Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)941942943944945946947948949950(+10)В кінець >>
942001
  Серова О. "...Нет ничего неприемлемого для нас" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 4. – С. 112-114. – ISSN 0235-7089


  Российская дипломатия и объединение Италии.
942002
  Латишева Д. "Нескорена Слобожанщина" // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 458-461. – ISBN 978-966-171-783-0


  Боротьба проти нацистських загарбників на Новопсковщині під час окупації.
942003
  Шевченко А. "Нескорений злітає падаючи" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 9 (923), вересень. – С. 144-150. – ISSN 08-68-4790-1


  Новела.
942004
  Тома Л. "Нескучна історія" Миколи Жулинського, або Портрет в інтер"єрі епохи // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 23-29 липня (№ 28/29). – С. 1, 9
942005
  Музичко О. "Несподіване" Володимира Леонтовича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 жовтня (№ 184/185). – С. 22


  Текст твору видатного українського письменниука-націєтворця виявлено в Одесі.
942006
  Щелкунова О. "Несподіваний Шевченко" : До 200-ліття Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 3 : Фото


  Так називається виставка, яка відкрилася у Національному музеї Тараса Шевченка та яку відвідали студенти-першокурсники Інституту філології. Виставка присвячена ювілею Тараса Шевченка. На фото: проректор університету В. Бугров вручає директорові ...
942007
  Каплицкая Т. "Несравненный художник жизни" : А.П. Чехов и музыка / Тамара Каплицкая // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2014. – № 1. – С. 35-37. – ISSN 0869-4915
942008
  Кочеров М. "Нестабільні" гарантії прав приватних партнерів // Юридична газета. – Київ, 2020. – 21 січня (№ 1). – С. 46
942009
  Денисик Г.І. "Нестандартний" Сиваш : Перлини України // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 70-72. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1561-4980
942010
  Лавочкіна С. "Нестеменна" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 11/12 (937/938), листопад-грудень. – С. 31-38. – ISSN 08-68-4790-03-04
942011
   "Нести людям світло" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 4 вересня (№ 95). – С. 8


  Першокурсників педуніверситету Драгоманова у студенти посвятили Патріарх Філарет і Віктор Ющенко.
942012
  Діброва С. "Нестор української етнографії": Я. Новицький і М. Грушевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 76-80. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Уперше запропоновано розгляд взаємовідносин М. Грушевського та Я. Новицького; досліджено оцінку істориком світового рівня наукової значимості праць ученого-краєзнавця та визначено причини однозначної "етнографізації" Грушевським наукової спадщини ...
942013
  Бажан О. "Несу моральну вдповідальність за викривлення в органах МВС...", або Історія покарання екзекутора "масового терору" І. А. Шапіро у часи "хрущовської відлиги" / О. Бажан, В. Золотарьов // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 165-175. – ISSN 2222-5250


  У статті реконструюється біографія підполковник І.А. Шапіро - однієї з ключових фігур у проведенні політичних репресій в 1930-ті роки в УРСР.
942014
  Луценко Мария "Нет краше любопытных детских глаз..." : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 3. – С. 41-46. – ISSN 0131-8136
942015
  Дубин Б. "Нет лирики без диалога" : [Антонио Мачадо: Испанский поэт, эссеист, драматург (1875-1939)] // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 251-264. – ISSN 1130-6545
942016
  Лигачева Н. "Нет свободе лжи" // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2009. – № 1/2 (59/60). – С. 12-16.
942017
  Комиссаров Б.Н. "Нет торгу, который был бы сходнее и выгоднее бразильского..." // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 12. – С. 60-80. – ISSN 044-748Х


  К 200-летию основания российского генерального консульства в Рио-де-Жанейро (1811-2011 гг.)
942018
   "Нет у любви беследно сгинуть права..." : легенды о любви и дружбе. – М., 1986. – 524с.
942019
   "Нет!" -- расизму. Расизм в странах "свободного мира" и новый этап борьбы против него.. – М., 1969. – 256с.
942020
  Резниченко Н. "Нет, я не Байрон, я другой..." Михаил Лермонтов - Джордж Байрон: два поэта - два мира // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева ; редкол.: К. Бикова, Л. Вознюк, Є. Волощук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (462), грудень. – С. 28-32
942021
  Чадюк М. "Нетворкінг Тараса Шевченка" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 31


  Представлено книжку про взаємодію митця з дворянськими родинами.
942022
  Габрель М.М. "Нетипові" задачі урбаністики. Класифікація, характеристика та підходи до вирішення // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 6, вип. 159. – С. 62-69. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
942023
   [Нестеряк Юлія Миколаївна - заступник директора з навчально-виховної роботи] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 6
942024
  Кованцов Н.И. Несколько аспектов в геометрии неголономных поверхностей / Н.И. Кованцов, 1970. – С. 63-95. – Отд. оттиск: Analele Syintifice ale Universitatii "Al. L. Cuza" din Iasi (Seria noua). Sectiunea 1, a Matematica, t. 16, anul 1970, fasc. 1
942025
  Семенов-Тян-Шанский Несколько биономических соображений по поводу состава представителей подсемейства Cicindelinae (Coleoptera, Carabidae) в фауне западного Прибайкалья / Андрей Семенов-Тян-Шанский (С.-Петербург) // Компакт - 252359 / Семенов-Тян-Шанский. – С. 305-311
942026
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Несколько биономических соображений по поводу состава представителей подсемейства Cicindelinae (Coleoptera, Carabidae) в фауне западного Прибайкалья / Андрей Семенов-Тян-Шанский (С.-Петербург). – [Санкт-Петербург], 1909. – С. 305-311. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Русское Энтомологическое обозрение. 1908, № 3-4 (январь 1909 г.)


  На обл. дарств. надпись: Василию Карловичу Совинскому в знак искреннего уважения от автора. В инвентарной кн. и ген. кат. авторский знак на ЖУКИ
942027
  Семенов-Тян-Шанский Несколько биономических соображений по поводу состава представителей подсемейства Cicindelinae (Coleoptera, Carabidae) в фауне западного Прибайкалья / Андрей Семенов-Тян-Шанский (С.-Петербург) // Жуки. [Компакт - 252298]. – С. 305-311
942028
  Гинтов О.Б. Несколько важных шагов в направлении комплексирования сейсмологии и тектонофизики / О.Б. Гинтов, Я.М. Хазан // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 2. – С. 160-162. – Бібліогр.: c. 162. – ISSN 0203-3100
942029
  Потанин Г.Н. Несколько вопросов по изучению поверий, сказаний, суеверных обычаев и обрядов у сибирских инородцев / Г.Н. Потанин. – С.-Петербург, 1881. – 13 с.
942030
  Холодный Н.Г. Несколько воспоминаний о С.Г.Навашине / Н.Г. Холодный, 1931. – 383-386с.
942031
  Казакова Инга Несколько грамов удовольствия : Дело вкуса // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 145 : Іл.
942032
  Александровский Г.В. Несколько данных из психологии Гоголевского творчества / [соч.] Г. Александровского. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1902. – Отд. оттиск: Ежегодник Коллегии Павла Галагана. - Экз. деф. без обл.
942033
  Перетц В.Н. Несколько данных к объяснению сказаний о провалившихся городах / В.Н. Перетц. – Киев : Лито-тип. Т.Г. Мейнандера, 1904. – [2], 8 с.
942034
  Ершов Н.Г. Несколько данных относительно чешуекрылых / [соч.] Н. Ершова // Компакт - 252293 / Н.Г. Ершов. – С. 367-370


  ("Horae Societatis Entomologicae Rossicae")
942035
  Введенский В. Несколько данных, относящихся к вопросу о строении фосфористой кислоты / [соч.] Вл. Веденского; Из Химической. лаборатории Казанского университета // Юбилейное чествование профессора Императорского Казанского университета Алексендра Михайловича Зайцева 5 апреля 1888 года. – Казань, 1888. – 4 с.
942036
   Несколько дней из жизни следователя. – М., 1987. – 301с.
942037
  Базилевич В.М. Несколько документов к истории Веневских засек в XVII веке / В.М. Базилевич. – Тула : Тип. Е.И. Дружининой, 1915. – 32 с. – Отд. оттиск: Труды Тульской губернской архивной комиссии. Кн. 2


  На тит. стр. надпись: Глубокоуважаемому Евгению Дмитриевичу Сташевскому на добрую память от благодарного издателя
942038
  Смирнов П.П. Несколько документов к истории Соборного уложенья и Земского собора 1648-1649 гг. / [Сост.] Павел Смирнов. – Москва : О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1913. – [2], 20 с.
942039
  Перетц В. Несколько документов к истории Украины 1692-1759 гг. / Перетц В. // Синові України : зб. статей 1906 року на пошану проф. Володимира Антоновича / М. Дашкевич, М Сумцов, В. Хвойка, В. Перетц, М. [та ін.] Веселовський. – Фототип. відтворення. – Київ : Київ. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.], 1993. – С. 55-71. – ISBN 5-7702-0426-5
942040
  Любович Н.Н. Несколько документов по истории Реформации в Литве из Ватиканской библиотеки / Проф. Н.Н. Любович. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1914. – [1], 14 с. – Текст на рус. и латин. яз.
942041
  Херсковиц М. Несколько дополнительных замечаний о культурном релятивизме // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – С. 45-52. – ISSN 1606-951Х
942042
  Маркиш С. Несколько заметок о переводах с древних языков // Мастерство перевода. : сб. ст. / [Ред. кол. П.Г. Антокольский, В.А. Дынник, И.А. Кашкин и др. ]. – Москва, 1959. – С. 153-172
942043
  Кесслер К.Ф. Несколько заметок о фауне вообще и о Киевской фауне в частности // Известия о съезде естествоиспытателей в Киеве с 11-го по 18-е июня 1861 года : Приложение к отчету университета за 1860-1861 год / Съезд, (1861 ; Киев). естествоиспытателей. – Киев : В университетской тип., 1861. – С. 104-109
942044
  Иконников В.С. Несколько заметок по вопросам Cмутного времени в Московском государстве / В.С. Иконников. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, акц. о-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак Новицкого, 1916. – [2], 55 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1916


  На обл. экз. № 46979 автограф автора На экз. № 46980: дарственная надпись от автора и печать: из книг Василенко
942045
  Стеглик В. Несколько заметок, касающихся суверенитета Чешской республики в контексте европейской интеграции // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 76-80


  В статье затрагивается вопрос определения понятия суверенитета в контексте европейской интеграции, с одной стороны, так, как оно было определено в судебной практике Европейского суда, с другой стороны - так, как его определяют государства - члены ЕС. В ...
942046
  Загоровский Н.А. Несколько замечаний к вопросу о высыхании Одесских лиманов / Н.А. Загоровский, 1925. – 5с.
942047
  Бугославский С.А. Несколько замечаний к теории и практике критики текста / Сергей Богуславский ; (Из филол. семинария проф. В.Н. Перетца). – Чернигов : Тип. Губ. правл., 1913. – [2], 16 с.


  Содержание: 1. Процесс работы исследования в наиболее обычных случаях критики текста; 2. Классификация списков, как методологичечкий прием. Редакции В 1912 г. окончил историко-филологический фак-т Киевского ун-та св. Владимира, в 1912-1914 гг. ...
942048
  Стоянов Р.В. Несколько замечаний о времени и причинах основания Херсонеса Таврического // Вестник древней истории / РАН, отделение историко-филологических наук. – Москва, 2007. – № 2. – С. 125-144. – ISSN 0321-0391
942049
  Петухов Е. Несколько замечаний о лицах в лермонтовской поэзии / Е. Петухов. – 137-148с.
942050
  Гайденко П.И. Несколько замечаний о церковно-исторической науке (на примере исследования киевского периода Русской церкви0 // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 1 (48). – С. 61-65
942051
  Танфильев Г. Несколько замечаний о черноморском побережье Кавказа, вообще и об окресностях Гагр, в частности. – Одесса : Типо-Литография М. Соколовской, 1906. – 13 с. – Отд. оттиск из : Записок Крымско-Кавказского Горного клуба, №№3, 4, 5, 1906 г.
942052
  Лунгерсгаузен Л.Ф. Несколько замечаний об общем характере четвертичных отложений у Юго-Восточной границы Днепровского ледникового языка / Л.Ф. Лунгерсгаузен. – Оттиск. – 125-166с.
942053
  Калинкин В.М. Несколько замечаний об особенностях семантики поэтонимов // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 72-76. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
942054
  Ветухов А.В. Несколько замечаний по вопросу о том, влияет ли язык и на абстрактнейшие доктрины, каковы: счисление (арифметика) и математика, все ли равно, на каком языке учить и учиться счету / А.В. Ветухов. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1910. – 7 с. – Отд.оттиск : Рус.Фил.Вести, 1910 г.
942055
  Шиллер Н.Н. Несколько замечаний по поводу "Исследований по математической физике" кн. Б. Голицына / Н. Шиллер. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира, 1894. – 47 с. – Отд.оттиск. - Экз. без обл. и тит. л.
942056
  Холодный Н.Г. Несколько замечаний по поводу исследований В.О.Калиненко над железобактериями / Н.Г. Холодный, 1939. – С. 206-210. – Отд. оттиск
942057
  Гольдгаммер Д.А. Несколько замечаний по поводу исследования г. Ефимова о магнетизме газов / [соч.] Д. Гольдгаммера // Термодинамическая поверхность воды (по Гиббсу и Фан-Дер-Ваальсу) / Д.А. Гольдгаммер. – Москва : В унив. тип. (М. Каткова), 1884. – 8 с.
942058
  Фрейд З. Несколько замечаний по поводу понятия "бессознательное" // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (21). – С. 12-19. – ISSN 2307-3195
942059
  Грацианов В.И. Несколько замечаний по поводу работы Г.В. Грацианову "Опыт обзора рыб Российской Империи" [Рецензия Л.С. Берга] : (Представлено 17 сентября 1908 г.) / [соч.] Л.С. Берга. – [Санкт-Петербург], 1909. – С. 437-464. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического Музея Имп. Академии наук. 1908, т. XIII


  Лев Семёнович (Симонович) Берг (1876-1950) Ежегодник зоологического музея Императорской Академии наук [Текст]. - СПб. : Изд. Имп. Акад. наук. Тип. Имп. Акад. наук, 1896 - . - Тит. л. парал. : фр. - Ч. текста парал. : рус., фр., нем. Т. XIII : ...
942060
  Ветухов А.В. Несколько замечаний по поводу рецензии И. Анненского о "Начатках русской грамматики" А. Ветухова / А.В. Ветухов. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1910. – 10 с. – Отд.отт. из : "Рус.Фил.Вести"
942061
  Холодный Н.Г. Несколько замечаний по поводу старой и новой литератуы о железобактериях / Н.Г. Холодный. – 149-158с.
942062
  Рудзкой М.П. [Рудский П М. Несколько замечаний по поводу теории образования гор / [соч.] М.П. Рудзкого // Из летних экскурсий 1898 г. / К.Д. Глинка. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1899. – С. 165-177
942063
  Сергеева Елена Несколько идей для отдыха в Греции : Ионические острова. Destionations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 66 : Фото
942064
  Пунченок А.Е. Несколько историй / А.Е. Пунченок. – М, 1956. – 272с.
942065
  Чавчавадзе И.Г. Несколько картин, или случай из жизни разбойника : поэма / Илья Чавчавадзе ;. – Тбилиси : Мерани, 1975. – 40 с.
942066
  Гарин-Михайловский Несколько лет в деревне / Гарин-Михайловский. – Чебоксары, 1980. – 382с.
942067
  Влэстару Б.М. Несколько летних дней : рассказы / Б.М. Влэстару; авториз. пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1972. – 240 с.
942068
  Новацкая Эва Несколько месяцев - целая жизнь : повесть / Новацкая Эва. – Москва, 1984. – 142 с.
942069
  Аверинцев С. Несколько мыслей о "евразийстве" Н. С. Трубецкого // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 2. – С.137-150. – ISSN 0130-7673
942070
  Будилович А. Несколько мыслей о греко-славянском характере деятельности свв. Кирилла и Мефодия / А. Будилович. – Варшава : [б. и.], 1885. – 117 с.
942071
  Соболевский А.И. Несколько мыслей об древней русской литературе / А.И. Соболевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1903. – [2], 21 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, 1903, т. 8, кн. 2, с. 138-158
942072
  Юзефович Б.М. Несколько мыслей по поводу суда присяжных / Б. Юзефович. – Киев : Тип. Г.Л. Фронцкевича, 1895. – 30 с.
942073
  Бобринский А.А. Несколько неизданных змеевиков : сообщение / А.А. Бобринский. – С.-Петербург : Типография И.Н. Скороходова, 1898. – 8 с.
942074
  Фомин А.В. Несколько новых видов растений из Закавказья / А.Фомин. – Тифлис : Тип. К.П. Козловского, 1909. – 14 с. – Без обл. - Отд. оттиск: Вестник Тифлисского Ботанического сада. 1909. Вып. 14, с. 43–56
942075
  Щербаков Ф.С. Несколько новых данных о географическом распространении уховерток Российской Империи (Orthoptera. Forficulodea) / Ф.С. Щербаков (Москва) // Компакт - 252339 / Ф.С. Щербаков. – 6 с. – Библиогр.: Цитируемая литература с. 6 (11 назв.)


  На с. 1 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову автор
942076
  Костылев Ю.А. Несколько новых и малоизвестных видов сем. Vespidae (Hym.) / Ю.А. Костылев, 1936. – С. 221-227
942077
  Шелюжко Л.А. Несколько ноых форм чешуекрылых / Л. Шелюжко. – [Санкт-Петербург], 1908. – 3 с. – Шифр. док. у ген. каталоге: 59 Чешу... - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение, 1907, № 4, с. 232-234
942078
  Бугай Д.В. Несколько пассажей, иллюстрирующих этику Плотина // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 1. – С. 135-145. – ISSN 0042-8744
942079
  Гроссман В.С. Несколько печальных дней / В.С. Гроссман. – Москва, 1989. – 431с.
942080
  Чебаненко И. Несколько поэтических сочинений / Иван Чебаненко. – Киев, 2001. – 154с. – ISBN 966-95585-2-2
942081
  Срезневский И.И. Несколько припоминаний о научной деятельности А.Е. Викторова / [Соч.] Акад. И.И. Срезневского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1881. – [2], 23 с. – Прил. к 38 т. "Зап. Акад. наук". 1881, № 5
942082
  Глыбач К.В. Несколько проблем математики / К.В. Глыбач. – Куйбышев, 1991. – 17 с.
942083
  Индриксон Ф.Н. Несколько работ по физике : для учеников средней школы / Ф. Индриксон. – Санкт-Петербург : "Т-во худож. печати", 1905. – 108, II с.
942084
  Иверсен В.М. Несколько редких и интересных русских монет из собрания В.М. Иверсена / В.М. Иверсен. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1906. – [2], 29 с. : ил. – Отт. из 1 т. "Зап. Нумизмат. отд-ния Рус. археол. о-ва"
942085
  Макарова Г.В. Несколько слов в связи с выходом в свет новой книги о Ф.В. Булгарине // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 5. – С. 91-93. – ISSN 0132-1366
942086
   Несколько слов для настоящих мужчин. – Алма-Ата, 1990. – 270с.
942087
  Слудский Ф.А. Несколько слов о вихревых атомах сэра В. Томсона / [соч.] Ф.А. Слудского. – [Москва] : [Изд. Моск. о-ва испытателей природы ; В унив. тип.], 1879. – 6 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Bulletin de la Societe imperiale des naturalistes de Moscou
942088
  Дуров М. Несколько слов о графе А.К. Толстом и его поэтической деятельности. – Вильна : Печатня А.Г. Сыркина, 1877. – 18 с. – Отд. оттиск из : "Вилен. Вест", №№ 7,8
942089
  Криксин В.С. Несколько слов о дневнике Сестренцевича, первого митрополита всех римско-католических церквей в России : (По поводу изд. в кн. 16 "Старины и новизны" дневника Сестренцевича за 1797 и 1798 г.) / В.С. Криксин. – Санкт-Петербург : О-во ревнителей рус. ист. просвещения, в память имп. Александра III, 1913. – 23 с. – Библиогр. в примеч.
942090
  Голубев А. Несколько слов о жизни и церковно-общественной деятельности св. Кирила, Архиепископа Александрийского ([ум.] 444 г.) : (По поводу трактаций проф. Ю.А. Кулаковского по данному вопр. в его соч. "История Византии", т. 1. (395-518), 2-е изд., пересмотр. Киев 1913 г.) / Алесей Голубев, воспитанник 7 кл. Киев. 3 гимназии. – Москва : Печатня А.И. Снегиревой, 1913. – 29 с. – Отд. оттиск: Голос Церкви. 1913, № 11. – Библиогр. в примеч.


  На тит. л. дарств. надпись: Стольмашевско от автора 1914 г.
942091
   Несколько слов о жмудских народных книгах // Критическое обозрение сочинения М. Троицкого "Немецкая психология в текущем столетии, историческое и критическое исследование с предварительным очерком успехов психологии со времен Бэкона и Локка" Москва, 1867 г. / С.С. Гогоцкий. – 2-е, доп. изд. – Киев : Тип. В.А. Менчиц, 1877. – 27 с.
942092
  Русов А.А. Несколько слов о значении трудов и творчества Н.В. Лисенка для малорусского народаН.В. Лысенко и русская музыкальная культура / А. Русов. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира АО печ. и изд. дела НН.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – [2], 35 с. – Отд. оттиск из журн.: Киевская старина
942093
  Варпаховский Н. Несколько слов о зоологических исследованиях в Нижегородской губернии : (Предварительный отчет Нижегеродскому губернскому земству) / Печатано с разрешения г. Нижегородского губернатора Н.М. Баранова 14 апреля 1888 г. – Нижегородск : Тип. Й.Соколенкова, 1888. – 11 с.
942094
  Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере / В.И. Вернадский, 1944. – 120с.
942095
  Рейнгард А.Л. Несколько слов о покровных суглинках Предкавказья / А.Л. Рейнгард. – 428-432с.
942096
  Красовский А.В. Несколько слов о послетретичных отложений на Украине / А.В. Красовский. – Кам"янець-на Поділлю, 1927. – 11с.
942097
  Тютчев И.А. Несколько слов о преподавании химии // Известия о съезде естествоиспытателей в Киеве с 11-го по 18-е июня 1861 года : Приложение к отчету университета за 1860-1861 год / Съезд, (1861 ; Киев). естествоиспытателей. – Киев : В университетской тип., 1861. – С. 114-120
942098
  Молчанов Л.А. Несколько слов о птицах северного острова Новой Земли / Л.А. Молчанов // Компакт - 252322 / Молчанов Л.А.


  Пресноводная биологическая станция Императорского С.-Петербургского общества естествоиспытателей
942099
  Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора / А.С. Голубкина. – М.-Л., 1937. – 95с.
942100
  Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора / А.С. Голубкина. – М., 1958. – 32с.
942101
  Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора / А.С. Голубкина. – М., 1960. – 48с.
942102
  Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора / А.С. Голубкина. – М., 1963. – 31с.
942103
  Мережко А. Несколько слов о Светлане Ярославовне Фурсе // Відданість правовій науці : 50 - Фурсі Світлані Ярославівні : [наук. статті її колег, друзів, учнів] / [упоряд.: Фурса Є.І., Кармаза О.О., Паливода Ю.В.]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – С. 33-35. – ISBN 978-966-437-277-7
942104
  Видгоф Л. Несколько слов о стихотворениях О. Мандельштама "Сумерки свободы" и "Квартира тиха, как бумага..." // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 388-406. – ISSN 0042-8795
942105
  Ларионов Д.К. Несколько слов о филогенетической связи двурядного и многорядного ячмня / Д.К. Ларионов. – Масливка, 1928. – 22с.
942106
  Межуев Б.В. Несколько слов о цикличности революций // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 4. – С.55-60. – ISSN 0321-2017
942107
  Клейгельс А.Н. Несколько слов об албанцах и весеннем восстании 1910 года / А.Н. Клейгельс. – Санкт-Петербург : Сила, 1913. – [2], 48 с., 1 л. фронт. (карт.), 1 л. карт.
942108
  Макеева Е. Несколько слов об аудите во Франции // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 4 (4) травень. – С. 7-9. – ISSN 2306-0050
942109
  Веретенников В. Несколько слов об исторической критике / В. Веретенников. – Харьков : Тип. "Печатное дело", 1913. – 14 с. – Отд. оттиск из: Сборник Харьков. ист.-филол. о-ва в честь проф. В.П. Бузескула
942110
  Красовский А.В. Несколько слов по геологии Бессарабии / А.В. Красовский. – Вырезка из Записок геологич. отд. – 81-88с.
942111
  Кулаковский Ю.А. Несколько слов по поводу "ответа" проф. Ф.А. Брауна / [Юлиан Кулаковский] // К истории готской епархии (в Крыму) в VIII веке / Ю.А. Кулаковский, 1898. – С. 262-269
942112
  Чернев Н.П. Несколько слов по поводу книги его императорского высочества великого князя Георгия Михайловича : Описание и изображение некоторых редких монет моего собрания / Н.П. Чернев. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1886. – [2], 19 с. – Из июн. кн. журн. "Труды Киев. духов. акад." 1886 г.
942113
  Гуткина Н.И. Несколько случаев из практики школьного психолога / Н.И. Гуткина. – М., 1991. – 76с.
942114
  Плигинский В.Г. Несколько случаев уродства у жесткокрылых / В.Г. Плигинский, 1929. – 140с.
942115
  Булаховская Юлия Несколько соображений о "Болонской системе" // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2009. – № 4 (66). – С. 93-95


  Болонський процес
942116
  Алфераки С.Н. Несколько соображений по поводу понятий "род" и "подрод" в зоологической систематике / С.Н. Алфераки // Зоология. [Компакт - 252336]. – 8 с.
942117
  Семенов-Тян-Шанский А.П. [Алфераки С.Н.] Несколько соображений по поводу труда А.П. Семенова-Тянь-Шаньского - "Таксономические границы вида и его подразделения" / [соч.] Сергея Алфераки, почетного чл. Рус. Энтомол. О-ва, кор. Зоол. муз. АН ... – Москва : Университ. тип., 1910. – С. 165-170. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Биологический журнал. 1910, т. 1, кн. 4


  Алфераки, Сергей Николаевич (1850-1918);
942118
  Богданов-Катьков Н.Н. Несколько страниц из истории прикладной энтомологии : памяти Карла Эдуардовича Линдемана / Н.Н. Богданов-Катьков. – Ленинград : Издание журнала "Защита растений от вредителей" : (1-я Тип. изд-ва Ленингр. облисполкома и Совета), 1930. – 9 с. – Отд. отт. из : "Бюллетень защиты растений от вредителей", Т. 6, №5-6
942119
  Недоборовский З. Несколько страничек из моих воспоминаний / З. Недоборовский. – 15с.
942120
  Зайцев Ф.А. Несколько фенологических наблюдений над водяными жуками и описание нового вида р. Hydroporus Clairv. Из Новгородской губ. () / Ф.А. Зайцев (С.-Петербург) // Компакт - 252390 / Ф.А. Зайцев. – 8 с.
942121
  Тэсс Т.Н. Несколько часов одной жизни. / Т.Н. Тэсс. – Москва : Известия, 1973. – 272с.
942122
  Каманин И.М. Несколько черт для характеристики профессора Терновского. – [Киев], 1911. – 10 с., 1 л. портр. (фронт.). – Автор указан в конце текста. - Отд. оттиск: Чтения в историческом обществе Нестора-летописца, 1911 г., т. 22, № 1-2, отд. 1, с. 60 – 69. - Без тит. л. и обл.
942123
  Алигер М.И. Несколько шагов : новые стихи (1956-1960) / М.И. Алигер. – Москва : Советский писатель, 1962. – 138 с.
942124
  Алигер М.И. Несколько шагов : новые стихи (1956-1960) / М.И. Алигер. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Советский писатель, 1964. – 179 с. – Циклы: Просека; Две встречи (1958-1960); Белый свет; Третья весна
942125
  Куклин Л.В. Несколько школьных "почему?" / Л.В. Куклин. – Л, 1989. – 189с.
942126
  Кулик Н. Нескорена // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 10 червня (№ 23). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
942127
  Клочек Г. Нескорена (Штрихи до життєвої і творчої біографії Ліни Костенко) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 9 (726), вересень. – С. 59-64. – ISSN 0130-5263
942128
  Йовик І. Нескорена армія : спогади / Іван Йовик. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 269, [1] с. – ISBN 978-617-673-899-2
942129
   Нескорена Берегиня : Жертви московсько-комуністичного терору 20 століття. – Торонто; Львів : Піраміда, 2002. – 280с. : іл., фото. – Книга видана з нагоди 50-ліття СФУЖО; На титул. аоркуші: Присвячується пам"яті героїчних жінок-політв"язнів України. – ISBN 966-7188-59-0
942130
  Заболотний І.П. Нескорена Волинь / І.П. Заболотний. – Львів, 1964. – 204с.
942131
  Яблонський В. Нескорена Волинь : (кіносценарій) / Валентин Яблонський, Оксана Яблонська. – Київ : Український пріоритет, 2018. – 183, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7656-27-1
942132
   Нескорена Долинщина. Літопис визвольних змагань : Мартирологи, біографії, спогади, документи, фотографії. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2002. – 700 с. – ISBN 966-7363-78-3
942133
  Сюндюков І. Нескорена квітка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 18 вересня (№ 169). – С. 7


  "Спалах перед світанком" - так названо книжку-альбом, присвячену творчості й подвигу Алли Горської.
942134
   Нескорена нація. – Львів, 2001
942135
  Гончар О. Нескорена Полтавчанка : (Земля гуде): Повість про Л. Убийвовк / О. Гончар. – Київ : Молодь, 1965. – 231с. – (Герої, роки, звершення)
942136
  Сергійчук В.І. Нескорена українка // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2013 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2012. – С. 115-118. – ISBN 978-966-2911-16-9


  До 100-річчя від дня народження Валентини Кульчинської.
942137
   Нескорена українка. До 135-річчя від дня народження О.В. Дучимінської // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Г.В. Массовер. – Київ, 2018. – № 2, 2018, 2 квартал. – С. 70-82. – ISSN 0130-2043
942138
  Сергійчук Володимир Нескорена церква : Подвижництво греко-католиків України в боротьбі за віру і державу / Сергійчук Володимир. – Київ : Дніпро, 2001. – 494с. – 9у2Серг Шифр дубл. – Бібліогр.: Перелік документів: с.465-474. – ISBN 966-578-014-X
942139
  Радчик Р.В. Нескорене слово : тексти лекцій для студентів Інституту журналістики зі спецкурсу "Публіцистика періоду Другої світової війни" / Р.В. Радчик ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ : Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, 2008. – 172с.
942140
  Мельниченко В.Ю. Нескорений / Мельниченко В.Ю. – Киев : Молодь, 1990. – 213 с.
942141
   Нескорений гетьман - творець першої у світі Конституції. До 350-річчя від дня народження П.С. Орлика // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. І.О. Аврахова. – Київ, 2022. – № 4, 2022, 4 квартал. – С. 41-49. – ISSN 0130-2043
942142
  Вишневська М. Нескорений і незабутий // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21 травня (№ 90). – С. 10


  35 років тому похорон Володимира Івасюка у Львові перетворився на масову акцію протесту проти радянської влади.
942143
  Посівнич М. Нескорений командир / Микола Посівнич. – Торонто; Львів : Літопис УПА, 2007. – 64c. : іл. – (Літопис Української Повстанської Армії)
942144
  Посівнич М. Нескорений командир // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 7. – С. 81-93. – ISSN 0868-4790


  До 100-річчя від дня народження Романа Шухевича
942145
  Посівнич М. Нескорений командир / Микола Посівнич // Літопис Української Повстанської Армії / [ відп. ред. П. Й. Потічний ]. – 2-е, доповн., розшир. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2008. – Нескорений командир / Микола Посівнич. – 77 с. – (Події і люди ; кн. 1)
942146
  Паламарчук Г.П. Нескорений Прометей / Г.П. Паламарчук. – Київ, 1968. – 111с.
942147
  Василашко В. Нескорений Сергій Мартинюк // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 31 липня (№ 15/16)
942148
  Сліпушко О. Нескорений Тарас Шевченко: мистецька спадщина 1847-1861 рр. // Ходімо дальше, дальше слава... . Мистецька спадщина Тараса Шевченка 1847-1861 років : рисунок, акварель, сепія, гравюра / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. Д.В. Стус ; перед. сл. Сліпушко О.М. ; вітал. сл. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 6-23. – ISBN 978-966-439-716-9
942149
   Нескорений, мов душа народу. До 100-річчя від дня народження Є.О. Адамцевича // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, К.В. Камінська, В.О. Каноненко [та ін.]. – Київ, 2003. – 1 кв. 2004 р. – С. 15-23. – ISSN 0130-2043
942150
  Зозуляк В. Нескорені / В. Зозуляк. – Пряшів, 1962. – 354с.
942151
  Мечник С.М. Нескорені = Invincible : док. повість про геройську боротьбу членів революційної ОУН / С.М. Мечник. – Лондон : Українська видавнича спілка, 1965. – 288 с. – Парал. тит. арк. англ.
942152
  Орленко В.Г. Нескорені / В.Г. Орленко. – Львів, 1972. – 144с.
942153
   Нескорені. – К., 1982. – 254с.
942154
  Софійчук М. Нескорені / Михайло Софійчук. – Косів : Писаний камінь, 2006. – 108 с. – ISBN 966-8519-28-0
942155
  Кабачинська С. Нескорені // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 січня (№ 2). – С. 10


  "Найкращим пам"ятником Стусу буде справді незалежна і могутня Україна".
942156
  Шалівська З. Нескорені депортаціями. Переселені за свавільним рішенням комуністичних правителів УРСР та Польщі родини були під наглядом агентів КДБ як неблагонадійні // Україна молода. – Київ, 2021. – 23 березня (№ 28)


  Переселенці... Так безлико стали називатись майже пів мільйона українців із Холмщини, Лемківщини, Підляшшя, які за свавільним рішенням комуністичних правителів УРСР та Польщі були примусово виселені переважно у степові райони півдня та сходу України. А ...
942157
  Маківка С.А. Нескорені креси : (Записки політв"язня) / С.А. Маківка. – Львів, 1954. – 108 с.
942158
  Маківка С.А. Нескорені креси : записки політв"язня / С.А. Маківка. – Вид. 2-е, доп. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1957. – 160 с.
942159
  Мазило В.М. Нескорені патріоти / В.М. Мазило. – К, 1975. – 48с.
942160
  Мірошников І.Я. Нескорені харків"яни / І.Я. Мірошников. – Київ, 1969. – 102с.
942161
  Дем"яненко В. Нескорені шахтарчата / В. Дем"яненко. – Донецьк, 1972. – 152с.
942162
   Нескорені: національно-визвольний рух на Вінниччині 40-50-х років XX ст. мовою документів та досліджень / В.Й. Гурин [та ін.] ; Держ. арх. Вінниц. обл. ; Вінниц обл. орг. т-ва "Меморіал" ім. В.Стуса ; Краєзнав. т-во "Поділля" ; Б-ка іст. клубу "Холодний Яр". – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2009. – 303, [1] с. : фот. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2024-71-5
942163
  Головко Т. Нескореність по імені свобода // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 11 листопада (№ 22). – С. 4-5


  Чим близькі й дорогоцінні українцям заповіти вождя чеченського народу.
942164
  Кардаш І. Нескоренність, як головна ознака свободи (за творчістю Івана Багряного) // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 36-46. – ISBN 978-966-306-020-4
942165
   Нескромное очарование Люцерна // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 114-116 : фото
942166
  Дидро Дени Нескромные сокровища // Хромой бес / Лесаж Ален Рене. – Москва : Иолос, 1993. – С. 399-605. – ISBN 5-86737-001-1
942167
   Нескучная книга для всей семьи. – Минск, 1991. – 286с.
942168
  Арцишевский А.А. Нескучные уроки : [для сред. школ. возраста] / А.А. Арцишевский. – Алма-Ата : Жалын, 1980. – 159 с. : ил.
942169
  Букатов В. Нескучные уроки физики, математики, географии, химии и биологии : Пособие по социоигровой педагогике / Вячеслав Букатов, Александра Ершова. – Киев : Шкільний світ. Издатель Л. Галицына, 2006. – 128с. – На обкл.: Нам 10 років. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-8070-97-6; 966-356-035-5
942170
  Коваленский А. Нескучный сад / А. Коваленский. – Л, 1930. – 160с.
942171
  Уварова Л.З. Нескучный сад / Л.З. Уварова. – М, 1964. – 79с.
942172
  Амлинский В.И. Нескучный сад : повесть, романы, рассказы / Владимир Амлинский. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 607 с. : ил.
942173
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 1. – 2012
942174
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 2. – 2012
942175
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 3. – 2012
942176
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 4. – 2012
942177
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 5. – 2012
942178
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 6. – 2012
942179
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 7. – 2012
942180
   Нескучный сад : журнал о православной жизни: спецвыпуск / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 8 : Портрет современника. – 2012
942181
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 9. – 2012
942182
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 10 (81). – 2012
942183
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 11 (82). – 2012
942184
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 12 (83). – 2012
942185
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 1/2 (83). – 2013
942186
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 3 (84). – 2013
942187
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 4 (85). – 2013
942188
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 5 (86). – 2013
942189
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 6 (87). – 2013
942190
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 7 (88). – 2013
942191
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 8 (89). – 2013
942192
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 9 (90). – 2013
942193
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 10 (91). – 2013
942194
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 11 (92). – 2013
942195
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 12 (93). – 2013
942196
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 1/2 (94). – 2014
942197
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 3 (95). – 2014
942198
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 4 (96). – 2014
942199
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 5 (97). – 2014
942200
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 6 (98). – 2014
942201
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 7 (99). – 2014
942202
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 8 (100). – 2014
942203
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 1/2 (104). – 2015
942204
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 3 (105). – 2015
942205
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 4 (106). – 2015
942206
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 5 (107). – 2015
942207
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 6 (108). – 2015
942208
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 7 (109). – 2015
942209
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 8 (110). – 2015
942210
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 9 (111). – 2015
942211
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 10/11 (112). – 2015
942212
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 12 (113). – 2015
942213
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 1/2 (114). – 2016. – 66с.
942214
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 3 (115). – 2016. – 81с..
942215
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 4 (116). – 2016. – 66 с.
942216
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 5 (117). – 2016. – 50 с.
942217
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 6 (118). – 2016. – 50 с.
942218
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 7 (119). – 2016. – 50 с.
942219
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 8 (120). – 2016. – 50 с.
942220
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 9 (121). – 2016. – 50 с.
942221
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 10/11 (122). – 2016. – 66 с.
942222
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 12 (123). – 2016. – 66 с.
942223
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 1/2 (124). – 2017. – 50 с.
942224
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 3 (125). – 2017. – 50 с.
942225
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 4 (126). – 2017. – 50 с.
942226
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 5 (127). – 2017. – 50 с.
942227
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 6 (128). – 2017. – 50 с.
942228
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред.: С. Волкова. – Киев : "ВИТ" НВП ТОВ, 2001-
№ 7 (129). – 2017. – 50 с.
942229
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев : "ВИТ" НВП ТОВ, 2001-
№ 8 (130). – 2017. – 50 с.
942230
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев : "ВИТ" НВП ТОВ, 2001-
№ 9 (131). – 2017. – 50 с.
942231
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев : "ВИТ" НВП ТОВ, 2001-
№ 10/11 (132). – 2017. – 50 с.
942232
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев : "ВИТ" НВП ТОВ, 2001-
№ 12 (133). – 2017. – 58 с.
942233
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 1/2 (134). – 2018. – 50 с.
942234
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 3 (135). – 2018. – 50 с.
942235
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; гл. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 3, спецвыпуск : Все о декоративных травах. Каталог декоративных трав, 112 видов и 120 сортов. – 2018. – 50 с.
942236
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 4 (136). – 2018. – 50 с.
942237
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 5 (137). – 2018. – 50 с.
942238
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 6 (138). – 2018. – 50 с.
942239
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; гл. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 7/8 (139). – 2018. – 50 с.
942240
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; гл. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 9 (140), сентябрь. – 2018. – 50 с.
942241
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; гл. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 10/11(141), октябрь - ноябрь. – 2018. – 50 с.
942242
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; гл. ред. С. Волкова. – Киев : ВІТ НВП ТОВ, 2001-
№ 12 (142), декабрь. – 2018. – 47, [3] c., включ. обкл.
942243
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев : ВИТ, 2001-
№ 1/2 (143). – 2019. – 49, [1] с., включ. обкл.
942244
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев : ВИТ, 2001-
№ 3/4 (144). – 2019. – 48, [2] с., включ. обкл.
942245
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев : ВИТ, 2001-
№ 5/6 (145). – 2019. – 48, [2] с., включ. обкл.
942246
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев : ВИТ, 2001-
№ 7/8/9 (146). – 2019. – 48, [2] с.
942247
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев : ВИТ, 2001-
№ 10/11/12. – 2019. – 49, [1] с.
942248
  Харчук Б.М. Неслава : повість / Б.М. Харчук. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 131 с.
942249
  Жуков Борис Несладкая жизнь : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 116-121 : Фото
942250
  Дажина И.М. Несломленные / И.М. Дажина. – Москва, 1986. – 176с.
942251
  Дуняшенко Н. Неслухняність чи спосіб утвердження власного я? : за оповіданням Володимира Винниченка "Федько-халамидник" // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6 (116). – С. 44-49
942252
  Пальгуева Галина Михайловна Неслучайные люди : детский библиотекарь вымирает как класс // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 39-40. – ISSN 1727-4893


  Не все дети стремятся во взрослую жизнь. Не все детские библиотекари способны проникнуть в мир ребёнка. Как сделать так, чтобы они встретились, и человек за кафедрой в детской библиотеке был не случайным человеком в этой непростой профессии, а немножко ...
942253
  Азерников В.З. Неслучайные случайности: рассказы о великих открытиях и выдающихся ученых : рассказы о великих открытиях и выдающихся ученых : для ст. возраста / В.З. Азерников ; ил.: Ю. Лышко. – Москва : Детская литература, 1972. – 271 с. : ил.
942254
  Шамба Н. Неслучайные страсти / Н. Шамба. – Ростов-на-Дону, 1996. – 413с.
942255
  Макаров В. Неслыханная удача фюрера // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 5. – С. 51-56. – ISSN 0235-7089


  Чи міг Адольф Гітлер попасти в радянський полон?
942256
  Гюрпынар Х.Р. Неслыханное дело / Х.Р. Гюрпынар. – М., 1959. – 126с.
942257
  Красавицкая М.П. Неслыханное дело / М.П. Красавицкая. – Рига, 1980. – 492с.
942258
  Кудрявцев Б.Б. Неслышимые звуки / Б.Б. Кудрявцев. – Москва ; Ленинград, 1950. – 40 с.
942259
  Мясников Л.Л. Неслышимый звук / Л.Л. Мясников. – Ленинград : Судпромгиз, 1963. – 111 с.
942260
  Мясников Л.Л. Неслышимый звук / Л.Л. Мясников. – 2-е изд. – Л., 1967. – 139с.
942261
  Санги В.М. Неслышная любовь : стихи / Владимир Санги ;. – Москва : Советский писатель, 1990. – 144 с.
942262
  Капица П.И. Неслышный зов / П.И. Капица. – Л., 1977. – 576с.
942263
  Капица П.И. Неслышный зов / П.И. Капица. – Ленинград, 1987. – 511 с.
942264
  Лурье Э.В. Неслышный крик: Стихи. / Э.В. Лурье. – Л., 1990. – 80с.
942265
  Поздышев В.А. Неслышный снег. / В.А. Поздышев. – М, 1970. – 216с.
942266
  Тримбач С. Несмак і смак інтелектуалів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 25 жовтня (№ 190). – С. 6


  Нове українське кіно прагне вийти на контакт з масовою аудиторією.
942267
  Видерман Х. Несмелая улыбка / Х. Видерман. – Монреаль, 1946. – 208с.
942268
  Супян В. Несмертельно больная экономика США // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 91-110. – ISSN 0130-9625
942269
  Федосеев Семен Несмертельно и нестандартно : арсенал / Федосеев Семен, Эллсбрук Уэсли // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 116-122 : Фото
942270
  Белоголовцев Никита Несмешной прикол : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 26-28 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
942271
  Хисамутдинов А.И. Несмещенные оценки в методах Монте-Карло для интегральных уравнений / А.И. Хисамутдинов. – Новосибирск, 1986. – 147 с.
942272
  Воинов В.Г. Несмещенные оценки и их применения. / В.Г. Воинов, М.С. Никулин. – Москва : Наука, 1989. – 436 с.
942273
  Гершанова С.Ю. Несмеяна / С.Ю. Гершанова. – М, 1981. – 110с.
942274
  Шуртаков С.И. Несмолкаемая песня / С.И. Шуртаков. – Элиста, 1982. – 352с.
942275
  Шуртаков С.И. Несмолкаемая песня. / С.И. Шуртаков. – М, 1985. – 47с.
942276
  Зубавин Б.М. Несмолкающая батарея / Б.М. Зубавин. – М, 1953. – 144с.
942277
  Лавров И.М. Несмолкающая песня / И.М. Лавров. – М., 1956. – 279с.
942278
  Щипачев С.П. Несмолкшая тишина / С.П. Щипачев. – Москва, 1975. – 31с.
942279
  Григорьев Н. Несносный Фаддей. / Н. Григорьев. – Ленинград, 1963. – 189 с.
942280
  Маазик Э.А. Несносный характер : рассказы / Э.А. Маазик; пер. с эст. В.Рубер. – Москва : Советский писатель, 1962. – 133 с.
942281
  Корсунов Н.Ф. Несносный характер / Н.Ф. Корсунов. – Алма-Ата, 1969. – 216с.
942282
  Липкович Я.С. Несносный характер. / Я.С. Липкович. – М., 1959. – 88с.
942283
  Горький М. Несобранные литературно-критические статьи / М. Горький. – Москва, 1941. – 546с.
942284
  Чехов А.П. Несобранные письма / А.П. Чехов. – М, 1927. – 124с.
942285
  Богданов Н. Несобранные письма Михаила Булгакова // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 4 июль-август. – С. 407-422. – ISSN 0042-8795
942286
  Чуковский К.И. Несобранные статьи о Н.А.Некрасове / К.И. Чуковский. – Калининград, 1974. – 102 с.
942287
  Соколова Л.А. Несобственно-авторская несобственно-прямая речь как стилистическая категория. / Л.А. Соколова. – Томск, 1968. – 282с.
942288
  Дронова Нина Петровна Несобственно-косвенная речь в немецком языке. (На материале источников XVI-XX вв.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дронова Нина Петровна; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1975. – 21л.
942289
  Кислая С.В. Несобственно-определительные придаточные предложения в современном немецком языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кислая С.В. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. Львов. гос. ун-т им. Ив. Франко. – Львов, 1963. – 18 с.
942290
  Лю Цзюань Несобственно-прямая речь в авторском повествовании // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (38). – С. 102 - 104. – ISSN 1684-2618
942291
  Кусько Е.Я. Несобственно-прямая речь в современной немецкой литературе : Дис... докт. филол.наук: 10.02.04 / Кусько Е. Я.; Львов. гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1979. – 400л. – Бібліогр.:л.352-379
942292
  Кусько Е.Я. Несобственно-прямая речь в современной немецкой литературе : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.04 / Кусько Е.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 48 с.
942293
  Гончарова Е.А. Несобственно-прямая речь в современной немецкой художественной прозе : Автореф... канд. филол.наук: / Гончарова Е.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1969. – 20л.
942294
  Андриевская А.А. Несобственно-прямая речь в современной французской художественной прозе : Дисс.на соиск.учен.степ.док.филол.наук / Андриевская А.А.; КГУ.Каф.романской филологии. – Киев. – 443л.
Том 1. – 1968. – 443л.
942295
  Андриевская А.А. Несобственно-прямая речь в современной французской художественной прозе : Дисс.на соиск.учен.степ.док.филол.наук / Андриевская А.А.; КГУ.Каф.романской филологии. – Киев. – 858л. – Библиогр.: л.1-26
Том 2. – 1968. – 858л. – Библиогр.: л.1-26
942296
  Андриевская А.А. Несобственно-прямая речь в современной французской художественной прозе : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 677 / Андриевская А.А. ; КГУ. – Киев, 1969. – 64 с.
942297
  Андриевская А.А. Несобственно-прямая речь в современной французской художественной прозе : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 677 / Андриевская А.А. ; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1970. – 64 c.
942298
  Андриевская А.А. Несобственно-прямая речь в художественной прозе Луи Арагона / А.А. Андриевская. – Киев : Київський університет, 1967. – 171 с.


  Книга представляет собой исследования автора в области стилистического синтаксиса, а именно- исследование приема несобственно-прямой речи как актуального типа организации языка современной художественной прозы. Во введение дается общая основная ...
942299
  Фещенко В.Г. Несобственно-прямая речь как средство художественной изобразительности: (На матер. произведений М.М.Пришвина.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Фещенко В.Г.; Ин-т языковедения им. А.А.Потебни АН УССР. – К., 1978. – 25л.
942300
  Мартынюк Т.Ф. Несобственно прямая речь в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Мартынюк Т.Ф. ; МВО СССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1954. – 11 с.
942301
  Мартынюк Т.ф. Несобственно прямая речь в современном немецком языке : Дис... канд.филологич.наук: / Мартынюк Т.ф.; КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1954. – 212л. – Бібліогр.:л.204-211
942302
  Еремин И.И. Несобственные задачи линейного и выпуклого программирования / И.И. Еремин. – Москва : Наука, 1983. – 335с.
942303
   Несобственные задачи оптимизации / Еремин И.И. – Свердловск, 1982. – 99 с.
942304
  Крючкова И.В. Несовершенная матрица экономики Украины // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 6 (635). – С. 53-60. – ISSN 0131-7741
942305
  Селецкий А.И. Несовершеннолетние с отклоняющимся поведением / А.И. Селецкий, С.А. Тарарухин. – Киев : Вища школа, 1981. – 238с.
942306
  Волосатов А.В. Несовершеннолетний как суб"ект уголовной ответственности в России с XVIII века (историко-правовой аспект) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 3. – С.172-177. – ISSN 1684-2626
942307
   Несовершенные грибы. – Алма-Ата, 1975. – 518с.
942308
  Мельник В.А. Несовершенные грибы на древесных и кустарниковых породах / В.А. Мельник, И.С. Попушой. – Кишинёв, 1992. – 368с.
942309
   Несовершенства в кристаллах полупроводников : пер. с англ. – Москва : Металлургия, 1964. – 303 с.
942310
  Родес Р.Г. Несовершенства и активные центры в полупроводниках. : пер. с англ. / Р.Г. Родес. – Москва : Металлургия, 1968. – 372с.
942311
   Несовершенства кристаллического строения и мартенситные превращения. – М., 1972. – 237с.
942312
  Пухляков Л.А. Несовершенства скважин и проблема повышения нефтеотдачи пластов. / Л.А. Пухляков. – Томск, 1988. – 363с.
942313
  Тарасов А. Несоветские левые // Свободная мысль : Международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 8. – С. 34-45. – ISSN 0869-44435


  Лівий рух в пострадянській Росії
942314
  Курлович И.Т. Несовместимо с величием духа: О противоалкогол. пропаганде среди подростков и молодежи. / И.Т. Курлович. – Минск, 1986. – 38с.
942315
  Новиков Ю.В. Несовместимо со спортом / Ю.В. Новиков. – Москва, 1983. – 63 с.
942316
  Суриков И.М. Несовместимость и эмбриональная стерильность растений / И.М. Суриков. – Москва : Агропромиздат, 1991. – 220 с. – ISBN 5-10-002348-1
942317
  Ширавов К.З. Несовместимость нравственных поучений ислама с моральным кодексом строителя коммунизма : Автореф... канд. философ.наук: 625 / Ширавов К.З.; Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 1967. – 20л.
942318
  Розанов В.В. Несовместимые контрасты жития : литературно-эстетические работы разных лет / В.В. Розанов. – Москва : Искусство, 1990. – 604с. – ISBN 5-210-00101-6
942319
  Вайнер М.И. Несовпадение / М.И. Вайнер. – Москва, 1981. – 221с.
942320
  Шанайда В.И. Несоврместимость православной концепции декалога с моральными принципами научного коммунизма : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Шанайда В.И. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1970. – 24 с.
942321
  Гильченок Т.Х. Несогласованное сказуемое в современном русском языке и характер его связи с подлежащим. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гильченок Т.Х.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1964. – 18л.
942322
  Долин Ю.Т. Несогласованные глагольные сказуемые и сфера их использования в языке художественной литературы XVIII-XX вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Долин Ю.Т.; МГУ. – Москва, 1970. – 14л.
942323
  Фурашов В.И. Несогласованные определения в современном русском языке : (учеб. пособие по соврем. рус. яз. для студентов фак. рус. яз. и лит. пед. ин-тов) / Фурашов В.И. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва : МГПИ, 1984. – 113 с. – Библиогр.: с. 106-112
942324
  Котляров Б.И. Несогласованный цветок. / Б.И. Котляров. – К, 1961. – 142с.
942325
  Ананьин С.А. Несознательный исполнитель : произвидения сатирич., юмористич. / Ананьин С.А. ; [ил. В. Гольдяев]. – Москва : Московский рабочий, 1964. – 80 с. : ил.
942326
   Несокрушимая и легендарная. – Москва, 1978. – 262с.
942327
   Несокрушимая и легендарная. – М., 1988. – 62с.
942328
  Бедный Д. Несокрушимая уверенность / Д. Бедный. – Москва : ОГИЗ, 1943. – 167 с.
942329
  Смирнов А.Ф. Несокрушимое единство / А.Ф. Смирнов. – М., 1982. – 176с.
942330
  Замлинский В.А. Несокрушимое единство / В.А. Замлинский. – Киев, 1984. – 208с.
942331
  Обровец С.М. Несолевые породы верхнефаменской соленосной толщи Припятского прогиба. / С.М. Обровец. – Минск, 1987. – 126с.
942332
  Масалов А. Несолоно хлебавши : Случай с окупантом: Роман / Анатолий Масалов. – Киев : Поэзия, 2006. – 284с. – ISBN 966-8455-48-7
942333
   Несомненное условие счастья. – Москва : Педагогика, 1990. – 224 с.
942334
  Быкова Л.А. Несоотностельные грагольные формы несовершенного вида в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Быкова Л.А.; М-во высш.образования УССР. – Харьков, 1956. – 15л.
942335
  Кимхе Д. Несостоявшаяся битва / Д. Кимхе. – М, 1971. – 168с.
942336
  Дин Ю.И. Несостоявшаяся депортация корейцев Сахалинской области в 1952 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 7. – С. 136-141. – ISSN 0042-8779


  О возможной, но неосуществленной депортации сахалинских корейцев в 1952 году, сведения о которой сохранились в российских архивах.
942337
  Тинченко Я. Несостоявшаяся Еврейская республика // Антиквар : журнал об антиквариате, искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2012. – № 10 (67), октябрь : Ecole de Paris. Диалог культур. – С. 130-141. – ISSN 2222-436X


  В 1918 г. на территории Западной Украины біла осуществлена попытка провозгласить Еврейскую автономную национально-персональную республику. События происходили на фоне распада Австро-Венгерской и Российской империй. Третья по численности нация, ...
942338
  Манвелов В. Несостоявшаяся Земля Ханаан на экваторе // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2006. – № 9/10. – С. 64-69. – ISSN 1812-867Х
942339
  Новоселов Д.С. Несостоявшаяся реформа Льва Каменева о реформировании ВЧК и системы ревтрибуналов // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2010. – № 3 (123). – С. 29-43. – ISSN 1606-0219
942340
  Цыганков А.П. Несостоявшийся диалог с Фукуямой. О западных идеях, многокультурном мире и ответственности интеллектуалов // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 8. – С.3-23. – ISSN 0042-8744
942341
  Бондаренко Кость Несостоявшийся король Украины // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 46. – С. 68-71


  Вільгельм Франц фон Габсбург-Лотрінген (Василь Вишиваний).
942342
  Ибрагимов И. Несостоявшийся смех / Ибрагим Ибрагимов ;. – Москва : Советский писатель, 1973. – 183 с.
942343
  Глотов А.Л. Несостоявшийся Чехов (К 110-летию со дня рождения Ильи Ильфа) // Русский язык и литература в учебных заведениях : Научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2007. – № 5. – С. 10-14.
942344
  Обухов П.А. Несостоявшйся шантаж / П.А. Обухов. – М., 1995. – 523с.
942345
  Гончар Б.М. Несостоятельность американских буржуазных фальсификаций политики СССР в отношении освободившихся стран / Б.М. Гончар, И.Д. Комиренко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 73-80. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 22)
942346
   Несостоятельность антикоммунистических концепций общественного развития. – К., 1982. – 336с.
942347
  Добрускин М.Е. Несостоятельность антикоммунистических концепций роли советской интеллигенции / М.Е. Добрускин. – К, 1983. – 196с.
942348
  Кримус Ю.В. Несостоятельность баптистской концепции "общества будущего" / Ю.В. Кримус. – К., 1983. – 32с.
942349
  Лобачев Ю.М. Несостоятельность буржуазной фальсификации строительства высшей школы в СССР. / Ю.М. Лобачев. – Волгоград, 1983. – 93с.
942350
   Несостоятельность буржуазных концепций мирного сосуществования. – К., 1981. – 207с.
942351
  Савельев В.Л. Несостоятельность буржуазных концепций политической культуры социализма / В.Л. Савельев, М.Х. Фарукшин. – Киев, 1986. – 157с.
942352
   Несостоятельность буржуазных трактовок экономических проблем развитого социализма. – К., 1983. – 191с.
942353
  Выговский И.И. Несостоятельность буржуазных фальсификаций истории воссоединения Украины с Россией // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 90-96. – (Международные отношения и международное право ; Вип. 11)
942354
   Несостоятельность буржуазных фальсификаций национальных отношений в республиках Советского Востока. – Алма-Ата, 1984. – 183с.
942355
  Исакова Наталия Петровна Несостоятельность буржуазных фальсификаций партийного руководства развитием сельского хозяйства СССР на этапе зрелого социализма. : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Исакова Наталия Петровна; Украинская сельскохоз. академия. – К., 1982. – 239л. – Бібліогр.:л.190-239
942356
  Буцко В.А. Несостоятельность буржуазных фальсификаций политики КПСС и советского государства в отношении освободившихся стран (176-1985 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Буцко В. А.; КГУ. – К., 1988. – 184-206л. – Бібліогр.:л.184-206
942357
   Несостоятельность буржуазных фальсификаций социалистического образа жизни. – К., 1985. – 22с.
942358
  Трайнин А.Н. Несостоятельность и банкротство : Доклад, читанный в С.-Петербургском юридическом обществе / А. Трайнин. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. кн. скл. "Право", 1913. – 61 с. табл.
942359
  Шиловцев Ю.В. Несостоятельность и социальная опасность фальсификации истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. // Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 4-14. – ISBN 978-966-524-029
942360
  Пилипенко Н.В. Несостоятельность концепции множественности "моделей" социализма / Н.В. Пилипенко. – М., 1983. – 40с.
942361
  Довгополый Д.Г. Несостоятельность концепций восточноевропейской политики США (70-80-е годы) / Д.Г. Довгополый, И.Ю. Харченко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 15-21. – (Международные отношения и международное право ; № 25)
942362
  Зыбина Л.Н. Несостоятельность критики буржуазными философами и ревизионистами марксистско-ленинского учения о материи и сознании / Л.Н. Зыбина. – Москва, 1978. – 127с.
942363
  Мережинская Е.Ю. Несостоятельность методологии буржуазных экстерналистских концепций развития науки // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 54 : Социальная обусловленность развития фундаментальных и прикладных наук
942364
  Оствальд В.Ф. Несостоятельность научного материализма и его устранение / Чтение Вильг. Оствальда, проф. Лейпциг. ун-та на Съезде нем. естествоиспытателей и врачей в Любеке в сент. 1895 г. ; Пер. с нем.: "Die uberwindung des wissenschaftlichen materialismus, von W. Ostwald" Н.С. Дрентельна. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера ; [Тип. Я. Трей], 1896. – 22 с. – Пер. также под загл.: "Победа над научным материализмом"


  На книге печать: Петр Павлович Кудрявцев
942365
  Сайгина Елизавета Михайловна Несостоятельность новейших антикоммунистических концепций о роли интеллигенции (на примере Франции 1968-1978 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сайгина Елизавета Михайловна; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1979. – 20л.
942366
  Сидоренко Л.И. Несостоятельность позитивистских подходов к решению проблемы теоретизации современной биологии // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
942367
  Столяров Ю.Н. Несостоятельность понятия "информационный ресурс" // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 3. – С. 52-56. – ISSN 0130-9765


  Кратко проанализирован ГОСТ "Электронные документы. Основные виды, выход- ные сведения, технологические характеристики". Сопоставлены понятия "информационный объект", "электронный документ", "информационный ресурс" и др. Сделан вывод о ...
942368
  Буренко В.И. Несостоятельность реформистского понимания места и роли научно-технической революции в капиталистическом обществе (На материалах СДПГ) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Буренко В. И.; МГУ. – М., 1977. – л.
942369
  Олейниченко Алла Николаевна Несостоятельность современных англо-американских буржуазных фальсификаций борьбы В.И.Ленина за образование марксистской партии в России (1900-1903) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Олейниченко Алла Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 210л. – Бібліогр.:л.183-210
942370
   Несостоятельность современных англоамериканских буржуазных фальсификаций борьбы В. И.Ленина за образование марксистской партии в России (1900-1903 гг.) : Автореф. дис. ... канд истор. наук : 07.00.01 / Олейниченко А. Н,; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
942371
  Зоц В.А. Несостоятельные претензии (критич. очерки православно-богословской интерпретации проблем духовной культуры) / В.А. Зоц. – Москва, 1976. – 143с.
942372
  Харкевич Г.И. Несохранение Р-четности в гамма-распаде 41 К. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Харкевич Г.И.; АН СССР.Ленингр.ин-т.ядерной физики. – Л, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
942373
  Хриплович И.Б. Несохранение четности в атомных явлениях / И.Б. Хриплович. – Москва : Наука, 1981. – 223с.
942374
  Хриплович И.Б. Несохранение четности в атомных явлениях / И.Б. Хриплович. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1988. – 286с.
942375
  Лобашов В.М. Несохранение четности в у-распаде ядер : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 055 / Лобашов В.М. ; АН СССР. – Ленинград, 1968. – 34 с. – Бібліогр. : с. 33-34
942376
  Фурсов Ю.С. Несохранение четности в ядерном взаимодействии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Фурсов Ю.С. ; МГУ , Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1971. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
942377
  Крюкова С. Несоциальный социалист // Эксперт Украина : украинский деловой журнал. Спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 5 (245) : Как стать лидером нации?. – С. 10-13


  Екс-прем"єр Угорщини Дьюрчань Ференц.
942378
  Бурлаков С.Р. Неспалима врода : поезії / С.Р. Бурлаков. – Київ, 1979. – 221 с.
942379
  Яворська О. Неспалима смерека : повість / Ольга Яворська. – Львів : Місіонер, 2018. – 205, [3] с. – На обкл. : "Крилатий Лев". Диплом 2017. – ISBN 978-966-658-409-3


  У пр. № 1738476 напис : Читачам бібліотеки Київського університету на мир і любов. Сердечно - Ольга Яворська. 15.10.2019 р.
942380
  Мороз Д. Неспарована пара : прозові та драматичні твори, етнографічні записи, спогади / Данило Мороз ; [упоряд., пер. та примітки : М. Ткач, Н. Данилевська ; ред. М. Шудря]. – Київ : Просвіта, 2004. – 279, [1] с. – Бібліогр.: с. 273-275. – ISBN 966-8547-44-6
942381
  Мороз Д.К. Неспарована пара / Данило Мороз ; [упоряд., переклади та примітки : М. Ткач, Н. Данилевська ; ред. М. Шудря]. – Київ : Просвіта, 2005. – 280 с. – Бібліогр.: с. 273-275. – ISBN 966-8547-44-6
942382
  Корсунский Л.А. Неспетая песня / Л.А. Корсунский. – М., 1988. – 344с.
942383
  Эйдус Л.Х. Неспецифическая реакция клеток и радиочувствительность / Л.Х. Эйдус. – Москва : Атомиздат, 1977. – 152с.
942384
  Несин Ю.А. Неспецифическая резистентность реципиентов облученной сигнетной крови : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Несин Ю. А.; АН СССР, Ин-т биол. физ. – Пущино, 1980. – 22л.
942385
  Кратин Ю.Г. Неспецифические системы мозга / Ю.Г. Кратин, Т.С. Сотниченко. – Ленинград, 1987. – 159с.
942386
   Неспецифические стимуляторы реактивности организма в онкологии. – Рига, 1974. – 222с.
942387
  Ненашко І.А. Неспецифічна дисплазія сполучної тканини - фактор ризику післяопераційного тромбозу в системі нижньої порожнистої вени // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 75-76. – ISSN 1681-276Х
942388
   Неспецифічна проникність мітохондріальних мембран клітин слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментальної виразки / К. Дворщенко, У. Савко, О. Бервен, С. Вакал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 81-83. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Встановлено зростання неспецифічної проникності мембран мітохондрій клітин слизової оболонки шлунка за умов обох моделей експериментальної виразки. The increase of permeability transition of mitochondria membranes of gastric mucosa cells fixed at both ...
942389
  Панталієнко А.В. Неспецифічні реакції клітин вищих водяних рослин на дію солей важких металів / А.В. Панталієнко, О.П. Ольхович, М.М. Мусієнко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 30-33. – (Біологія ; Вип. 28)


  Вивчено впдлив модельних токсикантів на здатність клітин деяких вищих водяних рослин до гранулярного відкладення нейтрального червоного з визначенням ротаційного руху протоплазми. Дослідження проведені з метою виявлення неспецифічних реакцій клітин ...
942390
  Соломчак Н. Неспеціалізовані засоби вираження модального значення впевненості // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 148-153. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
942391
  Марунич І.А. Неспеціалізовані системи онлайн бронювання в туризмі: український вимір // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 288-290
942392
  Кашликов Антон Неспешность. Подлинность // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2009. – № 1/2 (70/71). – С. 50-55


  Село Краснодарка - естонське поселення в Криму.
942393
  Померанцев В.М. Неспешный разговор / В.М. Померанцев. – Москва, 1965. – 345с.
942394
  Дубко Т. Неспинний розвиток бібліографічних ресурсів України // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 4 (240). – С. 60-62. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн: Шведова-Водка Г.М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України : навч.-посіб. для студентів спеціальності 029 "Ін форм., бібл. та архів. справа" / Г.М. Шведова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ...
942395
  Куляс І. Неспішна "українська оперативність".Лікнеп для новинарів // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2010. – № 9/10 (75). – С. 54-59
942396
  Роганов Євген Неспішний політ у тиху погоду. Огляд вітчизняного авіаринку в 2016 році // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 26-30 : фото. – ISSN 1998-8044
942397
  Кириченко Б.Й. Неспішні роздуми / Борис Кириченко. – Київ : Європейський університет, 2007. – 64с. – ISBN 978-966-301-146-2
942398
  Кінаш Я. Несплата проїзду в громадському транспорті / Я. Кінаш, А. Кутиркін // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 86-89. – ISSN 0132-1331
942399
   Несплачений рахунок : як вугільні електростанції руйнують наше здоров"я : звіт Альянсу з охорони здоров"я та довкілля. – [Київ] : Національний екологічний центр України. – 44, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 41-44
942400
   Несплачений рахунок / підготував Олег Шама // Новий час країни / ТОВ "Видавничий дім "Медіа-ДК ; голов. ред. В. Сич ; відп. ред. А. Смирнов. – Київ, 2022. – № 7 (375), 24 лютого 2022. – С. 60-64


  Нацистська окупація України.
942401
  Меріні А. Несплачені балади = Незвіданими стежками італійської літератури : поезія: балади // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12 (983/984). – С. 22-25. – ISSN 0320 - 8370
942402
  Мороз Г.Л. Несплошное наблюдение в статистике торговли : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Мороз Г.Л.; МОск. экон.-стат. ин-т. – М., 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.21
942403
  Толкін Р Д.Р. Несподівана гостина : Уривок з роману // Альманах перекладацької майстерні. – Дрогобич : Коло, 2002. – Т.1 : Художні переклади
942404
  Смешко І. Несподівана Київська Русь // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 23-24 вересня (№ 171/172). – С. 15


  Святослав Хоробрий, Болгарія, Карл Маркс та самоідентифікація України.
942405
  Смєшко Д. Несподівана Київська Русь // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 30 вересня - 1 жовтня (№ 176/177). – С. 20


  Святослав Хоробрий, Болгарія, Карл Маркс та самоідентифікація України.
942406
  Конак С.В. Несподівана осінь : поезії / С.В. Конак. – Одеса : Маяк, 1991. – 54 с.
942407
  Мушкетик Ю. Несподівана пісня (Маруся Чурай) : повість // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11/12. – С. 2-11. – ISSN 0208-0710
942408
  Русинов В. Несподівана халепа : драма в 2 діях; Посвята шановному М.Л. Кропивницькому; до вистави дозволено 17 января 1901 року № 559 / В. Русинов. – 2-ге вид. – Полтава : Друк. И.Л. Фришберга, 1913. – 35 с. – (Видвництво "Час" ; Cеp. 4, № 40)


  На обкл. двричий надпис від автора
942409
  Вейсберг Михайло Несподіване 1 травня : Куба / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 44-49 : Фото
942410
  Москаленко Леся Несподіване Хайдусобосло // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 78-80 : фото
942411
  Пугач О. Несподіваний Бунін // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 14 лютого (№ 3). – С. 14. – ISSN 2519-4429
942412
  Пугач О. Несподіваний Бунін // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 28 лютого (№ 4). – С. 14-15. – ISSN 2519-4429
942413
  Пугач О. Несподіваний Бунін : Частина 4. // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 10 квітня (№ 7). – С. 14. – ISSN 2519-4429
942414
  Пугач О. Несподіваний Бунін : Частина 5 // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 24 квітня (№ 8). – С. 14-15. – ISSN 2519-4429
942415
  Пугач О. Несподіваний Бунін : Частина 6. // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 15 травня (№ 9). – С. 14-15. – ISSN 2519-4429
942416
  Пугач О. Несподіваний Бунін. Частина 3. : Частина 3. // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 27 березня (№ 6). – С. 14-15. – ISSN 2519-4429


  Згадується М. Максимович.
942417
  Лучинський Ю. Несподіваний візит / Юрій Лучинський. – Київ : Простір, 2008. – 216с. – ISBN 978-966-2068-10-8
942418
  Терещенко Ю. Несподіваний перегук: В"ячеслав Липинський та Іван Франко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 14-15 вересня (№ 165/166). – С. 21
942419
  Терещенко Ю. Несподіваний перегук: В"ячеслав Липинський та Іван Франко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 вересня (№ 170/171). – С. 21
942420
  Яровенко Т. Несподіваний ракурс бачення "Федька-халамидника" Володимира Винниченка як заперечення усталеної інтерпретації образу головного героя // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6 (116). – С. 37-43


  В основі раритетного видання оповідання В. Винниченка автор пропонує нову концепцію бачення головного героя в умовно створеній віртуальній студії
942421
   Несподіваний результат утворення макроциклів у синтезі конденсованих аза-циклоалкілоксазолів. / Ю.Л. Березовська, Є.Ю. Слободянюк, С.В. Рябухін, Д.М. Волочнюк // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 94
942422
  Курінна М. Несподівані зустрічі на кіровоградській землі (з експедиційних вражень хореографа) // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 247-250. – ISSN 2413-4767


  Планова експедиція співробітників Інституту мистецтвознавства в Кіровоградську і Полтавську області.
942423
  Врублевська В.В. Несподівані мандри / В.В. Врублевська. – Київ, 1974. – 111 с.
942424
  Врублевська В.В. Несподівані мандри. / В.В. Врублевська. – Київ, 1986. – 223 с.
942425
  Владимирова В.М. Несподівані ракурси долі (творчо-особисте життя родини Кулішів за творами В. Петрова "Романи Куліша" та І. Корсака "Перстень Ганни Барвінок") // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 1. – С. 127-135. – ISSN 2077-804X
942426
   Несподівані результати минулого року = Свій погляд на туристичні події світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 114 : Іл.
942427
   Несподіванка з півночі. Українські політики про наслідки протестів для Білорусі й насамперед для України / підготували Андрій Голуб, Станіслав Козлюк // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 33/34 (665/666), 14-27.08.2020. – С. 16-17. – ISSN 1996-1561
942428
  Шевченко Т. Несподіванки й одкровення минулого сезону: Вибранні спостереження // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – № 1. – С.52-54


  Третій рік працює у Львівському Національному унівеситеті ім І.Франка кеафедра театрознавства та акторської майстерності. Беседа з ректором ЛНУ І.Вакарчуком
942429
  Треніна А.С. Несподіванки під час збору врожаю // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 29
942430
  Балушок В. Несподіванки української етнонімії // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 5. – С.27-35. – ISSN 0869-3595


  В процесі непростої етнічної історії та під впливом певних зовнішніх та внутрішніх обставин український народ змінив свою самоназву . Етноніми "русин" є таким же нашим, як і "українці"
942431
  Грінчак В.Я. Неспокій : поеми / В.Я. Грінчак. – Київ : Молодь, 1959. – 76 с.
942432
  Арсірій А. Неспокій : поезії / Арсірій А. – Ужгород : Карпати, 1965. – 80 с.
942433
  Гаптар М.Л. Неспокій / М.Л. Гаптар. – К., 1977. – 82с.
942434
  Немирована І. Неспокій / Інна Немирована. – Львів : Піраміда, 2019. – 234, [1] с. – ISBN 978-966-441-589-4
942435
  Поліщук А.І. Неспокій буднів / А.І. Поліщук. – Київ, 1983. – 135 с.
942436
  Панченко В. Неспокій Джозефа Конрада // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 48 (420), 4-10.2015 р. – С. 38-41. – ISSN 1996-1561
942437
  Савченко Г. Неспокій краєзнавчої душі // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (80). – С. 92-101


  До 75-річчя Дмитра Малакова.
942438
  Прісовський Є.М. Неспокій шукань / Є.М. Прісовський. – Київ, 1972. – 183 с.
942439
  Загоруйко Ю. Неспокійна Каталонія // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 квітня (№ 15). – С. 5


  "Сотні тисяч людей виходять на вулиці столиці провінції, щоб підтримати 9 арештованих політиків - лідерів руху за незалежність Каталонії. Арештованим загрожують тюремні строки до 25 років. Протести почалися наприкінці березня, одразу ж після того, як ...
942440
  Кожемякін О.Я. Неспокійна посада / О.Я. Кожемякін. – Київ, 1954. – 111с.
942441
  Шабатин П.Ю. Неспокійна ріка : байки / П.Ю. Шабатин. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 119 с.
942442
  Рахманов Л. Неспокійна старість / Л. Рахманов, 1951
942443
  Швець В.С. Неспокійне літо : поезії / Василь Швець. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 189 с.
942444
  Пестушко Валерій Неспокійний Азов // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 34
942445
  Костенко О.К. Неспокійний рейс. / О.К. Костенко. – К., 1976. – 96с.
942446
  Райхель Ю. Неспокійні дні Ердогана // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21 січня (№ 9). – С. 8


  Турецький прем"єр хоче підім"яти судову владу.
942447
  Симоненко П.І. Неспокійні знайомства / П.І. Симоненко. – Дніпропетровськ, 1985. – 207с.
942448
  Мейгеш Ю.В. Неспокійні серця : повість / Ю.В. Мейгеш. – Ужгород : Карпати, 1956. – 124 с.
942449
   Неспокійні серця. – К., 1966. – 189с.
942450
  Юренко О.С. Неспокійні стежки / О.С. Юренко. – Х, 1961. – 54с.
942451
  Марков Георги Неспокойна критика / Марков Георги. – София : Български писател, 1975. – 215с.
942452
  Марков Г. Неспокойни пътеки : литературноисторически изследвания / Г. Марков. – София : Народна младеж, 1990. – 264 c.
942453
  Балабанов Б. Неспокойни сърца / Б. Балабанов. – София : Български писател, 1978. – 76 с. – (Съвременна българска драма)
942454
  Румянцев А.Ф. Неспокойное детство / А.Ф. Румянцев. – Кострома, 1961. – 70с.
942455
  Корнеев Н.Ю. Неспокойное солнце / Н.Ю. Корнеев. – М., 1970. – 158с.
942456
  Панов Б.В. Неспокойное Средиземноморье. / Б.В. Панов. – М., 1989. – 80с.
942457
  Нашковский Мариан Неспокойные дни. / Нашковский Мариан. – М., 1962. – 271с.
942458
   Неспокойный ландшафт. – Пер. с англ. – Москва : Мир, 1981. – 192с.
942459
  Зоц І. Неспокутий Голодомор на Донбасі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 24-30 листопада (№ 42). – С. 6-7
942460
  Король В. Неспокуті гріхи нашої пам"яті, або чи відновимо ми коли-небудь знищену духовність? // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 9. – С. 1-8
942461
  Іваничук Р. Неспокутне // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 184. – С.3-14
942462
   Неспортивна поведінка на нетовариському суді // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 - 8 червня (№ 21)


  "Після скандального засідання Кабінету Міністрів, яке відбулося 23 травня, міністр фінансів Олександр Данилюк, аби уникнути можливих маніпуляцій навколо інформації про його конфлікт із прем"єр-міністром України Володимиром Гройсманом, звернувся до ...
942463
  Кулик С. Неспортивний жест Козакевича та його значення у внутрішній політиці Польщі і міжнародних відносинах // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вавринюк А.А., Васюта О. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (7). – C. 7-21. – ISSN 2522-1663
942464
  Семцов В.М. Неспостережувана економіка як фактор інституційної модернізації аграрної сфери України / В.М. Семцов, С.Ф. Цуркан // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 15/16, серпень. – С. 17-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
942465
  Семцов В.М. Неспостережувана економіка як фактор соціально-економічного ландшафту України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 4. – С. 53-56. – ISSN 2306-6806
942466
  Поєдинок В.В. Несправедливі умови в господарських договорах // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 152-156. – ISBN 978-617-7605-90-3
942467
  Лісіцин В.В. Несправедливість війни // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1116. – С. 31-38. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 50). – ISSN 2226-0994
942468
  Брей Джон Френсис Несправедливости в отношении труда и средства к их устранению, или Век силы и век справедливости / Брей Джон Френсис. – М., 1956. – 259с.
942469
  Денисюк О.Л. Несправжня ягода : Великоплідні садові суниці / О.Л. Денисюк. – Київ : Радянська школа, 1966. – 72 с.
942470
  Ситник О.І. Несприятливі метеорологічні явища на території Черкаської області на початку XXI століття // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 267-277. – Бібліогр.: 13 назв.
942471
   Несприятливі чинники перебігу хронічної хвороби нирок: ендокринопатії / М.А. Оринчак, І.О. Гаман, Н.Р. Артеменко, О.С. Човганюк, О.І. Кочержат, О.Я. Кобринська // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (3), липень - вересень 2017 року. – C. 66-71. – ISSN 2521-1455
942472
   Неспроможність буржуазних і буржуазно-націоналістичних фальсифікацій історії Радянської Буковини. – К., 1987. – 228с.
942473
  Косолапов В.В. Неспроможність буржуазних прогнозів розвитку суспільства / В.В. Косолапов. – Київ, 1971. – 98с.
942474
  Селюк Неспроможність ідентичності як діагноз самовідчуття особистості в епоху "плинної сучасності" / Селюк, В // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 163-165
942475
  Бондарчук О. Неспроможність на паузі: результати банкрутного мораторію // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 листопада (№ 21). – С. 11
942476
   Неспроможність сіоністьскої концепції "культурно-національної автономії". – К., 1985. – 15с.
942477
   Неспроможність соціальних доктрин церкви. – Ужгород, 1988. – 166 с.
942478
  Безкоровайна Т.О. Неспроможність теологічних уявлень про Всесвіт у світлі даних астрономії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
942479
   Неспроможність тлумачень моралі сучасним православним богослов"ям. – К., 1986. – 14с.
942480
  Федотова Н.В. Неспроста слово молвится / Н.В. Федотова. – Минск, 1988. – 69с.
942481
  Омирбеков Ж. Неспроста цветут сады : стихи / Ж. Омирбеков; пер. с каз. А.Лашкевич. – Москва : Советский писатель, 1991. – 111 с.
942482
  Абдурахмонов У. Неспрягаемые глагольные формы в современных таджикском и персидском литературных языках / Усмон Абдурахмонов ; отв. ред. А.Л. Хромов ; АН ТаджССР, Ин-т востоковедения. – Душанбе : Дониш, 1988. – 169 с. – Библиогр.: с. 150-162 и в примеч.: с. 163-166
942483
  Клименченко Ю.Д. Неспущенный флаг / Ю.Д. Клименченко. – Москва, 1962. – 190 с.
942484
  Шмитт Неспящие в Сеуле / Шмитт, Оливер-Мария, Швелле Дагмар // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 6 (171). – С. 56-65 : фото. – ISSN 1029-5828
942485
  Озод Неспящие глаза : стихи / Озод. – Москва : Советский писатель, 1978. – 104 с.
942486
  Янковская О. Несравненная // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2007. – № 4. – С. 142-144.


  Сандро Боттичелли и его работа "Рождение Венеры"
942487
  Виленчик М.М. Нестабильность ДНК и отдаленные последствия воздействия излучений / М.М. Виленчик. – Москва, 1987. – 192с.
942488
  Сафантьевский А.П. Нестабильность магнититостатических колебаний и длинных спиновых волн в ферритах при проодльной накачке : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сафантьевский А.П.; АН СССР, ин-т радиотехн. и электрон. – М., 1971. – 24л.
942489
   Нестабильность мировой экономики и возможные вызовы развитию России // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 1 (49). – С. 5-17. – ISSN 0201-7083
942490
  Захаров Г.Ф. Нестабильность спиновых волн в монокристаллах ферритов при произвольной поляризации и ориентации поля накачки : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.04 / Захаров Г.Ф. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1975. – 12 с.
942491
  Калиникос Борис Антонович Нестабильность спиновых волн в тонких ферромагнитных пленках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Калиникос Борис Антонович; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова (Ленина). – Л., 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.17
942492
  Местечкин М.М. Нестабильность уравнений Хартри-Фока и устойчивость молекул / М.М. Местечкин. – Киев : Наукова думка, 1986. – 174 с.
942493
  Волкова Вера Валериановна Нестабильные соединения с двойными рп-рп связями атомов углерода и кремния с гетероатомами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Волкова Вера Валериановна; АН СССР, Ин-т нефтехим. синтеза. – Москва, 1987. – 20 с.
942494
  Гаряга Л.О. Нестабільність валютного курсу в Україні // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 2 (57). – С. 43-50. – ISSN 2313-4569
942495
  Брєєва О.В. Нестабільність геному в лімфоцитах периферичної крові та клітинах карцином ендометрію хворих із сімейною історією раку : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.01.07 / Брєєва Ольга Володимирівна ; НАН України, Ін-т експериментальної патології, онкології і радіології ім. Р.Є. Кавецького. – Київ, 2020. – 27 с. – Бібліогр.: 21 назва
942496
  Воробйов Євген Валерійович Нестабільність деформування та зміцнення матеріалів в умовах глибокого охолодження : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 01.02.04 / Воробйов Є.В.; Ін-тут проблем міцності ім. Г.С.Писаренка; НАНУ. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 31 назв.
942497
  Харченко О.В. Нестабільність мікросателітів – матеріал для формування молекулярно-біологічних діагностичних маркерів // Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. С.В. Гапон ; члени редкол.: О.М. Байрак, С.М. Білаш, Д.В. Дубина [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 2, № 1. – C. 87-93. – ISSN 2414-9810
942498
  Соколик М.П. Нестабільність на споживчому ринку: причини і наслідки для економічного зростання в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 1. – С. 140-150. – ISSN 1993-0259
942499
  Кошик О.М. Нестабільність світових ринків та їх можливий вплив на стійкість державних фінансів України / О.М. Кошик, Н.І. Легінькова, І.В. Фабрика // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2012. – С. 129-136. – (Економічні науки ; вип. 22, ч. 2)


  У статті проаналізовані основні зовнішні ризики та загрози державним фінансам України, пов"язані з новим етапом розвитку фінансово-економічної кризи. Значна увага приділена ситуації, яка складається у основних зовнішньоторговельних відносинах України - ...
942500
  Геєць В.М. Нестабільність та економічне зростання / В.М. Геєць; НАНУ. Ін-тут економічного прогнозування. – Київ, 2000. – 344с. – ISBN 966-02-1586-Х
942501
  Олійник Ю. Нестабільність у Демократичній Республіці Конго та роль етнічного чинника // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 85-91. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 3). – ISSN 2078-4333
942502
  Буквич А.В. Нестабільність фінансових систем країн з перехідною економікою як чинник дестабілізації міжнародного бізнесу в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 35-37
942503
   Нестайко Всеволод / Київська організація НСПУ, НСПУ, Український фонд культури // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 21серпня (№ 31). – С.11
942504
  Грачова Н. Нестайко Всеволод Зіновійович // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 214. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
942505
  Ліщина І. Нестандарт якості // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2015. – № 11 (155 )
942506
  Леві В.Л. Нестандартна дитина / В.Л. Леві. – Київ, 1991. – 253с.
942507
  Білопуп О.О. Нестандартна зайнятість в умовах розвитку ринкової економіки // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 93-98
942508
  Бєлова С.Є. Нестандартна реакція адресата у кооперативно спрямованому побутовому діалогічному дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2016. – № 30. – C. 19-35. – ISSN 2413-5593
942509
  Азьмук Н.А. Нестандартная занятость как способ выживания населения в слаборазвитых странах // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 6-10. – ISSN 2222-0712
942510
  Беляева Т.М. Нестандартная лексика английского языка / Т.М. Беляева, В.А. Хомяков ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1985. – 136 с. – Библиогр.: с. 125-134 (259 назв.)
942511
  Смоля Вита Нестандартная Украина. ВИЛКОВОдье : НАШweek-end // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 5. – С. 102-108 : Фото
942512
  Кузбіт Т.М. Нестандартний урок на тему "Японія - країна ранкового сонця", 10 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 12 (142). – С. 17-19
942513
  Туріщева Л.В. Нестандартний урок хімії / Л.В. Туріщева; Упорядник К.М. Задорожний. – Харків : Основа, 2006. – 112с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.10(46)). – ISBN 966-333-400-2
942514
  Мельник А.В. Нестандартні види туризму: особливості функціонування військового туризму // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У даній статті характеризується розвиток військового туризму. Якщо в Україні даний вид туризму тільки розвивається, то в багатьох європейських країнах він вже користується великою популярністю. Справжній бум викликають вивчення та використання ...
942515
  Ребеш А.П. Нестандартні деформовані квантові осцилятори та їх застосування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Ребеш Анастасія Петрівна ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
942516
  Друзь Зінаїда Василівна Нестандартні завдання як засіб стимулювання пізнавальних інтересів молодих школярів : Дис... кандид. педагог.наук: 13.00.01 / Друзь Зінаїда Василівна; Криворізький держ. педагог. ін-т. – Кривий Ріг, 1997. – 178л. – Бібліогр.:л.166-178
942517
  Друзь Зінаїда Василівна Нестандартні завдання як засіб стимулювання пізнавальних інтересів молодших школярів : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.01 / Друзь Зінаїда Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
942518
  Ортинський В.Л. Нестандартні засоби отримання криміналістично значущої інформації в рамках проведення досудового розслідування: слідчий гіпноз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 3-8. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
942519
  Бондар М. Нестандартні смисли поетичного роздуму: жанр філософської медитації в ліриці Т. Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 6 (630). – С. 3-18. – ISSN 0236-1477


  Автор окреслює ядро жанру філософської медитації в поетичному доробку Шевченка, віднаходить й аналізує її риси в інших його творах, висвітлює проблематику медитативних віршів
942520
  Копиця Віра Нестандартні уроки-КВК : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 26-27
942521
   Нестандартні уроки з англійської мови. – Харків : Основа, 2005. – 208с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.12(36)). – ISBN 966-333-237-9
942522
   Нестандартні уроки з української мови та літератури. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.1(26)). – ISBN 966-333-281-6; 966-333-272-7
Вип.1. – 2006. – 304с.
942523
   Нестандартні уроки з української мови та літератури / [ укладач О.О. Маленко ]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; 8(69)). – ISBN 978-611-00-0384-1
Вип. 3. – 2009. – 192с.
942524
  Погорєлова О. Нестандартні форми зайнятості: як уникнути негативних наслідків для найманих працівників // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 145-152. – ISSN 1026-9932


  Аналізуються проблемні питання, пов"язані зі з"ясуванням нестандартних форм організації зайнятості населення. Основна увага приділена науковому аналізу позицій профспілок щодо нетипових форм трудового договору та причини їх негативного ставлення до ...
942525
  Волинець В. Нестандартні форми залучення персоналу: аутсорсинг, аутстаффінг, лізинг // Юридична газета. – Київ, 2020. – 10 листопада (№ 21). – С. 8-9
942526
  Шелест Ольга Нестандартній підхід: альтернативні варіанти заробітку в готелі // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 1, лютий. – С. 38-42 : фото
942527
   Нестандартное технологическое оборудвоание. – М., 1973. – 96с.
942528
  Бартенев Ф.А. Нестандартные задачи по алгебре / Ф.А. Бартенев. – Москва : Просвещение, 1976. – 95 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 93-94 (22 назв.). – (Пособие для учителей)
942529
  Моисеенко Н.С. Нестандартные и пробные монеты СССР 1927-1932 гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 234-244. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
942530
  Кусраев А.Г. Нестандартные методы анализа / А.Г. Кусраев, С.С. Кутателадзе. – Новосибирск : Наука, 1990. – 343 с.
942531
   Нестандартные методы в стохастическом анализе и математической физике. – Москва : Мир, 1990. – 616 с.
942532
  Дмитриев А.А. Нестандартные методы расчета распределений метеорологических элементов планетарном пограничном слое Москвы / А.А. Дмитриев; Под ред.Ю.С.Осипова. – Москва : Гидрометеоиздат, 1991. – 132с .
942533
  Олехник С.Н. и др. Нестандартные методы решения уравнений и неравенств / С.Н. и др. Олехник. – М., 1991. – 143с.
942534
  Дмитриевская Алена Нестандартный подход к профессиональным изданиям : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 38-43 : Фото
942535
  Леви В.Л. Нестандартный ребенок / Владимир Леви. – Москва, 1983
942536
  Леви В.Л. Нестандартный ребенок / Владимир Леви. – 3-е изд. – Москва : Знание, 1989. – 254,[2] с. – ISBN 5-07-000055-1
942537
  Леви В.Л. Нестандартный ребенок / В.Л. Леви. – 3-е изд. – Хабаровск, 1990. – 316с.
942538
  Успенский В.А. Нестандартный, или неархимедов, анализ. / В.А. Успенский. – Москва, 1983. – 62с.
942539
  Кудрявцева Г.В. Нестанционные краевые задачи неизотермической фильтрации в геотермальных системах : Дис... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Кудрявцева Г. В. ; КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1985. – 131 л. – Бібліогр.:л.110-121
942540
  Александров В.Е. Нестареющая память : повесть, рассказы, этюды / В.Е. Александров. – Киев : Радянський письменник, 1978. – 272 с.
942541
   Нестареющее оружие. – М., 1977. – 256с.
942542
  Бондарєв В.В. Нестатутні взаємовідносини серед військовослужбовців збройних сил України: кримінологічний аналіз та попередження : Дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.08 / В.В. Бондарєв ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2001. – л. 237 + Додатки: л. 203-237. – Бібліогр.: л. 183-202
942543
  Бондарєв Володимир Вікторович Нестатутні взаємовідносини серед військовослужбовців збройних сил України: кримінологічний аналіз та попередження : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Бондарєв В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
942544
  Макаров Г.И. Нестационарнаф диффракция электромагнитных и акустических волн от сферы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Макаров Г. И.; ЛГУ. – Ленинград, 1952. – 7 с.
942545
  Горшков А.Г. Нестационарная аэрогидроупругость тел сферической формы / А.Г. Горшков, Д.В. Тарлаковский. – Москва, 1990. – 260 с.
942546
   Нестационарная аэроупрогость тонкостенных конструкций. – М., 1982. – 240с.
942547
  Ефремов Ион Иванович Нестационарная гидродинамика и гидроупругость тонких крыльев вблизи границ раздела : Автореф... д-ра физ.-мат. наук : 01.02.05 / ефремов Ион Иванович ; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1980. – 44 с.
942548
  Луговой П.З. Нестационарная динамика неоднородных оболочечных конструкций = Non-stationary dynamics of heterogeneous shell structures : Монографія / П.З. Луговой, В.Ф. Мейш, Э.А. Штанцель. – Киев : Киевский университет, 2005. – 536с. – ISBN 966-594-674-9
942549
  Иванов Л.Н. Нестационарная конвекция в компонентах тесных двойных звезд. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.031 / Иванов Л.Н.; ЛГУ. – Л., 1972. – 4л.
942550
  Багдасарян М.Б. Нестационарная модуляция галактических космических лучей солнечных ветров сферически расширяющейся ударной волной конечной толщины (изотропная дифузия с учетом конвекции и адиабатического охлаждения и с учетом условий на двух движущихся границах) / М.Б. Багдасарян. – Ереван : ЕФИ, 1975. – 12 с. : ил., граф. – (ЕФИ-134 (75) / Ереванский физический ин-т, Научное сообщество)
942551
  Приснякова Л. Нестационарная психология : Монография / Л. Приснякова; АПНУ; Институт психологии. – Київ : Дніпро, 2001. – 207с. – ISBN 966-578-024-7
942552
  Беляев Н.М. Нестационарная теплопроводность : учеб. пособ. / Н.М. Беляев, А.А. Рядно ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск : Изд-во Днепропетровского университета, 1973. – 214 с. : черт. – Библиогр.: с. 210-214
942553
  Мотовиловец И.А. Нестационарная теплопроводность полога цилиндра конечной длины : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Мотовиловец И.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1957. – 4 с.
942554
  Сайкин Сергей Семенович Нестационарно возмущенное струйное и кавитационное обтекание препятствий стесненными потоками : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Сайкин Сергей Семенович; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1976. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
942555
  Козерук С.А. Нестационарное взаимодействие с жидкостью тонких оболочек, подверженных поверхностным нагрузкам : Дис... канд. физ-матнаук: 01.02.05 / Козерук С.А.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 121л. – Бібліогр.:л.113-120
942556
  Гвоздева Людмила Георгиевна Нестационарное взаимодействие ударных волн в высокотемпературном газе : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.02.05 / Гвоздева Людмила Георгиевна; МГУ. – М., 1979. – 33л.
942557
  Кубенко В.Д. Нестационарное взаимодействие элементов конструкций со средой / В.Д. Кубенко. – К, 1979. – 183с.
942558
   Нестационарное вынужденное движение доменных стенок в ферримагнетиках вблизи точки компенсации спина / Б.А. Иванов, Е.Г. Галкина, В.Е. Киреев, Н.Е. Кулагин, Р.В. Овчаров, Р.С. Химин // Фізика низьких температур : щомісячний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко (голов. ред.), І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 46, № 8, спец. вип. (серпень). – С. 997-1007. – ISSN 0132-6414


  Теоретично досліджено рух доменних стінок у ферімагнетиках поблизу точки компенсації спінів підграток, коли мають місце ефекти обмінного збільшення граничної швидкості стінки. Знайдено нелінійні режими нестаціонарного руху стінки з чималою швидкістю, ...
942559
  Новожилов Б.В. Нестационарное горение твердых ракетных топлив / Б.В. Новожилов. – М., 1973. – 176с.
942560
  Бабичев А.И. Нестационарное движение сферических и цилиндрических тел в упругой, акустической и некоторых упруго-пластических средах : Автореф... докт физ-матнаук: 023 / Бабичев А.И.; МГУ им М.В.Ломоносова. – М, 1968. – 18л. – Бібліогр.:с.14-18
942561
  Бабичев А.И. Нестационарное движение сферических и цилиндрических тел в упругой, акустической и некоторых упруго-пластических средах : Автореф... докт физ-матнаук: 01.023 / Бабичев А.И.; АН Уз СССР Объед. учен Совет по мех-мат специальностям. Отд-ния физ-техн. и матем наук. – Ташкент, 1969. – 21л. – Бібліогр.:с.17-21
942562
  Басмат А.С. Нестационарное движение твердых тел цилиндрической и сферической формы в сжижаемой среде : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Басмат А.С.; АН УССР. Инст. механики. – К., 1984. – 112л. – Бібліогр.:л.101-109
942563
  Басмат Александр Серафимович Нестационарное движение твердых тел цилиндрической и сферической формы в сжимаемой среде : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Басмат Александр Серафимович; МВ и ССО УССР КГУ. – К., 1984. – 13л.
942564
  Курдюмова Н.В. Нестационарное движение телесноого профиля вблизи поверхности тела. : Автореф... канд. физ-мат.наук: 024 / Курдюмова Н. В.; Ленингр. гос. ун-т. им. А. А. Жданова. – Л., 1968. – 21л.
942565
  Стрелков Г.М. Нестационарное диффузионное испарение водяной капли в поле излучения / Г.М. Стрелков. – М., 1973. – 34с.
942566
   Нестационарное замедление нейтронов. Основные закономерности и некоторые приложения. – Москва : Наука, 1984. – 263 с.
942567
  Марчевский Ф.Н. Нестационарное комбинационное и мандельштам-бриллюэновское рассеяние света : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.04.03 / Марчевский Ф.Н.; КУГ им.Т.Шевченко. – К., 1980. – 179л.
942568
  Марчевский Ф.Н. Нестационарное комбинационное и Мандельштам-Бриллюэновское рассеяние света : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Марчевский Ф.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 17 с.
942569
  Самойлович Г.С. Нестационарное обтекание и аэроупругие колебания решеток турбомашин / Г.С. Самойлович. – М, 1969. – 444с.
942570
  Ольшанский В.Ю. Нестационарное обтекание профиля околозвуковым потоком газа : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Ольшанский В. Ю.; Казан. ГУ. – Казань, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
942571
  Мусатов В.В. Нестационарное обтекание решеток тонких профилей при больших углах атаки. : Автореф... Канд.техн.наук: / Мусатов В.В.; Акад.наук СССР.Сиб.отд-ние Совет Секции техн.наук Объед.учен.совета по физ-мат и техн.накам. – Новосибирск, 1963. – 11л.
942572
  Кацев И.Л. Нестационарное поле излучения в однородной мутной среде : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Кацев И.Л.; АН БССР. Учен. совет по физике. Отд-ние физ.-мат. наук. – Минск, 1969. – 14л.
942573
  Баренблатт Г.И. Нестационарное распространение пламени / ред. Г.И. Баренблатт. – Москва : [б. и.], 1968. – 438 с.
942574
  Дыхта В В. Нестационарное рассеяние акустических волн незамкнутыми оболочками / В В. Дыхта. – Киев : Наукова думка, 1982. – 190 с.
942575
  Ибрагимов В.И. Нестационарное течение гетерогенной топливовоздушной среды с фазовыми превращениями во впускных трактах поршниевых двигателей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Ибрагимов В.И.; МГУ. – М., 1977. – 13л.
942576
  Стебновский С.В. Нестационарное течение жидкости с подвижной границей раздела жидкость -- газ в симметричных каналах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Стебновский С.В.; АН СССР.Сиб.отдел.ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1978. – 15л. – Бібліогр.:с.12
942577
  Мирзоян Л.В. Нестационарность и эволюция звезд / Л.В. Мирзоян. – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1981. – 379 с.
942578
  Буланчук О.Н. Нестационарные акустоэлектромагнитные взаимодействия в кристаллах с нелинейной электрострикцией : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.04.02 / Буланчук О. Н.; МО Укр., КУ. – К., 1993. – 170л. – Бібліогр.:л.161-170
942579
  Соколов Владимир Владимирович Нестационарные атмосферы горячих сверхгигантов и поздние стадии эволюции массивных тесных двойных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Соколов Владимир Владимирович; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1986. – 12л.
942580
  Баженова Т.В. Нестационарные взаимодействия ударных волн / Т.В. Баженова, Л.Г. Гвоздева ; АН СССР, Ин-т высоких температур. – Москва : Наука, 1977. – 274 с. – Библиогр.: с. 254-271
942581
   Нестационарные взаимодействия ударных и детонационных волн в газах. – Москва : Наука, 1986. – 205 с.
942582
  Корсунский С.В. Нестационарные волновые задачи динамики электропроводной жидкости : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Корсунский С.В.; КГУ. – К., 1987. – 22л.
942583
  Корсунский Сергей Владимирович Нестационарные волновые задачи динамики электропроводной жидкости : Дис... канд.физ-матнаук: 01.02.05 / Корсунский Сергей Владимирович; АН УССР. Ин-т гидромеханики. – Киев, 1987. – 114л. – Бібліогр.:л.103-114
942584
  Абдирашидов А. Нестационарные волновые процессы в газогидроупругопластических систем : Дис... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Абдирашидов Аблакул ; АН УССР, Ин-т проблем прочности. – Киев, 1988. – 118 л. – Библиогр.: л. 113-118
942585
  Абдирашидов А. Нестационарные волновые процессы в газогидроупругопластических системах : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.02.04 / Абдирашидов А. ; КУ им. Т. Шевченка. – Киев, 1988. – 16 с.
942586
  Навал И.К. Нестационарные волны в деформируемых средах. / И.К. Навал. – Кишинев, 1986. – 235с.
942587
  Бабаев А.Э. Нестационарные волны в сплошных средах с системой отражающих поверхностей / Бабаев А.Э. ; АН УССР, Ин-т механики. – Киев : Наукова думка, 1990. – 176 с.
942588
  Саркисян Л.А. Нестационарные вынужденные колебания / Л.А. Саркисян, А.Л. Саркисян. – Чебоксары : Издательство Чувашского университета, 1991. – 52с.
942589
  Надеждени Д.К. Нестационарные газодинамические процессы в звездах : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Надеждени Д.К.; Моск.физ-техн.ин-т. – Москва, 1964. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
942590
  Кухта К.Я. Нестационарные граничные задачи с непрерывно-дискретными параметрами / К.Я. Кухта, В.П. Кравченко. – К., 1978. – 217с.
942591
  Огибалов П.М. Нестационарные движения вязко-пластичных сред / П.М. Огибалов, А.Х. Мирзаджанзаде. – Москва : Издательство Московского университета, 1970. – 416 с.
942592
  Огибалов П.М. Нестационарные движения вязко-пластичных сред / П.М. Огибалов. – 2-е изд. – М., 1977. – 373с.
942593
  Дорняк Ольга Роальдовна Нестационарные движения неньютоновских жидкостей с жестко разрушающейся структурой в длинных каналах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Дорняк Ольга Роальдовна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 19 с.
942594
  Дорняк Ольга Роальдовна Нестационарные движения неньютоновских жидкостей с жестко разрушающейся структурой в длинных каналах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05. / Дорняк Ольга Роальдовна; АН БССР. Ин-т тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова. – К., 1987. – 171л. – Бібліогр.:л.150-160
942595
  Колесников П.М. Нестационарные двухфазные газожидкостные течения в каналах. / П.М. Колесников, А.А. Карпов. – Минск, 1986. – 214с.
942596
  Нечипоренко Г.Д. Нестационарные динамические процессы в система, состоящей из цилиндрических оболочек и содержащийся в ней жидкости : Автореф. дис. .... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Нечипоренко Г. Д.; Ин-т механ. АН УССР. – Киев, 1975. – 16 с.
942597
   Нестационарные длиноволновые процессы на шельфе Курильских островов. – Владивосток, 1984. – 147с.
942598
  Дронюк Иванна Мирославовна Нестационарные задачи движения многокомпонентных смесей с учетом процесса коагуляции : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.02.05 / Дронюк Иванна Мирославовна; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1988. – 110л. – Бібліогр.:л.99-110
942599
  Дронюк Иванна Мирославовна Нестационарные задачи движения многокомпонентных смесей с учетом процесса коагуляции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Дронюк Иванна Мирославовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 16л.
942600
  Тарлаковский Дмитрий Валентинович Нестационарные задачи динамики толстостенной сферы, соприкасающейся с упругими или акустическими средами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Тарлаковский Дмитрий Валентинович;. – М., 1980. – 12л.
942601
   Нестационарные задачи механики. – Казань, 1989. – 134 с.
942602
  Воробец Богдан Степанович Нестационарные задачи теплопроводности и термоупругости для тел с включениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Воробец Богдан Степанович; АН УРСР. Ин-т прикладных проблем механики и математики. – Львов, 1979. – 20л.
942603
  Пляцко Г.В. Нестационарные задачи теплопроводности и термоупругости. / Г.В. Пляцко. – К., 1960. – 105с.
942604
  Бородин Александр Викторович Нестационарные задачи термоупругости и термоупруго-пластичности для полой сферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Бородин Александр Викторович; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1975. – 15л.
942605
  Коссович Л.Ю. Нестационарные задачи террии упругих тонких оболочек / Л.Ю. Коссович. – Саратов, 1986. – 175 с.
942606
   Нестационарные звезды : совещание (Бюракан, 1956). – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1957. – 188 с.
942607
  Горбацкий В.Г. Нестационарные звезды / В.Г. Горбацкий, И.К. Минин. – Москва : ГИФМЛ, 1963. – 355 с.
942608
  Ерохин Б.Т. Нестационарные и квазистационарные режимы работы РДТТ / Б.Т. Ерохин, А.М. Липанов. – М., 1977. – 200с.
942609
  Селезов И.Т. Нестационарные и нелинейные волны в электропроводящих средах / И.Т. Селезов, С.В. Корсунский. – К, 1991. – 197с.
942610
  Христенко Евгений Васильевич Нестационарные и неравновесные явления в сверхпроводниках малых размеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Христенко Евгений Васильевич; АН УССР. Физико-техническ. ин-т низких температур. – Харьков, 1979. – 20л.
942611
  Чиркин А.С. Нестационарные и статистические явления при взаимодействии электромагнитных волн в нелинейных диспергирующих средах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чиркин А.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1967. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
942612
   Нестационарные инжекционные токи в неупорядоченных твердых телах. – Кишинев : Штиинца, 1983. – 175 с.
942613
  Пирагас Кястутис Антанович Нестационарные кинетические явления в полупроводниках с учетом неупргих и неудерживающих механизмов рассеяния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Пирагас Кястутис Антанович; Вильн. гос. ун-т. – Вильнюс, 1979. – 18л.
942614
  Пирагас Кястутис Антанович Нестационарные кинетические явления в полупроводниках с учетом неупругих и неудерживающих механизмов рассеяния : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Пирагас Кястутис Антанович ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1979. – 18 с.
942615
  Наримов Шермат Нестационарные колебания двухкомпонентного полупространства и слоя при внешних воздействиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Наримов Шермат; АН УССР. Ин-т прикладных проблем механики и математики. – Львов, 1981. – 13л.
942616
  Голоскоков Е.Г. Нестационарные колебания деформируемых систем / Е.Г. Голоскоков. – Киев, 1977. – 339 с.
942617
  Филиппов И.Г. Нестационарные колебания и дифракция волн в акустических и упругих средах / И.Г. Филиппов, О.А. Егорычев; Под ред. И.Ф. Образцова. – Москва : Машиностроение, 1977. – 302 с.
942618
  Голоскоков Е.Г. Нестационарные колебания механических систем / Е.Г. Голоскоков, А.П. Филиппов. – К., 1966. – 336 с.
942619
  Чепоров Валерий Владимирович Нестационарные колебания механических систем на упругом полупространстве : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Чепоров Валерий Владимирович; Симферопольский гос. ун-т им. М.В.Фрунзе. – Симферополь, 1989. – 142л. – Бібліогр.:л.136-142
942620
  Чепоров В.В. Нестационарные колебания механических систем на упругом полупространстве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Чепоров В.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 14л.
942621
  Бешенкова В.И. Нестационарные колебания пластин и оболочек с односторонними связями. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Бешенкова В.И.; МВ и ССО УССР. – Запорожье, 1985. – 25л.
942622
  Гробов В.А. Нестационарные колебания роторов турбомашин при переходе через критические числа оборотов / В.А. Гробов. – Рига, 1959. – 120с.
942623
  Кудрявцева Г.В. Нестационарные краевые задачи неиозотермической фильтрации в геотермальных системах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Кудрявцева Г.В.; КГУ. – К, 1985. – 21л.
942624
  Мардыкин В.А. Нестационарные МГД-течения с поверхностями сильного разрыва : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Мардыкин В.А.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1977. – 18л.
942625
  Бойков А.М. Нестационарные методы морской терморазведки : поиски локальных структур на основе периодической и апериодической составляющих приповерхностного геотермического поля / А.М. Бойков ; отв.ред. В.Н. Дахнов, Н.А. Огильви ; АН СССР, Дагестанский филиал, Ин-т проблем геотермии. – Москва : Наука, 1986. – 136 с. : ил. – Библиогр.: с. 130-134
942626
  Мохамедин Мохамед Шамс эль-Дин Нестационарные обтекания прямоугольных тел потоком жидкости или газа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Мохамедин Мохамед Шамс эль-Дин; МГУ. Мех.-мат. фак. Кафедра аэромеханики и газовой динамики. – М., 1975. – 12л. – Бібліогр.:с.12
942627
   Нестационарные потоки заряженных частиц в околоземном космическом пространстве : сб. науч. трудов. – Якутск : СО АН СССР, 1983. – 97 с.
942628
   Нестационарные проблемы проблемы гидр.... – Новосибирск
Вып. 48. – 1980
942629
   Нестационарные процессы в двухфазных потоках : сб. науч. трудов. – Новосибирск : АН СССР СО, 1989. – 133 с.
942630
   Нестационарные процессы в жидкостях и твордых телах. – Свердловск, 1983. – 131с.
942631
  Марочник Л.С. Нестационарные процессы в звездных системах : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 031 / Марочник Л.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
942632
   Нестационарные процессы в ионосфере Земли и их плияние на распространение коротких радиоволн. – Томск, 1986. – 163с.
942633
   Нестационарные процессы в катализе. – Новосибирск
Ч. 1. – 1983. – 213 с.
942634
   Нестационарные процессы в катализе. – Новосибирск
Ч. 2. – 1983. – 157 с.
942635
   Нестационарные процессы в катализе. – Новосибирск
1. – 1986. – 200с.
942636
   Нестационарные процессы в катализе. – Новосибирск
2. – 1986. – 193с.
942637
  Матрос Ю.Ш. Нестационарные процессы в каталитических реакторах / Ю.Ш. Матрос. – Новосибирск, 1982. – 258с.
942638
  Митропольский Ю.А. Нестационарные процессы в нелинейных колебательных системах. / Ю.А. Митропольский. – К., 1955. – 284с.
942639
  Апсит А.Р. Нестационарные процессы в плазме индуктивного разряда в аргоне при атмосферном давлении : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.044 / Апсит А.Р.;. – 23л.
942640
  Шалабутов Ю.К. Нестационарные процессы в подогревателях радиоламп, их происхождение и влияние на качество подогревателей. : Автореф... канд. техн.наук: / Шалабутов Ю.К.; АН СССР. Ин-т радиотехники и электроники. – М., 1960. – 11л.
942641
  Рыжов Б.М. Нестационарные процессы в поршневых компрессорах летательных аппаратов / Б.М. Рыжов. – М., 1976. – 180с.
942642
  Ноженко В.Ю. Нестационарные процессы в последовательном резонансном контуре / В.Ю. Ноженко, Д.И. Родькин, В.В. Ченчевой // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100). – С. 9-18 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1995-0519
942643
  Золотарев И.Д. Нестационарные процессы в резонансных усилителях фазово-импульсных измерительных систем / И.Д. Золотарев. – Новосибирск : Наука, 1969. – 176 с.
942644
  Поспелов В.В. Нестационарные процессы в структуре металл - диэлектрик - пролупроводник и приборы на их основе : автореф. дис. … д-ра физ.-мат. наук : 01.04.10 / Поспелов Валентин Васильевич ; Моск. ин-т электрон. техники. – Москва, 1979. – 40 с. – Библиогр.: 55 назв.
942645
  Иорданишвили Е.К. Нестационарные процессы в термоэлектрических и термомагнитных системах преобразования энергии. / Е.К. Иорданишвили, В.П. Бабин. – Москва, 1983. – 216 с.
942646
  Лутченко Л.Н. Нестационарные процессы в тонких антеннах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лутченко Л.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 8л.
942647
  Красильников В.Н. Нестационарные процессы в тонких линейных вибраторах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Красильников В.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 9л.
942648
  Волков В.М. Нестационарные процессы в элементах фазометрических систем / В.М. Волков, А.А. Иванько. – Киев, 1977. – 119 с.
942649
  Калинин В.В. Нестационарные процессы и методы проектирования узлов РДТТ / В.В. Калинин. – М., 1986. – 216с.
942650
  Еремин И.И. Нестационарные процессы математического программирования / И.И. Еремин, В.Д. Мазуров. – Москва, 1979. – 288 с.
942651
  Назаров Э.Г. Нестационарные процессы поверхностной ионизации / Э.Г. Назаров, У.Х. Расулев. – Ташкент : Фан, 1991. – 204 с.
942652
  Никулин Н.Г. Нестационарные процессы при генерации и удвоении частоты сверхкоротких импульсов света : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Никулин Н. Г.; АН СССР, Сиб. отд. Сов. сек. общ. и прикл. физ. Объед. уч. сво. по физ. мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1974. – 12л.
942653
  Суханов Л.А. Нестационарные процессы при горении пороха с неадиабатическим пламенем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Суханов Л.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1973. – 22л.
942654
  Ковтун А.А. Нестационарные процессы при распространении импульсных сигналов в круговом волноводе. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ковтун А.А.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1958. – 10л.
942655
  Ковтун А.А. Нестационарные процессы при распространении импульсных сигналов в круговом волноводе. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ковтун А.А.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1961. – 10л.
942656
  Занемонец Н.А. Нестационарные процессы теплопроводности в химически активных системах с внутренними источниками энергии переменной мощности : Автореф... д-ра техн.наук: 347 / Занемонец Н.А.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1971. – 44л. – Бібліогр.:с.43
942657
  Присняков В.Ф. Нестационарные психологические процессы. / В.Ф. Присняков, Л.М. Приснякова. – Днепропетровск, 1994. – 187с.
942658
   Нестационарные структуры и диффузионный хаос / Т.С. Ахромеева, С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий, А.А. Самарский. – Москва : Наука, 1992. – 540 с. – ISBN 5-02-014252-2
942659
  Омаров Т.Б. Нестационарные схемы некоторых проблем небесной механики : Автореф. дис. ... д-ра физ. мат. наук / Омаров Т.Б. ; МГУ, Гос. астроном. ин-т. – Москва, 1973. – 22 л.
942660
  Бойчук М.В. Нестационарные тепловые процессы в составных сложной формы анизотропных телах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.14 / Бойчук М. В.; Одеск.ГУ. – Одесса, 1984. – л.
942661
   Нестационарные тепловые процессы в энергетических установках летательных аппаратов. – К., 1988. – 223с.
942662
  Махвиладзе Георгий Михайлович Нестационарные термогазодинамические явления и устойчивость горения пороха : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Махвиладзе Георгий Михайлович; АН СССР. Ин-т проблем механики. – М., 1973. – 18л.
942663
   Нестационарные течения в турбомашинах. – М., 1979. – 320с.
942664
   Нестационарные течения газов с ударными волнами. – Л., 1990. – 436с.
942665
   Нестационарные течения многофазных систем с физико-химическими превращениями. – М., 1983. – 152с.
942666
  Иванова Наталья Ивановна Нестационарные течения нелинейно-вязкой жидкости в цилиндрических каналах, плоских и сужающихся щелях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Иванова Наталья Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 16л.
942667
  Иванова Наталья Ивановна Нестационарные течения нелинейно-вязкой жидкости в цилиндрических каналах, плоских и сужающихся щелях : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Иванова Наталья Ивановна; АН УССР. Ин-т механики. – Киев, 1987. – 132л. – Бібліогр.:л.123-132
942668
  Новак Игорь Леонидович Нестационарные течения разбавленных суспензий жестких асимметричных частиц во внешних силовых полях : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Новак Игорь Леонидович; Ин-т гидромеханики. – Киев, 1982. – 115л. – Бібліогр.:л.101-115
942669
  Новак И.Л. Нестационарные течения разбавленных суспензий жестких асимметричных частиц во внешних сиовых полях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Новак И. Л.; КГУ. – Киев, 1982. – 20л.
942670
  Аронов Д.А. Нестационарные токи двойной инжекции в полупроводниках / Аронов Д.А., Маматкулов Р., Котов Я.П. ; отв. ред. Муминов Р.А. ; АН УзССР, Физ.-техн. ин-т им. С.В. Стародубцева. – Ташкент : Фан, 1985. – 227 с. : ил. – В надзаг.: АН УзССР, Физ.-техн. ин-т. – Библиогр. в конце глав
942671
  Соколовский Г.А. Нестационарные трансзвуковые и вязкие течения в турбомашинах / Г.А. Соколовский, В.И. Гнесин. – К., 1986. – 264с.
942672
  Вакаров Б.С. Нестационарные фотоэлектрические процессы в монокристаллическом селениде кадмия с макронеоднородностями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Вакаров Б.С.; Одесский гос.ун-т. – Одесса, 1986. – 16л.
942673
  Дибай Э.А. Нестационарные явления в галактиках / Э.А. Дибай. – Москва : Знание, 1977. – 64 с.
942674
  Токаренко В.Ф. Нестационарный конвективный теплообмен при турбулентном течении несжимаемой жидкости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Токаренко В.Ф.; Ин-т атомной энергии им. И.В.Курчатова. – М., 1979. – 21л.
942675
  Сурова И.В. Нестационарный ламинарный пограничный слой при наличии возмущений во внешнем потоке.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Сурова И.В.; АН СССР. Сиб. отд. Совет ин-та теоретич. и приклад. механики). – Новосибирск, 1971. – 12л.
942676
  Потиенко Н.Ф. Нестационарный метод исследования теплопроводности жидкостей и применение его к высокотемпературным органическим теплоносителям : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.14 / Потиенко Н.Ф.; АН УССР. Ин-т техн. теплотехн. – Киев, 1974. – 27л.
942677
  Иванушкин Сергей Григорьевич Нестационарный сопряженный теплообмен при пульсирующем течении вязкой жидкости в каналах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Иванушкин Сергей Григорьевич; МВ и ССО РСФСР. Томский гос. ун-т. – Томск, 1981. – 15л.
942678
  Игнатенко Николай Алексеевич Нестационарный тепло- и массообмен, воспламенение и горение в некоторых гетерогенных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Игнатенко Николай Алексеевич; МВ и ССО РСФСР. Томский гос. ун-т. – Томск, 1973. – 17л.
942679
  Кузьмин М.П. Нестационарный тепловой режим элементов конструкции двигателей летательных аппаратов / М.П. Кузьмин, И.М. Лагун. – М, 1988. – 240с.
942680
  Смольский Б.М. Нестационарный теплообмен / Б.М. Смольский. – Минск, 1974. – 157с.
942681
  Павловский Г.И. Нестационарный теплообмен в паровой турбине при пусковых режимах. : Автореф... доктор техн.наук: / Павловский Г.И.; МВ и ССО УССР. КПИ,. – К., 1963. – 25л. – Бібліогр.:с.24
942682
   Нестационарный тплообмен. – М., 1973. – 328с.
942683
  Сайко Сергій Васильович Нестаціонарна акустоелектрична та акустооптична спектроскопія глибоких рівнів в CaAs : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук : 01.04.07 / Сайко Сергій Васильович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1996. – 16 с.
942684
  Сайко Сергій Васильович Нестаціонарна акустоелектрична та акустооптична спектроскопія глибоких рівнів в GaAS : Дис... канд. фіз.-матем.наук: 01.04.07 / Сайко Сергій Васильович; Мін-во освіти України. КНУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 186л. – Бібліогр.:л.174-186
942685
  Перепічка В.В. Нестаціонарна взаємодія пружного стержня з недеформівною основою через жорсткопластичний прошарок із зміцненням / В.В. Перепічка, І.П. Шацький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розглянуто нестаціонарну задачу про розповсюдження ударної хвилі стиску у пів нескінченному пружному стержні, бічна поверхня якого взаємодіє з абсолютно недеформівною основою через тонкий жорстко-пластичний прошарок з лінійним зміцненням. Аналітичний ...
942686
  Конет І.М. Нестаціонарна задача теплопровідності для багатошарових ортотропних парашутних просторів / І.М. Конет, М.П. Ленюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 53-62. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Методом фундаментальних функцій побудовано точний аналітичний розв"язок нестаціонарної задачі теплопровідності для (n + 1)-шарових ортотропних парашутних просторів. Розглянуто випадки крайових умов 1-го і 2-го роду на конічній поверхні.
942687
  Мейш В.Ф. Нестаціонарна поведінка тришарових дискретно підкріплених оболонок обертання при повздовжньому імпульсному навантаженні / В.Ф. Мейш, В.К. Стрюк, Л Кот // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 230-235. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається постановка і чисельний алгоритм розв"язку задач нестаціонарної поведінки тришарових дискретно підкріплених оболонок обертання. Отримано рівняння руху пружної структури в рамках спрощеного нелінійного варіанту теорії оболонок типу ...
942688
  Світлична С.Д. Нестаціонарне неосисиметричне деформування пружних тіл циліднричної форми : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Світлична С. Д.; НАН Укр. Ін-т проблем машинобуд. – Х., 1994. – 22л.
942689
  Калиняк Б.М. Нестаціонарне температурне поле у неоднорідному за товщиною довгому порожнистому циліндрі, яке забезпечує відсутність напружень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Отримано умову відсутності напружень у довгому порожнистому неоднорідному вздовж радіуса циліндрі, який пов"язує нестаціонарне температурне поле, інтенсивність теплових джерел та термомеханічні характеристики матеріалу. Розраховано початковий розподіл ...
942690
  Буланчук О.М. Нестаціонарні акустоелектромагнітні взаємодії в кристаллах з нелінійною електрострикцією : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.04.02 / Буланчук О. М.; КУ ім. Шевченка. – К., 1993. – 14л.
942691
  Лісняк В.С. Нестаціонарні векторні поля // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 95-106. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Досліджена локальна диференціальна геометрія змінних векторних полів тривимірного евклідового простору. Складено їхні визначальні диференціальні рівняння та побудовано обчислювальні формули для повної системи їх незалежних диференціальних інваріантів.
942692
  Терещенко В.М. Нестаціонарні задачі термопружності куксово-однорідних тіл : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.02.04 / Терещенко В. М.; КУ. – К., 1993. – 15л.
942693
  Терещенко Василь Миколайович Нестаціонарні задачі термопружності кусково-однорідних тіл. : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.02.04 / Терещенко Василь Миколайович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 171л. – Бібліогр.:л.157-171
942694
  Семененко В Є. Нестаціонарні задачі фільтрації та дезінтеграціі в процессах гідротранспорту сипких матеріалів. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.15.11 / Семененко Є.В,; НАН Укр.Ін-т геотехніч.механіки. – Дніпропетровськ, 1998. – 15л.
942695
  Угрімов С.В. Нестаціонарні коливання багатошарових пластин при імпульсному та ударному наванатженнях : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Угрімов С.В.; НАНУ. Ин-т проблем машинобудування. – Х., 1998. – 18л.
942696
  Сметанкіна Н.В. Нестаціонарні коливання, термопружність і оптимізація багатошарових пластин та циліндричних оболонок складної форми в плані : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.04 / Сметанкіна Наталія Володимирівна ; НАН України ; Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2012. – 40 с. – Бібліогр.: 70 назв
942697
  Абдулхалек А. Нестаціонарні процеси в електричних колах з фотоелекричними джерелами живлення : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Абдулхалек А.; Нац. техн. ун-т. Укр."КПІ.". – Київ, 1999. – 19 с.
942698
  Чурюмов К.І. Нестаціонарні процеси в кометі С/1999 S4 (Linear): аналіз кривої блиску та спектрів / К.І. Чурюмов, І.В. Лук"яник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 48-53. – (Астрономія ; Вип. 38)


  Розглянуто результати спектральних спостережень комети С/1999 S4 (LINEAR), одержаних на 1-м рефлекторі Цейса САО РАН, у період розвалу її ядра. Описано процес дезінтеграції комети. Наведено криву блиску комети та обчислені її фотометричні параметри. ...
942699
   Нестаціонарні процеси на Сонці та моделювання їх геофізичних проявів. Наукове забезпечення Служби Сонця України : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 328 с. : 32 табл., 133 рис. – Бібліогр.: с. 328 (468 джерел)


  Об"єкти досліджень - магнітні поля Сонця, активні області, сонячна активність та її вплив на геофізичні процеси, сонячно-земні зв"язки. Мета роботи - проведення теоретичних досліджень нестаціонарних процесів в атмосфері Сонця, їх впливу на геофізичні ...
942700
  Дмитрук О.І. Нестаціонарні процеси при конденсації непрямих екситонів в зовнішніх полях / О.І. Дмитрук, В.Й. Сугаков // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 7
942701
  Овечко В.С. Нестаціонарні рівняння для густини ймовірності чистих квантових станів / В.С. Овечко, А.О. Сальніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 326-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виконано перехід від нестаціонарного рівняння Шредінгера для комплексної ф-функції до системи диференційних рівнянь у частинних похідних для густини ймовірності р(х,t) і параметра 0<Р(х,t)<1. Розглянуто стаціонарне рівняння за умови бp(x,t)/бt = ...
942702
  Бгажба М. Нестер Ласоба / М. Бгажба. – Тбилиси, 1965. – 60с.
942703
   Нестеренко Василь Павлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 128. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
942704
  Капелюшний В.П. Нестеренко Василь Павлович (- економіст) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2021. – Т. 23 : Нг - Ня. – С. 208. – ISBN 978-966-02-9624-4
942705
   Нестеренко Василь Павлович (1943-1998) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 333-334. – ISBN 978-966-439-754-1
942706
   Нестеренко Олексій Олексійович (1904-1907) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 334. – ISBN 978-966-439-754-1
942707
  Шайхразиева В.Ш. Нестереоспецифический синтез некоторых замещенных тиабицикланов и разделение стереоизомеров. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Шайхразиева В.Ш.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1968. – 19л.
942708
  Чадюк М. Нестереотипна історія - англійською // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 лютого (№ 19/20). – С. 19


  В середині грудня минулого року на міжнародній освітній платформі Udemy запустили безкоштовний англомовний онлайн-курс з історії України - і вже здобув підтримку слухачів. Над ним працювали викладачі "Києво-Могилянська академія", студія онлайн-освіти ...
942709
  Жадько В. Нестерівка (- село Маньківського району) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 634-635. – ISBN 978-966-8567-14-8
942710
  Вольский В. Нестерко : комедия в 4-х д. / В. Вольский; пер. с белорус. А.Куперштока. – Москва : Искусство, 1945. – 131 с.
942711
  Вольский В. Нестерко / В. Вольский. – Київ, 1955. – 96 с.
942712
   Нестеров. – М., 1987. – 56с.
942713
  Дурылин С.Н. Нестеров в жизни и творчестве / С.Н. Дурылин. – Москва, 1965. – 527с.
942714
  Дурылин С.Н. Нестеров в жизни и творчестве / С.Н. Дурылин. – 2-е изд. – Москва, 1976. – 463с.
942715
   Нестеров Иван Иванович : (к 80-летию со дня рождения) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 1. – С. 159 : фото. – ISSN 0016-7886
942716
  Дурылин С.Н. Нестеров портретист / С.Н. Дурылин. – Москва-Л., 1949. – 272с.
942717
   Нестеровський Віктор Антонович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 334. – ISBN 978-966-439-754-1
942718
  Михайлов В.А. Нестеровський Віктор Антонович (- мінералог, гемолог, літолог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2021. – Т. 23 : Нг - Ня. – С. 221. – ISBN 978-966-02-9624-4
942719
  Дроздовський Дмитро Нестерпна легкість "парадокса" : [рецензія] // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4. – Бібліогр.: с. 158, 162-164
942720
  Шевчук Д. Нестерпна легкість зла // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2015. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 24-28


  "Банальність зла. Суд над Айхманом в Єрусалимі" - одна із найдискутованіших праць Ганни Арендт.
942721
  Бакула Б. Нестерпна легкість тягаря // Критика. – Київ, 2010. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 31-37


  Польська культура в період зламу.
942722
  Кулик Н. Нестерті літери // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 1 жовтня (№ 38). – C. 14-15. – ISSN 2219-5793


  "В Університеті Святого Володимира Микола як вільний слухач відвідував лекції професорів Володимира Антоновича, Володимира Іконнікова, Олександра Лазаревського та інших".
942723
  Коць-Григорчук Нестерті сліди : дослідження, нариси, спогади / Лідія Коць-Григорчук ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2008. – 164 с.
942724
  Глумов А.Н. Нестертые строки / А.Н. Глумов. – Москва, 1977. – 422 с.
942725
  Чукин Д.Г. Нестертый порог / Д.Г. Чукин. – М.Л., 1966. – 234с.
942726
   Нестехиометрические соединения. – Москва : Химия, 1971. – 608 с.
942727
  Мозгова Н.Н. Нестехиометрия и гомологические ряды сульфосолей / Н.Н. Мозгова. – М., 1985. – 264с.
942728
  Коллонг Р. Нестехиометрия. Неорганические материалы переменного состава : пер.с фр. / Р. Коллонг; Покровский Б.И. – Москва : Мир, 1974. – 288 с.
942729
  Неділько С.А. Нестехіометричні композиції у системі Lа2NiО4-Lа3Ni2О7 / С.А. Неділько, В.А. Куличенко, О.Г. Дзязько // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 36-38. – (Хімія ; Вип. 35)


  Методом сумісного осадження компонентів одержано нестехіометричні композиції складу La2NiO4-8, La1,9NiO4-8, La1,8NiO4-8, La1,7NiO4-8, La1,6NiO4-8, La1,5NiO4-8. Показано, що стійкість структури K2NiF4 в системі La2NiO4- La3Ni2O7 визначається вмістом ...
942730
  Кремень В.Г. Нести знання народу // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2013. – № 1/2, січень - лютий. – С. 7. – ISSN 0130-7037


  Історія Товариства "Знання". Про спільну діяльність Товариства "Знання" з науково-освітніми інституціями, серед яких КНУ імені Тараса Шевченка.
942731
   Нести поэзию в массы: Американский современный поэт Билл Коллинз // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С.282-283. – ISSN 1130-6545
942732
   Нестинарска съдба : спомени за Елисавета Багряна : Багряна Елизавета, о ней. – София : Универс. изд-во "Св. Климент Охридски, 1995. – 366 с.
942733
  Слотердайк П. Нестиснювальне, або Нове відкриття протяжного. Теорія ансамблю гордості. Вітгенштейн. Пророцтво по-німецьки // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 3. – С. 41-57. – ISSN 0235-7941
942734
  Чекаленко Л.Д. Нестійке сьогодення - запорука хиткого майбутнього (з досвіду СНД) // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: Бульвінський А.Г. (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 47-54. – ISBN 978-966-02-7888-2
942735
  Астахова О. Нестійкі форми зайнятості в умовах соціально-економічних перетворень // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 35-38. – Бібліогр.: 6 назв
942736
  Перестюк М.О. Нестійкі, центрально - нестійкі, центральні многовиди сингулярно збурених диференціально- сингулярних рівнянь : Тези доповідей / М.О. Перестюк, І.М. Черевко // Нові підходи до розв"язання диференціальних рівнянь. тези доповідей Міжнародної конференції
942737
  Кононенко Ю.М. Нестійкість низькочастотних хвиль скінченої амплітуди в комплексній плазмі / Ю.М. Кононенко, Є.В. Мартиш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-25. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Використано самоузгоджену модель низькочастотних квазілінійних хвиль у зіштовхувальній комплексній плазмі. Параметри плазми відповідають відомими хвильовим експериментам. Отримано вирази для швидкостей зростання нестійкостей і порогових значень ...
942738
  Сорокіна Тетяна Вікторівна Нестійкість парової бульбашки та неоднорідних потоків в процесах діскретно-імпульсного введення енергії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Сорокіна Т.В.; НАН України Інститут технічної теплофізики. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
942739
  Слюсарчук В.Ю. Нестійкість розв"язків еволюційних рівнянь : Монографія / В.Ю. Слюсарчук; МОіНУ; НУВГП. – Рівне, 2004. – 416с. – ISBN 966-7447-86-3
942740
  Яресько В.М. Нестійкість циліндричного в"язкого струменя з параболічним профілем швидкості при осесиметричних збуреннях // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 143-147. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджується стійкість осесиметричного в"язкого струменя з параболічним профілем швидкості, оточеного нерухомою рідиною. Знайдено, що течія буде нестійкою по відношенню до осесиметричних збурень. Обчислене критичне число Рейнольдса дорівнює 120,5.
942741
   Нестор-літописець - преподобний, письменник-агіограф, літописець / Г. Склярова, А. П"ятецька, С. Шульга, Л. Нагаївська // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 21/22, листопад. – С. 81-82
942742
  Геник С. Нестор-літописець Печерський // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 168 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
942743
  Шлецер Август Лудовик Нестор. – часть 2. – С-Пб, 1816. – 834с.
942744
  Сліпушко О.М. Нестор // Література Київської Русі : Нариси / О.М. Сліпушко. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – С. 42-47. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-07-3
942745
  Зінченко А.Л. Нестор (- Шараївський Нестор Андрійович (- церковний діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2021. – Т. 23 : Нг - Ня. – С. 225. – ISBN 978-966-02-9624-4
942746
   Нестор Амбодик-Максимович (1744-1812): учений-енциклопедист, лікар, основоположник вітчизняного наукового акушерства // Видатні діячі України минулих століть : меморіальний альманах / [гол. ред. О. Шокало ; редкол.: В. Абліцов, В. Антонів, М. Антонович та ін.]. – Київ : Компанія Євроімідж, 2001. – С. 16. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-05-6; 966-7867-06-4
942747
  Борис М.М. Нестор Библюк: відомий український вчений у галузі математичного моделювання процесів руху лісотранспортних засобів / М.М. Борис, А.А. Бойко, О.А. Стиранівський // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 257-259 : фото. – ISSN 1991-606X
942748
  Радевич-Винницька Нестор Горницький: багатогранність таланту // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 2/95 (106). – С. 90-95
942749
  Завітневич В. Нестор Городовенко // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Г. Коновал, П.І. Маляр [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 298, листопад : листопад. – С. 15-18


  Нестор Городовенко — український хоровий диригент, художній керівник капели "Думка", заслужений артист УРСР.
942750
  Шибанов Г. Нестор Городовенко : життя і творчість / Георгій Шибанов; Дослідна Фундація ім. О. Ольжича в США; Філія Укр. Національного Об"єднання у Монтреалі, Канада. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2001. – 248с. : іл. – ISBN 966-7601-36-6
942751
  Гупан Нестор Миколайович Нестор Гупан: "Нові підходи до відбору і структурування змісту підручника з історії України" : (актуальне інтерв"ю) / Гупан Нестор Миколайович, Власов Віталій; розмову вів В. Власов // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 3-4
942752
   Нестор Иванович Махно: Воспоминания, материалы и документы.. – К., 1991. – 192с.
942753
   Нестор из "Крокодила". Крокодильское лит. наследство за 50 лет. (1922-1972).. – М., 1972. – 544с.
942754
  Яланський В.І. Нестор і Галина : розповідають фотокартки / Віктор Яланський, Лариса Верьовка. – Київ : Гуляйполе, 1999. – 544 с. : іл. – Бібліогр.: с. 541. – ISBN 966-95615-0-7
942755
  Лапчук Д.Д. Нестор Іванович Махно - легенда української історії / Д.Д. Лапчук, А.І. Федорова // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 41. – С. 85-94. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Нестор Иванович Махно - невероятно загадочная личность не только в украинской истории, но и в истории в целом. Еще с юных лет "батька" влюбился в идеи анархизма, что раз и навсегда из- менило его жизнь. Это человек, которому удалось воплотить, хотя и ...
942756
  Страховенко-Фабрикант Нестор Калашников / Страховенко-Фабрикант; Институт истории партии при ЦК КП Казахстана ; Под ред. П. Пахмурного. – Алма-Ата : Казахстан, 1967. – 63 с.
942757
  Кулик Н. Нестор Київських архівів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 11 травня (№ 18/19). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  170 років із дня народження українського педагога, історика і громадського діяча, одного з найвидатніших дослідників київської старовини В. Щербини, якого М. Грушевський назвав "київським Нестором істориків". Згадуються професори Університету св. ...
942758
  Зыкова Г.В. Нестор Кукольник в повести, фельетоне и воспоминаниях Панаева: три разных портрета одного лица / Г.В. Зыкова, А.Ю. Карева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 140-149. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
942759
   Нестор Літописець // У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України / С.П. Сегеда. – Київ : Наш час ; Вид. дім "Києво-Могилнська академія", 2013. – С. 336-343. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-80-4
942760
   Нестор Літописець // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 24-25. – ISBN 978-966-8137-97-6
942761
  Чорна С. Нестор Літописець і в побуті користувався українською // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 17 березня (№ 51)


  У столиці, в Українському гуманітарному ліцеї Київського національного університету імені Т. Шевченка, триває виставка художника-монументаліста Олександра Мельника "Моя історія".
942762
  Архірейський Д. Нестор Махно - завжди винний і завжди герой // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 29 (349). – С. 38-39. – ISSN 1996-1561
942763
  Скирда А. Нестор Махно : казак свободы (1888-1934) : гражданская война и борьба за вольные советы в Украине, 1917-1921 / Александр Скирда ; пер. с фр. под ред. авт. изд. 1982 г., предисл., послесл. и доп. примеч. 3-го изд. 1999 г. – Париж : Громада, 2001. – 349 с., [8] л. ил., портр., факс. : ил., карты, факс. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 2-9502130-0-5
942764
  Журавльов Д.В. Нестор Махно // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 333-340. – ISBN 978-966-14-1182-0
942765
  Нікілєв О.Ф. Нестор Махно і командний склад Повстанської революційної армії України (махновців): до проблеми соціального складу / О.Ф. Нікілєв, К.К. Курта // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 12. – С. 139-144. – ISSN 2409-3661
942766
  Венгер Н. Нестор Махно та "німецьке питання" на українських землях // Перша світова війна і революції: вектори соціокультурних трансформацій : колектив. монографія / С.С. Троян, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер, С.М. Гакман, Л.М. та ін. Жванко. – Київ : Кондор, 2017. – С. 30-62. – ISBN 978-617-7458-41-7
942767
  Бережинський В. Нестор Махно: десять років у Франції // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С.112-115 : Фото. – ISSN 1607-6451
942768
  Волковинський В.М. Нестор Махно: легенди і реальність / В.М. Волковинський. – Київ : Перліт продакшн, ЛТД, 1994. – 256с. – ISBN 5-7707-3882-0
942769
  Комин В.В. Нестор Махно: мифы и реальность / В.В. Комин. – М., 1990. – 79с.
942770
  Чоп В.М. Нестор Махно: останній селянський герой : [100-річниці створення Революц. Повстан. Армії України (махновців) присвяч.] / Володимир Чоп. – Київ : АртЕк ; Мистецтво, 2019. – 292, [1] с. : портр., іл., фотоіл. – Покажчики: с. 286-291. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Україна. Ідентифікація). – ISBN 978-617-7814-16-9 ; 978-966-577-280-4


  У пр. № 1730127 напис: Науковій бібліотеці КНУ ім. Максимовича від автора. Перший авторський екземпляр. 11.02.2020 р. Підпис
942771
  Дубинянский М. Нестор Махно: под знаменем анархии // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 6 (58). – С. 28-47. – ISSN 1819-6268
942772
  Кіндратюк Б. Нестор Нижанківський у роки визвольних змагань // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: Л. Кияновська, Н. Сиротинська, І. Зінків [та ін.]. – Львів, 2020. – Число 3 (37). – С. 79-82. – ISSN 2224-0926
942773
  Кашкадамова Н. Нестор Нижанківський як піаніст: спроба психологічного портрету // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: Л. Кияновська, Н. Сиротинська, І. Зінків [та ін.]. – Львів, 2020. – Число 3 (37). – С. 46-51. – ISSN 2224-0926
942774
  Булка Ю.П. Нестор Нижанківський. / Ю.П. Булка. – К., 1972. – 39с.
942775
  Ясіновський Ю. Нестор Нижанківський: документи, матеріяли, творчі рукописи: у 125-ліття від дня народження // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: Л. Кияновська, Н. Сиротинська, І. Зінків [та ін.]. – Львів, 2020. – Число 3 (37). – С. 43-45. – ISSN 2224-0926
942776
  Феденко П. Нестор славістики // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 292, травень : травень. – С. 20-22


  До 80-ліття Дмитра Чижевського.
942777
  Регідайло Н. Нестор української етнографії. До 160-річчя від дня народження Якова Новицького // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 11. – С. 49-51.
942778
  Кубарев А. Нестор, первый писатель Российской истории, церковной и гражданской / Соч. А. Кубарева. – Москва : Унив. тип., 1842. – II, 359-480 с. – С. 368-384 помечены ошибочно: с. 418-433. – (Русский исторический сборник, издаваемый Обществом истории и древностей российских ; Т. 4, кн. 4)
942779
  Селезнев Н.Н. Несторий и Церковь Востока / Н.Н. Селезнев; Российский Государственный Гуманитарный Университет; Центр изучения религий. – Москва : Путь, 2005. – 111с. – ISBN 5-86748-032-1
942780
  Чйон Г. Несторів літопис - розповідь про давню історію Русі // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 23-31. – ISBN 978-966-432-087-7
942781
   Несторівські студії. Преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха : доп. науковців Х Несторів. студій / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [відп. ред.: В.М, Колпакова ; ред. рада: Л.П. Михайлина (голова) та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – 455, [1] с. : іл., табл. – Книга описана за обкл. - Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Несторівські студії)
942782
   Несторова летопись : изд. для учащихся / С примеч. и слов., сост. П. Басистовым. – Москва : Тип. Т. Рис, 1869. – [3], IV, 203, 12 с.
942783
  Різник Л. Несторові Чиру - 75 // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 4-10 квітня (№ 14). – С. 9
942784
  Заика-Новацкий Нестратифицированные комплексы / Заика-Новацкий, И.В. Соловьев // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 80-85. – Бібліогр.: 17 назв. – (Геология ; № 5)
942785
  Андрейчикова А.М. Нестрахові ризики в системі економічних ризиків // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 24-28.
942786
  Рябченко В.П. Нестрационарное обтекание решетки произвольных профилей потоком несжимаемой жидкости : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Рябченко В. П.; АН СССР, Сиб. от-ние. Сов. Ин-та теорет. и прикл. механики. – Новосибирск, 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.11
942787
  Король Е.З. Нестрационарные поля температур и термоупругие напряжения в плоскости с двоякопериодической системой отверстий : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Король Е. З.; МГУ. – М., 1970. – 11л.
942788
  Колесников М.С. Нестрашимый. Повесть. / М.С. Колесников. – Москва, 1963. – 277с.
942789
  Іщенко Н. Нестрашні медіа або Нові традиції взаємовідносин політиків із журналістами // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 29-30 травня (№ 99/100). – С. 25, 28
942790
  Ткач А. Нестримний "Голод до правди" : розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19-20 травня (№ 83/84). – С. 18-19


  Унікальні історичні матеріали - у фільмі про Ріа Клайман, канадську журналістку, яка правдиво описала геноцид українців 1932 - 1933 років.
942791
  Яцишин А. Нестримний дух ученого (до 80-річчя професора Андрія Богуцького) / А. Яцишин, О. Томенюк, Р. Дмитрук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 358-365. – (Серія географічна ; вип. 52). – ISSN 2078-6441
942792
   Нестримний Ікар. До 110-річчя від дня народження Сержа Лифаря // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 2, 2 квартал. – С. 31-42. – ISSN 0130-2043
942793
  Банаг М. Нестримний рух і творчість (до 80-ліття професора М.П. Кочергана) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 8-11. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 2). – ISSN 2311-0821
942794
  Гіденс Е. Нестримний світ: як глобалізація перетворює наше життя = Runaway world. How globalization is reshaping our lives / Ентоні Гіденс ; [пер. з англ. Н.П. Поліщук ; відп. ред. О.Є. Гомілко]. – Київ : Альтерпрес, 2004. – 97, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 90-91. – (Серія "Сучасна гуманітарна бібліотека" / редкол. : О.В. Білий, А.Л. Богачов, В.С. Горський та ін.). – ISBN 966-542-178-6; 966-542-260-X
942795
  Іванишин П. Нестримний як зухвалість // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 12. – С. 73-76. – ISSN 0042-9422
942796
  Іванишин Петро Нестримний, як зухвалість : [рецензія] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6 (570). – С. 96-97. – ISSN 0236-1477
942797
  Шевченко Антон Несу свій хрест : Вибрані поезії / Шевченко Антон. – Київ : Ярославів вал, 2001. – 116с. – ISBN 966-605-110-9
942798
  Воложанин В.П. Несудебные формы разрешения гражданскоправовых споров / В.П. Воложанин. – Свердловск, 1974. – 203с.
942799
  Абасов Г. Несудові гарантії охорони та захисту прав місцевого самоврядування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 94-96
942800
  Галяк Л.В. Несудові форми захисту прав людини (за участю інституту омбудсмана) в Україні та Польщі: порівняльний аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 74-79.
942801
  Стефак В. Несуєтне служіння слову // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2008. – № 3. – С. 265-271. – ISBN 978-966-96923-6-8


  Спогади про українського поета Володимира Затуливітра
942802
  Шанайда В.І. Несумісність православної концепції декалога з моральними принципами наукового комунізму. : Дис... канд. філософ.наук: / Шанайда В.І.; КДУ. Каф. історії і теорії наукового атеїзму. – К., 1970. – 222л. – Бібліогр.:л.І-ХХІ
942803
  Иванов Ю.М. Несусветная история / Ю. Иванов. – Москва : Е.В. Карпов, 2017. – 27, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9598-0184-7


  У пр. №3475BR напис: Дар. автора библиотеке Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. 14/5 2017. Підпис
942804
  Ороховська Л.А. Несуттєве як насущне в бутті людини споживацького суспільства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 117-119
942805
   Несуть людям радість // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2002. – на 2002 рік. – С. 165-168
942806
  Вегера П.І. Несуча здатність похилих перерізів залізобетонних балок, підсилених композитними матеріалами за дії навантаження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01 / Вегера Павло Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
942807
  Карпець Я. Несучасний Лесьмян // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 14 серпня (№ 15). – С. 7. – ISSN 2519-4429
942808
  Кирнос Д.Д. Несущая способность зубчатых передач, работающих в коррозионно-агрессивных средах : Автореф... канд. техн.наук: 202 / Кирнос Д.Д.; Брянск. ин-т транспортного машиностроения. – Брянск, 1972. – 28л.
942809
  Гудрамович В.С. Несущая способность и долговечность элементов конструкций / В.С. Гудрамович, Е.С. Переверзов. – К, 1981. – 284 с.
942810
  Данилова И.Н. Несущая способность и пластические деформации роторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Данилова И.Н.; Акад. наук СССР. Ин-т механики. – Москва, 1955. – 8л.
942811
  Попов В.С. Несущая способность конструкций из идеального жестко-пластического разномодульного материала. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Попов В.С.; Куйбышев. гос. ун-т. – Куйбышев, 1977. – 12л.
942812
  Гохфельд Д.А. Несущая способность конструкций, работающих в условиях теплосмен : Автореф... докт. техн.наук: / Гохфельд Д. А.; 26-28. – М., 1967. – 28л.
942813
  Серенсен С.В. Несущая способность машин и расчеты деталей машин на прочность / С.В. Серенсен. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1963. – 451с.
942814
  Деменко А.Ф. Несущая способность неупругих цилиндрических оболочек с начальными несовершенствами формы : Автореф... канд. техн.наук: 05.07.03 / Деменко А. Ф.; Казан. авиац. ин-т. – Казань, 1981. – 18л.
942815
  Когут Н.С. Несущая способность сварных соединений / Н.С. Когут. – Львов, 1991. – 182с.
942816
  Серенсен С.В. Несущая способность тонкостенных конструкций из армированных пластиков с дефектами / С.В. Серенсен, Г.П. Зайцев. – К, 1982. – 296с.
942817
  Прайор К. Несущие ветер : Рассказ о дрессировке дельфинов / К. Прайор. – Пер. с англ. – Москва : Мир, 1981. – 303с.
942818
  Писаренко Г.С. Несущие и светопрозрачные элементы конструкций из стекла / Г.С. Писаренко. – К., 1987. – 200с.
942819
  Рощин Г.И. Несущие конструкции, механизмы и механические узлы ЭВМ / Г.И. Рощин. – М, 1980. – 237с.
942820
  Зубарева Е.Е. Несущие тягу земную / Е.Е. Зубарева. – М, 1980. – 192с.
942821
  Шинкаренко Г.Н. Несущие факел. / Г.Н. Шинкаренко. – Москва, 1984. – 284с.
942822
  Хахалин Л.А. Несущий знамя / Л.А. Хахалин. – Л, 1966. – 216с.
942823
  Мейланд В. Несущий крест // Наше наследие : иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2007. – № 83/84. – С. 230-231. – ISSN 0234-1395
942824
  Візір М.О. Несфатин-1 та типи дисглікемії у хворих на гіпертонічну хворобу та ожиріння : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Візір Марина Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
942825
  Русинов М.М. Несферические поверхности в оптике. / М.М. Русинов. – М,, 1965. – 196с.
942826
  Русинов М.М. Несферические поверхности в оптике: расчет. Изготовление. Контроль. / М.М. Русинов. – М., 1992. – 255с.
942827
  Ловягин А.В. Несферические поверхности, дающие стигматическое изображение на оси симметрии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ловягин А.В.; М-во высш и сред.образования СССР.Одес.политехн.ин-т. – Одесса, 1950. – 12 с.
942828
  Павлюк С. Несхитність в житті і науці // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 2-8. – ISSN 1028-5091
942829
  Волиняк П. Несходима вздовж, ушир і вглиб... // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 201, жовтень : жовтень. – С. 13-14


  Подорож Канадою: Тіммінс — містечко й шахтарний центр в окрузі Кокрана, провінції Онтаріо у Канаді.
942830
  Слюсаревський М.М. Несходимі терени Психеї: маршрути наукового пізнання : вибрані праці / М.М. Слюсаревський. – Київ : Талком, 2019. – 661, [3] с. : іл., табл. – Зміст, резюме парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7685-82-0
942831
  Адуков Д. Несхожие судьбы : роман / Джамал Адуков. – Махачкала : Даг. кн. изд-во
Кн. 1. – 1979. – 135 с.
942832
  Наполова Т.Т. Несчастливый брат мой... / Т.Т. Наполова. – Саратов, 1980. – 248с.
942833
  Тургенев Иван Сергеевич Несчастная / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1956. – 86с.
942834
   Несчастная Маргарита, истинная российская повесть. – Москва : В типографии Ф. Гиппиуса, 1803. – 168с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX cт.- картон, шкіра
942835
  Еллинек С. Несчастные случаи при пользовании радиоустановками / С. Еллинек. – Москва : Государственное военное издательство, 1926. – 64 с.
942836
  Шевченко Т.Г. Несчастный / [Т.Г. Шевченко ; пред. Н. Костомарова] // К юбилею В.А.Жуковского. – [Санкт-Петербург]. – 45 с.
942837
  Маклярский М.Б. Несчастный случай / М.Б. Маклярский, Холендро, М.. – Москва, 1956. – 79с.
942838
  Злобина И.В. Несчастный случай / И.В. Злобина. – Свердловск, 1958. – 31с.
942839
  Мастерс Декстер Несчастный случай : Роман / Мастерс Декстер. – Москва : Прогресс, 1989. – 418с.
942840
  Преда Марин Несчастный случай. / Преда Марин. – Бухарест, 1969. – 48с.
942841
  Сераковский И.И. Несчастье / И.И. Сераковский. – Киев : В тип. Р. Добржанского, 1874. – 59, [2] с.
942842
  Вайян-Кутюрье Несчастье быть молодым / Вайян-Кутюрье. – Ленинград, 1935. – 234с.
942843
  Виноградов Виктор Несчастье женского рода : Ураган // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 12. – С. 218-222 : Фото. – ISSN 1029-5828
942844
   Несчастье от ленточки. Историческая новость XVIII века. – М., 1802. – 179с.
942845
  Сергеев М.Д. Несчастью верная сестра / М.Д. Сергеев. – Иркутск, 1978. – 352с.
942846
  Протохристова К. Несъвършени изречения / К. Протохристова. – Провдив : Издателство "Христо Г. Данов", 1990. – 160 c.
942847
  Стефанов Д. Несъответствия. / Д. Стефанов. – Пловдив, 1983. – 110с.
942848
  Беляева Л.И. Несыгранная роль / Лилия Беляева. – Москва : Советский писатель, 1982. – 503 с. : 1 л. портр.
942849
  Козырев А.В. Нет - торговле смертью / А.В. Козырев. – М, 1980. – 100с.
942850
  Маркуша А.М. Нет / А.М. Маркуша. – М, 1971. – 302 с.
942851
  Мишвеладзе Р.А. Нет аэропорта : рассказы / Реваз Мишвеладзе ; пер. с груз. А.Абуашвили и А.Эбаноидзе. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 204 с.
942852
   Нет безымянных героев: Очерки.. – Донецк, 1990. – 125с.
942853
  Каутский К. Нет больше социалдемократии. / К. Каутский. – Птгр., 1918. – 68с.
942854
  Стуков Г.А. Нет в лесу беды страшнее огня : Туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 67-73. – ISSN 0016-7207
942855
  Славуцкий Александр Нет времени просто отдыхать / Славуцкий Александр, Райхельгауз Иосиф // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 78-79 : фото
942856
  Таранов Е.В. Нет выше звания / Е. Таранов, И. Реутский, Н. Андреев ; Ин-т истории партии МГК и МК КПСС - фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва : Московский рабочий, 1980. – 145 с.
942857
  Гаевой Александр Нет денег - нет погранпереходов... : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 24-27 : Фото. – ISSN 1998-8044
942858
  Ивачев В. Нет другой Руси в наличьи... : поэзия : стихи // Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 62-63. – ISSN 0868-488Х
942859
  Браун С. Нет дыма без огня : роман / Сандра Браун. – Москва : Новости, 1995. – 449 с.
942860
  Помозов Ю.Ф. Нет земли перекрасней : повести, рассказы, сказания / Ю.Ф. Помозов. – Ленинград : Советский писатель, 1982. – 272с.
942861
   Нет земли родней. Новые песни советских композиторов для голоса (хора) в сопровождении фортепиано (баяна). – Москва, 1979. – 50с.
942862
  Горбунов М.Н. Нет крепче сплава / М.Н. Горбунов. – М, 1961. – 47с.
942863
  Синев А. Нет крепче сплава / А. Синев, А. Кочетков. – М., 1975. – 80с.
942864
  Мандела Н. Нет легкого пути к свободе / Н. Мандела. – М, 1968. – 231с.
942865
  Евтушенко Е.А. Нет лет / Е.А. Евтушенко. – СПБ., 1993. – 304с.
942866
  Жильдас-Андриевски Нет лошади для Гамида! / Жильдас-Андриевски. – М, 1959. – 74с.
942867
  Калинин В.А. Нет любви сильнее. (О мужестве экипажа танкера "Туапсе") / В.А. Калинин. – Одесса, 1961. – 51с.
942868
  Видоф М. Нет места лучше для полового воспитания, чем родной дом / М. Видоф. – Иркутск, 1990. – 112с.
942869
  Рыженков Г.Д. Нет милей чудес, чем наш русский лес. / Г.Д. Рыженков. – Рязань, 1963. – 128с.
942870
  Васильев С.А. Нет мне покоя / С.А. Васильев. – Москва, 1968. – 47с.
942871
  Денисова И.В. Нет мне покоя : Поэзия С. Васильева / И.В. Денисова. – Москва : Советский писатель, 1976. – 223 с. : илл.
942872
  Цветаева М.И. Нет на земле второго Вас... : проза, стихи, письма, 1911-1925 / Марина Цветаева, Сергей Эфрон. – Москва : Вагриус, 2007. – 304с. – ISBN 978-5-9697-0451-0
942873
  Воробьев Е.З. Нет ничего дороже / Е.З. Воробьев. – Москва, 1956. – 510с.
942874
  Большаков Л.Н. Нет ничего дороже : докум. повествование (о А.В. Коваленко) / Л.Н. Большаков. – Харьков : Прапор, 1979. – 120 с.
942875
  Кислинский В.С. Нет ничего дороже / В.С. Кислинский. – Л., 1983. – 144с.
942876
   Нет ничего дороже Родины: Борьба народов нашей страны против инозем. захватчиков : Беседы о кн.: для учащихся 6-8-х кл. – Москва : Кн. палата, 1989. – 60с. – (За страницами вашего учебника ; Вып. 25). – ISBN 5-7000--0076-8
942877
  Малиновский Б.Н. Нет ничего дороже... / Б.Н. Малиновский. – Киев : ЧП Горобец, 2005. – 336с. – ISBN 966-8508-04-1
942878
  Наумов Е.И. Нет ночи в Арктике / Е.И. Наумов. – Хабаровск, 1968. – 138с.
942879
   Нет ныне задачи важней! : ядерная катастрофа может и должна быть предотвращена : сборник. – М., 1984. – 239с.
942880
  Шах Георгий Нет повести печальнее на свете... : науч.-фантаст. роман / Георгий Шах ; [худож. Г. Метченко]. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 350 с. – (Библиотека советской фантастики)
942881
  Сергиевич Д.Г. Нет последних рубежей / Д.Г. Сергиевич. – Одесса, 1982. – 247с.
942882
  Заславский Д.И. Нет пощады немецким извергам / Д.И. Заславский. – Москва, 1944. – 48с.
942883
  Блинов В.М. Нет прав без обязанностей / В.М. Блинов. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 127 с. – (Закон обо мне и мне о законе)
942884
  Гнатюк Н.П. Нет предела совершенству / Н.П. Гнатюк. – М, 1989. – 205с.
942885
  Иванский А.И. Нет прекрасней назначенья... / А.И. Иванский. – Москва, 1976. – 127с.
942886
  Сальников Ю.В. Нет примирения! / Ю.В. Сальников. – М., 1962. – 127с.
942887
  Метелкин Николай Нет равенства в Австралии... : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 3-4
942888
  Смольников И.Ф. Нет силы сильнее... / И.Ф. Смольников. – Л., 1977. – 63с.
942889
  Кальма Н. Нет слова "невозможно" / Н. Кальма. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 368 с.
942890
  Аксенов М.С. Нет смерти.(Новое учение о времени) / М.С. Аксенов. – Изяславль : Типография Трахтенберга, 1918. – 52 с.
942891
  Корда Б.Н. Нет счастья под оливами. / Б.Н. Корда. – Симферополь, 1979. – 78с.
942892
  Кешинян Г.С. Нет такого острова, как наш Кипр / Г.С. Кешинян. – Москва, 1974. – 223с.
942893
  Каленова Т.А. Нет тишины / Т.А. Каленова. – Новосибирск : Новосибирское кн. изд-во, 1963. – 64 с.
942894
  Новосельнова Н.И. Нет тишины. Стихи / Н.И. Новосельнова. – М., 1968. – 104с.
942895
  Курбанмурадов Какабай Нет у любви определенья : стихотворения / Какабай Курбанмурадов;. – Москва, 1990. – 176 с.
942896
  Пожера Ю. Нет у меня другой печали : очерки / Юозас Пожера ; пер. с литов. – Москва : Советский писатель, 1970. – 436 с.
942897
  Панич В.М. Нет у сердца окраины. / В.М. Панич. – Петрозаводск, 1981. – 45с.
942898
  Иванов Сергей Нет уж, дудки! : История вещей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 244-246 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
942899
   Нет хода нам назад: 33 моск. барда: Сб. лит.-худож. материалов.. – М., 1991. – 191с.
942900
  Воскобойникова С.А. Нет чужих детей / С.А. Воскобойникова. – Москва, 1989. – 173с.
942901
  Норт Д. Нет чужих среди людей / Д. Норт. – Москва, 1959. – 352 с.
942902
  Норт Д. Нет чужих среди людей : мемуары, очерки, литературные портреты ; пер. с анг. / Джозеф Норт. – Москва : Радуга, 1983. – 443 с.
942903
  Яковенко В.П. Нет, еще не осень : Стихи / В.П. Яковенко. – Москва : Советский писатель, 1973. – 79с.
942904
  Карбовская В.А. Нет, мириться не будем! / В.А. Карбовская. – М, 1962. – 56с.
942905
  Сорокин З.А. Нет, не отлетался! / З.А. Сорокин. – Симферополь, 1958. – 96с.
942906
  Сорокин З.А. Нет, не отлетался! / З.А. Сорокин. – Москва, 1975. – 96с.
942907
  Ковальчук А.В. Нет, не призраки! : Рассказы / А.В. Ковальчук. – Москва : Воениздат, 1972. – 198с.
942908
  Деев П.Г. Нет, не сдадимся! / П.Г. Деев. – Омск, 1981. – 128с.
942909
  Мамчур Елена Аркадьевна Нет, она будет жить! // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 61-66. – Бібліогр.: с. 63, 65. – ISSN 0042-8744


  Анализируются проблемы фундаментальных наук в 21 ст.
942910
   Нет, Тельман не погиб! : Рассказы и воспоминания об Эрнсте Тельмане. – Москва : Детгиз, 1963. – 114 с., 16 л. ил. : ил. – (Школьная библиотека)
942911
  Шамхалов М.Ш. Нет, это не сказка / М.Ш. Шамхалов. – Москва, 1977. – 279с.
942912
  Вуолийоки Х. Нет, я не была узницей / Х. Вуолийоки. – Петрозаводск, 1979. – 167с.
942913
  Капран-Чемоданова Нет, я не одна / Капран-Чемоданова. – М., 1961. – 102с.
942914
  Капран-Чемоданова Нет, я не одна / Капран-Чемоданова. – М., 1964. – 111с.
942915
  Айдинов Г.И. Нет, я прав!.. Повесть о том, что было / Г.И. Айдинов ; [ил.: В. Никольский]. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 301с. : ил.
942916
  Лурье Ольга Нетания: концептуальный центр туризма / Лурье Ольга, Штерн Эдуард // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 5. – С. 38-39 : фото. – ISSN 1998-8044
942917
  Хрізман Елеонора Нетанія: лідер серед ізраїльських курортів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 28 : фото. – ISSN 1998-8044
942918
  Бєлоцерковські Е. Нетаньяху йде на четвертий термін / спілкувався Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 19 березня (№ 47). – С. 3


  Ізраїльський прем"єр переміг на виборах, роблячи ставку на безпеку. Розмова з Послом Держави Ізраїль в Україні .
942919
  Шевчук С.В. Нетарифне регулювання як важливий механізм забезпечення митних інтересів держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 71-77. – ISSN 2306-6806
942920
  Дугієнко Н.О. Нетарифне регулювання як засіб захисту внутрішнього ринку країн ЄС та України / Н.О. Дугієнко, Д.О. Анікєєва // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 17-21. – ISSN 2309-1533
942921
  Пісьмаченко Л.М. Нетарифне регулювання як інструмент економічної політики держави у зовнішньоторговельних відносинах : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 60-63 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
942922
  Бережнюк І.Г. Нетарифне регулювання як основний елемент зовнішньоекономічної політики Європейського Союзу / І.Г. Бережнюк, І.В. Несторишен // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 145-151. – ISSN 2308-6912


  В статті проаналізовано сучасні підходи до нетарифного регулювання в країнах Європейського Союзу. Зазначено, що відповідно до нормативних документів існує поняття "технічні бар’єри в торгівлі", під якими розуміють обов’язкові технічні регламенти та ...
942923
  Гуд А.М. Нетарифне регулювання як складова митної безпеки держави // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 5. – С. 16-18.
942924
  Мельник Т.М. Нетарифний протекціонізм у країнах ЄС та Україні / Т.М. Мельник, К.С. Пугачевська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 : Нетарифний протекціонізм у країнах ЄС та Україні. – С. 20-27. – ISSN 2222-4459
942925
  Олефіренко В.В. Нетарифні методи міжнародної торгівлі: сутність та класифікація // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 15-20
942926
  Попов М. Нетарифні методи регулювання ЗЕД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 38-39
942927
  Михайлов Р.В. Нетарифні механізми ЄврАзЕС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 95-102. – ISSN 2308-6912


  У статті висвітлено основні нетарифні механізми ЄврАзЕС, особливо- сті їх функціонування і застосування, їх роль у системі регулювання зов- нішньоекономічної діяльності об’єднання. This article highlights the main non-tariff mechanisms EEC, ...
942928
  Дьякова И.С. Нетарифные барьеры в торговле промышленностью развитых капиталистических стран : Автореф... канд. экон. наук: 08.00.14 / Дьякова И.С.; Научно-исслед. конъюнкт. ин-т. – М, 1973. – 23л.
942929
  Турбан Г. Нетарифные ограничения во внешнеэкономической деятельности // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 116-119
942930
  Трифонов В.И. Нетающее эхо / В.И. Трифонов. – М, 1977. – 94с.
942931
  Пасховер А. Нетвердая четверка / А. Пасховер, Ю. Зущик // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 11. – С. 20-24.
942932
  Миколаєнко Н.М. Нетекстова частина - засіб передачі інформації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 49-52


  Ідеться про різновиди нетекстової частини, їх значущість у розвитку друкованих ЗМІ в ринкових умовах. Зазначено особливості набірних і клішованих елементів передачі інформації у пресі. З"ясовано використання нетекстової частини на сторінках друкованих ...
942933
  Кобилінський В.А. Нетеплова емісія водню в імульсній фазі сонячних спалахів. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.03.02 / Кобилінський В.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 21л.
942934
  Кобылинский Виктор Андреевич Нетепловая эмиссия водорода в импульсной фазе солнечных вспышек : Дис... канд физ матнаук: 01.03.02.01.04.02 / Кобылинский Виктор Андреевич; МО Украины, КУ им Т.Шевченко. – К, 1994. – 155л. – Бібліогр.:л.141-155
942935
  Гнатик Б. Нетеплове випромінювання надпровідних космічних струн у замагніченому міжгалактичному середовищі / Б. Гнатик, Л. Задорожна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 15-20. – (Астрономія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Показано, що надпровідні космічні струни можуть бути інтенсивними джерелами нетеплового випромінювання в широ-кому діапазоні енергій - від радіо- до рентгенівського та гамма- діапазонів. Механізм випромінювання - це синхротронне та обернене ...
942936
  Козлова Н.О. Нетеровi крайовi задачi для iнтегральних рiвнянь / Н.О. Козлова, В.А. Ферук // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України ; Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 19, № 1. – C. 58-66. – ISSN 1562-3076
942937
  Бойчук О.А. Нетерова iмпульсна задача з керуванням / О.А. Бойчук, Є.С. Войтушенко, Л.М. Шегда // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України ; Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 19, № 3. – C. 362-366. – ISSN 1562-3076
942938
  Чуйко С.М. Нетерові задачі з імпульсним впливом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 43-48. – (Кібернетика ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню проблеми знаходження конструктивних умов існування та побудові розв"язків нелінійних нетерових крайових задач для систем диференціальних рівнянь з імпульсним впливом. Одержано конструктивні умови існування розв"язків ...
942939
  Шегда Л.М. Нетерові крайові задачі для вироджених систем звичайних диференціальних рівнянь : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02. / Шегда Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
942940
  Шегда Л.М. Нетерові крайові задачі для вирожених систем звичайних диференціальних рівнянь : : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02. / Шегда Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 137 л. – Бібліогр.: л. 120-137
942941
  Шовкопляс Тетяна Володимирівна Нетерові крайові задачі для імпульсних систем диференціальних рівнянь : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Шовкопляс Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с.. – Бібліогр.: 7 назв
942942
  Шовкопляс Тетяна Володимирівна Нетерові крайові задачі для імпульсних систем дифференціальних рівнянь : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.02 / Шовкопляс Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 150 л. – Бібліогр.: л. 139 - 150
942943
  Козлова Н.О. Нетерові крайові задачі для інтегральних та інтегро-диференціальних рівнянь : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02, 11 / Козлова Надія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 170 арк. – Додатки: арк. 167-170. – Бібліогр.: арк. 154-166
942944
  Козлова Н.О. Нетерові крайові задачі для інтегральних та інтегро-диференціальних рівнянь : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Козлова Надія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
942945
  Страх О.П. Нетерові крайові задачі для систем динамічних рівнянь на часовій шкалі : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Страх Олександр Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 131 арк. – Бібліогр.: арк. 116-131
942946
  Страх О.П. Нетерові крайові задачі для систем динамічних рівнянь на часовій шкалі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Страх Олександр Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
942947
  Чуйко С. Нетерові крайові задачі з імпульсним впливом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 58-62. – (Кібернетика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню проблеми знаходження конструктивних умов існування та побудові розв"язків нелінійних нетерових крайових задач для систем диференціальних рівнянь з імпульсним впливом. Одержано конструктивні умови існування розв"язків ...
942948
  Дармосюк В.М. Нетерові напівдосконалі та напівдистрибутивні кільця : дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Дармосюк В.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 136 л. – Бібліогр.: л. 127-136
942949
  Дармосюк В.М. Нетерові напівдосконалі та напівдистрибутивні кільця : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Дармосюк В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
942950
  Рабинович В.С. Нетеровость некоторых классов уравнений типа свертки в неограниченных областях, с конической структурой на бесконечности : Автореф... канд.физ-мат.наук: 003 / Рабинович В.С.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
942951
  Сегал Я.М. Нетерпеливые строки. / Я.М. Сегал. – К, 1997. – 99с.
942952
  Чейни П. Нетерпеливый палач : детективные романы: перевод с англ. / Питер Чейни. – Нижний Новгород : Курьер, 1992. – 328 с. – В содерж. также роман: Могут ли женщины убивать. – ISBN 5-7747-0030-5
942953
  Трифонов Ю.В. Нетерпение / Ю.В. Трифонов. – М, 1983. – 638с.
942954
  Трифонов Ю.В. Нетерпение : роман / Юрий Трифонов. – Москва : Советский писатель, 1988. – 384 с.
942955
  Трифонов Ю.В. Нетерпение / Ю.В. Трифонов. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1988. – 510с.
942956
  Цвейг С. Нетерпение сердца / С. Цвейг. – Москва, 1961. – 368с.
942957
  Зубков Ю.А. Нетерпение сердца / Ю.А. Зубков. – М, 1977. – 48с.
942958
  Дюкова М.М. Нетерпение сердца / М.М. Дюкова. – Иркутск, 1981. – 31с.
942959
  Цвейг С. Нетерпение сердца / С. Цвейг. – Москва, 1982. – 416с.
942960
  Цвейг С. Нетерпение сердца : Роман / Цвейг С. – Москва : Правда, 1988. – 414 с.
942961
  Цвейг С. Нетерпение сердца : Роман. Исторические миниатюры - из цикла "Звездные часы человечества" / С. Цвейг. – Москва : Правда, 1991. – 414с.
942962
  Цвейг С. Нетерпение сердца. Двадцать четыре часа из жизни женщины. Письмо незнакомки : [пер. с нем.] / Стефан Цвейг. – Киев : Томирис, 1992. – 409, [5] с. : ил. – Печ. по изд.: Собрание сочинений : в 4 т. / С. Цвейг. Москва, 1982. – ISBN 5-87498-076-8
942963
  Трифонов Ю.В. Нетерпение. Повесть об А.Желябове / Ю.В. Трифонов. – Москва : Политиздат, 1973. – 543с. – (Пламенные революционеры)
942964
  Рывлин А.И. Нетерпенье / А.И. Рывлин. – М : Советский писатель, 1963. – 143с.
942965
  Соколова Елена Евгеньевна Нетерпимость толерантных : (еще раз о монизме, плюрализме и дискуссиях о методологических ориентациях психологии) // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 138-146. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Автор продолжает дискуссию о методологических ориентациях психологической науки, ведущуюся на страницах журнала уже несколько лет. С позиций системного (диалектического) монизма рассматривается проблема "онтологического" и "гносеологического" понимания ...
942966
  Трифонов Ю.В. Нетерпіння / Ю.В. Трифонов. – К, 1986. – 383с.
942967
  Мартинюк О.М. Нетикет як чинник впливу на мовленнєву поведінку комунікатів у Інтернет-мережі (на матеріалі сучасної італійської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 87-94
942968
  Мацько О. Нетикет: норми і правила в Інтернет-спілкуванні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (745), квітень. – С. 28-30. – ISSN 0130-5263
942969
  Гончаренко А. Нетипичная Барселона : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8. – С. 119-120. – ISSN 0131-8136
942970
  Супян Н.В. Нетипичная занятость в ФРГ // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 3 (63), июль - сентябрь. – С. 58-70. – ISSN 0201-7083
942971
  Дмитриев Ю.А. Нетипичная форма государственного устройства: конфедерация России и Беларуси / Ю.А. Дмитриев, В.О. Миронов // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2012. – № 7. – С. 82-91. – ISSN 0132-0769
942972
  Квилти Патрик Нетипичная эволюция : Спираль времени // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 114 : Фото, карта
942973
   Нетипичное течение саркоидоза с поражением печени и лимфоузлов брюшной полости / И.П. Ерко, А.А. Молошок, Ю.В. Рудич, Л.В. Шеремок // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 107-110. – ISSN 1605-7295
942974
  Ойгензихт В.А. Нетипичные договорные отношения в гражданском праве / В.А. Ойгензихт. – Душанбе, 1984. – 128 с.
942975
  Самойлов Л.С. Нетипичные типы / Л.С. Самойлов. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 48 с.
942976
  Солодарь Ц.С. Нетипичные типы / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1966. – 110с.
942977
  Мирошниченко Татьяна Николаевна Нетипичные явления в советском праве : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Мирошниченко Татьяна Николаевна; МВ и ССО УССР, Харьков. гос. юрид. институт им. Ф.Э.Дзержинского. – Харьков, 1985. – 24л.
942978
  Афремович М.С. Нетипичный случай : рассказы, фельетоны, юморески / Афремович М.С. – Рига : Латгосиздат, 1964. – 190 с.
942979
  Яцків Я.С. Нетипова біобібліографія / Ярослав Яцків ; [НАН України, Голов. астроном. обсерваторія НАН України]. – Київ : Академперіодика, 2020. – 169, [3] с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 95-170. – ISBN 978-966-360-417-6
942980
  Свічкарьова Я.В. Нетипова зайнятість та міжнародно-правова кваліфікація трудових відносин // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 173-175. – ISBN 978-617-7069-52-1
942981
  Вишневський Д.Д. Нетипове явище. / Д.Д. Вишневський. – Киев, 1984. – 141с.
942982
  Кухоль І.М. Нетиповий експорт - одна зі схем ухилення від сплати податків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 13-16
942983
  Михайлов М.Б. Нетипові (допоміжні) форми безпосередньої демократії: теорія і конституційно-правове регулювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Михайлов Михайло Борисович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
942984
  Парпан Т.В. Нетипові (нестандартні) види трудової зайнятості: право на існування // Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. : 22 груд. 2015 р. / Укр. центр соц.-прав. дослідж., Каф. труд., аграр. та екол. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Український центр соціально-правових досліджень, 2016. – С. 114-117
942985
  Кузнєцова Н. Нетипові об"єкти права власності в контексті статті і першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 34-40. – ISSN 1026-9932
942986
  Крат В. Нетипові об"єкти цивільних прав // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 62-67. – ISSN 0132-1331


  У статті автор аналізує окремі прояви нетиповості об"єктів цивільних прав на прикладі газопроводу крізь призму дослідження його правового режиму.
942987
  Рудакова Ю. Нетипові особливості примірника львівського видання "Chwala krzyza" 1758 р. з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 147-156. – ISSN 2224-9516
942988
  Брайлян Є. Нетипові революції 1979 року // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-26 грудня (№ 49). – С. 15


  "Політичні основи сучасного світу були закладені 40 років тому кардинальними змінами в Британії, Ірані й Китаї. Ісламська революція в Ірані призвела 1979 року до повалення шахського режиму. Наприкінці 1970-х мало хто міг собі уявити, що невдовзі ...
942989
  Віхров С.О. Нетипові суб"єкти господарювання як учасники господарських відносин на ринку цінних паперів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 140-144. – ISSN 2219-5521


  Аналізується правовий статус пайових інвестиційних фондів та фондів банківського управління як учасників господарських відносин на ринку цінних паперів. Аргументується належність цих фондів до особливих, нетипових суб"єктів господарювання з неповною ...
942990
  Гарматюк А.П. Нетипові типи : сатира і гумор / А.П. Гарматюк. – Київ, 1977. – 79 с.
942991
  Царик Ю.М. Нетипові типи / Ю.М. Царик. – Х., 1983. – 68с.
942992
  Крат В. Нетиповість у цивільному праві: історія та сучасність // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 1 (60). – С. 134-143. – ISSN 1993-0909
942993
  Кулик Н. Нетитулований // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 7 грудня (№ 47). – С. 1, 14-15. – ISSN 2219-5793
942994
  Савицький І.В. Нетифор - маляр з Божої ласки = The inspirational source of art Netyfor : [життєвий та творчий шлях художника-самоука Н. Дровняка] / Ігор Савицький, Григорій Шумейко, Олесь Нога ; Ін-т народознавства НАН України, Нац. музей у Львові ім. Андрея Шептицького. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 302, [2] с. : іл., портр. – Парал. тит. арк., передм. англ. - Кн. у суперобкл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-941-251-5


  У пр. №1727630 на тит. арк. печатка: Благодійна організація "Фундація Героя України акад. П.Т. Тронька"
942995
  Кокошинская В.И. Нетканые и дублированые текстильные материалы / В.И. Кокошинская. – Л, 1979. – 42с.
942996
  Булка Ю. Нетлейбли як середовище експериментальної музики XXI століття // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 3 (21). – С. 51-57. – ISSN 2224-0926
942997
  Старжинский Н.И. Нетленные знаки / Н.И. Старжинский. – Новосибирск, 1967. – 148с.
942998
  Колпаков А.Л. Нетленный луч / А.Л. Колпаков. – М., 1971. – 112с.
942999
   Нетліна мудрість великого мислителя. До 580-річчя від дня народження Алішера Навої // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. І.О. Аврахова. – Київ, 2020. – № 1, 2021, 1 квартал. – С. 49-56. – ISSN 0130-2043
943000
  Леонтович О. Нетлінна слава Віктора Цимбала // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 6-12 липня (№ 27). – С. 10-11
<< На початок(–10)941942943944945946947948949950(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,