Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>
94001
  Копач Т.М. "Preise gut- alles gut": модифіковані прислів"я в німецькому рекламному заголовку // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 209-213. – ISBN 966-8188-07-1
94002
  Ладов В.А. "Principia Mathematica" о природе логических парадоксов // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 3 (54). – С. 36-44. – ISSN 1560-7488
94003
  Дідковська І. "Prius Quam incipias, consulto opus est" ("Думайте, перш ніж почати") // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-15 лютого (№ 6)
94004
   "Private Label -2011: Ритейлер и производитель - курс на развитие" // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 5. – С. 19-22 : табл., фото
94005
  Syvko L. "Private Military Combatants": Mercenaries Legalized? // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 117-120. – ISSN 1814-3385
94006
  Товтин Я.І. "Privilegium maius" Рудольфа IV Габсбурга // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 76-79. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))
94007
  Сахарчук І. "Pro bono" - "Для добра"! / І. Сахарчук, О. Шурин // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 5/6). – С. 3


  В Україні однією з перших юридичних клінік була саме юридична клініка Pro bono КНУ імені Тараса Шевченка, створена ще у вересні 1995 року. Робота в клініці побудована так, що заохочує студентів учитися самостійно. Вона покликана надавати безоплатну ...
94008
   "PRO bono" - означає "для добра" // Наша газета+. – Київ, 2000. – № 1/2. – С. 15


  У 200 році студенти юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка надаватимуть безплатну допомогу читачам "Нашої газети+"
94009
  Длугопольський О. "Pro et Contra" природного монополізму: концептуалізацуія зарубіжних підходів // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 81-96. – бібліогр: 14 пунктів. – ISSN 1818-5754
94010
  Пастух Б. "PRO" I "CONTRA" морального релятивізму щодо творчості Володмира Винниченка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 306-310. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
94011
   "Probleme, Formen und Methoden der Intensivierung der Forschungsprozesse im Hochschulwesen": Internationales Seminar, 12. bis 14 November 1985 in Berlin. – Berlin
1. – 1986. – 207с.
94012
  Tyl J.K. Prazske obrazky / J.K. Tyl. – Praha : Mlada fronta, 1956. – 452 p.
94013
  Kubicek Alois Prazske palace / Kubicek Alois. – Praha, 1946. – 230 s.
94014
  Poche Emanuel Prazske palace / Poche Emanuel, Preiss Pavel. – Praha, 1977. – 395 s.
94015
  Poche Emanuel Prazske palace / Poche Emanuel, Preiss Pavel. – Praha, 1978. – 397 s.
94016
  Haskova L. Prazske poprasky. / L. Haskova. – Praha, 1971. – 167с.
94017
  Bartosek Karel Prazske povstani 1945 / Bartosek Karel. – Praha, 1960. – 260с.
94018
   Prazsky hrad. – Praha. – 23 s.
94019
  Plicka Karel Prazsky hrad / Plicka Karel. – Praha, 1962. – 53с.
94020
  Einhorn Erich Prazsky hrad / Einhorn Erich, Cerni Brahoslav. – Praha, 1967. – 62 s.
94021
  Plicka K. Prazsky hrad / K. Plicka. – Praha, 1972. – 178с.
94022
  Ruzicka Otto Prazsky kveten. 1945-1965 / Ruzicka Otto, St. Voboril. – Praha, 1966. – 132с.
94023
   Prazsky sbornik historicky. – Praha
22. – 1989. – 188с.
94024
  Kolar Josef Jiri Prazsky zid / Kolar Josef Jiri. – Praha, 1959. – 88с.
94025
   Pre-calculus mathematics / M.E. Shanks, C.F. Brumfiel, C.R. Fleenor, R.E. Eicholz; M.E. Shanks, C.F. Brumfiel, C.R. Fleenor, R.E. Eicholz. – London a. o. : Addison-Wesley, 1965. – 12, 612 p.
94026
  Marx C. Pre-capitalist socie-economic formations / C. Marx, F. Engels. – M., 1979. – 604с.
94027
  Filkorn Vojtech Pre-dialectical logik. / Filkorn Vojtech. – Bratislava, 1963. – 280с.
94028
  Bell Jan Pre-intermediate matters : Student"s book / Bell Jan, Gower Roger. – Eighth impression. – Harlow : Longman, 1999. – ill. – First publ. 1995. – ISBN 0-582-25335-7
94029
  Cunningham Gillie Pre-intermediate matters : Workbook with key / Cunningham Gillie. – 8th impres. – Harlow : Longman, 2001. – 79p. : ill. – 1st publ. 1995. – ISBN 0-582-25336-5
94030
  Grzeszczyk W. Pre-medytacje : (aforyzmy) / W.Grzeszczyk. – Ciechanow : Ciechanowskie tow-wo nauk. i Zaklad nauk. MOBN, 1986. – 253 s.
94031
  Jean-Marie Prieur Pre-rapport en reference a la these de doctorat intitulee "Evolution du conte d"auteur francais: aspect linguopoetique" par Mme Tchaikivska Galyna // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: Р. Бруннер, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (2). – Р. 430-431
94032
  Zadorozhna I. Pre-service english teachers" attitudes to co-teaching / I. Zadorozhna, O. Datskiv, V. Shepitchak // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.С. Саєнко ; редкол.: М.А. Петерз, Л.І. Тараненко, І. Менезеш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 15. – С. 41-46. – ISSN 2409-3351


  Ставлення викладачів англійської мови до спільного навчання.
94033
  Gembaruk A. Pre-service students" training to teach listening in the english // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (23). – Р. 25-34. – ISSN 2307-4914


  Підготовка студентів до навчання аудіювання на уроках англійської мови.
94034
  Borovyk A.V. Pre-trial investigation of crimes committed in the places of imprisonment : monograph / A.V. Borovyk. O.H. Kolb ; Min. of Education a. Science of Ukraine, Intern. Univ. of Economics a. humanities named afte academician S. Demianchuk. – Riga : Baltija Publishing, 2020. – 303, [1] p. – Бібліогр.: с. 262-303 та в підрядк. прим. – ISBN 978-9934-588-35-8
94035
  Matuska Alexander Pre a proti / Matuska Alexander. – Bratislava, 1956. – 359с.
94036
  Larson Roland Precalculus / Larson Roland, Hostetler Robert. – 3d ed. – Lexington : D.C. Heath and Company, 1993. – XXXI,812, A110p. : il. – ISBN 0-669-28310-X
94037
  Lypez Jabier Martнnez Precariousness and Artists: The Spanish Case / Lypez Jabier Martнnez, Ferruz Arturo Cancio // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2017. – Vol. 61, № 3. – P. 236-251. – ISSN 2367-6361
94038
  Marauskas D. Precedent in Lithuania: causes, advantages and problems // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 19
94039
  Бущенко А. Precedent UA - 2015 / [А. Бущенко, О. Сапожнікова, О. Шинкаренко] ; Укр. Гельсін. спілка з прав людини [та ін.]. – Київ : КВІЦ, 2015. – 411, [1] с. : портр., іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-697-034-7
94040
   Precedent UA - 2016 : [дослідж. практики нац. судів] / [В. Лутковська та ін.] ; Укр. Гельсін. спілка з прав людини [та ін.]. – Київ : КВІЦ, 2017. – 325, [2] с., включ. обкл. : портр., іл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-697-73-6
94041
   Precedent UA - 2017 : [дослідж. практики нац. судів] / Укр. Гельсін. спілка з прав людини. – Київ : КВІЦ, 2018. – 411, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 282-319. – (USAID від американського народу). – ISBN 978-617-697-094-1
94042
  Lusternik L. Precis d"analyse fonctionnelle / L.Lusternik, V.Sobolev; Trad. du russe par D.Embarek. – Moscou : Mir, 1989. – 301p.
94043
  Bayet C. Precis d"histoire de l"art / par C. Bayet. – Nouvelle ed. – Paris : Libr. d"education nationale ; Alcide Picard & Kaan, 1905. – 462 p. : il. – (Bibliotheque de l"enseignement des beaux-arts / publ. sous la dir. de m. Jules Comte)
94044
  Khliabitch I. Precis d"histoire de la philosophie / I. Khliabitch. – Moscou. – 96 p.
94045
   Precis d"histoire du parti communiste de l"Union Sovietique. – 2e ed. revue et completee. – M., 1975. – 485с.
94046
  Dopter C. Precis de bacteriologie / C. Dopter, E. Sacquepee. – Paris : Balliere, 1931. – XI, 618 p.
94047
  Lacour L. Precis de Droit Commercial / L. Lacour. – Paris, 1925. – 830s. – 33 б
94048
  Despagnet F. Precis de droit international prive / Par Frantz Despagnet. – 2-e ed., compl. et mise au courant de la loi et de la jurisprud. – Paris : L. Larose et Forcel, libraires-editeurs, 1891. – XII, 664, 14 с.
94049
  Grevisse Maurice Precis de grammaire francaise / Grevisse Maurice. – 28e ed. – Bruxelles, 1969. – 291с.
94050
  Fonvent, C. de Precis de l"histoire de Russie depuis Rurik jusqu"a la mort de l"imperatrice Catherine II. A l"usage de la jeunesse. – St. Petersbourg, 1814. – 190 p.
94051
  Michels Ch. O. Precis de l"histoire du Moyen-Age. – Bruxelles : Louis Hauman et comp
P. 1, 2. – 1835. – 444 p.
94052
  Anquetil Precis de l"histoire universelle ou Tableau historique, presentant les vicissitudes des nations, leur agrandissement, leur decadence et leur catastrophes, depuis le tems ou elles ont commence a etre conmues jusqu"au moment actuel / Par le cit. Anquetil. – A Paris : De l"Impr. de Lesguillez freres
T. 1. – 1799. – 603 p. – Дефектний тит. арк., рік видання встановл. за записом в інвент. книзі Бібліотеки Бібікова, ч. 1. - На корінці: Precis de l"histoir universelle. I


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
94053
  Anquetil Precis de l"histoire universelle ou Tableau historique, presentant les vicissitudes des nations, leur agrandissement, leur decadence et leur catastrophes, depuis le tems ou elles ont commence a etre conmues jusqu"au moment actuel / Par le cit. Anquetil. – A Paris : De l"Impr. de Lesguillez, freres
T. 7. – 1799. – VIII, 639 p. – Дефектний тит. арк., рік видання встановл. за записом в інвентарній книзі Бібліотеки Бибикова, ч.1. - На корінці: Precis de l"histo universell. 7


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
94054
  Anquetil Precis de l"histoire universelle ou Tableau historique, presentant les vicissitudes des nations, leur agrandissement, leur decadence et leur catastrophes, depuis le tems ou elles ont commence a etre conmues jusqu"au moment actuel / Par le cit. Anquetil. – A Paris : De l"Impr. de Lesguillez freres
T. 8. – 1799. – XII, 603 p. – Дефектний тит. арк., рік видання встановл. за записом в інвентарній книзі Бібліотеки Бибикова, ч.1. - На корінці: Precis de l"histo universell. 8


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
94055
  Anquetil Precis de l"histoire universelle, ou Tableau historique, presentant les vicissitudes des nations, leur agrandissement, leur decadence et leurs catastrophes, depuis le temps ou elles ont commence a etre connues, jusqu"au moment actuel / Par m. Anquetil. – 4-me ed., entierment revue. – A Paris : Chez Garnery ; Le Normant
T. 7. – 1811. – 467, [2] p. – На корінці: Precis de l"histoire universelle. 7


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
94056
  Anquetil Precis de l"histoire universelle, ou Tableau historique, presentant les vicissitudes des nations, leur agrandissement, leur decadence et leurs catastrophes, depuis le tems ou elles ont commence a etre connues jusqu"au moment actuel / Par le Cit. Anquetil, Membre de l"Inst. national de France... – A Paris : De l"Imprim. de Lesguillez
T. 9. – 1799. – VII, 655 p. – На корінці: Precis de l"histoire universelle. 9


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
94057
  Lopatnikova N.N. Precis de lexicologie du francais moderne / N.N. Lopatnikova, N.A. Movchovitch. – M., 1958. – 200 с.
94058
  Podossetnik V. Precis de materialisme historique / Victor Podossetnik, Antoine Spirkine. – Moscou : Editions du Progres. – 100 p.
94059
  Brumpt E. Precis de parasitologie, / E. Brumpt. – 4 ed. – Paris, 1927. – 1452 p.
94060
  Afanassiev V. Precis de philosophie / V. Afanassiev. – M., 1987. – 412с.
94061
  Dognon A. Precis de physico-chimie biologique et medicale / A. Dognon. – Paris : Masson et C, 1931. – 350 p.
94062
  Andrievska A. Precis de syntaxe francaise. / A. Andrievska. – Львів, 1962. – 98с.
94063
  La Fond Sigaud Precis historique et experimental des phenomenes electriques depuis l"origine de cette decouverte jusqula ce jour par M.Sigaud de la Fond. – Paris, 1785. – 627с.
94064
  Herman J. Precis phonetique francaise / J. Herman. – Budapest, 1961. – 106с.
94065
  Chapman I.R. Precis writing. Models and Methods / I.R. Chapman. – Lond., 1966. – 91с.
94066
  Kipling Rudyard Precisamente asi. / Kipling Rudyard. – La Habana, 1970. – 176с.
94067
  Masotti B.G. Precisazione di singolarita della hessiana : Estratto dai Rendiconti scienze, V.79 , Fasc.1, 1945-1946 / B.G. Masotti. – Milano : Hoepli, 1946. – 8 p. – (Reale istituto Lombardo di scienze e lettere)
94068
   Precision mapping [Електронний ресурс] : streets v.4.0. – [Chicago] : Chicago mapping corp., 1999. – 1CD. – The title is taked from the label / Mathematical Inst., Univ. of Wroclaw
94069
  Varnalii Z. Preconditions and Determining Causes of the Shadow Economy in Ukraine / Z. Varnalii, I. Savych // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Р. 49-55. – (Економіка ; вип. 2 (155)). – ISSN 1728-3817


  The article analyzes the main processes that led to the high level of the economy shadowing. The historical aspects of the formation of the shadow economy in Ukraine are highlighted. The socio-economic aspects of the shadow economy of Ukraine causality ...
94070
  Salata S.A. Preconditions for construction of observatory in the Kiev University Named after St. Vladimir (170 -th anniversary of foundation // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – № 2 (30). – P. 33-40. – Бібліогр.:30 назв. – ISSN 2077-9496


  Салата С.А. Предпосылки строительства Астрономической обсерватории Киевского университета Св. Владимира (к170-летию основания) В 2015 году научная общественность будет отмечать 170-летие основания при Киевском университете Св. Владимира ...
94071
  Fedulova L.I. Preconditions for the increase in efficiency of Ukraine-Russia cooperation in the protection of intellectual property / L.I. Fedulova, V.K. Khaustov // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 61-65 : table. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
94072
  Kislyak B. Preconditions of Origin of Creation Work For Bayan(late XIX – mid-twentieth century) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 2. – P. 141-144. – ISSN 2226-3209
94073
   Precursori romani al ciberneticii. – Bucuresti, 1979. – 145 p.
94074
  Dimitrov Pred fasistickym sudom. / Dimitrov. – Bratislava, 1958. – 180с.
94075
  Smoldas Miroslav Pred nami Praha / Smoldas Miroslav. – Praha, 1985. – 249с.
94076
  Vojvodic Radoslav Pred sobom na kolenima / Vojvodic Radoslav. – Beograd : Revija
2. – 1967. – 75 s.
94077
  Errington Paul Predation and vertebrate populations / P.I. Errington. – Ames ; Iowa : Iowa State College, 1946. – P. 144-245. – Reprinted from The Quarterly Review of Biology, Vol. 21, No. 2, June, 1946
94078
  Strielkowski W. Predatory Publishing and Beall’s List: Lessons For the Countries Adapting Novel Research Evaluation Criteria / W. Strielkowski, I.Yu. Gryshova, M.Yu. Shcherbata // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 8 (161). – P. 39-43. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  "Хижацькі" видавництва та список Білла: уроки для країн, які адаптуються до нових критеріїв оцінки досліджень. У більшості країн бажані академічні результати представляють публікації в журналах, індексованих в базах даних Scopus та Web of Science. ...
94079
   Predavanja : 8.seminar slovenskega jezika, literature in kulture / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. Odd. za slovanske jezike in knjizevnosti. – Ljubljana, 1972. – 309s.
94080
   Predavanja : 9.seminar slovenskega jezika, literature in kulture / Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; Univ. v Ljubljani. Filozofska fakulteta. Odd. za slovanske jezike in knjizevnosti. – Ljubljana, 1973. – 210s.
94081
   Predavanja : 10.seminar slovenskega jezika literature in kulture.1974 / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1974. – 190s.
94082
   Predavanja : 11.seminar slovenskega jezika literature in kulture 7-19 julija 1975 / Seminar slovenskega jezika literature in kulture; Univ.v Ljubljani. Filozofska fakulteta. – Ljubljana, 1975. – 152s.
94083
  Arnovljevic I. Predavanja iz teorijske mehanike / I. Arnovljevic. – 2 popravleno. – Beograd : Udruzenja studenata Masinske i electro-tehnike
2 D. : Sv. 3: statika sila u prostoru. – 1937. – 230 s.
94084
  Arnovljevic I. Predavanja iz teorijske mehanike / I. Arnovljevic. – Beograd : Udruzenja studenata masinske i elektro-tehnike
3 Deo : 2 sveska/dinamika ravne ploce. – 1938. – 227 p.
94085
  Arnovljevic I. Predavanja iz teorijske mehanike / I. Arnovljevic. – Beograd : Udruzenja studenata masinske i elektro-tehnike
3 Deo : 3 sveska/dinamika krutog tela. – 1939. – 227 p.
94086
  Arnovljevic I. Predavanja iz teorijske mehanike / I. Arnovljevic. – 2. – Beograd : Udruzenja studenata Masinske i electro-tehnike
2 : Sv.1:statika... – 1940. – 339 s.
94087
  Arnovljevic I. Predavanja iz teorijske mehanike / Arnovljevic. – 2 popravleno. – Beograd : Udruzenja studenata Masinske i electro-tehnike
3 Deo : Sv.1:opste... – 1940. – 366 s.
94088
  Arnovljevic I. Predavanja iz teorijske mehanike / I. Arnovljevic. – 2 popravleno. – Beograd : Udruzenja studenata Masinske i electro-tehnike
2 Deo : Sv.2:statika krute ploce... – 1941. – 568 s.
94089
  Riha Bohumil Prede mnou poklekni / Riha Bohumil. – Praha, 1977. – 241с.
94090
  Riha Bohumil Prede mnou poklekni: Trilogie / Riha Bohumil. – Praha
1. – 1983. – 258с.
94091
  Popa V. Predeal / V. Popa, V. Firoiu. – Bucuresti, 1969. – 24 с.
94092
  Ivireanul Antim Predici / Ivireanul Antim; Strempel G. – Bucuresti, 1962. – 322с.
94093
  Ariely D. Predictably irrational : the hidden forces that shape our decisions / Dan Ariely. – New York : Harper Collins Pablishers, 2008. – XXII, 280 p. : ill., tab. – Index: p. 269-280. – Bibliogr.: p. 259-267. – (New York Times Bestseller). – ISBN 978-0-06-135323-9
94094
  Whittle P. Prediction and rugulation by linear least-square met / P. Whittle. – London : Uppsala, 1963. – 141 p.
94095
   Predigten uber das Vaterunser und das Apostolische Glaubensbekenntnis, gehalten im Universitatsgottesdienst in St.Nikolai zu Leipzig, 1996-1998 // Leipziger Universitatsreden. : Neue Folge / Universitat Leipzig. – Leipzig, 2001. – Hf. 88. – S.1-114
94096
  Heard H.F. Predileccion por la miel. / H.F. Heard. – La Habana, 1965. – 210с.
94097
  Leontjev A. Predmet a metoda politicke ekonomie. / A. Leontjev. – Praha, 1951. – 131с.
94098
  Slizova Daniela Predmetove heslo a budovanie predmetoveho katalogu / Slizova Daniela. – Martin, 1985. – 134с.
94099
  Drtina Jaroslav Predmetovy katalog / Drtina Jaroslav. – Praha, 1957. – 152с.
94100
  Hoffmeister Adolf Predobrazy / Hoffmeister Adolf. – Praha, 1962. – 303с.
94101
  Pujmanova Marie Predtucha / Pujmanova Marie. – Praha, 1955. – 132с.
94102
  Pujmanova Marie Predtucha / Pujmanova Marie. – Praha, 1974. – 96с.
94103
  Wojna A. Predykcja ekonometryczna oraz modelownie stochastyczne / Aleksander Wojna. – Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalinskiej. – (Politechnika koszalinska). – ISBN 978-83-7365-121-0
Cz. 1. – 2007. – 309 s. – Bibliogr.: s. 309
94104
  Georgescu Valentin Preemtiunea in istoria dreptului Romanesc. / Georgescu Valentin. – Bucuresti, 1965. – 416с.
94105
  Shydlovskyi P.S. Preface / P.S. Shydlovskyi, Y.V. Synytsia // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – P. 11-13. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
94106
   Prefaces and prologues: to famous books. – New York, 1938. – 437с.
94107
   Prefaces to peace. – New York : Simon and Schuster, 1943. – XII, 437 p. – A symposium consisting of the following: One world / W. L. Willkie; The problems of lasting peace /H.Hoover. H. Gibson...
94108
  Graco Julien Preferences / Graco Julien. – Paris, 1961. – 253с.
94109
  Linnik T. Prefixing in Acquisition: A Case of Ukrainian // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – P. 171-180. – (Філологія)
94110
   Pregled naucnih i strucnih radova clanova nastavno-naucnog kolektiva masinskog fakulteta (1.1.1945-31.12.1972). – Beograd, 1972. – 501с.
94111
  Sicel M. Pregled novije hrvatske knjizevnosti / M. Sicel. – Iz. 2. – Zagreb, 1971. – 351с.
94112
  Bratulic Vjekoslav Pregled povijesti Istre. / Bratulic Vjekoslav. – Rijeka, 1954. – 77с.
94113
   Pregled predavanja 1971-1972. Univerzitet u Sarajevu. 22. – Sarajevo, 1971. – 331с.
94114
   Pregled predavanja. 1967-1968. – Sarajevo, 1967. – 366с.
94115
  Dordevic Bozidar Pregled redovnih i privrednih sudova u FNR Jugoslaviji, sa spiskom opstina uz naznacenje sudova nadleznih za njihovo podrucje / Dordevic Bozidar, Vasic Bogoljub. – Beograd, 1956. – 104с.
94116
  Peco Asim Pregled srpskohrvatskih dijalekata / Peco Asim. – 2-go izd. – Beograd, 1980. – 202с.
94117
  Stone J. Pregnancy for dummies / Joanne Stone, Keith Eddleman, Mary Murray. – New York : Wiley, 1999. – 23,382 p. : ill. – (For dummies : Bestselling book series for beginners ; References for the rerst of us!). – ISBN 0-7645-5074-8
94118
  Tabio Ernesto Prehistoria de Cuba / Tabio Ernesto, Rey Estrella. – La Habana, 1966. – 280с.
94119
  Tabio Ernesto Prehistoria de Cuba / Tabio Ernesto, Rey Estrella. – La Habana, 1979. – 234с.
94120
  Dumitrescu Vladimir Prehistoric Art in Romania / Dumitrescu Vladimir. – Bucharest, 1985. – 173с.
94121
  Petersen Kai Prehistoric life on Earth / Petersen Kai. – London : Eyre Methuen, 1963. – 162p.
94122
   Prehistoric man, his industry and the environment in the pleistocene and holocene. – M.
2. – 1973. – 64с.
94123
  Todoroska Valentina Prehistoric Tool Kit for Surviving / Todoroska Valentina, Blazeska Zlata // Wetland archaeology and prehistoric networks in Europe : NEENAWA intern. conf. : Sept. 15th-18th, 2017, Kyiv - Kaniv, Ukraine / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; Swiss nat. science foundation ; [ed.: Y. Morozova, P. Shydlovskyi ; phot.: P. Borovets et al. ; English transl.: Y. Morozova et al.]. – Kyiv ; Kaniv : [s. n.], 2017. – P. 40
94124
  Hladkiewicz W. Prehistory of Polish politological throught / W. Hladkiewicz, D. Nowak // Between Western and Eastern Europe : political studies: past and the present / eds. Stefan Dudra a. Piotr Pochyly. – Chicago : [s. n.], 2015. – P. 192-203. – ISBN 978-0-692-58561-0
94125
  Hromada J.Dr. Prehlad Ceskoslovenskych statnych organov / J.Dr. Hromada. – Bratislava, 1955. – 140с.
94126
  Radvani H. Prehlad trnavskych tlaciarni 1577-1950 / H. Radvani. – Martin, 1970. – 39с.
94127
   Prehled Ceskoslovenskych dejin. – Praha
3. – 1960. – 672с.
94128
  Kadlec Jaroslav Prehled ceskych cirkevnich dejin / Kadlec Jaroslav. – Praha : ZVON, Ceske katolicke nakladatelstvi. – ISBN 80-7113-004-4
T. 1. – 1991. – 332 s.
94129
  Kadlec Jaroslav Prehled ceskych cirkevnich dejin / Kadlec Jaroslav. – Praha : ZVON, Ceske katolicke nakladatelstvi. – ISBN 80-7113-003-6
T. 2. – 1991. – 281 s.
94130
   Prehled dejin KSC. – Praha, 1976. – 375с.
94131
   Prehled dejin slovenskej filozofie. – Bratislava, 1965. – 556с.
94132
   Prehled dejin SSSR. – Praha
2. – 1967. – 514с.
94133
  Brudna Zdenek Prehled elektronek. / Brudna Zdenek, Poustka Josef. – Praha, 1956. – 1112с.
94134
  Seliger Vaclav Prehled fysiologie cloveka / Seliger Vaclav, Vinaricky Richard. – Praha : Statni Zdravotnicke Nakladatelstvi, 1959. – 288S.
94135
  Fikari Robert Prehled grafickych technik. / Fikari Robert. – Praha, 1955. – 447с.
94136
   Prehled hospodarskeho vyoje Ceskoslovenska v letech 1918-1945. – 2 upr. vyd. – Praha, 1963. – 742с.
94137
  Havlicek Vladimir Prehled plastickych hmot. / Havlicek Vladimir, M. Osten, Jaromir Snuparek. – Praha, 1959. – 408с.
94138
  Fetter F. Prehled silnoproude elektrotechniky / F. Fetter. – Praha : Statni nakladatelstvi technicke literatury
C. 1. – 1957. – 436 s.
94139
  Dobrovolny Bohumil Prehled technicke matematiky : Prehled a ucebnice nizsi a vyssi matematik pro technickou praxi s priklady a ukoly pro cviceni / Dobrovolny Bohumil, J. Zdarek. – Praha : Prace, 1954. – 432 s. : 250 obr., 800 prikl., 350 ukolu
94140
  Polak Josef Prehledne dejiny ceske literatury pro deti a mladez a cetby mladeze (Od pocatku obrozeni a predchudcu do vzniku socialisticke literatury) / Polak Josef. – Praha, 1987. – 207с.
94141
  Majerova Marie Prehrada / Majerova Marie. – Praha, 1974. – 317с.
94142
   Preis des Seiges. – Berlin, 1975. – 460с.
94143
  Minnich Gunter Preismanagement / Minnich Gunter. – Berlin, 1990. – 287с.
94144
  Miclea Ion Preistoria Daciei / Miclea Ion, Florescu Radu. – Bucuresti, 1980. – 124с.
94145
  Husak Gustav Prejavy a state. August 1974-april 1976 / Husak Gustav. – Bratislava, 1977. – 424с.
94146
  Nisbet R.A. Prejudices : a philosophical dictionary / Robert A. Nisbet. – Cambridge ; London : Harvard univ. press, 1982. – 318 p. – ISBN 0-674-70066-X
94147
   Prek sveta odmeva pesem. – Ljubljana, 1972. – 278с.
94148
   Prek sveta odmeva pesem. – Ljubljana, 1972. – 289-534с.
94149
   Prekiu istekliai ir ju tiekimo organizavimas. – Vilnius, 1971. – 251с.
94150
  Popovic A. Preklad a vyraz / A. Popovic. – Bratislava, 1968. – 249 с.
94151
  Dohnal Bedrich Prekladatel a basnik / Dohnal Bedrich. – Praha, 1970. – 273с.
94152
  Slowacki Juliusz Preliminaria peregrynacji do ziemi swietej J.O. Ksiecia Radziwilla Sierotki / Slowacki Juliusz. – Warszawa, 1959. – 114с.
94153
  Jakobson R. Preliminaries to speech analysis. The distinctive features and their correlates / R. Jakobson, M C.G. Fant, M. Halle. – Cambridge, 1969. – 64с.
94154
   Preliminary comparison of the direct aerosol radiative forcing over Ukraine and Antarctic AERONET sites / G. Milinevsky, Yu. Yukhymchuk, A. Grytsai, V. Danylevsky, Yu. Wang, V. Choliy // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" [та ін.] ; голов. ред.: В. Старостенко ; редкол.: В. Богилло, І. Городецька, К. Ласка [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (18). – С. 128-138. – ISSN 1727-7485
94155
   Preliminary report on obsidian petrography from the Transcarpathian region in Ukraine / Y. Suda, M. Yamada, S. Ryzhov, V. Stepanchuk // Archaeological and geological researches in Ukraine / Center for Obsidian and Lithic Studies (COLS) ; Meiji Univ. (Tokyo) ; Arhaelogy and Museology Dep. Nat. Taras Shevchenko Univ. of Kiev ; Inst. of Archaeology of the Nat. Acad. of Sciences of Ukraine (Kiev) ; ed. by Masayoshi Yamada. – Tokyo : Meiji University, 2014. – P. 11-17. – (International jont research project ;Report 2013)
94156
  Nohin Yevgen Preliminary Results of New Studies at the Neolithic Settlement Serikovy Sosny in the Seim River Basin // Wetland archaeology and prehistoric networks in Europe : NEENAWA intern. conf. : Sept. 15th-18th, 2017, Kyiv - Kaniv, Ukraine / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; Swiss nat. science foundation ; [ed.: Y. Morozova, P. Shydlovskyi ; phot.: P. Borovets et al. ; English transl.: Y. Morozova et al.]. – Kyiv ; Kaniv : [s. n.], 2017. – P. 50-51
94157
  Weinberg Boris Preliminary summary of data on the present distribution of magnetic declination within the arctic zone / Weinberg Boris. – London; Baltimore : Hopkins, 1931. – p.273-278. – Окремий відбиток з: Terrestrial magnetism and atmospheric electricity, V. 36, No. 4, 1931
94158
  Constantinescu I. Prelucrarea datelor experimentale cu calculatoare numerice / I. Constantinescu, D. Golumbovici, C. Militaru. – Bucuresti, 1980. – 223 p.
94159
  Rulea G. Prelucrarea optima a semnalelor radio / G. Rulea. – Bucuresti, 1979. – 413с.
94160
  Todericiu Prelucrarea pieilor de ovine si caprine / Todericiu, Ing. – Bucuresti, 1952. – 208с.
94161
  Steinbach M. Prelucrarea statistica in medicina si biologie / M. Steinbach. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Populare Romine, 1961. – 342s.
94162
  Wymark Olwen Prelude a un dejeuner sur l"herbe / Wymark Olwen. – Caen : Texte & Documents, 1977. – 62 p. : il.
94163
  Lucas Craig Prelude to a kiss / Lucas Craig. – New York, 1991. – 93с.
94164
  Wheaton Eliot Barculo Prelude to calamity : the Nazi revolution on 1933-35: with a back- ground survey of the Weimar era / Wheaton Eliot Barculo. – Garden City : Doubleady & co., 1968. – XIX, 523р.
94165
  Olmsted John Prelude to calculus and linear algebra / Olmsted John. – New York : Meredith, 1968. – XIX,332p.
94166
  Bodenheimer M.I. Prelude to Israel / Bodenheimer H.H., Cohen I. – New York, 1963. – 416с.
94167
   Prelude. 1966. National Music Camp. 39-th season. – Interlochen Michigan, 1967. – 24с.
94168
  Schreyer Wolfgang Preludio II / Schreyer Wolfgang. – Berlin, 1964. – 328с.
94169
  Ehrmann Winston Premarital Dating Behavior / Ehrmann Winston; Mead B. – New York : Bantam Books, 1959. – 396с.
94170
  Ovidius Premeny / Ovidius. – Bratislava, 1970. – 129с.
94171
  Perina V. Premeny borovych monokultur na plistocennich terasach / V. Perina. – Praha : Vydal Vyzkumny Ustav Lesniho Hospodarstvi a Myslivosti Csazv ve Statnim Zemedelskem Nakladatelstvi, 1960. – 212s.
94172
  Tourgueniev Ivan Premier amour / Tourgueniev Ivan. – Moscou, 1989. – 311с.
94173
  Tourgueneff I. Premier Amour / I. Tourgueneff. – Paris. – 188 s.
94174
   Premier catalogue selectif international de films ethnographiques sur l"Afrique noire. – Paris, 1967. – `408с.
94175
   Premier catalogue selectif international de films ethnographiques sur la region du Pacifique. – Paris, 1970. – 342с.
94176
  Furre Pierre Premier dictionnaire en images / Furre Pierre. – 1-re degre. Nouvelle edit. – Paris, 1964. – 274с.
94177
   Premier exposition internationale du livre africain, 1968. – 20 p. : avec fotograf.
94178
  Васильцова А.И. Premier livre de lecture (Cours preparatoire) / А.И. Васильцова, Т.Р. Клименко. – Москва, 1964. – 68с.
94179
  Berger Karl Heinz Premiere in N. / Berger Karl Heinz. – Berlin, 1980. – 205с.
94180
  Rotini O.T. Premiere revue des catalases / O.T. Rotini. – Milano : [S. n.], 1931. – 10 p. – (R. Istituto superiore agrario di Milano : Laboratorio di ricerche sulle fermentazioni Lazzaro Spallanzani)
94181
  Pischner Hans Premieren eines Lebens: Autobiographie / Pischner Hans. – Berlin, 1986. – 476с.
94182
  Bachofen B. Premieres lecons sur le Discours sur l"origine et les fondements de l"inegalite parmi les hommes de Jean-Jacques Rousseau / Blaise Bachofen. – Paris : Presses Universitaires de France, 1996. – 119, [ 4 ] p. – (Collection Major bac). – ISBN 2 13 048064-0
94183
  Robert Richard Premieres lecons sur le mythe antique dans le theatre contemporain / Robert Richard. – Paris : Presses Universitaires de France, 1998. – 117p. – (Bibliotheque major)
94184
  Chirca Mihai Stefan Premiile Nobel pentru chimie / Chirca Mihai Stefan. – Bucuresti, 1992. – 332с.
94185
   Premios NADAL. – Barcelona : Destino ; Planeta. – ISBN 84-320-2697-2
Vol. 15. – 1990. – 553, [1] p. – Зміст: Balada de Cain / Vicent M. La ocasion / Saer J.J. Retratos de ambigu / Aparicio J.P.
94186
   Premios NADAL. – Barcelona : Destino ; Planeta. – ISBN 84-320-2691-3
Vol. 9. – 1991. – 694, [2] p. – Зміст: Un hombre que se parecia a Orestes / Cunqueiro A. Las hermanas coloradas / Garcia Pavon F. Libro de las memorias de las cosas/ Santos J.F.
94187
  Grazhevska N. Premises and Economic Consequences of Rent-Seeking Behaviour on the Banking Service Market in Ukraine / N. Grazhevska, V. Trokhymenko, A. Grazhevska // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 16-21. – (Економіка ; вип. 2 (179)). – ISSN 1728-3817


  The paper analyzes premises of rent-seeking behaviour of economic actors on the banking service market in Ukraine. The authors determine essential economic consequences of rent-seeking behaviour in the national banking system and put forward some ...
94188
  Mwafaq Abu-shanab Premodern form of training // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 72-72
94189
  Klave Janina Premodernizm w Brazylii. / Klave Janina. – Warszawa, 1977. – 187с.
94190
  Novy R. Premyslovsky stat 11. a 12 stoleti / R. Novy. – Praha, 1972. – 184с.
94191
   Prentice-hall Biology / Gottfried Sandra, Madrazo Gerry, Motz, LaMoine, Joseph. Sinklair Dorothea Olenchalk, Skoog Gerald. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall, Inc, 1986. – 840p. – ISBN 0-13-699372-9
94192
   Prentice-Hall Physical science / Appenbrink David, Hounshell Paul, Slote Sylvia Halpern, Smith Otis. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1984. – 512p. : ill. – (Prentice-Hall physical science program). – ISBN 0-13-697003-6
94193
   Prenyl-containing coumarins as selective estrogen receptor modulators / O.A. Lozinski, J. Bistodeau, Bennetau-Pelissero, V.S. Moskvina, V.V. Ishchenko, V.P. Khylia, S. Shinkaruk // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 86
94194
  Dahn Daniela Prenzlauer Berg-Tour. / Dahn Daniela. – Halle, Leipzig, 1987. – 211с.
94195
  Dobrescu Luigi Preparabilitatea substantelor minerale utile. Bazele teoretice ale mineralurgiei / Dobrescu Luigi. – Bucuresti, 1978. – 301с.
94196
  Alzugaray P. Preparacion al diploma de espanol : nivel intermedio B2 : claves : transcripciones y soluciones comentadas : nueva ed. con acentos hispanos / Pilar Alzugaray, Maria Jose Barrios, Carmen Hernandez. – 2-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2009. – 28 p. – Повна назва серії: Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera.- Primera ed.: 2006.-Кн. опис. по обкл. – (DELE). – ISBN 978-84-7711-324-9
94197
  Alzugaray P. Preparacion al diploma de espanol : nivel superior C2 : claves : transcripciones y soluciones comentadas / Pilar Alzugaray, Maria Jose Barrios, Paz Bartolome. – 4-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2010. – 28 p. – Повна назва серії: Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera.- Primera ed.: 2007.- Кн. опис. по обкл. – (DELE). – ISBN 978-84-7711-340-9
94198
  Alzugaray P. Preparacion al diploma de espanol (nivel intermedio) : nivel B2 / Pilar Alzugaray, Maria Jose Barrios, Carmen Hernandez. – 3-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2009. – 152 p. + 1 CD audio : Diploma de Espanol (nivel interrnedio). Espanol Lengua Extranjera : nivel B2 / P. Alzugaray [et al.]. – Повна назва серії: Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera.- Primera ed.: 2006. – (DELE). – ISBN 978-84-7711-334-8
94199
  Alzugaray P. Preparacion al diploma de espanol (nivel superior) : nivel C2 / Pilar Alzugaray, Maria Jose Barrios, Paz Bartolome. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2010. – 172 p. : il. + 1 CD audio : Diploma de Espanol (nivel superior). Espanol Lengua Extranjera : nivel C2 / P. Alzugaray [et al.]. – Повна назва серії: Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera. – (DELE). – ISBN 978-84-7711-686-8
94200
  Alzugaray P. Preparacion al diploma de espanol (nivel superior) : nivel C2 / Pilar Alzugaray, Maria Jose Barrios, Paz Bartolome. – 1-a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2011. – 172 p. : il. + 1 CD audio : Diploma de espanol (nivel superior). Espanol lengua extranjera : nivel C2 / P. Alzugaray [et al.]. – Повна назва серії: Diplomas de espanol como lengua extranjera. – (DELE). – ISBN 978-84-7711-686-8
94201
  Soloviev Boris Preparatifs Secrets de la Seconde Guerre Mondiale / Soloviev Boris. – Moscou, 1989. – 230с.
94202
   Preparation and Characterization of Carbon Silicon Hybrid Nanostructures / V.V. Lisnyak, G.K. Mussabek, N.Zh. Zhylkybayeva, S.Z. Baktygerey, A.N. Zaderko // Journal of nano- and electronic physics : scientific journal / Ministry of Education and Science of Ukraine ; Sumy State University ; ed.-in-chief Protsenko I.Yu. ; ed. board: Azarenkov M.O., Denisov S.I., Nepijko S.A., [et al.]. – Sumy, 2021. – Vol. 13, № 4. – С. 05035-1-05035-5. – ISSN 2077-6772
94203
   Preparation des enseignants a l"education sanitaire. – Geneva : Organisation mondiale de la sante, 1960. – 21p.
94204
  Gandy A. Preparation et etalonnage des sources radioactives de reference. / A. Gandy. – Vienne, 1961. – 100 p.
94205
   Preparation features and electrical properties of Na0.5Bi0.5TiO3 thin films / T.V. Kruzina, S.A. Popov, Yu.N. Potapovich, S.I. Ryabtsev, A.S. Rutskiy // Journal of physics and electronics / Oles Honchar Dnipro National University ; ed.-in-chief V.V. Skalozub ; ed. board: V.F. Bashev, J. Bohacik, M. Bordag [et al.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 28 (1). – С. 33-38. – ISSN 2616-8685
94206
  Kuzan K. Preparation for the research conducting under the programme "Interdisciplinary individual studies" in Poland // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman, 2017. – № 1 (31), january - march. – С. 26-32. – ISSN 2306-5532


  Підготовка до проведення досліджень у рамках програми "Міждисциплінарні індивідуальні дослідження" у Польщі.
94207
  Yankovych O. Preparation of future masters of elementary education to the formation of a successful personality of junior schoolchildren / O. Yankovych, K. Binytska // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2019. – № 8/40 (2019). – P. 43-56. – (Серія "Педагогіка"). – ISSN 2313-2094


  "У статті на основі студіювання наукових джерел, аналізу емпіричних досліджень обгрунтовано теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців початкової освіти до формування успішної особистості молодшого школяра у контексті вимог нового ...
94208
   Preparation of general seondary school curricula. A study of comparative education. Afganistan, Argentina, Ausstralia. – Paris-Unesco, Geneva, 1960. – 330с.
94209
  Mammadova Ay. Preparation of new textbooks for Azerbaijan primary schools in the years of 1920-1931 // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – № 3 (136). – С. 38-43. – ISSN 2414-5076


  Підготовка нових підручників для початкових шкіл Азербайджану у 1920-1931 роках.
94210
  Onishchuk M. Preparation of teachers (trainers) national school of Ukraine as constituent judge education // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (20). – С. 11-16


  Щодо підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України. Концепція національних стандартів суддівської освіти.
94211
  Yankovych O. Preparation of teachers in Ukraine"s postgraduate education institutions on organization of inclusive school education / O. Yankovych, V. Prymakova // Людинознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Чепіль [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 9/41 (2019). – С. 78-87. – (Серія "Педагогіка"). – ISSN 2313-2094


  Статтю присвячено розв"язанню проблеми підготовки вчителів до організації інклюзивної форми навчання учнів, визначено роль закладів вітчизняної післядипломної освіти України в її забезпеченні.
94212
   Preparation, structure and optical properties of some transparent oxide ceramics / Ya. Rybak, S. Nedilko, S. Rozouvan, V. Scherbatskii, V. Chornii, V. Degoda, I. Vorona, O. Shpilinskaya, A. Tolmachev, O. Nesterov, M. Trubitsyn, M. Volnianskii // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 26
94213
   Preparativni reakce v organicke chemii. – Praha
1. – 1953. – 484с.
94214
   Preparativni reakce v organicke chemii. – Praha
2. – 1955. – 566с.
94215
   Preparativni reakce v organicke chemii. – Praha
3. – 1956. – 572с.
94216
   Preparativni reakce v organicke chemii. – Praha
4. – 1959. – 1048с.
94217
   Preparativni reakce v organicke chemii. – Praha
5. – 1960. – 976с.
94218
   Preparativni reakce v organicke chemii. – Praha
6. – 1961. – 956с.
94219
   Preparativni reakce v organicke chemii. – Praha
7. – 1962. – 876с.
94220
  Lieb H. Preparatyka organiczna na skale polmikro / H. Lieb, W. Schoniger. – Warszawa, 1958. – 250с.
94221
   Preparatyka tworzyw sztucznych``. – Warszawa, 1961. – 419с.
94222
   Preparing for Choppy Seas // Regional economic outlook : Asia and Pacific. Preparing for choppy seas : Apr. 17 / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2017. – P. 1-42. – (World economic and financial surveys). – ISBN 978-1-47557-506-4


  The Asia-Pacific region continues to be the world leader in growth, and recent data point to a pickup in momentum. Growth is projected to reach 5.5 percent in 2017 and 5.4 percent in 2018. Accommodative policies will underpin domestic demand, ...
94223
  Kravets V.P. Preparing Schoolchildren for Family Life in Europe: Theory and Practice // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 20-29. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  The article analyzes the foreign experience of preparing pupils for family life. The emphasis is on three of its components - pre-marital training, sexual education and the formation of conscious paternity. Particular attention is paid to the analysis ...
94224
  Christensen M.K. Preparing students for leadership: The role of universities // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 5-10. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  Підготовка студентів до лідерства: роль університетів.
94225
   Preparing teachers for education for International Understanding. – Hamburg, 1962. – 100с.
94226
   Preparing textbook manuscripts. – Paris, 1970. – 71с.
94227
  Bancel M. Preparing your capital campaign / Marilyn Bancel; The Fund Raising school at The Indiana university center on philanthropy. – San Francisco : Wiley, Jossey-Bass, 2000. – 19, [1], 131 p. : ill. – (Excellence in Fund Raising workbook series / Ed. T. L. Seiler ; The Jossey-Bass nonprofit and public management series). – ISBN 0-7879-5247-8
94228
  Sartinova P. Prepracovanost / P. Sartinova. – Bratislava : Praca, 1970. – 150s.
94229
   Preprinty prednasek. – Praha
1. – 1965. – 188с.
94230
   Preprinty prednasek. – Praha
2. – 1965. – 342с.
94231
   Preprinty prednasek. – Praha
3. – 1965. – 336с.
94232
  Bozhko Sergiy Prerequisites and Factors of the Formation of the System of Security and Cooperation in the Baltic Sea Region // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – P. 216-225
94233
  Ziyadin S. Prerequisites for development and diversification of production in industry / S. Ziyadin, G. Yessenova // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 5/6. – Р. 37-40. – ISSN 1728-6220
94234
  Kupriyanchik I. Prerequisites for economic development of territories taking account of ecological factors / I. Kupriyanchik, G. Kolisnyk // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – P. 63-68 : tabl. – Bibliogr.: Referen.: 10 name. – ISSN 2306-1677
94235
  Cralov B. Presa americana in slujba monopolurilor. / B. Cralov, 1950. – 44с.
94236
  Goldwater Marilyn Prescription for nurses: effective political action / Goldwater Marilyn; Zusy J.L. – St. Louis, 1990. – 227с.
94237
  Martinez Amengual Gumersindo Presencia de la reforma agraria en America / Martinez Amengual Gumersindo. – La Habana, 1962. – 232с.
94238
   Present-day China. Socio-economic problems. – Moscow, 1975. – 248с.
94239
  Раєвська Н.М. Present-day English syntax / Н.М. Раєвська. – Київ, 1970. – 180с.
94240
   Present-day ethnic processes in the USSR. – M., 1982. – 276с.
94241
  Yakulevichene L. Present and Future Challenges of Asylum Law and Policy in the EU // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – P. 40-42. – ISSN 1993-0909
94242
  Kyryliuk O.F. Present and future perspectives of niche crops export on the world markets / O.F. Kyryliuk, D.O. Kyryliuk, M.A. Dubovyk // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 290. – P. 115-123. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
94243
  Acheson Dean Present at the creation: my years in the State Department. / Acheson Dean. – New York
13. – 1969. – 798с.
94244
   Present continuous : Contemporary Hungarian writing. – [Budapest] : Corvina, 1985. – 401 p. – ISBN 963-13-2146-0
94245
  Momdjian Kh. Present et avenir du socialisme / Kh. Momdjian. – Moscou, 1963. – 70с.
94246
   Present perfect continuous как видовременная форма в современном английском языке. – Л., 1958. – 28с.
94247
  Lambert S. Presentation Graphics on the IBM / S. Lambert. – Washington, 1986. – P. 278
94248
  Rotondo J. Presentation skills for managers / Jennifer Rotondo, Mike Rotondo. – New York a.o. : McGraw-Hill, 2002. – 13,190p. : ill. – (A briefcase book). – ISBN 0-07-137930-4
94249
  Chala N. Presentations, portfolio and blog-folio as a variety of innovative educational technologies among methods of studying a foreign language in higher educational establishments / N. Chala, I. Kovalova // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – C. 129-134. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 10). – ISSN 2522-1477
94250
  Kos Janko Presernov pesniski razvoj / Kos Janko. – Ljubljana, 1966. – 232с.
94251
   Preservation of fruit and vegetables by radiation. – Vienna, 1968. – 152с.
94252
  Perga T. Preservation of historic and natural heritage in USA: new accents // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – P. 184-190
94253
  Kim Sejung Preservation Policies for the Korean Language - History and Problems // Protecting and Revitalizing Native Languages in an Era of Globalization : proc. of the 2012 Intern. Academic Conf. of the Nat. Inst. of the Korean Language / Nat. inst. of the Korean language. – [Seoul] : [s. n.], 2014. – P. 97-111
94254
  Sellars Richard West Preserving nature in the national parks : A history / Sellars Richard West. – New Hawen; London : Yale university press, 1997. – 380p. – ISBN 0-300-06931-6
94255
   President Barack Obama in his own words / United States dep. of state, Bureau of intern. inform. programs ; [execut. ed.: George Clack, photo researcher: Maggie Johnson Sliker]. – [Washington] : United States dep. of state, 2009. – 94, [2] p. : ill.
94256
  Chesen Eli President Nixon"s psychiatric profile / Chesen Eli. – New York, 1975. – 170с.
94257
  Miszewski D. President of the Czech Republic Milos Zeman - Russian Agent of Influence in the Russian-Ukrainian Conflict? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 43-47. – (Політологія ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817
94258
  Beard Charles President Roosewelt and the coming of the war. 1941. / Beard Charles. – New Havel; Lond., 1962. – 614с.
94259
  Noorani A.G. President Zakir Husain. A Quest for Excellence / A.G. Noorani. – Bombay, 1967. – 128с.
94260
  Levine Myron Presidential campaigns and elections : Issues, images, and partisanship / Levine Myron. – Itasea : Peacock, 1992. – 17,267. – ISBN 0-87580-357-7
94261
  Bailey Thomas Presidential greatness : the image and theb man from George Washington to the present / Bailey Thomas. – New York : Appleton-century, 1966. – XI, 368 p. : il. – Bibliogr.; p. 344-353
94262
  Eric Presidential Leadership & the Separation of Powers / Eric, Posner // Daedalus : journal of the Americal academy of arts and sciences / American academy of arts and sciences. – Cambridge, 2016. – Vol. 145, Nr 3. – P. 35-43. – ISSN 0011-5266
94263
  Cornwell Elmer Presidential leadership of public opinion / Cornwell Elmer. – Bloomington : Indiana university press, 1965. – 10,370p.
94264
  Sinclair Upton Presidential mission / Sinclair Upton. – New York, 1947. – 645с.
94265
  Zarnov Andrej Presievac piesku / Zarnov Andrej. – Martin : Matica slovenska, 1993. – 112 p..
94266
  Rufus Milan Presne ako chlieb a voda / Rufus Milan. – Martin : Matica slovenska, 1998. – 476 s. – (Ed."Kniznica Matice slovenskej", zv.6). – ISBN 8070904828
94267
  Тарануха Л. Press translation // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 130-130
94268
  Musso P. Presse ecrite et television dans les regions d"Europe / P. Musso, P. Souetre, L. Levasseurx. – Strasbourg : Conseil de l"Europe, 1995. – IV, 246 p. – (Culture). – ISBN 92-871-2807-3
94269
   Prestavba hospodarskeho mechanismu v CSSR. – Praha, 1988. – 159с.
94270
   Prestice. Vydane k 750. vyroci trvani mesta a k 55. vyroci zalozeni mistn Organizace Komunisticke strany Ceskoslovenska. – Prestice, 1976. – 121с.
94271
  Dobsinsky Pavol Prestonarodne slovenske povesti / Dobsinsky Pavol. – Bratislava
1. – 1958. – 442с.
94272
  Eldarwish Ibrahim Prestress losses in prestressed pretensioned concrete members / Eldarwish Ibrahim; Beirut Arab University. – Beirut, Lebanon : Bouhairy brothers, 1971. – 30с.
94273
  Turow S. Presumed innocent / Scott Turow. – New York ; Boston : Grand Central Publishing, 2011. – 485 p. – (#1 New York Times Bestseller). – ISBN 978-1-4555-0040-6
94274
   Presynaptic Receptors = Presynaptic Receptors: Proceedings og the Satellite Symposium of the 7-th International Congress of Pharmacology, Paris, 22-23 July 1978. – Oxford : Pergamon Press, 1979. – 392p.
94275
  Michael Judith Prete-moi ta vie : Roman / Michael Judith. – Paris : Robert Laffont, 1983. – 469p. – (Best-seller). – ISBN 2-221-00908-8
94276
  Benderson Bruce Pretending to Say No / Benderson Bruce. – New York, 1990. – 178с.
94277
  Iljin M. Pretvoreni nasi planety / M. Iljin; Krjukov Jiri, Maly M., Stein Jiri. – Praha, 1953. – 436с.
94278
  Iljin M. Pretvorenie planety / M. Iljin. – Bratislava, 1954. – 568с.
94279
  Babii N. Prevalence of drug resistant HIV strains in HIV-infected patients of reproductive age // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 8-13. – (Біологія ; вип. 2 (72)). – ISSN 1728-3817


  The prevalence of drug resistant HIV strains among HIV-positive reproductive aged persons with ineffective antiretroviral therapy (ART) was assessed. The prevalence of drug resistant strains of HIV was 73.8% in the group of women and 89.29% in the ...
94280
  Stetsyshyn R. Preventing corruption by means of social advertising // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – P. 527-528. – ISBN 978-617-7069-15-6
94281
  Andreeva L.A. Preventing corruption in the private sphere // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 1 : / [L.A. Andreeva, S.O. Baranov, I.V. Boiko et al.]. – P. 5-15. – ISBN 978-9934-588-04-4
94282
   Preventing deadly conflict : [Final report with executive summary]. – New York : Carnegie corporation, 1998. – [46],256р. : ill. – ISBN 1-8850-3901-8
94283
  Larionov Valentin Prevention of War: Doctrines, Concepts, Prospects / Larionov Valentin, Kokoshin Andrei. – Moscow, 1991. – 170 p.
94284
  Borshchevska O.M. Preventive measures to prevent and fight against corruption in Ukraine and some other foreign countries // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 1 : / [L.A. Andreeva, S.O. Baranov, I.V. Boiko et al.]. – P. 59-75. – ISBN 978-9934-588-04-4
94285
  Jacobson Sven Preverbal adverbs and auxilliaries: a study of word order change / Jacobson Sven. – Stockholm, 1981. – 100с.
94286
  Giurgea Ion Preverbal Subjects and Topic Marking in Romanian // Revue roumaine de linguistique / Academie romaine. – Bucuresti, 2017. – T. 62, № 3, Juillet-September. – P. 279-322. – ISSN 0035-3957
94287
   Previsions budgetaires pour 1955 precentees par le conseil et renseigments complementaires, 1954. – 48с.
94288
  Smeu Grigore Previzibil si imprevizibil in epica / Smeu Grigore. – Bucuresti, 1972. – 189с.
94289
  Istrati P. Prezentarea haiducilor. Domnita din Snagov : (Provestirile lui Adrian Zograffi, 2) / Panait Istrati; Trad. de E.Barbu. – Bucuresti : Editura pentru literatura, 1969. – 347 р. – (Biblioteca pentru toti ; 519)
94290
  Havel Vaclav Prezident v Bratislave. / Havel Vaclav. – Bratislava, 1990. – 62с.
94291
   Prezihov zbornik. – Maribor, 1957. – 420с.
94292
  Trzcielinska-Polus Prezydencja Polski w Radzie UE a partnerstwo Wschodnie, sukces czy porazka? // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 147-154. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333


  Головування Польщі у Раді ЄС та Східне партнерство: успіх чи поразка.
94293
  Sullivan Michael John Prezydenckie namietnosci / Sullivan Michael John; Przel.I.Sulikowska. – Pruszkow : WIBET/RACHOCKI, 1993. – 333с. : ill. – ISBN 83-85519-17-3
94294
  Senoa M. i i. Pri povijesti, exodus. Pripovijetke, putopisi. Pjesme / M. i i. Senoa. – Zora, 1976. – 523с.
94295
  Moric R. Pri zakliatej rieke / R. Moric. – Bratislava, 1958. – 148 p.
94296
  Adamsonova Pribeh Lvice Elsy / Adamsonova, , Joy. – Praha : Nakladatelstvi Orbis edice Cesty, 1968. – 194s.
94297
  Polevoj Boris Pribeh opravdoveho cloveka / Polevoj Boris. – Praha, 1956. – 219с.
94298
  Cach Vojtech Pribeh plukovnika Adamiry / Cach Vojtech. – Praha, 1966. – 88с.
94299
  Moravcova Jana Pribeh posvatnehi jezera / Moravcova Jana. – Praha, 1976. – 174с.
94300
  Cervantes Pribehy Dona Quijota / Cervantes. – Praha, 1955. – 328с.
94301
  Chesterton Gilbert Keith Pribehy otce Browna / Chesterton Gilbert Keith. – Praha, 1960. – 336с.
94302
   Pribehy trinacti bohatyru. – Praha, 1969. – 222с.
94303
  Prusakova Marie Priben radosti / Prusakova Marie. – Praha, 1976. – 226с.
94304
  Kubernat Frantisek Pribina / Kubernat Frantisek. – Martin : Matica slovenska, 1996. – 192s. – ISBN 807090-398-8
94305
  Sedlon Michal Priboj a neony / Sedlon Michal. – Praha, 1961. – 80с.
94306
  Ivanov Y. Price Aspects Of "Craft" Beer"s Competitiveness In Bulgaria // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2016. – Vol. 60, № 1. – P. 78-92. – ISSN 2367-6361
94307
  Borah Woodrow Price trands of some basic commodities in Central Mexico. 1531-1570 / Borah Woodrow, S.F. Cook. – Berkeley, Los Angeles, 1958. – 90с.
94308
  Abraham-Frois Prices, profits and rhythms of accumulation / G. Abraham-Frois, E. Berrebi; transl. by S. Ben Ouagrham. – Cambridge : Cambridge University Press, 1997. – XII, 287 p. – ISBN 0-521-39532-1
94309
  Shcherbak V.G. Pricing based on product value perception by agricultural machinery consumers / V.G. Shcherbak, S.M. Marchenko // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – P. 208-213 : Fig. – Bibliogr.: 13 назв. – ISSN 1993-6788


  Карпенко О.О., Яшина К.В. Формування системи трансферу знань у вищих навчальних закладах України.
94310
  Paulo Macas Nunes Pricing in durable goods monopoly with discrete demand and changes of income // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 421-427. – Bibliogr.: 9 назв. – ISSN 1993-6788
94311
  Kuchuk-Iatsenko Pricing the European call option in the model with stochastic volatility driven by Ornstein-Uhlenbeck process. Exact formulas / Kuchuk-Iatsenko, Yu. Mishura // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2015. – Vol. 2, n. 3. – Р. 233-249. – ISSN 2351-6046


  We consider the Black-Scholes model of financial market modified to capture the stochastic nature of volatility observed at real financial markets. For volatility driven by the Ornstein-Uhlenbeck process, we establish the existence of equivalent ...
94312
  Austen Jane Pride and prejudice / Austen Jane. – Москва, 1961. – 388с.
94313
  Austen Jane Pride and prejudice / Austen Jane. – New York, 1979. – 334с.
94314
  Austen Jane Pride and prejudice / Austen Jane; With an introd.by P.Conrad. – London : Campbell Publishers, 1991. – 368p. – (Everyman"s Library ; 1 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-001-5
94315
  Austen J. Pride and prejudice / Jane Austen. – Ware : Wordsworth, 1992. – 12,264 p. – (Wordsworth classics). – ISBN 1-85326-000-2
94316
  Austen Jane Pride and prejudice / Austen Jane. – Harmondsworth : Penguin books, 1994. – 299p. – (Penguin popular classics). – ISBN 0-14-062022-2
94317
  Austen Jane Pride and prejudice / Austen Jane. – Oxford : Oxford university press, 1996. – 108p. – (Oxford bookworms). – ISBN 0 19 422710 3
94318
  Austen J. Pride and prejudice / Jane Austen; Introduction and notes by I.Littlewood. – Ware : Wordsworth, 1999. – 16,268 p. – (Wordsworth classics). – ISBN 1-85326-000-2
94319
  Austen J. Pride and prejudice / Jane Austen. – Kyiv : Znannia, 2017. – 382, [2] p. – Series since 2014. – (English Library). – ISBN 978-617-07-0150-3
94320
  Autsten Jane Pride and prejudice. / Autsten Jane. – New York, 1960. – 436с.
94321
  Ehrhardt U. Pridne punce pridejo v nebesa, poredne pa povsod : zakaj nas poslusnost nikamor ne pripelje / Ute Ehrhardt. – Ljubljana : Valenovak, 2010. – 207, [1] p. – (Zbirka Racke). – ISBN 978-961-259-063-5
94322
  Fasora Lukas Priestly identity in the Czech Lands in 1820-1938 as a research topic. Project evaluation / Fasora Lukas, Hanus Jiri, Pavlicek Tomas // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2018. – 145, z. 1. – S. 43-66. – ISSN 0083-4351
94323
  Cropaciova M. Prietenii mei comsomolistii / M. Cropaciova. – Bucuresti, 1953. – 156с.
94324
  Cazimir Otilia Prietenii mei scriitori... / Cazimir Otilia. – Bucuresti, 1960. – 174с.
94325
  Munteanu Francisc Prietenul meu Adam. / Munteanu Francisc. – Bucuresti, 1962. – 144с.
94326
  Ece Karadagli Prifitability effects of cash conversion cycle: evidence from Turkish companies // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 300-310 : tabl. – Bibliogr.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
94327
  Poe Edgar Allan Prihody Arthura Gordona Pyma z Nantucketu / Poe Edgar Allan. – Bratislava, 1958. – 286с.
94328
  Ondrejov L"udo Prihody v divocine / Ondrejov L"udo. – Bratislava, 1975. – 276с.
94329
  Гралюк С. Prijedlozi s akuzativom u hrvatskom i ukrajinskom jeziku: slicnosti i razlike // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 29-36. – ISSN 2075-437X


  To date, there are no contrastive researches of preposition systems in contemporary Croatian and Ukrainian languages. Our article, which compares the usage of diachronically primary prepositions with the Accusative case in both languages, presenting ...
94330
  Kozehuba J. Prijom farebnej televizie / J. Kozehuba. – Bratislava : ALFA, vydavatelstvo technickej a ekonomickej literatury, 1974. – 129 s.
94331
  Dordevic Jovan Prilog pitanju komuna / Dordevic Jovan. – Beograd, 1955. – 108с.
94332
  Ordaz J. Prima donna / J. Ordaz. – Barcelona : Editorial Anagrama, 1986
94333
  Pantielev A. Prima saptamana / A. Pantielev, 1950. – 130с.
94334
  Кравченко У. Prima vera. / У. Кравченко, 1925. – 119с.
94335
  Huikari O. Primaarisen Soistumisen Osuudesta Suomen Soiden Synnyssa : Deutsches Referat / O. Huikari. – Helsinki. – 79s.
94336
  Rana Ejaz Ali Khan Primary - export - led growth hypothesis: a case study of Pakistan / Rana Ejaz Ali Khan, Abid Rashid Gill, Hafiza Nadia Bashir // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 465-472 : tabl. – Bibliogr.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
94337
  Dancenko N. Primary and Secondary Education in Britain. / N. Dancenko, A. Naciscione. – Riga, 1990. – 56с.
94338
   Primary culture of cardiomyocytes as a model for the heart hypertrophy study / N. Machushynets, Y. Mishchuk, O. Palchevska, V. Balatskss, O. Piven // Шевченківська весна 2014: біологічні науки : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – P. 44
94339
  Arnone M. Primary dealers in government securities / M.Arnone, P.Ugolini. – Washington : International Monetary Fund, 2005. – 5,92 р. – ISBN 1-58906-379-1
94340
  Bakhmat H. Primary school teachers" pre-service training: the experience of Israel // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Adi Binhas, Yana Bondaruk, Natalia Koliada [et al.]. – Uman, 2019. – № 1 (37), january - june. – P. 53-59. – ISSN 2306-5532


  Розкрито особливості професійно-педагогічної підготовки вчителів початкової школи, які вбачаються передумовою визначення ефективних напрямів розвитку української освітньої системи в умовах її рефор-мування. З"ясовано, що початкова ...
94341
   Primary school textbooks. Preparation-Selection-Use. A comparative study: Afghanistan, Albania, Australia.... – Paris, Unesco, Geneva, 1959. – 245с.
94342
   Primary structures of four russian potato spindle tuber viroids / T.B. Kastalyeva, K.A. Mozhaeva, N.V. Girsova, S.M. Thompson, J.R. Clark, R.A. Owens // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – P. 40-42. – (Біологія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Analysis of primary structures of four Russian isolates of Potato spindle tuber viroid showed their distinctions from all those having been registered earlier in the GenBank as well as from one another. Depending on the primary structure, the isolates ...
94343
  Beletskiy I.P. Primary vs secondary modality in modern English speech // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – P. 26-32. – ISBN 978-966-285-302-5
94344
  Teodorescu-Braniste Tudor Primavara apele vin mari / Teodorescu-Braniste Tudor. – Bucuresti, 1960. – 532с.
94345
  Demetrius Lucia Primavara pe Tirnave. / Demetrius Lucia. – Bucuresti
1. – 1960. – 688с.
94346
  Antonov Serghei Primavara. / Antonov Serghei. – Bucuresti, 1953. – 48с.
94347
  Karinthy Ferenc Primavera en Budapest. / Karinthy Ferenc. – La Habana, 1976. – 264с.
94348
  Weissleder R. Primer of diagnostic imaging / R. Weissleder, M.J. Rieumont, J. Wittenberg. – 2nd edition. – St.Louis : Mosby, 1997. – XX,970p. : il. – ISBN 0-8151-9478-1
94349
  Ritchie J.W. Primer of hygiene : revised canadian edition / John W. Ritchie, Joseph S. Caldwell. – Toronto : W. J. Gage s Co., 1929. – VI, 230 p., ill. – (Canadian health series). – ISBN 0-8151-9478-1
94350
  Kenny J.J. Primer of labor relations / John J.Kenny. – 23rd ed. – Washington : The bureau of national affairs, 1987. – X, 167 p. – ISBN 0-87179-510-8
94351
  Smith Kennan Primer of modern analysis : (Directions for Knowing All Dark Thins, Rhind Papyrus, 1800 b.c.) / Smith Kennan. – Tarrytown-on-Hudson : Bogden & Quigley, INC., Publishers, 1971. – `412p.
94352
  Ritchie J.W. Primer of physiology / J.W. Ritchie. – Toronto : Gage & Co, 1928. – 185 p. – (Canadian health series)
94353
  Coleman Barbara Primer on ERISA [Employee Retirement Income Security Act] / Coleman Barbara. – 2nd ed. – Washington : The bureeau of national affairs, 1987. – X,164p. : ill. – ISBN 0-87179-555-8
94354
  Matute A.M. Primera memoria / A.M. Matute. – Barcelona, 1994
94355
  Cuenca Manuel Martin Primeras peliculas de directiras espanoles / Cuenca Manuel Martin. – Madrid : Ediciones JC, 1994. – 95 p. : il. – ISBN 84-85741-89-7
94356
   Primii nostri dramaturgi. – Bucuresti, 1960. – 528с.
94357
  Kovacevic Z. Primijenjena Entomologija / Z. Kovacevic; Bruno P. – Zagreb : Poljoprivredni Nakladni Zavod
3 : Sumski Stetnici. – 1956. – 535s.
94358
  Calisev K. Primijenjena statika / K. Calisev. – Zagreb, 1951. – 336с.
94359
   Primirea de noi membri in partid indatoririle si drepturile comunistilor. – 88с.
94360
  Двигyбcкий И.A. [Dvigubski, Ivan, 1771-1839] Primitiae faunae mosquensis = [Начатки = [первенцы] московской фауны] : 1802 : опыт каталога представителей московской фауны : с портр. И.А. Двигубского и картою Московской губ. / I.A. Dwigubski ; сост. по поручению Зоологического отделения Императорского Общества любителей естествознания Л. К. Альбрехтом ... [и др.] ; под общей редакцией П. П. Мельгунова ; Congres international de zoologie a Moscou en aout 1892. – 2-е изд., [знач. доп.]. – Москва : Типо-литография Высоч. утв. Т-ва И.н. Кушнерев и К*, 1892. – XII, 135, [2] с. : ил. – Текст на рус. и лат. яз. - Congres international de zoologie a Moscou en aout 1892, 2. - Экз. без ориг. обл., отсутств. с 113-135 и карта Московской губ.


  Альбрехт, Людвиг Карлович, 1844-1898?, koostaja Ред.: Мельгунов, Петр Павлович, 1847-1893, toimetaja Императорское общество любителей естествознания, антропологии и этнографии International Congress of Zoology (2 : 1892 : Moskva)
94361
   Primitive programing algebra: general approfch to a problem of functional completeness / P.O. Yahanov, D.I. Redko, I.V. Redko, T.L. Zakharchenko // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України ; Навч.-науковий комплекс "Ін-т прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – Р. 83-96. – ISSN 1681-6048


  The goal of the research is development of scientific foundations of programming problems solutions genesis. Investigations carried out are based on algebraic research methods of programs and compositional programming methods. Basis of the last ones ...
94362
  Rosenman D J.M. Primitive speech and English / D J.M. Rosenman. – Austin
1. – 1969. – 324с.
94363
  Radu P. Primul compendiu de pedagogie si metodica in limba Romana, 1776/85: Editie-textul slavo-german cu variate versiuni romanesti in facsimile-studiu introductiv, note si glosar / P. Radu, D. Onciulescu. – Timisoara, 1979. – 387с.
94364
  Radu P. Primul compendiu de pedagogie si metodica in limba Romana, 1776/85: Editie-textul slavo-german cu variate versiuni romanesti in facsimile-studiu introductiv, note si glosar / P. Radu, D. Onciulescu. – Timisoara
2. – 1979. – 443с.
94365
  Petrescu Stefan Primul Razboi Modial in Balcani si publicistica romaneasca in anii neutralitatii (1914 - 1916) // Studii si materiale de istorie moderna / Academia Romana, Institutul de istorie "Nicolae Iorga". – Bucuresti, 2016. – Vol. 29. – P. 45-70. – ISSN 0567-6320
94366
   Primul sbor transpola, 1950. – 46с.
94367
   Primula veris / Збірка поезій: Стефана Цебрівського, Модеста Дмитренка, Василя Кудрика, Тараса Вірного і інш. – Накладом Солтисової. – Тернопіль : З друкарні Подільскої ; Накладом Солтисової
Вип. 1. – 1905. – 40 с.


  В кн. також поезії Маpусі Ги-вної, М. Степовенка, М. Чоpнила
94368
  Туркевич С.Ю. Primulaceae / С.Ю. Туркевич. – Птгр.
Ч.1. – 1923. – 1-40с.
94369
   Primum colloquium osteologicum jenense 1980. – Jena : Friedrich-Schiller-Universitat, 1982. – 129с.
94370
  Бабенко Я. Primum non nocere. Або про деякі правові аспекти лікарських помилок // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 6). – С. 14-15
94371
  Popesku Prin codrii Ceahlaului / Popesku, Bajenaru I. -; I. Popescu-Bajenaru. – a treia tiparitura. – [Bucuresti : Neumann, 1912. – 103 p. : іл., карта. – lucrare publicata pentru prima oara in "Anuarul Societatii Turistilor Romani" (cu numeroase ilustratiuni si o harta in trei culori)
94372
  Magera Andrei (и дp.) Prin intovarasire la gospodaria agricola colectiva. (Din experienta organizatiei de baza din gospodaria agricola colectiva "Viata noua" din Santana-Arad) / Andrei (и дp.) Magera, 1952. – 64с.
94373
  Savu Alexandru Prin Maramures / Savu Alexandru. – Bucuresti, 1959. – 48с.
94374
  Groza Petru Prin tara celor sase sute de milioane. China de ieri si de azi. Note de drum / Groza Petru. – Bucuresti, 1956. – 343с.
94375
  Figueres Leo Prin Vietnamu liber. / Figueres Leo. – Bucuresti, 1952. – 196с.
94376
  Mackiw Theodore Prince Mazepa, Hetman of Ukraine in contemporary English publications 1687-1709 / Mackiw Theodore. – Chicago, 1967. – 126с.
94377
  Kantor M. Prince of Monaco visits JU // Newsletter. Jagellonian University. – Krakow, 2012. – No. 48, Autumn. – P. 4. – ISSN 1689-037X


  During his official visit to Poland, His Serene Highness Prince Albert of Monaco visited the Jagiellonian University on 18 October 2012. He was greeted by the JU Rector Prof. Wojciech Nowak. First Prince Albert visited Collegium Novum and then the ...
94378
  Dimnik M. Prince Yaroslav Vsevolodovich and the succession crisis of 1195 // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – P. 74-77. – ISSN 2218-4805
94379
  Golnitz Abraham Princeps ex C. Tacito curata opera deformatus ab Abrahamo Golnitz, Dantisc. // Ioannis Ionstoni historia universalis civilis & ecclesiastica : res precipuas ab orbe condito ad annum MDCXXXIII gestas brevissima exhibens / Jonstonus Joannes. – Ed. 2a, auct. & cmend. – Lugduni Batavorum(Leiden) : Apud Georgius van der Marse, 1638. – 96 (24) sс.
94380
   Princeton University Press. Fall 1975. Including Bollingen series. – Princeton, 1975. – 48с.
94381
  Tyshchenko O.V. Principal ideas of the right to social security // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 172-180. – ISSN 2617-5967


  Тищенко О.В. Основні ідеї права на соціальне забезпечення The article analyzes the scientific theses on the development of doctrinal teaching on the principles of social security law as the social and legal foundations embodied in social security law. ...
94382
  Crisu Constantin Principalele actiuni civile in justitie / Crisu Constantin. – Bucuresti, 1984. – 226с.
94383
  Kazarenko M. Principals of electoral law and scientific heritage of Eugen Spektorskiy // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – P. 57-60. – ISBN 978-617-7133-95-6
94384
  Maskin N.A. Principatul lui Augustus / N.A. Maskin. – Bucuresti, 1954. – 584с.
94385
   Principatul Moldova (Voievodatul Moldova, Tera Moldovei) (1359-1859) // Luceafarul : газета Всеукраїнської національно-культурної молдавської асоціації. – Одеса, 2018. – 3 noembrie (№ 44). – S. 6


  Князівство Молдови (Молдавія, Тере Молдови) (1359-1859)
94386
   Principaux textes legislatifs de l"URSS. – M.
1. – 1984. – 317с.
94387
   Principaux textes legislatifs de L"URSS. – Moscou : Editions du Progres
2. – 1984. – 512
94388
  Mill S M.J. Principes d""conomie politique avec quelques-unes de leurs applications a l""economie sociale / M.John Stuart Mill. – Seconde ed. – Paris : Guillaumin et Cie. – (Economistes & publicistes contemporains)
T. 1. – 1861. – XXVIII, 48 p.
94389
  Mill J. S. Principes d"economie politique. – Paris : Guillaumin et C., 1861. – 532 p.
94390
   Principes de base et pratique de la planification du developpment industrial en Union Sovietique. – N.Y., 1966. – 150с.
94391
  Vidal P. Principes de Geographie Humaine / P. Vidal; Publies d""apres les manuscrits de l""auter par E. de Martonne. – Paris : Colin, 1922. – 327 p.
94392
   Principes de l"administration politique, ou de l administration de toutes les societes civiles, de tous les etats... & leur application a la France. – Neuchatel
2. – 1787. – 418, (4)с.
94393
   Principes de l"administration politique, ou de l"administration de toutes les Societes civiles, de tous les Etats, quel ques differences politiques, morales & physiques.... – Neuchatel
1. – 1787. – 378, (6)с.
94394
   Principes de l"administration politique, ou de l"administration de toutes les Societes civiles, de tous les etats.... – Neuchatel
3. – 1787. – 239с.
94395
  Meerov M. Principes de la commande automatique / M. Meerov, Y. Mikhailov, V. Friedman. – Moscou : Mir, 1983. – 503 с.
94396
   Principes de la legislation pemale du systeme judiciaire et de la procedure penale en URSS. – M. – 108с.
94397
  Vico J.B. Principes de la Philosophie de l"Historie. – Tome 1. – Bruxblles : Louis Hauman et Comp., 1835. – 257 p.
94398
  Vico Principes de la Philosophie de l"Historie. – Bruxblles : Luis Hauman et Comp., 1835. – 249 p.
94399
  Onicescu O. Principes de logique et de philosophie mathematique / Octav Onicescu. – Bucuresti : Ed. Acad. RSR, 1971. – 229p.
94400
  Chomsky Noam Principes de phonologie generative / Chomsky Noam, Halle Morris. – Paris, 1973. – 349с.
94401
  Ossipov Guennadi Principes de sociologie / Ossipov Guennadi. – Moscou, 1988. – 272с.
94402
  Saint-Lambert Principes des moeurs chez toutes les nations, ou catechisme universel. – P.
2. – 1798. – 408с.
94403
  Saint Lambert Principes des moeurs chez toutes les nations, ou catechisme universel. – Paris
3. – 1798. – 456с.
94404
  Saint-Lambert J.F. de Principes des moeurs chez toutes les nations, ou Catechisme universel / Par Saint-Lambert. – A Paris (Paris)
T. 1. – 1798
94405
  Saint-Lambert J.F. de Principes des moeurs chez toutes les nations, ou Cathechisme universel. – Hambourg (Hamburg) ; Brunswick : Chez P. F. Fauche et Compagnie
T. 4. – 1799. – 462 p.
94406
  Afanassiev V. Principes du socialisme scientifique. / V. Afanassiev. – Moscou, 1970. – 439с.
94407
  Irodov I. Principes fondamentaux de la mecanique / I. Irodov. – Moscu : Mir, 1981. – 225 p. : ill.
94408
   Principes generaux concernant les programmes nationaux de projections demographiques consideres comme un instrument de la planification du developpement. – New York : National Unies
№ 38. – 1965. – 64 p.
94409
  Locatelli P. Principidella statica delle costruzioni nella dinamica : Estrato dai Rendiconti scienze, V.73, 1939-40 / P. Locatelli; reale instituto lombardo di scienze e lettere. – Milano : Hoepli, 1940. – P. 157-167
94410
  Botnariuc N. Principii de biologie generala / N. Botnariuc. – Bucuresti : Academiei Republicii Socialiste Romania, 1967. – 242s.
94411
  Georgescu-Gorjan Principii de Electrotehnica / S. Georgescu-Gorjan. – Ed. A III-a. – Bucuresti : Cartea Romaneasca, 1940. – 556 p.
94412
  Sofonea L. Principii de invarianta in teoria miscarii / L. Sofonea. – Bucuresti, 1973. – 340с.
94413
   Principii si forme juridice ale cooperarii economice internationale. – Bucuresti, 1979. – 211с.
94414
  Morariu T. Principii si metode de cercetare in geografia fizica / T. Morariu, V. Velcea. – Bucuresti, 1971. – 284 p.
94415
  Banarescu P. Principii si probleme de zoogeografie / P. Banarescu. – Romania : Informatia, 1970. – 260s.
94416
  Sburlan Silviu Principiile fundamentale ale matematicii moderne: Lectii de analiza matematica / Sburlan Silviu. – Bucuresti, 1991. – 534с.
94417
  Banarescu Petru Principiile si metodele zoologiei sistematice / Banarescu Petru. – Romania, 1973. – 219s.
94418
  Onicescu O. Principiile teoriei probabilitatilor / O. Onicescu. – Bucuresti : Acad. Rep. Pop. Romine, 1969. – 236 p.
94419
  Agger L.T. Principios de electronica / L.T. Agger. – La Habana : Asociacion de Estudiantes de Tecnologia Publicaciones, 1963. – 407 s.
94420
   Principios de Fisiologia Vegetal : Bonner y Galston. – 485p.
94421
  Pinillos J.L. Principios de psicologia / J.L. Pinillos. – Madrid : Alianza Editorial, 1994. – (Alianza universidad). – ISBN 84-206-2100-5
94422
  Honig Pieter Principios de teсnologia azucarera / Honig Pieter. – Barcelona
1. – 1969. – 646с.
94423
  Honig Pieter Principios de teсnologia azucarera / Honig Pieter. – Barcelona
3. – 1969. – 582с.
94424
  Honig Pieter Principios de teсnologia azucarera. 2. Cristalizacion / Honig Pieter. – Barcelona
2. – 1969. – 449с.
94425
  Politzer Georges Principios elementales de filosofia / Politzer Georges. – La Habana, 1961. – 176с.
94426
  Margenau H. y o. Principios y aplicaciones de la fisica / H. y o. Margenau. – Barcelona. – 736с.
94427
  Майданский А.Д. Principium coexistentiae, или История одного сновидения магистра Иммануила Канта // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 167-174. – ISSN 0042-8744
94428
  Саковська О.Ю. Principium individuationis у Св. Томи Аквінського // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 15-19


  Стаття прояснює основні аспекти проблеми індивідуації різних сущих у системі св. Томи Аквінського. Окрему увагу приділено вченню Аквіната про визначену матерію.
94429
  Caret Robert Principles & applications of inorganic, organic, & biological chemistry / Caret Robert, Denniston Katherine, Topping Joseph. – 2nd. ed. – Boston a. o. : MCB;McGraw-Hill, 1997. – XIV,420розд.паг. : ill. – ISBN 0-697-25003-2
94430
  Yuldashev S. Principles (tasks) of mental and organizational compatibility as a condition adaptation air legislation of Ukraine to EU legislation // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – P. 31-35. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
94431
  Vozniuk E. Principles and features of Japan"s information security system // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4. – P. 8-12. – ISSN 2519-2949
94432
  Filipenko A.S. Principles and instruments of international environmental policy // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 135. – Р. 62-69. – ISSN 2308-6912


  The article analyses main principles and mechanism of international environmental policy of the different economic levels. Particularly is evaluated the role of United Nations, European Union and national states in framework of sustainable concept of ...
94433
   Principles and methods of toxicology. – student edition. – New York : Raven Press, 1982. – XI, 750 p. – ISBN 0-89004-470-8
94434
  West Anthony Principles and persuasions / West Anthony. – New York : Harcourt, Brace and Company, 1957. – 245 p.
94435
   Principles and practice of radiation therapy. – 2nd ed. – St. Louis : Mosby, an affiliate of Elsevier, 2004. – 16, 975 p. : ill. – На тит. арк. та обкл. Charles M. Washington і Dennis Leaver наведені як автори. – ISBN 0-323-01748-7
94436
  Hensel Gerhard Principles and practice of the reproduction exercise. / Hensel Gerhard. – Bristol, 1962. – 198с.
94437
  Moskalenko A. Principles and problems of agricultural land rational use // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 5/6. – Р. 57-59. – ISSN 1728-6220
94438
  Steel Robert Principles and procedures of statistics : A biometrical approach / Steel Robert, Torrie James. – 2-e ed. – New York : MCGRAW-HILL Book, 1980. – XVII,633p. : il. – ISBN .0-07-060926-8
94439
  Steel Robert Principles and procedures of statistics. With special reference to the biological sciences / Steel Robert, J.H. Torrie. – N.Y., Toronto, Lond., 1960. – 482с.
94440
  Friedman Bernard Principles and techniques of applied mathematics / Friedman Bernard. – New York : John Wiley & Sons, 1956. – IX,315p. – (Applied mathematics series)
94441
  Webster S. Principles and tools for supply chain management / Scott Webster. – Boston [etc.] : McGraw-Hill/Irwin, 2008. – XIII, 450 p. : ill., tab. + 1 CD-ROM. – ISBN 978-0-07-282791-0
94442
  Muraviov V. Principles and values of the European Union and the legal order of Ukraine // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 138. – P. 97-105. – ISSN 2308-6912


  The article is devoted to the analysis of the legal nature of principles and values of the European Union, their ethimology and genesis, as well as their place and role in the legal order of the EU. One can argue that in the contemporary legal order of ...
94443
  Dwinnell J.H. Principles of aerodynamics / J.H. Dwinnell. – New York a.o. : McGraw-Hill, 1949. – XVIII, 391 p.
94444
  Price T.D. Principles of archaeology / T. Douglas Price. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2007. – 29, 502, 76 [ с. розд.паг. ] : il. – ISBN 978-0-07-296148-5
94445
  Whittington O.R. Principles of auditing and other assurance services / O.R.Whittington, K.Pany. – 13th ed. – Boston : Irwin, McGraw-Hill, 2001. – 16,816 p. – ISBN 0-07-232726-X
94446
  Whittington O.R. Principles of auditing and other assurance services / O. Ray Whittington, Kurt Pany. – 14th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill/Irwin, 2004. – 27,763 p. + 1 бр. (28 с.). – ISBN 0-07-282273-2
94447
  Malov A. Principles of automation and automaten production processes / A. Malov, Yu. Ivanov. – Moscow : Mir Publishers, 1976. – P. 399
94448
  Gordon W. Principles of biology / W. Gordon. – M., 1967. – 16с.
94449
  Uno G. Principles of botany / Gordon Uno, Richard Storey, Randy Moore. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2001. – 17,552 p. : ill. – ISBN 0-07-228592-3
94450
  Hicks John Principles of Chinese herbal medicine / Hicks John. – London : Thorsons, 1997. – 16,136p. – (Thorsons). – ISBN 0-7225-3341-1
94451
  Wauters Ambika Principles of colour healing / Wauters Ambika, Thompson Gerry. – London : Thorsons, 1997. – 14,98p. – (Thorsons). – ISBN 0-7225-3340-3
94452
  Feininger Andreas Principles of composition in photography. / Feininger Andreas. – New York, 1975. – 136с.
94453
  Dimshitc D.I. Principles of constructing a psychorehabilitation program in patients of surgical hospital suffering from neurotic disorders at the pre and // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 9. – P. 135-141 : foto. – Bibliogr.: Referen.: 26 name. – ISSN 2312-5675
94454
  Brealey R.A. Principles of corporate finance / Richard A. Brealey, Stewart C. Myers. – 7th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill; Irwin, 2003. – 25,1071 p. + 1 CD-ROM. – (The McGraw-Hill, Irwin series in finance, insurance, and real estate). – ISBN 0-07-246766-5
94455
   Principles of criminal law : study guide (manual) on the cource of lectures in English for law students a. postgraduates of Nat. Univ. "Odessa Acad. of Law" / Vyacheslav O. Tulyakov [et al.] ; Nat. Univ. "Odesa Acad. of Law". – Odesa : Yurydychna literatura, 2016. – 62, [2] p. : tab. – В кінці кн. надвип. дані надано укр. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Series: Study guides). – ISBN 978-966-419-275-7
94456
  Peterson W.L. Principles of economics : macro / Willis L. Peterson. – 7th ed. – Homewood : Irwin, 1989. – 11, 331 p. – (Irwin publications in economics / Ed. Martin S. Feldstein). – ISBN 0-256-06795-3
94457
  Frank R.H. Principles of economics / Robert H. Frank, Ben S. Bernanke. – Boston a.o. : McGraw-Hill/Irwin, 2001. – 40,834,[32] p. : ill. – ISBN 0-07-228962-7
94458
  Burzio Luigi Principles of English stress / Burzio Luigi. – Cambridge : Cambridge university press, 1994. – 373p. – (Cambridge studies in linguistics / General editors: J.Bresnan, B.Comrie, W.Dressler, R.Huddleston a.o. ; 72)
94459
  Davis M.L. Principles of environmental engineering and science / Mackenzie L.Davis, Susan J. Masten. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2004. – 16,704p. : ill. – ISBN 0-07-235053-9
94460
  Lakowicz Joseph Principles of fluorescence spectroscopy / Lakowicz Joseph. – New York-London, 1983. – 496с.
94461
  Lakowicz J.R. Principles of fluorescence spectroscopy / Joseph R. Lakowicz. – 3rd ed. – New York : Springer, 2010. – XXVI, 954 p. : ill., tab. – Copyright: 2006 .- Index: p. 923-954. – ISBN 978-0-387-31278-1
94462
  Bayliss W.M. Principles of general physiology / W.M. Bayliss. – London a.o. : Longmans, Green & Co, 1931. – XXVIII, 882 p.
94463
  Tamarin R.H. Principles of genetics / R.N. Tamarin. – 7th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2002. – 16,609,[78] p. : ill. – ISBN 0-07-233419-3
94464
  Tamarin Robert Principles of Genetics / R.N. Tamarin. – Ed. 2. – Boston : Prindle, Weber & Schmidt, 1986. – 753p. : ill. – має додаток
94465
  Mason B. Principles of Geochemistry / B. Mason. – second edition. – New York : John Wiley&Sons, Inc., 1958. – 310p.
94466
  Smith H. Principles of holography / H. Smith. – 2d ed. – New York a.o. : John Wiley & Sons, 1975. – 279 p.
94467
  Berkeley George Principles of human knowledge and Three dialogues between Hylas and Philonous / Berkeley George. – Harmondsworth, 1988. – 217с.
94468
  Kito F. Principles of hydro-elasticity / F. Kito : Keio university, 1970. – 129 p.
94469
  Snodgrass R.E. Principles of insect morphology / R.E. Snodgrass. – New York : McGraw-Hill, 1935. – IX, 667 p. – First Edition. Third Impression. – (McGraw-Hill Publications in the Zoological Sciences)
94470
  Dolzer R. Principles of international investment law / Rudiolf Dolzer, Christoph Schreuer. – 2nd ed. – Oxford : Oxford university press, 2012. – XXVI, 417 p. – Index: p. 407-417. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-0-19-965179-5
94471
  Kearl James Principles of macroeconomics / Kearl James. – Lexington : D.C.Heath and Company, 1993. – XXYIII,532p,56p.розд. – ISBN 0-669-28963-9
94472
  Frank R.H. Principles of macroeconomics / Robert H. Frank, Ben S. Bernanke with the assistance of Roger T. Kaufman. – 3rd ed. – Boston [etc.] : McGraw-Hill/Irwin, 2007. – XXXI, 561, [24] p. : ill. – ISBN 978-0-07-319-397-7
94473
  Kearl James Principles of microeconomics / Kearl James. – Lexington : Heath, 1993. – XXYIII,637,88p.розд. – ISBN 0-669-28962-0
94474
  Frank R.H. Principles of microeconomics / Robert H. Frank, Ben S. Bernanke. – 2nd ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill/Irwin, 2004. – 31,424,[17] p. : ill. + 1 CD-ROM. – ISBN 0-07-255409-6
94475
  Frank R.H. Principles of microeconomics / Robert H. Frank, Ben S. Bernanke. – 3rd ed. – Boston [etc.] : McGraw-Hill/Irwin, 2007. – XXXI, 470, [20] p. : ill. – ISBN 978-0-07319398-4
94476
   Principles of mining and oil geology = Основы геологии нефти и рудных ископаемых. – М., 1959. – 104с.
94477
  O"Connor Joseph Principles of NLP / O"Connor Joseph, , McDermott Ian. – London : Thorsons, 1996. – 14,162p. – (Thorsons). – ISBN 0-7225-3195-8
94478
  Laver John Principles of phonetics / Laver John. – London : Cambridge universuty press, 1994. – XXVIII,707p. : ill. – (Cambridge textbooks in linguistics). – ISBN 0 521 45655 X
94479
  Ohanian Hans Principles of physics / Ohanian Hans. – New York; London : Norton, 1994. – 15,[17],915,[40],17p : Ill. – На обкл.: Student software available. – ISBN 0-393-95773-x
94480
  Sears F.W. Principles of physics III : Optics / F.W. Sears. – Cambridge : Addison-Wesley, 1945. – 339 p.
94481
  Odian G. Principles of polymerization / George Odian. – 4th ed. – Hoboken : Wiley-Interscience, John Wiley & Sons, 2004. – XXIV, 812 p. : ill., tab. – Index: p. 789-812. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 0-471-27400-3
94482
  Tennent R.D. Principles of programming languages / R.D. Tennent. – Englewood Cliffs a.o., 1981. – 271с.
94483
  Keller Fred Principles of psychology : A systematic text in the science of benavior / Keller Fred, Schoenfeld William. – New York : Appleton-Century-crofts, 1950. – XV, 431 p.
94484
  Brownlie I. Principles of public international law / Ian Brownlie. – 5th ed. – New York : Oxford, 1998. – XIV, 743 p. – Index: p. 731-743. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Oxford). – ISBN 0-19-876299-2
94485
  Smith Raymond Principles of public speaking / Smith Raymond. – New York, 1958. – 376с.
94486
  Dirac M P.A. Principles of quantum mechanics / P.A.M. Dirac. – 3d ed. – Oxford : Clarendon, 1947. – XII, 311с.
94487
  Lawson David Principles of self-healing / Lawson David. – London : Thorsons, 1996. – X,134p. – (Thorsons). – ISBN 1-85538-486-8
94488
  Zelkowitz M.V. Principles of Software Engineering and Design / M.V. Zelkowitz. – New Jersey, 1979. – 338 p.
94489
  Emerson P. Principles of soil technology / P. Emerson. – New York : MacMillan, 1930. – XV, 402 p.
94490
   Principles of sports training. – Berlin, 1982. – 231с.
94491
  Pustovit Yu. Principles of state financial control of Ukraine in the conditions of European integration / Yu. Pustovit, V. Timashov, Alina Berher // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 1, January. – P. 293-303. – ISSN 2256-0742
94492
  Dunbar Carl Principles of Stratigrapfy / Dunbar Carl. – New York, 1957. – 356c.
94493
  Thomann R.V. Principles of surface water quality Modeling and Control / R.V. Thomann. – New York, 1987. – 644 p.
94494
  Jones S.M. Principles of taxation: Advanced strategies, 2002 edition / Sally M. Jones, Shelley C. Rhoades-Catanach. – Boston a.o. : McGraw-Hill/Irwin, 2002. – 17,509 p : ill. – ISBN 0-07-244380-4
94495
  Cochrane Amanda Principles of vibrational healing / Cochrane Amanda, Harvey Clare. – London : Thorsons, 1998. – 9,113p. – (Thorsons). – ISBN 0-7225-3503-1
94496
  Lawson David Principles of yuor psychic potential / Lawson David. – London : Thorsons, 1997. – 10,134p. – (Thorsons). – ISBN 1-85538-487-6
94497
  Ben-Ari Principls of concurrent programming / Ben-Ari. – Englewood Cliffs a.o., 1982. – 172с.
94498
   Principy barevne televize. – Praha, 1960. – 424с.
94499
  Laurent F. Princires de droit civil francais / F.Laurent. – 4 ed. – Brukelles ; Paris : Bruylant-Christophe & Cie ; A. Chevalier-Maresco & Cie
T. 33. – 1887. – 4, 601 p.
94500
  Rek J. de Prinsen, patriciers en patriotten / J. de Rek. – Baarn : Bosch & Keuning, 1967. – 687 blz., 9 v.ill. : ill.
94501
  Mitchell Johnston Print Media Privatization: Ownership, Distribution and Production, The Baltic States and Bulgaria // Creating a free press in Eastern Europe / J. Jirak, O.V. Johnson, F.L. Kaplan, M. Kayal, B. et al. Kopplova. – Athens : The University of Georgia, 1993. – P. 449-464. – ISBN 0-943089-04-2
94502
  Rolland Romain Printemps Romain. Choix de lettres de R.Rolland a sa mere (1889-1890) / Rolland Romain. – Paris
6. – 1954. – 357с.
94503
  Carson Rachel Printemps silencieux / Carson Rachel. – Paris, 1968. – 319s.
94504
   PrintMaster [Електронний ресурс] : gold publishing suite. – [S.l.] : SOMC group [distributor], 2000. – 1 CD + suppl. (2 f.). – System requirements: Windows. - The title is taked from the label
94505
   PrintMaster 10 [Електронний ресурс] : program CD. – [S.l.] : Mattel, 2000. – 1CD. – For Windows 95/98/2000, Windows NT 4. - The title is taked from the label
94506
  Piltz G. Prinz Eugen von Savoyen : Weg und Werk des edlen Ritters; Biografie / G. Piltz. – Berlin : Neues Leben, 1991. – 399 S. : ILL. – ISBN 3-355-01192-4
94507
  Hoffmann A E.T. Prinzessin Brambilla / A E.T. Hoffmann. – Berlin, 1976. – 235с.
94508
  Lindner Otto Prinzipalin Karoline Hartung / Lindner Otto. – Leipzig, 1974. – 287с.
94509
   Prinzipien der analytischen Chemie. – Potsdam, 1957. – 92с.
94510
  Descartes R. Prinzipien der Philosophie / Rene Descartes. – Berlin : Verlag von L. Heimann. – (Philosophische Biblithek.. ; Bd. 41.)
Theil 1. und 2. : In geometrischer Weise begrundet durch Benedict von Spinoza aus Amsterdam ; Mit einem Anhang: Metaphysische Gedanken des Letztern... – 1871. – XXVI,258 S.
94511
   Prinzipien neurohormonaler und neurohumoraler Steuerung physiologischer Prozesse. – Jena : Friedrich-Schiller-Universitat, 1975. – 151S.
94512
  Fischer U. Prinzipien und Methoden der Dynamik Ihre Anwendung auf Systeme mit endlich vielen Freiheitsgraden / U. Fischer, W. Stephan. – Leipzig : Fachbuchverl., 1972. – 261 S.
94513
  Palagusynets R.V. Priorities for the development and protection intellectual capital of the diplomatic service // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 5 (25), december 2020. – P. 177-189. – ISSN 2414-0562
94514
  Yunin O. Priorities of economic development of Ukraine in the context of European integration / O. Yunin, V. Sevruk, S. Pavlenko // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 3, June. – P. 358-365. – ISSN 2256-0742
94515
  Kaminska M. Priorities of higher education in Poland and in Europe // The Modern Higher Education review : international journal / ed. in chief: Victor Ognevyuk [and others]. – Kiev, 2016. – N. 1. – P. 52-62. – ISSN 2518-7635


  Трансформационный потенциал классической университетской модели.
94516
  Bilgis Bolanle Amole Prioritization Of Service Quality Influences On Patients" Satisfaction Using Analytic Hierarchy Process: The Nigeria Experience / Bilgis Bolanle Amole, Emmanuele Olateju Oyatoye, Sulaimon Olanrewaju Adebiyi // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2016. – Vol. 60, № 1. – P. 5-26. – ISSN 2367-6361
94517
  Poliatykina L. Priority areas of the small business activation in Ukraine / L. Poliatykina, I. Samoshkina // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 3, June. – P. 228-234. – ISSN 2256-0742
94518
  Stolar V. Priority directions for improving the public services system in Ukraine // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 213-214
94519
  Baybolatova Zh. Priority Directions of Finance Management System Development in State Business Area of Kazakhstan // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 21-25. – (Економіка ; вип. 9 (150)). – ISSN 1728-3817


  The theoretical foundations of financial management in the public sector of economy in the transition to budgeting focused on the result are considered. It is established that in the context of deepening market reforms, efficiency of public sector ...
94520
  Avshenyuk N/ Priority fields of teachers" professional development in terms of open education worldwide // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 4. – P. 15-19. – ISSN 2308-4081


  Про підвищення кваліфікації вчителів з точки зору відкритої освіти по всьому світу.
94521
  Davletbaeva N. Priority Guidelines of Innovative National Economics" Modernization // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Р. 6-9. – (Економіка ; вип. 2 (155)). – ISSN 1728-3817


  The theoretical basis of innovative modernization of the industry as a background for sustainable development of the national economy of Kazakhstan is reviewed. The changes, that are in process in the whole system of production relations in Kazakhstan, ...
94522
  Chernukha N. Priority vectors of professional training of modern specialists in fine art / N. Chernukha, Shaheid Anad Ali // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 58-60. – (Соціальна робота ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  The priority vectors of professional training of contemporary specialists of fine arts in the educational environment of higher education institutions are considered in the article. It is noted that in the modern labor market employers are not ...
94523
  Moric Rudo Pripad "Tubercilin" / Moric Rudo, Vano Imrich. – Bratislava, 1957. – 207с.
94524
  Hejcman Pavel Pripad Anthrax. / Hejcman Pavel. – Praha, 1963. – 178с.
94525
  Hrusovsky Jan Pripad porucika Seeborna / Hrusovsky Jan. – Bratislava, 1976. – 349с.
94526
  Klima Jan Pripad pujceneho psa / Klima Jan. – Praha, 1981. – 251 s.
94527
  Zelezne Oldrich Pripady kradenych snu / Zelezne Oldrich. – Plzen : Nakl-vi ceske budejovice, 1965. – 136 s.
94528
  Copic Branko Pripovedke izpod zmajevih kril / Copic Branko. – Ljublijana
9. – 1966. – 190с.
94529
  Glusic Helga Pripovedna proza Cirila Kosmaca. / Glusic Helga. – Ljubljana, 1975. – 136с.
94530
  Domanovic Radoje Pripovetke / Domanovic Radoje. – Zagreb, 1973. – 215с.
94531
  Lazarevic Laza Pripovetke / Lazarevic Laza. – Beograd, 1975. – 217с.
94532
  Bozic M. Pripovijesti / M. Bozic. – Zagreb, 1970. – 285с.
94533
  Kolar Slavko Pripovijesti / Kolar Slavko. – Zagreb, 1973. – 263с.
94534
  Ljubisa Stjepan Mitrov Pripovijesti cronogorske i primorske / Ljubisa Stjepan Mitrov. – Beograd, 1968. – 199с.
94535
  Simunovic Dinko Pripovijesti mladi dani porodica vincic / Simunovic Dinko. – Zagreb, 1965. – 488с.
94536
  Simunovic Dinko Pripovijetke / Simunovic Dinko. – 4. izd. – Zagreb, 1974. – 223с.
94537
  Solohov Mihail Pripovijetke / Solohov Mihail. – Sarajevo, 1977. – 241с.
94538
  Kikic H. Pripovijetke. - Provincija u Pozadini. - Bukve. - Lole i Hrsuzi. / H. Kikic. – Zagreb, 1969. – 478с.
94539
  Desnica Vladan Pripovijetke. / Desnica Vladan. – Zagreb, 1974. – 463с.
94540
   Prirod Tatranskeho Narodneho Parku. – Martin, 1956. – 320с.
94541
  Radovanovic M. Priroda i covek : Istorija covekovog razvitka / M. Radovanovic. – Beograd : RAD, 1957. – 43s.
94542
  Petrovic Svetozar Priroda kritike / Petrovic Svetozar. – Zagreb, 1972. – 363 с.
94543
  Baric Veseljko Prirodne rijetkosti i ljepote u Hravatskoj / Baric Veseljko. – Zagreb, 1957. – 32с.
94544
  Ridka B. Prirodni reservace a pamatky. 1. Morava / B. Ridka. – Brno
1. – 1970. – 44с.
94545
   Prirodni tematika v literature. – Brno, 1987. – 111с.
94546
   Prirodopis zivocisstva. – Praha : ORBIS
Dil 2. – 1956. – 519S.
94547
   Prirodoved fakulta Univerzity Komenskeho. – Separat. – Bratislava, 1956. – 447-530с.
94548
   Prirodovedecka fakulta Univerzity Karlovy 1920-1980: Dejiny, soucasnost, perspektivy. – Praha, 1981. – 163с.
94549
   Prirodovedecka fakulta Univerzity Komenskeho v Bratislave. – Bratislava
1. – 1966. – 398с.
94550
  Capek M. Prirozeni Nepratele Jedlovych Skudcu z Radu Lepidoptera se Zvlastnim Zretelem k Parasitum / M. Capek. – Bratislava : Akademie Ved, 1961. – 158s.
94551
   Prirucka cesko-ruske konverzace : Sovetsho pratelstvi ve surte sovetu. – Praha : Vyd. Svaz Ceskoslov, 1957. – 204 p.
94552
   Prirucka cesko-ruske konverzace : Sovetsho pratelstvi ve surte sovetu. – Praha : Vyd. Svaz Ceskoslov, 1958. – 212 p.
94553
   Prirucka laboratornich chromatografickych metod. – Praha, 1961. – 402с.
94554
   Prirucka naradi CSN. – Praha, 1959. – 250с.
94555
  Seidler A. Prirucka naradi CSN rezne nastroje / A. Seidler. – Praha, 1959. – 620с.
94556
  Balkociova Maria a.j. Prirucka neprofesionalneho knihovnika / Maria a.j. Balkociova. – Martin, 1989. – 181с.
94557
   Prirucka pre knihovnikov na vysokych skolach. – Bratislava, 1965. – 386с.
94558
   Prirucka pre sklo uzitkovou keramiku a svalt. – Praha, 1963. – 436с.
94559
   Prirucka pre sklo uzitkovou keramiku a svalt. – Praha
2. – 1974. – 533с.
94560
   Prirucka radiotechnicke praxe. – Praha, 1959. – 656с.
94561
   Prirucka ruskeho pravopisu. – Praha, 1989. – 118с.
94562
  Kavka Frantisek Prirucka z dejinam Cekoslovenska do roku 1648. / Kavka Frantisek. – Praha, 1963. – 528с.
94563
   Prirucni cesko-ruski slovnik. – Brno. – 356с.
94564
   Prirucni cesko-ruski slovnik. – Praha, 1958. – 527с.
94565
   Prirucni ruski-cesky slovnik. – Praha, 1956. – 353 с.
94566
   Prirucni slovnik jazyka ceskeho. – Praha
1. – 1935. – 1252с.
94567
   Prirucni slovnik jazyka ceskeho. – Praha
3. – 1938. – 1272с.
94568
   Prirucni slovnik jazyka ceskeho. – Praha
4.2. – 1944. – 1172с.
94569
   Prirucni slovnik jazyka ceskeho. – Praha
5. – 1948. – 1214с.
94570
   Prirucni slovnik jazyka ceskeho. – Praha
6. – 1951. – 1264 с.
94571
   Prirucni slovnik jazyka ceskeho. – Praha
7. – 1953. – 1172с.
94572
   Prirucni slovnik jazyka ceskeho. – Praha
8. – 1955. – 1120с.
94573
   Prirucni slovnik naucny. – Praha
1. – 1962. – 800с.
94574
   Prirucni slovnik naucny. – Praha
2. – 1963. – 920с.
94575
   Prirucni slovnik naucny. – Praha
3. – 1966. – 960с.
94576
   Prirucni slovnik naucny. – Praha
4. – 1967. – 934с.
94577
  Sykora Vaclav Prirucni tabulky pro chemiky / Sykora Vaclav, Zatka Vladimir. – Praha, 1956. – 202с.
94578
  Znidersic B. Prirucnik za polarno iskolcavanje prelaznih krivina u obliku klotoide / B. Znidersic. – Beograd : Gradevinarska, 1949. – 628 s.
94579
  Gladkov Fjodor Prisaha. Zapisky frezare Nikolaje Saronova. / Gladkov Fjodor. – Praha, 1955. – 168с.
94580
  Weiss Jan Prisel z hor / Weiss Jan. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1963. – 212 s.
94581
   PRISM : a journal of the Center for complex operations / Nat. defense univ., Center for complex operations. – Washington : Nat. defense univ. press. – ISSN 2157-0663
Vol. 3, no. 4. – 2012
94582
   PRISM : a journal of the Center for complex operations / Nat. defense univ., Center for complex operations. – Washington : Nat. defense univ. press. – ISSN 2157-0663
Vol. 6, no. 1. – 2016
94583
   PRISM : a journal of the Center for complex operations / Nat. defense univ., Center for complex operations. – Washington : Nat. defense univ. press. – ISSN 2157-0663
Vol. 7, no. 1. – 2017
94584
   PRISM : a journal of the Center for complex operations / Nat. defense univ., Center for complex operations. – Washington : Nat. defense univ. press. – ISSN 2157-0663
Vol. 8, no. 2. – 2019
94585
   Prisma. Kino- und Fernsch-Almanach. – Berlin
6. – 1975. – 311с.
94586
  Carlie M.K. Prisons around the world : Studies in international penology / Michael K. Carlie, Kevin I. Minor : Dubuque:Wm.C.Brown Publishers, 1992. – X, 326 p. : il. – ISBN 0-697-14310-4
94587
  Janicki Joel Prisons, politics and the gift of freedom: Kosciuszko, Niemcewicz and Paul I // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2017. – R. 18, nr. 1 (34). – P. 163-198. – ISSN 1640-7806
94588
  Syristova E. Prispevek k psychologii, psychoterapii a prevenci schizofrenni psychozy / E. Syristova. – Praha : Universita Karlova, 1973. – 163s.
94589
  Plch Jaromir Prispevek ke vztahum ceske a slovenske literatury dvacatych let v dile Jozi Zindra. Paralipomena k literarnimu a spolecenskemu procesu / Plch Jaromir. – Praha, 1974. – 110с.
94590
   Prispevki k dejinam cesko-ruskych kulturnych styku. – Praha
2. – 1969. – 301с.
94591
   Prispevki k dejinam fasizmu v Ceskoslovensku a Madarsku. – Bratislava, 1969. – 329с.
94592
   Prispevki k medzislovanskym Vztahom v Ceskoslovenskych dejinach. – Bratislava
3. – 1960. – 564с.
94593
   Prispevki k teorii kulturni prace. – Praha
7. – 1976. – 205с.
94594
   Prispevki k teorii socialistickeho realismu. – Praha, 1960. – 142с.
94595
  Robek A. Prispevky k historicko-etnograficke monografii panstvi zvoleneves v prvni polovine devatenacteho stoleti / A. Robek. – Praha, 1966. – 125с.
94596
  Purkyne J.E. Prispevky k poznani zraku ze subjektivniho hlediska / J.E. Purkyne; Usporadal Vladislav Kruta. – Brno : Universita J.E.Purkyne, 1969. – 166S. – Sbornik k 100. vyroci umrti
94597
   Prispevok k meteorologii Karpat. – Bratislava : Slovenskej Akademie Vied, 1961. – 257s.
94598
  Ponicka Hana Prist odist / Ponicka Hana. – Bratislava, 1964. – 204с.
94599
  Gordon Barbara Prisze do Ciebie / Gordon Barbara. – Poznan, 1960. – 248с.
94600
  Valek Miroslav Pritazlivost / Valek Miroslav. – Praha : Mlada Fronta, 1962. – 46 p.
94601
  Westin A.F. Privacy and freedom / A.F. Westin ; forew. O. M. Ruebhausen. – New York : Atheneum, 1967. – XVI, 487 p.
94602
   Private antitrust litigation / Getting the deal through ; Global competition review. – London : Law business research. – ISSN 1742-2280
2011. – 2010. – (Getting the deal through)
94603
   Private antitrust litigation / Getting the deal through ; Global competition review. – London : Law business research. – ISSN 1732-2280
2012. – 2011. – (Getting the deal through)
94604
  Пушок С. Private Banking - VIPовий сегмент фінансового ринку // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 березня (№ 10). – С. 20-21
94605
  Александров А. Private banking в Украине. Опыт становления = Private banking в Україні. Досвід становлення : [монография] / Алексей Александров. – Киев : К.И.С., 2011. – 304 с. : илл., табл. – Библиогр.: с. 294-303. – ISBN 978-966-2141-62-7
94606
  Meier G.M. Private foreign investment in developing countries : Policy perspectives / Gerald M. Meier; An international center for economic growth publication. – San Francisco : ICS, 1995. – 42 p. – (Occasional papers ; N 59). – ISBN 1-55815-403-5
94607
  Lewis D.R. Private higher education in transition countries = Приватна вища освіта в перехідних країнах / D.R. Lewis, D. Hendel, A. Demyanchuk. – Kyiv : КМ Academia, 2003. – 98 p. – ISBN 966-518-206-4
94608
  Абдуліна І. Private Label - маркетингова стратегія // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 4. – С. 28-31. – ISSN 1708-7422
94609
   Private market financing for developing countries. – Washington : International Monetary Fund, 1995. – VII,89[2]p. – (World economic and financial surveys). – ISBN 1-55775-526-4
94610
  Krynychko L.R. Private medical services as an object of state regulation / L.R. Krynychko, O.D. Krykun, Y.M. Maligon // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 5 (25), december 2020. – P. 104-116. – ISSN 2414-0562
94611
  Marchukov D. Private Military Combatants: A Modern Trend in the Ancient Craft // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 112-116. – ISSN 1814-3385
94612
  Pipes R. Private Property Comes to Russia: The Region of Catherine II // Harvard Ukrainian studies / Harvard Univ., Comm. on Ukrainian Studies, Ukrainian Research Inst. – Cambridge, 2000. – Vol. 22, (1998) : Special vol.: Cultures and nations of Central and Easrern Europe : essays in Honor of Roman Szporluk. – P. 431-442. – ISSN 0363-5570
94613
   Private realities: recent American photography. – Boston, 1974. – 13с.
94614
  Dmowski A. Private religious cults in the Roman army // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 11-19. – ISSN 2523-4234


  Приватні релігійні культи в римській армії. У Римській імперії, як виявляється, приватні релігійні культи, крім культу, що практикується місцевим населенням, були помітні і в римській армії, і вони не були однорідними, оскільки Римська імперія була ...
94615
  Kalaida I. Private standarts as technical barriers to traide in WTO law // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – P. 225-229
94616
  Zoroska Kamilovska Privatization of Civil Justice: Is it Undermining or Promoting the Rule of Law? // Access to Justice in Eastern Europe / About AJEE ; ed. in chief I. Izarova ; ed. board: E. Silvestui, A. Uzelac, C. Hendrik [et al.]. – Kiev, 2020. – Iss. 1 (6), march. – С. 34-45. – ISSN 2663-0575
94617
  Podgorny B. Privatization or piratizing in Russia: population opinion 20 years later // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голв. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 3/4 (2). – Р. 21-24. – ISSN 1728-6220
94618
  Kozlovets M.A. Privatized violence: the essence and types of its implementation in modern world / M.A. Kozlovets, V.M. Slyusar // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – № 4 (47). – С. 94-111. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
94619
  Aristotelis Privatorum scriptorum fragmenta / Aristotelis; M. Plezia. – Leipzig, 1977. – 57с.
94620
  Horbach T. Priviledge from 1370 of Casimir III, the King of Poland for Zbigniew of Brzezie and his family: original or forgery? // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – P. 63
94621
   Privilegia fratrum eremitarum Sancti Augustini. – Pisauri : Per Hieronymo Soncino, 1515. – [88] p.


  Вихідні дані зазначено у колофоні: Impressum Pisauri per Hieronymo Soncino Anno domini M.D.XV. Die XVIII Maii
94622
   Privire filozofica asupra rationalitatii stiintei. – Bucuresti, 1983. – 174с.
94623
  Didilescu I. Priviri asupra filosofiei franceze contemporane : extras din "Istoria Filosofiei Moderne" vol. IV / I. Didilescu. – Bucuresti : Societatea Romana de filosofie, 1939. – IV, 141 p.
94624
   Privredni adresar FNRI. – Beograd
1. – 1956. – 912с.
94625
  Puskas Jozef Priznani / Puskas Jozef. – Praha, 1981. – 92с.
94626
   Prizonieri de razboi romani in Uniunea Sovietica : documente 1941-1956 / Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei ; Agentia Arhivelor Federale ale Rusiei ; [colectivul de ed. a. trad.: Laurentiu Constatiniu et al. – Bucuresti : Monitorului Oficial, 2013. – LXVII, 873 s. : ill., tab. – ISBN 978-973-567-852-4
94627
  Tolstoi L.N. Prizonierul din Caucaz / L.N. Tolstoi. – Bucuresti, 1953. – 52с.
94628
  Martin Eduard Prizraky doktora Frankensteina / Martin Eduard. – Praha, 1990. – 301с.
94629
  Амусин М. Pro (contra) деньги // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2013. – № 2. – С. 197-207. – ISSN 0321-1878


  Речь пойдет о деньгах - как теме и как образе - в литературе, точнее в современной российской прозе. Не во всей, а в произведениях нескольких авторов. Короткий экскурс в прошлое. Деньги в русской литературе.
94630
  Matuska Alexander Pro a proti / Matuska Alexander. – Praha, 1959. – 204с.
94631
   Pro a proti: Kritika rocenka 1961. – Praha, 1962. – 213с.
94632
   Pro a proti: Kritiсka rocenka 1961. – Praha, 1962. – 213с.
94633
   Pro a proti: Kritiсka rocenka 1961. – Praha, 1963. – 201с.
94634
  Сельвинский И.Л. Pro domo sua / И.Л. Сельвинский. – М, 1990. – 30с.
94635
  Медвідь В. Pro domo sua : Щоденники, есе / В"ячеслав Медвідь. – Київ : Український письменник, 1999. – 223c. – (Сучасна українська література). – ISBN 966-579-034-X
94636
   Pro domo sua: Переписка: К.И. Чуковский и М.В. Юдина // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2005. – № 11. – С. 130-141. – ISSN 0130-7673
94637
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 2, № 2 : Распад и рождение государст. – 1997
94638
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 2, № 4 : Гражданское общество. – 1997
94639
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 2, № 1 : В изменившемся мире. – 1997
94640
   Pro et Contra = За и против : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 3, № 2 : Три века отечественных реформ. – 1998
94641
   Pro et Contra = За и против : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 3, № 3 : На путях к демократии. – 1998
94642
   Pro et Contra = За и против : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 3, № 4 : Проблемы безопасности. – 1998
94643
   Pro et Contra = За и против : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 4, № 2 : Преобразования в России: итоги десятилетия. – 1999
94644
   Pro et Contra = За и против : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 4, № 3 : Три века отечественных реформ. – 1999
94645
   Pro et Contra = За и против : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 4, № 4 : Проблемы глобализации. – 1999
94646
   Pro et Contra = За и против : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 4, № 1 : Теневые отношения. – 1999
94647
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 5, № 1. – 2000
94648
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 5, № 2. – 2000
94649
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 5, № 3. – 2000
94650
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 5, № 4. – 2000
94651
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 6, № 1/2 : Внешняя политика России: 1991-2000. Часть 1. – 2001
94652
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 6, № 3 : Человек в социальном государстве. – 2001
94653
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 6, № 4 : Внешняя политика России: 1991-2000. Часть 2. – 2001
94654
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 7, № 1 : Экология и политика. – 2002
94655
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 7, № 2 : Россия в мировой экономике. – 2002
94656
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 7, № 3 : Политическая культура. – 2002
94657
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 7, № 4 : Внешняя политика нового века. – 2002
94658
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 8, № 1 : Европейский союз в российской политике. – 2003
94659
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 8, № 2 : Политика и эксперты. – 2003
94660
   Pro et Contra : Журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 8, № 3. – 2004
94661
   Pro et Contra : Журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Том 9, № 1. – 2005
94662
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 9, № 3. – 2005
94663
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 10, № 1. – 2006
94664
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 10, № 2/3. – 2006
94665
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 11, № 1. – 2007
94666
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики / Московский центр Карнеги. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 12, № 2/3. – 2008
94667
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики / Московский центр Карнеги. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 12, № 1. – 2008
94668
   Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики / Московский центр Карнеги. – Москва, 1996-. – ISSN 1560-8913
Т. 12, № 4 (42). – 2008
94669
  Ewbank Weeb Pro football way to physical fitness. / Ewbank Weeb, Duroska Lud. – New York, 1969. – 96с.
94670
   Pro Futuro = Для майбутнього : науково-публіцистичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД
№ 1, травень. – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
94671
   Pro Futuro = Для майбутнього : науково-публіцистичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД
№ 2, жовтень. – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
94672
  Лисянский Б. Pro patria / Б. Лисянский. – Гетінген, 1948. – 50с.
94673
  Wolker Jiri Pro spravedlnost sel se bit / Wolker Jiri. – Praha : Statni nakl-vi detske knihy, 1961. – 125 s. : ill.
94674
  Burianek Frantisek Pro ti burzoasni literarni "Vede", Arne Novaka. / Burianek Frantisek. – Praha, 1952. – 28с.
94675
  Sedlacek Jiri Pro zemi milovanou. Z boju o ceskoslovensko-sovetske pratelstvi / Sedlacek Jiri, Vavra Josef. – Praha, 1960. – 424с.
94676
  Бондарева О. Pro і contra жанру драматичної поеми на межі ХХ-ХХІ століть // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2003. – Вып. 4. – С. 18-27. – ISBN 966-594-431-2
94677
   PRO суверенную демократию : [ сборник]. – Москва : Европа, 2007. – 632с. – ISBN 978-5-9739-0138-7
94678
  Шаян Л.П. PRo Суспільні комунікації / Леонід Шаян. – Київ : Група компаній Динаміка, 2008. – 180с. – ISBN 978-966-1582-00-1
94679
  Przybos Julian Proba calosci / Przybos Julian. – Warszawa, 1961. – 76с.
94680
  Terakowska Dorota Proba generalna / Terakowska Dorota. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1983. – 349,[3]s. – (Reportaz publicystyka). – ISBN 83-08-00695-7
94681
   Proba ognia i proba czasu. – Wroclaw i. i. : Zaklad narodowy im. Ossolinskich, 1972. – 293,[2]s.
94682
  Braun Andrzej Proba ognia i wody. / Braun Andrzej. – Gdansk, 1975. – 199с.
94683
  Rozewicz Tadeusz Proba rekonstrukcji / Rozewicz Tadeusz. – Wroclaw i i., 1979. – 520с.
94684
  Osiecki M. Proba secesji Katalonii – po czyjej stronie stoi prawo? // Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz, 2018. – T. 106. – S. 85-100. – ISSN 0081-6841


  October 1st, 2017 was a day on which the whole world directed attention at Catalonia - that autonomous region of Spain took a long?awaited attempt to secede, and in consequence - constitute an independent republican state. That event was a true apogee ...
94685
  Dluska Maria Proba teorii wiersza polskiego / Dluska Maria. – Warszawa, 1962. – 312с.
94686
  Gorecki Jan Proba zycia / Gorecki Jan. – Warszawa, 1960. – 250с.
94687
  Shevchuk P.E. Probabilistic Demographic Forecasts for Metropolises of Ukraine / P.E. Shevchuk, O.V. Yehorchenkov // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (41). – Р. 76-90. – ISSN 2072-9480
94688
  Alkaz V. Probabilistic seismic hazard assessment for the Republic of Moldova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Р. 11-14. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  У межах даного дослідження був застосований імовірнісний підхід до оцінки сейсмічної небезпеки території Республіки Молдова з метою перегляду існуючого сейсмічного районування. Основними результатами роботи є карти очікуваної інтенсивності (MSK) і ...
94689
  Ciucu George Probabilitati si procese stocastice / Ciucu George, Tudor Constantin. – Bucuresti : Editura Acad. RSR
Vol. 1. – 1978. – 334 p.
94690
  Ciucu George Probabilitati si procese stocastice / Ciucu George, Tudor Constantin. – Bucuresti : Ed. Acad. RSR
Vol. 2. – 1979. – 318 p.
94691
   Probabilities obtaining under uncertainties / M.M. Sharapov, F. Navruzov, S. Doroshenko, K. Zhulidova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 163-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті запропоновано метод оцінювання ймовірностей подій через ймовірності інших подій, у випадку, коли зв"язки між подіями можуть бути не повністю відомими. Наведено приклади застосування зазначеного методу при розв"язуванні конкретних практичних ...
94692
  Mullins E.R.Jr. Probability and calculus / E.R.Jr. Mullins, Rosen David. – Tarrytown-on-Hudson; Belmont : Bogden & Quigley, 1971. – 13,647,122p.
94693
   Probability and mathematical statistics. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0208-4147
Vol. 26, fasc. 1. – 2006
94694
   Probability and mathematical statistics. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0208-4147
Vol. 26, fasc. 2. – 2006
94695
   Probability and mathematical statistics. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0208-4147
Vol. 27, fasc. 1. – 2007
94696
   Probability and mathematical statistics. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0208-4147
Vol. 27, fasc. 2. – 2007
94697
   Probability and mathematical statistics / Wroclaw university; Wroclaw university of technology. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0208-4147
Vol. 28, fasc. 1. – 2008
94698
   Probability and mathematical statistics / Wroclaw university; Wroclaw university of technology. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0208-4147
Vol. 28, fasc. 2. – 2008
94699
   Probability and mathematical statistics : an IMS affiliated journal / Wroclaw university, Wroclaw university of technology. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0208-4147
Vol. 29, fasc. 1. – 2009
94700
   Probability and mathematical statistics : an IMS affiliated journal / Wroclaw university, Wroclaw university of technology. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0208-4147
Vol. 29, fasc. 2. – 2009. – Founded by K. Urbanik
94701
   Probability and mathematical statistics : an IMS affiliated journal / Wroclaw university, Wroclaw university of technology. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0208-4147
Vol. 30, fasc. 1. – 2010
94702
   Probability and mathematical statistics : an IMS affiliated journal / Wroclaw university, Wroclaw university of technology. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0208-4147
Vol. 30, fasc. 2. – 2010
94703
   Probability and mathematical statistics : an IMS affiliated journal / Wroclaw university, Wroclaw university of technology. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0208-4147
Vol. 31, fasc. 1. – 2011
94704
   Probability and mathematical statistics : an IMS affiliated journal / Wroclaw university, Wroclaw university of technology. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0208-4147
Vol. 31, fasc. 2. – 2011
94705
  Meyer P.A. Probability and potentials / Paul A.Meyer. – Waltham i.i. : Blaisdell, 1966. – 266p. – (A Blaisdell book in pure and applied mathematics)
94706
  Angelani L. Probability distributions for the run-and-tumble models with variable speed and tumbling rate / L. Angelani, R. Garra // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv ; Vilnius, 2019. – Vol. 6, n. 1. – P. 3-12. – ISSN 2351-6046


  Розподіл вірогідностей для моделей бігу та перепаду зі змінною швидкістю та швидкістю качання. "In this paper we consider a telegraph equation with time-dependent coefficients, governing the persistent random walk of a particle moving on the line with ...
94707
  Wentzel E.S. Probability theory : First steps / E.S. Wentzel. – Moscow : Mir, 1982. – 87 p.
94708
  Fisz Marek Probability theory and mathematical statistics / Fisz Marek. – 3-rd edit. – New York : J.Wiley, 1963. – 16, 678 p. – (A Wiley publications in mathemat. statistics)
94709
  Klimov G. Probability theory and mathematical statistics / G. Klimov. – Moscow : Mir, 1986. – 344 p.
94710
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 71, № 2. – 1986
94711
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 71, № 3. – 1986
94712
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 72, № 2. – 1986
94713
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 72, № 3. – 1986
94714
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 72, № 4. – 1986
94715
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 72, № 1. – 1986
94716
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 73, № 3. – 1986
94717
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 73, № 1. – 1986
94718
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 73, № 4. – 1986
94719
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 73, № 2. – 1986
94720
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 74, № 4. – 1987
94721
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 74, № 2. – 1987
94722
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 74, № 1. – 1987
94723
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 74, № 3. – 1987
94724
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 75, № 4. – 1987
94725
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 75, № 2. – 1987
94726
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 75, № 1. – 1987
94727
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 76, № 3. – 1987
94728
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 76, № 2. – 1987
94729
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 76, № 4. – 1987
94730
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 76, № 1. – 1987
94731
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 77, № 3. – 1988
94732
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 77, № 4. – 1988
94733
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 77, № 2. – 1988
94734
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 77, № 1. – 1988
94735
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 78, № 3. – 1988
94736
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 78, № 2. – 1988
94737
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 78, № 4. – 1988
94738
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 78, № 1. – 1988
94739
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 79, № 2. – 1988
94740
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 79, № 1. – 1988
94741
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 79, № 4. – 1988
94742
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 80, № 2. – 1988
94743
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 80, № 1. – 1988
94744
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 80, № 3. – 1989
94745
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 81, № 4. – 1989
94746
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 81, № 3. – 1989
94747
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 81, № 2. – 1989
94748
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 81, № 1. – 1989
94749
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 82, № 1. – 1989
94750
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 82, № 3. – 1989
94751
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 82, № 4. – 1989
94752
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 95, № 2. – 1993
94753
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 95, № 1. – 1993
94754
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 95, № 3. – 1993
94755
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 95, № 4. – 1993
94756
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 96, № 4. – 1993
94757
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 96, № 2. – 1993
94758
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 96, № 3. – 1993
94759
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 97, № 4. – 1993
94760
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 97, № 3. – 1993
94761
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 98, № 2. – 1994
94762
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 98, № 3. – 1994
94763
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 98, № 1. – 1994
94764
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 98, № 4. – 1994
94765
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 99, № 3. – 1994
94766
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 99, № 2. – 1994
94767
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 99, № 1. – 1994
94768
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 99, № 4. – 1994
94769
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 100, № 2. – 1994
94770
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 100, № 3. – 1994
94771
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 100, № 1. – 1994
94772
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 100, № 4. – 1994
94773
   Probability Theory and Related Fields. – Berlin : Springer-Verlag. – ISSN 0178-8051
Vol. 107, № 1. – 1997
94774
  Onicescu O. Probability theory on Boclean algebras of events / Octav Onicescu, I. Cuculescu. – Bucuresti : Ed. Acad. RSR, 1976. – 185p.
94775
  Papoulis Athanasios Probability, randon variables, and stochastic processes / Papoulis Athanasios. – New York : McGraw-Hill book, 1965. – XI,583p.
94776
  Kempthorne Oscar Probability, Statistics, and Data Analysis. / Kempthorne Oscar, Folks Lercy. – Iowa, 1971. – 555с.
94777
   Probation (espacially adult probation) and other non-institutional measures. – Paris, 1965. – 26с.
94778
  Hopcke Klaus Probe fur das Leben / Hopcke Klaus. – Halle-Leipzig, 1982. – 341с.
94779
   Probems in Chemical kinetics. – M., 1981. – 224с.
94780
   Proben junger Erzahler. – Lpz., 1959. – 356с.
94781
   Probing into Native and Nonnative Students" Mental Lexicon: a Case of Word Association Comparison / Marzban Afrooz, Bagheri Mohammad Sadegh, Sadighi Firooz, Rassaei Ehsan // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – P. 197-213. – (Philology ; vol. 25, issue 2). – ISSN 2309-1797
94782
  Babyk Iu.V. Probing the distant galaxy cluster JKCS 041 on the L-T-M scaling relations // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. board : I.L. Andronov, Yu.Yu.Balega, L.F. Chernogor [et al.]. – Kyiv, 2018. – Vol. 8, iss. 1/2. – Р. 28-33. – ISSN 2227-1481
94783
   Probiotic concept for treatment of generalized chronic periodontitis in women / A. Mykytenko, D. Yankovskiy, G. Dyment, T. Beregova, K. Neporad // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – № 1 (3). – P. 66-70. – ISSN 2413-550Х
94784
  Dirac G.A. Problem cetiri boje / G.A. Dirac, M.D. Stojakovic. – Beograd, 1960. – 64с.
94785
  Stalin J. Problem des Leninismus: erste folge : 2. durchgesehene und erweiterie Auflage / J. Stalin. – Moskau : Verlagsgenossenschaft Auslandischer Arbeiter in der UdSSR, 1932. – 526 S.
94786
  Hrebeniuk M.V. Problem issues of implementation of state policy in the field of state security // Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (17), march. – P. 65-77. – ISSN 2414-0562
94787
  Sytenko O. Problem of adequate translation of contracts // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 161-167. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070


  У статті розглянуто один з найскладніших типів професійного перекладу - бізнесової документації.
94788
  Kovalenko I.P. Problem of Informational Objectivity in the Contex of Journalists’ Legal Culture // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 169-175. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  Мета статті — висвітлити основні проблеми забезпечення об’єктивності інформації в контексті формування правової культури журналістів. Методологія дослідження. Стаття ґрунтується на біхевіористському, системному, структурно-функціональному та ...
94789
  Biloshkurska N.V. Problem of innovative risk propensity in modern conditions / N.V. Biloshkurska, M.V. Biloshkurskyi // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 2. – P. 98-101. – ISBN 978-9934-571-33-6
94790
  Kuzmenko N. Problem of teacher"s self-education in the pedagogical heritage of Ya. Chepiha // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 25-27. – (Педагогіка ; вип. 1 (9)). – ISSN 1728-3817


  The article is devoted to the scientific and practical analysis of the pedagogical heritage of Ukrainian teacher Yakov Chepiha with the aim of actualization for modern education. Ya. Chepiha was author of textbooks and manuals for primary school, and ...
94791
  Aidit D.N. Problem of the Indonesian revolution. / D.N. Aidit, 1963. – 612с.
94792
  Holovchenko V. Problem of Ukrainian unity in the context of world war II // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 825. – ISBN 966-7522-07-5
94793
  Shekhunova S.B. Problem on radioactive and toxic waste isolation in Ukraine: rock salt option // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 3. – С. 61-66 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1726-5428
94794
  Kuchar Ivan Problem pravdepodobnosti a determinismus. / Kuchar Ivan. – Praha, 1967. – 176с.
94795
  Kowalczyk Zagmunt Problem przebitkowy w geodezij gorniczej i inzynieryjno-przemyslowej / Kowalczyk Zagmunt. – Warszawa, 1956. – 212с.
94796
  Groniowski Krzystof Problem rewolucji agrarnej w ideologii obozow politycznych w latach 1846-1870 / Groniowski Krzystof. – Warszawa, 1957. – 160с.
94797
  Dabkowski Leszek Problem transcendencji a kultura wspolczesna w koncepcji Leszka Kolakowskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – N 2097. – 155 s. – (Filozofia ; 34). – ISSN 0239-6661
94798
  Sorochobova J.V. Problem vedomi ve filosofii a prirodnich vedach / J.V. Sorochobova. – Praha, 1963. – 314с.
94799
  Dudek Antoni Problem zachodniej granicy Polski oraz zjednoczenia Niemiec w polityce zagranicznej rzadu Tadeusza Mazowieckiego (1989-1990) // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2018. – 145, z. 1. – S. 135-156. – ISSN 0083-4351
94800
  Sienkiewicz M. Problem гору і gazu ziemnego w stosunkach Rosji z Bialorusia і Ukraine // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 84-89
94801
  Malinschi V. Problema agrara in Vietnam / V. Malinschi. – Bucuresti, 1973. – 152с.
94802
  Protase D. Problema continuitatii in Dacia in lumina arheologiei si numismaticii / D. Protase. – Bucuresti : Academiei Republicii Socialiste Romania, 1966. – 249 p. : ill. – (Biblioteca de arheologie ; IX)
94803
  Hajdeu A. Problema timpului nostru : invatatura lui Grigore Savici Scovoroda ; Presentata in conceptia exegetico-sistematica / Alexandru Hajdeu ; trad. din Ruseste de N. Covali ; pref. de C. Grigoras. – Bucuresti : "Tiparul Universitar", 1938. – V, 42 p.
94804
  Lvovskaya Zinaida Problemas actuales de la traduccion / Lvovskaya Zinaida; Edit. Juan de Dios Luque Duran, Antonio Pamies Bertran. – Granada : Granada lingvistica, 1997. – 138p. – (Seria: Granada lingvistica). – ISBN 84-7933-966-7
94805
   Problemas centrales de a historia rusa y sovietica. – Moscu, 1990. – 236с.
94806
  Ikramov J. Problemas de algebra lineal / J. Ikramov; Trad. del ruso por S.Bulanov. – Moscu : Mir, 1990. – 344 p.
94807
  Kiseliov A. Problemas de ecuaciones diferenciales ordinaries / A. Kiseliov, M. Krasnov, G. Makarenko. – Moscu : Mir, 1968. – 219 p.
94808
  Kletenik D. Problemas de geometria analitica / D. Kletenik; Rev. por el prof. N.Efimov; Trad. del ruso por E. Aparicio Bernardo. – Moscu : Mir, 1967. – 300 p. : fig.
94809
   Problemas de geometria diferential. – M. : Mir, 1981. – 279 p.
94810
  Cocho Gil Problemas de investigacion en inestabilidad hidrodinamica y turbulencia / Cocho Gil; Comision Nacional de energia nuclear Mexico
N 194. – 1965. – 112 p. – Extr.: Revista Mexicana de fisica, vol. 14, 2, 1965
94811
  Egorov A. Problemas de la estetica / A. Egorov. – M., 1978. – 379с.
94812
   Problemas de los fundamentos teoreticos de la electrotecnia. – Moscu : Editorial Mir, 1990. – 637 s.
94813
  Mesherski I. Problemas de mecanica teorica / I.Mesherski; Trad. del ruso por F.Petrov. – Moscu : Mir, 1990. – 560p. : il.
94814
   Problemas de resistencia de materiales. – Moscu : Mir, 1990. – 500 p.
94815
  Markushevich A. Problemas economicos y social de la instruccion general / A. Markushevich. – M., 1965. – 20с.
94816
   Problemas globales de neustro tiempo. – M., 1984. – 390с.
94817
   Problematic legal issues of selling state and municipal land plots on auction
94818
  Dzhuryak Y. Problematic legal issues of selling state and municipal land plots on auction // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – P. 242-243
94819
  Friedman Maurice Problematic rebel: Melville, Dostoievsky, Kafka, Camus / Friedman Maurice. – Revis. ed. – Chicago; London, 1973. – 523с.
94820
  Zdzislaw Michalczyk Problematyka badan naukowych prowadzonych w zakladzie hydrografii Uniwersytetu Marii-Curie Sklodowskiej w Lublinie // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 223-229. – Бібліогр.: 34. – ISBN 966-521-109-9
94821
  Galecki Jerzy Problematyka estetyki. Przedmiot i metoda / Galecki Jerzy. – Krakow, 1962. – 200с.
94822
  Ozhekhovska M. Problematyka moralna w prozie Jaroslawa Iwaszkiewicza / Mariia Ozhekhovska. – Szczecin : Uniwersytet Szczecinski ; ZAPOL, 2008. – 231 s. : іл,. – Indeks nazwisk: s. 208-213. – Бібліогр.: с. 197-207 та в підрядк. прим. – ISBN 978-83-751809-4-7
94823
  Poniatowski Zygmunt Problematyka nauki w pismiennictwie katolickim w Polsce. (1863-1905) / Poniatowski Zygmunt. – Warszawa, 1961. – 220с.
94824
   Problematyka pomiarow i opracowan elementow meteorologicznych : Suplement. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 2001. – 86s. – ISBN 83-227-1803-9
94825
  Skorowski Henryk Problematyka praw czlowieka / Skorowski Henryk. – 2e wyd., rozszerzone. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynckiego, 1999. – 309s. – ISBN 83-7072-145-1
94826
  Gozdziewicz Grzegorz Problematyka prawna nauki zawodu w usplecznionych zakladach pracy / Gozdziewicz Grzegorz. – Torun, 1977. – 172с.
94827
  Kuran Michal Problematyka ukrainska w tworczosci Marcina Paszkowskiego // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  Artykul przynosi nowe informacje o biografii Marcina Paszkowskiego. Poeta jest Malopolaninem, ktoy ksztalcil sie i zyl w Krakowie, podrozowal do Inflant, nigdy nie byl na Ukrainie, a piszac o jej sprawach opieral sie na relacjach roznych osob oraz ...
94828
   Problematyka wiezienna i lagrowa. Totalitaryzm a jednostka : Streszczenia analizy i interpret.literackie :4.kl.liceum. – Warszawa : Agencja Wydawnicza Polonia Press, 1995. – 127с. – ISBN 83-86725-02-08
94829
   Probleme actuale ale certarii stiintifice. – Bucuresti, 1972. – 173с.
94830
   Probleme actuale de biologie si stiinte agricole. – Bucuresti, 1960. – 780с.
94831
   Probleme actuale de istoria nationala : studii in onoarea profesorului Pavel Parasca / ULIM ; Institutul de Istorie si Stiinte Politice ; ed.: A. Galben, G. Postica. – Chisinau : ULIM, 2009. – 357 p. – ISBN 978-9975-934-80-0
94832
  Avram Mioara Probleme ale exprimarii corecte. / Avram Mioara. – Bucuresti, 1987. – 279с.
94833
  Gheorghiu Gh.Th. Probleme de algebra si analiza matematica / Gh.Th. Gheorghiu : Editura tehnica, 1953. – 660 p.
94834
  Marinescu C. Probleme de analiza numerica rezolvate cu calculatorul / C. Marinescu, I. Rizzoli, I. Popescu a. o. – Bucuresti : Acad. RSR, 1987. – 263 p.
94835
  Chitimia I.C. Probleme de basa ale literaturii romane vechi / I.C. Chitimia. – Bucuresti, 1972. – 490с.
94836
   Probleme de Biologie. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Populare Romine, 1962. – 574s.
94837
   Probleme de Biologie Evolutionista : Taxonomie si Speciatie. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1978. – 178s.
94838
   Probleme de cercetare operationale : Programare matematica / I. Hadejde, C. Zidaroiu, C. Bergthaller, S. Sburlan; I. Hadejde, C. Zidaroiu, C. Bergthaller, S. Sburlan. – Bucuresti : Acad. RSR, 1971. – 449 p.
94839
  Budrugeac Petru Probleme de Chimie. / Budrugeac Petru. – Bucuresti, 1986. – 279с.
94840
  Fagarasany I. Probleme de chirurdie si de anatomie clinica / I. Fagarasany. – Bucuresti : Edutura Acagemiei RSR, 1980. – 354s.
94841
  Alexandrov I.I. Probleme de constructii geometrice. / I.I. Alexandrov. – Bucuresti, 1951. – 212с.
94842
   Probleme de drept economic. – Bucuresti, 1980. – 169с.
94843
  Cosmovici Paul Probleme de drept economic. / Cosmovici Paul. – Bucuresti, 1981. – 157с.
94844
  Danielopolu D. Probleme de Farmakodinamie Nespecifica / D. Danielopolu. – Bucuresti : Academiei RPR
Vol. 1 : Bazele ""Farmacodinamiei Nespecifice"" si ""Terapeuticii Nespecifice"". – 1954. – 278s.
94845
   Probleme de filologie slava.( Studii, articole, prelegeri).. – Timisoara
N 5. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
94846
  Macrea Dimitrie Probleme de fonetica / Macrea Dimitrie. – Bucuresti, 1953. – 105с.
94847
  Tchystiak D.O. Probleme de la conceptualisation litteraire dans l’aspect diachronique // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – P. 249-256. – ISBN 978-617-7132-63-8


  Стаття присвячена аналізу проблеми художньої концептуалізації в діахронічному аспекті на матеріалі досократичної та класичної давньогрецької філософії. Виявлено, що система філософсько-естетичних концептів сформувaлася із синкретичного міфічного ...
94848
   Probleme de linguista generala. – Bucuresti
5. – 1967. – 200с.
94849
   Probleme de literatura comparata si sociologie literara. – Bucuresti, 1970. – 445 с.
94850
   Probleme de logica. – Bucuresti
1. – 1968. – 374с.
94851
   Probleme de logica. – Bucuresti
2. – 1970. – 385с.
94852
   Probleme de logica. – Bucuresti
3. – 1971. – 322с.
94853
   Probleme de logica. – Bucuresti
4. – 1972. – 339с.
94854
   Probleme de logica. – Bucuresti
5. – 1973. – 356с.
94855
   Probleme de logica. – Bucuresti
6. – 1975. – 268с.
94856
  Apostol Pavel Probleme de logica diakectica in filozofia lui G.W.F.Hegel. / Apostol Pavel. – Bucuresti
1. – 1957. – 283с.
94857
  Apostol Pavel Probleme de logica diakectica in filozofia lui G.W.F.Hegel. / Apostol Pavel. – Bucuresti
2. – 1964. – 376с.
94858
  Ilioi Constantin Probleme de optimizare si algoritmi de aproximare a solutiilor / Ilioi Constantin. – Bucuresti : Ed. Acad. RSR, 1980. – 202 p.
94859
   Probleme de psihologia muncii si artei, 1952. – 355 p.
94860
  Rosca D.I. Probleme de zoofiziologie celulara / D.I. Rosca. – Bucuresti : Academiei Republicii Socialiste Romania, 1969. – 350S.
94861
   Probleme der Entwicklunslander in der Marxistisch-leninistischen Okonomie. – Leipzig, 1981. – 243с.
94862
   Probleme der friedlischen Koexistenz in der Deutschland. – Berlin, 1965. – 199с.
94863
   Probleme der geschitswissenschaftlichen Erkennitnis. – Berlin, 1977. – 251с.
94864
   Probleme der Korrelation neuronaler und endokriner Regulation bei Evertebraten. – Jena : Friedrich-Schiller-Universitat, 1978. – 176S.
94865
   Probleme der Kriminalitattsforschung und Verbrechensvorbeugung in der Tschechoslowakischen Republik. – Potsdam-Babelsberg, 1963. – 120с.
94866
   Probleme der Kybernetik. – Berlin : Academia
Band 2. – 1963. – P. 369
94867
  Welskopf E.Ch. Probleme der Musse im alten Hellas / Elisabeth Charlotte Welskopf. – Berlin : Rutten & Loening, 1962. – 320 S.
94868
   Probleme der Parasitoliogie : Vortrage der 2. parasitologischen Arbeitstagung. – Berlin : Akademie, 1956. – 305S.
94869
   Probleme der Perspektivplanung der Hochschulbildung. – Berlin - Kiew, 1978. – 212с.
94870
  Hrusovsky I. Probleme der philosophie / I. Hrusovsky. – Bratislava, 1970. – 215с.
94871
  Oiserman T.I. Probleme der Philosophie und der Philosophiegeschichte / T.I. Oiserman. – Berlin, 1972. – 422с.
94872
   Probleme der Schulentwiklung nach dem 21. – Berl., 1962. – 174с.
94873
  Kunze Jurgen Probleme der Selektion und Semantik. / Kunze Jurgen, U. Jung, H. Kustner. – Berlin, 1987. – 212с.
94874
  Bilinsky Andreas Probleme der sowjetischen Rechtsphilosophie / Bilinsky Andreas. – Munchen, 1973. – 53с.
94875
   Probleme der Soziologie : Protokoll einer Konferenz zu Problemen der Soziologie am 5. und 6.2. 1965. – [S. l. : s. n.], 1965. – 110 S.
94876
   Probleme der sprachlischen Nomination. – Leipzig, 1982. – 173 S.
94877
   Probleme der strukturellen Grammatik und Semantik. – Leipzig, 1968. – 292с.
94878
  Schiefner Karl Probleme der technischen Arbeitsnormung im Braunkohlentagebau / Schiefner Karl. – Berl., 1958. – 108с.
94879
   Probleme der Theoretischen biologie. – Moskau ; Leningrad : INRA, 1935. – 412 S.
94880
   Probleme der Theoretischen Biologie. – Moskau ; Leningrad : INRA, 1935. – 411 S.
94881
   Probleme der Vorbeugung und Bekampflung der Gewalt- und Sexualkriminalitat. – Leipzig, 1977. – 136с.
94882
  Korol T. Probleme der Wortbildung im modernen Deutsch. Die Neologismen / T. Korol. – 92с.
94883
  Tetzner H. Probleme des Arbeits- und Anwohner schutzes bei Trocknung leinolhaltiger Lacke in Infrarot-Ofen / H. Tetzner. – Berl., 1957. – 42с.
94884
  Fuchs-Kittowski Probleme des Determinismus und der Kybernetik in der molekularen Biologie : Tatsachen und Hypothesen uber das Verhaltnis das technischen Automaten zum lebenden Organismus / Fuchs-Kittowski. – Auf. 2. – Jena, 1976. – 491S. : Mit 31 Abbildungen im Text
94885
  Lefebvre Henri Probleme des Marxismus, heute / Lefebvre Henri. – Frankfurt am Main, 1965. – 147с.
94886
   Probleme des proletarischen Internationalismus. – Berl., 1959. – 108с.
94887
  Lukacs Georg Probleme des Realismus / Lukacs Georg. – Berl., 1955. – 416с.
94888
  Rudolph Johanna Probleme des Realismus in unserer Literatur / Rudolph Johanna. – Berl., 1958. – 48с.
94889
  Chrenko Wilhelma Probleme des revolutionaren Kampfes in Lateinamerika. Kuba-Chile-Peru / Chrenko Wilhelma, Kaeselitz Rudi. – Berlin, 1977. – 119с.
94890
   Probleme des sozialistischen Zivilrechts. – Berl., 1963. – 334с.
94891
   Probleme des sozialistischen Zivilrechts. – Berl., 1963. – 334с.
94892
   Probleme des Unterrichtts im lesen in der Mittelschule. – Riga, 1967. – 12с.
94893
  Graefrath Bernhard Probleme des Volkerrechts / Graefrath Bernhard. – Berlin, 1985. – 334с.
94894
  Floru R. Probleme fundamentale ale activitatii nervoase superioare / R. Floru, C. Giurgea, M. Saragea. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine, 1956. – 518с.
94895
  Iliescu I. Probleme globale creativitate = Global problems creativity / I. Iliescu. – Bucuresti : Tehnica, 1992. – 256 p. : Ill. – ISBN 973-31-0465
94896
  Ene H.I. Probleme in teoria filtratiei / H.I. Ene, S. Gogonea. – Bucuresti, 1973. – 438 p.
94897
  Eminescu Yolanda Probleme juridice al transferului de tehnologie / Eminescu Yolanda. – Bucuresti, 1979. – 160с.
94898
  Barbu Viorel Probleme la limita pentru ecuatii cu derivate partiale = Boundary value problems for partial differential equations / Barbu Viorel. – Bucuresti : Editura Acad. Romane, 1993. – 284p. – (Analiza moderna si aplicatii). – ISBN 973-27-0387-3
94899
  Sandu D.D. Probleme moderne de tehnica impulsurilor / D.D. Sandu. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romane, 1980. – 295 p..
94900
  Sandu D.D. Probleme moderne de tehnica impulsurilor / D.D. Sandu. – Bucuresti : Editura Academiei republicii Socialiste Romania, 1980. – 293 s.
94901
  Cazacu Cabiria Probleme moderne de teoria functiilor / Cazacu Cabiria, C. Constantinescu, M. Jurchescu. – Bucuresti : Ed.Acad. R.P.R, 1965. – 309 p.
94902
  Panaitescu Horia Probleme personale / Panaitescu Horia. – Bucuresti, 1974. – 140с.
94903
  Teodorescu P.P. Probleme plane in teoria elasticitatii / P.P. Teodorescu. – Bucuresti : Acad. R.P.R.
Vol.1. – 1961. – 996 p.
94904
  Teodorescu P.P. Probleme plane in teoria elasticitatii / P.P. Teodorescu. – Bucuresti : Acad. Rep. Sov. Romania
Vol.2. – 1966. – 670 p. : Fig. – Bibliogr.: p.p.655-658
94905
   Probleme privind dezvoltarea si apararea proprietatii socialiste in dreptul Republicii Populare Romine. – Bucuresti, 1959. – 276с.
94906
  Mayer O. Probleme speciale de teoria functiilor de o variabila complexa / O. Mayer. – Bucuresti, 1990. – 318 p.
94907
  Reutov O.A. Probleme teoretice ale chimiei organice / O.A. Reutov. – Bucuresti, 1964. – 576с.
94908
   Probleme und Ergebnisse der Wundt-Forschung. – Leipzig, 1979. – 267 S. – (Wissenschaftliche Zeitschrift Karl-Marx-Univ. Leipzig, ISSN 0043-6879 ; 28. Jhrg. (1979) ; Hft. 2 : Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe)
94909
   Probleme und Ergebnisse der Wundt-Forschung. – Leipzig. – (Wissenschaftliche Zeitschrift Karl-Marx-Univ. Leipzig, ISSN 0043-6879 ; 29. Jhrg .(1980) ; Hft. 2 : Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe)
2. – 1980. – 199
94910
   Probleme wissentschaftlischer Fuhrungstatistigeit der ortlischen Staatsorgane in der zweiten Etappe des neuen okonomischen Systems der Planung und Leitung. – Potsdam - Babelsberg
1. – 1966. – 152с.
94911
   Probleme wissentschaftlischer Fuhrungstatistigkeit der ortlischen Staatsorgane in der zweiten Etappe des neuen okonomischen Systems der Planung und Leitung. – Potsdam - Babelsberg
2. – 1966. – 168с.
94912
   Probleme, Formen und Methoden der Intensivierung der Forschungsprozesse im Hochschulwese: Internat. Seminar, 12. bis 14 November 1985. – Berlin
1. – 1986. – 108с.
94913
  Bulgar Gh. Problemele limbii literare in conceptia scriitorilor Romani. / Gh. Bulgar. – Bucuresti, 1966. – 288с.
94914
  Facon Nina Problemele limbii literare in cultura italiana. / Facon Nina. – Bucuresti, 1962. – 144с.
94915
   Problemes d"acoustique : Rapports, Conferences, particulieres / 5-me Congres International d"acoustique. – Liege : Universite de Liege
T. 1. – 1965. – C. A1-F71
94916
   Problemes d"acoustique : Rapports, Conferences, particulieres / 5-me Congres International d"acoustique. – Liege : Universite de Liege
T. 2, 1-b. – 1965. – C. G11-M71
94917
   Problemes d"acoustique : Rapports Conferences generales / Cinquieme 5 Congres international d"acoustique. – Liege : Universite de Liege
P. 2. – 1965. – 426 p.
94918
   Problemes de cosmogonie contemporaine : tr. du russe. – Moscou : Mir, 1971. – 370 p.
94919
  Kletenik D. Problemes de geometrie analytique / D. Kletenik; Sous la direct. du prof. N.Efimov. – 2-d edit. – Moscu : Edit. de la Paix. – 294 p. : fig.
94920
  Klotenik D. Problemes de geometrie analytique. / D. Klotenik. – M., 1981. – 253с.
94921
  Potekhine I.I. Problemes de l"Afrique moderne / I.I. Potekhine. – M., 1968. – 160с.
94922
   Problemes de la fonction de personnel. – Liege, 1963. – 202с.
94923
   Problemes de la physique du sol. – Moscou : [S. n.]
T.1. – 1934. – 182 p.
94924
  Benveniste Emile Problemes de linguistique generale / Benveniste Emile. – [Paris] : Gallimard. – (Bibliotheque des sciences humaines)
2. – 1974. – 288 p.
94925
   Problemes de methodes en psychologie comparee. – Paris, 1972. – 153 p.
94926
  Demcovitch V.P. Problemes de physique. / V.P. Demcovitch. – M., 1967. – 264с.
94927
   Problemes du langage. – Paris, 1966. – 220с.
94928
  Alexandrovskaia L. Problemes economiques africains. / L. Alexandrovskaia. – M., 1966. – 96с.
94929
   Problemes economiques et politiques de l"environnement dans le monde. – M., 1980. – 492с.
94930
  Kopelmanas Lazare Problemes et methodologie d"une confrontation des concepts fondamentaux des pays ayant des structures economiques et sociales differentes a l"egard du developpement economique / Kopelmanas Lazare. – 67с.
94931
   Problemes geologiques et hydrogeologiques relatifs aux barrages et aux bassins de reteneu. – Liege, 1959. – 281с.
94932
   Problemes geologiques et hydrogeologiques relatifs aux barrages et aux bassins de retenue : Sedimentation dans les barrages-reservoirs. – Liege : Imprimerie H.Vaillant-Carmanne, S.A., 1959. – 281p. – Colloque International organise par l"Universite de Liege sous la direction des Professeurs Legraye M. et Calembert L. les 4 et 5 mai 1959
94933
   Problemes juriques nes du developpement et de l"utilisation de l"energie atomique. – Bruxelles, 1960. – 120с.
94934
  Golstein E. Problemes particuliers de la programmation lineaire / E. Golstein, D. Youdine. – Moscou : Editions mir, 1973. – P. 560
94935
   Problemeund Ergebnisse aus Biophysyk und Strahlenbiologie. – Leipzig : VEB Georg Thieme
Heft 4. – 1956. – 438S. : Mit 261 Abbildungen
94936
   Problemeund Ergebnisse aus Biophysyk und Strahlenbiologie. – Berlin : Akademie
V.3. – 1962. – 149S. : Mit 261 Abbildungen und 11 Tabellen
94937
  Azzariti Gaetano Problemi attuali di diritto costitue zionale. / Azzariti Gaetano. – Milano, 1951. – 320с.
94938
  Pusic Eugen Problemi upravljanja / Pusic Eugen. – Zagreb, 1971. – 206с.
94939
  Batsak N. Problems and directions of researches, devoted to the history of Ukraine in the XIX — at the beginning of the XX century in historiographic practice of the "Ukrainian Historical Journal" (1957-2017) / N. Batsak, O. Reient // Comprehending the past: Soviet visions, post-Soviet revisions and modern concepts in "Ukrainian historical journal" (1957-2017) / [Nat. acad. of sciences of Ukraine, Inst. of history of Ukraine of the NAS of Ukraine ; ed.-in-chief V. Smolii ; comp.: H. Boriak, O. Donik, O. Yas]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2020. – P. 224-274. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language"). – ISBN 978-966-360-423-7
94940
   Problems and instruments of business cycle analysis. – Berlin, 1978. – 432с.
94941
  Brumfit Christopher Problems and principles in English teaching. / Brumfit Christopher. – Oxford, 1980. – 154с.
94942
  Chelobitchenko V. Problems and prospect for accession of the European Union to the European Convention on Human Rights in the context of analysis of case law and Opinion of ECJ of 18 December 2014 on the draft agreement on the accession of the EU to the European // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – P. 112-114. – ISBN 978-617-7069-28-6


  продовження назви: Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
94943
  Луцька О.П. Problems and prospects of the integration processes in the European monetary union // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 122-124
94944
  Redchenkov A.A. Problems and prospects of Ukraine’s energy supply in the aspects of international trade / A.A. Redchenkov, N.O. Krasnikova // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – Р. 70-79. – (Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 9). – ISSN 2409-9228
94945
  Zhelezniakova E. Problems and some aspects of training foreign citizens in the process of teaching mathematics in higher education institutions / E. Zhelezniakova, T. Silichova // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 1 (75). – P. 184-195. – ISSN 2312-5993


  Проблеми та деякі аспекти підготовки іноземних громадян у процесі викладання математики у вищих навчальних закладах
94946
   Problems and strategies of educational planning. Lessons from Latin America. – Paris, 1965. – 120с.
94947
  Kletenik D. Problems in analytic geometry / D. Kletenik; Edited by Prof. N.Yefimov. Translated from the Russian by O. Soroka. – Moscow : Peace Publishers. – 299 p. : fig.
94948
  Raymond Thomas Cicchino Problems in business administration. Analysis by the case method / Raymond Thomas Cicchino. – 2-d edit. – N.Y., San Francisco - Toronto, 1964. – 331с.
94949
  Maron I.A. Problems in calculus of one variable : (With elements of theory) / I.A.Maron; Transl. from the Russ. by L.Levant. – Moscow : Mir, 1988. – 453 p. : ill.
94950
   Problems in elementary mathematics for home study / N. Antonov, M. Vygodsky, V. Nikitin, A. Sankin; N. Antonov, M. Vygodsky , V. Nikitin, A.Sankin;Transl. from the Russ. by L. Levant. – M. : Mir, 1974. – 406 p.
94951
  Levens A.S. Problems in engineering drawing. / A.S. Levens, A.E. Edstrom. – 8-th edit., 1953. – 48с.
94952
  Irodov I.E. Problems in general physics = Иродов И.Е. Задачи по общей физике : tr. from rus. / I.E. Irodov. – Moscow : Mir Publishers, 1981. – 387 p.
94953
  Wolkenstein V.S. Problems in general physics / V.S. Wolkenstein. – Moscow : Mir, 1990. – 349 s.
94954
  Kutepov A. Problems in geometry / A. Kutepov, A. Rubanov; A.Kurosh; Transl. from the Russian by O.Meshkov. – Moscow : Mir, 1975. – 208p.
94955
  Proskuryakov I.V. Problems in linear algebra / I.V. Proskuryakov; transl. from the russ. by G. Yankovsky. – Moscow : Mir, 1978. – 453 p.
94956
  Baranenkov G. Problems in mathematical analysis : Under the editorship of B. Demidovich / G. Baranenkov, B. Demidovich, V. and oth. Efimenko; Transl. from the Russian by G. Yankovsky. – M. : Mir. – 496p.
94957
  Baranenkov G. Problems in mathematical analysis / G. Baranenkov, B. Demidovich, V. Efimenko. – M. : Mir, 1981. – 496 p.
94958
  Baranenkov G. Problems in mathematical analysis / G. Baranenkov, B. Demidovich, V. Efimenko a. o.; Under the edit. of B. Demidovich; Transl. from the russ. by G. Yankovsky. – Moscow : Mir, 1989. – 496 p.
94959
  Sharygin I.F. Problems in solid geometry / I.F. Sharygin; Translated from the Russian by L.Levant. – Moscow : Mir, 1986. – 247 p. : ill.
94960
  Anel Kireyeva Problems in spatial modernization of regions: Kazakhstan"s experience // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 267-272 : table., fig. – Bibliogr.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
94961
   Problems in western civilization : The challenge of history. – New York : Charles Scribner`s Sons, 1965. – XXVI, [2], 809 [1] p.
94962
  Tomusiak R. Problems of afforestation of agricultural grounds in Poland // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – P. 29-30 : fig. – Bibliogr.: Referen.: 1 name. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
94963
   Problems of applied geography : Proceedings of the Anglo-Polish Seminar, Keele, September 9-20, 1962. – Warszawa : PWN-Polish Scientific
2. – 1964. – 274p.
94964
  Langer Susanne Problems of art: ten philosophical lectures / Langer Susanne. – New York, 1957. – 184с.
94965
  Pidvysotskyi Yan Problems of convertible bonds valuation in implementation of international business projects // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ : Інститут міжнародних відносин, 2020. – Вип. 144


  The article analyzes the main approaches to estimating the value of convertible bonds, considering the factors of the event time and investor behavior. In the process of project implementation, there is often a need to finance costs that will ...
94966
   Problems of decision support system for systematic analysis of innovative treatment methods / O. Nakonechnyi, V. Martsenyuk, I. Andrushchak, A. Sverstyuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Захист здоров"я населення є пріоритетним напрямком соціальної політики держав. Значне місце у вирішенні проблем національної охорони здоров"я відіграє розвиток медичної науки. Тому один з головних підходів подолання проблем в національних системах ...
94967
  Geyer E.S. Problems of deferred taxes representation in accounting // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 438-445 : Tabl. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
94968
   Problems of distant learning of medical students during the Covid-19 pandemic / M. Bondarenko, V. Kurovska, A. Okhrei, O. Podpalova, Ye. Reshetnik // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2021. – № 1 (186). – С. 19-26. – (Психологія. Медицина. Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Традиційно практична складова займає значну частину в медичній освіті. Однак, під час карантину, зумовленого пандемією COVID-19, навчальний процес перейшов на дистанційний формат. Це дозволило чітко визначити його недоліки. Проаналізувати недоліки ...
94969
  Constantinescu M. Problems of history and social theory. / M. Constantinescu. – Bucharest, 1970. – 170с.
94970
  Zerov K. Problems of identification of a copyright infringer for works posted on the Internet // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 3 (89). – P. 30-40. – ISSN 2308-0361


  У публікації розглянуто проблеми ідентифікації особи - порушника авторських прав на твори, розміщені в мережі Інтернет. Автор класифікує таку ідентифікацію на види залежно від особливостей протиправної поведінки особи на: 1) ідентифікацію ...
94971
  Kenzhebayeva Zere Problems of increasing the competitiveness of the national economy of the republic of Kazakhstan / Kenzhebayeva Zere, Toiganbayeva Agina, Akhmetova Sholpan // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – P. 113-119 : Tabl. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  Проаналізовано інвестиційне забезпечення розвитку вищої освіти.
94972
  Shymchenko L.A. Problems of internally displaced persons in the context of ensuring social security in Ukraine // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 36/1. – Р. 170-175. – ISSN 2306-546X
94973
  Perkumiene D. Problems of legal regulations of companies in Lithuania and Mali / D. Perkumiene, M. Traore // Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водопянов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – Вип. 3 (80). – С. 138-147. – ISSN 2708-0390
94974
   Problems of legal science in the context of modern state-building processes in Ukraine: Challenges and tasks / N.M. Parkhomenko, T.S. Podorozhna, T.I. Tarakhonych, L.M. Andrusiv, Mozoliuk-Bodnar // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 2. – С. 123-131. – ISSN 1993-0909


  Проблеми юридичної науки в контексті сучасних державотворчих процесів в Україні: виклики і завдання.
94975
  Malcolm Norman Problems of mind: Descartes to Wittgenstein / Malcolm Norman. – New York a.o., 1971. – 102с.
94976
  Hilska V. Problems of modern japanese society / V. Hilska, Z. Vasiljevova. – Praha, 1971. – 157с.
94977
  Zarebska A. Problems of protection of the minor victim during the interrogation in the Polish criminal trial / A. Zarebska, P. Jagielski // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – P. 381-382
94978
  Zuiev O.V. Problems of Radio Navigation Systems Adaptive Operation // 2016 IEEE 4th international conference "Methods and systems of navigation and motion control (MSNMC)" : proceedings : Oct. 18-20, 2016 Kyiv, Ukraine / "Methods and systems of navigation and motion control (MSNMC)", intern. conf. – Kyiv : IEEE ; Освіта України, 2016. – P. 193-195. – ISBN 978-1-5090-1052-3
94979
  Mazur I Problems of research and development commercialization in Ukraine / I Mazur, L. Kot // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2014. – № 5/6. – P. 25-28. – ISSN 1728-6220


  Проблеми комерціалізації наукових розробок в Україні. Запропоновано практичні рекомендації щодо використання альтернативних джерел фінансування, а саме венчурного капіталу, і розвиток інноваційної інфраструктури, основною ланкою якої мають стати вищі ...
94980
  Kyrylova V.A. Problems of restitution of implicatures of the ukrainian artistic work in the french translation // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2017. – № 31. – P. 48-56. – ISSN 2413-5593
94981
  Makarenko A. Problems of Soviet School education / A. Makarenko. – M., 1965. – 154с.
94982
  Levchuk I. Problems of Spiritual and Religious Re-education of Prisoners in the Prisons of the Russian Empire in the Nineteenth Century // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – P. 256-258. – ISSN 2409-4544
94983
  Ejdys J. Problems of strategic rourism management in the regions of Poland / J. Ejdys, D. Szpilko // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 284-294 : tabl. – Bibliogr.: 40 назв. – ISSN 1993-6788
94984
   Problems of the communist movement. – M., 1981. – 355с.
94985
  Khandanian R. Problems of the development of administrative law and administrative and legal doctrine in the Republic of Armenia (concept and subject matter of administrative law, administrative law within the system of public law, the system and science ... // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Мельник Р.С., Ващенко Ю.В., Гетманцев Д.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (25). – С. 43-66. – ISSN 2227-796X


  Повна назва: Problems of the development of administrative law and administrative and legal doctrine in the Republic of Armenia (concept and subject matter of administrative law, administrative law within the system of public law, the system and ...
94986
  Perminov S.B. Problems of the Development of Trust Management in the Conditions of the Modern Global Financial Market // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 9 (524) : Пріоритети та ризики реалізаціїрегіональної смарт-орієнтированої економічної політики. – C. 196-201. – ISSN 2222-4459
94987
   Problems of the environment in urbanized regions. – Moscow : IGU, 1984. – 206p.
94988
  Oizerman Th. Problems of the history of philosophy / Th. Oizerman. – M., 1973. – 463с.
94989
  Mironenko Olexandr Problems of the Nuclear Age and Ways of Solving Them / Mironenko Olexandr. – Kiev, 1989. – 213с.
94990
  Horielova V. Problems of the relationship between moral and legal in judgments of the European Court of human rights // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 166-170. – ISSN 2663-5313
94991
  Stetsenko V. Problems of the State"s dividends governmental regulation // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – P. 289-291. – ISBN 978-617-7069-28-6
94992
   Problems of tribology = Проблеми трибології : international scientific journal / Khmelnitsky National University ; The Ministry of Education and Science of Ukraine ; ed.-in-chief A.V. Dykha [et al.]. – Khmelnitskiy : [s. n.], 1996-. – ISSN 2079-1372
Vol. 91, No 1. – 2019. – 83, [1] p. – Резюме укр., англ. мовами. До 2019 р. журн. вих. укр. мовою "Проблеми трибології"
94993
   Problems of tribology = Проблеми трибології : international scientific journal / Khmelnitsky National University ; The Ministry of Education and Science of Ukraine ; ed.-in-chief A.V. Dykha [et al.]. – Khmelnitskiy : [s. n.], 1996-. – ISSN 2079-1372
Vol. 92, No 2. – 2019. – 90 p. – Резюме укр., англ. мовами. До 2019 р. журн. вих. укр. мовою "Проблеми трибології"
94994
   Problems of tribology = Проблеми трибології : international scientific journal / Khmelnitsky National University ; The Ministry of Education and Science of Ukraine ; ed.: O. Dykha, M. Pashechko, J. Padgurskas ; ed. board: V. Aulin, P. Blau, B. Bhushan [et al.]. – Khmelnitskiy : [s. n.], 1996-. – ISSN 2079-1372
Vol. 25, No 2/96. – 2020. – 69, [1] p. – DOI 10.31891/2079-1372 - Резюме укр., англ. мовами. До 2019 р. журн. вих. укр. мовою "Проблеми трибології"
94995
   Problems of tribology = Проблеми трибології : international scientific journal / Khmelnitsky National University ; The Ministry of Education and Science of Ukraine ; ed.: O. Dykha, M. Pashechko, J. Padgurskas ; ed. board: V. Aulin, P. Blau, B. Bhushan [et al.]. – Khmelnitskiy : [s. n.], 1996-. – ISSN 2079-1372
Vol. 25, No 3/97. – 2020. – 76, [1] p. – DOI 10.31891/2079-1372 - Резюме укр., англ. мовами. До 2019 р. журн. вих. укр. мовою "Проблеми трибології"
94996
   Problems of tribology = Проблеми трибології : international scientific journal / Khmelnitsky National University ; The Ministry of Education and Science of Ukraine ; ed.: O. Dykha, M. Pashechko, J. Padgurskas ; ed. board: V. Aulin, P. Blau, B. Bhushan [et al.]. – Khmelnitskiy : [s. n.], 1996-. – ISSN 2079-1372
Vol. 25, No 4/98. – 2020. – 61, [1] p. – DOI 10.31891/2079-1372 - Резюме укр., англ. мовами. До 2019 р. журн. вих. укр. мовою "Проблеми трибології"
94997
   Problems of tribology = Проблеми трибології : international scientific journal / Khmelnitsky National University ; The Ministry of Education and Science of Ukraine ; ed.: O. Dykha, M. Pashechko, J. Padgurskas ; ed. board: V. Aulin, P. Blau, B. Bhushan [et al.]. – Khmelnitskiy : [s. n.], 1996-. – ISSN 2079-1372
Vol. 26, No 2/100-2021. – 2021. – 89, [1] p. – DOI 10.31891/2079-1372 - Резюме укр., англ. мовами. До 2019 р. журн. вих. укр. мовою "Проблеми трибології"
94998
   Problems of tribology = Проблеми трибології : international scientific journal / Khmelnitsky National University ; The Ministry of Education and Science of Ukraine ; ed.: O. Dykha, M. Pashechko, J. Padgurskas ; ed. board: V. Aulin, P. Blau, B. Bhushan [et al.]. – Khmelnitskiy : [s. n.], 1996-. – ISSN 2079-1372
Vol. 26, No 1/99-2021. – 2021. – 91, [1] p. – DOI 10.31891/2079-1372 - Резюме укр., англ. мовами. До 2019 р. журн. вих. укр. мовою "Проблеми трибології"
94999
   Problems of tribology = Проблеми трибології : international scientific journal / Khmelnitsky National University ; The Ministry of Education and Science of Ukraine ; ed.: O. Dykha, M. Pashechko, J. Padgurskas ; ed. board: V. Aulin, P. Blau, B. Bhushan [et al.]. – Khmelnitskiy : [s. n.], 1996-. – ISSN 2079-1372
Vol. 26, No 3/101-2021. – 2021. – 91, [1] p. – DOI 10.31891/2079-1372 - Резюме укр., англ. мовами. До 2019 р. журн. вих. укр. мовою "Проблеми трибології"
95000
  Valevskyi O.L. Problems of value transformations and public consolidation in the context of Ukraine’s European choice // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2019. – № 3 (18), june 2019. – C. 115-126. – ISSN 2414-0562
<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,