Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>
97001
  Пика Я. "Smart specialisations" у регіональних інноваційних екосистемах / Я. Пика, А. Янішевскі // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 1 ),березень. – С. 32-50. – ISSN 1684-906Х
97002
   "Sofitel". Респект і шарм : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 88-91 : Фото
97003
  Lawson Henry "Some day". Tales of Australia / Lawson Henry. – M., 1951. – 92с.
97004
  Balinskyi O.M. Small-molecule ligand search for protein interaction domains involving shape-based molecular modeling methods / O.M. Balinskyi, O.O. Sudakov, M.O. Platonov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – P. 287-291. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Домени білок-білкової взаємодії беруть участь у різноманітних біологічних процесах та є перспективними терапевтичними мішенями. У роботі представлене застосування комплексу методів молекулярного моделювання для пошуку нових низькомолекулярних лігандів ...
97005
   Small-scale convection produces sedimentary sequences / S. Nielsen, K. Petersen, O. Clausen, R. Stephenson, T. Gerya // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 123-124. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 0203-3100
97006
  Lozitskij V.G. Small-scale fluxtube magnetic field measurements in solar flares in comparison with non-flare regions / V.G. Lozitskij, L.M. Kostenko // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – P. 38-47. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Аналізуються спектрограми, отримані на ешельному спектрографі обсерваторії Київського університету імені Тараса Шевченка із застосуванням аналізатора кругової поляризації. Значення напруженості магнітного поля В і фактора заповнення [альфа] під час ...
97007
   Small-scale industry in Latin America. – New York, 1969. – 323с.
97008
   Small-scale industry. Based on the proceedings of the International Symposium on industrial development (At held November-December 1967). – New York, 1969. – 46с.
97009
  Novotny Antonin Smaltovana chemicka zarizeni / Novotny Antonin. – Praha, 1959. – 88с.
97010
  Havlicek Jaroslav Smaragdovy priboj. / Havlicek Jaroslav. – Praha
Dilo sv.5. – 1962. – 304с.
97011
  Даниленко С.І. SMART-аргумент конвергентного мейстриму сучасних медіа // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 56-58
97012
  Звонар В.П. Smart-громада як соціально-економічний феномен // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (31). – C. 76-88. – ISSN 2072-9480
97013
  Жукович І.А. Smart-місто як новий об"єкт статистичних досліджень: деякі концептуальні аспекти // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 69-73. – Бібліогр.: 28 назв
97014
  Данченок Л.А. SMART-обучение: основные принципы организации учебного процесса / Л.А. Данченок, П.Ю. Невоструев // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ. – Москва, 2014. – № 1 (102). – С. 70-74. – ISSN 1818-4243


  Современные студенты плохо воспринимают традиционную модель обучения, в связи с чем необходимо разработать модель обучения, обладающую мобильностью, практико-ориентированностью, самопополняемостью контента, рецензированием контента. Решить подобную ...
97015
  Снігова О. Smart-спеціалізація та stupid-реалізація, або Шанс для економічного відродження регіонів, якого не можна втрачати // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 квітня -11 травня (№ 16). – С. 1, 7


  "Одним із важливих напрямів реалізації положень Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, а також економічної інтеграції із загальним ринком ЄС і забезпечення включеності в глобальні ланцюги доданої вартості є реалізація в Україні ідеї ...
97016
  Максимова В.Ф. SMART (интеллектуальная) экономика: цели, задачи и перспективы // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2011. – № 3 (86). – С. 63-71. – ISSN 1818-4243


  В статье рассматривается генезис Smart-экономики, ее цели и задачи. Раскрываются причины возникновения Smart-экономики, а также атрибутивные свойства и программы построения Smart-экономики в некоторых странах.
97017
  Айвазова А. Smart Book : основы разговор. англ. яз. : (амер. вариант) / Алина Айвазова. – Москва : "КРОН-пресс", 1996. – 286, [1] с.
97018
  Mazuranic Ivan Smart Smail-Age Cengica / Mazuranic Ivan. – Zagreb, 1965. – 126с.
97019
  Mazuranic Ivan Smart Smail-Age Cengica / Mazuranic Ivan, M. Mazuranic. – Zora, 1965. – 265с.
97020
  Mazuranic Ivan Smart Smail-Age Cengica / Mazuranic Ivan; Kapetanic D. (Prired.). – Zagreb, 1968. – 185с.
97021
  Mazuranic Ivan Smart Smail-Age Cengijica / Mazuranic Ivan; Cubelic T. (Prired.). – 6 izd. – Zagreb, 1973. – 64с.
97022
  Galsworth G.D. Smart, simple design : Using variety effectiveness to reduce total cost and maximize customer selection / Gwendolyn D. Galsworth. – Essex Junction : OMNEO, 1994. – XYIII, 311 p. – ISBN 0-939246-62-7
97023
  Pond K. SME lending decisions - the case of Ukrainian banks: an international comparison / Keith Pond, Tony Stevenson // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – P.7-13


  In this paper we use three Ukrainian bank case studies to test and extend a conceptual model of risk assessment in bank lending to SMEs. Derived from research in Germany and the UK the model postulates that factors in the external, operating and ...
97024
  Ditl Augustin Smerove releove spoje / Ditl Augustin. – Praha, 1961. – 226с.
97025
  Kundera Milan Smesne lasky. Tri melancholicke anekdoty. / Kundera Milan. – Praha, 1963. – 100с.
97026
  Coster Charles de Smetse Smee. / Coster Charles de. – Berlin, 1972. – 131с.
97027
   Smich a plac stredoveku. – Praha, 1987. – 271с.
97028
  Massip R. Smiech Sary / Renee Massip; Przel. A.Szymanowski. – Warszawa : PAX, 1977. – 191s.
97029
  Taranienko Zbigniew Smiech staropolski / Taranienko Zbigniew. – Warszawa, 1977. – 69с.
97030
  Wiech Smiej sie pan z tego / Wiech. – [Warszawa] : Panstwowy Instytut Wydawniczy
T. 1 : 1936-1939. – 1956. – 383 s.
97031
  Wiech Smiej sie pan z tego / Wiech. – [Warszawa] : Panstwowy Instytut Wydawniczy
T. 2 : 1946-1955. – 1956. – 527 s.
97032
  Sjowall Maj Smiejacy sie policjant / Sjowall Maj, Wahloo Per. – Warszawa, 1973. – 278с.
97033
  Edigey Jerzy Smierc czeka przed oknem / Edigey Jerzy. – Warszawa, 1973. – 231с.
97034
  Kogut Boguslaw Smierc Don Kichota / Kogut Boguslaw. – Poznan, 1961. – 44с.
97035
  Andrejew Leonid Smierc Gulliwera : Nowele / Andrejew Leonid; Przelozyl i przedmowe opatrzyl E.Pansie. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 488 s.
97036
  Edigey Jerzy Smierc jubilera / Edigey Jerzy. – Warszawa, 1973. – 222с.
97037
  Alex Joe Smierc mowi w moim imieniu. / Alex Joe. – Krakow, 1974. – 153с.
97038
  Bystrzycki Przemyslaw Smierc nad Agfar-Wadi. / Bystrzycki Przemyslaw. – Poznan, 1960. – 208с.
97039
  Hemingway Ernest Smierc po poludniu. / Hemingway Ernest. – Warszawa, 1971. – 363с.
97040
  Gluth-Nowowiejski Waclaw Smierc poczeka. / Gluth-Nowowiejski Waclaw. – Warszawa, 1977. – 120с.
97041
  Grossman Leonid Smierc poety / Grossman Leonid; Przelozyl W. Broniewski. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1949. – 356 s.
97042
  Ostaszewski Tadeusz Smierc prokuratora Kanta / Ostaszewski Tadeusz. – Olsztyn, 1977. – 184с.
97043
  Kiwka Zbigniew Smierc przychodzi noca / Kiwka Zbigniew. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1963. – 301s.
97044
  Gyllensten Lars Smierc Sokratesa / Gyllensten Lars. – Poznan, 1975. – 231с.
97045
  Kazanecki Wieslaw Smierc usmiechu Giocondy: Wybor poezji. / Kazanecki Wieslaw. – Bialystok, 1983. – 276с.
97046
  Dudzic Jerzy Smierc w galerii / Dudzic Jerzy, Majchrzak Bogdan. – Warszawa, 1959. – 148с.
97047
  Ronblom H.K. Smierc w garnku / H.K.Ronblom; Przel. ze szwedzkiego Z.Lanowski. – Warszawa : Iskry, 1962. – 191 s. – (Klub srebrnego klucza)
97048
  Giovanni Jose Smierc w gorach / Giovanni Jose; Przelozyla M.Fedecka. – Warszawa : Czytelnik, 1982. – 191 s. – (Jamnik)
97049
  Tynianow Jurij Smierc Wazyr-Muchtara / Tynianow Jurij; Tlumaczyla N. Drucka. – Warszawa : Wiedza, 1948. – 514s.
97050
  Milc-Ziembinska Urszula Smierc wsrod chryzantem / Milc-Ziembinska Urszula. – Warszawa, 1977. – 200с.
97051
  Nowakowski Marek Smierc zolwia / Nowakowski Marek. – Warszawa, 1973. – 183с.
97052
  Dabrowski Ignacy Smierc. / Dabrowski Ignacy. – Krakow, 1959. – 240с.
97053
  Berto Giuseppe Smieszna rzecz / Berto Giuseppe; Sieroszewska B. – Warszawa, 1970. – 326с.
97054
  Kundera Milan Smieszne milosci : Anegdoty melancholijne / Kundera Milan; Z czeskiego przelozyla E.Witwicka. – Katowice : Slask, 1967. – 172 s.
97055
  Lopalewski Tadeusz Smieszni i nieszczesliwi opowiadania / Lopalewski Tadeusz. – Warszawa, 1975. – 248с.
97056
  Rhys Jean Smile Please: An Unfinished Autobiography / Rhys Jean. – Harmondsworth, 1984. – 173с.
97057
  Горобець Марися Smile Джамали : VIP - клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 14-18 : Фото
97058
   Smithsonian сontribution to paleobiology. – Washington
N 86. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
97059
   Smithsonian сontribution to paleobiology. – Washington
N 87. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
97060
   Smithsonian сontribution to paleobiology. – Washington
N 85. – 1999


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
97061
   Smithsonian сontribution to paleobiology. – Washington
N 89. – 1999


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
97062
   Smithsonian сontribution to paleobiology. – Washington
N 90. – 2001


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
97063
   Smithsonian сontribution to paleobiology. – Washington
N 92. – 2001


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
97064
   Smithsonian сontribution to paleobiology. – Washington
N 88. – 2002
97065
   Smithsonian сontribution to paleobiology. – Washington
N 93. – 2002
97066
   Smithsonian сontribution to paleobiology. – Washington
N 94. – 2002
97067
   Smithsonian сontribution to paleobiology. – Washington. – ISSN 0081-0266
N 95. – 2003
97068
   Smithsonian сontribution to paleobiology / Smithsonian institution, scholary press. – Washington. – ISSN 0081-0266
N 95 : New materials of Masiakasaurus knopfleri Sampson, Carrano and Forster, 2001 and implications for the morphology of the Noasauridae (Theropoda: Ceratosauria) / M.T. Carrano, M.A. Loewen, J.J.W. Sertich. – 2011
97069
   Smithsonian сontribution to paleobiology.. – Washington
N91. – 2000


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
97070
  Забеліна О.М. SMM-стратегія як інноваційна технологія в соціокультурному просторі // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – C. 207-215. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  Проаналізовано актуальні аспекти розробки та впровадження інноваційної технології, що впливають на здійснення рекламних заходів підприємства, яке діє на міжнародному ринку. На основі аналізу обгрунтовано напрями вдосконалення реалізації реклами завдяки ...
97071
  Dickson Gordon Smok i Jerzy / Dickson Gordon; Przel. I. i A.Sluzkowie. – Warszawa : AMBER, 1991. – 255с. – ISBN 83-85079-57-2
97072
  Fenikowski Franciszek Smok krola Augusta. / Fenikowski Franciszek. – Warszawa, 1961. – 312с.
97073
   Smoking And Health: Reference Book (Canada). – Ottawa, 1964. – 171с.
97074
  Panek Jaroslav Smolna kniha mestecka Divisova z let 1617-1751 / Panek Jaroslav. – Praha, 1977. – 289с.
97075
  Stecki Konstanty Smoluch / Stecki Konstanty. – Warszawa, 1970. – 231с.
97076
  Kaplicky Vaclav Smrst. / Kaplicky Vaclav. – Praha, 1955. – 478с.
97077
  Minac Vladimir Smrt chodi po horach / Minac Vladimir. – Bratislava, 1950. – 182с.
97078
  Minac Vladimir Smrt chodi po horach / Minac Vladimir. – Praha, 1966. – 203с.
97079
  Klima Jan Smrt ma rada poezii. / Klima Jan. – Praha, 1968. – 248 s.
97080
  Kovacic Ivan Goran Smrt u cizmama / Kovacic Ivan Goran. – Zagreb, 1973. – 88с.
97081
  Vacha Stanislav Smrt v Bostonu / Vacha Stanislav. – Praha : Mlada Fronta, 1977. – 281 s.
97082
  Raz Roman Smrt v kastanovem dome / Raz Roman. – Brno, 1989. – 215с.
97083
  Highsmithova Patricia SMRT v labyrintu / Highsmithova Patricia. – Praha, 1980. – 283с.
97084
  Поціпух О.О. SMS- та MMS-повідомлення як новий жанровий різновид епістолярного стилю // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 190-199


  У статті подано огляд процесу оформлення мобільних повідомлень у новий жанр епістолярного стилю, дослідження їх жанрових та мовних особливостей. Окреслено перспективи та альтернативні підходи до аналізу мови повідомлень. The article presents a review ...
97085
  Івахненко Т.П. SMS- та MMS-повідомлення як новий жанровий різновид епістолярного стилю // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 225. – С. 70-76. – (Серія "Філологічні науки")
97086
   SMS - Стильно. Мобильно. Современно : Телекоммуникации. Всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 1. – 2006
97087
   SMS - Стильно. Мобильно. Современно : Телекоммуникации. Всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 2. – 2006
97088
   SMS - Стильно. Мобильно. Современно : Телекоммуникации. Всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 3. – 2006
97089
   SMS - Стильно. Мобильно. Современно : Телекоммуникации. Всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 4. – 2006
97090
   SMS - Стильно. Мобильно. Современно : Телекоммуникации. Всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 5. – 2006
97091
   SMS - Стильно. Мобильно. Современно : Телекоммуникации. Всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 6. – 2006
97092
   SMS - Стильно. Мобильно. Современно : Телекоммуникации. Всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 7/8. – 2006
97093
   SMS - Стильно. Мобильно. Современно : Телекоммуникации. Всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 9. – 2006
97094
   SMS - Стильно. Мобильно. Современно : Телекоммуникации. Всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 10. – 2006
97095
   SMS - Стильно. Мобильно. Современно : Телекоммуникации. Всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 11. – 2006
97096
   SMS - Стильно. Мобильно. Современно : Телекоммуникации. Всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 12. – 2006
97097
   SMS - Стильно. Мобильно. Современно : телекоммуникации: всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 1. – 2007
97098
   SMS - Стильно. Мобильно. Современно : телекоммуникации: всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 2. – 2007
97099
   SMS - Стильно. Мобильно. Современно : телекоммуникации: всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 3. – 2007
97100
   SMS - Стильно. Мобильно. Современно : телекоммуникации: всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 4. – 2007
97101
   SMS - Стильно. Мобильно. Современно : телекоммуникации: всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 5. – 2007
97102
   SMS - Стильно. Мобильно. Современно : телекоммуникации: всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 6. – 2007
97103
   SMS - Стильно. Мобильно. Современно : телекоммуникации: всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 7/8. – 2007
97104
   SMS - Стильно. Мобильно. Современно : телекоммуникации: всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 9. – 2007
97105
   SMS - Стильно. Мобильно. Современно : телекоммуникации: всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 10. – 2007
97106
   SMS - Стильно. Мобильно. Современно : телекоммуникации: всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 11. – 2007
97107
   SMS - Стильно. Мобильно. Современно : телекоммуникации: всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 12. – 2007
97108
  Якимчук Любов SMS : поезія // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 3/4 (44/45). – С. 64-65
97109
   SMS : телекоммуникации. Всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 1. – 2008. – раніше назва "SMS - Стильно. Мобильно. Современно"
97110
   SMS : телекоммуникации. Всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 2. – 2008. – раніше назва "SMS - Стильно. Мобильно. Современно"
97111
   SMS : телекоммуникации. Всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 3. – 2008. – раніше назва "SMS - Стильно. Мобильно. Современно"
97112
   SMS : телекоммуникации. Всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 4. – 2008. – раніше назва "SMS - Стильно. Мобильно. Современно"
97113
   SMS : телекоммуникации. Всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 5. – 2008. – раніше назва "SMS - Стильно. Мобильно. Современно"
97114
   SMS : телекоммуникации. Всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 6. – 2008. – раніше назва "SMS - Стильно. Мобильно. Современно"
97115
   SMS : телекоммуникации. Всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 7/8. – 2008. – раніше назва "SMS - Стильно. Мобильно. Современно"
97116
   SMS : телекоммуникации. Всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 9. – 2008. – раніше назва "SMS - Стильно. Мобильно. Современно"
97117
   SMS : телекоммуникации. Всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 10. – 2008. – раніше назва "SMS - Стильно. Мобильно. Современно"
97118
   SMS : телекоммуникации. Всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 11. – 2008. – раніше назва "SMS - Стильно. Мобильно. Современно"
97119
   SMS : телекоммуникации. Всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 12. – 2008. – раніше назва "SMS - Стильно. Мобильно. Современно"
97120
   SMS : телекоммуникации. Всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 1/2. – 2009. – раніше назва "SMS - Стильно. Мобильно. Современно"
97121
   SMS : телекоммуникации. Всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 3. – 2009. – раніше назва "SMS - Стильно. Мобильно. Современно"
97122
   SMS : телекоммуникации. Всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 6. – 2009. – раніше назва "SMS - Стильно. Мобильно. Современно"
97123
   SMS : телекоммуникации. Всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 7/8. – 2009. – раніше назва "SMS - Стильно. Мобильно. Современно"
97124
   SMS : телекоммуникации. Всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 9/10. – 2009. – раніше назва "SMS - Стильно. Мобильно. Современно"
97125
   SMS : телекоммуникации; всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 11/12. – 2009. – раніше назва "SMS - Стильно. Мобильно. Современно"
97126
   SMS : телекоммуникации; всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 1/2. – 2010. – раніше назва "SMS - Стильно. Мобильно. Современно"
97127
   SMS : телекоммуникации; всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 3. – 2010. – раніше назва "SMS - Стильно. Мобильно. Современно"
97128
   SMS : телекоммуникации; всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 4/5. – 2010. – раніше назва "SMS - Стильно. Мобильно. Современно"
97129
   SMS : телекоммуникации; всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 6. – 2010. – раніше назва "SMS - Стильно. Мобильно. Современно"
97130
   SMS : телекоммуникации; всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 7/8. – 2010. – раніше назва "SMS - Стильно. Мобильно. Современно"
97131
   SMS : телекоммуникации; всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 9. – 2010. – раніше назва "SMS - Стильно. Мобильно. Современно"
97132
   SMS : телекоммуникации; всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 10. – 2010. – раніше назва "SMS - Стильно. Мобильно. Современно"
97133
   SMS : телекоммуникации; всё про мобильные телефоны. – Киев, 2005-
№ 11/12. – 2010. – раніше назва "SMS - Стильно. Мобильно. Современно"
97134
  Сільчук М.Ю. SMS як одна із сучасних форм писемного спілкування // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 63-64
97135
  Conrad Joseph Smuga cienia. / Conrad Joseph. – Warszawa, 1976. – 134с.
97136
  Grundman Ryszard Smugi na niebie / Grundman Ryszard. – Warszawa, 1977. – 428с.
97137
  O"Neill Eugene Smutek slusi Elektre / O"Neill Eugene. – Praha, 1960. – 208с.
97138
  Soriano Osvaldo Smutne, samotne i ostateczne / Soriano Osvaldo; Przelozyla Z.Chadzynska. – Warszawa : Czytelnik, 1976. – 156s.
97139
  Chvatik Kvetoslav Smysl moderniho umeni / Chvatik Kvetoslav. – Praha, 1965. – 117с.
97140
  Skoszkiewicz Janusz Sniadanie na trawie / Skoszkiewicz Janusz. – Lodz, 1978. – 212с.
97141
  Ostojski T. Sniardwisko / Tadeusz Ostojski. – Olsztyn : Pojezierze, 1973. – 88 s.
97142
  Hermanowicz Henryk Sniardwy / Hermanowicz Henryk. – Warszawa, 1975. – 20с.
97143
  Vonnegut Kurt Snidane saampionu / Vonnegut Kurt. – Praha : Odeon, 1981. – 238 s.
97144
  Bratny Roman Sniegi phyna. / Bratny Roman. – Warszawa, 1961. – 107с.
97145
  Szczegolichin Iwan Sniezyca / Szczegolichin Iwan; Przelozyla W.Komarnicka. – Warszawa : Iskry, 1961. – 214s. – (Biblioteka powszechna)
97146
  Ostrowska Ewa Snila sie sowa / Ostrowska Ewa. – Warszawa, 1979. – 276с.
97147
  Nakaya U. Snow Crystals. Natural and artificial / U. Nakaya. – Cambridge : Harvard univ. press, 1954. – 510p.
97148
  Guterson David Snow falling on cedars / Guterson David; Retold by C.Tribble. – Harlow : Longman; Pearson education, 1999. – 7,114p. – (Penguin readers : Level 6 / Series ed.: A.Hopkins, J.Potter). – ISBN 0-582-41928-X
97149
   Snow"s criminal code of Canada : Informations, complaints, charges, statutes, criminal law and procedure, forms. – 5th ed./ ed. by A.E.Popple. – Toronto : Carswell, 1939. – 52,820p.
97150
  Shamyakin I. Snowtime / I. Shamyakin. – M., 1973. – 488с.
97151
  Motoska Vladimir SNP a uvedonovaci proces v narode / Motoska Vladimir. – Banska Bystrica, 1967. – 224с.
97152
   SNP. Slovenske Narodne povstanie. – Bratislava, 1944. – 40с.
97153
  Sevcenko T. Sny moje a touhy / Taras Sevcenko ; [transl. Z. Bergrova]. – Praha : Statni nakladatelstvi krasne literatury, hudby a umeni, 1961. – 118, [5] s.
97154
  Bronisz-Pikalo Ludwik Sny puszyste migdalowe. / Bronisz-Pikalo Ludwik. – Lublin, 1982. – 159с.
97155
   So begann das Verbrechen. – Berl., 1960. – 128с.
97156
  Негребецька К. So close no matter how far; [E. Левінас : dire & dedire...]; Про створення; Ефект присутності; Піжмурки з (твоєю) тінню; Ви її знаєте... // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – № 6. – С. 128-133
97157
  Herman Roger So halten Sie Ihre besten Mitarbeiter: 127 Strategien und Massnahmen / Herman Roger. – Landsberg, 1993. – 312с.
97158
  Русина О. So it goes... // Критика. – Київ, 2009. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 33-34


  Проблеми захисту від плагіату.
97159
  Engelmann C. So Leben Huhner-Tauben-Ganse / C. Engelmann. – Leipzig : Neumann Verlag, 1961. – 158S.
97160
  Neatby Hilda So little for the mind / Neatby Hilda. – Toronto : Clarke, Irwin& company, 1953. – 384p.
97161
  Hellwig Joachim So macht man Kanzler. / Hellwig Joachim, Weiss Wolfgang. – Berl., 1962. – 375с.
97162
  Auerbach Theodor So oder So? / Auerbach Theodor. – M., 1960. – 120с.
97163
  Auerbach Theodor So oder So? / Auerbach Theodor. – Aufl. – M.
2. – 1963. – 120с.
97164
  Helbig Karl So sah ich Mexiko...von Monterrey bis Tapachula. / Helbig Karl. – Leipzig, 1967. – 370с.
97165
  Helbig K. So sah ich Mexiko...von Monterrey bis Tapachula. / K. Helbig. – Leipzig, 1973. – 376с.
97166
  Bodenek Jan So sebou a s vami / Bodenek Jan. – Martin, 1976. – 245с.
97167
  Willsher A. So shall you reap : book two of a Leicestershire chronicle / Audrey Willsher. – London : Pan books, 1998. – 282 p. – ISBN 0-330--37719-1
97168
   So singt man in der Deutschen Demokratischen Republik. Nationalhymne. Neues deutsches Liedschaffen. Arbeiterlieder. Klassische Volkslieder. Volkslieder. – Berl., 1956. – с.
97169
  Golden Harry So What Else Is New? / Golden Harry. – New York, 1964. – 312с.
97170
  Gottschalk Rudolph So wurden sie / Gottschalk Rudolph. – Berlin : Verlag Neues Leben, 1956. – 120с.
97171
  Rowley Lillian So you want to go on the stage / Rowley Lillian. – Havant, 1970. – 69с.
97172
  Pun-ki-na I.M. So" lu"o"o ngu" phap tieng nga / I.M. Pun-ki-na. – Ma-sco"-va, 1964. – 328с.
97173
  Reda Cherif Soaring of the Gulf Falcons: Diversification in the GCC Oil Exporters in Seven Propositions / Reda Cherif, Hasanov Fuad // Breaking the oil spell : the gulf falcons" path to diversification / ed.: Reda Cherif, Fuad Hasanov, Min Zhu. – Washington : International Monetary Fund, 2016. – P. 3-46. – ISBN 978-1-51353-786-3
97174
  Odulok Teki Sobi lide. Zivot Imteurgina starsiho / Odulok Teki. – Praha, 1954. – 151с.
97175
   Sobiesciana w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie: Katalog wystawy. – Warszawa, 1983. – 87с.
97176
  Davies N. Sobieski"s legacy: Polish history 1683-1983 : A lecture / Norman Davies; Edit. and prepared for publ. Boleslaw Mazur, Norman Davies; University of London, School of Slavonic and East European studies. – London : Orbis books, 1985. – 110s. : portr. – Together with various letters from John 3 Sobieski to his Queen sent during the 1683 Campaign and documents relating to the life and times of John 3 Sobieski and his descendants. – (The M.B. Grabowski memorial lecture). – ISBN 0 901149 27 6
97177
  Weyssenhoff Jozef Sobol i panna : Cykl mysliwski / Weyssenhoff Jozef. – 2-e wyd. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1973. – 276s.
97178
  Honczar Oles Sobor / Honczar Oles. – Warszawa, 1971. – 282с.
97179
   Sobornicescul Hrisov. 1785. 1835. 1839. Editie critica. – Bucuresti, 1958. – 110с.
97180
  Marti Agenor Sobre acusados y testigos / Marti Agenor. – La Habana, 1980. – 258с.
97181
  Biezanko C.M. de Sobre algumas novas aberracoes de Colias lesbia pyrrhothea Hubn., 1823 : Primeira contribuicao / C.M. de Biezanko. – Pelotas : [S. n.], 1949. – 5 p. – Agros. v.2, Nr.2
97182
  Garcia Bacca Juan David Sobre el Quijote y Don Quijote de la Mancha / Garcia Bacca Juan David. – Barcelona, 1991
97183
  Sabato Ernesto Sobre heroes y tumbas / Sabato Ernesto. – La Habana, 1967. – 628с.
97184
  Medina A. Sobre la sintesis de sistemas lineales para la prediccion de semales caoticas / A. Medina. – Mexico, 1957. – 73-86с.
97185
  Goytisolo J.A. Sobre las circunstancias / J.A. Goytisolo. – Barcelona : Editorial Lumen, 1990. – ISBN 84-264-2768-5
97186
  Lenin V.I. Sobre las cooperativas / V.I. Lenin. – M., 1980. – 45с.
97187
  Feijoo Samuel Sobre los movimentos por una poesia cubana hasta 1956. / Feijoo Samuel. – La Habana, 1961. – 194с.
97188
  Lover Stanley Soccer law illustrated: officially opproved and recommended by the Referees Committee of F.I.F.A. / Lover Stanley. – 2 nd revis. ed. – Slough, 1988. – 128с.
97189
   Socha - architektura - verejny prostor : sbornik prispevku ze seminare konaneho dne 7. rijna 2008 v Ostrave / Ostravska univerzita v Ostrave, Filozoficka fakulta. – Ostrava : Universitas Ostraviensis, 2008. – 100, [ 1 ] s. : il. – ISBN 978-80-7368-632-1
97190
  Stastna M. Socha ve meste : vztah architektury a plastiky v Ostrave ve 20. stoleti / Marie Stastna. – Ostrava : Universum (Ostravska univerzita), 2008. – 256 s. : fot. + 1 CD. – ISBN 978-80-7368-587-4
97191
  Holy P. Sochar Igor Kitzberger : magicka sila ohne / Petr Holy ; [ fot. V. Caletka, J. Cep, M. Hlavacek a.j. ] ; Ostravska univezita, Filozoficka fakulta. – Ostrava : Ostravska univezita : Tilia, 2006. – [140] s. : fot. – ISBN 80-86904-14-8
97192
  Dvorak Karel Sochar vypravuje / Dvorak Karel. – Praha, 1958. – 212с.
97193
  Blazicek Oldrich Socharstvi baroku v Cechach / Blazicek Oldrich. – Praha, 1958. – 686с.
97194
  Nesterenko K.V. Social and historic conditionality of the concepts of law and their representation in fiction // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – P. 254-262. – ISSN 2224-9281


  The article proves the necessity of integrated approach to the research into legal concepts representation in fiction, using knowledge, methods and instruments of literary, legal and cultural studies. Such approach helps to reveal common and distinct ...
97195
  Nwaoduh E.O. Social and Historical factors of femenization of Poverty in Nigeria // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – P. 67-73. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 35). – ISSN 2227-6521
97196
   Social and political sciences in Romania. – Bucuresti, 1981. – 76с.
97197
   Social and political transformations in Poland. – Warszawa, 1964. – 330с.
97198
   Social aspects of economic development in Latin America. – Paris
Vol. 2. – 1963. – 272с.
97199
  Medina Echavarria Jose Social aspects of economic development in Latin America / Medina Echavarria Jose, B. Higgins. – Paris
2. – 1963. – 272с.
97200
   Social aspects of economic development in Latin America. 1. Papers submitted to the expert working group on social aspects of economic development in Latin America Mexico City, 12 to 21 December 196 / Egbert de Vries, Jose Medina Echavarria. – Paris
Vol. 1. – 1963. – 402с.
97201
  Kovalenko N.O. Social business planning as the economic method of state policy development management // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 109-112. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
97202
  Dasgupta P. Social capital : a multifaceted perspective / Partha Dasgupta, Serageldin Ismail. – Washington : International Bank for Reconstruction and Development : World Bank, 2001. – 12,424 p. – ISBN 0-8213-4562-1
97203
   Social change and criminality. Working paper prep. by the secretary, 1965. – 17с.
97204
  Kunda Ziva Social cognition : Making sense of people / Kunda Ziva. – Cambridge; London : The MIT press, 2000. – 602p. : ill. – Бібліогр.: с.561-589. – ISBN 0-262-11241-8
97205
  Fadeeva L.A. Social Component of Autonomization in Europe: Legal Aspects // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2016. – Вып. 33. – P. 329-336. – ISSN 1995-4190
97206
  Bushin Vladimir Social Democracy and Southern Africa (1960s-1980s). / Bushin Vladimir. – Moscow, 1989. – 218с.
97207
  Siriy E.V. Social deprivation in contact and mutual condition to mental archetypal factors in the study of the nature of social tension in Ukrainian society: theoretical research // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; МАУП ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2017. – № 3 (8), june. – P. 315- 327. – ISSN 2414-05-62
97208
  Faris Robert Social disorganization. / Faris Robert. – 2nd ed. – New York, 1955. – 664с.
97209
  Aksarina N. Social education of preschool children in the Soviet Union. / N. Aksarina. – Moscow, 1975. – 30с.
97210
   Social forces and the prevention of criminality. (With particular reference to the public, the family, educational facilities and occupational opportunities). Working paper prepared by the secretari, 1965. – 30с.
97211
   Social funds and reaching the poor : experiences and future directions : proceedings from an international workshop organized by the World bank and AFRICATIP... – Washington : The World bank, 1998. – 7, 247 p. – (EDI learning resources series). – ISBN 0-8213-4209-6
97212
  Lagutin N. Social gains of the Soviet people / N. Lagutin. – Prague, 1968. – 56с.
97213
  Sherbina V. Social ideology of labour law of Ukraine / V. Sherbina, G. Kuzmenko // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – P. 54-62
97214
  Sumiya Mikio Social impact of industrialization in Japan / Sumiya Mikio, 1963. – 278с.
97215
   Social implications of the peaceful uses of nuclear energy. – Paris, 1964. – 170с.
97216
   Social inclusion in Ukraine: European choice and social sector institutions : [analytical report] / [E. Libanova a.o.]. – Kyiv, 2010. – 84 p. – United Nations development programme
97217
  Kozmenko O. Social insurance in UKraine in the context of the pension reform / O. Kozmenko, J. Konoplina // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 2 (62). – С. 19-25. – ISSN 1683-1942


  Розглянуто основні проблемні моменти поточного функціонування системи соціального страхування України. Показано, що основною перешкодою для завершення пенсійної реформи є відсутність необхідних умов.
97218
  Adamashvili N. Social Insurance Pension Insurance // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 6-9
97219
   Social justice. – Prentice-Hall, 1962. – 169с.
97220
  Pontinen Seppo Social mobility and social structure: a comparison of Scandinavian countries / Pontinen Seppo. – Helsinki, 1983. – 193с.
97221
  Heberle Rudolf Social movements: and introduction to political sociology. / Heberle Rudolf. – New York, 1951. – 478с.
97222
  Velychko Y. Social networks. Models of influence in social networks // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 205-207
97223
  Moore Social patterns in australian literature / Moore, Inglis. – Sydney, 1976. – 349с.
97224
  Palen J.J. Social problems for the twenty-first century / J.John Palen. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2001. – [27],513 p. : ill. – + CD-ROM. – ISBN 0-07-048141-5
97225
   Social problems of man"s environment: where we live and work. – M., 1981. – 334с.
97226
  Towne Ezra Thayer Social Problems: A Study of Presentday Social Conditions / Towne Ezra Thayer. – New York, 1926. – 406с.
97227
  Gansova E.A. Social programs as the way of realization of liberal, conservative and social-democratic principles: comparative aspect // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 2 (64). – P. 37-42. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896


  The article reveals some positions permitting to distinguish the systems of social security in different countries. To cover this problem the author addresses to the experience of Sweden (social- democratic regime), Germany (conservative one), the USA ...
97228
  Secord Paul Social psychology / Secord Paul, Backman Carl. – New York a.o., 1964. – 659с.
97229
  Andreyeva Galina Social Psychology. / Andreyeva Galina. – Moscow, 1990. – 326с.
97230
   Social reformers: Adam Smith to John Dewey. – New York, 1935. – 749с.
97231
  Suer O. Social representations of risk: a comparison between risk-taker and risk-averse investors / O. Suer, Minibas-Poussard // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 314-324 : Tabl. – Bibliogr.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
97232
   Social research and rural life in Central America, Mexico and the Caribbean region. Proceedings of a seminar organized by Unesco in cooperation with the United Nations Economic Commission for Latin. – Paris, 1966. – 258с.
97233
  Polyanska A. Social responsibility as an enterprise’s development factor // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (1). – Р. 51-54. – ISSN 1728-6220
97234
  Nadraga V.I. Social risks the context of eurointegration strategies of Ukraine // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 325-332 : table. – Bibliogr.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
97235
   Social safety nets : Issues and recent experiences. – Washington : International Monetary Fund, 1998. – X,260p. – ISBN 1-55775-680-5
97236
   Social science. – M., 1977. – 547с.
97237
  Hunt Elgin Social science : An introduction to the study of society / Hunt Elgin, Colander David. – 11th ed. – Boston a.o. : Allyn and Bacon, 2002. – 17,494p. – ISBN 0-205-33865-8
97238
  Runciman W.G. Social science and political theory / W.G. Runciman. – 2nd ed. – Cambridge, 1971. – 200 p.
97239
   Social science research in Sweden. – Stockholm, 1972. – 278с.
97240
   Social Sciences in The Soviet Baltic Republics. – Moscow, 1988. – 175с.
97241
   Social sciences in the USSR: Annoted Bibliography for 1979. – M., 1982. – 160с.
97242
   Social scientists specializing in African srudies. Directory prepared by the Secretariat of Unesco. – Paris, 1963. – 376с.
97243
  Muravyova N.A. Social security in the U.S.S.R. / N.A. Muravyova. – M., 1956. – 23с.
97244
  Yolova G. Social Security Lenth Of Service And Related Institutes In Recognizing Certain Kinds Of Security // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2015. – 3. – P. 20-29. – ISSN 2367-6361
97245
  Kuzmenko G. Social sense of principle of humanism in labour law of Ukraine // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 37-42. – ISBN 978-966-2740-96-7


  The main aspects of realization of the principle of humanisn have been described and revealed in given scientific article. The essence of this category in the norms of main institutes of labour has been developed. The definition of the principle of ...
97246
   Social side of things : навч. посіб. з англ. мови для студентів ф-ту соціології / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.Л. Горбаченко, А.С. Малій]. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Київський університет, 2015. – 342, [1] p. : табл. – Текст англ. – Бібліогр.: с. 339. – ISBN 978-966-439-808-1
97247
  Blalock Hubert Social statistics / Blalock Hubert. – New York a.o. : McGraw-Hill Book, 1960. – XIV,465p.
97248
  Kerbo Harold Social stratification and inequality : Class conflict in historical and comparative perspective / Kerbo Harold. – 3d ed. – Boston : McGraw-Hill, 1996. – XVIII,[1], 573p. : il. – (WCB/McGraw-Hill). – ISBN 0-07-034258-X
97249
  Barber Bernard Social stratification: a comparative analysis of structure and process / Barber Bernard. – New York, 1957. – 540с.
97250
  Zetterberg H.L. Social Theory and Social Practice / Hans L. Zetterberg. – New York : Bedminster Press, 1962. – 190 p.
97251
   Social welfare in Finland. – Helsinki, 1990. – 36с.
97252
  Mancinskas C. Socialinis draudimas Lietuvoje ir kova del jo 1919-1940 metais / C. Mancinskas. – Vilnius, 1971. – 219с.
97253
  Anicas J. Socialinis politinis kataliku baznycions vaidmuo Lietuvoje 1945-1952 metais. / J. Anicas. – Vilnius, 1971. – 212с.
97254
  Kourilsky-Augeven Chantal Socialisation juridique et modele culturel : L"image du droit en Russie et en France / C.Kourilsky-Augeven en collabor. avec M. Arutiunyan, O.Zdravomyslova; Preface de J.Commaille. – Paris : L.G.D.J, 1996. – VIII,264p. – (Droit et societe ; 18). – ISBN 2-75-01521-3
97255
  Surganov B. Socialism and capitalism: economic perspectives / B. Surganov. – Moscow, 1974. – 101с.
97256
  Kim M. Socialism and culture. / M. Kim. – M., 1984. – 157с.
97257
   Socialism and Democracy: Topical Aspects of the Present Stage. – Moscow, 1989. – 207с.
97258
  Alexeyev Sergei Sergeivich Socialism and Law: Law in Society. / Alexeyev Sergei Sergeivich. – Moscow, 1990. – 258с.
97259
  Popov S.I. Socialism and optimism / S.I. Popov. – M., 1984. – 288с.
97260
  Kammari M.D. Socialism and the individual / M.D. Kammari. – Moscow : Foreign Languages Publishing House, 1951. – 100 p.
97261
   Socialism and the scientific and technical revolution. – M., 1977. – 161с.
97262
   Socialism as a social system. – M., 1981. – 448с.
97263
  Sharkey L.L. Socialism in Australia. Communist view on democratic socialism / L.L. Sharkey. – Sydney, 1957. – 48с.
97264
  Himka Socialism in Galicia: The emergence of Polish social-democracy and Ukrainian radicalism (1860-1890) / Himka, John-Paul. – Cambridge, 1983. – 244с.
97265
  Carr Edward Hallett Socialism in one country 1924-1926 / Carr Edward Hallett. – Baltimore
1. – 1970. – 592с.
97266
   Socialism in Yugoslav Theory and Practice: Collection of Conferences. – Beograd
Vol. 2. – 1971. – 241с.
97267
   Socialism in Yugoslav Theory and Practice: Collection of Conferences. – Beograd
Vol. 3. – 1971. – 209с.
97268
   Socialism in Yugoslav Theory and Practice: Collection of Conferences. – Beograd
Vol. 4. – 1972. – 204с.
97269
   Socialism in Yugoslav Theory and Practice: Collection of Conferences. – Beograd
Vol. 5. – 1973. – 191с.
97270
   Socialism in Yugoslav Theory and Practice: Collection of Conferences. – Beograd
Vol. 10. – 1977. – 234с.
97271
   Socialism in Yugoslav Theory and Practice: Collection of Conferences. – Beograd
Vol. 11. – 1978. – 359с.
97272
   Socialism in Yugoslav Theory and Practice: Collection of Conferences. – Beograd
Vol. 12. – 1979. – 190с.
97273
  Harrington Michael Socialism past and future. / Harrington Michael. – New York, 1990. – 320с.
97274
   Socialism"s historic mission an the world today. – M., 1982. – 223с.
97275
  Lisichkin Gennadi Socialism: An Appraisal of Prospects / Lisichkin Gennadi. – M., 1989. – 80с.
97276
  Petrenko F. Socialism: one-party and multi-party system / F. Petrenko. – M., 1981. – 135с.
97277
  Kosolapov R. Socialism: questions of theory / R. Kosolapov. – M., 1979. – 541с.
97278
  Lenine V.I. Socialisme et religion. / V.I. Lenine. – M., 1978. – 13с.
97279
  Kim M. Socialismo y cultura / M. Kim. – M., 1984. – 165с.
97280
  Simonia Nodary Socialist-oriented development and national democracy / Simonia Nodary. – Moscow, 1974. – 55с.
97281
   Socialist concept of human rights. – Budapest, 1966. – 310с.
97282
  Arnoldov A.I. Socialist culture and man. / A.I. Arnoldov. – M., 1979. – 292с.
97283
  Murashin G. Socialist democracy: a fresh impetus. / G. Murashin. – Kiev, 1977. – 54с.
97284
  Beckwith Burnbam Socialist essays, from individualism to Socialism / Beckwith Burnbam. – Palo Alto, 1980. – 258с.
97285
   Socialist humanist, culture, personality: Theme of the 17th world congress of philosphy (Montreal, august 1983). – M., 1983. – 329с.
97286
  Bikkenin N.B. Socialist ideology / N.B. Bikkenin. – M., 1980. – 205с.
97287
  Konstantinov F. Socialist internationalism / F. Konstantinov. – M., 1978. – 228с.
97288
  Kirichenko V.N. Socialist long-term economic planning. / V.N. Kirichenko. – M., 1980. – 214с.
97289
  Belov V.I. a.o. Socialist policy of peace. Theory and practice / V.I. a.o. Belov. – M., 1979. – 439с.
97290
   Socialist Way of Life. – Kiev, 1988. – 174с.
97291
  Cizkovska V. Socialisticke majetkove pravo manzelske (srovnavaci studie) / V. Cizkovska. – Praha, 1971. – 125с.
97292
   Socialisticke Slovensko. – Bratislava, 1978. – 335с.
97293
  Belicky Karol Socialisticke Slovensko v obrazoch / Belicky Karol. – Bratislava, 1977. – 287с.
97294
   Socialistickou cestou k narodnostnej rovnopravnosti. – Bratislava, 1975. – 159с.
97295
  Arato Endre Socialne motivy slovenskeho narodneho hnutia v r. 1845-48. / Arato Endre. – Matica slovenska, 1952. – 80с.
97296
  Hrabina Jozef Socialne premeny Slovenska / Hrabina Jozef. – Bratislava, 1975. – 197с.
97297
  Nakonecny Milan Socialni psychologie. / Nakonecny Milan. – Praha, 1970. – 399с.
97298
   Socialni zabezpeceni pracovniku. – Praha, 1973. – 329с.
97299
  Novik J. Sociedad naturaleza: Problemas socioecologicos / J. Novik. – M., 1982. – 332с.
97300
  Illuminati A. Societa e progresso nell"illuminismo francese / A. Illuminati. – Urbino, 1972. – 267с.
97301
  Cernovodeanu P. Societatea feudala romaneasca vazuta de calatori straini. (secolele XV-XVIII) / P. Cernovodeanu. – Bucuresti, 1973. – 272с.
97302
   Societatile mixte constituite in Republica Socialista Romania. Fundamentare. Caractere. Constituire. – Bucuresti, 1976. – 232с.
97303
   Societe canadienne et culture francaise. Colloque international organise a l"Univ. de Liege le 31 janvi 1969. – Liege, 1970. – 69с.
97304
   Societe de physique et d"histoire naturelle de Geneve : seance du 7 mars 1901 // Dare de seama asupra cercrtarilor geologice din vara 1897 / Munteanu-Murgoci. – Bucuresti, 1898. – 4 : Ridicari geologice in N. Dobrogei. – 4 p.
97305
  Novik Ilya Society and nature. Socio-ecological probleme / Novik Ilya. – M., 1981. – 300с.
97306
  Bebel August Society of the future / Bebel August. – M., 1976. – 171с.
97307
  Anderson Camilla Society Pays: the High Costs of Minimal Brain Damage in America / Anderson Camilla. – New York : Walker and Compane, 1972. – 228с.
97308
  Dudinski I. Socijalisticka integracija i evropska ekonomska saradnja / I. Dudinski. – M., 1975. – 86с.
97309
  Piskulic Kreso Socijalno osiguranje resultat borbe radnicke klase / Piskulic Kreso. – Zagreb, 1957. – 112с.
97310
  Kasimis Socio-demographic imbalances in rural Europe and international mobility to rural areas: the case of Greece / Kasimis, CH // Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2010. – T. 59, N 2. – S.57-75. – ISSN 0033-2356
97311
   Socio-economic aspects of economics and management : collection of scientific articles / [Berzakova V. et al. ; sci. ed. Drobyazko S.I.] ; Sci. journal "Economics a. finance". – Taunton : Aspekt Publishing of Budget Printing Center. – (Collection of scientific articles ; vol. 2). – ISBN 978-0-9860467-9-7
vol. 2. – 2015. – 364 p. : ill., tab. – List of jornals indexed , Science Index ; Submitted for review in Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH). – Бібліогр. в кінці частин
97312
  Malyovanyi M. Socio-economic determinants" impact on financial support for social safety in Ukraine / M. Malyovanyi, L. Barabash, N. Bondarenko // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голв. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 3/4 (2). – Р. 41-45. – ISSN 1728-6220
97313
   Socio-economic research bulletin : collection of scientific works / Ministry of education and science of Ukraine, Odessa national economic university. – Odessa, 1999-
Iss. 3 (50), p. 1. – 2013. – 157 p. – Журнал виходить також укр. мовою під назв. "Вісник соціально-екон. досліджень"
97314
   Socio-economic research bulletin : collection of scientific works / Ministry of education and science of Ukraine, Odessa national economic university. – Odessa, 1999-. – ISSN 2313-4569
Iss. 4 (55). – 2014. – 163 p.
97315
   Socio-economic research bulletin : collection of scientific works / Ministry of education and science of Ukraine, Odessa national economic university. – Odessa, 1999-. – ISSN 2313-4569
Iss. 4 (59). – 2016. – 152 p.
97316
  BurneikaD Socio-economic segregation in growing urban regions of Lithuania / BurneikaD, R. Ubareviciene, V. Valatka // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2015. – T. 26, Nr. 4. – P. 277-292. – ISSN 0235-7186
97317
  Kyselova T. Socio-legal Functions of Commercial Contracts // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – P. 120-124. – ISSN 1996-5931
97318
  Nagorna O. Socio-pedagogical portrait of a master"s degree student in international arbitration: experience of Great Britain // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 2. – P. 45-48. – ISSN 2308-4081


  Соціально педагогічний портрет студента магістратури по міжнародному арбітражу: досвід Великої Британії.
97319
  Купцова Г.М. Socio-political conversation guide / Г.М. Купцова. – Москва, 1974. – 110 с.
97320
  Купцова Г.М. Socio-political conversation guide / Г.М. Купцова. – Москва, 1975. – 144 с.
97321
  Kuntsevska A. Socio-psychological aspects of professional community development // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – P. 13-16. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  The author investigates origins and the essence of the term "community", analyzing sociological and socio-psychological community theories. The researches that she did were distinct different types of the community and analyze its structural ...
97322
  Wilson E.O. Sociobiology : the new synthesis / Edward O. Wilson. – 25th anniversary ed. – Cambridge a. o. : Harvard university press, 2000. – 13, 697 p. : ill. – ISBN 0-674-00089-7
97323
  Barash David Sociobiology and Behavior / Barash David. – New York, Amsterdam,Oxford : Elsevier, 1978. – 378с.
97324
  Slavutskaya O. Sociocultural aspect of training translators in the field of science and technology // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – P. 166-168


  У даній статті розглядається проблема формування соціокультурної компетенції при підготовці перекладачів у сфері науково-технічного перекладу.
97325
  Skorvagova S. Socioeconomic aspects of the EU competitiveness / S. Skorvagova, K. Drienikova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – Р. 55-66. – ISSN 1993-6788


  The article focuses on the main features of the EU social systems and their linkages to economic productivity and competitiveness. Furthermore, it compares the EU member states by the selected pillars of the Global Competitiveness Report with their ...
97326
  Mietule Iveta Socioeconomic research of the latgale region (Latvia) / Mietule Iveta, Silinevica Irena // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – P. 251-260 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 20 назв. – ISSN 1993-6788


  Проаналізовано інвестиційне забезпечення розвитку вищої освіти.
97327
  Mischynska I.V. Sociolinguistic aspect of preserving cultural diversity by language means // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 57. – P. 277-282
97328
   Sociolinguistics: Selected Readings. – Harmondsworth, 1987. – 382с.
97329
  Giner S. Sociologia : nueva version revisada y ampliada / S. Giner. – Barcelona : Ediciones Peninsula, 1995. – ISBN 84-297-2332-3
97330
  Cernea Mihail Sociologia cooperativei agricole / Cernea Mihail. – Bucuresti, 1974. – 294 p.
97331
  Monnerot Jules Sociologia del comunismo / Monnerot Jules. – Milano, 1970. – 608с.
97332
  O"Dea Thomas F. Sociologia della religione / Thomas F. O"Dea. – Bologna, 1968. – 194с.
97333
  Siracky A. Sociologia myslenia a cinu / A. Siracky, K. Rychtarik. – Bratislava, 1976. – 141с.
97334
  Mannheim Karl Sociologia sistematica: Introduzione allo studio della societa / Mannheim Karl. – Milano, 1967. – 204 p.
97335
  Osipov Guennadi Sociologia. Problemas teoricos y metodologicos / Osipov Guennadi. – La Habana, 1974. – 243с.
97336
  Szczepanski Jan Sociologia. Vyvin problematiky a metod / Szczepanski Jan. – Bratislava, 1967. – 596с.
97337
  Wilson L. Sociological analysis : an introduct. text and case book / Logan Wilson, William L. Kolb ; under editorship R.K. Merton. – New York : Harcourt, Brace and Company, 1949. – 988 p.
97338
  Ritzer George Sociological beginnings : On the origins of key ideas in sociology / Ritzer George. – New York a.o. : McGraw-Hill, 1994. – XI,209p. : il. – ISBN 0-07-052974-4
97339
  Ritzer George Sociological theory / Ritzer George. – Fourth ed. – New York : McGraw-Hill Company, 1996. – 758p. – ISBN 0-07053016-5
97340
   Sociologicka literatura vo fondoch univerzitnej kniznice. – Bratislava
1 cast. – 1967. – 276с.
97341
  Petrusek Miloslav Sociologie a literatura / Petrusek Miloslav. – Praha, 1990. – 106с.
97342
  Kohout Jaroslav Sociologie a rizeni ekonomiky / Kohout Jaroslav. – Praha, 1967. – 154с.
97343
  Escarpit Robert Sociologie de la litterature. / Escarpit Robert. – 4. ed. – Paris, 1968. – 127с.
97344
  Denefle S. Sociologie de la secularisation : еtre sans-religion en France a la fin du 20eme siecle / Sylvette Denefle. – Paris ; Montreal : L"Harmattan, 1997. – 303, [ 1 ] p. – Bibliogr.: p.291-302. – (Logiques sociales / dirigee par B. Pequignot). – ISBN 2-7384-5294-9
97345
  Andrei Sociologie generala / Andrei, ; M. Maciu. – Bucuresti
2-a. – 1970. – 451с.
97346
  Andrei P. Sociologie generala. / P. Andrei. – Bucuresti, 1970. – 451с.
97347
  Duverger M. Sociologie politique / M. Duverger. – 3-e ed. – Paris, 1968. – 506с.
97348
   Sociologie, dezvoltare si practica sociala. – Bucuresti, 1979. – 198с.
97349
  Bassis Michael Sociology : An Introduction / Bassis Michael, Gelles Richard, Levine Ann. – New York : Mc Graw Hill, 1991. – 632. – (Study guide to accompany). – ISBN 0-07-004051-6
97350
  Bassis M.S. Sociology : An Introduction / Michael S. Bassis, Richard J. Gelles, Ann Levine; Craig Calhoun Consulting Editor. – 4th ed. – New York : McGraw-Hill, Inc., 1991. – XXII p. : il. – ISBN 0-07-004051-6
97351
  Popenoe D. Sociology / David Popenoe. – 9th ed. – Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1993. – I-IX, I-86, XVI, 624 p. : ill., phot. – Видання містить також: Instructor"s manual / Lee K. Frank. - Instructor"s ed. – Bibliogr.: p. 568-598. – ISBN 0-13-819848-9
97352
  Newman D.M. Sociology : exploring the architecture of everyday life : readings / David M.Newman. – Thousand Oaks [etc.] : Pine Forge press, 1995. – XVIII, 339, [1] p. : ill., tab. – ISBN 0-8039-9054-5
97353
  Newman D.M. Sociology : exploring the architecture of everyday life / David M. Newman. – Thousand Oaks [etc.] : Pine Forge press, 1995. – XXX, 547 p. : ill., tab. – ISBN 0-8039-9004-9
97354
  Gelles Richard Sociology : An introduction / Gelles Richard, Levine Ann. – 5th ed. – New York a.o. : McGraw-Hill, 1995. – XXII,672p. : ill. – Видання має допоміжний посібник під назвою: Study guide to accompany Gelles/Levine "Sociology" /K.Thompson. – ISBN 0-07-911927-1
97355
  Schaefer Richard Sociology : A brief introduction / Richard T.Schaefer. – 3rd ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2000. – 29,[5],553 p. : ill. – ISBN 0-07-303544-0
97356
  Schaefer Richard Sociology : a brief introduction / Richard T.Schaefer. – 5th ed. – Boston [et al.] : McGraw-Hill, Higher education, 2004. – XXXIII, 493 p. : ill. + 1 CD-ROM. – ISBN 0-07-282413-1
97357
  Hughes M. Sociology : the core / Michael Hughes, Carollyn J. Kroehler. – 7th. ed. – Boston [ etc. ] : McGraw-Hill, 2005. – 32, 478, [ 66 ] p. : ill. – ISBN 978-0-07-288055-4
97358
  Neubeck K.J. Sociology : Diversity, conflict, and change / Kenneth J. Neubeck., Davita Silfen Glasberg. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2005. – 20, 574, [44] p. : ill. – ISBN 0-07-250476-5
97359
   Sociology 96/97 : Annual edition. – 25th ed. – Guilford : Dushkin publishing group/Brown & Benchmark, 1996. – 243p. : il. – ISBN 0-697-31727-7
97360
   Sociology and history methods. – New York; London, 1968. – 423с.
97361
  Yinger J.M. Sociology looks at religion / J.M. Yinger. – New York ; London : The Macmillan company ; Collier-Macmillan limited, 1963. – 192 p.
97362
  Unnithan T.K. Sociology of nonviolence and peace : some behavioural and attitudinal dimensions. A study if elites, non-elites and students and instit-l situations in India and of elites in Nepal and Ceylon / Unnithan T.K., Singh Yogendra. – New Delhi : Research Council for Cultural Studies ; India International Centre, 1969. – 188 p.
97363
  Touret Denis Sociophilosophie du droit. Biologique sociale / Touret Denis. – Paris, 1990. – 276с.
97364
  Touret Denis Sociophilosophie du droit. Biologique sociale / Touret Denis. – Paris, 1990. – 276с.
97365
  Rakowski Mieczyslaw Socjaldemokratyczna partia Niemiec w okresie powojennym. (1949-1954). Problemy i idee / Rakowski Mieczyslaw. – Warszawa, 1960. – 176с.
97366
  Nawojczyk M. Socjalistyczni inzynierowie w drodze do menedzeryzmu : Reforma gospodarcza lat 80. i 90. / M.Nawojczyk; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun, 1996. – 177s. – (Rozprawy). – ISBN 83-231-0785-8
97367
   Socjalistyczny wzor osobowy pracownika. – Warszawa, 1977. – 308с.
97368
   Socjalne i prawne srodki ochrony macierzynstwa i rodziny. – Warszawa, 1976. – 384с.
97369
  Markiewicz W. Socjologia a sluzba spoleczna / W. Markiewicz. – Poznan, 1972. – 582с.
97370
  Bastide R. Socjologia Chorob Psychicznych / R. Bastide. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – 391c.
97371
  Misztal Bronislaw Socjologia miasta: Nauka i perspektywy praktycznych zastosowan / Misztal Bronislaw. – Warszawa, 1978. – 147с.
97372
  Ossowska Maria Socjologia moralnosci / Ossowska Maria. – Warszawa, 1969. – 396с.
97373
   Socjologia organizacji. – Wroclaw i i., 1975. – 215с.
97374
  Piwowarski Wladyslaw Socjologia religii / Piwowarski Wladyslaw; Katol. uniw. Lubelski, Wydzial nauk spolecznych. – Lublin : Redakcja wyd-w KUL, 2000. – 474s. – ISBN 83-228-0421-0
97375
   Socjologia w ZSRR. – Warszawa : Panstwowe Wyd-wo Ekonomiczne, 1966. – 755 s.
97376
   Socjologia wsi w Ameryce Polnocnej. – Torun : Universytet Mikolaja Kopernika, 1998. – 320s. – (Socjologia i socjologowiie / Red. nauk. A.Kaleta ; T.6). – ISBN 83-231-1019-0
97377
   Socjologia wsi w Austrii. – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika, 1994. – 180s. – (Socjologia i socjologowie ; 5). – ISBN 83-231-0493-{
97378
   Socjologia wsi w szwajcarii. – Torun : Universytet Mikolaja Kopernika, 1998. – 168s. – ISBN 83-231-1019-0
97379
   Socjologia zawodow. – Warszawa, 1965. – 610с.
97380
  Szczepanski Jan Socjologia. Rozwoj problematyki i metod / Szczepanski Jan. – Warszawa, 1967. – 414с.
97381
  Sowa Kazimierz Socjologia. Spoleczenstwo. Polityka / Sowa Kazimierz. – Rzeszow : Wyd-wo WSP, 2000. – 213s. – ISBN 83-7262-065-2
97382
   Socjologiczne portrety grup spolecznych : Tom szkicow i studiow / ; Pod red.Z.Zagorskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – N 2146. – 181 s. – (Socjologia ; V.28). – ISBN 83-229-1691-4. – ISSN 0239-6661
97383
   Socjologiczne problemy miasta polskiego. – Warszawa, 1964. – 420с.
97384
  Baranski Janusz Socjotechnika, miedzy magia a analogia : Szkice o masowej perswazji w PRL-u i 3 RP / Baranski Janusz. – Krakow : Wyd-wo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2001. – 171s. – (Anthropos). – ISBN 83-233-1434-9
97385
  Eliot A. Socrates : A fresh appraisal of the most celebrated case in history / A. Eliot. – New York : Crown, 1967. – 143 p.
97386
   Socrates : A source book. – London; Basingstoke : Mаcmillan, 1970. – ISBN 333-12146-5
97387
   Socrates : A source book. – London; Basingstoke : Macmillan and co., 1970. – 335p.
97388
  Dragomirescu M. Socul infections / M. Dragomirescu, S. Buzinschi, E. Novac. – Bucuresti : Academiei RSR, 1979. – 200s.
97389
  Ogonowski Zbigniew Socynianizm a Oswiecenie. Studia nad mysla filozoficzno-religijna arian w Polsce XVII wieku / Ogonowski Zbigniew. – Warszawa, 1966. – 572с.
97390
  Гончаров В. Sodales и sodalitas в "Истории" Тита Ливия // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 15-16. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  В статье делается предположение о том, что под термином sodalitas в "Истории" Ливия понималось юношеское воинское объединение, возможно - инициационного характера. The author of the article suggests that the term sodalitas in Livy"s History meant a ...
97391
  Mastauskis S. Sodo prieziura ir Purskimas / S. Mastauskis. – Leidykla : Enciklopediju, 1946. – 82 s.
97392
   Sodobna slovenska knjizevnost (1890-2010) / Univerza v Ljubljani, Filoz. fak., Oddelek za slovenistiko ; Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik ; [ured.: A. Zupan Sosic]. – Ljubljana, 2010. – 450 s. – На обкл.: Simpozij Obdobla 29, парал. назва англ.: Contemporary Slovene lliterature (1980-2010). – (Obdobja ; 29). – ISBN 978-961-237-383-2
97393
  Gaarder J. Sofies Welt : Roman uber die Geschichte der Philosophie / Josten Gaarder ; Aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs. – Munchen [etc.] : Hanser, 1993. – 612, [4] S. : ill. – ISBN 3-446-17347-1
97394
  Trembecki St. Sofiowka / St. Trembecki. – Krakow, 1925. – 128 s. – (Bibljoteka narodowa ; Ser. 1 ; Nr. 80)
97395
  Feuillet Jack Sofroni Vracanski. / Feuillet Jack. – Sofia, 1981. – 225с.
97396
  Митюшкин Ю.И. Soft computing: идентификация закономерностей нечеткими базами знаний / Ю.И. Митюшкин, Б.И. Мокин, А.П. Ротштейн; МОНУ. Винницкий госуд. техн. ун-тет. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002. – 145 с. – ISBN 966-641-051-6
97397
  Costa G. Soft pions and finite energy sum rules: application to pion [1/2 + ] baryon scattering : RPP / A 36 / G. Costa, G. Shaw; Sciece Research Council. – Chilton ; Didcot ; Berkshire : Rutherford High Energy Laboratory, 1968. – [2], 14 p.. – (Rutherford Laboratory : Preprint)
97398
  Пантелєєв В. Soft Power : роль суб"єктивного чинника у міжнародних відносинах // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 36-39
97399
  Oleksin Y.P. Soft power concept in foreign policy: Russian view // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 134. – Р. 66-76. – ISSN 2308-6912


  The article looks into the soft power phenomenon in the foreign policy of the Russian Federation, determines measure of its influence in the adjacent regions and the opportunities for its use for implementation of Russia"s geopolitical objectives. ...
97400
   Software for the Reliability Investigation of Operator Professional Activity for ""Human-Machine"" Systems / N.I. Aralova, O.M. Klyuchko, V.I. Mashkin, I.V. Mashkina // Electronics and control systems : науковий журнал / Ministry education and science of Ukraine ; National aviation university ; ed. V.M. Sineglazov. – Kyiv, 2017. – № 1 (51). – Р. 105-113. – ISSN 1990-5548
97401
  Glass Robert Software reliability guidebook. / Glass Robert. – Englewood Cliffs, 1979. – 242с.
97402
  Coulange Bernard Software reuse / Coulange Bernard; Translation editor Iain Craig. – London : Springer, 1998. – 13,293p.
97403
  Sabau Carmen Sohimbul ionic. Teoria si aplicatiile sale in chimia analitica / Sabau Carmen. – Bucuresti, 1967. – 308с.
97404
  Hotzel Curt Sohne des Don Quijote / Hotzel Curt. – Berl., 1959. – 356с.
97405
   Sohne des totenden Vaters. Damonen-und Kopfjagergerchichten aus Neuguinea, 1955. – 228с.
97406
   Soil-borne viruses detected in sugar beet in Lithuania and Ukraine / M. Zizyte, J. Staniulis, A. Syumka, A. Nurmukhammedov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Р. 33-36. – (Біологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Проведено обстеження зразків цукрового буряку отриманих на території Литви та України на наявність вірусу некротичного пожовтіння жилок буряку (ВНПЖБ), грунтового вірусу буряку (ГВБ) та Q вірусу буряку (ВБQ). Тестування проводили методами ІФА, в ...
97407
   Soil-Moisture and Irrigation Studies : Proceedings of a Panel on the Use of Isotope and Radiation Techniques in Soli-Moisture and Irrigation Studies. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1967. – 109p. – (Panel Proceedings Series)
97408
   Soil and Tropical Weathering : Proceedings of the Bandung Symposium. – Paris : UNESCO, 1971. – 149p. – (Natural resources research ; 11)
97409
   Soil databases of Bulgaria, Moldova, Romania and Ukraine, and their participation in the European soil information continuum / S. Russeva, I. Rozloga, lungu, R. Vintila, T. Laktionova // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 83. – P. 5-17 : fig. – Bibliogr.: Referen.: 73 name. – ISSN 0587-2596
97410
  Watkins W.I. Soil Douglas county, South Dakota / W.I. Watkins, B.H. Williams. – Washington : Government, 1928. – p. 577-598 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 18, series 1923)
97411
  Watkins W.I. Soil of Brown county, South Dakota / W.I. Watkins, G.A. Larson. – Washington : Government. – 32 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 22, series 1925)
97412
  Knobel E.W. Soil of Cass county, North Dakota / E.W. Knobel , M.F. Peightal, J.E. Charman. – Washington : Government. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 29, series 1924)
P. 2 : The chemical composition of theSoil of Cass county. – 80 p. + map
97413
   Soil of Greenwood county , South Carolina / B.H. Lesh, B.H. Hendrickson, A.H. Hasty, W.J. Latimer, S.R. Bacon; B.H. Lesh, B.H. Hendrickson, A.H. Hasty, W.J. Latimer, S.R. Bacon. – Washington : Government. – 31 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 26, series 1929)
97414
  Watkins W.I. Soil of Moody county, South Dakota / W.I. Watkins, G.A. Larson. – Washington : Government. – 27 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 2, series 1926)
97415
  Baize D. Soil science analyses: a guide to current use / Denis Baize; transl. from the French by G. Cross. – Chichester a.o. : Wiley, 1988. – XIV,192 p. : ill. – ISBN 0-471-93469-0
97416
  Sweet A.T. Soil surveLawrence county, Missouri / A.T. Sweet, H.V. Jordan. – Washington : Government, 1928. – p. 1123-1159 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 34, series 1923)
97417
   Soil survey (Reconnaissance) of the Northen plains of Montana / L. Gieseker, E. Morris, A. Strahorn, C. Manifold; L. Gieseker, E. Morris, A. Strahorn, C. Manifold. – Washington : Government. – 74 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 21, series 19)
97418
  Deeter E.B. Soil survey Barry county, Michigan / E.B. Deeter, F.W. Trull. – Washington : Government, 1928. – 20 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 14, series 1924)
97419
  Fuller G.L. Soil survey Bartow county, Georgia / G.L. Fuller, H.H. Shores. – Washington : Government. – 59 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 11, series 1926)
97420
  Latimer W.J. Soil survey Berkshire county, Massachusetts / W.J. Latimer , M.O. Lanphear. – Washington : Government. – p. 1267-1313 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 39, series 1923)
97421
   Soil survey Blackford county, Indiana : Part2. The managment of Blackford county soils / W.E. Tharp, S.R. Bacon, A. Wiancko, S. Conner; W.E. Tharp, S.R. Bacon, A. Wiancko, S. Conner. – Washington : Government. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 32, series 1928)
P. 2. : The managment of Blackford county soils. – 1928. – 41 p. + map
97422
  Hayes F.A. Soil survey Buffalo county, Nebraska / F.A. Hayes, A.N. Huddleston, M.H. Layton. – Washington : Government, 1928. – 56 p. + map. – (Unated States department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 12, series 1924)
97423
   Soil survey Camden and Currituck counties , North Carolina / S.O. Perkins, W.D. Lee, G.B. Shivery, S.F. Davidson; S.O. Perkins, W.D. Lee , G.B. Shivery , S.F. Davidson. – Washington : Government, 1928. – p. 25-56 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 2, series 1923)
97424
  Beck M.W. Soil survey Cameron county, Texas / M.W. Beck, B.H. Hendrickson. – Washington : Government, 1928. – p. 537-575 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 17, series 1923)
97425
   Soil survey Chattahoochee county, Georgia / E. Knobel, J.W. Moon, S.W. Phillips, A.T. Sweet; E. Knobel, J.W. Moon, S.W. Phillips, A.T. Sweet. – Washington : Government, 1928. – p. 97-124 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 4, series 1924)
97426
  Gray D.S. Soil survey Cherokee county, Iowa / D.S.Gray, B.H. Hendrickson. – Washington : Government, 1928. – 34 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 13, series 1924)
97427
  O""neal A.M. Soil survey Clarke county, Iowa / A.M. O""neal, C.B. Boatwright. – Washington : Government, 1928. – 24 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 12, series 1923)
97428
  Benton T.H. Soil survey Clayton county, Iowa / T.H. Benton , A.L. Gray. – Washington : Government. – 31 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 20, series 1925)
97429
   Soil survey Clermont county, Ohio / A. Taylor, I. Hodson, G.W. Conrey, W. Craig, B.D. Morgan; A.Taylor, I. Hodson, G.W. Conrey, W. Craig, B.D. Morgan. – Washington : Government, 1928. – p. 715-748 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 22, series 1923)
97430
   Soil survey Dickson county, Tennessee / J.A. Kerr, H.G. Lewis, W.J. Latimer, E.H. Bailey; J.A. Kerr, H.G. Lewis, W.J. Latimer, E.H. Bailey. – Washington : Government, 1928. – p.p. 307-329 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 11, series 1923)
97431
   Soil survey Dooly county, Georgia / S.W. Phillips, E. Knobel, G. Fuller, J. Moon; S.W. Phillips, E. Knobel, G. Fuller, J. Moon. – Washington : Government, 1928. – p. 271-305 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 10, series 1923)
97432
  Phillips S.W. Soil survey Fannin county, Georgia / S.W. Phillips, J.W. Stephenson. – Washington : Government, 1928. – p. 177-200 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 7, series 1923)
97433
  Orrben C.L. Soil survey Fremont county, Iowa / C.L. Orrben, L.S. Paine. – Washington : Government, 1928. – 44 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 8, series 1924)
97434
   Soil survey Greene county, Alabama / J.F. Stroud, A R.T. Burke, J Thorp, A.W. Goke, C. Lounsbury; J.F. Stroud, R.T. Burke, Thorp James Avon, A.W. Goke, Clarence Lounsbury. – Washington : Government, 1928. – p.p. 357-399 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 13, series 1923)
97435
  Benton T.H. Soil survey Harrison county, Iowa / T.H. Benton, N.J. Russell. – Washington : Government, 1928. – p. 823-858 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 26, series 1923)
97436
   Soil survey Harrison county, Mississippi / R. Wildermuth, Elwell, A, , B.H. Williams, A.l. Gray, J.A. Kerr, M.J. Edwards; R. Wildermuth, J.A. Elwell, B.H. Williams, A.l. Gray, J.A. Kerr, M.J. Edwards. – Washington : Government, 1928. – 48 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 7, series 1924)
97437
  Fuller G.L. Soil survey Hart county, Georgia / G.L. Fuller. – Washington : Government, 1928. – 35 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 12, series 1929)
97438
  Hawker H.W. Soil survey Henderson county, Texas / H.W. Hawker, R.E. Devereux. – Washington : Government, 1929. – p. 1223-1263 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 38, series 1923)
97439
  Lewis H.G. Soil survey Herkimer county area New York / H.G. Lewis, E.F. Brookins, D.F. Kinsman. – Washington : Government, 1929. – p.p. 1601-1648 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 46, series 1923)
97440
   Soil survey Herkimer county area, New York / H.G. Lewis, E.F. Brookins, F.B. Howe, D.F. Kinsman. – Washington : Government, 1929. – p.p. 81601-1648 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 46, series 1923)
97441
   Soil survey Hillsdale county, Michigan / J.O. Veatch, Tyson James, P.R. Biebesheimer, J.W. Moon; J.O. Veatch, James Tyson, P.R. Biebesheimer, J.W. Moon. – Washington : Government, 1928. – 24 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 10, series 1924)
97442
  Wildermuth Robert Soil survey Hillsdale county, Michigan / Robert Wildermuth, J.W. Stack, J.O. Veatch. – Washington : Government, 1928. – p.p. 1013-1042 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 31, series 1923)
97443
  Deeter E.B. Soil survey Isabella county, Michigan / E.B. Deeter, F.W. Trull. – Washington : Government, 1928. – p. 1183-1202 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 36, series 1923)
97444
  Wheeting L.C. Soil survey Jackson county, Minnesota / L.C. Wheeting,S.G. Bergquist. – Washington : Government, 1928. – p.p. 775-798 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 24, series 1923)
97445
  Fowler E.D. Soil survey Jenkins county, Georgia / E.D. Fowler, J.M. Snyder. – Washington : Government, 1928. – p. 91-122 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 4, series 1923)
97446
  O""neal A.M. Soil survey Jones county, Iowa / A.M. O""neal, R.E. Devereux. – Washington : Government, 1928. – 40 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 9, series 1924)
97447
   Soil survey Kearney county, Nebraska / M.H. Layton, A.N. Huddleston, G.E. Condra, F.A. Hayes; M.H. Layton, A.N. Huddleston, G.E. Condra, F.A. Hayes. – Washington : Government, 1928. – p.p. 441-484 + map. – (Unated States department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 15, series 1923)
97448
   Soil survey Lake county , Florida / A. Taylor, E. Knobel, S. Phillips, E. Bailey, H. Smith, E. Close; A. Taylor, E. Knobel, S. Phillips, E. Bailey, H. Smith, E. Close. – Washington : Government, 1928. – p.p. 401-439 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 14, series 1923)
97449
   Soil survey Lake county, Ohio / A. Taylor, I. Hodson, G.W. Conrey, W. Craig, B.D. Morgan; Arthur Taylor, Ivan Hodson, G.W. Conrey, William Craig, B.D. Morgan. – Washington : Government, 1929. – 54 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 3, series 1925)
97450
  Carpenter E.J. Soil survey Las Vegas area, Nevada / E.J. Carpenter, F.O. Youngs. – Washington : Government, 1928. – p. 201-245 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 8, series 1923)
97451
  Wheeting L.C. Soil survey Livingston county, Michigan / L.C. Wheeting, S.G. Bergquist. – Washington : Government, 1928. – p.p. 1203-1222 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 37, series 1923)
97452
   Soil survey Lycoming county , Pennsylvania / E.H. Stevens, B.H. Hendrickson, C.B. Manifold, C.G. Degen, Patrick Austin; E.H. Stevens, B.H. Hendrickson, C.B. Manifold, C.G. Degen, Austin L. Patrick. – Washington : Government, 1928. – p.p. 1043-1093 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 32, series 1923)
97453
  Agee J.H. Soil survey Maury county, Tennessee / J.H. Agee, J.A. Kerr. – Washington : Government, 1928. – p. 153-175 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 16, series 1923)
97454
  Goke A.W. Soil survey Mercer county, West Virginia / A.W. Goke. – Washington : Government, 1928. – p. 247-269 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 9, series 1923)
97455
   Soil survey Minidoka area, Idaho / F.O. Youngs, Baldwin Mark, A.J. Kern, McDole; F.O. Youngs, M. Baldwin, A.J. Kern, G.R. McDole. – Washington : Government, 1928. – p. 859-902 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 27, series 1923)
97456
  Lee W.D. Soil survey Nash county , North Carolina / W.D. Lee, S.R. Bacon; L.W.D., S.R. Bacon. – Washington : Government. – 46 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 6, series 1926)
97457
  Hayes F.A. Soil survey of Adams county, Nebraska / F.A. Hayes, D.F. Hyde. – Washington : Government, 1923. – p.p. 1375-1422 + map. – (Unated States department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 41, series 1923)
97458
  Deeter E.B. Soil survey of Bradley county, Arkansas / E.B. Deeter, W.J. Latimer, C.E. Born. – Washington : Government. – 34 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 7, series 1925)
97459
   Soil survey of Calumet county, Wisconsin / W.L. Geib, A.C. Anderson, W.H. Pierre, A.H. Meyer, G.D. Scarseth, Bartholomew Robert; W.L. Geib, A.C. Anderson, W.H. Pierre, A.H. Meyer, G.D. Scarseth, Robert Bartholomew. – Washington : Government. – 28 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 16, series 1925)
97460
   Soil survey of Calumet county, Wisconsin / A.C. Anderson, W.J. Geib, M.J. Edwards, M.B. Whitson, C.E. Born, Bandoli Harold; A.C. Anderson, W.J. Geib, M.J. Edwards, M.B. Whitson, C.E. Born, Harold Bandoli. – Washington : Government. – 27 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 17, series 1929)
97461
  O""neal A.M. Soil survey of Carroll county, Iowa / A.M. O""neal. – Washington : Government. – 35 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 45, series 19246)
97462
   Soil survey of Cherokee county, Alabama / J.F. Stroud, A R.T. Burke, J. Thorp, A.W. Goke, C. Lounsbury; J.F. Stroud, R.T.A. Burke, J. Thorp, A.W. Goke, C. Lounsbury. – Washington : Government, 1928. – p. 25-62 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 2, series 1924)
97463
  Orrben C.L. Soil survey of Chickasaw county, Iowa / C.L. Orrben, F.R. Lesh. – Washington : Government. – 35 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 1, series 1927)
97464
   Soil survey of Colfax county, Nebraska / A.W. Goke, W.J. Moran, F.A. Hayes, E.A. Nieschmidt; A.W. Goke, W.J. Moran, F.A. Hayes, E.A. Nieschmidt. – Washington : Government. – 37 p. + map. – (Unated States department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 11, series 1930)
97465
  Lewis H.G. Soil survey of Columbia county, New York / H.G. Lewis, D.F. Kinsman. – Washington : Government, 1929. – p.1557-1599 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 45, series 1923)
97466
   Soil survey of Delaware county, New York / Lounsbury Clarence, P.D. Beers, F.B. Howe, E.E. Waite, C.S. Pearson, C.H. Diebold; Clarence Lounsbury, P.D. Beers, F.B. Howe, E.E. Waite, C.S. Pearson, C.H. Diebold. – Washington : Government. – p.p. 31 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 7, series 1930)
97467
  Latimer W.J. Soil survey of Essex county, Massachusetts / W.J. Latimer, M.O. Lanphear. – Washington : Government. – 56 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 30 series 1930)
97468
  Devereux R.E. Soil survey of Grayson county, Virginia / R.E. Devereux, G.W. Patterson. – Washington : Government. – 35 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 19, series 1930)
97469
  Moran W.J. Soil survey of Harlan county, Nebraska / W.J. Moran , R. Covell, B.J. Abashkin. – Washington : Government, 1929. – 29 p. + map. – (Unated States department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 12)
97470
  Hawker H.W. Soil survey of Hidalgo county, Texas / H.W. Hawker, M.W. Beck, R.E. Devereux. – Washington : Government. – 59 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 13, series 1925)
97471
  Orrben C.L. Soil survey of Howard county, Iowa / C.L. Orrben, A.L. Gray. – Washington : Government. – 35 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 5, series 1925)
97472
  Machlis J.A. Soil survey of Hyde county, South Dakota / J.A. Machlis, B.H. Williams. – Washington : Government, 1930. – 30 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 18, series 1925)
97473
   Soil survey of Kossuth county, Iowa / T.H. Benton, D.S. Gray, F.R. Lesh, J.E. Mckeehen; T.H. Benton, D.S. Gray, F.R. Lesh, J.E. Mckeehen. – Washington : Government. – 48 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 19, series 1925)
97474
   Soil survey of Lac Qui Parle county, Minnesota / J. Ambrose, W. Strike, McMiller, G. Bodman, J. Hall, H. Petraborg, E. Fieger, R. Pinckney, C. Hammer. – Washington : Government. – 48p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 27, series 1924)
97475
   Soil survey of Linn county , Oregon / A. Kocher, E. Carpenter, W. Harper, E. Torgerson, R. Stephenson; A. Kocher, E. Carpenter, W. Harper, E. Torgerson, R. Stephenson. – Washington : Government. – 72 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 25, series 1924)
97476
  Devereux R.E. Soil survey of Macon county, North Carolina / R.E. Devereux, E.D. Fowler. – Washington : Government, 1929. – 21 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 16, series 1929)
97477
  Latimer W.J. Soil survey of Middlesex county, Massachusetts / W.J. Latimer, M.O. Lanphear. – Washington : Government. – 58 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 26, series 1924)
97478
  Kerr J.A. Soil survey of Monroe county, West Virginia / J.A. Kerr. – Washington : Government. – 43p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 15, series 1925)
97479
   Soil survey of Monroe county, Wisconsin / A.C. Anderson, M.J. Edwards, E.H. Bailey, Chapman Homer, Bartholomew Robert, O.L. Stockstad; A.C. Anderson, M.J. Edwards, E.H. Bailey, Homer Chapman, Robert Bartholomew, O.L. Stockstad. – Washington : Government, 1929. – p.p. 1315-1373 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 40, series 1923)
97480
  Jurney R.C. Soil survey of Montgomery county, North Carolina / R.C. Jurney, W.A. Davis. – Washington : Government. – 34 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 13, series 1930)
97481
   Soil survey of Nevada county, Arkansas / W.I. Watkins, M.J. Edwards, C.E. Born, A.H. Meyer; W.I. Watkins, M.J. Edwards, C.E. Born, A.H. Meyer. – Washington : Government. – 31 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 8, series 1925)
97482
  Lee W.D. Soil survey of Northampton county , North Carolina / W.D. Lee, S.F. Davidson. – Washington : Government. – 48 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 9, series 1925)
97483
   Soil survey of Pierce county, Wisconsin / W.L. Geib, M.J. Edwards, E.H. Templin, H.R. Lathrop; W.L. Geib, M.J. Edwards, E.H. Templin, H.R. Lathrop. – Washington : Government, 1929. – p. 1315-1373 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 43, series 1923)
97484
  Devereux R.E. Soil survey of Quitman county, Georgia / R.E. Devereux, E.D. Fowler. – Washington : Government, 1929. – 23 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 1, series 1926)
97485
  Jurney R.C. Soil survey of Rockingham county, N. C. / R.C. Jurney, W.A. Davis. – Washington : Government. – 30 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 7, series 1926)
97486
  Burke R.T.A. Soil survey of Salem area, New Jersey / R.T.A. Burke, James Thorp. – Washington : Government, 1929. – p.1649-1696 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 47, series 1923)
97487
   Soil survey of Sheboygan county, Wisconsin / W.L. Geib, A.C. Anderson, W.H. Pierre, A.H. Meyer, G.D. Scarseth, Bartholomew Robert; W.L. Geib, W.H. Anderson A.C., Pierre, ,A.H. Meyer, G.D. Scarseth, Robert Bartholomew. – Washington : Government, 1929. – 45 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 18, series 1924)
97488
   Soil survey of the Bishop area, California / Storie, Earle, , E.J. Carpenter; R. Earle Storie, E.J. Carpenter. – Washington : Government, 1928. – 95 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 3, series 1924)
97489
  Storie R.E. Soil survey of the Oceanside area, California / R. Earle Storie , E.J. Carpenter. – Washington : Government. – 41 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 11, series 1929)
97490
   Soil survey of the Oroville area, California / Carpenter E.J., Strahorn A.T., Glassey T.W., Storie R. Earle. – Washington : Government. – 63 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 4, series 1926)
97491
  Carpenter E.J. Soil survey of the Paso Robles area, California / E.J. Carpenter, R.E. Storie. – Washington : Government. – 38 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 34, series 1924)
97492
  Carpenter E.J. Soil survey of the Salinas area, California / E.J. Carpenter, S.W. Cosby. – Washington : Government. – 80 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 11, series 1925)
97493
  Youngs F.O. Soil survey of the Soda Spring-Bancroft area, Idaho / F.O.Youngs, A.J. Kern, E.N. Poulson. – Washington : Government, 1928. – 33 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 6, series 1925)
97494
  O""neal A.M. Soil survey of Warren county, Iowa / A.M. O""neal, R.E. Devereux. – Washington : Government. – 39 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 12, series 1925)
97495
  Orrben C.L. Soil survey of Washington county, Iowa / C.L. Orrben, W.H. Buckhannan. – Washington : Government. – 35 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 17, series 1930)
97496
  Fuller G.L. Soil survey of Wayne county, Georgia / G.L. Fuller. – Washington : Government, 1928. – 35 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 9, series 1926)
97497
   Soil survey of Wayne county, Indiana / T. Bushnell, F. Barnes, E. Fowler, J. Thorp, A. Wiancko, S. Conner; T. Bushnell, F. Barnes, E. Fowler, J. Thorp, A. Wiancko, S. Conner. – Washington : Government. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 21, series 1925)
P. 2. : The managment of Blackford county soils. – 44 p. + map
97498
  Wolfanger Louis Soil survey of Webster county, Nebraska / Louis A. Wolfanger, R.D. Wood, A.N. Huddleston. – Washington : Government. – 53 p. + map. – (Unated States department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 417, series 1925)
97499
  Wolfanger L Soil survey of Webster county, Nebraska / Louis Wolfanger, R.D. Wood. – Washington : Government, 1929. – p.p. 1505-1555 + map. – (Unated States department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 45, series 1923)
97500
  Hawker H.W. Soil survey of Willacy county, Texas / H.W. Hawker, C.S. Simmons. – Washington : Government. – 57 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 3, series 1926)
97501
  Veatch J.O. Soil survey Ogemaw county, Michigan / J.O. Veatch, L.R. Schoenmann, G.L. Fuller. – Washington : Government, 1928. – p.p. 903-928 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 28, series 1923)
97502
   Soil survey Olmsted county, Minnesota / J. Ambrose, G.B. Shivery, B.H. Hendrickson, Baldwin Mark, A.T. Sweet; J. Ambrose, G.B. Shivery, B.H. Hendrickson, Mark Baldwin, A. Sweet. – Washington : Government, 1928. – p.p. 959-1012 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 30, series 1923)
97503
  Paine L.S. Soil survey Platte county, Nebraska / L.S. Paine, F.A. Hayes, G.E. Bates. – Washington : Government, 1929. – p.p. 1423-1469 + map. – (Unated States department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 42, series 1923)
97504
  Gray D.S. Soil survey Plymouth county, Iowa / D.S. Gray, A.L. Gray. – Washington : Government, 1928. – p. 799-821 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 25, series 1923)
97505
  Lee W.D. Soil survey Polk county , North Carolina / W.D. Lee, S.F. Davidson. – Washington : Government, 1928. – p. 331-356 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 21, series 1923)
97506
   Soil survey Randolph county, Georgia / S.W. Phillips, E.D. Fowler, E. Knobel, J. Moon, G. Fuller; S.W. Phillips, E.D. Fowler, E. Knobel, J. Moon, G. Fuller. – Washington : Government, 1928. – 45 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 16, series 1924)
97507
  Geib H.V. Soil survey Rockwall county, Texas / H.V. Geib. – Washington : Government, 1928. – p. 123-152 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 5, series 1923)
97508
  Jurney R.C. Soil survey Sampson county, North Carolina / R.C. Jurney , W.A. Davis. – Washington : Government. – p. 57-89 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 3, series 1923)
97509
  Perkins S.O. Soil survey St. Marys county, Maryland / S.O. Perkins. – Washington : Government, 1928. – p.P. 1161-1181 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 35, series 1923)
97510
  Cosby S.W. Soil survey the Auburn area, California / S.W. Cosby , Watson E.B., Harper W.G. – Washington : Government, 1928. – 38 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 15, series 1924)
97511
  Carpenter E.J. Soil survey the Capistrano area, California / E.J. Carpenter, R.E. Storie. – Washington : Government. – 48 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 19, series 1929)
97512
  Kocher A.E. Soil survey the Coachella Valley area, California / A.E. Kocher, W.G. Harper. – Washington : Government, 1928. – p. 485-535 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 16, series 1923)
97513
   Soil survey the Gilroy area, California / E.B. Watson, T.W. Glassey, R.E. Storie, S.W. Cosby; T.W. Watson E.B., Glassey, R. Earle Storie, Stanley W. Cosby. – Washington : Government, 1928. – 48 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 4, series 1925)
97514
  Cosby S.W. Soil survey the Gilroy area, California / S.W. Cosby, E.B. Watson. – Washington : Government, 1928. – p. 599-642 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 19, series 1923)
97515
  Cosby S.W. Soil survey the Hollister area, California / S. W. Cosby , E.B. Watson. – Washington : Government, 1928. – p. 643-681 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 20, series 1923)
97516
  Youngs F.O. Soil survey the Moapa Valley area, Nevada / F.O. Youngs, E.J. Carpenter. – Washington : Government, 1928. – p. 749-774 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 23, series 1923)
97517
  Machlis J.A. Soil survey Walworth county, South Dakota / J.A. Machlis , G.A. Larson. – Washington : Government, 1928. – p. 1095-1121 + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 33, series 1923)
97518
  Jurney R.C. Soil survey Wilson county, North Carolina / R.C. Jurney ,W.A. Davis. – Washington : Government. – 32 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 10, series 1925)
97519
  Perkins S.O. Soil survey Worcester county, Maryland / S.O. Perkins, S.R. Bacon. – Washington : Government, 1928. – 31 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 11, series 1924)
97520
  Lee W.D. Soil survey Yadkin county , North Carolina / W.D. Lee, S.F. Davidson. – Washington : Government, 1928. – 24 p. + map. – (United states department of agriculture : Bureau of chemistry and soils ; 1, series 1924)
97521
  Robinson G.W. Soils. Their Origin, Constitution and Classification : An Introduction to Pedology / G.W. Robinson. – London : Thomas Murby & Co. – 573p.
97522
  Lazarescu V. Soiuri do vita roditoare si de portaltoi din Romania / V. Lazarescu, O. Alexei. – Bucuresti, 1972. – 153с.
97523
  Senin V.I. Sojourn measures of random walks on deterministic sequences // Theory of stochastic processes / Ін-т математики НАН України, Ін-т прикладної мат. та механіки НАН України, мале підприємство "ТВіМС" ; ed. N.I. Portenko. – Київ, 2014. – Vol. 19, № 1. – Р. 91-99. – ISSN 0321-3900
97524
  Hagmajer Marek Sojusz za bron. / Hagmajer Marek. – Warszawa, 1979. – 253с.
97525
  Kessidis Theocharis Sokrat. / Kessidis Theocharis. – M., 1982. – 307с.
97526
  Lange E. Sokrates : mit einem Titelbilde / Edmund Lange. – Gutersloh : C. Bertelsmann, 1906. – 72 S. – (Gymnasial - Bibliothek / Hrsg. von H. Hoffmann ; H. 43)
97527
  Brzezinski Bogdan Sokrates w szewrolecie. / Brzezinski Bogdan. – Warszawa, 1960. – 124с.
97528
  Krokiewicz Adam Sokrates. / Krokiewicz Adam. – Warszawa, 1958. – 188с.
97529
  Irmscher Johannes Sokrates: Versuch einer Biografie / Irmscher Johannes. – Leipzig, 1982. – 118с.
97530
   Sol de los Talleres: Memoria 5 Encuentro-Debate Naciolal de los Talleres literarios. – La Habana, 1979. – 285с.
97531
  Kutz Kazimierz Sol ziemi czarnej. / Kutz Kazimierz. – Katowice, 1972. – 181с.
97532
  Петрушов В.М. Sola fide Мартіна Лютера // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 165-167
97533
  Petecki Bohdan Sola z nieba polnocnego / Petecki Bohdan. – Katowice : Slask, 1977. – 273,[2]s.
97534
  Jacqulmien Rudolf Soland das Hers noch schlagt / Jacqulmien Rudolf. – M., 1985. – 213с.
97535
  Prodohl Gunter Solange die Spur warm ist / Prodohl Gunter. – Berl., 1960. – 252с.
97536
  Prodohl Gunter Solange die Spur warm ist = По горячим следам / Prodohl Gunter; Плюто А.А. – М., 1965. – 106с.
97537
  Arnold Johannes Solange du Lebst. / Arnold Johannes. – Halle-Leipzig, 1983. – 295с.
97538
  Berg Hellmut Solar-Terrestrische Beziehungen in Meteorologie und Biologie / Berg Hellmut. – Leipzig, 1957. – 172 S.
97539
  Spencer Harold Solar activity and its terrestrial effects / Spencer Harold. – Washington, 1956. – 227-240с.
97540
  Dzyubenko N.I. Solar corona on July 22, 1990 / N.I. Dzyubenko, G.A. Rubo, V.V. Bondarchuk // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – P. 110. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Тези наукової конференції Київського університету (квітень, 1991).
97541
   Solar energy. – Oxford, 1975. – 339с.
97542
  Severny A. Solar physics : Tr. from rus. / A. Severny. – Moscow : Foreign Languages Publishing House, 1965. – 175 p.
97543
  Abbot Charles Greeley Solar variations and weather / Abbot Charles Greeley, 1962. – 138-182с.
97544
  Lem Stanislaw Solaris / Lem Stanislaw. – Warszawa, 1961. – 200с.
97545
  Lem Stanislaw Solaris / Lem Stanislaw. – Warszawa, 1974. – 319с.
97546
  Lem Stanislaw Solaris / Lem Stanislaw. – Krakow, 1976. – 210с.
97547
  Кэлкинс Б. Solaris 8: Сертификация системного администратора : Пер. с англ. / Билл Кэлкинс. – Москва; СПб; Киев : DiaSoft, 2003. – 928с. + CD-ROM. – ISBN 966-7992-20-9
97548
  Bataille Michel Solcil secret / Bataille Michel. – Paris, 1974. – 285с.
97549
  Ambert J. Soldat : etude morale sur la cariere des armes / Joachim Ambert. – Paris : De Lacroix-Comod, 1856. – 710 p.
97550
   Soldaten des Volkes. – Berl., 1965. – 376с.
97551
  Bersch Gunter Soldatengesichter / Bersch Gunter. – Berlin, 1979. – 158с.
97552
  Rokossowski K.K. Soldatenpflicht. Erinnerungen eines Frontoberbefehlshabers / K.K. Rokossowski. – Berlin, 1973. – 457с.
97553
  Bell Madiso Smartt Soldier"s joy / Bell Madiso Smartt. – Harmondsworth, 1990. – 465с.
97554
  Wiley Richard Soldiers in hiding / Wiley Richard. – New York : A Plume book, 1991. – 199 p.
97555
  Киплинг Редьярд Soldir, soldir : поэзия : стихи / вступление В.Скороденко о Редьярде Киплинге // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Специальный номер. – Москва, 2010. – № 8 : Между войнами: прозрения и поиски. – C. 105-115. – ISSN 1130-6545
97556
  Dohnert Wolfgang Soldner oder Soldat / Dohnert Wolfgang, Seifert Manfred. – Berl., 1956. – 72с.
97557
  Uhse B. Soldner und soldat / B. Uhse. – Moskau - Leningrad, 1935. – 328 S.
97558
  Uhse B. Soldner und soldat / B. Uhse. – Berlin : Aufbau-verlag, 1956. – 293 S.
97559
   Soledad Sevilla : Salas de exposiciones Palacio de bibliotecas y museos. – Madrid : Ministerio de cultura, 1978. – 30p. : il.
97560
  Gongora Soledades. / Gongora, Argote Luis y. – Leipzig, 1973. – 163с.
97561
  Nyvlt Jaroslav Solid-liquid phase equilibria / Nyvlt Jaroslav. – Praha : Academia, 1977. – 248 p.
97562
   Solid-state dosimetry. – Vienna, 1967. – 144с.
97563
   Solid state electronics. – London
Vol. 16, №2. – 1973


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
97564
   Solid state electronics. – London
Vol. 16, №1. – 1973


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
97565
   Solid state electronics. – London
Vol. 16, №3. – 1973


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
97566
   Solid state electronics. – London
Vol. 16, №4. – 1973


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
97567
   Solid state electronics. – London
Vol. 16, №5. – 1973


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
97568
   Solid state electronics. – London
Vol. 16, №6. – 1973


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
97569
   Solid state electronics. – London
Vol. 16, №8. – 1973


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
97570
   Solid state electronics. – London
Vol. 16, №10. – 1973


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
97571
   Solid state electronics. – London
Vol. 16, №11. – 1973


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
97572
   Solid state electronics. – London
Vol. 16, №12. – 1973


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
97573
   Solid state electronics. – London
Vol. 16, №9. – 1973


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
97574
   Solid state physics ( Advances in research and applications). – New York ; London
Vol. 9. – 1959. – 548 с.
97575
   Solid state physics. Advances in research and applications. – New York
Vol. 6. – 1958. – 430 с.
97576
   Solid state physics. Advances in research and applications. – New York, Lond.
Vol. 8. – 1959. – 520 с.
97577
   Solid state physics: Advances in research and applications. – New York : Academic press Inc., Publishers
Vol. 1. – 1955. – 470 p.
97578
   Solid state physics: Advances in research and applications. – New York : Academic press Inc., Publishers
Vol. 2. – 1956. – 468 p.
97579
   Solid state physics: Advances in research and applications. – New York : Academic press Inc., Publishers
Vol. 3. – 1956. – 588 p.
97580
   Solid state physics: Advances in research and applications. – New York : Academic press Inc., Publishers
Vol. 4. – 1957. – 540 p.
97581
   Solid state physics: Advances in research and applications. – New York : Academic press Inc.
Vol. 5. – 1957. – 456 p.
97582
   Solid state physics: Advances in research and applications. – New York, London : Academic press Inc., Publishers
Vol. 6. – 1958. – 430 p.
97583
   Solid state physics: Advances in research and applications. – New York : Academic press Inc., Publishers
Vol. 7. – 1958. – 526 p.
97584
   Solid state physics: Advances in research and applications. – New York, London : Academic press Inc.
Vol. 8. – 1959. – 520 p.
97585
   Solid state physics: Advances in research and applications. – New York, London : Academic Press
Vol. 9. – 1959. – 548 p.
97586
   Solid state physics: Advances in research and applications. – New York, London : Academic Press
Vol. 11. – 1960. – 438 p.
97587
   Solid state physics: Advances in research and applications. – New York, London : Academic Press
Vol. 12. – 1961. – 460 p.
97588
   Solid state physics: Advances in research and applications. – New York, London : Academic Press
Vol. 13. – 1962. – 482 p.
97589
   Solid state physics: Advances in research and applications. – New York, London : Academic Press
Vol. 14. – 1963. – 520 p.
97590
   Solid state physics: Advances in research and applications. – New York, London : Academic Press
Vol. 15. – 1963. – 505 p.
97591
   Solid state physics: Advances in research and applications. – New York, London : Academic Press
Vol. 16. – 1964. – 446 p.
97592
   Solid state physics: Advances in research and applications. – New York, London : Academic Press
Vol. 17. – 1965. – 380 p.
97593
   Solid state physics: Advances in research and applications. – New York, London : Academic Press
Vol. 18. – 1966. – 435 p.
97594
   Solid state physics: Advances in research and applications. – New York, London : Academic Press
Vol. 19. – 1966. – 381 p.
97595
   Solid state physics: Advances in research and applications. – New York, London : Academic Press
Vol. 20. – 1967. – 427 p.
97596
   Solid state physics: Advances in research and applications. – New York, London : Academic Press
Vol. 21. – 1968. – 513 p.
97597
   Solid state physics: Advances in research and applications. – New York, London : Academic Press
Vol. 22. – 1968. – 531 p.
97598
   Solid state physics: Advances in research and applications. – New York, London : Academic Press
Vol. 23. – 1969. – 517 p.
97599
   Solid state physics: Advances in research and applications. – New York, London : Academic Press
Vol. 24. – 1970. – 480 p.
97600
   Solid state physics: Advances in research and applications. – New York, London : Academic Press
Vol. 25. – 1970. – 420 p.
97601
   Solid state physics: Advances in research and applications. – New York, London : Academic Press
Vol. 26. – 1971. – 490 p.
97602
   Solid state physics: Advances in research and applications. – New York, London : Academic Press
Vol. 27. – 1972. – 371 p.
97603
   Solid state physics: Advances in research and applications. – New York, London : Academic Press
Vol. 28. – 1973. – 429 p.
97604
   Solid state physics: Advances in Research and applications. – New York, London : Academic Press
Vol. 10. – 1960. – 516 p.
97605
   Solid state sciences. – Paris : Elsevier, 1999. – ISSN 12932558


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
97606
  Turcus Dumitru s.a. Solidaritate militanta cu toate fortele revolutionare si progresiste (traditii si contemporaneitate) / Dumitru s.a. Turcus. – Bucuresti, 1981. – 296с.
97607
  Bourgeois L. Solidarite / L. Bourgeois. – 7e ed., revue et augm. – Paris : Librairie Armand Colin, 1912. – II, 40 p.
97608
  Eftimiu Victor Solille terestre / Eftimiu Victor; Vasiliu Mihai. – Bucuresti, 1961. – 132с.
97609
  Virta N. Solitude / N. Virta. – Moscou, 1937. – 302 с.
97610
  Jordan J.P. Sollstandiges Faschen Worterbuch. – Leipzig : Nakladatel Otto Holtzes, 1868. – 722 S.
97611
  Lawick Hugo van Solo dziki pies afrykanski / Hugo van Lawick;. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1981. – 115s. : 4 k. il. – ISBN 83-10-08069-7
97612
  Padron J.J. Solo muere la mano que te escribe / J.J. Padron. – Madrid, 1989
97613
  Jylenko I. Solo na flauta / Iryna Jylenko ; trad. do ucraniano: Wira Selanski. – Rio de Janeiro : Editora Velha Lapa, 1999. – 59 p. : il. – (Serie Pyssanka)
97614
  Микитенко О. Solo на високих частотах / спілкувалася Ліза Мельниченко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 5 жовтня (№ 39). – С. 5


  Ольга Леонтіївна Микитенко — українська співачка (сопрано); солістка Національного театру опери та балету імені Т.Шевченка з 1995 року, Заслужена артистка України (07.1999).
97615
  Будько Євген Solomia. Не ставлячи собі кордонів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 10-14 : фото
97616
  Richler Mordecai Solomon Gursky was here / Richler Mordecai. – Harmondsworth, 1991. – 413с.
97617
  Szemler Ferenc Solstitiul. In romineste de Ion Chinezu / Szemler Ferenc. – Bucuresti, 1961. – 578с.
97618
   Soluri Forestiere C.Paunescu. – Bucuresti : Ed.Academiei Republicii Socialiste Romania, 1975. – 374s.
97619
   Solurile. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane, 1990. – 174p. – (Ser."Monografica"). – ISBN 9732701943
97620
   Solurile Muntilor Bucegi : Licrarile Coferintei nationale de pedologie. – Bucuresti : Ed.Academiei Republicii Socialiste Romania, 1971. – 645s.
97621
  Ludo I. Solutia a parra / I. Ludo. – Edit. a 2-a. – Bucuresti, 1960. – 536с.
97622
   Solutionarea pasnica a diferendelor internationale. – Bucuresti, 1983. – 213с.
97623
  London Dick Solutions manual for "Survival models and their estimation" / London Dick. – Winsted : ACTEX, 1998. – 124p. – ISBN 1-56698-292-8
97624
  White Frank Solutions manual to accompany Fluid mechanics, 3rd edition / F.M.White. – New York a.o. : McGraw-Hill, 1995. – 2,758p. : ill. – ISBN 0-07-069715-9
97625
  Hibbeler R.C. Solutions manual: Mechanics of materials, 4th edition / R.C.Hibbeler. – Upper Saddle River : Prentice Hall, 2000. – [9],849p. : ill. – ISBN 0-13-016615-4
97626
  Kukharenko O. Solutions of the Cauchy problem for oscillatory equation with delay // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Р. 28-32. – (Кібернетика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Ordinary differential equations of the second order with one constant delay are considered in this paper. An analytical representation of the solution is obtained using the method of steps. В даній роботі розглянуто диференціальне рівняння другого ...
97627
  Beyko I.V. Solve-operator algorithms in high-precision simulators of complex systems / I.V. Beyko, P.M. Zinko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 49-54. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
97628
  Beyko I. Solve-operator methods for optimization of risk controlled stochastic processes / I. Beyko, P. Zinko // Таврический вестник информатики и математики : международное научно-теоретическое издание / Крымский научный центр НАН Украины; Мин. обр. и науки Украины; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – № 2. – P. 17-24. – ISSN 1729-3901


  In the paper we develop solve-operator methods for high order modelling, simulation and optimization of risk controlled stochastic processes described by general graph-operator control systems with incomplete data.
97629
  Fazil Kayikci Solvency of current account deficits in Turkey // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 387-398 : table., fig. – Bibliogr.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
97630
  Morrison G.H. Solvent extraction in analytical chemistry / G.H. Morrison, H. Freiser. – New York, 1957. – 270с.
97631
  Reichardt C. Solvents and solvent effects in organic chemistry / Christian Reichardt, Thomas Welton. – 4th, updated and enlarged ed. – Weinheim : Wiley-VCH Verl. & Co. KGaA, 2011. – XXVI, 692 p. – Subject index: p. 677-692. – Bibliogr.: p. 587-673. – ISBN 978-3-527-32473-6
97632
  Gelfond A.O. Solving equations in integers / A.O. Gelfond. – Moscow : Mir, 1981. – 57 p.
97633
  Nikitin A. Solving Lyapunov-Sylvester operator equations by convex programming methods / Anatolii Nikitin // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 2016. – № 3 (123)


  In this paper necessary and sufficient conditions are given for solvability of Lyapunov-Sylvester operator equations. We explain how to solve these equations by the methods of convex programming. Our purpose is to investigate some properties of ...
97634
  Gusev V. Solving problems in geometry / V. Gusev, V. Litvinenko, A. Morckovich. – Moscow : Mir, 1988. – 238 p.
97635
   Solzhenitsyn : A documentary record. – 2nd ed. – Harmondsworth : Penguin books, 1974. – 388p.
97636
  Burg David Solzhenitsyn. / Burg David, Feifer George. – New York, 1972. – 371с.
97637
   Solzhenitsyn: a documentary record. – Harmordworth, 1972. – 264с.
97638
  Kostecki Andrzej Maria Somalia. Zarys historyczno-socjologiczny / Kostecki Andrzej Maria. – Warszawa, 1976. – 194с.
97639
  Aleixandre V. Sombra del paraiso / V. Aleixandre. – Madrid : Clasicos Castaha, 1990. – ISBN 84-7039-228-X
97640
  Molla J. Sombra, medida de la luz / J. Molla. – Madrid : Endymion, 1985. – ISBN 84-336-0239-X
97641
  Kotsiubynsky Mykhailo Sombras dos ancestrais esquecidos / Kotsiubynsky Mykhailo. – Rio de Janeiro, 1985. – 142с.
97642
  Cerdan Tato Sombras nada mas / Cerdan Tato. – Alicante : Editorial AGUACLARA, 1992. – ISBN 84-8018-003-X
97643
  Lehiste Ilse Some acoustic characteristics of dysarthric speech / Lehiste Ilse. – Basel-N.Y., 1965. – 124с.
97644
  Rozora I. Some applications for the theory of square-gaussian processes // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – P. 29-31
97645
  Chernyak O. Some approaches to governmental regulation of labor force migration in Ukraine / O. Chernyak, Y. Chernyak // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – P. 18-23. – (Економіка ; Вип. 140). – ISSN 1728-3817


  Посилення міжнародних міграційних процесів є однією за найпомітніших рис глобалізації та інтернаціоналізації світового господарства. Враховуючи значне збільшення кількості міжнародних мігрантів, особлива увага приділяється державному регулюванню ...
97646
  Tereshchenko V.M. Some approaches to solving the bichromatic closest-pairs problem on metrics L1 / V.M. Tereshchenko, D. Suvorov // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (107). – С. 80-89. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  In this paper we present an original algorithm and data structures to solve the Bichromatic Closest Pair problem in metrics L1. We got O(n) time for the case of sets, each of which is coincided with the set of its maximums regarding to dominance, and ...
97647
  Alsayyad Mohamad Mahmoud Some arab contributions to geography. / Alsayyad Mohamad Mahmoud. – Beirut, 1971. – 140с.
97648
  Tolstov K.D. Some aspects of applications of photographic emulsions. (Invited paper presented at the V-th Internat. Conference on Nuclear Photography, Geneva, 15-IX-1964) / K.D. Tolstov. – Dubna, 1964. – 10 с.
97649
  Stavkova S. Some aspects of continuing professional education of social workers in Canada // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 10 (153), жовтень. – Р. 19-23. – ISSN 2308-4634


  У статті описано хронологічні аспекти розвитку неперервної професійної освіти в Канаді. Зроблено спробу схарактеризувати канадську систему вищої освіти, зокрема у галузі соціальної роботи. Представлено Канадський досвід неперервної професійної освіти ...
97650
   Some aspects of French cultural policy. By the studies and research department of the French ministry of culture. – Paris, 1970. – 65с.
97651
   Some Aspects of Internal Irradiation : Proceedings of a Symposium held at the Homestead, Heber, Utah, 8-11 May 1961. – New York, Oxford, London, Paris : Pergamon Press, 1962. – XVIII,529p. – (Symposium Publications Division)
97652
  Lobunko Y. Some aspects of metodology division of land categorized by main purpose // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 66-71. – ISSN 2306-1677
97653
  Anthoni Berndt Some aspects of nitrates of periodate-oxidized cellulose. / Anthoni Berndt. – Helsinki, 1958. – 68с.
97654
  Mazhitova S. Some aspects of state regulation of higher education system in Kazakhstan // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 98-104 : Tabl. – Bibliogr.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
97655
  Fayed Youssef Some aspects of the climate of Jordan. / Fayed Youssef. – Beirut, 1971. – 40с.
97656
  Soloviova A.M. Some aspects of the criminal responsibility for crimes against property committed with the use of computer technology by the legislation of Ukraine and some foreign countries // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (63). – P. 62-68. – ISSN 2222-5374
97657
  Steshenko Valentina Some Aspects of the demographic Situation in Ukraine: Reproductive Health and Family Planning / Steshenko Valentina, Irkina Tamara. – Kyiv, 1999. – 32с.
97658
  Berg Martin van den Some aspects of the internal structure of discourse: The dynamics of nominal anaphora : Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam... / M.H. van den Berg; Universiteit van Amsterdam, Institute for logic, language and computation. – Amsterdam : [S. n.], 1996. – IV, 202 p. – Бібліогр.:p.187-194. – (ILLC dissertation series 1996-3). – ISBN 90-74795-45-5
97659
  Stofkova Z. Some aspects of the quality of life in regions / Z. Stofkova, I. Stricek // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 81-83. – ISBN 978-617-7069-02-6
97660
  Hrymych M. Some aspects of ukrainian folk religion in Brazil // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 192-196


  Одним із найцікавіших проявів релігійності українців Бразилії є домашні вівтарі. Вони слугують обов"язковим елементом селянського інтер"єру в старих будинках на колоніях та в маленьких містечках. За останні 70 років домашні вівтарі піддалися ...
97661
  Erich Robens Some aspects on the history of thermal analysis / Erich Robens, A S.A. Jayaweera // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2012. – Р. 1-29. – (Sectio AA, Chemia ; Vol. 67, N 1/2). – ISSN 0137-6853


  The short survey covers invention and development of thermal and related analytical methods: calorimetry, thermoporometry, dilatometry, thermogravimetry, sorptometry, hygrometry.
97662
  Su Shu Huang Some astronomical aspects of life in the Universe / Su Shu Huang. – Washington, 1962. – 239-249с.
97663
  Folsom Franklin Some basic rights of soviet citizens / Folsom Franklin. – M., 1983. – 164с.
97664
  Rhodes T F.N. Some British lower palaeozoic conodont faunas / T F.N. Rhodes. – London, 1953. – 261-338с.
97665
  Pranti F. Some bryozoa from the Koneprusy limestone (Bohemia) / F. Pranti. – [S. l. : s. n.]
T.3 : Les produits utilises en phytopharmacie. – 1928. – 3 p.
97666
  Dice L.R. Some census methods for mammals / L.R. Dice. – [S. l. : s. n.], 1938. – P. 119-130. – Journ. of Wildlife manag., V.2, No. 3, 1938
97667
  Chandler R.C. Some chemical relations in the sugar beet during phases of its development / R.C. Chandler. – Washington : Government, 1943. – p. 433-445. – Reprinted from Journal of agricultural research, v. 67, N. 11, 1943. – (Joint committee on policy and manuscripts)
97668
  Stojmenovic I. Some combinatorial and algorithmic problems in many-valued logics / I. Stojmenovic; Univ. of Novi Sad., Inst. of mathematics. – Novi Sad : [S. n.], 1987. – 150 p.
97669
  Ruohonen K. Some combinatorial mappings of words : K. Ruohonen / K. Ruohonen. – Helsinki : [S. n.], 1976. – 47 p. – (Annales Acad. scientiarum Fennicae ; Ser. A.-Mathematica. Dissertationes, 9)
97670
  Delwaide J. Some comments on the reports of section two "Europe from Maastricht to the Present: 1992-2000" / Jacobus Delwaide // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 20, ч. 1. – P. 85-88
97671
  Kuzin A. Some common features in the picture of distributions of elastic heterogeneities of the crust and upper mantle of the Northern Caucasus accordingly to the earthquake converted-wave method, the deep seismic sounding and seismology / A. Kuzin, L. Shumlyanska // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 82-83. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0203-3100
97672
  Perestjuk N.A. Some Conditions for Stability of Invariant Sets of Discontinuous Dynamical Sistems / N.A. Perestjuk, O. Chernikova // Applications of Mathematics in Engineering and Economics. Proceedings of the XXX Summer School Sozopol 99.
97673
  Splaver Sarah Some day I"ll be an aerospace engineer / Splaver Sarah. – New York, 1967. – 80с.
97674
  Teleuyev G. Some ecological and legal aspects of using renewable energy in the Republic of Kazakhstan // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – P. 275-277
97675
   Some economic aspects of educational development in Europe. The Proceedings of a Conference held at the Villa Serbelloni, Bellagio July 1960. – Paris, 1961. – 144с.
97676
  Kostikov I.Yu. Some edaphytic, epiphytic and cryophilic algal communities from Argentina Islands area (Antarctic) / I.Yu. Kostikov, A.A. Kryvenda, O.V. Tyschenko // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи : IV МАК 2009, IV Міжнар. Антаркт. Конф., м. Київ, Україна, 12-14 трав. 2009 р. : тези / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. – Київ : Національний антарктичний научний центр України, 2009. – Р. 172
97677
  Dzubenko M.I. Some effects of background ionosphere electrical conductivity in the structural characteristics of aurorae / M.I. Dzubenko, A.M. Evtushevsky, V.M. Ivchenko // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – P. 87-92. – (Астрономія ; вип. 35)


  За багаторічними спостереженнями в бухті Тіксі та Норільську показано, що: 1) середня яскравість дискретних форм полярного сяйва знижується зі збільшенням часового інтервалу після заходу Сонця на висотах іоносфери; цей ефект підтверджено порівняльним ...
97678
  Allee W.C. Some effects of numbers present on the rate of cleavage and early development in Arbacia / W.C. Allee, G. Evans. – [S. l. : s. n.], 1937. – P. 217-232. – Отд. оттиск из: Biological Bulletin, Vol. 72, No.2, April, 1937
97679
  Javakhishvili L.G. Some examples of the discrimination of oil-and-gas-bearing layers by DC device operating in unstable regime of Pa / L.G. Javakhishvili, T.T. Pitskhelauri, V.N. Mikheladze // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 2. – С. 137-140 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0203-3100
97680
  Scott T.G. Some food coactions of the northern plains red fox / T.G. Scott. – Iowa, 1943. – P. 427-479. – Reprinted from Ecological Monographs, 13, October, 1943
97681
  Mamet David Some freaks / Mamet David. – Harmondsworth, 1991. – 180с.
97682
  Haraszti G. Some fundamental problems of the Law treaties. / G. Haraszti. – Budapest, 1973. – 438с.
97683
  Sen P.K. Some Further Applications of Non-Parametric Methods in Dilution (-Direct) Assays / P.K. Sen. – California; Calcutta : University of North Carolina, 1965. – 799-810p. – (The Biometric Society ; V. 21 ; 4)
97684
  Cornille H. Some general results for the inverse-scattering theory at fixed angular momentum or at fixed energy / H. Cornille, 1973. – 20 p. – Отд. оттиск из: Il nuovo cimento, Vol.14A, Nr.1, 1973
97685
  Cooley J.S. Some host-parasite relations in the black root rot of apple trees / J.S. Cooley. – Washington : Government, 1944. – p. 449-458. – Reprinted from Journal of agricultural research, v. 95, N.12, 1944. – (Joint committee on policy and manuscripts)
97686
  Komziuk L. Some issues of Polish media law reforms: the experience for Ukraine // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – P. 532-533. – ISBN 978-617-7069-15-6
97687
  Zhuchok A.V. Some least congruences on dimonoids // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 7-10. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Побудовано найменшу комутативну конгруенцію на вільному дімоноїді, найменшу групову конгруенцію на дімоноїді з інверсною напівгрупою та найменшу групову конгруенцію на дімоноїді з ортодоксальною напівгрупою. Показано також, що кожний інтра-регулярний ...
97688
  Kerikmae M. Some luminescent materials for dosimetric applications and physical research / Kerikmae Mihkel. – Tartu : Tartu university press, 2004. – 143c. – (Dissertationes chimicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0299 ; N 41). – ISBN 9985-56-895-8
97689
  Goertzel Gerald Some mathematical methods of physics / Goertzel Gerald, Tralli Nunzio. – New York; Toronto; London, 1960. – 14, 300 p.
97690
  Yuldashev S.O. Some methodical recommendations about conducting the classes on a subject "Urgent problems of the administrative (economic, civil) law" / S.O. Yuldashev, S.I. Khomyachenko, P. Hristov // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – Р. 182-190. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (40)). – ISSN 2307-9061
97691
  Ponomarenko O.D. Some models of optimal decision making in microeconomics / O.D. Ponomarenko, O.D. Borysenko // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – P. 37
97692
  Moser M.A. Some Notes on Code-Switching in the Letters of Taras Shevchenko // Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge, 2015. – Vol. 32/33, pt. 2 (за 2011-2014) : Жнива: essays presented in honor of George G. Grabowicz on his seventieth birthday / ed.: R. Koropeckyj [et al.]. – P. 541-547. – ISSN 0363-5570
97693
  Korotaev S. Some notes on the issue of social stratification in Russia: lifestyle aspect / S. Korotaev, Shkaratan Ovsej, E. Gasiukova // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2016. – T. 27, Nr. 4. – P. 277-291. – ISSN 0235-7186
97694
  Sotkis Yu.A. Some notes on William Shakespeare and the evolution of the dramatic art (on the occasion of the birth anniversary of the great bard of Avon) ("Lines dedicated to the memory of Shakespeare") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – P. 77-80. – (Міжнародні відносини ; Вип. 17)


  Статтю присвячено 436-й річниці з дня народження найвидатнішого драматурга світу. Досліджено стан драматичного і театрального мистецтва дошекспірівського періоду, розглянуто внесок, зроблений Шекспіром до розвитку мистецтва. Особливу увагу приділено ...
97695
  Mansfield W.C. Some peculiar fossil forms from maryland : No. 2688 From the proceedings of the Unated States National Museum, V.71, A.16 / W.C. Mansfield. – Washington : Government, 1927. – 15 p.
97696
  Shavrin A. Some peculiar properties of oscillators with automatic bias / A. Shavrin, Yu. Kiashko, .Levitsky // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 37-39. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 2 (20)). – ISSN 1728-3817


  Differential RC-cell (grid leak) is inserted to the circuit of the feedback of oscillators for automatic bias so additional phase rotation appears that causes some shift of the generated frequency in comparison with the resonance frequency of the ...
97697
  Samborska O. Some peculiarities in training future masters in technology education in European countries // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 4. – P. 126-131. – ISSN 2308-4081


  Деякі особливості у підготовці майбутніх магістрів з технології освіти у країнах Європи.
97698
   Some Peculiarities of Oxidative Dehydrogenation of TiH2 as a Component of Bioradioprotective Composites. Vol. 20 / В.В. Скопенко, В.М. Білічено, В.А. Макара, А.П. Арбузова // Int. J. Hydrogen Energy
97699
  Calkins G. Some polymastigote and hypermastigote flagellates from Puerto Rican termites / G. Calkins. – [S. l. : s. n.], 1936. – 19 p. – Puerto Rico journ. of public health and tropical medicine., V.12, No.2, 1936
97700
   Some problems in the organisation and administration of public enterprises in the industrial field : Documents selected from the material prepared for a United Nations seminar held in Rangoon. – N.Y., 1954. – 88с.
97701
  Nikiel J. Some problems on continuous images of compact ordered spaces / J. Nikiel. – Wroclaw : Mathem. inst. Univ. of Wroclaw, 1986. – 15 p. – Prepr. No 72
97702
  Natanson L. Some properties of groups of wave-disturbance / by Ladislas Natanson. – Cracovie (Krakow) : Imprim. de l"Univ., 1904. – [11] p. – Отд. оттиск из: Bulletin de l"Acad. des sciences de Cracovie. Classe des sciences math. rt naturel.Ser. A: Sciences mathemat., 1929 ( p. 213-223)
97703
  Haidukov L. Some questions of scientific development of the subject "Yalta-45. Outlook from the year 2000" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 20, ч. 1. – P. 56-59
97704
  Jakuszewicz A. Some reflections on the judge"s right to conscientious objection // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – P. 321-330. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
97705
  Usenko N. Some regularities in enthalpies of mixing of Lu-3d liquid alloys / N. Usenko, M. Ivanov, N. Kotova // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 237
97706
  Achyeser N. Some remarks about three papers of M. S. Verblunsky = Некоторые замечания относительно трех работ M. S. Verblunsky / N. Achyeser, M. Krein. – Charkow, 1939. – S.129-134. – Відбиток. – (Записки научно-исследовательского интститута математики и механики ХГУ и харьковского математического обществаб, 1939)
97707
  Salem Sherif Elfard Some Remarks on Information Ranging // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – P. 214-217. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядається проблема автоматичного ранжування інформації в мережах ЄОМ. Аргументується що методи які застосовуються в автоматичний верифікації можуть бути застосовані для цих цілей.
97708
  Stangenberg Marian Some remarks on the determination and the content of silica in lake waters / Stangenberg Marian, 1961. – 19-42с.
97709
  Sych A. Some remarks on the problem of political system evolution in the Central-Eastern European countries in the interwar period // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 21 : Спеціальність "Історія". – P. 72-78


  Деякі зауваження до проблеми еволюції політичної системи в країнах Центрально-Східної Європи в міжвоєнний період.
97710
   Some results of studies of proton beam production and trasport for planim. Science Research Council. – Chilton. – 3с.
97711
   Some socio-economic determinants of fertility in Pakistan: an empirical analysis / Muhammad Irfan Chani, Muhammad Shahid, Mahboob, UI Hassan // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 477-484 : table. – Bibliogr.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
97712
   Some suggestions on teaching about human rights. – Paris - Geneva, 1968. – 155с.
97713
  Ustynova I. Some theoretical aspects of modern classification of financial sanction // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – P. 86-90. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
97714
  Reva N.O. Some thoughts about priest"s fictional objects // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – P. 99-101
97715
  Vanda Lamm Some thoughts on the rule of law in international law // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 297-303


  Устатті розглядається деякі аспекти верховенства закону у міжнародному праві. Автор спробував представити важливу аксіому закону стосовно значення справедливості та законної впевненості.
97716
  Wodehouse P.G. Something fresh / P.G. Wodehouse. – London : Methuek & Co.Ltd. – 251 p.
97717
  Fesenko I.M. Something from the history of translation // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – P. 208-213


  The article deals with the definite stages in the history of translation studies. It pays special attention to the History of translation in the Ancient World, Middle Ages and Modern World. The article touches upon the English translations of Russian ...
97718
  Munro Alice Something I`ve been meaning to tell you. / Munro Alice. – Harmondsworth, 1985. – 235с.
97719
  Gordimer Nadine Something Out There / Gordimer Nadine. – Harmondsworth, 1986. – 203 p.
97720
  Ingalls Rachel Something to write home about / Ingalls Rachel. – Harmondsworth, 1990. – 296с.
97721
  Bonair de Sommaire roial de l" histoire de France. Continuee depuis Pharamond jusques au Reane d"apresent Avec les portraits, armes & devises de tous les rois. – Pfris, 1678. – (6), 412с.
97722
  Streit Walter Sommer-Wasser-Kamera / Streit Walter. – Leipzig, 1975. – 87с.
97723
  Ehrenburg Ilja Sommer 25. Die Abflussgasse. Moscau glaubt nicht an Tranen / Ehrenburg Ilja. – Berlin, 1981. – 474с.
97724
  Hielscher A. Sommerblumen / A. Hielscher. – Auf. 3. – Radebeul : Neumann Verlag, 1975. – 199S. : Mit Zeichnungen von Meiner Helmut
97725
  Seyffert Willy Sommerblumen : Vorkommen und Verwendung, Gattungen, Arten und Sorten / Seyffert Willy. – Berlin : Deut. Landwirtschaftsverlag, 1975. – 416s. : Mit 99 Farbbild. und 4 Kart.
97726
  Weller Walter Sommerfahrt / Weller Walter. – Halle [Saale] : Mitteldeutscher, 1972. – 170 S.
97727
  Selber Martin Sommergewitter / Selber Martin. – Berl., 1961. – 362с.
97728
  Ferolli B. Sommerinsel : Roman / Beatrice Ferolli. – Wien ; Munchen ; Zurich : Fritz Molden, 1976. – 494, [1] S. – ISBN 3-217-00743-3
97729
  Bradatsch Gertrud Sommerreise. / Bradatsch Gertrud. – Rostock, 1976. – 316с.
97730
  Wolf C. Sommerstuck / C. Wolf. – Berlin ; Weimar : Aufbau, 1990. – 189 S. : Ill.
97731
  Probst Anneliese Sommertage / Probst Anneliese. – Berlin, 1955. – 272с.
97732
  Sokolov Gueorgui Somos de pequena tierra / Sokolov Gueorgui. – M., 1983. – 379с.
97733
  Polevoi Boris Somos hombres sovieticos / Polevoi Boris. – Moscu, 1974. – 325с.
97734
  Gorchi M. Somov si altii / M. Gorchi. – Bucuresti, 1953. – 114с.
97735
  Zola Emile Son excellence Eugene Rougon / Zola Emile. – Paris : Garnier-Flammarion, 1973. – 442 p.
97736
  Queiroz Eca de Son excellence le comte D"Abranhos / Queiroz Eca de; Roman traduit du portugais par Parcidio Goncalves. – Paris : La Difference, 1998. – 212р. – ISBN 2-7291-1150-6
97737
   Sonata e heshtur : poezia qё krijohet nё Maqedoni. – Tetove : Klubi letrar 94, 2003. – 167, [ 1 ] c. – (Biblioteka Lira / red. A.Kamberi). – ISBN 9989-935-09-02
97738
  Chryssoulis Dominique Sonate / Chryssoulis Dominique. – Paris, 1991. – 44с.
97739
  Hering M. Sonderabdruck aus der Zeitschrift fur Pflanzenkheiten (Pflanzenpathologie) und Pflanzenschutz / M. Hering. – Stuttgart : Verlag von Ulmer Eugen, 1932. – 567-579S.
97740
  Koshewnikow Wadim Sonderabteilung / Koshewnikow Wadim. – Moskau, 1975. – 340с.
97741
  Barcik M. Sonderaction Krakau Timeline // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – Nr. 178, special edition. – P. 6-17. – ISSN 1427-1176


  Ягеллонський університет в роки Другої світової війни. Арешти професорсько-викладацького складу університету.
97742
   Sonderangebot wertvoller Zeitschriften, Werke und Separaten uber Entomologie : Antiquariats-Katalog. – Leipzig : Max Weg Buchhanlung und Antiquariat
No. 184. – 1925. – 112 S.
97743
   Sonderband der "Wissenshaftl. Ztschr.". – Halle, 1954. – с.
97744
  Seghers Anna Sonderbare Begegnungen / Seghers Anna. – Berlin - Weimar, 1974. – 149с.
97745
  Seghers Anna Sonderbare Begegnungen / Seghers Anna. – Berlin - Weimar, 1975. – 149с.
97746
   Sonet in sonetni venec : mednarodni simpozij v Ljubljani od 28.do 30. junija 1995. – Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in knjizevnosti, 1997. – 448 s. – (Obdobja ; 16). – ISBN 961-6200-25-9
97747
  Presern France Sonetni venac, i druge pesme / Presern France. – Beograd, 1969. – 79с.
97748
  Feijoo Samuel Sonetos en Cuba. / Feijoo Samuel. – Las Villas, 1964. – 394с.
97749
  Becher Johannes Sonett-Werk 1913-1955 / Becher Johannes. – Berl., 1956. – 624с.
97750
  Schuster Volkfried Sonette. Auf dem Wege westwarts / Schuster Volkfried. – Dornach, Bochum, 1980. – 56с.
97751
  Szekspir William Sonety / Szekspir William. – 2 wyd. poprawione i uzupelnione. – Warszawa : PIW, 1975. – 195 s.
97752
  Petrarca Francesco Sonety do Laury / Petrarca Francesco. – Krakow, 1975. – 141с.
97753
  Mickiewicz A. Sonety krymskie / A. Mickiewicz. – Wyd. 2. – Wroclaw, 1953. – 49с.
97754
  Zaruski M. Sonety morskie / Mariusz Zaruski. – Gdansk : Wyd-wo Morskie, 1970. – 60 s.
97755
  Minkiewicz Janusz Sonety warszawskie i pierwsze wiersze / Minkiewicz Janusz. – Warszawa, 1956. – 160с.
97756
  Nam Cao Song mon. Tieu thuyet. / Nam Cao. – Ha-Noi, 1963. – 252с.
97757
  Morrison Toni Song of Solomon / Morrison Toni. – New York, 1978. – 341с.
97758
  Morrison Toni Song of Solomon / Morrison Toni. – New York, 1978. – 341с.
97759
  Morrison Toni Song of Solomon / Morrison Toni. – New York, 1987. – 337с.
97760
  Morrison Toni Song of Solomon / Morrison Toni; With an introd.by R.Price. – London : Campbell Publishers, 1995. – 363p. – (Everyman"s Library ; 216 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-216-6
97761
  Murchie Guy Song of the sky. / Murchie Guy. – Boston, 1954. – 438с.
97762
  Parizek L.M. Songare / L.M. Parizek. – Praha, 1967. – 206с.
97763
   Songbook. – K.
Part 1. – 1998. – 63с.
97764
   Songs and stories of the minority peoples in Yunnan, 1960. – 58с.
97765
  Young Jane Songs and Verses / Young Jane. – London : H.R. Allenson 30 Paternoster Row E.C., 1896. – 96 p.
97766
  Pereira Patricia Songs of the Arcturians : A manual to aid in understanding matters pertaining to personal and planetary evolution / Pereira Patricia. – Hillsboro : Beyond words, 1996. – XII,237,[5]p. – (Arcturian star chronicles ; Vol. 1). – ISBN 1-885223-43-9
97767
  Below Wassili Sonnabendmorgen / Below Wassili. – Leipzig, 1985. – 276с.
97768
  Mundstock Karl Sonne in der Mitternacht. / Mundstock Karl. – Halle, 1959. – 164с.
97769
  Heckel Vilem Sonne uber dem Kaukasus. / Heckel Vilem. – Prag, 1960. – 10с.
97770
  Noll Dieter Sonne uber den Seen / Noll Dieter. – Berl., 1954. – 288с.
97771
  Polkehn Klaus Sonne uber Rif und Tell. Nordwestafrikanische Reportagen 1962 / Polkehn Klaus. – Lpz., 1963. – 260с.
97772
   Sonne unter Waffen. Szenen vom Aufbruch Algeriens. – Berlin, 1973. – 363с.
97773
   Sonnenfenster. Kindererzahlungen. – K., 1978. – 230с.
97774
  Foitzik L. Sonnenstrahlung und Lufttrubung / L. Foitzik, H. Hinzpeter. – Leipzig : Geest & Portig, 1958. – 310 S.
97775
  Рязанцева Т.М. Sonnets of desolation Джерарда Менлі Хопкінса у парадигмі метафізичної поезії // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки
97776
  Bruning Elfriede. Sonntag der Dreizehnte. / Elfriede. Bruning. – Berl., 1960. – 284с.
97777
  Uhse B. Sonntagstraumerei in der Alameda / B. Uhse. – Berlin : Henschelverlag, 1961. – 193 S.
97778
  Kostrzewska Hanna Sonorystyka / Kostrzewska Hanna. – Poznan : Ars nova, 1994. – 81s. – ISBN 93-85409-17-3
97779
   Sonrisas de la Olimpiada. – M., 1981. – 152с.
97780
  Lawrence D.H. Sons and lovers / D.H. Lawrence. – New York, 1968. – 420с.
97781
  Lawrence D.H. Sons and lovers / D.H. Lawrence. – Harmondsworth, 1989. – 506с.
97782
  Lawrence D.H. Sons and lovers / D.H. Lawrence; With an introduction by D.Ellis. – London : Campbell Publishers, 1991. – 428p. – (Everyman"s Library ; Vol.22 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-022-8
97783
  Lawrence D.H. Sons and lovers / D.H. Lawrence; Retold by J.Y.K.Kerr. – Harlow : Longman; Pearson education, 1999. – 6,72p. – (Penguin readers : Level 5 / Series ed.: A.Hopkins, J.Potter). – ISBN 0-582-41696-5
97784
  Hoff B.J. Sons of an ancient glory / B.J. Hoff. – Minneapolis, 1993. – 396с.
97785
  Морита А. Sony. Сделано в Японии = Made in Japan. Akio Morita and Sony / А. Морита; Акио Морито при участии Эдвина М. Рейнголда и Мицуко Симомуры; пер. с англ. [О. Радынова, С. Щеглов]. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 289, [1] с. – Пер.: Morita Akio. Made in Japan. Akio Morita and Sony. New York, 1986. - Указатель: 283-289. – ISBN 5-9614-0381-5
97786
  Kivi O. Soome-ugri ja samojeedi keeleteadus Noukogude Liidus 1962 = Финно-угорское и самодийское языкознание в Советском Союзе 1962 : Bibliograafia / koostanud O. Kivi ; toimetanud A. Laanest. – Tallinn, 1963. – 202 s.
97787
  Sopena Sopena diccionario ITER de la conjugacion / Sopena. – Barcelona, 1982. – 384с.
97788
   Sophia and praxis : The boundaries of politics. – Chatham : Chatham house publ., 1984. – 148p.
97789
  Gebhardt Manfred Sophie von Hatzfeldt : Ein Leben mit Lassalle: Biografie / Gebhardt Manfred. – Berlin : Neues Leben, 1991. – 305S. – ISBN 3-355-01290-4
97790
  Styron William Sophie"s Choice / Styron William. – New York, 1988. – 626с.
97791
  Csatkai E. Sopron / E. Csatkai, K. Friedrich. – Budapest, 1971. – 165с.
97792
   Sorbische Sagen. Eine Auswahl fur Kinder. – Bautzen, 1960. – 86с.
97793
   Sorbischer Sprachatlas. – Bautzen
Bd. 10. – 1986. – 435с.
97794
   Soren Kierkegaard Society. – Copenhagen, 1948. – [5] p.
97795
  Ciprian G. Sorieri. Amintiri. Mascariei si mizgaliei / G. Ciprian. – Bucuresti
1. – 1965. – 352с.
97796
  Guimaraes Rosa Joao Soropita. Buriti / Guimaraes Rosa Joao; Przelozyla H.Czajka. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1969. – 279,[5]s. – (Wspolczesna proza swiatowa)
97797
  Soros George Soros on Soros : Staying ahead of the curve / George Soros with Byron Wien, Krisztina Koenen. – New York a.o. : Wiley, 1995. – 10,326p. – ISBN 0-471-11977-6
97798
  Bulatov Alexei Sorpresa tactica. / Bulatov Alexei, Prozorov Vasili. – Moscu, 1991. – 159с.
97799
  Raks V. Sorption of Organic Chemicals on Modified Silica with Surfactants / V. Raks, O. Lysenko // III Ukrainian-Polish scientific conference "Membrane and sorption processes and technologies" : [Dectmber 12-14, 2017 Kyiv, Ukraine] : book of abstracts / "Membrane and sorption processes and technologies", sci. conf. – Kyiv : NaUKMA, 2017. – P. 221. – ISBN 978-966-2410-98-3
97800
  Kertesz Imre Sorstalansag. / Kertesz Imre. – Budapest, 1975. – 292с.
97801
   Sortenratgeber Gemuse : Arbeiten der Zentralstelle fur Sortenwesen. – Berlin : VEB Duetscher Landwirtschaftsverlag, 1973. – 130S.
97802
   Sortenratgeber Obst : Arbeiten der Zentralstelle fur Sortenwesen. – Berlin : VEB Duetscher Landwirtschaftsverlag, 1971. – 164S. – Має 101 кольоровий малюнок у додатку
97803
  Hespel M.- Sortez de la... tatie bea! : Comedie en 3 actes / M.- Hespel, J. Marchenelles, J. Thareau. – Paris : Art et comedie, 2001. – 78p. – (Cote jardin). – ISBN 2-84422-241-2
97804
  Поваляєва В.М. SOS - рятуйте наші душі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 53-54 : фото
97805
  Вилье Ж. SOS на Багамах / Ж. Вилье. – Харьков, 1994. – 448с.
97806
  Локтєв В.М. SOS! // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 41-47. – ISSN 1027-3239


  У статті висловлено міркування щодо проекту бюджету на 2016 р., сформульовано загрози для науково-освітньої сфери України, які виникають у разі його прийняття, обговорено можливі шляхи подальшого розвитку ситуації.
97807
  Аллег А. SOS, Америка! / А. Аллег. – Москва, 1987. – 267с.
97808
  Эйдельман Д.Я. SOS. Рассказы о кораблекрушениях / Д.Я. Эйдельман. – Ленинград : Судостроение, 1968. – 237 с.
97809
  Эйдельман Д.Я. SOS. Рассказы о кораблекрушениях / Д.Я. Эйдельман. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Судостроение, 1973. – 280 с.
97810
  Каленюк І. SOS: освіта в зоні ризику / І. Каленюк, О. Куклін, В. Ямковий // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-28 квітня (№ 15). – С. 12


  Завдяки досить високим показникам охоплення молоді загальною середньою та вищою освітою наша країна завжди мала непогані позиції в багатьох світових рейтингах, таблоїдах чи індикаторах. Так, саме показники охоплення населення освітою витягують Україну, ...
97811
  Войцеховська А. SOS: пестицидна небезпека. Отрутохімікати для боротьби з бур"янами та шкідниками в Україні використовуються безконтрольно // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 грудня (№ 47)


  "...За даними Всесвітньої організації охорони здоров"я, щорічно в світі реєструється близько 25 мільйонів отруєнь пестицидами, що зумовлені порушеннями правил роботи з ними, неналежним транспортуванням та використанням. Пестициди - токсичні речовини, ...
97812
  Sabahattin Ali Soseaua asfaltata / Sabahattin Ali. – Bucuresti, 1955. – 98с.
97813
  Barbu Eugen Soseaua nordului / Barbu Eugen. – Bucuresti, 1959. – 600с.
97814
  Barbu Eugen Soseaua Nordului / Barbu Eugen. – Bucuresti
1. – 1967. – 376с.
97815
  Barbu Eugen Soseaua Nordului / Barbu Eugen. – Bucuresti
2. – 1967. – 302с.
97816
   Sosyal ve kulturel faaliyetler = Social and cultural activities. – Ankara : [s. n.], 2007. – 95 s. : фотоіл. – Текст парал. тур. та англ. мовами
97817
  Bykow Wasyl Sotnikow / Bykow Wasyl. – Warszawa, 1973. – 248с.
97818
  Salda F.X. Soubor dila / F.X. Salda. – Melantrich
2. – 1950. – 342с.
97819
  Salda F.X. Soubor dila / F.X. Salda. – Praha
8. – 1961. – 254с.
97820
  Salda F.X. Soubor dila F.X. Saldy / F.X. Salda. – Praha
1. – 1948. – с.
97821
  Salda F.X. Soubor dila F.X. Saldy / F.X. Salda. – Praha
3. – 1949. – 233с.
97822
  Salda F.X. Soubor dila F.X. Saldy / F.X. Salda. – Praha
10. – 1949. – 492с.
97823
  Salda F.X. Soubor dila F.X. Saldy / F.X. Salda. – Praha
11. – 1950. – 381с.
97824
  Salda F.X. Soubor dila F.X. Saldy / F.X. Salda. – Praha
13. – 1951. – 346с.
97825
  Salda F.X. Soubor dila F.X. Saldy / F.X. Salda. – Praha
5. – 1957. – 344с.
97826
  Salda F.X. Soubor dila F.X. Saldy / F.X. Salda. – Praha
6. – 1960. – 206с.
97827
  Salda F.X. Soubor dila F.X. Saldy. Kriticke projevy 11. 1919-1921 / F.X. Salda. – Praha
20. – 1959. – 278с.
97828
  Salda F.X. Soubor dila F.X. Saldy. Kriticke projevy, 3. 1896-1897 / F.X. Salda. – Praha
13. – 1950. – 544с.
97829
  Salda F.X. Soubor dila F.X. Saldy. Kriticke projevy. 10. 1917-1918 / F.X. Salda. – Praha
19. – 1957. – 557с.
97830
  Salda F.X. Soubor dila F.X. Saldy. Kriticke projevy. 12. 1922-1924 / F.X. Salda. – Praha
21. – 1959. – 331с.
97831
  Salda F.X. Soubor dila F.X. Saldy. Kriticke projevy. 5. 1901-1904 / F.X. Salda. – Praha
14. – 1951. – 285с.
97832
  Salda F.X. Soubor dila F.X. Saldy. Kriticke projevy. 6. 1905-1907 / F.X. Salda. – Praha
15. – 1951. – 306с.
97833
  Salda F.X. Soubor dila F.X. Saldy. Kriticke projevy. 9. 1912-1915 / F.X. Salda. – Praha
18. – 1953. – 404с.
97834
  Salda F.X. Soubor dila F.X. Saldy. Sv. 10. Kriticke projevy. 1. 1892-1893 / F.X. Salda. – Praha
Sv. 10. – 1949. – 492с.
97835
  Salda F.X. Soubor dila F.X. Saldy. Sv. 11. Kriticke projevy. 2. 1894-1895 / F.X. Salda. – Praha
Sv. 11. – 1950. – 381с.
97836
  Salda F.X. Soubor dila F.X. Saldy. Sv. 13. Kriticke projevy. 4. 1898-1900 / F.X. Salda. – Praha
Sv. 13. – 1951. – 346с.
97837
  Salda F.X. Soubor dila. Kriticke projevy. 7. 1908-1909 / F.X. Salda. – Praha
16. – 1953. – 491с.
97838
   Souborny seznam zahranicnich periodik v knihovnach Jihomoravskeho kaje. 1965-1974. – Brno
Dil. 1. – 1975. – 272с.
97839
   Souborny seznam zahranicnich periodik v knihovnach Jihomoravskeho kaje. 1965-1974. – Brno
Dil. 2. – 1976. – 279с.
97840
   Souborny seznam zahranicnich periodik v knihovnach Jihomoravskeho kraje. 1965-1974. – Brno
Dil. 1, Cast 2. – 1975. – 273-554с.
97841
   Souborny seznam zahranicnich periodik v knihovnach Jihomoravskeho kraje. 1965-1974. – Brno
Dil. 2, Cast 2. – 1976. – 280-554с.
97842
   Soucasna burzcazni filozofie. – Praha, 1978. – 589с.
97843
  Sirovatka Odrich Soucasna ceska literatura a folklor / Sirovatka Odrich. – Praha, 1985. – 96с.
97844
  Klofac Jaroslav Soucasna empiricka sociologie. / Klofac Jaroslav, Tlusty Vojtech. – Praha, 1959. – 236с.
97845
  Ruzicka Milous Soucasna keramika / Ruzicka Milous, Vlcek Tomas. – Praha, 1979. – 70с.
97846
  Hrala Milan Soucasnost umeleckeho prekladu / Hrala Milan. – Praha, 1987. – 74с.
97847
   Soucasny stav a ukoly ceskoslovenske hungaristiky. (Materialy I. ceskoslovenskehohungaristickeho sympozia), Brno, 2-4 rijna 1978. – Brno
1. – 1982. – 357с.
97848
   Soudni psychiatrie. Pro pravniky a lekare. – Praha, 1976. – 269с.
97849
  Klofac Jaroslav Soudoba sociologie. / Klofac Jaroslav, Tlusty Vojtech. – Praha
2. – 1967. – 482с.
97850
   Soudobe problemy patomorfologie dechaciho ustroji a cor pulmonale. – Praha : Universita Karlova, 1960. – 207s.
97851
   Souhrn praci o automatisaci. 1959. – Praha, 1961. – 571с.
97852
   Souhrnna hlaseni presidia Prazskeho Mistodrzitelstvi o protistatni, protirakouske a protivalecne cinnosti v Cechach 1915-1918. – Praha, 1957. – 436с.
97853
  Johnson Walter Soul by soul : Life inside the antebellum slave market / Johnson Walter. – Cambridge; London : Harvard university press, 2000. – 282p. – ISBN 0-674-82148-3
97854
   Soumrak kolonialismu. – Praha, 1959. – 144с.
97855
  Richardson E.G. Sound : A physical text-book / E.G. Richardson. – 2d ed. – London : Arnold, 1929. – VII, 286, 8 p.
97856
   Sound and hearing. – New York : Science program, 1968. – 64 p.
97857
  Perrine Laurence Sound and sense: An introduction to poetry / Perrine Laurence. – 2nd ed. – Canada, 1963. – 334с.
97858
  Raven Simon Sound the Retreat / Raven Simon. – Frogmore, 1974. – 206с.
97859
  Armstrong William Sounder. / Armstrong William. – New York, 1969. – 116с.
97860
  Dokoupil Vladislav Soupis brnenskych tisku. Stare tisky do roku 1800 / Dokoupil Vladislav. – Brno, 1978. – 603с.
97861
  Cihal M. Soupis cizozemskych periodik. Dochazejicich do Statni vedecke knihovny v Brne v roce 1968 / M. Cihal. – Brno, 1968. – 85с.
97862
   Soupis del J.A. Komenskeho v Ceskoslovenskych knihovnach, archivech a museich. – Praha, 1959. – 472с.
97863
  Kyjovska Bozena Soupis jazykovych slovniku. / Kyjovska Bozena. – Brno
3. – 1967. – 72с.
97864
  Deyl Zdenek Soupis literatury k socialnim dejinam CSR. 1918-1938 / Deyl Zdenek. – Praha
2. – 1975. – 410 s.
97865
   Soupis nejdulezitejsich politickych dokumentu a clanku uverejnenych v rudem pravu v roce 1986. – Brno, 1987. – 129с.
97866
   Soupis nejdulezitejsich politickych dokumentu, a clanku uverejnenych v Rudem Pravu v roce 1981. – Brno, 1982. – 117с.
97867
   Soupis nejdulezitejsich politickych dokumentu, uverejnenych v Rudem Pravu v roce 1979. – Brno, 1980. – 78 s.
97868
   Soupis pamatek historickych a umeleckych v Kralovstvi Ceskem : se 187 vyobrazenimi (z nichz jest 5 tabulek svetlotiskovych, 2 tabulky barvotiskove a 3 zinkograficke) a 8 znackami. – Praha : Nakl. Archaeologicke kommisse pri Ceske akad. cisare Fr. Josefa
5 : Politicky okres Milevsky / napsali dr. A. Podlaha a Ed. Sittler. – 1898. – [8], 198 s.
97869
   Soupis pamatek historickych a umeleckych v Kralovstvi Ceskem od praveku do pocatku XIX stoleti : s 259 vyobrazenimi, svetlotiskovou tabulkou a 15 znackami. – Praha : Nakl. Archaeologicke kommisse pri Ceske akad. cisare Fr. Josefa
16 : Politicky okres Vysokomytsky / napsal Z. Wirth. – 1902. – [8], 253 s.
97870
   Soupis pamatek historickych a umeleckych v Kralovstvi Ceskem od praveku do pocatku XIX stoleti : (se 177 vyobrazenimi v textu a deseti tabulkami). – Praha : Nakl. Archaeologicke kommisse pri Ceske akad. cisare Fr. Josefa
2 : Poklad Svatovitsky / napsali Ed. Sittler a dr. Ant. Podlaha. – 1903. – [6], 206 s., 10 l. il.
97871
   Soupis publikaci a resersi vydanych Statni vedeckou knihovnou v Brne v roce 1988. – Brno, 1989. – 53с.
97872
   Soupis publikaci a resersi zpracovanych Statni vedeckou knihovnou v Brne v roce 1984. – Brno, 1985. – 62с.
97873
   Soupis publikaci vydanych v knihovnach Jihomoravskeho kraje v letech 1970-1972. – Brno, 1974. – 105с.
97874
   Soupis publikaci vydanych v knihovnach Jihomoravskeho kraje v letech 1985-1987. – Brno, 1988. – 85с.
97875
  Jakubicek M. Soupis referatovych casopiso dochazejicich do Statni vedecke knihovny a vysokoskolskych knihoven v Brne v roce 1969 / M. Jakubicek. – Brno, 1969. – 43с.
97876
  Ryba Bohumil Soupis rukopisu strahovske knihovny Pamatniku narodniho pisemnictvi v Praze. 3. Strahovske rukopisy / Ryba Bohumil. – Praha
3. – 1979. – 563с.
97877
  Ryba B. Soupis rukopisu Strahovske knihovny pamatniku narodniho pisemnictvi v Praze. 4. Strahovske rukopisy / B. Ryba. – Praha
4. – 1970. – 579с.
97878
  Ryba Bohumil Soupis rukopisu strahovske knihovny pamatniku narodniho pisemnictvi v Praze. 5. Strahovske rukopisy / Ryba Bohumil. – Praha
5. – 1971. – 377с.
97879
  Jakubicek Milan Soupis specialnich fondu jihomoravskych knihoven / Jakubicek Milan. – Brno, 1971. – 128с.
97880
   Soupis spisu a clanku Karla Marxe a Bedricha Engelse z fondu Universitni knihovny a Slovanske knihovny v Praze. – Praha
Sesit 1-3. – 1954. – 428с.
97881
  Stepanek Dusan Soupis vinarske literatury v universitni knihovne v Brne / Stepanek Dusan, A. Konetopsky. – Brno, 1968. – 162с.
97882
   Soupis zahranicnich periodik z devizvych oblasti dochazejicich do CSSR v roce 1965 // Zahranicni literatura : Celostatni evidence. – Praha ; Bratislava : Statni khihovna CSSR v Praze ; Univerzitna kniznica v Bratislave, 1967. – 387 p.
97883
   Source book for Geography Teaching. – Kuwait : UNESCO, 1940. – 304p.
97884
  Shevchenko O. Source Study of the Crimean Conference 1945: Scientific Ethics Issue / Oleg Shevchenko // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – Р. 44-50. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 35). – ISSN 2078-4333
97885
  Kovalenko Y. Sources of investment of international innovative projects of Ukraine in the circumstances of world financial crises // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 92, ч. 1. – P. 63-68


  This article argues the issue research of mechanism of realization of economic interests of Ukraine on the global market of innovative services. The problems and priorities of development innovative in conditions of globalization are analyzed.
97886
   Sourires de l"Olympiade. – M., 1981. – 151с.
97887
  Danella Utta Sous la voute etcille / Danella Utta; [Trad. de l"allemand par B.Gyr]. – Paris : Les presses de la cite, 1978. – 250p. – (Presses pocket). – ISBN 2-266-01017-4
97888
  Darley Emmanuel Souterrains / Darley Emmanuel. – Paris : Theatre ouvert, 2001. – 107p. – (Tapuscrit). – ISBN 2-904742-68-9
97889
  Urnov A. South Africa Against Africa, 1966-1986 / A. Urnov. – M, 1988. – 331 p.
97890
   South Africa and the rule of Law. – Geneva, 1960. – 240с.
97891
  Simpson M J.S. South Africa fights / M J.S. Simpson; with a preface by D. Reitz. – London : Hodder & Stoughton limited, 1941. – 256 p.
97892
   South Africa in the sixties : A socio-economic survey. – [Cape Town] : The South Africa foundation, 1965. – 13,233p. : Ill.
97893
   South Africa: land of the outdoor life. – Cape Town : Townshend, Taylor & Snashall, 1923. – 298 p. : ill.
97894
   SOUTH AMERIKA Южная Америка... // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 4. – С. 62-67 : фото
97895
  Lawrence South and East Asia: leading the world economv / Lawrence, Klein // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 26-32. – ISSN 1605-7988
97896
  Nilsen R. South Korea / Robert Nilsen. – 3rd ed. – Emeryville : Avalon travel, 2004. – 855, [ 21 ] p. : ill. – (Moon handbook). – ISBN 1-56691-418-5
97897
  London J. South sea tales = Рассказы южных морей / Jack London. – Киев ; Москва : Знання : Рыбари, 2010. – 239 с. – (Библиотечка для изучающих английский язык ; №1). – ISBN 978-966-346-762-7
97898
   South Slavic and Balkan Linguistics. – Amsterdam, 1982. – 241с.
97899
   South West Africa cases. (Ethiopia v. South Africa; Liberia v South Africa). – Hague
Vol. 1. – 1966. – 490с.
97900
   South West Africa cases. (Ethiopia v. South Africa; Liberia v South Africa). – Hague
Vol. 2. – 1966. – 528с.
97901
   South West Africa cases. (Ethiopia v. South Africa; Liberia v South Africa). – Leyden
Vol. 3. – 1966. – 540с.
97902
   South West Africa cases. (Ethiopia v. South Africa; Liberia v South Africa). – Leyden
Vol. 4. – 1966. – 616с.
97903
   South West Africa cases. (Ethiopia v. South Africa; Liberia v South Africa). – Leyden
Vol. 5. – 1966. – 484с.
97904
   South West Africa cases. (Ethiopia v. South Africa; Liberia v South Africa)
Vol. 7. – 1966. – 384с.
97905
   South West Africa cases. (Ethiopia v. South Africa; Liberia v South Africa). – Hague
Vol. 8. – 1966. – 712с.
97906
   South West Africa cases. (Ethiopia v. South Africa; Liberia v South Africa). – Hague
Vol. 9. – 1966. – 658с.
97907
   South West Africa. The Court"s juo ment. 2 studies publ. by the In nat Commission of jurists. Sta Study. Judgment of the Internat Court of Justice on South West Africa (1966). – Geneva, 1967. – 84с.
97908
  Ray Philip South wind red : Our hemispheric crisis / Ray Philip. – Chicago : Regnery company, 1962. – VIII,242p.
97909
  Reid Anthony Southeast Asia in the age of commerce 1450-1680 / Reid Anthony. – New Haven; London : Yale university press. – ISBN 0-300-04750-9
Vol.2 : Expansion and crisis. – 1993. – 390p.
97910
   Southeast Asia: ASEAN and Greater US Engagement // East Asian strategic review / The National Institute for Defense Studies. – Tokyo, 2013. – 2013. – С. 211-240. – ISBN 978-4-7890-1448-9
97911
   Southeast Asia: China - Vietnam Confrontation Grows Ever More Apparent // East Asian strategic review / The National Institute for Defense Studies. – Tokyo, 2015. – 2015. – P. 133-168. – ISBN 978-4-7890-1603-2
97912
  Cooke Wythe C. Southern Maryland / Wythe C. Cooke; International Geological Congress 16 session. – Washington : Government Printing Office, 1932. – 16p.
97913
  Tsyganenko L. Southern Ukraine nobility"s ethnic structure (late 18-th - early 19-th centuries) // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – № 4 (4). – С. 39-45. – ISSN 2311-9896


  Етнічна структура дворянства Півдня України (кінець XVIII - XIX ст.).
97914
   Southern writing in the sixties. Fiction. – Batom Rouge, 1966. – 256с.
97915
   Southwest Airlines внедряет Altea // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 2 [прилож.]. – ISSN 1998-8044
97916
   Southwest и Amadeus: партнерство, проверенное временем // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 2 (прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
97917
   Soutien documentaire pour la transposition des directives communautaires en droit national = Documentaire Ondersteuning Voor de Omzetting van Europese Richtlijnen in Nationaal Recht : Seminaire au parlement belge, le vendredi 21 novembre 1997. – Brussel, 1997. – 219 p. – Текст паралельно фр., гол., англ., нім. мовами
97918
   Souvenir : [альбом фотографій]. – Geneve : Charnaux Freres & Co, 1900. – [10] l. phot. : foto. – Видання неповне.


  Зміст: № 9. Сeneve et le Mont-Blanc № 1096. Lausanne vue cenerale № 219. Vevey et la Dent du midi № 15. Montreux et la Dent du midi № 1128. Montreux vue prise de Glion № 716. Chemin de fer de Territet -Glion № 1329. Territet. Chillon et la du ...
97919
   Souvenir from the Tatras. – Bratislava, 1970. – 77с.
97920
  Kroger Alexander Souvenir vom Atair. / Kroger Alexander. – Halle-Leipzig, 1985. – 192с.
97921
  Pagnol Marcel Souvenirs d"enfance / Pagnol Marcel. – M., 1966. – 148с.
97922
  Richet C. Souvenirs d"un physiologiste / C. Richet. – Paris : Peyronnet & Cie, 1933. – 156 p.
97923
  Annenkoff Pauline Souvenirs de Pauline Annenkoff / Annenkoff Pauline. – Moscou, 1988. – 356с.
97924
  Saint-Marc Girardin Souvenirs de voyages et d"etudes. – Paris : Amyot, Rue de la paix, 1850. – 4, XI, 332, 48 s.
97925
  Simonov Constantin Souvenirs et reflexions / Simonov Constantin. – Moscow, 1974. – 398с.
97926
  Brehme Gerhard Souveranitat der jungen Nationalstaaten uber Naturreichtumer. / Brehme Gerhard. – Berl., 1967. – 288с.
97927
  Svoboda K. Souveti spisovne cestiny / K. Svoboda. – Praha, 1972. – 242с.
97928
   Souzdal: Monuments d"architecture. – Leningrad, 1985. – 13+12 p.
97929
   Sovereign assets and liabilities management : Proceedings of a conference held in Hong Kong SAR. – Washington : International monetary fund, 2000. – V,277p. – ISBN 1-55775-694-5
97930
  Procko M. Sovetska inteligence v boji za komunismus / M. Procko. – Praha, 1951. – 76с.
97931
   Sovetska karicatura v boji za mir. – Praha, 1952. – 15с.
97932
   Sovetske zemedelstvi na ceste k novym uspechum. – Praha, 1954. – 32с.
97933
  Moravec Jiri Sovetsky vojak v proze a poesii / Moravec Jiri. – Praha, 1958. – 34с.
97934
   Sovetsti mistri sportu vitezi. – Praha, 1954. – 30с.
97935
   Soviet - U.S. Relations 1933-1942. – Moscow, 1989. – 316с.
97936
  Demirchian K.S. Soviet Armenia. / K.S. Demirchian. – M., 1984. – 98с.
97937
   Soviet Contributions to Some Linguistic Issues. – Moscow, 1990. – 125с.
97938
  Brown Deming Soviet criticism of american proletarian literature of the 1930`s. / Brown Deming. – Gravenhage, Mouton. – 18с.
97939
  Donskis L. Soviet Culture, Russian and Lithuanin Culture // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2008. – Vol. 9, Nr 31, Spring : Multiculturalism and political action. – P. 91-95. – ISSN 1586-4197
97940
   Soviet democracy in the period of developed socialism. – M., 1979. – 273с.
97941
  Bezuglov A. Soviet deputy (Legal Status) / A. Bezuglov. – M., 1973. – 156с.
97942
   Soviet economic reform: proposals and solutions. – Moscow, 1988. – 207с.
97943
   Soviet economy: Results and prospects. – M., 1980. – 334с.
97944
   Soviet employec"s rights in law. – M., 1978. – 208с.
97945
   Soviet finance: principles, operation. – Moscow, 1975. – 239с.
97946
   Soviet financial system. – M., 1966. – 354с.
97947
  Edmonds Robin Soviet foreign policy 1962-1973: the paradox of purer power / Edmonds Robin. – London, 1975. – 197с.
97948
  Andreyev K. Soviet foreign policy and its critics. / K. Andreyev. – M., 1976. – 80с.
97949
  Kennan George Soviet foreign policy. 1917-1941. / Kennan George. – Toronto, New York, London, 1960. – 192с.
97950
   Soviet foreign policy. 1917-1980. Vol. 1. 1917-1945. – M.
Vol. 1. – 1981. – 500с.
97951
   Soviet foreign policy. 1917-1980. Vol. 2. 1945-1980. – M.
Vol. 2. – 1981. – 723с.
97952
   Soviet foreign policy. A brief review 1955-65. – M., 1967. – 288с.
97953
  Trush M. Soviet foreign policy: early years / M. Trush. – Moscow, 1970. – 286с.
97954
  Griffin Harold Soviet frontiers of tomorrow / Griffin Harold. – M., 1982. – 220с.
97955
   Soviet geography today : Aspects of theory. – Moscow : Progress Publishers, 1981. – 262p..
97956
   Soviet geography today : Physical geografy. – Moscow : Progress, 1982. – 279 p.
97957
   Soviet geography. A bibliography. 1. USSR, Geography by Subject. – Washington
Part 1. – 1951. – 342с.
97958
   Soviet geography. A bibliography. 2. Administrative, Natural & Economic Regions. – Washington
Part 2. – 1951. – 343-668с.
97959
  Golubev Vladimir Soviet gymnastics stars. / Golubev Vladimir. – M., 1979. – 219с.
97960
  Hodgman Donald Soviet Industrial Production 1928-1951 / Hodgman Donald. – Cambridge, 1954. – 242с.
97961
   Soviet investment for planned industrialisation, 1929-1937. Policy and practice: Selected papers from the Second World Congress for Soviet and East European studies. – Berkeley, 1984. – 179с.
97962
  Syrodoyev N. Soviet land legislatica / N. Syrodoyev. – M., 1975. – 147с.
97963
  Burmistrov V. Soviet law and the citizens` rights / V. Burmistrov. – Moscow, 1974. – 61с.
97964
   Soviet legislation on children"s rights. – M., 1982. – 193с.
97965
  Ruggles Melville Soviet libraries and librarianschip. Report of the Visit of the Delegation of U.S. Librarians to the Soviet Union, May-June, 1961, under the U.S. Soviet Cultural Exchange Agreement / Ruggles Melville, Swank Raynard. – Chicago, 1962. – 148с.
97966
  Snieckus A. Soviet Lithuania on the road of prosperity / A. Snieckus. – Moscow, 1974. – 127с.
97967
  Garthoff Raymond Soviet military policy. / Garthoff Raymond. – New York, Washington, 1968. – 276с.
97968
  Koenig William Soviet military power / Koenig William, Scofield Peter. – Greenwich, 1983. – 224с.
97969
   Soviet national anthem. – Moscow : Foreign languages publishing house, 1944. – 4 p. – Вложен в папку собщим условным заглавием: "Гимн Советского Союза на основных европейских языках"
97970
   Soviet Oriental Studies. Annual 1986. – Moscow, 1987. – 268с.
97971
   Soviet peace efforts on the eve of World War II. (September 1939 - August 1939). Documents and records. – M., 1976. – 588с.
97972
  Sipols Vilnis Soviet Peace Policy, 1917-1939 / Sipols Vilnis. – Moscow, 1988. – 171с.
97973
  Uralsky A. Soviet Peace Programme in Operation / A. Uralsky. – Moscow : Novosti Press Agency Publishimg House, 1975. – 72 p. – (Journalist"s Forum)
97974
  Tsvetkov Glib Soviet peaceful unitiatives / Tsvetkov Glib. – K., 1983. – 61с.
97975
  Fax Elton Soviet people as I knew them. / Fax Elton. – Moscow, 1988. – 182с.
97976
  Kovalenko Ivan Soviet policy for Asian peace and security / Kovalenko Ivan. – M., 1979. – 293с.
97977
  Naik J.A. Soviet policy towards India: From Stalin to Brezhnev. / J.A. Naik. – Delhi, 1970. – 201с.
97978
   Soviet politics since Khrushchen. – Englewood Cliffs, 1968. – 179с.
97979
  Schuman Frederick Soviet politics: at home and abroad / Schuman Frederick. – New York, 1946. – 663с.
97980
   Soviet psychology (Psikhologicheskiy zhurnal, materials). – M., 1984. – 149с.
97981
  Fondem Joseph Akem Soviet reality as seen by an African / Fondem Joseph Akem. – M., 1978. – 69с.
97982
  Holubnychy Vsevolod Soviet regional economics : Selected works of Vsevolod Holubnychy / Holubnychy Vsevolod; Edited by Iwan S.Koropeckyj. – Edmonton : Canad. institute of Ukr. stud.; University of Alberta, 1982. – 561р. – (The Canadian library in Ukrainian studies). – ISBN 0920862187
97983
   Soviet Russia Opts for Peace. – Moscow, 1990. – 232с.
97984
   Soviet Russia today : Patterns and prospects. – New York : Harper & brothers, 1956. – 270p.
97985
  Mikhailov Nicholas Soviet Russia: the land and its people / Mikhailov Nicholas. – New York, 1948. – 374с.
97986
   Soviet russian literature, 1917-1977. Poetry and prose. – M., 1980. – 845с.
97987
   Soviet Scholarship Under Gorbachev. – Stanford, 1988. – 89с.
97988
  Klochko Mikhail Soviet scientist -n red China. / Klochko Mikhail. – Montreal, 1964. – 213с.
97989
   Soviet Society: Philosophy of Development. – Moscow, 1988. – 248с.
97990
   Soviet society: Social and economic problems. – M., 1985. – 243с.
97991
   Soviet Sociology in Conditions of Perestroika. – Moscow, 1990. – 223с.
97992
   Soviet Sport: The Success Story. – Moscow, 1987. – 182с.
97993
   Soviet Ukraine. – Kiev, 1969. – 572с.
97994
   Soviet Ukraine. – K., 1983. – 38с.
97995
  Shcherbitsky V.V. Soviet Ukraine / V.V. Shcherbitsky. – M., 1985. – 144с.
97996
   Soviet Ukraine. (Socio-economic reference book). – K., 1982. – 174с.
97997
   Soviet Ukraine: Socioeconomic reference book. – K., 1985. – 172с.
97998
   Soviet Ukraine: Socioeconomic reference book. – Kiev, 1986. – 207с.
97999
  Biletsky P. Soviet Ukrainian art / P. Biletsky. – Kiev, 1979. – 117с.
98000
  Kudin Vyacheslav Soviet Ukrainian screen art / Kudin Vyacheslav. – Kiew, 1979. – 112 s.
<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,