i
eng
UNDP in Ukraine

<< (–10)919293949596979899100(+10) >>
93001
  Mazur Elzbieta "Rozpoznania" : O tworczosci poetyckiej Emila Granata / Mazur Elzbieta. – Rzeszow : Wyd-wo Uniw. Rzeszowskiego, 2001. – 176s. : 5 fot. – ISBN 83-7338-045-0
93002
  Petecki Bohdan "Rubin" przerywa milczenie / Petecki Bohdan. – Katowice : Slask, 1976. – 190s. – ISBN 83-216-03203
93003
   Rok 1968. Necht mluvi fakta. – Praha, 1970. – 63.
93004
  Lesz Mieczyslaw Rok 2000. / Lesz Mieczyslaw. – Warszawa, 1989. – 83.
93005
  Prucha Jan Rok 2000: Budeme cely zivot zaky? / Prucha Jan, Walterova Eliska. – Praha, 1983. – 157.
93006
   Rok dvacaty prvy. – Praha, 1976. – 18.
93007
   Rok Jana Nerudy v datech, obrazech, zapisech a poznamkach. – Praha, 1952. – 276.
93008
  Milosz Czeslaw Rok mysliwego / Milosz Czeslaw. – Paryz : Instytut literacki, 1990. – 281s. – (Biblioteka ""Kultury"" ; T.462). – ISBN 2-7168-0130-4
93009
  Rasinski Jerzy Rok na farmie w Wisconsin / Rasinski Jerzy. – Wyd. 3. – Warszawa, 1975. – 111.
93010
  Glabinski Stanislaw Rok Plonacego Konia. / Glabinski Stanislaw. – Warszawa, 1976. – 281.
93011
  Turlejska Maria Rok przed kleska. (I wrzesnia 1938 - 1 wrzesnia 1939) / Turlejska Maria. – Wyd. 2. rozsz. – Warszawa, 1962. – 488.
93012
  Bunsch Karol Rok tysieczny. / Bunsch Karol. – Krakow
1. – 1961. – 328.
93013
  Bunsch Karol Rok tysieczny. / Bunsch Karol. – Krakow
2. – 1961. – 364.
93014
  Strus Adam Rok w miasteczku / Strus Adam. – Warszawa, 1962. – 116.
93015
  Bratny R. Rok w trumnie / Roman Bratny. – Warszawa : Krajowa agencja wydawnicza: RSW, 1983. – 172 s. – ISBN 83-03-00278-3
93016
  Feuchtwanger Lion Rokak a szoloben. / Feuchtwanger Lion. – Budapest
1. – 1974. – 756.
93017
  Feuchtwanger Lion Rokak a szoloben. / Feuchtwanger Lion. – Budapest
2. – 1974. – 480.
93018
  Liebfeld Alfred Rokfellerowie - lupiezcy czy filantropi? / Liebfeld Alfred. – Wyd. 2. – Katowice, 1977. – 528.
93019
  Moricz Zsigmond Rokonok / Moricz Zsigmond. – Budapest, 1968. – 276.
93020
  Durrell Gerald Rokonom. Rosy. Regeny / Durrell Gerald. – Budapest, 1973. – 268.
93021
  Zimorowich Zimorowic Roksolanki / Zimorowich Zimorowic. – Krakow : Nakladem Krakowskiej spolki wyd-czej, 1924. – 106 s.
93022
  Bazan Mykola Roky / Bazan Mykola. – Praha, 1963. – 108.
93023
  Glazarova Jarmila Roky v kruhu. / Glazarova Jarmila. – Praha, 1956. – 376.
93024
   Rokycansko, 1978. – 165.
93025
  Szegda Anatol Rola euromenedzera w zarzadzaniu europejskim / Szegda Anatol, Klisinski Janusz, Palamarczuk Wilior. – Czestochowa : Czestochowskie wyd-wo naukowe, 2000. – 85s. – Bibliogr.: s.84. – ISBN 83-908686-6-0
93026
  Labuda Gerard Rola i zadania uniwersytetu w nowoczesnej organizacji nauki / Labuda Gerard. – Poznan, 1962. – 33.
93027
  Kurta Henryk Rola i znaczenie reklamy w srodkach informacji masowej. / Kurta Henryk. – Warszawa, 1965. – 138.
93028
  Adamiak Jan Rola kredytu w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ludnosci. / Adamiak Jan. – Torun, 1981. – 175.
93029
  Sedlak W. Rola Krzemu w Ewolucji Biochemicznej Zycia / W. Sedlak. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1967. – 84s.
93030
  Techmanska B. Rola lokalnych bohaterow w edukacji historycznej //   : / . . ; . - . .. ; .: .. ,.. ʳ, .. [ .]. – , 2016. – . 13. – S. 221-236


  Tekst prezentuje mo.liwo.ci wykorzystania na lekcjach Historii i spo.ecze.stwa. Dziedzictwa epok postaci mniej znanych i eksponowanych w Podstawie programowej i podr.cznikach, a zw.aszcza tych zwi.zanych z historia lokaln.. S.owa kluczowe: ...
93031
  Tokarska A. Rola miedzykulturowej komunikacji prawnej Ukrainy w przestrzeni eurointegra cyjnej //  / . .: , , . – ;  : , 2016. – S. 201-205. – ISBN 978-966-8406-98-0
93032
  Sztetyllo Zofia Rola Mirmekionu w zyciu gospodarczym panstwa Bosforskiego w IV-I w.p. n.e / Sztetyllo Zofia. – Warszawa, 1972. – 152.
93033
   Rola nauczycieli lodzkich w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Lodzi. – Lodz : Lodzkie towarzystwo naukowe, 1998. – 554s. – ISBN 83-87749-12-5
93034
   Rola plejstocenskich procesow peryglacjalnych w modelowaniu rzezby Polski / Lodzkie towarzystwo naukowe // Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 1999. – N 75. – S.1-155 : il. – ISSN 0065-1249
93035
  Krygowski Bogumil Rola poznanskiego osrodka geograficznego w integracji ziem zachodnich z macierza. / Krygowski Bogumil. – Poznan, 1971. – 10.
93036
  Rutkowski Miroslaw Rola rozumu w decyzjach moralnych: Etyka Davida Hume"a // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2001. – 2274 : Rola rozumu w decyzjach moralnych: Etyka Davida Hume"a / M. Rutkowski. – S.1-225. – ISSN 0239-6661
93037
  Szustek-Janowska Rola samorzadu doradcw podatkowych w ksztaltowaniu i realizacji polityki podatkowej panstwa w okresie transformacji gospodarczej. Wnioski z polskich doswiadczel po 1989 roku i re komendacje dla Ukrainy //  / . .: , , . – ;  : , 2016. – S. 183-201. – ISBN 978-966-8406-98-0
93038
  Zalewska-Pawlak Miroslawa Rola sztuki w wychowaniu : Polska tradycja pedagogiczna / Zalewska-Pawlak Miroslawa. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego, 2001. – 202s. – (Rozprawy habilitacyjne Uniwersytetu Lodzkiego). – ISBN 83-7171-463-7
93039
  Burdowicz-Nowicka Maria Rola telewizji w nauczaniu. / Burdowicz-Nowicka Maria. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1965. – 184.
93040
  Taszycki Witold Rola Uniwersytetu Jagiellonskiego w dziejach jezyka polskiego . Wyklad w wygloszony w Un-cie Jagiellonskim podczas inauguracji roku akademickiego 1963/64 / Taszycki Witold. – Krakow, 1964. – 42.
93041
  Taszycki Witold Rola Uniwersytetu Jagiellonskiego w dziejach jezyka polskiego . Wyklad w wygloszony w Uniw. Jagiellonskim podczas inauguracji roku akad. 1963/64 / Taszycki Witold. – Krakow, 1964. – 38.
93042
  Bacri Roland Roland Bacri par Roland Bacri. / Bacri Roland. – Paris, 1976. – 188.
93043
  Arioste Roland furieux poeme heroique de L"Arioste / Traduction nouvelle; Par M***. – A Amsterdam : Aux de"pens de la Compagnie
T. 2. – 1766. – 460 . – : Roland Furieux. Tome II


   - , . . - . ӳ. , - .. . . . ; , . . XVIII . - , , . : Roland Furieux, tome ...
93044
  Golovko O. Role and importance of financial planning in market conditions // Գ- :  : / . - - . – , 2013. – . 2 (15). – . 193-196. – ISSN 2306-4994
93045
  Arnaud Charlene Role and Place of Firms in the Management of Cultural Heritage / Arnaud Charlene, Attarca Mourad // Zarzadzanie w kulturze. – Krakow, 2017. – 18, 1. – P. 17-24. – ISSN 1896-8201


  Case Studies of Contemporary Art Foundatons Francois Pinault & Louis Vuitton in France.
93046
  Metalnikov S. Role du systeme nerveux et des facteurs biologiques et psychiques dans l""immunite / S. Metalnikov. – Paris : Masson, 1934. – 166 p.
93047
  Metalnikov S. Role du systeme nerveux et des reflexes conditionnels dans l""immunite / S. Metalnikov. – Paris : Masson, 1931. – 32p. – : Annales de l""institut Paster, T. 46,1931
93048
   Role en structure des economies monetaires en Afrique Tropicale. – N.Y., 1955. – 52.
93049
  Got Jerzy Role Ludwika Solskiego / Got Jerzy. – Wroclaw
10. – 1955. – 470.
93050
   Role of adaptor protein Ruk/CIN85 in carcinogenesis in lewis lung carcinoma in vitro model system / N. Shabas, G. Pasichnyk, D. Gerashchenko, I. Horak, D. Shytikov, D. Petukhov, A. Bazalii, A. Starobubtseva, O. Vashenyuk, M. Yatsenko, A. Zhyvolozhnyi // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 4, july - august. – . 125. – ISSN 2409-4943
93051
  Nadin M. Role of employee empowerment in boosting organizational commitment in public sector organizations of Pakistan / M. Nadin, B. Amir //   : /  ". . ". – , 2015. – 4 (166). – . 294-304 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 40 . – ISSN 1993-6788
93052
  Lokanathan P.S. Role of foreign exchange and finance in India"s development plan / P.S. Lokanathan. – Mysore, 1961. – 40.
93053
  Imran Anwar Mir Role of humor-based advertising in a crisis economi / Imran Anwar Mir, Muhammad Bashir Khan //   : / . . . – , 2012. – 3 (129). – . 406-414 : table., fig. – Bibliogr.: 37 . – ISSN 1993-6788
93054
  Bogatina N.I. Role of hydronium ions in biological effects of weak combined magnetic fields / N.I. Bogatina, N.V. Sheykina // Գ  : - /  , - " 㳿". – , 2014. – . 21, 1/2


  It was revealed that effects of low level of magnetic field"s noise (less than 4?T/Hz0.5) on gravitropic reaction of cress-roots depend on MF frequency. The peak of effects corresponded to cyclotron frequency of 2+ ions for the static component of ...
93055
  Tulin Ural Role of innovation capability and appropriability regime in internationalization: empirical evidence from Turkish firms / Tulin Ural, Songul Kakilli Acaravci //   : / . . . – , 2012. – 2 (128). – . 439-449 : table. – Bibliogr.: 27 . – ISSN 1993-6788
93056
  Uwe Marquard Role of investment in reconstruction process of Eastern Germany // ³ /      . – , 2000. – P. 36-42. – (̳  ; . 16)


   " ͳ. . ...
93057
  Muhammad Arif Role of knowledge integrative capacoty in organizational performance: major corporate sector of Islamabad, Pakistan / Muhammad Arif, Muhammad Aslam Khan //   : /  . – , 2013. – 2 (140). – . 122-131 : table., fig. – Bibliogr.: 41 . – ISSN 1993-6788


   - . ...
93058
  Zima A.V. Role of Nitric Oxide in Antiadrenergic Effect of Adenosine in Rabbit Atrioventricular Nodal Cells // Գ ( ) : - . – , 2000. – . 8, 2. – . 63-71. – ISSN 1023-2427


   . .
93059
   Role of peripheral dopaminergic system in the pathogenesis of experimental colitis in rats / A.I. Prysiazhniuk, M.P. Rudyk, T.M. Chervinska, T.V. Dovbynchuk, I.V. Opeida, L.M. Skivka, G.M. Tolstanova // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry ; edit. board: Komisarenko S.V., Kosterin S.O., Mikosha O.S. [et al.]. – Kyiv, 2017. – Vol. 89, N 4, july - august. – . 56-67. – ISSN 2409-4943
93060
  Balan V.G. Role of portfolio analysis in formation of enterprise competitive strategies / V.G. Balan, M.V. Sytnatskyi //   : / . . . – , 2012. – 5 (131). – . 141-148 : fig. – Bibliogr.: 19 . – ISSN 1993-6788
93061
  Sereda N. Role of spiritual leadership theory in personality shaping of modern manager //  : , , ,  : - / . . - ". -" ; . . . - . .. ; - . – , 2015. – 1. – P. 12-19. – ISSN 2078-7782


   .
93062
  Zhulynska C. Role of the monetary transmission mechanism efficiency in the process of fighting against crises in economy //   : / . . - . , - ; [. .: .. (. .) .]. – , 2010. – . 92, . 1. – P. 76-85


   , . , 䳿 ...
93063
  Krasikova T. Role of universities in the regional innovation system formation / T. Krasikova, D. Ognev, A. Kirilenko //  - XXI : / - ; - . – , 2014. – 3/4 (1). – . 90-92. – ISSN 1728-6220


   .
93064
  Shevchenko J. Role of waal ligases in serum resistance of versinia enterocolitica serotypes 0:3 and 0:8 / J. Shevchenko, V.K. Pozur, M. Skurnik // ̳  : / - ; . . - . . . . – , 2014. – 3 (27). – P. 6-12. – ISSN 2076-0558
93065
   Rolex awards. – Geneva : Rolex SA
2012. – 2012. – .:Rolex awards for enterprise
93066
  Eylau Hans Ulrich Rolf Ludwig. / Eylau Hans Ulrich. – Berl., 1961. – 32.
93067
   . Rolling Stones: " - " //   : - , , . – , 2006. – 7. – . 56-59. – ISSN 1742-2388
93068
  Sauer C.O. Rolnictwo, Jego Poczatki i Rozprzestrzenianie Sie / C.O. Sauer. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1960. – 215s.
93069
  Boldarev N.I. [Boldyrev] Rolul exemplului in educatia copilor / N.I. [Boldyrev] Boldarev. – M., 1951. – 120.
93070
   Rolul fortelor contrarevolutionare in evenimentele din Ungarsia din luna octombrie. – Bucuresti
1. – 1957. – 64.
93071
  Ion-Bordei Ecaterina Rolul lantului alpino-carpatie in evolutia ciclonilor mediteranceni / Ion-Bordei Ecaterina. – Bucuresti, 1983. – 136.
93072
  Borsciucov V.I. Rolul lui V.I. Lenin in formarea concepyiei despre lume si a metodei de cteatie a lui Maxim Gorchi / V.I. Borsciucov. – Bucuresti, 1954. – 68.
93073
   Rolul si functiile dreptului in farirea societatii socialiste multilateral dezvoltate. – Bucuresti, 1974. – 283.
93074
  Lupu N.Gh. Rolul sistemului nervos in patogenia pneumoconiozelor / N.Gh. Lupu, C. Velican. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1953. – 150s.
93075
  Raileanu Metodiu Rolul solventilor in chimie / Raileanu Metodiu. – Bucuresti, 1988. – 207.
93076
  Bruning Elfriede. Rom hauptpostlagernd. / Elfriede. Bruning. – Berl., 1961. – 158.
93077
  Hammel Claus Rom, oder Die zweite Erschaffung der Welt. / Hammel Claus. – Berlin-Weimar, 1976. – 122.
93078
  Urogdi G. Roma / G. Urogdi. – Budapest : Panorama, 1975. – 332 L.
93079
   Roma rights : quarterly journal of the European Roma rights center. – Budapest : European Roma rights center. – ISSN 1417-1503
N 4. – 2001
93080
   Roma rights : quarterly journal of the European Roma rights center. – Budapest : European Roma rights center. – ISSN 1417-1503
N 3. – 2003
93081
   Roma rights : quarterly journal of the European Roma rights center. – Budapest : European Roma rights center. – ISSN 1417-1503
N 2/3. – 2006
93082
   Roma rights : quarterly journal of the European Roma rights center. – Budapest : European Roma rights center. – ISSN 1417-1503
N 4. – 2007
93083
  Caron Raymond Roma triumphans septicollis, qua nova hactenus, et insolita methodo comparativa: tota fides romano-catholica clarissime demonstretur: atque infidelium omnium argumenta diluantur : Argumentum. Aut nulla unquam fuit vera Christi Ecclesia in terris; Aut Romana est: Nulli unquam heretici; Aut Anti-Romani sunt / Authore R. P. Fr. Raymundo Carono Hiberno: Ordinis Minorum Theologo emerito. – Antverpiae (Antverpen) : Apud Viduam Ioanni Cnobari, 1635. – [14], 528, [20] p. –


   . .
93084
  Brosz Robert Romai jog. / Brosz Robert, Polay Elemer. – Budapest, 1974. – 529.
93085
  Pichler Rudolf Romain Rolland / Pichler Rudolf. – Leipzig, 1962. – 60 S.
93086
  Motylova Tamara Romain Rolland / Motylova Tamara. – Moscou, 1976. – 451 p.
93087
  Thibaudet Albert Roman a kritika / Thibaudet Albert. – Praha, 1986. – 455.
93088
  Dyczek Piotr Roman amphorae of the 1nd-3rd centuries AD found on the Lower Danube : Typology / Dyczek Piotr. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. Warszawskiego, 2001. – 386s. : il. – ISBN 83-235-0138-6
93089
  Richmond I.A. Roman Britain / I.A. Richmond. – Harmondsworth, 1977. – 240.
93090
   Roman civilization. 2. The empire. – New York
2. – 1955. – 652.
93091
  Ruseva-Slokoska Ljudmila Roman jewellery: A collection of the National Archaelogical Museum-Sofia / Ruseva-Slokoska Ljudmila. – London, 1991. – 219.
93092
  Shadi Bartsch Roman Literature: Translation, Metaphor & Empire // Daedalus : journal of the Americal academy of arts and sciences / American academy of arts and sciences. – Cambridge, 2016. – Vol. 145, Nr 2. – P. 30-39. – ISSN 0011-5266
93093
  Vastetova Ilka Roman o presernu / Vastetova Ilka. – Ljubjana : Drzavna Zalozba Zlovenije, 1975. – 461 p.
93094
  Paustovskij K. Roman o zivote / K. Paustovskij. – Praha
1-3. – 1972. – 720 s.
93095
  Paustovskij K. Roman o zivote / K. Paustovskij. – Praha
4-6. – 1972. – 596 s.
93096
  Kebric Robert Roman people / Robert B.Kebric. – 3rd ed. – Mountain View a.o. : Mayfield, 2001. – 26,339 p. : ill. – ISBN 0-7674-1707-0
93097
  Kebric R.B. Roman people / Robert B. Kebric. – 4th ed. – Boston [et al.] : McGraw-Hill, 2005. – XXVIII, [I], 298, [51] p. pag. var. : ill. – ISBN 0-07-286904-6
93098
  Marek Vaclav Roman republican coins in the collection of the Charles University / Marek Vaclav. – Praha, 1985. – 112.
93099
  Dudley Donald Roman Society / Dudley Donald. – Harmondsworth, 1975. – 330.
93100
  Zelinsky B. Roman und Romanchronik : Strukturuntersuchungen zur Erzahlkunst Nikolaj Leskovs / Bodo Zelinsky. – Koln : Bohlau, 1970. – 10, [1], 310 S. – (Slavistische Forschungen / Hrsg. von R. Olesch ; Bd. 10). – ISBN 3412109703
93101
  Ergun Lafli Roman? Early Byzantine and Islamic Sronze Lamps from Southern Anatolia / Ergun Lafli, Buora Maurizio // Archiv orientalni (AR OR) : journal of African and Asian studies / Akademy of sciences of the Czech Republic. – Praha, 2014. – Vol. 82, N 3. – P. 431-458. – ISSN 0044-8699
93102
  Rosetti A. Romana comuna / A. Rosetti. – Bucuresti, 1965. – 30.
93103
  Pop Liana Romana cu sau fara profesor / Pop Liana. – Cluj, 1991. – 300.
93104
  Chmielewska Joanna Romana wszechozasow / Chmielewska Joanna. – Warszawa, 1975. – 318.
93105
  Lothar Ernst Romanca F. - dur. / Lothar Ernst; Tarnowski M. – Katowice, 1957. – 195.
93106
   Romance and realism: an introduction to the study of the novel. – New York, 1961. – 381.
93107
  Shakespeare William Romances / Shakespeare William; With an introd.by T.Tanner;General ed.S.Barnet. – London : Campbell Publishers, 1996. – 462p. – (Everyman"s Library ; 229 ; The Millenium Library). – ISBN 1-85715-229-8
93108
  Fontane Theodor Romane und Erzahlungen / Fontane Theodor. – Berlin-Weimar
1. – 1969. – 400.
93109
  Fontane Theodor Romane und Erzahlungen / Fontane Theodor. – Berlin-Weimar
2. – 1969. – 476.
93110
  Fontane Theodor Romane und Erzahlungen / Fontane Theodor. – Berlin-Weimar
3. – 1969. – 648.
93111
  Fontane Theodor Romane und Erzahlungen / Fontane Theodor. – Berlin-Weimar
4. – 1969. – 603.
93112
  Fontane Theodor Romane und Erzahlungen / Fontane Theodor. – Berlin-Weimar
5. – 1969. – 644.
93113
  Fontane Theodor Romane und Erzahlungen / Fontane Theodor. – Berlin-Weimar
6. – 1969. – 557.
93114
  Fontane Theodor Romane und Erzahlungen / Fontane Theodor. – Berlin-Weimar
7. – 1969. – 651.
93115
  Fontane Theodor Romane und Erzahlungen / Fontane Theodor. – Berlin-Weimar
8. – 1969. – 523.
93116
  Arbes Jakub Romaneta. / Arbes Jakub. – Praha, 1963. – 318.
93117
   Romanfuhrer A-Z. 1. Von den Anfangen bis Ende des 19. Jahrhund : Der deutshe, osterreich und schneis. Roman. – Berlin : Volk und Wissen
Bd. 1. – 1973. – 423 p.
93118
   Romanfuhrer A-Z. 1.20. Jahrhundert. Der deutsche Roman bis 1949. Romane der DDR. – Berlin : Volk und Wissen
Bd. 2. – 1974. – 456 p.
93119
   Romanfuhrer A-Z. Hrsg.vom kollektiv fur literaturgeschichte under leit. von K.Bottcher und G.Albrecht : Der deutsche roman bis 1949. Romane der DDR. Unter leit. von W Spiework.Bearb und. – Berlin : Volk und Wissen
Bd.2,1.20 : Jahrhundert. – 1974. – 456 S.
93120
   Romania-viata politica in documente-1947. – Bucuresti : [S. n.], 1994. – 318 p. : ill. – ISBN 973-95711-5-8
93121
   Romania : Venez en touriste, vous repartirez en ami. – s.l. – 23p. : ill.
93122
  Mehedinti S. Romania : Pentru clasa 3 secundara / S. Mehedinti. – Bucuresti : SOCEC, 1929. – 339 p.
93123
  Teposu E. Romania : Balneara si Turistica / E. Teposu, V. Puscariu. – Bucuresti : Cartea Romaneasca, 1932. – 501 p.
93124
   Romania. – Bucuresti, 1964. – 218.
93125
  Chebeleu Traian Romania and the united nations / Chebeleu Traian. – Bucharest, 1978. – 125.
93126
   Romania in anii socialismului. 1948-1978. – Bucuresti, 1980. – 467.
93127
  Minei Nicolae Romania in one, three, seven or ten days / Minei Nicolae. – Bucharest, 1968. – 200.
93128
  Ciachir Nicolae Romania in sud-estul Europei. (1848-1886) / Ciachir Nicolae. – Bucuresti, 1968. – 238.
93129
   Romania literara [ ] : 2005 (1-52), 2006(1-40). – [S. l.] : Fundatia Romania literara, 2006. – 1 CD. –


  Toate drepturile rezervate
93130
  Vlahuta A. Romania pitoreasca / A. Vlahuta; Prev. A. Macovei. – [S. l.] : Tineretului, 1964. – 213 p.
93131
  Iacobescu Mihai Romania si societatea natiunilor, 1919-1929 / Iacobescu Mihai. – Bucuresti, 1988. – 296.
93132
   Romania"s economic history: from the beginnings to Word War 2. – Bucharest : Academia Romana, 1994. – 259 p. – ISBN 973-27-0463-2
93133
   Romania. Atlas istorico-geografic = Atlas historique-geografique. – Bucuresti : Editura Academiei Romane, 1996. – 157. – ISBN 973-27-0500-0
93134
  Cernaianu Liviu Romania. Calendarul manifestarilor folclorice / Cernaianu Liviu, Stancu Lascar. – Bucuresti, 1974. – 326.
93135
  Cucu Vasile Romania. Chid atlas al monu mentelor i istorice / Cucu Vasile, Stefan Marian. – Bucuresti, 1979. – 499.
93136
  Plopeanu E. Romanian-Turkish Relations in the Interwar Period: Issues, Perceptions and Solutions. The Case of the Black Sea Straits" Regime and Turkish-Tatar Emigration // Revista istorica : serie noua / Academia Romana, Institutul de istorie "N.Iorga". – Bucuresti, 2013. – T. 23, Nr. 5/6 ( 2012) : Septembrie-decembrie. – P. 433-447. – ISSN 1018-0443
93137
   Romanian essayists of today. – Bucharest, 1979. – 411.
93138
  Dancu Juliana Romanian Folk painting on glass. / Dancu Juliana, Dancu Dumitru. – Bucharest, 1979. – 142.
93139
   Romanian folk tales. – Bucuresti, 1979. – 334.
93140
   Romanian journal of biology. Plant biology. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
  Vol.49/50 2004/5. – 2007. – Formerly: Revue roumaine de biologie. Serie de biologie vegetale
93141
   Romanian journal of biology. Plant biology. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
  vol. 51/52,no. 1/2 2006/7. – 2007


  1997. T. 42
93142
   Romanian journal of biology. Zoology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
  Vol.51 N 1/2 (2006). – 2008. – Formerly: Revue roumaine de biology. Ser. de Biologie animale


  1997. T. 42
93143
   Romanian journal of biology. Zoology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
  Vol. 52/53 ( 2007/2008). – 2008. – Formerly: Revue roumaine de biology. Ser. de Biologie animale


  1997. T. 42
93144
   Romanian journal of biology. Plant biology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
  vol .53, no. 1. – 2008


  1997. T. 42
93145
   Romanian journal of biology. Plant biology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
  vol. 53, no. 2 (2008). – 2009


  1997. T. 42
93146
   Romanian journal of biology. Plant biology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
  vol. 54, no. 1. – 2009


  1997. T. 42
93147
   Romanian journal of biology. Zoology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
  vol.54, N 1. – 2009. – Formerly: Revue roumaine de biology. Ser. de Biologie animale


  1997. T. 42
93148
   Romanian journal of biology. Plant biology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
  vol. 54, no. 2. – 2009


  1997. T. 42
93149
   Romanian journal of biology. Zoology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
  vol. 54, N 2. – 2009. – Formerly: Revue roumaine de biology. Ser. de Biologie animale


  1997. T. 42
93150
   Romanian journal of biology. Zoology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
  vol. 55, N 1. – 2010. – Formerly: Revue roumaine de biology. Ser. de Biologie animale


  1997. T. 42
93151
   Romanian journal of biology. Zoology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
  vol. 55, N 2. – 2010. – Formerly: Revue roumaine de biology. Ser. de Biologie animale


  1997. T. 42
93152
   Romanian journal of biology. Plant biology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
  vol. 55, no. 1. – 2010


  1997. T. 42
93153
   Romanian journal of biology. Plant biology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
  vol. 55, no. 2. – 2010


  1997. T. 42
93154
   Romanian journal of biology. Plant biology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
  vol. 56, no. 1. – 2011


  1997. T. 42
93155
   Romanian journal of biology. Plant biology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
  vol. 56, no. 2 ( 2011). – 2012


  1997. T. 42
93156
   Romanian journal of biology. Plant biology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
  vol. 57, no. 1. – 2012


  1997. T. 42
93157
   Romanian journal of biology. Plant biology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
  vol. 57, no. 2 ( 2012). – 2013


  1997. T. 42
93158
   Romanian journal of biology. Zoology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
  vol. 58, no. 1. – 2013. – Formerly: Revue roumaine de biology. Ser. de Biologie animale


  1997. T. 42
93159
   Romanian journal of biology. Plant biology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
  vol. 58, no. 1. – 2013


  1997. T. 42
93160
   Romanian journal of biology. Zoology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
  vol. 58, no. 2 ( 2013). – 2014. – Formerly: Revue roumaine de biology. Ser. de Biologie animale


  1997. T. 42
93161
   Romanian journal of biology. Zoology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
  vol. 59, no. 1 ( 2014). – 2015. – Formerly: Revue roumaine de biology. Ser. de Biologie animale


  1997. T. 42
93162
   Romanian journal of biology. Zoology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
  vol. 59, no. 2 ( 2014). – 2015. – Formerly: Revue roumaine de biology. Ser. de Biologie animale


  1997. T. 42
93163
   Romanian journal of biology. Zoology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane
  vol. 60, no. 1 ( 2015). – 2016. – Formerly: Revue roumaine de biology. Ser. de Biologie animale


  1997. T. 42
93164
   Romanian journal of information science and technology. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol.1, N 2. – 1998


  1997. T. 42
93165
   Romanian journal of information science and technology. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol.1, N 3. – 1998


  1997. T. 42
93166
   Romanian journal of information science and technology. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol.1, N 4. – 1998
93167
   Romanian journal of information science and technology. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol.2, N 3/4. – 1999
93168
   Romanian journal of information science and technology. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol.2, N 1/2. – 1999


  1997. T. 42
93169
   Romanian journal of information science and technology. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol.2, N 3. – 1999. – 227-304 C.


  1997. T. 42
93170
   Romanian journal of information science and technology. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol.2, N 4. – 1999. – 308-392 C.


  1997. T. 42
93171
   Romanian journal of information science and technology. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol. 3, N 1. – 2000
93172
   Romanian journal of information science and technology. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol. 3, N 4. – 2000
93173
   Romanian journal of information science and technology. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol.3, N 3. – 2000
93174
   Romanian journal of information science and technology. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol.4, N 3/4. – 2001


  1997. T. 42
93175
   Romanian journal of information science and technology. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol.5, N 1/2. – 2002
93176
   Romanian journal of information science and technology. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol.7, N 3/4. – 2004


  1997. T. 42
93177
   Romanian journal of information science and technology. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol.8, N 1. – 2005
93178
   Romanian journal of information science and technology. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol.8, N 2. – 2005
93179
   Romanian journal of information science and technology. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol.8, N 3. – 2005
93180
   Romanian journal of information science and technology. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol.8, N 4. – 2005
93181
   Romanian journal of information science and technology. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol.10, N 1. – 2007
93182
   Romanian journal of information science and technology. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol.10, N 2. – 2007
93183
   Romanian journal of information science and technology. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol.10, N 3. – 2007
93184
   Romanian journal of information science and technology. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol.10, N 4. – 2007
93185
   Romanian journal of information science and technology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol.11, N 1 (1-96). – 2008
93186
   Romanian journal of information science and technology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol.11, N 2 (97-202). – 2008
93187
   Romanian journal of information science and technology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol. 11, Nr 3 (203-292). – 2008
93188
   Romanian journal of information science and technology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol. 11, Nr 4 (293-438). – 2008
93189
   Romanian journal of information science and technology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol. 12, Nr 1 (1-116). – 2009
93190
   Romanian journal of information science and technology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol. 12, Nr 2 (117-280). – 2009
93191
   Romanian journal of information science and technology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol. 12, Nr 3 (281-422). – 2009
93192
   Romanian journal of information science and technology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol. 12, Nr 4 (423-518). – 2009
93193
   Romanian journal of information science and technology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol. 13, Nr 1 (1-108). – 2010
93194
   Romanian journal of information science and technology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol. 13, Nr 2 (109-216). – 2010
93195
   Romanian journal of information science and technology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol. 13, Nr 3 (217-320) ( 2010). – 2011
93196
   Romanian journal of information science and technology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol. 14, Nr 3 (201-296) ( 2011). – 2011
93197
   Romanian journal of information science and technology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol. 13, Nr 4 (312-402) ( 2010). – 2012
93198
   Romanian journal of information science and technology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol. 14, Nr 1 (1-98) ( 2011). – 2012
93199
   Romanian journal of information science and technology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol. 14, Nr 2 (99-200) ( 2011). – 2012
93200
   Romanian journal of information science and technology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol. 14, Nr 4 (297-398) ( 2011). – 2012
93201
   Romanian journal of information science and technology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol. 15, Nr 1 (1-76) ( 2012). – 2013
93202
   Romanian journal of information science and technology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol. 15, Nr 2 (77-168) ( 2012). – 2013
93203
   Romanian journal of information science and technology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol. 15, Nr 3 (169-298) ( 2012). – 2014
93204
   Romanian journal of information science and technology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol. 15, Nr 4 (299-376) ( 2012). – 2014
93205
   Romanian journal of information science and technology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol. 16, Nr 1 (1-102) ( 2013). – 2014
93206
   Romanian journal of information science and technology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol. 16, Nr 2/3 (103-250) ( 2013). – 2014
93207
   Romanian journal of information science and technology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol. 16, Nr 4 (251-392) ( 2013). – 2015
93208
   Romanian journal of information science and technology / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1453-8245
Vol. 17, Nr 1 (1-116) ( 2014). – 2015
93209
   Romanian jurnal of internal medicine. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1582-3296
Vol. 42, N 3 ( 2004). – 2005


  1997. T. 42
93210
   Romanian jurnal of internal medicine. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1582-3296
Vol. 42, N 4 ( 2004). – 2005


  1997. T. 42
93211
   Romanian jurnal of internal medicine. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1582-3296
Vol. 43, N 1/2. – 2005
93212
   Romanian jurnal of internal medicine. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1582-3296
Vol. 43, N 3/4 ( 2005). – 2006


  1997. T. 42
93213
   Romanian jurnal of internal medicine. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1582-3296
Vol. 44, N 2. – 2006
93214
   Romanian jurnal of internal medicine. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1582-3296
Vol. 44, N 1. – 2006
93215
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 40, N 10. – 1995


  1997. T. 42
93216
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 40, N 8/9. – 1995


  1997. T. 42
93217
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 40, N 6/7. – 1995


  1997. T. 42
93218
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 40, N 4/5. – 1995


  1997. T. 42
93219
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 40, N 2/3. – 1995


  1997. T. 42
93220
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221146X
Vol. 40, N 1. – 1995


  1997. T. 42
93221
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221146X
Vol. 41, N 1/2. – 1996


  1997. T. 42
93222
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221146X
Vol. 41, N 9/10. – 1996


  1997. T. 42
93223
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221146X
Vol. 41, N 7/8. – 1996


  1997. T. 42
93224
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221146X
Vol. 41, N 5/6. – 1996


  1997. T. 42
93225
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221146X
Vol. 41, N 4/5. – 1996


  1997. T. 42
93226
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 42, N 5/6. – 1997


  1997. T. 42
93227
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 42, N 9/10. – 1997


  1997. T. 42
93228
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 42, N 3/4. – 1997


  1997. T. 42
93229
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 42, N 1/2. – 1997


  1997. T. 42
93230
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146x
Vol. 42, N 7/8. – 1997


  1997. T. 42
93231
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 43, N 5/6. – 1998


  1997. T. 42
93232
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 43, N 7/8. – 1998


  1997. T. 42
93233
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 43, N 3/4. – 1998


  1997. T. 42
93234
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146x
Vol. 43, N 1/2. – 1998


  1997. T. 42
93235
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146x
Vol. 44, N 3/4. – 1999


  1997. T. 42
93236
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol..44, N 1/2 (Suppllemt). – 1999


  1997. T. 42
93237
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol.44, N 1/2. – 1999


  1997. T. 42
93238
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol .44, N 9/10. – 1999


  1997. T. 42
93239
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 44, N 7/8. – 1999


  1997. T. 42
93240
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol..44, N 5/6. – 1999


  1997. T. 42
93241
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 45, N 9/10. – 2000


  1997. T. 42
93242
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 45, N 5/6. – 2000


  1997. T. 42
93243
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 45, N 7/8. – 2000


  1997. T. 42
93244
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 45, N 3/4. – 2000


  1997. T. 42
93245
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146x
Vol. 45, N 1/2. – 2000


  1997. T. 42
93246
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 46, N 1/2. – 2001


  1997. T. 42
93247
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 46, N 9/10. – 2001


  1997. T. 42
93248
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 46, N 7/8. – 2001


  1997. T. 42
93249
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 46, N 5/6. – 2001


  1997. T. 42
93250
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 46, N 3/4. – 2001


  1997. T. 42
93251
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 47, N 9/10. – 2002
93252
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 47, N 7/8. – 2002
93253
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 47, N 5/6. – 2002
93254
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 47, N 1/2. – 2002
93255
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146-x
Vol. 48, N 1/4. – 2003


  1997. T. 42
93256
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146-x
Vol. 48, N 5/6. – 2003


  1997. T. 42
93257
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146-x
Vol. 48, N 7/10. – 2003


  1997. T. 42
93258
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146-X
Vol. 49, N 1/2. – 2004


  1997. T. 42
93259
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146-X
Vol. 49, N 3/4. – 2004


  1997. T. 42
93260
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 49, N 5/6. – 2004


  1997. T. 42
93261
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 49, N 7/8. – 2004


  1997. T. 42
93262
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 49, N 9/10. – 2004


  1997. T. 42
93263
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 50, N 1/2. – 2005
93264
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 50, N 3/4. – 2005
93265
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 50, N 5/6. – 2005
93266
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 50, N 7/8. – 2005
93267
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 50, N 9/10. – 2005
93268
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 51, N 1/2. – 2006
93269
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 51, N 3/4. – 2006
93270
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 51, N 5/6. – 2006
93271
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 51, N 7/8. – 2006
93272
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 51, N 9/10. – 2006
93273
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 52, N 1/2. – 2007
93274
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 52, N 3/4. – 2007
93275
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 52, N 5/7. – 2007
93276
   Romanian jurnal of physics. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 52, N 8/10. – 2007
93277
   Romanian jurnal of physics / Romanian academy. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 53, N 1/2. – 2008
93278
   Romanian jurnal of physics / Romanian academy. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 53, N 3/4. – 2008
93279
   Romanian jurnal of physics / Romanian academy. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 53, N 5/6. – 2008
93280
   Romanian jurnal of physics / Romanian academy. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 53, N 7/8. – 2008
93281
   Romanian jurnal of physics / Romanian academy. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 53, Nr 9/10. – 2008
93282
   Romanian jurnal of physics / Romanian academy. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 54, Nr 1/2. – 2009
93283
   Romanian jurnal of physics / Romanian academy. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 54, Nr 3/4. – 2009
93284
   Romanian jurnal of physics / Romanian academy. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 54, Nr 5/6. – 2009
93285
   Romanian jurnal of physics / Romanian academy. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 54, Nr 7/8. – 2009
93286
   Romanian jurnal of physics / Romanian academy. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 54, Nr 9/10. – 2009
93287
   Romanian jurnal of physics / Romanian academy. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 55, Nr 1/2. – 2010
93288
   Romanian jurnal of physics / Romanian Academy. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 55, Nr 3/4. – 2010
93289
   Romanian jurnal of physics / Romanian Academy. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 55, Nr 5/6. – 2010
93290
   Romanian jurnal of physics / Romanian Academy. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 55, Nr 7/8. – 2010
93291
   Romanian jurnal of physics / Romanian academy. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 55, Nr 9/10. – 2010
93292
   Romanian jurnal of physics / Romanian academy. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 56, Nr 7/8. – 2011
93293
   Romanian jurnal of physics / Romanian academy. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 56, Nr 9/10. – 2011
93294
   Romanian jurnal of physics / Romanian academy. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 56, Nr 1/2. – 2011
93295
   Romanian jurnal of physics / Romanian academy. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 56, Nr 3/4. – 2011
93296
   Romanian jurnal of physics / Romanian academy. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 56, Nr 5/6. – 2011
93297
   Romanian jurnal of physics / Romanian academy. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 57, Nr 1/2. – 2012
93298
   Romanian jurnal of physics / Romanian acad. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 57, Nr 7/8. – 2012
93299
   Romanian jurnal of physics / Romanian acad. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 57, Nr 9/10. – 2012
93300
   Romanian jurnal of physics / Romanian acad. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 57, Nr 3/4. – 2012
93301
   Romanian jurnal of physics / Romanian acad. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 57, Nr 5/6. – 2012
93302
   Romanian jurnal of physics / Romanian acad. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 58, Nr 5/6. – 2013
93303
   Romanian jurnal of physics / Romanian acad. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 58, Nr 7/8. – 2013
93304
   Romanian jurnal of physics / Romanian acad. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 58, Nr 9/10. – 2013
93305
   Romanian jurnal of physics / Romanian acad. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 58, Nr 1/2. – 2013
93306
   Romanian jurnal of physics / Romanian acad. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 58, Nr 3/4. – 2013
93307
   Romanian jurnal of physics / Romanian acad. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 60, Nr 1/2. – 2015
93308
   Romanian jurnal of physics / Romanian acad. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 60, Nr 3/4. – 2015
93309
   Romanian jurnal of physics / Romanian acad. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 60, Nr 5/6. – 2015
93310
   Romanian jurnal of physics / Romanian acad. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 60, Nr 7/8. – 2015
93311
   Romanian jurnal of physics / Romanian acad. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 60, Nr 9/10. – 2015
93312
   Romanian jurnal of physics / Romanian acad. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 61, Nr 1/2. – 2016
93313
   Romanian jurnal of physics / Romanian acad. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 61, Nr 3/4. – 2016
93314
   Romanian jurnal of physics / Romanian acad. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 61, Nr 5/6. – 2016
93315
   Romanian jurnal of physics / Romanian acad. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 61, Nr 7/8. – 2016
93316
   Romanian jurnal of physics / Romanian acad. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane. – ISSN 1221-146X
Vol. 61, Nr 9/10. – 2016
93317
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 48, N 3/4. – 1996


  1997. T. 42
93318
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 49, N 8/9/10. – 1997


  1997. T. 42
93319
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 49, N 3/4. – 1997


  1997. T. 42
93320
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 50, N 1/2. – 1998


  1997. T. 42
93321
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 50, N 3/4. – 1998


  1997. T. 42
93322
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 50, N 10. – 1998


  1997. T. 42
93323
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 50, N 7/8/9. – 1998


  1997. T. 42
93324
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 50, N 5./6. – 1998


  1997. T. 42
93325
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 51, N 7/8/9/10. – 1999


  1997. T. 42
93326
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 51, N 5/6. – 1999


  1997. T. 42
93327
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 51, N 3/4. – 1999


  1997. T. 42
93328
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 51, N 1/2. – 1999


  1997. T. 42
93329
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 52, N 10. – 2000
93330
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 52, N 8/9. – 2000
93331
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 52, N 5/6/7. – 2000
93332
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 52, N 3/4. – 2000
93333
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 52, N 1/2. – 2000
93334
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 53, N 9/10. – 2001


  1997. T. 42
93335
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 53, N 3/8. – 2001


  1997. T. 42
93336
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 53, N 1/2. – 2001


  1997. T. 42
93337
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 54, N 1/5. – 2002
93338
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 54, N 6/10. – 2002
93339
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 55, N 1. – 2003


  1997. T. 42
93340
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 55, N 2. – 2003


  1997. T. 42
93341
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 55, N 3. – 2003


  1997. T. 42
93342
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 55, N 4. – 2003


  1997. T. 42
93343
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol .56, N 1. – 2004


  1997. T. 42
93344
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 56, N 2. – 2004


  1997. T. 42
93345
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 56, N 3. – 2004


  1997. T. 42
93346
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 56, N 4. – 2004


  1997. T. 42
93347
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 57, N 2. – 2005
93348
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 57, N 3. – 2005
93349
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 57, N 4. – 2005
93350
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol.57, N 1. – 2005
93351
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 58, N 1. – 2006
93352
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 58, N 2. – 2006
93353
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 58, N 3. – 2006
93354
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 58, N 4. – 2006
93355
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 59, N 1. – 2007
93356
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 59, N 4. – 2007
93357
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 59, N 2. – 2007
93358
   Romanian reports in physics. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 59, N 3. – 2007
93359
   Romanian reports in physics / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 60, N 1. – 2008
93360
   Romanian reports in physics / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 60, N 2. – 2008
93361
   Romanian reports in physics / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 60, N 3. – 2008
93362
   Romanian reports in physics / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 60, N 4. – 2008
93363
   Romanian reports in physics / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 61, Nr. 1. – 2009
93364
   Romanian reports in physics / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 61, Nr. 2. – 2009
93365
   Romanian reports in physics / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 61, Nr. 3. – 2009
93366
   Romanian reports in physics / Romanian academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 61, Nr. 4. – 2009
93367
   Romanian reports in physics / Romanian Academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 62, Nr. 1. – 2010
93368
   Romanian reports in physics / Romanian Academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 62, Nr. 2. – 2010
93369
   Romanian reports in physics / Romanian Academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 62, Nr. 3. – 2010
93370
   Romanian reports in physics / Romanian Academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 62, Nr. 4. – 2010
93371
   Romanian reports in physics / Romanian Academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 63, Nr. 1. – 2011
93372
   Romanian reports in physics / Romanian Academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 63, Nr. 2. – 2011
93373
   Romanian reports in physics / Romanian Academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 63, Nr. 3. – 2011
93374
   Romanian reports in physics / Romanian Academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 63, Nr. 4. – 2011
93375
   Romanian reports in physics / Romanian Academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 64, Nr. 1. – 2012
93376
   Romanian reports in physics / Romanian Academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 64, Nr. 2. – 2012
93377
   Romanian reports in physics / Romanian Academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 64, Nr. 3. – 2012
93378
   Romanian reports in physics / Romanian Academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 64, Nr. 4. – 2012
93379
   Romanian reports in physics / Romanian Academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 65, Nr. 1. – 2013
93380
   Romanian reports in physics / Romanian Academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 65, Nr. 2. – 2013
93381
   Romanian reports in physics / Romanian Academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 65, Nr. 3. – 2013
93382
   Romanian reports in physics / Romanian Academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 65, Nr. 4. – 2013
93383
   Romanian reports in physics / Romanian Academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 66, Nr. 1. – 2014
93384
   Romanian reports in physics / Romanian Academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 66, Nr. 2. – 2014
93385
   Romanian reports in physics / Romanian Academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 66, Nr. 3. – 2014
93386
   Romanian reports in physics / Romanian Academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 66, Nr. 4. – 2014
93387
   Romanian reports in physics / Romanian Academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 67, Nr. 1. – 2015
93388
   Romanian reports in physics / Romanian Academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 67, Nr. 2. – 2015
93389
   Romanian reports in physics / Romanian Academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 67, Nr. 3. – 2015
93390
   Romanian reports in physics / Romanian Academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 67, Nr. 4. – 2015
93391
   Romanian reports in physics / Romanian Academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 68, Nr. 1. – 2016
93392
   Romanian reports in physics / Romanian Academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 68, Nr. 2. – 2016
93393
   Romanian reports in physics / Romanian Academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 68, Nr. 3. – 2016
93394
   Romanian reports in physics / Romanian Academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 68, Nr. 4. – 2016
93395
   Romanian reports in physics / Romanian Academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 69, Nr. 1. – 2017
93396
   Romanian reports in physics / Romanian Academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 69, Nr. 2. – 2017
93397
   Romanian reports in physics / Romanian Academy. – Bucuresti : Editura Academiei Romane. – ISSN 1221-1451
Vol. 69, Nr. 3. – 2017
93398
  Papacostea S. Romanii in secolul al 13-lea : Intre Cruciata si Imperiul mongol / S. Papacostea. – Bucuresti : Enciclopedica, 1993. – 188 p. – (Biblioteca enciclopedica de istorie a Romaniei). – ISBN 973-45-0060-0
93399
  Toroutiu I.E. Romanii si clasa intelectuala din Bucovina : notite statistice / I. E. Toroutiu. – Cernauti : Editura societatii academice "Junimea", 1911. – 48 p.
93400
  Balcescu N. Romanii supt Mihai-Voievod Viteazul / N. Balcescu. – Bucuresti
1. – 1967. – 158.
93401
  Balcescu N. Romanii supt Mihai-Voievod Viteazul / N. Balcescu. – Bucuresti
2. – 1967. – 246.
93402
  Tetzlaff Ingeborg Romanische Kapitelle in Frankreich. Lowe und Schlange, Sirene und Engel / Tetzlaff Ingeborg. – Koln, 1977. – 145 S.
93403
  Armbruster A. Romanitatea romanilor : Istoria unei idei / A. Armbruster. – 2-a ed. – Bucuresti : Enciclopedica, 1993. – 344 p. – (Biblioteca enciclopedica de istorie a Romaniei / Coord. S. Papacostea; red. M.D.Popa). – ISBN 973-45-0058-9
93404
  Armbruster Adolf Romanitatea Romanilor. / Armbruster Adolf. – Bucuresti, 1972. – 282.
93405
  Dezso Dercsenyi Romankori epiteszet Magyarorszagon. / Dezso Dercsenyi. – Budapest, 1972. – 206.
93406
   Romano - balcanica : . – , 1987. – 270 .
93407
  Hallier Romans : La Cause des peuples. Chagrin d"amour. Le premier qui dort reveille l"autre / Hallier, Jean-Edern. – Mouguerre : Lafon, 1997. – 767,[2]p. – ISBN 2-84098-293-5
93408
  Voltaire Romans et contes / Voltaire. – Moscou : Editions "Radouga", 1985. – 580 p.
93409
  Voltaire Romans et contes philosophiques / Voltaire. – Moscou : Editions du progres, 1964. – 398 p.
93410
  Rymkiewicz Wl. Romans krolewski / Wl. Rymkiewicz. – Warszawa, 1961. – 310.
93411
  Budrewicz Olgierd Romans morza Karaibskiego. / Budrewicz Olgierd. – Warszawa, 1962. – 240.
93412
  Budrewicz Olgierd Romans morza Karaibskiego. / Budrewicz Olgierd. – Wyd. 3. uzupein. – Warszawa, 1974. – 259.
93413
  Michniak C. Romans na medal / Czeslaw Michniak. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1973. – 128s.
93414
  Rapacki Wincenty (syn) Romans pani Majstrowej / Rapacki Wincenty (syn). – Warszawa, 1958. – 132.
93415
  Stojowski Andrzej Romans polski. Kareta / Stojowski Andrzej. – Warszawa, 1975. – 384.
93416
  Nalkowska Zofia Romans Teresy Hennert. / Nalkowska Zofia. – Warszawa, 1954. – 184.
93417
  Nalkowska Zofia Romans Teresy Hennert. / Nalkowska Zofia. – Warszawa, 1970. – 163.
93418
  Indelak Jacek Romans w bardzo zlym guscie / Indelak Jacek. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1979. – 239s.
93419
  Jackiewicz Aleksander Romans w Cannes / Jackiewicz Aleksander. – Warszawa, 1961. – 168.
93420
  Chmielewska Joanna Romans wszechczasow / Chmielewska Joanna. – Warszawa, 1975. – 318.
93421
  Zawieyski J. Romans z Ojczyzna / J. Zawieyski. – Warszawa : Czytelnik, 1966. – 299 s.
93422
  Falkowska Wanda Romans z paragrafem. / Falkowska Wanda. – Warszawa, 1984. – 277.
93423
  Duras Marguerite Romans, cinema, theatre un parcours 1943-1993 / Duras Marguerite. – Paris : Gallimard, 1997. – 1756p. – (Cinquante ans d"ecriture)
93424
  Simenon Georges Romans. La premiere enquete de Maigret. Maigret et le corps sans tete. Maigret et l"homme au banc / Simenon Georges. – M., 1968. – 440.
93425
  Malraux Andre Romans. Les conquerants. La condition humaine. L"Espoir / Malraux Andre. – Paris, 1947. – 861.
93426
  Ruszczyc Marek Romanse sprzed lat / Ruszczyc Marek. – Warszawa, 1977. – 147.
93427
  Trziszka Z. Romansoid / Z. Trziszka. – Warszawa, 1973. – 247.
93428
  Minulescu Ion Romante pentru mai tirziu si alte poezii / Minulescu Ion. – Bucuresti, 1967. – 372.
93429
  Tkachuk O. Romantic discourse of "Haidamaki" poem by T. Shevchenco //  / ,      . – , 2013. – . 3-15. – ( "˳" ; 38). – ISBN 9-7425-09-6
93430
  Gunzel Klaus Romantikerschicksale / Gunzel Klaus. – Berlin, 1987. – 384.
93431
   Romantische Ansichten von Weimar. – Leipzig; Weimar, 1991. – 96.
93432
  Menchen Georg Romantische Reise durch Sachsen / Menchen Georg. – 2 Aufl. – Leipzig, 1989. – 255.
93433
  Janion Maria Romantizm i historia / Janion Maria, Zmigrodzka Maria. – Warszawa, 1978. – 638.
93434
  Paustowski Konstanty Romantycy / Paustowski Konstanty. – Warszawa, 1966. – 270 s.
93435
  Lis Kazimiera Romantycy : Powinowactwa rosyjsko-europejskie. Studia / Lis Kazimiera. – Kielce : Wyzsza szk. ped. im. J.Kochanowskiego, 1998. – 335s. – ISBN 83-7133-104-5
93436
  Makuszynski Kornel Romantyczne i dziwne powiesci / Makuszynski Kornel. – Krakow, 1960. – 272.
93437
  Kowalczykowa Alina Romantyczni szalency / Kowalczykowa Alina. – Warszawa, 1977. – 225.
93438
  Brandys Kazimierz Romantycznosc. / Brandys Kazimierz. – Warszawa, 1962. – 224.
93439
  Witkowska Alina Romantyzm / Witkowska Alina, Przybylski Ryszard. – Warszawa : PWN, 1997. – 743 s. : il. – (Ser.:"Wielka historia literatury polskiej"). – ISBN 8301121084
93440
  Witkowska Alina Romantyzm / Witkowska Alina, Przybylski Ryszard; Instytut badan literackich PAN. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 2000. – 744s. – (Ser.:"Wielka historia literatury polskiej"). – ISBN 83-01-12108-4
93441
  Siwicka Dorota Romantyzm 1822-1863 / Siwicka Dorota. – Warszawa : PWN, 1997. – 248 s.
93442
   Romantyzm. Studia nad sztuka drugiej polowy wieku XVIII i wieku XIX. Materialy sesji Stowarzyszenia Historykow sztuki, Warszawa, Listopad 1963. – Warszawa, 1967. – 328.
93443
  Birna Vlaicu Romanul Caterinei Varga / Birna Vlaicu; Abodi Nagy Bela. – Bucuresti, 1960. – 354.
93444
  Frigioiu Nicolae Romanul istoric al lui Mihai Sadoveanu / Frigioiu Nicolae. – Iasi, 1987. – 247 p.
93445
  Jalba C. Romanul lui G. Calinescu. Geneza. Modalitati artistice / C. Jalba. – Bucuresti, 1980. – 192.
93446
  Simonescu Dan Romanul popular in literatura Romana Medievala / Simonescu Dan. – Bucuresti, 1965. – 66.
93447
  Wogatzki Benito Romanze mit Amelie / Wogatzki Benito. – Berlin : Verlag Volk und Welt, 1980. – 141 S.
93448
  Morike Eduard Romanze vom Feuerreiter / Morike Eduard. – Weimar, 1977. – 6.
93449
  Brentano Clemens Romanzen von Rosenkranz. / Brentano Clemens. – Moscau : Raduga, 1985. – 576.
93450
   Rome. – Paris, 1962. – 64.
93451
  Livy Rome and the Mediterranean: Books XXXI-XLV of The History of Rome from its foundation / Livy; Bettenson H., McDonald A.H. – Harmondsworth, 1986. – 699.
93452
  Sternini E. Rome et environs / E. Sternini. – Rome : Gigli, 1925. – 274 p.
93453
  Shakespear W. Romea i Julia / W. Shakespear. – Krakow. – 239.
93454
  Shakespeare William Romeo and Juliet / Shakespeare William. – Moscow, 1972. – 127.
93455
  Shakespeare William Romeo and Juliet / Shakespeare William. – Harmondsworth : Penguin books, 1994. – 155p. – (Penguin popular classics). – ISBN 0-14-062093-1
93456
  Szekspir William Romeo i JulJa / Szekspir William. – Krakow, 1924. – 128 s. – (Biblioteka narodowa ; 2)
93457
  Keller G. Romeo und Julia auf dem Dorfe / G. Keller; Ill. von W. Wurfel. – Berlin : Verlag Neues Leben, 1982. – 110 S.
93458
  Keller Gottfried Romeo und Julia auf dem Dorfe. / Keller Gottfried. – Rudolstadt, 1976. – 125.
93459
  Keller Gottfried Romeo und Julia auf dem Dorfe. / Keller Gottfried. – Berlin, 1982. – 109.
93460
  Otcenasek Jan Romeo, Julie a tma / Otcenasek Jan. – Praha, 1959. – 144.
93461
  Steinby Torsten Romersk publicistik. Skriftlig nyhetstjanst och opinion under Ciceros tid / Steinby Torsten. – Helsingfors, 1956. – 190.
93462
  Krecan Antonin Romin-ceh si ceh-romin. / Krecan Antonin, Felix Jiri. – Praga, 1963. – 718.
93463
  Goethe Johann Wolfgang Romische Elegien. / Goethe Johann Wolfgang. – Berl., 1956. – 46.
93464
  Seyfarth Wolfgang Romische Geschichte. Kaiserzeit / Seyfarth Wolfgang. – 2. Aufl. – Berlin
1. – 1975. – 329.
93465
  Seyfarth Wolfgang Romische Geschichte. Kaiserzeit / Seyfarth Wolfgang. – Berlin
2. – 1975. – 330-582.
93466
  Esmarch K. Romische rechtsgeschichte / Karl Esmarch. – Kassel : Georg H. Wigand, 1880. – 424 S. – . . .
93467
  Komlos Aladar Romisches Abenteuer / Komlos Aladar. – Budapest, 1965. – 172.
93468
  Mommsen Theodor Romisches Strafrecht / Mommsen Theodor. – Berl., 1955. – 1078.
93469
  Eliot George Romola / Eliot George; Sandes A. – Harmondsworth, 1980. – 736.
93470
  Tudor D. Romula / D. Tudor. – Bucuresti, 1968. – 80.
93471
  Jernovei Gheorghe Romulus Chindea teolog, istoric, cadru universitar. Decan al Facultatii de Litere si Filosofie 1922 - 1923 //  / .. . –  : , 2013. – . 2 : 1919-1940. – P. 97-99. – ( "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
93472
  Jernovei Gheorghe Romulus Chindea teolog, istoric, cadru universitar. Rector al Universitatii din Cernauti (1925-1926) //  / .. . –  : , 2013. – . 2 : 1919-1940. – P. 44-46. – ( "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
93473
  Ichim O. Romulus Cioflec: un "explorator" la Polul Nord. Din atelierul unui dictionar al literaturii romane // Anuar de lingvistica si istorie literara / Academia Romana, Inst. de filologie Romana "Alexandru Philippide". – Bucuresti, 2016. – T. 55 ( 2015). – P. 93-98. – ISSN 1583-7017


   ׳: "" ϳ . .
93474
  Mann Heinrich Ronda tanar ur. Forditotta Kosztolanyi / Mann Heinrich. – Budapest, 1971. – 362.
93475
  Kohlhaas R. Rontgen-Strukturanalyse von Kristallen / R. Kohlhaas, H. Otto. – Berlin : Akademie-Verlag, 1955. – 212 s.
93476
   Rontgenspektren und chemische Bindung. Vortrage des Internationalen Symposiums am 23 und 24 september 1965 in Leipzig. – Lpz., 1966. – 348.
93477
  Mstislavsky S. Rook-herald of spring. / S. Mstislavsky. – M., 1955. – 416.
93478
   Roosevelt and Churchill : Their secret wartime correspondence. – London : Barrie and Jenkins, 1975. – 16,805p., 8 v. fot.
93479
   Roosevelt and Frankfurter : Their correspondence 1928-1945. – Boston; Toronto : Litlle, Brown and comp., 1967. – 773p. : fot.
93480
  Sherwood Robert Roosevelt and Hopkins: an intimate history / Sherwood Robert. – New York, 1948. – 979.
93481
  Guerrant Edward Roosevelt"s good neighbor policy / Guerrant Edward. – Albuquerqus, 1950. – 236.
93482
  Crocker George Roosevelt"s road to Russia / Crocker George. – Chicago, 1959. – 316.
93483
  Weaver J.E. Root development of field crops / J.E. Weaver. – New York; London : McGraw-Hill, 1926. – XII, 291 p.
93484
   .. Rootkits, SpyWare/Adware, Keyloggers & Backdoors: /  . – - : -, 2006. – 304. – CD. – ISBN 5-94157-868-7
93485
  Ablow C.M. Roots and canonical forms for circulant matrices / C.M. Ablow, J.L. Brenner. – Reprint. – S.l., 1963. – 7 .p. – . : The American mathematical society, v. 107, No. 2, 1963
93486
  Talbot Steve Roots of opperssion: The American Indian question / Talbot Steve. – New York, 1981. – 215.
93487
  Hollister W.C. Roots of the Western tradition : A short history of the ancient world / W.C. Hollister. – 5th. – New York : McGraw-Hill, 1991. – XII, 251 p. – ISBN 0-07-029607-3
93488
  Hollister C.W. Roots of the Western tradition : a short history of the ancient world / C. Warren Hollister, Guy MacLeaan Rogers. – 7th. ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2005. – 20, 262 p. : ill. – ISBN 0-07-235089-X
93489
   Ropulj pava ropulj. Magyar nepballadak es balladas dalok. – Budapest, 1954. – 588.
93490
  Rubio J.L. Roque six / J.L. Rubio. – Barcelona : Seix Barral, 1986
93491
   .. Rosa canina / .. , ..  // ³ ..  : /      .. . – , 2016. – . 170-177. – .: . 176-177. – ( ", , , , " ; 2). – ISSN 2225-8701
93492
  Oelbner Fred Rosa Luxemburg / Oelbner Fred. – Berl., 1956. – 218.
93493
  Laschitza A. Rosa Luxemburg / A. Laschitza, Radczun Gunter. – Berlin, 1971. – 582.
93494
  Luxemburg Rosa Rosa Luxemburg im Kampf gegen den deutschen Militarismus / Luxemburg Rosa. – Berl., 1960. – 264.
93495
   Rosca D.D. in filosofia romaneasca. – Gluj - Napoca, 1979. – 382.
93496
  Laffitte Jean Rose France =  / Jean Laffitte. – Moscou : , 1953. – 248 s. – (- )
93497
  Bredel Willi Rosenhofstrabe. / Bredel Willi. – Berlin, 1960. – 268.
93498
  Triolet Elsa Roses a credit / Triolet Elsa. – M., 1976. – 110.
93499
  Triolet Elsa Roses a credit / Triolet Elsa. – 2e ed., renu et corrigee. – M., 1979. – 127.
93500
  Triolet Elsa Roses a credit / Triolet Elsa. – K., 1981. – 255.
93501
  Tichomirow Michal Rosja sredniowieczna na szlakach miedzynarodowych w XIV i XV wieku / Tichomirow Michal. – Warszawa, 1976. – 179.
93502
  Tanty M. Rosja wobec wojen balkanskich 1912-1913 roku / M. Tanty. – Warszawa, 1970. – 212.
93503
  Tuszynska Agata Rosjanie w Warszawie / Tuszynska Agata. – Paryz : Instytut literacki, 1990. – 122,[4]s. – (Biblioteka ""Kultury"" ; T.464). – ISBN 2-7168-0132-0
93504
  Lossowski Piotr Rosjanie, bialorusiny i ukraincy w powstaniu styczniowym / Lossowski Piotr, Mlynarski Zygmunt. – Wroclaw, 1959. – 240.
93505
  Jaworski J. Rosjannie w Wojsku Polskim // Pamieci.pl : biuletyn IPN / Instytut Pamieci Narodowei, Komisja Sciganie Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa, 2016. – nr 2 (47). – S. 25-29. – ISSN 2084-7319


  ³ .
93506
   Rosjoznawstwo : Wprowadzenie do studiow nad Rosja: Podrecznik akademicki. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 2004. – 467s. – (Prace Katedry rosjoznawstwa Uniwersytetu Jagiellonskiego ; 7). – ISBN 83-233-1835-2
93507
  Petru Eva Roslinne Explantaty / Petru Eva, Retovsky Rudolf. – Praha : Akademie Ved, 1956. – 260s. – 16 -
93508
  Macko S. Roslinnosc projektowanych rezerwatow na Wolyniu / S. Macko; Wolynskiego towarzystwa przyjaciol nauk. – Luck : Anczyca, Spolki, 1938. – S. 111-185. – Ochrony przyrody, Rocznika 17
93509
  Laskowska W. Rosliny borow / W. Laskowska. – Warszawa : Pastwowe Zaklady Wyd-ctw Szkolnych, 1962. – 147s.
93510
  Gayowna D. Rosliny Lak. Atlas / D. Gayowna. – Warszawa : Panstwowe Zaklad Widawnictw Szkolnych, 1960. – 167s.
93511
  Traczyk T. Rosliny lasu lisciastego / T. Traczyk. – Warszawa : Pans-we Zaklady Wyd-ctw Szkolnych, 1959. – 159s. – (Atlasy botaniczne)
93512
  Traczyk Tadeusz Rosliny lasu lisciastego / Traczyk Tadeusz. – Warszawa : Wyd-wo szkolne i pedagogiczne, 1975. – 159s. – (Atlasy botaniczne)
93513
  Tompasy Krystyna Rosliny naczyniovwe poludniowo-wschodniej czesci Beskidu wyspowego / Tompasy Krystyna; Red. M. Kostyniuk. – Warszawa : Polskie Tow-wo botaniczne. – (Monographiae botanicae ; Vol. 48)
Czesc 2. – 1975. – 145s.
93514
  Kornas Jan Rosliny naczyniowe Gorcow / Kornas Jan. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1957. – 260s. – (Monographiae Botanicae / Kulczynski S., Zablocki J. ; V. 5)
93515
  Dembinski F. Rosliny Oleiste / F. Dembinski. – Wyd. 3. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1975. – 426s.
93516
  Czekalski Mieczyslaw Rosliny ozdobne do dekoracji wnetrz : Paprotniki, nagozalazkowe, okrytozalazkowe-dwuliscienne / Czekalski Mieczyslaw. – Poznan : Wydawnictwo Akademii rolniczej, 1996. – 211s. : il. – ISBN 83-7160-011-9
93517
  Kiljanska I. Rosliny ozdobne w mieszkaniu i na balkonie / I. Kiljanska. – Wyd. 3. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1956. – 277s.
93518
  Kiljanska I. Rosliny ozdobne w mieszkaniu i na balkonie / I. Kiljanska. – Wyd. 4. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1967. – 439s.
93519
  Radwanska-Paryska Rosliny Tatrzanskie : Atlas / Radwanska-Paryska. – Warszawa : Pan-we Zaklady Wyd-tw Szkolnych, 1961. – 171s. : Zaborowska Irena
93520
  Podbielkowski Z. Rosliny Torfowisk : Atlas / Z. Podbielkowski. – Warszawa : Pan-we Zaklad Wydawnictw Szkolnych, 1959. – 184s.
93521
  Schwarz Zofia Rosliny Towarzyszace Czlowiekowi / Schwarz Zofia, Szober Janina. – Warszawa : Pan-we Zaklad Wyd-ctw Szkolnych, 1960. – 116s.
93522
  Podbielkowski Zbigniew i dr. Rosliny zarodnikowe / Zbigniew i dr. Podbielkowski. – Warszawa, 1961. – 970.
93523
  Podbielkowski Z. Rosliny Zarodnikowe / Z. Podbielkowski, Bejment-Grochowska, A. Skirgiello. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1961. – 970s.
93524
   Rossica olomucensia XIII (za rok 1974). Rocenka kateder rusistiky na filozoficke a pedagogicke fakulte Univerzity Palackeho. – Olomouc, 1975. – 198.
93525
  Sbircea George Rossini sau triumful operei bufe / Sbircea George. – Bucuresti, 1960. – 240.
93526
  Thienemann J. Rossitten: Drei Jahrzehnte auf der Kurischen Nehrung / J. Thienemann. – Neudamm : Neumamm, 1928. – 328 S.
93527
  Blumer S. Rost- und Brandpilze auf Kulturpflazen : Ein Bestimmungsbuch fur die in Mitteleuropa vorkommenden Arten / S. Blumer. – Jena : VEB Gustav Fischer, 1963. – 379S. : Mit 90 Abbildungen im Text
93528
  Went F.W. Rostliny / F. W. Went; ed. knizni edice TIME-LIFE ; transl. A. Cechova. – Praha : MLADA FRONTA, 1979. – 199 s. : il. – (Knihovna zivot prirody)
93529
  Hoffmannova E. Rostliny v domaci lekarne / E. Hoffmannova, Febavy. – Praha : Mlada Fronta, 1973. – 167s.
93530
  Sykora Ladislav Rostliny v geologickem vyzkumu / Sykora Ladislav. – Praha, 1959. – 324.
93531
   Rostock. – Leipzig : Brockhaus, 1990. – 16, [64] S. : Ill. – ISBN 3-325-00270-6
93532
  Fabian Erich Rostock. / Fabian Erich. – Dresden, 1959. – 26.
93533
  Stendhal Rosu si negru. Cronica secolului al XIX-lea / Stendhal. – Paris, 1950. – 492.
93534
  Cwiek-Karpowicz Rosyjska elita polityczna o Unii Europejskiej : (tradycja i wspolczesnosc) / Jaroslaw Cwiek-Karpowicz ; Uniw. Warszawski, Inst. nauk politycznych, Zaklad badan wschodnich. – Warszawa : Elipsa, 2007. – 219 s. – (Unia Europejska - Wschod / red.: T. Bodio, K.A. Wojtaszczyk). – ISBN 978-83-7151-780-8
93535
  Bazenowa Hanna Rosyjska profesura w polskim kraju. Historycy Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego i ich poglady na temat historii Polski // Mysla i slowem : polsko-rosyjski dyskurs ideowy XIX wieku / Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia ; od red. Lukasza Adamskiego i Slawomira Debskiego. – Warszawa : Centrum polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia, 2014. – S. 453-472. – ISBN 978-83-935192-3-1
93536
   Rosyjski charakter : Antologia rosyjskiej noweli radzieckiej. – Warszawa : Instytut wydawniczy "PAX". – (Antologia noweli rosyjskiej i radzieckiej)
Czesc 2. – 1962. – 224 s.
93537
  Backer R. Rosyjskie myslenie polityczne za czasow prezydenta Putina / Roman Backer. – Torun : Adam Marszalek, 2007. – 332 s. – ISBN 978-83-7441-805-8
93538
  Jochym-Kuszlikowa Ludwika Rosyjsko-polski slownik handlowy / Jochym-Kuszlikowa Ludwika, , Kossakowska Elzbieta. – Warszawa;Krakow : Wyd-wo naukowe PWN, 1996. – 655s. – ISBN 83-01-12093-2
93539
   Rosyjsko-polski slownik prawniczy. – Warszawa, 1960. – 450.
93540
   Rosyjsko-polski slownik tematyczny: ekonomia / Lubocha-Kruglik Jolanta, , Zobek Teresa, Zych Anna. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. – 689s. – ISBN 83-01-13351-1
93541
  Faber Franz Rot Leuchtet der Song Cai. / Faber Franz. – Berlin, 1955. – 200.
93542
  Stendhal Rot und schwarz / Stendhal. – Berlin, 1976. – 645.
93543
  Gunther Edmund Rot, blau und grun / Gunther Edmund. – M., 1976. – 150.
93544
   Rotating gliding discharge submerged in liquid / V.V. Iukhymenko, V.Ya. Chernyak, D.K. Hamazin, D.S. Levko, V.A. Bortyshevsky, R.V. Korzh //   : /  ; . . ". .-. -" ; .: .. , .. , .. [ .]. – , 2017. – 1 (107). – . 136-139. – ( " " ; . 23). – ISSN 1562-6016


  The plasma-liquid system with rotating gliding discharge submerged in liquid was investigated in work. Electrical parameters of the system under different operating conditions were measured. The dependencies of discharge behavior on the plasma gas and ...
93545
  Blank Alexander Rote Kapelle gegen Hitler / Blank Alexander, Mader Julius. – Berlin, 1979. – 528.
93546
  Hart Friedel Rote Kreise. / Hart Friedel. – Berl., 1960. – 336.
93547
  Mast Werner Rote Patrouille vor Munchen / Mast Werner. – Lpz. – 56.
93548
  Berger Uwe Rote Sonne / Berger Uwe. – Berl., 1963. – 156.
93549
   Rote Zitadellen. Der spanische Freiheitskampf 1936 bis 1939. Eine Anthologie. – Berl., 1961. – 318.
93550
  Schubert J. Roter Fluss und blaue Berge. Durch Dschungel und Urwald von Assam / J. Schubert, M. Schindler. – Lpz., 1960. – 104.
93551
   Roter Oktober 1917. Wie deutsche Arbeiter und Soldaten das Sturmjahr der Weltenwende erlebten. – Berl., 1957. – 76.
93552
  Hofe Gunter Roter Schnee / Hofe Gunter. – Berl., 1963. – 556.
93553
  Hofe Gunter Roter Schnee / Hofe Gunter. – Berlin, 1976. – 512.
93554
  Walldorf Hans Rotes Elfenbein / Walldorf Hans. – Halle : Mitteldeutscher Verlag, 1976. – 224 S.
93555
   Rotes Laub. Altjapanische Lyrik. Mit vier Dichterportrats aus Bildrollen des 13. Jahrhunderts. – Leipzig, 1972. – 130.
93556
  Abraham Peter Rotfuchs una andere Leute. / Abraham Peter. – Berlin, 1983. – 166.
93557
  Abraham Peter Rotfuchs und andere Leute. / Abraham Peter. – Berlin, 1987. – 167.
93558
   Rothacker"s Fuhrer durch die Gesamte Medizin : Monatsberichte und Anzeigen uber medizinische Neuheiten. – Berlin : Oscar Rothacker Buchhandlung und Antiquariat fur Medizin, 1926. – 16 S.
93559
   Rotten rejections: a literary companion. – Harmondsworth, 1991. – 101.
93560
   .. Rot Vrgilii //   : / ,  . – , 2017. – . 144-148. – (:  ; . 3). – ISSN 2307-8035
93561
  Somos Miklos Rouault 1871-1958 / Somos Miklos. – Budapest, 1965. – 34.
93562
  Scottoline L. Rough justice / Lisa Scottoline. – London : HarperCollins, 1999. – 344, [6] p. – ISBN 0-00-649994-5
93563
  Szabo R.R. Rough sets, Boolean algebra, and Bayesian approach // ³ /      . – , 2002. – P. 70-80. – ( "Գ- " ; . 1). – ISBN 966-76-52-00-9


   , . . ...
93564
  Twain Mark Roughing it / Twain Mark. – Berkeley a.o., 1973. – 626 p.
93565
   Roumanie. – Bucarest
Fasc 1. – 1966. – 17.
93566
   Roumanie. – Bucarest
Fasc 2. – 1966. – 10.
93567
   Roumanie. – Bucarest
Fasc 3. – 1967. – 12.
93568
   Roumanie. – Bucarest
Fasc 4. – 1967. – 14.
93569
   Roumanie. – Bucarest
Fasc 5. – 1968. – 15.
93570
   Roumanie. – Bucharest
Fasc 6. – 1971. – 18.
93571
   Roumanie. – Bucharest
Fasc 7. – 1971. – 14.
93572
   Roumanie. – Bucharest
Fasc 7. – 1971. – 14.
93573
   Roumanie. Eglises peintes de Moldavie. – Paris, 1962. – 22, 32.
93574
  Evans V. Round-up 2 : English grammar book: new and updated / Virginia Evans. – 10th impr. – Harlow : Pearson Longman, 2009. – 144, [1] p. : ill. – First publ.: 1992. - . – ISBN 978-0-582-82339-6
93575
  Evans Virginia Round-up 3 : English grammar book: New and updated / V.Evans. – 6th impression. – Harlow : Longman, 2006. – 160p. : ill. – 1st publ. 1993. - . 42 Evan. – ISBN 0-582-82341-2
93576
  Evans V. Round-up 3 : English grammar book: new and updated: Teacher"s guide / V. Evans. – 4th impr. – Harlow : Longman, 2006. – 39p. : ill. – First publ.: 1992. – ISBN 0-582-82342-0
93577
  Evans Virginia Round-up 4 : English grammar book: New and updated / V.Evans. – 4th impression. – Harlow : Longman, 2005. – 189p. : ill. – 1st publ. 1993. - . 42 Evan. – ISBN 0-582-82343-9
93578
  Evans V. Round-up 4 : English grammar book: new and updated: Teacher"s guide / V. Evans. – 5th impr. – Harlow : Longman, 2006. – 48p. : ill. – First publ.: 1992. – ISBN 0-582-82344-7
93579
  Evans Virginia Round-up 5 : English grammar book: New and updated / V.Evans. – Harlow : Longman, 2003. – 208p. : ill. – ISBN 0-582-82345-5
93580
  Evans V. Round-up 5 : English grammar book: new and updated: Teacher"s guide / V. Evans. – 6th impr. – Harlow : Longman, 2006. – 77p. : ill. – First publ.: 1993. – ISBN 0-582-82346-3
93581
  Evans Virginia Round-up 5 : English grammar book: New and updated / V.Evans. – 6th impression. – Harlow : Longman, 2006. – 208p. : ill. – 1st publ. 1994. - . 42 Evan. – ISBN 0-582-82345-5
93582
  Evans V. Round-up 6 : [English grammar practice] / Virginia Evans. – 9th impr. – Harlow : Longman, 2002. – 256 p. : ill. – First publ.: 1995. – ISBN 0-582-38788-7
93583
  Evans V. Round-up 6 : English grammar book: New and updated / V. Evans. – 4th impr. – Harlow : Longman, 2006. – 268p. : ill. – First publ.: 1995. - : 42 Evan. – ISBN 0-582-82347-1
93584
  Evans V. Round-up 6 : English grammar book: New and updated:Teacher"s guide / V.Evans. – 6th impression. – Harlow : Longman, 2006. – 80p. – First publ.: 1993. - : 42 Evan. – ISBN 0-582-82348-X
93585
  Evans V. Round-up 6 : English grammar book: new and updated / Virginia Evans. – 6th impr. – Harlow : Pearson ; Longman, 2008. – 268 p. : ill. – First publ.: 1995. - . – ISBN 978-0-582-82347-1
93586
  Evans V. Round-up 6 : English grammar book: new and updated / Virginia Evans. – 8th impr. – Harlow : Pearson Longman, 2009. – 268 p. : ill. – First publ.: 1995. - . – ISBN 978-0-582-82347-1
93587
  Evans V. Round-up 6 : English grammar book: new and updated / Virginia Evans. – 9th impr. – Harlow : Pearson Longman, 2010. – 268 p. : ill. – First publ.: 1995. - . – ISBN 978-0-582-82347-1
93588
  Durant Will Rousseau and revolution. A history of civilization in France, England and Germany from 1756 and in the Remainder of Europe from 1715 to 1789 / Durant Will, Durant Ariel. – N.Y., 1967. – 1094.
93589
  Mornet Daniel Rousseau l"homme et l"oeuvre / Mornet Daniel. – 4-me ed. – Paris, 1950. – 187 p.
93590
   Rousseau secondo Jean-Jacques. – Geneve, 1980. – 153.
93591
  Herbert Zbigniew Rovigo / Herbert Zbigniew. – Wyd.2. – Wroclaw : Dolnslaskie, 1997. – 60. – ISBN 83-7023-219-1
93592
  Levy Alan Rowboat to Prague. / Levy Alan. – New York, 1972. – 531.
93593
  Babinicz Waldemar Rowiesnivy. / Babinicz Waldemar. – Warszawa, 1965. – 236.
93594
  Juchnowski R. Rowmund Pilsudski (1903-1988) : koncepcje polityczne i spoleczne // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3125 : Rowmund Pilsudski (1903-1988) : koncepcje polityczne i spoleczne / R. Juchnowski. – S. 1-282, [ 1 ]. – ISSN 0239-6661
93595
  Pogorzelski W. Rownania calkowe i ich zastosowania / W. Pogorzelski. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe
T. 2 : Uklady rownan calkowych, rownania calkowe nieliniowe, zastosowania rownan calkowych w teorii rownan rozniczkowych z dodatkiem Romana Sikorskiego. – 1958. – 192 s.
93596
  Krzyzanski M. Rownania roaniczkowe czastkowe rzedu drugiego / M. Krzyzanski. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukove
Cz. 1. – 1957. – 618 s. : rys. – Bibliogr.: s.s.595-598
93597
  Nikliborc W. Rownania rozniczkowe / W. Nikliborc; Do druku opracowal Z. Charzybski. – Warszawa : Polskiego tow. matematycznego z subwencji Ministerstwa Szkol Wyzszych i nauki. – (Monografie matematyczne ; 25)
C. 1. – 1951. – 176 s.
93598
  Przybylska Agnieszka Rownania rozniczkowe : Dla studiow ekonomicznych. Metody i zadania / Przybylska Agnieszka. – Katowice : Wyd-wo Akademii ekonomicznej w Katowicach. – (Zastosowanie algebry w ekonomii / Pod red. W. Szkutnika ; Zeszyt 5). – ISBN 83-7246-195-3
Zeszyt 5. – 2000. – 63S.
93599
  Sneddon J.N. Rownania rozniczkowe czastkowe / J.N. Sneddon. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1962. – 424 s.
93600
  Wieruszewski Roman Rownesc robiet i mezczyzn w Polse Ludowoj / Wieruszewski Roman. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1975. – 234s.
93601
  Jachimowicz Marian Rownoleznik golebia / Jachimowicz Marian. – Wroclaw i. i., 1980. – 122.
93602
  Budrewicz Olgierd Rownoleznik zero. / Budrewicz Olgierd. – Warszawa, 1965. – 248.
93603
  Defoe Daniel Roxana. / Defoe Daniel. – Toronto, 1962. – 351.
93604
  Defoe Daniel Roxana. / Defoe Daniel. – Praha, 1971. – 294.
93605
  Defoe Daniel Roxana. / Defoe Daniel. – New York., 1979. – 294.
93606
  Tralow Johannes Roxelane / Tralow Johannes. – Berl., 1957. – 472.
93607
  Tralow Johannes Roxelane / Tralow Johannes. – Berlin, 1987. – 543.
93608
   Royal Canadian legion : 1926-1986. – Montreal, 1986. – 192p. – (Memorial souvenir book ; 1)
93609
   Royal Caribbean International //   : /  " " ". – , 2010. – 6. – . 6 : . – ISSN 1998-8044
93610
    Royal Mare Village /  ,   // Mandry. Navigator : . – , 2007. – 3. – . 82-85 :
93611
    Royal Mare Village: , /  ,   // Mandry. Navigator : . – , 2007. – 5. – . 60-61 :
93612
  Zeromski Stefan Roza / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik, 1966. – 225 s.
93613
  Urbanowska Zofia Roza bez kolcow / Urbanowska Zofia. – Warszawa : Czytelnik, 1958. – 544 p.
93614
  Holuj Tadeusz Roza i plonacy las / Holuj Tadeusz. – Krakow
1. – 1971. – 270.
93615
  Holuj Tadeusz Roza i plonacy las / Holuj Tadeusz. – Krakow
2. – 1971. – 266.
93616
  Holuj Tadeusz Roza i plonacy las / Holuj Tadeusz. – Warszawa
1. – 1974. – 326.
93617
  Holuj Tadeusz Roza i plonacy las / Holuj Tadeusz. – Warszawa
2. – 1974. – 319.
93618
  Wojcicka Janina Roza lawy i snu / Wojcicka Janina. – Warszawa : Ludowa Spoldzielnia wyd-cza, 1982. – 166 s.
93619
  Zuraw Jozef Roza Luksemburg i kultura polska : (w 80. rocznice smierci) / Zuraw Jozef. – Czestochowa : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 1999. – 107s. – ISBN 83-7098-503-3
93620
  Nalkowska Zofia Roza Palatynu. / Nalkowska Zofia. – Krakow, 1982. – 143.
93621
  Kowalczyk Teofil Roza wiatrow / Kowalczyk Teofil. – Katowice, 1960. – 36.
93622
  Lundkvist A. Roza wiatrow / A. Lundkvist; Lanowski Z. – Warszawa, 1969. – 324.
93623
   Roza wiatrow : Opowiadania o milosci. – Warszawa : Czytelnik, 1977. – 599 s.
93624
  Grochowiak Stanislaw Rozbieranie do snu / Grochowiak Stanislaw. – Warszawa, 1959. – 64.
93625
   Rozbite imperium : cykl debat i konferencji na stulecie odzyskania niepodleglosci / [tlumaczenie Paulina Krzesiak ; red. Pawel Jedral]. – Warszawa : Fundacja Niepodleglosciowa, 2017. – 157 s. : fot. – . . .
93626
  Ziolkowska Maria Rozbite lustro / Ziolkowska Maria, Ziolkowski Jan. – Lublin : Wyd-wo Lubelskie, 1974. – 237 s.
93627
  Biernaczyk Zdzislaw Rozboj w aspekcie kryminologicznym i kryminalistycznym / Biernaczyk Zdzislaw. – Wroclaw, 1977. – 201.
93628
  Chybinski Olgierd Rozboj w teorii i praktyce / Chybinski Olgierd. – Wroclaw i i., 1975. – 108.
93629
  Mayer Vilem Rozbor rud, strusek a zaruvzdorneho materialu / Mayer Vilem. – Praha, 1956. – 400.
93630
  Rendos L. a.j. Rozbory hospodarskej cinnosti obchodnych podnikov / L. a.j. Rendos. – Bratislava, 1983. – 248.
93631
   Rozbory umeleckej prozy. – Bratislava, 1967. – 227.
93632
  Zapotocky Antonin Rozbresk / Zapotocky Antonin. – Praha : Roh, 1956. – 427 s.
93633
  Gladkov Fiodor Vasilievic Rozburene srdce. / Gladkov Fiodor Vasilievic. – Bratislava, 1975. – 261.
93634
  Konrad Karel Rozchod / Konrad Karel. – Praha, 1956. – 264.
93635
  Obarska Ola Rozdawalam zwyciezcom kwiaty / Obarska Ola. – Warszawa, 1976. – 151.
93636
  Stompor J. Rozdroza milosci : Powiesc / Jozef Stompor. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wyd-cza, 1985. – 415 s. – ISBN 83-205-3658-8
93637
  Nowak Zbigniew Andrzej Rozdroze / Nowak Zbigniew Andrzej. – Warszawa, 1962. – 282.
93638
  Zeromski Stefan Rozdziobia nas kruki, wrony... / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik, 1956. – 281 s. : ill.
93639
  Wroniszewski Jozef Kazimierz Rozdzka Jessego / Wroniszewski Jozef Kazimierz. – Warszawa : Instytut wydaw. "PAX", 1982. – 179 s.
93640
  Oszkinis W. Roze / W. Oszkinis, Z. Mazurkiewicz. – Wyd. 2. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1957. – 266s.
93641
  Bieliauskas A. Roze kwitna czerwono / A. Bieliauskas; Przelozyl z litewskiego A. Stoberscy, Z.Stoberscy. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1963. – 449s.
93642
  Rice C. Roze pani Cherington / Craig Rice; Przel. M.Skibniewska. – Warszawa : Iskry, 1969. – 320 s. – (Klub srebrnego klucza)
93643
  Makarczyk Janusz Roze z piasku : Gawedy podroznicze / Makarczyk Janusz. – Katowice : Slask, 1957. – 283s.
93644
  Cepik Jerzy Rozedrzeo tajemnice sfer. Opowiesc biograficzna o Mikolaju Koperniku / Cepik Jerzy. – Katowice, 1977. – 583.
93645
  Miszczak S. Rozglosnie radiowe / S. Miszczak. – Warszawa : Wydawnictwa Komunikacyjne, 1959. – 464 s.
93646
   Rozhodovacia cinnost Ustavneho sudu Slovenskej republiky 1993-1997 / P. Kresak, A. Brostl, D. Bystrianska, G. Dobrovicova, G. et al. Fetkova; Peter Kresak [et al.] ; Constitutional & Legislative policy institute. – Bratislava ; Budapest : Kalligram ; COLPI, 1999. – 632 s. – ISBN 80-7149-287-6
93647
  Kubatova Marie Rozhovor s kamenem. / Kubatova Marie. – Praha, 1982. – 221.
93648
  Brassai Rozhovory s Picassom. / Brassai. – Bratislava, 1967. – 263.
93649
  Winter Zikmund Rozina sebranec / Winter Zikmund. – Praha : Stat. nakl. krasne lit-ry, hudby a umeni, 1953. – 259 s.
93650
   Rozjitrena ves. Rumunske novely. – Praha, 1951. – 267.
93651
  Pijanowski L. Rozkosze lamania glowy / L. Pijanowski. – Warszawa, 1972. – 195.
93652
  Heiduczek Werner Rozlucka s anjelmi / Heiduczek Werner. – Bratislava, 1976. – 407 s.
93653
  Humboldt Wilhelm von Rozmaitosc jezykow a rozwoj umyslowy ludzkosci / Humboldt Wilhelm von; Przeklad i wprowad. Kowalska Elzbieta ; Katol. un-t Lubelski. – Lublin : Redakcja wyd-w KUL, 2001. – 370 s. – ISBN 83-228-0972-7
93654
  Vancura V. Rozmarne leto / V. Vancura. – Praha : Odeon, 1986. – 118 s.
93655
  Skoczylas Anna Rozmiwa z Toba / Skoczylas Anna. – Wroclaw, 1984. – 46.
93656
  Swinarski Artur Marya Rozmowa bez kresu / Swinarski Artur Marya. – Warszawa, 1960. – 172.
93657
  Newerly Igor Rozmowa w sadzie piatego sierpnia. O chlopcu z bardzo starej fotografii / Newerly Igor. – Warszawa : Czytelnik, 1984. – 125s. – ISBN 83-07-00883-2
93658
  Rozewicz Tadeusz Rozmowa z ksieciem / Rozewicz Tadeusz. – Warszawa, 1960. – 107.
93659
  Oracki Tadeusz Rozmowilbym kamien / Oracki Tadeusz. – Warszawa, 1976. – 387.
93660
  Retman B. Rozmowki angielskie / Bozena i Roman Retman. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1963. – 317, [3] S. : il.
93661
  Crzeskewicz-Sukiennikova Rozmowki dunskie / Crzeskewicz-Sukiennikova. – Warszawa, 1963. – 399 c.
93662
  Zawanowski K. Rozmowki Hiszpanskie / K. Zawanowski. – Warszawa : Wiedza powszechna, 1960. – 243 s.
93663
   Rozmowki polsko-rosyjskie. – Moskva : Wydawnictwo Literatury w Jezykach Obcych, 1955. – 168s.
93664
   Rozmowki polsko-rosyjskie. – Moskva, 1955. – 168.
93665
  Thanh-Le Rozmowki Polsko-Wietnamskie / Thanh-Le. – Warszawa, 1963. – 236 c.
93666
  Boroniecki Miroslaw Rozmowki rosyjskie / Boroniecki Miroslaw. – Warszawa, 1976. – 320.
93667
  Rachmister Julian Rozmowki rumunskie / Rachmister Julian, Jaworowski Mieczyslaw. – Warszawa, 1975. – 256.
93668
  Krukowska Maria Rozmowki serbochorwackie. / Krukowska Maria. – Warszawa, 1959. – 128.
93669
  Ocheduszko H. Rozmowki wloskie / Halina Ocheduszko. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1960. – 234, [3] s.
93670
  Ocheduszko H. Rozmowki wloskie / Halina Ocheduszko. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1974. – 231 s.
93671
  Pietrzkiewicz-Kobosko Rozmowki wloskie / Ewa Pietrzkiewicz-Kobosko, Silvano De Fanti. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1984. – 237, [2] s.
93672
  Doroszewski Witold Rozmowy o jezyku / Doroszewski Witold. – Krakow
3. – 1952. – 344.
93673
  Iwaszkiewicz Jaroslaw Rozmowy o ksiazkach / Iwaszkiewicz Jaroslaw. – Warszawa, 1961. – 312.
93674
   Rozmowy o przemijaniu: Hermeneutyczna analiza psychologiczna doswiadczen czlowieka // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – N 2172 : Rozmowy o przemijaniu: Hermeneutyczna analiza psychologiczna doswiadczen czlowieka. – S.1-180. – ISSN 0239-6661
93675
  Wydmuchowa Boguslawa Rozmowy o urodzie i kosmetyce : Dla rodzicow. Dla wychowawcow. Dla mlodziezy / Wydmuchowa Boguslawa. – Warszawa : Watra, 1981. – 172S. – (W naszej rodzinie)
93676
   Rozmowy w Dragonei / Herling-Grudzinski Gustaw, , Bolecki Wlodzimierz, Bolecki Wlodzimierz; Rozmowy przepr., oprac. i przyg. do druku W. Bolecki. – Warszawa : SZPAK, 1997. – 380. – ISBN 83-901443-2-8
93677
  Lidman S. Rozmowy w Hanoi / Sara Lidman; przel. i wstepem opatzryl Z. Lanowski. – Warszawa : Czytelnik, 1968. – 155 s.
93678
  Mende Tibot Rozmowy z Nehru / Mende Tibot; Jaremko-Pytowska Z. – Warszawa, 1957. – 152.
93679
  Corredor J.M. Rozmowy z Pablo Casalsem : Wspomnienia i sady muzyka; / Jose Maria Corredor; List - przedmowa Pabla Casalsa. – Krakow : Polskie wydawnictwo muzycznee, 1971. – 372 s., fot.
93680
  Okonska A. Rozmowy z pania Miecia / Alicja Okonska, Andrzej Grzybowski. – Warszawa : LSW, 1976. – 443s. : fot.
93681
  Dygat St. Rozmyslania przy goleniu / St. Dygat. – Warszawa, 1966. – 160.
93682
  Olcha Antoni Rozna strony czasu / Olcha Antoni. – Warszawa, 1961. – 60.
93683
  Chalubinska Aniela Rozne drogi nauczania geografii / Chalubinska Aniela. – Warszawa, 1959. – 364.
93684
  Kozniewski Kazimierz Rozowe cienie / Kozniewski Kazimierz. – Warszawa, 1960. – 444.
93685
  Polach Bohumir Rozpaky podplukovnika Prokopa / Polach Bohumir. – Praha, 1960. – 252.
93686
  Ajzerman M.A. Rozpoznavanie obrazow. Metoda funkcji potencjalnych. / M.A. Ajzerman. – Warszawa, 1976. – 326.
93687
  Glass Andrzej Rozpoznawanie samolotow, szybowcow i smiglowcow. / Glass Andrzej. – Warszawa, 1960. – 256.
93688
  Stech V.V. Rozprava o reliefu / V.V. Stech. – Praha, 1958. – 136.
93689
  Lebedev Viaceslav Rozpravky o Micurinovi / Lebedev Viaceslav. – Bratislava, 1951. – 110.
93690
   Rozpravky z tisic a jednej noci. – Bratislava, 1966. – 206.
93691
  Krskova Marie Rozpravky. Lidove povidky z blat. / Krskova Marie. – Praha, 1950. – 208.
93692
  Vopenka P. Rozpravy s geometrii / P. Vopenka. – Praha : Panorama, 1989. – 519 p.
93693
  Kurylowicz Marek Rozprawa Jana Zamoyskiego o senacie rzymskim / Kurylowicz Marek, Witkowski Wojciech; Tekst lacinski, przeklad oraz komentarz historyczno-prawny. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1997. – 321s. – ISBN 83-227-1045-3
93694
   Rozprawki spod Babiej gory. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1968. – 176 s.
93695
   Rozprawy / Akademia techniczno-rolnicza im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich. – Bydgoszcz. – ISSN 0209-0597
N 100. – 2001
93696
   Rozprawy / Akademia techniczno-rolnicza im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich. – Bydgoszcz. – ISSN 0209-0597
N 103. – 2001
93697
   Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski. – Szczecin. – ISSN 0860-2751
T. 233 (307). – 1996
93698
   Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski. – Szczecin. – ISSN 0860-2751
T. 286(360). – 1998
93699
   Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski. – Szczecin. – ISSN 0860-2751
T. 323(397). – 1999
93700
   Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski. – Szczecin. – ISSN 0860-2751
T. 327(401). – 1999
93701
   Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski. – Szczecin. – ISSN 0860-2751
T. 329(403). – 1999
93702
   Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski. – Szczecin. – ISSN 0860-2751
T. 329(403). – 1999
93703
   Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski. – Szczecin. – ISSN 0860-2751
T. 333(407). – 1999
93704
   Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski. – Szczecin. – ISSN 0860-2751
T. 338 (412). – 1999
93705
   Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski. – Szczecin. – ISSN 0860-2751
T. 350. – 2000
93706
   Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski. – Szczecin. – ISSN 0860-2751
T. 358(432). – 2000
93707
   Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski. – Szczecin. – ISSN 0860-2751
T. 361(435). – 2000
93708
   Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski. – Szczecin. – ISSN 0860-2751
T. 362(436). – 2000
93709
   Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski. – Szczecin. – ISSN 0860-2751
T. 365(439). – 2000
93710
   Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski. – Szczecin. – ISSN 0860-2751
T. 367(441). – 2000
93711
   Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski. – Szczecin. – ISSN 0860-2751
T. 370(444). – 2001
93712
   Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski. – Szczecin. – ISSN 0860-2751
T. 373 (447). – 2001
93713
   Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski. – Szczecin. – ISSN 0860-2751
T. 374(448)). – 2001
93714
   Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski. – Szczecin. – ISSN 0860-2751
T. 375(449). – 2001
93715
   Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski. – Szczecin. – ISSN 0860-2751
T. 376(450) : : / .-. – 2001
93716
   Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski. – Szczecin. – ISSN 0860-2751
T. 379(453). – 2001
93717
   Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski. – Szczecin. – ISSN 0860-2751
T. 384(458). – 2001
93718
   Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski. – Szczecin. – ISSN 0860-2751
T. 388(462). – 2001
93719
   Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski. – Szczecin. – ISSN 0860-2751
T. 389(463). – 2001
93720
   Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski. – Szczecin. – ISSN 0860-2751
T. 390(464). – 2001
93721
   Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski. – Szczecin. – ISSN 0860-2751
T. 391(495). – 2001
93722
   Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski. – Szczecin. – ISSN 0860-2751
T. 396(470). – 2001
93723
   Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski. – Szczecin. – ISSN 0860-2751
T. 397(471). – 2001
93724
   Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski. – Szczecin. – ISSN 0860-2751
T. 401(475). – 2001
93725
   Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski. – Szczecin. – ISSN 0860-2751
T. 405. – 2002
93726
   Rozprawy i studia / Uniwersytet Szczecinski. – Szczecin. – ISSN 0860-2751
T. 407(481). – 2002
93727
  Taszycki Witold Rozprawy i studia polonistyczne. 1. Onomastyka / Taszycki Witold. – Wroclaw-Krakow
1. – 1958. – 346.
93728
  Taszycki Witold Rozprawy i studia polonistyczne. 2. Dialektologia historyczna i problem pochodzenia polskiego jezyka literackiego / Taszycki Witold. – Wroclaw-Krakow-Warszawa
2. – 1961. – 368.
93729
   Rozprawy i Studia Uniwersytet Jagillonskiego. – Krakow
T. 4. – 1959
93730
   Rozprawy i Studia Uniwersytet Jagillonskiego. – Krakow
T. 6,7. – 1959
93731
   Rozprawy Komisij jezykowej / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I - Jezykoznawstwa,nauki o literatuze i filozofii. – Lodz. – ISSN 0076-0390
T. 42. – 1997


  1997. T. 42
93732
   Rozprawy Komisji jezykowej / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I - Jezykoznawstwa,nauki o literatuze i filozofii. – Lodz. – ISSN 0076-0390
N 43. – 1998


  1997. T. 42
93733
   Rozprawy Komisji jezykowej / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I - Jezykoznawstwa,nauki o literatuze i filozofii. – Lodz. – ISSN 0076-0390
N 44. – 1999


  1997. T. 42
93734
   Rozprawy Komisji jezykowej / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I - Jezykoznawstwa,nauki o literatuze i filozofii. – Lodz. – ISSN 0076-0390
N 45. – 2000
93735
   Rozprawy Komisji jezykowej / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I - Jezykoznawstwa,nauki o literatuze i filozofii. – Lodz. – ISSN 0076-0390
T. 46. – 2001
93736
   Rozprawy Komisji jezykowej / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I - Jezykoznawstwa,nauki o literatuze i filozofii. – Lodz. – ISSN 0076-0390
T.47. – 2002
93737
   Rozprawy Komisji jezykowej / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I - Jezykoznawstwa,nauki o literatuze i filozofii. – Lodz. – ISSN 0076-0390
T.48. – 2003


  1993. R. 38, N 2-4; 1994. R. 39, N 1/2,3,4; 1995,N 1/2,3/4; 1996. N 1-4; 1997. N 1/2
93738
   Rozprawy Komisji jezykowej / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I - Jezykoznawstwa,nauki o literatuze i filozofii. – Lodz. – ISSN 0076-0390
T.49. – 2004


  1993. R. 38, N 2-4; 1994. R. 39, N 1/2,3,4; 1995,N 1/2,3/4; 1996. N 1-4; 1997. N 1/2
93739
   Rozprawy Komisji jezykowej / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I - Jezykoznawstwa,nauki o literatuze i filozofii. – Lodz. – ISSN 0076-0390
T. 50. – 2005
93740
   Rozprawy Komisji jezykowej / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I - Jezykoznawstwa,nauki o literatuze i filozofii. – Lodz. – ISSN 0076-0390
T. 51. – 2006
93741
   Rozprawy Komisji jezykowej / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I - Jezykoznawstwa,nauki o literatuze i filozofii. – Lodz. – ISSN 0076-0390
T.52. – 2007
93742
   Rozprawy Komisji jezykowej. – Lodz. – ISSN 0076-0390
T. 53. – 2008
93743
   Rozprawy Komisji jezykowej. – Lodz. – ISSN 0076-0390
T. 54. – 2009
93744
   Rozprawy Komisji jezykowej. – Lodz. – ISSN 0076-0390
T. 55. – 2010
93745
   Rozprawy Komisji jezykowej. – Lodz. – ISSN 0076-0390
T. 56. – 2011
93746
   Rozprawy Komisji jezykowej. – Lodz. – ISSN 0076-0390
T. 57. – 2011
93747
   Rozprawy Komisji jezykowej. – Lodz. – ISSN 0076-0390
T. 58. – 2012
93748
   Rozprawy Komisji jezykowej. – Lodz. – ISSN 0076-0390
T. 59. – 2013
93749
   Rozprawy Komisji jezykowej. – Lodz. – ISSN 0076-0390
T. 60. – 2014
93750
   Rozprawy Komisji jezykowej. – Lodz. – ISSN 0076-0390
T. 61. – 2015
93751
   Rozprawy Komisji jezykowej. – Lodz. – ISSN 0076-0390
T. 62. – 2016
93752
   Rozprawy Komisji jezykowej. – Lodz. – ISSN 0076-0390
T. 63. – 2016
93753
   Rozprawy o pieniadzu w Polsce pierwszej polowy XVII wieku. – Krakow, 1959. – 440.
93754
   Rozprawy prawnicze. – Krakow-Warszawa, 1964. – 554.
93755
   Rozprawy slawistyczne. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej. – ISSN 0860-2387
N 12. – 1997
93756
   Rozprawy slawistyczne. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej. – ISSN 0860-2387
N 13. – 1997
93757
   Rozprawy slawistyczne. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej. – ISSN 0860-2387
N 9. – 1998
93758
   Rozprawy slawistyczne. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej. – ISSN 0860-2387
N 15. – 1999
93759
   Rozprawy slawistyczne. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej. – ISSN 0860-2387
N 17. – 2000
93760
  Boryczka J. Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego = Empiryczne Rownania Klimatu Polski / J. Boryczka. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu, 1977. – 288s.
93761
   Rozprawy z dziejow oswiaty. – Wroclaw
3. – 1960. – 208.
93762
   Rozprawy z dziejow oswiaty. – Wroclaw
4. – 1961. – 242.
93763
   Rozprawy z dziejow XVIII wieku. – Torun, 1979. – 102.
93764
   Rozprawy z etyki. – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika, 1999. – 164s. – ISBN 83-231-1034-4
93765
   Rozprawy z filozofii i socjologii. – Torun, 1983. – 179.
93766
  Razusova-Martakova Rozptavky o Janosikovi / Razusova-Martakova. – Bratislava, 1958. – 40.
93767
  Dolenkova K. Rozpustila pohadka / K. Dolenkova. – Praha, 1950. – 112.
93768
   Rozrod psow. – Wroclaw : Wyd-wo Akademii rolniczej we Wroclawiu, 2000. – 490s. – ISBN 83-87866-72-5
93769
  Solochov Michail (Scholochow) Rozrusena zeme / Solochov Michail (Scholochow). – Nove, autorem prepracovane vydani. – Praha, 1954. – 408.
93770
  Solochov Michail (Scholochow) Rozrusena zeme / Solochov Michail (Scholochow). – Praha, 1962. – 664.
93771
  Jelenski S. Rozrywki matematyczne / S. Jelenski; opracowala E. Jelenska ; pod red. A.M.Rusieckiego. – Warszawa : Panstwowe zaklady Wydawn. Szkolnych
2 : Sladami Pitagorasa. – 1961. – 296 s. : rys.
93772
  Moricz Zsigmond Rozsa Sandor a lovat ugratja / Moricz Zsigmond. – Budapest, 1971. – 489.
93773
  Moricz Zsigmond Rozsa Sandor Osszevonja a szemoldokett / Moricz Zsigmond. – Budapest, 1971. – 485.
93774
   Rozsalyi nepmesek. – Budapest, 1967. – 520.
93775
  Fejes Endre Rozsdatemeto. / Fejes Endre. – Budapest, 1977. – 242.
93776
  Zurko Jerzy Rozsiedlenie ludnosci w ramach akcji "Wisla" w dawnym wojewodztwie wroclawskim. 2226 : Opracowanie materialow zrodlowych // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2226. – S.1-237 : 12 k. map. – (Socjologia ; 30). – ISBN 83-229-1691-4. – ISSN 0239-6661
93777
  Pierzchala Jan Rozstanie i Powrot / Pierzchala Jan. – Warszawa, 1957. – 400.
93778
  Sowinska Stanislawa (Barbara) Rozszumialy sie wierzby... / Sowinska Stanislawa (Barbara). – Warszawa, 1964. – 248.
93779
  Simenon Georges Rozterka komisarza Maigret / Simenon Georges. – Warszawa, 1971. – 167.
93780
  Leszko Maciej Roztwory polielektrolitow w swietle Reguly Harneda. / Leszko Maciej. – Krakow, 1966. – 116.
93781
  Koneczny Henryk Roztwory soli w przedstawieniu graficznym / Koneczny Henryk. – Torun, 1959. – 170.
93782
  Topolski Jerzy Rozumienie historii / Topolski Jerzy. – Warszawa, 1978. – 227.
93783
  Iribadzakov Nikolai Rozvinuta socialisticka spolocnost / Iribadzakov Nikolai; Filo O., Nemethova M. – Bratislava, 1985. – 531.
93784
  Kloucek Celestin Rozvod deformace jako podklad nove pocetni metody / Kloucek Celestin. – 2. vydani. – Praha : Statni nakl-vi technicke literatury
1. – 1953. – 351 s.
93785
  Kloucek C. Rozvod deformace pri posuvnych stycnicich / C. Kloucek. – 2. vydani. – Praha : Statni nakl-vi technicke literatury
2. – 1953. – 337 s.
93786
   Rozvoj kultury v CSR. – Praha, 1959. – 92.
93787
   Rozvoj mezinarodni delby prace v socialisticke svetove soustave : Materialy z konference pracowniku ekonomickych ustavu akademii ved evropskych a asiaskych zemi soc. svet. soustavy, konane ve dnech 15 a 16 prosince 1958 w Praze. – Praha : Statni nakl. polit. lit-ry, 1959. – 100 p.
93788
   Rozvoj socialisticke demokracie po XV. sjezdu KSC. – Praha, 1976. – 82.
93789
  Henys Otta Rozvoj socialisticke ekonomicke integrace zemi RVHP. / Henys Otta, Cihlar Vladislav. – Praha, 1987. – 168.
93790
   Rozvoj socialistickeho statu a prava v oslobodenom Ceskoslovensku: (Zbornik referatov z vedeckej konferencie Ustavu statu a prava SAV a Pravnickej fakulty Univerzity Komenskeho, konanej v dnoch 22.. – Bratislava, 1977. – 264.
93791
  Seidler G.L. Rozwatania nad norma ustrojowa / G.L. Seidler. – Krakow, 1947. – 55.
93792
  Reid Thomas Rozwazania o wladzach poznawczych czlowieka / Reid Thomas. – Warszawa, 1975. – 762.
93793
  Kaczmarek S. Rozwazania o zyciu ludzkim / Stefan Kaczmarek. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1977. – 163 s. – (Sygnaly)
93794
  Majerska-Palubicka Beata Rozwiazania energooszczedne w architektonicznym projektowaniu obiektow handlowych / Majerska-Palubicka Beata. – Gliwice : Wyd-wo Politechniki Slaskiej, 2001. – 167s. – ISBN 83-88000-23-3
93795
  Galantowicz Bogna Rozwiazania urbanistyczne barokowych zespolow budowli jezuickich na Slasku a problem akomodacji w dzialalnosci misyjnej jezuitow : Na przykladzie Klodzka, Nysy, Legnicy i Wroclawia / Galantowicz Bogna. – Wroclaw : Oficyna wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 1997. – 134s. : il. – ISBN 83-7085-258-0
93796
  Dubinczuk H.S. Rozwiazywanie trojkatow opracowane metoda programowania rozgalezionego / H.S. Dubinczuk. – Warszawa : Panstwowe zakl. wyd-ctw szkolnych, 1968. – 147 s. : 40 ryc.
93797
  Polanski S. Rozwiniecia powierzchni : Wybrane przyklady dla potrzeb techniki / S. Polanski. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1961. – 192 s. + Rysunki i tablice 116 p.
93798
  Krzeminski Zdzislaw Rozwod. Komentarz orzecznictwo przepisy zwiazkowe. / Krzeminski Zdzislaw, Wl. Zywicki. – Warszawa, 1967. – 272.
93799
  Hryniewiecki B. Rozwoj botaniki w Polsce / B. Hryniewiecki. – Krakow : [S .n.], 1948. – 53 s. – (Polska akademia umiejetnosci ; 8)
93800
   Rozwoj demokracji socjalistycznej. – Lublin, 1977. – 378.
93801
  Stieber Zdzislaw Rozwoj fonologiczny jezyka polskiego / Stieber Zdzislaw. – Wyd. 2. – Warszawa, 1958. – 92.
93802
  Ostromecka-Fraczak Rozwoj funkcji czasownikowego prefiksu wy- w jezyku polskim oraz wy- i iz- w jezyku rosyjskim / Ostromecka-Fraczak. – Lodz, 1976. – 15 s.
93803
  Jackowski Antoni Rozwoj geografii na Uniwersytecie Jagiellonskim / Jackowski Antoni, Soljan Izabela // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2017. – Nr. 196, pazdziernik. – S. 51-55. – ISSN 1427-1176
93804
  Malicki A. Rozwoj i stan badan nad terenami Krasowymi / A. Malicki. – Lwow : Ksiaznica. – 123 p.
93805
   Rozwoj kultury fizycznej w okresie odrodzenia i oswiecenia. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1964. – 702.
93806
  Franus Edward Rozwoj malego dziecka. Drugi i trzec rok zycia / Franus Edward. – Warszawa, 1972. – 198.
93807
   Rozwoj mysli o wychowaniu fizycznym w dobie Odrodzenia. – Wroclaw-Krakow, 1959. – 278.
93808
  Franus Edward Rozwoj niemowlecia / Franus Edward. – Warszawa, 1978. – 131.
93809
  Franus Edward Rozwoj niemowlecia / Franus Edward. – Warszawa : Nasza Ksiegarnia, 1978. – 135s.
93810
  Suchodolski B. Rozwoj nowozytnej filozofii czlowieka / B. Suchodolski. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. – 849s.
93811
  Potoczny Jerzy Rozwoj oswiaty doroslych w Calicji (1867-1918) / Potoczny Jerzy. – Rzeszow; Iwano-Frankiwsk, 1998. – 406 s.
93812
  Potoczny Rozwoj oswiaty doroslych w Galicji (1867-1918) : Skrot tekstu dysert. na uzyskanie stopnia doktora nauk pedagog / Potoczny, Jerzy. – Rzeszow, 1998. – 406. – Bibliogr.: S.369-405
93813
  Wyka K. Rozwoj problemu pokolenia // Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2010. – T. 59, N 1. – S. 103-136. – ISSN 0033-2356


  Wybor z przedwojennych tomow "Przegladu sociologicznego". Tom VII, z. 1-2.
93814
  Buttler Danuta Rozwoj semantyczny wyrazow polskich. / Buttler Danuta. – Warszawa, 1978. – 273.
93815
   Rozwoj spoleczno-gospodarczy kraju w latach 1983-1985: X Plenum KC PZPR. – Warszawa, 1982. – 93.
93816
  Trojan S. Rozwoj stosunkow transgranicznych w Europie Srodkowo-Wschodniej / Serhij Trojan ; [ tlum. I. Kozlovsky, S. Voyat ]. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej ; Europejskie kolegium polsk. i ukr. uniw., 2007. – 86 s. – Publikacja ukazala sie w ramach projektu " Rozwoj polsko-ukrainskiej wspolpracy akademickiej poprzez cykl wykladow europeistycznych w EKPiUU". – ISBN 978-83-227-2815-4
93817
  Nusbaum-Hilarowicz Jozef Rozwoj Swiata Zwierzecego / Nusbaum-Hilarowicz Jozef. – Warszawa : Henryka Lindenfelda
Tom pierwszy : Embryologia Ogolna. – 1912. – XVI,392S.
93818
  Korta Waclaw Rozwoj wielkiej wlasnosci feudalnej na Slasku do polowy XIII wieku / Korta Waclaw. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1964. – 234.
93819
  Liebetanz P. RPG-Sprachbeschreibung fur DOS/ES und ES/OS / P. Liebetanz. – Leipzig : Teubner, 1975. – 160 S. – (Schriftenreihe Informationsverarbeitung)
93820
  Bux William RPG and RPGII programming: applied fundamentals : A job approach to learning / Bux William, Cunningham Edward. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1980. – 470 p.
93821
  Imran Anwar Mir Rricing and accessibility impact on young consumers attitude towards non-deceptive counterfeits and their purchase intentions: a case of Pakistani mobile phone market / Imran Anwar Mir, Muhammad Rizwan, Fawad Saboor //   : / . . . – , 2012. – 4 (130). – . 406-414 : table., fig. – .: 32 . – ISSN 1993-6788
93822
  Dini Jonus Rruga e drites. / Dini Jonus. – Tirane, 1956. – 32.
93823
  Kampfe Lothar Ruben - und kartoffelalchen / Kampfe Lothar. – Leipzig : Geest & Portig K.-G., 1952. – 40S. – (Die Neue Brehm - Bucherei)
93824
  Eichler W. Rubenfeind Derbrussler / W. Eichler. – Auf. 2. – Wittenberg, Lutherstadt : A.Ziemsen Verlag, 1955. – 30S. : Mit 26 Abbildungen
93825
  Dobrzycka Anna Rubens / Dobrzycka Anna. – Warszawa, 1960. – 68.
93826
   Rubens. – Lond., 1961. – 88.
93827
   Rubens. – Buenos Aires : ANESA, 1973. – (Maestros de la pintura ; 47)
93828
  Braider Donald Rubens. / Braider Donald. – Bratislava, 1981. – 339.
93829
   Rubens. Van Dyck. Jordaens. – Budapest, 1966. – 32.
93830
  Alpatov M.V. Rubliov / M.V. Alpatov. – Bucuresti : Editura Meridiane, 1972. – 87s.
93831
  Hobler Tadeusz Ruch ciepla i wymieniki / Hobler Tadeusz. – Wyd. 3. uzup. i rozsz. – Warszawa, 1968. – 974.
93832
  Henzel Janusz Ruch dekabrystowski w dziejach intelektualnych Rosji. / Henzel Janusz, R. Luzny, B. Mucha. – Wroclaw, 1979. – 40.
93833
  Maleczynska Ewa Ruch husycki w Chechach i w Polsce / Maleczynska Ewa. – Warszawa, 1959. – 552.
93834
   Ruch husycki w Polsce. Wybor tekstow zrodlowych (Do r. 1454) / Roman Heck, Ewa Maleczynska. – Wroclaw, 1953. – 268.
93835
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja
Rocz. 36, z. 6. – 1995


  1997. T. 42
93836
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja
Rocz. 36, z. 5. – 1995


  1997. T. 42
93837
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja
Rocz. 36, z. 4. – 1995


  1997. T. 42
93838
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja
Rocz. 36, z. 3. – 1995


  1997. T. 42
93839
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja
Rocz. 36, z. 2. – 1995


  1997. T. 42
93840
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja
Rocz. 36, z. 1. – 1995


  1997. T. 42
93841
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
T.37, N 1. – 1996


  1997. T. 42
93842
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
T.37, N 6. – 1996


  1997. T. 42
93843
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
T.37, N 5. – 1996


  1997. T. 42
93844
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
T.37, N 4. – 1996


  1997. T. 42
93845
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
T.37, N 3. – 1996


  1997. T. 42
93846
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
T.37, N 2. – 1996


  1997. T. 42
93847
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
T.38, N 6. – 1997


  1997. T. 42
93848
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
T.38, N 5. – 1997


  1997. T. 42
93849
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
T.38, N 4. – 1997


  1997. T. 42
93850
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
T.38, N 3. – 1997


  1997. T. 42
93851
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
T.38, N 2. – 1997


  1997. T. 42
93852
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
T.38, N 1. – 1997


  1997. T. 42
93853
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja
N 1. – 1998


  1997. T. 42
93854
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja
N 2. – 1998


  1997. T. 42
93855
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja
N 3. – 1998


  1997. T. 42
93856
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja
N 4. – 1998


  1997. T. 42
93857
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja
N 5. – 1998


  1997. T. 42
93858
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja
N 6. – 1998


  1997. T. 42
93859
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
N 1 (232). – 1999
93860
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
N 2 (233). – 1999
93861
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
N 3 (234). – 1999
93862
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
N 4 (235). – 1999
93863
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
N 5 (236). – 1999
93864
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
N 6 (237). – 1999
93865
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
Rocz. 41, z. 6 (243). – 2000


  1997. T. 42
93866
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
Rocz. 41, z. 5 (242). – 2000


  1997. T. 42
93867
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
Rocz. 41, z. 4 (241). – 2000


  1997. T. 42
93868
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
Rocz. 41, z. 3 (240). – 2000


  1997. T. 42
93869
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
Rocz. 41, z. 2 (239). – 2000


  1997. T. 42
93870
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.41, N 1 (238). – 2000


  1997. T. 42
93871
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
Rocz. 42, Z.1 (244). – 2001


  1997. T. 42
93872
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
Rocz. 42, z. 6 (249). – 2001


  1997. T. 42
93873
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
Rocz. 42, z. 5 (248). – 2001


  1997. T. 42
93874
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
Rocz. 42, Z. 4 (247). – 2001


  1997. T. 42
93875
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
Rocz. 42, Z. 3 (246). – 2001


  1997. T. 42
93876
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
Rocz. 42, Z. 2 (245). – 2001


  1997. T. 42
93877
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
Rocz. 43, Z. 3/4 (253/254). – 2002
93878
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
Rocz. 43, Z. 3 (252). – 2002
93879
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
Rocz. 43, Z. 2 (251). – 2002
93880
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
Rocz. 43, Z. 1 (250). – 2002
93881
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
Rocz. 43, N 6 (255). – 2002
93882
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.44,.Z.1(256). – 2003


  1997. T. 42
93883
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.44,.Z.2(257). – 2003


  1997. T. 42
93884
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.44,.Z.3(258). – 2003


  1997. T. 42
93885
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.44, z.4 (259). – 2003


  1997. T. 42
93886
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.44, z.5 (260). – 2003


  1997. T. 42
93887
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.44, z.6 (261). – 2003


  1997. T. 42
93888
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.45, z.1 (262). – 2004


  1997. T. 42
93889
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.45, z.2 (263). – 2004


  1997. T. 42
93890
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.45, z.3 (264). – 2004


  1997. T. 42
93891
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.45, z.4/5(265/266). – 2004


  1997. T. 42
93892
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.45, z.6(267). – 2004


  1997. T. 42
93893
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.46, z.1 (268). – 2005
93894
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.46, z.2 (269). – 2005
93895
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.46, z.3 (270). – 2005
93896
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.46,z.4/5( 271/272). – 2005
93897
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.46, z.6 (273). – 2005
93898
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.47, z.1 (274). – 2006
93899
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.47, z.2 (275). – 2006
93900
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.47, z.3 (276). – 2006
93901
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.47, z.4/5 (277-278). – 2006
93902
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.47, z.6 (279). – 2006
93903
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.48, z.1 (280). – 2007
93904
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.48, z.2 (281). – 2007
93905
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.48, z.3 (282). – 2007
93906
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.48,z.4/5 (283-284). – 2007
93907
   Ruch literacki. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.48, z. 6 (285). – 2007
93908
   Ruch literacki / Polska akademia nauk. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.49, z.1 (286). – 2008. – + Spis tresci za rok 2007 (w nawiasach podano numery zeszytow)
93909
   Ruch literacki / Polska akademia nauk. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.49, z.2 (287). – 2008
93910
   Ruch literacki / Polska akademia nauk. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.49, z.3 (288). – 2008
93911
   Ruch literacki / Polska akademia nauk. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.49, z.4/5 (289/290). – 2008
93912
   Ruch literacki / Polska akademia nauk. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.49, z.6 (291). – 2008
93913
   Ruch literacki / Polska akademia nauk. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.50, z.1 (292). – 2009
93914
   Ruch literacki / Polska akademia nauk. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.50, z.2 (293). – 2009
93915
   Ruch literacki / Polska akademia nauk. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.50, z.3 (294). – 2009
93916
   Ruch literacki / Polska akademia nauk. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.50, z.4/5 (295/296). – 2009
93917
   Ruch literacki / Polska akademia nauk. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.50, z.6 (297). – 2009
93918
   Ruch literacki / Polska akademia nauk. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.51, z.1 (298). – 2010
93919
   Ruch literacki / Polska akademia nauk. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.51, z.2 (299). – 2010
93920
   Ruch literacki / Polska akademia nauk. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.51, z.3 (300). – 2010
93921
   Ruch literacki / Polska akademia nauk. – Krakow : Secesja. – ISSN 0035-9602
R.51, z.4/5 (301/302). – 2010
93922
   Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Krakow : Komisja Historycznoliteracka, Oddzial PAN w Krakowie. – ISSN 0035-9602
R. 51, z. 6 (303). – 2010
93923
   Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow : Komisja Historycznoliteracka, Oddzial PAN w Krakowie. – ISSN 0035-9602
R. 52, z. 1 (304). – 2011
93924
   Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow : Komisja Historycznoliteracka, Oddzial PAN w Krakowie. – ISSN 0035-9602
R. 52, z. 2 (305). – 2011
93925
   Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow : Komisja Historycznoliteracka, Oddzial PAN w Krakowie. – ISSN 0035-9602
R. 52, z. 3 (306). – 2011
93926
   Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow : Komisja Historycznoliteracka, Oddzial PAN w Krakowie. – ISSN 0035-9602
R. 52, z. 4/5 (307/308). – 2011
93927
   Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow : Wydawnictwo Komisji Historycznoliterackiej PAN Oddzial PAN w Krakowie. – ISSN 0035-9602
R. 52, z. 6 (309). – 2011
93928
   Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow : Wydawnictwo Komisji Historycznoliterackiej PAN Oddzial PAN w Krakowie. – ISSN 0035-9602
R. 53, z. 1 (310). – 2012
93929
   Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow : Wydawnictwo Komisji Historycznoliterackiej PAN Oddzial PAN w Krakowie. – ISSN 0035-9602
R. 53, z. 2 (311). – 2012
93930
   Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow : Wydawnictwo Komisji Historycznoliterackiej PAN Oddzial PAN w Krakowie. – ISSN 0035-9602
R. 53, z. 3 (312). – 2012
93931
   Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow : Wydawnictwo Komisji Historycznoliterackiej PAN Oddzial PAN w Krakowie. – ISSN 0035-9602
R. 53, z. 4/5 (313/314). – 2012
93932
   Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow : Wydawnictwo Komisji Historycznoliterackiej PAN Oddzial PAN w Krakowie. – ISSN 0035-9602
R. 53, z. 6 (315). – 2012
93933
   Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow : Wydawnictwo Komisji Historycznoliterackiej PAN Oddzial PAN w Krakowie. – ISSN 0035-9602
R. 54, z. 2 (317). – 2013
93934
   Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow : Wydawnictwo Komisji Historycznoliterackiej PAN Oddzial PAN w Krakowie. – ISSN 0035-9602
R. 54, z. 1 (316). – 2013
93935
   Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow : Wydawnictwo Komisji Historycznoliterackiej PAN Oddzial PAN w Krakowie. – ISSN 0035-9602
R. 54, z. 3 (318). – 2013
93936
   Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow : Wydawnictwo Komisji Historycznoliterackiej PAN Oddzial PAN w Krakowie. – ISSN 0035-9602
R. 54, z. 4/5 (319-320). – 2013
93937
   Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow : Wydawnictwo Komisji Historycznoliterackiej PAN Oddzial PAN w Krakowie. – ISSN 0035-9602
R. 54, z. 6 (321). – 2013
93938
   Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow : Wydawnictwo Komisji Historycznoliterackiej PAN Oddzial PAN w Krakowie. – ISSN 0035-9602
R. 55, z. 1 (322). – 2014
93939
   Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow : Wydawnictwo Komisji Historycznoliterackiej PAN Oddzial PAN w Krakowie. – ISSN 0035-9602
R. 55, z. 2 (323). – 2014
93940
   Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow : Wydawnictwo Komisji Historycznoliterackiej PAN Oddzial PAN w Krakowie. – ISSN 0035-9602
R. 55, z. 3 (324). – 2014
93941
   Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow : Wydawnictwo Komisji Historycznoliterackiej PAN Oddzial PAN w Krakowie. – ISSN 0035-9602
R. 55, z. 4/5 (325-326). – 2014
93942
   Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow : Wydawnictwo Komisji Historycznoliterackiej PAN Oddzial PAN w Krakowie. – ISSN 0035-9602
R. 55, z. 6 (327). – 2014
93943
   Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow : Wydawnictwo Komisji Historycznoliterackiej PAN Oddzial PAN w Krakowie. – ISSN 0035-9602
R. 56, z. 1 (328). – 2015
93944
   Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow : Wydawnictwo Komisji Historycznoliterackiej PAN Oddzial PAN w Krakowie. – ISSN 0035-9602
R. 56, z. 2 (329). – 2015
93945
   Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow : Wydawnictwo Komisji Historycznoliterackiej PAN Oddzial PAN w Krakowie. – ISSN 0035-9602
R. 56, z. 3 (330). – 2015
93946
   Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow : Wydawnictwo Komisji Historycznoliterackiej PAN Oddzial PAN w Krakowie. – ISSN 0035-9602
R. 56, z. 4 (331). – 2015
93947
   Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow : Wydawnictwo Komisji Historycznoliterackiej PAN Oddzial PAN w Krakowie. – ISSN 0035-9602
R. 56, z. 5 (332). – 2015
93948
   Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow : Wydawnictwo Komisji Historycznoliterackiej PAN Oddzial PAN w Krakowie. – ISSN 0035-9602
R. 57, z. 3 (336). – 2016
93949
   Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow : Wydawnictwo Komisji Historycznoliterackiej PAN Oddzial PAN w Krakowie. – ISSN 0035-9602
R. 57, z. 4 (337). – 2016
93950
   Ruch literacki / Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie. – Dwumiesiecznik. – Krakow : Wydawnictwo Komisji Historycznoliterackiej PAN Oddzial PAN w Krakowie. – ISSN 0035-9602
R. 57, z. 5 (338). – 2016
93951
  Burger Wieslaw Stanislaw Ruch ludowy na pomorzu zachodnim w latach 1945-1970. / Burger Wieslaw Stanislaw. – Warszawa, 1978. – 284.
93952
  Dunin-Wasowicz Krzysztof Ruch oporu w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. 1933-1945 / Dunin-Wasowicz Krzysztof. – Warszawa, 1979. – 435.
93953
   Ruch pamietnikarski i przemiany polskiej kultury. – Warszawa, 1972. – 168.
93954
   Ruch rewolucyjny 1861 roku w Krolestwie Polskim. Manifestacje na prowincji. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1963. – 282.
93955
  Walicki J. Ruch syjonistyczny w Polsce w latach 1926-1930 / Jacek Walicki ; Uniw. Lodzki, Centrum badan zydowskich. – Lodz : Ibidem, 2005. – 516 s. – .: . 495-515 . . – ISBN 83-88679-44-9
93956
  Sliwiak T. Ruchoma przystan / T.Sliwiak. – Krakow : Widawnictwo literackie, 1971. – 72 s.
93957
  Hemingway Ernest Ruchome swieto / Hemingway Ernest; Tlum. B. Zielinski. – Warszawa : Czytelnik, 1966. – 163s.
93958
  Leszczynski Jozef Ruchy chlopskie na Pogorzu Sudeckim w drugiej polowie XVII wieku. / Leszczynski Jozef. – Wroclaw, 1961. – 392.
93959
  Gilas Teresa Ruchy niepodleglosciowe na Kubie. 1868-1898. / Gilas Teresa. – Warszawa, 1978. – 395.
93960
   Ruchy pogranicza religii i nauki jako zjawisko socjopsychologiczne. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego. – ISBN 83-230-9829-8
Tom 5. – 1996. – 273s.
93961
  Timofeeff-Ressovsky Ruckgenovariationen und die Genovariabilitat in verschiedenen Richtungen / Timofeeff-Ressovsky. – Berlin : Springer, 1929. – S. 620-635
93962
  Emendorfer Max Ruckkehr an die Front / Emendorfer Max. – Berlin, 1975. – 261.
93963
  Potthoff Konrad Ruckkehr aus der Wuste oder Der Siebentagering / Potthoff Konrad. – Halle-Leipzig, 1986. – 281.
93964
  Mater Erich Rucklaufiges Worterbuch der deutschen Gegenwartssprache / Mater Erich. – Leipzig, 1967. – 695.
93965
  Damian Dominik Ruda modelka. / Damian Dominik. – Warszawa, 1959. – 352.
93966
  Cierny Jan Ruda reka / Cierny Jan. – Praha, 1960. – 104.
93967
  Zapotocky Antonin Ruda zare nad kladnem / Zapotocky Antonin. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1953. – 389 s.
93968
  Markovic Z. Rude Boskovic / Z. Markovic. – Zagreb
1. – 1968. – 590.
93969
  Markovic Z. Rude Boskovic / Z. Markovic. – Zagreb
2. – 1969. – 591-1144.
93970
  Krofta V.K. Rude granaty. Staroprazsky roman. / V.K. Krofta. – Praha, 1975. – 356.
93971
  Janvier Elisabeth Rude journee pour le Pape / Janvier Elisabeth. – Paris : Les editions Du Laquet, 2001. – 91p. – (Theatre en poche). – ISBN 2-84523-043-5
93972
   Rude pravo. 1939-1945. – Praha, 1971. – 688.
93973
   Rudenberg elektrische Schaltvorgange. – 5. Aufl. – Berlin-Heidelberg-New York : Springer-Verlag, 1974. – 512 s.
93974
   Rudenia in dreptul Republicii Socialiste Romania. – Bucuresti, 1966. – 342.
93975
   Ruderer in der Nacht. Kubanische Erzahlungen. – Berl., 1963. – 336.
93976
   Rudimenta grammaticae latinae : e visceribus latinitatis eruta, et, in usum divers im classium gymnasii amstelaedamensis, facili veritate coacta in compendium. – Amstelaedami (Amsterdam) : Ex officina Alberti Magnus, 1686. – 112 p. – . : De eenvoudigste Grond-Regels uit de eerste beginselen der latynsche Spraekkonst (Amsterdam, 1686). - ; . . .


   . .: : Hujus libelli possessor Benjamin Rubanow hieromonachy
93977
   Rudimentary Chinese. – Beijing
1. – 1987. – 28.
93978
   Rudimentary Chinese. – Beijing
2. – 1990. – 48.
93979
   Rudimentary Chinese. – Beijing
3. – 1990. – 39.
93980
   Rudimentary Chinese. – Beijing
4. – 1990. – 38.
93981
   Rudimentary Chinese. – Beijing
5. – 1990. – 53.
93982
   Rudimentary Chinese. – Beijing
6. – 1990. – 59.
93983
   Rudimentary Chinese. – Beijing
7. – 1990. – 56.
93984
   Rudimentary Chinese. – Beijing
8. – 1990. – 60.
93985
   Rudimentary Chinese. – Beijing
9. – 1990. – 64.
93986
   Rudimentary Chinese. – Beijing
10. – 1990. – 70.
93987
   Rudimentary Chinese. – Beijing
11. – 1990. – 88.
93988
   Rudimentary Chinese. – Beijing
12. – 1990. – 90.
93989
   Rudimentary Chinese: Exercise book. – Beijing
1. – 1987. – 38.
93990
   Rudimentary Chinese: Exercise book. – Beijing
2. – 1990. – 40.
93991
   Rudimentary Chinese: Exercise book. – Beijing
3. – 1990. – 52.
93992
   Rudimentary Chinese: Exercise book. – Beijing
4. – 1990. – 53.
93993
   Rudimentary Chinese: Exercise book. – Beijing
5. – 1990. – 60.
93994
   Rudimentary Chinese: Exercise book. – Beijing
6. – 1990. – 66.
93995
   Rudimentary Chinese: Exercise book. – Beijing
7. – 1990. – 76.
93996
   Rudimentary Chinese: Exercise book. – Beijing
8. – 1990. – 73.
93997
   Rudimentary Chinese: Exercise book. – Beijing
9. – 1990. – 61.
93998
   Rudimentary Chinese: Exercise book. – Beijing
10. – 1990. – 64.
93999
   Rudimentary Chinese: Exercise book. – Beijing
11. – 1990. – 64.
94000
   Rudimentary Chinese: Exercise book. – Beijing
12. – 1990. – 64.
<< (–10)919293949596979899100(+10) >>

 -   Polpred.com i UNDP 
i i ii
/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,