Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)961962963964965966967968969970(+10)В кінець >>
969001
  Литовченко Елена "Орфей": супермаркет экскурсионных туров по России / Литовченко Елена, Пинчук Андрей // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 68-69 : Фото
969002
   "Орю свій переліг... та сію слово" : шевченкознавча монографія / [Л.М. Задорожна, Ю.Б. Дядищева-Росовецька, С.В. Задорожна та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. історії укр. літ. і шевченкознавства. – Київ : Логос, 2012. – 514, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-171-538-6
969003
  Машкін Алєксандр "Осанна в вышних Богу, а на земли - мир!" : (або деякі роздуми з приводу святкування у Києві 1020-річчя Хрещення Русі) / Машкін Алєксандр, Войцеховський Юрій // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 1-8
969004
   "Осветительные приборы конца XVII - начала XX века. – Л, 1975. – 55с.
969005
  Ганаба С.О. "Освіта в Русі": методологічний потенціал концепції складності // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – C. 24-29


  Розглянуто можливості методологічного потенціалу концепції складності щодо модернізації освіти, яка б враховувала мінливість та складність як суспільства, так і світу людини. Освіта як суспільна інституція перебуває у русі, у стані постійної зміни та ...
969006
  Якобсон А. "Освіта впродовж життя це простір, в якому перебуває вся система освіти" / вела розмову Л. Рапіна // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 5


  Регіональний директор Представництва DVV International в Україні Аніта Якобсоне у розмові з журналісткою "Педагогічної газети" торкнулася проблем і перспектив розвитку освіти дорослих в Україні.
969007
  Грабович Г. "Освіта дає міфи, якщо не зовсім "беліберду" / розмову вела Любов Якимчук // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24 березня (№ 12). – С. 4. – ISSN 2519-4429
969008
   "Освіта для сучасності" // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 16-23 вересня (№ 36/37). – С.1


  14-16 вересня відбувся VI українсько-польський форум "Освіта для сучасності", організований Національною академією педагогічних наук України і Комітетом педагогічних наук Польської академії наук та Національним педагогічним університетом імені М.П. ...
969009
  Табачник Д. "Освіта є ключовим елементом забезпечення сталого розвитку людського потенціалу, однією з найважливіших складових загальнолюдських цінностей" // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 4/5 (1000/1001). – С. 3-6 : Фото. – ISSN 0131-6788


  Виступ Міністра освіти і науки України Дмитра Табачника на Загальних зборах НАПН України.
969010
   "Освіта і здоров"я: формування здоров"я дітей, підлітків та молоді в умовах навчального закладу" : матеріали 2 Всеукраїнської науково-практич. конференції з міжнародною участю, 25-26 вересня 2008 року / МОНУ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка; Ін-т фізичної культури; Сумська обл. держ. адміністрація, Управління освіти і науки та ін.; [ ред. кол.: Антомонов М.Ю., Гуменна О.А., Єжова О.О. та ін. ]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 408с.
969011
  Кайтуков Г.Х. Оружие мира : стихотворения и поэмы / Г.Х. Кайтуков. – Джауджикау, 1951. – 88 с.
969012
   Оружие мира. – Л, 1951. – 280с.
969013
  Горбачевский Б.С. Оружие мысли / Б.С. Горбачевский. – Москва, 1971. – 192с.
969014
  Артамонов И.И. Оружие обреченных : Систем. анализ идеол. диверсии / И.И. Артамонов. – Минск : Вышэйшая школа, 1981. – 365 с. – Библиогр. в примеч.: с. 344-362
969015
  Емельянов Т.Ф. Оружие обреченных / Т.Ф. Емельянов. – М., 1982. – 128с.
969016
   Оружие обреченных. – Минск, 1983. – 239с.
969017
  Крайнов К.В. Оружие особого рода / К.В. Крайнов. – Москва, 1978. – 672с.
969018
  Первенцев А.А. Оружие памяти : Избранное / А.А. Первенцев. – Москва : Московский рабочий, 1977. – 424 с.
969019
   Оружие победы. – М, 1985. – 304с.
969020
  Силаев Б.Д. Оружие победы / Б.Д. Силаев. – Киев
Кн.2. – 1987. – 381с.
969021
  Грабин В.Г. Оружие победы / В.Г. Грабин. – М, 1989. – 543с.
969022
   Оружие Победы. – М, 1978. – 79с.
969023
  Цвилюк С.А. Оружие пролетарской солидарности / С.А. Цвилюк. – Киев, 1986. – 205с.
969024
  Ануреев И.И. Оружие противоракетной и противокосмической обороны / Ануреев И.И. – Москва : Воениздат, 1971. – 303 с. : ил., карт. – Список лит.: с. 301 (18 назв.)
969025
  Рыбак Н.С. Оружие с нами : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Молодая гвардия, 1944. – 160с.
969026
   Оружие сатиры. – Москва, 1967. – 48с.
969027
   Оружие сильных. – М, 1963. – 33с.
969028
  Шевелев В.М. Оружие сильных. / В.М. Шевелев. – Кишинев, 1959. – 231с.
969029
   Оружие славы. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Военное издательство, 1985. – 126 с.
969030
  Медикова Мария Оружие совершенства : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 9. – С. 8-9 : Фото


  Рудольфо Валентино
969031
  Томпкинс Д.С. Оружие третьей мировой войны. / Д.С. Томпкинс. – М., 1969. – с.
969032
  Сотников И.В. Оружие чести / И.В. Сотников. – Уфа, 1957. – 274с.
969033
  Дурасов Дмитрий Оружие чести : Арсенал // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 164-176 : Ілюст.
969034
   Оружие шпионажа. – М, 1994. – 220с.
969035
  Винклер П. Оружие. Руководство к истории, описанию и изображению ручного оружия с древнейших времен до начала XIX века / П. Винклер. – С.-Петербург : Типография И.А. Ефрона, 1894. – [8], 399 с.
969036
  Воробченко В.И. Оружием большевистской сатиры / В.И. Воробченко. – Кишинев, 1981. – 176 с.
969037
  Ивлев И.А. Оружием контрпропаганды: Сов. пропаганда среди населения окупир. территории СССР, 1941-1944 гг. / И.А. Ивлев, А.Ф. Юденков. – Москва, 1988. – 285с.
969038
  Кассис В.Б. Оружием лжи и диверсий / В.Б. Кассис. – М., 1983. – 135с.
969039
  Абдуллаев К.Н. Оружием печатного слова : (газ. Сов. Туркменистана в идеол. обеспечении разгрома басмачества в Сред. Азии) / К.Н. Абдуллаев ; отв. ред. Г.А. Трукан ; АН ТаджССР, Ин-т истории им. А. Дониша. – Душанбе : Дониш, 1989. – 141, [2] с.
969040
  Алексеев В.А. Оружием политической сатиры / В.А. Алексеев. – Москва : Мысль, 1979. – 244 с. : ил.
969041
  Надимьянов В.Ф. Оружием правды: Идейно-полит. работа парт. орг. и партиз. формирований среди населения зап. обл. УССР в годы Велик. Отеч. войны / В.Ф. Надимьянов. – Львов, 1985. – 167с.
969042
  Нечиталюк М.Ф. Оружием публициста / М.Ф. Нечиталюк. – Львов, 1981. – 231с.
969043
  Михновский Д.В. Оружием сатиры - против религии / Д.В. Михновский. – Ленинград : Художник РСФСР, 1963. – 78 с.
969044
  Биркан П.Р. Оружием слова / П.Р. Биркан. – Ленинград, 1959. – 286 с.
969045
  Булацкий Г.В. Оружием слова / Г.В. Булацкий. – Минск, 1968. – 116с.
969046
   Оружием слова. – М, 1978. – 415с.
969047
  Купавгорская А.П. Оружием слова / А.П. Купавгорская. – Л, 1981. – 160с.
969048
   Оружием слова. – М, 1985. – 294с.
969049
  Орлов П. Оружием смеха / П. Орлов. – Горький : Горьковское кн. изд., 1958. – 150 с.
969050
  Малятников О. Оружием смеха : рассказ о Херлуфе Бидструпе - художнике, гражданине, борце за мир / О. Малятников; ред.: И. Башкирова. – Москва : Политическая литература, 1966. – 88 с.
969051
  Маркелова Л.П. Оружием творчества: (О деятельности Науч.-техн. совета при Гос. ком. обороны в годы Великой Отеч. войны). / Л.П. Маркелова. – М., 1985. – 143с.
969052
  Тепляков Н.Г. Оружием художественного слова / Н.Г. Тепляков. – Тула, 1956. – 71с.
969053
  Єрмоленко В. Орфей , Діоніс та мрії про регенерацію: філософсько-літературні сюжети XIX сторіччя // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 1 : Філософія і література. – С. 83-98. – ISSN 0235-7941
969054
  Сморж Л.А. Орфей в эпоху звездолетов / Л.А. Сморж. – Київ : Политиздат Украины, 1989. – 116 с.
969055
  Богданов Б. Орфей и древната митология на Балканите / Б. Богданов. – София, 1991. – 161 с.
969056
  Колощук Н.Г. Орфей та Нарцис у парі, або Модерн крізь призму архетипних образів его-тексту // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 64-71. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
969057
  Шульга Б. Орфей Українського радіо // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 22-28 жовтня (№ 42). – С. 14


  Видатному диктору, корифею Українського радіо, заслуженому артисту України Андрію Федоровичу Євенку виповнилося 100 років від дня народження.
969058
  Кононенко Т.П. Орфіки (орфізм) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 139-140. – ISBN 966-316-069-1
969059
  Івченко А.О. Орфографiчний словник української мови : [ понад 40000 слів ] / Анатолій Івченко. – 7-е вид., виправл. – Харків : Фоліо, 2008. – 528 с. – (Бібліотека державної мови). – ISBN 978-966-03-4062-6
969060
  Булыко А.Н. Орфографическая система древней белорусской письменности : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Булыко А. Н. ; АН БССР, Ин-т языкознан. – Минск, 1966. – 24 с.
969061
  Маансо В.А. Орфографические навыки и их связь с умением чтения в 5-8 классах : Автореф... канд. пед.наук: / Маансо В.А.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1970. – 35л.
969062
  Порецкая Р.Э. Орфографический морской словарь / Р.Э. Порецкая. – М., 1974. – 293с.
969063
  Алексеева Ф Т. Орфографический практикум по русскому языку / Ф Т. Алексеева. – Москва, 1962. – 67с.
969064
  Алексеева Ф Т. Орфографический практикум по русскому языку / Ф Т. Алексеева. – Москва, 1962. – 67с.
969065
   Орфографический практикум по русскому языку : (учебно-методическая разработка). – Киев
Вып. 1. – 1968. – 118 с.
969066
   Орфографический практикум по русскому языку. – К, 1970. – 124с.
969067
  Шапошников И.Н. Орфографический словарик с приложением заданий для письменных упражнений по словарю / И.Н. Шапошников. – 13-е изд., испр. – М.-Л., 1929. – 240с.
969068
  Шапошников И.Н. Орфографический словарь / И.Н. Шапошников. – 15-е изд. – М., 1931. – 160с.
969069
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь : для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 35-е изд. – Москва, 1980. – 224с.
969070
  Ижакевич Г.П. Орфографический словарь : для начальных классов / Г.П. Ижакевич, Т.К. Черторижская, Н.Г. Озерова. – 2-е изд., стер. – Киев : Радянська школа, 1988. – 168 с.
969071
   Орфографический словарь. – 2-е изд., стер. – К, 1989. – 167с.
969072
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь для начальной, семилетней и средней школы. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Минск, 1950. – 199с.
969073
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь для начальной, семилетней и средней школы. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – М., 1951. – 199с.
969074
   Орфографический словарь казахского языка. – Алма-Ата, 1963. – 576с.
969075
   Орфографический словарь крымского-татарского языка. – Симферополь, 1939. – 272с.
969076
  Черемисов К.М. Орфографический словарь русских заимствованных слов. / К.М. Черемисов. – Улан-Удэ, 1956. – 37с.
969077
   Орфографический словарь русского языка. – М, 1956. – 1260с.
969078
   Орфографический словарь русского языка. – М, 1957. – 1260с.
969079
   Орфографический словарь русского языка. – М, 1958. – 1260с.
969080
   Орфографический словарь русского языка. – М, 1963. – 1040с.
969081
   Орфографический словарь русского языка. – М, 1967. – 1040с.
969082
   Орфографический словарь русского языка. – М, 1968. – 612с.
969083
   Орфографический словарь русского языка : Около 104 000 слов. – 9-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 520с.
969084
   Орфографический словарь русского языка. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 520 с.
969085
   Орфографический словарь русского языка. – М, 1974. – 480с.
969086
  Бархударов С.Г. Орфографический словарь русского языка / ред. С.Г. Бархударов. – 14-е изд., стереотип. – Москва : [б. и.], 1976. – 480 с.
969087
  Бархударов С.Г. Орфографический словарь русского языка : 106000 сл. / ред. С.Г. Бархударов. – 16-е изд. – Москва : [б. и.], 1978. – 476 с.
969088
   Орфографический словарь русского языка : 106 000 слов / С.Г.Бархударов. – 16-е. – Москва : Русский язык, 1979. – 480с.
969089
   Орфографический словарь русского языка : 106000 сл. / под ред. С.Г. Бархударова, Б.З. Букчиной, Н.Г. Бландовой, Л.П. Калакуцкой и др. ; АН СССР, Ин-т рус. яз. – 17-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1980. – 480 с.
969090
   Орфографический словарь русского языка : 106000 сл. / [под ред. С.Т. Бархударова и др.; подгот. Б.З. Букчиной, Н.Г. Бландовой, Л.П. Калакуцкой и др. ; АН СССР, Ин-т рус. яз.]. – 18-е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1981. – 478 с.
969091
   Орфографический словарь русского языка. – 19 изд., стереот. – Москва : Русский язык, 1982. – 478с.
969092
  Бархударов С.Г. Орфографический словарь русского языка : 106000 сл. / [под ред. С.Г. Бархударова и др. ; подгот. Б.З. Букчиной, Н.Г. Бландовой, Л.П. Калакуцкой и др. ; АН СССР, Ин-т рус. яз.]. – 20-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1983. – 478 с.
969093
   Орфографический словарь русского языка. – Москва : Русский язык, 1984. – 464с.
969094
   Орфографический словарь русского языка : 106 000 слов / С.Г.Бархударов. – 24-е, испр. – Москва : Русский язык, 1986. – 399с.
969095
   Орфографический словарь русского языка : 106 000 слов / С.Г.Бархударов. – 25-е,. – Москва : Русский язык, 1987. – 400с.
969096
  Бархударов С.Г. Орфографический словарь русского языка : 106 000 слов / ред. С.Г. Бархударов ; АН СССР, Ин-т русского языка. – 26-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1988. – 400 с. – ISBN 5-200-00305-9
969097
  Бархударов С.Г. Орфографический словарь русского языка : 106 000 слов / ред. С.Г. Бархударов. – 27-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык, 1989. – 397 с.
969098
   Орфографический словарь русского языка. – М, 1991. – 414с.
969099
  Бархударов С.Г. Орфографический словарь русского языка : 80 000 слов / Под ред. С.Г. Бархударова. – Москва : Оникс, Мир и образование, 2005. – 784 с. – ISBN 5-488-00119-0


  Содержит лексику современного русского языка, включает многие научные и научно-технические термины, историзмы и т.п.
969100
  Бурцева В.В. Орфографический словарь русского языка : более 25 000 слов / В.В. Бурцева. – Москва : АСТ, 2008. – 640 с. – (Карманная библиотека словарей). – ISBN 978-5-17-014876-9
969101
   Орфографический словарь современного русского языка : Сост. Э.В. Белик. – Донецк : БАО, 2002. – 768с. – ISBN 966-548-382-Х
969102
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь. Для нач. семилетней и сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва, 1944. – 196с.
969103
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь. Для нач., неполной сред. и сред. школы / Д.Н. Ушаков. – 5-е изд. – Москва, 1938. – 160с.
969104
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь. Для нач., неполной сред. и сред. школы / Д.Н. Ушаков. – Москва, 1939. – 160 с.
969105
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь. Для нач., неполной сред. и сред. школы. / Д.Н. Ушаков. – 9-е изд. – М., 1935. – 160с.
969106
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь. Для нач., неполной сред. и сред. школы. / Д.Н. Ушаков. – 3-е изд. – Москва, 1936. – 160 с.
969107
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь. Для нач., неполной сред. и сред. школы. / Д.Н. Ушаков. – 4-е изд. – М., 1937. – 160с.
969108
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для нач. и сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 7. – М., 1951. – 191с.
969109
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для нач. и сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 8. – М., 1952. – 190с.
969110
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для нач. и сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 9. – М., 1953. – 192с.
969111
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся V-XI классов. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 18. – М., 1962. – 208с.
969112
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 10. – М., 1954. – 190с.
969113
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 11. – М., 1955. – 191с.
969114
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 12. – М., 1956. – 190с.
969115
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 13. – М., 1957. – 208с.
969116
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 15. – М., 1958. – 208с.
969117
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 17. – М., 1961. – 208 с.
969118
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 20. – М., 1964. – 208с.
969119
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 21. – М., 1966. – 208с.
969120
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 22. – М., 1967. – 208с.
969121
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 23. – М., 1968. – 208с.
969122
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 25. – М., 1970. – 208с.
969123
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 26. – Москва, 1971. – 208 с.
969124
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 27-е изд. – М., 1972. – 224с.
969125
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 28-е изд. – М., 1973. – 224с.
969126
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 29-е изд. – Москва, 1974. – 224с.
969127
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 31-е изд. – М., 1976. – 224с.
969128
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 32-е изд. – М., 1977. – 224с.
969129
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 34-е изд. – М., 1979. – 224с.
969130
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 36-е изд. – Москва, 1981. – 224с.
969131
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 37-е изд. – М., 1982. – 224с.
969132
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 39-е изд. – М., 1986. – 224с.
969133
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 40-е изд. – М., 1988. – 221с.
969134
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 41-е изд. – М., 1990. – 223с.
969135
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 41-е изд. – М., 1990. – 224с.
969136
  Сарджвеладзе З.А. Орфографическо-фонетические особеннсоти грузинских письменных памятников XI-XIII вв : Автореф... канд. филол.наук: / Сарджвеладзе З. А.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1968. – 20л.
969137
  Горланова В.П. Орфография "Ведомостей" эпохи Петра I : Автореф... канд. филол.наук: / Горланова В. П.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1954. – 12л.
969138
  Тоцкий П.С. Орфография без правил / П.С. Тоцкий. – М, 1991. – 142с.
969139
  Имазов М.Х. Орфография дунганского языка / М.Х. Имазов. – Фрунзе, 1977. – 168с.
969140
  Валгина Н.С. Орфография и пунктуация / Н.С. Валгина. – Москва, 1970. – 287с.
969141
   Орфография и пунктуация. – Ростов -на-Дону, 1971. – 199 с.
969142
   Орфография и пунктуация. – 5 изд., испр. – Ростов -на-Дону : Ростовский университет, 1977. – 192 с.
969143
  Волохина Г.А. Орфография и пунктуация / Г.А. Волохина, З.Д. Попова. – Воронеж, 1980. – 160с.
969144
   Орфография и пунктуация. – Ростов -на-Дону, 1984. – 199 с.
969145
   Орфография и пунктуация : сборник диктантов по русскому языку ; учебное пособие. – Воронеж : Воронежский университет, 1989. – 103 с. – ISBN 5-7455-0192-8
969146
  Валгина Н.С. Орфография и пунктуация / Н.С. Валгина, В.Н. Светлышева. – Москва, 1994. – 330с.
969147
  Приступа Г.Н. Орфография и пунктуация в таблицах и заданиях: С элементами программир. обучения. / Г.Н. Приступа. – М., 1979. – 120с.
969148
   Орфография и пунктуация русского языка. – Ростов -на-Дону, 1962. – 140 с.
969149
   Орфография и пунктуация русского языка : учебное пособие. – Изд. 2-е. допол. – Ростов -на-Дону : Ростовский университет, 1966. – 247 с.
969150
  Каверина В.В. Орфография изданий "Российской грамматики" М.В. Ломоносова XVIII-XIX столетий в контексте правописной нормы своего времени // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 67-91. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
969151
   Орфография марийского литературного языка. – Йошкар-Ола, 1953. – 26 с.
969152
   Орфография собственных имен : [сборник статей]. – Москва : Наука, 1965. – 147 с.
969153
  Балинская В.И. Орфография современного английского языка / В.И. Балинская. – Москва : Высш. школа, 1967. – 327с. – (Библиотека филолога)
969154
   Орфография тюркских литературных языков СССР. – Москва, 1973. – 302 с.
969155
  Янчук Н. Орфографічна грамотність як складова фахової підготовки майбутніх учителів-філологів // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 305-307


  Стаття присвячена використанню інтерактивних методів навчання в процесі підготовки слухачів підготовчих курсів до ЗНО на заняттях з математики. Зазначено, що послідовність застосування таких технологій впливають на якість вивчення навчального матеріалу.
969156
  Хом"як І. Орфографічна компетентність як складник формування мовної особистості // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 11(704). – С. 2-5. – ISSN 0130-5263
969157
  Пазяк М.М. та ін. Орфографічний практикум з української мови / М.М. та ін. Пазяк. – К., 1977. – 78с.
969158
  Кириченко І.М. Орфографічний словник / І.М. Кириченко. – Київ, 1961. – 494с.
969159
  Кириченко І.М. Орфографічний словник / І.М. Кириченко. – 20-е вид. – Київ, 1976. – 222с.
969160
  Головащук С.І. Орфографічний словник 5 - 11 класи / С.І. Головащук. – 8-ме вид. перероб. і доп. – К., 1994. – 208с.
969161
  Леві Д. Орфографічний словник для початкової середньої школи / Д. Леві. – К., 1936. – 272с.
969162
  Кириченко І.М. Орфографічний словник для середньої школи / І.М. Кириченко. – 2-е вид. – Київ, 1950. – 244с.
969163
  Кириченко І.М. Орфографічний словник для школи. / І.М. Кириченко. – Київ, 1949. – 256с.
969164
  Кириченко І.М. Орфографічний словник для школи. / І.М. Кириченко. – 3-є вид. – Київ, 1951. – 256с.
969165
  Кириченко І.М. Орфографічний словник для школи. / І.М. Кириченко. – 5-е вид. – Київ, 1954. – 256с.
969166
  Карачун В. Орфографічний словник наукових і технічних термінів / В. Карачун. – Київ : Криниця, 1999. – 528с. – (Сучасні словники України). – ISBN 966-7575-00-4
969167
  Головащук С.І. Орфографічний словник складних слів української мови : понад 23 000 слів / С.І. Головащук. – Київ : Наукова думка, 2008. – 288с. – (Словники України). – ISBN 978-966-00-0758-1
969168
   Орфографічний словник української мови : близько 114 000 слів. – Київ : Наукова думка, 1975. – 856с.
969169
   Орфографічний словник української мови. – К, 1976. – 856с.
969170
   Орфографічний словник української мови. – К, 1977. – 856с.
969171
  Бурячок А.А. Орфографічний словник української мови / А.А. Бурячок. – К., 1993. – 400с.
969172
   Орфографічний словник української мови : Близько 120 000 слів. – Київ : Довіра, 1994. – 864 с. – ISBN 5-85154-112-1
969173
  Бурячок А.А. Орфографічний словник української мови / А.А. Бурячок. – Київ, 1995
969174
   Орфографічний словник української мови : Близько 125 000 слів. – 2-ге вид.,випр. і допов. – Київ : Довіра, 1999. – 989с. – (Словники України). – ISBN 966-507-051-7
969175
  Бурячок А.А. Орфографічний словник української мови : Близько 36 000 слів / А.А. Бурячок. – 4-е вид., доопрацьоване. – Київ : Наукова думка, 2002. – 464с. – (Сер.Словники України). – ISBN 966-00-0811-2
969176
   Орфографічний словник української мови : 150 000 слів. – Харків : Сінтекс, 2004. – 1087, [1] с. – ISBN 966-7070-69-7
969177
  Івченко А.О. Орфографічний словник української мови : [понад 40 000 слів] / Анатолій Івченко. – Харків : Фоліо, 2005. – 526, [2] с. – Сер. засн. у 2000 р. – (Бібліотека державної мови). – ISBN 966-03-3220-3
969178
  Бурячок А.А. Орфографічний словник учня / А.А. Бурячок. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 1999. – 288с. – ISBN 966-7437-41-8
969179
  Кириченко І.М. Орфографічний словник. / І.М. Кириченко. – Київ, 1955. – 495с.
969180
  Стефанцев М.П. Орфографічний словник. / М.П. Стефанцев. – Київ, 1958. – 80с.
969181
  Стефанцев М.П. Орфографічний словник. / М.П. Стефанцев. – 2-е вид. – К, 1959. – 84с.
969182
  Кириченко І.М. Орфографічний словник. / І.М. Кириченко. – 11-е вид., доп. і перероб. – Київ, 1967. – 271с.
969183
  Кириченко І.М. Орфографічний словник. Для школи / І.М. Кириченко. – 4-е вид. – Київ, 1953. – 256с.
969184
  Кириченко І.М. Орфографічний словник. Для школи / І.М. Кириченко. – 7-е вид., випр. – Київ, 1961. – 256с.
969185
  Кириченко І.М. Орфографічний словник. Для школи. / І.М. Кириченко. – 9-е вид. – Київ, 1964. – 256с.
969186
  Головащук С.І. Орфографічний словник: 4 - 10-ті кл. / С.І. Головащук. – 5-те вид. – К., 1987. – 160с.
969187
  Головащук С.І. Орфографічний словник: 5 - 11 класи / С.І. Головащук. – 7-ме вид., випр. – Київ : Освіта, 1992. – 176с.
969188
  Кротевич Е.В. Орфографічний словничокчужих слів / Е.В. Кротевич. – Х.-К, 1930. – 68с.
969189
  Мариненко І. Орфографічні й лексико-семантичні анормативи в публіцистичних текстах культурно-мовної тематики // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 1 (74). – С. 57-67. – ISSN 2522-1272
969190
  Цюпа М.А. Орфографічні особливості абревіатур у французькій періодиці // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 358-363.
969191
  Олійник Н.В. Орфографічні особливості афонограм у запозиченнях // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 213-218. – ISBN 978-966-171-013-8
969192
  Тищенко-Монастирська Орфографічні особливості кримчацького рукопису джонк та писемна традиція кримчаків // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер (голов. ред.), С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6. – С. 22-31. – ISSN 0027-2803
969193
  Ситдикова Ірина Вілоріївна Орфографічні особливості неонімів мови французької реклами : Дис... кандид. філолог.наук: 10.02.05 / Ситдикова Ірина Вілоріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 179л. – Бібліогр.:л.144-160
969194
  Ситдикова І.В. Орфографічні особливості неонімів мови французької реклами. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.05 / Ситдикова І.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1998. – 15с.
969195
  Барбіл О. Орфографічні особливості новолатинської мови / О. Барбіл, Н. Шепа // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т іноземної філології ; голов. ред. Фабіан М.П. ; редкол.: Бенцеш Райко, Гвоздяк О.М., Корольова А.В. [та ін.]. – Ужгород, 2019. – Вип. 17. – С. 17-25. – ISSN 2617-3921
969196
  Лабенко Ольга Андріївна Орфографічні особливості омонімів сучасної французької мови : Автореф. ... дис. канд. філологічних наук: 10.02.05. / Лабенко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 5 назв
969197
  Лабенко Ольга Андріївна Орфографічні особливості омонімів сучасної французької мови : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Лабенко Ольга Андріївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 182с. + Додатки: л. 174-182. – Бібліогр.: л. 161-173
969198
  Бойко І.А. Орфографічні особливості суплетивів сучасної французької мови : дис. … канд. філол. наук : 10.02.05 / Бойко Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 230 арк. – Додатки: арк. 215-230. – Бібліогр.: арк. 187-214
969199
  Мазниченко В.М. Орфографічні особливості українських антропонімів у французькій мові


  Розглядаються особливості орфографічного відтворення українських антропонімів у французькій мові. Пропонуються основні принципи для вироблення єдиних орфографічних правил передачі цих власних імен.
969200
  Капелюшний А. Орфографічні помилки в титрах телевізійних передач наживо // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 12. – С. 302-311. – ISSN 2078-1911
969201
  Гончарова О.О. Орфографічні преференції англійських слів у нідерландській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 138-143


  Через значний вплив англійської мови як мови міжкультурної комунікації на нідерландську, у текстах, створених нідерландцями, все частіше можна спостерігати написання англійських слів за правилами правопису нідерландської мови або суміші англійської та ...
969202
  Ажнюк Б.М. Орфографічні та орфоепічні англізми в українській мові // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 332-341
969203
  Кромбет О.В. Орфографічні традиції французького письма доби Відродження: етимологічний і фонологічний принципи // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 179-182. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті окреслено особливості орфографічних традицій письма французької мови доби Відродження та показано, як ці лінгвістичні принципи реалізуються в наукових трактатах відомих граматистів століття. Представлено їхні орфографічні нововведення згідно з ...
969204
   Орфографічно-орфоепічний практикум із сучасної української літературної мови : Навчальний посібник / М.М. Фащенко, О.В. Антонюк, З.І. Волосевич, О.В. та ін. Данильченко; Мін-во освіти і науки України. Одеськ. нац. ун-тет ім. І.І. Мечникова; Авт.:М.М.Фащенко, О.В.Антонюк, З.І.Волосевич, О.В. Данильченко та ін. – Одеса : Астропринт, 2003. – 240с. – ISBN 966-318-009-9
969205
  Кам"янець В. Орфографія власної назви як чинник її функціональності (на прикладі німецьких власних назв) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 84-90. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
969206
  Лужецька Л. Орфоепічна грамотність як складних мовленнєвої культури особистості // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 470-478. – ISSN 2411-4758
969207
  Жук В.А. Орфоепічна норма сучасної англійської мови як соціо-лінгвістична та історична категорія // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 13-15. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
969208
  Єлісовенко Ю. Орфоепічний аспект фахової підготовки ведучих. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 143-153.
969209
  Єлісовенко Ю.П. Орфоепічний аспект фахової підготовки телевізійних журналістів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 15-22


  Розглядаються теоретичні й практичні питання орфоепії української літературної мови та важливі аспекти орфоепічної підготовки телевізійних журналістів. Аналізуються причини низького рівня орфоепічної культури в Україні, звертається увага на відсутність ...
969210
   Орфоепічний словник. – К, 1984. – 629с.
969211
   Орфоепічний словник. – Київ : Радянська школа, 1986. – 118 с.
969212
   Орфоепічний словник української мови. – Київ, 1994. – 867 с.
969213
   Орфоепічний словник української мови : в 2 т. : близько 140 000 слів. – Київ : Довіра. – ISBN 966-507-109-2
Т. 1 : А - П. – 2001. – 955 с.
969214
   Орфоепічний словник української мови : d 2 т. : близько 140 000 слів. – Київ : Довіра. – (Словники України). – ISBN 966-507-109-2; 966-507-116-5 (т.2)
Т. 2 : О - Я. – 2003. – 918 с.
969215
  Русанівський В.М. Орфоепічний словник української мови / В.М. Русанівський, В.В. Чумак, Г.М. Ярун. – Київ; Ірпень : Перун, 2006. – 208с. – (Словники України для школярів та студентів). – ISBN 966-569-211-9
969216
  Погрібний М.І. Орфоепічний словник. / М.І. Погрібний. – Київ, 1983. – 629с.
969217
  Тичина К. Орфоепічні девіації в мовленні українців: голосні звуки // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.А. Войцева, Т.М. Шевченко [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 11. – С. 97-101. – ISBN 978-617-689-397-4
969218
  Миронюк Н.П. Орфоепія в 4-8 класах / Н.П. Миронюк. – Київ, 1986. – 143с.
969219
  Вашуленко М.С. Орфоепія і орфографія в 1-3 класах / М.С. Вашуленко. – Київ, 1982. – 104с.
969220
  Касаткин Л.Л. Орфоэпема как основная единица орфоэпии // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 31-38. – ISSN 0373-658Х
969221
  Белогурова О.О. Орфоэпическая норма современного немецкого языка. Стабильность и толерантность // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 62-65. – ISBN 966-594-420-7
969222
   Орфоэпический словарь русского языка. – М, 1983. – 704с.
969223
   Орфоэпический словарь русского языка. – М, 1985. – 704с.
969224
   Орфоэпический словарь русского языка : произношение, ударение, грамматические формы : около 65 000 слов. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 684 с.
969225
   Орфоэпический словарь русского языка : Произношение, ударение, грамматические формы.Около 65000 слов. – 6-е изд.,стереотипное. – Москва : Русский язык, 1997. – 688с. – ISBN 5-200-02422-6
969226
  Резниченко И.Л. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение : около 25000 слов / И.Л. Резниченко. – Москва : Астрель ; АСТ, 2008. – 1184с. – (Карманная библиотека словарей). – ISBN 978-5-17-044058-0
969227
   Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы : около 63 500 слов. – 3-е. – Москва : Русский язык, 1987. – 704с.
969228
   Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы. – 4-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1988. – 704 с. – ISBN 5-200-00315-6
969229
  Эфенди-Заде Орфоэпия азербайджанского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Эфенди-Заде А.Р.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1954. – 20л.
969230
  Козлянинова И.П. Орфоэпия в театральной школе / И.П. Козлянинова. – М, 1967. – 136с.
969231
  Симоненкова Л.Н. Орфоэпия и офрография на уроках фонетики в 5 классе. : Автореф... канд. пед.наук: / Симоненкова Л.Н.; МП УССР. НИИ педагогики. – К., 1958. – 16л.
969232
  Шкуратяна Н.Г. Орфоэпия на уроках фонетики и морфологии украинского языка в средней школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Шкуратяна Н.Г. ; Киевский гос. пед. ин-т. – Киев, 1967. – 19 с.
969233
  Карагулян Тереза Аршавировна Орфоэпия современного армянского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Карагулян Тереза Аршавировна; АН Арм.ССР. Ин-т языка. – Ереван, 1975. – 84л.
969234
  Климанова Р.А. Орфоэпия французского языка. / Р.А. Климанова. – М, 1973. – 219с.
969235
   Орхан Памук // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С.8-23. – ISSN 0320 - 8370


  [Бесіда з турецьким письменником Орханом Памуком про його життя і творчість, про новий роман "Мене називають червоним". Ця публікація є передруком статті із газ. "Дзеркало тижня".- 2004.- № 25(26 трав.). С.19.]
969236
  Герасимов С.О. Орхидеи / С.О. Герасимов, И.М. Журавлев. – Москва : Росагропромиздат, 1988. – 208 с.
969237
  Ципперт Ганс Орхидеи : Цветы соблазна // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 32-44 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
969238
  Черевченко Т.М. Орхидеи в культуре / Т.М. Черевченко, Г.П. Кушнир. – К., 1986. – 198с.
969239
  Поддубная- Арнольди Орхидеи и их культура / Поддубная- Арнольди. – М, 1957. – 176с.
969240
   Орхидеи нашей страны. – Москва : Наука, 1991. – 221с.
969241
   Орхидология на рубеже XIX - XX столетий : [сб. статей] / Нац. акад. наук Украины, Нац. ботан. сад им. Н.Н. Гришко ; [сост.: Р.В. Иванников]. – Киев : НБС им. Н.Н. Гришко, 2016. – 255, [1] с. : ил., портр. – ISBN 978-966-02-7140-1
969242
  Капітанчик О. Орхідеї : перша збірка вибраних поезій / Олександер Капітанчик. – Ессен ; Лондон : Українська видавнича спілка, 1988. – 266, [2] с. : портр.
969243
   Орхідеї. – Київ : Просвіта, 2001. – 224с. – ISBN 966-7115-14-3
969244
  Альохін О.О. Орхідеї Далекого Сходу / О.О. Альохін, М.Б. Гапоненко, В.Г. Собко; НАНУ; Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка; МОНУ; За ред. В.Г. Собка. – Київ, 2003. – 204с. – ISBN 966-306-010-7
969245
  Собко В.Г. Орхідеї України АН УРСР. Центральний республіканський ботанічний сад / В.Г. Собко. – К., 1989. – 190с.
969246
   Орхусская конвенция: ваш путеводитель по экологической демократии. – [б. м.] : [б. и.], 2000. – 42, [1] с. : табл.
969247
   Орша. – Минск, 1962. – 124с.
969248
   Орша. – Минск, 1967. – 135с.
969249
   Орымбек Ахметбекович Жаутыков. – Алма-Ата, 1981. – 52с.
969250
  Яценко Г. Осoбливості єврейського національного психотипу (за публіцистикою Івана Франка) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 349-355. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2078-7324
969251
   Оса, 1991. – 110с.
969252
  Залка Милош Осада / Залка Милош. – М, 1983. – 350с.
969253
  Мирошниченко Г.И. Осада Азова / Г.И. Мирошниченко. – Л., 1960. – 367с.
969254
  Мирошниченко Г.И. Осада Азова / Г.И. Мирошниченко. – М., 1963. – 367с.
969255
  Мирошниченко Г.И. Осада Азова / Г.И. Мирошниченко. – М., 1974. – 352с.
969256
  Миксат К. Осада Бестерце / К. Миксат. – Москва, 1956. – 208 с.
969257
  Миксат К. Осада Бестерце : (История одного чудака) / К. Миксат. – Москва : Художественная литература, 1972. – 208с. – (Народная библиотека)
969258
  Унгвари К. Осада Будапешта. Сто дней Второй мировой войны = The siege of Budapest : one hundred days in World War II / Кристиан Унгвари ; [пер. с англ. А.Л. Андреева]. – Москва : Центрполиграф, 2013. – 443, [3] с., [8] л. ил. : ил., табл. – ISBN 978-5-227-04597-3
969259
  Васильев М.В. Осада и взятие Выборга русскими войсками и флотом в 1710 г. / М.В. Васильев. – Москва, 1953. – 104с.
969260
  Костенко М.И. Осада и сдача крепости П.-Артур : Мои впечатления / Генерал-майор М.И. Костенко. – Киев : типография Окружного штаба, 1906. – [2], II, 276 с.
969261
  Бережинский В.Г. Осада и штурм турецкой крепости Измаил 11 (22 декабря) 1790 г. : (к 220-й годовщине взятия Измаила) / В.Г. Бережинский, М.Г. Ивануц ; [отв. ред. Топальский В.Л.] ; Укр. ин-т военной истории. – Киев : Украинский институт военной истории, 2010. – 30, [2] с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 13-15
969262
  Кутузов А.В. Осада Ленинграда в зеркале информационной войны // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 70-75. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
969263
  Золя Э. Осада мельницы / Э. Золя. – М., 1938. – 48с.
969264
  Панч П. Осада ночи / П. Панч; Авториз. пер. с укр. П. Карабана. – Москва : ГИХЛ, 1936. – 251с.
969265
  Сарсе Ф. Осада Парижа 1870-1871 : впечатления и воспоминанияпер. : с фр. / Ф. Сарсе. – Москва : Книгоиздат. К.Ф. Некрасова ; [Печ. в тип. К.Ф. Некрасова в Ярославле], 1914. – 352 с.


  На форзаце подпись: А. Иващенко
969266
  Комов В.Е. Осада с разминкой: Сатир. и юморист. рассказы. / В.Е. Комов. – Воронеж, 1989. – 157с.
969267
  Бережинский В.Г. Осада турецких крепостей Гаджибей, Аккерман и Бендеры в 1789 г. / В.Г. Бережинский, М.Г. Ивануц ; [отв. ред. Топальский В.Л.] ; Укр. ин-т военной истории. – Киев : Украинский институт военной истории, 2012. – 29, [3] с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 11-12
969268
  Бережинский В.Г. Осада турецкой крепости Бендеры в 1770 г. / В.Г. Бережинский, М.Г. Ивануц ; [отв. ред. Топальский В.Л.] ; Укр. ин-т военной истории. – Киев : Украинский институт военной истории, 2012. – 22, [2] с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 7
969269
  Бережинский В.Г. Осада турецкой крепости Очаков в 1788 г. / В.Г. Бережинский, М.Г. Ивануц ; [отв. ред. Топальский В.Л.] ; Укр. ин-т военной истории. – Киев : Украинский институт военной истории, 2012. – 58, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 34-36
969270
  Гверацци Ф.Д. Осада Флоренции / Ф.Д. Гверацци. – Москва-Л., 1934. – 629с.
969271
   Осадець Семен Степанович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Б-ка ; [уклад.: Т.О. Коноваленко, І.Ю. Бойко, Н.О. Туртова ; наук. ред. Т.В. Куриленко ; авт. вступ. ст. О.О. Гаманкова]. – Київ : КНЕУ, 2014. – 86, [2] с., [3] арк. фотоіл. : портр. – Сер. засн. 2011 р. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" ; вип. 12). – ISBN 978-966-483-932-4
969272
  Бехрамоглу А. Осаджений : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 176. – ISSN 0320-8370
969273
  Журавльов О.Ю. Осадження гетероепітаксійних Si1-x-Gex структур газофазним, плазмохімічним і сублімаційним методами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Журавльов Олександр Юрійович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
969274
  Кленова М.В. Осадки Арктического бассейна по материалам дрейфа л/п "Г.Седов2. / М.В. Кленова. – М, 1962. – 105с.
969275
  Литвинов И.В. Осадки в атмосфере и на поверхности земли / И.В. Литвинов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 208с.
969276
  Токмаков А.И. Осадки в Украинских Карпатах : Текст лекций / А.И. Токмаков; МВиССО УССР. Черновицк. гос. ун-т. Каф. гидрологии и климатологии. – Черновцы, 1974. – 56с.
969277
  Венюков П.Н. Осадки девонской системы в Мугоджарских горах. – Санкт-Петербург : Тип.М.Меркушева, 1895. – 158с. + Табл.3. – Отд.оттиск из Тр.С.Петербургского Общ.Естествоисп.Отд.Геол.и Минерал, Т.23. – (Труды Мугоджарской экспедиции 1889 года ; №1)
969278
  Близнин Г. Осадки и дифтерит : Несколько данных по заболеваемости дифтеритом и скарлатиной в Херсонской губ. за 10 лет (с 1887 по 1896 г.) / Г. Близнин : Тип. Имп. Акад. Наук. – 4 с. – Отд. оттиск
969279
  Долина Л.Ф. Осадки сточных и питьевых вод: проблемы и решение = The sediment of the waste and drinking waters: problems and decisive / Л.Ф. Долина, П.Б. Машихина. – Днепропетровськ : Континент, 2014. – 211, [1] с. : ил., табл. – Тит. л. англ. - Кн. опис. с обл. – Библиогр.: с. 205-211. – ISBN 978-743-8241-24-1
969280
   Осадконакопление в Балтийском море. – М, 1981. – 247с.
969281
  Клюева В.А. Осадконакопление в водохранилищах бассейна Нижнего Дона / В.А. Клюева, Г.П. Долженко. – Ростов -на-Дону, 1983. – 142с.
969282
   Осадконакопление и генезис углей карбона СССР. – Москва : Наука, 1971. – 276с.
969283
  Равский Э.И. Осадконакопление и климаты Внутренней Азии в антропогене / Э.И. Равский. – Москва : Наука, 1972. – 336с.
969284
   Осадконакопление и палеогеография запада Восточно-Европейской платформы в мезозое. – Минск : Наука и Техника, 1985. – 216с.
969285
   Осадконакопление на континентальной окраине Черного моря. – М, 1978. – 211с.
969286
  Цихоцкая Н.Н. Осадконакопление на поднятии Гамбурцева в позднем палеоцене // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 47-51 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
969287
  Игнатова В.Ф. Осадконакопление на современных и древних шельфах в зоне перехода от евразийского континента к Тихому океану. / В.Ф. Игнатова, Г.И. Худяков. – М., 1983. – 120с.
969288
  Лисицын А.П. Осадкообразование в океанах. Количеств. распределение осадочного материала. / А.П. Лисицын. – Москва : Наука, 1974. – 438с.
969289
  Голдырев Г.С. Осадкообразование и четвертичная история котловины Байкала. / Г.С. Голдырев. – Новосибирск, 1982. – 182с.
969290
  Шимкус К Осадкообразование Средиземного моря в позднечетвертичное время. / К Шимкус. – М., 1981. – 240с.
969291
  Личков Б.Л. Осадкообразование, денудация и изменения органического мира / Б.Л. Личков, 1945. – С. 123-126
969292
   Осадная башня штурмующих небо. – Л, 1980. – 271с.
969293
  Славнитский Н.Р. Осадные операции русских войск в годы Северной войны // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 1 (597). – С. 3-8. – ISSN 0321-0626
969294
  Литовченко С.Д. Осадные орудия Марка Антония - сложный путь к поражению // LAUREA I : Античный мир и Средние века : чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Харьк. обл. ист.-археол. общество ; [редкол.: А.Н. Домановский и др. ; ред.: С.И. Посохов, С.Б. Сорочан]. – Харьков : НТМТ, 2015. – С. 84-88. – ISBN 978-617-578-222-4
969295
   Осадова кополімеризація 4-вінілпіридину зі стиролом / О. Ніколаєва, Л. Вретік, Е. Яновська, О. Кондратенко, Г. Тун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 42-44. – (Хімія ; вип. 1 (56)). – ISSN 1728-3817


  Описано визначення реального складу кополімерів 4-вінілпіридину зі стиролом, що утворюються в умовах їх осадової кополімеризації у ССl4. Для цього було проведено кополімеризацію 4-вінілпіридину зі стиролом у різних співвідношеннях. Склад одержаних ...
969296
  Кулиш Е.А. Осадочная геология архея Алданского щита / Е.А. Кулиш. – М., 1983. – 208с.
969297
   Осадочная геология глубокометаморфизованных комплексов докембрия. – М, 1982. – 238с.
969298
  Ронов А.Б. Осадочная оболочка Земли : (количественные закономерности строения, состава и эволюции / А.Б. Ронов. – Москва : Наука, 1980. – 79с.
969299
   Осадочная оболочка Земли в пространстве и времени. – М, 1989. – 173с.
969300
   Осадочная оболочка Земли в пространстве и времени: Седименто- и литогенез. – Москва : Наука, 1989. – 248с.
969301
  Нижинковская Т.Н. Осадочная реакция на рак результат взаимодействия иммуноглобулина С, характерного для рака, с сывороточным а-глобулинами : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Нижинковская Т. Н.; АН УССР, Ин-т биохим. – К., 1980. – 24л.
969302
  Ольшанова К.М. Осадочная хроматография / К.М. Ольшанова. – М., 1963. – 104с.
969303
  Попов В.И. Осадочно-вулканогенные толщи Западной части горного Алтая и их металлогения / В.И. Попов. – Ленинград : Недра, 1967. – 151с.
969304
   Осадочно-миграционная теория образования нефти и газа. – Москва : Наука, 1978. – 287с.
969305
   Осадочные бассейны и их нефтегазаносность. – М, 1983. – 311с.
969306
   Осадочные бассейны и их нефтегазаносность. – М, 1989. – 181с.
969307
  Иванов В.В. Осадочные бассейны Северо-Восточной Азии / В.В. Иванов. – М., 1985. – 209с.
969308
   Осадочные бессейны Дальнего Востока СССР и перспективы их недфтегазоносности. – Л, 1987. – 262с.
969309
  Зарицкий П.В. Осадочные геологические формации : для студентів 5 курса - литологов геологического отделения геолого-географического факультета / П.В. Зарицкий ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. – 58, [2] с. – Библиогр.: с. 57-58. – ISBN 978-966-623-626-8
969310
   Осадочные и вулканогенно-осадочные формации Верхоянья (палеозой и нижний мезозой). – Новосибрск : Наука, 1976. – 136 с.
969311
   Осадочные и осадочно-вулканогенные формации. – К, 1975. – 160с.
969312
   Осадочные полезные ископаемые Прибалтики и их рациональное использование. – Рига, 1985. – 141с.
969313
   Осадочные полезные ископаемые Прибалтики и их рациональное использование. – Рига, 1985. – 144с.
969314
  Петтиджон Ф.Д. Осадочные породы / Ф.Д. Петтиджон. – Москва : Недра, 1981. – 751с.
969315
  Алиев А.Г. Осадочные породы Азербайджана : (Петрогр. характеристика нефтеносных обл.) / А.Г. Алиев, Э.А. Даидбекова. – Баку : Азнефтеиздат, 1955. – 332 с. : ил., схем. – Библиогр.: с. 322-328
969316
   Осадочные породы и руды. – К, 1978. – 284с.
969317
   Осадочные породы и руды. – К, 1980. – 303с.
969318
   Осадочные породы и руды. – К, 1984. – 248с.
969319
  Конюхов А.И. Осадочные формации в зонах перехода от континента к океану / А.И. Конюхов. – Москва : Недра, 1987. – 222с.
969320
  Вылцан И.А. Осадочные формации Горного Алтая : Общие вопросы геологии, методики изучения и классификации осадочных формаций Горного Алтая / И.А. Вылцан. – Томск : Томский ун-т, 1974. – 189с.
969321
  Вихерт А.В. Осадочные формации Западно-Верхоянского антиклинория и прилегающей территории. / А.В. Вихерт. – Москва, 1960. – 112с.
969322
  Жарков М.А. Осадочные формации кембрия Ангаро-Ленского прогиба / М.А. Жарков, Э.И. Чечель. – Новосибирск
1. – 1973. – 238 с.
969323
   Осадочные формации нефтегазоносных областей Дальнего Востока. – Владивосток, 1975. – 178с.
969324
  Янов Э.Н. Осадочные формации подвижных областей СССР / Э.Н. Янов. – Л., 1983. – 236с.
969325
   Осадочные формации Сибирской платформы и Забайкалья. – Иркутск, 1978. – 167с.
969326
   Осадочные формации Средней Азии. – М, 1988. – 245с.
969327
  Седых А.М. Осадочные формации Туркменистана в связи с прогнозной оценкой наредкометально-титановые россыпи. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Седых А.М.; Объед.учен.совет.Отдел.физ-техн.геол. и хим.наук.АН ТССР. – Ашхабад, 1966. – 19л.
969328
  Вылцан Иван Августович Осадочные формации центральной части Горного Алтая : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 120 / Вылцан Иван Августович; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 54л. – Бібліогр.:с.53-54
969329
   Осадочные функции и условия их образования. – Новосибирск, 1984. – 167с.
969330
   Осадочные функции Казахстана и слязанные с ними полезные ископаемые. – Алма-Ата, 1985. – 104с.
969331
   Осадочные функции. Принципы и методы оценки рудоносности геологических формаций. – Ленинград : Недра, 1984. – 228с.
969332
  Жарков М.А. Осадочные.. / М.А. Жарков, Э.И. Чечель. – с.
969333
  Озол А.А. Осадочный и вулканогенно-осадочный рудогенз бора / А.А. Озол. – М., 1983. – 206с.
969334
  Кулиш Е.А. Осадочный литогенез "зеленокаменного" этапа раннедокембрийской истории Кривбасса (петрохимический и литолого-фациальный аспекты) / Е.А. Кулиш, В.В. Покалюк, В.Г. Яценко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 31-42 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
969335
   Осадчий Володимир Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 96
969336
   Осадчий Володимир Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 183-184 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
969337
   Осадчий Володимир Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 192-193. – ISBN 978-966-439-961-3
969338
   Осадчий Володимир Іванович [1955] // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – C. 104-105. – ISBN 966-95774-3-5
969339
   Осадчий Євген Олександрович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 229-230. – ISBN 978-966-439-757-2
969340
  Талалай Л.Н. Осаенние гнезда: стихи / Л.Н. Талалай. – М., 1975. – 80с.
969341
  Цянь Чжун-шу Осажденая крепость / Цянь Чжун-шу. – Москва : Художественная литература, 1980. – 381с.
969342
  Листова Л.П. Осаждение и дифференциации меди , свинца и цинка в условиях зоны осадкообразования / Л.П. Листова, Г.П. Бондаренко. – М, 1978. – 99с.
969343
   Осаждение из газовой фазы. – М, 1970. – 472с.
969344
  Леонов С.А. Осаждение ионно-плазменных покрытий из хаотизированных потоков плазмы вакуумной дуги : препринт ХФТИ 2013-4 / С.А. Леонов, В.М. Хороших ; [ред А.И. Нагорна] ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2013. – 55, [2] с., включ. обл. : ил. – Без тит. л. - Аннот. парал. рус., англ., укр,. – Библиогр.: с. 54-56
969345
   Осаждение пленок и покрытий разложением металлоорганических соединений. – М, 1981. – 322с.
969346
  Осипов К.А. Осаждение пленок из низкотемпературной плазмы и ионных пучков / К.А. Осипов, Г.Э. Фолманс. – Москва, 1973. – 87 с.
969347
  Назаретян А.М. Осаждение серебра из сульфитных электролитов. : Автореф... Канд.техн.наук: / Назаретян А.М.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1964. – 16л.
969348
  Рачинскене Осаждение электротехнических магнитных сплавов платина - кобальт и исследование их свойств : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Рачинскене Станислава-Гражина Станиславовна; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22
969349
  Цянь Чжуншу Осажденная крепость / Цянь Чжуншу. – Москва : Художественная литература, 1989. – 509 с.
969350
  Азаров И И. Осажденная Одесса : о героич. обороне Одессы в 1941 г. / И.И. Азаров. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Воениздат, 1966. – 255 с., [6] л. ил. : ил. – (Военные мемуары)
969351
  Азаров И И. Осаждённая Одесса / И.И. Азаров. – Москва : Воениздат, 1962. – 211 с., [7] л. ил. : ил. – (Военные мемуары)
969352
  Азаров И.И. Осаждённая Одесса : о героич. обороне Одессы в 1941 г. / И.И. Азаров. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – Одесса : Маяк, 1975. – 260 с., [9] л. ил. : ил.
969353
  Центкевич А. и Осажденные вечным холодом / А. и Центкевич. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 208с.
969354
  Евсеев А.К. Осажденный Севастополь / А.К. Евсеев. – Л., 1959. – 255с.
969355
  Филиппов М.М. Осажденный Севастополь : истор. роман / М.М. Филиппов. – Москва : Военное издательство, 1976. – 544 с.
969356
  Филиппов М.М. Осажденный Севастополь / М.М. Филиппов. – М, 1989. – 445с.
969357
  Навлицкая Г.Б. Осака. / Г.Б. Навлицкая. – Москва : Наука, 1983. – 287с.
969358
   Осам грчких песника. – Баньа Лука ; Београд : Задужбина Петар Кочичь, 1996. – 329, [1] c. – Парал. тит. арк. новогрецькою мовою; Зміст: К. Кавафи, J. Сефери, Н. Енгонопуло, J. Рицо, М. Сахтури, О. Елити, М. Анагностаки,Т. Патрикиjе. – (Библиотека Мргуда / директор и гл. уред.: Никола Вуколичь)
969359
  Колодний А. Осамітнений релігійний мислитель митрополит Іларіон (Огієнко) // Релігія в історії і духовності українців : вибр. праці Юрія Мулика-Луцика / Мулик-Луцик. – Київ : УАР, 2019. – С. 253-255. – (Серія "Мислителі української діаспори"). – ISBN 978-966-02-7167-8
969360
  Рябий В. Осанна рятівній бджолі // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 11 жовтня (№ 20). – С. 19


  Творчість Петра Перебийноса.
969361
  Будзиноський В.Т. Осаул Підкови : Оповіданнє з кінця XVI віку / В"ячеслав Будзиноський. – Львів : Hакладом С. Шухевича, дpук. "Діло", 1920. – 136 с.


  Літературний псевдонім: Недоля В.
969362
   Осауленко Лариса Єфремівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 97
969363
   Осауленко Лариса Єфремівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 184-185 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
969364
   Осауленко Лариса Єфремівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 194. – ISBN 978-966-439-961-3
969365
   Осауленко Лариса Єфремівна (1934) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 105-106. – ISBN 966-95774-3-5
969366
  Будников Л.Л. Осахаривание древесины. / Л.Л. Будников, Л.В. Золотарев. – Ивано-Вознесенск, 1921. – 12с.
969367
  Демехин В. Осбенности законодательной поддержки реформ в Украине // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 11. – С. 46-49. – ISSN 1810-3944
969368
  Горобец Т.К. Осбенности формирования у учащихся стратегий решения задач : Автореф... канд. психол.наук: / Горобец Т. К.; МГУ, Фак. психол. – М., 1970. – 23л.
969369
  Мірлес О. Осбливі способи спрощеного розвязування алгебрахчних задач / О. Мірлес. – Харків.-К., 1932. – 199с.
969370
  Олійник В.С. Осбливості поширення вітровалів у букових лісах Карпат / В.С. Олійник, В.І. Блистів // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 41-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0459-1216
969371
  Каменський Д. Осбливості судового тлумачення кримінального закону у США // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 113-122
969372
  Вісич М.С. Осбливості формування інтер"єру різних типів закладів громадського харчування / М.С. Вісич, Д.С. Школяр, О.Г. Єрещенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 257-262 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
969373
  Данилов С.М. Осбливості формування інформаційно-накопичувальної (BIG DATA) моделі міста // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 141-146. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
969374
  Даниленко А. Осбливості формування фінансів реального сектора України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 20-30. – ISSN 0131-775Х
969375
  Сабиров Ю.А. Осбонование и эффективность применения гимнастических упражнений, соответсвующих двигательным возможностям учащихся (на прим. 4-5 кл.) : Автореф... канд. пед.наук: / Сабиров Ю. А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
969376
   Освiта. – Київ, 2000
969377
   Освiта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ
№ 1-2. – 2001
969378
   Освiта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ
№ 3. – 2001
969379
   Освiта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ
№ 4-5. – 2001
969380
   Освiта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ
№ 6-7. – 2001
969381
   Освiта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ
№ 8-9. – 2001
969382
   Освiта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ
№ 10. – 2001
969383
   Освiта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ
№ 11. – 2001
969384
  Бойс Д. Осваиваем Windows 95 / Д. Бойс; Лейко И.П. – Москва, 1995. – 400с.
969385
  Тетчелл Д. Осваиваем микрокомпьютер : в 2 книгах / Д. Тетчелл; Д. Тэтчелл, Б. Беннетт, К. Фрейзер, Б. Р. Смит. – Москва : Мир
Кн. 1. – 1989. – 128 с.
969386
   Осваиваем микрокомпьютер. – В двух книгах. – Москва : Мир
Кн. 2. – 1989. – 134 с.
969387
  Томпсон С. Осваиваем мультимедиа. / С. Томпсон. – М., 1997. – 288с.
969388
  Фрейвалдс В.Ф. Осваиваемые почвы в Елгавском районе Латвийской ССР : Автореф... канд. с.-х.наук: / Фрейвалдс В.Ф.; Латв. с.-х. акад. – Рига, 1959. – 29л.
969389
  Алиев Ш.Г. Осваивающая практика: становления, категории, реальность / Ш.Г. Алиев. – Харьков : Основа, 1998. – 256 с. – ISBN 5-7768-0600-3
969390
   Осваивая подводные глубины. – Москва : Знание, 1981. – 48 с.
969391
  Тищик Б. Освальд Бальцер – видатний історик права Львівського університету (до 150–річчя від дня народження і 75–річчя – смерті) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 3-12. – (Серія юридична ; Вип. 48)
969392
  Лазарев В.Н. Освальд Шпенглер и его взгляды на искусство. / В.Н. Лазарев. – М., 1922. – 155с.
969393
  Масаев М.В. Освальд Шпенглер и несостоятельность тезиса Карла Поппера о "Нищете историцизма" // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 220-226. – ISSN 2076-1554
969394
  Ибрагимов И. (Кэбирли) Освежающий ветер : поэма / И. (Кэбирли) Ибрагимов. – Москва : Советский писатель, 1957. – 136 с.
969395
  Смолень К. Освенцим / К. Смолень. – 3-е изд. – Освенция, 1964. – 113с.
969396
  Толкачев З. Освенцим : альбом / З. Толкачев. – Москва : Изобразительное искусство, 1969. – 21 с., [3] с., 78 с., [2] с.
969397
  Элен П. Освенцим и теология // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 4. – С.10-15. – ISSN 0042-8744
969398
   Освенцим предостерегает... : выставка плаката. – Москва : Советский художник, 1986. – [30] с.
969399
  Толкачов З. Освенцім = Освенцим / З. Толкачов. – Київ : Мистецтво, 1965. – [80] с.
969400
  Стийенский Р. Освета / Р. Стийенский. – Москва, 1944. – 96с.
969401
  Айзенберг Ю.Б. Осветительные приборы с люминесцентными лампами / Ю.Б. Айзенберг, В.Ф. Ефимкина. – Москва : эНЕРГИЯ, 1968. – 368 с. – Библиогр. в конце глав
969402
  Клюев С.А. Осветительные сети производственных помещений / С.А. Клюев. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1971. – 80 с.
969403
  Мешков В.В. Осветительные установки / В.В. Мешков, М.М. Епанешников. – Москва, 1972. – 360 с.
969404
  Италмазов А. Осветление и обеззараживание низкоцветных сульфато-хлоридных вод электролизом на примере реки Амударья. : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.04 / Италмазов А.; Киев. гос. техн. ун-тет строит и архит. – К., 1995. – 17л.
969405
  Круглов А.А. Освещение "Правдой" вопросов социалистического соревнования в первой пятилетке / А.А. Круглов. – Москва, 1957. – 60с.
969406
  Заяц И. Освещение белорусско-китайских отношений в современной прессе: информационный мост дружбы // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 109-111
969407
  Казьмирчук Г.Д. Освещение в "Истории городов и сел Украинской ССР" жизни и деятельности декабристов на Украине // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 224-225. – ISBN 978-966-171-565-2
969408
  Лейбзон Б. Освещение в газетах вопросов партийной жизни / Б. Лейбзон. – М., 1945. – 27с.
969409
  Слепов Л.А. Освещение в газетах вопросов партийной жизни / Л.А. Слепов. – Москва, 1948. – 24с.
969410
  Логинов Н.П. Освещение в газете вопросов культуры и быта / Н.П. Логинов. – Москва, 1957. – 56с.
969411
  Бекасов Д.Г. Освещение в газете вопросов партийной жизни : лекции / Д.Г. Бекасов ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС, Кафедра журналистики. – Москва : [б. и.], 1953. – 48 с.
969412
  Верховцев И.Л. Освещение в газете вопросов промышленности и транспорта / И.Л. Верховцев. – Москва, 1948. – 19с.
969413
  Новиков С.Н. Освещение в газете вопросов сельского хозяйства / С.Н. Новиков. – М., 1948. – 20с.
969414
  Объедков Г.К. Освещение в газете вопросов сельского хозяйства / Г.К. Объедков. – Москва, 1950. – 24с.
969415
  Поляков В.И. Освещение в газете вопросов сельского хозяйства. Лекция / В.И. Поляков. – Москва, 1955. – 32с.
969416
  Сутоцкий С.Б. Освещение в газете вопросов Советского строительства / С.Б. Сутоцкий. – М., 1948. – 74 с.
969417
  Фадеев А.Д. Освещение в латиноамериканской литературе вопросов истории Октябрьской революции. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Фадеев А.Д.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории СССР. – М., 1971. – 22л.
969418
  Олефиренко В.В. Освещение в периодической печати УССС вопросов правового воспитания трудящихся (1966-1978 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Олефиренко В. В.; АН УССР, Ин-т ист. – К., 1981. – 24л.
969419
  Вдовиченко В.Г. Освещение в печати вопросов культурного строительства / В.Г. Вдовиченко. – Москва, 1967. – 28с.
969420
  Азизян А.К. Освещение в печати вопросов науки, школ, вузов : лекция, прочит. в Высш. парт. школе при ЦК КПСС / А.К. Азизян ; ВПШ при ЦК КПСС, Каф. журналистики. – Москва : [б. и.], 1957. – 44 с.
969421
  Баулин А.Г. Освещение в печати вопросов советского строительства / Баулин А. ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС, Каф. журналистики. – Москва : [б. и.], 1956. – 30 с.
969422
  Котигоренко В.А. Освещение в советской историко-партийной литературе проблемы объективной обусловленности возрастания руководящей роли КПСС на этапе развитого социализма : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Котигоренко В.А.; КГУ. – К., 1984. – 22л.
969423
  Топчий А.А. Освещение в средствах массовой информации проблемы торговли людьми : пособие для журналистов / [ А.А. Топчий, Т.С. Шевченко]. – Киев : Куприянова Е.А, 2007. – 158, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 5. – Библиогр.: с. 149-151 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8668-37-1
969424
  Ильящук Г.И. Освещение в трудах В.И.Ленина истории политического банкротства меньшевизма в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции (март - октябрь 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ильящук Г.И.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1978. – 25л.
969425
  Озтюрк А. Освещение войны в Южной Осетии в турецких СМИ // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 9 (93). – С. 16-19. – ISSN 2070-9773
969426
  Костенко Д.П. Освещение вопросов партийного руководства комсомолом в курсе истории КПСС (методическое пособие для вузов) / Д.П. Костенко. – Киев, 1975. – 49с.
969427
  Царев В.А. Освещение вопросов партийной жизни в газете / В.А. Царев. – М, 1971. – 36с.
969428
  Бекасов Д.Г. Освещение вопросов партийной жизни в газете : учеб.-метод. пособ. по курсу "Теория и практика парт.-сов. журналистики" / Д.Г. Бекасов ; Науч.-метод. кабинет по заоч. и вечер. обучению Московского гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет, 1977. – 64 с. – Библиогр.: с. 63
969429
  Гончаров В.А. Освещение вопросов партийной работы на селе в местных газетах / В.А. Гончаров. – Москва, 1955. – 84с.
969430
  Штепа М.М. Освещение вопросов производства и его технико-экономических особенностей в школьном курсе экономической географии СССР : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Штепа М.М. ; КГУ. – Киев, 1961. – 16 с.
969431
  Штепа М.М. Освещение вопросов производства и его технико-экономических особенностей в школьном курсе экономической географии СССР. : Дис... канд. пед.наук: / Штепа М.М.; Науч.-исслед. ин-тут педагогики. – К., 1960. – 278л. – Бібліогр.:л.264-277
969432
  Фролов Г.Н. Освещение вопросов сельского хозяйства в печати / Г.Н. Фролов. – Москва, 1966. – 56с.
969433
  Фролов Г.Н. Освещение вопросов сельского хозяйства в печати. / Г.Н. Фролов. – М, 1971. – 36с.
969434
  Сословская А.Т. Освещение вопросов техники в курсе физики 7 класса. : Автореф... канд. пед.наук: / Сословская А.Т.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1956. – 17л.
969435
   Освещение и краски Румынского взморья. – Бухарест, 1967. – 116с.
969436
  Посадский И.В. Освещение классов и пансиона Киевской 1-й гимназии / И.В. Посадский. – Киев : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1897. – 80 с., 1 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 5-6
969437
  Сеидов В.Г. Освещение Крымской войны в русской печати середины 19 века. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Сеидов В.Г.; МГУ. – М, 1979. – 24л.
969438
  Шефтель Е.Б. Освещение лечебных учреждений / Е.Б. Шефтель. – Москва : Энергия, 1977. – 120 с.
969439
  Кланс Н.Д. Освещение международных проблем прессой Ганы в Сьерра-Леоне. 1960-1970 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Кланс Н.Д.; МГУ. Ф-тет журналистики. – М., 1972. – 16л.
969440
  Ли Хун (ж) Освещение Олимпийских игр в газете "Шэньбао" до освобождения Китая (1936-1949 гг.) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 3 (47). – С. 128-132. – ISSN 1684-2618
969441
  Смехотина М. Освещение партийной и комсомольской жизни в стенной газете. / М. Смехотина. – Вологда, 1952. – 40с.
969442
  Озтюрк А. Освещение переговоров по газопроводу "Южный поток" в российских СМИ // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 11 (95). – С. 28-30. – ISSN 2070-9773


  В статье подчеркивается, что манера освещения, будь то в положительном или отрицательном ключе, напрямую была связана с заявлениями, которые делались турецкой и российской сторонами.
969443
  Рамазанова Н.К. Освещение проблем международной жизни в советской прессе. / Н.К. Рамазанова. – М, 1975. – 31с.
969444
  Казьмирчук Г.Д. Освещение проблемы "Декабристы и Сибирь" в отечественной литературе / Г.Д. Казьмирчук, О.А. Рафальский. – К., 1987. – 34с.
969445
  Клюев С.А. Освещение производственных помещений / С.А. Клюев. – Москва, 1979. – 152 с.
969446
  Гопш К.И. Освещение промышленных зданий / К.И. Гопш. – 2-е изд., испр. – М., 1954. – 80с.
969447
  Агаев И.А. Освещение роли народных масс на уроках истории СССР : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Агаев И.А. ; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1968. – 26 с.
969448
  Агаев И.А. Освещение роли народных масс на уроках истории СССР. : Автореф... Канд.пед.наук: / Агаев И.А.; Азерб.гос. пед.ин-т. – Баку, 1966. – 23л.
969449
  Натарова А. Освещение событий в Ливии французскими информационными агентствами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 114-115. – бібліогр. в кінці ст.
969450
   Освещение соуиально-полтического развития Сибири XIX - XX в.. – Красноярск, 1980. – 96с.
969451
  Фрумкин Е.А. Освещение торфопредприятий / Е.А. Фрумкин. – Москва-Ленинград : Главная редакция горно-топливной литературы, 1935. – 224 с.
969452
  Пугачев Е.М. Освещение философских вопросов и формирование мировоззрения студентов при изучении механики и молекулярной физики / Е.М. Пугачев. – Курск, 1974. – 43с.
969453
  Назария С. Освещение Ялтинской конференции в румынской историографии // Codrul Cosminului : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava, 2016. – С. 143-152. – (New series ; vol. 22, no. 1). – ISSN 1224-032X
969454
  Варсанофьева Г.Д. Освещенность и ее контроль в осветительных установках / Г.Д. Варсанофьева, А.М. Фомина. – Москва, 1972. – 56 с.
969455
  Гирса И.И. Освещенность и поведение рыб / И.И. Гирса. – М., 1981. – 165с.
969456
  Тимонен А.Н. Освещенные берега : повесть / Антон Тимонен ; пер. с фин. – Петрозаводск : Госиздат КФССР, 1953. – 208 с.
969457
  Сууман А. Освещенные заревом : стихи / Александр Сууман ; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1980. – 95 с.
969458
  Каверин В.А. Освещенные окна / В.А. Каверин. – Москва, 1974. – 388с.
969459
  Беляев Л.А. Освещённые окна мои / Л.А. Беляев. – Архангельск, 1978. – 63с.
969460
  Каверин В.А. Освещенные окна. / В.А. Каверин. – Москва : Современник, 1976. – 380 с.
969461
  Каверин В.А. Освещенные окна. / В.А. Каверин. – Москва : Советский писатель, 1978. – 544 с.
969462
  Слипенчук В.Т. Освещенный минутой / В.Т. Слипенчук. – Барнаул, 1973. – 94с.
969463
  Жалинский А.З. Освидетельствование в советском уголовном процессе / А.З. Жалинский. – Львов, 1964. – 75с.
969464
  Жалинский А.Є. Освидетельствование на предварительном следствии : Автореф... канд. юрид.наук: / Жалинский А.Є.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1964. – 20л.
969465
  Маркс Н.А. Освидетельствование при расследовании преступлений : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Маркс Н.А.; МВ и ССО РСФСР. Св. юрид. ин-т. – Свердловск, 1980. – 21л.
969466
  Дрозд В.Г. Освідування у справах про тілесні ушкодження // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 152-156.


  Розглянуто процесуальні й тактичні аспекти провадження освідування при розслідуванні заподіяння тілесних ушкоджень. In this article it is examined the process and tactic aspects concerning the organization of the certification during the bodily ...
969467
  Баганець О.В. Освідування як засіб отримання доказів стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 8-10. – ISBN 978-617-616-075-5
969468
  Ярмульський А.Г. Освідчення / А.Г. Ярмульський. – Дніпропетровськ, 1966. – 77с.
969469
  Дрок К.Л. Освідчення : вибране / К.Л. Дрок. – Київ : Дніпро, 1979. – 254 с.
969470
  Лук""янчук Р.Ф. Освідчення / Р.Ф. Лук""янчук. – Донецьк, 1979. – 32с.
969471
  Майданська С.В. Освідчення / С.В. Майданська. – Київ : Молодь, 1990. – 93 с.
969472
  Жуковський С.В. Освідчення в любові / С.В. Жуковський. – Донецьк : Донбас, 1991. – 118 с.
969473
  Струцюк Й.Г. Освідчення. / Й.Г. Струцюк. – Львів, 1965. – 27с.
969474
  Кокостікова Г.І. Освідченя / Г.І. Кокостікова. – К, 1971. – 87с.
969475
  Огнев"юк В. Освіта - важіль економіки // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 2-9 січня (№ 1/2). – С. 12


  Стаття ректора Київського ун-ту імені Бориса Грінченка Віктора Огнев"юк про сучасну вищу освіту, яка потребує глибинних трансформацій.
969476
  Пунда Ю.В. Освіта - головна інвестиція в розвиток людського капіталу сектору безпеки і оборони України // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 34-40
969477
  Харкянен Л.В. Освіта - головний компонент підвищення конкурентоспроможності економіки // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 4 : Матеріали другого щорічного Всеукраїнського форуму "Соціально спрямований бізнес-бізнес з турботою про людей". – С. 113-116. – ISBN 966-614-021-7
969478
  Табачник Д. Освіта - ключовий елемент забезпечення сталого розвитку // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 2


  Виступ міністра освіти і науки України Дмитра Табачника на Загальних зборах НАПН України.
969479
  Надольний І. Освіта - ключовий чинник модернізації суспільства // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (176). – С. 19-25. – ISSN 1682-2366
969480
  Кінах А. Освіта - основа стабільості соціально-економічного життя // Освіта України, 2005


  Професійний розвиток трудового потенціалу України
969481
  Сидоренко В.К. Освіта - стратегічний ресурс економічного розвитку сучасного суспільства // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Т. 2, № 3/4. – С. 141-148. – ISSN 2078-9912
969482
  Птахів Семен Освіта - теж туризм? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 58-60 : фото. – ISSN 1998-8044
969483
  Верховод І.С. Освіта - шлях до соціальної інтеграції та працевлаштування інвалідів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 25-27. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
969484
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
1 - 8 листопада (№ 49). – 2000. – 8 с.
969485
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
1-8 березня (№ 13/14). – 2000. – 16 с.
969486
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
2-9 лютого (№ 6/7). – 2000. – 16 с.
969487
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
2 - 9 серпня (№ 34). – 2000. – 8 с.
969488
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
3-10 травня (№ 22). – 2000. – 8 с.
969489
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
4 - 11 жовтня (№ 44). – 2000. – 8 с.
969490
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
5-12 квітня (№ 19). – 2000. – 8 с.
969491
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
5-12 січня (№ 1/2). – 2000. – 16 с.
969492
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
5-12 липня (№ 30). – 2000. – 8 с.
969493
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6 - 13 вересня (№ 39). – 2000. – 8 с.
969494
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6-13 грудня (№ 57/58). – 2000. – 12 с.
969495
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
7 - 14 червня (№ 26). – 2000. – 16 с.
969496
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
8 - 15 листопада (№ 50/51). – 2000. – 32 с.
969497
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
8-15 березня (№ 15). – 2000. – 8 с.
969498
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
9 - 16 лютого (№ 8/9). – 2000. – 16 с.
969499
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
9 - 16 серпня (№ 35). – 2000. – 8 с.
969500
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
11 - 18 жовтня (№ 45). – 2000. – 8 с.
969501
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
12 -19 липня (№ 31). – 2000. – 8 с.
969502
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
12-19 січня (№ 3). – 2000. – 8 с.
969503
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
13 - 20 вересня (№ 40). – 2000. – 8 с.
969504
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
13 - 20 грудня (№ 59). – 2000. – 8 с.
969505
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
14-21 червня (№ 27). – 2000. – 16 с.
969506
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
15-22 березня (№ 16/17). – 2000. – 16 с.
969507
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
15 - 22 листопада (№ 52/53). – 2000. – 16 с.
969508
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
16 - 23 серпня (№ 36). – 2000. – 8 с.
969509
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
16-23 лютого (№ 10/11). – 2000. – 16 с.
969510
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
17-24 травня (№ 23). – 2000. – 8 с.
969511
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
18 - 25 жовтня (№ 46). – 2000. – 8 с.
969512
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
19-26 січня (№ 4). – 2000. – 8 с.
969513
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
19-26 квітня (№ 20). – 2000. – 8 с.
969514
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
19-26 липня (№ 32). – 2000. – 8 с.
969515
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
20 -27 вересня (№ 41). – 2000. – 8 с.
969516
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
20 - 27 грудня (№ 60). – 2000. – 8 с.
969517
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
21 -28 червня (№ 28). – 2000. – 16 с.
969518
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
22-29 березня (№ 18). – 2000. – 16 с.
969519
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
23 лютого - 1 березня (№ 12). – 2000. – 8 с.
969520
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
23 - 30 серпня (№ 37). – 2000. – 16 с.
969521
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
24 - 31 травня (№ 24). – 2000. – 16 с.
969522
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
25 жовтня - 1 листопада (№ 47/48). – 2000. – 16 с.
969523
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
26 квітня - 3 травня (№ 21). – 2000. – 8 с.
969524
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
26 липня - 2 серпня (№ 33). – 2000. – 8 с.
969525
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
26 січня - 2 лютого (№ 5). – 2000. – 8 с.
969526
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
27 вересня - 4 жовтня (№ 42/43). – 2000. – 16 с.
969527
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
27 грудня - 3 січня (№ 61/62). – 2000. – 16 с.
969528
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
28 червня - 5 липня (№ 29). – 2000. – 16 с.
969529
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
29 листопада - 6 грудня (№ 55/56). – 2000. – 12 с.
969530
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
30 серпня - 6 вересня (№ 38). – 2000. – 8 с.
969531
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
31 травня - 7 червня (№ 25). – 2000. – 8 с.
969532
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 1940-
7-14 грудня (№ 50). – 2011. – 8 с.
969533
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 1940-
21-28 грудня (№ 51). – 2011. – 8 с.
969534
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 1940-
28-31 грудня (№ 52). – 2011. – 8 с.
969535
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 1940-
28 вересня - 5 жовтня (№39). – 2011
969536
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 1940-
30 лист.-7 грудня (№ 49) : Абітурієнтам. – 2011. – 16 с.
969537
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
1 - 8 лютого (№ 5). – 2012. – 16 с.
969538
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
1 - 8 серпня (№ 34). – 2012. – 12 с.
969539
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
2-9 травня (№ 21). – 2012. – 20 с.
969540
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
3-10 жовтня (№ 43/44). – 2012. – 16 с.
969541
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
4 - 11 січня (№ 1/2). – 2012. – 16 с.
969542
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
5-12 грудня (№ 51). – 2012. – 8 с.
969543
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6-13 червня (№ 26). – 2012. – 8 с.
969544
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
7 - 14 березня (№ 11/12). – 2012. – 8 с.
969545
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
8 - 15 лютого (№ 6/7). – 2012. – 16 с.
969546
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
8 - 15 серпня (№ 35). – 2012. – 12 с.
969547
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
9-16 травня (№ 22). – 2012. – 12 с.
969548
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
11 липня - 18 липня (№ 30/31). – 2012. – 12 с.
969549
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
11 квітня - 18 квітня (№ 17/18). – 2012. – 16 с.
969550
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
12-19 вересня (№ 39/40). – 2012. – 12 с.
969551
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
12-19 грудня (№ 52). – 2012. – 12 с.
969552
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
14-21 листопада (№ 48/49). – 2012. – 12 с.
969553
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
14-21 березня (№ 13). – 2012. – 8 с.
969554
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
15-22 серпня (№ 36). – 2012. – 8 с.
969555
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
16-23 травня (№ 23). – 2012. – 12 с.
969556
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
17/24 жовтня (№ 45). – 2012. – 12 с.
969557
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
18 липня - 25 липня (№ 32). – 2012. – 12 с.
969558
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
18 - 25 квітня (№ 19). – 2012. – 16 с.
969559
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
18 - 25 січня (№ 3/4). – 2012. – 16 с.
969560
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
21-28 березня (№ 14/15). – 2012. – 12 с.
969561
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
21-28 листопада (№ 50). – 2012. – 12 с.
969562
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
22 - 29 лютого (№ 8/9). – 2012. – 12 с.
969563
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
23 - 30 травня (№ 24). – 2012. – 12 с.
969564
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
25 липня - 1 серпня (№ 33). – 2012. – 12 с.
969565
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
25 квітня - 2 травня (№ 20). – 2012. – 8 с.
969566
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
26 вересня - 3 жовтня (№ 41/42). – 2012. – 12 с.
969567
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
27 червня (№ 28) : Правила прийому до Київського університету імені Бориса Гринченка в 2012 році. – 2012. – 12 с.
969568
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
28 червня - 4 липня (№ 29). – 2012. – 12 с.
969569
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
28 березня - 4 квітня (№ 16). – 2012. – 12 с.
969570
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
29 лютого - 7 березня (№ 10). – 2012. – 8 с.
969571
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
29 серпня - 5 вересня (№ 37/38). – 2012. – 12 с.
969572
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
30 травня-6 червня (№ 24)-. – 2012. – 8 с.
969573
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
31 жовтня - 7 листопада (№ 46/47). – 2012. – 12 с.
969574
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
2-9 січня (№ 1/2). – 2013. – 16 с.
969575
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
2-9 жовтня (№ 43). – 2013. – 12 с.
969576
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
3-10 липня (№ 31). – 2013. – 8 с.
969577
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
3-10 квітня (№ 17). – 2013. – 12 с.
969578
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
4-11 вересня (№ 39). – 2013. – 8 с.
969579
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6 червня (№ 27). – 2013. – 8 с.
969580
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6 - 13 березня (№ 12). – 2013. – 12 с.
969581
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6-13 лютого (№ 7). – 2013. – 8 с.
969582
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6-13 листопада (№ 47). – 2013. – 12 с.
969583
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6-13 грудня (№ 50). – 2013. – 12 с.
969584
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
7-14 серпня (№ 35). – 2013. – 12 с.
969585
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
8-15 травня (№ 22). – 2013. – 12 с.
969586
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
9-16 жовтня (№ 44). – 2013. – 8 с.
969587
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
9-16 січня (№ 3). – 2013. – 16 с.
969588
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
10-17 липня (№ 32). – 2013. – 12с.
969589
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
10-17 квітня (№ 18). – 2013. – 12 с.
969590
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
11 червня (№ 28). – 2013. – 8 с.
969591
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
11-17 вересня (№ 40). – 2013. – 8 с.
969592
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
12-19 червня (№ 29). – 2013. – 12 с.
969593
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
13-20 лютого (№ 8). – 2013. – 12 с.
969594
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
13-20 березня (№ 13). – 2013. – 12 с.
969595
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
13-20 листопада (№ 48). – 2013. – 12 с.
969596
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
14-21 серпня (№ 36). – 2013. – 8 с.
969597
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
15-22 травня (№ 23). – 2013. – 8 с.
969598
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
16-23 жовтня (№ 45). – 2013. – 12 с.
969599
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
17-24 липня (№ 33). – 2013. – 8 с.
969600
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
18-25 вересня (№ 41). – 2013. – 12 с.
969601
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
18 квітня (№ 19). – 2013. – 12 с.
969602
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
19-24 квітня (№ 20). – 2013. – 12 с.
969603
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
20-27 березня (№ 14). – 2013. – 12 с.
969604
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
20-27 лютого (№ 9). – 2013. – 8 с.
969605
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
20 грудня (№ 51). – 2013. – 12 с.
969606
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
23-30 січня (№ 4/5). – 2013. – 16 с.
969607
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
23 травня (№ 24). – 2013. – 12 с.
969608
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
23-30 жовтня (№ 46). – 2013. – 12 с.
969609
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
24-31 липня (№ 34). – 2013. – 8 с.
969610
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
24 травня (№ 25). – 2013. – 12 с.
969611
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
24 квітня-1 травня (№ 21). – 2013. – 12 с.
969612
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
25 вересня - 2 жовтня (№ 42). – 2013. – 12 с.
969613
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
25 листопада (№ 47). – 2013. – 12 с.
969614
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
26 червня - 3 липня (№ 30). – 2013. – 16 с.
969615
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
27 лютого - 6 березня (№ 10/11). – 2013. – 8 с.
969616
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
27 березня - 3 квітня (№ 15/16). – 2013. – 16 с.
969617
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
27 грудня (№ 52). – 2013. – 12 с.
969618
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
27 листопада - 4 грудня (№ 49). – 2013. – 12 с.
969619
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
28 серпня - 4 вересня (№ 38). – 2013. – 8 с.
969620
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
29 травня - червня (№ 26). – 2013. – 12 с.
969621
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
30 січня - 6 лютого (№ 6). – 2013. – 8 с.
969622
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
1 липня (№ 28). – 2014. – 12 с.
969623
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
2-9 липня (№ 29). – 2014. – 8 с.
969624
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
2-9 квітня (№ 13/14). – 2014. – 16 с.
969625
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
3-10 вересня (№ 37). – 2014. – 12 с.
969626
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
4-11 червня (№ 24/25). – 2014. – 16 с.
969627
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
5 березня - 12 березня (№ 10). – 2014. – 12 с.
969628
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
5-12 лютого (№ 5-6). – 2014. – 16 с.
969629
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
5 -12 листопада (№ 47). – 2014. – 16 с.
969630
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
7-14 травня (№ 20). – 2014. – 12 с.
969631
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
8-15 січня (№ 1/2). – 2014. – 16 с.
969632
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
9-16 квітня (№ 15/16). – 2014. – 12 с.
969633
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
10 - 17 грудня (№ 50). – 2014. – 12 с.
969634
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
11-18 червня (№ 26). – 2014. – 16 с.
969635
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
12 березня - 19 березня (№ 11). – 2014. – 12 с.
969636
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
12-19 лютого (№ 7). – 2014. – 12 с.
969637
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
12 -19 листопада (№ 48). – 2014. – 8 с.
969638
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
13 - 20 серпня (№ 33). – 2014. – 8 с.
969639
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
14-21травня (№ 21/22). – 2014. – 12 с.
969640
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
15-22 січня (№ 3). – 2014. – 16 с.
969641
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
15-22 жовтня (№ 43). – 2014. – 12 с.
969642
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
16-23 квітня (№ 17). – 2014. – 8 с.
969643
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
17-24 вересня (№ 38). – 2014. – 12 с.
969644
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
19 березня - 26 березня (№ 12). – 2014. – 12 с.
969645
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
19-26 лютого (№ 8). – 2014. – 12 с.
969646
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
20 - 27 серпня (№ 34). – 2014. – 12 с.
969647
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
21-28 травня (№ 23). – 2014. – 12 с.
969648
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
22-29 січня (№ 4). – 2014. – 16 с.
969649
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
24 вересня - 1 жовтня (№ 39-40). – 2014. – 8 с.
969650
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
26 листопада - 3 грудня (№ 49). – 2014. – 12 с.
969651
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
26 лютого - 5 березня (№ 9). – 2014. – 12 с.
969652
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
27 серпня - 3 вересня (№ 35/36). – 2014. – 16 с.
969653
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
30 квітня - 7 травня (№ 18/19). – 2014. – 12 с.
969654
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
30 липня - 6 серпня (№ 31/32). – 2014. – 8 с.
969655
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
1-8 квітня (№ 16). – 2015. – 12 с.
969656
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
2-9 грудня (№ 47/49). – 2015. – 16 с.
969657
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
3-10 червня (№ 24/25). – 2015. – 12 с.
969658
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
4-11 лютого (№ 11). – 2015. – 12 с.
969659
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
5-12 серпня (№ 32/33). – 2015. – 8 с.
969660
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
6-13 травня (№ 20/21). – 2015. – 12 с.
969661
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
7-14 січня (№ 1/2). – 2015. – 16 с.
969662
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
11-18 лютого (№ 7/8). – 2015. – 8 с.
969663
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
11-18 березня (№ 12/13). – 2015. – 12 с.
969664
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
14-21 жовтня (№ 42). – 2015. – 8 с.
969665
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
15-22 квітня (№ 17/18). – 2015. – 12 с.
969666
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
16-23 вересня (№ 36/37). – 2015. – 8 с.
969667
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
16-23 грудня (№ 50). – 2015. – 8 с.
969668
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
17-24 червня (№ 26/27). – 2015. – 12 с.
969669
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
18-25 березня (№ 14/15). – 2015. – 12 с.
969670
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
18-25 листопада (№ 45/46). – 2015. – 16 с.
969671
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
20-27 травня (№ 22/23). – 2015. – 12 с.
969672
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
22-29 квітня (№ 19). – 2015. – 8 с.
969673
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
23-30 вересня (№ 38/39). – 2015. – 12 с.
969674
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
23-30 грудня (№ 51/52). – 2015. – 12 с.
969675
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
25 лютого - 4 березня (№ 9/10). – 2015. – 12 с.
969676
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
27 серпня - 2 вересня (№ 34/35). – 2015. – 12 с.
969677
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
28 січня - 4 лютого (№ 5/6). – 2015. – 8 с.
969678
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – 2015. – 16 с.
969679
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
30 вересня - 7 жовтня (№ 40/41). – 2015. – 8 с.
969680
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
2-9 березня (№ 9/10). – 2016. – 8 с.
969681
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
4-11 травня (№ 18). – 2016. – 8 с.
969682
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
6-13 квітня (№ 13/14). – 2016. – 12 с.
969683
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
6-13 січня (№ 1/2). – 2016. – 16 с.
969684
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
8-15 червня (№ 23/24). – 2016. – 8 с.
969685
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
9-16 листопада (№ 47). – 2016. – 16 с.
969686
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
10 серпня (№ 33). – 2016. – 8 с.
969687
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
12-19 жовтня (№ 43/44). – 2016. – 8 с.
969688
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
13-20 квітня (№ 15). – 2016. – 8 с.
969689
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
14-21 вересня (№ 38/39). – 2016. – 8 с.
969690
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
16-23 березня (№ 11/12). – 2016. – 8 с.
969691
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
17-24 лютого (№ 7/8). – 2016. – 8 с.
969692
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
17-24 серпня (№ 34/35). – 2016. – 8 с.
969693
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
18-25 травня (№ 19/20). – 2016. – 12 с.
969694
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
20-27 січня (№ 3/4). – 2016. – 8 с.
969695
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
21-28 грудня (№ 51/52). – 2016. – 12 с.
969696
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
25 травня - 1червня (№ 21/22). – 2016. – 8 с.
969697
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
26 жовтня - 2 листопада (№ 45/46). – 2016. – 8 с.
969698
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
26 вересня (№ 40). – 2016. – 8 с.
969699
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
27 липня - 3 серпня (№ 31/32). – 2016. – 8 с.
969700
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
28 вересня - 5 жовтня (№ 41/42). – 2016. – 12 с.
969701
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
30 листопада - 7 грудня (№ 48/50). – 2016. – 12 с.
969702
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
31 серпня - 7 вересня (№ 36/37). – 2016. – 8 с.
969703
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
1-8 лютого (№ 5/6). – 2017. – 8 с.
969704
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
1-8 березня (№ 9/10). – 2017. – 12 с.
969705
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
1-8 листопада (№ 44/45). – 2017. – 12 с.
969706
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
4-11 жовтня (№ 40/41). – 2017. – 8 с.
969707
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
4-11 січня (№ 1/2). – 2017. – 16 с.
969708
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
6-13 вересня (№ 36/37). – 2017. – 8 с.
969709
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
6-13 грудня (№ 50/51). – 2017. – 8 с.
969710
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
7-14 червня (№ 23/24). – 2017. – 12 с.
969711
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
9-16 серпня (№ 32/33). – 2017. – 8 с.
969712
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
10-17 травня (№ 19/20). – 2017. – 8 с.
969713
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
12-19 квітня (№ 15/16). – 2017. – 12 с.
969714
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
14-21 червня (№ 25). – 2017. – 12 с.
969715
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
15-22 березня (11/12). – 2017. – 12 с.
969716
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
15-22 листопада (№ 46/47). – 2017. – 8 с.
969717
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
15-22 лютого (№ 7/8). – 2017. – 12 с.
969718
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
18-25 січня (№ 3/4). – 2017. – 8 с.
969719
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
18-25 жовтня (№ 42/43). – 2017. – 8 с.
969720
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
20-27 вересня (№ 38/39). – 2017. – 12 с.
969721
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
21 серпня (№ 32). – 2017. – 12 с.
969722
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
23-30 серпня (№ 34/35). – 2017. – 8 с.
969723
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
24 травня - 1 червня (№ 21/22). – 2017. – 12 с.
969724
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
26 квітня - 3 травня (№ 17/18). – 2017. – 8 с.
969725
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
27 червня - 5 липня (№ 28/29). – 2017. – 12 с.
969726
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
29 листопада - 6 грудня (№ 48/49). – 2017. – 8 с.
969727
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
29 березня - 5 квітня (№ 13/14). – 2017. – 12 с.
969728
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
3-10 січня (№ 1/2). – 2018. – 12 с.
969729
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
3-10 жовтня (№ 37/39). – 2018. – 8 с.
969730
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
4-11 квітня (№ 11/12). – 2018. – 8 с.
969731
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
5-12 вересня (№ 33/34). – 2018. – 8 с.
969732
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
5-12 грудня (№ 49/50). – 2018. – 8 с.
969733
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
6-13 червня (№ 22/23). – 2018. – 8 с.
969734
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
7-14 листопада (№ 44/46). – 2018. – 8 с.
969735
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
9-16 травня (№ 16/18). – 2018. – 8 с.
969736
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
10-17 жовтня (№ 40/41). – 2018. – 8 с.
969737
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
14-21 березня (№ 9/10). – 2018. – 8 с.
969738
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
14-21 лютого (№ 5/6). – 2018. – 8 с.
969739
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
16-23 травня (№ 19/21). – 2018. – 8 с.
969740
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
17-24 січня (№ 3/4). – 2018. – 8 с.
969741
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
18-25 квітня (№ 13/15). – 2018. – 8 с.
969742
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
19-26 грудня (№ 51/52). – 2018. – 8 с.
969743
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
19-26 вересня (№ 35/36). – 2018. – 8 с.
969744
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
20 - 27 липня (№ 24/25). – 2018. – 8 с.
969745
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
20-27 червня (№ 24/26). – 2018. – 8 с.
969746
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
21-28 листопада (№ 47/48). – 2018. – 8 с.
969747
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
22-29 серпня (№ 31/32). – 2018. – 8 с.
969748
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
24-31 жовтня (№ 42/43). – 2018. – 8 с.
969749
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
25 липня - 1 серпня (№ 29/30). – 2018. – 8 с.
969750
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
28 лютого - 7 березня (№ 7/8). – 2018. – 8 с.
969751
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
1-8 травня (№ 17/18). – 2019. – 8 с.
969752
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
2-9 січня (№ 1/2). – 2019. – 8 с.
969753
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
3-10 квітня (№ 13/14). – 2019. – 8 с.
969754
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
3-10 липня (№ 26/27). – 2019. – 8 с.
969755
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
5-12 червня (№ 21/22). – 2019. – 8 с.
969756
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
6-13 лютого (№ 5/6). – 2019. – 8 с.
969757
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
6-13 березня (№ 9/10). – 2019. – 8 с.
969758
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
6-13 грудня (№ 47/49). – 2019. – 8 с.
969759
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
6-13 листопада (№ 41/43). – 2019. – 8 с.
969760
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
15-22 травня (№ 19/20). – 2019. – 8 с.
969761
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
16-23 жовтня (№ 39/40). – 2019. – 8 с.
969762
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
17-24 липня (№ 28/29). – 2019. – 8 с.
969763
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
17-24 квітня (№ 15/16). – 2019. – 8 с.
969764
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
18-25 вересня (№ 35/36). – 2019. – 12 с.
969765
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
18-25 вересня (№ 35/36). – 2019. – 12 с.
969766
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
18-25 грудня (№ 50/52). – 2019. – 8 с.
969767
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
19-27 червня (№ 23/25). – 2019. – 8 с.
969768
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
20-27 березня (№ 11/12). – 2019. – 8 с.
969769
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
20-27 лютого (№ 7/8). – 2019. – 8 с.
969770
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
20-27 листопада (№ 44/46). – 2019. – 8 с.
969771
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
23-30 січня (№ 3/4). – 2019. – 8 с.
969772
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
25 вересня - 2 жовтня (№ 37/38). – 2019. – 8 с.
969773
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
31 липня - 7 серпня (№ 30/32). – 2019. – 8 с.
969774
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
2-9 вересня (№ 33/34). – 2020. – 8 с.
969775
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
2-9 грудня (№ 46/49). – 2020. – 12 с.
969776
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
3-10 червня (№ 21/22). – 2020. – 8 с.
969777
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
4-11 березня (№ 9/10). – 2020. – 8 с.
969778
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
5-12 лютого (№ 5/6). – 2020. – 8 с.
969779
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
7-14 жовтня (№ 37/38). – 2020. – 8 с.
969780
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
11-18 листопада (№ 42/45). – 2020. – 8 с.
969781
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
15-22 липня (№ 27/32). – 2020. – 8 с.
969782
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
16-23 грудня (№ 50/52). – 2020. – 8 с.
969783
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
18-25 березня (№ 11/12). – 2020. – 8 с.
969784
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
19-26 лютого (№ 7/8). – 2020. – 8 с.
969785
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
20-28 травня (№ 17/20). – 2020. – 8 с.
969786
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
22-29 квітня (№ 13/16). – 2020. – 8 с.
969787
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
22-29 січня (№ 3/4). – 2020. – 8 с.
969788
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
23-30 вересня (№ 35/36). – 2020. – 8 с.
969789
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
24 червня - 1 липня (№ 23/26). – 2020. – 8 с.
969790
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
28 жовтня - 4 листопада (№ 39/41). – 2020. – 8 с.
969791
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
2-9 червня (№ 22/24). – 2021. – 8 с.
969792
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
3-10 березня (№ 7/8). – 2021. – 8 с.
969793
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
5-12 січня (№ 1/2). – 2021. – 8 с.
969794
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
5-12 травня (№ 16/18). – 2021. – 8 с.
969795
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
7-15 квітня (№ 11/12). – 2021. – 8 с.
969796
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
10-18 лютого (№ 5/6). – 2021. – 8 с.
969797
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
14-21 липня (№ 27/29). – 2021. – 8 с.
969798
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
18-25 серпня (№ 33/35). – 2021. – 8 с.
969799
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
21-28 квітня (№ 13/15). – 2021. – 8 с.
969800
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
21-28 січня (№ 3/4). – 2021. – 8 с.
969801
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
23-30 червня (№ 25/26). – 2021. – 8 с.
969802
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
24-31 березня (№ 9/10). – 2021. – 8 с.
969803
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
26 травня - 2 червня (№ 19/21). – 2021. – 8 с.
969804
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
28 липня - 4 серпня (№ 30/32). – 2021. – 8 с.
969805
  Денисенко І. Освіта & сучасне суспільство: проблеми концептуального осмислення // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – № 2 (71). – С. 10-14. – ISSN 1562-529Х
969806
  Горошко О. Освіта 2.0: психолінгвістичний аналіз / О. Горошко, Т. Полякова // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 27-45. – (Psychology ; vol. 26, issue 2). – ISSN 2309-1797
969807
  Чепак В.В. Освіта 4.0 як трансформація викладацьких практик / В.В. Чепак, Петренко-Лисак // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальної прогностики" : (м. Дніпро, 19 квіт. 2019 р.) / "Актуальні проблеми соціальної прогностики", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 44-46. – ISBN 978-966-97734-7-0
969808
  Сухова Н.М. Освіта XXI століття як втеча від голих знаків порожнечі // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – С. 60-63. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (11))
969809
  Загарницька І.І. Освіта XXI століття: у пошуках нової парадигми // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2008. – Вип. 81. – С. 58-66
969810
  Любкіна О. Освіта без кордонів: магістерська програма "Корпоративні фінанси" під егідою CFA INSTITUTE / О. Любкіна, Н. Плєшакова // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 4 (106). – С. 79-83. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-2366


  Висвітлені основні напрями співпраці кафедри фінансів економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка з міжнародного саморегулівною організацією інвестиційних професіоналів. Відображено, як результат такої співпраці сприяють підвищенню якості ...
969811
  Андрущенко В. Освіта без насильства // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 3 (66). – С. 7-12. – ISSN 2078-1016
969812
  Андрущенко В. Освіта без насильства // Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв"ю (2017-2018 рр.) / В. Андрущенко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 123-131. – ISBN 978-966-931-159-7
969813
  Куценко С. Освіта без хабарів. Це можливо? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 26 липня - 1 серпня (№ 30). – С. 11. – ISSN 1992-9277
969814
  Клименко О.М. Освіта в галузі прав людини-шлях до правової держави // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 41-47.
969815
  Уваркіна О.В. Освіта в глобалізованому світі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 133-140


  Розглядаються проблеми глобалізації як руху до міжнародного, глобального, світового суспільства, в якому інформація, наука й освіта є найвпливовішими факторами соціальної динаміки. Ключові слова: глобалізація, модернізація, освітні технології, ...
969816
  Галата С. Освіта в громадах: новації та ризики // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 25 січня (№ 1/2). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
969817
  Ніколаєнко С. Освіта в інноваційному поступі суспільства / С.М. Ніколаєнко; ред. С.В. Бартош. – Київ : Знання, 2006. – 207 с. – ISBN 966-346-222-1
969818
   Освіта в інноваційному поступі суспільства : Тези доповіді міністра освіти і науки України Станіслава Ніколаєнка на підсумковій колегії МОН України 17 серпня 2006 року // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 6. – С. 4-7
969819
  Кудін В.О. Освіта в інформаційному суспільстві / В.О. Кудін. – Київ, 1998. – 152 с.
969820
  Бойко А.І. Освіта в інформаційному суспільстві // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 63. – С. 164-175. – ISSN 2072-1692


  Окреслено проблему формування освітою певних здатностей особистостей для адекватного самоусвідомлення себе в світі і здатності до включення індивідуума в суспільні процеси.
969821
  Подольская Є. Освіта в контексті глобалізації: напрямки та механізми реалізації реформ в Україні // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 1. – С. 48-56. – ISSN 1682-2366
969822
  Андрущенко В. Освіта в контексті духовної еволюції цивілізації // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 2 (69). – С. 5-12. – ISSN 2078-1016
969823
  Лукашенко М.В. Освіта в контексті кризи соціальності інформаційного суспільства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 210-213. – ISSN 2076-1554
969824
  Швед М.С. Освіта в контексті нового світобачення // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – Вип. 148/149. – С. 110-116. – (Філософія ; Вип. 148/149)
969825
  Ципко С.Ю. Освіта в контексті соціального успіху: українські реалії // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 106-108


  Якісна освіта є важливою умовою досягнення успіху в сучасному суспільстві.
969826
  Кремень В. Освіта в контексті сучасних соціокультурних змін // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 15-21
969827
  Єрасов Б. Освіта в країнах Західної Європи епохи Середновіччя / Б. Єрасов, Т. Тищенко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 138-145. – ISSN 2075-1478
969828
  Андрущенко В. Освіта в міжчассі століть // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Н. Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (82). – С. 5-14. – ISSN 2078-1016
969829
  Самойленко Л. Освіта в музеї та музейна освіта в історії Київського університету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 53-62. – (Історія ; вип. 4 (131)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено огляду діяльності музейних підрозділів в історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Подано етапи формування різнопрофільних колекцій, їхній вплив на формування освітніх програм і розвиток науки. Значну увагу ...
969830
  Маньковська Р. Освіта в музейних практиках Києва // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 345-353. – ISBN 978-617-7399-39-0
969831
  Клець В.К. Освіта в німецьких менонітських поселеннях України періоду окупації в роки Великої Вітчизняної війни // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 289-302. – ISBN 978-966-551-327-8
969832
   Освіта в Новій Зеландії // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2013. – № 9 (100). – С. 12-15
969833
  Осипенко О. Освіта в окупованих румунськими загарбниками селах півдня України 1941-1944 рр. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 1, квітень - червень. – С. 56-64. – ISSN 1998-4634
969834
  Загакайло О. Освіта в Польщі як шлях в еміграцію? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 7-13 листопада (№ 42). – С. 12


  Чисельність української молоді у польських університетах стрімко зростає. Минулого навчального року у вишах Польщі лише на програмах повного циклу було понад 20 тис. українців. Це на 6 тис. більше, ніж у попередньому 2013/2014 н.р. Українці становлять ...
969835
  Коляска І.В. Освіта в Радянській Україні : дослідження дискримінації і русифікації : пер. з англ. м. з допов. і дод. / І.В. Коляска. – Торонто : Peter Martin Associates, 1970. – 246 с. : іл., табл. – Бібліогр. в прим. в кінці ч. – ISBN 0-88778-047-4
969836
  Каленюк І. Освіта в ринковому середовищі та неекономічні цінності // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 7. – С. 67-73. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
969837
  Шамрай В. Освіта в системі гуманітарних технологій // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ред. рада: М. Бойченко, О. Гомілко, В. Зінченко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (12). – C. 44-60
969838
  Думанська В. Освіта в системі інститутів людського розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5. – С. 25-29
969839
  Позінкевич Р.О. Освіта в системі культури : Монографія / Р.О. Позінкевич. – Луцьк : Вежа, 2000. – 348с. – ISBN 966-7294-93-5
969840
  Грубов В.М. Освіта в системі національних інтересів (на прикладах США, ФРН та Франції) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 63-71. – ISBN 966-628-197-5
969841
  Огнев"юк В.О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку : Монографія / В.О. Огнев"юк. – Київ : Знання України, 2003. – 448с. – ISBN 966-7999-80-7
969842
  Огнев"юк Віктор Олександрович Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку (світоглядно-методологічний аспект) : Дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.03 / Огнев"юк В.О.; КНУТШ. – Киев, 2003. – 412с. – Бібліогр.: л. 401 - 412
969843
  Огнев"юк Віктор Олександрович Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку (світоглядно-методологічний аспект) : Автореф. дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.03 / Огнев"юк В.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 36с. – Бібліогр.: 25 назв
969844
  Латиш Ю.В. Освіта в стародавньому світі // Вступ до університетських студій : навч. посібник / Н.М. Сидоренко, Ю.В. Латиш. – Київ : Київський університет, 2020. – С. 8-19. – ISBN 978-966-933-083-3
969845
  Андрущенко В. Освіта в стратегії розбудови організованого суспільства // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (79). – С. 5-12. – ISSN 2078-1016


  Аналізуються проблеми модернізації освіти в трансформаційному суспільстві, в якому перебуває Україна. Освіта розглядається автором у тісній взаємодії з економікою і політикою, наукою, культурою і практикою.
969846
  Огнев"юк В.О. Освіта в структурі українського суспільства ХХ століття // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 370-374. – ISBN 978-966-2748-30-7
969847
  Кремень В. Освіта в структурі цивілізаційних змін // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2011. – № 1 (40). – С. 8-11. – ISSN 2078-1016


  З трибуни загальних зборів Національної академії педагогічних наук.
969848
  Кремень В. Освіта в структурі цивілізаційних змін (з трибуни загальних зборів Національної Академії педагогічних наук України) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2011. – Т. 1. – С. 6-9. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.33)
969849
  Бошицький Ю.Л. Освіта в сфері інтелектуальної власності як складова інвестицій в людський капітал нації / Ю.Л. Бошицький, А.В. Лузан // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 245-249. – ISSN 2219-5521


  У статті аналізуються обставини, що впливають на стан освіти в сфері інтелектуальної власності. При цьому даний освітній напрям ототожнюється з правовою освітою. А відтак, пропонуються конкретні дії з популяризації знань у сфері інтелектуальної ...
969850
  Лук"янова Л.Г. Освіта в туризмі : навчально-методичний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.Г. Лук"янова. – Київ : Вища школа, 2008. – 720 с. – ISBN 978-966-642-359-Х


  Для студентів вищих навчальних закладів
969851
   Освіта в Україні : Нормативна база. – Київ : Атіка, 2004. – 492с. – ISBN 966-8062-56-6, (966-326-048-3)
969852
   Освіта в Україні. – Київ : Новий світ. – ISBN 966-8296-10-9
Кн. 1. – 2005. – 128с. : іл.
969853
   Освіта в Україні : Нормативна база. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Київ : КНТ, 2006. – 484с. – ISBN 966-373-028-5
969854
   Освіта в Україні. – 3-є вид., змінене та доп. – Київ : КНТ, 2007. – 520с. – ISBN 978-966-373-244-2
969855
   Освіта в Україні // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2012. – № 3 (86). – С. 18
969856
  Беллецца С.А. Освіта в Україні під час нацистської окупації (на матеріалах Дніпропетровської області) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 78-91. – ISSN 0130-5247
969857
  Кіндрачук Н.М. Освіта в Україні протягом 60-х рр. XX ст.: загальні тенденції та національні особливості // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 83-93. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Досліджено загальні тенденції та національні особливості функціонування освіти в Україні протягом 60-х рр. ХХ ст., вивчено стан українських шкіл, вищих освітніх закладів, показано внесок освіти у формування інтелектуального та наукового потенціалу ...
969858
  Федоренко В.Г. Освіта в Україні: перспективи розвитку / В.Г. Федоренко, О.Г. Чувардинський, С.В. Палиця // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 5. – С. 4-6.
969859
  Серебрянська І.М. Освіта в Україні: спостереження крізь призму мовної картини світу : монографія / Ірина Серебрянська. – Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2018. – 391, [23] с. : іл. – Бібліогр.: с. 352-390. – ISBN 978-617-7675-16-6
969860
  Василашко В. Освіта в Україні: стан і проблеми розвитку // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8. – С. 50-51. – ISSN 0130-7037
969861
  Ситніков Олександр Пантелійович Освіта в Українській СРР (1920 - і роки): історіографія : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Ситніков Олександр Пантелійович; Переяслав-Хмельницький держ. педагог. ун-тет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – 188 л. – Бібліогр.: 147 - 188
969862
  Ситніков Олександр Пантелійович Освіта в Українській СРР (1920 - і роки): історіографія : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Ситніков О.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 15 с. – Бібліогр.: 6 назв
969863
   Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. – К. : Український Світ, 2001. – 240с. – ISBN 966-7586-04-09
969864
  Сбруєва А. Освіта в умовах глобалізації // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 2. – С.22-25


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
969865
  Смакота В. Освіта в умовах інформаційного суспільства: світові та українські реалії // Вектори змін українського суспільства / М. Шульга, Т. Петрушина, О. Панькова, В. Резнік, О. [та ін.] Резнік. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – С. 275-292. – ISBN 978-966-02-7294-1
969866
  Брехунець Н. Освіта в умовах командно-адміністративної системи України в 60-80-ті рр. XX ст.: історіографія // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. – С. 156-163


  Науковець А.М. Алексюк посилається на окремі рішення Міністерства освіти України, які йшли за партійними постановами і призначалися "тільки для службового користування". Згадується, що в постанові колегії Міносвіти України від 29 червня 1983 р. йшлося ...
969867
  Горбунова Л. Освіта в умовах поліетнічного суспільства // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С8-15.
969868
  Чубінська Н. Освіта в умовах сьогодення: виклики, ризики, перспективи // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 3 (189), березень. – С. 50-53. – ISSN 2308-4634
969869
  Пронников В.О. Освіта в Японії. / В.О. Пронников, І.Д. Ладанов. – К., 1991. – 31с.
969870
  Шпарик О. Освіта в Китаї: сучасний стан та тенденції розвитку // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 164-166. – ISBN 978-617-7263-79-0
969871
  Марія Кічула Освіта в роки становлення України: проблеми та перспективи / Марія Кічула, К. Олексій, Т. Саварин // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 61-63. – ISBN 978-617-7263-79-0
969872
  Нікольська Н. Освіта в США: сучасний стан та тенденції розвитку // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 161-162. – ISBN 978-617-7263-79-0
969873
  Корольов Б.І. Освіта впроводж всього життя - веління часу // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 38-40. – ISSN 0868-8117
969874
  Дараган Т. Освіта впродовж життя - ключевий генератор розвитку людства / Т. Дараган, О. Власюк, Н. Тимошенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (184). – С. 38-49. – ISSN 1682-2366
969875
  Фурсенко Т. Освіта впродовж життя як складова професійного розвитку актуаріїв: стандарти МАА та досвід Канади // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 8 (72). – С. 102-114. – ISSN 2312-5993
969876
  Пелагеша Н. Освіта де/конструкції ідентичності (про політичний зміст Болонського процесу) // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал: Спеціальний випуск / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 13. – С. 43-45.
969877
  Прокоп І. Освіта дітей з особливими потребами в умовах інклюзії: зарубіжний досвід / І. Прокоп, О. Колодницька // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії" : 22 листоп. 2019 р. / "Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 245-248. – ISBN 978-617-7611-61-4
969878
   Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи = Education for the 21st century: challenges, problems, prospects : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISBN 978-966-698-282-0
Т. 1. – 2019. – 211, [1] с. : іл., табл. – Назва парал. укр., англ. - Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
969879
   Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи = Education for the 21st century: challenges, problems, prospects : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISBN 978-966-698-283-7
Т. 2. – 2019. – 172, [1] с. : табл. – Назва парал. укр., англ. - Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
969880
   Освіта для ветеранів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 12 квітня (№ 14). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У 2020 році близько 3,5 тисяч ветеранів та 4 тисячі дітей учасників бойових дій вступили до різних закладів передвищої та вищої освіти.
969881
  Пелагеша Н. Освіта для де/конструкції ідентичності (про політичний зміст Болонського процесу) // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 17. – С. 44-46
969882
  Виртосу І. Освіта для довічників: доступ обмежений // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 13-19 вересня (№ 32). – С. 13


  У період вступних екзаменів до вищих навч. закл. не кожен може дістати шанс здобувати вищу освіту. Хоча право на освіту гарантовано низкою міжнар. та національних нормативних актів, зокрема ст. 53 Конституції України, ст. 2 Першого протоколу до ...
969883
   Освіта для збалансованого розвитку // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 2 (102), березень - квітень. – С. 28 : фото
969884
  Ісаєнко В.М. Освіта для збалансованого розвитку: європейський вимір // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 2 (96), березень - квітень. – С. 13-14. – Бібліогр.: 7 назв.
969885
  Клочек Г. Освіта для майбутнього = Реформа середньої школи: порівняльний аналіз, здійснений з певною метою // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 20-26 вересня (№ 33). – С. 12


  Публікація директора Українського центру оцінювання якості освіти Ігоря Лікарчука "Час кричати SOS" (DT. UA, №28, 2014) ще раз засвідчила: реформа середньої школи настільки назріла, що суспільство, яке хоч трохи задумується про своє майбутнє, просто ...
969886
  Шевченко О. Освіта для майбутнього // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 4 (18). – С. 20-22. – ISSN 2518-7341


  Висвітлюються шляхи використання науково-технічного та інформаційного потенціалу Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія для реалізації STEM-проектів та профорієнтаційної роботи.
969887
  Левківський К. Освіта для сталого розвитку / К. Левківський, С. Степаненко, Н. Тимошенко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 28-39. – ISSN 1682-2366


  Сутність концепції сталого розвитку полягає в необхідності збереження потенціалу (біологічного, ресурсного, екологічного тощо) планети Земля для наступних поколінь за рахунок значного зменшення антропогенного тиску на природне середовище.
969888
  Новицька Л.В. Освіта для сталого розвитку / Л.В. Новицька, Т.В. Уманська // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 1/2 (155/156). – С. 2-4 : фото
969889
  Левківський К. Освіта для сталогр розвитку / К. Левківський, С. Степаненко, Н. Тимошенко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 17-26. – ISSN 1682-2366
969890
   Освіта для стійкого розвитку - інновація ХХI століття // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 3 (57). – С. 12-17.
969891
  Романенко М. Освіта для стійкого розвитку як методологічна основа інтеграції змісту постнекласичної освіти // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – № 1. – С. 32-35


  Проаналізовано проблемі використання методологічного змісту теорії стійкого розвитку у процесі становлення постнекласичної освіти. Обгрунтовано роль освіти для сталого розвитку для ефективного управління освітніми змінами.
969892
  Мелман М. Освіта для стійкого розвитку: сліпі і слон // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 3 (57). – С. 10-17.
969893
  Лук"янова Л. Освіта для сучасності. Освіта для майбутнього. Що далі? Далі буде! // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 5


  Член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіи дорослих НАПН України Лариса Лук"янова про VII польсько-український форум "Освіта для майбутнього", який відбувся 19-21 вересня 2017 р. на базі Університету імені Казимира ...
969894
   Освіта для життя: досвід Одеського державного екологічного університету / В. Приходько, Т. Сафранов, Т. Шаніна, В. Михайленко // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 89-96. – ISSN 2226-3012
969895
  Лук"янова Л.Б. Освіта дорослих : короткий термінол. словник / Л.Б. Лук"янова, О.В. Аніщенко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Лисенко М.М., 2014. – 105, [1] с. – Індекс термінів і термінол. виразів: с. 100-105. – Бібліогр.: с. 99. – ISBN 978-617-640-161-2
969896
  Хамська Н. Освіта дорослих в німецькомовних країнах та перспективні напрями її розвитку в Україні / Н. Хамська, Д. Матюк // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – Вип. 25. – С. 79-84. – ISSN 2309-9127
969897
  Аніщенко О. Освіта дорослих і життєтворчість Софії Русової // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 54-56. – ISBN 978-617-7932-12-2
969898
   Освіта дорослих та медіа-освіта як відповідь на виклики інформаційного суспільства / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 360-367. – ISBN 978-966-2748-97-0
969899
  Ничкало Н. Освіта дорослих у діяльності академії // Педагогічна газета України. – Київ, 2020. – Вересень - жовтень (№ 5)
969900
  Фучила О.М. Освіта дорослих у Європі: уроки історії // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 119-123. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 1 (254)). – ISSN 2076-586Х
969901
   Освіта дорослих у Запорізькій області: досвід регіону // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 5
969902
  Огієнко О. Освіта дорослих у скандинавських країнах: концептуальні зсасди // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 162. – ISBN 978-966-644-365-9
969903
  Комар О. Освіта дорослих у Франції як філософія життя: прагнення до навчання як прагнення до життя // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 144-145. – ISBN 978-966-644-324-6
969904
  Плужник О. Освіта дорослих як складова неперервної освіти // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 182-184


  Визначено вимоги до освіти дорослих та принципи неперервної освіти: гнучкість і варіативність системи освіти, вдосконалення організації й діяльності системи загальної освіти, перебудова системи професійної освіти, задоволення непрофесійних потреб ...
969905
  Прийма С.М. Освіта дорослих як соціокультурна детермінанта суспільств знання в контексті стратегічних орієнтирів вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 21-25. – ISSN 2078-1016


  У статті наведено результати досліджень освіти дорослих як соціокультурної детермінанти суспільства знання у контексті стратегічних орієнтирів вищої освіти. Проаналізовано цивілізаційні виклики, з якими стикаються сучасні суспільства. Визначено ...
969906
  Риковська О.В. Освіта дорослих як чинник розвитку людського капіталу: європейський досвід та українські тенденції // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 96-101. – ISSN 2306-6814


  У статті узагальнено європейський досвід формалізації освіти дорослих, обгрунтовано необхідність дотримання Україною кваліфікаційних вимог та освітніх стандартів європейських країн у зв"язку із підписанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. ...
969907
  Сорока Н. Освіта дорослих: Cui prodest? Якою повинна бути політика навчання дорослих в Україні? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 4-17 вересня (№ 35/36). – С. 8-9. – ISSN 1992-9277
969908
  Дем"яненко Н. Освіта дорослих: світові тенденції другої половини XX - початку XXI ст. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 39-44. – ISSN 2075-1478


  Логіко-системний аналіз міжнародного досвіду і перспектив розвитку ідей "освіта дорослого населення" та "освіта впродовж життя" здійснено на основі документальної бази ЮНЕСКО періоду 1949-2010 рр. (фонди ООН НБУ імені В.І.Вернадського). Рівень ...
969909
  Марусяк Т.С. Освіта дорослих: соціологічні аспекти вивчення // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ ; Херсон, 2019. – С. 99-103. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (43)). – ISSN 2308-5053
969910
   Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Ніжин. – ISBN 978-966-2748-22-3
Вип. 5. – 2012. – 306 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
969911
   Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Ніжин. – ISBN 978-617-579-279-9. – ISSN 2308-6386
Вип. 7. – 2013. – 359 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
969912
   Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Ніжин. – ISBN 978-617-579-280-10. – ISSN 2308-6386
Вип. 1 (8). – 2014. – 283 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
969913
   Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Ніжин. – ISBN 978-617-640-181-0. – ISSN 2308-6386
Вип. 2 (9). – 2014. – 263 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
969914
  Гаращенко І. Освіта дорослих: товариства по боротьбі з низьким рівнем освіченності у Франції // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 97-99
969915
  Саєнко Т.В. Освіта екобезпечного інформаційного суспільства : проблеми і перспективи : [ монографія ] / Саєнко Т.В. ; МОНУ ; Ін-т вищої освіти АПН України ; Національний авіаційний ун-т. – Київ : Освіта України, 2008. – 292 с. – ISBN 978-966-188-017-6
969916
  Шевченко Т. Освіта єпархіальних священиків Католицької Церкви у Речі Посполитій ранньомодерного часу: організація навчання та викладацький склад // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 151-173
969917
  Бабюк Л.Я. Освіта жінок Радянської України крізь призму їх повсякденного життя у 1920-1928 х рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 38-43. – ISSN 2076-1554


  Уперше принцип спільного навчання у вищих навчальних закладах України був втілений влітку 1919 р. в університеті Св. Володимира.
969918
  Патлаєнко Д.Ю. Освіта жінок у ісламських країнах // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 183-185. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
969919
  Безгін О.І. Освіта з артменеджменту як складова мистецької освіти в Україні: сучасний стан і можливості розвитку // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 236-243. – ISBN 978-966-622-885-0
969920
  Орлюк О. Освіта з інтелектуальної власності у системі вищої освіти України: проблеми та завдання // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (110). – С. 148-159. – ISSN 2308-0361
969921
  Катриченко Т. Освіта за законом // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 49 (202). – С. 30-31
969922
  Гордієнко К. Освіта за кордоном не виходячи з дому: міф чи реальність? // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 47-50


  Розглядаються шляхи отримання диплома про вищу освіту за допомогою дистанційних методів навчання, а саме через проходження онлайн-курсів.
969923
  Кізілов О.І. Освіта задля встановлення миру: методологічний потенціал соціальної науки як основа вирішення проблем глобальної інтеграції / О.І. Кізілов, А.В. Рапопорт, К.О. Кізілова // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 295-299. – ISSN 2073-9591
969924
  Кремінь Освіта заради миру // Педагогічна газета України. – Київ, 2019. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 4
969925
  Михайленко В. Освіта заради розвитку - стратегічний напрям Карпатської школи 2020 / В. Михайленко, М. Близнюк, В. Шаравара // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (187). – С. 100-106. – ISSN 1682-2366
969926
   Освіта зі змінами і без них // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 1 січня (№ 1). – С. 4. – ISSN 0027-8254


  Сейм прийняв закони про зміну системи освіти в Польщі. Не буде гімназій, видовжиться навчання в початковій школі та ліцеї.
969927
  Ященко А. Освіта знову на роздоріжжі? // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 4 (70) : вересень - жовтень. – С. 19-22
969928
  Мусієнко І.І. Освіта і безпека: до проблеми реалізації національних інтересів у сфері освіти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – С. 129-140. – (Філософія ; вип. 39)
969929
  Гончарова Г.С. Освіта і виробництво: шляхи інтеграції в контексті національної рамки кваліфікацій // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 130-134. – ISBN 978-966-458-401-9


  У Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" від 2 червня 2010 року, яка розроблена Комітетом з економічних реформ при Президентові України на виконання поставлених Президентом ...
969930
  Бабаєв В. Освіта і виховання лідерів у вищій школі - субоснова перспективного розвитку суспільства // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2017. – № 1. – С. 48-59. – ISSN 2616-3241


  "Особистості наділені неабиякими дієвими якостями активно впливають на характер, темпи, вектори суспільних процесів і явищ. Вони, як правило, нерідко створюють вельми позитивні умови для розвитку суспільства, проте інколи, навпаки, їх дії пробуджують ...
969931
  Медвідь Я.Ф. Освіта і виховання моложді в системі формування міжкультурної комунікації / Я.Ф. Медвідь, Г.В. Устименко // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 140-142
969932
  Ліпін М.В. Освіта і влада в соціально-культурних викликах інформаційного світу : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Ліпін Микола Вікторович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 32 с. – Бібліогр.: 57 назв
969933
  Слюсаревський М. Освіта і громадська думка: шляхи до консенсусу // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 1 (63). – С. 52-61. – ISSN 1819-7329
969934
  Баранівський Василь Освіта і духовна безпека українського суспільства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52-55. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті показано роль освіти у формуванні системи духовної безпеки суспільства, обгрунтована необхідність посилення ролі гуманітарної освіти в забезпеченні духовної безпеки українського суспільства.
969935
  Гоне Жак Освіта і засоби масової інформації = Education et medias / Гоне Жак; Переклад з французької М.Марченко. – Київ : К.І.С., 2002. – 100с. – ISBN 966-8039-01-7
969936
  Погрібний А. Освіта і зростання нації // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 216-223. – ISBN 966-7551-00-8
969937
  Іщенко А.Ю. Освіта і людський капітал як складники національної безпеки: досвід США та висновки для України // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 50-57. – ISSN 2616-9460
969938
  Кавінська В. Освіта і місія бібліотеки університету у вихованні особистості
969939
  Куценко В.І. Освіта і наука - генератори інновацій: парадигма взаємодії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 9-11
969940
  Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні - інноваційні аспекти : Стратегія. Реалізація. Результати / В.Г. Кремень. – Київ : Грамота, 2005. – 448 с. – ISBN 966-8066-83-9
969941
   Освіта і наука в Україні : (матеріали до VIII Світового конгресу українців). – Київ : Український центр духовної культури, 2003. – 123, [3] с. : іл., табл. – ISBN 966-628-0779
969942
  Червона Л. Освіта і наука в Україні: позиція влади і опозиції // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С65-69.
969943
   Освіта і наука на теренах СНД // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  Відбулося спільне засідання Євразійської асоціації університетів. У роботи засідання взяла участь делегація КНУТШ на чолі з ректором академіком Л.В. Губерським.
969944
   Освіта і наука у глобальному континуумі : збірник наукових праць. – Київ : Прінт Квік, 2011. – 84 с.
969945
  Піддячий М. Освіта і наука України у вимірі громадянських суспільств: соціально-професійна орієнтація // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 3/4 (48/49). – C. 59-65. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
969946
  Кремень В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації : Факти, роздуми, перспективи / В.Г. Кремень. – Київ : Грамота, 2003. – 216 с. – ISBN 966-8066-12-Х
969947
  Павленко В. Освіта і наука української діаспори Австралії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 124-128. – (Історія ; Вип. 20)
969948
  Шестак В.С. Освіта і наука як чинники забезпечення соціально-економічного розвитку України (теоретико-правовий аспект) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – С. 12-17. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834


  У статті на основі аналізу чинного законодавства та наукової літератури досліджено наскільки в умовах посилення загальносвітових процесів глобалізації та інформатизації, виникнення глобальних соціально-економічних, політичних, екологічних негараздів, ...
969949
  Гондюл В.П. Освіта і наука як чинники розвитку держави та її іміджу в світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 37, ч. 1. – С. 120-125
969950
  Ніколаєнко С. Освіта і наука. Законодавчі та методологічні основи : Навчальний посібник / МОіНУ; Станіслав Ніколаєнко. – Київ : Політехніка, 2004. – 280с. – ISBN 966-622-150-0
969951
  Ніколаєнко С. Освіта і наука: зміни в законодавстві необхідні! // Голос України., 2004


  [Ст. голови Ком. Верховної Ради України з питань науки і освіти]
969952
  Кремень В. Освіта і наука: інноваційний аспект // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : збірник наукових праць / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. – Київ, 2011. – № 1. – С. 4-7. – ISSN 2223-5752
969953
  Євтух О. Освіта і наука: час еволюції // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 3-11. – ISSN 0372-6436


  На прикладі систем освіти провідних зарубіжних держав і пострадянських країн проаналізовано головні їхні проблеми й подано кілька прпозицій щодо їхнього розв"язання.
969954
  Шевченко В. Освіта і національна ідентичність в умовах глобалізації // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2004. – Том 7, Ч. 2. – С.39-41
969955
  Кучера І.В. Освіта і нерівність як теоретична та практична проблема сьогодення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (94), лютий. – С. 12-15. – ISSN 2077-1800
969956
  Клепко С.Ф. Освіта і освітня політика в демократичній державі // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 425-433. – ISBN 978-966-2748-30-7
969957
  Грицаєнко П.М. Освіта і освіченість як предмет соціально-філософського аналізу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
969958
  Олефір В.І. Освіта і охорона здоров"я інвалідів: адміністративно-правове забезпечення державного управління галузями : навч. посібник / В.І. Олефір ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Леся, 2013. – 159, [1] с. – Бібліогр. : с. 154-159 та в кінці розд. – ISBN 966-8126-53-7
969959
  Марушкевич А.А. Освіта і педагогічна наука в життєдіяльності С.Х. Чавдарова // Внесок С.Х. Чавдарова (1892-1962) в розвиток педагогічної науки і практики : матеріали наук.-пед. читань, присвяч. 125-річчю від Дня народження С.Х. Чавдарова, 22 вер. 2017 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2018. – С. 5-11. – ISBN 978-617-640-364-7
969960
  Фроленкова Н.А. Освіта і професійний розвиток песоналу як елемент кадрового менеджменту організацій // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – С. 210-218. – (Економічні науки ; вип. 1 (89)). – ISSN 2306-5478
969961
  Гергель О. Освіта і релігія: перехрестя взаєморозуміння // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 26 квітня (№ 17). – С. 2. – ISSN 2219-5793
969962
  Сааков С.О. Освіта і ринкова економіка: їх взаємозв"язок і взаємовплив // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 29-39. – (Філософія ; вип. 52 (ч. 2)). – ISSN 2312-1947
969963
   Освіта і суспільство : навч. посібник / [П.М. Куліков, Т.В. Деветорова, І.В. Деветов та ін.] ; М-во освіти і науки України, Рада ректорів Київ. вуз. центру. – Київ : [б. в.], 2018. – 359, [1] с. : портр., табл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-622-885-0
969964
   Освіта і управління. – Київ
Т. 1, № 2. – 1997
969965
   Освіта і управління. – Київ
Т. 1, № 3. – 1997
969966
   Освіта і управління. – Київ
Т. 1, № 4. – 1997
969967
   Освіта і управління. – Київ
Т. 2, № 2. – 1998
969968
   Освіта і управління. – Київ
Т. 2, № 3. – 1998
969969
   Освіта і управління. – Київ
Т. 2, № 4. – 1998
969970
   Освіта і управління. – Київ
Т. 3, № 4. – 1999
969971
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ
Том .4, № 3/4. – 2000
969972
   Освіта і управління. – Київ
Т. 4, № 1/2. – 2000
969973
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ
Том .5, Ч. 1. – 2002
969974
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ
Т. 5, Ч. 4. – 2002
969975
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ
Том .5, Ч. 2. – 2002
969976
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ
Том .5, Ч. 3. – 2002
969977
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 6, Ч. 1. – 2003
969978
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 6, Ч. 2. – 2003
969979
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 6, Ч. 4. – 2003
969980
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 6, Ч. 3. – 2003
969981
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 7, Ч. 1. – 2004
969982
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 7, Ч. 2. – 2004
969983
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 7, Ч. 3/4. – 2004
969984
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 8, Ч. 2. – 2005
969985
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 9, Ч. 1. – 2006
969986
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 9, Ч. 2. – 2006
969987
   Освіта і управління : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Том 9, Ч. 3/4. – 2006
969988
   Освіта і управління : науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Т. 10, Ч. 2. – 2007
969989
   Освіта і управління : науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Т. 10, Ч. 1. – 2007
969990
   Освіта і управління : науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
Т. 10, Ч. 3/4. – 2007
969991
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 11, Ч. 1. – 2008
969992
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 12, ч. 1. – 2009
969993
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 12, ч. 2. – 2009
969994
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 13, ч. 4. – 2010
969995
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / ТОВ "Ред. наук.-практ. журн. "Освіта і управління" ; АН вищої школи України, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Військовий міжнар. ун-т (США) в Україні. – Київ, 2001-
Т. 14, ч. 4. – 2011
969996
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 14, ч. 2/3. – 2011
969997
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 15, ч. 1. – 2012
969998
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / АН вищої школи, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Вісконсіанський Міжнар. Ун-т (США) в Україні". – Київ, 2001-
Т. 15, ч. 4. – 2012
969999
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
Т. 15, ч. 2/3. – 2012
970000
   Освіта і управління : науково-практичний журнал / АН вищої школи, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Вісконсіанський Міжнар. Ун-т (США) в Україні". – Київ, 2001-
Т. 16, ч. 1/2. – 2013
<< На початок(–10)961962963964965966967968969970(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,