Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>
97001
  березенко "Public relations" в сучасному науковому дискурсі: підходи до визначення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 228-233


  У статті розглянуто проблему визначення дефініції "public relations", що існує в сучасному науковому дискурсі, проаналізовано вітчизняний досвід дослідження даної проблеми. The article deals with the problem of definition of "public relations" in the ...
97002
  Ясна І. "Public turn" філософія в публічному просторі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 : Філософія у публічному просторі. – С. 28-41. – ISSN 0235-7941
97003
  Кравець Я. "Quae scripsi, scripsi": романські літератури у рецепції Івана Франка / Ярема Кравець ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т франкознавства, Каф. світової літ. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 228, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0018-3
97004
  Curtius Rufus Quintus [Q. Curtii Rufi De Rebus gestis Alexandri Magni Historiarum]. – Nova forma digesto et emendato cum gratia et privil:. – Lipsiae (Leipzig) : Apud Georgium Heinricum Frommannum, 1674. – [1], [14], 552, [52] : 1 cart. – Примірник дефектний, тит. арк. втрачено. - Назва уніфікована, встановлена за інтернет-пошуком. - На дод. тит. арк. назва: Q. Curtius cum indice philololog: et notis politicis Ioh. Loccenii


  Вірогідно титульний аркуш примірника втрачено. Зберігся додатковий титульний аркуш у вигляді гравюри з текстом: Q. Curtius cum indice philololog: et notis politicis Ioh. Loccenii а також вихідними даними Lipsiae : Apud Georgium Heinricum Frommannum ...
97005
  Aqili B. [Qavam al-Saltanah : dar duran-i Qajariyah va Pahlavi] / [Aqili Baqir]. – [Tehran : Javidan, 1998. – [732] с. : іл., портр. + мапа. – Кн. перс. мовою .- Бібліогр. опис здійсн. за допомогою Інтернету. – ISBN 964-5732-07-7
97006
  Дяченко С.М. p-адичні числа і групи автоморфізмів кореневих дерев : навч. посібник / С.М. Дяченко, Д.І. Морозов ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2016. – 59, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 59. – ISBN 978-966-2410-71-6
97007
  Александрович І.М. p-аналітичні функції з характеристикою р=xkyl / І.М. Александрович, М.В. Сидоров // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – C. 27
97008
  Yehorycheva S.B. Public-private partnership as a sustainable development factor: an archetypal analysis / S.B. Yehorycheva, M.I. Lakhyzha // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2019. – № 3 (18), june 2019. – C. 182-197. – ISSN 2414-0562
97009
  Kruhlov V.V. Public-Private Partnership as Tool for Developing Regional Labor Potential / V.V. Kruhlov, D.A. Tereshchenko // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; ed. board : Andon P., Andronati S., Babayev E. [et. al.]. – Kiev, 2019. – Vol. 15, № 6. – C. 5-13. – ISSN 2409-9066


  Державно-приватне партнерство як інструмент розвитку трудового потенціалу.
97010
  Dragomyretska N.M. Public-public partnership in the field of blood donation of foreign states: experience for Ukraine. / N.M. Dragomyretska, M.M. Durharian // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 4 (24), september 2020. – P. 90-104. – ISSN 2414-0562
97011
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 1 (6), march. – 2017. – 218 с. – Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
97012
   Public management = Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 3 (8), june. – 2017. – 406 с. – Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
97013
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 2 (22), march 2020. – 2020. – 235, [1] p. – DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2020-2-(22) - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
97014
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : [s. n.], 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 1 (26), february 2021. – 2021. – 283, [1] р. – DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2021-1(26) - Резюме укр., рос., англ. мовами
97015
  Kotsiuruba O.O. Public monetary funds as a source of financing of public associations: experience of foreign countries and prospects for Ukraine // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – P. 159-169. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджується можливість запровадження окремого фонду коштів для фінансування громадських об"єднань. Аналізуючи досвід зарубіжних країн, автор доводить, що такий фонд за своєю правовою природою та характерними ознаками має бути віднесений до ...
97016
   Public opinion : informational & analytical bulletin / Ilko Kucheriv Democratic initiatives foundation. – Kyiv
N 11 : Democracy Ukrainian-Style: citizens value it the most when it Is lacking / Olekcii Sydorchuk. – 2013
97017
   Public opinion / Ilko Kucheriv Democratic initiatives foundation. – Kyiv
№ 13 : Europen integration of Ukraine: experience of yesterday for development of tomorrow / Maria Zolkina. – 2013
97018
  Inkeles A. Public opinion in Soviet Russia : a study in mass persuasion / Alex Inkeles. – Cambridge : Harvard univ. press, 1950. – XVIII, 379 p.
97019
  Boguszewski R. Public Perception of Conservatism and Liberalism in Poland // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2007. – Vol. 8, Nr 28, Summer : International relations and diplomacy in Central Europe. – P. 51-70. – ISSN 1586-4197
97020
   Public Policy and Accounting = Публічна політика та бухгалтерський облік : scientific journal / Zhytomyr Polytechnic State University ; ed.-in-chief V. Ievdokymov. – Zhytomyr : Zhytomyr Polytechnic State University, 2020-. – ISSN 2707-9325
Vol. 1 (1). – 2020. – 49, [1] p. – Резюме англ. мовою
97021
   Public policy and economic development : scientific and production journal / Petro Mohyla Black Sea state university ; Local NGO "Center for economic and politological studies". – Mykolayiv
Iss. 3. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
97022
   Public policy and economic development : scientific and production journal / Petro Mohyla Black Sea state university ; Local NGO "Center for economic and politological studies". – Mykolayiv. – ISSN 2309-0863
Iss. 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
97023
   Public policy and public morality / [Gr. Blicharz, P. Sobczyk, A. Syryt et al.] ; ed. by Grzegorz Blicharz. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwosci, 2019. – 279 p. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр.: с. 259-279 та в підрядк. прим. – (Prawo Publiczne). – ISBN 978-83-66344-15-0
97024
  DeYoung John H. Public policy and the diffusion of technology : An international comparison of large fossil-fueled generating units / John H. DeYoung, Tilton John. – University Park; London : The Pennsylvania State University Press, 1978. – VIII,102p. – (The Pennsylvania state university studies ; 43). – ISBN 0-271-00547-5
97025
  Zybala Andrzej Public Policy in Poland in Context of Tendencies Unfolding in Central Europe. Conclusions from Case Studies // Yearbook of the Institute of East-Central Europe / Institute of East-Central Europe. – Lublin, 2018. – Vol. 16, iss. 5 : Central Europe: issues, developments, policies. – P. 81-103. – ISSN 1732-1395
97026
  Bolaji Suleiman Public Private Partnership (PPP) for Housing Delivery to the Low Income Civil Servants in Abuja, Nigeria // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2017. – Vol. 61, № 2. – P. 144-157. – ISSN 2367-6361
97027
  Ivanets O. Public Private Partnership in Ukraine: general overview // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – P. 247-248
97028
   Public relations handbook. – Englewood Clifts, 1967. – 940с.
97029
  Ilnicki R. Public relations jako funkcja aktywnosci uzytkownikow Internetu // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2012. – Nr 2 (49). – S. 146-159. – ISSN 1641-0920


  Паблік рилейшнз як функція активності користувачів Інтернету.
97030
  Newsom D. Public relations writing : form & style / Doug Newsom, Jim Haynes. – 9th ed. – Boston : Wadsworth, Cengage Learning, 2011. – XXII, 425 p. : ill., tab. – Index: p. 414-425. – Bibliogr.: p. 398-413. – ISBN 978-1-4390-8272-0
97031
   Public Relations для громадських (недержавних) організацій : практичні поради на щодень. – Київ : Укр. освіт. програма ринкових реформ ; Вінрок Інтернешнл, 2001. – 80 с. : іл.
97032
  Січкаренко Г.Г. Public relations у системі маркетингу освітніх послуг / Г.Г. Січкаренко, Ю.М. Палій // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (37). – С. 66-70. – ISSN 2415-8089
97033
  Panchenko O.A. Public request for information security // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 2 (22), march 2020. – С. 141-149. – ISSN 2414-0562
97034
  Hutchison J.H. Public school agricukture : For Canadian schools / J.H. Hutchison. – Toronto : Educational, 1936. – VII, 354 p.
97035
   Public sector debt statistics : guide for compilers and users / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2011. – X, 219 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 978-1-61635-156-4
97036
  Borden Richard Public Speaking - As Listeners Like It ! / Borden Richard. – New York a. o. : Harper & Row, 1935. – 111 p.
97037
  Carnegie Dale Public Speaking and Influencing Men in Business / Carnegie Dale. – New York, 1956. – 408с.
97038
  Tedford Thomas Public speaking in a free society / Tedford Thomas. – New York a. o. : McGraw-Hill, 1991. – XXIY,388p. – ISBN 0-07-063388-6
97039
  Tokovenko O.S. Public sphere of politics and deliberative democracy: demarcation criteria / O.S. Tokovenko, O.A. Tretiak // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3, iss. 1. – C. 241-250. – ISSN 2618-1274
97040
   Publicatiile periodice romanesti. – Bucuresti
2. – 1969. – 369с.
97041
   Publication of the scientific papers of the International scientific conference "Cross-border heritage as a basis of Polish-Belarusian-Ukrainian cooperation" : publication of the scientific papers of the International scientific conference / Center of European Projects, European Neighbourhood Instrument Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 ; ed.: Leszek Buller, Ihor Cependa. – Warsaw : Center of European Projects, 2018. – 246 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (PL-BY-UA : 2014-2020). – ISBN 978-83-64597-07-7
97042
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 60, fasc. 1/2. – 2002
97043
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 60, fasc. 3/4. – 2002
97044
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 61, fasc. 1/2. – 2002
97045
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 61, fasc. 3/4. – 2002
97046
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 62, fasc. 1/2. – 2003
97047
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 62, fasc. 3/4. – 2003
97048
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 63, fasc. 1/2. – 2003
97049
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 63, fasc. 3. – 2003
97050
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 63, fasc. 4. – 2003
97051
   Publications. Linguistics / University of California; University of California. – Berkley
  vol. 130. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
97052
   Publications. Geological sciences / University of California; University of California. – California
  vol. 142. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
97053
   Publications. Linguistics / University of California; University of California. – Berkley
  vol. 131. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
97054
   Publications. Modern philology / University of California.; University of California. – Berkeley
  vol. 128. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
97055
   Publications. Antropological records / University of California; University of California. – Berkley : University of California
  vol. 32. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
97056
   Publications. Linguistics / University of California; University of California. – Berkeley : University of California press
  vol. 133. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
97057
   Publications. Linguistics / University of California; University of California. – Berkeley [ etc. ] : University of California press. – ISBN 0-520-09841-2
  134. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
97058
   Publications and research interests, 1966. – 68с.
97059
   Publications editees par la Societe des Nations. – Geneva, 1925. – 48c.
97060
   Publications of the faculty of electrical engineering / University of Belgrade. – Belgrade
1997 р. – 1997. – (Engineering physics)


  1997. V. 94, N 4-26
97061
   Publications of the Faculty of electrical engineering. / University of Belgrade; University of Belgrade. – Belgrade. – ISSN 03540162
1998 р. – 1998. – (Engineering physics)


  1997. V. 94, N 4-26
97062
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 33, N 5. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
97063
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 33, N 6. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
97064
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 2. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
97065
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 3. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
97066
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 4. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
97067
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 5. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
97068
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 6. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
97069
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034 5318
Vol. 34, N 1. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
97070
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 1. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
97071
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 2. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
97072
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 3. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
97073
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 5. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
97074
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 6. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
97075
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 6. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
97076
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 1. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
97077
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 2. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
97078
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 3. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
97079
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 4. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
97080
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 5. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
97081
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 37, N 4. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
97082
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 37, N 1. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
97083
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 37, N 2. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
97084
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 37, N 3. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
97085
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 38, N 1. – 2002
97086
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 38, N 2. – 2002
97087
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 38, N 3. – 2002
97088
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 38, N 4. – 2002
97089
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 39, N 1. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
97090
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 39, N 2. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
97091
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 39, N 3. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
97092
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 39, N 4. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
97093
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 40, N 1. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
97094
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 40, N 2. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
97095
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 40, N 3. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
97096
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 40, N 4. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
97097
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 41, N 1. – 2005
97098
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 41, N 2. – 2005
97099
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 41, N 3. – 2005
97100
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 41, N 4. – 2005
97101
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 42, N 1. – 2006
97102
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 42, N 2. – 2006
97103
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 42, N 3. – 2006
97104
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 42, N 4. – 2006
97105
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 43, N 1. – 2007
97106
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 43, N 2. – 2007
97107
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 43, N 3. – 2007
97108
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 43, N 4. – 2007
97109
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 44, N 1. – 2008
97110
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 44, N 2. – 2008
97111
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 44, N 3. – 2008
97112
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 44, No. 4. – 2008
97113
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 45, No. 1. – 2009
97114
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 45, No. 2. – 2009
97115
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 45, No. 3. – 2009
97116
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 45, No. 4. – 2009
97117
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 46, No. 1. – 2010. – (European mathematical society)
97118
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 46, No. 2. – 2010. – (European mathematical society)
97119
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 46, No. 3. – 2010. – (European mathematical society)
97120
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 46, No. 4. – 2010. – (European mathematical society)
97121
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 47, Nо. 1. – 2011. – (European mathematical society)
97122
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 47, Nо. 2. – 2011. – (European mathematical society)
97123
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 47, Nо. 3. – 2011. – (European mathematical society)
97124
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 47, Nо. 4. – 2011. – (European mathematical society)
97125
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 48, Nо. 1. – 2012. – (European mathematical society)
97126
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 48, Nо. 2. – 2012. – (European mathematical society)
97127
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 48, Nо. 3. – 2012. – (European mathematical society)
97128
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 48, Nо. 4. – 2012. – (European mathematical society)
97129
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 49, Nо. 1. – 2013. – (European mathematical society)
97130
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 49, Nо. 2. – 2013. – (European mathematical society)
97131
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 49, Nо. 3. – 2013. – (European mathematical society)
97132
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 49, Nо. 4. – 2013. – (European mathematical society)
97133
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 50, Nо. 1. – 2014. – (European mathematical society)
97134
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 50, Nо. 2. – 2014. – (European mathematical society)
97135
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 50, Nо. 3. – 2014. – (European mathematical society)
97136
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 50, Nо. 4. – 2014. – (European mathematical society)
97137
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 51, Nо. 1. – 2015. – (European mathematical society)
97138
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 51, Nо. 2. – 2015. – (European mathematical society)
97139
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 51, Nо. 3. – 2015. – (European mathematical society)
97140
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 51, Nо. 4. – 2015. – (European mathematical society)
97141
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 52, Nо. 1. – 2016. – (European mathematical society)
97142
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 52, Nо. 2. – 2016. – (European mathematical society)
97143
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 52, Nо. 3. – 2016. – (European mathematical society)
97144
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 52, Nо. 4. – 2016. – (European mathematical society)
97145
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 53, Nо. 1. – 2017. – (European mathematical society)
97146
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 53, Nо. 3. – 2017. – (European mathematical society)
97147
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 53, Nо. 4. – 2017. – (European mathematical society)
97148
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 53, Nо. 2. – 2017. – (European mathematical society)
97149
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 54, Nо. 1. – 2018. – (European mathematical society)
97150
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 54, Nо. 2. – 2018. – (European mathematical society)
97151
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 54, Nо. 3. – 2018. – (European mathematical society)
97152
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 54, Nо. 4. – 2018. – (European mathematical society)
97153
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 55, Nо. 1. – 2019. – (European mathematical society)
97154
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 55, Nо. 2. – 2019. – (European mathematical society)
97155
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 55, Nо. 3. – 2019. – (European mathematical society)
97156
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 55, Nо. 4. – 2019. – (European mathematical society)
97157
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 56, Nо. 1. – 2020. – (European mathematical society)
97158
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 56, Nо. 2. – 2020. – (European mathematical society)
97159
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 56, Nо. 3. – 2020. – (European mathematical society)
97160
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 56, Nо. 4. – 2020. – (European mathematical society)
97161
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 57, Nо. 1/2. – 2021. – (European mathematical society)
97162
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 57, Nо. 3/4. – 2021. – (European mathematical society)
97163
   Publications Statistiques = Utlandskt Satatistiskt O.D. Tryck, forvarvat av Sveriges Offentliga Bibliotek, 1933 : [and] ets. – Stockholm : Kungl. Boktryckeriet ; Norstedt & Soner, 1934. – P. 605 - 764
97164
   Publications University of Tartu / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 1. – 2000
97165
   Publications University of Tartu / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 2. – 2000
97166
   Publications University of Tartu / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 3. – 2000
97167
   Publications University of Tartu / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 4. – 2000
97168
   Publications University of Tartu / University of Tartu. – Tartu. – ISBN 9985-4-0168-9. – ISSN 1406-5525
№ 3 : Organizing Europe"s Place in World Affairs: The European Union"s Common Foreign and Security Policy. – 2001
97169
   Publications University of Tartu : Wirtschaftswissenschaftliche Fakultat / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 5 : Transformation als Grenzfall langfristigen Wandels:Aspekte einer klassisch-evolutionaren Theorie der Systemtransformation/Wrobel R.M. – 2001
97170
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 6 : Wage policy and performance management in Estonian higher educational institutions/ Turk K. – 2001
97171
   Publications University of Tartu : faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 7 : Helje Kaldaru Welfare changes in Eastern European and Central Asian transition economies. – 2001. – (Working Paper Series)
97172
   Publications University of Tartu : faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 8 : Andrus Oks Efficiency of the financial intermediaries and economic growth in CEEC. – 2001. – (Working Paper Series)
97173
   Publications University of Tartu : faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 9 : Urmas Varblane a.o.Estonian outward foreign direct investments. – 2001. – (Working Paper Series)
97174
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 10 : Janno Reiljan.,Liina Kulu.The developments and competitiveness of Estonian agriculture prior to joining the European Union/ Reiljan J., Kulu L. – 2002. – (Working Paper Series)
97175
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 12 : Vadi M., Allik J., Realo A. Collectivism and its consequences for organizational culture. – 2002. – (Working Paper Series)
97176
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 13 : Haldma T., Laats K. Influencing contingencies on management accounting practices in Estonian manufacturing companies. – 2002. – (Working Paper Series)
97177
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 14 : Reiljan E., Internationalization of Estonian enterprises: the market dimension. – 2003. – (Working Paper Series)
97178
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 15 : Hannula H., Tamm K., Restructuring and efficiency in the Estonian manufacturing industry: the role of foreign ownership. – 2003. – (Working Paper Series)
97179
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 16 : Labour market flexibility and migration in the Baltic States: macro evidences. – 2003. – (Working Paper Series)
97180
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 17 : Reiljan J., Key issues in developing the public administration system of Estonia before joining the European Union. – 2003. – (Working Paper Series)
97181
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 18 : Kaasa A., Factors influencing income inequality in transition economies. – 2003. – (Working Paper Series)
97182
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 19 : Vadi M., Suuroja M., A model of customer-oriented communication and its implementation in the transition economies. – 2003. – (Working Paper Series)
97183
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 20 : Masso J., Heshmati A., The optimality and overuse of labour in estonian manufacturing enterprises. – 2003. – (Working Paper Series)
97184
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 21 : Lustsik O., E-banking in Estonia: reasons and benefits of the rapid growth. – 2003. – (Working Paper Series)
97185
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 22 : Vesilind A., Application of fundamental models to money and exchange rate markets. – 2003. – (Working Paper Series)
97186
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 23 : Suuroja M., Service quality - main conceptualizations and critique. – 2003. – (Working Paper Series)
97187
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 24 : Parts E., Interrelationships between human capital and social capital: implications for economic development in transition economies. – 2003. – (Working Paper Series)
97188
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 25 : Masso J., Eamets R., Philips K., Firm demographics and productivity dynamics in Estonia. – 2004. – (Working Paper Series)
97189
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 26 : Paas T., Hinnosaar M., Masso J., Szirko O., Social protection systems in the Baltic states. – 2004. – (Working Paper Series)
97190
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 27 : Mannik K., Hannula H., Varblane U., Countru, industry and firm size effects on foreign subsidiary strategy. An example of five CEE countries. – 2004. – (Working Paper Series)
97191
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 28 : Masso J., Eamets R., Philips K., Where have all the jobs gone? Gross job flows in Estonia. – 2004. – (Working Paper Series)
97192
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 29 : Jaakson K., Reino A., Vadi M., Organizsational values in the framework of critical incidents: what accounts for values-based solutions?. – 2004. – (Working Paper Series)
97193
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 30 : Lustsik O., Can e-banking services be profitable?. – 2004. – (Working Paper Series)
97194
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 31 : Hinnosaar M., The impact of benefit and tax reforms on estonian labor market in a general equilibrium framework. – 2004. – (Working Paper Series)
97195
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 32 : Vahter P., The effect of foreign direct investment on labour productivity: evidence from Estonia and Slovenia. – 2004. – (Working Paper Series)
97196
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 33 : Uiboupin J., Effects of foreign banks entry on bank performance in the CEE countries. – 2004. – (Working Paper Series)
97197
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 34 : Kulu L., Reiljan J., Old-age pension reform in Estonia on the basis of the world bank`s multi-pillar approach. – 2004. – (Working Paper Series)
97198
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 35 : Masso J., Staehr K., Inflation dynamics and nominal adjustment in the Baltic states. – 2005. – (Working Paper Series)
97199
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 36 : Ukrainski K., Varblane U., Sources of innovation in the Estonian forest and wood cluster. – 2005. – (Working Paper Series)
97200
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 37 : Varblane U., Vahter P., An analysis of the economic convergence process in the transition countries. – 2005. – (Working Paper Series)
97201
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 38 : Varblane U., Mannik K., Hannula H., Autonomy and performance of foreign subsidiaries in transition countries. – 2005. – (Working Paper Series)
97202
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 39 : Leping K.-O., Public-private sector wage differential in Estonia: evidence from quantile regression. – 2005. – (Working Paper Series)
97203
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 40 : Kaasa A., Factors of income inequality and their influence mechanisms: a theoretical overview. – 2005. – (Working Paper Series)
97204
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 41 : Turk K., Roolaht T., A comparison of the appraisal systems and appraisal-compensation interlinks used by Estonian public and private universities. – 2005. – (Working Paper Series)
97205
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 42 : Kaldaru H., Parts E., The effect of macrolevel social capital on sustainable economic development. – 2005. – (Working Paper Series)
97206
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 43 : Vadi M., Jaakson K., The importance of value honest: determining factors and some hints to ethics. – 2006. – (Working Paper Series)
97207
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 44 : Koomagi M., Sander P., Venture capital investments and financing in Estonia: a case study approach. – 2006. – (Working Paper Series)
97208
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 45 : Toming K., The price impact of adopting the common agricultural policy in Estonia: estimated versus actual effects. – 2006. – (Working Paper Series)
97209
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 46 : Kotri A., Analyzing customer value using conjoint analysis: the example of a packaging company. – 2006. – (Working Paper Series)
97210
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 47 : Toming K., Accession to the EU: did it boost the export competitiveness of the estonian food processing industry?. – 2006. – (Working Paper Series)
97211
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 48 : Kallaste T., Jaakson K., Eamets R., Two representatives but no representation - an analysis of two cases from Estonia. – 2007. – (Working Paper Series)
97212
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 49 : Kriz K.A., Merikull J., Paulus A., Staehr K., Why do individuals evade payroll and income taxation in Estonia?. – 2007. – (Working Paper Series)
97213
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 50 : Seppo M., The role of business networks in the internationalization of Estonian chemical industry enterprises. – 2007. – (Working Paper Series)
97214
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 51 : Kaasa A., Effects of different dimensions of social capital on innovation: evidence from Europe at the regional level. – 2007. – (Working Paper Series)
97215
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 52 : Masso J., Varblane U., Vahter P., The impact of outward FDI on home-country employment in a lowcost transition economy. – 2007. – (Working Paper Series)
97216
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 53 : Leping K.O., Toomet O., Ethnic wage gap and political break-ups: Estonia during political and economic transition. – 2007. – (Working Paper Series)
97217
  Isar N. Publicisti francezi si cauza romana (1834-1859) / N. Isar. – Bucuresti, 1991. – 139с.
97218
  Gheorghe Carmen Publicity and Protection: A Comparative Analysis of Legal European Protection Granted to Credit and Events Consumers // Czech yearbook of international law : Editors Alexander J. Belohlavek; Filip Cerny; Nadezda Rozehnalova. – New York : Juris, 2013. – Vol. 4 : Regulatory measures and foreign trade / ed.: Alexander J. Belohlavek, Filip Cerny, Nadezda Rozehnalova. – P. 159-173. – ISBN 978-1-57823-334-2
97219
  Stephenson Howard Publicity for prestige and profit / Stephenson Howard, Pratzner Wesley Fiske. – New York a.o., 1953. – 304с.
97220
  Szulczewski Michal Publicystyka / Szulczewski Michal. – Warszawa, 1961. – 112с.
97221
  Siryk L. Publicystyka Jozefa Lobodowskiego na lamach "Biuletynu PolskoUkrainskiego" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  Glownym celem artykulu jest przestawienie i ocena postawy artystycznej i spoleczno-politycznej Jozefa Lobodowskiego na pograniczu polsko-ukrainskim. Proby analizy dokonano na bazie jego publicystyki literackiej i politycznej, opublikowanej w pismie ...
97222
   Publicystyka konspiracyjne PPR. 1942-1945. – Warszawa
1. – 1961. – 382с.
97223
  Virgilius, P.M. Publii Virgilii Maronis opera. – P.
1. – 1745. – 205с.
97224
   Publikacije elektrotehnickog fakulteta. Seria: Matematika / Univerzitet u Beogradu. – Beograd
  1. – 1990
97225
   Publikacije elektrotehnickog fakulteta. Seria: Matematika / Univerzitet u Beogradu. – Beograd
  9. – 1998
97226
   Publikacije elektrotehnickog fakulteta. Seria: Matematika / Univerzitet u Beogradu. – Beograd
  10. – 1999
97227
   Publikacije elektrotehnickog fakulteta. Serija: Matematika / Univerzitet u Beogradu. – Beograd
  11. – 2000
97228
   Publikacije elektrotehnickog fakulteta. Serija: Matematika / Univerzitet u Beogradu. – Beograd
  13. – 2002
97229
   Publikacije elektrotehnickog fakulteta. Serija: Matematika / Univerzitet u Beogradu. – Beograd
  16. – 2005
97230
   Publikacije elektrotehnickog fakulteta. Serija: Matematika / Univerzitet u Beogradu. – Beograd
  17. – 2006
97231
   Publikacje elektrotehnickog fakulteta / Univerzitet u Beogradu. – Beograd. – ISSN 03538893
T. 9. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
97232
  Levina T. Publishing activities og higher education institutions as a business process / T. Levina, N. Moshenskaya // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – P. 181-185. – ISSN 1993-6788


  Розглянуто видавничу діяльність як одну із складових наукового процесу ВНЗ (на базі наукових видавництв Казахстану).
97233
   Publius Ovidius Naso. – Bucuresti, 1957. – 582с.
97234
  Virgilius Publius Virgilius Maro. – Parisiis, 1798. – XXVIII, 390с.
97235
  Wertow Dsiga Publizist und Poet des Dokumentarfilms / Wertow Dsiga, 1960. – 72 s.
97236
  Becher Johannes Publizistik / Becher Johannes. – Berlin ; Weimar : Aufbau-Verl. – (J.R. Becher Gesammelte Werke ; 15)
1 : 1912-1938. – 1977. – 827 S.
97237
  Becher Johannes Publizistik / Becher Johannes. – Berlin ; Weimar : Aufbau-Verl. – (J.R. Becher Gesammelte Werke ; 16)
2 : 1939-1945. – 1978. – 798 S.
97238
  Bredel Willi Publizistik zur Literatur und Geschichte. / Bredel Willi. – Berlin-Weimar, 1976. – 555с.
97239
  Mann Heinrich Publizistische Schriften / Mann Heinrich. – M., 1951. – 192 с.
97240
  Sandelewski Wiaroslaw Puccini / Sandelewski Wiaroslaw. – Krakow, 1962. – 292с.
97241
  Sandelewski W. Puccini / W. Sandelewski. – Krakow, 1973. – 244с.
97242
  Nieciecki Jaroslaw Puchar przechodni / Nieciecki Jaroslaw, Twarogowski Tadeusz. – Lodz : Wyd-wo Haliny Zawilskiej, 1948. – 208s.
97243
  Kipling Rudyard Puck of pook`s hill. / Kipling Rudyard. – Harmondsworth, 1987. – 231с.
97244
   Pucki igrokazi XIX. stoljeca. – Zagreb, 1973. – 578с.
97245
   Pueblos desaparecidos: Los polovtsi, los pechenegas, los jazaros, los escilas, los antos, los burtatos, los avaros, los xiongnu, los taironas, los chavin, los mochicas, los mayas. – Moscu, 1988. – 191с.
97246
   Puglia, Lucania Calabria : 539 incisioni in nero quattro tavole a colori fuori testo una carta geografica. – Milan : Touring club Italiano, 1937. – 193 p., [5] pl. : ill. – Anno XV. – (Touring club Italiano : Attraverso l"Italia. Illustrazione delle regioni Italliane ; v. 8)
97247
  Wellm A. Pugowitza, oder Die silberne Schlusseluhr / A. Wellm. – [ Berlin-Weimar ] : Aufbau-Verl, 1975. – 325 S.
97248
  Wellm Alfred Pugowitza, oder Die silberne Schlusseluhr / Wellm Alfred. – [ Berlin-Weimar ] : Aufbau-Verl, 1976. – 325 s.
97249
  Dan George Pui de luna. / Dan George. – Bucuresti, 1960. – 144с.
97250
  Petiska Eduard Pujdeme si pro pohadku / Petiska Eduard. – Praha, 1975. – 98с.
97251
  Luka Wieslaw Pukanie do drzwi / Luka Wieslaw. – Warszawa, 1977. – 348с.
97252
  Derkovic Momcilo Pukotina. / Derkovic Momcilo. – Beograd, 1975. – 72с.
97253
  Fadijew A. Pulk amgunski / A. Fadijew. – Kijow, 1936. – 87 p.
97254
  Kozminski Karol Pulkownik Berek. Opowiesc o Berku Joselewiczu / Kozminski Karol. – Warszawa, 1959. – 308с.
97255
  Butkiewicz Krystyna Pulkownik Edmund Callier 1833-1893. / Butkiewicz Krystyna. – Warszawa, 1974. – 143с.
97256
  Dyer Wayne Pulling your own strings / Dyer Wayne. – New York, 1979. – 265 p.
97257
  Topol Josef Pulnocni vitr / Topol Josef. – Praha, 1956. – 144с.
97258
  Landa Vladimir Pulnoe / Landa Vladimir. – Praha, 1982. – 214с.
97259
  Russell William Pulpit elocution: comprising. – 2nd ed. – Andover, 1869. – 412с.
97260
  Fesenko S. Pulse power supply of electric arc discharges / S. Fesenko, V. Boretskij, A. Veklich // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 51-53. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  В роботі наведені результати розробки імпульсного джерела живлення із стабілізацією струму для виконання досліджень плазми дуги, що горить між плавкими електродами. Розглянуті проблеми створення такого джерела та запропоновані шляхи їх вирішення. З ...
97261
  Elliott R.T. Pulsed magnet command systems / R.T. Elliott. – Chilton, 1969. – 13с.
97262
   Pulsed neutron research : Proceedings of the symposium on pulsed neutron research held by the Internat. Athomic Energy Agency at Karlsruhe, 10-14 May 1965. In 2 vol. – Vienna
2. – 1965. – 918 p.
97263
   Pulsed neutron research : Proceedings of the symposium on pulsed neutron research held by the Internat. Athomic Energy Agency at Karlsruhe, 10-14 May 1965/ In 2 vol. / Symposium on pulsed neutron research held by the International Athomic Energy Agency at Karlsruhe, 10-14 May 1965. – Vienna : International Athomic Energy Agency
V. 2. – 1965. – 918 p.
97264
   Pulsed neutron research. Proceedings of the symposium on pulsed neutron research held by the Internat. Athomic Energy Agency at Karlsruhe, 10-14 May 1965. In 2 vol.. – Vienna
1. – 1965. – 698с.
97265
  Schomburgk Hans Pulsschlag der Wildnis / Schomburgk Hans. – Berl. – 260с.
97266
  Schomburgk Hans Pulsschlag der Wildnis / Schomburgk Hans. – Berl., 1959. – 208с.
97267
  Maczubski Tadeusz Pultusk i okolice / Maczubski Tadeusz. – Warszawa, 1976. – 44с.
97268
  Cherkassky V. Pumps Fans Compressors / V. Cherkassky. – Moscow : Mir Publishers, 1990. – 388 p.
97269
  Serebryakov I.D. Punjabi literature. A brief outline / I.D. Serebryakov. – M., 1968. – 120с.
97270
  Сазонова Е.А. Punk capitalism как техника власти // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 175-176
97271
  Faulkner William Punkt zworotny / Faulkner William; Przeloz.Z.Kierszys. – Warszawa : Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1967. – 295s.
97272
   Puppentheater der Welt : Zeitgenossisches Puppenspiel in Wort und Bild. – Berlin : Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 1968. – 237 S., 91 Pl. Ill. : Ill.
97273
  Varshavsky V.I. Puppets Without Strings / V.I. Varshavsky, D.A. Pospelov. – Moscow, 1988. – 294 p.
97274
   Pure strontium-87 isotope in rubidium biotite from the Ukrainian shield / A.V. Andreev, A.A. Valter, N.P. Dikiy, A.N. Dovbnya, G.K. Eremenko, Yu.V. Lyashko, A.I. Pisansky, V.L. Storizhko // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков, 2011. – № 3 (73). – P. 54-59. – (Серия "Ядерно-физические исследования" ; вып. 55). – ISSN 1562-6016
97275
  Wargin-Slominski Jozeff Purga / Wargin-Slominski Jozeff. – Warszawa : Iskry, 1962. – 163 s.
97276
   Purification and biochemical characterization of fibrino(geno)lytic enzymes from tissues of Antarctic hydrobionts / N. Raksha, I. Udovychenko, T. Halenova, T. Vovk, O. Savchuk, L. Ostapchenko // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" [та ін.] ; голов. ред.: В. Старостенко ; редкол.: В. Богилло, І. Городецька, К. Ласка [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – Р. 69-81. – ISSN 1727-7485
97277
   Purification and characterization of HSP90 domains / L.V. Kratko, M.V. Roiuk, I.V. Kroupskaya, L.L. Sidorik // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 15-15
97278
  Perrin D.D. a.o. Purification of laboratory chemicals / D.D. a.o. Perrin. – 2d ed. – Oxford a.o., 1980. – 568с.
97279
  Hubbard Ron L. Purification: An Illustrated Answer to Drugs / Ron L. Hubbard. – Copenhagen, 1985. – 95с.
97280
   Purity control by thermal analysis. Proceedings of the international symposium on purity control by thermal analysis, Amsterdam, 1957. – Amsterdam, London, New York..., 1957. – 182с.
97281
  Evangelista J. Purkyne: Zivot a dilo / J. Evangelista. – Praha : Avicenum, 1986. – 368s.
97282
  Pelikan Jarmil Purkynova spoluprace s Polaky / Pelikan Jarmil. – Brno, 1990. – 146с.
97283
  Dunich A.A. Purple coneflower viruses: species diversity and harmfulness / A.A. Dunich, L.T. Mishchenko // Biopolymers and cell : scientific journal / National acad. of sciences of Ukraine, Institute of molecular biology and genetics ; editor-in-chief Anna V. El"skaya [et al.]. – Київ, 2015. – Vol. 31, N 1. – Р. 15-28. – ISSN 0233-7657


  Viral diseases became an actual problem in medicinal plants cultivation. The number of viruses known to infect purple conefl ower increased signifi cantly in the last years in many countries. However, there is no any review about the viral diseases of ...
97284
  Lytvynenko Y. Purpose, types and main features of abstracts // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – P. 348-349


  Іноземна мова за професійним спрямуванням (право). Мета, види та основні особливості тез.
97285
  Slavicek M. Purpurna pepeljara naime to i to / M. Slavicek. – Zagreb, 1969. – 79с.
97286
   Puschkin-Museum der bildenden Kunste, Moscau : Malerei. – Leningrad, 1988. – 183с.
97287
  Thun Nyota Puschkinbilder (Bulgakow, Tynjanow, Platonow i i. / Thun Nyota. – Berlin, Weimar, 1984. – 250с.
97288
  Межов В.И. Puschkiniana : Библиогр. указ. ст. о жизни А.С. Пушкина, его соч. и вызван. ими произведений лит. и искусства / Сост. В.И. Межов. – Санкт-Петербург : Изд. Александров. лицей, 1886. – [4], VI, II, 406 с.
97289
  Каллаш В.В. Puschkiniana / В.В. Каллаш. – Киев : Тип. И.И. Чоколова
1. Библиографические труды о Пушкине, их общий характер и научное значение ; 2. Стихотворение о Пушкине (1817-1849). – 1902. – 146 с.
97290
  Каллаш В.В. Puschkiniana : Материалы и исследования об А.С. Пушкине : в 2 вып. / В.В. Каллаш. – 1902-1903. – Киев : Тип. И.И. Чоколова
Вып. 2. – 1903. – [6], 420, II, VIII с. – Экз. без ориг. обл.
97291
  Ильинский Л. Puschkiniana за 1910 г.. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук, 1913. – 17 с. – отд. отт. из : "Пушкин и его современники", в. 16
97292
  Ильинский Л.К. Puschkiniana за 1911 и 1912 годы / Л.К. Ильинский. – Петроград : тип. Имп. Акад. наук, 1915. – 48 с. – Отд. оттиск: Пушкин и его современники. Вып. 19-20
97293
  Фомин А.Г. Puschkiniana, 1900-1910 / А.Г. Фомин; Акад. наук СССР, Труды Пушкинского дома. – Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР, 1929. – 306, [2] с. – Памяти С.А. Вергерова и Б.Л. Модзалевского
97294
  Фомин А.Г. Puschkiniana, 1911-1917 = Пушкиниана / А.Г. Фомин; Акад. наук СССР, Ин-т лит. ; [отв. ред. Л.Б. Модзалевский]. – Москва ; Ленинград : Акад. наук СССР, 1937. – 539 с.
97295
  Weressajew W. Puschkins leben / W. Weressajew. – Kiew : Staatsverlag der nationalen minderheiten der USSR, 1937. – 68 S.
97296
   Puskin kreslir. – Praha, 1960. – 62с.
97297
  Stockl Ernst Puskin und die Musik : Mit einer annotierenden Bibliographie der Puskin - Vertonungen 1815-1965 / Stockl Ernst. – Leipzig, 1974. – 502с.
97298
  Zywulska K. Pusta woda / K. Zywulska. – Warszawa : Iskry, 1963. – 192 s.
97299
  Turczynski Andrzej Puste katedry / Turczynski Andrzej. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1982. – 135s.
97300
   Pustelnik z Krakowskiego Przedmiescia, czyli charaktery ludzi i obyczajow. – Warszawa
T. 2. – 1818. – 276 s.
97301
  Twain Mark Pustolovine Huckleberryja Finna / Twain Mark. – Zagreb, 1974. – 275с.
97302
  Mauriac F. Pustynia milosci / Francois Mauriac; tlum. S.Zgorska. – Warszawa : PAX, 1971. – 179 s.
97303
  Buzzati Dino Pustynia Tatarow. / Buzzati Dino. – Warszawa, 1977. – 183с.
97304
  Warren R.P. Puszcza : Opowiesc z czasow Wojny Domowej / Robert Penn Warren; tlum. B. Zielinski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1964. – 239 s.
97305
  Putrament Jerzy Puszcza / Putrament Jerzy. – Warszawa, 1966. – 366с.
97306
  Putrament Jerzy Puszcza / Putrament Jerzy. – Wyd. 3. – Olsztyn, 1974. – 298с.
97307
  Puchalski W. Puszcza / W. Puchalski. – Warszawa : "Sport i Turystyka", 1975. – 312 s.
97308
  Karpinski J.J. Puszcza Bialowieska / J.J. Karpinski. – Wyd. 3. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1977. – 152s.
97309
  Toporowski Marian Puszkin w Polsce : Zarys bibliograficzno-literacki / Toporowski Marian, 1949. – 322 s.
97310
   Puszkin we wspomnieniach swoich wspolczesnych. – Warszawa, 1955. – 700 s.
97311
  Illyes Gyula Pusztak nepe / Illyes Gyula. – Budapest, 1968. – 246с.
97312
  Waugh Evelyn Put out more flags / Waugh Evelyn. – Harmondsworth : Penguin books, 1977. – 222 p. – ISBN 1-85715-156-9
97313
  Cinger A.V. Putava botanika / A.V. Cinger. – Martin : Osveta, 1955. – 179s.
97314
  Magureanu Virgil Puterea politica. (Natura si functia sa sociala) / Magureanu Virgil. – Bucuresti, 1979. – 237с.
97315
  Leko Aleksander Putevi razvoja hemije / Leko Aleksander. – Beograd, 1957. – 30с.
97316
  Dukic Z. Putevi u Italiji, Svajcarskoj i Francuskoj / Z. Dukic. – Beograd : Gradevinska Knjiga, 1953. – 51 s.
97317
  Timtschenko V. Putin und das neue Russland / Viktor Timtschenko. – Munchen : Diederichs, 2003. – 352 S. – Bibliogr.: S. 335-344. – ISBN 3-7205-2460-4


  У пр. № 1694322 напис : Рідному факультету журналістики КДУ від випускника 1977 року Віктора Тимченка 26.05.07
97318
  Judash Ben Putin"s Coup // Церква і життя : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 2014. – Листопад (№ 11). – P. 10-11


  Ben Judash explains how the Russian leader used the Ukraine crisis to consolidate his dictatorship.
97319
  Rukavishnikov V. Putin"s Politics and the Russin Political Culture // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2009. – Vol. 10, Nr 36/37, Summer/Fall : Political culture in Central Europe. – P. 9-39. – ISSN 1586-4197
97320
  Graur Al. Putina gramatica / Al. Graur. – Bucuresti, 1987. – 224с.
97321
  Смаглій К. Putinverstehers вражає провідні мізки світу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 листопада (№ 198/199). – С. 10-11


  Справжній масштаб гібридної війни Росії проти Заходу. Частина 1.
97322
  Monoranu Octav Putna / Monoranu Octav, Miclea Ion. – Bucharest, 1977. – 24с.
97323
  Okudzava Bulat Putovani diletantu / Okudzava Bulat. – Praha, 1983. – 652с.
97324
  Drda Jan Putovani Petra Sedmilhare / Drda Jan. – Praha, 1967. – 364с.
97325
  Svatopluk T. Putovani za hvezdou / T. Svatopluk. – Praha, 1955. – 264с.
97326
  Stejskal Antonin Putovanie po Sovietskom Zvaze. Zemepisne citanie pro mladez od 7. roch zakl. devatroc. skoly / Stejskal Antonin. – Bratislava, 1973. – 262с.
97327
  Christie Agatha Puzzles / Christie Agatha. – M., 1983. – 168с.
97328
   PVM: parallel virtual machine : A users` guide and tutorial for networked parallel computing / Geist Al, A. Beguelin, J. Dongarra, W. Jiang, R. Manchek. – Cambridge; London : The MIT press, 1997. – 278p. – (Scientific aand engineering computation). – ISBN 0-262-57108-0
97329
  Shaw Bernard Pygmalion / Shaw Bernard. – Harmondsworth, 1957. – 148с.
97330
  Shaw Bernard Pygmalion / Shaw Bernard. – Moscow, 1959. – 152с.
97331
  Shaw Bernard Pygmalione / Shaw Bernard. – Москва, 1972. – 140с.
97332
  Sandor Serge Pygmees / Sandor Serge. – Paris : Crater, 1998. – 56p. – (Theatre en Coulisses). – ISBN 2-911574
97333
  Soroka Yu. Pylyp Orlyk Constitution (1710) // 100 key events in Ukraian history / Y. Soroka. – Kharkiv : Folio, 2018. – P. 82-83. – (True History Series). – ISBN 978-966-03-8514-6
97334
   Pyrenaen. – Munchen ; Luzem : Verlag C.J. Bucher GmbH, 1989. – 158 S. : ill. – ISBN 3 7658 0614 5
97335
   Pyrolopyridine derivative as novel optical probe for water determination / V.V. Scherban, O.S. Vorobiova, O.O. Kuleshova, O.V. Khilya, Le T. Keda // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2020" : 21-23 жовт. 2020, Київ / "Сучасні Тенденції 2020", Київ. Конф. з аналіт. хімії. – Київ : LAT&K, 2020. – С. 67. – ISBN 978-617-7824-30-4
97336
  Leveque P. Pyrrhos : these pour le Doctorat es lettres... / Pierre Leveque ; Univ. de Paris, Fac. des lettres. – Paris : Ed. E. de Boccard, 1957. – 736 p., [VII] f. : ill. – Index: p. 713-729. – Бібліогр.: с. 699-708 та в підрядк. прим.
97337
  Delcourt Marie Pyrrhos et Pyrrha, Recherches sur les valeurs du feu dans les legendes helleniques. / Delcourt Marie. – Paris, 1965. – 130с.
97338
  Fiut Aleksander Pytanie o tozsamosc / Fiut Aleksander. – Krakow : Universitas, 1995. – 204s. – bibliog.ss.:203-204. – ISBN 83-7052-246-7
97339
  Schroeder L.V. Pythagoras und die Inder : eine Untersuchung uber herkunft und Abstammung der Pythagoreischen Lehreng / L.V. Schroeder. – Leipzig : Schulze, 1884. – 93 S.
97340
   Python, C++, Pascal, JavaScript? Легко! // Київський університет. – Київ, 2019. – Лютий (№ 2). – С. 4


  "Перша командна олімпіада з комп"ютерного експерименту CETO для школярів стала реальністю на факультеті радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем (ФРЕКС). Захід відбувався у два тури: під час заочного школярі обмірковували варіанти рішень для ...
97341
  Klos S. Pzeszow I okolice : Przewodnik / S. Klos. – Wydanie 2 poprawione i uzupelnione. – Warszawa : Sport i Turystyka, 1979. – 156s. : Wielobarwny plan miasta ze spisem ulic
97342
  Choniawko Andrzej PZPR w Wielkopolsce, 1948-1984 / Choniawko Andrzej. – Poznan, 1987. – 284с.
97343
  Лакіза-Сачук Pепродуктивне здоров"я населення України у контексті соціально-демографічного розвитку держави // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7 : Український жіночий рух і процеси державотворення. – C. 91-93
97344
  Пенишкевич Я.И. Pетинопатия преждевременно рожденных. Патогенез. Механизмы развития. Часть 1. Факторы риска / Я.И. Пенишкевич, Ю.Д. Годованец, И.В. Кошурба // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 3 (25). – С. 75-81. – ISSN 2226-1230
97345
  Бутирін Є.О. Pеформа місцевого самоврядування Йосифа ІІ на українських землях у складі Австрійської імперії в другій половині XVIІІ століття // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 4 (88). – С. 15-23. – ISSN 2524-0323


  У статті здійснено історико-правовий аналіз реформи місцевого самоврядування на українських землях (Галичини, Буковини, Закарпаття), які увійшли до складу Австрійської імперії у другій половині XVIII ст. Виділено, що міська ординація 1783 р. зберегла й ...
97346
  Прокоп"як В. Pоль українських організацій та фахових об"єднань у діяльності національних професійних театрів Галичини періоду німецької окупації (1941 –1944 рр.) // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 403-412. – ISSN 2300-1062
97347
  Журавльов В.М. Q-еквівалентні скінчені частково впорядковані множини / В.М. Журавльов, І.М. Циганівська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-51. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті описано Q-еквівалентні скінчені частково впорядковані множини. In this articlewe describe Q-equivalent finite posets.
97348
  Зак Ф.Л. q-конечные морфизмы и модификации алгебраических пространств : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Зак Ф.Л. ; МГУ. Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1974. – 9 с.
97349
  Сєрова М.А. Q-умовна симетрія рівняння Шредінгера з деривативною нелінійністю / М.А. Сєрова, А.В. Глєба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 136-142. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджена Q-умовна симетрія рівняння Шредінгера з деривативною нелінійністю. Симетрійні властивості використані для побудови точних розв"язків.
97350
  Paciorek Antoni Q - Ewangelia Galilejska / Paciorek Antoni. – Lublin : Tow-wo naukowe KUL, 2001. – 412s. – (Zrodla i monografie / Tow-wo naukowe KUL ; 221). – ISBN 83-7306-047-2
97351
   Qafqaz Albaniyasinin Etnomedeni Irsi = Ethnic and cultural heritage of Caucasian Albania: International scientific conference, Baku, 21-24 of May, 2001 : Beynelxalq elmi konfrans, Baki, 21-24 may, 2001. – [Baki], 2001. – 116с.
97352
  Ualsher Tukeev Qality and economic efficiency of machine translation methods / Ualsher Tukeev, Marek Milosz, Diana Rakhimova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 441-447 : tabl., fig. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
97353
   Qasevet : историко-этнографический журнал. – Симферополь, 1984-
№ 41 : Адынънен къарт ол! Крымско-татарские имена : происхождение и значение. – 2013
97354
   Qasevet : историко-этнографический журнал. – Симферополь, 1984-
№ 42. – 2014
97355
  Райманс Г. QBASIC / Г. Райманс. – Киев, 1992. – 176с.
97356
   QDR 2001: strategy-driven choices for America"s security. – Washington : National defense university press, 2001. – XY,[1],388p. – ISBN 1-57906-052-8
97357
  Bruy A. QGIS by example : leverage the power of QGIS in real-world applications to become a powerful user in cartography and GIS analysis / Alexander Bruy, Daria Svidzinska. – Birmingham ; Mumbai : Packt Publishing, 2015. – IX, 296, [10] p. : ill., maps, tab. – (Community Experience Distilled ) ( Open source : Community Experience Distilled). – ISBN 978-1-78217-467-7
97358
  Seit-Celil Qirimtatar tili = Кримськотатарська мова : самовчитель : Ogretici kitap / [Abibulla Seit-Celil]. – Harkiv : Folio, 2021. – 287, [1] s. : ill., tab. – Текст кримськотатар., укр. мовами. – ISBN 978-966-03-9239-7
97359
   Qiushi / Central commitee of the Communist party of China. – Beijing : Qiushi Journal Press. – ISSN 1674-7569
Vol. 2, no. 4. – 2010
97360
   Qiushi / Central commitee of the Communist party of China. – Beijing : Qiushi Journal Press. – ISSN 1674-7569
Vol. 2, no. 1. – 2010
97361
   Qiushi / Central commitee of the Communist party of China. – Beijing : Qiushi Journal Press. – ISSN 1674-7569
Vol. 4, no. 2. – 2012
97362
  Fara D.C. QSPR modeling of complexation and distribution of organic compounds / Dan Cornel Fara. – Tartu : Tartu university press, 2004. – 125с. – (Dissertationes chimicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0299 ; N 39). – ISBN 9985-56-850-8
97363
   QSPR анализ люминесцентных свойств комплексов Eu(III) и Tb(III) с амидами 2-оксо,4-гидроксихинолин,3-карбоновой кислоты / И.И. Леоненко, А.В. Егорова, Л.Н. Огниченко, А.В. Ляховский, Д.И. Александрова, И.В. Украинец, В.Е. Кузьмин, В.П. Антонович // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2011. – Т. 6, № 1/2. – С. 38-50. – ISSN 1991-0290


  При помощи 2D-QSРR моделей, построенных на симплексных и циркулярных дескрипторах, дифференцированных на основе информационных потенциалов атомов, для ряда производных амидов гидроксихинолин-3- карбоновой кислоты установлена связь люминесцентных ...
97364
  Стельмах С.І. QSPR Моделі для прогнозу дзета-потенціалів наночастинок оксидів / С.І. Стельмах, В.Є. Кузьмін, Л.М. Огніченко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – Т. 26, вип. 2 (78). – C. 101-110. – (Серія: Хімія). – ISSN 2304-0947
97365
   Qu est-ce que l"Unesco?. – Paris, 1968. – 80с.
97366
  Belov G. Qu"est-ce que l"etat? / G. Belov. – Moscou, 1989. – 141с.
97367
   Qu"est-ce que l"Unesco?. – Paris, 1966. – 80с.
97368
  Volkov F.M. Qu"est-ce que la plus-value? / F.M. Volkov. – M : Progres, 1989. – 317 p.
97369
  Souvorova M. Qu"est-ce que la propriete? / M. Souvorova, B. Romanov. – Moscou, 1989. – 166с.
97370
  Marinko G. Qu"est-ce que la revolution scientifique et technique? / G. Marinko. – Moscou, 1990. – 326с.
97371
  Colins Qu"est-ce que la science sociale / Colins. – Paris : Garnier Freres ; Libraires
T. 2-e. – 1854. – 507 p.
97372
  Bouzouev A. Qu"est-ce que le capitalisme? / A. Bouzouev; Vinokourov A., Romanova N. – Moscou, 1988. – 242с.
97373
  Sabirov Kh. Qu"est-ce que le communisme? / Kh. Sabirov. – Moscou, 1988. – 294с.
97374
   Qu"est-ce que le communisme? (Questions et reponses). – Moscou, 1974. – 109с.
97375
  Berbechkina Z. a.o. Qu"est-ce que le materialisme historique? / Z. a.o. Berbechkina. – Moscou, 1988. – 295с.
97376
  Savtchenko P. Qu"est-ce que le travail? / P. Savtchenko. – Moscou, 1987. – 238с.
97377
  Outkin E. Qu"est-ce que les syndicats? / E. Outkin. – Moscou, 1989. – 149с.
97378
   Qu"est-ce que..? : Glossaire des termes socio-politiques. – Moscou, 1990. – 189с.
97379
  Kroutogolov M. Qu`est-ce que la democratie sovietique? / M. Kroutogolov. – M., 1978. – 327с.
97380
  Kirilenko G. Qu`est-ce que la personnalite? / G. Kirilenko, L. Korchounova. – Moscou, 1989. – 260с.
97381
  Kirilenko G. Qu`est-ce que la philosophie? / G. Kirilenko, L. Korchounova. – M., 1987. – 229с.
97382
  Krapivine V. Qu`est-ce que le materialisme dialectique? / V. Krapivine. – Moscou, 1987. – 331с.
97383
  Ermakova A. Qu`est-ce que les classes et la lutte de classes? / A. Ermakova, V. Ratnikov. – Moscou, 1989. – 248с.
97384
  Cusimano L. Qua e la per l"Italia : viaggio attraverso le regioni italiane / Linda Cusimano, Luciana Ziglio. – Firenze : Alma edizioni, 2008. – 192 p. : ill. + CD audio. – ISBN 978-88-6182-037-1
97385
  Сенкевич Г. Qua vadis / Г. Сенкевич. – Москва, 1991. – 558с.
97386
  Сенкевич Г. Qua vadis : роман / Генрік Сенкевич ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; пер. з польської В. Бойка ; [ передм. Р.П. Радишевського ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 512 с. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко та ін.). – ISBN 978-966-03-4296-5
97387
  Сенкевич Г. Qua vadis (Куда грядешь?..) : Роман из времен Нерона в 11 ч., с эпилогом / Генрих Сенкевич; Полн. пер. Ф.В. Домбровского; С предисл. и примеч. пер. – Санкт-Петербург : Склад изд-я в книжном магазине "Нового Времени", 1898. – 568 с., 1 л. портр. – С портретом автора на фронтисписе
97388
   Quaderno della poesia italiana. – Roma, 1957. – 61с.
97389
  Concetta Amato Quaderno di mondo italiano : Esercizi comunicativi / Concetta Amato. – Roma, 1993. – 70 с.
97390
  Saveljeva D. Quadratic and cubic spline collocation for volterra integral equations / D.Saveljeva. – Tartu : Tartu university press, 2006. – 118р. – (Dissertationes mathematicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1024-4212 ; 44). – ISBN 9949-11-326-1
97391
  Knus Quadratic and Hermitian Forms over Rings / Knus, Marx-Albert. – Berlin a.o. : Springer-Verlag, 1991. – 524 p. – ISBN 3-540-52117-8
97392
  Kudrya Yu. Quadratic multiparameter tully-fisher relations For galaxies from 2mfgc catalog // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – P. 20
97393
  Boot John Quadratic programming: Algorithms. Anomalies. Applications / Boot John. – Amsterdam : North-Holland Publishing Company, 1964. – 214p. – (Studies in mathematical and managerial economics ; Vol.2). – ISBN 0-444-41892-X
97394
  Scarpitti P. Quadrature du cercle / P. Scarpitti. – Buenos Aires : [S. n.], 1927. – 19 p.
97395
  Lossius Lucas Quaestiones Lucae Lossii in Evangelia dominicalia et praecipuorum festorum Iesu Christi... et sanctorum eius: ex praelectionibus et scriptis Phil. Melanthonis : iam reces accurato iudicio ita collectae, et institutae, ut iuventuti in scholis puerilibus et alijs utilier proponi et enarrari possint : una cum indice verborum et rerum memorabilium // In Genesin enarratio, tradita Rostochii, ut ad lectionem textus Bibliorum auditores invitarentur a Davide Chytraeo / Chytraeus David. – Vitebergae(Wittenberg) : Exc. Iohannes Crato, 1558. – [40], 581p.
97396
  Maykowska M. Quaestiones platonicae selectae = Wybrane zagadnienia platonskie / Maria Maykowska. – Varsoviae, 1949. – 24, [1] p. – (Societas scientiarum Varsoviensis ; Sectio I linguarum aique literarum)
97397
  Kuznetsov V. Qualification of Criminal Violation: Regulatory and Law enforcement Issues / V. Kuznetsov, O. Spiricheva // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – P. 256-258
97398
  Guyvan P.D. Qualification provocation as a way to combat corruption // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 1 : / [L.A. Andreeva, S.O. Baranov, I.V. Boiko et al.]. – P. 177-196. – ISBN 978-9934-588-04-4
97399
   Qualitat als Managementaufgabe = Total quality management. – 2., uberarbeit. Aufl. – Landsberg/Lech, 1992. – 306с.
97400
  Zapalowska A. Qualitative analysis of pellets produced from Jerusalem artichoke (helianthus tuberosus L.) / A. Zapalowska, U. Bashutska // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2017. – Вип. 15. – P. 124-128 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: p. 127-128. – ISSN 1991-606X
97401
  Alexeyev V.N. Qualitative analysis. / V.N. Alexeyev. – M., 1967. – 564с.
97402
  Okac Arnost Qualitative analytische Chemie / Okac Arnost. – Lpz., 1960. – 644с.
97403
  Weigel Oliver Qualitative Ausstattungsmerkmale von Funktionalraumen in Ostsachsen // Beitrage zur regionalen Geographie / Institut fur Landerkunde. – Leipzig, 1999. – N 49. – 189 S. : Il.
97404
  Alexeyev V.N. Qualitative chemical semimicroanalysis. / V.N. Alexeyev. – M., 1975. – 583с.
97405
  Yildirak K. Qualitative determinants and credit-default risk: evidence from Turkey / K. Yildirak, O. Suer // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 333-344 : tabl., fig. – Bibliogr.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
97406
  Migdal A.B. Qualitative methods in quantum theory = Мигдал А. Качественные методы в квантовой теории : Trans. from rus. / A.B. Migdal. – London a.o. : W.A. Benjamin, Inc., 1977. – 437с.
97407
  Онопко М.О. Qualitative methods of research of sovereign wealth funds // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 219-226. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена розробці якісного підходу до дослідження діяльності фондів суверенного багатства. Розглянуто альтернативні стратегії дослідження проблем управління фондами національного багатства з врахуванням особливостей середовища діяльності та ...
97408
  Dylda S.S. Qualitative types of cosmological evolution in hydrodynamic models with barotropic equation of state / S.S. Dylda, V.I. Zhdanov // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. board : I.L. Andronov, Yu.Yu.Balega, L.F. Chernogor [et al.]. – Kyiv, 2017. – Vol. 7, iss. 1/2. – P. 17-22. – ISSN 2227-1481


  We study solutions of the Friedmann equations in case of the homogeneous isotropic Universe filled with a perfect fluid. The main points concern the monotony properties of the solutions, the possibility to extend the solutions on all times and ...
97409
  Plath Lothar Qualitatssicherung in der Bauausfuhrung / Plath Lothar. – Berlin, 1989. – 120с.
97410
  Beeby C.E. Qualitive aspects of educational planning / C.E. Beeby. – Paris, 1969. – 302с.
97411
  Semenets-Orlova Quality assurance in higher education in Ukraine: an aspect of state regulation / Semenets-Orlova, N.V. Hrabovenko // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 5 (25), december 2020. – P. 223-234. – ISSN 2414-0562


  Забезпечення якості вищої освіти в Україні: аспект державного (де)регулювання.
97412
  Knysh O. Quality assurance in Israely higher education system // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 93-98. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  Забезпечення якості в системі вищої освіти держави Ізраїль.
97413
  Yeremenko I. Quality assurance internationalization in the European higher education area: legislative foundations // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman, 2018. – № 1 (35), january - june. – С. 12-19. – ISSN 2306-5532


  Інтернаціоналізація забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти: законодавчі засади.
97414
  Mariuts I. Quality assurance of university education in EU countries: Romanian and Polish experience / I. Mariuts, O. Derkach // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – C. 34-37. – (Педагогіка ; вип. 2 (10)). – ISSN 1728-3817


  The article presents an analysis of external and internal assessment of the quality of higher education of Eastern European countries experience, namely Poland and Romania. These countries are close to Ukraine not only geographically, but also have a ...
97415
   Quality assurance tools for the management of internationalization / Project 144882-Tempus-2008-DE-JRGR "Quality assurance tools for the management of internationalization" ; [co-beneficiaries: Yerevan State Univ., Belarusian State Univ., Taras Shevchenko Nat. Univ of Kyiv etc. ]. – Kyiv ; [Vohyliv-Podilskyi] : [Hoverla-CEL], 2011. – 198, [1] p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ст. – (European Commission TEMPUS ; QATMI). – ISBN 978-611-01-0308-4


  This project has been funded with support from the EU. This publ. reflects the views only of the aut., and the EU cannot be held responsible for any use which may be made of information contained therein
97416
  Klishch H.I. Quality improvement through quality audit in Austrian higher education / H.I. Klishch, N.O. Fedchyshyn, N.I. Yelahina // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 153-157. – ISSN 1681-2751


  У статті проаналізовано підходи до аудиту в Австрії. Представлено різні підходи до впровадження аудиту в освітню систему Австрії і висвітлено проблему забезпечення якості як з погляду відповідних органів, так і з погляду закладів вищої освіти. У статті ...
97417
  Swanson Gustav Quality in our Environment a Public Problem / Swanson Gustav. – New England : The University of New England, 1968. – 10p.
97418
  Savkova V. Quality management model for higher educational institutional // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (121). – Р. 98-108. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  This article reports the conceptual design of QMM-HEISP: a Quality Management Model for Higher Education Institutions (HEIs) Students" Performance. This model has been theoretically founded on recommendations from the ISO 9001 IWA 2:2007 international ...
97419
  Pappas G. Quality of education in the European union strategic documents: a critical analysis // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 1 (62). – C. 86-92. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  Якість освіти в стратегічних документах Європейського Союзу: критичний аналіз.
97420
   Quality of higher education in Ukraine and Poland: comparative aspects / O. Yuzyk, I. Mazaikina, H. Bilanych, M. Yuzyk // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2019. – Т. 9, вип. 1. – P. 66-74. – ISSN 2308-4081


  Якість вищої освіти в Україні та Польщі: порівняльні аспекти.
97421
  Fedchyshyn N. Quality of higher medical education in Germany: realities and peculiarities // Людинознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Чепіль. – Дрогобич, 2020. – № 11/43 (2020). – С. 103-114. – (Серія "Педагогіка"). – ISSN 2313-2094


  Проаналізовано рівень підготовки майбутніх лікарів у Німеччині, який базується на науковій основі та гарантованій якості під-готовки фахівців медицини.
97422
  Madzikova A. Quality of life of seniors in the context ofpopulation ageing in Slovakia / A. Madzikova, Ja. Mitrikova, A. Senkova // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 7/8 (1). – Р. 109-112. – ISSN 1728-6220


  Quality of life (QOL) is nowadays becoming part of numerous researches and the term is being developed in several scientific disciplines, such as economics, psychology, sociology, as well as geography, etc. Despite this fact, there is no well ...
97423
  Kornus Anatolii Quality of the environment and medical-geographical situation in the Sumy region / Kornus Anatolii, Kornus Olesya, Shyschuk Volodymyr // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – Р. 144-151. – Bibliogr.: Referen.: 7 name. – ISSN 2076-1333


  Revealed the features and achievements of Canadian agrilogistics and supply management, which is an important factor of the high efficiency of agriculture in Canada, which is known worldwide as one of the largest manufacturers and exporters of various ...
97424
  Crosby Philip Quality Without Tears: The Art of Hassle-Free Management / Crosby Philip. – New York, 1985. – 205с.
97425
  Peyrefitte Alain Quand la Chine s"eveillera / Peyrefitte Alain. – Paris
2. – 1973. – 415с.
97426
  Lanoux Armand Quand la mer se retire / Lanoux Armand. – Paris, 1978. – 382с.
97427
  Girard Quand la sante devient publique / Girard, Jean-Francois; Avec la collaboration de Eymeri Jean-Michel. – Paris : Hachette litteratures, 1998. – 258p. – ISBN 2-01-235457-2
97428
  Lumet Quand les vaches seront folles : Comedie dramatique / Lumet, Jean-Claude. – Paris : Art et comedie, 2003. – 16p. – (Collection Cote jardin). – ISBN 2-84422-347-8
97429
  Alexeyev V.N. Quantative analysis. / V.N. Alexeyev. – M., 1966. – 524с.
97430
  Macke Wilhelm Quanten (Ein Lehrbuch der theoretischen Physik) / Macke Wilhelm. – Leipzig : Geest & Portig, 1959. – 496 s.
97431
  Kahan T. Quanten theorie : Eine Einfuhrung in die Theorie der Materie und der Strahlung. Vom Autor erganzt und neubearb. / T. Kahan; In Deutscher Sprache hrsg. von A. Uhlmann. – Berlin : Akademie, 1963. – 10, 170 S. : 30 Abb.
97432
  Macke Wilh. Quanten und Relativitat. Ein Lehrbuch der theoretischen Physik / Wilh. Macke. – 2. durchgesehene Aufl. – Leipzig : Geest & Portig, 1965. – 238 S.
97433
  Dunken Helga Hildegard Quantenchemie der adsorption an Festkorperoberflachen / Dunken Helga Hildegard, Lygin Vladimir Ivanovic. – Leipzig, 1978. – 207с.
97434
   Quantenchemie: Ein Lehrgang. – Berlin
1. – 1973. – 517с.
97435
  Haken H. Quantenfeldtheorie des Festkorpers / H. Haken. – Stuttgart : B.G.Teubner, 1973. – 311 S.
97436
  Petr Snapka Quantification of company"s management control impact and its modelling / Petr Snapka, Andrea Copikova, Stanislav Konkolski // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 539-547 : fig. – Bibliogr.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
97437
   Quantifying and estimating additive measures of interaction from case-control data / O. Hossjer, L. Alfredsson, A.K. Hedstrom, M. Lekman, I. Kockum, T. Olsson // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; ed.: J.M. Corcuera, M. Dozzi, M. Kleptsyna [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2017. – Vol. 4, n. 2. – Р. 109-125. – ISSN 2351-6046


  In this paper we develop a general framework for quantifying how binary risk factors jointly influence a binary outcome. Our key result is an additive expansion of odds ratios as a sum of marginal effects and interaction terms of varying order. These ...
97438
  Davydov Y. Quantifying non-monotonicity of functions and the lack of positivity in signed measures / Y. Davydov, R. Zitikis // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; ed.: J.M. Corcuera, M. Dozzi, M. Kleptsyna [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2017. – Vol. 4, n. 3. – Р. 219-231. – ISSN 2351-6046


  In various research areas related to decision making, problems and their solutions frequently rely on certain functions being monotonic. In the case of non-monotonic functions, one would then wish to quantify their lack of monotonicity. In this paper ...
97439
  Thiel R. Quantitat oder Begriff? : Der heuristische Gebrauch mathematischer Begriffe in Analyse und Prognose gesellschaftlicher Prozesse / R. Thiel. – Berlin, 1967. – 611с.
97440
  Render B. Quantitative analysis for management / Barry Render, Ralph M. Stair, Michael E. Hanna. – 11th ed. – Boston [etc.] : Pearson, 2012. – 667 p. : ill., tab., portr. – Index: p. 661-667. – (Global edition). – ISBN 978-0-273-75286-8
97441
   Quantitative Analysis of Catecholamines and Related Compounds. – New-York; Chichester : Halsted Press, 1986. – 384p.
97442
  Nazarovets S.A. Quantitative Analysis of the Co-Publications of Ukrainian Scientists with the Nobel Laureates 1994-2018 in Science // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; ed. board : Andon P., Andronati S., Babayev E. [et al.]. – Kiev, 2020. – Vol. 16, № 5 (95). – C. 103-110. – ISSN 2409-9066


  Кількісний аналіз спільних публікацій українських науковців з нобелівськими лауреатами 1994-2018 рр. у окремих галузях науки.
97443
  Shnyrkov O.I. Quantitative analysis of trade complementarity between Ukraine and the EU / O.I. Shnyrkov, D.S. Pliushch // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 141. – С. 89-97. – ISSN 2308-6912


  Resolving the issue of global climate change addresses a number of vital issues, including the identification of participants and the scope of their competences and areas of responsibility. One of the most influential actors are international ...
97444
  Kartashov N.V. Quantitative and qualitative limits for exponential asymptotics of hitting times for birth-and-death chains in a scheme of series // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 89. – Р. 40-50. – ISSN 0868-6904
97445
  Autenrieth-Keller Quantitative chemische Analyse zum Gebrauch in Chemischen und Pharmazemtischen laboratorien. / Autenrieth-Keller; Oskar Keller. – Dresden und Lpz.
9. – 1954. – 292с.
97446
  Autenrieth-Keller Quantitative chemische Analyse. / Autenrieth-Keller; H. Hanka. – Dresden-und Lpz.
10. – 1959. – 306с.
97447
  Carpenter J.R. Quantitative community studies of land animals / J.R. Carpenter. – Cambridge : University Press, 1936. – P. 231-245. – J. of animal ecology, V.5, 1936
97448
  Leamer E.E. Quantitative international economics / Edward E. Leamer a. Robert M. Stern. – New Brunswick ; London : Aldine Transaction, a div. of Transaction publ., 2009. – XII, 209 p. : ill., tab. – Index: p. 201-209. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-0-202-30871-5
97449
  Bulkot O. Quantitative methods of estimation of the degree of company"s transnationality // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 73. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817


  The article is devoted to the problem of estimating of the level of trasnationality of the companies. The existing approaches to the measurement of trasnationality are generalized. Amethodology is developed for measuring the depth of company"s ...
97450
  Riemer Joachim Quantitative organische Mikroanalyse / Riemer Joachim. – Berl., 1966. – 130с.
97451
  Lobanov Victor Quantitative structure-property relationships in large descriptor spaces / Lobanov Victor. – Tartu, 1995. – 35,99с.
97452
  Valentine Jerome Quantitative technigues for financial analysis / Valentine Jerome, Mennis Edmund. – Homewood; Georgetown : Irwin; Irwin-Dorsey, 1971. – XIII,284p. : ill. – (C. F. A. research foundation)
97453
  Lucey Terry Quantitative techniques / Lucey Terry. – 4th ed. – London : DP publications, 1992. – 6,531p. – На обкл.: "The complete course text". – ISBN 1-858050-44-8
97454
  Turginbayeva A.N. Quantitave assessment of regional economy competitiveness (republic of Kazakhstan case study) / A.N. Turginbayeva, S.T. Abilbaev // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 477-485 : tabl. – Bibliogr.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
97455
   Quantoren-Modalitaten-Paradoxien : Beitrage zur Logik. – Berlin : Deut. Verl. der Wissenschaften, 1972. – 524 p.
97456
   Quantum-chemical investigation of correlation between the polar factor е and the charge on [beta]-carbon atom of the vinyl group in substituted styrenes / Y. Filimonova, V. Ovdenko, A. Kolendo, O. Kronikovskiy // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 76-80. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Quantum-chemical calculations of the effective charges on [beta] carbon atom of vinyl group in substituted styrenes were carried out with the help of such semi-empirical methods as AM1, PM3, PM6, PM7 and RM1. Correlations between calculated values of ...
97457
  Tamm Toomas Quantum-chemical simulation of solven effects / Tamm Toomas. – Tartu, 1993. – 108с.
97458
   Quantum-Chemical Study of Acceptor Properties of Fullerene and Its Bridge Derivatives / E.L. Pavlenko, V.A. Sendiuk, V.A. Brusentsov, O.P. Dmytrenko, M.P. Kulish, N.V. Obernihina, Y.O. Prostota, O.D. Kachkovsky, V.S. Brovarets // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.Б. Молодкін, А.Г. Білоус, І.В. Блонський [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 16, вип. 2. – Р. 389-402. – ISSN 1816-5230
97459
  Mustafina Marta Quantum and tempo effects of changes during the demographic transition: classification of world sub-regions and selected countries // Acta Universitatis Carolinae / Charles University in Prague. – Praha, 2020. – P. 15-26. – (Geographica ; vol. 55, N 1). – ISSN 0300-5402
97460
  Simon Z. Quantum Biochemistry and Specific Interactions / Z. Simon. – Tunbridge Wells, Kent : Abacum Press, 1973. – 251p.
97461
  Tamm T. Quantum chemical modelling of polypyrrole / Tarmo Tamm. – Tartu : Tartu university press, 2003. – 100с. – (Dissertationes chimicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0299 ; N 32). – ISBN 9985-56-758-7
97462
  Tammiku-Taul Quantum chemical study of the properties of grignard reagents / Jaana Tammiku-Taul. – Tartu : Tartu university press, 2003. – 119с. – (Dissertationes chimicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0299 ; N 34). – ISBN 9985-56-881-7
97463
   Quantum Electrodynamics = А.А. Соколов, И.М. Тернов, В.Ч. Жуковский, А.В. Борисов Квантовая электродинамика : tr. from rus. / A.A. Sokolov, I.M. Ternov, V.Ch. Zhukovskii, A.V. Borisov; A.A. Sokolov, I.M. Ternov, V.Ch. Zhukovskii, A.V. Borisov. – Moscow : Mir Publishers, 1988. – 335 p. – ISBN 5-03-000790-3
97464
   Quantum field theory and high energy physics : Proceedings of the VI School of Young Scientists. – Moscow : Moscow University Press, 1991. – 178 p.
97465
   Quantum groups: Proceedings of Workshops held in the Euler International Mathematical Ins-te, Leningrad, Fall 1990. – Berlin a.o., 1992. – 398с.
97466
  Karpenko K. Quantum mechanical analysis of cytidine and 6-azacytidine biological activity molecular mechanisms / K. Karpenko, O. Sudakov, M. Platonov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Р. 19-22. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Нуклеозиди цитидин та 6-азацитидин - це дві природні органічні сполуки, які мають широкий спектр біологічної активності і певним чином взаємодіють із ДНК - полімеразою. У даній роботі було виконано неемпіричне квантово - механічне моделювання ...
97467
  Sokolov A.A. Quantum mechanics = Соколов А.А., Тернов И.М., Жуковский В.Ч. Квантовая механика : Trans. from rus. / A.A. Sokolov, I.M. Ternov, V. Zhukovskii. – Moscow : Mir Publishers, 1984. – 496с.
97468
  Rubinowicz A. Quantum Mechanics / A. Rubinowicz. – Warszawa : Elsevier Publishung Company, 1968. – 584 p.
97469
  Giacomuzzi S. Quantum Mechanics (QM) and Psychology: A New Field of Cooperation? // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Д. Капоцца ; редкол.: Д. Аргіропоулос, Бондаренко О.Ф, Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 13. – С. 6-17. – ISSN 2410-1249


  Квантова механіка (ПМ) та психологія: нове поле співпраці?
97470
  Demutsky V.P. Quantum mechanics, common sense and philosophical problems = Квантовая механика, здравый смысл и философские проблемы / Viktor P. Demutsky, Revol"d V. Polovin, Oleg M. Pignasty ; 0The 200th anniversary of Kharkov National university. – Kharkov : Kharkov National University, 2003. – 192 p. : ill. – Текст англ. – Bibliogr.: p. 177-191. – ISBN 966-623-176-X
97471
  Davydov A.S. Quantum mechanics. = Давыдов А.С. Квантовая механика : trans. from rus. / A.S. Davydov. – 2nd ed. – Oxford : Pergamon Press, 1976. – 637с.
97472
  Maydanyuk S.P. Quantum method of determination of penetrability in FRW model with radiation // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 47-52. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  У роботі розглядається закрита квантова модель Фрідмапна-Робертсопа-Уолкера з почитанною космологічною константою, радіацією та газом Чаплигіна. Для аналізи ймовірності народження всесвіту на інфляційній стадії як функції енергії радіації уведено нове ...
97473
  Ovechko V.S. Quantum model of diffraction / V.S. Ovechko, O.V. Mikhnenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Р. 29-31. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано квантову модель дифракції для зон френзеля і Фраунгофера. Показано можливість застосування теорії розсіювання. Запропоновано нове пояснення (інтерпретація) експерименту Юнга.
97474
  Haar D. ter Quantum Statistical mechanics. / D. ter Haar. – Oxford
2. – 1965. – 65с.
97475
  Kremp D. Quantum statistics of nonideal plasmas / D.Kremp, M.Schlanges, W.-D.Kraeft in collaboration with T.Bornath. – Berlin, Heidelberg : Springer, 2005. – 11,525 p. : 141 fig. – (Atomic, optical, and plasma physics). – ISBN 3-540-65284-1
97476
   Quantum systems and methods in mathematics, physics and chemistry / Min. of education and science of Ukraine, Odessa state environmental univ. ; ed.: A.V. Glushkov, O.Y. Khetselius, A.A. Svinarenko, V.V. Buyadzhi. – Odessa : TES, 2019. – 205, [1] p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ст. – (Series: Progress in Applied Mathematics and Quantum Optics). – ISBN 978-617-7711-55-0
97477
   Quantum Theory of Solids. – M. : Mir, 1982. – 320 p.
97478
  Kostiuk M. Quarantaine, confinent, isolement: vers la comprehension // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (7). – С. 127-133. – ISSN 2617-8923
97479
  Tovstonogov Gueorgui Quarante ans de mise en scene / Tovstonogov Gueorgui. – M., 1976. – 397с.
97480
  Sarcey Francisque Quarante Ans de Theatre / Sarcey Francisque. – Paris, 1900. – 403 s.
97481
   Quarante carats / Barillet, , Pierre, et Gredy, , Jean-Pierre. – Paris, 1967. – 119с.
97482
  Груман Г. QuarkXPress 5 : Библия пользователя / Гален Груман, Барбара Ассади, Келли Антон; Пер. с англ. А.С. Барбаш, Н.А. Дзема и др. – Москва; Санкт-Петербург : Диалектика; Вильямс, 2003. – 864 с. : іл. + CD ROM. – ISBN 5-9459-0402-1
97483
   QuarkXPress 6 : Базовый курс. Учебное пособие. – 3-е изд. – Киев. Москва : Век. КОРОНА.НТИ, 2004. – 464с. – ISBN 966-7140-40-7
97484
  Gruman G. QuarkXpress 6 Bible / Galen Gruman, Barbara Assadi. – Indianapolis : Wiley, 2003. – 46,962 p. : ill. – ISBN 0-7645-4115-3
97485
  Koper K. Quarries as geotouristic objects - presented on the basis of post-mining object from the Swietokrzyskie // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – P. 248-260 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 29 nam.
97486
  Bloem Adriaan Quarterly national accounts manual : Concepts, data sources, and compilation / Bloem Adriaan, Dippelsman Robert, Maehle Nils. – Washington : International Monetary Fund, 2001. – XII,210p. – ISBN 1-58906-031-8
97487
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 39, N 4. – 1982. – С. 433-544


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
97488
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 56, N 1. – 1998


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
97489
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 56, N 4. – 1998


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
97490
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 56, N 3. – 1998


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
97491
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 56, N 2. – 1998


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
97492
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 57, N 1. – 1999


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
97493
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 57, N 4. – 1999


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
97494
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 57, N 3. – 1999


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
97495
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 57, N 2. – 1999


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
97496
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 58, N 4. – 2000


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
97497
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 58, N 3. – 2000


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
97498
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 58, N 2. – 2000


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
97499
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 58, N 1. – 2000


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
97500
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 59, N 3. – 2001


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
97501
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 59, N 2. – 2001


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
97502
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 59, N 1. – 2001


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
97503
  Sumaruk T. Quasi-biennial variations of the solar and geomagnetic activities / T. Sumaruk, P. Sumaruk // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 179-182 : Рис. – Бібліогр.: c. 181-182. – ISSN 0203-3100
97504
   Quasi-discrete spectral femtosecond supercontinuum investigation / N. Kachalova, V. Voitsekhovich, V. Khomenko, R. Pilgun // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 23-24. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  An interference signal of two spectral supercontinua derived from a single source was experimentally investigated. Appearance of a quasi-discrete structure was detected on the whole spectrum length of supercontinuum from 550 to 900 nm. The distance ...
97505
  Petersson M. Quasi-stationary distributions for perturbed discrete time regenerative processes // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 89. – Р. 140-155. – ISSN 0868-6904


  Non-linearly perturbed discrete time regenerative processes with regenerative stopping times are considered. We define the quasi-stationary distributions for such processes and present conditions for their convergence. Under some additional ...
97506
  Dadyka D.I. Quasi-stationary mode of the beam-plasma discharge / D.I. Dadyka, I.O. Anisimov // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков, 2018. – № 6 (118). – Р. 164-167. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 24). – ISSN 1562-6016
97507
  Obadeanu V. Quasi - connexions lineaires / V. Obadeanu, F. Gret, V. Marinca; Univ. din Timisoara. – Timisoara, 1986. – 22p. – (Seminarul de geometrie si topologie ; 89)
97508
  Weyssenhoff T. Quasi una fantasia / Teresa Weyssenhoff; ilustrowal W. Terechowicz. – Warszawa : Nasza ksiegarnia
Tom 2. – 1971. – 247 s. : il.
97509
  Samoilenko O.V. Quasicomposition as a productive way of building occasional words in novels by terry pratchett // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 55. – С. 49-58. – ISSN 2312-0665


  Квазікомпозиція як продуктивний спосіб творення оказіональних слів у романах Террі Пратчетта.
97510
  Lehto O. Quasiconformal mappings in the plane / O. Lehto, K. I. Virtanen ; transl. from the German by K.W. Lucas. – 2nd ed. – Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, 1973. – VII, 258, [2] s. : 15 fig. – Bibliogr.: p. 249-252. – (Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften : in Einzeldarstellungen mit besonderer Berucksichtigung der Anwendungsgebiete / Hrsg.: J.L. Doob [u. a.] ; Bd. 126). – ISBN 3-540-06093-6
97511
   Quasigroups and related systems. – Kishinau
Vol.2, N 1. – 1995
97512
  Varol E. Quaternary basaltic volcanism reflecting heterogeneous mixture of two mafic melts: Golova basaltic rocks, Southern Anatolia, Turkey / E. Varol, M. Alpaslan // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 69-79 : fig., table. – Bibliogr.: Referen.: p. 77-79. – ISSN 0016-7525
97513
  Kastler A. Quatre-vingt-douzieme Congres National des Societe savantes. / A. Kastler. – Paris, 1967. – 24с.
97514
  Hugo V. Quatre-vingt-treize / V. Hugo. – Москва, 1955. – 124 с.
97515
  Hugo V. Quatre-vingt-treize / V. Hugo. – Изд. 2-е. – Л., 1958. – 126с.
97516
   Quatre declarations sur la question raciale. – Paris, 1969. – 58с.
97517
   Quatre milles mots les plus usites en Russe. Dictionnaire elementaire pour les ecoles ecoles etrangeres. – M., 1975. – 271с.
97518
  Hugo Victor Quatrevingt-treize = Девяносто третий год / Hugo Victor. – Москва : Высшая школа, 1978. – 624с.
97519
   Quatrieme Conference Cartographique Regionale Des Nations Unies Pour L"Asie Et L"Extreme-Orient. – New York : Nations Unies
1 : Rapport de la Conference. – 1966. – 29p.
97520
  Шмидт М. Quatro Pro for Windows ... для пользователя / М. Шмидт. – Київ, Москва : BHV, Бином, 1994. – 368c. – ISBN 3-89360-025-6; 5-7503-0011-0
97521
  Longoria Grillo Jose Antonio Que color tiene el infierno? / Longoria Grillo Jose Antonio. – Habana, 1975. – 131с.
97522
  Grillo Longoria Que color tiene el infiorno? / Grillo Longoria, Jose Antonio. – La Habana, 1975. – 131с.
97523
  Strugatski A. Que dificil es ser dios! / A. Strugatski, B. Strugatski. – 2. ed. – M., 1976. – 274с.
97524
   Que e...?: Pequeno dicionario de termos sociais e politicos. – Moscovo, 1989. – 187с.
97525
  Haskell Arnold Que es el ballet? / Haskell Arnold. – 189с.
97526
  Buzuev A. Que es el capitalismo? / A. Buzuev. – M., 1987. – 286с.
97527
  Belov G. Que es el estado? / G. Belov. – Moscu, 1987. – 152с.
97528
  Buzuev V. Que es el marxismo-leninismo? / V. Buzuev, V. Gorodnov. – Moscu, 1987. – 288с.
97529
  Krapivin V. Que es el materialismo dialectico? / V. Krapivin. – M., 1985. – 320с.
97530
  Bugaev E. Que es el partido? / E. Bugaev. – Moscu, 1987. – 271с.
97531
  Kashin V. Que es el periodo de transicion? / V. Kashin, N. Cherkasov. – Moscu, 1988. – 182с.
97532
  Lenin V.I. Que es el poder sovietico? / V.I. Lenin. – M., 1969. – 68с.
97533
  Klementiev D. Que es el socialismo? / D. Klementiev, T. Vasilieva. – Moscu, 1987. – 199с.
97534
  Pirogov G. Que es ell sistema mundial del socialisme? / G. Pirogov. – Moscu, 1988. – 156с.
97535
  Rosental M. Que es la teoria marxista del conocimiento / M. Rosental. – Santiago de Cuba, 1962. – 114с.
97536
   Que es la Unesco? Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, La Ciencia y la Cultura. – Paris, 1963. – 70с.
97537
  Tchernychevski Nikolai Que faire? / Tchernychevski Nikolai. – M., 1967. – 526с.
97538
  Tchernychevski Nikolai Que faire? / Tchernychevski Nikolai. – Moscou, 1987. – 575с.
97539
  Stelmaj Mijailo Que no se vierta la sangre / Stelmaj Mijailo. – M., 1975. – 304с.
97540
   Que savez-vous de l"Ukraine?. – K., 1968. – 68с.
97541
  Poniatowski Michel Que survive la France / Poniatowski Michel. – Monaco, 1991. – 287с.
97542
  Casariego Martнn Que te voy a contar / Casariego Martнn. – Madrid : Anagrama, 1993. – ISBN 8433917854
97543
  Plokhy S. Que Vadis Ukrainian History? // The future of the past : new perspectives on Ukrainian history / ed. by Serhii Plokhy ; Ukrainian Researh Inst. Harvard Univ. – Cambridge : Harvard University, 2016. – P. 1-24. – (Harvard Papers in Ukrainian Studies). – ISBN 978-1-932650-16-7
97544
  Rioux Marcel Quebec in question / Rioux Marcel. – Toronto, 1971. – 191с.
97545
  Buller H. Quebec in revolt : The Guibord affair / H. Buller. – Toronto : Swan, 1966. – 352 p.
97546
  Puertolas S. Queda la noche / S. Puertolas. – Barcelona : Planeta, 1993
97547
  Casavella Francisco Quedate / Casavella Francisco. – Barcelona : Ediciones B, S.A., 1993. – ISBN 84-406-3997-X
97548
  Masson Georgina Queen Christina / Masson Georgina. – London, 1974. – 405с.
97549
  Keane Molly Queen Lear / Keane Molly. – Harmondsworth : Penguin books, 1990. – 232 p.
97550
   Queen"s University at Kingston Ontario. The Faculty of Applied Science. 1968-1969. Seventy-Sixth Session. Calendar. – 864с.
97551
   Queen"s University. Calendar of the Faculty of arts and science.. – Kingston, Ontario, 1967. – 298с.
97552
   Queen"s University. Calendar of the Faculty of Arts and Science. 1968-1969. 128 Session. – Kingston, Ontario, 1969. – 308с.
97553
   Queen"s University. Kingston-Ontario-Canada. Calendar of the School of grafduate studies. 1966-1967. – 184с.
97554
  Новгородцев Сева Queen: эпитафия для короля // Британский стиль : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005. – № 6. – С. 56-61. – ISSN 1742-2388
97555
  Joffo F. Quelle famille! : Comedie - vaudeville / F. Joffo. – Paris : Art et comedie, 2001. – 114р. – (Cote scene). – ISBN 2-84422-242-0
97556
  Grevisse Maurice Quelle preposition? / Grevisse Maurice. – 3-me edit. – Paris-Gembloux, 1983. – 107с.
97557
   Quelle Union pour quelle Europe? L"apres-traite d"Amsterdam / D. Bigo, B. Commelin, N. Gnesotto, G. Grunberg, Serre de [et al.] La; [D. Bigo et al.] ; sous la direction de Francoise de La Serre et Christian Lequesne. – Bruxelles : Editions Complexe, 1998. – 163, [2] p. – Авт. зазнач. на с. 7. - На корінці зазнач.: 26. – Bibliogr.: p. 164. – (Espace international ; vol. 50). – ISBN 2-87027-709-1
97558
  Bubnoff N. Quellen und Studien : Abteilung : Sprachwissenschaft, Literatur und Geschichte / Nicolai Bubnoff. – Berlin ; Breslau : Hermann Sack
H.2 : Kultur und Geschichte im russischen Denken der Gegenwart. – 1927
97559
  Weikinn C. Quellentexte zur Witterungsgeschich Europas von der Zeitwende bis zum Jahre 1850 : Hydrographie / C. Weikinn. – Berlin : Akademie-Verl. – (Quellensammlung zur Hydrographie und Meteorologie / Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Institut fur physikalische Hydrographie ; Bd. 1)
T. 3 : (1601-1700). – 1961. – 586 S. – Bibliogr.: S. 554-586
97560
  Weikinn C. Quellentexte zur Witterungsgeschichte Europas von der Zeitwende bis zum Jahre 1850 : Hydrographie / C. Weikinn; Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Institut fur phys. Hydrographie. – Berlin : Akademie-Verl. – (Quellensammlung zur Hydrographie und Meteorologie / Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Institut fur physikalische Hydrographie ; Bd. 1)
T. 1 : (Zeitwende 1500). – 1958. – VIII, 532 S. – Bibliogr.: S. 487-532
97561
  Weikinn C. Quellentexte zur Witterungsgeschichte Europas von der Zeitwende bis zum Jahre 1850 : Hydrographie / C. Weikinn. – Berlin : Akademie-Verl. – (Quellensammlung zur Hydrographie und Meteorologie / Deutche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Institut fur physikalische Hydrographie ; Bd. 1)
T. 2 : (1501-1600). – 1960. – 486 S. – Bibliogr.: S. 449-486
97562
  Pinget R. Quelqu"un / R. Pinget. – Paris, 1965. – 257с.
97563
  Pfeiffer G. Quelques additions au probleme de M. Buhl // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – (2) p.
97564
  Radine Serge Quelques aspects du roman policier psychologique / Radine Serge. – Geneve, 1960. – 294с.
97565
   Quelques faits et dates sur le probleme de la reunification du Vietnam. – Hanoi, 1956. – 78с.
97566
  Schaer E. Quelques notes sur la photographie du soleil / E. Schaer. – Geneva, 1906. – 7 p., ill.
97567
  Koupradze W. Quelques nouvelles applications de la theorie des resolventes aux problemes limites de la theorie du potentiel : Comptes rendus (doklady) de l""Academie des sciences de l""URSS, V.23, N.1, 1939 / W. Koupradze. – [S. l. : s. n.], 1939. – 7-14 p.
97568
  Solomarska O. Quelques particularites de la traduction des textes juridiques // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: Р. Бруннер, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (2). – Р. 221-230
97569
   Quelques temoignages de presse sur le regime Ngo-Dinh-Diem au sud Viet-Nam. – Hanoi, 1955. – 24с.
97570
  Kenihan Kerry Quentin / Kenihan Kerry. – Harmondsworth, 1985. – 207с.
97571
  Scott Walter Quentin Durward / Scott Walter. – Moscow, 1962. – 650с.
97572
  Scott Walter Quentin Durward / Scott Walter. – M., 1977. – 136с.
97573
  Fokin S. Queries structuring for solving grammar and lexical semantic problems by means of corpus tools // Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Саєнко ; редкол.: М. Ангель Кандель-Мора, Р. Касань Пітарх, Ю. Ільчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4. – Р. 18-28. – ISSN 2617-5339
97574
   Query Optimization in Microsoft SQL Server / Haxhijaha Blerta, Ajdari Jaumin, Raufi Bujar, Zenuni Xhemal, Ismaili Florie // International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia, 2018. – Y. 10, № 2. – P. 13-22. – ISSN 1313-8251
97575
  Visvizi Anna Querying Central Europe in 2018: Between the Shadow of Communism and a New Normalcy // Yearbook of the Institute of East-Central Europe / Institute of East-Central Europe. – Lublin, 2018. – Vol. 16, iss. 5 : Central Europe: issues, developments, policies. – P. 7-13. – ISSN 1732-1395
97576
  Ford Richard Quest for the Faradawn / Ford Richard. – London, 1982. – 310с.
97577
  Зорин Виталий Quest: ни сна ни покоя. : Киев. Приключения // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 32-35 : Іл.
97578
   Questar. The fully mounted astronomical telescope that is also a complete portable observatory.... – New Hope, 1972. – 32с.
97579
  Gusarov K.V. Question of certain provisions efficiency of the draft of the Economic Procedure Code оf Ukraine // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – P. 32-40. – ISSN 2224-9281
97580
   Questioning EU enlargement : Europe in search of identity. – London ; New York : Routledge, 2007. – VI, [3], 241 p. – Index: p. 235-241. – Бібліогр.: с. 216-234 та в кінці ст. – (Routledge studies on democratising Europe). – ISBN 978-0-415-45978-5
97581
  Meyer Michel Questionnement et historicite / Meyer Michel. – Paris : Presses Universitaires de France, 2000. – 9,581p. – ISBN 2-13-050887-1
97582
  Girardin E. Questions administratives et financieres. – Paris : Michel Levy Freres, 1849. – 286 p.
97583
  Savelyev I.V. Questions and problems in general physics = Сборник вопросов и задач по общей физике : tr. from rus. / I.V. Savelyev. – Moscow : Mir Publishers, 1984. – 304 p.
97584
  Barante M. Questions constitutionnelles / M. Barante. – Paris, 1849. – 210s
97585
  Ceka H. Questions de numasmatique illyrienne. Avec un catalogue des monnaiec d"Apollonie et de Durrhachium / H. Ceka. – Tirana, 1972. – 201с.
97586
  Holman H., Irvine M.C.W. Questions on logic : a companion to Welton"s manual of logic / H. Holman, M.C.W. Irvine. – 2-d. – London : Clive, 1897. – 130 p. – (The University turotial series)
97587
  Marchenelles-Hespel Questions pour trois championnes : [Piece en un acte] / Marchenelles-Hespel. – Paris : Art et comedie, 1999. – 18p. – ISBN 2-84422-115-7
97588
  Matveev P.M. Questions to predicteng soil erosion // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 4. – P.: 64-69 : pic. – Bibliogr.: 15 nam. – ISSN 2306-1677
97589
  Crossman E.J. Quetico fishes / E.J. Crossman. – Toronto, 1976. – 86с.
97590
  Borodine V. Qui a benefice de l"industrialisation en URSS / V. Borodine. – M., 1980. – 113с.
97591
  Durand Pierre Qui a tue Fabien? / Durand Pierre. – Paris, 1985. – 310с.
97592
  Tcherniyenko G. Qui bien commence vite avance = Добрий початок - половина справи : manuel de francais / Galyna Tcherniyenko ; Min. de l"Education et de la Science d"Ukraine, Univ. nationale de Kyiv Taras Chevtchenko. – Київ : Київський університет, 2014. – 335, [1] p. – Текст фр., укр. – ISBN 978-966-439-764-0
97593
  Chouraqui Bernard Qui est goy? ou De Pharaon a Hitler / Chouraqui Bernard. – Paris : La Difference, 1993. – 421 p. – (Vers la seconde alliance / Coll. dirigee par B.Chouraqui). – ISBN 2-7291-0965-X
97594
  Delbo Charlotte Qui rapportera ces paroles? / Delbo Charlotte. – Paris, 1974. – 77с.
97595
  Bon Francois Qui se dechire / Bon Francois. – Paris : Theatre ouvert, 1999. – 86p. – (Tapuscrit 93). – ISBN 2-904742-60-3
97596
  Luze Hubert de Qui? : Comedie dramatique en 8 tableaux / Luze Hubert de; Phot. J.Cagnon. Adap. pour limpression par Folio Graphic. – Paris : Loris Talmart, 1997. – 242р. – ISBN 2-903911-54-1
97597
   Quick ans easy practical mathematics. – Toronto, 1978. – 237 p.
97598
  Morrisey Barbara Quick Reference to Therapeutic Nutrition / Morrisey Barbara. – New York : J.B.Lippincott Co., 1984. – 608с.
97599
  Зельднер Г.А. QuickBasic для носорога. / Г.А. Зельднер. – Москва, 1994. – 480с.
97600
  Groth Klaus Quickborn / Groth Klaus. – Rostock, 1962. – 296с.
97601
  Tchiladze O. Quiconque me trouvera = И всякий, кто встретится со мной.. : roman / Otar Tchiladze ; [trad. du russe par A. Karvovski]. – Moscou : Radouga, 1987. – 448 p. : ill. – Пер. по изд.: И всякий, кто встретится со мной... М.: Сов. писатель, 1981. – (Litteratures sovietiques = Романы советских писателей). – ISBN 5-05-001469-7
97602
  Sholokhov Mikhail Quiet Flows the Don / Sholokhov Mikhail. – Moscow
Vol. 1. – 1988. – 751с.
97603
  Sholokhov Mikhail Quiet Flows the Don / Sholokhov Mikhail. – Moscow
Vol. 2. – 1988. – 861 с.
97604
  Sholokhov Mikhail (Scholokhov) Quiet Flows the Don / Sholokhov Mikhail (Scholokhov). – Moscow
Vol. 2. – 1988. – 861 с.
97605
   Quiet flows the Don [Електронний ресурс] = Тихий Дон : по роману Михаила Шолохова "Тихий Дон", продолж. 426 мин. – Москва : RUSCICO. – (Russian cinema council collection)
disk 1, disk 2, disk 3, disk 4 : film 1. film 2. film 3. bonus materials. – 2000. – 4 DVD. – DVD video.-Звук. версии : mono : русский, DOLBY DIGITAL 5.1.- рус., англ., франц.-Субтитр. версии : русск., англ..- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. Посвящ.Столетию Сергея Герасимова


  Одно из выдающихся произведений российского кинематографа с большой художественной силой и достоверностью воссоздающее драматические события, связанные с установлением советской власти на Дону и разрушением векового уклада жизни русского казачества. ...
97606
  Hall A. Quiller bamboo / Adam Hall. – London : Headline feature, 1992. – 341 p. – ISBN 0-7472-3818-9
97607
  Hall A. Quiller solitare / Adam Hall. – London : Headline feature, 1993. – [6], 373 p. – ISBN 0-7472-3976-2
97608
  Sienko M.J. Quimica / M.J. Sienko, R.A. Plane. – La Habana. – 640с.
97609
  Schukin E.D. a.o. Quimica coloidal / E.D. a.o. Schukin. – Moscu, 1988. – 383с.
97610
   Quimica del petroleo y del gas. – Moscu, 1984. – 407с.
97611
  Nekrasov B. Quimica general / B. Nekrasov. – Moscu : Editorial Paz, 1965. – 557c.
97612
  Nekrasov B. Quimica general / B. Nekrasov. – Moscu, 1981
97613
  Glinka N. Quimica geral. / N. Glinka. – M.
1. – 1984. – 369с.
97614
  Glinka N. Quimica geral. / N. Glinka. – M.
2. – 1984. – 391с.
97615
  Brewster Ray Quimica organica. / Brewster Ray, William E. McEwen. – La Habana, 1966. – 952с.
97616
  Erij V.N. y.o. Quimica y tecnologia del petroleo y del gas. / V.N. y.o. Erij. – Moscu, 1988. – 462с.
97617
  Horatius Quinti Horatii Flacca opera omnia poetica / Quintus Horatius Flaccus. – Impensis orphanotrophei. – Halae Magdeburgicae (Halle), 1756. – IV, 318 p. – На корінці: Quintus Horatius Flaccus
97618
   Quinto informe sobre estudios de precipitacion radioactiva, 1962. – 29 с.
97619
  Dietze Walter Quirinus Kuhlmann. / Dietze Walter. – Berl., 1963. – 628с.
97620
  Полуян Михайло Quo vadem? Куди бредемо? : до 350-ї річниці перемоги козацького війська гетьмана Івана Виговського 5 липня 1659 року // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 24-25. – ISSN 0868-9644


  Уперше у вітчизняних мас-медіа часопис "Українська культура" в № 6 за 1996 рік опублікував розвідку Сергія Кота "Пам"ятаючи про Полтаву, не забуваймо про Конотоп", у якій порушив питання про необхідність вшанування цієї вікопомної битви.
97621
  Sienkiewicz Henryk Quo vadis / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa, 1972. – 669с.
97622
  Сенкевич Г. Quo vadis / Г. Сенкевич. – Минск, 1990. – 541с.
97623
  Sienkiewicz Henryk Quo vadis / Sienkiewicz Henryk. – Wroclaw : Wyd-wo Dolnoslaskie, 1997. – 837 s. – (Ser.:"Biblioteka Klasyki"). – ISBN 8370232728
97624
  Шипілов Л. QUO VADIS : аспекти теорії українського націоналізму / Леонтій Шипілов ; [упоряд.: В. Рог]. – Київ : УВС ім. Ю. Липи, 2017. – 206, [2] с. – Бібліогр.: с. 202-204. – ISBN 978-966-1513-43-2
97625
   Quo vadis archaeologia? : Whither European archaeology in the 21st century?: Proceedings of the European science foundation exploratory workshop, Madralin near Warsaw, 12-13 October 2001. – Warsaw, 2001. – 208s. : il. – ISBN 83-85463-93-3
97626
  Eggerath Werner Quo vadis Germania / Eggerath Werner. – Jena-Berl., 1965. – 448с.
97627
  Karpowicz Tytus Quo vadis homo. / Karpowicz Tytus. – Warszawa, 1961. – 108с.
97628
  Блажівський Є. Quo vadis, Європейська прокуратуро? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 52-59. – ISSN 1026-9932
97629
   Quo vadis, Україно? = Quo vadis, Ukraine? : матеріали третьої (зимової) сесії Міжнародної школи україністики, (Київ, січень, 1992 р.). – Одеса : Маяк, 1992. – 239, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – (Бібліотека Міжнародної школи україністики ; чис. 1). – ISBN 5-7760-0484-5
97630
   Quo vadis, Університете? / [В. Бахрушин та ін.] ; за ред. Дмитра Шевчука ; Нац. ун-т "Острозька акад.". – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2020. – 246, [2] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7328-82-6
97631
  Shapoval V.M. Quo Vadis: Anthropological Dimension of the Modern Civilization Crisis / V.M. Shapoval, I.V. Tolstov // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпров. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акд. В. Лазаряна ; голов. ред. Хміль В.В. ; редкол.: Базалук О.О., Громов В.Є., Кац Л.А. [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Вип. 19. – С. 23-31. – ISSN 2227-7242


  Quo Vadis: антропологічний вимір сучасної цивілізаційної кризи.
97632
  Клековкін О.Ю. Quo vadis? // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 367-376. – ISBN 978-966-136-114-9


  Про театр Леся Курбаса.
97633
  Гопко Г. Quo vadis? Про головні безпекові виклики для України // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 33/34 (717/718), 20.08 - 02.09.2021. – С. 44-45. – ISSN 1996-1561
97634
  Панченко І. QUO VADISTIS? Казус "українська приватизація" // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (603). – С. 46-58 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
97635
  Липовецький С. Quod licet Jovi, non licet bovi // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 45 (469), 11-17.11.2016 р. – С. 19-21. – ISSN 1996-1561


  Формула українсько-польських відносин "прощаємо та просимо вибачення" відійшла в минуле".
97636
  Buckley W.F. Quotatios from chairman Bill : The best of Wm. F. Buckley / W.F. Buckley; compiled by D. Franke. – New York : Pocket book, 1971. – V, 326 p.
97637
  Budach L. Quotientenfunktoren und Erweiterungstheorie / L. Budach. – Berlin : Deutscher Verl. der Wissenschaften, 1967. – 202 S. – (Mathematische Forschungsberichte ; 22)
97638
  Bradbury Ray R is for rocket / Bradbury Ray. – Toronto, 1988. – 184с.
97639
   R&D Output in Ukraine // National Academy of Sciences of Ukraine: statistical and scientometric analysis of effectiveness of scientific potential / B.A. Malitsky, O.O. Grachev, O.N. Kubalsky, V.A. Kornilov, V.P. et al. Rybachuk. – Kyiv : Phoenix, 2016. – P. 110-131. – ISBN 978-966-136-323-5
97640
  Feinberg Rabbi R. Feinberg`s Hanoi diary. / Feinberg Rabbi. – Don Mills, 1968. – 258с.
97641
  Danan Joseph R. S/Z. : Impromptu spectre / Danan Joseph. – Paris : Theatre ouvert, 2002. – 123p. – (Theatre ouvert /Tapuscrit ; 103). – ISBN 2-904 742-72-7
97642
   R.K.Narayan : Critical perspectives. – New Delhi : Sterling publishers, 1994. – 173p. – (Critical studies on literary writers). – ISBN 81-207-1623
97643
   R.S.S. d"Ukraine. Brefs renseignements. – K., 1966. – 32 p.
97644
  Чапек Карел R.U.R. / Чапек Карел. – Москва, 1966. – 567с.
97645
  Маригіна Д. R/S-траєкторія часового ряду глобального кліматичного індексу / Д. Маригіна, Р. Олійник, О. Шевченко // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 97-99. – ISBN 978-617-7069-38-5
97646
   Raad van State: 450 jaar. – Herdruk. – "s-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1983. – 446 blz. – Copyright 1981. – ISBN 90 12 04402 2
97647
  Герус А. RAB-тарифна сага на 30 млрд грн - за чий рахунок банкет? Найкращу європейську практику спотворили та використали в інших цілях / А. Герус, Л. Підлісецький // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 лютого - 2 березня (№ 7). – С. 1, 8


  "11 січня набула чинності опублікована напередодні в "Урядовому кур"єрі" нова методика встановлення тарифів для дистрибуційних енергорозподільчих компаній, а простіше, для обленерго. Ця методика викликала нову хвилю бурхливого публічного обговорення і ...
97648
  Stewart R.A. Rabbinic theology : an introductory study / Roy A. Stewart ; with a foreword by Raphael Loewe. – Edinburgh ; London : Oliver and Boyd, 1961. – 201, [1] p. – Бібліогр. у підрядк. прим.
97649
  Updike John Rabbit angstrom / Updike John; With an introd.by the author. – London : Campbell Publishers, 1995. – 1519 p. – (Everyman"s Library ; 214 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-214-X
97650
  Mikhalkov Sergei Rabbit Nose-in the Air / Mikhalkov Sergei. – M. – 64с.
97651
   Rabindranath Tagore. Souvenir du Centenaire. – Pondichery, 1962. – 208с.
97652
  Bayadyan G. Rabiz: the unintended child of 1960s" urban culture // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (5). – C. 67-70. – ISSN 2616-9967


  The article discusses the ideological, social and cultural conditions that made possible the formation and development of "rabiz," a form of urban musical folklore, in the 1960s. Rabiz is described as an undesired result of the Socialist modernization ...
97653
  Kozlowicz Wojciech Rablow. Maj 1944 / Kozlowicz Wojciech. – Warszawa, 1970. – 29с.
97654
  Genevoix Maurice Raboliot / Genevoix Maurice, 1925
97655
  Genevoix Maurice Raboliot / Genevoix Maurice. – Paris, 1984. – 256 с.
97656
   Racconti del novecento : Forti e deboli. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1966. – 8,184p.
97657
  Moravia Alberto Racconti romani / Moravia Alberto. – Moscow, 1969. – 264с.
97658
  Speer Robert Race and race relations: a Christian view of human contacts / Speer Robert. – New York a.o., 1924. – 434с.
97659
  Ridgeway A. Race, identity and politics : The nineteenth Frank Archibald memorial lecture delivered at the Armidale Town Hall, New South Wales on 16 September 2004 / A. Ridgeway; The University of New England. – Armidale : UNE, 2004. – 12p. – (The 2004 Frank Archibald Memorial Lecture). – ISBN 1-86389-923-5
97660
  Verity R. Races and seasonal polymorphism of the Grypocera and of the Rhopalocera of Peninsular Italy : Seasonal polymorphism / R. Verity , O. Querci. – 4 p. – Annotated list
97661
  Verity R. Races de l"Europe occidentale de l"Argynnis phryxa Bergstr. qu"on nomme, a tort, adippe L : Lep. Nymphalidae / R. Verity. – Paris : Typographie Firmin Didot Et Cie, 1929. – P. 277-280. – Extrait du Bulletin de la Societe entomologique de France, 1929
97662
  Verity R. Races du Midi de la France des Agriades Escheri Hb. et coridon Poda : Lep. Lycaenidae / R. Verity. – Paris : Typographie Firmin-Didot Et Cie, 1929. – P. 156-160. – Extrait du Bulletin de la Societe entomologique de France, 1929
97663
  Bajanov N. Rachmaninov. / N. Bajanov. – M., 1974. – 463с.
97664
  Przybylska Agnieszka Rachunek calkowy dla studiow ekonomicznych : Metody i zadania / Przybylska Agnieszka; Acad. ekonom. im.Karola Adamieckiego. – Katowice : Wyd-wo uczelniane Akademii ekonomicznej im.Karola Adamieckiego w Katowicach, 2000. – 62s. – (Zastosowanie algebry w ekonomii / Pod. red. W.Szkutnika ; Zt.4). – ISBN 837246-012-4
97665
  Banachiewicz Tadeusz Rachunek krakowianowy : Z zastosowaniami / Banachiewicz Tadeusz; Polska Akademia Nauk, Komitet Astronomiczny. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1959. – 404 s.
97666
  Leja F. Rachunek rozniczkowy i calkowy ze wstepem do nouuan rozniczkowych / F. Leja. – Wyd.3 uzupelnione. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1954. – 424 s.
97667
  Golab Stanislaw Rachunek tensorowy / Golab Stanislaw. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1956. – 312 s. – (Biblioteka matematyczna ; T. 11)
97668
  Tatarkiewicz K. Rachunek wariacyjny / K. Tatarkiewicz. – Warszawa : Wyd-wo Naukowe-techniczne
C.1 : Warunki konieczne Eulera i Legendre"a. – 1969. – 318 s.
97669
   Rachunkowosc : Zbior zadan / J. Koczar, B. Rudnicka, M. Podruczna, J. Szafraniec; Pod red. J.Szafraniec , B. Rudnickiej. – 2e wyd. – Wroclaw : Wyd-wo Akad. ekonom. im.O.Langego we Wroclawiu, 2000. – 104s. – (Scrypty Akademii ekonomicznej im.Oskara Langego we Wroclawiu). – ISBN 83-7011-458-{
97670
  Abramowicz Zbigniew Rachunkowosc budzetova i bankowa. / Abramowicz Zbigniew. – Warszawa, 1974. – 234с.
97671
  Kolaczyk Zdzislaw Rachunkowosc finansowa / Kolaczyk Zdzislaw. – 3-e wyd., uaktualnione. – Poznan : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. – 526s. – ISBN 83-87152-65-X
97672
  Terebucha E. Rachunkowosc kolei / E. Terebucha. – Warszawa, 1968. – 436с.
97673
  Terebucha Eufemiu sz Rachunkowosc nie jest trudna / Terebucha Eufemiu sz. – Warszawa, 1977. – 264с.
97674
  Kowalczyk Zygmun Rachunkowosc spoleczna / Kowalczyk Zygmun. – Warszawa, 1974. – 207с.
97675
   Racial violence in the Unites States. – Chicago, 1969. – 553с.
97676
   Racines. – Toronto, 1979. – 282с.
97677
  Mosterin J. Racionalidad y accion humana / J. Mosterin. – Madrid : Alianza Editorial, 1987
97678
  Kriska S. Racionalizacia zalesnovania / S. Kriska. – Bratislava : Orac, 1951. – 133s.
97679
  Furle F. Racionalni zborcena plocha stupne sesteno / F. Furle. – [S. l. : s. n.], 1939. – 22 s.
97680
  Leonidov F. Racism-and ideological weapon of imperialism. / F. Leonidov. – M., 1966. – 62с.
97681
  Bratny Roman Racja wilkow / Bratny Roman. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1983. – 138s. – (Polskie opowiadania wspolczesne / Red.J.Kajtoch). – ISBN 83-08-00966-2
97682
   Racjasthan. – New Delhi, 1980. – 128с.
97683
  Lukasiewicz D. Racjonalizacje cierpienia i zla w filozofii religii // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – 48, z. 3. – P. 189-200. – ISSN 0137-2432


  У статті викладені основні філософські пояснення існування зла та страждань у світі, які були запропоновані в поточних дебатах, що відбуваються у філософії релігії. Всі ці пояснення вважають основним фактом існування Бога, який є Творцем світу, в якому ...
97684
  Nepelski M. Racjonalizatorskie rozwiazania wspierajace dzialania antykryzysowe. Rejestr dzialan sztabowych // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 245-253. – ISSN 2227-796X


  Інформація про дійсне розташування власних сил і сил противника завжди була суттєвим елементом у процесі прийняття рішень. Сьогодні розвідка все більше пов"язана з дистанційною передачею даних. Створювані комп"ютерні аплікації разом із системами GPS ...
97685
   Rackham literary studies. – Michigan, 1972. – 134с.
97686
   Rackham literary studies. Publ. by graduate students in literature of the University of Michigan. – Michigan, 1971. – 93с.
97687
  Magajna Bogomir Racko in Lija / Magajna Bogomir. – Ljublian, 1965. – 145с.
97688
  Spear Victor Racquetball: strategies for winning / Spear Victor. – New York, 1988. – 173с.
97689
  Petrovic M. Racunangesabrojnim razmacima / M. Petrovic; red P. M. Vasica i M. Bertolina. – 2. – Beograd : Gradevinska knjiga, 1969. – 169 s.
97690
   RAD Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti. – Zagreb, 1969. – 774с.
97691
   Rad Strahovske knihovny 1672. Loges Bibliothecae Strahoviensis. Bibliothecario et omnibus Strahoviensis ecolesiae professis ad observandum praescriptae. Museum Liter. Bohemic. Prag.. – Pragae, 1971. – 26с.
97692
  Klein Edmund Rada Ludowa we Wroclawiu Centralna Rada dla Prowincji Slaskiej. / Klein Edmund. – Warszawa-Wroclaw, 1976. – 409с.
97693
  Fiumel Henryk de Rada wzajemnej pomecy gospodarczej. / Fiumel Henryk de. – Warszawa, 1967. – 140с.
97694
  Stancu Zaharia Radacinile sint amare / Stancu Zaharia. – Bucuresti
2. – 1958. – 430с.
97695
  Stancu Zaharia Radacinile sint amare / Stancu Zaharia. – Bucuresti
3. – 1958. – 398с.
97696
  Stancu Zaharia Radacinile sint amare / Stancu Zaharia. – Bucuresti
4. – 1958. – 496с.
97697
  Stancu Zaharia Radacinile sint amare / Stancu Zaharia. – Bucuresti
5. – 1959. – 432с.
97698
  Stancu Zaharia Radacinile sint amare / Stancu Zaharia. – Bucuresti
1. – 1968. – 376с.
97699
  Bowen E.G. Radar / E.G. Bowen. – Berl., 1960. – 494с.
97700
  Fischer H.J. Radartechnik / H.J. Fischer. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1956. – 464 s.
97701
  Fischer H.J. Radartechnik / H.J. Fischer. – 2. verb.und erw. Auflage. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1958. – 504 s.
97702
   Radce Zahradkaru. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi
2. – 1955. – 339s.
97703
  Staubringer Zvonko Rade Koncar / Staubringer Zvonko. – Beograd, 1964. – 70с.
97704
  Bach Gotthard Rader mussen rollen. / Bach Gotthard. – Berlin, 1965. – 352с.
97705
  Roth Joseph Radetzkymarsch / Roth Joseph. – Berlin-Weimar, 1976. – 405с.
97706
  Roth Joseph Radetzkymarsch / Roth Joseph. – Berlin, Weimar, 1979. – 338с.
97707
  Chop Eberhard Radfahren / Chop Eberhard. – Berl., 1957. – 30с.
97708
   Radhakrishnan. A study of the president of India. – New Delhi, 1966. – 128с.
97709
  Smith Burke Radial velocities and absolute magnitudes of Be stars : Contributions from the McDonald observatory; Fort Davis; Texas; N.133 / Smith Burke. – Texas : The university of Texas, 1947. – p.489-491. – Окремий відбиток: Astrophysical journal,v.105, N.3, 1947
97710
  Popper Daniel Radial velocities of two stars of the W Ursae Majoris class : Contributions from the McDonald observatory; Fort Davis; Texas; N.155 / Popper Daniel. – Texas : The university of Texas, 1948. – p.490-496 : ill. – Окремий відбиток з: Astrophysical journal,v.108, N.3, 1948
97711
  White A. Radiant girl / Andrea White. – Houston : Bright Sky Press, 2008. – 256 p. – ISBN 978-1933979-23-6
97712
   Radiant ideas of the October revolution. – M., 1978. – 199с.
97713
  Gheorghe N. Radiatiile ionizante si viata / N. Gheorghe, C. Vladesu, M. Apetroae. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1984. – 207с.
97714
   Radiatioisotopes in Animal Nutrition and Physiology : Proceedings of the Symposium on the use of radioisotopes in animal nutrition and physiology, jointly organized by the International Atomic Energy Agency. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1965. – 874p.
97715
  Roberts R. Radiation-initiated polymerization and graft polymerization / R. Roberts. – Vienna, 1961. – 44с.
97716
   Radiation and Radioisotopes Applied to Insect of Agricultural Importance : Proccedings of the Symposium on the Use and Application of Radioisotopes and Radiation in the Control of Plant and Animal Insect Pests. – Vienna : Internation Atomic Energy Agency, 1963. – 511p. – Англійською, французькою та російською мовами. – (Proceedings series)
97717
   Radiation and the Control of Immune Response = Report of the panel on radiation and the control of immune response organized by the International Atomic Energy Agency and held in Paris, 22-24 June, 1967. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1968. – 126p.
97718
   Radiation Damage in Bone : Report and summarized papers of a Conference on the Relations of Radiation Damage to Radiation Dose in Bone held at Oxford. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1960. – 56p.
97719
   Radiation damage in reactor materials Part of the Proceedings of the Symposium on radiation damage in solids and reactor materials held by the Internat. Atomic Energy Agency at the fondazione Cini,. – Vienna, 1963. – 762 с.
97720
   Radiation damage in solids : Part of the proceedings of the symposium on radiation damage in solids and reactor materials held by the Internat. Atomic Energy Agency / Symposium on radiation damage in solids and reactor materials held by the International Atomic Energy Agency. – Vienna : International Atomic Energy Agency
P. 1. – 1962. – 388 p.
97721
   Radiation damage in solids : Part of the Proceedings of the Symposium on radiation damage in solids and reactor Materials held by the Internat. Atomic Energy Agency / Symposium on radiation damage in solids and reactor materials held by the International Atomic Energy Agency. – Vienna : International Atomic Energy Agency
P. 2. – 1962. – 292 p.
97722
   Radiation damage in solids : Part of the proceedings of the Symposium on radiation damage in solids and reactor materials held by the International Atomic Energy Agency at the Fondazione Cini, 1962 / Symposium on radiation damage in solids and reactor materials held by the International Atomic Energy Agency. – Vienna : International Atomic Energy Agency
P. 3. – 1963. – 192 p.
97723
  Hu N. Radiation damping in the general theory of relativity : Proceedings of the Royal Irish academy, V. 51, Sec. A, No 7 / N. Hu. – Dublin : Hodges, Figgis & Co, 1947. – S. 87-111
97724
   Radiation diagnostics, radiation therapy : reviewed scientific and practical journal of radiologists of Ukraine / National аcademy of medical sciences of Ukraine, Si "Institute of nuclear medicine and diagnostic NAMS of Ukraine", Association of clinical and academic radiology of Ukraine ; ed.-in-сhef Dykan I.N. – Kyiv : SI "Institute of nuclear medicine and radiology NAMS of Ukraine", 2010-. – ISSN 2707-0697
№ 3. – 2019. – 79, [1] p. – https://doi.org/10.37336/2707-0700-2019-3 - До № 3, 2019 див. "Лучевая диагностика, лучевая терапия" - Резюме на укр., рус., англ. яз.
97725
   Radiation diagnostics, radiation therapy : reviewed scientific and practical journal of radiologists of Ukraine / National аcademy of medical sciences of Ukraine, Si "Institute of nuclear medicine and diagnostic NAMS of Ukraine", Association of clinical and academic radiology of Ukraine ; ed.-in-сhef Dykan I.N. – Kyiv : SI "Institute of nuclear medicine and radiology NAMS of Ukraine", 2010-. – ISSN 2707-0697
№ 4. – 2019. – 75, [1] p. – https://doi.org/10.37336/2707-0700-2019-4 - До № 3, 2019 див. "Лучевая диагностика, лучевая терапия" - Резюме на укр., рус., англ. яз.
97726
   Radiation diagnostics, radiation therapy : reviewed scientific and practical journal of radiologists of Ukraine / National аcademy of medical sciences of Ukraine, Si "Institute of nuclear medicine and diagnostic NAMS of Ukraine", Association of clinical and academic radiology of Ukraine ; ed.-in-сhef Dykan I.N. – Kyiv : SI "Institute of nuclear medicine and radiology NAMS of Ukraine", 2010-. – ISSN 2707-0697
№ 1. – 2020. – 77, [1] p. – https://doi.org/10.37336/2707-0700-2020-1 - До № 3, 2019 див. "Лучевая диагностика, лучевая терапия" - Резюме на укр., рус., англ. яз.
97727
   Radiation diagnostics, radiation therapy : reviewed scientific and practical journal of radiologists of Ukraine / National аcademy of medical sciences of Ukraine, Si "Institute of nuclear medicine and diagnostic NAMS of Ukraine", Association of clinical and academic radiology of Ukraine ; ed.-in-сhef Dykan I.N. – Kyiv : SI "Institute of nuclear medicine and radiology NAMS of Ukraine", 2010-. – ISSN 2707-0697
№ 2. – 2020. – 89 p. – https://doi.org/10.37336/2707-0700-2020-2 - До № 3, 2019 див. "Лучевая диагностика, лучевая терапия" - Резюме на укр., рус., англ. яз.
97728
   Radiation diagnostics, radiation therapy : reviewed scientific and practical journal of radiologists of Ukraine / National аcademy of medical sciences of Ukraine, Si "Institute of nuclear medicine and diagnostic NAMS of Ukraine", Association of clinical and academic radiology of Ukraine ; ed.-in-сhef Dykan I.N. – Kyiv : SI "Institute of nuclear medicine and radiology NAMS of Ukraine", 2010-. – ISSN 2707-0697
№ 3. – 2020. – 67 p. – https://doi.org/10.37336/2707-0700-2020-3 - До № 3, 2019 див. "Лучевая диагностика, лучевая терапия" - Резюме на укр., рус., англ. яз.
97729
   Radiation diagnostics, radiation therapy : reviewed scientific and practical journal of radiologists of Ukraine / National аcademy of medical sciences of Ukraine, Si "Institute of nuclear medicine and diagnostic NAMS of Ukraine", Association of clinical and academic radiology of Ukraine ; ed.-in-сhef Dykan I.N. – Kyiv : SI "Institute of nuclear medicine and radiology NAMS of Ukraine", 2010-. – ISSN 2707-0697
№ 4. – 2020. – 70 p. – https://doi.org/10.37336/2707-0700-2020-4 - До № 3, 2019 див. "Лучевая диагностика, лучевая терапия" - Резюме на укр., рус., англ. яз.
97730
   Radiation Functionalization of Polyethylene Glycol Films with Multiwall Carbon Nanotubes / M.A. Alieksandrov, Pinchuk-Rugal, O.P. Dmytrenko, M.P. Kulish, A.I. Misiura, A.M. Gaponov, V.M. Popruzhko, V V. Shlapatska // Journal of nano- and electronic physics : scientific journal / Ministry of Education and Science of Ukraine ; Sumy State University ; ed.-in-chief Protsenko I.Yu. ; ed. board: Azarenkov M.O., Denisov S.I., Nepijko S.A., [et al.]. – Sumy, 2021. – Vol. 13, № 4. – С. 05029-1-05029-5. – ISSN 2077-6772
97731
  Kaindl K. Radiation in Agricultural Research and Practice / K. Kaindl, H. Linser. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1961. – 48p. – (Review Series = Developments in the peaceful applications of nuclear energy ; 10)
97732
   Radiation modification of polyethylene composites of multi-walled carbon nanotubes / Pinchuk-Rugal, O.S. Nychyporenko, O.P. Dmytrenko, M.P. Kulish, Yu.E. Grabovsky, M.A. Zabolotny, E.P. Mamunya, V.V. Levchenko, V.V. Strelchuk, V.V. Shlapatska, O.G. Rugal // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 69
97733
   Radiation resistance of GaAs-Based microwave Schottky-barrier devices (Some physico-technological aspects) / A.E. Belyaev, J. Breza, E.F. Venger, M. Vesely. – Київ : Інтерпрес, 1998. – 128с. – ISBN 9665010247
97734
  Bondar B. Radiation safety aspects during 11-Mev medical cyclotron operation and maintenance / B. Bondar, Ya. Kmetyuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – P. 16-18. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1/2 (21/22)). – ISSN 1728-3817


  The paper brings up the question of radiation safety aspects dealing with exploitation of cyclotron Eclipse RD (Siemens), that is used for positron-emission tomography with fluorodeoxyglucose (18F-FDG). The main sources of radiation exposure and the ...
97735
   Radiation simulated dynamics of the conformation state of the nadh molecules in the surface layers of water disillate / A. Kostina, M.A. Zabolotny, M.P. Kulysh, O.P. Dmytrenko, Y.M. Barabash // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 291-292
97736
  Shaw K.B. Radiation studies around extracted proton beams at Nimrod. Science Research Council / K.B. Shaw, G.R. Stevenson. – Chilton. – 11с.
97737
  Wahlstrom Bjorn Radiation, health and society / Wahlstrom Bjorn; International atomic energy agency. – s.l. : IAEA, 1997. – 56p. : ill.
97738
   Radiation, Radioisotopes and Rearing Methods in the Control of Insect Pests : Proccedings of a Panel on Radiation, Radioisotopes and Rearing Methods in the Control of Insect Pests. – Vienna : Internation Atomic Energy Agency, 1968. – 148 p. – (Panel proceedings series)
97739
  Rutherford E. Radiations from radioactive substances / E. Rutherford, J. Chadwick, C.D. Ellis. – Cambridge : Cambridge University Press, 1930. – XI, 588 p.
97740
  Pustylnik I. Radiative transfer in atmospheres of close binaries = Перенос излучения в атмосферах тесных двойных звезд / I. Pustylnik. – Tartu : Издат. совет АН ЭстССР, 1971. – 72 с.
97741
  Tamm J.W. Radical collaboration : five essential skills to overcome defensiveness and build successful relationships / James W. Tamm a. Ronald J. Luyet. – New York : Collins, 2005. – XIX, 314, [1] p. : ill., tab. – Index: p. 299-314. – Бібліогр. у прим.: с. 285-297. – ISBN 978-0-06-074251-5
97742
  Beckwith Burnham Radical Essays On Social Policy, Religion, and Ethics / Beckwith Burnham. – Palo Alto, 1981. – 249с.
97743
  Green Margaret Radical of the revolution: Samuel Adams / Green Margaret. – New York, 1971. – 192с.
97744
  Callot Jacques Radierungen / Callot Jacques. – Dresden, 1960. – 26с.
97745
  Morgenroth O. Radio-allgemeinverstandlich / O. Morgenroth. – 3. uber. arbeitete und erw. Aufl. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1960. – 196 s.
97746
  Weller B.F. Radio-technology / B.F. Weller. – London : Chapman & Hall LTD, 1946. – VIII, 358 p. – With a foreword by Philip Kemp
97747
  Mayen Jozef Radio a literatura / Mayen Jozef. – Warszawa, 1965. – 324с.
97748
  Bediukh O. Radio absorbing properties of thin gold films in 8:-11,6 GHz band / O. Bediukh, M. Drobkov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 5-7. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 2 (20)). – ISSN 1728-3817


  The results of measurements of absorbing properties of gold films of 8–20nm thickness deposited on a polymer substrate in the frequency band 8:-11.6 GHz electromagnetic radiation are presented. Наведені результати вимірювання поглинаючих властивостей ...
97749
  Adams K.T. Radio acoustic ranging (R. A. R.) / K.T. Adams; Smithsonian report for 1944. – Washington : Smithsonian Institution
3782. – 1945. – p. 221-238
97750
   Radio broadcasting: how to speak convincingly. – New York; London, 1935. – 286с.
97751
  Gething D P.J. Radio direction finding and superresolution / D P.J. Gething. – 2d ed. – London : Peter Peregrinus Ltd., 1991. – 365 p. – (IEE Electromagnetic Waves Series/ Ser.ed.P.J.B.Clarricoats, Y.Rahmat-Samii, J.R.Wait ; 33). – ISBN 0-86341-238-6
97752
  Hnatyk B. Radio emission from Vela Supernova remnant / B. Hnatyk, I. Sushch // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 31-33. – (Астрономія ; вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто радіо-випромінювання від залишку Наднової (ЗН) Вітрила в рамках нашої нової моделі [3], що пояснює особливості рентгенівського випромінювання ЗН суттєвим впливом на динаміку залишку випаровування хмар, які вносять домінуючий вклад в середню ...
97753
  Lange H. Radio engineering nomograms / H. Lange. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1959. – 224 s. – (Funktechnische Nomogramme)
97754
  Terman F.E. Radio engineers" handbook / Terman F.E.; Frederick Emmons Terman. – Sixth Impression. – New York; London : McGraw-Hill Book Company, 1943. – XI, 1019 p.
97755
   Radio frequency discharge in argon with dust particles / Chutov, YU.I, W.J. Goedheer, O.Yu. Kravchenko, V.M. Zuz, M. Yan // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – P. 72-77. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 4)
97756
  Verkijk D. Radio Hilversum 1940-1945 : De omroep in de oorlog / Dick Verkijk. – Amsterdam : Uitgeverij de Arbeiderspers, 1974. – 825, [8] blz., 8v. fot. – ISBN 90 295 5141 0
97757
  Brodowski A. Radio i telewizja / A. Brodowski, J. Chablowski, J. Auerbach. – Warszawa : Wydawnictwa naukowo-techniczne, 1971. – 450 s.
97758
  Trusz W. Radio i telewizja w domu / W. Trusz, J. Domrbowicki. – Warszawa, 1958. – 185с.
97759
  Fornatale Peter Radio in the television age / Fornatale Peter, Milis Joshua. – New York, 1984. – 212с.
97760
  Minkov Mikhail Radio journalism / Minkov Mikhail. – Prague, 1980. – 79с.
97761
  De Giuli Radio Lina / Alessandro De Giuli, Ciro Massimo Naddeo. – Firenze : ALMA Edizioni, 2009. – 63 p. : ill. + 1 CD-ROM. – (Italiano facile : collana di racconti : 1 livello : 500 parole). – ISBN 978-88-8923-758-8 (book + CD). - 978-88-8644-023-3 (book)
97762
  Ghirardi A.A. Radio physics course / A.A. Ghirardi. – New York : Murray, 1932. – XIV, 972 p.
97763
  Aspinall Richard Radio programme production. / Aspinall Richard. – Paris, 1971. – 151с.
97764
  Wisniewska D. Radio publiczne w Szwecji - dylematy i perspektywy / Dominika Wisniewska // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 4 (59). – С. 141-152. – ISSN 1641-0920


  The main goal of this article is to present the ongoing debate over the future of the Swedish public service broadcaster Sveriges Radio AB. The Author discusses three dilemmas: the ownership and market concentration as well as the processes of ...
97765
  Buga N. Radio Receiver Theory / N. Buga, A. Falko, N. Chistyakov. – Moscow : Mir Publishers, 1990. – 374 p.
97766
  Barkan V. Radio receivers / V. Barkan, V. Zhdanov. – Moscow, 1970. – 503с.
97767
  Nagorniak M. Radio sketch as a means of national patriotic education in ukrainian families (illustrated with examples of student study works) // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – P. 102-112. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 11). – ISSN 2226-3047


  Радіозарисовка як один зі засобів національно-патриотичного виховання в українських родинах (за матеріалами студентських навчальних програм)
97768
  Withers D.J. Radio spectrum management / D.J. Withers. – London : Peter Peregrinus Ltd., 1992. – 523 p. – (IEE telecommunications series/ Ser.ed. J.E.Flood, C.J.Huges, J.D.Parsons ; 23). – ISBN 0-86341-177-0
97769
  Аіsbеrg Е. Radio...i telewizja? ales to bardzo proste! / Е. Аіsbеrg, Заместитель. – Warszawa : Wydawnictwa naukowo-techniczne, 1974. – 214 s.
97770
  Aisberg E. Radio? - Alez to bardzo proste / E. Aisberg. – Warszawa : Panstwowe wydawnictwa techniczane, 1959. – 148 s.
97771
   Radioactivation analysis : Proceedings of the Radioactivation analysis symposium held in Vienna, Austria, June 1959. – London : Butterworths, 1960. – 142 p.
97772
   Radioactive dating : Proceedings of the symposium on radioactive dating held by the International Atomic Energy Agency in co-operation with the Joint Commission on applied radioactivity (ICSU) / Symposium on radioactive dating held by the International Atomic Energy Agency in co-operation with the Joint Commission on applied radioactivity (ICSU). – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1963. – 444 p.
97773
  Muller J.H. Radioactive Isotope Therapy, with Patticular Reference to the Use of Radiocolloids / J.H. Muller. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1962. – 67p. – (Review Series ; 27)
97774
   Radioactive substances in the biosphere. Procedures recommended by the Internat. Atomic Energy Agency s "Panel on the Methods for collection and lanalysis of samples... " held at Vienna, 7-12. IX 1. – Vienna, 1961. – 44 p.
97775
  Sanielevici Alex. Radioactivitatea (Fenomene si legi generale) / Alex. Sanielevici. – Bucuresti
Vol. 1. – 1956. – 254 с.
97776
  Peteu Gh. Radioactivitatea aplicata in industria petroliera / Gh. Peteu, P. Sandru. – Bucuresti, 1971. – 207с.
97777
  Cork J. Radioactivity and nuclear physics / J. Cork. – 4-th printing. – Toronto, e.o. : D.Van Nostrand Co., Inc., 1961. – 313 p.
97778
  Hart Hans Radioaktive Isotope in der Betriebs messtechnik. / Hart Hans. – 2. uberarb. und erg. Aufl. – Berl., 1962. – 560с.
97779
  Matolin Milan Radioaktivita hornin Zapadnich Karpat / Matolin Milan. – Praha, 1976. – 125с.
97780
  Szalay Sandor Radioaktivitas. Kezirat / Szalay Sandor, Gsikai Gyula. – Budapest, 1961. – 278с.
97781
   Radioaktivnost. – Ljubljana, 1956. – 180 с.
97782
  Budejicky Jaromir Radioastronomie. / Budejicky Jaromir. – Praha, 1958. – 76с.
97783
   Radiobiologie a technika lecby ionizujicim zarenim. – Praha : Statni zdravotnicke nakladatelstvi
1 : Radiobiologie. – 1964. – 131s.
97784
   Radiobiologie a technika lecby ionizujicim zarenim. – Praha : Statni zdravotnicke nakladatelstvi
2 : Technika lecby ionizujicim zarenim. – 1964. – 303s.
97785
   Radiochemia. – Warszawa, 1964. – 622с.
97786
   Radiochemical methods of analysis : Proceedings of the symposium on radiochemical methods of analysis held by the International Atomic Energy Agency at Salzburg. – Vienna. – (Proceedings series)
Vol. 1. – 1965. – 434 p.
97787
   Radiochemical methods of analysis : Proceedings of the symposium on radiochemical methods of analysis held by the International Atomic Energy Agency at Salzburg. – Vienna. – (Proceedings series)
Vol. 2. – 1965. – 524 p.
97788
   Radiochemical methods of analysis. Proceedings of the symposium on radiochemical methods of analysis held by the Internat. Atomic Energy Agency at Salzburg, 19-23 october 1964. – Vienna
1. – 1965. – 434с.
97789
  Bujar H. Radiodiagnosticul Clinic in Limfologie / H. Bujar, T. Roxin. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1980. – 126s.
97790
  Mirsky G. Radioelectoronic measurements / G. Mirsky. – Moscow : Mir Publishers, 1978. – 503 p.
97791
  Стржалковская И.М. Radioelectronics / И.М. Стржалковская. – Moscow : Higher school, 1972. – 94 с. – (In the World of Discoveries and Inventions)
97792
   Radioisotope applications in industry. A survey of radioisotope applications classified by industry or economic activity, with selected references to the international literature. – Vienna, 1963. – 132с.
97793
   Radioisotope instruments in industry and geophysics. – Vienna : International atomic energy agency, 1966. – 412 p. – (Bibliographical series ; 20)
97794
   Radioisotope instruments in industry and geophysics. Proceedings of the symposium on radioisotope instruments in industry and geophysics held by the IAEA in Warsaw, 18-22 october 1965. – Vienna
1. – 1966. – 576с.
97795
   Radioisotope instruments in industry and geophysics. Proceedings of the symposium on radioisotope instruments in industry and geophysics held by the IAEA in Warsaw, 18-22 october 1965. – Vienna
2. – 1966. – 478с.
97796
   Radioisotope Sample Measurement Techniques in Medicine and Biology = Proceedings of the Symposium...in Vienna, 24-28 May 1965. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1965. – 721p.
97797
   Radioisotope Teletherapy Equipment: International Directory. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1959. – 121p.
97798
   Radioisotopes and ionizing radiations in entomology. – Vienna, 1963. – 418с.
97799
   Radioisotopes and radiation in dairy science and technology. Proceedings of a seminar on radioisotopes and radiation in dairy science and technology joiintly organized by the IAEA and the food and a. – Vienna, 1966. – 258с.
97800
   Radioisotopes and radiation in entomology. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1962. – XI,307S. – Proceedings of the symposium on radioisotopes and radiation in entomology sponsored by The International Atomic Energy Agency and held in Bombay, 5-9 December 1960. – (Proceedings series)
97801
   Radioisotopes in hydrology : Proceedings of the symposium on the application of radioisotopes in hydrology held by the international atomic energy agency in Tokyo, 5-9 March 1963. – Vienna : Iternational Atomic Energy Agency, 1963. – 459p.
97802
   Radioisotopes in Soil-Pant Nutrition Studies : Proccedings of the Symposium on the Use of Radioisotopes in Soil-Plant Nutrition Studies. – Vienna : Internation Atomic Energy Agency, 1962. – 461p. – Англійською, французькою та російською мовами. – (Proceedings series)
97803
   Radioisotopes in the Detection of Pesticide Residues : Proccedings of a Panel on the Uses of Radioisotopes in the Detection of Pesticide Residues. – Vienna : Internation Atomic Energy Agency, 1966. – 118p. – Англійською, французькою та російською мовами. – (Panel proceedings series)
97804
   Radioisotopes in the physical sciences and industry. 2. Proceedings of the conference on the use of radioisotopes in the physical sciences and industry held by the Internat. Atomic Energy Agency .... – Vienna
2. – 1962. – 554с.
97805
   Radioisotopes in the physical sciences and industry. 3. Proceedings of the conference on the use of radioisotopes in the physical sciences and industry held by the Internat. Atomic Energy Agency .... – Vienna
3. – 1962. – 640с.
97806
   Radioisotopes in the physical sciences and industry. I. Proceedings of the conference on the use of radioisotopes in the physical sciences and industry held by the Internat. Atomic Energy Agency .... – Vienna
1. – 1962. – 542с.
97807
   Radioisotopes in Tropical Medicine = Proceeding of the Symposium on the use of radioisotopes... Bangkok, 12-16 December 1960. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1962. – 379p.
97808
  Yuxin Li Radiological hazard assessment of cement and sand used for construction of dwellings in Dingxi, China / Yuxin Li, Xinwei Lu, Xiaolan Zhang // Romanian jоurnal of physics / Romanian acad. – Bucuresti, 2016. – Vol. 61, Nr 9/10. – P. 1617-1625. – ISSN 1221-146X
97809
   Radiological health and safety in mining and miling of nuclear materials. Proceedings of the Symposium on Radiolog. health and safety in mining & milling of nuclear materials held by the IAEA in co-. – Vienna
1. – 1964. – 482с.
97810
   Radiological health and safety in mining and milling of nuclear materials. Proceedings of the symposium on radiological health and safety in mining & milling of nuclear materials held by the Interna. – Vienna
2. – 1964. – 564с.
97811
  Rothe Klaus Radiometrische Bestimmungen an Mineralien und Gesteinen (Grundlagen, Mebverfahren mit Zahlrorr, Eichung, und Anwendung) / Rothe Klaus. – Berlin, 1959. – 160 S.
97812
   Radionuclide behavior in enviroment: Prepared for Division of Systems Research Office of Nuclear Regulatory Research U.S. Nuclear Regulatory Commission, Washington. – Washington, 1991. – 68с.
97813
  Horton P.W. Radionuclide Techniques in Clinical Investigation / P.W. Horton. – Bristol : Adam Hilger Ltd, 1982. – 168p.
97814
   Radiophysics faculty of KyivTaras Shevchenko University // Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання / М-во освіти і науки України, Укр. видавничий консорціум. – Київ, 2002. – Вип. 2
97815
  Herforth L. Radiophysikalisches und radiochemisches Grundpraktikum / L. Herforth, H. Koch. – Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1959. – 468 s. – (Hochschulbuher fur Physik ; B. 31)
97816
   Radiosterilization of Medical Products and Recommended Code of Practice = Proceeding of the Symposium ... Budapest, 5-9 Desember 1966. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1967. – 379p.
97817
  Magyari Bela Radiotechnikai zsebkonyv / Magyari Bela. – Budapest : Muszaki Konyvkiado, 1975. – 1070 s.
97818
  Roginski R. Radiowe osrodki odbiorcze / R. Roginski. – Warszawa : Wydawnictwa komunikacyjne, 1960. – 558 s.
97819
  Burzynski S. Radjoencyklopedja / S. Burzynski. – Warszawa ; Krakow : Arcta, 1926. – 219 s.
97820
  Pantic Vladan Radnicka veca u Nemackoj, 1917-1920 / Pantic Vladan. – Beograd, 1972. – 655с.
97821
   Radnicki i nacionalno oslobodilacki pokreti: Enciklopedijski prirucnik. 2. Evropa, Severna Amerika, Australija, Medunarodne organizacije. – Beograd
2. – 1970. – 871с.
97822
  Kovacevic Ivan Radnicki pokret u Slavonskom Brodu 1873-1914 / Kovacevic Ivan. – Slavonski Brod, 1976. – 262с.
97823
  Klikovac Janko Radnicki Savjeti u Polskoj / Klikovac Janko. – Beograd, 1971. – 229с.
97824
   Radom. – Radom : Bernardinum, 2002. – 156p. : il. – ISBN 83-912708-1-5
97825
  Bielska Hanna Radosci i smutki / Bielska Hanna. – Warszawa, 1978. – 188с.
97826
  Marek Jiri Radostna setkani / Marek Jiri. – Praha, 1952. – 131с.
97827
  Friedrich Herbert Radsaison / Friedrich Herbert. – Berlin, 1966. – 256с.
97828
  Jernovei Gheorghe Radu Sbiera doctor in stiinte filologice, lingvist, publicist. Decan al Facultatii de Litere si Filosofie (1922 - 1923) // Румунська філологія в Чернівецькому університеті / Г.Я. Жерновей. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Т. 2 : 1919-1940. – P. 96-97. – (Серія видань "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
97829
  Zeyer Julius Raduz a Mahulena / Zeyer Julius. – Praha : Statni nakladatelstvi krasne literatury, hudby a umeni, 1961. – 137 s.
97830
  Rybicki Zygmunt Rady delegatow robotniczych w Polsce 1918-1919 / Rybicki Zygmunt. – Warszawa, 1962. – 212с.
97831
  Klisky A. Rady mladym micurincom. / A. Klisky. – Bratislava, 1953. – 240с.
97832
  Kubiak Stanislaw Rady robotniczo-zolnierskie w Wielkopolsce 1918-1919. / Kubiak Stanislaw, Lozowski Franc. – Poznan, 1959. – 239с.
97833
  Tralles B.L. Rady zdrowotne wroclawskiego lekarza dla krola polskiego : wybor / Baltazar Ludwik Tralles ; z jez. lacinskiego przelozyl K. Orzechowski ; wyboru dokonal i wstep. poprzedzil I. Z. Siemion // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3280 : Rady zdrowotne wroclawskiego lekarza dla krola polskiego : wybor / B. L. Tralles. – S. 1-185, [2]. – ISBN 978-83-229-3156-1. – ISSN 0239-6661
97834
   Radykalni demokraci Polscy. Wybor pism i dokumentow. 1863-1875. – Krakow, 1960. – 624с.
97835
  Aleksandrow S.G. Radzieckie szutczne satelity i statki kosmiczne. / S.G. Aleksandrow. – Warszawa, 1964. – 448с.
97836
  Piliszek Jekatierina Radziecko-polska wspolpraca w dziedzinie nauki i oswiaty. 1944-1950 / Piliszek Jekatierina. – Wroclaw i i. : Zakl. Narod. im. Ossolinskich, 1977. – 224 s.
97837
  Кренкель Э.Т. Raem - мои позывные. (Воспоминания) / Э.Т. Кренкель. – М., 1973. – 496с.
97838
  Нестеров Ю. RAF - "вчерашние"? // Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. / ООО Журнал "Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. ". – Киев, 2007. – № 1. – С. 60-64


  Лівий тероризм знову починає відроджуватися
97839
   Rafa trzech szkieletow. – Warszawa : Iskry, 1967. – 288s.
97840
   Rafael. – Berlin-Warszawa, 1972. – 44с.
97841
  Knackfub H. Raffael / H. Knackfub. – 10 auflage. – Bielefeld ; Leipzig : Verl.von Velhagen & Klasing, 1907. – [4], 134 s., ill. – (Kunstler-Monographien ; 1)
97842
  Arnim Achim von Raffael und seine Nachbarinnen. / Arnim Achim von. – Henschelverl, 1957. – 116с.
97843
  Siblik Jiri Raffael. Zeichnungen / Siblik Jiri. – Praha, 1974. – 60с.
97844
  Hornung E.W. Raffles / E.W. Hornung. – Warszawa, 1985. – 317с.
97845
  Rodziewiczowna M. Ragnarok / M. Rodziewiczowna. – Warszawa, 1958. – 276с.
97846
  Duun Olav Ragnhilda / Duun Olav. – Poznan, 1973. – 495с.
97847
   Rahmenubereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten. Ukraine: Umsetzungsstand = Рамкова конвенція про захист національних меншин. Україна: стан виконання. – Kiew, 2004. – 70S. – ISBN 966-7024-63-6
97848
  Bahrami A. Rahnama century English - Persian dictionary / Ali Bahrami. – Tehran : Bahnama press, 2005. – 1002, [5] p. – ISBN 964-367-143-7
97849
   Rahvusest riigiks = From nation to state : Eesti Ajaloomuuseumi rahvusvahelise teaduskonverentsi materjale : [6. marts 2008, Tallinn] / [comp.: Ivar Leimus ; ed.: Ivar Leimus]. – Tallinn : Eesti Ajaloomuuseum, 2010. – 88 c., [8] арк. фот. – Ст. укр., естон. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Varia historica ; 5). – ISBN 978-9985-9889-3-0
97850
  Garcia Angel Raices de las relaciones Cubano Sovieticas. / Garcia Angel, Mironchuk Piotr. – Habana, 1988. – 187с.
97851
  Maugham William Somerset Rain, and other short stories / Maugham William Somerset. – М., 1977. – 407с.
97852
  Katayev Valentin Rainbow-flower. / Katayev Valentin. – M., 1980. – 24 с.
97853
  Clancy T. Rainbow six / Tom Clancy. – New York : The Berkley publishing group, Berkley books, 1999. – [9], 897 p. – На обкл.: New York times bestseller. – (Berkley fiction). – ISBN 0-425-17034-9
97854
  Hahnel Rainer Maria Rilke. / Hahnel, Klaus-Dieter. – Berlin-Weimar, 1984. – 236с.
97855
  Rokpelnis F. Rainis : kinofilmas scenarijs / F. Rokpelnis, V. Krepss. – Riga : Latvijas Valsts Izdevnieciba, 1949. – 120 с.
97856
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 20, № 1. – 1986. – 91 p.
97857
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 20, № 3. – 1986. – P. 205-335
97858
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 20, № 4. – 1986. – P. 336-432
97859
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 20, № 5. – 1986. – P. 433-526
97860
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 20, № 6. – 1986. – P. 527-605
97861
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 21, № 1. – 1987. – P. 1-112
97862
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 21, № 2. – 1987. – P. 113-208
97863
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 21, № 3. – 1987. – P. 208-295
97864
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 21, № 4. – 1987. – P. 296-400
97865
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 21, № 5. – 1987. – P. 401-513
97866
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 21, № 6. – 1987. – P. 514-599
97867
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 22, № 1. – 1988. – P. 1-103
97868
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 22, № 2. – 1988. – P. 104-227
97869
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 22, № 3. – 1988. – P. 226-335
97870
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 22, № 5. – 1988. – P. 419-534
97871
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 23, № 1. – 1989. – P. 1-112
97872
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 23, № 2. – 1989. – P. 113-204
97873
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 23, № 4. – 1989. – P. 305-404
97874
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 23, № 5. – 1989. – P. 405-500
97875
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 23, № 6. – 1989. – P. 501-593
97876
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 24, № 1. – 1990. – P. 1-97
97877
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 24, № 2. – 1990. – P. 98 - 188
97878
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 24, № 3. – 1990. – P. 189-300
97879
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 24, № 4. – 1990. – P. 301-412
97880
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 24, № 5. – 1990. – P. 413-510
97881
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 24, № 6. – 1990. – P. 511-588
97882
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 25, № 1. – 1991. – P. 1-108
97883
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 25, № 2. – 1991. – P. 109-204
97884
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 25, № 3. – 1991. – P. 205-296
97885
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 25, № 4. – 1991. – P. 297-412
97886
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 25, № 5. – 1991. – P. 413-522
97887
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 25, № 6. – 1991. – P. 523-595
97888
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0296-1598
Vol. 26, № 1. – 1992. – P. 1-68
97889
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0296-1598
Vol. 26, № 2. – 1992. – P. 69-192
97890
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0296-1598
Vol. 26, № 3. – 1992. – P. 193-276
97891
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0296-1598
Vol. 26, № 4. – 1992. – P. 277-354
97892
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0296-1598
Vol. 26, № 5/6. – 1992. – P. 355-535
97893
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0296-1598
Vol. 29, № 4/5. – 1995. – P. 345-568
97894
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0296-1598
Vol. 29, № 6. – 1995. – P. 569-704
97895
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 22, № 1. – 1988. – P. 1-134


  1997. T. 42
97896
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 22, № 2. – 1988. – P. 135-270


  1997. T. 42
97897
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 22, № 3. – 1988. – P. 271-394


  1997. T. 42
97898
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 22, № 4. – 1988. – P. 395-499


  1997. T. 42
97899
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 23, № 1. – 1989. – P. 1-134


  1997. T. 42
97900
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 23, № 2. – 1989. – P. 135-234


  1997. T. 42
97901
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 23, № 3. – 1989. – P. 235-378


  1997. T. 42
97902
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 23, № 4. – 1989. – P. 379-492


  1997. T. 42
97903
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 24, № 1. – 1990. – P. 1-108


  1997. T. 42
97904
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 24, № 2. – 1990. – P. 109-204


  1997. T. 42
97905
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 24, № 3. – 1990. – P. 205-326


  1997. T. 42
97906
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 24, № 4. – 1990. – P. 327-428


  1997. T. 42
97907
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 24, № 5. – 1990. – P. 429-508


  1997. T. 42
97908
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 24, № 6. – 1990. – P. 509-588


  1997. T. 42
97909
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 25, № 1. – 1991. – P. 1-100


  1997. T. 42
97910
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 25, № 2. – 1991. – P. 101-204


  1997. T. 42
97911
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 25, № 3. – 1991. – P. 205-304


  1997. T. 42
97912
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 25, № 4. – 1991. – P. 305-396


  1997. T. 42
97913
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 25, № 5. – 1991. – P. 397-498


  1997. T. 42
97914
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 25, № 6. – 1991. – P. 499-587


  1997. T. 42
97915
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 26, № 1. – 1992. – P. 1-114


  1997. T. 42
97916
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 26, № 2. – 1992. – P. 115-198


  1997. T. 42
97917
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 26, № 3. – 1992. – P. 199-302


  1997. T. 42
97918
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 26, № 4. – 1992. – P. 303-386


  1997. T. 42
97919
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 26, № 5. – 1992. – P. 387-484


  1997. T. 42
97920
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 26, № 6. – 1992. – P. 485-580


  1997. T. 42
97921
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 27, № 1. – 1993. – P. 1-84


  1997. T. 42
97922
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 27, № 2. – 1993. – P. 85-174


  1997. T. 42
97923
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 27, № 3. – 1993. – P. 175-280


  1997. T. 42
97924
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 27, № 4. – 1993. – 283 - 388 c.


  1997. T. 42
97925
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 27, № 5. – 1993. – 391 - 481 c.


  1997. T. 42
97926
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 27, № 6. – 1993. – 483 - 576 c.


  1997. T. 42
97927
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 28, № 1. – 1994. – 1 - 71 c.


  1997. T. 42
97928
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 28, № 2. – 1994. – 73 - 149 c.


  1997. T. 42
97929
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 28, № 5. – 1994. – 431 - 512 c.


  1997. T. 42
97930
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 28, № 6. – 1994. – 513 - 584 c.


  1997. T. 42
97931
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 29, № 1. – 1995. – 1 - 83 c.


  1997. T. 42
97932
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 29, № 2. – 1995. – 85 - 155 c.


  1997. T. 42
97933
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 29, № 3. – 1995. – 157 - 253 c.


  1997. T. 42
97934
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 29, № 4. – 1995. – 254 - 338 c.


  1997. T. 42
97935
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 29, № 5. – 1995. – 339 - 450 c.


  1997. T. 42
97936
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 29, № 6. – 1995. – 451 - 520 c.


  1997. T. 42
97937
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 30, № 1. – 1996. – 1 - 86 c.


  1997. T. 42
97938
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 30, № 2. – 1996. – 89 - 179 c.


  1997. T. 42
97939
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 30, № 3. – 1996. – 181 - 293 c.


  1997. T. 42
97940
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 30, № 4. – 1996. – 296 - 378 c.


  1997. T. 42
97941
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 30, № 5. – 1996. – 379 - 482 c.


  1997. T. 42
97942
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 30, № 6. – 1996. – 483 - 563 c.


  1997. T. 42
97943
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 31, № 1. – 1997. – 1 - 96 c.


  1997. T. 42
97944
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 31, № 2. – 1997. – 97 - 204 c.


  1997. T. 42
97945
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 31, № 3. – 1997. – 205 - 304 c.


  1997. T. 42
97946
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 31, № 4. – 1997. – 304 - 409 c.


  1997. T. 42
97947
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 31, № 5. – 1997. – 411 - 497 c.


  1997. T. 42
97948
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 31, № 6. – 1997. – 499 - 560 c.


  1997. T. 42
97949
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 09883754
Vol. 32, N 1/3. – 1998


  1997. T. 42
97950
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 09883754
Vol. 32, 4/6. – 1998


  1997. T. 42
97951
   RAIRO. Mathematical modelling and numerical analysis = RAIRO. Modelisation mathematique et analyse numerique. – Paris. – ISSN 0764-583X
Vol. 32, N 1. – 1998


  1997. T. 42
97952
   RAIRO. Mathematical modelling and numerical analysis = RAIRO. Modelisation mathematique et analyse numerique. – Paris. – ISSN 0764-583X
Vol. 32, N 7. – 1998


  1997. T. 42
97953
   RAIRO. Mathematical modelling and numerical analysis = RAIRO. Modelisation mathematique et analyse numerique. – Paris. – ISSN 0764-583X
Vol. 32, N 6. – 1998


  1997. T. 42
97954
   RAIRO. Mathematical modelling and numerical analysis = RAIRO. Modelisation mathematique et analyse numerique. – Paris. – ISSN 0764-583X
Vol. 32, N 5. – 1998


  1997. T. 42
97955
   RAIRO. Mathematical modelling and numerical analysis = RAIRO. Modelisation mathematique et analyse numerique. – Paris. – ISSN 0764-583X
Vol. 32, N 4. – 1998


  1997. T. 42
97956
   RAIRO. Mathematical modelling and numerical analysis = RAIRO. Modelisation mathematique et analyse numerique. – Paris. – ISSN 0764-583X
Vol. 32, N 3. – 1998


  1997. T. 42
97957
   RAIRO. Mathematical modelling and numerical analysis = RAIRO. Modelisation mathematique et analyse numerique. – Paris. – ISSN 0764-583X
Vol. 32, N 2. – 1998


  1997. T. 42
97958
   RAIRO. Recherche operationnelle = RAIRO. Operations research. – Paris. – ISSN 0399-0559
Vol. 32, N 4. – 1998


  1997. T. 42
97959
   RAIRO. Recherche operationnelle = RAIRO. Operations research. – Paris. – ISSN 0399-0559
Vol. 32, N 3. – 1998


  1997. T. 42
97960
   RAIRO. Recherche operationnelle = RAIRO. Operations research. – Paris. – ISSN 0399-0559
Vol. 32, N 2. – 1998


  1997. T. 42
97961
   RAIRO. Recherche operationnelle = RAIRO. Operations research. – Paris. – ISSN 0399-0559
Vol. 32, N 1. – 1998


  1997. T. 42
97962
  Strel"chuk L. Raising productivity of crop yields due to field-protecting shelterbelts in Kherson region // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – P. 78-81. – Bibliogr.: References.: 8 namе. – ISSN 2077-4893
97963
  Tanchyk O. Raising student"s avareness of the SDG at English language classes // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 191-193. – ISBN 978-617-7565-33-7


  Підвищення студійності студентів на уроках англійської мови.
97964
  Sadoveanu Mihail Raiul / Sadoveanu Mihail. – Bucuresti, 1955. – 188с.
97965
  Sulewski W. Rajd Werszyhory / Wojciech Sulewski. – Lublin : Wyd-wo Lubelskie, 1971. – 137,[2]s. – (Miniatury)
97966
  Kotrba Miroslav Rajonizace cestovniho ruchu v CSSR / Kotrba Miroslav. – Praha, 1968. – 244с.
97967
  Gojawiczynska Pola Rajska jablon. / Gojawiczynska Pola. – Warszawa, 1955. – 360с.
97968
  Gojawiczynska Pola Rajska jablon. / Gojawiczynska Pola. – Warszawa, 1960. – 432с.
97969
  Gojawiczynska Pola Rajska jablon. / Gojawiczynska Pola. – Warszawa, 1970. – 530с.
97970
  Bartelski Leslaw Rajski ogrod / Bartelski Leslaw. – Warzawa, 1978. – 388с.
97971
  Danielsson Bengt Rajsky ostrov. / Danielsson Bengt. – Bratislava, 1974. – 174с.
97972
  Rothmayer Raketen-Sputnik Weltraumschiff. 100 Fragen / Rothmayer. – Lpz. - Jena, 1958. – 206с.
97973
  Bialoborski E. Raketen, Satelliten, Raumschiffe / E. Bialoborski; Wattenberg D. – Lpz., Jena, 1958. – 384с.
97974
   Raketenschnellboote: Geschichte, Gegenwart, Perspektive. – Berlin, 1986. – 32с.
97975
  Link Frantisek Raketove lety a vyzkum vysoke atmosfery / Link Frantisek, Neuzil Ludek. – Praha, 1957. – 236с.
97976
  Okac A. Rakousky problem a list / A. Okac. – Brno : Musejni Spolek
2. dil. – 1970. – [6], 364, [4] s.
97977
  Okac A. Rakousky problem a list vaterland 1860-1871 / A. Okac. – Brno
1. – 1970. – 275с.
97978
   Rakstu krajums. Veltijums akad. prof. J. Endzelinam vina 85 dzives un 65 darba gadu arcerei. – Riga, 1959. – 736с.
97979
   Ramada Resort - Aguaworld Budapest - новий символ Будапешта : готель. Угорщина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 48-49 : Фото
97980
  Dyriv M. Raman gain profile simulation in single-mode fibers using spectral decomposition / M. Dyriv, P. Korotkov, G. Felinskyi // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 15-17. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Проведено моделювання профілю підсилення на основі вимушеного комбінаційного розсіювання (ВКР) у волокнах DCF і TrueWaveRSTM з багатьма коливальними модами. Використано 4 набори стандартних функцій розподілу: Гауса, Лоренца, їхнього поєднання, функції ...
97981
   Raman Scattering study of molecular orientational ordering in pure Liquids. / L.A. Bulavin, V.E. Pogorelov, A.I. Lizengevich, N.A. Atamas" // 14 Int. Conf. on Raman spectroscopy.
97982
  Naumenko A. Raman spectra of graphene-like nanoparticles of molybdenum and tungsten disulfides / A. Naumenko, L. Kulikov, N. Konig // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 6
97983
   Raman Spectra of water in pores of glasses / L.A. Bulavin, V.E. Pogorelov, A.I. Lizengevich, N.A. Atamas" // 14 Int. Conf. on Raman spectroscopy.
97984
   Raman Spectra of water in pores of glasses / L.A. Bulavin, V.E. Pogorelov, A.I. Lizengevich, N.A. Atamas" // 14 Int. Conf. on Raman spectroscopy.
97985
   Raman spectroscopy investigations of graphite intercalation compounds with bromine / T.A. Len, I.V. Ovsiienko, L.Yu. Matzui, O.I. Prokopov, F.Le. Normand // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 43-44
97986
   Raman spectroscopy research on complexation processes in water-methanol solutions / O. Il"chehko, V. Obukhovsky, V. Nikonova, V. Lemeshko, A. Kutsyk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 34-38. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Досліджувались спектри комбінаційного розсіювання для системи метанол-вода при різних концентраціях компонент в спектральному діапазоні 2000-4000 см-1. Для аналізу отриманого набору спектрів комбінаційного розсіювання використовувався метод MCR-ALS. В ...
97987
  Bulavin L.A. Raman study of character molecular relaxation of processes in benzene / L.A. Bulavin, V.E. Pogorelov, N.A. Atamas" // 15th General Conference of the Condensed Matter Division Baveno-Stresa
97988
   Ramayana: King Rama"s Way. – New York a.o., 1987. – 352с.
97989
   Ramcova konvencia o ochrane narodnostnych mensin. Ukrajina: stav realizacie = Рамкова конвенція про захист національних меншин. Україна: стан виконання. – Kyjev, 2004. – 58s. – ISBN 966-7024-56-3
97990
  Schumacher Hildegard Ramme sucht Beweise / Schumacher Hildegard, Schumacher Siegfried. – Berlin, 1975. – 159с.
97991
  Jain R.K. Ramnathruram experiment paradigm of an estate-farm factory community in Malaya / R.K. Jain. – Maitland, 1966. – 361с.
97992
  Jackson Helen Ramona / Jackson Helen; Marti J. (trad.). – La Habana, 1975. – 431с.
97993
  Kraszewski Jozef Ignacy Ramultowie. Powiesc wspolczesna. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow, 1961. – 244с.
97994
  Wawryniuk A. Ramy prawno-traktatowe polsko-ukrainskiej wspolpracy gospodarczej // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 185-192. – ISSN 2227-796X


  Сучасні міжнародні економічні відносини мають стратегічне значення для товарообміну, тим самим стимулюючи економіку договірних сторін. У випадку Польщі й України обидві держави в 1993–2012 роках підписали один трактат, одну конвенцію і чотири договори, ...
97995
  Bugge A.W. Rana Gruver : Geologisk Beskrivelse av Jernmalmfeltene i Dunderlandsdalen / A.W. Bugge. – Oslo : Aschehoug, 1948. – IV, 150, [12] s.
97996
  Horicke Lothar Rando / Horicke Lothar. – Berlin, 1977. – 340с.
97997
  Gelfert K. Random iterations of homeomorphisms on the circle / K. Gelfert, O. Stenflo // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; ed.: J.M. Corcuera, M. Dozzi, M. Kleptsyna [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2017. – Vol. 4, n. 3. – Р. 253-271. – ISSN 2351-6046


  We study random independent and identically distributed iterations of functions from an iterated function system of homeomorphisms on the circle which is minimal. We show how such systems can be analyzed in terms of iterated function systems with ...
97998
  Krakowiak W. Random multilinear forms / W. Krakowiak, J. Szulga; Mathem. inst. Univ. of Wroclaw. – Wroclaw : University Wroclaw, 1985. – 36 р. – Preprint №22
97999
  Uhrig R.E. Random noise techniques in nuclear reactors systems / R.E. Uhrig. – New York : Ronald, 1970. – 490 p.
98000
  Andrulyte I.-M. Randomly stopped maximum and maximum of sums with consistently varying distributions / I.-M. Andrulyte, M. Manstavicius, J. Saulys // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2017. – Vol. 4, n. 1. – Р. 65-78. – ISSN 2351-6046
<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,