Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>
93001
  Пастух Б. "PRO" I "CONTRA" морального релятивізму щодо творчості Володмира Винниченка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 306-310. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
93002
   "Probleme, Formen und Methoden der Intensivierung der Forschungsprozesse im Hochschulwesen": Internationales Seminar, 12. bis 14 November 1985 in Berlin. – Berlin
1. – 1986. – 207с.
93003
  Butkeviciene Egle Pro-environmental Behaviours and Activism in a Comparative European Perspective // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2017. – T. 28, Nr. 2. – P. 119-127. – ISSN 0235-7186
93004
   Pro Futuro = Для майбутнього : науково-публіцистичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД
№ 2, жовтень. – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
93005
  Лисянский Б. Pro patria / Б. Лисянский. – Гетінген, 1948. – 50с.
93006
  Wolker Jiri Pro spravedlnost sel se bit / Wolker Jiri. – Praha : Statni nakl-vi detske knihy, 1961. – 125 s. : ill.
93007
  Burianek Frantisek Pro ti burzoasni literarni "Vede", Arne Novaka. / Burianek Frantisek. – Praha, 1952. – 28с.
93008
  Sedlacek Jiri Pro zemi milovanou. Z boju o ceskoslovensko-sovetske pratelstvi / Sedlacek Jiri, Vavra Josef. – Praha, 1960. – 424с.
93009
  Бондарева О. Pro і contra жанру драматичної поеми на межі ХХ-ХХІ століть // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2003. – Вып. 4. – С. 18-27. – ISBN 966-594-431-2
93010
   PRO суверенную демократию : [ сборник]. – Москва : Европа, 2007. – 632с. – ISBN 978-5-9739-0138-7
93011
  Шаян Л.П. PRo Суспільні комунікації / Леонід Шаян. – Київ : Група компаній Динаміка, 2008. – 180с. – ISBN 978-966-1582-00-1
93012
  Przybos Julian Proba calosci / Przybos Julian. – Warszawa, 1961. – 76с.
93013
  Terakowska Dorota Proba generalna / Terakowska Dorota. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1983. – 349,[3]s. – (Reportaz publicystyka). – ISBN 83-08-00695-7
93014
   Proba ognia i proba czasu. – Wroclaw i. i. : Zaklad narodowy im. Ossolinskich, 1972. – 293,[2]s.
93015
  Braun Andrzej Proba ognia i wody. / Braun Andrzej. – Gdansk, 1975. – 199с.
93016
  Rozewicz Tadeusz Proba rekonstrukcji / Rozewicz Tadeusz. – Wroclaw i i., 1979. – 520с.
93017
  Osiecki M. Proba secesji Katalonii – po czyjej stronie stoi prawo? // Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz, 2018. – T. 106. – S. 85-100. – ISSN 0081-6841


  October 1st, 2017 was a day on which the whole world directed attention at Catalonia - that autonomous region of Spain took a long?awaited attempt to secede, and in consequence - constitute an independent republican state. That event was a true apogee ...
93018
  Dluska Maria Proba teorii wiersza polskiego / Dluska Maria. – Warszawa, 1962. – 312с.
93019
  Gorecki Jan Proba zycia / Gorecki Jan. – Warszawa, 1960. – 250с.
93020
  Shevchuk P.E. Probabilistic Demographic Forecasts for Metropolises of Ukraine / P.E. Shevchuk, O.V. Yehorchenkov // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (41). – Р. 76-90. – ISSN 2072-9480
93021
  Alkaz V. Probabilistic seismic hazard assessment for the Republic of Moldova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Р. 11-14. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  У межах даного дослідження був застосований імовірнісний підхід до оцінки сейсмічної небезпеки території Республіки Молдова з метою перегляду існуючого сейсмічного районування. Основними результатами роботи є карти очікуваної інтенсивності (MSK) і ...
93022
  Ciucu George Probabilitati si procese stocastice / Ciucu George, Tudor Constantin. – Bucuresti : Editura Acad. RSR
Vol. 1. – 1978. – 334 p.
93023
  Ciucu George Probabilitati si procese stocastice / Ciucu George, Tudor Constantin. – Bucuresti : Ed. Acad. RSR
Vol. 2. – 1979. – 318 p.
93024
   Probabilities obtaining under uncertainties / M.M. Sharapov, F. Navruzov, S. Doroshenko, K. Zhulidova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 163-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті запропоновано метод оцінювання ймовірностей подій через ймовірності інших подій, у випадку, коли зв"язки між подіями можуть бути не повністю відомими. Наведено приклади застосування зазначеного методу при розв"язуванні конкретних практичних ...
93025
  Mullins E.R.Jr. Probability and calculus / E.R.Jr. Mullins, Rosen David. – Tarrytown-on-Hudson; Belmont : Bogden & Quigley, 1971. – 13,647,122p.
93026
   Probability and mathematical statistics. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0208-4147
Vol. 26, fasc. 1. – 2006
93027
   Probability and mathematical statistics. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0208-4147
Vol. 26, fasc. 2. – 2006
93028
   Probability and mathematical statistics. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0208-4147
Vol. 27, fasc. 1. – 2007
93029
   Probability and mathematical statistics. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0208-4147
Vol. 27, fasc. 2. – 2007
93030
   Probability and mathematical statistics / Wroclaw university; Wroclaw university of technology. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0208-4147
Vol. 28, fasc. 1. – 2008
93031
   Probability and mathematical statistics / Wroclaw university; Wroclaw university of technology. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0208-4147
Vol. 28, fasc. 2. – 2008
93032
   Probability and mathematical statistics : an IMS affiliated journal / Wroclaw university, Wroclaw university of technology. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0208-4147
Vol. 29, fasc. 1. – 2009
93033
   Probability and mathematical statistics : an IMS affiliated journal / Wroclaw university, Wroclaw university of technology. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0208-4147
Vol. 29, fasc. 2. – 2009. – Founded by K. Urbanik
93034
   Probability and mathematical statistics : an IMS affiliated journal / Wroclaw university, Wroclaw university of technology. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0208-4147
Vol. 30, fasc. 1. – 2010
93035
   Probability and mathematical statistics : an IMS affiliated journal / Wroclaw university, Wroclaw university of technology. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0208-4147
Vol. 30, fasc. 2. – 2010
93036
   Probability and mathematical statistics : an IMS affiliated journal / Wroclaw university, Wroclaw university of technology. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0208-4147
Vol. 31, fasc. 1. – 2011
93037
   Probability and mathematical statistics : an IMS affiliated journal / Wroclaw university, Wroclaw university of technology. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0208-4147
Vol. 31, fasc. 2. – 2011
93038
  Meyer P.A. Probability and potentials / Paul A.Meyer. – Waltham i.i. : Blaisdell, 1966. – 266p. – (A Blaisdell book in pure and applied mathematics)
93039
  Angelani L. Probability distributions for the run-and-tumble models with variable speed and tumbling rate / L. Angelani, R. Garra // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; edit. board.: K. Kubilius, Yu. Mishura, L. Sakhno [et al.]. – Kyiv ; Vilnius, 2019. – Vol. 6, n. 1. – P. 3-12. – ISSN 2351-6046


  Розподіл вірогідностей для моделей бігу та перепаду зі змінною швидкістю та швидкістю качання. "In this paper we consider a telegraph equation with time-dependent coefficients, governing the persistent random walk of a particle moving on the line with ...
93040
  Wentzel E.S. Probability theory : First steps / E.S. Wentzel. – Moscow : Mir, 1982. – 87 p.
93041
  Fisz Marek Probability theory and mathematical statistics / Fisz Marek. – 3-rd edit. – New York : J.Wiley, 1963. – 16, 678 p. – (A Wiley publications in mathemat. statistics)
93042
  Klimov G. Probability theory and mathematical statistics / G. Klimov. – Moscow : Mir, 1986. – 344 p.
93043
  Onicescu O. Probability theory on Boclean algebras of events / Octav Onicescu, I. Cuculescu. – Bucuresti : Ed. Acad. RSR, 1976. – 185p.
93044
  Papoulis Athanasios Probability, randon variables, and stochastic processes / Papoulis Athanasios. – New York : McGraw-Hill book, 1965. – XI,583p.
93045
  Kempthorne Oscar Probability, Statistics, and Data Analysis. / Kempthorne Oscar, Folks Lercy. – Iowa, 1971. – 555с.
93046
   Probation (espacially adult probation) and other non-institutional measures. – Paris, 1965. – 26с.
93047
  Hopcke Klaus Probe fur das Leben / Hopcke Klaus. – Halle-Leipzig, 1982. – 341с.
93048
   Probems in Chemical kinetics. – M., 1981. – 224с.
93049
   Proben junger Erzahler. – Lpz., 1959. – 356с.
93050
   Probing into Native and Nonnative Students" Mental Lexicon: a Case of Word Association Comparison / Marzban Afrooz, Bagheri Mohammad Sadegh, Sadighi Firooz, Rassaei Ehsan // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – P. 197-213. – (Philology ; vol. 25, issue 2). – ISSN 2309-1797
93051
  Babyk Iu.V. Probing the distant galaxy cluster JKCS 041 on the L-T-M scaling relations // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. board : I.L. Andronov, Yu.Yu.Balega, L.F. Chernogor [et al.]. – Kyiv, 2018. – Vol. 8, iss. 1/2. – Р. 28-33. – ISSN 2227-1481
93052
   Probiotic concept for treatment of generalized chronic periodontitis in women / A. Mykytenko, D. Yankovskiy, G. Dyment, T. Beregova, K. Neporad // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – № 1 (3). – P. 66-70. – ISSN 2413-550Х
93053
  Dirac G.A. Problem cetiri boje / G.A. Dirac, M.D. Stojakovic. – Beograd, 1960. – 64с.
93054
  Stalin J. Problem des Leninismus: erste folge : 2. durchgesehene und erweiterie Auflage / J. Stalin. – Moskau : Verlagsgenossenschaft Auslandischer Arbeiter in der UdSSR, 1932. – 526 S.
93055
  Hrebeniuk M.V. Problem issues of implementation of state policy in the field of state security // Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (17), march. – P. 65-77. – ISSN 2414-0562
93056
  Sytenko O. Problem of adequate translation of contracts // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 161-167. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070


  У статті розглянуто один з найскладніших типів професійного перекладу - бізнесової документації.
93057
  Kovalenko I.P. Problem of Informational Objectivity in the Contex of Journalists’ Legal Culture // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 169-175. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  Мета статті — висвітлити основні проблеми забезпечення об’єктивності інформації в контексті формування правової культури журналістів. Методологія дослідження. Стаття ґрунтується на біхевіористському, системному, структурно-функціональному та ...
93058
  Biloshkurska N.V. Problem of innovative risk propensity in modern conditions / N.V. Biloshkurska, M.V. Biloshkurskyi // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 2. – P. 98-101. – ISBN 978-9934-571-33-6
93059
  Kuzmenko N. Problem of teacher"s self-education in the pedagogical heritage of Ya. Chepiha // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 25-27. – (Педагогіка ; вип. 1 (9)). – ISSN 1728-3817


  The article is devoted to the scientific and practical analysis of the pedagogical heritage of Ukrainian teacher Yakov Chepiha with the aim of actualization for modern education. Ya. Chepiha was author of textbooks and manuals for primary school, and ...
93060
  Aidit D.N. Problem of the Indonesian revolution. / D.N. Aidit, 1963. – 612с.
93061
  Holovchenko V. Problem of Ukrainian unity in the context of world war II // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 825. – ISBN 966-7522-07-5
93062
  Shekhunova S.B. Problem on radioactive and toxic waste isolation in Ukraine: rock salt option // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 3. – С. 61-66 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1726-5428
93063
  Kuchar Ivan Problem pravdepodobnosti a determinismus. / Kuchar Ivan. – Praha, 1967. – 176с.
93064
  Kowalczyk Zagmunt Problem przebitkowy w geodezij gorniczej i inzynieryjno-przemyslowej / Kowalczyk Zagmunt. – Warszawa, 1956. – 212с.
93065
  Groniowski Krzystof Problem rewolucji agrarnej w ideologii obozow politycznych w latach 1846-1870 / Groniowski Krzystof. – Warszawa, 1957. – 160с.
93066
  Dabkowski Leszek Problem transcendencji a kultura wspolczesna w koncepcji Leszka Kolakowskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – N 2097. – 155 s. – (Filozofia ; 34). – ISSN 0239-6661
93067
  Sorochobova J.V. Problem vedomi ve filosofii a prirodnich vedach / J.V. Sorochobova. – Praha, 1963. – 314с.
93068
  Dudek Antoni Problem zachodniej granicy Polski oraz zjednoczenia Niemiec w polityce zagranicznej rzadu Tadeusza Mazowieckiego (1989-1990) // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2018. – 145, z. 1. – S. 135-156. – ISSN 0083-4351
93069
  Sienkiewicz M. Problem гору і gazu ziemnego w stosunkach Rosji z Bialorusia і Ukraine // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 84-89
93070
  Malinschi V. Problema agrara in Vietnam / V. Malinschi. – Bucuresti, 1973. – 152с.
93071
  Protase D. Problema continuitatii in Dacia in lumina arheologiei si numismaticii / D. Protase. – Bucuresti : Academiei Republicii Socialiste Romania, 1966. – 249 p. : ill. – (Biblioteca de arheologie ; IX)
93072
  Hajdeu A. Problema timpului nostru : invatatura lui Grigore Savici Scovoroda ; Presentata in conceptia exegetico-sistematica / Alexandru Hajdeu ; trad. din Ruseste de N. Covali ; pref. de C. Grigoras. – Bucuresti : "Tiparul Universitar", 1938. – V, 42 p.
93073
  Lvovskaya Zinaida Problemas actuales de la traduccion / Lvovskaya Zinaida; Edit. Juan de Dios Luque Duran, Antonio Pamies Bertran. – Granada : Granada lingvistica, 1997. – 138p. – (Seria: Granada lingvistica). – ISBN 84-7933-966-7
93074
   Problemas centrales de a historia rusa y sovietica. – Moscu, 1990. – 236с.
93075
  Ikramov J. Problemas de algebra lineal / J. Ikramov; Trad. del ruso por S.Bulanov. – Moscu : Mir, 1990. – 344 p.
93076
  Kiseliov A. Problemas de ecuaciones diferenciales ordinaries / A. Kiseliov, M. Krasnov, G. Makarenko. – Moscu : Mir, 1968. – 219 p.
93077
  Kletenik D. Problemas de geometria analitica / D. Kletenik; Rev. por el prof. N.Efimov; Trad. del ruso por E. Aparicio Bernardo. – Moscu : Mir, 1967. – 300 p. : fig.
93078
   Problemas de geometria diferential. – M. : Mir, 1981. – 279 p.
93079
  Cocho Gil Problemas de investigacion en inestabilidad hidrodinamica y turbulencia / Cocho Gil; Comision Nacional de energia nuclear Mexico
N 194. – 1965. – 112 p. – Extr.: Revista Mexicana de fisica, vol. 14, 2, 1965
93080
  Egorov A. Problemas de la estetica / A. Egorov. – M., 1978. – 379с.
93081
   Problemas de los fundamentos teoreticos de la electrotecnia. – Moscu : Editorial Mir, 1990. – 637 s.
93082
  Mesherski I. Problemas de mecanica teorica / I.Mesherski; Trad. del ruso por F.Petrov. – Moscu : Mir, 1990. – 560p. : il.
93083
   Problemas de resistencia de materiales. – Moscu : Mir, 1990. – 500 p.
93084
  Markushevich A. Problemas economicos y social de la instruccion general / A. Markushevich. – M., 1965. – 20с.
93085
   Problemas globales de neustro tiempo. – M., 1984. – 390с.
93086
   Problematic legal issues of selling state and municipal land plots on auction
93087
  Dzhuryak Y. Problematic legal issues of selling state and municipal land plots on auction // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – P. 242-243
93088
  Friedman Maurice Problematic rebel: Melville, Dostoievsky, Kafka, Camus / Friedman Maurice. – Revis. ed. – Chicago; London, 1973. – 523с.
93089
  Zdzislaw Michalczyk Problematyka badan naukowych prowadzonych w zakladzie hydrografii Uniwersytetu Marii-Curie Sklodowskiej w Lublinie // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 223-229. – Бібліогр.: 34. – ISBN 966-521-109-9
93090
  Galecki Jerzy Problematyka estetyki. Przedmiot i metoda / Galecki Jerzy. – Krakow, 1962. – 200с.
93091
  Ozhekhovska M. Problematyka moralna w prozie Jaroslawa Iwaszkiewicza / Mariia Ozhekhovska. – Szczecin : Uniwersytet Szczecinski ; ZAPOL, 2008. – 231 s. : іл,. – Indeks nazwisk: s. 208-213. – Бібліогр.: с. 197-207 та в підрядк. прим. – ISBN 978-83-751809-4-7
93092
  Poniatowski Zygmunt Problematyka nauki w pismiennictwie katolickim w Polsce. (1863-1905) / Poniatowski Zygmunt. – Warszawa, 1961. – 220с.
93093
   Problematyka pomiarow i opracowan elementow meteorologicznych : Suplement. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 2001. – 86s. – ISBN 83-227-1803-9
93094
  Skorowski Henryk Problematyka praw czlowieka / Skorowski Henryk. – 2e wyd., rozszerzone. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynckiego, 1999. – 309s. – ISBN 83-7072-145-1
93095
  Gozdziewicz Grzegorz Problematyka prawna nauki zawodu w usplecznionych zakladach pracy / Gozdziewicz Grzegorz. – Torun, 1977. – 172с.
93096
  Kuran Michal Problematyka ukrainska w tworczosci Marcina Paszkowskiego // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  Artykul przynosi nowe informacje o biografii Marcina Paszkowskiego. Poeta jest Malopolaninem, ktoy ksztalcil sie i zyl w Krakowie, podrozowal do Inflant, nigdy nie byl na Ukrainie, a piszac o jej sprawach opieral sie na relacjach roznych osob oraz ...
93097
   Problematyka wiezienna i lagrowa. Totalitaryzm a jednostka : Streszczenia analizy i interpret.literackie :4.kl.liceum. – Warszawa : Agencja Wydawnicza Polonia Press, 1995. – 127с. – ISBN 83-86725-02-08
93098
   Probleme actuale ale certarii stiintifice. – Bucuresti, 1972. – 173с.
93099
   Probleme actuale de biologie si stiinte agricole. – Bucuresti, 1960. – 780с.
93100
   Probleme actuale de istoria nationala : studii in onoarea profesorului Pavel Parasca / ULIM ; Institutul de Istorie si Stiinte Politice ; ed.: A. Galben, G. Postica. – Chisinau : ULIM, 2009. – 357 p. – ISBN 978-9975-934-80-0
93101
  Avram Mioara Probleme ale exprimarii corecte. / Avram Mioara. – Bucuresti, 1987. – 279с.
93102
  Gheorghiu Gh.Th. Probleme de algebra si analiza matematica / Gh.Th. Gheorghiu : Editura tehnica, 1953. – 660 p.
93103
  Marinescu C. Probleme de analiza numerica rezolvate cu calculatorul / C. Marinescu, I. Rizzoli, I. Popescu a. o. – Bucuresti : Acad. RSR, 1987. – 263 p.
93104
  Chitimia I.C. Probleme de basa ale literaturii romane vechi / I.C. Chitimia. – Bucuresti, 1972. – 490с.
93105
   Probleme de Biologie. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Populare Romine, 1962. – 574s.
93106
   Probleme de Biologie Evolutionista : Taxonomie si Speciatie. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1978. – 178s.
93107
   Probleme de cercetare operationale : Programare matematica / I. Hadejde, C. Zidaroiu, C. Bergthaller, S. Sburlan; I. Hadejde, C. Zidaroiu, C. Bergthaller, S. Sburlan. – Bucuresti : Acad. RSR, 1971. – 449 p.
93108
  Budrugeac Petru Probleme de Chimie. / Budrugeac Petru. – Bucuresti, 1986. – 279с.
93109
  Fagarasany I. Probleme de chirurdie si de anatomie clinica / I. Fagarasany. – Bucuresti : Edutura Acagemiei RSR, 1980. – 354s.
93110
  Alexandrov I.I. Probleme de constructii geometrice. / I.I. Alexandrov. – Bucuresti, 1951. – 212с.
93111
   Probleme de drept economic. – Bucuresti, 1980. – 169с.
93112
  Cosmovici Paul Probleme de drept economic. / Cosmovici Paul. – Bucuresti, 1981. – 157с.
93113
  Danielopolu D. Probleme de Farmakodinamie Nespecifica / D. Danielopolu. – Bucuresti : Academiei RPR
Vol. 1 : Bazele ""Farmacodinamiei Nespecifice"" si ""Terapeuticii Nespecifice"". – 1954. – 278s.
93114
   Probleme de filologie slava.( Studii, articole, prelegeri).. – Timisoara
N 5. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
93115
  Macrea Dimitrie Probleme de fonetica / Macrea Dimitrie. – Bucuresti, 1953. – 105с.
93116
  Tchystiak D.O. Probleme de la conceptualisation litteraire dans l’aspect diachronique // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – P. 249-256. – ISBN 978-617-7132-63-8


  Стаття присвячена аналізу проблеми художньої концептуалізації в діахронічному аспекті на матеріалі досократичної та класичної давньогрецької філософії. Виявлено, що система філософсько-естетичних концептів сформувaлася із синкретичного міфічного ...
93117
   Probleme de linguista generala. – Bucuresti
5. – 1967. – 200с.
93118
   Probleme de literatura comparata si sociologie literara. – Bucuresti, 1970. – 445 с.
93119
   Probleme de logica. – Bucuresti
1. – 1968. – 374с.
93120
   Probleme de logica. – Bucuresti
2. – 1970. – 385с.
93121
   Probleme de logica. – Bucuresti
3. – 1971. – 322с.
93122
   Probleme de logica. – Bucuresti
4. – 1972. – 339с.
93123
   Probleme de logica. – Bucuresti
5. – 1973. – 356с.
93124
   Probleme de logica. – Bucuresti
6. – 1975. – 268с.
93125
  Apostol Pavel Probleme de logica diakectica in filozofia lui G.W.F.Hegel. / Apostol Pavel. – Bucuresti
1. – 1957. – 283с.
93126
  Apostol Pavel Probleme de logica diakectica in filozofia lui G.W.F.Hegel. / Apostol Pavel. – Bucuresti
2. – 1964. – 376с.
93127
  Ilioi Constantin Probleme de optimizare si algoritmi de aproximare a solutiilor / Ilioi Constantin. – Bucuresti : Ed. Acad. RSR, 1980. – 202 p.
93128
   Probleme de psihologia muncii si artei, 1952. – 355 p.
93129
  Rosca D.I. Probleme de zoofiziologie celulara / D.I. Rosca. – Bucuresti : Academiei Republicii Socialiste Romania, 1969. – 350S.
93130
   Probleme der Entwicklunslander in der Marxistisch-leninistischen Okonomie. – Leipzig, 1981. – 243с.
93131
   Probleme der friedlischen Koexistenz in der Deutschland. – Berlin, 1965. – 199с.
93132
   Probleme der geschitswissenschaftlichen Erkennitnis. – Berlin, 1977. – 251с.
93133
   Probleme der Korrelation neuronaler und endokriner Regulation bei Evertebraten. – Jena : Friedrich-Schiller-Universitat, 1978. – 176S.
93134
   Probleme der Kriminalitattsforschung und Verbrechensvorbeugung in der Tschechoslowakischen Republik. – Potsdam-Babelsberg, 1963. – 120с.
93135
   Probleme der Kybernetik. – Berlin : Academia
Band 2. – 1963. – P. 369
93136
  Welskopf E.Ch. Probleme der Musse im alten Hellas / Elisabeth Charlotte Welskopf. – Berlin : Rutten & Loening, 1962. – 320 S.
93137
   Probleme der Parasitoliogie : Vortrage der 2. parasitologischen Arbeitstagung. – Berlin : Akademie, 1956. – 305S.
93138
   Probleme der Perspektivplanung der Hochschulbildung. – Berlin - Kiew, 1978. – 212с.
93139
  Hrusovsky I. Probleme der philosophie / I. Hrusovsky. – Bratislava, 1970. – 215с.
93140
  Oiserman T.I. Probleme der Philosophie und der Philosophiegeschichte / T.I. Oiserman. – Berlin, 1972. – 422с.
93141
   Probleme der Schulentwiklung nach dem 21. – Berl., 1962. – 174с.
93142
  Kunze Jurgen Probleme der Selektion und Semantik. / Kunze Jurgen, U. Jung, H. Kustner. – Berlin, 1987. – 212с.
93143
  Bilinsky Andreas Probleme der sowjetischen Rechtsphilosophie / Bilinsky Andreas. – Munchen, 1973. – 53с.
93144
   Probleme der Soziologie : Protokoll einer Konferenz zu Problemen der Soziologie am 5. und 6.2. 1965. – [S. l. : s. n.], 1965. – 110 S.
93145
   Probleme der sprachlischen Nomination. – Leipzig, 1982. – 173 S.
93146
   Probleme der strukturellen Grammatik und Semantik. – Leipzig, 1968. – 292с.
93147
  Schiefner Karl Probleme der technischen Arbeitsnormung im Braunkohlentagebau / Schiefner Karl. – Berl., 1958. – 108с.
93148
   Probleme der Theoretischen biologie. – Moskau ; Leningrad : INRA, 1935. – 412 S.
93149
   Probleme der Theoretischen Biologie. – Moskau ; Leningrad : INRA, 1935. – 411 S.
93150
   Probleme der Vorbeugung und Bekampflung der Gewalt- und Sexualkriminalitat. – Leipzig, 1977. – 136с.
93151
  Korol T. Probleme der Wortbildung im modernen Deutsch. Die Neologismen / T. Korol. – 92с.
93152
  Tetzner H. Probleme des Arbeits- und Anwohner schutzes bei Trocknung leinolhaltiger Lacke in Infrarot-Ofen / H. Tetzner. – Berl., 1957. – 42с.
93153
  Fuchs-Kittowski Probleme des Determinismus und der Kybernetik in der molekularen Biologie : Tatsachen und Hypothesen uber das Verhaltnis das technischen Automaten zum lebenden Organismus / Fuchs-Kittowski. – Auf. 2. – Jena, 1976. – 491S. : Mit 31 Abbildungen im Text
93154
  Lefebvre Henri Probleme des Marxismus, heute / Lefebvre Henri. – Frankfurt am Main, 1965. – 147с.
93155
   Probleme des proletarischen Internationalismus. – Berl., 1959. – 108с.
93156
  Lukacs Georg Probleme des Realismus / Lukacs Georg. – Berl., 1955. – 416с.
93157
  Rudolph Johanna Probleme des Realismus in unserer Literatur / Rudolph Johanna. – Berl., 1958. – 48с.
93158
  Chrenko Wilhelma Probleme des revolutionaren Kampfes in Lateinamerika. Kuba-Chile-Peru / Chrenko Wilhelma, Kaeselitz Rudi. – Berlin, 1977. – 119с.
93159
   Probleme des sozialistischen Zivilrechts. – Berl., 1963. – 334с.
93160
   Probleme des sozialistischen Zivilrechts. – Berl., 1963. – 334с.
93161
   Probleme des Unterrichtts im lesen in der Mittelschule. – Riga, 1967. – 12с.
93162
  Graefrath Bernhard Probleme des Volkerrechts / Graefrath Bernhard. – Berlin, 1985. – 334с.
93163
  Floru R. Probleme fundamentale ale activitatii nervoase superioare / R. Floru, C. Giurgea, M. Saragea. – Bucuresti : Academia Republicii Populare Romine, 1956. – 518с.
93164
  Iliescu I. Probleme globale creativitate = Global problems creativity / I. Iliescu. – Bucuresti : Tehnica, 1992. – 256 p. : Ill. – ISBN 973-31-0465
93165
  Ene H.I. Probleme in teoria filtratiei / H.I. Ene, S. Gogonea. – Bucuresti, 1973. – 438 p.
93166
  Eminescu Yolanda Probleme juridice al transferului de tehnologie / Eminescu Yolanda. – Bucuresti, 1979. – 160с.
93167
  Barbu Viorel Probleme la limita pentru ecuatii cu derivate partiale = Boundary value problems for partial differential equations / Barbu Viorel. – Bucuresti : Editura Acad. Romane, 1993. – 284p. – (Analiza moderna si aplicatii). – ISBN 973-27-0387-3
93168
  Sandu D.D. Probleme moderne de tehnica impulsurilor / D.D. Sandu. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romane, 1980. – 295 p..
93169
  Sandu D.D. Probleme moderne de tehnica impulsurilor / D.D. Sandu. – Bucuresti : Editura Academiei republicii Socialiste Romania, 1980. – 293 s.
93170
  Cazacu Cabiria Probleme moderne de teoria functiilor / Cazacu Cabiria, C. Constantinescu, M. Jurchescu. – Bucuresti : Ed.Acad. R.P.R, 1965. – 309 p.
93171
  Panaitescu Horia Probleme personale / Panaitescu Horia. – Bucuresti, 1974. – 140с.
93172
  Teodorescu P.P. Probleme plane in teoria elasticitatii / P.P. Teodorescu. – Bucuresti : Acad. R.P.R.
Vol.1. – 1961. – 996 p.
93173
  Teodorescu P.P. Probleme plane in teoria elasticitatii / P.P. Teodorescu. – Bucuresti : Acad. Rep. Sov. Romania
Vol.2. – 1966. – 670 p. : Fig. – Bibliogr.: p.p.655-658
93174
   Probleme privind dezvoltarea si apararea proprietatii socialiste in dreptul Republicii Populare Romine. – Bucuresti, 1959. – 276с.
93175
  Mayer O. Probleme speciale de teoria functiilor de o variabila complexa / O. Mayer. – Bucuresti, 1990. – 318 p.
93176
  Reutov O.A. Probleme teoretice ale chimiei organice / O.A. Reutov. – Bucuresti, 1964. – 576с.
93177
   Probleme und Ergebnisse der Wundt-Forschung. – Leipzig, 1979. – 267 S. – (Wissenschaftliche Zeitschrift Karl-Marx-Univ. Leipzig, ISSN 0043-6879 ; 28. Jhrg. (1979) ; Hft. 2 : Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe)
93178
   Probleme und Ergebnisse der Wundt-Forschung. – Leipzig. – (Wissenschaftliche Zeitschrift Karl-Marx-Univ. Leipzig, ISSN 0043-6879 ; 29. Jhrg .(1980) ; Hft. 2 : Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe)
2. – 1980. – 199
93179
   Probleme wissentschaftlischer Fuhrungstatistigeit der ortlischen Staatsorgane in der zweiten Etappe des neuen okonomischen Systems der Planung und Leitung. – Potsdam - Babelsberg
1. – 1966. – 152с.
93180
   Probleme wissentschaftlischer Fuhrungstatistigkeit der ortlischen Staatsorgane in der zweiten Etappe des neuen okonomischen Systems der Planung und Leitung. – Potsdam - Babelsberg
2. – 1966. – 168с.
93181
   Probleme, Formen und Methoden der Intensivierung der Forschungsprozesse im Hochschulwese: Internat. Seminar, 12. bis 14 November 1985. – Berlin
1. – 1986. – 108с.
93182
  Bulgar Gh. Problemele limbii literare in conceptia scriitorilor Romani. / Gh. Bulgar. – Bucuresti, 1966. – 288с.
93183
  Facon Nina Problemele limbii literare in cultura italiana. / Facon Nina. – Bucuresti, 1962. – 144с.
93184
   Problemes d"acoustique : Rapports, Conferences, particulieres / 5-me Congres International d"acoustique. – Liege : Universite de Liege
T. 1. – 1965. – C. A1-F71
93185
   Problemes d"acoustique : Rapports, Conferences, particulieres / 5-me Congres International d"acoustique. – Liege : Universite de Liege
T. 2, 1-b. – 1965. – C. G11-M71
93186
   Problemes d"acoustique : Rapports Conferences generales / Cinquieme 5 Congres international d"acoustique. – Liege : Universite de Liege
P. 2. – 1965. – 426 p.
93187
   Problemes de cosmogonie contemporaine : tr. du russe. – Moscou : Mir, 1971. – 370 p.
93188
  Kletenik D. Problemes de geometrie analytique / D. Kletenik; Sous la direct. du prof. N.Efimov. – 2-d edit. – Moscu : Edit. de la Paix. – 294 p. : fig.
93189
  Klotenik D. Problemes de geometrie analytique. / D. Klotenik. – M., 1981. – 253с.
93190
  Potekhine I.I. Problemes de l"Afrique moderne / I.I. Potekhine. – M., 1968. – 160с.
93191
   Problemes de la fonction de personnel. – Liege, 1963. – 202с.
93192
   Problemes de la physique du sol. – Moscou : [S. n.]
T.1. – 1934. – 182 p.
93193
  Benveniste Emile Problemes de linguistique generale / Benveniste Emile. – [Paris] : Gallimard. – (Bibliotheque des sciences humaines)
2. – 1974. – 288 p.
93194
   Problemes de methodes en psychologie comparee. – Paris, 1972. – 153 p.
93195
  Demcovitch V.P. Problemes de physique. / V.P. Demcovitch. – M., 1967. – 264с.
93196
   Problemes du langage. – Paris, 1966. – 220с.
93197
  Alexandrovskaia L. Problemes economiques africains. / L. Alexandrovskaia. – M., 1966. – 96с.
93198
   Problemes economiques et politiques de l"environnement dans le monde. – M., 1980. – 492с.
93199
  Kopelmanas Lazare Problemes et methodologie d"une confrontation des concepts fondamentaux des pays ayant des structures economiques et sociales differentes a l"egard du developpement economique / Kopelmanas Lazare. – 67с.
93200
   Problemes geologiques et hydrogeologiques relatifs aux barrages et aux bassins de reteneu. – Liege, 1959. – 281с.
93201
   Problemes geologiques et hydrogeologiques relatifs aux barrages et aux bassins de retenue : Sedimentation dans les barrages-reservoirs. – Liege : Imprimerie H.Vaillant-Carmanne, S.A., 1959. – 281p. – Colloque International organise par l"Universite de Liege sous la direction des Professeurs Legraye M. et Calembert L. les 4 et 5 mai 1959
93202
   Problemes juriques nes du developpement et de l"utilisation de l"energie atomique. – Bruxelles, 1960. – 120с.
93203
  Golstein E. Problemes particuliers de la programmation lineaire / E. Golstein, D. Youdine. – Moscou : Editions mir, 1973. – P. 560
93204
   Problemeund Ergebnisse aus Biophysyk und Strahlenbiologie. – Leipzig : VEB Georg Thieme
Heft 4. – 1956. – 438S. : Mit 261 Abbildungen
93205
   Problemeund Ergebnisse aus Biophysyk und Strahlenbiologie. – Berlin : Akademie
V.3. – 1962. – 149S. : Mit 261 Abbildungen und 11 Tabellen
93206
  Azzariti Gaetano Problemi attuali di diritto costitue zionale. / Azzariti Gaetano. – Milano, 1951. – 320с.
93207
  Pusic Eugen Problemi upravljanja / Pusic Eugen. – Zagreb, 1971. – 206с.
93208
   Problems and instruments of business cycle analysis. – Berlin, 1978. – 432с.
93209
  Brumfit Christopher Problems and principles in English teaching. / Brumfit Christopher. – Oxford, 1980. – 154с.
93210
  Chelobitchenko V. Problems and prospect for accession of the European Union to the European Convention on Human Rights in the context of analysis of case law and Opinion of ECJ of 18 December 2014 on the draft agreement on the accession of the EU to the European // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – P. 112-114. – ISBN 978-617-7069-28-6


  продовження назви: Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
93211
  Луцька О.П. Problems and prospects of the integration processes in the European monetary union // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 122-124
93212
  Redchenkov A.A. Problems and prospects of Ukraine’s energy supply in the aspects of international trade / A.A. Redchenkov, N.O. Krasnikova // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – Р. 70-79. – (Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 9). – ISSN 2409-9228
93213
  Zhelezniakova E. Problems and some aspects of training foreign citizens in the process of teaching mathematics in higher education institutions / E. Zhelezniakova, T. Silichova // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 1 (75). – P. 184-195. – ISSN 2312-5993


  Проблеми та деякі аспекти підготовки іноземних громадян у процесі викладання математики у вищих навчальних закладах
93214
   Problems and strategies of educational planning. Lessons from Latin America. – Paris, 1965. – 120с.
93215
  Kletenik D. Problems in analytic geometry / D. Kletenik; Edited by Prof. N.Yefimov. Translated from the Russian by O. Soroka. – Moscow : Peace Publishers. – 299 p. : fig.
93216
  Raymond Thomas Cicchino Problems in business administration. Analysis by the case method / Raymond Thomas Cicchino. – 2-d edit. – N.Y., San Francisco - Toronto, 1964. – 331с.
93217
  Maron I.A. Problems in calculus of one variable : (With elements of theory) / I.A.Maron; Transl. from the Russ. by L.Levant. – Moscow : Mir, 1988. – 453 p. : ill.
93218
   Problems in elementary mathematics for home study / N. Antonov, M. Vygodsky, V. Nikitin, A. Sankin; N. Antonov, M. Vygodsky , V. Nikitin, A.Sankin;Transl. from the Russ. by L. Levant. – M. : Mir, 1974. – 406 p.
93219
  Levens A.S. Problems in engineering drawing. / A.S. Levens, A.E. Edstrom. – 8-th edit., 1953. – 48с.
93220
  Irodov I.E. Problems in general physics = Иродов И.Е. Задачи по общей физике : tr. from rus. / I.E. Irodov. – Moscow : Mir Publishers, 1981. – 387 p.
93221
  Wolkenstein V.S. Problems in general physics / V.S. Wolkenstein. – Moscow : Mir, 1990. – 349 s.
93222
  Kutepov A. Problems in geometry / A. Kutepov, A. Rubanov; A.Kurosh; Transl. from the Russian by O.Meshkov. – Moscow : Mir, 1975. – 208p.
93223
  Proskuryakov I.V. Problems in linear algebra / I.V. Proskuryakov; transl. from the russ. by G. Yankovsky. – Moscow : Mir, 1978. – 453 p.
93224
  Baranenkov G. Problems in mathematical analysis : Under the editorship of B. Demidovich / G. Baranenkov, B. Demidovich, V. and oth. Efimenko; Transl. from the Russian by G. Yankovsky. – M. : Mir. – 496p.
93225
  Baranenkov G. Problems in mathematical analysis / G. Baranenkov, B. Demidovich, V. Efimenko. – M. : Mir, 1981. – 496 p.
93226
  Baranenkov G. Problems in mathematical analysis / G. Baranenkov, B. Demidovich, V. Efimenko a. o.; Under the edit. of B. Demidovich; Transl. from the russ. by G. Yankovsky. – Moscow : Mir, 1989. – 496 p.
93227
  Sharygin I.F. Problems in solid geometry / I.F. Sharygin; Translated from the Russian by L.Levant. – Moscow : Mir, 1986. – 247 p. : ill.
93228
  Anel Kireyeva Problems in spatial modernization of regions: Kazakhstan"s experience // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 267-272 : table., fig. – Bibliogr.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
93229
   Problems in western civilization : The challenge of history. – New York : Charles Scribner`s Sons, 1965. – XXVI, [2], 809 [1] p.
93230
  Tomusiak R. Problems of afforestation of agricultural grounds in Poland // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – P. 29-30 : fig. – Bibliogr.: Referen.: 1 name. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
93231
   Problems of applied geography : Proceedings of the Anglo-Polish Seminar, Keele, September 9-20, 1962. – Warszawa : PWN-Polish Scientific
2. – 1964. – 274p.
93232
  Langer Susanne Problems of art: ten philosophical lectures / Langer Susanne. – New York, 1957. – 184с.
93233
   Problems of common security. – M., 1984. – 454с.
93234
  Pidvysotskyi Yan Problems of convertible bonds valuation in implementation of international business projects // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ : Інститут міжнародних відносин, 2020. – Вип. 144


  The article analyzes the main approaches to estimating the value of convertible bonds, considering the factors of the event time and investor behavior. In the process of project implementation, there is often a need to finance costs that will ...
93235
   Problems of decision support system for systematic analysis of innovative treatment methods / O. Nakonechnyi, V. Martsenyuk, I. Andrushchak, A. Sverstyuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Захист здоров"я населення є пріоритетним напрямком соціальної політики держав. Значне місце у вирішенні проблем національної охорони здоров"я відіграє розвиток медичної науки. Тому один з головних підходів подолання проблем в національних системах ...
93236
  Geyer E.S. Problems of deferred taxes representation in accounting // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 438-445 : Tabl. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
93237
   Problems of distant learning of medical students during the Covid-19 pandemic / M. Bondarenko, V. Kurovska, A. Okhrei, O. Podpalova, Ye. Reshetnik // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2021. – № 1 (186). – С. 19-26. – (Психологія. Медицина. Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Традиційно практична складова займає значну частину в медичній освіті. Однак, під час карантину, зумовленого пандемією COVID-19, навчальний процес перейшов на дистанційний формат. Це дозволило чітко визначити його недоліки. Проаналізувати недоліки ...
93238
   Problems of economic dynamics and planning. – Warszawa, 1964. – 494с.
93239
  Potekhin I. Problems of economic independence of African countries / I. Potekhin. – M., 1962. – 18с.
93240
   Problems of economic regionalization in the developing countries. – M., 1984. – 167с.
93241
  Constantinescu M. Problems of history and social theory. / M. Constantinescu. – Bucharest, 1970. – 170с.
93242
  Zerov K. Problems of identification of a copyright infringer for works posted on the Internet // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 3 (89). – P. 30-40. – ISSN 2308-0361


  У публікації розглянуто проблеми ідентифікації особи - порушника авторських прав на твори, розміщені в мережі Інтернет. Автор класифікує таку ідентифікацію на види залежно від особливостей протиправної поведінки особи на: 1) ідентифікацію ...
93243
  Kenzhebayeva Zere Problems of increasing the competitiveness of the national economy of the republic of Kazakhstan / Kenzhebayeva Zere, Toiganbayeva Agina, Akhmetova Sholpan // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – P. 113-119 : Tabl. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  Проаналізовано інвестиційне забезпечення розвитку вищої освіти.
93244
  Shymchenko L.A. Problems of internally displaced persons in the context of ensuring social security in Ukraine // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 36/1. – Р. 170-175. – ISSN 2306-546X
93245
  Perkumiene D. Problems of legal regulations of companies in Lithuania and Mali / D. Perkumiene, M. Traore // Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водопянов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – Вип. 3 (80). – С. 138-147. – ISSN 2708-0390
93246
   Problems of legal science in the context of modern state-building processes in Ukraine: Challenges and tasks / N.M. Parkhomenko, T.S. Podorozhna, T.I. Tarakhonych, L.M. Andrusiv, L.M. Mozoliuk-bodnar // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 2. – С. 123-131. – ISSN 1993-0909


  Проблеми юридичної науки в контексті сучасних державотворчих процесів в Україні: виклики і завдання.
93247
   Problems of migration. – Kiev
№ 2. – 1997
93248
  Malcolm Norman Problems of mind: Descartes to Wittgenstein / Malcolm Norman. – New York a.o., 1971. – 102с.
93249
   Problems of modern aesthetic. – Moscow, 1969. – 348с.
93250
  Hilska V. Problems of modern japanese society / V. Hilska, Z. Vasiljevova. – Praha, 1971. – 157с.
93251
  Svagzdiene B. Problems of organizing physical activity events in the work of leisure time organisers: why and how? / B. Svagzdiene, A. Pupkis // Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водопянов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – Вип. 3 (80). – С. 112-121. – ISSN 2708-0390
93252
  Nakonechny A. Problems of pde parameters prediction and evaluation under uncertainties // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – P. 34
93253
  Rozman I. Problems of periodisation of pedagogical biography // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – P. 156-159. – Bibliogr.: Referen.: p. 158. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
93254
  Zarebska A. Problems of protection of the minor victim during the interrogation in the Polish criminal trial / A. Zarebska, P. Jagielski // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – P. 381-382
93255
  Zuiev O.V. Problems of Radio Navigation Systems Adaptive Operation // 2016 IEEE 4th international conference "Methods and systems of navigation and motion control (MSNMC)" : proceedings : Oct. 18-20, 2016 Kyiv, Ukraine / "Methods and systems of navigation and motion control (MSNMC)", intern. conf. – Kyiv : IEEE ; Освіта України, 2016. – P. 193-195. – ISBN 978-1-5090-1052-3
93256
  Mazur I Problems of research and development commercialization in Ukraine / I Mazur, L. Kot // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2014. – № 5/6. – P. 25-28. – ISSN 1728-6220


  Проблеми комерціалізації наукових розробок в Україні. Запропоновано практичні рекомендації щодо використання альтернативних джерел фінансування, а саме венчурного капіталу, і розвиток інноваційної інфраструктури, основною ланкою якої мають стати вищі ...
93257
  Kyrylova V.A. Problems of restitution of implicatures of the ukrainian artistic work in the french translation // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2017. – № 31. – P. 48-56. – ISSN 2413-5593
93258
   Problems of social and economic development of business : collection of scientific articles / [Denins A. et al. ; sci. ed. Drobyazko S.I.] ; Sci. journal "Economics a. finance". – Montreal : Breeze. – (Сollection of scitntific articles ; vol. 1). – ISBN 978-1-926711-19-5
Vol. 1. – 2014. – 388 p. : ill., tab. – List of jornals indexed , Science Index ; Submitted for review in Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH). – Бібліогр. в кінці ст.
93259
   Problems of social and economic development of business : collective monograph / [Аджич София et al. ; sci. ed. Drobyazko S.I.] ; Sci. journal "Economics a. finance". – Montreal : Breeze, 2014. – 407, [1] p. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-1-926711-21-8
93260
   Problems of social development planning. With special reference to Asia and the Far East. – N.Y., 1964. – 72с.
93261
  Makarenko A. Problems of Soviet School education / A. Makarenko. – M., 1965. – 154с.
93262
  Levchuk I. Problems of Spiritual and Religious Re-education of Prisoners in the Prisons of the Russian Empire in the Nineteenth Century // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – P. 256-258. – ISSN 2409-4544
93263
  Ejdys J. Problems of strategic rourism management in the regions of Poland / J. Ejdys, D. Szpilko // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 284-294 : tabl. – Bibliogr.: 40 назв. – ISSN 1993-6788
93264
   Problems of the communist movement. – Moscow, 1975. – 343с.
93265
   Problems of the communist movement. – M., 1981. – 355с.
93266
  Khandanian R. Problems of the development of administrative law and administrative and legal doctrine in the Republic of Armenia (concept and subject matter of administrative law, administrative law within the system of public law, the system and science ... // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Мельник Р.С., Ващенко Ю.В., Гетманцев Д.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (25). – С. 43-66. – ISSN 2227-796X


  Повна назва: Problems of the development of administrative law and administrative and legal doctrine in the Republic of Armenia (concept and subject matter of administrative law, administrative law within the system of public law, the system and ...
93267
   Problems of the environment in urbanized regions. – Moscow : IGU, 1984. – 206p.
93268
  Oizerman Th. Problems of the history of philosophy / Th. Oizerman. – M., 1973. – 463с.
93269
  Pilgun N.V. Problems of the implementation of the rights of refugees and resettles on the territory of Ukraine / N.V. Pilgun, V.G. Spinn // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – Р. 48-54. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (40)). – ISSN 2307-9061
93270
  Mironenko Olexandr Problems of the Nuclear Age and Ways of Solving Them / Mironenko Olexandr. – Kiev, 1989. – 213с.
93271
  Horielova V. Problems of the relationship between moral and legal in judgments of the European Court of human rights // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 166-170. – ISSN 2663-5313
93272
   Problems of the science 1977-1979. – Wroclaw, 1979. – 182с.
93273
   Problems of the science of science, 1970. – с.
93274
   Problems of the science of science. 1974. – Warszawa, 1974. – 142с.
93275
  Stetsenko V. Problems of the State"s dividends governmental regulation // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – P. 289-291. – ISBN 978-617-7069-28-6
93276
  Stetsenko V. Problems of the State"s dividends governmental regulation // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – P. 289-291. – ISBN 978-617-7069-28-6
93277
   Problems of theory and practice of the economy of culture. – Bratislava, 1970. – 130с.
93278
  Rumiantsev S.V. Problems of training teachers in newly developing countries. Participation of people" friendship university named after Patrice Lumumba in training national specialists for countries of Asia, Avrica / S.V. Rumiantsev. – M., 1962. – 11с.
93279
   Problems of tribology = Проблеми трибології : international scientific journal / Khmelnitsky National University ; The Ministry of Education and Science of Ukraine ; ed.-in-chief A.V. Dykha [et al.]. – Khmelnitskiy : [s. n.], 1996-. – ISSN 2079-1372
Vol. 24, No 3/93. – 2019. – 94 p. – DOI 10.31891/2079-1372 - Резюме укр., англ. мовами. До 2019 р. журн. вих. укр. мовою "Проблеми трибології"
93280
   Problems of tribology = Проблеми трибології : international scientific journal / Khmelnitsky National University ; The Ministry of Education and Science of Ukraine ; ed.-in-chief A.V. Dykha [et al.]. – Khmelnitskiy : [s. n.], 1996-. – ISSN 2079-1372
Vol. 24, No 4/94. – 2019. – 56 p. – DOI 10.31891/2079-1372 - Резюме укр., англ. мовами. До 2019 р. журн. вих. укр. мовою "Проблеми трибології"
93281
   Problems of tribology = Проблеми трибології : international scientific journal / Khmelnitsky National University ; The Ministry of Education and Science of Ukraine ; ed.-in-chief A.V. Dykha [et al.]. – Khmelnitskiy : [s. n.], 1996-. – ISSN 2079-1372
Vol. 25, No 1/95. – 2019. – 80, [1] p. – DOI 10.31891/2079-1372 - Резюме укр., англ. мовами. До 2019 р. журн. вих. укр. мовою "Проблеми трибології"
93282
   Problems of tribology = Проблеми трибології : international scientific journal / Khmelnitsky National University ; The Ministry of Education and Science of Ukraine ; ed.-in-chief A.V. Dykha [et al.]. – Khmelnitskiy : [s. n.], 1996-. – ISSN 2079-1372
Vol. 91, No 1. – 2019. – 83, [1] p. – Резюме укр., англ. мовами. До 2019 р. журн. вих. укр. мовою "Проблеми трибології"
93283
   Problems of tribology = Проблеми трибології : international scientific journal / Khmelnitsky National University ; The Ministry of Education and Science of Ukraine ; ed.-in-chief A.V. Dykha [et al.]. – Khmelnitskiy : [s. n.], 1996-. – ISSN 2079-1372
Vol. 92, No 2. – 2019. – 90 p. – Резюме укр., англ. мовами. До 2019 р. журн. вих. укр. мовою "Проблеми трибології"
93284
   Problems of tribology = Проблеми трибології : international scientific journal / Khmelnitsky National University ; The Ministry of Education and Science of Ukraine ; ed.: O. Dykha, M. Pashechko, J. Padgurskas ; ed. board: V. Aulin, P. Blau, B. Bhushan [et al.]. – Khmelnitskiy : [s. n.], 1996-. – ISSN 2079-1372
Vol. 25, No 2/96. – 2020. – 69, [1] p. – DOI 10.31891/2079-1372 - Резюме укр., англ. мовами. До 2019 р. журн. вих. укр. мовою "Проблеми трибології"
93285
   Problems of tribology = Проблеми трибології : international scientific journal / Khmelnitsky National University ; The Ministry of Education and Science of Ukraine ; ed.: O. Dykha, M. Pashechko, J. Padgurskas ; ed. board: V. Aulin, P. Blau, B. Bhushan [et al.]. – Khmelnitskiy : [s. n.], 1996-. – ISSN 2079-1372
Vol. 25, No 3/97. – 2020. – 76, [1] p. – DOI 10.31891/2079-1372 - Резюме укр., англ. мовами. До 2019 р. журн. вих. укр. мовою "Проблеми трибології"
93286
   Problems of tribology = Проблеми трибології : international scientific journal / Khmelnitsky National University ; The Ministry of Education and Science of Ukraine ; ed.: O. Dykha, M. Pashechko, J. Padgurskas ; ed. board: V. Aulin, P. Blau, B. Bhushan [et al.]. – Khmelnitskiy : [s. n.], 1996-. – ISSN 2079-1372
Vol. 25, No 4/98. – 2020. – 61, [1] p. – DOI 10.31891/2079-1372 - Резюме укр., англ. мовами. До 2019 р. журн. вих. укр. мовою "Проблеми трибології"
93287
   Problems of tribology = Проблеми трибології : international scientific journal / Khmelnitsky National University ; The Ministry of Education and Science of Ukraine ; ed.: O. Dykha, M. Pashechko, J. Padgurskas ; ed. board: V. Aulin, P. Blau, B. Bhushan [et al.]. – Khmelnitskiy : [s. n.], 1996-. – ISSN 2079-1372
Vol. 26, No 2/100-2021. – 2021. – 89, [1] p. – DOI 10.31891/2079-1372 - Резюме укр., англ. мовами. До 2019 р. журн. вих. укр. мовою "Проблеми трибології"
93288
   Problems of tribology = Проблеми трибології : international scientific journal / Khmelnitsky National University ; The Ministry of Education and Science of Ukraine ; ed.: O. Dykha, M. Pashechko, J. Padgurskas ; ed. board: V. Aulin, P. Blau, B. Bhushan [et al.]. – Khmelnitskiy : [s. n.], 1996-. – ISSN 2079-1372
Vol. 26, No 1/99-2021. – 2021. – 91, [1] p. – DOI 10.31891/2079-1372 - Резюме укр., англ. мовами. До 2019 р. журн. вих. укр. мовою "Проблеми трибології"
93289
  Valevskyi O.L. Problems of value transformations and public consolidation in the context of Ukraine’s European choice // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2019. – № 3 (18), june 2019. – C. 115-126. – ISSN 2414-0562
93290
  Borodii Ya.V. Problems, which arise in concern to the implementation of the principle of the rule of law / Ya.V. Borodii, I.V. Borodii // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – .P. 46-53. – (Юридичні науки ; № 2)


  Проблеми, що виникають у звязку із здійсненням принципу верховенства права.
93291
   Problemstruktur und Problemverhalten in der Wissenschaftlichen Forschung Beitrage von einer Tagung der Abteilung "Philosoph. Probleme der Naturwissenschaften und der technischen Wissenschaften und d. – Rostock, 1966. – 190с.
93292
  Hajek Jiri Problemy a vyhledy dnesni prozy. / Hajek Jiri. – Praha, 1957. – 71с.
93293
  Pierwszy Miedzynarodowy Kongres Afrikanistow (Akra Problemy afrykanistyki / Pierwszy Miedzynarodowy Kongres Afrikanistow (Akra, Grudzien, 1962); Sterlcyna St. – Warszawa, 1963. – 248с.
93294
  Biernat Czeslaw Problemy archiwistyki wspolczesnej / Biernat Czeslaw. – Warszawa, 1977. – 332с.
93295
   Problemy dialektiky. – Bratislava, 1968. – 259с.
93296
  Simunek Eugen Problemy estetiky hudobnej interpretacie / Simunek Eugen. – Bratislava, 1959. – 148с.
93297
  Fischer Jan Problemy francouzskeho kritickeho realismu. / Fischer Jan. – Praha, 1961. – 212с.
93298
   Problemy globalizacji, regionalizacji i transformacji gospodarki dekady lat dziewiecdziesiatych / Pod red. L.Olszewskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 2176. – 253,[1] s. – (Ekonomia ; 6). – ISSN 0239-6661
93299
  Dobrska Zofia Problemy gospodarcze Afryki / Dobrska Zofia. – Warszawa, 1964. – 194с.
93300
  Kula Witold Problemy i metody historii gospodarczej. / Kula Witold. – Warszawa, 1963. – 788с.
93301
  Balicki Jan Problemy kolizyjne prawa malzenskiego / Balicki Jan. – Warszawa, 1959. – 200с.
93302
   Problemy ksztalcenia nauczyteli jezykow obcych: Materialy z 11 Ogolnopolskiego Symposium zorganizowanego przez Inst. Lingwistyki Stosowanej UW w Jaszowcu, 7-10 listopada 1985. – Warszawa, 1988. – 182с.
93303
   Problemy lingwistyki tekstu. – Katowice, 1984. – 127с.
93304
  Durisin Dionyz Problemy literarnej kompa ratistiky / Durisin Dionyz. – Bratislava, 1967. – 198с.
93305
  Bakos Mikulas Problemy literarnej vedy ucera a dnec. / Bakos Mikulas. – Bratislava, 1964. – 392с.
93306
   Problemy marxisticke jazykovedy. – Praha, 1962. – 452с.
93307
  Opalek Kazimierz Problemy metodologiczne nauki prawa / Opalek Kazimierz. – Warszawa, 1962. – 368с.
93308
  Los Leon Problemy miedzynarodowej wymiany wydawnictw polskiej Akademii Nauk / Los Leon, Radozycki Jan. – Wroclaw i i., 1970. – 148с.
93309
   Problemy narodowosciowe i wyznaniowe na Pomorzu Nadwislanskim i Kujawach w 20 wieku. – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika, 1997. – 244s. – (Stosunki narodowosciowe i wyznaniowe na Pomorzu w 19 i 20 wieku / Kom-t red. Wojcichowski M., Nowak Z.H., Sudzinski R. ; T.5). – ISBN 83-231-0846-3
93310
  Luria A.R. Problemy neuropsychologii i neurolingwistyki / A.R. Luria. – Warszawa, 1976. – 198с.
93311
   Problemy ochrony i uzytkowania obszarow wiejskich o duzych walorach przyrodniczych. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 2000. – 394s. – ISBN 83-227-1760-1
93312
   Problemy osobowosci i motywacji w psychologii amerykanskiej. – Warszawa, 1964. – 238с.
93313
  Cesarz Zbigniew Problemy polityczne wspolczesnego swiata / Cesarz Zbigniew, Stadtmuller Elzbieta. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2000. – 391s. – ISBN 83-229-2009-1
93314
   Problemy polityki ekonomicznej = The problems of economic policy : Studia i szkice na jubileusz prof. Zdislawa Dabrowskiego. – Poznan, 1998. – 332s. – ISBN 83-87152-50-1
93315
  Czyzowska Zdzislawa Problemy polityki spolecznej / Czyzowska Zdzislawa. – Warszawa, 1978. – 327с.
93316
  Danecki Jan Problemy postepu spolecznego w warunkach socjalistycznego spoleczenstwa przemyslowego. / Danecki Jan. – Warszawa, 1974. – 215с.
93317
   Problemy poznawania dziela filmowego. – Wroclaw, 1990. – 260с.
93318
   Problemy prawa angielskiego i europejskiego oraz reformy w Europie Srodkowej (Polska, Wegry) = Current problems of English and European law and reforms in Central Europe (Poland,Hungary) / Red.K.Nowacki // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2189. – 565 s. – (Prawo ; T. 268). – ISSN 0524-4544
93319
  Heflich-Piatkowska Problemy psychologiczne i psychopatologiczne w ciezkich uszkodzeniach narzadu ruchu / Heflich-Piatkowska, J. Walicka. – Warszawa : Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1975. – 177s.
93320
  Kaja Barbara Problemy psychologii wychowania : Teoria i praktyka / Kaja Barbara. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczelniane Akademii Bydgoskiej, 2001. – 259s. – ISBN 83-7096-366-9
93321
  Sikora Jadwiga Problemy resocjalizacji w swietle badan psychologicznych / Sikora Jadwiga. – Warszawa, 1978. – 270с.
93322
  Ponikiewski Augustyn Problemy rozwojowe produkcji rolnej Maroka na tle warunkow przyrodniczych i struktur agrarnych / Ponikiewski Augustyn. – Warszawa, 1976. – 297с.
93323
  Gruszczak Artur Problemy rzadzenia w krajach Europy Srodkowowschodniej / Gruszczak Artur. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 2000. – 140s. – ISBN 83-233-1313-{
93324
  Schubert Ladislav Problemy s kriminalitou mladeze / Schubert Ladislav. – Bratislava, 1967. – 158с.
93325
  Hoffman Rudolf Problemy socializmu. O vzniku a vyvoji europskych ludovodemokratickych krajin / Hoffman Rudolf. – Bratislava, 1965. – 286с.
93326
   Problemy spoleczne i kliniczne pediatrii w wojewodztwie Bialostockim = Materialy III Zjazdu Naukowego Lekarzy Ziemi Bialostockiej. – Bialostok, 1973. – 412s.
93327
   Problemy stosowania konstytucji Polski i Ukrainy w praktyce. – Lublin : Verba, 2004. – 290s. – ISBN 83-89468-01-8
93328
   Problemy sujetu. – Bratislava, 1972. – 279с.
93329
   Problemy teorii dramatu i teatru. – Wroclaw, 1988. – 490с.
93330
   Problemy teorii i filozofii prawa. – Lublin, 1985. – 369с.
93331
  Kukulka Jozef Problemy teorii stosunkow miedzynarodowych. / Kukulka Jozef. – Warszawa, 1978. – 327с.
93332
   Problemy ukraincow w Polsce po wysiedlenczej akcji "Wisla" 1947 roku. – Krakow : Szwajpolt Fiol, 1997. – 463, [1] s. : ill., tab. – (Biblioteka Fundacji sw. Wlodzimierza ; t. 1). – ISBN 83-905280-8-8
93333
  Dobrolowicz Witold Problemy uwagi w pracy pedagogicznej / Dobrolowicz Witold. – 1e wyd. – Warszawa, 1985. – 244с.
93334
  Such Jan Problemy weryfikacji wiedzy. Studium metodologiczne / Such Jan. – Warszawa, 1975. – 406с.
93335
  Chmielewski Zbigniew Problemy wspolczesnego olimpizmu / Chmielewski Zbigniew, Jucewicz Andrz. – Warszawa, 1976. – 88с.
93336
   Problemy wspolczesnej patologii spolecznej. – Krakow : Wyd-wo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1998. – 210S. – ISBN 83-233-1148-X
93337
  Stuchlinski J.A. Problemy wyboru strategii metodologicznej w biologii wspolczesnej / J.A. Stuchlinski. – Warszawa : Wyd-wa Uniwersytetu Warszawskiego, 1979. – 194s.
93338
   Proby etnologicznych analiz // Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 1999. – 124,/1/ s. – (Folia ethnologica ; N10). – ISSN 0208-6042
93339
   Proc nejsem komunistou. – Praha, 1990. – 111с.
93340
   Proccedings of section 1 = Report of the Twenty-Third Session Czechoslovakia 1968 : Upper Mantle (Geological processes). – Prague : Academia, 1968. – 260p.
93341
   Proccedings of section 10 = Report of the Twenty-Third Session Czechoslovakia 1968 : Tertiary/Quaternary Boundary. – Prague : Academia, 1968. – 88p.
93342
   Proccedings of section 11 = Report of the Twenty-Third Session Czechoslovakia 1968 : Origin of Coal Deposits. – Prague : Academia, 1968. – 134p.
93343
   Proccedings of section 12 = Report of the Twenty-Third Session Czechoslovakia 1968 : Engineering Geology in Country Planning. – Prague : Academia, 1968. – 227p.
93344
   Proccedings of section 13 = Report of the Twenty-Third Session Czechoslovakia 1968 : Other Subjects. – Prague : Academia, 1968. – 354p.
93345
   Proccedings of section 2 = Report of the Twenty-Third Session Czechoslovakia 1968 : Volcanism and Tectogenesis. – Prague : Academia, 1968. – 295p.
93346
   Proccedings of section 3 = Report of the Twenty-Third Session Czechoslovakia 1968 : Orogenic Belts. – Prague : Academia, 1968. – 327p.
93347
   Proccedings of section 4 = Report of the Twenty-Third Session Czechoslovakia 1968 : Geology of Pre-Cambrian. – Prague : Academia, 1968. – 298p.
93348
   Proccedings of section 5 = Report of the Twenty-Third Session Czechoslovakia 1968 : Geological Results of Applied Geophysics. – Prague : Academia, 1968. – 169p.
93349
   Proccedings of section 6 = Report of the Twenty-Third Session Czechoslovakia 1968 : Geochemistry. – Prague : Academia, 1968. – 279p.
93350
   Proccedings of section 7 = Report of the Twenty-Third Session Czechoslovakia 1968 : Endogenous Ore Deposits. – Prague : Academia, 1968. – 425p.
93351
   Proccedings of section 8 = Report of the Twenty-Third Session Czechoslovakia 1968 : Genesis and Classification of Sedimentary Rocks. – Prague : Academia, 1968. – 321p.
93352
   Proccedings of section 9 = Report of the Twenty-Third Session Czechoslovakia 1968 : Stratigraphy of Central European Lower Paleozoic. – Prague : Academia, 1968. – 158p.
93353
   Proccedings of symposium 1 = Report of the Twenty-Third Session Czechoslovakia 1968 : Genesis of the Kaolin Deposits. – Prague : Academia, 1968. – 135p.
93354
   Proccedings of symposium 2 = Report of the Twenty-Third Session Czechoslovakia 1968 : Genesis of Mineral and Thermal Waters. – Prague : Academia, 1968. – 212p.
93355
   Proccedings of symposium on the Kuroshio : UNESCO, 1965. – 66p.
93356
   Proccedings of the international seminar on earthquake engineering. – Brussel : UNESCO
V. 8. – 1968. – 137p.
93357
   Proccedings of the symposium on the granites of West Africa : UNESCO
V. 8. – 1968. – 162p.
93358
  Stern Adolphe Procedura codicelui civil coprindend: Legea judecatorielor de pace si procedure civila.... – Bucuresci, 1896. – 429с.
93359
  Mawson C.A. Proceeding of radioactive wastes / C.A. Mawson. – Vienna, 1961. – 44с.
93360
   Proceeding of the 6th Regional Conference on water resources development in Asia and the Far East (Held at Bangkok, Thailand, 12 to 19 November 1964. – Water resources ser. Nr. 28. – N.Y., 1965. – 400с.
93361
   Proceeding of the VIII International conference "Electronics and applied physics" = Праці VIII Міжнародної конференції "Електроніка та прикладна фізика" : October, 24-27, 2012, Kyiv, Ukraine / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Fac. of radiophysics ; [ed.: Olexiy Y. Nechyporuk, Andriy V. Netreba ; sci. comm.: I.O. Anisimov et al.]. – Kyiv : [s.n.], 2012. – 228 p. : ill., tab. – Бібліогр. наприкінці ст.
93362
   Proceedings "daRostim 2012. Microbial biotechnology: activities and future" = Збірник матеріалів конференції "daRostim 2012. Мікробні біотехнології: актуальність і майбутнє" = Сборник материалов конференции "daRostim 2012. Микробные биотехнологии: актуальность и будущее" : conf. of students a. aspirants master @ da Rostim : product catalogue da Rostim 2012 : 19th - 22nd November / Zabolotny Inst. of Microbiology a. Virology, the Nat. Acad. of Sciences of Ukraine [etc.]. – Kyiv : [s. n.], 2012. – 443, [1] p. : ill., tab. – У надзаг.: VIII international conference. - Дод. тит. арк. укр. та рос. - Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
93363
   Proceedings : International conference on Information technologies (InfoTech-2010) : 16th-17th September 2010, Varna / ed.: Radi Romansky. – Sofia : Publishing House of Technical University, 2010. – 340 p. + 1 CD-ROM. – The forum is organized in frame of "Dais of the science of the Techn. Univ.-Sofia, 2010" and unites the joint events: 24th International conference on Systems for automation of engineering and research [et al.]. – ISSN 1314-1023
93364
   Proceedings [of the] International conference on Physics of low temperature plasma 2003 : Kyiv, Ukraine, May 11-15, 2003 / Physics of low temperature plasma; State commit. of Ukraine for energy conservation; National acad.of sciences of Ukr. the Gas inst.; Ed. V. A. Zhovtyansky. – Kyiv : Navchal"na knyga, 2004. – 378с.розд.паг. – (Invited and contributed papers). – ISBN 966-7943-94-1
93365
   Proceedings 1994 World freedom day rally and international academic symposium: Taipei, Taiwan, ROC. January 19-23, 1994. – Taipei, 1994. – 201с.
93366
   Proceedings A. Razmadze mathematical institute / Ivane Javakhishvili Tbilisi state university. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol. 161. – 2013. – Резюме англ., груз. мовами
93367
   Proceedings A. Razmadze mathematical institute / Ivane Javakhishvili Tbilisi state university. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol. 163. – 2013. – Резюме англ., груз.
93368
   Proceedings A. Razmadze mathematical institute / Ivane Javakhishvili Tbilisi state university. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol. 164. – 2014. – Резюме англ., груз.
93369
   Proceedings A. Razmadze mathematical institute / Ivane Javakhishvili Tbilisi state university. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol. 165. – 2014. – Резюме англ., груз.
93370
   Proceedings A. Razmadze mathematical institute / Ivane Javakhishvili Tbilisi state university. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol. 166. – 2014. – Резюме англ., груз.
93371
   Proceedings A. Razmadze mathematical institute / Ivane Javakhishvili Tbilisi state university. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol. 167. – 2015. – Резюме англ., груз.
93372
   Proceedings A. Razmadze mathematical institute / Ivane Javakhishvili Tbilisi state university. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol. 168. – 2015. – Резюме англ., груз.
93373
   Proceedings A. Razmadze mathematical institute / Ivane Javakhishvili Tbilisi state university. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol. 169. – 2015. – Резюме англ., груз.
93374
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute / A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
№ 119. – 1999
93375
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute / A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
№ 120. – 1999
93376
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute / A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
№ 121. – 1999
93377
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute / A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
№ 122. – 2000
93378
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute / A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
№ 123. – 2000
93379
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute / A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
№ 124. – 2000
93380
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute / A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol. 125. – 2001
93381
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute / A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol.126. – 2001
93382
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute / A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol.127. – 2001
93383
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute / A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol.128. – 2002
93384
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute / A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol.129. – 2002
93385
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute / A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol.130. – 2002
93386
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute / A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol.131. – 2003
93387
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute / A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol.132. – 2003
93388
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute / A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol.133. – 2003
93389
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute / A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol.134. – 2004
93390
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute / A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol.135. – 2004
93391
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute / A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol.136. – 2004
93392
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute / A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol.137. – 2005
93393
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute / A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol.138. – 2005
93394
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute / A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol.139. – 2005
93395
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute / A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol. 140. – 2006
93396
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute / A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol. 141. – 2006
93397
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute / A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol. 142. – 2006
93398
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute / A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol.143. – 2007
93399
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute / A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol. 144. – 2007. – резюме англ., груз. мовами
93400
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute / A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol. 145. – 2007. – резюме англ., груз. мовами
93401
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol. 146. – 2008. – резюме англ., груз. мовами
93402
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol. 147 : Dvalishvili. On relative (BI) topological properties and dimension functions. – 2008
93403
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol. 148. – 2008. – резюме англ., груз. мовами
93404
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol. 149. – 2009. – резюме англ., груз. мовами
93405
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol. 150. – 2009. – резюме англ., груз. мовами
93406
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol. 151. – 2009. – резюме англ., груз. мовами
93407
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol. 152. – 2010. – резюме англ., груз. мовами
93408
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol. 153. – 2010. – резюме англ., груз. мовами
93409
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol. 154. – 2010. – резюме англ., груз. мовами
93410
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute / A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol. 155. – 2011. – резюме англ., груз. мовами
93411
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute / A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol. 156. – 2011. – резюме англ., груз. мовами
93412
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute / A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol. 157. – 2011. – резюме англ., груз. мовами
93413
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute / A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol. 158. – 2012. – резюме англ., груз. мовами
93414
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute / A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol. 159. – 2012. – Резюме англ., груз. мовами
93415
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol. 160. – 2012. – Резюме англ., груз. мовами
93416
   Proceedings A.Razmadze mathematical institute / Ivane Javakhishvili Tbilisi state university. – Tbilisi. – ISSN 1512-0007
Vol. 162. – 2013. – Резюме англ., груз. мовами
93417
   Proceedings Accolade""94 : March 25, 1994. – Amsterdam : [S. n.], 1995. – VII, 182 p. – ISBN 90-74795-24-2
93418
   Proceedings and papers of the first International congress of soil science : Commisiion III and Commisiion IV. – Washington : [S. n.], 1928. – XIII, 706 p.
93419
   Proceedings and papers of the second International congress of soil science : Commisiion VI. – Moscow : [S. n.], 1932. – 320 p.
93420
   Proceedings and papers of the second International congress of soil science : Commisiion IV/Soil fertility. – Moscow : [S. n.], 1932. – 262 p.
93421
   Proceedings and papers of the second International congress of soil science : Commisiion V/Classification, geography and cartography of soils. – Moscow : [S. n.], 1932. – 424 p.
93422
   Proceedings and papers of the second International congress of soil science = Труды 2 международного конгресса почвоведов : Leningrad- Moscow, USSR,1930. – Moscow, 1932. – XIX, 303 p.
93423
   Proceedings and papers of the second International congress of soil science = Труды 2 международного конгресса почвоведов : Leningrad- Moscow, USSR. July 20-31, 1930. Commisiion II Soil chemistry. – Moscow : State publ. house of agricult. literature selkolkhozgis, 1933. – 226 p.
93424
  Klich A. Proceedings Before Regional Commission for Evaluation of Medical Events (RCME) in Poland as an extrajudicial method of resolving civil disputes involving patients // Медичне право : науково-практичний журнал / Вид-во ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Берна, Вольфман Самюель [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (25). – С. 38-56. – ISSN 2072-084X
93425
   Proceedings from the sixth international conference "Security sector governance: defence production, sales and acquisitions" : 1-2 February 2017, Kyiv, Ukraine / Razumkov centre ; DCAF ; Ministry of foreign affairs of the Netherlands ; [ed.: Philipp H. Fluri et al.]. – Kyiv : Zapovit, 2017. – 94 p. : ill. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Monitoring Ukraine"s security governance challenges)
93426
   Proceedings iof the National science council, Republic of China. Part A: Physical science and engineering / National science council, Republic of China. – Taipei
  Vol. 22, N 6. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
93427
   Proceedings iof the National science council, Republic of China. Part A: Physical science and engineering / National science council, Republic of China. – Taipei
  vol. 22, N 1. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
93428
   Proceedings iof the National science council, Republic of China. Part A: Physical science and engineering / National science council, Republic of China. – Taipei
  vol. 22, N 2. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
93429
   Proceedings iof the National science council, Republic of China. Part A: Physical science and engineering / National science council, Republic of China. – Taipei
  vol. 22, N 3. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
93430
   Proceedings iof the National science council, Republic of China. Part A: Physical science and engineering / National science council, Republic of China. – Taipei
  vol. 22, N 4. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
93431
   Proceedings iof the National science council, Republic of China. Part A: Physical science and engineering / National science council, Republic of China. – Taipei
  vol. 22, N 5. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
93432
   Proceedings of 23-rd conference on geometry and topology : Cluj-Napoca, September, 27-29, 1993. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai ""university of Cluj-Napoca, 1994. – V,222p. : ill.
93433
   Proceedings of Conference Topolg and measure I. Zinnowitz, GDR. October, 21-25, 1974, 1974. – 197с.
93434
   Proceedings of Eigth Assembly of the European seismological comission. – Budapest, 1968. – 376с.
93435
   Proceedings of EQUADIFF 3 : 3 Czechoslovak conference on differential equations and their applications. – Brno : Purkyne University, 1973. – 283 p.
93436
   Proceedings of extension school in soil science. Held at the Un-ty of New England February 10 - 14, 1958, 1958. – 53с.
93437
   Proceedings of hte International Geometry Center = Праці міжнародного геометричного центру = Труды международного геометрического центра / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука"; Одеська нац. ак. харчових технологій. – Odessa. – ISSN 2072-9812
Vol. 3, n. 3. – 2010. – резюме співпадає з мовою статті
93438
   Proceedings of hte International Geometry Center = Праці міжнародного геометричного центру = Труды международного геометрического центра / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука"; Одеська нац. ак. харчових технологій. – Odessa : Екологія, 2007-. – ISSN 2072-9812
Vol. 3, n. 4. – 2010. – резюме співпадає з мовою статті
93439
   Proceedings of hte International Geometry Center = Праці міжнародного геометричного центру = Труды международного геометрического центра / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука"; Одеська нац. ак. харчових технологій. – Odessa : Екологія, 2007-. – ISSN 2072-9812
Vol. 4, n. 4. – 2011. – Резюме англ. мовою та мовою статті
93440
   Proceedings of hte International Geometry Center = Праці міжнародного геометричного центру = Труды международного геометрического центра / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука"; Одеська нац. ак. харчових технологій. – Odessa : Екологія, 2007-. – ISSN 2072-9812
Vol. 4, n. 1. – 2011. – резюме англ. мовою та мовою статті
93441
   Proceedings of hte International Geometry Center = Праці міжнародного геометричного центру = Труды международного геометрического центра / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука"; Одеська нац. ак. харчових технологій. – Odessa : Екологія, 2007-. – ISSN 2072-9812
Vol. 4, n. 2. – 2011. – резюме англ. мовою та мовою статті
93442
   Proceedings of hte International Geometry Center = Праці міжнародного геометричного центру = Труды международного геометрического центра / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука"; Одеська нац. ак. харчових технологій. – Odessa : Екологія, 2007-. – ISSN 2072-9812
Vol. 4, n. 3. – 2011. – резюме англ. мовою та мовою статті
93443
   Proceedings of hte International Geometry Center = Праці міжнародного геометричного центру = Труды международного геометрического центра / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука"; Одес. нац. акад. харчових технологій. – Odessa : Екологія, 2007-. – ISSN 2072-9812
Vol. 6, n. 1. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
93444
   Proceedings of hte International Geometry Center = Праці міжнародного геометричного центру = Труды международного геометрического центра / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука"; Одес. нац. акад. харчових технологій. – Odessa : Екологія, 2007-. – ISSN 2072-9812
Vol. 6, n. 2. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
93445
   Proceedings of hte International Geometry Center = Праці міжнародного геометричного центру = Труды международного геометрического центра / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука"; Одес. нац. акад. харчових технологій. – Odessa, 2008-. – ISSN 2072-9812
Vol. 7, n. 1. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
93446
   Proceedings of hte International Geometry Center = Праці міжнародного геометричного центру = Труды международного геометрического центра / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука"; Одес. нац. акад. харчових технологій. – Odessa, 2008-. – ISSN 2072-9812
Vol. 7, n. 2. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
93447
   Proceedings of hte International Geometry Center = Праці міжнародного геометричного центру = Труды международного геометрического центра / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука"; Одес. нац. акад. харчових технологій. – Odessa, 2008-. – ISSN 2072-9812
Vol. 7, n. 3. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
93448
   Proceedings of hte International Geometry Center = Праці міжнародного геометричного центру = Труды международного геометрического центра / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука"; Одес. нац. акад. харчових технологій. – Odessa, 2008-. – ISSN 2072-9812
Vol. 7, n. 4. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
93449
   Proceedings of I. Javakhishvili Tbilisi State Universiti / Javakhishvili I.Tbilisi State University. – Tbilisi : Tbilisi university press. – ISSN 1512-1461
№ 345. – 2001. – (Physics ; № 36/37)
93450
   Proceedings of I. Javakhishvili Tbilisi State Universiti / Tbilisi State University. – Tbilisi : Tbilisi university press. – ISSN 1512-1461
№ 357. – 2004. – (Physics ; № 39)
93451
   Proceedings of IGU Regional Conference in Japan 1957. August 28 - September 3. 1957. Tokyo and Nara. – Tokyo, 1959. – 610с.
93452
   Proceedings of institute of mathematics and mechanics / National academy of sciences of Azerbaijan, Inst. of mathematics and mechanics. – Baku : ELM. – ISSN 0207-3188
Vol. 39 (47). – 2013
93453
   Proceedings of institute of mathematics and mechanics / National academy of sciences of Azerbaijan, Inst. of mathematics and mechanics. – Baku : ELM. – ISSN 0207-3188
Vol. 40, Nr 1. – 2014
93454
   Proceedings of institute of mathematics and mechanics / National academy of sciences of Azerbaijan, Inst. of mathematics and mechanics. – Baku : ELM. – ISSN 2409-4986
Vol. 40, Nr 2. – 2014
93455
   Proceedings of institute of mathematics and mechanics / National academy of sciences of Azerbaijan, Inst. of mathematics and mechanics. – Baku : ELM. – ISSN 0207-3188
Vol. 40, Special iss. – 2014
93456
   Proceedings of institute of mathematics and mechanics / National academy of sciences of Azerbaijan, Inst. of mathematics and mechanics. – Baku : ELM. – ISSN 2409-4986
Vol. 41, Nr 1. – 2015
93457
   Proceedings of institute of mathematics and mechanics / National academy of sciences of Azerbaijan, Inst. of mathematics and mechanics. – Baku : ELM. – ISSN 2409-4986
Vol. 41, Nr 2. – 2015
93458
   Proceedings of institute of mathematics and mechanics / National academy of sciences of Azerbaijan, Inst. of mathematics and mechanics. – Baku : ELM. – ISSN 2409-4986
Vol. 42, Nr 2. – 2016
93459
   Proceedings of institute of mathematics and mechanics / National academy of sciences of Azerbaijan, Inst. of mathematics and mechanics. – Baku : ELM. – ISSN 2409-4986
Vol. 42, Nr 1. – 2016
93460
   Proceedings of institute of mathematics and mechanics. – Baku : ELM. – ISSN 2409-4986
Vol. 43, Nr 1. – 2017
93461
   Proceedings of institute of mathematics and mechanics. – Baku : ELM. – ISSN 2409-4986
Vol. 43, Nr 2. – 2017
93462
   Proceedings of institute of mathematics and mechanics. – Baku : ELM. – ISSN 2409-4986
Vol. 44, Nr 1. – 2018
93463
   Proceedings of institute of mathematics and mechanics. – Baku : ELM. – ISSN 2409-4986
Vol. 44, Nr 2. – 2018
93464
   Proceedings of institute of mathematics and mechanics. – Baku : ELM. – ISSN 2409-4986
Vol. 45, Nr 1. – 2019
93465
   Proceedings of institute of mathematics and mechanics NAS Azerbaijan / National academy of sciences of Azerbaijan, Institute of mathematics and mechanics. – Baku : ELM. – ISSN 0207-3188
Vol. 22 (30). – 2005
93466
   Proceedings of institute of mathematics and mechanics NAS Azerbaijan / National academy of sciences of Azerbaijan, Institute of mathematics and mechanics. – Baku : ELM. – ISSN 0207-3188
Vol. 23 (31). – 2005
93467
   Proceedings of institute of mathematics and mechanics NAS Azerbaijan / National academy of sciences of Azerbaijan, Institute of mathematics and mechanics. – Baku : ELM. – ISSN 0207-3188
Vol. 24 (32). – 2006
93468
   Proceedings of institute of mathematics and mechanics NAS Azerbaijan / National academy of sciences of Azerbaijan, Institute of mathematics and mechanics. – Baku : ELM. – ISSN 0207-3188
Vol. 25 (33). – 2006
93469
   Proceedings of institute of mathematics and mechanics NAS Azerbaijan / National academy of sciences of Azerbaijan, Institute of mathematics and mechanics. – Baku : ELM. – ISSN 0207-3188
Vol. 26 (34). – 2007
93470
   Proceedings of institute of mathematics and mechanics NAS Azerbaijan / National academy of sciences of Azerbaijan, Institute of mathematics and mechanics. – Baku : ELM. – ISSN 0207-3188
Vol. 27 (35). – 2007
93471
   Proceedings of institute of mathematics and mechanics NAS Azerbaijan. – Baku : ELM. – ISSN 0207-3188
Vol. 28 (36). – 2008
93472
   Proceedings of institute of mathematics and mechanics NAS Azerbaijan. – Baku : ELM. – ISSN 0207-3188
Vol. 29 (37). – 2008
93473
   Proceedings of institute of mathematics and mechanics NAS Azerbaijan. – Baku : ELM. – ISSN 0207-3188
Vol. 30 (38). – 2009
93474
   Proceedings of institute of mathematics and mechanics NAS Azerbaijan. – Baku : ELM. – ISSN 0207-3188
Vol. 31 (39). – 2009
93475
   Proceedings of institute of mathematics and mechanics NAS Azerbaijan. – Baku : ELM. – ISSN 0207-3188
Vol. 32 (40). – 2010
93476
   Proceedings of institute of mathematics and mechanics NAS Azerbaijan. – Baku. – ISSN 0207-3188
Vol. 33 (41). – 2010
93477
   Proceedings of institute of mathematics and mechanics NAS Azerbaijan. – Baku : ELM. – ISSN 0207-3188
Vol. 34 (42). – 2011
93478
   Proceedings of institute of mathematics and mechanics NAS Azerbaijan. – Baku : ELM. – ISSN 0207-3188
Vol. 35 (43). – 2011
93479
   Proceedings of institute of mathematics and mechanics NAS Azerbaijan / National academy of sciences of Azerbaijan, Inst. of mathematics and mechanics. – Baku : ELM. – ISSN 0207-3188
Vol. 37 (45). – 2012. – 150 с.
93480
   Proceedings of institute of mathematics and mechanics NAS Azerbaijan / National academy of sciences of Azerbaijan, Inst. of mathematics and mechanics. – Baku : ELM. – ISSN 0207-3188
Vol. 38 (46). – 2013. – 146 с.
93481
   Proceedings of Institute of mathematics and mechanics NAS Azerbaijan / National academy of sciences of Azerbaijan, Inst. of mathematics and mechanics. – Baku : Elm. – ISSN 0207-3188
Vol. 36 (44). – 2012. – 146 с.
93482
   Proceedings of local government conferences. Armidale, and Taree, 1958. – Armidale, 1958. – 84с.
93483
   Proceedings of residential school in agricultural economics and farm management. Armidale, February, 1959. – Armidale, 1959. – 214с.
93484
   Proceedings of special european seminar SEFI ""Geometry in engineering education" / Geometry in engineering education, special european seminar; European society for engineering education; SEFI mathematics working group; Ed.D.Velichova. – Bratislava : Slovak technical university, 1998. – 181p. – ISBN 80-227-1027-X
93485
   Proceedings of the 16th International congress of the history of science : A. Scientific sections : B. Symposia : C. Meetings on specialized topics : D. Commmemorations. – Bucharest, 1981. – 364 p.
93486
   Proceedings of the 16th International congress of the history of science: A. Scientific sections. – Bucharest, 1981. – 535с.
93487
   Proceedings of the 16th International congress of the history of science: B. Symposia. – Bucharest, 1981. – 625с.
93488
   Proceedings of the 16th International congress of the history of science: C. Meetings on specialized topics; D. Commemorations. – Bucharest, 1981. – 511с.
93489
   Proceedings of the 1970 Cern School of physics. Loma-Koli, Finland, 21 June-5 July, 1970. – Geneva, 1971. – 361с.
93490
   Proceedings of the 1973 Cern-Jihr School of physics. Ebeltoft, Denmark, 17-30 June 1973. – Geneva, 1973. – 365с.
93491
   Proceedings of the 1979 Jihr-Cern School of physics. Dobogoko, Hungary 2-15 september 1979. – Budapest
1. – 1980. – 372с.
93492
   Proceedings of the 1979 Jihr-Cern School of physics. Dobogoko, Hungary 2-15 september 1979. – Budapest
2. – 1980. – 109с.
93493
   Proceedings of the 4 th International Hutsulian workshop on mathematical theories and their applications in physics & technology : Chernivtsi, Ukraine, 28 October - 02 November 2002. – Kyiv : Timpani, 2004. – 416 p. – ISBN 966-7649-26-1
93494
   Proceedings of the 5-th Canadian mathematical Congress University of Montreal, 1961. – Toronto, 1963. – 220с.
93495
   Proceedings of the 6-th Conference of the Indian National Commission for Cooperation with UNESCO. New Delhi, 21-22 March 1964. – Simla, 1965. – 108с.
93496
   Proceedings of the 6th czechoslovak conference on electronics and vacuum physics. – Bratislava
2. – 1976. – 132с.
93497
   Proceedings of the 6th czechoslovak conference on electronics and vacuum physics. – Bratislava
3. – 1976. – 300с.
93498
   Proceedings of the 6th czechoslovak conference on electronics and vacuum physics. – Bratislava
4. – 1976. – 243с.
93499
   Proceedings of the 6th Czechoslovak conference on electronics and vacuum physics. – Bratislava
1. – 1976. – 133с.
93500
   Proceedings of the 6th Czechoslovak conference on electronics and vacuum physics. – Bratislava : Slovak Technical University
V. 4 : Surface physics and technique. – 1976. – 247, [1] s.
93501
   Proceedings of the 6th Orlov conference : "Study of the Earth as a planet by methods of geophysics, geodesy and astronomy" = Вивчення Землі як планети методами геофізики, геодезії і астрономії : conference devoted to the 100th anniveraru of E.P. Fedorov / National akad. of sciences of Ukraine Main astronomical observatory ; scientific organizing committee : Ya. Yatskiv (chair) [a.o.]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2010. – 242 p. – У назві конференції помилково написано "stady" замість "study". – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language"). – ISBN 978-966-360-145-8
93502
   Proceedings of the 7-th Conference of the Indian National Commision for cooperation with UNESCO. International cooperation year session. New Delhi, 4-5 September, 1965. – Simla, 1966. – 122с.
93503
   Proceedings of the 8 International conference on nucleation. Leningrad, USSR. September 24-29, 1973. – M., 1975. – 509с.
93504
   Proceedings of the 8 International conference on nucleation. Leningrad, USSR. September 24-29, 1973. – M., 1975. – 509с.
93505
   Proceedings of the 8th International Biometric Conference. – Bucuresti : Academiei Republicii Socialiste Romania, 1975. – 384p.
93506
   Proceedings of the 8th International Conference on Ternary and Multinary Compounds. Kishinev, USSR, September 11-14, 1990. – Kishinev
1. – 1990. – 588 с.
93507
   Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia : A journal of natural history and the environment / Academy of natural sciences of Philadelphia.; Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia. – ISSN 0097-3157
Vol. 149. – 1999


  1995. T. 47, N 1, 2; 1996. T. 48, N 1
93508
   Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia : A journal of natural history and the environment / Academy of natural sciences of Philadelphia.; Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia. – ISSN 0097-3157
Vol. 150. – 2000


  1995. T. 47, N 1, 2; 1996. T. 48, N 1
93509
   Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia : A journal of natural history and the environment / Academy of natural sciences of Philadelphia.; Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia. – ISSN 0097-3157
Vol. 151. – 2001


  1995. T. 47, N 1, 2; 1996. T. 48, N 1
93510
   Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia : A journal of natural history and the environment / Academy of natural sciences of Philadelphia.; Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia. – ISSN 0097-3157
Vol.152. – 2002
93511
   Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia : A journal of natural history and the environment / Academy of natural sciences of Philadelphia.; Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia. – ISSN 0097-3157
Vol.154. – 2005
93512
   Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia : A journal of natural history and the environment / Academy of natural sciences of Philadelphia.; Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia. – ISSN 0097-3157
Vol.155. – 2006
93513
   Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia : A journal of natural history and the environment / Academy of natural sciences of Philadelphia.; Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia. – ISSN 0097-3157
Vol.156. – 2007
93514
   Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia / Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia. – ISSN 0097-3157
Vol. 157 : Special catfish volume: All catfish species inventory (ACSI). – 2008
93515
   Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia / Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia. – ISSN 0097-3157
Vol. 158. – 2009
93516
   Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia / Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia. – ISSN 0097-3157
Vol. 159. – 2010
93517
   Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia / Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia. – ISSN 0097-3157
Vol. 160. – 2010. – Spesial volume in celebration of Charles W. Reimer
93518
   Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia / Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia. – ISSN 0097-3157
Vol. 161. – 2011
93519
   Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia / Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia. – ISSN 0097-3157
Vol. 162. – 2013
93520
   Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia / Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia. – ISSN 0097-3157
Vol. 163. – 2014
93521
   Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia / Academy of natural sciences of Philadelphia. – Philadelphia. – ISSN 0097-3157
Vol. 164. – 2015
93522
   Proceedings of the Apollo 11 Lunar science conference (Houston, Texas, January 5-8, 1970) / Apollo 11 Lunar science conference (Houston, Texas, January 5-8, 1970); Levinson A.A. – New York : Pergamon Press
Vol. 1, p. 1 : Mineralogy and Petrology. – 1970. – 245 p.
93523
   Proceedings of the Apollo 11 Lunar science conference (Houston, Texas, January 5-8, 1970) / Apollo 11 Lunar science conference (Houston, Texas, January 5-8, 1970); Levinson A.A. – New York a.o. : Pergamon Press
Vol. 1, p. 2 : Mineralogy and petrology. – 1970. – P. 246-498
93524
   Proceedings of the Apollo 11 Lunar science conference (Houston, Texas, January 5-8, 1970) / Apollo 11 Lunar science conference (Houston, Texas, January 5-8, 1970); Levinson A.A. – New York a.o. : Pergamon Press
Vol. 1, p. 3 : Mineralogy and petrology. – 1970. – P. 499-748
93525
   Proceedings of the Apollo 11 Lunar science conference (Houston, Texas, January 5-8, 1970) / Apollo 11 Lunar science conference (Houston, Texas, January 5-8, 1970); Levinson A.A. – New York : Pergamon Press
Vol. 1, p. 4 : Mineralogy and petrology. – 1970. – P. 749-990
93526
   Proceedings of the Apollo 11 Lunar science conference (Houston, Texas, January 5-8, 1970) / Apollo 11 Lunar science conference (Houston, Texas, January 5-8, 1970); Levinson A.A. – New York : Pergamon Press
Vol. 2, p. 1 : Chemical and isotope analyses. – 1970. – P. 991-1231
93527
   Proceedings of the Apollo 11 Lunar science conference (Houston, Texas, January 5-8, 1970) / Apollo 11 Lunar science conference (Houston, Texas, January 5-8, 1970); Levinson A.A. – New York : Pergamon Press
Vol. 2, p. 2 : Chemical and isotope analyses. – 1970. – P. 1232-1470
93528
   Proceedings of the Apollo 11 Lunar science conference (Houston, Texas, January 5-8, 1970) / Apollo 11 Lunar science conference (Houston, Texas, January 5-8, 1970); Levinson A.A. – New York : Pergamon Press
Vol. 2, p. 3 : Chemical and isotope analyses. – 1970. – P. 1471-1718
93529
   Proceedings of the Apollo 11 Lunar science conference (Houston, Texas, January 5-8, 1970) / Apollo 11 Lunar science conference (Houston, Texas, January 5-8, 1970); Levinson A.A. – New York : Pergamon Press
Vol. 2, p. 4 : Chemical and isotope analyses. – 1970. – P. 1719-1936
93530
   Proceedings of the Apollo 11 Lunar science conference (Houston, Texas, January 5-8, 1970) / Apollo 11 Lunar science conference (Houston, Texas, January 5-8, 1970); Levinson A.A. – New York : Pergamon Press
Vol. 3, p. 1 : Physical properties. – 1970. – P. 1937-2212
93531
   Proceedings of the Apollo 11 Lunar science conference (Houston, Texas, January 5-8, 1970) / Apollo 11 Lunar science conference (Houston, Texas, January 5-8, 1970); Levinson A.A. – New York : Pergamon Press
Vol. 3, p. 2 : Physical properties. – 1970. – P. 2213-2492
93532
   Proceedings of the California academy of sciences / California academy of sciences. – California
Vol. 52, N 10. – 2000
93533
   Proceedings of the California academy of sciences / California academy of sciences. – California
Vol. 52, N 8. – 2000
93534
   Proceedings of the California academy of sciences / California academy of sciences. – California
Vol. 52, N 9. – 2000
93535
   Proceedings of the colloquium on Abelian groups : Tihany (Hungery) september. – Budapest : Academia kiado, 1964. – 164 p.
93536
   Proceedings of the Compatrative literature symposium. – Lubbock
2. – 1969. – 116с.
93537
   Proceedings of the Compatrative literature symposium. – Lubbock
4. – 1971. – 174с.
93538
   Proceedings of the Conference "Algebra and logic", Sarajevo, 1987 / Algebra and logic; Institute of Mathematics, University of Novi Sad. – Novi Sad, 1989. – 182 p.
93539
   Proceedings of the conference on differential equations : Cluj-Napoca, November 21-23, 1985. – Cluj-Napoca, 1986. – 326 p. – Prepr. N 3
93540
   Proceedings of the conference on differential equations and their applications : Iasi, October 24-27, 1973. – Bucuresti : Acad. RSR, 1977. – 160 p.
93541
   Proceedings of the Conference on Nuclear Reactions with light nuclei and nuclear structur 10.-15. January 1966 in Rossendorf. – Dresden, 1966. – 364с.
93542
   Proceedings of the conference Topology and measure : Zinnowitz, GDR, October, 21-25, 1974. – Greifswald : Ernst-Moritz-Arndt- Univ.
P. 2. – 1978. – 402 S.
93543
   Proceedings of the educational policy workshop. – Київ : International renaissance foundation, 2001. – 374с. – ISBN 966-96036-0-9
93544
   Proceedings of the eighth international young scientists" conference on applied physics, June, 11-13, 2008, Kyiv, Ukraine = Праці Восьмої міжнародної конференції молодих вчених з прикладної фізики, 11-13 червня 2008 року, Київ, Україна / T. Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of RadioPhysics ; [Scientific Committee : I.O. Anisimov, V.I. Grygoruk, B. Hillebrands et al.]. – [Kyiv], 2008. – 212 p.
93545
   Proceedings of the eighth Yugoslav seminar on graph theory / Graph theory, Yugoslav seminar; University of Novi Sad, Inst. of Mathemat. – Novi Sad, 1989. – Ill.
93546
   Proceedings of the fifth Conference on probability theory : Septemberber 1-6, 1974, Brasov, Romania. – Bucuresti : Acad. RSR, 1977. – 402 S.
93547
   Proceedings of the Fifth conference on probability theory. September 1-6, 1974. Brasov, Romania. – Bucuresti, 1977. – 460с.
93548
   Proceedings of The First Estonian conference on graphs and applications: dedicated to the 70th birthday of professor FranK Harary. Tartu - Kaariku: May 12-19, 1991. – Tartu, 1993. – 166с.
93549
   Proceedings of the First Graduate academy of the University of California, 1963. – 194с.
93550
   Proceedings of the first international young scientists" conference on applied physics, June, 20-21, 2001, Kyiv, Ukraine = Труди Першої міжнародної наукової конференції молодих вчених з прикладної фізики, 20-21 червня 2001 року, Київ, Україна / International young scientists" conference on applied physics; T. Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of RadioPhysics ; [Scientific Committee : Yu.I. Chutov, V.V. Danilov, V.F. Kovalenko et al.]. – [Kyiv], 2001. – 190 p.
93551
   Proceedings of the fourth conference on operator theory : Timisoara, June 12-22, 1979. – Timisoara : University Timisoara, 1980. – 345 p.
93552
   Proceedings of the fourth Conference on probability theory : Septemberber 12-18, 1971, Brasov, Romania. – Bucuresti : Acad. RSR, 1977. – 643 S.
93553
   Proceedings of the Fourth formator symposium on mathematical methods for the analysis of large-scale systems, Libice, near Prague, May 18-21, 1982 / Formator symposium on mathematical methods for the analysis of large-scale systems; Czechosl. Ac. of sciences, Inst. of inf. theory and automation. – Prague : Academia, 1983. – 611 s. : Il.
93554
   Proceedings of the fourth international conference on shallow impurities in semiconductors / Shallow impurities in semiconductors (Fouth int.confer. on shallow impurities in semiconductor; 1991;London); Ed. G. Davies. – [S. l.] : Trans Tech Publications, 1991. – 481 p. – ISBN 0-87849-619-х
93555
   Proceedings of the fourth international young scientists" conference on applied physics, June, 21-23, 2004, Kyiv, Ukraine = Праці Четвертої міжнародної конференції молодих вчених з прикладної фізики, 21-23 червня 2004 року, Київ, Україна / International young scientists" conference on applied physics; Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of RadioPhysics ; [Scientific Committee : I.O. Anisimov, V.V. Danilov, V.I. Grygoruk et al.]. – [Kyiv], 2004. – 254 p.
93556
  Prague Symposium on Asymptotic Statistics (4 ; 1988) Proceedings of the Fourth Prague Symposium on Asymptotic Statistics, 29 August - 2 Sept. 1988 / Symposium on Asymptotic Statistics (4 ; 1988) Prague; Mandl P., Huskova M. (ed.), 1988. – 558 с.
93557
   Proceedings of the I international conference ""Electronics and applied physics"", November, 24-27, 2005, Kyiv, Ukraine = Праці I міжнародної конференції "Електроніка та прикладна фізика", 24-27 листопада 2005 року, Київ, Україна / ""Electronics and applied physics"", international conference; T. Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of RadioPhysics ; [Scientific Committee : I.O. Anisimov, V.V. Danilov, V.I. Grygoruk et al.]. – [Kyiv], 2005. – 198 p.
93558
   Proceedings of the II international conference ""Electronics and applied physics"", October, 11-14, 2006, Kyiv, Ukraine = Праці II міжнародної конференції "Електроніка та прикладна фізика", 11-14 жовтня 2006 року, Київ, Україна / ""Electronics and applied physics"", international conference; T. Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of RadioPhysics ; [Scientific Committee : I.O. Anisimov, Y.V. Boyko, V.V. Danilov, et al.]. – [Kyiv], 2006. – 187 p.
93559
   Proceedings of the II International Workshop Towards the UN Conference "Rio+20" : 26-27 Apr., 2012, Kyiv, Ukraine / Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv [etc.] ; [ed.: O.V. Kukharenko]. – Kyiv : [s. n.], 2013. – 142, [1] p. : ill. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
93560
   Proceedings of the III international conference ""Electronics and applied physics"", October, 25-27, 2007, Kyiv, Ukraine = Праці III міжнародної конференції "Електроніка та прикладна фізика", 25-27 жовтня 2007 року, Київ, Україна / ""Electronics and applied physics"", international conference; T. Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of RadioPhysics ; [Scientific Committee : I.O. Anisimov, O.V. Tretyak, Y.V. Boyko et al.]. – [Kyiv], 2007. – 185 p.
93561
   Proceedings of the institute of mathematics Iasi. – Bucuresti : Acad. RSR, 1976. – 307p.
93562
   Proceedings of the International conference "Nanomaterials: applications and properties" : scientific journal / Ministry of education and science, youth and sports of Ukraine. – Sumy : Sumy State University Publishing, 2012-. – ISSN 2304-1862
Vol. 1, № 3 : 2nd International conference "Nanomaterials: application & properties - 2012 (NAP-2012)", Alushta, the Crimea, Ukraine, 17-22 september, 2012. – 2012
93563
   Proceedings of the International conference "Nanomaterials: applications and properties" : scientific journal / Ministry of education and science, youth and sports of Ukraine. – Sumy : Sumy State University Publishing, 2012-. – ISSN 2304-1862
Vol. 1, № 4 : 2nd International conference "Nanomaterials: application & properties - 2012 (NAP-2012)", Alushta, the Crimea, Ukraine, 17-22 september, 2012. – 2012
93564
   Proceedings of the International conference "Nanomaterials: applications and properties" : scientific journal / Ministry of education and science of Ukraine. – Sumy : Sumy State University Publishing, 2012-. – ISSN 2304-1862
Vol. 2, N 1 : 3rd International conference "Nanomaterials: application & properties - 2013 (NAP-2013)", Alushta, the Crimea, Ukraine, 16-21 september, 2013. – 2013
93565
   Proceedings of the International conference "Nanomaterials: applications and properties" : scientific journal / Ministry of education and science of Ukraine. – Sumy : Sumy State University Publishing, 2012-. – ISSN 2304-1862
Vol. 3, № 1 : 4th International conference "Nanomaterials: application & properties - 2014 (NAP-2014)", Lviv, Ukraine, 21-26 september, 2014. – 2014
93566
   Proceedings of the International conference "Nanomaterials: applications and properties" : scientific journal / Ministry of education and science of Ukraine. – Sumy : Sumy State University Publishing, 2012-. – ISSN 2304-1862
Vol. 3, № 2 : 4th International conference "Nanomaterials: application & properties - 2014 (NAP-2014)", Lviv, Ukraine, 21-26 september, 2014. – 2014
93567
   Proceedings of the International conference on group theory / International conference on group theory. – Timisoara, 1993. – 191p. – (Analele Universitatii din Timisoara)
93568
   Proceedings of the International Conference on luminescence / International Conference on luminescence. Budapest, 1966; Ed. Szigeti G. – Budapest : Akademiai Kiado
V. 1. – 1968. – 1312 с.
93569
   Proceedings of the International Conference on luminescence. Budapest, 1966 / International Conference on luminescence. Budapest, 1966; Szigeti G. – Budapest : Akademiai Kiado
V. 2. – 1968. – 1313-2165 с.
93570
   Proceedings of the international conference on operator algebras, ideals and their applications in theoretical physics : Leipzig , september 12-20, 1977. – Leipzig : Teubner, 1978. – 373 p.
93571
   Proceedings of the International Conference on Wildfowl Research and Conservation. – Brno : Czechoslovak Academy of Sciences Institute of Vertebrate Zoology, 1966. – 356S. – Brno, Czechoslovakia, 13 - 16 April,1965
93572
  International Proceedings of the International geometry center = Праці міжнародного геометричного центру = Труды международного геометрического центра / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука" ; Одеська національна академія харчових технологій. – Odessa : Наука. – ISSN 2072-9812
Vol. 2, n. 1. – 2009. – резюме рос., англ. мовами
93573
  International Proceedings of the International geometry center = Праці міжнародного геометричного центру = Труды международного геометрического центра / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука" ; Одеська національна академія харчових технологій. – Odessa : Наука. – ISSN 2072-9812
Vol. 2, n. 2. – 2009. – резюме рос., англ. мовами
93574
  International Proceedings of the International geometry center = Праці міжнародного геометричного центру = Труды международного геометрического центра / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука" ; Одеська національна академія харчових технологій. – Odessa : Наука. – ISSN 2072-9812
Vol. 2, n. 3. – 2009. – резюме рос., англ. мовами
93575
  International Proceedings of the International geometry center = Праці міжнародного геометричного центру = Труды международного геометрического центра / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука" ; Одеська національна академія харчових технологій. – Odessa : Наука. – ISSN 2072-9812
Vol. 2, n. 4. – 2009. – резюме рос., англ. мовами
93576
  International Proceedings of the International geometry center = Праці міжнародного геометричного центру = Труды международного геометрического центра / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука" ; Одеська національна академія харчових технологій. – Odessa : Наука. – ISSN 2072-9812
Vol. 3, n. 2. – 2010. – резюме рос., англ. мовами
93577
  International Proceedings of the International geometry center = Праці міжнародного геометричного центру = Труды международного геометрического центра / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука"; Одеська нац. ак. харчових технологій. – Odessa : Наука, 2007-. – ISSN 2072-9812
Vol. 5, n. 1. – 2012. – Резюме англ. мовою та мовою статті
93578
  International Proceedings of the International geometry center = Праці міжнародного геометричного центру = Труды международного геометрического центра / Благодійний фонд наук. дослідж. "Наука"; Одес. нац. акад. харч. технологій. – Odessa : Наука, 2007-. – ISSN 2072-9812
Vol. 5, n. 2. – 2012. – Резюме англ. мовою
93579
  International Proceedings of the International geometry center = Праці Міжнародного геометричного центру = Труды Международного геометрического центра / Благодійний фонд наук. дослідж. "Наука" ; Одес. нац. акад. харч. технологій. – Odessa : Наука, 2007-. – ISSN 2072-9812
Vol. 5, n. 3/4. – 2012. – Резюме рос., укр., англ. мовами
93580
  International Proceedings of the International geometry center = Праці Міжнародного геометричного центру = Труды Международного геометрического центра / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука" ; Одес. нац. акад. харчових технологій. – Odessa : Наука, 2007-. – ISSN 2072-9812
Vol. 6, n. 3. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
93581
  International Proceedings of the International geometry center = Праці Міжнародного геометричного центру = Труды Международного геометрического центра / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука" ; Одес. нац. акад. харчових технологій. – Одеса : Наука, 2007-. – ISSN 2072-9812
Vol. 6, n. 4. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
93582
  International Proceedings of the International geometry center = Праці міжнародного геометричного центру = Труды международного геометрического центра / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука"; Одес. нац. акад. харчових технологій. – Odessa : Наука, 2008-. – ISSN 2072-9812
Vol. 8, n. 1. – 2015. – Резюме англ. мовою та мовою статті
93583
  International Proceedings of the International geometry center = Праці міжнародного геометричного центру = Труды международного геометрического центра / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука"; Одес. нац. акад. харчових технологій. – Odessa : Наука, 2008-. – ISSN 2072-9812
Vol. 8, n. 2. – 2015. – Резюме англ. мовою та мовою статті
93584
  International Proceedings of the International geometry center = Праці Міжнародного геометричного центру = Труды Международного геометрического центра / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука" ; Одес. нац. акад. харчових технологій. – Odessa : Наука, 2008-. – ISSN 2072-9812
Vol. 8, n. 3/4. – 2015. – 91 p. – Резюме англ. мовою та мовою статті
93585
  International Proceedings of the International geometry center = Праці Міжнародного геометричного центру = Труды Международного геометрического центра / Одес. нац. акад. харчових технологій ; Благодійний фонд наукових досліджень "Наука". – Odessa : Наука, 2008-. – ISSN 2072-9812
Vol. 9, n. 1. – 2016. – 92 p. – Резюме укр., англ. мовами
93586
  International Proceedings of the International geometry center = Праці Міжнародного геометричного центру = Труды Международного геометрического центра / Одес. нац. акад. харчових технологій ; Благодійний фонд наукових досліджень "Наука". – Odessa : Наука, 2008-. – ISSN 2072-9812
Vol. 9, n. 2. – 2016. – 64 p. – Резюме укр., англ. мовами
93587
  International Proceedings of the International geometry center = Праці Міжнародного геометричного центру = Труды Международного геометрического центра / Ed. Kirillov V. – Odessa : Наука, 2008-. – ISSN 2072-9812
Vol. 9, n. 3/4. – 2016. – 60 p. – Резюме укр., англ. мовами
93588
  International Proceedings of the International geometry center = Праці Міжнародного геометричного центру = Труды Международного геометрического центра / Ed. Kirillov V. – Odessa : Наука, 2008-. – ISSN 2072-9812
Vol. 10, n. 1. – 2017. – 68 p. – Резюме укр., англ. мовами
93589
   Proceedings of the International geometry center = Праці Міжнародного геометричного центру / ed. in chief: Kirillov V. – Odessa : Наука, 2008-. – ISSN 2072-9812
Vol. 10, n. 3/4. – 2017. – 60 p. – Резюме укр., англ. мовами
93590
  International Proceedings of the International geometry center = Праці Міжнародного геометричного центру / ed. in chief: Kirillov V. – Odessa : Наука, 2008-. – ISSN 2072-9812
Vol. 10, n. 2. – 2017. – 72 p. – Резюме укр., англ. мовами
93591
   Proceedings of the International geometry center = Праці Міжнародного геометричного центру = Труды Международного геометрического центра / ed. in chief Pryshlyak O.; ed. board: Balan V.,Kirillov V., Sabitov I. [et al.]. – Odessa : Наука, 2008-. – ISSN 2072-9812
Vol. 11, № 2. – 2018. – 68 p. – Резюме укр., англ. мовами
93592
   Proceedings of the International geometry center = Праці Міжнародного геометричного центру = Труды Международного геометрического центра / ed. in chief Pryshlyak O.; ed. board: Balan V.,Kirillov V., Sabitov I. [et al.]. – Odessa : Наука, 2008-. – ISSN 2072-9812
Vol. 11, № 1. – 2018. – 52 p. – Резюме укр., англ. мовами
93593
   Proceedings of the International geometry center = Праці Міжнародного геометричного центру / ed. in chief Pryshlyak O.; ed. board: Balan V., Kirillov V., Sabitov I. [et al.]. – Odessa : Наука, 2008-. – ISSN 2072-9812
Vol. 11, № 4. – 2018. – 79, [1] p. – Резюме укр., англ. мовами
93594
   Proceedings of the International geometry center = Праці Міжнародного геометричного центру / ed. in chief Pryshlyak O.; ed. board: Balan V.,Kirillov V., Sabitov I. [et al.]. – Odessa : Наука, 2008-. – ISSN 2072-9812
Vol. 11, № 3. – 2018. – 68 с. – Резюме укр., англ. мовами
93595
   Proceedings of the International geometry center = Праці Міжнародного геометричного центру = Труды Международного геометрического центра / ed. in chief Pryshlyak O.; ed. board: Balan V.,Kirillov V., Savchenko O. [et al.]. – Odessa : Наука, 2008-. – ISSN 2072-9812
Vol. 12, № 1. – 2019. – 78, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
93596
   Proceedings of the International geometry center = Праці Міжнародного геометричного центру = Труды Международного геометрического центра / ed. in chief Pryshlyak O.; ed. board: Balan V.,Kirillov V., Savchenko O. [et al.]. – Odessa : ОНАХТ, 2008-. – ISSN 2072-9812
Vol. 12, № 2. – 2019. – 61, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
93597
   Proceedings of the International geometry center = Праці Міжнародного геометричного центру = Труды Международного геометрического центра / ed. in chief Pryshlyak O.; ed. board: Balan V., Kirillov V., Sabitov I. [et al.]. – Odessa : ОНАХТ, 2008-. – ISSN 2072-9812
Vol. 12, № 3. – 2019. – 77, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
93598
   Proceedings of the International geometry center = Праці Міжнародного геометричного центру = Труды Международного геометрического центра / ed. in chief Pryshlyak O.; ed. board: Balan V., Kirillov V., Sabitov I. [et al.]. – Odessa : ОНАХТ, 2008-. – ISSN 2072-9812
Vol. 12, № 4. – 2019. – 88, [1] p. – Резюме укр., англ. мовами
93599
   Proceedings of the International geometry center = Праці Міжнародного геометричного центру = Труды Международного геометрического центра / ed. in chief Pryshlyak O.; ed. board: Balan V., Kirillov V., Sabitov I. [et al.]. – Odessa : ОНАХТ, 2008-. – ISSN 2072-9812
Vol. 13, № 1. – 2020. – 60 р. – Резюме укр., англ. мовами
93600
   Proceedings of the International geometry center = Праці Міжнародного геометричного центру = Труды Международного геометрического центра / ed. in chief Pryshlyak O.; ed. board: Balan V., Kirillov V., Sabitov I. [et al.]. – Odessa : ОНАХТ, 2008-. – ISSN 2072-9812
Vol. 13, № 2. – 2020. – 108 p. – Резюме укр., англ. мовами
93601
   Proceedings of the International geometry center = Праці Міжнародного геометричного центру = Труды Международного геометрического центра / ed. in chief Pryshlyak O.; ed. board: Balan V., Kirillov V., Sabitov I. [et al.]. – Odessa : ОНАХТ, 2008-. – ISSN 2072-9812
Vol. 13, № 3. – 2020. – 63, [2] р. – Резюме укр., англ. мовами
93602
   Proceedings of the International geometry center = Праці Міжнародного геометричного центру = Труды Международного геометрического центра / ed. in chief Pryshlyak O.; ed. board: Balan V., Kirillov V., Sabitov I. [et al.]. – Odessa : ОНАХТ, 2008-. – ISSN 2072-9812
Vol. 13, № 4. – 2020. – 209, [2] p. – Резюме укр., англ. мовами
93603
   Proceedings of the International geometry center = Праці Міжнародного геометричного центру = Труды Международного геометрического центра / ed. in chief Pryshlyak O.; ed. board: Balan V., Kirillov V., Sabitov I. [et al.]. – Odessa : ОНАХТ, 2008-. – ISSN 2072-9812
Vol. 14, № 1. – 2021. – 92, [1] p. – Резюме укр., англ. мовами
93604
   Proceedings of the international scientific conference "Institutional economics and the food sector in Poland, Hungary and the Czech Republic. Implications for EU integration, Warsaw, 27 Apr.2001 / Institutional economics and the food sector in Poland, Hungary and the Czech Republic. Implications for EU integration, Internat.scient.conf.(2001;Warszawa); Warsaw agricultural university; Ed. by B.Kowrygo a.o. – Warszawa : SGGW, 2001. – 139s. – ISBN 83-7244-197-9
93605
   Proceedings of the International symposium on fine arts in the East and the West 1966. Tokyo. – Tokyo, 1966. – 114с.
93606
   Proceedings of the interregional seminar on industrial research and development institutes in developing countries. – N.Y.
1. – 1966. – 178с.
93607
   Proceedings of the interregional seminar on industrial research and development institutes in developing countries. – N.Y.
2. – 1966. – 460с.
93608
   Proceedings of the interregional seminar on the economic application of water desalination. – New York, 1967. – 368с.
93609
   Proceedings of the Ist International Symposium on Nuclear Medicine = Pulmonary and Cardiac Function Bone Isotope Diagnosis : May 13-16, 1969. – Praha : Univerzita Karlova, 1970. – 217s.
93610
   Proceedings of the IV international conference ""Electronics and applied physics"", October, 23-25, 2008, Kyiv, Ukraine = Праці IV міжнародної конференції "Електроніка та прикладна фізика", 23-25 жовтня 2008 року, Київ, Україна / T. Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of RadioPhysics ; [Scientific Committee : I.O. Anisimov, M. Bartlova, Y.V. Boyko et al.]. – [Kyiv], 2008. – 161 p.
93611
   Proceedings of the IVth International Symposium on Nuclear Medicine : May 20-23, 1975. – Praha : Univerzita Karlova, 1977. – 485s.
93612
  Crystal Proceedings of the IX international conference on crystal growth, Sendai, Japan, 22-25 august 1989 / Crystal, growth, conference (9 ; 1989 ; Sendai) international; J. Chikawa. – Amsterdam : North-Holland
P. 1. – 1990. – 642 с.
93613
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the USA; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 94, N 4. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
93614
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the USA; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 94, N 5. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
93615
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the USA; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 94, N 6. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
93616
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the USA; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 94, N 7. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
93617
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the USA; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 94, N 9. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
93618
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the USA; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 94, N 8. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
93619
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the USA; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 94, N 10. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
93620
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the USA; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 94, N 11. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
93621
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the USA; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 94, N 12. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
93622
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the USA; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 94, N 13. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
93623
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the USA; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 94, N 14. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
93624
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the USA; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 94, N 15. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
93625
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the USA; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 94, N 16. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
93626
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the USA; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 94, N 17. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
93627
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the USA; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 94, N 18. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
93628
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the USA; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 94, N 19. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
93629
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the USA; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 94, N 20. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
93630
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the USA; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 94, N 21. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
93631
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the USA; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 94, N 22. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
93632
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the USA; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 94, N 24. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
93633
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the USA; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 94, N 23. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
93634
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the USA; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 94, N 25. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
93635
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the USA; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 94, N 26. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
93636
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 95, N 25. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
93637
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 96, N 25. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
93638
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 96, N 15. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
93639
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 96, N 16. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
93640
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 96, N 17. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
93641
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 96, N 18. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
93642
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 96, N 19. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
93643
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 96, N 20. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
93644
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 96, N 21. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
93645
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 96, N 22. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
93646
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 96, N 24. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
93647
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 96, N 23. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
93648
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 97, N 1. – 2000
93649
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 97, N 2. – 2000
93650
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 97, N 3. – 2000
93651
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 97, N 4. – 2000
93652
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 97, N 6. – 2000
93653
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 97, N 7. – 2000
93654
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 97, N 8. – 2000
93655
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 97, N 9. – 2000
93656
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 97, N 10. – 2000
93657
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 97, N 11. – 2000
93658
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 97, N 12. – 2000
93659
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 97, N 13. – 2000
93660
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 97, N 14. – 2000
93661
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 97, N 15. – 2000
93662
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 97, N 16. – 2000
93663
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 97, N 17. – 2000
93664
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 97, N 18. – 2000
93665
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 97, N 19. – 2000
93666
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 97, N 20. – 2000
93667
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 97, N 21. – 2000
93668
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 97, N 22. – 2000
93669
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 97, N 23. – 2000
93670
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 97, N 24. – 2000
93671
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 97, N 25. – 2000
93672
   Proceedings of the National academy of sciences of the USA / National academy of sciences of the United States of America.; National academy of sciences of the USA. – Washington. – ISSN 0027-8424
Vol. 97, N 26. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
93673
  National Aviation University Proceedings of the National aviation university = Вісник НАУ : scientific journal. – Kyiv, 1996-. – ISSN 1813-1166
№ 3 (44). – 2010. – Резюме англ., укр., рос. мовами
93674
  National Aviation University Proceedings of the National aviation university : scientific journal / Ministry education and science of Ukraine, National Aviation university. – Kyiv, 1996-. – ISSN 1813-1166
№ 1 (62). – 2015. – Резюме англ., укр., рос. мовами
93675
  National Aviation University Proceedings of the National aviation university : scientific journal / Ministry education and science of Ukraine, National Aviation university. – Kyiv, 1996-. – ISSN 1813-1166
№ 2 (63). – 2015. – Резюме англ., укр., рос. мовами
93676
  National Aviation University Proceedings of the National aviation university : scientific journal / Ministry education and science of Ukraine, National Aviation university. – Kyiv, 1996-. – ISSN 1813-1166
№ 3 (64). – 2015. – Резюме англ., укр., рос. мовами
93677
  National Aviation University Proceedings of the National aviation university : scientific journal / Ministry of education and science of Ukraine, National Aviation university. – Kyiv, 1996-. – ISSN 1813-1166
№ 4 (65). – 2015. – 94 p. – Резюме англ., укр., рос. мовами
93678
  National Aviation University Proceedings of the National aviation university : scientific journal / Ministry of education and science of Ukraine, National Aviation university. – Kyiv, 1996-. – ISSN 1813-1166
№ 1 (66). – 2016. – 96 p. – Резюме англ., укр., рос. мовами
93679
  National Aviation University Proceedings of the National aviation university : scientific journal / Ministry education and science of Ukraine, National Aviation university. – Kyiv, 1996-. – ISSN 1813-1166
№ 2 (67). – 2016. – 135 p. – Резюме англ., укр., рос. мовами
93680
  National Aviation University Proceedings of the National aviation university : scientific journal / Ministry education and science of Ukraine. – Kyiv, 1996-. – ISSN 1813-1166
№ 3 (68). – 2016. – 168 p. – Резюме англ., укр., рос. мовами
93681
  National Aviation University Proceedings of the National aviation university : scientific journal / Ministry education and science of Ukraine, National Aviation university. – Kyiv : National Aviation University, 1996-. – ISSN 1813-1166
№ 4 (69). – 2016. – 136 p. – Резюме англ., укр., рос. мовами
93682
  National Aviation University Proceedings of the National aviation university : scientific journal / Ministry education and science of Ukraine ; National Aviation university. – Kyiv, 1996-. – ISSN 1813-1166
№ 1 (70). – 2017. – 132 p. – Резюме англ., укр., рос. мовами
93683
  National Aviation University Proceedings of the National aviation university : scientific journal / Ministry education and science of Ukraine ; National Aviation university ; ed. сhief: V. Kharchenko. – Kyiv, 1996-. – ISSN 1813-1166
№ 2 (71). – 2017. – 174 p. – Резюме англ., укр., рос. мовами
93684
  National Aviation University Proceedings of the National aviation university : scientific journal / Ministry education and science of Ukraine ; National Aviation university ; ed. сhief: V. Kharchenko. – Kyiv, 1996-. – ISSN 1813-1166
№ 3 (72). – 2017. – 152 p. – Резюме англ., укр., рос. мовами
93685
  National Aviation University Proceedings of the National aviation university : scientific journal / Ministry education and science of Ukraine ; National Aviation university ; ed. сhief: V. Kharchenko. – Kyiv, 1996-. – ISSN 1813-1166
№ 4 (73). – 2017. – 108 p. – Резюме англ., укр., рос. мовами
93686
  National Aviation University Proceedings of the National aviation university : scientific journal / Ministry education and science of Ukraine ; National Aviation university ; ed. сhief: V. Kharchenko. – Kyiv, 1996-. – ISSN 1813-1166
№ 1 (74). – 2018. – 164 p. – Резюме англ., укр., рос. мовами
93687
  National Aviation University Proceedings of the National aviation university : scientific journal / Ministry education and science of Ukraine ; National Aviation university ; ed. сhief: V. Kharchenko. – Kyiv : National Aviation University, 1996-. – ISSN 1813-1166
№ 2 (75). – 2018. – 93, [1] p. – Резюме англ., укр., рос. мовами
93688
  National Aviation University Proceedings of the National aviation university : scientific journal / Ministry education and science of Ukraine ; National Aviation university ; ed. сhief: V. Kharchenko. – Kyiv : National Aviation University, 1996-. – ISSN 1813-1166
№ 3 (76). – 2018. – 142 p. – Резюме англ., укр., рос. мовами
93689
  National Aviation University Proceedings of the National Aviation University : scientific journal / Ministry education and science of Ukraine. – Kyiv, 1996-. – ISSN 1813-1166
№ 1 (58). – 2014. – Резюме англ., укр., рос. мовами
93690
  National Aviation University Proceedings of the National Aviation University : scientific journal / Ministry education and science of Ukraine. – Kyiv, 1996-. – ISSN 1813-1166
№ 2 (59). – 2014. – Резюме англ., укр., рос. мовами
93691
  National Aviation University Proceedings of the National Aviation University : scientific journal / Ministry education and science of Ukraine. – Kyiv, 1996-. – ISSN 1813-1166
№ 3 (60). – 2014. – Резюме англ., укр., рос. мовами
93692
  National Aviation University Proceedings of the National Aviation University : scientific journal / Ministry education and science of Ukraine. – Kyiv, 1996-. – ISSN 1813-1166
№ 4 (61). – 2014. – Резюме англ., укр., рос. мовами
93693
   Proceedings of the National science council, Republic of China. Part A: Physical science and engineering / National science council, Republic of China. – Taipei
  vol. 23, N 1. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
93694
   Proceedings of the National science council, Republic of China. Part A: Physical science and engineering / National science council, Republic of China. – Taipei
  vol. 23, N 2. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
93695
   Proceedings of the National science council, Republic of China. Part A: Physical science and engineering / National science council, Republic of China. – Taipei
  vol. 23, N 3. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
93696
   Proceedings of the National science council, Republic of China. Part A: Physical science and engineering / National science council, Republic of China. – Taipei
  vol. 23, N 4. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
93697
   Proceedings of the National science council, Republic of China. Part A: Physical science and engineering / National science council, Republic of China. – Taipei
  vol. 23, N 5. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
93698
   Proceedings of the National science council, Republic of China. Part A: Physical science and engineering / National science council, Republic of China. – Taipei
  vol. 23, N 6. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
93699
   Proceedings of the National science council, Republic of China. Part A: Physical science and engineering / National science council, Republic of China. – Taipei
  vol. 24, N 6. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
93700
   Proceedings of the National science council, Republic of China. Part A: Physical science and engineering / National science council, Republic of China. – Taipei
  vol. 24, N 1. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
93701
   Proceedings of the National science council, Republic of China. Part A: Physical science and engineering / National science council, Republic of China. – Taipei
  vol. 24, N 2. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
93702
   Proceedings of the National science council, Republic of China. Part A: Physical science and engineering / National science council, Republic of China. – Taipei
  vol. 24, N 3. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
93703
   Proceedings of the National science council, Republic of China. Part A: Physical science and engineering / National science council, Republic of China. – Taipei
  vol. 24, N 4. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
93704
   Proceedings of the National science council, Republic of China. Part A: Physical science and engineering / National science council, Republic of China. – Taipei
  vol. 24, N 5. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
93705
   Proceedings of the National science council, Republic of China. Part A: Physical science and engineering / National science council, Republic of China. – Taipei
  vol. 25, N 2. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
93706
   Proceedings of the National science council, Republic of China. Part A: Physical science and engineering / National science council, Republic of China. – Taipei
  vol. 25, N 3. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
93707
   Proceedings of the National science council, Republic of China. Part A: Physical science and engineering / National science council, Republic of China. – Taipei
  vol. 25, N 4. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
93708
   Proceedings of the National science council, Republic of China. Part A: Physical science and engineering / National science council, Republic of China. – Taipei
  vol. 25, N 5. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
93709
   Proceedings of the National science council, Republic of China. Part A: Physical science and engineering / National science council, Republic of China. – Taipei
  vol. 25, N 6. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
93710
   Proceedings of the National science council, Republic of China. Part A: Physical science and engineering / National science council, Republic of China. – Taipei
  vol. 25, N 1. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
93711
   Proceedings of the National science counsil, Republic of China. B: Life sciences / National science counsil, Republic of China. – Taipei
  Vol.22, N 1. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
93712
   Proceedings of the National science counsil, Republic of China. B: Life sciences / National science counsil, Republic of China. – Taipei
  Vol.22, N 2. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
93713
   Proceedings of the National science counsil, Republic of China. B: Life sciences / National science counsil, Republic of China. – Taipei
  Vol.22, N 3. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
93714
   Proceedings of the National science counsil, Republic of China. B: Life sciences / National science counsil, Republic of China. – Taipei
  Vol.22, N 4. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
93715
   Proceedings of the National science counsil, Republic of China. B: Life sciences. / National science counsil, Republic of China. – Taipei
  Vol.23, N 4. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
93716
   Proceedings of the National science counsil, Republic of China. B: Life sciences / National science counsil, Republic of China. – Taipei
  Vol.23, N 1. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
93717
   Proceedings of the National science counsil, Republic of China. B: Life sciences. / National science counsil, Republic of China. – Taipei
  Vol.23, N 2. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
93718
   Proceedings of the National science counsil, Republic of China. B: Life sciences. / National science counsil, Republic of China. – Taipei
  Vol.23, N 3. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
93719
   Proceedings of the National science counsil, Republic of China. B: Life sciences / National science counsil, Republic of China. – Taipei
  Vol.24, N 1. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
93720
   Proceedings of the National science counsil, Republic of China. B: Life sciences / National science counsil, Republic of China. – Taipei
  Vol.24, N 2. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
93721
   Proceedings of the National science counsil, Republic of China. B: Life sciences / National science counsil, Republic of China. – Taipei
  Vol.24, N 3. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
93722
   Proceedings of the National science counsil, Republic of China. B: Life sciences / National science counsil, Republic of China. – Taipei
  Vol.24, N 4. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
93723
   Proceedings of the National science counsil, Republic of China. B: Life sciences. / National science counsil, Republic of China. – Taipei
  Vol.25, N 1. – 2001
93724
   Proceedings of the National science counsil, Republic of China. B: Life sciences. / National science counsil, Republic of China. – Taipei
  Vol.25, N 2. – 2001
93725
   Proceedings of the National science counsil, Republic of China. B: Life sciences. / National science counsil, Republic of China. – Taipei
  Vol.25, N 3. – 2001
93726
   Proceedings of the National science counsil, Republic of China. B: Life sciences. / National science counsil, Republic of China. – Taipei
  Vol.25, N 4. – 2001
93727
   Proceedings of the ninth Amsterdam colloquium : December 14-17, 1993. – Amsterdam : [S. n.], 1993. – VII, 247 p. – (ILLC proceedings). – ISBN 90-74-795-07-2
93728
   Proceedings of the Prague symposium on asymptotic statistics : 3-6 September, 1973. – Praque : University Karlova
V/1. – 1974. – 406 p.
93729
   Proceedings of the Prague symposium on asymptotic statistics : 3-6 September, 1973. – Praque : University Karlova
V.2. – 1974. – 428 p.
93730
   Proceedings of the regional symposium on dams and reservoirs. Held at Tokyo, Japan 18 to 23 September 1961.. – Flood control series. Nr 21. – N.Y., 1962. – 238с.
93731
   Proceedings of the romanian-finnish seminar on Teichmuller spaces and quasiconformal mappings Brasov, Romania, 1969 : Vol. dedicated to the memory of E. Lindelof and S. Stoilow. – Bucharest : Acad. RSR, 1971. – 307 p.
93732
   Proceedings of the Romanian academy. Series A: Mathematics, physics, technical sciences, information science / Academia Romana. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol.1, N 1. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
93733
   Proceedings of the Romanian academy. Series A: Mathematics, physics, technical sciences, information science / Academia Romana. – Bucharest : Ed. Academiei Romane
  Vol.1, N 2. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
93734
   Proceedings of the Romanian academy. Series A: Mathematics, physics, technical sciences, information science / Academia Romana. – Bucharest : Ed. Academiei Romane
  Vol.1, N 3. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
93735
   Proceedings of the Romanian academy. Series B; Chemistry, life sciences and geosciences / Academia Romana. – Bucharest : Ed. Academiei Romane
  Vol.2, N 1. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
93736
   Proceedings of the Romanian academy. Series B; Chemistry, life sciences and geosciences / Academia Romana. – Bucharest : Ed. Academiei Romane
  Vol.2, N 2. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
93737
   Proceedings of the Romanian academy. Series B; Chemistry, life sciences and geosciences / Academia Romana. – Bucharest : Ed. Academiei Romane
  Vol.2, N 3. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
93738
   Proceedings of the Romanian academy. Series B; Chemistry, life sciences and geosciences / Academia Romana. – Bucharest : Ed. Academiei Romane
  Vol.3, N 1. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
93739
   Proceedings of the Romanian academy. Series C :Humanities and social sciences / Academia Romana. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol.1, N 1. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
93740
   Proceedings of the Romanian academy. Series C :Humanities and social sciences / Academia Romana. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol.1, N 2/3. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
93741
   Proceedings of the Romanian academy. Series A: Mathematics, physics, technical sciences, information science / Academia Romana. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol.2, N 1/2. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
93742
   Proceedings of the Romanian academy. Series A: Mathematics, physics, technical sciences, information science / Academia Romana. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol.2, N 3. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
93743
   Proceedings of the Romanian academy. Series A: Mathematics, physics, technical sciences, information science / Academia Romana. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol.3, N 1/2. – 2002
93744
   Proceedings of the Romanian academy. Series A: Mathematics, physics, technical sciences, information science / Academia Romana. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol.3, N 3. – 2002
93745
   Proceedings of the Romanian academy. Series B; Chemistry, life sciences and geosciences / Academia Romana. – Bucharest : Ed. Academiei Romane
  Vol.3, N 2. – 2002


  1997. V. 94, N 4-26
93746
   Proceedings of the Romanian academy. Series B; Chemistry, life sciences and geosciences / Academia Romana. – Bucharest : Ed. Academiei Romane
  Vol.4, N 1. – 2002
93747
   Proceedings of the Romanian academy. Series B; Chemistry, life sciences and geosciences / Academia Romana. – Bucharest : Ed. Academiei Romane
  Vol.4, N 2. – 2002
93748
   Proceedings of the Romanian academy. Series B; Chemistry, life sciences and geosciences / Academia Romana. – Bucharest : Ed. Academiei Romane
  Vol.4, N 3. – 2002
93749
   Proceedings of the Romanian academy. Series B; Chemistry, life sciences and geosciences / Academia Romana. – Bucharest : Ed. Academiei Romane
  Vol.3, N 3. – 2002


  1997. V. 94, N 4-26
93750
   Proceedings of the Romanian academy. Series B; Chemistry, life sciences and geosciences / Academia Romana. – Bucharest : Ed. Academiei Romane
  Vol.5, N 1/2. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
93751
   Proceedings of the Romanian academy. Series B; Chemistry, life sciences and geosciences / Academia Romana. – Bucharest : Ed. Academiei Romane
  Vol.5, N 3. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
93752
   Proceedings of the Romanian academy. Series A: Mathematics, physics, technical sciences, information science / Academia Romana. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol.4, N 1. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
93753
   Proceedings of the Romanian academy. Series A: Mathematics, physics, technical sciences, information science / Academia Romana. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol.4, N 2. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
93754
   Proceedings of the Romanian academy. Series A: Mathematics, physics, technical sciences, information science / Academia Romana. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol.4, N 3. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
93755
   Proceedings of the Romanian academy. Series A: Mathematics, physics, technical sciences, information science / Academia Romana. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol.5, N 1. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
93756
   Proceedings of the Romanian academy. Series A: Mathematics, physics, technical sciences, information science / Academia Romana. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol.5, N 2. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
93757
   Proceedings of the Romanian academy. Series A: Mathematics, physics, technical sciences, information science / Academia Romana. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol.5, N 3. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
93758
   Proceedings of the Romanian academy. Series B; Chemistry, life sciences and geosciences / Academia Romana. – Bucharest : Ed. Academiei Romane
  Vol.6, N 1. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
93759
   Proceedings of the Romanian academy. Series B: Chemistry, life sciences and geosciences / Academia Romana. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol. 6, N 2. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
93760
   Proceedings of the Romanian academy. Series B: Chemistry, life sciences and geosciences / Academia Romana. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol. 6, N 3. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
93761
   Proceedings of the Romanian academy. Series A: Mathematics, physics, technical sciences, information science / Academia Romana. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol. 6, N 1. – 2005
93762
   Proceedings of the Romanian academy. Series A: Mathematics, physics, technical sciences, information science / Academia Romana. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol. 6, N 2. – 2005
93763
   Proceedings of the Romanian academy. Series A: Mathematics, physics, technical sciences, information science / Academia Romana. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol. 6, N 3. – 2005
93764
   Proceedings of the Romanian academy. Series B: Chemistry, life sciences and geosciences / Academia Romana. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol. 7, N 2/3. – 2005
93765
   Proceedings of the Romanian academy. Series A: Mathematics, physics, technical sciences, information science / Academia Romana. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol. 7, N 1. – 2006
93766
   Proceedings of the Romanian academy. Series A: Mathematics, physics, technical sciences, information science / Academia Romana. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol. 7, N 2. – 2006
93767
   Proceedings of the Romanian academy. Series B: Chemistry, life sciences and geosciences / Academia Romana. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol. 8, N 1. – 2006
93768
   Proceedings of the Romanian academy. Series B: Chemistry, life sciences and geosciences / Academia Romana. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol. 8, N 2/3. – 2006
93769
   Proceedings of the Romanian academy. Series A: Mathematics, physics, technical sciences, information science / Academia Romana. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol. 7, N 3. – 2006
93770
   Proceedings of the Romanian academy. Series A: Mathematics, physics, technical sciences, information science / Academia Romana. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol. 8, N 1. – 2007
93771
   Proceedings of the Romanian academy. Series A: Mathematics, physics, technical sciences, information science / Academia Romana. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol. 8, N 2. – 2007
93772
   Proceedings of the Romanian academy. Series B: Chemistry, life sciences and geosciences / Academia Romana. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol. 9, is.2. – 2007
93773
   Proceedings of the Romanian academy. Series B: Chemistry, life sciences and geosciences / Academia Romana. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol. 9, is.1. – 2007
93774
   Proceedings of the Romanian academy. Series A: Mathematics, physics, technical sciences, information science / Academia Romana. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol. 8, N 3. – 2007
93775
   Proceedings of the Romanian academy. Series A: Mathematics, physics, technical sciences, information science. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol. 9, N 1. – 2008
93776
   Proceedings of the Romanian academy. Series B: Chemistry, life sciences and geosciences. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol. 9, is.3. – 2008


  1997. V. 94, N 4-26
93777
   Proceedings of the Romanian academy. Series B: Chemistry, life sciences and geosciences. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol. 10, is.1/2. – 2008
93778
   Proceedings of the Romanian academy. Series A: Mathematics, physics, technical sciences, information science. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol. 9, N 2. – 2008
93779
   Proceedings of the Romanian academy. Series A: Mathematics, physics, technical sciences, information science. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol. 9, N 3. – 2008
93780
   Proceedings of the Romanian academy. Series B: Chemistry, life sciences and geosciences. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol. 10, is.3. – 2009
93781
   Proceedings of the Romanian academy. Series B: Chemistry, life sciences and geosciences. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  vol. 11, is.1. – 2009
93782
   Proceedings of the Romanian academy. Series B: Chemistry, life sciences and geosciences. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  vol. 11, is.2/3. – 2009
93783
   Proceedings of the Romanian academy. Series B: Chemistry, life sciences and geosciences. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  vol. 12, iss. 2. – 2010
93784
   Proceedings of the Romanian academy. Series B: Chemistry, life sciences and geosciences. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  vol. 12, is.1. – 2010
93785
   Proceedings of the Romanian academy. Series B: Chemistry, life sciences and geosciences. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  vol. 12, iss. 3 (за 2010). – 2011
93786
   Proceedings of the Romanian academy. Series B: Chemistry, life sciences and geosciences. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  vol. 14, iss. 2. – 2012
93787
   Proceedings of the Romanian academy. Series A: Mathematics, physics, technical sciences, information science. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol. 13, Nr 2. – 2012
93788
   Proceedings of the Romanian academy. Series A: Mathematics, physics, technical sciences, information science. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol. 13, Nr 3. – 2012
93789
   Proceedings of the Romanian academy. Series A: Mathematics, physics, technical sciences, information science. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  Vol. 13, Nr 4. – 2012
93790
   Proceedings of the Romanian academy. Series B: Chemistry, life sciences and geosciences. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  vol. 13, iss. 2 (за 2011). – 2012
93791
   Proceedings of the Romanian academy. Series B: Chemistry, life sciences and geosciences. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  vol. 13, iss. 3 (за 2011). – 2012
93792
   Proceedings of the Romanian academy. Series B: Chemistry, life sciences and geosciences. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  vol. 14, iss. 1. – 2012
93793
   Proceedings of the Romanian academy. Series B: Chemistry, life sciences and geosciences. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  vol. 14, iss. 3 (за 2012). – 2013
93794
   Proceedings of the Romanian academy. Series B: Chemistry, life sciences and geosciences. – Bucharest : Editura Academiei Romane
  vol. 15, iss. 1. – 2013
93795
   Proceedings of the Royal Irish academy. – Dublin. – ISSN 0035-8975
Suppl. – 1995. – (Seria A: Mathem. and Physic Sciences)


  1997. V. 94, N 4-26
93796
   Proceedings of the Royal Irish academy. – Dublin. – ISSN 0035-8975
Vol. 95 A. – 1995. – (Seria A: Mathem. and Physic Sciences)


  1997. V. 94, N 4-26
93797
   Proceedings of the Royal Irish academy. – Dublin. – ISSN 0035-8991
V. 94, N 4-26. – 1996. – (Sect. C: Archaeology, celtic studies, history, linguistics, literature)


  1997. V. 94, N 4-26
93798
   Proceedings of the Royal Irish academy. – Dublin. – ISSN 0035-8975
Vol. 96 A, N 2. – 1996. – (Seria A: Mathem. and Physic Sciences)


  1997. V. 94, N 4-26
93799
   Proceedings of the Royal Irish academy. – Dublin. – ISSN 0035-8975
Vol. 97 A, N 2. – 1997. – (Seria A: Mathem. and Physic Sciences)


  1997. V. 94, N 4-26
93800
   Proceedings of the Royal Irish academy. – Dublin. – ISSN 0035-8975
Vol. 97 A, N 1. – 1997. – (Seria A: Mathem. and Physic Sciences)


  1997. V. 94, N 4-26
93801
   Proceedings of the Royal Irish academy. – Dublin. – ISSN 00358991
Vol. 98 C, N 6. – 1998. – (Sect. C : Archaeology, celtic studies, history, linguistics, literature)


  1997. V. 94, N 4-26
93802
   Proceedings of the Royal Irish academy. – Dublin. – ISSN 00358991
Vol. 98 C, N 5. – 1998. – (Sect. C : Archaeology, celtic studies, history, linguistics, literature)


  1997. V. 94, N 4-26
93803
   Proceedings of the Royal Irish academy. – Dublin. – ISSN 00358991
Vol. 98 C, N 4. – 1998. – (Sect. C : Archaeology, celtic studies, history, linguistics, literature)


  1997. V. 94, N 4-26
93804
   Proceedings of the Royal Irish academy. – Dublin. – ISSN 00358991
Vol. 98 C, N 3. – 1998. – (Sect. C : Archaeology, celtic studies, history, linguistics, literature)


  1997. V. 94, N 4-26
93805
   Proceedings of the Royal Irish academy. – Dublin. – ISSN 00358991
Vol. 98 C, N 2. – 1998. – (Sect. C : Archaeology, celtic studies, history, linguistics, literature)


  1997. V. 94, N 4-26
93806
   Proceedings of the Royal Irish academy. – Dublin. – ISSN 00358991
Vol. 98 C, N 1. – 1998. – (Sect. C : Archaeology, celtic studies, history, linguistics, literature)


  1997. V. 94, N 4-26
93807
   Proceedings of the Royal Irish academy.. – Dublin. – ISSN 0035-8975
Vol. 96 A, N 1. – 1996. – (Seria A: Mathem. and Physic Sciences)


  1997. V. 94, N 4-26
93808
   Proceedings of the Second European Symposium on Calcified Tissues : Universite de Liege, 1965. – 471S. – Held at the Domaine Provincial de Wegimont March 31st - April 4th, 1964
93809
   Proceedings of the Second Graduate Academy of the University of Califarnia. – Berkeley, 1964. – 258с.
93810
   Proceedings of the Second International Tampere conference in statistics, University of Tampere, Finland, 1-4 June 1987 / International Tampere conference in statistics. – Edit. by T. Pukkila, S. Puntanen. – Tampere : University of Tamp., 1987. – 11, 708 p. : il.
93811
   Proceedings of the Second international workshop on robot motion and control "RoM0Co"01", Oct. 18-20, 2001, Bukowy Dworek / RoMoCo"01; University of Zielona Gora, Poznan university of technology. – Poznan; Zielona Gora : Wyd-wo Politechniki Poznanskiej; Uniw. Zielonogorski, 2001. – 316s. – (IEEE networking the world / Robotics and automation society). – ISBN 83-7143-515-0
93812
   Proceedings of the second international young scientists" conference on applied physics, June, 19-20, 2002, Kyiv, Ukraine = Праці Другої міжнародної конференції молодих вчених з прикладної фізики, 19-20 червня 2002 року, Київ, Україна / T. Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of RadioPhysics ; [Scientific Committee : I.O. Anisimov, Yu.I. Chutov, V.V. Danilov et al.]. – [Kyiv], 2002. – 120 p.
93813
   Proceedings of the seminar of the development and utilization of natural gas resources with special reference to the ECAPE region. – Mineral resources development series. Nr 25. – N.Y., 1965. – 436с.
93814
   Proceedings of the seminar on geochemical prospecting methods and techniques (Held at Bangkok, 5-14 August 1963). – Mineral Resources development series. Nr 21. – N.Y., 1963. – 202с.
93815
   Proceedings of the seminar on sources of mineral raw matherials for the fertilizer industry in Asia and the Far East. – Mineral Resources development series. Nr 32. – New York, 1968. – 392с.
93816
   Proceedings of the seminar on teaching about the United Nations. – Armdale, 1961. – 152с.
93817
   Proceedings of the seminar on the development of Basic chemical and allied industries in Asia and the Far East (Held from 3 to 13 October 1962). – N.Y., 1963. – 600с.
93818
   Proceedings of the seventh international young scientists" conference on applied physics, June, 13-15, 2007, Kyiv, Ukraine = Праці Сьомої міжнародної конференції молодих вчених з прикладної фізики, 13-15 червня 2007 року, Київ, Україна / T. Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of RadioPhysics ; [Scientific Committee : I.O. Anisimov, V.V. Danilov, V.I. Grygoruk et al.]. – [Kyiv], 2007. – 190 p.
93819
   Proceedings of the sixth Caucasus congress of physiologists, pharmacologists and biochemists = Труды 6 кавказского съезда физиологов, фармакологов и биохимиков в Эривани ССР Армении. – Moskow; Leningrad : Academy of Sciences Press, 1935. – 108p.
93820
   Proceedings of the sixth conference on probability theory : September 10-15, 1979, Brasov, Romania / The conference was organized by the Centre of mathematical statistics of the national institute of metrology. – Bucuresti : Acad. RSR, 1981. – 549 p.
93821
  Heterogeneous Catalysis Proceedings of the Sixth International Symposium "Heterogeneous Catalysis", 13-18 Juli 1987, Sofia / Heterogeneous Catalysis, Symposium (6 ; 1987 ; Sofia) International; D. Shopov. – Sofia
2. – 1987. – 486с.
93822
  Heterogeneous Catalysis Proceedings of the Sixth International Symposium "Heterogeneous Catalysis", Sofia, Juli 13-18 1987 / Heterogeneous Catalysis, Symposium (6 ; 1987 ; Sofia) International; D. Sholov. – Sofia
1. – 1987. – 508с.
93823
   Proceedings of the sixth international young scientists" conference on applied physics, June, 14-16, 2006, Kyiv, Ukraine = Праці Шостої міжнародної конференції молодих вчених з прикладної фізики, 14-16 червня 2006 року, Київ, Україна / International young scientists" conference on applied physics; T. Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of RadioPhysics ; [Scientific Committee : I.O. Anisimov, V.V. Danilov, V.I. Grygoruk et al.]. – [Kyiv], 2006. – 220 p.
93824
   Proceedings of the Summer school on optoelectronics and integrated optics / Summer school on optoelectronics and integrated optics. Marianske Lazne, Czechoslovakia, September 18-30, 1976; Ed. by Prosser V. – Praha : Univerzita Karlova
P. 1. – 1976. – 364 с.
93825
   Proceedings of the Summer school on optoelectronics and integrated optics / Summer school on optoelectronics and integrated optics. Marianske Lazne, Czechoslovakia, September 18-30, 1976; Ed. by Prosser V. – Praha : Univerzita Karlova
P. 2. – 1976. – 365-698 с.
93826
   Proceedings of the Summer school on optoelectronics and integrated optics : Marianske Lazne, Czechoslovakia, September 18-30, 1976. – Praha : Univerzita Karlova
P. 3. – 1977. – 583 с.
93827
   Proceedings of the Symposium n-Ary structures. – Scopje : Makedonian Academy of scieces and arts, 1982. – 287 p.
93828
   Proceedings of the Symposium on coordination chemistry. Tihany, Hungary, 1964. – Budapest, 1965. – 484(нет: 17-3с.
93829
   Proceedings of the Symposium on electornic waveguides. New York, April 8-10, 1958. – Brooklyn, 1958. – 418 с.
93830
   Proceedings of the Symposium on fatigue of metals under service loads. 22d sept. 1967. – Kyoto, 1967. – 118 с.
93831
   Proceedings of the Symposium on the Use of Nimrod for nuclear structure physics. 21st-23rd March, 1968. – Report. – Berkshire, 1968. – 162с.
93832
   Proceedings of the third algebraic conference : Inst. za matematiku, Novi Sad. – Novi Sad : [S. n.], 1983. – 157 p.
93833
   Proceedings of the Third Asian Writers" Conferens (Taipei, Taiwan; Republic of China, June 15th to 22nd, 1970). – Taipei, 1970. – 212с.
93834
   Proceedings of the Third Conference on dimensioning and strength calculations. – Budapest, 1968. – 777с.
93835
   Proceedings of the Third European astronomical meeting. Tbilisi, 1-5 July 1975. = Stars and Galaxies from observational point of view. – Тбилиси, 1976. – 535с.
93836
   Proceedings of the Third Graduate Academy of the University of California, 1965. – 312с.
93837
   Proceedings of the third international young scientists" conference on applied physics, June, 18-20, 2003, Kyiv, Ukraine = Праці Третьої міжнародної конференції молодих вчених з прикладної фізики, 18-20 червня 2003 року, Київ, Україна / International young scientists" conference on applied physics; T. Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of RadioPhysics ; [Scientific Committee : I.O. Anisimov, V.V. Danilov, V.I. Grygoruk et al.]. – [Kyiv], 2003. – 206 p.
93838
   Proceedings of the Third Symposium on programming languages and software tools. Kaariku, Estonia August 23-24 1993. – Tartu, 1993. – 145 p.
93839
   Proceedings of the United Nations Conference on new sources of energy : solar energy, wind power and geothermal energy, Rome 21-31 August 1961. – New York
V. 1. – 1964. – 420 p.
93840
   Proceedings of the United Nations Conference on New sources of energy. Solar energy, wind power and geothermal energy. Rome 21-31 August 1961. – N.Y.
6. – 1964. – 454с.
93841
   Proceedings of the United Nations Conference on New sources of energy. Solar energy, wind power and geothermal energy. Rome 21-31 August 1961. – N.Y.
7. – 1964. – 408с.
93842
   Proceedings of the United Nations Conference on trade and development. Geneva, 23 March - 16 June 1964. – N.Y.
1. – 1964. – 370с.
93843
   Proceedings of the United Nations Conference on trade and development. Geneva, 23 March - 16 June 1964. – N.Y.
2. – 1964. – 556с.
93844
   Proceedings of the United Nations Conference on trade and development. Geneva, 23 March - 16 June 1964. – N.Y.
3. – 1964. – 544с.
93845
   Proceedings of the United Nations Conference on trade and development. Geneva, 23 March - 16 June 1964. – N.Y.
4. – 1964. – 214с.
93846
   Proceedings of the United Nations Conference on trade and development. Geneva, 23 March - 16 June 1964. – N.Y.
5. – 1964. – 536с.
93847
   Proceedings of the United Nations Conference on trade and development. Geneva, 23 March - 16 June 1964. – N.Y.
6. – 1964. – 418с.
93848
   Proceedings of the United Nations Conference on trade and development. Geneva, 23 March - 16 June 1964. – N.Y.
7. – 1964. – 434с.
93849
   Proceedings of the United Nations Seminar on aerial survey methods and equipment (Held at Bangkok, 4 January to 5 February 1960). – Mineral resources development series. Nr 12. – Bangkok, 1960. – 168с.
93850
   Proceedings of the University of California 16th All-University Faculty Conference, March 27, 28 and 29, 1961. – Davis, 1961. – 54с.
93851
   Proceedings of the University of California 18th All-University Faculty Conference, April 7-10, 1963. – Davis, 1963. – 65с.
93852
   Proceedings of the University of California 19th All-University Faculty Conference (The 20th Anniversary Conference), March 22-23, 1964. – Davis, 1964. – 78с.
93853
   Proceedings of the University of California 20th All-University Faculty Conference, April 11-14, 1965. – Riverside, 1965. – 60с.
93854
   Proceedings of the V international conference ""Electronics and applied physics"", October, 21-24, 2009, Kyiv, Ukraine = Праці V міжнародної конференції "Електроніка та прикладна фізика", 21-24 жовтня 2009 року, Київ, Україна / T. Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of RadioPhysics ; [Scientific Committee : I.O. Anisimov, M. Bartlova, Y.V. Boyko et al.]. – [Kyiv], 2009. – 170 p.
93855
   Proceedings of the VI international conference ""Electronics and applied physics"", October, 20-23, 2010, Kyiv, Ukraine = Праці VI міжнародної конференції "Електроніка та прикладна фізика", 20-23 жовтня 2010 року, Київ, Україна / T. Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of RadioPhysics ; [Scientific Committee : I.O. Anisimov, M. Bartlova, Y.V. Boyko et al.]. – [Kyiv], 2010. – 175 p.
93856
   Proceedings of the Vth Scientific Meeting Madical Faculty o0f Hygiene 1969. – Praha : Charles University Prague, 1971. – 281s.
93857
   Proceedings of the world population Conference. Belgrade, 30 August - 10 September 1965. – N.Y.
2. – 1967. – 510с.
93858
   Proceedings of the Xth international young scientists" conference on applied physics, June, 16-19, 2010, Kyiv, Ukraine = Збірник наукових праць Десятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики, 16-19 червня 2010 року, Київ, Україна / T. Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of RadioPhysics ; [Scientific Committee : I.O. Anisimov, V.I. Grygoruk, O.Y. Nechyporuk et al.]. – [Kyiv], 2010. – 235 p.
93859
  The Canadian Education Associacion Proceedings. Annual convention. 1966. 43-rd meeting. 21-23 Sept. 1966 / The Canadian Education Associacion. – Vancouver, 1966. – 98с.
93860
   Proceedings: The 28th WLFD General conference, May 19-22, 1996 / WLFD General conference; World league for freedom and democracy. – Taipei : WLFD, 1996. – 245 p.
93861
   Proceesings the 6th international conference on Carpatian euroregion ecology "Cereco-2017" : 30 March-1 April, 2017 / II. Rakoczi Ferenc Karpataljai Magyar Foiskola [etc. ; ed. Dr. Ildiko Orosz]. – Berehove : Transcarpathia, 2017. – 377, [3] p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7404-28-5
93862
  Fiodorow Jurij Proces Aleksego. / Fiodorow Jurij. – Lodz, 1987. – 220с.
93863
  Russell Lord of Liverpool Proces Eichmanna / Russell Lord of Liverpool. – Warszawa, 1966. – 363с.
93864
   Proces historyczny w literaturze i sztuce. Materialy konferencji naukowej Maj 1965. – Warszawa, 1967. – 401с.
93865
   Proces komunistow we Lwowie (Sprawa Swientojurska). – Warszawa, 1958. – 564с.
93866
  Gordon Barbara Proces poszlakowy / Gordon Barbara. – Katowice, 1963. – 248с.
93867
   Proces s protisovietskym pravitiarsko trockistskim blokom roku 1938. – Bratislava, 1952. – 444 s.
93868
   Proces s protisovietskym trockistskim centrom roku 1937. – Bratislava, 1951. – 306с.
93869
   Proces s protivosovietskym pravitiarsko trockistskim blokom roku 1938. – Bratislava, 1952. – 444с.
93870
  Maziarz Czeslaw Proces samoksztalcenia / Maziarz Czeslaw. – Warszawa, 1966. – 200с.
93871
  Rosset Edward Proces starzenia sie ludnosci. Studium demograficzne / Rosset Edward. – Warszawa, 1959. – 764с.
93872
  Kochanowski J. Proces szesnastu / Jerzy Kochanowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – 94, [1] s. – (Dzieje PRL). – ISBN 83-02-05260-4
93873
   Proces transformacji rynkowej przedsiebiorstw : (w swietle badan empirycznych). – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika, 1996. – 323s. – ISBN 83-231-0755-4
93874
  Ciucu George Procese cu legaturi complete / Ciucu George, Theodorescu Radu. – Bucuresti : Edit. Acad. R.P.R. – (Colectia "Teoria probabilitatilor" ; 1)
Vol. 1. – 1960. – 232 p.
93875
  Popa B. Procese de ardere in cimp sonor / B. Popa, V. Iscrulescu. – Bucuresti, 1973. – 256с.
93876
  Draganescu M. Procese electronice in dispozitive semiconductoare de circuit / M. Draganescu. – Bucuresti, 1962. – 444с.
93877
  Cuculescu I. Procese Markov si functii excesive / I. Cuculescu. – Bucuresti : Edit. Acad. R.S.R., 1968. – 356 p.
93878
  Penescu C. Procese optimale / C. Penescu, V. Ionescu, E. Rosinger. – Bucuresti : Acad. RSR, 1970. – 334 p.
93879
  Iordache Octavian Procese polistocastice aplicate la fenomenele de transfer / Iordache Octavian. – Bucuresti, 1981. – 186с.
93880
  Galateanu Ioan Procese si metode radiochimie in energetica nucleara / Galateanu Ioan. – Bucuresti, 1981. – 235с.
93881
  Iosifescu Marius Procese stochastice si applicatii in biologie si medicina / Iosifescu Marius, Tautu Petre. – Bucuresti : Edit. Acad. R.S.R., 1968. – 346 p.
93882
  Mihoc G. Procese stohastice de reinnoire / Gheorghe Mihoc, Stefan P. Niculescu. – Bucuresti : Ed.Acad.RSR, 1982. – 182p.
93883
   Procesele expansive intracraniene : Patologia proceselor expansive intracraniene in raport cu natura lor histopatologica. – Bucuresti : Academiei Republicii Socialiste Romania
II. – 1974. – 545S. – Diagnostic tratament rezultate
93884
   Procesele expansive intracraniene diagnostic tratament rezultate : Patalogia proceselor expansive intracraniene in raport cu localizarea lor. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania
I. – 1973. – 564S.
93885
  Stehlik Miloslav Procesi k Panence / Stehlik Miloslav. – Praha, 1961. – 126с.
93886
  Grosso A. Procesja / Alfonso Grosso; Przel. J.Aleksandrowicz. – Warszawa : Czytelnik, 1971. – 192s.
93887
  Venikov V. Procesos transitorios electromecanicos en los sistemas electricos de potencia / V. Venikov. – M, 1988. – 502 p.
93888
  Bojan Krstic Process-oriented enterprise management as a determinant of organizational behavior in contemporary business terms / Bojan Krstic, Sonja Jovanovic, Ernad Kahrovic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 369-380 : fig. – Bibliogr.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
93889
  Єршов П.С. Process mining як інструмент реінжинірингу бізнес-процесів / П.С. Єршов, О.В. Гриша // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 1/2 (48/49). – С. 78-84. – ISBN 978-617-571-134-7
93890
  Terletskyi D.O. Process of the homogeneous multisets creation // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 37-39
93891
   Process of МоОз crystal formation during electric arc discharge / A. Lebid, A. Veklich, V. Boretskij, S. Savenok, O. Andreev // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 171-172
93892
   Processes of decentralization of territorial organization of government: Problems and prospects / O.M. Nepomnyashchyy, O.A. Marusheva, O.V. Medvedchuk, I.A. Lahunova, D.V. Kislov // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 2. – С. 86-92. – ISSN 1993-0909
93893
  Prokopets V.M. Processes of recombination in InGaAs/GaAs heterostructures / V.M. Prokopets, I.O. Lisova, D.A. Shpur // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 190
93894
  Gunther John Procession : Dominant personalities og 4 decades as seen by the author of the inside books / Gunther John. – New York a.o. : Harper and Row, 1965. – 532с.
93895
  Brouk S. Processus ethnodemographiques. / S. Brouk. – M., 1986. – 192с.
93896
  Vaida A.G. Procesul / A.G. Vaida. – Bucuresti, 1951. – 76 p.
93897
  Hilsenrad A. Procesul civil in R.P.R. / A. Hilsenrad, Stoenescu Ilie. – Bucuresti, 1957. – 595с.
93898
   Procesul Rakosi, 1951. – 500с.
93899
  Fessel Abraham Procesy aksjomatyzacji a nauczanie matematyki / Fessel Abraham. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1959. – 248 S. : 37 rys.
93900
  Galus Zbigniew Procesy elektrodowe niklu(II) na elektrodach rteciowych / Galus Zbigniew. – Warszawa, 1966. – 80с.
93901
   Procesy integracyjne Europy w praktyce funkcjowania podmioto"w gospodarczych // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3231. – C. 97-174. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; 26). – ISBN 978-83-229-3123-3. – ISSN 0239-6661
93902
   Procesy internacjonalizacji we wspolczesnej gospodarce swiatowej. – Katowice : Wyd-wo Akad. ekonom. im. K.Adamieckiego, 2000. – 228s. – (Prace naukowe / Akad. ekonom. im. K.Adamieckiego). – ISBN 83-7246196-1
93903
  Ciok Z. Procesy laczeniowe w ukladach elektroenergetycznych / Z. Ciok. – Warszawa : Wydawnictwa naukowo-techniczne, 1976. – 286 s.
93904
  Lewicki Andrzej Procesy poznawcze i orientacja w otoczeniu. / Lewicki Andrzej. – Warszawa, 1960. – 244с.
93905
  Gazdecka Jadwiga Procesy przemian spolecznych w Polsce Ludowej. / Gazdecka Jadwiga, Pietruska Irena. – Warszawa, 1975. – 310с.
93906
  Stepien Beata Procesy przystosowawcze przedsiebiorstw postsocjalistycznych do warunkow rynkowych / Stepien Beata; Akad. Ekonom. w Poznaniu. – Poznan : Wyd-wo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2001. – 164s. – ISBN 83-88222-69-4
93907
  Rosenblatt M. Procesy stochastyczne / M.Rosenblatt; tlumacz. T. Gzechowski. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukovwe, 1967. – 268 s. – Bibliogr.: s.s.258-261
93908
  Plicka Karel Prochazky Prahou / Plicka Karel, Poche Emanuel. – Praha, 1976. – 245 s.
93909
  Trojepolskij Gavriil Prochor sedmnacty a ti druzi / Trojepolskij Gavriil. – Praha, 1955. – 196с.
93910
  Trojepolskij Gavriil. (Troepolskij) Prochor XVII a ti druzi / Gavriil. (Troepolskij) Trojepolskij. – Praha, 1956. – 196с.
93911
  Trojepolski G. (Troepolskij) Prochor XVII. Konig der Klempner / G. (Troepolskij) Trojepolski. – Berl., 1955. – 216с.
93912
  Anita Radman Pesa Procyclicality of stock market indices in South-Eastern European countries: evidence from GARCH tests / Anita Radman Pesa, Mejra Festic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 306-317 : table., fig. – Bibliogr.: 36 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
93913
   Prodaivoda George // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 218
93914
  Havlicek Jaroslav Prodavac casu. / Havlicek Jaroslav. – Praha, 1968. – 448с.
93915
  Pfau Ralph (father) Prodigal shepherd / Pfau Ralph (father), Al. Hirschberg. – Philadelphia, 1958. – 250с.
93916
  Sterneck J. Prodromus der Schmetterlingsfauna Bohmens / J. Sterneck. – Karlsbad : Selbstverlag
H. 1. – 1929. – S. 1-64. – Druck der Rota A.-G., Prag.
93917
  Sterneck J. Prodromus der Schmetterlingsfauna Bohmens / J. Sterneck. – Karlsbad : Selbstverlag
H. 2. – 1929. – S. 65-128. – Druck der Rofa A-G., Prag.
93918
  Sterneck J. Prodromus der Schmetterlingsfauna Bohmens / J. Sterneck. – Karlsbad : Im Selbstverlag des Verfassers
H. 3. – 1929. – S. 43-192. – Druck der Rofa A.-G., Prag.
93919
  Sterneck J. Prodromus der Schmetterlingsfauna Bohmens / J. Sterneck. – Karlsbad : Im Selbstverlag des Verfassers
H.4. – 1929. – S. 193-297, (XII). – Druck der Rota A.-G., Prag.
93920
  Peshkovski O. Produccion ele estructuras metalicas / O. Peshkovski. – Moscu : Mir, 1982. – 262 p.
93921
   Producer price index manual : theory and practice. – Washington : International Monetary Fund, 2004. – 656p. – ISBN 1-58906-304-X
93922
  Ulrich K.T. Product design and development / Karl T. Ulrich, Steven D. Eppinger. – 3rd ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill/Irwin, 2004. – 18, 366 p. : ill. – (McGraw-Hill/Irwin series in marketing). – ISBN 0-07-247146-8
93923
  Тринчук В. Product placement в маркетингових комунікаціях страхових компаній // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 148-160
93924
   Productia si Productivitatea Ecosistemelor Acvatice. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1981. – 214s.
93925
  Brieger Nick Production and operations / Brieger Nick, Comfort Jeremy. – Harlow : Longman; Pearson education, 2001. – 258p. – (Business management Englich). – ISBN 0-13-093477-1
93926
   Production and use of short-lived radioisotopes from reactors. – Vienna
1. – 1963. – 436с.
93927
   Production and use of short-lived radioisotopes from reactors. – Vienna
2. – 1963. – 279с.
93928
  Paulus Production et destruction des plaquettes sanguines / Paulus, Jean-Michel; Universite de Liege. Faculte de Medecine, 1973. – 179S.
93929
  Abdulin F. Production of oil and gas / F. Abdulin; P.S. Ivanov. – Moscow : Mir, 1985. – 231p.
93930
  Pysarenko S.V. Production of titanium complex salts from ilmenite concentrate of irshansk GOK (Ukraine) / S.V. Pysarenko, V.Yu. Chernenko, O.E. Chyhyrynets // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – P. 71
93931
  Bunkovskiy V.I. Production process management with consideration of risk component // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 8-14. – Bibliogr.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
93932
  Kolomiiets E. Productive learning technology as means of education quality provision // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 42-45. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  Технологія продуктивного навчання як засіб забезпечення якості освіти. Окреслено проблему внутрішньої і зовнішньої якості освіти у закладах вищої освіти.
93933
  Wertheimer Max Productive thinking / Wertheimer Max. – New York : Harper and Brothers. – 224с. – Ксерокопия
93934
  Fourastie Jean Productivite prix et salaires. Projet N. 235 / Fourastie Jean. – Paris, 1957. – 116с.
93935
   Productivity of forest ecosystems = Productivite des ecosystemes forestiers : Proccedings of the Brussels symposium organized by Unesco and the International Biological Programme. – Paris : UNESCO, 1971. – 707p. – Англійською та французькою мовами. – (Ecology and conservation ; 4)
93936
  Kurhak V. Productivity of grassland in a changing climate / V. Kurhak, A. Bohovin // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (90). – P. 85-91 : fig., table. – Bibliogr.: Referen.: 9 name. – ISSN 0372-8498
93937
   Productivity problems of freshwoters. – Warszawa; Krakow : PWN - Polish Scientific Publishers, 1972. – 918p.
93938
   Productivity Suite: набор инструментов для легкой работы с бронировками // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 8-9 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
93939
  Romanuke M.K. Products of the sea : [a textbook] / M.K. Romanuke. – M. : Higher school, 1977. – 112 p.
93940
   Produktivitat im entwickelten Sozialismus. – Berlin, 1985. – 185с.
93941
  Herrman Joachim Produktivkrafte und Gesellschafts-formationen in vorkapitalistischer Zeit / Herrman Joachim, Sellnow Irmgard. – Berlin, 1982. – 637с.
93942
  Popa N. Produse tensoriale topologice si bornologice / N. Popa. – Bucuresti : Acad. RSR, 1976. – 258 p.
93943
  Kecs Wilhelm Produsul de convolutie si aplicatii / Kecs Wilhelm. – Bucuresti : Ed. Academiei Republicii Socialiste Romania, 1978. – 231 p.
93944
  Karaszkiewicz-Kobierzynska Prof. Jacques Leroy // NJUsletter. – Krakow, 2018. – No. 63, Spring. – P. 3. – ISSN 1896-4354
93945
  Pritsak L. Prof. Omeljan Pritsak"s Structural-Functional Theory Appllied to the Ottoman-Cossack Treaty 1650 - 1651 // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – P. 453-477. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2


  Структурно-функціональна теорія Омеляна Пріцака у дослідженні османсько-козацького договору 1650 - 1651 рр.
93946
  Gray R.O. Prof. R.O. Gray"s new English-Italian and Italian-English pocket-dictionary / R.O. Gray. – Milan : Fratelli Treves
Pt. 1 : English-Italian. – 1916. – XVII, 408, XVIII, 472 p. – Вид. також містить 2-гу частину: італійсько-англійську італійською мовою і з окремою паг.
93947
  Olejnik Leszek Prof. Stefan Banasiak (1929–2018). Historyk dziejow najnowszych i dyrektor Instytutu Historii UL // Rocznik Lodzki / Polskie towarzystwo historyczne, Oddzial w Lodzi, Archiwum panstwowe w Lodzi. – Lodz, 2018. – T. 68. – S. 287-296. – ISSN 0080-3502
93948
   Prof.Dr.Dr.Euden Hausler. – Halle- Wittenberg : Martin-Luther-Universitat Halle, 1961. – 211-279 S.
93949
  Paral Vladimir Profesionalni zena / Paral Vladimir. – Uste, 1988. – 373с.
93950
   Profesor Alina Kowalczykowa. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Bialymstoku = Alina Kowalczykowa. Professor artium humaniorum doctor honoris causa Univesitatis Bialostocensis / Uniwersytet w Bialymstoku, Wydzial Filologiczny ; red.: Joanna Godlewska, Anna Janicka, Jaroslaw Lawski. – Bialystok : Prymat, 2018. – 101 s. : il. – На тит. арк. також: 11 kwietnia 2018 roku. - Другий тит. арк. англ. - Рез. парал. англ., нім. - Indeks nazwisk: s. 99-101. – ISBN 978-83-7657-203-1
93951
   Profesor Halina Krukowska. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Bialymstoku = Halina Krukowska. Professor artium humaniorum Doctor Honoris Causa Universitatis Bialostocensis / [Uniwersytet w Bialymstoku, Wydzial Filologiczny ; red.: Joanna Godlewska, Anna Janicka, Jaroslaw Lawski]. – Bialystok : Prymat ; M. Sliwowski, 2018. – 101 s. : il. – На обкл. також зазнач.: 11 kwietnia 2018 roku. - Другий тит. арк. англ. - Рез. парал. нім. та англ. - Indeks nazwisk: s. 97-101. – ISBN 978-83-7657-298-7
93952
   Profesor Jacek Popiel 306. Rektorem Uniwersytetu Jafiellonskiego na kadencje 2020-2024 // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2020. – Nr. 217, numer specialny. – S. 10. – ISSN 1427-1176
93953
  Kozlowski Michal Profesor Jerzy Kloczowski (29 XII 1924–2 XII 2017) // Rocznik Lodzki / Polskie towarzystwo historyczne, Oddzial w Lodzi, Archiwum panstwowe w Lodzi. – Lodz, 2018. – T. 68. – S. 296 - 300. – ISSN 0080-3502
93954
  Szaniawski Jerzy Profesor Tutka, nowe opowiadania / Szaniawski Jerzy. – Krakow, 1962. – 132с.
93955
  Dolega-Mostowicz Tadeusz Profesor Wilczur / Dolega-Mostowicz Tadeusz. – Lodz, 1956. – 364с.
93956
  Landrane V. Profesors Antons Kolotijevskis / V. Landrane. – Riga, 1977. – 47с.
93957
   Profesors Rihards Kondratovics. – Riga : Latvijas Universitate, 1992. – 70с.
93958
  Pauksena D. Profesors Visvaris Millers = Профессор Висварис Оттович Миллер / D. Pauksena, L. Erdmane; red. I. Bisers. – Riga : Stuckas Latvijas Valsts universitate, 1977. – 64 s. : portr.
93959
  Lucica Iancu Profesorual Gheorghe Enescu // Revista de filosofie / Academia Romana. – Bucuresti, 2017. – Т. 64, Nr. 2, martie-aprilie. – P. 215-233. – ISSN 0034-8260


  Gheorghe Enescu - a fost un filosof, publicist, traducator si profesor universitar roman.
93960
  Porte Regis Professeur bebe : [Comedie en 3 actes] / Porte Regis. – Paris : Art et comedie, 2003. – 86p. – (Collection Cote jardin). – ISBN 2-84422-335-4
93961
  Bennett Bruce Professins English today / Bennett Bruce. – Canberre, 1993. – 36с.
93962
  Carlson Verne and Carlson Sylvia Professional 16/35mm cameraman"s handbook / Carlson Verne and Carlson Sylvia. – New York, 1974. – 429с.
93963
  Hubina O. Professional and pedagogical aspect of developing open education in the field of future specialists" training at British Universities // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2019. – Т. 9, вип. 1. – P. 53-58. – ISSN 2308-4081


  Представлено результати дослідження професійно-педагогічного аспекту розвитку відкритої освіти у вищих навчальних закладах Великої Британії.
93964
  Tretko V. Professional certification and advanced training of cybersecurity professionals in the UK / V. Tretko, Yu. Vashkurak, A. Gorbenko // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2020. – Т. 10, вип. 4. – P. 38-46. – ISSN 2308-4081


  Стаття присвячена професійній сертифікації та підвищенню кваліфікації фахівців з кібербезпеки у Великій Британії.
93965
  Taimasov Yu. Professional competence formation of the civil defense service specialists in the primary preparation system // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 48. – Р. 149-157. – ISSN 2312-1548


  Формування професійної компетентності фахівців служби цивільного захисту в системі первинної підготовки
93966
  Khyzhnyak V.V. Professional development of senior executives of state executive authorities involved in the elimination of the consequences of an aviation accident / V.V. Khyzhnyak, V.L. Shevchenko, I.M. Korobka // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 3 (23), june 2020. – С. 121-137. – ISSN 2414-0562
93967
  Boichenko M.A. Professional development of teachers in the USA, Canada and the UK // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / М.А. Бойченко, О.П. Борзенко, А.В. Красуля, К.І. Шихненко, О.О. та ін. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – P. 5-28. – ISBN 978-966-968-247-0


  The сhapter highlights the peculiarities of professional development of teachers working with gifted students in the United States, Canada and the United Kingdom. Two groups of models of GT teachers" professional development are outlined: 1) models ...
93968
  Sysko N. Professional Development of Teachers under the Conditions Lifelong Learning: Foreign Experience // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 2. – P. 67-75. – ISSN 2308-4081


  Професійний розвиток вчителів в умовах безперервного навчання: зарубіжний досвід.
93969
  Sheludko I. Professional Education Management: Comparative Analysis of Ukraine and European Countries’ Experience / I. Sheludko, M. Bondarenko // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 2. – P. 90-94. – ISSN 2308-4081


  Управління професійною освітою: порівняльний аналіз досвіду України та європейських країн.
93970
   Professional education: methodology, theory and technologies = Професійна освіта: методологія, теорія та технології : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav : [s. n.], 2015-. – ISBN 978-966-97809-0-4. – ISSN 2415-3729
Vol. 11. – 2020. – 286, [2] p. – https://doi.org/10.31470/2415-3729-2020-11 - Резюме укр., рос., англ. мовами. До № 8 2018 р. журн. вих. укр. мов. "Професійна освіта: методологія, теорія та технології"
93971
  Volmyanskaya O.A. Professional emglish for medical students / O.A. Volmyanskaya. – Minsk, 1984. – 179 p.
93972
   Professional English for it students : навч. посібник / [О.М. Акмалдінова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2018. – 217, [3] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 217. – ISBN 978-966-932-097-1
93973
  Шостак О.Г. Professional English. Emergency preparedness management : навч. посібник / О.Г. Шостак, А.В. Колісниченко ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2018. – 125, [3] с. : іл., табл. – Передм. укр., текст англ. – Бібліогр.: с. 125. – ISBN 978-966-932-098-8
93974
  Syniov V. Professional formation of the psychologist"s personality in the system of special education / V. Syniov, M. Sheremet, D. Suprun // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 5-15. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
93975
   Professional paper [Електронний ресурс] / U.S. Geological survey (USGS); U.S.Department of the interior. – Електрон. верс. журн. " Professional paper". – [Washington]. – ISBN 0-607-95106-0
1623 : Catalog of Hawaiian earthquakes, 1823-1959 /F.W.Klein, T.L.Wright. – 2000. – 1CD-ROM + Errata sheet. – To get started, open the file "1-README.TXT".Назва взята з етикетки


  В бібліотеці є також паперовий варіант цього номера журналу
93976
   Professional paper [Електронний ресурс] / U.S. Geological survey (USGS); U.S.Department of the interior. – Електронна версія журналу " Professional paper". – [Washington]. – ISBN 0-607-95106-0
1625-B : National coal resource assessment:Geologic assessment of coal in the Colorado plateau: Arizona, Colorado, New Mexico, and Utah. – 2000. – 2CD-ROM. – НПЗ:Pers. comp., 200-Mhz, Pentium proc.or greater, Windows 95 or higher,or Windows NT4.0 or higher,at least 16 MB applic.RAM,VGA color gr. syst;Macint.comp.with68020(Macint.2ser.)or greater proc.MacOS 7.0 or later,24MB RAM,and 20 MB hard-disk space.


  In order to read files on disk 1 the user must install Acrobat Reader 4.0-see ReadMe file, which is accessibl. in PDF format. Назва з етикетки
93977
   Professional paper [Електронний ресурс] / U.S. Geological survey (USGS); Northern and central Appalachian basin coal regions assessment team;U.S.Department of the interior. – Електронна версія журналу " Professional paper". – [Washington] ; 1625-C. – ISBN 0-607-96244-5
1625-С : National coal resource assessment: 2000 resourсe assessment of selected coal beds and zones in the northern and central Appalachian basin coal regions. – 2001. – 2CD-ROM. – НПЗ:Windows 95 or higher, 16 MB or more of RAM, CD-ROM drive, Hard disk drive, VGA color graphics system; Macintosh computer with 68020(Macintosh 2 ser.) or greater processor.MacOS 7.0 or later, 24MB RAM, 20 MB hard-disc space.;Назва з етикет.


  In order to read files on disk 1 the user must install Acrobat Reader 4.0-see ReadMe file, which is accessibl. in PDF format. This CD-ROM assessed selected coal beds oz zones of the northernan central Applachian Basin coal regions.Assessed coals ...
93978
  Geological U.S. survey (USGS) Professional paper [Електронний ресурс] / U.S. survey (USGS) Geological; U.S.Departmen of the interior. – Електрон. верс. журналу "Professional paper"". – [Washington]. – ISBN 0-607-98702-2
1634 : Lake pontchartrain basin: bottom sediments and related environmental resources /Ed. F.T.Manheim, L.Hayes. – 2002. – 1CD-ROM. – НПЗ:Windows or Macintosh operating systems; HTML-compatible browser, like Netscape or Internet explorer. Назва з етикетки


  To start browsing the document, double-click on the file start.htm This CD-ROM presenter scientific research and assessments; multimedia tools and regional resources
93979
  Geological U.S. survey (USGS) Professional paper [Електронний ресурс] / U.S. survey (USGS) Geological; U.S.Department of the interior. – Електронна верс. журн. Professional paper. – [Washington] ; 1635. – ISBN 0-607-96243-7
1635 : The effect of selected cleaning techniques on Berkshire Lee Marble: a scientific study at Philadelphia City Hall. – 2002. – 1CD-ROM. – НПЗ:Macintosh:PowerPC proc.,Mac OS software vers.8.6,9.0.4,9.1,9.2 or OSX; 64 MB of RAM;Windows:Intel Pentium or equiv.proc.,Microsoft Windows 95 OSR 2.0,Windows 98 SE,Windows Millennium,Windows NT 4.0 with service pack 5,Wind.2000... Назва з етикет.


  For those already familiar with Adobe Acrobat Reader and who have version 5.0 or greater on their comp., go directly to the file pp 1635.pdf on your CD-ROM drive. This CD-ROM provides field and laboratory photographs (images folder: ...
93980
  Iyevlyev O. Professional Pedagogical Mobility of Educators in the European Context // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 3. – P. 57-63. – ISSN 2308-4081


  Професійна педагогічна мобільність педагогів у європейському контексті.
93981
  Shandruk S.I. Professional preparation of teachers in the USA and in Ukraine: comparative analysis // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 150. – P. 26-30. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988


  Шандрук С.І. Професійна підготовка вчителів США та в Україні: компаративний аналіз.
93982
   Professional printing in black-and-white. – New York, 1972. – 73с.
93983
  Shpak M.V. Professional representation of a lawyer in civil procedure: questions of reformation // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – P. 68-73. – ISSN 2224-9281
93984
  Nikolska N.V. Professional simulation and their use in the educational. process / N.V. Nikolska, O.M. Vasileva // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 3. – С. 31-37. – ISSN 2521-6449
93985
  Voloshchuk I. Professional text in the field of ecology as structural and functional unity / I. Voloshchuk, T. Boyko // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2017. – P. 50-53. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 9). – ISSN 2307-1591


  Професійний текст в області екології як структурно-функціональна єдність.
93986
  Bidyuk D. Professional Training of Choreography Students in European Universities // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 4. – P. 39-46. – ISSN 2308-4081


  Професійна підготовка студентів хореографії в європейських університетах.
93987
  Ogienko O. Professional training of economists at Polish universities // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 3. – P. 12-18. – ISSN 2308-4081


  Професійна підготовка економістів в університетах Польщі
93988
  Zaskaleta S. Professional training of economists: direction of realization // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – P. 66-70. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  Майєр Н. Професійно орієнтована рольова гра у формуванні методичних умінь майбутніх викладачів французької мови
93989
  Zhylenko M.V. Professional Training of Educational Sphere Specialists in Classical Universities // Professional and pedagogical training of educational specialists : in classical university of Ukraine : multi-authored monogr. / A.A. Marushkevich, N.M. Kuzmenko, L.A. Levitskaya, Ye.S. Spitsyn, M.V. et al. Zhilenko. – Beau Bassin : LAP Lambert academic publ., 2019. – P. 59-77. – ISBN 978-613-9-94849-9


  Професійна підготовка фахівців освіти у класичних університетах.
93990
  Ikonnikova M. Professional Training of Foreign Language Teachers in the USA: Based on the Experience of Lewis University // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 2. – P. 76-82. – ISSN 2308-4081


  Професійна підготовка вчителів іноземних мов у США: на основі досвіду університету Льюїса.
93991
  Malysheva M. Professional Training of Hospitality Specialists in Turkish and Ukrainian Vocational Schools // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 4. – P. 65-70. – ISSN 2308-4081


  Професійна підготовка фахівців гостинності в турецьких та українських професійних школах.
93992
  Moshenets O. Professional Training of International Communication Specialists: the Example of Coventry University // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 4. – P. 79-84. – ISSN 2308-4081


  Професійна підготовка фахівців з міжнародних комунікацій: приклад Університету Ковентрі.
93993
  Iliasova Y. Professional training of junior medical staff: European experience // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 4. – P. 120-125. – ISSN 2308-4081


  Професійна підготовка молодшого медичного персоналу: європейський досвід.
93994
  Zakharchenko Y. Professional training of marketing specialists: foreign experience // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 2. – P. 51-56. – ISSN 2308-4081


  Навчання професійних маркетингових спеціалістів: зарубіжний досвід.
93995
   Professional training of masters in dentistry in medical universities of ukraine and countries of the european union in terms of educational curricula and syllabi har / Ya.A. Kulbashna, Ya.P. Nahirnyj, I.L. Skrypnyk, O.O. Skibitska, V.O. Zakharova // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 118-125. – ISSN 1681-2751


  Професійна підготовка магістрів зі стоматології в медичних університетах України та країнах Європейського Союзу з точок зору навчальних програм та навчальних програм.
93996
  Tymkiv N. Professional training of petroleum engineering specialists-to-be considering American experience // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2020. – Т. 10, вип. 4. – P. 47-53. – ISSN 2308-4081


  Здійснено цілісний аналіз проблеми професійної підготовки фахівців нафтогазової галузі в технічних університетах Сполучених Штатів Америки.
93997
  Dereka T. Professional training of physical education specialists: the historical aspect (end of the 19th - the beginning of the 20th century) // The Modern Higher Education review : international journal / ed. in chief: Victor Ognevyuk [and others]. – Kiev, 2017. – N. 2. – P. 76-83. – ISSN 2518-7635


  The article describes the peculiarities of physical education specialists’professional training in the period from the end of the XIX to the beginning of the XX century. The professional activity of P. Lesgaft, O. Butovsky, I. Boersky, O. Anokhin as ...
93998
  Bilola T. Professionalization for graduate еmployability in Сameroon higher education: old wine in new wineskins? / T. Bilola, D. Pascal // The Modern Higher Education review : international journal / ed. in chief: Victor Ognevyuk [and others]. – Kiev, 2016. – N. 1. – P. 120-133. – ISSN 2518-7635


  Профессиональная подготовка выпускников с высшем образованием Камеруна.
93999
  Marushkevych A. Professionally significant competencies of teachers at higher learning institutions in the USA and Ukraine: (comparative aspect) / A. Marushkevych, I. Zvarych // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 4 (171), квітень. – P. 16-22. – ISSN 2308-4634


  Професійно значущі компетентності викладачів закладів вищої освіти США та України: (порівняльний аспект)
94000
  Fischer Kurt Professioneller Service am Tisch des Gastes. / Fischer Kurt. – Frankfurt am Main, 1989. – 118с.
<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,