Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>
94001
  Twardowski J. ""Rzuc na bezsennych garsteczke siana"" : Wiersze nie tylko o Bozym Narodzeniu / J. Twardowski; Wybor oprac. i wstep. B.Kuczera-Chachulska. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynckiego, 2000. – 142s. – ISBN 83-7072-160-5
94002
  Savulescu Traian "Sa facem din cuceririle stiintei si culturii un bun al poporului Muncitor", (Doi ani dela infiintarea Societatii pentru Raspandirea Stiintei si Culturii). (Conferinta tinuta le 25 Junie 1951 in sal / Savulescu Traian, 1951. – 50с.
94003
  Savulescu Traian "Sa facem din cuceririle stiintei si culturii un bun al poporului Muncitor", (Doi ani dela infiintarea Societatii pentru Raspandirea Stiintei si Culturii). (Conferinta tinuta le 25 Junie 1951 in sal / Savulescu Traian, 1951. – 50с.
94004
  Savulescu Traian "Sa facem din cuceririle stiintei si culturii un bun al poporului muncitor". (Doi ani dela infiintarea Societatii pentru Raspandirea Stiintei si culturii). (Conferinta tinuta la 25 lunie 1951 in sal / Savulescu Traian. – Bucuresti, 1951. – 52с.
94005
   "SALO" project / Yu.M. Arkatov, A.V. Glamazdin, I.S. Guk, A.N. Dovbnya, S.G. [et al.] Kononenko; [Yu.M. Arkatov et al.] ; Nat. science center "Kharkiv inst. of physics a. technology". – Kharkiv : NSC KIPT, 2005. – 104, [1] p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ч.
94006
   "Sani Resort". Райська Перлина Середземномор"я : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 56-57 : Фото
94007
  Харченко О.В. "Satiric news" як одне з джерел сучасного американського дискурсу комічного // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 507-519. – Bibliogr.: Літ.: с. 519; 7 п.
94008
  Нечаев П. .Н. R-матричное описание взаимодействия в системах состоящих из нескольких частиц : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Нечаев П. .Н.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1979. – 9л.
94009
  Нечев Пламен Нейчев R-матричное описание взаимодействия в системах, состоящих из нескольких частиц : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Нечев Пламен Нейчев; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – л.
94010
  Чудинович Игорь Юрьевч R-операция Н.Н.Боголюбова для случая системы взаимодействующих полей, содержащей поля нулевой массы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Чудинович Игорь Юрьевч; АН УССР. Ин-т теорет. физики. – К., 1975. – 17с. – Бібліогр.:с.16-17
94011
  Хейнару А.Л. R-факторы у колициногенных и неколициногенных энтеробактерий : Автореф... канд. биол.наук: 03.103 / Хейнару А.Л.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 40л.
94012
  Рвачев В.Л. R-функции в задачах теории пластин / В.Л. Рвачев, Л.В. Курпа. – К., 1987. – 174с.
94013
  Курпа Л.В. R-функции и их приложение к решению задач о собственных колебаниях пластин сложной формы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Курпа Л.В.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1970. – 11л.
94014
  Pawinski Adolf Rzady sejmikowe w Polsce 1572-1795, na tle stosunkow wojewodztw kujawskich / Pawinski Adolf. – Warszawa, 1978. – 558с.
94015
  Jasienski B. Rzecz gromadzka / B. Jasienski. – Warszawa : Ludova spoldzielnia widawnicza, 1960. – 129, [3] c.
94016
  Chludzinska-Swiatecka Jadwiga Rzecziwniki postadiektywne: Studium slowotworczo-leksykalne / Chludzinska-Swiatecka Jadwiga. – Warszawa, 1979. – 261с.
94017
  Malachowski Aleksander Rzeczniepospolita / Malachowski Aleksander. – Warszawa, 1964. – 242с.
94018
  Rapacka Joanna Rzeczpospolita Dubrownicka / Rapacka Joanna. – Warszawa, 1977. – 277с.
94019
   Rzeczpospolita w dobie upadku 1700-1740. – Wroclaw, 1955. – 316с.
94020
   Rzeczpospolita w dobie wielkiej wojny polnochej. – Kielce : Wydawnictwo Akademii Swietokrzyskiej, 2001. – 462s. – (Prace Instytutu historii Akademii Swietokrzyskiej w Kielcach ; 27). – ISBN 83-7133-143-6
94021
  Kluk Krzysztof Rzeczy kopalnych osobliwie zdatnieyszych, szukanie, poznanie i zazycie. – W Warszawie (Warszawa) : W Drukarni Xiezy Piiarow
T. 2. O kamieniach w powszechnosci. – 1802. – 354 p.
94022
  Kisielewski Stefan (Kisiel) Rzeczy male. / Kisielewski Stefan (Kisiel). – Warszawa, 1956. – 540с.
94023
  Grochowiak Stanislaw Rzeczy na glosy / Grochowiak Stanislaw. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1966. – 258s. : il.
94024
  Grzybowski K. Rzeczy odlegle a bliskie. Rozmyslania o historii Polski / K. Grzybowski. – Warszawa, 1969. – 292с.
94025
   Rzeczywistosc jezyka / Pod. red. B. Trojanowskiej // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – N 2097. – 399 s. – (Filozofia ; 34). – ISSN 0239-6661
94026
  Hemingway Ernest Rzeka dwoch serc. / Hemingway Ernest. – Warszawa, 1962. – 184с.
94027
  Dormanowska Zofia Rzeka lete / Dormanowska Zofia. – Warszawa, 1977. – 68с.
94028
  Szyszkow Wiaczeslaw Rzeka posepna : Powiesc / Szyszkow Wiaczeslaw. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy
Tom I. – 1949. – 474s.
94029
  Szelburg-Zarembina Ewa Rzemieslniczek - wedrowniczek i inne basnie / Szelburg-Zarembina Ewa. – Warszawa, 1956. – 112с.
94030
   Rzemioslo artystyczne Dagestanu. Od czasow najdawniejszych do naszyc dni. Katalog wystawy. – Warszawa, 1970. – 50с.
94031
  Bochnak A. Rzemioslo artystyczne w Polsce / A. Bochnak, K. Buczkowski. – Warszawa, 1971. – 502с.
94032
  Plonski J. Rzesistek pochwowy / J. Plonski. – Warszawa : Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1962. – 127s.
94033
  Kaczmarek Romuald Rzezba architektoniczna XIV wieku we Wroclawiu // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 2015. – ISSN 0239-6661
94034
  Skubiszewski Piotr Rzezba nagrobna Wita Stwosza / Skubiszewski Piotr. – Warszawa, 1957. – 122с.
94035
   Rzezba Nusantary. – Warszawa, 1980. – 25с.
94036
   Rzezba, paleogeografia czwartorzedu oraz problemy zmian srodowiska obszarow polarnych = Relief, quatenary paleogeography and changes of the polar environment. – Lublin : UMCS. – ISBN 83-227-1181-6
T.2 : Wyprawy geograficzne na Spitsbergen / Pod red. J.Repelewskiej-Pekalowej. – 1998. – 314s. – Польською тa англіською мовами
94037
  Vonnegut Kurt Rzeznia numer piec / Vonnegut Kurt. – Warszawa : PIW, 1972. – 180 s.
94038
  Lelewel J. Rzut oka na dawnosc litewskich narodow i zwiazki ich z herulami : nolaczony Opisu polnocney Europy w ksiedze XXII. 8. Ammiana Marcellina, Wyklad przeciw Naruszewichowi / Przez J. Lelewela Masura. – W Wilnie (Vilnius) : Drukowal nakladem Autora Jozef Zavadzki, 1808. – 77 s.
94039
  Chledowski Kazimierz Rzym-ludzie Odrodzenia. Rod Colonnow / Chledowski Kazimierz. – Warszawa, 1957. – 600с.
94040
  Zbych Andrzej Rzym / Zbych Andrzej. – Warszawa : Wyd-wa radia i telewizji, 1976. – 86 s.
94041
  Klaczke J. Rzym i odrodzenie. Szkice. Juliusz II.. – Warszawa, 1900. – 421с.
94042
  Los Stanislaw Rzym na rozdrozu / Los Stanislaw. – Warszawa, 1960. – 258с.
94043
   Rzymska elegia milosna. (Wybor). – Wroclaw, 1955. – 208с.
94044
  Бадинова Л.Я. Rёciits sur Lёningrad -- Рассказы о Ленинграде. / Л.Я. Бадинова, Г.А. Кудырская. – М., 1980. – 200с.
94045
  Кантер А.И. RС генераторы многофазных гармонических колебаний, построенные на четном числе каскадов / А.И. Кантер, И.И. Кантер. – Саратовск, 1975. – 108 с.
94046
  Bieliauskas Alfonsas S-a intimplat la Kaunas / Bieliauskas Alfonsas; Barcacila A., Talmatki I. – Bucuresti, 1980. – 349с.
94047
  Volkov N. S cistym stitem / N. Volkov. – Praha : Svet sovetu, 1954. – 276 p.
94048
  Volkov N. S cistym stitem / N. Volkov. – Praha : Svet sovetu, 1956. – 272 p.
94049
  Kriz Adolf S hudbeu je Kriz (Adolf). Kresleny humor. / Kriz Adolf. – Praha, 1972. – 127с.
94050
  Prazak Albert S Hvezdoslavom. Rozhovory s basnikom o zivote a diele / Prazak Albert. – Bratislava, 1955. – 459с.
94051
   S Janem Nerudou na jihu Cech. – Ceske Budejovice, 1986. – 83с.
94052
  Cisar Cestmir S lety jsme rostli. 15 budovatelskych let za vedeni KSC / Cisar Cestmir. – Praha, 1960. – 484с.
94053
  Karvas Peter S nami a proti nam. / Karvas Peter. – Praha, 1954. – 110с.
94054
  Fryd Norbert S pimprlaty do Kalkaty. Vypraveni o vsem moznem, take o Cejlonu, Jave a obou Indich / Fryd Norbert. – Praha, 1960. – 278с.
94055
  Polevoi B. S"a implinit visul / B. Polevoi. – Bucuresti, 1953. – 14с.
94056
  Guliaschi Andrei S.M.T. / Guliaschi Andrei. – Sofia, 1951. – 328с.
94057
  Wojtyllo Jadwiga S.O.S. / Wojtyllo Jadwiga. – Warszawa : Czytelnik, 1974. – 386 s.
94058
  Vukotic V. S=z•i2 // New knowledge for new development : іntern. conf., 7 Oct. 2013 / Maced. acad. of sciences a. arts ; [ed. board: V. Vukotic, T. Ecimovic, N. Ruzin et al.]. – Skopje : Macedonian academy of sciences and arts, 2015. – P. 83-103. – ISBN 978-608-203-130-9


  Соціальна парадигма та її застосування в освіті. Які освітні реформи потребує сучасне суспільство.
94059
  Наталья Роор S7 Tour идет вперед! // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 74 : фото
94060
   S7 Tour представляет сеть отелей Sindbad Club в Хургаде : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 46
94061
  Mao Thuan Sa-oa. Le xuan vu dich / Mao Thuan. – Vien Van Hoc, 1963. – 340с.
94062
   Sa folosim cu spor lunile de iarna, 1950. – 40с.
94063
  Stanculescu P. Sa Insamantam la Timp Ogoarele de Primavara / P. Stanculescu. – Bucuresti : Editura de Stat, 1951. – 119s.
94064
   Sa ne auzim si sa ne intelegem reciproc : cugetari despre toleranta / [ alcatuitori: S. Lazarev, H. Corbu, L. Drumea, L. Sorina ; red.: A. Savin, T. Zaicovschi ] // Слышать и понимать друг друга : размышления о толерантности / [ сост.: С. Лазарев, Х. Корбу, Л. Друмя, Л. Шорина ; ред.: А. Савин, Т. Зайковская ]. – Кишинев : Юнеско ; AXUL ZET, 2001. – 96,96 р. – ISBN 9975-76-012-0
94065
  Ojog-Brasoveanu Rodica Sa nu ne uitam la ceas / Ojog-Brasoveanu Rodica. – Bucuresti, 1989. – 269с.
94066
  Subic Anastazija Sa Sekspirom: Eseji / Subic Anastazija. – Sarajevo, 1979. – 224с.
94067
   Sa traim in pace si prietenie! Vizita in SUA a lui N.S. Hrusciov, prezedintele Consiliului de Ministri al URSS 15-27 septembrie, 1959. – Bucuresti, 1959. – 426с.
94068
  Gabor Ion Sa transformam miscarea cincisutista intr"o miscare de massa / Gabor Ion, Zamfir Tudor, 1950. – 34с.
94069
  Taine H. Sa vie et sa correspondance / H. Taine. – Paris : Librairie Hachette et C-ie
T. 2 : La Critique et le Philosophe 1853- 1870. – 1904. – II, 396 p. – З автограф. В. Данилевича
94070
  Hunter E. Saat der Gewalt : Roman / Evan Hunter ; Ubersetzung aus dem Amerikanischen von G. Vorkamp. – Stuttgart ; Salzburg : Fackelverlag, 1967. – 347 S.
94071
  Herbell Hajo Saat des Verderbens. / Herbell Hajo. – Berl., 1961. – 140с.
94072
  Burkle W. Saatenanerkennung und Samenkontrolle in den verschiedenen Landern der Erde / W. Burkle. – Berlin : Parey, 1928. – 81 S. – (Berichte uber Landwirtschaft)
94073
  Gomez Sab. / Gomez, de Avellaneda Gertrudis. – La Habana, 1973. – 341с.
94074
  Avellaneda Gertrudis Gomez de Sab. / Avellaneda Gertrudis Gomez de; M. Cruz. – La Habana, 1976. – 308с.
94075
  Schubert D. Sabine / D. Schubert. – Berlin, 1972. – 149с.
94076
  Vidric Vladimir Sabrane pjesme / Vidric Vladimir. – Zagreb, 1969. – 331 s.
94077
   SABRE представив новинку для субагентів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 22 : фото. – ISSN 1998-8044
94078
   SABRE Україна кардинально оновлює Help Desk // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 28 : фото. – ISSN 1998-8044
94079
   SABRE: єдина новина - все по-новому // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 36 : фото. – ISSN 1998-8044
94080
  Franko I. Sachar Berkut / I. Franko. – Charkiw ; Kyjiw : Literatura i Mysteztwo, 1933. – 304 S. – Відсутн. с. з 1- 23 включно
94081
  Petersen Jan Sache Baumann und andere / Petersen Jan. – Berl., 1959. – 178с.
94082
  Suetin Alexej Sachova zahajeni / Suetin Alexej. – Praha, 1975. – 63с.
94083
  Sachs K. Sachs-villatte encyklopadisches franzosisch-deutsches und deutsch-franzosisches worterbuch : hand- und schul-ausgabe / K. Sachs. – Berlin : Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung
Deutsch-franzosischen teil. – 1902. – 1160 s.
94084
  Engelhardt Heiderose Sachsen: Kunstfahrten zwischen Leipzig, Dresden und Chenmitz / Engelhardt Heiderose; Loest E. – Munchen, 1993. – 224 с.
94085
   Sachsenhausen. – Berl., 1962. – 192с.
94086
  Zimmermann Ingo Sachsens Markgrafen, Kurfursten und Konige : Die Wettiner in der meissnisch-sachsischen Geschichte / Zimmermann Ingo. – Berlin : Berliner Verlags-Anstalt Union, 1992. – 142S. – ISBN 3-372-00402-7
94087
  Kaemmel Otto Sachsische Geschichte / Kaemmel Otto; Mit einer Stammtafel des Hauses Wettin. – Dresden : Hellerau, 1991. – 171S. – (Kleine sachsische Bibliothek1 ; 1). – ISBN 3-9100184-01-4
94088
  Hahnewald E. Sachsische Heimatbilder / E. Hahnewald. – Leipzig : Brockhaus, 1989. – 192 S. – ISBN 3-325-00246-3
94089
  Gilsenbach R. Sachsische Schweiz / R. Gilsenbach. – Leipzig : Brockhaus, 1963. – 71S. : Mit 120 Photographien im Bildanhang. Fotografiert von Willy Pritsche
94090
   Sachsische Volksmarchen aus Siebenburgen. – Bukarest, 1956. – 150с.
94091
  Horak Jozef Sachty / Horak Jozef. – Bratislava, 1953. – 540с.
94092
  Horak Jozef Sachty. Klub ctenaru / Horak Jozef. – Praha, 1955. – 640с.
94093
  Passarowitz N. Sacra Tribalia : Vidin- Paris / N. Passarowitz, D. Svistu. – Bucuresti : Erasmus, 1994. – 207 p. – ISBN 973-96367-2-6
94094
  Богачов А. Sacrificium intellectus, або обличчя сучасного догматизму // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М., Кирилюк Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 23. – С. 64-70. – ISBN 966-7943-03-8
94095
  Burczak K. Sacrilegium in Gratian"s "Decretum" / Krzysztof Burczak ; [English transl. Daria Bebeniec]. – Lublin : Wyd-wo KUL, 2012. – 307 p., 2 l. ill. – Bibliogr.: p. 283-302. – (Publications of the Faculty of law, canon law and administration of the John Paul II Catholic univ. of Lublin ; vol. 5). – ISBN 978-83-7702-533-8
94096
  Чижевський К. Sacrum, фашизм, Еліаде // Критика. – Київ, 2001. – Травень, (число 5). – С. 14-17


  Румунська література. Мірча Еліаде — румунський академік, письменник, історик релігій, філософ релігієзнавець і дослідник міфології. Ежен Йонеско — румунський і французький письменник, драматург.
94097
  Christie A. Sad cypress / Agatha Christie. – London : Harper Collins, 2001. – 336 p. – (Poirot). – ISBN 978-0-00-712071-0
94098
  Pieniazek Sad przy domu / Pieniazek, Szczepan. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1976. – 167s.
94099
   Sada seitsekummend (170) aastat korgemat pollumajanduslikku haridust Eestis. – Tallinn, 1976. – 164с.
94100
  Tremain Rose Sadler"s birthday / Tremain Rose. – Harmondsworth, 1991. – 190с.
94101
  Piechocki W. Sadny dzien / Witold Piechocki. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1971. – 107 s.
94102
  Hurych Vaclav Sadovnicka Dendrologie / Hurych Vaclav, Mikulas Ernest. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1973. – 417s. : Jansa F., Pinc M.
94103
  Brzezinski Waclaw Sadowa kontrola administracji we Francji. / Brzezinski Waclaw. – Warszawa, 1960. – 174с.
94104
  Pieniazek Sadownictwo / Pieniazek, Szczepan. – Wyd. 2. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1958. – 682s.
94105
  Holubowicz T. Sadownictwo / T. Holubowicz. – 2-e wyd. – Poznan : Wydawnictwo Akademii rolniczej im.Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, 1999. – 422s. – ISBN 83-7160-144-1
94106
  Szerer Mieczyslaw Sadownictwo angielskie / Szerer Mieczyslaw. – Warszawa, 1959. – 158с.
94107
  Pawlikowski M. Sadownictwo grodzkie w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej / Michal Pawlikowski. – Strzalkow : [s. n.], 2012. – 144 s., 1 map. : il. – Бібліогр.: с. 137-142 та в підрядк. прим. – (Cykl: Biblioteka Pawlikowskich ze Strzalkowa / [oprac. red. Michal Pawlikowski]). – ISBN 978-83-933262-1-1
94108
  Baltruszajiys G. Sadownictwo komicji skarbowych w sprawach handlowych i prsemyslowych (1764-1794) / G. Baltruszajiys. – Warczawa, 1977. – 214с.
94109
   Sadowy process czyli Sposob prawowania sie w trybunale y wszystkich subselliach W.X.L. : krotko zebrany a dla informacyi obywatelow przedrukowany z przydatkiem niektorych ostatniego seymu 1780. roku stosujacych sie do processu sadowego Ustaw. – W Mohilewie (Магілёў) : W Drukarni Uprzywilejo. J. W. Arcy-Biskupa Mohilewsk. Rzymsk. Kosciol., 1782. – 314, [2] p.
94110
  Kram Andrej Sadowy wymiar kary za przestemstwa zaboru mienia spolecznego w swietle badan prawometrycznych. / Kram Andrej. – Warszawa, 1977. – 112с.
94111
  Czynczyk Alojzy Sady Karlowe / Czynczyk Alojzy, Mika Augustyn. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1973. – 261s.
94112
  Ersoy Mehmed Akif Safahat / Ersoy Mehmed Akif; Hazirlayanlar C. Kurnaz, M. Tatci, K. Akarsu; A. Hayber; S. Toplu. – Istanbul : M.E.B, 2001. – 700s. – (Turk edebiyati dizisi ; 2801 ; Milli egitim bakanligi yayinlari). – ISBN 975.11.0948.5
94113
  Korabiewicz Waclaw Safari Mingi. (Wedrowki po Afryce) / Korabiewicz Waclaw. – Warszawa, 1959. – 220с.
94114
  Саримсаков Андрій Safari New // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 54-57 : фото
94115
  Vagner Josef Safari pod Kilimandzarom / Vagner Josef, Schneiderova Nad"a, 1975. – 272s. – (Mlade Leta)
94116
  Schinasi G.J. Safeguarding financial stability : Theory and practice / G.J.Schinasi. – Washington : International Monetary Fund, 2006. – 15,311 p. : ill. – ISBN 1-58906-440-2
94117
  Sugiyono Safeguarding Language Diversity in Indonesia // Protecting and Revitalizing Native Languages in an Era of Globalization : proc. of the 2012 Intern. Academic Conf. of the Nat. Inst. of the Korean Language / Nat. inst. of the Korean language. – [Seoul] : [s. n.], 2014. – P. 79-95
94118
  Ascher S. Safety of micafungin in infants: insights into optimal dosing / S. Ascher, P.B. Smith, Jr D.K. Benjamin // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. "Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – Р. 89-93. – ISSN 2226-1230
94119
   Safety on the road. – New York : Wilson, 1966. – 170 p. – (The reference shelf ; Vol.38; №1)
94120
  Safire William Safire"s Wachington / Safire William. – New York, 1980. – 534с.
94121
  Textor A.M. Sag as treffender / A.M. Textor. – Hamburg, 1974. – 365с.
94122
  Dybowski Janusz Teodor Saga grodu nad Prosna / Dybowski Janusz Teodor. – Warszawa, 1975. – 275с.
94123
  Grabski W.J. Saga o Jarlu Broniszu / Wladyslaw Jan Grabski. – Warszawa : Pax
Czesc 2 : Sladem wikingow. – 1968. – 264 s.
94124
  Gulia Gieorgij Saga o Karim, synu Gunnara / Gulia Gieorgij. – Warszawa, 1985. – 196с.
94125
  Sierecki Slawomir Saga o Vinlandzie / Sierecki Slawomir. – Gdynia, 1959. – 42с.
94126
   Saga of resistance to Japanese invasion. – Peking, 1959. – 214с.
94127
  Muszynska-Hoffmannowa Hanna Saga rodu Chetnikow. / Muszynska-Hoffmannowa Hanna. – Olstyn-Bialystok, 1982. – 260с.
94128
  Galsworthy J. Saga rodu Forsyte"ow : Przebudzenie. Do wynajecia / John Galsworthy. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1960. – 303 s.
94129
  Galsworthy John Saga rodu Forsytow / Galsworthy John; Tlumaczyl Rychlinski J.B. – Warszawa : Wiedza
T.2 : Babie lato ostatniego Forsyta. Bankructwo. – 1948. – 418 s.
94130
  Bidwell George Saga rodu Hawkinsow / Bidwell George. – Gdansk, 1972. – 291с.
94131
   Sage uber meine Freunde. Sowjetdeutscher Almanach. Prosa, Lyrik, Nachdichtungen, Humor. – Moskau, 1974. – 591с.
94132
   Sagen der Lausitz. Eine Auswahl. – Bautzen, 1962. – 160с.
94133
  Gusten M.O. Sagen Sie bloss, die Bourbonen kommen wieder! / M.O. Gusten. – Berlin, 1973. – 192с.
94134
  Probst Anneliese Sagen und Marchen aus dem Harz / Probst Anneliese. – Berl., 1957. – 196с.
94135
  Hering Elisabeth Sagen und Marchen von der Nordsec / Hering Elisabeth. – Berl., 1964. – 256с.
94136
  Hering Elisabeth Sagen und Marchen von der Nordsee / Hering Elisabeth. – 2. Aufl. – Berl., 1962. – 256с.
94137
  Seghers Anna Sagen von Artemis / Seghers Anna. – Lpz., 1965. – 67с.
94138
   Sagen wird man uber unsere Tage. – Halle, 1959. – 146с.
94139
  Verlaine Paul Sagesse parallelement / Verlaine Paul. – Paris : Garnier-Flammarion, 1977. – 249 p.
94140
  Budrewicz O. Sagi warszawskie : Trzecia seria sensacyinych i powszednich romantycznych i prozaicznych dziejow rodzin warszawskich / Olgierd Budrewicz. – Warszawa : Czytelnik, 1983. – 228 s. : il. – ISBN 83-07-00591-4
94141
  Budrewicz Olgierd Sagi warszawskie, Czyli sensacyjne i powszednie romantyczne i prozaiczne dzieje dwudziestu wielkich rodow warszawskich. / Budrewicz Olgierd. – Warszawa, 1975. – 412с.
94142
  Nachtigall G. Sahara and Sudan. – Berlin, 1879. – 749 s.
94143
   Sahovske tablice. – Vinkovci, 1956. – 18с.
94144
  Fuhmann Franz Saians-fiktschen: Erzahlungen / Fuhmann Franz. – Leipzig, 1985. – 157с.
94145
   Sain-Simon. Fourier. Owen. – Bucuresti, 1957. – 360с.
94146
  Dehousse Francoise Saint-Beuve ancienne litterature. / Dehousse Francoise. – Paris, 1971. – 653с.
94147
  Billerey Adrien Saint-Claude et ses industries / Billerey Adrien. – Paris, 1966. – 284с.
94148
  Orcibal Jean Saint-Cyran et le jansenisme / Orcibal Jean. – Paris, 1961. – 192с.
94149
  Bukowska Anna Saint-Exupery czyli paradoksy humanizmu. / Bukowska Anna. – Warszawa, 1970. – 192с.
94150
  Manoll Michel Saint-Exupery prince des pilo / Manoll Michel. – M., 1964. – 135с.
94151
  Krejci Emil Saint-Simon. / Krejci Emil. – Praha, 1949. – 37с.
94152
  Prin Claude Saint - Just et l"Invisible / Prin Claude. – Paris, 1973. – 266с.
94153
   Saint Bible, contenant l"Ancien et le Nouveau Testament : traduit en francois sur La Vulgate / par m. Le Maistre de Saci. – Nouvelle ed. – A Paris : De l"impr. de G. Desprez
T. 3. – 1776. – 551 p. – На корінці: Bible de Saci. Tome 3


  На палітурці 2 екслібриси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в 1898 г
94154
   Saint David"s University College, Lampeter. English Language Courses. – Lampeter. – 12с.
94155
  Armstrong Edward Saint Francis. / Armstrong Edward. – Berkeley, 1976. – 270с.
94156
  Shaw Bernard Saint Joan / Shaw Bernard. – London, 1927. – 114с.
94157
  Shaw Bernard Saint Joan / Shaw Bernard. – Harmondsworth, 1957. – 159с.
94158
  Shaw Bernard Saint Joan / Shaw Bernard. – London, 1966. – 208с.
94159
  Shaw Bernard Saint Joan / Shaw Bernard. – Harmondsworth, 1977. – 158с.
94160
  Durandeaux Jacques Saint Louis blues / Durandeaux Jacques. – Paris, 1991. – 126с.
94161
  Perry-Bouquet Anne Saint NIcolas, mon bon Patron / Perry-Bouquet Anne. – Paris, 1973. – 164с.
94162
  Renan Ernest Saint Paul. – 14 ed. – Paris, 1899. – 570с.
94163
  Lejeune R. Sainte-Beuve et l"Universite de Liege. Catalogue de l"exposition / R. Lejeune. – Liege, 1969. – 79с.
94164
   Sainte-Beuve et la critique litteraire contemporaine : Actes du colloque tenu a Liege du 6 au 8 octobre 1969. – Paris, 1972. – 226 p.
94165
  Willison G.F. Saints and strangers : being the lives of the pilgrim fathers and their families, with their friends and foes, and an account of the posthumous ... and the strange pilgrimages of plymouth rock / George F. Willison. – New York : Reynal & Hitchcock, 1945. – VII, 513 p. – Авт. на обкл. не зазнач.
94166
   Sais review : A journal of international affairs. – Baltimore : Hopkings univ. press
Vol.23, N 1. – 2003
94167
  Cooper J.B. Saks spaces and applications to functional analysis. / J.B. Cooper. – Amsterdam
11. – 1987. – 372с.
94168
   Saksa 15.-17. sajandi graafika: Tartu Ulokooli Raamatukogus: katalog. – Tartu, 1993. – 86с.
94169
   Saksa 18. sajandi graafika: Tartu Ulikooli Raamatukogus: kataloog. – Tartu, 1993. – 102с.
94170
  Heine Heinrich Sakularausgabe. Werke. Briefwechsel. Lebenszeugnisse. / Heine Heinrich. – Berlin, Paris
26. – 1975. – 376с.
94171
  Heine H. Sakularausgabe: Werke. / H. Heine. – Berlin, Paris
2.2. – 1972. – 327с.
94172
  Heine Heinrich Sakularausgabe: Werke. / Heine Heinrich. – Berlin, Paris
1. – 1982. – 284с.
94173
  Heine Heinrich Sakularausgabe: Werke. Band 1. Teilband 2. / Heine Heinrich. – Berlin, Paris
1. – 1982. – 586с.
94174
  Rutha B. Sala pelna ksiezycow : Dwie opowiesci / Bogdan Rutha. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1975. – 229s.
94175
  Masse Salacrou: une vie de theatre : Biographie / Masse, Jean-Francois, Rodange Thierry. – s.l. : Galerie Maurice Garnier, 2002. – 339p. – (Alteredit). – ISBN 2-84633-044-1
94176
  Нестеров П.В. Salamandra Caucasia waga / П.В. Нестеров. – 324с.
94177
  Flaubert Gustave Salammbo / Gustave Flaubert. – Moscou, 1949. – 239 [1] с.
94178
  Flaubert Gustave Salammbo = Саламбо / Gustave Flaubert. – Moscou : Progres, 1978. – 451s.
94179
  Grzymkowski Jerzy Salamun / Grzymkowski Jerzy. – Warszawa, 1976. – 193с.
94180
  Marx C. Salario, precio y ganancia / C. Marx. – M., 1968. – 63с.
94181
  Salas Saturnino Salas and Hille"s calculus : one and several variables / Salas Saturnino; Rev. by G.J.Etgen. – 7th edition. – New York a.o. : Wiley, 1995. – 19,1258,99,12p. – ISBN 0-471-58719-2
94182
   Salaspils naves nometne. – Riga, 1967. – 24с.
94183
   Salaty na kazdy den. – Bratislava, 1990. – 63с.
94184
  Zlobin S. Salavat Julajev / S. Zlobin. – Petroskol, 1941. – 227 с.
94185
  Boglar Krystyna Salceson i mrowki / Boglar Krystyna; Rozwadowski S. – Warszawa, 1975. – 259с.
94186
  Наковалова Ольга Sale! В поисках дешевых авиабилетов // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 56-58 : фото
94187
   Sale. Охота на блоху в лунную ночь : Марш-бросок. Мир на распродажу. Тема номера // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 29-35 : Фото
94188
   Salinity Problems in the Arid Zones = Les problemes de la salinite dans les regions arides : Proceedings of the Teheran Symposium. – Paris : UNESCO, 1961. – 395p. – Англійською та французькою мовами
94189
  Maianu Al. Salinizarea Secundara a Solului / Al. Maianu. – Bucuresti : Ed.Academiei Republicii Populare Romine, 1964. – Румунською та російською мовами
94190
  Koltes Sallinger / Koltes, Bernard-Marie. – Paris, 1995. – 125с.
94191
  Billiet J. Salon du sud-est 1938 : d""Ingres a Cezanne Pref. de J. Billiet / Joseph Billiet ; Union regionale des arts plastiques. – Lyon : [s.n.], 1938. – 54 p. : ill. – Exposition du 3 decembre 1938 au 15 janvier 1939. Palais municipal. quai de Bondy, Lyon
94192
  Niziurski E. Salon wytrzezwien : Powiesc / E. Niziurski. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 351s.
94193
  Zbych Andrzej Saloniki / Zbych Andrzej. – Warszawa : Wyd-wa radia i telewizji, 1976. – 90 s.
94194
  Malerba Luigi Salto mortale / Malerba Luigi; Przelozyl W.Minkiewicz. – Warszawa : Czytelnik, 1971. – 208 s.
94195
   Salutul tineretii. 23 August. 1944-1954. Versuri, 1954. – 229с.
94196
  Lawrezki Josef Salvador Allende / Lawrezki Josef. – Berlin, 1975. – 375с.
94197
  Lawriecki Josif Salvador Allende / Lawriecki Josif. – Krakow, 1976. – 281с.
94198
  Fulga Laurentiu Salvati sufletele noastre / Fulga Laurentiu. – Bucuresti, 1980. – 349с.
94199
  Meinck Willi Salvi funf, oder Der zerrissene Faden / Meinck Willi. – Berlin, 1974. – 189с.
94200
  Безсмертна О.О. Salvinia natans (L.) ALL. У басейні р. Дністер (Україна) // Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції "Заповідна справа у Степовій зоні України" : (до 90-річчя від створення Надморських заповідників) : Урзуф, 14-15 берез. 2017 р. / "Заповідна справа у Степовій зоні України", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – Т. 2. – С. 29-34. – (Conservation biology in Ukraine ; вип. 2). – ISBN 978-617-7061-42-9
94201
  Beno Ladislav Salvy pod konciarmi / Beno Ladislav. – Bratislava, 1975. – 293с.
94202
  Claudius Eduard Salz der Erde. Erzahlungen. / Claudius Eduard. – Halle, 1969. – 432с.
94203
  Knight Eric Sam Small lata znowu : Niezwykle przygody latajacego Jorkszyrczyka / Eric Knight; Przel. I.Dolezal-Nowicka; Ilustrowal K.Ferster. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1970. – 236s. : il.
94204
  Pugatschenkowa G.A. Samarkand. Buchara / G.A. Pugatschenkowa. – Berlin, 1975. – 87 S.
94205
  Heinisch O. Samenatlas der wichtigsten Futterpflanzen und ihrer Unkrauter. / O. Heinisch. – Berl., 1955. – 14с.
94206
   Samenverzeichnis 1956. – Leipzig : Karl-Marx-Universitat, 1957. – 36S.
94207
   Samenverzeichnis des Botanischen Gartens in Basel (Schweiz). – Basel : [S. n.], 1942. – 16 S.
94208
  Barta Petr Sametove rovnobezky Cerneho divadla / Barta Petr. – Praha, 1983. – 207с.
94209
  Klukowski J.T. Sami robimy zabawki i instrumenty muzyczne. / J.T. Klukowski. – Warszawa, 1972. – 191с.
94210
  Leoniak Zbigniew Samiec. / Leoniak Zbigniew. – Lodz-Kielce, 1988. – 149с.
94211
  Schaposchnikow N Sammlung Algebraischer Aufgaben : Fur die mittelschule / N.A.Schaposchnikow, N.K. Walzow. – Charkow ; Kiew : Ukrdershnazmenwydaw
1 : 6 und 7 Schuljahr. – 1933. – 132 S.
94212
  Paul-Zinserling Verena Sammlung antiker Kleinkunst der Friedrich-Schiller-Universitat Jena / Paul-Zinserling Verena. – Jena, 1981. – 104с.
94213
  Popowa N.S. Sammlung arithmetischer Aufgaben und Ubungen : Fur die dritte Klasse der Elementarschule / N.S. Popowa. – Dritte durchgesehene Auflage. – Charkow ; Kiew : Staatsverlag der nationalen Minderheiten der USSR
1 : Ubersetzung der dritten russischen Ausgabe. – 1935. – 60 S.
94214
   Sammlung deutscher Beispiele zur Bildung des Styl. – Wien, 1829. – 268 s. – Вид. пошкоджене: без обкл.
94215
   Sammlung Otto Merseburger umfassend Munzen und Medaillen von Sachsen. Albertinische und Ernestinische Linie. – Berlin, 1983. – 198с.
94216
   Sammlung von Civilrechtlichen Entscheidungen des k. k. Obersten Gerichtshofes. – 2. Aufl. – Wien : C. Gerold
14. Bd. – 1882. – 422 S.
94217
   Sammlung von Zivilrechtlichen Entscheidungen des K. K. Obersten Gerichtshofes. – Wien : Manzschen k. u. k. Hof-Verlags- u.
39, V Band. – 1904. – 988 S.
94218
   Sammlungs-Etiketten fur Europaische Grossschmetterlinge zu Hofmann-Spuler, Die Schmetterlinge Europas und Berge-Rebel, Schmetterlingsbuch. – Stuttgart : E. Schweizerbart"schen Verlagsbuchhandlung. – 64S.
94219
  Scheele C.W Sammtliche physische und chemische Werke. – Berlin
Bd. 1. – 1793. – 264 S.
94220
  Scheele C.W Sammtliche physische und chemische Werke. – Berlin
Bd. 2. – 1793. – 446 S.
94221
  Schopenhauer A. Sammtliche Werke / Arthur Schopenhauer ; Hrsg. v. J. Frauenstadt. – Leipzig : F. A. Brockhaus
Bd. 3 : Die Welt als Wille und Vorstellung/2 B., welcher die Erganzungen zu den 4 Buchern des ersten Bandes enthalt. – 1873. – VI, 743 S.
94222
  Schiller Friedrich Sammtliche Werke. – Stuttgart
Bd.3. – 1874. – 292 s.
94223
  Schopenhauer A. Sammtliche Werke : in 6 Banden / Arthur Schopenhauer ; Hrsg. von E. Grisebach. – Leipzig : Philipp Reclam Jun.
Bd. 5 : Parerga und Paralipomena. Bd. 2. – 1874. – 696 S.
94224
  Schopenhauer A. Sammtliche Werke / A. Schopenhauer ; Hrsg. v. J. Frauenstadt. – Leipzig : F. A. Brockhaus
6 B. : Parerga und Paralipomena.Kleine philosophische Schriften/2 B. – 1874. – VI, 697 S.
94225
  Schiller Friedrich Sammtliche Werke. – Stuttgart
Bd.9. – 1874. – 478 s.
94226
  Schiller Friedrich Sammtliche Werke. – Stuttgart
Bd.2. – 1879. – 788 s.
94227
  Schiller Friedrich Sammtliche Werke. – Leipzig
Bd.3. – 1882. – 306 s.
94228
  Schiller Friedrich Sammtliche Werke. – Leipzig
Bd.4. – 1887. – 220 s.
94229
  Wieland C.M. Sammtliche Werke / C.M. Wieland. – Hamburg : Hamburger Stiftung zur Forderung von Wissenschaft und Kultur
Bd. 1, [1-3]. – 1984. – 318, 325, 424 S.
94230
  Wieland C.M. Sammtliche Werke / C.M. Wieland. – Hamburg : Hamburger Stiftung zur Forderung von Wissenschaft und Kultur
Bd. 2, [4-7]. – 1984. – 238, 214, 308, 373 S.
94231
  Wieland C.M. Sammtliche Werke / C.M. Wieland. – Hamburg : Hamburger Stiftung zur Forderung von Wissenschaft und Kultur
Bd. 3, [8-10]. – 1984. – 464, 311, 350 S.
94232
  Wieland C.M. Sammtliche Werke / C.M. Wieland. – Hamburg : Hamburger Stiftung zur Forderung von Wissenschaft und Kultur
Bd. 4, [11-13]. – 1984. – 329, 342, 243 S.
94233
  Wieland C.M. Sammtliche Werke / C.M. Wieland. – Hamburg : Hamburger Stiftung zur Forderung von Wissenschaft und Kultur
Bd. 5, [14-16]. – 1984. – 334, 362, 398 S.
94234
  Wieland C.M. Sammtliche Werke / C.M. Wieland. – Hamburg : Hamburger Stiftung zur Forderung von Wissenschaft und Kultur
Bd. 6, [17-20]. – 1984. – 304, 387, 368, 308 S.
94235
  Wieland C.M. Sammtliche Werke / C.M. Wieland. – Hamburg : Hamburger Stiftung zur Forderung von Wissenschaft und Kultur
Bd. 7, [21-23]. – 1984. – 396, 308, 345 S.
94236
  Wieland C.M. Sammtliche Werke / C.M. Wieland. – Hamburg : Hamburger Stiftung zur Forderung von Wissenschaft und Kultur
Bd. 8, [24-26]. – 1984. – 387, 327, 374 S.
94237
  Wieland C.M. Sammtliche Werke / C.M. Wieland. – Hamburg : Hamburger Stiftung zur Forderung von Wissenschaft und Kultur
Bd. 9, [27-29]. – 1984. – 349, 339, 516 S.
94238
  Wieland C.M. Sammtliche Werke / C.M. Wieland. – Hamburg : Hamburger Stiftung zur Forderung von Wissenschaft und Kultur
Bd. 10, [30-32]. – 1984. – 528, 436, 476 S.
94239
  Wieland C.M. Sammtliche Werke / C.M. Wieland. – Hamburg : Hamburger Stiftung zur Forderung von Wissenschaft und Kultur
Bd. 11, [33-36]. – 1984. – 401, 383, 388 S.
94240
  Wieland C.M. Sammtliche Werke / C.M. Wieland. – Hamburg : Hamburger Stiftung zur Forderung von Wissenschaft und Kultur
Bd. 12, [37-39]. – 1984. – 264, 321, 322 S.
94241
  Wieland C.M. Sammtliche Werke / C.M. Wieland. – Hamburg : Hamburger Stiftung zur Forderung von Wissenschaft und Kultur
Bd. 13, [S. 1- S. 3]. – 1984. – 427, 471, 348 S.
94242
  Wieland C.M. Sammtliche Werke / C.M. Wieland. – Hamburg : Hamburger Stiftung zur Forderung von Wissenschaft und Kultur
Bd. 14, [S. 4- S. 6]. – 1984. – 315, 246, 381 S.
94243
  Schopenhauer A. Sammtliche Werke in 6 Banden / Arthur Schopenhauer ; Hrsg. v. E. Grifebach. – 2er Abdruck. – Leipzig : Druek und Verlag von Philipp Reclam jun.
1 B. : Die Welt als Wille und Vorstellung/ Bd. 1. – 1874. – 677 S.
94244
  Schopenhauer A. Sammtliche Werke in 6 Banden / Arthur Schopenhauer ; Hrsg. v. E. Grisebach. – Leipzig : Ph. Reclam
V.2 : Parerga und Paralipomena : kleine philosophische Schriften / 2 B. – 1874. – 696 S.
94245
  Schopenhauer A. Sammtliche Werke in 6 Banden / A. Schopenhauer ; Hrsg. v. E. Grifebach. – 2er Abdruck. – Leipzig : Druek und Verlag von Philipp Reclam jun.
21. B. : Die Welt als Wille und Vorstellung/ Bd. 2. – 1874. – 762 S.
94246
   Samoa : Appendix 7 // Resilience and growth in the small states of the pacific / ed.: Hoe Ee Khor, Roger P. Kronenberg a. Patrizia Tumbarello. – Washington : International Monetary Fund, 2016. – P. 393-397. – ISBN 978-1-51350-752-1
94247
  Jarosz Maria Samobojstwa / Jarosz Maria. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 1997. – 193s. – ISBN 83-01-12448-2
94248
  Zasada Sobieslaw Samochod, rajd, przygoda / Zasada Sobieslaw. – Warszawa : Sport i turystyka, 1970. – 266,[2]s. : il.
94249
  Karas Stanislaw Samoksztalcenie w zawodzie. / Karas Stanislaw. – Warszawa, 1980. – 152с.
94250
  Uminski W. Samolotem dookola swiata / Wladyslaw Uminski. – Warszawa : Nasza Ksiegarnia, 1956. – 361 s.
94251
  Kronhold Jerzy Samopalenie. / Kronhold Jerzy. – Krakow, 1971. – 59с.
94252
   Samorzad terytorialny III Rzeczypospolitej : Dziesiec lat doswiadczen. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2002. – 485s. – ISBN 83-227-1840-3
94253
  Wojcik Stanislaw Samorzad terytorialny w Polsce w 20 wieku : Mysl samorzadowa, historia i wspolczesnosc / Wojcik Stanislaw; Katol. uniw. Lubelski, Wydzial nauk spol. – Lublin : KUL, 1999. – 396s. – ISBN 82-228-0772-4
94254
   Samorzad terytorialny w Polsce w latach 1918-1939 : Wybor materialow zrodlowych. – Czestochowa : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 2000. – 832s. – ISBN 83-7098-447-9
94255
  Koza I. Samorzadnosc terytorialna w Polsce i na Ukrainie // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 202-209. – ISSN 2227-796X


  Однією з головних умов ефективного функціонування політичної системи в демократичній країні є створення на місцевому рівні демократичної форми організації публічної самоврядної влади. Це дозволить створити самодостатню систему місцевого самоврядування. ...
94256
  Grmela J. Samosprava a tisk : (Prazska obec a komunalni zpravodajstvi) / J. Grmela. – Praha : Naklad. duchodu obce Hlav. mesta Prahy. – (Samospravna knihovna hlav. mesta Prahy / Vydava Rada Hlavniho mesta Prhy za red. mest. archivare V. Vojtiska)
S. 6. – 1930. – 23 s.
94257
  Tolstoj Lev Nikolajevic Samotar. Pribeh kona / Tolstoj Lev Nikolajevic. – Bratislava, 1974. – 89с.
94258
   Samothrace, 1923, 1927, 1978/The results of the Czechoslovak excavations in 1927 conducted by A.Salac and J. Nepomucky and the unpublished results of the 1923 Franco-Czechoslovak excavations conduct. – Praha, 1985. – 153с.
94259
  Makarenko Wiktor Samotna wspolnota : Wprowadzenie do filozofii politycznej / Makarenko Wiktor; Tlumaczyl K.Kubala. – Rzeszow : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 1999. – 126s. – ISBN 83-87-288-64-0
94260
  Jantar Mateusz Samotne kruki / Jantar Mateusz. – Warszawa, 1961. – 240с.
94261
  Tabarly E. Samotne zwyciestwo / Eric Tabarly ; Przelozyl z franc. J. Czerwinski. – Gdynia : Wyd-wo morskie, 1967. – 204s.,[8 k.fot.,2 map.] : il.
94262
  Dickens Karol Samotnia. / Dickens Karol. – Warszawa, 1975. – 1052с.
94263
  Kornakow Wladimir Samotnik / Kornakow Wladimir. – Warszawa, 1980. – 219с.
94264
  Kieniewicz Stefan Samotnik brukselski. Opowiesc o Joachimie Lelewelu. / Kieniewicz Stefan. – Warszawa, 1960. – 166с.
94265
  Szelburg-Zarembina Ewa Samotnosc / Szelburg-Zarembina Ewa. – Warszawa, 1961. – 132с.
94266
  Baranski Jaroslaw Samotnosc i nostalgia : Szkice z filozofii kultury / Baranski Jaroslaw. – Wroclaw : Wyd-wo Akademii ekonomicznej im.Oskara Langego we Wroclawiu, 2000. – 112s. – ISBN 83-7011-411-3
94267
   Samotnosc i osamotnienie. – Warszawa, 1988. – 135с.
94268
  Gisges Jan Maria Samotnosc w bieli sniegow. / Gisges Jan Maria. – Warszawa, 1975. – 282с.
94269
  Bystrzycka Zofia Samotnosc. / Bystrzycka Zofia. – Warszawa, 1959. – 404с.
94270
  Bystrzycka Zofia Samotnosc. / Bystrzycka Zofia. – Warszawa, 1975. – 408с.
94271
  Cepik Jerzy Samotny o zmierzchu / Cepik Jerzy. – Katowice, 1985. – 298с.
94272
  Steyer Wlodzimierz Samotny polwysep / Steyer Wlodzimierz. – Poznan, 1957. – 160с.
94273
  Slocum Joshua Samotny zeglarz / Slocum Joshua. – Warszawa, 1958. – 260с.
94274
  Dascalu E. Sampling іn External Audit - The Monetary Unit Sampling Method / E. Dascalu, L. Nasta // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 30-36. – (Економіка ; вип. 12 (189)). – ISSN 1728-3817


  This article approaches the general issue of diminishing the evidence investigation space in audit activities, by means of sampling techniques, given that in the instance of a significant data volume an exhaustive examination of the assessed population ...
94275
  Szewczyk W. Sampo czyli mlynek szczescia : Z notatnika finskiego / Wilhelm Szewczyk. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskie, 1970. – 234 s.
94276
  Van Laningham Sams teach yourself Python in 24 hours / Ivan Van Laningham. – Indianapolis : Sams, 2000. – 12,510 p. : ill. – На обкл.: When you only have time for the answers : 24 proven one-hour lessons. – (Sams teach yourself in 24 hours). – ISBN 0-672-31735-4
94277
  Snell N. Sams teach yourself the Internet in 24 hours : 2002 edition / Ned Snell with revisions by Bob Temple. – Indianapolis : Sams, 2002. – 15, 505 p. : ill. – На обкл.: When you only have time for the answers : 24 proven one-hour lessons. – (Sams teach yourself in 24 hours). – ISBN 0-672-32214-5
94278
  Dobraczynski Jan Samson i Dalila / Dobraczynski Jan. – Warszawa, 1979. – 371с.
94279
  Brandys Kazimierz Samson. / Brandys Kazimierz. – Warszawa, 1960. – 192с.
94280
  Sillitoe Alan Samstagnacht und Sonntagmorgen / Sillitoe Alan. – Berlin, 1975. – 127с.
94281
  Droste-Hulshoff von Samtliche Erzahlungen / Annette von Droste-Hulshoff ; [ авт. вступної статті та коментарі Р.А. Кордуп ]. – Харків : Ранок-НТ, 2003. – 240 c. – (Klassische Lekture). – ISBN 966-8082-36-2
94282
  Catull Samtliche Gedichte. Zweisprachig / Catull. – Leipzig, 1973. – 284с.
94283
  Hegel F G.W. Samtliche werke / G.W.F. Hegel ; nach dem Texte der originalausgabe Hrsg. von G. Lasson. – Dritte Aufl. – Leipzig : Verlag von Felix Meiner. – (Der Philosophischen Bibliothek ; Bd. 114)
Bd. 2 : Phanomenologie des Geistes. – 1928. – LXXX, 583 S.
94284
  Schiller Friedrich Samtliche Werke. – Leipzig
B. XII. – 226 p.
94285
  Feuerbach L. Samtliche Werke / Ludwig Feuerbach. – Leipzig : Druck und Verlag von Otto Wigand
Bd. 2 : Philosophische Kritiken und Grundsatze. – 1846. – VI, [1], 416 S.
94286
  Feuerbach L. Samtliche Werke / Ludwig Feuerbach. – 2. Aufl. – Leipzig : Druck und Verlag von Otto Wigand
Bd. 6 : Pierre Bayle: ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie und Menschheit. – 1848. – 308 S.
94287
  Fenerback L. Samtliche Werke / Ludwig Fenerback. – Bd. 9. – Leipzig : Verlag von Otto Wigand
Theogonie nach den Quellen des klassischen, hebraischen und christlichen Alterthums. – 1857. – 446 S.
94288
  Heine H. Samtliche Werke. – Berlin, 1887
94289
  Hegel F G.W. Samtliche Werke / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; Hrsg. von G. Lasson. – Dritte Aufl. – Leipzig : Verlag von Felix Meiner
Bd. 5 : Encyclopadie der Philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. – 1923. – LXXVI, 528 S.
94290
  Storm Theodor Samtliche Werke / Storm Theodor. – Berl.
1. Band. – 1956. – 698с.
94291
  Storm Theodor Samtliche Werke / Storm Theodor. – Berl.
2. Band. – 1956. – 706с.
94292
  Storm Theodor Samtliche Werke / Storm Theodor. – Berl.
3. Band. – 1956. – 644с.
94293
  Storm Theodor Samtliche Werke / Storm Theodor. – Berl.
4. Band. – 1956. – 696с.
94294
  Rumohr Carl Friedrich von Samtliche Werke / Rumohr Carl Friedrich von; Hrsg. von E.Y. Dilk. – [Факсім. вид.]. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B. Fabian u. a. ; Fachgebiet Kulturwissenschaften). – ISBN 3-487-11928-5
Band 2 : Italienische Forschungen. Erster Theil. – 2003. – X,356,[12]S. – Nachdr. der Ausg.: Berlin und Stettin, 1827
94295
  Rumohr Carl Friedrich von Samtliche Werke / Rumohr Carl Friedrich von; Hrsg. von E.Y. Dilk. – [Факсім. вид.]. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B. Fabian u. a. ; Fachgebiet Kulturwissenschaften). – ISBN 3-487-11929-3
Band 3 : Italienische Forschungen; Theil 2. – 2003. – VIII,421S. – Nachdr. der Ausg.: Berlin und Stettin, 1827
94296
  Rumohr Carl Friedrich von Samtliche Werke / Rumohr Carl Friedrich von; Hrsg. von E.Y. Dilk. – [Факсім. вид.]. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B. Fabian u. a. ; Fachgebiet Kulturwissenschaften). – ISBN 3-487-11930-7
Band 4 : Italienische Forschungen. Dritter Theil. – 2003. – XVI,242S. – Nachdr. der Ausg.: Berlin und Stettin, 1831
94297
  Rumohr Carl Friedrich von Samtliche Werke / Rumohr Carl Friedrich von; Hrsg. von E.Y. Dilk. – [Факсім. вид.]. – Hildesheim : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B. Fabian u. a. ; Fachgebiet Kulturwissenschaften). – ISBN 3-487-11774-6
Band 9 : Schule der Hoflichkeit: Fur Alt und Jung: Zwei Teile in einem Band. – 2003. – 95S. – Nachdr. der Ausg.: Stuttgart und Tubingen, 1834 und 1835
94298
  Rumohr Carl Friedrich von Samtliche Werke / Carl Friedrich von Rumohr ; hrsg. von E.Y. Dilk. – [Факсім. вид.]. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / hrsg. von B. Fabian u. a. ; Fachgebiet Kulturwissenschaften). – ISBN 3-487-11792-4
Band 10 : Deutsche Denkwurdigkeiten: Aus alten Papieren,1er und 2er Theil. – 2003. – [16],203S. – Nachdr. der Ausg.: Berlin, 1832.
94299
  Rumohr Carl Friedrich von Samtliche Werke / Carl Friedrich von Rumohr ; hrsg. von E.Y. Dilk. – [Факсім. вид.]. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / hrsg. von B. Fabian u. a. ; Fachgebiet Kulturwissenschaften). – ISBN 3-487-11793-2
Band 11 : Deutsche Denkwurdigkeiten: Aus alten Papieren, 3er und 4er Theil. – 2003. – [8],166S. – Nachdr. der Ausg.: Berlin, 1832
94300
  Rumohr Carl Friedrich von Samtliche Werke / Rumohr Carl Friedrich von; Hrsg. von E.Y. Dilk. – [Факсім. вид.]. – Hildesheim : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B. Fabian u. a. ; Fachgebiet Kulturwissenschaften). – ISBN 3-487-11790-8
Band 12 : Drey Reisen nach Italien: Erinnerungen. – 2003. – Nachdr. der Ausg.: Leipzig, 1832
94301
  Rumohr Carl Friedrich von Samtliche Werke / Rumohr Carl Friedrich von; Hrsg. von E.Y. Dilk. – [Факсім. вид.]. – Hildesheim : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B. Fabian u. a. ; Fachgebiet Kulturwissenschaften). – ISBN 3-487-11871-8
Band 13 : Ein Band Novellen; Zweiter Band Novellen. – 2003. – 241S. – Nachdr. der Ausg.: Munchen, 1833 und 1835
94302
  Rumohr Carl Friedrich von Samtliche Werke / Rumohr Carl Friedrich von; Hrsg. von Enrica Yvonne Dilk. – [Факсім. вид.]. – Hildesheim : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B. Fabian u. a., ISSN 1430-8320 ; Fachgebiet Kulturwissenschaften). – ISBN 3-487-12828-4
Band 8 : Geist der Kochkunst.-1. und 2. Auflage. – 2005. – [4],8,[1],202,16,196S. – Nachdruck der Ausgaben: Stuttgart und Tubingen, 1822 und 1832
94303
  Rumohr Carl Friedrich von Samtliche Werke / Rumohr Carl Friedrich von; Hrsg. von E.Y. Dilk. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B. Fabian u. a. ; Fachgebiet Kulturwissenschaften). – ISBN 3-487-12734-2
Bd. 16 : Die Kunstsammlung des Freiherrn C.F.L.F. v. Rumohr. Verzeichniss einer Sammlung von Buchern des verstorbenen Kammerherrn C.F.L.F. v.Rumohr. – 2005. – [4],16,478,20,122S. – Nachdruck der Ausgaben: Lubeck, 1846; Hildesheim: Olms, 2005
94304
  Rumohr Samtliche Werke / Carl Friedrich von Rumohr; hrsg. von Enrica Yvonne Dilk. – [Факсім. вид.]. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / hrsg. von B. Fabian u. a. ; Fachgebiet Kulturwissenschaften). – ISBN 978-3-487-13338-8
Band 5 : Kunsthistorische Spatschriften. – 2008. – 517 S. – Nachdruck von Monographien, die zw. 1832 und 1841 erschienen sind.
94305
  Rumohr Samtliche Werke / Carl Friedrich von Rumohr ; hrsg. von Enrica Yvonne Dilk. – [ Faks.-Ausg. ]. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B. Fabian u. a. ; Fachgebiet Kulturwissenschaften). – ISBN 978-3-487-13336-2
Band 7 : Agrarhistorische Schriften. – 2008. – 163, 276, 71 S., 24 с. розд.паг. – Nachdruck von Monographien, die zw. 1830 und 1838 erschienen sind
94306
  Rumohr C.F. von Samtliche Werke / Carl Friedrich von Rumohr ; mit einer Einleitung hrsg. von Enrica Yvonne Dilk. – Hildesheim u. a. : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / hrsg. von B. Fabian u. a. ; Fachgebiet Kulturwissenschaften). – ISBN 978-3-487-13371-3
Bd. 1 : Kunsthistorische Fruhschriften. – 2009. – 56, 237 S. – Nachdruck von Monographien und Zeitschriftenbeitragen, die zwischen 1810 und 1815 erschienen sind
94307
  Rumohr C.F. von Samtliche Werke : herausgegeben von Enrica Yvonne Dilk / Carl Friedrich von Rumohr. – Hildesheim [etc.] : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / hrsg. von B. Fabian [et al.], ISSN 1430-8320 ; Fachgebiet Kulturwissenschaften). – ISBN 978-3-487-13372-0
Bd. 15 : Aufsatze und Zeitschriftenbeitrage Addenda und Corrigenda. – 2013. – XXV, 367 S.
94308
  Shakespeare William Samtliche Werke in 4 Banden / Shakespeare William. – Berlin - Weimar
Band 1. – 1975. – 893с.
94309
  Shakespeare William Samtliche Werke in 4 Banden / Shakespeare William. – Berlin - Weimar
Band 2. – 1975. – 959с.
94310
  Shakespeare William Samtliche Werke in 4 Banden / Shakespeare William. – Berlin - Weimar
Band 3. – 1975. – 1103с.
94311
  Shakespeare William Samtliche Werke in 4 Banden / Shakespeare William. – Berlin - Weimar
Band 4. – 1975. – 1079с.
94312
  Hauff Wilhelm Samtliche Werke in 4 Banden. / Hauff Wilhelm. – Lpz.
1. – 524с.
94313
  Hauff Wilhelm Samtliche Werke in 4 Banden. / Hauff Wilhelm. – Lpz.
2. – 372с.
94314
  Hauff Wilhelm Samtliche Werke in 4 Banden. / Hauff Wilhelm. – Lpz.
3. – 517с.
94315
  Hauff Wilhelm Samtliche Werke in 4 Banden. / Hauff Wilhelm. – Lpz.
4. – 352с.
94316
  Weerth Georg Samtliche Werke in 5 Banden / Weerth Georg. – Berlin : Aufbau Verlag
Bd. 1. – 1956. – 319 S.
94317
  Weerth Georg Samtliche Werke in 5 Banden / Weerth Georg. – Berlin : Aufbau Verlag
Bd. 2. – 1956. – 521 S.
94318
  Keller Gottfried Samtliche Werke in 8 Banden. / Keller Gottfried. – Berl.
3. – 1958. – 926с.
94319
  Keller Gottfried Samtliche Werke in 8 Banden. / Keller Gottfried. – Berl.
6. – 1958. – 636с.
94320
  Keller Gottfried Samtliche Werke in 8 Banden. / Keller Gottfried. – Berl.
7. – 1958. – 716с.
94321
  Keller Gottfried Samtliche Werke in 8 Banden. / Keller Gottfried. – Berl.
1. – 1961. – 728с.
94322
  Keller Gottfried Samtliche Werke in 8 Banden. / Keller Gottfried. – Berl.
5. – 1961. – 462с.
94323
  Keller Gottfried Samtliche Werke in 8 Banden. / Keller Gottfried. – Berl.
8. – 1961. – 760с.
94324
  Schiller Friedrich Samtliche Werke in zehn Banden / Schiller Friedrich. – Berlin, Weimar
Bd. 2. – 1981. – 936с.
94325
  Lenau Nikolaus Samtliche Werke und Briefe / Lenau Nikolaus. – Leipzig
1. – 1970. – 1200с.
94326
  Lenau Nikolaus Samtliche Werke und Briefe / Lenau Nikolaus. – Leipzig
2. – 1970. – 1310с.
94327
  Keller Gottfried Samtliche Werke. / Keller Gottfried. – Berlin
3. – 1958. – 926с.
94328
  Keller Gottfried Samtliche Werke. / Keller Gottfried. – Berlin
4. – 1958. – 876с.
94329
  Keller Gottfried Samtliche Werke. / Keller Gottfried. – Berlin
5. – 1958. – 462с.
94330
  Keller Gottfried Samtliche Werke. / Keller Gottfried. – Berlin
6. – 1958. – 634с.
94331
  Keller Gottfried Samtliche Werke. in 8 Banden. / Keller Gottfried. – Berl.
4. – 1958. – 876с.
94332
  Keller Gottfried Samtliche Werke. in 8 Banden. / Keller Gottfried. – Berl.
2. – 1961. – 556с.
94333
  Tannet James Samuel Beckett. A checklist of criticism / Tannet James, Vann Don. – Kent, 1969. – 85с.
94334
  Srogon Tomas Samuel Ormis. Zivot a dielo / Srogon Tomas. – Bratislava, 1976. – 192с.
94335
   Samuel Pufendorf als Student in Leipzig. – Leipzig, 1994. – 71с.
94336
  Sakai Saburo a.o. Samurai! / Saburo a.o. Sakai. – New York, 1957. – 270с.
94337
  Endo Shusaku Samuraj / Endo Shusaku; Przelozyl i poslowiem opatrzyl M.Melanowicz. – Warszawa : PAX, 1987. – 272s. – ISBN 83-211-0793-1
94338
   Samvs. – Dej
2. – 1979. – 184с.
94339
   San Francisco. – Munchen, 1993. – 64с.
94340
  Koretz Dave San Francisco earthquake and other verses / Koretz Dave. – San Francisco, 1967. – 40с.
94341
   Sanat ansiklopedisi. – 4cu bas. – Istanbul
Cilt 2. – 1983. – s.593-1104 : ill.
94342
   Sanat ansiklopedisi. – Istanbul
Cilt 1 : Aba - Fiske tasi. – 1998. – 592s.
94343
   Sanat ansiklopedisi. – Istanbul
Cilt 3 : Kobalt - Pala. – 1998. – s.1105-1584 : ill.
94344
   Sanat ansiklopedisi. – Istanbul
Cilt 4 : Palafit - Turk sanati. – 1998. – s.1585-2061
94345
   Sanat ansiklopedisi. – Istanbul
Cilt 5 : Turk sanati - Indeks. – 1998. – s.2068-2644
94346
  Fedin Konstantin Sanatorium Arktur. / Fedin Konstantin. – M. – 240с.
94347
  Fedin Konstantin Sanatorium Arktur. / Fedin Konstantin. – Berl., 1957. – 112с.
94348
  Zakrzewski Aleksander Sanatorium Mariowka i medycyna : Wspomnienia z pierwszej cwierci XX wieku / Zakrzewski Aleksander. – Wroclaw, Warszawa, Krakow, Gdansk : Zaklad Narodowy Imienia Ossolinskich Wydawnictwo, 1975. – 235S.
94349
  Senghelaia Demna Sanavardo / Senghelaia Demna. – Bucuresti, 1980. – 141с.
94350
  Senghelaia Demna Sanavardo / Senghelaia Demna. – Bucuresti, 1980. – 141с.
94351
  Lewis Oscar Sanchez i jego dzieci : Autobiografia rodziny meksykanskiej / Lewis Oscar; Przelozyla A.Frybesowa. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1964. – 697 s.
94352
  Крупський М.І. Sancta Sedes і інтегральна екологія: нові інструменти для захисту НПС // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 40-43. – ISSN 2413-7189
94353
  Basilius Magnum Sancti patris nostri Basilii Magni Caesareae Cappadociae archiepiscopi, opera omnia : Nunc denuo graece et latine coniunctim / Basilius Magnum; Ed. et collatione Codicum manuscriptorum, praecipue Bibliothece Regis Christianissimi... – Parisiis : Sumptibus Sebastiani Cramoisy Typ.
T. 1-3. – 1638. – 803,807,633,144p. – [40 f.] Index rerum et verborum.- 40cm.- Вид. конволют.- Тит. арк. і текст пар. грець. та лат. мовами
94354
  Serafimovich Sand and other stories / Serafimovich. – M. – 302с.
94355
   Sandburg. – New York, 1966. – 113с.
94356
  Cibulka Hanns Sanddornzeit. Tagebuchblatter von Hiddensee / Cibulka Hanns. – Halle-Leipzig, 1978. – 128с.
94357
  Langerbed K. Sandesrunde / K. Langerbed. – Berlin ; Leipzig : Gruyter & Co, 1920. – 136 S. – (Sammlung Goschen ; 215)
94358
  Austen Jane Sanditon and others stories / Austen Jane; Ed.and introd.by P.Washington. – London : Campbell Publishers, 1996. – 502p. – (Everyman"s Library ; 225 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-225-5
94359
   Sandomierz. – Warszawa, 1956. – 100с.
94360
   Sandor Petofi raconte sa propre vie. – Budapest, 1973. – 48с.
94361
  Lightbown Ronald Sandro botticelli: Leben und Werk / Lightbown Ronald. – Album. – Munchen, 1989. – 335с.
94362
  Krzyston Jerzy Sandzu i Pawel. / Krzyston Jerzy. – Warszawa, 1959. – 220с.
94363
  Schalow Ernst Sang da nicht die nachtigall? / Schalow Ernst, Wendland Victor. – Melsungen : J. Neumann-Neudamm, 1960. – 159s.
94364
  Blasco Ibanez Sangre y arena : nivel 2 / Vicente Blasco Ibanez. – 7a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2008. – 63 p. – 1а ed.: 1995.- Повна назва сер. :Espanol lengua extranjera. – (ELE ; Coleccion Lecturas clasicas graduadas). – ISBN 978-84-7711-099-6
94365
  Blasco Ibanez Sangre y arena : nivel 2 / Vicente Blasco Ibanez. – 8a reimpr. – Madrid : Edelsa Grupo Didascalia, 2011. – 63 p. – 1а ed.: 1995.- Повна назва сер. :Espanol lengua extranjera. – (ELE ; Coleccion Lecturas clasicas graduadas). – ISBN 978-84-7711-099-6
94366
  Frank Jerome Sanity and survival: psychological aspects of war and peace / Frank Jerome. – New York, 1967. – 330с.
94367
  David Vladislav Sankce v mezinarodnim pravu. / David Vladislav. – Brno, 1976. – 153с.
94368
  Mikszath K. Sankt Peters Regenschirm / K. Mikszath. – Berlin, 1972. – 347с.
94369
  Viertel Martin Sankt Urban / Viertel Martin. – Berlin : Verlag Neues Leben, 1968. – 454 S.
94370
  Viertel Martin Sankt Urban / Viertel Martin. – Berlin : Verlag Neues Leben, 1969. – 454 S.
94371
  Viertel Martin Sankt Urban / Viertel Martin. – Berlin : Verlag Neues Leben, 1976. – 428 S.
94372
  Obruchev Vladimir Sannikov land / Obruchev Vladimir. – M. – 372с.
94373
  Obruchev Vladimir Sannikov land / Obruchev Vladimir. – Moscow, 1988. – 398с.
94374
  Lukic Vitomir Sanovnik nasmijane duse / Lukic Vitomir. – Sarajevo, 1976. – 101с.
94375
  Malot Hector Sans famill / Malot Hector. – Изд. 4-е. – М., 1954. – 64с.
94376
  Malot Hector Sans famille / Malot Hector. – Вид. 2-е. – Київ-Львів, 1953. – 80с.
94377
  Fris Oldrich Sanskrtska citanka / Fris Oldrich. – Praha, 1956. – 356с.
94378
  Piltz Georg Sanssouci / Piltz Georg. – Dresden, 1960. – 32 S.
94379
  Kurth Willy Sanssouci. Seine Schlosser und Garten / Kurth Willy. – Berlin, 1957. – 116 s.
94380
   Santa Barbara weather modification project. Interim report of the Board of directors. This report has been prep. as a joint effort by North American Weather onsultants..., 1960. – 142с.
94381
   Santa Clara university : Undergraduate courses and degress 1996-97 bulletin. – Santa Clara : [ s. n. ], 1997. – 357,[2]p. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1997
94382
  Lizarraga Andres Santa Juana de america / Lizarraga Andres. – Habana, 1975. – 150с.
94383
  Mrstik Vilem Santa Lucia. / Mrstik Vilem. – Praha, 1959. – 240с.
94384
  Mrstik Vilem Santa Lucia. / Mrstik Vilem. – Praha, 1990. – 319с.
94385
  Cook Sherburne Santa Maria Ixcatlan. / Cook Sherburne. – Berkeley, 1958. – 76с.
94386
  Gravina Alfredo Santa Rosa / Gravina Alfredo. – Berl., 1958. – 160с.
94387
   Santana Fossils: An Illustrated Atlas. – Neptune City, 1991. – 459с.
94388
  La Stella Ento T. Santi e fanti: dizionario dei nomi di persona / Stella Ento T. La. – Bologna, 1993. – 385с.
94389
  MacLean Santoryn / Alistair MacLean; Przel. Z. Andrzejewski. – Warszawa : Orbita, 1990. – 230s. – ISBN 83-7084-014-8
94390
  Замотина Марина Sanus per agua... В воде целительная сила : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 46-48 : Фото
94391
  Sroga Alojzy Saperskie opowiesci / Sroga Alojzy. – Warszawa, 1981. – 292с.
94392
  Poptomov Vladimir Sapte ani de putere democrat-populara in Bulgaria / Poptomov Vladimir, 1951. – 14с.
94393
  Stancu Zaharia Saptezeci. Antologio si prefata de A.Martin / Stancu Zaharia. – Bucuresti, 1972. – 155с.
94394
  Lozano J.J. Sara de Ur / J.J. Lozano. – Barcelona : Anthropos, 1992
94395
  Goncalves Olga Sara. / Goncalves Olga. – 2-a ed. – Lisboa, 1986. – 210с.
94396
  Gerhard Jan Sarabanda : Powiesc / Gerhard Jan. – Warszawa : PIW, 1970. – 264 s.
94397
  Dedijer V. Sarajevo 1914. / V. Dedijer. – Bratislava, 1969. – 659с.
94398
  Novy Karel Sarajevsky atentat / Novy Karel. – Praha, 1960. – 316с.
94399
  Dedijer V. Sarajewo 1914 / Vladimir Dedijer. – Lodz : Wydawnictwo Lodzkie. – (Biblioteka jugoslowianska). – ISBN 83-218-0338-5
Tom 1. – 1984. – 408 s., 8 s. fot.
94400
  Maximilian C. Sarata-Montoeri / C. Maximilian; Caramelea V.V., Firu P., Adina Negrea Gherga. – Bucuresti, 1962. – 218с.
94401
  Dobyns Stephen Saratoga Bestiary / Dobyns Stephen. – Harmondsworth, 1990. – 256с.
94402
  Dobyns Stephen Saratoga headhunter / Stephen Dobyns. – Harmondsworth : Penguin Books, 1991. – 208 p. – (Charlie Bradshaw Mystery). – ISBN 978-0140156065
94403
  Dobyns Stephen Saratoga hexameter / Dobyns Stephen. – Harmondsworth, 1991. – 246с.
94404
  Dobyns Stephen Saratoga swimmer / Dobyns Stephen. – Harmondsworth, 1987. – 207с.
94405
  Dumitriu Petru Sarbatoare in zi de lucru / Dumitriu Petru. – Bucuresti, 1951. – 64с.
94406
  Sorescu Marin Sarbatori itinerante / Sorescu Marin. – Bucuresti, 1978. – 142с.
94407
   Sarbatorirea Academicianului A. Toma la implinirea varstei de 75 de ani. Sedinta solemna din 14 februarie 1950, 1950. – 48с.
94408
   Sarbatorirea academicianului Prof. C.I.Parhon la implinirea varstei de 75 de ani. Sedinta solemna din 27 octomvrie 1949. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1950. – 25s.
94409
   Sarbatorirea academicianului Vladimir Petrovici Filatov la implinirea varstei de 75 de ani. Sedinta solemna din 24martie 1950. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1950. – 31s.
94410
  Bisson J.-P. Sarcelles-sur-Mer / J.-P. Bisson. – Paris, 1973. – 96с.
94411
  Комашко О. SARCH-моделі та прогнзування в умовах невизначеності : теорія і практика / О. Комашко, М. Рябий, Л. Распутна // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 4. – С. 47-52. – Бібліогр.: 7 назв
94412
  Savulescu T. Sarcinile Stiintei Agrobiologice : In Transformarea Socialista a Agriculturii in Republica Populara Romana / T. Savulescu. – Bucuresti : Ed.Academiei Republicii Populare Romane, 1950. – 56s.
94413
  Tahmankar D.V. Sardar Patel / D.V. Tahmankar; Foreword by Admiral of the fleet the earl Mountbatten of Burma. – London : Allen and Unwin LTD, 1970. – 299p. : il. – ISBN 04-920027-5
94414
   Sardinien. – Munchen : Bucher, 1990. – 142 s. – [існує подвійний інв. номер ]. – ISBN 3-7658-0569-6
94415
   Sardinien. – Munchen, 1990. – 142с.
94416
  Moricz Zsigmond Sari biro / Moricz Zsigmond. – Budapest, 1955. – 86с.
94417
  Deness Ladislav Saris. / Deness Ladislav. – Martin, 1977. – 228с.
94418
  Ilea Gheorghe Sarje rapide pentru primul nostru plan cincinal / Ilea Gheorghe, Jemanaru Adam, 1950. – 40с.
94419
   Sarkiyat mecmuasi. – Istanbul : Cantay kitabevi
8. – 1998
94420
  Detshy Mihaly Sarospatak / Detshy Mihaly. – Budapest, 1970. – 46с.
94421
  Novotny Bohuslav Sarovce / Novotny Bohuslav. – Bratislava, 1976. – 197с.
94422
  Carlyle T. Sartor Resartus : vie et opinionsde Herr Teufelsdroeckh / T. Carlyle ; trad. de l"anglais par E. Barthelemy. – Paris : Societe DV Mercvre de France, 1836. – 364 p.
94423
  Carlyle T. Sartor Resartus : the life and opinions of Herr Teufelsdrockh : in three books / T. Carlyle ; with an introd. by G.K. Chesterton. – London ; Paris ; New York ; Melbourne : Cassel and Company, 1905. – 224 p. : il.
94424
  Carlyle T. Sartor Resartus : the life and opinions of Herr Teufelsdrockh : in three books / T. Carlyle ; ed. by Charles Frederick Harrold. – New York : The Odyssey Press, 1937. – 352 p. : portr.
94425
  Carlyle T. Sartor Resartus and on heroes, hero-worship, and the heroic in history : with portrait / T. Carlyle. – London : Chapman and Hall, Limited. – 215 p. – (Thomas Carlyle"s works. The standard edition : in 18 volumes ; V. 4)
94426
  Carlyle T. Sartor Resartus. On heroes and hero- worship and the heroic in history / T. Carlyle. – London ; New York : J.M. Dent and Co ; E.P. Dutton and Co. – XX, 474 p. – (Everyman"s library / ed. by E. Rhys ; Essays and belles lettres)
94427
  Карлейль Т. Sartor Resartus. Жизнь и мысли Герр Тейфельсдрека : в 3 кн. / [соч.] Томаса Карлейля. 1831 ; пер. с англ. [и предисл.] Н. Горбова. – Москва : Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1902. – XV, [3], 356 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Авт. предисл., пер.: Горбов, Николай Михайлович На обл. экз. № 158175 надпись: Из книг Е.А. Финокки
94428
  Faulkner William Sartoris / Faulkner William; Przeloz.K.Wojciechowska. – Warszawa : PIW, 1969. – 362s.
94429
  Andry Colette Sartre et la Reaete humaine. / Andry Colette. – Vienne, 1972. – 186с.
94430
   Sartre visita a Cuba. Ideologia y revolucion una entrevista con los escritores cubanos huracan sobre el azucar. – La Habana, 1961. – 244с.
94431
   SAS переходит на Altea // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 2 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
94432
  Sieradzan Wieslaw Sasiedztwo mazowiecko-krzyzackie w okresie przemian politycznych w Europie Srodkowo-Wschodniej w latach 1411-1466 / Sieradzan Wieslaw. – Torun : Wyd-wo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 1999. – 273s. – ISBN 83-231-1138-3
94433
  Zybura M. Sasiedztwo zobowiazuje : polskie i niemieckie (pre)teksty literacko-kulturowe / Marek Zybura ; wstep: Lezsek Szaruga. – Poznan : Wydaw. Poznanskie, 2007. – 287, [ 2 ] s. – (Obszary literatury i sztuki). – ISBN 978-83-7177-506-2
94434
  Kraszewski Jozef Ignacy Saskie ostatki. (August III). / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1974. – 279с.
94435
  Salamon Pal. Sasok es deneverek / Pal. Salamon. – Budapest, 1966. – 262с.
94436
  McCarthy Sasun : the history of an 1890s Armenian Revolt / Justin McCarthy, Omer Turan, and Cemalettin Taskiran. – Salt Lake City : The University of Utah press, 2014. – XIII, 351 p. – Includes referen. and index. – Бібліогр.: c. 267-268, 343-346 та в прим.: с. 269-342. – ISBN 978-1-60781-384-2
94437
  Promet Lili Sat fara barbarti / Promet Lili. – Bucuresti, 1980. – 473с.
94438
  Ziergiebel Herbert Satan hiess mich schweigen / Ziergiebel Herbert. – Halle (Saale) : Mitteldeutscher, 1962. – 247 S.
94439
  Koeves Tibor Satan in top hat : The biography of Franz von Papen / Koeves Tibor. – New York : Alliance book corporation, 1941. – 12,359p. : ill.
94440
   Satan storms Cyprus. – Athens, 1964. – 28с.
94441
  Inglis A.F. Satellite technology : An introduction / Andrew F. Inglis. – Boston; London : Focal press, 1991. – 7,110 p. – (Electronic media guides). – ISBN 0-240-80078-8
94442
  Eichler Gerhard Satelliten / Eichler Gerhard, Korner Horst. – Lpz.-Jena, 1958. – 168с.
94443
  Boileau Nicolas Sateres et oeuvres diverses de M. Boileau Despreaux / Et augment. de plusieurs Pieces qui n"ont point encore paru ; avec les Poesies du Pere Sanleque. – Nouvelle ed. – A Amsterdam : Aux depens de la Compagnie, 1775. – 371 p.


  На контртитулі дереворіт із надписом: Boileau sut remplacer Horace``
94444
  Repkova Marie Satira Karla Havlicka / Repkova Marie. – Praha, 1971. – 196 s.
94445
  Domanovic Radoje Satire / Domanovic Radoje. – Beograd, 1974. – 155с.
94446
  Elkin P.K. Satire / P.K. Elkin. – Armidale, 1974. – 13с.
94447
   Satire si pamflete din preajma lui 1848, 1951. – 149с.
94448
  Horatius Q. F. Satiren. – Berlin, 1886. – 240 s.
94449
  Horaz Satiren und Episteln / Horaz. – Berlin, 1976. – 349с.
94450
   Satirici si epigramisti latini. – Bucuresti, 1967. – 366с.
94451
  Boureanu Radu Satul fata dragoste / Boureanu Radu. – Bucuresti, 1966. – 220с.
94452
   Satul romanesc: Studii. – Bucuresti, 1985. – 191с.
94453
  Ardamatsky Vasily Saturn is almost invisible. / Ardamatsky Vasily. – Moscow : Progress, 1967. – 328с.
94454
  Ardamatsky Vasily Saturn is Almost Invisible. / Ardamatsky Vasily. – Moscow, 1990. – 535с.
94455
  Macrobius Ambrosius Theodosius Saturnalia / Macrobius Ambrosius Theodosius. – Bucuresti, 1961. – 380с.
94456
  Trommer Gerd Saturnin - Verschworer fur Rom / Trommer Gerd. – Halle; Leipzig, 1989. – 532с.
94457
  Urretabizkaia A. Saturno / A. Urretabizkaia; Arantxa Urretabizkala. – 3. argitalpena. – Donostia : Erein, 1990. – 127, [2] p. – (Erein literatura ; 40). – ISBN 84-7568-155-7
94458
  Szentkuthy Miklos Saturnus fia. Durer eletregenye / Szentkuthy Miklos. – Budapest, 1966. – 444с.
94459
  Weber A.O. Satyr lacht / A.O. Weber. – Leipzig, 1908. – 130 S.
94460
  Lis Kazimiera Satyra i filozofia w poszukiwaniach artystycznych Wlodzimierza F. Odojewskiego : Z badan nad literatuta rosyjska epoki romantycznej / Lis Kazimiera. – Kielce : Wyd-wo WSP im. Jana Kochanowskiego, 1997. – 166s. – ISBN 83-7133-083-9
94461
   Satyra prawde mowi... 1918-1939. – Warszawa, 1963. – 568с.
94462
  Galczynski K.I. Satyra, groteska, zart liryczny / K.I. Galczynski. – Warszawa, 1955. – 412с.
94463
  Persius Aulus Flaccus Satyres de Perse, traduites en vers francois par M.Taullade d"Hervillierss. – Paris, 1776. – 216с.
94464
  Krasicki Ignacy Satyry i listy. / Krasicki Ignacy. – Wroclaw, 1954. – 144с.
94465
  Horatius Q. F. Satyry wszystkie Horacyusza : Wierszem polskim przez jednego z obywatelow litewskich wylozone. – Wilno : w druk. J.K.Mci e Rzplitey Xiezy Scholarum Piarum, 1784. – [4], 125 s.
94466
  Krasicki Ignacy Satyry. / Krasicki Ignacy. – Warszawa, 1981. – 73с.
94467
  Kerr Alfred Satze meines Lebens. / Kerr Alfred. – Berlin, 1980. – 639с.
94468
   Saudi Arabia: tackling emerging economic challenges to sustain growth / Middle East a. Central Asia Dep. ; [prepared]: Ahmed Al-Darwish, Naif Alghaith, Alberto Behar [et al.]. – Washington : International Monetary Fund, 2015. – III, [V], 80 p. : ill., tab. – (Middle East and Central Asia departmental paper). – ISBN 978-1-49832-307-9
94469
  Schulz B. Sauerklee / B. Schulz. – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag, 1960. – 84S. : Mit 53 Abbildungen
94470
  Petzsch Hans Saugetiere interessant und farbig / Petzsch Hans. – Leipzig, Jena, Berlin : Urania-Verlag, 1968. – 45S.
94471
   Saukh Petro // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 238
94472
  Alfieri Vittorio Saul Fillipo. / Alfieri Vittorio. – Milano, 1990. – 320с.
94473
  Meszoly Miklos Saul z Tarsu / Meszoly Miklos; Przelozyla C.Mondral. – Warszawa : Instytut wydaw. "Pax", 1970. – 150 s.
94474
  Gvagnini Alex. Sauromatia Euroaiae situs / Ex Alex. Gvagnini // Respublica, siue Status Regni Poloniae, Lituaniae, Prussiae, Livoniae, etc. / diversorum Autorum. – Lugduni Batavorum (Leiden) : Ex officuna Elzeviriana [Elzevir], 1627. – P. 227-377
94475
  Johannessen Carl Savannas of interior Honduras / Johannessen Carl. – Berkeley and Los Angeles : University of California Press, 1963. – 173p.
94476
   Savchenko Vitalii // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 230
94477
   Savchuk Volodymyr // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 234
94478
   Saved for humanity: The Hermitage durin the siege of Leningrad 1941-1944. – Leningrad, 1985. – 303с.
94479
   Savez komunista Jugoslavije u medunarodnom radnickom pokretu, 1948-1968. – Beograd, 1968. – 230с.
94480
  Mihalovic Milan Savezni drustven plan za 1956 godinu / Mihalovic Milan, Vladisl. Boskovic. – Beograd, 1956. – 124с.
94481
  Kozik Frantisek Savle a pisen / Kozik Frantisek. – Praha, 1984. – 241с.
94482
  Gence C. de Savoir-vivre уе usages mondains : en famille, en societe / C. de Gence. – Paris : Pratiques, 1925. – IV, 490 p.
94483
  Girodet Jean Savoir conjuguer tous les verbes francais. / Girodet Jean. – Paris, 1987. – 159с.
94484
   Savoirs et jeux d"acteurs pour des developpements durables. – Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, 2001. – 537 p. – (Population et developpement ; N 9)
94485
  Ostrowski Adam Savonarola / Ostrowski Adam. – Warszawa, 1974. – 246с.
94486
  Atanackovic Zoran Savremena shvatanja o politickim sistemima nedovoljno razvijenih zemalja. / Atanackovic Zoran. – Beograd, 1971. – 410с.
94487
  Protic Miograd Savremenici / Protic Miograd. – Beograd, 1955. – 176с.
94488
  Vidal Bolano Saxo tenor : (desgracia arrabaldeira improbable entre loucos, chourizos, gangsters, chulos, currantes e putas) / Roberto Vidal Bolano. – Vigo : Ed. Xerais de Galicia, 1993. – 101 p. – (Os libros do Centro Dramatico Galego ; 13). – ISBN 84-7507-715-3
94489
  Leanne S. Say it like Obama and win! : the power of speaking with purpose and vision / Shel Leanne. – 3rd. ed., rev. a. expanded. – New York [etc.] : McGraw-Hill, 2012. – XX, 316 p. : ill. – Bibliogr. in notes: p.312-316. – ISBN 978-0-07-180270-3
94490
  Andrews Hilda Say it with us. / Andrews Hilda. – Warszawa, 1962. – 328с.
94491
  Cusack Dymphna Say no to death / Cusack Dymphna. – M., 1961. – 380с.
94492
  Cusack D. Say no to death / D. Cusack. – K., 1976. – 381с.
94493
   Sayilarla Bogazici Universitesi. – Istanbul, 1993. – 140с.
94494
   Saynetes. – M., 1960. – 96с.
94495
   Saynetes. – K., 1962. – 92с.
94496
  Wick K. Sazba matematickych vzorcu ctyrradkovym zpuspbem / K. Wick. – Praha : Nakl-vi CsAV, 1961. – 95 s.
94497
  Suchl Jan Sazka na lesku / Suchl Jan. – Usti-nad-Lebem, 1983. – 214с.
94498
  Prantl F. Sbirame zkameneliny / F. Prantl. – Vyd. 2. – Praha : Ceskoslovenske Akademie Ved, 1957. – 166s.
94499
   Sbirka drahych kamenu Moravskeho muzea. – Brno, 1987. – 90с.
94500
  Horejsi Jiri Sbirka uloh z dynamiky / Horejsi Jiri. – Praha, 1960. – 244с.
94501
  Fraineau Gerard Sbohem more, sbohem oceany! / Fraineau Gerard. – Praha, 1975. – 263с.
94502
  Kroupa Vlastislav Sbor narodni bezpecnosti. 1945-1948. / Kroupa Vlastislav. – Praha, 1977. – 154с.
94503
   Sbornik Asociace ucitelu cestiny jako ciziho jazyka (AUCCJ) : 2006-2007. – Praha : AUCCJ, 2007. – 237 s. – ISBN 978-80-86903-58-3
94504
   Sbornik elektrotechnickej fakulty SVST Bratislava. – Bratislava, 1963. – 187с.
94505
   Sbornik I. Mezinarodniho Polarografickeho Sjezdu v Praze. – Praha
Dil. 1. – 1951. – 866с.
94506
   Sbornik I. Mezinarodniho Polarografickeho Sjezdu v Praze. – Praha
Dil. 3. – 1952. – 776с.
94507
   Sbornik I. Mezinarodniho polarografickeho sjezdu v Praze. 2. Bibliografickych praci od 1922 do 1960. – Praha
Dil. 2. – 1951. – 196с.
94508
   Sbornik k 70. narozeninam Univ. Prof. Ph.Dr. Karla Gally, DrSc.. – Praha, 1971. – 219с.
94509
   Sbornik k problematice dejin imperialismu. – Praha, 1972. – 395с.
94510
   Sbornik Katedry ekonomiky cestovneho ruchu. Efektivnost investicii cestovnoho ruchu. – Bratislava, 1967. – 340с.
94511
   Sbornik o vitaminach. Referaty z konferencie odbornych pracovnikov v potravinarskom priemysle v Smoleniciach. – Bratislava, 1955. – 208с.
94512
   Sbornik o vitaminoch : Referaty z Konferencie Odbornych Pracovnikov v Potravinarskom Priemysle v Smoleniciach. – Bratislava : Slovenske Vydavatelstvo Technickej Literatury, 1955. – 208s.
94513
   Sbornik pedagogicke fakulty University Karlovy k sedesatym narozeninam prof. dr. Jasefa Plavce. – Praha, 1966. – 405с.
94514
   Sbornik prac chemickej fakulty SVST. – Bratislava, 1961. – 278с.
94515
   Sbornik prac chemickej fakulty SVST. – Bratislava, 1963. – 200с.
94516
   Sbornik prac Studentskej vedeckej konferencie lekarskej fakulty Univerzity Komenskeho v Bratislave 24. XI. 1956. – Bratislava : Slovenske Pedagogicke nakladatelstvo, 1957. – 77s.
94517
   Sbornik praci geografickych kateder UK. K 75. narozeninem prof. dr. J. Korcaka. – Praha, 1970. – 154с.
94518
   Sbornik Safarikovsky. Venovany z prilezitosti 100 vyrocia smrti P.J. Safarika. V. Miedzinarodnemu sjazdu slavistov v Sofii 1963. – Bratislava, 1963. – 216с.
94519
   Sbornik slavistickych praci venovanych IV. mezinarodnimu sjezdu slavistu v Moskve. – Praha, 1958. – 147с.
94520
  Stitny Sbornik Vysehradsky. O bojovani hriechow s Slechetnostmi, sedmi duchovnieho stavu vstupnich, o korabi Noemove = o domu duchovniem / Stitny, tomas. – Praha
1. – 1960. – 416с.
94521
  Stitny Tomas Sbornik Vysehradsky. O bojovani hriechow s Slechetnostmi, sedmi duchovnieho stavu vstupnich, o korabi Noemove = o domu duchovniem / Stitny Tomas. – Praha
1. – 1960. – 416с.
94522
   Sbornik Zemepisnych praci. – Praha : Vytiskla prumyslova, 1926. – 183, [16] p. – (Recuuell de travaux geographiques offert a M. V. Svambera)
94523
   SBZ von A bis Z. Ein Taschen- und Nachschlagebuch uber die Sowjetische Besatzungszone Deutschlands. – 9. uberarb. und erw. Aufl. – Bonn, 1965. – 544с.
94524
  Petersen R. Scaling and Performance Analysis of Underworld: Towards the One Billion Particle Target / R. Petersen, D. Stegman // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 131. – ISSN 0203-3100
94525
  Cooksey Ray Scaling the peaks of business strategy when visibility is poor, the ground keeps moving and the climbing party can`t seem to stay together! : An inaugural public lecture delivered at the Armidale town hall, New South Wales, on 6 June 2000 / Cooksey Ray; The University of New England. – Armidale : The University of New England, 2000. – 25p. – ISBN 1-86389-692-9
94526
  Ungar Steven Scandal and aftereffect : Blanchot and France since 1930 / Ungar Steven. – Minneapolis; London : Iniv. of Minnesota press, 1995. – 199p. – ISBN 0-8166-2526-3
94527
  McGaffin William Scandal in the Pentagon: a challenge to democracy / McGaffin William, , Knoll Erwin. – Greemwich, 1969. – 192с.
94528
  Piemme Scandaleuses / Piemme, Jean-Marie. – Paris, 1994. – 46с.
94529
  Белых Максим ScanEx Web Geomixer ускоряет развитие WEB-ГИС-технологий в России и СНГ // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 4. – С. 30-35 : Фото
94530
  Reimer L. Scanning electron microscopy: physics of image formation and microanalysis / L. Reimer. – Berlin a.o. : Springer-Verlag, 1985. – 457 с.
94531
   Scanning tunneling spectroscopy of nanostructured silicon surface / A.I. Luchenko, M.M. Melnichenko, K.V. Svezhentsova, G.V. Vesna, T.A. Kuchakova // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 97
94532
  Vaida A.G. Scantei in bezna / A.G. Vaida. – Bucuresti, 1951. – 302 p.
94533
  Stendhal Scarlet and Black / Stendhal; Translated from the French by C.K.Scott Moncrieff with an Introduction by Jonathan Keates. – London : Campbell Publishers, 1991. – 577p. – (Everyman"s Library ; Vol. 38 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-038-4
94534
  Nieto-Vesperinas Scattering and Diffraction in Physical Optics / Nieto-Vesperinas. – New York : Wiley & Sons, 1991. – 397 p. – ISBN 0-471-61529-3
94535
   Scattering of K- Mesons in the momentum range 1.08-1,37GeV/c from a polarized proton target. – Berkshire, Chilton, Didcot, 1968. – 24с.
94536
  Khylko O. Scattering of surface plasmon polariton by two-dimensional semiconductor nanostripe. Effective susceptibility of two-dimensional nanostripe // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 61-63. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Local-field intensity calculation of infinity-long nanostripe on the surface with excited surface plasmons is proposed. Calculation is performed using Green"s function method in the frame of concept of effective susceptibility using near-field ...
94537
   Scattering of П-Mesons in the momentum range 0,643-2,14 GeV/c from a polarised proton target. RHEL/Oxford Un-ty collaboration. – Berkshire, Chilton, Didcot, 1968. – 18с.
94538
  Mishchenko M.I. Scattering, absorption, and emission of light by small particles / M.I. Mishchenko, L.D. Travis, A.A. Lacis. – Cambridge : Cambridge university press, 2002. – XIII,445p. : ill. – ISBN 0 521 78252 X
94539
   SCC arbitral awards 2004-2009 / JurisNet, LLC ; The Arbitration institute of the Stockholm chamber of commerce ; ed. Linn Bergman and Stephen Bond. – Huntington : Juris, 2011. – XIII, 516 p. – ISBN 978-1-933833-69-9
94540
  Haydn Joseph Scena di Pedrillo. / Haydn Joseph. – Budapest, 1960. – 32с.
94541
  Glau G.R. Scenarios for writing : issues, analysis, and response / Gregory R. Glau, Craig B. Jacobsen. – Boston [et al.] : McGraw-Hill, 2001. – XX, 508 p. – ISBN 978-1-55934-983-3
94542
  Скребовская С.В. Scenedesmus basiliensis R. Chodat в системе Scenedesmaceae (Chlorophyta) / С.В. Скребовская, И.Ю. Костиков, П.М. Царенко // Альгология : международный научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев, 2015. – Т. 25, № 1. – С. 83-90. – ISSN 0868-8540


  Сравнительный анализ частичной последовательности 18S rDNA субкультуры автентичного штамма Scenedesmus basiliensis (ACKU 646-06) показал ее идентичность с аналогичными последовательностями ряда штаммов Acutodesmus obliquus (Turpin) P. Tsarenko. ...
94543
  Hugo Victor Scenes de la guerre civile en France / Hugo Victor. – M., 1952. – 40с.
94544
  Balzac H. de Scenes de la vie de province. Eugenie Grandet / H. de Balzac. – Paris. – 283с.
94545
  Cier Dominique Scenes de la vie marseillaise pendant la peste de 1720 / Cier Dominique. – Marseille, 1979. – 131с.
94546
  Sue Eugene Scenes de la vie Parisienne. D"apres le roman d Eugene Sue "Les mysteres de Paris" / Sue Eugene. – M., 1954. – 88 с.
94547
  Tourgueneff Ivan Scenes de la vie russe / Tourgueneff Ivan. – 313с.
94548
  John Scenic Transformation the Ukrainian Avant-garde / John, Bowlt // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2016. – Число 2 (54) : Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. Архітектура. – P. 73-83. – ISSN 1728-6875
94549
  Slawinska Irena Sceniczny gest poety / Slawinska Irena. – Krakow, 1960. – 302с.
94550
  Russell Bertrand Sceptical essays / Russell Bertrand. – London, 1962. – 172с.
94551
  Santayna George Scepticism and animal faith: introduction to a system of philosophy / Santayna George. – New York, 1955. – 314с.
94552
  Frenkian Aram Scepticismul grec si filozofia Indiana / Frenkian Aram. – Bucuresti, 1957. – 76с.
94553
  Lazar Auguste Schach dem Konig! / Lazar Auguste. – Berl., 1964. – 612с.
94554
  Mieses J. Schach. Kurze Einfuhrung in seine Regeln und Feinheiten / J. Mieses. – Lpz., 1956. – 80с.
94555
  Zweig Stefan Schachnovelle / Zweig Stefan. – Frankfurt am Main : Fischer, 1981. – 94 S.
94556
  Kauer Walther Schachteltraum. / Kauer Walther. – Berlin, 1976. – 452с.
94557
   Schack-Galerie in Munchen im besitz seiner majestat des deutschen kaisers konigs von preussen. – Dreizente auflage. – Munchen : G.Hirth"s Kunstverlag, 1907. – 108 S.
94558
  Bley Gotthold Schadenersatz im Zivilrecht / Bley Gotthold. – Berl., 1963. – 148с.
94559
   Schadlingsbekampfung. Eine Zusammenstellung der seit 1930 in deutscher Sprache erschienen selb standigen Schriften. – Lpz., 1953. – 72с.
94560
  Astafjew Viktor Schafer und Schaferin. / Astafjew Viktor. – Berlin, 1975. – 184с.
94561
  Astafjew Viktor Schafer und Schaferin. / Astafjew Viktor. – Berlin, 1976. – 184с.
94562
  Hecht Heinrich Schaltschemata und Differentialgleichungen elektrischer und mechanischer Schwingungsgebilde / Hecht Heinrich. – 4. neubearb. Aufl. – Leipzig : J. A. Barth, 1959. – 8, 176 S. : 36 Abb.
94563
  Lange H. Schaltungen der Funkindustrie : Eine Ubersicht uber die Schaltungstechnik von Rundfunk, Fernseh. - und Tonbandgeraten, Verstarkern und elektronischen Geraten / H. Lange. – Leipzig : Fachbuchverlag
1. – 1959. – 314 s.
94564
  Lange H. Schaltungen der Funkindustrie : Eine Ubersicht uber die Schaltungstechnik von Rundfunk. - Fernseh. - und Tonbandgeraten, Verstarkern und elektronischen Geraten / H. Lange. – Leipzig : Fachbuchverlag
B. 2. – 1959. – 400 s.
94565
  Lange H. Schaltungen der Funkindustrie : Eine Ubersicht uber die Schaltungstechnik von Rundfunk, Fernseh. - und Tonbandgeraten, Verstarkern und elektronischen Geraten / H. Lange. – Leipzig : Fachbuchverlag
B. 3 : Zusammengestellt. – 1960. – 556 s.
94566
  Henze F. Schaltungen der Starkstromtechnik / F. Henze. – Leipzig : Fachbuchverlag
B. 3 : Relaisschaltungen in den genormten Farben. – 1958. – 196 s.
94567
  Henze F. Schaltungen der Starkstromtechnik / F. Henze. – 4 verb. Aufl. – Leipzig : Fachbuchverlag
B. 4 : Messschaltungen in den genormten Farben. – 1958. – 208 s.
94568
  Henze Fritz Schaltungen der Starkstromtechnik. / Henze Fritz. – Lpz.
2. – 1959. – 216с.
94569
  Wosnessenski A. Schatten eines Lauts / A. Wosnessenski. – Москва, 1976. – 123 с.
94570
  Heydecke Heinz Schatten eines Unfalls / Heydecke Heinz. – Berlin, 1984. – 283с.
94571
  Herrmann Klaus Schatten im Marz / Herrmann Klaus. – Berl., 1963. – 110с.
94572
  Findeisen Kurt Arnold Schatten im Sonnenschein. / Findeisen Kurt Arnold. – Berl., 1960. – 84с.
94573
  Diekelmann Gerhard Schatten uber dem See. / Diekelmann Gerhard. – Halle/Salle, 1963. – 172с.
94574
  Proger Hans Joachim Schatten uber den Gleisen / Proger Hans Joachim. – Berlin, 1960. – 48 с.
94575
  Loschburg Winfried Schatten uber der Akropolis / Loschburg Winfried. – Berlin, 1982. – 229с.
94576
  Loest Erich Schattenboxen / Loest Erich. – Berlin, 1973. – 208с.
94577
  Loest Erich Schattenboxen / Loest Erich. – Berlin, 1976. – 95с.
94578
  Czaya E. Schatze des Meeres / E. Czaya. – Berlin : Der Kinderbuchverlag. – 221S.
94579
  Czaya Eberhard Schatze des Meeres / Czaya Eberhard. – Berl., 1957. – 222с.
94580
  Hebel Johann Peter Schatzkastlein. / Hebel Johann Peter. – Berlin, 1958. – 220с.
94581
  Reghis M. Schauder decomposable semigroups of linear operators / M. Reghis, P. Topuzu; Univ. din Timisoara; Fac. de stiinte ale naturii. sec. Matem. – Timisoara : Univ. din Timisoara. – 12p. – Seminarul de ecuatii functionale, 80
94582
  Huxley Al. Schauet die Lilien / Al. Huxley. – Erzahl. 3. – Stuttgart, 1968. – 94с.
94583
  Lipschutz Martin Schaum"s outline of theory and problems of differential geometry : [including 500 solved problems, completely solved in detail] / Lipschutz Martin. – New York; St.Louis, San Francisco a.o. : McCraw-Hill book, 1969. – 265p. – (Schaum"s outline series)
94584
  McLean Schaum"s outline of theory and problems of engineering machanics. Including 400 solved problems / McLean, E.W. Nelson. – 296с.
94585
  Giles Ranald Schaum"s outline of theory and problems of fluid mechanics and hydraulics / Giles Ranald. – 2nd. SI (metric) ed. – Singapore : McGraw-Hill book, 1983. – 10,275p. – На обкл.: Including 475 solved problems, completely solved in detail. – (Schaum"s outline series). – ISBN 0-07-099058-1
94586
  Spiegel M.R. Schaum"s outline of theory and problems of statistics : Including 875 solved problems. Completely solved in detail / M.R. Spiegel. – New York a. o. : McGraw-Hill, 1961. – 8, 359 p. : ill. – (Schaum"s outline series)
94587
   Schauplatz Baltikum: Szenarium einer Okkupation und Angliederung: Dokumente 1939/1940. – Berlin, 1991. – 280с.
94588
  Stern Kurt Schauplatz Paris / Stern Kurt, Stern Jeanne. – Berlin, 1975. – 405с.
94589
  Wangenheim Inge von Schauplatze : Bilder eines Lebens / Wangenheim Inge von. – Rudolstadt : Greifenverlag, 1983. – 133 S.
94590
  Hodos G.H. Schauprozesse : Stalinistische Sauberungen in Osteuropa 1948-54 / G.H.Hodos. – Berlin : LinksDruck, 1990. – 303 S. – ISBN 3-86153-010-4
94591
   Schauprozesse unter Stalin: 1932-1952; Zustandekommen, Hintergrunde. Opfer. – Berlin, 1990. – 411с.
94592
  Mann H. Schauspiele / Heinrich Mann. – Berlin : Aufbau-Verlag, 1956. – 690, [2] S. – (Ausgewahlte Werke in Einzelausgaben ; Bd. 10)
94593
  Frank Leonhard Schauspiele / Frank Leonhard. – Berl., 1959. – 442с.
94594
   Schauspielen. – Berlin, 1981. – 307с.
94595
   Schauspielfuhrer in 3 Banden. – Berlin
Banden 2/1. – 1975. – 320с.
94596
   Schauspielfuhrer in 3 Banden. – Berlin
Bd. 2/2. – 1975. – 321-672с.
94597
   Schauspielfuhrer. In 3 Banden. – Berl.
Bd. 2. – 1966. – 804с.
94598
   Schauspielfuhrer. In 3 Banden. – Berlin
Band 1. – 1975. – 303с.
94599
   Schauspielfuhrer. In 3 Banden. – Berlin
Band 1/2. – 1975. – 304-608с.
94600
   Schauspielfuhrer. In 3 Banden. – Berlin
Band 1/1. – 1975. – 303с.
94601
   Schauspielfuhrer. In 3 Banden. – Berlin
Band 3/2. – 1975. – 391-719с.
94602
   Schauspielfuhrer. In 3 Bd.. – Berlin
Bd. 2. – 1968. – 822с.
94603
   Schauspielfuhrer. In 3 Bd.. – Berlin
Bd. 1. – 1969. – 797с.
94604
   Schauspielfuhrer. In 3 Bd.. – Berlin
Bd. 3. – 1969. – 687с.
94605
   Schedae ad herbarium florae asiae mediae : ab Universitate Asiae Mediae editum. – . – Taschkent : [S. n.]
F. 8-9. – 1924. – 26 p.
94606
  Richter Helmut Scheidungsprozess / Richter Helmut. – Halle (Saale), 1973. – 137с.
94607
  Krockow C.G. von Scheiterhaufen : Grosse und Elend des deutschen Geistes / Christian Graf von Krockow. – Berlin : Severin und Siedler, 1983. – 214S. – ISBN 3-88680-042-3
94608
  Reuter Christian Schelmuffsky / Reuter Christian. – Berl., 1955. – 211с.
94609
  Reuter Ch. Schelmuffskys Curiose und sehr gefahrliche Reise-Beschreibung zu Wasser und Land / Ch. Reuter. – Berlin. – 268с.
94610
  Blazejowskyj Dmytro Schemantism of the Ukrainian catcholic church:a survey of the church in diaspora = Шематизм української католицької церкви у діяспорі /1884-1988/ / Blazejowskyj Dmytro. – Roma, 1988. – 1318p. – (Серія 2. - Записки ЧСВВ ; Т.45 ; Секція-1: Праці)
94611
   Schemata spojeni elektrickych silovych zarizeni. – Praha, 1972. – 343с.
94612
   Schengen consulates in assessments and ratings : visa practices of the EU member states in Ukraine 2010 / I. Sushko, O. Vradiy, O. Sushko, V. Kipen, S. [et al.] Mytryayeva; [I. Sushko et al.] ; Publ. initiative "Europe without barriers" // Шенгенські консульства в оцінках та рейтингах : візова практика країн-членів ЄС в Україні 2010 р. / І. Сушко, О. Врадій, О. Сушко, В. Кіпень, С. [та ін.] Мітряєва. – Київ : Вістка, 2010. – P. 1-64 : ill., tab. – ISBN 978-966-8875-63-2
94613
  Ahrens Wilhelm Schers und Ernst in der Mathematik : Geflugelte und ungeflugelte Worte / Ahrens Wilhelm; Mit einer Einleitung hrsg. von J. Bruning. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann, 2002. – X,522S. – Nachdr. der Ausg.: Leipzig: 1904. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Ein Edit.-Programm der F.Tyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland ; Hrsg. von B. Fabian u. a. : Fachgebiet Mathematik und Astronomie). – ISBN 3-487-11685-5
94614
  Stoll Heinrich Alexander Scherzo. 5 Erzahlungen um die Kunst / Stoll Heinrich Alexander. – Lpz.
5. – 1958. – 162с.
94615
  Viga Diego Schicksal unterm Mangobaum / Viga Diego. – Berlin : Verlag Volt und Welt, 1956. – 128 S.
94616
  Blixen Tania Schicksalsanecdoten / Blixen Tania. – Rostock, 1980. – 178с.
94617
  Muller Hans Schiene, Dampf und Kamera. / Muller Hans. – Berlin, 1975. – 270с.
94618
  Schwarz Lisa Schiff ohne Anker / Schwarz Lisa, 1960. – 234с.
94619
  Behounek Frantisek Schiffbruch im Weltraum / Behounek Frantisek. – Praha, 1961. – 180с.
94620
  Ewe Herbert Schiffe auf Siegeln. / Ewe Herbert. – Rostock, 1972. – 231с.
94621
  Stephan Martin Schiffe gehen gelegentlich unter. Geschichten / Stephan Martin. – Berlin - Weimar, 1975. – 143с.
94622
  Richter Gotz Schiffe, Menschen Fernes Land. Das Buch einer grossen Fahrt / Richter Gotz. – Lpz., 1966. – 580с.
94623
  Gotz Richter R. Schiffe, Menschen, Fernes Land / Richter R. Gotz. – Lpz., 1959. – 580с.
94624
  Held W. Schild uberm Regenbogen / W. Held. – Berlin : Militarverlag, 1973. – 219 S.
94625
   Schiller in Jena : Zum Gedachtnis an Schillers Todestag 9. Mai 1805-9. Mai 1955. – Jena, 1955. – 64 S.
94626
   Schiller in unserer Zeit : Beitrage zum Schillerjahr 1955. – Weimar, 1955. – 414 S.
94627
   Schiller unter Kollege : Reden zur 200. Wiederkehr des Eintritts Friedrich Schillers in den Lehrkorper der Universitat Jena, 26 Mai 1989. – Jena, 1990. – 32 S.
94628
  Buchwald Reinard Schiller. / Buchwald Reinard. – neue, bearb. – Wiesbaden
2. – 1954. – 500с.
94629
  Buchwald Reinard Schiller. / Buchwald Reinard. – neue, bearb. – Wiesbaden
1. – 1956. – 452с.
94630
  Buchwald Reinard Schiller. / Buchwald Reinard. – 4. neu bearb. Aufl. – Wiesbaden, 1959. – 840с.
94631
  Abusch Alexander Schiller. Grosse und Tragik eines deutschen Genius. / Abusch Alexander. – Berl., 1962. – 334с.
94632
  Kurz H. Schillers Heimatjahre. / H. Kurz. – Berlin, 1972. – 520с.
94633
  Abusch Alexander Schillers Menschenbild und der sozialistische Humanismus. / Abusch Alexander. – Berl.
3. – 1960. – 46с.
94634
  Schiller Friedrich Schillers Werke. – Stuttgart
Bd. 9. – 1867. – 400 s.
94635
  Schiller F. Schillers Werke : Nationalausgabe / F. Schiller; Hrsg. von N. Oellers. – Weimar : Hermann Bohlaus Nachfolger
Bd. 2. ; T. 1 : Gedichte in der Reihenfolde ihres Erscheinens 1799-1805 der geplaten Ausgabe letzter Hand (Prach-taus gabe) - aus dem Nachlass (Text). – 1983. – 566 S.
94636
  Schiller Schillers Werke in 5 Banden / Schiller. – Weimar
1 Band. – 1956. – 418с.
94637
  Schiller Schillers Werke in 5 Banden / Schiller. – Weimar
2 Band. – 1956. – 426с.
94638
  Schiller Schillers Werke in 5 Banden / Schiller. – Weimar
3 Band. – 1956. – 310с.
94639
  Schiller Schillers Werke in 5 Banden / Schiller. – Weimar
4 Band. – 1956. – 304с.
94640
  Schiller Schillers Werke in 5 Banden / Schiller. – Weimar
5 Band. – 1956. – 584с.
94641
  Keneally Thomas Schindler`s list. / Keneally Thomas. – Harmondsworth, 1983. – 398с.
94642
   Schischkin. – L., 1981. – 254с.
94643
   Schischkin. – L., 1983. – 254с.
94644
  Seche Mircea Schita de istorie a lexicografiei romane / Seche Mircea. – Bucuresti
Vol. 1. – 1966. – 192с.
94645
  Marchwitza Hans Schlacht vor Kohle. Aus dem Leben der Ruhrkumpels / Marchwitza Hans. – Berl., 1960. – 256с.
94646
   Schlag nach. Natur. Neubearb. und erw. Ausgabe. – Lpz., 1956. – 772с.
94647
  Lunatscharski Anatoli Schlaglichter: Erlebnisse und Gestalten auf meinem Wege / Lunatscharski Anatoli. – Berlin, 1986. – 292с.
94648
   Schlagwort- und Stichwortregister und Literaturnachweise nebst Titelregister und Verfassernachweisen zum Barsortiments-Lagerkatalog 1929. – Stuttgart : Koehler und Volckmar, 1929. – 254 S.
94649
  Tschorn Gerharat Schleiffunkenatlas fur Stahle. Gusseisen, Roheisen, Ferrolegierungen und Metalle / Tschorn Gerharat. – Lpz., 1961. – 190с.
94650
  Wainer A. Schleifspuren im Gras / A. Wainer. – Berlin, 1971. – 95 S.
94651
  Opitz Eckardt Schleswig-Holstein: Landesgeschichte in Bildern, Texten und Dokumenten / Opitz Eckardt. – Hamburg, 1988. – 256с.
94652
  Tucholsky Kurt Schloss Gripsholm. Auswahl 1930 bis 1932 / Tucholsky Kurt. – Berlin, 1975. – 646с.
94653
  Kokowski Andrzej Schlossbeschlage und Schlussel im Barbaricum in der Romischen Kaiserzeit und der fruhen Volkerwanderungszeit : Klassifizierung. Verbreitung. Chronologie / Kokowski Andrzej; Kom-t nauk pra- i protohistorycznych PAN, Komis. zrodloznawcza; Uniw. M.Curie-Sklodowskiej, Katedra archeologii. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 1997. – 146s. – (Klasyfikacja zabytkow archeologicznych ; 2). – ISBN 83-227-1400-9
94654
  Piltz Georg Schlosser und Garten um Berlin / Piltz Georg, Peter Richard. – Leipzig, 1973. – 171с.
94655
  Adamiak Josef Schlosser und Gorten in Mecklenburg / Adamiak Josef. – Leipzig, 1975. – 292 S.
94656
   Schluss mit der USA-Aggression in Indochina. Pressekonferenz in Moskau zum Lage in Kambodscha. – Moskau, 1970. – 18с.
94657
  Hofe Gunter Schlussakkord / Hofe Gunter. – Berlin, 1975. – 495с.
94658
  Gaiser Gord Schlussball: Aus den schonen Tagen der Stadt Neu-Spuhl / Gaiser Gord. – Frankurt am Main, 1984. – 212с.
94659
  Weber C.A. Schlussel sum Bestimmen der Landwirtschaftlich-wichtigsten Graser Deutschlands im blutenlosen Zustande / C.A. Weber. – Berlin : Parey, 1920. – 48 S.
94660
  Rudiger Hermine Schlussel und Worterbuch zum Lehr- und Ubungsbuch der franzosischen Sprache / Rudiger Hermine. – Halle, 1956. – 156с.
94661
   Schlusseltechnologie Mikroelektronik. – Berlin : Dietz, 1985. – 236 s.
94662
  Rauchfuss Hildegard Maria Schlussstrich / Rauchfuss Hildegard Maria. – Halle; Leipzig, 1986. – 335с.
94663
  Kleeberg Lis Schmale Sonne. / Kleeberg Lis. – Rudolstadt, 1975. – 220с.
94664
  Sbrzesny Peter Schmalfilmkamera / Sbrzesny Peter. – 3. Aufl. – Leipzig, 1975. – 279с.
94665
  Zander R. Schmarotzende Pflanzen / R. Zander. – Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G., 1953. – 34S. : Mit 18 Aufnahmen nach dem Leben von Sommer Otto
94666
  Luling K.H. Schmarotzende ruderfusskrebse : Ein weg des parasitismus / K.H. Luling. – Leipzig : Geest & Portig K.-G., 1953. – 60S. – (Die Neue Brehm - Bucherei)
94667
  Mann J. Schmetterlinge gesammelt im Jahre 1866 um Josefstahl in der kroatischen Militargrenze // Beitrag zur Lepidopterenfauna Galiziens / M. Nowicki. – Wiesbaden, 1865. – S. 63-76
94668
  Merian Maria Sibylla Schmetterlinge, Kofer und anderer Insekten / Merian Maria Sibylla. – Leipzig
1. – 1976. – 120с.
94669
  Merian Maria Sibylla Schmetterlinge, Kofer und anderer Insekten / Merian Maria Sibylla. – Leipzig
2. – 1976. – 471с.
94670
   Schmierstoffe und Schmierung vom 27. bis 30 Juni 1961 in Dresden. – Berl.
Teil 1. – 1962. – 312с.
94671
  Fincke H.E. Schnappschubtechnik. / H.E. Fincke. – Halle, 1957. – 48с.
94672
  Strubing Hildegard Schneeinsekten / Strubing Hildegard. – Wittenberg, Lutherstadt : A. Ziemsen Verlag, 1958. – 47S. – (Die Neue Brehm - Bucherei ; Heft 220)
94673
  Agte C. Schneidkeramik. Herstellung, Eigenschaften und Anwendung. / C. Agte, R. Kohlermann, E. Heymel. – Berlin : Akademie-Verlag, 1959. – 204 с.
94674
  Hebbel F. Schnock und andere Erstihlungen / F. Hebbel. – Rudolstadt : Greifenverlag, 1974. – 164 s.
94675
  Rymuszko Marek Schody / Rymuszko Marek. – Warszawa, 1988. – 256с.
94676
  Witwicka Katarzyna Schody i korytarze / Witwicka Katarzyna. – Warszawa : Czytelnik, 1960. – 140 s.
94677
  Doderer H. von Schody Strudlhofu albo Melzer i glebia lat / Heimito von Doderer; Przel. S.Blaut; Poslowie napisal H.Bereza. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie. – (Biblioteka klasyki polskiej i obcej). – ISBN 83-21--0073-8
Cz.3,4. – 1980. – 542s.
94678
  Budrecki Lech Schody. / Budrecki Lech. – Lodz., 1961. – 72с.
94679
   Scholar"s guide to Washington, d.c. for russian (Soviet studies). – Washington, 1977. – 402с.
94680
  Comenius Scholarum reformator pansophicus. Comenii de educatione et scholis methodo maturali emendandis cogitatio nes novissimae / Comenius. – Praha, 1956. – 96с.
94681
  Comenius Scholarum reformator pansophions / Comenius. – Praha, 1956. – 96с.
94682
   Scholia graeca in Aeschylum quae exstant omnia. – Leipzig : Teubner. – (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana)
Vol. 1 : Scholia in Agamemnonem. Choephoros evmenides. Supplices continens. – 1976. – 218 p.
94683
  Katzenstein Ewald Schon ist die Welt. Ein Buch fur Kinder. / Katzenstein Ewald. – M., 1978. – 135с.
94684
  Mechelk A. Schon und Gesund / A. Mechelk. – Leipzig : Verlag fur die Frau, 1973. – 276p.
94685
  Bohatec Miloslav Schone Bucher des Mittelalters aus Bohmen / Bohatec Miloslav. – Prague, 1970. – 72с.
94686
  Becher Johannes Schone deutsche Heimat / Becher Johannes. – Berl., 1956. – 228с.
94687
  Rothstein Fritz Schone Platze. Formenreichtum und Formenwandel einer stadtebaulichen Aufgabe / Rothstein Fritz. – Leipzig, 1967. – 212 S.
94688
  Innerhofer Franz Schone Tage / Innerhofer Franz. – Berlin-Weimar, 1977. – 240с.
94689
  Richter W. Schone und Seltene Pflanze : Beschreibung. Wertbeurteilung und Kultur Besonderer Topfpflazen / W. Richter. – Radebeul : Neumann Verlag, 1957. – 208S.
94690
   Schones Deutschland. – Lpz., 1956. – 264с.
94691
  Gilsenbach Reimar Schonheit der Flusse und Seen. / Gilsenbach Reimar. – Rudolstadt, 1976. – 240с.
94692
  Stanek V.J. Schonheit des Lebens / V.J. Stanek. – Prag, 1959. – 208с.
94693
   Schonheit, Macht und Tod : 120 Funde aus 120 Jahren Landesmuseum fur Vorgeschichte Halle. – Halle (Saale) : Landesmuseum fur Vorgeschichte, 2001. – 309S. : ILL. – ISBN 3-910010-64-4
94694
  Glade Heinz Schonheiten um Prelana. / Glade Heinz. – Berl., 1959. – 108с.
94695
  Hely M A.S. School-teachers and the education of adults. / M A.S. Hely. – Paris, 1966. – 50с.
94696
  Gaidar Arkady School and other stories / Gaidar Arkady. – M., 1967. – 340с.
94697
  Tozer S.E. School and society : Historical and contemporary perspectives / Steven E.Tozer, Paul C.Violas, Guy Senese. – 4th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2002. – 13,545 p. : ill. – ISBN 0-07-232276-4
94698
   School dictionary 3. – New York [etc.] : Macmillan/McGraw-Hill school, 1993. – A30, 1464, R74 p. : ill. – ISBN 0-02-195019-9
94699
  Strzemecka S. School integration in the eyes of migrant children. Based on the Polish migration to Norway // Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2015. – T. 64/1. – P. 81-101. – ISSN 0033-2356
94700
  Kostrovitskaya V. School of classical dance / V. Kostrovitskaya, A. Pisarev. – M., 1978. – 482с.
94701
   School of Oriental and African Studies, University of London: Postgraduate Prospectus 1991-1992. – London, 1991. – 146с.
94702
   School of Oriental and African Studies, University of London: Postgraduate Prospectus 1992-1993. – London, 1991. – 155с.
94703
  Путин А.А. School topics in English. / А.А. Путин. – Пермь, 1967. – 150с.
94704
  Rudy Willis Schools in an age of mass culture. An exploration of selected themes in the history of twentieth century american education / Rudy Willis. – Englewood Cliffs, 1965. – 374с.
94705
   Schools in the Soviet. – Washington, 1965. – 72с.
94706
  Schopenhauer A. Schopenhauer"s Briefe an Becker, Frauenstadt, v. Doss, Linder und Asher ; sowie andere bishev nicht gesammelte Briefe aus den Jahren 1813 bis 1860 : aus den auf der Koniglichen Bibliothek in Berlin verwahrten Manuskriptbuchern / Arthur Schopenhauer ; Hrsg. von E. Grisebach. – 3. Abdruck. – Leipzig : Philipp Reclam Jun., 1874. – 506 S. : Portr.
94707
  Lessing T. Schopenhauer, Wagner, Nietzche : Einfuhrung in moderne deutsche Philosophie / T. Lessing. – Munchen : C.H. Beck"sche Verlagsbuchhand lung, 1906. – VI, 482 S.
94708
  Stuckenschmidt Hans Heinz Schopfer der Neuen Musik / Stuckenschmidt Hans Heinz. – Munchen, 1962. – 212с.
94709
   Schopferische Begegnungen // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 1868. – 251,(2) s. – (Germanica Wratislaviensia ; V.118). – ISSN 0435-5865
94710
  Hanke Helmut Schopfung ohne Grenzen. / Hanke Helmut. – Berlin, 1959. – 174с.
94711
   Schottland. – Munchen, 1993. – 158с.
94712
   Schottland. – Munchen, 1993. – 159с.
94713
  Kisch Egon Erwin Schreib das auf, Kisch! / Kisch Egon Erwin. – Berl., 1955. – 268с.
94714
  Riechert Johannes Schreiben, Lehren und verstehen / Riechert Johannes. – Freiberg, 1958. – 224с.
94715
   Schreibmeisterblatter. Lateinische Schriften. – Leipzig, 1970. – 39с.
94716
  Hering Elisabeth Schrieb Noah schon? / Hering Elisabeth. – Lpz., 1955. – 167с.
94717
   Schriften der Balkankommission. Antiquarische Abteilung 13. Mogorjelo. – Wien-Graz-Koln
13. – 1966. – 64с.
94718
   Schriften der GMD (Gesellschaft fur Mathematik und Datenverarbeitung, MBH) 1987-1983. – Darmstadt, 1984. – 283с.
94719
   Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins fur Schleswig-Holstein. – Kiel : Lipsius & Tischer, 1904. – 32 S.
94720
  Dietzgen Schriften in drei Banden. / Dietzgen. – Berl.
1. – 1961. – 404с.
94721
  Mendelssohn M. Schriften uber Religion und Aufklarung / Moses Mendelssohn ; Hrsg. und eing. von M. Thom. – Berlin : Union Verlag, 1989. – 528 S. – (Texte zur Philosophie- und Religionsgeschichte). – ISBN 3-372-00075-7
94722
  Engel Erich Schriften uber Theater und Film / Engel Erich. – Berlin, 1971. – 302с.
94723
   Schriften zum Biblioteks- und Buchereiwesen in Sachsen- Anhalt. – Halle (Saale). – ISSN 0232-4091
N 73. – 1998
94724
   Schriften zum Biblioteks- und Buchereiwesen in Sachsen- Anhalt. – Halle (Saale). – ISSN 0232-4091
N 74. – 1998
94725
   Schriften zum Biblioteks- und Buchereiwesen in Sachsen- Anhalt. – Halle (Saale). – ISSN 0232-4091
N 75. – 1999
94726
   Schriften zum Biblioteks- und Buchereiwesen in Sachsen- Anhalt. – Halle (Saale). – ISSN 0232-4091
N 76. – 1999
94727
   Schriften zum Biblioteks- und Buchereiwesen in Sachsen- Anhalt. – Halle (Saale). – ISSN 0232-4091
N 77. – 1999
94728
   Schriften zum Biblioteks- und Buchereiwesen in Sachsen- Anhalt. – Halle (Saale). – ISSN 0232-4091
N 78. – 1999
94729
   Schriften zum Biblioteks- und Buchereiwesen in Sachsen- Anhalt. – Halle (Saale). – ISSN 0232-4091
N 79. – 2000
94730
   Schriften zum Biblioteks- und Buchereiwesen in Sachsen- Anhalt. – Halle (Saale). – ISSN 0232-4091
N 80. – 2000
94731
   Schriften zum Biblioteks- und Buchereiwesen in Sachsen- Anhalt. – Halle (Saale). – ISSN 0232-4091
N 81. – 2000
94732
   Schriften zum Biblioteks- und Buchereiwesen in Sachsen- Anhalt. – Halle (Saale). – ISSN 0232-4091
N 84. – 2003
94733
   Schriften zum Biblioteks- und Buchereiwesen in Sachsen- Anhalt. – Halle (Saale). – ISSN 0232-4091
N 85 : Bibliotheksgeschichte des Landes Sachsen-Anhalt /W.Guth. – 2004
94734
   Schriften zum Biblioteks- und Buchereiwesen in Sachsen- Anhalt. – Halle (Saale)
N 86 : VD18: Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 18. Jahrhunderts. – 2004
94735
  Mayer Tobias Schriften zur Astronomie, Kartographie, Mathematik und Farbenlehre / Mayer Tobias; Mit einer Einleitung hrsg. von Erhard Anthes. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B.Fabian u.a. ; Fachgebiet Mathematik und Astronomie). – ISBN 3-487-11240-X
Bd. 2 : Gottinger Arbeiten, Briefwechsel mit Leonhard Euler und Joseph-Nicolas Delisle. – 2004. – 492S. – Nachdruck von Monographien, Beitragen und Briefen, die zwischen 1751 und 1983 erschienen sind
94736
  Mayer T. Schriften zur Astronomie, Kartographie, Mathematik und Farbenlehre / Tobias Mayer; Hrsg. von E. Anthes, A. Huttermann, E. Knobloch, K. Reich. – Faks.-Ausg. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B.Fabian u.a. ; Fachgebiet Mathematik und Astronomie). – ISBN 978-3-487-11239-8
Bd. 1 : Esslinger, Augsburger und Nurnberger Arbeiten/Mit einer Einleitung hrsg. von Eberhard Knobloch, Erhard Anthes. – 2006. – 412 S. – Nachdruck von Monographien und Beitragen, die zwischen 1741 und 1750 erschienen sind
94737
  Mayer T. Schriften zur Astronomie, Kartographie, Mathematik und Farbenlehre / Tobias Mayer. – [ Faks.-Ausg. ]. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / hrsg. von B.Fabian u.a. ; Fachgebiet Mathematik und Astronomie). – ISBN 3-487-11241-8
Bd. 4 : Mathematischer Atlas, Land- und Mondkarten, Fortifikationsbuch / mit einer Einleitung hrsg. von Armin Huttermann. – 2009. – 25 S. + 215 таблиць. – Nachdruck von Karten und Tafeln, die zw. 1739 und 1791 veroffentlicht worden sind. - Факс. відтворення у вигляді 215 таблиць і карт
94738
  Borne Ludwig Schriften zur deutschen Literatur / Borne Ludwig; Dietze Walter. – Lpz., 1960. – 416с.
94739
  Hettner Hermann Schriften zur Literatur / Hettner Hermann. – Berl., 1959. – 392с.
94740
  Goethe Iohann Wolfgang Schriften zur literatur. / Goethe Iohann Wolfgang. – Berlin
7. – 1982. – 143с.
94741
  Frege G. Schriften zur Logik. Aus dem Nachlass / G. Frege. – Berlin, 1973. – 310с.
94742
   Schriften zur Theaterwissenschaft. Schriftenreihe der Theaterhochschule "Hans Otto" Leipzig. – Berlin
Bd. 5. – 1973. – 575с.
94743
   Schriften zur Theaterwissenschaft. Schriftenreihe der Theaterhochschule Leipzig. – Berl.
Bd. 3, 1. – 1964. – 882с.
94744
   Schriften zur Theaterwissenschaft. Schriftenreihe der Theaterhochschule Leipzig. – Berl.
Bd. 3, 2. – 1964. – 338с.
94745
  Abusch Alexander Schriften. Kulturelle Probleme des sozialistischen Humanismus. Beitrage zur deutschen Kulturpolitik. 1946-1961. / Abusch Alexander. – Berl.
3. – 1962. – 548с.
94746
   Schriftenreihe der Universitatsbibliothek der Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0522-9898
N 60. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94747
   Schriftenreihe der Universitatsbibliothek der Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0522-9898
N 61. – 1999


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94748
   Schriftenreihe der Universitatsbibliothek der Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0522-9898
N 62 : Die Urkundensammlung des historischen Seminars der Friedrich-Wilhelms-Universitat zu Berlin; T. 2/H. Muller. – 2007
94749
   Schriftenreihe der Universitatsbibliothek der Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0522-9898
N 63 : Aus der Bibliothek Agathe Lasch: Provenienzforschung an der Universitatsbibliothek der Humboldt-Universitat zu Berlin. – 2008
94750
   Schriftenreihe der Universitatsbibliothek der Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0522-9898
Nr. 64 : Inspiration durch Raum - Servicevielfalt im Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum. – 2010
94751
   Schriftenreihe der Universitatsbibliothek der Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0522-9898
Nr. 66 : Auf dem Weg zur Digitalen Bibliothek. – 2013
94752
  Karp Albert Schriftkunst. Geschichte, Anatomie und Schonheit der lateinischen Buchstaben. / Karp Albert. – Dresden, 1976. – 473с.
94753
   Schriftsteller der Deutschen Demokratischen Republik. – Lpz., 1961. – 196с.
94754
  Kisch E.E. Schriftsteller der Gegenwart. Deutsche Reihe. / E.E. Kisch. – Berlin, 1970. – 102с.
94755
   Schriftsteller des 19. Jahrhunderts : Biographien und Zeittafeln. – Jena : Friedrich-Schiller-Universitat, 1990. – 41 S. – ISBN 3-86007-0002
94756
   Schriftsteller des demokratischen Deutschlands. – Київ-Львів, 1954. – 212с.
94757
   Schriftsteller des demokratischen Deutschlands. Texte fur den 10 Klasse. – Leningrad-Moskau, 1952. – 212с.
94758
  Hannemann Joachim Schriftsteller in der Diskussion. / Hannemann Joachim, Zschuckelt Lothar. – Berlin, 1979. – 322с.
94759
  Becher Johannes Schritt der Jahrhundertmitte. Neue Dichtungen / Becher Johannes. – Berl., 1958. – 196с.
94760
   Schritt uber die Schwelle. Spannende Erzahlungen. – Lpz., 1961. – 372с.
94761
  Heinz Viktor Schritte des Jahrhunderts / Heinz Viktor. – Moskau, 1988. – 159с.
94762
  De Martino Schrodinger-like kinetic equation for classical many-particle systems / De Martino, V.I. Gerasimenko, G. Lauro // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 101-108. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Аналізується проблема опису колективної поведінки пучків заряджених часток в рамках "ефективної" динаміки, що описується шредінгероподібним рівнянням. Розглядаються можливі підходи до виводу одночастинкового шредінгероподібного рівняння з класичної ...
94763
  Deutsch Otto Erich Schubert. / Deutsch Otto Erich. – Lpz., 1966. – 590с.
94764
  Booch F., Frey A. Schul-Worterduch der deutschen und russischen Sprache = Учебный словарь немецко-русский и русско-немецкий / Auf Grundlage des Handworterbuches der deutschen und russischen Sprache von Fr. Booch, Adam Frey und Dr. Messer bearb. von Adam Frey. – Leipzig : H. Haessel, 1885. – [3], 445 с.
94765
  Bruns Marianne Schuldig befunden. / Bruns Marianne. – Halle, 1961. – 148с.
94766
  Bruns Marianne Schuldig befunden. / Bruns Marianne. – Halle, 1962. – 212с.
94767
  Hasek Jaroslav Schule des Humors. / Hasek Jaroslav. – Berlin, 1973. – 304с.
94768
   Schulen ohne Zwang : wenn Eltern in Deutschland Schulen grunden. – Munchen : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1984. – 211 S. – ISBN 3-423-10272-1
94769
   Schulen, die anders waren : Zwanzig reformpadagogische Modelle im Uberbtick. – Berlin : Volk und Wissen, 1990. – 120S. : Ill. – ISBN 3--06-212780-5
94770
  Muller-Fonfara Robert Schuler-Lexikon der Mathematik. fur die Klassen 5-10. / Muller-Fonfara Robert. – Niedernhausen, 1992. – 175с.
94771
  Kopilenko A. Schuler / A. Kopilenko. – Kiew1940, 1940. – 304 c.
94772
  Karau G. Schulerliebe. / G. Karau. – Berlin, 1973. – 208с.
94773
   Schulgeschichten. – М., 1957. – 68с.
94774
  Weise Christian Schulkomodien / Weise Christian. – Leipzig : Fr. Hofmeister, 1956. – 109 S.
94775
  Dung Dju Hsien Schulmeister Dungguo / Dung Dju Hsien. – Peking, 1956. – 82с.
94776
  Hoernle Edwin Schulpolitische und padagogische Schriften / Hoernle Edwin. – Berl., 1958. – 288с.
94777
   Schulrecht und Schulverwaltung in der Deutschen Demokratischen Republik. Allgemeinbildende Schulen. – Berl., 1956. – 512с.
94778
  Waldteufel E. Schultage / E. Waldteufel. – Halle : Mitteldeutscher verlag, 1961. – 232 S.
94779
  Strittmatter Erwin Schulzenhofer Kramkalendar / Strittmatter Erwin. – Berlin, 1967. – 314с.
94780
  Strittmatter Erwin Schulzenhofer Kramkalendar / Strittmatter Erwin. – Berlin-Weimar, 1976. – 314с.
94781
  Settgast Ann Charlott Schumacher und Poet dazu... / Settgast Ann Charlott. – Schwerin, 1957. – 266с.
94782
  Pfeiffer Hans Schusse am Hochmoor / Pfeiffer Hans. – Rudolstadt, 1961. – 252с.
94783
  Frelau Alex Schusse im Spielberg / Frelau Alex. – Halle (Saale), 1971. – 224 р.
94784
  Weiss Rudolf Schusse in den Anden / Weiss Rudolf. – Berlin : Verlag Das Neue, 1966. – 230 S.
94785
  Menz Peter Schusse unter den Linden / Menz Peter. – Berl., 1960. – 296с.
94786
   Schutzen Sie Ihr Unternehmen: vor unlauterem Wettbewerb, vor Medienattacken, vor Wirtchaftsspionage. – Landsberg/Lech, 1991. – 281с.
94787
  Bruns H. Schutztrachten im Tierreich / H. Bruns. – Wittenberg Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag, 1958. – 107S. : Mit 41 Abbildungen
94788
  Bartik Pavel Schuzky smistry sovetskeho umeni / Bartik Pavel. – Praha, 1976. – 102с.
94789
  Dost Hellmuth Schwane, ganse und enten / Dost Hellmuth. – Leipzig, Jena, Berlin : Utania - Verlag, 1972. – 172s.
94790
   Schwanke von einst und jetzt. – M., 1967. – 96с.
94791
  Hampel W. Schwarmer, Schwindler, Scharlatane. / W. Hampel. – Berl., 1961. – 300с.
94792
  Scheer Maximilian Schwarz und weiss am Waterberg. Surwestafrika heute und gestern / Scheer Maximilian. – Schwerin, 1961. – 160с.
94793
   Schwarzbuch uber das Bauernlegen in Westdeutschland. – Berl., 1960. – 94с.
94794
  Pratolini Vasco Schwarze Schatten / Pratolini Vasco. – Berlin, 1976. – 105с.
94795
  Letsche Curt Schwarze Spitzen. / Letsche Curt. – Rudolstadt, 1966. – 240с.
94796
  Woods K.W. Schwarzenegger : [Muscleman to terminator] / K.W. Woods. – Lincolwood : Publ. Int., LTD, 1991. – 64 p. : ill. – ISBN 0-451-82247-1
94797
  Schreyer Wolfgang Schwarzer Dezember / Schreyer Wolfgang. – Halle (Saale), 1977. – 409с.
94798
  Miller H. Schwarzer Fruhling : Erzahlungen / Henry Miller ; [ aus dem Amerikanischen ubertragen von K. Wagenseil ]. – Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Verlag, 1966. – 256 S.
94799
  Hauptmann Helmut Schwarzes Meer und weibe Rosen. / Hauptmann Helmut. – Berl., 1956. – 156с.
94800
   Schwarzwald. – Munchen, Berlin, 1989. – 142с.
94801
  Meynhardt Heinz Schwarzwild-report : Mein Leben unter Wildschweinen / Meynhardt Heinz. – Leipzig, Radebeul : Neumann Verlag, 1990. – 221S.
94802
  Holmberg Nils Schweden / Holmberg Nils. – Berl., 1959. – 64с.
94803
  Holmberg Nils Schweden / Holmberg Nils. – 2 verb. und erg. Aufl. – Berl., 1960. – 64с.
94804
  Hube Schweden / Hube, Hans-Jurgen. – Berlin, 1989. – 128с.
94805
  Hube Schweden / Hube, Hans-Jurgen. – Berlin, 1989. – 128с.
94806
   Schweden. – Munchen, 1993. – 183с.
94807
  Gehnich Karl Gustav Schweden. / Gehnich Karl Gustav. – Stockholm, 1952. – 117с.
94808
  Kellermann Bernhard Schwedenklees Erlebnis. - Die Heiligen. Sang. / Kellermann Bernhard. – Berl., 1958. – 362с.
94809
  Kellermann Bernhard Schwedenklees Erlebnis. - Die Heiligen. Sang.. - Jang-Tse-Kiang. / Kellermann Bernhard. – Berl., 1958. – 362с.
94810
  Dagerman Stig Schwedische Hochzeitsnacht. / Dagerman Stig. – Berlin, 1980. – 127с.
94811
   Schwedische Schmunzelgeschichten. – Rostock, 1980. – 320с.
94812
  Hagemeister Vera Schwedisches Lesebuch. / Hagemeister Vera. – Halle, 1956. – 127с.
94813
  Sebastian Klaus Schweig Kamanas / Sebastian Klaus. – Lpz., 1962. – 300с.
94814
  Turke Kurt Schweigegeld / Turke Kurt. – Berl., 1957. – 320с.
94815
   Schweissen in Maschinenbau. – Ростов-на-Дону, 1963. – 310с.
94816
  Paulson Jurgen Schweiz / Paulson Jurgen. – Potzdam, 1961. – 64с.
94817
   Schweizer dichter erzahlen = Швейцарська новела XX віку : зб. ; на нім. м. – Moskau : Progress, 1982. – 416 с.
94818
   Schweizer Museusmfuhrer = Guide des musees Suisses= Guida dei musei Svizzeri= Guid dals museums Svizzers : Museen, Sammlungen und Ausstellungsorte in der Schweiz und im Furstentum Liechtenstein. – Basel : Reinhardt, 2002. – 591S. : Ill. + Додат.: 1 карта. – ISBN 3-7245-1251-1
94819
  Apitz Bruno Schweldrand. / Apitz Bruno. – Halle, 1984. – 426с.
94820
  Schmitt Erich Schwester Mnika / Schmitt Erich. – 4. Aufl. – Berl., 1956. – 84с.
94821
  Lewin Gerhard Schwimmen mit kleinen Leuten. / Lewin Gerhard. – Berlin, 1973. – 239с.
94822
  Scheiba Bernd Schwimmen, Lanfen, Fliegen : Die Bewegung der Tiere / Scheiba Bernd; Mit Zeichnungen von M. Kleinwachter und M. Lissmann. – Leipzig; Jena; Berlin : Urania, 1990. – 192S. : 246 ill. – ISBN 3-332-00319-4
94823
  Kuhlmjan Dietrich Schwingen im Seewind : Ein Sommer auf der Vogelinsel / Kuhlmjan Dietrich. – Wittenberg, Lutherstadt : A. Ziemsen verlag, 1957. – VIII, 128S.
94824
  Tilgenkamp Erich Schwingen uber Nacht und Eis / Tilgenkamp Erich. – Berlin : Verlag Neues Leben, 1957. – 351S. – In Zusammenarbeit mit dr.C.H.Pollog
94825
  Sammer F. Schwingungskreise mit Eisenkernspulen / F. Sammer. – 2. bearb. Auflage. – Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G., 1956. – 232 s.
94826
  Schwochow H. Schwochows kurzgefasste Methodik des fremdsprachlichen Unterrichts in Mittelschulen und hohren Madchenschulen : ein Lern- und Wiederholungsbuch zur Vorbereitung auf padagogische Prufungen mit 12 ausgefuhrten Lehoproben / H. Schwochow, E. Kuszczynski. – 2. Aufl. – Leipzig : Verlag der Durr"schen Buchhandlung, 1905. – 107 S. – Видання готичним шрифтом
94827
  Krzyzaniak Lech Schylek pradziejow w srodkowym Sudanie. / Krzyzaniak Lech. – Poznan, 1992. – 256с.
94828
  Janowicz S. Sciana / Sokrat Janowicz; Tlum. J.Plutowicz. – Olsztyn, Bialystok : Pojezierze, 1979. – 256 s.
94829
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 273, N 5277, p. 841-1016. – 1996
94830
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 273, N 5283, p. 1765-1968. – 1996
94831
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 275, N 5296, p. 1-124. – 1997
94832
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 275, N 5297, p. 125-272. – 1997
94833
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 275, N 5298, p. 273-444. – 1997
94834
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 275, N 5299, p. 445-588. – 1997
94835
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 275, N 5300, p. 589-720. – 1997
94836
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 275, N 5301, p. 721-892. – 1997
94837
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 275, N 5302, p. 893-1032. – 1997
94838
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 275, N 5303, p. 1033-1228. – 1997
94839
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 275, N 5304, p. 1229-1384. – 1997
94840
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 275, N 5305, p. 1385-1532. – 1997
94841
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 275, N 5308, p. 1845-2000. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94842
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 275, N 5307, p. 1705-1844. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94843
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 275, N 5306, p. 1533-1704. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94844
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 276, N 5315, p. 997-1160. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94845
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 276, N 5316, p. 1161-1300. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94846
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 276, N 5314, p. 865-996. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94847
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 276, N 5313, p. 645-864. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94848
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 276, N 5309, p. 1-164. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94849
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 276, N 5310, p. 165-320. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94850
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 276, N 5311, p. 321-496. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94851
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 276, N 5312, p. 497-644. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94852
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 276, N 5319, p. 1613-1756. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94853
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 276, N 5321, p. 1937-2092. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94854
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 276, N 5320, p. 1757-1936. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94855
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 276, N 5317, p. 1301-1464. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94856
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 276, N 5318, p. 1465-1612. – 1997
94857
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 277, N 5334, p. 1893-2088. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94858
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 277, N 5326, p. 609-732. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94859
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 277, N 5325, p. 445-608. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94860
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 277, N 5323, p. 149-280. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94861
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 277, N 5331, p. 1405-1572. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94862
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 277, N 5330, p. 1169-1404. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94863
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 277, N 5332, p. 1573-1728. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94864
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 277, N 5327, p. 733-872. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94865
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 277, N 5328, p. 873-1004. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94866
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 277, N 5322, p. 1-148. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94867
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 277, N 5324, p. 281-444. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94868
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 277, N 5329, p. 1005-1168. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94869
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 277, N 5333, p. 1729-1892. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94870
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 278, N 5346, p. 2021-2192. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94871
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 278, N 5342, p. 1369-1532. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94872
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 278, N 5336, p.189-352. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94873
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 278, N 5343, p. 1533-1676. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94874
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 278, N 5345, p. 1849-2020. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94875
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 278, N 5337, p. 353-540. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94876
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 278, N 5338, p. 541-768. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94877
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 278, N 5341, p. 1193-1368. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94878
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 278, N 5340, p. 981-1192. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94879
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 278, N 5339, p. 769-980. – 1997
94880
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 278, N 5344, p. 1677-1848. – 1997
94881
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 278 ,N 5335, p. 1-188. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94882
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 279, N 5356, p. 1417-1596. – 1997
94883
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 279, N 5357, p. 1597-1816. – 1998
94884
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 279, N 5358, p. 1817-2004. – 1998
94885
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 279, N 5359, p. 2005-2168. – 1998
94886
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 279, N 5353, p. 949-1096. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94887
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 279, N 5347, p. 1-140. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94888
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 279, N 5350, p. 445-620. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94889
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 279, N 5348, p. 141-288. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94890
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 279, N 5355, p. 1269-1416. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94891
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 279, N 5349, p. 289-444. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94892
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 279, N 5354, p. 1097-1268. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94893
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 279, N 5352, p. 769-948. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94894
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 279, N 5351, p. 621-768. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94895
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 280, N 5364, p. 641-788. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94896
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 280, N 5369, p. 1493-1656. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94897
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 280, N 5372, p. 2013-2176. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94898
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 280, N 5367, p. 1167-1312. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94899
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 280, N 5370, p. 1657-1800. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94900
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 280, N 5371, p. 1801-2012. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94901
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 280, N 5365, p. 789-968. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94902
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 280, N 5366, p. 969-1156. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94903
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 280, N 5361, p. 165-344. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94904
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 280, N 5363, p. 485-640. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94905
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 280, N 5362, p. 345-484. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94906
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 280, N 5360. – 1998
94907
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 280, N 5368. – 1998
94908
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 281, N 5379. – 1998
94909
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 281, N 5380. – 1998
94910
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 281, N 5385, p. 1913-2092. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94911
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 281, N 5384, p. 1757-1912. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94912
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 281, N 5383, p. 1561-1756. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94913
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 281, N 5377, p. 609-740. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94914
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 281, N 5375, p. 297-476. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94915
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 281, N 5374, p. 133-296. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94916
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 281, N 5373, p. 1-132. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94917
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 281, N 5382, p. 1405-1560. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94918
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 281, N 5378, p. 741-872. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94919
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 281, N 5376, p. 477-608. – 1998
94920
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 281, N 5381. – 1998
94921
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 282, N 5391, p. 997-1216. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94922
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 282, N 5390, p. 833-996. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94923
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 282, N 5388, p. 369-580. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94924
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 282, N 5387, p. 189-368. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94925
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 282, N 5386, p. 1-188. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94926
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 282, N 5397, p. 2141-2336. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94927
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 282, N 5393, p. 1373-1600. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94928
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 282, N 5392, p. 1217-1372. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94929
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 282, N 5389. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
94930
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 283, N 5400. – 1999
94931
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 283, N 5401. – 1999
94932
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 283, N 5402. – 1999
94933
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 283, N 5403. – 1999
94934
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 283, N 5404. – 1999
94935
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 283, N 5405. – 1999
94936
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 283, N 5406. – 1999
94937
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 283, N 5407. – 1999
94938
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 283, N 5408. – 1999
94939
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 283, N 5409. – 1999
94940
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 283, N 5410. – 1999
94941
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 284, N 5411. – 1999
94942
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 284, N 5412. – 1999
94943
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 284, N 5413. – 1999
94944
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 284, N 5414. – 1999
94945
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 284, N 5415. – 1999
94946
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 284, N 5416. – 1999
94947
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 284, N 5417. – 1999
94948
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 284, N 5418. – 1999
94949
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 284, N 5419. – 1999
94950
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 284, N 5420. – 1999
94951
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 284, N 5421. – 1999
94952
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 284, N 5422. – 1999
94953
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 284, N 5423. – 1999
94954
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 285, N 5425. – 1999
94955
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 285, N 5426. – 1999
94956
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 285, N 5429. – 1999
94957
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 285, N 5430. – 1999
94958
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 285, N 5431. – 1999
94959
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 285, N 5432. – 1999
94960
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 285, N 5433. – 1999
94961
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 285, N 5434. – 1999
94962
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 285, N 5435. – 1999
94963
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 285, N 5436. – 1999
94964
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 286, N 5437. – 1999
94965
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 286, N 5438. – 1999
94966
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 286, N 5439. – 1999
94967
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 286, N 5440. – 1999
94968
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 286, N 5441. – 1999
94969
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 286, N 5442. – 1999
94970
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 286, N 5443. – 1999
94971
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 286, N 5444. – 1999
94972
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 286, N 5445. – 1999
94973
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 286, N 5447. – 1999
94974
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 286, N 5448. – 1999
94975
   Science : [Weekly]. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 286, N 5449. – 1999
94976
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 289, N 5479. – 2000
94977
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 289, N 5480. – 2000
94978
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 289, N 5481. – 2000
94979
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 289, N 5482. – 2000
94980
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 289, N 5483. – 2000
94981
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 289, N 5484. – 2000
94982
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 289, N 5485. – 2000
94983
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 289, N 5486. – 2000
94984
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 289, N 5487. – 2000
94985
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 289, N 5488. – 2000
94986
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 290, N 5489. – 2000
94987
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 290, N 5490. – 2000
94988
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 290, N 5491. – 2000
94989
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 290, N 5492. – 2000
94990
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 290, N 5494. – 2000
94991
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 290, N 5495. – 2000
94992
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 290, N 5496. – 2000
94993
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 290, N 5497. – 2000
94994
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 290, N 5498. – 2000
94995
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 290, N 5499. – 2000
94996
   Science. – Washington. – ISSN 0036-8075
Vol. 290, N 5500. – 2000
94997
   Science & Ideology in Soviet Society. – New York, 1967. – 176с.
94998
  Aliyeva S. Science (space) - fiction in Doris Lessing"s novel with oriental motives "Shikasta" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – P. 284-288
94999
  Уолдроп Митчелл SCIENCE 2.0 - открытая наука // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2008. – № 8. – С. 30-37. – ISSN 0208-0621


  Под Science 2.0 обычно понимают новую практику публикации во Всемирной паутине исходных экспериментальных данных, зарождающихся теорий, заявок на открытия и чертежей, чтобы другие люди могли знакомиться с ними и делать свои замечания.
95000
  Goncharuk V.V. Science about water = Наука про воду / V.V. Goncharuk ; [Nat. acad. of sciences of Ukraine, The A. V. Dumanskii inst. of colloid chemistry and water chemistry]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2014. – 436, [4] p. : ill, tab. – Парал. тит. арк. укр. - Обкл. англ. – Bibliogr. p. 390-437. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language" = Проект "Українська наукова книга іноземною мовою"). – ISBN 978-966-360-249-3
<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,