Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>
93001
  Bujnicki Tadeusz "Potop" Henryka Sienkiewicza. / Bujnicki Tadeusz, Helman Alicja. – Warszawa, 1977. – 174 s.
93002
  Szkaradnik Katarzyna "Powiesc, ktora nie chce byc tylko powiescia". Dlugie trwanie powiesci w teorii i praktyce Jana Tomkowskiego // Zagadnienia rodzajow literackich / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2019. – Т. 62, z. 4 (132). – S. 57-70. – ISSN 0084-4446
93003
  Марковський М. "Powrot zaporozcow z Trebizundy" К. Гейнича : (мало відомий твір польсько-української романтики) / М. Марковський. – [5] с. – Окр. відбиток
93004
   [Prace]. Filologia polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 58. – 1996
93005
   [Prace]. Psychologia i pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 108. – 1996
93006
   [Prace]. Etnologia i antropologia kulturowa / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  `N 18. – 1996
93007
   [Prace]. Biologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 56. – 1996
93008
   [Prace]. Filozofia i logika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 76. – 1996
93009
   [Prace]. Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 151. – 1996
93010
   [Prace]. Wyklady inauguracyjne / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 36. – 1996
93011
   [Prace]. Geografia / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  57, t. 2. – 1996
93012
   [Prace]. Filologia romanska / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  21. – 1996
93013
   [Prace]. Matematyka / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu.; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. – Poznan
  N 16. – 1996
93014
   [Prace]. Biologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 57. – 1996
93015
   [Prace]. Filologia polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 59. – 1996
93016
   [Prace]. Matematyka / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan : UaM, 1996


  1997. V. 94, N 4-26
93017
   [Prace]. Psychologia i pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 107. – 1997
93018
   [Prace]. Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  153. – 1997
93019
   [Prace]. Filozofia i logika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 78. – 1997
93020
   [Prace]. Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 192. – 1997
93021
   [Prace]. Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 190. – 1997
93022
   [Prace]. Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 188. – 1997
93023
   [Prace]. Psychologia i pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 109. – 1997
93024
   [Prace]. Filologia rosyjska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewisza. – ISBN 978-83-232-0817-4
  N 29. – 1997
93025
   [Prace]. Chemia / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  66. – 1997
93026
   [Prace]. Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 187. – 1997
93027
   [Prace]. Fizyka / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 71. – 1997
93028
   [Prace]. Filologia klasyczna / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. – Poznan
  Т. 24. – 1998
93029
   [Prace]. Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 193. – 1998
93030
   [Prace]. Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 191. – 1998
93031
   [Prace]. Biologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 61. – 1998
93032
   [Prace]. Biologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 60. – 1998
93033
   [Prace]. Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  154. – 1998
93034
   [Prace]. Filologia germanska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 43. – 1998
93035
   [Prace]. Geografia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.; Uniwersytet im. A. Mickiewicza. – Poznan
  58. – 1998
93036
   [Prace]. Filologia klasyczna / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. – Poznan
  Т 23. – 1998
93037
   [Prace]. Filologia polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.; Uniwersytet im. A. Mickiewicza. – Poznan
  Т 61. – 1998
93038
   [Prace]. Psychologia i pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.; Uniwersytet im. A. Mickiewicza. – Poznan
  N 110. – 1998
93039
   [Prace]. Filozofia i logika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  Т 79. – 1998
93040
   [Prace]. Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 189. – 1998
93041
   [Prace]. Biologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 59. – 1998
93042
   [Prace]. Fizyka / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. – Poznan
  N 72. – 1999
93043
   [Prace]. Historia sztuki / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.; Uniwersytet im. A. Mickiewicza. – Poznan : UaM
  N 26. – 1999
93044
   [Prace]. Archeologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.; Uniwersytet im. A. Mickiewicza. – Poznan : UaM
  N 44. – 1999
93045
   [Prace]. Filologia polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.; Uniwersytet im. A. Mickiewicza. – Poznan
  Т 62. – 1999
93046
   [Prace]. Seria: Monografie / Akademia wychowania fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego. – Poznan
  N 337. – 1999
93047
   [Prace]. Archeologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.; Uniwersytet im. A. Mickiewicza. – Poznan : UaM
  N 45. – 1999
93048
   [Prace]. Dzieje UAM / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 14. – 1999
93049
   [Prace]. Nauki polityczne / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 14. – 2000
93050
   [Prace]. Filologia slowianska / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 2. – 2000
93051
   [Prace]. Filologia germanska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 46. – 2000
93052
   [Prace]. Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 194. – 2000
93053
   [Prace]. Filologia germanska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 47. – 2001
93054
   [Prace]. Filologia slowianska / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 6. – 2001
93055
   [Prace]. Nauki ekonomiczne / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 8. – 2001
93056
   [Prace]. Seria filmoznawcza / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 1. – 2001
93057
   [Prace]. Filologia slowianska / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 5. – 2001
93058
   [Prace]. Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
  N 197. – 2002
93059
   [Prace]. Filologia rosyjska. – Poznan : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewisza. – ISBN 978-83-232187-9-1
  N 37. – 2008
93060
   [Prace]. Filologia rosyjska. – Poznan : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewisza. – ISBN 978-83-232-2118-0
  N 38. – 2010
93061
   [Prace]. Nauki polityczne. – Poznan : Wyd-wo naukowe UAM
  N 25. – 2021
93062
  Dusinsky Gabriel Potenciometricke titracie vo farmacii a pribuznych odboroch / Dusinsky Gabriel, Z. Gruntova. – Bratislava, 1956. – 336с.
93063
  Koza I. Potencjal spoleczno-gospodarczy miast grodzkich a skutecznosc marketingu terytorialnego (the socio-economic cities potential of town districts and the effectiveness of the territorial marketing) // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – P. 227-248. – ISSN 2227-796X


  Najwazniejszym segmentem marketingu wewnetrznego, w ujeciu szerokim, sg mieszkancy danej jednostki samorzgdowej. Stopien zaspokojenia potrzeb tej grupy jest miernikiem stusznosci drogi rozwoju obranej przez wtadze samorzgdowe, w tym skutecznosci ...
93064
  Koza I. Potencjal spoleczno-gospodarczy regionyw Polski Wschodniej // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 145-160. – ISSN 2227-796X


  Під поняттям "людський капітал" потрібно розуміти комплекс знань, навичок і вмінь, а також професійного досвіду, які існують у самому суспільстві. Пропонується оцінювати це явище з використанням факторів економічного зростання і рівня ...
93065
  Bexheti A. Potential and desired development in the Balkans within a new global and european development framework // New knowledge for new development : іntern. conf., 7 Oct. 2013 / Maced. acad. of sciences a. arts ; [ed. board: V. Vukotic, T. Ecimovic, N. Ruzin et al.]. – Skopje : Macedonian academy of sciences and arts, 2015. – P. 9-15. – ISBN 978-608-203-130-9
93066
  Shnyrkov O.I. Potential and role of underserved foreign markets for the development of Ukraine"s trade with the EU / O.I. Shnyrkov, D.S. Pliushch // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ : Інститут міжнародних відносин, 2020. – Вип. 145


  The article identifies the volume of underserved markets for the development of Ukraine"s foreign trade with the EU. The Ukraine"s export potential on the EU underserved market is analyzed. It is established that the intensification of trade relations ...
93067
  Havrysh L. Potential effect of basel accords on Project Finance // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – Р. 43-49


  This article defines the key impact of new financial regulations on Project Finance.
93068
  Havrysh L. Potential effects of basel accords on project finance // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 182-184. – ISBN 978-617-7069-02-6
93069
  Dauyrzhan Yessengeldin Potential of education as a factor of human capital development / Dauyrzhan Yessengeldin, Valeri Biryukov, Diana Sitenko // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 267-274. – Bibliogr.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
93070
  Borbasova Z.N. Potential opportunities of creating a sectoral cluster in an agro-industrial region / Z.N. Borbasova, B. Tolysbayev, S.N. Ulakov // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – P. 214-221 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  Карпенко О.О., Яшина К.В. Формування системи трансферу знань у вищих навчальних закладах України.
93071
  Yongrok Choi Potential reduction of CO2 emissions in G20 countries: the production-efficiency approach // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 531-538 : table., fig. – Bibliogr.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
93072
  Lawler K. Potential Tax Reforms аnd Kuwait Economic Growth / K. Lawler, Farah Ali Al-Sayegh // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 42-48. – (Економіка ; вип. 1 (202)). – ISSN 1728-3817


  The objective of this study is to identify whether tax reforms are viable in Kuwait in order to create more government income from sources other than oil. The study examines the relationship between the changes in tax revenues, changes in oil revenue ...
93073
  Mirowska M. Potential within Student Support Framework in Educational Space of Polish and Ukrainian Higher Education Institutions // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 2. – P. 51-57. – ISSN 2308-4081


  Потенціал у рамках програми підтримки студентів у освітньому просторі польських та українських вищих навчальних закладів.
93074
  Snezana Milicevic Potentials Serbia as medical tourism destination at the internation tourism market / Snezana Milicevic, Vesna Milovanovic, Marija Mandaric // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 397-404 : tabl. – Bibliogr.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
93075
  Bogdan Octavia Potentialul climatic al baraganului / Bogdan Octavia. – Bucuresti, 1980. – 172с.
93076
  Vitzu I. Potentialul de razboi al marilor puteri : cu 3 planse, 5 grafice si 28 tabele in text / I. Vitzu. – Cernauti : "Mitropolitul Silvestru", 1939. – 128 p.
93077
  Cocean Pompej Potentialul economic al carstului din muntii apuseni. / Cocean Pompej. – Bucuresti, 1984. – 156с.
93078
  David Francois Potentiels d"oxydoreduction et structure electronique des elements 4f et 5f / F. David, 1973. – 12 p. – Отд. оттиск из : Revue de chimie minerale, t.10, 1973
93079
  Hamsun K. Potepuhi / Knut Hamsun. – Ljubljana : Cankarjeva Zalozba v Ljubljani, 1986. – 448 c. – На обкл. та корінці авт.: Hamsun. – (Zbirka "Sto romanov" / urej. A. Ocvirk ; prevedel O. Zupancic)
93080
  Slavkovska Gizela Potichu / Slavkovska Gizela. – Bratislava, 1974. – 45с.
93081
   Potomkowie Slonca. – Poznan, 1987. – 423с.
93082
  Gorak A. Potomkowie starszyzny kozackiej wsrod gubernatorow i wicegubernatorow guberni Krolestwa Polskiego. Drogi awansu // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2016. – 143, z. 2 : Ukraina, Rus w epoce nowozytnej. Instytucje i elity. – S. 371-379. – ISBN 978-83-233-4124-6. – ISSN 0083-4351
93083
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
T. 1. – 1955. – 536с.
93084
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
T. 2. – 1955. – 679с.
93085
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
T. 3. – 1955. – 483с.
93086
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
T. 3. – 1963. – 423 с.
93087
  Sienkiewicz H. Potop / H. Sienkiewicz. – Warszawa : PIW. – (B-ka klasyki polskiej i obcej)
T. 1. – 1974. – 474 s.
93088
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
1. – 1974. – 388с.
93089
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
2. – 1974. – 482с.
93090
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
2. – 1974. – 586с.
93091
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
3. – 1974. – 422с.
93092
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
3. – 1974. – 339с.
93093
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
1. – 1982. – 427с.
93094
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
2. – 1982. – 529с.
93095
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
3. – 1982. – 380с.
93096
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
T. 1. – 1983. – 321с.
93097
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
T. 2. – 1983. – 391с.
93098
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
T. 3. – 1983. – 298с.
93099
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Wroclaw : Wyd-wo Dolnoslaskie. – (Ser.:"Biblioteka Klasyki"). – ISBN 8370233686
T. 1. – 1998. – 610 s.
93100
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Wroclaw : Wyd-wo Dolnoslaskie. – (Ser.:"Biblioteka Klasyki"). – ISBN 8370233694
T. 2. – 1998. – 770 s.
93101
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Wroclaw : Wyd-wo Dolnoslaskie. – (Ser.:"Biblbotekа Klasyki"). – ISBN 8370233708
T. 3. – 1998. – 556 s.
93102
  Kosman Marceli Potop szwedzki / Kosman Marceli. – Warszawa, 1975. – 84с.
93103
  Stepniak Lechoslaw Potracenie w systemie polskiego prawa cywilnego / Stepniak Lechoslaw. – Wroclaw i i., 1975. – 265с.
93104
  Piotrowiakowa Wanda Potrawy jarskie / Piotrowiakowa Wanda. – Warszawa, 1988. – 303с.
93105
  Avramovic T. Potrebe i rezultati izgradnje fakultetski obrazovanih strucnjaka u Vojvodini : separat iz casopisa "Univerzitet danas" organa Zajednice jugoslavenskih univerziteta, broj 5-6 (1963) / T. Avramovic; Univerzitet u Novom Sadu, Zavod za Univerzitetsku Nastavu. – Zagreb : [S. n.], 1963. – s. 229 - 246
93106
  Chruszczewski Czeslaw Potrojny czas Galaktyki / Chruszczewski Czeslaw. – Poznan, 1976. – 200с.
93107
  Herbert Stanislaw Potrzeba historii, czyli o polskim stylu zycia. / Herbert Stanislaw. – Warszawa
1. – 1978. – 546с.
93108
  Herbert Stanislaw Potrzeba historii, czyli o polskim stylu zycia. / Herbert Stanislaw. – Warszawa
2. – 1978. – 627с.
93109
   Potrzeby edukacyjne osob niepelnosprawnych i ich zaspokajanie w aglomeracjach miejskich / Pod red. J.Panczyka, D.Podgorskiej-Jachnik // Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 1999. – 122 s. – (Folia paedagogica ; N 3). – ISSN 1427-9703
93110
   Potsdam and Sans Souci. / Giersberg, Hans-Joachim, H. Knitter, H. Hoffmann. – Dresden, 1975. – 93с.
93111
  Fabian Franz Potsdam. / Fabian Franz. – Lpz., 1966. – 96с.
93112
  Giersberg Potsdam. / Giersberg, Hans-Joachim, Knitter Hartmu. – Berlin/Leipzig, 1978. – 236с.
93113
  Drescher Horst Potsdam: Ansichten aus drei Jahrhunderten / Drescher Horst, Kroll Renate. – Weimar, 1981. – 496с.
93114
  Gaskevych Dmytro Pottery With Admixture of Graphite and Exchange Networks in Neolithic of Ukraine: Problem Statement // Wetland archaeology and prehistoric networks in Europe : NEENAWA intern. conf. : Sept. 15th-18th, 2017, Kyiv - Kaniv, Ukraine / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; Swiss nat. science foundation ; [ed.: Y. Morozova, P. Shydlovskyi ; phot.: P. Borovets et al. ; English transl.: Y. Morozova et al.]. – Kyiv ; Kaniv : [s. n.], 2017. – P. 41-42
93115
  Feriancova-Masarova Zora Potulky po vychodnej Afrike. / Feriancova-Masarova Zora. – Martin, 1983. – 170с.
93116
  Ritter L. Potulky prirodou / L. Ritter. – Bratislava : Priroda, 1975. – 160s.
93117
  Knitlova Jana Potvrzeni o zrusenem letu / Knitlova Jana. – Praha, 1982. – 186с.
93118
   Potyviruses infecting vegetable crops in Ukraine / T. Shevchenko, O. Tymchyshyn, I. Kosenko, I. Budzanivska, V. Polischuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 48-52. – (Біологія ; вип. 2 (72)). – ISSN 1728-3817


  This paper describes detection of some potyvirus infecting vegetable crops in Ukraine. Collected samples were screened for the presence of Zucchini yellow mosaic virus and Watermelon mosaic virus-2. Obtained isolates of Zucchini yellow mosaic virus ...
93119
  Grabski Wladyslaw Jan Poufny dziennik Dominika Pola / Grabski Wladyslaw Jan. – Warszawa : Instytut wydaw. "PAX", 1969. – 240 s.
93120
  Brown E. Poultry : Breeding and production / E. Brown. – London : Benn
1 : Races and breeding of domestic poultry. – 1929. – XV, 408 p.
93121
  Franz Poupee diydire : [comics] / Franz. – Grenoble : Glenat. – ISBN 2-7234-0910
T.1 : Nuits sauvage. – 1988. – 48p. : il.
93122
   Pour et avec les jeunes. – Paris, 1969. – 67с.
93123
  Thellesme J. de Pour l"Electricien amateur / J. de Thellesme. – Paris : Dunod, 1937. – 187 p. – Ingenieur Civil
93124
  Truong Chinh Pour la realisation de la reforme agraire / Truong Chinh. – Hanoi
1. – 1955. – 34с.
93125
  Maiorova Z. Pour le bien de l"homme / Z. Maiorova, L. Tcherkasskaia, 1967. – 20p.
93126
   Pour le quarantieme Anniversaire de la Grande Revolution Socialiste d"Octobre (1917-1957). Theses de la Section de propagande et d agitation du Comite Central du P.C.U.S. et de l"Institut du Marxism. – M., 1957. – 92с.
93127
   Pour le respect des accords de Geneve. Deux documents diplomatiques du Gouvernement de la Republique Democratique du Viet-nam. – Hanoi, 1955. – 38с.
93128
  Greencugh Richard Pour les enfants du monde. Exemples de la cooperation Unesco-FIZE (Unicef) / Greencugh Richard. – Paris, 1968. – 68с.
93129
  Андреевская-Левенстерн Pour mieux savoir le Francais : пособие по французскому языку для учащихся старших классов / Андреевская-Левенстерн Л.С., Елухина Н.В. – Москва : Просвещение, 1966. – 231 с. : ил.
93130
  Bonifacio Flavio Pour un modele scientifique du systeme scolaire : Ecole: un anneau etrange, presque magique / Bonifacio Flavio. – Paris; Montreal : Harmattan, 1996. – 94p. – ISBN 2-7384-4682-5
93131
   Pour une liberation des echanges. – N.Y., 1955. – 66с.
93132
  Cartland Barbara Pour vivre avec Axel / Cartland Barbara; Trad. de l"anglais par M.-T.Boinais. – Paris : Flammarion, 1982. – 190p. – ISBN 2-277-21286-5
93133
  Christie Agatha Pourguoi pas Evans? / Christie Agatha; Adapte de l"anglais par Postif L. – s.l. : Libraie des champs-elysees, 1937. – 188p. – ISBN 2-7024-1350-1
93134
  Guizot F. Pourquoi La Revolution D"Angleterre A-T-Elle Reussi? Discours Sur L"Histoire de La Revolution D"Angleterre. – Paris : Victor Masson, 1850. – 183 p.
93135
   Pourquoi lutte le Vietnam? Campagne mondiale d"action de la jeunesse. Pour la victoire du peuple Viet-namien, la liberte, l"independance et la paix. – Budapest. – 16с.
93136
  Janka Otto Poust jde za tvym stadem: Od Perskeho zalivu ke Kaspickemu mori / Janka Otto. – Praha, 1983. – 189с.
93137
  Guenot Jean Pouti : Comedie / Guenot Jean. – Saint-Cloud : Guenot, 1999. – 31,[1]p. – ISBN 2-85405-086-X
93138
  Vrchlicky Jaroslav Pouti k Eldoradu. Strom zivota / Vrchlicky Jaroslav. – Praha : Stat. nakl. krasne literat., budby a umeni, 1962. – 202, [12] s.
93139
  Pelikanova Jaroslava Povalecne mirove hnuti. (K nekterym problemum vyvoje masoveho hnuti na obranu miru po druhe svetove valce) / Pelikanova Jaroslava. – Praha, 1973. – 153с.
93140
   Poverty and social impact analysis by the IMF : review of methodology and selected evidence / ed. by Robert Gillingham ; International Monetary Fund. – Washington : IMF, 2008. – 4,132 p. : tab. – ISBN 978-1-58906-662-5
93141
   Poverty and social policy in Canada. – Vancouver : The Copp Clark Publishing Company, 1970. – 429 p.
93142
  Rychlik Jan Povery a problemy jazzu / Rychlik Jan. – Praha, 1959. – 144с.
93143
  Luca Remus Poveste de dragoste / Luca Remus. – Bucuresti, 1962. – 368с.
93144
  Liasco N.N. [Liasko] Povestea lanturilor / N.N. [Liasko] Liasco. – Bucuresti, 1953. – 24с.
93145
  Agranovski A. Povestea minunatei papadii. / A. Agranovski. – Bucuresti, 1953. – 284с.
93146
  Palivec Viktor Povesti karlstejnskeho podhradi / Palivec Viktor. – Praha, 1970. – 115с.
93147
   Povesti, snoave si legende. – Bucuresti, 1967. – 488с.
93148
  Muratov I. Povestire Bucovineana. / I. Muratov. – Bucuresti, 1953. – 224с.
93149
  Pecernicova T. Povestire despre un prieten mai mare / T. Pecernicova. – Bucuresti, 1953. – 391с.
93150
  Tolstoi Lev Nicolaevici Povestiri / Tolstoi Lev Nicolaevici. – Tiraspol, 1937
93151
  Tolstoi Lev Nicolaevici Povestiri / Tolstoi Lev Nicolaevici. – Bucuresti, 1953. – 316с.
93152
  Sadoveanu Mihail Povestiri / Sadoveanu Mihail. – Bucuresti, 1968. – 400с.
93153
  Inber Vera Povestiri despre copii / Inber Vera; Petrescu Cezar. – Bucuresti, 1952. – 47с.
93154
  Novicov Mihai Povestiri despre Doftana / Novicov Mihai. – Edit. a 2. – Bucuresti, 1960. – 136с.
93155
  Kononov A. Povestiri despre Lenin / A. Kononov. – Moscova, 1944. – 88 с.
93156
  Tihonov N. Povestiri despre Pakistan / N. Tihonov, 1951. – 79 с.
93157
  Sadoveanu Mihail Povestiri din razboi / Sadoveanu Mihail. – Bucuresti, 1952. – 70с.
93158
  Sadoveanu Mihail Povestiri din razboi / Sadoveanu Mihail. – Bucuresti, 1960. – 116с.
93159
   Povestiri din viata scolii sovietice. Traducere din limba rusa. – Bucuresti, 1953. – 256с.
93160
  Tolstoi Alexei Povestirile lui Ivan Sudariov / Tolstoi Alexei. – Bucuresti, 1953. – 72с.
93161
  Turgheniev I.S. Povestirile unui vinator / I.S. Turgheniev. – Bucuresti, 1961. – 228с.
93162
  Drda Jan Povidky / Drda Jan. – M., 1950. – 106с.
93163
  Franko Ivan Povidky / Franko Ivan. – Praha : Slovanske nakl., 1951. – 424 s. – (Knihovna slovanskyh klasiku)
93164
   Povidky = Рассказы. – Москва, 1953. – 184 с.
93165
  Gogol N. Povidky / N. Gogol. – Praha, 1975. – 599с.
93166
  Capek Karel Povidky a drobne prozy. Vybor z dila / Capek Karel. – Praha, 1955. – 488с.
93167
  Svetla Karolina Povidky a romany z Jesteda / Svetla Karolina. – Praha, 1959. – 616с.
93168
  Trebizsky Vaclav Benes Povidky karlstejnskeho havrana / Trebizsky Vaclav Benes. – Praha, 1975. – 169с.
93169
  Trebizsky Vaclav Benes Povidky karlstejnskeho havrana / Trebizsky Vaclav Benes. – Praha, 1977. – 167с.
93170
  Neruda Jan Povidky malostranske / Neruda Jan. – Praha, 1908. – 292 s.
93171
  Neruda Jan Povidky malostranske / Neruda Jan. – Praha : Ministerstvo informaci a osvety, 1948. – 287 s. : ill.
93172
  Neruda Jan Povidky malostranske / Neruda Jan. – Praha : Statni nakladatelstvi detske knihy, 1956. – 268 s. : ill.
93173
  Neruda Jan Povidky malostranske / Neruda Jan. – Praha : Statni pedagogicke nakladatelstvi, 1970. – 235 s.
93174
  Neruda Jan Povidky malostranske / Neruda Jan. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1978. – 435 s. : ill.
93175
   Povidky narodu SSSR. 2. Ukrajinske povidky. – Praha
2. – 1956. – 688с.
93176
   Povidky narodu SSSR. 4. Litevske povidky. – Praha
4. – 1956. – 334с.
93177
   Povidky narodu SSSR. I. Ruske povidky. 3.. – Praha
1, Ruske povidky. 3. – 1955. – 912с.
93178
   Povidky narodu SSSR. I. Ruske povidky. II. – Praha
1, Ruske povidky. I. – 1955. – 804с.
93179
  Puskin A.S. Povidky versem a prozou Ohlasy lidove poesie / A.S. Puskin. – Praha, 1938. – 256 с.
93180
  Stasek Antal Povidky z hor / Stasek Antal. – Praha, 1974. – 204с.
93181
  Capek Karel Povidky z jedne kapsy. Povidky z druhe kapsy / Capek Karel. – Praha, 1958. – 316с.
93182
  Svetla Karolina Povidky z Jesteda / Svetla Karolina. – Praha, 1956. – 276с.
93183
  Svetla Karolina Povidky z Podjestedi / Svetla Karolina. – Praha, 1955. – 524с.
93184
  Cajak Jan Poviedky / Cajak Jan. – Bratislava, 1954. – 288с.
93185
   Povijest grada Nina. – Zadar, 1969. – 788с.
93186
  Klaic Nada Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku. / Klaic Nada. – 2 izd. – Zagreb, 1975. – 595с.
93187
   Povijest hrvatske knjizevnosti. – Zagreb
3. – 1974. – 399с.
93188
   Povijest hrvatske knjizevnosti. – Zagreb
2. – 1975. – 484с.
93189
   Povijest hrvatske knjizevnosti. – Zagreb
4. – 1975. – 502с.
93190
  Macan Tr. Povijest hrvatskog naroda / Tr. Macan. – Zagreb, 1971. – 230с.
93191
  Salzer Olga Povijest naroda Jugoslavije (Do 1526) / Salzer Olga. – Zagreb, 1955. – 188с.
93192
   Povijest svjetske knjizevnosti. – Zagreb
6. – 1976. – 528с.
93193
   Povijest Ukrajine : sazeta povijest Ukrajine i ukrajinskog naroda od najstarijih vremena do Narancaste revolucije 2004. godine / priredio: S. Burda ; [ured.: D. Vidmarovic, S. Burda]. – Zagreb : Hrvatsko-Ukrajinsko drustvo, 2009. – 380 s. : ill. – На обкл. парал. назва укр. мовою: Історія України. – ISBN 978-953-95013-2-5
93194
   Povijest Vrane. Politicko., kulturno i privredno znacenie Vrane kroz stolieca. – Zadar, 1971. – 598с.
93195
   Povinna a odporucana literatura pro studium na Vysokej skole ekonomickej v Bratislave. – Bratislava. – 156с.
93196
  Senoa August Povjestice, i druge pjesme / Senoa August. – Zagreb, 1973. – 214с.
93197
  Krleza Miroslav Povratak Filipa Latinovicza. - Na rubu pameti. / Krleza Miroslav. – Zagreb, 1973. – 451с.
93198
  Krleza Miroslav Povratak Filipa Latinovicza. / Krleza Miroslav. – Beograd, 1969. – 241с.
93199
  Krleza Miroslav Povratak Filipa Latinovicza. / Krleza Miroslav. – Sarajevo, 1973. – 221с.
93200
   POW WOW 2006 // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 66-67 : фото
93201
  Hausner Henry Powder metallurgy in nuclear construction. / Hausner Henry. – Vienna, 1961. – 70с.
93202
  Nowak Herbert Powedamy dolnoserbski = Gutes Niedersorbisch / Nowak Herbert. – Budysyn, 1988. – 296с.
93203
  Berle Adolf Power / Berle Adolf. – New York, 1969. – 603с.
93204
  Iriye Akira Power and culture : The Japanese-American war, 1941-1945 / Iriye Akira. – Cambridge; London : Harvard university press, 1981. – 334p. – ISBN 0-674-69582-8
93205
  Calloway Stephen Power and glory: five centuries of taste and collecting in the Royal Houses of Europe / Calloway Stephen, Jones Stephen. – London, 1991. – 208с.
93206
  Widegren O. Power and influence in social relationships : a conceptual analysis / O. Widegren. – Uppsala : Un-ty of Uppsala, 1977. – 209 p.
93207
  May Rollo Power and innocence: a search for the sourses of violence / May Rollo. – New York, 1972. – 283с.
93208
  Selekman Sylvia Power and morality in a business society / Selekman Sylvia, Selekman Benjamin. – New York a.o., 1956. – 192 p.
93209
   Power and order: 6 cases in world politics. – New York; Burlingame, 1964. – 213с.
93210
  Lasswell Harold Dwight Power and personality / Lasswell Harold Dwight. – New York, 1962. – 250с.
93211
  Findlay R. Power and plenty : trade, war, and the world economy in the second millennium / Ronald Findlay and Kevin H. O"Rourke. – Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2007. – XXVI, 619 p. : ill., tab. – Index: p. 593-619. – Bibliogr.: p. 547-592. – (The Princeton Economic History of the Western World). – ISBN 978-0-691-14327-9
93212
  Dimadis K.A. Power and prose fiction in Modern Greece / Konstantinos A. Dimadis. – Athens : Armos Publications, 2016. – 273 p. – Bibliogr. in the notes. – ISBN 978-960-527-922-6
93213
  Dadashova Shafag Power and Representation in Women"s Autobiographies // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2018. – T. 29, Nr. 4. – P. 230-238. – ISSN 0235-7186
93214
  Lasswell H.D. Power and society. A Framework for political inquiry / H.D. Lasswell, A. Kaplan. – New Haven, 1969. – 295с.
93215
  Seabourne Tom Power body : Injury prevention, rehabilitation, and sports performance en / Seabourne Tom. – Boston : YMAA, 1999. – X,149p. : ill. – ISBN 1-886969-76-0
93216
   Power Engineering Education in India: Past, Present and Future Scenario / F.Y. Khan, A. Srivastava, N. Ahmad, Sh. Bajpai // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2019. – Т. 9, вип. 2. – P. 46-54. – ISSN 2308-4081


  Дослідження стосується галузі енергетики, її розвитку, сучасного стану та перспектив розвитку енергетичної освіти у майбутньому. Проаналізовано програму навчання, яка включає всі три галузі інженерії Індії.
93217
   Power engineering journal. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0950-3366
Vol. 7, N 6. – 1993


  1997. V. 94, N 4-26
93218
   Power engineering journal. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0950-3366
Vol. 7, N 1. – 1993


  1997. V. 94, N 4-26
93219
   Power engineering journal. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0950-3366
Vol. 7, N 2. – 1993


  1997. V. 94, N 4-26
93220
   Power engineering journal. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0950-3366
Vol. 7, N 3. – 1993


  1997. V. 94, N 4-26
93221
   Power engineering journal. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0950-3366
Vol. 7, N 4. – 1993


  1997. V. 94, N 4-26
93222
   Power engineering journal. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0950-3366
Vol. 7, N 5. – 1993


  1997. V. 94, N 4-26
93223
  Akhmedov Rustam Power Ingineering. / Akhmedov Rustam. – Moscow, 1989. – 88с.
93224
  Rashytov B. Power moments of first passage times for some oscillating perturbed random walks // Theory of stochastic processes / Institute of mathematics of National academy of sciences of Ukraine ; ed. board: N.I. Portenko, A.A. Dorogovtsev, S.Ya. Makhno [et. al.]. – Київ, 2018. – Vol. 23 (39), № 1. – Р. 93-97. – ISSN 0321-3900
93225
  LaHaye Power of the cross : real stories, real people, a real god / Tim LaHaye. – Sisters : Multnomah books, 1998. – 272 p. : ill. – ISBN 1-57673-212-6
93226
  Chase Stuart Power of words / Chase M.T. – New York, 1954. – 308с.
93227
  Dewan S.B. Power semiconductor drives / S.B. Dewan, G.R. Slemon, A. Straughen. – New York a.o. : Wiley, 1984. – 18,354p. – (A Wiley-interscience publication). – ISBN 0-471-89630-7
93228
  Leznov S. Power Station and Substation Maintenance / S. Leznov, A. Taits. – Moscow : Mir Publishers, 1983. – 328 p.
93229
  Baptidanov L. Power stations and substations / L. Baptidanov, V. Tarasov. – M., 1966. – 464с.
93230
  Bradford David Power up : Transforming, organizations, through shared, leadership / Bradford David, Cohen Allan. – New York a.o. : Wiley, 1998. – 361p. – ISBN 0-471-12122-3
93231
  Hardy Frank Power without Glory. / Hardy Frank. – London, 1982. – 672с.
93232
  Schoenbrod David Power without responsibility : How Congress abuses the people through delegation / Schoenbrod David. – New Haven; London : Yale university press, 1993. – 260p. – ISBN 0-300-05363-0
93233
  Birch Beryl Bender Power yoga : the total strength and flexibility workout / Birch Beryl Bender; Photogr. by N.DeSciose. – New York a.o. : Fireside book, 1995. – 286p. : ill. – ISBN 0-02-058351-6
93234
  Mills Power, politics and people / Mills, Wright. – London a.o., 1967. – 657с.
93235
  Demerath Nicholas Power, presidents, and professors. / Demerath Nicholas, R.W. Stephens, R.R. Taylor. – New York, London, 1967. – 275с.
93236
   PowerBuilder 5.0. Библия разработчика / Б. Смит, Г. Шаад, Р. Кастлер, Д. Брюс; Брайан Дж. Смит, Гордон У. Шаад и др.; Пер. с англ. Н.В. Горчаковой и др. – Киев : Диалектика, 1997. – 544с. – ISBN 966-506-063-5
93237
  Галлагер С. PowerBuilder 6.0. Энциклопедия пользователя / С. Галлагер, С. Херберт; Пер.с англ. – Київ : ДиаСофт, 1998. – 816с. – ISBN 966-7393-06-2
93238
  Emery Marcia Powerhunch! : Living an intuitive life / Emery Marcia. – Hillsboro : Beyond words, 2001. – XXVI,245,[1]p. – ISBN 1-58270-065-6
93239
  Mukherjee Mayuri Powering India - Afghan civilisational connect // India perspectives. – New Delhi, 2016. – Vol. 30, iss. 4. – P. 18-21
93240
  Лоу Д. PowerPoint 2003 для "чайников" / Дуг Лоу. – Москва : Диалектика, 2004. – 304с. – Парал. тит. англ. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0593-1


  Описаны основные способы создания, редактирования, печати и показа презентаций
93241
  Уэмпен Ф. PowerPoint 2003. Библия пользователя = Книга рассчитана на пользователей с различным уровнем подготовки / Фейт Уэмпен; Пер. с англ. О.В. Зайцевой, И.В. Шуляка, С.Л. Шадрина. – Москва, 2005. – 768 с. – ISBN 5-8459-0752-7
93242
  Smith Adam Powers of mind / Smith Adam. – New York, 1975. – 418с.
93243
  Janeway Elizabeth Powers of the weak / Janeway Elizabeth. – New York, 1980. – 350с.
93244
  Smarzynski Henryk Powiat Busko-zdroj przed 1.IX. 1939 I w okresie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 / Smarzynski Henryk. – Krakow, 1960. – 366с.
93245
  Baldwin James Powiedz mi, jak dawno odszedl pociag / Baldwin James; Przelozyl J.Kybrynski. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1971. – 512 s.
93246
  Alex Joe Powiem wam, jak zginal. / Alex Joe. – Warszawa, 1961. – 220с.
93247
  Alex Joe Powiem wam, jak zginal. / Alex Joe. – Warszawa, 1973. – 208с.
93248
  Sinko Zofia Powiesc angielska osiemnastego wieku a powiesc polska lat 1764-1830 / Sinko Zofia. – Warszawa, 1961. – 246с.
93249
  Kraszewski Jozef Ignacy Powiesc bez tytulu. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow
1-2. – 1962. – 272с.
93250
  Kraszewski Jozef Ignacy Powiesc bez tytulu. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow
3-4. – 1962. – 324с.
93251
  Kraszewski Jozef Ignacy Powiesc bez tytulu. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow
1-2. – 1974. – 245с.
93252
  Kraszewski Jozef Ignacy Powiesc bez tytulu. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow
3-4. – 1974. – 274с.
93253
  Gruszecka Aniela Powiesc o Kronice Galla / Gruszecka Aniela. – Krakow
Czesc 1. Tom 1. – 1962. – 384с.
93254
  Gruszecka Aniela Powiesc o Kronice Galla / Gruszecka Aniela. – Krakow
Czesc 1. Tom 2. – 1962. – 416с.
93255
  Johnson Eyvind Powiesc o Olofie / Johnson Eyvind; Przelozyla E.Bielicka; Poslowie Z.Lanowskiego. – Warszawa : Wydawnictwo Poznanskie. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
Tom 1. – 1977. – 290 s.
93256
  Zeromski Stefan Powiesc o udalym Walgierzu / Zeromski Stefan. – Wyd. 3. – Warszawa, Krakow : Wyd-wo J. Mortkowicza, 1923. – 73 s.
93257
  Bunsch Karol Powiesc z czasow Boleslawa Chrobrego. / Bunsch Karol. – Krakow
1. – 1978. – 325с.
93258
  Bunsch Karol Powiesc z czasow Boleslawa Chrobrego. / Bunsch Karol. – Krakow
2. – 1978. – 361с.
93259
  Brecht Bertolt Powiesc za 3 grosze. / Brecht Bertolt. – Warszawa, 1971. – 451с.
93260
  Iwaszkiewicz Jaroslaw Powiesci / Iwaszkiewicz Jaroslaw. – Warszawa
1. – 1958. – 612с.
93261
  Iwaszkiewicz Jaroslaw Powiesci / Iwaszkiewicz Jaroslaw. – Warszawa
2. – 1958. – 688с.
93262
  Danek Wincenty Powiesci historyczne J.I. Kraszewskiego. / Danek Wincenty. – Warszawa, 1966. – 268с.
93263
  Kraszewski Jozef Ignacy Powiesci ludowe. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa
1. – 1955. – 542с.
93264
  Kraszewski Jozef Ignacy Powiesci ludowe. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa
2. – 1955. – 616с.
93265
   Powiesci ludu krakowskiego. – Krakow, 1959. – 452с.
93266
  Sztyrmer Ludwik Powiesci nieboszczyka Pantofla / Sztyrmer Ludwik. – Warszawa, 1978. – 607с.
93267
  Bunsch Karol Powiesci piastowskie. / Bunsch Karol. – Krakow
1. – 1966. – 354с.
93268
  Bunsch Karol Powiesci piastowskie. / Bunsch Karol. – Krakow
2. – 1966. – 344с.
93269
  Slowacki Juliusz Powiesci poetyckie / Slowacki Juliusz. – 4 wyd., zmien. – Wroclaw i i., 1986. – 286с.
93270
  Mickiewicz Powiesci poetyckie. Grazyna. Konrad Wallenrod / Mickiewicz. – Warszawa, 1973. – 246с.
93271
  Zeromski Stefan Powiesci. : Walka z szatanem. Zamiec / Zeromski Stefan; Oprac. tekstu S. Pigon. – Warszawa : Czytelnik, 1970. – 274 s.
93272
  Zeromski Stefan Powiesci. : Nawracanie judasza. Powiesc / Zeromski Stefan; Oprac. tekstu S. Pigon. – Warszawa : Czytelnik, 1970. – 349 s.
93273
  Zeromski Stefan Powiesci. : Walka z szatanem. Charitas / Zeromski Stefan; Oprac. tekstu S. Pigon. – Warszawa : Czytelnik, 1970. – 407 s.
93274
  Zeromski Stefan Powiesci. : Ludzie bezdomni / Zeromski Stefan; Oprac. tekstu S. Pigon. – Warszawa : Czytelnik, 1971. – 417 s.
93275
  Pawlikowski Stefan Powietrze i woda rzadza chemia / Pawlikowski Stefan. – Warszawa, 1959. – 240с.
93276
  Gorski A. Powiklane polityczne relacje polsko-ruskie w Galicji Wschodniej w okresie autonomii // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – P. 182-194


  Складні політичні польсько-українські відносини у Східній Галичині в період автономії.
93277
  Szczygiel J. Powodz / J. Szczygiel. – Warszawa, 1973. – 247с.
93278
  Czeszko B. Powodz / Bohdan Czeszko. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 109 s.
93279
  Fadiejew Aleksander Powodz i inne opowiadania. / Fadiejew Aleksander. – Wyd. 2. – Warszawa, 1975. – 199с.
93280
  Prus Boleslaw Powracajaca fala / Prus Boleslaw; Kochanski Witold. – Wroclaw, 1957. – 112с.
93281
  Marjanska Ludmila Powrocic do milosci / Marjanska Ludmila. – Warszawa, 1972. – 241с.
93282
  Clavel Bernard Powrot / Clavel Bernard; Tlum.J.Brablec. – Krakow : Wyd-two Literackie, 1976. – 195s.
93283
  Korkozowicz Kazimierz Powrot Czarnego / Korkozowicz Kazimierz. – Warszawa
1. – 1989. – 224с.
93284
  Kraszewski I J. Powrot do gniazda / I J. Kraszewski. – Krakow : Nakl. Krakows. Spolki Wydawniczej, 1928. – S. 29-264. – (Bibljoteka narodowa ; Ser. 1 ; Nr. 158)
93285
  Kraszewski Jozef Ignacy Powrot do gniazda: Powiesc z podan XVI w. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1986. – 222с.
93286
  Wolkers J. Powrot do Oegstgeest / Jan Wolkers; przel. A. Wojtas. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1990. – 172 s. – ISBN 83-06-01924-5
93287
  Glinska Anna Powrot do Santa Cruz. / Glinska Anna. – Warszawa, 1972. – 167с.
93288
  Miedzyrzecki Artur Powrot do Sorrento / Miedzyrzecki Artur. – Warszawa : Ministerstwa Obrony Narodowej, 1958. – 137s. : Rysunki w tekscie i na obwolucie: Tadeusz Kulisiewicz
93289
  Parandowski J. Powrot do zycia / J. Parandowski. – Warszawa, 1972. – 180с.
93290
  Mlicka Wanda Powrot do zycia / Mlicka Wanda. – Warszawa, 1975. – 122с.
93291
  Sadzewicz M. Powrot Katarzyny / M. Sadzewicz. – Warszawa, 1972. – 299с.
93292
  Kuriata Czeslaw Powrot ksiecia Eryka. / Kuriata Czeslaw. – Poznan, 1965. – 36с.
93293
  Biela Emil Powrot marnotrawnego / Biela Emil. – Warszawa, 1972. – 130с.
93294
  Quentin P. Powrot na wyspy / P. Quentin. – Warszawa, 1973. – 278с.
93295
  Jesionowski Jerzy Powrot pozegnanych / Jesionowski Jerzy. – Warszawa : Czytelnik, 1971. – 182s.
93296
  Zawieyski Jerzy Powrot Przeleckiego / Zawieyski Jerzy. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1960. – 120 s.
93297
  Kern Ludwik Jerzy Powrot Ramony. / Kern Ludwik Jerzy. – Warszawa, 1961. – 164с.
93298
  MacLennan Hugh Powrot sfinksa / MacLennan Hugh. – Warszawa, 1970. – 328с.
93299
  Gornicki Gerard Powrot Stanleya Kozdry / Gornicki Gerard. – Poznan, 1963. – 98с.
93300
  Szargan Mieczyslaw Michal Powrot swiata / Szargan Mieczyslaw Michal. – Lodz, 1976. – 141с.
93301
  Jablonski Roman Powrot w czlowieczenstwo / Jablonski Roman. – Warszawa, 1962. – 52с.
93302
  Broch Hermann Powrot Wergilego : Opowiadania / Broch Hermann; Przel. A.M.Linke. – Warszawa : Czytelnik, 1981. – 227s. – ISBN 83-07-00507-8
93303
   Powrot wielkiej teorii w naukach humanistycznych. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1998. – 240s. – ISBN 83-227-1197-2
93304
  Najnigier Bronislaw Powrot z daleka. / Najnigier Bronislaw. – Warszawa, 1973. – 373с.
93305
  Lem Stanislaw Powrot z gwiazd / Lem Stanislaw. – Warszawa, 1968. – 336с.
93306
  Lem Stanislaw Powrot z gwiazd / Lem Stanislaw. – Krakow, 1975. – 238с.
93307
  Panas Henryk Powrot z krainy Tsemil / Panas Henryk. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1978. – 246s.
93308
  Brzoza Jan Powrot z niewoli. / Brzoza Jan. – Warszawa, 1956. – 232с.
93309
  Caban Mikolaj Powrot zza rzeki Styks / Caban Mikolaj. – Warszawa, 1964. – 294с.
93310
  Bunsch Karol Powrotna droga. / Bunsch Karol. – Krakow, 1971. – 344с.
93311
  Opolski Jerzy Powroty / Opolski Jerzy. – Katowice, 1960. – 104с.
93312
  Ciapalo Michal Powroty / Ciapalo Michal. – Lodz, 1963. – 274с.
93313
  Wyganowski Wojciech Powroty i zablakania / Wyganowski Wojciech. – Warszawa : Czytelnik, 1960. – 198 s.
93314
  Uminski Z. Powstancze rozstania / Zdzislaw Uminski. – Warszawa : PAX, 1984. – 192s.
93315
  Szewczyk Wilhelm Powstanczy apel. Gaweda o trzech slaskich powstaniach / Szewczyk Wilhelm. – Katowice, 1961. – 56с.
93316
  Kasparek Norbert Powstanczy epilog : Zolnierze listopadowi w dniach kleski i internowania 1831-1832 / Kasparek Norbert. – Olsztyn : Wyd-wo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego, 2001. – 386s. – ISBN 83-7299-044-1
93317
   Powstanie chocholowskie 1846 roku. Dokumenty i materialy. – Wroclaw, 1960. – 262с.
93318
  Przybytek P. Powstanie i dzialalnosc biblioteki Cesarsko-Krolewskiego Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego Krakowskiego (1845-1862) na tle innych bibliotek o podobnym profilu na ziemiach polskich do roku 1939 / Piotr Przybytek // Biuletyn Biblioteki Jagiellonskiej / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – R. 65. – S. 85-98. – ISSN 0006-3940
93319
  Toll Johan Christopher Powstanie Kosciuszkowskie w swietle korespondencji posla szwedzkiego w Warszawie: Raporty J.Ch. Tolla do regenta Szwecji ksiecia Karola Sudermanskiego i kanclerza Fredrika Sparrego (styczen-sierpien / Toll Johan Christopher. – Warszawa; Krakow, 1989. – 197с.
93320
  Gadomski Jan Powstanie kosmosu i jego zycie / Gadomski Jan. – Warszawa, 1963. – 220с.
93321
  Luczak Wanda Powstanie krakowskiej Wyzszej Szkoly Pedagogicznej i proba jej przylaczenia do Uniwersytetu Jagiellonskiego w 1956 roku // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2020. – 147, z. 1. – S. 167-184. – ISSN 0083-4351


  After the Second World War, the Jagiellonian University lost its autonomy and the state authorities destroyed its structures by separating the departments and creating new universities out of them. Independently, in 1946, the National Higher Teacher ...
93322
  Mochnackiego M. Powstanie narodu polskiego w r. 1830 i 1831 / M. Mochnackiego. – Berlin-Poznan, 1863. – 299с.
93323
  Grot Zdzislaw Powstanie Uniwersytetu Poznanskiego 1918-1919 / Grot Zdzislaw. – Poznan, 1969. – 45с.
93324
  Przygonski Antoni Powstanie Warszawskie w sierpniu 1944 / Przygonski Antoni. – Warszawa
1. – 1980. – 458с.
93325
  Kirchmayer Jerzy Powstanie warszawskie. / Kirchmayer Jerzy. – Warszawa, 1959. – 538с.
93326
  Kirchmayer Jerzy Powstanie warszawskie. / Kirchmayer Jerzy. – Wyd. 6. – Warszawa, 1970. – 536с.
93327
  Czubinski Antoni Powstanie wielko-polskie 1918-1919: Geneza, charakter, znaczenie / Czubinski Antoni. – Poznan, 1978. – 535с.
93328
   Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. – Poznan, 1958. – 232с.
93329
  Galaj Dyzma Powstanie Zwiazku Mlodziezy Wiejskiej Rp. "WICI" / Galaj Dyzma. – Warszawa, 1959. – 236с.
93330
  Miklaszewski S. Powstawanie i ksztaltowanie sie Gleby / S. Miklaszewski. – Warszawa : Ksiegarni, 1922. – 173 s.
93331
  Serkowski Krzysztof Powstawanie i rozwoj gwiazd / Serkowski Krzysztof. – Warszawa, 1956. – 92с.
93332
  Koranyi Karol Powszechna historia panstwa i prawa / Koranyi Karol. – Wyd. 2. – Warszawa
1. – 1965. – 190с.
93333
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. – Warszawa : A. T. Jezierski
T. 2, zesz. 17 : [Sztuka wiekow srednich]. – 1903. – S. 97-120 : tabl., il. – Dodatek bezplatny do "Gazety polskiej". - 11 разрозненных тетрадей
93334
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki. T. 2, zesz. 18 / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. // Powszechna illustrowana historia sztuki / A. Springer. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903. – T. 2, zesz. 17 : [Sztuka wiekow srednich]. – S. 121-144 : tabl., il.
93335
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki. T. 2, zesz. 19 / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. // Powszechna illustrowana historia sztuki / A. Springer. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903. – T. 2, zesz. 17 : [Sztuka wiekow srednich]. – S. 145-168 : tabl., il.
93336
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki. T. 2, zesz. 20 / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. // Powszechna illustrowana historia sztuki / A. Springer. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903. – T. 2, zesz. 17 : [Sztuka wiekow srednich]. – S. 169-192 : tabl., il.
93337
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki. T. 2, zesz. 21 / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. // Powszechna illustrowana historia sztuki / A. Springer. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903. – T. 2, zesz. 17 : [Sztuka wiekow srednich]. – S. 193-216 : tabl., il.
93338
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki. T. 2, zesz. 22 / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. // Powszechna illustrowana historia sztuki / A. Springer. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903. – T. 2, zesz. 17 : [Sztuka wiekow srednich]. – S. 217-240 : tabl., il.
93339
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki. T. 2, zesz. 23 / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. // Powszechna illustrowana historia sztuki / A. Springer. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903. – T. 2, zesz. 17 : [Sztuka wiekow srednich]. – S. 241-264 : tabl., il.
93340
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki. T. 2, zesz. 24 / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. // Powszechna illustrowana historia sztuki / A. Springer. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903. – T. 2, zesz. 17 : [Sztuka wiekow srednich]. – S. 265-288 : tabl., il.
93341
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki. T. 2, zesz. 25 / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. // Powszechna illustrowana historia sztuki / A. Springer. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903. – T. 2, zesz. 17 : [Sztuka wiekow srednich]. – S. 289-320 : tabl., il.
93342
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. – Warszawa : A. T. Jezierski
T.3, zesz. 28 : [Sztuka Czasow Nowych, cz. 1]. – 1903. – S. 17-32 : tabl., il. – Dodatek bezplatny do "Gazety polskiej". - 5 разрозненных тетрадей
93343
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki. T. 3, zesz. 29 / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. // Powszechna illustrowana historia sztuki / Springer A. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903. – T.3, zesz. 28 : [Sztuka Czasow Nowych, cz. 1]
93344
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki. T. 3, zesz. 30 / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. // Powszechna illustrowana historia sztuki / Springer A. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903. – T.3, zesz. 28 : [Sztuka Czasow Nowych, cz. 1]
93345
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki. T. 3, zesz. 32 / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. // Powszechna illustrowana historia sztuki / Springer A. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903. – T.3, zesz. 28 : [Sztuka Czasow Nowych, cz. 1]
93346
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki. T. 3, zesz. 33 / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. // Powszechna illustrowana historia sztuki / Springer A. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903. – T.3, zesz. 28 : [Sztuka Czasow Nowych, cz. 1]
93347
   Powszechny atlas swiata. – Warszawa, 1973. – 192с.
93348
  Odrowaz-Szukiewicz Hanna Powszednie dni niepowszednich lat / Odrowaz-Szukiewicz Hanna. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1984. – 272s. : fot. – ISBN 83-11-07097-0
93349
  Papier Tadeusz Powtorna smierc Boryny / Papier Tadeusz. – Lodz, 1965. – 148с.
93350
   Poyal Mare. Філософія гостинності : Греція / готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 58-59 : Фото
93351
  Kowalczyk Irena Poza granica skorgi / Kowalczyk Irena. – Krakow, 1974. – 348с.
93352
  Plonka-Fiszer Stanislaw Poza kurtyna. Wspomnienia aktora / Plonka-Fiszer Stanislaw. – Warszawa, 1959. – 188с.
93353
  Kudlaciak Helena Poza otwartym oknem / Kudlaciak Helena. – Warszawa : Iskry, 1985. – 170s. – ISBN 83-207-0733-1
93354
   Pozdne Goticke umeni v Cechach: (1471-1526). – Praha, 1978. – 529с.
93355
   Pozdrawiam moje miasto. Wiersze i grafika o Poznaniu. – Wyd. 2. – Poznan, 1974. – 170с.
93356
  Morris E. Pozdrowienia dla Wietnamu / E. Morris. – Krakow, 1972. – 100с.
93357
  Dygat Stanislaw Pozegnania / Dygat Stanislaw. – Warszawa, 1955. – 196с.
93358
  Sroga Alojzy Pozegnania i powroty / Sroga Alojzy. – Warszawa, 1963. – 216с.
93359
  Witkiewicz Stanislaw Ignacy Pozegnanie jesieni : Powiesc / Witkiewicz Stanislaw Ignacy; Oprac.wstep i koment."Szalenstwo ludzi zdrowych,czyli ladne samobojstwo" Wlodzimierza Boleckiego. – Krakow : Wyd-wo Literackie, 1997. – 555s. – (Ser.:"Klassycy nowoczesnej literatury"). – ISBN 8308027059
93360
  Schoendoerffer Pierre Pozegnanie krola / Schoendoerffer Pierre. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 294s.
93361
  Hemingway Ernest Pozegnanie z bronia / Hemingway Ernest; Przeloz. B. Zielinski. – Wyd. 3. – Warszawa : PIW, 1966. – 332 s.
93362
  Stryjkowski Julian Pozegnanie z Italia / Stryjkowski Julian. – Warszawa, 1956. – 116с.
93363
  Borowski Tadeusz Pozegnanie z Maria i inne opowiadania / Borowski Tadeusz. – Warszawa, 1961. – 328с.
93364
  Borowski Tadeusz Pozegnanie z Maria. Kamienny swiat / Borowski Tadeusz. – Warszawa, 1977. – 196с.
93365
  Gubala Edward Pozegnanie z morzem / Gubala Edward. – Gdansk, 1979. – 276с.
93366
  Salinski Stanislaw Maria Pozegnanie z Pacyfikiem / Salinski Stanislaw Maria. – Warszawa, 1963. – 288с.
93367
  Bochenski Jacek Pozegnanie z panna Syngilu, albo slon a sprawa polska / Bochenski Jacek. – Warszawa, 1963. – 332с.
93368
  Davydovova Natalja Pozemske poklady. / Davydovova Natalja. – Praha, 1978. – 167с.
93369
  Melicher Jozef Pozitavske povesti : Patdesiattri pamatihodnych podivnych poverovych a prekarackovych pribehov z povodia Zitavy / Melicher Jozef, Trubini Jozef. – Martin : Matica slovenska, 1998. – 160 s. – ISBN 8070904844
93370
  Wallis M. Pozna tworczosc wielkich artystow / M. Wallis. – [ Warszawa ] : PIN, 1975. – 226 s. : il.
93371
  Millati Wieslaw Poznajemy zawody. Kultura i sztuka / Millati Wieslaw. – Warszawa. – 79с.
93372
   Poznajme sucasnu slovensku literaturu. Odporucajuca bibliografia knih slovenskych spisovatelov za roku 1945-1960. – Martin, 1961. – 748с.
93373
  Capek Karel Poznamky o tvorbe / Capek Karel. – Praha, 1960. – 141с.
93374
  Ruszczynska Tereza Poznan / Ruszczynska Tereza, Slawska Aniela. – Warszawa, 1957. – 26с.
93375
  Cichy Adam Poznan / Cichy Adam. – Poznan, 1978. – 135с.
93376
   Poznan university of technology. – Poznan : Poznan university of technology, 1999. – 70,[2]s. – ISBN 83-77143-166-Х
93377
  Hensel Witold Poznan w zaraniu dziejow od paleolitu do polowy XIII wieku n.e. / Hensel Witold. – Wroclaw, 1958. – 198с.
93378
  Jahn Jilji Poznani a zivot: Rada noetickych uvah / Jahn Jilji. – Praha, 1948. – 241с.
93379
  Galuszka Jerzy Poznani noca / Galuszka Jerzy. – Katowice, 1962. – 244с.
93380
  Kurowicki Jan Poznanie a spoleczenstwo. / Kurowicki Jan. – Warszawa, 1977. – 202с.
93381
   Poznanskie studia polonistyczne. Seria jezykoznawcza. – Poznan
  N 8 (28). – 2001
93382
   Poznanskie wspominki z lat 1918-1939. – Poznan, 1973. – 609с.
93383
  Pacak Josef Poznavame organickou chemii / Pacak Josef. – Praha, 1989. – 382с.
93384
  Janowski Andrzej Poznawanie uczniow. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej / Janowski Andrzej. – Warszawa, 1975. – 236с.
93385
  Siemianowski Andrzej Poznawcze i praktyczne funkcje nauk empirycznych / Siemianowski Andrzej. – Warszawa, 1976. – 230с.
93386
  Ryszewska Katarzyna Poznosredniowieczna ceramika naczyniowa z opactwa Benedyktynow w Mogilnie / Ryszewska Katarzyna. – Kielce : Wydawnictwo Akademii Swietokrzyskiej, 2001. – 288s. : 18 tabl. – (Prace Instytutu historii Akademii Swietokrzyskiej w Kielcach ; №25). – ISBN 83-7133-144-4
93387
  Kozak Jozef Pozory / Kozak Jozef. – Warszawa, 1964. – 202с.
93388
  Brumel Walery Pozostac soba. / Brumel Walery, Lapszyn Aleksander. – Warszawa, 1983. – 237с.
93389
  Fleszarowa-Muskat Stanislawa Pozwolcie nam krzyczec / Fleszarowa-Muskat Stanislawa. – Gdansk, 1962. – 364с.
93390
  Fleszarowa-Muskat Stanislawa Pozwolcie nam krzyczec! / Fleszarowa-Muskat Stanislawa. – Gdynia, 1957. – 522с.
93391
   Pozycja prawna dyrektora przedsiebiorstwa panstwowego. – Wroclaw, 1983. – 99с.
93392
  Lyczkowska Krystyna Pozycja spoleczna kobiety w okresie staroasyryjskim na podstawie dokumentow z kanes w Azji Mniejszej / Lyczkowska Krystyna. – Warszawa, 1979. – 163с.
93393
  Stec A. Pozycja ustrojowa prezydenta w systemie konstytucyjnym Ukrainy (1991-2012) / Andrzej Stec. – Львів : Каменяр, 2014. – 339, [1] s. – Текст, пол., частк. укр. – Бібліогр.: с. 310-334 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-607-288-2
93394
  Lukawski Zdzislaw Pozycje bez okopow : Epilogy z lat 1939-1944 / Lukawski Zdzislaw. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1969. – 543s.
93395
  Norton Mary Pozyczalscy w przestworzach / Norton Mary. – Warszawa, 1972. – 230с.
93396
  Borkowska Grazyna Pozytywisci i inni / Borkowska Grazyna; Inst.Badan Lit.PAN. – Warszawa : PWN, 1996. – 214 s. – (Ser.:"Mala historia literatury polskiej"/Red.nauk.A.Brodzka,E.Sarnowska-Temeriusz). – ISBN 8301120975
93397
   Pozytywisci warszawscy ""Prozeglad tygodniowy"" 1866-1876 : seria I : Studia, rewizje, konteksty / [Adamska U. i in.] ; red. nauk. i wstep Anna Janicka ; [Katedra Badan Filologicznych "Wschod - Zachod", Zaklad Literatury Pozytywizmu i Mlodej Polski, Wydzial Filologiczny Uniwersytetu w Bialymstoku]. – Bialystok : Alter Studio, 2015. – 567, [3] s. : il. – Авт. зазнач. на с.: 543-549. - Рез. англ. - Indeks: s. 553-567. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Przelomy/Pogranicza ; 19 : Studia literackie). – ISBN 978-83-64081-18-7
93398
   Pozytywisci warszawscy ""Prozeglad tygodniowy"" 1866-1876 : ser. 2: Swiat, Europa, Polska / [Zaklad filologicznych badan interdyscyplinarnych ; Katedra badan filogicznych "Wschod-Zachod" ; Kolegium literaturoznawstwa etc.] ; red. nauk. i wstep Anna Janicka. – Bialystok : Prymat, 2020. – 506, [3] c. – (Przelomy pogranicza ; 39 : Studia Literackie). – ISBN 978-83-65696-48-9
93399
  Markiewicz Henryk Pozytywizm / Markiewicz Henryk; Inst.Bad.Lit.PAN. – Wyd.3e zmien.i rozsz. – Warszawa : PWN, 1999. – 611 s. : il. – (Ser.:"Wielka historia literatury polskiej"). – ISBN 8301125276
93400
  Kulczycka-Saloni Janina Pozytywizm i Zeromski. / Kulczycka-Saloni Janina. – Warszawa, 1977. – 163с.
93401
  Araszkiewicz F. Pozytywizm polski / F. Araszkiewicz. – 2 wyd., uzupeln. – Lublin : "LAMUS", 1947. – 71 s.
93402
  Aleksandrowicz J. Pozywienie, woda i sol stolowa w ochronie zdrowia spolecznego (wybrane zagadnienia) / J. Aleksandrowicz, K. Janicki. – Krakow : Akademia Nauk, 1978. – 151c.
93403
  Жигірь А.А. Poзвитoк iнвeстицiйнoї дiяльнoстi пiдпpиємницьких стpуктуp // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 53-57. – ISSN 2306-6806
93404
  Котляр А. PPO-еквівалентність функцій на букеті з n кіл // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 35-37. – (Математика. Механіка ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Описується один із шляхів класифікації неперервних функцій із скінченою кількістю критичних точок, що задані на букеті з n кіл. Вона здійснюється за допомогою топологічного інваріанту для таких функцій, який був побудований у даній статті. There ...
93405
  Gora Wladislaw PPR w walce o podzial ziemi obszarniczaj (1944-1945) / Gora Wladislaw. – Warszawa, 1962. – 362с.
93406
  Kolomejczyk Norbert PPR. 1944-1945. (Studia nad rozwojem organizacyjnym partii) / Kolomejczyk Norbert. – Warszawa, 1965. – 340с.
93407
  Biskupski Stanislaw PQ-16 dojsc musi... / Biskupski Stanislaw. – Warszawa, 1975. – 287с.
93408
  Крейденко В.В. PR - діяльність, як фактор впливу на формування політичного лідера // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 300-309
93409
  Богданова Елена PR - индустрия: информация требует средств : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 23 : Фото
93410
  Питайчук Л. PR - індустрія в Європі в посткризовий період // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 12 (297). – С. 16-19
93411
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 1. – 2009
93412
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 2. – 2009
93413
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 3. – 2009
93414
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 4. – 2009
93415
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 5. – 2009
93416
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 6. – 2009
93417
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 7. – 2009
93418
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 8. – 2009
93419
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 9. – 2009
93420
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 10. – 2009
93421
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 11. – 2009
93422
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 12. – 2009
93423
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 1. – 2010
93424
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 2. – 2010
93425
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 3. – 2010
93426
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 4. – 2010
93427
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 5. – 2010
93428
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 6. – 2010
93429
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 7/8. – 2010
93430
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 9/10. – 2010
93431
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 11/12. – 2010
93432
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 1. – 2011
93433
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 2. – 2011
93434
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 3. – 2011
93435
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 4. – 2011
93436
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 5. – 2011
93437
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 6. – 2011
93438
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 9. – 2011
93439
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 10. – 2011
93440
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 11/12. – 2011
93441
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 1. – 2012
93442
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 2. – 2012
93443
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 3. – 2012
93444
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 4. – 2012
93445
  Назаровець М. PR бібліотек вищих навчальних закладів у мережі Інтернет // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 12 (209). – С. 21-22. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто необхідність використання бібліотеками ВНЗ засобів інтернет-комунікації як PR-інструменту для постійного взаємовигідного зв"язку із користувачами їхніх послуг. Проаналізовано сучасний стан веб-присутності українських бібліотек вищих ...
93446
  Сазонова И. PR в кризисных ситуациях // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 1. – С. 16-26.
93447
   PR в органах державної влади та місцевого самоврядування : Монографія. – Київ : МАУП, 2003. – 240с. – ISBN 966-608-354-Х
93448
  Тодорова О. PR в цифровую эру : искусство коммуникаций / Оксана Тодорова. – Киев : Huss, 2012. – 239, [1] с. : ил. – На обл. также: Ассоциация корпоративных медиа. – ISBN 978-966-1568-66-1
93449
  Примак Т.О. PR для менеджерів і маркетологів : навч. посібник / Т.О. Примак. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 201, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 199-201. – ISBN 978-617-673-117-7
93450
  Грисюк В.П. PR на революції та революція як PR // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 119-123


  У статті досліджено специфіку популяризації країни через революційні події, а також особливості популяризації конкретних публічних осіб на революційних подіях. Кожен із цих аспектів проаналізовано як окрему комунікативну перформансну технологію, що ...
93451
   PR сегодня: новые подходы, исследования, международная практика. – Москва : Консалтинговая группа "ИМИДЖ-Контакт" ; ИНФРА-М, 2002. – 491, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце разд. – (Серия "Современные консалтинговые технологии"). – ISBN 5-94369-010-7
93452
  Яцко Н.Б. PR та маніпуляії : практ. словник / Наталя Яцко. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 471, [1] с. – Бібліогр.: с. 467-470. – ISBN 978-966-1516-94-5
93453
  Яцко Н.Б. PR та маніпуляції : практ. словник / Наталя Яцко ; [ред. В М. Карпенко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2015. – 471, [1] с. – Бібліогр.: с. 467-470. – ISBN 978-617-7071-41-8
93454
  Кулініч О.О. PR та міф: зіставлення понять і функцій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 42-46


  У статті зроблено спробу показати спільні функції, які виконують зв"язки з громадськістю і міфи в суспільстві. Для цього зроблено огляд існуючих підходів до визначення PR і виокремлено ключові поняття зв"язків з громадськістю. Під час дослідження ...
93455
  Дударьов В.В. PR у закладах соціального захисту населення: постановка проблеми // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 79-83. – ISSN 2077-1800
93456
  Курбан О.В. PR у маркетингових комунікаціях : навч. посібник / Курбан О.В. – Київ : Кондор, 2014. – 244, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 235-243. – ISBN 978-966-2781-53-3
93457
  Кочубей Л.О. PR у політичній сфері : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Лариса Кочубей ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 468, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 453-468. – ISBN 978-966-02-6749-7
93458
  Подліняєва І.В. PR у системі маркетингових комунікацій туристичних підприємств // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 83-85


  Статтю присвячено дослідженню теоретичних проблем формування маркетингових комунікацій на підприємствах туристичної галузі. Зосереджується увага на PR-діяльності як основній формі маркетингових комунікацій. З"ясовуються особливості PR на різних рівнях ...
93459
  Рихлик В.А. PR як запорука успіху сучасної політичної еліти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 194-206
93460
  Жмуцький О.Ю. PR як інструмент інтеграції компанії у суспільство // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  У статті розглядаються функції та роль PR-технологій як одної з ключових ланок інтеграції компаній у суспільство. Дослідження, викладені автором статті, дозволяють дійти висновку про ефективність PR-заходів для розвитку бізнесу та їх впливу на ...
93461
  Хотєєва К.В. PR як підсистема стратегічного менеджменту в організації роботи українських компаній // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглянуто важливість стратегічного планування в організації роботи українських компаній та проаналізовано роль зв"язків з громадськістю як підсистеми стратегічного менеджменту в умовах ринку. Визначено виняткову позицію інформації на рівні ...
93462
  Березенко В.В. PR як сфера наукового знання : монографія / В.В. Березенко ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2015. – 360, [1] с. – Бібліогр.: с. 297-360. – ISBN 978-966-599-506-7
93463
  Юэн С. PR! или Умение "раскручивать" : социальная история паблик рилейшнз / Стюарт Юэн ; [пер. с англ. А.П. Калюжный]. – Москва : Редакция Ежедневной Газеты, 2006. – 473, [3] с. – Пер. изд.: PR! A social history of spin / Stuart Ewen. Basik Books, 2006. - Указ.: с. 462-473. – Библиогр. в примеч.: с. 437-461. – ISBN 5-91166-001-6
93464
  Сєдова Я. PR, війна і мас-медіа // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 84-86


  У статті йдеться про інформаційні кампанії, які влаштовують уряд для просування серед своїх громадян ідей необхідності застосування воєнних дій або участі у війні на території інших держав. Показано етапи розробки інформаційної кампанії і технологій, ...
93465
   Pr. Merimee. – М., 1987. – 429с.
93466
  Королько В.Г. PR. Связи с общественностью : науч. основы, методика, практика : учебник для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению подготовки "Социология" / В.Г. Королько, О.В. Некрасова ; [пер. с укр. О. Гончаренко]. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 867, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-518-631-1
93467
   PR: международная практика = International public relations : пер. с англ. – Москва : Довгань, 1997. – 172, [17] с. – ISBN 5-7888-000-8; 0-7494-0960-6
93468
  Шевченко О.В. PR: теорія і практика : [підручник] / Шевченко О.В., Яковець А.В. ; [наук. ред.: Піскорська Г.А.]. – Київ : Бізнесполіграф, 2011. – 460, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 406-411. – ISBN 966-7181-69
93469
  Boldochin S. Praca a dochodky na kolchozoch / S. Boldochin. – Vyd. 2-he. – Bratislava, 1951. – 71с.
93470
  Jasienski Jerzy Praca a zmeczenie : Elementy fizjologii pracy / Jasienski Jerzy. – Warszawa : Panstwowy zaklad wydawnictw lecarskich, 1967. – 163S. – (Wiedza i zdrowie)
93471
   Praca s knihou medzi ucnovskou mladezou. – Bratislava, 1979. – 108 с.
93472
  Gonda Milan Praca s regionalnou literaturou v ludovych knizniciach. / Gonda Milan. – Martin, 1983. – 85с.
93473
   Praca wychowawcza z dziecmi i mlodzieza. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 2001. – 179s. – ISBN 83-227-1147-6
93474
  Milian Lech Praca,osobowosc,kierowanie : Wybrane zagadnienia dla studiujacych kierunek "Zarzadzanie" / Milian Lech; Politechnika Czestochowska. – Czestochowa : Wyd-wo Politechniki Czestochowskiej, 2000. – 203s. – ISBN 83-7193-103-4
93475
  Mares Jan Prace / Mares Jan. – Praha, 1959. – 172с.
93476
   Prace / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
N 19, cz. 2.3. – 1996


  1997. V. 94, N 4-26
93477
   Prace / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
N 19, cz. 2.5. – 1996


  1997. V. 94, N 4-26
93478
   Prace / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
N 19, cz. 2.2. – 1996


  1997. V. 94, N 4-26
93479
   Prace / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
N 21. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
93480
   Prace / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
N61. – 1998. – 199c. – (Biologia)


  1997. V. 94, N 4-26
93481
   Prace. Prace wydzialu Filologiczno-filozoficznego / Towarzystwo naukowe w Toruniu. – Torun
  V.35, N 2. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
93482
   Prace. Prace wydzialu Filologiczno-filozoficznego / Towarzystwo naukowe w Toruniu. – Torun
  t. 36, z. 1. – 2000
93483
   Prace. Prace wydzialu Filologiczno-filozoficznego / Towarzystwo naukowe w Toruniu. – Torun
  t. 35, z. 3. – 2000
93484
   Prace. Prace wydzialu Filologiczno-filozoficznego / Towarzystwo naukowe w Toruniu. – Torun
  Tom.36, Z. 2. – 2001
93485
   Prace / Instytut ekonometrii i statystyki Uniwersytetu Lodzkiego; Instytut ekonometrii i statystyki Uniwersytetu Lodzkiego. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego. – ISSN 0860-200X
N 130. – 2001. – (Seria A)
93486
   Prace / Instytut ekonometrii i statystyki Uniwersytetu Lodzkiego; Instytut ekonometrii i statystyki Uniwersytetu Lodzkiego. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego. – ISSN 0860-200X
N 131. – 2001. – (Seria E)
93487
   Prace / Instytut ekonometrii i statystyki Uniwersytetu Lodzkiego; Instytut ekonometrii i statystyki Uniwersytetu Lodzkiego. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego. – ISSN 0860-200X
N 133. – 2001. – (Seria C)
93488
   Prace / Instytut ekonometrii i statystyki Uniwersytetu Lodzkiego; Instytut ekonometrii i statystyki Uniwersytetu Lodzkiego. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego. – ISSN 0860-200X
N 134. – 2001. – (Seria E)
93489
   Prace 2. Seminarium Otwartego z akustyki. Olsztyn 7-10.11. 1955. – Olsztyn, 1956. – 230 с.
93490
   Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego. – Bialystok
N 38. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
93491
   Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego. – Bialystok
N 39. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
93492
   Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego. – Bialystok
N 40. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
93493
   Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego. – Bialystok : Bialostockie towarzystwo naukowe
N.44. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
93494
   Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego. – Bialystok
N 45. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
93495
   Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego. – Bialystok
N 47. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
93496
   Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego. – Bialystok
N 48. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
93497
   Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego. – Bialystok
N 50. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
93498
   Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego. – Bialystok
N 53. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
93499
   Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 08601933
N 22: Spis zawartosci prasy Wielkopolskiej.Z.1-7. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
93500
   Prace botaniczne = Botanical papers. – Krakow
T. 31: L. Sliwa. Antropogeniczne przemiany lichenoflory Beskidu Sadeckiego. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
93501
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 1. – 1993
93502
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 2. – 1994
93503
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 3. – 1995
93504
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 4. – 1996
93505
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska Akademia Umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 5. – 1997
93506
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 6. – 1999
93507
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
T. 7. – 2000
93508
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
T. 8. – 2000
93509
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 10. – 2002
93510
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 11. – 2003
93511
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 12. – 2004
93512
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 13. – 2005
93513
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 14. – 2006
93514
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 15. – 2007
93515
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akad. umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
T.16. – 2008
93516
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akad. umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
T.17. – 2009
93517
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akad. umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
T.18. – 2010
93518
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akad. umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
T.19. – 2011
93519
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akad. umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
T. 20. – 2012
93520
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akad. umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
T. 21. – 2013
93521
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akad. umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
T. 22. – 2014
93522
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akad. umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
T. 23. – 2015
93523
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci, 1994-. – ISSN 1425-7475
Tom 1. – 1994
93524
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
T. 2. – 1995
93525
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
T. 3. – 1995
93526
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
T. 4. – 1997
93527
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
T. 5. – 1997
93528
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
Tom 7. – 2001
93529
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
Tom 8 : Kwestie etniczno-narodowosciowe na pograniczu slowianszczyzny wschodniej i zachodniej:ruch rusinski na Slowacji, Ukrainie i w Polsce/E.Michna. – 2004
93530
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
Tom 9. – 2004
93531
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
Tom 10 : Polskojezyczne podreczniki dla klasy i szkoly elementarnej w Krolestwie Polskim drukowane grazdanka. – 2006
93532
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
Tom 11. – 2010
93533
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
Tom 12 : Polityka zagraniczna ksiestw ziem halickiej i wolynskiej w latach 1198 (1199) - 1264 / W. Nagirnyj. – 2011
93534
   Prace laboratoria ochrany rastlin. – Bratislava : Akademia Ved, 1962. – 233s.
93535
  Curie-Sklodowska Prace Marii Slkodowskiej-Curie / Curie-Sklodowska. – Warszawa, 1954. – 686 s.
93536
   Prace monograficzne / Akademia pedagogiczna im. Komisji edukacji narodowej. – Krakow : Wyd-wo naukowe Akademii pedagogicznej. – ISSN 0239-6025
N 241. – 1998
93537
   Prace monograficzne / Akademia pedagogiczna im. Komisji edukacji narodowej. – Krakow : Wyd-wo naukowe Akademii pedagogicznej. – ISSN 0239-6025
N 247. – 1998
93538
   Prace monograficzne / Akademia pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. – Krakow : Wyd-wo naukowe Akademii pedagogicznej. – ISSN 0239-6025
N 266. – 1999
93539
   Prace monograficzne / Akademia pedagogiczna im. Komisji edukacji narodowej. – Krakow : Wyd-wo naukowe Akademii pedagogicznej. – ISSN 0239-6025
N 245. – 2000
93540
   Prace monograficzne / Akademia pedagogiczna im. Komisji edukacji narodowej. – Krakow : Wyd-wo naukowe Akademii pedagogicznej. – ISSN 0239-6025
N 278. – 2000
93541
   Prace monograficzne / Akademia pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. – Krakow : Wyd-wo naukowe Akademii pedagogicznej. – ISSN 0239-6025
N 220. – 2001
93542
   Prace monograficzne / Akademia pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. – Krakow : Wyd-wo naukowe Akademii pedagogicznej. – ISSN 0239-6025
N 305. – 2001
93543
   Prace monograficzne / Akademia pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. – Krakow : Wyd-wo naukowe Akademii pedagogicznej. – ISSN 0239-6025
N 308. – 2001
93544
   Prace monograficzne / Akademia pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. – Krakow : Wyd-wo naukowe Akademii pedagogicznej. – ISSN 0239-6025
N 310. – 2001
93545
   Prace monograficzne / Akademia pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. – Krakow : Wyd-wo naukowe Akademii pedagogicznej. – ISSN 0239-6025
N 316. – 2001
93546
   Prace monograficzne / Akademia pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. – Krakow : Wyd-wo naukowe Akademii pedagogicznej. – ISSN 0239-6025
N 325. – 2002
93547
  Niesiolowski Witold Prace monograficzne komisji fizjograficznej / Niesiolowski Witold. – Krakow : Polskiej Akademji umiejetnosci. – (Polska Academja Umiejetnosci)
Tom V. : Motyle wieksze tatr polskich (polonae partis tatrorum macrolepidoptera). – 1929. – 88S.
93548
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 760. – 1997. – (Ekonomia i miedzynarodowe stosunki gospodarcze, ISSN 1427-2229 ; N 4)
93549
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 804. – 1998. – (Nauki humanisryczne, ISSN 1426-0689 ; N 4)
93550
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 805. – 1999. – (Ekonomia i miedzynarodowe stosunki gospodarcze, ISSN 1427-2229 ; N 5)
93551
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 853. – 2000. – (Nauki humanisryczne, ISSN 1426-0689 ; N 5)
93552
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 858. – 2000
93553
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 864. – 2000. – (Zarzadzanie i marketing, ISSN 1426-8604 ; N 15)
93554
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 871. – 2000
93555
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 888. – 2001
93556
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 890 (t. 1). – 2001
93557
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 890 (t. 2). – 2001
93558
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 892. – 2001. – (Seria; Monografie i opracowania, ISSN 0239-8532 ; N 140)
93559
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 897. – 2001. – (Nauki humanisryczne, ISSN 1426-0689 ; N 6)
93560
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 910. – 2002. – (Monografie i opracowania, ISSN 0239-8532 ; N 142)
93561
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 925. – 2002
93562
   Prace naukowe Akademis ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 816. – 1999. – (Seria: Monografie i opracowania, ISSN 0239-8532 ; N 130)
93563
   Prace naukowe Akademis ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 832 (133). – 1999. – (Seria: Monografie i opracowania, ISSN 0239-8532 ; N 133)
93564
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski w Katowicach. – Katowice. – ISSN 02085038
1703. – 1998. – (Rusycystyczne studia literaturoznawcze ; N 19)


  1997. V. 94, N 4-26
93565
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1745. – 1999
93566
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1760. – 1999
93567
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1762. – 1999
93568
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1767. – 1999
93569
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1797. – 1999
93570
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1811. – 1999
93571
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1819. – 1999
93572
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1830. – 1999
93573
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1834. – 1999
93574
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1833. – 2000
93575
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1836. – 2000
93576
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1839. – 2000
93577
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1848. – 2000
93578
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1850. – 2000
93579
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1857. – 2000
93580
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1862. – 2000
93581
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1870. – 2000
93582
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1881. – 2000
93583
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1882. – 2000
93584
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1895. – 2000
93585
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1931. – 2000
93586
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1928. – 2001
93587
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1933. – 2001
93588
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1934. – 2001
93589
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1949. – 2001
93590
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1956. – 2001
93591
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1962. – 2001
93592
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1968. – 2001
93593
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1971. – 2001
93594
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1974 (1). – 2001
93595
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1979. – 2001
93596
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1984 (2). – 2001
93597
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1990. – 2001
93598
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1992. – 2001
93599
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1993. – 2001
93600
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1994. – 2001
93601
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1995. – 2001
93602
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1996. – 2001
93603
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 2002 (3). – 2001
93604
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 2003. – 2001
93605
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 2014. – 2001
93606
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0280-6336
№ 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
93607
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 2531. – 2007. – (Z teorii i praktyki dydaktycznej jezyka polskiego ; N 19)
93608
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 2569 : Transport elektronowy wymuszony gradientem temperatury w wybranych spinelach chromowych / H. Duda. – 2007. – Мова резюме: англ., нім.
93609
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 2577 : "Obchodze, urodziny z daleka..." : Szkice o St. Baranczaku. – 2007. – Мова резюме: англ., фр.
93610
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 2612. – 2008. – (Rusycystyczne studia literaturoznawcze ; N 20)
93611
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. – Katowice : Wydaw. Uniw. Slaskiego. – ISSN 0860-2107
N 2617. – 2008. – (Annales mathematicae Silesianae ; N 21 (2007))
93612
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. – Katowice : Wydaw. Uniw. Slaskiego. – ISSN 0860-2107
N 2703. – 2009. – (Annales mathematicae Silesianae ; N 22 (2008))
93613
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 2753. – 2009. – (Z teorii i praktyki dydaktycznej jezyka polskiego ; N 20)
93614
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. – Katowice : Wydaw. Uniw. Slaskiego. – ISSN 0860-2107
N 2769. – 2009. – (Annales mathematicae Silesianae, ISSN 0208-6356 ; N 23 (2009))
93615
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. – Katowice : Wydaw. Uniw. Slaskiego. – ISSN 0860-2107
N 2874. – 2011. – (Annales mathematicae Silesianae, ISSN 0208-6356 ; N 24 (2010))
93616
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 2899. – 2011. – (Rusycystyczne studia literaturoznawcze, ISSN 0208-5038 ; N 21)
93617
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. – Katowice : Wydaw. Uniw. Slaskiego. – ISSN 0860-2107
N 2944. – 2012. – (Annales mathematicae Silesianae, ISSN 0208-6336 ; N 25 (2011))
93618
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 2952. – 2012. – (Z teorii i praktyki dydaktycznej jezyka polskiego ; N 21)
93619
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. – Katowice : Wydaw. Uniw. Slaskiego. – ISSN 0860-2107
N 3031. – 2013. – (Annales mathematicae Silesianae, ISSN 0208-6336 ; N 26 (2012))
93620
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. – Katowice : Wydaw. Uniw. Slaskiego. – ISSN 0860-2107
N 3106. – 2013. – (Annales mathematicae Silesianae, ISSN 0208-6336 ; N 27 (2013))
93621
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 3107. – 2013. – (Z teorii i praktyki dydaktycznej jezyka polskiego ; N 22)
93622
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. – Katowice : Wydaw. Uniw. Slaskiego. – ISSN 0860-2107
N 3240. – 2014. – (Annales mathematicae Silesianae, ISSN 0208-6336 ; N 28 (2014))
93623
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. – Katowice : Wydaw. Uniw. Slaskiego. – ISSN 0860-2107
N 3332. – 2015. – (Annales mathematicae Silesianae, ISSN 0208-6336 ; N 29 (2015))
93624
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice : Wyd-wo Uniwersytetu Slaskiego. – ISSN 0208-6336
N 1646. – 1997
93625
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0860-2107
N 1665. – 1997. – (Annales mathematicae Silesianae ; N 11)


  1997. V. 94, N 4-26
93626
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0860-2107
N 1751. – 1998. – (Annales mathematicae Silesianae ; N 12)


  1997. V. 94, N 4-26
93627
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1765. – 1999. – (Slowotworstwo, semantyka i skladnia jezykow slowianskich ; Tom 1)
93628
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1786. – 1999. – (Z teorii i praktyki dydaktycznej jezyka polskiego ; N 15)


  1997. V. 94, N 4-26
93629
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0860-2107
N 1830. – 1999. – (Annales mathematicae Silesianae ; N 13)


  1997. V. 94, N 4-26
93630
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0860-2107
N 1884. – 2000. – (Annales mathematicae Silesianae ; N 14)
93631
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1932. – 2000. – (Slowotworstwo, semantyka i skladnia jezykow slowianskich ; Tom 2)
93632
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1945. – 2000. – (Studia etnologiczne i antropologiczne ; Tom 4)
93633
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1972. – 2001
93634
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1988. – 2001. – (Z teorii i praktyki dydaktycznej jezyka polskiego ; N 16)
93635
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0860-2107
N 1999. – 2001. – (Annales mathematicae Silesianae ; N 15)
93636
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0860-2107
№ 2142. – 2003. – (Annales mathematicae Silesianae ; N 16 (2002))
93637
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0860-2107
№ 2195. – 2003. – (Annales mathematicae Silesianae ; N 17)


  1997. V. 94, N 4-26
93638
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 2202. – 2004. – (Z teorii i praktyki dydaktycznej jezyka polskiego ; N 17)


  1997. V. 94, N 4-26
93639
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0860-2107
№ 2288. – 2004. – (Annales mathematicae Silesianae ; N 18)


  1997. V. 94, N 4-26
93640
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 2351. – 2005. – (Z teorii i praktyki dydaktycznej jezyka polskiego ; N 18)
93641
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice : Wyd-wo Uniwersytetu Slaskiego. – ISSN 0860-2107
№ 2365. – 2005. – (Annales mathematicae Silesianae ; N 19)
93642
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice : Wyd-wo Uniwersytetu Slaskiego. – ISSN 0860-2107
№ 2460. – 2006. – (Annales mathematicae Silesianae ; N 20)
93643
   Prace naukowe Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie. Pedagogika / Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie. – Czestochowa
  N 8/9/10. – 1999
93644
   Prace naukowe Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie. Chemia / Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie. – Czestochowa
  N 3. – 1999
93645
   Prace naukowe Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie. Wychowanie techniczne / Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie. – Czestochowa
  N 3. – 1999
93646
   Prace naukowe Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie. Psychologia / Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie. – Czestochowa
  N 8. – 2000
93647
   Prace naukowe Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie. Studia neofilologiczne / Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie. – Czestochowa
  T. 1. – 2000
93648
   Prace naukowe Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie. Studia neofilologiczne / Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie. – Czestochowa
  T.2. – 2001
93649
   Prace polonistyczne / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 41. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
93650
   Prace polonistyczne / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 53. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
93651
   Prace polonistyczne / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 54. – 1999
93652
   Prace polonistyczne / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 55. – 2000
93653
   Prace polonistyczne / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 56. – 2001
93654
   Prace polonistyczne / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 57. – 2002
93655
   Prace polonistyczne / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 58. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
93656
   Prace polonistyczne / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 59. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
93657
   Prace polonistyczne / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 60. – 2005
93658
   Prace polonistyczne / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 61, t. 1. – 2006
93659
   Prace polonistyczne / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 61, t. 2. – 2006
93660
   Prace polonistyczne / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 62. – 2007
93661
   Prace polonistyczne. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 63. – 2008
93662
   Prace polonistyczne. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 64. – 2009
93663
   Prace polonistyczne. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 65. – 2010
93664
   Prace polonistyczne. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 66. – 2011
93665
   Prace polonistyczne. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 67. – 2012
93666
   Prace polonistyczne. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 68. – 2013
93667
   Prace polonistyczne. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 69. – 2014
93668
   Prace polonistyczne. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 70. – 2015
93669
   Prace polonistyczne. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 71. – 2016
93670
   Prace polonistyczne. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 72. – 2017
93671
   Prace polonistyczne. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 73. – 2018
93672
   Prace polonistyczne. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 74. – 2019
93673
   Prace ruske, ukrajinske a beloruske emigrace vydane v Ceskoslovensku 1918-1945 = Труды русской, украинской и белорусской эмиграции, изданные в Чехословакии в 1918-1945 гг. : (bibliografie s biografickymi udaji o autorech). – Praha : Narodny knyhovna Ceske republiky. – (Bibliografie slovanske knihovny / Ridi Milena Klimova). – ISBN 80-7050-246-0
D. 1, sv. 1. – 1996. – XVIII, 424, [1] s. – Всі три тома документа мають загальну наскрізну пагінацію
93674
   Prace ruske, ukrajinske a beloruske emigrace vydane v Ceskoslovensku 1918-1945 = Труды русской, украинской и белорусской эмиграции, изданные в Чехословакии в 1918-1945 гг. : (bibliografie s biografickymi udaji o autorech). – Praha : Narodny knyhovna Ceske republiky. – (Bibliografie slovanske knihovny / Ridi Milena Klimova). – ISBN 80-7050-246-0
D. 1, sv. 2. – 1996. – S. 425-849. – Всі три тома документа мають загальну наскрізну пагінацію
93675
   Prace ruske, ukrajinske a beloruske emigrace vydane v Ceskoslovensku 1918-1945 = Труды русской, украинской и белорусской эмиграции, изданные в Чехословакии в 1918-1945 гг. : (bibliografie s biografickymi udaji o autorech). – Praha : Narodny knyhovna Ceske republiky. – (Bibliografie slovanske knihovny / Ridi Milena Klimova). – ISBN 80-7050-246-0
D. 1, sv. 3. – 1996. – S. 853-1472. – Всі три тома документа мають загальну наскрізну пагінацію
93676
  Frey Jaroslav Prace s detskym ctenarem / Frey Jaroslav. – Praha, 1951. – 54с.
93677
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki; Polska akademia nauk, Instytut slawistyki, Towarzystwo naukowe Warszawskie. – Warszawa, 1997


  1997. V. 94, N 4-26
93678
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa, 1998


  1997. V. 94, N 4-26
93679
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa. – ISSN 0208-4058
N 108. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
93680
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa
N 109. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
93681
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa
N 110. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
93682
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa. – ISSN 0208-4058
N 111. – 2002
93683
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa
N 112 : Praslowianskie abstractum sufiksalne nomina actionis. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
93684
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa
N 113 : Studia gramatyczne bulgarsko-polskie; tom 7. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
93685
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa
N 115 : Nazwy wlasne a kultura. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
93686
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa
N 116 : Fonetyka wielkopolskich rot sadowych /M.Trawinska. – 2005
93687
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 117 : Przemiany socjolingwistyczne w polskich spolecznosciach na Litwie (region trocki) i Bialorusi (region iwieniecki) /Koji Morita. – 2006
93688
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 118 : Eseisci o Lwowe. Pamiec, sasiedztwo, mity /K. Kotynska. – 2006
93689
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 119 : Ksztaltowanie sie nazwisk rownych imionom w Polsce (wiek 13-16) /B. Raszewska-Zurek. – 2006
93690
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 120 : Jezyk i kultura mieszkancow wsi wloscianskich i szlacheckich dawnej ziemi drohickiej na Podlasiu: studium socjolingwistyczne /E. Golachowska. – 2006
93691
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki; Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 121 : Atlas gwar wschodnioslowianskich Bialostocczyzny. Tom 9: Leksyka 5. – 2007
93692
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 122 : Zwiazki i paralele fonetyczne jezykow slowianskich / L. Bednarczuk. – 2007. – На обкл.: Slavica
93693
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki; Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk, Towarzystwo naukowe warszawskie. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 123 : Materialy do bibliografii do lacinskiej serii testimoniow najdawniejszych dziejow slowian. – 2007. – На обкл.: Slavica
93694
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki; Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk, Towarzystwo naukowe warszawskie, Instytut filologii slowianskiej [ i. i.]. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 124 : Slowotworstwo i tekst. – 2007. – На обкл.: Slavica
93695
   Prace slawistyczne / Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 125 : Wspolczesna komunikacja jezykowa najnowsze zmiany w leksyce i slowotworstwie jezykow slowianskich. – 2008
93696
   Prace slawistyczne / Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 126 : Atlas gwar wschodnioslowianskich Bialostocczyzny. Tom 10: Leksyka 6. – 2009
93697
   Prace slawistyczne / Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 127 : Testimonia najdawniejszych dziejow slowian. – 2009
93698
   Prace slawistyczne / Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 129 : Polsko-bulgarskie odpowiedniosci przekladowe czasow przeszlych. – 2010
93699
   Prace slawistyczne / Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 130 : Wykladniki przyblizonosci adnumeratywnej w jezyku polskim i rosyjskim. – 2010
93700
   Prace slawistyczne / Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 131 : Drogi slow na przestrzeni wiekow. – 2010
93701
   Prace slawistyczne / Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 132 : Wariantywnosc walencji czeskiego czasownika. – 2011
93702
   Prace slawistyczne / Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 133 : Atlas gwar wschodnioslowianskich Bialostocczyzny. Tom 4: Slowotworstwo. – 2012
93703
   Prace slawistyczne / Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 134 : Lekcja maszyny. – 2012
93704
   Prace slawistyczne / Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 135 : Polskie partykuly wyrozniajace studium semantyczne. – 2012
93705
   Prace slawistyczne / Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 136 : Specyfika leksyki i slowotworstwa jezykow slowianskich na przelomie XX i XXI wieku. – 2012
93706
   Prace slawistyczne / Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 137 : Testimonia najdawniejszych dziejow slowian. – 2013
93707
  Markiewicz H. Prace wybrane H.Markiewicza / H. Markiewicz. – Krakow : TA i WPN UNIVERSITAS, 1996. – 377 с. – (Ser.:"Klasycy wspolczesnej polskiej mysli humanistycznej "/Red.A.Nowakowski ; T.3 : Prace wybrane H.Markiewicza/Red.S.Balbus). – ISBN 83-7052-436-2
93708
   Prace wydzialu I - Jezykoznawstwa, nauki o literaturze i filozofii / Lodzkie towarzystwo naukowe. – Lodz. – ISSN 0076-0404
N 100. – 2001
93709
   Prace wydzialu I - Jezykoznawstwa, nauki o literaturze i filozofii / Lodzkie towarzystwo naukowe. – Lodz. – ISSN 0076-0404
N 102. – 2001
93710
   Prace wydzialu I - Jezykoznawstwa, nauki o literaturze i filozofii / Lodzkie towarzystwo naukowe. – Lodz. – ISSN 0076-0404
N 101 : Dialektologia jako dziedzina jezykoznawstwa i przedmiot dydaktyki. – 2002
93711
   Prace wydzialu I - Jezykoznawstwa, nauki o literaturze i filozofii. – Lodz. – ISSN 0076-0404
N 103 : Indeks alfabetyczny i indeks a tergo do Slownictwa ludowego... Karola Dejny / S. Gala, G. Frank-Rakowska, B. Gala-Milczarek. – 2010
93712
   Prace wydzialu I - Jezykoznawstwa, nauki o literaturze i filozofii. – Lodz. – ISSN 0076-0404
N 104 : Rzeczownikowe derywaty sufiksalne w gwarach polnocnomalopolskich i malopolsko-mazowiecko-wielkopolskiego pogranicza / S. Gala, B. Gala-Milczrek. – 2014
93713
   Prace z dziejow Polski feudalnej ofierowane Romanowi Grodeckiemu w 70 rocnice urodzin. – С прилож. – Warszawa, 1960. – 578с.
93714
  Hysek Jan Pracovni aktivita v rozvinute socialisticke spolecnosti / Hysek Jan. – Praha, 1978. – 204с.
93715
   Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 1945-1984: Materialy do biografii. – Torun, 1987. – 430с.
93716
   Pracownicza odpowiedzialnosc kadry kierowniczej: Materialy 12 Zymowej Szkoly Prawa Pracy, Karpacz, marzec 1985. – Wroclaw, 1985. – 144с.
93717
  Diaz Joannes Bernardus Practica criminalis canonica, seu litium controversiarumo in foro passim Ecclesiastico verti solitarum, copiosae & iuridicae decisiones / Olim a rever & perillustri viro D. Joanne Bernardo Diaz. – Venetiis (Venezia) : Apud Societatem Venetam, 1602. – [50], 712 p.
93718
  Escalona Silvia Practica integral de la lengua espanola, 3. / Escalona Silvia, Castillo Berta. – Habana, 1981. – 266с.
93719
   Practica judiciara penala. – Bucuresti
1. – 1988. – 232с.
93720
  Roxin T. Practica limfografica in clinica / T. Roxin, H. Bujar. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1973. – 171с.
93721
  Safonova M.P. Practical aid in everyday English / M.P. Safonova. – M., 1977. – 120с.
93722
  Volovikov B.P. Practical application of a system dynamics method and agent-based modelling for developing marketing strategies // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 446-455 : table., fig. – Bibliogr.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
93723
  Dent R.V. Practical applied photography. / R.V. Dent. – Shanghai, 1958. – 1056с.
93724
   Practical Approach for Assessment of End­State Radiological Criteria for Remediation of Radioactively Contaminated Sites / D. Bugai, J. Gebauer, A. Sizov, N. Molitor // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ, 2019. – № 1 (81). – P. 36-41. – ISSN 2073-6231


  Практичний підхід до оцінки радіологічних критеріїв кінцевого стану при реабілітації радіоактивно-забруднених об"єктів. An approach is described for assessment of the end state radiological criteria for remediation of radioactively contaminated sites. ...
93725
   Practical Aspects of Modern High Performance Liquid Chromatography: Proceedings, December 7-8, 1981, Berlin. – Berlin, New York : Walter de Gruyter, 1983. – 449с.
93726
  Makienko N.I. Practical bench work / N.I. Makienko. – M., 1984. – 181с.
93727
  Malhotra V.K. Practical biochemistry for students / V.K. Malhotra. – New Delhi : Jaypee Brothers, 1986. – 127p.
93728
  Ody Penelope Practical Chinese medicine : [Understanding the principles and practice of traditional Chinese medicine and making them work for you] / Ody Penelope. – London : Godsfield, 2000. – 144p. : ill. – ISBN 1-84181-027-4
93729
   Practical Course of English (5th year). – M., 1976. – 205с.
93730
   Practical Course of English (first year). – M., 1972. – 463с.
93731
   Practical Course of English (first year). – 2nd ed. – Moscow, 1978. – 448 p.
93732
   Practical Course of English (fourth year). – M., 1975. – 223с.
93733
   Practical Course of English (fourth year). – 2nd ed. – M., 1981. – 221 с.
93734
   Practical Course of English (second year) : Уч. для ин-тов по спец. "Иностр. яз.". – 2nd ed., revis. – Moscow : Vyssaya skola, 1978. – 397 p.
93735
   Practical Course of English (third year). – M., 1974. – 325 с.
93736
   Practical Course of English (third year). – 2nd ed. – M., 1980. – 366с.
93737
   Practical course of English: fifth year. – 2nd ed. – Moscow, 1982. – 303 с.
93738
  Naumenko L.P. Practical Course of translation = [Практичний курс перекладу з англійської мови на українську] : The Manuel : From English into Ukrainian : For Students of Oriental Department IV course / Lyudmyla P. Naumenko, Anghela Y. Gordyeyeva ; Kyiv Taras Shevchenko National University, Institute of Philology. – Vinnytsia : Nova Knyha Publishers, 2011. – 136 p. : ill, schemes. – Bibliogr.: p. 131-132. – ISBN 978-966-382-314-0


  Посібник є першою спробою системного висвітлення питань порівняльної стилістики англійської та української мов. в ньому проведено аналіз базової лінгвостилістичної проблематики, – стилістичної семасіології та функціональної стилістики, – в ході якого ...
93739
  Henry S.H. Practical drills in rapid calculation / S.H. Henry, W. Keast. – Toronto : Pitman and sons, 1929. – 127 p.
93740
  Willoughby G.A. Practical electricity for beginners / G. A. Willoughby. – Peoria : Manual Arts Press, 1932. – 104 p.
93741
   Practical English for technical institutes. – Ростов-на Дону, 1970. – 304с.
93742
  Natanson A E. Practical English Grammar by Correspondence / A E. Natanson. – Москва : Высшая школа, 1973. – 404 с.
93743
  Bailey K.M. Practical English language teaching : speaking / Kathleen M. Bailey ; series ed.: David Nunan. – New York : McGraw-Hill, 2005. – VII, 199 p. : ill. – ISBN 0-07-310310-1
93744
   Practical English phonetics. Advanced course. – Minsk, 1982. – 231с.
93745
  Swan Micael Practical English usage / Swan Micael. – M., 1984. – 552с.
93746
  Swan Michael Practical English usage / Swan Michael. – Oxford : Oxford univ. press, 1991. – 27,[507]p. – ISBN 0-19-431185-6
93747
  Scheraga M. Practical English writing skills : A handbook with practice / Mona Scheraga. – 2nd ed. – Lincolnwood (Chicago) : Contemporary books, 1999. – 6,182 p. – (Contemporary"s...). – ISBN 0-8092-0453-3
93748
  Hughes J. Practical grammar : level 2 : [with audio CDs and answers] / John Hughes and Ceri Jones. – Andover : Heinle, Cengage Learning, 2011. – 288 p. : Ill. + 2 CD-ROM. – ISBN 978-1-4240-1805-5
93749
  Hughes J. Practical grammar : level 3 : [with audio CDs and answers] / John Hughes and Ceri Jones. – Andover : Heinle, Cengage Learning, 2011. – 288 p. : Ill. + 2 CD-ROM. – ISBN 978-1-4240-1807-9
93750
  Matyushkina-Guerke Practical grammar in Patterns (for laboratory work) / Matyushkina-Guerke, T.N. Kuzmichyowa, L.L. Ivanova. – 2d ed. – M., 1974. – 189с.
93751
  Matyushkina-Guerke Practical grammar in Patterns (for laboratory work) : учебное пособие / Matyushkina-Guerke, T.N. Kuzmichyowa, L.L. Ivanova. – 3d ed. – Moscow, 1979. – 188 с.
93752
  Kuzmichyova T.N. Practical grammar in patterns. (For laboratory work). / T.N. Kuzmichyova, L.L. Ivanova, Matyushkina-Gerke. – Moscow, 1972. – 191с.
93753
   Practical guide to in-service teacher training in Africa. – Paris, 1970. – 81с.
93754
  Assur V.L. Practical Guide to Surveying. / V.L. Assur, A.M. Filatov; Translated from the Russian by Kuznetsov V.V. – Moscow : Mir, 1988. – 317 с.
93755
   Practical handbook of british birds. – London : Witherby
Volume 2 : Pydopodes-galli. – 1924. – 449-959S.
93756
   Practical law. Life sciences : multi-jurisdictional guide. – London : Practical law company. – ISSN 1479-6759
2012. – 2012
93757
  Schleif Robert Practical Methods in Molecular Biology / Schleif Robert, Wensink Pieter. – New York a.o. : Springer, 1981. – 220p. : With 49 Figures
93758
   Practical nuclear medicine: approach and realization with use neutron-physical methods / I. Dryapachenko, O. Kushpij, V. Ostashko, O. Povoroznyk, V. Shevel // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 6-8. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  In this paper, the authors consider the objective conditions, the necessity and the possibility of systematic, effective application of already tested by them methods of nuclear-physical research on beams of accelerators for the needs of clinical ...
93759
  Koshechko N. Practical preparation of future teachers with the help of educational training in pedagogical conflictology // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 20-24. – (Педагогіка ; вип. 1 (9)). – ISSN 1728-3817


  The article analyzes actual ideas on the problem of practical training of future teachers. Special emphasis is put on modern student learning technologies. Exclusive attention is paid to the educational training on pedagogical conflictology. The ...
93760
  Gordon Jan Practical punctuation / Gordon Jan. – M., 1981. – 72с.
93761
  Schach S.R. Practical software engineering / S.R. Schach; Aksen associates incorporated publishers. – Homewood : IRWIN, 1992. – XX, 324 p. : ill. – ISBN 0-256-11454-4
93762
  Widdowson H.G. Practical stylistics : an approach to poetry / H.G. Widdowson. – Oxford : Oxford univ. press, 1992. – XIV, 230 p. – Bibliogr.: p. 221-224. – ISBN 0-19-437190-5
93763
  Yurkevych O. Practical thinking of a lawyer should be strict // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 84
93764
  Demchenko J. Practical training of human services specialists in the USA // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2020. – Т. 10, вип. 2/3. – P. 58-63. – ISSN 2308-4081


  Практична підготовка спеціалістів з надання послуг у США.
93765
  Zhylenko M. Practical training of professionals in the higher education system of independent Ukraine // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 66-69. – (Педагогіка ; вип. 1 (9)). – ISSN 1728-3817


  The paper analyzes approaches to practical training organization in Ukrainian system of higher education in the period – the end of the 20th – beginning of the 21st century. Particular emphasis is placed on modern requirements. Exclusive attention is ...
93766
  Shvetsova L. Practical Value of the Institute of Small Cases in the Light of Changes // Access to Justice in Eastern Europe / About AJEE ; ed. in chief: I. Izarova, L. Faculty ; ed. board: E. Silvestui, A. Uzelac, C. Hendrik [et al.]. – Kiev, 2018. – Iss. 1, december. – P. 72-80. – ISSN 2663-0575
93767
  Moolman Val Practical ways to prevent burglary and illegal entry / Moolman Val. – New York, 1970. – 192с.
93768
   Practicas de mecanica. – Las Villas : Universidad Central Departamento de fisica Escuela de quimica, 1965. – 134 p. – (Serie de cuadernos de practicas de fisica)
93769
   Practicas de mecanica. Cuaderno de trabajo. – Las Villas, 1965. – 30с.
93770
  Semishin V. Practicas de quimica general. Inorganica / V. Semishin. – M., 1967. – 392с.
93771
  Nicevich A.A. Practicas estilisticas en espenol : Навчальний посібник / A.A. Nicevich. – Одесса : Астропринт, 2004. – 280с. – ISBN 966-318-265-2
93772
  Gusiev V. Practicas para Resolver problemas matematicos / V. Gusiev, V. Litvinenko, A. Mordkovich; Trad. del ruso por A.B.Elias. – Moscu : Mir
Geometria. – 1989. – 247 p. : Ill.
93773
  Dvorzhetskaya M.P. Practice in Intonation of English Discourse / M.P. Dvorzhetskaya, E.N. Dechtulinskaya. – Kiev, 1982
93774
   Practice in library criticism. – 1966-67 ed. revision. – Agincourt, 1966. – 76 с.
93775
   Practice in literary criticism. – Toronto, 1967. – 76 p.
93776
  Seredina C.G. Practice in oral English / C.G. Seredina. – M., 1971. – 151с.
93777
  Матчук Я. Practice of digital diplomacy in the Czech Republic // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вавринюк А.А., Васюта О. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (7). – C. 166-180. – ISSN 2522-1663
93778
  Dragomyretska N.M. Practice of public management of blood donation in foreign states: experience for Ukraine / N.M. Dragomyretska, M.M. Durharian // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 3 (23), june 2020. – С. 106-120. – ISSN 2414-0562
93779
  Gude Kathy Practice Tests for First Certificate English / Gude Kathy. – London
1. – 1984. – 64с.
93780
   Practices in the treatment of low-and intermediate-level radioactive wastes. – Vienna, 1966. – 952с.
93781
  Tuchman B.W. Practicing history : Selected essays / Barbara W. Tuchman. – New York : Knopf, 1981. – 306 p. – ISBN 0-394-52086-6
93782
  Kohlrausch F. Practische regeln zur genauerenbestimmung des specifischen gewichtes / F. Kohlrausch; Fontaine H. Note theorique et pratique sur l`emulseur de vapeur, 1895; Лачинов Д.А. О международной электрической выставке в Париже, 1882; Тутковский П. Минералогия. Физиография минералов в синоптических таблицах, 1888. – Marburg : Elwertsche Universitaets-Buchhandlung, 1856. – 88 S., 40 p., 45 c., 80 c.
93783
  Davis W.M. Practische Ubeungenin Physischer Geographie / W.M. Davis. – Leipzig ; Berlin : Teubner, 1918. – 116 S.
93784
   Practise your English = Учебное пособие по разговорной практике. – Лю, 1962. – 208с.
93785
  Калик А.С. Practising translation. Метод. разработка по переводу для студ. групп второго языка 4 курса переводч. отд. / А.С. Калик, А.С. Шаванда. – Киев, 1974. – 38 с.
93786
  Baum Jiri Practvo velke prahy / Baum Jiri. – Praha : Orbis, 1954. – 182s.
93787
  Chmaj Ludwik Prady i kierunki w pedagogice XX wieku / Chmaj Ludwik. – Warszawa, 1962. – 536с.
93788
  Пучков А.А. Praefatio // Адольф Сонни, киевлянин : к истории классической филологии в Императорском университете св. Владимира / А.А. Пучков. – Киев : Феникс, 2011. – C. 5-20. – ISBN 978-966-651-872-2
93789
   Praehistorica X : acta instituti praehistorici Universitatis Carolinae Pragensis. – Praha : Univerzita Karolina
3 : Varia archaeologica. – 1982. – 160, [6 Tab.], [2] s. : il.
93790
  Киселева Л.Э. Praesens как одна из форм выражения будущего в архаической латыни / Л.Э. Киселева. – Л, 1974. – 32с.
93791
  Ruskin J. Praeterita.Outlines of scenes and thoughts perhaps worthy of memory sn my past life.. – London : George Allen, Sunnyside, Orpington
Vol. 2. – 1899. – Х,362 p.
93792
   Prag. – Munchen, 1993. – 143с.
93793
  Rybar C. Prag. Fremdenfuhrer, Informationen, Fakten / C. Rybar. – Praha : Olympia, 1970. – 311S.
93794
  Rolcik Premysl Praga-mater urbium / Rolcik Premysl. – Prague, 1959. – 47с.
93795
  Skrzypkowski Edward Praga, Jablonna, Legionowo. Wrzesien-Pazdzziernik 1944 / Skrzypkowski Edward. – Warszawa, 1970. – 30с.
93796
   Praga. Idegenvezeto. – Praga, 1963. – 170с.
93797
   Prager Alltag. – Prag, 1958. – 140с.
93798
  Bucina Ferdinand Prager Notturno, in dem eine einzige Nacht und viele Gaslampen das Antlitz der Stadt verwandeln. / Bucina Ferdinand. – Prag., 1957. – 84с.
93799
  Kisch Egon Erwin Prager Pitaval. - Spate Reportagen. / Kisch Egon Erwin. – Berl.-Weimar, 1969. – 436с.
93800
  Застровська С.О. Pragmalinguistik (Прагмалінгвістика) : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.О. Застровська, О.А. Застровський, О.А. Зубач ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – 202, [2] с. – Бібліогр. в кінці тем. – (Серія "Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-631-1
93801
  Baranova S. Pragmatic and Functional Peculiarities of Euphemisms for Diseases, Death and Dying in the English Mass-Media Discourse / S. Baranova, K. Pletenko // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2018. – Т. 10, № 1. – P. 19-25. – ISSN 2077-804X


  The article describes euphemisation processes in English for the themes of diseases, death and dying on the materials of the mass-media discourse. It shows a detailed analysis of different lexical units of substituting nature to find out the reasons ...
93802
  Szczyrbak M. Pragmatic marker use in police interviews: the case of I mean and you know // Studia linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2014. – 131. – Р. 287-297. – ISBN 978-83-233-3707-2. – ISSN 1897-1059


  Drawing on interactional approaches to comment clauses (Stenstrom 1994; Povolna 2010), the paper reveals the discourse functions of I mean (Part 1) and you know (Part 2) in the context of police interviews. More specifically, taking into account the ...
93803
  Levinson S.C. Pragmatics / S.C. Levinson. – Cambridge a.o. : Cambridge University Press, 1985. – XVI, 420 p. – First publ.: 1983. – ISBN 0-521-22235-4
93804
  Bandurko Z. Pragmatische eigenschaften von der poesie der "Neuen Sachlichkeit" // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – P. 38-42. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337


  Прагматичні особливості поезії "нової діловитості". "Розглянуто основні прагматичні характеристики лірико-поетичного дискурсу «нової діловитості» як провідного мистецького напрямку Німеччини початку ХХ ст. Прагматичні властивості зумовлені фонетичними, ...
93805
  Harkins William Pragmatism and the czech "Pragmatist generation". / Harkins William. – `S-Gravenhage, Mouton. – 20с.
93806
   Pragmatyzm i filozofia Hilarego Putnama. – Torun : Wyd-wo Uniw. M.Kopernika, 2001. – 266p. – ISBN 83-231-1238-X
93807
  Wells H.K. Pragmatyzm. Filozofia. Imperializmu / H.K. Wells. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1956. – 264 s.
93808
  Edward Wong Sek Khin Pragnatism and critical realism in management research / Edward Wong Sek Khin, Lee Yow Fui // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 359-364 : fig. – Bibliogr.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
93809
   Prague. – Prague, 1961. – 186с.
93810
   Prague bulletin of mathematical lingvistics. – Praha : Charles University. – ISSN 0032-6585
№ 54. – 1990. – 102 c.
93811
   Prague bulletin of mathematical lingvistics. – Praha : Charles University. – ISSN 0032-6585
№ 55. – 1991. – 98 c.
93812
   Prague bulletin of mathematical lingvistics. – Praha : Charles University. – ISSN 0032-6585
№ 56. – 1991. – 100 c.
93813
   Prague bulletin of mathematical lingvistics. – Praha : Charles University. – ISSN 0032-6585
№ 57. – 1992. – 106 c.
93814
   Prague bulletin of mathematical lingvistics. – Praha : Charles University. – ISSN 0032-6585
№ 58. – 1992. – 98 c.
93815
   Prague bulletin of mathematical lingvistics. – Praha : Charles University. – ISSN 0032-6585
№ 59/60. – 1993. – 178 c.
93816
   Prague bulletin of mathematical lingvistics. – Praha : Charles University. – ISSN 0032-6585
№ 63. – 1995. – 120 c.
93817
   Prague bulletin of mathematical lingvistics. – Praha : Charles University. – ISSN 0032-6585
№ 64. – 1995. – 118 c.
93818
   Prague bulletin of mathematical lingvistics. – Praha : Charles University. – ISSN 0032-6585
№ 65/66. – 1996. – 154 c.
93819
   Prague bulletin of mathematical lingvistics. – Praha : Charles University. – ISSN 0032-6585
№ 67. – 1997. – 156 c.
93820
   Prague bulletin of mathematical lingvistics. – Praha : Charles University. – ISSN 0032-6585
№ 68. – 1997. – 100 c.
93821
   Prague bulletin of mathematical lingvistics. – Praha : Charles University. – ISSN 0032-6585
№ 69. – 1998. – 80 c.
93822
   Prague bulletin of mathematical lingvistics. – Praha : Charles University. – ISSN 0032-6585
№ 70. – 1998. – 92 c.
93823
   Prague bulletin of mathematical lingvistics. – Praha : Charles University. – ISSN 0032-6585
№ 71. – 1999. – 76 c.
93824
   Prague bulletin of mathematical lingvistics. – Praha : Charles University. – ISSN 0032-6585
№ 72. – 1999. – 84 c.
93825
   Prague bulletin of mathematical lingvistics. – Praha : Charles University. – ISSN 0032-6585
№ 73/74. – 2000. – 144 c.
93826
   Prague bulletin of mathematical lingvistics. – Praha : Charles University. – ISSN 0032-6585
№ 75. – 2001. – 102 c.
93827
   Prague bulletin of mathematical lingvistics. – Praha : Charles University. – ISSN 0032-6585
№ 76. – 2001. – 73 c.
93828
   Prague bulletin of mathematical lingvistics. – Praha : Charles University. – ISSN 0032-6585
№ 78. – 2002. – 144 c.
93829
  Einhorn E. Prague en couleurs / E. Einhorn, M. Einhorn. – Prague, 1972. – 4 s.
93830
   Prague: Great centers of art. – Leipzig, 1979. – 80с.
93831
   Prah - Vilnius. Sbornik praci k 400. vyroci zalozeni univerzity ve Vilniusu. – Praha, 1981. – 124с.
93832
   Praha-Berlin-Warszawa. 8 Wyscig pokoju. – Poznan. – 98с.
93833
   Praha - setkani veku. – Praha, 1983. – 64с.
93834
  Pujmanova Marie Praha / Pujmanova Marie. – Praha, 1954. – 110с.
93835
  Kozak B. Praha / B. Kozak, V. Kaplicky. – Praha, 1972. – 27с.
93836
  Ehm Josef Praha / Ehm Josef. – Praha, 1977. – 190с.
93837
   Praha. – Praha, 1978. – 33 s.
93838
  Solle Zdenek i i. Praha hrdinska / Zdenek i i. Solle. – Praha, 1961. – 236с.
93839
  Sudek Josef Praha panoramticka / Sudek Josef. – Praha, 1959. – CCIXXXIV fotoс.
93840
  Meznik Jaroslav Praha pred Husitskou revoluci / Meznik Jaroslav. – Praha, 1990. – 300с.
93841
  Sitensky Ladislav Praha stovezata / Sitensky Ladislav. – Praha, 1971. – 40с.
93842
  Korecky Miroslav Praha v barevnem reliefu / Korecky Miroslav. – Praha, 1975. – 231с.
93843
  Illik Josef Praha zasnena / Illik Josef; Marek Jiri (uvod). – Praha, 1959. – 164 s.
93844
  Kyhos K. Praha. / K. Kyhos, Noha Jan. – Praha, 1964. – 184с.
93845
   Praha. Informativni textova cast.. – Praha, 1960. – 64с.
93846
   Praha. Mesto revolunich tradic. – Praha, 1971. – 184с.
93847
   Praha. Plan for orientation. 1:15.000. – Praha, 1965. – 56с.
93848
  Stretti Viktor Praha. Sest puvodnich litografii / Stretti Viktor. – Praha, 1951. – 6с.
93849
   Prahistoria ziem polskich. – Wroclaw
2. – 1979. – 453с.
93850
  Poche E. Prahou krok za krokem. Pruvodce mestem / E. Poche, Janacek Josef. – Praha, 1963. – 342с.
93851
  Srejovic Dragoslav Praistorija / Srejovic Dragoslav. – Beograd, 1967. – 48с.
93852
  Hlavsa V. Praktice zaklady theorie elektrickych linearnich obvodu / V. Hlavsa. – Praha : Techniko-vedecke vydavatelstvi, 1952. – 176 s.
93853
   Prakticka encyklopedie zurnalistiky a marketingove komunikace / B. Osvaldova, J. Halada, N. Dolanska, P. Dolansky, J. Kraus; kolektiv autoru pod vedenim Barbory Osvaldove a Jana Halady. – Praha : Nakladatelstvi Libri, 2007. – 263 s. : ill. – ISBN 978-80-7277-266-7
93854
  Ministr Zdenek Prakticka metalograficka mikroskopie / Ministr Zdenek. – Praha, 1956. – 184с.
93855
  Edlbacher S. Praktikum der physiologischen Chemie / S. Edlbacher. – Berlin : Gruyter, 1932. – 92 S.
93856
  Muller Gerhard Otfried Praktikum der quantitativen chemischen Analyse. / Muller Gerhard Otfried. – 5. verb. Aufl. – Lpz., 1959. – 416с.
93857
  Schuricht V. Praktikum der Strahlenschutzphysik / V. Schuricht, J. Steuer. – Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften1989, 1989. – 188 s.
93858
  Brandes M.P. Praktikum fur die deutsche Stilistik. / M.P. Brandes, L.G. Markina. – M., 1966. – 208с.
93859
  Prat S. Praktikum Rostlinne Fysiologie : Vstav pro fysiologii rostlin university Karlovy / S. Prat, R. Retovsky. – Praha : Prirodovedecke Nakladatelstvi, 1951. – 130s.
93860
  Kockova-Kratochvilova Praktikum technicke mikrobiologie / Kockova-Kratochvilova. – Praha : Technicke Literatury, 1954. – 377s.
93861
  Wenig Karel Praktikum zivocisne fysiologie : Ceska Akademie Ved a Umeni / Wenig Karel, Keilova-Rodova Helena. – Praha : Prirodovedecke Nakladatelstvi, 1951. – 209S.
93862
   Praktikum zur allgemeinen und anorganischen Chemie. – 6. Aufl. – Berlin, 1990. – 288с.
93863
  Calmbach V. Praktische Anleitung zur Praparation, Fang und Zucht der Microlepidopteren / V. Calmbach. – Stuttgart : Kernen, 1923. – 14 S.
93864
  Dick Julius Praktische Astronomie an visuellen Instrumenten. / Dick Julius. – Lpz., 1963. – 227с.
93865
  Пулькина И.М. Praktische Grammayic der russischen Sprache / И.М. Пулькина. – М, 1980. – 631с.
93866
   Praktische Mathematik. – Potsdam : Padagogischen Hochschule. – (Lehrbriefe fur das Fernstudium der Oberstufenlehrer)
2. : Fur das Fernstudium verfasst von J. Krolop, Greifsnald. – 1960. – 176 S. – Bibliogr.: S.S.171
93867
  Krolop Josef Praktische Mathematik. / Krolop Josef. – Potsdam
1. – 1960. – 173с.
93868
  Hosle V. Praktische Philosophie in der modernen Welt / Vittorio Hosle. – 2. Aufl. – Munchen : C.H. Beck, 1995. – 215, [1] S. – (Beck"sche Reihe ; 482). – ISBN 3-406-34074-1
93869
  Kosmin O.G. Praktische Phonetik der deutschen Sprache / O.G. Kosmin, G.A. Sulemova. – Изд. 2-е, дополненное. – M., 1990. – 222с.
93870
  Kohlrausch F. Praktische Physik / F. Kohlrausch. – Leipzig : B.G.Teubner
Bd. 2. – 1950. – 578 S.
93871
  Kohlrausch F. Praktische Physik / F. Kohlrausch. – Leipzig : B.G.Teubner
Bd. 1. – 1953. – 544 S.
93872
  Marbe Praktische Psychologie der unfelle und betriebsschaden / Karl Marbe. – Munchen ; Berlin : R. Oldenbourg, 1926. – 110 s.
93873
   Praktische Schulerbeobachtungen fur den Astronomieunterricht. – Berlin : Volk und Wissen, Volkseigener, 1962. – 118 S.
93874
  Heide Herbert Praktische Statik nach Cross und Steinman / Heide Herbert. – Leipzig : Teubner, 1957. – 6, 110 S. : Mit zahlreichen Bildern.
93875
  Heide Herbert Praktische Statik nach Cross, Steinamn und Kani / Heide Herbert. – 4. Aufl. – Leipzig : Teubner Verlagsgesellschaft, 1973. – 236 S. : Mit Bild.
93876
  Nagel Kurt Praktische Unternehmensfuhrung: Analysen; Instremente; Methoden. / Nagel Kurt. – 2. Auflage, 6. Naxhliefer. II/1993. – Landsberg, Lech
1. – 1993. – 568с.
93877
  Nagel Kurt Praktische Unternehmensfuhrung: Analysen; Instremente; Methoden. / Nagel Kurt. – 2. Auflage, 6. Naxhliefer. II/1993. – Landsberg, Lech
2. – 1993. – 401с.
93878
   Praktischer Leitfaden der Radiochemie. – Lpz., 1962. – 470с.
93879
  Popov A.A. u.a. Praktisches Deutch fur Hochschulen. 3 Studienjahr / A.A. u.a. Popov. – 2. Aufl. – M., 1984. – 384с.
93880
  Popov A.A. u.a. Praktisches deutsch fur Hochschulen. 2. Studienjahr / A.A. u.a. Popov. – 2. Aufl. – M., 1983. – 400 с.
93881
  Popov A.A. Praktisches deutsch fur Hochschulen. I. Studienjahr / A.A. Popov, M.L. Popok. – 2. verb. Aufl. – M., 1983. – 384с.
93882
  Popov A.A. u.a. Praktisches Deutsch fur Hochschulen. Ubungsbuch I und II. Studienjahr / A.A. u.a. Popov. – Москва : Высшая школа, 1984. – 171с.
93883
   Praktisches Deutsch fur Hochschulen. Ubungsbuch. 3. und 4. Studienjahr. – M., 1986. – 128с.
93884
  Popov A.A. u.a. Praktisches Deutsch fur Hochschuler / A.A. u.a. Popov. – M., 1980. – 412с.
93885
  Popov A.A. u.a. Praktisches Deutsch fur Hochschuler. 2. Studier Jahr : учебник / A.A. u.a. Popov. – Moskau, 1979. – 392 с.
93886
  Popov A.A. Praktisches deutsch fur Hochschuler. I. Studienjahr : учебник / A.A. Popov, M.L. Popok. – Moskau, 1978. – 407 с.
93887
  Popov A.A. u.a. Praktisches Deutsch fur Hochschuler: 3. Studienjahr : учебник / A.A. u.a. Popov. – Moskau, 1979. – 416 с.
93888
  Popov A.A. u.a. Praktisches Deutsch fur Horchschulen. IV Studienjahr / A.A. u.a. Popov. – Москва : Высшая школа, 1984. – 383 с.
93889
  Schubert K.-H. Praktisches Radiobasteln / K.-H. Schubert. – Berlin : Verlag Sport und Technik. – (Der Praktische Funkamateur ; B.8)
T. 1 : Handwerkliche Grundlagen. – 1959. – 76 s.
93890
  Schubert K.-H. Praktisches Radiobasteln / K.-H. Schubert. – Berlin : Verlag Sport und Technik. – (Der Praktische Funkamateur ; B. 9)
T. 2 : Funktechnische Bauelemente und Konstruktionstechnik. – 1960. – 90 s.
93891
   Praktiskos Kovos Priemones Pries Augalu Ligas, Kenkejus ir Piktzoles = Практические меры по борьбе с сорняками, болезнями и вредителями растений : Straipsniu Rinkinys. – Vilnius : Politines ir Mokslines Literaturos Leidykla, 1962. – 168s. – Сборник статей
93892
  Polak R. Praktyczna strona ksztalcenia przyszlych dziennikarzy // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2010. – Nr 4 (43). – C. 23-34. – ISSN 1641-0920
93893
  Karpinski Jan Praktyczne nauczanie zawodu w szkolach elektrycznych i mechanicznych. / Karpinski Jan, Kozinski Franciszek. – Warszawa, 1975. – 240с.
93894
  Zolkowski Jerzy Praktyczne porady dla hodowcow bydla / Zolkowski Jerzy. – Warszawa : Wyd-wo SGGW, 2001. – 100s. – ISBN 83-7244-172-3
93895
  Dziurzynski Adam Praktyczne wskazowki z zakresu anatomii i fizjologii / Dziurzynski Adam. – Krakow : Wyzsza szkola pedagogiczna w Krakowie, 1969. – 116s. – Dla prowadzacych Nauke o czlowieku w VIII klasie szkoly podstawowej
93896
   Praktyczny slownik poprawnej polszczyzny : Nie tylko dla mlodziezy / A. Cegiela, M. Danielewiczowa, G. Dabkowski, E. Grabska, H. Jadacka, B. Klebanowska, D. Kopcinska, A. Markowski, Niemczyk-Weiss, Siedlecka-Nowakowska, Zdunkiewicz-Jedynak; Pod red. A.Markowskiego. – 3e wyd. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 2000. – 480s. – (Slowniki jezyka polskiego). – ISBN 83-01-12800-1
93897
  Melkov G. Prallel pumping threshold in ferromagnetic ellipsoid / G. Melkov, D. Slobodianiuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 41-43. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  В роботі отримано вираз для порогу параметричної накачки в намагніченому феромагнітному еліпсоїді. Одержана формула узагальнює попередньо одержані для даного випадку. Theoretical expression for parametric parallel pumping threshold in ferromagnetic ...
93898
  Sachse Wolfgang Praludium und Fuge. Drei Erzahlungen um Johann Sebastian Bach / Sachse Wolfgang. – Berl., 1961. – 92с.
93899
  Hubenak Ladislav Pramene nasej istoty. (O ceskoslovensko-sovietskych vztahoch) / Hubenak Ladislav. – Bratislava, 1977. – 110с.
93900
  Majerova Marie Prameny a proudy / Majerova Marie. – Praha, 1982. – 307с.
93901
   Prameny k ceskoslcvenskym dejinam vojenskym. – Praha
7. – 1955. – 494 с.
93902
  Kratochvil Jaroslav Prameny. / Kratochvil Jaroslav. – Praha
1. – 1956. – 356с.
93903
  Kratochvil Jaroslav Prameny. / Kratochvil Jaroslav. – Praha
2-3. – 1956. – 488с.
93904
   Prantsuse 17. Sajandi ia 18. Sajandi 1. Poole graafika trii teaduslihu raamatukogu fondides. – Tartu, 1983. – 63с.
93905
  Muller H. Praparation von technisch-physikalischen Objekten fur die elektronen-mikroskopische Untersuchung / H. Muller. – Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G., 1962. – 334 s.
93906
  Szymczuk Wieslawa Prasa polska na tle prasy innych mniejszosci na Ukrainie // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  Analiza pism mniejszo?ciowych pod k?tem tematyki, jaka w nich dominuje, jednoznacznie wskazuje na to, ?e w?a?nie poprzez dzia?alno?? i aktywno?? kulturaln? dane spo?eczno?ci staraj? si? przybli?a? siebie, swoje problemy i kraj pochodzenia. Dzia?alno?? ...
93907
  Slisz Andrzej Prasa Polska w Rosji w dobie wojny i rewolucji. (1915-1919) / Slisz Andrzej. – Warszawa, 1968. – 568с.
93908
   Prasa polska. W latach 1661-1864. – Warszawa, 1976. – 413с.
93909
  Kaczmarczyk M. Prasa w Irlandii Polnocnej // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2011. – Nr 4 (47). – S. 89--102. – ISSN 1641-0920


  Преса в Північній Ірландії.
93910
  Czarnik Andrzej Prasa w trzeciej Rzeszy. Organizacja i zakres dzialania / Czarnik Andrzej. – Gdansk, 1976. – 232с.
93911
  Muller-Schwarz Prasentationstechnik : mehr Erfolg durch Visualisierung bei Vortrag und Verkauf / Uli Muller-Schwarz, Bernhard Weyer ; berabeitet von Rainer Kirsten. – Wiesbaden : Gabler, 1991. – 228 S. : Ill. – ISBN 3-409-18710-3
93912
   Pratele nejvernejsi. – Praha, 1957. – 159с.
93913
  Gulia Georgij Pratele ze Sakenu / Gulia Georgij. – Praha, 1957. – 339 s.
93914
   Pratelstvi nejpevnejsi. – Praha, 1978. – 111с.
93915
   Pratique de formation des dirigeants dans trois enterprises industrielle. – Liege, 1961. – 112с.
93916
  Leclerc S. Pratique de la geometrie, sur le parier et sur la terrain, ou par une methode novelle singuliere l" on pent avec facilite & en peu de temps se perfectionner en cette science. – Paris, 1682. – 189 p.
93917
  Eigenfeld R. Pravariskische Glieder der Sachsisch=Fichtelgebirgischen Kristallinen Schiefer / R. Eigenfeld. – Leipzig : Hirzel
2 : DieKulmkonglomerate von Teuschnitz im Frankenwalde. – 1933. – IX, 64 S.
93918
  Kaplan Karel Pravda o Ceskoslovensku 1945-1948. / Kaplan Karel. – Praha, 1990. – 247с.
93919
  Zlobin S. Pravda,kterou jsem tajil / S. Zlobin. – Praha : Svet sovetu, 1956. – 98 s.
93920
   Pravek Ceskoslovenska. – Praha, 1960. – 125с.
93921
   Praveke dejiny cech. – Praha, 1978. – 871с.
93922
  Siska Stanislav Praveke hrnciarstvo / Siska Stanislav. – Bratislava, 1980. – 111с.
93923
  Poulik Josef Praveke umeni v obrazech W. a B.Formanu s textem J.Poulika / Poulik Josef. – Praha, 1956. – 46с.
93924
   Pravidla ceskeho pravopisu. – Praha, 1957. – 480с.
93925
   Pravidla ceskeho pravopisu. – Praha, 1983. – 499с.
93926
   Pravidla ceskeho pravopisu. – Praha : Academia, 2007. – 391 s. – На обкл.: Studentske vydani. – ISBN 978-80-200-1327-9
93927
   Pravidla jmenne katalogizace starych tislu, prvotisku a rukopisu. – Praha, 1971. – 171с.
93928
   Pravidla l"ahkej atletiky. – Martin, 1954. – 126с.
93929
   Pravidla slovenskeho pravopisu a pravopisnym a gramatickym slovnikom. – 9. zrevid. vyd. – Bratislava, 1967. – 422с.
93930
  Konac Pravidlo lidskeho zivota / Konac, Hadiskova Mikulas z. – Praha, 1961. – 272с.
93931
   Pravila ritorului Lucaci. – Bucuresti, 1971. – 390с.
93932
   Pravilniceasca Condica 1780. Editie critica. – Bucuresti, 1957. – 268с.
93933
  Bianchi Leonard Pravne formy monopolizacie za burzoaznej CSR / Bianchi Leonard. – Bratislava, 1965. – 272с.
93934
   Pravni a ekonomicka problematika socialisticke mezinarodni integrace clenskych statu RVHP. – Praha, 1975. – 129 с.
93935
   Pravnicka fakulta Univerzity Komenskeho. – Separat: Univerzita Komenskeho v rokoh 1945-1955. Historia, vede. – Bratislava, 1956. – 407-446с.
93936
   Pravnicky slovnik. – Praha
1. – 1972. – 55с.
93937
   Pravnicky slovnik. – Praha
2. – 1972. – 557-1103с.
93938
  Dojcak P. Pravo a sociologia / P. Dojcak. – 2 vyd. – Bratislava, 1967. – 207с.
93939
   Pravo mezinarodniho obchodu. – Praha, 1967. – 656с.
93940
  Kollarik Frantisek Pravo o bezpecnost prace / Kollarik Frantisek, Kopsova Olga. – Bratislava, 1982. – 237с.
93941
   Pravo v zemledelstvi. – Praha, 1984. – 209с.
93942
   Pravopis hrvatskosrpskoga knjizevnog jezyka s pravopisnim rjecnikom. – Zagreb, 1960. – 884с.
93943
   Prawa czlowieka w panstwie ekologicznym. – Warszawa : Wydawnictwo akademii teologii katolickiej, 1998. – 347s. – ISBN 83-7072-116-8
93944
  Bednarski Stanislaw Prawa i wolnosci obywatelskie w PRL / Bednarski Stanislaw. – Warszawa, 1978. – 99с.
93945
  Kurowski Edward Prawa kontra. / Kurowski Edward. – Warszawa, 1976. – 100с.
93946
  Janusz Grzegorz Prawa mniejszosci narodowych : Sdandartdy Europejskie / Janusz Grzegorz. – Warszawa : ``Wspolnota polska``, 1995. – 124s. – ISBN 83-905254-0-2
93947
  Kononowicz Maciej Jozef Prawa reka za lewe ucho / Kononowicz Maciej Jozef. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1970. – 155s.
93948
   Prawda czasu prawda ekranu. – Warszawa, 1975. – 236 s.
93949
  Karwatowska Malgorzata Prawda i klamstwo w jezyku mlodziezy licealnej lat dziewiecdziesiatych / Karwatowska Malgorzata. – Lublin : UMCS, 2001. – 207s. – ISBN 83-227-1801-2
93950
  Bartoszewski Wladyslaw Prawda o von dem Bachu / Bartoszewski Wladyslaw. – Warszawa, 1961. – 144с.
93951
  Borel Emile Prawdopodobienstwo i pewnosc / Borel Emile. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1963. – 136 s. – (Wspolczesna Biblioteka naukowa ; Omega)
93952
  Goethe Iohann Wolfgang Prawdy szukamy obaj. Z korespondencji miedzy Goethem i Schillerem. / Goethe Iohann Wolfgang, Schiller Friedrich; J. Prokopiuk. – Warszawa, 1974. – 391с.
93953
  Miller Russell Prawdziwa historia imperium "Playboya" / Miller Russell; Przelozyli I.Haluch, M.Kulesza. – Warszawa : Optima, 1992. – 311s. – ISBN 83-85447-03-2
93954
  Turowski Konrad Prawdziwe nieprawdopodobne / Turowski Konrad. – Lodz, 1977. – 256с.
93955
  Cabaj Romuald Prawdziwe nieprawdziwe / Cabaj Romuald. – Wroclaw, 1955. – 232с.
93956
  Slowacki E. Prawidla wymowy i poezyi : wyjete z dziel Euzebiusza Slowackiego. – Wilno, 1826. – 326 c.
93957
  Reszelewski J. Prawne Formy Dzialania Administracji Publicznej / J. Reszelewski, M. Tomasz // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 360-363
93958
  Machnikowski P. Prawne instrumenty ochrony zaufania przy zawieraniu umowy / Piotr Machnikowski // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3206 : Prawne instrumenty ochrony zaufania przy zawieraniu umowy / P. Machnikowski. – S. 1-211, [ 1 ]. – ISBN 978-83-229-3097-7. – ISSN 0239-6661
93959
  Sojka-Zielinska Katarzyna Prawne problemy podzialu gruntow chlopskich w Galicji na tle austriackiego ustawodawsta agrarnego / Sojka-Zielinska Katarzyna. – Warszawa, 1966. – 200с.
93960
  Szulczewski Michal Prawne ramy dzialalnosci prasy w panstwie wspolczesnym / Szulczewski Michal. – Warszawa, 1962. – 244с.
93961
  Nepelski M. Prawno-procesowe aspekty wspylpracy policji z organami scigania w Rzeczypospolitej Polskiej // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 266-275. – ISSN 2227-796X


  Державний закон визначає так звані повноваження прийнятих законів у межах закону. Зважаючи на досвід правоохоронних органів, можна ризикнути і сказати, що буває таке, що чинні правила вже початково передбачають певні помилки. Їх перевірка відбувається ...
93962
  Szern Seweryn Prawo cywilne. Czesc ogolna / Szern Seweryn. – Warszawa, 1962. – 318с.
93963
  Grzybowski Stefan Prawo cywilne. Zarys prawa rzeczowego / Grzybowski Stefan. – Warszawa, 1976. – 250с.
93964
  Chmielewski G. Prawo do ochrony srodowiska naturalnego jako prawo podstawowe w Republice Slowackiej // Studia prawno-ekonomiczne. – Lodz, 2010. – T. 81. – S. 11-29. – ISSN 0081-6841
93965
  Zajdel Janusz Prawo do powrotu / Zajdel Janusz. – Warszawa : Nasha kniegarnia, 1975. – 223 s. : il.
93966
  Sutor Julian Prawo dyplomatyczne i konsularne / Sutor Julian. – 3e wyd., zmien. – Warszawa, 1988. – 446с.
93967
  Lis Maciej Prawo europejskie : Instytucje i istota regionalnego prawa w procesie integracji w Europie / Lis Maciej. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-1842-9
1 : Miedzynarodowe publiczne prawo Europy. – 1998. – 111s.
93968
   Prawo finansowe. – Warszawa, 1961. – 386с.
93969
  Kurowski Leon Prawo finansowe. / Kurowski Leon, Weralski Marian. – Warszawa, 1968. – 470с.
93970
   Prawo finansowe. Wg stanu prawnego w dniu 1.4.1963. – Warszawa : Wyd-wo Untu Warszawskiego, 1963. – 372 p.
93971
  Rusinek Michal Prawo jesieni. Igraszki nieba / Rusinek Michal. – Warszawa, 1962. – 376с.
93972
  Rusinek Michal Prawo jesieni. Igraszki nieba / Rusinek Michal. – Warszawa, 1966. – 376с.
93973
  Andrejew Igor Prawo karne / Andrejew Igor. – Warszawa, 1952. – 110 s.
93974
  Sliwowski Jerzy Prawo karne / Sliwowski Jerzy. – Warszawa, 1975. – 594с.
93975
  Janiszewska Elzbieta Prawo karne materialne / Janiszewska Elzbieta. – Wylacznie do uzytku studentow Zawodowego Studium Administracyjne. – Warszawa
2. – 1961. – 104с.
93976
  Rejman Genowefa Prawo karne materialne. 1. Wylacznie do uzytku studentow Zawodowego Studium Administracyjnego / Rejman Genowefa. – Warszawa
1. – 1961. – 150с.
93977
  Andrejew Igor Prawo karne. / Andrejew Igor. – Warszawa, 1963. – 22с.
93978
  Druon Maurice Prawo mezczyzn / Druon Maurice. – Wyd. 2. – Krakow
4. – 1977. – 262с.
93979
  Klafkowski A. Prawo miedzynarodowe a rozwoj nayki i techniki / A. Klafkowski. – Poznan, 1963. – 14 s.
93980
  Berezowski Cezary Prawo miedzynarodowe publiczne / Berezowski Cezary. – Warszawa
1. – 1966. – 268с.
93981
  Berezowski Cezary i in. Prawo Miedzynarodowe publiczne / Cezary i in. Berezowski. – Warszawa, 1962. – 520с.
93982
  Goralczyk Wojciech Prawo miedzynarodowe publiczne w zarysie / Goralczyk Wojciech. – Warszawa, 1977. – 452с.
93983
  Klafkowski Alfons Prawo miedzynarodowe publiczne. / Klafkowski Alfons. – Warszawa, 1964. – 366с.
93984
   Prawo o zwiazkach i zrzeszeniach za wodowych: Materialy 10 Zimowej Szkoly Prawa Pracy, Karpacz, marzec 1983. – Wroclaw, 1983. – 134с.
93985
  Hurny A. Prawo poludnia / A. Hurny. – Warszawa, 1970. – 462с.
93986
  Salwa Zbigniew Prawo pracy / Salwa Zbigniew. – Warszawa, 1962. – 276с.
93987
  Malinowska-Kwiatkowska Irena Prawo prywatne w ustawodawstwie krolestwa Sycylii (1140-1231) / Malinowska-Kwiatkowska Irena. – Wroclaw i i., 1973. – 215с.
93988
  Szer Seweryn Prawo rodzinne / Szer Seweryn. – Warszawa, 1966. – 342с.
93989
  Ignatowicz Jerzy Prawo rodzinne / Ignatowicz Jerzy. – Warszawa, 1987. – 336с.
93990
  Pawlak W. Prawo rolne PRL / W. Pawlak. – Poznan
1. – 1968. – 111с.
93991
  Pawlak Wiktor Prawo rolne PRL / Pawlak Wiktor. – Poznan
2. – 1971. – 383с.
93992
  Kolanczyk K. Prawo rzymskie / K. Kolanczyk. – Warszawa, 1973. – 467с.
93993
  Kolanczyk Kazimierz Prawo rzymskie / Kolanczyk Kazimierz. – Wyd. 2. – Warszawa, 1976. – 538с.
93994
  Bierzanek Remigiusz Prawo spoldzielcze w zarysie / Bierzanek Remigiusz. – Warszawa, 1962. – 278с.
93995
  Staszkow Michal Prawo wynalazcze / Staszkow Michal. – Warszawa, 1989. – 194с.
93996
  Warchalowski Krzysztof Prawo wyznaniowe : Wybor zrodel (wg stanu na 1.06.2000 r.) / Warchalowski Krzysztof. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. kardynala Stefana Wyszynckiego, 2000. – 620s. – ISBN 83-7072-161-3
93997
   Prawo, administracja, kosciol. – Lublin : Wyd-wo Katol. uniw. Lubelskiego. – ISBN 83-229-0948-4
2/3(6/7). – 2001. – 336s.
93998
  Nowacki Jozef Praworzadnosc. Wybrane problemy teoretyczne / Nowacki Jozef. – Warszawa, 1977. – 189с.
93999
  Salwa Zbigniew Prawoznawstwo. Prawo pracy / Salwa Zbigniew. – Warszawa, 1977. – 152с.
94000
  Hroch Jaroslav Praxe a tradice: Kritika filozoficke hermeneutiky H.-G. Gadamera / Hroch Jaroslav. – Praha, 1989. – 172с.
<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,