Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)941942943944945946947948949950(+10)В кінець >>
945001
  Горелик Г. "... никогда не поссорятся" Лев Ландау и Матвей Бронштейн // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 93-103. – ISSN 0130-1640
945002
  Бушанський Валентин "Низменная болезнь" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 39-44. – Бібліогр.: с. 43


  Я особисто ставлюся до Боріса Пастернака з пієтетом... і не тільки. Є поет "твій", є "не твій". Пастернак - мій поет. Так само, як Маяковського були "звезд алмазные россыпи". Це щире багатство, яке може відібрати лише катаракта. Був час, коли портрет ...
945003
  Бушанський Валентин "Низменная болезнь" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 39-44. – Бібліогр.: с. 43


  Я особисто ставлюся до Боріса Пастернака з пієтетом... і не тільки. Є поет "твій", є "не твій". Пастернак - мій поет. Так само, як Маяковського були "звезд алмазные россыпи". Це щире багатство, яке може відібрати лише катаракта. Був час, коли портрет ...
945004
  Бушанський Валентин "Низменная болезнь" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 39-44. – Бібліогр.: с. 43


  Я особисто ставлюся до Боріса Пастернака з пієтетом... і не тільки. Є поет "твій", є "не твій". Пастернак - мій поет. Так само, як Маяковського були "звезд алмазные россыпи". Це щире багатство, яке може відібрати лише катаракта. Був час, коли портрет ...
945005
  Сидоренко О. "Низова" література як джерело реконструкції світогляду пізнього Середньовіччя та Відродження // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 75-84. – ISBN 978-966-171-392-4


  У статті здійснено спробу визначити культурну, ідеологічну, світоглядну наповненість західнєвропейської "низової" літератури пізнього Середньовіччя та Відродження на прикладі німецьких шванків та англійських джестів. В статье предпринято попытку ...
945006
  Кудряшов Сергей "Никаких произвольных толкований". Как создавались первые советские учебники по истории // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 11. – С. 16-21. – ISSN 0235-7089
945007
  Кучеренко М. "Никаких сведений о нем не имеется". (Лев Григорович Грушевський) // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: І. Гирич (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2021. – Кн. 4. – С. 254-265. – ISBN 978-966-02-9727-2
945008
  Кузина Е. "Нико, Нико, Нико Пиросмани..." // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 2 (40). – С. 68-113


  Ніко Піросмані (1862-1918) - всесвітньо відомий грузинський художник XX ст., самоучка, яскравий представник примітивного стилю в живописі. Є багато ілюстрацій.
945009
  Ковалевский М.М. "Никогда еще он не говорил так откровенно со мной" // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 5. – С. 123-153. – ISSN 0869-6322


  Воспоминания М.М. Ковалевского о встречах с С.Ю. Витте накануне роспуска II Государственной думы. 1907 г.
945010
  Яремчук В. "Никогда мы не будем братьями": феномен політичних віршів у контексті українсько-російської інформаційної війни / В. Яремчук, А. Зуйковська // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 1 (75), січень - лютий. – C. 163-178
945011
  Кутенков Б. "Никого, ничего - лишь понты да нелепые факты..." : поэзия : стихи // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 7/8 (654/655). – С. 26-30. – ISSN 0132-2036
945012
   "Николаєва" (смт Путила, Буковинська Гуцульщина) / запис М. Хая від братів Прилипчанів, транскрипція В. Атаманчука, музичне редагування Д. Щириці // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, Г. Бондаренко, В. Балушок [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 21 (24). – С. 147-206. – ISSN 2313-8505
945013
  Хай М. "Николаєва" братів Прилипчанів - вершина світового традиційного інструменталізму // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, Г. Бондаренко, В. Балушок [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 21 (24). – С. 125-146. – ISSN 2313-8505
945014
  Волков К.А. "Николай Гоголь" В. Набокова: поэтика биографического жанра // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – С. 35-45. – Библиогр.: 46 назв. – (Серия литературы и языка ; Т. 69, № 5). – ISSN 0321-1711
945015
  Ситников К. "Никто не убежал" // Реальность фантастики : литературный журнал / гл. ред. И. Вахтангишвили ; редкол.: Г.Л. Олди, В. Ларионов, М. Галина [и др.]. – Киев, 2004. – № 5 (09), май. – С. 68-78. – ISSN 1728-8568
945016
   [НИИ стандартизации и унификации]. – Москва
Вып. 46. – 1982
945017
   [НИИ стандартизации и унификации]. – Москва
Вып. 47. – 1982
945018
  Зотов А.К. Н-изотопии тернарных колец и афинные плоскости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Зотов А.К. ; АН Молд. ССР , Ин-т матем. с вычислительным центром. – Москва, 1978. – 16 с.
945019
   Низкочастотная шкала абсолютных потоков дискретных радиоисточников. – Харьков : ИРЭ АН СССР, 1976. – 31 с.
945020
  Лунежев С.П. Низкочастотно-фазовый метод и его применение к исследованию быстрых релаксационных процессов в полупроводниках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Лунежев С.П.; АН УзССР. Объед. Учен. совет по физике отд. физ.-технич. и матем. наук. – Ташкент, 1970. – 18л.
945021
  Папанова И.И. Низкочастотное Фарадеевское выпрямление и его приложения к кинетике электродных процессов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.05 / Папанова И.И.; Днепропетр.хим.-технол.ин-т. – Днепропетровск, 1985. – 14л.
945022
  Молчанов О.А. Низкочастотные волны и индуцированные излучения в околоземной плазме / О.А. Молчанов. – М., 1985. – 224с.
945023
   Низкочастотные волны и сигналы в магнитосфере Земли. – М., 1980. – 155с.
945024
   Низкочастотные излучения в ионосфере и магнитосфере Земли. – Апатиты, 1981. – 167с.
945025
   Низкочастотные излучения в магнитосфере Земли. – М., 1986. – 216с.
945026
  Вавилов А.А. Низкочастотные измерительные генераторы / А.А. Вавилов, А.И. Солодовников, В.В. Шнайдер. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1985. – 104 с.
945027
  Ершов Виктор Иванович Низкочастотные колебания тонких оболочек вращения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Ершов Виктор Иванович; ЛГУ. – Л., 1981. – 16л.
945028
  Яковлев А.В. Низкочастотные методы электроразведки при картировочно-поисковых работах на рудных месторождениях : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 131 / Яковлев А.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 22л.
945029
  Смирнов А.Н. Низкочастотные прецизионные кварцевые резонаторы для эталонов времени и частоты. (Разработка, исследование и внедрение) : Автореф... канд. техн.наук: 250 / Смирнов А.Н.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физ.-техн. и радиотехн. измерений. – Москва, 1968. – 22л.
945030
  Криксунов В.Г. Низкочастотные усилители / В.Г. Криксунов. – Киев, 1961. – 398 с.
945031
  Мякшин Ю.В. Низкочастотный продольно-изгибный электроакустический преобразователь с плоской излучающей поврехностью. : Автореф... канд.техн.наук: 01.04.06 / Мякшин Ю.В.; АН Укр.Ин-т гидромеханики. – К, 1993. – 19л.
945032
  Монахов Ф.И. Низкочастотный сейсмический шум Земли / Ф.И. Монахов. – Москва : Наука, 1977. – 95с.
945033
  Писаренко В.Г. Низкоэнергетические соотношения в мезон-мезонном планировании. / В.Г. Писаренко. – К., 1968. – 28с.
945034
  Белоголовский М. Низкоэнергетические спектры дифференциальной проводимости и дробового шума в туннельных переходах на основе сверхпроводников с подавленным на S–N интерфейсе параметром порядка / М. Белоголовский, Е. Житлухина, О. О. Егоров // Физика низких температур : ежемесячный научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Физико-технический ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины. – Харьков, 2016. – Т. 42, № 11. – С. 1354-1359. – ISSN 0132-6414
945035
  Серёгин Ю.И. Низкоэтажная высокоплотная жилая застройка в архитектуре исторического Киева // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 439-447. – ISSN 2077-3455
945036
  Дудник І.М. Низова демографічна система / І.М. Дудник, Т.В. Панасенко. – Полтава, 1996. – 200с.
945037
  Пшеничний П.Д. Низова преса на службі оборони. / П.Д. Пшеничний. – Харків-Київ, 1931. – 86с.
945038
  Барбу Е. Низовая работа / Е. Барбу. – Бухарест : Румыния, 1976. – 46 с. – (Библиотека "Румыния" ; № 4, 1976)
945039
  Плещенко К.В. Низові інтернет-блоги в Україні: діалогізування, структурування, функціонування : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Плещенко Кирило Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
945040
  Плещенко К.В. Низові Інтернет-блоги в Україні: діалогізування, структурування, функціонування : дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : 27.00.01 / Плещенко Кирило Володимирович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2013. – 214 л. – Додатки: л. 197-214; 1 CD. – Бібліогр.: л. 183-196
945041
  Докашенко В.М. Низові ланки профспілок у стратегії політичних завдань "відлиги" // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 122-133. – ISBN 978-966-920-241-3
945042
   Низовое районирование на 1 января 1924 г. : (Текст). – Харьков, 1924. – 249 с.
945043
   Низовое районирование на 1 января 1924 г.. – Харьков, 1924. – 230 с.
945044
  Мяло И.И. Низовские партизаны : роман / И.И. Мяло ; [ил.: Л. М. Мильчин]. – Благовещенск : Амурское кн. изд-во
Кн. 1. – 1962. – 304 с.
945045
  Морозов Н.М. Низовые звенья партии. / Н.М. Морозов. – Ставрополь, 1974. – 95с.
945046
  Герасименко Г.А. Низовые крестьянские организации в 1917 - первойполовине 1918 годов / Г.А. Герасименко. – Саратов, 1974. – 341с.
945047
   Низовья Аму-Дарьи, Сарыкамыш, Узбой. История формирования и заселения. – М.
3. – 1960. – 348с.
945048
  Пославский М. Низшая геодезия : популярное руководство по с"емке и нивелировке (с кратким очерком способов орошения и осушения земель) / М. Пославский; под ред. и с доп. П.М. Орлова. – 6-е изд. – Москва : Гос. с.-х. из-во "Новая деревня", 1929. – 324 с. : с 375 чертежами
945049
  Высоцкий В.Н. Низшая геодезия : курс для нефтепромысловых работников и студентов нефтяных вузов / В.Н. Высоцкий, П.В. Воронин, А.А. Горохов; Ред. Муравьев И.М. – Москва : ОНТИ НКТП СССР Государственное научно-техническое нефтяное из-во, 1932. – 148с.
945050
   Низшее и высшее, системы и элементы в процессе развития. – Челябинск, 1988. – 146с.
945051
  Кузьмин Н.Н. Низшее и среднее специальное образование в дореволюционной России / Н.Н. Кузьмин. – Челябинск, 1971. – 279 с.
945052
  Строганова Н.С. Низшие валентные состояния самария, европия, иттербия и их использование в аналитической химии. : Автореф... канд.хим.наук: 071 / Строганова Н.С.; АН СССР.Ин-т геохимии и аналит.химии. – М, 1970. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
945053
  Ксынкин Ю.Ф. Низшие гармонические колебания в колебательных контурах с ферромагнитным элементом с прямоугольной характеристикой. : Автореф... канд. техн.наук: / Ксынкин Ю.Ф.; Ташкент. политехн. ин-тут. – Ташкент, 1968. – 19л.
945054
   Низшие городские слои и социальная эволюция стран Востока. – М., 1986. – 291с.
945055
  Тихонова Н.Е. Низшие классы в России (Теоретические и методологические предпосылки анализа) // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 26-36. – ISSN 0869-0499
945056
  Журавлева И.Т. Низшие многоклеточные фанерозоя : труды / И.Т. Журавлева, Е.И. Мягкова; Отв. ред. Захаров В.А. – Вып. 695. – Москва : Наука, 1987. – 222с.
945057
  Щербаков А.М. Низшие насекомые (Kollembola) Шпицбергена / Печатано по определению Совета Императорского Университета Св. Владимира. – Киев : Тип. Имп. Унив. Св. Владимира, 1899. – 6 с. : рис. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1899 г.
945058
  Филипченко Ю.А. Низшие насекомые окресностей Бологова // Насекомые - [Компакт - 252388]. – 11 с.


  Труды пресноводной биологической станции Имп. Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей На с.1 дарств. надпись: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
945059
  Кожевников Г.Н. Низшие окислы кремния и алюминия в электрометаллургии / Г.Н. Кожевников. – М., 1977. – 144с.
945060
  Тимм Р. Низшие растения : с 179 рисунками в тексте / Р. Тимм, д-р ; Пер. с доп. и вступ. ст. А.Г. Генкеля, прив.-доц. Спб. ун-та. – Санкт-Петербург : Тип. Акц. О-ва "Брокгауз-Ефрон", 1912. – 203 с. : ил. – Библиогр.: "Указатель литературы" (с. 193). – (Дешевая библиотека естествознания ; № 10)


  Пер., авт. предисл.: Генкель, Александр Германович (1872-1927)
945061
   Низшие растения. – Москва : Издательство Московского университета, 1975. – 152с.
945062
   Низшие растения. – Петрозаводск, 1978. – 112с.
945063
  Стрельская О.Я. Низшие растения : учебное пособие / О.Я. Стрельская. – Минск : Вышэйшая школа, 1985. – 240 с.
945064
   Низшие растения, грибы и мохообразные советского Дальнего Востока. – Ленинград
1. – 1990. – 405с.
945065
   Низшие растения, грибы и мохообразные советского Дальнего Востока. – Ленинград
2. – 1990. – 392с.
945066
  Шайхов А.Э. Низшие формы капиталистического предпринимательства в египетском городе / А.Э. Шайхов. – Москва, 1987. – 136 с.
945067
  Колонтаев А.П. Низшие формы производства в странах Южной и Юго-Восточной Азии / А.П. Колонтаев. – М., 1975. – 221с.
945068
  Тихонова Н.Е. Низший класс в социальной структуре российского общества // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 5 (325 ). – С. 24-34. – ISSN 0132-1625
945069
  Кінах А. Низька ефективність державного управління не менш загрозлива, ніж зовнішня агресія // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 31 березня - 6 квітня (№ 12). – С. 4


  "Багато чинників визначають глибину нинішньої соціально-економічної кризи - зовнішня агресія, "згортання" промисловості, трудова міграція, нескінченні та невдалі реформи. Однак на перше місце я би поставив безпрецедентне падіння рівня державного ...
945070
  Авраменко О. Низьке і високе // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 1-2 червня (№ 95/96). – С. 16-17


  Виставка "Хай ТекСтиль" Анастасії Подерв"янської.
945071
  Самойлов Юрій Низький старт туроператорських програм // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 42-49 : фото. – ISSN 1998-8044
945072
  Фурса С.Я. Низький уклін моїм вчителям М.И. Штефану та М.М. Міхеєнку // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 18-20. – ISBN 978966-97130-0-1


  Фото Штефана М.Й., Грабовського О.О., Міхеєнко М.М. , Фурси С.Я., Малюги В.І., Юркова Б.Н., Пушкаря Є.Г.
945073
  Василик Т. Низький уклін Тобі, Кобзарю! // Київський університет. – Київ, 2021. – Травень (№ 5). – С. 3


  "22 травня 1861 року відбулося перепоховання Тараса Григоровича Шевченка на Чернечій горі поблизу Канева. На вшанування 160-тих роковин від дня повернення Кобзаря в Україну у КНУ відбулася пам"ятна хода та покладання квітів до пам"ятника Великого Поета ...
945074
  Оніщук Олексій Низькі Татри. До рецепції на лижах // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 56-57 : фото
945075
  Проценко Г.Д. Низькі температури повітря влітку на Україні / Г.Д. Проценко, Л.М. Оксамит // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 31-36 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Географія ; Вип. 29)
945076
  Процюк Х. Низько хилимо голови // Український визвольний рух : науковий збірник / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2015. – № 20. – С. 37-42


  Виступ Ярослава Дашкевича на Академії, присвяченій 125-річчю з дня народження Мирона Тарнавського.
945077
  Загородній А. Низьковуглецевий тренд // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Травень (№ 17/18)
945078
  Силіна Т. Низькозбагачений візит // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 31 березня-6 квітня (№ 12)
945079
  Тордія Надія Володимирівна Низькоінтенсивні електромагнітні випромінювання в діапазоні надвисоких частот : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Тордія Н.В.; НАНУ; Ін-тут клітинної біології та генетичної інженерії. – Київ, 2004. – 148с. – Бібліогр.: л. 125 - 148
945080
  Тордія Надія Володимирівна Низькоінтенсивні електромагнітні випромінювання в діапазоні надвисоких частот як фактор модифікації радіостійкості рослинних клітин : Аатореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Тордія Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 24с. – Бібліогр.: 15 назв
945081
  Ммассі Р.Ч. Низькообертовий індукторний генератор з елементами автоматичного регулювання збудження для вітроелектричної станції. : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.01 / Ммассі Р.Ч.; Мін. освіти України. Харків. держ. політ. ун-т. – Харків, 1998. – 16л.
945082
  Мацаєнко А.М. Низькопрофільна УКХ антена з неспрямованим випромінюванням в горизонтальній площині // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 79-85
945083
  Гламазда О.Ю. Низькорозмірні мультифункціональні кристалічні матеріали: вплив структурних особливостей на взаємодію між фононною, електронною та магнітною підсистемами : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Гламазда Олександр Юрійович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна. – Харків, 2020. – 34 с. – Бібліогр.: 35 назв
945084
  Бойко Т.Г. Низькотемпературна дифузія фосфору в кремній з твердих планарних джерел : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.03 / Бойко Т. Г.; Держ. ун-т "Львів. політех.". – Львів, 1996. – 21л.
945085
  Костюк Т. Низькотемпературна міцелярна екстракція для концентрування біомолекул / Т. Костюк, С. Куліченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 50-52. – (Хімія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив природи та концентрації неіонних ПАР, кислотності, різних добавок на параметри фазоутворення в розчинах при температурі помутніння. Досліджена можливість вилучення альбуміну в міцелярні фази неіонних ПАР Triton Х-100 та Аkypo LF1. ...
945086
  Чиркіна М.А. Низькотемпературний фарфор господарчого призначення на основі кварц-польовошпатової сировини України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Чиркіна Марина Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
945087
   Низькотемпературні дослідження плівок поліпіролу / М.Т. Дехтярук, Л.М. Ганюк, В.В. Вайнберг, А.М. Іноземцев, В.М. Огенко, Ф.М. Воробкало // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 49-53. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  Наведено результати експериментального дослідження плівок поліпіролу в діапазоні низьких температур Т = 300…25К, які одержано методом електрохімічної анодної полімеризації. Показано, що температурні залежності опору R(Т) поліпіролу мають активаційний ...
945088
  Кудін Д.В. Низькотемпературні нерівноважні плазмохімічні процеси у безбар"єрному газовому розряді атмосферного тиску у повітрі з домішкою вуглеводнів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Кудін Дмитро Вікторович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
945089
  Єрін С.М. Низькочастотне космічне радіовипромінювання як об"єкт спостереження широкосмуговим радіотелескопом нового покоління : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Єрін Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 27 с. – Бібліогр.: 28 назв
945090
  Рапопорт Ю.Г. Низькочастотні нелінійні періодичні структури у замагніченій плазмі / Ю.Г. Рапопорт, Ю.В. Хотяїнцев // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 301-303. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В даній роботі досліджені косі атомодельні нелінійні періодичні структури кінцевої амплітуди в замагніченій плазмі та визначені області їх існування та особливості спектрів.
945091
  Коцаренко М.Я. Низькочастотні солітони у замагніченій плазмі / М.Я. Коцаренко, Ю.Г. Рапопорт, О.О. Швидкий // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 299-300. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглянуті косі низькочастотні немалої амплітуди солітони у замагніченій плазмі і проведено порівняння точного розв"язку з методом малого параметра.
945092
   Ник Картер - американский Шерлок Холмс. Ужасная находка. – Репр. воспр. изд. 1906 г. – Москва : ВКП, 1990. – 48 с.
945093
  Боровиков Г.Ф. Ника : [роман / Г.Ф. Боровиков ; предисл. Е. Никитиной ; ил. В.И. Егоров]. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1974. – 366 с. : ил. – (Библиотека "Земля родная")
945094
  Боровиков Г.Ф. Ника : роман, повесть, рассказы / Григорий Боровиков ; [худож. В. Егоров]. – Москва : Современник, 1981. – 544 с. : ил.
945095
  Рогачев А.А. Никаких золотых середин. / А.А. Рогачев. – М., 1970. – 110с.
945096
  Д"Актиль Никаких настроений / Д"Актиль. – Ленинград, 1927. – 40с.
945097
   Никаких ЧП!. – М., 1970. – 112с.
945098
  Серба А.И. Никакому ворогу: повести. / А.И. Серба, В.А. Дуров. – М., 1992. – 301с.
945099
  Прокопчук В.С. Никандр Васильович Молчановський - історик, краєзнавець // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 168-179
945100
  Перов А.А. и др. Никандр Семенович Григорьев / А.А. и др. Перов. – Л., 1966. – 112с.
945101
  Юрченко Н. Никанор Онацький: ідентифікація // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 20-21. – ISSN 0130-1799


  Культурний феномен національного мистецтва, нащадок козацького роду, художник, фундатор і перший директор сумського музею Никанор Харитонович Онацький (1875-1937) - тричі засуджений, засуджений у листопаді 1937 р. постановою особливої трійки за ...
945102
  Лещинер Р.Е. Никарагуа / Р.Е. Лещинер. – Москва, 1965. – 62с.
945103
   Никарагуа. – М, 1984. – 287с.
945104
   Никарагуа. – М, 1989. – 147с.
945105
  Булычев И.М. Никарагуа на пути национального возрождения / И.М. Булычев. – Москва : Знание, 1980. – 64с.
945106
  Игнатьев П.Н. Никарагуа после холодной войны: модернизация и политическая конкуренция // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 48-60. – ISSN 044-748Х
945107
  Булычев И.М. Никарагуа сегодня / И.М. Булычев. – Москва, 1983. – 95 с.
945108
   Никарагуа. Дивный остров Ометепе // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 2/3. – С. 78-81 : фото
945109
  Горнов М.Ф. Никарагуа: возрожденная земля / М.Ф. Горнов, Н.Ю. Смирнова. – М, 1986. – 156с.
945110
  Булычев И.М. Никарагуа: годы борьбы и созидания. / И.М. Булычев. – М., 1989. – 63,1с.
945111
  Белят М. Никарагуа: портрет в черно-красных тонах / М. Белят ; [предисл. Г. Боровика ; послесл. В. Травкина]. – Москва : Изд-во Агентства печати "Новости", 1987. – 386, [2] с. : ил.; 16 л. ил. – (Библиотечка АПН)
945112
  Сериков А.М. Никарагуа: солнце из огня / А.М. Сериков. – М., 1986. – 110с.
945113
  Булычев И.М. Никарагуа: успехи и трудности революции / И.М. Булычев. – М., 1984. – 64с.
945114
  Ходаковский Сергей Николаевич Никарагуанская революция и межамериканские отношения (1978-1984 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.05 / Ходаковский Сергей Николаевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 264л. – Бібліогр.:л.219-264
945115
  Ходаковский Сергей Николаевич Никарагуанская революция и межамериканские отношения (1978-1984 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Ходаковский Сергей Николаевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченка. – Киев, 1985. – 26 с.
945116
  Строев А.П. Никарагуанские очерки: По пути соц.-экон. возрождения. / А.П. Строев. – М., 1989. – 108с.
945117
   Никас Сафронов: "Хочу при жизни поговорить с богом" // Деловые люди / ООО "Изд-во "ПРЕСС-КОНТАКТ". – Москва, 2007. – № 190/191. – С. 103-109. – ISSN 0868-9504
945118
  Гарднер Дж. Никелевая гора / Дж. Гарднер. – М, 1979. – 503с.
945119
   Никелевая и кобальтовая промышленность капиталистических стран. – М, 1968. – 48с.
945120
  Иевлев Павел Никелевые войны // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 8 (185), август. – С. 26 : фото. – ISSN 1029-5828
945121
   Никеленосность базит-гипербазитовых комплексов Карело-Кольского региона. – Апатиты, 1988. – 120с.
945122
   Никеленосность базит-гипербазитовых комплексов Норильского региона. – Апатиты, 1988. – 114с.
945123
   Никеленосность базит-гипербазитовых комплексов Украины. – Апатиты, 1988. – 128с.
945124
  Витовская И.В. Никеленосные коры выветривания / И.В. Витовская, Ю.Ю. Бугельский. – Москва, 1982. – 191с.
945125
  Никитин К.К. Никеленосные коры выветривания ультрабазитов и методы их изучения / К.К. Никитин, А.А. Глазковский. – Москва : Недра, 1970. – 216 с. – Библиогр.: с. 208-212
945126
   Никеленосные коры выветривания Урала. – Москва : Наука, 1970. – 288с.
945127
  Корнилов И.И. Никелид титана и другие сплавы с эффектом "памяти" / И.И. Корнилов, О.К. Белоусов, Е.В. Качур; ред. акад. Н.Н. Рыкалин. – Москва : Наука, 1977. – 180 с.
945128
   Никель-кобальтовая промышленность капиталистических стран. – М, 1961. – 279с.
945129
  Глазковский А.А. Никель // Оценка месторождений при поисках и разведках / ВНИИ минерального сырья министерства геологии. – Москва : Госгеолиздат, 1949. – Вып. 4 : Никель/ А.А. Глазковский. – С.1-227
945130
  Махрова И.А. Никита Александрович Торопов (1908-1968). / И.А. Махрова, И.Г. Лабецкая. – М., 1968. – 97с.
945131
  Игнатиус Н.В. Никита Антонович Лавинский / Н.В. Игнатиус. – Л., 1987. – 60с.
945132
  Красовская В.М. Никита Долгушин / В.М. Красовская. – Л., 1985. – 184с.
945133
  Невская Н.И. Никита Иванович Попов, 1720-1782 / Н.И. Невская. – Ленинград : Наука, 1977. – 110 с.
945134
  Сенин Г. Никита Изотов / Г. Сенин. – М.-Х., 1951. – 180с.
945135
  Яковлев Г.Н. Никита Изотов / Г.Н. Яковлев. – М, 1989. – 236с.
945136
  Денисов И.М. Никита Ильич / И.М. Денисов. – Горький, 1956. – 78с.
945137
  Ургалкина Н.А. Никита Кузьмич Сверчков / Н.А. Ургалкина. – Чебоксары, 1983. – 70с.
945138
   Никита Михалков : сборник. – Москва : Искусство, 1989. – 249с.
945139
   Никита Михалков .Заслуженный артист РСФСР. – Москва, 1981. – 62 с.
945140
   Никита Петрович Гиляров-Платонов : Исследования. Материалы. Библиография. Рецензии / [Ин-т русской лит. (Пушкинский дом) Рос. акад. наук, Центр по изучению традиционалистских направлений в рус. лит. Нового Времени, Моск. гос. обл. социально-гуманит. ин-т] ; под общ. ред. А.П. Дмитриева. – Санкт-Петербург : Росток, 2013. – 941, [2] с. : ил., портр. – На тит. листе: К 125-летию со дня кончины Н.П. Гилярова-Платонова 1887 г.-13(26) октября -2012г. – Библиогр. в конце гл., в подстроч. примеч. и в тексте. – (Славянофильский архив / редкол.: Е.И. Анненкова [и др.] ; кн. 3). – ISBN 978-5-94668-133-9
945141
  Дейнега А В. Никита Санджиев / А В. Дейнега, . – Элиста, 1984. – 64с.
945142
   Никита Сергеевич Хрущев : Материалы к биогр. – Москва : Политиздат, 1989. – 366, [1] с. : ил.
945143
   Никита Сергеевич Хрущев на Ярославском моторном заводе : [Фотоальбом]. – Ярославль : [Верх.-Волж. кн. изд-во], 1964. – [48] с. : ил.
945144
   Никита Фаворский 1915-1941 : каталог выставки. – Москва : Союзрекламкультура, 1991. – 47 с.
945145
  Парфенов Л. Никита Хрущев и его время // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4. – С. 17-18. – ISSN 0235-7089
945146
  Бурлацкий Ф.М. Никита Хрущев и его советники - красные, черные, белые / Федор Бурлацкий. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 448 с. : илл. – (Вожди и советники). – ISBN 5-04-009686-0
945147
  Дубинянский М. Никита Хрущёв: черным по белому // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 9 (37). – С. 38-59. – ISSN 1819-6268


  Никита Сергеевич Хрущёв (1894-1971) — Первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы, Председатель Совета Министров СССР с 1958 по 1964 годы. Герой Советского Союза, трижды Герой Социалистического Труда.
945148
  Денисов П.В. Никита Яковлевич Бичурин / П.В. Денисов. – Чебоксары, 1977. – 143 с.
945149
   Никитин Сергей Михайлович (1928-2008) : [некролог] / коллектив ИМЭМО РАН, коллеги и друзья // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 106. – ISSN 0131-2227
945150
  Тонков В. Никитин. / В. Тонков. – Воронеж, 1945. – 90 с.
945151
  Андропов С.С. Никитины встречи : повесть : [для детей] / С.С. Андропов; Андронов С.С. ; [ил.: А. Смирнов]. – Воронеж : Центр.-Чернозем. книжное издательство, 1968. – 232 с. : ил.
945152
  Парфентьев В.И. Никитские ворота. Стихи / В.И. Парфентьев. – М., 1962. – 70с.
945153
  Боголюбова В.Д. Никитский ботанический : путеводитель / В.Д. Боголюбова. – Симферополь : Крым, 1967. – 64 с.
945154
   Никитский ботанический сад. – К, 1964. – 1с.
945155
   Никитский ботанический сад. – Симферополь, 1967. – 96с.
945156
  Голубева И.В. Никитский ботанический сад / И.В. Голубева, С.И. Кузнецов. – Симферополь : Таврия, 1974. – 72с.
945157
  Голубева И.В. Никитский ботанический сад / И.В. Голубева, С.И. Кузнецов. – 2-е доп. изд. – Симферополь : Таврія, 1978. – 94с.
945158
   Никитский ботанический сад. – Киев, 1978. – 142с.
945159
  Голубева И.В. Никитский ботанический сад / И.В. Голубева, С.И. Кузнецов. – 3-е изд., доп. – Симферополь : Таврія, 1981. – 97с.
945160
  Голубева В И. Никитский ботанический сад / В И. Голубева, С.И. Кузнецов. – 4-е изд., доп. – Симферополь : Таврия, 1985. – 144с.
945161
  Молчанов Е.Ф. Никитский ботанический сад / Е.Ф. Молчанов, Н.И. Рубцов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 147с.
945162
   Никитский ботанический сад. – Симферополь, 1987. – 130с.
945163
  Коверга А.С. Никитский Ботанический сад имени В.М. Молотова / А.С. Коверга, Н.М. Чернова. – Симферополь, 1956. – 144с.
945164
  Никита Хониат Никиты Хониата история со времени царствования Иоанна Комнина / Никита Хониат. – Спб. : В Типографии Департамента Уделов. – (Византийские историки, переведенные с греческого при Санктпетербургской духовной академии)
Т. 2 : (1186-1206) / [пер. под ред. проф. Н.В.Чельцов]. – 1862. – XV, 540, [4] с., [3] л. табл.
945165
  Гладик С. Никифор-Епіфаній Дровняк в 2015 р. // Ватра / Об"єднання лемків. – Горлиці, 2015. – № 3 (90) Рік 24. – С. 14-15. – ISSN 1232-2776
945166
  Грабан В. Никифор - тот, што несе перемогу // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 24 травня (№ 21). – С. 8. – ISSN 0027-8254
945167
  Грабан В. Никифор - тот, што несе перемогу // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 31 травня (№ 22). – С. 8. – ISSN 0027-8254


  До 125 річниці від дня народження.
945168
  Болотников Н.Я. Никифор Бегичев / Н.Я. Болотников. – Москва ; Ленинград : Главсевморпути, 1949. – 232 с.
945169
  Болотников Н.Я. Никифор Бегичев : исследователь русского Севера. 1874-1927 / Н.Я. Болотников. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Географгиз, 1954. – 264 с. : ил., карт., 5 л. ил. и карт.
945170
  Барвинок В.И. Никифор Влеммид и его сочинения / В.И. Барвинок. – Киев : Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве", 1910. – [2], 128 с.
945171
  Барвинок В.И. Никифор Влеммид и его сочинения / В.И. Барвинок. – Киев : Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве", 1911. – [2], XXXIV, 366, [2], II, [6] с.
945172
  Уніят В. Никифор Гірняк та його роль у військово-патріатичному вихованні Українських Січових Стрільців // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 6 (84). – С. 21-27
945173
  Сухобокова О. Никифор Григоріїв: постать на тлі епохи // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, О.Л. Баженов ; В.П. Газін [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 120-126. – (Серія історична ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
945174
  Барановська В. Никифор Дровняк. Побачення з українським генієм // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 22-28 травня (№ 21). – С. 11


  Видатний український художник-примітивіст.
945175
  Денисов П.В. Никифор Охотников / П.В. Денисов. – Чебоксары, 1986. – 126с.
945176
   Никифорівський літопис. [Електронний ресурс]
945177
  Виллари Пасквале Никколо Макиавелли и его время / Пасквале Виллари ; со вступительной статьей проф. М.М. Ковалевского; Перв. с итал. И.М. Кригеля. – [Санкт-Петербург] : Изд. "Грядущий день"
Т. 1. – 1914. – XXII, 429 с. : 1 л. портр.
945178
  Бурлацкий Ф.М. Никколо Макиавелли. Советник государя / Федор Бурлацкий. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 445, [3] с. – (Вожди и советники). – ISBN 5-04-009287-3
945179
  Мясоедов А. Никколо Паганини / А. Мясоедов. – Москва, 1958. – 14 с.
945180
  Пальмин А.Г. Никколо Паганини / А.Г. Пальмин. – Ленинград : Музгиз, 1961. – 96 с.
945181
  Ямпольский И.М. Никколо Паганини / И.М. Ямпольский. – Москва : Музгиз, 1961. – 379 с.
945182
  Пальмин А.Г. Никколо Паганини / А.Г. Пальмин. – Ленинград : Музыка, 1968. – 88 с.
945183
   Нико Мусхелишвили (1891-1976). – Тбилиси, 1980. – 192с.
945184
  Джавахишвили Г.Д. Нико Николадзе -- сотрудник русской и зарубежной печати 1860-1875 гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Джавахишвили Г. Д.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1968. – 14л.
945185
  Джавахишвили Д Г. Нико Николадзе и русская журналистика. / Д Г. Джавахишвили. – Тбилиси, 1978. – 333 с.
945186
  Зданевич М К. Нико Пиросманашвили. / М К. Зданевич. – М, 1964. – 127с.
945187
  Зданевич К.М. Нико Пиросмани. / К.М. Зданевич. – Тбилиси, 1963. – 139с.
945188
  Хребтова А. Нико Пиросмани: высоко над землей // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2005. – № 4. – С. 110-112.
945189
  Зданевич К.М. Нико Пироспанишвили / К.М. Зданевич. – Тбилиси, 1965. – 115с.
945190
  Андреевски Ш.М. Никоjа доба / Андреевски Ш.М. ; Избор и поговор Е. Клетников ; уредник В. Шодгорец. – Скопjе : Наша книга, 1988. – 136 с. – (Портрети)
945191
  Садовяну М. Никоарэ Подкова / М. Садовяну. – Москва, 1955. – 343с.
945192
  Блинов А.Д. Никогда без любви : [Двойняшки. - Один палец моей руки] : рассказы / А.Д. Блинов ; [ил. Ю.К. Бурджелян]. – Москва : Советская Россия, 1961. – 111с. – (Короткие повести и рассказы)
945193
  Блинов А.Д. Никогда без любви : повести / А.Д. Блинов. – [переизд.]. – Москва : Московский рабочий, 1973. – 448 с.
945194
  Грохоля К. Никогда в жизни : Роман / Катажина Грохоля. – Москва : АСТ, Ермак, 2003. – 301с. – ISBN 5-17-021221-6
945195
  Колчак Е. Никогда в жизни : проза: детектив // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 12. – С. 122-187
945196
  Глебова Ирина Никогда в этом мире : остросюжетные роман и повести / Глебова Ирина. – Харьков : Кентавр, 1996. – 392с. – ISBN 5-7055-0970-7
945197
   Никогда не было тебя , Цыгания. – М, 1961. – 112с.
945198
  Малышева А. Никогда не заговаривайте с неизвестными; Когда отступать некуда, дерутся насмерть : Романы / Анна Малышева. – Москва : АСТ. Астрель. Люкс, 2005. – 656с. – ISBN 5-17-025878-Х
945199
  Орлов В.Н. Никогда не погаснет / В.Н. Орлов. – Киев, 1988. – 174 с.
945200
  Роббинс Г. Никогда не покидай меня / Г. Роббинс. – Москва, 1992. – 150 с.
945201
  Роббинс Г. Никогда не покидай меня. Парк-Авеню, 79 : романы / Гарольд Роббинс ; [пер. с англ. А.Е. Герасимова, А.А. Литана]. – Киев : Зодиак-Эко, 1992. – 360 с. – ISBN 5-8292-0017-1
945202
  Пичугин Н.А. Никогда не расстанусь... / Н.А. Пичугин. – Алма-Ата, 1968. – 69с.
945203
  Пичугин Н.А. Никогда не расстанусь... / Н.А. Пичугин. – Алма-Ата, 1978. – 191с.
945204
  Шелыганова В.Г. Никогда не сдавайся! : [поэзия и проза] / Валентина Шелыганова. – Одесса : Астропринт, 2013. – 479, [1] с. : ил., портр. – ISBN 978-966-190-703-3
945205
  Коллинс Б. Никогда не уходите в отпуск / Б. Коллинс. – Баку, 1971. – 132с.
945206
  Рассадин С.Б. Никогда никого не забуду. / С.Б. Рассадин. – М., 1987. – 350с.
945207
  Багров С.П. Никогда ничего не бойся : повести и рассказы / Багров Сергей ; [худож. А.В. Денисов]. – Архангельск ; Вологда : Сев.-Зап. книжное изд-во : Вологодское отд-ние, 1990. – 266, [2] с. : ил. – ISBN 5-85560-108-0


  Содерж.: Повести: Пикет на Великуше; Выход из круга; Свитер для сына; Рассказы: Никогда ничего не бойся; Глубокая вода; Вековая печать; Бабочка на стекле; Мизантроп; Игра на нервах; Вечер перед свадьбой; Выстрел на дороге; Кочерыга; И смех и грех.
945208
  Королев Д. Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь! // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 28 ноября - 4 декабря (№ 48). – С. F 1-3


  Его главное качество - предельно жесткое отстаивание интересов своего общественного класса и своего государства. Отстаивание до конца и наперекор всему, воистину с железной хваткой матерого английского бульдога, готового вцепиться в глотку своему ...
945209
  Титаренко Е.М. Никодимово озеро : Роман / Е.М. Титаренко. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 352 с.
945210
  Титаренко Евгений Максимович Никодимово озеро. / Титаренко Евгений Максимович. – М : Мол.гвардия, 1973. – 352с.
945211
  Титаренко Евгений Максимович Никодимово озеро. Роман. / Титаренко Евгений Максимович. – Воронеж : Центр.-Чернозем.кн.изд-во, 1974. – 280с.
945212
   Никола Вапцаров.. – София, 1953. – 72с.
945213
   Никола Вапцаров.. – София, 1980. – 671с.
945214
  Ляшко Н.Н. Никола из Лебедина / Н.Н. Ляшко. – Москва, 1951. – 412с.
945215
  Стоичовски Б. Никола Киров Маjски / Б. Стоичовски. – Куманово : Мисла, 1990. – 499 с.
945216
  Юруков М. Никола Парапунов / Мирчо Юруков. – София : Издателство на Българската КП, 1954. – 66 с.
945217
  Гликман А.С. Никола Пуссен / А.С. Гликман. – Л.-М., 1964. – 101с.
945218
  Герц В.К. Никола Пуссен. / В.К. Герц. – Л., 1960. – 10,5с.
945219
  Рерих Н.К. Никола Рерих / Н.К. Рерих. – Ленинград, 1976. – 16с.
945220
  Ржонсницкий Б.Н. Никола Тесла / Б.Н. Ржонсницкий. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 222 с.
945221
  Ньегован Владимир Никола Тесла : Хероj технике / Ньегован Владимир. – Загреб : Просвjета, 1976. – 111 с.
945222
  Цверава Г.К. Никола Тесла 1856-1943 / Г.К. Цверава. – Ленинград : Наука, 1974. – 212 с.
945223
  Федоров Николай Никола Тесла. Повелитель молний. 12 мифов о Николае Тесле // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 110-115 : фото
945224
  Винниченко Т. Никола Тесла: сеанс физики с разоблачением // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 4 (32). – С. 64-84. – ISSN 1819-6268
945225
  Ольбрахт И Никола Шугай, разбойник / И Ольбрахт, . – Москва, 1952. – 168 с.
945226
  Ольбрахт И Никола Шугай, райзбойник / И Ольбрахт, . – М., 1983. – 190с.
945227
  Руднева Л.С. Никола. / Л.С. Руднева. – М., 1955. – 424с.
945228
  Черняк А.Я. Николаай Кибильчич - революционер и ученый / А.Я. Черняк. – М, 1960. – 95с.
945229
  Карпов А.С. Николае Асеев. Очерк творчества. / А.С. Карпов. – М. : Просвещение, 1969. – 160 с.
945230
  Сильвестру В. Николае Бэлческу / В. Сильвестру. – Бухарест. – 14с.
945231
   Николае Григореску. – М., 1970. – 36с.
945232
  Элиасберг Н.Е. Николае Григореску / Н.Е. Элиасберг. – Москва, 1974. – 33с.
945233
   Николае Григореску. Альбом репродукций. – Бахарест. – 10с.
945234
  Тоница Н. Николае Тоница. / Н. Тоница. – М., 1984. – 20с.
945235
  Выборный П. Николаев / П. Выборный. – Одесса, 1969. – 136с.
945236
  Выборнов П.М. Николаев / П.М. Выборнов. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Одесса : Маяк, 1969. – 136с.
945237
  Выборнов П.М. Николаев / П.М. Выборнов. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Одесса, 1973. – 110с.
945238
  Алешин В.Э. Николаев : арх.-ист. очерк / В.Э. Алешин, Н.А. Кухар-Онышко, В.А. Яровой ; НИИ теории, истории и перспектив. пробл. сов. архитектуры в г. Киеве. – Киев : Будивэльнык, 1988. – 182 с. : ил. – Библиогр.: с. 182-183
945239
  Лезинский М.Л. Николаевка. Севастополь / М.Л. Лезинский. – Симферополь, 1970. – 64с.
945240
  Поляков М.Т. Николаевск: ист.-экон. очерк. / М.Т. Поляков. – Волгоград, 1978. – 111с.
945241
   Николаевская вулкано-тектоническая депрессия (Приморье). – Владивосток, 1987. – 184с.
945242
  Топчиев А.Г. Николаевская область (экономико-географическая характеристика) / А.Г. Топчиев, А.И. Полоса, С.И. Редковец // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1990. – Вып. 42. – С. 111-123. – ISBN 0201-8683
945243
  Кюстин А. де Николаевская Россия / А. де Кюстин. – М., 1930. – 320с.
945244
  Кюстин А. де Николаевская Россия / А. де Кюстин. – Москва : Политиздат, 1990. – 352с. – ISBN 5-250-01407-0
945245
  Кремко А.А. Николаевский зоопарк / А.А. Кремко. – Одеса : Маяк, 1981. – 48с.
945246
   Николаевский краеведческий музей. – Одесса, 1980. – 80 с.
945247
   Николаевский художественный музей им. В.В.Верещагина. – Одесса, 1986. – 46с.
945248
   Николаеву - 200 лет, 1789-1989. – К, 1989. – 397с.
945249
   Николаевцы [1789-1999] : энцикл. словарь : (2000 персоналий, 1500 портретов и иллюстраций). – Николаев : Возможности Киммерии, 1999. – 375 с. : ил. – (Николаевская библиотека ; 7). – ISBN 966-7676-00-5
945250
  Тарасов Е.И. Николаевщина : (Время Николая I) / Е. Тарасов ; Временный ком. Гос. думы. – Петроград : Изд. "Освобожд. Россия", 1917. – 16 с. – Без тит. л.


  Критика "Очерков по истории русской культуры". О дискредитации Милюковым значения христианства и православной церкви в истории русской культуры (допетровская Русь)
945251
   Николаевщина. – Николаев, 1926. – 210 с.
945252
   Николаевщина в годы Великой Отечественной войны. – Одесса, 1964. – 359с.
945253
   Николаевщина социалистическая. – Одесса, 1990. – 246с.
945254
  Соснора В.А. Николай : повесть / В.А. Соснора // Четырнадцатое декабря / Д.С. Мережковский. – Москва : АРМАДА, 1994. – С. 647-697. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-051-9
945255
  Щеголев П.Е. Николай 1-й и декабристы.. – Птгр., 1919. – 62с.
945256
  Боханов А.Н. Николай 2 / А.Н. Боханов. – Москва : Вече, 2008. – 528с., [ 16c. ил. ] : ил. – (Императорская Россия в лицах). – ISBN 978-5-9533-2541-7
945257
  Алексеев В.П. Николай I и декабристы / В.П. Алексеев. – Москва : Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан и сс.-поселенцев, 1925. – 15 с. – (Дешевая б-ка журн. "Каторга и ссылка" ; № 26)
945258
   Николай II-ой Романов.. – Пг., 1917. – 74с.
945259
   Николай II : Материалы и характеристики личности и царствования. – Москва : Изд. журн."Голос минувшего" ; Тип. Т-ва Рябушинских, 1917. – 256 с.


  На тит. л. автограф 1917г. ?
945260
  Ферро Марк Николай II / Ферро Марк. – Москва, 1991. – 349 с.
945261
  Кириченко Е.Б. Николай II и российско-японские отношения в 1894 - 1904 гг. // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 21. – С. 54-64. – ISSN 2227-183Х
945262
  Каревин А. Николай II, Григорий Распутин, Алексей Толстой и другие. К завершению дискуссии : полемика // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 28 февраля - 6 марта (№ 9). – С. F 3


  Автор не собирался продолжать полемику о Николае II, но в последнем номере "2000" за минувший год вновь появилось письмо д-ра тех. наук Виталия Бердника. Публично поставленные вопросы требуют публичных же ответов. "Почему произошли одна за другой ...
945263
  Горемыка Антон Николай II, его личность, интимная жизнь и правление / сост. Антон Горемыка [псевд.]. – Лондон, 1905. – 64, IV с . – Экз. деф. отсутств. с. 1-14. – (Новые материалы по биографии российских коронованных особ, составленные на основании заграничных документов = Materiaux inedits pour la biographie ; Т. 13)
945264
  Пророкова С.А. Николай Аввакумов / С.А. Пророкова; ред.: Ю. Малькова. – Москва : Советский художник, 1969. – 168 с.
945265
  Аввакумов Н.М. Николай Аввакумов 1908-1945 : рисунок, плакат. Каталог выставки / Н.М. Аввакумов; Союз художников РСФСР, Моск. орг. ; [сост.: Н.К. Комова]. – Москва : Сов. художник, 1979. – 47 с. : ил.
945266
  Эткинд М.Г. Николай Акимов / М.Г. Эткинд. – Москва, 1980. – 135с.
945267
  Бажанов В.А. Николай Александрович Васильев (1880-1940) / В.А. Бажанов. – Казань : Казанский университет, 2002. – 20 с. – (Выдающиеся ученые Казанского университета). – ISBN 5-7464-0688-0
945268
  Бажанов В.А. Николай Александрович Васильев 1880-1940 / В.А. Бажанов ; отв. ред. Б.Л. Лаптев, И.И. Мочалов ; АН СССР. – Москва : Наука, 1988. – 144 с. – (Научно-библиографическая серия)
945269
  Жданов В Николай Александрович Добролюбов / В Жданов. – М, 1955. – 559с.
945270
  Соколов Н.И. Николай Александрович Добролюбов / Н.И. Соколов. – М-Л, 1965. – 131с.
945271
  Никоненко В.С. Николай Александрович Добролюбов / В.С. Никоненко. – М, 1985. – 191с.
945272
  Егоров Б.Ф. Николай Александрович Добролюбов / Б.Ф. Егоров. – М, 1986. – 157с.
945273
   Николай Александрович Добролюбов в портретах, иллюстрациях, документах. – Л, 1969. – 300с.
945274
  Щипунов П.Т. Николай Александрович Добролюбов. / П.Т. Щипунов. – Л., 1953. – 12с.
945275
   Николай Александрович Добролюбов. 1836-1861 / Щипунов П.Т. – Л, 1954. – 112с.
945276
   Николай Александрович Добролюбов. 1836-1861 / Щипунов П.Т. – Москва, 1961. – 130 с.
945277
  Серова Г.Г. Николай Александрович Касаткин. / Г.Г. Серова. – Л, 1970. – 67с.
945278
  Гутина В.Н. Николай Александрович Красильников (1896-1937) / В.Н. Гутина. – Москва : Наука, 1982. – 216 с. – (Научные биографии)
945279
   Николай Александрович Майсурян. – М, 1956. – 24с.
945280
  Исакова О.В. Николай Александрович Максимов / О.В. Исакова. – М.-Л, 1949. – 48с.
945281
  Старосельский П.И. Николай Александрович Меншуткин 1842-1907 / П.И. Старосельский, Ю.И. Соловьев. – Москва : Наука, 1969. – 296 с.
945282
   Николай Александрович Морозов (1854-1946).. – Москва, 1981. – 95с.
945283
   Николай Александрович Морозов ученый-энциклопедист : сборник статей. – Москва, 1982. – 264 с.
945284
  Громковская Л.Л. Николай Александрович Невский / Л.Л. Громковская, Е.И. Кычанов. – М, 1978. – 216с.
945285
   Николай Александрович Павлов 1899-1968. – Л, 1990. – с.
945286
  Кохнович В.А. Николай Александрович Прилежаев // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 190-196. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Основатель национальной школы химиков-органиков, профессор БГУ, академик АН БССР.
945287
  Гуло Д.Д. Николай Александрович Умов. 1846-1914 / Д.Д. Гуло. – Москва : Наука, 1971. – 320 с.
945288
  Смирнов О.В. Николай Александрович Холодковский, 1858-1921 / О.В. Смирнов. – Москва, 1981. – 127с.
945289
  Герасимов Е.Н. Николай Александрович Щорс / Е.Н. Герасимов, М. Эрлих. – М., 1937. – 160с.
945290
  Залевский К. Николай Александрович Щорс // Основные вехи истории I Интернационала., 1934. – С. 84-96
945291
  Ильбитенко К.И. Николай Александрович Щорс / К.И. Ильбитенко. – М., 1953. – 32с.
945292
   Николай Александрович Щорс.. – М., 1937. – 64с.
945293
  Прытков В.А. Николай Александрович Ярошенко / В.А. Прытков. – Москва, 1950. – 80с.
945294
   Николай Александрович Ярошенко. – Москва, 1956. – 39с.
945295
  Прытков В.А. Николай Александрович Ярошенко / В.А. Прытков. – Москва, 1960. – 322с.
945296
  Секлюцкий В.В. Николай Александрович Ярошенко / В.В. Секлюцкий. – Ставрополь, 1963. – 120с.
945297
  Верещагина А.Г. Николай Александрович Ярошенко / А.Г. Верещагина. – Ленинград, 1967. – 55с.
945298
  Поленова И.В. Николай Александрович Ярошенко / И.В. Поленова. – Ставрополь, 1969. – 6с.
945299
  Потемкина А.И. Николай Александрович Ярошенко. / А.И. Потемкина. – Ставрополь, 1970. – 4с.
945300
  Рогинская Ф.С. Николай Александрович Ярошенко. 1846-1898 / Ф.С. Рогинская. – Москва; Ленинград, 1944. – 20с.
945301
  Колотов В.В. Николай Алексеевич Вознесенский / В.В. Колотов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1976. – 355с.
945302
  Романовский С.И. Николай Алексеевич Головкинский, 1834-1897 / С.И. Романовский. – Ленинград, 1979. – 192с.
945303
   Николай Алексеевич Касаткин. – Москва, 1957. – 47с.
945304
   Николай Алексеевич Касаткин. – Москва, 1959. – 4с.
945305
  Журавлевы В.В. и Николай Алексеевич Касаткин. Народный художник. 1859-1930 / В.В. и Журавлевы. – Москва-Л., 1945. – 40с.
945306
  Добиаш А. Николай Алексеевич Лавровский, первый директор ин-та князя Безбородко / Ніжинський педагогічний інститут. – Нежин : Тип.-лит. М.В. Глезера, 1900. – 50с.
945307
  Добиаш А.В. Николай Алексеевич Лавровский, первый директор Института князя Безбородько / А. Добиаш // Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине 1820-1832 (к 75-летию со дня основания) : исторический очерк Е.В. Петухова / Е.В. Петухов. – Санкт-Петербург, 1895. – 48 с.
945308
  Щебальский П.К. Николай Алексеевич Милютин и реформы в Царстве Польском / П.К. Щебальский. – Москва : В Университетской Типографии (М. Катков), 1882. – 123 с.
945309
  Евгеньев-Максимов В.Е. Николай Алексеевич Некрасов : Сборник статей и материалов / В. Евгеньев. – Москва : Книгоиздат К.Ф. Некрасова, 1914. – [4], II, 313, [2] с., 1 л. факс.
945310
  Еголин А. Николай Алексеевич Некрасов / А. Еголин. – М, 1940. – 95с.
945311
  Евгеньев-Максимов Николай Алексеевич Некрасов / Евгеньев-Максимов. – Ярославль, 1946. – 260 с.
945312
  Евгеньев-Максимов Николай Алексеевич Некрасов / Евгеньев-Максимов. – Свердовск, 1947. – 200 с.
945313
  Евгеньев-Максимов Николай Алексеевич Некрасов 1821-1877 / Евгеньев-Максимов, М.М. Гин. – Ленинград-Москва : Искусство, 1949. – 84 с.
945314
  Крендель Р.Н. Николай Алексеевич Некрасов. 1821-1878. Памятка читателю / Р.Н. Крендель. – Москва, 1951. – 44с.
945315
  Трегуб С.А. Николай Алексеевич Островский / С.А. Трегуб. – Москва : Молодая гвардия, 1950. – 464 с.
945316
  Евгеньев-Максимов Николай Алексеевич Полевой / Евгеньев-Максимов, В.Г. Березина. – Курск, 1946. – 78 с.
945317
  Евгеньев-Максимов Николай Алексеевич Полевой.1846-1946 / Евгеньев-Максимов, В. Березина. – Курск : ОГИЗ, 1947. – 119 с.
945318
  Тарасов Б.Ф. Николай Алексеевич Рынин, 1877-1942 . / Б.Ф. Тарасов. – Ленинград, 1990. – 165 с.
945319
   Николай Алексеевич Умов. 1846-1915. Биограф. очерк.. – М., 1950. – 52с.
945320
   Николай Алексеевич Шило. – Москва : Наука, 1983. – 107с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 31 ; Сер. геол. наук)
945321
   Николай Альфредович Платэ // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 71. – ISSN 0372-6436


  Вице-президент РАН (04.11.1934 -16.03.2007)
945322
  Згурская М. Николай Амосов / М. Згурская. – Харьков : Фолио, 2010. – 121 с. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 978-966-03-4996-4
945323
  Трахтенберг И.М. Николай Амосов: главенствовать должна профилактика (публицистическое наследие ученого) // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 204-211
945324
  Петухова О. Николай Амосов: счастье и страдание хирургии // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 4 (68). – С. 6-25. – ISSN 1819-6268
945325
  Дубовицкая Н.Н. Николай Андреев / Н.Н. Дубовицкая. – М, 1970. – 43с.
945326
   Николай Андреевич Андреев : выставка произведений / каталог сост. старш. науч. сотрудн. Гос. Третяковской галлереи Н.Н. Дубовицкая и В.П. Шалимова ; М-во культуры СССР ; Союз художников СССР ; Гос. Третьяковская галлерея. – Москва : [б. и.], 1958. – 89, [5] с., 33 л. ил.
945327
  Дубовицкая Н.Н. Николай Андреевич Андреев / Н.Н. Дубовицкая. – Л, 1966. – 45с.
945328
  Зименко В.М. Николай Андреевич Андреев 1873-1932 / В.М. Зименко. – М, 1951. – 36с.
945329
  Трифонова Л.П. Николай Андреевич Андреев: 1873-1932 / Л.П. Трифонова. – Л, 1987. – 96с.
945330
  Асафьев Б.В. Николай Андреевич Римский-Корсаков : 1844-1944 гг. / Б.В. Асафьев. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1944. – 91 с. : ил.
945331
  Попова Т.В. Николай Андреевич Римский-Корсаков / Т.В. Попова. – Москва, 1955. – 71с.
945332
  Ястребцев В.В. Николай Андреевич Римский-Корсаков / В.В. Ястребцев. – Ленинград : Музгиз
Т. 1. – 1959. – 528 с.
945333
  Образцова Н.М. Николай Андреевич Римский-Корсаков : краткий очерк жизни и творчества / Н.М. Образцова. – Ленинград : Музыка, 1964. – 111 с.
945334
  Мейлих Е.И. Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844-1908) / Е.И. Мейлих. – Л., 1978. – 120с.
945335
  Барсова Л.Г. Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844-1908) : попул. моногр. / Л.Г. Барсова. – Ленинград : Музыка : Ленинградское отд-ние, 1986. – 93, [3] с., [8] л. ил.
945336
  Барсова Л.Г. Николай Андреевич Римский-Корсаков (1844-1908) : популярная монография / Л.Г. Барсова. – 2-е изд. – Ленинград : Музыка, 1989. – 88 с. : ил.
945337
   Николай Андреевич Тырса. – Л., 1966. – 42с.
945338
   Николай Андронов : монументальное искусство, живопись : каталог выставки / Андронов Н.И. Виставка произвидений; Союз худож. СССР, Моск. орг. Союза худож. РСФСР ; [предисл. В. Манина]. – Москва : Советский художник, 1977. – [20] с., 8 л. ил. : ил.
945339
  Сарабьянов Д.В. Николай Андронов / Д.В. Сарабьянов. – Москва, 1982. – 136с.
945340
  Сергеева О.П. Николай Аполлонович Белелюбский (1845-1922) / О.П. Сергеева. – Москва, 1951. – 32с.
945341
  Беркович Э.С. Николай Аркадьевич Измайлов : библиография / .С. Беркович, Х.С. Надель ; вступ. ст. А.М. Шкодина ; библиогр.сост. Э.С. Беркович, Х.С. Неделем ; Харьковский гос. ун-т, Центр. науч. биб-ка. – Харьков : Изд-во ХГУ, 1964. – 95 с.
945342
   Николай Аркадьевич Измайлов / В.И. Лебедь, Мчедлов-Петросян, В.Г. Березкин, Ю.В. Холин // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – № 1. – С. 74-83.


  Один из выдающихся советских химиков-физиков, его перу принадлежит около 270 публикаций. В Харьковскомс ун-те заведовал каф. физической химии, с 1948-1952 год был проретором ун-та.
945343
  Молдавский Д.М. Николай Асеев / Д.М. Молдавский. – М.-Л. : Художественная литература, 1965. – 151 с.
945344
  Мильков В.И. Николай Асеев / В.И. Мильков. – М. : Советская Россия, 1973. – 198 с.
945345
  Мешков Ю.А. Николай Асеев / Ю.А. Мешков. – Свердловск, 1987. – 270 с.
945346
  Никитин Д.И. Николай Ассеев и поэтическое движение 1912-1930 годов : Автореф... канд. филол.наук: / Никитин Д. И.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1970. – 20л.
945347
  Гальперина Э.Ю. Николай Афанасьевич Пономарев / Гальперина Э. – Москва : Советский художник, 1969. – 103 с.
945348
   Николай Афанасьевич Светловидов. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии.. – М., 1949. – 12с.
945349
  Тиханова Валентина Александровна Николай Багратович Никогосян / Тиханова Валентина Александровна. – М. : Советский художник, 1962. – 57с.
945350
  Власова Т. Николай Барабанов / Т. Власова. – Рига : Лиесма, 1982. – 201 с.
945351
  Гацерелиа А. Николай Бараташвили / А. Гацерелиа. – Тбилиси, 1945. – 63с.
945352
  Кикодзе Г. Николай Бараташвили / Г. Кикодзе. – Тбилиси, 1945. – 13с.
945353
  Гацерелиа А. Николай Бараташвили / А. Гацерелиа. – Тбилиси, 1968. – 61с.
945354
  Бертенева М.И. Николай Бенуа / Бертенева М.И. – Ленинград : Стройиздат, Ленинградское отд-ние, 1985. – 184 с. : ил. – Библиогр.: с. 176-179 (111 назв.). – (Мастера архитектуры)
945355
   Николай Бердзенишвили (1894-1965) : библиография. – Тбилиси : Мецниереба, 1981. – 152 с. – (Библиографическая серия "Грузинские ученые")
945356
  Визгин В.П. Николай Бердяев и Габриэль Марсель : к феномену встречи // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С.110-118. – ISSN 0042-8744
945357
  Бердяев Н.А. Николай Бердяев о русской философии / Н.А. Бердяев; Сост. Б.В. Емельянов, А.И. Новиков. – Свердловск : Изд-во Уральского ун-та. – ISBN 5-7525-0163-6
Ч. 1. – 1991. – 288с. – На корешке номер части: 2(1)
945358
  Бердяев Н.А. Николай Бердяев о русской философии / Н.А. Бердяев; Сост. Б.В. Емельянов, А.И. Новиков. – Свердловск : Изд-во Уральского ун-та
Ч. 2. – 1991. – 239с. – На корешке номер части: 2(2)
945359
  Черняев А.В. Николай Бердяев. Реформатор без Реформации // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 11. – С. 79-87. – ISSN 0042-8744
945360
  Соловьева Н.А. Николай Бирюков / Н.А. Соловьева. – Симферополь, 1972. – 127с.
945361
  Соловьева Н.А. Николай Бирюков / Н.А. Соловьева, В.В. Шахов. – Киев, 1991. – 238с.
945362
  Соловьева Н.А. Николай Бирюков и его творчество. : Автореф... канд. филолог.наук: 641 / Соловьева Н.А.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 20л. – Бібліогр.:с.20
945363
  Филиппов Г.В. Николай Браун : жизнь и поэзия / Герман Филиппов. – Ленинград : Советский писатель, 1981. – 75 с. : 5 л. ил
945364
   Николай Брониславович Вассоевич. – М, 1990. – 126с.
945365
  Леонова М.Ф. Николай Будашкин / М.Ф. Леонова. – Москва : Советский композитор, 1987. – 136 с.
945366
  Лайне С.В. Николай Бухарин-литературный критик / С.В. Лайне. – Москва : Знание, 1991. – 63 с.
945367
  Горелов И.Е. Николай Бухарин / И.Е. Горелов. – М, 1988. – 282с.
945368
  Резник С.Е. Николай Вавилов / С.Е. Резник. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 334с. – (Жизнь замечательных людей ; Вып.№11(452))
945369
  Шайкин В.Г. Николай Вавилов / Владимир Шайкин. – Москва : Молодая гвардия, 2006. – 256 с., [ 32 ] с. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1215 (1015)). – ISBN 5-235-02806-6
945370
  Бальдыш Г.М. Николай Вавилов в Петербурге-Петрограде-Ленинграде / Г.М. Бальдыш, Г.И. Панизовская. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 287с.
945371
  Ливанова М. Николай Вавилов: пшеница врага народа // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 12 (112). – С. 88-107. – ISSN 1819-6268
945372
   Николай Валерианович Комиссаров Народный артист УССР. – Москва, 1949. – 12с.
945373
   Николай Варламов. – Беломорск, 1944. – 39с.
945374
   Николай Васильевич Белов (1891-1982). – Москва : Наука, 1987. – 190, [1] с., [1] л. портр. – (Материалы к библиографии ученых СССР. Серия геологических наук ; вып. 35)
945375
  Лахтин Л.К. Николай Васильевич Бугаев : (географический очерк) : (Читанов в открытом заседании Московского Математического общества 16 марта 1904 года) / Л.К. Лахтин. – Москва : Университетская тип., 1904. – [2], 19 с., 1 л. портр. – Без обл.
945376
  Брайловский С.Н. Николай Васильевич Гоголь : Разбор его произведений, сост. согласно новым учеб. пл. М-ва нар. прос. 20 июля 1890 г / Сост. Сергей Браиловский // К истории культуры в России в XVI и XVII веках / Д.В. Цветаев. – Воронеж, 1890. – 71 с.
945377
  Острогорский В.П. Николай Васильевич Гоголь : Литературно-биографический очерк В.П. Острогорского. – Вятка : Изд. Вятского губ. земства ; Тип. и хромолитография Маишеевой бывш. Куклина и Красовского, 1902. – [2], XXXVIII с. – Прил. к "Сборнику избранных сочинений Н.В. Гоголя в изд. Вятск. губ. земства"
945378
  Майков Б.А. Николай Васильевич Гоголь : Подробный разбор его главнейших произвеждений для учащихся и биографический очерк / Б.А. Майков. – Санкт-Петербург : [Тип. Яна Улясевича нап. в Варшаве], 1909. – XXIV, 152 с.
945379
  Ветринский Ч. Николай Васильевич Гоголь / Ч. Ветринский [псевд.]. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Прометей" Н.Н. Михайлова, 1911. – 54 с. – (Жизнь и деятельность русских писателей : Общедоступные очерки Ч. Ветринского ; [№ 4])
945380
  Водовозов Н. Николай Васильевич Гоголь / Н. Водовозов. – Москва, 1945. – 120с.
945381
  Смирнова-Чикина Николай Васильевич Гоголь : Рекомендательный указатель литературы / Смирнова-Чикина. – Москва, 1947. – 164 с.
945382
  Щипунов П.Т. Николай Васильевич Гоголь / П.Т. Щипунов. – Ленинград : Искусство, 1949. – 188 с.
945383
   Николай Васильевич Гоголь. – Москва, 1954. – 228с.
945384
  Степанов А.Н. Николай Васильевич Гоголь / А.Н. Степанов. – Москва-Ленинград, 1966. – 136с.
945385
  Котляревский Н.А. Николай Васильевич Гоголь 1829-1842 : Очерк из истории русской повести и драмы / [соч.] Нестора Котляревского. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1908. – XVI, 580 с.


  На с. V: Памяти Павла Игнатьевича Житецкого
945386
  Котляревский Н.А. Николай Васильевич Гоголь 1829-1842 : Очерк из истории русской повести и драмы / [соч.] Нестора Котляревского. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. – XVI, 580 с. – Загл. обл.: Гоголь. - Экз. в разных тип. переплетах


  На с. V: Памяти Павла Игнатьевича Житецкого
945387
  Котляревский Н.А. Николай Васильевич Гоголь 1829-1842 : Очерк из истории русской повести и драмы / [соч.] Нестора Котляревского. – 4-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1915. – XVI, 572 с. – Загл. обл.: Гоголь. - Экз. в разных тип. переплетах


  На с. V: Памяти Павла Игнатьевича Житецкого
945388
   Николай Васильевич Гоголь в изобразительном искусстве и театре. – Москва, 1953. – 363 с.
945389
  Матвеев П.А. Николай Васильевич Гоголь и его переписка с друзьями : историко-литературный очерк П.А. Майкова. – Санкт-Петербург : Тип. Высоч. утвержд. Т-ва "Общественная польза", 1894. – XXIV, 152 с.
945390
   Николай Васильевич Гоголь на Полтавщине: В лета моей юности. – Москва, 1991. – 285с.
945391
  Покровский В.И. Николай Васильевич Гоголь, его жизнь и сочинения : Сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 4-е изд., доп. – Москва : Тип. Г. Лисснера и П.Собко, 1915. – [2], 447 с.
945392
   Николай Васильевич Гоголь. Основные даты жизни // Українці та Петербург. – Санкт-Петербург, 2009. – № 2 (28) : 200 лет со дня рождения Н.В. Гоголя, великого русского и украинского писателя. – С. 31
945393
  Горелова В. Николай Васильевич Гоголь: струна, звенящая в тумане // Личности. – Киев, 2008. – № 4 (14). – С. 98-119. – ISSN 1819-6268
945394
   Николай Васильевич Ильин. – Москва : Советский художник, 1958. – 101с.
945395
  Кравченко К.С. Николай Васильевич Ильин / К.С. Кравченко. – Москва, 1958. – с.
945396
  Пелевин Ю.А. Николай Васильевич Клеточников // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 11. – С. 53-77. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности революционера-народника Н. В. Клеточникова.
945397
   Николай Васильевич Кузьмин : выставка работ к восьмидесятилетию со дня рождения. – Москва : Советский художник, 1972. – 80 с.
945398
   Николай Васильевич Мельников. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1979. – 116с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия технических наук ; Вып.13)
945399
   Николай Васильевич Мещерин. – Москва, 1987. – 95с.
945400
  Перцев Н.В. Николай Васильевич Перцев / Н.В. Перцев. – Вологда, 1972. – 19с.
945401
  Парамонов А.В. Николай Васильевич Томский / А.В. Парамонов. – Москва-Ленинград, 1950. – 28с.
945402
   Николай Васильевич Томский. – Москва, 1950. – 28с.
945403
  Парамонов А.В. Николай Васильевич Томский / А.В. Парамонов. – Москва, 1963. – 100с.
945404
  Балтун П.К. Николай Васильевич Томский / П. К. Балтун. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – 50 с. – (Народная б-ка по искусству)
945405
  Минина В. Николай Васильевич Томский / В. Минина. – Москва, 1972. – 50с.
945406
  Томский Н.В. Николай Васильевич Томский / Н.В. Томский. – 2-е изд. – Москва, 1976. – 21с.
945407
   Николай Васильевич Цицин. – Москва, 1988. – 128с.
945408
   Николай Векуа. – Тбилиси, 1988. – 68с.
945409
   Николай Владимирович Агеев. – Москва : Наука, 1976. – 73 с. : 1 л. портр. – На обл. загл. серии : "Библиографии ученых СССР". – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Вып. 57 ; Серрия. хим. наук)
945410
   Николай Владимирович Калакуцкий (1831-1889). – Москва, 1953. – 40с.
945411
  Мандрыка А.П. Николай Владимирович Маиевский / А.П. Мандрыка. – Москва, 1954. – 244с.
945412
   Николай Владимирович Павлюк : Метод. материалы к спецкурсу "Русисты Одесского университета". – Одесса, 1980. – 23 с.
945413
  Волков Н.Н. Николай Волков 1897-1974 : акварель, рисунок. Каталог выставки произведений / Н.Н. Волков; Сост.: Г.В. Маревичева; авт. вступ. ст.: М.Т. Кузьмина, В.Н. Горяев; ред.: С.В. Аксельрод. – Москва : Советский художник, 1979. – 11 с.
945414
   Николай Володось - история эндопротезирования аорты / Н.С. Ящук, Б.В. Черпак, И.А. Дитковский, В.И. Кравченко // Вісник серцево-судинної хірургії : наукове видання / Асоц. "Серцево-судинних хірургів України", Держ. установа "Нац. ін-т Серцево-Судинної хірургії ім. М.М. Амосова Нац. акад. мед. наук України" ; голов. ред. В.В. Лазоришинець. – Київ, 2016. – № 1 (вип. 24). – C. 95-97. – ISSN 2313-0830
945415
  Огиевецкий А.С. Николай Гаврилович Славянов / А.С. Огиевецкий, Л.Д. Радунский. – М.-Л., 1952. – 180с.
945416
   Николай Гаврилович Чернишевски.. – София, 1953. – 70с.
945417
  Лебедев А.А. Николай Гаврилович Чернышевский : (Наброски по неизданным материалам). – 21-24 с. – Отд.оттиск
945418
  Лебедев А.А. Николай Гаврилович Чернышевский : (Наброски по неизданным материалам). – 9 с.
945419
  Лебедев А.А. Николай Гаврилович Чернышевский : (Наброски по неизданным материалам). – 11-19с.
945420
  Лебедев А.А. Николай Гаврилович Чернышевский : (Наброски по неизданным материалам). – 30-43с.
945421
  Лебедев А.А. Николай Гаврилович Чернышевский : (Наброски по неизданным материалам)
УШ. – 45-55с.
945422
  Лебедев А.А. Николай Гаврилович Чернышевский : (Наброски по неизданным материалам). – 57-70с.
945423
  Лебедев А.А. Николай Гаврилович Чернышевский : (Наброски по неизданным материалам). – 72-77с.
945424
  Духовников Ф.В. Николай Гаврилович Чернышевский. – Отд. отт. – 19-47с.
945425
  Бельчиков Н.Ф. Николай Гаврилович Чернышевский : критико-биографический очерк / Н.Ф. Бельчиков. – Москва : Гослитиздат, 1946. – 176 с. : портр. – Библиогр. в подстроч. примеч.
945426
   Николай Гаврилович Чернышевский : Краткий рекомендательный указатель литературы. – Москва, 1953. – 100 с.
945427
   Николай Гаврилович Чернышевский. – Москва, 1955. – 48с.
945428
  Шаталов С.Е. Николай Гаврилович Чернышевский / С.Е. Шаталов, А.С. Курилов. – Москва, 1978. – 64с.
945429
  Фролов И. Николай Гаврилович Чернышевский. / И. Фролов. – М-Л, 1928. – 262с.
945430
  Покусаев Е.И. Николай Гаврилович Чернышевский. / Е.И. Покусаев. – М, 1960. – 214с.
945431
  Богословский Н.В. Николай Гаврилович Чернышевский. 1828-1889 / Н.В. Богословский. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 576 с., [13] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 568-573. – (Жизнь замечательных людей)
945432
  Богословский Н.В. Николай Гаврилович Чернышевский. 1828-1889 / Н.В. Богословский. – 12-е изд., испр. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 407 с., [11] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 401-405. – (Жизнь замечательных людей)
945433
  Ланщиков А.П. Николай Гаврилович Чернышевский: (Для ст. возраста). / А.П. Ланщиков. – М., 1989. – 269с.
945434
  Марченко Л.Ф. Николай Гаев : графика / Л.Ф. Марченко. – Москва : Советский художник, 1985. – 104 с.
945435
  Шпанов Н.Н. Николай Гастелло / Н.Н. Шпанов. – Москва, 1948. – 128с.
945436
  Зограф Н.Г. Николай Ге / Н.Г. Зограф. – Москва, 1968. – 77 с.
945437
  Порудоминский В.И. Николай Ге / В.И. Порудоминский. – М., 1970. – 270с.
945438
  Зограф Н.Г. Николай Ге / Н.Г. Зограф. – Москва, 1974. – 167с.
945439
  Толстая Н. Николай Ге: жизнь в поисках истины // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 1. – С. 137-144. – ISSN 0028-1263


  Николай Николаевич Ге (1831-1894) - русский живописец, мастер портретов, исторических и религиозных полотен.
945440
   Николай Геннадиевич Басов. – Москва : Наука, 1982. – 166 с., [1] л. портр. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия "Физики" ; вып. 26 ; Физики)
945441
   Николай Герасимович Протасов : графика. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1989. – 18 с.
945442
  Храпченко М Николай Гоголь / М Храпченко. – М : Современник, 1984. – 166с.
945443
  Звиняцковский В.Я. Николай Гоголь : Тайны национальной души / В.Я. Звиняцковский. – Київ : Ликей, 1994. – 544с. – ISBN 5-12-003830-1
945444
  Самойленко Г.В. Николай Гоголь и Нежин / Г.В. Самойленко. – Нежин : Аспект-Поліграф, 2008. – 316с. : илл. – ISBN 978-966-340-296-3
945445
  Вишневская С. Николай Гоголь являлся потомком гетмана Правобережной Украины Остапа Гоголя, который и стал прообразом главного героя "Тараса Бульбы" // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 28 марта (№ 12). – С. 31
945446
  Манн Ю.В. Николай Гоголь: жизнь и творчество : кн. для чтения с комментарием на англ. яз. / Ю.В. Манн. – Москва, 1988. – 288с.
945447
  Исупов К.Г. Николай Гоголь: лицо и маска; апофатика; избранничество; мессианизм; апокалиптика // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 43/44. – С. 54-73. – ISBN 966-72-77-79-8
945448
  Воропаев В. Николай Гоголь: опыт духовной биографии // Віра і розум : Богословсько-філософський журнал. – Харків, 2002. – № 3. – С.246-271
945449
  Воропаев В.А. Николай Гоголь: опыт духовной биографии / Владимир Воропаев. – Москва : Паломник, 2008. – 320 с. – ISBN 5-88060-156-0
945450
   Николай Грамовски : жизнен път публицистика документи спомени. – София : Профиздат, 1984. – 182 с.
945451
  Привалов Б.А. Николай Грибачев / Б.А. Привалов. – Брянск, 1960. – 52 с.
945452
  Привалов Б.А. Николай Грибачев / Б.А. Привалов. – М : Советская Россия, 1962. – 190 с.
945453
  Ильин В.С. Николай Грибачев. Гнев и нежность. Литературный портрет Н.Грибачева. / В.С. Ильин. – М. : Советская Россия, 1968. – 96 с.
945454
   Николай Григорьевич Бруевич. – 2-е изд. доп. – Москва, 1976. – 48с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып.13 ; Сер. технических наук)
945455
   Николай Григорьевич Ершов // Компакт - 252293 / Н.Г. Ершов. – [2] с. – Библиогрю: Работы и заметки [Н.Г. Ершова] - 27 назв.


  ("Horae Societatis Entomologicae Rossicae")
945456
  Алфераки С.Н. Николай Григорьевич Ершов 12 марта 1896 г. [некролог] / [С. Алфераки] // [Компакт] / С.Н. Алфераки. – XI-XIX с., 1 л. портр. (фронт.)
945457
  Алфераки С.Н. Николай Григорьевич Ершов 12 марта 1896 г. [некролог] / С. Алфераки // [Компакт] / С.Н. Алфераки. – 9 с.
945458
  Баренбойм Л.А. Николай Григорьевич Рубинштейн : история жизни и деятельности / Л.А. Баренбойм. – Москва : Музыка, 1982. – 277 с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 256-267
945459
  Белоконь И.П. Николай Григорьевич Холодный / И.П. Белоконь. – Киев
1. – 1956. – 5-27с.
945460
  Сытник К.М. Николай Григорьевич Холодный / К.М. Сытник, Я.Д. Ромашко. – Киев : Наукова думка, 1979. – 134с.
945461
   Николай Григорьевич Холодный / Вступ. ст. и общ. ред. К. М. Сытника; Указ. лит. сост.: А. П. Байрон. – Киев : Наукова думка, 1982. – 96 с. – (Биобиблиография ученых УССР)
945462
  Поруцкий Г.В. Николай Григорьевич Холодный. (1882-1953) / Г.В. Поруцкий. – М., 1967. – 215с.
945463
   Николай Григорьевич Чумаченко: Экономист.. – Киев : Наукова думка, 1989. – 70с. – (Биобиблиография ученых УССР). – ISBN 5-12-001203-5
945464
   Николай Гринько, 1978. – 40с.
945465
   Николай Гриценко. – М, 1965. – 16с.
945466
  Манин В.С. Николай Грицюк / В.С. Манин. – М., 1973. – 144с.
945467
   Николай Грицюк: Человек и художник. – Новосибирск, 1987. – 166с.
945468
  Грюнберг Николай Николай Грюнберг о коммерческой археологии // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 16 : фото
945469
   Николай Губенко. – Москва, 1972. – 16с.
945470
  Лукницкая В.К. Николай Гумилев / В.К. Лукницкая. – Л., 1990. – 301 с.
945471
  Полушин В.Л. Николай Гумилев : Жизнь расстрелянного поэта / Владимир Полушин. – Изд. 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 752 с., [ 16 ] л. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; 1283 (1083)). – ISBN 5-235-03013-8
945472
  Успенский П. Николай Гумилев как Николай Ростов: об одной жизнетворческой модели поэта // Slavisticna revija : casopis za jezikoslovje in literarne vede. – Ljubljana, 2017. – L. 65, N 1. – C. 151-167. – ISSN 0350-6894
945473
  Винниченко Т. Николай Гумилев: В глаза чудовищ // Личности. – Киев, 2009. – № 4 (20). – С. 52-68. – ISSN 1819-6268
945474
  Порецкий Я.И. Николай Гусовский / Я.И. Порецкий. – Минск, 1984. – 94с.
945475
  Абаджиев А. Николай Гяуров / А. Абаджиев. – Москва : Радуга, 1984. – 111 с., [32] л. ил. : ил.
945476
  Очирова Т.Н. Николай Дамдинов / Т.Н. Очирова. – М, 1980. – 112с.
945477
  Нечуй-Левицкий Николай Джеря / Нечуй-Левицкий. – Харків, 1929. – 190с.
945478
  Нечуй-Левицкий Николай Джеря / Нечуй-Левицкий. – 2-е изд. – Х., 1930. – 132с.
945479
  Лихолетов И.И. Николай Дмитриевич Брашман. / И.И. Лихолетов, Л.Е. Майстров. – М, 1971. – 84с.
945480
  Исакова О.В. Николай Дмитриевич Зелинский / О.В. Исакова. – М.-Л, 1946. – 85с.
945481
  Елькович Л.Я. Николай Дмитриевич Кузнецов / Л.Я. Елькович. – М., 1962. – 74с.
945482
  Образцова А.Г. Николай Дмитриевич Мордвинов. / А.Г. Образцова. – Москва : Искусство, 1950. – 68 с.
945483
   Николай Дмитриевич Мыльников. – М., 1989. – 183с.
945484
  Вреден-Кобецкая Николай Дмитриевич Папалекси / Вреден-Кобецкая. – Москва : Издательство Всесоюзной книжной палаты, 1941. – 24 с.
945485
  Боровитинов М.М. Николай Дмитриевич Сергеевский и его профессорская, научно-литературная и общественная деятельность : биографический очерк / М.М. Боровитинов. – Санкт-Петербург : [Типография Санкт-Петербургской одиночной тюрьмы], 1910. – 176, IV с., 1 л. портр. : портр. – Бесплатное плиложение к газете "Окраины России". – Библиогр.: Общий хронологический указатель печатных трудов Николая Дмитриевича Сергеевского (1875-1908 гг.), с. I-IV
945486
  Нестерова Н.М. Николай Дмитриевич Стражеско / Н.М. Нестерова. – Москва-Л., 1950. – 44 с.
945487
  Терехов П.Г. Николай Евгеньевич Введенский / П.Г. Терехов. – М., 1958. – 108с.
945488
   Николай Евгеньевич Муратов : каталог выставки. – Ленинград : Художник РСФСР, 1959. – 33, [18] с.
945489
  Павлов Г.Н. Николай Евгеньевич Муратов : иллюстрации, журнальные рисунки / Г.Н. Павлов; Г.Н. Муратов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1959. – 64 с.
945490
  Акинфиева Н.И. Николай Евграфович Кочин / Акинфиева Н.И. ; вступ. статья А.А. Дородницына, И.А. Кибеля, Л.И. Седова ; АН СССР. – Москва ; Ленинград : Изд. АН СССР, 1948. – 35 с. – (Материалы к Библиогр. ученых СССР : Серия математики)
945491
  Кочина П.Я. Николай Евграфович Кочин : 1901-1944 / П.Я. Кочина. – Москва : Наука, 1979. – 320с.
945492
  Муравьев В.Б. Николай Евграфович Федосеев / В.Б. Муравьев. – М., 1969. – 96с.
945493
  Мержанов М.И. Николай Евдокимов и его друзья. / М.И. Мержанов. – Иваново, 1956. – 190с.
945494
  Мержанов М.И. Николай Евдокимов и его друзья. / М.И. Мержанов. – М., 1958. – 48с.
945495
  Анастасьева И.Л. Николай Евреинов о литературе, театре и кинематографе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 146-153. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
945496
  Стрижевский С.Я. Николай Егорович Жуковский - основоположник современной авиационной науки / С.Я. Стрижевский. – Москва, 1951. – 32с.
945497
  Голубев В.В. Николай Егорович Жуковский - отец русской авиации / В.В. Голубев. – Москва, 1945. – 17с.
945498
  Космодемьянский А.А. Николай Егорович Жуковский - отец русской авиации / А.А. Космодемьянский. – М., 1952. – 136с.
945499
  Гумилевский Л.И. Николай Егорович Жуковский / Л.И. Гумилевский, 1943. – 35 с.
945500
  Голубев В.В. Николай Егорович Жуковский / В.В. Голубев. – Москва, 1947. – 64с.
945501
  Лейбензон Л.С. Николай Егорович Жуковский / Л.С. Лейбензон. – Москва-Ленинград, 1947. – 184с.
945502
  Космодемьянский А.А. Николай Егорович Жуковский / А.А. Космодемьянский. – М., 1984. – 192с.
945503
  Иванова Николай Егорович Кочанов / Иванова, Н.И. Чувыорова. – Сыктывкар, 1993. – 29с.
945504
  Стрельцов С. Николай Егорович Сверчков. 1817-1898 / С. Стрельцов. – М., 1954. – 36с.
945505
   Николай Еременко. – М., 1967. – 24с.
945506
  Ерышев Н.П. Николай Ерышев / Н.П. Ерышев. – М., 1975. – 18с.
945507
  Ивенский С.Г. Николай Ефимович Тимков / С.Г. Ивенский. – Л., 1963. – 40с.
945508
  Турков А.М. Николай Заболоцкий / А.М. Турков. – Москва : Художественная литература, 1966. – 143 с.
945509
  Македонов А.В. Николай Заболоцкий / А.В. Македонов. – Л, 1968. – 363 с.
945510
  Ростовцева И.Т. Николай Заболоцкий : Литературный портрет / И.Т. Ростовцева. – Москва, 1976. – 120 с.
945511
  Турков А.М. Николай Заболоцкий / А.М. Турков. – Москва : Просвещение, 1981. – 143 с.
945512
  Македонов А.В. Николай Заболоцкий / А.В. Македонов. – Ленинград : Советский писатель, 1987. – 368 с.
945513
  Ростовцева И.Т. Николай Заболоцкий : опыт художественного познания / И.Т. Ростовцева. – М, 1984. – 304с.
945514
  Кальницкий М. Николай Закревский потратил 35 лет на описание истории Киева, не получив за это ни копейки // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 27 сентября - 3 октября (№ 38). – С. 29
945515
   Николай и Генриетта Бурмагины : каталог. – Вологда : Союз художников РСФСР, 1976. – 43 с.
945516
  Эйнор О.Л. Николай Иванович Андрусов / О.Л. Эйнор. – Киев : Наукова думка, 1990. – 219с.
945517
  Оноприенко В.И. Николай Иванович Андрусов (1861-1924) / В.И. Оноприенко; Отв. ред. С.А.Мороз. – Москва : Наука, 1990. – 224с. – (Научно-биографическая серия). – ISBN 5020021210
945518
  Оноприенко В.И. Николай Иванович Андрусов 1861-1924 / В.И. Оноприенко ; отв. ред. А.Ю. Митропольский ; [Рос. акад. наук]. – Изд. 2-е, доп., перераб. – Киев : Наука ; Информационно-аналитическое агентство, 2013. – 314, [1] с. : ил., фот., карты. – Сер. осн. в 1959 г. - Указ. имен : с. 304-310. – (Серия "Научно-биографическая литература" Российской академии наук / редкол.: Н.П. Лаверов (председатель) [и др.]). – ISBN 978-617-571-092-0
945519
  Ягодинцева Л.И. Николай Иванович Вавилов / Л.И. Ягодинцева. – Л., 1978. – 185с.
945520
   Николай Иванович Вавилов : Очерки, воспоминани я, материалы. – Москва : Наука, 1987. – 488 с.
945521
   Николай Иванович Вавилов (1887-1943). – 3-е изд., доп. – Москва : Наука, 1987. – 165с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 4 ; Сер. биол. наук. Генетика)
945522
   Николай Иванович Вавилов (К 100-летию со дня рождения). – Москва : Знание, 1987. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике; Биология ; № 10)
945523
  Бойко В.В. Николай Иванович Вавилов (страницы жизни и деятельности), 1887-1987 / В.В. Бойко, Е.Р. Виленский. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 190 с. : ил.
945524
   Николай Иванович Вавилов 1887-1943 : материалы к библиографии ученых СССР. – 3-е изд., доп. – Москва : Наука, 1987. – 166 с. : 1 порт. – (Серия биологических наук. Генетика ; Вып. 4)
945525
  Ревенкова А.И. Николай Иванович Вавилов. 1887-1943. / А.И. Ревенкова. – Москва, 1962. – 271с.
945526
   Николай Иванович Вавилов. Научное наследство. – Москва : Наука / Серия основана С.И. Вавиловым
Том. 5 : Из эпистолярного наследия 1911-1928/ Н.И. Вавилов. – 1980. – 428 с. – З вип. 9 див. картковий каталог періодики
945527
  Бахтеев Ф.Х. Николай иванович Вавилов: 1887-1943 / Бахтеев Ф.Х. – Новосибирск : Наука, 1987. – 272 с. – (Серия "Научно-биографическая литература")
945528
  Вейн А.М. Николай Иванович Гращенков (1901-1965) / А.М. Вейн, Н.А. Власов. – Москва : Наука, 1985. – 158с.
945529
  Манойленко К.В. Николай Иванович Железнов. (1816-1877) / К.В. Манойленко. – М.-Л., 1965. – 205с.
945530
  Клейнборт Л.М. Николай Иванович Зибер. – Петроград : Колос, 1923. – 96 с. – (Биографическая библиотека)
945531
  К-в П. Николай Иванович Ильминскийв его письмах к Обер-Прокурору Св. Синода К.П. Победоносцеву // Историческое миросозерцание Грановского : Речь на торжеств. акте Имп. С.-Петерб. ун-та 8 февр. 1896 г. / Н. Кареев. – Санкт-Петербург, 1896. – 12 с.
945532
   Николай Иванович Кибальчич. 1854-1881 : [сборник] / ред. Ф. Дедова, Н. Максимова, С. Нечетного и А. Рудина. – Санкт-Петербург : Изд. Вл. Располова, 1906. – 55 с.


  Содерж.: Николай Иванович Кибальчич: (Материалы для биографии). Воспоминания о Н.И. Кибальчиче. (1877-1880 г.) / [Л.Г. Дейч]. Дело 1-го марта 1881: Доп. обвинит. акт... Из речи прокурора Н.В. Муравьева. Речь защитника прис. пов. Герарда. Последнее ...
945533
  Шафрановский И.И. Николай Иванович Кокшаров. / И.И. Шафрановский. – М.-Л., 1964. – 216с.
945534
   Николай Иванович Либман // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 123-127. – ISSN 0130-9730
945535
  Синцов Д.М. Николай Иванович Лобачевский / Д.М. Синцов. – Х., 1941. – 32 с.
945536
  Александров П.С. Николай Иванович Лобачевский / П.С. Александров. – Москва, 1956. – 562-593 с.
945537
  Лаптев Б.Л. Николай Иванович Лобачевский: К 150-летию геометрии Лобачевского. 1826-1976 / Б.Л. Лаптев. – Казань : Издательство Казанского университета, 1976. – 136 с.
945538
  Епифанова А.П. Николай Иванович Мусхелишвили. / А.П. Епифанова. – М., 1967. – 78с.
945539
  Козмин Н.К. Николай Иванович Надеждин. Жизнь и научно-литературная деятельность 1804-1836 / Н.К. Козьмин. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова, 1912. – VII, 561, [1] с. – Библиогр. в примеч.
945540
  Вернадский Г.В. Николай Иванович Новиков / Г. Вернадский. – Петроград : 9-я государственная тип., 1918. – 163 с., 1 л. портр. (фронт.), 1 л. факс. – Библиограф. с. 149-163
945541
  Вернадский Г.В. Николай Иванович Новиков / Г.В. Вернадский. – Петроград, 1918. – 163с.
945542
  Покровский В.И. Николай Иванович Новиков, его жизнь и сочинения : Сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1907. – IV, 398, [3] с.
945543
  Покровский В.И. Николай Иванович Новиков, его жизнь и сочинения : Сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 2-е изд., доп. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1913. – [4], 416 с.
945544
  Незеленов А.И. Николай Иванович Новиков, издатель журналов 1769-1785 : исcледование А. Незеленова. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1875. – XIV, [2], 446, [1] с.
945545
   Николай Иванович Осенев. – Москва, 1988. – 22с.
945546
  Муравина Ф. Николай Иванович Пирогов / Ф. Муравина. – Москва : Московский рабочий, 1950. – 104с.
945547
  Лесовой В.Н. Николай Иванович Пирогов и высшая медицинская школа Харькова / В.Н. Лесовой, Ж.Н. Перцева, В.А. Ольховский // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2007. – № 4. – С. 82-91.
945548
  Галахов И. Николай Иванович Пирогов и его религиозно-философские взгляды / И. Галахов. – Томск : Типография Дома Трудолюбия, 1911. – 18 с. – Отд. оттиски из №№ 1 и 2 Томск. Епарх. Ведом. за 1911 г.
945549
  Максименков А.Н. Николай Иванович Пирогов. Его жизнь и встречи в портретах и исллюстрациях / А.Н. Максименков. – Л., 1961. – 212с.
945550
  Дульский П. Николай Иванович Пискарев / П. Дульский. – Казань : Татполиграф шк. ФЗУ им. Луначарского, 1928. – 32 с.
945551
   Николай Иванович Пискарев : гравюры акварели. – Вологда : Областная типография, 1970. – 56 с.
945552
  Горленко Н.А. Николай Иванович Пискарев / Н.А. Горленко. – Москва : Изобразительное искусство, 1972. – 248, [24] с.
945553
   Николай Иванович Сазонов - профессор Харьковского университета.. – Харьков, 1988. – 15с.
945554
  Круглый И.А. Николай Иванович Стурнников / И.А. Круглый. – Л, 1965. – 67с.
945555
   Николай Иванович Супруненко. – Киев : Наукова думка, 1980. – 55с. – (Биобиблиография ученых УССР / АН УССР)
945556
  Шебунин А.Н. Николай Иванович Тургенев. / А.Н. Шебунин. – Москва. – 132с.
945557
  Принцева Г.А. Николай Иванович Уткин 1780-1863 / Г.А. Принцева. – Ленинград : Искусство, 1983. – 248 с.
945558
  Амшинская А.М. Николай Иванович Уткин. 1780-1863 / Амшинская А.М. ; Массовая б-ка "Искусство". – Москва : Искусство, 1950. – 39 с., ил.
945559
  Дульский П. Николай Иванович Фешин / П. Дульский. – Казань, 1921. – 31с.
945560
  Лысенко В.И. Николай Иванович Фусс: 1755-1826 / В.И. Лысенко. – Москва, 1975. – 119 с.
945561
   Николай Иванович Шульга (к 70-летию со дня рождения) // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; редколл.: И.М. Неклюдов, В.С. Агеев, А.С. Бакай [и др.]. – Харьков, 2017. – № 5 (111). – С. 103-105. – (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение" ; вып. 111). – ISSN 1562-6016
945562
  Мусьяков П.И. Николай Измайлов / П.И. Мусьяков. – Москва, 1964. – 84с.
945563
  Кулешова Г.Г. Николай Ильич Аладов / Г.Г. Кулешова. – Л., 1970. – 52с.
945564
   Николай Ильич Гришин, 1921-1985: Графика, акварель. – Москва, 1989. – 71с.
945565
   Николай Ильич Захарьев. – Фрунзе, 1986. – 80с.
945566
  Тарасов Е.П. Николай Ильич Подвойский / Е.П. Тарасов. – Москва, 1964. – 176с.
945567
   Николай Иосифович Витинг: Живопись, графика. – М., 1977. – 10с.
945568
  Лапшин Н.И. Николай Иустинович Лапшин : каталог выставки / Н.И. Лапшин; Авт. вступ. ст.: В.И. Перфильев; сост.: Н.Н. Изюмская и др. – Москва : Союз художников РСФСР, 1984. – [28] с.
945569
  Полиевктов М. Николай І : Биография и обзор царствования / М. Полиевктов. – Москва : М. и С. Сабашниковы, 1918. – XI, 392, [1] с.
945570
  Алексеев А. Николай І: смена курса // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 5
945571
  Клименко В. Николай ІІ: последний пир Валтасара (Часть І) // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 4-22. – ISSN 1812-867Х
945572
   Николай Йонков Вапцаров.. – Москва, 1953. – 32с.
945573
  Кухарук А. Николай как реформатор армии // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 3 : Николаевская эпоха. – С. 102-103. – ISSN 0235-7089
945574
  Харламова Татьяна Николай Какора, руководитель въездного направления "Интуриста" : "Не год, а сплошной праздник". Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 8 : Фото
945575
   Николай Каллиникович Гудзий. – Москва, 1957. – 47с.
945576
  Мишанич А.В. Николай Каллиникович Гудзий (1887-1965) // Литература Киевской Руси и украино-русское литературное единение XVII-XVIII веков / Н.К. Гудзий. – Киев : Наукова думка, 1989. – С. 3-12
945577
  Дурылин С.Н. Николай Капитонович Яковлев / С.Н. Дурылин. – Москва-Л., 1949. – 88с.
945578
  Кедров Владимир Николай Каракулов / Кедров Владимир. – Москва : Физкультура и спорт, 1950. – 104 с.
945579
  Яковлев В.В. Николай Карлович Метнер / В.В. Яковлев. – Москва, 1927. – 41 с.
945580
  Маркуша А.М. Николай Кибальчич / А.М. Маркуша. – Москва, 1986. – 19с.
945581
  Поляков В.А. Николай Кибальчич. / В.А. Поляков, Ф.А. Кибальчич. – Москва, 1986. – 45с.
945582
   Николай Кириллович Могилянский. – Кишинев : Штиинца, 1960. – 16 с.
945583
   Николай Кирьякович Пиксанов : (К восьмидесятилетию со дня рождения) Список печатных работ. – Ленинград, 1958. – 64 с.
945584
  Кузьменко Р.И. Николай Кирьякович Пиксанов / Р.И. Кузьменко. – М, 1968. – 116с.
945585
  Азадовский К.М. Николай Клюев : путь поэта / К.М. Азадовский. – Ленинград : Советский писатель ; Ленингр. отд-ние, 1990. – 333, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 331-332
945586
  Ржевская Е. Николай Кондрашин и его ученики // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 12 (280). – С. 5-11. – ISSN 0869-8171


  Николай Кондрашин (1919-2009) - живописец лирического дарования, чьи поэтические откровения в живописи наполены красотой окружающего мира
945587
  Аракин В.Д. Николай Константинович Дмитриев. (1898-1954) / В.Д. Аракин. – Москва : Издательство Московского университета, 1972. – 88 с., [1] л. портр. – Библиогр.: с. 72-88. – ([Замечательные ученые Московского университета] ; 42)
945588
  Астауров Б.Л. Николай Константинович Кольцов / Астауров Б.Л., Рокицкий П.Ф. ; АН СССР. – Москва : Наука, 1975. – 168 с. – Библиогр.: с. 158-167. – (АН СССР. Научно-биографическая серия)
945589
   Николай Константинович Кольцов, 1872-1940 / АН СССР; Вступ. ст. Б. Л. Астаурова; Библиогр. сост.: Н. А. Веселковой, А. Е. Гайсиновичем, Д. Г. Емельяновой. – Москва : Наука, 1976. – 79с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 1 ; Серия биол. наук: Общая биология)
945590
   Николай Константинович Кочетков. – Москва : Наука, 1974. – 113 с.
945591
  Попов А.Г. Николай Константинович Лысенков - выдающийся ученый, педагог, гуманист / А.Г. Попов, В.В. Десятский, А.П. Коваленко // Збірка матеріалів 69-ої науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників / Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників. – Одеса : ОНУ, 2015. – С. 47-60. – ISBN 978-617-689-152-9
945592
  Попов А. Николай Константинович Лысенков - выдающийся ученый, педагог, гуманист / А. Попов, В. Десятский, А. Коваленко // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 210-219. – ISBN 978-617-689-193-2
945593
   Николай Константинович Рерих. – М., 1959. – 4с.
945594
  Алехин А.Д. Николай Константинович Рерих / А.Д. Алехин. – Ленинград : Художник РСФСР, 1973. – 56 с., [8] л. ил. : ил. – (Массовая библиотечка по искусству)
945595
  Алехин А.Д. Николай Константинович Рерих : (к 100-летию со дня рождения) / А.Д. Алехин. – Москва : Знание, 1974. – 40 с., [4] л. ил. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Искусство" ; № 6)
945596
   Николай Константинович Рерих : биобиблиографический указатель : к 125-летию со дня рождения. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Благотворит. Фонд им. Е.И. Рерих ; Мастер-Банк, 1999. – 230, [2] с. : портр. – ISBN 5-86988-025-4
945597
  Башкова Н. Николай Константинович Рерих : 1874-1947 / [авт. текста: Н. Башкова ; гл. ред.: А. Барагамян ; ред.-искусствовед: М. Гордеева]. – Москва : Директ-Медиа : Комсомольская правда, 2010. – 48 c. – На обл. назв.: Рерих. – Библиогр. в примеч.: с. 48. – (Великие художники ; 29). – ISBN 978-5-87107-190-8
945598
  Князева В.П. Николай Константинович Рерих. / В.П. Князева. – Л.-М., 1963. – 113с.
945599
  Абрамова А.В. Николай Константинович Соломин / А.В. Абрамова. – Москва : Художник РСФСР, 1974. – 28 с., [10] л. ил. – (Художники Российской Федерации)
945600
  Беньяш Р.М. Николай Константинович Черкасов / Р.М. Беньяш. – Москва : Искусство, 1952. – 112 с., [15] ил.
945601
  Щеглов В Николай Коперник - великий реформатор естествознания / В Щеглов. – Ташкент : Издательство АН УзССР, 1954. – 31 с.
945602
  Герасименко М.П. Николай Коперник - выдающийся экономист эпохи раннегокапитализма / М.П. Герасименко. – Киев, 1953. – 126с.
945603
  Идельсон Н.И. Николай Коперник / Н.И. Идельсон. – Москва : Издательство АН СССР, 1943. – 32 с.
945604
   Николай Коперник : сб. статей. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1947. – 219 с.
945605
   Николай Коперник : сб. статей и материалов к 400-летию со дня смерти. – Москва : Издательство АН СССР, 1955. – 112 с.
945606
   Николай Коперник : К 500-летию со дня рождения. – Москва : Наука, 1973. – 222 с.
945607
   Николай Коперник. – Москва : Знание, 1973. – 64 с.
945608
  Гребеников Е.А. Николай Коперник / Е.А. Гребеников. – Москва : Наука, 1973. – 96 с.
945609
  Кочетков А.С. Николай Коперник : Драматическая поэма / А.С. Кочетков. – Москва : Советский писатель, 1974. – 208с.
945610
  Гребеников Е.А. Николай Коперник / Е.А. Гребеников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1982. – 143 с.
945611
  Ревзин Г. Николай Коперник (1473-1543) / Г. Ревзин. – Москва : Молодая гвардия, 1949. – 426 с.
945612
  Веселовский И.Н. Николай Коперник (1473-1543) / И.Н. Веселовский, А Ю. Белый. – Москва : Наука, 1974. – 454с.
945613
  Венециан Николай Коперник (1473-1573) : крат. биограф. очерк / Венециан. – Москва : Издание Московского Планетария, 1940. – 35 с.
945614
   Николай Коперник, 1473-1543. – Warszawa : Wydawca Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, 1953. – 12 с.
945615
  Бернштейн Б.М. Николай Кормашов : Живопись : [Альбом] / Б.М. Бернштейн. – Москва : Советский художник, 1985. – 103, [54] с. : ил. – Библиогр.: с. 155. – (Мастера советского искусства)
945616
  Кормашов Н. Николай Кормашов. Выставка живописи / Н. Кормашов. – Москва, 1974. – 10с.
945617
  Затенацкий Я.П. Николай Корнилиевич Пимоненко : жизнь и творчество 1862-1912 / Я.П. Затенацкий. – Киев : Академия наук Украинской ССР, 1955. – 111, [2] с.
945618
   Николай Костомаров // Сто великих украинцев / М Гнатюк, Л. Громовенко, О. и др. Ламонова. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва ; Киев : Вече ; Орфей, 2002. – С. 234-242. – (100 великих...). – ISBN 5-7838-1077-0
945619
  Кузьмичев И.К. Николай Кочин / И.К. Кузьмичев. – Горький, 1972. – 160 с.
945620
  Синельников М.Х. Николай Кочин / М.Х. Синельников. – Москва : Советская Россия, 1976. – 85 с.
945621
  Максимов Е.В. Николай Крыленко / Е.В. Максимов. – Москва, 1982. – 111с.
945622
  Драган И.Г. Николай Крылов / И.Г. Драган. – М, 1988. – 316с.
945623
  Якубович О.В. Николай Крючков / О.В. Якубович, 1962. – 8с.
945624
  Иванова Т.В. Николай Крючков / Т.В. Иванова, В.А. Неделик. – М, 1984. – 241с.
945625
  Струговщикова У.С. Николай Кузанский и Парацельс: о человеке // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 6. – С. 118-127. – ISSN 0235-1188
945626
  Гайденко П.П. Николай Кузанский и принцип совпадения противоположностей // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 7. – С.131-142. – ISSN 0042-8744
945627
  Лукин А.А. Николай Кузнецов / А.А. Лукин, Т.К. Гладков. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 223с. – (Жизнь замечательных людей)
945628
   Николай Левицкий. – Л, 1977. – 49 с.
945629
  Гордейчук Н.М. Николай Леонтович / Н.М. Гордейчук. – Киев : Музична Україна, 1977. – 135 с.
945630
  Приходько Д. Николай Леонтович: Незнаменитый украинец // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 9 (85). – С. 48-65. – ISSN 1819-6268
945631
   Николай Леопольдович Корженевский(1879-1958 гг).. – Ташкент, 1962. – 32с.
945632
  Семенов В.С. Николай Лесков - время и книги / В.С. Семенов. – Москва : Современник, 1981. – 302 с.
945633
  Рассаднев С.А. Николай Лисицын / С.А. Рассаднев. – Тула, 1968. – 52с.
945634
  Лобовиков Н.В. Николай Лобовиков : сатирические рисунки / Н.В. Лобовиков. – Магадан : Магаданская областная типография Управления Культуры, 1962. – [48] с.
945635
  Булат Т.П. Николай Лысенко / Т.П. Булат. – Киев : Музична Україна, 1981. – 118 с.
945636
  Никулина Н.И. Николай Львов / Н.И. Никулина. – Ленинград, 1971. – 133 с.
945637
  Куликов Б.П. Николай Майоров. Очерк жизни и творчества. / Б.П. Куликов. – Ярославль, 1972. – 64 с.
945638
  Баг Е. Николай Маломуж: "В Украине разработали новую стратегию национальной безопасности" // Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев, 2013. – 5 декабря (№ 274). – С. 8. – ISSN 1997-1249


  "...3 декабря в стенах Киевского национального университета имени Тараса Шевченко состоялась Международная научно-практическая конференция. Основная цель этого мероприятия - откровенный и глубинный диалог с представителями органов власти, науки, ...
945639
  Малютина А.И. Николай Мамин: Очерк жизни и творчества. / А.И. Малютина. – Красноярск, 1984. – 89 с.
945640
   Николай Мариусович Радин. – Москва, 1965. – 384 с.
945641
   Николай Мариусович Радин. – М., 1966. – 384с.
945642
  Свиридов А.В. Николай Маркин / А.В. Свиридов. – Москва : Военно-морское издательство, 1952. – 32 с.
945643
  Назаров А.Ф. Николай Маркин / А.Ф. Назаров. – Москва : Военное издательство, 1964. – 109 с.
945644
  Назаров А.Ф. Николай Маркин / А.Ф. Назаров. – Горький, 1977. – 79с.
945645
  Мащенко С.Т. Николай Марков - философ и педагог / Станислав Мащенко. – Чернигов : Северянская мысль, 2009. – 132 с. – ISBN 966-7905-77-2
945646
   Николай Маркович Эмануэль. – М, 1986. – 199с.
945647
   Николай Мацедонский / Мацедонский, Выставка, Москва. произведений., 1979. – М., 1979. – 21с.
945648
  Долинская Е.Б. Николай Метнер : монографическй очерк / Е.Б. Долинская. – Москва : Музыка, 1966. – 192 с.
945649
  Клиорина И.С. Николай Мещеряков : Очерк жизни и деятельности / И.С. Клиорина. – Красноярск : Кн. изд-во, 1978. – 336 с. : ил. – Библиогр.: с. 300-334. – (Борцы за великое дело)
945650
  Клиентов А. Николай Миклухо-Маклай, или Человек с Луны / Алексей Клиентов; художник Марк Лисогорский. – Москва : Белый город, 2007. – 64с. : илл. – (Исторический роман). – ISBN 978-5-7793-1202-8
945651
  Яцимирский А.И. Николай Милеску Спафарий : Страница в истории русско-румынских сношений в XVII в. – Казань : Типо-литогр. Императорского Университета, 1908. – [2], XV с. – Библиогр.: "Из литературы о Спафарии" (с. 1)
945652
  Верещагина Н.В. Николай Мирликийский - духовный патрон новообращенного Киева : [монография] / Н.В. Верещагина. – Одесса : Астропринт, 2012. – 219, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 178-215. – ISBN 978-966-190-618-0
945653
  Исакова О.В. Николай Митрофанович Крылов / О.В. Исакова. – М, 1945. – 30с.
945654
  Боголюбов А.Н. Николай Митрофанович Крылов / А.Н. Боголюбов , В.М. Урбанский. – Киев, 1987. – 175 с.
945655
   Николай Митрофанович Никонов.. – М, 1967. – 30с.
945656
   Николай Михайлович Аввакумов. – Москва : Советский художник, 1952. – 81 с. : ил., портр.
945657
  Никифоров Б. Николай Михайлович Аввакумов 1908-1945 / Б. Никифоров; ред.: О. Сопоцинский. – Москва : Искусство, 1952. – 28 с.
945658
  Соловьев В.П. Николай Михайлович Амосов. Фрагменты воспоминаний о событиях прошедших лет // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (82). – С. 127-130. – ISSN 0374-3896
945659
  Буланов Н.М. Николай Михайлович Буланов. / Н.М. Буланов. – М., 1980. – 8с.
945660
   Николай Михайлович Дружинин (1886-1986). – Москва, 1987. – 94с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР : Сер. истории ; Вып. 16)
945661
   Николай Михайлович Жаворонков. – Москва, 1987. – 132 с.
945662
  Зиновьев Н.М. Николай Михайлович Зиновьев / Н.М. Зиновьев. – Москва : Палех, 1978. – [56] с.
945663
  Тихомирова Мария Александровна Николай Михайлович Зиновьев художник палеха / Тихомирова Мария Александровна. – Ленинград : Художник РСФСР, 1987. – 156с.
945664
  Старчевский А. Николай Михайлович Карамзин / А. Старчевский. – С. Петербург, 1849. – 280с.
945665
  Старчевский А. Николай Михайлович Карамзин / соч. А. Старчевского (с портр. историографа). – Санкт-Петербург : Печ. в тип. Карла Крайля, 1849. – [2], XIII, 280 с., [1] л. портр
945666
  Смирнов А.Ф. Николай Михайлович Карамзин / А.Ф. Смирнов. – Москва : Российская газета, 2005. – 560с., [ 32с. илл. ]. – ISBN 5-94829-021-2
945667
  Покровский В.И. Николай Михайлович Карамзин, его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / В.И. Покровский. – Москва : Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1904. – IV, 214 с., 1 л. портр. – Экз. без ориг. обл. и тит. л.
945668
  Покровский В.И. Николай Михайлович Карамзин, его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / В.И. Покровский. – 2-е изд. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1908. – IV, 162 с.
945669
   Николай Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников : материалы для биографии с примечаниями и объяснениями М. Погодина : в 2 ч. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова
Ч. 1. – 1866. – [8], II, 398, II с., 1 л. портр. (фронт.). – Конволют. - Пер.: Николай Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Ч. 2
945670
   Николай Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников : материалы для биографии с примечаниями и объяснениями М. Погодина : в 2 ч. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова
Ч. 1. – 1866. – [8], II, 398, II с., 1 л. портр. (фронт.)
945671
   Николай Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников : материалы для биографии с примечаниями и объяснениями М. Погодина : в 2 ч. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова
Ч. 2. – 1866. – [4], 505, II, 23 с., [3] л. факс.
945672
   Николай Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Ч. 2 : материалы для биографии с примечаниями и объяснениями М. Погодина : в 2 ч. // Николай Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников : материалы для биографии с примечаниями и объяснениями М. Погодина : в 2 ч. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова, 1866. – Ч. 1. – [4], 505, II, 23 с., [3] л. факс.
945673
   Николай Михайлович Книпович, 1862-1939 : библиографический указатель. – Л., 1974. – 170с.
945674
  Матафонов В.С. Николай Михайлович Кочергин / В.С. Матафонов. – Ленинград, 1978. – 111с.
945675
   Николай Михайлович Кулагин.. – М., 1960. – 55с.
945676
  Дунаевский В.А. Николай Михайлович Лукин / В.А. Дунаевский, А.Б. Цфасман. – М., 1987. – 192с.
945677
  Малюгин О.И. Николай Михайлович Никольский // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 98-107. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Организатор исторической науки в Беларуси. Декан БГУ и первый директор Института итории АН Беларуси, профессор, академик БАН.
945678
  Лунина В.А. Николай Михайлович Пржевальский : (к шестидесятилетию со дня смерти) / В.А. Лунина, С.Н. Рязанцев. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1948. – 44с. : карта
945679
  Каратаев Н.М. Николай Михайлович Пржевальский : Первый исследователь природы Центральной Азии / Н.М. Каратаев. – Москва: Ленингград : АН СССР, 1948. – 284с.
945680
  Хмельницкий С. Николай Михайлович Пржевальский 1839-1888 / С. Хмельницкий. – Ленинград : Молодая гвардия, 1950. – 420с. – (ЖЗЛ)
945681
  Абрамова А.В. Николай Михайлович Ромадин / А.В. Абрамова. – Москва ; Ленинград : Советский художник, 1950. – [29] с., 33 л. ил. – (Мастера советского искусства)
945682
  Недошивин Г.А. Николай Михайлович Ромадин / Г.А. Недошивин. – М., 1961. – 86с.
945683
  Рожнова О.В. Николай Михайлович Ромадин / О.В. Рожнова. – Ленинград, 1976. – 298с.
945684
  Рожнова О.В. Николай Михайлович Ромадин / О.В. Рожнова. – Ленинград, 1984. – 60с.
945685
  Крупеников И.А. Николай Михайлович Сибирцев / И.А. Крупеников. – Москва : Наука, 1979. – 111с.
945686
   Николай Михайлович Сикорский : Биобиблиогр. указ. – Москва : ГБЛ, 1979. – 77с.
945687
   Николай Михайлович Синицын / В.Н. Огнев, С.С. Кузнецов, Г.С. Поршняков, В.М. Синицын. – Ленинград (Сактпетербург) : Изд. Лениградского ун-та, 1969. – 32 с. – (Выдающиеся ученые Лениградского университета / ЛГУ им. Жданова)
945688
  Шпис К.В. Николай Михайлович Страхов / К.В. Шпис. – Москва, 1957. – 40 с.
945689
  Парамонов В И. Коробчкин Николай Михайлович Федоровский / В И. Коробчкин Парамонов. – М., 1979. – 166с.
945690
   Николай Михайлович Федоровский : [Геолог.-минеролог]. – Москва : Наука, 1986. – 51с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 36 ; Сер. геол. наук)
945691
   Николай Михайлович Чернышев.. – М, 1978. – 235с.
945692
  Мельчин А.И. Николай Михайлович Шверник : Биогр. очерк / А.И. Мельчин. – Москва : Политиздат, 1977. – 223 с. : ил.
945693
  Лемке М. Николай Михайлович Ядринцев : биографический очерк к десятилетию со дня кончины (1894-1904) / М. Лемке. – С.-Петербург : Типо-Литография Герольд, 1904. – XIV, 219 с.
945694
  Борзаковский П. Николай Михайлович Языков 1803-1846 : с прилож. стихотворений / сост. и издал П. Борзаковский. – 2-е изд., печат. без перемен с 1-го. – Одесса : Типография Л. Нитче, 1913. – 23 с. = Русские поэты для школ и народа ; Вып. 8
945695
  Парфенов Л.А. Николай Мордвинов. / Л.А. Парфенов. – Москва : Искусство, 1981. – 200 с.
945696
   Николай Муралов. – М., 1990. – 238с.
945697
  Муратов Н.Е. Николай Муратов / Н.Е. Муратов. – Ленинград, 1978. – 18с.
945698
  Иконников А.В. Николай Мясковский / А.В. Иконников. – Москва; Ленинград, 1944. – 44с.
945699
  Кущевский И.А. Николай Негорев / И.А. Кущевский. – М., 1984. – 396с.
945700
  Кущевский И.А. Николай Негорев, или Благополучный россиянин / И.А. Кущевский. – М.-Птгр., 1923. – 339с.
945701
  Кущевский И.А. Николай Негорев, или Благополучный россиянин / И.А. Кущевский. – Москва : Художественная литература, 1958. – 343с.
945702
  Кущевский И.А. Николай Негорев, или Благополучный россиянин / И.А. Кущевский. – Новосибирск, 1959. – 352с.
945703
  Кущевский И.А. Николай Негорев, или Благополучный россиянин / И.А. Кущевский. – Иркутск, 1988. – 620с.
945704
  Дубинянская Я. Николай Некрасов: драма на охоте // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 8 (72). – С. 45-65. – ISSN 1819-6268
945705
  Зименко В.М. Николай Никанорович Дубовский 1859-1918 / В.М. Зименко. – М.Л., 1949. – 28с.
945706
   Николай Никанорович Пузанов, и.д. доцента Киевской духовной академии : некролог и речи при погребении // [Памяти отшедших]. – [Б.м., 1899. – 18 с. : 1 портр.
945707
   Николай Никифоров. Графика Офорт : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1987. – 31 с.
945708
  Финашина Г.М. Николай Николаевич Андреев / Г.М. Финашина. – М, 1963. – 57с.
945709
  Яновский О.А. Николай Николаевич Андреев // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 42-54. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Основоположник физической науки в Беларуси.
945710
  Гленкин Г.В. Николай Николаевич Андреев, 1880-1970 / Г.В. Гленкин. – М., 1980. – 87с.
945711
  Распопова В.М. Николай Николаевич Аничков. / В.М. Распопова. – МоскваЛ., 1950. – 44с.
945712
  Миноранский В.А. Николай Николаевич Архангельский : Очерки жизни и деятельности. / В.А. Миноранский. – Ростов-на-Дону, 1989. – 71с.
945713
  Финашина Г.М. Николай Николаевич Баранский / Г.М. Финашина, Р.И. Кузьменко. – Москва : Наука, 1971. – 120с.
945714
  Фрейкин З.Г. Николай Николаевич Баранский / З.Г. Фрейкин. – Москва : Мысль, 1990. – 126 с. – (Замечательные географы и путешественники). – ISBN 5-244-00443-3
945715
  Беляев А.И. Николай Николаевич Бекетов - выдающийся русский физико-химик и металлург (1827-1911) / А.И. Беляев. – Москва : Металлургиздат, 1953. – 132 с. : ил. – Библиогр.: с. 129-130 (29 назв.)
945716
  Турченко Я.И. Николай Николаевич Бекетов / Я.И. Турченко. – Москва : АН СССР, 1954. – 208 с.
945717
  Лютый А.П. Николай Николаевич Бекетов // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 4 (108). – С. 48-49
945718
  Огиевецкий А.С. Николай Николаевич Бенардос / А.С. Огиевецкий, Л.Д. Радунский. – М.-Л., 1952. – 206с.
945719
  Епифанова А.П. Николай Николаевич Боголюбов / А.П. Епифанова. – Москва, 1959. – 50 с.
945720
  Штокало И.З. Николай Николаевич Боголюбов / И.З. Штокало, Н.П. Еругин. – Минск, 1969. – C. 1901-1908
945721
  Шмигевский Н.В. Николай Николаевич Боголюбов (1909-1992) // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 8 (112). – С. 48-49
945722
  Вышеславцев Н.Н. Николай Николаевич Вышеславцев 1890-1952 : графика. Живопись. Каталог выставки / Н.Н. Вышеславцев; Отв. ред.: Л.С. Кейдан; сост.: Г.В. Маревичева. – Москва : Советский художник, 1979. – [38] с.
945723
  Костин В.И. Николай Николаевич Ге / В.И. Костин. – М.-Л., 1946. – 31с.
945724
  Ге Н.Н. Николай Николаевич Ге / Н.Н. Ге. – М, 1977. – 20с.
945725
   Николай Николаевич Ге. – М, 1978. – 400с.
945726
  Тарасов В.Ф. Николай Николаевич Ге / В.Ф. Тарасов. – Ленинград, 1989. – 96 с.
945727
  Матвеева Л.В. Николай Николаевич Доброхотов. К 100-летию со дня рождения / Л.В. Матвеева, А.Г. Луговский // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 353-360. – ISBN 5-12-000444-X
945728
  Прохоров А.А. Николай Николаевич Дубовский / А.А. Прохоров. – Л., 1967. – 47с.
945729
  Ершова О.И. Николай Николаевич Дурново // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 142-150. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Основоположник изучения славистики в Беларуси. Профессор БГУ, Академик БАН.
945730
  Толстой В.П. Николай Николаевич Жуков / В.П. Толстой. – Москва : Искусство, 1950. – 44 с.
945731
  Никулина О.Р. Николай Николаевич Жуков / О.Р. Никулина; Т.Г. Гурьева. – Москва : Советский художник, 1960. – 124 с.
945732
  Жуков Н.Н. Николай Николаевич Жуков / Н.Н. Жуков. – Москва, 1979. – 136с.
945733
  Фигуровский Н.А. Николай Николаевич Зинин : Биографический очерк / Н.А. Фигуровский, Ю.И. Соловьев. – Москва : АН СССР, 1957. – 216 с.
945734
  Меншуткин Б.Н. Николай Николаевич Зинин. Его жизнь и научная деятельность / Б.Н. Меншуткин. – 3-е изд. – Берлин-Петербург : Изд. З.И. Гржебина, 1921. – 122с.
945735
  Кан С.И. Николай Николаевич Зубов / С.И. Кан. – Москва : Наука, 1981. – 135с.
945736
   Николай Николаевич Иноземцев. – Москва : Наука, 1981. – 101с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Вып. 11 ; Сер. экономики)
945737
  Белова Р.В. Николай Николаевич Качалов / Р.В. Белова ; вступ. ст. В.П. Барзаковского ; библиогр. сост. Р.В. Беловой. – Москва : АН СССР, 1953. – 44 с. : ил., 1 портр. – (Материалы к библиографии ученых СССР : Серия химических наук / АН СССР ; Вып. 18)
945738
  Яновский О.А. Николай Николаевич Кравченко // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 285-293. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Основатель отечественных школ изучения международного права и истории международных отношений, профессор БГУ.
945739
  Купреянов Н.Н. Николай Николаевич Купреянов : каталог выставки / Н.Н. Купреянов; Авт. вступ. ст.: М.В. Аверкиева; сост.: М.В. Аверкиева, Н.И. Александрова. – Ленинград : Ленуприздат, 1976. – 80 с.
945740
  Купреянов Н.Н. Николай Николаевич Купреянов 1894-1933. Литературно-художественное наследие : статьи и воспоминания. Автобиография из писем. Каталог произведений / Н.Н. Купреянов; Сост.: Н.С. Изнар, М.З. Холодовская; общ. ред. и предисл.: Ю.А. Молок. – Москва : Искусство, 1973. – 457 с.
945741
  Епифанова А.П. Николай Николаевич Лузин. / А.П. Епифанова. – М.-Л., 1948. – 32с.
945742
   Николай Николаевич Лузин: Сб. ст. к 100-летию со дня рождения. – М., 1983. – 64с.
945743
  Сергеева О.П. Николай Николаевич Лямин / О.П. Сергеева. – М., 1950. – 16с.
945744
  Путилов Б.Н. Николай Николаевич Миклухо-Маклай: Путешественник, ученый, гуманист / Б.Н. Путилов. – Москва : Наука, 1981. – 213с.
945745
   Николай Николаевич Некрасов. – Москва, 1977. – 76с. – (Материалы к биобиблиографи ученых СССР : Серия экономики ; Вып. 8)
945746
   Николай Николаевич Рыбников -- народный артист РСФСР.. – М, 1949. – 12с.
945747
  Алпатов М.В. Николай Николаевич Сапунов : (1880-1912) / М.В. Алпатов, Е.А. Гунст. – Москва : Искусство, 1965. – 48 с., [19] л. ил. : ил. – Библиогр. в конце ст.
945748
   Николай Николаевич Семенов, 1896-1986.. – М., 1990. – 135с.
945749
  Линдин С.И. Николай Николаевич Скоков / С.И. Линдин. – Ленинград : Художник РСФСР, 1965. – 32, [4] с.
945750
  Гармонов И.В. Николай Николаевич Славянов, 1878-1958 / И.В. Гармонов; Иванов В.В. – М., 1985. – 127с.
945751
  Миллер В. Николай Николаевич Харузин (25 марта 1900) : с приложением портрета и библиографического перечня печатных его трудов / В. Миллер. – Москва : Т-во Скоропеч. А.А. Левенсон, 1900. – 14 с. – (Оттиск из XLV кн. "Этнографического Обозрения")
945752
  Томпакова О.М. Николай Николаевич Черепнин / О.М. Томпакова. – Москва : Музыка, 1991. – 111 с.
945753
  Косоногов И.И. Николай Николаевич Шиллер : Его жизнь и научная деятельность : [Некролог] / И.И. Косоногов. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршебаума, 1911. – 39 с., 1 л. портр. – Библиогр.: "Список печатных трудов Н.Н. Шиллера" (с. 31-39)
945754
  Арендт Ю.А. Николай Николаевич Яковлев (19870-1966) / вступ. ст. Ю.А. Арендта ; библиогр. сост. Ю.А. Арендтом и Р.И. Горячевой. – Москва : Наука, 1967. – 92 с. – (АН СССР. Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия биологических наук Палеонтология ; 2)
945755
   Николай Николаевич Яненко. – Новосибирск, 1988. – 300 с.
945756
  Багдасарьян С.М. Николай Нилович Бурденко : жизнь и деятельность / С.М. Багдасарьян. – Москва : Изд. Акад. мед. наук СССР, 1948. – 292 с. : ил. : Деятели советской медицины / АН СССР
945757
  Нестерова Н.М. Николай Нилович Бурденко. (1876-1946) / Н.М. Нестерова. – Москва, 1953. – 79с.
945758
  Макогоненко Г.П. Николай Новиков и русское просвещение 18 века / Г.П. Макогоненко. – Л : Художественная литература, 1951. – 544 с.
945759
  Рассадин С.Б. Николай Носов. / С.Б. Рассадин; Миримский С. – М. : Детская литература, 1961. – 49 с.
945760
  Конкин С.С. Николай Огарев : Жизнь, идейно-творческие искания, борьба / С.С. Конкин. – Саранск : Мордовск. кн. изд-во, 1975. – 432 с.
945761
  Конкин С.С. Николай Огарев. (Жизнь, идейно-творческие искания, борьба) / С.С. Конкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Саранск, 1982. – 504 с.
945762
  Шишков А.М. Николай Орем, философ, ученый и переводчик второй половины XIV в. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 134-139. – ISSN 0042-8744
945763
  Халаминская М.Н. Николай Осенев / М.Н. Халаминская. – М., 1972. – 110с.
945764
  Григорян Н.А. Николай Осипович Ковалевский. / Н.А. Григорян. – Москва : Наука, 1978. – 159с.
945765
  Вагапова Н.М. Николай Осипович Массалитинов и болгарский театр ХХ века // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 4. – С. 55-67. – ISSN 0132-1366


  Микола Осипович Массалітінов — рос. і болгарський театральный діяч, актор, режисер, педагог, народный артист НРБ (1948)
945766
   Николай Островский. – Орел, 1938. – 161 с.
945767
  Трегуб С. Николай Островский / С. Трегуб. – М. : Художественная литература, 1939. – 86 с.
945768
   Николай Островский. – Краснодар, 1952. – 267 с.
945769
  Венгров Н. Николай Островский / Н. Венгров. – Москва, 1952. – 320 с.
945770
  Караваева А.А. Николай Островский / А.А. Караваева. – М. : Знание, 1954. – 31 с.
945771
   Николай Островский. – Краснодар, 1954. – 312с.
945772
  Трегуб С.А. Николай Островский / С.А. Трегуб. – Москва : Советский писатель, 1954. – 184 с.
945773
  Лавконен Н.И. Николай Островский / Н.И. Лавконен. – Москва, 1954. – 32 с.
945774
  Венгров Н. Николай Островский / Н. Венгров. – Москва, 1956. – 411с.
945775
  Трегуб С.А. Николай Островский / С.А. Трегуб. – 2-е изд., доп. – Москва : Советский писатель, 1957. – 202 с.
945776
  Островская Е.А. Николай Островский / Е.А. Островская, А.П. Лазарева. – Краснодар : Молодая гвардия, 1964. – 116 с. – (Жизнь замечательных людей)
945777
   Николай Островский. – 2-е изд. – М. : Молодая гвардия, 1974. – 96 с.
945778
  Яковлев Г.М. Николай Островский / Г.М. Яковлев. – Москва : Политиздат, 1975. – 87 с. – (Когда им было двадцать)
945779
   Николай Островский : Указ. лит. – Москва, 1976. – 68с.
945780
  Островская Р. Николай Островский / Р. Островская. – София, 1977. – 232 с.
945781
  Островская Р. Николай Островский / Р. Островская. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 221 с.
945782
   Николай Островский. – М. : Советская Россия, 1987. – 206 с.
945783
  Островская Р.П. Николай Островский / Р.П. Островская. – 5-е изд. – М. : Молодая гвардия, 1988. – 221 с.
945784
  Вядро Ш.Я. Николай Островский и его читатели. (К проблеме "Писатель - читатель") : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Вядро Ш.Я. ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 21 с.
945785
  Осипов А.В. Николай Островский и молодежь мира / А.В. Осипов. – Пермь, 1961. – 49с.
945786
  Корольчук Р.М. Николай Островский комсомол / Р.М. Корольчук, А.Е. Островская. – Л, 1956. – 115 с.
945787
  Островская Е.А. Николай Островский. / Е.А. Островская, А.П. Лазарева. – Краснодар, 1964. – 116 с.
945788
  Балабанович Е.З. Николай Островский. [1904-1936] : биографический очерк / Е.З. Балабанович ; под ред. И. Клабуновского. – Москва : Гослитмузей, 1945. – 72 с. : ил., портр., факс. – На обл. автор не указан
945789
  Балабанович Е.З. Николай Островский. 1904-1936 : биогр. очерк / Е.З. Балабанович. – Краснодар : Красн. краевое книгоизд-во,, 1946. – 80 с. : ил.
945790
  Тимофеев В.И. Николай Островский. Критико-биогр. очерк. / В.И. Тимофеев, М.В. Ширяева. – М., 1957. – 229 с.
945791
   Николай Островский. Фотографии, документы, иллюстрации. – Москва, 1964. – 103с.
945792
  Райнов Н. Николай Павлович / Н. Райнов. – София, 1955. – 173с.
945793
  Езерский В.И. Николай Павлович Барабашов / В.И. Езерский. – Х, 1965. – 36с.
945794
  Кизин Ю.П. Николай Павлович Брюханов / Ю.П. Кизин. – Уфа : Башкнигоиздат, 1968. – 84 с.
945795
   Николай Павлович Ульянов. – М., 1953. – 76с.
945796
  Леняшин В.А. Николай Павлович Ульянов / В.А. Леняшин. – Л, 1976. – 45с.
945797
  Лаврова О.И. Николай Павлович Ульянов. 1875-1949 / О.И. Лаврова. – Москва, 1953. – 56с.
945798
  Муратов П.П. Николай Павловичь Ульянов / П.П. Муратов, Б. Грифцов. – М.-Л., 1925. – 102с.
945799
  Толстой Л.Н. Николай Палкин / Л.Н. Толстой. – Москва : Задруга ; Тип. Т-ва "Задруга", 1917. – 16 с. – (Серия сочинений Л.Н. Толстого, запрещавшихся цензурой / Толстовское Общество в Москве ; под ред. В.Ф.Булгакова ; № 12)
945800
   Николай Пантелеймонович Семененко : [Геолог]. – Киев : Наукова думка, 1988. – 64с. – (Библиография ученых УССР : Сер. осн. в 1968г.). – ISBN 5-12-000398-2
945801
  Коржев В.Г. Николай Перевалов. / В.Г. Коржев. – Новосибирск, 1978. – 63 с.
945802
   Николай Передний. – Москва, 1991. – 55с.
945803
   Николай Петрович Баталов : статьи, воспоминания, письма. – Москва : Искусство, 1971. – 208 с. : ил.
945804
  Опимах И. Николай Петрович Богданов-Бельский "Устный счет, в школе С.А. Рачинского" // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 9. – С. 66-76


  Картина "Устный счет. В народной школе С.А. Рачинского" русского художника Н.П. Богданова-Бельского (1868-1945), написанная в 1895 г. Ее можно найти в учебниках по математике и сборниках задач на смекалку. Дело в том, что ее сюжет - урок в школе, и на ...
945805
   Николай Петрович Дубинин. – Москва : Наука, 1989. – 189с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 3 ; Сер. биол. наук. Генетика). – ISBN 5-02-005335-Х
945806
   Николай Петрович Индуюхов. – М, 1986. – 6с.
945807
  Грачева О.А. Николай Петрович Киселев : Биобиблиогр. указ. / Гос. б-ка им. В. И. Ленина; Н.-и. отд. истории кн., редких и особо цен. изд. ( Музей кн.); Сост. и авт. вступ. ст. О. А. Грачева, К. П. Сокольская. – Москва : ГБЛ, 1984. – 27с.
945808
   Николай Петрович Комарь. – Харьков, 1978. – 63с.
945809
  Порто И.Б. Николай Петрович Крымов / И.Б. Порто. – Л., 1973. – 47с.
945810
   Николай Петрович Крымов. Выставка произведений. – Москва, 1984. – 79 с.
945811
  Шеремеев Е.Е. Николай Петрович Пашенцев (1921-2011): искусство публично мыслить : научное историко-документальное изд. / Е.Е. Шеремеев ; [науч. ред. Параманов В.Н.]. – Самара : Ас Гард, 2012. – 512, [4] с. : ил. – Приложения: с. 485-510. – ISBN 978-5-4259-0182-8
945812
  Богоявленский А.Ф. Николай Петрович Слугинов / А.Ф. Богоявленский, Е.Е. Аверьянов. – Казань : Издательство Казанского университета, 1981. – 71 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 64-70
945813
  Костюченко А. Николай Пирогов: лишь бы хватило жизни // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 10 (62). – С. 44-65. – ISSN 1819-6268
945814
  Уварова Е.Д. Николай Погодин / Е.Д. Уварова. – М : Знание, 1959. – 32 с.
945815
  Горланов Г.Е. Николай Почивалин / Г.Е. Горланов. – Саратов, 1985. – 167 с.
945816
  Баркова Н.В. Николай Присекин : альбом / сост. Н.В. Баркова ; авт. вступ. ст. и сот. Н.В. Барикова. – Москва : Изобразительное искусство, 1989. – 158 с.
945817
  Епифанова А.П. Николай Прокопьевич Чижевский. / А.П. Епифанова. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1947. – 44 с.
945818
  Курган В.П. Николай Прокофьевич Карачарсков / В.П. Курган. – Санкт-Петербург, 1992. – 72с.
945819
   Николай Прокофьевич Федоренко. – Москва, 1979. – 106с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР: Сер. экономики ; Вып. 11)
945820
  Иоффе П.И. Николай Пронин / П.И. Иоффе. – Москва : Советский писатель, 1957. – 355 с.
945821
  Лаппо Д.Д. Николай Разин / Д.Д. Лаппо. – М, 1959. – 60с.
945822
  Вебер Ю.Г. Николай Рассийский и его товарищи / Ю.Г. Вебер. – Москва, 1951. – 192с.
945823
  Шамин Степан Николай Рерих - археолог и живописец // Историк и художник : журнал для всех, кто любит историю, ценит искусство и чувствует их родство / ЗАО "Фирма "Знак". – Москва, 2008. – № 4 (18). – С. 123-141
945824
  Полякова Е.И. Николай Рерих / Е.И. Полякова. – 2-е изд., доп. – М., 1985. – 304с.
945825
  Петрова О.Ф. Николай Рерих / О.Ф. Петрова, Е.М. Островская. – Л., 1990. – 31с.
945826
   Николай Рерих [Електронний ресурс]. – Москва : Windows & Macintosh, 1996. – 1 CD. – Систем. требования : IBM PC 1386/33 или старше или Ьфсштещыр с процессором 68К или PowerPC. Оперативная память- 8МВ. Видео - 256 цветов, разр. 640х480. МРС совместимая звуковая карта. Манипулятор "мышь", CD-ROM дисковод.-Заглавие с этикетки диска


  Macromedia and Macromedia Logo are trademarks of Macromedia? Inc. Windows is trademark of Microsoft Corp. Macintosh is trademark of Apple Computer, Inc. Свыше 500 картин. Архивные фотографии. Около 3-х часов звуковых комментариев к ...
945827
  Сойни Е.Г. Николай Рерих и Север / Е.Г. Сойни. – Петрозаводск, 1987. – 166с.
945828
  Полякова Е.И. Николай Рерих. / Е.И. Полякова. – М., 1973. – 303с.
945829
   Николай Рерих. Альбом репродукций. – Москва, 1970. – 14с.
945830
  Петухова О. Николай Римский-Корсаков: жизнь в тональности ми-бемоль мажор // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 2 (102). – С. 59-71. – ISSN 1819-6268
945831
  Ромадин Н.М. Николай Ромадин / Н.М. Ромадин. – Москва, 1981. – 279с.
945832
  Жданов Л.Г. Николай Романов - последний царь : ист. наболски / Л. Жданов // Детство императора Николая II / И.Д. Сургучев. – Москва : АРМАДА, 1995. – С. 265-462. – (Романовы. Династия в романах ; [кн. 1] : Николай II). – ISBN 5-7632-0020-9
945833
  Соловцов А.А. Николай Рубинштейн / А.А. Соловцов. – М., 1946. – 46с.
945834
  Виноградов А. Николай Руднев / А. Виноградов. – Харків, 1956. – 91с.
945835
   Николай Рыбников.. – М, 1965. – 18с.
945836
  Звездаева В.А. Николай Рыленков / В.А. Звездаева. – М., 1987. – 253с.
945837
  Гудзий Н.К. Николай Саввич Тихонравов / Н.К. Гудзий. – М, 1956. – 84с.
945838
  Перцовский В.С. Николай Самохин / В.С. Перцовский. – Новосибирск, 1987. – 78с .
945839
  Асафова Н.М. Николай Севастьянович Державин / Н.М. Асафова; вступит. ст. ["Краткая характеристика научной, педагогической и общественной деятельности", с. 6-19] П. Н. Беркова ; библиогр. сост. Н. М. Асафовой. – Москва ; Ленинград : Изд-во и 2-я тип. Изд-ва Акад. наук СССР, 1949. – 72 с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия литературы и языка / Акад. наук СССР ; вып. 1)
945840
  Прибегина Г.А. Николай Семенович Голованов / Г.А. Прибегина. – Москва : Музыка, 1990. – 140 с.
945841
   Николай Семенович Курнаков - основоположник физико-химического анализа. – Новосибирск : Сибирское отделение АН СССР, 1960. – 36 с.
945842
  Асафова Н.М. Николай Семенович Курнаков / Н.М. Асафова, Н.Ф. Каретникова; вступ. ст. Г.Г. Уразова и И.Н. Лепешкова ; библиогр. сост. Н.М. Асафовой и Н.Ф. Каретниковой. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1961. – 106 с., [1] л. портр. – (Академия наук СССР. Материалы к биобиблиографии ученых СССР . Серия химических наук ; вып. 30)
945843
   Николай Семенович Курнаков в воспоминаниях современников и учеников. – Москва : АН СССР, 1961. – 100 с.
945844
  Соловьев Ю.И. Николай Семенович Курнаков: 1860-1941 / Ю.И. Соловьев. – Москва : Наука, 1986. – 271 с. – (Научно-биографическая литература)
945845
  Гроссман Л.П. Николай Семенович Лесков / Л.П. Гроссман. – Москва : Знание, 1956. – 32 с.
945846
   Николай Семенович Лесков (1831-1895) : К 150-летию со дня рождения: Библиогр. и метод. рекоменд. – Москва, 1980. – 20с.
945847
  Дурылин С. Николай Семенович Лесков. Опыт характеристики и религиозного творчества // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2011. – № 2. – С. 114-137. – ISSN 0131-2332
945848
  Полканов А.И. Николай Семенович Самокиш / А.И. Полканов. – Симферополь, 1960. – 120с.
945849
   Николай Семенович Самокиш.. – М, 1953. – 60с.
945850
  Ткаченко В.Я. Николай Семенович Самокиш. Жизнь и творчество. 1860-1944. / В.Я. Ткаченко. – М., 1964. – 127с.
945851
  Морщихина А.С. Николай Семенович Тихонов. Библиогр. указ. его произвед. и лит. о нем. 1918-1970 гг. / А.С. Морщихина. – Л., 1975. – 443с.
945852
  Морозов А.Д. Николай Семенович Шустов / А.Д. Морозов, 1955. – 24с.
945853
   Николай Сергеевич Богданов : живопись, графика: каталог выставки / Богданов Николай Сергеевич, выставка произведений; Моск. орг. Союза художников РСФСР, Центр. дом литераторов им. А.А. Фадеева. – Москва : Советский художник, 1980. – 15 с., 10 л. ил. : ил.
945854
  Гапеева В.И. Николай Сергеевич Кочуков / В.И. Гапеева. – Л., 1984. – 104с.
945855
   Николай Сергеевич Полуэктов: Химик-аналитик.. – К., 1986. – 103с.
945856
   Николай Сергеевич Присекин. Живопись: К 60-летию со дня рождения: Каталог выставки. – Москва, 1989
945857
   Николай Сергеевич Шатский (1895-1960). – Москва : Наука, 1991. – 68с. – (Материалы к библиографии ученых СССР : Серия геологических наук ; Вып.41). – ISBN 5-02-002199-7
945858
  Новоспасский К.М. Николай Сердюков - Герой Советского Союза. / К.М. Новоспасский. – Сталинград, 1946. – 16с.
945859
  Григорьва Г.В. Николай Сидельников / Г.В. Григорьва. – Москва : Советский композитор, 1986. – 133 с.
945860
  Цимбал С.Л. Николай Симонов / С.Л. Цимбал. – Л : Искусство, 1973. – 291 с.
945861
  Любомудров М.Н. Николай Симонов в Петрограде-Ленинграде. / М.Н. Любомудров. – Л., 1988. – 269 с.
945862
  Гайдовский Г.н. Николай Сипягин / Г.н. Гайдовский. – Москва, 1951. – 112с.
945863
  Неуймина Н.К. Николай Сладков: Писатель и человек / Н.К. Неуймина. – Л., 1988. – 285с.
945864
  Павлов В.А. Николай Смирнов - сотрудник журнала "Иртыш, превращающийся в Ипокрену" / В.А. Павлов. – Свердловск, 1983. – 36с.
945865
  Клюкин В.И. Николай Сормах, 1894-1945 / В.И. Клюкин, И.А. Болдырев. – Киров, 1978. – 103с.
945866
  Шафрановский И.И. Николай Стенон (Нильс Стенсен) - кристаллограф, геолог, палеонтолог, анатом. 1638-1686. / И.И. Шафрановский. – Ленинград : Наука, 1972. – 179с.
945867
  Шмидт И.М. Николай Степанович Пименов. 1812-1864 / И.М. Шмидт. – М., 1953. – 28с.
945868
   Николай Степанович Трошин. – Москва : Советский художник, 1968. – 20 с.
945869
  Иосько М.И. Николай Судзиловский-Руссель. / М.И. Иосько. – Минск, 1976. – 335с.
945870
  Щелкин А.Г. Николай Тимашев - о перспективах завершения советского периода // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 6 (314). – С. 137-141. – ISSN 0132-1625
945871
  Соловьев Б.И. Николай Тихонов / Б.И. Соловьев. – М., 1958. – 232с.
945872
  Турков А.М. Николай Тихонов / А.М. Турков. – Москва, 1960. – 39с.
945873
  Шошин В.А. Николай Тихонов / В.А. Шошин. – М., 1990. – 142с.
945874
  Хренков Д.Т. Николай Тихонов в Ленинграде / Д.Т. Хренков. – Л, 1984. – 209с.
945875
  Гринберг И.Л. Николай Тихонов. / И.Л. Гринберг. – М., 1952. – 280с.
945876
  Шошин В.А. Николай Тихонов: Очерк жизни и творчества / В.А. Шошин. – Л., 1981. – 304с.
945877
  Мансветов Н.В. Николай Толмачев. : (Большевик-подпольщик, полит. комиссар Красной Арми. 1895-1919) : Ист.-биогр. очерк / Н.В. Мансветов. – Ленинград : Лениздат, 1960. – 139 с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 136-138
945878
  Плющев В.А. Николай Томин. / В.А. Плющев. – М., 1966. – 148с.
945879
  Минина В.Б. Николай Томский / В.Б. Минина. – Москва, 1980. – 327с.
945880
   Николай Трофимов. – Ленинград, 1983. – 34 с.
945881
  Дедусенко И.В. Николай Успенский / И.В. Дедусенко. – Тула, 1975. – 81с.
945882
  Малютина А.И. Николай Устинович. / А.И. Малютина. – Красноярск, 1979. – 127с.
945883
  Тельпугов В.П. Николай Ушаков / В.П. Тельпугов. – Москва, 1961. – 132с.
945884
  Гришина Е.М. Николай Фадеечев / Е.М. Гришина. – М., 1990. – 246с.
945885
  Семенова С.Г. Николай Федоров и Фридрих Ницше // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 2. – С.167-185. – ISSN 0042-8744


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
945886
  Семенова С.Г. Николай Федоров. / С.Г. Семенова. – Москва, 1990. – 383с.
945887
  Кузьменко Р.И. Николай Федорович Бельчиков / Р.И. Кузьменко. – М, 1965. – 88с.
945888
  Грибко И.Л. Николай Федорович Блиодухо // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 114-122. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Основатель белорусской геологии. Профессор БГУ, академик БАН.
945889
  Нестерова Н.М. Николай Федорович Гамалея. / Н.М. Нестерова. – М.-Л., 1947. – 43с.
945890
  Быстров Д. Николай Федорович Данилов / Д. Быстров. – Беломорск, 1944. – 15с.
945891
  Иванов С.Н. Николай Федорович Катанов. / С.Н. Иванов. – М-Л, 1962. – 107с.
945892
  Иванов С.Н. Николай Федорович Катанов. / С.Н. Иванов. – М, 1973. – 114с.
945893
  Юферова А.А. Николай Федорович Новиков. / А.А. Юферова. – Л., 1983. – 140с.
945894
  Зайцев Н.В. Николай Федорович Погодин / Н.В. Зайцев. – М.-Л. : Искусство, 1958. – 335 с.
945895
   Николай Федорович Федоров - основатель "Национальной Организации Витязей". – Вологда : Книжное наследие, 2007. – 110, [2] с., [1] л. портр., [8] л. фотоил. – На тит. л. указ. также: Памяти Николая Федоровича Федорова, и к 70-летию созд. "Национальной Организации Витязей". - На авантит.: вступ. слово Михаила Епископа Женевского и Западно-Европейского
945896
   Николай Федорович Шульга (К 60-летию со дня рождения) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 781. – С. 112-113. – (Серія фізична ; Вип. 3/35/ ;Ядра, частинки, поля). – ISSN 0453-8048
945897
   Николай Филиппов : живопись : [кат. выст.]. – Москва : Советский художник, 1990. – 23 с. – В надзаг.: Моск. орг. Союза художников РСФСР, Выст. зал Дзержинского р-на г. Москвы
945898
  Вильчинский В.П. Николай Филиппович Павлов / В.П. Вильчинский. – Ленинград : Наука, 1970. – 183 с.
945899
   Николай Холодков. – М., 1988. – 8с.
945900
  Клинчин А.П. Николай Хрисанфович Рыбаков. / А.П. Клинчин. – Москва, 1972. – 176 с.
945901
  Клинчин А.П. Николай Хрисанфович Рыбаков. 1811-1876 / А.П. Клинчин. – Москва, 1952. – 244с.
945902
  Степанов В.Л. Николай Христианович Бунге // Российские реформаторы, ХІХ - начало ХХ в. / [сост. и отв. ред. А.П. Корелин, вступ. ст. А.Н. Сахарова]. – Москва : Международные отношения, 1995. – С. 183-220
945903
  Черкасов Н.К. Николай Черкасов / Н.К. Черкасов. – М, 1976. – 432с.
945904
  Дрейден С.Д. Николай Черкасов. Путь актера. / С.Д. Дрейден. – Л.-М., 1937. – 160с.
945905
  Церетели К.Д. Николай Шенгелая / К.Д. Церетели. – М, 1968. – 88с.
945906
   Николай Штамм: Скульптура. – Москва, 1986. – 24с.
945907
  Мейланд В.Л. Николай Штамм: Скульптура. Живопись. Графика / В.Л. Мейланд. – М., 1984. – 33с.
945908
  Островер Л.И. Николай Щорс / Л.И. Островер. – Москва, 1957. – 127 с.
945909
  Чачко М.И. Николай Щорс. / М.И. Чачко. – М., 1956. – 64с.
945910
  Осипов К. Николай Эрнестевич Бауман / К. Осипов. – М, 1946. – 72с.
945911
   Николай Эрнестович Бауман : Сборник статей, воспоминаний и документов. – [Москва] : Московский рабочий, 1937. – 126 с. : ил., портр.
945912
  Новоселов М.А. Николай Эрнестович Бауман. 1873-1905. / М.А. Новоселов. – Москва, 1951. – 336с.
945913
  Новоселов М.А. Николай Эрнестович Бауман. 1873-1905. / М.А. Новоселов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1955. – 248с.
945914
  Иоффе М.Л. Николай Эрнестович Радлов / М.Л. Иоффе. – М, 1964. – 176с.
945915
  Радлов Н.Э. Николай Эрнестович Радлов / Н.Э. Радлов. – Москва : Советский художник, 1977. – 38 с.
945916
  Иоффе М.Л. Николай Эрнестович Радлов. (Творческий путь) = Н.Э. Радлов. Избранные статьи / М.Л. Иоффе. – Москва : Советский художник, 1963. – 176 с.
945917
  Непомнящий А.А. Николай Эрнст - первый заведующий академической библиотекой Таврического университета // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнар. книгознав. читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / М.В. Алєксєєнко, Є.В. Бережок, С.Є. Березін, В. Валецький, І.Л. та ін. Великодна. – Одеса : ОНУ, 2013. – С. 201-208. – ISBN 978-617-689-046-1
945918
  Непомнящий А.А. Николай Эрнст в Таврическом обществе истории, археологии и этнографии // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 198-218. – ISBN 978-966-02-6446-5


  Згадуються прізвища А.І. Маркевича та Г.А. Максимовича.
945919
   Николай Яковлевич Аристов (1834-1882 г.) : (некролог) // Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине 1820-1832 (к 75-летию со дня основания) : исторический очерк Е.В. Петухова / Е.В. Петухов. – Санкт-Петербург, 1895. – 6 с.
945920
   Николай Яковлевич Володин: Живопись. – М., 1988. – 24с.
945921
  Окладников А.П. Николай Яковлевич Марр и советская археология / А.П. Окладников. – Л., 1950. – 76с.
945922
  Миханкова В.А. Николай Яковлевич Марр. Очерк его жизни и научной деятельности. / В.А. Миханкова. – М.-Л., 1935. – 363с.
945923
   Николай Яковлевич Мясковский : статьи, письма, воспоминания. – Москва : Советский композитор
1. – 1959. – 258 с.
945924
   Николай Яковлевич Мясковский : статьи, письма, воспоминания. – Минск : Советский писатель
2. – 1960. – 588 с.
945925
  Бондарчик В.К. Николай Яковлевич Никифоровский : очерк жизни и деятельности / В.К. Бондарчик, И.Г. Чигринов. – Минск : Издательство АН БССР, 1960. – 104 с.
945926
  Ганьшин В.Н. Николай Яковлевич Цингер - геодезист, астроном и картограф / В.Н. Ганьшин ; ред. В.Б. Флорентьев. – Москва : Геодезиздат, 1960. – 115 с.
945927
  Владимироская А.Р. Николай Янет / А.Р. Владимироская. – Ленинград-Москва, 1965. – 129с.
945928
  Прытков В.А. Николай Ярошенко / В.А. Прытков. – Москва, 1949. – 39с.
945929
  Порудоминский В. Николай Ярошенко / В. Порудоминский. – Москва : Искусство, 1979. – 199с. – (Жизнь в искусстве)
945930
   Николас Гильен. – М., 1956. – 32с.
945931
   Николас Гильен. – М., 1964. – 100с.
945932
  Плавскин З.И. Николас Гильен / З.И. Плавскин. – М.-Л, 1965. – 152с.
945933
  Кузьминская И. Николас Гильен и его русские переводчики // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1969. – № 6 : 1969. – С. 47-77
945934
  Аухьер А. Николас Гильен: Жизнь и товрчество / Анхель Аухьер ; пер. с исп. под общ. ред. [и с коммент.] Х. Кобо ; [послесл. Л. Бурмистровой]. – Москва : Радуга, 1989. – 301, [2] с. : ил., портр. – ISBN 5-05-002290-8
945935
  Аухьер Анхель Николас Гильен: критико-биографическое исследование. : Автореф... наук: 100105 / Аухьер Анхель; Инст. мировой лит. Ан СССР. – М., 1973. – 34л.
945936
  Шубрт И. Николас Луман: проблемы коммуникации в рамках функционально-дифференцированного общества // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2013. – № 1 (333). – С.5-15. – ISSN 0132-1625
945937
  Вишневская С. Николая Пирогова отправили в отставку за то, что отказался установить слежку за студентами Киевского университета // Факты и комментарии. – Киев, 2020. – 19-25 ноября (№ 46)


  Ровно 210 лет назад родился основоположник военно-полевой хирургии, выдающийся ученый-анатом, педагог Николай Пирогов.
945938
  Суглобов Г.А. Николин день. / Г.А. Суглобов. – 3-е изд. – Москва, 1978. – 79с.
945939
  Рудяков Г.М. Николина гора / Г.М. Рудяков. – М., 1987. – 142с.
945940
  Бочкова Луиза Владимировна Николоз Бараташвили и грузинская поэзия 60-х годов XIX века : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Бочкова Луиза Владимировна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 27л.
945941
  Квасхвадзе Ш.К. Николоз Канделаки. / Ш.К. Квасхвадзе. – М., 1961. – 55с.
945942
  Морозов Н. Николя Саркози - это по-прежнему буря и натиск // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 3. – С. 18-20. – ISSN 0234-1670


  Суперпрезидент продовжує суперреформу
945943
  Арзаканян М.Ц. Николя Саркози // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 50-60. – ISSN 0042-8779
945944
  Горохов Д. Николя Саркози хочет сменить стиль и Франции, и Европы / Д. Горохов, Н. Морозов // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 15/16. – С. 20-23. – ISSN 0234-1670


  Погляди президента Франції
945945
  Стрельцова Я. Николя Саркози. Перспективы сотрудничества России - Франции - ЕС // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 11. – С. 54-61. – ISSN 0131-2227
945946
  Шевченко С.М. Никольск / С.М. Шевченко. – Саратов, 1979. – 79с.
945947
  Робардс К. Никому не говори = Whispers at midnight : Роман / Карен Робардс; Пер. с англ. Е. Каца. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 384с. – (Голос сердца). – ISBN 5-699-08043-0
945948
  Киселева М.С. Никому не завидую / М.С. Киселева. – Москва, 1984. – 192с.
945949
  Зорин В.Г. Никому не отдам Россию / В.Г. Зорин. – Воронеж, 1966. – 83с.
945950
  Маркиш С.П. Никому не уступлю! Рассказы об Эразме из Роттердама Симона Маркиша. / С.П. Маркиш. – М., 1966. – 214с.
945951
  Иванов В.В. Никому неизвестный писатель Всеволод Иванов // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 4. – С. 387-408. – ISSN 0042-8795
945952
  Лупий Олесь Никому тебя не отдам : роман / Лупий Олесь. – М., 1991. – 394с.
945953
  Бахревский В.А. Никон : роман / Владислав Бахревский ; худож. Е. Капустин. – Москва : Советский писатель, 1988. – 396, [2] с., [1] л. портр. : ил.
945954
  Мордвинцев В.М. Никон и русская духовная культура XVII в. : образование, книгопечатание, литература // Sredny Dynaj a jvhorychdna Evropa vo vcasnom stredoveki. – Bratislava, 1995
945955
  Щигленко Евгений Никон, седьмой патриарх : Биография // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 9. – С. 155-162 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
945956
  Машевський О.П. Никоненко Олександр Миколайович (- дипломат) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2021. – Т. 23 : Нг - Ня. – С. 350. – ISBN 978-966-02-9624-4
945957
   Никоненко Тамара Николаевна // Сучасні медичні технології : український науково-практичний журнал / Держ. закл."Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України" ; голов. ред. Никоненко О.С. ; редкол.: Бараннік Н.Г., Березницький Я.С., Бойко В.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (28). – С. 119-120. – ISSN 2072-9367
945958
   Никонов Николай Митрофанович.. – М, 1990. – 31с.
945959
  Клосс Б.М. Никоновский свод и русские летописи XVI-XVII веков / Б.М. Клосс. – М., 1980. – 312с.
945960
  Меньшиков Г.И. Никополю 200. / Г.И. Меньшиков. – Днепропетровск, 1980. – 143с.
945961
  Акимов А.С. Никополь : путеводитель / А.С. Акимов. – Днепропетровск : Проминь, 1988. – 110, [1] с., [8] л. ил. : ил.
945962
  Руденко И. Никопольский бунт 1974 года: пятьсот человек штурмовали отдел милиции // КП в Украине. – Київ, 2018. – 17-24 мая (№ 68). – С. 10. – ISSN 1997-1249


  Массовый беспорядок в маленьком городке спровоцировало задержание вожака местной хулиганской группировки. Разгуливал по танцплощадке с голым торсом и вяленой рыбой.
945963
   Никопольский марганцеворудный бассейн.. – М, 1964. – 536с.
945964
  Бердзнишвили М.М. Никорцминдский "дацерили" ХI века как исторический источник : Автореф... канд. ист.наук: / Бердзнишвили М.М.; Тбилисский гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1953. – 20 с.
945965
  Новак И. Никотин // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003. – № 4 (Декабрь). – С. 6-51. – ISSN 1728-8568
945966
  Леутский К.М. Никотиновая кислота. Витамин РР / К.М. Леутский. – Львов, 1972. – 182с.
945967
   Никоя: голубая зона планеты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 6. – С. 68-72 : фото
945968
  Куземский В.С. Никто и ничего никому не доказал...Проблема авторства романа-эпопеи М.А. Шолохова // Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 2011. – № 3 (57). – С. 69-83
945969
  Недель Ю.Г. Никто из нас не Робинзон. / Ю.Г. Недель. – М., 1988. – 60с.
945970
   Никто не забыт и ничто не забыто.. – М, 1970. – 320с.
945971
  Шепелева В.И. Никто не забыт, ничто не забыто : книга для чтения на немецком языке / В.И. Шепелева. – Москва, 1977. – 95с.
945972
  Романов А.А. Никто не заменит тебя / А.А. Романов. – Новосибирск, 1967. – 112с.
945973
  Дашкова П. Никто не заплачет : Повесть / П. Дашкова. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 512 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-000293-9
945974
  Тарасенкова Н.Н. Никто не знает / Н.Н. Тарасенкова. – М., 1968. – 235с.
945975
  Браннер Х.К. Никто не знает ночи : роман, рассказы : пер. с дат. / Ханс Кристиан Браннер ; предисл. Э. Переслегиной ; грав. П. Пикассо. – Москва : Радуга, 1991. – 397, [2] с. : грав. – (Мастера современной прозы. Дания)
945976
  Саймак Клиффорд Дональд Никто не идет в одиночку / Саймак Клиффорд Дональд. – Москва, 1991. – 398с.
945977
  Голубев А.Д. Никто не любит Крокодила : Роман / А.Д. Голубев. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 303с.
945978
   Никто не приказывал.. – М, 1989. – 365с.
945979
  Різун В.В. Никто не рискнет стать символом разрушения института журналистики // Факты, 2000
945980
  Ризун В.В. Никто не рискнет стать символом разрушения института журналистики // Факты, 2000
945981
   Никто не создан для войны. – М, 1990. – 252с.
945982
  Лоншаков Г.В. Никто не увидит в тумане / Г.В. Лоншаков. – Хабаровск, 1979. – 176с.
945983
  Млечин Леонид Никто не хотел воевать // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 32 (1103). – С. 2-5. – ISSN 0234-1670
945984
  Абузяров В. Никто не хотел убивать : проза: новелла // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 5. – С. 128-144. – ISSN 0131-2332
945985
  Жалакявичюс В.П. Никто не хотел умирать : киносценарий / Витаутас Жалакявичюс; пер. с лит. Г.Кановичюса. – Москва : Искусство, 1966. – 143 с.
945986
  Василевский А. Никто ни при чем : стихи // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 9. – С. 62-64. – ISSN 0130-7673
945987
  Лаптэ О. Никто нигде : сценарий: по мотивам песен авамских нганасан // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 10. – С. 147-171. – ISSN 0130-6405
945988
  Рохас Ф.де Никто, кроме короля или благородный земледелец Гарсия-Дэль Кастаньяр : драма дона-Франциско де-Рохаса. – С. 138-184. – Отд. оттиск: Современник Т. 25, отд. 1
945989
  Борин А.Б. Никто, кроме меня / А.Б. Борин. – Москва : Политиздат, 1988. – 222 с. : ил. – ISBN 5-250-0081-9
945990
   Никтопедия.. – Воронеж, 1969. – 120с.
945991
  Ганешин К.В. Никулин и Шуйдин / К.В. Ганешин. – Москва, 1967. – 44 с.
945992
  Ветров Д. Никушор Сырбу / Д. Ветров. – Кишинев, 1959. – 52с.
945993
  Ромеро Х. Никчемная жизнь Пито Переса / Х. Ромеро. – Москва, 1965. – 175 с.
945994
  Дмитревский Ю.Д. Нил : очерки хозяйственного использования / Ю.Д. Дмитревский. – Вологда : Вологодское книжное издательство, 1958. – 152 с.
945995
  Бахвалов С.В. Нил Александрович Глаголев / С.В. Бахвалов. – Москва : Московский университет, 1961. – 32 с., [1] портр. – (Замечательные ученые Московского университета)
945996
  Добровольский Г.В. Нил Петрович Ремезов (1899-1961) / Г.В. Добровольский, Б.Г. Розанов; Гордеев Д.И. – Москва : Издательство Московского университета, 1972. – 36 с.
945997
  Архангельский А.С. Нил Сорский и Василиан Патрикеев. Их литературные труды и идеи в древней Руси : историко-литературный очерк / А.С. Архангельский. – Санкт-Петербург : Тип. И. Вощинского. – (Памятники Древней письменности и искусства)
Ч. 1 : Преподобный Нил Сорский. – 1882. – XII, 283, 21 с.
945998
  Пелиновский Е.Н. Нилинейная динамика волн цунами. / Е.Н. Пелиновский. – Горький, 1982. – 226с.
945999
  Хавкин О.А. Нилка / О.А. Хавкин. – Москва, 1971. – 335с.
946000
  Хавкин О.А. Нилка. Моя Чалдонка : повести / О.А. Хавкин. – Москва : Детская литература, 1982. – 335с.
<< На початок(–10)941942943944945946947948949950(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,