Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>
974001
  Бондаренко С. "Нурт українського сумління" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С. 1-2


  На відзначення 75-річчя від дня народження видатного поета, перекладача, критика, колишнього політв"язня Василя Стуса в Музеї книги і друкарства розпочала роботу виставка
974002
  Кононенко Т.П. "Нус"-Розум // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 139. – ISBN 966-316-069-1
974003
  Шкурка М. "Нуте ж, хлопці, обзивайтесь! Годі вам мовчати" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 14 лютого (№ 7). – С. 1, 13


  Поезія Євгена Гребінки
974004
  Сальман Е.А. "НЭП в лакированных ботинках" : словарь эпохи в фельетонах И.А. Булгакова // Мир русского слова : науно-методический иллюстрированный журнал / Некоммерческое партнерство "Общество преподавателей русского языка и литературы". – Санкт-Петербург, 2008. – № 1 : Грамматика. – С. 42-47. – ISSN 1811-1629
974005
  Яра О. "Ню" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 96. – С. 79-85
974006
  Волинська В. "Нюанси" дотримання авторських прав при публічному використанні об"єктів інтелектуальної власності // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 3 (3) квітень. – С. 39-41. – ISSN 2306-0050
974007
  Галушко К. "Ньєт, Молотоф!" З досвіду виживання невеликих держав // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 12. – С. 183-194
974008
  Ільїна Г.В. "Ньютоніанізм для дам": картезіансько-ньютоніанський конфлікт в інтерпретаціях просвітництва // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 77-79
974009
  Міщанин В.В. "О бесчинстве и самоуправстве отдельных военнослужащих на територии Закарпатской Украины" 1944-1945 рр.: документи ДАЗО про правопорушення військових частин Червоної армії // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 75-83. – (Серія: Історія ; вип. 2 (43)). – ISSN 2523-4498
974010
  Сюндюков І. "О бземлю лихом вдарте..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 15-16 травня (№ 89/90). – С. 31


  Побачила світ фундаментальна антологія сатири і гумору української діаспори (книга перша) - "Право на сміх".
974011
  Тарасов А. "О благочестии крепкий поборник" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 1. – С. 77-79. – ISSN 0235-7089


  Начало правления Василия III.
974012
  Кобець В. "О Боже мій! Така мені печаль..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 31січня (№ 5). – С. 9


  Конгрес української інтелігенції Вінничини традиційно вшанував Василя Стуса
974013
  Финкельштейн Б. "О Венеция!.." // Радуга : литературный альманах / гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, А. Володарский, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2022. – № 3/4. – С. 106-112. – ISBN 978-966-2724-09-7


  Рассказ.
974014
  Назарбаев Н.А. Нурсултан Назарбаев: без правых и левых / Н.А. Назарбаев. – М., 1991. – 254с.
974015
   Нурсултан Назарбаєв - засновник казахстанської моделі міжетнічної та міжконфесійної злагоди. – Київ : Етнос, 2006. – 240с. – ISBN 966-522-124-8
974016
  Панченко О. Нурт і вир Григорія Булаха // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 квітня (№ 15). – С. 10
974017
  Кузнецов В.С. Нурхаци: Основатель Маньчжур. государства / В.С. Кузнецов. – Новосибирск, 1985. – 189с.
974018
  Мокиевский О.Б. Нусантара : Записки биолога об экспедиции в Индонезию / О.Б. Мокиевский. – Москва : Мысль, 1967. – 229с.
974019
  Грушевский М.С. Нустановившееся движение воды в реках и каналах / М.С. Грушевский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 288с.
974020
  Прозорова К.Г. Нут / К.Г. Прозорова. – Л., 1927. – 32с.
974021
  Федоров Е.П. Нутации и вынужденное движеие полюсов Земли по данным широтных наблюдений / Е.П. Федоров. – К., 1958. – 144с.
974022
  Тарадий В.К. Нутация оси вращения Земли. (Сравнение выводов теории с результатами анализа наблюдений) : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 030 / Тарадий В.К. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1968. – 11 с.
974023
  Галушко О.А. Нутритивная поддержка больных в отделении интенсивной терапии: старые правила и новые возможности // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 4 (67). – С. 58-62. – ISSN 2224-0586
974024
  Мальцева Л.А. Нутритивная терапия в клинике критических состояний / Л.А. Мальцева, Н.Ф. Мосенцев, В.Г. Черненко // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 130-133. – ISSN 2224-0586
974025
  Жабченко І.А. Нутритивний статус і особливості обміну колагену у вагітних з порушенням обтураційної функції шийки матки / І.А. Жабченко, В.Ф. Олешко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 39-44. – ISSN 2226-1230
974026
   Нутрициология : [рацион. питание, характеристика продуктов питания, диетология] : учеб. пособие / [Л.В. Подригало и др.] ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – 2-е изд., испр. и доп. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2017. – 354, [2] с. : табл. – Авт. указ. в конце кн. – Библиогр.: с. 353-354. – ISBN 978-966-285-449-7
974027
  Галан І.О. Нутриціологічна корекція білкового обміну як спосіб вторинної профілактики у хворих на туберкульоз легень : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / Галан Ірина Олегівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 29 назв
974028
   Нутриціологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.В. Дуденко [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Харків : Світ Книг, 2013. – 559, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 433-448. – Бібліогр.: с. 558-559. – ISBN 978-966-2678-13-0
974029
  Соколов Г.В. Нутрия - ценный пушной зверь. / Г.В. Соколов, Н.М. Тимофеев. – М., 1977. – 94с.
974030
  Верещагин Н.К. Нутрия. / Н.К. Верещагин. – Москва, 1932. – 43с.
974031
  Павлов М.П. Нутрия. / М.П. Павлов. – Москва, 1951. – 100с.
974032
  Дроздовська С.Б. Нутрігенетичні підходи у спортивній дієтології / С.Б. Дроздовська, В.А. Пастухова, Є.В. Імас // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 29-39. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1992-7894
974033
  Колесов Л.В. Нутрія / Л.В. Колесов. – Київ, 1967. – 175с.
974034
  Мустафаев Ф. Нуха / Ф. Мустафаев, А. Шарифов. – Баку, 1963. – 56с.
974035
   Нуха (Азербайджан). – Москва : [Б. и.], 1948. – 40 с.
974036
  Дациев А. Нухай Батырмурзаев. / А. Дациев. – Махачкала, 1968. – 37с.
974037
  Исламов М.И. Нухинский диалект. : Автореф... канд. филолог.наук: / Исламов М.И.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – БАку, 1961. – 28л.
974038
  Чухно А.А. Нучно-техническая революция и повышение производительности общественного труда // Коммуист Украины, 1974. – №7
974039
  Кобляков В.П. Нучно-технический прогресс и нравственность / В.П. Кобляков. – Л, 1970. – 24с.
974040
  Кобляков В.П. Нучно-технический прогресс и нравственность / В.П. Кобляков. – М, 1973. – 63с.
974041
  Шулікін Д. НУШ у 5 класі: поради адміністрації // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 22 серпня (№ 32/33). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793
974042
  Короденко М. НУШ: підсумки пілотування // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 31 травня (№ 20). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793
974043
  Эванс-Причард Нуэры / Эванс-Причард. – М, 1985. – 236с.
974044
  Штёр Ф. Нчебник гистологии и микроскопической анатомии человека со включением микроскопической техники / Ф. Штёр; под ред. А.С. Догеля. – 8-е испр. и доп. изд. – С.-Петербург : Тип. Спб. акц. общ. печ. дела в России Е. Евдокимов, 1901. – XII, 590 с.
974045
   НШСУ налагоджує співпрацю з АСА // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 19-30 вересня (№ 37/38). – С. 39. – ISSN 1992-9277


  Дев"ятнадцятого вересня 2023 року ректор Національної школи суддів України Микола Оніщук провів робочу зустріч з членом Консультативної групи щодо злочинів, пов"язаних зв звірствами (АСА), прокурором Клаусом Хоффманом.
974046
   НШСУ розпочала підготовку сіддів ВАКС // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 березня (№ 11/12)
974047
  Тулешковъ Кр. Нъекои нови видове переруди за фауната на България / отъ Кр. Тулешковъ // Чешуекрылые. Т. III (Т-Я) - компакт. – С. 205-210 : ил.
974048
  Цанковъ В. Нъколко сенонски Cephalopoda отъ с.България / В. Цанковъ. – София : Художникъ, 1935. – 14с. – Отпечатъкъ отъ "Сп. на Бълг. Геологическо д-во" Год. VII, кн. 1, 1935 г.
974049
  Доневъ Ст. Нъмско-български речникъ / Ст. Доневъ. – София, 1940. – 531с.
974050
  Бакалов П.Н. Нъсколько нови триаски Stromatoporoidea / от П.Н. Бакалов. – София, 1910. – 10 p., 2 л. ил. – Отпечаток: Годишник на Софийския ун-т1908/1909
974051
   Ныва [Нива] : украинський литературный збирнык 1885 року. – Одесса : Типо-Литогр. Е. Фесенко, 1885. – [2], 205, [2] с., 1 аpк. нот. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Авт. поет., пpозових і дpам. твоpів: П.М. Панченко, Гомеp, І. Левицький [І.С. Hечуй-Левицький], Дніпpова Чайка, М.П. Стаpицький, Hезвистний, А.М. Бобенко, Кость Ухач [К.Ф. Ухач-Охоpович], Антоніна В., Тишковський, В. Чайченко [Б.Д. Гpінченко]. - В кн. ...
974052
   Ныва [Нива] : украинський литературный збирнык 1885 року // Рада, украинськый альманах на 1884 рок [Рада, український альманах на 1884 рік] / [Уклад. М.П. Стаpицький]. – Киев : [Вид. М.П. Стаpицького] ; Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1884. – Ч. 2. – [2], 205, [2] с., 1 аpк. нот.


  Авт. поет., пpозових і дpам. твоpів: П.М. Панченко, Гомеp, І. Левицький [І.С. Hечуй-Левицький], Дніпpова Чайка, М.П. Стаpицький, Hезвистний, А.М. Бобенко, Кость Ухач [К.Ф. Ухач-Охоpович], Антоніна В., Тишковський, В. Чайченко [Б.Д. Гpінченко]. - В кн. ...
974053
   Нымме и Мустамяэ.. – Таллин, 1971. – 80с.
974054
  Шефнер В.С. Ныне, вечно и никогда / В.С. Шефнер. – Л., 1963. – 366с.
974055
  Чейшвили Р.Б. Нынешнее лето в Цхалтубо : рассказы / Резо Чейшвили; авториз. пер. с груз. Є.Джалиашвили. – Москва : Советский писатель, 1976. – 264 с.
974056
  Монастырев В.А. Нынешнее племя. / В.А. Монастырев. – Краснодар, 1952. – 76с.
974057
  Страхов Н. Нынешнее состояние калмыцкого народа, с присовокуплением Калмыцких законов и судопроизводства, десяти правил их Веры, молитвы, нравоучительной повести, сказки, пословиц и песни Савардин. / Сочинил и издал Н. Страхов. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : Печатано в типографии Шнора, 1810. – 95 с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра
974058
  Булаев Н.И. Нынешний прием в вузы многому нас научил // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 9. – С. 9-11. – ISSN 1726-667Х
974059
  Самойлович Д.С. Нынешний способ лечения : с наставлением, как можно простому народу лечиться от угрызения бешеной собаки и от уязвления змеи, : С показанием на таблице гридировальными фигурами, чем, когда и как змея уязвляет, где яд у нее бывает и проч. / Выбрав из разных авторов сочинил для пользы общенародной Данило Самойлович коллежский ассессор и штаб-лекарь. – Изд. 2е. – Москва : В унив. тип., у Н. Новикова, 1783. – 117 с. : 1 л. ил.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, папір Под грав. подпись: Weis a Strasb. Aux depens de Mr. D. Samoilowitz
974060
  Чжоу Нынешняя международная обстановка и внешняполитика нашего государства / Чжоу, Энь-Лай. – Пекин, 1958. – 32с.
974061
  Стрельцов Иван Ныряльщики и шпагоглотатели : Зоосфера / Стрельцов Иван, Гудков Андрей // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 68-75 : Фото
974062
  Волчик Алеся Нырять так нырять! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 2. – С. 52-55 : фото
974063
  Соколов А.В. НЭБ в постиндустриальной россии: обещания и риски // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 8, октябрь. – С. 68-71. – ISSN 1726-6726


  XXI век - время цивилизационных сдвигов во всех сферах материальной и духовной жизни российского общества. Не может остаться в стороне и библиосфера, образовавшаяся в индустриальной России прошлого столетия. Одно из самых ярких проявлений смены ...
974064
  Соколов А.В. НЭБ в постиндустриальной России: обещания и риски / Аркадий Васильевич Соколов // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 9, ноябрь. – С. 54-56. – ISSN 1726-6726


  О проекте Национальной электронной библиотеки России (НЭБ).
974065
  Ерпулев А.А. НЭБ в цифрах // Медиатека и мир : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка" ; АНО "Центр библиотечных инновационных технологий РГБ". – Москва, 2015. – № 4. – С. 4-7
974066
  Степанов В.К. НЭБ как платформа интеграции библиотек в систему цифровых коммуникаций, или Какая национальная электронная библиотека нужна России // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 1. – С. 13-17. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены перечень требований к обновляемой Национальной электронной библиотеке России, технические и организационные вопросы реализации проекта, решение которых может стать ключевым шагом на пути реформирования деятельности библиотек всей ...
974067
   НЭБ: в поисках критериев отбора книг и моделей доступа // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – июнь. – С. 46-49. – ISSN 1726-6726


  Проект Национальной электронной библиотеки (НЭБ) стартовал чуть более 10 лет назад. Промышленная эксплуатация ресурса должна начаться с 1 июля 2015 года. До этого момента предстоит решить немало технических и организационных вопросов, но одним из ...
974068
  Дуда В.В. НЭБ: в приоритете расширение библиотечного охвата и экономическая эффективность : [интервью с В.В. Дудой] / Вадим Дуда ; записала Елена Бейлина // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – май. – С. 79-83. – ISSN 1726-6726


  Экспертное обсуждение концепции Национальной электронной библиотеки, продолжающееся последние полгода, подходит к завершению. В 2014 г. планируется к запуску промышленная эксплуатация портала НЭБ. О приоритетных направлениях развития и бизнес-моделях ...
974069
  Осипова В.А. НЭБ: история, устройство и новый этап развития / Варвара Андреевна Осипова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – декабрь. – С. 64-66. – ISSN 1726-6726


  Чтобы преодолеть барьеры разрозненности и недоступности, несколько лет назад в России было инициировано создание ресурса, объединяющего качественные и распространяемые в соответствии с нормами охраны авторского права книжные материалы различных ...
974070
  Баландюк С.В. НЭБ: концепция развития : [интервью с С.В. Баландюком] / С.В. Баландюк ; беседу вела Елена Бейлина // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – декабрь. – С. 72-74. – ISSN 1726-6726


  Мнение профессиональной аудитории после открытого заседания рабочей группы по развитию НЭБ, состоявшегося в рамках директорского совещания в РНБ, было, честно скажем, неоднозначным. В дальнейшем дискуссия по форматам обновления НЭБ, ее интеграции с ...
974071
   НЭБ: магистральное направление развития библиотечной отрасли // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – январь - февраль. – С. 46-53. – ISSN 1726-6726


  О Национальной электронной библиотеке России.
974072
   НЭБ: поддержка и перспективы // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – декабрь. – С. 66-71. – ISSN 1726-6726


  В конце октября в Российской национальной библиотеке (РНБ) прошло Ежегодное совещание директоров федеральных и центральных региональных библиотек России. Тема 2013 г. - "Инновационные модели развития и качество библиотечного обслуживания граждан ...
974073
   НЭБ: технология реализации // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – май. – С. 28-31. – ISSN 1726-6726


  Прошло полгода с момента определения оператора Национальной электронной библиотеки (НЭБ) России. Сегодня в проекте по-прежнему принимают участие шесть федеральных и 27 региональных библиотек, осуществляются унификация форматов, обсуждается регламент ...
974074
  Чойжилсурэн Л. Нэгдлийн Одер. / Л. Чойжилсурэн. – Унаанбаатар, 1956. – 64с.
974075
  Улин Л.Н. Нэн. / Л.Н. Улин. – Москва, 1933. – 207с.
974076
   Нэнси: Научно-фантастические рассказы американских писателей.. – М., 1990. – 48с.
974077
  Янковский В.Ю. Нэнуни-четырехглазый / В.Ю. Янковский. – Ярославль, 1979. – 239с.
974078
  Горинов М.М. НЭП / М.М. Горинов. – М, 1990. – 62с.
974079
  Касьяненко В.И. НЭП и акционерное предпринимательство в СССР / В.И. Касьяненко. – Москва, 1991. – 62с.
974080
  Дмитренко В.П. НЭП и построение социализма в СССР / В.П. Дмитренко. – М., 1981. – 64с.
974081
  Деревянкин Т.И. НЭП и рыночные отношения / Т.И. Деревянкин, Р.Д. Толстов. – К., 1991. – 47с.
974082
   НЭП и хозрасчет : сборник. – М., 1991. – 364с.
974083
  Елинд Д.Г. НЭП как политика построения социализма : Автореф... Канд.экон.наук: / Елинд Д.Г.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.гос.ун-т. – Москва, 1954. – 16л.
974084
  Трушин А. НЭП по-кубински // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2001. – № 4. – С.36-39. – ISSN 0234-1670


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
974085
   НЭП. Взгляд со стороны: сб.. – М., 1991. – 302с.
974086
  Братющенко Ю. Нэп: государство, частник, кооперация // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 3-15. – ISSN 0042-8779
974087
  Надеждина В.А. Нэповская Россия в зеркале социальной истории // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 149-157. – ISSN 0869-5687
974088
  Липатова О. Нэцке // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 9. – С. 14-25


  Нэцкэ - миниатюрная скульптура, произведение японского декоративно-прикладного искусства, представляющее собой небольшой резной брелок.
974089
  Торчилин В. Нэцке из Сан-Франциско : рассказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 12. – С. 78-98. – ISSN 0012-6756
974090
   Нэцкэ и японская гравюра из собрания С.П.Варшавского: Кат. выст.. – Л., 1983. – 77с.
974091
  Успенский М.В. Нэцкэ. / М.В. Успенский. – Л., 1986. – 233с.
974092
  Зубілевич Т.М. Нюанси викладання дисциплін математичного циклу у ЗВО в залежності від напряму навчання // Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України : 17 трав. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: Каракасіді О.Ф. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 314-321. – ISBN 978-617-7768-00-4
974093
  Саутенко Н. Нюанси використання нотаріусом відомостей державного реєстру актів цивільного стану громадян при вчиненні відповідної нотаріальної дії // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 46-49
974094
  Шулікін Д. Нюанси вступної кампанії - 2021 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 28 червня (№ 24/25). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Міждисциплінарні освітні програми - стратегічний напрям розвитку вищої освіти. Серед основних новацій у сфері вищої освіти у 2021 р. - початок запровадження моніторингу працевлаштування випускників.
974095
  Кабачій Р. Нюанси декомунізації в Україні // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2015. – № 25. – С. 5. – ISSN 0027-8254
974096
  Тіщенко О. Нюанси Закону про непрацездатність // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 1. – С.51-56


  податкове планування; спрощені системи оподаткування
974097
   Нюанси мультипредметного тесту / за матеріалами МОН, УЦОЯО // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 28 листопада (№ 46). – С. 7. – ISSN 2219-5793
974098
  Богданов Е.Н. Нюансы бытия : рассказы / Евгений Богданов ; худож. В. Комаров. – Москва : Советская Россия, 1992. – 334, [2] с. : ил.
974099
  Понарина Т. Нюансы науки обучения. Экспорт российских образовательных услуг - борьба не столько за деньги, сколько за влияние / беседу вела Н. Волчкова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 6 декабря (№ 49). – С. 10


  В Российском университете дружбы народов (РУДН) традиционно собираются люди, отвечающие в отечественной высшей школе за международную деятельность.
974100
  Плиева С. Нюансы общения. В организации научных форумов не существует мелочей : беседовала С. Беляева // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 24 января № (3). – С. 14


  О компаниях, специализирующихся на проведении конгрессов и конференций. Генеральный директор Международного агентства конгрессного обслуживания МАКО Светлана Плиева вникает во все детали организации доверенных ее компании форумов, с особой ...
974101
  Лексютина Я.В. Нюансы политики администрации Б. Обамы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и интересы Китая // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 103-109. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1995-0055
974102
   Нюргун Боотур Стремительный: Якутский героический эпос олонхо. – 2-е изд. – Якутск, 1982. – 432с.
974103
  Полетика В.В. Нюргун Стремительный / В.В. Полетика. – Благовещенск, 1957. – 75с.
974104
  Карев Д.С. Нюребергский процесс / Д.С. Карев. – М, 1976. – 63с.
974105
  Коцюбинський М.М. Нюренберзьке яйце / М.М. Коцюбинський. – Київ : Веселка, 1981. – 16 с.
974106
  Захаров В.Н. Нюринге / В.Н. Захаров. – Москва : Современник, 1978. – 255с. – (Новинки "Современника")
974107
  Глебов А.Д. Нюркин месяц / А.Д. Глебов. – Москва, 1981. – 271с.
974108
  Лук"яненко Левко Нюрнберг-2 / Лук"яненко Левко. – Київ : Нора-Прінт, 2001. – 114с. – ISBN 966-7837-20-3
974109
   Нюрнберг–Страсбург–Париж–Брюссель // Київський університет. – Київ, 2018. – Лютий (№ 2). – С. 3


  "Відчути ритм життя поважних європейських інституцій змогли студенти ІМВ – учасники міжнародної освітньої програми НУО «Україна в Європі». За 6 днів подорожі делегація з 80 осіб відвідала Нюрнберг, Страсбург, Париж і Брюссель"
974110
  Сигалов А. Нюрнберг - предтеча Гааги. Повчальний урок для рашистських військових злочинців // Україна молода. – Київ, 2024. – 20 березня (№ 12)


  Полювання розпочинається. 8 травня 1945 року військові представники Радянського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції зібралися у передмісті Берліна Карлсхорсті, аби поставити крапку в кривавому Армагеддоні, який забрав життя 50 ...
974111
  Рагинский М.Ю. Нюрнберг : перед судом истории / М.Ю. Рагинский. – Москва, 1986. – 207 с.
974112
  Александров Г.Н. Нюрнберг вчера и сегодня / Г.Н. Александров. – Москва : Политиздат, 1971. – 168 с.
974113
  Калиниченко А. Нюрнберг: музей открыт, процесс продолжается // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2012. – № 4 (1212). – С. 54-55. – ISSN 0234-1670


  В здании земельного суда Нюрнберга-Фюрта открыли музей Нюрнбергского процесса.
974114
  Чаковский А.Б. Нюрнбергские призраки / А.Б. Чаковский. – Москва
1. – 1987. – 221с.
974115
  Чаковский А.Б. Нюрнбергские призраки : Роман-газета №22 / А.Б. Чаковский. – Москва
Кн.1 : В капкане. – 1988. – 64с.
974116
  Чаковский А.Б. Нюрнбергские призраки : Роман / А.Б. Чаковский. – Москва : Изд.ГоскомСССР по печати. – (Роман-газета : Основана в 1927 г. ; 23 (1149)-1990). – ISSN 0131-6044
Кн. 2. – 1990. – 80с.
974117
  Герхардт Д. Нюрнбергские прогулки: в гостях у Альбрехта Дюрера // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 2 (86). – С. 48-79. – ISSN 1812-867Х


  Альбрехт Дюрер (1471-1528) - немецкий живописец и график, признан крупнейшим европейским мастером ксилографии и одним из величайших мастеров западноевропейского искусства Ренессанса. Первый теоретик искусства среди североевропейских художников.
974118
  Герхардт Дитер Нюрнбергские прогулки: Загадки "Прекрасного фонтана" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 9 (81). – С. 92-103. – ISSN 1812-867Х
974119
  Полторак А.И. Нюрнбергский процесс : (основные правовые проблемы) / А.И. Полторак. – Москва : Наука, 1966. – 351с.
974120
  Лебедева Н.С. Нюрнбергский процесс и его приговор // Вестник МГИМО - Университета / Московский гос. ин-т международных отношений (университет) МИД РФ. – Москва, 2010. – № 6 (15). – С. 75-92. – ISSN 20718160
974121
   Нюрнбергский процесс и современность. – М., 1986. – 172с.
974122
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 3 т.. – М.
1. – 1965. – 799с.
974123
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 3 т.. – М.
2. – 1966. – 799с.
974124
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 3 т.. – М.
3. – 1966. – 800с.
974125
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 7 т.. – М.
1. – 1957. – 800с.
974126
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 7 т.. – М.
Т. 2. – 1958. – 863с.
974127
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 7 т.. – М.
3. – 1958. – 816с.
974128
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 7 т.. – М.
4. – 1959. – 896с.
974129
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 7 т.. – М.
5. – 1960. – 884с.
974130
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 7 т.. – М.
Т. 6. – 1960. – 758с.
974131
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 7 т.. – М.
7. – 1961. – 760с.
974132
  Александров Г.Н. Нюрнбергский процесс над главными немецкими преступниками / Г.Н. Александров. – Москва
2. – 1966. – с.
974133
   Нюрнбергский процесс. Сб. материалов. – М.
Т. 1. – 1954. – 936с.
974134
   Нюрнбергский процесс. Сб. материалов.. – М.
2. – 1951. – 608с.
974135
   Нюрнбергский процесс. Сб. материалов.. – М.
1. – 1952. – 832с.
974136
   Нюрнбергский процесс. Суд над нацистскими судьями. Сб. материалов (судебного процесса америк. трибунала над группой руководителй юстиции гитлеровской Германии).. – М., 1970. – 352с.
974137
   Нюрнбергский процесс: право против войны и фашизма. – Москва, 1995. – 264с. – ISBN 5-201-01306-6
974138
   Нюрнбергский процесс: Сб. материалов в 8-ми т.. – Москва : Юридическая литература. – ISBN 5-7260-0016-1
Т. 1. – 1987. – 688 с.
974139
   Нюрнбергский процесс: Сб. материалов в 8-ми т.. – Москва : Юридическая литература. – ISBN 5-7260-0144-3
Т. 2. – 1988. – 672с.
974140
   Нюрнбергский процесс: Сб. материалов в 8-ми т.. – Москва : Юридическая литература. – ISBN 5-7260-0153-2
Т. 3. – 1989. – 656с.
974141
   Нюрнбергский процесс: Сб. материалов в 8-ми т.. – Москва : Юридическая литература. – ISBN 5-7260-0249-0
Т. 4. – 1990. – 671с.
974142
   Нюрнбергский процесс: Сб. материалов в 8 т.. – Москва : Юридическая литература
Т. 5. – 1991. – 672с.
974143
   Нюрнбергский процесс: Сб. материалов.. – Москва : Юридическая литература
1. – 1955. – 936с.
974144
   Нюрнбергский процесс: Сб. материалов.. – 3, испр. – Москва : Юридическая литература
2. – 1955. – 1156 с.
974145
  Полторак А.И. Нюрнбергский эпилог / А.И. Полторак. – 3-е изд. – Москва : Юридическая литература, 1983. – 416 с.
974146
  Полторак А.И. Нюрнбергский эпилог. / А.И. Полторак. – Москва, 1965. – 552с.
974147
  Полторак А.И. Нюрнбергский эпилог. / А.И. Полторак. – Москва, 1969. – 557с.
974148
  Попко В. Нюрнберзька модифікація міжнародного злочину та кримінальна відповідальність індивідів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Ходаківська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 414-422. – ISSN 2219-5521
974149
  Кобилецький М. Нюрнберзьке право // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 93-95
974150
  Коцюбинський М.М. Нюрнберзьке яйце / М.М. Коцюбинський. – Харків, 1927. – 11с.
974151
  Коцюбинський М.М. Нюрнберзьке яйце / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1966. – 14с.
974152
  Одинець А.Ю. Нюрнберзький кодекс та етичні принципи діяльності психолога // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. М. Рогожа ; редкол.: Р. Сапенько, С. Оборська, О. Бойко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (10). – С. 79-80. – ISSN 2616-9967
974153
  Денисов В.Н. Нюрнберзький процес (- судовий процес) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2021. – Т. 23 : Нг - Ня. – С. 826-827. – ISBN 978-966-02-9624-4
974154
  Іванов В.М. Нюрнберзький процес: історія та сучасність // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Ю.Л. Бошицький [та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 44-47. – ISBN 978-617-7363-7-0
974155
  Гусєв В. Нюрнберзький процес: Україна у планах Третього Рейху // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 12-18 листопада (№ 42). – С. 15


  70 років тому, 16 жовтня 1946 року, було поставлено крапку в роботі Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі. Комісія з ув"язнення головних військових злочинців поширила заяву: "Вироки до смертної кари, винесені Міжнародним військовим трибуналом ...
974156
  Гусєв В. Нюрнберзький трибунал: створення та відкриття // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 44-46. – ISSN 2313-559X


  Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" відзначає 130-річчя від дня заснування.
974157
  Гусєв В. Нюрнберзький трибунал: створення та відкриття // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 21 (401). – C. 60-63. – ISSN 2313-559X


  Досліджено проблему створення Нюрнберзького військового трибуналу, визначальною характеристикою якого є його міжнародно-правовий характер. Розглянуто основні етапи формування організаційної структури Нюрнберзького трибуналу.
974158
  Шмелев И.С. Няня из Москвы / И.С. Шмелев. – Москва, 1996. – 62с.
974159
  Лернер Н.О. Няня Пушкина / Н.О. Лернер. – Л., 1924. – 32с.
974160
  Ульянский А.И. Няня Пушкина. / А.И. Ульянский. – Москва-Ленинград, 1940. – 124 с.
974161
  Ковачевичь Б. Ньегош живот и рад = Знаменити льуди : Уредник Миливоjе Ристичь / Б. Ковачевичь. – Београд : Народна кньига, 1953. – 58, [3] с.
974162
  Потапов А. Ньирагонго проснулся // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 4. – С.67-69. – ISSN 0321-5075


  [Разрушительное извержение вулкана в Конго.]
974163
  Козловський В. Ньоютонівська фізика та її антропологічні конотації: кантівські візії // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 102-117. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Розглядаються не достатньо досліджені питання впливу нової фізики Ньютона на його антропологічні погляди, а також кантівська оцінка базових концептів фізичної теорії британського вченого (особливо, принципу гравітації) під кутом зору розкриття ...
974164
  Яценко Б.П. Нью-Брансвік (- місто в штаті Нью-Джерсі, округ Міддлсекс, США) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2021. – Т. 23 : Нг - Ня. – С. 820. – ISBN 978-966-02-9624-4
974165
  Яценко Б.П. Нью-Брітен (- місто в штаті Коннектикут, округ Гартфорд, США) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2021. – Т. 23 : Нг - Ня. – С. 820. – ISBN 978-966-02-9624-4
974166
  Яценко Б.П. Нью-Гейвен (- місто і порту штаті Коннектикут, США) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2021. – Т. 23 : Нг - Ня. – С. 820. – ISBN 978-966-02-9624-4
974167
  Яценко Б.П. Нью-Гемпшир (- штат у північно-східній частині США) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2021. – Т. 23 : Нг - Ня. – С. 820. – ISBN 978-966-02-9624-4
974168
  Яценко Б.П. Нью-Джерсі (- штат у північно-східній частині атлантичного узбережжя США) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2021. – Т. 23 : Нг - Ня. – С. 820-821. – ISBN 978-966-02-9624-4
974169
  Иконников А.В. Нью-Йорк / А.В. Иконников. – Ленинград, 1980. – 96 с.
974170
  Яценко Б.П. Нью-Йорк (- метрополітенський регіон у США) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2021. – Т. 23 : Нг - Ня. – С. 822. – ISBN 978-966-02-9624-4
974171
  Яценко Б.П. Нью-Йорк (- штат у північно-східній частині США) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2021. – Т. 23 : Нг - Ня. – С. 823-824. – ISBN 978-966-02-9624-4
974172
  Козаченко В.П. Нью-Йорк зблизька. Нарис. / В.П. Козаченко. – Київ, 1958. – 64с.
974173
  Ревакович М. Нью-Йорк на мапі української поезії // Критика. – Київ, 2008. – Травень, (число 5). – С. 26-28
974174
  Богаєвський Ю. Нью-Йорк у моєму житті... // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. Україн ім. Г. Удовенка ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2017. – Вип. 18. – С. 172-185. – ISBN 966-7522-07-5
974175
  Большаков И.Г. Нью-Йорк, "Колизей". / И.Г. Большаков. – М, 1959. – 40с.
974176
  Никитин Л.В. Нью-Йорк, Сан-Франциско и Шарлотт: новейшая история борьбы за лидерство в банковской системе США : (1970-е - середина 2010 годов) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 3, май - июнь. – С. 128-144. – ISSN 0130-3864


  В статье на основе количественных данных рассматривается развитие конкуренции между крупнейшими банковскими центрами США на протяжении последних 40 лет. Исследование показывает, что даже при характерном для неолиберальной экономики территориальном ...
974177
  Балбек Елена Нью-Йорк. Бетонный Манхэттенвуд // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 3/4, апрель - май. – С. 68-73 : фото
974178
  Ахонина В.С. Нью-Йорк: Имперский штат // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 1 (541). – С. 110-125. – ISSN 0321-2068


  Общие сведения об американском штате Нью-Йорк (в т. ч.: порядковый номер, девиз, официальная песня, дата вступления в Союз). Краткие сведения о крупных городах, населении, органах власти, экономике, образовании, культуре, достопримечательностях, ...
974179
  Стрельников Б.Г. Нью-Йоркские вечера / Б.Г. Стрельников. – М., 1964. – 63с.
974180
  Тартаковер С.Г. Нью-Йоркский матч-турнир 1927 г. / С.Г. Тартаковер. – Л., 1927. – 144с.
974181
  Матвеев А.И. Нью-Йоркский рейд / А.И. Матвеев. – Одесса, 1977. – 84 с.
974182
  Абліцов В. Нью-йоркська вікторія й київська трагедія Івана Драча // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 жовтня (№ 41). – С. 8-9
974183
  Ільницький М. Нью-йоркська група // Українська повоєнна еміграційна поезія / М.М. Ільницький. – Львів : Львівський обласний науково-методичний інститут освіти [та ін.], 1995. – С. 73-115. – ISBN 5-7702-0525-3


  Автор зосереджує увагу на літературному об"єднанні "Слово" та відгалуження від "Слова" - Нью-йоркська група. Аналіз проблемно-стильових тенденцій поєднується з характеристикою творчості основних представників еміграційної поезії різних періодів.
974184
   Нью-Йоркська група в справі Леся Танюка // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 470, квітень : квітень. – С. 31


  Лист міністру культури УРСР.
974185
  Яручик В. Нью-Йоркська група з погляду міфопоетики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (682), жовтень. – C. 112-114. – ISSN 0236-1477


  До XXI випуску студій з україністики, яку видає Міжнародна школа україністики НАН України, увійшла монографія "Міфопоетика Нью-Йоркської групи" Тадея Карабовича, відомого вченого, українського поета й перекладача, доктора гуманітарних наук, викладача ...
974186
  Лущій С. Нью-Йоркська група та шістдесятники у працях Юрія Лавріненка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – № 9 (633). – C. 25-34. – ISSN 0236-1477


  У статті аналізуються дослідження Ю. Лавріненка про Нью-Йоркську групу та шістдесятників. The paper focuses on Yu. Lavrinenko’s research works which deal with the New York Group and the representatives of the 1960s generation.
974187
  Бойчук Б. Нью-Йоркська група у перспективі часу // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С.266-276.
974188
  Моренець В.П. Нью-Йоркська група: інтродукція до нових полемік на дивні теми // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 43-53
974189
  Ковалів Ю. Нью-Йоркська група: ранній етап формування // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 24-35. – ISBN 966-95452-3-8
974190
  Мальський М. Нью-Йоркська конвенція чи Київська угода. Хто кого? / М. Мальський, В. Яремко // Юридична газета. – Київ, 2013. – 27 серпня (№ 33/34). – С. 30
974191
   Нью-Йорская фондовая биржа. – Москва, 1992. – 512с.
974192
  Галака С.П. Нью-Йорська конференція 1995 рокі з розгляду дії та подовження ДНЯЗ // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2002. – Вип. 6 : Світова дипломатія: історія та сучасність. – С.408-415


  Договід про нерозповсюдження ядерної зброї
974193
  Яценко Б.П. Нью-Мексико (- штат у південно-західній частині США) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2021. – Т. 23 : Нг - Ня. – С. 825. – ISBN 978-966-02-9624-4
974194
   Нью - Йорк стал ближе : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 8 : Іл.
974195
   Нью - Йорк. Путеводитель // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 104-105 : Іл.
974196
  Яценко Б.П. Ньюарк (- місто і порт у штаті Нью-Джерсі, округ Ессекс, США) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2021. – Т. 23 : Нг - Ня. – С. 819. – ISBN 978-966-02-9624-4
974197
  Машевський О.П. Ньюкасл (- місто і порт у північно-східній частині штату Новий Південний Велс в Австралії) ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2021. – Т. 23 : Нг - Ня. – С. 824-825. – ISBN 978-966-02-9624-4
974198
  Райхель Ю. Ньютон - творець англійського економічного дива // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 17-18 червня (№ 106/107). – С. 23
974199
  Кузнецов Б.Г. Ньютон / Б.Г. Кузнецов. – Москва, 1982. – 175 с.
974200
  Карцев В.П. Ньютон / В.П. Карцев. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 414 с. – (Жизнь замечательных людей)
974201
   Ньютон (1727-1927). – Ленинград, 1927. – 73 с.
974202
  Самойленко В. Ньютон XX століття // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  До 100 річчя від дня народження Миколи Миколайовича Боголюбова. Був деканом механіко-математичного факультету з 1945 по 1949 роки.
974203
  Самойленко В.Г. Ньютон двадцятого століття // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)


  Внесок М. М. Боголюбова до скарбниці світової науки.
974204
  Крылов А.Н. Ньютон и его значение в мировой науке. 1643-1943 / А.Н. Крылов. – Москва-Ленинград, 1943. – 39 с.
974205
   Ньютон и философские проблемы физики ХХ века : Сб. ст. – Москва : Наука, 1991. – 207 с.
974206
  Ващенко Л.І. Ньютон і теорія ймовірностей // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 35-36. – ISSN 1029-4171
974207
  Кононенко Т.П. Ньютон Ісаак // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 363-364. – ISBN 966-316-069-1
974208
  Маракуев Н.Н. Ньютон, его жизнь и труды / Н.Н. Маракуев. – Москва, 1908. – 202 с.
974209
  Кулаков Ю.І. Ньютонівська механіка з точки зору загальної теорії гомогенних систем // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
974210
  Крылов А.Н. Ньютонова теория астрономической рефракции / А.Н. Крылов. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1935. – 69 с.
974211
  Ільїн В.В. Ньяя // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 63. – ISBN 966-316-069-1
974212
  Куликов В. О "болевых точках" социально-экономического развития России // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2009. – № 1/2. – С. 3-16. – ISSN 0130-9757
974213
  Безносов Э. О "вовремя приведенной цитате". Литературные источники некоторых эпизодов романа "Белая гвардия" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 3, май - июнь. – С. 367-379. – ISSN 0042-8795
974214
  Литневская Е.И. О "вольностях" употребления норм письменной речи в текстах современной художественной литературы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С.9-24. – Библиогр.: Лит.: с.23-24. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
974215
  Юшкевич А.П. О "Геометрии" Декарта // Рассуждение о методе / Р. Декарт. – Москва, 1953. – С. 524-559
974216
  Мишкуров Э.Н. О "герменевтическом повороте" в современной теории и методологии перевода (часть I) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 69-91. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
974217
  Мишкуров Э.Н. О "герменевтическом повороте" в современной теории и методологии перевода (часть II) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-41. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385
974218
  Мишкуров Э.Н. О "герменевтическом повороте" в современной теории и методологии перевода (часть III) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-29. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
974219
  Мишкуров Э.Н. О "герменевтическом повороте" в современной теории и методологии перевода (часть IV) // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 14-29. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
974220
  Блауберг И.И. О "Годе Бергсона" и бергсонизме XXI в. : философия Бергсона: взгляд через столетие / И.И. Блауберг, Ю.В. Подорога // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 152-158. – Бібліогр.: с. 152, 156. – ISSN 0042-8744
974221
  Татаринов А. О "гонкуровском" Уэльбеке и "букеровском" Барнсе // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2013. – № 1, январь - февраль. – С. 300-312. – ISSN 0042-8795


  Статья посв. творчеству Мишеля Уэльбека, получившего в 2010 г. Гонкуровскую премию за роман "Карта и территория", и Джулиана Барнса, получившего в 2011 г. Букеровскую премию за роман "Предчувствие конца". Стаття присв. творчості Мішеля Уельбека, який ...
974222
  Иванюк Б.П. О "двойном бытии" целостности художественного произведения // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2006. – Вып. 28 : Донецкая филологическая школа: итоги и перспективы. – ISBN 966-72-77-79-8


  В статті викладені версія та наслідки рецептивного обгрунтування відносності літературного твору у трьох іпостасях авторської відповідальності за здійснення його худодньої цілосності - методі, жанрі та стилі
974223
  Кацис Л. О "делах", жизни и судьбе Осипа Мандельштама // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 330--362. – ISSN 0042-8795
974224
  Кедров Б.М. О "Диалектике природы" Энгельса : Учебное пособие для вузов / Б.М. Кедров. – Москва : Высшая школа, 1973. – 184с.
974225
  Видгоф Л. О "долгополой" шинели и "садовнике и палаче" в стихотворении О. Мандельштама "Стансы" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 2. – С. 183-202. – ISSN 0042-8795
974226
  Николаева Т.М. О "единстве ономастики" и/или о новой ветви "антропонимики" // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 3-18. – ISSN 0373-658Х
974227
  Калинин Василий Валерьянович О "жестком" управлении ходьбой шагающего аппарата : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Калинин Василий Валерьянович; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1978. – 12л.
974228
  Матвеев В.С. О "загадочном" в психике / В.С. Матвеев. – Изд. 2-е доп. и перераб. – Москва, 1960. – 146с.
974229
  Матвеев В.С. О "загадочном" в психике / В.С. Матвеев. – Изд. 3-е доп. – Свердловск, 1962. – 204с.
974230
  Степанов А.А. О "загадочном" образе безумца в сценах "Фальшивая монета" М.Горького. / А.А. Степанов. – Казань, 1961. – 28 с.
974231
  Нестерова Н.М. О "загадочных" окказионализмах Дж. Джойса и способах их перевода / Н.М. Нестерова, Е.А. Наугольных // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 74-82. – Библиогр.: Лит.: С. 82; 9 поз. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385
974232
  Мелентьев Ю.С. О "Золотом кольце" и связи времен / Ю.С. Мелентьев. – Москва : Книга, 1990. – 285 с.
974233
  Леонтьев А. О "Капитале" Маркса / А. Леонтьев. – Москва, 1945. – 92 с.
974234
  Белоцерковский А.В. О "качестве" и "количестве" образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 3-9. – ISSN 0869-3617


  Рассмотрены проблемы оценки качества и количества массового высшего образования, даны рекомендации по введению единого государственного экзамена для бакалавров типа GRE subject test. Высказаны соображения по поводу оптимальной структуры формирующейся ...
974235
   О "Коньке-горбунке". – Л., 1937. – 96 с.
974236
  Ленин В.И. О "левом" ребячестве и мелкобуржуазности / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 32с.
974237
  Ленин В.И. О "левом" ребячестве и мелкобуржуазности / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1972. – 32 с.
974238
  Ленин В.И. О "левом" ребячестве и мелкобуржуазности / В.И. Ленин. – Москва, 1973. – 46с.
974239
  Ленин В.И. О "левом" ребячестве и мелкобуржуазности / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1973. – 32 с.
974240
  Ленин В.И. О "левом" ребячестве и мелкобуржуазности / В.И. Ленин. – Москва, 1980. – 32с.
974241
  Мензел Д. О "летающих тарелках" / Д. Мензел. – М., 1962. – 352с.
974242
  Николаева Т.Н. О "лингвистике речи" (в частности, о междометии) // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 7-20. – ISSN 0373-658Х
974243
  Грабовский С. О "малороссийском мифе XXI века" // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 163-173. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3


  Украинское прошлое: уроки для настоящего.
974244
  Обичкин Г.Д. О "Манифесте Коммунистической партии" К.Маркса и Ф.Энгельса. Стеногр. публичн. лекции... / Г.Д. Обичкин. – Москва, 1950. – 40с.
974245
  Бенинг А.Л. О "мошках" нижней Волги / А.Л. Бенинг. – Саратов : [б. и.], 1924. – 6 с.
974246
  Иванов Сергей О "невыразимом" : История вещей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 9. – С. 180-181 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
974247
  Яковлева А.И. О "новой отрасли" Российского права // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 2 (52). – С. 61-64. – ISSN 1684-2618
974248
  Михеев М. О "новой" прозе Варлама Шаламова // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 4 июль-август. – С. 183-234. – ISSN 0042-8795
974249
  Ион О.И. О "новом течении" в лепидоптерологии / О. Ион (С.-Петербург) // 1908-1911 / О.И. Ион. – 9 с.
974250
  Ион О.И. О "новом течении" в лепидоптерологии / О. Ион (С.-Петербург). – [Санкт-Петербург] : [Тип. Кюгельген], 1912. – 9 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Русское Энтомологическое обозрение. 1911, т. XI, № 1, с.71-79
974251
  Ион О.И. О "новом течении" в лепидоптерологии / О. Ион (С.-Петербург) // Компакт - 252355
974252
  Иовчук М.Т. О "новых" фальсификациях марксистско-ленинской философии / М.Т. Иовчук, И.Я. Попова. – Москва, 1965. – 48с.
974253
  Десятников В. О "Пирамиде" Л.М. Леонова // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Междунар. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2014. – № 5. – С. 276-279. – ISSN 0027-8238
974254
  Пашицкий Э.А. О "плазмонном" механизме сверхпроводимости в вырожденных полупроводниках или полуметаллах / Э.А. Пашицкий. – К., 1968. – 15с.
974255
  Якименко Л.Г. О "Поднятой целине" М. Шолохова / Л.Г. Якименко. – М, 1960. – 134с.
974256
  Михайловский А.В. О "политической теологии" в круге Георге // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 163-167. – ISSN 0042-8744
974257
  Раджабов З.Ш. О "Политическом трактате" Ахмада Дониша / З.Ш. Раджабов. – Душанбе, 1976. – 126с.
974258
  Насонов Н.В. О "преверзии" в рогах диких баранов : Ovis vignei Blyth, gmelini Blyth и urmiana (Guenther) : (Доложено в заседании Отделения Физико-математических наук 5 марта 1919 года) / [соч.] Н.В. Насонова. – [Петроград] : [Тип. Имп. Акад. наук], 1919. – С. 1215-1246, 5 л. ил. : ил.


  На обл. дарств. надпись Н.Я. Кузнецову от автора
974259
  Петров В.М. О "пророчествах", "таинствах" и "страхе божьем" / В.М. Петров. – Свердловск, 1978. – 107с.
974260
  Беляева И.А. О "психологической" функции пространства и времени в прозе И.А. Гончарова и И.С. Тургенева // Русистика и компаративистика : сборник научных статей / Департамент образования города Москвы ; ГОУ ВПО МГПУ : Вильнюсский пед. ун-т. – Москва, 2008. – Вып. 3. – С. 116-129. – ISBN 978-5-243-00283-7
974261
   О "Рассказах прапорщика Столя" [Рунеберга] = (Fanrik Stals sagner). – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1910. – 23 с. – Беспл. прил. к газ.: Окраины России. 1910, № 45. - Авт. в кн. не указан; установлен по изд.: Русские анонимные и подписанные псевдонимами произведения печати, 1801-1926 гг. Л., 1978, вып. 2, с. 40
974262
   О "Ревизоре" Сб. ст.. – Ленинград, 1936. – 174 с.
974263
  Степанов П.М. О "таинственных" явлениях человеческой психики / П.М. Степанов. – Краснодар, 1975. – 63с.
974264
  Крывелев И.А. О "тайнах" религии / И.А. Крывелев. – Москва, 1981. – 104 с.
974265
  Вавилов С.И. О "теплом" и "холодном" свете / С.И. Вавилов. – Москва, 1949. – 76 с.
974266
  Вавилов С.И. О "теплом" и "холодном" свете / С.И. Вавилов. – Москва, 1956. – 48 с.
974267
  Осипов Г.В. О "технократических" теориях в современной буржуазной социологии : Автореф... Канд.филос.наук: / Осипов Г.В.; Акад.наук СССР.Ин-т философии. – Москва, 1955. – 15л.
974268
  Дайреджиев Б.Л. О "Тихом Доне" / Б.Л. Дайреджиев. – Москва, 1962. – 292с.
974269
  Попофф А. О "толстовском аршине" в романе Пастернака "Доктор Живаго" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Фонд "Литературная мысль" ; редкол.: Л.И. Лазарев, Т.А. Бек, И.А. Говорун [и. др.]. – Москва, 2001. – № 2. – С. 319-329. – ISSN 0042-8795
974270
  Сергеева Елена О "Туристских ресурсах России" узнает весь мир : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 58 : Фото
974271
  Рыбинский В.С. О "Фауст" Гете : критический этюд ; (Читано на юбилейном вечере, 21 октября 1899 года, в память 150-ти летия со дня рождения В. Гете) / В.С. Рыбинский. – Киев : Тип. С.Н. Кульженко, 1900. – 8 с.


  Гяльмар Гйорт Бойэзен, проф. (ныне покойный) нем. яз. и лит., сперва в Корнеллиев. ун-те в г. Итаке (в штаате Н. Иорк) и затем в Columbia-Colledg"e в г. Н. Иорке
974272
  Миткевич В.Ф. О "физическом" действии на расстоянии / В.Ф. Миткевич, акад. – Ленинград : АН СССР, 1934. – 19 с.
974273
  Белоусов Н. О "хлорофилле" у Lytta vesicatoria L. / Напечатано по определению Общего Собрания Общества Испытателей природы при Императорском Харьковском ун-те. – Харьков : Электрическая Типо-литография И.А.Цедербаум, 1906. – 9 с. – Отд. оттиск из : Труды Общества Испытателей Природы при Императорском Харьковском Университете, т. 41
974274
  Шелехов А.М. О "шестиугольных" решениях некоторых уравнений в частных производных // Proceedings of the International geometry center / International, geometry center. – Odessa, 2017. – Vol. 10, n. 2. – С. 47-55. – ISSN 2072-9812
974275
  Потолицын С. О "Элементарных частицах " М. Уэльбека // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С.271-273. – ISSN 1130-6545
974276
  Чжан Чи О [сумма a_k] -замкнутых классах конечных групп / Чжан Чи, А.Н. Скиба // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 70, № 12. – C. 1707-1716. – ISSN 1027-3190
974277
  Полякова Л.Ю. О 0-гомологиях полугрупп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 59-64. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Введено понятие 0-гомологий полугрупп. Установлена связь 0-гомологий с обычными гомологиями полугрупп, а также даны некоторые применения 0-гомологий. Ключевые слова: 0-гомологии. гомологии полугрупп. The notion of the semigroup 0-homology groups is ...
974278
  Лысиков Б.Г. О 10-балльной системе оценки знаний // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 12. – С. 89-94. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена проблеме качества инженерного образования. Рассматриваются основные принципы и особенности «русского метода подготовки инженеров», обеспечивающего высокий авторитет российской инженерной школы в нашей стране и за рубежом. Анализируются ...
974279
   О 25-й гоовщине Великой Октябрьской социалистической революции. – Алма-Ата, 1942. – 40с.
974280
  Кривицкий А. О 28 павших героях / А. Кривицкий. – Москва, 1943. – 11с.
974281
   О 30-ти событиях, которые взорвут год : События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 1/2. – С. 94-98 : Фото
974282
  Кириченко А.И. О 300-летии воссоединения Украины с Россией. Доклад на Юбилейной сессии Верховного Совета Украинской ССР 22 мая 1954 года. / А.И. Кириченко. – К., 1954. – 47с.
974283
   О 50-летии ВЛКСМ и задачах коммунистического воспитания молодежи. Постановление ЦК КПСС от 3 октября 1968 г.. – Москва, 1968. – 15с.
974284
  Ленин В.И. О 6 Всероссийской конференции РСДРП / В.И. Ленин. – Москва, 1958. – 119с.
974285
   О 80-летии Второго съезда РСДРП. – Москва : Политиздат, 1983. – 14 с.
974286
  Пфейффер Г.В. О Bi-планарных точках алгебраических поверхностей = Sur les points Bi-planaires des surfaces algebriques / Г.В. Пфейффер // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 31 с.
974287
  Лучник В.Н. О Collyrina из коллекции В. Мочульского // Заметка о сборе чешуекрылых летом 1905 года в Уржумском уезде Вятской губ. / Л.К. Круликовский. – [Санкт-Петербург], 1906. – 2 с.
974288
  Лучник В. О Collyrina из коллекции В.Мочульского. / В. Лучник. – Х. : Тип. Акц. Общ. Н.Т.Корчак-Новицкого, 1918. – С. 1-2
974289
  Талиев В. О Daphne Sophia Kalen. / В. Талиев. – 95-152с.
974290
  Бартенев А.Н. О donata Полесской и Виленской экспедиции / А.Н. Бартенев
974291
  Шимкевич В. О Pantopoda Ледовитого океана и Белого моря / Печатано с разрешения Импер. Спб. Общества Естествоиспытателей. – [Санкт-Петербург] : Тип. М.Меркушева. – 20 с. – Отд. оттиск:Труды Импер. Спб. Общества Естествоиспытателей
974292
  Шимкевич В. О Pantopoda Ледовитого океана и Белого моря = (Статья вторая) / Печатано по разрешению Импер. Спб. Общества Естествоиспытателей. – [Санкт-Петербург] : Тип. А.Пороховщикова. – 4 с. – Отд. оттиск:Труды Импер. Спб. Общества Естествоиспытателей, т. 27, вып. 1
974293
  Новогрудский Д.М. О Pyronema confluens Tul и ее взаимоотношениях с почвенными микроорганизмами / Д.М. Новогрудский, 1936. – С. 384-403
974294
  Оманадзе Р.Ш. О Q-сводимости и плотного рекурсисно перечиленных множеств : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Оманадзе Р.Ш. ; Новосиб. ГУ. – Новосибирск, 1981. – 12 с.
974295
  Ильченко В.И. О VI проблеме Гельберта : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ильченко В.И.; АН СССР. Ин-т истории естествознания и техники. – М., 1970. – 14л.
974296
  Долгов К.М. О XV Международном эстетическом конгрессе // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 6. – С.177-182. – ISSN 0042-8744
974297
  Долгов К.М. О XVII Международном эстетическом конгрессе // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 159-163. – ISSN 0042-8744
974298
  Михайлов Н.А. О XXIX годовщине со дня смерти В.И. Ленина / Н.А. Михайлов. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 16 с.
974299
   О азиятских народах, обитающих в Южной России : путешествовавшего с 1824 по 1835 год. – Санкт-Петербург : Печатано в типографии Х. Гинца, 1841. – 53 с.
974300
  Константинов Ф.В. О базисе и надстройке / Ф.В. Константинов. – Москва, 1951. – 40с.
974301
  Хонин В.Н. О базисе и надстройке в международных отношениях // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 32-36. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 18)
974302
  Семенкевич Ю.Н. О байкальских водяных осликах / Ю.Н. Семенкевич. – Саратов, 1924. – 6 с.
974303
  Чжан Кан-цинь. О балансе производства, распределения и перераспределения общественного продукта и национального дохода в СССР и КНР. : Автореф... канд. экон.наук: / Чжан Кан-цинь.; МВО СССР. Москов. экон-стат. ин-т. Каф. экон. статистики. – М., 1959. – 16л.
974304
  Асафьев Б.В. О балете. Статьи. Рецензии. Воспоминания / Б.В. Асафьев ; сост. вступ. ст. и коммент. А.Н. Дмитриева. – Москва : Музыка, 1974. – 296 с. – Библиогр.: с. 271-283
974305
  Рыльский М.Ф. О балладах Адама Мицкевича // Баллады / А. Мицкевич. – Москва, 1948
974306
  Добрица В.П. О балльно-рейтинговой системе в подготовке бакалавров / В.П. Добрица, М.О. Таныгин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 66-75. – (Педагогическое образование ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Обсуждаются проблемы, связанные с отказом от традиционной системы оценки знаний студентов вузов и переходом на балльно-рейтинговую систему. Описываются положительные и отрицательные стороны введения подобной системы, предлагаются способы устранения ее ...
974307
  Стеценко В.Я. О банаховых пространствах с двумя конусами. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Стеценко В.Я.; Ленингр.гос.пед.ин-т., 1961. – 8л.
974308
  Зарудный Н. О барабинском ремезе () и его ближайших родичах / Н. Зарудный, Г. Иоганзен, 1923. – 5 с. – Отд. оттиск
974309
  Сабинин О Бармах / Сабинин. – Москва, 1839. – С. 297-308
974310
   О батыре Олджобае и о девушке, погибшей из-за горестной любви.. – Фрунзе, 1958. – 140с.
974311
  Ульрих В.В. О бдительности советских людей. / В.В. Ульрих. – М., 1947. – 22с.
974312
   О беге - почти все : Сборник. – Москва, 1986. – 63с.
974313
  Стампфл Ф. О беге. / Ф. Стампфл. – М., 1957. – 157с.
974314
  Матлина С. О бедной науке замолвите слово... Полемические заметки о состоянии библиотечной науки // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 12. – С. 2-7. – ISSN 1727-4893
974315
   О бедной русалке замолвите слово... // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 10. – С. 2-5.
974316
  Азаров М. О бедной экономике замолвите слово // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 18-21. – ISSN 1810-3944
974317
  Азаров Николай Янович О бедной экономике замолвите слово // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 18-21. – ISSN 1810-3944
974318
  Горин Г. О бедном гусаре замолвите слово / Г. Горин. – Москва : Крим-пресс, 1994. – 544c. – Авт. указ.на обл. – ("Ностальгия"). – ISBN 5-85701-055-1
974319
  Черницына М. О бедном гусаре замолкните! Потомки поручика Ржевского открещиваются от героя анекдотов // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 1/2. – С. 12


  "-Здесь живут потомки поручика Ржевского? -Вы что, издеваетесь? Одно упоминание данного героя анекдотов воспринимается как шутка. От этого и страдают потомки легендарного поручика, обитающие в Дзержинске. Выходцы из именитого рода, приближённого ко ...
974320
  Соколов А.В. О бедном магистре замолвите слово // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 10. – С. 5-15. – ISSN 0130-9765


  В статье рассмотрено содержание Болонского процесса в российском библиотечно-информационном образовании.
974321
  Мельников Ф.Е. О безбожнических и христианских догмах, таинствах и обрядах : (Двухдневный диспут в Советской России с большевицкими миссионерами безбожия) / Ф.Е. Мельников. – Chisinau : Tipografia "Tiparul Moldovenesc", 1937. – 284 с. – (Опровержение безбожия ; Вып. 9)
974322
  Громека И.С. О безконечных значениях интегралов линейных дифференциальных уравнений второго порядка : [Сообщ., чит. 24 октяб. 1887 г. в 71 заседании Секции физ.-мат. наук О-ва естествоиспытателей при Казан. ун-те] / [соч.] И. Громеки. – Казань : Тип. Имп. ун-та, 1887. – 29 с.


  На обл. дарств. надпись: Многоуважаемому Николай Николаевичу Шиллеру от автора
974323
  Негрей Т.А. О безопасности труда горнорабочих при выполнении основных производственных операцій // Вісті Донецького гірничого інституту : Всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю / Донецький національний технічний університет. Гірничий інститут. – Красноармійськ, 2016. – № 1 (38). – C. 84-94. – ISSN 1999-981Х
974324
  Федорова А.П. О белках крови, характерных для нормального и злокачественного роста. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Федорова А.П.; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1972. – 28л.
974325
  Леонов Г.Б. О белках семян нута (Cicer arietinum L.) и их изменчивости при созревании : Автореф... канд. биол.наук: / Леонов Г.Б.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1966. – 25л.
974326
  Сазонова С.С. О Белкине и его роли в "Повестях Белкина" / С.С. Сазонова. – Рига, 1976. – 36 с.
974327
  Кирсупуу А. О белковых фракциях сыворотки крови некоторых промыслових рыб Эстонии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кирсупуу А. ; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1965. – 33 с.
974328
  Чавчанидзе Д.Л. О беллетристичности и философичности сочинений Э.Т.А. Гофмана // Известия Российской академии наук. / Российская, академия наук (РАН). – Москва, 2013. – С. 47-52. – (Серия литературы и языка ; Т. 72, № 3). – ISSN 0321-1711
974329
  Чертков А. О Белобережье и семи островах, на которых жили, по словам Димешки, руссы-разбойники : [Заимствуем эту статью из превосходного сочинения Сарториуса, изданного несколько лет тому назад Лаппенбергом, под заглавием: Urkundliche Geschichte des Ursprungs d. deutschen Hansa] / [пер. с нем. Сергей Строев] // Русский сборник [6]. – [Санкт-Петербург]. – № 6 : Варяжский. Новгородский. – 69 с.
974330
  Кузнецов А.А. О Белой армии и ее наградах, 1917-1922 гг. / А.А. Кузнецов. – М., 1991. – 45с.
974331
  Церпенто В.И. О бельшевисткой критике и самокритике : Автореф... канд. филос.наук: / Церпенто В.И.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
974332
  Ригин А.С. О Бердяеве, русской метафизике и вечном городе // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (143). – С. 70-73
974333
  Скворцов-Степанов О бесах и бесовских искушениях / Скворцов-Степанов. – Москва : Партиздат, 1937. – 28 с.
974334
  Бескоровайная Л.Л. О бесконечно малых ареальных деформациях поверхностей и их связи с теорией оболочек. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.006 / Бескоровайная Л.Л.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 13л.
974335
  Лизунова Д.Ю. О бесконечно малых изгибаниях геперповерхностей и поверхностей в римановом пространстве : Дис... Канд. физ. -мат. наук.: / Лизунова Д.Ю.;. – Киев, 1970. – 120л. – Бібліогр.:л.111-120
974336
  Лизунова Л.Ю. О бесконечно малых изгибаниях гиперповерхностей и поверхностей в римановом пространстве : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 006 / Лизунова Л.Ю. ; КГУ им. Тараса .Шевченко. – Киев, 1970. – 9 с. – Бібліогр.:с.8-9
974337
  Аминова А.В. О бесконечно малых преобразованиях, сохраняющих траектории пробных частиц в ОТО / А.В. Аминова. – Киев : [б. и.], 1971. – 21 с. – Библиогр.: с. 21. – (АН УССР. Институт теоретической физики. [Препринт ; ИТФ-71-85Р])
974338
  Воробьев Д.В. О бесконечном Мелисса Самосского // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 5. – С.98-104
974339
  Бруно Д. О бесконечности вселенной и мирах / Дж. Бруно ; вступ. ст. В. Вандека, В. Тимоско ; Москов. историко-философско-литературный ин-т. – Москва : Соцэкгиз, 1936. – 257 с.
974340
  Мелюхин С.Т. О бесконечности и вечности Вселенной / С.Т. Мелюхин. – Москва : Знание, 1964. – 48 с.
974341
  Скрипкин В.И. О бесконечных системах квантовой теории поля и классической статистики механики. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Скрипкин В.И.; АН УССР.Ин-т теорет.физики. – К, 1975. – 14л.
974342
  Попов А.С. О беспроволочной телеграфии : сборник статей, докладов, писем и других материалов / А.С. Попов. – Москва : Государственное издательство физико-математической литературы, 1959. – 219 с.
974343
  Мареева Е.В. О бессмертии души (Аристотель и современность) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 12. – С.167-178. – ISSN 0042-8744
974344
  Сабатье А. О бессмертии души и опыт исследование жизни с точки зрения эволюционного натурализма / А. Сабатье. – Спб. – 323с.
974345
  Метальников С.И., Галаджиев М.А. О бессмертии одноклеточных животных / С.И. Метальников и М.А. Галаджиев ; (Биологическая лаборатория Лесгафта). – [Петроград], 1917. – 29 с.
974346
  Эльсберг Я.Е. О бесспорном и спорном / Я.Е. Эльсберг. – М., 1959. – 331с.
974347
  Барац Г.М. О библейско-агадическом элементе в повестях и сказаниях начальной русской летописи / Г.М. Барац. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, АО Н.Т. Корчак-Новицкого
Вып. 1. – 1907. – 73 с.
974348
  Сольский С.М. О библейском миросозерцании в жизни древне-русского народа : (речь, сказанная в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сент. 1878 г.) / [соч.] С.М. Сольского. – Киев : Тип. Давиденко, 1878. – [2], 37 с. – Отд. оттиск из журн.: Труды Киевской духовной академии, 1878, нояб.
974349
  Барац Г.М. О библейском элементе в Слове о полку Игореве / Г.М. Барац. – Киев : Тип.. 1-ой Киев. артели печ. дела, 1912. – 40 с.
974350
  Митрофанов П.И. О библиографической реформе в зоологической литературе, 1895. – 5 с. – Отд.Отт. из : "Труды Варшав. Общ. Ест.", в. 1, 1894-95
974351
  Каракаева Ф.У. О библиотеке будущего за круглым столом: в поиске новых идей // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2014. – № 11 (221). – С. 12-14. – ISSN 1727-4893


  Организация пространства библиотек в последнее десятилетие всё чаще признаётся приоритетным направлением библиотечной политики. Связано это в первую очередь с глобальными процессами трансформации, затронувшими сегодня этот социальный институт. О ...
974352
  Белокуров С.А. О библиотеке московских государей в XVI столетий / С.А. Белокуров. – Москва : Тип. Лисснера и Гешеля, 1898. – XVI, 336, DXXVIII с.
974353
  Маврина Елена Николаевна О библиотеке с любовью, или Как повысить "электоральную грамотность" Колобка // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 36-37. – ISSN 1727-4893


  К традициям, которыми богата Нижегородская государственная универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина (НГОУНБ), можно отнести организацию двух популярных областных конкурсов - конкурса среди библиотек Нижегородской области по повышению ...
974354
  Крупская Н.К. О библиотечном деле / Н.К. Крупская. – М, 1957. – 715 с.
974355
  Ленин В.И. О библиотечном деле / В.И. Ленин. – Москва : Госполитиздат, 1960. – 183 с.
974356
  Крупская Н.К. О библиотечном деле / Н.К. Крупская. – М, 1976. – 223с.
974357
  Крупская Н.К. О библиотечном деле : сборник трудов / Н.К. Крупская. – Москва : Книга
Т. 1 : 1918-1924. – 1982. – 448 с.
974358
  Крупская Н.К. О библиотечном деле : сборник трудов / Н.К. Крупская. – Москва : Книга
Т. 2. – 1983. – 480 с.
974359
  Крупская Н.К. О библиотечном деле : сборник трудов / Н.К. Крупская. – Москва : Книга
Т. 3 : 1930-1933. – 1984. – 528 с.
974360
  Крупская Н.К. О библиотечном деле / Н.К. Крупская. – М
Т. 4. – 1985. – 557с.
974361
  Крупская Н.К. О библиотечном деле / Н.К. Крупская. – Москва
Т. 5. – 1986. – 416 с.
974362
  Крупская Н.К. О библиотечном деле : сборник трудов / Н.К. Крупская. – Москва : Книжная палата
Т. 6 : 1938-1939. – 1987. – 350 с.
974363
  Ульянинский Н.Ю. О библиофилии. Факты и мысли. / Н.Ю. Ульянинский, 1925. – 48с.
974364
  Юрашев В.В. О биголоморфных и квазиголоморфных отображениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Юрашев В.В.; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1970. – 14л.
974365
  Назарян Э.О. О биголоморфных и квазиголоморфных отображениях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Назарян Э.О.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1974. – 12л.
974366
  Вернадский В.И. О биогеохимическом изучении явления жизни / В.И. Вернадский. – Отд.отт. из Докладов АН СССР, 1931. – С. 137-140
974367
  Штилькинд Т.И. О биодинамике ходьбы и поддержании равновесия человека. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Штилькинд Т.И.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.23
974368
  Хруцкий А.С. О Биокосмологии, Аристотелизме и перспективах становления универсальной науки и философии // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Полтава, 2012. – за 2011 г. – С. 176-193. – ISSN 2307-3705
974369
  Маркс К. О биологии / К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин. – М, 1933. – 240с.
974370
  Аракчеева С.Г. О биологии Воrrelia persica Dschunkovsky, 1912 -- возбудителя клещевого спирохетоза и механизме переноса ее клещами : автореф. дис. ... канд. биол. наук / С.Г. Аракчеева ; Самарканд. гос. ун-т. – Самарканд, 1966. – 24 с.
974371
  Чаусов В.И. О биологии и микроморфологии карликового цепня. : Автореф... канд. биол.наук: / Чаусов В.И.; МВ и ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1962. – 23л.
974372
  Чеботаревич Н.Д. О биологии комнатной мухи Musca vicina / Н.Д. Чеботаревич. – с.35-115
974373
  Сысоева Т.К. О биологии молоди некоторых промысловых рыб бассейна Амура в связи с проблемой воспроизводства их стада. : Автореф... канд. биол.наук: / Сысоева Т.К.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. – Москва, 1953. – 11 с.
974374
  Победоносцев А.П. О биологии паразитической нематоды Acuaria skrjabini / А.П. Победоносцев. – Саратов, 1941. – 26с. – Отдельный оттиск из "Ученых записок Саратовского пединститута", вып.7, 1941. В оттиске также: К вопросу об изменчивости веса у птиц в годичном жизненном цикле. Новое о биологии куриного клеща
974375
  Загуляев А.К. О биологии платяной моли (Tineola biselliella Humm.) и нового вида - мебельной моли (Tineola furciferella Zagulajev, sp. n.) / А.К. Загуляев, 1954. – 154-169 с.
974376
  Майский И.Н. О биологических основах пртиворакового иммунитета / И.Н. Майский. – М, 1955. – 140с.
974377
  Стецюк В.Г. О биологических свойствах новых синтетических антимикробных препаратов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.096 / Стецюк В.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 24 с.
974378
  Чепинога О.П. О биологической роли нуклеиновых кислот : Дис... д-ра биол.наук: / Чепинога О.П.; АН УССР. Ин-ти биохимии. – К., 1951. – 351л. – Бібліогр.:л.329-351
974379
  Лысенко Т.Д. О биологическом виде и видообразовании / Т.Д. Лысенко. – Москва : Сельхозгиз, 1957. – 64 с.
974380
  Оганесян Н.М. О биологическом действии радиоактивной серы / Н.М. Оганесян. – Отд. отт. из Известий АН АрмССР, том 16, № 6, 1962. Биологически, 1962. – 61-68с.
974381
  Юсупов А.А. О биологическом засорении озимых твердых пшениц в связи с особенностями их цветения : Автореф... канд. биол.наук: / Юсупов А.А.; Всес. Акад. сельскохоз. наук. Всес. селекционно-генетич. ин-т. – Одесса, 1966. – 19л.
974382
  Гулый М.Ф. О биологическом значении роцессов постоянного обновления составных компонентов живых организмов / М.Ф. Гулый, В.Н. Ремесло. – Киев : Наукова думка, 1979. – 192 с.
974383
  Душечкин А.И. О биологическом поглощении фосфорной кислоты в почве / А.И. Душечкин. – Б.м. : Б.и. – 18с. – Отд. оттиск
974384
  Лебедь Б.Я. О биологоморфных и квазиголосорфных отображених : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Лебедь Б. Я.; Урал. ГУ. – М., 1972. – 16л.
974385
  Тукач С. О биоморфологических особенностях сортов вида Zinnia elegans Jacq. в условиях предгорной зоны Крыма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 59-61. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Проведено первічне сортовивчення 6 сортів виду Zinnia elegans Jacq.в умовах передгiрної зони Криму. Встановлено біоморфологічні особливості велетенських та низькорослих циній, а також проведено порівняльний аналіз цих садових груп. В результаті ...
974386
  Иорданишвили Г.С. О биохимических превращениях, связанных с обменом аммиака в головном мозгу. : Автореф... канд. биол.наук: / Иорданишвили Г.С.; АН Груз. ССР. Ин-тут физиологии. – Тбилиси, 1967. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
974387
  Нистратова С.Н. О биохимической природа холинореценроа в связи с механизмом действия ацетилхолина : Автореф... канд. биол.наук: / Нистратова С. Н.; АН СССР, Ин-т морфологии. – М., 1959. – 12л.
974388
  Нисселович Л.Н. О биржах, биржевых установлениях и мерах ограничения биржевой игры : обозрение важнейших законодательств сравнительно с русским правом / соч. Л.Н. Нисселовича. – Санкт-Петербург : Типо-лит. А.Е. Ландау, 1879. – XIX, [3], 189 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр.: с. XVIII-XIX


  На тит. стр. допечано: Соч. Л.Н. Нисселовича удостоенное по определению Совета С.-Петербургского университета награды: Золотою медалью
974389
  Быков В.В. О бифуркациях динамических систем, близких к системам с сепаратрисным контуром : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Быков В.В. ; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1981. – 21 с.
974390
  Гаузе Г.Ф. О бицикличности весеннего развития грены, характеризуемой падением веса, энергией дыхания и жаростойкостью / Г.Ф.Гаузе и В.В. Алпатов, ; Лаборатория экологии Ин-та зоологии МГУ // [Компакт] / В.В. Алпатов. – [Москва]. – С. 253-260
974391
  Гофштейн Д. О білий світе мій… : вибрані поезії / Давид Гофштейн ; [упоряд. В. Богуславська ; ред. : Л. Череватенко, П. Рихло ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Центр досліджень єврейської історії та культури]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 461, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-378-229-4
974392
  Романов Н.Н. О ближайших задачах работы комсомола в деревне / Н.Н. Романов. – Москва, 1944. – 40с.
974393
  Френчко В.С. О ближнем порядке в жидких эвтектических сплавах тройных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Френчко В.С.; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1971. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
974394
  Арсанов С.А. О близком и далеком : рассказы и очерки / Арсанов С.А. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1969. – 100 с. : ил.
974395
  Белый Андрей О Блоке : воспоминания, статьи, дневники, речи / Андрей Белый ; вступ. ст., сост., подг. текста и коммент. А.В. Лавров. – Москва : Автограф, 1997. – 608 с. – ISBN 5-89612-001-Х
974396
  Шак Ф. О блуждающем нерве речного угря (Anguilla vulgaris) / [соч.] Ф.П. Шака. – Библиогр.: с. 3-4 и в подстроч. примеч. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1892. – [2], 23, 3, 7 с., 1 л. табл. : ил. – Отд. оттиск: Труды О-ва естествоиспытателей при Императорском Варшавском ун-те. 1892. – (Работы из Зоотомической лаборатории Варшавского университета ; V)


  На тит. л. и обл. содерж.: Приложения к работам из Зоотомической лаборатории Варшавского ун-та: 3-е: О группе блуждающего нерва у Acanthias vulgaris: (предварительное сообщение) / [соч.] М.И. Концевича. 4-е: Отчет о деятельности Зоотомической ...
974397
  Рюриков Б.С. О богатстве искусства / Б.С. Рюриков. – Москва, 1956. – 340 с.
974398
  Ильинская И.С. О богатстве русского языка / И.С. Ильинская ; Академия наук СССР ; Институт русского языка. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1963. – 72 с. – (Научно-популярная серия)
974399
   О богатырях старопрежних и нынешних. – Архангельск, 1946. – с.
974400
  Крюкова М.С. О богатырях стропрежних и нынешних / М.С. Крюкова. – Архангельск, 1946. – 155с.
974401
  Липкин С.И. О богатырях, умельцах и волшебниках : Стихотворения. Поэмы / С.И. Липкин. – Москва, 1963. – 492с.
974402
  Буцинский П.Н. О Богдане Хмельницком / соч. П.Н. Буцинского. – Харьков : Тип. М. Зильберберга, 1882. – 240, VI с.
974403
   О боге и слугах его. Репертуарный сб.. – М., 1964. – 127с.
974404
   О боге ли спор?.. : Сб.. – М., 1987. – 121с.
974405
  Гурий (Карпов Г.П. О богоучрежденности епископского сана в христовой церкви сравнительно с учением о сем реформатских обществ / [Соч.] Преосвящ. Гурия, еп. Таврического и Симферопольского. – Санкт-Петербург : Тип. А.И. Половицкого и Ф.Г. Елеонского, 1876. – [2], 79 с. – Отд. оттиск: Христианск. чтения, 1876 г., № 5-6
974406
  Давыдов И.Ю. О бодрых и выносливых / И.Ю. Давыдов. – М, 1955. – 104с.
974407
  Совинский В.К. О бодягах (Spogillidae), встречающихся в Днепре под Киевом : таблицы 2 и 3. – [Киев], 1888. – 30, [2] с. – Экз. № 84310, без обложки и тит. стр., Отд. оттиск
974408
  Типнер И. О боевом пути частей Красной Армии (1917-1920) / И. Типнер. – Таллинн : Эстонгиз, 1957. – 44с.
974409
  Бурлаков А.И. О боевых действиях по прорыву блокады Ленинграда // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2 (41). – С. 104-107
974410
  Якобсон Г. О божьей коровке Гуммеля (Coccinella karpowkae) : Тип. Имп. Акад. Наук, 1898. – 2 с. – Отд. оттиск: Труды Русского Энтомологического Общества, т. 32
974411
  Дьяков Ю.Т. О болезнях растений / Ю.Т. Дьяков. – М, 1985. – 221с.
974412
  Рамаццини Б. О болезнях ремесленников. / Б. Рамаццини. – М, 1961. – 256с.
974413
  Ануфриев Г.И. О болотах Кольского полуострова / Г.И. Ануфриев. – Петербург, 1922. – с.
974414
  Танфильев Г.И. О болотах Петербургской губернии / Г.И. Танфильев. – с.
974415
  Омельченко К.К. О большевистской печати / К.К. Омельченко. – М, 1938. – 56с.
974416
   О большевистской печати. Сб. материалов.. – Воронеж, 1940. – 96с.
974417
  Слепов Л.А. О большевистском методе руководства хозяйственными органами / Л.А. Слепов. – Москва, 1951. – 16с.
974418
  Васильев Н.М. О большевистском стиле в работе советского государственного аппарата. / Н.М. Васильев. – Москва, 1952. – 32с.
974419
  Каминский Л. О больших и маленьких / Л. Каминский. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – [48] с.
974420
  Щеглов Е.Б. О больших и маленьких / Е.Б. Щеглов. – Москва, 1973. – 103с.
974421
  Вайткус П.С. О больших уклонениях в случае устойчивого предельного закона. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Вайткус П.С.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
974422
  Лифанов И.К. О большой индуктивной размерности бикомпактов. : Автореф... Канд.физ-матнаук: / Лифанов И.К.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 9л. – Бібліогр.:с.9
974423
  Озеров Л.А. О Борисе Пастернаке / Л.А. Озеров. – М. : Знание, 1990. – 62 с.
974424
  Вильмонт Н.Н. О Борисе Пастернаке: Воспоминания и мысли / Н.Н. Вильмонт. – Москва : Советский писатель, 1989. – 222 с.
974425
  Бугославский Г. О Борисоглебской церкви г. Смоленска / Г. Бугославский // Смоленская старина. – Смоленск : Изд. Смолен. учен. архивной комиссии, 1909. – Вып. 1. – С. 177-194
974426
  Мороз А.Я. О борьбе идей и концепций вокруг проблемы "искусственного интеллекта" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
974427
  Хельбе А.Р. О борьбе левых против правых в социал-демократической партии Финляндии (1899-1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Хельбе А.Р.; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 36л.
974428
  Чертков В.П. О борьбе нового со старым в развитии социалистического общества : Автореф... д-ра филос. наук / Чертков В.П. ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва, 1955. – 36 c.
974429
  Поспелов В.П. О борьбе с зоной : (Сообщ. Энтомол. ст. при Ю. Р. о-ве поощр. земледелия и сел. промышл.) / [В.И. Поспелов] // Труды энтомологической станции при Ю.-Р. Обществе поощрения Земледелия и Сельской промышленности в г. Киеве : [Статьи В.И. Поспелова] / В.П. Поспелов. – Киев : Тов-во "Печатня С.П. Яковлева", 1906. – 2 с.
974430
  Ильинская-Центилович О борьбе с некаучуконосным одуванчиком / М.А. Ильинская-Центилович. – Х., 1950. – 6 с.
974431
   О борьбе с растратами. Сб. постановлений, приказов и инструкций, действующих на 15 сентября 1942 г.. – М., 1942. – 96с.
974432
  Лебедев Ф. О борьбе с сусликами при помощи сернистого углерода в Самарской, Ставропольской, Астраханской и Саратовской губ[ерниях] в 1909-1911 годах : Из отчетов Департаменту Земледелия и[сполн.] об[язанности] инструктора по борьбе с вредителями сельского хозяйства : с 1 табл. чертежей и 5 черт. в тексте / Главное управление Землеустройства и земледелия; Дупартамент земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Орбита", 1912. – 56 с., 1 л. черт : ил., черт.


  На обл. автограф- К. Домбровского
974433
  Гиль Хр. О босфорских монетах с монограммами. – Одесса : Тип. А.Шульце, 1888. – 10 с. – Отдельный оттиск из II тома Трудов VI Археологического Съезда в Одессе
974434
  Дубровин Г.Е. О боярстве Плотницкого конца средневекового Новгорода // Древняя Русь. Вопросы медиевистики : юбилейный выпуск сентябрь 2000 - сентябрь 2010 / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2010. – № 3 (41). – С. 48-54. – ISSN 2071-9574
974435
  Кузминов М.Я. О боях-пожарищах, о друзьях-товарищах / М.Я. Кузминов. – Ставрополь, 1974. – 175с.
974436
  Кузминов М.Я. О боях-пожарищах, о друзьях-товарищах... / М.Я. Кузминов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1983. – 193с.
974437
  Филь А. О боях-пожарищах, о друзьях-товарищах... : летопись войны / Александр Филь. – Харьков : Фактор, 2008. – 175, [1] с., [12] л. фотоил. – ISBN 978-966-312-898-6
974438
  Иншаков П.К. О боях-пожарищах. / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1972. – 224с.
974439
   О боях-пожарищах: Фронтовой фольклор и малоизвестные песен. тексты из арм. многотираж. газет. – Краснодар, 1983. – 271с.
974440
  Земцова Юлия О браконьерах и чиновниках : интервью / Земцова Юлия, Покровская Наталья // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 129-131 : Фото. – ISSN 1029-5828
974441
   О братьях наших меньших : сборник. – Москва, 1983. – 495 с.
974442
  Русинов Н.Д. О бремени смягчения древнерусских полумягких согласных. / Н.Д. Русинов. – Горький, 1966. – 8с.
974443
   О Британии вкратце : Книга для чтения на английском языке в старших классах средней школы. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Лист, 1998. – 224с. – (Школа в клеточку). – ISBN 5-7871-0016-6
974444
  Костычев С.П. О брожениях / С.П. Костычев. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. А.С.Панафидиной, 1914. – 46 с. – (Библиотека натуралиста : Собрание научно-популярных статей русских ученых)
974445
  Костычев С.П. О брожениях / С.П. Костычев. – Петербург; Берлин; Стокгольм; Лондон : Изд-во З.И. Гржебина, 1921. – 43 с.
974446
  Реформатский С.Н. О бромировании предельных кислот : Протокол заседания отделения физики и химии Варшавского О-ва естествоиспытателей 22 сентября-4 октября 1890 № 4 // Исследования над явлениями вытеснения одних элементов другими / Н.Н. Бекетов. – Харьков, 1865. – 8 с.


  Содержание: Очерк истории вопроса об изометрии фумаровой и малеиновой кислот
974447
  Лепардов Н.А. О Будде в поэме Э. Арнольда "Свет Азии", представленном в образе предвозвещенного Мессии / Сост. Н. Леопардов. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1892. – 52 с.
974448
  Лубенко В.В. О будущем мире, куда мы идем / В.В. Лубенко ; под ред. акад. С.Д. Максименко ; Акад. пед. наук Украины, О-во психологов Украины, Ин-т психологии им. Г.С. Костюка АПН Украины. – Киев : Информационно-аналитическое агентство, 2007. – 83, [3] с. – Библиогр.: с. 82. – ISBN 978-966-2142-19-8
974449
  Белопольский Н.Г. О будущем развития человечества // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 4-7.
974450
  Фирсов В.Р. О будущем РБА - сегодня! // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 1 (139). – С. 7-9. – ISSN 1727-4893
974451
  Нерсесов Н.О. О бумагах на предьявителя с точки зрения гражданского права : историко-догматическое исследование э.-о. проф. Моск. ун-та Н.О. Нерсесова. – Москва : Унив. тип., 1889. – [6], 188 с. – Из: з "Учен. зап. Моск. ун-та", отд. юрид., вып. 6. – Библиогр. в примеч.
974452
  Мильштейн М.А. О буржуазной военной науке / М.А. Мильштейн, А.К. Слободенко. – Москва : Военное издательство, 1963. – 356 с.
974453
  Шамберг В.М. О буржуазных концепциях экономического соревнования двух систем / В.М. Шамберг. – М., 1962. – 191с.
974454
  Шамберг В.М. О буржуазных концепциях экономического соревнования двух систем. / В.М. Шамберг. – М., 1962. – 191с.
974455
  Кокошин А.А. О буржуазных прогнозах развития международных отношений / А.А. Кокошин. – М, 1978. – 231с.
974456
  Гамзатов Р. О бурных днях Кавказа : стихотворения, сказания, поэмы / Р. Гамзатов; авториз. пер. с авар. – Москва : Современник, 1989. – 412 с.
974457
  Синцов И. О буровых и копанных колодцах казенных винных складов / И. Синцов. – с.
974458
  Синцов И. О буровых и копанных колодцах казенных винных складов / И. Синцов. – Вырезки. – с.
974459
   О бухгалтерском учете в строительстве.. – Вып.7. – М., 1949. – 88с.
974460
  Майков Л.Н. О былинах Владимира цикла : исследование Л. Майкова на степ. магистра рус. словесности. – Санкт-Петербург : В тип. Департамента внеш. торговли, 1863. – [4], 142 с.
974461
  Павловская А.В. О быте и традициях застолий в советской семье = С.Г. Тер-Минасова в неожиданном ракурсе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 26-42. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются застольные традиции и повседневный уклад семьи С.Г. Тер-Минасовой в 60-70-х гг. 20 ст. Описываюся совет. быт и образ жизни, отношение к еде в культуре, затрагиваются проблемы истории повседневности.
974462
  Николаева К. О бюджете профессиональных союзов на 1941 год / К. Николаева. – М., 1941. – 32с.
974463
  Брюханов Н.П. О бюджетной политике СССР : к проекту Государственного Бюджета на 1926-27 г., / Н.П. Брюханов. – Москва : Финиздат, 1927. – 40 с.
974464
   О бюджетных правах Союза ССР, союзных республик и местных Советов депутатов трудящихся.. – М., 1963. – 343с.
974465
  Ленин В.И. О бюрократизме / В.И. Ленин. – Х, 1924. – 208с.
974466
  Ширяев А. О бюрократической составляющей в системе управления наукой // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 156-172. – ISSN 0207-3676
974467
  Бреслав Б.А. О В.И. Ленине : (беглые воспоминания) / Б.А. Бреслав. – Москва : Политкаторжан, 1934. – 95 с. : ил. – (Дешевая историко-революционная библиотека / Под общей ред. И.А. Теодоровича ; № 1-2)
974468
  Ульянова-Елизарова О В.И. Ленине и семье Ульяновых: воспом., очерки, письма, статьи / Ульянова-Елизарова. – Москва, 1988. – 414с.
974469
  Ульянова М.И. О В.И. Ленине и семье Ульяновых: воспомиания, очерки. Письма / М.И. Ульянова. – 2-е изд., доп. – М., 1989. – 383с.
974470
  Раку М. О вагнеровских контекстах "Доктора Живаго" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 59-108. – ISSN 0042-8795
974471
  Бунге Н.А. О важнейших усовершенствованиях в виноделии : 1). Применение цетробежной силы к виноделию : 2) Проветривание сусла : 3)Нагревание вина : с 12 политипажами в тексте / Н.А. Бунге. – Киев : В университетской тип., 1871. – [2], 51с.
974472
  Фокеев В.А. О важности и многообразии научных подходов // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 18-23. – ISSN 1560-7968


  О научных подходах в библиографоведении.
974473
  Нейкирх И.Я. О важности изучения древней Греческой словесности // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 193-209. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
974474
  Турцевич И.Г. О важности изучения Римской государственности и главнейших характеристических чертах ее : [Вступительная лекция, читаная 7 декабря 1892 года] / [соч.] Ив. Турцевич. – Нежин : Типо-литогр. Е.Ф. Венгера, 1894. – 23 с. – Отд. оттиск: Известия историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. 1894, т. 13
974475
  Нестерович Ю.В. О важности следования результатам документологических исследований при составлении терминологических стандартов по делопроизводству (в контексте анализа базисных понятий документоведения, представленных в СТБ П 2059-2010) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 21-30
974476
  Коваль Е. О важности соблюдения теоретических и логических принципов в процессе законотворчества / Е. Коваль, Вл. Субботин // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.58-59
974477
  Панасюк В.Ю. О важности цвета носков в жизни и туфель в гробу // Другі читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 24-25 жовт. 2007 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артліт, 2009. – С. 123-140. – ISBN 966-96726-3-6


  "Граница, разделяющая художественную и нехудожественную сферы, то есть искусство и жизнь, условна".
974478
  Александров В.Г. О вакуолизации клеток развивающегося эндосперма пшеницы / В.Г. Александров, О.Г. Александрова, 1940. – С. 294-297
974479
   О Валериане Куйбышеве. – Москва, 1983. – 319с.
974480
  Хозиев В.Б. О валидности формирующего метода // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.59-70. – ISSN 0042-8841
974481
  Дмитриев Н.И. О валунных образованиях в долние нижнего течения Ташани / Н.И. Дмитриев. – 49-51с.
974482
  Войнич-Сяноженцкий О Вальденовском обращении / Войнич-Сяноженцкий. – Киев : тип. Императорского Университета св. Владимира, 1915. – 33 с.
974483
  Бартош Петр Антонович О вариативности корневой морфомы. (На материале словообразоват. гнезд соврем. нем. яз. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Бартош Петр Антонович; Мин. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Минск, 1977. – 24л.
974484
  Пахомов В.Г. О вариативности некоторых внешних и внутренних показателей движения при стандартной силовой работе. : Автореф... канд.биол.наук: 102 / Пахомов В.Г.; АН СССР.Ин-т физиологии. – Л, 1969. – 18л.
974485
  Дель Гаудио (Испания) О вариативности русского языка на Украине // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 28-36. – Библиогр.: С. 28; 28 назв;. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 2). – ISSN 0321-1711
974486
  Иванищева О.И. О вариационном методе исследования микронеоднородных сред. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Иванищева О.И.; Воронеж. гос. ун-тет. – Воронеж, 1972. – 8л.
974487
  Шак Т.Ф. О вариационном принципе развития тематизма в прикладной музыке (на материале кинематографа) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 170-179. – ISSN 2226-2180


  На основе анализа трех разножанровых художественных фильмов в статье раскрываются особенности претворения вариационного принципа разви-тия музыкального тематизма в прикладной музыке. В качестве материала для анализа избраны фильмы ре-жиссеров И. ...
974488
  Чечкин А.В. О вариационных методах решения обратной задачи теории антенн : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чечкин А.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1969. – 7л.
974489
  Кизель А.Р. О вариациях в аминокислотном составе белков растительного организма и об их причинах / А.Р. Кизель, 1936. – С. 201-217
974490
  Домбровская Т.И. О вас и о себе : Философские стихи с коментариями / Т.И. Домбровская. – Курск, 2003. – 64с. – ISBN 5-7277-0346-8
974491
   О вас, боевые друзья-северяне / Минаков, И, , . – Мурманск, 1989. – 190с.
974492
  Власов А.Е. О вас, ребята / А.Е. Власов, А.М. Молодик. – Ленинград, 1962. – 416с.
974493
  Лялин Н.А. О вас, родители. Очерки и заметки о воспитании в семье. / Н.А. Лялин. – Л., 1973. – 183с.
974494
  Орлов И.М. О вас, фронтовые товарищи : [О воинах 269-й стрелковой дивизии] / И.М. Орлов. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1970. – 192 с.
974495
  Горький Максим О Василии Слепцове / Горький М. – Москва, 1932. – С. 143-147. – Отд. оттиск из "Литературного наследства". Кн. 3
974496
  Луначарский А.В. О Вахтангове и вахтанговцах / А.В. Луначарский. – М, 1959. – 56с.
974497
  Зрелов А.П. О введении института парламентского расследования в Российской Федерации / А.П. Зрелов, М.В. Краснов // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 10. – С.39-49
974498
  Вострикова Н.М. О введении методологических знаний в фундаментальную подготовку бакалавров - будущих инженеров / Н.М. Вострикова, Н.П. Безрукова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России ; Изд. группа "Логос". – Москва, 2014. – № 2. – С. 19-24. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются результаты исследования, посвященного выявлению состояния сформированности методологических знаний студентов по направлению подготовки«Металлургия». Освещаются способы эффективного сочетания методологического и химического материала, ...
974499
  Баршах П.В. О введении преподавания гигиены ученикам старшего класса Мужской торговой школы имени Н.А. Терещенко в г. Киеве / П.В. Баршах, штат. врач при Муж. торг. шк. им. Н.А. Терещенко. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1903. – 12 с.
974500
   О введении преподавания домоводства в Киевской женской торговой школе имени П.Г. Терещенко // Отчет по учебно-воспитательной части торговых школ и классов общества : за 1902-1903 уч. год / О-во распростр. коммерч. обр. в г. Киеве. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1903. – С. 1-20
974501
  Сиротин В.И. О введении профильного обучения на старшей ступени общего образования и месте географии в примерных учебных планах возможных профилей : Методика и опыт. Модернизация шаколы: профильное обучение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 9. – С. 40-43 : Табл.
974502
  Докучаева В.И. О введении травопольных севообротов в Закарпатской области / В.И. Докучаева. – Ужгород, 1952. – 64с.
974503
  Овсеенко Г.В. О ввозе сахара на рынки торгового района Персидского залива / Г.В. Овсеенко. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1902. – 34 с. – Отд.отт. из "Вестник сахарной промышленности", 1902 г.
974504
  Ганчеренок И.И. О веберизации государственного управления // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 41-49. – (Управление (государство и общество) ; № 3). – ISSN 0201-7385
974505
  Мичурин И.В. О вегетативной гибридизации и менторах. / И.В. Мичурин. – М., 1950. – 88с.
974506
  Назарова М.З. О вегетативной гибридизации томата с цифомандрой. : Автореф... Канд.биол.наук: / Назарова М.З.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1954. – 14л.
974507
  Мкртчян А.О. О вегетативном расщеплении пестолистного клена / А.О. Мкртчян, 1963. – С. 65-70
974508
  Фош Ф. О ведении войны / Ф. Фош. – Изд. 2-е. – М., 1937. – 470с.
974509
  Бельчиков Ю.А. О ведущих тенденциях развития русского литературного языка на рубеже XX-XXI столетий = К 15-летию факультетского журнала "Вестник Московского ун-та. Серия 19. Лингвистика и междунар. комуникация" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 43-56. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
974510
  Алешина Л.Г. О вежливости, о такте, о деликатности / Л.Г. Алешина ; послесл. Э.В. Соколова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 253 с. : ил.
974511
  Алешина Л.Г. О вежливости, о такте, о деликатности... / Л.Г. Алешина ; послесл. Э.В. Соколова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 126, [1] с. : ил.
974512
  Негмат-Заде Т О Везехе и его произведении "Савонехул масолик ва фаросих-ул мамолик". / Т Негмат-Заде, , . – Сталинабад, 1957. – 51с.
974513
   О великих и грозных явлениях природы.. – М., 1947. – 15с.
974514
  Кедров Б.М. О великих переворотах в науке / Б.М. Кедров. – М, 1986. – 109с.
974515
  Кахаров А.К. О великих планах и свершениях. / А.К. Кахаров. – Душанбе, 1964. – 58с.
974516
  Яковлев В.Н. О великих русских художниках / В.Н. Яковлев. – М, 1952. – 192с.
974517
  Яковлев В.Н. О великих русских художниках / В.Н. Яковлев. – М, 1962. – 143с.
974518
  Бурлакова В В. О Великобритании = About Britain : сборник текстов по географии страны / В В. Бурлакова. – Москва, 1965. – 122 с.
974519
  Ленин В.И. О Великой Октябрьской социалистической революции / В.И. Ленин. – М., 1957. – 410с.
974520
  Ленин В.И. О Великой Октябрьской социалистической революции / В.И. Ленин. – 2-е. – Москва, 1966. – 443с.
974521
  Ленин В.И. О Великой Октябрьской социалистической революции / В.И. Ленин. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1966. – 383 с.
974522
  Ленин В.И. О Великой Октябрьской социалистической революции / В.И. Ленин. – 3-е изд. – Москва, 1982. – 398с.
974523
  Ленин В.И. О Великой Октябрьской социалистической революции / В.И. Ленин. – 4-е. – Москва : Политиздат, 1987. – 368с.
974524
  Сталин О Великой Отечественной войне Советского Союза (Доклады, речи, выступления и приказы / Сталин. – М. : Госполитиздат, 1953. – 208 с.
974525
  Эрн В. О великолепии и скептицизме : о великолепии и скептицизме / Владимир Эрн. – 186 с.
974526
  Седов И. О великом грехе Л.Н. Толстого. – Киев : Тип. Н.А. Гирич, 1905. – 11 с.
974527
  Величко В.А. О великом и вечном / В.А. Величко. – Москва : Правда, 1946. – 256 с.
974528
  Величко В.А. О великом и вечном / В.А. Величко. – Москва, 1948. – 291с.
974529
  Величко В.А. О великом и вечном / В.А. Величко. – Москва, 1957. – 256с.
974530
  Погорелов В. О великом сатирике Иване Андреевиче Крылове // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2009. – № 4 (66). – С. 79-92
974531
  Студитский А.Н. О великом ученом и атеисте / А.Н. Студитский. – Москва : Знание, 1964. – 56с.
974532
  Хвольсон О. О величине ошибки , которая может произойти при употреблении способов умножения и отражения Вебера от несвоевременности толчков / [соч.] О. Хвольсона // О механизме магнитной индукции в стали / О. Хвольсон. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1876. – 8 с.
974533
  Кун Б. О венгерской Советской Республике / Б. Кун. – Москва, 1966. – 544с.
974534
  Ади Э. О Венгрия, страна моя... : стихотворения : [для сред. и ст. шк. возраста : пер. с венг. / Эндре Ади, Аттила Йожеф; [предисл. Д. Самойлова ; коммент. Ю. Гусева ; грав. Л. Зайцева]. – Москва : Детская литература, 1987. – 192 с. : грав. – (Поэтич. б-чка школьника)
974535
  Александров Д.Н. О венчании / Александров Д.Н. – Пермь : Перьмское книжное издательство, 1961. – 40 с. – (Библиотечка "Разговоры по душам")
974536
  Иванова О.А. О вербальных суммах и упорядочиваемости линейных алгебр, колец и универсальных алгебр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванова О.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – М., 1970. – 6л. – Бібліогр.:с.5-6
974537
  Меламед Б. О вере в бессмертие души и загробную жизнь / Б. Меламед. – Одесса : Одесское кн. изд., 1960. – 38 с.
974538
   О вере и неверии: мысли о религии и атеизме. – М., 1982. – 239с.
974539
   О вере и нравственности по учению Православной церкви. – М., 1991. – 365с.
974540
  Зуммер В.М. О вере и храме / В.М. Зуммер. – К., 1918. – 62с.
974541
  Куренцов А.И. О верктикальном распределении чешуекрылых в южном Сихота-Алине / А. Куренцов // Компакт - 252307 / А.И. Куренцов. – С. 41–50


  .
974542
  Куренцов А.И. О верктикальном распределении чешуекрылых в южном Сихота-Алине. / А.Н. Куренцов, 1929. – С. 41-50


  На с. 1 дарств. надпись Н.Я. Кузнецову от автора
974543
  Арсанов С.А. О верном друге : роман / Арсанов С.А. ; послесл. Г. Яблоковой. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1973. – 367 с. : ил.
974544
  Рябчиков С.В. О верованиях скифов, саков, массагетов и синдов // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.,Криворізький навч. центр. – Кривий Ріг, 2006. – Т. 9. – С. 33-38. – ISBN 966-594-23-Р
974545
   О веротерпимости : Закон 17 апреля 1905 года. – Изд. неофиц. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1905. – 88 с.


  Содерж.: Высочайше утвержденные, 17-го апреля 1905 г., положения Комитета министров об укреплении начал веротерпимости. Извлечение из особого журнала Комитета министров 25-го января, 1-го, 8-го и 15-го февраля 1905 г. о порядке выполнения пункта ...
974546
  Толстой Л.Н. О веротерпимости / Л.Н. Толстой. – Москва : Книгоиздат "Звезда" Н.Н. Орфенова, 1917. – 16 с. – (Библиотека "Толстовиана" / под ред. Б.С. Боднарского ; № 5)


  Боднарский, Богдан Степанович (1874-1968)
974547
  Буткевич Т.И. О веротерпимости в России / Проф. Т.И. Буткевич. – Харьков : Тип. Губ. правл., 1905. – 42 с. – Отд. оттиск: Мирный труд, 1905
974548
  Степанов В.Н. О вероятной причине изменения характеристик Эль-Ниньо в 2000-е годы // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 11. – С. 22-40 : рис. – Библиогр.: 49 назв. – ISSN 0130-2906
974549
  Парин В.В. О вероятном, о невероятном / В.В. Парин. – Москва : Знание, 1968. – 64с.
974550
  Парин В.В. О вероятном... О невероятном / В.В. Парин. – Москва : Наука, 1973. – 294с.
974551
  Кузнецов Н.Я. О вероятности живорождения у некоторых чешуекрылых семейства Danaidae (Pierididae auct.) : (с 1 табл.) / [соч.] Н. Кузнецова // Компакт - 252335 / Н.Я. Кузнецов. – 18 с., 1 л табл. : ил.
974552
  Кузнецов Н.Я. О вероятности живорождения у некоторых чешуекрылых семейства Danaidae (Pierididae auct.) : (с 1 табл.) / [соч.] Н. Кузнецова. – Санкт-Петербург : Тип. "Герольд", 1910. – 18 с., 1 л табл. : ил. – Парал. назв и авт. на анг. яз. - Резюме на анг. яз. - Отд. оттиск: Труды Русского энтомологического общества. т. XXXIX, с. 634-651


  На обл. экз. № 410356 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Петру Петровичу Сушицкому от преданного автора.
974553
  Саакян Р.А. О вероятности захвата в задаче трех тел / Р.А. Саакян. – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1961. – 58 с.
974554
  Ляхович В.В. О вероятности мантийного источника вольфрама : вопросы прикладной геохимии // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 3-13 : Табл. – Бібліогр.: 27 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 16). – ISSN 0203-7319
974555
  Байсакалов И.Б. О вероятности попадания на данное множество апекса траектории релейной системы с помехой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Байсакалов И.Б.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1967. – 8л.
974556
  Рощин П.Е. О вероятностях явлений вообще и приложении к игре в штос / соч.. П. Рощина. – Киев : В Губернской тип., 1857. – 62, 7 с.
974557
   О верстании новиков всех городов.. – 73с.
974558
  Мозолин В.П. О вертикализации предмета гражданского права / В.П. Мозолин, А.А. Рябов // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 4 (10). – С. 133-141. – (Юридические науки ; Вып. 4 (10)). – ISSN 1995-4190
974559
  Кузнецов А.П. О вертикальном распределении озона в атмосфере. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кузнецов А.П.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1956. – 7л.
974560
  Зубов Н.Н. О вертикальных колеьбаниях глубинных слоев воды в море / Н.Н. Зубов. – 39-53с.
974561
  Фридман А.А. О вертикальных течениях в атмосфере / А.А. Фридман. – Пермь, 1919. – 38с.
974562
  Рябинин В.Н. О верхне-девонских строматопороидеях / В.Н. Рябинин. – Москва, 1932. – С.1125-1133. – Отдельный оттиск: Известия Всесоюзного геол.-разв. объединения, LI, Вып. 76
974563
  Хуторецкий А.Б. О верхней полурештке вычислимых нумераций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 007 / Хуторецкий А.Б.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1970. – 7л. – Бібліогр.:с.7
974564
  Ланге О.К. О верхнемеловых и третичных отложениях окрестностей Бахчисарая / О.К. Ланге, Г.Ф. Мирчинк. – Москва. – 7с.
974565
  Туманская О.Г. О верхнепермских фузулинидах Южно-Уссурийского края / О.Г. Туманская; Ред. Криштофович А.Н. – Москва : Госгеолиздат, 1953. – 59с.
974566
  Синяков А.Ф. О вершках и корешках / А.Ф. Синяков. – М., 1992. – 271с.
974567
  Чижов С. О весе копеек царя Василия Шуйского / С. Чижов. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1912. – [2], 20 с. : табл. – Отд. отт. из 2 т. "Нумизмат. сб.", изд. Моск. нумизмат. о-вом
974568
  Геккер П.О. О веселом кабаре / П.О. Геккер ; Пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1913. – [32] с. – (Библиотечка издательства "Хронос")
974569
  Белоусов Н.Ф. О весеннем изменении окраски у некоторых наших ракообразных / Н.Ф. Белоусов. – Харьков : Русская типо.-лит., 1908. – 43 с.
974570
  Хацкевич В.Х. О весне и точной машине / В.Х. Хацкевич. – Тбилиси, 1963. – 71с.
974571
  Семенов Виктор О весовых нормах монет, слитков и рубле Московского княжества в последней четверти XIV - первой половине XV века // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 3 (39). – С. 11-15. – ISSN 1811-542X
974572
  Горгиладзе Г.И. О вестибулярной функции (Некоторые электрофизиол. аспекты) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Горгиладзе Г. И. ; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1964. – 28 с.
974573
  Бондарь А.В. О ветвлении внутренних отображений / А.В. Бондарь. – К., 1971. – 31 с.
974574
  Мамытов Дж. О ветвлении периодических решений квазилинейных неавтономных систем дифференциальных уравнений в случае резонанса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Мамытов Дж.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1968. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
974575
  Громов Валентин Алексеевич О ветвлении решений нелинейных уравнений с векторными параметрами : Автореф... мканд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Громов Валентин Алексеевич; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1976. – 7л. – Бібліогр.:с.7
974576
  Гессен В.М. О вечном мире / В.М. Гессен. – Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего сената, 1899. – 47 с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства юстиции. 1899, апр.
974577
  Рерих Н.К. О Вечном... / Н.К. Рерих. – Москва : Политиздат, 1991. – 461с. – ISBN 5-250-01437-2
974578
  Жуков В.Н. О вечных и временных ценностях университетского образования // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 7, июль. – C. 15-19. – ISSN 1026-955X


  Рассматривается проблема определения путей модернизации высшего профессионального образования в России. Автор ставит вопрос о необходимости постоянства определенных ценностей университетского образования, что не останавливает, а лишь стимулирует ...
974579
  Масалкова Н. О вечных ценностях: качество и эффективность услуг современной публичной библиотеки / Наталья Масалкова, Валерия Суворова // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Департамент культуры города Москвы; Гос. бюджетное учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2012. – № 3. – С. 4-8
974580
  Бутовский А.Н. О вещах добытых путем преступления : II ; (рубрика "Хроника") // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – [Б, м. : б. и.]. – Т. 2. – С. 190-193


  "Журн. Мин. Юст."
974581
  Мушин Н.П. О вещественных примитивных группах Ли : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мушин Н.П.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1954. – 4л.
974582
  Произволов В.В. О взаимно однозначных непрерывных отображениях топологических пространств. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Произволов В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1963. – 4л.
974583
  Евплов В.Е. О взаимной связи в преподавании математики и черчения в средней общеобразовательной трудовой политехнической школе с производственным обучением. : Автореф... Канд.пед.наук: / Евплов В.Е.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1964. – 18л.
974584
  Сидорова Г.А. О взаимной синхронизации релаксационных и распределенных томсоновских автоколебательных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Сидорова Г.А. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1972. – 12 с. – Бібліогр.:с.12
974585
  Медведев К.П. О взаимном активировании ароматических аминов и фенолов при окислении их молекулярным кислородом : Автореф... кандид. химич.наук: / Медведев К.П.; Министерство Высшего образования. Харьковский гос. университет им. А.М.Горького. – Харьков, 1949. – 4 с.
974586
  Мелков Г.А. О взаимном влиянии кинетического и параметрического возбуждения спиновых волн / Г.А. Мелков, А.В. Лавриненко, фалькович // ЖЭТФ, 1984. – №7
974587
  Введенский Н.Е. О взаимных отношениях между психомоторными центрами : Доклад I секция Р. Общества Охранения народного здравия 3 октября 1896 г. / [соч.] Н.Е. Введенского, проф. ; (Физиологическоя лаборатория Петербургского университета) // Компакт - 252354 / Н.Е. Введенский. – 12 с.
974588
  Гольд В.М. О взаимовлиянии отдельных участков спектра на интенсивность фотосинтеза у высших растений : Автореф... канд. биол.наук: / Гольд В.М.; Объедин. совет по биол. наукам при Томском гос. ун-те им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1966. – 20л.
974589
  Тищенко А.Д. О взаимодействии 2-галоген-3-(5)-нитробензойных кислот с пиперидином. : Автореф... канд. хим.наук: / Тищенко А.Д.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1967. – 18л.
974590
  Крутская Л.В. О взаимодействии 2-хлор-1,.3,2-диоксафосфоланов и тетраэтилдиаминохлорфосфина с галоидметилалкиловыми эфирами, ацеталями и триэтилортоформиатом. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Крутская Л.В.; Казан. хим.-технол. ин-тут им. С.М.Кирова. – Казань, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
974591
  Шестакова С.И. О взаимодействии 5-замещенных полихлорциклопентадиенов с некоторыми непредельными соединениями. : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Шестакова С.И.; Москов. ин-т тонкой хим. технологии. – М., 1971. – 24л.
974592
  Сельскова Е.Н. О взаимодействии антибиотиков и витасминов группы "В" в питании циплят. : Автореф... Канд.биол.наук: / Сельскова Е.Н.; АН Латв.ССР.Отдел.хим.и биол.наук. – Рига, 1966. – 25л.
974593
  Пинтова Л.Н. О взаимодействии арил- и диарилалканов с трихлорукусной кислотой : Автореф... канд. хим.наук: / Пинтова Л.Н.; ХГУ. – Х., 1966. – 17л.
974594
  Нуртдинов С.Х. О взаимодействии вторичных хлорфосфинов с некоторыми производными непредельных кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Нуртдинов С.Х.; Казанский хим.-технологич. ин-т. – Казань, 1967. – 22л.
974595
  Нонезян Нелли Герасимовна О взаимодействии дигалогенидов сопряженных диенов с первичными аминами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Нонезян Нелли Герасимовна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
974596
  Пожидаева Э.Ю. О взаимодействии ионов в воде и смешанных растворителях : Автореф... канд. хим.наук: / Пожидаева Э.Ю.; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1967. – 18л.
974597
  Федосеева Н.В. О взаимодействии испаряющихся и горящих капель и частиц : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 054 / Федосеева Н.В. ; ОГУ. – Одесса, 1969. – 32 с. – Бібліогр. : с. 30-32
974598
  Лутай В.С. О взаимодействии капиталистических и социалистических принципов в свете синергетики // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 144-150
974599
  Заруба Н.В. О взаимодействии карбамида с нитритами щелочніх и щелочноземельніх металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Заруба Н.В.; Рост. гос. ун-т. хим. фак. – Ростов -на-Дону, 1966. – 26л.
974600
  Старик Л.К. О взаимодействии колебательной системы с неидеальным источником энергии при наличии запаздывающих связей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Старик Л.К.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
974601
  Авдеева Т.И. О взаимодействии кремнезема с серодержащими соединениями натрия. : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Авдеева Т.И. ; Томский гос. ун-т. – Новосибирск, 1951. – 8 с.
974602
  Разумова В.Л. О взаимодействии кристаллических алюмосиликатов со стеклофазой при нагревании. : Автореф... Канд.техн.наук: / Разумова В.Л.; Акад.наук СССР.Ин-т химии силикатов. – Л, 1954. – 16л.
974603
  Стащук Н.Г. О взаимодействии линейных жестких включений и трещин : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат..наук.: 01.02.04 / Стащук Н.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
974604
  Стащук Николай Григорьевич О взаимодействии линейных жестких включений и трещин : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Стащук Николай Григорьевич; АН УССР. Физ-механический ин-т им. Г.В.Карпенко. – Львов, 1982. – 223л. – Бібліогр.:л.199-223
974605
  Шевелев Ю.П. О взаимодействии между борной кислотой и ванадатами натрия и аммония : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Шевелев Ю. П.; КазахГУ, Хим. фак. – Алма-Ата, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.25
974606
  Родионов Ю.И. О взаимодействии металлов, полупроводниковых элементов и полупроводниковых соединений с расплавами галоценидов : Автореф... канд. хим.наук: / Родионов Ю. И.; Радиев. ин-т. – Л., 1970. – 32л.
974607
  Шольц К. О взаимодействии митохондриального и цитоплазматического обмена на уровне цитрат-синтазы в печени in vivo. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Шольц К.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1970. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
974608
  Киценко А.Б. и Панченко В.И. О взаимодействии модулированных потоком с плазмой во внешнем магнитном поле / А.Б. и Панченко В.И. Киценко. – Х., 1975. – 22с.
974609
  Барышев И.А. О взаимодействии национальных спецслужб в борьбе с современными вызовами / И.А. Барышев, Н.Л. Семин // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 2. – С. 23-40. – ISSN 0321-2068
974610
  Николайшвили В.В. О взаимодействии некоторых законов двойственности и классификации векторных полей в простанстве Банаха : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Николайшвили В. В.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1968. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
974611
  Чжан Цзин-лин О взаимодействии некоторых замещенных триарилгалоидметанов с солями диалкилфосфористых кислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Чжан Цзин-лин; МВ и ССО РСФСР. Казах. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1962. – 15л.
974612
  Пушина М.Я. О взаимодействии некоторых производных трехвалентного фосфора с бис/диалкокситиофосфон/-и бис/диарокситиофосфон дисульфидами. : Автореф... Канд.хим.наук: / Пушина М.Я.; Моск.ин-т тонкой химической технологии. – М, 1967. – 23л.
974613
  Фиидланд С.В. О взаимодействии некоторых простых виниловых эфиров с хлоридами пятивалентного фосфора : Автореф... канд. хим.наук: / Фиидланд С.В.; Казанск. хим.-технол. ин-т. – К., 1965. – 18л.
974614
  Харрасова Ф.М. О взаимодействии некоторых эфиров фосфористой кислоты с четыреххлористым и (четырехбромистым) углеродом. : Автореф... Канд.хим.наук: / Харрасова Ф.М.; М-во высш. образования СССР.Казан.хим.-технол.ин-т. – Казань, 1956. – 11л.
974615
  Запевалова Н.П. О взаимодействии несимметричного дизамещенных гидразинов с производными а,в-ненасыщенных кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Запевалова Н.П.; ЛГУ. – Л., 1965. – 15л.
974616
  Сидоров Б.Л. О взаимодействии неупругих сред с электромагнитными полями при малых деформациях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Сидоров Б.Л.; МВ и ССО РСФСР. Куйбышев. гос. ун-т. – Куйбышев, 1979. – 11л.
974617
  Поповская Н.П. О взаимодействии нитрата кадмия с нитратами одновалентных металлов в расплавах. : Автореф... канд. хим.наук: / Поповская Н.П.; Ростов. гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ростов н/Д, 1955. – 23л.
974618
  Медведев Б.С. О взаимодействии нитритов и нитратов щелочных металлов и кальция в расплавах, растворах и в твердой фазе : Автореф... кандидата хим.наук: / Медведев Б.С.; Рост. н/Д гос. ун-т. Хим. фак. – Ростов -на-Дону, 1965. – 24л. – Бібліогр.:с.20-21
974619
  Наливайко Н.В. О взаимодействии онтологии и аксиологии в воспитании : через развитие к социализации / Н.В. Наливайко, Т.С. Косенко, А.В. Наливайко // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 4 (29). – С. 254-265. – ISSN 1811-0916
974620
  Коссович П.С. О взаимодействии питальных солей в процессе восприятия растениями минеральной пищи / П. Коссович. – Санкт-Петербург : Тип. Альтшулера, 1904. – 32 с., 2 л. ил. : ил. – Без тит. л. - Пар. наз. и статья в конце нап. на нем. яз. - Отд. оттиск: Журнал опытной агрономии 1904, кн. 5
974621
  Славнов Е.Н. О взаимодействии примесей органических красителей с гранями растущего кристалла. : Автореф... Канд.хим.наук: / Славнов Е.Н.; Ин-т кристаллографии АН СССР. – М, 1954. – 16л.
974622
  Рубин П.Л. О взаимодействии продольных типов колебаний в газовом лазере с быстро распадающимся нижним уровнем. / П.Л. Рубин. – Москва, 1971. – 27 с.
974623
  Корень Н.А. О взаимодействии пятихлористого фосфора с некоторыми аллильными производными : Автореф... канд. хим.наук: 02.077 / Корень Н.А.; Казанский хим.-технологический ин-т. – Казань, 1971. – 16л.
974624
  Захвалинский М.Н. О взаимодействии расплавов солей лития и рубидия в некоторых солевых обменах : Автореф... канд. хим.наук: / Захвалинский М.Н.; Физ.-мат. науч.-исслед. ин-т при Иркут. гос. ун-те им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1955. – 16л.
974625
  Карабулатова И.С. О взаимодействии русского и тюркских языков в российско-казахстанском приграничье // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Ин-т языкознания Рос. акад. наук ; Рос. акад. лингвистических наук. – Москва, 2013. – № 3/4 (45). – С. 74-78. – ISSN 1562-1391
974626
  Литвиненко В.В. О взаимодействии света и примесными центрами в случае промежуточной связи. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Литвиненко В.В.; М-во высш образования УССР. – Днепропетровск, 1959. – 9л.
974627
  Скопенко В.В. О взаимодействии селеноцианидов некоторых металлов с гексаметилфосфорамидом / В.В. Скопенко, А.С. Тряшин, Д.А. Стахов // Журн. неорган. химии, 1973. – №10
974628
  Ковалева Л.Б. О взаимодействии синтаксических и интонационных стилеобразующих средств : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Ковалева Л.Б. ; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1977. – 16 с.
974629
  Деркач Ф.А. О взаимодействии сплавов цинк-олово, кадмий-висмут и цинк-кадмий с растворами соляной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Деркач Ф. А.; МВО СССР, Льв.ГУ, Каф. неорган. хим. – [Львов], 1951. – 12 с.
974630
  Калякина А.В. О взаимодействии теллура с серой в щелочных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Калякина А.В.; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1971. – 22л.
974631
  Вьюнов Н.А. О взаимодействии угля с парами воды : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вьюнов Н.А.; Воронежский гос. ун-т. Кафедра физики. – Воронеж, 1951. – 8 с.
974632
  Кормачев В.В. О взаимодействии хлоридов фосфора с некоторыми галоидными и непредельными соединениями : Автореф... канд. хим.наук: / Кормачев В.В.; Казанский хим.-технологич. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1966. – 20л.
974633
  Артамкина И.Ю. О взаимодействии хлорофилла с водой : Автореф... канд. биол.наук: / Артамкина И.Ю.;. – Москва, 1974. – 30 л.
974634
  Буймистров В.М. О взаимодействии частиц с квантовым полем при произвольных значениях постоянной связи : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Буймистров В. М.; АН УССР, Ин-т физ. – К., 1958. – 8л.
974635
  Бобнева М.И. О взаимодействии человека и техники. : Автореф... Канд.филос.наук: / Бобнева М.И.; Ан СССР. – М, 1965. – 20л.
974636
  Макушина Н.И. О взаимодействии четыреххлористого углерода с окислами редких тугоплавких элементов : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Макушина Н.И.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1970. – 21л.
974637
  Александрова Г.П. О взаимодействии штампа с двухслойными основами : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03. / Александрова Г. П.; МВиССО РСФСР, Рост. инж.-стр. ин-т. – Ростов-на-Дону, 1974. – 20л.
974638
  Ершов Б.А. О взаимодействии щелочных производных В-дикарбониальных соединений с а-бромкетонами .метоксиокисями и а-бромокисями : Автореф... канд. хим.наук: / Ершов Б.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Кафедра строения органич. соединений. – Л., 1962. – 19л.
974639
  Углянская В.А. О взаимодействии электронообменника ЭО-7 с растворами окислителей. : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Углянская В.А.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1970. – 21л.
974640
  Орлова Г.В. О взаимодействии эфиров этил (фенил) дитиофосфонистой кислоты с некоторыми электрофильными реагентами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.08 / Орлова Г.В.; Казан.хим.-техн.ин-т. – К, 1973. – 15л.
974641
  Капанцян Г.А. О взаимоотношении армянского и лазомегрельского языков / Г.А. Капанцян. – Ереван, 1952. – 50с.
974642
  Рудик И.В. О взаимоотношении между адресатом и адресантом англоязычной проповеди // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 169-173
974643
  Сенкевич И.В. О взаимоотношении между хромафинной тканью и симпатической иннервацией. : Автореф... Доктора биол.наук: / Сенкевич И.В.; М-во высш.образование СССР.Казан.ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – Казань, 1956. – 24л.
974644
  Шмелев В.Н. О взаимоотношении наречий, частиц и союзов в современном немецком языке (в связи с некоторыми вопросами теории слова и "частей речи"). : Автореф... канд. филолог.наук: / Шмелев В.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филолог. ф-тет. Каф. нем. языка. – М., 1970. – 16л.
974645
  Транина Н.Ф. О взаимоотношении некоторых растений с корневой микрофлорой : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Транина Н.Ф. ; Ин-т микробиологии АН СССР. – Ленинград, 1960. – 14 с.
974646
  Нозадзе Л.М. О взаимоотношении префиксального и суффиксального образования глаглов страдательного залога в грузинском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Нозадзе Л.М.; АН ГрузССр. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1956. – 12л.
974647
  Спекторов К.С. О взаимоотношении процессов роста и развития у Chlorella pyrenoidosa Prindsh. 82T. : Автореф... канд. биол.наук: / Спекторов К.С.; Ин-т физиологии растений им. К.А.Тимирязева. АН СССР. – М., 1968. – 30л.
974648
  Розова Л.В. О взаимоотношении различных видов внешнего торможения условг=ных рефлексов : Диссертация на степень доктора медицины Л.В. Розовой / Из физиологической лаборатории Императорской Военно-медицинской Академии ; цензорами, по поруч. Конфереции, были: акад. И.П. Павлов, проф. Н.П. Кравков, орд. проф. И.П. Павлов и прив.-доц. Л.А. Орбели. – Санкт-Петербург : Тип. П.П, Сойкина, 1914. – 87 с. : граф. – Экз. без обл. – Библиогр.: с. 83-85. – (Серия докторских диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-Медицинской Академии в 1913-1914 учебном году ; № 37)
974649
  Кузьменко В.А. О взаимоотношении экстеро- и интероцептивных рефлексов в регуляции внешнего сфинктера уретры. : Автореф... Канд.биол.наук: 102 / Кузьменко В.А.; АН СССР.ин-т.физиологии. – Л, 1969. – 20л.
974650
  Соловьев Н.А. О взаимоотношениях между давлением в плоскости желчного пузыря и желчевыделением и о периодической деятельности желчевыводящего аппарата у собак. : Автореф... канд. биол.наук: / Соловьев Н.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1969. – 18л.
974651
  Подвальная М.Я. О взаимоотношениях между инсулярной и ацинозной тканями поджелудочной железы в условиях изменения пути поступления ее гормонов в печень : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Подвальная М.Я. ; АН СССР , Ин-т физиологии. – Ленинград, 1966. – 16 с.
974652
  Гойтанников С.В. О взаимоотношениях между покровными растениями и травами : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Гойтанников С.В. ; Казанский гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1953. – 22 с.
974653
  Штегман Б.К. О взаимоотношениях между соколами Южной Америки и Новой Зеландии / Б.К. Штегман. – 6с.
974654
  Кожанчиков И.В. О взаимоотношениях между танатозом и центральными нервными функциями жуков Lochmaea capreae L. : (с 1 рис.) / И. Кожанчиков // Компакт - 252389 / И.В. Кожанчиков. – С. 233-240. – Библиогр.: Литература с. 240
974655
  Клецова С.Я. О взаимосвязи активности и адекватности в отражении // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 49
974656
  Шептулин А.П. О взаимосвязи категорий материалистической диалектики / А.П. Шептулин. – М, 1964. – 47с.
974657
  Колобова Г.А. О взаимосвязи контура самообращенной спектральной линии с параметрами неоднородной плотной плазмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Колобова Г.А.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.10
974658
  Лазаренко Н.И. О взаимосвязи литологического состава отложений и угленосности в нижнем карбоне на южном крыле Днепровско-Донецкой впадины. / Н.И. Лазаренко, 1958. – С. 46-49
974659
  Удовенко Л.Н. О взаимосвязи логических и алгометрических умений, формируемых при обучении математике // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. образов. "Московский пед. гос. ун-т". – Москва, 2014. – № 2, ч. 1. – С.126-133. – ISSN 2073-9613
974660
  Шаповалова Л.А. О взаимосвязи магнитных и каталитических свойств окиси хрома в реакции гидрирования этилена. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.073 / Шаповалова Л.А.; Сиб.отдел.АН СССР.Объед.учен.совет.по хим.наукам. – Новосибирск, 1970. – 18л.
974661
  Ухов В. О взаимосвязи маркетинга и логистики в инновационной экономике // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 1 (44). – С. 79-84 : рис.
974662
  Эльштайн Д.Б. О взаимосвязи между политическим языком и политической реальностью // Логос : Философско-литературный журнал / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2005. – № 3. – С. 135-142. – ISSN 0869-5377
974663
  Пахомова Т.Г. О взаимосвязи между твердостью, вязкостью силой и биолэлектрической активностью мышц человека. : Автореф... канд.биол.наук: / Пахомова Т.Г.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1973. – 20л.
974664
  Изотова Елена Тихоновна О взаимосвязи между химическим составом, структурой и вязкостью гомогенных силикатных и алюмосиликатных расплавов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Изотова Елена Тихоновна; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1973. – 24л.
974665
  Шапарев Н.Я. О взаимосвязи некоторых столкновительных и радиационных процессов в низкотемпературной плазме. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 044 / Шапарев Н.Я.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
974666
  Зуев В.Н. О взаимосвязи общих методов обществознания и естествознания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 49
974667
  Коваль Я.Г. О взаимосвязи объективного и субъективного в художественном переводе // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 5-11. – ISSN 0207-8287
974668
  Шкутько Николай Иванович О взаимосвязи онтологического и гносеологического аспектов понимания информации : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шкутько Николай Иванович; МВ ССО УССР. Львовский гос. ун-т. – Львов, 1973. – 31л.
974669
  Волынка Г.И. О взаимосвязи понятий "метод" и "стиль научного мышления" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 45
974670
  Падалко А.М. О взаимосвязи профессионального разделения труда и естественных различий в рабочей силе в период строительства коммунизма.. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Падалко А.М.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 25л.
974671
  Немчинская В.Л. О взаимосвязи процессов протеолиза и деполимеризации дезоксирибонуклеиновой кислоты при переваривании нуклеопротеидов поджелудочным соком : Автореф... кандид. биологич.наук: / Немчинская В.Л.; Академия наук СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Ленинград, 1952. – 9 с.
974672
  Тонкий К.К. О взаимосвязи развития производства форм расселения и быта семьи : Дис... канд. философ.наук: / Тонкий К.К.; КИСИ. Каф. философии. – Киев, 1971. – 211л. – Бібліогр.:л.198-211
974673
  Тонкий К.К. О взаимосвязи развития производства, форм расселения и быта семьи : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Тонкий К.К. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Объед. учен. совет по теории науч. коммунизма. – Киев, 1971. – 24 с.
974674
  Головин Виктор Петрович О взаимосвязи скульптуры и живописи в период раннего возрождения в Италии : Автореф... канд. искусствоведен.наук: 17.00.00, 17.00.04 / Головин Виктор Петрович; МГУ. Ист. фак. – М., 1980. – 20л.
974675
  Шабанова М. О взаимосвязи социальной и экономической политики: социоэкономическая перспектива анализа // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 76-95. – ISSN 0207-3676
974676
  Шегута М.А. О взаимосвязи стилей мышления в естествознании и философии // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 59 : Философские вопросы биологии, геологии, экологии
974677
  Марценюк Степан Филиппович О взаимосвязи труда и воспитания в социалистическом обществе : Дис... канд.философ.наук: / Марценюк Степан Филиппович; КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1979. – 398л.
974678
  Марценюк С.Ф. О взаимосвязи труда и воспитания в социалистическом обществе : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.02 / Марценюк С.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 38 с.
974679
  Спиваковский В.Е. О взаимосвязи уровня рефлексии групповой (командной) роли с типом организационной культуры // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 84-93. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
974680
  Жилина Г.С. О взаимосвязи физико-химических свойств компонентов с морфологией ликвидуса тройных нитритных систем : Автореф... канд. хим.наук: / Жилина Г. С.; Рост.ГУ, Хим. фак. – Ростов -на-Дону, 1966. – 23л.
974681
  Акбердина Р.Х. О взаимосвязи физиологических процессов у гречихи при различных условиях минерального питания и урожайности : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Акбердина Р.Х. ; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1968. – 19 с.
974682
  Пригода Н.С. О взаимосвязи философии и частных наук в трудах французских марксистов и прогрессивных ученых / Н.С. Пригода. – М, 1976. – 206с.
974683
  Котов И.В. О взаимосвязи экономических законов при социализме : Автореф... канд. экон.наук: / Котов И.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 17л.
974684
  Привалова Е.Л. О взаимосвязях светской и церковной живописи в грузинских росписях. (Павниси и другие памятники XI-XII вв.) : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Привалова Е.Л.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 19л.
974685
  Скипин Г.В. О взамодействии процессов внешнего и внутреннего торможения. / Г.В. Скипин. – С. 139-145
974686
  Алексеев Д.В. О взрывном разложении ацетилена / Д.В. Алексеев. – Москва, 1915. – 167 с.
974687
  Гуменский Б.М. О вибробурении глинистых грунтов. / Б.М. Гуменский. – Л., 1954. – 23с.
974688
  Габриэлян Э.Ц. О видах Colopodium Trin. в Армении / Э.Ц. Габриэлян, 1963. – С. 75-80
974689
  Тетеревникова-Бабаян О видах Septotia на Chrysantemum и Leucanthemum / Тетеревникова-Бабаян. – Отд.отт из Известий АН Арм.ССР, ХУ1, № 6. Биологические науки, 1963. – С. 27-34
974690
  Введенский А.И. О видах веры в ее отношениях к знанию / Проф. Александр Введенский. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1894. – [2], 76 с. – Отд. оттиск: Вопр. философии и психологии
974691
  Сталтмане В.Э. О видах глагола в современном латышском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сталтмане В.Э.; АН ЛатССР. Ин-т языка и лит. – Рига, 1958. – 19л.
974692
  Ушаков М.В. О видах диктанта в семилетней и срденей школе. / М.В. Ушаков. – К., 1952. – 32с.
974693
  Ушаков М.В. О видах диктанта в семилетней и средней школе. / М.В. Ушаков. – М., 1951. – 32с.
974694
  Ушаков М.В. О видах диктанта в семилетней и средней школе. / М.В. Ушаков. – М., 1957. – 32с.
974695
  Ушаков М.В. О видах диктантов в семилетней и средней школе. / М.В. Ушаков. – 2-е изд. – М., 1954. – 32с.
974696
  Черепанов С. О видах любви к Китаю // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2004. – № 9. – С. 118-135. – ISSN 0131-8136
974697
  Горбач В.И. О видах противоречий / В.И. Горбач. – Минск, 1964. – 275с.
974698
  Ленц Р. О виде Земли и уровня океанов / Р. Ленц. – 410с.
974699
  Ленц Р. О виде земли иуровня океанов / Р. Ленц. – С. 363-410
974700
  Полянский В.И. О виде у низших водорослей. / В.И. Полянский. – Москва-Л., 1956. – 74с.
974701
  Фомин А.В. О виде. Статья для УРЭ. Черновой автограф // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 173-180. – ISBN 978-617-7397-32-7
974702
  Домбругов Р.М. О видеосвязи / Р.М. Домбругов. – Киев : Техніка, 1990. – 144 с.
974703
  Адунц Г.Т. О видовых отличиях фосфомоноэстераз / Г.Т. Адунц, 1962. – С. 41-51
974704
  Ошанин В.Ф. О видовых типах = Sur les types des especes / В. Ошанин (Петроград). – Петроград : Тип. Кюгельген, Глич и Ко и К, 1916. – [11] с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Русское Энтомологическое обозрение. 1915, т. XV, с. 156-166
974705
  Ошанин В.Ф. О видовых типах = Sur les types des especes / В. Ошанин (Петроград) // Насекомые - [Компакт - 252388]. – [11] с.
974706
  Абросов В.Н. О видообразовании в озерах / В.Н. Абросов ; отв. ред. Г.Г. Винберг ; АН СССР, Всесоюз. гидробиол. о-во. – Москва : Наука, 1987. – 84, [2] с. – Библиогр.: с. 77-85
974707
  Матвеев Г.К. О вине как основании гражданско-правовой ответственности по советскому праву / Г.К. Матвеев. – [Киев], 1952. – С. 87-115. – Отд. оттиск: Юридический сборник КДУ им. Т.Г. Шевченко, 1952, № 5, с. 87-115
974708
  Матвеев Г.К. О вине, как основании деликтной ответственности / Г.К. Матвеев, 1950. – 71-82с.
974709
  Никитина Е.Н. О винительном падеже при "модально-эмоциональных" глаголах (на примере глагола бояться) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – C. 60-70. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
974710
  Сомов П.О. О винтовых перемещениях твердого тела, связи которого выражаются неравенствами / [соч.] П.О. Сомова. – Варшава : Тип. Варшавского Учебного округа, 1896. – [4], 91 с. – Отд. оттиск: Варшавские университетские известия. 1896


  На обл. дарств. надпись: Борису Яковлевичу Букрееву от автора
974711
  Филатов А.Н. О винтовых потоках и системах дифференциальных уравнений, связанных с ними : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Филатов А.Н.; Акад. наук Узбек. ССР. Ин-т математики и механики им. В.И.Романовского. – Ташкент, 1958. – 12л.
974712
  [Диев М.] О вирах у россиян X и XI столетий / д. ч. священника М. Диева. – [Москва], 1838. – 32 с., 1 л. фронт. (ил.), 3 л. ил. – Отд. оттиск: Общество истории и древностей Российских при Московском университете. 1837, т. 1, кн. 3 ; Русск. ист. сб. Т. I, кн. 2. М. 1837, с. 30-66
974713
  Андреев Ю.Н. О Виталии Ивановиче Семчике - человеке, ученом, учителе (в связи с юбилеем) // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 557-559. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
974714
  Громека И.С. О вихревых движениях жидкости на шаре : [Сообщ., И.С. Громеки, чит. 13 апреля 1885 г. в 45-м заседании физ.-мат. секции О-ва естествоиспытателей при Императорском Казан. ун-те] / [соч.] И. Громеки. – Казань : Тип. Имп. Казанского ун-та, 1885. – 35 с. – Отд. оттиск: Собрание протоколов заседания Секции физико-математических наук Общества естествоиспытателей при Казанском университете. 1885, т. III
974715
  Бирюков Б.В. О вкладе В.И. Шестакова в создание логической теории релейных схем / Б.В. Бирюков, О.А. Борисова, В.И. Левин // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С.83-92. – ISSN 0042-8744
974716
  Прохорова О.М. О вкладе К. Вейерштрасса в теорию экстремумов функций многих переменных // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2015. – № 3 (73). – С. 125-128. – ISSN 1814-4225
974717
  Долгополое В.И. О вкладе мелкомасштабных неоднородностей в динамику среднего магнитного поля активной области Солнца // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 21-27. – (Астрономия ; вып. 30). – ISSN 0201-7601


  На основе анализа турбулентных параметров МГД-модели, полученных в результате решения обратной задачи с использованием материала наблюдений на вектор-магнитографе Крымской астрофизической обсерватории для двух активных областей, определены ...
974718
  Досталь М.Ю. О вкладе Самуила Борисовича Бернштейна в развиитие истории славяноведения (к солетию со дня рождения ученого) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 78-83. – ISSN 0132-1366
974719
  Удовиченко П.П. О вкладе Украинской ССР в борьбу за мир и права народов / П.П. Удовиченко, М.М. Белоусов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1983. – С. 43-51. – (Международные отношения и международное право ; № 17)
974720
  Алексеев Г.И. О включении органов хозяйственного управления промышленностью СССР в хозрасчетные отношения : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Алексеев Г. И.; МВиССО РСФСР, СГУ. – Саратов, 1974. – 22л.
974721
  Цветнов Е.В. О включении экосистемных услуг в систему оценки ущерба от деградаций земель / Е.В. Цветнов, А О. Яковлев Макаров, Е.В. Бондаренко // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 12. – С. 1534-1540 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0032-180Х
974722
  Рылов В.М. О включениях жира у Diaptomus Coenuleus Fisch / В.М. Рылов. – Вырезка. – 123-134с.
974723
  Шегда Н.И. О вкусах не спорят / Н.И. Шегда, З.А. Кейлина. – Воронеж, 1960. – 77с.
974724
  Костинская Г.С. О вкусах спорят / Г.С. Костинская. – Донецк, 1962. – 44с.
974725
  Михалков С.В. О вкусе. Сказки не для детей / С.В. Михалков. – Л., 1966. – 28с.
974726
  Фахретдинова А.П. О вкусной и здоровой пище / А.П. Фахретдинова. – 2-е изд., доп. – Уфа, 1990. – 214с.
974727
  Лукьянов С.М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы / С.М. Лукьянов. – Петроград : 2-я Гос. тип.
Кн. 3, вып. 1. – 1921. – [2], 365, [2] с.
974728
  Лукьянов С.М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы : материалы к биогр. / С.М. Лукьянов. – Репринт. изд. 1916. – Москва : Книга
1. – 1990. – 439, [6] с.
974729
  Лукьянов С.М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы / С.М. Лукьянов. – [Репринт. воспроизведение изд. 1918 и 1921 гг.]. – Москва : Книга
[2] : кн. 2 и 3, вып. 1. – 1990. – II, 190, 368 с.
974730
  Лукьянов С.М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы : материалы к биогр. / С.М. Лукьянов. – Репринт. изд. 1916. – Москва : Книга
Кн. 3, вып. 2 : Приложение к репринтному изданию. – 1990. – 381, [1] с.
974731
  Дуров В.В. О влавливании твердого тела в упрочняющуюся пластическую среду. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Дуров В.В.; МВ и ССО РСФСР,. – Москва, 1973. – 9л.
974732
  Крупская Н.К. О Владимире Ильиче / Н.К. Крупская. – Ленинград : Госиздат, 1924. – 24 с.
974733
  Крупская Н.К. О Владимире Ильиче / Н.К. Крупская. – Москва : Красная Новь, 1924. – 24 с.
974734
  Матюшина О.К. О Владимире Ильиче / О.К. Матюшина. – Л., 1964. – 61с.
974735
  Ульянова М.И. О Владимире Ильиче и семье Ульяновых: воспом., письма, очерки. / М.И. Ульянова. – Москва : Политиздат, 1978. – 328 с.
974736
   О Владимире Ильиче Ленине. – Москва, 1963. – 662с.
974737
  Крупская Н.К. О Владимире Ильиче Ленине / Н.К. Крупская. – М, 1970. – 96с.
974738
  Крупская Н.К. О Владимире Ильиче Ленине / Н.К. Крупская. – Москва, 1976. – 127с.
974739
  Крупская Н.К. О Владимире Ильиче Ленине / Н.К. Крупская. – М, 1991. – 92с.
974740
  Маяковская Л.В. О Владимире Маяковском. Из воспоминаний сестры. / Л.В. Маяковская. – М. : Детская литература, 1965. – 287 с.
974741
  Качинский Н.А. О влажности опчвы и методах ее изучения / Н.А. Качинский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.-Л., 1930. – 1930с.
974742
  Феофанов Ю.В. О власти и праве / Ю.В. Феофанов. – М, 1989. – 381с.
974743
  Бандурка А.М. О власти и преступности... / А.М. Бандурка. – Харьков : Золотая миля, 2012. – 388, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-066-1685-17-7
974744
  Цхай Н.С. О влияиниях состава пробы и интенсивность спектральных линий в спектре пламени : Автореф... канд. физ мат.наук: / Цхай Н. С.; МВССО РСФСР, Моск.физ. техн. ин-т. – М., 1962. – 7л.
974745
  Хайбуллин Ф.И. О влиянии адсорбции поверхностно-активных веществ на стациорные потенциалы металлических порошков электродов. : Автореф... Канд.хим.наук: 074 / Хайбуллин Ф.И.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по химии. и хим.технол. – Ташкент, 1968. – 24л.
974746
  Золотницкая С.Я. О влиянии алкалоидов атропина и хинина на некоторые процессы роста и развитие у растений / С.Я. Золотницкая. – Б.м., 1948. – С.25-31. – Отдельный оттиск
974747
   О влиянии атмосферных осадков на химический состав воды в водных объектах / В.К. Хильчевский, С.М. Курило, М.Р. Забокрицкая, А.Д. Олегов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 86-87. – ISSN 2306-5680
974748
  Огарков Е.Т. О влиянии бипримарных подгрупп на свойства конечной группы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Огарков Е.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 9 с.
974749
  Огарков Евгений Тимофеевич О влиянии бипримарных подгрупп на свойства конечной группы : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Огарков Евгений Тимофеевич; Ин-т матем. АН БССР. – Гомель, 1983. – 85л. – Бібліогр.:л.80
974750
   О влиянии боли на функциональное состояние некоторых анализаторов : Автореф... канд. мед.наук: / Николаев В. Т,; Николаев В. Т,; АН УССР, Ин-т физиол. – К., 1968. – 16л.
974751
  Затыркевич М.Д. О влиянии борьбы между народами и сословиями на образование строя Русского государства в Домонгольский период / соч. М.Д. Затыркевича. – Москва : Изд. Имп. О-ва истории и др. Рос. при Моск. ун-та ; В унив. тип. (М. Катков), 1874. – 475 с. разд. паг. – Отд. оттиск.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1873
974752
  Ким Т.Д. О влиянии вазомоторного центра продолговатого мозга на лимфоток : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Ким Т.Д.; Объедин. учен. совет ин-тов физиологии, краев. патологии, клинич. и эксперим. хирургии АН КазССР. – Алма-Ата, 1971. – 16л.
974753
  Цельт И. О влиянии Великой Октябрьской социалистической революции на немецкое рабочее движение / И. Цельт. – Москва, 1967. – 243 с.
974754
  Пулбере В.П. О влиянии вентромедиальных и вентролатеральных ядер гипоталамуса на липоидный обмен и развитие экспериментального атеросклероза.. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Пулбере В.П.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
974755
  Шиллер Н.Н. О влиянии внешнего давления приложенного к поверхности раздела жидкости и ее пара на упруготь этого последнего / [соч.] Н. Шиллера. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова, 1894. – 7 с. – Отд.оттиск: Труды отделения Физических наук Императорского Общества любителей естествознания, антропологии ..., т. 7
974756
  Павлова О.С. О влиянии внешнего электромагнитного поля на некоторых процессы излучения и поглощения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Павлова О.С. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1970. – 12 с.
974757
  Балашова М. О влиянии внешней среды и преимущественно температуры воды и воздуха на Planorbis Vertia.
13. – 1887. – С. 161-184
974758
  Федосеев Е.Н. О влиянии внешней среды на точность астрономических определений времени : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 030 / Федосеев Е.Н. ; МГУ. – Москва, 1971. – 11 с.
974759
  Шимкевич В. О влиянии внешних условий на развитие : Тип. Н.А.Лебедева, 1893. – 26 с. – Отд. оттиск из: Вестник естествознания, № № 5-6, 1893 г.
974760
  Хвольсон О. О влиянии всестороннего сжатия на гальваническое сопротивление металлических проволок / [соч.] О. Хвольсона // О механизме магнитной индукции в стали / О. Хвольсон. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1876. – 23 с.
974761
  Голубинский И.Н. О влиянии вымачивания черенков хмеля перед посадкой на химический состав и урожай шишек. / И.Н. Голубинский, 1948. – С. 135-137
974762
  Гласко В.Б. О влиянии вырождения на собственные значения и собственные функции некоторых краевых задач, содержщих малые параметры. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гласко В.Б.; Моск.гос.ун-т. – М, 1955. – 8л.
974763
  Малкандуев Идрис Кучукович О влиянии высоких всесторонних давлений на контактное плавание металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Малкандуев Идрис Кучукович; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1979. – 18 с
974764
  Щедрина З.Г. О влиянии газов на окраску крапивницы (Vanessa urticae L.) : (с 1 рис.) / З.Г. Щедрина // Чешуекрылые. Т. III (Т-Я) - компакт. – С. 163-170


  На с. [1] дарств. надпись: : Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову в знак благодарности от автора 15-V-28
974765
  Иванов И.А. О влиянии газовой фазы на обжиг магнезита : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Иванов И.А. ; Томский гос. ун-т. – Новокузнецк, 1962. – 20 с.
974766
  Рывкин Б.А. О влиянии гелиогеофизических и метеорологических факторов на течение и исходы сердечно-сосудистых заболеваний в Ленинграде. : Автореф... канд. мед.наук: / Рывкин Б.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова.. – Л., 1966. – 12л.
974767
   О влиянии геодинамических процессов на инженерные сооружения и изучение их картографо-геодезическим и геологическим методами / Г. Т-Г Турикешев, Г.А. Данукалова, Кутушев, Ш.-И.Б, К.А. Осетров // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 4. – С. 51-58 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7126
974768
   О влиянии геодинамических процессов на накопление и миграцию газов в углепородном массиве Донбасса / А.Ф. Булат, Л.И. Пимоненко, А.К. Балалаев, Б.В. Бокий, Д.П. Гуня // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 17-30 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1607-4556
974769
  Арефьева Т.А. О влиянии гипотермии на некоторые вегетативные функции и условные рефлексы у животных с разной степенью развития центральной нервной системы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Арефьева Т.А. ; АН УССР, Ин-т физиологии им. акад. А.А. Богомольца. – Киев, 1964. – 14 с.
974770
  Громова Л.Г. О влиянии глицина и глутаминовой кислоты на белковый обмен головного мозга при перевивном раке у мышей : Автореф... канд. биол.наук: / Громова Л.Г.; Объедин. межвузовский совет по биол. и мед. наукам при Томском гос. ун-те. – Томск, 1965. – 19л.
974771
  Додонов А.Ф. О влиянии глобализации на парадигму образования // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 33. – С. 50-56
974772
  Хлыстун Федор Еремеевич О влиянии гравитационных полей на поляризационные свойства электромагнитного излучения асторономических объектов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Хлыстун Федор Еремеевич; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1983. – 15л.
974773
  Домбровский В.Ф. О влиянии Греции на развитие гражданственности в Древней Руси // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 212-223. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
974774
  Тимеров Р.Х. О влиянии движения и обменных взамиодействиях на форму линий электронного и ядерного парамагнитного резонанса : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тимеров Р. Х.; Казан.ГУ. – Казань, 1962. – 8л.
974775
  Дьяченко Н.А. О влиянии дифференциального и интегрального исчислении на успехи геометрии и механики // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 396-407. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
974776
  Шевчук П.Р. О влиянии диффузионных процессов на напряженное состояни деформируемых твердых тел с инородными велючениями и тонкими покрытиями : Автореф... канд. физ. мат.наук: 023 / Шевчук П. Р.; Льв.ГУ. – Львов, 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
974777
  Вернадский В.И. О влиянии живых организмов на изотопические смеси химических элементов / В.И. Вернадский, 1931. – С. 141-147
974778
  Меншуткин Б.Н. О влиянии заместителей на некоторые реакции бензола и его замещенных производных / Б.Н. Меншуткин. – Санкт-Петербург, 1912. – 180 с.
974779
  Волков И.П. О влиянии занятий плаванием на развитие функции внешнего дыхания. (Эксперим.-физиол. исследование) : Автореф... канд. биол.наук: / Волков И.П.; Перм. гос. мед. ин-т. – Пермь, 1967. – 17л.
974780
  Латипов Х.Р. О влиянии запаздывания на нелинейные системы / Х.Р. Латипов, Ф.У. Носиров. – Ташкент, 1988. – 120с.
974781
  Аляев Г.Е. О влиянии идей И.Г. Фихте на формирование философской системы С.Л. Франка // Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали міжнар. наук. конф., [18-19 жовт. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ген. консульство ФРН Донецьк / офіс Дніпро [та ін.] ; [редкол.: Бакіров В.С. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 35-40. – ISBN 978-966-285-527-2
974782
  Обухов Е.В. О влиянии изменений климата на гидрометеорологические характеристики Каховского водохранилища в осенне-зимний период / Е.В. Обухов, В.С. Тонкошкура // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 110-118 : рис., табл. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 2311-0899
974783
  Бодырев А.А. О влиянии имидазола и его природных производных на сократительную активность скелетной мускулатуры : Автореф... канд. биол.наук: / Бодырев А. А.; МГУ. – М., 1966. – 18л.
974784
  Орехов А.Н. О влиянии ионизирующей радиации на систему ЦАНФ. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.01 / Орехов А.Н.; Ин-т биол.физики. – Пущино, 1978. – л.
974785
  Самсонов В.А. О влиянии капиллярности в задаче устойчивости стационарного движения твердого тела с жидким наполнением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Самсонов В.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т механики. – М., 1967. – 5л.
974786
  Шерстнев Е.А. О влиянии карнозина, ансерина и их производных на процессы дыхания и форфорилирования в мышцах нормальных и опуховлевых животных : Автореф... канд. биол.наук: / Шерстнев Е. А.; ЛГУ. – Л., 1960. – 16л.
974787
  Цырульников В.А. О влиянии катехоламинов на основные параметры гемодинамики и регинарное сосудистое сопротивление : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Цырульников В. А.; АН УССР, Ин-т физиол. – К., 1967. – 14л.
974788
  Вольфман Ю.М. О влиянии кинематических обстановок на цикличность геологических процессов в пределах Крыма и Северного Причерноморья в течение альпийского этапа // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 5. – С. 101-114 : Рис., табл. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 0203-3100
974789
  Мартынов Н.Я. О влиянии климатических и эксплуатационных факторов на надежность и долговечность радиоэлектронной аппаратуры / Н.Я. Мартынов. – Киев, 1967. – 52 с.
974790
  Грынь В.И. О влиянии композитности на оптические свойства аэрозольных загрязнений / В.И. Грынь, В.А. Овсянников. – Москва, 1987. – 18с.
974791
  Макарова И.Ф. О влиянии конфессионального сознания на этническую историю болгар (V - начало ХІХ века) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 2. – С. 41-54. – ISSN 0132-1366


  Позитивний вплив православ"я на болгар в умовах османського панування (1393-1878)
974792
  Радзимовская В.В. О влиянии концентрации водородных ионов / В.В. Радзимовская. – Киев, 1924. – 208с.
974793
  Завадовский Б.М. О влиянии кормления щитовидной железою на кур. / Б.М. Завадовский. – 20 с.
974794
  Сакс Р.С. О влиянии коэффициентов при младших производных на нетеровость задачи Дирихле для эллиптических систем дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Сакс Р.С.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет матем. секции Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
974795
  Лубков М.В. О влиянии крупномасштабных неоднородностей мантии на суточные числа Лява // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 129-134 : Табл. – Бібліогр.: с. 133-134. – ISSN 0203-3100
974796
  Маренников С.И. О влиянии линейного электрооптического эффекта на некоторые нелинейные оптические явления второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Маренников С.И.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции общей и прикл. физики Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. нау. – Новосибирск, 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
974797
  Веля В. О влиянии лития на некоторые физико-химические свойства стекол системы LiO-SiO : Автореф... канд. техн.наук: / Веля В.; Моск. хим.-техн. ин-т. – М., 1959. – 14л.
974798
   О влиянии магнитного поля Земли на урожайность озимой пшеницы на территории Украины / М.И. Орлюк, П.П. Мельник, А.А. Роменец, Л.И. Лищетович; М.И. Орлюк и др. // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 72-81 : рис., табл. – Библиогр.: с. 81. – ISSN 0203-3100
974799
  Косоногов И.И. О влиянии магнитного поля на линии тока в электролите / И.И. Косоногов. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц.О-ва печ.и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкаго, 1911. – [2], 16 с.
974800
  Кочанов Ф.Д. О влиянии магнитного поля на пространственную периодичность в плазме газового разряда : Автореф... канд. техн.наук: / Кочанов Ф.Д.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Моск. ордена Ленина авиац. ин-т им. С.Орджоникидзе. – Куйбышев, 1961. – 15л.
974801
  Гольдгаммер Д.А. О влиянии магнитного поля на физические свойства металлов, особенно на их электропроводность : (с 11 таблицами чертежей) / [соч.] Д.А. Гольдгаммера. – Москва : В унив. тип., 1888. – 158, [3] с., 11 л. черт. табл. – Отд. отт.: Ученые записки Императорского Московского университета : Отд. физ.-мат. Вып. 8


  На обл. дарственная надпись: Многоуважаемому Михаилу Петровичу Авенариусу от автора
974802
  Сумцов Н.Ф. О влиянии малорусской схоластической литературы XVII в. на великорусскую раскольническуюлитературу XVIIIв. и об отражении в раскольнической литературе массонства / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 13 с.
974803
  Борисова С.Г. О влиянии маркетинговых активов на инновационную активность вуза // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2010. – № 1 (21). – С. 21-31. – ISSN 1812-9463


  Коммуникативные умения будущего педагога являются одними из важнейших качеств личности учителя физики. Умение организовать взаимодействие с обучающимися в образовательной деятельности необходимо целенаправленно формировать и развивать, начиная с ...
974804
  Холодный Н.Г. О влиянии металлических ионов на процессы раздражимости у растений / Н.Г. Холодный. – Киев, 1918. – 133с.
974805
  Исмаилов Э.Ш. О влиянии микроволн на Opatina ranarum : Автореф... канд. биол.наук: / Исмаилов Э.Ш.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1967. – 12л.
974806
  Красильников Н.А. О влиянии микроорганизмов на рост растений / Н.А. Красильников, 1940. – 395-423с.
974807
  Чирковская Е.В. О влиянии мозжечка на изменения активности угольной ангидразы крови. : Автореф... канд. биол.наук: / Чирковская Е.В.; АН СССР. Физизологич. ин-т им. И.П.Павлова. – Ленинград, 1950. – 8 с.
974808
  Фанарджян В.В. О влиянии мозжечка на электрическую активность коры больших полушарий. / В.В. Фанарджян, 1962. – С. 245-249
974809
  Куренцов А.И. О влиянии моря на вертикальное распределение фауны Lepidoptera в Приморском крае / А. Куренцов // Компакт - 252307 / А.И. Куренцов. – С. 28-31


  .
974810
  Куду Э.А. О влиянии музыки на образование двигательных навыков в художественной гимнастике. : Автореф... Канд.пед.наук: / Куду Э.А.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1963. – 20л.
974811
  Цыпляев П.И. О влиянии наперстянки на кровяное давление (в артериях, капиллярах и венах) у сердечных больных с разстройством компенсации : диссертация / П.И. Цыпляев. – С.-Петербург : Типография А.В. Орлова, 1903. – 100 с.
974812
  Шуйский Ю.Д. О влиянии не волновых факторов на современное развитие береговой зоны Черного моря // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1978. – Вип. 20. – С. 30-36. – Бібліогр.: 8 назв
974813
  Новичкова О.Г. О влиянии неизотермичности и направления теплового потока на коэффициент гидравлического сопротивления при турбулентном течении жидкости в круглой трубе. : Автореф... канд. техн.наук: / Новичкова О.Г.; МВО СССР. Куйбышев. индустриальный ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1959. – 12л.
974814
  Лендьел И В. и др. О влиянии некоррелированного ПП-взаимодействия на NN-рассеяние / И В. и др. Лендьел. – К., 1969. – 11с.
974815
  Сафразбекян Р.Р. О влиянии некоторых аналогов атропина на экспериментальный бронхоспазм / Р.Р. Сафразбекян. – С. 9-13
974816
  Третяк О.В. О влиянии некоторых объемных и контактных эффектов на нелинейность вольтамперной характеристики GaAs / О.В. Третяк, Ю.В. Воробьев // УФЖ, 1969. – №5
974817
  Кувшинский П.Д. О влиянии некоторых пищевых и лекарственных средств на отделение панкреатического сока : диссертация на степень доктора медицины П.Д. Кувшинского. Врача ассист. Александровской барачной больницы в С.-Петербург / Из лаборатории Александровской городской Барачной больницы С.-Перербурга ; цензорами, по поруч. Конфереции, были: проф.: П.П. Сущинский, И.Р. Тарханов, прв.-доц. И.П. Павлов. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1888. – 55 с. – (Серия диссертаций защищавших в Императорской Военно-медицинской академии за 1887-1888 учебный год ; № 26)
974818
  Псарев Г.М. О влиянии некоторых синтетических веществ на развите зародышевых корней у озимой пшеницы / Г.М. Псарев, Х.А. Веселовская, 1947. – 973-976с.
974819
  Фруентова Т.А. О влиянии некоторых солей на скорость гидролиза ацетилхолина холинэстеразой : Автореф... канд. биол.наук: 14-093 / Фруентова Т.А.; АН СССР, Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1969. – 17л.
974820
  Осмоловский Г.М. О влиянии некоторых условий приготовления на структуру и свойства гамма-окиси алюминия : Автореф... Канд.хим.наук: / Осмоловский Г.М.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1954. – 13л.
974821
  Шабалин И.А. О влиянии некоторых факторов среды на фагоцитарную реакцию организма : Автореф... канд. биол.наук: / Шабалин И.А.; Моск. ин-т рыбной пром-сти и хоз-ва им. А.И.Микояна. – Москва, 1954. – 14л.
974822
  Гурьянова Е.А. О влиянии некоторых физико-химико-коллоидных факторов на свойства керамических изделий. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гурьянова Е.А.; Ан Каз.ССР. – Алма-Ата, 1953. – 7 с.
974823
  Максимов В.А. О влиянии неоднородностей на определение параметров нефтеносного пласта ао данным нестационарного притока жидкости к скважинам : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Максимов В. А.; Ин-т механ. АН СССР,. – М., 1961. – 6л.
974824
  Егоров И.Б. О влиянии неоднородности и анизотропии ионосферы на характеристики распространения декаметровых радиоволн : Автореф. дис. ... / Егоров И.Б. – Москва, 1978. – 14 с.
974825
  Крымцов А.А. О влиянии неотектоники на рельеф и инженерно-геологические условия г. Днепропетровска // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 76-82 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Геологія ; Вип. 3)
974826
  Крымцов А.А. О влиянии неотектоники на рельеф и инженерно-геологические условия г.Днепропетровска // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 76-82 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Геология ; № 3)
974827
  Борисов К.Ю. О влиянии неравенства в распределении доходов на темпы экономического роста // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 155-168. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
974828
  Савчук О.Е. О влиянии нервной системы на защитные функции организма : Автореф. дис. ... докт. биол. наук / Савчук О.Е. ; ОГУ. – Одесса, 1964. – 32 с. – Бібліогр.:с.30-32
974829
  Герасимов Г.Я. О влиянии неупругих процессов на явление переноса и релаксации в разреженных газах : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Герасимов Г.Я.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 10л.
974830
  Иконникова Г.М. О влиянии низкочастотных вибраций на рост монокристаллов KCl, их структуру и свойства : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иконникова Г.М.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1966. – 12л.
974831
  Околнишникова Е.А. О влиянии ограничений на сложность реализации монотонных булевых функций : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Околнишникова Е.А.; АН СССР, Сиб. отд. ин-та матем. – Новосибирск, 1980. – 7л.
974832
  Боргман И.И. О влиянии окружающей среды на электродинамические явления и об определении функций намагничивания жидкостей : рассуждение написанное на получение сепени магистра физики / [соч.] И. Боргмана. – Санкт-Петербург : Ти. В. Демакова, 1878. – 64 с., 1 л. ил. табл.
974833
  Субботина О.И. О влиянии орографии на температурный режим в горах Средней Азии. : Автореф... канд. географ.наук: / Субботина О.И.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1967. – 15л.
974834
  Гусаков Л.А. О влиянии перевязки сосудов матки на ткань последней. (Экспериментальное изследование) : диссертация / Л.А. Гусаков. – С.-Петербург : Типография Дома Призрения Малолетних Бедных, 1902. – 148 с.
974835
  Канарик У.К. О влиянии периодического охлаждения цыплят на функциональное состояние коры надпочечника и щитовидной железы на раннем этапе онтогенеза : Автореф... канд. биол.наук: / Канарик У.К.; АН Эстон. ССР. Совет биол., мед. и с.-х. наук. – Тарту, 1964. – 27л.
974836
  Толмачев И.М. О влиянии пластических веществ на испарение воды растением / И.М. Толмачев. – Киев, 1924. – 16с.
974837
  Горшков Н.Ф. О влиянии поглощения на распространение упругих импульсов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горшков Н. Ф.; МГУ. – М., 1957. – 10л.
974838
   О влиянии подземного стока на химический состав вод авандельты р. Селенги (оз. Байкал) / И.Б. Мизандронцев, И.В. Томберг, Л.М. Сороковикова, В.Н. Синюкович // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 946-953 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0016-7525
974839
  Карапетян К.А. О влиянии пониженных температур на изменение аминокислотного и углеводного состава цветков миндаля / К.А. Карапетян, 1962. – С. 215-219. – Отд. оттиск
974840
  Приходько С.Н. О влиянии пониженных температур на физиологические и биохимические процессы у томатов. : Автореф... канд. биол.наук: / Приходько С.Н.; АН УССР. Ботанический сад. – Киев, 1952. – 8 с.
974841
  Лазарев П.П. О влиянии последовательных образов на ход адаптации в темноте / П.П. Лазарев; отв. ред. Б.И. Збарский. – Москва : Государственная типография имени Ивана Федорова, 1926. – С. 42-51
974842
  Мирославлев Е.Н. О влиянии постоянных времени в нелинейных колебательных системах : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Мирославлев Е.Н.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Н-иссл. ин-т механики и математики. – Москва, 1952. – 3 л.
974843
  Пумпянский А.Л. О влиянии правописания на английское литературное произношение : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пумпянский А.Л. ; Тбилис. гос. ун-т. – Москва, 1963. – 21 с.
974844
  Зубцов А.В. О влиянии препятствий и неровностей поверхности на течение жидкости в ламинарном пограничном слое. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Зубцов А.В.; Моск. физ.-техн. ин-тут. – М., 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
974845
  Макарова А.Р. О влиянии приемов пищи и режимов питания на газообмен : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Макарова А.Р. ; АН СССР, Ин-т физиол. , Лабор. эколог. физиол. – Ленинград, 1953. – 10 с.
974846
  Байков И.С. О влиянии примеси холодной плазмы на устойчивость горячей неоднородной плазмы / Байков И.С. ; [Акад. наук СССР, Физ. ин-т им. П.Н. Лебедева] , Лаборатория ускорителей. – Москва : [б. и.], 1965. – [1], 13 с.
974847
  Штрапенин Л.Б. О влиянии продольных и спиральных щелей на распространение волн Hnm в круглом волноводе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Штрапенин Л.Б.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1966. – 8л.
974848
  Красильников В.А. О влиянии пульсаций коэффициента преломления в атмосфере на распространение звуковых и электромагнитных волн : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Красильников В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – Москва, 1952. – 16 с.
974849
  Лубков М.В. О влиянии радиальной анизотропии мантии на суточные числа Лява // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 5. – С. 179-184 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0203-3100
974850
  Евкочев Ш. О влиянии радикальных исламистских организаций и движений Египта на социально-политическую ситуацию в стране // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 6. – С. 116-124. – ISSN 0869-1908
974851
  Ёвкочев О влиянии радикальных исламистских организаций и движений Египта на социально-политическую ситуацию в стране // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 6. – С.116-124. – ISSN 0869-1908
974852
  Гейман Н.М. О влиянии различного рода раздражений полости рта слюнных желез : Диссертация на степень доктора медицины Н.М. Геймана / Из Физиологического отдела Императорского Ин-та Экспериментальной медицины ; цензорами дис., по поруч. Конфереции, были: акад.В.М. Бехтерев, И.П. Павлов и прив.-доц. М.Д. Ильин. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Энергия", 1904. – [2], 134, [2] с. – (Серия докторских, диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-Медицинской Академии в 1903-1904 учебном году ; № 37)
974853
  Сериков А.В. О влиянии размеров приемного и передающего устройств на результаты СВЧ-диагностики статистически неоднородной плазмы / А.В. Сериков. – Харьков, 1979. – 17с.
974854
  Васильев В.Н. О влиянии разного рода еды на деятельность поджелудочной железы : Диссертация на степень доктора медицины В.Н. Васильева : Экспериментальное исследование из Физиологического отд. Имп. Ин-та Экспериментальной медицины / цензорами дис., по поруч. Конфереции, были: А.Я. Данилевский, И.П. Павлов и прив.-доц. А.М. Левин. – Санкт-Петербург : Паровая скоропечатня А.В. Пожаровой, 1893. – 28 с. – Без тит. л. – (Серия докторских диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-Меицинской Академии в 1892/93 учебном году ; № 31)


  Відом. про відпов.: ; цензорами дис., по поруч. Конфереции, былди: А.Я. Данилевский, И.П. Павлови прив.-доц. А.М. Левин
974855
  Хвольсон О. О влиянии растяжения на электрическое сопротивление медных и латунных проволок / [соч.] О. Хвольсона // О механизме магнитной индукции в стали / О. Хвольсон. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1876. – 14 с.
974856
  Ободовский А.Г. О влиянии расходов воды на русловой процесс в реках / А.Г. Ободовский, Е.С. Цайтц // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вып. 27. – С. 125-131 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
974857
  Унгер Р Ю. О влиянии режимов отдыха на работоспособность и кроообращение при повторных нагрузках. : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Унгер Ю.Р,; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1969. – 29л.
974858
  Фролов Ю.П. О влиянии резкого изменения в составе пищи на некоторые стороны сложно-нервной деятельности животного. / Ю.П. Фролов. – 159-190с.
974859
  Моисеев С.С. О влиянии релятивистских эффектов на кинетику разреженной плазмы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Моисеев С.С.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1962. – 10л. – Бібліогр.:с.10
974860
  Кораб И.И. О влиянии свекловичной нематоды на некоторые сорта сахарной свеклы / И.И. Кораб. – 7 с.
974861
  Сорокин Н.В. О влиянии света на грибы : предварительное сообщение / [соч.] Н. Сорокина ; [под ред. секр. О-ва И. Навалихина]. – Казань : Лито- и тип. К.А. Тилли, 1873. – 11 с. – Без обл. - Приложение к Протоколу седьмого заседания Общества естествоиспытателей при Казанском ун-те, № 6


  Ред. Навалихин, Иван Григорьевич (1842-1884)
974862
  Кузнецов Н.Я. О влиянии секрета медицинской пиявки на свёртывание крови : Доклад 1 секции P. Общества охранения народного здравия 4 мая 1895 года / [соч.] Николая Кузнецова ; (Из физиологической лаборатории С.-Петербургского университета) // Компакт - 252334 / Н.Я. Кузнецов. – 19 с.
974863
  Кузнецов Н.Я. О влиянии секрета медицинской пиявки на свёртывание крови : Доклад 1 секции P. Общества охранения народного здравия 4 мая 1895 года / [соч.] Николая Кузнецова ; (Из физиологической лаборатории С.-Петербургского университета) // Компакт - 252347 / Н.Я. Кузнецов. – 20 с.


  На с. [1] дарственная надп.: Многоуважаемому Николаю Александровичу Обнорскому от автора
974864
  Лазарев А.А. О влиянии сельскохозяйственной культуры на свойства черноземов лесостепной полосы / А.А. Лазарев. – Москва ; Л.енинград, 1936. – 71 с.
974865
  Эзау Я.Я. О влиянии серусодержащих веществ на коррозию железа и углеродной стали в азотной кислоте. : Автореф... канд.хим.наук: 070 / Эзау Я.Я.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1968. – 19л.
974866
  Гихман И.И. О влиянии случайного процесса на динамическую систему : Дис... наук: / Гихман И.И.;. – 92л. – Бібліогр.:л.91-92
974867
  Яркова Е.М. О влиянии современных теорий и методов исследования восприятия звучащей речи на формирование перцептивного словаря билингва в мультимедийном контексте // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 286-293. – ISSN 2522-493X


  В статье рассматриваются современные подходы к исследованию восприятия устной иноязычной речи. Попытки дать однозначный ответ на вопрос о том, какие стратегии и тактики использует билингв при декодировании текстовой информации и, следовательно, ...
974868
  Пажараускас Е.А. О влиянии соединений селена на окисление растворов гидросульфита аммония кислородом и их разложение. : Автореф... канд. хим.наук: / Пажараускас Е.А.; Каунас. политехн. ин-т. – Каунас, 1967. – 16л.
974869
  Кочетова С.А. О влиянии соловьёвских идей на формирование модернистской эстетики в творчестве русских писателей-критиков // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2007. – № 6. – С. 27-35.
974870
  Данилевский А.С. О влиянии соотношения темных и светлых периодов суток на развитие насекомых : (Представлено акад. Е.Н. Павловским 25.VII 1949) / А.С. Данилевский и Е.И. Глиняная, 1949. – С. 785-788


  На обл. дарств. надпись: Киевскому ун-ту от автора
974871
  Вдовина Е. О влиянии сплошной среды на гравитационное поле массы // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 24-28. – (Геологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат. наук, проф. М.А. Якимчуком) Запропоновано систему диференціальних рівнянь статичного (гравітаційного, електричного, магнітного) полів в неоднорідних суцільних середовищах. Система дозволяє ...
974872
  Вейнберг Б.П. О влиянии среды на индукцию токов / [соч.] Б.П. Вейнберга. – [Одесса], 1903. – С. 483–505 : табл. – Отд. оттиск: Журнал Русского физико-химического общества. Физический отдел. 1903, т. 35, вып. 5, с. 483–505 : табл.


  На тит. л. 2-х экз. дарственная надпись: Многоуважаемому Николаю Николаевичу Шиллеру от искренне преданного автора; Иосифу Иосифовичу Косоногову от преданного автора
974873
  Оголева Л.Н. О влиянии среды на ориентацию при азосочетании : Автореф... канд хим.наук: / Оголева Л.Н.; Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1964. – 12л.
974874
  Степанова Г.М. О влиянии старения анодного оксида алюминия на его некоторые электрохимические свойства. : Автореф... канд.хим.наук: 074 / Степанова Г.М.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1969. – 26л.
974875
  Савин В.И. О влиянии стереохимии ароматических альфа-, бета-непредельных карбонильных соединений на физико-химические характеристики : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Савин В. И.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1973. – 26л.
974876
  Филиппов Ю.Г. О влиянии стока р. Дон на уровень воды в Таганрогском заливе // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 76-80 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0130-2906
974877
  Карась В.И. О влиянии столкновений на преобразование волн и распределения частиц : Автореф... канд. физ. мта.наук: 01.04.08 / Карась В. И.; Хар.ГУ. – Х., 1977. – 18л.
974878
  Шуйский Ю.Д. О влиянии строительства на состояние берегов Одесского залива, пос. Крыжановка (Черное море) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 2 (21). – С. 26-39 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
974879
  Бернацкий А.Д. О влиянии структуры жестких сетчатых полимеров на параметры обобщенного нелинейного уравнения Максвелла : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 076 / Бернацкий А.Д. ; Учен. совет по механике и материаловедению полимеров при Науч.-исслед. физ.-хим. ин-те. – Москва, 1971. – 24 с.
974880
  Лубков М.В. О влиянии субгоризонтальных напряжений на развитие Днепровско-Донецкой впадины / М.В. Лубков, О.В. Борисюк // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 6. – С. 127-132 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0203-3100
974881
  Титов Н.Т. О влиянии сыворотки тиреоидектомированных животных на функцию щитовидной железы : Экспериментальное исследование из отделения экспериментальной медицины Киевского Бактериологического ин-та / Н.Т. Титов. – Киев : Типография А.М. Пономарева п.у. И.И. Врублевского, 1912. – [4], IV, 163, [2] с., 1 л. ил. – Библиогр.: "Литература" (с. 159-163)
974882
  Лютый Е.М. О влиянии температурно-временных факторов на процессы деформационного упрочения сталей типа 1Х18Н9Т. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Лютый Е.М.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.25-27
974883
  Федирко В.Н. О влиянии температурно-силовых факторов на склонность малоуглеродистых сталей к хрупкому разрушению. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Федирко В.Н.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1976. – 24л.
974884
  Громека И.С. О влиянии температуры на малые колебания воздушных масс / [соч.] И. Громеки. – Казань : Тип. Имп. ун-та, 1888. – 39 с. – Отд. оттиск: Ученые записки Казанского университета по физико-математическому факультету 1886 г. - Экз. без обл. – Библиогр. в примеч.
974885
  Губарев Г.Н. О влиянии температуры на работу электролитического выпрямителя : Отдельный оттиск / Г.Н. Губарев. – 33-42 с.
974886
  Швецов Б. О влиянии температуры на скорость химических реакций : Тип. В.Ф. Киршбаума
ч. 1. – 1912. – 7 c. – Отд.оттиск : Журн.Русск. Физ.-Хим. Физический отдел, вып.8, 1912
974887
  Швецов Б. О влиянии температуры на скорость химических реакций : Тип. В.Ф. Киршбаума
ч. 2. – 1912. – 4 c. – Отд.оттиск : Журн.Русск. Физ.-Хим. Физический отдел, вып.9, 1912 г.
974888
  Нефедов Н.И. О влиянии температуры на уловы Acrididae / Н.И. Нефедов ; (Из Зоологического кабинета Новозыбковского пединститута), 1936. – С. 327-248. – Библиогр.: Литература с. 248


  На с. [1] дарств. надпись: Многоуважаемому Г.Ф. Гаузе от автора 12 V 36
974889
  Турсунов Б.С. О влиянии тензорно-нелинейных членов на устойчивость изотропных упругих материалов и изотропных упругих тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Турсунов Б.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 14л.
974890
  Павлина В.С. О влиянии термодиффузионных процессов на напряженно-деформированное состояние твердых тел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Павлина В.С. ; Львов. гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1967. – 9 с. – Бібліогр.:с.8-9
974891
  Аггеенко В.И. О влиянии течений Черного моря на природу окрестных стран // Ботаника [Конволют]. – С. 10-12
974892
  Сыэрд Ю.Л. О влиянии типологических особенностей соотношения сигнальных систем на усвоение знаний в V-VIII классах. : Автореф... канд. психол.наук: 21.960 / Сыэрд Ю.Л.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1972. – 63л.
974893
  Ахтямов М.Г. О влиянии трансплантации облучений взвеси опухолевых клеток и жгутовой гипоксии на радиочувствительность опухоли РС-1 : Автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.104 / Ахтямов М.Г. ; Объедин. ученый совет ин-тов зоологии и эксперемент. биологии АН КазССР. – Алма-Ата, 1969. – 16 с.
974894
  Исаев А.П. О влиянии тренировочных и соревновательных нагрузок на динамику и взаимосвязь некоторых функциональных систем спортсменов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.102 / Исаев А.П. ; Краснояр. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1970. – 32 с. – Бібліогр.:с.32
974895
  Филатов В.С. О влиянии труда на формирование характера человека. / В.С. Филатов. – М., 1960. – 45с.
974896
  Павловский Е.Н. О влиянии укуса клещей Ornithodorus и Argas на кожные покровы человека : [Кафедра общей биологии и паразитологии Военно-медицинской акад. (нач. каф. проф. Е.Н. Павловский) и Клиника кожных бол. (зав., проф. Л.К. Штейн) II Гос. Мед. ин-та в Ленинграде] / Е.Н. Павловский и А.К. Штейн // [Компакт] / Е.Н. Павловский. – С. 45-53 : ил. – Библиограф.: с. 53
974897
  Алпатов В.В. О влиянии ультра-филолетовых лучей на продолжительность развития яиц тотового шелкопряда (Bombyx mori I) : предварительное сообщений / В.В. Алпатов и В.А. Рождественская ; (Отд. биохимии и физиологии Центр. Шелков. станции, зав. проф. С.Я. Демяновский) // [Компакт] / В.В. Алпатов. – [Москва]. – С. 243-246
974898
  Фейгин Н.П. О влиянии ультразвука на небные миндалины в эксперименте. : Автореф... канд. мед.наук: / Фейгин Н.П.; Киев. НИИ отоларингологии. – К., 1966. – 18л.
974899
  Шиллер Н.Н. О влиянии упругости газа, примешанного к насыщенному пару данной жидкости, на критическую температуру последней / Н.Н. Шиллер. – Киев : Типо-лит. Высоч. утв. Т-ва И. Н. Кушнерев и К* в Москве, Киевск. отд., 1896. – 6 с.
974900
  Вийлеберг К.Х. О влиянии условий выращивания на семенные качества картофеля в Эстонской ССР : Автореф... канд. с.-х.наук: / Вийлеберг К.Х.; Акад. наук Эстон. ССР. – Таллин, 1958. – 25л.
974901
  Бойченко С.Г. О влиянии условий окружающей среды на распространение вируса SARS-CoV-2 в Украине / С.Г. Бойченко, О.С. Голубка, В.И. Карамушка // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 5. – С. 205-232 : рис., табл. – Библиогр.: с. 223-227. – ISSN 0203-3100
974902
  Орлова А.Ф. О влиянии условий питания на состояние гонад малого суслика / А.Ф. Орлова, 1953. – С. 177-179
974903
  Мелкумян И.С. О влиянии условий произрастания на антимикробную активность растений / И.С. Мелкумян. – Отд. отт. из "Известий" АН АрмССР (биологич. наук), том XVI, №1,, 1963. – 57-68с.
974904
  Лебедев И.В. О влиянии установки отражательных призм и систем плоских зеркал на смещении и поворот изображения в оптических приборах : Автореф... канд. техн.наук: / Лебедев И. В.; Гос. опт. ин-т, 1951. – 23л.
974905
  Вальден П.И. О влиянии физики на развитие химии : Речь, произнес. 27 дек. 1913 г. при открытии 1 Съезда преп. физики, химии и космографии / Акад. П.И. Вальден. – Одесса : Mathesis, 1914. – 56 с.
974906
  Ваулин Е.П. О влиянии физико-химических превращений и диффузии на теплообмен в потоках газовых смесей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ваулин Е.П.; МГУ. – Москва, 1958. – 9л.
974907
  Топоров А. О влиянии физических свойств почвы на количественное содержание в ней микроорганизмов : диссертация / А. Топоров. – С.-Петербург : Екатерин. кан. 41. Типо-Литография С.Ф. Яздовского и К., 1889. – 67, [3] с.
974908
  Ахманов С.А. О влиянии флуктуаций на протекние переходных процессов в автоколебательных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ахманов С.А.; Моск. гос. ун-т им.М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1963. – 9л.
974909
  Марков В.А. О влиянии формы импульса анодного напряжения на устойчивость работы магнетрона на пространственной гармонике с холодным вторично-эмиссионным катодом / В.А. Марков, В.Д. Науменко // Радіофізика та електроніка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова ; голов. ред. Яковенко В.М. ; редкол.: Безрук В.М., Білецький М.М., Ганапольський Є.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 23, № 1. – С. 53-60. – ISSN 1028-821Х


  "Одной из главных проблем, с которой сталкиваются разработчики модуляторов для магнетронов на пространст-венной гармонике с холодным вторично-эмиссионным катодом, является проблема подбора правильной формы импульса анодного напряжения, которая ...
974910
  Нестерук В.Ф. О влиянии формы сигналов на помехоустойчивость их обнаружения и воспроизведения при коррелированных помехах : Автореф... канд. техн.наук: / Нестерук В. Ф.; Высш. воен-морск. училище радиоэлектрон. – Л., 1963. – 27л.
974911
  Ахмедов К.Б. О влиянии химического раздражения рецепторов перикарда и плевры на артериальное давление, дыхание и эфферентную активность некоторых нервов : Автореф... канд. биол.наук: / Ахмедов К.Б.; Объедин. учен. совет ин-тов физиологии, краевой патологии, клнич. и эксперим. хирургии АН КазССР. – Алма-Ата, 1967. – 15л.
974912
  Соколов Н.К. О влиянии церкви на историческое развитие права. – [Москва] : Унив. тип., 1870. – 47-149 с. – Отд. отиск из: Университетские известия, Москва, 19870, № 1. - Авт. указан в конце текста. - Без тит. л. и обл.
974913
  Пономарева О.Е. О влиянии частичного удаления больших полушарий в раннем возрасте на зрительные и слуховые условные рефлексы у кур. : Автореф... канд. биол.наук: / Пономарева О.Е.; МВ и ССО РСФСР. Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1961. – 20л.
974914
  Иоселиани Т.К. О влиянии шейного симпатического нерва на рефлекторную деятельность спинного мозга. / Т.К. Иоселиани, Л.С. Гамбарян; ., 1962. – С. 61-66
974915
  Хавкина Н.Н. О влиянии экстероцептивного раздражения оптимальногод значения на формирование двигательного акта у человека. : Автореф... Канд.биол.наук: / Хавкина Н.Н.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1951. – 12 с.
974916
  Чжоу Сю-цзи. О влиянии электрических зарядов на коагуляцию облачных капель в теплых облаках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чжоу Сю-цзи.; Ин-т приклад. геофизики. АН СССР., 1962. – 12л.
974917
  Габарашвили Т.Г. О влиянии электрических полей и зарядов на некоторые процессы эволюции облачных частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Габарашвили Т.Г.; Ленингр. гидрометеорологический ин-т. – Тбилиси, 1969. – 20л.
974918
  Васильев Л.Л. О влиянии электролитов на физиологическую проводимость нерва / Л.Л. Васильев. – С. 79-120
974919
  Наумов Иван Иванович О влиянии электронной концентрации эффекта на решоточную устойчивость фаз со структурой В2 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Наумов Иван Иванович; МВ и ССО РСФСР. Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1980. – 22л.
974920
  Приснякова Л.М. О влиянии эмоционального состояния на динамические характеристики процесса переработки информации в кратковременной памяти / Л.М. Приснякова, С.М. Цишнати // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 2. – С.51-53
974921
  Егоров А.С. О влиянии этилового алкоголя на интенсивность выделения желудочного сокак : Экспериментальное исследование / А.С. Егоров. – Киев : Типогр. Имп. Ун-та Св. Владимира, 1912. – 134с.
974922
  Джмухадзе Д.Ф. О влиянии эффекта Яна-Теллера на спонтанно-поляризованное состояние первоистоков : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Джмухадзе Д. Ф.; Науч. иссл. физ.-хим. ин-т. – М., 1973. – 20л.
974923
  Барышевский В.Г. О влиянии ядерного взаимодействия нейтронов на парамагнитный резонанс / В.Г. Барышевский, В.Л. Любошин, М.И. Подгорецкий. – Дубна, 1964. – 6 с.
974924
  Гайдуковъ Н. О влиянииіи окрашеногого света на окраску осциллярий / Н. Гайдуковъ. – Санкт-Петербург, 1903. – 160 с.
974925
  Заболотский П.А. О влияниях под которыми слагались личность и творчество Н.В. Гоголя : [Речь, произнес. в торжеств. собр. Варш. III ж. и VI м. гимназий в день чествования памяти Н.В. Гоголя 21 февр. 1902 г. по случаю исполнившегося 50-летия со дня его смерти] / П.А. Заболотский. – Воронеж : Тип. В.И. исаева, 1902. – [2], 22 с. – Отд. оттиск: Филологические записки. 1902
974926
  Матвеева Ирина Ивановна О вложении весовых пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Матвеева Ирина Ивановна; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1977. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
974927
  Баршев С.И. О вменении в праве : речь, произнесенная в торжественном собрании имп. Московского университета доктором прав, ординарным профессором уголовного права Сергеем Баршевым июня, 13 дня 1840 года / Сергей Баршев. – Москва : В университетской тип., 1840. – [2], 86, 23 с. – Вторая речь на лат. яз.. - [De Cornelio Celso quaestiones quaedam : Oratio, ... habuit dr. Nicolaus Anke, Diaetetices therapiae generalis et pharmacologiae professor ; Краткий отчет о состоянии Московского университета за 1839-40-й академический год. – (Речи, произнесенные в торжественном собрании Московского университета 13 июня 1840)
974928
  Добротворский Г.Н. О внедрении анионов электролита в анодную окисную пленку на алюминии. : Автореф... Канд.хим.наук: / Добротворский Г.Н.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1964. – 14л.
974929
  Евсейчик И.Н. О внеклассной работе : дидактический материал // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 6. – С. 64-67
974930
  Мацков Ф.Ф. О внекорневой подкормке растений зольными элементами и азотом / Ф.Ф. Мацков, 1957. – С. 38-46. – Отд. оттиск
974931
  Российская Федерация. Законы О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта : Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 309-Ф3 // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 87-93. – ISSN 1726-667Х
974932
  Российская Федерация. Законы О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам интеграции образования и науки : Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 308-Ф3 // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 86-87. – ISSN 1726-667Х
974933
  Радоминова А. О внесении изменений в произведение: от ГК РСФСР 1964 г. до ГК РФ // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 3. – С. 27-33. – ISSN 0201-7059
974934
  Брежнев Л.И. О внешней политике КПСС и Советского государства : речи и ст. / Л.И. Брежнев. – Москва : Политиздат, 1973. – 599 с. : портр.
974935
  Брежнев Л.И. О внешней политике КПСС и Советского государства : речи и ст. / Л.И. Брежнев. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1975. – 879 с. : портр.
974936
  Брежнев Л.И. О внешней политике КПСС и Советского государства : речи и статьи / Л.И. Брежнев. – Москва : Политиздат, 1978. – 759 с. : портр.
974937
  Георгиу-Деж О внешней политике правительства Румынской Народной Республики / Г. Георгиу-Деж. – Бухарест, 1955. – 32 с.
974938
  Ленин В.И. О внешней политике Советского государства / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1960. – 592 с.
974939
  Молотов В.М. О внешней политике Советского Союза : Доклад Председателя Народных комиссаров СССР и Народного Комиссара иностранных дел Тов. В. М. Молотова на заседании ВС СССР 31 октября 1939 года / В.М, Молотов. – Москва : ОГИЗ. Госполитиздат, 1939. – 20 с.
974940
  Якобсон Г.Г. О внешнем строении безкрылых жуков / Г. Якобсон (С.-Петербург) // Компакт - 252379 / Г.Г. Якобсон. – 8 с.


  На обл. дарвств. надпись ?
974941
  Якобсон Г.Г. О внешнем строении безкрылых жуков / Г. Якобсон (С.-Петербург) // Жуки. [Компакт - 252298]. – С. XXXVII-XLIV


  На обл. дарвств. надпись ?
974942
  Пузанова С.Е. О внешнеполитической деятельности СССР // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 4 (66) : К советско-американскому диалогу после Московской встречи. Американцы о перестройке в СССР. США - ЕЭС: "зерновая война".Управление персоналом в США и Японии. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 78-81
974943
  Ленин В.И. О внешнеэкономических связях советского государства / В.И. Ленин. – Москва, 1974. – 304с.
974944
   О внешнеэкономической деятельности СССР в 1986-1990 годах: Обзор. – М., 1991. – 32с.
974945
  Даутов Шамиль Абдуллович О внешних дифференциальных формах, ортогональных голоморфным формам многих комплексных переменных, и некоторых их свойств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Даутов Шамиль Абдуллович; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т математики. – Новосибирск, 1973. – 17л.
974946
  Алтухов В.Л. О внутренне противоречивой природе движения и ее выражении в логике понятий : Автореф... канд. филос.наук: / Алтухов В. Л.; АН СССР, Ин-т. филос. – М., 1970. – 20л.
974947
  Кириллов Г.И. О внутренней геометрии кубического поляритета : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кириллов Г.И.; Казан. гос. ун-т и. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1959. – 8л.
974948
  Шефель С.З. О внутренней геометрии седловых поверхностей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шефель С.З.; АН СССР. Сиб. отд. Совет матем. секции Объед. уч. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1964. – 7л.
974949
  Вейнберг Б.П. О внутреннем трении льда / Б.П. Вейнберг. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова-наследн., 1906. – [2], 144 с. : черт. и табл. – Экз. без ориг. обл.: Отд. отииск: Журнал Русского физико-химического общества. Физический отдел. – 1907, т. 38, вып. 3, с. 186–224, вып. 4 с. ... , вып. 5, с. 289–328, вып.6, с. 229-364. – Библиограф.: "Литература предмета" (с. 32-39)


  Содеражание: Гл. 1. Обзор работ по внутреннему трению твердых тел Гл. 2. Непосредственные определения коэффициента внутреннего трения речного льда Гл. 3. Непосредственные определения коэффициента внутреннего трения ледникового льда Гл. 4. ...
974950
  Неверов Я. О внутреннем устройстве ганзейских контор вообще и преимущественно Бергенской // Русский сборник [6]. – [Санкт-Петербург]. – № 6 : Варяжский. Новгородский. – 24 с.
974951
  Кузнецов П.С. О внутренних закономерностях ландшафтоведения / П.С. Кузнецов. – Саратов, 1983. – 16 с.
974952
  Капанцян Г.А. О внутренних закономерностях развития армянского языка / Г.А. Капанцян. – Ереван, 1952. – 48с.
974953
  Колдунов Андрей Витальевич О внутренних нормальных векторных решетках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Колдунов Андрей Витальевич; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1975. – 14л.
974954
  Комаров А.П. О внутренних противоречиях языка. / А.П. Комаров. – Алма-Ата, 1988. – 152с.
974955
  Чайлахян М.Х. О внутренних факторах цветочноспелого состояния растения / М.Х. Чайлахян, 1948. – С. 1269-1272
974956
  Носарь Валентина Ивановна О внутривидовых вариациях устойчивости к гимоксии и их связи с возрастом и типом высшей нервной деятельности животного : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Носарь Валентина Ивановна ; АН УССР, Ин-т физиологии. – Киев, 1977. – 22 с.
974957
  Мовчан В.А. О внутривидовых отношениях у рыб / В.А. Мовчан, 1953. – С. 81-90
974958
  Шатунова Н.Ф. О внутриклеточной локализации гаммааминомасляной кислоты и глутаматдекарбоксилазы в мозговой ткани. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шатунова Н.Ф.; ЛГУ. – Л, 1964. – 17л.
974959
  Лысова А.В. О внутрисемейном насилии / А.В. Лысова, Н.Г. Щитов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 10 (318). – С. 55-62. – ISSN 0132-1625
974960
  Чжан Шоу-ган. О внутрисферных реакциях комплексных соединений двухвалентного никеля : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Чжан Шоу-ган. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Каф. неорган. химии. Лаборт химии комплексных соед. – Москва, 1960. – 8 с.
974961
   О внутришкольном контроле во втором полугодии 1968/69 учебного года.. – М., 1969. – 28с.
974962
  Галущенко Н.Г. О водном балансе рек Украины и Молдавии / Н.Г. Галущенко, С.Н. Лисогор // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1978. – Вип. 19 : Исследования природных условий и ресурсов УССР. – С. 43-49 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
974963
  Римский-Корсаков О водных наездниках из реки Донца : Представлено 5.I.1927 / М. Римский-Корсаков (Ленинград) // Компакт - 252341 / Римский-Корсаков. – С. 311-315. – Библиогр.: Литература: с. 314
974964
  Римский-Корсаков О водных наездниках рода Caraphractus Haliday : с 14 рис. в тексте / М. Н. Римский-Корсаков. – Б. м., 1913. – С. 97-113. – Авт. и загл. на рус. и нем. яз. - Резюме на нем. яз. - Без обл. - Отд. оттиск: Труды Ленинградского О-ва естеств. т. XIV, вып. 2


  На экз. № 251131 дарств. надпись: Дорогому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора. На экз. № 258435 .... также дарств надпись...??
974965
  Гордиенко В.В. О водородной дегазации в зонах современной активизации Украины // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 5. – С. 115-127 : рис., табл. – Библиогр.: с. 125-127. – ISSN 0203-3100
974966
   О военкоровском творчестве. Сб.. – М., 1961. – 192с.
974967
  Гуменюк Б.И. О военно-силовых методах политики неоколониализма в 80-х годах / Б.И. Гуменюк, С.Н. Ходаковский // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 50-57. – (Международные отношения и международное право ; вып. 29). – ISSN 0201-7601
974968
   О военно-теоретическом наследии В.И.Ленина.. – Москва, 1964. – 287с.
974969
  Гринишин Д.М. О военной деятельности В.И.Ленина / Д.М. Гринишин. – Киев, 1970. – 259с.
974970
  Мильштейн М.А. О военной доктрине США / М.А. Мильштейн, А.К. Слободенко. – Москва, 1963. – 32с.
974971
   О военной идеологии американского империализма : Сборник статей. – Москва : Военное издательство, 1951. – 156 с.
974972
  Бобраков Ю. О военной политике администрации Никсона / Ю. Бобраков, А. Дудукин, Ю. Ригин // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США. – Москва, 1971. – № 2 (8). – С. 5-82
974973
   О военном воспитании молодежи : Сб. ст. Г. Штюренбурга, ген.-майора Неубера и Э. Шенкендорфа / Пер. с нем. Е.М. Пашуканиса. – Санкт-Петербург : Газ. "Школа и жизнь", 1912. – 73 с.
974974
  Шендзиковский И.А. О военном суде в военное время (полевом военном суде) / [сост.] И.А. Шендзиковский, полковник , экстраорд. проф. Воен.-юрид. акад. – Санкт-Петербург : Тип. Департамента Уделов, 1892. – [2], 126 [1], с.
974975
  Трайнин П.А. О военных теориях империалистических стран / П.А. Трайнин. – М, 1965. – 40с.
974976
  Надсон Г.А. О возбуждающем действии ультрафиолетовых лучей на развитие дрожжевых и плесневых грибков / Г.А. Надсон, Г.С. Филиппов. – Отд. отт. из Вестника рентгенологии и радиологии. Том V. Вып. 6., 1927. – 425-431с.
974977
  Виленская Т.В. О возбуждении атомов ртути, цинка и кадмия в положительном столбе газового разряда. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Виленская Т.В.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1961. – 8л.
974978
  Городецкий Ю.М. О возбуждении вибрации при резании металлов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Городецкий Ю. М.; Горьк. ГУ. – Горький, 1963. – 9л.
974979
  Волков О. О возврате к истинным ценностям. Непростой путь к вере. Клайв Льюис // Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев, 2015. – № 3 (32). – С. 63-66
974980
  Козуб В.М. О возвращении управляемого процесса в номинальный режим с помощью ЦВМ : Автореф... канд.техн.наук: 05.254 / Козуб В.М.; АН СССР. – М, 1971. – 16л.
974981
  Князев Ю. О возвращении экономики к здравому смыслу // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 3/4. – C. 60-79. – ISSN 0207-3676
974982
   О возвышенном. – Москва-Л. : Наука, 1966. – 149 с. – (Литературные памятники)
974983
  Богомолов О. О воздействии глобального экономического кризиса на общетеоретические взгляды зарубежных и отечественных реформаторов // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2010. – № 2. – С. 3-10. – ISSN 0130-9757
974984
  Лорх А.Г. О возделывании картофеля / А.Г. Лорх. – М., 1954. – 16 с.
974985
  Коновалов М.И. О воздух : Попул. очерк / Проф. М.И. Коновалов ; Киев. о-во содействия нач. образованию. – Санкт-Петербург ; Киев : Сотрудник, 1911. – 48 с. : ил.
974986
  Холодный Н.Г. О воздушном питании почвенных микроорганизмов / Н.Г. Холодный, 1945. – С. 215-219. – Отд. оттиск
974987
  Григорян Г.В. О возмещении имущественного и морального вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 133-139. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
974988
  Батыгин К.С. О возмещении ущерба в связи с повреждением здоровья на производстве / Батыгин К.С. – Москва : Профиздат, 1963. – 62 с.
974989
  Солдак А.Г. О возможном использовании подземных вод при оросительных мелиорациях на территории степной зоны УССР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 82-88 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геологія ; Вип. 3)
974990
  Солдак А.Г. О возможном использовании подземных вод при оросительных мелиорациях на территории степной зоны УССР // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 82-88 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геология ; № 3)
974991
  Причепий Т.И. О возможности использования параметров Стокса при формализации некоторых задач магнитотеллурики // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 6. – С. 93-112. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0203-3100
974992
   О возможности построения единого макета образовательного стандарта стран СНГ как динамичной модели нормы качества высшего образования / В.И. Байденко, В.Ф. Пугач, Н.М. Розина, Н.А. Селезнева, В.Т. Федин; В.И. Байденко, В.Ф. Пугач, Н.М. Розина [и др.] ; М-во образования РФ, Департамент образов. программ и стандартов проф. образования, Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов Моск. гос. ин-та стали и сплавов. – Москва : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2003. – 58 с.


  В пособии представлена оригинальная трактовка представлений о теории и методологии библиографии, освещаются вопросы определения важнейших терминов и понятий, рассматриваются подходы к изучению библиографии, ее основные категории и теоретические ...
974993
  Климчук Ю.В. О возможности применения международного гуманитарного права в борьбе с терроризмом // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 221-226. – ISSN 0201-7245
974994
  Меськов В. О возможности приобретения гуманитарных компетенций в вузе / В. Меськов, Ю. Татур // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 8. – С. 73-83. – ISSN 0869-3617
974995
  Егоров Дмитрий Геннадьевич О возможности синтеза классической и неоклассической теорий: трактовка категории "стоимость" // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 24-31. – Бібліогр.: с. 26-30. – ISSN 0131-2227
974996
  Приходько В.В. О возможности структурного исследования феномена Нового, или "больше объяснять, чтобы лучше понимать" // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 3-9
974997
  Колюбин А.А. О возможности управления чувствительностью ядерной фотографической эмульсии с помощью электрического поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.040 / Колюбин А.А.; Объединен. ин-т ядерных исслед. Лаборатория нейтронной физики. – М., 1972. – 32л.
974998
  Сукманова Т.А. О возможностях решения почерковедческих диагностических задач в отношении подписей, представленных в виде ксерокопий // Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 2004. – Вып. 52. – С. 57-65. – ISSN 0130-2655
974999
  Даценко Александр Михайлович О возможностях уменьшения потерь яркости свечения сульфидных люминофоров в производстве цветных кинескопов : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.16 / Даценко Александр Михайлович; Моск. химико-технол. ин-т. – Москва, 1973. – 24л.
975000
  Жуковский А.П. О возможноти существования в щелочно-галоидных кристаллофофорах центров люменисценции типа комплексов : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Жуковский А. П.; ЛГУ. – Л., 1966. – 17л.
<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,