Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)941942943944945946947948949950(+10)В кінець >>
948001
  Дрогомирецька М. "...Пишу до нього листа. Він цікава людина...". Творчі взаємини Михайла Коцюбинського з Агатангелом Кримським // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 10 (840), жовтень. – С. 132-134. – ISSN 0868-4790
948002
  Савин О.М. "...пишу тебе в Пензу" / О.М. Савин. – Саратов, 1983. – 183 с.
948003
  Писемский А.Ф. "Питерщик", и другие рассказы. / А.Ф. Писемский. – М., 1960. – 264с.
948004
  Пушкін В. "Пишаюся тим, що завжди мав свою позицію" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27-28 січня (№ 13/14). – С. 2


  Професор Віктор Пушкін - про виклики для нинішнього молодого покоління та перспективи вищої освіти.
948005
  Богдан С. "Пиши ж мені, мамочко..." : Стереотипи епістолярної поведінки Лесі Українки у спілкуванні з матір"ю // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (650). – С. 35-42. – ISSN 0130-5263
948006
  Колосков Е. "Пиши указ!" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6. – С. 128-129. – ISSN 0235-7089


  Как Россия признала Македонию в Болгарии.
948007
  Даниленко А. "Пиши, як мовиш..." або чому Пантелеймон Куліш не став творчем сучасного українського правопису // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 37-54. – ISSN 0027-2833


  У статті розглядається внесок П. Куліша в розвиток сучасного українського правопису. Грунтуючись на аналізові низки протографів, включаючи переклади Біблії та Шекспіра в порівнянні з перекладами Кулішевих сучасників, автор реконструює різні етапи в ...
948008
  Артемчук І. "Пишу і спалюю написане і знову пишу" : (зі спогадів про М. В. Гоголя) // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 156-165. – ISSN 0131-2561
948009
   "Пишу о том, что видела сама, о тех людях и впечатлениях, которые вынесла лично" // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 4. – С. 51-86. – ISSN 0869-6322


  А.М. Коллонтай в годы Гражданской войны. 1919 г.
948010
  Барбас Л.Г. "Пишу тебе..." / Л.Г. Барбас. – Л, 1976. – 111с.
948011
  Жунько Леонід "Південний краю! Сторона прекрасна" // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 6-12. – ISSN 0869-3595
948012
  Цубенко В.Л. "Південь України у вітчизняній та європейський історії" - III Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 25-річчю Незалежності України // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 35. – С. 173-188. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
948013
  Гажева І. "Північна симфонія" Андрія Бєлого як неоміфологічний текст // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 1 (8). – С. 27-36
948014
  Рассоха Л.І. "Північний вимір" як приклад для побудови регіональної політики Європейського Союзу в Чорноморському регіоні // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 65-71
948015
  Яшна Н. "Північний вимір": ефективна ініціатива чи формальний проект? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 37-38
948016
  Олійник Б. "Під Золотими воротами - рота за ротою..." / розмову вела Наталя Костенко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 22 жовтня (№ 40). – С. 9


  Розмова з ювіляром про життя і поезію.
948017
  Юзич М. "Під капелюхом" Сікорського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16-17 жовтня (№ 187/188). – С. 13


  Записки "Дня" з чотириденного фестивалю інноваційних проектів у Київському політехнічному інституті.
948018
  Аренштейн А.И. ...Пишите Марице! : повесть / А.И. Аренштейн. – Москва : Детская литература, 1971. – 190с.
948019
  Дубініна О. „Південний Ренесанс”: особливості поетики (на матеріалі романів В. Фолкнера „Галас і шаленство” та „Умираючи”) // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 229-247. – ISBN 978-966-359-360-9
948020
  Котлярчук Андрей П-ів Камчатка. Ведмежий рай : живий світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 80-84
948021
  Супруненко Володимир П-ів Менгишлак. Каспійська слава Кобзаря // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 102-104 : фото
948022
  Іващенко Микола П-ів Халкідіки. Пальці в морі : вояж колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 36-40 : Фото, карта
948023
  Багатурьянц А.А. Пи-электронное строение некоторых сопряженных смистем с большими эффективными зарядами на атомах : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Багатурьянц А.А.; АН СССР Ин-т элементоорган. соединений. – М, 1968. – 15л.
948024
  Козьяков Ю. Питання-відповіді щодо загальних правил вчинення нотаріальних дій / Ю. Козьяков, А. Єрух // Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ, 2015. – № 3 : . – С. 3-13
948025
  Мандра Г. Питання оподаткування податком на додану вартість послуг, які надаються портами України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 87-89. – ISSN 0132-1331
948026
  Макода С.Л. Питання організації бухгалтерського обліку в умовах міжнародної інтеграції // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 174 : Економічні науки. – С. 206-211. – (Економічні науки)
948027
  Гетьманець О.П. Питання організації зовнішнього контролю в бюджетному процесі в Україні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 24-28
948028
  Савенко Володимир Андрійович Питання організації обміну даними в БД з розподіленим введенням інформації та об"єктною реалізацією збереження даних // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 41-43. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто проблеми актуалізації даних у розподілених корпоративних БД з децентралізованим введенням інформації і централізованим контролем якості. Проведено аналіз альтернативних варіантів поєднання перевірених даних від різних джерел ...
948029
  Ліненко М. Питання організації примусового лікування наркозалежних осіб, що вчинили злочини / М. Ліненко, І. Митрофанов // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 5. – С. 90-95
948030
  Давиденко Л. Питання організації роботи та управління в органах прокуратури / Л. Давиденко, П. Каркач // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.12-16
948031
  Язиніна Р.О. Питання організації сировинних зон консервних заводів УРСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 86-90. – Бібліогр. 3 назви
948032
   Питання організації та діяльності спільних підприємств // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – С. 143-156
948033
  Крамар І.В. Питання організованої демократії в працях Йозефа А. Шумпетера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
948034
  Гук О.В. Питання освіти молоді у педагогічній спадщині Григорія Ващенка // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 127-131. – ISSN 2045-146X
948035
  Остряков Я.О. Питання острову Коса Тузла в українсько-російських відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 117-122
948036
  Філіп"єв А.О. Питання отримання адвокатом інформації про зміст норм іноземного права під час представництва в цивільному судочинстві // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 34-37.
948037
  Мадей А.С. Питання охорони історико-культурної спадщини України в сучасній періодиці // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 305-309


  Уперше проблему охорони історико-культурної спадщини України вивчено з точки зору соціальних комунікацій. Визначено специфіку розвитку питання охорони історико-культурного надбання нашої держави у вітчизняному медіапросторі. Періодичну пресу досліджено ...
948038
  Руденко Ф.А. Питання охорони підземних вод України від виснаження та забруднення / Ф.А. Руденко, М.І. Дробноход // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 10 : Географічні проблеми охорони природи УРСР. – С. 66-73. – Бібліогр.: 3 назви
948039
  Федонюк К.Є. Питання охорони прав громадян у діяльності місцевих рад депутатів трудящих // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 9
948040
  Дорожко Г. Питання охорони та захисту цифрових фотографічних творів // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 4 (54). – С. 25-28
948041
  Бігдан І.А. Питання оцінки вартості нематеріальних активів // Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Полтава, 2001. – № 2/3. – С.78-80
948042
  Третяк Г.С. Питання оцінки ефективності функціонування системи державного земельного кадастру // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 104. – С. 229-232
948043
  Васєчко О.О. Питання оцінювання опосередкованого впливу прямих іноземних інвестицій на економіку України / О.О. Васєчко, О.М. Мотузка // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (75). – C. 20-26. – ISSN 2519-1853
948044
  Гончарук В.П. Питання парламентаризму у творчій спадщині Юліана Бачинського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 34-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 47)


  Матеріали наукової конференції, присвяченої праці Ю. Бачинського "Україна irredenta". Розглядається розкриття Юліаном Бачинським у своїх творах питання парламентаризму. Інститут парламентаризму, як стверджував Юліан Бачинський, є основним центром ...
948045
   Питання партійно-організаційної роботи. – К.-Х, 1945. – 29с.
948046
   Питання партійного будівництва. – К, 1948. – 432с.
948047
  Горнісевич А. Питання патентного здирства в Україні // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 1. – С. 21-26. – ISSN 1608-6422
948048
  Бєляєва О.М. Питання педагогічної майстерності викладача у творчій спадщині М.І. Пирогова // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 180-185. – ISSN 2078-4643
948049
  Харченко І. Питання пенсійного забезпечення державних службовців // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 3. – С. 106-108. – ISSN 0132-1331
948050
  Індиченко П.Д. Питання пенсіонування колгоспників // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 73-81. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  Многие колхозы УССР по своей инициативе начали решать вопросы пенсионного обеспечения. На общих собраниях принимались "Положения о порядке назначения и выплаты пенсий членам сельскохозяйственной артели". Однако в указанных Положениях наблюдается ничем ...
948051
  Черкасов О.В. Питання первісної історії Криму в науковій спадщині Д. О. Крайнова // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 26-43. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 4). – ISSN 2518-7600
948052
  Кучинський М. Питання передачі у комунальну власність // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 січня (№ 1). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  "...До Міністерства освіти і науки надходять численні звернення щодо надання роз"яснень з питань передачі професійно-технічних навчальних закладів з державної у комунальну власність. Роз"яснення на офіційному сайті МОН надав директор департаменту ...
948053
   Питання перекладу. – К, 1957. – 208с.
948054
  Володін С.А. Питання переходу аграрної науки на інноваційну модель функціонування і розвитку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 5 (211). – С. 123-130. – ISSN 2221-1055


  Звітна доповідь президента НААН України за 2011 рік.
948055
  Снідевич О.С. Питання переходу прав на земельні ділянки в нотаріальній діяльності // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 348-351
948056
  Марченко М.І. Питання періодизації вітчизняної історії в творах М. Максимовича // Ейдос : альманах теорії та історії історичної науки / Нац. академія наук Укр., Ін-т історії Укр. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 326-329. – (Б-ка "Ейдосу")
948057
  Трачук Т.А. Питання періодизації історії українського журналістикознавства // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 14. – С. 95-100


  У статті подано робочу схему періодизації історії українського журналістикознавства. The periods of the development of Ukrainian journalism studies are presented.
948058
  Романенко К. Питання персональних імунітетів високопосадовців в міжнародних органах кримінального правосуддя // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 220-224
948059
  Цапко Ю.Л. Питання перспективи вирощування енергетичних культур на Харківщині / Ю.Л. Цапко, А.С. Холодна, В.М. Калініченко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 33-39 : табл. – Бібліогр.: с. 38-39. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
948060
  Ісакович С.В. Питання підвищення ефективності міжнародного захисту прав людини (на матеріалах практики УРСР) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 89-96. – (Серія права ; № 8)


  В статье показано значение института международной защиты прав человека для сохранения всеобщего мира и успешной борьбы трудящихся капиталистических государств и колониальных народов за свою социальную и национальную независимость. На основе анализа ...
948061
  Чімишенко С.М. Питання підвищення конкурентоздатності військової служби на ринку праці України // Економічний вісник університету : зб. наук. праць учених та аспірантів / державний педагогічний університет ім. Сковороди Г. Переяслав-Хмельницький. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 20/1. – С. 53-58. – ISSN 2306-546X
948062
  Рабінович П.М. Питання підвищення наукової обгрунтованості рядянського законодавства // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
948063
  Чухно А.А. Питання підвищення продуктивності праці // Комуніст України, 1963. – №1
948064
   Питання підвищення продуктивності суспільної праці в період поступового переходу до комунізму. – К, 1964. – 165с.
948065
  Яровой А.О. Питання підвищення соціального статусу неповнолітніх, засудженних до позбавлення волі // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 85-89. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
948066
  Сизко Г.І. Питання підготовки гуманної особистості сучасного вчителя // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 148-152. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (24))
948067
  Ковтун М. Питання підготовки кадрів істориків-архівістів на сторінках журналу "Архіви України" (середина 1940-х - початок 1950-х рр.) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 9. – С. 66-71
948068
  Зворський С. Питання підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в архівній галузі в контексті діяльності спеціалізованої вченої ради в УНДІАСД // Студії з архівної справи та документознавства / Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2005. – Т. 13. – С. 166-169. – ISBN 966-625-017-9
948069
   Питання підготовки та видання Великої української енциклопедії : указ Президента України від 12.01.2015 р. № 7 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 2 (308), 20 січня 2015. – С. 22
948070
  Цірат Г.А. Питання підсудності в Гаазькій Конвенції про виключні договори про вибір суду 2005 року // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 91-98


  У статті розглянута Конвенція про виключні договори про вибір суду, яка розроблена та прийнята Гаазькою Конференцією з міжнародного приватного права. Основну увагу в статті приділено аналізу положень, які регулюють сферу застосування цієї Конвенції та ...
948071
  Криволапчук В.О. Питання підтвердження підстав для представництва прокурором інтересів громадянина або держави в адміністративному судочинстві // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 25-32. – ISSN 2072-8670
948072
  Шунько Є.Є. Питання післядипломної підготовки лікарів неонатологів на сучасному етапі – забезпечення якості та ефективності / Є.Є. Шунько, О.Т. Лакша, Ю.Ю. Краснова // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. "Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 6-12. – ISSN 2226-1230
948073
  Любіч О.О. Питання побудови і функціонування СППР з управління державними фінансами / О.О. Любіч, П.І. Резніченко, О.С. Камінська // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / НАН України; Мін.екон. України; ДНДІІМЕ. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 64-81
948074
  Петрів І.М. Питання побудови та діяльності воєнної організації держави // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 5 (67). – С. 2-7
948075
  Кравчук В. Питання погашення боргів у паливно-енергетичному комплексі: практика правозастосування // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 83-85.
948076
  Боброва Д.В. Питання подальшого вдосконалення цивільно-правової охорони особи і нові правила про відшкодування позадоговірних збитків // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 58-65. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье анализируется новое законодательство о возмещении ущерба, причиненного гражданину должностными лицами органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, в результате незаконного осуждения, привлечения к уголовной ...
948077
  Сторчак К.М. Питання поетики драми / К.М. Сторчак. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 242 с.
948078
  Гримич Г.М. Питання поетики сучасної української новели : Дис... канд. філол.наук: / Гримич Г.М.; КДУ. Кафедра історії укр. літ-ри. – К., 1971. – 273л. – Бібліогр.:л.266-273
948079
   Питання політехнічного навчання в середній школі. – Львів, 1954. – 144с.
948080
  Заворітня Г. Питання політичного лідерства в європейській безпековій та оборонній політиці // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 1. – С. 94-101.
948081
  Степаненко Ю.О. Питання політичної економії в курсі суспільствознавства. / Ю.О. Степаненко. – К., 1970. – 111с.
948082
  Дзвінчук О. Питання політичної культури на шпальтах канадського часопису "Український голос" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 8-11. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У статті з"ясовується вплив часопису "Український Голос" (Вінніпег, Канада) на формування політичної культури української діаспори в Канаді. An influence of the newspaper "Ukrainskyy Golos" (Winnipeg, Canada) on the formation of the Ukrainian Canadian ...
948083
  Пазиніч В.І. Питання помилування, сучасний стан та перспективи // Інститут помилування в Україні : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 20 берез. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 24-29
948084
  Пєха М. Питання порівняльного літературознавства в працях О. Білецького і А. Кримського // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 34-45. – ISBN 966-587-044-0
948085
  Оболенський О. Питання порівняльного правознавства для перекладу юридичних текстів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 95-98
948086
  Стріха М. Питання порятунку української науки вирішується в політичній площині // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2002. – № 3 (33) : червень - вересень. – С. 17-19


  Передвиборчі агітації та політична заангажованість української науки та вузів України.
948087
   Питання походження і розвитку слов"янської писемності. – К, 1963. – 53с.
948088
  Шеремет О.С. Питання походження та визначення поняття повних товариств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 110-112. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
948089
  Булаховський Л.А. Питання походження українськоі мови / Л.А. Булаховський; АН УРСР ін-т мовознавства ім.О.О.Потебні. – Київ : АН УРСР, 1956. – 219с.
948090
  Макаренко Т. Питання прав національних меншин у програмах партій самостійницького спрямування за доби Української Центральної Ради // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 27-30
948091
  Коваленко Л.В. Питання прав та можливостей українців на сторінках російськомовної української періодичної преси кінця ХІХ - початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 156-157. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
948092
  Нелін О. Питання права власності й володіння землею в українському звичаєвому праві / Олександр Нелін // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 10 (142). – С. 8-13. – ISSN 2308-9636
948093
  Ніколаєнко Н.С. Питання права власності на атмосферне повітря / Н.С. Ніколаєнко, В.І. Пшеничникова // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 1 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 392-394. – ISBN 978-966-419-279-5
948094
  Малярчук О.І. Питання права у творах П.І. Пестеля // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 89-92. – (Серія права ; № 17)


  В статье рассматриваются правовые взгляды П.И. Пестеля. Основным свойством закона, по мнению П.И. Пестеля, является справедливость, обеспечивающая благоденствие народных масс. Пестель показал противоречивость интересов народа с интересами аристократии, ...
948095
  Харченко О.С. Питання правового врегулювання застави земельних ділянок та звернення стягнення на них // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 147-151
948096
  Домбровський С.Ф. Питання правового забезпечення інвестицій в агропромисловому комплексі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 218-220. – (Право. Економіка. Управління)
948097
  Лєскіна І.Є. Питання правового регулювання гендерних відносин в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 187-192. – ISSN 1563-3349
948098
  Баїк О.І. Питання правового регулювання державних нагород в Україні та інших державах: порівняльний аналіз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 801 : Юридичні науки. – C. 224-228. – ISSN 0321-0499
948099
  Деревянко Б.В. Питання правового регулювання діяльності закладів релігійної освіти у європейських державах // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 24-29
948100
  Глібко С. Питання правового регулювання договорів, пов"язаних з відкриттям рахунків у банках // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.73-80
948101
  Онуфрієнко О.І. Питання правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в системі господарсько-правових дисциплін // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 63-65. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Дано загальну характеристику навчального спецкурсу "Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в СРСР". Розглядаються питання, пов"язані з вивченням даної дисципліни.
948102
  Пашков В. Питання правового регулювання науково-технічної інноваційної діяльності в галузі охорони здоров"я // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 104-107.
948103
  Лисодєд О.В. Питання правового регулювання попередження злочинності у сфері економіки // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 185-195. – ISSN 0201-7245
948104
  Маркова Г.Д. Питання правового регулювання поставки товарів народного вжитку // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
948105
  Поєдинок В.В. Питання правового регулювання примусових вилучень інвестицій // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 109-117


  У статті розглянуті особливості правового регулювання примусових вилучень (експропріації) інвестицій відповідно до міжнародних інвестиційних угод, Європейської конвенції про права людини та законодавства України.
948106
  Кривуляко С. Питання правового регулювання роялті // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 64-68. – ISSN 1608-6422
948107
  Цірат Г.А. Питання правового статусу іноземних фізичних та юридичних осіб в міжнародному цивільному процесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 186-193.
948108
  Бірюков О.М. Питання правового статусу іноземних фізичних та юридичних осіб в міжнародному цивільному процесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 186-194.
948109
  Россіхін В.В. Питання правового статусу та режиму утримування різних категорій ув"язнених у пенітенціарних установах срср у 1937-1953 рр. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 194-201. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
948110
  Костицький В. Питання правового та інституційного забезпечення захисту суспільної моралі як складової інформаційної безпеки: зарубіжний досвід / В. Костицький, Т. Грицай // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 7-11. – ISSN 2413-6433
948111
  Гуз А.М. Питання правової освіти у працях відомих українських громадських діячів і педагогів XIX - XX ст. // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 300-303
948112
  Міхневич Л.В. Питання правової охорони Конституції у конституційному проекті професора О.О. Ейхельмана // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 5-8. – ISSN 2220-1394
948113
  Індиченко П.Д. Питання правової охорони природи в УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 62-69. – (Серія економіки та права ; № 4, вип. 1)


  В статье дается краткая характеристика законодательства СССР и УССР, которое регулирует правовую охрану природы по таким важнейшим объектам, как земля, леса, водоемы и рыбные запасы, заповедники и памятники природы, воздух. В статье говорится, какими ...
948114
  Кополович Валентина Питання правонаступництва держав у міжнародному праві // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 75-77.
948115
  Васянович О.А. Питання праворозуміння правових звичаїв сучасності // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 53-59
948116
   Питання практики організаційно-партійної роботи. – К, 1955. – 120с.
948117
  Каплан Я Питання практики у викладанні математики / Я Каплан. – К., 1958. – 208с.
948118
  Недбайло П.О. Питання предмета і значення теорії держави і права // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 73-78. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье говорится, что теория государства и права изучает основные и руководящие закономерности возникновения, развития и служебной роли государства и права, а отраслевые науки изучают специфические формы проявления этих закономерностей в различных ...
948119
  Кобець О. Питання представництва економічних інтересів держави при здійсненні контролю та нагляду в автотранспортному комплексі / О. Кобець, О. Сіряков // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 34-41
948120
  Перепелюк В. Питання представництва прокурором інтересів держави в адміністративному судочинстві // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 2 (14). – С. 61-68
948121
  Теуш С.К. Питання приватного права у діяльності Ради Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 282-285. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Досліджено передумови поширення діяльності Ради Європи на сферу приватного права, окреслюється коло охоплюваних нею питань приватного права. Визначено співвідношення різних видів діяльності Ради Європи у цій сфері, з урахуванням системоутворювального ...
948122
   Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського національного університету, 2012. – ISSN 2074-5893
948123
   Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського національного університету. – ISSN 2074-5893
Вип. 1 : До 95-річчя Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
948124
   Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Ліра, 2014. – ISSN 2074-5893
948125
   Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ. – ISSN 2074-5893
Вип. 15. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
948126
   Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпро : РВВ ДНУ. – ISSN 2074-5893
Вип. 16. – 2016. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
948127
   Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпро : Ліра. – ISSN 2074-5893
Вип. 17. – 2017. – 279 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
948128
  Черкасов Ю.Е. Питання прикордонного співробітництва МВС України у боротьбі з тероризмом // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 57-60.
948129
  Товстиженко О.В. Питання прискорення структурної перебудови промислового виробництва : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 34-38. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
948130
  Рябенко Г. Питання притягнення військовослужбовців до відповідальності за вчинення військових адміністративних правопорушень // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 57-62
948131
  Павленко Р. Питання притягнення до кримінальної відповідальності за дії з аналогами наркотичних засобів і психотропних речовин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 61-63.
948132
  Гончар Б.М. Питання про "відповідальність" за виникнення Першої світової війни 1914-1918 рр. у висвітленні мемуарної літератури // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 6 : Історичний факультет. Центр українознавства. – С. 43-51
948133
  Свєнціцкий І. Питання про автентичність договорів Русі з греками в X віці / І. Свєнціцкий. – [20] c. – Окр. відбиток
948134
  Грунський М.К. Питання про автора "Слова о полку Ігоревім" / М.К. Грунський; Українська АН. – Київ, 1927. – С. 439-446. – Окр. відбиток: Ювілейний збірник на пошану академіка Дмитра Ивановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п’ядесятих роковин наукової діяльности. Київ, 1927, с. 439—446
948135
  Чумель А.Д. Питання про аналіз логічних форм випереджувального відображення дійсності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 32
948136
  Кресіна І.О. Питання про визначення народу як підстави державотворення в міднародному праві / І.О. Кресіна, О.В. Кресін // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 260-281. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
948137
  Орзіх М.П. Питання про владні повноваження громадськості в процесі реалізації норм радянського права // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
948138
  Соколов В.Ю. Питання про діяльність бібліотечних об’єднань на Першому Всеукраїнському з"їзді бібліотечних робітників (1926): рішення та труднощі втілення (до 90-річного ювілею з"їзду) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (16). – C. 35-54. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
948139
  Конча С.В. Питання про історичність князя Аскольда у контексті проблематики "початків Русі" // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – C. 51-60. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 23). – ISSN 9125-0912
948140
  Кресін О.В. Питання про наукові цілі порівняння в правознавстві Західної і Центральної Європи в другій половині XVIII - першій третині XIX ст. // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
948141
  Киломиєць О. Питання про поняття "Гхарана" у традиційній професійній музичній культурі Гіндустані (на прикладі школи Кірана) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 151-166. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 9)


  Професійна музична культура усної традиції Південної Азії - гхарана, її походження, характеристика .Гхаран - це: композиція, тональні якості голосу, імпровізація і розвиток Раги, використнання Таанів і Бол-Таанів, варіації ритму.
948142
  Пархоменко Володимир Питання про початок історично-державного життя у східних слов"ян : (автореферат) // Історія української драми : (атореферат) / В. Рєзанов. – [Київ], 1923. – С. 107-109
948143
  Бошко В. Питання про правність тт.зв. фактичного шлюбу на Україні / В. Бошко. – 5с.
948144
  Кресін О.В. Питання про практичні цілі порівняння в правознавстві Західної і Центральної Європи в другій половині XVIII – першій третині ХІХ ст. // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 191-200. – ISSN 2306-9082
948145
  Дишлевий С П. Питання про простір і час теорії відносності / С П. Дишлевий, . – К, 1959. – 148с.
948146
  Зінченко О. Питання про смертну кару в Державній раді Російської імперії (1906-1907 рр.) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 109-118. – ISSN 1993-0909
948147
  Лепех Ю. Питання про співвідношення понять "правотворчість" та "нормотворчість" // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 225-231. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
948148
  Протасова І. Питання про статус кримськотатарського народу: міжнародні норми про "корінні народи" та дискусії в сучасній українській історіографії // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 939. – С. 140-147. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 0453-8048
948149
  Кресін О.В. Питання про юридичні аспекти відносин війська запорозького з Річчю Посполитою в період гетьмування Івана Мазепи (1687-1708 рр.) та діяльності української політичної еміграції ХVIII ст. // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 9. – С.77-94. – ISSN 1563-3349
948150
   Питання проблемного навчання. – К, 1978. – 128с.
948151
  Павленко Д. Питання проведення державної реєстрації прав власності на об"єкти нерухомості на підставі рішення третейського суду // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 104-106.
948152
   Питання продуктивності праці і собівартості продукції в колгоспах. – К, 1958. – 200с.
948153
  Поцелуєва Н.В. Питання проектування та будівництва сучасних наркологічних центрів в Україні // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 368-374 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
948154
  Танчер В.К. Питання пролетарського атеїзму в творах Г.В. Плеханова // Наукова сесія, присвячується 100-річчю з дня народження Г. В. Плеханова. – Київ, 1956. – С. 32-36
948155
  Шишловський О.А. Питання променевої оптики / О.А. Шишловський. – К, 1954. – 132с.
948156
  Лобунець О.Г. Питання пропорційонального розвитку виробництва при переході до комунізму / О.Г. Лобунець. – Київ, 1967. – 251с.
948157
  Зуб Н.М. Питання просвітництва "інородців" Російської імперії в епістолярній спадщиині релігійних та громадських діячів II пол. XIX ст. // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 114-124. – ISBN 978-966-02-6446-5
948158
  Ортинський В.Л. Питання протидії досудовому розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності на етапі відкриття кримінального провадження // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 149-156. – ISSN 2306-9082
948159
  Скомороха Л.В. Питання професійно-психологічного добору кандидатів на посади суддів в Україні та міжнародний досвід // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 336-348. – ISSN 1026-9932
948160
  Пономарьова Г.Ф. Питання професійного вигорання фахівців сфери освіти в контексті розвитку кадрового корпусу // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 224-231. – ISSN 1993-5560


  "У статті виокремлено деякі аспекти проблеми формування і розвитку кадрового корпусу працівників освіти. Узагальнено результати емпіричного дослідження щодо виділення та ранжування мотивів, що визначають бажання молодих та досвідчених фахівців ...
948161
  Ленін В.І. Питання професійного руху : статті й промови / В.І. Ленін. – Київ : Український робитник, 1931. – 324 с.
948162
  Коржова О. Питання професійної підготовки на Всеросійських з"їздах викладачів математики (кінець Х1Х-початок ХХ століття) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 2. – С. 58-61.
948163
  Ткачук О.С. Питання профілактики нестатутних взаємовідносин у Збройних Силах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 146-151. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  У статті пропонується випробувати дієвість таких засобів профілактики нестатутних взаємовідносин, як збільшення призовного віку, підвищення ролі молодших командирів, поліпшення психологічного клімату у військових колективах, роз"яснення законодавства, ...
948164
  Носик М. Питання профілізації викладання історії спеціальностям гуманітарного спрямування у ВНЗ I-II рівнів акредитації // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 167-172
948165
   Питання профспілкової роботи. – К, 1975. – 415с.
948166
  Гаркуша А.О. Питання процесуальної правоздатності щодо ініціювання механізму вирішення спорів у межах СОТ // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 232-235. – ISSN 0201-7245
948167
  Артемишин М. Питання прямої дії Генеральної угоди з тарифів та торгівлі у Європейському співтоваристві // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 14-18. – ISSN 1814-3385


  У статті досліджується питання прямої дії Генеральної Угоди з тарифів та торгівлі у Європейському співтоваристві. Автор ставить перед собою завдання встановити причини, які утримують Суд ЄС від наділеня ГАТТ прямою дією, та визначити випадки, коли ...
948168
  Ніколаенко Д.Ф. Питання психологіі радянського вчителя / Д.Ф. Ніколаенко. – Київ, 1957. – 35с.
948169
   Питання психології : Тези доповідей на республіканській психологічній конференції. – Київ : Радянська школа, 1964. – 292с.
948170
   Питання психології навчання. – К, 1964. – 224с.
948171
  Саприкін П.Г. Питання психології особистості в світлі вчення академіка І.П. Павлова про вищу нервову діяльність / П.Г. Саприкін. – Окр. відб. з Філософського збірника КДУ, № 2, 1955, 1955. – 21-39с.
948172
   Питання психології політехнічного навчання. – К, 1958. – 200с.
948173
  В"язовський Г.А. Питання психології творчого труда письменника / Г.А. В"язовський. – Одеса, 1966. – 97с.
948174
  Галушко Т.Є. Питання психології художньої творчості / Т.Є. Галушко. – Київ, 1956. – 27с.
948175
  Галушко Т.Є. Питання психології художньої творчості. (Лекція, прочитана для студентів філологічного факультету.) / Т.Є. Галушко; МВО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ, 1956. – 27с.
948176
   Питання Ради з питань судової реформи : указ Президента України від 27 жовтня 2014 р. № 826/2014 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 29 жовтня (№ 200). – С. 22
948177
  Петровський Г.І. Питання радянського будівництва / Г.І. Петровський. – К., 1936. – 295с.
948178
  Петровський Г.І. Питання радянського будівництва / Г.І. Петровський. – К., 1936. – 296с.
948179
  Мяловицький А.В. Питання радянського шлюбно-сімейного законодавства // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 10
948180
   Питання радянської літератури. – Одеса, 1959. – 282 с.
948181
  Науменко Л.Ю. Питання реабілітації учасників АТО в практиці лікаря загальної практики / Л.Ю. Науменко, І.С. Борисова, В.М. Березовський // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 2 (58). – C. 302-307. – ISSN 2077-1096
948182
  Столаєва Д.В. Питання реалізації конституційно-процесуальних норм // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 378-382. – ISSN 2219-5521


  У статті висвітлюються питання реалізації процесуальних норм конституційного права. Показано, що норми конституційного права, маючи визначені спільні ознаки, суттєво різняться між собою за предметом і методом правового регулювання, юридичною силою, ...
948183
  Дякович М.М. Питання реалізації порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: правові аспекти та проблемні питання / М.М. Дякович, Ю.М. Юркевич // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 72
948184
  Артеменко І.А. Питання реалізації процесуальних форм діяльності органів виконавчої влади: поняття, види та зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (66). – C. 119-129. – ISSN 1999-5717
948185
  Капіца Ю.М. Питання реалізації Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 187-197.
948186
  Стебун І. Питання реалізму в естетиці Івана Франка / Ілля Стебун. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 309 с.
948187
  Яценко М.Т. Питання реалізму і позитивний герой в українській літературно-естетичній думці першої половини ХІХ ст. / М.Т. Яценко. – К., 1979. – 334с.
948188
  Новакова Н.О. Питання революції та еволюції в консервативному напрямі української політичної думки початку ХХ сторіччя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 123-127. – (Філософія. Політологія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Стаття висвітлює основні аспекти понять "революція" та "еволюція" в консервативному напрямі української політичної думки початку ХХ ст. Дається порівняльний аналіз еволюційного та революційного шляхів суспільно-політичного розвитку. The article deals ...
948189
  Горюк В.В. Питання регулювання інфляції в розрізі впливу фактора валютного курсу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 3-7. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (87)). – ISSN 1814-1161


  У статті проаналізовано питання взаємозв"язку інфляційних процесів і валютного курсу. Розглянуто погляди науковців на окремі аспекти досліджуваної теми. Оцінено ступінь взаємного впливу інфляції та курсу валют за допомогою розрахованого коефіцієнта ...
948190
  Середа І.О. Питання регулювання прав і обов"язків студентів, відряджених на навчання з виробництва // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2. – С. 76-83
948191
  Биба Н.М. Питання регулювання праці інвалідів в Україні // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 219-225. – ISSN 0201-7245
948192
  Погоріла Ю.Ю. Питання регулювання туристичних формальностей // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 253-255
948193
  Ілущенко Ю.М. Питання регуляторної діяльності місцевих державних адміністрацій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 234-241. – ISSN 1563-3349
948194
  Фролов Ю.О. Питання режиму в Положенні про виправно-трудові установи МВС УРСР 1961 р. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 112-117. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье дано определение понятия режима мест лишения свободы и раскрывается значение режима как одного из основных методов исправления и перевоспитания заключенных. Автор излагает затем условия содержания осужденных в соответствии с новым Положением о ...
948195
  Марисюк К.Б. Питання режиму особливих умов в установах виконання покарань (зарубіжний досвід) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 521-525. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
948196
  Пащенко В.О. Питання релігії та церкви в творчій спадщині Олеся Гончара // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 2009. – № 2. – С. 29-39. – ISSN 2075-1451


  У статті аналізуються питання релігії та церкви в романі "Собор" видатного українського письменника Олеся Гончара
948197
  Алєксєєв С.Ю. Питання реорганізації музейної справи на території рейхскомісаріату Україна в документах крайового управління архівів, бібліотек та музеїв (1942-1943 рр.) // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 20. – С. 59-63. – ISSN 2227-183Х


  Проаналізовано зміст та джерельну значимість документів з реорганізацією музейної справи на території України. Розкрито плани, концепцію та можливі наслідки здійснення реорганізації музейної справи в Україні.
948198
  Аєдінова М. Питання репатріації кримськотатарського народу // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 217-219. – ISBN 978-966-171-893-6
948199
  Стахурський Микола Феодосійович Питання реформування адміністративного процесу в Україні : Автореф. дис.... канд. юрид. наук:12.00.07 / Стахурський М.Ф.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
948200
  Стахурський Микола Феодосійович Питання реформування адміністративного процесу в Україні : Дис...канд.юрид.наук:12.00.07 / Стахурський Микола Феодосійович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 207с. + Додатки:204-207. – Бібліогр.:с.184-204
948201
  Семесько В. Питання реформування бібліотечного законодавства / Валентина Семесько // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 2. – С. 51-57


  У статті обґрунтовується необхідність урегулювання на законодавчому рівні діяльності електронних бібліотек , передачі бібліотекам електронних копій тиражованих видань, а також питання дотримання прав суб"єктів авторського права та суміжних прав під час ...
948202
  Березовська І.Р. Питання реформування законодавства в сфері забезпечення інформаційної безпеки України // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 1 (29). – C. 307-312. – ISSN 1609-0462
948203
  Якимчук Н.Я. Питання реформування законодавства про сплату судового збору при притягненні в судовому порядку до адміністративної відповідальності фізичних та юридичних осіб // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 184-186. – ISBN 978-617-7096-97-8
948204
  Герасименко Є.С. Питання реформування інституту адміністративної відповідальності : 12.00.07:Дис. ... канд. юрид. наук / Герасименко Є.С.; КУ ім. Шевченко. – Київ, 2000. – 221л. – Бібліогр.:с.205-221
948205
  Герасименко Є.С. Питання реформування інституту адміністративної відповідальності : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.07 / Герасименко Є.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 2000. – 21с.
948206
  Тіщенкова С.О. Питання реформування конституційно-правових основ сучасного механізму держави // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (66). – С. 83-90. – ISSN 2078-3566
948207
  Фріс П.Л. Питання реформування кримінально - процесуального законодавства України та забезпечення рівності учасників кримінального процесу // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 1. – С.11-17
948208
  Олійник Д.І. Питання реформування міжбюджетних відносин // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 2002. – № 1. – С.83-88
948209
  Шахматова Т. Питання реформування місцевих органів влади // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 22-26. – ISSN 0132-1331
948210
  Журавський В. Питання реформування місцевого самоврядування в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 24-28. – ISSN 0132-1331
948211
  Чередніченко Ю.В. Питання реформування податкової системи України в період її незалежності : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 83-90. – Бібліогр.:16 назв
948212
  Копанєва В.О. Питання розвитку бібліометрії та наукометрії в Україні // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 394-396. – ISBN 978-966-02-7337-5
948213
   Питання розвитку газової промисловості України : науково-виробничий збірник / Публічне акціонерне т-во "Укргазвидобування" ; Укр. н.-д. ін-т природних газів УкрНДІгаз. – Харків
Вип. 43. – 2015. – 195 с. – Резюме рос., англ. мовами
948214
   Питання розвитку газової промисловості України : науково-виробничий збірник / Публічне акціонерне т-во "Укргазвидобування" ; Укр. н.-д. ін-т природних газів УкрНДІгаз ; редкол.: С.В. Кривуля, А.І. Лур"є, А.П. Мельник [та ін.]. – Харків
Вип. 44. – 2016. – 227 с. – Резюме рос., англ. мовами
948215
  Пістун М.Д. Питання розвитку географії та суспільної географії : (до 80-річчя від дня народження) / Микола Пістун. – Київ : Обрії, 2012. – 60 с. – Бібліогр.: с. 46
948216
  Цапенко І.П. Питання розвитку героїчного епосу східних слов"ян / І.П. Цапенко; АН УРСР ; Ін-т суспільних наук. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – 136 с.
948217
  Павлова О.В. Питання розвитку екологічної освіти як вимога формування екологічної держави // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 298-301. – ISBN 978-966-7957-20-9
948218
  Коваленко П.С. Питання розвитку і розміщення малих та середніх міст Сумської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 179-183 : Табл.
948219
  Говоруха Ж.А. Питання розвитку інноваційної діяльності підприємств України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 107-115. – ISSN 1993-6788
948220
  Агафонова Н.В. Питання розвитку конституційної реформи у сучасній Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 34-42. – ISSN 2220-1394
948221
  Берницька Д. Питання розвитку малого та середнього підприємництва в сучасних реаліях // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 21-26
948222
  Драчов В.К. Питання розвитку міжколгоспної виробничої кооперації // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 22-26. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  В статье излагаются некоторые общие принципы изучения экономических преимуществ межколхозных производственных связей; межколхозная кооперация рассматривается как одна из форм социалистической кооперации труда. В статье также анализируются паевые ...
948223
  Кончаківський І.В. Питання розвитку міських поселень Закарпатської області та проблема використання їх трудових ресурсів // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 35-41 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
948224
  Ганечко Л.О. Питання розвитку міських поселень на базі видобутку і переробки нерудної сировини (На прикладі Донецько-Придніпровського економічного району) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 33-41 : Табл. – Бібліогр. 2 назви
948225
  Зимовець Г.В. Питання розвитку мови у працях О.С.Мельничука // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.72-76. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0027-2833
948226
  Цвєтков В.В. Питання розвитку науки управління // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 9-19. – (Серія права ; № 7)


  В настоящее время проблемы управления все более становятся предметом комплексного исследования науки управления, юридической и экономической наук, философии, психологии, технических наук и т. д. В статье делается попытка раскрыть предмет и метод науки ...
948227
  Пришва Н.Ю. Питання розвитку науки фінансового права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 229-232. – (Юридичні науки ; Вип. 81). – ISSN 1728-3817
948228
  Твердохліб Т. Питання розвитку педагогічної освіти в духовних академіях у спадщині викладачів навчальних закладів Православної Церкви (початок ХІХ – 60-ті роки ХІХ століття) // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 166-171. – ISSN 2309-9127
948229
  Брежнев Л.И. Питання розвитку політичної системи радянського суспільства / Л.И. Брежнев. – К., 1977. – 488с.
948230
  Вітрук М.В. Питання розвитку прав радянських громадян у рішеннях пленумів ЦК КПРС (1962-1964 pp.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 11-15. – (Серія права ; № 6)


  В статье рассматривается развитие социально-экономических и других прав и свобод советских граждан на основе всемерного подъема экономики страны и благосостояния всего народа, развития общенародной социалистической демократии. В работе подчеркивается ...
948231
   Питання розвитку продуктивних сил західних областей Української РСР. – Київ, 1954. – 355с.
948232
  Храмов О.О. Питання розвитку промисловості будівельних матеріалів на півдні Української РСР. / О.О. Храмов. – К., 1955. – 105с.
948233
  Березняк Н.В. Питання розвитку системи науково-технічної інформації Республіки Казахстан / Н.В. Березняк, Т.П. Божко // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3/4 (69/70). – С. 13-21
948234
  Кантаєва О. Питання розвитку теорії та практики обліку і аналізу інноваційної діяльності підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 4. – С. 25-31
948235
  Миронець Н.І. Питання розвитку української культури в листуванні Володимира Винниченка з Михайлом Грушевським та Юрієм Тищенком (Сірим) (1908-1913 роки) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 156-166
948236
  Дараганова Н.В. Питання розгляду спорів про працю суб"єктів владних повноважень // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 365-371. – ISSN 1026-9932
948237
  Безух О. Питання розмежування приватного господарського і цивільного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 263-273. – ISSN 0132-1331
948238
  Банчук О.А. Питання розмежування публічного та приватного права в правовій думці України першої половини ХІХ століття // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 154-161. – ISSN 1563-3349
948239
  Галаур В. Питання розподілу місць державного замовлення у закладах вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1084 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 6 січня (№ 4). – С. 4


  Студенти запропонували інноваційні проектні рішення облаштування міського середовища.
948240
   Питання розподілу місць державного замовлення у закладах вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1084 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І. Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 4, 12 січня 2018 року. – С. 185
948241
  Мазуренко В.І. Питання розробки концепції національної економічної безпеки України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 52-58. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Статтю присвячено комплексу проблем, які пов"язані з економічною безпекою окремої країни в умовах зростання взаємозалежності світового господарства. Аналізуються основні елементи та критерії національної економічної безпеки. Досліджуються можливі ...
948242
   Питання розробки освітніх стандартів підготовки фахівців у лікарській резидентурі / Ю.В. Вороненко, Ю.П. Вдовиченко, О.К. Толстанов, Р.О. Мойсеєнко, О.М. Вернер, В.В. Краснов // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 69-72. – ISSN 1681-2751
948243
  Невелєв О.М. Питання розробки та використання звітних матеріальних балансів республіки / О.М. Невелєв, Л.Г. Кулінченко. – Київ, 1970. – 52с.
948244
  Батанов О. Питання розробки та прийняття статуту териториальної громади // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.38-40
948245
  Шваб І. Питання розслідування та розгляду в судах справ з торгівлі людьми : Аналіз вибраних справ / Інна Шваб. – Київ : КЛГЗ, 2007. – 158с. – ISBN 978-966-8668-38-8
948246
   Питання романо-германської та угорської філології. – Ужгород, 1966. – 107с.
948247
   Питання романо-германської філології. – Львів, 1961. – 167с.
948248
   Питання романо-германської філології та методики викладання іноземних мов. – К, 1970. – 213с.
948249
  Їжакевич Г.П. Питання російсько-українських зв"язків / Г.П. Їжакевич. – Київ, 1954. – 104с.
948250
  Гупаловська В. Питання самореалізації особистості у теоріях А. Маслоу і К. Роджерса // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.474-483. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
948251
  Бойко В.Г. Питання сатири в літературно-естетичних поглядах Івана Франка. : Дис... канд. філол.наук: / Бойко В.Г.; КДУ ім.Т.Шевченко. Кафедра історії української літератури. – К., 1955. – 358л. – Бібліогр.:л.1-13
948252
  Файник Т. Питання світоглядних засад народного будівництва в дослідженнях Павла Чубинського // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 666-671. – ISSN 1028-5091
948253
  Кованцов М.І. Питання світогляду у викладанні математичних дисциплін // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
948254
  Думасенко С.А. Питання свободи творчості у сучасному українському художньо-комунікаційному просторі / С.А. Думасенко, А.О. Копилова // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 29-36. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 12). – ISSN 2226-3047
948255
  Легун Ю.В. Питання селянської генеалогії в дослідженнях російських істориків (1785-2001) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 41-43. – (Історія ; Вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вивченню питання селянської генеалогії в дослідженнях російских істориків у 17852001 р.р.
948256
  Волошенко В.О. Питання селянської освіти в інтерпретації авторів "Киевской старины" (1882-1906) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 21-24. – ISBN 978-966-493-676-4
948257
  Фещенко В.М. Питання селянської реформи 1861 р. та ринкової перебудови економіки у працях українських вчених другої половини ХІХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ. Інститут економіки. – Київ, 2003. – Вип. 35/36. – С. 75-84. – ISSN 0320-4421
948258
  Щербина О. Питання семантики в контексті філософії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 4. – С.55-82
948259
  Леоненко П.М. Питання синтезу в сучасній економічній теорії та викладанні // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 163-174. – ISSN 0320-4421
948260
  Борисов В.І. Питання систематизації Особливої частини кримінального права // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2013. – Вип. 26. – С. 29-41. – ISSN 2079-6242
948261
  Сиченко І. Питання сільськогосподарської кооперації у працях професора В.Г. Бажаєва // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – C. 106-11. – ISSN 1998-4634
948262
  Дяченко Т.М. Питання сімейного права в працях В.І. Леніна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 50-56. – (Серія права ; № 11)


  Статья раскрывает содержание ленинских идей, положенных в основу правового регулирования семейно-брачных отношений в социалистическом обществе. Она показывает, как эти идеи были осуществлены в первых законодательных актах советской власти и при ...
948263
   Питання слов"янознавства. – Львів, 1962. – 273с.
948264
   Питання словотвору. – К, 1979. – 192с.
948265
   Питання словотвору і граматичної структури української мови. – Дніпропетровськ, 1976. – 124с.
948266
  Паньков Д.В. Питання смерті очима філософів і мислителів // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 40-42
948267
   Питання соціалістичного господарства. – К, 1940. – 172с.
948268
  Коссак Л.О. Питання соціалістичного змісту і національної форми в радянському мистецтві : Дис... канд філософ.наук: / Коссак Л.О.; КДУ ім Т.Г.Шевченка. – Киев, 1954. – 225л. – Бібліогр.:л.1-XXVI
948269
   Питання соціалістичного реалізму. – Київ, 1961. – 307 с.
948270
   Питання соціалістичного реалізму. – Київ : Дніпро, 1965. – 296 с.
948271
  Недбайло П.О. Питання соціалістичної держави і права в рішеннях XXIV з"їзду КПРС // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 23. – С. 3-14
948272
  Недбайло П.О. Питання соціалістичної держави і права в рішеннях ХХІІ з"їзду КПРС. / П.О. Недбайло, Є.В. Назаренко. – Львів, 1962. – 44с.
948273
   Питання соціалістичної економіки та історії народного господарства. – К, 1963. – 280с.
948274
  Булкат Л.М. Питання соціального захисту в актах Конституційного Суду України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 23-34. – ISSN 2078-9165
948275
  Шляхов О.Б. Питання соціального захисту пролетаріату в діяльності земських установ Катеринославщини кінця XIX - початку XX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 37-42. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
948276
   Питання соціальної взаємодії молоді і ветеранів / Рада орг. ветеранів України ; [редкол.: Цибенко П.С. (голова), Балмасов Б.М., Горєлов В.І. та ін.]. – Київ : Вид-во гуманіт. л-ри, 2012. – 119, [1] с. : іл. – На обкл. назва сер.: Патріот України. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Патріот України. Історичний альманах"). – ISBN 978-966-1572-04-0
948277
  Пащенко О.О. Питання соціальної зумовленості кримінального законодавства в роботах радянських правознавців першої половини 80-х років ХХ ст // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 109. – С. 156-165. – ISSN 0201-7245
948278
  Пащенко О.О. Питання соціальної зумовленості кримінального законодавства у працях радянських учених, що були опубліковані поза межами України перед розпадом СРСР (1990-1991 рр.) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 173-183. – ISSN 2224-9281
948279
  Бойко Т. Питання соціальної політики у творчості провідних діячів українського націоналізму // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 34-40. – ISBN 978-966-668-405-2
948280
  Луначарський А.В. Питання соціології музики / А.В. Луначарський. – Одеса, 1929. – 127 с.
948281
  Нелін О. Питання спадкування зятями-приймаками в українській селянській родині XIX - початку XX ст.


  У статті розглядаються питання спадкування зятями-приймаками в українській селянській родині XIX - початку XX ст. Зазначаються фактори, що можуть бути корисні для України.
948282
  Нелін О. Питання спадкування зятями-приймаками в українській селянській родині XIX - початку XX ст. // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 6 (138). – С. 4-7. – ISSN 2308-9636


  У статті розглядаються питання спадкування зятями-приймаками в українській селянській родині XIX - початку XX ст.
948283
  Мілаш В.С. Питання співвідношення категорій "потреба", "інтерес" і "мета" в контексті підприємницького комерційного договору // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 72-77. – ISSN 0201-7245
948284
  Водянніков О.М. Питання співвідношення податкових і торговельних режимів у міжнародному праві // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 587-597. – ISSN 1563-3349
948285
  Гриценко В.Г. Питання співвідношення покарання з іншими засобами протидії злочинності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 61-65. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
948286
  Комарницький В. Питання співвідношення права власності та права спеціального природокористування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 10. – С. 111-117. – ISSN 0132-1331
948287
  Капіца Ю. Питання співвідношення права інтелектуальної власності та права конкуренції у законодавстві Європейського Союзу та України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 78-81. – ISSN 0132-1331
948288
  Стрельцов Л.М. Питання співвідношення суверенітету Союзу РСР та союзних республік // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 47-55
948289
  Бондар Л.С. Питання співдружності школи і сім"ї у творчій спадщині В.О.Сухомлинського та захаренка О.А. // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 2 (67). – С. 79-87
948290
  Кордон М.В. Питання співробітництва Україна - НАТО : методичні матеріали до спецкурсу для студентів вищих навч. заклдів, які навч. за кваліфікац. рівнем "магістр" за спеціальн. "Міжнародні відносини" / М.В. Кордон; МОНУ, Житомирський державний ун-т ім. І. Франка. – Житомир : Полісся, 2007. – 76 с. – ISBN 978-966-655-295-5
948291
  Василенко В.І. Питання співучасті в злочинних порушеннях трудової дисципліни па автомобільному транспорті // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 101-111. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 1)


  Статья посвящена рассмотрению вопросов соучастия - одного из сложных институтов общей части уголовного права применительно к конкретному составу преступления - нарушению трудовой дисциплины на автомобильном транспорте. Автор допускает возможность ...
948292
   Питання стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних та наукових установах в Україні та за кордоном.Постанова КМ України №1015 від 23 вересня 2009 р. // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 92-94. – ISSN 1682-2366
948293
  Білодід О.І. Питання становлення українського вокалізму в лінгвістичній інтерпретації О.О. Потебні : Дис... канд. філол.наук: / Білодід О. І.; КДУ. – Київ, 1964. – 394 л. – Бібліогр.: л. 371-393
948294
   Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства ; редкол.: Чучко М.К., Боднарюк Б.М., Баженов Л.В. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет
Т. 2 (44). – 2017. – 335 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
948295
   Питання статистики продуктивності праці в промисловості і сільському господарстві. – К, 1962. – 304с.
948296
  Дараган М.В. Питання статистики собівартості продукції в текстильній промисловості. / М.В. Дараган. – К., 1958. – 120с.
948297
  Чекотовський Е.В. Питання статистичної науки в працях О.О . Русова: до 100-річчя з дня смерті / Е.В. Чекотовський, М.Ю. Потапова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (70). – C. 74-78
948298
  Орєхова І. Питання статусу кримськотатарського народу в контексті визначення поняття "корінний народ" // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – Вип. 14. – С. 292-299. – ISSN 2077-7280
948299
  Куцов К.О. Питання створення в Підкарпатській Русі вищого навчального закладу в діяльності громадських організацій закарпатських студентів 1920-1930-х рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 142-146. – (Історія ; Вип. 25)
948300
  Шевченко А. Питання створення спеціалізованих судів у період підготовки Конституції України 1996 року // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (75). – С. 124-131. – ISSN 2078-3566
948301
  Попорщаєв О. Питання створення центрів студентського спорту на базі вищих навчальних закладів України // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : 12-13 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України ; М-во молоді та спорту України, Львів. обл. центр фіз. здоров"я населення "Спорт для всіх" [та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 142-146. – ISBN 978-966-2328-98-1
948302
   Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель = Issues of steppe forestry and forest eclamation of soils : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 1968-. – ISSN 2073-8331
Вип. 41. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
948303
   Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель = Issues of steppe forestry and forest eclamation of soils : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 1968-. – ISSN 2073-8331
Вип. 42. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 95-річчя Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара
948304
   Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель = Issues of steppe forestry and forest eclamation of soils : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 1968-. – ISSN 2073-8331
Вип. 43. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 95-річчя Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара
948305
   Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель = Issues of steppe forestry and forest eclamation of soils : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Ліра, 1968-. – ISSN 2073-8331
Вип. 44. – 2015. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 95-річчя Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара
948306
   Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель = Issues of steppe forestry and forest eclamation of soils : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А.П. Травлєєв, В.М. Зверковський, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро : Ліра, 1968-. – ISSN 2073-8331
Вип. 45. – 2016. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
948307
   Питання стипендіального забезпечення : постанова КМУ від 12 листопада 2012 р. № 1078 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 2012. – № 90. – С. 30-31
948308
  Шадріна А.І. Питання стоїцизму у творах Іустина Флавія // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 59-61
948309
  Жовква І. Питання стратегічного партнерства в українському науковому обігу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.117-124
948310
  Савицька О.С. Питання стратегічного партнерства України з Францією: історіографія проблеми (1991 - 2016 рр.) // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 107-113. – ISBN 978-966-02-7989-6
948311
  Куцевич М.П. Питання строків давності притягнення до кримінальдної відповідальності за екоцид // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 60-61. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вирішенню питання можливості застосування строку давності притягнення до кримінальної відповідальності за екоцид. The article is devoted to the deciding of the ouestion of criminal liability for ecocide time limit.
948312
   Питання структурної лексикології. – К, 1970. – 244с.
948313
  Шупеня С. Питання судово - експертної діяльності в проекті Цивільного процесуального кодексу України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.84-88. – ISSN 0132-1331
948314
  Нижник А. Питання судового захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 65-82. – ISSN 0132-1331
948315
  Михеєнко М.М. Питання судової психології у праці А.Ф. Коні (До 130-річчя з дня народження) / М.М. Михеєнко, О.Ф. Шульга // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 29. – С. 126-133
948316
  Коханова О.О. Питання суспільно-політичного становища жінки в Радянській Україні в 20-30-х рр. XX ст. в радянській історіографії (1918–1991 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 162-170. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
948317
  Юрчук Л.А. Питання суфіксального словотворення дієслів в сучасній українській мові : Дис... канд. філол.наук: / Юрчук Л.А.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1956. – 241л. – Бібліогр.:л.І-ХІІІ
948318
  Юрчук Л.А. Питання суфіксального словотворення дієслів у сучасній українській мові. / Л.А. Юрчук. – К., 1959. – 100с.
948319
   Питання сучасного природознавства. – Львів, 1974. – 179с.
948320
  Євграфова Є. Питання сучасного розуміння права і держави // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 167-173
948321
  Рамазанов Ш. Питання сучасної історіографії Другої світової війни / Ш. Рамазанов, Л. Ігнатова // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С. 79-90
948322
  Сюсько М.І. Питання сучасної української літературної та живорозмовної мови : вибране : монографія / Михайло Сюсько ; Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II. – Ужгород : Гражда, 2014. – 522, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-176-091-1


  У пр. №1696354 напис: Найкращі побажання колективу бібліотеки зі сподіванням на користування. Підпис. Автор. м. Київ вул. Лісна, буд. 30, 88018, 20.03.15
948323
  Горбань Т. Питання сформованості української нації у вітчизняній суспільно-політичній думці початку XX століття // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 152-154
948324
   Питання східно-слов"янської лексикографії XI-XVII ст.. – К, 1979. – 168с.
948325
  Пальті О.М. Питання та парадокси математичного аналізу // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 5 (130). – С. 1-4. – ISSN 2518-7104
948326
   Питання та проблеми розвитку правової держави в Україні = Fragen und Probleme der Entwicklung des Rechtsstaats in der Ukraine : за сприяння програми DAAD "Підтримка демократії в Україні" gefordert durch den Deutschen Akademischen Austauschdients (DAAD) : збірник наукових статей / Юридичний факультет Сумського нац. аграрного університету ; Фак-т юрид. та економ. освіти Ун-ту Мартіна Лютера Халле-Віттенберг (Німеччина), Юрид. відділ. ; Юрид. та економ. фак-т Верминсько-Мазур. ун-ту (Ольштин, Польща). – Суми : Козацький вал ; Сумська обласна друкарня. – ISBN 978-966-358-079-1
Семінар I : (19.10.2009-23.10.2009 рр.), Халле-Віттенберг (Німеччина). – 2009. – 282 с.
948327
   Питання та проблеми розвитку правової держави в Україні = Fragen und Probleme der Entwicklung des Rechtsstaats in der Ukraine : за сприяння програми DAAD "Підтримка демократії в Україні" gefordert durch den Deutschen Akademischen Austauschdients (DAAD) : збірник наукових статей / Юридичний факультет Сумського нац. аграрного університету ; Фак-т юрид. та економ. освіти Ун-ту Мартіна Лютера Халле-Віттенберг (Німеччина), Юрид. відділ. ; Юрид. та економ. фак-т Верминсько-Мазур. ун-ту (Ольштин, Польща). – Суми : Козацький вал ; Сумська обласна друкарня. – ISBN 978-966-358-083-8
Ч. 2. – 2009. – 226 с.
948328
  Туріна О.А. Питання творчої соціалізації молодої особи в культурно-мистецькому середовищі // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 203-210
948329
   Питання текстології. – Київ : Наукова думка, 1968. – 372 с.
948330
   Питання текстології : поезія. – Київ : Наукова думка, 1977. – 411с.
948331
   Питання текстології : поезія і проза. – Київ : Наукова думка, 1980. – 304 с.
948332
   Питання текстології : Іван Франко. – Київ : Наукова думка, 1983. – 296 с.
948333
   Питання текстології : дожовтнева та радянська література : зб. наук. праць. – Київ : Наукова думка, 1989. – 243 с. – ISBN 5-12-000706-6
948334
   Питання текстології. – Київ : Наукова думка, 1990. – 198 с. – ISBN 5-12-001554-9
948335
  Шиманський І.Є. Питання теорії границь та теорії ірранціональних чисел в зв"язку з деякими їх застосуваннями : Дис... наук: / Шиманський І.Є.;. – Київ, 1946. – 124л.
948336
  Хомра І. Питання теорії економічної географії в працях Г. Кривченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56-57. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано внесок Г.Кривченка в розвиток теорії економічної географії. Основну увагу зосереджено на об"єкті економічної географії, пріоритеті районного чи галузевого підходу, взаємовідносинах між географічним середовищем та економікою. The ...
948337
  Нежиборець В.І. Питання теорії економічної глобалізації: теоретичний аспект // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності. – Київ, 2012. – Вип. 10. – С. 232-239. – ISBN 978-617-696-135-2. – ISSN 2308-0353
948338
  Фурса С. Питання теорії і практики взаємодії державного виконавця та нотаріуса : (на прикладі вчинення нотаріального провадження з видачі свідоцтва про придбання стягувачем майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо вони не відбулися) / С. Фурса, Р. Ляшенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 15-17. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті розкривається взаємодія нотаріуса з державним виконавцем з метою вчинення нотаріального провадження з видачі свідоцтва про придбання стягувачем майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо вони не відбулися. Розкрито процедуру проведення ...
948339
  Кіраль С.С. Питання теорії і практики перекладу в епістолярній спадщині І. Денисюка, Г. Кочура, В. Чабаненка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 102-113. – (Серія "Філологічні науки")
948340
  Цимбаленко Б.В. Питання теорії і практики ціноутворення на засоби виробництва. / Б.В. Цимбаленко. – К, 1962. – 40с.
948341
  Давидов Р. Питання теорії конституційних правовідносин / Р. Давидов, Ю. Данилюк // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 16-19. – ISSN 0132-1331
948342
  Селіванов А.О. Питання теорії конституційного правосуддя в Україні : актуальні питання сучасного розвитку конституційного правосуддя / А.О. Селіванов, А.А. Стрижак. – Київ : Логос, 2010. – 274, [2] с. – Бібліогр.: с. 252-270. – ISBN 978-966-171-298-9
948343
  Пістун М.Д. Питання теорії лісопромислових комплексів (ЛПК) : рецензії / М.Д. Пістун, С.С. Мохначук // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 118-121
948344
   Питання теорії мови в зарубіжному мовознавстві. – К, 1976. – 256с.
948345
  Кудін В.О. Питання теорії соціалістичного реалізму. / В.О. Кудін. – К, 1959. – 126с.
948346
  Назаренко Є.В. Питання теорії соціалістичної держави в новій програмі КПРС // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 65-72. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье излагаются основные положения новой Программы КПСС по вопросам теории социалистического государства: о необходимости государства до полной победы коммунизма, о сущности социалистического государства, об усовершенствовании формы и механизма ...
948347
   Питання теорії та аналізу економічного розвитку на сучасному етапі. – К, 1971. – 211с.
948348
   Питання теорії та аналізу економічного розвитку на сучасному етапі. – К, 1974. – 212с.
948349
  Павлов Т. Питання теорії та історії літератури / Т. Павлов. – Київ, 1959. – 655с.
948350
  Біла С.О. Питання теорії та практики інвестиційних процесів у трансформаційній економіці Україні (90-ті роки ХХ - початок ХХІ ст.) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 31-41. – ISSN 0320-4421
948351
  Майданник О. Питання теорії функції Парламенту України // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 81-88
948352
  Молчанов Р. Питання територіальної підсудності позовів споживачів до перевізників // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 3. – С.58-63
948353
  Писаренко С.М. Питання територіальної структури економічного вузла : територіально-виробничі системи (комплекси) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 83-88 : Табл.
948354
  Мамонов І.П. Питання термінології у Податковому кодексі України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 147-152
948355
  Максимюк М. Питання термінології української літературної ономастики // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – № 1 (5). – С. 64-68. – ISSN 2311-9896
948356
  Чухно А.А. Питання технічного нормування праці // Науковий щорічник КДУ, 1957
948357
  Палеха Ю.М. Питання типізації населених пунктів України для грошової оцінки їх земель // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 17-21 : Табл. – Бібліогр. 8 назв. – ISSN 1561-4980
948358
  Білоскурська О. Питання типології конституційних обов"язків людини і громадянина // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 21-24
948359
  Чухно А.А. Питання товарно-грошових відносин на сучасному етапі // Наукові записки КДУ, 1959. – Т.17
948360
  Синиця Є.В. Питання топографії поховальних пам"яток V - середини VII ст. у верхньому Подніпров"ї // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 16-18. – (Історія ; Вип. 40)


  Розглянуто особливості топографії та розміри ранньосередньовічних могильників Верхнього Подніпров"я. На підставі аналізу виділено декілька локальних варіантів цих пам"яток.
948361
  Осадчий Є.М. Питання топоніміки поля Конотопської битви // Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", всеукраїнські Зарембівські наукові читання. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 131-136. – ISBN 978-966-8999-37-6
948362
   Питання топоніміки та ономастики : (Матеріали 1 Республіканської наради з питань топоніміки та ономастики). – Київ : Вид-во АН УРСР, 1962. – 238с.
948363
  Опришко В. Питання трансформації Європейського права в законодавство України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.27-30. – ISSN 0132-1331
948364
  Лісніченко Ю.М. Питання трансформації системи підготовки та підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників ЗС України / Ю.М. Лісніченко, О.О. Лісніченко, Л.Д. Ворохова // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) : наукове видання / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2016. – С. 135-138. – (Технічні науки ; № 1 (5)). – ISSN 2313-7509
948365
  Бескін М.М. Питання тригонометрії та її викладання. / М.М. Бескін. – Київ, 1951. – 132с.
948366
  Соболь О.Ю. Питання у французькому дискурсі преси: поліфонічний аспект // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 217-226
948367
  Деркач А. Питання удосконалення державного контролю у галузі ядерної та радіаційної безпеки // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 82-85. – ISSN 0132-1331
948368
  Баулін Ю.В. Питання удосконалення законодавства України у сфері боротьби зі злочинністю / Ю.В. Баулін, В.С. Зеленецький // Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 96-108.
948369
  Паладій М.В. Питання удосконалення інфраструктури системи державного управління сферою інтелектуальної власності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 116-119 : рис. – Бібліогр.: 19 назв
948370
  Берназюк Я.О. Питання удосконалення Конституції України // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; МАУП. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 20-29. – ISSN 2414-05-62
948371
  Єрмолаєв Д.І. Питання удосконалення понятійно-категоріального апарату в системі державної охорони України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 98-100. – Бібліогр.: 7 назв
948372
  Полюхович В.І. Питання удосконалення правового регулювання діяльності інвесторів на фондовому ринку України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 227-232. – ISSN 1563-3349
948373
  Оридорога М.Т. Питання удосконалення сімейно-шлюбного законодавства // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 62-66
948374
  Макарчук С. Питання українізації православної церкви в громадсько-політичному житті Волині у 20-х роках ХХ ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Макарчук С. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 1 (115), січень - лютий. – C. 3-9. – (Серія історична). – ISSN 1028-5091
948375
  Беліченко М. Питання українсько-польських взаємин у творчості Романа Іваничука // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 6-9. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Актуальність дослідження визначено місцем історичної прози Р. Іваничука в українській літературі другої половини XX століття. Вивчення питання українсько-польських стосунків в історичній романістиці письменника зумовлено не лише потребою його ...
948376
  Федик І. Питання українсько-польської співпраці в ідеологіях українських католицьких партій Галичини міжвоєнного періоду // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 5. – С. 34-37.
948377
  Ковалик І.І. Питання українського і слов"янського мовознавства : вибрані праці / Іван Ковалик ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Львів ; Івано-Франківськ. – ISBN 978-966-428-037-4
Ч. 2. – 2008. – 496 с.
948378
   Питання Українського інституту національної пам"яті : постанова КМУ від 09.07.2014 № 292 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 62, 12 серпня. – С. 33-34
948379
  Алієв Д.А. Питання української автономії в I і II Державній думі Росії (1906-1907 pp.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 55-61. – (Історія ; Вип. 36)


  На основі історичних джерел висвітлюються ідеї української автономії в складі федеративної демократичної Росії, що відстоювали українські депутати в I і II Державній думі.
948380
  Могильний Л.П. Питання української державності в програмі Української демократичної партії (1904-1905) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 44-46. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Досліджено питання української державності в програмі Української демократичної партія (УДП), яка діяла на початку ХХ ст. The article studies state organization of Ukraine in program of Ukrainian Democratic Party of Naddnipryanska Ukraine of the early ...
948381
   Питання української діалектології і міжмовних контактів. – Дніпропетровськ, 1972. – 114с.
948382
  Верменич Я.В. Питання української козацької державності в історіософії М.І. Костомарова // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 170-173. – ISBN 5-7702-0775-2
948383
  Гольденбер Л.І. Питання української літератури в "Наукових записках" та збірниках вузів Української РСР : бібліографічний покажчик / (склав Л.І. Гольденбер). – [б.м.] : [б.и..], 1958. – [15] с. – Окр. відб. з: "Радянське літературознавство", № 6, 1958, [c.136-150]
948384
   Питання української літературно-художньої критики початку 20 ст.. – Дніпропетровськ, 1977. – 52с.
948385
  Готкова Ю. Питання української мови на Кубані у 1920-1930-х рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 46-48. – ISBN 978-966-171-783-0
948386
  Наєнко Г.М. Питання української мови у творах М. Максимовича // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 44-47. – Бібліогр.: Літ.: С. 47; 9 поз. – ISBN 966-8188-07-1
948387
  Давва В.В. Питання української національної культури в політиці революційних урядів у 1917 - 1920 рр. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 119-127
948388
   Питання української радянської літератури. – К, 1953. – 284с.
948389
   Питання української радянської літератури. – К, 1955. – 367с.
948390
   Питання української радянської літератури. – К, 1956. – 563с.
948391
   Питання української радянської літератури. – Київ : Радянський письменник
вип.4. – 1958. – 560с.
948392
  Магурчак А. Питання УНДО у світлі листування Андрія Жука і Романа Перфецького протягом 1925-1926 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 45-48. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено епістолярію між Андрієм Жуком і Романом Перфецьким, в якому висвітлюється ставлення до Українського національно демократичного об"єднання на протязі 1925-1926 рр. Проаналізовані статі А. Жука, які були опубліковані в "Українському прапорі", ...
948393
  Чубінідзе О. Питання універсальної юрисдикції за скоєння злочинів проти міжнародного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 225-229
948394
   Питання управління державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованими Міністерству освіти і науки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 831-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 96, 8 грудня 2017 року. – С. 493-494
948395
  Пушкін О.А. Питання управління державними соціалістичними підприємствами у новому Цивільному кодексі УРСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
948396
  Брежнєв Л.І. Питання управління економікою розвинутого соціалістичного суспільства / Л.І. Брежнєв. – К., 1976. – 720с.
948397
   Питання управління об"єктами державної власності законодавчо врегульовано // Фінансовий контроль : Всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 5-8
948398
  Цицик К.Ю. Питання управління системними ризиками в контексті забезпечення фінансової стійкості банківського сектору // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 117-124
948399
  Янчев А. Питання управління та оцінки інформаційних технологій : прикладна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 9 (299). – С. 50-52. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
948400
  Борисова В. Питання управління юридичними особами і їх вирішення за чинним законодавством України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 113-120. – ISSN 0132-1331
948401
  Лобойко Т.В. Питання усвiдoмлення aктуaльних сoцiaльних прoблем укрaїнськoю мoлoддю (нa приклaдaх ствoренoї нею сoцiaльнoї реклaми) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 235-238


  У стaттi рoзглянутo прoблему усвiдoмлення aктуaльних сoцiaльних прoблем укрaїнськoю мoлoддю.Прoaнaлiзoвaнo oсoбливoстi стaвлення сучaснoї мoлoдi дo сoцiaльних прoблем нa приклaдaх ствoренoї нею сoцiaльнoї реклaми. Головну увaгу придiленo oсoбливoстям ...
948402
  Балюк І.А. Питання участі некомерційних організацій в адміністративно-правових відносинах // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 126-136
948403
  Пащук А.Й. Питання участі прокурора в радянському цивільному процесі // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 89-94
948404
  Матієк Л.Г. Питання участі сторони обвинувачення в підготовчому провадженні // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 436-438. – ISBN 978-617-7530-15-1
948405
  Яременко В. Питання участі Тараса Шевченка в Кирило-Мефодіївському братстві за історіософським виміром: долання стереотипів // Наукові записки / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2006. – С. 496-517. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 7). – ISBN 966-7631-62-1
948406
  Яремчук В. Питання участі українців у Варшавському повстанні 1944 року // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 271-275. – ISBN 978-966-171-793-9
948407
  Халецька Л.П. Питання участі Франції в європейському інтеграційному процесі в сучасній зарубіжній та українській історіографії (1990-ті pp.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 133-135. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Висвітлено підхід українських та зарубіжних дослідників до питання моделей європейського інтеграційного об"єднання, проблеми створення європейської оборони, формування Економічного і валютного союзу, спільної європейської політики зайнятості й ...
948408
  Лемещенко К.Б. Питання федералізму в творчій спадщині М.І. Костомарова // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 29-34. – ISSN 1563-3349
948409
   Питання фізики твердого тіла. – Львів : Видавничий центр ЛДУ імені Івана Франка, 1964. – 119 с.
948410
   Питання фізіології, цитоембріології і флори України. – К, 1963. – 224с.
948411
   Питання філології та естетики в світілі ленінських ідей. – К, 1970. – 292с.
948412
  Кушнірова Л.В. Питання філології та навчання української мови у науковій спадщині В.І. Масальського // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 130-136. – Бібліогр.: в приміт.; С.130-135;


  Досліджуються питання філології та навчання української мови у науковій спадщині В.І. Масальського. Авторка переконана, що праці вченого збагатили вітчизняну науку і сприяли розвитку української мови та методики її навчання.
948413
  Кутузов Р.В. Питання фінансового управління у працях вітчизняних учених другої половини ХІХ ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 13-16. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х


  Досліджуються питання фінансовго управління у роботах вченого-економіста Івана Трохимовича Тарасова - випускника юрид. ф-ту Імператорського університету Св. Володимира. Захистив у 1875 р. магістерську дисертацію.
948414
  Нечипоренко Н. Питання фінансування санації в сфері господарювання // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 402-404
948415
   Питання фінансування у 2016 році виконання Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2013-2017 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 598 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 73, 23 вересня 2016 року. – С. 97-100
948416
   Питання фінансування у 2016 році виконання Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2013-2017 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 року № 598 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 27 вересня (№ 181). – С. 8
948417
  Шиприкевич В.В. Питання фоностилістики / В.В. Шиприкевич. – Київ : Київський університет, 1972. – 88с.
948418
  Ромашко М. Питання формування кредитної політики промислових підприємств // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 2. – С.108-112. – ISBN 966-654-085-1
948419
  Ананченко О.Є. Питання формування організаційної структури системи управління інформаційною безпекою підприємства // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 1. – С. 79-83. – ISSN 2409-7292
948420
  Дорош М.О. Питання формування резервної системи комерційних банків : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 131-137
948421
   Питання формування та організації діяльності Конституційної Асамблеї : Указ Президента України від 25 січня 2012 року №31/2012 // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 174. – ISSN 1026-9932
948422
   Питання фразеології східнослов"янських мов. – К, 1972. – 175с.
948423
  Коломієць М.П. Питання фразеологічної синоніміки (на матеріалі української мови) / М.П. Коломієць. – Дніпропетровськ, 1987. – 52с.
948424
  Афанасьєв О.Є. Питання Х Всеукраїнського турніру юних географів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (145). – С. 47
948425
  Мікоян А.І. Питання харчової промисловості в зв"язку з стахановьским рухом / А.І. Мікоян. – К., 1936. – 89с.
948426
   Питання ХІ Всеукраїнського турніру юних економістів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 5 (159). – С. 35
948427
  Гавриленко Л.І. Питання ХІV Всеукраїнського турніру юних географів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 5 (195). – С. 2-3
948428
   Питання ХІІ Всеукраїнського турніру юних географів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 5 (171). – С. 2-3
948429
   Питання ХІІ Всеукраїнського турніру юних економістів / Ю.В. Бицюра, О.В. Черкавський, Г.Е. Гронтовська, М.В. Мальчик, В.В. Смулка // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 28
948430
   Питання ХІІІ Всеукраїнського турніру юних географів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 3 (181). – С. 2-3
948431
   Питання ХІІІ Всеукраїнського учнівського турніру юних економістів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 12 (176). – С. 24
948432
  Кучеренко Н.О. Питання хімічної технології в курсі хімії середньої школи / Н.О. Кучеренко, О.М. Русько. – К., 1956. – 92с.
948433
   Питання художнього стилю і методу. – Дніпропетровськ, 1971. – 178с.
948434
   Питання художньої майстерності в творах українських письменників. – Львів, 1958. – 119с.
948435
  Лукаш С.С. Питання централізованого та локального регулювання праці у країнах колишнього СРСР // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 93-100
948436
  Міщенко Ю.В. Питання церковної історії Михайла Поснова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 252-256. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Простежується історико-релігійне дослідження Михайла Поснова,а саме - історія християнської церкви.
948437
  Майданик Р. Питання цивільно-правової відповідальності за договором про надання медичних послуг // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 82-90. – ISSN 0132-1331


  Правовий статус суб"єктів медичних правовідносин.
948438
  Клюшніченко А.П. Питання цивільного позову в радянському кримінальному процесі // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 29-33
948439
   Питання цивільного права та процесу в практиці діяльності органів внутрішніх справ : монографія / [Бортнік О.Г. та ін.] ; за заг. ред. В.А. Кройтора. – Харків : Золота миля, 2013. – 148 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 131-147 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-610-212-5
948440
  Теплюк М. Питання чинності законів України в аспекті конституційної юрисдикції // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 4 (313). – С. 25-28
948441
   Питання шевченкознавства. – Черкаси, 1964. – 168с.
948442
   Питання шевченкознавства. – Київ : Молодь
№ 4. – 1968
948443
   Питання шевченкознавства


  Про Роксолану Петрівну Зорівчак.
948444
  Петренко І.М. Питання шлюбно-сімейних відносин у Гетьманщині XVIII ст. на шпальтах часопису "Киевская старина" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 5 (518), вересень - жовтень. – С. 157-162. – ISSN 0130-5247


  Ідеться про висвітлення у журналі "Киевская старина" шлюбно-сімейних відносин серед православного населення Гетьманщини впродовж XVIII ст. Згадуються дослідження професора кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського ...
948445
  Сутріна Р. Питання шлюбу та сім"ї в творчості Платона / Р. Сутріна, Д. Сутрін // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 1. – С.86-90
948446
  Лесик Ф.Л. Питання щеплення рослин у курсі біології середньої школи / Ф.Л. Лесик. – К., 1955. – 96с.
948447
  Проценко М.В. Питання щодо взаємодії слідчих та оперативно-розшукових підрозділів при виявленні злочинів, вчинених організованими групами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 285-288
948448
  Нетеса Н. Питання щодо видового та безпосереднього об"єктів порушення правил охорони або використання надр (ст. 240 КК) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 103-109
948449
  Доманський В.А. Питання щодо методології формування законодавства у сфері цивільного захисту України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 33-37. – Бібліогр.: 14 назв
948450
  Кірічевська А.В. Питання щодо необхідності запровадження загальнообов"язкового страхування професійної відповідальності адвокатів // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 220-222. – ISBN 978-617-673-442-0
948451
  Кресін О. Питання щодо періодизації розвитку порівняльного правознавства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 247-265. – ISSN 0132-1331
948452
  Новаков С. Питання щодо положення жінок у діяльності Організації Об"єднаних Націй // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 149-150
948453
  Крайник Г. Питання щодо потерпілого від злочину, передбаченого статтею 272 Кримінального кодексу України // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 43-49.
948454
  Ясечко С. Питання щодо правочинів з особистим немайновим правом на ім"я // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.78-83
948455
  Ільченко С. Питання юридичного забезпечення діяльності морських портів України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 6 (607). – С. 86-93. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
948456
  Щербанюк Л.М. Питання юридичної відповідальності адресатів права депутатського запиту в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 110-112
948457
  Цірат Г.А. Питання юрисдикції в міжнародних договорах України про правову допомогу // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – Вип. 3 (22). – С. 197-202
948458
  Базов О. Питання юрисдикції Європейського суду з прав людини щодо розгляду міждержавних справ // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 84-91
948459
  Шевченко В. Питання ядерної безпеки України стосується Європи й усього світу // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 21 (401). – C. 48-49. – ISSN 2313-559X
948460
   Питання якісної теорії. – К, 1978. – 69с.
948461
  Власенко К.В. Питання якості математичної освіти в інженерно-машинобудівній школі в контексті приєднання України до Болонського процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 31-36. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми якості інженерно-машинобудівної освіти, уніфікації та адаптивності освітніх програм, зрозумілості їх змісту та можливості практичної реалізації, аналізуються шляхи оптимального співвідношення фундаментальності й ...
948462
  Бузницька С.В. Питання, пов"язані з реалізацією права на необхідну оборону // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 51-55. – ISBN 966-614-021-7
948463
  Макух О.В. Питання, пов’язані із визначенням предмета закону про Державний бюджет у рішеннях Конституційного Суду України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 90-102. – ISSN 2224-9281
948464
  Очиченко О. Питання, що іноді виникають у зв"язку з проведенням загальних зборів акціонерів // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 35-39.
948465
  Шумило Н. Питання, що потребує дослідження
948466
  Кралюк П. Питання, що потребує ясності: Галицько-Волинське князівство чи королевство Руське? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27-28 січня (№ 13/14). – С. 20
948467
  Кралюк П. Питання, що потребує ясності: Галицько-Волинське князівство чи королівство Руське? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 лютого (№ 18/19). – С. 20
948468
  Коренга Ю. Питання, які стосуються встановлення батьківських прав за використання сурогатного материнства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 511-514. – ISSN 1026-9932
948469
  Литвин Т. Питанням безпеки - належну увагу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 24-25 : фото
948470
  Печеник Б.Я. Питательные агрегаты мощных энергоблоков / Б.Я. Печеник, Г.И. Хатетовский. – М., 1978. – 176с.
948471
  Мириманян П Х. Питательные вещества почвы и удобрения / П Х. Мириманян, . – М.-Л., 1937. – 64с.
948472
  Михайлов А.К. Питательные насосы для тепловых электростанций большой мощности / А.К. Михайлов. – М., 1963. – 48с.
948473
  Козлов Ю.А. Питательные среды в медицинской микробиологии / Ю.А. Козлов. – М, 1950. – 252с.
948474
  Мартенс Л.А. Питательные среды из кислотного гидролизата рыбокостной муки и их применение для культивирования возбудителя чумы : Автореф... канд. биол.наук: / Мартенс Л.А.; Всесоюз. науч.-исслед. противочумный ин-т "Микроб". – Саратов, 1964. – 19л.
948475
  Кахута Николай Максимович Питательный режим мощного чернозема Курской области и продуктивность культур севооборота : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.01.04 / Кахута Николай Максимович; Всес. Акад. сельскохоз. наук им. В.И.Ленина. Почвенный ин-т. – М., 1972. – 27л.
948476
  Латышев Э.П. Питательный режим почв в условиях рисового севооборота юга Украины : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Латышев Э.П. ; Хар. с.-х. ин-т. – Харьков, 1966. – 26 с.
948477
  Яскин А.А. Питательный режим темно-каштановых почв Северного Казахстана : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Яскин А.А. ; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – Москва, 1968. – 20 с.
948478
  Рэй П. Питер Акройд: Справка // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 3-4. – ISSN 1130-6545
948479
  Руткевич Е.Д. Питер Бергер - полвека творческого пути // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1 (321). – С. 114-123. – ISSN 0132-1625
948480
   Питер Брейгель в графике: Из собрания Королевской Библиотеки Бельгии. – Ленинград, 1979. – 9 с.
948481
  Климов Р.Б. Питер Брейгель старший / Р.Б. Климов. – М., 1954. – 52с.
948482
  Львов С.Л. Питер Брейгель Старший / С.Л. Львов. – М., 1971. – 206с.
948483
   Питер Брейгель Старший // Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2004. – № 1. – С. 57-61.
948484
  Кульчицкий И. Питер Брейгель Старший // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 2. – С. 12-33


  Питер Брейгель старший ("Мужицкий" (1525-1569) - южнонидерландский живописец, график, мастер пейзажа и жанровых сцен
948485
  Цырлин И.И. Питер де Хоох / И.И. Цырлин. – М., 1955. – 48с.
948486
  Хорошилова О. Питер Доиг, Хичкок от живописи // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 82-87.
948487
  Ливанова М. Питер Пауль Рубенс: собственной рукой // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 2 (54). – С. 44-65. – ISSN 1819-6268
948488
  Барри Д.М. Питер Пэн / Д.М. Барри. – М., 1971. – 128с.
948489
  Барри Д. Питер Пэн // Приключения Алисы в Стране Чудес / Л. Кэрролл. – Москва : Детская литература, 1983. – С. 443-532. – (Библиотека мировой литературы для детей, т. 40)
948490
  Барри Д.М. Питер Пэн / Д.М. Барри. – М., 1987. – 547с.
948491
  Овчинников С.А. Питер Ф. Друкер об бразовании в обществе знаний // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 1. – С. 76-89. – ISSN 1561-2465


  Анализируются взгляды одного из ведущих американских ученыз-экономистов XX века, создателя философии современного менеджмента и педагога П.Ф. Друкера о роли знаний в постиндустриальном обществе, изменении их значения и функций.
948492
  Лебедев К.М. Питерские герои первой русской революции / К.М. Лебедев. – Л., 1967. – 47с.
948493
   Питерские рабочие. – Л, 1963. – 219с.
948494
   Питерские рабочие в борьбе с контрреволюцией в 1817-1918 гг.. – М, 1986. – 238с.
948495
   Питерские рабочие и Великий Октябрь. – Л, 1987. – 486с.
948496
  Вересов А.И. Питерские умельцы / А.И. Вересов. – Ленинград, 1986. – 155с.
948497
  Алексеев Н. Питерские хроники // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 12. – С. 40-48. – ISSN 0321-1878
948498
  Кукушкин В.Н. Питерскя окраина. / В.Н. Кукушкин. – Л., 1958. – 244с.
948499
  Кукушкин В.Н. Питерскя окраина. / В.Н. Кукушкин. – Л., 1967. – 543с.
948500
  Кукушкин В.Н. Питерскя окраина. / В.Н. Кукушкин. – Л., 1978. – 536с.
948501
  Фрайман А.Л. Питерцы на первых фронтах / А.Л. Фрайман. – Л., 1972. – 128с.
948502
   Питерцы на фронтах гражданской войны : сборник воспоминаний. – Ленинград : Лениздат, 1970. – 467 с.
948503
  Вирган І.О. Питиме зілля : поезії / І.О. Вирган. – Київ : Дніпро, 1967. – 191 с.
948504
  Костылев В.И. Питирим : Роман / В.И. Костылев. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1984. – 352с.
948505
  Ломоносова Питирим Сорокин и парадигмы глобального развития XXI века (обзор конференции) / Ломоносова, В // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 146-148. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 2). – ISSN 1995-0047
948506
  Писная Ю.В. Питирим Сорокин об общественной природе самоубийства // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (3). – С. 233-237
948507
  Кордун В.О. Питирим Сорокін про прояви політичної свідомості та колективного підсвідомого у періоди революцій у "мовних та субвокальних реакціях" // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С. 45-58. – ISSN 2075-1443
948508
  Костылев В.И. Питирим: роман / В.И. Костылев. – Горький, 1948. – 407с.
948509
  Костылев В.И. Питирим: роман / В.И. Костылев. – Минск, 1988. – 383с.
948510
  Кірпічніков Василь Питна вода в Україні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 20-21 : фото
948511
   Питна вода в Україні: зміцнення зв"язків та розширення можливостей для діяльності на локальному та міжнародному рівнях. – Київ, 2002. – 44с. – Третя редакція
948512
  Савчук І.М. Питома активність 137Cs у свинині за використання в раціоні тварин різних доз білково-вітамінно-мінеральної добавки // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 132-135 : табл. – Бібліогр.: с. 135. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
948513
  Слепцов В.А. Питомика / В.А. Слепцов. – М., 1956. – 36с.
948514
  Радзівілл О.А. Питомі виміри історико-правової освіти в процесах духовно-інтелектуального оздоровлення суспільств // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (54). – С. 17-28. – ISSN 2222-5374
948515
  Дашкова П.В. Питомник : Роман. В 3-х кн. / П.В. Дашкова. – Москва : Астрель, АСТ. – ISBN 5-17-010183-X; 5-271-01883-0
Кн.1. – 2002. – 238 с.
948516
  Дашкова П.В. Питомник : Роман. В 3-х кн. / П.В. Дашкова. – Москва : Астрель, АСТ. – ISBN 5-17-010182-1; 5-271-01884-9
Кн.2. – 2002. – 231 с.
948517
  Дашкова П. Питомник : Роман. В 3-х кн. / П. Дашкова. – Москва : Астрель, АСТ. – ISBN 5-17-010181-3; 5-271-01939-Х
Кн.3. – 2002. – 200 с.
948518
  Шкловский Е. Питомник // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 1. – С. 12-77. – ISSN 0130-7673
948519
  Кальницкий М. Питомник благородных девиц // Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев, 2013. – 12 сентября (№ 202). – С. 16. – ISSN 1997-1249


  "...Для первоначального размещения института нужно было найти временное пристанище. Вопрос этот решился сам собой. В 1837 году скончался почтенный военачальник, фельдмаршал князь Фабиан Остен-Сакен, доживавший свой век в Киеве. "В наследство" ...
948520
  Гладкий Н.П. Питомник декоративных деревьев и кустарников / Н.П. Гладкий. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1954. – 280 с.
948521
  Кожевникова Мария Питомник редких журавлей. Летят белые журавли // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 52-56 : фото
948522
  Чаплина В.В. Питомцы зоопарка. / В.В. Чаплина. – М., 1988. – 174с.
948523
  Федорова Т. Питомцы Метростроя. / Т. Федорова. – М., 1946. – 19с.
948524
  Леонтьева Г.К. Питомцы муз. / Г.К. Леонтьева. – Л, 1968. – 158с.
948525
  Неклюдова О.С. Питомцы музы / О.С. Неклюдова. – М., 1969. – 199с.
948526
  Гальперин В.А. Питомцы северных муз / В.А. Гальперин. – Сыктывкар, 1980. – 143с.
948527
  Митин В.В. Питон, который задушил льва / В.В. Митин. – Новосибирск, 1968. – 232с.
948528
  Кочерженко Марина Питу - повысить, Вату - усмирить : the Experience // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 5. – С. 30-35 : Фото
948529
  Пятницкая И.Н. Пить - значит не быть / И.Н. Пятницкая. – М., 1987. – 176с.
948530
  Пестушко Валерий Пить или не пить, вот в чем вопрос... : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 52 : Іл.
948531
  Шик И.Р. Питьевые воды Азербайджана / И.Р. Шик. – Баку, 1928. – 145-197с.
948532
  Жмудь Л.Я. Пифагор и его школа (ок. 530 - ок. 430 гг. до н.э.) / Л.Я. Жмудь. – Л, 1990. – 188с.
948533
  Шредер Л. Пифагор и индийцы / Л. Шредер. – 73с.
948534
  Рощин С. Пифагор, или из жизни счетовода // Личности. – Киев, 2008. – № 3 (13). – С. 82-99. – ISSN 1819-6268
948535
  Бочаров В.А. Пифагореизм, платонизм, математика и логика // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.84-94. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
948536
  Шапошникова Ю.В. Пифагорейское учение о числе и математический характер естествознания Нового времени // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 36-40. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 1). – ISSN 1995-0055
948537
  Серпинский В. Пифгоровы треугольники / В. Серпинский. – Москва, 1959. – 112 с.
948538
  Лаллеман Ф. Пифей : Бортовой дневник античного мореплавателя / Ф. Лаллеман; Пер. с французского Григорьева А.М. Под. ред. Снисаренко А.В. – Москва : Прогресс, 1986. – 253с.
948539
  Смирнов С.В. Пифон - наследник Александра в тени великих современников // Вестник древней истории / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2014. – № 3 (290), июль - август- сентябрь. – С. 31-46. – ISSN 0321-0391


  Піфон - один з тілоохоронців Александра Македонського.
948540
  Гриценко І.С. Пихно (Піхно) Дмитро Іванович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 135. – ISBN 978-966-06-0557-2
948541
   Пихта испанская (Abies pinsapo Boiss) в условиях Степного Крыма / Н. Клименко, С. Мороз, О. Клименко, Н. Клименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 118-119. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Приведены результаты испытания Пихты испанской в условиях Степного Крыма. Показано, что она вполне устойчива в данных почвенно-климатических условиях и в соответствии с ее биоэкологическими особенностями является перспективной древесной культурой для ...
948542
  Швиденко А.И. Пихтовые леса Украины. / А.И. Швиденко. – Львов, 1980. – 192с.
948543
  Жолковский А. Пицунда-57, далее везде : проза: виньетки // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 12 (1052). – С. 8-27. – ISSN 0130-7673
948544
   Пицунда - Мюссерский заповедник. – М, 1987. – 188с.
948545
  Зенкович В.П. Пицунда - наша радость и тревога / В.П. Зенкович. – Тбилиси : СабчатоСакартвело, 1984. – 187с.
948546
  Мархолиа И. Пицунда / И. Мархолиа. – Сухуми, 1976. – 95с.
948547
  Ростовцев А. Пицундская сосновая роща как "памятник природы" / А. Ростовцев. – 60 с. – Отд.отпечаток
948548
  Бурести Елена Пицца под солнцем / Бурести Елена, Синяков Денис // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 3 (2894). – С. 28-43 : фото
948549
  Дементьев В.А. Пичковые режимы свободной генерации квантовых генераторов на твердом теле : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Дементьев В. А.; МГУ, Физ. фак. – М., 1973. – 19л.
948550
  Мордюк А. Пишаємося героями // Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 6)


  В інституті факультеті відбулася святкова зустріч з ветеранами Великої Вітчизняної війни, присвячена Дню Великої Перемоги.
948551
  Коляновський О. Пишаємося своїми випускниками // Прибережненська загальноосвітня школа : сторінки історії (до 100-річчя з часу заснування) / О. Коляновський. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2013. – С. 78-90. – ISBN 978-966-2911-57-2


  Про випускників Прибережненської загальноосвітньої школи I-II ст.
948552
  Нєдорєз В. Пишаємося тим, що знали його // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 119-122


  Висвітлено життя і діяльність легендарної особистості для Кіровоградщини – В. І. Легуна, фронтовика, ветерана війни та органів прокуратури, заслуженого юриста України.
948553
   Пишаємось своєю альма-матер / Г.Г. Кіт, Г.М. Ніщук, Любчак, , В.А. Сапогов; розмовляла Н. Осипчук // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 листопада (№ 44/45). – С. 2
948554
  Беляева Г.В. Пишем правильно : пособие по письму и письменной речи : начальный этап обучения / Г.В. Беляева, Л.С. Сивенко, Л.В. Шипицо. – Москва : Русский язык. Курсы, 2007. – 328 с. – ISBN 978-5-88337-083-9
948555
  Борикова Л.В. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу : Учебное пособие для студ.средних педагог. учеб.заведений / Л.В. Борикова, Н.А. Виноградова. – Москва : Academia, 2000. – 128с. – (Педагогическое образование). – ISBN 5-7695-0514-1
948556
  Колесова Д.В. Пишем эссе : учебное пособие для изучающих русский язык / Д.В. Колесова, А.А. Харитонов. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2006. – 100с. – ISBN 5-86547-307-7
948557
  Крівчикова Г.Ф. Пишемо англійською правильно та виразно / Г.Ф. Крівчикова. – Харків : Основа, 2003. – 80с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.11). – ISBN 966-8245-72-5
948558
   Пишемо польською // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 2


  В Інституті філології відбувся конкурс-диктант з польської мови. Ініціатором заходу виступив фонд "Свобода і демократія" в тісній співпраці з Польським центром та кафедрою полоністики Інституту філології. Написання диктанту було приурочене до ...
948559
  Дмитриева Д Е. Пишет вам Сынишка... / Д Е. Дмитриева. – М., 1974. – 111с.
948560
  Ерашов В.П. Пишет домой солдат... / В.П. Ерашов. – М., 1967. – 127с.
948561
  Дзюба Іван Пишеться "Велика книга нашого народу" = До 80-річчя Ліни Костенко
948562
  Дзюба І. Пишеться "велика книга нашого народу"... // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 750-784. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Роздуми про творчий шлях Ліни Костенко.
948563
  Шапиро М. Пиши без ошибок / М. Шапиро, Р. Лернер. – М., 1929. – 96с.
948564
  Каманин Ф.Г. Пиши ты больше про наши Ивановичи : Рассказы. Литературные встречи / Ф.Г. Каманин. – Москва : Советский писатель, 1984. – 375 с.
948565
  Мастрюков А Пишите книгу своей жизни / А. Мастрюков. – Москва : [Т-во тип. А.И. Мамонтова], 1916. – 35 с.
948566
  Дробинская Л.П. Пишите мне на медсанбат / Л.П. Дробинская. – Л., 1990. – 253с.
948567
   Пишкін Борис Андрійович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 206-207. – ISBN 966-02-0537-6
948568
   Пишкін Борис Андрійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 110
948569
   Пишкін Борис Андрійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 205 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
948570
   Пишкін Борис Андрійович (1893-1970) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 120. – ISBN 966-95774-3-5
948571
  Душек Душан Пиштачик путешествует / Душек Душан. – Москва, 1988. – 157 с.
948572
  Гербіш Н. Пишу для тих, із ким ми "в синхроні" / спілкувалася Наталка Пасічник // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 20 вересня (№ 19). – С.9


  Розмова з письменницею, перекладачкою, журналісткою Надійкою Гербіш про свою літературну творчість, стан масової літератури, масового читача
948573
  Гамалий Н.В. Пишу и думаю об Ильиче / Н.В. Гамалий. – Москва : Советская Россия, 1983. – 192 с.
948574
  Бацер Ис.М. Пишу на броне... / Ис.М. Бацер. – Петрозаводск, 1979. – 247с.
948575
  Бровка Петрусь Пишу о сердце человечьем ... / Бровка Петрусь; авториз. пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 256 с.
948576
  Светлевская А. Пишу статьи до четырех утра // Сегодня. – Киев, 2017. – 17 января (№ 8). – С. 5


  "...Научный сотрудник Киевского института Молекулярной биогенетики НАН Украины, биолог Ольга Броварец совершила прорыв в науке. Она изучила особенности ДНК, что позволит в будущем успешно лечить тяжелое заболевание, как рак".
948577
  Тараненко Н.В. Пишу стихи свои как дневники. / Н.В. Тараненко. – Одесса, 1994. – 120с.
948578
  Буйло К.А. Пишу тебе : стихи / К.А. Буйло; авториз. пер. с белорус.Н.Медведевой. – Москва : Советский писатель, 1971. – 88 с.
948579
  Тыцких В.М. Пишу тубе, любимая / В.М. Тыцких. – М., 1986. – 63с.
948580
  Фаулз Д. Пишу, отже, існую = З книги "Ходи хробаків" (1964) : проза: есе // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 206-214


  з англійської переклав студент Інституту журналістики Роман Горбик
948581
  Барыкин К.К. Пишу, печатаю, диктую... / К.К. Барыкин. – М., 1975. – 127с.
948582
  Барыкин К.К. Пишу, печатаю, диктую... / К.К. Барыкин. – 2-е изд. – М., 1979. – 125с.
948583
  Боjаджиевска М. Пишуваньето во среден род : цинични есеи / Маjа Боjаджиевска. – Скопje : Сигмапрес, 2007. – 135 с. – ISBN 978-9989-36-134-0
948584
  Боровиков Д. Пишущие герои у Гоголя / / Д. Боровиков // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2007. – № 2. – С. 251-274. – ISSN 0042-8795
948585
  Несмеянов А.Н. Пища будущего / А.Н. Несмеянов, В.М. Беликов. – М., 1979. – 128с.
948586
  Пестушко Валерий Пища гладиаторов : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 52
948587
  Артюх Л.Ф. Пища и питание украинских крестьян : Автореф... канд. ист.наук: / Артюх Л.Ф.;. – Минск, 1981. – 36л.
948588
   Пища огнедышащих богов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 32-35 : фото
948589
  Михайлов В.С. Пища простая и полезная / В.С. Михайлов. – М, 1988. – 173с.
948590
  Ташмухамедова М.И. Пище-двигательные условные рефлексы с двойной связью : Автореф... канд. биол.наук: / Ташмухамедова М.И.; Ин-т высш. нервной деятельности и нейрофизиологии АН СССР. – М., 1966. – 15л.
948591
  Демченко В.Е. Пищеварение в слепой и ободочной кишках у телят в связи с возрастом : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Демченко В.Е. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 22 с.
948592
  Смирнов К.В. Пищеварение и гипокинезия / К.В. Смирнов. – М., 1990. – 224с.
948593
  Гальперин Ю.М. Пищеварение и гомеостаз / Ю.М. Гальперин, П.И. Лазарев. – М, 1986. – 304с.
948594
  Уголев А.М. Пищеварение и его приспособительная эволюция / А.М. Уголев. – Москва, 1961. – 307с.
948595
  Симаков А.Ф. Пищеварение северного оленя / А.Ф. Симаков. – Сыктывкар, 1993. – 103с.
948596
  Валенкевич Л.Н. Пищеварительная система человека при старении / Л.Н. Валенкевич. – Ленинград, 1984. – 224с.
948597
  Сукалло М.А. Пищеварительная функция печени при кастрации. : Автореф... канд. биол.наук: / Сукалло М.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1961. – 14л.
948598
  Гещинская М.А. Пищеварительная функция поджелудочной железы овец. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гещинская М.А.; М-во сел.хоз-ва РСФСР. – Новочеркаск, 1963. – 19л.
948599
  Степанов В.П. Пищеварительные и обменных процессы в желудочно-кишечном тракте у свиней породы ландрас и крупной черной. : Автореф... Канд.биол.наук: / Степанов В.П.; Всес.науч.-исслед.ин-т.животноводства. – Дубровицы, 1965. – 18л.
948600
  Левицкий А.П. Пищеварительные ферменты слюнных желез : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Левицкий А. П.; ОГУ. – Одесса, 1974. – 54л.
948601
  Месснер О.М. Пищеварительный аппарат вредной черепашки и его функциональные измеенения в годичном цикле. : Автореф... Канд.биол.наук: / Месснер О.М.; Зоол.ин-т Акад.наук СССР. – М, 1962. – 15л.
948602
  Алеев А.М. Пищеварительный аппарат жвачных сельскохозяйственных животных в рентгенологическом освещении : Автореф... д-ра биолог.наук: / Алеев А.М.; Днепропетровский сельскохозяйственный институт. – Днепропетровск, 1950. – 32 с.
948603
  Ногаллер А.М. Пищевая аллергия / А.М. Ногаллер. – М, 1983. – 192с.
948604
  Микоян А.И. Пищевая индустрия Советского Союза / А.И. Микоян. – М., 1936. – 64с.
948605
  Микоян А.И. Пищевая индустрия Советского Союза / А.И. Микоян. – М., 1939. – 196с.
948606
   Пищевая индустрия СССР к 20-летию Советской власти. – М.-Л, 1937. – 72с.
948607
  Гройсман С.Д. Пищевая моторика желудка при пище различной консистенции и химического состава : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Гройсман С.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1960. – 16 с. – Бібліогр. : с. 15-16
948608
  Гройсман С.Д. Пищевая моторика желудка при пищеразличной консистенции и химического состава : Дис... канд. биол.наук: / Гройсман С.Д.; Киевский ордена Ленина гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. Науч.-иссл. ин-т физиологии животных. Отдел физиологии. – К., 1959. – 209л. – Бібліогр.:л.169-209
948609
  Крисанов Д. Пищевая продукция качественная, безопасная и инновационная: проблемы стандартизации, производства и реализации // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 3 (305). – С. 42-49. – ISSN 1810-3944
948610
  Масленникова Е.В. Пищевая промышленность / Е.В. Масленникова. – М., 1984. – 48с.
948611
  Рыбин Ю.В. Пищевая промышленность в хозяйственном комплексе Воронежской области : Автореф... канд. географ.наук: / Рыбин Ю.В.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Ленинград, 1969. – 18л.
948612
   Пищевая промышленность в хозяйственном комплексе союзных республик и экономических районов. – М, 1976. – 343с.
948613
  Кудайбергенов Ж.Д. Пищевая промышленность Казахстана в послевоенный период : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 592 / Кудайбергенов Ж.Д. ; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1968. – 23 с.
948614
  Сооданбеков К.А. Пищевая промышленность Киргизской ССР и ее роль в специализации хозяйства республики / К.А. Сооданбеков. – Фрунзе, 1967. – 195с.
948615
  Качанов А.И. Пищевая промышленность Краснодарского края. (Состояние, резервы, перспективы развития) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Качанов А.И.; Рост. н/Д ин-т нар. хоз-ва. – Ростов -на-Дону, 1968. – 41л.
948616
  Шаров М. Пищевая промышленность на подъеме / М. Шаров. – М.-Л., 1931. – 60с.
948617
  Толысбаев Б.С. Пищевая промышленность Республики Казахстан: проблемы и перспективы // Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2006. – № 2. – С.21-26. – Библиогр.: на 8 пунктів. – ISSN 1680-2721
948618
  Зотов В.П. Пищевая промышленность Сов. Союза / В.П. Зотов. – М., 1958. – 204с.
948619
   Пищевая промышленность СССР. – М, 1967. – 535с.
948620
  Сиволап И.К. Пищевая промышленность СССР на новом подъеме / И.К. Сиволап. – М, 1952. – 90с.
948621
   Пищевая промышленность Украинской ССР. – К, 1966. – 16с.
948622
  Залерейчук А.А. Пищевая промышленность Фальц-Фейнов // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Днепропетр. нац. ун. им. Олеся Гончара. – Днепропетровск, 2011. – [Вып. 37]. – С. 26-34. – ISBN 978-966-551-322-3
948623
  Сиволап И.К. Пищевая промыышленность СССР / И.К. Сиволап, А.С. Шатхан. – М, 1957. – 180с.
948624
  Журавлева Елена Пищевая химия : Медпрактикум // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 2. – С. 174-181 : Фото
948625
  Кожанчиков И.В. Пищевая ценность белков в росте синей мясной мухи / И.В. Кожанчиков, 1945. – 57-63с.
948626
  Намсрай Пищевая ценность белков кобыльего молока и кумыса : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Намсрай Цаган-Увгуний ; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1975. – 22 с.
948627
  Бычков И.Я. Пищевое законодательство СССР и РСФСР / И.Я. Бычков. – М, 1932. – 184с.
948628
  Кассиль В.Г. Пищевое поведение в онтогенезе. / В.Г. Кассиль. – Л., 1990. – 219с.
948629
  Бадридзе Я.К. Пищевое поведение волка. / Я.К. Бадридзе. – Тбилиси, 1987. – 86с.
948630
  Рощина Г.М. Пищевое поведение и питание при экспериментальном нефрите : Автореф... канд. мед.наук: / Рощина Г.М.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Ленинград, 1966. – 24л.
948631
  Студеникина Е.И. Пищевые взаимоотношения и продукция планктонных етеротрофных уровней Азовского моря. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.18 / Студеникина Е.И.; АН УССР.Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1976. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
948632
  Трауберга Е.Т. Пищевые взаимоотношения молоди салаки Clupea narengus membras L. и малого бычка Pomatoschistus minutus (Pallas) и их значение в формировании поколений салаки Рижского залива. : Автореф... канд. биол.наук: 08.00.10 / Трауберга Е.Т.; АН УССР. Ин-т биологии южных морей им. А.О.Ковалевского. – Севастополь, 1979. – 25л.
948633
   Пищевые волокна. – Киев : Урожай, 1988. – 152 с.
948634
  Ягодинский В.Н. Пищевые отравления: первая помощь и профилактика. / В.Н. Ягодинский. – М., 1984. – 96с.
948635
   Пищевые потребности и баланс энергии у рыб. – К, 1973. – 181с.
948636
  Котов И А. Пищевые продукты в лечебном питании / И А. Котов, В.Н. Корзун. – К, 1985. – 144с.
948637
  Припутина Л.С. Пищевые продукты в питании человека. / Л.С. Припутина, В.Б. Белоцкая. – К., 1984. – 95с.
948638
  Дудченко Л.Г. Пищевые растения-целители / Л.Г. Дудченко, В.В. Кривенко. – Киев, 1985. – 128с.
948639
  Черепнин В.Л. Пищевые растения Сибири. / В.Л. Черепнин. – Новосибирск, 1987. – 192с.
948640
  Азбелев В.Н. Пищевые токсикоинфекции и интоксикации, вызванные аэробными бактериями / В.Н. Азбелев. – Москва : Изд-во Акад. мед. наук СССР, 1952. – 112 с. : ил. – Библиогр. в конце разделов
948641
  Ербаева М.А. Пищухи кайнозоя / М.А. Ербаева. – Москва, 1988. – 222 с.
948642
  Воинственский М.А. Пищухи, поползни, синицы УССР. Биология, систематика, хозяйственное значение / М.А. Воинственский. – Київ, 1949. – 118с.
948643
  Воинственский М.А. Пищухи, поползни, синицы УССР. Биология, систематика,хозяйственное значение. / М.А. Воинственский. – Киев : КГУ им.Т.Г.Шевченко, 1949. – 122с.
948644
  Данилов С. Пиэль : проза: повесть / Окончание. Начало в № 1, 2011 // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2011. – № 2 (661). – С. 69-90. – ISSN 0132-2036


  Опубликованы два рассказа: "Лешка и я", Удивительное время"
948645
  Маренко Карло Пия Толомеи = Pia de Tolomei : трагедия в 5 д. [ в стихах] / Соч. Карла Маренко ; Рус. пер. [в прозе] А. Элькана // Юдифь : Трагедия в 5 д. ; [Пер. с итал.] / Джакометти Паоло. – Санкт-Петербург : Тип. Ф. Стелловского, 1860. – 40 с. стп.
948646
  Гогун Олександр Пиятика в совєтських партизанських формуваннях України // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 2(719), кв.-черв. – С. 167-180. – ISSN 0042-9422
948647
  Гурвич Я.Є. Пияцтво губить людину / Я.Є. Гурвич. – Київ, 1958. – 44с.
948648
  Богатирьов М.Г. Пияцтво і злочинність / М.Г. Богатирьов. – Київ, 1959. – 48 с.
948649
  Коменда О. Піаніст - композитор - музикознавець: жанрові домінанти та періодизація творчої діяльності Олександра Козаренка // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 41 : Музикознавчий універсум. – С. 202-212. – ISSN 2310-0583
948650
  Румянцева А.Ю. Піаністична культура як системне явище // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 224-232
948651
  Елінек Е. Піаністка : Роман // Всесвіт : журнал іноземної літератури ; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 5/6. – С. 12-69. – ISSN 0320 - 8370
948652
  Єлінек Е. Піаністка : роман / Ельфріда Єлінек ; [пер. з німецької Н. Сняданко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 381, [3] с. – Лауреат Нобелівської премії з літератури 2004 р. – (Бібліотека нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-5852-2
948653
  Подліняєва І.В. Піар-діяльність як наукова проблема // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті визначаються теоретичні засади піар-діяльності. The article deals with the theoretical foundations of public relations. В статье раскрыты теоретические основы пиар-деятельности.
948654
  Ковальчук Ю. Піар-офіси сучасних бібліотек України // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 19-20


  З досвіду роботи Рівненського "PR-офісу сучасних бібліотек Рівненщини"
948655
  Райхель Ю. Піар Сталіна у виконанні Олександра Корнійчука // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 29 березня (№ 55)


  П"єса "Фронт" була інструментом боротьби з частиною військової еліти СРСР.
948656
  Климов Василь Піастри! Піастри! Або прощання із м"ясом по-канарському : від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 26-32
948657
  Суржик Л. Пів-професора на університет = Нові "Типові штатні нормативи..." як зашморг для вищої освіти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 31 травня - 6 червня (№ 19). – С. 1, 12


  Урізання бюджетних видатків на науку та освіту не лише загрожує існуванню науково-дослідного сектора вітчизняних університетів, а й ставить під сумнів сам навч. процес. Особливо занепокоєні ситуацією керівники вишів, у яких намагаються утримувати ...
948658
   Піввіковий ювілей Союзу Радянських Соціалістичних Республік.. – К., 1973. – 48с.
948659
  Щур Едуард Піввіку - на одній сторінці // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 3 (128). – С. 21 : Фото
948660
  Красенко В.К. Піввіку на сцені / В.К. Красенко. – Одеса, 1961. – 94 с.
948661
  Кортасар Хуліо Південна автострада : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4 (963/964). – С. 12-24. – ISSN 0320 - 8370
948662
  Маевский Південна Африка / Маевский. – Х, 1930. – 155с.
948663
   Південна Африка : Видання Посольства Південної Африки. – Київ, 2000
948664
   Південна Африка : Видання Посольства Південної Африки. – Київ, 2001


  1997. N 1/2
948665
   Південна Африка : Видання Посольства Південної Африки. – Київ
N 2/1. – 2001
948666
   Південна Африка : Туристичне видання Посольства Південної Африки. – Київ, 2002
948667
  Тондер Деларі Південна Африка та Україна: уроки державницького керівництва / лідерства на перехідному етапі // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 114-122. – ISBN 966-628-014-0
948668
  Беккер Кріс Південна Африка. Кохання у пляшці / Беккер Кріс, Бочетті Федеріка // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 24-27 : фото
948669
  Рафаловський Євген Південна Африка. Надія є! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 58-66 : фото
948670
  Біленко Василь Південна Африка. Синдром Кейптауна : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 5 (45), липень - серпень. – С. 68-70
948671
  Михайлуца М. Південна Бессарабія: рік радянізації і перші дні війни // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 64-72. – ISSN 2222-5250
948672
  Неправська Наталія Південна Бессарабія: смаколики й не тільки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 70-74 : фото. – ISSN 1998-8044
948673
  Лімборська А.І. Південна готика в романі Кормака Маккарті "Дитя Боже": дискурс жахливого та апологія злочину // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – C. 95-99. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 1, т. 2). – ISSN 2076-5770
948674
  Василенко В. Південна група військ УНР у підготовці антибільшовицького повстання в Україні (1921 р.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2011. – № 2 (37). – С. 94-124. – ISBN 978-617-587-078-5
948675
  Лоренс Південна і східна Азія: локомотив світової економіки / Лоренс, Кляйн // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 33-41. – ISSN 1605-7988
948676
  Михайлюк Ю. Південна Київщина в 60-х рр. XIV - 60-х рр. XVI ст. : державне управління та громадське самоврядування : монографія / Юрій Михайлюк. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – 346, [2] с., [2] арк. фотогр. : іл., табл., карти. – Покажч.: с. 326-341. – Бібліогр.: с. 297-324 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2256-29-1
948677
   Південна Корея чекає на Українців // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 94 : фото
948678
  Хомутенко В. Південна митниця - надійне джерело надходження доходів державного бюджету України / В. Хомутенко, І. Луценко, О. Запорожець // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 15-17. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У даній статті розглядається економічна діяльність Південної митниці та аналізуються показники її роботи як органу зі стягнення митних платежів до Державного бюджету України. Досліджено, що Південна митниця здійснює контроль за дотриманням ...
948679
  Степанова Світлана Південна Моравія. Броно і вино : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 66-70 : Фото
948680
  Сургай О. Південна околиця стародавнього Києва : з історії Києва // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 32-35. – ISSN 0130-7037


  Звіринець - історична місцевість, розташована між Печерськом та Чорною і Лисою горами
948681
  Бандуренко Є. Південна сторона / Є. Бандуренко. – К, 1953. – 143с.
948682
  Бандуренко Є.Ф. Південна сторона : поезії / Є.Ф. Бандуренко; Є.Ф. Бондаренко. – Одеса, 1982. – 344 с.
948683
   Південна та караібська Америка.. – Х., 1934. – 367с.
948684
  Василенкова-Полонська ПІвденна Україна / Василенкова-Полонська. – К., 1930. – с.
948685
  Козирєв В.К. Південна Україна у внутрішній політиці Російської імперії та СРСР (XVIII-XX століття) = The southern Ukraine in the internal policy of Russian empire and the Soviet Union (XVIII-XX century) / В.К. Козирєв; Запорізьке наук.тов-во ім.Я.Новицького;Ін-тут укр.археогр.та джерелозн.ім.М.С.Грушевського;Ред.кол.:А.Бойко,В.І.Мільчев. – Запоріжжя, 2002. – 374с. – (Джерела з історії Південної України.Том 2). – ISBN 966--7089-91-6
948686
  Музичко О.Є. Південна Україна у долі грецьких істориків у другій половині ХІХ - на початку ХХ cт. // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 14. – C. 177-189
948687
  Масенко Терень Південне море. Поезії. / Масенко Терень. – Х., 1929. – 72с.
948688
  Кремінь Д.Д. Південне сяйво : поезії / Д.Д. Кремінь. – Одеса : Маяк, 1983. – 103 с.
948689
   Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон : Айлант, 1998-
Вип. 14. – 2002
948690
   Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон : ХДУ, 1998-
Вип. 20. – 2003
948691
   Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон : ХДУ, 1998-
Вип. 21. – 2003
948692
   Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон : ХДУ, 1998-
Вип. 22. – 2003
948693
   Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 34. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
948694
   Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 35. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
948695
   Південний архів = Pivdenniy arkniv : (збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 36. – 2007. – резюме укр., англ. та рос. мовами
948696
   Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 37. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
948697
   Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 38. – 2007. – резюме укр., англ. та рос. мовами
948698
   Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 39. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
948699
   Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 40. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
948700
   Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 41. – 2008. – резюме укр., англ. та рос. мовами
948701
   Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 42. – 2008. – резюме укр., англ. та рос. мовами
948702
   Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 43. – 2008. – резюме укр., англ. та рос. мовами
948703
   Південний архів = Pivdenniy arkniv : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 44. – 2009. – резюме укр., англ. та рос. мовами
948704
   Південний архів = Pivdenniy arkniv : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 45. – 2009. – резюме укр., англ. та рос. мовами
948705
   Південний архів = Pivdenniy arkniv : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 46. – 2009. – резюме укр., англ. та рос. мовами
948706
   Південний архів = Pivdenniy arkniv : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; голов. ред. Ільїнська Н.І. ; редкол.: Бєлєхова Л.І., Бондарева О.Є., Демецька В.В. [та ін.]. – Херсон, 1998-. – ISSN 2307-8037
Вип. 67. – 2017. – 222 с. – Резюме укр., англ. та рос. мовами
948707
   Південний берег Криму. Фотопанорами. – Сімферополь, 1966. – 9с.
948708
  Чунарьов О.В. Південний Буг - водогосподарська діяльність у басейні та оцінка впливу південно-української АЕС на водні ресурси / О.В. Чунарьов, М.І. Ромась, В.К. Хільчевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 58-65.
948709
  Корж Ю. Південний вектор політики ЄС у сфері енергозабезпечення та його вплив на Україну // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 60-62
948710
  Ле І. Південний захід : роман / І. Ле, О. Левада. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 483 с.
948711
   Південний захід. Одесика = Юго-Запад. Одессика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса : Друкарський дім. – ISBN 978-966-389-291-8
Вип. 11. – 2011. – 268 с.
948712
   Південний захід. Одесика = Юго-Запад. Одессика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса : Друкарський дім. – ISBN 978-966-389-291-8
Вип. 12. – 2011. – 314 с.
948713
   Південний захід. Одесика = Юго-Запад. Одессика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса : Друкарський дім. – ISBN 978-966-389-291-8
Вип. 13. – 2012. – 278 с.
948714
   Південний захід. Одесика = Юго-Запад. Одессика : історико-краєзнавчий науковий альманах / Асоціація європейської культури "Золота акація". – Одеса : Друкарський дім. – ISBN 978-966-389-291-8
Вип. 14. – 2012. – 292 с.
948715
   Південний Захід. Одесика = Юго-Запад. Одессика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса : Optimym. – ISBN 966-344-109-7
Вип. 2. – 2006
948716
   Південний Захід. Одесика = Юго-Запад. Одессика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса : Optimym. – ISBN 966-344-153-4
Вип. 3. – 2007
948717
   Південний Захід. Одесика = Юго-Запад. Одессика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса : Optimym. – ISBN 966-344-198-0
Вип. 4. – 2007
948718
   Південний Захід. Одесика = Юго-Запад. Одессика : історико-краєзнавчий науковий альманах / Ассоціація європейської культури "Золота акація". – Одеса : Optimym. – ISBN 966-344-234-1
Вип. 5. – 2008
948719
   Південний Захід. Одесика = Юго-Запад. Одессика : історико-краєзнавчий науковий альманах / Ассоціація європейської культури "Золота акація". – Одеса : Друкарський дім. – ISBN 978-966-389-260-3
Вип. 8. – 2009
948720
   Південний Захід. Одесика [Одесіка] = Юго-Запад. Одессика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса : Optimym. – ISBN 966-344-079-1
[Вип. 1]. – 2006
948721
  Загребельний П.А. Південний комфорт : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 302 с. – ISBN 5-333-00378-5
948722
  Загребельний П.А. Південний комфорт : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро, 1988. – 296 с. – (Романи й повісті ; № 1 ; 1988 р.). – ISBN 5-308-00253-3
948723
  Загребельний П.А. Південний комфорт : Роман / П.А. Загребельний. – Харків : Фоліо, 2002. – 351с. – (Література). – ISBN 966-03-1827-8
948724
  Загребельний Павло Південний комфорт : Роман / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2004. – 351с. – (Література). – ISBN 966-03-2431-6


  Наши славетні правоохоронні органи, робітники прокуратури, шахраї всіх рангів, наскрізь гніле суспільство - так все це є в романі, але є і страждання людини, яка намагається зберегти свою душу, свою гордість і свою любов
948725
  Шляхова Валерія Південний Мадагаскар. З водою й без води : Вояж-колекція / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 26-31 : Фото
948726
  Кочубей Ю.М. Південний напрямок зовнішньої політики України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 60-65. – ISBN 966-7196-06-2
948727
  Хуторной М О. Південний науковий центр Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України / М О. Хуторной, Лабунська О.Б. ., В Л. Хуторна // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 52-64. – ISSN 0372-6436


  Південний науковий центр (ПНЦ) створено в складі Академії наук УРСР сорок ро- ків тому, у травні 1971 р. Усього в Україні функціонує шість таких центрів — у Харкові, Донецьку, Дніпропетровську, Львові, Одесі та Сімферополі. Вони розташовані в регіонах ...
948728
  Андронаті С. Південний науковий центр: участь у вирішенні різноманітних проблем Південного регіону України / С. Андронаті, О. Хуторной // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2016. – № 1 (57). – C. 4-17. – ISSN 1819-7329
948729
  Кучеренко Валентина Південний Судан - нова країна на карті Африки : використай на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 19
948730
  Слєпухін Ю.Г. Південний Хрест : Роман / Ю.Г. Слєпухін. – Київ : Молодь, 1984. – 311с.
948731
  Коханова Л.Л. і Павленко Г.С. Південні рослини крокують на північ / Л.Л. і Павленко Г.С. Коханова. – К., 1967. – 172с.
948732
  Гирич Я. Південні слов"яни (частина 2) // Слов"янський світ у 2013 році: країнознавчий довідник / Я. Гирич. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – С. 61. – ISBN 978-966-8999-64-2


  У якості другої іноземної мови словенську мову вивчають на кафедрі слов"янської філології КНУ імені Тараса Шевченка. Студенти Ін-ту філології можуть вивчати хорватську як другу мову та здобути додаткову спеціалізацію.
948733
  Гирич Я. Південні слов"яни. (частина 1) // Слов"янський світ у 2013 році: країнознавчий довідник / Я. Гирич. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – С. 51. – ISBN 978-966-8999-64-2


  Вивчення болгарської та сербської мови у КНУ імені Тараса Шевченка.
948734
  Самойлова Л.І. Південно-Африканська Республіка: головні напрями внутрішнього та зовнішнього розвитку країни в умовах всебічної глобалізації (Південно-Африканський сценарій глобального розвитку) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 127-133. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
948735
  Колесса О.М. Південно-волинське городище і городиські рукописні памятники ХІІ-ХVІ в. / Олександер Колесса. – Прага : Накл. Укр. ун-ту в Празі ; Держ. друкарня в Празі
1-3. – 1923. – 45 с. – Відбитка з Наукового збірника Українського ун-ту в Празі, т. 1 - На тит. арк. дарчий надпис автора
948736
  Патриляк І. Південно-Західна Волинь весною - влітку 1943 р.: становлення структур УПА (За матеріалами слідчих справ радянських органів держбезпеки) // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2011. – Число 2 (23). – С. 48-56


  У статті на матеріалах протоколів допитів повстанців зроблена спроба реконструювати хід формування Повстанської армії на Південно-Західній Волині.
948737
  Жадан Сергій Південно-західна залізниця : поезія
948738
  Коляда І. Південно-Західний Відділ Імператорського Російського Географічного Товариства - інтелектуальний осередок національного свідомого українства 70-80-х рр. ХІХ ст. / І. Коляда, В. Милько // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2008. – № 2. – С. 31-38. – ISSN 1999-4966


  У статті досліджена діяльність Товариства, а також розглянута роль видатних українських учених : П. Чубинського, Г. Галагана, М. Драгоманова, П. Житецького, В. Антоновича, М. Максимовича.
948739
  Чорна Л.В. Південно-Західний відділ Російського географічного товариства - науковий і просвітницький центр громадівського руху // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту / Ізмаїльський державний педагогічний інститут. – Ізмаїл, 2000. – № 9 : До 60-річчя Ізмаїльського державного педагогічного інституту. – С. 48-51. – ISBN 5-7763-2345-2
948740
  Петрук Наталія Павлівна Південно-Західний Відділ Російського Географічного товариства в в суспільно-політичному русі України у другій половині 20 століття : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук:07.00.01 / Петрук Н.П.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
948741
  Тимчик Н.П. Південно-Західний відділ Російського географічного товариства в Києві (1873-1876) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 75-78. – (Історія ; Вип. 40)


  Висвітлюється процес створення та діяльності Південно-Західного відділу в Києві. Аналізуються причини, що призвели до його закриття. Подається аналіз усіх сфер діяльності Відділу. Зазначається, яких успіхів домоглися члени Відділу в ...
948742
  Петрук Наталія Павлівна Південно-Західний Відділ Російського Географічного Товариства в суспільно-політичному русі України у другій половині ХІХ століття : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Петрук Наталія Павлівна; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 182 л. – Бібліогр.: л.167 - 182
948743
  Тимчик Н.П. Південно-західний відділ Російського географічного товариства та його міжнародні зв"язки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 16-19. – (Історія ; Вип. 44)


  Розглядаються стосунки Південно-західного відділу як з багаточисельними російськими, так і з закордонними науковими установами та його участь у роботі міжнародної географічної виставки у Парижі
948744
  Шило Г.Ф. Південно-західні говори УРСР на північ від Дністра / Г.Ф. Шило. – Львів, 1957. – 254 с.
948745
  Грещук В.В. Південно-західні діалекти в українській художній мові : нарис / Василь Грещук, Валентина Грещук ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Ін-т українознавства. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2010. – 309, [1] с. – Бібліогр.: с. 293-304. – ISBN 978-966-640-279-3
948746
  Савчак Н. Південно-Східна Азія в системі зовнішньополітичних пріоритетів КНР // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 37-38
948747
  Шергін С.О. Південно-Східна Азія та країни-члени АСЕАН у контексті національних інтересів України // Геополітичні трансформації в Євразії: погляди з Києва і Сеула / під ред. Г.М. Перепелиці та Посла Хо Сун Чьола ; Дипломатична акад. України при Мін. закордон. справ України. – Київ : ДЕМІД, 2009. – С. 264-307. – ISBN 966-7196-04-6
948748
  Птахів Семен Південно-Східна Азія: доступне розмаїття // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 26-28 : фото. – ISSN 1998-8044
948749
  Неправська Наталія Південно-східна Азія: швидше і доступніше // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 6, листопад - грудень. – С. 44 : фото. – ISSN 1998-8044
948750
  Сасько Н.В. Південно-Східна Європа та Співдружність незалежних держав (СНД) у глобальному інвестиційному середовищі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 71-75
948751
  Поповський А. Південно-східні говіркові риси в збірці поезій Івана Манжури "Степові думки та співи" // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – Присвячується 90-річчю від дня народження Й.О. Дзендзелівського. – С. 169-172. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 24)
948752
  Поповський А.М. Південно-східні говіркові риси у збірці поезій Івана Манжури "Степові думи та співи" // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 33. – С. 23-31
948753
  Галицький В.І. Південно-Український канал - велика сталінська будова комунізму на Україні / В.І. Галицький. – К., 1953. – 76с.
948754
  Тихоненко І. Південноазійський регіональний комплекс безпеки на сучасному етапі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 60-65. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 3). – ISSN 2078-4333
948755
  Залигін С.П. Південноамериканский варінт / С.П. Залигін. – К., 1983. – 376с.
948756
  Марзмазов В. Південнокорейський феномен : Інтерв"ю / Василь Мармазов ; [інтерв"ю взяв] Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27 березня (№ 53)


  Розмова з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Корея Василем Мармазовим щодо зацікавленності України у поєднанні значних фінансових ресурсів Республіки Корея з потенціальними можливостями України.
948757
  Рубель В.А. Південнокорейські герої Корейської війни 1950-1953 рр. // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 77-84. – ISSN 1608-0599
948758
  Сіра О.В. Південнокорейські розробки в сфері об"єднання країн півострова: теорії та практика їх реалізації // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 4 (27). – C. 45-56. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
948759
  Лондон Д. Південноморські оповідання / Д. Лондон. – Київ, 1927. – 189 с.
948760
  Вацеба Р. Південнополабські слов"яни у IX ст.: зовнішньополітичний аспект історії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 228-231. – ISBN 978-966-171-783-0
948761
  Єщенко Ф.О. Південноросійський союз робітників / Ф.О. Єщенко. – Х., 1971. – 146с.
948762
  Карацуба Мирослава Юріївна Південнослов"янська народна поезія (Сербська, Хорватська, Болгарська) в українській літературній інтерпретації середини ХІХ-ХХ століття. : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.03 / Карацуба Мирослава Юріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К,, 2000. – 212л. – Бібліогр.:л.201-212
948763
  Васильєва Л. Південнослов"янська проблематика в мовознавчих зацікавленнях Івана Франка / ЛНУ ім. І.Франка; Наукова біб-ка; Людмила Васильєва; Редкол.: Б. Якимович, Н. Бічуя, М. Гнатюк, М. Доманська, Р. Зорівчак та ін. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 72с. – (Дрібненька бібліотека ; Ч.15). – ISBN 966-613-468-3
948764
  Гуць М. Південнослов"янська тематика в творчості Олени Пчілки // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 47-67. – ISBN 978-966-02-5639-2


  Тема південних слов"ян у творчому світі Олени Пчілки висвітлюється в контексті української літератури цієї тематики на тлі національно-визвольних змагань південних слов"ян другої половини XIX століття
948765
  Пелешенко Ю. Південнослов"янські та західні впливи в києворуському письменстві // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8 (668). – С. 90-94. – ISSN 0236-1477
948766
  Карацуба Мирослава Юріївна Південнослов`янська народна поезія (Сербська, Хорватська, Болгарська) в українській літературній інтерпретації середини 19-20 століття : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10.01.03 / Карацуба М. Ю.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
948767
  Мінгазутдінов І.О. Південнотирольський сепаратизм в Італії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 47-53


  Розглядається проблема національного самовизначення німецькомовного населення Півночі Італії, яка протягом багатьох десятиліть становить собою дестабілізуючий фактор в італійській політиці.
948768
  Музичко О. Південноукраїнський напрям розвитку українського націоналізму (перша половина XX ст.) // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 114-127
948769
   Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса, 1997-
№ 1. – 2015. – 169 с. – До 2006 р. - "Вісник Одеського інституту внутрішніх справ". Резюме укр., рос., англ. мовами
948770
   Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов.ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 1997-. – ISSN 2312-928X
№ 1. – 2016. – 169 с. – До 2006 р. - "Вісник Одеського інституту внутрішніх справ". Резюме укр., рос., англ. мовами
948771
   Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 1997-. – ISSN 2312-928X
№ 2. – 2016. – 205 с. – До 2006 р. - "Вісник Одеського інституту внутрішніх справ". Резюме укр., рос., англ. мовами
948772
  Калініна А. Південноукраїнські альманахи кінця XIX - початку XX століття в оцінці Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 129-134. – ISSN 0130-528Х
948773
  Поповський А.М. Південноукраїнські джерела в історії формування української літературної мови : монографія / А.М. Поповський. – Дніпро : Ліра, 2018. – 323, [1] с. : портр., іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-383-863-2
948774
  Назарова Є.П. Південноукраїнські осередки партії кадетів на початку XX ст: основні тенденції розвитку // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 30-44. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
948775
  Тичина Е.Г. Південночернігівські говірки та їх відображення в українській літературній мові XVIII-XX ст. : Дис... канд. філолог.наук: / Тичина Е.Г.; Харьківський держ. пед. ін-т іноземних мов ім. Н.К.Крупської. – Х., 1949. – 237л. – Бібліогр.:л.225-230
948776
  Гончар О. Південь : Новели / О. Гончар. – Київ : Молодь, 1951. – 172с.
948777
  Гончар О. Південь / О. Гончар. – Київ : ДЛВ, 1953. – 104с.
948778
   Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – 458, [2] с. : іл. – На тит. арк: Присвячується 25-річчю Незалежності України. - Окр. ст. рос., пол., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-927-169-3
948779
   Півень та павич. Калмицька народна казка.. – К., 1974. – 14с.
948780
  Мікульонок І.О. Півжиття під чужим іменем // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 3 (85)


  Юрій Васильович Кондратюк (Олександр Гнатович Шаргей) - український, радянський вчений-винахідник, один із піонерів ракетної техніки й теорії космічних польотів.
948781
  Литвицький В. Півкроку вперед після двох стрибків назад : (огляд економічної активності другого кварталу) // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 3-18. – ISSN 1605-2005
948782
  Тещук В.Й. Півкульні особливості впливу Медотиліну та резонансної магнітно-квантової терапії на біоелектричну активність головного мозку пацієнтів, які перенесли гострі порушення мозкового кровообігу / В.Й. Тещук, Н.В. Тещук // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 58-62. – ISSN 2224-0586
948783
  Жукова Т.В. Північ Європи: проблеми і перспективи мирного співробітництва. / Т.В. Жукова. – К., 1989. – 47с.
948784
  Нікітін М.М. Північна Аврора / М.М. Нікітін. – К, 1952. – 344с.
948785
  Гаврилюк В.С. Північна Америка. Фізико-географічна характеристика : навчальний посібник / В.С. Гаврилюк. – Київ : Вища школа, 1971. – 144с.
948786
  Гаврилюк В.С. Північна Америка. Фізико-географічна характеристика / В.С. Гаврилюк. – Київ : Вища школа, 1971. – 143с. : іл.2 + табл.51. – Бібліогр.:с.141-142 (37наз.)


  У посібнику подано стислу фізико-географічну характеристику Північної Америки відповідно до програми з фізичної геграфії частин світу для природничо-географічних факультетів.
948787
  Тимощук Б.О. Північна Буковина - земля слов"янська / Б.О. Тимощук. – Ужгород : Карпати, 1969. – 192с
948788
  Гриценко І.А. Північна Буковина - споконвічна українська земля / І.А. Гриценко, М.О. Ліщенко. – К, 1980. – 48с.
948789
   Північна Буковина, її минуле і сучасне.. – Ужгород, 1969. – 247с.
948790
  Вознюк В. Північна Венеція // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (880), лютий. – С. 147-151. – ISSN 0868-4790


  Автор ділиться своїми враженнями мандрівця й письменника від поїздок до Голландії.
948791
  Грачов А. Північна війна (1700-1721 рр.) // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 11. – С. 33-41
948792
  Лесич Антоніна Північна Греція. Міста, курорти і печери // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (56). – С. 56-58 : фото
948793
  Міщанин В. Північна група малих осередків гончарства Опішненського гончарного району (друга половина 19-20 століття) : Монографія / В. Міщанин; НАНУ; Мін-во культури і туризму України; Віктор Міщанін. – Опішне : Українське народознавствр, 2005. – 304с. – ISBN 966-7322-11-4
948794
   Північна експедиція ІА НАН України. Матеріали і дослідження / І.А. Готун, Д.Л. Гаскевич, О.М. Казимір, С.Д. Лисенко, А.В. [та ін.] Петраускас; Готун І.А. [та ін.] ; [відп. ред. Моця О.П.] ; НАН України ; Ін-т археології. – Київ : Стилос. – ISBN 966-8518-61-6
Вип. 1 : Поселення між Ходосівкою та Лісниками. Дослідження 2003 р. – 2007. – 264 с. – Додатки: с. 248-261. – Бібліогр.: с. 237-246
948795
  Дудка Р. Північна Ірландія: чи витримає мирний процес тягар минулого // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.19-27
948796
  Каспрук В. Північна Корея: шантаж розщепленим атомом // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17 - 23 вересня (№ 33). – С. 5


  Заяви Північної Кореї про успішне проведення нового ядерного випробування і її вимога, щоб Сполучені Штати визнали цю країну ядерною державою, виглядають не просто як ще один ядерний демарш КНДР. Новий шантаж світу атомом із боку КНДР, імовірно, є ...
948797
  Федоренко К. Північна Македонія: (не) змарнувати історичний шанс // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 23-30 червня (№ 24/25). – С. 5


  "У неділю, 17 червня, в регіоні Преспес на території Греції, що межує також із Колишньою Югославською Республікою Македонія та з Албанією, відбулася подія, яка має шанс стати історичною для всього регіону. Міністри закордонних справ Греції і КЮРМ ...
948798
  Дудкін І. Північна Одисея // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2002. – № 2. – С.50-54.


  [Фінляндія - Швеція. Дорожні нариси.]
948799
  Лондон Дж. Північна Одіссея : новели / Джек Лондон ; пер. з англ. ; Ін-т літ ім. ТГ Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2008. – 410с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4510-2
948800
  Лондон Дж. Північна Одіссея : новели : пер. з англ. / Джек Лондон ; [передм. і прим. Наталії Білик]. – Харків : ТОВ "Бібколектор", 2013. – 408, [5] с., [1] арк. портр. – ISBN 978-617-7013-12-8
948801
  Іванцова Міла Північна околиця Києва // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 7 (156). – С. 18-19 : фото
948802
  Гладиш М. Північна Рада: структура і генезис // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 89-94. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 26). – ISSN 2078-4333
948803
  Год Н.В. Північне Відродження і гуманізм Еразма Роттердамського // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2009. – № 1. – С. 113-120. – ISSN 2075-1451
948804
  Крушельницька Л.І. Північне Прикарпаття і Західна Волинь за доби раннього заліза / Л.І. Крушельницька. – Київ : Наукова думка, 1976. – 146с.
948805
  Каллістов Д.П. Північне Причорномор"я в античну епоху : Перекл. с рос. / Д.П. Каллістов. – Київ : Радянська школа, 1953. – 176 с. – (Бібліотека вчителя)
948806
  Біляєва С.О. Північне Причорномор"я у контактах цивілізацій // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 4 (17) : Археологія і простір. – С. 114-121. – ISSN 2227-4952
948807
  Ісаченко К. Північний вектор зовнішньої політики Російської Федерації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 531-544
948808
  Колодій В.Д. Північний вирій : лірико-драматична поема / В.Д. Колодій. – Одеса : Маяк, 1978. – 152 с.
948809
  Мусаєв Г. Північний вітер / Г. Мусаєв. – К., 1975. – 416с.
948810
  Колосова В.П. Північний інвестиційний банк в Україні : міжнародні фінанси / В.П. Колосова, О.І. Капленко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 7 (164). – С. 94-99 : Табл.
948811
  Ваньков Г.А. Північний Кавказ : (Економгеографічний нарис) / Г.А. Ваньков. – Харків : Радянська школа, 1931. – 84 с.
948812
  Шляховий К.В. Північний Кавказ у юнкерському строю Єлисавеградського кавалерійського училища // Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу" : м. Біла Церква - 20.10.2016 / "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу", всеукр. наук. конф. – Ічня : Формат, 2016. – С. 66-72. – ISBN 978-966-1567-34-3
948813
  Ковальський С. Північний Кіпр в міжнародних відносинах Східного Середземномор"я 1960-1980-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 31-32. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається історія Північного Кіпру в контексті міжетнічного конфлікту та міжнародних проблем 1960-80-х рр. Аналізується вплив інтересів Греції, Туреччини та Великої Британії на самоізоляцію турків-кіпріотів. В статье рассматривается ...
948814
  Приймак В.В. Північний схід Дніпровського Лівобережжя у кінці XVI-XVII ст. : (іст.-археол. нариси) / Приймак В.В., Осадчий Є.М. ; [відп. ред. Козак Д.Н.] ; Комунал. установа іст.-культур. заповідник "Більськ" Полтав. облради, Сум. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури, Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Полтава : Техсервіс, 2006. – 70, [3] с., включ. обкл. : іл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 996-8892-12-7
948815
   Північні меридіани // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 4 березня (№ 9). – С.3. – ISSN 2219-5793


  У сфері освітянської й науково-технічної співпраці України та Норвегії сталася важлива подія. Осло приймала українську делегацію на чолі з першим заступником міністра освіти і науки Євгеном Сулімої. Українську делегацію представляли керівники КНУТШ та ...
948816
  Кордуба Мирон Північно-західна Україна. / Кордуба Мирон. – Відень, 1917. – 85с.
948817
  Заставний Федір Північно-західний економічний район : Економіка країни // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 5-7 : Карта
948818
  Вортман Д.Я. Північно-західні околиці Києва у середині XVIIШ ст. на картах монастирських володінь // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 38-43 : мал. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-9780
948819
  Мармазов В. Північно-Східна Азія і Гельсінський процес: чи можна його повторити? // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 12. – С. 12-14. – (Історичні науки)
948820
  Заставний Федір Північно-східний економічний район : Економіка країни // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-25 : Картосхема. – Бібліогр.:6 назв
948821
  Примаченко Я.Л. Північноамериканська історіографія про діяльність націоналістичного підпілля в умовах німецької окупації УРСР // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 6 (489). – С. 146-165. – ISSN 0130-5247
948822
  Крутов В. Північноатлантичний альянс і боротьба з тероризмом // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 21-23.
948823
  Кшимовскі А. Північноатлантичний альянс у період глобальних змін сучасної світової політичної системи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 40-46. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
948824
   Північноатлантичний договір // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 7-8.
948825
   Північноатлантичний договір. Вашингтон, округ Колумбія, 4 квітня 1949 року // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 7-8


  Сторони цього Договору, підтверджуючи свою відданість цілям і принципам Статуту Організації Об"єднаних Націй та своє прагнення жити в мирі з усіма народами й урядами, сповнені рішучості захистити свободу, спільну спадщину своїх народів і їхню ...
948826
   Північноатлантичний договір. Вашингтон, округ Колумбія, 4 квітня 1949 року // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 7-8


  Сторони цього Договору, підтверджуючи свою відданість цілям і принципам Статуту Організації Об"єднаних Націй та своє прагнення жити в мирі з усіма народами й урядами, сповнені рішучості захистити свободу, спільну спадщину своїх народів і їхню ...
948827
  Черевичний Г. Північноєвропейський досвід розвитку вищої освіти у контексті Болонського процесу // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (46). – С. 85-94.
948828
  Мудролюбова Наталія Північноєвропейський досвід соціальної держави на прикладі Королівства Швеції // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 70-72. – Бібліогр. в кінці ст.


  Королівство Швеція вирізняється серед інших країн високими економічними та соціальними досягненнями. За обсягом соціальних послуг воно посідає одне з перших місць у світі, а за рівнем життя випереджає майже всі інші держави. Зі становленням Швеції як ...
948829
  Мудролюбова Наталія Північноєвропейський досвід соціальної держави на прикладі Королівства Швеції // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 70-72. – Бібліогр. в кінці ст.


  Королівство Швеція вирізняється серед інших країн високими економічними та соціальними досягненнями. За обсягом соціальних послуг воно посідає одне з перших місць у світі, а за рівнем життя випереджає майже всі інші держави. Зі становленням Швеції як ...
948830
  Лозовой В.О. Північноєвропейський досвід формування правової культури населення // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 233-237. – ISSN 0201-7245


  Проблеми правового виховання в сучасній Україні ("Круглий стіл")
948831
  Погорєлова І. Північнокорейська політика адміністрації Б. Обами: прорахунки та здобутки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  На основі аналізу офіційних американських джерел, поглядів провідних американських дослідників розглянуто ставлення демократичної адміністрації Б. Обами стосовно північнокорейської ядерної проблеми. Простежено еволюцію зовнішньої політики США щодо ...
948832
  Курнішова Ю. Північнокорейський тест для великих держав // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 5


  "Квітень - традиційно час підвищеної військової активності Північної Кореї. На цей місяць припадають одразу дві важливі для Пхеньяна дати: день народження "Великого вождя товариша Кім Ір Сена" та річниця заснування збройних сил КНДР. Останніми роками ...
948833
  Райхель Ю. Північнокорейський цугцванг, або Ще раз про "політику умиротворення" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 5 вересня (№ 155). – С. 11
948834
  Виставкіна О. Північнонімецький зингшпіль: динаміка розвитку жанру (1752-1780-ті роки) // Українське музикознавство : науково-методичний збірник. – Київ, 2014. – Вип. 40
948835
  Марченко Ніна Василівна Північнонімецькі топоніми слов"янського походження : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Марченко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 224л. + Додатки: л. 223 - 224. – Бібліогр.: л. 217 - 223
948836
  Марченко Ніна Василівна Північнонімецькі топоніми слов"янського походження : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук 10.02.04 / Марченко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
948837
  Пішкало М.І. Півнчно-південна асиметрія сонячної активності та переполюсовки глобального магнітного поля Сонця у 21-23 циклах активності / М.І. Пішкало, В.П. Бабій, В.Г. Іванчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 86-90. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Досліджено N/S-асиметрію відносного числа та сумарної площі сонячних плям, спалахового індексу, величини полярного магнітного поля й значень нахилу геліосферного струмового шару відносно сонячного екватора у 21-23 циклах активності. Обчислено значення ...
948838
  Вольвач П. Півостів між двох морів...та без риби // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 9 червня (№ 23). – С. 3
948839
  Мацуура Хісакі Півострів : розділи з роману // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 64-105. – ISSN 0320 - 8370
948840
  Мацуура Х. Півострів : роман / Хісакі Мацуура ; пер. з япон. І. Дзюб. – Київ : Основи, 2009. – 288 с. – ISBN 978-966-500-303-8
948841
  Каландирець Ю. Півострів Крим: об"єкт конфронтації в російсько-українських відносинах / Ю. Каландирець, О. Остапчук // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переялав-Хмельницький, 2017. – Вип. 42 (спецвипуск). – C. 42-48. – ISSN 2415-3567
948842
  Кухалейшвілі Г. Півострів розбрату // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 40-41. – (Історичні науки)
948843
   Півострів скарбів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 44-47 : фото
948844
   Півострів скарбів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 14-17 : фото
948845
  Сюндюков І. Півострів сонця, боротьби і надії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11-12 липня (№ 125/126). – С. 8


  Інститут історії України НАН України видав книжку історичних нарисів "Крим: шлях крізь віки".
948846
  Суржик Л. Півпрофесора, три чверті завлаба... У наукових установах НАН України переходять на неповну зайнятість. Оптимізація" триває? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 березня (№ 8). – С. 11


  "Група дослідників надіслала на ім"я прем"єр-міністра В.Гройсмана і президента НАНУ Б.Патона звернення з приводу запровадження режиму неповної зайнятості в наукових установах Національної академії наук України. Власне, проблема ця "не першої свіжості": ...
948847
  Коваленко О. Піврічний підсумок: законотворчість, інновації, інформаційне поле, фестиваль. Ось що повідомив про результати своєї піврічної роботи Департамент наукової діяльності та ліцензування // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 6 серпня (№ 32)


  Було розроблено й подано до КМУ кілька постанов і розпоряджень, а саме: постанову КМУ від 15 лютого 2012 р. № 95 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення з"їздів, симпозіумів, конференцій і ...
948848
  Коровайченко Ю. Півріччя стабільності // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 6 серпня (№ 32)


  Новий керівник департаменту вищої освіти Юрій Коровайченко про роботу підрозділу.
948849
  Жмер Д.М. Півсонця / Д.М. Жмер. – Київ, 1967. – 218с.
948850
  Одрач Ф. Півстанок за селом = La parada detras de la aldea : оповідання / Федір Одрач. – Буенос-Айрес : Видавництво Юліяна Середяка, 1959. – 290, [2] с. – Парал. тит. ісп.
948851
  Волощенко Віктор Півстоліття - не вік... (Леоніду Миколайовичу Булаві - 50 років) : ювілеї // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 45 : Фото
948852
  Котвіцька А.А. Півстоліття в ім"я фармацевтики. До 75-річчя члена кореспондента НАН України В.П. Черних // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 92-103. – ISSN 0372-6436
948853
  Оберишин І. Півстоліття в підпіллі / Ілля Оберишин; Держ. архів Тернопільської області. – Тернопіль : ПП Ільчишин І.С., 2002. – 104с. – ISBN 966-656-009-7
948854
  Бершеда Р.В. Півстоліття за державним кермом / Р.В. Бершеда. – Київ, 1967. – 48с.
948855
  Тарновський М.М. Півстоліття за океаном : спогади колишнього емігранта / М.М. Тарновський. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 280 с.
948856
  Кролевець В.С. Півстоліття невтомної праці : Нарис історії Чернігівського держ. пед. ін-ту ім. Т.Г. Шевченка / В.С. Кролевець. – Київ : Радянська школа, 1966. – 100с.
948857
  Корнієнко І.С. Півстоліття українського радянського кіно. Сторінки історії / І.С. Корнієнко. – Київ, 1970. – 228с.
948858
  Бубновський М.Д. Півсторіччя Радянського Поділля. / М.Д. Бубновський. – Львів, 1967. – 68с.
948859
  Смолич Ю.К. Півтори людини / Ю.К. Смолич. – Харків : Книгоспілка, 1927. – 104с.
948860
  Смолич Ю.К. Півтори людини / Ю.К. Смолич. – 2-е вид. – Харків : Книгоспілка, 1930. – 83с.
948861
  Дерюгіна А.М. Півтори хвилини до Олімпу / А.М. Дерюгіна. – К, 1984. – 127с.
948862
  Ара У. Півшляху // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 27-33. – ISSN 0320 - 8370
948863
  Воробець Н.М. Пігменти віолаксантинового циклу проростків соняшника за дії різних доз іонів свинцю та селену // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 35-37. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Установлено, що іони селену в концентрації 10[у 9 ступені] моль/л позитивно впливають на вміст хлорофілів [бета]-каротину та величину віолаксантинового пулу за наявності іонів свинцю різних концентрацій у поживному розчині.
948864
  Чернікова О. Пігментний комплекс в листках представників роду Spiraea L. в умовах промислового Придніпров"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 155-156. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Досліджена інтенсивність фотосинтезу та пігментний склад в листках рослин за дії токсичних промислових викидів. На основі одержаних даних можна зробити висновок про доцільність використання рослин цього роду в культурбіоценозах промислового ...
948865
   Пігментні системи рослин Kalanchoe blossfeldiana v. Poelln. в умовах освітлення вузьким спектром випромінювання / В.О. Стороженко, О.А. Оканенко, О.І. Серга, В.І. Макаренко // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття : матеріали Міжнар. наук. конф. до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : 20-24 трав. 2014 р. / Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна навч.-наук. центру "Ін-т біології" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Рада ботан. садів та дендропарків України ; [ред.: М.М. Гайдаржи]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С. 209-209. – ISBN 978-966-437-390-3
948866
  Корінцев М. Під азійським сонцем / М. Корінцев. – К., 1929. – 169 с.
948867
  Яковлєв Д. Під арештом: деякі зміни у кримінальному провадженні // Юридична газета. – Київ, 2015. – 22 грудня (№ 52). – С. 28


  Ратифікація Римського статуту може відтермінуватись на 3 роки.
948868
  Лялько М.П. Під Бескид-горою. (Про боротьбу комуністів 30-х років за соц. і нац. визволення трудящих Закарпаття, за возз"єднання з Радянською Україною. Докум. повість). / М.П. Лялько. – Ужгород, 1970. – 221с.
948869
  Цалик Л.Л. Під благодаттю Животворного Хреста. Чайчинці / Любов Цалик. – Тернопіль : Терно-граф, 2017. – 255, [1] с., [16] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-240 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-457-313-6
948870
  Шарварок О. Під бузиною : Повість // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 11/12. – С. 80-111. – ISSN 0208-0710
948871
  Софронів-Левицький Під веселим оборогом = Under the jolly roof : п"єси для театрів малих форм / Василь Софронів-Левицький. – Торонто : [б. в.], 1974. – 208 с. – Парал. тит. арк. англ. – (Театральна бібліотека ; ч. 3)


  У пр. № 1520445 напис: Шановній пані Марті Барабаш з щирою подякою за допомогу в музичних справах. В. Софронів Левицький. Полтава. 12 липня 1979.
948872
  Матійко О.М. Під високими жайворами : поезії / О.М. Матійко. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 110 с.
948873
  Зарудний М.Я. Під високими зорями : комедія на 2 дії / М.Я. Зарудний. – Київ : Мистецтво, 1976. – 69 с. – (Бібліотека сучасної драматургії)
948874
  Кравченко Є.С. Під високими липами : п"єси / Є.С. Кравченко. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 289 с.
948875
  Бандурак В.Ю. Під високими Татрами / В.Ю. Бандурак. – К, 1980. – 108с.
948876
  Бандурак В.Ю. Під Високими Татрами / В.Ю. Бандурак. – К, 1985. – 102с.
948877
  Переверзєв Д. Під високою зорею Міхая Емінеску // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (1065/1066). – С. 317-318. – ISSN 0320-8370
948878
  Цюпа І.А. Під вітрами часу : повісті і оповідання / І.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 391 с.
948879
  Нечерда В. Під вітрилами культури і життя // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 лютого (№ 5). – С. 10. – ISSN 2519-4429


  До 80-річчя Дмитра Шупти.
948880
  Дрок К.Л. Під вітрилами літ : лірика / К.Л. Дрок. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 119 с.
948881
  Коломієць Т.П. Під вітрилами хмар : поезії / Т.П. Коломієць. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 67 с.
948882
  Півненко А.В. Під вітрилом надії: реалії нового політ. мислення. / А.В. Півненко. – Дніпропетровськ, 1989. – 71с.
948883
  Шевчук В.А. Під вічним небом : повісті / Василь Шевчук. – Київ : Молодь, 1985. – 199 с.
948884
  Лупій О. Під вічним небом : поезія // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 1/2. – С. 70-72.
948885
  Ільяшенко А. Під впливом ЄСПЛ // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 січня (№ 1). – С. 9, 16-17
948886
   Під впливом ідей Великого Жовтня. – К., 1969. – 255с.
948887
  Єгоров Б. Під гаслом демократії і прогресу нам чомусь нав"язують усе те, що є чужим у нашій вищій освіті // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 4 березня (№ 9). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Ректор Одесько національної академії харчових технологій - особистий погляд про Закон України " Про вищу освіту".
948888
  Абдуліна І. Під гаслом європеїзації проходить американізація // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 10. – С. 7-11. – ISSN 1608-6422
948889
  Стриж В. Під гетьманським прапором : Чи була Українська держава 1918 року вповні українською? // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 9. – С. 84-87. – ISSN 1812--514Х
948890
   Під гітару. – К., 1969. – 76с.
948891
  Сергійчук В. Під гітлерівською окупацією // Холмщина і Підляшшя: обереги пам"яті : історія, культура, спомини / упорядник Галина Вишневська. – Львів : Пульсари, 2010. – С. 134-142. – ISBN 978-966-2171-59-4
948892
  Гончар Б.М. Під гнітом монополій : становище селянства і сільського пролетаріату в країнах капіталу // Під прапором ленінізму. – Київ, 1981. – № 18
948893
   Під гнітом німецького імперіялізму (1918 р. на Київщині) : Статті. Спогади. Документи. Хроніка. – [Київ] : Держвидав України, 1927. – 304с. – (Жовтнева революція та громадянська війна на Київщині : В документах, статтях та спогадах / Відділ Київського окрпаркому для вивчення історіі Жовтневої революції та КП(б)У. Істпарт)
948894
  Шумовський Ю.Ф. Під горячим сонцем Африки = Under the blazing African sun / Юрій Ф. Шумовський. – Вінніпег : Тризуб, 1956. – 169 с. : 37 іл.
948895
  Капсамун І. Під гострим кутом... / І. Капсамун, А. Черевко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 8 травня (№ 77)


  Нестандартний підхід у оцінці майбутніх парламентських виборів від експертів "Дня".
948896
  Синельников Г.В. Під Гострою Могилою : оповідання / Г.В. Синельников. – Ужгород : Карпати, 1989. – 147 с.
948897
  Загребельна М. Під грифом "таємно" / інтерв"ю взяла Юлія Бентя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 16-17 листопада (№ 209/210)


  Донька видатного письменника Марина Загребельна "дала завдання" мамі написати спогади про творчу "кухню" П. Загребельного.
948898
  Маркова С.В. Під грифом "Таємно". Голод 1932-1933 рр. на Поділлі за документами державного архіву Хмельницької області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 14-17. – (Історія ; Вип. 50)


  На основі архівних матеріалів розглядається одна із найжахливіших сторінок історії України ХХ ст. - голодомор 1932 - 1933 рр. на Поділлі.
948899
  Сосюра В. Під гул кривавий : Поезії / В. Сосюра : Спілка радянських письменників України, 1942. – 32с. – (Фронт і тил)
948900
  Посудовський П.І. Під гуркіт гармат / П.І. Посудовський. – К., 1964. – 119с.
948901
  Коваль К. Під двома присягами, або Підводні камені адвокатського Несумісництва // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 1-18 січня (№ 1/2). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
948902
  Коваль К. Під двома присягами, або Підводні камені адвокатського НЕсумісництва // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 19-25 січня (№ 3). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277
948903
  Готе Г. Під двома прізвищами / Г. Готе. – Київ, 1962. – 134с.
948904
  Усенко П. Під егідою Вітгенштейна // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 23 вересня (№ 35/36). – С. 11


  На 200-ліття закінчення війни 1812 р. і початку так званих "закордонних" антинаполеонівських походів.
948905
  Богданова Т. Під егідою Поплавського // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 29 квітня (№ 17/18). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  До 20-річчя діяльності М.М. Поплавського на посаді ректора КНУКіМ.
948906
  Калениченко П.М. Під єдиним прапором / П.М. Калениченко. – Київ, 1966. – 48с.
948907
   Під жовтою зорею. – Київ, 1957. – 303 с.
948908
   Під жовтою зорею. – К., 1977. – 203с.
948909
   Під жовтою зорею. – К., 1977. – 199с.
948910
   Під жовтою зорею. – 3-є. – К., 1982. – 198с.
948911
  Грицай Л. Під завісою прибраних імен / Л. Грицай, Я. Грицай // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 12 (164), грудень. – С. 20-24
948912
  Ведміцький О.М., Хоменко Є., Станко В.М. Під заграво повстань : поезії. – [Прилуки] : [б. в.], 1923. – 107 с. – Hа тит. аpк. та обкл. О.М. Ведміцький, Є. Хоменко, В. Станко зазначені як авт.


  Зміст: Із книги: "Метеоpи" / О. Ведміцький. Хвилі дум і настpоїв [пpисвята синові Владиславові] / Є. Хоменко. Пахучими полями [пpисвячено матеpі, сестpі, Ан. Озіpному] / Василь Гук (Станко).
948913
  Онищенко О. Під загрозою зриву // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 23-29 березня (№ 11). – С. 12


  Міжнародний конкурс з українознавства опинився під загрозою зриву - не можуть провести через відписки міністерства і бюрократичні зволікання. Офіційна причина – положення про конкурс не затверджено Міністерством освіти і науки та не зареєстровано в ...
948914
  Камінський Є.С. Під загрозою право землян на мир // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 35-42


  "Війна випливає із суспільного стану держав і їх взаємовідносин, вона ними обумовлюється. ними обмежується і стримується" З монографії Карла Клаузевіца "Про війну". This article deals with the problematic of the challenges to the peace in the ...
948915
  Липа К.А. Під захистом мурів : (з історії української фортифікації 10-17 ст.) / К. Липа. – Київ : Наш час, 2007. – 184с. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-8174-84-1
948916
  Ацел Тамаш Під захистом свободи / Ацел Тамаш. – Ужгород, 1953. – 432с.
948917
  Гирич І. Під захистом святого Володимира. Університет та його околиці / Ігор Гирич ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2014. – 77, [3] с. : іл. – Сер. засн. 2014 р. – (Твій Київ). – ISBN 978-966-06-0669-2
948918
  Полтораков О. Під захистом святого Патрика // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 31-33


  Найголовніша причина досягнень Ірландії полягає в тому, що вона розраховує лише на власні ресурси, а із "зовнішніх" - перевагу віддає лише покровительству святого Патрика.
948919
  Звєринцев А.Б. Під зливою куль / А.Б. Звєринцев. – Київ, 1985. – 182с.
948920
  Барабаш Ю. Під знаком бароко: Гоголь і традиції староукраїнського театру // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 6 (699). – C. 41-46. – ISSN 0130-5263
948921
  Чернявський М. Під знаком Великого Духа // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / М-во освіти України ; Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2013. – Вип. 9. – С. 127-153. – ISBN 978-966-2133-57-3
948922
  Гущак І.В. Під знаком добра : поезії / І.В. Гущак. – Київ, 1987. – 128 с.
948923
  Гринкевич О. Під знаком зміцнення режиму: Характерні ознаки розвитку внутрішніх процесів у РФ в 2001 та на початку 2002 року: тенденції, що визначилися // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 5. – С.29-39. – ISSN 0868-8273
948924
  Поліщук Т. Під знаком Кобзаря // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21 травня (№ 90). – С. 11


  Про нові знахідки з архівів про Т. Шевченка на сайті "Дня".
948925
  Кузьменко Т.М. Під знаком лиха: ліквідатори аварії на ЧАЕС сьогодні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 23-25. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Висвітлюються соціально-психологічні характеристики учасників ліквідації наслідків на ЧАЕС під час проведення ліквідаційних робіт та сучасний соціально-психологічний статус ліквідаторів. Показано відмінності в ставленні до майбутнього, в задоволенні ...
948926
  Тихолоз Б. Під знаком Марса: Перша світова війна в художньо-публіцистичному осмисленні Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 192-198. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
948927
  Алі-заде Франгіз Під знаком мугаму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11 квітня (№ 66). – С. 11


  Розмова з відомою композиторкою, головою Спілки композиторів Азербайджану - про панорамну сутність музики Азербайджану і про те, чим вона приваблює слухачів світу і, зокрема, українців.
948928
  Олійник Б. Під знаком національного генія // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 22 березня (№ 6). – С. 2


  Відбулися урочисті заходи, присвячені 199-ій річниці з дня народження Тараса Шевченка. Святкова промова голови Шевченківського комітету Бориса Олійника
948929
  Шумило Н.М. Під знаком національної самобутності : Українська художня проза і літературна критика кінця 19 - поч. 20 ст. / Н.М. Шумило; НАНУ. Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Задруга, 2003. – 354с. – ISBN 966-7944-59-Х
948930
  Шкляр Л.Є. Під знаком Нобеля : лауреати Нобелівської премії з літератури,1901-2006 / Л.Є. Шкляр, А.Г. Шпиталь. – Київ : Грамота, 2006. – 504с. – ISBN 966-349-040-3
948931
  Дроздовський Дмитро Під знаком Нобеля : [рецензія] // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 216-219. – ISSN 0320 - 8370
948932
  Малюта І. Під знаком славетного фольклориста // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 8. – ISSN 0868-9644


  Початок третього тисячоліття ознаменувався в Україні ще й тим, що 2001 рік оголошено ЮНЕСКОМ роком Гната Танцюри.
948933
  Грабовський С. Під знаком Солженіцина // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 8. – С. 56-60.
948934
  Бондаренко В. Під знаком справжньої любові
948935
  Савченко А. Під знаком українського першодрукаря Степана Дропана // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 24 квітня (№ 17). – С. 11


  У Київському університеті культури і мистецтв відбувся Другий Всеукраїнський фестиваль "Видавничий NON-STOP". Кафедра видавничої справи та мережевих видань на чолі з ініціатором цього заходу - професором, письменником і публіцистом Миколою Тимошиком ...
948936
  Зуєвський Олег Під знаком фенікса = Under the sign of phoenix : Поезії / Зуєвський Олег; Вступ ст. І.Костецького. – Мюнхен : На горі, 1958. – 113,[3]с. – (Для аматорів)
948937
  Хоркавий Р. Під знаком Франка / Роман Хоркавий. – Львів : [б. в.], 2008. – 569, [1] с. – Покажч. імен: с. 539-559. – ISBN 5-7707 5182-7
948938
  Смілянська В. Під знаком Шевченка (шевченкознавство - чільний напрям досліджень в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України) / В. Смілянська, О. Боронь // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (681), вересень. – С. 30-42. – ISSN 0236-1477
948939
  Ткаченко С.І. Під знаком Ярила / Сергій Ткаченко, Василь Копайгоренко. – Київ : Бізнесполіграф, 2014. – 132, [4] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-139-020-0
948940
  Ричка В. Під знаменем "Слова" // Критика. – Київ, 2009. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 28-30


  Українськість "Слова о полку Ігоревім".
948941
  Галан Я.О. Під золотим орлом : Трагедія на 4 дії / Я.О. Галан. – Львів : Вільна Україна, 1948. – 84с.
948942
  Галан Я.О. Під золотим орлом : Трагедія на 4 дії / Я.О. Галан. – Київ : Мистецтво, 1952. – 132с.
948943
  Галан Я.О. Під золотим орлом : Трагедія на 4 дії / Я.О. Галан. – Київ : Дніпро, 1966. – 151с. – (Б-ка драматурга та кінодраматурга)
948944
  Галан Я.О. Під золотим орлом : Трагедія на 4 дії / Я.О. Галан. – Київ : Мистецтво, 1975. – 127с.
948945
  Прокопович В. Під золотою корогвою (Магдебурзьке право в Києві) // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1998. – Вип. 27/28 : Держава. Культура. Право. – С. 121-141
948946
   Під зорею Великого Жовтня. – К., 1969. – 443с.
948947
   Під зорею Великого Жовтня. Розвиток українсько-білоруських літературних і фольклорних зв"язків у радянську епоху : тези шостої обл. наук. конференції з питань укрраїнсько-білоруського літературного єднання, присвяченої 70-річчю Великої Жовтневої Соціалістичної революції. – Суми, 1987. – 44 с.
948948
   Під зорею Жовтня. – К., 1982. – 134с.
948949
   Під зорею Жовтня. – К., 1982. – 112с.
948950
   Під зорею Жовтня. – К., 1983. – 96с.
948951
   Під зорею Жовтня: історії немеркнучі рядки : фотоальбом. – Київ : Політвидав України, 1987. – 239 с.
948952
  Ботвинов О. Під зорею Радянської влади / О. Ботвинов, 1960. – 91с.
948953
  Панасюк В.В. Під зорею Радянської влади. / В.В. Панасюк. – К., 1979. – 48с.
948954
   Під зорею радянською. – Львів, 1979. – 134с.
948955
  Грушевський М.С. Під зорями / М.С. Грушевський. – Київ. – 580с.
948956
  Чабанівський М.І. Під зорями балканськими / М.І. Чабанівський. – К., 1951. – 75с.
948957
  Фольварочний В.І. Під зорями братерства / В.І. Фольварочний. – Ужгород, 1975. – 64с.
948958
  Андрієвський А.Й. Під зорями Жовтня / А.Й. Андрієвський. – Київ, 1967. – 100с.
948959
   Під зорями Кремля. – Львів : Вільна Україна, 1949. – 285 с.
948960
  Рильський Максим Під зорями Кремля / Рильський Максим. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 231 с.
948961
  Крижанівський С.А. Під зорями радянськими : поезії / С.А. Крижанівський. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 144 с.
948962
  Діденко В.І. Під зорями ясними / В.І. Діденко. – Київ, 1961. – 66с.
948963
  Вазов І. Під ігом / І. Вазов. – Київ, 1950. – 296с.
948964
  Вазов І. Під ігом / І. Вазов. – Київ, 1957. – 399с.
948965
  Вазов І. Під ігом / І. Вазов. – Одеса, 1979. – 391с.
948966
   Під інспекторським прицілом // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 155). – С. 19


  "За два роки своєї роботи Державна інспекція навчальних закладів перевірила 568 дитсадків, шкіл та вишів і анулювала 24 ліцензії".
948967
  Ліхтей Тетяна Під кантату дощу : поезії // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 9/10 (779/780). – С. 15-19. – ISSN 0868-4790
948968
  Гринько Д.Г. Під квітучим рай-деревом / Д.Г. Гринько. – Київ, 1965. – 247 с.
948969
   Під керівництвом інструкторів NATO // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Травень (№ 5) : Інститут управління державної охорони України. – С. 2


  З 3 по 6 квітня 2017 року в Брюселі відбувся тренінг з кросфіту за участі військовослужбовців Управління державної охорони України у рамках впровадження методики інтенсивних фізичних тренувань"CrossFit" до системи фізичної підготовки слухачів та ...
948970
  Кононенко Валентина Олексіївна Під керівництвом КПРС - по шляху миру і творення : Рекоменд. бібліогр. список / Кононенко Валентина Олексіївна. – Київ, 1985. – 17с.
948971
  Гришин В.В. Під керівництвом КПРС по ленінському шляху - до комунізму / В.В. Гришин. – К., 1968. – 24с.
948972
  Букет Є. Під керівництвом Модеста Левицького. З історії просвітянського руху на Київщині // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 5-11 грудня (№ 48). – С. 5


  Перші просвітянські осередки на теренах колишньої Київ. губернії почали з"являтися одразу після заснування "Просвіти" в Києві 25 черв. 1906 р. Рада Київського товариства "Просвіта" офіційно звернулася по дозвіл відкрити читальню у с. Кривому ...
948973
  Рогозинський Віктор Під кленами з чорним листям... : етюд про Ахматову і Гумільова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 12 : Література у в"язниці тоталітаризму. – С. 2-4
948974
  Рогозинський Віктор Під кленами з чорним листям... : етюд про Ахматову та Гумільова // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 23-25
948975
  Рогозинський В. Під кленами з чорним листям... Етюд про Ахматову та Гумільова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 11 : Срібне весілля. – С. 10-12
948976
   Під колоніальним гнітом. – Ужгород, 1986. – 208с.
948977
  Кащенко А. Під Корсунем : іст. повість / А. Кащенко ; [Т-во "Універсальна бібліотека"]. – [Б. м.] : На чужині, 1947. – 173, [1] с. – Без тит. арк.
948978
  Кащенко А.Ф. Під Корсунем / А.Ф. Кащенко. – К., 1992. – 316с.
948979
  Бережний В.П. Під крижаним щитом / В.П. Бережний. – К, 1971. – 166с.
948980
  Гречанюк С.С. Під крилами - високий день / С.С. Гречанюк. – Київ, 1982. – 239с.
948981
  Тендюк Л.М. Під крилами альбатроса : повісті й оповідання / Л.М. Тендюк. – Київ : Веселка, 1981. – 510 с.
948982
  Тосенко Ю.О. Під крилами жайворонка : повість, оповідання / Ю.О. Тосенко. – Сімферополь : Таврія, 1978. – 208 с.
948983
  Стрижавський Ю. Під крилами церков : [Оповідання] / Ю. Стрижавський. – Львів : Накладом Вид[авн.] Спілки "Дїло" ; [З друк. "Дїло"], 1917. – 72 с. – Прим. дефектний, бе обкл.
948984
  Здоровило Т. Під крилом Антонова: державному музею авіації присвоїли ім"я легендарного конструктора // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 14 лютого (№ 18). – С. 8
948985
  Михайленко А. Під крилом Большака // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 127-133. – ISSN 0130-321Х
948986
  Кабачій Р. Під крилом грифона // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 29 (194). – С. 62-65. – ISSN 1996-1561


  Краєвидів стародавнього Пантікапея, нинішньої Керчі, не спотворюють натовпи туристів.
948987
  Гущак І.В. Під крилом неба : поезії / І.В. Гущак. – Львів : Каменяр, 1966. – 79 с.
948988
  Васильківський О.О. Під крилом осені : оповідання / О.О. Васильківський. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 212 с.
948989
  Олійників О.С. Під крилом шторму / О.С. Олійників. – Одеса, 1978. – 112с.
948990
  Балла Л. Під кроною віку : вірші / Л. Балла. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 158 с.
948991
  Кінг С. Під куполом = Under the dome : роман / Стівен Кінг ; [пер. з англ. та комент. О. Красюка]. – 2-ге вид., стер. – Харків : Книжковий Клуб "Клуб Cімейного Дозвілля, 2014. – 1021, [3] с. – Пер. вид. : Under the dome : a novel / Stephen King. New York, 2009. - Дані тит. арк. частково парал. англ. – ISBN 978-966-14-1025-0
948992
  Гнатюк М. Під кутом нової інтегральної моделі дослідження
948993
   Під ленінським знаменом. – К., 1960
948994
   Під ленінським знаменом. – К., 1962. – с.
948995
  Назаренко І.Д. Під ленінським прапором / І.Д. Назаренко. – К., 1978. – 216с.
948996
  Касименко О.К. Під ленінським прапором миру / О.К. Касименко, Р.Г. Симоненко. – К., 1964. – 52с.
948997
  Лантух В.Д. Під личиною любові / В.Д. Лантух. – К, 1975. – 62с.
948998
  Акулов І.Б. Під маскою "класового миру" / І. Акулов. – Київ : Політвидав України, 1975. – 131, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
948999
  Косолапов В.В. Під маскою науки / В.В. Косолапов. – Київ, 1963. – 76с.
949000
  Юрін А. Під маскою релігії / А. Юрін. – Київ : Держполітвидав при РНК УРСР, 1939. – 74 с.
<< На початок(–10)941942943944945946947948949950(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,