Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)951952953954955956957958959960(+10)В кінець >>
956001
  Ефимов А. "Нетрадиционные" формы расчетов в ВЭД // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 50-55.
956002
  Липець Л. "Нетрадиційне майно" - частина спільного майна подружжя // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 6. – С. 25-31.
956003
  Дроздовський Д. "Нетрадиційне у традиційному": стратегії трансмедіального аналізу сучасних кінотекстів // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 90-109. – ISBN 978-966-171-889-9
956004
   "Нетрадиційні" іммігранти у Києві / О.О. Брайчевська, Г. Волосюк, О. Малиновська, Я. Пилинський, Н. та ін. Попсон; [О. Брайчевська, Г. Волосюк, О. Малиновська та ін. ; ред.: О.М. Петренко] ; Woodrow Wilson Intern. Center for Scholar ; Ін-т Кеннана Київ. проект. – Київ : Стилос, 2003. – 446, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8009-34-7
956005
  Балюк Р.В. "Нетрадиційність" як основа формування нового типу особистості // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 10
956006
   "Нетривіальний випадок" у математиків // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 8


  Студенти механіко-математичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка посіла І місце на фестивалі в Полтаві серед 27-ми команд з усієї України.
956007
  Павлюк Ігор "Нетутешність..." : поезія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 3/4. – С. 2-5. – ISSN 0130-1608
956008
  Ширяев В.А. "Неунываки" - народ бродячий. / В.А. Ширяев. – Воронеж, 1967. – 127с.
956009
  Яцина М. "Неурядові організації" vs. "громадські організації": до питання співвідношення // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 4 (32). – С. 117-123. – ISSN 2524-0129
956010
  Некипелова О. "Неформали" в освіті дорослих: з досвіду роботи Центральної міської бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького м. Миколаєва // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 1 (15). – С. 22-24. – ISSN 2518-7341


  Стаття присвячена кращим практикам діяльності Центральної міської бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького як центру неформальної освіти дорослих з навчання містян медіа-, цифровій, інформаційній грамотності, навичкам роботи на комп"ютері, користуванню ...
956011
  Політюк А.П. "Неформальна логіка" Труді Гов"є // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 108-110
956012
  Соколов Б. "Неформатний" міністр оборони з України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 грудня (№ 239/240)


  Родіон Малиновський - нерадянський маршал.
956013
  Белоусова К. "Нефтяное оружие" в третьей и четвертой арабо-израильских войнах // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 2. – С. 47-56. – ISSN 0131-2227
956014
  Нажадат А.С. "Нефтяной фактор" во внешней политике Арабских стран : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.05 / Нажадат А.С.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 21л.
956015
  Нажадат Абдуль Салям "Нефтяной фактор" во внешней политике арабских стран (70-е - первая половина 80-х годов) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.05 / Нажадат Абдуль Салям; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 192л. – Бібліогр.:л.184-192
956016
  Малаков Дмитро "Нехай йому чужа земля буде легкою" // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 110-112. – ISSN 0869-3595
956017
  Руккас Андрій "Нехай нас вважають фантастами! ". Створення Штабу Міністра Військових Справ УНР // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 3 (387). – С. 63-77. – ISSN 0869-3595
956018
  Джемілєв М. "Нехай Путін спочатку виведе свої війська з Криму, а потім уже можна буде з ним говорити..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 квітня (№ 73). – С. 4


  Мустафа Джемілєв - про нинішню ситуацію на півострові та перспективи міжнародної підтримки.
956019
  Козлов Р. "Нехай тут матір шарпа ворон чорний..." (Енейство в оцінці Івана Франка) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 118-124. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
956020
  Вітряк В. "Нехай Україна у щасті буя - у тім нагорода і втіха моя"... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11-12 грудня (№ 235/236)


  Про долю видатного драматурга і культурного діяча Михайла Старицького.
956021
  Сорокіна Л. "Нехудожнє" зображення чи художнє викриття? // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3 (102). – С. 17-23


  Осуд кріпацтва в оповіданні Марка Вовчка "Козачка". Багатство мови, образотворчі засоби твору
956022
  Верховський В. "Нецелоесообразная" автономія // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 14 вересня (№ 37). – С. 2


  "Створена у 1918 році Автономна область німців Поволжя у 1923 році стала Автономною республікою. Українці посідали в ній третє місце, маючи 12%. Рішення Всеросійського Центрвиконкому про утворення цієї республіки та перший варіант її Конституції ...
956023
  Сірук М. "Нечесна політична атака" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22 листопада (№ 212). – С. 3


  Президент Південної Кореї заперечує звинувачення в причетності до корупції і відмовляється іти у відставку.
956024
  Хоцянівська І. "Нечитальник" Леся Мартовича в оцінці Івана Франка // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 183-190. – ISSN 2411-4146
956025
  Рафальський О.О. ..." Нехай ні жар, ні холод не спинить вас"... / О.О. Рафальський, П.М. Чернега // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 26 жовтня - 2 листопада (№ 45/46). – С. 4


  Про Міжнародну наукову конференцію «Іван Франко у творенні української національної ідентичності» у НПУ імені М.П. Драгоманова, організаторами якої є кафедра етнології та краєзнавства та Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса ...
956026
  Борулько Н.А. Не-факторы как информационная основа определения вероятности, правдоподобия и возможности при мягком управлении рисками прооекта // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2016. – № 3 (59). – С. 92-108 : рис.. табл. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 2222-8810
956027
  Мартович Л. Не-читальник, 1900
956028
  Билык А.М. Нетрадиционная аргументация в научном общении / А.М. Билык, Я.М. Билык. – Бердянск : [б. и.], 1991. – 103 с.
956029
  Александров Д. Нетрадиционные (альтернативные) способы защиты прав на инновационный продукт // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 31-34.
956030
   Нетрадиционные источники получения углеводородов.. – М., 1991. – 109с.
956031
  Волеваха Н.М. Нетрадиционные источники энергии / Н.М. Волеваха, В.А. Волеваха. – Київ, 1988. – 58с.
956032
   Нетрадиционные источники энергии: Сб.. – М., 1982. – 95с.
956033
  Локтинов В.И. Нетрадиционные концепции в теории значения. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.07 / Локтинов В.И.; АН СССР. Ин-т философии. – М, 1974. – 17л.
956034
  Минюшев Ф.И. Нетрадиционные методы анализа субкультуры участников глобальных сетевых игр // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.116-124. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
956035
   Нетрадиционные методы диагностики и терапии.. – К., 1990. – 342с.
956036
  Деч В.Н. Нетрадиционные методы комплексной обработки и интерпретации геолого-геофизических наблюдений в разрезах скважин / В.Н. Деч, Л.Д. Кноринг. – Ленинград : Недра, 1978. – 192с.
956037
  Эфрон Б. Нетрадиционные методы многомерного статистического анализа / Б. Эфрон. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 261 с.
956038
  Киселева А.В. Нетрадиционные подходы к оценке эффективности деятельности предприятия // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 17-22. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
956039
  Балагушкин Е.Г. Нетрадиционные религии в капиталистических странах Запада и их влияние на молодежь : Е.Г. Балагушкин / Е.Г. Балагушкин ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Пробл. н.-и. лаб. ком. воспитания молодежи. – Москва : Изд-во МГУ, 1980. – 103 с. – Библиогр.: с. 100-102 (49 назв.)
956040
  Гуревич П.С. Нетрадиционные религии на Западе и восточные религиозные культуры / П.С. Гуревич. – М., 1985. – 64с.
956041
   Нетрадиционные ресурсы минерального сырья. – Москва : Недра, 1988. – 251с.
956042
   Нетрадиционные решения в горной промышленности.. – М., 1991. – 330с.
956043
  Bielousowa Wiera Нетрадиционные связи литературы и философии = Zwiazki niekonwencjonalne literatury i filozofii (Mikolaj Gogol, Wasilij Rozanow) : (Николай Гоголь, Василий Розанов) / Bielousowa Wiera. – Olsztyn : Wyd-wo Uniw. Warminsko-Mazurskiego, 1999. – 197с. – ISBN 83-88343-28-9
956044
   Нетрадиционные типы редкометального минерального сырья. – М., 1991. – 246с.
956045
  Рябцев Г.П. Нетрадиционные углеводороды: настоящее и будущее : монография / Г.Л. Рябцев, С.В. Сапегин, М.И. Кривогуз. – Киев : Психея, 2014. – 351, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 256-263. – ISBN 978-617-7234-02-8
956046
  Галиця І.О. Нетрадиційна (штучна) конкуренція: система та основні напрями застосування // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ; Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 3. – С. 57-63. – ISSN 1681-6277
956047
  Галиця І.О. Нетрадиційна (штучна) конкуренція: система та основні напрями застосування // Экономика и право. – Донецк, 2004. – № 3. – Бібліогр.: на 25 пунктів
956048
  Останіна Г.Г. Нетрадиційна поетика Агатангела Кримського // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 93-98
956049
  Кремень Т.В. Нетрадиційна політична мобілізація за допомогою використання соціальних медіа: приклад Італії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 70-74. – ISSN 2308-6912


  У статті розглянуто особливості використання соціальних медіа для по- літичної мобілізації електорату нетрадиційних політиків на прикладі партії Бепе Гріло, популярність якого пояснюється принципово новим підходом до процессу формування політичних ...
956050
  Лабінський А.Й. Нетрадиційна превентивна терапія розвитку хвороби Паркінсона при ранніх немоторних її виявах // Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні та 25-річчя заснування ПВНЗ "Київський медичний університет" "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії" : 21 квіт. 2017 р. / "Роль і місце народної медицини в комплексній терапії", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 88-89
956051
  Кришталь Ю. Нетрадиційна релігійність в Україні у другій половині XX - початку XXI століття: проблема ідентифікації та класифікації // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 179-186
956052
  Решетнікова А. Нетрадиційна форма лізингу: лізинг персоналу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.45-48


  лізинг персоналу - це нова форма залучення персоналу що передбачає надання лізингодавцем лізингоотримувачу спеціалістів у тимчасове користування
956053
  Колупаєва О. Нетрадиційний метрико-ритмічний репертуар англомовного та україномовного сонета кінця XIX — початку XX століття // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 180-185. – ISSN 2307-2261
956054
  Криськів М. Нетрадиційний підхід до ліквідації відставання з мови // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Травень (№ 9/10). – С. 85-88


  "Йдеться про поняття грамотності й ефективні способи її формування. Це не може бути зазубрювання правил і прикладів, зорієнтованих на певний етап перевірки. Навчити учнів грамотно писати й висловлювати власні думки можна лише в тісному зв’язку з ...
956055
  Крапівіна К.О. Нетрадиційний підхід до традиційної фізичної культури : Монографія / Крапівіна К.О., Мусієнко О.В.; МОНУ, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 300с. – ISBN 966-613-427-6
956056
  Сенчінін Ю.М. Нетрадиційний пожежний висотний рятуватель та його тактичне забезпечення. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.26.02 / Сенчінін Ю.М.; Мін.освіти Укр.Харків.держ.техн.ун-т будівн.та архітектур. – Харків, 1997. – 21л.
956057
  Голобородько В.І. Нетрадиційний сонет : вибране із поетичного життя : поезії, поеми, переклади (1953-1999) / Володимир Голобородько. – Київ : Український письменник, 1999. – 155, [1] с. : іл. – ISBN 5-333-01513-9


  У пр. №1747497 напис: Дорогому Світочеві українології професорові М. Наєнку на незнищенність. Сергій. Підпис. 16.XII.99
956058
  Цар І. Нетрадиційний урок з англійської мови як засіб активізації пізнавальної діяльності студента // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т іноземної філології ; відп. ред. М.П. Фабіан ; редкол.: П.М. Лизанець, В.В. Барчан, А.Г. Гудбанян [та ін.]. – Ужгород, 2018. – Вип. 16. – С. 211-220. – ISSN 2617-3921


  Стаття порушує важливі питання методики викладання англійської мови в вищих навчальних закладах, а саме питання урізноманітнення навчального процесу за допомогою не тільки сучасних технічних засобів, а також піднімає питання використання новітніх ...
956059
  Марчук О.В. Нетрадиційний урок з економіки "Економічний квест" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (135). – С. 16-17. – Бібліогр.: 8 назв
956060
  Макарчук О.В. Нетрадиційний урок з економіки "Економічний квест" у 11 класі // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 7-8 : фото. – Бібліогр.: 8 назв.
956061
  Майданик Н.І. Нетрадиційні блага в цивільному праві України: поняття та види // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. Г.К. Матвєєва та Ю.Г. Матвєєва (Київ, 10 листоп. 2011 р.) / Каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Т.В. Боднар та ін. ; відп. ред. Р.А. Майданик]. – Київ : Алерта, 2012. – С. 288-290. – ISBN 978-617-566-165-9
956062
  Твердохліб О.Ф. Нетрадиційні види оздоровчої фізичної культури // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2018. – № 1 (7). – С. 41-44. – ISSN 2415-8763


  " Кілька тисячоліть існують благодійні засоби, які використовують дію певних положень тіла та його сегментів – асан для відновлення, збереження, поліпшення здоров’я людини, контролю над розумом, творчого розвитку, розуміння себе та інших людей, ...
956063
  Абизова Л.В. Нетрадиційні вірування в контексті модернізації сучасного релігійного ростору // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 50-52
956064
   Нетрадиційні вуглеводні та заповідна справа // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2014. – № 21/22 (61/62) : Льодовиковий період у заповідній справі (огляд ситуації у заповідній справі в Україні у 2013 р.). – С. 14
956065
   Нетрадиційні джерела вуглеводнів України = Unconventional sources of hydrocarbons of Ukraine : монографія : у 8 кн. / Нац. акціонер. компанія "Нафтогаз України" ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т геології і геохімії горючих копалин НАН України ; [редкол.: Зейкан та ін.]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-746-6
Кн. 3 : Південний нафтогазоносний регіон / [Вижва С.А., Гнідець В.П., Григорчук К.Г. та ін.]. – 2014. – 214, [2] с. – Другий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 207-214
956066
   Нетрадиційні джерела вуглеводнів України = Unconventional sources of hydrocarbons of Ukraine : монографія : у 8 кн. / Нац. акціонер. компанія "Нафтогаз України" ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т геології і геохімії горючих копалин НАН України ; [редкол.: Зейкан та ін.]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-751-0
Кн. 4 : Східний нафтогазоносний регіон : аналітичні дослідження / [Андрєєва О.О., Вижва С.А., Гладун М.В. та ін.]. – 2014. – 430, [2] с. : іл., табл. – Другий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 431
956067
  Михайлов В. Нетрадиційні джерела вуглеводнів: за і проти // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 5


  "...Фахівці нашого університету [геологічного факультету] спільно з представниками НАК "Нафтогаз України", ДП "Наука Нафтогаз", інших вишів, академічних та галузевих інститутів, виробничих організацій провели дослідження формаційних комплексів осадових ...
956068
   Нетрадиційні джерела енергії // Наука, технології, інновації : науковий журнал / ДНУ "Укр. ін-т науково-техн. експертизи та інформації ; ДУ "Ін-т дослід. науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України ; ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технолог. ун-т" МОН України ; голов. ред. Пархоменко В.Д. – Київ, 2017. – № 1 (1). – С. 78-79
956069
   Нетрадиційні електрохімічні системи перетворення енергії / Є.В. Кузьмінський, Г.Я. Колбасов, Я.Ю. Тевтуль, Н.Б. Голуб. – Київ : Академпереодика, 2002. – 182 с. – (Біблыотекака державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-8002-14-8
956070
   Нетрадиційні задачі на тему "Границы та неперервність функцій в точці". – Київ, 1999. – 10 с.
956071
  Верига Г.І. Нетрадиційні заняття з комп"ютерних дисциплін як засіб активізації та розвитку творчого потенціалу студентів // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 4. – С. 41-45. – ISSN 2521-6449
956072
  Григус І.М. Нетрадиційні засоби оздоровлення : навч. посібник / І.М. Григус ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2017. – 242, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-242. – ISBN 978-966-327-342-6
956073
  Нємець К. Нетрадиційні методи багатовимірного аналізу в суспільній географії / К. Нємець, Л. Нємець, К. Сегіда // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 60-63. – ISBN 978-617-7069-36-1
956074
  Свердан М. Нетрадиційні методи економічного розвитку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 42-47. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
956075
  Кучеренко М.І. Нетрадиційні методи лікування / М.І. Кучеренко. – Київ : Знання, 1989. – 46 с.
956076
  Коросташова І.М. Нетрадиційні об"єкти інтелектуальної власності: питання правової охорони // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 6. – С. 66-72.
956077
  Алієв Ад.А. Нетрадиційні паливно-енергетичні ресурси Азербайджану // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 4. – С. 32-38 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-721Х
956078
  Димченко Л. Нетрадиційні письмові роботи з мови - один із засобів розвитку креативності старшокласників в умовах профільної освіти // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 40-43. – ISSN 0131-6788
956079
  Матус Олена Нетрадиційні підходи до вивчення теми "Населення України", 9 клас : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 10-15
956080
  Клименко С.В. Нетрадиційні плодово-ягідні рослини в ботанічних садах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 24-26. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено питання інтродукції і селекції нетрадиційних плодово-ягідних рослин в ботанічних садах України. Зібрано генофонд формового різноманіття таких видів, як айва довгаста, різні види актинідії, кизил справжній, види глоду, хеномелес японський, ...
956081
  Арестов В.М. Нетрадиційні релігії: Суть і спрямування / В.М. Арестов, І.О. Шудрик. – Київ : Знання, 1990. – 47 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія 2. Світогляд / Т-во "Знання" УРСР ; 13)
956082
   Нетрадиційні релігійні та містичні культи України : Навч. посібник / В.М. Петрик, С.В. Сьомін, Є.В. Ліхтенштейн, В.В. Гринько, В.В. Остроухов; Під заг. ред. В.В. Остроухова. – Київ : Рослава, 2003. – 336с. – ISBN 966-96220-1-8
956083
  Михайлов В.А. Нетрадиційні ресурси вуглеводнів України - огляд проблеми / В.А. Михайлов, С.А. Вижва // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 16-18
956084
  Микитюк І.О. Нетрадиційні системи числення і фрактали, з ними пов"язані : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02. / Микитюк І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
956085
  Микитюк І.О. Нетрадиційні системи числення і фрактали, з ними пов"язані : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Микитюк І.О. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2010. – 122 л. – Бібліогр.: л. 112-122
956086
  Тєнєшев В. Нетрадиційні способи доказування злочинів, чи є перспектива? / В. Тєнєшев, В. Котис // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 160-165. – ISSN 2524-0129
956087
  Кепша Я. Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії в Західному регіоні України, їх стан та перспективи / Я. Кепша, В. Чорноус // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 12 (107), грудень. – С. 43-47. – ISSN 2308-4634
956088
  Ковальов І.О. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії України : навч. посібник / І.О. Ковальов, О.В. Ратушний ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 200, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 185-186. – ISBN 978-966-657-660-9
956089
  Черниш Н.В. Нетрадиційні форми вивчення творчості Лесі Українки у закладах середньої освіти // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – С. 76-83. – (Серія "Філологія" ; вип. 34). – ISSN 2309-1517
956090
  Совгіра С. Нетрадиційні форми екологічної освіти учнів // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 3. – С.51-54. – ISSN 0131-6788
956091
  Онищук І М. Нетрадиційні форми і способи інформаційно-психологічного впливу в мережі інтернет // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 100-102


  У публікації здійснюється аналіз застосування нетрадиційних форм іспособів інформаційно-психологічного впливу (ІПВ) на соціальні об"єкти в мережі Інтернет, обґрунтовується необхідність державного законодавчого урегулювання застосування деструктивних ...
956092
  Зламанюк Л.М. Нетрадиційні форми уроків хімії. 8 клас / Л.М. Зламанюк. – Харків : Основа, 2005. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.2(26)). – ISBN 966-333-142-9
956093
   Нетрадиційні форми уроків хімії. 9-11 класи. – Харків : Основа, 2006. – 208с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 2(38)). – ISBN 966-333-288-3
956094
   Нетрадиційні шляхи вирішення деяких проблем кислих грунтів різної генези / Ю.Л. Цапко, А.І. Огородня, Мефреф Радван Бахаа, А.С. Холодна // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 186-193 : табл. – Бібліогр.: с. 193. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
956095
  Князева Л.Э. Нетранслитерированные выражения в публицистическом стиле современного русского литературного языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.600 / Князева Л.Э.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 18л.
956096
  Пучков А. Нетрафаретность дезаппликации. К выставке Йоханана Петровского-Штерна в Zorya Fine Art Gallery (Гринвич, Коннектикут, США) // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2019. – № 5 (113) : Майстри та колекції. – С. 64-69. – ISSN 2222-436X


  Петровський-Штерн Йоханан - советский и американский историк, филолог, эссеист, переводчик, художник. Профессор еврейской истории Северо-западного университета (Иллинойс, США). Киевлянин, в 1984 году окончил романо-германское отделение филологического ...
956097
   Нетреба Андрій В"ячеславович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 327 : фото
956098
  Горбаненко С.А. Нетреба в археологічному літописі України // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3. – С. 58-65. – ISSN 0235-3490
956099
  Сінклер Е. Нетри / Е. Сінклер. – Харків ; Київ, 1930. – 204 с.
956100
  Сінклер Е. Нетри / Е. Сінклер. – Харків, 1930. – 131 с.
956101
  Кіплінг Р. Нетри. : Брати Моуглі: (Оповідання з життя дитини між звіpями) / Р. Кіплінг ; Пеpеклав Юp. Сїpий [Ю.П. Тищенко]; (Малюнки П. Холодного). – Київ : Лан ; Дpук. Київ. 2-ої Аpтілі. – (Попул. бібліотека "Лан". : Сеpія для дїтей ; № 10)
Ч. 2. – 1911. – 92 с. : іл.
956102
  Барашенков Игорь Владимирович Нетривиальная динамика и устойчивость солитонов в моделях теории поля и физики конденсированного состояния. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Барашенков Игорь Владимирович; Объединен. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1989. – 9л.
956103
  Пугач О. Нетривіальні траєкторії нобелівських стандартів // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – № 19/24, жовтень - грудень 2021
956104
  Гребінь В.В. Нетриус (- річка в Ізюмському районі Харьківської обл.та Краматорському районі Донецької обл) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2021. – Т. 23 : Нг - Ня. – С. 232. – ISBN 978-966-02-9624-4
956105
  Кравчук М. Нетронутая вода / М. Кравчук. – М., 1991. – 206с.
956106
  Штремпель Йоханнес Нетронутая Доминика : путешествие // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 6 : Черный аист. – С. 126-139 : Фото. – ISSN 1029-5828
956107
   Нетронутая природа - большая редкость // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 10 (163). – С. 38 : Фото. – ISSN 1029-5828
956108
  Ольгин А. Нетронутое лето / А. Ольгин. – Таллин, 1974. – 72с.
956109
  Улыбин Н.Н. Нетронутые снега. / Н.Н. Улыбин. – Чита, 1957. – 279с.
956110
  Пешак Томас Нетронутый мир. В начале мироздания. // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 8 (185), август. – С. 92-105 : фото. – ISSN 1029-5828
956111
  Щербак А.И. Нетрудовые доходы: пути искоренения / А.И. Щербак. – Киев, 1987. – 69с.
956112
   Нетрудоспособное население: Соц.-демогр. аспекты.. – М., 1985. – 225с.
956113
  Панченко В. Неубієнна література : дослідницькі етюди / Володимир Панченко ; [художнє оформ. Д. Мазуренко]. – Київ : Твім інтер, 2007. – 436, [4] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 417-436. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 966-7430-38-3


  У пр. № 1746838 напис: Дорогому Михайлові Кузьмичу Наєнку з побажанням неубієнності. Бажаю творчих радостей і насолод. Підпис. 19.06.07 р.
956114
  Терещенко О.В. Неубутна Убідь / О.В. Терещенко. – К., 1991. – 132с.
956115
  Курильчук М.М. Неув"язочка. Гуморески. / М.М. Курильчук. – Київ : Молодь, 1965. – 77 с.
956116
  Наенко М. Неуважение к святыням - признак ума невежественного // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-7. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Московська "Литературная газета" (2001, №5, с.6) опублікувала замітку, в якій береться під захіст бульварне "шевченкознавство" в Україні. пропонуємо івдповідь на цю замітку, яку надіслав до "ЛГ" проф. Наєнко М.К.
956117
  Багрянцев Ю. Неуважний книголюб : бувальщина // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 2 (4)
956118
  Красневская Г.М. Неуверенность в своих силах у учащихся 1-го кл. и пути ее преодоления : Автореф... канд. психол.наук: 731 / Красневская Г.М.; Минск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1969. – 20л.
956119
   Неувязка со временем : сб. науч.-фантаст. рассказов. – М., 1991. – 206с.
956120
  Крученюк П. Неугасающее эхо : повесть / Петря Крученюк; пер. с молд. – Москва : Картя молдовеняскэ, 1976. – 248 с.
956121
  Ширяев Б.Н. Неугасимая лампада / Б.Н. Ширяев. – Москва, 1991. – 415с.
956122
  Коновалов Л.И. Неугасимая святая / Л.И. Коновалов. – М., 1963. – 40с.
956123
  Лю Бай-юй Неугасимое пламя / Лю Бай-юй. – М., 1959. – 152с.
956124
  Турецкий О.А. Неугасимое пламя Великого почина / О.А. Турецкий. – Киев, 1981. – 183с.
956125
  Мирмухсин М. Неугасимость : стихи и поэма / Мирмухсин ; пер. с узб. С.Северцева и А.Наумовва. – Москва : Советский писатель, 1968. – 136 с.
956126
  Лисовская М.П. Неугасимые зарницы / М.П. Лисовская, К.М. Тесленко. – М., 1985. – 160с.
956127
  Назир Х. Неугасимые молнии : повести / Х. Назир; Хаким Назар; пер. с узб. Б.Зубавина. – Москва : Детская литература, 1961. – 176 с.
956128
  Назир Хаким Неугасимые молнии : Рассказы // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1973. – Т. 6. – С. 7-294. – (Б-ка пионера)
956129
  Тайц Я. Неугасимый свет / Я. Тайц. – М., 1958. – 239с.
956130
  Сфиев С.Ю. Неугасшая звезда : повесть / Сфибуба Сфиев ;. – Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1986. – 261 с.
956131
  Станков В.М. Неугодная кардиология / В.М. Станков. – Одесса : Экология, 2019. – 231, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 149-152, 197-198, 231-232. – ISBN 978-617-7046-65-2
956132
  Колежук О. Неугодне дзеркало // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 11-17 сентября (№ 30). – С. 7


  Ісаак Трахтенберг та Ігор Тарабан у своїй статті «А судьи кто?!», яка вийшла на сторінках щотижневика «2000» 28 серпня 2020 р. і булаопублікована на сайті НАН України,висловили свою незгоду з висновками, які Науковий комітет Національної ради України з ...
956133
  Маринат А. Неугомонная : роман / Алексей Маринат; пер. З.Пивненко. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1965. – 278 с.
956134
  Тюриков В.И. Неугомонная Дильбар. / В.И. Тюриков. – Ташкент, 1963. – 30с.
956135
  Ромер А. Неугомоннный атом / А. Ромер. – Москва, 1963. – 127 с.
956136
  Котовщикова А.А. Неугомонные / А.А. Котовщикова. – Л., 1958. – 128с.
956137
  Бертранд Кирстен Неугомонные горы. Геология Альп : тема номера / Бертранд Кирстен, Эдмайер Бернхард // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 6 (159). – С. 101-107 : Фото. – ISSN 1029-5828
956138
  Лурье С.Я. Неугомонный / С.Я. Лурье ; Архилох. – Москва : Детская литература, 1962. – 80 с.
956139
  Манкелль Х. Неугомонный = Den orolige mannen : [роман] / Хеннинг Манкелль ; [пер. со шв. Н. Федоровой]. – Москва : Иностранка, 2012. – 606, [2] с. – (Лекарство от скуки / отв. ред. М. Тюнькина). – ISBN 978-5-389-02469-4
956140
  Доббс Дэвид Неугомонный ген. Непоседливые гены // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – январь № 112. – С. 56-69 : фото
956141
  Садофьев И. Неугомонь / И. Садофьев. – Ленинград, 1930. – 159 с.
956142
  Юрьев А. Неуд! Разработчики проекта госпрограммы “Развитие науки и технологий” получили “двойку”. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 26 октября (№ 43)


  Академические ученые все активнее выражают неудовлетворенность в связи с ситуацией, сложившейся вокруг проекта Государственной программы РФ “Развитие науки и технологий” на 2013-2020 годы. В прошлом номере мы рассказывали о письме, которое подготовили ...
956143
  Шелгунов Н. Неудавшаяся "Беседа" и задачи интеллигенции // Критические статьи и рецензии Н. Шелгунова в отделе "Современное обозрение" журнала "Дело" / Н.В. Шелгунов. – [Санкт-Петербург]. – С. 20-48
956144
  Супруненко Ю. Неудавшийся замысел царицы Анхесенамон // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 4 (64). – С. 62-69. – ISSN 1812-867Х
956145
  Пешехонов А. Неудавшийся праздник. / А. Пешехонов. – 385-404с.
956146
  Скапин В. Неудавшийся священник. / В. Скапин. – М., 1967. – 224с.
956147
  Лабутина Т.Л. Неудачная миссия графа Бекингема. Из истории российско-британских отношений второй половины XVIII века // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 4, июль - август. – С. 173-186. – ISSN 0130-3864


  В очерке автор анализирует деятельность посла Великобритании в России графа Дж. Бекингема в 1762-1764 гг. Посол не смог добиться заключения договоров с Россией, но преуспел в сборе разведданных.
956148
  Афанасьев-Чужбинский Неудачное свидание // Собрание сочинений Александра Степановича Афанасьева (Чужбинского) : в 9 т. / Афанасьев-Чужбинский. – Санкт-Петербург : Книгоизд. Герман Гоппе, 1892. – Т. 9 : Стихотворения. Словарь Малорусского наречия. – С. 393-408
956149
  Киреев Р.Т. Неудачный день в тропиках:Повести и рассказы. / Р.Т. Киреев. – Москва, 1977. – 239с.
956150
  Измайлов Иван Неудачный эксперимент : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 152 : Іл.
956151
  Вуйчич Н. Неудержимый. Невероятная сила веры в действии / Ник Вуйчич ; [пер. с англ. Т.О. Новиковой]. – Москва : Эксмо, 2013. – - 312, [2] с., [4] л. цв. ил., портр. – Пер. изд.: N. Vujicic. Unstoppable. The incredible power of faith in action. 2012. – (True story ) ( Книги, которые вдохновляют ) ( Livejournal рекомендует). – ISBN 978-5-699-63132-2
956152
  Косолобова Е. Неудивительно, что у того, кто взирает на мир серьёзно, сердце надрывается от слёз... // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 5 (109). – С. 38-41
956153
  Хабер В. Неудобная правда экологии = Die unbequemen wahrheiten der okologie : перспективы устойчивости для 21 столетия / Вольфганг Хабер ; [пер. с нем. : О. Мокрянин, А. Луговой ; под ред. А. Бокотея]. – Ужгород : [б. и.], 2011. – 63 с. : ил. – Параллел тит. л. на немецком языке. – ISBN 978-3-86581-217-9
956154
  Эпплбаум Э. Неудобные ответы / разговор вела Ольга Духнич // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 20 (196), 31 мая 2018. – С. 36-39


  "Мировая интеллектуальная знаменитость Энн Эпплбаум предметно объясняет, как и почему Россия стремится развалить ЕС, назыает прегрешение президента США Дональда Трампа и критикует Италию с Польшей за политическую близорукость."
956155
  Лушин Ю.В. Неудобный: Очерки. / Ю.В. Лушин. – М., 1989. – 46с.
956156
  Возовикова Неудовлетворительно! Эксперты НИУ ВШЭ упрекнули вузы в недоборе “отличников”. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 14 сентября (№ 37)


  “Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на первый курс вузов, свидетельствует о двух важнейших факторах. Во-первых, о востребованности той или иной образовательной программы (направления подготовки). Во-вторых, об интересе абитуриентов и их ...
956157
  Финько О.А. Неуемная память / О.А. Финько. – М, 1986. – 460с.
956158
  Гарецкий Р.Г. Неуёмная страсть к знаниям, гражданская ответственность. к 100-летию со дня рождения академика А.Л. Яншина. // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – Т. 81, № 2. – С. 151-159. – ISSN 0869-5873
956159
  Ремизов А.М. Неуемный бубен / А.М. Ремизов. – Кишинев, 1988. – 598с.
956160
  Золотарев А Г. Неужели - прощай? / А Г. Золотарев. – Донецк, 1990. – 277с.
956161
  Пестушко Валерий Неужели перестаем истреблять леса? : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 36
956162
  Григорак М.Ю. Неужели профессиональные логистики в Украине не нужны? Открытое письмо Кабинету Министров Украины // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 2. – С. 12-13
956163
  Толстой Л.Н. Неужели это так надо / Лев Толстой. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова "Донская речь", 1905. – 24 с. – Без тит. л. - На обл. № 159
956164
  Толстой Л.Н. Неужели это так надо / соч. Л.Н. Толстого. – Москва : Изд. И.М. Соколова, 1906. – 32 с.
956165
  Толстой Л.Н. Неужели это так надо? / Лев Толстой // "Кончился" : рассказ / П. Поливанов. – Ростов-на-Дону, 1906. – 24 с. – (Новый сборник рассказов ; 2)
956166
  Рогов В.С. Неужива: повести и рассказы / В.С. Рогов. – М., 1986. – 398с.
956167
  Шахани Х. Неуживчивый / Х. Шахани. – Москва, 1974. – 152с.
956168
  Шевченко Т.В. Неузгоджене означення як виразник атрибутивних семантико-синтаксичних відношень в українському словосполученні // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 19. – C. 50-62. – ISSN 2313-4593
956169
  Ковалінас Н. Неузгодженість експліцитної та імпліцитної самооцінки в осіб з нарцисичним розладом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 63-66. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена розгляду психофізіологічних характеристик людини-нарциса;самооцінки при нарцисичному розладі особистості; невідповідності між імпліцитною та експліцитною видами самооцінки. В нійвиявлено взаємозв"язок між нарцисизмом та ...
956170
  Єськов С.В. Неузгодженість строків проведення негласних слідчих дій у проекті КПК України та заходи щодо її усунення / С.В. Єськов, В.О. Черков // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 43-46. – ISBN 978-966-2571-07-3
956171
  Юринець Ю. Неузгодженність українського законодавства з конвенцією ЮНЕСКО // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 лютого (№ 9)


  "... Особливості митного контролю за вивезенням культурних цінностей у контексті міжнародних зобов"язань України".
956172
  Грачев А.Ф. Неузнанная любовь / А.Ф. Грачев. – Ярославль, 1965. – 112с.
956173
  Занько Г.П. Неузуальна словотворчість українськомовної дитини // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 56-61. – (Бібліотека Інституту філології)


  Стаття присвячена розгляду особливостей неузуальної словотворчості українськомовної дитини, основних напрямків теоретичних досліджень дитячої лексики. Здійснюється аналіз дитячих новотворів з погляду їхніх структурно-семантичних особливостей та ...
956174
  Колоїз Ж.В. Неузуальне словотворення / Ж.В. Колоїз. – Кривий Ріг : НПП АСТЕРІКС, 2015. – 156, [2] с. – Бібліогр.: с. 128-141
956175
  Валюх З. Неузуальне словотворення в романі Ліни Костенко "Берестечко" // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 2 (3). – С. 38-40. – ISBN 966-7576-08-6
956176
  Дюкар Е.В. Неузуальні іменники-деривати в ліриці Т. Мельничука (особливості структури й семантики) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 213-218. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті досліджено структурно-семантичні особливості окремих оказіональних суфіксальних іменників-дериватів у мовотворчості Т. Мельничука. Виявлено й описано найпоширеніші відхилення від узуальних канонів в авторському дериваційному процесі. ...
956177
  Подоляк С.А. Неукладений господарський договір: проблеми та шляхи подолання // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 334-340. – ISSN 1563-3349
956178
  Трубаков Є.О. Неукладені цивільно-правові договори: поняття, правова природа, правові наслідки : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Трубаков Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 225 арк. – Бібліогр.: арк. 206-225
956179
  Трубаков Є.О. Неукладені цивільно-правові договори: поняття, правова природа, правові наслідки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Трубаков Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
956180
  Шмельков М.И. Неуклонное сближение физического и умственного труда - закономерность становления и развития коммунистической формации. (На опыте СССР). : Автореф... канд. филос.наук: / Шмельков М.И.; МВ и ССО РСФСР. Москов. гос. экон. ин-т. – М., 1961. – 18л.
956181
  Шмельков М.И. Неуклонное сближение физического и умственного труда в период развернутого строительства коммунизма / М.И. Шмельков. – М., 1960. – 44с.
956182
  Раджабова М.Д. Неуклонное увеличение свободного времени -- одна из закономерностей строительства коммунизма. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Раджабова М.Д.; АН УзССР.Ин-т философии. – Ташкент, 1968. – 24л.
956183
  Неудачин В.Г. Неуклонные ассоциации в легких ядах : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Неудачин В. Г.; МГУ, Физ. фак. – М., 1965. – 11л.
956184
  Лифшиц С.Г. Неуклонный подъем благосостояния народа - высший закон деятельности коммунистической партии и советского правительства. / С.Г. Лифшиц. – Новосибирск, 1962. – 30с.
956185
  Мстиславский П.С. Неуклонный подъем благосостояния советского народа / П.С. Мстиславский. – М., 1952. – 148с.
956186
  Шахназарян В.М. Неуклонный подъем материального балгосостояния и культурного уровня трудящихся Армении за годы Советской власти. : Автореф... Канд.экон.наук: / Шахназарян В.М.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1954. – 24л.
956187
  Артемов М.К. Неуклонный рос материального и культурного уровня трудящихся СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Артемов М.К.;. – Воронеж, 1955. – 22л.
956188
  Лябах Н.И. Неуклонный рост материального благосостояния и культурного уровня жизни трудящихся Украинской ССР в послевоенный период (1946-1954 гг.) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Лябах Н.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Каф. полит. экономии. – Киев, 1955. – 20 с.
956189
  Лябах Н.И. Неуклонный рост материального благосостояния и культурного уровня жизни трудящихся УССР в послевоенный период (1946-1954 гг.) (на примерах г. Киева и Киевской обл.) : Дис... канд. экон.наук: / Лябах Н. И.; КГУ им. Т. Шевченко, каф. полит. экон. – К., 1955. – 290л. – Бібліогр.:л.I-XIII
956190
  Гинайте И С. Неуклонный рост материального и культурного благосостояния рабочего класса Литовской ССР в послевоенный период. : Автореф... Канд.экон.наук: / Гинайте С.И,; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 15л.
956191
  Лобанов И.И. Неуклонный рост материального и культурного уровня трудящихся Советского Союза. : Автореф... Канд.экон.наук: / Лобанов И.И.; Моск.гор.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
956192
  Сутановский Ф.А. Неуклонный рост производительности общественного труда при социализме / Ф.А. Сутановский. – Х., 1965. – 24с.
956193
  Сутановский Ф.А. Неуклонный рост производительности общественного труда при социализме / Ф.А. Сутановский. – вып. 2-й. – Х., 1965. – 48с.
956194
  Сидоров А. Неуклонный рост производительности труда - экономический закон социализма. : Автореф... канд. экон.наук: / Сидоров А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 16л.
956195
  Лемелев С.М. Неуклонный рост производительности труда / С.М. Лемелев. – Свердловск, 1960. – 38с.
956196
  Голон А. Неукротимая Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Москва, 1991. – 605с.
956197
  Гаррисон Гарри Неукротимая планета / Пер. с англ. Л. Жданова // Романы : [пер. с англ.] / Бестер Альфред, Гаррисон Гарри. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – С. 5-160. – (Библиотека современной фантастики ; Том 24)
956198
  Гаррисон Г. Неукротимая планета. Мир смерти / Г. Гаррисон. – Москва, 1991. – 255с.
956199
  Гаррисон Г. Неукротимая планета. Фантастическая сага. Рассказы / Гарри Гаррисон. – Москва : Все для вас, 1992. – 413, [2] с. – (Американская фантастика : в 14 т. ; Т. 6). – ISBN 5-86564-007-0
956200
  Лавренев Б.А. Неукротимое сердце / Б.А. Лавренев. – Москва, 1942. – 19с.
956201
  Глуховский С.Д. Неукротимое сердце / С.Д. Глуховский. – М, 1957. – 49с.
956202
  Рудь Я.И. Неукротимые / Я.И. Рудь. – М., 1980. – 102с.
956203
  Абдуллин Х.М. Неукротимый бубен : повести / Х.М. Абдуллин ; авториз. пер. с уйгур. А. Корнеева ; [ил.: К. Р. Борисов]. – Москва : Советский писатель, 1970. – 310 с., [1] л. портр. : ил., портр.
956204
  Тынянова Л.Н. Неукротимый Гарин / Л.Н. Тынянова. – Москва, 1974. – 143с.
956205
  Мансурова С.Э. Неулеотиды Penicillium chrysogenum : Автореф... канд. биол.наук: / Мансурова С.Э.; МГУ. Хим. и Биол.-почв. фак. – М., 1966. – 21л.
956206
  Макарова Н.В. Неуловимая / Н.В. Макарова. – Новосибирск, 1985. – 207с.
956207
  Кална Н.С. Неуловимая эта грань / Н.С. Кална. – Рига, 1980. – 124с.
956208
  Каралиева Н. Неуловимият / Н. Каралиева. – София, 1960. – 194с.
956209
  Кларк Р. Неуловимые мгновения. / Р. Кларк. – М, 1975. – 191с.
956210
  Одинцов В.В. Неуловимые пределы / В.В. Одинцов. – Воронеж, 1991. – 155с.
956211
  Насибов А.А. Неуловимые. Повесть. / А.А. Насибов. – М., 1957. – 240с.
956212
  Насибов А.А. Неуловимые. Повесть. / А.А. Насибов. – М., 1958. – 167с.
956213
  Всеволожский И.Е. Неуловимый / И.Е. Всеволожский. – Москва, 1950. – 96 с.
956214
  Начев Д. Неуловимый / Димитр Начев ; [пер.: К. Козовская] // Гончая / В. Зарев. – [София] : Свят, 1990. – С. 1-140
956215
  Старк Р. Неуловимый / Р. Старк // Марафонец / У. Голдэм. – Тула : Тулбытсервис, 1993. – С. 171-274. – ISBN 5-87758-064-7
956216
  Гончин М. Неуловимый Вальтер / М. Гончин. – М., 1978. – 158с.
956217
  Козырев М.Я. Неуловимый враг : американский роман / Михаил Козырев. – Харьков : Молодой рабочий, 1923. – 40 с.
956218
  Всеволожский И.Е. Неуловимый монитор / И.Е. Всеволожский. – Симферополь, 1961. – 240с.
956219
  Герман М. Неуловимый Париж / Михаил Герман. – Москва : SLOVO/СЛОВО, 2011. – 268, [4] с. : цв. фотоил. – ISBN 978-5-387-00261-8
956220
  Павлов С.И. Неуловимый прайд / С.И. Павлов. – М, 1989. – 384с.
956221
  Шилихина К.М. Неуместная ирония и неудачная шутка: маркеры переключения между bona fide и non-bona fide модусами коммуникации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 52-59. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
956222
  Калинин А.В. Неумирающие корни. Рассказы / А.В. Калинин. – Ростов -на-Дону : Ростовское обл. книгоиздательство, 1949. – 56 с.
956223
  Калинин А.В. Неумирающие корни. Рассказы / А.В. Калинин. – М. : Молодая гвардия, 1955. – 158 с.
956224
  Калинин А.В. Неумирающие корни. Рассказы / А.В. Калинин. – М. : Художественная литература, 1956. – 175 с.
956225
  Померанцев В.М. Неумолимый нотариус / В.М. Померанцев. – М., 1960. – 227с.
956226
  Севак П. Неумолкаемая колокольня : поэма / Паруйр Севак ;. – Москва : Советский писатель, 1982. – 232 с.
956227
  Кулик В. Неуникний Бандера // Критика. – Київ, 2010. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 13-14
956228
  Шолом-Алейхем Неунывающие : рассказы / Шолом-Алейхем. – Москва : Художественная литература, 1965. – 384 с.
956229
  Киуру И.С. Неунывающий клевер / И.С. Киуру. – М., 1985. – 119с.
956230
  Давыдов Ю.В. Неунывающий Теодор / Ю.В. Давыдов. – М, 1986. – 286с.
956231
  Стичинський Б. Неупереджене судочинство та юстиція: спільно до реального захисту прав і свобод людини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.3-7. – ISSN 0132-1331
956232
  Бовуа Д. Неупереджений погляд на відносини в польсько-російсько-українському трикутнику / бесіду вів Т. Марусик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 6-12 жовтня (№ 37). – С. 12


  "Даніель Бовуа належить до когорти видатних французьких істориків, які не втомлювалися розвінчувати російські та польські міфи й ілюзії - від Жуля Мішле до Алена Безансона. Як іронічно зазначив Д. Бовуа в автобіографії, виданій французькою мовою у ...
956233
  Підгорна С.П. Неупереджений, безсторонній суд // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2014. – № 1. – С. 7-12
956234
  Штогун С.Г. Неупередженість суду при розгляді справ приватного обвинувачення // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 7-9
956235
  Цувіна Т. Неупередженість суду у контексті практики Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 304-312. – ISSN 0132-1331
956236
  Савчин Н.М. Неупередженість суду як завдання цивільного судочинства // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 161-163. – ISBN 978-617-7096-97-8
956237
  Руденко В.С. Неуправляемые выпрямители однофазного и трехфазного питания : конспект лекций по курсу "Основы преобразовательной техники" / В.С. Руденко, В.И. Сенько, В.А. Усиков. – Киев
Вып. 2. – 1969. – 84 с.
956238
  Чижаев И.А. Неуправляемые и управляемые полупроводниковые выпрямители / И.А. Чижаев. – Саранск, 1977. – 116 с.
956239
  Златкин Л.Б. Неуправляемый зомби / Л.Б. Златкин. – М., 1994. – 384с.
956240
  Троян Ю.А. Неупругие np-взаимодействия при энергии от 2 до 10 Гэв. 1-4055 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Троян Ю.А.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория высоких энергий. – Дубна, 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
956241
   Неупругие адрон-адронные и андрон-ядерные взаимодействия. – Алма-Ата : Наука, 1980. – 219 с.
956242
  Глаголев В.В. Неупругие взаимодействия -мезоной с нуклонами при энергии 7 ГЭВ. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Глаголев В.В.; Объед.ин-т.ядерных исслед. – Дубна, 1965. – 10л.
956243
  Такибаев Ж.С. Неупругие взаимодействия нуклонов при высоких энергиях / Ж.С. Такибаев, Э.Г. Боос. – Алма-Ата : Наука, 1974. – 303с.
956244
   Неупругие взаимодействия при высоких энергиях и хромодинамика. – Тбилиси : Мецниереба, 1986. – 178 с.
956245
  Саиджанов Насыр Шакирович Неупругие взаимодействия протонов с импульсами 21 и 25 ГЭВ 1с с нуклонами и ядрами фотоэмульсии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Саиджанов Насыр Шакирович; АН УзССР. Физ.-тех. ин-т. – Ташкент, 1977. – 20л.
956246
  Чернова Л.П. Неупругие взаимодействия протонов с нуклонами и ядрами фотоэмульсии в сильном магнитном поле при энергии 21 Гэв.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Чернова Л.П.; АН УзССР. Объед. уч. совет по физике Отд. физ.-технич. и матем. наук. – Ташкент, 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
956247
  Турсунов Бабажон Пиримович Неупругие взаимодействия ядер 132Хе в фотоэмульсии при энергии 1 х А ГэВ : Автореф... канд. физ.-матем.наук: 01.04.16 / Турсунов Бабажон Пиримович; АН Респ. Узбекистан. Ин-т ядерной физики. – Ташкент, 1994. – 22л.
956248
  Байер В.Н. Неупругие процессы в квантовой электродинамике : учеб. пособие / Владимир Байер. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета
[Ч. 2]. – 1978. – 83 с.
956249
  Алексахин И.С. Неупругие процессы парных столкновений электронов с атомами металлов : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.04 / Алексахин И. С. ; АН СССР, Физ.-техн. ин-т им. А. Иоффе. – Ленинград, 1988. – 29 с.
956250
  Меньшиков Л.И. Неупругие процессы с участием многозарядных ионов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.08 / Меньшиков Л.И.; Ин-т атомнй энергии. – М, 1980. – 18л.
956251
  Коротков А.И. Неупругие рассеяния медленных электронов на возбужденных атомах : текст лекций / А.И. Коротков. – Чебоксары : Издательство Чувашского университета, 1986. – 48 с.
956252
  Галстян Джемма Ашотовна Неупругие рассеяния на ядрах электронов и фотонов с энергией до 4,5 ГэВ : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.01 / Галстян Джемма Ашотовна ; Объедин. ин-т ядерных исследований. 1-10889. – Дубна, 1977. – 14 с. – Бібліогр.:с.14
956253
   Неупругие свойства композиционных материалов.. – М., 1978. – 296с.
956254
  Корнилов Иван Яковлевич Неупругие свойства при хрупко-пластичном переходе в цинке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Корнилов Иван Яковлевич; МВ и ССО УССР, Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1986. – 17л.
956255
  Коротков А.И. Неупругие столкновения электронов с атомами : спец. физ. практикум / А.И. Коротков, С.М. Казаков. – Чебоксары : Издательство Чувашского университета, 1982. – 122 с.
956256
  Алексахин И.С. Неупругие столкновения электронов с атомами щелочных металлов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Алексахин И.С. ; ЛГУ. – Ленинград, 1968. – 10 с. – Бібліогр.:с.10
956257
  Варюхин В.Н. Неупругие явления в упруго-неоднородных металлах в металлоксидных сверхпроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Варюхин В.Н.; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К, 1990. – 26л.
956258
  Михалишин М.С. Неупругое деформирование оболочек вращения и пластин из материалов с различными пластическими свойствами при растяжении и сжатии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Михалишин М.С.; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 13л.
956259
  Бережной Ю.А. Неупругое дифракционное рассеяние частиц промежуточных энергий атомными ядрами / Ю.А. Бережной, Г.А. Хоменко ; Харьк. физ.-техн. ин-т, ХФТИ. – Харьков, 1978. – 13 с.
956260
  Ковальчук В.И. Неупругое дифракционное рассеяние ядер 6Li ядрами 12С, 28Si // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – Т. 14, № 4. – С. 332-336. – ISSN 1818-331Х
956261
  Богданкевич О.В. Неупругое рассеяие -- квантов на ядрах In115, Ag 107 и Rh 103 : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Богданкевич О. В.; МВиССО РСФСР, МГУ, НИИ ядерн. фзики. – М., 1962. – 12л.
956262
  Никольский Б.А. Неупругое рассеяние -мезонов на ядрах : Автореф... канд. физ мат.наук: / Никольский Б. А.; АН СССР. – М., 1957. – 11л.
956263
  Абрам И.А. Неупругое рассеяние гамма-лучей низких энергий на ядрах и его использование в диозиметрии и активационном анализе. : Автореф... Канд.техн.наук: 040- / Абрам И.А.; Моск.инж-физ.ин-т. – Рига, 1969. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
956264
  Левицкий Р.Р. Неупругое рассеяние нейтронов в сегнетоэлектриках с водородными связями / Р.Р. Левицкий, С.М. Перекресный. – Киев : ИТФ, 1980. – 32 с.
956265
  Попов В.И. Неупругое рассеяние нейтронов низкой энергии с возбуждением коллективных состояний ядер. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.16 / Попов В.И.; АН СССР. Ин-т ядерных исслед. – М., 1981. – 28л.
956266
  Хусейн Хасан Мухамед Неупругое рассеяние протонов на изотопах хрома и селена при низких энергиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Хусейн Хасан Мухамед; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т. – Х., 1974. – 14л.
956267
  Козловский С.С. Неупругое рассеяние электронов в поли и монокристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Козловский С.С.; Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1978. – 15л.
956268
  Сименог И.В. Неупругое рассеяние электронов и двухнуклонные корреляции в ядрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сименог И.В.; Ин-т физики АН УССР. – К., 1967. – 12л.
956269
  Кривошея І.І. Неурядова старшина Гетьманщини XVII-XVIII ст. у сучасній українській історіографії // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 81-87. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 52). – ISSN 2312-1866
956270
  Окуньовська Ю.В. Неурядовий сектор країн Європейського Союзу: розвиток та класифікація моделей функціонування // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 13-18. – ISSN 2519-2949
956271
   Неурядові аналітичні центри в Україні: можливості, виклики, перспективи // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-37.
956272
  Жалоба Л. Неурядові аналітичні центри Іспанії та їх роль у форимуванні зовнішньополітичного курсу держави / Л. Жалоба, Л. Матлай // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 604-616. – ISBN 966-7522-07-5
956273
  Дмитренко О. Неурядові аналітичні центри у структурі третього сектору України // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХI Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 27 трав. 2021 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2021. – С. 23-26. – ISBN 978-617-8034-16-0
956274
   Неурядові дослідницькі організації центральної та Східної Европи : Довідник. Інформація станом на 1вересня 1998р. – Київ : Україна, 1998. – 302 c. – (Сер."Демократія в Україні")
956275
  Тинкован О. Неурядові дослідніорганізації та вибори: аналіз ситуації // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпр. регіон. ін-т держ. управління.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 1. – С. 57-63
956276
  Гольбін М.І. Неурядові міжнародні організації у сфері захисту трудових та соціальних прав моряків // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 362-365. – ISSN 2219-5521
956277
  Пагорська І. Неурядові організації в зовнішній політиці США // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 9-11.
956278
  Погорська Ірина Неурядові організації в зовнішній політиці США // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 9-11. – Бібліогр. в кінці ст.


  Добровільні суспільні об"єднання, що існують окремо від держави, - традиційне явище для соціально-політичної культури США. Ще Апексіс де Токвіль після своєї відомої подорожі до Америки відзначив важливість таких політичних асоціацій як інституцій ...
956279
  Погорська Ірина Неурядові організації в зовнішній політиці США // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 9-11. – Бібліогр. в кінці ст.


  Добровільні суспільні об"єднання, що існують окремо від держави, - традиційне явище для соціально-політичної культури США. Ще Апексіс де Токвіль після своєї відомої подорожі до Америки відзначив важливість таких політичних асоціацій як інституцій ...
956280
  Побочий І.А. Неурядові організації в процесі становлення та розвитку громадянського суспільства в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 434-443
956281
  Обрінська О.К. Неурядові організації в Україні : тенденції розвитку та перспективи використання іноземного досвіду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 247-252.
956282
  Обрінська О.К. Неурядові організації в Україні: тенденції розвитку та перспективи використання іноземного досвіду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 85-90
956283
  Тараненко Г.Г. Неурядові організації і ООН в контексті світових викликів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 473-482
956284
  Бодров А.В. Неурядові організації як атрибут демократичного суспільства // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 4 (39). – С. 45-48
956285
   Неурядові організації як визначальна ознака демократичності суспільства / Н.Р. Нижник, С.Д. Дубенко, Л.А. Пашко, В.В. Новак // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 73-77. – Бібліогр.: 7 назв
956286
  Манько В.І. Неурядові організації як інструменти "розумної сили" // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 92-98. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 3 (25)). – ISSN 2312-2714
956287
  Жорнова О.І. Неурядові організації як об"єкт дослідження політичної і соціальної психолології / О.І. Жорнова, О.І. Жорнова // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ, 2015. – Вип. 2 (16). – С. 13-25. – ISSN 2411-1449
956288
  Котенко Н.В. Неурядові організації: поняття, види та джерела фінансування в умовах сталого розвитку / Н.В. Котенко, С.Г. Карпенко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2014. – С. 71-81. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
956289
  Вітик І.Р. Неурядові організації: прихована загроза національній безпеці України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 143-148. – ISSN 1563-3349
956290
  Наливайко Л.Р. Неурядові правозахисні організації в Україні : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Наливайко Л.Р., Грицай І.О., Дніпров О.С. ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Київ : Хай-Тек Прес, 2014. – 432 с. – Бібліогр.: с. 261-283. – ISBN 978-966-910-017-7
956291
  Кокошинський Олег Неурядові та громадські організації, їх роль у розвитку міжнародного співробітництва у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України: досвід і шляхи вдосконалення // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2009. – № 2 (27). – С. 54-70
956292
  Сергійчук Володимир Неусвідомлення України : Ставлення світу до української державності: погляд у 1917-1921 роки з аналізом сьогодення / Сергійчук Володимир; КНУТШ. – Львів : Свічадо, 2002. – 704с. – ISBN 966-561-277-8
956293
  Сергійчук В. Неусвідомлення України : ставлення світу до Української державності: погляд у 1917-1921 роки з аналізом сьогодення / Володимир Сергійчук. – Київ : ПП Сергійчук М.І., 2012. – 872 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 870-872. – ISBN 978-966-2911-45-9
956294
  Сергійчук В. Неусвідомлення України: (Ставлення світу до української державності: погляд у 1917-1921 роки з аналізом сьогодення) // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2003. – Вип. 3 : за 2002 рік. – С. 271-305. – ISBN 966-7522-07-5
956295
   Неуспеваемость и пути ее предупреждения.. – Челябинск, 1968. – 64с.
956296
  Цетлин В.С. Неуспеваемость школьников и ее предупреждение. / В.С. Цетлин ; НИИ общей педагогики Акад. пед. наук СССР. – Москва : Педагогика, 1977. – 120 с. – Библиогр.: с. 113-119
956297
  Шаньков Ю.И. Неуспокоенность / Ю.И. Шаньков. – Куйбышев, 1966. – 94с.
956298
  Конинин Сергей Владиславович Неуставные отношения в воинских коллективах как социальное явление : Автореф... канд. социологич.наук: 22.00.05 / Конинин Сергей Владиславович; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1991. – 26л.
956299
  Емельянова Н.А. Неустанный труд любви / Н.А. Емельянова. – М., 1979. – 398с.
956300
  Соснин О.В. Неустановившася ползучесть дисков турбомашин. : Автореф... канд. техн.наук: / Соснин О.В.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1961. – 11л.
956301
  Баклушин М.Б. Неустановившаяся фильтрация в многослойных средах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Баклушин М.Б.; АН УзССР. – Ташкент, 1967. – 11л.
956302
  Мовсесян Л.А. Неустановившееся движение вязкого газа в длинных трубопроводах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мовсесян Л.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 4л.
956303
  Дулов В.Г. Неустановившееся движение газа в трубах с разрывом площади поперечного сечения : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дулов В.Г.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1955. – 6л.
956304
  Майборода В.О. Неустановившееся движение грунтовых вод в дамбах : Автореф... канд. техн.наук: / Майборода В. О.; КПИ. – К., 1967. – 19л.
956305
  Воробьев Н.Ф. Неустановившееся движение крыла конечного размаха в сверхзвуковом потоке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Воробьев Н.Ф.; Акад. наук СССР. Отд-ние техн. наук. Ин-т механики. – М., 1958. – 5л.
956306
  Чарный И.А. Неустановившееся движение реальной жидкости в трубах. / И.А. Чарный. – МоскваЛ., 1951. – 224с.
956307
  Небеснов В.И. Неустановившееся движение судового двигателя. / В.И. Небеснов, 1948. – 15с.
956308
  Шарапов А. Неустановившееся течение вязкого газа перед поршнем и за ним, движущимся с переменной скоростью. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.024 / Шарапов А.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по мех.-мат.спец.отд.физ-мат.и мат.наук. – Ташкент, 1970. – 8л.
956309
  Харкевич А.А. Неустановившиеся волновые явления / А.А. Харкевич. – Москва-Ленинград, 1950. – 204с.
956310
  Черкесов Л.В. Неустановившиеся волны / Л.В. Черкесов. – К., 1970. – 196 с.
956311
  Гарипов Р.М. Неустановившиеся волны над подводным хребтом : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Гарипов Р.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции матем. наук Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1965. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
956312
  Лелеев Н.С. Неустановившиеся движение теплоносителя в обогреваемых трубах мощных парогенераторов / Н.С. Лелеев. – М., 1978. – 288с.
956313
  Эглит М.Э. Неустановившиеся движения в руслах и на склонах / М.Э. Эглит. – М., 1986. – 94с.
956314
  Онопчук Б.Н. Неустановившиеся движения газоугольной смеси при внезапных выбросах угля и газа : Автореф... канд. физ .мат.наук: 01.02.05 / Онопчук Б. Н.; АН СССР, Сиб. от-ние. – Новосибирск, 1973. – 24л.
956315
  Станюкович К.П. Неустановившиеся движения сплошной среды / К.П. Станюкович. – Москва, 1955. – 804 с.
956316
  Станюкович К.П. Неустановившиеся движения сплошной среды / К.П. Станюкович. – 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1971. – 855 с.
956317
  Филиппов И.Г. Неустановившиеся движения сплошных сжимаемых сред / И.Г. Филиппов. – Москва, 1973. – 436 с.
956318
  Кукуджанов В.Н. Неустановившиеся задачи динамики упруго-пластических сред. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.02.04 / Кукуджанов В.Н.; МГУ. – М, 1981. – 36л.
956319
  Борисов В.В. Неустановившиеся поля в волноводах / В.В. Борисов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1991. – 152, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 150-151 (37 назв.). – ISBN 5-288-00683-0
956320
  Паркус Г. Неустановившиеся температурные напряжения / Г. Паркус. – М., 1963. – 252с.
956321
  Подстригач Я.С. Неустановившиеся температурные поля и напряжения в тонких пластинках / Я.С. Подстригач, Ю.М. Коляно. – К, 1972. – 308с.
956322
   Неустановившиеся течения воды с большими скоростями. Труды междунар. симпозиума в Ленинграде, 22-26 июня 1971 г.. – М., 1973. – 496с.
956323
  Цынкова О.Э. Неустановившиеся течения газа в каналах конечной длины : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цынкова О. Э.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1959. – 5л.
956324
  Вельмисов Петр Александрович Неустановившиеся трансзвуковые течения газа в соплах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Вельмисов Петр Александрович; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1974. – 17л.
956325
  Борисов В.В. Неустановившиеся электромагнитные волны / В.В. Борисов ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1987. – 239, [1] с. – Библиогр.: с. 236-237 (28 назв.)
956326
  Устинов С.Л. Неустановленное лицо / С.Л. Устинов. – Москва, 1990. – 190с.
956327
  Отраднова Олеся Олександрівна Неустойка в цивільному праві : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Отраднова О.О. ; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 191 арк. – На правах рукопису. – Бібліогр.: л.: 172 - 191
956328
  Отраднова О.О. Неустойка в цивільному праві : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. / Отраднова О.О.;КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
956329
  Пучковська І. Неустойка і завдаток як види забезпечення виконання зобов"язання та міри цивільно-правової відповідальності // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 149-158. – ISSN 1993-0909
956330
  Отраднова О.О. Неустойка та фінансові санкції: проблеми співвідношення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 144-153
956331
  Матвійчук А. Неустойка у практиці органів Держфінінспекції // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-економ. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (108). – С. 26-31
956332
  Сприндис С.І. Неустойка як спосіб забезпечення виконання договірних зобов"язань / С.І. Сприндис, Я.С. Протопопова // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2023. – С. 52-58. – ("Право" ; вип. 37). – ISSN 2312-1661
956333
  Ситнік О.М. Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов"язань за договором побутового підряду // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 203-207. – ISSN 2219-5521
956334
  Гриняк А. Неустойка як спосіб забезпечення виконання підрядних зобов"язань // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 8 (116). – С. 51-56
956335
  Винавер А.М. Неустойка. / А.М. Винавер. – Москва, 1924. – 27с.
956336
  Крат В. Неустойка. Що переважить: майно або гроші. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.41-43
956337
  Перло В. Неустойчивая экономика / В. Перло. – Москва, 1975. – 328с.
956338
  Эргма Э.В. Неустойчивое горение термоядерного топлива на поздних стадиях эволюции звезд. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.03.02 / Эргма Э.В.; АН СССР.Ин-т Косм.иссл. – М, 1984. – 18л.
956339
  Степанов В. Неустойчивое развитие страны как проблема национальной и всеобщей безопасности // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 3 (305). – С. 12-14. – ISSN 1810-3944
956340
  Минц Р.Г. Неустойчивости в сверхпроводниках. / Р.Г. Минц, А.Л. Рахманов. – Москва : Наука, 1984. – 262с.
956341
  Томпсон Т Д.М. Неустойчивости и катастрофы в науке и технике / Т Д.М. Томпсон; Пер. с англ. В.Л. Бердичевского. – Москва : Мир, 1985. – 254с.
956342
  Кошевая С.В. Неустойчивости и нелинейное взаимодействие волн в твердых телах в сверхвысокочастотном диапазоне : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Кошевая Светлана Владимировна ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 35 с. – Библиогр.: 38 назв.
956343
  Михайловский А.Б. Неустойчивости плазмы в магнитных ловушках / А.Б. Михайловский. – Москва : Атомиздат, 1978. – 295 с.
956344
  Колесниченко Я.И. Неустойчивости плазмы, связанные с протеканием термоядерных реакций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Колесниченко Я.И.; Ин-т физики АН УССР. – Киев, 1969. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
956345
  Арефьев В.И. Неустойчивости поперечного тока плазмы и турбулентный нагрев ионов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 047 / Арефьев В.И. ; Моск. физ.-техн. ин-т. – Москва, 1969. – 16 с.
956346
  Манжалей В.И. Неустойчивости фронта детонации в газах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Манжалей В.И.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1981. – 14л.
956347
   Неустойчивость в динамических системах: приложения к небесной механике : пер. с англ. – под ред. В. Себехея. – Москва : Мир, 1982. – 168 с.
956348
  Шипук Игорь Яковлевич Неустойчивость и аномальное сопротивление квазинеравновесной плазмы в скрещенных ЕН полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шипук Игорь Яковлевич; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1968. – 12л.
956349
   Неустойчивость и волновые явления в системе ионосфера-термосфера: Материалы междунар. симпоз.. – Горький, 1989. – 284с.
956350
  Гасимов Гасим Джамаладдин оглы Неустойчивость и диффузия в ртутных разрядах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Гасимов Гасим Джамаладдин оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
956351
   Неустойчивость Кельвина-Гельмгольца и магнитогидродинамические моды на границе геомагнитного хвоста / О.К. Черемных, С.О. Черемных, Л.В. Козак, Е.А. Кронберг // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 25, № 2 (117). – С. 43-59. – ISSN 1561-8889
956352
  Евин Игорь Алексеевич Неустойчивость композиционного равновесия в живописи // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С. 81-83. – ISSN 2073-9702


  Рассматриваются вопросы композиционного равновесия в живописи и методе его экспериментального исследования. Обсуждается ряд причин, неправильной трактовки проблемы устойчивости композиционного баланса в живописи Р. Арнхеймом
956353
  Гладуш Г.Г. Неустойчивость пограничной низкотемпературной плазмы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.08 / Гладуш Г.Г.; МГУ. – М, 1973. – 13л.
956354
  Катанов А.А. Неустойчивость проводящей среды по отношению к возбуждению поперечных волн. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Катанов А. А.; АН АзССР. Ин-т физии. – Баку, 1970. – 16л. – Бібліогр.:с.16
956355
  Богданов Е.П. Неустойчивость пространственно-раздельных плазменных пучков : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.02 / Богданов Е. П.; Горьк.ГУ им. Лобаческого. – Горький, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
956356
  Мартазинова В.Ф. Неустойчивость суточной температуры воздуха летнего сезона с начала ХХІ века по данным наблюдений на метеостанции Киев // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 3 (107). – С. 15-21 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
956357
  Колесников Валерий Константинович Неустойчивость течения в МГД генераторах открытого цикла : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Колесников Валерий Константинович; АН СССР. Ин-т высоких температур. – М., 1977. – 17л.
956358
  Нанобашвили Д.И. Неустойчивость тока в высокоомных компенсированных образцах антимонида индия дырочного типа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Нанобашвили Д.И.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 11л.
956359
   Неустойчивость экономической системы в Западной Германии.. – М., 1964. – 307с.
956360
  Третяк О.В. Неустойчивость электрического тока в образцах высокоомного GaAs компенсированного Cr // ФТП, 1970. – №3
956361
   Неустойчивоть горения в ЖРД.. – М., 1975. – 871с.
956362
  Преображенский Н.Г. Неустойчивые задачи диагностики плазмы / Н.Г. Преображенский, В.В. Пикалов. – Новосибирск : Наука, 1982. – 237с.
956363
  Пухов Н.М. Неустойчивые процессы в классической и квантовой механике. : Автореф... канд.физл-мат.наук: 01.04.02 / Пухов Н.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
956364
  Кулик Валерий Николаевич Неустойчивые равновесные и радиационные дефекты в кристаллах типа In2Te3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кулик Валерий Николаевич; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1974. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
956365
  Ершов В.Н. Неустойчивые режимы турбомашин : Вращающийся срыв / В.Н. Ершов. – Москва : Машиностроение, 1966. – 178 с.


  В книге изложены результаты опытного и теоретического исследований неустойчивых режимов в турбомашинах. При этом основное внимание уделено режимам вращающегося срыва. Описаны особенности методики опытных исследований и применяемой при этом ...
956366
  Рязанов В.Т. Неустойчивый экономический рост как "новая нормальность"? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 3-34. – (Серия 5 "Экономика" ; вып. 4). – ISSN 1026-356X
956367
  Шмидт Б.А. Неустрашимые / Б.А. Шмидт. – Петрозаводск, 1947. – 123с.
956368
  Кочетков В. Неустрашимые / В. Кочетков, М. Толкач. – Куйбышев, 1963. – 128 с.
956369
  Шапошник В.Н. Неустрашимые / В.Н. Шапошник. – Москва, 1966. – 63с.
956370
  Копанский Я.М. Неустрашимые борцы. / Я.М. Копанский. – Кишинев, 1977. – 127с.
956371
  Майоров М. Неустроенная Европа // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 57-85. – ISSN 0130-9625
956372
   Неутихающая слава пирамид // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 10 : Фото
956373
  Струк А.Д. Неутихающее эхо / А.Д. Струк. – М, 1987. – 302с.
956374
  Борзунов С.М. Неутоленность : [сила жизни : очерки о писателях М.Н. Алексееве и Б.Д. Четверикове] / С.М. Борзунов. – Москва : Правда, 1968. – 48 с. – (Библиотечка "Огонек" ; № 14)
956375
  Матяш Н. Неутоленность / Н. Матяш. – Москва : Советский писатель, 1979
956376
  Гаецкий Ю.А. Неутолимая жажда / Ю.А. Гаецкий. – М., 1975. – 191с.
956377
  Михайлов В.Г. Неутомимые искатели / В.Г. Михайлов. – Ташкент, 1982. – 160с.
956378
  Михайлов В.Г. Неутомимые искатели / В.Г. Михайлов. – Ташкент, 1990. – 477с.
956379
  Соколовский А.А. Неутомимые следопыты / А.А. Соколовский. – М., 1980. – 336с.
956380
  Тельдеков А.П. Неутомимый Вилюйкин / А.П. Тельдеков. – М., 1970. – 48с.
956381
  Зарицкий Н.С. Неутомимый охотник за своеобразным оригинальным человеком (Киев в языке произведений Н.С. Лескова) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; редколл.: Л.А. Кудрявцева, Е.А. Андрющенко, Л.Г. Бабенко [и др.]. – Київ, 2001. – Вып. 1. – С. 41-46
956382
  Ильина Е. Неутомимый путник : детство, юность и молодые годы Карла Маркса / Елена Ильина. – Москва : Детская литература, 1964. – 384 с.
956383
  Ильина Е.Я. Неутомимый путник / Е.Я. Ильина. – Новосибирск, 1966. – 398с.
956384
  Ильина Е.Я. Неутомимый путник / Е.Я. Ильина. – 2-е изд. – М., 1968. – 384с.
956385
  Ильина Е. Неутомимый путник / Е. Ильина. – Новосибирск, 1982. – 338с.
956386
  Андреева Е.В. Неутомимый следопыт : биографическая повесть / Е. Андреева. – Ленинград : Детская литература, 1979. – 92 с.
956387
  Сидельников И.В. Неутраченное счастье / И.В. Сидельников. – Воронеж, 1965. – 375с.
956388
  Сидельников И.В. Неутраченное счастье / И.В. Сидельников. – Воронеж, 1978. – 260с.
956389
  Козюбра М. Неухильне дотримання Конституції - запорука дієвості мовної політики в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 63-73. – ISSN 1026-9932
956390
  Панченко М.П. Неухильне економічне піднесення в СРСР і країнах народної демократії / М.П. Панченко, А.А. Подаляк. – Київ, 1956. – 32с.
956391
  Чухно А.А. Неухільне зростання матеріального і культурного рівня трудящих // Наукові записки КДУ, 1957. – Т.16
956392
  Мурашов Я. Неучтенные доходы российских домашних хозяйств / Я. Мурашов, Т. Ратникова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 5. – С. 99-126 : табл., рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0042-8736
956393
  Ильин А.Н. Неучтенный вариант: Науч.-фантаст. рассказы. / А.Н. Ильин. – Нальчик, 1988. – 58с.
956394
  Вежлян Е. Неучтенный свет : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 12. – С. 72-75. – ISSN 0130-7673
956395
  Клименченко Ю.Д. Неуютное море / Ю.Д. Клименченко. – Л., 1962. – 311с.
956396
  Парнов Е.И. Неуязвимые материалы / Е.И. Парнов. – М., 1962. – 54с.
956397
   Нефабричный пролетариат и социальная эволюция стран зарубежного востока. – М., 1985. – 325с.
956398
  Козюк О. Нефахова історія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 липня (№ 120/121). – С. 7


  Про маніпуляції історичними фактами в ім"я... любові до України. Майстер популярної історії Володимир Білінський заявив про те, що ні готів, ні гунів на території України не було. Щодо існування готів варто звернутися до Костянтина Тищенка, ...
956399
  Щербаков Д.И. Нефелин ии его применение. / Д.И. Щербаков. – Л., 1932. – 12с.
956400
   Нефелиновое сырье. – Москва : Наука, 1978. – 192с.
956401
   Нефелиновые породы - комплексное алюминиевое сырье. – Москва : Недра, 1988. – 189с.
956402
  Конев А.А. Нефелиновые породы Саяно-Байкальской горной области / А.А. Конев. – Новосибирск, 1982. – 201с.
956403
  Тихоненков И.П. Нефелиновые сиениты и пегматиты Хибинского массива и роль постмагматических явлений в их формировании / И.П. Тихоненков. – Москва, 1963. – 248 с.
956404
  Кузнецова Ф.В. Нефелиновые сиениты обрамления Боргойской впадины / Ф.В. Кузнецова. – Новосибирск, 1975. – 93с.
956405
  Донской А.Н. Нефелиновый комплекс / А.Н. Донской. – К., 1982. – 151с.
956406
   Нефеліновий сієніт-порфір Приазов"я - новий тип порід Українського щита / С.Г. Кривдік, О.В. Дубина, Ю.А. Амашукелі, О.А. Вишневський // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 78-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0204-3548


  Стаття присвячена юбілею видатного вченого, доктору геологічних наук, професору, лауреату Державної премії УРСР у галузі науки та техніки.
956407
   Нефелінові сієніти Покрово-Кириївського масиву (Приазов"я, Україна) / С.Г. Кривдік, В.В. Шаригін, В.О. Гаценко, Є.С. Луньов, С.В. Кушнір // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ, 2017. – Т. 39, № 2. – С. 29-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2519-2396
956408
  Миндюк Ярослав Леонідович Нефелометричний аналізатор аерозолей : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.13 / Миндюк Я.Л.; Нац. техн. ун-тет України. "КПІ". – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
956409
  Шелухина Н.П. Нефелометрия и турбидиметрия пектинов сахарной свеклы : Автореф... канд. хим.наук: / Шелухина Н. П.; Объед. уч. сов. От-ния хим. наук АН УзССР. – Фрунзе, 1963. – 16л.
956410
  Шевцова А. Неферментативна модифікація білків та рівень галектину-3 у щурів з експериментальною ішемією міокарда / А. Шевцова, В. Ткаченко, Ю. Кот // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 31-36. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (25)). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати визначення продуктів окисної модифікації, неферментативної глікації білків і вмісту галек- тину-3 при експериментальній ішемії міокарда у щурів, що індукована шляхом комбінованого введення пітуїтрину та ізадрину (ПІІМ). Розвиток ...
956411
  Жак К. Нефертити и Эхнатон. Солнечная чета / Кристиан Жак ; [пер. с фр., вступ. ст. и коммент. Т. Баскаковой]. – Москва : Молодая гвардия, 1999. – 215, [2] с., [16] л. ил. – Серия биографий осн. в 1933 г. М. Горьким. – Библиогр.: с. 205-206 и в подстроч. примеч. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 756 ; Серия биографий). – ISBN 5-235-02334-X
956412
  Уханов И.С. Нефертити из Ключевки / И.С. Уханов. – М, 1991. – 286с.
956413
  Арділа-і-Арділа Нефертіті, цариця Єгипту : роман / Арділа-і-Арділа; Р. Арділа - і - Арділа ; з ісп. пер. В. Хазін ; післям. М. Литвинець ; іл. Л.Г. Склютовський. – Пер.з іспанської. – Київ : Молодь, 1972. – 242 с.
956414
  Львовский М. Нефильтрованные чувства // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Фонд "Литературная мысль" ; редкол.: Л.И. Лазарев, Т.А. Бек, И.А. Говорун [и. др.]. – Москва, 2000. – № 2. – С. 354-355. – ISSN 0042-8795


  Из воспоминаний Давида Самуиловича Самойлова (Кауфман) (1920-1990) - русский советский поэт и переводчик. Один из крупнейших представителей поколения поэтов, ушедших со студенческой скамьи на фронт.
956415
  Парфьонова О.І. Нефігуративні арт-практики початку XX ст. і "дегуманізація мистецтва" Х. Ортеги-і-гассета // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 145-155. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Актуалізовано концепцію іспанського філософа ХХ ст. Х. Ортеги-і-Гассета щодо нефігуративного авангардистського західноєвропейського мистецтва початку ХХ ст. з метою визначення сутнісних ознак останнього й перспективою виокремлення їх специфіки в ...
956416
  Романчук А.Л. Нефінансова (соціальна) звітність: сучасне розуміння та вітчизняна практика впровадження // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2016. – С. 299-309. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (63/64)). – ISSN 2310-8185
956417
  Проданчук М.А. Нефінансова звітність - ефективний інструмент в реалізації управлінських рішень // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 202-214. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 2)
956418
  Місько Г.А. Нефінансова звітність підприємств як аспект управління стійким розвитком / Г.А. Місько, Л.В. Зварич // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 3/4 (74/75). – С. 121-131. – ISSN 2313-4569
956419
  Гамкало О.Б. Нефінансова звітність як інструмент вимірювання соціальної діяльності вітчизняних підприємств // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управ. (НАДУ) при Президентові України ; голов. ред. Осауленко О.Г. – Київ, 2017. – № 4 (79). – С. 79-86 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2519-1853
956420
  Аграмакова Н.В. Нефінансова звітність як інструмент інформування інтересів стейкхолдерів соціально відповідального підприємства / Н.В. Аграмакова, С.Ю. Гончарова, О.О. Затєйщикова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 1. – С. 44-48. – ISSN 2306-6806
956421
  Ловінська Л.Г. Нефінансова звітність як основа інформаційного забезпечення моніторингу досягнення цілей сталого розвитку / Л.Г. Ловінська, Т.А. Бондар // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (288). – С. 20-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2305-7645
956422
  Кафка С.М. Нефінансові необоротні активи: оцінка та звітність // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (45). – C. 37-42. – ISSN 2074-5354
956423
  Шорохова О. Нефінітні моделі дієслова в контексті політичної промови // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 104-106
956424
   Неформализованные элементы глобального моделирования. – Москва, 1981. – 118с.
956425
   Неформализованные элементы систем моделирования. – М., 1980. – 115с.
956426
   Неформалы. – М., 1990. – 238с.
956427
  Ольшанский Д.В. Неформалы: групповой портрет в интерьере / Д.В. Ольшанский. – М., 1990. – 188с.
956428
  Громов А.В. Неформалы: кто есть кто? / А.В. Громов, О.С. Кузин. – Москва : Мысль, 1990. – 269с.
956429
   Неформалы: кто они? Куда зову?. – М., 1990. – 332с.
956430
  Білоліпцева О. Неформальна гендерна освіта працівників соціальної сфери: концепція та досвід / О. Білоліпцева, О. Рассказова // Гендерна парадигма освітнього простору : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бенера В.Є., Вихор С.Т., Войтюк О.Ю. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 6 (2). – С. 39-44. – ISSN 2519-8416


  "Надзвичайно важливу роль у концепції безперервної освіти фахівців соціальної сфери, що вже здійснюють професійну діяльність, відіграє система неформальної освіти дорослих як цілеспрямований процес розвитку фахівця шляхом реалізації освітніх програм і ...
956431
  Предборський В.А. Неформальна економіка як передумова девіації сучасної елітної структури // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 11 (174). – С. 3-7
956432
  Предборський В.А. Неформальна економіка як сектор тіньового вітчизняного економічного простору // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 48-52
956433
  Юрик Я. Неформальна зайнятість в Україні та формування інституційних умов її мінімізації // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, жовтень - грудень. – С. 36-59. – ISSN 1605-7988
956434
  Оверковський Б. Неформальна зайнятість в Україні: виклики для профспілок // Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 24-26.
956435
  Павленко Н.В. Неформальна зайнятість населення України // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 202. – С. 131-148. – (Економічні науки)
956436
  Бондаревська К.В. Неформальна зайнятість як загроза соціальній безпеці на ринку праці України в умовах економічної трансформації // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (45). – С. 190-196. – ISSN 2222-0712
956437
  Балакірєва О.М. Неформальна зайнятість, дискримінація при працевлаштуванні та виміри людського капіталу / О.М. Балакірєва, І.І. Локтєва // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (67). – С. 35-52. – ISSN 1681-116Х
956438
  Зубенко О.О. Неформальна зайнятість: сутність явища та поняття у соціологічному контексті // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 126-129. – ISSN 2077-1800
956439
  Хоменко І. Неформальна логіка та аргументативне міркування // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 3 : Логічна термінологія. – С. 34-46. – ISSN 0235-7941
956440
  Хоменко І.В. Неформальна логіка: проблема визначення // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 50-51
956441
  Фонарюк О.В. Неформальна математична освіта: аналіз веб-ресурсів // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 4 (26). – С. 119-123. – ISSN 2413-1571
956442
  Прохорова В.Г. Неформальна освіта - важливий напрямок діяльності центру інформаційної підтримки винахідництва ХДНБ ім. В.Г. Короленка // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 1. – С. 133-139
956443
  Коваленко М.А. Неформальна освіта : довідник-порадник для дорослих / М.А. Коваленко, О.Е. Ломоносова, Г.М. Швороб. – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 119, [1] с. – Бібліогр.: с. 104-109. – ISBN 978-966-289-334-2
956444
  Прудиус Л.В. Неформальна освіта державних службовців в Україні: правові аспекти // Публічне управління та митне адміністрування : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2016. – № 1 (14). – С. 122-131
956445
  Фрига І.О. Неформальна освіта дорослих в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 77-83. – (Педагогічні науки ; № 2 (29)). – ISSN 2522-4360
956446
  Куцаєва Т.О. Неформальна освіта дорослих та музейна андрагогіка в контексті історії сучасної музейної справи в Україні (огляд історіографії) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 9 (137), вересень. – C. 162-170. – ISSN 2077-1800
956447
  Рассказова О. Неформальна освіта дорослих у контексті показників людського розвитку // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 7 (71). – С. 116-125. – ISSN 2312-5993
956448
  Давидова В.Д. Неформальна освіта дорослих у навчальних гуртках Швеції : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Давидова В.Д.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 211л. – Бібліогр.: л.190-211
956449
  Давидова В.Д. Неформальна освіта дорослих у навчальних гуртках Швеції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.1- загальна педагогіка та історія педагогіки / Давидова В.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
956450
  Шустак Ю.І. Неформальна освіта дорослих у нормативно-правовому полі України // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 239-244. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
956451
  Мелешко І. Неформальна освіта дорослих Фінляндії як структурний компонент неперервного навчання // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 167-168
956452
  Боровик Т.М. Неформальна освіта дорослих як складова концепції "освіта впродовж всього життя" / Т.М. Боровик, С.В. Устиченко, Л.В. Кравченко // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 32-36. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
956453
   Неформальна освіта майбутніх фахівців з інформаційних технологій: організація, контент, інструменти / О.Г. Глазунова, А.М. Гуржій, Т.В. Волошина, В.І. Корольчук, О.В. Пархоменко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 29-35. – ISSN 2413-1571
956454
  Євсєєва Г.П. Неформальна освіта у системі вищої освіти: нормативно-правовий вимір / Г.П. Євсєєва, Т.О. Новицька // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – С. 34-42. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 9). – ISSN 2522-1477
956455
  Співак Я. Неформальна освіта як вектор професійної самореалізації особистості // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 (97). – С. 44-55. – ISSN 2077-1827


  Розкрито сутнісні характеристики неформальної освіти як вектору професійної самореалізації особистості. Проаналізовано сучасний стан професійної підготовки фахівців в галузі соціальної роботи. Досліджено неформальну освіту, як всесвітньо визнаний ...
956456
  Марчишинець О.В. Неформальна освіта як невід"ємна складова освіти впродовж життя // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 6 (67). – С. 112-117. – ISSN 2218-1199
956457
  Боровик Т.М. Неформальна освіта як складова освітньої парадигми сучасності / Т.М. Боровик, С.В. Устиченко // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 5-10. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х


  Узагальнено досвід застосування різних видів освіти в українському освітньому просторі, який спирається на праці вітчизняних та зарубіжних науковці, наведено порівняльну характеристику детермінуючих рис видів освіти. Обгрунтовано роль неформальної ...
956458
  Горленко В.М. Неформальна освіта як чинник розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вихователів дошкільного навчального закладу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 67-73 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
956459
  Соловей З. Неформальна освіта, як шлях отримання освіти для людей, які не мають можливості відвідувати заклади формальної освіти (досвід Туреччини) // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 114-121. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
956460
  Плинокос Д.Д. Неформальна освіта: теоретичні аспекти і наукові підходи / Д.Д. Плинокос, М.О. Коваленко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2016. – С. 53-60. – (Економічні науки ; вип. 29). – ISSN 2413-340X


  У статті досліджуються теоретичні підходи до визначення поняття "неформальна освіта", наведено різні дефініції, а також розглянуто особливості та детермінуючі риси неформальної освіти, як чинника інноваційних перетворень у суспільстві.
956461
  Кушнарьов І.В. Неформальна підривна інституціалізація як характеристика української політики // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1. – C. 55-60. – ISSN 2519-2949
956462
  Петрук Наталія Неформальна спільність і формування засад самоорганізації суспільства (на матеріалі історії українського бароко) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 245-249


  Метою даної статті є з’ясування ролі неформальних спільностей укр. інтелігенції у напрацюванні засад самоорганізації укр. суспільства в добу бароко і в час Руїни
956463
  Онищук С. Неформальна субкультура як учасник екологічного руху, боротьба за права тварин // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 53
956464
  Лылова О.В. Неформальная взаимопомощь в сельском сообществе // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 2. – С.83-86. – ISSN 0132-1625
956465
  Шмид Р. Неформальная кинетика. В поисках путей химических реакций / Р. Шмид, В. Сапунов. – Москва : Мир, 1985. – 264 с.
956466
  Петрушко А.В. Неформальная коммуникация в организации: роль и значение в современных условиях // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 372-379. – ISSN 1993-5560


  "В статье проанализированы аспекты организационной коммуникации с точки зрения формализации коммуникативных каналов. Автор акцентирует внимание на необходимости управления организационными коммуникационными потоками, как формальными, так и ...
956467
  Буянова А.Ю. Неформальная молодежь Улан-Удэ: культурное противостояние // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3. – С. 36-51. – ISSN 0869-5415
956468
   Неформальная Россия. – М., 1990. – 380с.
956469
  Барсукова С.Ю. Неформальная экономика: понятие, история изучения, исследовательские подходы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 2 (334). – С. 31-39. – ISSN 0132-1625
956470
  Соколова Н.С. Неформальная экономика: сущность, признаки, виды // Человек и общество: на рубеже тысячелетий : международный сборник научных трудов. – Воронеж, 2001. – № 9/10. – С.40-42. – ISBN 5-88512-242-1


  теневая экономика, криминальная экономика и домашний репродуктивный сектор экономики (домохозяйства)
956471
  Баришніков В. Неформальне навчання в процесах соціальної адаптації переміщених осіб та учасників АТО // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 142-149
956472
  Дрозач М. Неформальне навчання за робітничими професіями: світова та вітчизняна практика підтвердження його результатів / М. Дрозач, Н. Паршина, Н. Стульпінас // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 5. – С. 28-36 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
956473
  Сорока В. Неформальне навчання й онлайн-платформа. ІКТ в освіті має зазнати істотних змін: світовим трендом є бачення ІТ-компетентності як базових навичок, "грамотності XXI століття" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 8 лютого (№ 5). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У Верховній Раді пройшли парламентські слухання "Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України". На слуханнях також йшлося про нагальні зміни в освітній галузі.
956474
  Аніщенко О. Неформальне навчання у полікультурному середовищі // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 31 серпня - 7 вересня (№ 36/37). – С. 6


  21-28 серпня у Латвії відбулася Регіональна Літня Академія для представників країн Східного партнерства. Організований за підтримки представництва DVV International в Україні. Діяльність учасників та експертів академії було спрямовано на посилення ...
956475
  Заюков І. Неформальне професійне навчання як інструмент підвищення гнучкості ринку праці України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О. Варецька. – Київ, 2017. – № 2. – С. 14-20. – ISSN 2411-6912 02
956476
  Краснов С. Неформальний аналіз кредитоспроможності індивідуальних позичальників комерційних банків // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 173-176. – ISSN 1815-3232
956477
  Речицький В. Неформальний конституціоналізм, ефект США // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2018. – Липень - Серпень (число 7/8). – С. 2-14
956478
  Кабанцева І.А. Неформальний конструктивний інститут громадянського суспільства vs неформальний деструктивний інститут корупції: польський досвід міжінституційного протистояння // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 2. – C. 36-43. – ISSN 2519-2949
956479
  Лісничук О. Неформальні аспекти інституційних трансформацій українського парламентаризму // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 6 (74), листопад - грудень. – С. 164-176
956480
  Бабак В.І. Неформальні громадські об"єднання УРСР як каталізатор процесу створення національної армії (1987-1989 рр.) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 379-386
956481
  Варій М.Й. Неформальні групи військового підрозділу: соціально-психологічний аспект : Науково-методичний посібник / М.Й. Варій; Відділення військової підготовки Державного університету "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 39с.
956482
  Новікова І. Неформальні державні інститути у процесі реалізації змін у фінансово-кредитному секторі епохи вільного підприємництва // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 53-65. – ISSN 1605-2005
956483
  Кондратенко Н. Неформальні засоби політичної комунікації: дискурс політичного анекдоту // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 206-214


  Статтю присвячено одному з виявів неформальної політичної комунікації - політичному анекдоту. Запропоновано типологію політичних анекдотів з огляду на прагматично-функціональні характеристики. Політичний анекдот розглянуто як один із засобів впливу на ...
956484
  Лютко Н.В. Неформальні інститути в політиці // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Бех, Ю.В. Бех, І.Г. Григоренко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 118 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 135-143
956485
  Ущаповський Ю.В. Неформальні інституції в площині синтезу класичної та німецької історичної шкіл // Ідеї інституціоналізму в економічній думці України XIX - початку XX ст. : монографія / Ю.В. Ущаповський. – Вид. 2-ге, стер. – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – С. 175-183. – ISBN 978-966-683-540-9
956486
  Ущаповський Ю.В. Неформальні інституції у працях представників класичної політичної економії в Україні // Ідеї інституціоналізму в економічній думці України XIX - початку XX ст. : монографія / Ю.В. Ущаповський. – Вид. 2-ге, стер. – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – С. 107-121. – ISBN 978-966-683-540-9
956487
  Шапурова О.О. Неформальні інтеграційні об"єднання в сучасному економічному просторі України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 51-53
956488
  Сергійчук В.І. Неформальні міжнародні організації у процесах глобального управління / В.І. Сергійчук, Л.Д. Чекаленко // Глобальні тренди міжнародних відносин : монографія / О.І. Брусиловська, С.І. Даниленко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.А. та ін. Коппель. – Київ : Вадекс, 2020. – С. 106-140. – ISBN 978-966-9725-65-3
956489
  Тараненко В. Неформальні молодіжні об"єднання // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 180-182
956490
  Волкова Л.О. Неформальні молодіжні об"єднання як об"єкт соціально психологічного дослідження // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 27 (30). – С. 3-18. – ISBN 978-966-8063-99-51
956491
  Степенко Марина Неформальні молодіжні рухи // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 3. – С. 23-26
956492
  Коваленко Ю. Неформальні норми фінансового сектора економіки: економічна ментальність та інституційна довіра // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 2. – С. 58-68 : табл. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1811-3141
956493
  Роздимаха Є. Неформальні об"єднання молоді у процесі самореалізації творчого потенціалу особистості // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 318-328. – ISSN 2312-5993
956494
   Неформальні платежі пацієнтів медичних закладів в Україні та Болгарії / Т.Г. Степурко, М. Павлова, І.М. Грига, С.М. Оксамитна, В. Гроот // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 148 : Соціологічні науки. – С. 83-92. – ISSN 1996-5931
956495
  Здетовецька Н.О. Неформальні поселення мегаполісів: латиноамериканський досвід сучасної соціальної архітектури / Н.О. Здетовецька, Роджер Нор"єга // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 67-81 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-966-929-446-3
956496
  Роздимаха Є. Неформальні рухи молоді у їх соціальній динаміці // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 (97). – С. 161-172. – ISSN 2077-1827
956497
  Шапарь В.І. Неформальні структури політичної влади у сучасній Україні: спроба осмислення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 103-109. – ISBN 966-628-197-5
956498
  Кухар В. Неформальні субкультури в інформаційному просторі світової мережі Інтернет // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 87-92
956499
  Линдси Ч. Неформальное введение в АЛГОЛ 68 / Ч. Линдси, С. ван дер Мюйлен. – М., 1973. – 407с.
956500
   Неформальное введение в С++ и Turbo Vision. – Санкт-Петербург : Галерея "Петрополь", 1992. – 383с. – ISBN 5-87430-007-4
956501
  Стародубцев В.А. Неформальное образование в жизнедеятельности педагога / В.А. Стародубцев, А.А. Киселева // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 9. – С. 74-83. – ISSN 1609-4646


  В условиях быстрого темпа обновления информации периодичность направления преподавателей вузов и учителей школ на повышение квалификации (один раз в пять лет) оказывается объективно недостаточной, отстает от развития технологий (в том числе ...
956502
   Неформальное экологическое образование детей. – К.-Нижний Новгород, 1994. – 91с.
956503
  Латов Ю.В. Неформальные "правила игры" в образовательной системе: симуляция образования, симулякры и брокеры знаний / Ю.В. Латов, Г.А. Ключарёв // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 31-42. – ISSN 0869-0499


  В странах догоняющего развития, включая Россию, производство знаний нередко заменяется производством симулякров знаний: многие учащиеся системы профессионального образования, а также определенная часть соискателей ученых степеней (послевузовское ...
956504
  Латов Ю.В. Неформальные институты, регулирующие теневую экономику // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-1. – С. 71-78. – Бібліогр.:12 назв. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
956505
   Неформальные математические модели в химической термодинамике. – Новосибирск, 1991. – 175с.
956506
  Цукаленко М.А. Неформальные молодежные объединения сегодня // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2013. – № 8 (104). – С. 976-980. – ISSN 1812-8696
956507
   Неформальные объединения молодежи вчера, сегодня... А завтра?. – Москва, 1988. – 67с.
956508
  Моргун В.Ф. Неформальные подростковые группы / В.Ф. Моргун, К.В. Седых // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 281-291. – ISBN 978-966-222-967-7
956509
  Моисеев Н.Н. Неформальные процедуры и автоматизация проектирования / Н.Н. Моисеев. – Москва, 1979. – 63с.
956510
  Левичева В.Ф. Неформальные самодеятельные объединения / В.Ф. Левичева. – М, 1989. – 63с.
956511
  Губерман Ш.А. Неформальный анализ данных в геологии и геофизике / Ш.А. Губерман. – Москва : Недра, 1987. – 260с.
956512
  Толстой А. Неформальный лидер // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2007. – № 1. – С. 82-85.
956513
  Стародубцев В.А. Неформальный путь публикации учебных пособий / В.А. Стародубцев, Я. Цзюй // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 9, сентябрь. – C. 100-104. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены возможности использования технологии блогов для публикации мультимедийных учебно-методических пособий по лицензиям Creative Commons в открытой информационно-коммуникационной среде. Такой путь неформальной поддержки образовательного процесса ...
956514
   Неформальный саммит с Бушами // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 26. – С. 14-15. – ISSN 0234-1670


  1-2 липня російсько-американський саміт в Америці в штаті Мен
956515
  Демченко Т.С. Неформальный социальный контроль высшего образования: влияние процессов глобализации // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 5. – С. 41-47. – ISSN 1561-2465
956516
  Супрунец А. Нефранцузское кино // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 5. – С. 66


  Подорож в Париж
956517
  Мирчинк М.Ф. Нефрепромысловая геология / М.Ф. Мирчинк, М.И. Максимов. – М-Л, 1952. – 332 с.
956518
   Нефритова Гуаньінь: Новели та оповідання доби Сун (Х-ХІІІ ст.). – Київ : Дніпро, 1983. – 347с.
956519
  Вершинин А. Нефритовая башня / А. Вершинин. – Горький, 1955. – 120с.
956520
   Нефритовая Гуаньинь. – Москва, 1972. – 255с.
956521
  Коль Л. Нефритовая черепашка : повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 7. – С. 8-39. – ISSN 0321-1878
956522
  Ши Нил Нефритовое море, или Озеро Туркана. Нефритовое море: последний ритуал / Ши Нил, Олсон Рэнди // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Август. – С. 90-109 : фото
956523
  Акунин Б. Нефритовые четки : приключения Эраста Фандорина в 19 веке / Борис Акунин ; [ илл. Игоря Сакурова ]. – Москва : Захаров, 2007. – 704 с. : илл. – ISBN 978-5-8159-0648-8
956524
  Ким А.А. Нефритовый пояс / А.А. Ким. – Москва, 1981. – 400 с.
956525
  Востокова Г.С. Нефритовый слоненок / Г.С. Востокова. – Москва, 1989. – 333с.
956526
  Сутурин А.Н. Нефриты / А.Н. Сутурин, В.С. Замалетдинов. – Новосибирск : Наука, 1984. – 150с.
956527
   Нефриты Восточной Сибири: геохимические особенности и проблемы генезиса / М.В. Бурцева, Г.С. Рипп, В.Ф. Посохов, А.Е. Мурзинцева // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 3. – С. 516-527 : рис., табл. – Библиогр.: с. 525-527. – ISSN 0016-7886
956528
  Дудченко І.В. Нефробеніусові алгебри Фуджити // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 12-19. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто сильнозв"яні сагайдаки з числом вершин р=4 та їх алгебри Фуджити. Встановлено, які з перелічених алгебр є фробеніусовими. The strongly connected quivers with p=4 and their Fujita algebras are considered. For these Fujita algebras thoose ...
956529
  Шварц Людмила Олексіївна Нефроізіологічні особливості орієнтувально-дослідницької діяльності у шкільному віці. : Дис... канд. біол.наук: 03.00.13 / Шварц Людмила Олексіївна; Волин. держ. ун-тет ім. Л.Українки. – Луцьк, 1998. – 193л. – Бібліогр.:л.154-193
956530
   Нефтебитуминозные породы: достижения и перспективы. – Алма-Ата, 1988. – 308с.
956531
   Нефтегазовая геология. – М.
2. – 1962. – 39с.
956532
   Нефтегазовая гидрогеология юга Сибирской платформы. – М., 1984. – 193с.
956533
  Баграмян И.С. Нефтегазовая промышленность индустриально развитых капиталистических и развивающихся стран : (1976-1985 гг.) : справочник / Баграмян И.С. ; М.С. Моделевский. – Москва, 1988. – 174 с.
956534
  Гурвич Е. Нефтегазовая рента в российской экономике // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 4-24. – ISSN 0042-8736


  В работе представлены детальные оценки нефтегазовой ренты за 1999–2009 гг. Впервые оцениваются размер, источники и использование скрытой природной ренты – той ее части, которая не включается в цену продукции, а идет на субсидирование производителей ...
956535
  Халилов Нефтегазовая экономика Азербайджана / Халилов, оглы // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 71-76. – ISSN 2074-6040
956536
  Высоцкий И.В. Нефтегазовые бассейны зарубежных стран / И.В. Высоцкий. – Москва, 1981. – 479с.
956537
   Нефтегазовый комплекс России : тенденции развития (2000-2010 годы) / Ин-т стратег. оценок и анализа ; [под общ. ред. В.А. Гусейнова]. – Москва : Красная звезда, 2011. – 451, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Библиотечка Вестника аналитики). – ISBN 978-5-94691-379-9
956538
  Фареник С.А. Нефтегазовый комплекс Украины. Теория и практика управления / С.А. Фареник ; Укр. Акад. гос. упр. при Президенте Украины. – Киев : Издательство УАГУ, 2003. – 567, [1] с., [1] л. портр. : табл. – Библиогр.: с. 555-560. – ISBN 966-619-121-0
956539
  Гожик П.Ф. Нефтегазовый потенциал материкового склона Америки / П.Ф. Гожик, В.А. Краюшкин, В.П. Клочко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С. 86-92 : табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0367-4290
956540
  Заливалов Н.П. Нефтегазовый потенциал палеозойского фундамента Западной Сибири: прогнозы и реальность // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 26-37 : рис., табл. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 0367-4290
956541
  Куршаков В. Нефтегазовый фактор во внешней политике Ирана // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 3. – С. 88-96. – ISSN 0131-2227
956542
  Стерлин Б.П. Нефтегазогеологическое районирование Днепровско-Донецкой впадины как освнова раздельного подсчета прогнозных запасов газа и направленных поисков газовых месторождений. / Б.П. Стерлин. – Л, 1976. – 61с.
956543
  Оруджева Д.С. Нефтегазогеологическое районирование при поисково-разведочных работах / Д.С. Оруджева. – Москва : Наука, 1985. – 108с.
956544
   Нефтегазонакопление на континентальном склоне Южной Америки / В.А. Краюшкин, В.П. Клочко, Э Гусева, , В.А. Масляк // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 2. – С. 22-38. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
956545
  Калинко М.К. Нефтегазоносность акваторий мира / М.К. Калинко. – Москва : Недра, 1969. – 224с.
956546
   Нефтегазоносность больших глубин. – М., 1980. – 119с.
956547
   Нефтегазоносность верхнедокембрийских и фанерозойских отложений восточной части Сибирской платформы. – Якутск, 1986. – 122,5с.
956548
  Сирык И.М. Нефтегазоносность восточных склонов Западно-Сахалинских гор / И.М. Сирык. – М, 1968. – 248с.
956549
   Нефтегазоносность глинистых пород Западной Сибири. – М., 1987. – 254с.
956550
   Нефтегазоносность западного Азербайджана. – Баку, 1982. – 192с.
956551
   Нефтегазоносность Западной Якутии. – Новосибирск, 1973. – 175с.
956552
   Нефтегазоносность западных районов Евпропейской части СССР. – М., 1986. – 152с.
956553
  Алексин А.Г. Нефтегазоносность зон выклинивания юрских отложений Мангышлака и Устюрта / А.Г. Алексин, Я.М. Зорькин, О.П. Корчин ; М-во нефт. пром-сти, АН СССР, Ин-т геологии и разраб. горючих ископаемых. – Москва : Недра, 1976. – 105 с., 4 л. схем. : ил., схем. – Список лит.: с. 100-104
956554
   Нефтегазоносность и вопросы осовения месторождений нефти и газа Якутии. – Якутск, 1990. – 171,5с.
956555
   Нефтегазоносность и глобальная тектоника. – М., 1978. – 237с.
956556
   Нефтегазоносность карбонатных формаций. – М., 1987. – 136с.
956557
  Марьенко Ю.И. Нефтегазоносность карбонатовых пород / Ю.И. Марьенко. – М., 1978. – 240с.
956558
  Алиханов Э.Н. Нефтегазоносность Каспийского моря / Э.Н. Алиханов. – Москва : Недра, 1977. – 270 с., [1] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 257-266
956559
  Доленко Г.Н. Нефтегазоносность Крыма / Г.Н. Доленко, А.И. Парыляк, И.П. Копач. – Киев : Наукова думка, 1968. – 132с.
956560
  Байрак И.К. Нефтегазоносность мезозоя краевых прогибов Предкавказья / Ирина Байрак ; АН СССР, М-во нефт. пром-сти, Ин-т геологии и разраб. горючих ископаемых. – Москва : Наука, 1982. – 82 с. : ил. – Библиогр.: с. 79-81
956561
  Ахмедов Т. Нефтегазоносность миоценовых отложений площади Зых-Говсан в свете данных скважинной сейсморазведки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 46-50. – (Геологія ; вип. 2 (85)). – ISSN 1728-3817


  Рассматриваются некоторые результаты сейсмических исследований, проведенных на площади Зых-Говсан, имеющих целью установить нефтегазоносность отложений миоцена, подстилающих продуктивную толщу нижнего плиоцена. В 2010 и 2014 гг. на данной площади были ...
956562
  Гожик П.Ф. Нефтегазоносность мирового континентального склона / П.Ф. Гожик, В.А. Краюшкин, В.П. Клочко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 7-22 : табл. – Библиогр.: 40 назв. – ISSN 0367-4290
956563
  Кондаков А.В. Нефтегазоносность моласс / А.В. Кондаков. – Москва : Недра, 1988. – 186, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 186-187 (33 назв.)
956564
   Нефтегазоносность морей и океанов. – М., 1973. – 291с.
956565
   Нефтегазоносность морей и океанов. – Москва : Недра, 1973. – 231 с.
956566
   Нефтегазоносность нижнеюрских и доюрских резервуаров Усть-Тымской мегавпадины / Г.А. Лобова, А.А. Искоркина, В.И. Исаев, В.И. Старостенко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 1. – С. 3-20 : рис., табл. – Библиогр.: с. 17-20. – ISSN 0203-3100
956567
  Исаев В.И. Нефтегазоносность нижнеюрского и ачимовского резервуаров Нюрольской мегавпадины / В.И. Исаев, Г.А. Лобова, Е.Н. Осипова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 12. – С. 1775-1786 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1785-1786. – ISSN 0016-7886
956568
   Нефтегазоносность нижних структурных этажей чехла плаформ. – М., 1983. – 151с.
956569
   Нефтегазоносность осадочных формаций. – М., 1987. – 238с.
956570
   Нефтегазоносность отложений Западной Сибири по геофизическим данным. – Тюмень, 1986. – 135с.
956571
   Нефтегазоносность отложений северных районов Западной Сибири. – Тюмень, 1986. – 175с.
956572
   Нефтегазоносность палеогеновых отложений Таджикской депрессии. – Душанбе, 1978. – 191с.
956573
  Успенская Н.Ю. Нефтегазоносность палеозоя северо-американской платформы / Н.Ю. Успенская. – Москва-Л., 1950. – 408 с.
956574
  Гусейнов Ф.М. Нефтегазоносность Подкирмакинской свиты Юго-Западного Апшерона и перспективы открытия новых стратиграфических залежей нефти и газа. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Гусейнов Ф.М.; АН АзССР. – Баку, 1965. – 17с.
956575
   Нефтегазоносность подсолевых отложений. – М., 1985. – 205с.
956576
  Сенюков В.М. Нефтегазоносность полеозойских отложений северо-западных областей СССР. / В.М. Сенюков. – М.-Л., 1947. – 84с.
956577
   Нефтегазоносность Прикаспийской впадины и сопредельных районов. – М., 1987. – 191с.
956578
   Нефтегазоносность провинции СССР. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1983. – 270с.
956579
   Нефтегазоносность регионов древного соленакопления. – Новосибирск, 1982. – 192с.
956580
  Грачевский М.М. Нефтегазоносность рифов Мирового океана / М.М. Грачевский, А.С. Кравчук. – Москва, 1989. – 187с.
956581
   Нефтегазоносность Сахалина, Камчатки и Чукотки. – Тюмень, 1983. – 87с.
956582
  Куриленко В.С. Нефтегазоносность Северного Омана и особенности оценки ее перспектив с применением аэрокосмических методов // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 60-68 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
956583
   Нефтегазоносность северо-Востока европейской части СССР и севера Урала. – Сыктывкар, 1977. – 164с.
956584
   Нефтегазоносность северо-восточного обрамления Прикаспийской впадины. – М., 1988. – 187с.
956585
   Нефтегазоносность Северо-Устюртской впадины. – Ташкент, 1974. – 83с.
956586
   Нефтегазоносность триаса Предкавказья. – М., 1974. – 88с.
956587
   Нефтегазоносность Украины. – К., 1978. – 128с.
956588
   Нефтегазоносность Урало-Волжской области : Труды совещания по проблеме Нефтегазоносности Урало-Поволжья. – Москва : АН СССР, 1956. – 347с.
956589
  Лобова Г.А. Нефтегазоносность Усть-Тымской мегавпадины // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 4. – С. 28-39 : рис., табл. – Библиогр.: с.39. – ISSN 0203-3100
956590
   Нефтегазоносность центральной части Югорского свода / В.И. Исаев, Г.А. Лобова, М.Э. Рояк, А.Н. Фомин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 2. – С. 15-46 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 44-46. – ISSN 0203-3100
956591
   Нефтегазоносность юга Восточной Сибири. – М., 1972. – 207с.
956592
   Нефтегазоносность юга Сибирской платформы. – Новосибирск, 1986. – 100с.
956593
  Халтурин Д.С. Нефтегазоносность, формирование геологиеской структуры и осадконакопление / Д.С. Халтурин. – Москва, 1966. – 196с.
956594
   Нефтегазоносные акватории мира. – М., 1964. – 86с.
956595
   Нефтегазоносные бассейны Африки и прогнозная оценка их ресурсов. – М., 1972. – 52с.
956596
   Нефтегазоносные бассейны Дальнего Востока СССР. – Москва : Недра, 1971. – 183с.
956597
  Высоцкий И.В. Нефтегазоносные бассейны зарубежных стран / И.В. Высоцкий. – Москва, 1981. – 479с.
956598
  Высоцкий Нефтегазоносные бассейны зарубежных стран / Высоцкий, , Владимирович и др. Игорь. – Москва, 1981. – 479с.
956599
  Высоцкий И.В. Нефтегазоносные бассейны зарубежных стран / И.В. Высоцкий. – Учебник для ВУЗов. – Москва, 1981. – 479с.
956600
  Высоцкий И.В. Нефтегазоносные бассейны зарубежных стран : Учебник для вузов / И.В. Высоцкий, В.И. Высоцкий, В.Б. Оленин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1990. – 404с.
956601
  Крылов Н.А. Нефтегазоносные бассейны континентальных окраин / Н.А. Крылов, Ю.К. Бурлин, Л.И. Лебедев. – Москва : Наука, 1988. – 245с.
956602
   Нефтегазоносные бассейны Юго-Восточной Азии и прогнозная оценка их ресурсов. – М., 1973. – 60с.
956603
  Гуревич С Г. Нефтегазоносные бассейны Южной Америки и прогнозная оценка их ресурсов / С Г. Гуревич, . – Москва, 1974. – 76с.
956604
   Нефтегазоносные коллекторы глубокозалегающих нижнекаменноугольных комплексов центральной части Днепровско-Донецкой впадины / А.Е. Лукин, Н.В. Щукин, О.И. Лукина, Т.М. Пригарина // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2011. – Т. 33, № 1. – С. 3-27 : рис., табл. – Библиогр.: с. 26-27. – ISSN 0203-3100
956605
   Нефтегазоносные комлпексы Западно-Сибирского бассейна. – М., 1988. – 303 с.
956606
  Бакиров А.А. Нефтегазоносные области Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Геологические условия регионального нефтегазонакопления : Геологические условия регионального нефтегазонакопления / А.А. Бакиров, А.М. Пронина. – Москва : Госгеолтехиздат, 1962. – 208 с.
956607
  Бакиров А.А. Нефтегазоносные области Северной и Южной Америки. Геологические условия регионального нефтегазонакопления / А.А. Бакиров. – Москва : Госгеолтехиздат, 1959. – 296 с. + прилож., 3 карты
956608
   Нефтегазоносные провинции CCCH. – Москва : Недра, 1977. – 328 с.
956609
  Бакиров А.А. Нефтегазоносные провинции и области зарубежных стран : учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Геология и разведка нефт. и газ. месторождений" / А.А. Бакиров, М.И. Варенцов, Э.А. Бакиров ; под ред. проф. А.А. Бакирова. – Москва : Недра, 1971. – 544 с.
956610
  Успенская Н.Ю. Нефтегазоносные провинции и области зарубежных стран / Н.Ю. Успенская, Н.Н. Таусон. – Москва : Недра, 1972. – 295с.
956611
   Нефтегазоносные провинции и области СССР : Учебник для вузов. – Москва : Недра, 1969. – 478с.
956612
  Рябухин Г.Е. Нефтегазоносные провинции и области СССР / Г.Е. Рябухин. – М., 1972. – 74с.
956613
   Нефтегазоносные провинции и области СССР. – М., 1979. – 456с.
956614
  Успенская Н.Ю. Нефтегазоносные провинции СССР / Н.Ю. Успенская, З.А. Табасаранский. – Москва, 1966. – 496с.
956615
   Нефтегазоносные провинции Украины. – Киев : Наукова думка, 1985. – 172с.
956616
  Кузьмин А.А. Нефтегазоносные свиты плиоцена Юго-Западной Туркмении и роль дизъюнктивных нарушений в формировании и разрушении залежей нефти и газа. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Кузьмин А.А.; АН АзССР. – Баку, 1967. – 18л.
956617
  Эгамбердыев М.Э. Нефтегазоносные фации мезозоя и палеогена (Южный и Западный Узбекистан) / М.Э. Эгамбердыев. – Ташкент, 1981. – 158с.
956618
  Морозов Л.И. Нефтегазоностность зон распространения инфильтрогенных вод / Л.И. Морозов. – М., 1980. – 76с.
956619
  Морозов Л.И. Нефтегазоностность зон распространения инфильтрогенных вод / Л.И. Морозов. – М., 1989. – 151с.
956620
  Туманов П.А. Нефтегазоностность среднедевонских отложений северо-восточного склона Южного Тимана. / П.А. Туманов. – М., 1962. – 88с.
956621
  Бурлин Ю.К. Нефтегазообразование в геосинклинальных осадочных формациях Тихоокеанского пояса / Ю.К. Бурлин. – Москва : МГУ, 1981. – 200с.
956622
   Нефтегазообразование в отложениях доманиковского типа. – Л., 1986. – 246с.
956623
   Нефтегазообразование и нефтегазонакопление в Восточном Предкавказье. – М., 1990. – 205с.
956624
   Нефтегазообразование на больших глубинах. – М., 1986. – 557с.
956625
   Нефтегазоперспективные объекты Тимано-Печорской провинции и методы их прогнозирования. – Л., 1990. – 156с.
956626
  Барташевич О.В. Нефтегазопоисковая битуминология / О.В. Барташевич. – Москва : Недра, 1984. – 244 с. : ил. – Библиогр.: с. 242-243 (32 назв.)
956627
   Нефтегазопоисковая геофизика в условиях широкого развития траппового магматизма. – Новосибирск, 1982. – 114с.
956628
  Зорькин Л.М. Нефтегазопоисковая гидрогеология / Л.М. Зорькин. – М., 1982. – 216с.
956629
  Жданов М.А. Нефтегазопромысловая география и подсчет запасов нефти и газа / М.А. Жданов. – Москва : Недра, 1970. – 487с.
956630
  Жданов М.А. Нефтегазопромысловая геология : [учебник для нефт. вузов СССР] / Жданов М.А. – Москва : Гостоптехиздат, 1962. – 536 с. – Библиогр.: с. 530-531
956631
  Иванова М.М. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки месторождений нефти и газа : Учебник для студ. вузов, по спец. "Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений" / М.М. Иванова. – Москва : Недра, 1985. – 422с.
956632
  Пермяков И.Г. Нефтегазопромысловая геология и геофизика / И.Г. Пермяков. – М., 1986. – 469с.
956633
  Каналин В.Г. Нефтегазопромысловая геология и гидрогеология : [учеб. для вузов по спец. "Бурение нефт. и газовых скважин"] / В.Г. Каналин, М.Г. Ованесов, В.П. Шугрин. – Москва : Недра, 1985. – 248 с. – Библиогр.: с. 345. – (Высшее образование)
956634
  Жданов М.А. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов нефти и газа : [учеб. пособие для вузов по спец. "Геология и разведка нефт. и газовых месторождений"] / Жданов М.А. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1981. – 453 с. – Библиогр.: с. 452-453
956635
  Гаджи-Касумов Нефтегазопромысловая геохимия / Гаджи-Касумов, А.А. Карцев. – Москва, 1984. – 150с.
956636
  Карцев А.А. Нефтегазопромысловая гидрогеология / А.А. Карцев, А.М. Никаноров. – М., 1983. – 199с.
956637
   Нефтегазпромысловая геология. – М., 1983. – 263с.
956638
   Нефтегеологическая зоанльность и методы поисков нефти и газа в Прикаспийском регионе. – Москва, 1987. – 109,7с.
956639
   Нефтегеологические интерпретации теплового режима недр Западной Сибири. – Тюмень, 1988. – 136с.
956640
  Оленин В.Б. Нефтегеологическое районирование по генетическому принципу / В.Б. Оленин. – Москва : Недра, 1977. – 224с.
956641
  Оленин В.Б. Нефтегеологическое районирований : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Оленин В. Б.; МГУ. – М., 1974. – 41л.
956642
  Высоцкий И.В. Нефтегозоносные бассейны зарубежных стран / И.В. Высоцкий. – Москва, 1981. – 479с.
956643
   Нефтедобывающая промышленность капиталистических стран. – М., 1961. – 251с.
956644
  Горохов С.А. Нефтедобывающие страны Персидского залива : География. Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 2. – С. 21-26 : Табл. – ISSN 0016-7207
956645
  Капица Л.М. Нефтедоллары / Л.М. Капица. – М., 1979. – 64с.
956646
   Нефтедоллары и социально-экономическое развитие стран Ближнего и Среднего Востока. – Москва, 1979. – 213с.
956647
  Новиков М.П. Нефтекамск. / М.П. Новиков. – Уфа, 1970. – 48с.
956648
  Арредондо М.К. Нефтематеринские отложения юрского возроста района Тампико-Мисантила : Автореф... канд. геолог-минерал.наук: 04.00.17 / Арредондо М.К.;. – М, 1973. – 26л.
956649
   Нефтематеринские породы Узбекистана и методика определения их генетического потенциала продуктивности. – М., 1977. – 191с.
956650
   Нефтематеринские свиты и принципы их диагностики. – Москва : Наука, 1979. – 268с.
956651
  Требин Ф.А. Нефтенепроницаемость песчаных коллекторов / Ф.А. Требин. – М.-Л., 1945. – 141с.
956652
  Косыгин А.И. Нефтеносна яплощадь Эхаби на Северном Сахалине. / А.И. Косыгин, 1931. – С. 111-127 : карта, фото
956653
   Нефтеносность баженовской свиты Западной Сибири. – М., 1980. – 205с.
956654
  Мустафинов А.Н. Нефтеносность девонских и каменноугольных отложений Куйбышевского Поволжья / А.Н. Мустафинов. – Москва : Гостоптехиздат, 1958. – 176с.
956655
  Неручев С.Г. Нефтеносность кембрийских отложений севрного склона Алдаского щита и прилегающей части Прибайальского краевого прогиба : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Неручев С. Г.; Всес. нефт. науч. иссл. геол. разв. ин-т. – Л., 1957. – 23л.
956656
   Нефтеносность мезозойских отложений Западного Узбекистана. – Ташкент, 1977. – 175с.
956657
  Сафронов А.Ф. Нефтеносность нижнемезозойских отложений Хапчагайского мегавала Вилюйской синеклизы / А.Ф. Сафронов, А.И. Сивцев, В.Б. Черненко // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 8. – С. 1263-1269 : рис. – Библиогр.: с. 1269. – ISSN 0016-7886
956658
   Нефтеносность Припятского прогиба. – Минск, 1975. – 264с.
956659
   Нефтеносные пески и горючие сланцы Азербайджана. – Баку, 1990. – 210с.
956660
  Вебер В.В. Нефтеносные фации и их роль в образовании нефтяных месторождений / В.В. Вебер. – Москва-Ленинград, 1947. – 147с.
956661
  Миронов О.Г. Нефтеокисляющие микроорганизмы в море / О.Г. Миронов. – Киев : Наукова думка, 1971. – 234с.
956662
  Тархова Эльдвина Петровна Нефтеокисляющие микроорганизмы в различных условиях обитания и их роль в деструкции углеводородов нефти : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Тархова Эльдвина Петровна; АН УССР. Ин-т биологии. – Севастополь, 1980. – 24л.
956663
   Нефтеперерабатывающая промышленность капиталистических стран. – М.
1. – 1960. – 219с.
956664
   Нефтеперерабатывающая промышленность капиталистических стран. – М.
2. – 1961. – 324с.
956665
   Нефтепереработка за рубежом. – Москва : ЦНИИИТЭИнефтегаз, 1963. – 115 с.
956666
  Лейбниц Е. Нефтепереработка и химическая промышленность / Е. Лейбниц. – М., 1960. – 28с.
956667
  Думский Ю.В. Нефтеполимерные смолы / Ю.В. Думский. – М., 1988. – 168с.
956668
  Кащеев А.А. Нефтепровод Грозный-Туапсе / А.А. Кащеев. – М-Л., 1934. – 52с.
956669
   Нефтепродукты. Методы испытаний. – М.
1. – 1965. – 648с.
956670
   Нефтепродукты. Методы испытаний. – М.
2. – 1965. – 323с.
956671
   Нефтепродукты. Свойства, качества, применение. – М., 1966. – 776с.
956672
  Неручев С.Г. Нефтепроизводящие свиты и миграция нефти. / С.Г. Неручев. – 2-е изд., доп. и исправл. – Л., 1969. – 240с.
956673
  Мирчинк М.Ф. Нефтепромысловая геология / М.Ф. Мирчинк. – 2-е изд., испр. и доп. – Баку; Москва, 1938. – 496с.
956674
  Жданов М.А. Нефтепромысловая геология и гидрогеология / М.А. Жданов, А.А. Карцев. – Москва : Гостоптехиздат, 1958. – 472 с.
956675
   Нефтепромысловая геология и гидрогеология. – Л., 1959. – 5с.
956676
   Нефтепромысловая геофизика. – Уфа
Вып. 5. – 1975
956677
  Итенберг С.С. Нефтепромысловая геофизика для геологов / С.С. Итенберг. – М.-Л., 1951. – 220с.
956678
  Итенберг С.С. Нефтепромысловая геофизика для геологов / С.С. Итенберг. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва, 1957. – 398с.
956679
  Ллозинский Д.З. Нефтепромысловая механика / Д.З. Ллозинский. – Л.
1. – 1936. – 172с.
956680
  Давыдов А.И. Нефтепрудукты, нефть, детергенты, загрязнение водоемов и токсическое воздействие на гидробионтов / А.И. Давыдов, В.Н. Козлова. – Ярославль, 1982. – 59 с.
956681
  Мемедалиев Ю.Г. Нефтехимическая промышленность СССР в 1959-1965 годах / Ю.Г. Мемедалиев. – М, 1959. – 31с.
956682
  Платэ А.Ф. Нефтехимия / А.Ф. Платэ. – М., 1967. – 80с.
956683
   Нефтехимия (парафиновые углеводороды нефти, их выделение и переработка). – К., 1964. – 140с.
956684
  Ямпольский Ю.П. Нефтехимия в современном мире / Ю.П. Ямпольский. – Москва : Знание, 1975. – 63 с.
956685
  Каримов А.К. Нефти Башкирии / А.К. Каримов, Е.Г. Ивченко, Д.В. Постников. – Уфа, 1960. – 288с.
956686
   Нефти восточных районов СССР. – М., 1962. – 608с.
956687
   Нефти и газы месторождений зарубежных стран : Справочник. – Москва : Недра, 1977. – 327с.
956688
   Нефти и газы Нижнего Поволжья. – Саратов, 1967. – 360с.
956689
  Валибеков Ю.В. Нефти и конденсаты Таджикистана / Ю.В. Валибеков, Ю.А. Яковец. – Душанбе, 1978. – 99с.
956690
   Нефти месторождений восточного побережья Каспия / С.Р. Сергиенко, А. Айдогдыев, А.Г. Короткий, Б.А. Таимова, М.П. Челпанова, Х.Н. Эрнепесов; АН Туркменской ССР, Институт химии; Под ред. С.Р.Сергиенко. – Ашхабад : Ылым, 1972. – 247с. – Тит.л.парал. на русском и туркменском яз.
956691
  Требин Г.Ф. Нефти месторождений Советского Союза / Г.Ф. Требин, Н.В. Чарыгин, Т.М. Обухова. – Москва : Недра, 1974. – 423с.
956692
  Требин Г.Ф. Нефти месторождений Советского Союза / Г.Ф. Требин. – Москва, 1980. – 583с.
956693
   Нефти полуострова Бузачи. – Алма-Ата, 1979. – 159с.
956694
  Великовский А.С. Нефти СССР / А.С. Великовский, С.Н. Павлова. – Москва-Ленинград, 1945. – 148с.
956695
   Нефти СССР. – М.
1. – 1971. – 504с.
956696
   Нефти СССР. – М.
2. – 1972. – 391с.
956697
   Нефти СССР. – М.
Т. 4. – 1974. – 787с.
956698
  Ходжаев Г.Х. и др. Нефти Узбекистана / Г.Х. и др. Ходжаев. – Ташкент, 1958. – 243с.
956699
  Скляр В.Т. Нефти Украины : (состав и свойства) / В.Т. Скляр, Е.В. Лебедев. – Киев : Гостехиздат, 1962. – 299с.
956700
   Нефти, газы и газовые конденсаты Томской области. – Томск, 1978. – 234с.
956701
  Мазур В.Б. Нефтогазоносность пород Ленского яруса восточной части Иркутского амфитеатра : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Мазур В. Б.; ВНИИГАЗ. – Иркутск.-М., 1967. – 24л.
956702
  Бейдун З.Р. Нефтяная геология и ресурсы Ближнего и Среднего Востока : Пер. сангл. / З.Р. Бейдун, Г.В. Даннингтон ; пер. с англ. В.И. Высоцкого и Н.П. Голенковой ; под ред. В.И. Высоцкого. – Москва : Недра, 1977. – 136 с.
956703
  Ясин Нефтяная жила : Ирак. Диагностика Ирака. Расследование / Ясин, ас-Сабауи // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 6. – С. 130-131 : Фото. – ISSN 1029-5828
956704
  Серебровский А.П. Нефтяная и газовая промышленность в Америке. / А.П. Серебровский. – М, 1925. – 438с.
956705
  Еловацкий И.П. Нефтяная и газовая промышленность капиталистических и развивающихся стран. / И.П. Еловацкий. – Москва, 1977. – 103с.
956706
  Савельева И.Л. Нефтяная и газовая промышленность северных территорий азиатской части России : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 2. – С. 10-16 : Фото. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7207
956707
   Нефтяная и газовая промышленность стран и территорий Азии и Дальнего Востока. – М., 1966. – 215с.
956708
  Осипов В.А. Нефтяная и газовая промышленность Тюменской области / В.А. Осипов, А.Н. Силин. – Тюмень, 1980. – 76с.
956709
   Нефтяная индустрия мира. – М., 1966. – 112с.
956710
  Кане А. Нефтяная лихорадка / А. Кане. – М, 1980. – 133с.
956711
  Бирштехер Э. Нефтяная микробиология : Введение в микробиологию нефтяной промышленности / Э. Бирштехер; Под ред. Двпли М.Ф. и Симаковой Т.Л. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1957. – 314 с.
956712
  Буевич М.В. Нефтяная отрасль как основной фактор развития российской экономики // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (33). – С. 40-42. – ISSN 1728-8878
956713
  Касаев Э.О. Нефтяная прмышленность Саудовской Аравии на современном этапе // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2014. – № 2, март-апрель. – С. 102-111. – ISSN 0869-1908
956714
  Кох М.А. Нефтяная промышленность / М.А. Кох, П.В. Оль. – Москва : Госиздат, 1925. – (Богатства С.С.С.Р. / под общ. ред. А.Ф. Арского ; Вып. 1)


  Содержание конволюта: 1. Нефтяная промышленность/ М.А.Кох, П.В.Оль;М.А. Кох, П.В. Оль.– Москва:Госиздат, 1925.– 67, [2] с., 4 табл. диаграмм,:табл.– (Богатства С.С.С.Р./под общ. ред. А.Ф. Арского;Вып. 1); 2. Каменноугольная промышленность. / Г.В. ...
956715
  Амиров А.Д. Нефтяная промышленность Азербайджана / А.Д. Амиров. – Москва : Знание, 1960. – 40 с. : ил. – (Серия. 4. Наука и техника / Всесоюз. о-во по распостранению полит. и науч. знаний ; 18)
956716
  Лисичкин С.М. Нефтяная промышленность капиталистических стран Западной Европы / С.М. Лисичкин. – М., 1966. – 232с.
956717
   Нефтяная промышленность капиталистических стран Западной Европы, Ближнего и Среднего Востока, Дальнего Востока, Канады и Латинской Америки. – М., 1959. – 304с.
956718
   Нефтяная промышленность Социалистической Федеративной Республики Югославия. – М., 1963. – 45с.
956719
   Нефтяная промышленность СССР. – М., 1958. – 330с.
956720
  Лисичкин С.М. Нефтяная промышленность стран Ближнего, Среднего и Дальнего Востока / С.М. Лисичкин. – М., 1962. – 198с.
956721
  Лисичкин С.М. Нефтяная промышленность стран народной демократии / С.М. Лисичкин. – М., 1960. – 171с.
956722
  Лисичкин С.М. Нефтяная промышленность США / С.М. Лисичкин. – Москва : Недра, 1969. – 317 с.
956723
  Божедомов А.И. Нефтяная рента в странах капитализма / А.И. Божедомов ; под общ. ред. И.И. Козодоева. – Москва : Соцэкгиз, 1962. – 340 с.
956724
  Аскеров Л.Г. Нефтяники Азербайджана в борьбе за выполнение первой пятилетки. : Автореф... наук: / Аскеров Л.Г.; МВО СССР. Азерб. гос. унив. им.С.М.Кирова. – Баку, 1958. – 17л.
956725
  Чжан Гэн Нефтянные и гаовые месторожения КНР / Чжан Гэн. – М., 1958. – 112с.
956726
  Миронов О.Г. Нефтяное загрязнение и жизнь моря / О.Г. Миронов. – К., 1973. – 87с.
956727
  Джалилов Д.Г. Нефтяное месторождение Грязевая Сопка. / Д.Г. Джалилов. – Баку, 1974. – 119с.
956728
  Лисенко К.И. Нефтяное производство, составленное по новейшим данным. – Санкт-Петербург : Тип. брат. Пантелеевых, 1878. – 282 с.
956729
  Шевалье Ж.-М. Нефтяной кризис. / Ж.-М. Шевалье. – М, 1975. – 245с.
956730
  Земкова О. Нефтяной рай // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 39. – С. 98


  Життя в Кувейті
956731
  Кубатьян Григорий Нефтяной расцвет Анголы : путешествие // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 2. – С. 62-72 : фото. – ISSN 1029-5828
956732
  Дербенев А.С. Нефтяной фактор в политике США в отношении Саудовской Аравии и англо-американское нефтяное соглашение 1944 года // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 1. – С. 206-214. – ISSN 0130-3864
956733
  Валиахметова Г.И. Нефтяные аспекты войны в Ираке 1941г. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 3. – С. 70-79. – ISSN 0869-1908
956734
  Гун Р.Б. Нефтяные битумы / Р.Б. Гун. – М., 1989. – 148с.
956735
  Фурсенко А.А. Нефтяные войны / А.А. Фурсенко. – Ленинград, 1985. – 208 с.
956736
  Сюняев З.И. Нефтяные дисперсные системы. / З.И. Сюняев. – М., 1990. – 224с.
956737
  Брод И.О. Нефтяные и газовые богатства недр СССР / И.О. Брод. – Москва : Знание, 1956. – 32 с. : ил., карт. – (Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний. Серия 3 ; № 19)
956738
  Нестеров И.И. Нефтяные и газовые месторождения Западной Сибири / И.И. Нестеров, Ф.К. Салманов, К.А. Шпильман. – Москва : Недра, 1971. – 464с.
956739
  Алиханов Э.Н. Нефтяные и газовые месторождения Каспийского моря / Э.Н. Алиханов. – Баку : Азгиз, 1964. – 384 с. – Библиогр.: с. 370-380
956740
  Нестеров И.И. Нефтяные и газовые месторождения мира / И.И. Нестеров, Г.Е. Рябухин. – Москва : Знание, 1984. – 47с. – (Науки о Земле)
956741
  Калинко Нефтяные и газовые месторождения морей и океанов / Калинко, Г.Е. Рябухин. – Москва : Знание, 1979. – 56с. – ("Наука о Земле" ; №9, 1979 г.)
956742
   Нефтяные и газовые месторождения на континентальном склоне материковой Азии / Ф. Гожик, В.А. Краюшкин, В.П. Клочко, Э.Е. Гусева, В.А. Масляк // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / НАНУ, отделение морской геологии и осадочного рудообразования Нац. научн-природоведч. музея НАНУ. – Киев, 2010. – № 3 (21). – С. 5-19. – ISSN 1999-7566
956743
   Нефтяные и газовые месторождения Средней Азии. – М., 1965. – 431с.
956744
   Нефтяные и газовые месторождения СССР = Справуочник : В 2-х кн. – Москва : Недра
Кн. 1. – 1987. – 302с.
956745
   Нефтяные и газовые месторождения СССР = Справуочник : В 2-х кн. – Москва : Недра
Кн. 2 : Азиатская часть СССР. – 1987. – 302с.
956746
   Нефтяные и газовые месторождения Узбекистана. – Ташкент : ФАН
Т. 1 : Ферганская межгорная впадина / Ходжаев А.Р., Акрамходжаев А.М., Азимов П.К. [и др.]. – 1973. – черт., карт. – Библиогр..: с. 181-187
956747
   Нефтяные и газовые месторождения Узбекистана. – Ташкент : ФАН
Т. 2 : Сурханская мегасинклиналь. Мегантиклиналь Юго-Западного Гиссара. Платформенная область УзССР / Ходжаев А.Р., Акрамходжаев А.М., Бабаев А.Г. [и др.]. – 1974. – Библиогр.: с. 276-278
956748
  Новосилецкий Р.М. Нефтяные и нефтегазовые месторождения внуренней зоны Предкарпатского прогиба и условия их формирования. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 241 / Новосилецкий Р.М.; МВ и ССО УССР. Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1963. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
956749
  Самедов Ф.И. Нефтяные камни / Ф.И. Самедов. – Баку, 1959. – 222с.
956750
  Бенжицкий А.Г. Нефтяные контаминанты в гипонейстали морей и океанов / А.Г. Бенжицкий ; АН УССР, Ин-т биол. юж. морей им. А.О. Ковалевского. – Киев : Наукова думка, 1980. – 120 с. : ил. – Библиогр.: с.113-119
956751
  Костюковский Б.А. Нефтяные короли : Документальная повесть / Б.А. Костюковский, С.М. Табачников. – Москва : Советская Россия, 1973. – 238с. – (Люди Советской России)
956752
  Вельтищев П.А. Нефтяные масла в борьбе с муравьями // Прикладная энтомология [компакт]. [Т. I: А - И]. – С. 74-80
956753
  Вилянская Е.Д. Нефтяные масла для паровых турбин. / Е.Д. Вилянская. – Москва, 1987. – 104с.
956754
  Барышев В.М. Нефтяные месторождения Азербайджана : учеб. пособ. / В.М. Барышев. – Ленинград ; Москва ; Новосибирск : Госнефтеиздат, 1933. – 124 с.
956755
  Федоров С.Ф. Нефтяные месторождения Советского Союза / С.Ф. Федоров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.-Л., 1935. – 524с.
956756
  Федоров С.Ф. Нефтяные месторождения Советского Союза / С.Ф. Федоров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.-Л., 1939. – 536с.
956757
  Алферов Б.А. Нефтяные месторождения СССР : конспект лекций / Б.А. Алферов, М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Ленингр. горный ин-т им. Г. В. Плеханова. – Ленинград, 1973. – 173 с.
956758
  Блюмер Э. Нефтяные месторождения. Основы геологии нефти / Э. Блюмер; Пер. с нем. Н.В. Ванникова, С.Л. Заке под ред. Д.В.Соколова. – Москва-Ленинград, 1929. – 399с.
956759
  Георгиев А.Г. Нефтяные монархи Аравии / А.Г. Георгиев, В.В. Озолинг. – М, 1983. – 224с.
956760
  Богачева О.В. Нефтяные монополии в системе государственно-моополистического капитализма США : Автореф... канд. экон.наук: / Богачева О. В.; Моск. ин-т. нар. хоз. им. Плеханова. – М., 1972. – 31л.
956761
  Баскин В.С. Нефтяные монополии на Ближнем и Среднем Востоке / В.С. Баскин. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 180 с.
956762
  Уэллингс Ф.Э. Нефтяные ресурсы Сахары и Ливии / Ф.Э. Уэллингс. – М, 1961. – 16с.
956763
  Фейгин М.В. Нефтяные ресурсы, методика их исследования и оценки / М.В. Фейгин. – Москва : Наука, 1974. – 160с.
956764
  Герман А.Л. Нефтяные сульфокислоты. Производство и применение / А.Л. Герман, Р.Б. Колбасова. – Москва, 1964. – 144с.
956765
  Дэвенпорт Е.Г. Нефтяные тресты и англо-американские отношения / Е.Г. Дэвенпорт, Кук Сидней. – М, 1925. – 185с.
956766
  Фурсенко А.А. Нефтяные тресты и мировая политика / А.А. Фурсенко. – М - Л, 1965. – 496с.
956767
  Френцель Нефтяные, битуминозные и серные залежы в тетюшах / Френцель. – 94-108с.
956768
  Беликов А. Нефть : роман / Беликов А. ; с предисл. С. Вальтмана. – [Б. г.] : Молодая гвардия, 1925. – 166 с.
956769
  Гурвич Е. Нефть / Е. Гурвич. – Москва-Л., 1932. – 148с.
956770
  Тихонравов Н.В. Нефть / Н.В. Тихонравов. – Москва; Ленинград : Гостоптехиздат, 1933. – 94с.
956771
  Тихонравов Н.В. Нефть / Н.В. Тихонравов. – Москва; Ленинград : Гостоптехиздат, 1947. – 156 с.
956772
  Санчес Р.Д. Нефть / Р.Д. Санчес. – Москва, 1948. – 196с.
956773
  Тихонравов Н.В. Нефть / Н.В. Тихонравов. – Москва; Ленинград, 1949. – 276с.
956774
   Нефть : (Условия залегания и происхождения). – Москва : Знание, 1954. – 24с.
956775
  Соколов В.А. Нефть / В.А. Соколов. – Москва : Недра, 1970. – 383с.
956776
   Нефть Белоруссии (потенциальные нефтегазоносные районы). – Минск : Наука и Техника, 1969. – 204с.
956777
  Зубченко В.И. Нефть в 5-летке / В.И. Зубченко. – Изд. 2-е. – М.-Л., 1930. – 48с.
956778
  Мачадо Э. Нефть в Венесуэле. / Э. Мачадо. – М., 1960. – 84с.
956779
  Симония Н. Нефть в политике США // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 3. – С. 55-77. – ISSN 0130-9625
956780
  Зубченко В.И. Нефть в пятилетке / В.И. Зубченко. – М.-Л., 1929. – 56с.
956781
  Порфильев В.Б. Нефть в Таджикистане / В.Б. Порфильев. – М.-Л., 1938. – 134с.
956782
  Вассоевич А.Л. Нефть в хозяйственной и культурной жизни древних обществ : Автореф... канд. ист.наук: 070003 / Вассоевич А.Л.; Ин-т истории естествознания. – Москва, 1985. – 21л.
956783
  Аршаруни Н.А. Нефть в экономике и политике арабских стран / Н.А. Аршаруни. – Москва : Знание, 1975. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 8 ; Серия "Международная")
956784
  Долетов Ю.К. Нефть в экономике и политике стран Африки / Ю.К. Долетов. – Москва : Знание, 1983. – 60, [3] с.
956785
  Быков Г.Н. Нефть в экономической стратегии США / Г. Н. Быков, Омар Баргаш // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 105-108. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 23)
956786
  Чекалюк Э.Б. Нефть верхней мантии Земли. / Э.Б. Чекалюк. – К., 1967. – 256с.
956787
  Томберг И. Нефть для Поднебесной: трубой или по рельсам? : [рецензия] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 4. – С. 108-117. – ISSN 0131-2227
956788
  Андреасян Р.Н. Нефть и арабские страны в 1973-1983 гг. : экон. и социал. анализ / Р.Н. Андреасян ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1990. – 254, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 231-238
956789
  Ершов Ю.А. Нефть и борьба Индии за экономическую независимость / Ю.А. Ершов. – М, 1961. – 231с.
956790
  Марчук И.И. Нефть и борьба Эквадора за национальный суверенитет (1967-1973 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Марчук И.И.; АН СССР. Ин-т Латин. Америки. – М., 1974. – 18с. – Бібліогр.:с.16-18
956791
  Ларрасабаль Р. Нефть и будущее Венесуэлы / Р. Ларрасабаль. – Москва : Мысль, 1980. – 158 с.
956792
  Брукс М. Нефть и внешняя политика / М. Брукс ; пер. с англ. и вступ. ст. И. Арсеньева. – Москва : Иноиздат, 1949. – 176 с.
956793
  Акрамходжаев А.М. Нефть и газ-продукты преобразования органического вещества / Акрамходжаев А.М. – Москва : Нендра, 1982. – 261 с.
956794
   Нефть и газ. – М., 1972. – 393с.
956795
   Нефть и газ. – М., 1974. – 245с.
956796
   Нефть и газ. – Алма-Ата
Вып. 5. – 1976
956797
   Нефть и газ. – М., 1977. – 190с.
956798
  Томашпольский Л.М. Нефть и газ в мировом энергетическом балансе. / Л.М. Томашпольский. – М., 1968. – 264с.
956799
  Буялов Н.И. Нефть и газ в народном хозяйстве СССР : Пособие для учителей / Н.И. Буялов. – Москва : Просвещение, 1977. – 150с.
956800
  Ходжаев А.Р. Нефть и газ в недрах земли / А.Р. Ходжаев, А.Г. Бабаев. – Москва : Знание, 1981. – 48с.
956801
   Нефть и газ в недрах материкового склона Африки / П.Ф. Гожик, И.И. Чебаненко, В.А. Краюшкин, В.П. Клочко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 2. – С. 58-68 : рис. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0367-4290
956802
  Симония А.А. Нефть и газ в странах Юго-Восточной Азии / А.А. Симония. – М., 1983. – 240с.
956803
  Томашпольский Л.М. Нефть и газ в экономике капиталистических стран. / Л.М. Томашпольский. – Л., 1962. – 292с.
956804
   Нефть и газ Западной Сибири. – Томск, 1966. – 44с.
956805
   Нефть и газ Западной Сибири. – Тюмень, 1985. – 271с.
956806
   Нефть и газ и их продукты. – М., 1971. – 279с.
956807
  Блинников И.А. Нефть и газ и как их искать / И.А. Блинников. – Москва : Госгеолтехиздат, 1960. – 24 с. : черт. – (Библиотечка участника геологического похода)
956808
   Нефть и газ континентального склона в Мексиканском заливе / П.Ф. Гожик, И.И. Чебаненко, В.А. Краюшкин, В.П. Клочко // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 4. – С. 7-14 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв.
956809
  Чоповой Д.А. Нефть и газ Латинской Америки. Инструменты политики или сферы сотрудничества // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 45-57. – ISSN 044-748Х
956810
  Калинин Н.А. и др. Нефть и газ на шельфах Австралии и Океании. Обзор / Н.А. и др. Калинин. – М., 1973. – 38с.
956811
   Нефть и газ Тюмени в документах. 1901-1965. – Свердловск, 1971. – 480с.
956812
  Клименко В.Я. Нефть и газ Украинской ССР / В.Я. Клименко. – Киев, 1957. – 24с.
956813
  Томашпольский Л.М. Нефть и газ. / Л.М. Томашпольский. – М., 1975. – 311с.
956814
  Долгополов К.В. Нефть и газы СССР : Пособие для учителя / К.В. Долгополов, А.В. Соколов, Е.Ф. Федорова. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 163 с.
956815
  Судо М.М. Нефть и горючие газы в современном мире. / М.М. Судо. – М., 1984. – 184с.
956816
  Савинов С.И. Нефть и грорючие газы / С.И. Савинов. – Саратов, 1947. – 40 с.
956817
   Нефть и ее альтернативы : Энергия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 7. – С. 84-112 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
956818
  Сельский Л. Нефть и ее переработка. / Л. Сельский. – М-л, 1932. – 256с.
956819
  Гефер Г. Нефть и ее производное = История, физ. и хим. свойства, местонахождение, происхождение, развед. работы и добывание нефти. – Санкт-Петербург-Москва : Изд. т-ва М.О.Вольф, 1908. – 315 с.
956820
  Али-заде А.-А.А. Нефть и ее происхождение / А.-А. А. Г. Али-заде ; ред. д-р геол.-минерал. наук М.А. Искендеров. – Баку : Азнефтеиздат, 1957. – 44 с. : ил.
956821
  Мельник В.Б. Нефть и империалистическая политика в Иране // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1979. – С. 43-50. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 9)
956822
  Бондаревский Б.М. Нефть и какие продукты из нее получаются / Б.М. Бондаревский. – М, 1934. – с.
956823
  Моисейков С.Ф. Нефть и конденсаты Туркмении. / С.Ф. Моисейков. – М, 1971. – 352с.
956824
  Миняжетдинов Ильдар Нефть и кровь Иракской революции : вехи истории / Миняжетдинов Ильдар, Эрлихман Вадим // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 7. – С. 76-85 : Фото
956825
  Мосаки Н. Нефть и курдская проблема // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно- политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 3. – С.33-36. – ISSN 0321-5075


  [Президент Сенегала, лидер Сенегальской демократической партии Абдулай Вад, внутренняя политика страны.]
956826
  Ярлыкапов А.А. Нефть и миграция ногайцев на Север // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 78-81. – ISSN 0869-5415
956827
  Рачков Б.В. Нефть и мировая политика. / Б.В. Рачков. – М., 1972. – 272с.
956828
   Нефть и море. – М.
1. – 1967. – 300с.
956829
  Алиев С.М. Нефть и общественно-политическое развитие Ирана в XX в. / С.М. Алиев ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1985. – 302 с.
956830
  Боронов Р. Нефть и политика США на Ближнем и Среднем Востоке / Р. Боронов. – Москва, 1977. – 272с.
956831
  Павлова Е.Б. Нефть и политика: Российская Федерация и Мексика в эпоху глобализации / Е.Б. Павлова, Марио, дель Робле Пенсадо Леглисе // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 121-127. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
956832
  Королев Д. Нефть и популизм = Почему Чавес не может проиграть // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 5-11 октября (№ 40)


  Венесуэльская политика — в известном смысле театр одного актера. «Актера» зовут Уго Рафаэль Чавес Фриас. Все остальные действующие лица блекнут на фоне харизматичного лидера Боливарианской революции, уже 13 лет остающегося одним из самых видных, в ...
956833
   Нефть и природный газ Украины. – Москва : Гостоптехиздат, 1957. – 79с.
956834
  Терпогосова Е.А. Нефть и продукты ее переработки / Е.А. Терпогосова. – М, 1952. – 24с.
956835
  Кукушкин В.Ю. Нефть и развитие / В.Ю. Кукушкин. – Москва, 1985. – 229с.
956836
  Родригес А.М. Нефть и эволюция социальных структур аравийских монархий / А.М. Родригес. – Москва, 1989. – 259с.
956837
  Нельсон-Смит Нефть и экология моря / Нельсон-Смит. – Москва : Прогресс, 1977. – 302с.
956838
  Варенцов М.И. Нефть Сахары / М.И. Варенцов, Г.Е. Рябухин. – Москва, 1962. – 54с.
956839
   Нефть СССР (1917-1987 гг.). – Москва : Недра, 1987. – 384с.
956840
  Князев С.Л. Нефть Татарии: путь к большому будущему. / С.Л. Князев. – Казань, 1984. – 256с.
956841
   Нефть, газ и нефтехимия Татарии. – Казань
1. – 1978. – 256с.
956842
   Нефть, газ и нефтехимия Татарии. – Казань
2. – 1979. – 392с.
956843
  Наттэл М. Нефть, газ и права аборигенов в Арктике : опыт Северной Канады // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 4-17. – ISSN 0869-5415
956844
  Гаврилов А.А. Нефть, где и как её искать / А.А. Гаврилов. – Москва-Л., 1941. – 32с.
956845
  Юдасин Л.С. Нефть, песок и фантазия. / Л.С. Юдасин. – М, 1970. – 272с.
956846
  Ясин Е. Нефть, темпы и инфляция // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2005. – № 9. – С. 4-20. – ISSN 0042-8736
956847
  Тьюгендхэт К. Нефть. / К. Тьюгендхэт, А. Гамильтон. – М, 1978. – 485с.
956848
  Милов Владимир Нефть: счастье или проклятие. "Не нефтью единой" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 4 (181), апрель. – С. 64-65 : фото. – ISSN 1029-5828
956849
  Казмірчук Ігор Нехай "велика вода" обійде вас стороною! // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 16-19. – ISSN 0130-5212
956850
   Нехай буде вода // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (126), березень - квітень. – С. 9-10 : фото
956851
  Тарасенко І.Г. Нехай вогонь в серцях палає, а пожеж хай не буває (Розробка заняття з учнями 3-х класів) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 8-10 : фото
956852
  Печора Олександр Нехай говорять пелюстки... : проза // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 3/4 (44/45). – С. 52-55
956853
  Кос-Анатольський Нехай живе весняний шал! : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 6 (884), червень. – С. 5-21. – ISBN 978-617-7429-30-1. – ISSN 0868-4790
956854
   Нехай кожен день дарує радість // Педагогічна газета. – Київ, 2019. – Січень - лютий (№ 1)
956855
  Віталенко В. Нехай комуністам буде соромно // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 220, травень : травень. – С. 3-5


  "Джон Коляска з Торонто написав свою книгу після двох років перебування в Києві - від 1963 до 1965 - де він був студентом вищої партійної школи ЦК КПУ".
956856
  Єніна В. Нехай лунає сміх. Гумор сатира. / В. Єніна. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 141 с.
956857
  Фріш М. Нехай мене звуть Гантенбайн : роман / Макс Фріш ; пер. з нім. Петра Таращука ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2010. – 283, [2] с., [1] арк. портр. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / [редкол.: Д. Наливайко (голова) та ін.]). – ISBN 978-966-03-5025-0
956858
  Українка Л. Нехай мої струни лунають... : вибрані поезії / Леся Українка [упоряд. і переднє сл. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-361-453-5
956859
  Шендеровський В. Нехай не гасне світ науки / За ред. Е. Бабчук; Василь Шендеровський. – Київ : Рада, 2003. – 416с. – ISBN 966-70-87-51-4
956860
  Холош В. Нехай падає / В. Холош. – Х., 1932. – 104с.
956861
  Ганієв Олександр Нехай пандемія зачекає // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 5, жовтень. – С. 8-15 : фото
956862
  Купчик Л. Нехай почнеться весна в суспільному мисленні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 8-9 травня (№ 85/86). – С. 13
956863
  Лучак М. Нехай прийде Царство Твое : Поезії / М. Лучак. – Львів, 1998. – 110 с. – ISBN 966-02-0547-3
956864
  Коваль Р. Нехай твої пісні і далі світять нам! // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2021. – Червень (число 7)


  Пам"яті Тараса Силенка - кобзара, заслуженого артиста України.
956865
  Коваль Р. Нехай твої пісні і далі світять нам! // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 11-25 червня (№ 11/12)


  Пам"яті Тараса Силенка.
956866
  Мудрак Л. Нехай...залишиться запах любові // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 9 березня (№ 10). – С. 12


  Фахову оцінку виданню "Чотири короткі п"єси Федеріко Гарсіа Лорки у перекладі Д. Дроздовського, яке побачило світ в університетському видавництві "Пульсри", можуть дати лише іспаністи. Книжку було презентовано в київському театрі "Сузір"я".
956867
  Чобіт Д. Нехитра справа. Які наслідки може мати в майбутньому ухвала проєкту закону про обіг земель: згадаймо уроки з минулого і сьогоднішній світовий досвід // Україна молода. – Київ, 2019. – 26 листопада (№ 132). – С. 6-7


  "День 13 листопада 2019 року може ввійти в історію України найчорнішою датою. Саме цього дня зелена монобільшість Верховної Ради України ухвалила в першому читанні закон, який у старанно завуальованій формі дуже широко відкриває двері перед нечистими ...
956868
  Карпов В. Нехитрые праздники: Повесть и рассказы. / В. Карпов. – Москва, 1988. – 316с.
956869
  Аймедов К.В. Нехімічні залежності: сучасні тенденції / К.В. Аймедов, Ю.О. Асєєва, М.О. Черевко // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред.: О.Г. Луценко ; редкол.: В.А. Абрамов, Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 12, № 1 (45). – С. 13-18. – ISSN 2308-6300
956870
  Артемьева Т.В. Нехлебная наука философия. К 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова (1711-1765) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 117-126. – ISSN 0042-8744
956871
  Гутковський В. Нехода іван Іванович // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 215. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
956872
  Дашкієв М.О. Неходженою стежкою : повість / М.О. Дашкієв. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 179 с.
956873
  Обозенко В.В. Нехоженые земли. / В.В. Обозенко. – М., 1967. – 88с.
956874
  Чаговец В.Д. Нехоженые тропы / В.Д. Чаговец. – Харьков : Харьковское кн. изд., 1959. – 85 с.
956875
  Михаленко К.Ф. Нехожеными параллелями / К.Ф. Михаленко. – Магадан, 1972. – 168с.
956876
  Синицын И.С. Нехожеными тропами / И.С. Синицын. – Калуга, 1958. – 171с.
956877
  Питулько В.М. Нехожеными тропами / В.М. Питулько. – Одесса, 1972. – 115с.
956878
  Питухин В. Нехожеными тропами / В. Питухин. – Одесса : Маяк, 1972. – 116 с.
956879
   Нехожеными тропами Вселенной. – М., 1959. – 63с.
956880
  Грешнов Андрей Нехорошое место. Дворец Дар уль-Аман, Кабул, Афганистан : один кадр / Грешнов Андрей, Бекер Джонатан // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 34-36 : Фото
956881
  Грушевський Г.І. Нехристь Грыцька Чулая : Драма в 5-ти діях. – Златополь : Тип. Беляева, 1914. – 132 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії
956882
  Джинкс Дж. Нехромосомная наследственность / Дж. Джинкс. – Москва : Мир, 1966. – 288 с.
956883
  Палилова А.Н. Нехромосомная наследственность / А.Н. Палилова; АН БССР; Ин-т генетики и цитологии; Белорус. общество генетиков и селекционеров; Под ред.: Н.В. Турбина. – Минск : Наука и техника, 1981. – 184с.
956884
  Давыденко О.Г. Нехромосомные мутации / О.Г. Давыденко. – Минск : Наукова думка, 1984. – 166 с.
956885
  Сергійчук В. Нехтування вітчизняними архівами як ознака неповноцінності досліджень про Голодомор-геноцид 1932–1933 років // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (372), березень - квітень. – С. 35-54. – ISSN 0130-6936
956886
  Полищук Л. Нецелевое использование институтов: причины и следствия // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 28-44. – ISSN 0042-8736
956887
  Полищук Л. Нецелевое использование институтов: причины и следствия // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 28-44. – Бібліогр.: с. 28-44. – ISSN 0042-8736
956888
  Прилипко О. Нецензурний Путін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 31 жовтня - 1 листопада (№ 204/205). – С. 5
956889
   Нецензурний Стус : у 2 ч. – Тернопіль : Підручники & посібники. – ISBN 966-562-712-0
Ч. 1. – 2002. – 335, [1] с. : іл., табл., портр.
956890
  Петковска Т.Б. Неценовните фактори и конкурентската способност на индустриските претприjатиjа / Татjана Б. Петковска ; Универзитет "Св. Кирил и Методиj" - Скопjе, Економски институт - Скопjе. – Скопjе : Економски институт, 2001. – 320 с.
956891
  Карсенко Р.М. Нецентральизованные формы реализации сельскохозяйственных продуктов и пути их совершенствования (на примере БССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Карсенко Р. М.; АН БССР, Ин-т экон. – Минск, 1967. – 20л.
956892
  Клигман Ф.И. Нецентральные ядерные силы и рассеяние нейтронов на протонах : Дис... канд. физ матнаук: / Клигман Ф.И.;, 1940. – 49л. – Бібліогр.:л.1-2
956893
  Филиппов Николай Васильевич Нецилиндрический - пинч (плазменный фокус) : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат.наук : 01.04.08 / Филиппов Николай Васильевич ; Ин-т атомной энергии. – Москва, 1980. – 24 с.
956894
  Якимчук Н. Нецільове використання бюджетних коштів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 106-115
956895
  Зорій Н.М. Нецільове використання бюджетних коштів: теоретико-прагматичний аспект / Н.М. Зорій, І.В. Данилюк // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 72-79. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 966-7631-55-9
956896
  Волохата В.Є. Нецінові методи в управлінні залученими ресурсами банку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 229-234. – ISSN 2222-4459
956897
  Соболєва М.В. Нецінові методи конкуренції в умовах глобалізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01, 08 / Соболєва Марина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 262 арк. – Додатки: арк. 238-262. – Бібліогр.: арк. 213-237
956898
  Соболєва М.В. Нецінові методи конкуренції в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Соболєва Марина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
956899
  Сидоренко Віктор Нецке з української груші : Краєвиди душі / Сидоренко Віктор, Бусленко Юрій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 110-111 : Іл.
956900
   Нечаев и Нечаевцы. – М.-Л., 1931. – 224с.
956901
   Нечаева Нина Трофимовна : Указатель. – 2-е изд., перераб., испр. и доп. – Ашхабад : Илим, 1980. – 120с. – (Материалы к библиографии ученых Таркменистана ; Вып. 9)
956902
  Смертин А.Н. Нечаевщина как предтеча большевизма в России // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 4. – С. 37-38. – ISSN 1812-3805
956903
   Нечаєва Валентина Миколаївна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 327 : фото
956904
   Нечай Павло Іванович (1859-1932) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 334. – ISBN 978-966-439-754-1
956905
   Нечай Павло Іванович (1859-1932) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 357. – ISBN 978-966-933-054-3
956906
  Костров В.А. Нечаянная радость : Стихи / В.А. Костров. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 126с.
956907
  Марфин В.С. Нечаянная радость. / В.С. Марфин. – Ярославль, 1981. – 95с.
956908
  Никифоров Е. Нечаянная радость. "Неожиданный" А.П. Чехов глазами художницы Натальи Муравской // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2014. – № 7/8. – С. 119-124. – ISSN 0131-8136
956909
  Дьячков Алексей Нечаянная речь : вірші // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 2 (1006). – С. 81-85. – ISSN 0130-7673
956910
   Нечаянная свадьба. – М., 1990. – 268с.
956911
   Нечаянная свадьба. – М., 1991. – 268с.
956912
  Акулов И.И. Нечаянное счастье : рассказы / Иван Акулов. – Москва : Совецкая Россия, 1982. – 174 с.
956913
  Федотов В.И. Нечаянные встречи. / В.И. Федотов. – М., 1990. – 174с.
956914
  Абрамов Г.М. Нечаянные хлопоты : рассказы / Г.М. Абрамов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 176 с.
956915
  Квик А. Нечаянный обман : роман / Аманда Квик ; [пер. с англ.: О.М. Лапшин, Н.А. Казаковой]. – Москва : АСТ, 2001. – 379, [2] с. – Сер. осн. в 1994 г. - Пер. изд.: Deception / Amanda Quick, 1993. – (Серия "Шарм"). – ISBN 5-17-006547-7
956916
  Корф Анастасия Нечеловеческая страсть : зверская любовь / Корф Анастасия, Горшков Сергей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – январь № 100. – С. 80-93 : фото
956917
  Воробьев-Обухов Алексей Нечеловеческий фактор : Наезд // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 2. – С. 90-93 : Фото
956918
  Воробьев-Обухов Алексей Нечеловеческий фактор // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 182-185 : фото
956919
  (Першин) Димирий Нечеловечество // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 146-147 : фото. – ISSN 1029-5828
956920
   Нечерноземная зона РСФСР. Экономические проблемы развития сельского хозяйства. – Москва : Экономика, 1980. – 278с.
956921
   Нечерноземная целина России. – М., 1977. – 191с.
956922
   Нечерноземье - забота общая. – М. : Современник, 1983. – 365 с.
956923
  Соломенцев М.С. Нечерноземье / М.С. Соломенцев. – М., 1975. – 46с.
956924
   Нечерноземье и природа. – М., 1986. – 93с.
956925
  Белов Е.Н. Нечерноземье на пути подъема сельского хозяйства / Е.Н. Белов. – Москва : Знание, 1979. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Сельское хозяйство" = Сельское хозяйство ; № 11)
956926
   Нечерноземье: демографические процессы. – Москва
17. – 1977. – 96с.
956927
  Колесникова Нина Сергеевна Нечерноземье: резервы и перспективы : Рек. обзор лит. / Колесникова Нина Сергеевна. – Москва : Книга, 1979. – 16с. – (Новое в науке и технике)
956928
  Иоффе Г.В. Нечерноземье: социальная география и хозяйство / Г.В. Иоффе. – Москва : Знание, 1986. – 46 с. – (Новое в жизни, науке, технике = Науки о Земле ; 2)
956929
  Тарнавський О. Нечесна метода московської беатифікації // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1960. – Рік 11, ч. 120, січень : січень. – С. 15-16


  Спроби радянської влади канонізувати Ярослава Галана.
956930
  Микитенко Л. Нечесна підприємницька практика в угодах зі споживачами // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (120). – С. 64-75. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
956931
  Вишняков О. Нечесна підприємницька практика у сфері захисту споживачів: регулювання в Європейському Союзі та в Україні / О. Вишняков, О. Хоменко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 7-10.
956932
  Дворниченко М.В. Нечеткая модель экспертной системы обработки новостных лент для выявления негативных социальных манипуляций // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 1 (61). – С. 117-121. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 2222-8810
956933
  Ротштейн А.П. Нечеткая надаженость алгоритмических процессов / А.П. Ротштейн, С.Д. Штовба. – Винница, 1997. – 137с.
956934
  Скрипник Н.В. Нечеткие дифференциальные уравнения и включения: асимптотические методы : дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.02 / Скрипник Наталия Викторовна ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2016. – 321 л. – Библиогр.: л. 286-321
956935
   Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта. – Москва : Наука, 1986. – 311 с.
956936
   Нечеткие множества и теория возможностей. – Москва : Радио и связь, 1986. – 405 с.
956937
  Графов Р.П. Нечеткие модели в задачах поиска вредоносных агентов в информационных системах / Р.П. Графов, О.В. Боровик, В.И. Чумаков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 82-89


  У статті розглядається методологія вирішення проблеми пошуку шкідливих програм в розподілених інформаційних системах, які характеризуються нечіткою інформацією про протікаючі процеси
956938
  Малышев Н.Г. Нечеткие модели для экспертных систем в САПР / Н.Г. Малышев. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 134с.
956939
  Зайченко Ю.П. Нечеткие модели и методы в интеллектуальных системах : учебное пособие для иностранных студ. высших учебниых заведений / Ю.П. Зайченко ; МОНУ ; под общ. ред. М.З. Згуровского. – Київ : Слово, 2008. – 344с. – ISBN 978-966-8407-79-6
956940
  Терлецкий Д.А. Нечеткие объектно-ориентированные динамические сети. I / Д.А. Терлецкий, А.И. Провотар // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 2015. – Т. 51, № 1. – С. 40-47. – ISSN 0023-1274
956941
  Терлецкий Д.А. Нечеткие объектно-ориентированные динамические сети. II / Д.А. Терлецкий, А.И. Провотар // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев, 2016. – Т. 52, № 1. – С. 42-49. – ISSN 0023-1274
956942
  Провотар А.И. Нечеткие системы логического вывода и их применение / А.И. Провотар, А.В. Лапко, А.А. Провотар // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев, 2013. – Т. 49, № 4. – С. 37-45. – ISSN 0023-1274
956943
   Нечеткие системы поддержки принятия решений : сб. науч. трудов. – Калинин : Издательство Калининградского университета, 1989. – 108 с.
956944
   Нечеткие системы: модели и программные средства. – Тверь, 1991. – 112с.
956945
   Нечеткие системы: моделирование структуры и оптимизация. – Калинин, 1987. – 130с.
956946
  Иманов К. Нечеткий подход к оценке национального индекса удовлетворенности жизнью / К. Иманов, В. Байрамов // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 44-61. – ISSN 2306-3289
956947
  Луппол Е.М. Нечетко-множественный подход к оценке экономической безопасности предприятий энергогенерирующей отрасли Украины / Е.М. Луппол, Г.Н. Ермоленко // Management of modern socio-economic systems : collective monograph / E.M. Лyппoл, Epмoлeнкo, Г.H, Yu.V. Malakhovskyi, O.V. Lizunkov, I.M. [et al.] Savitska. – Kaunas : Aleksandras Stulginskis University, 2017. – Vol. 2. – С. 1-18. – ISBN 978-9934-8643-5-3
956948
  Язенин А.В. Нечеткое математическое программирование : учеб. пособие / А.В. Язенин ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Калин. гос. ун-т. – Калинин : КГУ, 1986. – 60 с. : ил. – Библиогр.: с. 57-58
956949
  Кравченко Ю.А. Нечеткое моделирование разнородных знаний в интеллектуальных обучающих системах / Ю.А. Кравченко, В.В. Бова // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ ; МАОО. – Москва, 2013. – № 4 (99). – С. 70-74. – ISSN 1818-4243


  Статья посвящена разработке формализованной модели представления разнородных предметных знаний для интеллектуальных обучающих систем в условиях неопределенности. Подобное моделирование позволит уже на стадии проектирования информационной системы ...
956950
  Аверкин А.Н. Нечеткое отношение моделирования и его применение в психологии и искусственном интеллекте / Аверкин А.Н., Тарасов В.Б. – Сообщ. по прикл. математике. – Москва : ВЦ АН СССР, 1986. – 34, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 32-34. – (Сообщения по прикладной математике / АН СССР, ВЦ)
956951
  Сорокажердьев В.В. Нечетные числа / В.В. Сорокажердьев. – М., 1975. – 60с.
956952
   Нечипоренко Геннадій Лесьович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 88-89
956953
   Нечипоренко Геннадій Лесьович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 169-170 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
956954
   Нечипоренко Геннадій Лесьович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 177-178. – ISBN 978-966-439-961-3
956955
   Нечипоренко Геннадій Лесьович (1963) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 96-97. – ISBN 966-95774-3-5
956956
   Нечипоренко Петро Кирилович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 89
956957
   Нечипоренко Петро Кирилович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 170-171 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
956958
   Нечипоренко Петро Кирилович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 178-179. – ISBN 978-966-439-961-3
956959
   Нечипоренко Петро Кирилович (1892-1937) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 97-98. – ISBN 966-95774-3-5
956960
   Нечипоренко Петро Кирилович (1892-1937) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 334-335. – ISBN 978-966-439-754-1
956961
   Нечипоренко Петро Кирилович (1892-1937) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 357. – ISBN 978-966-933-054-3
956962
  Шудря Є. Нечипоренко Сергій Григорович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 92-95. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
956963
   Нечипорук Олексій Юрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 327-328 : фото
956964
   Нечипорук Олексій Юрійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 211-212. – ISBN 978-966-439-757-2
956965
   Нечипорук Юрій Олексійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 328 : фото
956966
  Королів-Старий Нечиста сила / Королів-Старий. – Київ, 1992. – 157с.
956967
  Королів-Старий Нечиста сила / Королів-Старий. – Київ : Веселка, 1992. – 169с.
956968
  Андрусяк І. Нечиста сила : оповідання // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 224/225. – С. 4-12.
956969
  Королів-Старий Нечиста сила / Василь Королів-Старий. – Харків : Vivat, 2018. – 127, [1] с. : портр., іл. – Сер. засн. 2017 р. – (Серія "Шкільна бібліотека"). – ISBN 978-966-942-279-8
956970
   Нечиста сила у світогляді українців. – Київ : Бібліотека українця, 2000. – 184с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-28-2
956971
  Стефанський Г.О. Нечиста сила. / Г.О. Стефанський. – К, 1959. – 100с.
956972
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – Красноярск, 1989. – 765с.
956973
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – Воронеж
1. – 1989. – 399с.
956974
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – Воронеж
2. – 1989. – 380с.
956975
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – Днепропетровск, 1990. – 766с.
956976
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – М, 1991. – 750с.
956977
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – Тула, 1991. – 718с.
956978
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – М, 1991. – 784с.
956979
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – М, 1991. – 95с.
956980
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – Москва
Окончание. – 1991. – 80 с.
956981
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – М
1. – 1992. – 348с.
956982
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – Москва : Вече, АСТ, 2000. – 656с. – ISBN 5-7838-0199-2
956983
  Стефановский Г.А. Нечистая сила. / Г.А. Стефановский. – Минск, 1960. – 100с.
956984
  Будищев А.Н. Нечистая сила; Крупное недоразумение; Письмо в редакцию; Возобновление юности; Ведьма; Легенда о женской стыдливости; О пессимистах : рассказы / А. Будищев. – Санкт-Петербург : Издательство М. Г. Корнхельда, 1912. – 63 с. – (Дешевая юмористическая библиотека "Сатирикона" ; Вып. 47)
956985
  Карьон Мигель де. Нечистые. Роман. / Мигель де. Карьон. – Л., 1968. – 270с.
956986
  Лурье Екатерина Нечисть Ирландии : Сферы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 11. – С. 72-77 : Фото
956987
  Сербіна А. Нечитабельні протоколи у кримінальному провадженні сторона обвинувачення v. сторони захисту // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2017. – № 5 (33), травень. – С. 30-32
956988
   Нечитайло, Василий Кириллович. Выставка произведений. Москва. 1982. – Москва, 1982. – 40с.
956989
   Нечітка експертна система для керування температурою повітря у приміщеннях торговельно-розважального центру / В.С. Михайленко, Т.І. Шевченко, С.А. Стукалов, О.М. Зуй, Л.Я. Мартинович // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2023. – Вип. № 79. – С. 128-139. – ISSN 2524-0056


  У статті подано етапи розробки нечіткої експертної системи для оператора теплового пункту торгово-розважального центру. Показано принцип роботи системи повітряного опалення ТРЦ, що реалізується за допомогою комп"ютерно-інтегрованого керування зі SCADA ...
956990
  Волошин О.Ф. Нечітка математика : навч. посібник / О.Ф. Волошин, В.О. Лавер ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2023. – 111, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 108-109
956991
  Кузніченко С.Д. Нечітка модель обробки геопросторових даних в мультикритеріальному аналізі придатності територій / С.Д. Кузніченко, Ю.О. Гунченко, І.В. Бучинська // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 61. – С. 90-102. – ISSN 2524-0056
956992
  Балан В.Г. Нечітка модель п"яти сил портера в оцінюванні рівня конкуренції у вітчизняній молокопереробній галузі / В.Г. Балан, В.В. Снитюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 130-136. – ISSN 2306-6806
956993
  Максимова В.В. Нечітка модель параметричної оптимізації інженерної мережі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 292-294. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті пропонується задача параметричної оптимізації та її розв"язок в умовах нечіткої інформації.
956994
  Андросюк Ю.Є. Нечітка модель управління взаємодією зі стейкхолдерами в проєкті впровадження сіркополімерів у ключові галузі економіки / Ю.Є. Андросюк, В.Г. Балан // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3, лютий. – С. 30-40. – ISSN 2306-6814
956995
  Лендюк Т.В. Нечітка модель формування індивідуальної траєкторії навчання та побудова онтології на її основі / Т.В. Лендюк, Н.М. Васильків // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.О. Оборський. – Одеса, 2017. – Т. 7, № 1/2. – С. 103-112. – ISSN 2223-5744


  У статті запропоновано реалізацію моделі формування навчального матеріалу на основі рівня знань студентів і складності завдань (побудови індивідуальної траєкторії навчання) та застосування інформаційних технологій у навчальному процесі.
956996
  Приймак В.І. Нечітка оптимізаційна модель віртуального портфеля опціонів : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / В.І. Приймак, Н.А. Купрій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 225-236 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
956997
  Твердохліб І.П. Нечітка оптимізація інвестиційного портфеля / І.П. Твердохліб, М.І. Вовк, Я.А. Прикарпатський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 329-337. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
956998
  Божко К.М. Нечітке моделювання запиленості атмосфери в місті Києві / К.М. Божко, І.В. Морозова // Технічна інженерія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т "Житомир. політехніка" ; редкол.: Подчашинський Ю.О., Мельничук П.П., Левицький В.Г. [та ін.]. – Житомир, 2022. – № 2 (90). – С. 101-107. – ISSN 2706-5847
956999
  Міхно П.Б. Нечітке оцінювання відпрацьованих земель // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 1. – С. 94-99 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1995-0519
957000
  Вербенко І.О. Нечітке управління крановими установками на основі нейроподібних структур геометричних перетворень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Вербенко Ірина Олегівна ; М-во освіти і наук України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
<< На початок(–10)951952953954955956957958959960(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,