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 22-35. – ISBN 978-966-493-297-1
983792
  Кухар М. Олександр Данилюк як несправджена надія на реформи / М. Кухар, Д. Монін, П. Себастьянович // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 - 8 червня (№ 21)


  "Нинішній голова Мінфіну Олександр Данилюк в економічних колах вважався людиною ліберальних поглядів. Він був одним із засновників Центру Кахи Бендукідзе в Україні, і тому його прихід на посаду міністра фінансів, а також частини команди Центру ...
983793
  Гуйда М. Олександр Демиденко // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 108. – ISSN 0130-1799
983794
  Берзін П. Олександр Дмитрович Кисельов - екстраординарний професор Імператорського Харківського і Таврійського університетів / П. Берзін, М. Михайлов // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 120-128
983795
   Олександр Дмитрович Федоровський (до 80-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т геологічних наук НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 132-133. – ISSN 0367-4290


  Відомий вчений у галузі гідрофізики та аерокосмічних досліджень Землі, д-р фіз.-мат. наук (1978), професор (1991), член-кореспондент НАН України (1982), заслужений діяч науки і техніки України (2007).
983796
  Дворецька Ю.В. Олександр Довженко - перший поет кіно // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 26 (318). – С. 38-39
983797
  Фесай Н.І. Олександр Довженко "Україна в огні". Урок за блочно-модульною системою // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 16/18 (452/454), червень. – С. 64-76
983798
  Пригоровський В. Олександр Довженко в Євпаторії // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 1 грудня (№ 48). – С. 6
983799
  Бушак С. Олександр Довженко в творчих контактах з діячами українського образотворчого мистецтва // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 55-68.
983800
  Гризун А. Олександр Довженко і Володимир Маяковський: типологія новаторства, його сугестивна природа, український характер стихії образотворення // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 88-91.
983801
  Карамаш С. Олександр Довженко і Київ (Архівні джерела про вшанування пам"яті О.П. Довженка у Києві) // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 319-325. – ISBN 978-617-7399-39-0
983802
  Поляруш О.Є. Олександр Довженко і фольклор / О.Є. Поляруш. – К., 1988. – 173с.
983803
  Медвідь Н. Олександр Довженко у контексті метаморфоз авторитарного часу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 17 липня (№ 14). – С. 16-17
983804
  Медвідь Н. Олександр Довженко у контексті метаморфоз авторитарного часу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 3 липня (№ 13). – С. 1, 16-17
983805
  Терлецький В.В. Олександр Довженко як художник // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 313-315. – ISSN 2218-4805
983806
  Саєнко Е.І. Олександр Довженко. Кіноповість "Зачарована Десна". Автобіографічний характер твору. Образ оповідача // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (467/468), листопад. – С. 30-39
983807
  Ямчук П. Олександр Довженко: декілька спостережень про світоглядні та естетичні універсалії його феномену на тлі XX століття // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Шуляк С., Барталашова П., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (16). – С. 133-146. – ISSN 2415-8828
983808
  Тримбач С.В. Олександр Довженко: загибель богів. : ідентифікація автора в національному часо-просторі / Сергій Тримбач. – Вінниця : Глобус-Прес, 2007. – 800с. : іл. – ISBN 966-8300-00-9
983809
  Качур В. Олександр Довженко: між Сталіним та голосом сумління // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 37 (190). – С. 30-31
983810
  Марисняк Т. Олександр Довженко: трагічне життя й титанічна праця // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6 (116). – С. 56-59
983811
  Кирилюк Є. Олександр Дорошкевич // Реалізм і народність української літератури XIX ст. / К О. Дорошкевич, . – Київ : Наукова думка, 1986. – С. 3-10
983812
  Созанський І. Олександр Духнович : (Угро-руський автор народних учеників і публіцист) / Іван Созанський. – Львів : Накл. ред. "Учителя" ; З друк. Наук. Т-ва імені Шевченка під зар. К. Беднарського, 1908. – 22 с.
983813
   Олександр Духнович. – Пряшів, 1965. – 407 с.
983814
   Олександр Духнович (1803-1865) : бібліогр. покажчик. – Ужгород : [б. в.], 1995. – 282, [3] с. : портр., фот. – На корінці зазнач. лише: Бібліографічний покажчик
983815
  Федорова Л. Олександр Ертель як археолог і пам"яткоохоронець // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (348). – С. 106-122. – ISSN 0869-3595
983816
  Корогодський Роман Олександр Ємець - олюднювач духовної порожнечі // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 193-197
983817
  Жигун О. Олександр Жигун: "Українська музика стає органічною частиною європейських надбань" / спілкувався Едуард Овчаренко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 23-29 грудня (№ 51)
983818
  Кудлай О.Б. Олександр Жуковський: сторінки біографії військового міністра УНР // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 5 (518), вересень - жовтень. – С. 75-88. – ISSN 0130-5247
983819
  Андрійцьо Василь Олександр Загаров – директор і мистецький керівник Руського театру Товариства «Просвіта» в Ужгороді (1923–1925 рр.) // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 82-104. – ISSN 1997-4264


  Олександр Леонідович Загаров (справжнє прізв. Фессінг(1877- 1941) - російський і український актор та режисер. Засл. діяч мистецтв РРФСР (1940)
983820
  Нікєєв В. Олександр Загаров і український театр / В. Нікєєв. – К, 1969. – 88с.
983821
   Олександр Загорулько // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 4 (75) : вересень - жовтень. – С. 159
983822
  Чайка І.Ф. Олександр Засядко: місячний слід українських козацьких ракет. До 240-річчя від дня народження // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 4 (113). – С. 65-73. – ISSN 1561-8889
983823
  Килимник Ю. Олександр Захаренко як велетень освіти // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 11-12 лютого (№ 9/10)


  До 85-річчя від дня народження легендарного директора Сахнівської школи.
983824
  Чолпан П. Олександр Захарович Голик - ректор Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10 (206). – С. 101-108. – ISSN 1682-2366
983825
  Адаменко І.І. Олександр Захарович Голик // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 175-176. – ISBN 966-7419-44-4
983826
  Островський І.В. Олександр Захарович Жмудський // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 179-180. – ISBN 966-7419-44-4
983827
  Зінченко Н. Олександр Зінченко: "26 листопада - це дата яка почала розводити мене і Медведчука. // Правда Украины, 2004


  Розмова з керівником виборчої кампанії В.Ющенка
983828
  Зінченко Н. Олександр Зінченко: "Нас не можна залякати!" // За нашу Україну, 2004


  [Про президент. вибор. кампанію 2004 р.]
983829
  Зінченко Н. Олександр Зінченко: "Переголосування можливе за умови зміни ВЦК та відставки чинного уряду". // Українська газета, 2004


  [Заст. Голови Верховної Ради України, керівника вибор. кампанії канд. на пост Президента України В.Ющенка]
983830
  Зінченко Н. Олександр Зінченко: До колишнього кабінету Медведчука я зайшов лише після освячення. // Україна молода, 2005


  Держ. секретар Президента Ющенка - про нову ідеологію і наповнення Банкової та влади загалом
983831
  Зінченко Н. Олександр Зінченко: Передвиборча ситуація складна, але оптимістична. // За нашу Україну, 2004
983832
  Зінченко Н. Олександр Зінченко: Шанси Ющенка оцінюю високо. // За нашу Україну, 2004


  Бесіда з заст. Голови Верховної Ради України про проблеми проведення політ. реформи, ратифікація Верховною Радою угоди про створення єдиного екон. простору, перспективи участі лідера "Нашої України" В.Ющенка у президент. вибор. кампанії
983833
  Ганієв Олександр Олександр Зіскін: "Нам вас порадили!" - Для будь-якого готельєра це золоті слова! // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 2/3, червень. – С. 52-55 : фото
983834
  Хінкулов Л. Олександр Іванович Білецький (1884-1961) // Літературні зустрічі / Л.Ф. Хінкулов. – Київ, 1980. – С. 168-169
983835
   Олександр Іванович Білодід // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 127-128. – ISSN 0869-3595


  6 квітня 2012 року відійшов у вічність Олександр Білодід - відомий український філолог, доктор філологічних наук, фахівець з теорії і практики перекладу, історичної фонетики української мови, теорії граматики
983836
  Мамрай В.В. Олександр Іванович Борггардт (1880-1937) - фундатор наукових досліджень у розвитку системи захисту сільськогосподарських культур проти сажки // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 167-169
983837
   Олександр Іванович Погорілий : Біобібліографічний покажчик. – Київ : Видавничий дім "КМ Academia", 2000. – 20с. – (Вчені НаУКМА)
983838
  Прокопенко І.Ф. Олександр Іванович Процевський - видатний вчений // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 4-6. – ISBN 978-617-7450-09-1
983839
  Побірченко Н. Олександр Іванович Стронін - наставник Михайла Драгоманова // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 146-152
983840
  Ламонова О. Олександр Івахненко - ілюстатор російської класики // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 16. – С. 212-218. – ISSN 2413-4767
983841
   Олександр Ігоревич Кельник (нар. 1969) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 83. – ISBN 966-594-277-8
983842
  Храмов Ю.О. Олександр Ілліч Ахієзер (до 100-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (74). – С. 148-149. – ISSN 0374-3896
983843
  Семчук К. Олександр Ірванець забиває баки неонацистам // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 11 лютого (№ 6). – С. 11. – ISSN 0027-8254


  Роман Олександра Ірванця "Харків. 1938".
983844
   Олександр Йосипович Вовк // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 106. – ISBN 978-966-924-219-8
983845
  Моренець В. Олександр Кальченко - повстанець із Чернігівщини // Пам"ятки України: науковий альманах : історія, пам"яткознавство, культурологія, музеєзнавство, краєзнавство / Благодійна орг. "Фундація Героя України, академіка Петра Тронька" ; Видавнич. дім журн. "Пам"ятки України". – Київ, 2017. – № 4/5 ( 44/45). – С. 3-8
983846
  Чечелюк П. Олександр Кватирко: які ресурси дадуть поштовх розвиткові Волинського Полісся? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 10-16 червня (№ 22)


  "4 липня 2014 р. у Верховній Раді виникло нове міжфракційне депутатське об"єднання "За розвиток поліських територій". 19 депутатів (переважно з поліських областей України: Волинської, Житомирської, Київської, Рівненської та Чернігівської) об"єдналися ...
983847
  Клековкін О.Ю. Олександр Кисіль // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 271-272. – ISBN 978-966-136-114-9
983848
  Сокирко О.Г. Олександр Кістяківський // Видатні постаті в історії України (IX - XIX ст.) : Довідкове видання / В.І. Гусєв, В.П. Дрожжин, Ю.О. Калінцев, О.Г. Сокирко, В.І. Червінський. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 324-327. – ISBN 966-642-107-0
983849
  Архірейський Д.В. Олександр Клейн: німець у махноському русі // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 93-110. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 23). – ISSN 9125-0912
983850
  Котенок В. Олександр Кобзар: "Треба бути готовим до шансу, який випадає в житті" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (152). – С. 28-31. – ISSN 1562-3238
983851
  Радько Г. Олександр Ковінька: "Зникає усмішка, тікає сміх" // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. В. Пащенко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 1 (2). – С. 77-79. – ISBN 966-7576-12-4
983852
  Галич Олександр Олександр Кондратьєв і Україна // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4 (568). – С. 30-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядається український період життя призабутого російського письменника-емігранта, представника літератури Срібного віку Олександра Кондратьєва. Аналізуютеся твори, написані ним на Рівненщині, зокрема демонологічний роман "На берегах ...
983853
  Спатар І. Олександр Кониський - перекладач малої прози Елізи Ожешко: як в українському літературознавстві О. Кониському приписали авторство твору польської письменниці // Султанівські читання : збірник статей / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, Д. Рега, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 9. – C. 48-59. – ISSN 2313-5921
983854
  Гирич І. Олександр Кониський - публіцист-ідеолог львівської "Правди". (До 80-річчя від дня народження) // Вісник НТШ : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2016. – Число 55, весна - літо. – С. 52-56. – ISSN 1563-3977
983855
  Скорульська Р. Олександр Кониський (не надто офіцйний портрет) // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 16. – С. 183-192. – ISSN 2413-4767
983856
  Сморжевська О. Олександр Констянтинович Богомазов як теоретик образотворчого мистецтва // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 224-231. – ISBN 978-966-2410-25-9
983857
  Килимник О. Олександр Копиленко / О. Килимник. – Київ, 1962. – 140 с.
983858
  Ковалів Ю. Олександр Копиленко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (692), серпень. – С. 44-49. – ISSN 0236-1477
983859
  Дузь І.М. Олександр Корнійчук : літературний портрет / І. Дузь. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1963. – 154 с.
983860
  Старинкевич Є.І. Олександр Корнійчук. / Є.І. Старинкевич. – К., 1954. – 64с.
983861
   Олександр Костянтинович Щоголев (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 141-142 : фото
983862
  Олійник В.Ф. Олександр Кошиць і Поділля // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 175-176
983863
  Тарасова О. Олександр Кошиць: "Моє життя - це моя пісня" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 15-21 жовтня (№ 41). – С. 14


  140 років із дня народження талановитого диригента, композитора, педагога, етнографа і керівника Української Республіканської Капели Олександра Антоновича Кошиця.
983864
  Єфіменко В.М. Олександр Кузьмич Осипов // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 192-195. – ISBN 966-594-644-7
983865
  Кулик О. Олександр Кулик: "Вивчав усе потрібне, щоб навчитися знімати і передавати світ через камеру" / підготовила Лідія Неплях // Львівська політехніка : науково-популярний журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. Ю. Бобало ; редкол.: О. Матвійків, Л. Жук, І. Демидов [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. № 10/13, червень -вересень : Випускники - 2. – С. 76-77. – ISSN 2709-3107
983866
  Гончарук-Чолач Олександр Кульчицький в гуманістично-філософських інтенціях XIX - XX століть // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 3 (41). – С. 69-114. – ISSN 1810-2131
983867
   Олександр Лопухов. – Київ, 1991. – 168с.
983868
  Козак С. Олександр Лотоцький - учений, дипломат і політик // Літературно-культурологічні меморабіліа / С. Козак. – Перемишль : Український народний дім, 2017. – С. 45-59. – ISBN 978-83-935845-4-3
983869
  Перехейда В.В. Олександр Лотоцький – історик церкви та журналіст // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 12-14


  У статті на рідкісних архівних документах і газетних публікаціях досліджено маловідомі сторінки церковної публіцистики та журналістської діяльності Олександра Лотоцького. The author of the article opens for his readers unknown pages from ...
983870
  Михайленко Г. Олександр Лотоцький (1870-1939): віхи інтелектуальної біографії // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [голова ред. кол.: В.Ф. Колесник]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 2 : Історія : праці аспірантів та студентів, т. 2. – С. 21-24
983871
  Дубінський В.А. Олександр Лотоцький про шляхи врегулювання аграрних проблем у Наддніпрянській Україні на початку XX століття (на матеріалах преси 1905-1907 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 24-30. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
983872
  Дудко О.О. Олександр Лотоцький: життя в еміграції (1920-1939) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 74-75. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розкривається наукова діяльність Олександра Лотоцького в еміграції (австрійський, польський період).
983873
  Василенко М. Олександр Матвіевич Лазаревський (1834-1902) : (Матеріали до його біографії). – 18-82 с. – Без обк. і тит. л.
983874
  Василенко М.П. Олександр Матвієвич Лазаревський / М.П. Василенко. – [б.м.] : [б.в.]. – 63 с. : іл. – Окр. відбиток
983875
  Василенко М. Олександр Матвієвич Лазаревський (1834-1902) : матеріали до біографії // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 210-211 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
983876
  Журба П.Т. Олександр Матросов / П.Т. Журба. – К., 1958. – 312с.
983877
   Олександр Мефодійович Маринич // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)
983878
  Русяєва А.С. Олександр Миколайович Карасьов - визначний дослідник Ольвії Понтійської (до 120-ліття) / А.С. Русяєва, О.Г. Кузьміщев // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4. – C. 129-136. – ISSN 0235-3490
983879
  Дзьобан О. Олександр Миколайович Цинкаловський - археолог, історик, музейний працівник, публіцист // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення сьомої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики ; за ред. М.М. Романюка. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 635-639. – ISBN 966-02-2347-1
983880
   Олександр Михайлович Воскобойніков (нар. 1952) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 77. – ISBN 966-594-277-8
983881
  Безхутрий М.М. Олександр Михайлович Довгаль / М.М. Безхутрий. – Київ : Державне видання образотворчого мистецтва і музична література УРСР, 1962. – 58 с.
983882
   Олександр Михайлович Ковальчук // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 113-115. – ISBN 978-966-924-219-8
983883
  Безгін І.Д. Олександр Михайлович Лопухов. Дійсний член (академік) Академії мистецтв України // Академіки. Життя в мистецтві / І.Д. Безгін. – Київ : ІПСМ АМУ, 2006. – Ч. 1. – С. 56-67. – ISBN 966-96714-2-6
983884
   Олександр Мишуга. – Київ : Музична Україна, 1971. – 780 с.
983885
  Згуровський М.З. Олександр Мікулін - легендарний авіатор // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 345-361. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
983886
  Пиріг Р.Я. Олександр Мітюков: два десятиліття на чолі архівної галузі // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (285). – C. 204-214. – ISSN 0320-9466


  До 90-річчя від дня народження.
983887
   Олександр Міхальянц // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 31 : Олександр Міхальянц. – С.3-22
983888
  Ковальчук Л.І. Олександр Музиченко як основоположник дидактики розвивального навчання // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 70-73. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 22 (32))
983889
  Степовик Д. Олександр Мурашко // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 204-206
983890
  Членова Л. Олександр Мурашко. Сторінки життя і творчості : Літературно - мистецьке видання / Лариса Членова. – Хмельницький : Галерея, Артанія Нова, 2005. – 256с. – ISBN 966-8834-00-3; 966-96256-3-7
983891
   Олександр Назаренко // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 39 : Олександр Назаренко. – С. 3-22
983892
  Волович О. Олександр Невський - символ Росії, або парадокси російського міфотворення // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 3 (74) : травень-червень. – С. 127-131


  Житіє Олександра Невського покрите багатовіковим пилом історії, і уявлення про нього прості громадяни Росії отримують переважноз підручників історії, в яких Олександра Невського змальовано героєм і захисником Русі. Лубовий і благосний образ «святого» ...
983893
  Югов О.К. Олександр Невський / О.К. Югов. – Киев, 1990. – 269с.
983894
  Николяк О. Олександр Николяк: "У всьому, що роблю, для мене найважливіше - бути ефективним" / вела розмову Наталія Павлишин // Львівська політехніка : науково-популярний журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. Ю. Бобало ; редкол.: О. Матвійків, Л. Жук, І. Демидов [та ін.]. – Львів, 2022. – Вип. № 14/15 : Перспективні. – С. 48-50. – ISSN 2709-3107
983895
  Верба І. Олександр Оглоблин: життя і праця в України : До 100-ліття з дня народження / І. Верба; Відп.ред.П.С.Сохань;НАНУ.Ін-т укр.археографії та джерелознавства. – Київ, 1999. – 384с. – ISBN 966-08-1295-Х
983896
  Автушенко І.Б. Олександр Оглоблін й українська історична наука в умовах радянської державності 1920-30-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 103-105. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто політику радянської держави щодо української історичної науки в 1920-30-х рр. The policy of the soviet state towards the activity of the Ukrainians historical science in the 1920-30"s is considered.
983897
  Конотоп О. Олександр Оглоблін про Чернігівщину // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – № 4. – С.144-146
983898
   Олександр Оксентійович Шевченко // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 84-85. – ISBN 978-966-924-219-8
983899
  Піцик Н.О. Олександр Олександрович Богомолець / Н.О. Піцик. – Київ, 1971. – 280с.
983900
  Кавецький Р.Є. Олександр Олександрович Богомолець / Р.Є. Кавецький. – Київ, 1979. – 62 с.
983901
   Олександр Олександрович Браунер. – Одесса, 1957. – 30с.
983902
  Рой С. Олександр Олександрович Карпенко: політкомісар і ректор Ніжинського інституту народної освіти // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українське т-ва охорони пам"яток історії та культури ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; Ніжин. краєзнавчий муз. ім. Івана Спаського ; редкол.: С.Ю. Зозуля, О.Б. Коваленко, О.М. Титова [та ін.]. – Ніжин ; Київ, 2018. – С. 176-183. – (Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" ; № 10, вип. 25 (28)). – ISSN 2078-063X
983903
   Олександр Олександрович Прокопенко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – С. 474-475. – ISSN 1993-0917
983904
   Олександр Олександрович Серга (нар. 1964) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 110. – ISBN 966-594-277-8
983905
  Пільчук І.І. Олександр Олексійович Корсун // Історія української літератури. Література першої половини 19 ст. : Підручник для студ. філол. фак. ун-тів і пед. ін-тів УРСР / П.К. Волинський, Ю.С. Кобилецький, І.І. Пільгук, П.П. Хропко. – Київ : Радянська школа, 1964. – С. 287
983906
   Олександр Олексійович Коструб // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 2018. – № 1 (610), январь - март
983907
  Рудик С.К. Олександр Олесь - ветеринар, поет, громадський діяч / Станіслав Рудик. – Київ : Аграр Медіа Груп ; Національний університет біоресурсів і природокористування, 2017. – 250 с. : іл., табл., фот., портр. – Назва обкл. та корінця: Олександр Олесь. - Дані обкл. парал. укр. та англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-646-420-4
983908
  Стамбол І.І. Олександр Олесь та Іван Липа: до питання про зв"язки українських діячів на початку XX ст. // Записки історичного факультету : наук.-істор. видання / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Вип. 23. – С. 221-231. – ISBN 978-617-689-047-8
983909
  Новикова О.В. Олександр Олесь. Драма-казка "Микита Кожум"яка" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 8. – С. 20-24.
983910
  Франчук Віра Юріївна Олександр Опанасович Потебня : Біобібліогр. нарис / Франчук Віра Юріївна. – Київ : Наукова думка, 1975. – 91 с.
983911
   Олександр Опанасович Потебня : біобібліографічний покажчик / МОіНУ ; ХНУ ім. В.Н. Каразіна ; уклад.: В.Ю. Франчук, Ф.Х. Широкорад, Ю.Ю. Полякова; Вступ. ст. та наук. ред.: Ф.Х. Широкорад; Бібліогр. ред. С.Б.Глибицька. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2005. – 164 с. – ISBN 966-623-232-4
983912
  Франчук В.Ю. Олександр Опанасович Потебня. Сторінки життя і наукової діяльності / В.Ю. Франчук ; Нац. акад. наук України, Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2012. – 375, [1] с., [1] арк. портр., [8] арк. фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-489-119-3


  Книга в доступній формі знайомить із життям і діяльністю великого українського мовознавця-мислителя Олександра Опанасовича Потебні. З неї читач дізнається про шлях О.О. Потебні в науку, про його роль у розвитку славістики. Окремі фрагменти книги ...
983913
  Фініковський Ю.М. Олександр Остапюк - краєзнавець, активіст пам"ятко-охоронної справи Любомльщини // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали [І] наук.-практ. конф. 13-14 груд. 2010 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – 2-ге вид. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ, 2013. – С. 206-211
983914
  Різник Л.Л. Олександр Островський: трагічна доля співця козаччини // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 205-212
983915
  Гамалія В.М. Олександр Палладін на посту президента АН УРСР (1946-1962): кроки академічних інститутів до переднього краю світової науки // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (105). – С. 106-121. – ISSN 0374-3896
983916
  Шерстюк Ф.Ю. Олександр Пархоменко / Ф.Ю. Шерстюк. – Київ; Харків, 1944. – 28с.
983917
  Шелудченко В. Олександр Пархоменко / В.Шелудченко. – Київ : Вид-во політичної літератури, 1948. – 83 с.
983918
  Мишко Д.І. Олександр Пархоменко : Короткий історико-біографічний нарис / Д.І. Мишко. – Київ : Радянська школа, 1957. – 133 с.
983919
  Владич Л.В. Олександр Пашенко - заслужений діяч мистецтва УРСР / Л. Владич. – Київ : Мистецтво, 1947. – 50 с., 20 с. карт. – (Майстри мистецтва України)


  У книзі картини-гравюри: Університет, Хрещатик, Печерська Лавра та інші
983920
   Олександр Петрович Дмитрієв : (до 70-річчя від Дня народження) // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – C. 102-103. – (Серія "Біологія" ; вип. 3 (42)). – ISSN 1992-4917


  "27 вересня 2017 р. виповнилося 70 років від дня народження О.П. Дмитрієва – доктора біологічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, віце-президента Українського товариства фітопатологів, голо-вного наукового співробітника Інституту ...
983921
   Олександр Петрович Костіков : (до 75-річчя з дня народж.) : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", Б-ка ; [упоряд.: О.Г. Тищенко, О.Ю. Новікова ; наук. ред. Н.І. Кочукова ; ред. Б.І. Маторін, Р.Г. Состін]. – Слов"янськ : Видавництво Б. Маторіна, 2020. – 35, [1] с. : іл., портр. – Доп. покажчики : с. 27-34. – (Серія "Біобібліографія вчених ДВНЗ "ДДПУ" ; вип. 5)
983922
  Коновалова Я. Олександр Пилипович Кришталь (1908-1985) (до 180-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедри зоології та 30-х роковин пам"яті вченого, організатора і педагога) / Я. Коновалова, В. Серебряков // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 400-406. – ISBN 978-966-2303-13-1
983923
  Колянчук О. Олександр Пилькевич (1880 - 1922) // Український альманах / Об"єднання українців у Польщі. – Варшава, 2002. – 2002. – С. 177-179. – ISSN 1426-7470
983924
  Цівірко М. Олександр Пономарів радить // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 4 : Присвячено 70-літтю від дня народження О.Д. Пономарева. 17 жовтня 2005 р. – С. 31-32
983925
  Ясиновський В. Олександр Пономарів. Вічна Покрова // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 23 жовтня (№ 21). – С. 19
983926
  Сліпецька В.Д. Олександр Потебня і лінгвістика емоцій // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 39-42. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
983927
  Колодний А. Олександр Потебня про місце мовних і конфесійних чинників в національній свідомості // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 408-420. – ISBN 978-617-696-609-8
983928
  Фаріон І. Олександр Потебня у контексті соціолінгвістики // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 4 (709). – С. 31-37. – ISSN 0130-5263
983929
  Олійник В. Олександр Потебня як видатний мовознавець і неперевершений фахівець у галузі історії семантики, етимології, діалектології: сучасна оцінка // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 113-116. – ISSN 2411-4146


  У статті розкрито багатогранність мовознавчої спадщини О. Потебні, зокрема такі проблеми: мовний феномен, філософія мови, мова як ключовий елемент національної культури, природа мови і мислення, мова і міфологія тощо. Доведено, що значну увагу ...
983930
  Дмитренко М.К. Олександр Потебня як фольклорист : монографія / Микола Дмитренко ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильского, Від. фольклористики. – Київ : Сталь, 2012. – 535, [1] с. : іл., фотогр., ноти. – Імен. покажч.: с. 530-535. – Бібліогр.: с. 502-529. – ISBN 978-966-1555-97-5


  Шановній Ніні Федорівні Клименко - Хай Потебня надихає ! Щастя ! Микола Дмитренко. 28.03.12 р.
983931
  Ганиш Е. Олександр Потебня: "внутрішня форма слова" / Е. Ганиш, О. Смоголь // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
983932
  Ганиш Е. Олександр Потебня: "внутрішня форма слова" / Е. Ганиш, О. Смоголь // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2000. – [на 2001 рік]. – С.150-153
983933
  Кралюк П.М. Олександр Потебня: мовознавчий підхід до витлумачення релігійного феномена / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк // Історія релігієзнавства в Україні : навч. підручник / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 69-73. – ISBN 978-966-373-827-7
983934
   Олександр Потебня: сучасний погляд : матеріали міжнародних читань, присвячених 170-річчю від дня народження Харківської філологічної школи 11-12 жовтня 2005 року. – Харків : Майдан, 2006. – 224 с. – ISBN 966-372-035-2
983935
  Чубіна Т.Д. Олександр Потоцький: погляд крізь призму століть // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 14-18. – ISSN 2076-1554
983936
  Кудрявцев М. Олександр Пушкін і Леся Українка до проблеми історизму і соціально-етичних аспектів поетичної драми // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 7/8 : Російська література 19 століття. – С. 6-14
983937
  Кудрявцев М.Г. Олександр Пушкін і Леся Українка: до проблеми історизму і соціально-етичних аспектів поетичної драми // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 2. – С. 20-27.
983938
  Гирич І. Олександр Рибалко: редактор і науковець // Пам"ятки України : науковий альманах / М-во культури і туризму України ; вид. А. Сєриков ; голов. ред. О. Рибалко [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1. – С. 109-118


  Олександр Леонідович Рибалко - визначний сучасний україніст, джерелознавець, історик культури, мовознавець, редактор.[Некролог]
983939
  Ніка О. Олександр Савич Мельничук і когнітивно-комунікативна парадигма в лінгвістиці // Історія українського мовознавства : [посібник] / О.І. Ніка. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 67-74. – ISBN 978-617-7480-37-1
983940
  Ткаченко О.Б. Олександр Савич Мельничук як людина і вчений ( 12.07.1921 - 19.03.1997 ) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.4-7. – ISSN 0027-2833
983941
  Омельчук Ю. Олександр Саєнко - корифей на ниві образотворчості // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 26-29


  Нар. художник України Олександр Ферапонгтович Саєнко
983942
   Олександр Саєнко : мистецька спадщина і сучасність / Художньо-меморіал. музей "Садиба народного художника України Олександра Саєнка" ; Міжнар. благод. фонд "Фонд Олександра Саєнка" ; [авт. концепції текстів та упоряд. вид. Ніна Саєнко]. – Київ : Компанія ЛІК, 2009. – 319, [1] с. : іл. – До 110-ї річниці від дня народження українського художника Олександра Саєнка. – Бібліогр.: с. 304-312 та в кінці частин. – ISBN 978-966-2931-12-9
983943
   Олександр Саєнко [Ізовидання] : комплет листівок. – Київ : Спілка художників України, 1965. – 2 с., 11 л. : 11 листівок + 1 обкл.+ 1 л. вкладиш. – Назва обкл.: Олександр Саєнко. - Текст частково англ. - Підписи до іл. парал. укр., рос., англ.
983944
  Верба А. Олександр Свєнтоховський // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 227-229
983945
  Пшеславська О.В. Олександр Севрюк і його роль у перемовинах та укладанні Брест-Литовського мирного договору // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 233-234
983946
  Шихненко І. Олександр Сергійович Грушевський - біоісторіограф // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 260-266. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
983947
   Олександр Сергійович Кирилюк : біобібліогр. покажч. (до 70-ліття від дня народж.) / НАН України, Центр гуманіт. освіти ; [уклад. О.О. Лунєва ; ред., авт. передм. Ю.А. Іщенко]. – Київ ; Одеса : [б. в.], 2020. – 216 с. : іл. – Текст укр., рос. – (Вчені Національної академії наук України). – ISBN 978-966-02-9383-0
983948
   Олександр Сергійович Плигунов : біобібліогр. покажчик : до 120-річчя КПІ ім. Ігоря Сікорського : до 115-річчя від дня народження засновника і першого ректора КПІ / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Наук.-техн. б-ка ім. Г.І. Денисенка ; [уклад.: В.Є. Сошинська, К.С. Мошинська, О.Й. Хоцянівський ; редкол.: М.Ю. Ільченко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сіковського, 2019. – 147, [1] с., [1] арк. портр. : іл. – Імен. покажчик: с. 140-145. – (Біобібліографія вчених Київської Політехніки ; вип. 2). – ISBN 978-966-622-933-8
983949
  Литвинко А.С. Олександр Сергійович Попович (до 75-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (85). – С. 143-144. – ISSN 0374-3896
983950
   Олександр Сергійович Попович (до 80-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (105). – С. 132-133. – ISSN 0374-3896
983951
  Хінкулов Л.Ф. Олександр Сергійович Пушкін / Л.Ф. Хінкулов. – К, 1937. – 104 с.
983952
  Сімчук О. Олександр Сімчук: "Я живу і працюю за принципом - ніколи не здавайся!" / вела розмову Наталія Павлишин // Львівська політехніка : науково-популярний журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. Ю. Бобало ; редкол.: О. Матвійків, Л. Жук, І. Демидов [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. № 10/13, червень -вересень : Випускники - 2. – С. 18-20. – ISSN 2709-3107
983953
  Ломазов Л.І. Олександр Скибицький / Л.І. Ломазов. – К., 1966. – 75с.
983954
  Скобликов О.П. Олександр Скобликов / О.П. Скобликов. – Київ, 1979. – 29с.
983955
  Агеєва В. Олександр Соколовський // Письменники Радянської України : 20-30 роки : нариси творчості / [упоряд.: С.А. Крижанівський ; ред.: М.І. Петросюк]. – Київ : Радянський письменник, 1989. – С. 197-215. – ISBN 5-333-00586-9
983956
  Соколов Б. Олександр Солженіцин та "особливості тоталітарної системи" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13 грудня (№ 227). – С. 5
983957
  Марусенко П. Олександр Солженіцин. Трибунал над комунізмом // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 грудня (№ 47). – С. 15


  11 грудня Олександру Солженіцину виповнилося б 100 років. "Це, безперечно, подія в суспільному й літературному житті. Нобелівський лауреат 1970 року - постать світового значення. Головною його роботою, справою життя стало панорамне художньо-історичне ...
983958
  Вахняк Є.Д. Олександр Сорока / Є.Д. Вахняк. – Київ : Музична Україна, 1975. – 63 с.
983959
   Олександр Співаковський: талант поєднувати вміння педагога, вченого, керівника й лідера / адміністрація та колектив Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Березень-квітень (№ 2). – С. 8
983960
  Співаковський О. Олександр Співаковський: треба планувати кроки відродження / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 3 жовтня (№ 38/39). – С. 1, 5, 6-7. – ISSN 2219-5793


  Цьогорічна історія Херсонського державного університету.
983961
   Олександр Станиславович Баужа (нар. 1976) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 83. – ISBN 966-594-277-8
983962
  Рудик С.К. Олександр Степаненко // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 3 (74) : травень-червень. – С. 101-103


  О.Ф. Степаненко (1873-1924) – український політичний і громадсько-культурний діяч, за фахом ветеринарний лікар. У 1909-1914 рр. – редактор київської газети „Слово”. Член Центральної Ради. Один із засновників Української народної партії. За Директорії – ...
983963
  Пільчук І.І. Олександр Степанович Афанасьєв-Чужбинський // Історія української літератури. Література першої половини 19 ст. : Підручник для студ. філол. фак. ун-тів і пед. ін-тів УРСР / П.К. Волинський, Ю.С. Кобилецький, І.І. Пільгук, П.П. Хропко. – Київ : Радянська школа, 1964. – С. 299-301
983964
  Качанюк С.С. Олександр Степанович Смогоржевський // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 3 : Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. – С. 183-185. – ISBN 978-617-7021-29-1


  О.С. Смогоржевський - український математик, який зробив значний внесок в розвиток математичної освіти.
983965
  Білоус В. Олександр Стоянов: громадське і наукове подвижництво в Грузії // Українські дослідники традиційної культури та побуту зарубіжних народів (XIX ст.) : нариси / В. Білоус. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2019. – С. 70-94. – ISBN 978-966-02-8837-9
983966
  Бевз Т.А. Олександр Стронін та його роль у становленні політичної науки в Україні // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 5. – С. 96-109. – ISSN 0130-5247
983967
  Стрямець О. Олександр Стрямець: "Львівська політехніка - це університет, який дає змогу студентам не тільки здобути одну з найкращих технічних освіт в Україні, а й розкрити свій потенціал сповна" / вела розмову Леся Крук // Львівська політехніка : науково-популярний журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. Ю. Бобало ; редкол.: О. Матвійків, Л. Жук, І. Демидов [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. № 10/13, червень -вересень : Випускники - 2. – С. 81-83. – ISSN 2709-3107
983968
   Олександр Супруненко - археолог, історіограф, музейник і видавець : Біобібліографічний покажчик. – Київ, 2007. – 164с. : 8 с. вкл. іл. – ISBN 966-8999-05-8
983969
  Степовик Д. Олександр та Леонтій Тарасевичі: ілюстратори книг і польських стародруків у ХVII ст. // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 326-329. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті досліджується творчість двох знаних майстрів-графіків ХVII - початку ХVIІI ст. - українців Олександра (Антонія) та Леонтія Тарасевичів у Вільні. Після вивчення граверського мистецтва у баварському місті Ауґсбурзі - у відомій художній майстерні ...
983970
  Степовик Д.В. Олександр Тарасевич : становлення української школи гравюри на металі / Д.В. Степовик. – Київ : Мистецтво, 1975. – 135 с. : іл. – Бібліогр.: с. 132-135


  Український гравер 165-1727
983971
  Міщенко Л.В. Олександр Твердохлєбов – історик, етнограф, літератор // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сум. держ. ун-т ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми, 2021. – № 37. – C. 19-28. – ISSN 2227-183Х
983972
   Олександр Терентійович Богорош : матеріали до біобібліографії 1969-1999. – Київ : Нора-Принт, 1999. – 129 с. – (Біобібліографії вчених України). – ISBN 966-7010-56-2
983973
  Картелян О. Олександр Тройницький: штрихи до портрету // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 63-66


  О. Тройницький - відомий вчений-статистик, публіцист та громадський діяч.
983974
  Петрашин В. Олександр Тульчинський. Штрихи до його колекції // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 60-62. – ISSN 0130-1799
983975
   Олександр Тур - новий голова Всеукраїнської студради // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 22 квітня (№ 16). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  У Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка під час проведення засідання Конференції Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки обрано очільника ВСР. За результатами підрахунку голосів лічильною ...
983976
  Криводубський В.Н. Олександр Федорович Богородський // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 266-267. – ISBN 966-7419-44-4
983977
  Осипов О.К. Олександр Федорович Богородський / О.К. Осипов, С.В. Хміль // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 102-108. – ISBN 966-594-644-7
983978
  Мельник С.М. Олександр Федорович Кістяківський // Учені-юристи Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі кримінального процесу / С.М. Мельник. – Київ : Київський університет, 2000. – С. 9-18. – ISBN 966-594-133-X
983979
  Непомнящий Андрій Олександр Федорович Музиченко: кримські сторінки біографії знаного ніжинця // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 3: науковий історико-культурологічний збірник / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2007. – Вип. 3 (6). – С. 124-129. – ISBN 978-966-340-187-4
983980
  Ласло-Куцюк Олександр Хаждеу і Григорій Сковорода // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць учасників Міжнар. конф. "XXI Сковородинівські читання", приурочених до 300-річчя від дня народження Г. Сковороди / М-во освіти і науки України ; Ун-т Г. Сковороди в Переяславі, Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2022. – Вип. 9. – С. 410-416. – (Філологія. Філософія. Педагогіка). – ISSN 2409-1146
983981
   Олександр Хвостенко-Хвостов. – К, 1987. – 125с.
983982
  Янович Б. Олександр Цинкаловський: історія кохання // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-29 квітня (№ 75/76). – С. 13
983983
  Шаповал І.М. Олександр Чекмарьов / І.М. Шаповал. – Київ, 1981. – 280с.
983984
  Нерубайська Л. Олександр Чекмишев як представник новітньої української поезії // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 3 (696). – С. 26-28. – ISSN 0130-5263


  Подано вірші Олександра Чекмишева.
983985
  Барановський Олександр Олександр Чижевський: "зелені простори є надзвичайно важливими" // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 6. – С. 16-17 : фото
983986
  Шлапак Я. Олександр Шалімов: Бути гуманістом - це закон нашої професії // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 19 січня (№ 3). – С. 10


  100 років від дня народження Олександра Шалімова, українського хірурга, педагога.
983987
  Шевченко О. Олександр Шевченко як філософ права. Метафізичне інтерв"ю / інтерв"ю взяв О.Б. Костенко // Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу "Концепція та методологія історії українського права", присвяченого пам"яті професора Олександра Шевченка : 28 квіт. 2017 р. / "Концепція та методологія історії українського права", наук.-практ. круглий стіл. – Київ : StreamLine ; День Печати, 2017. – С. 88-94. – ISBN 978-966-97457-5-0
983988
  Кудрявцева З.Ф. Олександр Шишацький-Ілліч -- фольклорис, його місце і роль у розвитку науки про народну творчість : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Кудрявцева З.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 16 с. – Бібліогр.:с.13
983989
  Кудрявцева Зоя Феліксівна Олександр Шишацький-Ілліч - фольклорист. Його місце і роль у розвитку науки про народну творчість : Дис....кандид.філологічних наук.Спеціальність 10.01.07 / Кудрявцева Зоя Феліксівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 202л. – Бібліогр.:л.170-202
983990
  Піскун В. Олександр Шульгин - міністр закордонних справ УНР // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 37-40. – (Історичні науки)
983991
  Кот С. Олександр Шульгин: від першого міністра закордонних справ УНР - до пепршого посла української держави в Болгарії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1-2 липня (№ 113/114). – С. 14
983992
  Шевченко С. Олександр Шульгин: Інгульська сторінка // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 57-59
983993
  Акинджи Е. Олександр Шульгин: щаблі діяльності на науково-педагогічній ниві // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 67-71


  У статті досліджується науково-педагогічна діяльність Олександра Шульгина в Українському вільному університеті в Празі. Детально проаналізовано його науковий доробок, здійснено огляд лекційних курсів, прочитаних О. Шульгиним. Паралельно з роботою в ...
983994
  Городня Н.Д. Олександр Шульгін (1889-1960) як представник нової генерації української національної еліти першої половини ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 10-13. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу політичної діяльності О. Шульгіна та його місця серед вітчизняної еліти на тлі еволюції українського національного руху. The article deals with analysis of political activity of O. Shulgin and his place among national elite against ...
983995
   Олександр Юрченко (некролог) // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 2 (68) : березень - квітень. – С. 145
983996
  Майборода Р. Олександр Яблоновський та його внесок в актуалізацію люстрацій королівщин українських земель першої третини XVII ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 5/6 (339/340). – С. 209-223. – ISSN 0869-3595
983997
  Стаднюк Т. Олександр Якович Шульгин і українське державотворення // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7 : Український жіночий рух і процеси державотворення. – C. 40-45
983998
  Яровий О. Олександр Яровий: "Справжня література веде вперед і вгору" / розмову записала А. Пєтушкова // Сполучник : альманах літературної творчості / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ, 2013. – [Вип. 8]. – С. 332-342
983999
  Лой А. Олександр Яценко: приречений на відкритість // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 106-112. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
984000
  Яцунь О. Олександр Яцунь: держава повинна мати два головні пріоритети - обороноздатність і освіту / Максим Короденко // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 листопада (№ 44). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України про те, що стало причиною акції протесту освітян.
<< На початок(–10)981982983984985986987988989990(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,