Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>
972001
  Деркач Л.В. "... О чем могу рассказать" / Леонид Деркач. – Киев : Аванпост-Прим, 2008. – 467, [1] с., [36] л. фотоил. : ил. – ISBN 978-966-8571-37-4
972002
  Фока М. "...О, що зі мною фарби ті зробили!" : Про живаописний компонент художнього мислення Павла Тичини // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (81). – С. 92-102
972003
  Плихневич Т. "О"болонський екстрим" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 96. – С. 88-97
972004
  Дробний І. "О, братія моя українськая возлюбленная" // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 2. – С. 159-191. – ISBN 978-966-493-489-0
972005
  Финкельштейн Б. "О, Венеціє..!". "Ну й часи!". "Я і ймовірність" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2,3/4,5/6 (1117/1122). – С. 269-281. – ISSN 0320-8370


  Оповідання.
972006
  Савчук М. "О, мама міа!" : гумор про українських заробітчанок в Італії та про їхні зв"язки з Україною / Микола Савчук ; [іл. Ігоря Бежука]. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. – 47, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2988-90-1
972007
  Белозерская-Булгакова "О, мед воспоминаний..." // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2008. – № 6. – С. 51-56.
972008
  Зюлева Ю. "О, рідна земле, люба моя нене!": підсумки проведення обласного конкурсу на кращий електронний продукт з краєзнавства // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 29-31. – ISSN 2518-7341


  Представлений досвід Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Первоучителів слов"янських Кирила і Мефодія з проведення обласного конкурсу на створення краєзнавчого електронного продукту.
972009
  Бойко Н. "О, славна жінко" : добірка віршів // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 6 (8). – С. 151-152
972010
  Масоха П. "О, якби можна було в ті часи "Березолеві" стати на шлях суто експерементального театру..." // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2002. – № 3. – С.99-116. – ISSN 0585-8365


  Театр Леся Курбаса . Спогади одного з акторів театру "Березіль" - Петра Масохи
972011
  Скирда Л. "О, ЯМАТО!" - нація і культура... / розмову записав М. Фещук // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 15 грудня (№ 25). – С. 8-9


  Розмова про Японію з Людмилою Скирдою.
972012
  Скирда Л. "О, ЯМАТО!" / записав М. Фещук // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 29 грудня (№ 26)


  Розмова про Японію з Людмилою Скирдою.
972013
  Салій О. "О. Люнатикови" - поетична відповідь Івана Франка на пародію Остапа Луцького (з історії взаємин) // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 104-115
972014
  Перехейда В.В. "Оcвіта" в обороні української душі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 51-63
972015
   "Оаза миру" у Ботсаду // Київський університет. – Київ, 2020. – Жовтень (№ 5). – С.2


  "У Міжнародний день ненасильства, з нагоди 151-річчя Махатми Ганді Посольство Республіки Індії в Києві у співпраці з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка відкрили перший в Україні пам"ятник Махатмі Ганді у Ботанічному саду імені ...
972016
  Плахта Д. "Оази культури, історії та релігії" / Д. Плахта, І. Ключковська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21 серпня (№ 149). – С. 10-11


  Про українознавчі школи в різних куточках світу.
972017
  Вахидова В.В. О-Алкилирование и о-ацилирование эфиров о-, и п-оксибензойных кислот и их пестицидные свойства : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Вахидова В.В.; Ташкентск. политех. ин-т. – Ташкент, 1980. – 20л.
972018
  Пятин Б.М. О-алкилирование производных пиперодина-2 и синтез конденсированных гетероциклических соединений. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Пятин Б.М.; Всесоюз.науч-исслед.хим.-фармацевт.ин-т. – М, 1970. – 22л.
972019
  Глушков Р.Г. О-алкилпроизводные и енамины лактамов в синтезе конденсированных гетероциклических соединений : Автореф... д-ра хим.наук: 072 / Глушков Р.Г.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1971. – 39л. – Бібліогр.:с.38-39
972020
  Лапенко Ю.П. О целых и мероморфных функциях вполне регулярного роста и их дефектах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Лапенко Ю. П.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1981. – 20л.
972021
  Якунина Наталья Федоровна О целых решениях дифференциальных и разностных уравнений с полиномиальными коэффициентами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Якунина Наталья Федоровна; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1978. – 15л.
972022
  Демченко Т.И. О целых решениях некоторых классов операторных уравнений бесконечного порядка : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Демченко Т. И. ; Ростов. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1968. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
972023
  Малышев А.В. О целых точках на эллипсоидах : Автореф... кадн. физ.-мат.наук: / Малышев А.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 6л.
972024
  Ронкин Л.И. О целых функциях конечной степени многих переменных : Автореф... канд. физ мат.наук: / Ронкин Л. И.; МВО УССР, ХГУ. – Х., 1958. – 10л.
972025
  Павлов Дмитрий О целях и задачах // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 58-59
972026
  Жинкин Н.И. О целях и задачах программированного обучения / Н.И. Жинкин. – М., 1968. – 24с.
972027
  Краплин М.А. О целях и мероморфных решениях разностных уравнений с полиноминальными коэффициентами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Краплин М.А.; Ком. высш. и сред. спец. образоваия Совета Мин. Литов. ССР. Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Ростов н/Д, 1963. – 9л.
972028
  Заславская Т.И. О целях и методах планирования миграции сельского населения в города / Т.И. Заславская. – Новосибирск, 1970. – 24с.
972029
  Носов М.Г. О целях и приоритетах советской политики в азиатско-тихоокеанском регионе в контексте отношений СССР - США // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1990. – № 4/5 (78/79) : США и советско-китайские отношения. Привлечение иностранных инвестиций в Канаду. Американо-турецкие отношения. Американская торговля продукцией сельскохозяйственного машиностроения. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 5-29
972030
  Столяров С.Г. О ценах и ценообразовании в СССР / С.Г. Столяров. – 2-е, доп. и перераб. – М., 1963. – 216с.
972031
  Столяров С.Г. О ценах и ценообразовании в СССР / С.Г. Столяров. – Москва : Статистика, 1969. – 203 с.
972032
  Компаниец В.В. О ценностном измерении экономики Украины и доминантах развития экономического образования // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2015. – Вип. 49. – C. 235-239. – ISSN 2075-4892


  Дано характеристику ціннісного портрета сучасного українського суспільства у взаємозв"язку з панівною грошовою ідеологією, зроблено висновок щодо несумісності ціннісних змін і спрямованості економічної освіти з побудовою здорового суспільства та ...
972033
  Тугаринов В.П. О ценностях жизни и культуры. / В.П. Тугаринов. – Л., 1960. – 156с.
972034
  Белецкая И.Е. О ценностях соционических типов на примере дуальной диады 1-й квадры: ИЛЭ и СЭИ // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, И.А. Бородин, В.В. Гуленко [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8 (187/188). – С. 26-34. – ISSN 2226-7514
972035
  Чибисова Н.Г. О ценностях специалиста в постиндустриальном обществе // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 158-164. – ISSN 1993-5560
972036
  Коваленко А.П. О централизаторах инволюций в конечных группах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 10.01.06 / Коваленко А.П.;. – Новосибирск, 1978. – л.
972037
  Унт В. О центрально-симметрических гравитационных полях в общей теории относительности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Унт В. ; Тарутский гос. ун-т. – Тарту, 1962. – 9 с.
972038
  Лютикас В. О центральной предельной теореме для сумм процессов восстановления. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лютикас В.; Вильнюс. гос. ун-тет. – Вильнюс, 1967. – 7л.
972039
  Хаджиков В.С. О центральной субординации аккомодационного процесса в периферических нервах. : Автореф... Канд.биол.наук: / Хаджиков В.С.; М-во высш. и сред.спец.образования УССР.Одеск.гос.ун-т. – Одесса, 1961. – 15л.
972040
  Моисеева М.Н. О центральных смоляных ходах в хвоинке. / М.Н. Моисеева, 1941. – С. 849-850
972041
  Азизходжаев Н. О Центре интенсивной подготовки преподавателей по новым педагогическим технологиям // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2001. – № 7. – С.29-30. – ISSN 0321-0383


  Интервью с министром высшего и среднего спец.образования республики Узбекистан, акад.С.Гулямовым
972042
  Срезневский Б.И. О центре тяжести атмосферного столба / Б.И. Срезневский. – вырезка из Метеорологического вестника. – 24-26с.
972043
  Малышевский О церкви и иконе св. Богородицы под названием "Пирогощи", упоминаемых в летописях и в слове о Полку Игореве / Малышевский. – С. 113-171
972044
  Заозерский Н.А. О церковной власти : (Основоположения, характер и способы применения церк. власти в различ. формах устройства церкви по учению православно-канон. права) / [Соч.] Николая Заозерского, доц. церк. права в Моск духов. акад. – Сегиев Посад : 2 тип. А.И. Снегиревой, 1894. – [2], IV, XIV, 458 с. – Отд. отт. из: Богословский вестник. 1911 и 1912 г.


  В РГБ есть электронный ресурс
972045
  Толстой Л.Н. О церковном обмане / Л.Н. Толстой. – Москва : Книгоиздат "Звезда" Н.Н. Орфенова, 1917. – 8 с. – (Библиотека "Толстовиана" Відомості про відповідальність серії (225f) : под ред. Б.С. Боднарского ; № 6)


  Боднарский, Богдан Степанович (1874-1968)
972046
   О церковном судоустройстве в древней России / [И. С.]. – Санкт-Петербург : [Тип. И. И. Глазунова], 1874. – 101 с. – В конце текста авт: И. С. - Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в подстроч. примеч. на рус. и фр. яз.
972047
  Павлуцкий Г.Г. О церковных постройках в стиле "empire" в Полтавской губернии / Г.Г. Павлуцкий. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Совко, 1911. – 10, VI с. – Отд. оттиск из: Труды XIV Аржеологического съезда в Чернигове - Т. 2. - 1911. - Посвящается памяти князя Н.Д. ДолгоруковаТ. 2. 1911. Посвящается памяти князя Н.Д. ДолгоруковаТ. 2. 1911. Посвящается памяти князя Н.Д. Долгорукова


  На тит. стр. дарственная надпись: Многоуважаемому Николаю Прокофьевичу Василенко на добрую память от автора
972048
  Мефодий (епископ) О церковных правомочиях иерархии и мирян. – 7 с. – Отд. отт.
972049
  Шалфеев М. О церотиновой кислоте из пчелиного воска : Дис. на степ. д-ра мед. врача Михаила Шалфеева. – Санкт-Петербург : Рус. скоропеч. (П.С. Нахимова), 1876. – 31 с.
972050
  Клепач А. О циклических волнах в развитии экономики США и России (вопросы методологии и анализа) / А. Клепач, Г. Куранов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 11. – С. 4-33. – ISSN 0042-8736
972051
  Гришкевич-Трохимовский Е. О циклических сульфидах / Е. Гришкевич-Трохимовский, прив.-доц. Имп. Киев. ун-та св. Владимира. – Киев : Типо-лит. Имп. Ун-та св. Владимира АО печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1916. – [4], 229 с. – В предисл.: Главы, заключающие исследования тиофена и его производных, были напечатаны в виде отдельных сообщ. в Журн. Рус. физ.-хим. о-ва в период времени от 1911 до 1914 г. ... – Библиогр.: "Литература по тиофену и его аналогам" (с. 79-82)
972052
   О цикличности карпатских землетрясений и их связи с солнечной активностью / Э.Д. Кузьменко, Е.И. Крыжанивский, Р.С. Пронишин, А.Н. Карпенко, И.В. Чепурный // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 4. – С. 66-76 : Рис., табл., карта. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0203-3100
972053
  Некрасов А.К. О циклотронных колебаниях в ограниченных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Некрасов А.К.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.13
972054
  Дюбюк А.Ф. О циркуляции в атмосфере и типах циркуляции атмосферы над Европой и Западной Сибирью / А.Ф. Дюбюк. – Свердловск, 1947. – 143 с.
972055
  Гордиенко В.В. О циркуляции водорода в атмосфере в земной коре // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 5. – С. 35-59 : табл., рис. – Библиогр.: с. 51-58. – ISSN 0203-3100
972056
  Коркин А.Н. О частных дифференциальных уравнениях второго порядка : Лекции, составленная по поводу университетского акта 8 февраля 1878 года профессором Коркиным. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Императорской Академии наук], 1878. – 39 с. – Без обл. и тит. л.
972057
  Мелков Г.А. О частоте параметрически возбуждаемых спиновых волн / Г.А. Мелков, И.А. Дерюгин // Тезисы докладов совещ. по физике ферро- и антиферром,, Свердловск, 1965
972058
  Мелков Г.А. О частоте параметрически возбуждаемых спиновых волн / Г.А. Мелков, И.А. Дерюгин // Известия АН СССР, сер. Физическая, 1966. – №6
972059
  Багно А.М. О частотном спектре нормальных волн в предварительно напряженном сжимаемом слое, взаимодействующем со слоем идеальной жидкости // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 6
972060
  Аристотель О частях животных / Аристотель. – Москва : Госполитиздат, 1937. – 220с.
972061
  Хоуин Дай О человек, человек! / Хоуин Дай. – Москва : Радуга, 1988. – 264 с
972062
  Гельвеций К.А. О человеке / К.А. Гельвеций. – М, 1938. – 484с.
972063
   О человеке. – М.
Вып. 1. – 1991. – 62с.
972064
  Фролов И.Т. О человеке и гуманизме / И.Т. Фролов. – Москва, 1989. – 558с.
972065
  Чепуров А.Н. О человеке надо говорить / А.Н. Чепуров. – Москва : Правда, 1981. – 31 с.
972066
  Ковалев С.М. О человеке, его порабощении и освобождении / С.М. Ковалев. – М, 1970. – 303с.
972067
  Броневская Я. О человеке, который не кланялся пулям = O czlowieku ktory sie kulom nie klanial : [докум. повесть о генерале К. Сверчевском] / Я. Броневская ; авториз. пер. с польского Кашкуревича Л.Г., Киселева В.И. – Москва : Военное издательство, 1963. – 118 с., [1] л. портр.
972068
   О человеке, который не кланялся пулям. – М., 1968. – 240с.
972069
  Задорожный Г.В. О человекомерном методологическом обновлении современной экономической науки (о личностной методологии постижения хозяйства) // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2015. – № 1. – С. 7-31
972070
   О человеческом в человеке. – Москва : Политиздат, 1991. – 384с.
972071
  Молодцов Б.И. О человеческом разуме и нечеловеческой силе духа // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 5 (85). – С. 76-80. – ISSN 2077-1800
972072
  Ильченко С. О чем (не) договорились Путин и Эрдоган // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2020. – 9-22 марта (№ 5). – С. 22


  "Проведя 5 марта в переговорной комнате 5 часов 45 минут, Путин и Эрдоган договорились понизить уровень напряженности в Идлибе и согласовали совместный документ, предполагающий: - прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с ...
972073
  Фоняков И.О. О чем бы ни задумался... : стихотворения / И.О. Фоняков. – Москва : Современник, 1985. – 192 с.
972074
  Ивантер Алексей О чем бы родина ни пела : вірші // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 1. – С. 150-151. – ISSN 0012-6756
972075
  Маршак С.Я. О чем говорили лошади, хомяки и куры / С.Я. Маршак. – М, 1962. – 12с.
972076
  Дубровин Л.И. О чем говорит карта Антарктики / Л.И. Дубровин, М.А. Преображенская. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 160 с. : ил.
972077
  Суворов С.Г. О чем говорит луч света / С.Г. Суворов. – Москва ; Ленинград : ГИТТЛ, 1949. – 64 с.
972078
  Суворов С.Г. О чем говорит луч света / С.Г. Суворов. – Изд. 2-е, перераб. – Москва ; Ленинград, 1952. – 64 с.
972079
  Суворов С.Г. О чем говорит луч света / С.Г. Суворов. – Изд. 3-е. – Москва, 1953. – 64 с.
972080
  Антопольский Л.Б. О чем говорит повесть / Антопольский Л.Б. – Москва : Знание, 1978. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Литература" ; № 10)
972081
  Суворов С.Г. О чем говорит рассказывает свет / С.Г. Суворов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1963. – 142 с.
972082
  Файзи А.С. О чем говорят волны / Ахмед Файзи ;. – Москва, 1947. – 88 с.
972083
  Мельников С.Е. О чём говорят географические названия / С.Е. Мельников. – Л., 1984. – 199с.
972084
  Птахив Семен О чем говорят данные страховых компаний? : страхование // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 64-65 : Фото. – ISSN 1998-8044
972085
  Фоер Джошуа О чем говорят дельфины. Пора поговорить / Фоер Джошуа, Скерри Брайан // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Май. – С. 56-75 : фото
972086
  Орешин К.П. О чем говорят деревья / К.П. Орешин. – М., 1962. – 66с.
972087
  Стишковская Л.Л. О чем говорят животные / Л.Л. Стишковская. – Москва : Лесная промышленность, 1980. – 175с.
972088
  Стишковская Л.Л. О чем говорят животные / Л.Л. Стишковская. – 2-е, перераб. – Москва, 1989. – 190с.
972089
  Тейфель В.Г. О чем говорят звезды / В.Г. Тейфель. – Алма-Ата : Казах. госиздат, 1964. – 144 с.
972090
  Тюрюканов А.Н. О чем говорят и молчат почвы / А.Н. Тюрюканов. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 224с.
972091
   О чем говорят и пишут историки. – М., 1988. – 63с.
972092
  Борисов П.А. О чем говорят камни Карелии : [предисл. д-ра геол.-минерал. наук В.А. Соколова] / П.А. Борисов. – 2-е изд. – Петрозаводск : Карелия, 1973. – 135 с. : ил.
972093
  Арзютов Н. О чем говорят курганы : рассказы об археолог. находках в Нижнем Поволжье / Н. Арзютов ; под ред. П.С. Рыкова. – Саратов : Сараткрайиздат, 1936. – 126 с. : карт.
972094
  Карцов В.Г. О чем говорят курганы Енисея. (Историко-археолог. очерки) / В.Г. Карцов. – Абакан, 1961. – 100с.
972095
  Шамба С.М. О чем говорят монеты / С.М. Шамба. – Сухуми, 1982. – 55 с.
972096
  Головкин Б.Н. О чем говорят названия растений / Б.Н. Головкин. – 2-е изд., перераб и доп. – М., 1992. – 192с.
972097
  Пономарева И.З. О чем говорят названия улиц / И.З. Пономарева, Н.Г. Щербаков. – Грозный, 1966. – 68с.
972098
  Горшков Г.П. О чем говорят недра / Г.П. Горшков. – Москва : Знание, 1968. – 46 с. – (Наука о Земле ; №3, 1968)
972099
  Крупнов Е.И. О чем говорят памятники материальной культуры Чечено-Ингушской АССР / Е.И. Крупнов. – Грозный, 1961. – 55 с.
972100
  Смирнова Е.Д. О чем говорят парадоксы: их роль в познавательной деятельности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С.55-66. – ISSN 0042-8744
972101
  Баранов В.И. О чем говорят песчаники Камышина и пески Ергеней : к истории растительности Нижнего Поволжья / Баранов В.И. – Сталинград : Облполиграфиздат, 1952. – 48 с.
972102
  Драгунский Д.А. О чем говорят письма. / Д.А. Драгунский. – Москва, 1984. – 44с.
972103
  Бегишева Алия О чем говорят слова : интервью // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 3. – С. 28-30 : Фото. – ISSN 1029-5828
972104
  Дайхес И.И. О чем говорят советские почтовые марки / И.И. Дайхес. – М., 1949. – 39с.
972105
  Грешнов М.Н. О чем говорят тюльпаны / М.Н. Грешнов. – Краснодар, 1989. – 190с.
972106
  Копнин П.В. О чем говорят философы мира. / П.В. Копнин, В.Ф. Передерий. – К, 1964. – 80с.
972107
  Афанасьев А.В. О чем горевать : роман, рассказы / А.В. Афанасьев. – Москва : Современник, 1988. – 394, [2] с. – (Новинки "Современника"). – ISBN 5-270-00309-0


  Содерж.: О чем горевать: Роман; Рассказы: Прикосновение зимы; Пробуждение; Безделицы.
972108
  Ракипов Ш. О чем грустят кипарисы : док.-худ. роман / Ш. Ракипов. – Казань : Татарское кн. изд-во, 1984. – 256 с.
972109
  Пивоварова И.М. О чем думает моя голова: рассказы Люси Синицыной, ученицы третьего класса. / И.М. Пивоварова. – М., 1979. – 191с.
972110
  Амнуэль П. О чем думала королева? // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2007. – № 6. – С. 7-61. – ISSN 1728-8568
972111
  Иойрыш А.И. О чем звонит колокол / А.И. Иойрыш. – М., 1991. – 397с.
972112
  Шатько Е.И. О чем кричат ласточки. / Е.И. Шатько. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 240 с.
972113
  Фурман А.А. О чем мечтают канцлеры: полит. портреты глав правительств ФРГ. / А.А. Фурман. – К., 1990. – 292с.
972114
  Реймон О чем мечтают шейхи : Всадники. О чем мечтают шейхи. Дубай / Реймон, Жан-Пьер // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 96-99 : Іл. – ISSN 1029-5828
972115
  Воронцов-Вельяминов О чём может рассказать луч света / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1946. – 32 с.
972116
  Моргулис В.А. О чем молчала яблоня / В.А. Моргулис. – Минск, 1982. – 47с.
972117
   О чем молчат игрушки // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 7 (172). – С. 84-95 : фото. – ISSN 1029-5828
972118
  Балтер Б.И. О чем молчат камни : историческая повесть / Б.И. Балтер ; илл.: В. Тодыков. – Красноярск : Кн. изд-во, 1964. – 103с.
972119
  Чуличкова Наталья О чем молчат камни : Тема номера: О чем молчат камни // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 8. – С. 4-17. – ISSN 1818-2968
972120
  Гай А. О чем молчат счастливые женщины, или Как заставить мужчину слезть с дивана / Анастасия Гай. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород и др. : Питер, 2011. – 159, [1] с. : ил. – ISBN 978-5-4237-0020-1
972121
  Исакина Юлия О чем молчат фараоны / Исакина Юлия, Глущенко Виталий // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 70-72 : фото
972122
  Узин С. О чем молчит карта / С. Узин. – Москва : Географическая литература, 1959. – 66с.
972123
  Томарев В.И. О чем мы говорили по секрету. / В.И. Томарев. – Волгоград, 1990. – 190с.
972124
   О чем не говорилось в сводках. – М., 1962. – 455с.
972125
  Бедзик Ю.Д. О чем не докладывали фюреру : роман / Юрий Бедзик. – Киев : Варта, 1995. – 304 с. – ISBN 5-7707-7932-2
972126
  Карышев И. О чем не мечтали иогансены / И. Карышев. – Москва, 1932. – 80 с.
972127
  Кувшинников А.Б. О чем не писали газеты / А.Б. Кувшинников. – М., 1990. – 110с.
972128
  Бондаренко П.Ф. О чем не сказала песня : [докум. повесть о Железнякове : ч. 1-2] / П.Ф. Бондаренко. – Москва : Знание. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия 10 "Молодежная" ; 19-22)
Ч. 1. – 1967. – 127 с. : ил.
972129
  Бондаренко П.Ф. О чем не сказала песня : [докум. повесть о Железнякове : ч. 1-2] / П.Ф. Бондаренко. – Москва : Знание. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия 10 "Молодежная" ; 1-2-3)
[Ч. 2]. – 1969. – 160 с.
972130
  Бондаренко П.Ф. О чем не сказала песня / П. Бондаренко. – Москва : Знание, 1970. – 296 с.
972131
  Подобедов М.М. О чем они мечтали / М.М. Подобедов. – М, 1976. – 615с.
972132
  Подобедов М.М. О чем они мечтали / М.М. Подобедов. – М, 1987. – 555с.
972133
  Михайлов О.Н. О чем они спорят? / О.Н. Михайлов. – Москва, 1966. – 80с.
972134
  Суворина Е.И. О чем пел горн... / Е.И. Суворина. – М., 1962. – 63с.
972135
  Балтушис Ю. О чем песни не сложены : рассказы, новеллы, очерки / Ю. Балтушис ; пер. с лит. И.Капланаса. – Москва : Советский писатель, 1965. – 291 с. – (1909-1991)
972136
  Шастин А.М. О чем печаль? / А.М. Шастин. – Иркутск, 1991. – 489с.
972137
  Рассохин Олег О чем писал ТППП : Франчайзинг, или Уроки французского. NEW! 10лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 46-47 : Фото
972138
  Савельев Владимир О чем писал ТППП. "Сами себе на хвост наступили" : Как вернуть россиян на родные курорты. NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 32-34 : Фото
972139
   О чем писал ТППП. MITF состоялась, как ее не ругали : NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 48-49 : Фото
972140
  Чичкина Светлана О чем писал ТППП. Как вернуть россиян на родные курорты : Государственный подход. NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 32-34 : Фото
972141
   О чем пишут научно-популярные журналы мира : Иммуные клетки под домашним арестом. Аналиоз на сероводороде. Цифры и факты. // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
972142
  Кошелев Николай Васильевич О чем плакала моряна / Кошелев Николай Васильевич. – Куйбышев, 1972. – 157с.
972143
  Корченов В.К. О чем поведала медаль / В.К. Корченов. – Одесса, 1988. – 96с.
972144
  Белицкий Я.М. О чем поведала открытка / Я.М, Белицкий, Г.Н. Глезер. – Москва : Связь, 1978. – 104 с., [24] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 102-103
972145
  Гречко Г. О чем поведали креатив-проекты / Галина Гречко // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 80-81. – ISSN 0869-4915


  Какими могут быть наиболее оптимальные пути развития библиотек в перспективе, каковы их основные приоритеты, что определяет новый имидж и стиль их работы? Ответить на эти и другие вопросы, волнующие сотрудников Центральной библиотечной системы (ЦБС) ...
972146
  Чумак Р. О чем поет душа : стихи / Р.М. Чумак. – Москва : Советский писатель, 1958. – 122 с.
972147
  Никулин Ю.В. О чем поет най. / Ю.В. Никулин, П. Чумаченко. – М, 1950. – 23с.
972148
  Доронин И.И. О чём поёт народ отчизны / И.И. Доронин. – М., 1968. – 720с.
972149
   О чем поет Селенга. – Москва, 1979. – 146с.
972150
  Буруковская Р.Н. О чём пою ракушки / Р.Н. Буруковская. – Калининград, 1977. – 111с.
972151
  Букин Н.И. О чем поют волны / Н.И. Букин. – Москва, 1966. – 207с.
972152
   О чем поют горцы. – Ставрополь, 1951. – 74с.
972153
  Ситиков Н.Ф. О чем поют жаворонки / Н.Ф. Ситиков. – Хабаровск, 1975. – 191с.
972154
  Бебан М.А. О чем поют свирели : поэма / Максим Бебан ;. – Москва, 1963. – 77 с.
972155
  Полянский Е.И. О чем поют соловьи / Е.И. Полянский. – М., 1968. – 134с.
972156
  Степанов Е.С. О чем проповедуют с амвонов. / Е.С. Степанов. – М, 1975. – 47с.
972157
  Гуссаковская О.Н. О чем разговаривают рыбы / О.Н. Гуссаковская. – Магадан, 1967. – 128с.
972158
  Пети Ж.-П. О чем размышляют роботы? / Ж.-П. Пети. – Москва : Мир, 1987. – 76с.
972159
  Логинова Анастасия О чем расскажет древняя мумия Бизона? Последний бизон Якутии // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Август, № 131. – С. 41 : фото
972160
  Баранчеева И. О чем расскажут "воины из Риаче" : находки и открытия // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 11 (71). – С. 81-85. – ISSN 1812-867Х


  Так называемые "воины из Риаче" – одни из самых знаменитых экспонатов Нац. археологического музея Реджо-Калабрия – до сих пор считаются наиболее ценной находкой эпохи Древней Греции на территории Калабрии и, фактически, стали символом этого региона. ...
972161
  Чернов А. О чем рассказал автограф А.И. Куинджи // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2017. – № 3/4 (101), март - апрель : Книги и судьбы. – С. 62-65. – ISSN 2222-436X
972162
  Клушанцев П.В. О чем рассказал телескоп: очерки / П.В. Клушанцев. – Ленинград, 1980. – 80с.
972163
  Элькинд Э.Ю. О чем рассказал экслибрис // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал / Изд-во "Либерея-бибинформ". – Москва, 2012. – № 6. – С. 28-34. – ISSN 1560-7968
972164
  Элькинд Э.Ю. О чем рассказал экслибрис // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал / Изд-во "Либерея-бибинформ". – Москва, 2012. – № 5. – С. 28-34. – ISSN 1560-7968
972165
  Фролов Б.А. О чем рассказала сибирская мадонна. / Б.А. Фролов. – Маріуполь : Знание, 1981. – 111с.
972166
   О чем рассказали спецкоры. – Москва, 1990. – 192с.
972167
  Песиков Ю.В. О чем рассказало письмо "Ахилла" / Ю.В. Песиков. – Саратов, 1989. – 140с.
972168
  Розенталь И.Я. О чем рассказывает календарь / И.Я. Розенталь. – Москва : Просвещение, 1979. – 159 с.
972169
  Суворов С.Г. О чем рассказывает свет / С.Г. Суворов. – Москва, 1952. – 120 с.
972170
  Константинов Н. О чём рассказывала Кобра / Н. Константинов, Б. Рест. – М.-Л., 1963. – 118с.
972171
  Алексеева Е.П. О чем рассказывают археологические памятники Карачаево-Черкесии / Е.П. Алексеева. – Черкесск, 1960. – 67 с.
972172
  Беренс К.Р. О чем рассказывают времена года. Очерки натуралиста / К.Р. Беренс. – Фрунзе : Кыргызстан, 1973. – 75 с. : ил.
972173
  Эргле З. О чем рассказывают дома и улицы старой Риги / З. Эргле, С. Циелава. – Рига, 1971. – 159 с.
972174
   О чем рассказывают звезды героев. – Барнаул, 1962. – 147с.
972175
  Николаева Л.А. О чем рассказывают золотинки / Л.А. Николаева. – Москва : Недра, 1990. – 108с.
972176
  Лебедев А.П. О чем рассказывают камни / А.П. Лебедев, А.В. Епифанцева. – М., 1953. – 56с.
972177
  Перес Ф.С. О чем рассказывают камни / Ф.С. Перес. – Кишинев, 1977. – 60с.
972178
  Андреев Н.В. О чем рассказывают курганы / Андреев Н.В. – Смоленск : Облгиз, 1951. – 127 с. : рис.
972179
  Липкинг Ю.А. О чем рассказывают курганы. / Ю.А. Липкинг. – Воронеж, 1966. – 81с.
972180
  Бершадский Р.Ю. О чем рассказывают марки / Р.Ю. Бершадский. – Москва : Детгиз, 1959. – 96 с.
972181
  Рябцев В.Н. О чем рассказывают монеты / В.Н. Рябцев. – М., 1968. – 254с.
972182
  Рябцев В.Н. О чем рассказывают монеты / В.Н. Рябцев. – М., 1977. – 399с.
972183
  Ружичка Б. О чем рассказывают окаменелости / Б. Ружичка, К. Диттлер; Отв. ред. Трофимов Б.А. – Москва : Наука, 1964. – 71с.
972184
  Гальперина Белла Давыдовна О чем рассказывают особые журналы Совета министров Российской империи периода Первой мировой войны // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2009. – № 2 (45). – С. 27-30
972185
  Киселева Г.П. О чем рассказывают переписи населения / Г.П. Киселева, А.Я. Кваша. – М, 1983. – 103с.
972186
  Вагабов И. О чем рассказывают притчи : рассказы о пережитках прошлого / Исмаил Вагабов ; пер. с лезгин. Ф.Вагабовой. – Махачкала : Дагкнигоиздат, 1962. – 65 с.
972187
   О чем рассказывают реликвии. – М., 1983. – 49с.
972188
  Киселева Л.И. О чем рассказывают средневековые рукописи / Л.И. Киселева. – Л, 1978. – 143с.
972189
  Лосев П.Ф. О чем рассказывают улицы / П.Ф. Лосев. – Ярославль, 1952. – 116с.
972190
  Горышин Г.А. О чём свистнул скворец / Г.А. Горышин. – Л., 1975. – 142с.
972191
  Костыря В.А. О чем скрипел чигирь. Очерки / В.А. Костыря. – Ташкент, 1972. – 213с.
972192
  Яковенко А.Ф. О чем спорим : Диалог. Конфликт. Память / А.Ф. Яковенко. – Москва, 1987. – 175 с.
972193
  Преображенский В.С. О чем спорят географы? / В.С. Преображенский. – Москва, 1990. – 46с.
972194
  Лисовский В.Т. О чем спорят старшекласники / В.Т. Лисовский. – М., 1990. – 190с.
972195
  Тунинский Родион О чем стучит Амстердам : city-life // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 2. – С. 30-35 : Фото
972196
  Астафьев А.Г. О чем тревожишься, душа : стихи / Астафьев А.Г. – Москва : Современник, 1990. – 109 с.
972197
  Шамаро А.А. О чем умалчивает церковный календарь / А.А. Шамаро. – Москва, 1964. – 247 с.
972198
  Кулешов А.П. О чем умолчал гид / А.П. Кулешов. – Москва, 1969. – 96с.
972199
  Белоусов Р.С. О чем умолчали книги / Р.С. Белоусов. – Москва : Советская Россия, 1971. – 303 с. : ил.
972200
  Бугреева А. О чем умолчали мемориальные доски // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2021. – № 19. – С. 6-8
972201
  Гитуляр И.Л. О чем шелестят дубравы: Повествование в документах и воспоминаниях участников событий. / И.Л. Гитуляр. – Киев, 1985. – 215с.
972202
  Гасан-Гусейнов О чем шептали березы... / Гасан-Гусейнов. – Махачкала, 1972. – 120с.
972203
  Пасецкий В.М. О чем шептались полярные маки / В.М. Пасецкий. – Москва, 1965. – 192с.
972204
  Фалеев М В. О чем шепчет сосновый бор / М В. Фалеев. – М, 1984. – 62с.
972205
  Борин К.А. О чем шепчут колосья : автобиогр. повесть : для старш. возраста / К.А. Борин ; лит. запись А.М. Дунаевского ; ил. Ю. Ефимов. – Москва : Детгиз, 1958. – 224 с. : ил.
972206
  Лозовой В. О чем шумел полесский бор / В. Лозовой. – Москва : Советский писатель, 1964. – 192 с.
972207
  Лозовой В. О чем шумел Полесский бор / В. Лозовой. – М., 1965. – 192с.
972208
  Назаренко М.А. О чем шумело море / М.А. Назаренко. – Новосибирск, 1968. – 255с.
972209
  Соколов А.А. О чем шумит русский лес: из истории изучения гидроклиматической роли леса / А.А. Соколов. – Ленинград, 1982. – 95 с.
972210
  Кожевников С.Е. О чем шумят сосны / С.Е. Кожевников. – Иркутск, 1950. – 180 с.
972211
  Скаринкин И.Е. О чем шумят сосны: очерки. / И.Е. Скаринкин. – М., 1980. – 207с.
972212
  Линдеман К. Э. О червях, выедающих плешины на озимых и яровых хлебах, и о мерах их истребления. – 3-е изд. – Москва, 1897. – 20 с.
972213
  Филипченко Ю.А. О черепах некоторых видов гибридов между дикими и домашникми формами : (Из Зоотехнической Станции Ветеринарного Управления в Аскания Нова) / Ю. А. Филипченко. – Петроград : Тип. Министерства Внутр. дел, 1916. – [2], 27 с., 8 л. ил. : ил. – Отд. оттиск: Арх. Ветеринарных наук, № 9
972214
  Зотов Р.В. О черниговских князьях по Любецкому синодику и о Черниговском княжестве в татарское время / Р.В. Зотов. – 327с.
972215
   О Черниговском наместничестве особенно
Ч. 2. – С. 140-672
972216
  Карпенко А. О черниговском происхождении "варяжских" князей Олега Вещего и Игоря "Рюриковича" // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 22-25
972217
  Зыбковец В.Ф. О черной и белой магии / В.Ф. Зыбковец. – Москва, 1965. – 195с.
972218
  Берг Л.С. О черноморском лососе (Salmo salar labeax Pall.) : (Представлено 19 марта 1908 г.) / [соч.] Л.С. Берга // Компакт - 252274 / Л.С. Берг. – С. 255-266


  Annuaire du Musee Zoologique de l"Academie Imperiale des Sciences de St.-Petersbourg
972219
   О черных кошках и несчастливых числах. – М., 1959. – 78с.
972220
  Чернышевский М.Н. О Чернышевском : Библиогр. 1854-1910 / Сост. М.Н. Чернышевский. – 2-е изд., испр. и знач. доп. – Санкт-Петербург : тип. т-ва "Обществ. польза", 1911. – 78 с. – В конце предисл. авт.: Мих. Чернышевский
972221
   О чертах личности нового рабочего. – М., 1963. – 248с.
972222
   О чертеже и четрежниках. – М., 1985. – 47с.
972223
  Блюмкин В.А. О чести и достоинстве советского человека / В.А. Блюмкин. – Москва : Знание, 1974. – 63 с. : схем. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Этика" ; 1)
972224
  Громаковская Е.А. О честности и правдивости / Е.А. Громаковская. – Куйбышев, 1958. – 46с.
972225
  Суханов Н.Е. О честности и правдивости / Н.Е. Суханов. – Чита, 1959. – 39с.
972226
  Сурина Л.Г. О честности и правдивости / Л.Г. Сурина. – Л., 1960. – 43с.
972227
  Ночевный В.А. О честности и правдивости / В.А. Ночевный. – Хабаровск, 1962. – 40с.
972228
   О честности и правдивости. – К., 1983. – 95с.
972229
  Шопенгауэр А. О четверном корне закона достаточного основания : философское рассуждение / А. Шопенгауэр ; пер. А. Фета. – Изд. 2. – Москва : Тип. А. Мамонтова и Ко, 1891. – 138, [2] с. – С литографированной табл. фигур ; с 4-го Изд. Юлія Фрауенштедта. – Библиогр. в подстроч. прим.
972230
  Шопенгауэр А. О четверном корне. О воле в природе / А. Шопенгауэр. – 2-е изд. – Москва : Мамонтов А.И., 1891. – 138с.
972231
  Шопенгауэр А. О четверояком корне закона достаточного основания : философское рассуждение / А. Шопенгауэр ; пер. Ю. И. Айхенвальда. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и Ко, 1902. – VII, 140 с. – Библиогр. в подстроч. прим.
972232
  Выгодский В.С. О четвертом томе "Капитала" / В.С. Выгодский. – Москва, 1958. – 40 с.
972233
  Соболев Ю. О Чехове / Юрий Соболев. – Москва : И.А. Белоусов : [Тип. В.М. Саблина]
I. Творческий путь Чехова: (Опыт исслед.); II. Указатель литературы о Чехове за десять лет. – 1915. – 71 с.
972234
  Чуковский К.И. О Чехове. / К.И. Чуковский. – М, 1967. – 208с.
972235
  Чуковский К.И. О Чехове. Человек и мастер / К.И. Чуковский. – М, 1971. – 208с.
972236
  Ваницкий Я. О чешской музыке. / Я. Ваницкий. – Москва, 1965. – 335с.
972237
  Якобсон Р. О чешском стихе преимущественно в сопоставлении с русским. / Р. Якобсон, 1923. – 120с.
972238
  Шимановский М.В. О чиншевых правоотношениях : Сообщение Товарищества председателя Одесского юридического общества М.В. Шимановского, сделанное им в заседании Оющества 4 мая 1885 года. – Одесса : Тип. "Одесский вестник", 1886. – [2], IV, 154 с. – Без ориг. обл.
972239
  Ямром Борис Рахмелович О числе вещественных корней случайных полиномов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Ямром Борис Рахмелович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
972240
  Черный С.Д. О числе возможных решений. Задачи. О вычислении параболических орбит. По способу Ольберса / С.Д. Черный. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1907. – [4], 44 с. – Библиогр.: с. 43-44
972241
  Шокуев В.Н. О числе и строении подгрупп некоторых классов конечных групп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Шокуев В.Н.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1969. – 8л.
972242
  Новиков А.П. О числе классов полей комплексного умножения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Новиков А.П.; АН СССР. Матем ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1964. – 7л.
972243
  Ломадзе Г.А. О числе представлений чисел положительного определенными диагональными бинарными, тернарными и кватернарными квадратичными формами. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Ломадзе Г.А.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Тбилиси, 1963. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
972244
  Делоне Б.Н. О числе представлений числа двойничной кубической формой отрицательного определителя. / Б.Н. Делоне, 1922. – 253-272с.
972245
  Рыков В.В. О численном моделировании атмосферных движений в ограниченной области / В.В. Рыков. – М., 1989. – 31с.
972246
  Скобля Н.С. О численном обращении преобразования Лапласа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 008 / Скобля Н.С.; Объед.совет.ин-тов физики, математики и физики твердого тела и полупроводн.АН БССР. – Минск, 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
972247
  Леус Владимир Александрович О численном решении геометрических задач в автоматизированных системах обработки данных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Леус Владимир Александрович; АН СССР. Сиб. отд-ние ВЦ. – Новосибирск, 1978. – 13л.
972248
   О численном решении граничных задач течения газа по газопроводам. – Тбилиси, 1984. – 119с.
972249
  Гинкин П В. О численном решении двумерных и трехмерных уравнений эллиптического типа методом неполной факторизации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.07 / Гинкин В.П,; АН СССР. – Новосибирск, 1979. – 16л.
972250
  Бадагадзе В.В. О численном решении задач Дирихле для дифференциального уравнения второго порядка эллиптического типа : Автореф... канд.физ-матнаук: / Бадагадзе В.В.; АН ГрузССР Тбил. матем. ин-т им. А.М.Размадзе. – Тбилиси, 1964. – 12л. – Бібліогр.:с.1112
972251
  Чинь Куанг О численном решении краевых задач для параболических уравнений методом суммарных представлений : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Чинь Куанг; МВССО УССР. КГУ. – К., 1968. – 144л.
972252
  Чинь Куанг О численном решении краевых задач для параболических уравнений методом суммарных представлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 008 / Чинь Куанг ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 9 с.
972253
  Вашакмадзе Т.С. О численном решении некоторых граничных задач для обыкновенных дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вашакмадзе Т.С.; Тбилис. матем. ин-т. – Тбилиси, 1964. – 9л.
972254
  Ильин В.П. О численном решении некоторых двумерных задач электронно-ионной оптики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ильин В.П.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1966. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
972255
  Гордезиани Д.Г. О численном решении некоторых дифференциальных уравнений параболического типа второго и высшего порядоков : Автореф... канд физ. мат.наук: / Гордезиани Д. Г.; АН ГССР, Тбил. матем. ин-т. – Тбилиси, 1966. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
972256
  Тятюшкин Александр Иванович О численном решении некоторых задач оптимизации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Тятюшкин Александр Иванович; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1975. – 14л.
972257
  Ахмедова Г.Т. О численном решении некоторых, многомерных дифференциальных и нелинейных интегральных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Ахмедова Г.Т.; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1969. – 8л.
972258
  Ломакович А.Н. О численном решении нелинейных интегральных и интегро-дифференциальных уравнений типа Вльтерра. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.003 / Ломакович А.Н.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1969. – 22л.
972259
  Недялков И.П. О численном решении нерегуляризованных уравнений Лоу / И.П. Недялков, Г.Й. Пеичев. – Дубна, 1963
972260
  Чернецкий Н.М. О числовых характеристиках простоты некоторых построений в начертательной геометрии : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 150 / Чернецкий Н.М. ; КИСИ. – Киев, 1969. – 10 с.
972261
  Марков А.К. О чистке древних монет / А.К. Марков. – Санкт-Петербург : Тип. Акад. наук, 1908. – [2], 15 с. – Отт. из 2 вып. "Зап. Рус. археол. о-ва". Нумизм. отд. 1909
972262
  Митрофанов А. О чистке и проверке рядов ВКП(б) / А. Митрофанов. – М.-Л., 1929. – 160с.
972263
   О чистке партии. – Москва, 1933. – 72с.
972264
  Каганович Л.М. О чистке партии : речь на Московском партактиве 22 мая 1933 г. / Л.М. Каганович. – Москва : Партиздат, 1933. – 30 с.
972265
  Березина Ирина О чистой воде // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 2. – С. 94 : фото
972266
  Денисов И.М. О чистой любви / И.М. Денисов. – Горький, 1959. – 184с.
972267
  Денисов И.М. О чистой любви / И.М. Денисов. – Горький, 1964. – 327с.
972268
  Долгачев И.В. О чистоте множества особенностей морфизма схем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Долгачев И.В.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 5л.
972269
  Таловов В.П. О читательской психологии и теоретических основах ее изучения. / В.П. Таловов. – Л., 1973. – 77с.
972270
   О чтении детей. – М., 1960. – 118с.
972271
  Пушкарева М.Д. О чтении детей в семье. / М.Д. Пушкарева. – 3-е изд. – М., 1955. – 48с.
972272
  Дабижа В.Д. О чтении французских писателей : с приложением списка произведений французских писателей / кн. В.Д. Дабижа. – Санкт-Петербург : Тип. Училища глухонеміх, 1890. – [2], 18 с. – Отд. оттиск: Женское образование. 1890, № 5, май


  Глезер, Пауль Рудольфович
972273
  Малафеев И.А. О чувстве меры в воспитании детей. / И.А. Малафеев. – Пермь, 1961. – 10с.
972274
  Лук А.Н. О чувстве юмора и остроумии / А.Н. Лук. – Москва, 1968. – 192 с.
972275
  Рибо Т. О чувственной памяти / Т. Рибо ; пер. с французского : Н. Вырубова и Е. Николаевой ; под ред. В.М. Бехтерева. – Казань : Типо-литография Императорского Ун-та, 1895. – 42 с. – На тит. л. : Перевод с фр. сочинения: "Recherches sur la memoire affective, par Th. Ribot"
972276
  Сабощук А.П. О чувственных предпосылках мышления / А.П. Сабощук. – Кишинев, 1984. – 135с.
972277
  Каратаев И.А. О чувствительной иннервации брюшной и спинной аорт осетровых рыб : Автореф... канд. биол.наук: / Каратаев И. А.; Моск, гос. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
972278
  Лыкосов В.Н. О чувствительности атмосферной циркуляции к процессам микромасштабного турбулентного взаимодействия с подстилающей поверхностью / В.Н. Лыкосов, А.Л. Казаков. – Новосибирск, 1983. – 35 с.
972279
   О чудесах на небесах. – Симферополь : Крымиздат, 1959. – 192 с.
972280
  Ким И.С. О чучхе в нашей революции / И.С. Ким. – Пхеньян
1. – 1980. – 635с.
972281
  Ким И.С. О чучхе в нашей революции / И.С. Ким. – Пхеньян
2. – 1980. – 610с.
972282
  Ким И.С. О чучхе в нашей революции / И.С. Ким. – Пхеньян
3. – 1982. – 558с.
972283
  Шпильман Р. О шахматах и шахматистах / Р. Шпильман. – Л., 1930. – 88с.
972284
  Ботвинник М.М. О шахматном матче на первенство мира : стенограмма публичной лекции / М.М. Ботвинник ; Всесоюз. общество по распространению политич. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1954. – 32 с. : ил.
972285
  Толстой Л.Н. О Шекспире и о драме : Критический очерк / Л.Н. Толстой ; [Примеч.: В. Чертков]. – Москва : Изд. [и тип.] Т-ва И.Д. Сытина, 1907. – 79 с.
972286
  Толстой Л.Н. О Шекспире и о драме : Критический очерк / Л.Н. Толстой. – Санкт-Петербург : Изд. В. Врублевского, 1907. – 94, [1] с., 1 л. портр. : портр. – Экз. в разных переплетах. Экз. № 16866 без портр.
972287
  Цулукидзе О шемахинских землятрясениях. / Цулукидзе. – 11с.
972288
  Кеплер И. О шестиугольных снежинках / И. Кеплер. – М, 1982. – 192с.
972289
  Ярославский Е. О шестом съезде партии.1917-1937 / Е. Ярославский. – М, 1937. – 35с.
972290
  КПСС ЦК О широком распространении новых методов хозяйствования и усилении их воздействия на ускорение научно-технического прогресса : Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 июля 1985 г. / КПСС ЦК. – Москва : Политиздат, 1985. – 31 с.
972291
  Кустова Мария Викторовна О широте читательских интересов и любви к "любовным романам" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 20. – С. 17-21. – ISSN 1727-4893


  Эффективность библиотечного обслуживания зависит не только от компетентности библиотекаря в вопросах литературы и знания им фонда библиотеки, но и от успешности взаимодействия библиотекаря и пользователя. взаимопонимания между ними. В связи с этим ...
972292
  Кустова Мария Викторовна О широте читательских интересов и любви к "любовным романам" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 20. – С. 17-21. – ISSN 1727-4893


  Эффективность библиотечного обслуживания зависит не только от компетентности библиотекаря в вопросах литературы и знания им фонда библиотеки, но и от успешности взаимодействия библиотекаря и пользователя. взаимопонимания между ними. В связи с этим ...
972293
  Хоружий С.С. О школах мистики и культуре полемики // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 166-176. – ISSN 0042-8744


  Роздуми над книгами М.Ю. Реутіна, які присвячені мистичному богослов"ю Майстера Екхарта.
972294
   О школе. – Л., 1935. – 71с.
972295
  Скаткин М.Н. О школе будущего. / М.Н. Скаткин. – М,, 1974. – 64с.
972296
   О школе и учителе. – Л., 1938. – 88с.
972297
  Крупская Н.К. О школьном самоуправлении / Н.К. Крупская. – Москва, 1964. – 207с.
972298
  Шагинян М.С. О Шостаковиче / М.С. Шагинян. – Москва, 1979. – 45с.
972299
  Грум-Гржимайло О Шостаковиче / Грум-Гржимайло. – М., 1990. – 55с.
972300
  Олейник В.П. О шредингеровской картине в одной квантовомеханической задаче / В.П. Олейник. – К., 1968. – 24с.
972301
   О Шукшине: Экран и жизнь. – М., 1979. – 335с.
972302
   О щедром Ахмаде. – Ташкент, 1962. – 16с.
972303
  Рыбаков С.И. О щитовидной железе: от древности до наших дней / С.И. Рыбаков, Е.А. Гирявенко // Ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Соколова Л.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 25, № 2. – С. 171-183. – ISSN 1680-1466
972304
  Мамян А.Н. О электрохимических превращениях ацетилена : Автореф... канд. хим.наук: / Мамян А.Н.; Ереванск. политехн. ин-т им. К.Маркса. – Ереван, 1951. – 12 с.
972305
  Чичкина Светлана О южных курортах замолвили слово... : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 62-63 : Фото
972306
  Шмидт Б.А. О юности, о славе, о любви / Б.А. Шмидт. – Петрозаводск, 1958. – 79с.
972307
  Розанов И.Г. О юных конструкторах / И.Г. Розанов. – М, 1961. – 48с.
972308
  Крупская Н.К. О юных пионерах / Н.К. Крупская. – М, 1949. – 158с.
972309
  Марченко М.Н. О юридической природе и характере решений европейского суда по правам человека // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 5-22. – (Право ; № 2, март - апрель). – ISSN 0201-7385
972310
  Дмитриев Ю.А. О юридическом значении преамбулы Конституции России // Государство и право / Российская академия наук, Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 12. – С. 35-38. – ISSN 0132-0769
972311
  Косинова И.И. О юридическом обосновании экологических оценок территорий / И.И. Косинова, Н.В. Крутских, В.А. Косинова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 1. – С. 54-57 : Схема. – ISSN 1726-5428
972312
  Сидак В.С. О явке с повинной как основании освобождения от уголовной ответственности // Проблемы правоведения : межведомственный научный сборник. – Киев, 1976. – Вып. 33. – С. 128-134
972313
  Елпатьевский В. О явления депрессии в животных клетках / В. Елпатьевский. – Москва : Тип. Имп. Московского Ун-та, 1909. – 11 с. – Отд. оттиск из: Естествознание и география, 1909 г.
972314
  Давыдов В.Д. О явлениях гало на Марсе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Давыдов В.Д.; Гос. астрон. ин-т им. П.К.Штернберга. – Москва, 1969. – 16л.
972315
  Кокошин А. О явлениях и тенденциях, определяющих облик мировой политики в первой декаде XXI века (тезисы) // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратег. оценок и анализа. – Москва, 2003. – № 1 (11). – С. 4-14
972316
  Денисова З.В. О явлениях нивелирования при образовании условных рефлексов на комплексные раздражители : Автореф... канд. биол.наук: / Денисова З. В.; АМН СССР. – Ленинград, 1952. – 6 с.
972317
  Алексеева М.С. О явлениях переключения в высшей неврной деятельности : Автореф... канд. мед.наук: / Алексеева М. С.; Алексева М. С.; АН СССР Ин-т физиол. им. Павлова. – Ленинград, 1951. – 9 с.
972318
  Гурвич А.Г. О явлениях регуляции в протоплазме = Ueber die Regulationserscheinungen im protoplasma / Alex. Gurwitsch : (с 9 рис. в тексте) / [соч.] А.Г. Гурвича. – [Санкт-Петербург], 1908. – С. 139-190 : ил. – Отд. оттиск: Труды Санкт-Петербург Общества естествоиспытателей. 1908, т. 37, вып. 2
972319
  Шимкевич В. О явлениях, вызываемых укушением личинок наездников в яйцах пауков / Печатано по разрешению Имп. Спб. Общества Естествоиспытателей. – [Санкт-Петербург] : Тип. М.Меркушева. – 4 с. – Отд. оттиск:Труды Импер. Спб. Общества Естествоиспытателей, т. 29, вып. 1
972320
  Клунников С.И. О явлениях, связанных с вечной мерзлотой грунта на Памире / С.И. Клунников. – М.-Л., 1936. – 87-106с.
972321
  Тарханов И.Р. О ядах в организме животных и человека и о борьбе с ними : лекции / И.Р. Тарханов. – С.-Петербург, 1888. – 304, [4] с. – (Тит. стор. порвана)
972322
  Корсаков Г.Б. О ядерной доктрине США // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 11. – С. 63-81. – ISSN 0321-2068
972323
  Кулик С.А. О ядерном оружии "третьего поколения" // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1985. – № 6 (50) : Южные штаты в политической жизни США. США и Италия в 80-е годы. О ядерном оружии "третьего поколения". Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 73-84
972324
  Лотоцкий В.А. О ядрах регулярных полжительных преобразований ограниченных последовательностей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Лотоцкий В.А.; Ан УССР.Ин-т математики. – К, 1981. – 16л.
972325
   О языках. – М., 1978. – 192с.
972326
  Исаев М.И. О языках народов СССР / М.И. Исаев. – Москва : Наука, 1978. – 222с.
972327
   О языках, фольклоре и литературе Океании. – Москва : Наука, 1978. – 191 с.
972328
  Блинов И.Я. О языке агитатора / И.Я. Блинов. – Москва : Госполитиздат, 1948. – 56 с. – (Библиотечка агитатора)
972329
  Куртна А. О языке Боккаччо в двух переводах "Декамерона" // Мастерство перевода. – Москва, 1965. – за 1964 г. – С. 204-214
972330
  Солганик Г.Я. О языке газеты / Г.Я. Солганик. – Москва, 1968. – 48с.
972331
  Улуханов И.С. О языке Древней Руси. / И.С. Улуханов. – Москва, 1972. – 135с.
972332
  Обнорский С.П. О языке Ефремовской Кормчей XII века / С.П. Обнорский ; Отделение русского языка и словесности Император. акад. наук. – С.-Петербург : Типограф. Императорской академии наук, 1912. – 85 с. – Библиогр. в подстроч. прим. – (Исследования по русскому языку ; т. III, вып. 1-й)
972333
  Беневоленская Т.А. О языке и стиле газетного очерка : учеб.-метод. пособие по курсу "Теория и практика пар.-сов. печати" для студентов-заочников фак. и отд-ний журналистики гос. ун-тов / Т.А. Беневоленская ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. Науч.-метод. каб. по заоч. и вечер. обучению Москов. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет, 1973. – 80 с. – Библиогр.: с. 80
972334
  Гагкаев К.Е. О языке и стиле Коста Хетагурова / К.Е. Гагкаев. – Орджоникидзе, 1957. – 127с.
972335
  Власов М.Ф. О языке и стиле Н.А. Некрасова / М.Ф. Власов. – Пермь, 1970. – 216с.
972336
  Пугач С.А. О языке и стиле Писарева-публициста. : Автореф... канд. филолог.наук: / Пугач С.А.; МВО СССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1954. – 16л.
972337
  Василевская Е.А. О языке и стиле писателя / Е.А. Василевская. – Москва, 1968. – 74с.
972338
  Чичерин А.В. О языке и стиле романа-эпопеи "Война и мир". / А.В. Чичерин. – Х., 1953. – 52с.
972339
  Чичерин А.В. О языке и стиле романа-эпопеи "Война и мир". / А.В. Чичерин. – Львов, 1956. – 74с.
972340
  Черемисина Н.В. О языке и стиле советской научно-художественной прозы. : Автореф... канд. филолог.наук: / Черемисина Н.В.; Мин. культуры СССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1953. – 16л.
972341
  Копыл В.А. О языке и стиле Фернандо Наморы. (Лекс. средства) : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Копыл В.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 15л.
972342
  Алехин А.Д. О языке изобразительного искусства / А.Д. Алехин. – Москва : Знание, 1973. – 48 с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Искусство" ; 6/1973)
972343
  Дедова О.В. О языке Интернета // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 25-38. – Библиогр.: Лит.: с. 38. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
972344
  Ахметов З.А. О языке казахской поэзии / Ахметов З.А. – Алма-Ата : [б. и.], 1970. – 180 с.
972345
  Володина М.Н. О языке как инструменте познания // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 38-46. – (Филология ; № 3, май - июнь). – ISSN 0201-7385


  "В данной статье речь идет о специфике вербального языка человеческого общения. Автор рассматривает язык как семиотическую (знаковую) систему, хранящую и передающую информацию. Знаково-информационная и социальная природа языка превращает его в один из ...
972346
   О языке местной газеты. – Воронеж, 1964. – 112с.
972347
  Полевой А. О языке населения Новозыбсковского уезда Гомельской губернии / А. Полевой. – Менск, 1926. – 47с.
972348
  Лукьяненко А.М. О языке Несторова жития преподобного Феодосия Печерского по древнейшему из дошедших списков / А.М. Лукьяненко. – Варшава : тип. Варш. учеб. окр., 1907. – [2], 79 с. – Отт. из: Русский филологический вестник. 1907 г., № 3


  На тит. стр. № 208953 надпись: Глубокоуважаемому И.И. Косоногову от автора и № 11000: Уважаемой Л.И. Косоноговой от автора.
972349
  Ефимов А.И. О языке пропагандиста / А.И. Ефимов. – М, 1950. – 140с.
972350
  Ефимов А.И. О языке пропагандиста / А.И. Ефимов. – 2-е изд. – М, 1951. – 132с.
972351
  Михайлов М.М. О языке публичных выступлений / М.М. Михайлов. – М, 1961. – 72с.
972352
  Вакуров В.Н. О языке радио- и телепередач / В.Н. Вакуров. – Москва, 1960. – 104с.
972353
  Крысин Л.П. О языке радиопредач / Л.П. Крысин. – М, 1967. – 52с.
972354
  Мревлишвили Т.Н. О языке русских писателей / Т.Н. Мревлишвили. – Тбилиси, 1972. – 289с.
972355
  Лавровский П. О языке северных русских летописей / П. Лавровский; соч. Петра Лавровского. – Санктпетербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1852. – 160, [1] с.
972356
  Хализев В.Е. О языке современного литературоведения // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 3-12. – Библиогр.: С. 11-12; 42 назв. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 2). – ISSN 0321-1711


  В статье охарактеризованы особенности языка современной науки о литературе, отмечены его терминологическая расплывчатость и непомерная усложненность. Specific features of contemporary literary criticism are examined in the paper. Diffuseness of ...
972357
  Скворцов А.К. О языке современной русской научной литературы // Природа : Естественно- научный журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С.3-14. – ISSN 0032-874Х
972358
  Ушаков В.Е. О языке Устюжской кормчей XIII-XIV вв. / В.Е. Ушаков. – Киров, 1961. – 68с.
972359
  Добровольский Г.В. О языке ученых-натуралистов // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2011. – № 2 (38). – С. 62-66. – Библиогр.: Лит.: С.66; 14 поз. – ISSN 1562-1391
972360
  Виноградов В.В. О языке художественной литературы / В.В. Виноградов. – Москва : Госуд. изд-во худ. лит-ры, 1959. – 656с.
972361
  Урнов М.В. О языке художественной литературы / М.В. Урнов. – М., 1963. – 28с.
972362
  Винокур Г.О. О языке художественной литературы / Г.О. Винокур ; сост. Т.Г. Винокур. – Москва : Высшая школа, 1991. – 447 с. – ISBN 5-06-001416-9
972363
  Одинцов В.В. О языке художественной прозы : повествование и диалог / В.В. Одинцов ; АН СССР. – Москва : Наука, 1973. – 104 с. – (Научно- популярная серия)
972364
  Виноградов В.В. О языке художественной прозы / Виноградов В.В. ; АН СССР, Отд. лит-ры и языка. – Москва : Наука, 1980. – 360 с. : 1 портр.
972365
  Еремина Л.И. О языке художественной прозы Н.В. Гоголя: Искусство повествования / Л.И. Еремина. – М., 1987. – 176с.
972366
  Ефимов А.И. О языке художественных произведений / А.И. Ефимов. – 2-е изд испр. – Москва, 1954. – 288 с.
972367
  Кудрявцева Л.А. О языковой самоидентификации граждан Украины и государственной языковой политике // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2011. – Вып. 11. – С. 11-15. – Бібліогр.: Лит.: С. 14-15; 16 поз. – ISBN 978-966-439-400-7


  Державна мовна політика визначається існуванням реальних мовних груп. Цей принцип покладений в основу в Європейській Хартії регіональних мовних груп. Государственная языковая политика определяется существованием реальных языковых групп. Этот принцип ...
972368
  Логунова Е.С. О языковом варьировании в новокорейском языке // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 1 (40). – С. 78-82. – ISSN 1562-1391


  Новокорейский язык - корейский язык 17-19 вв. Рассматриваются различия, существующие между текстами на новокорейском языке.
972369
  Сатель М.Э. О языковом варьировании и факторах его ограничения (на матер. средств. выражения будущего действия в современном англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сатель М. Э.; Моск. гос. пед. ин-т. – М,, 1980. – 24л.
972370
  Шмидт С.О. О Якобе Голосовкере // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 95-112. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
972371
   О Якове Евсеевиче Гегузине : (воспоминания учеников, коллег и друзей, рецензии на книги, избранные суждения и размышления). – Харьков : Б.и., 2003. – 156с. – На обл. загл.: Университетский профессор. – ISBN 966-96233-0-6
972372
   О Якове Свердлове: воспоминания, очерки, статьи современников. – Москва, 1985. – 288с.
972373
  Ярославский Е. О Якутии / Е. Ярославский. – Якутск, 1968. – 240с.
972374
  Поруцкий Г.В. О яровизации активности низких температур / Г.В. Поруцкий. – Отд. отт. из Докладов АН СССР. Том 67, № 3. 1949, 1949. – 577-580с.
972375
  Михаловский А.Г. О яровизации семян хлопчатника в растворах солей марганца. / А.Г. Михаловский, Г.В. Поруцкий, 1951. – 587-589с.
972376
  Белоконь И.П. О ярусном строении растений : Дис... канд. биол. наук / Белоконь И.П. ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко, Бот. сад им. акад. Фомина. – Киев, 1948. – 259 л. – Библиогр.: л. 214-258
972377
  Кравець Л. О"бєкт злочину розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 3. – С. 52-56. – ISSN 1561-4999
972378
  Заверуха І.Б. О"бєкт та предмет правовідносин у сфері державного боргу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 205-211. – ISSN 1563-3349
972379
   О"Генри. – М, 1962. – 19с.
972380
  Семернина Марина Ефимовна О, великий, могучий... : центр поддержки русского языка и чтения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 15. – С. 31-33. – ISSN 1727-4893


  Для совместного решения задач просветительства, духовного обновления и оздоровления общества библиотека им. М.Ю.Лермонтова стремиться собрать вокруг себя представителей научной, творческой интеллигенции, сплотить общественность города Пензы. Такая ...
972381
  Палькин Н.Е. О, Волга! / Н.Е. Палькин. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 287с.
972382
  Пивоваров Р.А. О, жизнь, тебя я прославляю! : стихотворения / Пивоваров Руслан Анатольевич. – Днепропетровск : Грани, 2013. – 172, [1] с., включ. обл. – ISBN 978-966-8841-87-3
972383
  Поликовский А.М. О, игра! / А.М. Поликовский. – М, 1990. – 63с.
972384
  Коротич В.О. О, Канадо! : публіцистична збірка / В.О. Коротич. – Київ, 1966. – 167 с.
972385
  Шах Георгий О, марсиане! / Георгий Шах. – Москва : Мир, 1990. – 192 с. – В изд. также: Зеленая креветка / Е.Парнов, М. Емцев ; Гуслярские истории : ("Недостойный богатырь") / Кир Булычев. – (По страницам "Мира приключений"). – ISBN 5-03-002477-8
972386
   О, Русская земля!: Сб.. – М., 1982. – 366с.
972387
  Синиченко О. О, скільки словникових перлів до словників не увійшло! / спілкувалася Світлана Короненко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 18 травня (№ 19/20). – С. 12
972388
  Беднарський Владимир О, счастливчик! : experience // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 7. – С. 80-84
972389
  Зайцев Вадим О, счастливчики! // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 46-47 : фото
972390
  Кірічук Тетяна О, ця страшна пліснява! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 10, жовтень. – С. 7-8 : фото
972391
  Севернюк Т.А. О, Чернівці, оаза дивини... : поезія, проза / Тамара Севернюк. – Чернівці : Золоті литаври, 2008. – 280 с. – ISBN 978-966-407-033-8
972392
  Сельвинский И.Л. О, юность моя! / И.Л. Сельвинский. – М, 1967. – 519с.
972393
  Кацевич Т.В. О.-І. Бочковський: ознаки (прикмети) нації за П. Манчіні як чинники націогенезу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 126-129
972394
  Бонь О. О. Апанович: еволюція поглядів української радянської історикині у світлі її інтелектуальної біографії / О. Бонь, С. Савченко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (559), липень - серпень. – С. 175-186. – ISSN 0130-5247
972395
  Пріцак О. О. Атанасія Великий, ЧСВВ- археограф // Проблеми едиційної та камеральної археографії : наукове видання / АН України; Археографічна комісія; Ін-т української археографії; Центральна наук. б-ка ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 1993. – Вип. 17 : Історія української археографії: персоналії, вип. 1: Микола Костомаров, Дмитро Багалій, Володимир Антонович, Михайло Грушевський, о. Атанасій Великий. – С. 73-83. – ISBN 5-7702-0561-X


  Атанасій Григорій Великий (5 листопада 1918 р., с. Туринка — 24 грудня 1982 р., Рим, Італія) — церковний діяч, науковець, відомий історик Церкви, археограф, священик-василіянин, протоархимандрит Василіянського Чину (1963—1976).
972396
  Шляхова Валерія о. Балі. Підводні сади Менджангану : живий світ / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 72-78 : Фото
972397
  Горанська Т. О. Бальзак та І. Франко: взаємодія проблематики та поетики // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 46-58
972398
  Гречин Б. О. Барвінський про педагогічне значення життя і творчості Тараса Шевченка // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.11-12. – ISSN 0131-6788
972399
  Сидоренко Віктор о. Брач & о. Хвар. Чудові чудовиська : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 44-51 : Фото
972400
  Пилипович В. О. Василь Гавришкевич – душпастир, поет і садівник // Життя у світлі освіти : studia in honorem : наук. збірник на пошану Ярослава Грицковяна / Кіровоград. ін-т регіон. упр. та економіки ; за ред.: проф. Ігор Добрянський, проф. Микола Зимомря]. – Кіровоград ; Кошалін ; Торонто ; Дрогобич : ПОСВІТ, 2011. – С. 364-385. – ISBN 978-966-2248-71-5
972401
  Домбровський Ю.О. О. Веселовський та деякі питання генези "Пісні про Роланда" / Ю.О. Домбровський, Н.О. Морська // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 492-496
972402
  Бараш Дж.Э. О. воображении и месте коллективной памяти в общественной сфере // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 2. – С. 83-96. – ISSN 0235-1188
972403
  Ганжа О.Д. О. Ганжа. Альбом / О.Д. Ганжа. – К., 1982. – 104с.
972404
  Сильман Т. О. Генри
972405
  Левидова И.М. О. Генри и его новелла / И.М. Левидова. – Москва : Художественная литература, 1973. – 252 с.
972406
  Доценко І.В. О. Генрі. Вибрані твори = O. Henry. Selected stories : посібник для самостійного читання / Доценко І.В., Євчук О.В. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 175, [1] с. : табл. – На обкл.: Homereading from Nova Knyha. O. Henry. Selected stories та зміст кн.: Тексти ; Комплекс вправ ; Тести і завдання ; Довідковий матеріал ; Коментар Доценко І.В., Євчук О.В. – ISBN 966-7890-88-0
972407
  Доценко І.В. О. Генрі. Вибрані твори : посібник для самост. читання / Доценко І.В., Євчук О.В. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 175, [1] с. : табл. – На обкл.: Homereading from Nova Knyha. O. Henry. Selected stories та зміст кн.: Тексти ; Комплекс вправ ; Тести і завдання ; Довідковий матеріал ; Коментар Доценко І.В., Євчук О.В. – ISBN 978-966-382-337-9
972408
  Орленко В. О. Д. Градовський про роль і місце Державної ради в системі органів влади Російської імперії другої половини XIX сторіччя // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 15-19.
972409
  Полєщук Г. О. Довженко в житті і творчості М. Вінграновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С.213-219.
972410
  Медвідь Н.О. О. Довженко і світ // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2016. – С. 32-34. – (Серія: Філологія ; вип. 20, т. 1)
972411
  Брюховецька Л. О. Довженко: теоретичне осмислення поетики кіно // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 233-239. – ISBN 966-7170-47-0
972412
  Бідзіля Ю.О. О. Духнович у контексті сучасних інформаційних технологій // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 53-57
972413
   О. Духнович. З наукової спадщини будителя : з нагоди 200-ліття від дня народж. О.Духновича. – Факсим. вид.: 1967, 1989. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2003. – 102, [2] с. : іл. – Сер. засн. у 2000 р. – Бібліогр.: с. 7-8, 36-38 та в підрядк. прим. – (Серія факсимільних видань "Обличчям до спадщини"). – ISBN 966-7838-50-1


  Зміст: Передмова / Д. Данилюк. О.В. Духнович як історик / Д. Данилюк. З наукової спадщини Олександра Духновича : Истинная история Карпато-россов или угорских русинов изданная народолюбцем, Александром Духновичем ; О народах Крайнянских, или ...
972414
  Турчин Я.Б. О. Ейхельман про основні центри політичного впливу в системі міжнародних відносин: міжвоєнний період // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 427-437
972415
  Шевчик Ю.В. О. Ейхельман про правові аспекти територіальної організації української держави // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 40-49. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
972416
  Филипович П.П. О. Кобилянська в літературному оточенні // Література : статті, розвідки, огляди / П.П. Филипович. – Нью-Йорк ; Мельборн : [б. в.], 1971. – С. 408-437. – (Серія: З нашого минулого ; ч. 3)
972417
  Володарська І. О. Кобилянська і Г. Маркес: діалог на рівні тексту // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 120-131. – ISSN 1728-9572
972418
  Бобровська Т. О. Ковінька та Є. Дудар: взаємозв"язок традицій і новаторство // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. В. Пащенко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 1 (2). – С. 74-77. – ISBN 966-7576-12-4
972419
  Бойко Н. О. Кониський та О. Барвінський: до історії співпраці // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (703), червень. – С. 85-94. – ISSN 0236-1477
972420
  Мальсагова Х.И. О. Конт и Н.И. Кареев: развитие позитивизма в России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 208-220. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
972421
  Сидоренко Віктор о. Корфу. Смарагдовий острів : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 56-59 : Фото
972422
  Галаджій Олена о. Кос. Зціли і заспокой : вояж-колекція / Галаджій Олена, Місерва Світлана // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 50-54 : Фото
972423
  Гудзевата Марина о. Крит. Реальність без міфів : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 60-62 : Фото
972424
  Задорожнюк А.Б. О. М. Сементовський та його праці з історії Кам"янця-Подільського // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 68-71. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074


  Краєзнавець і журналіст родом з Полтавщини.
972425
  Алексашина Л.Н. О. М.. Бодянский и его роль в развитии русско-чешских связей (40-е-70-е гг.XIX в.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Алексашина Л.Н. ; МГУ, ист. фак. – Москва, 1973. – 24 с.
972426
  Котович А.И. О. Мандельштам: стихи vs. проза // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2011. – № 1 (37). – С. 10-16
972427
  Сліпко-Москальцев О. Мурашко / К. Сліпко-Москальцев. – Харків : Рух, 1931. – 55, [20] с.
972428
  Козлик І.В. О. Назарук і Л. Фейхтвангер: до питання про амплітуду компаративних зіставлень / І.В. Козлик, Г.Ф. Проців // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 70-76
972429
  Багалей Д. О. Николай Лащенко и его труды по местной церковной истории / Проф. Д. Багалей. – Харьков : Тип. Губернского правления, 1897. – 7 с. : портр. – Отд. отт. из Харьковского сборника Историко-филологического общества. 1896
972430
  Турченко Г. О. Оглоблин про схему історії України XIX - початку XX ст. (до 50-річчя творчого заповіту історика) / Г. Турченко, Ф. Турченко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (556), січень - лютий. – С. 107-121. – ISSN 0130-5247
972431
  Антонович М. О. Ольжич - якого не знаємо // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк та ін., 2007. – Т.44/45, N3/4-1/2. – С. 81-84. – ISSN 0041-6061
972432
  Іщук-Пазуняк О. Ольжич у літературній критиці // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 312-329. – ISBN 978-966-355-044-2
972433
   О. Ольжич. In memoriam : спогади, статті / Фундація ім. О. Ольжича; Дослідна фундація ім. О. Ольжича, США; Фундація ім. О. Ольжича, Канада; [ упор. О. Кучерук ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – 478, [18] c. : фотоіл. – ISBN 978-966-355-005-3
972434
   О. Ольжич. Археологія. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2007. – 495с. : іл. – ISBN 978-966-355-000-8
972435
  Харитонова В.Ф. О. П. Мішуга - видатний співак та вокальний педагог // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 209-213. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3


  Творчий шлях та педагогічні принципи видатного укр. співака О. Мішуги (до 150-річчя з дня народження)
972436
  Айзеншток І.Я. О. Паліцин. Епізод з культурного минулого Слобожанщин : Епізод з культурного минулого Слобожанщини / І.Я. Айзеншток. – [б. м. : б. в., 1927. – C. 57-69
972437
  Греков Олександр о. ПАСХИ, о. ТАЇТІ. За краєм світу : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 42-49 : Іл., карта
972438
  Ісіченко І. О. Петро Скарга і християнський схід: український вимір // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 9 (621). – С. 29-36. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядається українська рецепція творчості польського письменника-єзуїта Петра Скарги. Його полемічні твори ініціювали початок української полемічної прози, викликали відповідь Івана Вишенського та його наступників. "Житія святих" Петра ...
972439
  Гейдел А.М. О. Потебня - завідувач музею при Харківському університеті // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 246-249. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864


  Стаття розкриває маловідомі факти суспільної діяльності видатного філолога О. Потебні: багаторічний досвід завідування Музеєм красних мистецтв Харківського університету. Схарактеризовано основні ідеї науковця щодо плану роботи університетського музею. ...
972440
  Александрова Г.А. О. Потебня і проблеми порівняльного вивчення літератур // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 3-9. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розглядаються проблеми порівняльного вивчення літератур у науковій спадщині О. Потебні, наголошується на розштренні ним можливостей історико-порівняльного методу за допомогою психологічного аналізу
972441
  Вільна Я. О. Потебня як редактор творів Г. Квітки-Основ"яненка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 63-67. – (Б-ка Ін-ту філології)
972442
  Сурман Стівен о. Різдва. Шлюбні ігрища крабів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 68-73 : фото
972443
  Будько Євген о. Родос & о. Крит. Два сонця Еллади : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 18-21 : Фото
972444
  Капарулін Ю.В. О. Рябінін-Скляревський: останні роки життя в ГУЛАГу та посмертна реабілітація ученого // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 401-410. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
972445
  Михайлова Н. о. Тасос. Смарагдове благоденство // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 18-25 : фото
972446
  Горобець Іван о. Тенерифе. Островиди : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 110-115 : Фото
972447
  Третяк О.В. О. Третяк: "Я - за демократизацію і професіоналізм". Актуальне інтерв"ю // Київський університет, 1991
972448
  Цвєткова Ю.В. О. Федотов-Чехівський та С. Богородський - представники та засновники історичної школи права в Київському університеті Св. Володимира / Ю. Цвєткова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-18. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Присвячено науковим поглядам видатних постатей, професорів і дослідників Київського університету першої половини XIX cm. О. Федотову-Чехівському та С. Богородському. The article is dedicated to the scientific views of the Kiev University famous ...
972449
  Іващенко Микола о. Чанг. На зеленому Слоні // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 24-28 : фото
972450
  Пономаренко Л. О. Шаховський як співавтор легенди про Марусю Чурай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 78-81. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Розглядається проблема історичної основи легенди про Марусю Чурай. Досліджується творча діяльність російського драматурга початку XX ст. О. Шаховського як можливого співавтора цієї легенди. На думку авторки, Маруся Чурай є художнім образом, а не ...
972451
  Артамошин С.В. О. Шпенглер и "консервативная революция" в Германии // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 148-154. – ISSN 0042-8779
972452
  Гергилов Р.Е. О. Шпенглер и Третий рейх // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 33-40
972453
  Кривенко Ганна о. Шпіцберген. Дикий, холодний, чарівний // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 112-117 : фото
972454
  Севернюк Тамара О. эти сосны... : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 1. – С. 13-19. – ISSN 0131-8136
972455
  Ершова В.М. О.А. Добиаш-Рождественская / В.М. Ершова. – Л., 1988. – 111с.
972456
   О.А. Конопкин : [некролог] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 187-189. – ISSN 0042-8841
972457
  Крекотень В.І. О.А. Назаревський про своєрідність "Слова про Ігорів похід " // Специфіка "Слова о полку Ігоревім" як літературної пам"ятки : матеріали сьомої республіканської наукової конференції з питань вивчення "Слова" / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка АН України, Сумський держ. пед. ін-т ім. А.С. Макаренка [та ін.] ; упоряд. і відп. за вип. П.П. Охріменко. – Суми : [Б.в.], 1994. – С. 14-16
972458
  Львов М.Л. О.А. Петров / М.Л. Львов. – Москва-Л., 1936. – 35с.
972459
  Буланова Н.М. О.А. Плевако: доля людини в контексті тоталітарної доби // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 14. – С. 208-217. – ISSN 2312-2587


  Життєвий і творчий шлях українського письменника та економіста Олександра Антоновича Плевако, на долю якого припало загалом 26 років сталінських концтаборів.
972460
  Ершова В.М. О.А.Добиаш-Рождественская - историк западноевропейского средневековья : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Ершова В.М.; Петрозавод. гос. ун-т им. О.В.Куусинена. – Петрозаводск, 1971. – 19л.
972461
  Лобенко С.В. О.В. Гуров і геологічна колекція Харківського університету // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 151-154. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 23). – ISSN 2227-6505
972462
  Медведєва М. О.В. Задорожній та дослідження в Україні нових галузей міжнародного права / М. Медведєва, С. Білоцький, А. Пазлюк // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Українська асоц. міжнар. права" ; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – Спецвип. : Прсвячений пам"яті професора О.В. Задорожнього. – С. 101-104. – ISSN 1814-3385
972463
  Колісник П.І. О.В. Клоссовський - видатний вчений педагог, громадський діяч // Географічний збірник. – Київ, 1961. – Вип. 6. – С. 189-195
972464
  Москаленко В.Ф. О.В. Корчак-Чепурківський - один з засновників національної системи охорони здоров"я як складової українського державотворення (1917-1920) / В.Ф. Москаленко, О.П. Яворовський, І.М. Сахарчук // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екол. ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 62-67


  До 155-річчя від дня народження.
972465
  Жебокрицький В.А. О.В. Суворов - великий російський полководець / В.А. Жебокрицький. – Київ, 1950. – 32 с.
972466
   О.В. Фомін в оцінці сучасників / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. Палагеча, А.В. Капустян // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 120-122. – ISBN 978-617-7397-32-7
972467
  Ричалка М. О.В.Духнович, педагог і осівітній діяч / М. Ричалка. – Пряшів, 1959. – 490 с.
972468
  Микитась В.Л. О.В.Духнович. Літературно-критичний нарис. / В.Л. Микитась. – Ужгород, 1959. – 103с.
972469
  Рожин А. О.Вакулов / А. Рожин. – М, 1986. – 143с.
972470
  Шиповалова Л.В. О.возможной совместимости историчности и объективности научного знания // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 19-23. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1995-0055
972471
   О.Г. Ободовському - 50 // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 214-216
972472
  Хорошин М.Г. О.Г. Полотебнов - основоположник вітчизняної дерматології / М.Г. Хорошин. – К, 1953. – 119с.
972473
  Морской В. О.Г.Крамов. Народный артист СССР. / В. Морской. – К., 1947. – 31с.
972474
  Мельничук Ю.С. О.Гаврилюк / Ю.С. Мельничук. – Львів, 1955. – 276 с.
972475
   О.Генри.. – М, 1960. – 144с.
972476
  Наєнко М. О.Глушко. На бистрині часу // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Присвячено 70-літтю від дня народження О. К. Глушка 14 серпня 2008 р. – С. 45-52


  Штрихи до творчого портрета Олександра Глушка.
972477
  Прокопов Д.Є. О.Градовський і критика ліберальної теорії походження держави і права // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 45-54
972478
  Орленко В. О.Д. Градовський про проблеми побудови соціальної держави // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 24-31


  У статті вивчення поглядів О.Д. Грабовського на соціальну державу. Встановлено, що він був одним із засновників вчення про соціальну державу.
972479
  Барбарас И.г. О.движении поезда через переломы продольного профиля пути. : Автореф... канд. техн.наук: / Барбарас И.г.; Днепропетровский ин-т. – Днепропетровск, 1963. – 12л.
972480
  Яковец Т.Ю. О.движущих силах общественного развития // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 4 (82). – С. 25-30. – ISSN 2073-6118
972481
  Заблоцька С. О.Довженко та М.Куліш (до питання про типологічні особливості тематики,проблематики, системи образів) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – с. 117-125.
972482
   О.Є. Корнійчук і проблеми розвитуку української радянської драматуургії. – Одеса, 1965. – 136 с.
972483
  Соловьев Е.А. О.И. Сенковский : Его жизнь и литературная деятельность в связи с историей современной ему журналистики. – Санкт-Петербург, 1891. – 80 с.
972484
  Заславський І.Я. О.І. Білецький як рецензент // Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР та Спілки письменників України. – Київ : Наукова думка, 1984. – № 10 (286)
972485
  Рибалко О.Л. О.І. Білецький: неосяжний діапазон знань та інтересів // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1991. – № 1 (225), січень - лютий. – С. 39-48. – ISSN 0320-9466
972486
  Ліхачова О.Є. О.І. Георгієвський та дослідження питань історичного розвитку Галлії // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 90-94. – ISSN 2076-1554
972487
   О.І. Кравченко. Катлог виставки : книжні окраси та ілюстрації у каталозі - дереворити О.І. Кравченка. – Київ : Київськ. Окрліт Ч., 1930. – 16 с.
972488
   О.І. Кухтенко. 100-річчя від дня народження // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва. – Київ, 2014. – № 4 (86) : Спец. вип., присвячений XXVI Київському міжнародному симпозіуму з наукознавства та історії науки "Наука, технології та інновації як найважливіші сучасні чинники національної безпеки". – С. 150. – ISSN 0374-3896


  Відомий український учений в галузі технічної кібернетики
972489
  Михайленко Г. О.І. Неровецький - видатний український учений та інженер-будівельник // Восьмі наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898) : 14 жовт. 2012 р. : матеріали доп. / Наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898). – Київ : РВЦ ДЕТУТ, 2012. – С. 34-37
972490
  Михайленко Г Г. О.І. Неровецький: початок життєвого шляху видатного інженера-будівельника // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 72-82


  Інженер-будівельник. був студентом Університету Св. Володимира
972491
  Левичев І.В. О.І. Спасокукоцький - автор спогадів про В.І. Вернадського: історико-біографічний дискурс // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Н.І. Любовець [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 17. – С. 238-245. – ISSN 2520-2855
972492
   О.І. Фурдичку - 65 // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 159-160. – ISSN 2077-4893
972493
  Васецький Г.С. О.І.Герцен - великий вчений і патріот / Г.С. Васецький. – Київ, 1946. – 48с.
972494
   О.І.Герцен : Бібліогр покажч. За 1970-1987 рр. – Київ : КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – с.
972495
   О.К. Антонов - многогранность таланта. – Киев : АэроХобби, 2006. – 184 с. : ил. – К100-летию со дня рождения. – ISBN 966-95188-9-X
972496
  Крохмаль-Орябінська О.К. Глазунов / Крохмаль-Орябінська, Л. Архимович. – Київ : Мистецтво, 1953. – 48 с.
972497
  Воронов Н.В. О.К. Комов / Н.В. Воронов. – Москва, 1982. – 156с.
972498
  Лебедянский М.С. О.К. Комов. Памятник А.В. Суворову в Москве / М.С. Лебедянский. – Л., 1987. – 22с.
972499
  Шляхова Валерія о.Калімантан. Круїз Алмазною річкою / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 98-108 : фото
972500
  Сидоренко Віктор О.Ко-Тао. Робінзон на черепасі : вояж колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 42-46 : Фото
972501
  Осмоловский Ю.Э. О.Комов. / Ю.Э. Осмоловский. – М., 1988. – 143с.
972502
  Свідер П.І. О.Копиленко. Життя і творчість / П.І. Свідер
972503
  Онишко Сергій о.Крит. Якщо не зміниться вітер // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 140-143 : фото
972504
  Полевщикова Е.В. О.Л. Вайнштейн как исследователь Воронцовского фонда Научной библиотеки Одесского университета // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 376-390. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
972505
  Тортіка М.В. О.Л. Парвус та його вплив на розвиток лівих сил в Османській імперії напередодні Першої світової війни // Сходознавство / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Г.В. Вертієнко ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 88. – С. 105-132. – ISSN 1682-671Х
972506
  Ростоцкий С. О.Л.Книппер-Чехова / С. Ростоцкий. – М.Л., 1946. – 63с.
972507
  Сенів І. О.Л.Кульчицька / І. Сенів. – К., 1955. – 32с.
972508
  Василенко І. О.М. Апанович - дослідник козацької слави // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 6-7
972509
  Марочко В.І. О.М. Асаткін – вигаданий «фальсифікатор» перепису населення 1937 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 4 (535), липень - серпень. – С. 129-149. – ISSN 0130-5247
972510
  Воронов В.І. О.М. Богдашина. Джерелознавство історії України: теорія, методика, історія: Навч.-методич. посіб. - 2-е вид., доп. та переробл. - Х.: Тарбут Лаам, 2005. - 192 с. : [рецензія] // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 183-188. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247
972511
  Василенко Н.П. О.М. Бодянский и его заслуги для изучения Малороссии / [соч.] Н.П. Василенка. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, акц. о-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – [2], II, 231 с. – Отт. из журн. "Киев. старина"
972512
  Кохан С.В. і Кілессо С.К. О.М. Вербицький - архітектор і педагог / С.В. і Кілессо С.К. Кохан. – Київ, 1966. – 29 с.
972513
  Воронов В.І. О.М. Лазаревський як архівіст та архівознавець // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 1. – С. 221-224
972514
  Воронов В.І. О.М. Лазаревський як історик та археограф // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 48-67. – ISSN 0130-5247
972515
  Нагаевская Е.В. О.М. Мануйлова. / Е.В. Нагаевская. – Фрунзе, 1965. – 112с.
972516
  Олійник Я.Б. О.М. Маринич і розвиток географічної освіти в Україні / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 7-10. – ISSN 0868-6939
972517
   О.М. Маринич. Життя у служінні людям : до 95-річчя від дня народження / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. В.І. Олещенко ; редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – 351, [1] с., [16] арк. фот. – Парал. тит. арк. портр. – ISBN 978-966-439-770-1
972518
  Литвиненко О.В. О.М. Маслова – видатна постать у галузі краєзнавчої та регіональної бібліографії // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 125-128. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
972519
  Зуза В.С. О.М. Можейко: наукова, педагогічна і громадська діяльність / В.С. Зуза, О.М. Заяц // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 156-162. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
972520
  Назарчук З. О.М. Романів - видатний вчений та громадський діяч (до 90-річчя з дня народження) // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 239-244. – ISBN 978-917-7694-06-8
972521
   О.М. Сєвєрцов (150 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (93). – С. 138. – ISSN 0374-3896
972522
  Шеффер Т.В. О.М. Сєров / Т.В. Шеффер. – Київ : Мистецтво, 1951. – 40 с.
972523
  Храмов Ю.О. О.М.Боголюбов та історія математичних наук в Україні / Ю.О. Храмов, С.А. Хорошева // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (71). – С. 53-62. – ISSN 0374-3896
972524
  Ворошин Е.М. О.М.Бутлеров - основоположник сучасної органічної хімії / Е.М. Ворошин. – Київ, 1950. – 38 с.
972525
   О.М.Горький 1868-1936.. – К, 1936. – 56с.
972526
  Ніжинський М.П. О.М.Горький і А.С.Макаренко / М.П. Ніжинський. – К., 1950. – 38с.
972527
  Шутенко В.В. О.М.Горький і українська література. / В.В. Шутенко. – Київ, 1960. – 40 с.
972528
  Руденко Л.Г. О.М.Маринич - вчений-географ, педагог, державний і громадський діяч : +До 85-річчя М.М.Маринича / Л.Г. Руденко, П.Г. Шищенко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 3-6 : Фото. – Бібліограф. 10 назв. – ISSN 1561-4980
972529
  Острянин Д.Ф. О.М.Радіщев і його роль в історії суспільної думки Росії. / Д.Ф. Острянин, 1952. – 59-71с.
972530
  Касьяненко В.Г. О.М.Сєверцов - видатний морфолог-еволюціоніст (До п"ятнадцятиріччя з дня смерті) / В.Г. Касьяненко. – Окрем. відбит. з Вісника АН УРСР. № 2. – 61-71с.
972531
  Прохоренко И.Л. О.методологических проблемах анализа современных политических пространств // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 6 (132). – С. 68-80. – ISSN 0321-2017
972532
  Пожарская М.Н. О.Н. Андровская / М.Н. Пожарская. – М, 1951. – 88с.
972533
  Макаров А. О.Н. Вересай // Киевская старина в лицах ХІХ век / А. Макаров. – Киев : Довіра, 2005. – С. 627. – ISBN 966-507-168-8
972534
  Герман Г.П. О.Н. Шелест як засновник вітчизняного тепловозобудування // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – № 1 (33). – С. 49-55. – ISSN 2077-9496
972535
  Дервиз И.П. О.Н.Карташев / И.П. Дервиз. – Л., 1961. – 19с.
972536
  Нестор О.Нестор або сучасні українські притчі / Нестор, , отець; Літ.запис О.Батюк. – Київ : Савістеп, 1993. – 88с. – ISBN 5-8326-0014-2
972537
  Чернікова Н.С. О.О. Бобринський і Державна дума: погляди та діяльність / Н.С. Чернікова, І.С. Карпань // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2020. – Vol. 3 (28), Lib. 1. – С. 125-138. – ISSN 2664-9950


  Вперше висвітлено практичні кроки О. О. Бобринського зі створення оптимального політичного балансу між думськими партіями правого спрямування з метою відстоювання політичної платформи, виробленої на засіданнях ОД, та простежено динаміку змін у тактиці, ...
972538
  Маєвська Н.С. О.О. Бобринський і становлення парламентаризму в Росії (початок XX ст.) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2006. – № 6. – С. 95-102. – (Історія та археологія ; Вип. 14)
972539
  Чернікова Н.С. О.О. Бобринський та становлення цукрової промисловості на Правобережній Україні // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 12. – С. 72-83. – ISSN 2409-3661
972540
  Чернікова Н.С. О.О. Бобринський як лідер Об"єднаного дворянства // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 61-72. – ISSN 2409-3661


  Проаналізовано функціонування всеросійської дворянської суспільно-політичної організації Об’єднаного дворянства під головуванням графа О.О. Бобринського; окреслено його роль у розробці організаційних засад та координуванні напрямків її діяльності ...
972541
  Сиротинін М.М. О.О. Богомолец / М.М. Сиротинін. – Київ, 1951. – 51с.
972542
   О.О. Галкін. 100-річчя від дня народження // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва. – Київ, 2014. – № 4 (86) : Спец. вип., присвячений XXVI Київському міжнародному симпозіуму з наукознавства та історії науки "Наука, технології та інновації як найважливіші сучасні чинники національної безпеки". – С. 149. – ISSN 0374-3896


  Відомий український фізик.
972543
  Пакшин І.П. О.О. Ковалевський - видатний біолог та громадський діяч / І.П. Пакшин. – К, 1962. – 42 с.
972544
   О.О. Потебня і деякі питання сучасної славістики. – Харків, 1960. – 144 с.
972545
   О.О. Потебня і деякі питання сучасної славістики. – Харків, 1962. – 364 с.
972546
  Житецький І. О.О. Потебня і Харківська громада в 1861-63 рр. : (Із щоденника та листування В.С. Гнилосирова) / Ігнат Житецький // Матеріали з громадського і літературного життя України / І. Житецький. – Б. м. – С. 94-98. – Бібліограф. в подстрок примітках
972547
   О.О. Потебня й актуальні питання мови та культури : збірник наукових праць. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2004. – 368 с. – ISBN 966-8188-03-9
972548
  Глущенко В.А. О.О. Потебня про джерела вивчення історії східнослов"янських мов / В.А. Глущенко, І.М. Рябініна, К.А. Тищенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 11-14. – (Серія "Філологія" ; вип. 77). – ISSN 2227-1864
972549
  Прожогіна І. О.О. Потебня про особливості міфологічної свідомості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 46-49. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Аналізується висвітлення особливостей міфологічної свідомості і тлумачення міфу як символа О.О. Потебнею на тлі його лінгвофілософської концепції зв"язку загального і конкретного. Position of Olexandr O. Potebnya in features of mythological ...
972550
  Коць Т. О.О. Потебня про оцінність слова: проекція на мовну реальність // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 36-43. – ISSN 0201-419
972551
  Лукінова Т.Б. О.О. Потебня як компаративіст і етимолог // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 15-21. – ISSN 0027-2833
972552
  Глущенко В.А. О.О. Потебня: тип мови й мовний розвиток // Східнослов"янська філологія: від Нестора до сьогодення : матеріали VI Міжнар. наук. конф., 10 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", Горлів. ін-т інозем. мов [та ін. ; редкол.: С.А. Комаров (голов. ред.) та ін. ]. – Бахмут : Видавництво В.І. Маторіна, 2018. – С. 47-51
972553
  Катренко А.М. О.О. Русов - видатний український вчений і громадський діяч (1847-1915) : Його заповітна мрія - вільна демократична Укра на / А.М. Катренко, Б.В. Петрук. – Київ : Нора-прінт, 1998. – 64 с. – ISBN 9667010392
972554
   О.О. Шалімов : (100 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (99). – С. 168-169. – ISSN 0374-3896
972555
   О.О. Шовкуненко. [Ізовидання] : комплет листівок. – Харків : Держвидав Образотворчого мистецтва і музичної літератури, 1957. – 4 с, 9 арк. : 9 листівок + 1 обкл.+ 1 л. вкладиш
972556
   О.О.Потебня і деякі питання сучасної славістики. – Харків, 1962. – 364 с.
972557
   О.О.Потебня і проблеми сучасної флології : зб наук. пр. – Київ, 1992. – 241 с.
972558
  Зноско-Боровський О.П. Бородін / Зноско-Боровський. – Київ : Мистецтво, 1950. – 30 с.
972559
  Безручко О.В. О.П. Довженко-педагог. Творчий пошук і метод : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.04 / Безручко О.В.; НАНУ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
972560
  Тарасенко Б.М. О.П. Довженко / Б.М. Тарасенко. – К., 1984. – 33с.
972561
  Ковріжних О.С. О.П. Зернін і мінц-кабінет Харківського імператорського університету в 1849-1864 рр. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 128-131


  Стаття присвячена науковій діяльності в сфері вивчення нумізматики професора історико-філологічного факультетові О.П. Зернніна (1821-1866), який першим склав каталог мінц-кабінету російською мовою. У статті показано стан мінц-кабінету в середині XIX ...
972562
  Рудь М. О.П. Крижанівський (1944-2010) та його внесок в історичну науку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 59-61. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається життєвий шлях і педагогічна діяльність відомого українського історика О. П. Крижанівського (1944-2010), а також його внесок у вивчення стародавнього Сходу, західноєвропейського Середньовіччя та історії церкви і релігійної думки в ...
972563
  Рудяков П.М. О.П. Моця. Південна "Руська земля". - К.: КОРВІН ПРЕСС, 2007. - 264 с. : [рецензія] // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 189-192. – ISSN 0130-5247
972564
  Гоцуляк В.В. О.П. Оглоблин в українській історіографії // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – С. 15-26. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 66)
972565
  Куліш С.М. О.П. Рославський-Петровський - видатний учений-методист Харківського Імператорського університету // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ассоц. выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина ; гл. ред. И.Е. Тарапов ; редкол.: Холип Ю.В., Тарапова Е.И., Круглова В.В. [и др.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (64/65). – С. 45-49. – ISSN 1811-2404
972566
  Осипов А.А. О.П. Флоренский: через антропологию к "конкретной метафизике". Целостность при роды человека и символическая деятелшьность. Статья 1 // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (47). – С. 179-185
972567
  Венгер Н.Б. О.путях овладения систематизацией внешних свойств предметов в дошкольном детстве. : Автореф... канд. психол.наук: 967 / Венгер Н.Б.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1971. – 25л.
972568
  Масляк В. О.Рігельман про події національно-визвольної війні українського народу середини XVII ст. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 4. – С.132-137
972569
  Дзюба О. О.С. Грушевський та Історико-Географічна Комісія ВУАН 1919-1932 років // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 429-436. – ISBN 5-7702-0821-X
972570
  Матяш І.Б. О.С. Грушевський: діяльність на ниві архівістики // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 31-35. – (Історія ; вип. 41)


  На підставі маловідомих архівних документів висвітлено життєвий і творчий шлях українського історика, джерелознавця, архівознавця - Олександра Сергійовича Грушевського. Охарактеризовано його діяльність у галузі архівної справи. В.Б. Антонович. - С. ...
972571
  Шихненко І.М. О.С. Грушевський: слід в історії України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 147-150. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто наукову та громадську діяльність відомого українського історика й архівного діяча О. С. Грушевського. It is considered scientific and social activity of famous Ukrainian historian and archival figure, O.S.Grushevsky.
972572
  Маркович П. О.С. Даргомижський / П. Маркович. – Київ : Мистецтво, 1950. – 32 с.
972573
  Абашина В.М. О.С. Мельничук як синтаксист // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.8-11. – ISSN 0027-2833
972574
  Головін Г.І. О.С. Попов - винахідник радіо / Г.І. Головін. – Київ : Державне видавництво технічної літератури України, 1947. – 236 с.
972575
   О.С. Пушкін. – К, 1937. – 24с.
972576
   О.С. Пушкін. – К, 1938. – 260с.
972577
   О.С. Пушкін. – Х, 1949. – 47с.
972578
   О.С. Пушкін в Одесі. – Одеса, 1949. – 207с.
972579
  Гай Г.Н. О.С. Серафимович / Г.Н. Гай. – К., 1954. – 148с.
972580
  Бутрин М.Л. О.С. Серафимович / М.Л. Бутрин. – Львів, 1962. – 14с.
972581
   О.С.Малютина, М.В.Оболенский. Каталог выставки.. – М., 1969. – 20с.
972582
  Кирилюк З.В. О.С.Пушкін - великий російський народний поет. / З.В. Кирилюк. – К., 1974. – 28с.
972583
  Нємченко Ю. О.С.Пушкін в Катеринославі. Історико-краєзнавчий нарис. / Ю. Нємченко. – Дніпропетровськ, 1959. – 52с.
972584
  Неборячок Ф. О.С.Пушкін українською мовою. / Ф. Неборячок. – Львів, 1958. – 207с.
972585
  Холодний М.Г. О.С.Серейський (1907-1943) / М.Г. Холодний. – 151-154с. – Окр. відбиток
972586
  Кирилюк З.В. О.Сомов - критик та белетрист пушкінської епохи / З.В. Кирилюк. – Київ, 1965. – 167с.
972587
  Туровский Р.Ф. О.состоянии и перспективах политической регионалистики // Политическая наука : научный журнал / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 4 : Региональное измерение политического процесса. – С. 10-30. – ISSN 1998-1775
972588
   О.Столбін. Віхи життя і творчості. – Суми, 1997. – 31с.
972589
  Шапиро Ю.И. О.сущности творчества и творческих способностей // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 3 (48). – С. 209-217. – ISSN 1811-0916
972590
  Истомина О.Б. О.типах этнической идентичности // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 11 (331). – С. 61-65. – ISSN 0132-1625
972591
  Колтачихіна О.Ю. О.Ф. Богородський та його праці із загальної теорії відносності та космології (до 100-річчя від дня народження вченого) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (59). – С. 147-150. – ISSN 0374-3896
972592
  Толстих І.В. О.Ф. Керенський в мемуарах представників вищого офіцерства Росії / І.В. Толстих, І.В. Рябенко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2010. – Т. 18, № 1/1. – С. 182-185. – (Історія та археологія ; Вип. 18). – ISSN 9125-0912
972593
  Гирич І. О.Ф. Кістяківський Щоденник (1874 - 1885 рр.) // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1996. – № 1 (4). – С. 193-195
972594
  Ситник О.М. О.Ф. Кістяківський. Щоденник (1874 - 1885) // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1997. – № 1/6. – С. 152-154


  У двох томах. Т.1 (1874 - 1879). - Т.2 (1880 - 1885). - К., "Наукова думка", 1994 - 1995. - Т. 1. - 647 с. - Т. 2. - 584 с. - 104, 57 обл.-вид. арк.
972595
  Вернигора Л.В. О.Ф.Гейсман про суть основного фізіократичного вчення і його значення в історії політичної економії // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 389-393. – ISBN 966-7958-13-2
972596
  Боднарчук Г.Л. О.Х. Андріяшев (1829-1907) - учений, педагог, засновник "практичної школи бджільництва" / Г.Л. Боднарчук, Л.І. Романенко // Бджільництво України : науково-виробничий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. наук. центр "Ін-т бджільництва ім. П.І. Прокоповича" ; редкол.: Галатюк О.Є., Коваленко В.Л., Федорук Р.С. [та ін.]. – Житомир, 2017. – Вип. 2. – С. 15-19
972597
  Сидоренко Віктор о.Шолта. Робінзонада навпаки : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 96-98 : Фото
972598
  Тавризян Г.М. О.Шпенглер, Й.Хейзинга, две концепции кризиса культуры / Г.М. Тавризян. – Москва : Искусство, 1989. – 272с.
972599
  Карпов А.С. О.Э. Мандельштам: семантическая энергия стиха // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 14-21. – ISSN 0130-9730
972600
  Казьмирчук Г.Д. О.Ю. Гермайзе // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 127-139. – ISBN 978-617-7107-36-0
972601
   О.Ю. Гермайзе (1892-1958) // Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, Ю. Латиш. – Київ ; Черкаси : Брама, 2002. – С. 135-147. – ISBN 966-8021-18-5
972602
  Пендзей І.В. О.Ю. Карпенко та радянська історіографія ЗУНР // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 3 (522), травень - червень. – С. 137-153. – ISSN 0130-5247
972603
  Никитенко Н.Ф. О.Ю.Шмидт : Книга для учащихся 8-11 кл. ср. школы / Н.Ф. Никитенко. – Москва : Просвещение, 1992. – 159с.
972604
  Дяченко О.В. О.Я. Кониський і М.П. Драгоманов: зіткнення ідейних позицій // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 167-176
972605
  Наливайко О.Ю. О.Я. Мацюк як дослідник історії паперу та філіграней // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 163-174


  У статті описано внесок у дослідження історії паперу та філіграней співробітника Центрального державного історичного архіву України у м. Львові О. Я. Мацюка.
972606
  Заблоцька Ю.В. Оcвіта як ціннісний чинник у формуванні життєвих стратегій українського студентства // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 235-244. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
972607
  Дацков А. Оcнoвнi нaпрямки, фoрми i методи рoбoти психолога з пeрexoду від пcиxoрeaбiлiтaцiї кoмбaтaнтa до йoгo післятравматичної стресової адаптації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 17-21. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Рoзкритo ocнoвнi нaпрямки, фoрми i мeтoди рoбoти пcиxoлoгa з пeрexoду вiд пcиxoлoгiчнoї рeaбiлiтaцiї дo йoгo пicлятрaвмaтичнoї cтрecoвoї aдaптaцiї кoмбaтaнтa. Рeaбiлiтaцiйнa дiяльнicть пcиxoлoгa здiйcнюєтьcя зa тaкими нaпрямкaми: oргaнiзaцiйнa рoбoтa, ...
972608
  Приходько Р.В. Оcнoвні напpямки і заcoби oптимізації дepжавнoгo упpавління у cфepі цивільнoгo захиcту / Р.В. Приходько, О.А. Ященко // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2017. – C. 355-368. – (Державне управління ; вип. 1 (6)). – ISSN 2414-5858
972609
  Кривчик Г.Г. Оcновні загальнонаукові методи дослідження в історичних науках // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 12. – С. 55-61. – ISSN 2077-1800


  Згадується М.І Костомаров (С. 57)
972610
  Кухарська Н.П. Оcобливості навчальної дисципліни "Інформатика" // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 803 : Інформатизація вищого навчального закладу. – C. 70-74. – ISSN 0321-0499
972611
  Тодоров Величко Оpera Slavica или назад към Борис Йоцов / Тодоров Величко. – София : BOHEMIA CLUB, 1995. – 97с. – (Голяма Чешка библиотека)
972612
  Бас Г.Г. Оpiєнтацiя учнiв на сiльськогосподаpськi пpофесiї / Г.Г. Бас. – Київ : Радянська школа, 1986. – 159с.


  Розкpиваються фоpми i методи пpофоpiєнтацiї навчаючихся пpи вивченнi основ наук,пpоцесi суспiльно- коpисного, пpодуктивнiсть пpацi позакласної i позашкiльної пpацi,а також особливостi фоpмування пpофесiональної напpавленностi в умовах агpопpомислового ...
972613
  Беленчук И.А. Оpганизационно-пpавовые фоpмы упpавления наpодным хозяйством. / И.А. Беленчук; КГУ им.Т.Г.Шевченко. Кафедра государсвенного и административного права. – Київ : Київський університет, 1973. – 106с.
972614
  Zhylenko M. Оrganization of personal activity of the manager, as a condition of efficient administration of the educational institution // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 60-64. – (Педагогіка ; вип. 2 (10)). – ISSN 1728-3817


  The article outlines the theoretical foundations of organization of time management of the manager, time management systems, components of the organization of the personal time of the manager. The main preconditions of efficient organization of working ...
972615
  Zhai Shi Оrienting pointsof modern polycultural education // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 31-34. – (Соціальна робота ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  The article deals with the orienting points of multicultural education in the modern educational space. Emphasis is placed on the social upbringing of an individual in the context of cultural dialogue; education of tolerance and taking into account the ...
972616
   ОАА.684.047-64. – М., 1968. – 116с.
972617
  Хадорич Л.В. ОАГ в начале XXI в.: демократическое развитие и демократическая стабильность // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 12 (96). – С. 58-69. – ISSN 2070-9773


  Политическая нестабильность и хрупкость демократических институтов являются отличительной чертой государств Латинской Америки, прежде неоднократно сталкивающихся с проблемой силовой смены правительств. Статья рассматривает некоторые аспекты ...
972618
  Нелина О.В. ОАГ в противодействии террористической угрозе. Латиноамериканские альтернативы // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 38-44. – ISSN 044-748Х
972619
  Куделько Б. ОАД як регіональна безпекова організація // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 28 черв. 2022 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 137-139. – ISBN 978-617-8034-37-5
972620
  Мариняк С. ОАД, як інструмент формування безпекового простору в Західній Півкулі // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 52-54
972621
  Неправська Наталія ОАЕ скасовують візи. Поки що не для нас // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 58 : фото. – ISSN 1998-8044
972622
  Горецька М. ОАЕ, Сінгапур, Малайзія, Грузія "офшор", яку FreeZone обрати? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 листопада (№ 48). – С. 9, 14-15
972623
  Ойстач Інна ОАЕ. Гіганти пустелі : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 104-108 : Фото
972624
  Бережний В. Оаза в льодах / В. Бережний. – Київ, 1956. – 86 с.
972625
  Громов Б. Оаза серед льодової пустелі / Б. Громов. – Харків : Держвидав України, 1930. – 99 с.
972626
  Козин В.Р. Оазис / В.Р. Козин. – Москва, 1957. – 347с.
972627
  Иванов-Радкевич Оазис / Иванов-Радкевич. – Москва, 1983. – 272с.
972628
   Оазис антилопы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 4. – С. 16-21 : фото
972629
  Лармер Брук Оазис богов : пещерные храмы / Лармер Брук, Лоу Тони // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 6. – С. 84-102 : Фото
972630
  Боцманов Андрей Оазис в мегаполисе. Московский оазис // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Март. – С. 64-65 : фото
972631
  Коровиков В.И. Оазис в океане : Путешествие по Сейшельским островам / В.И. Коровиков. – Москва : Мысль, 1983. – 143с.
972632
  Ермолаев Н.В. Оазис дедушки Ивана / Н.В. Ермолаев. – Саранск, 1977. – 88с.
972633
   Оазис миру в центрі української столиці // Дипломатія без кордонів / авт. проекту П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська. – Київ, 2021. – Вип. 1 (14). – С. 136-143
972634
  Петрунина Жанна Оазис среди пространных песков = Православная церковь в Египте в первой половине XIX века : символ веры // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 3. – С. 75-77. – ISSN 0235-7089
972635
  Михайлов Егор Оазис счастья // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 9. – С. 2-9


  Анрі Матісс (1869—1954) — французький художник і скульптор, лідер перебігу фовістов. Відомий своїми дослідженнями в передачі емоцій через колір і форму
972636
  Бардин В.И. Оазисы Антарктиды / В.И. Бардин. – Москва : Знание, 1970. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Наука о Земле" ; 4)
972637
  Солопов А.В. Оазисы в Антарктиде : Метеорология / А.В. Солопов. – Москва : Наука, 1967. – 144с.
972638
  Симонов И.М. Оазисы Восточной Антарктиды / И.М. Симонов; Под ред. Кручинина Ю. А. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 176с.
972639
  Пестушко Валерий Оазисы ледяной пустыни : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 53
972640
  Лобье Л. Оазисы на дне океана / Л. Лобье; [Пер. с фран. М.А. Долголенко, К.Н. Несис]. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 156 с. – ISBN 5-286-00329-X
972641
  Готтшальк Геза Оазисы Сахары : Алжир / Готтшальк Геза, Стайнметц Джордж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 11 (152). – С. 108-121 : Фото. – ISSN 1029-5828
972642
  Фоминых Л.А. Оазисы Севера / Л.А. Фоминых, В.Г. Чигир. – Пущино, 1988. – 169с.
972643
  Бурба Георгий Оазисы экзопланет : Планетарий // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 26-33 : Іл.
972644
  Грушко Сергей ОАО "ГК "Жемчужина", Сочи : Представляем лауреатов. Спецвыпуск - Лидеры - 2006 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 35 : Фото
972645
  Бородина Е.Н. ОАП ЕС как динамическое сочетание отраслевых потребностей и общественных интересов // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. [и др.]. – Киев, 2016. – № 11 (652). – C. 58-70. – ISSN 0131-7741
972646
  Шутова Наталия ОАЭ - взгляд с трех сторон : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 68 : Фото
972647
  Насонова Алла ОАЭ. Код цивилизации // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 11 (2926). – С. 62 : фото
972648
  Самойлов Юрий ОАЭ: направление с перспективой на лидерство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 40-42 : фото. – ISSN 1998-8044
972649
  Платонова Полина ОАЭ: Экспансия на рынок туризма Украины : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 48-52 : Фото
972650
  Афанасьев А.Н. Об "авторских правах" на права человека в исторической ретроспективе // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 18. – С. 2-4. – ISSN 1812-3805


  В статье предпринимается попытка раскрыть историю становления концепции естественных прав человека.
972651
  Сысуев В.В. Об "оптимизации" ландшафтов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 35-41 : рис., табл. – Библиогр.: с. 40-41. – (География ; № 4). – ISSN 0201-7385
972652
  Чистяков О.И. Об "организации государственного единства" вообще, России в частности и в особенности. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.3-19. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Соотношение государства в целом с его частями. Теория государства и права
972653
  Георгиевский Д.В. Об "ортогональных эффектах" напряжённо-деформированного состояния в механике сплошной среды // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 114-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Описаны некоторые явления, возникающие в изотропной сплошной среде и выражающиеся в том, что угол между единичным девиатором напряжений в данной точке в данный момент времени и единичным девиатором деформаций (скоростей деформаций) в этой же точке в ...
972654
  Косыгин Ю.А. Об "Основах гетектоники". / Ю.А. Косыгин, 1940. – с.
972655
  Бредихин А.Л. Об "узком" и "широком" понимании государства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 18. – С. 9-10. – ISSN 1812-3805
972656
  Гыйдел Э. Об "украинофильстве" Георгия Вернадского, или вариация на тему национальных и государственных лояльностей // Ab Imperio : Исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2006. – № 4. – С. 329-346. – ISBN 5-89423-110-8
972657
  Батаева Е. Об "умной иконографии" новозаветного мифа / Екатерина Батаева. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2008. – 224 с. – (Миф. Религия. Культура). – ISBN 978-5-91419-071-9
972658
  Рубиновский А.Л. Об "условном осуждении" / А.Л. Рубиновский. – Каменец-Подольск : Типо-лит. О. Ландвигера, 1902. – 16 с.


  На тит. л. дарственная надпись: ... Левицкому... 1902 г.
972659
  Рубиновский А.Л. Об "условном осуждении" / А.Л. Рубиновский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова, 1908. – 14 с.
972660
  Евсеев С. Об "Ученых записках" юридических вузов. / С. Евсеев, 1953. – 183с.
972661
  Перестюк Н.А. Об "эвентуализации" некоторых свойств решений при возмущении импульсной системы / Н.А. Перестюк, О.С. Черникова // Abstracts delivered at the fourth Intern. Col. on Diff. Equat.
972662
  Толстов М.П. Об "эзоповском языке" и "остроумной манере писать" и сатира Щедрина и Маяковоского = конспект лекций по разделам курса теории литературы / М.П. Толстов. – Ужгород
лекция II. – 1963. – 37с.
972663
  Яковлев П.П. Об "эффекте джаза". Мировой финансовый кризис и реакция Буэнос-Айреса // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 4-18. – ISSN 044-748Х
972664
  Строев А. Об 11 сентября в США по-прежнему спорят // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 36. – С. 32-33. – ISSN 0234-1670


  6-а річниця трагедії 11 вересня в Нью-Йорку
972665
  Пфейффер Г.В. Об uni-планарных точках алгебраических поверхностей / Г. Пфейффер. – 4 с. – Без тит. л. и обл.


  О статье: статьи: Punti doppi uniplanari delle superficie algebriche
972666
  Ратнер М.Е. Об Y-потоках на трехмерных многообразиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 005 / Ратнер М.Е.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – М., 1969. – 4л.
972667
  Калябин Геннади Анатольевич Об Z2-решениях системы дифференциальных уравнений второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Калябин Геннади Анатольевич; Моск. физико-технич. ин-т. – Долгопрудный, 1973. – 11л.
972668
  Киселева Е.Ф. Об аберративных формах Evodinus interrogationis L. (Coleoptera, Cerambycidae) окрестностей г. Томска : (Предварительное сообщение) : с 17 рис. / [соч.] Е.Ф. Киселева, преп. зоологии Томского ун-та : (Из Зоологического Кабинета ТОмск. ун-та № 30). – [Томск], 1926. – 4 с., 1 л. ил. : ил. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск:Известия Томского государственного университета. 1926, т. 76, вып. II


  .
972669
  Бранденбург Н.Е. Об аборигенах Киевского края : 2. Выписка из журнала раскопок курганов со скелетами в скорченном положении / Н.Е. Бранденбург. – [Москва], 1901. – 34 с. – Отд. оттиск : Труды XI археологического съезда в Киеве. М., 1901, т. 1, с. 155-170....


  Труды XI археологического съезда в Киеве. 1899. Том I. Под редакцией графини Уваровой и С.С. Слуцкого. С 2 картами, 145 цинкографиями в тексте и 28 таблицами. Москва. Типография Г. Лисснера и А. Гешеля, Воздвиженка, Крестовоздвиж. пер., Д. Лисснера. ...
972670
  Костишин Э.М. Об абсолютно неразложимых немодулярных матричных представлениях полугрупп Т2] х Т2 x … x Т2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 37-39. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В работе описаны конечномерные матричные неразложимые представления полугрупп вида Т[нижний индекс 2] х Т[нижний индекс 2] х … х Т[нижний индекс 2] над полем характеристики р [не равно] 2 (Т[нижний индекс 2] - полугруппа всех преобразований ...
972671
  Медведев Ю.В. Об абсолютной величине скорости спиртового брожения / Ю.В. Медведев, 1936. – С. 199-200
972672
  Зорщиков А.В. Об абсолютной и равномерной сходимости рядов Фурье по многочленам Якоби. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зорщиков А.В.; Уральский гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Свердловск, 1968. – 6л. – Бібліогр.:с.5-6
972673
  Спеваков В.Н. Об абсолютной суммируемости ортогональных рядов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Спеваков В.Н.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
972674
  Коновалов Сергей Петрович Об абсолютной сходимости кратных тригонометрических рядов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Коновалов Сергей Петрович; МГУ. – М., 1980. – 11л.
972675
  Жермоленко В.Н. Об абсолютной устойчивости линейных нестационарных систем : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.01 / Жермоленко В. Н.; МГУ. – М., 1975. – 11л.
972676
  Герич А.Г. Об абсолютном электрометре профессора Шведова / [соч.] А. Герича. – Санкт-Петербург : Тип. В. Димакова


  Статья нап. в Оессе 1894 г.
972677
  Хвольсон О. Об абсолютных единицах, в особенности магнитных и электрических : [С прил. 150-ти задач] / [соч.] О. Хвольсона, доктора физики. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1887. – IV, 160 с.
972678
  Калинин Виктор Александрович Об абсолютных шейповых ретрактах в классе биокомпактов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Калинин Виктор Александрович; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1977. – 9л.
972679
  Таннебаум И.Л. Об аварии / И.П. Танненбаум ; Напеч. по постановлению сов. Демид. юрид. лицея под ред. прив-доц. Б.Н. Фрезе. – Ярославль : Тип. Губ. правления, 1913. – XII, 92 с. – Текст парал. на нижне-нем. и рус. - Отд. оттиск:. – Библиогр.: с. III-VI и в начале разд.


  Ред.: Фрезе, Бенедикт Николаевич (1866-)
972680
   Об аварии, произошедшей на шахте "Степова" / Б.А. Грядущий, С.П. Минеев, И.А. Ященко, А.И. Холод, И.Б. Беликов // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 7/8 (727/728). – С. 48-53. – ISSN 0041-5804


  "Ш ахта «Степова» ГП «Львовуголь» работает с 1978 г. Установленная годовая производственная мощность на 1 января 2017 г. составила 500 тыс. т. Горный отвод расположен на территории Сокальского района Львовской области. Шахтное поле вскрыто четырьмя ...
972681
  Украина. Закон Об аварийно-спасательных службах // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 1. – С.14-33. – ISSN 1561-4999
972682
  Пукинский Б.К. Об Автове / Б.К. Пукинский. – Л, 1965. – 88с.
972683
  Пропин Р.Х. Об автоионизации атомов He, Li и иона Ве+. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пропин Р.Х.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1964. – 7л. – Бібліогр.:с.7
972684
  Свешников В.М. Об автоматизации численного решения стационарных и нестационарных задач электронной оптики : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.07 / Свешников В. М.; АН СССР, Сиб. отд. Вычил. цент. – Новосибирск, 1977. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
972685
  Сергиенко В.Н. Об автоматизированной адаптивной статистической обработке результатов измерений / В.Н. Сергиенко, И.С. Красовский // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 148-157 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1607-4556
972686
   Об автоматизтрованной интерактивной обработке графических изображений геологических и геофизических обънктов / В.И. Старостенко, В.Н. Шарыпанов, А.С. Савченко, О.В. Леностаева, И.Б. Макаренко, П.Я. Куприенко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2011. – Т. 33, № 1. – С. 54-61 : рис. – Библиогр.: с. 60-61. – ISSN 0203-3100
972687
  Матвеенко В.А. Об автоматическом анализе логического предиката / В.А. Матвеенко. – К., 1973. – 31с.
972688
  Белецкий Платон Михайлович Об автоморфизмах конечных р-групп малой ступени нильпотентности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Белецкий Платон Михайлович; КГУ. – К., 1982. – 16л.
972689
  Белецкий П.М. Об автоморфозмах конечных р-групп малой ступени нильпотентности : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.06 / Белецкий П. М.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1981. – 129л. – Бібліогр.:л.123-128
972690
  Агатов М.В. Об авторах ваших книг : литературные композиции по материалам критической и мемуарной литературы / М.В. Агатов. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 655 с.
972691
  Славутич М. Об авторе гимна замолвите слово // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 4. – С. 15-20


  Рейнгольд Морицевич Глиэр (1874/1875-1956) - русский и советский композитор, дирижёр, педагог, народный артист СССР (1938). Лауреат трёх Сталинских премий первой степени (1946, 1948, 1950). Автор музыки гимна Санкт-Петербурга
972692
  Филиппович П.П. Об авторе стихотворения "Какая это сторона?" / П.П. Филлипович. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва Н.Т. Корчак Новицкого, 1916. – [2], 17 с.


  На тит. л. экз. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Василию Ивановичу Маслову от автора и Михаилу .... Новицкому от автора
972693
  Ленин В.И. Об авторитете руководителя / В.И. Ленин. – 2-е изд. – Москва, 1963. – 239с.
972694
  Ленин В.И. Об авторитете руководителя / В.И. Ленин. – 2-е изд. – Москва, 1989. – 287с.
972695
  Ваксберг А.И. Об авторском гонораре / А.И. Ваксберг. – Москва, 1961. – 104с.
972696
  Исаченко А.Г. Об авторском профессионализме и профессиональной культуре в научных географических публикациях // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 3-9. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
972697
   Об агарной политике КПСС в современных условиях. – М., 1989. – 78с.
972698
  Воронович А.А. Об аграрной программе РСДРП / А.А. Воронович. – Москва : Госполитиздат, 1947. – 103 с.
972699
  Гапочка Л.Д. Об адаптации водорослей / Л.Д. Гапочка. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 80с.
972700
  Волынская Л.Б. Об адаптации и жизненных ориентациях работников московских библиотек // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1 (297). – С.127-130. – ISSN 0132-1625
972701
  Кирьянов К.Г. Об адаптивном подходе к изменению как оптимизации критерия цели измерения : Автореф... канд. техн.наук: 296 / Кирьянов К.Г.; Всесоюз. нау.-исслед. ин-т физ.-техн. и радиотехн. измерений. – М., 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.13-14
972702
  Варшавский А.Е. Об адекватной оценке результативности научной деятельности / А.Е. Варшавский, В.В. Иванов, В.А. Маркусова // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – Т. 81, № 7. – С. 587-593. – ISSN 0869-5873


  Дискуссия о реформе российской науки широко освещается СМИ и в Интернете. Новая волна обсуждений поднялась после опубликования Отчёта фирмы Thomson Reuters, в котором констатировалось снижение вклада России в мировой информационный поток. Частично эти ...
972703
  Ковальчук П.И. Об адекватном математическом аппарате в ландшафтно-геофизическом и экологическом моделировании / П.И. Ковальчук, В.М. Пащенко // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1978. – Вип. 19 : Исследования природных условий и ресурсов УССР. – С. 97-104. – Бібліогр.: 29 назв
972704
   Об адекватности ощущений и восприятинй внешнему миру : Автореф... канд .филос.наук: / Оганесян С. Г,; Оганесян С. Г,; Ерев.ГУ. – Ереван, 1968. – 20л.
972705
  Тюпкин Ю.С. Об адиабатических конструкциях матрицы рассеяния в квантовой теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Тюпкин Ю.С.; Моск. инженерно-физический ин-т. – М., 1972. – 20л.
972706
  Сташа Й. Об административной деятельности и ее формах // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (291). – С. 12-21. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Понятие административной деятельности, ее классификация, особенности и формы реализации.
972707
  Безпалова Е.В. Об адресанте и адресате коммуникативного акта традиционной и альтернативной проповеди // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 15-17. – (Серія: Філологія ; вип. 18, т. 2)
972708
  Ивинский Д.П. Об адресате стихотворения А. С. Пушкина "Предрассудок" ("Ты просвещением свой разум осветил...") // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 103-111. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена проблеме адресата стихотворения А.С. Пушкина "Предрассудок" ("Ты просвещением свой разум осветил…"), которая в настоящее время может обсуждаться лишь на уровне гипотез. Наиболее вероятной автор статьи продолжает считать гипотезу о П.А. ...
972709
  Скрипко Т.В. Об адсорбционных и каталитических свойствах окислов элементов подгруппы титана : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Скрипко Т.В.; Совет по присужден.учен.степени по хим.наукам. – Томск, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23
972710
  Ленин В.И. Об Азербайджане / В.И. Ленин. – Баку, 1970. – 384с.
972711
  Золотарев Е.Х. Об азиатской саранче (Locusta migratoria L.) Среднего Поволжья / Е.Х. Золотарев. – [Москва], 1936. – С. 285-293


  На с. [1] дарств. надпись: Глубокоуважаемому Георгию Францевичу Гаузе от автора
972712
   Об азиатском способе производства, 1930. – 152с.
972713
  Упенский Н.Н. Об азоксибензойных кислотах Н.Н. Успенского : (сообщено 10 янв. 1891 г.) : из химической лаборатории Университета Св. Владимира // Действие цинка и монохлоруксусного эфира на кетоны и альдегиды : ст. 1. Синтез предельных третичных В-оксикислот Сергея Реформатского / С.Н. Реформатский. – С-Пб. – 6 c.
972714
  Алексеев П. Об азокуминовой кислоте и ее производных П. Алексеева : (ст. 1-я) : из химической лаборатории университета Владимира // Действие цинка и монохлоруксусного эфира на кетоны и альдегиды : ст. 1. Синтез предельных третичных В-оксикислот Сергея Реформатского / С.Н. Реформатский. – С-Пб. – [9] с.
972715
  Филиппович П.П. Об академическом издании стихотворения Е.А. Боратынского / П.П. Филиппович. – Петроград : Сенат. тип., 1915. – 24 с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1915


  На тит. л. экз. № 25671 b # 14718FL дарственная надпись от автора. На обл. из книг ....
972716
  Соколов Н.П. Об акклиматизации ларвицидной рыбки Lebistes Reticulatus в Узбекистане / Н.П. Соколов и др. ; Лаборатория экологии Узбекского института экспериментальной медицины. – Москва, 1940. – С. 154-164. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: "Проблемы субтропической патологии". Труды Узбекского института Экспер. медицины. Ташкент. 1940, т. IV. – Библиогр.: Литература с. 164


  На с. [1] дарств. надпись: Глубокоуважаемому Георгию Францевичу Гаузе от автора 8.IX.1940 Ташкент
972717
  Миррахимов Мирсаид Мирхамидович Об акклиматизации человека к высокогорью Средней Азии : Автореф... доктора мед.наук: / Миррахимов Мирсаид Мирхамидович; Ин-т физиологии им. И.П.Павлова АН СССР. – Л., 1964. – 40л. – Бібліогр.:с.39-40
972718
  Багдасарова Т.А. Об аклиматизации детей и климатических факторах в среднегорье Малого Кавказа (по наблюдениям в Шуше) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Багдасарова Т.А. ; Ереван. гос. мед. ин-т. – Ереван, 1965. – 40 с.
972719
  Коппель А. Об аксиально-симметричных решениях уравнений Эйнштейна гравитационного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Коппель А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1967. – 15л.
972720
  Тацуняк П.И. Об аксиоматическом методе Вайтмана в двумерной квантовой теории поля : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Тацуняк П.И. ; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1965. – 14 с. – Бібліогр.:с.12-14
972721
   Об актах гражданского состояния. – Б. м. : [В тип. И. Гольдмана]. – 104 с.
972722
  Стрелина А.В. Об активаторах и инактиваторах угольной ангидразы крови. : Автореф... Канд.биол.наук: / Стрелина А.В.; Акад.наук СССР.Физиол.ин-т. – Ленинград, 1950. – 12 с.
972723
  Безверхова С.Т. Об активной форме водорода в "скелетном" никелевом катализаторе : Автореф... канд. хим.наук: / Безверхова С.Т.; Казахский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1953. – 12л.
972724
  Лапицкая М.А. Об активности двойной связи углерод-азот в 2-пирозалинах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Лапицкая М.А. ; МГУ, Хим. фак. – Москва, 1972. – 14 с.
972725
  Алехина В.И. Об активности диазо- и азосоставляющих при ледяном крашении : Автореф... канд. химнаук: / Алехина В. И.; Томск. политехн. ин-т им. Кирова. – Новосибирск, 1951. – 8 с.
972726
  Матвейчук А.Я. Об активности и электропроводности скелетного никеля, промотированного металлами IV периода : Автореф... кандидата химнаук: / Матвейчук А.Я.; Хим.-металлургич. ин-т АН Каз.ССР. – Караганда, 1965. – 18л.
972727
  Демяновский С. Об активности кислотности гемолимфы Вомвух Моri L. и зависимости её от пищи : журнал экспериментальной биологии / С. Демяновский, Р. Гальцова, В. Рождественская
т. 7, вып. 5-6. – 1931. – 570-600 с.
972728
  Левицкий О. Об актовых книгах относящихся к истории Юго-Западного края и Малороссии / О.И. Левицкий. – Москва : Печ. А.И. Снегиревой, 1900. – 30 с. – Отд. оттиск: Труды XI Археологического съезда в Киеве, т. 2
972729
  Левицкий О.И. Об актовых книгах относящихся к истории Югозападного края и Малороссии / О.И. Левицкий. – Москва : Печ. А.И. Снегиревой, 1900. – 30 с. – Отт. из 2-го т. "Тр. 11 Археол. съезда в Киеве"
972730
  Козачек А.В. Об актуальности восстановления и концептуальных подходах к проектированию содержания профессиональной подготовки по направлению "защита окружающей среды" // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 11. – С. 4-23. – ISSN 1609-4646
972731
  Яцевич Т.А. Об актуальности использования мультимедийных электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе технических вузов / Т.А. Яцевич, М.В. Леган // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 11, ноябрь. – С. 133-143. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматривается проблема использования мультимедийных электронных ресурсов (МЭОР), применяющихся в учебном процессе и носящих инновационный характер, преподавателями НГТУ. Результаты исследования мнения преподавателей об актуальности и ...
972732
  Коробкина Т.В. Об актуальности невербальной коммуникации в условиях современного общества / Т.В. Коробкина, В.В. Гусаченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 68-73. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 57). – ISSN 2226-0994
972733
  Ситников А.Б. Об актуальности усовершенствования научной терминологии в гидрогеологии // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 4. – С. 93-99. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0367-4290
972734
  Ботвинников А.Д. Об актуальных вопросах методики обучения черчению / А.Д. Ботвинников. – Москва : Просвещение, 1977. – 191 с. : ил. – (Пособие для учителей)
972735
  Абаев Л.Ч. Об актуальных подходах к моделированию международных отношений // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2011. – № 2 (7). – С. 31-48. – ISSN 2079-3359
972736
  Брежнев Л.И. Об актуальных проблемах партийного строительства / Л.И. Брежнев. – Москва, 1973. – 456с.
972737
  Вершок И. Об актуальных проблемах универсализации и регионализации содержания прав человека // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 22-24
972738
   Об актуальных проблемах экспериментального исследования времени реагирования. – Тарту, 1969. – 228с.
972739
  Бокк А.К. Об акустической структуре и фонологическом статусе гласных нижнемецкого диалекта на территории СССР : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Бокк А. К.;. – М., 1979. – 17л.
972740
  Войцеховская Светлана Александровна Об акустическом поле, возникающем в жидкости в результате разлома ледяного покрова : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Войцеховская Светлана Александровна; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
972741
  Жук И.В. Об акцентной двудольности колона // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2006. – Вып. 28 : Донецкая филологическая школа: итоги и перспективы. – С. 51-58. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті колон прозового текту розглядається у зіставленні з віршем. З"ясовуючи роль колону, як неповнометричної структури, у витворенні ритму прози, автор висловлює парииущення, що колони мають два системних наголоси. Дводольно акцентований колон ...
972742
  Граве Д.А. Об алгебраических единицах / Д.А. Граве. – 25с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф
972743
  Райчев П.П. Об алгебраических методах изучения деформированных четно-четных ядер. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 055 / Райчев П.П.; Объед.ин-т ядерон.исслед. – Дубна, 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
972744
  Пфейффер Г.В. Об алгебраических поверхностях = Sur les surfaces algebriques : I. Особенные точки алгебраических поверхностей : II. Кратные линии алгебраических поверхностей / [соч.] Г.В. Пфейффера, прив.-доц. – Киев : Тип. Императорского Ун-та Св. Владимира. Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – [2], 11 c. – Отд. оттиск из: Университетские известия за 1905, № 12, неофиц. ч., с. 1-11 - Экз. деф., без обл.
972745
  Пфейффер Г.В. Об алгебраических поверхностях = Sur les surfaces algebriques : I. Особенные точки алгебраических поверхностей : II. Кратные линии алгебраических поверхностей / [соч.] Г.В. Пфейффера // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 11 c.
972746
  Покровский П.М. Об алгебраических уравнениях в связи с эллистическими функциями Вейерштрасса / [соч.] П.М. Покровского, проф. ун-та Св. Владимира. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова, 1893. – [2], 18 с.
972747
  Латышв Об алгебрах с тождественными соотношениями : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Латышв В. Н; МВО СССР, Новосиб. ГУ. – Новосибирск, 1963. – 12л.
972748
  Мальцев Юрий Николаевич Об алгебрах с тождественными соотношениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Мальцев Юрий Николаевич; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1973. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
972749
  Кукин Г.П. Об алгебрах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Кукин Г.П.; Новосибир.гос.ун-т. – Новосибирск, 1973. – 9л. – Бібліогр.:с.7-9
972750
  Соколов Валерий Анатольевич Об алгебре многоместных частично рекурсивных функций с операцией суперпозиции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Соколов Валерий Анатольевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1972. – 12л.
972751
  Пененко В.В. Об алгоритмах и системе программирования задач расчета двумерных ядерных реакторов и некоторых задач теории переноса. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Пененко В.В.; Моск.инж.-физ-ин-т. – М, 1966. – 12л. – Бібліогр.:с.12
972752
  Логинов В.И. Об алгоритмах распознавания образов наилучших в смысле минимума стоимости ошибок. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Логинов В.И.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1966. – 19л.
972753
  Узнадзе О.П. Об алгоритмах расщепления для метода сферических гармоник в двумерном цилиндре : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Узнадзе О.П. ; Научн-.исслед. ин-т атомных реакторов. – Москва, 1970. – 13 с. – Бібліогр.:с.13
972754
  Агафонов В.Н. Об алгоритмах, частоте и случайности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 007 / Агафонов В.Н. ; АН СССР, Сиб. отд-ние. Совет матем. секции объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам ). – Новосибирск, 1969. – 18 с. – Бібліогр.:с.15-18
972755
  Быкова Л.Н. Об алгоритме независимого анализа для английского языка / Л.Н. Быкова. – М, 1970. – 92с.
972756
  Антидзе Дж.Г. Об алгоритме опытного машинного перевода с грузинского языка на русский : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Антидзе Дж.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 14л.
972757
  Новиков Г.И. Об алгоритмических методах исследования цифровых управляющих систем. : Автореф... канд. техн.наук: / Новиков Г.И.; Лен. ин-т точной механики и оптики. – Л., 1966. – 13л.
972758
  Френель В.И. Об алгоритмических проблемах в частично упорядоченных группах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Френель В.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 8л.
972759
  Марчук Ю.Н. Об алгоритмическом разрешении лексической многозначности. : Автореф... канд. филолог.наук: / Марчук Ю.Н.; 1-й Москов. гос.п ед. ин-т ин. языков им. М.Тореза. – М., 1968. – 16л.
972760
  Зуховицкий С.И. Об алгорифмах для некоторых здач нелинейного программирования / С.И. Зуховицкий. – Новосибирск, 1962. – 14с.
972761
  Абель М. Об алегбраических и топографических свойствах алгебр функций со значениями в банаховой алгебре. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 001 / Абель М.; Тарт.гос.ун-т. – Тарту, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
972762
   Об Александре Блоке. – Пб., 1921. – 337с.
972763
  Книпович Е.Ф. Об Александре Блоке / Е.Ф. Книпович. – Москва, 1987. – 141с.
972764
  Московичюте Л.И. Об Александре Романовиче // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.11-19. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
972765
  Юнусов С.Ю. Об алкалоидах ряда тетрагидроизохинолина и фенантридина : Автореф. ... докт.хим.наук: / Юнусов С.Ю. – Ташкент, 1949. – 19 с.
972766
  Игонин А.Л. Об алкоголизме в диалогах / А.Л. Игонин. – М., 1989. – 175с.
972767
  Ионова П Е. Об алкоголизме в США / П Е. Ионова, С.И. Чобринский, Н.А. Шведова // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 3 (41) : Сложности на пути к переизбранию Рейгана. О дискуссиях вокруг отношений с Советским Союзом. Малые фирмы в наукоемком производстве. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 143-150
972768
  Данилов И.В. Об аллергической реактивности матки при ее гипертрофии или атрофии : Автореф... д-ра мед.наук: / Данилов И.В.; Казан. гос. мед. ин-т. Кафедра патологической физиологии. – Казань, 1951. – 20 с.
972769
  Лазаренко Е.К. Об аллофане из Закарпатья и Келецко-Радомского горного округа. / Е.К. Лазаренко, 1958. – С. 191-200
972770
  Канаев С.А. Об альтернативах социальному насилию как о проблеме // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 90-93. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
972771
  Глазьев С. Об альтернативной системе мер государственной политики модернизации и развития отечественной экономики // Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университетменеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва, 2011. – № 4. – С. 68--85. – ISSN 0130-9757
972772
  Жевлаков К.А. Об альтернативных и йордановых кольцах : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Жевлаков К. А.; АН СССР, Сиб. от-ние, Совет матем. секц. Объед. уч. сов. по физ. мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1967. – 11л. – Бібліогр.:с.9-11
972773
  Надсон Г.А. Об амебообразной форме клеток у дрожжей, передаваемой по наследству / Г.А. Надсон, В.И. Кудрявцев. – Отд. отт. – 165-168с.
972774
  Челпанов Г.И. Об американских психологических институтах. (Из путешествия по Америке) // Філософська психологія Георгія Челпанова : до 155-річчя з дня народж. та 120-річчя відкриття психологічної семінарії при Імператорському університеті Святого Володимира / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Укр. психол. асоц. [та ін. ; уклад.: О.І. Власова, С.О. Канєвська, О.М. Ткаченко та ін.]. – Київ ; Одеса ; Гамильтон : Accent Graphics Communications & Publishing, 2018. – С. 106-116. – (Науково-психологічний спадок класичних університетів). – ISBN 978-1-77192-421-4
972775
  Челпанов Г.И. Об американских психологических институтах. (Из путешествия по Америке) // Філософська психологія Георгія Челпанова : до 155-річчя з дня народж. та 120-річчя відкриття психологічної семінарії при Імператорському університеті Святого Володимира / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Укр. психол. асоц. [та ін. ; уклад.: О.І. Власова, О.М. Ткаченко, О.С. Дячок та ін.]. – Київ ; Одеса ; Гамильтон : Accent Graphics Communications & Publishing, 2018. – С. 106-116. – (Науково-психологічний спадок класичних університетів). – ISBN 978-1-77192-421-4
972776
  Коренева М М. Об американской литературе / М М. Коренева, Э.М. Медникова. – М.
3. – 1964. – 32с.
972777
  Коренева М М. Об американской литературе. / М М. Коренева, Э.М. Медникова. – М.
1. – 1964. – 44с.
972778
  Коренева М.М. Об американской литературе. / М.М. Коренева, Э.М. Медникова. – М.
4. – 1964. – 36с.
972779
  Конобеев В.Л. Об американском военном экспорте // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1985. – № 3 (47) : Расстановка партийно-политических сил в США. Советско-американские экономоческие и научно-технические связи. "Стратегическая оборонная инициатива" и планы создания "ограниченной" системы ПРО. О научно-техническом потенциале США... – С. 78-91
972780
  Горький М. Об Америке / М. Горький. – Москва, 1952. – 144с.
972781
  Маяковский В.В. Об Америке. / В.В. Маяковский. – Москва, 1952. – 160с.
972782
  Яцукович Н.К. Об амидах кислот гликолевого порядка : рассуждение, представленное в физико-математический факультет СПб. ун-та, на получение степени магистра химии, канд. естеств. наук Николаем Яцуковичем // Исследования над явлениями вытеснения одних элементов другими / Н.Н. Бекетов. – Харьков, 1865. – 58, [1] с.
972783
  Руднев В.М. Об амидных соединениях третичных углеводородных радикалов / [соч.] Владимира Руднева // О действии азотной кислоты на некоторые органические соединения двухатомной серы и о новом ряде органических сернистых соединений, полученных при этой реакции / А. Зайцев. – Казань, 1867. – 50 с. – Библиогр. в прим.
972784
  Тарасенко В. Об амфиболе куммингтонитоваго ряда из балки Тимашевой к югу от Кривого Рога / В. Тарасенко. – Киев : Тип.Импер.Ун.Св.владимира, Н.Т.Корчак-Новицкого, 1903. – 65-72 с. – Отд.оттиск из Т.XXII "Изв.Геолог.Комитета"
972785
  Шмидт П.Ю. и др. Об анабиозе рыб при переохлаждении воды / П.Ю. и др. Шмидт, 1936. – 305-308с.
972786
  Семененко В.И. Об анализе и обобщении в партийной работе / В.И. Семененко. – Москва, 1957. – 64с.
972787
  Беленький Е.И. Об анализе лирического стихотворения : метод. письмо студентам-выпускникам филол. ф-тов / Беленький Е.И. ; М-во просвещения РСФСР. ОМ. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Омск : [б. и.], 1973. – 31 с.
972788
  Васильев В.А. Об анализе позиций величин в конструкциях алгоритмических языков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Васильев В.А.; ЛГУ. – Л, 1967. – 11л.
972789
  Алексеев А.А. Об аналитических методах исследования некоторых двумерных и многомерных задач теории массового обслуживания : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Алексеев А. А.; Ин-т матем. АН УССР. – К., 1966. – 15л. – Бібліогр.:с.15
972790
  Гилис А.А. Об аналитических решениях дифференциально-разностных уравнений : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.002 / Гилис А.А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1971. – 12л.
972791
  Киселюс И.В. Об аналитических решениях линейных уравнений в частных производных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Киселюс И.В.; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 11л.
972792
  Киро С.Н. Об аналитических решениях уравнения и некоторой системы уравнений в частных производных с многими независимыми переменными при задании начальных условий на двух гиперплоскостях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Киро С.Н.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1951. – 8 с.
972793
  Павлов В.П. Об аналитических свойствах амплитуд неупругих процессов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Павлов В.П.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1963. – 6л.
972794
  Харахан М.Л. Об аналитических связях между полями и частицами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Харахан М.Л.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
972795
  Сливинский В.Е. Об аналитических функциях в коммутативном кольце матриц одного класса. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Сливинский В.Е.; Акад.наук Узбекск.ССР.Ин-т матем.и механики. – Ташкент, 1951. – 8 с.
972796
  Гаврилова Р.М. Об аналитических функциях двух комплексных переменных, представимых рядами Дирихле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Гаврилова Р.М.; Рост. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1972. – 9л.
972797
  Коваленко В.Ф. Об аналитической регуляризации, зависящей от параметра / В.Ф. Коваленко. – К., 1972. – 20 с.
972798
  Рябов Ю.А. Об аналитической теории движения малых планет троянской группы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рябов Ю. А.; МГУ, Гос. астрон. ин-т. – Москва, 1953. – 7 с.
972799
  Воронин А.Н. Об аналитическом построении оптимизирующего функционала систем управления / А.Н. Воронин. – Київ, 1973. – 17с.
972800
  Бурлаченко В.П. Об аналитическом продолжении дзета-функции Римана с помощью двойных рядов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Бурлаченко В.П. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1967. – 10 с.
972801
  Кухтевич И.Л. Об аналогах хлорофилла и некоторых их свойствах : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Кухтевич И.Л. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1965. – 34 с. – Бібліогр.:с.32-33
972802
  Бородин А.П. Об аналогии мышьяковой кислоты с фосфорной в химическом и токсилогическом отношениях / А.П. Бородин. – Санкт-Петербург : типография Королева И.К., 1858. – 311 с.
972803
  Чирвинский П.Н. Об анапаите и других минералах из рудных пластов Керченского и Таманского полуостровов / [соч.] П.Н. Чирвинского. – [Варшава], 1903. – С. 28-34


  На с. 28 дарств. надпись: Многоуважаемому Леониду Андреевичу Крыжановскому от автора
972804
  Повилейко Р.П. Об анатомических требованиях человека к современной технике. / Р.П. Повилейко. – Новосибирск, 1964. – 81с.
972805
  Дьяконов А.М. Об анатомическом и гистологическом строении кишечного канала Amphicteris gunneri sars, Polichacta, Ampharetidael : (с 3 табл. и 9 рис. в тексте) / А.М. Дьяконов, 1913. – С. 297-346
972806
  Дьяконов А.М. Об анатомическом и гистологическом строении кишечного канала Amphicteris gunneri sars, Polichacta, Ampharetidael : (с 3 табл. и 9 рис. в тексте) / А.М. Дьяконов. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1913. – С. 297-346, 3 л. табл. ил. : ил. – Без обл. - Отд. оттиск: Труды С.-Петербургского Общества естествоиспытателей. Отд. зоологии и физиол. т. XLII, вып. 4, Раб. Зоол. зоот. каб. СПБ ун-та № 2


  На обл. дарств. надпись № 251410: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора На обл. дарств. надпись № 258650:Глубокоуважаемому Георгию Георгиевичу Якобсону от автора
972807
  Вернадский В.И. Об ангидридах глин (группе леверрьерита) / В.И. Вернадский, 1923. – С. 27-29
972808
  Коренева М.М. Об английской литературе. / М.М. Коренева, Э.М. Медникова. – М.
1. – 1964. – 32с.
972809
   Об английской музыке : книга для чтения по английскому языку для консерваторий и иститутов искусств. – Москва : Высшая школа, 1973. – 119 с.
972810
   Об англо-французской политике в Восточном вопросе / соч. отставного дипломата : перевел с фр. Н. К[онши]н. – Тверь : В тип. Губернского правления, 1854
972811
  Дружинин В.В. Об анизотропии магнитной восприимчивости и коэрцитивной силы в сплаве железа с кремнием и в монокристаллах этого сплава : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Дружинин В.В.; МВО СССР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1952. – 8 с.
972812
  Лазарев С.Д. Об анизотропии фотомагнитных эффектов в германии и кремнии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лазарев С.Д.; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1964. – 11л.
972813
  Зинин Н.Н. Об анилиновых красках. – Санкт-Петербург : Тип. тов. "Общественная польза", 1868. – 51 с.
972814
   Об Анне Ахматовой : Стихи. Эссе. Воспоминания. Письма. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 574 с.
972815
  Гайдидей Ю.Б. Об аннигиляции экситонов в квазиодномерных кристаллах / Ю.Б. Гайдидей. – Киев : ИТФ АН УССР, 1980. – 13 с.
972816
  Попов М.А. Об аномалиях затылочной чешуи / М.А. Попов. – С.-Петербург : Типография М. Акинфиева и И. Леонтьева, 1898. – 14, [3] с.
972817
  Никитина Н.В. Об аномалиях переменных элкетромагнитных полей над цилиндрическими неоднородностями : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никитина Н. В.; АН СССР, Геофиз. ин-т. – Москва, 1953. – 6 с.
972818
  Модилевский Я.С. Об аномальных случаях развития зародышевого мешка у высших растений = Ueber anomale Falle der Embryosaekentwicklung bei den hoheren Phlanzen / Я Модилевский. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1910. – 20 с. ил., табл. – Пар. назв. тит. л. на нем. яз. - Рез. на нем. яз. - Отд. оттиск: Записки Киевского общества естествоиспытателей. Т. 20


  На тит. л. дарств. надпись: Глбокоуважаемому Профессору Василию Карловичу Совинскому от автора
972819
  Штернберг Ю.М. Об антикоагулянтном действии протаминсульфата и путях его устранения. : Автореф... канд. мед.наук: 766 / Штернберг Ю.М.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1970. – 18л.
972820
  Глазьев С. Об антикризисной стратегии России // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва : Финансы и статистика, 2009. – № 6
972821
  Дегтярева А.П. Об антимикробных веществах мирта (обыкновенного) и эвкалиптов (левопиненового и Вилькинсона) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Дегтярева А.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1962. – 20 с.
972822
   Об антирелигиозной пропаганде. – М.-Ярославль, 1937. – 128с.
972823
  Круглик Е.К. Об антистоксовой флуоресценции растворов многоатомных молекул. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.044 / Круглик Е.К.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1969. – 16л.
972824
  Афинская З.Н. Об антитезе холодно/горячо, мифах и научном знании (к 265-летию выхода трактата "О духе законов"Монтескье) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 22-31. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
972825
  Дерябин В.Е. Об анторпологических вариантах в составе казахов / В.Е. Дерябин, М.В. Бескина // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1. – С. 79-93. – ISSN 0869-5415
972826
  Тохвер В. Об антропогенной экологии нитратреспираторных, денитрифицирующих и денитритифицирующих бактерий : На примере модельных рек Юго-Восточной Эстонии / В. Тохвер; Тартуский гос. ун-т. – Таллин : Валгус, 1988. – 193с.
972827
  Тихомиров В.В. Об аппроксимальных свойствах некоторых рациональных операторов : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.01.01 / Тихомиров В. В.; Казан.ГУ. – Казань, 1978. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
972828
  Кегеян Э.М. Об аппроксимации в среде в комплексных областях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кегеян Э.М.; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1963. – 5л.
972829
  Ибрагимов Г.И. Об аппроксимации посредством подсистемы полиномов Фабера. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ибрагимов Г.И.; Моск. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – М., 1965. – 8л.
972830
  Гагуа М.Б. Об аппроксимации решений эллиптических уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гагуа М.Б.; Акад. наук Грузинской ССР. Тбилисский математический ин-т им. А.М.Размадзе. – Тбилиси, 1950. – 7 с.
972831
  Халикулов Сирожиддин Изамиддинович Об аппроксимации случайных процессов и полей случайными полями с ограниченным спектром : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Халикулов Сирожиддин Изамиддинович; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1994. – 102л. – Бібліогр.:л.93-102
972832
  Халикулов С.И. Об аппроксимации случайных процессов и полей случайными полями с ограниченным спектром. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Халикулов С.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 15л.
972833
   Об аристократии, в особенности русской. – Лейпциг : Э. Л. Каспарович, 1874. – 105 с.
972834
  Чирский В.Г. Об арифметических свойствах значений некоторых классов аналитических функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Чирский В.Г.; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1977. – 10л. – Бібліогр.:с.10
972835
  Коробов Н.М. Об арифметических свойствах показательных функций : Автореф... докт. физ.мат.наук: / Коробов Н. М.; Матем. ин-т АН СССР. – Москва, 1953. – 12 с.
972836
  Содномов Б.С. Об арифметических суммах множеств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Содномов Б.С.; Московский гос. педагогический институт им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 5 с.
972837
  Скориков А.С. Об арктических ногохвостках. / А.С. Скориков сделал сообщение // Компакт - 252301 / А.С. Скориков. – Санкт-Петербург : Тип. М.П. Фроловой, 1905. – С. XL-XLII
972838
  Брюсов В. Об Армении и армянской культуре / В. Брюсов. – Ереван, 1963. – 248с.
972839
   Об Армении и армянской культуре. – Ереван, 1970. – 292с.
972840
  Шагинян М.С. Об армянской литературе и искусстве / М.С. Шагинян. – Ереван, 1961. – 228 с.
972841
  Черненко М.М. Об Арсении Тарковском : статьи, эссе / Маргарита Черненко. – Киев : АТОПОЛ., 2018. – 238, [2] с. – ISBN 978-617-7190-05-8
972842
  Перепелица В. Об арт-салоне и не только. Проблемный разговор / Вита Перепелица // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 7. – С. 47-49. – ISSN 0869-4915


  Об опыте работы арт-салона в Центральной городской библиотеке (г. Губкин Белгородской обл., Россия).
972843
  Яковлев Н.Д. Об артиллерии и немного о себе / Н.Д. Яковлев. – М, 1981. – 176с.
972844
  Яковлев Н.Д. Об артиллерии и немного о себе / Н.Д. Яковлев. – 2-е изд. – М, 1984. – 168с.
972845
  Де-Витте Е.И. Об археологической находке в с. Ласкове, Владимиро-Волынского уезда / Е.И. Де-Витте. – Киев : Типография Т.Г. Мейнандер, 1900. – 17 с.
972846
  Буров А.К. Об архитектуре / А.К. Буров. – Москва, 1960. – 147 с.
972847
  Карев Г.П. Об асемтотическом поведении дискретных марксистких процессов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Карев Г. П.; МВиССО РСФСР, Моск. ин-т электрон. маш. строен. – М., 1973. – 14л.
972848
  Казанцев А.М. Об асимметричности люков Кирквуда / А.М. Казанцев, Л.М. Шербаум // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев : Вища школа, 1983


  На основании численных расчетов движения модельных частиц в резонансной зоне для соизмеримости 2/5 с Юпитером объясняется наблюдаемая асимметричность люков Кирквуда.
972849
  Аликулов Т.А. Об асимптоматическом интегрировании систем линейных дифференциальных уравнений второго порядка, содержащих малый параметр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Аликулов Т. А.; КГУ им. Шевченко. – К., 1987. – 17л.
972850
  Балла Эден Шамуелович Об асимптоматическом представлении решений смешанных задач для некоторых классов уравнений гиперболического типа с запаздывающими аргументами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Балла Эден Шамуелович; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1974. – 16л.
972851
  Вахромеев Ю.М. Об асимптонике некоторых краевых задач теории упругих пластин и оболочек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Вахромеев Ю.М.; Новосиб. инженерно-строит. ин-т. – Новосибирск, 1980. – 12л.
972852
  Перадзе Д.Г. Об асимптотике вероятностных оценок итерационного процесса решения линейных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Перадзе Д.Г.; АН Груз.ССР. Тбил. матем. ин-т им. А.М.Размадзе. – Тбилиси, 1969. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
972853
  Хусанбаев Я.М. Об асимптотике полного числа частиц в почти критическом ветвящемся процессе с иммиграцией // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 96. – С. 163-170. – ISSN 0868-6904


  Розглядається послідовність гіллястих процесів з імміграцією у випадку, коли середнє число нащадків однієї частинки прямує до одиниці. Знайдено швидкість збіжності та асимптотику флуктуації повного числа частинок, які беруть участь у розвитку ...
972854
  Бойко Р.В. Об асимптотике распределения некоторых аддитивных функционалов от простейшего случайного блуждания : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Бойко Р. В.; Ин-т матем. АН УССР. – К., 1970. – 8л.
972855
  Евтухов В.М. Об асимптотике решений обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка с быстро меняющимися нелинейностями / В.М. Евтухов, А.Г. Черникова // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 71, № 1. – C. 73-91. – ISSN 1027-3190
972856
  Лунин В.Ю. Об асимптотике решения первой краевой задачи для квазилинейного эллиптического уравнения с малым параметром. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Лунин В.Ю.; МГУ. – М., 1976. – 12л.
972857
  Рахматулина А.Х. Об асимптотике уравнений переноса : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Рахматулина А.Х.; АН СССР. Отд-ние прикладной математики Матем. ин-та им. В.А.Стеклова. – М., 1965. – 6л.
972858
  Долматов Сергей Лазаревич Об асимптотически устойчивых множествах решений систем с последствием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Долматов Сергей Лазаревич; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1978. – 16л.
972859
  Долматов Сергей Лазаревич Об асимптотически устойчивых множествах решений систем с последствием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Долматов Сергей Лазаревич; Горьк. гос. университет. – Горький, 1979. – 16л.
972860
  Лупанов О.Б. Об асимптотических закономерностях синтеза схем из функциональных элементов : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Лупанов О.Б.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – Москва, 1963. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
972861
  Осипов Л.В. Об асимптотических разложениях для функций распределения сумм независимых случайных величин : Автореф... канд.физ-мат.наук: 005 / Осипов Л.В.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1968. – 10л.
972862
  Пидченко Ю.П. Об асимптотических разложениях решений систем линейных дифференциальных уравнений нейтрального типа с медленно меняющимися коэффициентами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Пидченко Ю.П.; МП УССР. Киев. пед. ин-т. – К., 1973. – 16л.
972863
  Божко В.А. Об асимптотических разложениях Т-периодических решений систем дифференциальных уравнений с малым параметром при производных и с периодическими коэффициентами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Божко В. А.; АН УССР, Ин-т математики. – К., 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.16
972864
  Державина А.И. Об асимптотических свойствах одномерных иестационарных движений газа : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Державина А. И.; ВЦ АН СССР. – М., 1976. – 11л.
972865
  Ведь Ю.А. Об асимптотических свойствах решений интегро-дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ведь Ю.А.; Ан УзССР. – Фрунзе, 1961. – 14л.
972866
  Баялиева Сайрагуль Сыдыковна Об асимптотических свойствах решений интегро-жифференциальных уравнений типа Вольтерра без запаздывания и с запаздыванием аргумента : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Баялиева Сайрагуль Сыдыковна; АН КиргССР. Отд-ние физ.-техн. и мат. наук. – Фрунзе, 1973. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
972867
  Аникеева Л.И. Об асимптотических свойствах решений линейных дифференцированных уравнений высшего порядка : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Аникеева Людмила Ивановна ; МГУ. – Москва, 1980. – 14 с.
972868
  Пелюх Г.П. Об асимптотических свойствах решений неоднородного дифференциально-функционального уравнения с линейно преобразованным аргументом / Г.П. Пелюх, Д.В. Бельский // Нелінійні коливання : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 21, № 4. – C. 537-553. – ISSN 1562-3076
972869
  Коган В.Р. Об асимптотических свойствах спектра оператора Лапласа на компактном римановом многообразии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 003 / Коган В.Р.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1972. – 10л.
972870
  Коваленко Сегей Ниолаевич Об асимптотических формулах для решений линейных систем интегро-дифференциальных уравнений : Дис... канд.физ-матнаук: 01.01.02 / Коваленко Сегей Ниолаевич; Киевский гос. пед ин-т им. М.Горького. – К, 1987. – 139л. – Бібліогр.:л.130-139
972871
  Коваленко С.Н. Об асимптотических формулах для решений линейных систем интегро-дифференциальных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Коваленко С.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 14л.
972872
  Ковтонюк Марьяна Михайловна Об асимптотических формулах для решения бесконечных систем линейных дифференциальных уравнений : Дис... канд.физ-матнаук: 01.01.02 / Ковтонюк Марьяна Михайловна; Киевск. гос. пед. ин-т. – К, 1983. – 117л.
972873
  Ковтонюк М.М. Об асимптотических формулах для решения бесконечных систем линейных дифференциальных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.12 / Ковтонюк М.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1984. – 14л.
972874
  Чибисов Д.М. Об асимптотической мощности критериев согласия при близких альтернативах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чибисов Д.М.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1964. – 8л.
972875
  Андреев Александр Сергеевич Об асимптотической устойчивости движений голономных механических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Андреев Александр Сергеевич; МГУ. – М., 1980. – 19л.
972876
  Перестюк Н.А. Об асимптотической устойчивости решений одного класса систем дифференциальных уравнений с импульсным воздействием. / Н.А. Перестюк, О. Аширов // Проблемы математики и моделирования экономики Туркменистана. Тезисы Докладов., 1995
972877
  Стеклов В.А. Об асимптотическом выражении некоторых функций, определяемых линейными дифференциальным уравнением второго порядка и их применения к задаче разложения произвольной функции в ряд по этим функциям. / В.А. Стеклов. – Харьков, 1956. – 138с.
972878
  Аликулов Т.А. Об асимптотическом интегрировании систем линейных дифференциальных уравнений второго порядка, содержащих малы параметр : Дис. ... канд. физ. - мат. наук : 01.01.02 / Аликулов Туйгун Авлакулович ; М-во просвещ. УССР ; Киев. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Киев, 1987. – 144 л. – Библиогр. : л. 134-144
972879
  Демидович В.Б. Об асимптотическом поведение решений дискретных конечно-разностных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Демидович В. Б.; АН БССР, Отд-ние физ. мат. – Минск, 1972. – 12л.
972880
  Шило Людмила Владимировна Об асимптотическом поведении дисперсии среднеарифметческой оценки неизвестного среднего однородных случайных полей дискретного аргумента : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Шило Людмила Владимировна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1991. – 14л.
972881
  Шило Людмила Владимировна Об асимптотическом поведении дисперсии среднеграфической оценки неизвестного среднего однородных случайных полей дискретного аргумента : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Шило Людмила Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 134л. – Бібліогр.:л.114-134
972882
  Абдалимов Б. Об асимптотическом поведении И-статистик : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.005 / Абдалимов Б. ; АН Уз ССР. – Ташкент, 1969. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
972883
  Антошевский З.С. Об асимптотическом поведении оценок спектра стационарного процесса : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.01.05 / Антошевский З.С. – Вильнюс, 1977. – 16 с.
972884
  Кугурадзе И.Т. Об асимптотическом поведении решений дифференциальных уравнений вида +a(t)[u]n Sign u=0 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кугурадзе И.Т.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 15л.
972885
  Одарич О.Н. Об асимптотическом поведении решений нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка с запаздывающим аргументом : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Одарич О. Н. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1968. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
972886
  Каменев И.В. Об асимптотическом поведении решений нелинейных дифференциальных уравнений второго разряда : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.003 / Каменев И.В. ; Моск. ин-т электронного машиностроения. – Москва, 1970. – 14 с. – Бібліогр.:с.12-14
972887
  Ражапов Г. Об асимптотическом поведении решений нелинейных интегро-дифференциальных уравнений типа Вольтерра. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.003 / Ражапов Г.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по мех-мат.специальностям Отдел.физ-техн. и матем.наук. – Ташкент, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.17-20
972888
  Егоров А.И. Об асимптотическом поведении решений систем интегро-дифференциальных уравнений типа Вольтерра. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Егоров А.И.; Акад.наук УзССР. – Ташкент, 1955. – 14л.
972889
  Старун И.И. Об асимптотическом поведении решений систем линейных диффенциальных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.003 / Старун И.И.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
972890
  Кужий А.И. Об асимптотическом представлении интегралов обыкновенных линейных дифференциальных уравнений с медленно меняющимися коэффициентами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кужий А.И.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1956. – 6л.
972891
  Торошелидзе И.А. Об асимптотическом представлении решений некоторых нелинейных дифференциальных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Торошелидзе И.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 12л.
972892
  Маркуш И.И. Об асимптотическом представлении решений некоторых типов линенйных дифференциальных и интегро-дфференциальных уравнений, содержащих малый параметр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Маркуш И.И.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. Каф. матем. анализа и геометрии. – К., 1960. – 15л.
972893
  Сыроватка А.А. Об асимптотическом представлении решений систем линейных неоднородных дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом, содержащих параметр. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Сыроватка А.А.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
972894
  Катранов Александр Глебович Об асимптотическом проведении колеблющихся решений одного класса обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Катранов Александр Глебович; ЛГУ. – Л., 1972. – 8л.
972895
  Григоренко В.К. Об асимптотическом разложении решений систем линейных дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Григоренко В.К.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.16
972896
  Кочура А.И. Об асимптотическом разложении решения одной задачи дифракционного типа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кочура А.И.; МВССО УССР. Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1960. – 11л.
972897
  Ковтун И.И. Об асимптотическом решении некоторого класса линейных дифференциальных уравнений с операторными коэффициентами : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ковтун И.И.; Объедин.Ученый Совет ин-тов математики, кибернетики и главной астроном.обсерватории АН УССР. – К, 1962. – 15л.
972898
  Пелиновский Е.Н. Об асисмптотическом методе для слабонелинейных распределенных систем с переменными параметрами. / Е.Н. Пелиновский, И М. Рабинович, . – Горький, 1971. – 22 с.
972899
  Забавников Б.Н. Об аспектной классификации французских заимствований в современном немецком языке. / Б.Н. Забавников. – Воронеж, 1966. – 32с.
972900
  Срезневский Б.И. Об ассигновании средств на производство метеорологических исследований и на поддержку молодым ученым, отда.щимся таковым исследованиям / Б.И. Срезневский. – 5с.
972901
  Тарапов И.Е. Об Ассоциации выпускников Харьковского университета // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярный журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2001. – № 4. – С.4-10
972902
  Тарапов И.Е. Об Ассоциации выпускников Харьковского университета // Университеты. Наука и просвещение. Альманах : научно-популярний ежеквартальный журнал. Альманах / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – за 2008 г. – С. 20-25.


  17 ноября 2001 года в Харьковском университете была создана Ассоциация выпускников университета. Ассоциация свою материальную помощь университету должна сосредоточить на решении двух главных задач - сохранение кадрового состава университета и ...
972903
   Об астроклимате Сибири. – Новосибирск : Наука, 1967. – 120 с.
972904
  Дарчия Ш.П. Об астрономическом климате СССР. / Ш.П. Дарчия. – Москва : Наука, 1985. – 175 с.
972905
  Остроумов А.А. Об асцидиях залива "Петр Великий" / А.А. Остроумов, М.Н. Павленко. – 19-28с.
972906
  Шимкевич В. Об атавистическом значении регенерации линзы у амфибий / Печатано по распоряжению Импер. Спб. Общества Естествоиспытателей. – [Санкт-Петербург] : Тип. М.Меркушева. – 6 с. – Отд. оттиск из: Труды Импер. С.-Петербургского Общества Естествоиспытателей, т. 33, вып. 1
972907
  Луначарский А.В. Об атеизме и религии / А.В. Луначарский. – Москва, 1972. – 509с.
972908
  Плеханов Г.В. Об атеизме и религии в истории общества и культуры / Г.В. Плеханов. – Москва : Мысль, 1977. – 355 с.
972909
  Ленин В.И. Об атеизме, религии и церкви / В.И. Ленин. – Москва, 1969. – 318с.
972910
  Герцен А.И. Об атеизме, религии и церкви / А.И. Герцен. – Москва, 1976. – 280с.
972911
   Об атеистическом воспитании школьников. – Пермь, 1961. – 168с.
972912
  Безродных Ю.П. Об ательской регрессии Каспийского моря / Ю.П. Безродных, В.М. Сорокин, Т.А. Янина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 77-85 : рис., табл. – Библиогр.: с. 83-85. – (География ; № 2). – ISSN 0201-7385
972913
  Володченко А. Об атласной картосемиотике // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 9-14. – Бібліогр.: 18 назв. – ISBN 966-7650-87-1
972914
  Сорокин Н.В. Об атмосферной пыли : публичная лекция, читанная 27 марта 1883 года / Н.В. Сорокин. – Казань : Типография Окружного Штаба, 1883. – 43 с.
972915
  Фридман А.А. Об атмосферных вихрях с вертикальной и горизонтальной осью / А.А. Фридман. – 2с.
972916
  Шадури Р.С. Об атомной и онной долях состояния кремний - кислород в кварце : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шадури Р.С.; Тбил. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1955. – 12л.
972917
  Хвольсон О.Д. Об атомных весах / О.Д. Хвольсон, 1916. – С.155-168. – Отд. оттиск из: Журнал Русского химического общества, Т.48, 1916 г.
972918
  Жуков И. Об атрибуции вислых печатей князей Рюрика, Володаря и Василько Ростиславичей // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (64). – С. 8-10. – ISSN 1811-542X
972919
  Жуков И. Об атрибуции вислых печатей князя Игоря Ярославича Владимир-Волынского (1054-1057 гг.), Смоленского (1057-1060 гг.) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (76). – С. 40-41. – ISSN 1811-542X
972920
  Никитин Н.Н. Об ауто-анализаторной деятельности организма / Н.Н. Никитин, 1933. – С. 9-25. – Отд. оттиск
972921
  Костюк П.Г. Об аутогенном торможении мышцы / П.Г. Костюк. – Тбилиси, 1956. – С. 129-140
972922
  Стрельников И.Д. Об аутолизе. Нейтрализация сывороткой продуктов аутолиза / Ив. Стрельников ; (Зоологическая лаборатория П.Ф. Лесгафта) // Компакт - 252279 / И.Д. Стрельников. – Известия научного ин-та П.Ф.Лесгафта, 1924. – С. 88-98
972923
  Метальников С. Об аутосперматоксинах и их происхождении / С. Метальников, И. Стрельников // [Медицина]. – [Б. м., 1937. – С. 45-59
972924
  Метальников С.И. Об аутосперматоксинах и их происхождении. / С.И. Метальников, И. Стрельников. – 15с.
972925
  Зограф А.Н. Об афинской декадрахме Гос. Исторического музея / А.Н. Зограф, 1941. – 303-306 с. : ил. – Без обл. и тит. л. – Библиогр. в подстроч. примеч.
972926
  Бонарцева Г.А. Об аэробном метаболизме пропионовокислых бактерий : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Бонарцева Г.А.; Московский гос. ун-т. – М., 1974. – 28л.
972927
  Рохлина В.С. Об е-чистоте в абелевых группах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.004 / Рохлина В.С.; МГУ. – Москва, 1970. – 11л.
972928
  Тактакишвили И.Г. Об евпаторийском горизонте Черноморско-Каспийского бассейна / И.Г. Тактакишвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1978. – 50с.
972929
  Саминский Л.С. Об еврейской музыке : (сборник статей) / Л. Саминский. – Санкт-Петербург : Изд. автора ; Тип. "Север", 1914. – 79 с.
972930
   Об едином хозяйственном лпане. – М., 1989. – 284с.
972931
  Ленин В.И. Об едином хозяйственном плане / В.И. Ленин. – Москва, 1985. – 31с.
972932
  Ленин В.И. Об единстве партии / В.И. Ленин. – Москва, 1957. – 78с.
972933
  Ленин В.И. Об единстве партии / В.И. Ленин. – Москва, 1957. – 451с.
972934
  Дуйсенов М. Об единстве содержания и формы в литературе / М. Дуйсенов. – Алма-Ата, 1962. – 211 с.
972935
  Белозеров С.М. Об естественном обучении // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 3. – С. 30-45.
972936
  Соловьев О.В. Об зволюции феномена саморегулячии, реализующего потенции самоорганизации живых систем ( от рефлекса к осознаванию) / О.В. Соловьев, Э.В. Макаренко // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 2 (66). – С. 27-38. – ISSN 2073-8528
972937
   Об Иване Николаевиче Якимове и кафедре криминалистики юридического факультета МГУ // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 3-4. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
972938
  Голиченко Олег Георгиевич Об игровом подходе к моделям обмена : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Голиченко Олег Георгиевич; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
972939
  Джиемуратов У. Об идеалах полей алгебраических чисел : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джиемуратов У.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1968. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
972940
  Кочин Б.П. Об идеально простых инверсных полугруппах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Кочин Б.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
972941
  Вербицкий В.Г. Об идеальности креативного закона продуктивной деятельности // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-2, ч.2 : Наука ,теологія ,постмодерн. – С.56-60. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
972942
  Гусейнов А.А. Об идее абсолютной морали // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 3. – С.3-13. – ISSN 0042-8744
972943
  Иванишев Н.Д. Об идее личности в древнем праве богемском и скандинавском // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 225-235. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
972944
  Каиров И.А. Об идейно-политическом воспитании учащихся / И.А. Каиров. – М., 1947. – 72с.
972945
   Об идейно-творческом воспитании в театральном вузе. – Москва, 1982. – 133 с.
972946
  Васильева Н.Е. Об идейно-художественном своеобразии советской прозы второй половины 1920-х годов / Н.Е. Васильева. – Пермь, 1974. – 136с.
972947
  Васильева Н.Е. Об идейно-художественном своеобразии советской прозы второй половины 1920-х годов / Н.Е. Васильева. – Пермь, 1978. – 102 с.
972948
  Белый Андрей Об идейном искусстве и презрительном "Терсите" / Андрей Белый // [Сборник вырезок литературно-философских статей, извлеченных из журнала "Русская мысль" за 1908-1916 гг.]. – [6] с.
972949
  Перцов В.О. Об идейности и мастерстве в поэтическом творчестве В. Маяковского / В.О. Перцов. – М. : Знание, 1953. – 47 с.
972950
   Об идейности и художественном мастерстве. – Москва, 1957. – 342 с.
972951
  Косинская З.П. Об идентификации фильтрационных параметров при моделировании среды с плановой структурной неоднородностью // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 76-77. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геология ; № 6)
972952
  Абдуллаев Е.В. Об идентичности русских Средней Азии // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 2. – С. 7-10. – ISSN 0869-5415
972953
  Гудзий Н.К. Об идеологии Княжнина / Н.К. Гудзий; Гуздий Н.К., 1935. – с. 659-664. – Отд. отт. из "Лит-го наследства" , В. 19-21, 1935
972954
  Бродский Л.И. Об идеологической борьбе на современном этапе / Л.И. Бродский ; О-во "Знание" РСФСР, Ленингр. орг. – Ленинград : [Б. и.], 1970. – 48 с.
972955
  Ленин В.И. Об идеологической работе / В.И. Ленин. – Москва, 1965. – 435с.
972956
  Ленин В.И. Об идеологической работе / В.И. Ленин. – 2-е изд. – Москва, 1969. – 446с.
972957
   Об идеологической работе КПСС. – 2-е изд. доп. – Москва, 1983. – 544 с.
972958
  Арбатов Ю.А. Об идеологической стратегии американского империализма / Ю.А. Арбатов. – Москва, 1957. – 40 с.
972959
  Сосенков Ф.С. Об идеях государственного единства в политико-правовых взглядах Владимира Мономаха // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 9. – С. 37-40. – ISSN 1812-3805
972960
  Невский С.А. Об идеях предупреждения преступлений в Германии (по материалам работ немецких авторов 20-х гг. ХХ в.) // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 5 (56). – С. 41-45. – ISSN 1812-3910


  В статье проведен анализ работ немецких авторов В. Гая, В. Штибера и Г. Шнейкерта, посвященных деятельности уголовной полиции по предупреждению преступлений. В статье рассматриваются классификация преступников, вопросы организации уголовного розыска, ...
972961
  Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах / Э.В. Ильенков. – Москва : Политиздат, 1968. – 319 с.
972962
  Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах / Э.В. Ильенков. – 2-е изд. – Киев : Час-Крок, 2006. – 312с. : илл. – ISBN 966-96617-0-6
972963
  Юшкевич П. Об избирательном праве / П. Юшкевич // Поклонение золоту : пер. с фр. / П. Лафарг. – Санкт-Петербург : Книгоизд. Молот ; Тип. тов-ва "Общественная польза", 1905. – 48 с. – (Народ и земля : Попул.-науч. журн. : Беспл. прил. к журн. "Север" ; Кн. 9)


  На стр. 1 надпись 1905 г.
972964
  Юшкевич П.С. Об избирательном праве / П. Юшкевич. – Санкт-Петербург : Книгоизд. Молот ; Тип. товар. Альтшулера, 1905. – 48 с.
972965
  Гуляев Н.Н. Об избирательном торможении ферментативных превращений ароматических аминокислот : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 079 / Гуляев Н.Н. ; АН СССР. – Москва, 1969. – 20 с.
972966
  Горький М. Об избытке и недостатках / М. Горький. – Москва, 1934. – 35с.
972967
  Горький М. Об избытке и недостатках / М. Горький. – Новосибирск, 1938. – 32с.
972968
  Тарасенко В. Об изверженных горных породах юго-восточной части Киевской губернии / В. Тарасенко. – Юрьев : Тип.К.Маттисена, 1916. – 59 с. – Отд.оттиск из " Ученых Зап.Импер.Юрьевского у-та"
972969
  Даниялов А.Д. Об извращениях в освещении мюридизма и движения Шамиля / А.Д. Даниялов. – Махачкала : Даггиз, 1950. – 32 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
972970
  Жуков П.И. Об извращениях и ошибках в теории физического воспитания / П.И. Жуков. – Москва : Физкультура и спорт, 1951. – 16 с.
972971
  Шор Л.А. Об изгибании выпуклых многогранников с границей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шор Л.А.; ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1951. – 8л.
972972
  Векуа И. Об изгибе пластинки со свободным краем / И. Векуа, 1942. – 648с.
972973
   Об изгибных деформациях пород кровли угольного пласта при действии ударных нагрузок / С.В. Подкопаев, Е.И. Конопелько, И.В. Иорданов, Д.А. Чепига, А.В. Положий // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 3 (110). – С. 67-78 : рис.,. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 1995-0519
972974
  Уск И.А. Об изготовлении бутима из тяжелой смолы туннельных печей сланцеперегонного завода Кивиыли. / И.А. Уск. – Тарту, 1949. – 70с.
972975
  Брикнер А. Об издании дневника Храповицкого / Соч. А. Брикнера. – Дерпт : Лит. и тип. Шнакенбурга, 1876. – 27 с.
972976
  Лебедев К.К. Об издании избранных трудов Анатолия Александровича Собчака // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (285). – С. 246-249. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
972977
   Об изданиях Святейшего Синода ко дню тысячелетия блаженной кончины первоучителя славян св. Мефодия. – [24] с. – Отд.отт. из : "Церковный вестник"
972978
  Ким И.С. Об изжитии догматизма и формализма / И.С. Ким. – Пхеньян, 1973. – 37с.
972979
  Андреев К.А. Об изложении начал проективной геометрии / Андреев К.А. – Харьков : Типография университетская, 1881. – 36 с.
972980
  Лоскутов Ю.М. Об излучении гравитационных волн в случае ненулевой массы гравитона / Ю.М. Лоскутов. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 10 с.
972981
  Макарова С.Г. Об изменение состояния эмбриональныхфибробластоподобных клеток человека под действием адреналина : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.17 / Макарова С.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 3 с.
972982
   Об изменении активности катализаторов в процессе эксплуатации. – Новосибирск : Наука, 1976. – 107 с.
972983
  Супрун Н.Н. Об изменении внешней формы поверхности в связи с изменением ее внутренней метрики. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Супрун Н.Н.; МВО СССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1955. – 7л.
972984
  Рогозин С.С. Об изменении звуков и органов речи. в их взаимной зависимости. / С.С. Рогозин. – вып. 2. – Ульяновск, 1930. – 35с.
972985
  Воронцова А.Л. Об изменении и роли некоторых защитных реакций системы соединительной ткани в процессе роста и рассасывания карциномы Брауна-Пирс : Автореф... канд. биол.наук: / Воронцова А.Л.; Киевск. мед. ин-т им. А.А.Богомольца. – К., 1965. – 14л.
972986
  Михайленко Я.И. Об изменении концентрации расторов под действием силы тяжести., 1902. – 8 с.
972987
  Левченко М.Н. Об изменении некоторых био-физико-химических показателей сыворотки крови под влиянием гетерогомотрансфузии : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Левченко М.Н. ; АН УССР, Отд. биол. наук. – Киев, 1959. – 16 с.
972988
  Рогозин С.С. Об изменении органов речи в зависимости от их работ для произношения звуков. / С.С. Рогозин. – изд. 2-е. – Сенгилей, 1928. – 32с.
972989
  Приходько А.Е. Об изменении периодов затменных переменных звезд : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Приходько А.Е. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1962. – 9 с.
972990
  Ловеринг Т.С. Об изменении пород как поисковом признаке на руды в округе Восточный Тинтик, Юта / Т.С. Ловеринг. – Москва : Иностранная л-ра, 1951. – 96с.
972991
   Об изменении практики планирования сельского хозяйства. – Москва, 1955. – 16с.
972992
  Муллиев К. Об изменении социальной природы колхозного еркстьянства Туркменской ССР : Автореф... канд. филос.наук: / Муллиев К.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Ашхабад, 1957. – 19л.
972993
  Чудников М.А. Об изменениях в элементах производительных сил социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Чудников М.А.; АН БССР. Ин-т филосфии и права. – Минск, 1972. – 20л.
972994
  Анестияди М.Я. Об изменениях водно-электролитного обмена и его коррекция при острой высокой странгуляционной непроходимости тонкого кишечника в эксперименте : Автореф... канд. биол.наук: / Анестияди М.Я.; Кишиневский гос. мед. ин-т. – Кишинев, 1969. – 14л.
972995
  Праздникова Н.В. Об изменениях возбудимости и функциональной подвижности в нервных центрах спинного мозга при возбуждении и торможении у теплокровных животных. : Автореф... канд. биол.наук: / Праздникова Н.В.; МВО СССР. Днепропетр. гос. ун-т., 1950. – 12 с.
972996
  Петрова Тереза Ричардовна Об изменениях системы свертывания крови и гепариноцитов при различных формах коронарного атеросклероза. (Клинико-биохим. и морфол. исследование) : Автореф... д-ра мед.наук: / Петрова Тереза Ричардовна; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1967. – 32л.
972997
  Гершуни В Г. Об изменениях слуховой чувствительности при действи звука во время гипнотического сна / В Г. Гершуни, 1946. – 557-566с.
972998
  Гершуни Г.В. и др. Об изменениях слуховой чувствительности при действии звука во время гипнотического сна / Г.В. и др. Гершуни, 1946. – с.
972999
   Об изменениях Советской конституции. – Москва, 1935. – 162 с.
973000
  Рева А.Д. Об изменениях функциональных свойств нервных центров спинного мозга при наркозе : Автореф... канд. биол.наук: / Рева А.Д.; Днепропетровский гос. ун-т. Кафедра физиологии человека и животных. Кафедра биологической химии. – Днепропетровск, 1953. – 16 с.
<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,