Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>
93001
  Erdmann-Pandzic "Poema bez geroja" von Anna A. Achmatova : Variantenedition und Interpretation von Symbolstrukturen / Elisabeth von Erdmann-Pandzic. – Koln; Wien : Bohlau, 1987. – 80,237 S. – (Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven / Hrsg. von H.-B. Harder, H. Rothe in Verbindung mit R. Olesch ; Bd. 25). – ISBN 3412058874
93002
  Жаркіх Т.В. "Poemes pour Mi" як втілення творчого універсуму О. Мессіана : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Жаркіх Тетяна Василівна ; Харк. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
93003
  Gyrak-Sosnowska Katarzyna "Polish, Hungarian, Cousins Be": Comparative Discourse on Muslims and the Refugee Crisis in Europe / Gyrak-Sosnowska Katarzyna, , Molodikova Irina // Yearbook of the Institute of East-Central Europe / Institute of East-Central Europe. – Lublin, 2018. – Vol. 16, iss. 5 : Central Europe: issues, developments, policies. – P. 141-158. – ISSN 1732-1395
93004
  Corneille Thomas [Poemes dramatiques]. – Paris
T. 2. – 1714. – 540 p. – Вихідні дані реконструйовано шляхом порівняння з іншими частинами багатотомного видання
93005
  Weisbach Reinhard [Poesie] / Weisbach Reinhard. – Berlin : Neues Leben, 1980. – 31 S.
93006
  Halicz B. Podstawy biologii / B. Halicz. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1976. – 319s.
93007
  Cmak Jerzy Podstawy biologii ogolnej / Cmak Jerzy. – Kielce : Wyzsza szkola pedagogiczna im.Jana Kochanowskiego. – ISBN 83-7133-093-6
Czesc 2 : Kalendarium. Tablice. – 1998. – 256S.
93008
  Barycka Irena Podstawy chemii / Barycka Irena, Skudlarski Krysztof. – 5e wyd. popraw. i uzupelnione. – Wroclaw : Oficyna wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2001. – 413s. : il. + 4 карти. – ISBN 83-7085-601-2
93009
  Seel Fritz Podstawy chemii analitycznej ze specjalnym uwzglednieniem chemii roztworow wodnych / Seel Fritz. – Warszawa, 1960. – 392с.
93010
  Domanski Andrzej Podstawy chemii: Cwiczenia laboratoryjne / Domanski Andrzej. – Opole, 1985. – 148с.
93011
  Besta Theodor Podstawy dialektologii polskiej / Besta Theodor. – Praha, 1954. – 144с.
93012
  Kurdziel R. Podstawy elektrotechniki / R. Kurdziel. – wyd. 2. calc. zmienione. – Warszawa : Wydawnictwa naukowo-techniczne, 1972. – 978 s.
93013
  Cahen G. Podstawy energii jadrowej / G. Cahen, P. Treille. – Warszawa, 1959. – 318с.
93014
  Tunia H. Podstawy energoelektroniki / H. Tunia, B. Winiarski. – Warszawa : Wydawnictwa naukowo-techniczne, 1975. – 504 s.
93015
  Olszewski Jerzy Podstawy ergonomii i fizjologii pracy / Olszewski Jerzy; Akad. ekonom. w Poznaniu. – 2e wyd. zmien. – Poznan : Wyd-wo Akad. ekonom. w Poznaniu, 1997. – 286s. – Bibliogr.: Il. – ISBN 83-85530-90-8
93016
  Slawinski W. Podstawy Fitosocjologii / W. Slawinski. – Bialystok : Nakladem Akademii Medycznej im.Juliana Marchlewskiego
Czesc 4. – 1958. – 339-401s.
93017
  Bonner J. Podstawy fiziologii roslin / J. Bonner, A.W. Galston. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1962. – 483s.
93018
  Keller Janusz Stanislaw Podstawy fizjologii zywienia czlowieka / Keller Janusz Stanislaw. – Warszawa : SGGW, 2000. – 384s. : ill. – ISBN 83-7244-129-4
93019
  Ilinski Mikolaj Podstawy fotografii / Ilinski Mikolaj, Kreyser Ryszard. – Warszawa, 1981. – 232с.
93020
  Doroszewski Witold Podstawy gramatyki polskiej / Doroszewski Witold. – Wyd. 2-gie. – Warszawa
1. – 1963. – 320с.
93021
  Jakobson Roman Podstawy jezyka / Jakobson Roman, M. Halle. – Autoryzowane wydanie polskie, zmienione i rozszerzone. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1964. – 140с.
93022
  Jastrzebowska Grazyna Podstawy logopedii : dla studentow logopedii, pedagogiki, psychologii i filologii / Jastrzebowska Grazyna. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego, 1995. – 165s. : 14 tabl. – ISBN 83-85678-60-3
93023
   Podstawy marketingu / H. Mruk, B. Pilarczyk, B. Sojkin, H. Szulce; Red. naukowy H.Mruk. – Wyd. 2e, zmien. – Poznan : Wyd-wo Akad. ekonom. w Poznaniu, 1999. – 349s. – ISBN 83-87152-62-5
93024
  Bonecki Henryk Podstawy mechaniki i termodynamiki : Ksiazka pomocnicza dla uczniow i nauczycieli / Bonecki Henryk. – Warszawa : WSP, 1977. – 256 s. : il.
93025
  Lebson S. Podstawy miernictwa elektrycznego / S. Lebson. – Warszawa : Wydawnictwa naukowo-techniczne, 1966. – 516 s.
93026
   Podstawy nauk politycznych : Dokumenty i materialy. – Warszawa
T. 1, cz. 1-3. – 1977. – 643 s.
93027
   Podstawy nauk politycznych. Dokumenty i materialy. – Wyd. 2, popraw. i uaktualn. – Warszawa
2. – 1972. – 720с.
93028
  Ossowska Maria Podstawy nauki o moralnosci / Ossowska Maria. – Warszawa, 1963. – 408с.
93029
  Lernell Leszek Podstawy nauki polityki kryminalnej. Studia z zagadnien przestepstwa, odpowiedzialnosci i kary. / Lernell Leszek. – Warszawa, 1967. – 510с.
93030
  Calus Henryk Podstawy obliczen chemicznych / Calus Henryk. – Warszawa, 1960. – 474с.
93031
  Zukowski Pawel Podstawy organizacji pracy i kierowania / Zukowski Pawel; Akademia Rolnicza w Szczecinie. – Szczecin, 1997. – 230s. – ISBN 83-86521-88-0
93032
  Zukowski Pawel Podstawy organizacji pracy i kierowania : Proba kompleksowego ujecia / Zukowski Pawel; Akademia rolnicza w Szczecinie. – Szczecin, 1998. – 230s. – ISBN 83-86521-88-0
93033
   Podstawy pedagogiki. – Warszawa, 1960. – 548с.
93034
   Podstawy podzialowej i adsorpcyjnej chromatografii cieczowej. – Wroclaw i i., 1973. – 492с.
93035
  Jodlowski S. Podstawy polskiej skladni / S. Jodlowski. – Warszawa : PWN, 1976. – 249 s.
93036
  Kriwoszejew M.J. Podstawy pomiarow telewizyjnych / M.J. Kriwoszejew. – Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci, 1967. – 472 s.
93037
  Jaworski P. Podstawy prawne organizacji rzymskokatolickiego duszpasterstwa Wojskowego W II Rzeczypospolitej (Legal basics of the organization of the Roman Catholic military priesthood in the Second Republic of Poland) // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (17). – S. 168-180. – ISSN 2227-796X
93038
  Smalko Z. Podstawy projektowania niesawodnych macsyn i ursadsen mechanicsnych / Z. Smalko. – Warszawa : PWN, 1972. – 242 s.
93039
  Sapiecha K. Podstawy projektowania niezawodnych maszyn cyfrowych - Fotran / K. Sapiecha, K. Walczak. – 2-ge zmien. i rozszer. – Warszawa : Naukowo-Techniczne, 1987. – 312 s. – (Podreczniki akademickie: Electronika, informatyka, telekomunikacja)
93040
  Dyduszynski Jan Podstawy projektowania reaktorow kontaktowych / Dyduszynski Jan. – Warszawa, 1967. – 486с.
93041
  Barker P. Podstawy psychiatrii dzieciecej / P. Barker. – Warszawa : Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich, 1974. – 271c.
93042
  Messner Z. Podstawy rachunkowosci / Z. Messner. – Katowice : Wyd-wo uczelniane Akademii ekonomicznej im.Karola Adamieckiego w Katowicach, 2001. – 268s. – ISBN 83-7246-077-9
93043
  Mazurkiewicz S. Podstawy rachunku prawdopodobienstwa : Na podstawie rekopisow pozostalych po smierci autora opracowal dodruku Jersy Los / S. Mazurkiewicz. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1956. – 271 s. – (Polska Akademia nauk. Monografie matematyczne ; Tom32)
93044
  Antoniewicz J. Podstawy radiotechniki : lampy elektronowe, tranzystory i uklady elektroniczne / J. Antoniewicz. – Warszawa : Wydawnictwa Komunikacyjne, 1959. – 404 s.
93045
  Dziezyc J. Podstawy rolnictwa : Podrecznik dla studentow wyzszych szkol rolniczych / J. Dziezyc. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1967. – 516s.
93046
  Clauss G. Podstawy statystyki dla psychologow, pedagogow i socjologow. / G. Clauss. – Warszawa, 1972. – 432с.
93047
   Podstawy systematyki kragloustych i ryb : Przewodnik do wykladow i cwiczen dla studentow studiow zaocznych Wydzialu Rybactwa Morskiego i Technologii Zywnosci. – Szczecin : Academia Rolnicza w Szczecinie, 1999. – 196s. : il. – ISBN 83-87327-27-1
93048
  Kotlarczyk Mieczyslaw Podstawy sztuki zywego slowa / Kotlarczyk Mieczyslaw. – Warszawa, 1961. – 184с.
93049
  Miszczak S. Podstawy technologii studyjnej w radiofonii i telewizji / S. Miszczak. – Warszawa : Wydawnictwa Radia i Televwizji, 1979. – 303 s.
93050
  Kedzierski L. Podstawy telewizji / L. Kedzierski. – Warszawa : Wydawnictwa naukowo-techniczne, 1963. – 410 s.
93051
  Guzicki Wojciech Podstawy teorii mnogosci / Guzicki Wojciech, Zbierski Pawel. – Warszawa : PWN, 1978. – 238 s.
93052
  Glasstone S. Podstawy teorii reaktorow jadrowych. / S. Glasstone, M.C. Edlung. – Warszawa, 1957. – 464с.
93053
  Nowacki Pawel i in. Podstawy teorii ukladow regulacji automatycznej / Pawel i in. Nowacki. – Warszawa
2. – 1962. – 476с.
93054
  Wannier G.H. Podstawy teoriiciala staleco / G.H. Wannier, 1962
93055
  Suchodolski Bogdan Podstawy wychowania socjalistycznego / Suchodolski Bogdan. – Warszawa, 1967. – 288с.
93056
  Chmielewski Lech Podstepem i gwaltem / Chmielewski Lech. – Warszawa, 1976. – 155с.
93057
   Podstepne uwiezienie profesorow Uniwersytetu Jagiellonskiego i Akademii Gorniczej (6.11.1939 r.) : dokumenty. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 1995. – 947 s. – ISBN 83-233-0892-6
93058
  Dosek Oto a kolektiv Podunajska nizina / Oto a kolektiv Dosek. – Bratislava, 1966. – 252с.
93059
  Tudor D. Podurile romane de la dunarea de jos / D. Tudor. – Bucuresti, 1971. – 209с.
93060
  Orzechowska H. Podwajanie dopelnieh w historii bulgarskiego jazyka literyckiego / H. Orzechowska. – Warszawa, 1973. – 144с.
93061
  Bogucki Mieczyslaw Podwoj / Bogucki Mieczyslaw. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956. – 69s. – (Popularne monografie zoologiczne, ISSN 7)
93062
  Kulka Jan Podwojne salto. / Kulka Jan. – Wroclaw, 1978. – 59с.
93063
  Welna Matylda Podworko / Welna Matylda. – Lublin : Wyd-wo Lubelskie, 1977. – 66 s.
93064
  Benesova Bozena Podzemni plameni / Benesova Bozena. – Praha, 1977. – 283с.
93065
  Kijak J. Podzespoly radiotechniczne : Zbior tablic, wykresow i nomogramow / J. Kijak, J. Ebert. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1959. – 148 s.
93066
  Kozlinski Jerzy Podziemie na Pomorzu w latach 1945-1947 / Kozlinski Jerzy. – Gdynia, 1959. – 136с.
93067
  Pietrzak Tadeusz Podziemny front / Pietrzak Tadeusz. – Warszawa, 1962. – 236с.
93068
  Korner Vladimir Podzimni novely / Korner Vladimir. – Praha, 1983. – 403с.
93069
   Podzwonne dla granic : polsko-czeskie linie podzialow i miejsca kontaktow w jezyku, literaturze i kulturze / pod red. Jaroslava Lipowskiego i Doroty Zygadlo-Czopnik // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3182 : Podzwonne dla granic / pod red. J. Lipowskiego, D. Zygadlo-Czopnik. – S. 1-422. – ISSN 0239-6661
93070
  Bajda J. Poeci - to sa slow malarze... : typy relacji miedzy slowem a obrazem w ksiazkach poetyckich okresu Mlodej Polski / Justyna Bajda // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3245 : Poeci - to sa slow malarze... / J. Bajda. – S. 1-474 : il. – ISBN 978-83-229-3129-5. – ISSN 0239-6661
93071
   Poeci Czerwonej Rozy. – Warszawa, 1965. – 168с.
93072
  Szmydtowa Zofia Poeci i poetyka / Szmydtowa Zofia. – Warszawa, 1964. – 470с.
93073
   Poeci jezyka angielskiego. – Warszawa
2. – 1971. – 786с.
93074
   Poeci Polscy od sredniowiecza do baroku. – Warszawa, 1977. – 918с.
93075
   Poeci polskiego baroku. – Warszawa
1. – 1965. – 1047с.
93076
   Poeci polskiego baroku. – Warszawa
2. – 1965. – 1080с.
93077
  Sandauer Artur Poeci trzech pokolen / Sandauer Artur. – Wyd. 2. uzup. – Warszawa, 1962. – 180с.
93078
  Muller Armin Poem Neununfunfzig. / Muller Armin. – Weimar, 1959. – 36с.
93079
  Achmatowa Anna Poem ohne Held: Poeme und Gedichte russisch und deutsch. / Achmatowa Anna. – Leipzig, 1988. – 304с.
93080
  Achmatova Anna Poem ohne Held: Poeme und Gedichte russisch und deutsch. / Achmatova Anna. – Leipzig, 1989. – 304с.
93081
  Konjetzky Klaus Poem vom Grunen Eck / Konjetzky Klaus. – Berlin, Weimar, 1977. – 191с.
93082
  Cartojan N. Poema cretana erotocrit in literatura romaneasca si izvorul el necunoscut / N. Cartojan. – Bucuresti : Depozitul general cartea Romaneasca B - Dul academiel, 3-5, 1935. – 57 p., XII f. ill.
93083
  Ferrater G. Poema inacabado / G. Ferrater. – Barcelona, 1989
93084
  Makarenko A. Poema pedagogico en 3-s partes / A. Makarenko. – M.
1. – 264с.
93085
  Makarenko A. Poema pedagogico en 3 partes / A. Makarenko. – M.
3. – 264с.
93086
  Makarenko A. Poema pedagogico. En 3 partes / A. Makarenko. – M.
2. – 208с.
93087
  Topalovic Z. Poema za mir / Zora Topalovic. – Beograd : [s. n.], 1961. – 64 s.
93088
  Atxaga B. Poemas & hibridos / B. Atxaga. – Madrid : Visor, 1991
93089
   Poemas al Che. – La Habana, 1969. – 241с.
93090
  Roumain Jacques y o. Poemas de una isla y de dos pueblos Jacques Roumain, Pedro Mir, Jacques Viau / Jacques y o. Roumain. – La Habana, 1974. – 131с.
93091
  Panero L. Poemas del manicomio de Mondragon / L. Panero. – Madrid : Hiperion, 1992. – ISBN 84-7517-209-1
93092
  Loynaz Dulce Poemas escogidos / Loynaz Dulce. – Madrid, 1993
93093
  Kasprowicz Antoni Poemat Lodzki. / Kasprowicz Antoni. – Lodz, 1957. – 32с.
93094
  Wilmanski Jerzy Poemat niedokonaly / Wilmanski Jerzy. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1959. – 35 s.
93095
  Majakowski W. Poematy / W. Majakowski. – Czytelnik, 1959. – 486 c.
93096
  Krasicki Ignacy Poematy heroikomiczne: Myszeis; Monachomachia; Antymonachomachia. / Krasicki Ignacy. – Warszawa, 1985. – 176с.
93097
  Puschkin Alexander Poeme / Puschkin Alexander. – Engels : Staatsverlag der ASSRd WD, 1937. – 81 S.
93098
  Hikmet Nazim Poeme / Hikmet Nazim. – Bucuresti, 1952. – 86с.
93099
  Whitman Walt Poeme / Whitman Walt. – [Bucuresti] : ESPLA, 1960. – 272 p.
93100
  Neruda Pablo Poeme : In romaneste de Eugen Jebeleanu / Neruda Pablo. – Bucuresti : Edit.de stat pentru literatura si arta, 1975. – 74 p. : ill., portr.
93101
  Ursachi Mihai Poeme / Ursachi Mihai. – Iasi : Junimea, 1980. – 197 p.
93102
  Blaga Lucian Poeme / Blaga Lucian; Herrfurth R., Gana G. – Bucuresti, 1980. – 687с.
93103
  Vesper I. Poeme de nord / I. Vesper. – Bucuresti : Bucovina, 1937. – 87 p.
93104
  Makarenko A. Poeme pedagogique / A. Makarenko. – M.
1. – 1965. – 452с.
93105
  Makarenko A. Poeme pedagogique / A. Makarenko. – M.
2. – 1965. – 360с.
93106
  Makarenko A. Poeme pedagogique / A. Makarenko. – Moscou
3. – 1965. – 452с.
93107
  Desliu Dan Poeme. / Desliu Dan. – Bucuresti, 1961. – 268с.
93108
  Macedonski Al. Poeme: Editie bilingva romano-spanicla / Al. Macedonski. – Bucuresti, 1979. – 403с.
93109
  Blaga Lucian Poemele luminii / Blaga Lucian; Ivascu G., Tomus M. – Bucuresti
9. – 1968. – 282с.
93110
  To Huu Poemes / To Huu. – Hanois, 1958. – 24с.
93111
   Poemes d"aujourd"hui pour les enfants de maintenant. Anthologie de la poesie du XXe siecle. – Paris, 1972. – 206с.
93112
  Corneille T. Poemes dramatiques de T. Corneille : Nouvelle edition, revue, corrigee & augmentee. Enichie de figures en taolle-douce. – A Paris au palais (Paris) : Chez Henry Charpentier
T. 3. – 1714. – 464 p.
93113
  Verlaine Paul Poemes saturniens. Confessions / Verlaine Paul. – Paris : Garnier-Flammarion, 1977. – 249 p.
93114
  Marcenac Jean Poemes, 1932-1969 / Marcenac Jean. – Paris, 1983. – 227с.
93115
  Ramsay Allan Poems / by Allan Ramsay. – London : Print. for A. Millar; and W. Johnston
Vol. 1. – 1751. – XIV, [2], 238 p. : 1 portr. – Примірник дефектний, кришки палітурки відсутні, блок розпавшийся


  На авантитулі гравірований портрет Алана Рамсея роботи I. Smibert.P. та I.Basire. Sculp.
93116
  Ramsay Allan Poems / by Allan Ramsay. – London : Print. for A. Millar; and W. Johnston
Vol. 2. – 1751. – 307, [22]. – Примірник дефектний, кришки палітурки відсутні, блок розпавшийся
93117
  Mayakovsky V.V. Poems = Стихи и поэмы / Vladimir Mayakovsky. – Moscow : Progress publishers, 1976. – 302 с.
93118
  Eminescu Mihai Poems / Eminescu Mihai; Popescu C.M. – Bucuresti, 1978. – 215с.
93119
  Wordsworth William Poems / Wordsworth William. – Harmondsworth : Penguin books, 1985. – 189 р.
93120
  Eminescu Mihai Poems / Eminescu Mihai; Popescu C.M. – S.l., 1989. – 215с.
93121
  Pasternak Boris Poems / Pasternak Boris. – Moscow, 1990. – 316с.
93122
  Coleridge S.T. Poems / S.T. Coleridge; Edited and introduced by John Beer. – London : Campbell Publishers, 1999. – 589p. – (Everyman"s Library ; Vol. 27 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-027-9
93123
  Shevchenko T. Poems / Taras Shevchenko. – Kyiv : Prime, 2001. – 198, [2] p. : ill., phot., portr. – (Masterpieces by Taras Shevchenko in languages of the world). – ISBN 966-95679-8-X
93124
  Rodkin K.A. Poems and plays for children. For the 6-8th forms of the secondary school / K.A. Rodkin, T.A. Solovyeva. – M., 1977. – 176с.
93125
  Blake William Poems and prophecies / Blake William; Raine K. – London, 1991. – 497с.
93126
  Blake William Poems and Prophecies / Blake William; with an Introduction by Kathleen Raine. – London : Campbell Publishers, 1991. – 497p. – (Everyman"s Library ; Vol. 34 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-034-1
93127
  Dryden John Poems and prose / Dryden John. – Harmondsworth, 1985. – 357с.
93128
  Wilcox Ella Poems of cheer / Wilcox Ella. – London, 1911. – 155 p.
93129
   Poems of heaven and hell from Ancient Mesopotamia. – Harmodsworth, 1971. – 184с.
93130
  Ross John Poems on events of the day 1582-1607 / Ross John; Edited and translated by R.Hardin. – Delmar : Scholars" facsimiles & reprints, 1991. – 243p. – (Scholars" facsimiles & reprints ; Vol.456). – ISBN 0-8201-1456-1
93131
  Хакина Е.И. Poems to enjoy / Е.И. Хакина. – М., 1966. – 231с.
93132
  Хакина Е.И. Poems to enjoy / Е.И. Хакина. – 2-е изд., доп. – М., 1970. – 239с.
93133
   Poems to remember. – Toronto; Vancouver, 1956. – 544с.
93134
   Poems, chiefly narrative. – Toronto : Dent & Sons, 1938. – XVII, 304 p.
93135
  Gamsatov R. Poems. / R. Gamsatov. – M., 1972. – 205с.
93136
  Angelou Maya Poems. / Angelou Maya. – New York, 1986. – 209с.
93137
  Coleridge S.T. Poems. / S.T. Coleridge. – London, 1999. – 589с.
93138
  Kipling Rudyard Poems. Short stories / Kipling Rudyard. – M., 1983. – 454с.
93139
  Pasternak Boris Poemеs / Pasternak Boris. – Borexelles, 1989. – 295s.
93140
  Alvarez Cheo Poesia / Alvarez Cheo. – La Habana, 1962. – 132с.
93141
  Hernandez Miguel Poesia / Hernandez Miguel. – La Habana, 1964. – 578с.
93142
  Pales Matos Luis Poesia / Pales Matos Luis. – La Habana, 1975. – 104с.
93143
  Hernandez Miguel Poesia / Hernandez Miguel. – La Habana, 1976. – 430с.
93144
  Garcia Lorca Federico Poesia / Garcia Lorca Federico. – Habana, 1977. – 506 p.
93145
  Bergamin J. Poesia / J. Bergamin. – Madrid : Ediciones Turner. – ISBN 84-7506-224-5
1 : Sonetos, rimas,del otono y los mirlos. – 1988
93146
  Diego G. Poesia / G. Diego. – Madrid : Aguilar. – ISBN 84-03-60003-8
T. 2. – 1989
93147
  Barral C. Poesia / C. Barral. – Madrid : Catedra, 1991
93148
  Celaya G. Poesia / G. Celaya. – Madrid : Alianza Editorial, 1994
93149
  Bousono Carlos Poesia : Antologia: 1945-1993 / Bousono Carlos. – Madrid, 1995. – 287 с.
93150
  Montoya Albert Angel Poesia / Montoya Albert Angel. – Santafe de Bogota, 1995. – 188 с.
93151
  Azua Felix de Poesia (1968-1988) / Azua Felix de. – Madrid : Hiperion, 1989. – 240, [6] с.
93152
  Siles J. Poesia 1969-1990 / J. Siles. – Madrid : Visor, 1992. – 349 p. – ISBN 44-7522-289-7
93153
  Timossi Jorge Poesia actual de Buenos Aires / Timossi Jorge. – La Habana, 1964. – 70с.
93154
   Poesia bulgara. – La Habana, 1974. – 131с.
93155
  Costafreda A. Poesia completa / A. Costafreda. – Barcelona : TusQuets, 1990
93156
  Otero Blas de Poesia con nombres / Otero Blas de. – Madrid : Alianza Editorial, 1992
93157
   Poesia espanola contemporanea, 1994
93158
  Vilanova A. Poesia espanola del 98 a la posguerra / Antonio Vilanova ; con una carta-prologo de Juan Ramon Jimenez. – Barcelona : Editorial Lumen, 1998. – 398 p. – (PALABRA CRITICA / colleccion dirigida por A. Vilanova ; 25). – ISBN 84-264-2375-2
93159
  Matus Eugenio Poesia Hispanoamericana de los Siglos 19 y 20 / Matus Eugenio. – La Habana
1. – 1963. – 369с.
93160
  Matus Eugenio Poesia Hispanoamericana de los Siglos 19 y 20 / Matus Eugenio. – La Habana
2. – 1965. – 360с.
93161
  Riechmann J. Poesia practicable : apuntes sobre poesia, 1984-88 / J. Riechmann. – Madrid : Hiperion, 1990. – ISBN 84-7517-288-1
93162
  Rosales L. Poesia reunida 1935-1974 / L. Rosales. – Barcelona : Seix Barral, 1982
93163
   Poesia sovietica rusa. – M., 1965. – 308с.
93164
  Brecht Bertolt Poesia. / Brecht Bertolt. – La Habana, 1976. – 220с.
93165
  Zequeira Poesias / Zequeira, Rubalcava y. – La Habana : Comision Nacional Cubana de la UNESCO, 1964. – 444 p.
93166
  Heredia Jose Maria Poesias / Heredia Jose Maria. – La Habana, 1965. – 190с.
93167
  Mistral Gabriela Poesias / Mistral Gabriela. – La Habana, 1975. – 279с.
93168
  Machado Antonio Poesias completas / Machado Antonio. – La Habana, 1975. – 422с.
93169
  Mateu Julio Poesias escogidas de las selecciones poeticas. "Dos patrias"- "Los sonadores"-"Mi espana"- "El punadito de tierra" / Mateu Julio. – Moscow, 1966. – 134с.
93170
  Walther Poesie / Walther, von der Vogelweide. – Berlin : Verlag Neues Leben, 1980. – 30 S.
93171
  Roshdestwenski Robert Poesie / Roshdestwenski Robert. – Berlin, 1981. – 31с.
93172
  Foscolo Ugo Poesie / Foscolo Ugo. – Milano, 1985. – 440с.
93173
  Pascoli Giovanni Poesie / Pascoli Giovanni. – Milano, 1990. – 702с.
93174
  Carducci Giosue Poesie / Carducci Giosue. – Milano, 1991. – 545с.
93175
  Delbouille Paul Poesie et sonorites. / Delbouille Paul. – Paris, 1961. – 264с.
93176
  Merkt Hartmut Poesie in der Isolation: deutschsprachige judische Dichter in Enklave und Exil am Beispiel von Bukowiner Autoren seit dem 19. Jahrhundert : Zu Gedichten von Rose Auslander, Paul Celan und Immanuel Weissglas / Merkt Hartmut. – Wiesbaden : Harrassowitz, 1999. – 279S. – (Studien der Forschungsstelle Ostmitteleuropa an der Universitat Dortmund ; Bd.26). – ISBN 3-447-04174-9. – ISSN 0179-6356
93177
  Eik Jan Poesie ist kein Beweis / Eik Jan. – Berlin, 1986. – 192с.
93178
  Pusc"kin A.S. Poesie scelte tradotte in versi italiani. – Mosca, 1915. – 87 с.
93179
   Poesie sovetske rusi. – Praha
2. – 1956. – 336с.
93180
   Poesie Sovetske Rusi. – Praha
1. – 1956. – 435с.
93181
  Klein Victor Poesie und Prosa der deutschsprachigen Schriftsteller der UdSSR. / Klein Victor, J. Warkentin. – M., 1977. – 175с.
93182
  D`Annunzio Gabriele Poesie. / D`Annunzio Gabriele. – Milano, 1991. – 577с.
93183
  Jessenin S. Poesiealbum / S. Jessenin. – Berlin, 1972. – 32 S.
93184
  Uhland L. Poesiealbum 128 / L. Uhland. – Berlin : Verlag Neues Leben, 1978. – 31S.
93185
  Viertel B. Poesiealbum 61 / B. Viertel. – Berlin : Verlag Neues Leben, 1972. – 31 S.
93186
  Villon Fraancois Poesies / Villon Fraancois. – Paris : Librairie grund. – 194 p.
93187
  Pascoli Giovanni Poesies / Pascoli Giovanni. – Paris, 1965. – 190с.
93188
  Verlaine Paul Poesies / Verlaine Paul; Под. ред. Васильевой Г.С. – Moscou : Progres, 1977. – 315c.
93189
  Eminescu Mihai Poesies / Eminescu Mihai; Miclau P. – Bucuresti, 1989. – 139с.
93190
  Eminescu M. Poesies / M. Eminescu; pref. et vers. frans. par P. Miclau. – Bucuresti : Minerva, 1989. – XXIII, 139 p. – ISBN 973-21-0090-7
93191
  Regnier Mathurin Poesies choisies / Regnier Mathurin. – Paris, 1980. – 108с.
93192
  Vigny A. Poesies completes. – Paris, 1882. – 331 p.
93193
  Malherbe Francois de, Racan Honorat de Beuil Poesies de Malherbe et de Racan. – A Paris (Paris) : de l"impr/ de Didot jeune $ chez Deterville, 1800. – [6], 280, [4] p. – На доп. тит. л.: Poetes francais


  Honorat de Beuil marquis de Racan (1589-1670)
93194
  Brassens Georges Poesies et chansons = Стихи и песни : [сб.] / Georges Brassens ; [Сост., пред. и ком. Ю.А. Здоровов]. – Moscou : Radouga, 1990. – 335 s.
93195
  Rimbaud Poesies. Derniers vers. Une saison en enfer. Illuminations / Rimbaud. – Paris, 1972. – 301с.
93196
  Hugo Victor Poesies: Theatre : сборник / Hugo Victor; сост. В.А. Никитин. – Moscou : Radouga, 1986. – 608 с. – на франц. и русск. языках. – ISBN 5-05-000437-3
93197
  Eminescu M. Poesii / M. Eminescu. – Факсим. воспр.: 1884. – Bucuresti, 1989. – 307с.
93198
   Poesis: Poetes roumains contemporains. – Bucuresti, 1975. – 238с.
93199
  Kasprowicz-Jarocka Anna Poeta i milosc. / Kasprowicz-Jarocka Anna. – Warszawa, 1958. – 324с.
93200
  Calinescu George Poeta milosci / Calinescu George; Przelozyla D.Blenkowska. – Warszawa : Czytelnik, 1977. – 356s.
93201
  Kowalewska Danuta Poeta wsrod "zdarzen prawdziwych". Puscizna prozatorska Stanislawa Doliwy Starzynskiego / Kowalewska Danuta. – Torun : Wyd-wo Univ. Mikolaja Kopernika, 2001. – 264s. – ISBN 83-231-1301-7
93202
  Лучук І. Poetaludens Іван Сламніг // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл.відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2016. – Ч. 2 (100). – С. 98-99. – ISBN 966-7109-34-8


  Іван Сламніг (Ivan Slamnig; 1930-2001) - хорватський поет, письменник, літературознавець і перекладач.
93203
  Chabas Juan Poetas de todos los tiempos. Hispano. Hispanoamericanos. Cubanos / Chabas Juan. – Bogota, Buenos-Aires, La Habana, 1956. – 490с.
93204
  Alonso D. Poetas espanoles contemporaneos / D. Alonso. – Madrid : Editorial Gredos, 1988
93205
  Bulgakova N. Poetas rusos y sovieticos. / N. Bulgakova, S. Feijoo. – Las Villas, 1966. – 463с.
93206
   Poetes francais; XIXe - XXe - siecles. – M., 1982. – 672с.
93207
  Jebeleanu E. Poeti ai libertatii / E. Jebeleanu. – Bucuresti : Edit. de stst pentru literatura si arta, 1957. – 582 p.
93208
  Lindberg-Waga Gunilla Poetic allusion: some aspects of the role played by kokin Wakashuu as a source of poetic allusion in Genji Monogatari / Lindberg-Waga Gunilla. – Stockholm, 1983. – 278с.
93209
  Doubenko E. Poetic split reference as a translation problem // Science and education a new dimension. Philology : publ. by the support of society for cultural a. sci. progress in Central a. Eastern Europe / ed.-in-chief: Dr. Xenia Vamos. – Budapest, 2017. – V (32), iss. 122. – P. 38-40. – ISSN 2308-5258


  "The article focuses on poetic split (or double) reference in Robert Frost’s poem “One acquainted with the night” as that quintessentially poetic phenomenon that can be rooted in certain specific features of the source language system which are not al- ...
93210
  Thais Poetic Translation as a Trans-Cultural Process of Enrichment: When Julio Herrera y Reissig Translated Albert Samain / Thais, Fernandez // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Червінська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2021. – Вип. 103. – С. 136-145. – ISSN 2306-2908


  Поетичний переклад як транскультурний процес збагачення. Уругвайський поет Хуліо Ерера-і-Рейсиг – перекладач творів французького символіста Альбера Самена.
93211
  Спінєєва О.В. Poetic translation in terms of globalization // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 2 (114). – С. 240-243
93212
  Sanchez G J.L. Poetica y simbolos de algunas fi estas De primavera en espana // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – P. 87-93. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X


  Поетика та символи весних свят в Іспанії. Las fi estas fl orales, que en la epoca primaveral, siembran de color muchos municipios y ciudades de Espana, como huellas del legado ancestral. La cultura popular utiliza ritos y materiales como vehiculo de ...
93213
   Poetica. Estetica. Sociologie: (Studii de teoria literaturii si artei). – Bucuresti, 1979. – 445 с.
93214
  Bachur Elia Poetical works in 3 volumes / Bachur Elia
1. – 1949. – 38с.
93215
  Keats John Poetical works of John Keats. / Keats John. – Moscow, 1966. – 238с.
93216
  Becher Johannes Robert Poeticka konfese / Becher Johannes Robert. – Praha, 1974. – 234с.
93217
  Dvorak Jan Poeticky svet Vaclava Krsky / Dvorak Jan. – Praha, 1989. – 69с.
93218
  Nykyforuk T. Poetics of poetry works by Sydir Vorobkevych (generic, meta-language, poetic syntax, phonics, versification) / T. Nykyforuk, T. Leontiy // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 1 (25). – С. 100-102. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2311-9896


  Особливості поетики віршованих творів Сидора Воробкевича (генерика, металогія, поетичний синтаксис, фоніка, версифікація). Отримані результати є важливим матеріалом для увиразнення наших знань щодо поетики віршованих творів С. Воробкевича, вони є ...
93219
  Dabrowska Anna Poetics of the Iranian Revolution of 1978-1979 in the novel Die ersten Tage der Welt (2019) by Salem Khalfani // Studia litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2020. – 15. – P. 189-200. – ISSN 1897-3035
93220
  Kloepfer Albrecht Poetik der Distanz : Ostasien und ostasiatischer Gestus im lyrischen Werk Bertolt Brechts / Kloepfer Albrecht. – Berlin : Iudicium, 1996. – 248S. – ISBN 3-89129-317-8
93221
  Arisztotelesz Poetika / Arisztotelesz. – Budapest, 1974. – 85 с.
93222
   Poetika ceske mezivalecne literatury (Promeny zanru). – Praha, 1987. – 353с.
93223
  Becher Johannes Poetische Konfession / Becher Johannes. – Berl., 1959. – 194с.
93224
  Hoffmann A E.T. Poetische Werke / A E.T. Hoffmann. – Berlin
1. – 1958. – 684с.
93225
  Hoffmann A E.T. Poetische Werke in 6 Banden / A E.T. Hoffmann. – Berlin
2. – 1958. – 756с.
93226
  Hoffmann A E.T. Poetische Werke in 6 Banden / A E.T. Hoffmann. – Berlin
3. – 1958. – 692с.
93227
  Hoffmann A E.T. Poetische Werke in 6 Banden / A E.T. Hoffmann. – Berlin
4. – 1958. – 662с.
93228
  Hoffmann A E.T. Poetische Werke in 6 Banden / A E.T. Hoffmann. – Berlin
5. – 1958. – 780с.
93229
  Hoffmann A E.T. Poetische Werke in 6 Banden / A E.T. Hoffmann. – Berlin
6. – 1958. – 906с.
93230
  Goethe Poetische Werke in drei Banden. Dramen. / Goethe. – Berlin-Weimar
3. – 1970. – 912с.
93231
  Goethe Poetische Werke in drei Banden. Gedichte. / Goethe. – Berlin-Weimar
1. – 1970. – 906с.
93232
  Goethe Poetische Werke. Autobiographische Schriften. / Goethe. – Weimar
4. – 1964. – 180с.
93233
  Goethe Poetische Werke. Romane und Erzahlungen. / Goethe. – Berlin
1. – 1961. – 702с.
93234
  Goethe Johann Wolfgang Poetische Werke. Romane und Erzahlungen. / Goethe Johann Wolfgang. – Berlin-Weimar
2. – 1976. – 700с.
93235
  Goethe Johann Wolfgang Poetische Werke. Romane und Erzahlungen. / Goethe Johann Wolfgang. – Berlin-Weimar
3. – 1976. – 678с.
93236
  Goethe Johann Wolfgang Poetische Werke. Romane und Erzahlungen. / Goethe Johann Wolfgang. – Berlin-Weimar
4. – 1976. – 628с.
93237
  Muller Heiner Poetisches Drama. / Muller Heiner, Hacks Peter. – Moscow, 1983. – 493с.
93238
   Poetki Mlodej Polski. – Warszawa, 1963. – 244с.
93239
  Skelton Robin Poetry / Skelton Robin. – London, 1963. – 178с.
93240
  Woods T. Poetry and philosophy / T. Woods. – London ; Melbourne ; Sydney : Hutchinson, 1961. – 207 p.
93241
  Shelley Percy Bysshe Poetry and prose / Shelley Percy Bysshe. – Moscow, 1959. – 464с.
93242
  Cielas Hermina Poetry at the Threshold. A.R. Rajaraja Varma and the New Sanskritism // Studia litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2020. – 15. – P. 179-188. – ISSN 1897-3035
93243
  Deutsch Babette Poetry in our Time. / Deutsch Babette. – 2nd ed., rev. and enlarg. – New York, 1963. – 457с.
93244
   Poets of the English Language. – New York
1. – 1950. – 619с.
93245
   Poets of the English Language. – New York
2. – 1950. – 556с.
93246
   Poets of the English Language. – New York
3. – 1950. – 622с.
93247
   Poets of the English Language. – New York
4. – 1950. – 535с.
93248
   Poets of the English Language. – New York
5. – 1950. – 624с.
93249
  Coghlan Brian Poets, prophets, preceptors: some reflections on the literary artist in a changing world. / Coghlan Brian. – Armidale, 1960. – 28с.
93250
   Poetycka droga Bohdana Ihora Antonycza... = Поетичний шлях Богдана Ігоря Антонича... // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 2000. – Том 9/10. – s.1-226 : il.
93251
  Opacki Ireneusz Poetyckie dialogi z kontekstem. Szkice o poezji XX wieku / Opacki Ireneusz. – Katowice, 1979. – 363с.
93252
  Samborska-Kukuc Dorota Poetyckie slady obecnosci. Bliscy Lesmana w replikach i przeistoczeniach // Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow, 2018. – R. 59, z. 3 (348). – S. 323-332. – ISSN 0035-9602
93253
  Glowinski Michal Poetyka Tuwima a polska tradycja literacka. / Glowinski Michal. – Warszawa, 1962. – 276с.
93254
  Isaku M Poezi / Murat Isaku ; parathёnie Ali Aliu. – Tetovё : Klubi letrar. – ISBN 9989-935-07-6
1. – 2003. – 405 f. : portr. – На тит. арк.: Klubi letrar 94
93255
  Botto Jan Poezia / Botto Jan. – Bratislava, 1975. – 363с.
93256
  Brezina Jan Poezia Frana Krala a problemy slovenskej poetiky. / Brezina Jan. – Bratislava, 1968. – 411с.
93257
  Papu Edgar Poezia lui Eminescu / Papu Edgar. – Ed. a 2-a revazuta si adaugita. – Iasi, 1979. – 255 p.
93258
  Tomcik Milos Poezia na krizovatkach casu / Tomcik Milos. – Bratislava, 1983. – 443с.
93259
  Philippide Al. Poezia Romaneasca dintre cele doua razboaie si poezia europeana / Al. Philippide. – Bucuresti, 1966. – 88с.
93260
   Poezia romina contemporana. Culegere. – Bucuresti, 1964. – 538с.
93261
  Gafrik Michal Poezia slovenskej moderny / Gafrik Michal. – Bratislava, 1965. – 376с.
93262
  Kochol Viktor Poezia sturovcov / Kochol Viktor. – Bratislava, 1955. – 370с.
93263
  Biberi Jon Poezia, mod de existenta / Biberi Jon. – Bucuresti, 1968. – 342с.
93264
  Mickiewicz A. Poezie / A. Mickiewicz. – Репринтне вид. (на тит. арк. 1822 р.). – Wroclaw
T. 1. – 1955. – 139,VIII s.
93265
  Jesienin S. Poezie / S. Jesienin. – Krakow, 1975. – 140 s.
93266
  Hoffmeister Adolf Poezie a karikatura: Slova z let tricatych a z nedavne minulosti / Hoffmeister Adolf. – Praha, 1961. – 131с.
93267
  Slonimski Antoni Poezie zebrane / Slonimski Antoni. – Warszawa, 1966. – 600с.
93268
  Ozog Jan Boleslaw Poezie zebrane / Ozog Jan Boleslaw. – Warszawa
1. – 1977. – 638с.
93269
  Pusckin Alexander Poezii / Pusckin Alexander; Lesnea G., Phillippide Al. – Bucuresti, 1953. – 62с.
93270
  Necrasov N. Poezii / N. Necrasov, 1953. – 61s.
93271
  Puschin A.S. Poezii / A.S. Puschin; Lesnea G. – Bucuresti, 1953. – 61 с.
93272
  Theodorescu Cicerone Poezii / Theodorescu Cicerone. – Bucuresti, 1959. – 196с.
93273
  Eminescu Mihai Poezii / Eminescu Mihai; Benius M. – Edit. a 2-a. – Bucuresti, 1960. – 666с.
93274
  Cerna Panait Poezii / Cerna Panait. – Bucuresti, 1960. – 112с.
93275
  Botez Demostene Poezii / Botez Demostene. – Bucuresti, 1961. – 192с.
93276
  Eminescu Mihai Poezii / Eminescu Mihai; Perahim. – Bucuresti, 1961. – 134с.
93277
  Eminescu Mihai Poezii / Eminescu Mihai. – Bucuresti : Editura Pentru Literatura, 1961. – 426с.
93278
  Alecsandri V. Poezii / V. Alecsandri. – Bucuresti : Editura Prentru Literatura, 1961. – 284с.
93279
  Alecsandri Vasile Poezii / Alecsandri Vasile. – Bucuresti, 1961. – 208с.
93280
  Simonov K. Poezii / K. Simonov. – Bucuresti, 1961. – 160с.
93281
  Eminescu Mihai Poezii / Eminescu Mihai. – Edit. pentru. – Bucuresti, 1964. – 520с.
93282
  Eminescu Mihai Poezii / Eminescu Mihai; Arghezi Tudor, Dumitrescu-Busulenga Zoe. – Bucuresti, 1965. – 352с.
93283
  Blaga Lucian Poezii / Blaga Lucian; Ivascu George. – Bucuresti, 1966. – 536с.
93284
  Moldovanu Corneliu Poezii / Moldovanu Corneliu. – Bucuresti, 1966. – 164с.
93285
  Sperantia Eugeniu Poezii / Sperantia Eugeniu. – Bucuresti, 1966. – 258с.
93286
  Vlahuta Alexandru Poezii / Vlahuta Alexandru. – Bucuresti : Editura pentru literatura, 1968. – 350 p.
93287
  Voiculescu V. Poezii / V. Voiculescu. – Bucuresti : Editura pentru literatura
T. 1. – 1968. – 278 p.
93288
  Voiculescu V. Poezii / V. Voiculescu. – Bucuresti : Editura pentru literatura
T. 2. – 1968. – 351 p.
93289
  Eminescu Mihai Poezii / Eminescu Mihai. – Bucuresti, 1969. – 704с.
93290
  Arghezi T. Poezii / Tudor Arghezi ; td. ilustrata de Licia Macovei. – Bucuresti : Minerva ;, 1970. – 382, [10] p. : ill.
93291
  Eminescu M. Poezii / M. Eminescu; Murarasu D. – Bucuresti
1. – 1982. – 387с.
93292
  Eminescu M. Poezii / M. Eminescu; Murarasu D. – Bucuresti
2. – 1982. – 439с.
93293
  Eminescu M. Poezii / M. Eminescu; Murarasu D. – Bucuresti
3. – 1982. – 413с.
93294
  Eminescu M. Poezii / M. Eminescu. – Bucuresti : Editura Fundatiei culturale Romane, 1995. – 206 p. – Vol. ingrijit si prez. de G. Gana. – ISBN 973-9155-78-2
93295
  Vlahuta Alexandru Poezii 1880-1917 / Vlahuta Alexandru. – Bucuresti : Editura "Cartea Romaneasca". – 250 p.
93296
  Lermontov M.I. Poezii alese / M.I. Lermontov, 1951. – 104с.
93297
  Iosif St.O. Poezii alese / St.O. Iosif; Avramescu T. – Bucuresti, 1962. – 254с.
93298
  Teodorescu Poezii populare / Teodorescu, Dem. – Bucuresti, 1957. – 272с.
93299
   Poezii populare ale Romanilor. – Bucuresti
1. – 1963. – 480с.
93300
   Poezii populare ale Romanilor. – Bucuresti
2. – 1963. – 388с.
93301
   Poezii populare ale Romanilor. – Bucuresti, 1966. – 348с.
93302
  Alecsandri Vasile Poezii populare. / Alecsandri Vasile. – Bucuresti, 1960. – 296с.
93303
  Jebeleanu E. Poezii si poeme / E. Jebeleanu. – [Bucuresti] : Edit. pentru literatura, 1961. – 381 p.
93304
  Bogza Geo Poezii si poeme / Bogza Geo; Vulpescu I., Doinas S.A. – Bucuresti, 1979. – 437с.
93305
  Biltiu Pamfil Poezii si povesti populare din Tara-Lapusului / Biltiu Pamfil. – Bucuresti, 1990. – 542с.
93306
  Breslasu Poezii. / Breslasu. – Bucuresti, 1959. – 152с.
93307
  Corbea Dumitru Poezii. / Corbea Dumitru. – Bucuresti, 1961. – 184с.
93308
  Cosbuc G. Poezii.. – Bucuresti : Editura Pentru Literatura, 1961. – 294с.
93309
  Desliu Dan Poezii. / Desliu Dan. – Bucuresti, 1962. – 128с.
93310
  Cosbuc George Poezii. / Cosbuc George. – Bucuresti, 1966. – 180с.
93311
  Bacovia G. Poezii. / G. Bacovia. – Bucuresti, 1968. – 192с.
93312
  Cosbuc George Poezii. / Cosbuc George. – Bucuresti, 1980. – 327с.
93313
  Eminescu Mihai Poezii: Editie bilingva romano-engleza / Eminescu Mihai; Levitchi L., Bantas A., Martin A. – Bucuresti, 1978. – 509с.
93314
  Eminescu Mihai Poezii: Versiune engleza / Eminescu Mihai; MacGregor-Hastie Roy. – Cluj-Napoca, 1980. – 288с.
93315
  Csuka Zoltan Poezija / Csuka Zoltan. – Zagreb, 1975. – 164с.
93316
  Krleza Miroslav Poezija (Izbor). / Krleza Miroslav. – Sarajevo, 1973. – 337с.
93317
  Tadijanovic Dragutin Poezija. Izabrane pjesme s autorovim komentarima / Tadijanovic Dragutin. – 2. izd. – Zagreb, 1974. – 201с.
93318
  Koziol Urszula Poezja. – Warszawa : Czytelnik, 1986. – 127с.
93319
   Poezja barska. – Krakow, 1928. – 348с.
93320
  Jakubowska-Ozog Alicja Poezja emigracyjna Jozefa Lobodowskiego / Jakubowska-Ozog Alicja. – Rzeszow : Wyd-wo Uniw. Rzeszowskiego, 2001. – 204s. – ISBN 83-7338-040-X
93321
  Choma-Suwala Poezja Iwana Franki w tlumaczeniu Kazimierza Andrzeja Jaworskiego // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – S. 25-33


  Казімеж Анджей Яворський, крім Леопольда Левіна, Леона Пастернака і Олександра Баумгардтена, був одним із піонерів перекладу лірики Івана Франка і зробив великий внесок в її популяризацію в Польщі.
93322
  Kacnelson Dora Poezja Mickiewicza wsrod powstancow wiek 19 : Z archiwow Wilna, Lwowa i Czyty / Kacnelson Dora; Przelozyl L.Puszak. – Krakow : Universitas, 1999. – 224s. – ISBN 83-7052-727-2
93323
  Latawiec Krystyna Poezja polska w latach 1939-1956 : [Dla szkoly] / Latawiec Krystyna. – Krakow : Znak, 1998. – 108 s. – (Ser.:"Interpretacja"). – ISBN 837006695X
93324
   Poezja renesansowa na Pomorzu. – Gdansk, 1976. – 279с.
93325
  Komornicka Anna Poezja starozytnej Grecji / Komornicka Anna. – Lodz, 1987. – 172с.
93326
  August-Zarebska Poezja wobec rzeczywistosci : Poetyckie epifanie Jorge Guillena i Czeslawa Milosza // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2006. – N 2925 : Poezja wobec rzeczywistosci: Poetyckie epifanie Jorge Guillena i Czeslawa Milosza /A. August-Zarebska. – 200s. – ISBN 978-83-229-2801-1. – ISSN 0239-6661
93327
   Poezja wspolczesna w edujacji literackiej i jezykowej w szkole podstawowej. – Opole, 1994. – 59с.
93328
  Kazanecki W. Poezja zebrane / Wieslaw Razanecki ; red. nauk.: Jaroslaw Lawski i Michal Siedlecki. – Bialystok : PRYMAT. – (Naukowa seria wydawnicza "Pisarze Podlasia i Kresow" ; т. 3, 4). – ISBN 978-83-7657-401-1
T. 1 : 1964-1986 / wstep: M. Siedlecki [et al.] ; wspolpraca red.: J. Gadek, L. Zabielski. – 2021. – 565 s. : il., portr. – Алф. покажчик: с. 539-549. – Бібліогр. в підрядк. прим.
93329
  Kazanecki W. Poezja zebrane / Wieslaw Razanecki ; red. nauk.: Jaroslaw Lawski i Michal Siedlecki. – Bialystok : PRYMAT. – (Naukowa seria wydawnicza "Pisarze Podlasia i Kresow" ; т. 3, 4). – ISBN 978-83-7657-402-8
T. 2 : 1986-1991/ zdiecia: Piotr Sawicki ; wspolpraca red.: Jolanta Gadek, Lukasz Zabielski. – 2021. – 736 s. : phot., ill., portr. – Анот. парал. нім., рос., укр. – Bibliogr.: s. 679-683
93330
  Brodzinski K. Poezje / K. Brodzinski. – Krakow. – 227 p.
93331
  Slowacki Juliusz Poezje. – Paryz
T. 3. – 1833. – 371 с.
93332
  Gaszynski K. Poezje. – Lipsk, 1868
93333
  Konopnicka Maria Poezje / Konopnicka Maria. – Warszawa, 1903. – 232 p.
93334
  Szewczenko T. Poezje / Taras Szewczenko ; w przekl. M. Bienkowskej [et al.] ; pod red. P. Zajcewa. – Warszawa : Ukrainski Instytut Naukowi, 1936. – 406, [1] p. : portr.
93335
  Slonimski Antoni Poezje / Slonimski Antoni. – Warszawa, 1955. – 384с.
93336
  Slowacki Juliusz Poezje / Slowacki Juliusz. – Warszawa, 1956. – 172с.
93337
  Norwid Cyprian Poezje / Norwid Cyprian. – Warszawa, 1956. – 242 с.
93338
  Norwid Cyprian Poezje / Norwid Cyprian. – Warszawa, 1956. – 131 с.
93339
  Mickiewicz Adam Poezje / Mickiewicz Adam. – Warszawa, 1956. – 158с.
93340
  Lechon Jan Poezje / Lechon Jan. – Warszawa, 1957. – 202с.
93341
  Stachowski Jozef Poezje / Stachowski Jozef. – Warszawa, 1958. – 162с.
93342
  Pawlikowska-Jasnorzewska Maria Poezje / Pawlikowska-Jasnorzewska Maria. – Warszawa
1. – 1958. – 530с.
93343
  Pawlikowska-Jasnorzewska Maria Poezje / Pawlikowska-Jasnorzewska Maria. – Warszawa
2. – 1958. – 470с.
93344
  Jastrun Mieczyslaw Poezje / Jastrun Mieczyslaw; Predmowa J.Rogozinsiego. – Warszawa : PIW, 1966. – 224s.
93345
  Pietak Stanislaw Poezje / Pietak Stanislaw; Wib.i przed.S.Lichanskiego. – Warszawa : PIW, 1966. – 227s.
93346
  Pawlikowska-Jasnorzewska Maria Poezje / Pawlikowska-Jasnorzewska Maria. – Warszawa
1. – 1974. – 623с.
93347
  Pawlikowska-Jasnorzewska Maria Poezje / Pawlikowska-Jasnorzewska Maria. – Warszawa
2. – 1974. – 551с.
93348
  Neruda Pablo Poezje / Neruda Pablo. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1975. – 282 s.
93349
  Zabolocki Mikolaj Poezje / Zabolocki Mikolaj; Wyb.i slowom wstep.opatrzyl Z Fedecki. – Warszawa : PIW, 1976. – 159s.
93350
  Szymborska Wislawa Poezje / Szymborska Wislawa. – Warszawa, 1977. – 201с.
93351
  Konopnicka Maria Poezje / Konopnicka Maria. – Warszawa, 1977. – 240с.
93352
  Woloszyn M. Poezje / M. Woloszyn. – Warszawa, 1981. – 290 с.
93353
  Slowacki Juliusz Poezje : Wybral i wstepem poprzedzil Makowski S. / Slowacki Juliusz. – Warszawie : Czytelnik, 1982. – 558s.
93354
  Norwid Cyprian Kamil Poezje / Norwid Cyprian Kamil. – Krakow, 1986. – 131с.
93355
  Kochanowski Jan Poezje / Kochanowski Jan; Oprac.i wstep. popr.l J.Pelc. – Warszawa : Czytelnik, 1998. – 459с. – (Ser.:"Biblioteka "Czytelnika"). – ISBN 83-07-02609-1
93356
  Kwiatkowski Jerzy Poezje bez granic : szkice o poetach francuskich / Kwiatkowski Jerzy. – Krakow : Wyd-wo Literackie, 1967. – 332s.
93357
  Konopnicka Maria Poezje i nowele / Konopnicka Maria. – 248с.
93358
  Karpinski Swiatopolk Poezje i satyry. / Karpinski Swiatopolk. – Warszawa, 1961. – 432с.
93359
  Anczyc Wl.L. Poezje patrjotyczne i Kosciuszko pod haclawicami. / Wl.L. Anczyc. – Krakow
32. – 1924. – 160с.
93360
  Lenartowicz Teofil Poezje wybrane / Lenartowicz Teofil. – Warszawa, 1957. – 524с.
93361
  Lange Antoni Poezje wybrane / Lange Antoni. – Warszawa, 1960. – 235с.
93362
  Konopnicka Maria Poezje wybrane / Konopnicka Maria. – Warszawa, 1960. – 456с.
93363
  Rilke Rainer Maria Poezje wybrane / Rilke Rainer Maria. – Krakow, 1964. – 280с.
93364
  Skoneczny Stanislaw Poezje wybrane / Skoneczny Stanislaw. – Krakow, 1966. – 288с.
93365
  Rilke Rainer Maria Poezje wybrane / Rilke Rainer Maria; Przel.M.Jastrun. – Warszawa : LSW, 1967. – 158s. – (Ser."Biblioteka poetow XX wieku")
93366
  Szewczenko Taras Poezje wybrane : Wyboru dokonal i wsteem opatrzyl Jedrzejewicz J. / Szewczenko Taras. – Warszawa : Ludowa Spoldzielnia Wydawnicza, 1970. – 120s.
93367
  Tennyson Alfred Poezje wybrane / Tennyson Alfred; Wyb.,przeloz.i wstep.opatrzyl Z.Kubiak. – Warzawa : PI W, 1970. – 99S.
93368
  Janicjusz Poezje wybrane / Janicjusz, (Janicki) Klemens; Kubiak z. (wybor, przel., wstep). – Warszawa, 1975. – 100с.
93369
  Slobodnik Wlodzimierz Poezje wybrane / Slobodnik Wlodzimierz. – Warszawa, 1976. – 206с.
93370
  Jedrkiewicz E. Poezje wybrane / E. Jedrkiewicz. – Gdansk : Wyd-wo Morskie, 1978. – 158 s.
93371
  Rozewicz Tadeusz Poezje wybrane = Selected Poems / Rozewicz Tadeusz; Przeloz.A.Czerniawski;Poslow.T.Paulin,J.Osborne. – Krakow : Wyd-wo Literackie, 1995. – 333 s. – ISBN 8308027547
93372
  Milosz Czeslaw Poezje wybrane = Selected Poems / Milosz Czeslaw; Przeloz.D.Brooks a.o.;Poslow.autora. – Krakow : Wyd-wo Literackie, 1995. – 459 s. – ISBN 8308028063
93373
  Ferenc Teresa Poezje wybrane i nowe. 1958-1975. / Ferenc Teresa. – Wroclaw, 1976. – 230с.
93374
  Lesmian Boleslaw Poezje wybrane. / Lesmian Boleslaw. – Wroclaw, 1974. – 314с.
93375
  Garcia Lorca Federico Poezje wybrane. / Garcia Lorca Federico. – Warszawa, 1975. – 152с.
93376
  Przybos Julian Poezje zebrane / Przybos Julian. – Warszawa, 1959. – 496с.
93377
  Staff Leopold Poezje zebrane / Staff Leopold. – Warszawa
Tom 1. – 1967. – 1148с.
93378
  Slonimski Antoni Poezje zebrane / Slonimski Antoni. – Warszawa, 1970. – 611с.
93379
  Rozewicz Tadeusz Poezje zebrane / Rozewicz Tadeusz. – Wroclaw, 1971. – 791с.
93380
  Jastrun M. Poezje zebrane / M. Jastrun. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 860 s.
93381
  Rozewicz Tadeusz Poezje zebrane / Rozewicz Tadeusz. – Wroclaw i i., 1976. – 728с.
93382
  Ozog Jan Boleslaw Poezje zebrane / Ozog Jan Boleslaw. – Warszawa
2. – 1977. – 614с.
93383
  Broniewski Wladyslaw Poezje. / Broniewski Wladyslaw. – Warszawa, 1957. – 136с.
93384
  Broniewski Wladyslaw Poezje. / Broniewski Wladyslaw. – Warszawa, 1959. – 192с.
93385
  Naborowski Daniel Poezje. / Naborowski Daniel. – Warszawa, 1961. – 300с.
93386
  Baczynski Krzysztof Kamil Poezje. / Baczynski Krzysztof Kamil. – Warszawa, 1977. – 315с.
93387
  Kasprowicz Jan Poezje. Wybor. / Kasprowicz Jan. – Warszawa, 1957. – 564с.
93388
  Wojtyla Karol Poezje:Piesn o Bogu Ukrytym = Poems:Song of the Hidden God / Wojtyla Karol; Translated by Jerzy Peterkiewicz, Afterword by Krzysztof Dybciak. – Krakow : Wyd-wo Literackie, 1998. – 311 s. – ISBN 8308029086
93389
  Galczynski K. Poezji / K. Galczynski. – Warszawa, 1973. – 290с.
93390
  Twardowski S. Poezye / S. Twardowski. – Krakow, 1861. – 158 s.
93391
  Tetmajer Kazimierz Przerwa Poezye. – Warszawa
T. 1. – 1900
93392
  Mickiewicz Adam Poezye / Mickiewicz Adam. – Krakow
1. – 1914
93393
  Mickiewicz Adam Poezye / Mickiewicz Adam. – Krakow
3. – 1914
93394
  Mickiewicz Adam Poezye / Mickiewicz Adam. – Krakow
4. – 1914
93395
  Mickiewicz Adam Poezye / Mickiewicz Adam. – Krakow. – (Biblioteka narodowa ; 1)
2. – 1928. – 172 s.
93396
  Mickiewicz Adam Poezye Adama Mickiewicza / Chmielowski P. – Wydanie nowe zupelne. Przejrzane i dopelnione. – Krakow : Ksiegarnia G. Gebethnera
T. 2. – 1914. – 296 S.
93397
  Szymanowski J. Poezye Jуzefa Szymanowskiego. – Wilno : Druk. przy ul. Sto-Janskiey u B. Neumana, 1822. – 154, [2] s.
93398
  Sarbiewskij M.K. Poezye Ksiedza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego / M.K. Sarbiewskij. – Wilno
Dzial 2. – 1851. – 266с.
93399
  Trembecki S. Poezye Stanislawa Trembeckiego. – Wilno : Druk. przy ul. Sto-Janskiey u B. Neumana
T. 2. – 1822. – 406, [4] s.
93400
  Mickiewicz A. Poezyj / A. Mickiewicz. – Krakow : Nakl. Krakows. Spolki Wydawniczej. – (Bibljoteka narodowa ; Ser. 1 ; Nr. 66)
T. 2. – 1928. – 272 s.
93401
  Mickiewicz A. Poezyj / A. Mickiewicz. – Krakow : Nakl. Krakows. Spolki Wydawniczej. – (Bibljoteka narodowa ; Ser. 1 ; Nr. 6)
T. 1. – 1930. – 193 s.
93402
  Rudnianski Stefan Pogadanki filozoficzne. Przewodnicy ludzkosci / Rudnianski Stefan. – Wyd. 2. – Warszawa, 1960. – 276с.
93403
  Klemensiewicz Zenon Pogadanki o jezyku. / Klemensiewicz Zenon. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1966. – 94с.
93404
  Augustyn Adam Poganin. / Augustyn Adam. – Warszawa, 1967. – 234с.
93405
  Zmichowska N. Poganka / N. Zmichowska. – Krakow : Nakladem Krakowskiej spolki wyd-czej, 1930. – 183 s.
93406
  Zmichowska N. Poganka / N. Zmichowska. – Warszawa : LSW, 1976. – 182 s.
93407
  Perry Jacques Poganskie zycie / Perry Jacques; Przelozyla K.Byczewska. – Warszawa : Czytelnik, 1968. – 320s.
93408
  Freville Jean Poglady Marksa i Engelsa na literature i sztuke / Freville Jean. – Warszawa, 1956. – 160с.
93409
  Strumillo Tadeusz Poglady na muzyke kompozytorow polskich doby przedchopinowskiej. Oginski-Elsner-Kuprinski / Strumillo Tadeusz. – Warszawa, 1960. – 196с.
93410
  Slowikowski Tadeusz Poglady na nauczanie historii w Polsce w wieku XVIII oraz dydaktyczna koncepcja Joachima Lelewela / Slowikowski Tadeusz. – Krakow, 1960. – 152с.
93411
  Paternu Boris Pogledi na slovensko knjizevnost / Paternu Boris. – Ljubljana
1. – 1974. – 485с.
93412
  Paternu Boris Pogledi na slovensko knjizevnost / Paternu Boris. – Ljubljana
2. – 1974. – 464с.
93413
  Szewczyk Wilhelm Pogodne noce / Szewczyk Wilhelm. – Warszawa, 1955. – 208с.
93414
  Stawinski J.S. Pogon za Adamem / J.S. Stawinski. – Warszawa, 1963. – 186с.
93415
   Pogranicza i konteksty literatury polskiego sredniowiecza. – Wroclaw i i., 1989. – 352с.
93416
  Kurczab Henryk Pogranicza sztuk i konteksty literatury pieknej / Kurczab Henryk. – Rzeszow : Wyd-wo WSP, 2001. – 319s. – ISBN 83-7262-186-1
93417
  Paukszta Eugeniusz Pogranicze / Paukszta Eugeniusz. – Warszawa, 1961. – 534с.
93418
  Sieron-Galusek Pogranicze : o odradzaniu sie kultury / Dorota Sieron-Galusek, Lukasz Galusek. – Wroclaw : KEW, 2012. – 215 s., [12] арк. фотогр. – Алф. покажч.: c. 209-214. – Бібліогр.: с. 197-208. – ISBN 978-83-61617-23-5
93419
   Pogranicze jako problem kultury: Materialy konferencji naukowej Opole 13-14, I.1993 r.. – Opole, 1994. – 181с.
93420
  Babinski Grzegorz Pogranicze polsko-ukrainskie : Etnicznosc. Zroznicowanie religijne. Tozsamosc / Babinski Grzegorz. – Krakow : NOMOS, 1997. – 279 s. – Bibliogr.: s. 256-267. – ISBN 8385527524
93421
   Pogranicze z Niemcami a inne pogranicza Polski // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 2015. – 286 s. – ISSN 0239-6661
93422
  Zycki L. Pogromca piratow / L. Zycki. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1971. – 526 s.
93423
  Cooper J.F. Pogromca zwierzat. / J.F. Cooper. – Warszawa, 1973. – 607с.
93424
  Gierallowski Jerzy Pogrzeb Iwa. / Gierallowski Jerzy. – Warszawa, 1977. – 187с.
93425
  Mrstik Vilem Pohadka maje. / Mrstik Vilem. – Praha, 1963. – 348с.
93426
  Wolker Jiri Pohadky : Сказки / Wolker Jiri. – Москва : Изд-во лит-ры на иностр. яыках, 1953. – 44 s.
93427
   Pohadky narodu Sovetskeho Svazu. – Brno, 1957. – 52с.
93428
  Kubatova Marie Pohadky pro poskolaky. / Kubatova Marie. – Hrad Kralove, 1968. – 60с.
93429
  Halek Vitezslav Pohadky z nasi vesnice. / Halek Vitezslav. – Praha, 1956. – 118с.
93430
   Pohadky z tisice a jedne noci. – Praha, 1956. – 78с.
93431
  Erben K.J. Pohadky. / K.J. Erben. – Praha, 1968. – 48с.
93432
  Erben Karel Jaromir Pohadky. / Erben Karel Jaromir. – Praha, 1976. – 187с.
93433
  Illyes Gyula Poharaim / Illyes Gyula. – Budapest, 1967. – 768с.
93434
  Bojar Pavel Pohled do te kotliny / Bojar Pavel. – Praha, 1986. – 299с.
93435
  Hornicek Miroslav Pohlednice z Benatek / Hornicek Miroslav. – Praha, 1971. – 149с.
93436
  Hoffmeister Adolf Pohlednice z Ciny / Hoffmeister Adolf. – 2 rozsirene vyd. – Praha, 1956. – 219с.
93437
  Kocourek Rostislav Pohreb Mrtve reky / Kocourek Rostislav. – Praha, 1958. – 148с.
93438
  Chropovsky B. i dr. Pohrebiska zo starsej doby bronzovej na Slovensku / B. i dr. Chropovsky. – Bratislava
1. – 1960. – 386с.
93439
  Krasl Frantisek Pohronie. / Krasl Frantisek. – Martin, 1977. – 196с.
93440
  Possa Mircea Poiana Sibiului. Complex de architectura populara / Possa Mircea, Myhalik Paul. – Bucuresti, 1966. – 44 p.
93441
  Holan Vladimir Poid"se mnou do noci / Holan Vladimir. – Praha, 1982. – 233с.
93442
  Patier Xavier Point d`orgue : Roman / Patier Xavier : Gallimard, 1990. – ISBN 2-07-071803-4
93443
  Osborn Paul Point of no return / Osborn Paul. – New York, 1952. – 181с.
93444
  Cornwell P. Point of origin / Patricia Cornwell. – New York : Berkley books, 1999. – [5], 397 p. – (#1 New York Times bestseller ) ( Berkley fiction). – ISBN 0-425-16986-3
93445
  Cech Eduard Point Sets / Cech Eduard. – Prague : Publ. House of the Czechosl. Ac. of Sciences, 1969. – 272 p.
93446
  Miller Helen Louise Pointers on producing the school play / Miller Helen Louise. – Boston, 1960. – 112с.
93447
   Points of departure: an anthology of nonfiction. – New York, 1985. – 498с.
93448
  Isoda V. Points of references in European Union collective decision-making // XXX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)" : August 14-15, 2017 Vilnius, Lithuania : abstracts : dedicfted to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2017. – P. 63. – ISBN 978-617-7530-07-6
93449
   Points of view : readings in American government and politics / ed.: Robert E. DiClerico, Allan S. Hammock. – 11th ed. – Boston [et al.] : McGraw-Hill, 2009. – XII, 324 p. – На обкл. ред. зазнач. як авт. – ISBN 978-0-07-340390-8
93450
   Points of view: readings in American government and politics. – 4th ed. – New York, 1989. – 348с.
93451
  Chrictie Agatha Poirot investigates / Chrictie Agatha. – Toronto : Bantam books, 1982. – 198p. – (A Hercule Poirot mystery)
93452
  Limnios N. Poisson approximation of processes with locally independent increments with Markov switching / N. Limnios, I.V. Samoilenko // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 89. – Р. 104-114. – ISSN 0868-6904


  In this paper, the weak convergence of additive functionals of processes with locally independent increments and with Markov switching in the scheme of Poisson approximation is investigated. Singular perturbation problem for the generator of Markov ...
93453
  Adamczewski Stanislaw Pojawy motyli w okolicach Warszawy w roku 1934 : Apparitions des lepidopteres dans les environs de Warszawa en 1934 / S. Adamczewski. – Warszawa : [S. n.], 1936. – P. 305-313. – Fragmenta faunistica musei zoologici Polonici, Tom. 2, Nr. 27, Warszawa, 29.IV.1936
93454
  Binkowski Ryszard Pojdziesz ponad sadem / Binkowski Ryszard. – Lodz, 1972. – 163с.
93455
  Brydak D. Pojecia analizy matematycznej w zadaniach / D. Brydak, Eu. Wachnicki. – Krakow : Wyzsza szkola pedag., 1973. – 169 s.
93456
  Szczepanski Jan Jozef Pojedynek / Szczepanski Jan Jozef. – Krakow, 1957. – 206с.
93457
  Wojcik Zygmunt Pojedynek / Wojcik Zygmunt. – Warszawa : Czytelnik, 1977. – 173 s.
93458
  Bronislawski J. Pojedynek. / J. Bronislawski. – Warszawa, 1972. – 167с.
93459
  Baranowski Jerzy Pojezierze Suwalsko-Augustowskie / Baranowski Jerzy, Kucharski Jan Edward. – Warszawa, 1977. – 163с.
93460
  Krudy Gyula Pokhalos palackok: Valogatott elbeszelesek 1894-1908. / Krudy Gyula. – Budapest, 1977. – 618с.
93461
  Morcinek Gustaw Poklad Joanny / Morcinek Gustaw. – 464с.
93462
  Gasparova Eleonora Poklad na Zvonovej hore. / Gasparova Eleonora. – Bratislava, 1967. – 80с.
93463
  Erben Karel Jaromir Poklad. / Erben Karel Jaromir. – Praha, 1958. – 706с.
93464
  Marciniak Jozef Pokladowe urzadzenia diagnostyki technicznej i technika komputerowa kolejowych pojazdow szynowych / Marciniak Jozef. – Radom : Politechnika Radomska, 2001. – 163s. – (Monografie ; №51). – ISSN 1642-5278
93465
  Prokop F.J. Poklady bohyne Caissy / F.J. Prokop. – Praha, 1971. – 272с.
93466
  Linde Gunter Poklady v hlubinach / Linde Gunter, Brettschneider Edmund. – Praha, 1967. – 250с.
93467
  Broniewski Wladyslaw Poklon Rewolucji. – Warszawa : Ksiazka s wiedza, 1978. – 78 s. : il. – Мініатюрне видання
93468
  Wasilewska W. Pokoj na poddaszu / W. Wasilewska. – Warszawa, 1959. – 98 c.
93469
   Pokoj w teorii i praktyce stosunkow miedzynarodowych. – Warszawa : Wyd-wa Uniw. Warszawskiego, 1991. – 407s. – ISBN 83-230-0176-4
93470
  Svobodova Ruzena Pokojny dum / Svobodova Ruzena. – Praha, 1961. – 104с.
93471
  Sutor Julian Pokojowe zalatwianie sporow miedzynarodowych / Sutor Julian. – Wroclaw i i., 1979. – 253с.
93472
  Czeszko Bohdan Pokolenie / Czeszko Bohdan. – Warszawa, 1955. – 223с.
93473
  Czeszko Bohdan Pokolenie / Czeszko Bohdan. – Warszawa, 1974. – 237с.
93474
  Czeszko Bohdan Pokolenie / Czeszko Bohdan. – Warszawa, 1975. – 250с.
93475
  Klodzinska Anna Pokolenie dluznikow. / Klodzinska Anna. – Warszawa, 1973. – 245с.
93476
  Hertova Yvette Pokorena revoluce / Hertova Yvette. – Praha, 1977. – 193с.
93477
  Fritsch K. Pokornys Pflanzenkunde : fur die unteren Klassen der Mittelschulen / K. Fritsch. – Wien : Tempsky, 1919. – VIII, 1018 S.
93478
  Taufer Jiri Pokracovani priste: poezie z let 1967-1978 / Taufer Jiri. – Praha, 1982. – 169с.
93479
  Herdan-Zuckmayer Alice Pokraka : Dzieje osobliwego spadku / Herdan-Zuckmayer Alice; Przel.F.Przybylak. – Warszawa : Czytelnik, 1976. – 182s.
93480
  Kucera Jan Pokrokove tendence v ceskem filmu v obdobi 1920 az 1938. / Kucera Jan. – Praha, 1971. – 74с.
93481
   Pokroky fysiky pevnych latek. – Praha
3. – 1956. – 129 с.
93482
  Andres Stefan Pokusa Synezjosa / Andres Stefan. – Warszawa, 1975. – 366с.
93483
  Andres Stefan Pokusa Synezjosa / Andres Stefan. – Warszawa, 1975. – 366с.
93484
   Pokusne studie o mozkovem edemu. – Praha : ceskoslovenske Akademie Ved, 1955. – 123s.
93485
  Falkowska Wanda Pol prawdy. / Falkowska Wanda. – Krakow, 1976. – 268с.
93486
  Putrament Jerzy Pol wieku / Putrament Jerzy. – Warszawa, 1961. – 342с.
93487
  Putrament Jerzy Pol wieku / Putrament Jerzy. – Warszawa
1. – 1962. – 384с.
93488
  Putrament Jerzy Pol wieku / Putrament Jerzy. – Warszawa
2. – 1962. – 348с.
93489
  Bidwell George Pol wieku literatury angielskiej / Bidwell George. – Krakow, 1957. – 447с.
93490
  Giertych J. Pol wieku polskiej polityki : Uwagi o polityce Dmowskiego i polityce polskiej lat 1919-1939 i 1939-1947 / J. Giertych. – London : Zachodnie Niemcy, 1947. – 270 s.
93491
   Pol wieku Teatru "Wybrzeze" : Przedstawienia (1946-1996). – Gdansk : Wyd-wo Uniw. Gdanskiego, 1998. – 440s. : il,. – ISBN 83-7017-788-3
93492
  Putrament Jerzy Pol wieku. Literacy / Putrament Jerzy. – Warszawa, 1971. – 322с.
93493
  Putrament Jerzy Pol wieku. Rapanui / Putrament Jerzy. – Warszawa, 1975. – 326с.
93494
  Slimak Koloman Pol"ovne PSY : Chov vycvik choroby / Slimak Koloman, Duchaj Jozef. – Vyd. 3. – Bratislava : Priroda, 1973. – 422s.
93495
  Mikolajczyk Henryk Pola elektromagnetyczne / Mikolajczyk Henryk. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. – 230S.
93496
  Dygat Stanislaw Pola Elizejskie / Dygat Stanislaw. – Warszawa, 1956. – 144с.
93497
  Knysz-Rudzka Danuta Pola Gojawiczynska / Knysz-Rudzka Danuta. – Warszawa, 1976. – 219 s.
93498
  Urbanczyk Przemyslaw Polabian Slavs and processes of political consolidation // Archaeologia Polona / Polish academy of sciences, Institute of archaeology and ethnology. – Warszawa, 2015. – Vol. 48 (за 2010) : Special theme: archaeology of the slavs. Marek Dulinicz in memoriam. – P. 245-256. – ISSN 0066-5924
93499
  Fijalkowski Wieslaw Polacy i ich potomkowie w historii Stanow Ziednoczonych Ameryki. / Fijalkowski Wieslaw. – Warszawa, 1978. – 207с.
93500
  Torzecki Ryszard Polacy i ukraincy : Sprawa ukrainska w czasie 2І wojny swiatowej na terenie 2 Rzeczypospolitej / Torzecki Ryszard. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 1993. – ISBN 83-01-11126-7
93501
  Kozak S. Polacy i ukraincy : w kregu mysli i kultury pogranicza : epoka romantyzmu / Stefan Kozak. – Warszawa : WUW, 2005
93502
  Smolinski J. Polacy internowani w Szwajcarii (1940-1945) : Dokumenty prawno-organizacyjne. Wykaz internowanych / J.Smolinski; Akad. Swietokrzyska im. J.Kochanowskiego w Kielcach. – Warszawa : PAT, 2003. – 346s.,6k.il. : il. – ISBN 83-914712-3-3
93503
  Osadczy Wlodzimierz Polacy na Ukrainie dzisiaj : Informator / Osadczy Wlodzimierz. – Warszawa : Towarzystwo naukowe Polska-Wschod. – ISBN 83-87334-10-3
Cz.1 : Federacja organizacji polskich na Ukrainie. – 2000. – 63s. : 7 l.il.
93504
  Tabis Jan Polacy na Uniwersytecie Kijowskim. 1834-1863 / Tabis Jan. – Krakow, 1974. – 179с.
93505
  Lehr H. Polacy spod znaku rodla. (С пластинкой) / H. Lehr, E. Osmanczyk. – Warszawa, 1972. – 323с.
93506
  Dabrowski Jan Polacy w Anglii i o Anglii. / Dabrowski Jan. – Krakow, 1962. – 334с.
93507
  Krol Waclaw Polacy w bitwie o Atlantyk. / Krol Waclaw. – Warszawa, 1974. – 152с.
93508
  Galczynska-Kilanska Kira Polacy w Kraju Polksiezyca / Galczynska-Kilanska Kira. – Krakow, 1974. – 226с.
93509
   Polacy w Odessie = Поляки в Одесі = Poles in Odessa : studia interdyscyplinarne / [Wydzial Filologiczny Uniwersytetu w Bialymstoku, Katedra Badan Filologicznych "Wschod-Zachod" in.] ; red. nauk. Jaroslaw Lawski, Natalia Maliutina, Robert Szymula. – Bialystok ; Odessa : Prymat, Mariusz Slliwowski, 2021. – 429, [4] s. : портр., фот. – Зміст парал. пол. та англ. - Резюме парал. англ., нім., укр., рус. – Бібліогр.: с. 431-433 та в підрядк. прим. – (Colloquia Orientalia Bialostocensia : Literatura/Historia : nauk. ser. wydawnicza ; 44 ; Studia odeskie ; t. 5). – ISBN 978-83-7657-395-3
93510
  Najdus W. Polacy w rewolucji 1917 roku. / W. Najdus. – Warszawa, 1967. – 375с.
93511
   Polacy w Skandynawii. – Lublin : Wydawnictwo ``Panta``, 1997. – 436s. – ISBN 83-86195-30-4
93512
  Grzelonski Bogdan Polacy w stanach zjednoczonych Ameryki. 1776-1865 / Grzelonski Bogdan. – Warszawa, 1976. – 235с.
93513
   Polacy w walce o niepodleglosc Ukrainy 1920. – Warszawa : Agencia wydawnicza i reklamowa AKCES, 1997. – 84, [ 2 ] s. : foto
93514
  Sulek Zdzieslaw Polacy w wojnie o niepodleglosc Stanow Zjednoczonych 1775-1783 / Sulek Zdzieslaw. – Warszawa, 1976. – 277с.
93515
  Pastusiak Longin Polacy w zaraniu Stanow Zjednoczonych / Pastusiak Longin. – Warszawa, 1977. – 204с.
93516
  Dzieszynski Ryszard Polak, wegier... : Millenium przyjazni / Dzieszynski Ryszard. – Warszawa : Polonia, 1988. – 118,[32}s. : 32s. il. – ISBN 83-7021-060-0
93517
   Poland. – Warszawa, 1977. – 325с.
93518
  Hughes G. Poland : complying with EU environmental legislation / Gordon Hughes, Julia Bucknall. – Washington : World Bank, 2000. – [7], 52 p. – (Wold Bank Technical Paper ; N 454 ; Europe and Central Asia Environmentally and Socially Sustainable Development Series). – ISBN 0-8213-4595-8
93519
   Poland : landscape, art, history / introduction: Andrzej Nowak ; [texts written by Anna Siedlik et. al. ; editor-in-chief: Lukasz Gawel]. – Krakow : Wydaw. Kluszczynski, 2009. – 343, [1] s. : il. – ISBN 978-83-7447-091-9
93520
  Palasz-Rutkowska Ewa Poland and Japan - the impact of the Cold War on Bilateral Relations // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2020. – 147, z. 3. – P. 619-635. – ISSN 0083-4351
93521
   Poland and Ukraine in the 1930s and 1940s : documents from the Archives of the secret services / The Inst. of nat. remembrance - Commiss. of the prosecution of crimes against the Polish nation [etc.] ; [ed. comm.: J. Bednarek et al. ; transl.: P.D. Rypalski et al.]. – Lodz ; Warsaw ; Kiev : Inst. Pamieci Narodowej, 2012. – 814, [32] с. : іл., табл. – Алф. покажч.: c. 773-815. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-83-63695-01-9
93522
  Paradysz J. Poland and Ukraine in the Light of Paradysz"s Beriod Fertility Model / J. Paradysz, K. Paradysz // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Р. 40-46. – (Економіка ; вип. 4 (169)). – ISSN 1728-3817


  The article reflects research issues, which are currently considered to be of utmost importance in methodology of period fertility analysis. In the cohort analysis we dispose many possibilities to describe human reproduction process. The period ...
93523
   Poland and Ukraine. Poles and Ukrainians : relations after 1990 / Polish Acad. of Arts and Sciences ; ed. by V. Horbatenko, A. Kastory ; transl. of texts from Polish into English M. Atallah & Z. Landowski ; transl. of texts from Ukrainian into English by Z. Landowski. – Krakow : Polish Academy of Arts and Sciences, 2021. – 199, [1] p. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-83-7676-337-8
93524
  Walicki A. Poland between East and West : The controversies over self-definition and modernization in partitioned Poland: The August Zaleski lectures, Harvard University, 18-22 April 1994 / Andrzej Walicki; Harvard university. Ukrainian research institute. – Cambridge : Harvard univ. press, 1994. – 61 р. – (Harvard papers in Ukrainian studies / Harvard Ukrainian research institute; Editorial board G.G.Grabowicz, R.A.De Lossa a.o.). – ISBN 0-916458-71-7
93525
  Dessberg F. Poland in European in the French Historical and Political Research // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2013. – Vol. 14, Nr 51, Spring : Mitteleuropa and the heritage of past. – P. 46-61. – ISSN 1586-4197
93526
   Poland in figures 1944-1958. – Warszawa, 1959. – 72 p.
93527
  Kundera J. Poland in the European Single Market / Jaroslaw Kundera // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3198 : Poland in the European Single Market / J. Kundera. – P. 1-229, [ 1 ] : tab. – Bibliogr.: p. 225-229. – ISBN 978-83-229-3073-1. – ISSN 0239-6661
93528
  Malinowska I. Poland labour migrations: conditions and consequences in the socio-economic and law perspective // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – С. 142-147. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 5). – ISSN 2707-8620
93529
  Koczan M. Poland"s energy security in the process of energy transformation // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 146. – С. 37-44. – ISSN 2308-6912
93530
   Poland"s homage to Shakespeare : Commemorating the fourth centenary of his birth : 1564-1964. – Warszawa, 1965. – 248 s.
93531
   Poland. Land. History. Culture. An outline. – Warszawa, 1959. – 158с.
93532
  Makarychev A. Poland:EU Presidency as an Incentive to Reconsider Polish Identity? / A. Makarychev, V. Vasilenko // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 2). – С. 17-18
93533
  Szeptycki A. Poland’s Membership in Nato: Political and Military Aspects // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – Р. 36-43. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 35). – ISSN 2078-4333
93534
  Szeptycki A. Poland’s membership in the European Union and the Polish-Ukrainian relations / Andrzej Szeptycki // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 120, (ч. 2). – P. 4-11. – ISSN 2308-6912


  The membership in the European Union and the relations with Ukraine are two important directions of Polish foreign policy. The membership in the EU is perceived as a confirmation of the success of Poland"s transformation and the crucial factor of its ...
93535
  Duskova Marie Polanka voni jarem / Duskova Marie. – Praha, 1955. – 170с.
93536
   Polarimerty of galilean satellites of jupiter near opposition in 2012-2014 / S. Zaitsev, N. Kiselev, V. Rosenbush, F. Velichko, N. Kolesnikov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – P. 49-51. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1/2 (21/22)). – ISSN 1728-3817


  We present results of new polarimetric observations of Galilean satellites of Jupiter Io, Ganymede, Europe, and Callisto carried out during 2012-2014. We used 2.6-m Shain telescope (Nauchny, Crimean Astrophysical Observatory) and 1-m RCC telescope ...
93537
  Topchylo A.S. Polarimetric properties of lactose isomers / A.S. Topchylo, Yu.O. Myagchenko // Seventeenth International Young Scientists Conference "Optics & Higs Technology Material Science SPO 2016" : ski. works : Oct. 27-30, 2016, Kyiv, Ukraine : devoted to 100th anniversary of the optical society / "Optics & High Technology Material Science SPO 2016", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2016. – P. 208
93538
   Polarimetric remote sensing of solar system objects / Mishchenko M.I. [ a. o. ] ; Nat. Acad. of Sciences of Ukraine ; National aeronautics and space a.o. – Kiev : Academperiodyka, 2010. – 292 p. – ISBN 978-966-360-134-2
93539
   Polarimetry of Saturnian satellite Enceladus / S.V. Zaitsev, N.N. Kiselev, V.K. Rosenbush, S.V. Kolesnikov, D.N. Shakhovskoy // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2015. – Vol. 5, iss. 1. – Р. 29-32. – ISSN 2227-1481


  We present results of polarimetric observations of Saturn"s moon Enceladus carried out from April 14, 2010 to April 13, 2013 in WR spectral band (550-750 nm). We used 2.6-m telescope equipped with a one-channel photoelectric photometer-polarimeter ...
93540
  Weldon Fay Polaris and other stories / Weldon Fay. – Harmondsworth : Penguin books, 1985. – 237 p.
93541
   Polarization of е- in the reaction п+ р - е- + K at 1130 MeV/c. – Berkshire, Chilton, Didcot, 1968. – 22с.
93542
  Kolomiets I.S. Polarization properties of longitudinally inhomogeneous dichroic medium / I.S. Kolomiets, S.N. Savenkov, Ye.A. Oberemok // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv, 2015. – Vol. 18, № 2. – Р. 193-199. – ISSN 1560-8034


  Polarization properties of longitudinal inhomogeneous medium with linear and elliptical dichroism based on differential Jones matrix are considered. Properties of privileged polarizations have been analyzed. The integral Jones and Mueller matrices of ...
93543
  Kunsky Josef Polarlicht uber Vulkaninseln. Auf Island und den Faroer. / Kunsky Josef. – Lpz., 1958. – 240с.
93544
  Spalenka Milos Polarograficke methody v metalurgii / Spalenka Milos. – Praha, 1954. – 244с.
93545
   Polarographie und chemische Konstitution organischer Verbindungen. – Berl., 1957. – 448с.
93546
   Polaronen. Ubersetzung aus dem russischen. – Berlin, 1961. – 108 с.
93547
  Ciechocinska Maria Polczenie klasy robotniczej w Polsce. 1929-1939. Studia i materialy / Ciechocinska Maria. – Warszawa, 1965. – 348с.
93548
  Csete M. Pole cities: economic development enhancers and limits. Case of two Hungarian regional centres / M. Csete, M. Szabo // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (1). – Р. 97-100. – ISSN 1728-6220
93549
  Tarnawski S. Pole elektryczne / S. Tarnawski, B. Kiczma; Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Powstancow Slaskich w Opolu. – Opole : Wydawnictwa Skryptowe, 1974. – 107 s. – (Materialy pomocnicze do wykladow z przedmiotu "Elektrotechnika Teoretyczna")
93550
  Safjan Z. Pole niczyje / Zbigniew Safjan. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1978. – 268 s. – (Kolekcja polskiej literatury wspolczesnej)
93551
  Vancura V. Pole orna a valenca / V. Vancura. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1953. – 177 s.
93552
  Storm Theodor Pole Poppenspaler und andere Erzahlungen / Storm Theodor. – Berlin
Band. 1. – 1956. – 268с.
93553
  Litwin Jakub Polemiki osiemnastowieczne. Linguet Holbach i ich adwersarze / Litwin Jakub. – Warszawa, 1961. – 172с.
93554
  Sadlej Joanna Polempiryczne metody chemii kwantowej CNDO, INDO, NDDO / Sadlej Joanna. – Warszawa, 1977. – 310с.
93555
  Bednarz Klaus Polen / Bednarz Klaus, Hirth Peter. – Munchen, 1991. – 231с.
93556
   Polen aktuell / Droth Alf, Grimm, Frank-Dieter, Haase Annegret // Daten - Fakten - Literatur zur Geographie Europas / Institut fuer Laenderkunde. – Leipzig, 2000. – N 6. – 120 S.:Il.
93557
   Polen Deutschland und die Oder-Neisse Grenze. – Berl., 1959. – 1068с.
93558
  Ede C. van Polen tussen twee polen : indrukken uit een land in tweestrijd / Chris van Ede. – Franeker : Wever, 1983. – 176 blz. : ill. – ISBN 90 6135 367 Х
93559
   Polen. Von der Ostsee bis zu den Karpaten. – Berlin, 1975. – 247с.
93560
  Schneider Rolf Polens Hauptstadte / Schneider Rolf, Fischer Arno. – Poznan, Krakow, Warszawa, 1975. – 151с.
93561
  Caldwell Erskine Poletko Pana Boga / Caldwell Erskine; Przelozyl B. Zielinski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1959. – 235s. – (Powieszi 20 wieku)
93562
   Polevoj Boris. Vyhen. Metodicky material. – Praha, 1956. – 34с.
93563
   Police sur les mendians, les vagabonds, les joeurs, de profession, les intrigans, etc. – Pfris, 1764. – 349с.
93564
  Isaieva I. Police Training in The System of Professional Training for Federal Police Force in Germany // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 4. – P. 54-59. – ISSN 2308-4081


  Навчання поліції в системі професійної підготовки федеральних поліцейських сил у Німеччині.
93565
  Rogers Rupp Police writing : a guide to the essentials / Kelly Rogers Rupp. – Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, 2005. – XVII, 190 p. : ill. – ISBN 0-13-098189-3
93566
  Vcelicka Geza Policejni hodina / Vcelicka Geza. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1961. – 682 s.
93567
  Andrzejewski Jerzy Polici i diamnet. / Andrzejewski Jerzy. – Warszawa, 1974. – 342с.
93568
  Suknark K. Policies to increase health inducing behavior Thailand / K. Suknark, J. Sirisrisakulchai, S. Sriboonchitta // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (184). – P. 463-470. – ISSN 1993-6788
93569
   Policies to promote competitiveness in manufacturing in Sub-Saharan Africa. – Washington : International Monetary Fund, 2001. – 142p. – (Development centre seminars with the IMF and the AERC). – ISBN 92-64-18705-7
93570
   Policies toward China: views from six continents. – New York a.o., 1965. – 528с.
93571
  Litwinski Robert Policja panstwowa w wojewodztwie lubelskim w latach 1919-1939 / Litwinski Robert. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2001. – 336s. – ISBN 83-227-1759-8
93572
  Uhnak D. Policjanci / Dorothy Uhnak; Przelozyla Z. Uhrynowska-Hanasz. – Warszawa : PIW, 1977. – 561 s.
93573
  Bartlett Ruhl Policy and power: two centuries of American foreign relations / Bartlett Ruhl. – New York, 1969. – 302с.
93574
   Policy for innovation: a discussion paper on incubator management for universities. – Paris, 1992. – 37с.
93575
  Loznytsia S. Policy of reconciliation as a prevention of inter-ethnic conflicts // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 221-222
93576
   Policy recommendations on economic and institutional reforms 2009 / Blue ribbon analytical and advisory centre. – Kyiv : s.n., 2009. – 120 p.
93577
  Miller M. Polifoniczna powiesc reportazowa // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2011. – Nr 2 (45). – C. 87-100. – ISSN 1641-0920
93578
  Simionescu C. Polimeri biocompatibili si biologic activi / C. Simionescu, V. Gorduza. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1980. – 479с.
93579
  Simionescu C.I. Polimeri Biocompatibili si Biologic Activiti / C.I. Simionescu, Corduza Valeria. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1980. – 479s.
93580
  Ceausescu Elena Polimerizarea stereospecifica a izoprenului / Ceausescu Elena. – Bucuresti, 1979. – 306с.
93581
  Czaja Krystyna i i. Polimeryzacja anionowo-koordynacyjna zwiazkow winylowych / Krystyna i i. Czaja. – Opole, 1984. – 144с.
93582
  Mironenko A. Poliovirus infection problems in Ukraine / A. Mironenko, A. Fesenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 27-29. – (Біологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Поскольку на сегодня прекращение циркуляции вирусов полиомиелита в мире остается актуальным вопросом, для контроля над состоянием защищенности населения Украины от полиовурусной инфекции, исследовано уровень антител в сыворотке крови здорового ...
93583
  Zabek M. Polish-African Love Relationships // Ethnologia Polona / Polish academy of sciences, Institute of archaeology and ethnology. – Poznan, 2015. – Vol. 36. – P. 137-154. – ISSN 0137-4079
93584
  Varenytsya O. Polish-czech philosophical connections of the XIV - XVII centuries // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 71
93585
  Sukhareva Svitlana Polish-language political prose of the Baroque era: a question about the genre // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2019. – R. 20, nr. 1 (42). – P. 115-128. – ISSN 1640-7806
93586
  Clowes D. Polish-Ukrainian bilateral trade relations (2006-2011): growth in the exchange of goods endowed with higher levels of technology // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 308-314 : tabl., fig. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
93587
  Kpczynski Andrzej Polish and American English consonant phonemes / Kpczynski Andrzej. – Warszawa, 1977. – 126с.
93588
  Grzesik Ryszard Polish and Hungarian Historical Tradition in the Hungarian-Polish Chronicle // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2021. – 148, z. 4. – P. 649-659. – ISSN 0083-4351
93589
   Polish archaeological abstracts. – Poznan. – ISSN 0137-4885
Vol. 19. – 1992
93590
   Polish archaeological abstracts. – Poznan. – ISSN 0137-4885
Vol. 20. – 1992
93591
  Jakubiec A. Polish Commercial Law in the Time of Transformation and European Integration. Chosen Aspects // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 75-83. – ISSN 1993-0909
93592
  Olszowska Karolina Wanda Polish Contributors to the Modern Turkish State // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2021. – 148, z. 4. – S. 813-823. – ISSN 0083-4351
93593
   Polish ecological bibliography for 1970. – Warszawa, 1972. – 332с.
93594
  Wrochna A. Polish experience in sharing the geoinformation resources (OGNIWO) / A. Wrochna, S.F. Polawski // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (94). – C. 42-47 : фото. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2311-9780
93595
  Rogulska O. Polish Experience of Polish Language Teachers’ Training / O. Rogulska, O. Tarasova // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2019. – Т. 9, вип. 2. – P. 19-25. – ISSN 2308-4081
93596
  Zagoruiko L. Polish experience of usage innovative methods of teaching foreign languages / L. Zagoruiko, T. Kapeliushna // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman, 2017. – № 1 (31), january - march. – С. 57-62. – ISSN 2306-5532


  Польський досвід використання інноваційних методів навчання іноземних мов.
93597
  Bortnikov V. Polish Factor in the Policy of the Russian Power in Right-Bank Ukraine (the End of the Eighteenth Century – 1830s) / V. Bortnikov, A. Bortnikova, N. Pavlikha // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (551), березень - квітень. – C. 142-151. – ISSN 0130-5247
93598
  Pochyly P. Polish foreign policy in the official documents: "Address by the Minister of Foreign Affairs on the goals of Polish foreign policy in 2014" versus "Polish foreign policy priorities 2012 - 2016" - comparasion // Between Western and Eastern Europe : political studies: past and the present / eds. Stefan Dudra a. Piotr Pochyly. – Chicago : [s. n.], 2015. – P. 67-76. – ISBN 978-0-692-58561-0
93599
  Pfeifer Kasper Polish futurism and project of emancipation // Prace polonistyczne / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2020. – Ser. 75. – S. 87-106. – ISSN 0079-4791
93600
   Polish journal of philosophy. – Krakow : Jagiellonian university. – ISSN 1897-1652
Vol.1, N 2. – 2007
93601
   Polish medical students attitudes towards simulation based training as a tool in medical education / J. Kocor, M. Krowka, J. Lewandowska, S. Kocor, T.Z. Zuzak, M. Halgas // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Chernivtsi international medical conference (CIMEC) 2017"2" : м. Чернівці 05 груд. 2017 р. / "Chernivtsi international medical conference (CIMEC) 2017"2", мiжнap. нayк.-пpaкт. кoнф. – Чернівці : Технодрук, 2017. – P. 15-16. – ISBN 978-617-7611-01-0


  Про ставлення польських медиків до навчання на основі симуляції як інструменту медичної освіти.
93602
  Ziemianin K. Polish model of the electronic protocol // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 3. – Р. 28-32
93603
  Cetera W. Polish printing in the transition period // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2015. – Nr 3 (62). – S. 75-87. – ISSN 1641-0920
93604
  Coghen Monika Polish Readings of Byron"s Epitaph on Boatswain // Studia litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2014. – 9. – P. 7-16. – ISBN 978-83-233-3787-4. – ISSN 1897-3035
93605
   Polistyren. – Warszawa, 1962. – 326с.
93606
  Яровий Д. Politcal prospects of Kyrgyzstan in the dimension of Central Asian security vacuum // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 86-88
93607
   Politechnika Czestochowska 1949-1959. Dziesieciolecie dzialalnosci. – Czestochowa, 1960. – 230с.
93608
   Politechnika Krakowska. 1946-1976. – Krakow, 1976. – 491с.
93609
   Politechnika Poznanska : dzieje polskiego wyzszego szkolnictwa technicznego w Poznaniu 1919-2009 / pod red. H. Ganinskiej. – Poznan : Wydaw. Politechniki Poznanskiej, 2009. – 222, [ 1 ] s. : il. – 90 lat Politechniki Poznanskiej. – ISBN 978-83-7143-834-9
93610
  Trujanovski V. Politica de Gran Bretana en torno a los armamentos nucleares / V. Trujanovski. – Moscu, 1988. – 151с.
93611
  Markovic Brana Politica dohodaka i sindikati. Iskustvo Velike Britanije / Markovic Brana. – Beograd, 1972. – 362с.
93612
  Saizu Ioan Politica economica a Romaniei intre 1922 si 1928 / Saizu Ioan. – Bucuresti, 1981. – 207с.
93613
  Ivanov Igor Politica externa a Rusiei in epoca globalizarii / Ivanov Igor. – Bucuresti : Editura Fundatiei culturale Romane, 2003. – 495p. – ISBN 973-577-363-5
93614
  Bazilevici K.V. Politica externa a Statului Centralizat Rus. In a doua jumatata a secolului al XV led / K.V. Bazilevici. – Bucuresti, 1955. – 454с.
93615
  Savater F. Politica para amador / F. Savater. – 10 a. edicion. – Barcelona : Ariel, S.A., 1995. – 238 p. – ISBN 84-344-1109-1
93616
  Ciobanu Veniamin Politica si diplomatie in secolul al 17-lea : Tarile Romane in raporturile polono-otomano-habsburgice (1601-1634) / Ciobanu Veniamin. – Bucuresti : Edit. Acad. Romane, 1994. – 248p. – ISBN 973-27-0438-1
93617
   Politica social del PCUS. – Moscu, 1988. – 224с.
93618
  Yanauer M. Political-religios conflict in Alexandria in the second half of the 5th century // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – P. 49
93619
  Sasin V. Political absenteeism of Ukrainian youth: reasons and approaches to the solution // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 184-185
93620
  Tyda A. Political activities of the Organization for the Defence of Lemkivshchyna in America // Between Western and Eastern Europe : political studies: past and the present / eds. Stefan Dudra a. Piotr Pochyly. – Chicago : [s. n.], 2015. – P. 119-131. – ISBN 978-0-692-58561-0
93621
   Political and economic democracy. – New York : Norton, 1937. – 336 p.
93622
  Kovalyova T.V. Political and legal aspects of state language policy formation: Czech experience for Ukraine // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 2 (22), march 2020. – С. 76-90. – ISSN 2414-0562
93623
  Melnyk V. Political anthropology of the evolution of ethnic organisms and the notion of nation // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 54-56
93624
  Yasko L. Political aspect of music culture // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 23-25
93625
  Bohachevsky-Chomiak Political communities and gendered ideologies in contemporary Ukraine : The Vasyl and Maria Petryshyn memorial lecture, Harvard university, 26 April 1994 / Martha Bohachevsky-Chomiak; Harvard university. Ukrainian research institute. – Cambridge : Harvard university, 1994. – 27 р. – (Harvard papers in Ukrainian studies / Harvard Ukrainian research institute; Editorial board: G.G.Grabowicz, R.A. De Lossa a.o.). – ISBN 0-916458-72-5
93626
  Tkach O. Political component of the activities of the volunteer movement as an institution of civil society in Ukraine // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 159-160
93627
  Karaban V.I. Political correctnes in ukrainian-english translation: the use of gender-neutral words / V.I. Karaban, N.M. Rudnytska // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Відп. ред.: І.В. Смущинська ; Редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (3). – P. 211-219


  The article deals with the problem of using politically correct genderneutral words in translation from Ukrainian into English. Suggested are several ways of avoiding gender-specific lexis in English translations. У статті розглядається проблема ...
93628
   Political economy. – Moscow : Progress, 1983. – 677 p.
93629
   Political economy : A study aid. – Moscow : Progress, 1985. – 272S. – (Guides to the social sciences). – ISBN 5-01-000452-6
93630
   Political economy and the changing global order / Van Apeldoorn, A. Baker, M. Bernard, M. Beeson, Sh. et al. Breslin; [van Apeldoorn B. et al.] ; ed. by Richard Stabbs a. Geoffrey R.D. Underhill. – 2nd ed. – Oxford : Oxford University Press, 2000. – X, 422 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 0-19-541464-0
93631
  Nikitin P.I. Political economy foundations / P.I. Nikitin. – Moscow, 1983
93632
  Kulikov Alexander Political Economy. / Kulikov Alexander. – Moscow, 1989. – 287с.
93633
  Campbell E.W. Political economy. A simple cutline / E.W. Campbell. – Sydney. – 72с.
93634
  Abalkin L. Political economy: a short course. / L. Abalkin. – M., 1983. – 424с.
93635
   Political economy: A study aid. – M., 1988. – 272с.
93636
  Parry Gereint Political Elites / Parry Gereint. – New York, 1969. – 169с.
93637
  Beitz Charles Political Equality: An Essay in Democratic Theory / Beitz Charles. – Princeton, 1989. – 253с.
93638
  Chi S.P. Political exchange risk in Japanese economy // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – P. 308-316. – ISSN 1993-6788
93639
  Austin Erik Political Facts of the United States Since 1789. / Austin Erik. – New York, 1986. – 518с.
93640
  Бусол О.Ю. Political games, або Створення Державного бюро розслідувань в Україні / Олена Бусол ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Самміт-Книга, 2017. – 231, [1] с. : табл. – Зміст парал. укр, англ. – Бібліогр.: с. 214-231 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7434-78-7
93641
  Nomad Max Political heretics: from Plato to Mao Tse-tung / Nomad Max. – Ann Arbor, 1968. – 367с.
93642
  Kohn Hans Political Ideologies of the Twentieth Century / Kohn Hans. – 3d ed. revised. – New York, 1966. – 309с.
93643
  Nosovets V. Political institutions as factors of development of political tolerance // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 152
93644
  Pavliuk Al. Political Instruments and its Impact on European Climate Change Programme // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – P. 192-197. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
93645
  Romanyuk O.I. Political Journalism as a Direction of Information Activity / O.I. Romanyuk, I.P. Kovalenko // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – C. 70-78. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 57). – ISSN 2410-5333
93646
   Political Kisszotar. Masodik, bovitett kiadas, 1974. – 293с.
93647
  Dziatkivska O. Political language as a means of symbolic politics // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 163-163
93648
  Musat Mircea Political life in Romania 1918-1921. / Musat Mircea, Ardeleanu Ion. – Bucuresti, 1982. – 259с.
93649
  Lipset Seymour Martin Political man : The social bases of politicas / Lipset Seymour Martin. – Garden city; New York : Anchor books; Dubleday, 1963. – 477p.
93650
  Wilson H.P. Political management : redefining the public sphere / H.P. Wilson. – Berlin: New York : de Gryter, 1985. – vii,316p.
93651
  Grebonozhko Eu. Political mechanisms of formation and use of human capacity in the public administration system: conceptualization of the experience // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 199
93652
  Kharyshyn M. Political Neo-Rusynism as an Element of the Russian Hybrid War Against Ukraine and the Countries of Eastern Europe // Зовнішні справи / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи", ТОВ "Наукові журнали" ; голов. ред. Т.В. Сидорук ; редкол.: В. Власенко, Н. Комілова, О. Патапас [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 32, № 2. – С. 36-44. – ISSN 2663-2675
93653
  Huntington Samuel Political order in changing societies / Huntington Samuel. – New Haven; London, 1968. – 488с.
93654
  Abbott David Political parties / Abbott David, Rogowsky Edward. – Chicago, 1971. – 539с.
93655
  Christian William Political parties and ideologies in Canada: liberals, conservatives, socialists, nationalists / Christian William, Campbell Colin. – London a.o., 1974. – 213с.
93656
   Political parties and national integration in Tropical Africa. – Berkeley - Los Angeles, 1964. – 730с.
93657
  Plakhtiy T.O. Political parties as subjects of traditional activities in a postmodern society (archetypal approach) // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 1 (21), january 2020. – С. 236-251. – ISSN 2414-0562
93658
  Zeigler Harmon Political parties in industrial democracies : Imagining the masses / Zeigler Harmon. – Itasca : Peacock, 1993. – 9,378p. – ISBN 0-875801-361-5
93659
  Michels Robert Political parties: a sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy / Michels Robert. – New York, 1968. – 379с.
93660
  Abbot David Political parties: leadership, organisation, linkage. / Abbot David. – Chicago, 1971. – 539с.
93661
  Panebianco Angelo Political parties: organization and power / Panebianco Angelo. – Cambridge a.o., 1988. – 318с.
93662
  Pavlova O.Y. Political party as a derivative of the TV show in contemporary Ukraine: cultural technology of image versus ideology // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. М. Рогожа ; редкол.: Р. Сапенько, С. Оборська, О. Бойко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (10). – С. 61-66. – ISSN 2616-9967


  The author analyzed the TV show "Servant of the People" and how it influenced the functioning process of political parties in Ukraine through the prism of the correlation of ideological and technological practices in the TV show. The methodology of the ...
93663
  Trush T. Political philosophy of William of Ockham // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 39-41. – (Філософія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  The purpose article will deal with the works by William of Ockham, an English scholastic philosopher Franciscan. Interconnection of the thinker"s philosophical views with his political judgments is highlighted. The tasks and duties of the Church and ...
93664
  Pivneva L. Political Portrait of a University Professor: Some Tendencies in the Globalization Era // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 64-71. – (Серія "Питання політології" ; вип. 35). – ISSN 2220-8089


  Політичний портрет університетського професора: деякі тенденції в епоху глобалізації.
93665
  Bushanska V. Political potential of feminine identity in postfeminist conditions // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – P. 18-19
93666
  Hook Sidney Political power and personal freedom : Critical studies in democracy, communism, and civil rights / Hook Sidney. – New York : Collier books, 1965. – 336p.
93667
  Moore Barrington Political Power and Social Theory / Moore Barrington. – New York, 1965. – 243 p.
93668
  Brzezinski Zbigniew Political Power. / Brzezinski Zbigniew, Hungtington Samuel. – New York, 1966. – 461с.
93669
  Brzezinski Zbigniew Political Power. / Brzezinski Zbigniew, Hungtington Samuel. – New York, 1971. – 461с.
93670
  Lopata M. Political Preferences of the Ukrainian National Minority in Poland in the Elections to the European Parliament // Humanitarian vision : науковий журнал / Lviv Polytechnic National University ; ed. board: І. Karivets, Y. Turchyn, О. Pankiv [et al.]. – Львів, 2021. – Vol. 7, N 2. – С. 8-15. – ISSN 2411-8060


  Пояснено політичні преференції української національної меншини в Польщі на виборах до Європейського Парламенту. Проаналізовано політичні преференції української національної меншини на чотирьох виборах до Європейського парламенту у 2004, 2009, 2014 та ...
93671
  Kuznets T. Political repressions against Polish intellectual class in the Uman region in the 1920s-1930s of the 20 th century / T. Kuznets, O. Skus // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 2 (30), квітень - червень. – С. 146-154. – ISSN 1998-4634
93672
  Huszar George B.de Political science / George B.de Huszar, Stevenson Thomas. – Paterson, 1959. – 226с.
93673
  Pivneva L.N. Political science for medical students : tutorial for course in political science for the school of medicine / L.N. Pivneva ; Min. of education and science of Ukraine, V.N. Karazin Kharkiv Nat. Univ. – Kharkiv : V.N. Karazin Kharkiv National University, 2016. – 258, [2] p. : ill., tab. – В кінці кн. надвип. дані надано укр. мовою. - Glossary of concepts: p. 246-249. – Бібліогр.: с. 250-258 а також в підрядк. прим. – ISBN 978-966-285-295-0
93674
   Political Science: The State of the Discipline. – Washington, 1983. – 614с.
93675
  Dymarski M. Political Situation of Ethnic Minority Groups in Independent Montenegro // Studia srodkowoeuropejskie i balkanistyczne / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 2017. – T. 26. – P. 205-219. – ISSN 2451-4993
93676
  Madiar I. Political socialization in Ukraine: campaign // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 59
93677
   Political Sociology: Selected Essays. – New York a.o., 1967. – 274с.
93678
  Vasik Yu.A. Political Speech: Rhythm and Rhetoric // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Відп. ред.: І.В. Смущинська ; Редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (3). – P. 188-198


  The article focuses on the study of rhythmic organization of the English political speech, which is predetermined by its communicative pragmatic dominant, genre peculiarities, and the interaction of two anthropocentres. The role of rhythm in ...
93679
  Mykhailenko O.O. Political speeches in translation: an outstanding Churchill // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 68 (1). – С. 78-95. – ISSN 2520-6397
93680
  Shawanda A.S. Political terms and expressions / A.S. Shawanda, A.S. Kalik. – K., 1971. – 84с.
93681
  Abbo John Political thought: men and ideas / Abbo John. – Westminster, 1960. – 452с.
93682
  Abbo John Political Thought: men and ideas / Abbo John. – Westminster, 1960. – 452с.
93683
  Brusylovska O. Political transformations in the post-soviet states: methodological approaches and research problems // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (29). – P. 11-17. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439


  Політичні трансформації у пострадянських державах: методологічні підходи та проблеми дослідження.
93684
  Vinas Angel Political transition and Civil Society: the Spanish experience // Россия и Запад : ист. опыт ХІХ-ХХ веков / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории РАН ; [отв. ред. А.О. Чубарьян ; сост. М.А. Липкин ; редкол.: М.А. Липкин, А.С. Намазова, А.В. Толстиков и др.]. – Москва : ИВИ РАН, 2008. – P. 181-186. – ISBN 978-5-94067-261-6
93685
   Politicka a hospodarska spoluprace Ceskoslovenska a Sovetskeho Svazu. Fakta a data. – Praha, 1971. – 81с.
93686
  Tigrid Pavel Politicka emigrace v atomovem veku / Tigrid Pavel. – Praha, 1990. – 137с.
93687
  Hrubes Jiri Politicke a nabozenske rozpory v Evrope v dobove publicistice 1590-1617 / Hrubes Jiri. – Praha, 1974. – 155с.
93688
  Hasek Jaroslav Politicke a socialni dejiny strany mirneho pokroku v mezich zakona. / Hasek Jaroslav. – Praha, 1963. – 311с.
93689
  Hasek Jaroslav Politicke a socialni dejiny strany mirneho pokroku v mezich zakona. / Hasek Jaroslav. – Praha, 1977. – 316с.
93690
  Grospic Jiri Politicke a statni zrizeni CSSR / Grospic Jiri. – Praha, 1973. – 183с.
93691
  Paligoric Ljubomir Politicke doktrine levice u Latinskoj Americi / Paligoric Ljubomir. – Beograd, 1972. – 464с.
93692
  Starcevic Ante Politicki spisi / Starcevic Ante. – Zagreb, 1971. – 630с.
93693
  Strossmayer J.J. Politicki spisi. Rasprave, clanci, govori, memorandumi / J.J. Strossmayer, F. Racki. – Zagreb, 1971. – 561с.
93694
  Kvaternik Eugen Politicki spisi. Rasprave, govori, clanci, memorandumi, pisma. / Kvaternik Eugen. – Zagreb, 1971. – 621с.
93695
   Politickoekonomicky slovnik. – Bratislava, 1974. – 377с.
93696
  Varga Y. Politico-economic problems of capitalism / Y. Varga. – Moscow : Progres s publishers, 1968. – 330s
93697
  Lipsius Justus Politicorum sive civilis doctrinae libri sex / Lipsius Justus; Mit einem Vorwort hrsg. von W.Weber. – Hildesheim; Zurich; New York : Olms, 1998. – 25,[85],584,[92]S. – Nachdruck der Ausgabe Frankfurt /M., 1704. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B. Fabian u.a. ; Fachgebiet Geschichte und Politik). – ISBN 3-487-10664-7
93698
  Morgenthau H.J. Politics among nations : the struggle for power and peace / H.J. Morgenthau. – 3-d ed. – New York : Alfred A. Knopf, 1965. – 630, XXIII p. : ill. – Bibliogr.: p.597-610
93699
  Deutsch K.W. Politics and government : How people decide their fate / K.W. Deutsch. – Boston a.o. : Houghton Mifflin, 1970. – 12, 439 p. : ill.
93700
   Politics and government : a brief introduction / Dragnich Alex, Graham Lawrence, Rasmussen Jorgen, Tsurutani Taketsugu. – 2nd ed. – Chatham : Chatham house publ., 1987. – 11,228p. – ISBN 0-934540-49-8
93701
  Proektor Daniil Politics and Power: Military and Politics Questions of International Security / Proektor Daniil. – Moscow, 1989. – 63с.
93702
  Lewytzkyj B. Politics and society in Soviet Ukraine : 1953-1980 / Borys Lewytzkyj. – Edmonton : Univ. of Alberta, Canadian inst. of Ukrainian studies, 1984. – 219 p. : tab. – (The Canadian library in Ukrainian studies). – ISBN 0-920862-51-4
93703
  Lane Politics and Society in Western Europe / Lane, Jan-Erik, Ersson Svante. – London a.o., 1987. – 369с.
93704
  Palamarja O. Politics ans Tourism in MSSR: a Case Study of the Tourists from the Socialist Republic of Romania (1964-1979) // Codrul Cosminului : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava, 2015. – P. 261-286. – (New series ; vol. 21, no. 2). – ISSN 1224-032X
93705
  Fox Paul Politics Canada: problems in Canadian government / Fox Paul. – 2nd ed. – Toronto a.o., 1966. – 396с.
93706
   Politics in America: Members of Congress in Washington and at Home. – Washington, 1983. – 1734с.
93707
  Townsend James Politics in China / Townsend James, Womack Brantly. – 3 Edit. – Boston, Toronto, 1986. – 464с.
93708
  Rose Richard Politics in England: Persistence and Change / Rose Richard. – 4 Edit. – Boston; Toronto, 1986. – 421с.
93709
  Ehrmann Henry Politics in France / Ehrmann Henry. – 4th ed. – Boston, Toronto, 1983. – 376с.
93710
  Barghoorn Frederick Politics in the USSR / Barghoorn Frederick, Remington Thomas. – 3 edit. – Boston, 1986. – 26с.
93711
   Politics in Western Europe. – 2nd ed. – Starford, 1991. – 438с.
93712
  Pye Lucian Politics, personality, and nation building: Burma"s search for identity. / Pye Lucian. – New Haven, London : Yale University Press, 1963. – 307 p.
93713
   Politics: Canada. – N.Y., Toronto, London, 1963. – 344с.
93714
  Aristoteles Politik / Aristoteles; ubersetzt und erlautert von Dr. Carl Stahr, Dr. Adolf Stahr. – Berlin : Langenscheidt, 1894. – 461,[13],114 S. – В кн. також: Staat der Athener/ Aristoteles
93715
  Havlicek Borovsky Karel Politik a novinar. (Vybor z dila). / Havlicek Borovsky Karel. – Praha, 1956. – 559с.
93716
   Politik im Krieg. 1914-1918. Studien zur Politik der deutschen herrschenden Klassen im ersten Weltkrieg. – Berl., 1964. – 254с.
93717
  Punder H. Politik in der Reichskanzlei : Aufzeichnungen aus den Jahren 1929-1932 / Hermann Punder; Hrsg. T.Vogelsang. – Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1961. – 179 S. – (Schriftenreihe der Vierteljahrshefte fur Zeitgeschichte / Im Auftrag des Instituts fur Zeitgeschichte hrsg. von H.Rothfels, T.Eschenburg; Red.: M.Broszat ; 3)
93718
  Dankert Jochen u.a. Politik in Westeuropa. Integrations-prozesse vom Ende des zweiten Welkrieges biz zur Gegenwart. Mit 3 Kart., 22 T. und 10 Strukturschem / J. Dankert u.a. – Berlin : Deut Verl.der Wissenschafte, 1975. – 481 s. – Перед загл. авт.: J. Dankert, W. Ersil, K.-H. Werner
93719
   Politik und Krieg in unserer Zeit. – Berlin, 1969. – 108с.
93720
  Wallas G. Politik und Menschliche Natur / G. Wallas. – Jena : Eugen Diederichs Verlag, 1911. – VII, 189 S. – 1.-4. Tausend. – (Politische Bibliothek)
93721
  Sekulovic Aleksandar Politika i socijalisticko samoupravno drustvo / Sekulovic Aleksandar. – Beograd, 1972. – 42с.
93722
  Bauer Julien Politique et religion / Bauer Julien. – Paris : Presses Universitaires de France, 1999. – 127 p. – (Que sais-je?). – ISBN 2 -13 -04902 -39
93723
   Politique fiscale et investissements internationaux. Declaration adoptee par le Conseil de le CCI (Mai 1961) et rapport de sa Commission des Questions fiscales. – Paris, 1961. – 36с.
93724
  Moser Ernst Politische Geistesmenschlichkeit / Moser Ernst. – Memmingen, 1977. – 354с.
93725
   Politische Grundwissen. – Berlin, 1972. – 585с.
93726
   Politische Okonomie. Vorkapitalistische Produktionsweisen. Allgemeine Gesetzmassigkeiten der Entwicklung des Kapitalismus. – Berlin
1. – 1976. – 821с.
93727
  Einhold Otto Politische Okonomie: Geschrieben fur die Jugend / Einhold Otto, Stiemerling, Karl-Heinz. – Berlin, 1986. – 383с.
93728
  Schottmann Christian Politische Schlagworter in Deutschland zwischen 1929 und 1934 / Schottmann Christian. – Stuttgart : Heinz, 1997. – 604S. – (Stuttgarter Arbeiten zur Germanistik /Hrsg. von U. Muller, F. Hundsnurscher, C.Sommer, ISSN Nr.342). – ISBN 3-88099-347-5
93729
  Muntzer Thomas Politische Schriften. / Muntzer Thomas. – Halle, 1950. – 104с.
93730
   Politische un okonomische Geographie. Einfuhrung. – Berl., 1956. – 574с.
93731
  Beier Red Politisches Bilderbuch / Beier Red. – Berlin, 1959. – 128 S.
93732
  Kaufmann Hans Politisches Gedicht und klassische Dichtung. H. Heine. Deutschland. Ein Wintarmarchen. / Kaufmann Hans. – Berlin, 1959. – 220с.
93733
  Orlovska L. Politisko terminu vardkopas anglu-latviesu-krievu valoda. Macibu lidzeklis / L. Orlovska. – Riga, 1977. – 92с.
93734
  Orlovska L. i i. Politisko terminu vardkopas anglu-latviesu-krievu valoda. Macibu lidzeklis / L. i i. Orlovska. – Riga, 1978. – 164с.
93735
   Politologia Polski
93736
   Politologia Wroclawska : Ksiega jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Politologii Uniwersytetu Wroclawskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2194. – 194. – (Politologia ; N 27). – ISSN 0867-7409
93737
  Woznica Rafal Polityczne aspekty zarzadzania kryzysem migracyjnym w Bugarii w latach 2013-2016 // Studia srodkowoeuropejskie i balkanistyczne / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 2017. – T. 25. – S. 291-306. – ISSN 2451-4993
93738
  Kustra E. Polityczne problemy tworzenia prawa / E.Kustra; Uniw. M.Kopernika. – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika, 1994. – 165s. – (Rozprawy / Uniw. M.Kopernika). – ISBN 83-231-0567-7
93739
  Matera P. Polityczny i ekonomiczny wymiar rozbieznosci amerykansko-europejskich w dobie kryzysu energetycznego (1973-1974) // Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz, 2010. – T. 81. – S. 291-318. – ISSN 0081-6841
93740
  Gudowski Janusz Polityka agrarna w krajach rozwijajacych sie / Gudowski Janusz. – Warszawa, 1985. – 130с.
93741
  Skowronek Jerzy Polityka balkanska Hotelu Lambert (1833-1856) / Skowronek Jerzy. – Warszawa, 1976. – 278с.
93742
  Piwarski Kazimierz Polityka europejska w okresie pomonachijskim. (X.1938-III.1939) / Piwarski Kazimierz. – Warszawa, 1960. – 187с.
93743
  Laczkowski W. Polityka finansowa PRL / W. Laczkowski. – Poznan, 1970. – 151с.
93744
   Polityka gospodarcza Polski Ludowej. – Wyd. 3. znacznie zmienione i rozszerzone. – Warszawa
1. – 1965. – 390с.
93745
  Twarowska K. Polityka kursowa Stanow Zjednoczonych a deficyt handlowy // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2015. – S. 215-232. – (Sectio H: Oeconomia ; vol. 49, 2). – ISSN 0459-9586
93746
  Luczak Czeslaw Polityka ludnosciowa i ekonomiczna hitlerowskich Niemiec w okupowanej Polsce / Luczak Czeslaw. – Poznan, 1979. – 690с.
93747
  Legowska B. Polityka naftowa panstw arabskich Zatoki Perskiej / Blanka Legowska. – Lodz : Ibidem, 2007. – 121, [1] s. : il. – Bibliogr.: s. 119-121. – ISBN 978-83-88679-58-2
93748
  Iwanicki Mieczyslaw Polityka oswiatowa w szkolnictwie niemieckim w Polsce w latach 1918-1939 / Iwanicki Mieczyslaw. – Warszawa, 1978. – 435с.
93749
  Grosfeld Leon Polityka panstw centralnych wobec sprawy polskiej w latach Dierwssej Wojny Swiatowej / Grosfeld Leon. – Warszawa, 1962. – 392с.
93750
  Grosfeld Leon Polityka panstw centralnych wobec sprawy polskiej w latach Dierwszej Wojny Swiatowej / Grosfeld Leon. – Warszawa, 1962. – 392с.
93751
  Kazmierczak Andrzej Polityka pieniezna w gospodarce rynkowej / Kazmierczak Andrzej. – Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2000. – 212s. – ISBN 83-01-13116-0
93752
  Rutkowski Jozef Polityka pieniezno kredytowa jako forma interwencjonizmu panstwowego we wspolczesnym kapitalizmie / Rutkowski Jozef. – Warszawa, 1961. – 224с.
93753
  Trzeciakowski Lech Polityka polskich klas posiadajacych w Wielkopolsce w erze Capriviego. (1890-1894) / Trzeciakowski Lech. – Poznan, 1960. – 160с.
93754
  Jablonski Henryk Polityka polskiej partii socjalistycznej w czasie wojny 1914-1918 r. / Jablonski Henryk. – Warszawa, 1958. – 664с.
93755
  Golon Miroslaw Polityka radzieckich wladz wojskowych i policyjnych na Pomorzu Nadwislanskim w latach 1945-1947 / Golon Miroslaw. – Torun : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2001. – 378s. – ISBN 83-231-1391-2
93756
  Korzeniewska-Wiszniewska Mirella Polityka Republiki Slowenii wobec kryzysu migracyjnego w Europie // Studia srodkowoeuropejskie i balkanistyczne / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 2017. – T. 25. – S. 259-289. – ISSN 2451-4993
93757
   Polityka spoleczna a zdrowie. – Warszawa, 1978. – 470с.
93758
  Semkow Jerzy Polityka szkolna wladz w pogladach spolecznestwa polskiego Galicji (Szkoly ludowe...) // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1973. – 203. – 117s. – (Prace pedagogiczne ; 3)
93759
  Jaskiernia A. Polityka Unii Europejskiej w sprawie zasad pomocy panstwa wobec radiofonii i telewizji publicznej // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2010. – Nr 4 (43). – C. 93-108. – ISSN 1641-0920
93760
  Grzybowski K. Polityka Watykanu 1917-1929 / K. Grzybowski. – Warszawa, 1958. – 76с.
93761
  Moroz Piotr Polityka wschodnia FDP w latach 1961-1970 / Moroz Piotr. – Warszawa-Wroclaw, 1976. – 207с.
93762
  Zenderowski R. Polityka wyznaniowa. Aspekty teoretyczne i egzemplifikacje / Radoslaw Zenderowski, Ryszard Michalak. – Zielona Gora : Pracownia Badan nad Mniejszosciami Narodowymi i Etnicznymi : Morpho, 2018. – 195 s. – Бібліогр.: c. 155-187 та в підрядк. прим. – (Politologia religii). – ISBN 978-83-62352-50-0
93763
  Husar-Poliszuk Polityka wyznaniowa. Konteksty innych polityk publicznych. Austria, Katalonia, Polska / Wioletta Husar-Poliszuk, Bartlomiej Secler, Piotr S. Slusarczyk ; [Pracownia Badan nad Mniejszosciami Narodowymi i Etnicznymi, Instytut Politologii - Uniwersytet Zielonogorski]. – Zielona Gora : Pracownia Badan nad Mniejszosciami Narodowymi i Etnicznymi : Morpho, 2018. – 219 s. – Бібліогр.: с. 197-215 та в підрядк. прим. – (Politologia religii). – ISBN 978-83-62352-56-2
93764
  Dudra S. Polityka wyznaniowa. Wschodnia i ekumeniczna perspektywa eklezjalna / Stefan Dudra, Renata Krol-Mazur, Dorota Maj. – Zielona Gora : Pracownia Badan nad Mniejszosciami Narodowymi i Etnicznymi : Morpho, 2018. – 202 s. : ill., tab. – Бібліогр.: с. 179-191 та в підрядк. прим. – (Politologia Religii). – ISBN 978-83-62352-54-8
93765
  Arystoteles Polityka z dodaniem pseudo-arystotelesowej ekonomiki. / Arystoteles; L. Piotrowicz. – Krakow, 1964. – 448с.
93766
   Polityka zagraniczna panstwa. – Warszawa : Wyd-wa Uniw. Warszawskiego, 1992. – 202s. – ISBN 83-230-0746-2
93767
  Czachor R. Polityka zagraniczna Republiki Bialorus w latach 1991-2011 : studium politologiczne / Rafal Czachor. – Polkowice : Wydawnictwo Dolnoslaskiej Wyzszej Szkoly Przedsiebiorczosci i Techniki w Polkowicach, 2011. – 351 p. – Бібліогр.: c. 323-351 та в підрядк. прим. – ISBN 978-83-61234-72-2
93768
  Georgescu Paul Polivalenta nesesara. / Georgescu Paul. – Bucuresti, 1967. – 384с.
93769
  Schneider H. Polizeigewalt / H. Schneider. – Leipzig, 1972. – 198с.
93770
   Polka "76. – Warszawa, 1976. – 102с.
93771
  Simpson Peggy Polland Gets a Crash Course in Adverstising // Creating a free press in Eastern Europe / J. Jirak, O.V. Johnson, F.L. Kaplan, M. Kayal, B. et al. Kopplova. – Athens : The University of Georgia, 1993. – P. 375-402. – ISBN 0-943089-04-2
93772
  Tsukada M. Pollen et . Extrait : Pollen morphology and identification 3. Modern and fossil tropical pollen with emphasis on Bombacaceae / M. Tsukada; Museum National D"histoire Naturelle. – Paris : Du Museum
V. 5, № 2. – 1964. – 393-462p.
93773
  Batham E.J. Pollicipes spinosus Quoy and Gaimard. II: Embryonic and Larval development / E.J. Batham. – [S. l. : s. n.], 1946. – P. 405-418, pl. 36-43. – Reprinted from the Transactions of the Royal society of New Zealand, V. 75, Pt. 4
93774
  Porter Eleanor Pollyanna / Porter Eleanor. – Warszawa, 1971. – 180с.
93775
  Porter Eleanor Pollyanna / Porter Eleanor. – Harmondsworth, 1984. – 206с.
93776
  Rudnicka Halina Polna sciezka / Rudnicka Halina. – Warszawa, 1972. – 207с.
93777
  Zavada Vilem Polni kviti / Zavada Vilem. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1955. – 99 s.
93778
  Wilkiewicz Z.R. Polnische Exilliteratur 1945-1980 : (Eine Bestandsaufnahme) / Zbigniew R. Wilkiewicz. – Koln; Wien : Bohlau, 1991. – [5], 361 S. – (Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven / hrsg. von H.-B. Harder, H. Rothe in Verbindung mit R. Olesch ; Bd.38). – ISBN 3412056901
93779
   Polnisches Lesebuch : welches prosaische und poetische Auszuge aus den Werken der alteren und neuesten Polnischen Schriftsteller und das zum Uebersetzen derselben notige Worterbuch enthalt, entworken von Thomas v. Szumski. – Breslau : Gedruckt und veriegt dei Wilhelm Gottlieb Korn
2. Theil. – 1821. – 317 S. – Текст вид. польскою мовою
93780
   Polnoc-poludnie. Konflikt czy wspolpraca? = North-South. Conflict or cooperation?. – Warszawa : Wyd-wo SGGW, 2001. – 202s.
93781
   Polnocno-polskie teksty gwarowe. od Kaszub po Mazury. – 74с.
93782
  Cooper J. Polo = A legend of fair women and brave men / Jilly Cooper. – London : CORGI BOOKS, 1992. – 765, [1] p. – (The runaway number one bestseller). – ISBN 0-552-13552-6
93783
   Pologivskiy kaolin deposit: geology, mineral and chemical composition, technological properties / L. Datsenko, M. Hanchuk, Yu. Chebanova, S. Malyuta, O. Mazykina // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 74-84. – (Геологія ; вип. 2 (97)). – ISSN 1728-3817


  The area of the Pologivskiy deposit of kaolins and refractory clays is located on the border of two geological regions: the Azov crystalline massif and the Konksko-Yalynska depression. Precambrian crystalline rocks and sediments of the Cretaceous, ...
93784
   Pologne. Precis de geographie, d"histoire et de culture. – Warszawa, 1959. – 157с.
93785
  Kossanyi B. Polonais et hongrois / Bela Kossanyi. – Paris : Librairie Felix Alcan, 1930. – [3],28 p. : ill.
93786
  Boguszewska H. Polonez / H. Boguszewska, J. Kornacki. – Warszawa, 1955. – 432с.
93787
  Boguszewska H. Polonez / H. Boguszewska, J. Kornacki. – Warszawa
1-2. – 1955. – 432с.
93788
  Boguszewska H. Polonez / H. Boguszewska, J. Kornacki. – Warszawa
3-4. – 1955. – 518с.
93789
   Polonia typographica saeculi sedecimi Zbior podobizn zasobu drukarskiego tloczni polskich XVI stulecia. Fasc. 2. Zeszyt Jan Haller 1505-1525. – Wroclaw-Warszawa-Krakow
2. – 1963. – 30-60с.
93790
   Polonia typographica saeculi sedecimi. Zesz. 3. Florian Ungler Krakow, Pierwsza drukarnia 1510-1516. – Krakow-Wroclaw-Warszawa
3. – 1959. – 40с.
93791
   Polonia wloska : Slownik Polakow i instytucji polskich we Wloszech. – Bydgoszcz. – ISBN 83-7096-413-3
T.1. – 2002. – 130s.
93792
  Kromer Martin Poloniae Martini Kromeri. Lib. 1 // Respublica, siue Status Regni Poloniae, Lituaniae, Prussiae, Livoniae, etc. / diversorum Autorum. – Lugduni Batavorum (Leiden) : Ex officuna Elzeviriana [Elzevir], 1627. – P. 36-122
93793
  Kromer Martin Poloniae Martini Kromeri. Lib. 2 // Respublica, siue Status Regni Poloniae, Lituaniae, Prussiae, Livoniae, etc. / diversorum Autorum. – Lugduni Batavorum (Leiden) : Ex officuna Elzeviriana [Elzevir], 1627. – P. 122-226
93794
   Poloniae merenti : Ksiega pamiatkowa jubileuszu szescsetlecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1400-2000. – Krakow : Uniwersytet Jagiellonski, 2003. – 566,[1]s. : ill., fot. – ISBN 83-912228-6-1
93795
  Кареев Н.И. Polonica : cб. статей по пол. делам. (1881-1905) / Н.И. Кареев. – Санкт-Петербург : тип. М.М. Стасюлевича, 1905. – IX, [3], 268 с. – Библиогр.: "Список работ автора по польской истории и сочинений его, переведенных по-польски" (с. 267-268)
93796
  Кареев Н. Polonica : сборник статей по польским делам (1881-1905) / Н. Кареев. – С.-Петербург : Типография М.М. Стасюлевича, 1905. – IX, [1], 268 с.
93797
  Uruszczak Waclaw Polonica w korespondencji krolowej szwedzkiej Krystyny : w zbiorach Bibliothegue Interuniversitaire w Montpellier / Uruszczak Waclaw. – Krakow : Wyd-wo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2001. – ISBN 83-233-1449-7
93798
  Statorius P. Polonicae grammatices institutio / P. Statorius; Nunc iterum edidit R. Olesch. – [Nachdruck der Ausg. 1568]. – Koln ; Wien : Bohlau, 1980. – 39, 216 S. – (Slavistische Forschungen / Hrsg. von R.Olesch ; Bd.26). – ISBN 3412020796
93799
  Sharipova L. Polonisation and all that, or religious identity and cultural change in Ruthenia: the Union of Lublin and the myths of "polonisation" // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – P. 366-377. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
93800
   Polonistyka zintegrowana. – Rzeszow : Wyd-wo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 2000. – 354s. – ISBN 83-87288-168-3
93801
  Dobroruka Poloopice a opice / Dobroruka, Ludek. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1979. – (Zvirata Celeho Sveta ; 5). – ISBN 203s.
93802
  Halama Vladimir Polovnik rozprava. / Halama Vladimir. – Bratislava, 1958. – 184с.
93803
  Turgenev Ivan Sergejevic Polovnikove zapisky. Rudin, a ine / Turgenev Ivan Sergejevic. – Bratislava, 1977. – 770с.
93804
  Badkowski Lech Polow nadziei. / Badkowski Lech. – Gdania, 1959. – 284с.
93805
  Badkowski Lech Polow nadziei. / Badkowski Lech. – Gdansk, 1974. – 208с.
93806
  Gizycki Kamil Polowania egzotyczne. / Gizycki Kamil. – Wroclaw, 1977. – 229с.
93807
  Lem Stanislaw Polowanie / Lem Stanislaw. – Krakow, 1965. – 144с.
93808
   Polowanie na ludzi. – Warszawa, 1959. – 234с.
93809
  Grygolunas J. Polowanie na slonce / J. Grygolunas. – Warszawa, 1972. – 158с.
93810
  Harasymowicz-Broniuszyc Jerzy Polowanie z sokolem. / Harasymowicz-Broniuszyc Jerzy. – Krakow, 1977. – 102с.
93811
  Malicki A. Polozenie geograficzne miast na Nadbuzu = La situattion geographique des villes du Nadbuze (bassin superieur du Bug) / A. Malicki. – Lwow : Ksiaznica. – 42 p.
93812
  Baranowski Bohdan Polozenie i walka klasowa chlopow w krolewszczyznach woj. Leczyckiego w XVI-XVIII wieku / Baranowski Bohdan. – Warszawa, 1956. – 140с.
93813
  Orlowski Ryszard Polozenie i walka klasowa chlopow w ordynacji zamojskiej w drugie polowie XVIII wieku / Orlowski Ryszard. – Lublin, 1963. – 240с.
93814
   Polozenie ludnosci polskiej na terytorium ZSSR i wschodnich ziemiach II Rzeczy pospolitej w czasie II wojny swiatowej. – Torun, 1990. – 197с.
93815
  Maciejewski Henryk Polozenie robotnikow przemyslowych w Wielkopolsce w latach 1929-1939 / Maciejewski Henryk. – 280с.
93816
  Baranowski J. Polprzewodnikowe uklady impulsowe i cyfrowe / J. Baranowski. – wyd. 2 calc., zmien. – Warszawa : Wydawnictwa naukowo-techniczne, 1976. – 828 s.
93817
  Misiurewicz P. Polprzewodnikowe uklady logiczne / P. Misiurewicz, M. Grybek. – Warszawa, 1975. – P. 299
93818
  Wiecek Adam Polscy artysci wroclawia w wieku XVIII / Wiecek Adam. – Warszawa, 1956. – 60 s.
93819
  Szlachta B. Polscy konserwatysci wobec ustroju politycznego do 1939 roku / B. Szlachta. – Krakow : Wyd-wo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2000. – 472s. – (Biblioteka mysli politycznej ; 29). – ISBN 83-233-1382-2
93820
  Gluszek Zygmunt Polscy olimpijczycy. Leksykon 1924-1972. / Gluszek Zygmunt. – Wyd. 2. – Warszawa, 1976. – 263с.
93821
  Bartelski M.L. Polscy pisarze wspolczesni. Inf. 1944-1970 / M.L. Bartelski. – Warszawa, 1972. – 368с.
93822
  Jedrychowska Barbara Polscy zeslancy na Syberii (1830-1883) : Dzialalnosc pedagogiczna, oswiatowa i kulturalna // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – N 2187 : Polscy zeslancy na Syberii (1830-1883) / L. Dziewiecka-Bokun. – S.1-240. – ISSN 0239-6661
93823
  Butkiewicz Tadeusz Polscy zolnierze Wielkiego Pazdziernika. / Butkiewicz Tadeusz, Slisz Andrzej. – Warszawa, 1987. – 363с.
93824
   Polska-Niemcy-Ukraina w Europie: Narodowe identyfikacje i europejskie integracje w przededniu 21 wieku : Materialy z konferencji naukowej, ktora odbyla sie 13-18 wczesnia 1999 r. na Uniw, Lwowskim. – Rzeszow : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 2000. – 204s. – ISBN 83--7262-073-3
93825
   Polska-Ukraina. 1000 lat sasiedztwa = Польща - Україна, 1000 років сусідства. – Przemysl. – ISSN 0867-1060
T. 2 : Studia z dziejow chrzescijanstwa na pograniczu kulturowym i etnicznym / pod red S. Stepnia. – 1994
93826
   Polska-Ukraina. Wiecej niz sasiedztwo. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego, 2006. – 257 s. – Текст укр., пол. та рос. мовами. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 83-60011-37-0
93827
   Polska-Ukraina: trudne pytania : materialy VII miedzynar. seminarium hist. "Stosunki polsko-ukr. w latach II wojny swiatowej", Luck, 24-26 maja 2000. – Warszawa : Karta ; Zwiatowy Zwiazek Zolnierzy Armii Krajowej ; Zwiazek Ukraincow w Polsce. – ISBN 83-908944-9-1
T. 7 : / [rada nauk.: A. Ajnenkiel et al. ; oprac. red. R. Niedzielko]. – 2000. – 291, [1] p. – Резюме англ. - Index: s. 272-287
93828
   Polska - 75. – Warszawa, 1975. – 767с.
93829
  Odziemkowski J. Polska - Ukraina 1920 / Janusz Odziemkowski, Andrij Rukkas. – [Warszawa] : Oficyna Wydawnicza Volumen, 2017. – 229, [3] s. : ill., phot. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-83-64708-29-9
93830
  Nowak-Kielbikowa Maria Polska - Wielka Brytania w dobie zabiegow o zbiorowe bezpieczenstwo w Europie, 1923-1937 / Nowak-Kielbikowa Maria. – Warszawa, 1989. – 588с.
93831
  Lencewicz Stanislaw Polska / Lencewicz Stanislaw. – Warszawa : Trzaski, Everta i Michalskiego. – 446s.
93832
   Polska : Wielka encyklopedia powszechna PWN. – Warszawa : Naukowe, 1967. – 231 s.
93833
   Polska. – Warszawa, 1975. – 395с.
93834
  Gradowski Ryszard Polska 1918-1939 / Gradowski Ryszard. – Warszawa, 1959. – 264с.
93835
  Czaplinski Wladyslaw Polska a Dania XVI-XX w. / Czaplinski Wladyslaw. – Warszawa, 1976. – 356с.
93836
  Karpinski Wojciech Polska a Rosja : Z dziejow slowianskiego sporu / Karpinski Wojciech. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1999. – 190s. – ISBN 83-227-1360-6
93837
   Polska Akademia Nauk. Instytut zoologiczny. Index zoologorum Poloniae. (Zoologia systematica, faunistica, zoogeographia). – Ed. 2. – Warszawa, 1961. – 12 с.
93838
  Krzyzanowski Julian Polska bajka ludowa w ukladzie systematycznym. / Krzyzanowski Julian. – Wyd. 2. rozsz. – Wroclaw-Warszawa-Krakow
1. – 1962. – 314с.
93839
   Polska bibliografia literacka za lata 1954-1955. – Warszawa, 1978. – 956с.
93840
   Polska bibliografia literacka za rok 1948. – Wroclaw, 1954. – 568с.
93841
   Polska bibliografia literacka za rok 1956. – Wroclaw, 1960. – 724с.
93842
   Polska bibliografia prawnicza. 1944-1959. – Warszawa
1. – 1962. – 344с.
93843
   Polska bibliografia prawnicza. 1944-1959. – Warszawa
3. – 1963. – 689-1194с.
93844
  Wiercinska Janina Polska bibliografia sztuki 1801-1944 / Wiercinska Janina, Liczbinska Maria. – Wroclaw
T. 2 : Rysunek. Grafika. Sztuka ksiazki i druku. – 1979. – 220p.
93845
  Jasiakiewicz Wojciech Polska dzialalnosc propagandowa w Wielkiej Brytanii w dobie powstania styczniowego w swietle korespondencji, pamietnikow, publicystyki i prasy / Jasiakiewicz Wojciech. – Torun : Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 2001. – 228,23k.il. – ISBN 83-231-1340-8
93846
  Lelewela J. Polska dzieje i rzeczy jej / J. Lelewela. – Poznan : Nakl. J. K. Zupanskiego.
T. 16 : Dzieje bibliotek i Historya geografii i odkryc z dodaniem wielu notat i przypisow E. Rykaczewskiego. – 1868. – XII, 553 p.
93847
  Patek A. Polska emigracja niepodleglosciowa w Tel Awiwie po drugiej wojnie swiatowej (1945-1948) // Studia srodkowoeuropejskie i balkanistyczne / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 2016. – T. 24. – S. 99-120. – ISSN 2451-4993
93848
   Polska epika ludowa. – Wroclaw-Krakow, 1958. – 368с.
93849
   Polska filozofia wobec encykliki Fides et ratio : Materialy z konferencij. – Torun : Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 1999. – 318S. – ISBN 83-231-1072-7
93850
  Manczak Witold Polska fonetyka i morfologia historyczna / Manczak Witold. – Lodz-Warszawa-Krakow, 1965. – 170с.
93851
   Polska fraszka i satyra medyczna. – Warszawa, 1961. – 400с.
93852
  Borzecki Kazimierz Polska fraszka i satyra medyczna / Borzecki Kazimierz, Wozniewski Zbigniew. – Warszawa, 1961. – 400с.
93853
  Baginski Henryk Polska i Baltyk. / Baginski Henryk. – Wyd. 3-ie opr. – Warszawa, 1959. – 324с.
93854
  Palasz-Rutkowska Ewa Polska i Japonia po II wojnie swiatowej. W 60. rocznice wznowienia stosunkow oficjalnych // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2017. – 144, z. 4 : Zajrzec za fasade. Studia z najnowszej historii Polski. – S. 793-809. – ISBN 978-83-233-4237-3. – ISSN 0083-4351
93855
   Polska i jej sasiedzi w czasach najnowszych : studia i materialy ofiarowane profesorowi Karolowi Grunbergowi w 70-lecie urodzin. – Torun : Wyd-wo Uniw. M. Kopernika, 1995. – 234 s. : portr. – (Rozprawy / Uniwersytet Mikolaja Kopernika). – ISBN 83-231-0624-X
93856
   Polska i polacy : Studia z dziejow polskiej mysli i kultury politycznej 19 i 20 wieku. – Gdansk : Wyd-wo Uniw. Gdanskiego, 2001. – 564s. – ISBN 83-7017-964-9
93857
  Pronobis Witold Polska i swiat w XX wieku : Lektura pomocnicza dla nauczycieli i uczniow szkol srednich. / Pronobis Witold. – Wydanie popraw.i uzupelnione. – Warszawa : Editions Spotkania, 1996. – 450s. – ISBN 83-86802-11-1
93858
  Nowak A. Polska i trzy Rosje : Studium polityki wschodniej Jozefa Pitsudskiego (do kwietnia 1920 roku) / A. Nowak. – Warszawa : PAN, Instytut historii, 2001. – ISBN 83-86225-44-0
93859
   Polska i Ukraina : W podrecznikach szkolnych i akademickich. – Rzeszow : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2001. – 203s. : 6 tabl. – ISBN 83-7338-010-9
93860
   Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego nastepstwa : Materialy z konferencji naukowej "Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego nastepstwa", Torun,16-18 listopada 1995 r. – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika, 1997. – 562s. – ISBN 83-231-0906-0
93861
   Polska klasa robotnicza. Zarys dziejow. T.1. Cz.2. Lata 1870-1918. Krolestwo Polskie, Bialostocczyzna, Robotnicy polscy w Cesarstwie Rosyjskim. – Warszawa
T. 1, Cz. 2. – 1978. – 993с.
93862
   Polska klasa robotnicza: Zarys dziejow. T.1. Cz.3. Lata 1870-1918. Slask Cieszynski, Polska emigracja zarobkowa w Niemczech, Kultura i obyczaje robotnikow. – Warszawa
T. 1, Cz. 3. – 1978. – 897с.
93863
   Polska krytyka literacka. (1800-1918). – Warszawa
1. – 1959. – 468с.
93864
   Polska krytyka literacka. (1800-1918). – Warszawa
2. – 1959. – 543с.
93865
   Polska krytyka literacka. (1800-1918). – Warszawa
3. – 1959. – 572с.
93866
   Polska krytyka literacka. (1800-1918). – Warszawa
4. – 1959. – 451с.
93867
  Banach Andrzej Polska ksiazka ilustrowana. 1800-1900 / Banach Andrzej. – Krakow, 1959. – 512с.
93868
   Polska kultura muzyczna w XX wieku. – Poznan : Akademia muzyczna im.I.J.Paderewskiego w Poznaniu, 2001. – 163s. – (Muzica practica.Musica theoretica ; 3). – ISBN 83-88392-30-1
93869
   Polska lewica spoleczna wobec oswiaty w latach 1919-1939. (Wybor materialow). – Warszawa, 1960. – 488с.
93870
   Polska literatura mieszczanska XVII wieku. – Wroclaw, 1956. – 226с.
93871
   Polska literatura wspolczesna : interpretacje. – Goleszow : Publisher-innowacje, 2007. – 252 s. – ISBN 83-88704-50-8
93872
  Glombiowski Karol Polska literatury polityczna na Slasku od XVI do konca XVIII w. / Glombiowski Karol. – Katowice, 1960. – 212с.
93873
  Zenczykowski T. Polska lubelska 1944 / Tadeusz Zenczykowski. – 2-е wyd. fotooffsetowe (1 krajowe). – Warszawa : Ed. Spotkania, 1990. – 337, [60]s. : il.
93874
   Polska Ludowa - Zwiazek Radziecki. 1944-1974. Zbior dokumentow i materialow. – Warszawa, 1974. – 653с.
93875
   Polska Ludowa : Slownik encyklopedyczny. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1965. – 483s.
93876
   Polska Ludowa. 1944-1950. Przemiany spoleczne. – Wroclaw i i., 1974. – 471с.
93877
   Polska ludowa. Materialy i studia. – Warszawa
3. – 1964. – 246с.
93878
  Burzynski Roman Polska ma wiecej niz 1000 lat. / Burzynski Roman. – Wroclaw, 1961. – 204с.
93879
   Polska mlodziez - zaburzenia, zagrozenia w aktualnej rzeczywistosci spolecznej. – Bydgoszcz : Wyd-wo uczelniane Akademii Bydgoskiej im.Kazimierza Wielkiego, 2001. – 515s. – ISBN 83-7096-394-3
93880
  Litynska Aleksandra Polska mysl ekonomiczna okresu miedzywojennego / Litynska Aleksandra. – Krakow : Wyd-wo Akad. ekonom. w Krakowie, 2001. – 74s. – ISBN 83-7252-108-5
93881
  Sejnenski Henryk Polska mysl katolicka a fizyka wspolczesna. (1945-1955) / Sejnenski Henryk. – Warszawa, 1956. – 170с.
93882
   Polska mysl polityczna i spoleczna wobec idei marksowskich = Der polnische politische und gesellschaftliche Gedanke angesichts der marx"chen Ideen. – Torun, 1985. – 313с.
93883
   Polska mysl polityczna na ziemiach pod pruskim panowaniem. – Warszawa; Poznan; Torun, 1988. – 280с.
93884
  Jaworski Pawel Polska niepodlegla wobec Skandynawii 1918-1939. 2270 // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – 2237. – S.1-291 : il. – (Historia ; T.145). – ISSN 0524-4498
93885
   Polska novela wspolczesna. – [ Krakow ] : literackie. – (B-ka literatury 30-lecia)
1. – 1975. – 379 s.
93886
   Polska nowela wspolczesna. – Warszawa, 1961. – 376с.
93887
   Polska nowela wspolczesna. – Krakow
1. – 1975. – 379с.
93888
   Polska nowela wspolczesna. – Krakow
2. – 1975. – 428с.
93889
  Holzer Jerzy Polska Partia Socjalistyczna w latach 1917-1919 / Holzer Jerzy. – Warszawa, 1962. – 466с.
93890
  Miodunka Wladyslaw Polska po polsku = Poland in Polish = La Pologne en polonais : Podrecznik jezyka polskiego dla poczatkujacych / Miodunka Wladyslaw, Wrobel Janusz; Uniw. Jagiellonski. – Warszawa : Interpress. – ISBN 83-223-2039-9
Tom 2 : Podstawowe wiadomosci gramatyczne i cwiczenia strukturalne. – 1986. – 134s.
93891
   Polska poezja rewolucyjna 1878-1945. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1966. – 826 s.
93892
  Cyunczuk Rustem Polska profesura w przestrzeni intelektualnej Cesarskiego Uniwersytetu Kazanskiego (1820 - 1870) // Mysla i slowem : polsko-rosyjski dyskurs ideowy XIX wieku / Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia ; рod red. Lukasza Adamskiego i Slawomira Debskiego. – Warszawa : Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia, 2014. – P. 425-452. – ISBN 978-83-935192-3-1
93893
   Polska przegladowa mapa uzytkowania ziemi 1 : 1 000 000. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe
B. cz. : Kartograficzna. – 1969. – 9 map
93894
   Polska satyra mieszczanska. Nowiny sowizczalskie. – Krakow, 1950. – 484с.
93895
  Keblowski Janusz Polska sztuka gotycka. / Keblowski Janusz. – Warszawa, 1976. – 276с.
93896
   Polska sztuka ludowa. – Warszawa, 1974. – 14с.
93897
  Bojko Szymon Polska sztuka plakatu. Poczatki i rozwoj do 1939 roku / Bojko Szymon. – Warszawa, 1971. – 231с.
93898
  Mroczko Teresa Polska sztuka przedromanska i romanska. / Mroczko Teresa. – Warszawa, 1978. – 233с.
93899
   Polska sztuka uzytkowa w 25-lecie PRL. Zwiazek polskich artystow plastykow. – Warszawa, 1972. – 300с.
93900
   Polska sztuka wojenna w czasach Odrodzenia. – Warszawa, 1955. – 286с.
93901
   Polska Ukraina Osadczuk : ksiega jubileuszowa ofiarowana profesorowi Bohdanowi Osadczukowi w 85. rocznice urodzin. – Lublin : UMCS, 2007. – 384 s. : portr., mapy. – Indeks nazwisk: s. 361-381. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-83-227-2625-9
93902
  Chwalewik Witold Polska w "Hamlecie" / Chwalewik Witold. – Wroclaw, 1956. – 122 s.
93903
   Polska w drodze do Unii Europejskiej. – Warszawa : NORPOL, 1997. – 107с. : ill. – ISBN 83-906466-1-7
93904
  Garlinski Jozef Polska w Drugiej Wojnie Swiatowej / Garlinski Jozef. – London : Odnowa, 1982. – 508s. – ISBN 0-903705-47-8
93905
   Polska w kalejdoskopie. – Warszawa, 1977. – 219с.
93906
   Polska w krajobrazach. – Wyd. 2. – Warszawa, 1964. – 208с.
93907
   Polska w latach 1944-1948 : Dokumenty i materialy. – Szczecin : Wyd-wo naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, 1998. – 322s. – ISBN 83-87341-80-0
93908
   Polska w latach 1949-1956 : Dokumenty i materialy. – Szczecin : Wyd-wo naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, 1999. – 251s. – ISBN 83-7341-066-6
93909
   Polska w liczbach 1944-1961. – Warszawa, 1962. – 112с.
93910
   Polska w Liczbach. 1944-1958. – Warszawa, 1959. – 56с.
93911
  Grabski Adrzey Feliks Polska w opiniach obcych 10-13w. / Grabski Adrzey Feliks. – Warszawa, 1964. – 416с.
93912
   Polska w polityce miedzynarodowej (1939-1945): Zbior dokumentow, 1939. – Warszawa, 1989. – 671с.
93913
  Podwysocki T. Polska w swiecie - wiza do przyszkosci / T. Podwysocki. – Warszawa : Iskra, 1978. – 208 s. – (Zycie i nowoczesnosc)
93914
  Parvi Jerzy Polska w tworczosci i dzialalnosci Wiktora Hugo / Parvi Jerzy. – Warszawa, 1977. – 308с.
93915
  Harasymowicz Jerzy Polska weranda. / Harasymowicz Jerzy. – Krakow, 1973. – 114с.
93916
  Sieradzki Jozef Polska wieku XIV. Studium z czasow Kazimierza Wielkiego / Sieradzki Jozef. – Warszawa, 1959. – 380с.
93917
  Kozierowska Urszula Polska wiezi odlegle i bliskie Francja / Kozierowska Urszula, Kocik Stanislaw. – Warszawa, 1978. – 199с.
93918
  Ketrzynski Stanislaw Polska X-XI wieku. / Ketrzynski Stanislaw. – Warszawa, 1961. – 764с.
93919
  Nowak Jan /Jezioranski Zdzislaw/ Polska z oddali : Wojna w eterze - wspomnienia / Nowak Jan /Jezioranski Zdzislaw/. – Londyn : Odnowa. – ISBN 0-903705-64-8
Tom 2 : 1956-1976. – 1988. – 407s.
93920
   Polska zachodnia i polnocna. – Poznan, Warszawa, 1961. – 542с.
93921
  Kolomejczyk Norbert Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, 1948-1986 / Kolomejczyk Norbert. – Warszawa, 1988. – 348с.
93922
  Kuzminski Tadeusz Polska, Francja, Niemcy 1933-1935. / Kuzminski Tadeusz. – Warszawa, 1963. – 260с.
93923
  Adamski Lukasz Polska, Rosja i kwestia ukrainska - stosunki Polakow i Rosjan oczyma Mychajla Dragomanova i Mychajla Hruszewskiego // Mysla i slowem : polsko-rosyjski dyskurs ideowy XIX wieku / Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia ; рod red. Lukasza Adamskiego i Slawomira Debskiego. – Warszawa : Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia, 2014. – S. 357-378. – ISBN 978-83-935192-3-1
93924
   Polska. 1944-1965. 1. 1944-1955. – Warszawa
1. – 1966. – 446с.
93925
   Polska. 1944-1965. 2. 1956-1965. – Warszawa
2. – 1966. – 430с.
93926
   Polska. Informator. – Warszawa, 1974. – 528с.
93927
   Polska. Kraj i ludzie. – Warszawa, 1976. – 209с.
93928
  Ozga-Michalski Jozef Polska. Poemat dla wspolczesnych / Ozga-Michalski Jozef. – Warszawa, 1959. – 56с.
93929
  Kostrowicki J. Polska. Przyroda-osadnictwo-architektura / J. Kostrowicki. – Warszawa, 1972. – 205с.
93930
   Polska. Przyroda. Czlowiek. Gospodarka. – Warszawa, 1974. – 244с.
93931
   Polska. Sladami tysiaclecia. Grunwald i szlak historyczny Warmii i Mazur. – Warszawa. – 14с.
93932
   Polska. Zarys encyklopedyczny. – Warszawa, 1974. – 823с.
93933
  Henryk Arctowski Polski Badacz Polarny. / Henryk Arctowski. – Warszawa, 1960. – 64с.
93934
  Самойлов Юрій Polski Bus прийшов в Україну // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 63 : фото. – ISSN 1998-8044
93935
  Kossakowski Andrzej Polski film animowany. 1945-1974 / Kossakowski Andrzej. – Wroclaw i i., 1977. – 197с.
93936
   Polski Plakat BHP : my friend - the Poster ; L"affiche - mon amie ; Mein freund - das Plakat ; Плакат - мой друг. – Warszawa : Zwiazkowe CRZZ, 1964. – 96 s. : ill.
93937
   Polski Plakat BHP. My friend - The poster. – Warszawa, 1964. – 96с.
93938
  Ryszkiewicz Andrzej Polski portret zbiorowy / Ryszkiewicz Andrzej. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1961. – 208с.
93939
  Sliwinski Stanislaw Polski proces karny przed sadem powszechnym. Zasady ogolne / Sliwinski Stanislaw. – Warszawa, 1959. – 352с.
93940
  Gasiorowski Andrzej Polski ruch sportowy w Republice Litewskiej 1919-1940 / Gasiorowski Andrzej. – Olsztyn : Wyd-wo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego, 2001. – 336s. – ISBN 83-7299-015-8
93941
  Jazdon A. Polski ruch wydawniczy w Wielkim Ksiestwie Poznanskim w latach 1831-1862 / Artur Jazdon ; Urzad wojewodzki w Poznaniu, Wydzial kultury i sztuki. – Warszawa ; Poznan : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1990. – 242 s., [ 1 ] tab. – (Biblioteka kroniki wielkopolski / Komitet red.: M. Frajtak, I. Krol i.i.). – ISBN 83-01-09956-9
93942
  Bachulcki A. i in. Polski slownik archiwalny. / A. i in. Bachulcki. – Warszawa, 1952. – 48с.
93943
   Polski slownik biograficzny. – Wroclaw ; Warszawa ; Krakow
Jagodynski St. - Jan ze Stobnicy. – 1963. – S. 321-480
93944
   Polski slownik biograficzny. – Wroclaw ; Warszawa ; Krakow
12 : Kapostas Andrzej - Klopassa Zrecki Katol. – 1966. – S. 481-640
93945
  Tuwim Julian Polski slownik pijacki i antologia bachiczna / Tuwim Julian. – Warszawa, 1959. – 356с.
93946
  Panek Waclaw Polski spiewnik narodowy / Panek Waclaw. – Poznan : Slowo, 1996. – 318с. : Ill. – ISBN 83-87033-00-6
93947
  Wolski Rafal Polski trop w dziejach Krolewca XV-XVIII wieku: ludzie, ksiegi, wydarzenia // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  W artykule przedstawiono histori? miasta Kr?lewiec, tradycj? dziejopisarstwa miasta oraz jego rol? w kszta?towaniu polskiego dyskursu kulturowego. У статті йдеться про історію міста Королевець (сучасний Калінінград), його літописну традицію та роль ...
93948
   Polski Wujek Sam : Kuplety polskie w Ameryce. – Warszawa : Wydawnictwo Polonia, 1989. – 287s. – ISBN 83-7021-013-9
93949
  Ehrlich Ludwik Polski wyklad prawa wojny XV wieku. Kazanie Stanislawa ze Skarbimierza "De bellis iustis" / Ehrlich Ludwik. – Warszawa, 1955. – 268с.
93950
  Karzarnowicz Jaroslaw Polskie antroponimy i toponimy a kontynuanty praslowianskiego rdzenia *grom-//*gram-//*grm- w jezykach slowianskich // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С.436-440. – ISBN 978-966-2705-45-4


  The article discusses the continuation of Proto-Slavic core *grom-// *gram-// *grm- in Polish anthroponymy and topon- anthroponymy and toponymy. Alternation hits them core grom-//gram-, which some researchers combine phonetic processes in the second of ...
93951
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology. – Lomianki : Instytut Ekologii, Pan oficyna wydawnicza. – ISSN 0032-3764
Vol. 42, № 1/2. – 1995. – Текст англійською мовою


  1997. V. 94, N 4-26
93952
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology. – Lomianki : Instytut Ekologii, Pan oficyna wydawnicza. – ISSN 0032-3764
Vol. 43, № 4. – 1996. – Текст англійською мовою


  1997. V. 94, N 4-26
93953
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology. – Lomianki : Instytut Ekologii, Pan oficyna wydawnicza. – ISSN 0032-3764
Vol. 43, № 3. – 1996. – Текст англійською мовою


  1997. V. 94, N 4-26
93954
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology. – Lomianki : Instytut Ekologii, Pan oficyna wydawnicza. – ISSN 0032-3764
Vol. 43, № 2. – 1996. – Текст англійською мовою


  1997. V. 94, N 4-26
93955
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology. – Lomianki : Instytut Ekologii, Pan oficyna wydawnicza. – ISSN 0032-3764
Vol. 43, № 1. – 1996. – Текст англійською мовою


  1997. V. 94, N 4-26
93956
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology. – Lomianki : Instytut Ekologii, Pan oficyna wydawnicza. – ISSN 0032-3764
Vol. 44, № 4. – 1997. – Текст англійською мовою


  1997. V. 94, N 4-26
93957
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology. – Lomianki : Instytut Ekologii, Pan oficyna wydawnicza. – ISSN 0032-3764
Vol. 44, № 3. – 1997. – Текст англійською мовою


  1997. V. 94, N 4-26
93958
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology. – Lomianki : Instytut Ekologii, Pan oficyna wydawnicza. – ISSN 0032-3764
Vol. 44, № 1/2. – 1997. – Текст англійською мовою


  1997. V. 94, N 4-26
93959
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology : [Quarterly]. – Lomianki. – ISSN 0032-3764
Vol. 45, N 1. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
93960
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology : [Quarterly]. – Lomianki. – ISSN 0032-3764
Vol. 45, N 2. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
93961
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology : [Quarterly]. – Lomianki. – ISSN 0032-3764
Vol. 45, N 3. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
93962
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology : [Quarterly]. – Lomianki. – ISSN 0032-3764
Vol. 45, N 4. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
93963
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology : [Quarterly]. – Lomianki. – ISSN 0032-3764
Vol. 46, N 3/4. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
93964
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology : [Quarterly]. – Lomianki. – ISSN 0032-3764
Vol. 46, N 1. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
93965
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology : [Quarterly]. – Lomianki. – ISSN 0032-3764
Vol. 46, N 2. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
93966
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology : [Quarterly]. – Lomianki. – ISSN 0032-3764
Vol. 47, N 1. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
93967
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology : [Quarterly]. – Lomianki. – ISSN 0032-3764
Vol. 47, N 2. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
93968
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology : [Quarterly]. – Lomianki. – ISSN 0032-3764
Vol. 47, N 3/4. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
93969
   Polskie archiwum hydrobiologii = Polish archives of hydrobiology. – Lomianki : Dziekanow Lesny. – ISSN 0032-3764
Vol. 47, № 3/4. – 2001. – Текст англійською мовою


  1997. V. 94, N 4-26
93970
  Luzny R. Polskie badania nad literatura romantyczna w Rosji / R. Luzny. – [8] s. – Отд. оттиск


  На обкл. № 105078 дарственная надпись: Глубокоуважаемому Профессору А.М. Лобач... от ученика-автора
93971
   Polskie basnie ludowe. – Warszawa, 1956. – 496с.
93972
  Jackiewicz Mieczyslaw Polskie biblioteki "latajace" na Litwie w latach 30. XX wieku // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2017. – R. 18, nr. 2 (35). – S. 163-169. – ISSN 1640-7806


  The author analyses the possibilities of the Deutsch National Bibliothek"s library catalogue. This article discusses the elements of this catalogue, such as the ability to search for publications with the aid of a thesaurus using Dewey"s ...
93973
  Janicki Jerzy Polskie drogi : Opowiesc filmowa / Janicki Jerzy. – Warszawa : Wyd-wa radia i telewizji, 1978. – 279s.
93974
  Terlecki Olgierd Polskie drogi. 2. Pokonani / Terlecki Olgierd. – Warszawa
2. – 1958. – 150с.
93975
   Polskie drogi. Wybor reportazy z lat miedzywojennych. – Warszawa, 1962. – 524с.
93976
  Pikulik J. Polskie gradualy sredniowieczne / J. Pikulik. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu kardynala Stefana Wyszynskiego, 2001. – 456s. – ISBN 83-7232-296-1
93977
  Grygajtis Krzystof Polskie idee federacyjne i ich realizacja w 19 i 20 w. / Grygajtis Krzystof. – Czestochowa : Wyd-wo WSP, 2001. – 620s. – ISBN 83-7098-733-8
93978
  Piatkowski Henryk Polskie malarstwo wspolczesne : szkice i notaty / Henryk Piatkowski. – Petersburg : K. Grendyszynski, 1895. – 300 s.
93979
  Adamczewski J. Polskie miasto Kopernika. / J. Adamczewski. – Warszawa, 1972. – 192с.
93980
   Polskie mity polityczne 19 i 20 wieku. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1994. – 260s. – (Polska mysl polityczna 19 i 20 wieku / Pod red. W.Wrzesinskiego ; 9). – ISBN 83-229-1043-6
93981
  Molik Witold Polskie peregrynacje uniwersyteckie do niemiec 1871-1914 / Molik Witold. – Poznan, 1989. – 314с.
93982
   Polskie piesni patriotyczne. – Warszawa : Podziedlik-Raniowski i Spolka, 1990. – 48с. : ill. – ISBN 83-7083-868-5
93983
  Adamczewski Stanislaw Polskie pismo entomologiczne : Dwie wycieczki motylarskie na Podole (Pologne Meridionale); Przyczynek do znajomosci motyli Mazowsza (Pologne Centrale) / S. Adamczewski. – Lwow : Pierwsza zwiazkowa drukarnia we Lwowie, Lindego 4, 1935. – P. 324-335. – Bulletin entomologique de la Pologne, T.14-15, 1935-1936
93984
   Polskie powstania narodowe na tle przemian europejskich w 19 wieku. – Lublin : Towarzystwo naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego, 2001. – 679s. – (Zrodla i monografie / Tow-wo nauk Katol uniw. Lubelskiego ; №215). – ISBN 83-7306-033-2
93985
  Sluzewski Jerzy i in. Polskie prawo administracyjne / Jerzy i in. Sluzewski. – Warszawa, 1961. – 248с.
93986
  Dawidowicz Waclaw Polskie prawo administracyjne. / Dawidowicz Waclaw. – Warszawa, 1978. – 665с.
93987
  Andrejew Polskie prawo karne w zarysie. / Andrejew, , Igor. – wyd. 4. – Warszawa, 1976. – 498с.
93988
  Andrejew Igor Polskie prawo karne w zarysie. / Andrejew Igor. – Warszawa, 1976. – 498с.
93989
   Polskie prawo panstwowe. – Warszawa
1. – 1960. – 194с.
93990
   Polskie prawo panstwowe. – Warszawa
2. – 1961. – 264с.
93991
  Burda Andrzej Polskie prawo panstwowe. / Burda Andrzej. – Wyd. 6. – Warszawa, 1977. – 387с.
93992
  Homplewicz Januez Polskie prawo szkolne: Zagednienia podotawowe / Homplewicz Januez. – Warszawa, 1984. – 308с.
93993
  Okoniowa Joanna Polskie przyimki gwarowe: Znaczenia przestrzenne i czasowe / Okoniowa Joanna. – Wroclaw i i., 1987. – 264с.
93994
  Grosfeld Leon Polskie reakcyjne formacje wojskowe w Rosji 1917-1919 / Grosfeld Leon. – Warszawa, 1956. – 228с.
93995
   Polskie skrzydla nad swiatem. – Warszawa, 1960. – 455с.
93996
  Adamczyk D. Polskie spoleczne placowki wydawnicze we Lwowie w dobie autonomii galicyjskiej / D. Adamczyk. – Kielce : Wyzsza szkola pedagogiczna im.Jana Kochanowskiego, 1996. – 294s. – ISBN 83-7133-042-1
93997
  Figowa Felicja Polskie stronnictwa burzuazyjne Galicji, Slaska Cieszynskiego i Krolewtwa Polskiego w pierwszej wojnie swiatowej (sierpien 1914 - Sierpien 1915). / Figowa Felicja. – Katowice, 1962. – 337с.
93998
  Bielecki Zygmunt Polskie szable XX w. / Bielecki Zygmunt. – Warszawa, 1980. – 47с.
93999
  Mankowski Tadeusz Polskie tkaniny i hafty XVI-XVIII wieku / Mankowski Tadeusz. – Wroclaw, 1954. – 180с.
94000
   Polskie transgranicza / pod red. Z. Kurcza, A. Saksona // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3108 : Polskie transgranicza / Pod red. Z. Kurcza, A. Saksona. – S. 1-151 : il. – ISSN 0239-6661
<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,