Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>
938001
  Антипина О.Н. "Новая макроэкономика" информационной эпохи // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 3-18. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
938002
  Ражев А.В. "Новая метла" в военном министерстве Великобритании в 1937 - 1938 гг. // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 2 (646). – С. 46-51. – ISSN 0321-0626
938003
  Мозиас П. "Новая нормальность" китайской экономики // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2015. – № 12. – С. 15-29. – ISSN 0131-2227
938004
  Грушко С. "Новая оптика жизни": к вопросу о своеобразии творческого метода Томаса Манна // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 46. – С. 58-61.
938005
  Владимирская Т.Л. "Новая песня" Чили / Т.Л. Владимирская, С.Н. Владимирский. – Москва : Музыка, 1986. – 142 с.
938006
   "Новая политическая история" в США: анализ концепций и методов.. – М., 1985. – 240с.
938007
  Кляшторина В.Б. "Новая поэзия". / В.Б. Кляшторина. – М., 1975. – 255с.
938008
  Гуревич С.М. "Новая рейнская газета" К. Маркса и Ф. Энгельса / С.М. Гуревич. – М., 1958. – 192с.
938009
  Никитина Г Л. "Новая философия" для старого мира / Г Л. Никитина. – Москва, 1987. – 166 с.
938010
   "Новая" Арктика и интересы России / [под общ. ред. В.А. Гусейнова ; отв. за вып. Н.П. Савкин] ; Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва : Красная звезда, 2012. – 260 с. – ISBN 978-5-88727-096-8
938011
  Буткевич В.Г. "Новая" буржуазная концепция соотношения международного и внутригосударственного права / В.Г. Буткевич, В.И. Муравьев // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1978. – С. 51-58. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 6)
938012
  Багров Н.В. "Новая" география в украинских реалиях: миссия и тренды развития / Н.В. Багров, Л.Г. Руденко, И.Г. Черванев // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 3 (79). – С. 11-18. – Библиогр.: с.17-18. – ISSN 1561-4980
938013
  Багров Н.В. "Новая" география в украинских реалиях: миссия и тренды развития / Н.В. Багров, Л.Г. Руденко, И.Г. Черванев // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 7-19. – Библиогр.: 43 назв. – (Географическая ; № 4). – ISSN 0373-2444
938014
  Хмельницкий Н.С. "Новая" политика США в Южной Африке // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1977. – С. 43-51. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 5)
938015
  Чудовский Д.Н. "Новгородки" : Крит. разбор первых двух вып. Русской допетровской нумизматики гр. Ив.Ив. Толстого / Д.Н. Чудовский. – Киев : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1887. – [2], 87 с. : ил.
938016
  Зарічук О.Л. "Нове виховання" у школі в Німецькій імперії (1871-1914 рр.) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 39-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розглядається один з підходів новаторської педагогіки кінця XIX - початку XX ст. в Німеччині, який отримав назву "нове виховання". Найбільш відомими "школами нового типу" стали сільсько-виховні будинки Г. Літца та "Вільна шкільна громада ...
938017
  Гальчинський А. "Нове прочитання Маркса - одне з найважливіших завдань нашого часу" / бесіду вів Ю. Сколотяний // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 травня (№ 17). – С. 7


  "5 травня виповнилося 200 років від дня народження Карла Маркса. На тлі очевидної кризи ідеологічних і макроекономічних концепцій, що домінували до останнього часу, досить примітна особлива увага до цієї події світової преси. Оцінки, звісно, ...
938018
  Чужа Т. "Нове світло на давню літературу": науковий діалог Івана Франка й Александра Брюкнера // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 537-546
938019
  Бабенко О.О. "Нове село" і будівництво Кременчуцької ГЕС: документована історія однієї утопії у фондах Державного архіву Кіровоградської області // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 2. – С. 194-203
938020
  Горох О.П. "Нове" положення про порядок здійснення помилування: чи є кроки вперед? // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 166-172. – ISSN 2072-8670
938021
  Діденко Л.В. "Нове" філософування; по-кониськи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 219-220. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
938022
  Труш С.М. «Новая модель отношений» КНР – США: поиск на экспертном уровне // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 12 (552). – С. 37-52. – ISSN 0321-2068


  В политологии США и КНР заметно увеличилось число публикаций, ориентированных на формирование «новой модели отношений». Предлагается проводить рабочие встречи лидеров не реже 4 раз в год, изменить формат ежегодного Стратегического и Экономического ...
938023
  Ратмай Р. «Новая русская вежливость» - мода делового этикета или коренное прагматическое изменение? // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 63-81. – ISSN 0373-658Х


  Ділове мовлення
938024
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Религиоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 1. – 2011
938025
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Религиоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 2. – 2011
938026
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Философия. Социология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 3. – 2011
938027
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Философия. Социология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 4. – 2011
938028
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Философия. Социология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 5. – 2011
938029
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. История. Археология. Этнология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 1. – 2011
938030
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. История. Археология. Этнология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 2. – 2011
938031
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. История. Археология. Этнология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 3. – 2011
938032
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. История. Археология. Этнология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 4. – 2011
938033
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. История. Археология. Этнология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 5. – 2011
938034
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Политология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 1. – 2011
938035
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Политология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 2. – 2011
938036
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Политология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 3. – 2011
938037
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Политология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 4. – 2011
938038
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Политология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 5. – 2011
938039
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Науковедение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 1. – 2011
938040
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Науковедение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 3. – 2011
938041
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Науковедение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 4. – 2011
938042
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Науковедение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 5. – 2011
938043
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 1. – 2011
938044
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 2. – 2011
938045
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 3. – 2011
938046
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 4. – 2011
938047
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 5. – 2011
938048
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Депонированные научные работы : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. науч-библиогр. информ. – Москва
  № 4. – 2011
938049
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Депонированные научные работы : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. науч-библиогр. информ. – Москва
  № 5. – 2011
938050
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Депонированные научные работы : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. науч-библиогр. информ. – Москва
  № 6. – 2011
938051
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Литературоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 6. – 2011
938052
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Политология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 6. – 2011
938053
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 6. – 2011
938054
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Науковедение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 6. – 2011
938055
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Философия. Социология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 6. – 2011
938056
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Литературоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 7. – 2011
938057
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Литературоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 8. – 2011
938058
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Литературоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 9. – 2011
938059
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Депонированные научные работы : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. науч-библиогр. информ. – Москва
  № 12. – 2011
938060
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Философия. Социология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 11. – 2011
938061
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Религиоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 4. – 2011
938062
   Новая магистерская программа "Экологическое право и политика" как один из инструментов решения проблем обеспечения устойчивого развития экономики и общества / Мищенко Сергей Владимирович, Попов Николай Сергеевич, Пучков Николай Петрович, Мозерова Лилия Анатольевна, Круглов Виктор Иванович // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 6. – С. 32-41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
938063
  Раджаби Д. Новая мама : повесть / Д. Раджаби; пер. с тадж. Л.Басова. – Москва : Детская литература, 1991. – 124 с.
938064
  Елисеева О.И. Новая медицина против вирусов. Гепатит. СПИД / О.И. Елисеева. – Санкт-Петербург : Весь, 2004. – 160с. – (Библиотка доктора Елисеевой). – ISBN 5-9573-0210-4
938065
  Кадачев В.Я. Новая методика изучения липкости глинистых грунтов / В.Я. Кадачев. – М., 1975. – 89с.
938066
  Карабутов А.И. Новая методика исследования элементарных процессов в облаках и туманах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Карабутов А.И.; ВВИА им. проф. Н.Е.Жуковского, 1951. – 4 с.
938067
  Котляров И. Новая методика оценки качества научных журналов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 3 (164). – С. 22-26. – ISSN 2076-9326
938068
  Бочкарев Н.Е. Новая методика родного языка / Н.Е. Бочкарев. – Пермь : Типо-Литогр. Губернск. Правления. – (Серия методических и учебных руководств, основанных на данных эксперимент. педагогической психологии ; № 4)
Ч. 2, вып. 1 : Правописание и грамматика. – 1912. – 312с., илл. – с прилож.: 1.Программы по грамматике для младших кл. низших и сред. школ. 2. Краткого списка книг
938069
  Берулава Г.А. Новая методология развития личности в информационном образовательном пространстве / Г.А. Берулава, М.Н. Берулава // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 4. – С. 11-20. – ISSN 0869-561Х


  Предложена и рассматривается новая методологическая платформа развития личности с позиций поведенческого подхода. Показана роль поведенческих стереотипов в социальной и профессиональной успешности личности.
938070
  Пуанкаре Анри Новая механика / Анри Пуанкаре ; пер. И.В. Яшунський. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Физика", 1911. – 48 с.


  Пер.: Яшунский, Иосиф Владимирович
938071
  Пуанкаре А. Новая механика / Анри Пуанкаре; Перевел И.В. Яшунский // Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел / Ермаков В. – Киев : В унив. типографии, 1871
938072
  Пуанкаре А. Новая механика / А. Пуанкаре. – 2-е изд. – Петроград, 1919. – 32 с.
938073
  Пуанкаре Анри Новая механика. Эволюция законов : Две статьи / Анри Пуанкарэ, акад. проф. ; Пер. с примеч. и 2 вступ. ст. Г.А. Гуревича. – Москва : [Тип. торг. дома "Мысль"], 1913. – [4], 178, [1] с.
938074
  Зайончковская Ж.А. Новая миграционная политика России: первые итоги // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (11). – С. 37-49. – ISSN 2072-9480
938075
  Камышин О. Новая мировая война на пороге // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 42. – ISSN 0234-1670


  В цьому впевнені керівники американської розвідки
938076
  Хейфец Б.А. Новая модель интеграционного сотрудничества стран СЭВ / Б.А. Хейфец. – М, 1989. – 45с.
938077
  Кудрин А. Новая модель роста для российской экономики / А. Кудрин, Е. Гурвич // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 12. – С. 4-36 : табл., рис. – Библиогр.: 56 назв. – ISSN 0042-8736
938078
  Сторчевой М. Новая модель человека для экономической науки // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 78-99. – ISSN 0042-8736
938079
  Кочиев А.А. Новая модельная задача небесной механики и ее приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Кочиев А.А.; Ун-т дружбы народов им. П.Лумумбы. – М., 1978. – 11л. – Бібліогр.:с.11
938080
  Дьяконов А.М. Новая морская звезда из Японского моря / А.М. Дьяконов, 1929. – S.132-138
938081
  Пьецух В.А. Новая московская философия : хроники и рассказы / В.А. Пьецух. – Москва : Московский рабочий, 1989. – 336 с. – ISBN 5-239-00596-6
938082
  Каминская Ю. Новая налоговая декларация // Юридична газета. – Київ, 2012. – 7 лютого (№ 6)


  "... Особенности новой Налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах ".
938083
  Остроумов С.А. Новая наука в системе экологических и биосферных наук: биохимическая экология // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 4. – С. 5-12. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1726-5428
938084
  Сумцов Н.Ф. Новая наука Г. Безсонова / Н.Ф. Сумцов // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 13 с.
938085
  Куклина Н.Н. Новая научно-техническая революция и буржуазно-реформистская теория "трансформации капитализма". : Автореф... Канд.экон.наук: / Куклина Н.Н.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1965. – 20л.
938086
  Амиранашвили А.И. Новая находка в низовьях реки Ингура / А.И. Амиранашвили. – Тифлис : Издательс тво Государственного Университета, 1935. – 77, [1] с., [10] л. табл. : ил., табл. – (Материалы по археологии Грузии)
938087
  Моисеев А.С. Новая находка юрских растений в Крыму / А.С. Моисеев // Палеоботаническая экскурсия в Англию / М.Д. Залесский. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. К. Биркенфельда, 1910. – С. 583-590, 1 л. ил. : ил.
938088
  Парпаров Л.Ф. Новая немецкая военная лексика / Л.Ф. Парпаров. – М., 1967. – 103с.
938089
  Урбан Р. Новая немецкая литература за последние 20 лет (1888-1908) / Рихард Урбан ; пер. [с нем.] М.Н. Тимофеевой под ред. В.В. Битнера. – Санкт-Петербург : Изд. "Вестника знания" (В.В. Битнера), 1909. – 94, II с. портр. – Загл. обл.: Немецкая литература за последние 20 лет. - Беспл. прил.к Вестн. знания, № 6. – (Библиотека для саморазвития)


  Ред: Битнер, Вильгельм Вильгельмович (1865-1921)
938090
  Тарасенко В. Новая область вулканических горных пород в Волынской губернии. / В. Тарасенко, 1907. – 51-81с. + Табл.1
938091
  Лучицкий В.И. Новая область гранулитов на юге Киевской губернии / В.И. Лучицкий. – Варшава : Тип. "Русского общества", 1913. – 24 с. – Отд. оттиск: Изв. Варшав. политехн. ин-та. 1913, вып. 1, с. 1-27
938092
  Арабян К.К. Новая образовательная парадигма // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России в области психологии, педагогики и социологии. – Москва, 2013. – № 12. – С. 46-51. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается система образования, которая в ведущих мировых странах претерпевает существенные изменения, что обусловлено многочисленными причинами, среди которых можно выделить трансформацию социально-экономических процессов, глобальную интеграцию ...
938093
  Ганкин В.Ю. Новая общая теория химической связи, кинетики и катализа / В.Ю. Ганкин, Ю.В. Ганкин. – Л, 1991. – 77с.
938094
   Новая общественно-педагогическая работа для "детей-работников будущего" : Крат. очерк возникновения и трехлет. деятельности Моск. сетлемента с 1905 по 1908 год. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1910. – 16 с. – Без тит. л. – (Библиотека нового воспитания и образования и защиты детей под редакцией И. Горбунова-Посадова ; Вып. 36)
938095
  Зацный Ю.А. Новая общественно-политическая лексика и фразеология английского языка / Ю.А. Зацный, В.Н. Бутов ; Мин-во образования Украины. – Запорожье : Запорожский государственный университет, 2000. – 200 с. – ISBN 966-599-088-8
938096
  Звездина Э.А. Новая окислительная реакция 2-аминобензимидазолов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Звездина Э.А.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1968. – 25л.
938097
  Твердов Б.И. Новая оконечная установка обработки данных / Б.И. Твердов, Твердова, С..М. – М., 1990. – 80с.
938098
  Генделев М. Новая опера // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 37-39. – ISSN 0321-1878
938099
  Коган Ефим Яковлевич Новая организация образовательных ресурсов высшей школы: ответ на вызовы современной экономики / Коган Ефим Яковлевич, Посталюк Наталья Юрьевна // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 6. – С. 8-12. – ISSN 1726-667Х
938100
  Славутский Новая орошаемая культура на Северном Кавказе - батат / Славутский, Шуманов. – Ростов -на-Дону, 1932. – 36 с.
938101
   Новая отечественная и иностранная литература по общественным наукам. Славяноведение и балканистика. – Москва
  № 1. – 1992
938102
  Кимбер Э. Новая Памела, или Справедливое описание жизни Марии, знатной госпожи своим достоинством, чином и имением / Переведено с французскаго Афнсм Щктвм [Афанасием Щекатовым]. – Москва : Тип. Комп. типографич.
Ч. 1. – 1788. – 311 с.


  Пер. с фр. яз. англ. романа "Maria; the genuine memoirs of a young lady of rank and fortune". Фр. пер. были изданы под загл.: "Mariana, ou La nouvelle Pamela. Histoire veretable traduite de l"anglois" (Rotterdam, 1765), "Maria, ou Les veeretables ...
938103
  Кимбер Э. Новая Памела, или Справедливое описание жизни Марии, знатной госпожи своим достоинством, чином и имением / Переведено с французскаго Афнсм Щктвм [Афанасием Щекатовым]. – Москва : Тип. Комп. типографич.
Ч. 2. – 1788. – 312 с.
938104
  Бабайлов В.К. Новая парадигма менеджмента // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 3 (14), т. 1. – С. 72-76. – ISSN 2226-8820
938105
  Бабурина О. Новая парадигма мирового экономического порядка в системе глобального капитализма: от реализма к институционализму // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 7. – С. 11-22. – ISSN 2074-6040


  В условиях кризиса глобального капитализма идея поиска новой концепции мирового экономического порядка вновь стала насущной необходимостью. The crisis of global capitalism, the idea of finding a new concept of world economic order has again become a ...
938106
  Ханнанов Р.А. Новая парадигма труда: философско-экономические и правовые аспекты // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 10 (88). – С. 32-55. – ISSN 1812-8696
938107
  Москатова А.К. Новая парадигма человекознания и его горизонты // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 3 (53). – С. 46-54. – ISSN 1680-2721
938108
  Кривобороденко Г.П. Новая парадигма экономической теории // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 34-37
938109
  Александрович Э. Новая педагогика : метод М. Монтессори / Э. Александрович. – Санкт-Петербург : Вестник знания, 1913. – 80 с. – Библиогр.: ил.
938110
   Новая пенсионная система в Украине: три уровня пенсионного обеспечения : сборник законов: по состоянию на 20 января 2008 года / [ сост. И.М. Сирота; отв. за вып. С.В. Карплюк ]. – 3-е изд., исправл. и доп. – Харьков : Одиссей, 2008. – 272с. – (Законы Украины). – ISBN 978-966-633-716-3
938111
   Новая персона в туризме : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 6
938112
  Балкарова Ф. Новая песня : стихи и поэмы / Ф.Г. Балкарова ; пер. с кабард.; рис. В. Юрлова. – Москва : Советская Россия, 1982. – 176 с.
938113
  Жид А. Новая пища / А. Жид. – Москва, 1936. – 48с.
938114
  Сапарин В.С. Новая планета / В.С. Сапарин. – Москва, 1950. – 155с.
938115
   Новая повесть г. Тургенева : (Накануне, повесть И.С. Тургенева. "Русский вестник", 1860 г., № 1-2), 1912. – [42] с. – Отд. оттиск
938116
   Новая повесть о преславном Российском царстве и Великом государстве Московском. – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Археогр. комис. ; Тип. М.А. Александрова, 1907. – [3] с., 32 стб. – Отд. оттиск: Русская историческая библиотека, т. 13. – Библиогр. в подстроч. примеч.
938117
  Дробленкова Н.Ф. Новая повесть о преславном российском царствые и современная ей агитационная патриотическая письменность / Н.Ф. Дробленкова. – М.-Л., 1960. – 240с.
938118
  Шовкопляс И.Г. Новая позднепалеотическая стоянка на Черниговщине // Археологические открытия 1966 года / редкол. Б.А. Рыбаков, М.А. Карповская, Т.В. Равдина [и др.]. – Москва, 1967. – С. 187-189
938119
  Казарян В.П. Новая познавательная ситуация в исследованиях сложных систем. / В.П. Казарян. – Москва, 1990. – 54с.
938120
  Габуев А. Новая политика Пекина в Африке // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 6. – С. 3-6. – ISSN 0321-5075
938121
  Люкманов А. Новая политика Турции на Ближнем Востоке // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 94-105. – ISSN 0130-9625
938122
   Новая Польша : общественно-политический и литературный ежемесячник. – Варшава : Inst. Ksiazki. – ISSN 1508-5589
№ 10 (123). – 2010
938123
   Новая Польша : общественно-политический и литературный ежемесячник. – Варшава : Inst. Ksiazki. – ISSN 1508-5589
№ 11 (124). – 2010
938124
   Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. – Москва : Академія, 1999. – 640с. – ISBN 5-87444-067-4
938125
   Новая поэзия Китая.. – М., 1959. – 543с.
938126
  Бровка Петрусь Новая поэма Якуба Коласа / Бровка Петрусь, 1949. – 3-6с.
938127
  Фисатиди А. Новая практика в вопросах перевода жилых помещений в нежилые // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 3. – С. 14-16.
938128
  Багров Н.В. Новая предметно-объктная сущность географии в информационном обществе : Актуальні проблеми сучасності: географічний контекст // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 14-18 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
938129
  Тимофеевский А.А. Новая Программа КПСС - программа построения коммунизма / А.А. Тимофеевский. – М., 1961. – 39 с.
938130
  Каиров И.А. Новая Программа КПСС и задачи педагогической науки. / И.А. Каиров. – Москва, 1963. – 96с.
938131
  Медведев А.Г. Новая продукция и новая технология в стратегии технического развития машиностроения / А.Г. Медведев. – Л, 1988. – 200с.
938132
  Иванова В.И. Новая проза Кореи / В.И. Иванова. – М, 1987. – 178с.
938133
  Бондаренко Н.Н. Новая профсоюзная идеология // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 8. – С. 103-112. – ISSN 0132-0831
938134
  Тунтула А. Новая процедурная сущностьи междисциплинарное видовое деление трассосубстанций // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 181-182
938135
  Мольц М. Новая психокибернетика / Максвелл Мольц. – Москва : АСТ, 2003. – 439 с. – (Библиотека практической психологии). – ISBN 5-17-017040-8
938136
  Чадаев Я.Е. Новая пятилетка и хозяйственная реформа / Я.Е. Чадаев. – М., 1968. – 80с.
938137
  Чухно Новая работа по теорииобщественных фондов / Чухно, Проскурин, П. Пушкаренко // Экон. науки., 1967


  Рец. на кн. Ракитский Б.В. Общественные фонды потребления как экономическая категория.
938138
  Гусаков М.П. Новая радиометрическая, дозиметрическая и счетная аппаратура, выпускаемая и разрабатываемая Министерством радиотехнической промышленности / М.П. Гусаков. – М, 1957. – 12с.
938139
  Казаринов Владимир Евгеньевич Новая радиохимическая методика и ее применение для исследования адсорбционных явлений на электродах из металлов платиновой группы : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.05 / Казаринов Владимир Евгеньевич; МГУ. Хим. фак. – М., 1973. – 34л. – Бібліогр.:с.31-34
938140
  Кларин М.В. Новая развивающая практика - коучинг. Новая профессия - коуч // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2014. – № 1. – С. 71-80


  В статье даётся развёрнутая характеристика коучинга как развивающей практики, нацеленной на развитие человеческого потенциала, и как вида профессиональной деятельности. Дано описание новой профессии «Коуч». Статья написана в контексте разработки ...
938141
  Кирилин А И. Новая расстановка сил на международной арене после второй мировой войны. : 10-я лекция цикла "Внешняя политика СССР и современные международные отношения" / И.А. Кирилин, канд. ист. наук. – Москва : Знание, 1952. – 32 с. – (Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний ; Серия 1)
938142
  Левашов В.К. Новая реальность: экономический кризис и выбор общества
938143
  Левашов В.К. Новая реальность: экономический кризис и выбор общества
938144
  Месин Ф. Новая ревизия материалистического понимания истории. / Ф. Месин. – М., 1929. – 91с.
938145
  Самсон О. Новая редакция Закона о технопарках: проблемы и перспективы // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 11-16
938146
  Колесников С.В. Новая редакция Программы КПСС: преемственность и новаторство. / С.В. Колесников. – Москва, 1987. – 63с.
938147
  Киселев Г.С. Новая религиозность как проблема сознания // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 5. – С.173-182. – ISSN 0042-8744
938148
  Александренко В. Новая реформа местного управления в Англии, ее характер и значение. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*, 1888. – 19 с.
938149
  Кузин А. Новая родина // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 1. – С. 18-20. – ISSN 0235-7089


  Особенности формирования корейского этнического сообщества на Сахалине.
938150
  Гашин И.А. Новая родня / И.А. Гашин. – Кострома, 1963. – 59с.
938151
  Абрамова И.О. Новая роль Африки в мировых демографических процессах // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 1 (618). – С. 28-34. – ISSN 0321-5075
938152
  Карпенко М. Новая роль высшего образования в эпоху развития инновационной экономики, глобализации и депопуляции // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 9. – С. 12-17. – ISSN 0321-0383
938153
  Громек Януш Новая роль самоуправления в условиях евроинтеграции: польский опыт // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 45-46. – ISSN 1728-6220
938154
  Хесин Е.С. Новая роль страховых монополий в системе финансового капитала. / Е.С. Хесин. – М., 1963. – 68с.
938155
  Чернышева О.В. Новая роль церкви в мультикультурной Швеции // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 5. – С. 39-49. – ISSN 0130-3864
938156
  Кузнецов К.А. Новая русская конституция / К.А. Кузнецов. – Одесса : Изд. Акц. юж.-рус. о-во печ. дела
Вып. 1 : Проект организации высших государственных учреждений. – 1917. – 20 с.


  На тит. л. надпись: из книг....?
938157
  Евстафиев П.В. Новая русская литература (от Петра Великого до настоящего времени) : Учебник для мужск. и женск. ин-тов, гимназий и учит. семинарий / П.В. Евстафиев. – 7-е изд., (пересмотр. автором). – Санкт-Петербург : Тип. Е. Евдокимова, 1886. – 250, VI с. : портр.
938158
  Евстафиев П.В. Новая русская литература (от Петра Великого до настоящего времени) : Учебник для мужск. и женск. ин-тов, гимназий и учит. семинарий / П.В. Евстафиев // Древняя русская литература (до-петровской период) : Учебник для мужск. и женск. ин-тов, гимназий и учит. семинарий / П.В. Евстафиев. – 7-е изд., (пересмотр. автором) ; 1896-1899. – Санкт-Петербург : Изд. Д.Д. Полубояринова, 1896. – Вып. 1 : Устная народная словесность : прилож. вып. 1-му: Классный сборник образцов русской нар. поэзии: былин, песен, сказок и пословиц. – 248, VII с. : портр
938159
  Евстафиев П.В. Новая русская литература (от Петра Великого до настоящего времени) : Учебник для мужск. и женск. ин-тов, гимназий и учит. семинарий / П.В. Евстафиев. – 13-е изд., (пересмотр. автором). – Санкт-Петербург : Изд. Д.Д. Полубояринова, 1898. – 247, VI с. : портр.
938160
  Евстафиев П.В. Новая русская литература (от Петра Великого до настоящего времени) : Учебник для мужск. и женск. ин-тов, гимназий и учит. семинарий / П.В. Евстафиев. – 23-е изд., (пересмотр. и доп. автором). – Санкт-Петербург : Изд. М.М. Гутзаца, 1909. – 251, IVс. : портр.
938161
  Водовозов В.И. Новая русская литература : (От Жуковского до Гоголя включительно) / сост. В. Водовозов. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и комп., 1878. – [2], 390, [2] с.
938162
  Водовозов В.И. Новая русская литература : (От Жуковского до Гоголя включительно) / [соч.] В.И. Водовозова. – 6-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева и К*, 1895. – 390, [2] с.
938163
  Евстафиев П.В. Новая русская литература в отдельных очерках замечательнейших писателей : Учебник для мужск. и женск. ин-тов, гимназий и педагогич. курсов. в 4 вып. / П.В. Евстафиев. – 1885-1887. – Санкт-Петербург : Тип. бр. Шумахер
[Вып. 1] : Тургенев. – 1885. – 147, [4] с.


  Содерж.: Вып. 1. Тургенев. Вып. 2. Гончаров. Вып. 3. Граф Алексей Толстой. Вып. 4. А.Н. Островский
938164
  Куренной В. Новая русская мессианская идея // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 21/22. – С. 82-83
938165
  Грузинцев А.П. Новая русская работа в области света и электричества : [Рецензия] / Д.А. Гольгаммера, проф. : (По поводу книги А.П. Грузинцева "Электромагнитная теория света", Харьков 1893 г.). – [Казань] : [Типо-лт. Имп. ун-та], 1895. – 14 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Ученые записки Императорского Казанского университета. 1895, кн. 5-6, с. 1-14


  Авт. рецензии: Гольдгаммер, Дмитрий Александрович (1860-1922).
938166
  Амусин М. Новая русская футурология // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 12. – С. 188-199. – ISSN 0321-1878
938167
  Комарова Новая серия электронных библиографических указателей "История НАН Беларуси в лицах". Традиционный взгляд и новый подход / Комарова, // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 347-351
938168
   Новая сигнальная.. – М., 1963. – 272с.
938169
  Лэпп Р. Новая сила / Р. Лэпп. – М., 1954. – 224с.
938170
   Новая сила.. – Л.М., 1937. – 32с.
938171
  Смирнов Тимофей Новая система Foros Hot Tours : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 99 : Фото
938172
  Куликов К.А. Новая система астрономических постоянных / К.А. Куликов. – Москва : Наука, 1969. – 92 с.
938173
  Хрущев А.А. Новая система воспроизведения звука / А.А. Хрущев. – М, 1950. – 148с.
938174
   Новая система народного образования в СССР.. – М., 1960. – 603с.
938175
  Мальцев Т.С. Новая система обработки почвы и посева / Т.С. Мальцев. – Москва, 1955. – 48с.
938176
  Мальцев Т.С. Новая система обработки почвы и посева. / Т.С. Мальцев. – Курган, 1954. – 60с.
938177
  Ракоти В.Д. Новая система оплаты труда в материльано-техническом снабжении / В.Д. Ракоти. – М, 1991. – 159с.
938178
  Костяков А.Н. Новая система орошения земель в СССР / А.Н. Костяков. – Москва : Знание, 1953. – 36с. ; № 14Серия 5
938179
  Андрианов Б.С. Новая система планирования и материального стимулирования в действии (на материалах промышлености Белоруссии) / Андрианов Б.С., Булгаков Г.Л., Локтев В.П. – Минск : Беларусь, 1967. – 72 с.
938180
   Новая система планирования и стимулирования в промышленности.. – М., 1967. – 183с.
938181
   Новая система планирования и экономического стимулирования в действие.. – Минск, 1966. – 72с.
938182
  Михайлов Н.И. Новая система планирования и экономического стимулирования в строительстве / Н.И. Михайлов. – Подольск, 1967. – 13с.
938183
   Новая система планирования и экономического стимулирования геологоразведочных работ.. – М., 1969. – 258с.
938184
  Чухно А.А. Новая система планирования и экономического стимулирования и повышение эффективности общественного производства:Тез докл. на науч.-прак. конф. // Экономическая реформа и повышение рентабельн. пром производства, 1966
938185
   Новая система планирования и экономического стимулирования на предприятиях пищевой промышленности Украинской ССР.. – К., 1966. – 20с.
938186
  Шалаев Е.С. Новая система планирования и экономического стимулирования промышленного производства / Е.С. Шалаев. – Ростов на Дону, 1970. – 71с.
938187
  Микульский К.И. Новая система руководства народным хозяйством в ГДР. / К.И. Микульский. – Москва, 1965. – 55с.
938188
  Вейник А.И. Новая система термодинамики обратимых и необратимых процессов / А.И. Вейник. – Минск, 1966. – 48 с.
938189
   Новая система управления экономикой. – Москва, 1988. – 294 с.
938190
  Полуденный Ю.А. Новая собственность / Ю.А. Полуденный. – Москва, 1990. – 113 с.
938191
   Новая советская и иностранная литература / Академия наук СССР. Библиотека
№ 7. – 1958
938192
   Новая советская и иностранная литература / Академия наук СССР. Библиотека
№ 8. – 1958
938193
   Новая советская и иностранная литература / Академия наук СССР. Библиотека
№ 9. – 1958
938194
   Новая советская и иностранная литература / Академия наук СССР. Библиотека
№ 10. – 1958
938195
   Новая советская и иностранная литература / Академия наук СССР. Библиотека
№ 11. – 1958
938196
   Новая советская и иностранная литература / Академия наук СССР. Библиотека
№ 12. – 1958
938197
   Новая советская и иностранная литература / Академия наук СССР. Библиотека
№ 1. – 1959
938198
   Новая советская и иностранная литература / Академия наук СССР. Библиотека
№ 4, ч. 1. – 1959
938199
   Новая советская и иностранная литература / Академия наук СССР. Библиотека
№ 4, ч. 2. – 1959
938200
   Новая советская и иностранная литература по общественным наукам. Ближний и Средний Восток. Африка : библиографический указатель. – Москва
  №№ 1-12. – 1976
938201
   Новая советская и иностранная литература по общественным наукам. Ближний и Средний Восток. Африка : библиографический указатель. – Москва
  №№ 1-12. – 1977
938202
   Новая советская и иностранная литература по общественным наукам. Ближний и Средний Восток. Африка : библиографический указатель. – Москва
  №№ 1-12. – 1978
938203
   Новая советская и иностранная литература по общественным наукам. Ближний и Средний Восток. Африка : библиографический указатель. – Москва
  №№ 1-12. – 1979
938204
   Новая советская и иностранная литература по общественным наукам. Ближний и Средний Восток. Африка : библиографический указатель. – Москва
  №№ 1-12. – 1980
938205
   Новая советская и иностранная литература по общественным наукам. Ближний и Средний Восток. Африка : библиографический указатель. – Москва
  №№ 1-12. – 1981
938206
   Новая советская и иностранная литература по общественным наукам. Ближний и Средний Восток. Африка : библиографический указатель. – Москва
  №№ 1-12. – 1982
938207
   Новая советская и иностранная литература по общественным наукам. Ближний и Средний Восток. Африка : библиографический указатель. – Москва
  №№ 1-12. – 1983
938208
   Новая советская и иностранная литература по общественным наукам. Ближний и Средний Восток. Африка : библиографический указатель. – Москва
  №№ 1-12. – 1984
938209
   Новая советская и иностранная литература по общественным наукам. Ближний и Средний Восток. Африка : библиографический указатель. – Москва
  №№ 1-12. – 1985
938210
   Новая советская и иностранная литература по общественным наукам. Ближний и Средний Восток. Африка : библиографический указатель. – Москва
  №№ 1-12. – 1986
938211
   Новая советская и иностранная литература по общественным наукам. Ближний и Средний Восток. Африка : библиографический указатель. – Москва
  №№ 1-12. – 1987
938212
   Новая советская и иностранная литература по общественным наукам. Ближний и Средний Восток. Африка : библиографический указатель. – Москва
  №№ 1-12. – 1988
938213
   Новая советская и иностранная литература по общественным наукам. Ближний и Средний Восток. Африка : библиографический указатель. – Москва
  №№ 1-12. – 1989
938214
   Новая советская и иностранная литература по общественным наукам. Ближний и Средний Восток. Африка : библиографический указатель. – Москва
  №№ 1-12. – 1990
938215
   Новая советская и иностранная литература по общественным наукам. Ближний и Средний Восток. Африка : библиографический указатель. – Москва
  №№ 1-12. – 1991
938216
   Новая советская и иностранная литература по общественным наукам. Ближний и Средний Восток. Африка : библиографический указатель. – Москва
  № 1. – 1992
938217
  Шевырин В.М. Новая советская литература по истории российского пролетариата периода империализма : Проблемы историографии 1960-1970-х гг.: Науч.-аналит. обзор. / В.М. Шевырин. – Москва, 1982. – 48с.
938218
  Шевырин В.М. Новая советская литература по истории российской буржуазной эпохи империализма / В.М. Шевырин. – М., 1981. – 45с.
938219
  Ансель М. Новая социалистическая защита : гуманистическое движение в уголовной политике / Марк Ансель ; под ред. и с вступ. ст. А.А. Пионтковского ; перевод. с франц. Н.С. Лапшиной. – Москва : Прогресс, 1970. – 312 с. – (Для научных библиотек)
938220
  Черныш М.Ф. Новая социальная группа - "информационные" работники // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 11. – С.61-69. – ISSN 0132-1625
938221
  Тарасенко Николай Иванович Новая социальная и интернациональная общность людей и ее укрепление в условиях развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Тарасенко Николай Иванович; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – М., 1980. – 26л.
938222
  Тарасенко Н.И. Новая социальная и интернациональная общность людей. / Н.И. Тарасенко. – М., 1980. – 48с.
938223
  Кеплер И. Новая стереометрия винных бочек преимущественно австрийских, как имеющих самую выгодную форму и исключительно удобное употребление для них кубической линейки / И. Кеплер. – Москва - Ленинград, 1935. – 358 с.
938224
  Стефансон В. Новая страна на Севере : Значение Арктики для заселения путей сообщения хозяйства / В. Стефансон. – Москва : ДАЛЬГИЗ, 1933. – 152с.
938225
  Грачевский Ю. Новая страница / Ю. Грачевский, А. Злобин. – М., 1949. – 148с.
938226
  Ге В.Н. Новая страница истории / В.Н. Ге. – Москва, 1962. – 48с.
938227
  Шнайдер Эберхард Новая стратегическая концепция НАТО // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2011. – № 2 (44). – С. 60-67
938228
  Пальгуева Г. Новая стратегия или новая упаковка? Эра "цифровых аборигенов" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 6 (144). – С. 10-15. – ISSN 1727-4893


  Статья о том, как появилась "пользавательская библиотека" с инновационными направлениями в обслуживании пользователей.Развитие электронных библиотек.
938229
  Михальченко Н.И. Новая стратегия международных отношений между Украиной и Россией // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 218-227. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
938230
  Мариносян Х.Э. Новая стратегия национальных государств в контексте глобализации. Часть II // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 10. – С. 7-27. – ISSN 0235-1188
938231
  Хрящева Н.М. Новая стратегия неоколониализма / Н.М. Хрящева. – М, 1976. – 192с.
938232
  Хрящева Н.М. Новая стратегия неоколониализма / Н.М. Хрящева. – М, 1976. – 192с.
938233
  Гафуров А. Новая ступень : стихи / А. Гафуров; пер. с лакск. Д.Маркиша и Л.Миля. – Махачкала : Дагкнигоиздат, 1965. – 68 с.
938234
   Новая ступень обобществления социалистического производства.. – Казань, 1985. – 214с.
938235
  Тарабрин Е.А. Новая схватка за Африку / Е.А. Тарабрин. – М, 1972. – 319с.
938236
  Шевчук В.В. Новая схема геодинамического контроля неогенового магматизма Закарпатья / В.В. Шевчук, А.Ю. Василенко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 284-292 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
938237
  Гапеев А.А. Новая тальконосная провинция хребта Малый Каратау (петрография, генезис, закономерности размещения) / А.А. Гапеев. – М., 1965. – 176с.
938238
  Вислова А.В. Новая театральная реальность: в поисках креативности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 7. – С. 49-53. – ISSN 2073-9702


  Выявляются инновационные формы новой театральной реальности и основные направления поисков креативной театральной инициативы в современной культуре. Театр рассматривается как часть современных креативных индустрий, где происходят процессы активной ...
938239
  Эйлер Л. Новая теория движения Луны : пер. с латин. / Л. Эйлер. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1934. – 208 с.
938240
  Волчкова Н. Новая теория международной торговли и новая єкономическая география (Нобелевская премия по экономике 2008 года) // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 68-83. – ISSN 0042-8736
938241
  Карелин В.Л. Новая теория постановки голоса : с добавлением практического применения теории ко всем видам голосов мужских и женских : общие выводы этой теории были излож. авт. в лекциях, чит. им в Малом зале Спб. имп. консерватории 19 марта и 3 апр. 1911 г. / сочинение артиста Имп. театров В.Л. Карелина. – Санкт-Петербург : [Типо-лит. Н.Л. Ныркина], 1912. – 227 с. ил., нот.
938242
  Булгаков А.А. Новая теория управляемых выпрямителей / А.А. Булгаков. – Москва, 1970. – 320 с.
938243
  Гольдгаммер Д.А. Новая теория электромагнитных явлений в движущихся средах : (предварительное сообщение) : [Доложено в заседании Физ.-мат. о-ва при Имп. Казан. ун-те 21 февр. 1915] / Д.А. Гольдгаммер. – Казань : Тип. Имп. Ун-та, 1916. – [2], 52 с. – Экз. без ориг. обл.
938244
  Молдагалиев Т. Новая тетрадь : стихи / Туманбай Молдагалиев ;. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 92 с.
938245
  Борисов В.Н. Новая техника - базы обновления отраслей народного хозяйства / В.Н. Борисов. – Москва : Знание, 1986. – 61 с.
938246
  Рюгемер В. Новая техника - старое общество / В. Рюгемер. – Москва : Политиздат, 1988. – 252 с. – ISBN 5-250-00615-9
938247
   Новая техника в астрономии : материалы совещания (Москва, 1961). – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1963. – 180 с.
938248
   Новая техника в астрономии : материалы совещания (Свердловск, 1970). – Ленинград : Наука
Вып. 4. – 1972. – 83 с.
938249
   Новая техника в астрономии : материалы совещания (Крым, 1973). – Ленинград : Наука
Вып. 5. – 1975. – 155 с.
938250
   Новая техника в астрономии : материалы совещ. комис. астрон. приборостроения, Пулково, 25-27 окт. 1976 г. – Ленинград : Наука
Вып. 6. – 1979. – 210 с.
938251
   Новая техника в астрономии: Приборы и методы исследования : сб. науч. трудов. – Ленинград : Наука, 1984. – 139 с.
938252
  Амиров А.Д. Новая техника в нефтяной промышленности Азербайджана / А.Д. Амиров ; Выставка достижений нар. хозяйства СССР, Павильон АзССР. – Баку : Азернешр, 1961. – 52 с. : ил.
938253
  Борин К.А. Новая техника в сельском хозяйстве СССР / К.А. Борин. – Москва, 1954. – 32с.
938254
   Новая техника в системе управления производством за рубежом.. – М., 1972. – 456с.
938255
  Семенюк В. Новая техника для инновационных технологий : виклики часу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 8 (298) : Одеський національний політехнічний університет: стратегія і тактика інноваційного розвитку. – С. 14-16. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1810-3944
938256
  Алиев Т.А. Новая техника и ее эффективность : в подгот. минер.-сырьевой базы / Т.А. Алиев. – Ташкент : Узбекистан, 1978. – 100 с. – Библиогр.: с. 99
938257
  Савинов Ю.А. Новая техника и капитализм. ЭВМ: проблемы производства и применения. / Ю.А. Савинов. – Москва, 1974. – 350с.
938258
  Агранат Г.А. Новая техника и освоение зарубежного Севера / Г.А. Агранат ; АН СССР ; Совет по изуч. производит. сил. ; Комиссия по проблемам Севера. – Москва, 1960. – 127 с.
938259
  Федотова Р.Д. Новая техника и планирование производительности труда / Р.Д. Федотова. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1976. – 112 с.
938260
  Селеменева Л.Я. Новая техника и производительность труда в угольной промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: / Селеменева Л.Я.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1958. – 19л.
938261
   Новая техника и пути повышения эффективности производства. – Кишинев, 1978. – 129 с.
938262
  Осипов В.И. Новая техника и советский рабочий класс / В.И. Осипов. – Саратов, 1983. – 159с.
938263
  Питаде А.А. Новая техника и технология разведочного бурения / А.А. Питаде. – М, 1965. – 128с.
938264
   Новая техника и факторы ее освоения в капиталлистических странах. – Москва, 1978. – 301 с.
938265
   Новая техника и эффективность промышленного производства : межвузовский сборник. – Чебоксары, 1982. – 124с.
938266
  Сапожников Л.М. Новая техника коксования и обогащения углей / Л.М. Сапожников, А.З. Юровский. – М., 1956. – 31с.
938267
   Новая техника на строительтве гидротехнических сооружений.. – К., 1954. – 39с.
938268
  Лозовой В.И. Новая техника социалистического сельского хозяйства / В.И. Лозовой. – Москва, 1955. – 32с.
938269
  Пиковский Г.И. Новая техника текстильного производства в пятой пятилетке / Г.И. Пиковский. – Москва, 1953. – 24с.
938270
  Титов Николай Никифорович Новая техника: проблемы определения эффективности и стимулирования / Титов Николай Никифорович. – М. : Изд-во МГУ, 1983. – 95с.
938271
  Калачанов В.Д. Новая техника: ресурсное обеспечение: мнение экономистов / В.Д. Калачанов, В.Г. Сизов. – М., 1989. – 142с.
938272
  Гуревич П.С. Новая технократическая волна на Западе / П.С. Гуревич. – М., 1986. – 63с.
938273
   Новая технократическая волна на Западе. / Гуревич П.С. – М., 1986. – 450с.
938274
   Новая технология и организационные структуры.. – М., 1990. – 269с.
938275
   Новая технология и проблема занятости на капиталистическом предприятии: Сб. нау.-анал. обзоров.. – М., 1984. – 187с.
938276
   Новая технология и системы подземной разработки рудных месторождений.. – М., 1965. – 236с.
938277
  Варнавский Иван Николаевич Новая технология и установки для получения очищенной биологически активной целебной питьевой воды : Автореф... д-ра техн.наук: 05.26.02 / Варнавский Иван Николаевич; Госуд. научн. центр Российской Федерации ин-тут медико-биолог. проблем. – М., 1999. – 92л.
938278
   Новая технология изготовления и монтажа листовых конструкций доменной печи.. – К., 1960. – 40с.
938279
   Новая технология изготовления инструмента.. – М.
2. – 1961. – 140с.
938280
  Новожилов Г М. Новая технология открытой разработки месторождений полезных ископаемых. / Г М. Новожилов. – К., 1961. – 206с.
938281
  Соколинский К.Е. Новая технология создания сводных каталогов и корпоративных электронных библиотек в J-ИРБИС 2.0 // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 11. – С. 83-100. – ISSN 0130-9765


  Проанализирована технология, упрощающая создание и эксплуатацию локальных сводных каталогов и корпоративных электронных библиотек. Обоснован новый подход к процессу дедубликации библиографических записей.
938282
   Новая толковая Библия.. – Л.
1. – 1990. – 396с.
938283
  Сиденко В.Р. Новая торговая политика США: глобальный антракт // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 5/6 (658/659). – C. 58-66. – ISSN 0131-7741
938284
   Новая торговая практика (к характеристике внутренней торговли в перв. полов. 1924-25 г).. – М., 1925. – 56с.
938285
  Богданова Светлана Новая точка опоры для сферы туруслуг : Спецвыпуск -Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 52-53 : Фото
938286
  Серман Б.Е. Новая трасса / Б.Е. Серман. – Симферополь, 1960. – 134с.
938287
  Педашенко Д.Д. Новая тропическая форма Coelenterata. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1906. – 26 с., 3 л. табл. : ил. – Авт., загл. и текста на рус. и нем. яз. - Отд. оттиск: Труды Императорского С.-Петербургского Общества естествоиспытателей. 1896, т. XXVII, вып. 1. - Конволют. - Пер.: Труды С.-Петербургского Общества естествоисп/й. 1906, т. XXXVII, вып. 1, № 3-4


  На обл. дарств. надпись: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
938288
  Жильцов С.С. Новая трубопроводная архитектура в Каспийском регионе: итоги и перспективы // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 168-176. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-2)
938289
  Чичкина Светлана Новая туристская программа Московского Кремля : Развод караулов станет традицией. Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 6-7 : Фото
938290
  Сопильник А.Н. Новая Украинская Идея / А.Н. Сопильник. – Мариуполь, 1997. – 43с.
938291
  Филиппов Н.Н. Новая улица / Н.Н. Филиппов. – М, 1960. – 76с.
938292
  Сапрыкин С.Ю. Новая уникальная монета Митридата Эвергета, царя Понта / С.Ю. Сапрыкин, В.А. Арутюнов // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2011. – № 3 (278). – С. 78-94. – ISSN 0321-0391
938293
  Денисенко Г.С. Новая учебная работа проф.Заварыкина: "О механизме всасывания жира в тонких кишках". – Санкт-Петербург : Тип. Р.Голике, 1885. – 12 с.
938294
  Эверс Ф. Новая фабрика мысли для ОБСЕ и Центральной Азии // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед. проблем мира и политики безопасности,Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2003 год № 9. – С. 323-335. – ISBN 5-7712-0327-0
938295
  Иванов Б.Н. Новая физика / Б.Н. Иванов. – Изд. 2-е доп. и перераб. – Москва, 1965. – 208 с.
938296
  Шраговиц Е. Новая физика как источник образов в цикле Мандельштама "Восьмистишия" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 1, январь - февраль. – С. 93-112. – ISSN 0042-8795
938297
  Барыкин В.Н. Новая физика света / В.Н. Барыкин. – Минск : ООО "Ковчег", 2003. – 434 с. – ISBN 985-6056-66-7
938298
  Совинский В.В. Новая филогенетически интересная форма Euchloe cardamines L. (Lepidoptera, Pierididae) и некоторые замечания о var. phoenissa Kalchberg того же вида / [соч.] Вадима Совинского, 1905. – С. 103-107. – Экз. без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русское Этнограф. обозрение. 1905, № 3-4 (август). - Пер. статья 2: Три новых кавказких разновидности чешуекрылых / Вад. Совинский
938299
   Новая философия. – Б.м. : Б.и. – [469с.]. – Книга без тит. листа; Указ. стр.: 347-816
938300
  Сизоненко В.Л. Новая философия Библии в 21 веке / Сизоненко Владимир Леонидович, Беленкова Мария Ивановна, Романовский Александр Георгиевич. – Харьков, 2005. – 544с. – ISBN 996404071-1
938301
  Штайльманн Клаус Новая философия бизнеса = Neue philosophie des business / Штайльманн Клаус; Московский государственный ун-тет им. М.В. Ломоносова. – Москва-Берлин : Российское психологическое общество. – ISBN 5-89573-027-2
Т.1 : Реформы, революции, трансформации... Размышления делового человека. – 1998. – 403с.
938302
  Штайльманн Клаус Новая философия бизнеса = Neue buusinessphilosophie / Штайльманн Клаус; Московский государственный ун-тет им. М.В. Ломоносова. – Москва-Берлин : Российское психологическое общество. – ISBN 5-89573-027-2
Т.2 : Риски и успех предпринимательства в постсоциалистическом обществе. – 1998. – 390с.
938303
  Штайльманн К. Новая философия бизнеса = Neue businessphyilosophie / К. Штайльманн; МГУ им. М.В. Ломоносова. Фак-тет психол. МГУ. – 5-е изд.,стереотип. – Москва-Берлин : Московский Издательский Дом. – ISBN 5-85167-027-4
Т.3 : Конкуренция и ее границы. – 1998. – 433с.
938304
  Комаха А.Р. Новая философия бухгалтерского учета // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.2-9
938305
   Новая философия мира и внешнеполитическая деятельность КПСС : учебное пособие. – Москва : Политиздат, 1989. – 254 с.
938306
  Вид Л.Б. Новая философия планирования / Л.Б. Вид, А Е. Иванов, . – Москва, 1990. – 159 с.
938307
  Горицкая Н.Г. Новая финансовая отчетность / Н.Г. Горицкая. – Київ : Техніка, 1999. – 136 с. – (Бухгалтерский учет и финансовая отчетность на основе положений (стандартов) бухгалтерского учета). – ISBN 966-575-003-8
938308
  Сокольников Г.Я. Новая финансовая политика: на пути к твердой валюте / Г.Я. Сокольников. – М., 1991. – 335с.
938309
  Сорокин В. Новая форма Arctia flavia Fuessly (Lepidoptera, Arctiidae) / В. Сорокин // Чешуекрылые. Т. II (Г-С) - компакт. – С. 146-147


  На обл. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от признательногоавтора
938310
  Дорохов М.А. Новая форма интеграции на селе / М.А. Дорохов. – М., 1979. – 152с.
938311
  Брутенц К.Н. Новая форма порабощения народов / К.Н. Брутенц. – М, 1969. – 96с.
938312
  Пальчикова М.В. Новая форма процессуальных документов как следствие информатизации суда // Информационное право : научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2009. – № 3 (18). – С. 10-13.


  В статье рассматриваются вопросы понятий и особенностей процессуального документа, связанные с современными способами фиксации и передачи информации. Проанализированы существующие на сегодняшний день возможности информационных систем учета документов ...
938313
  Рылов В.М. Новая форма северо-американского Diaptomus (Entomostraca, Copepoda) из Восточной Сибири / В.М. Рылов. – Вырезка из Русск. энтом. обзор. XVIII, 1922, 1922. – 48с.
938314
  Рылов В.М. Новая форма северо-американского Diaptomus (Entomostraca, Copepoda) из Восточной Сибири : (1 1 рис.) / В.М. Рылов (Петроград). – Оттиск из Русск. энтом. обзор. XVIII, 1922. – Петроград : Рос. гос. Акад. тип., 1922. – 7 с.
938315
  Рылов В.М. Новая форма северо-американского Diaptomus (Entomostraca, Copepoda) из Восточной Сибири : (с 1 рис.) / В.М. Рылов (Петроград) // Рыбы - [Компакт] - 252277. – 7 с.
938316
  Рылов В.М. Новая форма северо-американского Diaptomus (Entomostraca, Copepoda) из Восточной Сибири / В.М. Рылов // Компакт - 5 оттисков / В.М. Рылов. – 7 с.
938317
  Емельянов А.А. Новая форма семейства Natricidae (Opnidia) на Дальнем Востоке СССР. / А.А. Емельянов // Гады. [Компакт - 252275]. – С. 111-113
938318
  Ломакина И.С. Новая форма управления в системе образования и профессиональной подготовки ЕС // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 3. – С.86 -95. – ISSN 0869-561Х
938319
  Кобозева Алиса Новая формула цирка : Цирк на экспорт. Тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 198-200 : Фото. – ISSN 1029-5828
938320
  Вайнтрауб Л.А. Новая фортепианная педаль и ее возможности : Автореф. дис. ... канд. искусствовед. наук : 821 / Вайнтрауб Л.А. ; Киев. гос. консерватория. – Киев, 1969. – 34 с.
938321
  Головин В.Г. Новая Франция // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1983. – Вып. 4. – С. 248-255


  Об экономической политике правительства Ф. Миттерана.
938322
  Бойко Н.А. Новая хата с холодными углами : повести и рассказы / Николай Бойко ; худож. И.И. Суслов. – Ярославль : Верховно-Волжское книжное издательство, 1989. – 272 с. : ил. – ISBN 5-7415-0131-1
938323
  Кук Д.П. Новая химия : С 31 рис. / Джосии П. Кука, проф. химии и минералогии в Гарвард. ун-те ; Пер. с англ. под ред. А.М. Бутлерова От ред. А. Бутлеров. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Знание", 1876. – [4], IV, 403 с. : ил. – (Международная научная библиотека ; № 10)
938324
   Новая химия. – Москва : АН СССР, 1960. – 208 с.
938325
  Кренцель Б.А. Новая химия и ее сырьевая база. / Б.А. Кренцель, М.И. Рохлин. – М., 1962. – 104с.
938326
   Новая химия.. – М., 1959. – 208с.
938327
   Новая хрестоматия для старшего отделения начальных училищ и низших классов средних учебных заведений / сост. кружком учительниц под ред. В.А. Воскресенского. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. и Литография В.А. Тихонова, 1895. – 300 с.
938328
  Носовский В Г. Фоменко Новая хронология и концепция древней истории Руси, Англии и Рима : Факты. Стилистика. Гипотезы / В Г. Фоменко Носовский; Московский государственный ун-тет им. М.В.Ломоносова. – Москва. – ISBN 5-88800-001-9
Т.1. – 1995. – 384с.
938329
  Носовский В Г. Фоменко Новая хронология и концепция древней истории Руси, Англии и Рима : Факты. Стилистика. Гипотезы / В Г. Фоменко Носовский; Моск. госуд. ун-тет им. М.В.Ломоносова; Учебно-научн. центр довузовского образования. – Москва. – ISBN 5-88800-001-9
Т.2. – 1995. – [384] с. – С. 387-672
938330
  Щербановский О.С. Новая цефеида. / О.С. Щербановский. – Владивосток, 1963. – 236с.
938331
  Медведев И.Н. Новая Чехословакия : (Политическое и экономическое развитие современной Чехословакии) / И.Н. Медведев. – Стенограм. публич. лекции, проч. 21 мая 1947 г. в Клубе МВС СССР. – Москва, 1947. – 24 с.
938332
  Попов В.Г. Новая шехерезада. / В.Г. Попов. – Л, 1988. – 413с.
938333
  Эльсландер Ж.Ф. Новая школа / Ж. Эльсландер ; С фр. Е. Юргенс. – Москва : Типо-лит. И.Н. Кушнерев и К*, 1908. – 92 с. – (Библиотека "Свободного воспитания и образования и защиты детей" / Под ред. И. Горбунова-Посадова ; Вып. 22)
938334
  Ферьер А. Новая школа / А. Ферьер ; Пер. с фр. О. Кацаровой-Вульф. – Санкт-Петербург : Изд. О.В. Богданова, 1911. – 51 с. – На обл. 1910 год. – (Философско-педагогическая библиотека / Под ред. О. Богдановой ; Вып. 5)
938335
  Васконселлос А.Ф. Новая школа в Бельгии / А.Ф. Васконселлос. – Изд. 2-е. – Москва, 1919. – 196с.
938336
   Новая школа в новой Польше.. – Варшава, 1952. – 72с.
938337
  Аугсбург де Реско Л. Новая школа рисования / Проф. Ж. Аугсбург ; С англ. пер. Н.И. Живаго. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°. – (Библиотека нового воспитания / Под ред. И. Горбунова-Посадова ; Вып. 24)
Кн. 1 : Рисование для детей младшего и среднего возраста. – 1909. – 160 с. : ил.
938338
  Козырь И.В. Новая школьная мебель / И.В. Козырь. – Москва, 1961. – 166с.
938339
  Захарченко В. Новая экономика для новой Украины // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 2 (268). – С. 16-22. – ISSN 1810-3944
938340
  Меньшиков С. Новая экономика. Основы экономических знаний / С. Меньшиков. – Москва : Международные отношения, 1999. – 400с. – ISBN 5-7133-0963-0
938341
  Стрелец Ирина Александровна Новая экономика: гипотеза или реальность? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 16-23. – Бібліогр.: с. 16-22. – ISSN 0131-2227
938342
  Стрелец И. Новая экономика: гипотеза или реальность? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 16-23. – ISSN 0131-2227
938343
  Россер-мл. Дж.Б. Новая экономическая компративистика: полемические заметки / Дж.Б. Россер-мл., М. Россер // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 43-53. – ISSN 0042-8736
938344
  Щеренко В.А. Новая экономическая политика -- путь построения социализма в СССР. : Автореф... канд.экон.наук: / Щеренко В.А.; М-во культуры СССР.Сарат.экон.ин-т. – Саратов, 1953. – 21л.
938345
  Ленин В.И. Новая экономическая политика / В.И. Ленин. – М-Птгр. – 227с.
938346
  Ленин В.И. Новая экономическая политика / В.И. Ленин. – Л, 1924. – 205с.
938347
   Новая экономическая политика. – Москва, 1974. – 360с.
938348
  Поляков Ю.А. Новая экономическая политика : разраб. и осуществление / Ю.А. Поляков. – Москва, 1982. – 240с.
938349
  Островский В.С. Новая экономическая политика и ее международное значение. : Автореф... Канд.экон.наук: / Островский В.С.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1955. – 18л.
938350
  Валентинов Н. Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина / Н. Валентинов. – Москва, 1991. – 365с.
938351
  Климов Ю.Н. Новая экономическая политика и осуществление ее в промышденности Тверской губернии в 1921-1925 гг. / Ю.Н. Климов, В.А. Смирнов. – Калинин, 1989. – 86с.
938352
  Дарджания Б.Н. Новая экономическая политика Коммунистической партии и ее значение в деле построения социализма в нашей стране : Автореф... канд. ист.наук: / Дарджания Б.Н.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1962. – 46л.
938353
  Гущин Н.Я. Новая экономическая политика Коммунистической партии Советского Союза и ее значение в построении социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гущин Н.Я.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 15л.
938354
  Постников Е.С. Новая экономическая политика: идея, практика, уроки: уч. метод. пособие / Е.С. Постников. – Тверь, 1993. – 49с.
938355
  Валивач Е.Д. Новая экономическая реформа и производительность труда. / Е.Д. Валивач. – Ленинград, 1969. – 40с.
938356
  Каузов В.К. Новая экономическая система планирования и руководства народным хозяйством в ГДР. (Опыт ее осуществления в пром-сти) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Каузов В.К.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1969. – 25л.
938357
   Новая экономическая система.. – Дрезден, 1967. – 48с.
938358
  Руссо Ж. Ж. Новая Элоиза, или письма двух любовников, жителей небольшаго города у подошвы Альпийских гор. – С дозволения С. Петербургскаго Гражданскаго Губернатора. – Санктпетербург : в типографии Ив. Глазунова
Часть третья. – 1804. – 228с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал.XIX ст.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри
938359
  Шейндлин А.Е. Новая энергетика / А.Е. Шейндлин. – М, 1987. – 463с.
938360
  Юдин П. Новая энергетика Китая // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 3. – С. 72-73. – ISSN 2074-6040
938361
  Уайт А.Э. Новая энциклопедия масонства = A new encyclopaedia of freemazonry (ars magna latomorum) and of cognate instituted mysteries: their rites literature and history : (великого искусства каменщиков) и родственных таинств: их ритуалов, литературы и истории / А.Э. Уайт; Пер. с англ.: С.Б.Квиткин, В.В.Кирющенко, М.В.Колопотин (энциклопедия) А.Б.Гузман (Приложение). – Санкт-Петербург : Лань, 2003. – 480с. – ISBN 5-9511-0005-4
938362
  Ржига О.Н. Новая эпоха в исследовании Венеры (Радиолокационная съемка с помощью космических аппаратов "Венера-15" и "Венера-16") / О.Н. Ржига. – Москва : Знание, 1988. – 64 с.
938363
  Анисимов И.И. Новая эпоха всемирной литературы / И.И. Анисимов. – Москва : Советский писатель, 1966. – 688 с., [1] л. портр. : портр. – Библиогр. в примеч.: с. 681-687
938364
   Новая эра в бронировании отелей : компания "Контент Украина" представила рынку свои возможности // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 9-10 [прилож.]
938365
  Месси Гарри Стюарт Уилсон Новая эра в физике / Месси Гарри Стюарт Уилсон. – Москва, 1963. – 326 с.
938366
  Месси Гарри Стюарт Уилсон Новая эра в физике : пер. с англ. / Месси Гарри Стюарт Уилсон : пер. с англ. И.М. Беккермана и Н.А. Колокольцова ; под ред. Я.А. Смородинского. – 2-е изд., испр. – Москва : Атомиздат, 1965. – 309 с.
938367
  Флоринский Т.Д. Новая этнографическая карта Южной Македонии : [Carte etnographique de la Macedoine du sud representant la repartition ethnique a la veille de la guerre des Balkans. 1912. Par J. Ivanov, doc. a l"Universite de Sofia. 1913] : [Рецензия] / Т.Д. Флоринский, проф. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.т. Корчак-Новицкого, 1914. – [2], 8 с.
938368
  Мдивани Г.Д. Новая Югославия / Г.Д. Мдивани. – М, 1946. – 108с.
938369
   Новая Ялта: Празднование 50-летней годовщины Всеобщей декларации прав человека в регионе РБЕС : ПРООН. – Анкара : Тисамат принтинг, 1998. – IY,219с. : ил.
938370
  Долин А.А. Новая японская поэзия / А.А. Долин. – М., 1990. – 309с.
938371
  Шефтелевич Н.С. Новая японская поэзия: Симадзаки Тосон / Н.С. Шефтелевич. – М., 1982. – 166с.
938372
  Блакитний М.М. Новгород-Сіверське духовне училище за матеріалами духовної періодики Чернігівщини (друга половина XIX - початок XX ст.) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 261-262. – ISSN 2218-4805
938373
  Воїнов С. Новгород-Сіверський : 4. Князі Новгород-Сіверські. Ярославна // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 5. – С.18-25
938374
  Воїнов С. Новгород-Сіверський : 3. "Труби трублять в Новгороді" // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 4. – С.17-26
938375
  Воїнов С. Новгород-Сіверський // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С.49-61
938376
  Горенко Лариса Новгород-сіверський осередок кінця XVIII - початку XIX ст. в контексті українознавчих досліджень // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 196-202
938377
   Новгород - Псков : Путеводитель для туристов. – Москва : Профиздат, 1973. – 206с.
938378
  Константинова Т.М. Новгород / Т.М. Константинова. – Новгород, 1958. – 190с.
938379
   Новгород. – Ленинград, 1959. – 10 с.
938380
  Константинова Т.М. Новгород / Т.М. Константинова. – Новгород, 1960. – 38с.
938381
  Кушнир И.И. Новгород / И.И. Кушнир. – Ленинград, 1967. – 132 с.
938382
  Кушнир И.И. Новгород / И.И. Кушнир. – 2-е изд,. перераб. и доп. – Ленинград, 1972. – 168 с.
938383
   Новгород. – Ленинград, 1975. – 43 с.
938384
   Новгород. – Ленинград : Искусство, 1975. – 75, [5] c. : ил. – Список ил.: с. 12-14. – Библиогр. с. 11. – (Памятники древнерусского зодчества)
938385
  Гиппенрейтер В. Новгород / В. Гиппенрейтер, Э. Гордиенко, С. Ямщзиков. – Москва : Планета, 1976. – Расст.для науч.фонда: СФ/1156304
938386
  Каргер М.К. Новгород / М.К. Каргер. – 4-е, доп. – Ленинград, 1980. – 248 с.
938387
   Новгород. – Л., 1984. – 221с.
938388
   Новгород. – Москва, 1991. – 200 с.
938389
  Порфиридов Н.Г. Новгород 1917-1941 воспоминания / Н.Г. Порфиридов. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 255с.
938390
   Новгород в русской литературе.. – Новгород, 1959. – 255с.
938391
   Новгород Великий. – Москва, 1946. – 183 с.
938392
  Каргер М.К. Новгород Великий / М.К. Каргер. – Москва, 1946. – 183 с.
938393
  Каргер М.К. Новгород Великий / М.К. Каргер. – Ленинград ; Москва, 1961. – 310 с.
938394
  Каргер М.К. Новгород Великий / М.К. Каргер. – 2-е, доп. – Ленинград ; Москва, 1966. – 310 с.
938395
  Лихачев Д.С. Новгород Великий. Очерк истории культуры Новгорода XI-XVII в. / Д.С. Лихачев. – Л., 1945. – 104с.
938396
  Бернадский В.Н. Новгород и Новгородская земля в 15 веке / В.Н. Бернадский ; АН СССР, Ин-т истории, Ленинградское отд-ние. – Москва ; Ленинград : [б. и.], 1961. – 396 с. : 1 портр.
938397
  Бернадский В.Н. Новгород и Новгородская земля в 15 веке. : Автореф... Доктора ист.наук: / Бернадский В.Н.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 19л.
938398
   Новгород сам в себе / [Соч. Василия Пассека] // Исследования в области русской истории / В.В. Пассек. – Москва : Изд. Имп. О-ва истории и древностей росс. при Моск. ун-те, 1870. – 187 с.
938399
  Засурцев П.И. Новгород, открытый археологами / П.И. Засурцев. – Москва, 1967. – 207с.
938400
   Новгород.. – Л,, 1966. – 136с.
938401
   Новгород.. – Л., 1967. – 147с.
938402
   Новгород.. – Л., 1981. – 186с.
938403
   Новгород. К 1100-летию города. – Москва : Наука, 1964. – 314с.
938404
   Новгород. Памятники архитектуры ХI-XVII веков. – Ленинград : Аврора, 1975
938405
   Новгород: Памятник тысячелетию России.. – Л., 1983. – 63с.
938406
   Новгород: Путеводитель. – Л., 1979. – 149с.
938407
   Новгород: Путеводитель.. – 3-е изд., испр. и доп. – Л., 1975. – 111с.
938408
  Гапеев С. Новгородсіверський державний історико-культурний заповідник / С. Гапеев. – Харків, 1931. – 44 с.
938409
  Гормин В.В. Новгородская Грановитая палата : (Путеводитель по выставке изделий русского декоративно-прикладного искусства) / В.В. Гормин. – Новгород : Новгородская правда, 1964. – 32 с.
938410
  Истомина Э.Г. Новгородская губерния во второй половине XVIII в. (опыт ист.-геогр. исследования) : Автореф... канд. ист.наук: 579 / Истомина Э.Г.; Москов. гос. ист.-архивный ин-тут. – М., 1969. – 22л. – Бібліогр.:с.22
938411
  Дегтярев А.Я. и др. Новгородская деревня в реформе 1861 года / А.Я. и др. Дегтярев. – Ленинград, 1989. – 198с.
938412
   Новгородская и псковская судные грамоты : тексты с предисловием и кратким обьяснительным словарем сост. канд. прав А.Б. Гинцбургом. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. Л. Бергмана, 1888. – 41 с.
938413
  Лазарев В.Н. Новгородская иконопись / В.Н. Лазарев. – Москва, 1969. – 200с.
938414
  Лазарев В.Н. Новгородская иконопись / В.Н. Лазарев. – Москва, 1976. – 204с.
938415
  Лазарев В.Н. Новгородская иконопись / В.Н. Лазарев. – Москва, 1981. – 200 с.
938416
   Новгородская кабальная книга 7106 (1597) года. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1894. – [4], 62 с. – Экз. без ориг. обл.
938417
   Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов.. – М.Л., 1950. – 643с.
938418
  Янин В.Л. Новгородская феодальная вотчина. / В.Л. Янин. – М., 1981. – 296с.
938419
   Новгородская харатейная летопись.. – М., 1964. – 344с.
938420
  Лазарев В.Н. Новгородская школа и Северные письма / В.Н. Лазарев. – Москва, 1983. – 66с.
938421
  Янин В.Л. Новгородские акты XII-XV в. / В.Л. Янин. – М., 1991. – 384с.
938422
  Черепнин Л.В. Новгородские берестяные грамоты как исторический источник. / Л.В. Черепнин. – М., 1969. – 440с.
938423
  Жуковская Л.П. Новгородские берестяные грамоты. / Л.П. Жуковская. – М., 1959. – 128с.
938424
   Новгородские былины. – Москва : Наука, 1978. – 456с. – (Литературные памятники)
938425
  Полянский М. Новгородские вислые печати княжие, владычные, посадничьи, наместничьи "воевод и тысяцких" / М. Полянский, 1903. – 35с.
938426
  Арциховский А.В. Новгородские грамоты на бересте : (из раскопок 1951 г.) / А.В. Арциховский, М.Н. Тихомиров ; Академия наук СССР, Ин-т истории материальной культуры. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1953. – 68 с. : 15 л. ил., черт.


  Содерж.: М.Н. Тихомиров. Грамоты и надписи. - А.В. Арциховский. Стратиграфическая датировка грамот и надписей
938427
  Арциховский А.В. Новгородские грамоты на бересте : (из раскопок 1952 г.) / А.В. Арциховский ; АН СССР, Ин-т истории материальной культуры. – Москва : Изд-во АН СССР, 1954. – 92 с. : ил.; XIII табл.
938428
  Арциховский А.В. Новгородские грамоты на бересте : (из раскопок 1953-1954 гг.) / А.В. Арциховский, В.И. Борковский ; АН СССР.Ин-т истории материальной культуры, Ин-т языкознания. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 154, [5] с. : ил.; XIII табл.
938429
  Арциховский А.В. Новгородские грамоты на бересте : (из раскопок 1955 г.) / А.В. Арциховский, В.И. Борковский ; АН СССР, Ин-т истории материальной культуры, Ин-т языкознания. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 152 с. : вкл. ил.
938430
  Арциховский А.В. Новгородские грамоты на бересте : (из раскопок 1956-1957 гг.) / А.В. Арциховский, В.И. Борковский ; АН СССР, Ин-т археологии, Ин-т языкознания. – Москва : АН СССР, 1963. – 328 с.
938431
  Арциховский А.В. Новгородские грамоты на бересте : (из раскопок 1958-1961 гг.) / А.В. Арциховский ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : АН СССР, 1963. – 119 с.
938432
  Арциховский А.В. Новгородские грамоты на бересте : (из раскопок 1962-1976 гг.) / А.В. Арциховский , В.Л. Янин ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1978. – 192 с. : ил., 1 л. схем.
938433
  Янин В.Л. Новгородские грамоты на бересте. / В.Л. Янин, А.А. Зализняк. – М., 1986. – 309с.
938434
  Гаршин Е. Новгородские древности : археологический эскиз / Е. Гаршин. – Изд. 3-е испр. и доп. – С.-Петербург : Типография А.С. Суворина, 1890. – 28 с.
938435
  Колчин Б.А. Новгородские древности. Деревянные изделия // Археология СССР : свод археологических источников : Е1-55 : новгородские древности / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Москва : Наука, 1968. – Е1-55 : Деревянные изделия / Б.А. Колчин. – С. 1-184, илл.
938436
  Передольский В.С. Новгородские древности. Записка для местных изысканий / В.С. Передольский. – Новгород : Губернская Типография, 1898. – LX, 732 с.
938437
  Колчин Б.А. Новгородские древности. Резное дерево // Археология СССР : Свод археологических источников : Е1-55 : новгородские древности / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Москва : Наука, 1971. – Е1-55 : Резное дерево / Б.А. Колчин. – С. 1-59, 48 табл.
938438
   Новгородские записные кабальные книги 100-104 и 111 годов.. – М.Л., 1938. – 444с.
938439
   Новгородские кабальные книги 7108 (1599-1600) года. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1894. – IV, 88 с. – Экз. без ориг. обл.
938440
   Новгородские летописи : (Так названныя Новгородская вторая и Новгородская третья летописи). – Санкт-Петербург : Изд. Археографической комиссии ; Тип. имп Акад.. наук, 1879. – XXIV, 488, 113, [2] с. – Экз. в разных тип. переплетах. - Экз. № 14162 деф., без обл. и отстутств. с. 105-113
938441
  Азбелев С.Н. Новгородские летописи XVII века / С.Н. Азбелев ; Акад. наук СССР, Ин-т русской литературы (Пушкинский дом), Новгор. ист.-архит. музей-заповедник. – Новгород : [б. и.], 1960. – 295 с., 2 л. схем. : ил., схем.
938442
  Абрамович Г.В. Новгородские переписи конца 15 и 16 вв. и их место во внутренней политике русского централизованного государства : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Абрамович Г.В. ; Ленингр. отд.-ние Ин-т. истории АН СССР. – Ленинград, 1964. – 22 с.
938443
   Новгородские Писцовые книги в статистической обработке / Стат. семинарий Петрогр. высш. жен. курсов. – Петроград : Тип. ""Экономия
Ч. 1 : Погосты и деревни Шелонской пятины по письму 1498-1501 гг. : Табличный материал с предисл. и "Статистическими итогами" проф. А.А. Кауфмана. – 1915. – [5], 52, 129 с.


  Кауфман, Александр Аркадьевич $d 1864-1919
938444
   Новгородские писцовые книги, изданные Археографическою комиссиею : в 6 т. / [ред. Павел Савваитов]. – 1859-1910. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и комп.
Т. 1 : Переписная оброчная книга деревской пятины, около 1495 года. 1 половина. – 1859. – IV с., 906 стб., 2 л. факс.
938445
   Новгородские писцовые книги, изданные Императорскою Археографическою комиссиею : в 6 т. / [ред. Павел Савваитов]. – [Приготовлен к печати С.К. Богоявленским] ; 1859-1910. – Санкт-Петербург : Сенат. тип.
Т. 5 : Книги Шелонской пятины : I. Около 1498 г., II. 1498 г., III. 1499-1551 гг., IV. 1571 г., V. 1576 г. – 1905. – [9] с., 696 стб. – Экз. деф., у с. 693-696 только половина стр.


  На тит. л. печать-фам.: А.М. Андрияшев
938446
  Янин В.Л. Новгородские посадники. / В.Л. Янин. – М., 1962. – 389с.
938447
  Селин А.А. Новгородские приказы в 1611-1617 годах // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 6. – С. 52-61. – ISSN 0869-5687
938448
  Серова М. Новгородские сказки. / М. Серова. – Л-М, 1924. – 79с.
938449
  Седов В.В. Новгородские сопки // Археология СССР : свод археологических источников : Е1-8 / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Москва : Наука, 1970. – Е1-8 : Новгородские сопки / В.В. Седов. – С. 1-57
938450
  Гурлянд И.Я. Новгородские ямские книги 1586-1631 / И.Я. Гурлянд, прив.-доц. Демид. юрид. лицея. – Ярославль : Тип. Губернского правл., 1900. – [2], IV, XVI, 339 с.


  На тит. л. дарственная надпись: Фортинскому от автора
938451
   Новгородский вклад в поэзию Некрасова.. – Новгород, 1961. – 54 с.
938452
  Гневушев А.М. Новгородский дворцовый приказ в XVII веке : (Краткий очерк деятельности Приказа и документы) / А.М. Гневушев. – Москва : Русская печатня. – [2], II, XXXVI, 162 с.
938453
  Греков Б.Д. Новгородский дом святой Софии : (опыт изучения организации и внутренних отношений крупной церковной вотчины) / Б.Д. Греков. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова
Ч. 1. – 1914. – XIV, 544, 129 с., табл.
938454
  Константинова Т.М. Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник / Т.М. Константинова. – Новгород, 1962. – 84 с.
938455
   Новгородский историко-архитектурный музей заповедник.. – Л., 1966. – 88с.
938456
   Новгородский исторический сборник. – Ленинград
№ 1(11). – 1982
938457
   Новгородский край : Материалы науч. конф."Новгород древний - Новгород социал.". – Л., 1984. – 270с.
938458
  Алешковский М.Х. Новгородский кремль : путеводитель / Алешковский М.Х., Воробье А.В. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ленинград : Лениздат, 1972. – 79 с. : ил. – (Туристу о Новгороде)
938459
  Рождественская Л.А. Новгородский кремль / Л.А. Рождественская. – Ленинград, 1980. – 183 с.
938460
  Семенов А.И. Новгородский Кремль / А.И. Семенов. – Новгород, 1960. – 20 с.
938461
  Семенов А.И. Новгородский Кремль / А.И. Семенов. – Новгород, 1964. – 56 с.
938462
  Кириков Б.М. Новгородский Кремль / Б.М. Кириков. – Ленинград, 1975. – 53 с.
938463
   Новгородский музей древнего и нового русского искусства. – Москва, 1974. – 56с.
938464
   Новгородский музей.. – Новгород, 1955. – 52с.
938465
   Новгородский сборник 50 лет раскопок Новгорода.. – М., 1982. – 336с.
938466
  Семенов А.И. Новгородский Софийский собор -- исторический памятник XI века / А.И. Семенов. – Новгород, 1958. – 58 с.
938467
  Строков А. Новгородский Софийский собор ХІ века / А. Строков. – Новгород, 1940. – 15 с.
938468
  Архимандрит Сергий (Тихомиров) Новгородский уезд Вотской пятины по писцовой книге 1500 года : Ист.-экон. очерк / Архимандрит Сергий (Тихомиров). – Москва : Унив. тип., 1900. – [2], 119 с. – Из "Чтений в О-ве истории и древностей рос. при Моск. ун-те" за 1899 г.
938469
  Андреев Василий Федорович Новгородский частный акт XII - XV вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Андреев Василий Федорович; АН СССР. Ленингр. отд. ин-та ист. СССР. – Л., 1980. – 17л.
938470
  Коровников И.Т. Новгородско-Лужская операция / И.Т. Коровников. – М, 1960. – 178с.
938471
  Носов Е.Н. Новгородское (Рюриково) городище / Е.Н. Носов. – Ленинград, 1990. – 211 с.
938472
  Азбелев С.Н. Новгородское летописание XVII века. (Новгор. Уваровская леопись, Новгор. третья, Новгор. Забелинская и Новгор. Погодинская летописи) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Азбелев С.Н. ; Акад. наук СССР, Ин-т русской литературы (Пушкинский дом). – Ленинград, 1958. – 23 с.
938473
  Демиденко Г.Г. Новгородцев Павло Іванович // Державні політичні та громадські діячі України: політичні портрети : Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів I-IV акредитації / За заг. ред. М.І. Панова; Авт.кол.: В.І.Астахова, К.В.Астахова, Є.О.Бондарєв та ін. – Київ : ІнЮре, 2002. – Кн.1. – С. 247-250. – ISBN 966-8088-02-6
938474
  Азбелев Сергей Новгородцы на Куликовом поле // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал :. спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 9 : Великий Новгород - Родина России. – С. 37-40. – ISSN 0235-7089
938475
  Щепкин В.Н. Новгороские надписи graffiti. – Москва : Т-во тип. А.И.Мамонтова, 1902. – 23 с., 9 л. ил.
938476
  Задорожна Л.М. Нове-давнє дійство : українська драматургія кінця XVIII - 60-х років XIX століття : монографія / Л.М. Задорожна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 371, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-933-026-0
938477
  Задорожна Л.М. Нове-давнє дійство: українська драматургія кінця XVIII - 60-х років XIX століття : монографія / Л.М. Задорожня. – Київ : Логос, 2018. – 374, [1] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7446-21-6


  В пр. № 1719918 напис: Бібліотеці Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Автор. Підпис. 27.09.2018.
938478
  Козанкевич Лариса Олексіївна Нове - інколи просто забуте старе // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 273-276. – ISSN 1562-0905
938479
  Шуткевич О. Нове "обличчя" Коцюбинського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 15 травня (№ 83). – С. 6


  У Вінниці готують до реставрації літературно-меморіальний музей-садибу видатного письменника.
938480
  Клочков В. Нове vs. старе: кругообіг судових реформ в Україні // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 листопада (№ 22)
938481
  Пастух Н. Нове авторитетне видання дослідників міфології та фольклору // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2012. – № 2 (104), березень - квітень. – C. 361-366. – ISSN 1028-5091
938482
  Іларіон Нове академічне видання творів Григорія Сковороди : критичні замітки // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, ч. 12 (108). – С. 12-18
938483
  Скрипнюк О. Нове академічне слово у сучасній вітчизняній конституційно-правовій науці та освіті // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 290-291. – ISSN 0132-1331
938484
  Прокопов Д. Нове актуальне дослідження системних основ наукового аналізу політики // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2011. – № 24 (309). – С. 15-16
938485
  Гаращук В. Нове антикорупційне законодавство України: переваги та недоліки / В. Гаращук, А. Мухатаєв // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 1 (60). – С. 241-246. – ISSN 1993-0909
938486
  Панасюк Г. Нове археологічне видання // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 7 вересня (№ 36). – С. 14. – ISSN 2519-4429


  Монографія Вікторії Котенко "Історія української археологічної керамології (1918 - 1953).
938487
  Палієнко М.Г. Нове архівне мислення: внесок професора Ярослава Калакури у розвиток українського архівознавства // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 277-290. – ISSN 0320-9466
938488
  Кредісов А. Нове бачення міжнародної трудової міграції : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 83-84. – ISSN 0131-775Х
938489
  Бориславська М.В. Нове бачення суб"єктів сімейних правовідносин // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 1 (73). – С. 98-116. – ISSN 2078-9165
938490
  Титаренко Т. Нове бачення феномену людини і суспільства // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 1. – С. 80-81. – ISSN 1682-2366
938491
  Ворожбит О.. Нове бачення. Як унаслідок пандемії змінюється філософія роботи світових компаній // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 28 (660), 10-16.07.2020. – С. 30-31. – ISSN 1996-1561
938492
   Нове в діагностиці щитовидки // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  Науковці кафедри медичної радіофізики радіофізичного факультету розробили спосіб діагностики щитовидної залози. Методика базується на аналізі розсіювання ультразвукових хвиль.
938493
  Виноградова М.В. Нове в дослідженні міської садиби на Андріївському узвозі, 13 у Києві // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2016. – Вип. 30. – C. 54-63. – ISSN 2078-0133
938494
  Дорофієнко І. Нове в дослідженні Софійського собору в Києві / І. Дорофієнко, В. Отченашко // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 1 : Архітектура,образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С.17-20. – ISSN 1728-6875
938495
  Тишков В. Нове в дослідженнях Інституту етнології та антропології ім. М. М. Миклухи-Маклая РАН / В. Тишков, О. Півнєва // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 6-14. – ISSN 0130-6936
938496
  Гольдштейн Е.С. Нове в житловому законодавстві. / Е.С. Гольдштейн, В.М. Охрименко. – К., 1938. – 84с.
938497
  Карпенко Д.О. Нове в закондавстві України про працю / Д.О. Карпенко. – К., 1991. – 48с.
938498
  Дроб"язко В. Нове в законодавстві України про авторське право і суміжні права // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 8. – С.49-53. – ISBN 966-667-078-Х
938499
  Дьомін Ю. Нове в законодавстві щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 4 (16). – С. 90-94
938500
  Гупало П.І. Нове в керуванні життям рослин / П.І. Гупало. – Київ, 1956. – 36с.
938501
  Краслянський А.А. Нове в колгоспному селі / А.А. Краслянський. – Київ, 1983. – 103с.
938502
  Маланчук В.А. Нове в культурі й побуті когоспного селянства / В.А. Маланчук. – К., 1970. – 220с.
938503
   Нове в лекційній пропаганді.. – К., 1963. – 56с.
938504
  Онкович Г. Нове в медіаосвіті: вікідидактика / Г. Онкович, А. Онкович // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 249-260


  Вікіпедія – глобальна, вільна і багатомовна Інтернет-енциклопедія, найстаріший і найбільший проект Фонду Вікімедіа. Швидкий процес його розвитку триває по всьому світу, що привело до появи нових понять, термінів. Освітня програма Вікіпедії є ...
938505
  Криницька М. Нове в методах досліджень з виявлення перспективних покладів бурштину // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 46-48. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  На прикладі локальної площі досліджено умови залягання покладів бурштину. Доповнено методику вивчення територій, перспективних на виявлення промислових покладів бурштину. On the example of local area researched conditions of bedding of amber deposits. ...
938506
  Шашкін І.Ю. Нове в мові української газети періоду розгорнутого будівництва комунізму. / І.Ю. Шашкін. – Х., 1965. – 92с.
938507
  Шашкін І.Ю. Нове в мові української газети періоду розгорнутого будівництва комунізму. / І.Ю. Шашкін. – Дніпропетровськ, 1970. – 152с.
938508
   Нове в оподаткуванні. – Київ : Компас, 1998. – 68с
938509
  Смовж А.К. Нове в оптоелектронному приладобудуванні / А.К. Смовж. – Київ, 1981. – 48 с.
938510
  Гаврилюк Ю. Нове в польсько-українських відносинах // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 480, лютий : лютий. – С. 14-18
938511
  Золотар В.А. Нове в правовому регулюванні житлових відносин // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 24-29. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье рассматриваются новые правовые нормы, содержащиеся в Основах жилищного законодательства Союза ССР и союзных республик, принятые Верховным Советом СССР 24 июня 1981 г.
938512
  Гончаренко В. Нове в публічному господарському праві: позачергові перевірки ДПА без повідомлення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 7 (97). – С. 84-86
938513
  Позняк Е.В. Нове в регулюванні відносин із здійснення громадської екологічної експертизи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 142-144. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз змін та доповнень до чинного законодавства, що регулює питання організації та проведення громадської екологічної експертизи в сучасних умовах розвитку права екологічної безпеки України. У результаті виявлення позитивних і негативних ...
938514
  Гуменюк Б.І. Нове в роботі посла в кінці 90-х років і на початку нового десятиліття / Б.І. Гуменюк, О.В. Щерба // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 7-25. – ISBN 966-7196-06-2
938515
  Лазебник Ю. Нове в розвитку радянської преси : Дис... канд. філол.наук: / Лазебник Ю.;. – К., 1960. – 188л.
938516
  Лазебник Ю.А. Нове в розвитку радянської преси / Ю.А. Лазебник. – К., 1960. – 188 с.
938517
  Кизя Л.Є. Нове в стародавньому Китаї / Л.Є. Кизя. – К., 1956. – 136с.
938518
  Боцян Ц.В. Нове в статутах сільськогосподарських артілей / Ц.В. Боцян. – Київ, 1958. – 64с.
938519
  Кір"ян Т. Нове в теорії, методології та практиці людського капіталу / Т. Кір"ян, Ю. Куліков // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 26-31. – Бібліогр.: с. 27-29
938520
  Муравйова В. Нове в УДК: зміни та доповнення у головному файлі MRF 12 / В. Муравйова, В. Солодовнік // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (271), лютий. – С. 31-33. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто зміни та доповнення у головному довідковому файлі УДК MRF 12.
938521
  Ляшенко І.Ф. Нове в українській радянській музиці / І.Ф. Ляшенко. – Київ, 1966. – 44с.
938522
  Русанівський В.М. Нове в українському правописі / В.М. Русанівський. – Київ, 1962. – 38с.
938523
   Нове в умовах прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 2 червня (№ 21). – С. 4 : фото. – ISSN 2219-5793


  Нещодавно у Казимирівському палаці Варшавського університету (Республіка Польща) відбулася офіційна зустріч Конференції ректорів академічних шкіл Польщі та Спілки ректорів вищих навчальних закладів України. Угоду про співробітництво підписали президент ...
938524
   Нове в університетському сайтобудуванні // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 7


  Співробітники факультету кібернетики разом із студентами-старшокурсниками (керівник проекту - А. Яресько) вирішили застосувати технологію "живого" веб-зображення в університетських сайтах.
938525
  Алоні Н. Нове вбрання для товариша короля / трагікомедія у трьох діях // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6 (1085/1086)/7/8 (1087/1088). – С. 230-261. – ISSN 0320-8370
938526
  Лосієвський І.Я. Нове видання архівних документів з генеалогії та історії дворянських родів Слобожанщини // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – C. 221-222. – ISSN 0320-9466
938527
  Бездрабко В. Нове видання документів як історіографічне джерело з історії освіти в Угорщині // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 4. – С. 255-258. – ISBN 966-625-040-3


  "Результатом багаторічної археографічної діяльності колективу науковців бібліотеки Будапештського університету під керівництвом д-ра Ласло Сьогі стала поява у 1995 р. збірника документів присвячених історії університетів в Угорщині епохи середнтовіччя."
938528
  Туренко В. Нове видання досократичних фрагментів: матеріали Геркуланумських папірусів // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2022. – Т. 41, № 2. – С. 166-176. – ISSN 2075-6461
938529
  Дзера О.В. Нове видання з адвокатури України // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 8 (46). – С. 63-64.


  Рецензія на книгу: Адвокатура України: навчальний посібник: У 2 кн. / За ред. доктора юридичних наук, професора С.Я. Фурси. - К.: КНТ, 2007. - (Серія "Процесуальні науки").
938530
  Луковська О. Нове видання з архівної спадщини // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (331), квітень - червень. – С. 190-194. – ISSN 0320-9466


  Кара-Васильєва Т. Тонкі струни серця. Київ: Видавництво "Тропеа", 2022. 64 с., іл.
938531
  Палієнко М.Г. Нове видання з історії української еміграції // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – C. 265-268. – ISSN 0320-9466


  Рец. на кн.: Українська політична еміграція 1919 - 1945: документи і матеріали / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, ЦДАГО України; кол. упоряд.: В.С. Созицький (кер), О.В. Бажан, С.І. Власенко, А.В. Кентій. - К.: ...
938532
  Лось В.Е. Нове видання з історії Унійної Церкви в Україні // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Н.М. Зубкова, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 23. – С. 314-323. – ISBN 978-966-02-9036-5. – ISSN 2222-4203


  Рецензія на: Вікторія Білик, Оксана Карліна. Жива спільнота в імперському світі: Луцька греко-унійна єпархія кінця XVIII - першої третини ХІХ ст. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2018. 304 с..
938533
  Слободяник М. Нове видання з управлінського документознавства : [рецензія] // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 39-40
938534
  Войцехівська І. Нове видання з урбаністики України / І. Войцехівська, Н. Коломієць // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 52. – C. 111-116. – ISSN 2309-9356
938535
  Роман М. Нове видання Михайла Наєнка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (627). – С. 62-. – ISSN 0130-5263
938536
  Рожнов М. Нове видання національного стандарту ДСТУ ISO 7504 "Аналіз газів. Словник термінів" / М. Рожнов, О. Левбарг // Проблеми української термінології : зб. наук. праць учасників XV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2018", м. Львів, 4-6 жовт. 2018 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: І. Фаріон (голов. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 38-41. – (Термінографічна серія "СловоСвіт"). – ISBN 978-966-941-210-2


  "Розроблено національний стандарт ДСТУ ISO 7504:2018 «Аналіз газів. Словник» термінів, що є ідентичний міжнародному стандарту ISO 7504:2015 Gas analysis – Vocabulary. Стандарт набирає чинності 1 січня 2019 року та замінить ДСТУ ISO 7504-2003, який було ...
938537
  Антонович М. Нове видання поезій Юрія Липи // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 210/211, липень/серпень : липень/серпень. – С. 18-20
938538
  Наумова Н. Нове видання Тараса Шевченка у Франції // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 11 лютого (№ 5). – С. 5


  Тема "Шевченко у Франції" багатоаспектна і включає такі підтеми, як проникнення поезії Шевченка у Францію, історія ознайомлення з постаттю українського поета французької літературної критики, переклади його поезій французькою мовою, їх аналіз та ...
938539
  Костів К. Нове видання української Біблії // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, ч. 12 (108). – С. 1-6
938540
  Щербина В. Нове визначення поняття функцій трудового права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 36-39
938541
  Десятерик Д. Нове втілення для Гарета Джонса // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7 грудня (№ 221). – С. 6


  Відомий актор Джек Рейнор зіграє головну роль у художньому фільмі про валійського журналіста, який першим на Заході розповів про Голодомор в Україні.
938542
  Каширкина А.А. Нове границы соотношения международного и национального права как результат сотрудничества государств по противодействию терроризму / А.А. Каширкина, А.Н. Морозов // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 1 (288). – С. 143-153. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
938543
   Нове державницьке воскресіння України : до 90-річчя проголошення УНР / МОНУ ; Ін-т історії України НАНУ ; Ін-т української археографії та джерелознавства НАНУ ім. М. Грушевського ; КНУТШ ; Київський міжнародний університет ; [ ред.кол. : Смолій В.А. та ін. ]. – Київ : КиМУ, 2008. – 680 с.
938544
  Кононенко В. Нове джерело інформації про бібліографічні ресурси України / В. Кононенко, І. Ігнатецька // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 1 (47). – С. 32-34
938545
  Кононенко В. Нове джерело інформації про бібліографічні ресурси України / Валентина Кононенко, Ірина Ігнатецька // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 8 (169). – С. 15-16. – ISSN 2076-9326
938546
  Згурець С. Нове дихання для ЗРК / С. Згурець, В. Бадрак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 2 жовтня (№ 179). – С. 4-5


  Переозброєння Ефіопії як класика створення української зброї.
938547
   Нове для здоров"я і настрою. Угорщина : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 72-74
938548
  Тимошенко Л. Нове дослідження Берестейської унії // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 5. – С.166-174. – ISSN 0869-3595
938549
  Легун Ю.В. Нове дослідження з історії архівної справи на Хмельниччині (1922 - 2017) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 1 (312), січень - лютий. – С. 258-261. – ISSN 0320-9466
938550
  Мордвінцев В. Нове дослідження з історії українсько-російських відносин у другій половині ХVІІ ст. : історична література // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова : до 15-річчя кафедри історії України Інституту історичної освіти. – Київ, 2007. – Серія 6 : Історичні науки, вип. 4
938551
  Гусєв Віктор Нове дослідження з історії Української Держави П.П. Скоропадського // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – С. 123-125


  Рецензія доктора історичних наук, проф. КНУ ім. Тараса Шевченка В. Гусєва на книгу Жванко Л.М. Соціальні виміри Української Держави (квітень-грудень 1918 р. ).- Х: Прапор, 2007.- 224 с.
938552
  Реєнт О.П. Нове дослідження з проблем регіональної історії // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 3/4 (308/309), травень - серпень. – С. 216-219. – ISSN 0320-9466


  Навчальний посібник В.М. Мельниченка "Черкащина в добу Української революції 1917 - 1921 рр."
938553
  Папакін Г.В. Нове дослідження з теорії та історії української археології // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 4 (315), липень - серпень. – С. 212-216. – ISSN 0320-9466
938554
  Кара-Васильєва Нове дослідження мистецтва бароко // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 137-151
938555
  Куковальська Н. Нове дослідження поховання з саркофага Ярослава Мудрого в Софії Київський / Н. Куковальська, І. Марголіна, Н. Нікітенко // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ, 2011. – [Вип. 1] : Збірка статей на пошану доктора історичних наук професора Надії Миколаївни Нікітенко. – С. 72-85. – ISBN 978-966-02-6215-7
938556
  Навальна М. Нове дослідження про лексику української мови XVI-XVII ст. // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 155-158. – ISSN 1682-3540
938557
  Мовна У. Нове дослідження про творців народного мистецтва з Яремчанщини // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 2 (128), березень - квітень. – С. 478-478. – ISSN 1028-5091


  Книга прикарпатського краєзнавця Світлани Флис "Гуцульський дивосвіт".
938558
  Носік В. Нове дослідження проблем теорії аграрного права України / В. Носік, Т. Коваленко // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 9. – С. 132-133. – ISSN 0132-1331


  Рецензія на книгу: Уркевич В.Ю. Проблеми теорії аграрних правовідносин: Монографія. - Х.: Харків юридичний, 2007. - 496 с.
938559
  Даниленко Л. Нове дослідження сучасного паремійного мінімуму чеської мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 42-45. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Шляхом анкетування за методикою Г. Перм"якова досліджено сучасний паремійний мінімум чеської мови. Схарактеризовано мету експерименту та його учасників, структуру анкети, параметри оцінювання відповідей. Отримані дані порівнюються з висновками щодо ...
938560
  Астрелін І.М. Нове досягнення хіміків ХТФ - мономолекулярний вуглеводневий діод // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 102-103. – ISBN 978-966-622-690-0
938561
  Стефанчук Р.О. Нове енциклопедичне дослідження в галузі приватного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 338-339
938562
  Дарманський П.Ф. Нове життя - нові обряди / П.Ф. Дарманський. – Київ, 1984. – 87с.
938563
  Миронович М. Нове життя / М. Миронович. – К., 1940. – 64с.
938564
  Памук Орхан Нове життя : роман / Закінчення. Поч. в № 1, 2, 2010 р. // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 3. – С. 29-96
938565
  Гринда Лариса Нове життя "Живої газети" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 47. – ISSN 0130-5212
938566
   Нове життя вантажної митної декларації // Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 2-29.
938567
  Якель Р. Нове життя Вишневецького палацу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 28 листопада - 4 грудня (№ 46). – С. 16


  Окрасою і перлиною давнього містечка Вишневця, що розкинулося на берегах річки Гнізни, є розкішний палац — пам"ятка архітектури національного значення. Нещодавно Національний заповідник "Замки Тернопілля" став одним з переможців у конкурсі проектів, ...
938568
   Нове життя для "інвестнянь"? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 травня (№ 17/18). – С. 4. – ISSN 1992-9277


  Влада вирішила перезапустити програму з підтримки значних інвестицій.
938569
  Гамянын В.І. Нове життя китайського саньвень (до 100-річчя з дня народження і 50-річчя з дня смерті Чжу Цзиціна) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 1998. – № 3/4. – С. 138-145
938570
   Нове життя рейсу Харків - Баку // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 24
938571
  Кислюк Л. Нове життя репресованих словників // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 2 (10). – С. 80. – ISSN 1819-7329
938572
  Овчаренко Ф.Д. Нове життя силікатів / Ф.Д. Овчаренко. – Київ, 1983. – 47с.
938573
  Пошедін О.І. Нове життя Спільної політики безпеки та оборони Європейського Союзу: орієнтири для України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 48-54. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (85)). – ISSN 2310-2837
938574
  Томіленко Л. Нове життя старих слів, або семантичні зміни у структурі сучасної української лексики // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 6 (711). – С. 29-34. – ISSN 0130-5263
938575
  Козловський Роман Нове життя старої круїзної лінії // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 32-34 : фото. – ISSN 1998-8044
938576
  Прокопенко М. Нове життя торбана // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15 січня (№ 4/5). – С. 32


  Ентузіаст із Києва відроджує музичний інструмент епохи бароко, на якому грала козацька старшина.
938577
  Чапленко В. Нове з"ясування назви "козак" // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1974. – Рік 11, ч. 1 (27), січень-березень. – С. 31-32
938578
  Луцик О. Нове законодавство - нові методи роботи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.44-50


  Зміни в Кримінально - процесуальному кодексі
938579
  Проценко О. Нове законодавство в сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Проблеми застосування // Юридична газета. – Київ, 2013. – 1 жовтня (№ 40). – С. 41-42
938580
   Нове законодавство і роль громадськості в боротьбі з злочинністю.. – К., 1961. – 127с.
938581
  Анджієвський В.С. Нове законодавство про адміністративні правопорушення / В.С. Анджієвський, І.А. Тимченко. – Київ : Політвидав України, 1987. – 107, [3] с. – Бібліогр.: с. 109
938582
  Сусло Д.С. Нове законодавство про боротьбу з дрібними розкраданнями державного або громадського майна : (до десятиріччя дії) / Д.С. Сусло, С.В. Репа // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 59-62. – (Юридичні науки ; Вип. 25)


  В статье изложены новые положения об уголовной ответственности за мелкое хищение государственного и общественного имущества, прокомментирован новый порядок уголовного судопроизводства по таким делам. Дана сравнительная характеристика ранее ...
938583
  Підопригора О.А. Нове законодавство про винахідництво та раціоналізацію / О.А. Підопригора. – К, 1975. – 98с.
938584
  Заворотько П.П. Нове законодавство про порядок виконання судових рішень // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 100. – (Серія права ; № 6)
938585
  Павшукова О.Г. Нове законодавство про працю / О.Г. Павшукова. – К, 1972. – 48с.
938586
  Москальчук К. Нове законодавство про службу в органах місцевого самоврядування // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 1. – С. 52-57. – ISSN 1561-4999
938587
   Нове законодавство України. – Киев
1. – 1992. – 151 с.
938588
   Нове законодавство України про працю. – Київ, 1991. – 128с.
938589
   Нове законодавство України.. – К.
2. – 1992. – 158с.
938590
   Нове законодавство України.. – К.
3. – 1992. – 186с.
938591
  Кравченко О. Нове звучання сакрального малярства // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 233-236. – ISSN 08-68-4790-1


  Про Ольгу Кравченко - художницю, іконописця.
938592
  Будзан Б. Нове знайомство із давнім знайомим // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30-31 березня (№ 56/57)


  Про книжку Богдана Гаврилишина "Залишаюсь українцем".
938593
  Габович О. Нове знання як передумова входження до наукової еліти / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 112-114. – ISBN 978-966-518-698-4
938594
  Мушинка М. Нове ім"я в українській літературі // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2003. – Рік вид. 51, № 1. – С. 78-93


  З приводу двох видань повісті-есе Івана Голубовського про художника Олексу Новаківського.
938595
  Панченко Ю. Нове ім"я для НАТО та ЄС: на які поступки й заради чого пішла Македонія? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 22-28 червня (№ 25). – С. 9. – ISSN 1992-9277
938596
  Бірюков О.М. Нове історико-правове дослідження // Юриспруденція: теорія і практика / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004. – № 1. – С. 62-63
938597
   Нове керівництво для авторів // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 1 (32). – С. 168-175. – ISSN 2310-9769


  Це Керівництво розроблене відповідно до вимог для рецензованих періодичних видань, з урахуванням рекомендацій щодо підготовки матеріалів для їх індексації міжнародними науко-метричними і бібліометричними базами даних.
938598
   Нове керівництво Методичного центру української мови КІУСу // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2013. – Рік 83, 5 вересня (число 34). – С. 11


  Канадський Інститут Українських Студій (КІУС) повідомляє про призначення нового діючого директора Методичного центру української мови (МЦУМ) Альбертського університету.
938599
  Івашин Д. Нове коло // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 38 (670), 18-24.09.2020. – С. 22-24. – ISSN 1996-1561


  Як Росія повторює український сценарій гібридної агресії проти Білорусі.
938600
  Золотарьова К. Нове корейське кіно: національна естетика, універсальні змісти // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 72-78. – ISBN 978-617-7768-14-1
938601
  Шевченко Т.В. Нове кримінально - процесуальне законодавство потребує подальшого вдосконалення // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 3. – С.30-32
938602
  Сидоренко Віктор Нове критське задоволення : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 138 : Фото
938603
  Горбовский Н.Я. Нове лето. Пятая книга стихов / Н.Я. Горбовский. – Л, 1971. – 88с.
938604
  Нечипоренко Л. Нове літо / Лад Нечипоренко. – Хмельницький ; Київ : Вид-во Сергія Пантюка, 2005. – 84 с. – ISBN 966-8529-47-2
938605
  Гнатюк І.Ф. Нове літочислення : вірші та поеми / І.Ф. Гнатюк. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 196 с.
938606
  Мельник П. Нове метафоричне мислення в газетній спортивній журналістиці // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 195-205
938607
  Бойніцька О.С. Нове минуле у повоєнній британській історичній прозі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 43-47
938608
  Бузський М.П. Нове мислення та категорії діалектики (методологічний аспект) / М.П. Бузський, І.І. Баркар // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
938609
  Лазарєв С. Нове мистецтво в реаліях сучасної масової культури (на матеріалі електронної музики) // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 633-642. – ISBN 978-966-423-392-4
938610
  Цимбал Я. Нове місто для "Нової генерації": урбанізм і футуристи // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 89-94. – ISSN 2307-2261
938611
  Сидоренко Віктор Нове місце зустрічі : Профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 74-76 : Фото
938612
  Гнатовський М. Нове народження звичаєвого міжнародного гуманітарного права // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2006. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 17-22. – ISSN 1814-3385


  Ця стаття подає огляд деяких проблем, що постали перед наукою міжнародного права у зв"язку із завершенням організованого Міжнародним комітетом Червоного Хреста дослідження звичаєвого міжнародного гуманітарного права, а також його значення для ...
938613
  Чорноморець Ю. Нове народження українського православ"я // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 березня (№ 46/47). – С. 10
938614
  Касьянова О. Нове народжується в пошуках // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 3


  "...До 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка Олександр Деко уклав публіцистично-літературознавчу працю про Кобзаря – "Шевченківський календар". В стінах Інституту філології відбулася презентація цієї книги".
938615
  Федоренко В. Нове наукове дослідження теорії природного права у вітчизняній і російській правовій думці // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 124-126


  Автор надає характеристику монографії Д.Прокопова, яка присвяченаа дослідженню теорії природного права .
938616
   Нове наукове перезавантаження // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 11 жовтня (№ 39)


  Економічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка організував масштабну наукову подію - Міжнародний економічний форум EFBM 2.0 "Зміни. Адаптація. Нова економіка".
938617
  Бабенко О.О. Нове наше море... : сторінками історії буд-ва Кременчуц. гідровузла / Олег Бабенко, Іван Петренко ; [Держ. архів Кіровоград. обл. ; Центр. держ. кінофотофоноархів України ім. Г.С. Пшеничного ; Кіровоград. обл. від-ня пошук.-видавн. агенства "Книга пам"яті України" та ін.]. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2016. – 379, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 370-379. – (Серія "Архівні документи свідчать"). – ISBN 978-966-189-411-6
938618
  Волян Н. Нове обличчя бібліотек - нові послуги громаді // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 35-38. – ISSN 2518-7341


  Висвітлюється досвід роботи Рівненського осередку Української бібліотечної асоціації у напрямку професійного розвитку своїх членів, їх соціальної активності та реалізації суспільно-корисних ініціатив через проектну діяльність.
938619
  Доннелі К. Нове обличчя європейських Збройних Сил у 21 столітті // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.59-65
938620
  Задорожний Микола Нове обличчя журналу : Сторінка головного редактора // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2-3
938621
  Олійник К. Нове обличчя Інтернету та перспективи вирішення доменних спорів. Як захистити інтелектуальну власність у Всесвітній Павутині // Юридична газета. – Київ, 2012. – 30 жовтня (№ 45)
938622
  Михайлова Наталья Нове обличчя Парижа : modus-vivendi / Михайлова Наталья, Горський Ніколай // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 88-93 : Фото
938623
  Будько Євген Нове обличчя старої школи : профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 48-49 : Фото
938624
  Наумко І.М. Нове оригінальне видання з історії мінералогічних знань і здобутків мінералогії в Україні // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 42, № 1. – C. 86-88. – ISSN 2519-2396
938625
  Возняк В. Нове педагогічне мислення: істотні характеристики // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна. – Дрогобич, 2019. – С. 43-56. – (Серія "Філософія" ; вип. 41). – ISSN 2522-4727


  "У статті ставиться завдання розкрити істотні характеристики нового педагогічного мислення. Застосована методологія діалектики як логіки і теорії пізнання, що передбачає розгляд проблеми у царині всезагального (конкретно-всезагального, а не ...
938626
   Нове перемир"я і стара війна // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 7-13 грудня (№ 49). – С. 9. – ISSN 1992-9277
938627
  Бьомер Д.-Д. Нове питання Близького Сходу / Д.-Д. Бьомер, А. Гакенсбергер, К. Кенше // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 40 (672), 2-8.10.2020. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561
938628
  Шидловський П.С. Нове пізньопалеолітичне місцезнаходження на Вінниччині // Vita antiqua : збірка наукових статей / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. Історичний факультет. – Київ, 2003. – № 5/6. – С. 40-44
938629
  Локшін А. Нове пложення про бухгалтерські звіти і баланси / А. Локшін. – К., 1936. – 51с.
938630
   Нове повне зібрання творів Лесі Українки // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3/4 (200). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366


  В Україні видано перше повне зібрання творів Лесі Українки.
938631
   Нове покоління // Forbes / ТОВ "УЯВИ!" ; голов. ред. Б. Давиденко ; редкол.: Д. Кацило, В. Ланда, В. Кіщак [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3, серпень - вересень. – С. 52-85. – ISSN 2708-3268
938632
   Нове покоління в Україні - конфлікт генерацій чи світоглядів? : Матеріали конференції, Київ, 15-18 грудня 1998 р. – Київ, 1998. – 226с.
938633
  Михайловська М.Т. Нове покоління за безпеку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 40 : фото
938634
   Нове покоління незалежної України (1991-2001 роки). – Київ, 2002. – 211с. – ISBN 966-7902-23-4
938635
   Нове покоління України. – Київ, 2004-
№ 1. – 2004
938636
   Нове покоління України. – Київ, 2004-
№ 2. – 2004
938637
   Нове покоління України. – Київ, 2004-
№ 3. – 2004
938638
   Нове покоління України. – Київ, 2004-
№ 4. – 2004
938639
   Нове покоління України. – Київ, 2004-
№ 5. – 2004
938640
   Нове покоління України. – Київ, 2004-
№ 6. – 2004
938641
   Нове покоління України. – Київ, 2004-
№ 7. – 2004
938642
  Мулярчук І.Ф. Нове покоління хімічних комплексів з переробки апатитів та фосфоритів / І.Ф. Мулярчук. – Київ : НАУ, 1998. – 82с.
938643
  Попов М.В. Нове поле філософії // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 8-15
938644
   Нове польське видання поезій Шевченка // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  Taras Szewczenko, Wybуr poezji. Opracowal Marian Jakуbiec, Wroclaw — Warszawa — Krakуw — Gdansk, Zaklad Narodowy sm. Ossolinskich, 1974.
938645
  Крижанівський В. Нове поповнення бібліотечки студента-міжнародника / В. Крижанівський, М. Дорошко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 100-103. – ISSN 1682-2366
938646
  Степанишин Б. Нове поповнення скарбниці пісенної творчості України // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.81-82
938647
  Бібіков Д.В. Нове поховання з Китаївського курганного могильника: до дискусії про давньоруські квазікамери / Д.В. Бібіков, І.В. Зоценко // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред. Симоненко О.В. ; редкол.: Бирке В., Болтрик Ю.В., Бруяко І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2 (43). – C. 267-282. – ISSN 2227-4952
938648
  Сидорович В.З. Нове поховання пшеворської культури у Західному Побужжі // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1. – C. 114-120. – ISSN 0235-3490
938649
  Карпунцов В. Нове праворозуміння функцій прокуратури у реалізації правової політики держави / В. Карпунцов, О. Селіванов // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 15-21
938650
  Бек О.А. Нове призначення : роман / Олександр Бек ; пер. з рос. М. Дрозд. – Київ : Дніпро, 1990. – 222, [1] с. – ISBN 5-308-00826-4
938651
  Туркевич В. Нове призначення генерала // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 120-121


  Михайло Іларіонович Кутузов.
938652
  Кавецька Г.О. Нове про будову живої клітини / Г.О. Кавецька, Р.А. Литвин. – Київ, 1965. – 85с.
938653
  Добровольський Л. Нове про декабристів на Україні / Л. Добровольський. – 39-45с.
938654
  Дубинський Г.П. Нове про Землю / Г.П. Дубинський, Т.М. Соколова. – Київ : Знання України, 1963. – 40 с.
938655
  Антонюк В.Г. Нове про Миколу Аркаса // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004. – № 2. – С. 63-67.
938656
  Оліфіренко С. Нове про письменника Костя Буревія // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 245-251. – ISSN 1728-9572
938657
  Всехсвятський С.К. Нове про природу Венери / С.К. Всехсвятський. – Київ : Знання, 1969. – 96 с.
938658
  Малаков Д. Нове про професора Володимира Симиренка // Родовід : наукові записки до історії культури України / Редкол. : В. Борисенко, О. Федорук, Л. Лихач [та ін.]. – Київ, 1999. – Число 1 (17). – С. 75-77
938659
  Слободянюк О. Нове про рисунок Тараса Шевченка "Київський Межигірський монастир" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 290-295


  У статті з"ясовується проблема датування олівцевого рисунка "Києво-Межигірський монастир" Т. Шевченка за нововиявленими обставинами
938660
  Заболотна Т. Нове про Т.Шевченка // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" восени 2009 р. випустив друком навчальний посібник "Тарас Шевченко у прижиттєвій критиці (1839–1861). Бібліографія. Матеріали". Книжку впорядкувала завідувачка навчальної лабораторії ...
938661
  Шугай О. Нове про Тараса Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 15 червня (№ 24). – С. 5, 11
938662
  Смирнов В.А. Нове просвітництво - прогностичний проєкт освоєння майбутнього // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 191-195. – ISBN 978-966-698-282-0
938663
  Ковалів Ю. Нове прочитання "Прапороносців" Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 64-74. – ISSN 2520-6346


  "Переглянуто рецепцію трилогії "Прапороносці" О. Гончара з погляду сьогодення, з"ясовано її справжні смислові акценти, наявні у підтексті, національну основу й любовну інтригу, на якій розбудовані сюжетні колізії". In the article the recipe of the ...
938664
  Стріха М. Нове прочитання класика. "Травіата" в перекладі Максима Рильського прозвучала через 20 років у Національній філармонії // Україна молода. – Київ, 2021. – 16 червня (№ 60). – С. 14


  Цей концерт планувався ще торік у березні, саме тоді, коли великому українському поетові трагічного ХХ століття Максиму Рильському виповнилося б 125 років. На жаль, свої корективи внесла пандемія. Але після п’яти (!) послідовних перенесень ювілейний ...
938665
  Мельниченко В. Нове прочитання Щоденника Тараса Шевченка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 11-17 червня (№ 23). – С. 10-11
938666
  Дуброва Я. Нове регулювання держзакупівель в Україні // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон.. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6 (101), червень. – С. 22-27
938667
  Каптаренко О.К. Нове родовище свинцового блиску на Україні : (З геологічного свинцового блиску на Україні) / Ольга Каптаренко // Загадкові копальні форми з силурських пісковиків Західного Поділля / О.К. Каптаренко. – [Київ], 1928. – 4 с. – Бібліограф.: с. 4 (8 назв.)
938668
  Каптаренко О. Нове родовище свинцового блиску на Україні : ( З геологічного кабінету УАН) // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.], 1925. – [4] с. – Бібліогр.: 8 назв.
938669
  Булавіна Н. Нове розуміння актуального мистецтва // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 9-14. – ISBN 966-7021-96-3
938670
  Садовий М.М. Нове розуміння продуктивності праці та її стимулювання у трансформаційний період / М.М. Садовий, М.І. Карлін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 91-104. – (Економіка ; Вип. 37)


  Йдеться про сучасні погляди на проблему продуктивності праці. На основі досвіду різних країн світу аналізуються можливі традиційні і нетрадиційні форми підвищення продуктивності праці в Україні у трансформаційний період.
938671
  Патлайчук О.В. Нове розуміння сутності природного права в концепції відродженого природного права // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 27-29
938672
  Ланцедова Ю. Нове розуміння сутності та базисних основних і додаткових юридичних властивостей доказів у кримінальному провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 140-142
938673
  Зубар В.М. Нове свідоцтво про римські війська у Херсонесі Таврійському // Археологія : науковий журнал / Акад. наук України, Ін-т археології ; редкол.: П.П. Толочко, В.Д. Баран, В.Ф. Генінг [та ін.]. – Київ, 1993. – № 4. – С. 133-137. – ISSN 0235-3490
938674
  Якубович М. Нове середньовіччя? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 25 (605), 21-26.06.2019. – С. 46-49. – ISSN 1996-1561


  Мусульманський світ у боротьбі за науковий розвиток.
938675
   Нове слово : посіб.-хрестоматія до дисципліни "Історія української літератури кінця XVIII - 60-х років ХІХ століття" / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [кер. наук. проекту Л.М. Задорожна]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-583-7
Кн. 1. – 2012. – 765, [1] с. – До 180-річчя Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – Бібліогр. в підрядк. прим.
938676
   Нове слово : посіб.-хрестоматія до дисципліни "Історія української літератури кінця XVIII - 60-х років ХІХ століття" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [кер. наук. проекту Л.М. Задорожна]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-662-9
Кн. 2. – 2013. – 783, [1] с. – До 180-річчя Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – Бібліогр. в підрядк. прим.
938677
  Козлова Т. Нове слово в семіотичних студіях. Рецензія на монографію // Іноземна філологія : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т.В. Яхонтова, Н.І. Андрейчук, О.Т. Бандровська [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 134. – С. 172-175. – ISSN 0320-2372
938678
  Сліпушко О. Нове слово в українській медієвістиці // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 1 (697), січень. – С. 112-114. – ISSN 0236-1477
938679
  Абашкіна Н. Нове слово до відомої теми... // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.53-55
938680
  Статєєва Валентина Нове слово Кирила Галаса в теорії ономасіології // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 15-25. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)
938681
  Короненко С. Нове слово про видатну українку // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 141-143. – ISSN 0131-2561
938682
  Кузьменко В. Нове слово у грінченкознавстві // Літературний Чернігів : щоквартальний мистецький журнал літературної спілки "Чернігів" / Літ. спілка "Чернігів". – Чернігів, 2015. – № 4 (72), жовтень - грудень. – С. 177-180
938683
  Білорус О. Нове слово у розвитку ноосферної соціально-економічної стратегіки глобального співрозвитку // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2019. – № 3. – С. 115-119. – ISSN 1811-3141
938684
  Митропольський О.Ю. Нове слово у теорії палеоклімату (рецензія на монографію В.О. Большакова "Новая концепция орбитальной теории палеоклимата" // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 5. – С. 86-87. – ISSN 1726-5428
938685
  Боронь О. Нове слово у шевченкознавстві : рецензія // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (648). – С. 116-119. – ISSN 0236-1477
938686
  Южакова О.І. Нове слово у шевченкознавстві (на підставі монографії І. Дзюби "Тарас Шевченко. Життя і творчість") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 156-162. – ISSN 2522-493X


  У статті здійснено спробу розкрити новизну Шевченкової теми в монографії літе- ратурно-критичного характеру, що її створив відомий український літературознавець Іван Дзюба. З цією метою проаналізовано методологічну основу праці, вказано на певні ...
938687
  Хараз Г. Нове старе протистояння, або Два проєкти над Бабиним Яром // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 7-8 серпня (№ 147/148). – С. 11
938688
  Єремєєва В. Нове стипендіальне забезпечення студентів і учнів навчальних закладів 2017 року // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: Шкуропат О.Г., Марчук Т.П., Демиденко Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (133), лютий. – С. 39-41
938689
  Корсак К. Нове століття-нова вища освіта. // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 4/5. – С.62-71. – ISSN 1682-2366
938690
  Крамар О. Нове стратегічне стримування // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 12 (384), 27.03-2.04.2015 р. – С. 20-23. – ISSN 1996-1561


  За підтримки США Україна здатна стати наріжним камнем нової регіональної системи стримування.
938691
  Боднар Г. Нове суспільство старого міста: мешканці Львова другої половини 40-х-60-х років ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 15-18. – (Історія ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  У другій половині 40-х-60-х роках ХХ століття Львів заселили найрізноманітніші мешканці - приїжджі зі Сходу росіяни, євреї та українці, колишні військові, які поверталися із Заходу, українці-переселенці з Польщі, поодинокі довоєнні жителі, мігранти з ...
938692
  Кіраль С. Нове текстологічне прочитання поезій у прозі Василя Стефаника // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 487-492. – (Слово). – ISSN 2304-7402
938693
  Біляцький С. Нове тисячоліття: тренди і прогнози стосовно майбутнього людства / С. Біляцький, Н. Ярова // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформацій суспільства. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 48-51. – ISSN 1728-6220
938694
  Савицький В.І. Нове тлумачення топоніму "Україна". (Не окраїна, а благодатна земля) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 3-9
938695
   Нове традицією стало.. – Львів, 1978. – 128с.
938696
  Цьєнь Му Нове трактування праць Чжу-цзи (Чжу Сі) / Цьєнь Му. – Тайбей
Ч.2. – 550с. – Видання китайською мовою
938697
  Цьєнь Му Нове трактування праць Чжу-цзи (Чжу Сі) / Цьєнь Му. – Тайбей
Ч.3. – Видання китайською мовою
938698
  Цьєнь Му Нове трактування праць Чжу-цзи (Чжу Сі) / Цьєнь Му. – Тайбей
Ч.4. – 530с. – Видання китайською мовою
938699
  Цьєнь Му Нове трактування праць Чжу-цзи (Чжу Сі) / Цьєнь Му. – Тайбей
Ч.5. – 420с. – Видання китайською мовою
938700
  Цьєнь М. Нове трактування праць Чжу-цзи (Чжу Сі) / Му Цьєнь. – Тайбей
Ч.1. – 1971. – 522 с. – Видання китайською мовою
938701
  Подолей Л. Нове у вивченні стильових особливостей поезії "Молодої Музи" // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 95-99. – (Філологія ; Вип. 21)
938702
  Харченко В. Нове у використанні платіжних карток // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 15-17
938703
  Федорова К.О. Нове у вітчизняній науці: коменсалізм як органістична форма розвитку космополітизму // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (95), березень. – С. 51-55. – ISSN 2077-1800
938704
  Разиграєва Н. Нове у діяльності ДП "Інтелзахіст": Інтернет, медіація, патентний аудит // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 5. – С. 38-41. – ISSN 1608-6422
938705
  Кохан В.П. Нове у законодавстві про дисциплінарну відповідальність суддів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 270-275. – ISSN 1563-3349
938706
  Зоря О.В. Нове у законодавстві стосовно органів. що протидіють та запобігають корупційним правопорушенням // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 133-136. – (0). – ISSN 2078-9165
938707
  Рощина І. Нове у законодавстві України і перспективи запобігання злочинності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.60-64. – ISSN 0132-1331
938708
  Миронець І.М. Нове у земельному та колгоспному законодавстві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 3-10. – (Серія права ; № 12)


  В современных условиях быстрого развития промышленности транспорта, строительства огромного значения приобретает правильное, рациональное использование земли, повышаются требования к ее охране. Новый закон, принятый 14 декабря 1968 г. "Основы ...
938709
  Каральник С.М. Нове у знайомому / С.М. Каральник. – К., 1969. – 91с.
938710
   Нове у керівництві туризму = Свій погляд на туристичні події світу : Тур новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 96 : Іл.
938711
   Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України : Навч. пос. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти. – Харків : Право, 2002. – 160 с. – ISBN 966-7146-67-7
938712
   Нове у медіаосвіті: інженерна блогодидактика / Г. Онкович, В. Білецький, А. Онкович, М. Ткаченко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (174). – С. 26-33. – ISSN 1682-2366
938713
  Шилін Ю.О. Нове у нумізматиці Караханидів (За матеріалами приватних українських зібрань) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 2. – С. 119-145. – ISSN 1608-0599


  Караханіди — тюркська династія, царювавша в Караханідській державі
938714
  Нелін О. Нове у спадковому праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 22-25
938715
   Нове у стипендіальному забезпеченні // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10)


  Щодо порядку призначення стипендій та їх розмірів у зв"язку зі зміною законодавства про стипендіальне забезпечення . Профспілка працівників освіти і науки України подає роз"яснення.
938716
  Монастирський Є.О. Нове у трудовому законодавстві / Є.О. Монастирський, З.К. Симорот. – Київ, 1972. – 99с.
938717
  Квасницький О.В. Нове у фізіології розмноження тварин. / О.В. Квасницький. – К.-Х., 1950. – 100с.
938718
  Катачина О. Нове у чеській термінології позначень правопорушень // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 31-38. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
938719
  Ральченко К. Нове узагальнення дробового броунівського руху // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 77-78
938720
  Клюшин Д.А. Нове частотне визначення випадковостi // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: В.М. Булавацький, М.М. Войтович, І.П. Гаврилюк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (124). – С. 122-129. – ISSN 0868-6912


  The paper deals with a novel definition of random events that generalizes the well-known definition by von Mises and elimi- nates its deficiencies. It is shown that the admissible place selecti- on rule introduced by von Mises may be eliminated from ...
938721
  Мицик Юрій Нове чи призабуте старе: міркування про книжку "Шкільна історія очима істориків-науковців" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 3-8
938722
  Мицик Юрій Нове чи призабуте старе: міркування про книжку "Шкільна історія очима істориків-науковців" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 3-8
938723
  Касьянова О. Нове Шевченкознавче видання // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 26 вересня (№ 19). – С. 2


  26 вересня у КНУ імені Тараса Шевченка за участі ректора акад. Л.В. Губерського, проректора проф. П.О. Беха, заст. директора Інституту літератури НАН України д.філол.н. М.М. Сулими, директора Національного музею Тараса Шевченка Д.В. Стуса, зав. каф. ...
938724
  Пустова Ф. Нове явище у словникарстві // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 268-272. – ISSN 1728-9572


  Рец. на кн.: Універсальний літературний словник-довідник / Авт.: Вадим Оліфіренко, Леся Оліфіренко, Світлана Оліфіренко. -Донецьк, 2006.(??).- ??? с.уточ.??
938725
  Мельникова Н.І. Нове як фактор суспільного життя / Н.І. Мельникова. – К., 1985. – 128с.
938726
  Кузьменко А.А. Новев керуванні рослиною / А.А. Кузьменко. – К, 1939. – 43с.
938727
  Чйон Г. Новезькі та скандинавські вікінги в Гардарике // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 93-97. – ISBN 978-966-432-087-7
938728
  Тэн И. Новейшая английская литература в современных ее представителях : служит продолжением соч. того же авт.: Развитие политической и гражданской свободы в Англии в связи с развитием литературы / соч. Тэна ; пер. Д.С. Ивашинцова. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича, 1876. – [2], IV, 384, [1] с.
938729
  Кацнельсон Р.А. Новейшая архитектура Италии / Р.А. Кацнельсон. – Москва, 1963. – 192 с.
938730
  Христиани А.М. Новейшая архитектура США / А.М. Христиани. – Москва, 1963. – 262 с.
938731
  Монахова Л.П. Новейшая архитектура ФРГ / Л.П. Монахова. – Москва, 1974. – 71 с.
938732
   Новейшая география Российчкой империи, сочиненная по нынешнему ее разделению. – часть 1-3. – С-Пб, 1810. – 103с.
938733
  Палиенко В.П. Новейшая геодинамика и ее отражение в рельефе Украины / В.П. Палиенко. – Киев : Наукова думка, 1992. – 115с.
938734
  Фриче В.М. Новейшая европейская литература. / В.М. Фриче. – М, 1919. – 51с.
938735
  Хомутецкий Н.Ф. Новейшая зарубежная архитектура / Н.Ф. Хомутецкий. – Ленинград, 1971. – 80 с.
938736
  Розанов Г.Л. Новейшая истории / Г.Л. Розанов. – Москва, 1967. – 246с.
938737
  Верхось В.П. Новейшая историография Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд. ист.наук: / Верхось В.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1965. – 16л.
938738
  Ворошилов С.И. Новейшая история / С.И. Ворошилов. – Москва, 1960. – 288с.
938739
  Розанов Г.Л. Новейшая история / Г.Л. Розанов, Н.Н. Яковлев. – М, 1964. – 272с.
938740
   Новейшая история : Рекоменд. библиогр. указ. для учителей. – Москва : Книга, 1981. – 128с.
938741
   Новейшая история (1917-1939 гг.) : уч. для 10 кл. ср. шк. – 2-е изд. – М., 1989. – 143с.
938742
  Розанов Г.Л. Новейшая история (1917 - 1945) : Пособие для учителей / Г.Л. Розанов, Н.Н. Яковлев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1972. – 272 с.
938743
  Зубок Л.И. Новейшая история (1918-1923 гг.) : стеногр. лекций, прочит. в Высш. парт. школе при ЦК ВКП(б) / проф. Л.И. Зубок, проф, С.В. Захаров, проф. А.Ф. Миллер ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – Москва : ВПШ, 1946. – 371, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Курс всеобщей истории)


  Авт.: Захаров, Сергей Владимирович Миллер, Анатолий Филиппович (1901-1973)
938744
   Новейшая история (1918-1939 гг.) : Курс лекций, прочит. в Высш. парт. школе при ЦК ВКП(б) / Проф. Л.И. Зубок, С.В. Захаров, проф. А.Ф. Миллер, С.Н. Ростовский ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – Москва : ВПШ, 1948. – 744 с. – (Курс всеобщей истории)
938745
   Новейшая история (1918-1939 гг.). – М., 1972. – 584с.
938746
   Новейшая история (1918-1939 гг.) : учебник. – Москва : Высшая школа, 1974. – 640 с.
938747
   Новейшая история (1918-1939гг.) : курс лекций. – Москва, 1958. – 744 с.
938748
  Зубок Л.И. Новейшая история (1924-1939 гг.) / Л.И. Зубок. – М., 1946. – 503с.
938749
  Кривогуз И.М. Новейшая история (1939-1970 гг) / И.М. Кривогуз. – М., 1971. – 264с.
938750
   Новейшая история (1939-1973 гг.) : учебник. – Москва : Высшая школа, 1975. – 624 с.
938751
   Новейшая история (1939-1975 гг.) : учебное пособие. – Москва : Просвещение, 1977. – 624 с.
938752
   Новейшая история (1939-1975гг.). – 7-е изд., испр. и доп. – М., 1976. – 271с.
938753
   Новейшая история (1939-1976 гг.) : учебное пособие для 10-го кл. – 8-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1977. – 271 с.
938754
   Новейшая история (1939-1986 гг.). – 17 изд., испр. и доп. – М., 1987. – 288с.
938755
   Новейшая история (1939-1988 гг). – М., 1989. – 288с.
938756
   Новейшая история /1939-1981/.. – 13-е изд., испр. и доп. – М., 1982. – 288с.
938757
   Новейшая история /1939-1982/. : под ред.Фураева В.К. – 14-е изд., испр. и доп. – Москва, 1983. – 288с.
938758
   Новейшая история 1917-1939 гг. : Уч. для 9 кл. ср.шк. – Москва : Просвещение, 1987. – 112 с.
938759
  Трухановский В.Г. Новейшая история Англии. / В.Г. Трухановский. – М., 1958. – 592с.
938760
   Новейшая история арабских стран (1917-1966). – Москва : Наука, Главная редакция восточной литературы, 1968. – 655, [5] c. : ил. + карты
938761
   Новейшая история арабских стран Азии. – Москва : Наука, 1988. – 639 с.
938762
   Новейшая история арабских стран Африки, 1917-1987.. – М., 1990. – 469с.
938763
   Новейшая история арабских стран.. – М.
2. – 1976. – 480с.
938764
   Новейшая история Африки.. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1968. – 659с.
938765
  Глинкин А.Н. Новейшая история Бразилии (1939-1959 гг.) / А.Н. Глинкин. – Москва, 1961. – 404с.
938766
   Новейшая история в художественно-исторических образах.. – М., 1967. – 312с.
938767
   Новейшая история в художественно-исторических образах.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 304с.
938768
  Попов Н.В. Новейшая история в художественно-исторических образах. 1945-1972. Хрестоматия. / Н.В. Попов. – М., 1973. – 295с.
938769
  Исраэлян В.Л. Новейшая история Венгрии / В.Л. Исраэлян, Л.Н. Нежинский. – М., 1962. – 267с.
938770
   Новейшая история Вьетнама. – М., 1984. – 424с.
938771
   Новейшая история Вьетнама.. – М., 1963. – 196с.
938772
  Филиппсон М. Новейшая история еврейского народа (1789-1908) : С предисл. авт., специально напис. для рус. изд. : [С прил. портр. д-ра Мартина Филипсона] / Проф. д-р Мартин Филипсон; Пер. с нем. под ред. д-ра В.Л. Шерешевского. – Одесса : Тип. ""Издатель" Я.Х. Шерман
Т. 2, кн. 5-7. – 1910. – 320 с., 1 л. портр
938773
   Новейшая история Европы и Америки.. – Ставрополь, 1971. – 32с.
938774
  Лукин Н. Новейшая история Западной Европы / Н. Лукин. – М.
Вып. 1. – 1923. – 539с.
938775
  Царюк Н.А. Новейшая история западных славян с 1914 г. до начала 21 в. : (Учебно-методический комплекс для студ. исторического ф-та) / Н.А. Царюк, Л.А. Козик. – Минск : БГУ, 2004. – 194с. – ISBN 985-485-282-2
938776
   Новейшая история зарубежных стран. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1975. – 368 с.
938777
   Новейшая история зарубежных стран.. – М.
1. – 1967. – 544с.
938778
   Новейшая история зарубежных стран. Европа и Америка 1917-1945 : учебник. – 4-е изд., доп. и перераб. – Москва : Просвещение, 1989. – 448 с.
938779
   Новейшая история зарубежных стран. ХХ век : Учебник для учащихся 11 класса. – Москва : Владос, 2000. – 400c. – ISBN 5-691-00560-Х
938780
   Новейшая история зарубежных стран: Европа и Америка. 1939-1975. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1978. – 575 с.
938781
   Новейшая история Индии.. – М., 1959. – 759с.
938782
  Иванов М.С. Новейшая история Ирана. / М.С. Иванов. – М., 1965. – 256с.
938783
  Комолова Н.П. Новейшая история Италии / Н.П. Комолова. – Москва, 1970. – 319с.
938784
   Новейшая история Йемена, 1917-1982 гг.. – М., 1984. – 230с.
938785
  Бектимирова Н.Н. Новейшая история Кампучии / Н.Н. Бектимирова, Ю.П. Дементьев, Е.В. Кобелев ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1989. – 231 с. – Библиогр. в примеч.: с. 220-229. – ISBN 5-02-016678-2
938786
   Новейшая история Китая (1917-1970 гг.). – М., 1972. – 437с.
938787
   Новейшая история Китая, 1917-1927.. – М., 1983. – 399с.
938788
   Новейшая история Китая, 1928-1949.. – М., 1984. – 439с.
938789
  Савина Л.Н. Новейшая история лесов Западного Саяна (по данным спорово-пыльцевого анализа почв). / Л.Н. Савина. – Новосибирск, 1976. – 158с.
938790
  Могилевский С.А. Новейшая история международного коммунистического и рабочего движения 1917-1970 гг. / С.А. Могилевский ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1971. – 160 с.
938791
  Смирнов В.Н. Новейшая история народов мира : (исторические особенности и традиции народов Европы и Северной Америки) / В.Н. Смирнов. – Харьков : [б. и.], 2017. – 178, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 172-178 и в подстроч. примеч.
938792
  Вольвич Е.Р. Новейшая история народов мира : ист. особенности и традиции народов Латинской Америки и Азии / Вольвич Е.Р., Смирнов В.Н. – Харьков : Панов А.Н., 2018. – 196 с. : ил., табл. – Аннот. парал. рус., укр. и англ. – Библиогр.: с. 188-194 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7541-56-0
938793
  Смирнов В.Н. Новейшая история народов мира : ист. традиции и менталитет народов Европы, Африки, Австралии и Азии / Смирнов В.Н. – Харьков : [б. и.], 2018. – 224 с. – Библиогр.: с. 217-223 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2741-75-9
938794
  Смирнов В.Н. Новейшая история народов мира : ист. традиции и менталитет народов Северной Америки, Турции и Грузии. – Харьков : Панов А.Н., 2018. – 263, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 256-262 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7722-92-1


  У пр. № 1726737 напис: С уважением от автора. Подпись. 8/04.2019 г.
938795
  Смирнов В.Н. Новейшая история народов мира : ист. традиции и менталитет фр. народа / Смирнов В.Н. – Харьков : Панов А.Н., 2019. – 268, [1] с. : ил. – Аннот. парал. рус., укр., англ. – Библиогр.: с. 264-268 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7771-35-6


  У пр. № 1729230 напис: С уважением от автора. Подпись. 15.07.2019 г.
938796
  Смирнов В.Н. Новейшая история народов мира : ист. традиции и менталитет народов Германии и Австрии / Смирнов В.Н. – Харьков : Федорко, 2021. – 191, [1] с. : ил. – Аннот. парал. рус., укр., англ. – Библиогр.: с. 181-189 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7664-01-6


  У пр. № 1743675 напис: С уважением от автора! Подпись. 11/12.2021.
938797
  Смирнов В.Н. Новейшая история народов мира : ист. традиции и менталитет народов Белоруссии и Польши / Смирнов В.Н. – Харьков : Федорко, 2021. – 274 с. : ил. – Библиогр.: с. 265-272 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7664-42-9


  У пр. № 1739845 напис: С Днем Победы над нацизмом! С уважением автор. Подпись. 7.05.2021
938798
   Новейшая история Отечества. ХХ век. : Учебник для студ. вузов: В 2 т. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00109-4
Т.1. – 1998. – 496с.
938799
   Новейшая история Отечества. ХХ век. : Учебник для студ. вузов: В 2 т. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00110-8
Т2. – 1998. – 448с.
938800
  Каплин П.А. Новейшая история побережий Мирового океана / П.А. Каплин. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1973. – 265с.
938801
  Орлик И.И. Новейшая история Польши по страницам фундаментального труда "Польша в XX веке" / И.И. Орлик, И.С. Синицына // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 6. – С. 116-127. – ISSN 0130-3864
938802
  Юрьев А.И. Новейшая история России : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Юрьев А.И., Островский Н.М. – Москва : АСТ. Астрель, 2003. – 256с. – ISBN 5-17-021047-7
938803
  Шестаков В.А. Новейшая история России : [ с начала 20 века и до сегодняшнего дня ] / В.А. Шестаков. – Москва ; Владимир : АСТ; Астрель; ВКТ, 2008. – 480с. – ISBN 978-5-17-047452-3
938804
  Сеньобос Ш. Новейшая история с 1815 г.. Ч. 2 / Проф. Ш. Сеньобос и проф. А. Метэн ; Пер. с фр. М.Н. Данилевской, под ред. В.В. Битнера. // Новейшая история с 1815 г. : Ч. 1-2 / Сеньобос Ш., Метэн А. – Санкт-Петербург : Изд. "Вестника Знания" ; [Тип. Т-ва "Народна Польза"], 1905. – Ч. 1
938805
  Агеев В.Ф. Новейшая история Синда / В.Ф. Агеев ; АН СССР, Ин-т восковедения. – Москва : Наука, 1986. – 283, [2] с.
938806
   Новейшая история стран Азии и Африки 20 век : В двух частях. Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00645-2(1); 5-691-00644-4
Ч.1 : 1900-1945. – 2001. – 368с.
938807
   Новейшая история стран Азии и Африки 20 век : В трех частях. Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00820-X(2); 5-691-00644-4
Ч.2 : 1945-2000. – 2001. – 320с.
938808
   Новейшая история стран Азии и Африки 20 век : В трех частях. Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00644-4; 5-691-00645-2(Ч1)
Ч.1 : 1900-1945. – 2003. – 368с.
938809
   Новейшая история стран Азии и Африки 20 век : В трех частях. Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00644-4;5-691-00820-X (Ч.2)
Ч.2 : 1945-2000. – 2004. – 320с.
938810
   Новейшая история стран Азии и Африки 20 век : В трех частях: Учебник для студ. высш. учеб. заведений в двух частях. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00820-X (1); 5-691-00644-4
Ч.2 : 1945-2000. – 2004. – 320с.
938811
   Новейшая история стран Азии и Африки 20 век : В трех частях. Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00644-4;5-691-00821-8(Ч.3)
Ч.3 : 1945-2000. – 2004. – 272с.
938812
   Новейшая история стран Азии и Африки 20 век : В трех частях: Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00645-2 (1); 5-691-00644-4
Ч.1 : 1900-1945. – 2005. – 367с.
938813
   Новейшая история стран Азии и Африки.. – М., 1965. – 594с.
938814
   Новейшая история стран Азии и Африки.. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1972. – 86с.
938815
   Новейшая история стран Азии и Африки: Метод. указан.. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 1986. – 114с.
938816
  Тумаков А.И. Новейшая история стран Восточной Азии (1945-2000 гг. ) : Учебное пособие / А.И. Тумаков, А.П. Чижов. – Харьков : ШТРИХ, 2001. – 180с. – ISBN 966-7757-13-7
938817
  Александров В.В. Новейшая история стран Европы и Америки 1918-1945 гг. : учебное пособие для вузов по специальности "История" / В.В. Александров. – Москва : Высшая школа, 1986. – 590 с.
938818
  Александров В.В. Новейшая история стран Европы и Америки 1945-1986 гг. : учебное пособие для студентов вузов обучения по специальности "История" / В.В. Александров. – Москва : Высшая школа, 1988. – 639 с.
938819
   Новейшая история стран Европы и Америки 20 век : в 2 ч. : учеб. для студентов вузов. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов : УВ). – ISBN 5-691-00867-6(3); 5-691-00606-1
Ч. 3 : 1945-2000. – 2001. – 256с.
938820
   Новейшая история стран Европы и Америки 20 век : В двух частях: Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00607-X
Ч.1 : 1900-1945. – 2003. – 464с.
938821
   Новейшая история стран Европы и Америки. 20 век : в 3-х частях : учебник для студ. высш. учеб. заведений / К.С. Гаджиев, Т.А. Закаурцева, А.М. Родригес, М.В. Пономарев; Гаджиев К.С. [и др.] ; под ред.: А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. – Москва : ВЛАДОС. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00866-8(2); 5-691-00606-1
Ч. 2 : 1945-2000. – 2004. – 336 с.
938822
   Новейшая история стран Европы и Америки. 20 век : В 3-х частях: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / Л.А. Макеева, М.В. Пономарев, К.А. Белоусова, В.Л. Шаповалов; Л.А. Макеева, М.В. Пономарев, К.А. Белоусова, В.Л. Шаповалов; Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. – Москва : ВЛАДОС. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00867-6(3); 5-691-00606-1
Ч.3 : 1945-2000. – 2004. – 256с.
938823
   Новейшая история стран Европы и Америки. XX век : в 2 ч. : учеб. для студентов вузов. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов : УВ). – ISBN 5-691-00866-8 (2 т.) ; 5-691-00606-1
Ч. 2 : 1945-2000. – 2001. – 334 с.
938824
   Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век : в 2 ч. : учеб. для студентов вузов. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов : УВ). – ISBN 5-691-00607-X (1); 5-691-00606-1 ; 5-691-00867-6
Ч. 1 : 1900-1945. – 2001. – 463 с.
938825
   Новейшая история стран Запада.. – М., 1959. – 776с.
938826
   Новейшая история стран Западной Европы и Америки.. – М.
1. – 1959. – 808с.
938827
   Новейшая история стран Западной Европы и Америки.. – Москва
Т. 2. – 1966. – 557 с.
938828
   Новейшая история стран зарубежного Востока.. – М.
4. – 1960. – 352с.
938829
   Новейшая история стран зарубежной Азии и Африки.. – Л., 1963. – 614с.
938830
  Зубок Новейшая история США / Зубок, Н.Н. Яковлев. – Москва : Просвещение, 1972. – 368 с.
938831
  Сивачев Новейшая история США / Сивачев, Е.Ф. Язьков. – Москва : Высшая школа, 1980. – 383с.
938832
  Сивачев Новейшая история США (1917-1972гг.) : Учеб. пособие / Сивачев, Е.Ф. Язьков. – Москва : Изд-во Моск.ун-та, 1972. – 334с. – Библиогр.: с. 330-332
938833
  Яковлев Н.Н. Новейшая история США (1947 - 1960) / Н.Н. Яковлев. – М, 1961. – 624с.
938834
  Ананова Е.В. Новейшая история США 1919-1939 годы / Е.В. Ананова. – Москва, 1962. – 304 с.
938835
  Кустов В.С. Новейшая история тайных и закрытых обществ Украины II пол. XX - нач. XXI в. в фактах, документах, фотографиях / Виталий Кустов. – Киев : Геопринт, 2013. – 155, [1] с. : фот. – Библиогр.: с. 133-155. – ISBN 978-617-674-008-7
938836
   Новейшая история Турции. – Москва, 1968. – 396с.
938837
  Балабанов И.П. Новейшая история формирования инженерно-геологических условий и долгосрочный прогноз развития береговой зоны полуострова Пицунда / И.П. Балабанов, Б.Д. Квирквелия, А.Б. Островский ; М-во геологии СССР, Второе гидрогеол. упр. – Тбилиси : Мецниереба, 1981. – 202 с. : ил. – Библиогр.: с. 193-200 (86 назв.)
938838
   Новейшая история Франции 1871-1895 : краткий очерк событий ; пер. с нем. / Н.И. Никифоров. – Одесса : Изд. "Международной биб-ки " ; Тип. Исаковича, 1895. – 55 с.
938839
  Смирнов В.П. Новейшая история Франции 1918-1975 / В.П. Смирнов. – Москва : Высшая школа, 1979. – 376 с.
938840
  Борисов Ю.В. Новейшая история Франции. 1917-1964 / Ю.В. Борисов. – М, 1966. – 256с.
938841
  Кредер А.А. Новейшая история ХХ века / А.А. Кредер. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1996. – 309с.
938842
   Новейшая история, 1917-1939. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 142с.
938843
   Новейшая история, 1989-1990.. – М., 1991. – 96с.
938844
   Новейшая история.. – М.
2. – 1959. – 672с.
938845
  Кургинян Е.А. Новейшая история. / Е.А. Кургинян. – М., 1964. – 376с.
938846
  Кредер А.А. Новейшая история. ХХ век : Учебник / А.А. Кредер. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЦГО, 1996. – 312с. – ISBN 5-7662-0027-7
938847
   Новейшая история.1917-1939. – 4-е изд. – М., 1973. – 112с.
938848
   Новейшая история.1939-1972гг.. – 3-е изд. – М., 1972. – 255с.
938849
  Лопаков Х. Новейшая литература о св. Георгии Победоносце / Х. Лопаков. – 50с.
938850
  Жангожа Р. Новейшая литература Центральной Азии как сопротивление Небытию // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2016. – № 1/2. – C. 175-192. – ISSN 0131-8136
938851
  Троцкая М. Новейшая немецкая литература. / М. Троцкая. – Л., 1929. – 60с.
938852
  Яцимирский А.И. Новейшая польская литература : от восстания 1863 г. до наших дней : в 2 т. / А.И. Яцимирский, прив.-доц. Спб. ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой
Т. 1 : [Начало XX в.]. – 1908. – 420 с., [1] л. портр.
938853
  Яцимирский А.И. Новейшая польская литература : от восстания 1863 г. до наших дней : в 2 т. / А.И. Яцимирский, прив.-доц. Спб. ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой
Т. 2 : [Начало XX в.]. – 1908. – XVI, 493 с. – Указ.: с. 489-493.
938854
  Львов-Рогачевский Новейшая русская литература / Львов-Рогачевский. – М., 1919. – 141с.
938855
  Львов-Рогачевський Новейшая русская литература / В. Львов-Рогачевський. – 3-е изд. – Москва ; Ленинград : Изд. Л.Д. Френкель, 1924. – 396, IV с.
938856
  Львов-Рогачевский В.Л. Новейшая русская литература (1881-1919 г.) / В. Львов-Рогачевский ; Всероссийский совет рабочей кооперации. – Москва : [Всерос. центр. союз потреб. о-в], 1919. – 140, [1] с. – Обл. загл. на обл.: "Очерки по истории новейшей русской литературы. (1881-1919 г.)", дата: 1920
938857
   Новейшая русская литература, критика-театр, методология. : Темы библиографии. – Ивано-Вознесенск : Основа, 1927. – 256 с.


  Авт. сост.: Белецкий, Александр Иванович
938858
  Якобсон Р. Новейшая русская поэзия. / Р. Якобсон. – Прага, 1921. – 68с.
938859
  Кент В. Новейшая система управления промышелнным предприятием / В. Кент. – 2-е изд. – М.-Л, 1924. – 117с.
938860
   Новейшая статистика европейских государств. Часть 2-я. Содержащая Российское государство, описанное в нынешнем ее состоянии, с присовокуплением Статистического описания Китая и о Союзных Американски. – Спб., 1821. – (8), 161, 45 с.
938861
  Зорин Ю.А. Новейшая структура и изостазия Байкальской рифтовой зоны и сопредельных территорий / Ю.А. Зорин. – Москва : Наука, 1971. – 168с.
938862
   Новейшая тектоника. – М., 1984. – 192с.
938863
  Верховцев В.Г. Новейшая тектоника Западного (Преддобруджского) сегмента Скифской плиты и прилегающих территорий // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 29-42 : Карта, табл. – Бібліогр.: с. 42. – ISSN 0203-3100
938864
  Кондакова Л.П. Новейшая тектоника зоны Манычских прогибов : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / Кондакова Л.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Геол. фак. Кафедра динам. геологии. – М., 1969. – 19л.
938865
  Бельский В.А. Новейшая тектоника зоны сочленения Северного Памира и Таджикской депрессии / В.А. Бельский ; отв. ред. М.М. Кухтиков ; АН ТаджССР, Ин-т геологии. – Душанбе : Дониш, 1978. – 254 с. : ил.
938866
  Николаев Н.И. Новейшая тектоника и геодинамика литосферы / Н.И. Николаев. – Москва : Недра, 1988. – 490с.
938867
  Ширинов Наиб Ширин оглы Новейшая тектоника и развитие рельефа Кура-Араксинской депрессии. / Ширинов Наиб Ширин оглы. – Баку, 1975. – 189с.
938868
  Рождественский А.П. Новейшая тектоника и развитие рельефа Южного Приуралья : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Рождественский А. П.; МГУ. – М., 1967. – 56л. – Бібліогр.:с.52-56
938869
  Рождественский А.П. Новейшая тектоника и развитие рельефа Южного Приуралья / А.П. Рождественский. – Москва : Наука, 1971. – 303с.
938870
   Новейшая тектоника и формирование многолетнемерзлых пород и подземных вод.. – Москва : Наука, 1975. – 124с.
938871
  Милановский Е.Е. Новейшая тектоника Кавказа / Е.Е. Милановский. – Москва : Недра, 1968. – 484с.
938872
  Расцветаев Л.М. Новейшая тектоника Копетдага : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / Расцветаев Л.М.; Моск. гос. ун-т. Геол. фак. Кафедра динам. геологии. – Москва, 1971. – 31л. – Бібліогр.:с.28-31
938873
  Нгуен Тронг Йем Новейшая тектоника Северо-Востока Индокитая и некоторые методические проблемы ее изучения : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / Нгуен Тронг Йем; Моск. гос. ун-т. Геол. фак. Кафедра динам. геологии. – М., 1969. – 21л.
938874
  Можаев Б.Н. Новейшая тектоника Северо-Запада Русской равнины / Можаев Б.А. – Ленинград : Недра, 1973. – 232 с.
938875
   Новейшая тектоника Сибирской платформы и ее влияние на нефтегазоносность. – Москва : Наука, 1985. – 143с.
938876
   Новейшая тектоника Урала.. – Саратов, 1975. – 106с.
938877
  Козловский Г.М. Новейшая тектоника хребта Чингиз и его обрамления. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 120 / Козловский Г.М.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1968. – 33л.
938878
  Ситдиков Б.Б. Новейшая тектоника Центральных Кызылкумов / Б.Б. Ситдиков. – Ташкент, 1976. – 83с.
938879
  Ситдиков Б.Б. Новейшая тектоника Центральных Кызылкумов. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 123 / Ситдиков Б.Б.; Ин-т геологии и разведки нефт.и газовых местрождений. – Ташкент, 1968. – 24л.
938880
  Додонов А.Е. Новейшая тектоника юго-восточной части Балтийской синеклизмы / А.Е. Додонов. – М., 1976. – 196с.
938881
  Улицкий Ю.А. Новейшая тектоника южной части Северо-Западного Прикаспия. (По данным структурно-геоморфол. исследований) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / Улицкий Ю.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Геол. фак. Кафедра динам. геологии. – М., 1969. – 20л.
938882
   Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек. – Москва : Московский университет
Вып. 7. – 1980. – 188с.
938883
   Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек. – Москва
Сб. 8. – 1982
938884
   Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек.. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Вып. 2. – 1969. – 202с.
938885
   Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек.. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Сборник 3. – 1972. – 278с.
938886
   Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек.. – М.
4. – 1973. – 200с.
938887
   Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек.. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Вып. 5. – 1973. – 357с.
938888
   Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек.. – М.
6. – 1976. – 162с.
938889
   Новейшая тектоника, новейщие отложения и человек. : VIII Международному конгресу ИНКВА. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Сб. 1 : Новейшие отложения и человек. – 1969. – 224с.
938890
  Стуков С.А. Новейшая тенденция в развитии производственного учета / С.А. Стуков. – Калинин, 1983. – 48с.
938891
  Прыкин Б.В. Новейшая теоретическая экономика. Гиперэкономика ( концепции философии и естествознания в экономике ) : Учебник / Б.В. Прыкин. – Москва : Банки и биpжи, ЮHИТИ, 1998. – 445с. – ISBN 5-85173-083-8
938892
  Соловьева О.М. Новейшая французская литература в критике М.Горького. : Автореф... канд. филолог.наук: / Соловьева О.М.; Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
938893
  Рамзай В. Новейшая химия / В. Рамзай. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина, 1910. – 517 с.
938894
  Яворский Ю.А. Новейшая червоннорусская лирика. – Б. м. : [Уделовая тип.]. – 9 с. – Авт. указан в конце статьи. - Отд. оттиск из: "Научно-литературный сборник" Галицко-русской матицы. 1902, т. 2, кн. 4


  На обл. № 235539 дарственная надпись: Многоуважаемому Николаю Кузьмичу Грунскому от автора
938895
  Музаев Н.Д. Новейшая чеченская литература на путях социалистического реализма : Автореф... канд. филол.наук: / Музаев Н.Д.; АН СССР. Ин-т мировой лит-ры им. А.М.Горького. – М., 1966. – 21л.
938896
  Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия Интернет. 2008 / Виталий Леонтьев. – Москва : Олма Медиа Групп, 2008. – 748 с. – ISBN 978-5-373-01185-3
938897
  Захаров В.В. Новейшая энциклопедия персонального компьютера - 2008 / Захаров В.В. – Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2008. – 480с. – ISBN 978-5-386-00134-6
938898
  Клюбер Новейшее европейское народное право. – Москва : Тип.Августа Семена при Императорской Медико-Хирургической Академии, 1828. – 374с.
938899
   Новейшее законодательство Украины: Сб.законов.. – К., 1992. – 167с.
938900
  Башкиров Б.Г. Новейшее минералообразование и физико-химические изменения руд и горных пород месторождения Текели / Б.Г. Башкиров. – Москва : Недра, 1976. – 131с.
938901
  Розов В. Новейшее направление русской лингвистики в деле изучения древних русских и церковно-словянских памятников в связи с общим ходом развития европейского языкознания : вступительная лекция / В.Розов. – 17 с.
938902
  Юманс Э.Л. Новейшее образование, его истинные цели и требования : Сб. ст., в защиту науч. воспитания проф-в Тиндаля, Даубени ... и др. / Сост. Эдвардом Юмансом. – Санкт-Петербург : Изд. "Русская книжная торговля", 1867. – [3], XXVIII, III, 415 с.


  Содержание конволюта: 1. Юманс Э.Л. Новейшее образование, его истинные цели и требования; 2. Милль Д.С. Речь об университетском образовании
938903
  Кинсберген Новейшее описание Архипелага. – Москва, 1793. – 180 с.
938904
   Новейшее развитие квантовой электродинамики : сб. статей/ перевод. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 394 с.
938905
  Вин В. Новейшее развитие физики и ее применений : 3 доклада / пер. с нем. / В. Вин. – Одесса : Всеукраинское гос. издательство, 1922. – 113 с.
938906
   Новейшее учение о происхождении мира : перевод. – Москва : Издание ЦК жел.-дор., 1923. – 83 с.
938907
  Рыжкин В.Я. Новейшие американские електрические станции / В.Я. Рыжкин. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1932. – 250 с.
938908
   Новейшие археологические исследования на Дальнем Востоке СССР.. – Владивосток, 1976. – 157с.
938909
  Рубинштейн Р.И. Новейшие археологические открытия в Египте / Р.И. Рубинштейн. – М., 1962. – 72с.
938910
  Бороздин И. Новейшие археологические открытия в Крыму / И. Бороздин. – Москва, 1925. – 30с.
938911
  Танатар И.И. Новейшие взгляды на происхождение полосчатых железистых квартицов в связи с вопросом происхождения этих пород и руд в Криворожском бассейне. / И.И. Танатар. – 20-48с.
938912
  Броневский С. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе, собранные и пополненные Семеном Броневским. – Москва : В типографии С. Селивановского
Ч. 1. – 1823. – 361с.


  Код-Гр,фсд- задовіл. КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім.М.Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, корінець зі шкіри з тисненням
938913
   Новейшие геологические исследования в Антарктиде. – Москва : Мир, 1966. – 208с.
938914
  Пазинич В.Г. Новейшие данные о возрасте кодакской погребенной почвы и днепровского валунного суглинка (к проблеме стратиграфии верхнего плейстоцена) / В.Г. Пазинич, В.В. Стецюк, В.В. Манюк // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАНУ, 2011. – Вип. 6 : До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких
938915
  Васильев Е.М. Новейшие данные о гусеницах, повреждающих важнейшие плоды в России и Зап. Европе / Евг. М. Васильев ; [Энтомологическая станция м. Смеле] // Компакт - 252276 / Е.М. Васильев. – 12 с.
938916
  Васильев Е.М. Новейшие данные о гусеницах, повреждающих важнейшие плоды в России и Западной Европе // Прикладная энтомология [компакт]. [Т. I: А - И]. – 12 с. : ил.
938917
  Кучеров Н.И. Новейшие данные о жизни на Марсе / Н.И. Кучеров. – Ленинград : Знание, 1959. – 44 с.
938918
  Самойлич К.А. Новейшие данные о свойствах лессов в условиях естественного залегания (г.Днепропетровск) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 95-103 : рис., табл. – Библиогр.: 13 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
938919
  Паренаго П.П. Новейшие данные о строении Вселенной : стенограмма публ. лекции / П.П. Паренаго. – Москва : Правда, 1948. – 20 с.
938920
   Новейшие данные по археологии Севера Дальнего Востока: Мат. Сев.Вост.Азиат. комплекс. археол. экспед.. – Магадан, 1980. – 159с.
938921
  Поспелов В.П. Новейшие данные по вопросу о борьбе с головней : (Сообщ. Энтомол. ст. при Ю. Р. о-ве поощр. земледелия и сел. промышл.) / [В.И. Поспелов] // Труды энтомологической станции при Ю.-Р. Обществе поощрения Земледелия и Сельской промышленности в г. Киеве : [Статьи В.И. Поспелова] / В.П. Поспелов. – Киев : Тов-во "Печатня С.П. Яковлева", 1906. – 16 с. табл.
938922
  Воля П. Новейшие данные по устройству и содержанию пути и подрижного состава железных дорог. – Санкт-Петербург : Тип. Товарищества " Общественная польза", 1868. – 116, II c.
938923
  Выржиковский Р.Р. Новейшие движения земной коры на Украине / Р.Р. Выржиковский, 1936. – 409-416с.
938924
   Новейшие движения, вулканизм и землятресения материков и дна океанов. – Москва : Наука, 1969. – 276с.
938925
  Дашкевич Н.П. Новейшие домыслы о Болохове и болоховцах : [рецензия на кн.: Кто были Болоховские князья / А.О. Петрушевич и др.] // Новые труды по источниковедению древне-русской литературы : критико-библиографический обзор : с приложением текстов некоторых памятников литературы / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 1-8. – [32] с.
938926
  Докукин М.В. Новейшие достижения в области культуры болот / М.В. Докукин. – Ленинград, 1929. – 25 с..
938927
  Уайтхед Д. Новейшие достижения в теории гомотопий / Д. Уайтхед. – М., 1974. – 128 с.
938928
   Новейшие достижения в теории комет и динамике малых тел Солнечной системы : темат. сб. – Москва : Издательство ВАГО АН СССР, 1986. – 62 с.
938929
   Новейшие достижения в электромашиностроении за рубежом.. – Ереван, 1964. – 224с.
938930
  Каданер Л.И. Новейшие достижения гальваностегии / Л.И. Каданер. – Харьков, 1951. – 256 с.
938931
   Новейшие достижения и перспективы в области агрономии. – Л., 1929. – 28 с.
938932
   Новейшие достижения и перспективы в области агрономии. – Л., 1929. – 44 с.
938933
   Новейшие достижения и перспективы в области агрономии. – Ленинград, 1929. – С.25-38. – Отдельный оттиск
938934
   Новейшие достижения и перспективы в области агрономии.. – Л., 1929. – 16с.
938935
   Новейшие достижения и перспективы в области агрономии.. – Ленинград, 1929. – 21 с.
938936
   Новейшие достижения и перспективы в области агрономии.. – Л., 1929. – 42с.
938937
  Рахманинов А.Н. Новейшие достижения и перспективы в области агрономии. / А.Н. Рахманинов. – Ленинград, 1929. – 49-76с.
938938
   Новейшие достижения и перспективы в области агрономии.. – Л., 1929. – 76с.
938939
   Новейшие достижения нефтехимии и нефтепереработки.. – М.
1. – 1960. – 312с.
938940
  Борисковский П.И. Новейшие достижения советской археологии / П.И. Борисковский. – Л., 1959. – 44с.
938941
  Биллитер Ж. Новейшие достижения технической электрохимии / Ж. Биллитер. – Ленинград : Госхимтехиздат, 1934. – 320 с.
938942
  Несмеянов С.А. Новейшие и сейсмогенерирующие структуры Западного Гиссаро-Алая / С.А. Несмеянов, И.И. Бархатов. – Москва : Наука, 1978. – 118с.
938943
   Новейшие и современные движения земной коры восточной части Балтийского щита.. – Петрозаводск, 1974. – 61с.
938944
   Новейшие изменения в экономике.. – М.Л.
1. – 1930. – 547с.
938945
   Новейшие изменения в экономике.. – М.Л.
2. – 1930. – 648с.
938946
  Клесон К. Новейшие инструментальные методы исследования структуры полимеров / К. Клесон, Дж. Кубат, А. и др. Петерлин; Кёниг Дж. – Москва : Мир, 1982. – 264 с.
938947
  Костычев С.П. Новейшие исследования по биодинамике почв / С.П. Костычев. – С. 357-371
938948
   Новейшие исследования по истории России периода империализма в советской и зарубежной историографии. – Москва, 1985. – 134с.
938949
  Виттих Г. Новейшие исследования по однозначным аналитическим функциям / Г. Виттих. – Москва, 1960. – 320с.
938950
   Новейшие исследования по социально-экономической и культурной истории дореволюционной Кубани.. – Краснодар, 1989. – 149с.
938951
   Новейшие исследования распространения радиоволн вдоль земной поверхности.. – М.Л., 1945. – 296с.
938952
  Северный А.Б. Новейшие исследования физики Солнца / А.Б. Северный. – Киев : Знание, 1983. – 33 с.
938953
  Воройский Ф.С. Новейшие концепции, технологии и разработки в области информационной безопасности // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 45-55. – ISSN 0130-9765


  Вопросы информационной безопасности вычислительных систем и информации занимают одно из ведущих мест в международном сообществе. В этом материале приводятся сведения о наиболее важных действующих и перспективных разработках.
938954
  Алехин В. Новейшие материалы по флоре Тамбовской губернии / В. Алехин. – с. 270-302. – Отдельный оттиск
938955
   Новейшие методы геоморфологических исследований.. – Москва, 1981. – 107с.
938956
   Новейшие методы исследования полимеров. – Москва : Мир, 1966. – 571 с.
938957
   Новейшие методы преподавания иностранных языков студентам неязыковых специальностей вузов.. – М., 1991. – 207с.
938958
   Новейшие научно-технические достижения и политика социально-экономического маневрирования буржуазных государств.. – Москва, 1987. – 43с.
938959
   Новейшие открытия советских археологов : (Тезисы докладов конференции). – Киев : Институт истории АН УССР
Ч. 1. – 1975. – 129 с.
938960
   Новейшие открытия советских археологов : (Тезисы докладов конференции). – Киев : Институт истории АН УССР
Ч. 2. – 1975. – 132 с.
938961
   Новейшие открытия советских археологов : (Тезисы докладов конференции). – Киев : Институт истории АН УССР
Ч. 3. – 1975. – 125 с.
938962
  Давац В.Ю. Новейшие открытия физики гравитации и постпозитивизм // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 55 : Философские вопросы физики, математики, кибернетики
938963
   Новейшие отложения и палеогеография плейстоцена Западной Камчатки.. – М., 1978. – 122с.
938964
   Новейшие отложения и палеогеография плейстоцена Чукотки.. – М., 1980. – 296с.
938965
   Новейшие отложения и палеография северных морей.. – Апатиты, 1989. – 113с.
938966
  Гагин И.А. Новейшие оценки "Истории Российской" В.Н. Татищева // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 14-23. – ISSN 0042-8779
938967
  Глязер Г. Новейшие победы медицины / Г. Глязер. – Москва, 1966. – 190 с.
938968
  Артюшков Е.В. Новейшие поднятия земной коры как следствие инфильтрации в литосферу магнитных флюидов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 6. – С. 738-760 : рис. – Библиогр.: с. 755-760. – ISSN 0016-7886
938969
  Новоселова Л. Новейшие преобразования бюджетно-налоговой системы КНР в интересах социально-экономического развития страны // Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 2016. – № 1. – С. 66-89. – ISSN 0130-9757
938970
   Новейшие приемы защиты старого мира.. – М., 1962. – 555с.
938971
  Крывелев И.А. Новейшие приемы религиозной апологетики / И.А. Крывелев. – Москва, 1971. – 63с.
938972
   Новейшие проблемы гравитации : сб. статей / перевод. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 488 с.
938973
  Жуков А.В. Новейшие прогрессивные строительные материалы в Украинской ССР / А.В. Жуков. – К., 1961. – 40с.
938974
  Радченко К.Ф. Новейшие проекты реформы русской орфографии и мнения, высказанные по поводу их в печати нашими учеными / К Радченко // Гоголь в его отношениях к старинной малорусской литературе : речь : [Произнесено на чествовании памяти Гоголя, устроен. 20 марта 1909 г. Харьк. ун-том, Харьк. гор. думой и Ист.-филол.. о-вом при Харьк. ун-те] / А.П. Кадлубовский. – Нежин, 1911. – 35 с.
938975
  Корсаков Г.Б. Новейшие противоракетные технологии США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 8 (488). – С. 75-88. – ISSN 0321-2068
938976
  Бриджмен П.В. Новейшие работы в области высоких давлений : пер. с англ. / П.В. Бриджмен. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 299 с.
938977
  Тренделенбург Ф. Новейшие работы по акустике и электроакустике : пер. с нем. / Ф. Тренделенбург. – Москва ; Ленинград : ОНТИ, 1934. – 96 с.
938978
  Стебницкий И. Новейшие работы по определению силы тяжести. / И. Стебницкий. – 6с.
938979
   Новейшие работы по физико-химии стекла.. – М.Л., 1936. – 180с.
938980
  Столяров И.В. Новейшие русские новеллисты : Гаршин, Короленко, Чехов, Горький / Мих. Столяров. – Киев ; Петербург ; Харьков : Южно-русское книгоиздат. Ф. И. Иогансон, 1901. – VI, 98 с.
938981
  Иванчин-Писарев Н. Новейшие стихотворения, собранные после издания 1819 года, с прибавлением нескольких сочинений его в прозе. – М, 1828. – 267с.
938982
  Ибрагимов Р.Н. Новейшие структуры Центральных Кызылкумов и их сейсмотектонические особенности / Р.Н. Ибрагимов. – Ташкент, 1973. – 122с.
938983
  Марков П.А. Новейшие театральные течения / П.А. Марков. – М, 1924. – 68с.
938984
  Масарский С.И. Новейшие тектонические движения и сейсмичность Западного Саяна и Западной Тувы / С.И. Масарский, Г.И. Рейснер. – Москва : Наука, 1971. – 156с.
938985
   Новейшие тектонические движения и структуры альпийского геосинклинального пояса юго-западной Евразии.. – Баку, 1970. – 160с.
938986
  Парканский А.Б. Новейшие тенденции в американо-китайском инвестиционном взаимодействии // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 9 (501). – С. 3-18. – ISSN 0321-2068
938987
   Новейшие тенденции в организации управления крупными фирмами в США.. – М., 1966. – 322с.
938988
  Кудров В.М. Новейшие тенденции в развитии современной капиталистической экономики. / В.М. Кудров. – Москва, 1969. – 61с.
938989
   Новейшие тенденции в современной немарксистской социологии: Матер. к 11 Всем. социол конгр.. – Москва
1. – 1986. – 189с.
938990
   Новейшие тенденции в современной немарксистской социологии: Матер. к 11 Всем. социол. конгр.. – М.
2. – 1986. – 207с.
938991
  Планк М., Пуанкарє А. Новейшие теории в термодинамике / Макс Планк, проф. теорет. физики Берлинского ун-та, Анри Пуанкарэ, проф. Сорбонны ; пер. с немецкого С.А. Алексеева. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Физика", 1913. – 64, [4] с.


  Авт.: Пуанкаре, Жюль Анри (1854-1912)
938992
  Угрюмов В.И. Новейшие теории современной буржуазной социологии / В.И. Угрюмов. – М, 1961. – 70 с.
938993
  Каблуков Ив. Новейшие теории строения атомов / Ив. Каблуков, проф. Моск. ун-та и Моск. с.-х. ин-та. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Тип. т-ва А.И. Мамонтова, 1908. – 31 с. : ил.
938994
   Новейшие технологии для комфортных автопутешествий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 5 (2920). – С. 24-25 : фото
938995
  Нарский И.С. Новейшие течения буржуазной философии / И.С. Нарский. – М., 1982. – 63с.
938996
  Зограф Н.Ю. Новейшие течения в зоологии, намечающиеся в новом, XX веке : (Речь, произнесенная приоткрытии зоологической секции ХІІ Съезда Естествоиспытателей и Врачей 29 декабря 1909 года) / Н.Ю. Зограф, 1909. – С. 175-190. – Отд. оттиск
938997
  Тартаковский П.С. Новейшие течения в области учения об атоме и электроне / П.С. Тартаковский. – Ленинград : Красная газета, 1929. – 51 с.
938998
  Клейнман А.Ф. Новейшие течения в советской науке гражданского процессуального права / А.Ф. Клейнман. – Москва, 1967. – 120с.
938999
   Новейшие течения и проблемы философии в ФРГ. – Москва, 1978. – 367с.
939000
  Покровский К.Д. Новейшие успехи астрономии / К.Д. Покровский. – С.-ПБ, 1914. – 80с.
<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,