Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>
94001
  Добріян Д. "Propriete de Mr A. de Horwatt". До історії картини Олександра Мурашка "Над старим Ставом" // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2019. – № 5 (113) : Майстри та колекції. – С. 106-111. – ISSN 2222-436X


  "Чимало творів класика українського живопису Олександра Мурашка знайомі нам лише з чорно-білих, рідше кольорових, репродукцій. Передусім ідеться про такі його знакові картини, як "Карусель", "Неділя" (1909), "На терасі", чиї сліди губляться на початку ...
94002
  Stepanenko A.S. "Provocation of bribery" article 370 of criminal code of Ukraine: case law analysis / A.S. Stepanenko, O.V. Stepanenko // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 2 : / O.L. Makarenko, N.P. Matyukhina, S.A. Fedchyshyn et al. – P. 322-341. – ISBN 978-9934-588-04-4
94003
  Базна Ю. "ProZorre" оскарження тендерних рішень // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 грудня (№ 52). – С. 18-19


  Після впровадження реформи у сфері державних закупівель та прийняття Закону України "Про публічні закупівлі" (далі - Закон) суттєво змінилася процедура здійснення закупівель, а також порядок оскарження тендерних рішень.
94004
  Andres Stefan "Przebierancy" i inne opowiadania / Andres Stefan; Przelozyla E.Siicinska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1965. – 237s.
94005
  Shvets K. PR-technologies in the presidential campaign in Ukraine in 2019 // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 186-190
94006
  Рейнш А. PR-акции приобщают к прекрасному / Анна Рейнш // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2009. – № 5 : 14 ежегодная конференция РБА Май-2009. – С. 39. – ISSN 0869-4915
94007
  Осипова И.П. PR-деятельность библиотек: общие проблемы, региональный опыт, перспективы развития // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2007. – № 2 (14). – С. 157-181
94008
  Долюк В.В. PR-дискурс соціальної відповідальності бізнесу: структурно-тематичні та функціональні особливості : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Долюк Вікторія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 226 л. – Додатки: л. 209-226. – Бібліогр.: л. 185-208
94009
  Долюк В.В. PR-дискурс соціальної відповідальності бізнесу: структурно-тематичні та функціональні особливості : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Долюк Вікторія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
94010
  Тихомирова Є.Б. PR-діяльність недержавних суб"єктів міжнародних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 158-163. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми комунікацій з громадськістю, які здійснюються недержавними суб"єктами міжнародних відносин. Проаналізовано діяльність міжнародних організацій та їх органів щодо інформування світової громадськості, їх функції, завдання та основні ...
94011
  Литовченко І. PR-заходи як елемент маркетингових комунікацій вищого навчального закладу / І. Литовченко, І. Жарська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 11 (361), листопад. – С. 19-25. – ISSN 1810-3944
94012
  Степанюк Є. PR-інструментарій у системі маркетингових комунікацій професійного футболу (соціальний аспект) // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 424-428
94013
  Богданова Светлана PR-клуба МБА: эффективная встреча на "ринге" : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 20-21 : Фото
94014
  Карпов К. PR-комунікації в кризових ситуаціях // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 6. – С.27-31
94015
  Мантуло Н.Б. PR-комунікації готелю: специфіка, можливості, інструменти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 131-136. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
94016
  Корнілова В.В. PR-комунікації музейних установ і туристичних фірм: спільне й відмінне // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 28-35 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
94017
  Березенко В.В. PR-комунікації органів влади: стан розроблення проблеми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 140-144. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  У статті визначено науковий стан розроблення проблеми PR-комунікацій органів влади, що є одним з найважливіших видів комунікаційної взаємодії в сучасному демократичному соціумі
94018
  Мандич О.В. PR-маркетинг як один з інструментів підвищення конкурентоспроможності підприємств / О.В. Мандич, І.О. Романюк, О.М. Нікітіна // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 177 : Економічні науки. – С. 160-166. – (Економічні науки)
94019
  Кучмій О.П. PR-підтримка формування інформаційного суспільства у Європі / О.П. Кучмій, О. Михальська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 50-54
94020
  Курбан О.В. PR-процес у системі сучасних соціальних комунікацій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 9, січень - червень. – С. 51-53


  Сучасна наука дає декілька сот визначень поняття "соціальна комунікація". Кожне з цих визначень є характерним для конкретних напрямків в комунікативістиці і, відповідно, має свої особливості. В сфері зв"язків з громадськістю соціальна комунікація може ...
94021
  Тодорова О.В. PR-середовище нового покоління як база формування інноваційного PR-інструментарію // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 180-187. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 46). – ISSN 2410-5333
94022
  Скляр Р. PR-сопровождение сделок слияния и поглощения // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2010. – № 4. – С. 11-20
94023
  Пікульська О.М. PR-стратегії при формуванні іміджу мовця як перекладознавча проблема (на прикладі україньких перекладів промов Стіва Джобса) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 130-134


  Стаття присвячена вивченню проблеми перекладу промов топ-менеджерів як особливого виду міжмовної творчості. Матеріалом дослідження послужив переклад промови Стіва Джобса "Залишайтесь голодними, залишайтесь безрозсудними". Проведений аналіз дозволив ...
94024
  Дегтяренко О М. PR-стратегія в комунікативному пpосторі (на матеріалі англомовних текстів інтерв"ю з бізнесменами) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 153-161. – ISSN 2520-6397


  Зроблено спробу виявити специфіку PR-стратегії бізнесменів в англо- мовному мас-медійному дискурсі на матеріалі текстів інтерв"ю. Пропону- ється класифікацію PR-тактик за семантичною складовою. Особливу увагу приділено аналізу структурно-семантичних ...
94025
  Мантуло Н.Б. PR-текст у сучасному інформаційному просторі // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2012. – № 3 (59). – С. 18-23. – ISSN 0554-4866
94026
  Володченко О.М. PR-тексти та їх використання в туристичних виданнях // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 33-36


  Здійснено аналіз особливостей створення PR-текстів у галузі туризму в спеціалізованих виданнях. The article is devoted to the analysis of peculiarities of PR texts creation in tourist sphere in the specialized issues. Осуществлён анализ особенностей ...
94027
  Мастєрук Д.А. Pr-технології в політичному маркетингу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 258-268


  Аналізується рівень впливу PR-технологій в політичному процесі та здійснюється методологічне їх вивчення. Ключові слова: політичний маркетинг, PR-технології, технології виборчого процесу, маніпулювання масовою свідомістю, інформаційно-комунікативні ...
94028
  Вертегел С.Я. PR-технології в системі маркетингових комунікацій // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2018. – С. 300-305. – (Економічні науки ; № 1 (36)). – ISSN 2519-884X
94029
  Валевська І.А. PR-технології лобіювання інтересів бізнесу / І.А. Валевська, А. Чучко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 118-123
94030
   Professional and pedagogical training of educational specialists : in classical university of Ukraine : multi-authored monogr. / [A.A. Marushkevich et al.] ; ed. by A.A. Marushkevich ; Taras Shevchenko nat. univ. (Kyiv), Fac. of psychology, Dep. of pedagogy. – Beau Bassin : LAP Lambert academic publ., 2019. – 147 p. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-613-9-94849-9
94031
  Machynska N. Professional burnout of teachers: theoretical and practical aspects / N. Machynska, Y. Derkach // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 28-34. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  Професійне вигорання педагогів: теоретико-практичний аспект.
94032
  Tymenko M.M. Professional competence of a specialist of vocational and career guidance in secondary schools in England // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 83-85. – ISBN 978-966-698-283-7
94033
   Professional education: methodology, theory and technologies = Професійна освіта: методологія, теорія та технології : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi : [s. n.], 2015-. – ISBN 978-966-97809-3-5. – ISSN 2415-3729
Vol. 8. – 2018. – 270, [2] p. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До № 8 2018 р. журн. вих. укр. мов. "Професійна освіта: методологія, теорія та технології"
94034
   Professional education: methodology, theory and technologies = Професійна освіта: методологія, теорія та технології : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi : [s. n.], 2015-. – ISBN 978-617-7747-12-2. – ISSN 2415-3729
Vol. 9. – 2019. – 258, [2] p. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До № 8 2018 р. журн. вих. укр. мов. "Професійна освіта: методологія, теорія та технології"
94035
   Professional education: methodology, theory and technologies = Професійна освіта: методологія, теорія та технології : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi : [s. n.], 2015-. – ISBN 978-966-97809-1-1. – ISSN 2415-3729
Vol. 10. – 2019. – 270, [2] p. – https://doi.org/10.31470/2415-3729-2019-10 - Резюме укр., рос., англ. мовами. До № 8 2018 р. журн. вих. укр. мов. "Професійна освіта: методологія, теорія та технології"
94036
   Professional education: methodology, theory and technologies = Професійна освіта: методологія, теорія та технології : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav : [s. n.], 2015-. – ISBN 978-617-7747-38-2. – ISSN 2415-3729
Vol. 12. – 2020. – 248, [2] p. – https://doi.org/10.31470/2415-3729-2020-12 - Резюме укр., рос., англ. мовами. До № 8 2018 р. журн. вих. укр. мов. "Професійна освіта: методологія, теорія та технології"
94037
  Kolomiiets N. Professional growth of higher school teacher: realities and guidelines // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (21), ч. 2. – С. 164-169. – ISSN 2307-4914


  Статтю присвячено дослідженню особливостей професійного становлення викладача вищої школи: реалії та орієнтири.
94038
  Marushkevych A. Professional pedagogical training of scientific substantiation of the ukrainian scholars / A. Marushkevych, I. Mariuts // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 27-31. – (Педагогіка ; вип. 1 (11)). – ISSN 1728-3817


  The article presents the approaches of Ukrainian scientists to the professional training of future pedagogues of higher educational institution. The main positions of the state documents on this issue are analyzed. The basic professionalknowledges, ...
94039
  Zhyvohliadova D. Professionalization of the cultural management: definition issue // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 121-122
94040
  Plakhotnik O. Professionally-pedagogical preparation of teachers of public schools in teaching seminaries of Ukraine // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 44-47. – (Педагогіка ; вип. 2 (10)). – ISSN 1728-3817


  The article deals with the analysis of professionally-pedagogical preparation of teachers of public schools of teaching seminaries of Ukraine, that can become valuable acquisition for professional preparation of specialists of the modern system of ...
94041
   Professor Dowell"s testament [Електронний ресурс] = Завещание профессора Доуэля : original story by Alexander Belyaev ; runtime 91 Mins. – Москва : RUSCICO, 2000. – 1 DVD. – DVD video.-Полноэкранная версия, реставр. изобр. и звук, русск. верс. Dolby Digital 5.1 и стерео, англ. дубл. верс. Dolby Digital 5.1 и стерео, фр. дубл. верс. Dolby Digital 5.1 и стерео.-Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (Russian cinema council collection ; Vol. 2003 : Collection)
94042
  Dinter Helga und and. Professor Flimmrich erzahlt und fuhrt alle Flimmerfreunde durch die bunte Welt des Films. / Helga und and. Dinter. – Lpz., 1964. – 164с.
94043
  Wangenheim Inge von Professor Hudebraach / Wangenheim Inge von. – Halle : Mitteldeutscher Verlag, 1971. – 383 S.
94044
  Kellogg J.H. Professor I.P.Pavlov (In Honor of His Eightieth Birthday) : Reprinted from The Spetial Issue of the Bulletin of the Buttle Creek Sanitarium and Hospital Clinic, Oct., 1929, Vol.24, pp.203-211 / J.H. Kellogg, W.N. Boldyreff. – Battle Creek, Michigan. – 27p.
94045
  Stitzer Karl Professor Julius Kunkels seltsame Erlebnisse / Stitzer Karl. – Berl., 1959. – 58с.
94046
  Wolf Friedrich Professor Mamlock : Ein Schauspiel / Wolf Friedrich. – Leipzig : Reclam, 1961. – 79 S.
94047
  Wolf Friedrich Professor Mamlock : Ein Schauspiel / Wolf Friedrich. – Leipzig : Reclam, 1980. – 87 S.
94048
  Wolf Friedrich Professor Mamlock. Ein Schauspiel / F. Wolf. – Leipzig : Reclam, 1975. – 85 S. – (Reclams Universal-Bibliotek ; Dramatik. Schauspiel)
94049
   Professor Norman Davies - seminar - Monash University. Ukraine: between the EU and Russia // Церква і життя : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 2014. – Квітень (№ 4). – P. 8-9, 13
94050
  Gohr Genady Professor Orochev`s delusion. / Gohr Genady. – M., 1965. – 246с.
94051
  Hargrave John Professor Skinner alias Montagu Norman. / Hargrave John. – London, 1937. – 243с.
94052
  Kosminsky Y. Professor Toynbee"s philosophy of history / Y. Kosminsky. – M., 1966. – 76с.
94053
  Mann Heinrich Professor Unrat / Mann Heinrich. – M., 1952. – 248 с.
94054
   Professor V. Ye. Timonov - the formation of the scientific worldview / L. Soloviova, S. Hurinchuk, Y. Berdnychenko, O. Strelko // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 10, вип. 2. – P. 368-382. – ISSN 2415-7422
94055
   Professor Yurii Zelinskii (22.02.1947 - 22.07.2017) // Bulletin de la Societe des sciences et des lettres de Lodz. – Lodz, 2017. – Vol. 67, no. 2. – С. 9. – (Recherches sur les deformations). – ISSN 0459-6854
94056
  Tverytnykova E. Professors of the Kharkiv Technological Institute: unknown pages of biography [Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"] / E. Tverytnykova, M. Gutnyk, H. Salata // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 10, вип. 2. – P. 383-399. – ISSN 2415-7422


  Професори Харківського технологічного інституту: невідомі сторінки біографії.
94057
  Francis D. Proff / Dick Francis. – London [etc.] : Pan books, 1985. – 268, [1] p. – ISBN 0-330-29069-X
94058
  Newbrook Jacky Proficiency Gold : Teacher"s book / Newbrook Jacky; Unit tests by J.Allemono. – Harlow : Longman; Pearson education, 2000. – 191p. – ISBN 0-582-32574-9
94059
  Mann Richard Proficiency Gold : Exam maximiser / Mann Richard, with J. Newbrook, J.Wilson. – Harlow : Longman, 2000. – 176p. – With key; Для каб. шифр 42. – ISBN 0-582-32575-7
94060
  Newbrook Jacky Proficiency gold coursebook / Newbrook Jacky, Wilson Judith. – Harlow : Longman:Pearson Education, 2000. – 224 p. – Розст.знак для студ.:42/Newb. – ISBN 0-582-32573-0
94061
  Gude K. Proficiency masterclass : Student"s book / K.Gude, M.Duckworth. – Oxford : Oxford univ. press, 2002. – 183p. – ISBN 0-19-432912-7
94062
  Scott-Barrett Proficiency: use of English / F.Scott-Barrett. – 2nd impress. – Harlow : Longman, 2003. – 256p. : ill. – Copyright 2002. - На обкл.:New proficiency: use of English; For the revised CPE exam. – (Longman exam skills). – ISBN 0-582-50477-5
94063
  Kowalska K.-Ju. Profil klienta przedsаdowej pomocy prawnej w Polsce: statystyki a realne potrzeby // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Мельник Р.С., Берлач А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (20). – С. 80-87. – ISSN 2227-796X


  Artykul poswiecony jest kwestiom bezplatnej pomocy prawnej w Polsce. Autor analizuje mozliwosci udzielania przygotowawczego pomocy prawnej w oparciu o doswiadczenia organizacji pozarzadowych, studentow w jednym z punktow Uniwersytetu pomocy prawnej w ...
94064
   Profilaktyka i resocjalizacja mlodziezy. – Rzeszow : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 2001. – 237S. – ISBN 83-86246-69-3
94065
   Profile of Nagoya University. 1998 : University calendar. – Nagoya, 1998. – 55p. : il.
94066
   Profile of Nagoya University. 1999-2000 : University calendar. – Nagoya, 1999. – 55p. : il.
94067
   Profile. Almanach poezji lubuskiej. – Poznan, 1962. – 138с.
94068
   Profilul spiritual al clasei muncitoare in socialism. – Bucuresti, 1964. – 580с.
94069
  Balgiu B.A. Profilul vocational al studentului la Politehnic? // Revista de psihologie : serie noua / Academia Romana. – Bucuresti, 2016. – Vol. 62, nr. 2. – P. 122-132. – ISSN 2344-4665


  Професійна освіта студента Політехніки (Голландія).
94070
  Tic Nicolae Profiluri / Tic Nicolae. – Bucuresti, 1959. – 286с.
94071
  Adi A.N. Profitability, liquidity, leverage and corporate governance impact on financial statement fraud and financial distress as intervening variable / A.N. Adi, Z. Baridwan, E. Mardiati // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 66-74. – (Економіка ; вип. 5 (200)). – ISSN 1728-3817


  Financial statement can show the company management performance after human resource trust. Each public company is obligated to reveal the annual financial report. This research examined correlation among profitability, liquidity, leverage and ...
94072
  Baridwan Z. Profitabilty, liquidity, leverage and corporate governance impact on financial statement fraud and financial distress as intervening variable / Z. Baridwan, E. Mardiati


  Financial statement can show the company management performance after human resource trust. Each public company is obligated to reveal the annually financial report. This research examined correlation among profitability, liquidity, leverage and ...
94073
  Wisniewski Witold Prog naszego domu / Wisniewski Witold. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1977. – 257 s.
94074
  Borun Krzysztof Prog niesmiertelnosci / Borun Krzysztof. – Warszawa, 1975. – 257с.
94075
  Piotrowski Wlodzimiers Progi niepokoju / Piotrowski Wlodzimiers. – Lodz, 1959. – 46с.
94076
  Drachovska M. Prognosa a Diagnosa v Ochrane Rostlin / M. Drachovska. – Praha : Akademia Ved, 1959
94077
   Prognostic value of molecular markers for patients with breast cancer / D.O. Shapochka, T.V. Shapochka, S.P. Zaletok, M.I. Gnidyuk // Онкология : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 2015. – Т. 17, № 3 (65). – Р. 201. – ISSN 1562-1774
94078
  Lienkov S.V. Prognostication of composition and resource of groupment of objects of technigue / S.V. Lienkov, I.V. Tolok, Ye.S. Lienkov // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 63. – С. 54-65. – ISSN 2524-0056


  It is obvious that the component elements of various types have significantly different reliability indicators and various patterns of degradation processes leading to their failures. All these features of the considered objects of technology must be ...
94079
  Sulz Ota Prognostika od A do Z / Sulz Ota. – Praha, 1987. – 210с.
94080
  Komarek Valtr Prognoza a program / Komarek Valtr. – Praha, 1990. – 319с.
94081
  Foltyn O. Prognoza a signalizacia Peronospory Vinica (Peronospora viticola de Bary) / O. Foltyn. – Bratislava : Akademia Ved, 1961. – 138s. – має додаток
94082
  Holzer Jerzy Prognoza demograficzna Polski na lata 1960-1975 wedlug wojewodztw / Holzer Jerzy. – Warszawa, 1959. – 192с.
94083
  Grabowiecki Ryszard Prognozy a planowanie regionalne / Grabowiecki Ryszard. – Warszawa, 1976. – 280с.
94084
  Kondrashova G.P. Program "Housing step" as an alternative to housing morgage // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 136-142 : Fig. – Bibliogr.: 32 назв. – ISSN 1993-6788
94085
  Smatlak Stanislav Program a tvorba : Studie o slovenskej proletarskej literature / Smatlak Stanislav. – Bratislava : Tatran, 1977. – 253,[2]s. – (Edicia Suvislosti ; Zv.11)
94086
   Program and abstracts of the International conference on organic synthesis, June 27-July 1, 2004, Riga - Latvia = Balticum organicum syntheticum =Starptautiska organiskas kimijas konference, Riga,2004.gada. 27.junis -1.juijs: Programma un tezes / International conference on organic synthesis; BOS 2004. – Riga, 2004. – 152 p. – ISBN 9984-9783-0-3
94087
  Higgins D.A. Program design and construction / D.A. Higgins. – Englewood Cliffs, 1979. – 189 p.
94088
   Program flow analysis: theory and applications. – Englewood Cliffs, 1981. – 418с.
94089
   Program i metody pracy inspekcji szkolnej. – Warszawa, 1974. – 464с.
94090
  Malinowski Henryk Program i polityka rolna Komunistycznej Partii Robotniczej Polski. (1918-1923) / Malinowski Henryk. – Warszawa, 1964. – 348с.
94091
   Program pentru sectiile de pregatire fizica generala ale colectivelor sportive. – Bucuresti, 1953. – 68с.
94092
  Gierek Edward Program realizacji postanowien i Krajowej konferencji PZPR. / Gierek Edward. – Warszawa, 1974. – 63с.
94093
  Gass Saul Programacion lineal / Gass Saul. – La Habana. – 276 p.
94094
  Dumitru Vincentiu Programare neliniare : Algoritmi, programe, resultate numerice; Appendix P in colaborare cu P. Luban, S. Moga, R. Serban / Dumitru Vincentiu. – Bucuresti : Ed.Acad. RSR, 1975. – 208 p.
94095
  Georgescu H. Programarea in limbajul PL/1 / H. Georgescu. – Bucuresti : Edit. Acad. RSR, 1973. – 227 s.
94096
  Penescu C. Programarea matematica cu aplicatii in energetica / C. Penescu, V. Ionescu, B. Rosinger. – Bucuresti : Acad. RSR, 1967. – 270 p.
94097
  Mihoc G. Programarea matematica. Programarea parametrica si neliniara / G. Mihoc, V. Urseanu. – Bucuresti : stiintifica, 1966. – 407 p. – Bibliogr.: p.p.401-403
94098
  Mihu Gerchez Programe liniare ou mai multi indici / Mihu Gerchez. – Bucuresti, 1974. – 169с.
94099
   Programm der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. – Berl., 1961. – 94с.
94100
   Programma d"etudes: Annee academique 1983-1984. – Louvain, 1983. – 605с.
94101
   Programma d"etudes: Annee academique 1985-1986. – Louvain, 1985. – 98с.
94102
   Programma d"etudes: Annee academique 1986-1987. – Louvain, 1986. – 1025с.
94103
   Programme des cours. – Liege
4. – 1976. – 106с.
94104
   Programme des cours (de l"Universite de Lausanne) Semestre d"hiver, 1952-1953. – Lausanne, 1952. – 108с.
94105
   Programme des cours"(universite de Lausanne). Semestre d"ete 1955. – Lausanne, 1955. – 105с.
94106
   Programme du parti Communiste de l"Union Sovietique. – Moscou, 1961. – 160с.
94107
   Programme et horaire des cours. – Liege
3. – 1965. – 156с.
94108
   Programme et horaire des cours. – Liege
4. – 1965. – 116с.
94109
   Programme et horaire des cours. – Liege
5. – 1965. – 118с.
94110
   Programme et horaire des cours. – Liege
6. – 1965. – 152с.
94111
   Programme et horaire des cours. – Liege
7. – 1965. – 30с.
94112
   Programme et horaire des cours. – Liege
3. – 1966. – 180с.
94113
   Programme et horaire des cours. – Liege
4. – 1966. – 130с.
94114
   Programme et horaire des cours. – Liege
5. – 1966. – 122с.
94115
   Programme et horaire des cours. – Liege
6. – 1966. – 168с.
94116
   Programme et horaire des cours. – Liege
7. – 1966. – 28с.
94117
   Programme et horaire des cours. – Liege
3. – 1967. – 174с.
94118
   Programme et horaire des cours. – Liege
4. – 1967. – 134с.
94119
   Programme et horaire des cours. – Liege
5. – 1967. – 126с.
94120
   Programme et horaire des cours. – Liege
6. – 1967. – 168с.
94121
   Programme et horaire des cours. – Liege
7. – 1967. – 28с.
94122
   Programme et horaire des cours. – Liege
1. – 1968. – 106с.
94123
   Programme et horaire des cours. – Liege
2. – 1968. – 116с.
94124
   Programme et horaire des cours. – Liege
3. – 1968. – 194с.
94125
   Programme et horaire des cours. – Liege
4. – 1968. – 144с.
94126
   Programme et horaire des cours. – Liege
5. – 1968. – 130с.
94127
   Programme et horaire des cours. – Liege
6. – 1968. – 172с.
94128
   Programme et horaire des cours. – Liege
7. – 1968. – 28с.
94129
   Programme et horaire des cours. – Liege
3. – 1969. – 170с.
94130
   Programme et horaire des cours. – Liege
4. – 1969. – 141с.
94131
   Programme et horaire des cours. – Liege
5. – 1969. – 119с.
94132
   Programme et horaire des cours. – Liege
6. – 1969. – 33с.
94133
   Programme et horaire des cours. – Liege
7. – 1969. – 282с.
94134
   Programme et horaire des cours. – Liege
8. – 1969. – 70с.
94135
   Programme et horaire des cours. – Liege
1. – 1970. – 114с.
94136
   Programme et horaire des cours. – Liege
2. – 1970. – 118с.
94137
   Programme et horaire des cours. – Liege
3. – 1970. – 170с.
94138
   Programme et horaire des cours. – Liege
4. – 1970. – 179с.
94139
   Programme et horaire des cours. – Liege
5. – 1970. – 140с.
94140
   Programme et horaire des cours. – Liege
6. – 1970. – 34с.
94141
   Programme et horaire des cours. – Liege
7. – 1970. – 294с.
94142
   Programme et horaire des cours. – Liege
8. – 1970. – 31с.
94143
   Programme et horaire des cours. – Liege
1. – 1971. – 120с.
94144
   Programme et horaire des cours. – Liege
2. – 1971. – 137с.
94145
   Programme et horaire des cours. – Liege
3. – 1971. – 188с.
94146
   Programme et horaire des cours. – Liege
4. – 1971. – 176с.
94147
   Programme et horaire des cours. – Liege
5. – 1971. – 156с.
94148
   Programme et horaire des cours. – Liege
6. – 1971. – 314с.
94149
   Programme et horaire des cours. – Liege
7. – 1971. – 31с.
94150
   Programme et horaire des cours. – Liege
8. – 1971. – 31с.
94151
   Programme et horaire des cours. – Liege
1. – 1972. – 122с.
94152
   Programme et horaire des cours. – Liege
2. – 1972. – 133с.
94153
   Programme et horaire des cours. – Liege
3. – 1972. – 189с.
94154
   Programme et horaire des cours. – Liege
4. – 1972. – 174с.
94155
   Programme et horaire des cours. – Liege
5. – 1972. – 166с.
94156
   Programme et horaire des cours. – Liege
6. – 1972. – 330с.
94157
   Programme et horaire des cours. – Liege
7. – 1972. – 30с.
94158
   Programme et horaire des cours. – Liege
8. – 1972. – 31с.
94159
   Programme et horaire des cours. – Liege
3. – 1976. – 28с.
94160
   Programme et horaire des cours. – Liege
5. – 1976. – 117с.
94161
   Programme et horaire des cours. – Liege
6. – 1976. – 120с.
94162
   Programme et horaire des cours. – Liege
7. – 1976. – 14с.
94163
   Programme et horaire des cours. – Liege
8. – 1976. – 172с.
94164
   Programme et horaire des cours. – Liege
9. – 1976. – 27с.
94165
   Programme et horaire des cours. – Liege
10. – 1976. – 20с.
94166
   Programme et horaire des cours.. – Liege
1. – 1965. – 100с.
94167
   Programme et horaire des cours.. – Liege
2. – 1965. – 116с.
94168
   Programme et horaire des cours.. – Liege
1. – 1966. – 100с.
94169
   Programme et horaire des cours.. – Liege
2. – 1966. – 114с.
94170
   Programme et horaire des cours.. – Liege
1. – 1967. – 102с.
94171
   Programme et horaire des cours.. – Liege
2. – 1967. – 116с.
94172
   Programme et horaire des cours.. – Liege
1. – 1969. – 109с.
94173
   Programme et horaire des cours.. – Liege
2. – 1969. – 128с.
94174
   Programme et horaire des cours.. – Liege
1. – 1976. – 132с.
94175
   Programme et horaire des cours.. – Liege
2. – 1976. – 124с.
94176
   Programme et horaire des cours. Anne academique 1958-1959. – Liege, 1958. – 436с.
94177
   Programme et horaire des cours. Anne academique 1961-1962. – Liege, 1961. – 480с.
94178
   Programme et horaire des cours. Anne academique 1962-1963. – Liege, 1962. – 510с.
94179
   Programme intergouvernemental d"activites pour. – Strasbourg : Council of Europe
MEP (96) 2. – 1996. – 243 p. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1996
94180
   Programme International Conference : Physics of liquid matter: modern problems; Septembr 14-19, 2001. – Kyiv, 2001. – 22с.
94181
   Programme of the Communist party of the Soviet Union. – M., 1961. – 128с.
94182
   Programme und Projekte 1970. DFG. – Munchen, 1970. – 612с.
94183
   Programme und Projekte 1971. – Bonn, 1971. – 685с.
94184
   Programme Unesco de traductions d"oevres litteraires. Catalogue. – Paris, 1966. – 46с.
94185
  Sperry J.B. Programmed algebra / J.B. Sperry. – Boston, 1970. – 338с.
94186
   Programmed instruction an international directory. – Paris, 1967. – 190с.
94187
   Programmed learning and computer=based instruction. – New York, 1961. – P. 291
94188
   Programmed learning: Theory and research. – Toronto, 1962. – 240 p.
94189
  Dottrens Robert Programmes et plans d"etudes dans l"enseignement primaire / Dottrens Robert. – Paris, 1961. – 276с.
94190
   Programmes sectorials de cooperation a long terme des membre du CAEM. – M., 1983. – 45с.
94191
  Gotzke H. Programmgesteuerte Rechenautomaten / H. Gotzke. – Leipzig : Veb Fachbuchverlag, 1965. – P. 270
94192
  Muller S. Programmieren mit BASIC / S. Muller. – Berlin : Veb Verlag Technik, 1988. – P. 78
94193
  Clauss Programmieren mit C / Clauss. – Berlin
2. – 1990. – 240 c.
94194
  Barwolff G. Programmieren mit FORTRAN 77 / G. Barwolff, R. Kosciolowicz. – Berlin : Verlag Technik, 1990. – 240 p.
94195
  Werler K.-H. Programmierte Phantasie / K.-H. Werler. – Berlin : Academie Verlag, 1991. – 151 p.
94196
  Brennenstuhl Heinz Programmierung des 16-Bit-Mikroprozessorsystems U8000 / Brennenstuhl Heinz. – Berlin : Technik, 1987. – 223 S. – (Technische Informatik)
94197
  Schoch H. Programmierung in Fortran / H. Schoch, W. Schatz. – Leipzig : Teubner, 1971. – 406 s.
94198
   Programmierung und nutzung von Rechenanlagen. – Berlin, 1976. – 135 p.
94199
  Jones W.B. Programming concepts a second course / W.B. Jones. – London, 1982. – P. 319
94200
  Downes Valerie Programming embedded systems with Ada / Downes Valerie, Goldsack Stephen. – Englewood Cliffs a.o., 1982. – 377с.
94201
  Conway Richard Programming for poets. / Conway Richard. – Cambridge
14. – 1978. – 332с.
94202
  Bondarenko K. Programming of the training process in handball on the basis of the functional condition of different systems of the organism / K. Bondarenko, A. Madzharov // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 176-187. – ISSN 2312-5993
94203
  Ziegler Carol Programming system methodologies / Ziegler Carol. – London : Prentice-Hall, 1983. – 260 c.
94204
   Programming techniques for economic development. With special reference to Asia and the Far East. – Bangkok, 1960. – 130с.
94205
  Jinoch J. Programovani v jazyku Pascal / Josef Jinoch. – 3-i dop. vyd. – Praha : SNTL, 1988. – 323 s.
94206
  Svamberk Z. Programove koncepce SPD 1918-1960. Rozbor programatiky zapadonemecke socialni demokracie a jejich historickych predpokladu / Z. Svamberk. – Praha, 1967. – 129с.
94207
  Lukasik Z. Programowalne sterowniki PLC w systemach sterowania przemyslowego / Z. Lukasik, Z. Seta; Politechnika Radomska im. K.Pulaskiego. – Radom : Politechnika Radomska, 2001. – 188s. – ISBN 83-88001-18-3
94208
  Zienko J. Programowanie i projektowanie inwestycji w aspekcie ochrony srodowiska / J. Zienko; Acad. rolnicza w Szczecinie. – Szczecin, 1999. – 164s. – (Studium podyplomowe. Ekologia i ochrona srodowiska). – ISBN 83-87327-08-5
94209
  Wesolowski W.J. Programowanie nowej Techniki / W.J. Wesolowski. – Warszawa, 1975. – 347 p.
94210
   Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie : Praca zbior. – Gliwice : Wyd-wo Politechniki Slaskiej, 2001. – 224s. – ISBN 83-88000-43-8
94211
   Programs for the gifted. A case book in secondary education. – New York, 1961. – 300с.
94212
   Programs, "62. A guide to programed Instructional Materials available to educators by September 1962. – Washington, 1962. – 384с.
94213
   Programs, 63. – Washington, 1963. – P. 814
94214
   Progranas especificos de colaboration a largo plazo de los paises miembros del CAME. – M., 1983. – 44с.
94215
   Progres de la reforme agraire. – N.Y., 1954. – 374с.
94216
   Progres realises par les territoires non autonomes en application de la charte. – New York
1. – 1961. – 88с.
94217
   Progres realises par les territoires non autonomes en application de la charte. – New York
2. – 1962. – 246с.
94218
   Progres realises par les territoires non autonomes en application de la charte. – New York
1. – 1963. – 64с.
94219
   Progres realises par les territoires non autonomes en application de la charte. – New York
3. – 1963. – 272с.
94220
   Progres realises par les territoires non autonomes en application de la charte. – New York
4. – 1963. – 146с.
94221
  Ougarov S.A. Progres scientifico-technique; aspects sociaux / S.A. Ougarov. – Moscou, 1987. – 56с.
94222
  Ceausescu Elena Progrese in chimia si tehnologia polimerilor / Ceausescu Elena. – Bucuresti, 1986. – 445с.
94223
  George Henry Progress and poverty. / George Henry. – New York, 1938. – 571с.
94224
   Progress in aerospace sciences. – Oxford
16. – 1976. – 449с.
94225
   Progress in astronautics and rocketry. – New York; London : Academic Press
V. 3 : Energy conversion for space power. – 1961. – 780 p.
94226
  Butler V J.A. Progress in biophysics and biophysical chemistry / V J.A. Butler, J.T. Randall. – London : Pergamon Press LTD
V. 4. – 1954. – 339p.
94227
   Progress in biophysics and biophysical chemistry / Butler J.A.V., Randall J.T. – London : Pergamon Press Ltd.
V. 4. – 1954. – 339p.
94228
   Progress in cathode research / Tri-service cathode workshope ( 4th; Washington, DC, USA, 3-5 April 1984); Haas T.W. – Ser. "Applied surface science", vol. 24, Nr 3-4. – Amsterdam : North-Holland, 1985. – 611 p. – ("Applied surface science" ; Vol. 24, N. 3/4)
94229
   Progress in human geography : an international review of geographical work in the social sciences and humanities. – London : Arnold. – ISSN 0309-1325
Vol. 28, N 2. – 2004
94230
   Progress in Immunodeficiency Research and Therapy. – Amsterdam-New York-Oxford : Excerpta Medica
Vol.1. – 1984. – 481p.
94231
   Progress in land reform. 4th report. – N.Y., 1966. – 178с.
94232
   Progress in Medical Virology : S.Karger
Vol.24. – 1978. – 223p.
94233
   Progress in physical geography : an international review of geographical work in the natural and environmental sciences. – London : Arnold. – ISSN 0309-1333
Vol. 28, N 1. – 2004
94234
   Progress in Physics of Metals = Успіхи фізики металів = Успехи физики металлов : review research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics of the NAS of Ukraine ; ed. board: О.М. Ivasishin, G.Е. Ice, О.S. Вakai [et al.]. – Kiev : Академперіодика, 2000-. – ISSN 1608-1021
Vol. 19, № 1. – 2018. – 110 p. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
94235
   Progress in Physics of Metals = Успіхи фізики металів = Успехи физики металлов : review research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics of the NAS of Ukraine ; ed. board: О.М. Ivasishin, G.Е. Ice, О.S. Вakai [et al.]. – Kiev : Академперіодика, 2000-. – ISSN 1608-1021
Vol. 19, № 2. – 2018. – P. 111-266. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
94236
   Progress in Physics of Metals = Успіхи фізики металів = Успехи физики металлов : review research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics of the NAS of Ukraine ; ed. board: О.М. Ivasishin, G.Е. Ice, О.S. Вakai [et al.]. – Kiev : Академперіодика, 2000-. – ISSN 1608-1021
Vol. 19, № 3. – 2018. – P. 267-378. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
94237
   Progress in Physics of Metals = Успіхи фізики металів = Успехи физики металлов : review research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics of the NAS of Ukraine ; ed. board: О.М. Ivasishin, G.Е. Ice, О.S. Вakai [et al.]. – Kyiv : Академперіодика, 2000-. – ISSN 1608-1021
Vol. 19, № 4. – 2018. – P. 375-502. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
94238
   Progress in Physics of Metals = Успіхи фізики металів = Успехи физики металлов : review research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics of the NAS of Ukraine ; ed. board: О.М. Ivasishin, G.Е. Ice, О.S. Вakai [et al.]. – Kiev : Академперіодика, 2000-. – ISSN 1608-1021
Vol. 20, № 1. – 2019. – 207, [1] p. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
94239
   Progress in Physics of Metals = Успіхи фізики металів = Успехи физики металлов : review research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics of the NAS of Ukraine ; ed. board: О.М. Ivasishin, G.Е. Ice, О.S. Вakai [et al.]. – Kiev : Академперіодика, 2000-. – ISSN 1608-1021
Vol. 20, № 2. – 2019. – P. 209-361. [1] p. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
94240
   Progress in Physics of Metals = Успіхи фізики металів : review research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics of the NAS of Ukraine ; ed. board: О.М. Ivasishin, G.Е. Ice, О.S. Вakai [et al.]. – Kiev : Академперіодика, 2000-. – ISSN 1608-1021
Vol. 20, № 4. – 2019. – P. 548-708. – Резюме укр., англ. мовами
94241
   Progress in Physics of Metals = Успіхи фізики металів = Успехи физики металлов : review research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics of the NAS of Ukraine ; ed. board: О.М. Ivasishin, G.Е. Ice, О.S. Вakai [et al.]. – Kiev : Академперіодика, 2000-. – ISSN 1608-1021
Vol. 20, № 3. – 2019. – P. 363-545, [2] p. – Резюме укр, рос., англ. мовами
94242
   Progress in Physics of Metals = Успіхи фізики металів = Успехи физики металлов : review research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics of the NAS of Ukraine ; ed. board: V.A.Tatarenko , G.Е. Ice, О.S. Вakai [et al.]. – Kiev : Академперіодика, 2000-. – ISSN 1608-1021
Vol. 21, № 3. – 2020. – P. 319-476, [2] p. – https://doi.org/10.15407/ufm.21.03 - Резюме на укр., рус., англ. яз.
94243
   Progress in Physics of Metals = Успіхи фізики металів = Успехи физики металлов : review research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics of the NAS of Ukraine ; ed. board: V.A.Tatarenko , G.Е. Ice, О.S. Вakai [et al.]. – Kiev : Академперіодика, 2000-. – ISSN 1608-1021
Vol. 21, № 1. – 2020. – 149, [2] p., включ. обкл. – https://doi.org/10.15407/ufm.21.01 - Резюме на укр., рус., англ. яз.
94244
   Progress in Physics of Metals = Успіхи фізики металів = Успехи физики металлов : review research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics of the NAS of Ukraine ; ed. board: V.A.Tatarenko , G.Е. Ice, О.S. Вakai [et al.]. – Kiev : Академперіодика, 2000-. – ISSN 1608-1021
Vol. 21, № 2. – 2020. – P. 151-315, [1] p., включ обкл. – https://doi.org/10.15407/ufm.21.02 - Резюме на укр., рус., англ. яз.
94245
   Progress in Physics of Metals = Успіхи фізики металів = Успехи физики металлов : review research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics of the NAS of Ukraine ; ed. board: V.A.Tatarenko , G.Е. Ice, О.S. Вakai [et al.]. – Kiev : Академперіодика, 2000-. – ISSN 1608-1021
Vol. 21, № 4. – 2020. – P. 479-631, [3] p. – https://doi.org/10.15407/ufm.21.04 - Резюме на укр., рус., англ. яз.
94246
   Progress in Physics of Metals = Успіхи фізики металів : review research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics of the NAS of Ukraine ; ed. board: V.A.Tatarenko , G.Е. Ice, О.S. Вakai [et al.]. – Kiev : Академперіодика, 2000-. – ISSN 1608-1021
Vol. 22, № 1. – 2021. – 171, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
94247
   Progress in Physics of Metals = Успіхи фізики металів : review research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics of the NAS of Ukraine ; ed. board: V.A.Tatarenko , G.Е. Ice, О.S. Вakai [et al.]. – Kiev : Академперіодика, 2000-. – ISSN 1608-1021
Vol. 22, № 2. – 2021. – P. 173-303, [2] p. – Резюме укр., англ. мовами
94248
   Progress in Protein-Lipid Interactions. – Amsterdam; New-York : Elsevier, 1985. – 292p.
94249
   Progress in scientific culture : The Interdisciplinary Journal of the Ettore Majorana Centre
Vol. 1, № 1. – 1976
94250
   Progress in scientific culture : The Interdisciplinary Journal of the Ettore Majorana Centre
Vol. 1, № 2. – 1976
94251
   Progress in scientific culture : The Interdisciplinary Journal of the Ettore Majorana Centre
Vol. 1, № 4. – 1977
94252
   Progress in scientific culture : The Interdisciplinary Journal of the Ettore Majorana Centre
Vol. 4, № 1/4. – 1979
94253
   Progress in scientific culture : The Interdisciplinary Journal of the Ettore Majorana Centre
Vol. 5, № 1. – 1980
94254
   Progress in scientific culture : The Interdisciplinary Journal of the Ettore Majorana Centre
Vol. 2, № 1. – 1981
94255
   Progress in scientific culture : The Interdisciplinary Journal of the Ettore Majorana Centre
Vol. 2, № 2. – 1981
94256
   Progress in scientific culture : The Interdisciplinary Journal of the Ettore Majorana Centre
Vol. 3, № 1/4. – 1981
94257
   Progress in scientific culture : The Interdisciplinary Journal of the Ettore Majorana Centre
Vol. 6, № 4. – 1981
94258
   Progress in scientific culture : The Interdisciplinary Journal of the Ettore Majorana Centre
Vol. 7, № 3. – 1982
94259
   Progress in scientific culture : The Interdisciplinary Journal of the Ettore Majorana Centre
Vol. 7, № 2. – 1982
94260
   Progress in scientific culture : The Interdisciplinary Journal of the Ettore Majorana Centre
Vol. 7, № 1. – 1982
94261
   Progress in scientific culture : The Interdisciplinary Journal of the Ettore Majorana Centre
Vol. 7, № 4. – 1982
94262
   Progress in Scientific Culture : The Interdisciplinary Journal of the Ettore Majorana Centre. – Bologna
Vol. 1, № 3. – 1976. – P. 269-367
94263
   Progress in Scientific Culture : The Interdisciplinary Journal of the Ettore Majorana Centre. – Bologna
Vol. 6, № 2. – 1981. – P. 137-249
94264
   Progress in Scientific Culture : The Interdisciplinary Journal of the Ettore Majorana Centre. – Bologna
Vol. 6, № 3. – 1981. – P. 251-330
94265
   Progress in semiconductors. – New York : John Wiley & Sons, Inc.
Vol. 2. – 1957. – 280 p.
94266
   Progress in Surfase Science. – Oxford
5. – 1975. – 493с.
94267
   Progress in the Chemistry of Fats and Other Lipids. – Oxford; New-York : Pergamon Press, 1975. – 299p. = Progress Series ; V.14
94268
   Progress in the Chemistry of Fats and Other Lipids. – Oxford
14. – 1975. – 299с.
94269
   Progress in the Chemistry of Fats and Other Lipids. – Oxford
14. – 1975. – 299с.
94270
   Progress of the Non-Self-Governing Territories under the Charter. – New York
5. – 1960. – 476с.
94271
   Progress of the Non-Self-Governing Territories under the Charter. – New York
1. – 1961. – 78с.
94272
   Progress of the Non-Self-Governing Territories under the Charter. – New York
2. – 1961. – 228с.
94273
   Progress of the Non-Self-Governing Territories under the Charter. – New York
3. – 1961. – 252с.
94274
   Progress of the Non-Self-Governing Territories under the Charter. Table of contents and index. – New York
1-5. – 1962. – 60с.
94275
   Progress of the world"s women (2011-2012) : in pursuit of justice / United Nations entity for gender equality and the emprowerment of women. – New York : UN women, 2011. – 164 p. : ill., tab. – ISBN 978-1-936291-33-5
94276
   Progress Report 1971. – Leningrad : Nauka, 1973. – 26p.
94277
  Stewart Brian Progress with Chemistry 2. / Stewart Brian. – Eastbourne, 1985. – 275с.
94278
  Sakharov Andrei Progress, coexistence, and intellectual freedom / Sakharov Andrei. – New York, 1968. – 158с.
94279
  Casalicchio Jan Progressive and Predicative Constructions with Gerund in Romance. A Contrastive Analysis / Casalicchio Jan, Migliori Laura // Revue roumaine de linguistique / Academie romaine. – Bucuresti, 2018. – T. 63, № 3, Juillet/Septembre. – P. 253-270. – ISSN 0035-3957
94280
  Miller F.R. Progressive problems in physics / F.R. Miller. – London a. o. : Heath and company, 1942. – VII, 235p.
94281
  Hansen Beatrice Progressive typewriting speed practice. / Hansen Beatrice. – 3rd ed. – New York, 1968. – 49с.
94282
  Wundt W. Progressives Erbe, Wissenschaftsentwicklung und Gegenwart / W. Wundt. – Leipzig, 1980. – 410s.
94283
  Slach Miroslav Prohava vune jasminu / Slach Miroslav. – Praha, 1983. – 146с.
94284
  Sesan Valerian Proiect de unificare a organizatiei bisericii autocefale ortodoxe din Romania intregita / Sesan Valerian. – Cernauti, 1920. – 69с.
94285
   Proiectarea asistata de calculator a sistemelor discrete. – Bucuresti, 1984. – 203с.
94286
  Sotropa Valeriu Proiectele de constitutie programele de reforme si petitiile de drepturi dintarile romane. In secolul al XVIII-lea si prima jumatate a secolului al XIX-lea / Sotropa Valeriu. – Bucuresti, 1976. – 306с.
94287
  Dzonov Kiril Proizvodni trosoci i cena na cinemjeto na proizvodstvoto na pamuk vo opstestveniot sektor na SR.Makedonija / Dzonov Kiril, I. Stancevski. – Skopje, 1964. – 82с.
94288
  Dzonov Kiril Proizvodni trosoci i cena na cinenjeto na proizvodstvoto na tutun vo opstestveniot sektor / Dzonov Kiril, Stancevski Ilija. – Skopje, 1964. – 128с.
94289
  Pesic Miodrag Proizvodnja sirovog celika / Pesic Miodrag. – Beograd, 1956. – 224с.
94290
  Kudak V. Project DWARF - using eclipsing binaries for searching for exoplanets and brown dwarfs / V. Kudak, S. Parimucha // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. сhief: Yu.I. Izotov ; ed. board: I.L. Andronov, Yu. Yu. Balega, L.F.Chernogor [et. al.]. – Kyiv, 2016. – Vol. 6, iss. 2. – P. 69-72. – ISSN 2227-1481


  Project DWARF is a long-term observation campaign for about 60 selected eclipsing binaries aimed for detection of exoplanets or other objects (brown dwarfs) in low-mass detached binaries of different types (low-mass eclipsing binaries with M and K ...
94291
  Meredith Jack Project management : A managerial approach / Meredith Jack, Mantel Samuel. – 3rd ed. – New York a.o. : Wiley, 1995. – 16,766p. – ISBN 0-471-01626-8
94292
  Jie Chen Project management for education in accordance with globalization process // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 57-58


  Управління проектами для освіти відповідно до глобалізаційного процесу.
94293
  Oliynyk R. Project management in public administration: preconditions, stages and problems of implementation // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 208
94294
  Alkaz V.G. Project of seismic risk estimation and disaster mitigation of Kishinev city : випуск 23 / V.G. Alkaz, A.G. Zaicenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – P. 17-19 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Місто Кишинів, столиця Республіки Молдова, періодично переживає вплив сильних землетрусів, які генерує зона Вранча. З метою прогнозування можливих втрат від землетрусів, розроблено комплекс програм, які базуються на ГІС-технологіях. Очікувані ...
94295
  Cechurova L. Project portfolio management implementation at SMEs in Czech Republic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – Р. 137-147. – ISSN 1993-6788


  The main objective of this paper is to analyze the current project management practice at small and medium-sized enterprises in Czech Republic and the possibilities for project portfolio implementation in such companies. The analysis is based on the ...
94296
  Khalack V.R. Project VeSElkA: Vertical Stratification of Element Abundances in CP stars / V.R. Khalack, LeBlanc // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2015. – Vol. 5, iss. 1. – Р. 3-10. – ISSN 2227-1481


  A new research project on spectral analysis which aims to characterize the vertical stratification of element abundances in stellar atmospheres of chemically peculiar (CP) stars, is discussed in detail. Some results on detection of vertical abundance ...
94297
   Projecting the climatic effects of increasing carbon dioxide. – Washington : United States Department of Energy, 1985. – XXV, 381 p. : ill. – DOE/ER-0237 December 1985 Dist. Category UC-11
94298
   Projection in literature / Daniel Edythe, Farrell Edmund, Grommon Alfred, Niles Olive Stafford, Pooley Robert. – Glenview u.a. : Scott, Foresman, 1976. – 14,594p. : ill. – (America reads). – ISBN 0-673-10218-1
94299
   Projections de la demande et de l"offre d"Engrais jusquen 1980: Amerique du Sud, Mexique et Amerique Centrale. – New York, 1972. – 92с.
94300
  Reznikova N. Projections of deglobalization in the contemporary international economic relations in the context of the paradigm of globalism / N. Reznikova, O. Ivashchenko // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – P. 98-106. – (Серія: Економіка ; вип. 15). – ISSN 2226-2822
94301
  Sosniuk O.P. Projective technique "creative space" as a research tool for studying consumers" motivation // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – P. 113-121
94302
   Projects and prospects for cooperation in Eurasia : collection of articles. – Vilnius : Centre for geopolitical studies ; Carnegie Moscow center], 2012. – 63, [1] p. : tab. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-609-95423-0-0
94303
  Lynch Gladys Projects in oral interpretation / Lynch Gladys, Crain Harold. – New York, 1959. – 320с.
94304
  Tokarski T. Projekcja polskiego doswiadczenia transformacji polityki spolecznej w ukrainskich realiach // Процеси європеїзації України в окремих галузях / наук. ред.: Йозеф Тимановський, Юліта Карвацька, Йозеф Брилль. – Київ ; Варшава : Національна академія управління, 2016. – S. 105-111. – ISBN 978-966-8406-98-0
94305
  Munchenberg Hans Projekt Mercury. / Munchenberg Hans. – Berl., 1964. – 390с.
94306
   Projekt na zniszczenie rusi ziednoczonej, ktori r/ 1717 ze w ezasach Zygmunta III. uknowany // Тарас Шевченко : Пpомова виголошена на 37-их pоковинах смеpти поета у Львові дня 4 н. с. цвітня p. 1898 / О.М. Колесса. – У Львові (Львів) : З друк. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1898. – 16
94307
   Projektiert. Gebaut. Bewohnt. – Berlin : VEB Verlag fur Bauwesen, 1968. – 295 S. : Ill.
94308
  Bol Gerrit Projektive Differentialgeometrie / Bol Gerrit. – Gottingen : Vandenhoeck&Ruprecht
T. 3. – 1967. – 8, 528 p.
94309
  Blaschke Wilhelm Projektive Geometrie / Blaschke Wilhelm. – 3. erw. Aufl. – Basel-Stuttgart : Verl. Birkhauser, 1954. – 198 S. – (Lehrbucher u. Monographien aus dem Gebiete der exakten Wissenschaften ; Bd. 17 : Mathematische Reihe)
94310
  Grosche Gunther Projektive Geometrie / Grosche Gunther. – Leipzig : B.G.Teubner. – (Mathematisch-Naturwissenschaftliche Bibliothek)
T. 1. – 1957. – 4, 204 S. : Abb.
94311
  Grosche Gunther Projektive Geometrie / Grosche Gunther. – Leipzig : B.G.Teubner. – (Mathematisch-Naturwissenschaftliche Bibliothek ; 8)
T. 2. – 1957. – 196 S. : 46 Abb.
94312
  Doehlemann K. Projektive Geometrie in synthetischer Behandlung / K. Doehlemann. – Berlin ; Leipzig : Walter and Gruyter, 1922. – 132 S. – (Goschen ; 72)
94313
   Projektowanie maszyn i systemow cyfrowych. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1972. – P. 405
94314
  Flizikowski Jozef Projektowanie srodowiskowych procesorow energii / Flizikowski Jozef, Bielinski Kazimiers. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczelniane Akademii techn.-roln., 2000. – 327s. – ISBN 83-87274-370-2
94315
   Projektu vadisanas problemas un tendences parejas perioda uz tirgus ekonomiku. – Riga, 1992. – 118с.
94316
  Serczyk W. Projekty i realizacija reform gospodarczych w dobrach Stanislawa Szczesnego Potockiego na Ukrainie prawobrezeznej / W. Serczyk, 1962. – [18] s.
94317
   Projet de budget pour l"exercice 1972 et annexes explicatives. – Assemblee generale. Docum. offic.: 26 session. Suppl. Nr. 6 (A/8. – New York
1. – 1971. – 306с.
94318
   Projet de budget pour l"exercice 1972 et annexes explicatives. – Assemblee generale. Docum. offic.: 26 session. Suppl. Nr. 6 (A/8. – New York
2. – 1971. – 230с.
94319
  Carbone S. Projet de loi d"archeves type / S. Carbone, R. Gueze. – Paris, 1971. – 243с.
94320
   Projet de programme et de budget pour 1963-1964. – Paris, 1962. – 270с.
94321
   Projet de programme et de budget pour 1965-1966. – Paris, 1964. – 454с.
94322
   Projet de programme et de budget pour 1967-1968. – Paris, 1966. – 346 с.
94323
   Projet de programme et de budget pour 1969-1970. – Paris, 1968. – 369 с.
94324
   Projet de programme et de budget pour 1973-1974. – Paris, 1972. – 344с.
94325
   Projetscolaire UNESCO 1961-1964. – Kobenhavn : UNESCO, 1965. – 27 p.
94326
  Husak G. Projevy a stati. Duben 1969 - leden 1970 / G. Husak. – Praha, 1970. – 403с.
94327
  Husak Gustav Projevy a stati. Srpen 1974 - duben 1976 / Husak Gustav. – Praha, 1977. – 529с.
94328
  Dobes Karel Prokop Chocholousek / Dobes Karel. – Praha, 1949. – 30 s.
94329
  Macek Josef Prokop Veliky / Macek Josef. – Praha, 1953. – 216с.
94330
  Wolf, Friedrich Prolegomena ad Homerum, sive De operum Homericorum prisea et genuina forms variisque mutationibus et probabile ratione emendadi / Scripsit Frid. Aug. Wolfius. – Halis Saxonum (Halle an der Saale) : Orphandtroph
Т. 1. – 1795. – [4], CCLXXX S.
94331
  Cetera Bronislaw Proletariacki nurt rewolucji krakowskiej 1848 roku / Cetera Bronislaw. – Krakow, 1977. – 225с.
94332
  Kim G.F. Proletarian internationalism and revolutions in the East. / G.F. Kim, F.I. Shabshina. – M., 1972. – 437с.
94333
  Polyansky V. Proletarian internationalism: guideline of the communists / V. Polyansky. – Moscow, 1970. – 104с.
94334
  Williams Gwyn Proletarian order : Antonio Gramsci, factory councils and the origins of Italian communism 1911-1921 / Williams Gwyn. – London : Pluto, 1975. – 368p. – ISBN 0-902818-65-1
94335
   Proletariat in der BDR. Reproduktion. Organisation. Aktion. – Berlin, 1974. – 623с.
94336
   Proletariat und Klassenkampf in der Gegenwart. – Berlin, 1977. – 208с.
94337
  Lehfeld Horst Proletarischer Internationalismus / Lehfeld Horst, Lindner Heinz. – Berlin, 1979. – 116с.
94338
  Desnica Vladan Proljeca Ivana Galeba / Desnica Vladan. – Zagreb : Zora; Matica hrvatska, 1977. – 349s. – (Pet stoljeca hrvatske knjizevnosti / Urednik: K.Spoljar ; 117/2)
94339
  Desnica Vladan Proljeca Ivana Galeba. / Desnica Vladan. – Beograd, 1963. – 348с.
94340
  Desnica Vladan Proljeca Ivana Galeba. / Desnica Vladan. – Zagreb, 1975. – 418с.
94341
   Prolog, nie epilog... : Poezja ukrainska w polskich przekladach (pierwsza polowa 20 wieku). – Warszawa : SOW, 2002. – 250s. – ISBN 83-86619-39-2
94342
  Chernyshevsky Nikolai Prologue : A novel from the beginning of the 1860s / Chernyshevsky Nikolai; Translated and with an introduction by Michael R. Katz. – Evanston : Northwestern univ. press, 1995. – 17,358p. – (Studies in Russian literature and theory). – ISBN 0-8101-1165-9
94343
  Hrubin Frantisek Promena / Hrubin Frantisek. – Praha, 1958. – 21с.
94344
  Branald Adolf Promenada s jelenem. / Branald Adolf. – Praha, 1963. – 421с.
94345
  Hubner M. Promenade Autor du Monde / M. Hubner, 1873
94346
  Hubner J. A. Promenade Autour du Monde 1871 / M. le baron de Hubner. – Paris : Hachette
Tome second. – 1874. – [6], 501, [4] p. – Вид. без обкл.
94347
  Schneider E. Promenades d"Italie : L""esprit des visages et des sites / Edouard Schneider. – Paris : Bernard Grasset, 1926. – 334 p.
94348
  Flammarion Promenades dans les Etoiles : 40 gravures / Camille Flammarion. – 5e Ed. – Paris : Librairie Armand Colin, 1935. – 153 p. – (La Petite Bibliotheque)
94349
   Promenades dans Paris = Прогулки по Парижу. – Изд. 2-е. – Москва, 1963. – 80с.
94350
   Promenades dans Paris. Прогулки по Парижу. – М., 1960. – 80с.
94351
  Gourmont R. de Promenades philosophiques / Remi de Gourmont. – 2 ed. – Paris : Mercvre de France, 1925. – 291 p. – Une science d"autrefois : la phytognomonique philosophie naturelle. Religion et sociologie - psychologie. Reveries. Des pas sur le sable.. ; 3 e serie
94352
  Sokolov L. Promene u strukturi stanovnistva na teritoriji NR Makedonije 1921-1953 gofine kao odraz ekonomskog razvoja / L. Sokolov. – Skopje, 1962. – 352с.
94353
  Kraus E.R. Promenena zem. / E.R. Kraus, Pechacek Jaroslav. – Praha, 1957. – 480с.
94354
  Kubinova Marie Promeny ceske poezie dvacatych let. / Kubinova Marie. – Praha, 1984. – 109с.
94355
  Dedinova T. Promeny role antiutopickych prvku v ceske fantasticke literature pred rokem 1989 a v soucasnosti // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – S. 172-195. – ISBN 978-617-7480-12-8
94356
  Swiderska Alina Prometeusz i perliczka. Powiesc biograficzna / Swiderska Alina. – Warszawa, 1959. – 300с.
94357
  Bialoborski Eustachy Prometeusz w pudelku / Bialoborski Eustachy. – Krakow, 1957. – 64 с.
94358
  Eschyle Promethee enchaine suivi de Promethee porte-lumiere par J. Laccarriere / Eschyle; Traduit par Jean-Paul Savignac. – Paris : Belin, 2000. – 74p. – ISBN 2-7011-2752-1
94359
  Aeschylus Prometheus bound. The suppliants. Seven against Thebes. The Persians. / Aeschylus; Vellacott P. – Harmondsworth, 1961. – 160с.
94360
  Cyrille Offermans Prometheus Unbound // The Low Countries (TLC) : arts and society in Flanders and the Netherlands / publ. by Flemish-Netherlands Assoc. Ons Erfdeel ; [chief ed.: Luc Devoldre]. – Rekkem : Ons Erfdeel, 2016. – 24 : / [ed.: Dirk Van Assche, Frits Niessen, Reinier Salverda]. – P. 32-41


  Essays as an Orphic Counterforce.
94361
  Зенталь О. Prometheus, третій вік та інші. Які освітні проєкти для дорослих нині популярні в Україні // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 5 жовтня (№ 191). – С. 5
94362
  Fuhmann Franz Prometheus. Die Titanenschlacht / Fuhmann Franz. – Berlin, 1974. – 301 с.
94363
  Сорока В. Prometheus: "Світло" онлайн-курсів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18 травня (№ 20). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  Про дистанційну освіту в Україні - національну платформу навчальних курсів університетського рівня.
94364
  Zeromski Stefan Promien / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik, 1956. – 146 s. : ill.
94365
  Slucki Arnold Promienie czasu / Slucki Arnold. – Warszawa, 1959. – 92с.
94366
  Gueben Georges Promieniotworczosc i wstep do fizyki jadrowej / Gueben Georges. – Warszawa, 1956. – 320 с.
94367
  Szczeniowski Sz. Promieniowanie i materja: idee i fakty fizyki nowoczesnej / Sz. Szczeniowski. – Warszawa : Kasy imienia mianowskiego, 1933. – 261 s.
94368
  Coben H. Promise me / Harlan Coben. – London : Orion books, 2007. – 454, [1], 18 p. – ISBN 978-0-7528-7821-8
94369
  Irving Clive Promise the earth / Irving Clive. – New York, 1982. – 402с.
94370
  Sacks Peter Promised lands / Sacks Peter. – Harmondsworth, 1991. – 88с.
94371
   Promises to keep : annual report 2012 / United Nations population fund. – New York : UNFPA, 2013. – 48 p. : ill. – Кн. без тит. арк. – ISBN 978-0-89714-007-2
94372
  Bowles Chester Promises to keep: my years in public life 1941-1969 / Bowles Chester. – New York, 1971. – 657с.
94373
  Czornik Malgorzata Promocja miasta / Czornik Malgorzata; Akademia ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. – Wyd. drugie uzupelnione. – Katowice : Wydawnictwo uczelniane Akademii ekonomicznej im.K.Adamieckigo, 2000. – 116s. : il. – (Prace naukowe). – ISBN 83-7246-107-4
94374
  Kholod O. Promoter DNA methylation of E-cadherin gene in molecular pathogenesis of adhesive complex and activation of EMT markers SNAIL and TWIST1 in myeloproliferative leukemia / O. Kholod, A. Bakhmachuk, L. Shvachko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-11. – (Біологія ; вип. 2 (64)). – ISSN 1728-3817


  EMT – the epithelial-to-mesenchimal transduction is the basis platform of the tumor microenvironment. EMT causatively binding with the tumor progression, by which are modulated the migrational, invasive and metastatic potentials of the tumor ...
94375
   Promoting education for international understanding. – Manila, 1966. – 128с.
94376
   Promoting external alumina scaling on Ni-base alloy 602 Ca during high temperature oxidation / A. Chyrkin, R. Pillai, T. Galiullin, W.J. Quadakkers // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 26
94377
   Promoting fiscal discipline. – Washington : International Monetary Fund, 2007. – 7,134 p. – ISBN 978-1-58906-609-0
94378
   Promotion of export-oriented industries. Based on the proceedings of the International Symposium on Industrial development (Athens, November-December 1967). – New York, 1969. – 46с.
94379
   Prompt gamma-rays from fast neutron capture in natNi / I.M. Kadenko, V.A. Plujko, B.M. Bondar, O.M. Gorbachenko, B.Yu. Leshchenko, K.M. Solodovnyk // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 17, № 2. – Р. 122-129. – ISSN 1818-331Х


  The yield of prompt y-rays produced by interaction of 14 MeV neutrons with natNi was measured using the time-offlight technique. A differential cross section from (n, xy) reactions was unfolded from amplitude spectrum. Experimental results were ...
94380
  Beyerlink Lavrentio Promptuarium morale super Evangelia festorum toitus anni: ad instrusstionem concionarum, reformationem peccatorum,consolationem piorum. – Rom, Hierati, 1614. – 620с.
94381
   Pronksiajast varase feodalismini. – Tallinn, 1966. – 228с.
94382
  Левина Л.Б. Pronominaladverbien / Л.Б. Левина. – Саратов, 1973. – 33 с.
94383
  Yavorski B.M. Prontuario de fisica / B.M. Yavorski, A.A. Detlaf; trad. do russopor A.Kutchumov. – 2. – Moscu : Mir, 1990. – 792 p.
94384
   Propagace knihy : Sestavili a redigovali Jaroslav Kuna, Jiri Picek, Gustav Skypala a Josef Vinarek. – Praha : Obris, 1955. – 207 p., 12 p. il.
94385
   Propagace knihy. – Praha, 1955. – 207с.
94386
  Lisicki W. Propagacja fal radiowych / W. Lisicki. – Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci, 1962. – 374 s.
94387
   Propaganda = Пропаганда : научно-популярный молодёжный журнал. – Киев, 2007-
№ 1. – 2007. – Редакційна передплата
94388
   Propaganda = Пропаганда : научно-популярный молодёжный журнал. – Киев, 2007-
№ 2. – 2007. – З 2008р назва".Пропаганда"
94389
  Mandryk-Melnychuk Propaganda as a component of the processes of sovietization of the territories of Northern Bukovyna and Bessarabia (1944-1947) / Mandryk-Melnychuk, H. Kotsur // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Манвідас Віткунас, Вацлав Вєжбєнєц, Дюра Гарді [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – Вип. 16. – С. 218-228. – ISSN 2519-058X


  Пропаганда як складова процесів радянізації теренів Північної Буковини та Бессарабії (1944-1947). Наукова новизна полягає у спробі об’єктивного висвітлення ролі пропаганди як превентивних засобів масштабного характеру, які дозволили встановити ...
94390
  Domke R. Propaganda on the Recovered Territories, 1945 - 1948 // Between Western and Eastern Europe : political studies: past and the present / eds. Stefan Dudra a. Piotr Pochyly. – Chicago : [s. n.], 2015. – P. 41-53. – ISBN 978-0-692-58561-0
94391
  Ellul Jacques Propaganda: the formation of men`s attitudes. / Ellul Jacques. – New York, 1968. – 313с.
94392
   Propagation of privileged polarization in longitudinally inhomogeneous medium with linear birefringence and dichroism / M.S. Koev, I.S. Kolomiets, S.N. Savenkov, Y.A. Oberemok // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 18-21
94393
   Propagation of privileged waves in longitudinally inhomogeneous medium with linear birefringence and dichroism / M.S. Koev, I.S. Kolomiets, S.N. Savenkov, Ye.A. Oberemok, Yu.A. Skoblya // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv, 2014. – Vol. 17, № 4. – P. 403-407. – ISSN 1560-8034


  Anisotropic properties of longitudinally inhomogeneous medium with linear birefringence and dichroism were considered. Differential Jones matrix model for this class of media was obtained. The equation for the polarization complex variable that ...
94394
  Dolukhanov M. Propagation of radio waves = Распространение радиоволн : transl. from the 1965 Rus. ed. / M. Dolukhanov. – Moscow : Mir Publishers, 1971. – 372 с.
94395
  Vysotskii V. Propagation of temperature waves in medium with internal thermal relaxation / V. Vysotskii, V. Vassilenko, A. Vasylenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 11-14. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  In this article the wave solutions of heat transfer equations, for classical model and for two alternative non-stationary models (hyperbolic and model with a time delay) have been studied. Modeling of temperature impulse propagation was performed ...
94396
  Ilashchuk T.O. Propedeutics of internal medicine in questions and answers = Пропедевтика внутрішньої медицини в питаннях і відповідях : educational textbook / T.O. Ilashchuk, O.V. Glubochenko, N.M. Malkovych ; Min. of Public Health of Ukraine "Bukovinian State Medical University". – 2nd ed. (renew and suppl.). – Чернівці : Технодрук, 2017. – 430, [1] p. : ill., tab. – Дод. тит. арк. укр. – Bibliogr.: p. 429-430. – ISBN 978-617-7096-93-0
94397
  Turski Wladyslaw Propedeutyka informatyki / Turski Wladyslaw. – Warszawa, 1975. – 205с.
94398
  Hopkalo O.M. Properties of [...] -sub-Gaussian stochastic processes related to the heat equation with random initial conditions / O.M. Hopkalo, L.M. Sakhno, O.I. Vasylyk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 17-24. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1/2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
94399
   Properties of Aluminium Gallium Arsenide. – London : INSPEC, 1993. – XV, 325 p. – (EMIS Datareviews Series/Ser.Advisor B.L.Weiss ; No. 7). – ISBN 0-85296-558-3
94400
   Properties of cellulose and cellulose-carbon hosts doped with inorganic nitrite compounds / T.S. Avramenko, S.L. Revo, V.P. Chornii, V.P. Scherbatskyi, M.S. Nedielko // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 78-79
94401
  Mishura Y. Properties of integrals with respect to fractional Poisson process with compact kernel / Y. Mishura, V. Zubchenko // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 89. – Р. 130-139. – ISSN 0868-6904


  We study the properties of the fractional Poisson process with the Molchan-Golosov kernel. The kernel can be characterized as a compact since it is non-zero on compact interval. The integral of nonrandom function with respect to the centered and ...
94402
   Properties of lattice-matched and strained Indium Gallium Arsenide. – London : INSPEC, 1993. – XXI, 317 p. – (EMIS Datareviews Series/ Ser.Advisor B.L.Weiss ; No. 8). – ISBN 0-85296-865-5
94403
   Properties of microdischarge plasma in the vortex air / V.Y. Chernyak, O.V. Kolomiiets, V.V. Iukhymenko, O.N. Tsymbaliuk, V.O. Khomiak, D.O. Chernysh // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков, 2018. – № 6 (118). – Р. 270-273. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 24). – ISSN 1562-6016
94404
  Nikitchenko M.S. Properties of quasiary specification algebras // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Вводяться спеціальні специфікаційні алгебри над класами квазіарних відображень. Ці алгебри відображають такі властивості програмних систем, як частковість даних, частковість та необмежена арність предикатів та функцій, чутливість до невизначених даних. ...
94405
  Chechenitski A. Properties of queueing networks with parallel structure / A. Chechenitski, O. Kucherenko // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – P. 10-12
94406
   Properties of secondary discharge in plasma-liquid system based on rotating gliding discharge / D.K. Hamazin, V.V. Iukhymenko, V.Y. Chernyak, O.V. Prysiazhna, E.V. Martysh, V.A. Bortyshevsky, R.V. Korzh // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / НАН України ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков, 2017. – № 1 (107). – Р. 167-170. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 23). – ISSN 1562-6016


  This paper presents the results of secondary discharge based on rotating gliding discharge study in plasma-liquid system at atmospheric pressure. Discharge electrical parameters were investigated and geometrical parameters of the discharge channel were ...
94407
  Demchyshyn A.B. Properties of swift heavy ions(SHI) induced materials // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 172-174
94408
  Sitenko Yu.A. Properties of the ground state of electronic excitations in carbon-like nanocones / Yu.A. Sitenko, V.M. Gorkavenko // Фізика низьких температур : щомісячний науковий журнал / НАН України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 44, № 12, спец. вип. : Електронні властивості низьковимірних систем. До сімдесятиріччя від дня народження І.В. Кріве. – Р. 1618-1629. – ISSN 0132-6414
94409
  Zubchenko V. Properties of the solutions of stochastic differential equation with random coefficients, non-Lipschitz diffusion, centered and non-centered Poisson measures and their applications // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 120-121
94410
  Tsushko V.V. Property rights specification and protection in transition economies // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 141-148 : fig. – Bibliogr.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
94411
  Ryan Alan Property: Concepts in Social Thought / Ryan Alan. – Minneapolis, 1987. – 143с.
94412
  Loth Heinrich Propheten - Partisanen - Prasidenten / Loth Heinrich. – Berlin, 1973. – 248с.
94413
  Loth Heinrich Propheten - Partisanen - Prasidenten / Loth Heinrich. – 2. Aufl. – Berlin, 1975. – 292с.
94414
   Prophetic voices: ideas and words on revolution. – New York, 1969. – 241с.
94415
   Prophets and proletarians : Documents on the history of the rise and decline of Ukrainian communism in Canada. – Edmonton : Canad. institute of Ukr. stud. press; University of Alberta, 1990. – 483 p. – ISBN 092086256X
94416
  Gardiner A.G. Prophets, priests, and kings / A.G. Gardiner. – London : Dent & sons, 1914. – 340 p.
94417
  Sliwa S. Prophylactic competences of teachers-tutors // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 60 -69. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
94418
  Livshits B.G. Propiedades fisicas de metales y aleaciones / B.G. Livshits, V.S. Kraposhin, Y. Linetski. – Moscu : Mir, 1982. – 446 p.
94419
  Synek Miloslav Propocty v ekonomice podniku / Synek Miloslav. – Praha, 1974. – 186с.
94420
  Rattay F. Propogation and Distribution of Neural Signals: a Modeling Study of Axonal Transport // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1995. – Т. 3, № 1. – С. 60-66. – ISSN 1023-2427
94421
  Gans Erhard Proportionen des Zeitaufwandes der sozialistischen Gesellschaft im Gesamtprozess ihrer Reproduktion in der DDR. / Gans Erhard, Liebe Siegfried. – Berlin, 1982. – 98с.
94422
  Ogrodzinski W. Proporzec z Bialym Barankiem / W. Ogrodzinski. – [ Lodz ] : Lodzkie, 1975. – 437 с.
94423
  Ivaniuta O. Propositions and interpretations // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 25
94424
  Ciudin M. Proprietati psihometrice ale scalei ,"Functionare generala" din McMaster Family Assessment Device // Revista de psihologie : serie noua / Academia Romana. – Bucuresti, 2016. – Vol. 62, nr. 2. – P. 148-160. – ISSN 2344-4665
94425
  Radulescu G.A. Proprietatile titeiurilor romanesti / G.A. Radulescu. – Bucuresti, 1974. – 266с.
94426
  Radulescu G.A. Proprietatile titeiurilor rominesti / G.A. Radulescu. – Bucuresti, 1961. – 356с.
94427
  Khalfina R. Propriete personelle en U.R.S.S. / R. Khalfina. – M., 1976. – 203с.
94428
  Cornille H. Proprietes analytiques de l amplitude de diffusion de deux particules chargees interagissant par un potentiel du type de Yukawa. / H. Cornille. – 39 p.
94429
  Cech Edouard Proprietes projectives du contact // Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел / В. Ермаков. – Киев, 1871. – 36с.
94430
   Propulsion and re-entry. – Paris, Warszawa, 1966. – 433с.
94431
  Szatyn B. Propusnica za Zidova / Bronislaw Szatyn. – Zagreb : Globus, 1983. – 207, [1] p., [6] l. il. – (Plava biblioteka / ured. L. Kroflin)
94432
  Sikora Adam Prorocy szczesliwych swiatow / Sikora Adam. – Warszawa, 1982. – 268с.
94433
  Markus Jozef Ondrej Prorok Elias a Jan Krstitel / Markus Jozef Ondrej. – Martin : Matica slovenska, 1998. – 164 s. – ISBN 8070904747
94434
  Kubikowski Zbigniew Prorok i ministranci. / Kubikowski Zbigniew. – Wroclaw, 1962. – 146с.
94435
  Hrycak J. Prorok we wlasnym kraju. Iwan Franko i jego Ukraina (1856-1886) / Jaroslaw Hrycak ; przel. Anna Korzeniowska-Bihun, Anna Wylegala. – Warszawa : Wydaw. Krytyki Politycznej, 2010. – 527, [1] s. – Бібліогр.: с. 455-509 та в підрядк. прим. – (Seria historyczna). – ISBN 978-83-62467-13-6
94436
  Ladanivska I. Pros and cons of blended learning at universities // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – С. 178-181. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 9). – ISSN 2522-1477


  У даній статті розглянута проблема змішаного навчання студентів, зокрема переваги та недоліки змішаного навчання при викладанні іноземної мови у ЗВО. Також розглянули вплив пандемії COVID-19, оскільки вона вплинула на всі сфери суспільного життя, ...
94437
  Majakowski W. Prosa / W. Majakowski. – Berlin, 1973. – 512 c.
94438
  Guillen Nicolas Prosa de prisa 1929-1972 / Guillen Nicolas. – La Habana
1. – 1975. – 427с.
94439
  Pushkin A. Prosa escogida / A. Pushkin. – Moscu : Progreso, 1981. – 327с.
94440
  Turkov A.M. Prosa russa dell"Ottocento = От Пушкина до Чехова : Книга джля чтения с комментарием на итальянском языке / A.M. Turkov; Турков А.М. – Mosca : Lingua russa, 1978. – 448с.
94441
  Brecht Bertolt Prosa. / Brecht Bertolt. – Berlin-Weimar
1. – 1973. – 412с.
94442
  Brecht Bertolt Prosa. / Brecht Bertolt. – Berlin-Weimar
2. – 1973. – 419с.
94443
  Brecht Bertolt Prosa. / Brecht Bertolt. – Berlin-Weimar
3. – 1973. – 330с.
94444
  Brecht Bertolt Prosa. / Brecht Bertolt. – Berlin-Weimar
4. – 1975. – 261с.
94445
  Garcia Lorca Federico Prosa. Poesia. Teatro. / Garcia Lorca Federico. – M., 1979. – 757с.
94446
  Casal Julian del Prosas / Casal Julian del. – La Habana
1. – 1963. – 292с.
94447
  Limia Miguel Angel Prosas / Limia Miguel Angel. – La Habana, 1965. – 108с.
94448
   Prosas cubanas. – La Habana
2. – 1964. – 278с.
94449
  Piotrowski A. Prosba o Anne : Opowiesc w szesnastu snach / Andrzej Piotrowski. – Warszawa : PAX, 1962. – 164 s.
94450
  Albert Leo Prose and poetry / Albert Leo. – New York. – 90 p.
94451
  Poe Edgar Allan Prose and poetry / Poe Edgar Allan. – M., 1983. – 416с.
94452
   Prose and poetry for Canadians : adventures. – S. l. : Dent & sons, 1951. – IX, 646 p.
94453
   Prose and poetry for Canadians : adventures. – S. l. : Dent & sons, 1968. – IX, 646 p.
94454
   Prose ans poetry for apperciation. – New York, 1942. – 787с.
94455
   Prose for senior studentes. – Revis. ed. – Toronto, 1960. – 426с.
94456
   Prose for senior studentes. – Revis. ed. – Toronto, 1960. – 426с.
94457
   Prose for senior studentes. – Revis. ed. – Toronto, 1960. – 426с.
94458
   Prose of our day. – Toronto, 1945. – 334с.
94459
  Waugh Evelyn Prose. Memoirs. Essays / Waugh Evelyn. – Moscow : Progress publishers, 1980
94460
  Senoa August Prosjak Luka. Izbor / Senoa August. – 5. izd. – Zagreb, 1973. – 159с.
94461
  Clajus Prosodiae Johannis Claii Hertzbergensis libri tres De Cognoscenda syllabarum quantitate & carminum ratione apud Latinos, Graecos, & Hebraeos. – Witebergae ( Wittenberg ) : Typis Haeredum Seuberlichij, 1614. – [333] p. – Сторінки не нумеровані


  На зворотньому боці палітурки надпис чорним чорнилом старою російською орфографією: Торжество веры у Гишпанцев называется церемония в которой Гишпанская инквизиция наказывает еретиков и других грешников
94462
  Andreeva Bistra Prosodic Encoding of Phrasal Prominence and Information Structure in a Second Language: When Bulgarian and German Prosody meet // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2017. – Т. 42, № 1. – P. 59-83. – ISSN 0204-8701
94463
  Korolova T. Prosody of negative modality in translation / T. Korolova, N. Zhmayeva // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – С. 74-83. – (Лінгвістичні науки ; № 32). – ISSN 2616-5317
94464
  Bannikov D.O. Prospecting Directions of the Development of Loose Medium Mechanics / D.O. Bannikov, O.L. Tiutkin // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 2. – P. 42-49. – ISSN 1815-2066
94465
   Prospecting of Minerals. – Moscow : Foreign Languages Publishing House. – 208p.
94466
  Ruiz Elizondo Prospection of geothermal fields and investigations necessary to evaluate their capacity / Ruiz Elizondo. – Mexico, 1965. – 24с.
94467
  Filippyeva T. Prospects for Creating Conditions for Preservation of Cultural Heritage of Ukraine in UNESCO Documents // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 404-406. – ISBN 978-617-7046-59-1
94468
  Babenko V. Prospects for improving technology in non-conventional energy development / V. Babenko, V. Dyuzhev, Y. Koniaieva // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – P. 92-99. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 9). – ISSN 2310-9513
94469
  Lukianov D.V. Prospects for recodification of private international law in Ukraine: Do conflict-of-laws rules require a new haven? / D.V. Lukianov, T. Hoffman, I.A. Shumilo // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 2. – С. 198-210. – ISSN 1993-0909
94470
  Mishchuk M.O. Prospects for the Development of Social Partnership in the Field of Labor Law of Ukraine // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – Р. 44-48. – ISSN 2524-0064
94471
  Dergachova V. Prospects for the formation of the polarized energy space: approach to data analysis / V. Dergachova, N. Pysar // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – P. 11-20. – (Серія: Економіка ; вип. 16). – ISSN 2226-2822
94472
  Andreski Stanislav Prospects of a revolution in the USA. / Andreski Stanislav. – London, 1973. – 116с.
94473
  Pikus R. Prospects of development of insurance mediation in Ukraine / R. Pikus, N. Prykaziuk, N. Kudryavska // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 2, March. – P. 169-177. – ISSN 2256-0742
94474
  Antsyferova E. Prospects of development of internet trade in the Republic of Belarus // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – P. 371
94475
  Pimenova O. Prospects of Development of Small and Medium-Sized Enterprises in Ukrainian Agriculture // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 33-38. – (Економіка ; вип. 6 (183)). – ISSN 1728-3817


  Main directions of development of small and medium-sized enterprises in Ukrainian agriculture are examined. It is determined that entrepreneurship in agrarian sector is a driving force behind the development of agriculture, as these activities ...
94476
  Kovalenko S.I. Prospects of leadership for Ukrainian economy in the Black Sea European region // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 2 (61). – Р. 40-49. – ISSN 2313-4569
94477
   Prospects of the Dniester River floodplain terraces strata for gold mineralization / K. Derevska, O. Aleksandrov, V. Berehovenko, M. Kovalchuk, K. Rudenko, G. Silchenko, R. Spytsia // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 71-77. – (Геологія ; вип. 3 (90)). – ISSN 1728-3817
94478
   Prospectus of Kuwait University. 1966-1967. – Kuwait, 1967. – 118с.
94479
  Getka J. Prosta mowa konca XVIII wieku : Jezyk "Nauk Parafialnych" (Poczajow 1794) / Joanna Getka ; pod red. nauk. Jana Kozbiala. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. – 315 s. – Бібліогр.: c. 290-306 та в підрядк. прим. – (Druga Europa : ser. monografii interkulturowych Europy Srodkowo-Wschodniej / red. Jana Kozbiala ; t. 5). – ISBN 978-83-235-0797-0
94480
  Buncak Pavel Prosta rec. / Buncak Pavel. – Bratislava, 1975. – 111с.
94481
   Prostacyclin. – New York : Raven Press, 1979. – 453с.
94482
   Prostacyclin. Clinical Trials. – New York : Raven Press, 1984. – 143p.
94483
   Prostaglandins and Immunity. – Boston : Martinus Nijhoff Publishing, 1985. – 209p.
94484
   Prostaglandins and related substances. – Amsterdam; New-York : Elsevier, 1983. – 299p. – (New Comprehensiv Biochemistry ; V.5)
94485
   Prostaglandins in animal reproduction : Proceedings from a Symposium held at The Swedish of Agricultural Sciences. – Amsterdam; New-York : Elsevier, 1984. – 304p. – (Developments in Animal and Veterinary Sciences ; V. 13)
94486
  Neruda Jan Proste motivy / Neruda Jan. – Praha, 1983
94487
  Kulicki K. Prosto przed siebie. / K. Kulicki. – Warszawa, 1972. – 188с.
94488
  Petecki Bohdan Prosto w gwiazdy / Petecki Bohdan. – Katowice : Slask, 1978. – 252s.
94489
  Gora Edward Prosto z pnia / Gora Edward. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wyd-cza, 1965. – 250s.
94490
  Dobsinsky Pavol Prostonarodne slovenske povesti / Dobsinsky Pavol. – Bratislava
2. – 1958. – 475с.
94491
  Dobsinsky Pavol Prostonarodne slovenske povesti / Dobsinsky Pavol. – Bratislava
3. – 1958. – 560с.
94492
  Lenart B. Prostowniki stabilizowane / B. Lenart. – Warszawa, 1972. – 415с.
94493
   Prosveta i skolstvo u narodnooslobodilackom ratu i revoluciji naroda i narodnosti Jugoslavije. – Novi Sad, 1984. – 592с.
94494
  Tomaszewski Bohdan Prosze o klucz / Tomaszewski Bohdan. – Warszawa, 1976. – 176с.
94495
  Muldner-Nieckowski Piotr Prosze spac. / Muldner-Nieckowski Piotr. – Warszawa, 1978. – 219с.
94496
   Proteases. Potential Role in Health and Disease. – New York; London : Plenum Press, 1984. – 591p. – (Advances in Experimental Medicine and Biology ; V. 167)
94497
  Pirkko Nuolijarvi Protecting and revitalizing national languages in Finland // Protecting and Revitalizing Native Languages in an Era of Globalization : proc. of the 2012 Intern. Academic Conf. of the Nat. Inst. of the Korean Language / Nat. inst. of the Korean language. – [Seoul] : [s. n.], 2014. – P. 113-134
94498
   Protecting and Revitalizing Native Languages in an Era of Globalization : proc. of the 2012 Intern. Academic Conf. of the Nat. Inst. of the Korean Language / Nat. inst. of the Korean language. – [Seoul] : [s. n.], 2014. – 152, [1] p. : ill., phot. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
94499
  Kennedy J. Protecting Regulatory Measures in Investment Treaty Law // Czech yearbook of international law : Editors Alexander J. Belohlavek; Filip Cerny; Nadezda Rozehnalova. – New York : Juris, 2013. – Vol. 4 : Regulatory measures and foreign trade / ed.: Alexander J. Belohlavek, Filip Cerny, Nadezda Rozehnalova. – P. 3-25. – ISBN 978-1-57823-334-2
94500
  Khrimli O.G. Protecting the rights of investors in the field of management: theoretical and legal aspects / O.G. Khrimli ; The nat. acad. of sciences of Ukraine, Institute of economic and legal research // Захист прав інвесторів у сфері господарювання: теоретико-правовий аспект : монографія / Г О. Хрімлі. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – P. 1-328. – Bibliogr.: p. 282-327. – ISBN 978-966-667-688-0
94501
   Protection de l"environnement et prevention du risque routier: convergences et divergences : Actes de la journee specialisee du 5 avril 1996 / Barjonet Pierre-Emmanuel, Lamure Claude, Ramos Manuel; Institut national de recherche sur les transports et leur securite. – Paris : INRETS, 1996. – 110, [6] p. : il. – (Actes INRETS ; No 53). – ISBN 2-85782-473-4
94502
   Protection des minoritees. – N.Y., 1967. – 56с.
94503
  Inshyn M. Protection of constitutional cultural rights and freedoms of citizens by the Constitutional Court of Ukraine / M. Inshyn, Yu. Miroshnychenko, Yu. Paida // Baltic journal of economic studies. – Riga, 2018. – Vol. 4, No. 4, September. – P. 134-139. – ISSN 2256-0742
94504
  Onischenko D. Protection of copyright for work of art in Ukraine: main issues and international experience // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – P. 525-527. – ISBN 978-617-7069-15-6
94505
  Zhovtiak L. Protection of Copyright in the Internet: Ukrainian experience // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – P. 379-381
94506
  Us M.V. Protection of Economic Competition and Intellectual Property: Search for an Optimal Regulatory Model / M.V. Us, I.A. Titko // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; the ed. board membeers: Andon P., Andronati S., Babayev E. [et. al.]. – Kiev, 2019. – Vol. 15, № 2. – C. 41-51. – ISSN 2409-9066


  Захист економічної конкуренції та інтелектуальної власності: пошук оптимальної моделі регулювання.
94507
  Shkliar S. Protection of economic competition: an overview of the latest legislative novelties / S. Shkliar, O. Bulaieva // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Мельник Р.С., Ващенко Ю.В., Гетманцев Д.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (25). – С. 165-171. – ISSN 2227-796X
94508
  Dauksiene I. Protection of Human Rights in Europe: Interaction between the EU Law and the European Convention on Human Rights // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – P. 31. – ISSN 1993-0909
94509
  Kokhanovska E. Protection of intellectual property under conditions of the information society development / E. Kokhanovska, A. Kodynets // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief V.Semynozhenko ; ed. board : P. Andon , O. Beshta, Y.Blume [et al.]. – Kiev, 2021. – Vol. 17, № 1 (97). – С. 103-112. – ISSN 2409-9066
94510
  Inshyn M.I. Protection of labour rights by trade unions in separate post-soviet countries / M.I. Inshyn, YA S. Vavzhenchuk, K.V. Moskalenko // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 2. – С. 222-233. – ISSN 1993-0909
94511
   Protection of manking"s cultural heritage. – Paris, 1970. – 73с.
94512
  Medvedieva M.O. Protection of medical personnel in the context of armed conflict in Ukraine / M.O. Medvedieva, H.V. Habrelian // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 142. – P. 41-49. – ISSN 2308-6912


  It has been proved that since the beginning of the Russian aggression in the east of Ukraine the problems of international humanitarian law, in particular the protection of medical personnel in the context of armed conflict, have become particularly ...
94513
  Mizejewski M. Protection of pluralism in italy"s media policy // NJUsletter. – Krakow, 2016. – No. 59, Autumn. – P. 12-13. – ISSN 1896-4354
94514
  Androshchuk H. Protection of trade secrets in international legal doctrines: strategies to achieve employee loyalty // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 3 (89). – P. 19-29. – ISSN 2308-0361


  Захист комерційної таємниці в зарубіжній правовій доктрині: стратегії забезпечення лояльності працівників.
94515
   Protection of University Information Image from Focused Aggressive Actions / R. Korzh, A. Peleshchyshyn, S. Fedushko, Y. Syerov // Recent advances in systems, control and information technology : proceedings of the intern. conf. SCIT 2016, May 20-21, 2016, Warsaw, Poland / Roman Szewczyk, Malgorzata Kaliczynska ed. – Cham : Springer, 2017. – P. 104-110. – (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 543). – ISBN 978-3-319-48922-3


  Захист інформації університетів від цілеспрямованих агресивних дій.
94516
  Ivanyuta O. Protection system unauthorized access the phone line / O. Ivanyuta, S. Kratko // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 225-226
94517
  Titarenko M. Protective relaying in electric power systems / M. Titarenko, Noskov-Dukelsky. – 2-d print. – M. – 371с.
94518
  Claudel P. Protee. Drame satyrique en deux actes (Deuxieme version). / P. Claudel. – Paris, 1972. – 86с.
94519
   Protein-sized bright fluorogenic nanoparticles based on cross-linked calixarene micelles with cyanine corona / I. Shulova, R.V. Rodik, Y. Arntz, A. Reisch, V.I. Kalchenko, A.S. Klymchenko // Kyiv-Toulouse : IXth intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" dedicated 100th anniversary of Fedir Babichev (Kyiv, 4-9 June 2017) : materials of reports a. performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv, [Dep. of Chemistry] ; [honorary members: prof. L. Gouberskyi et al. ; org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2017. – Р. 177
94520
   Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings of the International Symposium, 150th Anniversary of the University of Lige. – Amsterdam; New York : Experta Medica Foundation. – (International Congress Series ; 161)
P. 1 : Main Reports and Invited Papers. – 1968. – 325p.
94521
   Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings pf the National Symposium. – Amsterdam; New-York : Excerpta Medica Foundation. – (International Congress Series ; 161)
P. 1 : Main Reports and Invited Papers. – 1968. – 325p.
94522
   Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings pf the National Symposium. – Amsterdam; New-York : Excerpta Medica Foundation. – (International Congress Series ; 161)
P. 2 : Free Communications. – 1968. – 328-548p.
94523
   Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings of the International Symposium, 150th Anniversary of the University of Lige. – Amsterdam; New York : Experta Medica Foundation. – (International Cogress Series ; 161)
P. 2 : Free Communications. – 1968. – 327-548p.
94524
   Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings of the International Symposium, 150th Anniversary of the University of Lige. – Amsterdam; New York : Experta Medica Foundation. – (International Cogress Series ; 161)
P. 3 : Discussios. – 1968. – 551-939p.
94525
   Protein and Polypeptide Hormones : Proceedings pf the National Symposium. – Amsterdam; New-York : Excerpta Medica Foundation. – (International Congress Series ; 161)
P. 3 : Discussions. – 1969. – 551-939p.
94526
   Protein Folding : Proceedings of the 28th Conference of the German Biochemical Society, held at the University of Regensburg. – Amsterdam; New-York : Elsevier/North-Holland Biomedical Press, 1980. – 585p.
94527
   Protein kinase C (PKC) involved in enhancement of [alfa]1-adrenoceptor-mediated responses of the main pulmonary artery in rats with diabetes mellitus / I.V. Kizub, O.I. Kharchenko, O.S. Kostiuk, L.I. Ostapchenko, A.I. Soloviev // Regulatory mechanisms in biosystems / Oles Honchar Dnipropetrovsk National University ; editor-in-chief O.Y. Pakhomov. – Дніпро, 2017. – Vol. 8 (2). – P. 287-292. – ISSN 2519-8521
94528
  Sozinov A.A. Protein Polimorphism in Genetics and Selection / A.A. Sozinov. – Moscow : Nauka, 1990. – 231p.
94529
  Scopes Robert Protein Purification : Principles and Practice / Scopes Robert. – New York; Heidelberg; Berlin : Springer, 1982. – 282p. : With 145 Figures
94530
  Mihailescu Vintila Proteinele plasmatice. Biochimie. Fiziopatologie. Clinica / Mihailescu Vintila. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Populare Romane, 1953. – 87 s.
94531
   Proteinemia. Date biochimice fizio-patologice si clinice. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1955. – 270s.
94532
  Cohn E.J. Proteins, amino acids and peptides as ions and dipolar ions / E.J. Cohn, J.T. Edsall. – New York : Reinhold, 1943. – XVIII, 686 p.
94533
  Rowny Kazimierz Protektorat miedzynarodowy w Afryce i Azji a ciaglose traktatow / Rowny Kazimierz. – Warszawa, 1971. – 216с.
94534
  Kosman Marceli Protestanci i kontrreformacja: Z dziejow tolerancji w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku / Kosman Marceli. – Wroclaw i i., 1978. – 173с.
94535
  Williams G.H. Protestants in the Ukrainian lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth / George Hunston Williams. – Cambridge : Harvard university. Ukrainian studies fund, 1988. – 5p.,p.43-210, 931-957. – (The Millennium series / Harvard univ. Ukrainian studies fund; Advisor F.E.Sysyn; Managing ed. T.Hutnik Nary ; The Millennium of Christianity in Rus"-Ukraine). – ISBN 0-940465-
94536
   Protestkundgebung der Werktatigen der Stadt Moskau gegn die Bluttaten der amerikanischen Aggressorer in Korea. – Beilag zur: "Neuen Zeit", Nr 23 vom 4. Juni 1952, 1952. – 8с.
94537
   Proti kosmopolitismu ve vykladu nasich narodnich dejin. – Praha, 1953. – 135с.
94538
  Kolar Josef Proti monarchii a fasismu / Kolar Josef. – Praha, 1984. – 270с.
94539
   Proti prezitkov ludactva. – Praha, 1954. – 229с.
94540
   Proti revizionismu. – Praha, 1959. – 424с.
94541
  Ehrenburg Ilja Proti vojne / Ehrenburg Ilja. – Bratislava, 1950. – 77с.
94542
   Protista. Article 1 : Coccoliths and related calcareous nannofossils from upper cretaceous deposits of Texas and Arkansas. – Kansas : The University of Kansas, 1968. – 56p. : Figures 1-5, plates 1-28
94543
  Tyschenko K. Proto-Finnic and Indo-European Linguistic and Genetic Contacts // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14 : Сучасні напрями історико-етнологічних досліджень:тенденції і перспективи. – P. 52-60. – ISBN 966-95788-9-2


  Доісторичні мовні контакти у Східній Європі були спрямовані переважно від індоєвропейських до фіноугорських мов. Однак низка публікацій останніх десятиліть приділяє чимраз більше уваги дослідженню давніх фінських запозичень в індоєвропейських мовах ...
94544
   Protocol for the Testing of Forest Tractors : Joint Committee on Forest Working Techniques and Training of Forest Workers (in collaboration with the ILO). – Geneva : United Nations Publications, 1960. – 41p.
94545
   Protocol guide / Min. of foreign affairs of Ukraine, Directorate gen. for state protocol. – Kyiv : [s. n.], 2008. – 45, [1] p.
94546
  Gors M. Protocol No. 15 to the ECHR in the Context of Structural Deficits of the European Mechanism of Protection of Fundamental Rights // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – P. 32-39. – ISSN 1993-0909
94547
   Protocoles D"essais des Machines a Ecorcer Machines a Dechiqueter et Machines a Ebrancher : Comite Mixte des Techniques du Travail en Foret et de la Formation des Ouvriers Forestiers (en collaboration avec le BIT). – Geneva : United Nations Publications, 1962. – 18p.
94548
   Protocols additional to the Geneva conventions of 12 august 1949 : Resolutions of the 1974-77 diplomatic conference : Extracts from the final act of the 1974-77 diplomatic conference. – Geneva : ICRC, 1996. – 134 p. – ISBN 2-88145-028-8
94549
  Scholes Robert Protocols of Reading / Scholes Robert. – New Haven, London, 1989. – 164с.
94550
  Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Zentralkomitee. Baukonferenz. (8 ; 1985 : Berlin) Protokoll der 8. Baukonferenz ZK der SED und des Ministerrates der DDR: Berlin, 13. und 14. Juni 1985 / Einheitspartei Deutschlands. Zentralkomitee. Baukonferenz. (8 ; 1985 : Berlin) Sozialistischen. – Berlin, 1985. – 224с.
94551
  Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Parteitag. (11 ; 1986 ; Berlin) Protokoll der Varhandlungen des XI. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Berlin 17. bis 21. April 1986 / Einheitspartei Deutschlands. Parteitag. (11 ; 1986 ; Berlin) Sozialistische. – Berlin, 1986. – 927с.
94552
   Protokoll der wissenschaftlische Tagung in Leipzig vom 25. bis 30 November 1957 in zwei Banden. – Berl.
2. – 1958. – 514с.
94553
  Gill Robert Protokoly. / Gill Robert. – Brno, 1964. – 120с.
94554
  Batty C.J. Proton and neutron distributions calculated using an effective single particle potential / C.J. Batty, G.W. Greenless. – Chilton. – 24с.
94555
  Russocki St. Protoparlamentaryzm czech do poczatku XV wieku / St. Russocki. – Warszawa, 1973. – 136с.
94556
  Halytska O. Prototypentheorie = Прототипна теорія : навч. посібник для студентів ВНЗ / Olena Halytska ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – 194, [2] S. : ill., tab. – Bibliogr.: S. 163-180. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-492-8
94557
  Бродский А.Л. Protozoa почвы и их роль в почвенных процессах / А.Л. Бродский. – Б.м., 1935. – 84с. – Отдельный оттиск "Бюллетень Среднеазиатского государственного университета", № 3, Вып. 20, 1935
94558
  Lepsi Iosif Protozoologie / Lepsi Iosif; Academia Republicii Sosialiste Romania. – Romania : Academia Republicii Sosialiste Romania, 1965. – 999S.
94559
  Tait George Proud Ages: A story of England from carliest times to 1900 / Tait George. – Toronto, 1958. – 414с.
94560
  Tesarik Igor Proudeni tekutiny porovitym prostredim / Tesarik Igor. – Praha, 1961. – 176 s.
94561
  Rezacova Ema Proudy. Povidky o lidech z prehrady / Rezacova Ema. – Praha, 1954. – 204с.
94562
  Rezacova Ema Proudy: Povidky o lidech z prehrady / Rezacova Ema. – Praha, 1954. – 201с.
94563
  Tatarka Dominik Proutena kresla / Tatarka Dominik. – Praha, 1963. – 148с.
94564
   Provence : Touring club de France. – Paris : Hachette, 1922. – 497 p. – (Les guides bleus)
94565
   Proveniencni vyzkum lesnich drevin : Sbornik referatu z konference. – Praha : Vydal Vyzkumny Ustav Lesniho Hospodarstvi a Myslivosti, 1980. – 321s.
94566
  Birlea Ovidiu Proverbe zi zicatori romanesti / Birlea Ovidiu. – Bucuresti, 1966. – 56с.
94567
  Perahim Proverbe zigatori cu o prefata de Geo Bogza / Perahim. – 20с.
94568
  Hintescu I.C. Proverbele romanilor / I.C. Hintescu. – Timisoara, 1985. – 311с.
94569
  Tougan-Baranovskaia Proverbes et dictons russes avec leurs equivalents francais / Tougan-Baranovskaia. – M. – 102с.
94570
  Tougan-Baranovskaia Proverbes et dictons russes avec leurs equivalents francais / Tougan-Baranovskaia. – M., 1962. – 104с.
94571
   Proverbia et dicta : шестиязычный словарь пословиц, поговорок и крылатых слов / Гончарова Н.А. [ и др. ] : [ под ред. Н.А. Гончаровой ]. – Минск : Конкурс, 2008. – 352 с. – ISBN 978-985-6821-32-8
94572
   Proverbia et dicta: Шасцімоуны слоунік прыказак, прымавак і крылатых слоу. – Мінськ, 1993. – 256с.
94573
  Hertsovska N.O. Proverbs and anti-proverbs in modern english language / N.O. Hertsovska, A.S. Kamenykova // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – P. 49-52. – Bibliogr.: Literat.: 5 name. – ISSN 2311-8164
94574
  Brookner Anita Providence. / Brookner Anita. – London, 1986. – 189с.
94575
  Kim Seong Sook Providing Adequate Old-Age Pensions in the Republic of Korea // Equitable and sustainable pensions : challenges and experience / ed.: Benedict Clements, Frank Eich, and Sanjeev Gupta. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 223-238. – ISBN 978-1-61635-950-8
94576
  Gnatenko A. Providing control of the polarization inside the resonator fiber ring laser / A. Gnatenko, Yu. Machekhin, K. Vasko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 20-23. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (23)). – ISSN 1728-3817


  This paper presents the implementation of the mode-locked fiber laser ring by nonlinear rotation polarization (NPR). This method is implemented using liquid crystal (LC) cells, which control the polarization of laser light by applying them an ...
94577
  Pikh N.S. Providing social (public) security in the American continent // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 2 (22), march 2020. – С. 172-180. – ISSN 2414-0562
94578
  Mirowska M. Providing the quality of the university educational process through the student potential development // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ, 2018. – № 4 (101). – P. 52-59. – ISSN 2304-0629


  Мировска М. Обеспечение качества образовательного процесса университета через развитие потенциала студента
94579
   Provincial divergence and sub-group convergence in vietnam"s GDP per capita / Xuan-binh, , Viet-ngu, , Son Nghiem // Journal of economic research / Hanyang economic research institute in collaboration with Asia pacific economic association. – Seoul, 2018. – Vol. 23, No. 1. – P. 81-107. – ISSN 1226-4261
94580
  Wander Fred und Maxie Provinzalische Reise / Wander Fred und Maxie. – Leipzig : Brockhaus, 1978. – 189S. : Mit 8 Farb- und 56 Schwarzweibtafeln sowie 1 Karte auf der Ruckseite des Schutzumschlages
94581
  Kvasova O. Provision of English-Medium Instruction: Trends and Issues / O. Kvasova, C. Westbrook, K. Westbrook // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Любашенко О.В. ; редкол.: В. Шовковий, Т. Кавицька, Daniel M.К. Lam [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 5 (1-2020). – С. 11-22. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303


  Розглядаються сучасні тенденції викладання спеціальних дисциплін англійською мовою, які набирають обертів у світі та в Україні. Викладання англійською (ЕМІ) є ознакою інтернаціоналізації вищої освіти та впливу глобалізації.
94582
   Provisional on word population prospects, as assessed in 1963. – N.Y., 1964. – 316с.
94583
   Provisional on world population prospects, as assessed in 1963. – N.Y., 1964. – 316с.
94584
   Provisional suggestions for national programmes of analysis of population census data as an aid to planning and policy-making. – New York, 1962. – 50с.
94585
  Borun Krzysztof Proxima / Borun Krzysztof, Trepka Andrzej. – Warszawa, 1956. – 598с.
94586
  Shapley Harlow Proxima centauri as a flake star / Shapley Harlow, 1951. – 15-18с.
94587
  Гордиенко С. Proxima. Ближайшая звезда и ее планеты // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев, 2021. – № 4 (178). – С. 16-21


  Огромная пропасть космической пустоты в 40 триллионов километров отделяет нас от ближайшей экзопланеты, и какое же это исчезающе малое расстояние в масштабах Вселенной! Много лет астрономы с надеждой наводили все более и более совершенные инстру менты ...
94588
  Klyushin D.A. AlexeenkoV.V Boroday N.V. Proximity measure based on inclusion statistics and its application // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 125-131. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
94589
   Proyectia Padurii = Лесозащита. – Bucuresti : Ed.de Stat Pentru Literatura Stiintifica, 1952. – 398s.
94590
   Proyecto Unesco-Banco de Mexico para la education tecnica superior. 1958-1960. – Mexico, 1961. – 48с.
94591
  Eminescu Mihai Proza / Eminescu Mihai; Dumitrescu-Busulenga Zoe, Simion E., Suteu F. – Bucuresti, 1968. – 310с.
94592
  Nowakowska-Ozdoba Joanna Proza Aleksandra Bestuzewa-Marlinskiego w okresie zeslania (1829-1837) / Nowakowska-Ozdoba Joanna. – Kielce : AkadimiaSwentokrzyska im. J.Kochanowskiego, 2001. – 167s. – ISBN 83-7133-139-8
94593
  Kurek Jalu Proza nagla. / Kurek Jalu. – Warszawa, 1981. – 171с.
94594
  Iwaszkiewicz Jaroslaw Proza poetycka / Iwaszkiewicz Jaroslaw. – Warszawa, 1958. – 404с.
94595
   Proza polska na obczyznie : problemy - dyskursy - uzupelnienia. – Rzeszow : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego. – ISBN 978-83-7338-324-1
T. 1. – 2007. – 462 s.
94596
   Proza polska na obczyznie : problemy - dyskursy - uzupelnienia. – Rzeszow : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego. – ISBN 978-83-7338-324-1
T. 2. – 2007. – 347 s.
94597
  Eminescu Mihai Proza si Versuri / Eminescu Mihai. – Факс. воспр.: Iasi, 1890. – Bucuresti, 1990. – 254с.
94598
  Eminescu Mihai Proza si Versuri / Eminescu Mihai; Mortun V.G., Rotaru F. – Факс. воспр.: Iasi, 1890. – Bucuresti, 1990. – 125с. + +приложение
94599
  Gomolicki Leon Proza. - Kiermasz. - Czasobranie. - Wyprawa na Patmos. / Gomolicki Leon. – Lodz, 1976. – 567с.
94600
  Kikic Hasan Proza. / Kikic Hasan. – Sarajevo, 1967. – 513с.
94601
  Radnoti Miklos Proza. Novellak es tanulmanyok / Radnoti Miklos. – Budapest, 1971. – 651с.
94602
  Noge Julius Prozaik Vladimir MInac / Noge Julius. – Bratislava, 1962. – 166с.
94603
  Beattie Owen Prozen in time: unlocking the secrets of the Franklin expedition / Beattie Owen, Geiger John. – New York, 1990. – 180с.
94604
  Kronmuller H. Prozessmesstechnik 1. Elektrisches Messen nichtelektrischer Grossen. / H. Kronmuller, F. Barakat. – Berlin; New York : Springer-Verlag; Heidelberg, 1974. – 203 с.
94605
  Асадчев Ю. ProZorro: оцінка ефективності ресурсу // Юридична газета. – Київ, 2019. – 15 січня (№ 1). – С. 12-13
94606
   PRP w walce o niepodleglosc i wladze ludu. – Warszawa, 1963. – 480с.
94607
   PRP. Rezolucje, odezwy, instrukcje i okolniki komitetu centralnego 1.1946- 1.1947. – Warszawa, 1961. – 218с.
94608
   PRP. Rezolucje, odezwy, instrukcje i okolniki komitetu centralnego 8.1944- 12.1945. – Warszawa, 1959. – 300с.
94609
  Trefulka Jan Prselo jim stesti / Trefulka Jan. – Praha, 1962. – 142с.
94610
  Wei Shi PRSentiMiner: A Product Review Mining System for Sentiment Analysis of Chinese Microblogging // International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 2018. – Vol. 29, nr 2. – P. 171-189. – ISSN 1017-1819
94611
  Dobrovolska O.V. Prudential standards and requirements for financial institutions of the national credit cooperation system of Ukraine // Management of modern socio-economic systems : collective monograph / E.M. Лyппoл, Epмoлeнкo, Г.H, Yu.V. Malakhovskyi, O.V. Lizunkov, I.M. [et al.] Savitska. – Kaunas : Aleksandras Stulginskis University, 2017. – Vol. 2. – P. 198-211. – ISBN 978-9934-8643-5-3
94612
  Schlenzig Klaus Prufgerate fur Transistoren und Dioden / Schlenzig Klaus. – Berl., 1965. – 30с.
94613
  Granin Daniil Prukopnici / Granin Daniil. – Praha, 1956. – 447с.
94614
  Burianek Frantisek Prukopnici socialistickeho realismu v ceske proze. / Burianek Frantisek. – Praha, 1953. – 34с.
94615
  Kubinec Vladimir Prumerny vydelek v pracovnim pravu. / Kubinec Vladimir. – Praha, 1989. – 77с.
94616
  Bauer J. i.i. Pruovodce marxistoko-leninskou filosofii / J. i.i. Bauer. – Praha, 1972. – 453с.
94617
  Markiewicz Henryk Prus i Zeromski. Rozprawy i szkice literackie / Markiewicz Henryk. – Warszawa, 1954. – 364с.
94618
  Zalewski W. Pruski mur / Witold Zalewski. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1964. – 248 s.
94619
  Zalewski W. Pruski mur / Witold Zalewski. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1974. – 199 s.
94620
  Lacina Vaclav Pruvan stoletim / Lacina Vaclav, Vojtech Jaroslav. – Praha, 1956. – 796с.
94621
  Havlicek M. Pruvodce labyrintem elektroniky / M. Havlicek. – Praha, 1989. – 196 s.
94622
  Petiska Eduard Pruvodce mladeho muze manzelstvim / Petiska Eduard. – Praha, 1981. – 347с.
94623
  Sadil J. Pruvodce po Lidove hvezdarne v Praze / J. Sadil. – Praha, 1951. – 116с.
94624
   Pruvodce statni knihovnou CSR v Praze. – Praha, 1970. – 71с.
94625
  Bleha Jozef Pruvodce vytvarne umeleckymi bibliografiemi, slovniky a informativnimi priruckami / Bleha Jozef. – Praha, 1971. – 180с.
94626
   Prva Slovenska republika - 60. vyrocie jej vzniku : Zbornik zo seminara a slavnostnej akademie venovanych 60 vyrociu vzniku prvej Slovenskej republiky v Ziline 12. marca 1999. – Martin; Zilina : Kabinet vyskumu dejin slovenskeho exilu Matice slovenskej; Mestsky urad Zilina, 1999. – 160s. – ISBN 80-7090-539-5
94627
   Prvi Medunarodni Sahovski Festival. Zagreb. 1945-1955. Bilten 1-10.. – Zagreb, 1955. – 1-116с.
94628
   Prvni (1) Uherskobrodske dny Komenskeho. 1958. – Bratislava. – 176с.
94629
   Prvni (1) Uherskobrodske dny Komenskeho. 1958. – Bratislava. – 176с.
94630
  Svetla Karolina Prvni ceska. Z roku 1861 / Svetla Karolina. – Praha, 1975. – 368с.
94631
  Turgenev Ivan Sergejevic Prvni laska a jine povidky / Turgenev Ivan Sergejevic. – Praha, 1986. – 175с.
94632
  Faensenova Barbara Prvni leta s dvojcaty. / Faensenova Barbara. – Praha, 1978. – 126с.
94633
  Mikulasek Oldrich Prvni obrazky / Mikulasek Oldrich. – Praha, 1959. – 80с.
94634
  Mikulasek Oldrich Prvni obrazky / Mikulasek Oldrich. – Praha, 1960. – 74с.
94635
  Mikulasek Oldrich Prvni obrazky / Mikulasek Oldrich. – Praha, 1982. – 87с.
94636
  Capek Karel Prvni parta / Capek Karel. – Praha, 1953. – 195с.
94637
  Capek Karel Prvni parta / Capek Karel. – Praha, 1958. – 184с.
94638
  Mixa Vojtech Prvni rozbeh / Mixa Vojtech. – Praha, 1952. – 260с.
94639
   Prvni svetova valka. – Praha, 1968. – 291с.
94640
   Prx II and CKBB proteins interaction under physiological and thermal stress conditions in A549 and HeLa cells / A.D. Rakhmetov, Lee Sang Pil, L.I. Ostapchenko, Chae Ho Zoon // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 1. – Р. 61-65. – ISSN 2409-4943


  Peroxiredoxins (Prxs) are versatile enzymes that demonstrate various cell functions as peroxidases, protein chaperones, functions of signal modulators and binding partners. It is well established that Prxs can interact with multiple proteins in cells, ...
94641
   Prymas Polski kardynal Jozef Glemp : Doctor honoris causa Uniwersytetu kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie, 8.10.2001 r. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynckiego, 2002. – 86s. : il. – ISBN 83-7072-218-0
94642
   Prymas tysiaclecia : Katalog wystawy w Bibliotece uniwersyteckiej w Poznaniu. – Poznan : Wyd-wo naukowe UAM, 2001. – 60s. : il. – ISBN 83-232-1174-4
94643
  Kuczynski Boguslaw Przadka. / Kuczynski Boguslaw. – Warszawa, 1955. – 180с.
94644
  Szeleszczuk Piotr Przebieg choroby Derzsyego u eksperymentalnie zakazonych kaczat pizmowych ze szczegolnym uwzglednieniem zmian w ukladzie odpornosciowym / Szeleszczuk Piotr. – Warszawa : SGGW, 2002. – 136S.,10kart.ill. – ISBN 83-7244-279-7
94645
   Przeboje edukacji polonistycznej / pod red.D.Michulki // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – 2314 : Przeboje edukacji polonistycznej. – S.1-207. – ISSN 0239-6661
94646
  Klemensiewiczowa Jadwiga (z Sikorskich) Przebojem ku wiedzy. / Klemensiewiczowa Jadwiga (z Sikorskich). – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1961. – 332с.
94647
  Sobiesiak Jozef Przebraze / Sobiesiak Jozef. – Warszawa, 1964. – 176с.
94648
  Nowak Tadeusz Przebudzenia / Nowak Tadeusz. – Krakow, 1962. – 136с.
94649
  Nowak Tadeusz Przebudzenia; W puchu alleluja / Nowak Tadeusz. – Warszawa, 1989. – 240с.
94650
   Przebudzenie. – Lublin, 1976. – 251с.
94651
  Deveraux Jude Przebudzenie / Jude Deveraux; Przel. M.Bulas;. – Warszawa : Da Capo, 1993. – 318s.
94652
  Lozinski Marian Przechodniu, powiedz Polsce... : Wspomnienia w lat 1941-1945 rozpoczete w Ahwazie 150 km od Zatoki Perskiej / Lozinski Marian. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1972. – 454s.
94653
  Brent J. Przeciw sobie samym. / J. Brent, K. Brent. – Warszawa, 1972. – 238с.
94654
  Pierzchala J. Przeczekaj deszcz : Opowiadania / J. Pierzchala. – Katowice : Slask, 1975. – 164 s.
94655
   Przed i po 13 grudnia : Panstwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980-1982. – Warszawa. – ISBN 978-83-60464--56-4
Tom 2 : (Kwiecien 1981 - grudzien 1982) /przygotowal zespol: Iskra Baeva, Petr Blazek, Lukasz Kaminski, Michael Kubina, Andrzej Paczkowski i i. – 2007. – 21, 730 s.
94656
  Lojek Jerzy Przed Konstytucja Trzeciego Maja. Z badan nad miedzynarodowym polozeniem Rzeczypospolitej w latach 1788-1791 / Lojek Jerzy. – Warszawa, 1977. – 187с.
94657
  Adamski J. Przed odlotem / Jan Adamski. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1982. – 211 s. – ISBN 83-218-0182-X
94658
  Kruszewski J. Przed pol wiekiem w stolicy : Gawedy / Jan Kruszewski. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1969. – 278s.,6k.il.
94659
  Sawicki Jerzy Przed polskim prokuratorem. Dokumenty i komentarze / Sawicki Jerzy. – Warszawa, 1958. – 348с.
94660
  Cyprian Tadeusz Przed trybunalem Swiata / Cyprian Tadeusz, Sawicki Jerzy. – Warszawa
2. – 1962. – 310с.
94661
  Cyprian Tadeusz Przed Trybunalem Swiata / Cyprian Tadeusz, Sawicki Jerzy. – Warszawa
1. – 1962. – 382с.
94662
  Gorski A. Przedawnienie roszczen w sprawach o ochrone dobrego imienia / Adam Gorski // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 4 (59). – S. 29-41. – ISSN 1641-0920


  Running of a period in protection of reputation is crucial both for potential perpetrators and injured parties. Journalists often ponder on how long they are liable for articles written in the past and injured parties ask themselves how much time they ...
94663
  Bielow Wasilij Przeddzen / Bielow Wasilij; Bien A. – Warszawa, 1980. – 332с.
94664
  Ladosz Jaroslaw Przedmiot filozofii i jej rola spoleczna / Ladosz Jaroslaw. – Warszawa, 1975. – 225с.
94665
  Jasiuk E. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego w Polsce: zagadnienia ogolne // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – S. 153-157. – ISSN 2409-4544


  Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie zagadnieс ktуre odnosz№ siк do przedmiotu i podmiotu prawa autorskiego w Polsce. Analizie zostaіy poddane wіaњciwe przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego ...
94666
  Kiwior Wieslaw Kazimierz Przedmiot restitutio in integrum w kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku oraz w orzecznictwie trybunalow apostolskich w latach 1984-1995 / Kiwior Wieslaw Kazimierz. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyzsynckiego, 2001. – 510s. – ISBN 93-7072-183-3
94667
  Dubicki Tadeusz Przedmoscie Rumunskie. Wrzesien 1939 / Dubicki Tadeusz, Spruch Krzysztof. – Czestochowa : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie, 2000. – 168s. – ISBN 83-7098-762-1
94668
  Sladkowski Jerzy Przednowek / Sladkowski Jerzy. – Warszawa
Tom 1. – 1955. – 633с.
94669
  Hagoort Giep Przedsiebiorczosc w kulturze : Wprowadzenie do zagadnien zarzadzania w kulturze / Hagoort Giep. – Krakow : Wyd-wo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1995. – 168s. – ISBN 83-233-0983-3
94670
  Karaszewski Wlodzimierz Przedsiebiorstwa z udzialem kapitalu zagranicznego w Polsce w latach 1990-1999 : (miejsce w gospodarce kraju, czynniki i perspektywy rozwojowe) / Karaszewski Wlodzimierz. – Torun : Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 2001. – 364s. – ISBN 83-231-1360-2
94671
  Karaszewski W. Przedsiebiorstwa z udzialem kapitalu zagranicznego w Polsce w latach 1990-1999 : (miejsce w gospodarce kraju, czynniki i perspektywy rozwojowe) / W. Karaszewski. – Torun : Wyd-wo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2001. – 364s. – ISBN 83-231-1360-2
94672
   Przedsiebiorstwo, gospodarka s spoleczenstwo w kregu zainteresowania ekonomistow / [Flotynski M., Mikolajewicz-Wozniak A., Flieger M. et al.] ; red. nauk. R. Kaminski. – Poznan : PTE, 2020. – 297 s. : ill., tab. – Авт. зазнач. у змісті. – ISBN 978-83-958472-0-2
94673
   Przedstawiamy pisma satyryczne swiata. "Крокодил" safari na grzesznym swiecie. – Warszawa, 1976. – 156с.
94674
  Zeromski Stefan Przedwiosnie / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik, 1954. – 357 s. : ill.
94675
  Zeromski Stefan Przedwiosnie / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik, 1968. – 448 s.
94676
  Zeromski S. Przedwiosnie / Stefan Zeromski. – Warszawa : Akant, 2003. – 367s. – ISBN 83-89136-08-2
94677
  Mencwel Andrzej Przedwiosnie czy potop : studium postaw polskich w XX wieku / Mencwel Andrzej. – Warszawa : Czytelnik, 1997. – 543с. – ISBN 83-07-02605-9
94678
  Japrisot S. Przedzial mordercow / S. Japrisot; tlum. K. Witwicka. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 213 s.
94679
  Birkhoff G. Przeglad algebry wspolczesnej / G. Birkhoff, MacLane. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1960. – 492 s.
94680
   Przeglad krytyczny pierwszej wieksezej polowy dziela o stronach XLVIII 856 Jakoba Michalowskiego "Ksiega pamietnicza"... : ... dawnego rekopisma wyd. staraniem i nakladem c. k. Towarzystwa nauk. Krakowskiego. – Lwow : Nakl. Rarola Wilda, 1865


  Содержание конволюта: 1. Chylinski M. Austrja a Polska / M. Chylinski; przez Wladyslawa Colemberskiego. C. 1. Przeszlosc 2. Sozanski A. Cikawe Szczegoly z literatury i bibliografij spisal Antoni Sozanski / Fynjys Sozanski 3. Jezierski F. Don ...
94681
  Cieslak M. Przeglad orzecznictwa sadu najwyzszego w zakresie procesu karnego / M. Cieslak, 1963. – [27] s.
94682
   Przeglad prac naukowo-badawczych w Uniwersytecie Warszawskim w latach 1971-1974. – Warszawa, 1976. – 373с.
94683
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 46. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
94684
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 47, N 2. – 1998
94685
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 47, N 1. – 1998
94686
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 48, N 1. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
94687
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 48, N 2. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
94688
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 49, N 1. – 2000
94689
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 49, N 2. – 2000
94690
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 50, N 2. – 2001
94691
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 50, N 1. – 2001
94692
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 51, N 1. – 2002
94693
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 51, N 2. – 2002
94694
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 52, N 1. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
94695
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 52, N 2. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
94696
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 53, N 1. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
94697
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 53, N 2. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
94698
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 54, N 1/2. – 2005
94699
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 55, N 1. – 2006
94700
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 55, N 2. – 2006
94701
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 56, N 1. – 2007
94702
   Przeglad socjologiczny. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 56, N 2. – 2007
94703
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 57, N 1. – 2008
94704
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 57, N 2. – 2008
94705
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 57, N 3. – 2008
94706
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 57, N 4. – 2008
94707
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 58, N 2. – 2009
94708
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 58, N 3. – 2009
94709
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 58, N 4. – 2009
94710
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 58, N 1. – 2009
94711
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 59, N 1. – 2010
94712
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 59, N 2. – 2010
94713
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 59, N 3. – 2010
94714
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 59, N 4. – 2010
94715
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 60, N 1. – 2011
94716
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 60, N 2/3. – 2011
94717
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 60, N 4. – 2011
94718
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 61, N 2. – 2012
94719
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 61, N 3. – 2012
94720
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 61, N 4. – 2012
94721
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 61, N 1. – 2012
94722
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 62/1. – 2013
94723
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 62/2. – 2013
94724
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 62, No. 3. – 2013
94725
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 62/4. – 2013
94726
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 63/1. – 2014
94727
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 63/2. – 2014
94728
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 63/3. – 2014
94729
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 63/4. – 2014
94730
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 64/1. – 2015
94731
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 64/2. – 2015
94732
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 64/3. – 2015
94733
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 64/4. – 2015
94734
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 65/1. – 2016
94735
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 65/2. – 2016
94736
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 65/3. – 2016
94737
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 65/4. – 2016
94738
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 66/1. – 2017
94739
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 66/2. – 2017
94740
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 66/3. – 2017
94741
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 66/4. – 2017
94742
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 67/1. – 2018
94743
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 67/2. – 2018
94744
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 67/3. – 2018
94745
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 67/4. – 2018
94746
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 68/1. – 2019
94747
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 68/2. – 2019
94748
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 68/3. – 2019
94749
   Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0033-2356
T. 68/4. – 2019
94750
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan : Poznan, 1998. – ISSN 00332437


  1997. V. 94, N 4-26
94751
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 0033-2437
N 1 (286). – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
94752
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 0033-2437
N 2 (287). – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
94753
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 0033-2437
N 1 (290). – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
94754
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 0033-2437
N 2 (291). – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
94755
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 0033-2437
N 2 (295). – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
94756
   Przeglad Zachodni : Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 0033-2437
N 2 (299). – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
94757
  Klodzinska Anna Przegrana stawka. / Klodzinska Anna. – Warszawa, 1962. – 196с.
94758
  Janukowicz Maria Przegrane zycie nastolatka / Janukowicz Maria, Stankowski Adam. – Czestochowa : Wydawnictwo wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie, 2001. – 111S. : Ill. – ISBN 83-7098-536-X
94759
  Paukszta Eugeniusz Przejasnia sie niebo. Kwiaty na pogorzeli / Paukszta Eugeniusz. – Poznan, 1972. – 453с.
94760
  Paukszta E. Przejasnia sie niebo. Kwiaty na Pogorzeli / E. Paukszta. – Poznan, 1972. – 453с.
94761
  Paukszta Eugeniusz Przejasnia sie niebo. Zabite miasto / Paukszta Eugeniusz. – Poznan, 1972. – 473с.
94762
   Przejawy internacjonalizacji w jezykach slowianskich / Akad. Podlaska w Siedlcach, Inst. filologii polskiej ; Komis. slowotworstwa przy Miedzynar. kom. slawistow ; red. nauk.: E. Koriakowcewa. – Siedlce : Wydaw. Akad. Podlaskiej, 2009. – 205 s. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-83-7051-532-4
94763
  Mierzecki R. Przejawy oddzialywan miedzymolekularnych w widmach oscylacyjnych / R. Mierzecki. – Warszawa, 1969. – 159с.
94764
  Krygowski Tadeusz Marek Przejawy zmian strukturalnych we wlasciwosciach fizykochemicznych czasteczek zwiazkow п-elektronowych. / Krygowski Tadeusz Marek. – Warszawa, 1974. – 94с.
94765
  Szewczenko T. Przejazdzka z przyjemnoscia i nie bez moralu / Taras Szewczenko ; przel. oraz przypisami i poslowiem opatrzyl J. Jedrzejewicz ; [obwoluta projektowala D. Staszewska]. – Warszawa : Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1960. – 210, [2] с.
94766
  Ozog Jan Boleslaw Przejechane slonce / Ozog Jan Boleslaw. – Warszawa, 1978. – 62с.
94767
  Czerminska Maryta Przejrzyjsie w siodmym lustrze / Czerminska Maryta. – Warszawa, 1976. – 371с.
94768
  Zajdel Janusz Przejscie przez lustro / Zajdel Janusz. – Warszawa : Iskry, 1975. – 311 s.
94769
  Romanowiczowa Zofia Przejscie przez Morze Czerwone / Romanowiczowa Zofia. – Warszawa, 1961. – 188с.
94770
  Glowacki Marian Przekaz informacji w nauczaniu fizyki / Glowacki Marian. – Czestochowa : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 2000. – 98s. – ISBN 83-7098-864-4
94771
  Skibinska Elzbieta Przeklad a kultura: Elementy kulturowe we francuskich tlumaczeniach "Pana Tadeusza" // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 2015. – 252 s. – ISSN 0239-6661
94772
  Wilt Karol Przekladanka / Wilt Karol. – Warszawa : Czytelnik, 1983. – 189s. – ISBN 83-07-00676-7
94773
  Domoslawski S. Przekladniki transduktorowe / S. Domoslawski. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1960. – 72 s.
94774
  Konefal E. Przekladoznawstwo rosyjskie / Ewa Konefal. – Gdansk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego. – ISBN 978-83-7865-455-1
T. 1 : Autoreferaty dysertacji 1937-2015. – 2016. – 369 s. : tab. – Бібліогр. в підрядк. прим.
94775
  Rychter Ewa Przekleta parafia / Rychter Ewa. – Warszawa, 1975. – 213с.
94776
  Queen Ellery Przeklete miasto. (Calamity town) / Queen Ellery. – Warszawa, 1972. – 328с.
94777
  Elektorowicz Leszek Przeklety teatr / Elektorowicz Leszek. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1977. – 260 s.
94778
  Korczak Jadwiga Przekroje i rozwiniecia powierzchni walcowych i stozkowych / Korczak Jadwiga, Pretki Czeslaw. – 3e wyd. – Poznan : Wyd-wo Politechniki Poznanskiej, 2001. – 91s. – ISBN 83-7143-007-8
94779
  Markiewicz Henryk Przekroje i zblizenia dawne i nowe / Markiewicz Henryk. – Warszawa, 1976. – 487с.
94780
  Koneczna H. Przekroje rentgenograficzne glosek polskich / H. Koneczna, W. Zawadowski. – Warszawa, 1951. – 16с.
94781
   Przeksztalcenia obszarow wiejskich makroregionu poludniowo-zachodniego. – Wroclaw : Wyd-wo Akademii rolniczej we Wroclawiu. – ISBN 83-85582-29-0
Tom 1 : Typologia gmin pod wzgledem poziomu i warunkow rozwoju /Pod red. Z.Wieckowicz. – 1998. – 3005s.
94782
   Przeksztalcenia obszarow wiejskich makroregionu poludniowo-zachodniego. – Wroclaw : Wyd-wo Akademii rolniczej we Wroclawiu. – ISBN 83-85582-24-7
Tom 2 : Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego/ Pod red. nauk..Z.Wieckowicz. – 1998. – 252s. + 4 карти
94783
  Sudzinski Ryszard Przeksztalcenia strukturalne miasta Torunia w latach 1920-1975 / Sudzinski Ryszard. – Torun, 1993. – 232с.
94784
  Bunsch Karol Przelom. / Bunsch Karol. – Krakow, 1975. – 462с.
94785
  Galaj Julian Przelomy / Galaj Julian. – Warszawa, 1961. – 244с.
94786
  Kupisiewicz Czeslaw Przemiany edukacyine w swiecie na tle raportow oswiatowych. / Kupisiewicz Czeslaw. – Warszawa, 1978. – 267с.
94787
  Starodubcew S.W. Przemiany jadrowe a powloka elektronowa / S.W. Starodubcew, A.M. Romanow. – Warszawa, 1963. – 374 с.
94788
   Przemiany krajobrazu naturalnego Polski // Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 1998. – N 74. – S.1-236 : il. – ISSN 0065-1249
94789
  Kukulski J. Przemiany na wsi powiatu piotrkowskiego w latach 1793-1918 : studia i materialy / Jerzy Kukulski. – Piotrkow Trybunalski : Naukowe wyd-wo Piotrkowskie przy Filii Akad. Swietokrzyskiej, 2005. – 452, [3] s., 13 k. il. – ISBN 83-89935-09-0
94790
  Eberhardt Piotr Przemiany narodowosciowe na Bialorusi / Eberhardt Piotr. – Warszawa : Editions Spotkania, 1993. – 182s. : Il. – ISBN 83-7115-007-5
94791
  Eberhardt Piotr Przemiany narodowosciowe na Ukrainie 20 wieku / Eberhardt Piotr. – Warszawa : Tyrsa, 1994. – 334s. : Il. – (Biblioteka "Obozu" / Red.J.Maliicki, K.Stembrowicz ; 19). – ISBN 83-903109-0-2
94792
   Przemiany polskiego prawa (lata 1989-1999). – Torun : Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 2001. – 314S. – (Studia juridica toruniensia;). – ISBN 83-231-1266-5
94793
  Mirowski Wlodzimierz Przemiany spoleczne w malym miescie a procesy migracyjne / Mirowski Wlodzimierz. – Wroclaw i i., 1976. – 260с.
94794
  Szczesny Roman Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa polski w latach 1970-1980: Przestrzenne zroznicowanie typow rolnictwa / Szczesny Roman. – Wroclaw i i., 1988. – 170с.
94795
  Rykala A. Przemiany sytuacji spoleczno-politycznej mniejszosci zydowskiej w Polsce po Drugiej wojnie swiatowej / Andrzej Rykala. – Lodz : Wyd-wo Uniwersytetu Lodzkiego, 2007. – 296s. – ISBN 978-83-7525-074-9
94796
  Pudelkiewicz E. Przemiany w przemysle rolno-spozywczym w Polse // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 49-57 : рис., табл. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
94797
  Wantula Leon Przeminac i zoslac / Wantula Leon. – 2-e wyd. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1971. – 284s.
94798
  Helios J. Przemoc a kobiety w ujeciu feministycznym. Wybrane problemy // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2016. – 7. – S. 57-73. – ISSN 2082-4939
94799
   Przemoc i terror. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynckiego, 2001. – 291s. – Ksiazka dedykowana ks. prof. Stanislawowi Olejnikowi w 80ta rocznice urodzin i 50ta roczn. pracy nauk. – (Moralne wyzwania trzeciego tysiaclecia / Red.A.F.Dziuba, P.Goralczyk, M.Graczyk,; Sekcja teol. moral. wydzialu teol. Uniw. kard. Stefana Wyszynskiego). – ISBN 83-7232-270-8
94800
  Gomulka Wladyslaw Przemowienia. 1959. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1960. – 620с.
94801
  Gomulka Wladyslaw Przemowienia. 1960. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1961. – 552с.
94802
  Gomulka Wladyslaw Przemowienia. 1961. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1962. – 540с.
94803
  Gomulka Wladyslaw Przemowienia. 1962. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1963. – 358с.
94804
  Gomulka Wladyslaw Przemowienia. Pazdziernik 1956 - wrzesien 1957. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1957. – 484с.
94805
  Gomulka Wladyslaw Przemowienia. Wrzesien 1957 - grudzien 1958. / Gomulka Wladyslaw. – Warszawa, 1959. – 559с.
94806
  Eckert M. Przemysl drzewny Polski zachodniej w latach 1918-1939 / M. Eckert. – Poznan, 1967. – 244с.
94807
  Lepkowski Tadeusz Przemysl warszawski u progu epoki kapitalistycznej. (1815-1868). / Lepkowski Tadeusz. – Warszawa, 1960. – 156с.
94808
  Cervantes Miguel de Saavedra Przemyslny szlachcic Don Kichote z Manczy / Cervantes Miguel de Saavedra; Przelozyli A.L. Czerny, Z.Czerny. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy. – (Biblioteka klasyki polskiej i obcej)
T.2. – 1972. – 606s.
94809
  Nowicka I. Przemyt roslin i zwierzat globalnym problemem wspylczesnego swiata w perspektywie polskiego prawa karnego / I. Nowicka, Swierczewska-Gasiorowska // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 255-265. – ISSN 2227-796X


  У статті на підставі польського кримінального права аналізується одна з проблем сучасного світу – контрабанда рослин і тварин. On the basis of the Polish Criminal Law the article examines one of the problems of the modern world – the smuggling of ...
94810
  Strugacki Arkadij Przenicowany swiat / Strugacki Arkadij, Strugacki Borys; Przelozyl T.Gosk. – Warszawa : Iskry, 1971. – 351s.
94811
  Drozd Edward Przeniesienie wlasnosci nieruchomosci / Drozd Edward. – Warszawa-Krakow, 1974. – 183с.
94812
  Piszcz Adam Przenosne zbiorniki cisnieniowe / Piszcz Adam. – Warszawa, 1976. – 116с.
94813
  Kapeniak Jozef Przepasc. / Kapeniak Jozef. – Warszawa, 1960. – 232с.
94814
   Przepisy celne dla osob wyjezdzajacych za granice i otrzymujacych paczki z zagranicy. Stan prawny na dzien 1 lipca 1966 r.. – Warszawa, 1966. – 206с.
94815
  Zientarowa Maria Przeprawa / Zientarowa Maria. – Warszawa : Czytelnik, 1971. – 243 s.
94816
  Fleszarowa-Muskat Stanislawa Przerwa na zycie / Fleszarowa-Muskat Stanislawa. – Gdynia, 1960. – 392с.
94817
  Rozewicz Tadeusz Przerwany egzamin / Rozewicz Tadeusz. – Warszawa, 1960. – 152с.
94818
  Rozewicz Tadeusz Przerwany egzamin / Rozewicz Tadeusz. – Warszawa, 1965. – 164с.
94819
  Zalucki Stanislaw Przerwany reis czarnych piratow / Zalucki Stanislaw. – Gdansk : Wyd-wo Morskie, 1973. – 176 s.
94820
  Mitraszewski Napoleon Przerwany szlak / Mitraszewski Napoleon. – Wroclaw i i., 1977. – 253с.
94821
  Colemberski W. Przesilenie rolnicze w kraju naszym / przez Wladyslawa Colemberskiego // Przeglad krytyczny pierwszej wieksezej polowy dziela o stronach XLVIII 856 Jakoba Michalowskiego "Ksiega pamietnicza".. : ... dawnego rekopisma wyd. staraniem i nakladem c. k. Towarzystwa nauk. Krakowskiego. – Lwow, 1865. – 16 s.
94822
  Musiol Jozef Przesluchanie. / Musiol Jozef. – Warszawa, 1976. – 110с.
94823
  Johnston G. Przespisz sie za darmo / George Johnston; Tlumaczyla Z.Zinserling. – Warszawa : Czytelnik, 1973. – 376 s.
94824
  Tarwacki Ryszard Przestan grac, synu / Tarwacki Ryszard. – Warszawa, 1980. – 160 с.
94825
  Holyst Brunon Przestepczosc drugiej polowy XX wieku / Holyst Brunon. – Warszawa, 1975. – 242с.
94826
  Szaruga Leszek Przestrzen spotkania : Eseje o "Kulturze" paryskiej / Szaruga Leszek; Tow-wo Opieki nad Archiwum Instytutu literackiego w Paryzu. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2001. – 141s. – ISBN 83-227-1778-4
94827
  Frackiewicz Lucyna Przestrzenne rozmieszczenie kwestii spolecznych : Prace naukowe / Frackiewicz Lucyna, Zralek Maria; Akademia ekonomiczna im.Karola Adamieckiego w Katowicach. – Katowice : Wyd-wo uczelnane Akademii ekonomicznej im.Karola Adamieckiego w Katowicach, 2000. – 203s. – ISBN 83-7246-180-5
94828
  Wiktor Jan Przeswietlone wspomnienia / Wiktor Jan. – Warszawa : Czytelnik, 1958. – 195 s.
94829
  Geppert Eugeniusz Przeszlosc daleka i bliska. / Geppert Eugeniusz. – Wroclaw, 1977. – 198с.
94830
   Przeszlosc dla przyszlosci = The past for the future : masowe zabezpieczanie zasobow bibliotek i archiwow : wystapienia wygloszone podczas konferencji "Przeszlosc dla przyszlosci. Masowe zabezpieczanie zasobow bibliotek i archiwow", Krakow, 13-14.10.2008 / pod red. Tomasza Lojewskiego. – Krakow : Bibl. Jagiellonska, 2010. – 320 s. : il. – Частина тексту парал. пол. та англ. - Рез. англ. – Бібліогр. в кінці доповідей. – ISBN 978-83-921946-9-9
94831
  Holda E. Przetrwac siebie / Edward Holda. – Warszawa : Iskry, 1981. – 279s. – ISBN 83-207-0264-X
94832
   Przetwarzanie sygnalu mowy, metody komputerowe, technologia, zastasowania. – Warszawa, 1989. – 323с.
94833
  Waschko Roman Przewodnik "Iskier": muzyka jazzowa i rozrywkowa / Waschko Roman. – Warszawa : Iskry, 1970. – 370s. : il.
94834
  Kuzniewski Eugeniusz Przewodnik do cwiczen z dendrologii / Kuzniewski Eugeniusz, Hage Katarzyna. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego, 1995. – 184s. – (Wydawnictwa skryptowe / Uniw. Opolski). – ISBN 83-85678-48-4
94835
   Przewodnik do cwiczen z geologii i geomorfologii dla studentow ochrony srodowiska / Z. Gardziel, W. Jezierski, W. Szwajgier, W. Zglobicki; Ped. nauk. M.Karasimiuk. – Lublin : UMCS, 2001. – 112s. : Il. – ISBN 83-227-1795-4
94836
   Przewodnik do cwiczen z mikrobiologii : dla kierunkow rolnictwo, ogrodnictwo i ochrona srodowiska / Nowak Andrzej, Marska Barbara, Wronkowska Helena, Michalcewicz Wiera; Academia rolnicza w Szczecinie. – Szczecin, 2000. – 120s. : ill. – ISBN 83-86521-56-2
94837
  Dzienia Stanislaw Przewodnik do cwiczen z uprawy roli i roslin / Dzienia Stanislaw, Tomasz. Piskier, Romek Barbara; Akademia rolnicza w Szczecinie. – Szczecin : Wyd-wo Akademii rolniczej, 1998. – 84,[10]s. : 8 tabl. – ISBN 83-87327-45-X
94838
  Broda B. Przewodnik do oznaczania roslin leczniczych, trujacych i uzytkowych / B. Broda, J. Mowszowicz. – 3. – Warszawa : Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1979. – 871s.
94839
   Przewodnik do zajec z botaniki. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczelniane Akademii techn.-roln., 2001. – 167s. : il. – ISBN 8387274-96-8
94840
   Przewodnik do zajec z ekologii. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczelniane Akademii techn.-roln., 2001. – 154s. : il. – ISBN 83-87274-43-7
94841
  Blaszkowski Janusz Przewodnik do zajec z fitopatologii / Blaszkowski Janusz, Tadych Mariusz, Madej Tadeusz; Akad. rolnicza w Szczecinie. – Szczecin : Wyd-wo Akademii rolniczej, 1999. – 335s. : il.
94842
   Przewodnik geoturystyczny po szlaku geo-Karpaty. Krosno - Boryslaw - Jaremcze = Геотуристичний путівник по шляху гео-Карпати. Кросно - Борислав - Яремче / [Bubniak I. et al.] ; pr. zbiorowa pod red. I.M. Bubniaka i A.T. Soleckiego. – Krosno : Ruthenus, 2013. – 142, [1] s. : il. + 1 mapa szlaku geo-Karpaty. – Текст парал. польською та укр. мовами. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-83-7530-220-2
94843
  Lisiewska Maria Przewodnik Grzyboznawczy / Lisiewska Maria, Szmid Marian. – Warszawa; POznan : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1972. – 130s. – Має 48 кольорових фотографій грибів у додатку. – (Nauki Biologiczne ; 7)
94844
  Stecki Konstanty Przewodnik literacki po Zakopanem / Stecki Konstanty. – Warszawa, 1980. – 96с.
94845
  Dejko Jadwiga Przewodnik metodyczny do podrecznika dla klasy 3.Srodoviska: dalekie i bliskie / Dejko Jadwiga. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. – 124s. – ISBN 83-02-06171-9
94846
   Przewodnik po Archiwum Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1998. – 38s. – (Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellonskjego / Red. naukowy J.Michalewicz ; Seria A. Tom 1). – ISBN 83-909336-1-6
94847
   Przewodnik po Bibliotece Jagiellonskiej. – Krakow, 1964. – 108с.
94848
   Przewodnik po Polsce. – Warszawa, 1963. – 752с.
94849
   Przewodnik po Polsce. – Wyd. 3. – Warszawa, 1969. – 708с.
94850
   Przewodnik po Polsce. – Warszawa : Sport i turystyka, 1971. – 708s. : 739 strony, 100 tras, 315 wariantow i bocznic planikow miast, 11 szkicowych mapek regionow, 31 rzutow obiektow zabytkowych, 81schematow tras, mapa
94851
   Przewodnik po Polsce. – Warszawa : Sport i turystyka, 1976. – 867s.
94852
   Przewodnik po Polsce. – Wyd. 4. – Warszawa, 1976. – 867с.
94853
  Domachowski Waldemar Przewodnik po psychologii spolecznej / Domachowski Waldemar. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 2000. – 226s. – ISBN 83-01-12541-1
94854
  Bonifaciu Sebastian Przewodnik po Rumunii / Bonifaciu Sebastian, N. Doscanescu, Vasiliu-Ciotoiu. – Warszawa, 1978. – 303с.
94855
   Przewodnik po stylistyce polskiej. – Opole, 1995. – 478s. – ISBN 83-86881-06-02
94856
   Przewodnik po Warszawie. – Warszawa, 1956. – 192с.
94857
  Nowak K. Przez Czarny Lad / K. Nowak, E. Gliszewska. – Warszawa, 1962. – 384с.
94858
  Marzec Z. Przez cztery kontynenty / Zdzislaw Marzec. – Warszawa : Iskry, 1973. – 189 s. : fot.
94859
  Zapora-Kowalski Wladyslaw Przez dukty i przesleki / Zapora-Kowalski Wladyslaw. – Warszawa : Wyd-wo ministerstwa obrony narodowej, 1962. – 356 s.
94860
  Horoszewicz Michal Przez dwa millenia do rzymskiej Synagogi : Zskice o ewolucji postawy Kosciola katolickiego wobec Zydow i judaizmu / Horoszewicz Michal. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszynskiego, 2001. – 452s. – ISBN 83-7072-172-9
94861
  Wlazlowski Z. Przez kamieniolomy i kolczasty drut / Zbigniew Wlazlowski. – Warszawa : Wyd-wo literackie, 1974. – 189s., 10 k. il.
94862
  Mrowiec Alfons Przez Monte Cassino do Polski. 1944-1946. / Mrowiec Alfons. – Katowice, 1959. – 232с.
94863
  Makarczyk Janusz Przez morza i dzungle / Makarczyk Janusz. – Wyd. 5. – Katowice, 1974. – 227с.
94864
  Korewicki Bohdan Przez ocean czasu / Korewicki Bohdan. – Warszawa
1. – 1957. – 428с.
94865
  Korewicki Bohdan Przez ocean czasu / Korewicki Bohdan. – Warszawa
2. – 1957. – 372с.
94866
  Brodzki S. Przez odwrocona lornetke. / S. Brodzki. – Warszawa, 1955. – 114с.
94867
  Fusek Wieslaw Przez piaski pustyp. Z dziennika zolnierza Brygady Karpackiej / Fusek Wieslaw. – Wroclaw, 1960. – 496с.
94868
  Szelburg-Zarembina Ewa Przez rozowa szybke / Szelburg-Zarembina Ewa. – Warszawa, 1974. – 214с.
94869
  Broniewski Stanislaw Przez sitko mikrofonu. / Broniewski Stanislaw. – Wroclaw, 1965. – 490с.
94870
  Traciewicz Kazimierz Przez trzy ognie / Traciewicz Kazimierz. – Krakow, 1982. – 166с.
94871
  Najdus Walentyna Przez zielona granica. / Najdus Walentyna. – Warszawa, 1964. – 188с.
94872
  Guareschi Giovannino Przeznaczenie na imie Klotylda / Guareschi Giovannino. – Warszawa, 1976. – 240с.
94873
  Fleming Erward Przezrocza, film, telewizja w szkole / Fleming Erward. – Warszawa, 1962. – 180с.
94874
  Ingarden Roman Przezycie-dzielo-wartosc / Ingarden Roman. – Krakow, 1966. – 222с.
94875
  Kwiatkowska Henryka Przezycie literackie a moralne postawy uczniow. / Kwiatkowska Henryka. – Warszawa, 1981. – 183с.
94876
  Rolicki Janusz Przodem do przodu / Rolicki Janusz. – Warszawa, 1972. – 215с.
94877
  Czarnecki Tadeusz Przy szachownicy. Taktyka i strategia / Czarnecki Tadeusz. – Wyd. 2. – Warszawa, 1974. – 312с.
94878
  Wygodzki S. Przy szosie / Stanislaw Wygodzki. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1957. – 281 s.
94879
  Hulewicz W. Przybleda Bozy : Beethoven czyn i czlowiek / Witold Hulewicz. – 2e wyd. – Krakow : Polskie wyd-wo muzyczne, 1970. – 364s., 4 k. il.
94880
  Sandauer A. Przybos / Artur Sandauer. – Warszawa : Agencja autorska i Dom ksiazki, 1970. – 62 s. – (Sylwetki wspolczesnych pisarzy)
94881
  Stryjkowski Julian Przybysz z narbony / Stryjkowski Julian. – Warszawa, 1978. – 392с.
94882
  Stryjkowski Julian Przybysz z narbony / Stryjkowski Julian. – Warszawa, 1978. – 392с.
94883
  Helsztynski Stanislaw Przybyszewski. / Helsztynski Stanislaw. – Krakow, 1958. – 520с.
94884
  Klimaszewski Tadeusz Przyciaganie ziemi / Klimaszewski Tadeusz. – Warszawa : Wyd-wo ministerstwa obrony narodowej, 1972. – 214s.
94885
  Grodzinski Juliusz Przyczepieni do holu / Grodzinski Juliusz. – Olsztyn, 1976. – 184с.
94886
  Margules Jozef Przyczolki warszawskie / Margules Jozef. – Warszawa, 1962. – 430с.
94887
  Karpinski J.J. Przyczynek do ekologii Trichinella spiralis Oven. i innych endopasozytow drobnych ssakow Bialowieskiego Parku Narodowego / J.J. Karpinski, L. Kaminska. – Lublin : Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1948. – S. 427-437. – Annales universitatis Marie Curie-Sklodowska, v. 3, 15, Sectio C, 1948
94888
  Karpinski J.J. Przyczynek do ekologii Trichinella spiralis Oven. i innych endopasozytow drobnych ssakow Bialowieskiego Parku Narodowego / J.J. Karpinski, L. Kaminska. – Lublin : [S. n.], 1948. – S. 427-437. – Annales universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Vol. 3, Sectio.C, 1948
94889
  Beck Adolf Przyczynek do fizyclogii czesci ledzwiowej rdzenia pacierzowego u zab. – Krakow, 1892. – 17с.
94890
  Epstein B.T. Przyczynek do syntezy kwasow wielozasadowych.. – Krakow, 1897. – 12с.
94891
  Korusiewicz Leon Przyczyny wojny secesyjnej w Ameryce / Korusiewicz Leon. – Warszawa, 1967. – 516с.
94892
  Bratny Roman Przyducha. / Bratny Roman. – Warszawa, 1988. – 216с.
94893
  Lekki Adolf Przygoda nad siedmioma zrodlami / Lekki Adolf. – Lublin, 1974. – 343с.
94894
  Lekki Adolf Przygoda nad siedmioma zrodlami / Lekki Adolf. – Lublin, 1974. – 343с.
94895
  Czeszko Bohdan Przygoda w kolorach / Czeszko Bohdan. – Warszawa, 1959. – 216с.
94896
  Szumanska Ewa Przygoda w Lagos / Szumanska Ewa. – Gdansk, 1969. – 135с.
94897
  Pyzik Jozef Przygoda z gramatyka : Fleksja i slowotworstwo imion = The declension of inflected parts of speech and word formation: Cwiczenia funkcjonalno-gramatyczne dla cudzoziemcow = Functional and grammar exercises for foreigners / Pyzik Jozef; Instytut polonijny Uniw. Jagiellonskiego. – Krakow : Universitas, 2000. – 462s. – (Jezyk polski dla cudzoziemcow / Red. W.Miodunka). – ISBN 83-7052-790-6
94898
  Carroll Lewis Przygody Alicji w krainie czarow / Carroll Lewis. – Warszawa, 1975. – 288с.
94899
  Golembowicz Waclaw Przygody chemiczne Sherlocka Holmesa. / Golembowicz Waclaw. – Warszawa, 1959. – 220с.
94900
  Dabrowska Maria Przygody czlowieka myslacego. / Dabrowska Maria. – Warszawa, 1970. – 908с.
94901
  Gogol M.W. Przygody Czyczykowa albo MARTWE DUSZE / M.W. Gogol. – Warszawa-Krakow, 1927. – 169 c.
94902
  Hasek Jaroslav Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny swiatowej / Hasek Jaroslav; Przelozyla z czesk. P.Hulka-Laskowski; Przedmowa opat. W. Nawrocki. – Katowice : Slask. – (Biblioteka pisarzy czeskich i clowackich)
T. 3,4. – 1973. – 279s.
94903
  Dragunski Wiktor Przygody Dyzia / Dragunski Wiktor. – Krakow, 1974. – 254с.
94904
  Przybysz Janusz Przygody dzentelmenow / Przybysz Janusz. – Poznan, 1962. – 140с.
94905
  Knutsson Gosta Przygody Filonka Bezogonka / Knutsson Gosta. – Warszawa, 1973. – 265с.
94906
  Twen Mark Przygody Heklberry Finna / Twen Mark. – Kijow : Panstwowe wydawnictwo mniejszosci narodowych USRR, 1937. – 295 s.
94907
  Solowiow Leonid Przygody Hodzy Nasreddina / Solowiow Leonid. – Warszawa; Moskwa, 1990. – 341с.
94908
  Twain Mark Przygody Hucka / Twain Mark. – Warszawa, 1974. – 417с.
94909
  Borowikowa Anna Przygody i milosc Andrzeja z Zurawna ucznia Jana Husa / Borowikowa Anna. – Warszawa, 1963. – 260с.
94910
  Morawska Zyzanna Przygody imc pana Mikolaja Reja / Morawska Zyzanna. – Warszawa, 1962. – 334с.
94911
  Korczakowska Jadwiga Przygody Joanny / Korczakowska Jadwiga. – Warszawa, 1967. – 64с.
94912
  Louys Pierre Przygody krola Pauzola; Kobieta i pajac / Louys Pierre. – Warszawa, 1978. – 372с.
94913
  Chesterton Gilbert Keith Przygody ksiedza Browna / Chesterton Gilbert Keith; Tlumaczyl T.J.Dehnel. – Warszawa : Inst. wydawniczy "Pax", 1958. – 412,[2]s.
94914
  Chesterton Gilbert Przygody ksiedza Browna / Chesterton Gilbert; Przel. T.J.Dehnel. – Warszawa : Inst. wydawniczy "Pax", 1963. – 434s.
94915
  Chesterton Gilbert Przygody ksiedza Browna / Chesterton Gilbert; Przelozyl T.J.Dehnel. – Warszawa : PAX, 1971. – 343s.
94916
  Aprilow Boris Przygody liska na morsu. / Aprilow Boris; A. Kamienska. – Gdansk, 1971. – 183с.
94917
  Kopczynski Edward Przygody lowieckie / Kopczynski Edward. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1971. – 583s. : ill.
94918
  Makowiecki W. Przygody Meliklesa Greka / W. Makowiecki. – Warszawa, 1956. – 328с.
94919
  Marat Przygody mlodego hrabiego Potowskiego : Powiesc z czasow konfederacji Barskiej / Marat, Jean-Paul; Przelozil i opracowal J.Lojek. – Warszawa : Instytut wydaw. "PAX", 1969. – 286 s. : il.
94920
  Freuchen Peter Przygody na Arktyku / Freuchen Peter; Przeklad A.Panskiego. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1949. – 349s.
94921
  Kraszewski Jozef Ignacy Przygody pana Marka Hinczy. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1961. – 194с.
94922
  Grimmelshausen Przygody Simplicissimusa / H.R.Chr. von Grimmelshausen; Przel. A.M. Linke. – Warszawa : PIW, 1958. – 657 s. – (Bablioteka arcydziel : Najslawniejsze powiesci swiata)
94923
  Lesmian Boleslaw Przygody Sindbada Zeglarza. / Lesmian Boleslaw, 1957. – 216с.
94924
  Twen Mark Przygody Toma Sojera / Twen Mark. – Kijow-Charkow : Panstwowe wydawnictwo mniejszosci narodowych USRR, 1936. – 231 s.
94925
  Twain M. Przygody Tomka Sawyera / M. Twain. – Warszawa, 1972. – 246с.
94926
  Szczepanski J.A. Przygody ze skala dziewczyna i smiercia. Wspomnienia z Tatr / J.A. Szczepanski. – Warszawa, 1956. – 372с.
94927
  Meissner Janusz Przygoga srodziemnomorska / Meissner Janusz. – Warszawa, 1960. – 218с.
94928
  Meissner Janusz Przygoga srodziemnomorska / Meissner Janusz. – Krakow, 1976. – 302с.
94929
  Bela Z. Przygotowania do wystepu / Zbigniew Bela. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1979. – 148 s.
94930
   Przygotowanie studentow do praktycznej realizacji funkcji dydaktycznej i wychowawczej we wspolczesnej szkole. – Kielce : WSP im.Jana Kochanowskiego, 1997. – 290s. – ISBN 83-7133-077-6
94931
  Dobrowolska Janina Przygotuj swoje dziecko do wyboru zawodu / Dobrowolska Janina. – Warszawa, 1974. – 183с.
94932
  Wunder P.A. Przyjaciele czlowieka wsrod owadow / Wunder P.A. – Charkow : Wszechukrainska Filja Centralnego Wydawnictwa Ludow Z.S.R.R., 1929. – 48 p.
94933
   Przyjaciele spotykaja sie na ringu. – Warszawa, 1973. – 202с.
94934
   Przyjaciele spotykaja sie na ringu. Trening piesciarzy polskich i radzieckich. – Warszawa, 1973. – 202с.
94935
  Baklanow Grigorij Przyjaciele. / Baklanow Grigorij. – Warszawa, 1977. – 252с.
94936
  Dowgielewicz Irena Przyjade do ciebie na pieknym koniu / Dowgielewicz Irena. – Poznan, 1965. – 147с.
94937
  Grochulski Janusz Przyjazn nam drogi torowala / Grochulski Janusz. – Kijow, 1988. – 184с.
94938
  Lechicka Anna Przyjazn w godzinie szczytu / Lechicka Anna. – Warszawa, 1965. – 136с.
94939
  Dabrowska Maria Przyjazn. / Dabrowska Maria. – Warszawa, 1960. – 176с.
94940
  Spiewak Jan Przyjaznie i animozje / Spiewak Jan. – Warszawa, 1965. – 440с.
94941
  Bieniecka Biruta Markuza Przyjmujemy gosci / Bieniecka Biruta Markuza. – Warszawa, 1983. – 157с.
94942
  Srokowski Stanislaw Przyjsc aby wolac / Srokowski Stanislaw. – Wroclaw, 1976. – 165с.
94943
  Kotarbinski Tadeusz Przyklad indywidualny ksztaltowania sie postawy wolnomyslicielskiej / Kotarbinski Tadeusz, Infeld Leopold. – Warszawa, 1960. – 48с.
94944
  Moszkowski An. Przyladek delfinow / An. Moszkowski. – Warszawa, 1972. – 194с.
94945
  Gromadska Melityna Przylzence kwiatow biotopu wydmowego (Proba analizy ekologicznej) : Пузыреногие (Thysanoptera) цветков дюнового биотопа ( Попытка экологической характеристики) / Gromadska Melityna; Zaklad Ochrony Przyrody i Ekologii U.M.K. – Warszawa, 1954. – 93-137S. – Polska Academia Nauk - Komitet Ecologiczny. Ecologia Polska, Tom II, Zeszyt 1, Warszawa 1954
94946
  Swiatek Adam Przypadek gente Rutheni, natione Poloni w Galicji // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2017. – 144, z. 2 : Ksztalty galicyjskich tozsamosci. – S. 303-322. – ISBN 978-83-233-4237-3. – ISSN 0083-4351
94947
  Dehnel A. Przypadek zarodkowej potwornosci podwojnej u zolwia blotnego (Emys orbicularis L.) observed during its development / A. Dehnel; Annales univ. Marie Curie-Sklodowska, V.3, S. C, 1948. – Lublin : Univ. Marie Curie-Sklodowska, 1948. – S. 440-454
94948
  Bellow Saul Przypadki Augie"ego Marcha / Bellow Saul; Przelozyl W.Niepokilczynski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1990. – 708s. – (Wspolczesna proza swiatowa)
94949
  Zielinski Ryszard Przypadki generala Wiceprezesa / Zielinski Ryszard. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1972. – 280 s.
94950
  Lesage Alain Rene Przypadki Idziego Blasa. / Lesage Alain Rene. – Warszawa
1. – 1975. – 408с.
94951
  Lesage Alain Rene Przypadki Idziego Blasa. / Lesage Alain Rene. – Warszawa
2. – 1975. – 421с.
94952
  Warda Anna Przypadki Iwana, syna kupieckiego Iwana Nowikowa : Analiza monograficzna na tle kultury literackiej rosyjskiego Oswiecenia / Warda Anna. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 1996. – 116, [6]s. – ISBN 83-7016-932-5
94953
  Defoe Daniel Przypadki Robinsona Kruzoe. / Defoe Daniel. – Warszawa, 1971. – 305с.
94954
  Murdoch Iris Przypadkowy czlowiek. / Murdoch Iris. – Warszawa, 1978. – 721с.
94955
  Mroz-Dlugoszewski Bronislaw Przypowiesci osobliwe polzmyslone polprawdziwe. / Mroz-Dlugoszewski Bronislaw. – Warszawa, 1959. – 344с.
94956
  Puchalski Wlodzimierz Przyroda Arktyki / Puchalski Wlodzimierz. – Warszawa, 1968. – 16с.
94957
   Przyroda i cywilizacja / pod red. Ewy Dobierzewskiej-Mozrzymas, Adama Jezierskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3208 : Przyroda i cywilizacja / pod red. E. Dobierzewskiej-Mozrzymas, A. Jezierskiego. – S. 1-374 : il. – (Studium generale: seminaria interdyscyplinarne ; t. 14). – ISBN 978-83-229-3103-5. – ISSN 0239-6661
94958
  Debowski Jan Przyroda w literaturze i filozofii bialorusinow / Debowski Jan. – Olsztyn : Uniw. Warminsko-Mazurski, 1999. – 166s. – ISBN 83-88343-06-8
94959
  Stangenberg M. Przyrodnicze podstawy gospodarstwa jeziorowego : Referaty / M. Stangenberg. – Warszawa : Polskie Archiwum Hydrobiologii, 1956. – 363-402s.
94960
  Lion K.S. Przyrzady do badan naukowych : Elektryczne przetworniki wejsciowe / K.S. Lion; Kacprowski J. – Warszawa : Wydawnictwa naukowo-techniczne, 1962. – 312 s.
94961
  Ben Streetman Przyrzady polprzewodnikowe : podstawy fizyczne, technologia, konstrukcja / Ben Streetman. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1976. – 364 s.
94962
  Pruszkowska Maria Przysle Panu list i klucz / Pruszkowska Maria. – Gdynia, 1959. – 183с.
94963
  Kolberg Oskar Przyslowia / Kolberg Oskar. – Warszawa, 1977. – 635с.
94964
  Brzozowski Franciszek Korab Przyslowia polskie. – Krakow : Aleks. Slomski, 1896. – XVIII, 191 s.
94965
  Janowicz L. Przystanek-niepodleglosc / Leon Janowicz. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1970. – 170 s.
94966
  Ziemny Aleksander Przystanek dla ciebie / Ziemny Aleksander. – Warszawa : Czytelnik, 1960. – 67 s.
94967
  Jesionowski Jerzy Przystanek w biegu / Jesionowski Jerzy. – Warszawa : Kraiowa agencja wydawnycza, 1981. – 342s.
94968
  Stanuch Stanislaw Przystanek w szczerym polu / Stanuch Stanislaw. – Krakow, 1966. – 216с.
94969
  Sobczyk Wanda Przystosowanie czlowieka do pracy. Zarys problematyki / Sobczyk Wanda, Kowalczuk Rajmund. – Warszawa, 1974. – 200с.
94970
  Dobraczynski J. Przyszedlem rozlaczye... / J. Dobraczynski. – Warszawa, 1973. – 365с.
94971
  Grudzinski Przemyslaw Przyszlosc Europy w koncepcjach Franklina D.Rocsevelta (1933-1945) / Grudzinski Przemyslaw. – Wroclaw i i., 1980. – 212с.
94972
  Gajlewicz-Korab Przyszlosc francuskiego sektora mediow publicznych w dobie funkcjonowania TNT na przykladzie France Televisions / Katarzyna Gajlewicz-Korab // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 2 (57). – S.85-94. – ISSN 1641-0920
94973
  Tendera-Wlaszczuk Przyszlosc integracji w swietle analizy zrodel kryzysu idei europejskiej // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2015. – S. 205-213. – (Sectio H: Oeconomia ; vol. 49, 2). – ISSN 0459-9586
94974
  Sawicki A. Przyszlosc mediow publicznych w Japonii / Andrzej Sawicki // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 2 (57). – S. 123-134. – ISSN 1641-0920
94975
  Cwiek Zbigniew Przywodcy powstania styczniowego / Cwiek Zbigniew. – Warszawa, 1955. – 274с.
94976
  Zurek Edmund Przywroceni zyciu / Zurek Edmund. – Lodz : Wyd-wo MON, 1976. – 265s.
94977
  Жданухин Д. PRаво: предпосылки появлення // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 6. – С.25-27
94978
  Ржеуський А. PRтехнології в бібліотеках // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 229-232. – ISBN 978-966-285-103-8
94979
  Przezdzieckiy A. Prуby Dramatyczne. – Wilno : Teofil Glucksb, 1841. – 174 p.
94980
  Литвак М. PS-752: уроки трагедії / М. Литвак, В. Василенко; розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14 січня (№ 4). – С. 4-5
94981
  Эшли Р. PS Tools Deluxe 6.0 / Р. Эшли, Дж. Фернандес. – Москва : Мир, 1993. – 288с. – ISBN 5-03-002700-9
94982
   Psalterium Sinaiticum. An 11-th century glagolitic manuscript from St. Katherine"s monastery, mt. Sinai. – Skopje, 1971. – 360с.
94983
  Jankowski Zbigniew Psalterz Baltycki / Jankowski Zbigniew; Kamienska A. (wstep). – Wroclaw, 1974. – 233с.
94984
  Kochanowski Jan Psalterz Dawidow / Kochanowski Jan. – Wroclaw-Krakow, 1960. – 304с.
94985
  Claudel Paul Psaumes. Traductions 1918-1953. / Claudel Paul. – Paris, 1968. – 256с.
94986
  Psellus M. Pselli Miscellanea / M. Psellus. – Paris : Maisonneuve et C-ie ; Libraires-editeurs, 1876. – [82], 605 p. – Видання грецькою мовою.- Книга описана по обкл. – (Bibliotheca Graeca / nunc primum edidit C.N. Sathas ; Vol. 5 ; Medii aevi)
94987
  Schwartz J. Pseudo-hesiodeia : recherches sur la composition, la diffusion et la disparition ancienne d"oevres attribuees a Hesiode : these presentee en vue du Doctorat es-lettres / Jacques Schwartz ; Universite de Paris, Fac des lettres et sciences humaines. – Paris : [s. n.], 1960. – 662 p. – Бібліогр. в підрядк. прим.
94988
  Struminsky Bohdan Pseudo-Melesko : A Ukrainian apocryphal parliamentary speech of 1615-1618 / Struminsky Bohdan. – Cambridge : Harvard University press; Harvard Ukr. research inst., 1984. – 168p. – (Monograph series / Harvard Ukranian research institute). – ISBN 0916458113
94989
  Prokop-Dorner Anna Pseudopsychiatryzacja jako strategia w dyskursie elit symbolicznych? // Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2017. – T. 66/1. – S. 107-134. – ISSN 0033-2356


  Pseudopsychiatrization – a strategy in the discourse of symbolic elites?
94990
  Ахвердов А.А. Pseudovesicaria digitat (C. A. Mey.) Rupr. на г.Арагац в Армении / А.А. Ахвердов. – Ереван, 1963. – С. 85-91. – Отд. оттиск
94991
  Fabian Karel Psi Komando. / Fabian Karel. – Praha, 1959. – 168с.
94992
  Askenazy Ludvik Psi zivot. / Askenazy Ludvik. – Praha, 1959. – 132с.
94993
  Koszutska Halina Psia sluzba / Koszutska Halina. – Warszawa, 1960. – 88с.
94994
  Stoliarenko A. Psicologia de direccao do colectivo de trabalhadores / A. Stoliarenko. – M., 1983. – 221с.
94995
  Talizina N. Psicologia de la ensenanza / N. Talizina. – M., 1988. – 365с.
94996
   Psicologia e inteligencia artificial. – Madrid : Trotta, 1994. – 309p. – (Coleccion Estructuras y procesos ; Cognitiva)
94997
   Psicologia general. – M., 1980. – 419с.
94998
  Platonov Konstantin Psicologia recreativa / Platonov Konstantin. – M., 1966. – 484с.
94999
  Mitana Dusan Psie dni / Mitana Dusan. – Bratislava, 1970. – 132с.
95000
  Trampczynski Wlodzimiers Psie Pole / Trampczynski Wlodzimiers. – Warszawa, 1960. – 288с.
<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,