Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>
938001
  Дзира Я. "...Пановали, добували і славу, і волю" (невідомі джерела шевченкової поеми "Іван Підкова") // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 111-118. – ISBN 966-95452-3-8


  Шевченкова поема "Іван Підкова" має наукове історично-достовірне підгрунтя, оскільки він спирався на студіювання українських і польських літописів, хронік, літератури історичного характеру, а також на літературні джерела
938002
  Дроздовський Д. "Пан із саквояжем" : пам"яті Романа Лубківського // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 11/12 (1043/1044). – С. 217-220. – ISSN 0320 - 8370
938003
  Сюндюков Ю. "Пан магістр Георгіус з Русі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 жовтня (№ 184/185). – С. 8


  Про європейськи освіченого українця XV століття, який зумів реалізувати себе. Юрій Котермак (Дрогобич).
938004
  Тичина П.Г. "Панахидні співи" та вірші з юнацького зошита : 300 років возз"єднання України з Росією / Павло Тичина. – [Б. м. : б. в., 1954. – 24 с.
938005
   "Паниковский, бросьте птицу!", или солнечные ванны "Одесса - Киев (через Белую Церковь)" : Одесса - Киев. Автодор // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 20-23 : Іл.
938006
  Самійленко Л. "Пані Марія, яка поезією мріє" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 6 квітня (№ 14). – С. 16. – ISSN 2519-4429


  "Такими словами про Марію Воробей залишив по собі спогади незабутній "поет-жартівник" Петро Осадчук."
938007
  Веремійчик О. "Панове, де ваші шпаги?" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 7-24 грудня (№ 47/48). – С. 14


  До 90-річчя з дня народження Євгена Сверстюка.
938008
  Дубровик-Рохова "Паноптикум" під виглядом "свободи" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 22 березня (№ 50). – С. 9


  Наймасштабніший витік персональних даних за всю історію існування мережі як симптом глобальної соціальної катастрофи...
938009
  Касумов А. Памятник в Кызбуруне : повести, рассказы / А. Касумов; пер. с азерб. – Москва : Воениздат, 1983. – 159 с.
938010
  Абельдяева И.Г. Памятник В.И. Ленину в Кремле : [скульптор В.Б. Пинчук, архитектор С.Б. Сперанский] / И.Г. Абельдяева. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 64 с., [8] л. ил. – (Биография московского памятника)
938011
  Колпинский Ю.Д. Памятник В.И.Ленину в ЗАГЭС"е скульптора И.Д.Шадра / Ю.Д. Колпинский. – Москва, 1964. – 36с.
938012
  Вучетич Е.В. Памятник воинам Советской Армии павшим в боях с фашизмом / Е.В. Вучетич. – Москва, 1961. – 63с.
938013
  Аникин В.В. Памятник гренадерам, павших под Плевной / В.В. Аникин. – Москва, 1986. – 60 с.
938014
  Узнадзе И.В. Памятник грузинского декоративного искусства XI в. на селе Лаше. : Автореф... кандидата искуствоведениянаук: / Узнадзе И.В.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1956. – 21л.
938015
  Гомелаури И.Г. Памятник грузинского зодчества XIII века в Мгвимеви : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Гомелаури И.Г.; Тбилисский гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1952. – 16 с.
938016
  Лукьянов Ю.А. Памятник длиною 200 километров / Ю.А. Лукьянов. – Л, 1969. – 215с.
938017
  Шанин В.Я. Памятник для матери / В.Я. Шанин. – Красноярск, 1977. – 110с.
938018
  Кочетов В. Памятник другу / Всеволод Кочетов. – Москва : Правда, 1964. – 488 с. – (Библиотека "Огонек")
938019
  Воинов А. Памятник Дюку / А. Воинов. – Київ, 1968. – 268с.
938020
  Воинов А.И. Памятник Дюку / А.И. Воинов. – Москва, 1971. – 264с.
938021
  Давиденко И.В. Памятник землекопу / И.В. Давиденко. – Мурманск, 1973. – 79с.
938022
  Никольский А.И. Памятник и образец народного языка и словесности Северо-Двинской области / А.И. Никольский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1912. – 19 с. – Отд. оттиск: Известия отделения русского языка и словесности Имп. Академии наук. 1912, т. 17, кн. 1
938023
  Байтемиров Н. Памятник истории : роман / Н. Байтемиров; пер. с кирг. Е.Шатько. – Фрунзе : Кыргызстан, 1974. – 260 с.
938024
  Кербель Л.Е. Памятник Карлу Марксу в Москве / Л.Е. Кербель. – Ленинград, 1963. – 24с.
938025
  Кронин А. Памятник крестоносцу : роман / А. Кронин ; пер. с англ. Т. Кудрявцевой и Т. Озерской. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 478 с. : ил.
938026
  Кинжалов Р.В. Памятник культуры и искусства древней Америки. / Р.В. Кинжалов. – Л., 1958. – 32с.
938027
  Кинжалов Р.В. Памятник культуры Сасанидского Ирана. / Р.В. Кинжалов, В.Г. Луконин. – Л., 1960. – 23с.
938028
   Памятник Ленину на площади Вермахта : топ 5 площадей мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 37 : фото
938029
  Смирнов А.А. Памятник М.И. Кутузову / А.А. Смирнов. – М., 1986. – 72с.
938030
  Иванова И.В. Памятник М.Ю.Лермонтову / И.В. Иванова. – Москва : Московский рабочий, 1987. – 61 с.
938031
  Шираз О.Т. Памятник матери : стихи и поэма / О.Т. Шираз; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1981. – 175 с.
938032
  Орехов Ю.Г. Памятник Н.С. Лескову / Ю.Г. Орехов, Ю.Ю. Орехов. – Москва, 1982. – 34с.
938033
  Латушкина А.В. Памятник Н.Э. Бауману / А.В. Латушкина. – М, 1986. – 60с.
938034
  Терновский Г.В. Памятник народного подвига / Г.В. Терновский. – Симферополь, 1956. – 180с.
938035
  Лапутин Е.Б. Памятник обманщику: Повести, рассказы. / Е.Б. Лапутин. – Москва : Советский писатель, 1990. – 277с.
938036
  Немировский Е.Л. Памятник первопечатнику Ивану Федорову / Е.Л. Немировский. – М., 1988. – 61с.
938037
  Ромм А.Г. Памятник Петру І В Ленинграде. Скульптор Э.М.Фальконе 1716-1791 / А.Г. Ромм. – М.Л,, 1944. – 24с.
938038
  Савич В.П. Памятник позднепалеолитического населения Юго-западной Волыни : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Савич В.П. ; АН УССР, Ин-т ист. УССР. – Киев, 1969. – 19 с.
938039
  Суслов И.М. Памятник Пушкину / И.М. Суслов. – М., 1983. – 64с.
938040
  Суслов И.М. Памятник Пушкину в Москве / И.М. Суслов. – М., 1968. – 94с.
938041
  Алферова Г.В. Памятник русского зодчества в Кадашах / Г.В. Алферова. – Москва, 1974. – 208 с.
938042
   Памятник русского права.. – М.
1. – 1952. – 288с.
938043
  Бегунов Ю.К. Памятник русской литературы XIII века "Слово о погибели Русской земли" / Ю.К. Бегунов. – М.-Л., 1965. – 232с.
938044
  Корецкий В.М. Памятник русской науке международного права // Избранные труды : в 2-х кн. / В.М. Корецкий. – Киев : Наукова думка, 1989. – Кн. 2. – С. 229-238. – ISBN 5-12-001050-4
938045
  Смирнов А. Памятник русскому солдатству // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 9 : Михайле Ломоносову 300. – С. 68-73. – ISSN 0235-7089


  Ломоносов и Семилетняя война.
938046
  Климович В.В. Памятник с бульвара / В.В. Климович. – М., 1991. – 157с.
938047
  Томский Н. Памятник С.М.Кирову в Ленинграде / Н. Томский. – Ленинград, 1961. – 48с.
938048
   Памятник событий : Месяц Ноябрь, по славянски Листопад. – 303 с.


  Титульний аркуш відсутній. Видання кін. XVIII - поч. XIX ст.
938049
   Памятник событий в церкве и отечестве. – 428с.
938050
  Орлов Я. Памятник событий в церкви и отечестве : Содержащий в себе: историю церковных праздников, жития святых, историческое изображение состояния греко-российския Церкви и духовенства, деяния всех Российских государей, славные подвиги полководцев... / сочиненный... Яковом Орловым. – Санкт-Петербург : Печ. в тип. И. Байкова
Ч. 4. – 1816. – [2], 303 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIXст. - картон, шкіра, корінець з тисненням
938051
  Орлов, Яков Памятник событий в церкви и отечестве, содержащий в себе: историю церковных праздников, жития святых. – Изд. 2-е, испр. и многими статьями доп. – М., 1818. – 382с.
938052
  Орлов, Яков Памятник событий в церкви и отечестве, содержащий в себе: историю церковных праздников, жития святых.... – Изд. 2-е, испр. и многими статьями доп. – М., 1818. – 381с.
938053
  Орлов Я. Памятник событый в церкви и отечестве, содежащий в себе, историю церковных праздников... деяния всех российских государей, славные подвиги полководцев, жизнь знаменитых министров. – Спб.
ч. 3. – 317с.
938054
  Орлов Я. Памятник событый в церкви и отечестве, содержащий в себе, историю церковных праздников, жития святых... (и проч.). – С.-Пб.
ч. 1. – 367с.
938055
   Памятник советскому воину-освободителю в Трепов-парке. – Берлин, 1987. – 168с.
938056
   Памятник солнцу. – Фрунзе, 1975. – 176с.
938057
  Эралиев С. Памятник солнцу : стихи и поэма / С. Эралиев. – Москва : Воениздат, 1978. – 102 с.
938058
   Памятник Т. Шевченко в Харькове. – Харьков, 1978. – 47с.
938059
  Манизер М.Г. Памятник Т.Г. Шевченко в Харькове / М.Г. Манизер. – М., 1961. – 15с.
938060
  Буда С.А. Памятник Т.Г.Шевченку : [До його історії]. – [Москва] : [Тип. Рябішинского]. – 13 с. – Авт. указ. в конце статьи. - Отд. Оттиск: Украинская жизнь. 1912, № 3, с. 24-36
938061
  Павлюченков С А. Памятник Тысячелетию России / С А. Павлюченков, . – Новгород, 1962. – 34с.
938062
  Павлюченков С А. Памятник Тысячелетию России / С А. Павлюченков, . – Новгород, 1964. – 39с.
938063
  Архангельский В.В. Памятник у дороги / В.В. Архангельский. – Москва, 1967. – 136с.
938064
  Курков А.П. Памятник у околицы / А.П. Курков. – Ростов-на-Дону, 1977. – 96с.
938065
  Лебедянская А. Памятник украинского искусства XVII–XVIII вв.: Резной складень 1702 г. // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 222-276. – ISSN 1992-5514


  Різьблений дерев"яний складень
938066
  Баймухаметов С. Памятник фашистскому преступнику до сих пор стоит на российской земле // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 2 (134). – С. 154-158. – ISSN 1606-0219
938067
   Памятник французам, или приключения московского жителя. – Спб., 1813. – 49с.
938068
  Кулешов А.П. Памятник футболисту / А.П. Кулешов. – М., 1983. – 176с.
938069
  Манизер М.Г. Памятник Шевченко в Харькове / М.Г. Манизер. – Ленинград, 1964. – 15с.
938070
  Рикман Э.А. Памятник эпохи великого переселения народов / Э.А. Рикман. – Кишинев, 1967. – 139с.
938071
  Шамаро А.А. Памятника архитектуры прошлого в атеистическом воспитании / А.А. Шамаро. – Москва, 1985. – 64с.
938072
  Воронин Н.Н. Памятника Владимиро-Суздальского зодчества ХІ-ХІІІ вв. / Н.Н. Воронин. – Москва-Ленинград, 1945. – 91с.
938073
   Памятники pусской стаpины в западных губеpниях / изд. П.H. Батюшковым. – Санкт-Петербург : [Изд. Мин. Внутр. Дел ; Тип. Т-ва "Обществ. Польза"]
Вып. 7 : Холмская Русь (Люблинская и Седлецкая губ., Варшавского генерал-губернаторства) / [Ред. В.П. Кулин]. – 1885. – [2], XI, [5], 432 с., 2 л. ил


  Из содержания: Очеpки быта кpестьян Холмской и Подлясской Руси по наpодным песням [ст. pус. и укp. наp. песни, колядки, духовные виpши] / H.И. Стpашкевич, К.Ю. Заусцинский. - Тексты укр. песен на укр. яз. ( в транслитерации символами русск. яз. старой ...
938074
   Памятники pусской стаpины в западных губеpниях / Издаваемые П.H. Батюшковым. – Санкт-Петербург : [Изд. Мин. Внутр. Дел ; Тип. Т-ва "Обществ. Польза"]
Вып. 8 : Холмская Русь (Люблинская и Седлецкая губ., Варшавского генерал-губернаторства) / [Ред. В.П. Кулин]. – 1885. – X, V, [5], 570, 3 л. ил., 2 л. каpт, 8 л. портр.


  Из содержания: Устная наpодная словесность в Холмской и Подлясской Руси [ст. русск. и укp. наp. песни, колядки] / H. Стpашкевич. - Тексты укр. песен на укр. яз. ( в транслитерации символами русск. яз. старой орфографии), остальные материалы на русск. ...
938075
  Инал-Ипа Памятники абхазского фольклора: Нарты. Ацаны / Инал-Ипа. – Сухуми, 1977. – 199с.
938076
  Усейнов М.А. Памятники азербайджанского зодчества / М.А. Усейнов. – Москва, 1951. – 164 с.
938077
  Щеблыкин И.П. Памятники азербайджанского зодчества эпохи Низами / И.П. Щеблыкин. – Баку, 1943. – 95 с.
938078
  Левиатов В.Н. Памятники азербайджанской культуры / В.Н. Левиатов. – Баку, 1944. – 54 с.
938079
   Памятники античного прикладного искусства. – Л., 1973. – 159с.
938080
  Арутюнян В.М. Памятники армянского зодчества / В.М. Арутюнян, С.А. Сафарян. – Москва, 1951. – 244 с.
938081
   Памятники армянской агиографии. – Ереван
1. – 1973. – 328с.
938082
   Памятники архангельского Севера. – Архангельск, 1983. – 174с.
938083
   Памятники археологии в зонах мелиорации Южной Сибири.: По мат. раскопок 1980-1984 гг.. – Л., 1988. – 102с.
938084
   Памятники археологии и этнографии Верхнего Поволжья: Межвуз. сб.. – Горький, 1989. – 98с.
938085
   Памятники археологии Иркутской области : Инф. анкета-определ. – Иркутск, 1985. – 68с.
938086
  Буйнов Ю.В. Памятники археологии Харьковщины. К 60-летию первых самостоятельных работ В.И. Кадеева // LAUREA I : Античный мир и Средние века : чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Харьк. обл. ист.-археол. общество ; [редкол.: А.Н. Домановский и др. ; ред.: С.И. Посохов, С.Б. Сорочан]. – Харьков : НТМТ, 2015. – С. 163-170. – ISBN 978-617-578-222-4
938087
   Памятники архитектуры. – Москва, 1935. – 100 с.
938088
   Памятники архитектуры Азербайджана. – Москва ; Баку, 1946. – 228 с.
938089
  Минерт Л.К. Памятники архитектуры Бурятии / Л.К. Минерт. – Новосибирск, 1983. – 191 с.
938090
  Мнацаканян С.Х. Памятники архитектуры в советской Армении / С.Х. Мнацаканян, Н. Степанян. – Ленинград, 1971. – 67 с.
938091
   Памятники архитектуры в структуре городов СССР. – Москва, 1978. – 208 с.
938092
   Памятники архитектуры Владимира, Суздаля, Юрьева-Польского. – Ленинград, 1974. – 33 с.
938093
  Столетов А.В. Памятники архитектуры Владимирской области / А.В. Столетов. – Владимир, 1958. – 240 с.
938094
   Памятники архитектуры города Вологды в гравюрах Г. и Н.Бурмагиных.. – Вологда, 1971. – 8с.
938095
  Джанберидзе Н.Ш. Памятники архитектуры Грузии / Н.Ш. Джанберидзе. – Тбилиси, 1965. – 20 с.
938096
   Памятники архитектуры Грузии. – Ленинград, 1973. – 159 с.
938097
  Чантурия В.А. Памятники архитектуры и градостроительства Белоруссии / В.А. Чантурия. – Минск, 1986. – 236 с.
938098
  Мяэвяли С. Памятники архитектуры и искусства Таллина / С. Мяэвяли. – 2-е изд. – Таллин, 1986. – 125 с.
938099
  Нусов В.Е. Памятники архитектуры Киргизстана / В.Е. Нусов. – Фрунзе, 1963. – 68 с.
938100
  Петров А.Н. и др. Памятники архитектуры Ленинграда / А.Н. и др. Петров. – Ленинград, 1958. – 369с.
938101
   Памятники архитектуры Ленинграда : [фотоальбом] / [авт. кол.: А.Н. Петров, Е.А. Борисова, А.П. Науменко и др. ; редкол. : Г.Н. Булдаков, В.И. Пилявский, А.И. Наумов и др. ; пер. : Н.Я. Лейбошиц, Ф.А. Перельман, С.Л. Чакерова ; сост. иллюстрат. части альбома М.Е. Васильева]. – Изд. 4-е., перераб. – Ленинград : Стройиздат ; Ленингр. отд-ние, 1975. – 575 с. с ил. : ил. – Подписи парал. еа рус. и англ. яз. - Рез. разделов на англ. - Указ. предм., имен, и топогр. : 558-574
938102
   Памятники архитектуры Ленинграда, состоящие под государственной охраной. – Ленинград, 1972. – 129 с.
938103
  Гоголицын Ю.М. Памятники архитектуры Ленинградской области / Ю.М. Гоголицын. – Ленинград, 1987. – 303 с.
938104
  Чернявская Т.И. Памятники архитектуры Минска 17 - начала 20 в. / Т.И. Чернявская, Е.Ю. Петросова. – Минск, 1984. – 152 с.
938105
   Памятники архитектуры Молдавии (XIV - нач. XX в.). – Кишинев, 1986. – 241 с.
938106
   Памятники архитектуры Московской области. – Москва
Т. 1. – 1975. – 383 с.
938107
   Памятники архитектуры Московской области. – Москва
Т. 2. – 1975. – 375 с.
938108
  Шуляк Л.М. Памятники архитектуры Новгорода / Л.М. Шуляк. – Новгород, 1958. – 8 с.
938109
  Штендер Г.М. Памятники архитектуры Новгорода / Г.М. Штендер. – Новгород, 1958. – 10 с.
938110
  Штендер Г.М. Памятники архитектуры Новгорода / Г.М. Штендер. – Новгород, 1959. – 27 с.
938111
  Шуляк Л.М. Памятники архитектуры Новгорода / Л.М. Шуляк. – Новгород, 1959. – 14 с.
938112
  Кушнир И.И. Памятники архитектуры Новгорода / И.И. Кушнир. – Новгород, 1959. – 8 с.
938113
  Каргер М.К. Памятники архитектуры Новгорода XI-XVII веков / М.К. Каргер. – Ленинград ; Москва, 1961. – 79 с.
938114
   Памятники архитектуры Новгорода XI-XVII веков. – Ленинград ; Москва, 1966. – 79 с.
938115
  Воробьев А.В. Памятники архитектуры Новгорода. Воеводский двор Кремля / А.В. Воробьев. – Новгород, 1959. – 28 с.
938116
  Журавлев Ю.В. Памятники архитектуры Новгорода. Звонница Софийского собора XV-XVII вв. / Ю.В. Журавлев. – Новгород, 1958. – 7 с.
938117
  Красноречьев Л.Е. Памятники архитектуры Новгорода. Церковь Двенадцати апостолов / Л.Е. Красноречьев. – Новгород, 1959. – 10 с.
938118
  Гладенко Т.В. Памятники архитектуры Новгорода. Церковь Иоанна на Опоках / Т.В. Гладенко. – Новгород, 1959. – 15 с.
938119
   Памятники архитектуры Новодевичьего монастыря. – Москва, 1965. – 17 с.
938120
  Шамаро А.А. Памятники архитектуры прошлого в атеистическом воспитании / А.А. Шамаро. – Москва, 1985. – 64с.
938121
  Асанов А. Памятники архитектуры средневекового Хорезма / А. Асанов. – Ташкент, 1971. – 108 с.
938122
   Памятники архитектуры Средней Азии. – Москва : Планета, 1971. – Расст.для науч.фонда:СФ/569989
938123
  Дейнека А.И. Памятники архитектуры Сумщины / А.И. Дейнека. – Харьков, 1981. – 88 с.
938124
   Памятники архитектуры Туркменистана. – Ленинград, 1974. – 344 с.
938125
  Вага В.Я. Памятники архитектуры Эстонии / В.Я. Вага. – Ленинград, 1980. – 174 с.
938126
  Певзнер Д.П. Памятники архитектуры, их сохранение, реставрация и размещение в современной планировке и застройке городов. / Д.П. Певзнер. – М, 1968. – 112с.
938127
  Кириллов Памятники архитектуры. / Кириллов. – Вологда, 1966. – 22с.
938128
  Брунов Н.И. Памятники Афинского Акрополя.Парфенон и Эрехтейон / Н.И. Брунов. – Москва, 1973. – 174 с.
938129
  Бадер О.Н. Памятники балановской культуры / О.Н. Бадер, А.Х. Халикова // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1976. – В1-25 : Памятники балановской культуры / Бадер О.Н., Халикова А.Х. – С.1-168, рис.
938130
  Казаков Е.П. Памятники болгарского времени в восточных районах Татарии / Е.П. Казаков. – Москва, 1978. – 130 с.
938131
  Векслер А.А. Памятники борьбы за власть Советов в Иркутстке (1917-1920 гг.) / А.А. Векслер. – Иркутск, 1956. – 41с.
938132
   Памятники бронзового и железного веков в окрестностях Евпатории.. – М., 1993. – 88с.
938133
   Памятники бронзового и раннего железного веков Поднепровья: Межвуз. сб. науч. тр.. – Днепропетровск, 1987. – 146с.
938134
  Башкиров А.С. Памятники Булгаро-Татарской культуры на Волге / А.С. Башкиров. – Казань : Татполиграф, 1928. – 117, [18], с.
938135
   Памятники быта и хозяйственное освоение Сибири: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1989. – 189с.
938136
  Гаврилов И Б. Памятники Великой Отечественной войны / И Б. Гаврилов, . – М., 1989. – 62с.
938137
  Азизян И.А. Памятники вечной славы : концепции и композиция / И.А. Азизян, И.В. Иванова ; [Центр. науч.-исслед. ин-т теории и истории архитектуры]. – Москва : Стройиздат, 1976. – 207 с. : ил. – Список лит.: с. 204-206
938138
  Каменкович И.И. Памятники вечной славы. / И.И. Каменкович. – Баку, 1967. – 64с.
938139
  Писаревская Л.В. Памятники византийского искусства V-XV веков в Государственной Оружейной палате. / Л.В. Писаревская. – Л.-М., 1964. – 104с.
938140
   Памятники византийской литературы IX-XIV веков. – Москва : Наука, 1969. – 462, [1] с.
938141
   Памятники византийской скульптуры: из собраний Государственных музеев Берлина : каталог выставки. – Ленинград : Искусство, 1982. – 48 с.
938142
   Памятники воинской славы.. – Симферополь, 1967. – 183с.
938143
  Ермаков А.Д. Памятники Волгограда / А.Д. Ермаков. – Волгоград, 1982. – 174с.
938144
  Закарая П.П. Памятники Восточной Грузии / П.П. Закарая. – Москва, 1983. – 376 с.
938145
  Джавахишвили К.А. Памятники глиптики городища Урбниси : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Джавахишвили К. А.; АН ГССР, Ин-т ист. археол. и этногр. – Тбилиси, 1975. – 39л.
938146
  Лордкипанидзе М.Н. Памятники глиптики, найденные в Армазисхеви и Багинети. : Автореф... Канд.искусствовед.наук: / Лордкипанидзе М.Н.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1958. – 22л.
938147
  Байкабулов Б. Памятники говорят : поэма в стихах / Б. Байкабулов. – Ташкент, 1970. – 71 с.
938148
  Греков И.А. Памятники государственности и права славян на территории Украинской ССР / И.А. Греков. – Одесса, 1964. – 66с.
938149
   Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. – Киев
2. – 1985. – 336 с.
938150
   Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. – Киев
3. – 1985. – 336 с.
938151
   Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. – Киев
4. – 1986. – 374 с.
938152
   Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. – Киев, 1987. – 157 с.
938153
   Памятники греческой и скифской культуры., 1945. – 8с.
938154
  Амиранашвили Дж.Ш. Памятники грузинской архитектуры и рельефной скульптуры раннефеодальной эпохи : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Амиранашвили Дж.Ш.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1971. – 62л.
938155
   Памятники деловой письменности ХVII века: Владимирский край. – М., 1984. – 367с.
938156
  Ополовников А.В. Памятники деревянного зодчества / А.В. Ополовников. – Москва, 1955. – 195с.
938157
   Памятники деревянного зодчества Закарпатья. – Ленинград : Аврора, 1970. – 86с.
938158
   Памятники дипломатических и торговых сношений Московской Руси с Персией / Изд. под ред. Н.И.Веселовского. – Санкт-Петербург : Лештуковская Паровая Скоропечатня П.О.Яблонского
Т. 3 : Царствование Михаила Федоровича (продолжение). – 1898. – 731 с.
938159
   Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским государством / Изд. под ред. [и с предисл.] Г.Ф. Карпова]. – 2-е изд. – [Санкт-Петербург] : [Рус. ист. о-во]. – (Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными : [1-10] ; Т. 35)
Т. 1 : 1487-1533 гг. – 1892. – [2], VI, XXII, 870 с. 112 стб, [8] с. – Общ. тит. л.: (Сборник Русского исторического общества)
938160
  Исангулов Ф. Памятники для живых : роман / Ф. Исангулов; пер. с башк. А.Филипова. – Уфа : Башкирское кн. изд-во, 1985. – 496 с.
938161
  Щуров Г.Л. Памятники Донецкой области / Г.Л. Щуров. – Донецк, 1969. – 33с.
938162
   Памятники древне-русского законодательства : Русская правда. Судные грамоты (Псковская и Новгородская). Судебники : С предвар. замечаниями и крат. словарем / публикатор Я.Г. Северский. – Санкт-Петербург : Кн. маг. А.Ф. Цинзерлинга ; [Тип. В. Безобразова и комп.], 1893. – [2], 128 с.
938163
  Рикман Э.А. Памятники древнего искусства Молдавии / Э.А. Рикман. – Кишинев, 1961. – 40с.
938164
   Памятники древнего искусства Северо-Западного Причерноморья: Сб.науч. тр.. – Киев, 1986. – 163с.
938165
   Памятники древнегрузинской агиографической литературы.. – Тбилиси, 1956. – 106с.
938166
   Памятники древнеегипетского искусства в собрании Полтавского краеведческого музея: Кат. выст.. – Полтава, 1986. – 62с.
938167
   Памятники древней истории Северо-Западного Причерноморья : сб. науч. тр. – К., 1985. – 98с.
938168
   Памятники древнейшего искусства на территории Молдавии. – Кишинев, 1989. – 116 с.
938169
  Москаленко А.Н. Памятники древнейшего прошлого Верхнего и Среднего Дона / А.Н. Москаленко. – Воронеж, 1955. – 76с.
938170
  Молчанов А.А. Памятники древнейшей греческой письменности / А.А. Молчанов. – М., 1988. – 188с.
938171
   Памятники древнейшей истории Евразии.. – М., 1975. – 272с.
938172
  Третьяков П.Н. Памятники древнейшей истории Чувашского Поволжья / П.Н. Третьяков. – Чебоксары, 1948. – 75с.
938173
  Борисковский П.И. Памятники древнейшей человеческой культуры северо-западного Причерноморья / П.И. Борисковский, В.И. Красковский. – Одесса, 1961. – 38с.
938174
  Лаптев А.М. Памятники древнерусского зодчества в рисунках / А.М. Лаптев. – Ленинград, 1969. – 24 с.
938175
   Памятники древнерусской архитектуры в произведениях московских художников.. – М., 1967. – 66с.
938176
   Памятники древнерусской письменности.. – М., 1968. – 404с.
938177
  Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. / С.Е. Малов. – М.-Л., 1959. – 112с.
938178
   Памятники древнетюркской письменности Тувы.. – Кызыл
1. – 1963. – 68с.
938179
  Батманов И.А. Памятники древнетюркской письменности Тувы. / И.А. Батманов, А.Ч. Кунаа. – Кызыл
3. – 1965. – 32с.
938180
  Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. / С.Е. Малов. – М.-Л., 1951. – 452с.
938181
  Батманов И.А. Памятники древнетюрской письменности Тувы. / И.А. Батманов, А.Ч. Кунаа. – Кызыл
2. – 1963. – 44с.
938182
   Памятники древних культур Северного Причерноморья: Сб. науч. тр.. – Киев, 1979. – 131с.
938183
   Памятники древних культур Северо-Западного Причерноморья: Сб. науч. тр.. – Киев, 1981. – 148с.
938184
   Памятники Евпатории. – Симферополь, 1975. – 32с.
938185
  Франк-Каменецкий И.Г. Памятники египетской религии в Фиванский период / И.Г. Франк-Каменецкий. – Москва : [Товарищество "Скоропечатня А. А. Левенсон"]. – (Культурно-исторические памятники древнего Востока / под общей редакцией проф. Б.А. Тураева ; Вып. 5)
Т. 1. – 1917
938186
  Франк-Каменецкий Памятники египетской религии в Фиванский период / Франк-Каменецкий. – М.
2. – 1918. – 91с.
938187
   Памятники железного века в окрестностях Евпатории. – М., 1991. – 208с.
938188
   Памятники железного века и средневековья на Верхней Волге и Верхнем Подвинье : сб. науч. тр. – Калинин : КГУ,, 1989. – 112, [2] с., [23] л. ил. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
938189
  Кухаренко Ю.В. Памятники железного века на территории Полесья // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Изд-во АН СССР, 1961. – Д1-29 : Памятники железного века на территории Полесья / Кухаренко Ю.В. – С. 1-70, 46 табл.
938190
  Заянчковский И.Ф. Памятники животным / И.Ф. Заянчковский. – Киев, 1983. – 160с.
938191
  Флоринский Т. Памятники законодательной деятельности Душана царя Сербов и Греков; Хрисовулы; Сербский законник; Сборники Византийских законов : исследование Тимофея Флоринского, проф. Ун-та св. Владимира. - Киев : тип. Ун-та Св. Владимира. – Киев : В тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, 1888. – XII, 491, [2], 226, XXXIII, 2 л. ил.
938192
  Гринев В.А. Памятники законодательства и историко-правовая историография России / В.А. Гринев, А.В. Чеботарев // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 16. – С. 7-9. – ISSN 1812-3805


  Згадуються класики історії і юриспруденції: М.І. Костомаров, В. О. Ключевський, С.М. Соловьев та ін.
938193
   Памятники законодательства Петра Великого / под ред. М.М. Богословского. – Москва : Изд. Н.Н. Клочкова ; [Тип. Вильде], 1910. – 118 с. – (Памятники русской истории, издаваемые под редакцией преп. рус. ист. в Московском ун-те проф.: В.О. Ключевского, М.К. Любавского и др.)
938194
   Памятники Зарубинецкой культуры / Под ред. Третьякова П.Н. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1959. – № 70 : Памятники Зарубинецкой культуры / Под ред. Третьякова П.Н. – С. 5-192, рис., 1 вкл. л. карты
938195
  Байпаков К.М. Памятники земледельческо-скотоводческой культуры Южного Казахстана (1 тысячелетие н.э.) / К.М. Байпаков, А.Н. Подушкин. – Алма-Ата, 1989. – 157с.
938196
  Подушкин Александр Николаевич Памятники земледельческо-скотоводческой культуры южного Казахстана I-VI в. н. э. (бассейн р.Арысь, южные склоны Каратау и Каржантау) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Подушкин Александр Николаевич;. – М., 1986. – 19л.
938197
  Русанов Р.В. Памятники земли брянской. / Р.В. Русанов, Я.Д. Соколов. – Тула, 1985. – 125с.
938198
  Булатова В.А. Памятники зодчества Ташкента / В.А. Булатова, Л.Ю. Маньковская. – Ташкент, 1983. – 144 с.
938199
  Васильев С. Памятники зодчества ХІІ века в Переславле-Залесском / С. Васильев, К. Иванов. – Ярославль, 1966. – 30 с.
938200
  Грунский Н.К. Памятники и вопросы древне-славянской письменности / Н.К. Грунский. – Юрьев (Тарту) : Тип. К. Маттисена
Т. 1. – 1904. – [124] с. разд.паг., 1 л. факс. – Отд. оттиски из: Ученые записки императорского Юрьевского университета. 1904


  Вып. 1-3. Киевские глаголические листки Вып. [4]. Пражские глаголические отрывки и из истории хорватской глаголицы
938201
  Грунский Н.К. Памятники и вопросы древне-славянской письменности. Т. 1 / Н.К. Грунский // Лекции по древне-церковно-славянскому языку / Н.К. Грунский. – 2-е изд. (конспективное) со снимк. и текстами. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1914. – [233] с., разд.паг.


  Вып. 1-3. Киевские глаголические листки Вып. [4]. Пражские глаголические отрывки и из истории хорватской глаголицы
938202
  Грунский Н.К. Памятники и вопросы древне-славянской письменности / Н.К. Грунский. – Юрьев (Тарту) : Тип. К. Маттисена
Т. 1. – 1904. – [233] с., разд.паг. – Отд. оттиски из: Ученые записки императорского Юрьевского университета


  Вып. 1-3. Киевские глаголические листки Вып. [4]. Пражские глаголические отрывки и из истории хорватской глаголицы
938203
  Грунский Н.К. Памятники и вопросы древне-славянской письменности / Н.К. Грунский. – Юрьев (Тарту) : Печатано в тип. К. Маттисена
Т. 2 : 1. О происхождении имперфекта древне-ц.-слав. памятников. – 1905. – 21 с. – Отд. оттиски из: Ученые записки императорского Юрьевского университета. 1905
938204
  Эллер М. Памятники и декоративная скульптура Таллина / М. Эллер. – Таллин, 1987. – 47с.
938205
  Калинин Б.Н. Памятники и мемориальные доски Ленинграда: справочник / Б.Н. Калинин, П.П. Юревич. – 3-е изд., доп. и перераб. – Л., 1979. – 519с.
938206
  Кожевников Р.Ф. Памятники и монументы Москвы / Р.Ф. Кожевников. – М, 1976. – 167с.
938207
  Николаев С.Н. Памятники и памятные места в Приморье / С.Н. Николаев. – Владивосток, 1958. – 96с.
938208
   Памятники и памятные места Вологодской области.. – Вологда, 1970. – 64с.
938209
  Мулло И.М. Памятники и памятные места Карелии / И.М. Мулло. – Петрозаводск, 1971. – 88с.
938210
  Палашенков А.Ф. Памятники и памятные места Омска и Омской области / А.Ф. Палашенков. – Омск, 1967. – 236с.
938211
  Минкин А.Е. Памятники и памятные места Отечественной войны 1812 года. / А.Е. Минкин, А.А. Ходченков. – Смоленск, 1962. – 42с.
938212
  Малинин Г.А. Памятники и памятные места Саратовской области / Г.А. Малинин. – Саратов, 1971. – 333с.
938213
  Малинин Г.А. Памятники и памятные места Саратовской области / Г.А. Малинин. – Саратов, 1979. – 344с.
938214
   Памятники и памятные места, связанные с борьбой трудящихся Гродненщины за социальное и национальное освобождение и воссоединение с БССР.. – Гродно, 1989. – 12с.
938215
   Памятники изданные киевскою коммиссиею для разбора древних актов. – Изд. 2-е с дополн. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого
Т. 3. – 1898. – С. I-XVII, 600 с.
938216
  Павлов Г.Н. Памятники Ильичу в Ленинграде / Г.Н. Павлов, А.Я. Розина. – Л., 1970. – 80с.
938217
  Старостин П.Н. Памятники Именьковской культуры // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1967. – Д1-32 : Памятники Именьковской культуры / Старостин П.В. – С.1-48
938218
   Памятники индийской письменности из Центральной Азии. – М.
Вып. 2. – 1990. – 439с.
938219
   Памятники искусства древнего Египта в музеях Советского Союза.. – М., 1958. – 25с.
938220
   Памятники искусства Индии в собраниях музеев СССР = Indian art in Soviet collections. – Москва : Изобразительное искусство, 1955. – [23 с. 86 ил.]
938221
  Студзицкая С.В. Памятники искусства малых форм древней Сибири как исторический источник. : Автореф... Канд.ист.наук: 575 / Студзицкая С.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
938222
   Памятники искусства разрушенные немецкими захватчиками в СССР.. – М.Л., 1948. – 480с.
938223
   Памятники истории Азербайджана.. – Баку, 1956. – 147с.
938224
   Памятники истории Англии ХІ-ХІІІ вв.. – М., 1936. – 240с.
938225
  Васильев С. Памятники истории в окрестностях Переславля-Залесского / С. Васильев. – Ярославль, 1968. – 48с.
938226
   Памятники истории Великого Новгорода / под ред. С. В. Бахрушина. – Москва : Изд. Н.Н. Клочкова ; [Тип. Вильде], 1909. – 87, [4] с. – Библиогр.: с. 9-10. – (Памятники русской истории, изд. под ред. преп. рус. ист. в Моск. ун-те проф. В.О. Ключевским, М.К. Любавским, приват-доц. С.В. Бахрушина, М.М. Богословского и др. ; Вып. 2)
938227
   Памятники истории Великого Новгорода и Пскова : Сборник документов : Сборник подготовлен к печати Г. Е. Кочиным. – Москва ; Ленинград : Соцэкгиз. Ленингр. отд-ние, 1935. – 192 с. – Библиогр.: "Литература" (с. 174-76)
938228
  Васькин А.А. Памятники истории и архитектуры Москвы. Белорусский вокзал // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 1 (45). – С. 8-14. – ISSN 1680-2721
938229
  Васькин А.А. Памятники истории и архитектуры Москвы. Казанский вокзал // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2008. – № 2 (40). – С. 13-19. – ISSN 1680-2721
938230
  Васькин А.А. Памятники истории и архитектуры Москвы. Киевский вокзал // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2008. – № 3 (41). – С. 15-20. – ISSN 1680-2721
938231
  Васькин А.А. Памятники истории и архитектуры Москвы. Курский вокзал // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 1( 51). – С. 9-12. – ISSN 1680-2721
938232
  Васькин А.А. Памятники истории и архитектуры Москвы. Ленинградский вокзал // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 6. – С. 13-17. – ISSN 1680-2721
938233
  Васькин А.А. Памятники истории и архитектуры Москвы. Рижский вокзал // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 2 (46). – С. 10-14. – ISSN 1680-2721
938234
   Памятники истории и архитектуры Сибири.. – Новосибирск, 1986. – 1986с.
938235
  Короткевич В.Б. Памятники истории и культуры / В.Б. Короткевич. – Минск, 1978. – 80с.
938236
   Памятники истории и культуры города Горького.. – Горький, 1977. – 159с.
938237
  Глебов Ю.Ф. Памятники истории и культуры города Иваново / Ю.Ф. Глебов. – Иваново, 1970. – 81с.
938238
   Памятники истории и культуры Горьковской области: Справ.. – 2-е изд., испр. – Горький, 1981. – 287с.
938239
   Памятники истории и культуры Гродненщины.. – Гродно, 1984. – 42с.
938240
   Памятники истории и культуры Ивановской области.. – Иваново, 1970. – 57с.
938241
   Памятники истории и культуры Казахстана: Сб. Центр. сов. Каз. о-ва охр. пам. ист. и культ.. – Алма-Ата
4. – 1984. – 157с.
938242
   Памятники истории и культуры Калининской области.. – Калинин : Московский рабочий, 1988. – 174с.
938243
   Памятники истории и культуры Киева : Аннот. научно-вспомогат. библиогр. указ. – Киев : Наукова думка, 1986. – 158с.
938244
  Конин Г.К. Памятники истории и культуры Коми-Пермяцкого национального округа / Г.К. Конин. – Кудымкар, 1976. – 135с.
938245
   Памятники истории и культуры Куйбышевской области.. – Куйбышев, 1979. – 294с.
938246
   Памятники истории и культуры Ленинграда, состоящие под государственной охраной: Справ.. – Л., 1985. – 239с.
938247
   Памятники истории и культуры Ленинграда.. – Л.
1. – 1975. – 132с.
938248
   Памятники истории и культуры Ленинграда: Уч. пособ.. – Л.
3. – 1979. – 52с.
938249
   Памятники истории и культуры Ленинградской области.. – Л.
4. – 1976. – 61с.
938250
   Памятники истории и культуры Молдавии.. – Кишинев, 1988. – 133с.
938251
  Майдар Д. Памятники истории и культуры Монголии / Д. Майдар. – Москва, 1981. – 174 с.
938252
   Памятники истории и культуры нашей Родины в произвдениях московских художников.. – Москва, 1969. – 32 с.
938253
   Памятники истории и культуры Пермской области.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 1976. – 219с.
938254
   Памятники истории и культуры Сибири : Библ. указ. 1917-1985. – Томск, 1991. – 294с.
938255
   Памятники истории и культуры Сибирию. – Новосибирск, 1978. – 184с.
938256
   Памятники истории и культуры Украинской ССР: Каталог-справ.. – Киев : Наукова думка, 1987. – 736с.
938257
   Памятники истории и культуры Харьковской области : Библиогр. указ. – Харьков, 1985. – 160с.
938258
  Каховский В.Ф. Памятники истории и культуры Чувашской АССР. / В.Ф. Каховский. – Чебоксары, 1969. – 120с.
938259
   Памятники истории и культуры.. – Ярославль, 1976. – 176с.
938260
   Памятники истории и культуры.. – Л.
2. – 1976. – 92с.
938261
   Памятники истории и литературы Востока.. – М., 1986. – 242с.
938262
   Памятники истории и этнографии Горьковской области.. – Горький, 1989. – 93с.
938263
  Ельчанинов А.И. Памятники истории исследования и освоения космоса // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 5. – С. 38-44 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7126
938264
   Памятники истории Киевского государства.. – Л., 1936. – 219с.
938265
   Памятники истории крестьян ХІV-XIX вв.. – М., 1910. – 260с.
938266
   Памятники истории культуры Одесской области : Науч.-вспом. библ. указатель. – Одесса, 1987. – 272с.
938267
   Памятники истории России.. – М., 1987. – 147с.
938268
   Памятники истории Смутного времени / под ред. А.И. Яковлева. – Москва : Изд. Н.Н. Клочкова ; [Тип. Вильде], 1909. – 104 с. – Библиогр. в предисл. – (Памятники русской истории, изд. под ред. преп. рус. ист. в Моск. ун-те проф. В.О. Ключевским, М.К. Любавским, приват-доц. С.В. Бахрушина, М.М. Богословского и др. ; Вып. 4)
938269
   Памятники истории, археологии и архитектуры Сибири: Сб.науч. тр.. – Новосибирск, 1989. – 196с.
938270
   Памятники истории, культуры и градостроительства Сибири: Сб. науч. ст.. – Новосибирск, 1991. – 141с.
938271
  Соловьев Л.Н. Памятники каменного века Абхазии / Л.Н. Соловьев. – Тбилиси, 1987. – 73с.
938272
  Воронов Ю.Н. Памятники каменного века Военно-Сухумской дороги / Ю.Н. Воронов. – Тбилиси, 1984. – 65с.
938273
  Неприна В.И. Памятники каменного века Левобережной Украины / В.И. Неприна. – Киев, 1986. – 220с.
938274
  Калечиц Е.Г. Памятники каменного и бронзового веков Восточной Белоруссии / Е.Г. Калечиц. – Минск, 1987. – 155с.
938275
   Памятники каменного и бронзового веков Евразии.. – М., 1964. – 183с.
938276
  Серебряков И.Д. Памятники кашмирской санскритоязычной литературной общности 7-13 вв. / И.Д. Серебряков. – М, 1982. – 149с.
938277
   Памятники Киева. – Киев, 1982. – 8с.
938278
  Терпиловский Р.В. Памятники киевской культуры / Р.В. Терпиловский, Н.С. Абашина. – К, 1992. – 224с.
938279
   Памятники книжного эпоса: Стиль и типол. особен.. – М., 1978. – 272с.
938280
  Трапш М.М. Памятники колхидской и скифской культур в селе Куланурхва Абхазской АССР / М.М. Трапш. – Сухуми : Абгос-издат., 1962. – 81 с.
938281
  Мандельштам А.М. Памятники кочевников кушанского времени в Северной Бактрии / А.М. Мандельштам. – Л, 1975. – 211с.
938282
   Памятники кочевников Южного Урала.. – Уфа, 1984. – 136с.
938283
   Памятники культурных и дипмломатических сношений России с Италией.. – Л.
1.1. – 1925. – 256с.
938284
  Егиазарян О.С. Памятники культуры Азизбековского района / О.С. Егиазарян. – Ереван, 1955. – 113 с.
938285
  Уманский А. Памятники культуры Алтая. / А. Уманский. – Барнаул, 1959. – 252с.
938286
  Субботин Л.В. Памятники культуры Гумельница юго-запад Украины / Л.В. Субботин. – Киев : Наукова думка, 1983. – 139 с.
938287
   Памятники культуры и искусства Киргизии: Древность и средневековье : Кат. выставки. – Ленинград : Искусство. Ленинградское отделение, 1983. – 79 с., [8] л. ил.
938288
   Памятники культуры и искусства приобретенные Эрмитажем в 1978-1979 годах. – Ленинград, 1979. – 40 с.
938289
   Памятники культуры и искусства приобретенные Эрмитажем в 1979-1980 годах.. – Л., 1980. – 36с.
938290
   Памятники культуры и искусства, приобретенные Эрмитажем в 1980-1981 годах. – Л., 1982. – 67с.
938291
   Памятники культуры и искусства: Приобретенные Эрмитажем в 1981-1982 годах.. – Л., 1983. – 36с.
938292
  Пассек Т.С. Памятники культуры линейно-ленточной керамики на территории СССР / Т.С. Пассек, Е.К. Черныш // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1963. – Б1-11 : Памятники культуры линейно-ленточной керамики на территории СССР / Пассек Т.С., Черныш Е.К. – С.1-44, 26 табл.
938293
   Памятники Ленинграда и его окрестностей.. – Л., 1959. – 332с.
938294
  Ястржембский Л.А. Памятники литературной Москвы в гравюрах художника А.Мищенко. / Л.А. Ястржембский, В.В. Сорокин. – Москва, 1957. – 143 с.
938295
   Памятники литературы Древней Руси : Начало русской литературы 11 - нач. 12 в. – Москва : Художественная литература, 1978. – 464с.
938296
   Памятники литературы Древней Руси : 12 век. – Москва : Художественная литература, 1980. – 707с.
938297
   Памятники литературы Древней Руси : 13 век. – Москва : Художественная литература, 1981. – 620с.
938298
   Памятники литературы Древней Руси : 14 - середина 15 века. – Москва : Художественная литература, 1981. – 602с.
938299
   Памятники литературы Древней Руси : вторая половина 15 века. – Москва : Художественная литература, 1982. – 690с.
938300
   Памятники литературы Древней Руси : Середина 16 века. – Москва : Художественная литература, 1985. – 638с.
938301
   Памятники литературы Древней Руси : Вторая половина 16 века. – Москва : Художественная литература, 1986. – 640с.
938302
   Памятники литературы Древней Руси : Конец 16 - нач. 17 в. – Москва : Художественная литература, 1987. – 616с.
938303
   Памятники литературы Древней Руси : 17 век. – Москва : Художественная литература
Кн. 1. – 1988. – 704с.
938304
   Памятники литературы Древней Руси : 17 век. – Москва : Художественная литература
Кн. 2. – 1989. – 704с.
938305
   Памятники литературы Древней Руси, : Конец 15 - первая половина 16 в. – Москва : Художественная литература, 1984. – 768с.
938306
   Памятники литературы и общественной мысли эпохи феодализма.. – Новосибирск, 1985. – 256с.
938307
  Бузаева В.Д. Памятники литературы народов Востока. / В.Д. Бузаева. – Москва, 1977. – 87с.
938308
   Памятники материальной культуры древней и средневековой Полтавщины: Кат. выст.. – Полтава, 1985. – 55с.
938309
  Гагошидзе Ю.М. Памятники материальной культуры раннеантичной Грузии. (Ист.-археол. исследование) : Автореф... канд. ист.наук: / Гагошидзе Ю.М.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 21л.
938310
  Каховский В.Ф. Памятники материальной культуры Чувашской АССР. / В.Ф. Каховский. – Чебоксары, 1957. – 175с.
938311
   Памятники Минска. – Минск : Полымя, 1991. – 208 с.
938312
   Памятники мирового искусства. – Москва : Искусство
Вып. 2 : Искусство Древнего Востока. Серия первая. – 1968. – 96 с., 320 ил., XXXVII с.
938313
   Памятники мирового искусства. – Москва : Искусство
Вып. 7 : Искусство Этрусков и Древнего Рима. Серия вторая. – 1982. – 112 с., 342 ил., LXIII с.
938314
  Ли Шуань Памятники модерна на территории Китая - опыт современного использования / Ли Шуань // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 136-140. – ISSN 2077-3455
938315
  Роднин К.Д. Памятники молдавской архитектуры XIV-XIX вв. / К.Д. Роднин, И.И. Понятовский. – Кишинев, 1960. – 58с.
938316
   Памятники московской деловой письменности XVIII века. – Москва, 1981. – 318с.
938317
  Борисевич А.С. Памятники московской литературы XIV - начала XV вв. (1326-1418) : Автореф... кандид. филологич.наук: / Борисевич А.С.; Московский городской педагогический институт имени В.П.Потемкина. – Москва, 1950. – 17 с.
938318
  Перерва Д.И. Памятники на священных рубежах / Д.И. Перерва. – 2-е изд., доп. – Харьков, 1984. – 53с.
938319
  Маковецкий И.В. Памятники народного зодчества Верхнего Поволжья / И.В. Маковецкий. – Москва, 1952. – 132 с.
938320
  Мендикулов М.М. Памятники народного зодчества Западного Казахстана / М.М. Мендикулов. – Алма-Ата : Онер, 1987. – 156, [3] с. – Библиогр.: с. 155-157. – (Памятники зодчества Казахстана)
938321
  Маковецкий И.В. Памятники народного зодчества русского севера / И.В. Маковецкий. – Москва, 1955. – 183 с.
938322
  Маковецкий И.В. Памятники народного зодчества Среднего Поволжья / И.В. Маковецкий. – Москва, 1954. – 135 с.
938323
   Памятники науки и техники : 1987-1988. – Москва : Наука, 1989
938324
  Гришин Ю.С. Памятники неолита, бронзового и раннего железного веков лесостепного Забайкалья / Ю.С. Гришин. – М., 1981. – 204с.
938325
  Алпысбаев Х.А. Памятники нижнего палеолита Южного Казахстана / Х.А. Алпысбаев. – Алма-Ата, 1979. – 208с.
938326
   Памятники новой русской истории : сборник исторических статей и материалов, издаваемый В. Кашпиревым : [в 3 т.]. – Санкт-Петербург : Тип. Майкова
Т. 1 : / cост. при содействии и участии К.Н. Бестужева-Рюмина [и др.]. – 1871. – 89, 424, [5] с.
938327
   Памятники новой русской истории : сборник исторических статей и материалов, издаваемый В. Кашпиревым : [в 3 т.]. – Санкт-Петербург : Тип. Майкова
Т. 2 : / cост. при содействии и участии А. П. Барсукова [и др.]. – 1872. – 200, 320, 12, [5] с.


  В Т. 2 помещены рассказы старожилов о графе Аракчееве, тайных обществах при князе Чарторыйском, очерк по истории сект в конце XVIII века и проч.
938328
   Памятники Новосибирска. – Новосибирск, 1980. – 110с.
938329
   Памятники Новосибирской области: Пам. археолог.. – Новосибирск, 1989. – 200с.
938330
   Памятники общественно-политической мысли в России конца XVII века.. – М.
1. – 1983. – 182с.
938331
   Памятники общественно-политической мысли в России конца XVII века.. – М.
2. – 1983. – 183-320с.
938332
  Вадецкая Э.Б. Памятники окуневской культуры / Э.Б. Вадецкая. – Ленинград, 1980. – 148с.
938333
  Сунчугашев Я.И. Памятники орошаемого земледелия в древней Хакасии / Я.И. Сунчугашев. – Красноярск, 1989. – 98с.
938334
   Памятники Отечества.. – М., 1972. – 253 с.
938335
   Памятники Отечества.. – М.
4. – 1979. – 365с.
938336
   Памятники Отечества.. – М.
3. – 1997. – 278с.
938337
  Тихонравов Н. Памятники отреченной русской литературы / Н. Тихонравов
т.1. – 1863
938338
  Тихонравов Н. Памятники отреченной русской литературы / Н. Тихонравов
т.2. – 1863
938339
  Красковский В.И. Памятники палеолита и мезолита Северо-Западного Причерноморья / В.И. Красковский. – К., 1978. – 67с.
938340
   Памятники Парижа: Кн. для чт. на фр. яз. для уч. 10-го кл. ср. шк.. – М., 1986. – 78с.
938341
  Формозов А.А. Памятники первобытного искусства на территории СССР / А.А. Формозов. – М., 1966. – 127с.
938342
  Формозов А.А. Памятники первобытного искусства на территории СССР / А.А. Формозов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1980. – 135с.
938343
   Памятники первобытной эпохи в Волго-Камье. – Казань, 1988. – 130с.
938344
  Прохоров Г.М. Памятники переводной и русской литературы XIV-XV веков / Г.М. Прохоров; АН СССР; Ин-тут русской лит-ры (Пушкинский Дом). – Ленинград : Наука, 1987. – 292 с.
938345
   Памятники Петропавловска-Камчатского.. – Петропавловск-Камчатский, 1989. – 23с.
938346
  Богуславский Г.А. Памятники Поволжья / Г.А. Богуславский. – Москва, 1972. – 404 с.
938347
   Памятники позднего античного ораторского и эпистолярного искусства II-V века.. – М., 1964. – 236с.
938348
  Дергачев В.А. Памятники позднего Триполья / В.А. Дергачев. – Кишинев, 1980. – 206с.
938349
   Памятники поздней античной научно-художественной литературы II-V века.. – М., 1964. – 415с.
938350
   Памятники поздней античной поэзии и прозы II-V века. – Москва : Наука, 1964. – 360 с.
938351
  Заика А.Н. Памятники Полтавского сражения / А.Н. Заика, А.Т. Ерисов. – К., 1960. – 20с.
938352
  Филиппов А.Н. Памятники права Московского государства / А.Н. Филиппов, проф. – [Москва], 1912. – С. 255-266. – Отд. оттиск: Русская история в очерках и статьях / под ред. М.В. Довнар-Запольского. Киев: Издание книжного магазина Н.Я. Оглоблина, 1912, т. 3, 755 с.
938353
  Шарафутдинова Э.С. Памятники предскифского времени на Нижнем Дону (Кобяковская культура) // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1980. – В1-11 : Памятники предскифского времени на Нижнем Дону (Кобяковская культура) / Шарафутдинова Э.С. – С.1-128
938354
  Березанская С.С. Памятники предскифского времени на Уманщине и их историческое значение : Автореф... канд. ист.наук: / Березанская С.С.; АН УССР. Ин-т археологии. – Киев, 1953. – 16 с.
938355
  Брянский В.П. Памятники природы / В.П. Брянский. – Иркутск, 1983. – 111с.
938356
  Иметхенов А.Б. Памятники природы Байкала / А.Б. Иметхенов; Отв.ред.Г.Ф.Уфимцев;АH СССР.Сибирск.отд. – Новосибирск : Наука, 1991. – 128с. – (Человек и окружающая среда). – ISBN 502029523
938357
   Памятники природы Белоруссии.. – Минск, 1970. – 111с.
938358
   Памятники природы Белоруссии.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1986. – 175с.
938359
   Памятники природы Волгоградской области.. – Волгоград, 1987. – 221с.
938360
   Памятники природы Воронежской области.. – Воронеж, 1970. – 230с.
938361
   Памятники природы Донетчины: Путеводитель.. – Донецк : Донбасс, 1979. – 95с.
938362
  Печерин А.И. Памятники природы Краснодарского края / А.И. Печерин, С.П. Лозовой. – Краснодар, 1980. – 144с.
938363
   Памятники природы Куйбышевской области.. – доп. и перераб. изд. – Куйбышев, 1986. – 156с.
938364
   Памятники природы Марийской Республики.. – Йошкар-Ола, 1989. – 81с.
938365
  Верина В.Н. Памятники природы Молдавии / В.Н. Верина. – Кишинев, 1980. – 166с.
938366
   Памятники природы Пермской области.. – Пермь, 1983. – 165с.
938367
   Памятники природы Тамбовской области.. – Воронеж, 1983. – 167с.
938368
   Памятники природы Херсконской области.. – Симферополь, 1984. – 112с.
938369
  Престон Элизабет Памятники про запас : большая идея // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 10. – С. 74-76 : Фото
938370
  Мошкова М.Г. Памятники прохоровской культуры // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1964. – Д1-10 : Памятники прохоровской культуры / Мошкова М.Г. – С. 1-56, 32 табл.
938371
  Каминскас Р. Памятники прошлого и современность / Р. Каминскас. – Вильнюс, 1983. – 47 с.
938372
  Хлопин И.Н. Памятники развитого энеолита Юго-Восточной Туркмении. ч. 3 // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1969. – Б3-8 : Энеолит южных областей Средней Азии. Ч. 3. Памятники развитого энеолита Юго-Восточной Туркмении / Хлопин И.Н. – 1-54с., 26 табл.
938373
  Квижинадзе Киазо Давидович Памятники раннеантичного периода Юго-Восточной Грузии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Квижинадзе Киазо Давидович; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. акад. И.А.Джавахишвили, 1975. – 34л.
938374
  Тушишвили Н.Н. Памятники раннего этапа позднебронзовой культуры Квемо Картли : Автореф... канд. ист.наук: 07.575 / Тушишвили Н.Н.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1970. – 28л.
938375
  Ионе Г.И. Памятники рассказывают / Г.И. Ионе, О.Л. Опрышко. – Кабардино-Балкария, 1963. – 136с.
938376
  Вадименко М.В. Памятники ратному подвигу / М.В. Вадименко. – Донецк, 1980. – 16с.
938377
  Горелов Ю.П. Памятники революции и гражданской войны в Кузбассе / Ю.П. Горелов. – Кемерово, 1991. – 157с.
938378
  Будаев Д.И. Памятники революционного подвига / Д.И. Будаев. – Москва, 1981. – 206с.
938379
   Памятники революционной России.. – М., 1986. – 95с.
938380
  Деева А Е. Памятники революционной славы / А Е. Деева, Л.М. Ланда. – Ташкент, 1962. – 41с.
938381
  Деева А Е. Памятники революционной славы / А Е. Деева, Л.М. Ланда. – 2-е изд. испр. и доп. – Ташкент, 1966. – 47с.
938382
   Памятники римского и средневекового времени в Северо-Западном Причерноморье : сб. науч. тр. – Киев, 1982. – 186с.
938383
   Памятники римского права : Законы XII таблиц. Институция Гая. Дигесты Юстиниана. – Москва : Зерцало, 1997. – 608с. – ISBN 5-88746-021-0
938384
  Андреева М.В. Памятники Римской культуры / М.В. Андреева. – Ленинград, 1959. – 38с.
938385
  Горелик Александр Памятники Рогаликско-Передельского района. Проблемы финального палеолита Юго-Восточной Украины = Rogaliksko-peredelskoye local region site complex.Problems of the final paleolithik of south-eastern Ukraine / Горелик Александр; МВД; Луганский ин-т внутр. дел; ИА НАНУ;Отв.ред.Л.Л.Зализняк. – Киев; Луганск : РИО ЛИВД, 2001. – 366с. – ISBN 966-7448-61-4
938386
  Козырева Т.З. Памятники родного языка / Т.З. Козырева. – Орджоникидзе, 1972. – 64с.
938387
   Памятники русского декоративно-прикладного искусства XVII века: Катал. врем. выст. из фонд. отд.ист. рус. культ.. – Л., 1979. – 15с.
938388
  Грибовский В.М. Памятники русского законодательства XVIII столетия : Пособие при изуч. истории рус. права имп. периода / Сост. почет. чл. и преп. Археол. ин-та, прив.-доц. С.-Петерб. ун-та В.М. Грибовский. – Санкт-Петербург : Тип. Гл. упр. Уделов
Вып. 1 : Эпоха Петровская. – 1907. – [6], II, 208 с. – Издано под загл.: Сборник русских законодательных памятников XVIII столетия
938389
  Рзянин М.И. Памятники русского зодчества / М.И. Рзянин. – Москва, 1950. – 339 с.
938390
   Памятники русского народно-разговорного языка XVII столетия.. – М., 1965. – 163с.
938391
   Памятники русского права. – М.
3. – 1955. – 528с.
938392
   Памятники русского права. – М.
6. – 1957. – 503с.
938393
   Памятники русского права. : памятники права Киевского государства. – Москва : Госюриздат
Вып.1. – 1952. – 288 с.
938394
   Памятники русского права.. – М.
2. – 1953. – 443с.
938395
   Памятники русского права.. – М.
4. – 1956. – 632с.
938396
   Памятники русского права.. – М.
5. – 1959. – 668с.
938397
   Памятники русского права.. – М.
8. – 1961. – 668с.
938398
   Памятники русского права.. – М.
7. – 1963. – 511с.
938399
   Памятники русского языка. – М., 1974. – 352с.
938400
   Памятники русского языка: Исслед. и публ.. – М., 1979. – 255с.
938401
   Памятники русской архитектуры. – Москва, 1945. – 22 с.
938402
   Памятники русской архитектуры. – Москва, 1946. – 22 с.
938403
   Памятники русской архитектуры. – Москва, 1968. – 18 с.
938404
   Памятники русской архитектуры XI-XIX веков. – Москва, 1946. – 153 с.
938405
  Воронин Н.Н. Памятники русской архитектуры и их охрана / Н.Н. Воронин. – Москва, 1944. – 96 с.
938406
   Памятники русской архитектуры и монументального искусства : материалы и исследования. – Москва, 1980. – 246 с.
938407
   Памятники русской архитектуры и монументального искусства: Города, ансамбли, зодчие. – Москва, 1985. – 242 с.
938408
   Памятники русской архитектуры и монументального искусства: Пространство и пластика. – Москва, 1991. – 191 с.
938409
   Памятники русской архитектуры и монументального искусства: Стиль, атриб., датир.. – Москва, 1983. – 280 с.
938410
  Принцева Г.А. Памятники русской культуры времени М.В.Ломоносова в Государственном Эрмитаже. / Г.А. Принцева. – Л., 1961. – 58с.
938411
   Памятники русской культуры первой четверти XVIIІ века в собрании Гос. ордена Ленина Эрмитажа.. – Л.М., 1966. – 352с.
938412
   Памятники русской письменности XV-XVI вв. : Ряз. край.. – М., 1978. – 190с.
938413
   Памятники русской старины в западных губерниях, издаваемые с высочайшего соизволения П.Н. Батюшковым. – С.-Петербург : Тип.Тов. "Общественная Польза"
вып. 8 : Холмская Русь (Люблинская и Седлецкая губ., Варшавского Генерал-Губернаторства). – 1885. – 570 с.
938414
  Бадалич И.М. Памятники русской школьной драмы XVIII века : (по Загребским спискам) / И.М. Бадалич, В.Д. Кузьмина; АН СССР, Ин-т мировой литературы. – Москва : Наука, 1968. – 304 с. : ил. и нот. – В кн. также: Страшное Изображение, Образ торжества российского, Декламация, Опера об Александре Македонском, Акт о Петре Златых Ключах
938415
  Бакуменко В.М. Памятники своего времени: новое издание о книжных знаках // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 5. – С.123-129. – ISSN 0869-608Х
938416
  Доронина Э.Н. Памятники Севастополя / Э.Н. Доронина, Т.И. Яковлева. – Симферополь, 1978. – 144с.
938417
  Доронина Э.Н. Памятники Севастополя / Э.Н. Доронина, Т.И. Яковлева. – Таврия, 1987. – 190с.
938418
   Памятники Севастополя.. – Киев, 1976. – 127с.
938419
  Курочкин Геннадий Николаевич Памятники Северного Ирана III-II тыс. до н.э. с серой керамикой (вопросы хронологии, динамики развития и культурных связей) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.06 / Курочкин Геннадий Николаевич; АН СССР. Ин-т археологии. – Л., 1984. – 18л.
938420
   Памятники Северного Кавказа: Автон. рес. и Ставр. край.. – М., 1976. – 408с.
938421
   Памятники Сибири. – Москва, 1974. – 38 с.
938422
  Богуславский Г. Памятники Сибири / Г. Богуславский. – М., 1975. – 22с.
938423
   Памятники Сибирской истории XVIII века / [ред. А.И. Тимофеев]. – Петербург : Тип. Мин. внутр. дел
Кн. 1 : 1700-1713. – 1882. – XXXII, 551 с., XXXIV стб
938424
   Памятники Синая археологические и палеографические / Издание Российской Академии наук, исполненное на завещанные ей еп. Порфирием средств ; под. ред. В.Н.Бенешевича. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук
вып. 2 : 46 снимков из греческих Синайских рукописей. – 1912. – + табл.
938425
   Памятники Синая археологические и палеографические / Издание Российской Академии наук ; под ред. В.Н.Бенешевича. – Ленинград
вып. 1 : Предисловие издателя, библиография о Синае, объяснения к табл. 1-38 и сами табл. 1-38. – 1925. – LXXII c., 55 столб., 35 л. табл. + табл.
938426
   Памятники скифо-сарматского времени в Северном Причерноморье // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва : АН СССР, 1958. – № 64 : Памятники скифо-сарматского времени в Северном Причерноморье / Отв. ред. Смирнов К.Ф. – С. 1-315
938427
   Памятники скифо-сарматской культуры // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1962. – № 115 : Памятники скифо-сарматской культуры. – С. 1-287
938428
  Шрамко Б.А. Памятники скифского времени в бассейне Северного Донца : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шрамко Б.А. ; АН СССР , Ин-т истории матер. культуры. – Москва, 1953. – 15 с.
938429
  Либеров П.Д. Памятники скифского времени на Средем Дону // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1965. – Д1-31 : Памятники скифского времени на Среднем Дону / Либеров П.Д. – С. 1-39, 37 табл.
938430
  Пирцхалава Марина Северьяновнаа Памятники скифской архаики (VII-VI вв.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Пирцхалава Марина Северьяновнаа; Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1975. – 23л.
938431
  Ковпаненко Г.Т. Памятники скифской эпохи Днепропетровского Лесостепного Правобережья (Киево-Черкасский регион) / Г.Т. Ковпаненко, С.С. Бессонова, С.А. Скорый. – Киев : Наукова думка, 1989. – 336с.
938432
   Памятники скорописи 1600-1699 гг. / Изданы С.-Петербургским Археологическим Институтом ; под ред. В.В.Майкова. – С-Пб. – 4 с., 56 л.
938433
  Балязин В.Н. Памятники славы / В.Н. Балязин. – Калининград, 1959. – 71с.
938434
  Иванович Л.С. Памятники славы и бессмертия / Л.С. Иванович. – М, 1971. – 161с.
938435
   Памятники социально-экономической истории Московского государства XIV-XVII вв.. – М.
1.1. – 1929. – 397с.
938436
   Памятники средневековой латинской литературы IV-IX веков.. – М., 1970. – 444с.
938437
   Памятники Средневековья в Горной Чечено-Ингушетии.. – Грозный, 1964. – 51с.
938438
   Памятники средневоковой латинской литературы Х-ХП веков.. – М., 1972. – 559с.
938439
  Винтер Х. Памятники среднего и верхнего палеолита в нижней части долины реки Иордан // Археология, этнография и антропология Евразии / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2006. – № 4. – С. 48-57. – ISSN 1563-0102
938440
  Симони Павел Памятники старинного русского языка и словесности XV-XVIII столетий.Вып.VII,1.Повесть о горе и злосчастии,как горе-злосчастие довело молодца в иноческий чинс : по единственной сохранившейся рукописиXVIII-го века. – второе,пополненное издание. – Санкт-Петербург, 1907. – 88 с.
938441
  Гульдман В.К. Памятники старины в Подолии : (Материалы для составления арх. карты Подольской губернии) / В.К. Гульдман. – Каменец-Подольский : Типография Подольского губернского правления, 1901. – VII, 401, LVII с.
938442
  Немченко В.Н. Памятники старославянской письменности. / В.Н. Немченко. – Горький, 1969. – 36с.
938443
  Толстой Л.Н. Памятники творчества и жизни : [в 4 т.] / Ред. В.И. Срезневского и А.Я. Бема. – Петроград : Огни
[Т. 1]. – 1917. – VIII, 236 с., 4 л. ил., портр.


  На тит. л. надпись: Турчинович
938444
   Памятники Тобольска и его окрестностей.. – Тюмень, 1960. – 72с.
938445
  Беликова О.Б. Памятники Томского Прибоя в V-VIII вв. н.э. / О.Б. Беликова, Л.М. Плетнева. – Томск, 1983. – 244с.
938446
  Жоржикашвили Л.Г. Памятники Триалети эпохи ранней и средней бронзы (рпскопки 1936-1940, 1947-1948 гг.) / Л.Г. Жоржикашвили, Э.М. Гогадзе. – Тбилиси, 1974. – 125с.
938447
   Памятники трипольской культуры в Северо-Западном Причерноморье.. – Киев, 1989. – 138с.
938448
  Крайнов Д.А. Памятники фатьновскй культуры. Ярославско-Калининская группа // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1964. – В1-20 : Памятники фатьяновской культуры. Ярославско-Калининская группа / Крайнов Д.А. – С.1-71, 29 табл.
938449
  Гадзяцкая О.С. Памятники фатьяновской культуры. Ивановско-горьковскя группа // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1976. – В1-21 : Памятники фатьяновской культуры. Ивановско-горьковская группа / Гадзяцкая О.С. – 136с.
938450
  Крайнов Д.А. Памятники фатьяновской культуры. Московская группа // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1963. – В1-19 : Памятники фатьяновской культуры. Московская группа / Крайнов Д.А. – С.1-52, 24 табл.
938451
   Памятники философской мысли Белоруссии XVII - первой половины XVIII в.. – Минск, 1991. – 318с.
938452
  Ребок М.В. Памятники французского и провансальского языков IX-XV века. / М.В. Ребок. – Минск, 1967. – 142с.
938453
  Лившиц В.А. Памятники хорезмийской письменности // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2009. – № 3 (270). – С. 108-113. – ISSN 0321-0391
938454
  Айналов Д.В. Памятники христианского Херсонеса / Д.В. Айналов. – Москва : Товарищество типографии А.И. Мамонтова
Вып. 1 : Развалины храмов. – 1905. – VII, 143, [1] с., [2] л. черт., к. : ил.
938455
   Памятники художественной культуры на Севере.. – Вологда
2. – 1922. – 96с.
938456
   Памятники церковных древностей.Нижегородская губерния / Макарий, Михаил Петрович  ; митр. Московский (Булгаков, Коломенский и, 1816-1882) ;. – Спб, 1857. – 514с.
938457
  Итина М.А. Памятники энеолита и бронзового века Средней Азии (хронологическая и географическая классификация) : Автореф... канд. ист.наук: / Итина М.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. – Москва, 1954. – 16л.
938458
  Кетрару Н.А. Памятники эпох палеолита и мезолита / Н.А. Кетрару. – Кишинёв, 1973. – 175с.
938459
  Дергачев В.А. Памятники эпохи бронзы / В.А. Дергачев. – Кишинев, 1973. – С. 1-126
938460
  Мандельштам А.М. Памятники эпохи бронзы в Южном Таджикистане // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва : Наука, 1968. – № : Памятники эпохи бронзы в Южном Таджикистане/А.М. Мандельштам
938461
  Мандельштам А.М. Памятники эпохи бронзы в Южном Таджикистане. Т. 6 : Труды Таджикской археологической экспедиции ин-та археологии АН СССР и ин-та истории АН ТаджССР / Мандельштам А.М. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва-Ленинград : Наука, Ленингр. отд., 1968. – № 145 : Памятники эпохи бронзы в Южном Таджикистане. Труды Таджикской археологической экспедиции ин-та археологии АН СССР и ин-та истории АН ТаджССР. Т. 6 / Мандельштам А.М. – С. 1-184, илл., 1 вкл. л.
938462
   Памятники эпохи бронзы и раннего железа в Северном Причерноморье // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : АН СССР, 1961. – № 96 : Памятники эпохи бронзы и раннего железа в Северном Причерноморье. – С. 1-227, рис.
938463
   Памятники эпохи бронзы юга Европейской части СССР.. – К., 1967. – 218с.
938464
  Мирцхулава Г.И. Памятники эпохи древнего металла Самшвилде и Куро-Араксская культура Квемо Картли : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Мирцхулава Г.И.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
938465
  Телегин Д.Я. Памятники эпохи мезолита на территории Украинской ССР / Д.Я. Телегин. – Киев, 1985. – 183с.
938466
  Маркевич В.И. Памятники эпохи неолита и энеолита / Маркевич В.И. // Археологические исследования в Молдавии. 1973 г. : [ Сб. статей / АН МССР, Ин-т истории ; Редколл.: ... Маркевич (отв. ред.) и др. ]. – Кишинёв : Штиинца, 1974. – С. 1-163
938467
   Памятники эпохи палеометалла в Забайкалье.. – Улан-Удэ, 1988. – 154с.
938468
  Пицхелаури К.Н. Памятники эпохи поздней бронзы Иоро-Алазанского бассейна : Автореф... канд. ист.наук: / Пицхелаури К.Н.; Тбил. гос. ун-т им. Сталин. – Тбилиси, 1960. – 17л.
938469
   Памятники эпохи Руставели.. – Л., 1938. – 407с.
938470
  Виноградова Н.М. Памятники эпохи средней бронзы в Юго-Западном Таджикистане // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2011. – № 4 (279). – С. 84-98. – ISSN 0321-0391
938471
  Герасимова К.М. Памятники эстетической мысли Востока / К.М. Герасимова. – Улан-Удэ, 1971. – 303с.
938472
   Памятники этической мысли на Украине XVII - первой половины XVIII ст.. – Київ : Наукова думка, 1987. – 527с.
938473
   Памятники южновеликорусского наречия. – Москва, 1982. – 343с.
938474
   Памятники южновеликорусского наречия, конец XVI нач. XVII в. : [сб. текстов]. – Москва : Наука, 1990. – 231, [1] с. : факс. – ISBN 5-02-010975-4
938475
   Памятники южновеликорусского наречия.Отказн. книги.. – М., 1977. – 359с.
938476
  Гурьянова Н.М. Памятники Ялты / Н.М. Гурьянова, Н.А. Гурьянов. – Ялта, 1985. – 192с.
938477
   Памятники, изд. Врем. комиссиею для разбора др. актов. : Т.3., 1852
938478
   Памятники, изд. Врем. Комиссиею для разбора др. актов. : [Т.1.], 1845
938479
   Памятники, изд. Врем. Комиссиею для разбора др. актов. : Т.2., 1846
938480
   Памятники, изд. Врем. Комиссиею для разбора др. актов. : Т.2., 1846
938481
   Памятники, изд. Врем. Комиссиею для разбора др. актов. : Т.4., 1859
938482
   Памятники, изд. Врем. Комиссиею для разбора др. актов. : Т.4, 1859
938483
   Памятники, изд. Врем. Комиссиею для разбора др. актов. : Т.4., 1859
938484
   Памятники, изд. Врем. Комиссиею для разбора др.актов. : [Т.1.], 1845
938485
   Памятники, изд. Врем. Комиссиею для разбора др.актов. : [Т.1.]. – Изд.2-е., 1848
938486
   Памятники, изд. Врем. Комиссиею для разбора др.актов. : Т.3., 1852
938487
   Памятники, изд. Врем. Комиссиею для разбора др.актов. : Т.4., 1859
938488
   Памятники, изд. Врем.Комиссиею для разбора др.актов. : Т.1. – Изд.2-е., 1848
938489
   Памятники, изданные Киевской комиссией для разбора Древних актов : [в 3 т.]. – 2-е изд., доп. ; 1897-1898. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого
Т. 3. – 1898. – [1], XVII, 601 с. – Из предисл.: Ред. нового изд. "Памятников" принадлежит О.И. Левицкому. - Текст на рус. и пол. яз.


  .
938490
   Памятники, сооруженные по проектам скульпторов Российской Федерации.. – Л., 1967. – 269с.
938491
  Тихомирова Мария Александровна Памятники. Люди. События / Тихомирова Мария Александровна. – Ленинград : Художник РСФР, 1970. – 385с.
938492
  Тихомирова Мария Александровна Памятники. Люди. События / Тихомирова Мария Александровна. – 2е изд. – Ленинград : Художник РСФР, 1984. – 400с.
938493
  Ажигали С. Памятниковедение казахское, украинское, повсеместное...: размышления об актуальной научно-практической дисциплине // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства НАН України, Українське т-ва охорони пам"яток історії та культури, Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя, Ніжин. краєзнавчий муз. ім. Івана Спаського ; Редкол.: С.Ю. Зозуля, О.Б. Коваленко, О.М. Титова [та ін.]. – Ніжин ; Київ, 2017. – С. 5-22. – (Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" ; № 9, вип. 24 (27)). – ISSN 2078-063X


  Згадується Штеппа К.Т. - ректор Київського університету (1941-1943).
938494
   Памятниковедение науки и техники: теория, методика, практика.. – Москва, 1988. – 214с.
938495
   Памятнитки византийской литературы IV-IX веков.. – М., 1968. – 350с.
938496
  Громыко А.А. Памятное / А.А. Громыко. – Москва
1. – 1988. – 478 с.
938497
  Громыко А.А. Памятное / А.А. Громыко. – М.
Кн. 2. – 1988. – 413с.
938498
  Громыко А.А. Памятное / А.А. Громыко. – М.
1. – 1990. – 511с.
938499
  Громыко А.А. Памятное / А.А. Громыко. – 2-е изд., доп. – М.
2. – 1990. – 557с.
938500
  Пистленко В.И. Памятное лето Сережки Зотова / В.И. Пистленко. – М, 1965. – 272с.
938501
  Пистленко В.И. Памятное лето Сережки Зотова / В.И. Пистленко. – М, 1977. – 224с.
938502
  Алтаев Ал. Памятные встречи / Ал. Алтаев, . – М-Л, 1946. – 307с.
938503
  Алтаев Ал. Памятные встречи / Ал. Алтаев. – Москва : Художественная литература, 1957. – 422 с.
938504
  Шульгин В.Н. Памятные встречи / В.Н. Шульгин. – Москва, 1958. – 79 с.
938505
  Алтаев Ал. Памятные встречи / Ал. Алтаев, . – Москва, 1959. – 412с.
938506
  Магид А.С. Памятные встречи / А.С. Магид. – Владимир, 1960. – 256с.
938507
  Виноградская П.С. Памятные встречи / П.С. Виноградская. – Москва, 1972. – 206с.
938508
  Виноградская П.С. Памятные встречи / П.С. Виноградская. – Москва, 1972. – 206с.
938509
  Азизбекова П.А. Памятные встречи : очерки / П.А. Азизбекова. – Баку : Гянджлик, 1974. – 168 с. : ил.
938510
  Осипов И.З. Памятные встречи / И.З. Осипов. – М, 1977. – 304с.
938511
  Доронченков А.И. Памятные встречи и события:об ученых-болгаристах и не только о них... / А.И. Доронченков; Центр.инст.повыш.квалиф.руков.работ.и спец.проф.образ. МОиПО РФ. – Санкт-Петербург, 1997. – 44с. – ISBN 5-7238-0065-5
938512
  Котов М.И. Памятные встречи. / М.И. Котов. – М., 1978. – 48с.
938513
  Максимов П.Х. Памятные встречи: из дневника писателя / П.Х. Максимов. – Ростов -на-Дону, 1978. – 128с.
938514
  Кулехов А.Д. Памятные годы. / А.Д. Кулехов. – М., 1957. – 125с.
938515
  Фетисов С.Г. Памятные годы. Докум. рассказы. / С.Г. Фетисов. – Саранск, 1957. – 118с.
938516
   Памятные даты 1949 года.. – Л., 1949. – 183с.
938517
  Хачикян Л.С. Памятные записи армянских рукописей 15 века. : Автореф... доктора ист.наук: / Хачикян Л.С.; Ком.Совета Мин.Арм.ССР.по высш. и сред.спец.образования.Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1961. – 55л.
938518
  Бахчинян Генрик Григорьевич Памятные записи армянских рукописей как историко-литературные памятники : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.13 / Бахчинян Генрик Григорьевич; АН АрмССР. Ин-т литературы им. М,Абегяна. – Ереван, 1974. – 17л.
938519
  Абдаладзе А.П. Памятные записи армянских рукописей как источник по истории Грузии 10-13 веков. : Автореф... канд. ист. наук: 07.00.09 / Абдаладзе А.П.; Ан ГССР. – Тбилиси, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.20
938520
   Памятные записки А.В. Храповицкого. статс-секретаря Императрицы Екатерины Второй. – Москва : В/О Союзтеатр, 1990. – 304 с.
938521
  Каганович Л. Памятные записки рабочего, коммуниста-большевика, профсоюзного, портийного и советскогосударственного работника / Л. Каганович. – Москва : Вагриус, 1997. – 574с. – (Мой 20 век). – ISBN 5-7027-0284-0
938522
   Памятные значки городов-героев: Москва, Ленинград, Волгоград, Киев, Минск, Одесса, Севастополь, Новороссийск, Керчь, Тула, Брест.. – М., 1986. – 91с.
938523
   Памятные и знаменательные даты Курганской области.. – Челябинск, 1967. – 65с.
938524
   Памятные историко-революционные места города Куйбышева и области.. – Куйбышев, 1957. – 106с.
938525
   Памятные ленинские места в Ленинграде и его окрестностях: Фотопутев.. – М., 1990. – 144с.
938526
  Рассудова В.Я. Памятные места Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны 1917-1920 гг. в Саратове. / В.Я. Рассудова. – Саратов, 1957. – 32с.
938527
  Эрдниев У.Э. Памятные места города Сталинска / У.Э. Эрдниев. – Кемерово, 1956. – 48 с.
938528
   Памятные места города Томска.. – Томск, 1957. – 40с.
938529
  Казьмирчук Г.Д. Памятные места декабристов на Кировоградщине / Г.Д. Казьмирчук, Т.И. Бабак // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 157-172. – ISBN 978-966-171-565-2
938530
   Памятные места Донбасса : путеводитель. – Донецк : Донбас, 1966. – 225 с.
938531
   Памятные места Донбасса. – Изд. 2-е, доп. – Донецк : Донбасс, 1968. – 319 с.
938532
   Памятные места Донбасса: : путеводитель. – Донецк : Донбасс, 1979. – 216 с.
938533
  Гришина Л.И. Памятные места Ленинградской области / Л.И. Гришина. – Л., 1973. – 424с.
938534
   Памятные места Минусинска.. – Красноярск, 1970. – 60с.
938535
  Земенков Б.С. Памятные места Москвы. / Б.С. Земенков. – М., 1959. – 511с.
938536
   Памятные места Москвы.. – Москва, 1973. – 221с.
938537
  Бурых Е.В. Памятные места Московской области / Е.В. Бурых. – М., 1956. – с.
938538
   Памятные места Московской области. : Краткий путеводитель / Состав. Бурых Е.Б. – Москва : Московский рабочий, 1954. – 356с.
938539
   Памятные места Московской области.. – 2-е изд, доп. и перераб. – Москва, 1956. – 607с.
938540
   Памятные места Московской области.. – 3-е изд, доп. и перераб. – Москва, 1960. – 735с.
938541
   Памятные места Н.Г.Чернышевского в Саратове.. – Саратов, 1958. – 12с.
938542
  Палашенков А.Ф. Памятные места Омска / А.Ф. Палашенков. – Омск, 1956. – 126с.
938543
   Памятные места Орла в гравюрах.. – Орел, 1962. – 63с.
938544
  Петров С.П. Памятные места Пензы / С.П. Петров. – Пенза, 1963. – 160с.
938545
  Мельцин М. Памятные места Украины в мемуарах и путевых заметках кн. И. М. Долгорукова : знаменитое и лично значимое // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 2 (342). – С. 133-141. – ISSN 0869-3595
938546
  Григорова Л.С. Памятные места Хабаровского края / Л.С. Григорова, В.И. Каргополова. – Хабаровск, 1968. – 128с.
938547
  Кольчак М.Д. Памятные монеты современной Украины в коллекции Одесского историко-краеведческого музея // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2016. – № 15. – С. 168-174
938548
  Кучеров Е.В. Памятные природы Башкирии / Е.В. Кучеров. – Уфа, 1974. – 366с.
938549
  Варшавский Л.И. Памятные страницы / Л.И. Варшавский. – Алма-Ата, 1978. – 144с.
938550
  Гордейчев В.Г. Памятные страницы / В.Г. Гордейчев. – Воронеж, 1987. – 253с.
938551
  Уотен Д. Памятные страницы / Д. Уотен. – М, 1987. – 333с.
938552
  Суэтин А.С. Памятные страницы истории шахмат / А.С. Суэтин, Ю.Р. Святослав. – Киев, 1990. – 229с.
938553
  Пермяк Е.А. Памятные узелки / Е.А. Пермяк. – Свердловск, 1967. – 346с.
938554
  Пермяк Е.А. Памятные узелки / Е.А. Пермяк. – Свердловск, 1975. – 303с.
938555
  Пушкин В.В. Памятный бой / В.В. Пушкин. – М, 1980. – 256с.
938556
  Волошко Т.П. Памятный двадцатый год / Т.П. Волошко. – Краснодар, 1964. – 67с.
938557
  Верейская Е.Н. Памятный день / Е.Н. Верейская. – Ленинград, 1955. – 108с.
938558
  Старшинов Н.К. Памятный урок / Н.К. Старшинов. – М, 1980. – 141с.
938559
  Красюк В. Память - энергия вечности : художественно-публицистическое повествование в двух частях / Владимир Красюк. – Киев : Київська правда, 2005. – 528с. – 60-летию Великой Победы посвящается. – ISBN 966-7270-43-2
938560
  Черняков М. Память / М. Черняков. – Х., 1947. – 55с.
938561
  Занков Л.В. Память / Л.В. Занков. – М, 1949. – 176с.
938562
  Слуцкий Б.А. Память / Б.А. Слуцкий. – М., 1957. – 100с.
938563
  Моргун Ф.А. Память / Ф.А. Моргун. – Алма-Ата, 1959. – 72с.
938564
  Бикбай Б. Память : стихи и поэмы / Б. Бикбай. – Уфа : Башкнигоиздат, 1962. – 116 с.
938565
  Фирсов В.И. Память / В.И. Фирсов. – М, 1963. – 32с.
938566
  Жигулин А.В. Память / А.В. Жигулин. – Воронеж, 1964. – 65с.
938567
  Капран-Чемоданова Память / Капран-Чемоданова. – М., 1968. – 62с.
938568
  Слуцкий Б. Память / Б. Слуцкий. – М., 1969. – 288с.
938569
  Серман Б.Е. Память : стихи / Б.Е. Серман. – Симферополь, 1969. – 143с.
938570
  Розов А. Память / А. Розов. – Москва, 1970. – 63 с.
938571
  Титов Анатолий Федорович Память : Стихи / Титов Анатолий Федорович. – Ленинград : Лениздат, 1970. – 52с.
938572
  Воронов Ю.П. Память / Ю.П. Воронов. – Ленинград, 1971. – 107 с.
938573
  Пармузин Б.С. Память / Б.С. Пармузин. – Москва, 1972. – 95с.
938574
  Гальченко А.В. Память / А.В. Гальченко. – Х, 1973. – 51с.
938575
  Корнеев Н.Ю. Память / Н.Ю. Корнеев. – Воронеж, 1973. – 101с.
938576
  Малышко А.С. Память / А.С. Малышко. – Москва, 1973. – 32с.
938577
  Коршак Г.В. Память / Г.В. Коршак. – Кишинев, 1974. – 87с.
938578
  Пуппо И.П. Память / И.П. Пуппо. – Днепропетровск, 1974. – 63с.
938579
   Память. – Новосибирск, 1974. – 128с.
938580
   Память. – Калининград, 1975. – 144с.
938581
  Тхагазитов З.М. Память : стихи и баллады / З.М. Тхагазитов; перевод. – Нальчик : Эльбрус, 1975. – 147 с.
938582
  Леднев Ю.М. Память / Ю.М. Леднев. – М., 1976. – 63с.
938583
  Гевелинг А.Ф. Память / А.Ф. Гевелинг. – М, 1976. – 111с.
938584
  Абилев Н.-Э. Память : стихи / Невель-Эдиль Абилев ; худож. Л. Харламова. – Алма-Ата : Жалын, 1977. – 47 с. : ил.
938585
  Вишневский С.А. Память : стихи и поэмы / С.А. Вишневский. – Йошкар-Ола : Мар. кн. изд-во, 1978. – 175 с.
938586
  Попов С.А. Память : стихотворения / С.А. Попов. – Сыктывкар : Коми, кн. изд-во, 1978. – 112 с.
938587
  Калашников С.Б. Память / С.Б. Калашников. – Волгоград : ниж.-Волж. кн. изд-во., 1980. – 233 с.
938588
  Беляев Н.Н. Память / Н.Н. Беляев. – М., 1981. – 80с.
938589
  Салури Р. Память : рассказы и повести / Рейн Салури; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1981. – 279 с.
938590
  Чивилихин В.А. Память / В.А. Чивилихин. – М., 1983. – 767с.
938591
  Алиева Ф.Г. Память : стихи и поэмы / Фазу Алиева ; пер. с авар. С. Северцева ; худож. Л.В. Гритчин. – Москва : Воениздат, 1983. – 333 с. : ил.
938592
  Гуммер И.С. Память / И.С. Гуммер. – М., 1983. – 127с.
938593
  Рамазанов Г.З. Память : стихотворения и поэмы / Г.З. Рамазанов; пер. с башк. – Москва : Современник, 1984. – 176 с.
938594
  Чивилихин В.А. Память / В.А. Чивилихин. – Москва : Художественная литература, 1984. – 574с.
938595
   Память. – М., 1985. – 303с.
938596
  ЧивилихинВ.А Память / ЧивилихинВ.А. – М.
1. – 1985. – 95с.
938597
  Чивилихин В.А. Память / В.А. Чивилихин. – Фрунзе, 1986. – 702с.
938598
  Чивилихин В.А. Память / В.А. Чивилихин. – Фрунзе
1. – 1987. – 763с.
938599
  Чивилихин В.А. Память / В.А. Чивилихин. – М.
1. – 1988. – 767с.
938600
  Чивилихин В.А. Память / В.А. Чивилихин. – М.
2. – 1988. – 714с.
938601
  Авдеенко С.И. Память : рассказы о знаменитых мелитопольцах / Сергей Авдеенко. – 2-е изд., доп. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2014. – 287, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 283-286. – ISBN 978-966-197-292-5
938602
  Байков В.А. Память блокадного подростка / В.А. Байков. – Л., 1989. – 133с.
938603
  Меликов Р. Память будет почтенна / Р. Меликов. – Баку, 1987. – 174с.
938604
  Рибо Т. Память в ее нормальном и болезненном состояниях / Т. Рибо ; перевод с французского под ред. Аболенского. – С.-Петербург : Издание В.И. Губинского, 1894. – 224 с.
938605
  Ляудис В.Я. Память в процессе развития / В.Я. Ляудис. – Москва : Московский университет, 1976. – 255с.
938606
  Соколов И.И. Память в сердце храня. / И.И. Соколов, Ю.М. Плотников. – М., 1986. – 83-167с.
938607
  Зинченко Т.П. Память в экспериментальной и когнитивной психологии / Т.П.Зинченко. – СПб., Москва, Харьков, Минск : Питер, 2002. – 320с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-318-00495-4
938608
  Жиганов М.Ф. Память веков. / М.Ф. Жиганов. – Саранск, 1976. – 112с.
938609
  Дюжев Ю.И. Память войны / Ю.И. Дюжев. – Петрозаводск, 1977. – 168с.
938610
  Саблукова Н.Н. Память войны в поэтике Василя Быкова // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 100
938611
  Попович К.Ф. Память времени / К.Ф. Попович. – Кишинев, 1986. – 202с.
938612
  Лапунова Н.Ф. Память героических лет / Н.Ф. Лапунова. – Москва, 1986. – 345с.
938613
  Лапунова Н.Ф. Память героических лет: Великая Отечественная война в произведениях белорусских художников / Н.Ф. Лапунова. – М., 1986. – 246 с.
938614
  Гречкин А. Память гор / А. Гречкин. – Ставрополь : Ставропольское книжное издательство, 1968. – 4 с.
938615
   Память грозовых лет. – М., 1979. – 318с.
938616
   Память грозовых лет. – Ленинград : Искусство, 1980. – 231 с.
938617
   Память грозовых лет: Вел. Отеч. война в сов. кино 1970-х годов. – Л., 1980. – 232с.
938618
  Жбанов Е.М. Память добра / Е.М. Жбанов. – М., 1983. – 125с.
938619
  Кулибай С. Память жизни : стихи / С. Кулибай. – Уфа, 1972. – 63 с.
938620
  Фоменко В.Д. Память земли / В.Д. Фоменко. – кн. 1. – М, 1963. – 342с.
938621
  Фоменко В. Память земли : роман, книга вторая / В. Фоменко. – Москва : Советский писатель, 1971. – 288 с.
938622
  Фоменко В.Д. Память земли / В.Д. Фоменко. – М, 1972. – 495с.
938623
  Фоменко В.Д. Память земли / В.Д. Фоменко. – М, 1976. – 511с.
938624
  Фоменко В.Д. Память земли / В.Д. Фоменко. – М, 1978. – 512с.
938625
  Макаров В.В. Память земли / В.В. Макаров. – М, 1987. – 109с.
938626
  Колычев О.Я. Память зрения / О.Я. Колычев. – М., 1967. – 167с.
938627
  Кони А.Ф. Память и внимание. Из воспоминаний судебного деятеля / А.Ф. Кони. – Пб., 1922. – 79с.
938628
  Шевцов К.П. Память и воображение в тени кантовского априоризма // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 43-47. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
938629
  Брайнина Б.Я. Память и время / Б.Я. Брайнина. – М., 1973. – 608с.
938630
  Ершов Л.Ф. Память и время / Л.Ф. Ершов. – Москва : Современник, 1984. – 287 с.
938631
  Ивнев Р. Память и время. 1965-67 гг. / Р. Ивнев. – М., 1969. – 152с.
938632
  Смирнов А.А. Память и ее воспитание / А.А. Смирнов. – М., 1948. – 31с.
938633
   Память и ее развитие. – Ульяновск
2. – 1976. – 172с.
938634
  Громова Е.А. Память и ее резервы / Е.А. Громова. – М., 1983. – 64с.
938635
  Лук А.Н. Память и кибернетика. / А.Н. Лук. – Москва, 1966. – 135 с.
938636
  Белоконь И.А. Память и красота / И.А. Белоконь. – М, 1987. – 301с.
938637
  Блонский П. Память и мышление / П. Блонский. – Москва-Ленинград : Соцэкгиз, 1935. – 214с.
938638
  Руднева Л.С. Память и надежда: Роман. / Л.С. Руднева. – М., 1967. – 503с.
938639
  Руднева Л.С. Память и надежда: Роман. / Л.С. Руднева. – М., 1976. – 527с.
938640
  Рогощенков И.К. Память и надежды: о традициях в жизни и лит. / И.К. Рогощенков. – М., 1988. – 110с.
938641
  Норман Д.А. Память и научение / Д.А. Норман. – М, 1985. – 159с.
938642
  Фейгенберг И.М. Память и обучение / И.М. Фейгенберг. – М, 1974. – 29с.
938643
  Портнов А. Память и памятники Великой Отечественной войны в Беларуси, Молдове и Украине: несколько сравнительных наблюдений // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2010. – № 3/4. – С. 7-21. – ISSN 1822-5136
938644
   Память и следовые процессы. – Пущино, 1974. – 347с.
938645
  Гусев В.И. Память и стиль / В.И. Гусев. – М, 1981. – 351с.
938646
  Павловский А.И. Память и судьба / А.И. Павловский. – Л : Советский писатель, 1982. – 367 с.
938647
  Лихачев Д.С. Память истории священна / Д.С. Лихачев. – Москва : Правда, 1986. – 62 с.
938648
  Ильин М.А. Память истории. Тверской край в Отечественной войне 1912 года. / М.А. Ильин. – Калинин, 1962. – 28с.
938649
  Спасенко Наталья Николаевна Память как предмет трансцендентально-философского исследования : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Спасенко Наталья Николаевна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1995. – 188л. – Бібліогр.:л.179-188
938650
  Снесар В.И. Память как форма познания : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Снесар В.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Философ. фак. – М., 1968. – 10л.
938651
  Крайзмер Л.П. Память кибернетических систем / Л.П. Крайзмер. – Москва : Советское радио, 1971. – 399с.
938652
  Гагарин С.С. Память крови / С.С. Гагарин. – Челябинск, 1979. – 134с.
938653
  Ноздрев В.Ф. Память любви / В.Ф. Ноздрев. – М, 1984. – 96с.
938654
  Смолл Бертрис Память любви : Роман / Смолл Бертрис. – Москва : АСТ, 2001. – 318с. – (Очарование). – ISBN 5-17-009411-6
938655
  Минтяк И.И. Память любви. / И.И. Минтяк. – Грозный, 1971. – 36с.
938656
  Самсонов А.М. Память минувшего: события, люди, история / А.М. Самсонов. – М., 1988. – 403с.
938657
  Голубев С.Т. Память митрополита Петра Могилы в Киевской Академии 31 декабря 1754 года : (К истории русского проповедничества за вторую половину XVIII столетия) / С.Т. Голубев. – Киев : Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве", 1910. – 57 с. – Отд. оттиск:Труды Киевской дух. Академии. 1910, кн. 12, с. 628-684


  На обл. дарсв. надпись Лециусу от Голубева 1910 г.
938658
  Сыртылова С.-Х.Д. Память монгольских знамен и тамги. К вопросу онтологии современных атрибутов власти // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 10 (627). – С. 74-77. – ISSN 0321-5075
938659
  Лорка И.Г. Память моя, память = Воспоминания о брате : проза : главы из книги / вступительная статья о Исабель Гарсиа Лорке // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 9. – С. 143-192. – ISSN 1130-6545
938660
  Анохин В.Г. Память народа / В.Г. Анохин. – Москва, 1966. – 64с.
938661
  Ширяев В. Память не бывает безымянной / В. Ширяев. – М., 1984. – 64с.
938662
  Шевелев А.С. Память о будущем. / А.С. Шевелев. – М, 1985. – 221с.
938663
  Емельянов В.И. Память о вечном. / В.И. Емельянов. – Ижевск, 1979. – 74с.
938664
   Память о войне. – М., 1980. – 62с.
938665
  Алентьева Т.В. Память о гражданской войне в США (1861-1865) в монументах и мемориалах американской столицы // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 7 (547). – С. 90-105. – ISSN 0321-2068


  Столица США город Вашингтон изобилует мемориалами и памятниками, в том числе посвящёнными Гражданской войне 1861-1865 гг., 150-летие которой широко отмечается в стране. В связи с юбилеем были проведены необходимые реставрационные работы. Монументы и ...
938666
  Лобачев Валерий Память о Грюнвальде, или Московская Русь и передел Евразии : основы духовно-нравственной культуры // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 7. – С. 10-19. – ISSN 0130-7045


  Православная культура Руси 13-14 веков - в пору тяжелых испытаний для государства и народа
938667
  Гордеев Ф.К. Память о ключевой воде / Ф.К. Гордеев. – Л, 1986. – 228с.
938668
  Тарасов К.И. Память о легендах / К.И. Тарасов. – Минск, 1984. – 143с.
938669
  Титов Александр Михайлович Память о мастере : Рассказы / Титов Александр Михайлович. – Воронеж : Центр.-Чернозем.кн.изд-во, 1978. – 184с.
938670
  Ларош Г.А., Кашкин Н.Д. Память о П.И. Чайковском : статьи Г.А. Лароша и Н.Д. Кашкина : с портретом. – Москва : Изд. Елизаветы Гербек, 1894. – 62 с., 1 л. фронт. (портр.)
938671
  Котляр В.Ф. Память о павших в сердцах живых. / В.Ф. Котляр. – Х, 1983. – 62с.
938672
  Красавицкая М.П. Память о первой любви / М.П. Красавицкая. – Рига, 1984. – 185с.
938673
   Память о подвиге. – М., 1979. – 304с.
938674
   Память о подвиге: по залам Центр. музея Вооруж. Сил СССР. – 3-е изд., перераб. – М., 1985. – 382с.
938675
   Память о профессоре Е.Г.Коникове // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 2 (21). – С. 204-206 : фото. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
938676
   Память о прошлом : документы, исследования, научные статьи, подготовленные сотрудниками Государственного архива г. Севастополя. – Севастополь : ЧП Арефьев, 2007. – 280с. – 225-летию города Севастополя посвящается. – ISBN 978-966-8738-12-8
938677
  Петров С.К. Память о розовой лошади / С.К. Петров. – Челябинск, 1978. – 289с.
938678
  Петров С.К. Память о розовой лошади / С.К. Петров. – М., 1981. – 448с.
938679
  Петров С.К. Память о розовой лошади / С.К. Петров. – Свердловск, 1985. – 399с.
938680
  Титов Ф.И. Память о Св. равнопостальном князе Владимире в Императорской Киевской духовной Академии / Ф.И. Титов, пр. – Киев : Тип. Киево-Печер. Успен. лавры, 1916. – 80 с., 2 л. ил. – Библиогр. в продсточ. примеч.
938681
   Память о совместной борьбе: О сов.-польск. боевом братстве в годы борьбы с нем. фаш.. – М., 1989. – 392с.
938682
  Рыбалко Н.А. Память о солнце / Н.А. Рыбалко. – Сталино, 1956. – 35с.
938683
  Рыбалко Н.А. Память о солнце / Н.А. Рыбалко. – Донецк, 1961. – 74с.
938684
  Николаевская Е.М. Память о солнце / Е.М. Николаевская. – Тбилиси, 1963. – 208с.
938685
  Ульяновский Ю. Память о Тургеневе Бужеваль сохраняет // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 24. – С. 36-37. – ISSN 0234-1670


  З 1 липня Португалія буде керувати Євросоюзом до кінця року (2007)
938686
  Нехода И.И. Память о французской земле : Стихи / И.И. Нехода. – Москва : Советский писатель, 1960. – 94с.
938687
  Рассохин Олег Память о чемпионате... как повод вернуться в центр Европы : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 70-71 : Фото
938688
   Память огненных лет. – М., 1975. – 335с.
938689
   Память огненных лет: Очерки и восп. о Вел. Отеч. войне. – М., 1976. – 80с.
938690
  Жуков Ю.Н. Память Отечества: (Сохранение культ.-ист. наследия в СССР) / Жуков Ю.Н. – Москва, 1988. – 64 с.
938691
  Бериташвили И.С. Память позвоночных животных, ее хорактеристика и происхождение / И.С. Бериташвили. – Тбилиси, 1968. – 140с.
938692
  Айдаров С.С. Память поколений : науч.-попул. очерки о памятниках истории и культуры Татарии / С.С. Айдаров, А.Х. Халиков, Н.З. Юсупов. – Казань : Татарское книжное издательство, 1980. – 104 с. : ил. – Библиогр.: с. 79
938693
  Мальчукова Т.Г. Память поэзии. / Т.Г. Мальчукова. – Петрозаводск, 1985. – 98 с.
938694
  Рахмат А. Память прочнее гранита / А. Рахмат. – Ташкент : Еш гвардия, 1972. – 230 с.
938695
  Журавлев С.И. Память пылающих лет / С.И. Журавлев. – Москва : Просвещение, 1985. – 191 с.
938696
  Потанин В.Ф. Память расскажет / В.Ф. Потанин. – М., 1975. – 93с.
938697
  Березарк И.Б. Память рассказывает. Воспоминания / И.Б. Березарк. – Ленинград, 1972. – 176с.
938698
  Богуславский Г. Память России / Г. Богуславский. – М., 1969. – 19с. – Приложение: Перечень иллюстраций, с.4-67
938699
  Кугультинов Д.Н. Память света : стихи и поэмы / Д.Н. Кугультинов; пер. с калм. – Москва : Советская Россия, 1979. – 399 с.
938700
  Ойфа П.Н. Память сердца / П.Н. Ойфа. – Л., 1956. – 71с.
938701
  Тушнова В.М. Память сердца / В.М. Тушнова. – М., 1958. – 147с.
938702
  Орлов С.С. Память сердца / С.С. Орлов. – М., 1960. – 148с.
938703
  Воинов А.И. Память сердца / А.И. Воинов. – Москва, 1960. – 49с.
938704
  Виноградская С.С. Память сердца / С.С. Виноградская. – Москва, 1960. – 62с.
938705
  Луначарская Память сердца / Луначарская, -Розенель. – Москва, 1962. – 482с.
938706
  Сергеенко М.М. Память сердца / М.М. Сергеенко. – Воронеж, 1963. – 167с.
938707
  Луначарская Память сердца / Луначарская, -Розенель. – 2-е изд. – М, 1965. – 479с.
938708
  Тельканов С.А. Память сердца / С.А. Тельканов. – Хабаровск, 1966. – 88с.
938709
  Ананьев А.А. Память сердца / А.А. Ананьев. – Москва, 1975. – 80с.
938710
  Луначарская Память сердца / Луначарская, -Розенель. – 3-е изд. – М, 1975. – 453с.
938711
  Галанов Ц. Память сердца : повести / Цырен Галанов; пер. с бурят. Э.Сафонова. – Москва : Современник, 1975. – 237 с.
938712
  Луначарская Память сердца / Луначарская, -Розеенль. – 4-е изд. – М, 1977. – 454с.
938713
  Марчук Ю.А. Память сердца / Ю.А. Марчук. – Кишинев, 1981. – 154с.
938714
  Гагарина А.Т. Память сердца / А.Т. Гагарина. – М., 1985. – 220с.
938715
  Кованов В.В. Память сердца / В.В. Кованов. – М, 1989. – 203с.
938716
   Память сердца : Альманах. – Киев : Український Центр духовної культури. – ISBN 966-628-032-9 (кн.3); 966-628-010-8
Кн. 3. – 2002. – 600с.
938717
   Память сердца : Альманах. – Киев : Український Центр духовної культури. – ISBN 966-628-081-7 (кн.5); 966-628-010-8
Кн. 5. – 2003. – 516с.
938718
  Максименко В.С. Память сердца : воспоминания, статьи / В.С. Максименко. – Одесса : Астропринт, 2016. – 345, [3] с., [16] л. фотоил. : ил. – Алф. указатель: с. 332-344. – ISBN 978-966-927-197-6
938719
  Петелин В.В. Память сердца неистребима / В.В. Петелин. – М : Правда, 1970. – 48 с.
938720
   Память сердца.. – М., 1965. – 95с.
938721
  Колчин И.И. Память сердца. / И.И. Колчин. – Алма-Ата, 1978. – 71с.
938722
  Лученок И.М. Память сердца. Сборник песен. / И.М. Лученок. – М., 1978. – 112с.
938723
  Уральский М. Память сердца: буниниана Ильи Троцкого // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 345-377. – ISSN 0042-8795
938724
   Память сердца: Сб. публ.. – Воронеж, 1985. – 367с.
938725
   Память сердцу говорит. – Челябинск, 1974. – 183с.
938726
  Селезнев Ю.И. Память созидающая / Ю.И. Селезнев. – Краснодар, 1987. – 334с.
938727
  Коваленко П.П. Память солдата / П.П. Коваленко. – Красноярск, 1978. – 54с.
938728
   Память солдатская: Сб. восп. участн. Вел. Отеч. войны. – Симферополь, 1987. – 254с.
938729
   Память солдатского сердца. – Чебоксары
8. – 1991. – 238с.
938730
   Память солдатского сердца.. – Чебоксары
7. – 1990. – 255с.
938731
   Память солдатского сердца: Фронт. письма, дневн., лист., восп., боев. докум.. – Чебоксары
3. – 1981. – 288с.
938732
   Память солдатского сердца: Фронт. письма, дневн., лист., восп., боев. докум.. – Чебоксары
4. – 1983. – 271с.
938733
   Память солдатского сердца: Фронт. письма, дневн., лист., восп., боев. докум.. – Чебоксары
5. – 1985. – 254с.
938734
  Красильников А.И. Память Сталинграда / А.И. Красильников. – Волгоград, 1976. – 80с.
938735
  Поссемайер Инес Память тела / Поссемайер Инес, Банали Реми, Ландманн Патрик // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 8 (185), август. – С. 106-117 : фото. – ISSN 1029-5828
938736
   Память трудного боя: Восп.. – Алма-Ата, 1989. – 205с.
938737
   Память трудных дорог : Сб. восп. – Ташкент, 1980. – 187с.
938738
  Гой Ф. Память у млекопитающих ( Заполнение содержание емкостей мозговой памяти, как статистическое оценивание телом сред, раздражающих воспринимающую поверхность органа чувства.) / Ф. Гой. – Кировоград : Имэкс, 1999. – 128сю. – Библиогр.: с.111-125. – ISBN 966-95505-5-6-
938739
  Хачин В.Н. Память формы / В.Н. Хачин. – М, 1984. – 64с.
938740
  Ильюченок Р.Ю. Память хорошая, память плохая / Р.Ю. Ильюченок. – Новосибирск, 1991. – 159 с.
938741
  Вейн А.М. Память человека / А.М. Вейн, Б.И. Каменецкая. – Москва, 1973. – 209с.
938742
  Вартанов А.В. Память человека и анотомические особенности гиппокампа / А.В. Вартанов, С.А. Козловский, В.Б. Скворцова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.3-16. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
938743
  Клацки Р. Память человека, структуры и процессы / Р. Клацки; под ред. Е. Соколова. – Москва : Мир, 1978. – 319 с.
938744
  Мещеряков Б.Г. Память человека: эффекты и феномены : Учебное пособие по курсу "Общая психология: Память" / Б.Г. Мещеряков. – Москва : Вопросы психологии, 2004. – 96 с. – (Библиотека журнала "Вопросы психологии"). – ISBN 5-902200-04-0
938745
  Брэдбери Память человечества / Брэдбери. – Москва : Книга, 1982. – 240 с.
938746
  Брэдбери Р. Память человечества / Р. Брэдбери. – Москва : Книга, 1982. – 240 с.
938747
  Брэдбери Р. Память человечества / Р. Брэдбери. – Москва : Книга, 1982. – 239 с.
938748
  Ипполитов Ф.В. Память школьника / Ф.В. Ипполитов. – М, 1978. – 48с.
938749
  Занков Л.В. Память школьника (ее психология и педагогика) / Л.В. Занков. – М, 1944. – 127с.
938750
  Полякова Е.Н. Память языка: рассказы о лексике перм. памятников письменности и говоров / Е.Н. Полякова. – Пермь, 1991. – 206с.
938751
  Песков О.В. и др. Память, высеченная в камне / О.В. и др. Песков. – Москва, 1983. – 335 с.
938752
  Песков О.В. Память, высеченная в камне. / О.В. Песков. – М., 1978. – 215с.
938753
  Софронов А.В. Память, припорошенная снегом / А.В. Софронов. – М., 1980. – 270с.
938754
  Хорн Г. Память,импринтинг и мозг / Г. Хорн. – М, 1988. – 343с.
938755
  Рыбников Н. Память. / Н. Рыбников. – М-Л, 1930. – 88с.
938756
  Шутенко Г.К. Память. / Г.К. Шутенко. – Минск, 1969. – 64с.
938757
  Малиновский М.П. Память. / М.П. Малиновский. – М., 1969. – 94с.
938758
  Кандинов Л.П. Память. / Л.П. Кандинов. – Душанбе, 1971. – 84 с.
938759
  Попов Г.Л. Память. / Г.Л. Попов. – Минск, 1978. – 430с.
938760
  Левин Ю.А. Память. / Ю.А. Левин. – Свердловск, 1979. – 103с.
938761
  Шевелева Е.В. Память. / Е.В. Шевелева. – М, 1983. – 31с.
938762
   Память. Историко-документальная хроника Березовского р-на. – Минск, 1987. – 438с.
938763
  Берггольц О.Ф. Память. Книга стихов / О.Ф. Берггольц. – М, 1972. – 302с.
938764
  Кумакшев В.К. Память. Стихи / В.К. Кумакшев. – Горький, 1975. – 63с.
938765
   Память: 30 лет Победы в Вел. Отеч. войне. – М., 1977. – 249с.
938766
   Память: Моск. битва, 1941-1942 гг.. – М., 1986. – 417с.
938767
   Память: Письма о войне и блокаде. – Л., 1985. – 688с.
938768
  Меджидов К. Памятью сердца я жил... : плвесть о С.Стальском / К. Меджидов; пер. с лезг. В.Орлов. – Москва : Детская литература, 1976. – 175 с.
938769
   Памяці І.В.Мічурына.. – Менск, 1936. – 59с.
938770
   Памяці Янкі Купалы (1882-1942)., 1943. – 72с.
938771
   Памяць і слава : Беларускі дзяржауны універсітэт 1921-1941. – Мінск : БДУ, 2006. – 383с. – (Memoria et Gloria). – ISBN 985-485-676-3
938772
   Памьятка [Пам"ятка] про пошанування 50-х роковин смерти Тараса Шевченка 1861-1911 / [Редакторка-видавниця О. Косач (О. Пчілка)]. – Київ : Вид. часописі "Рід. Край" ; [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1911. – 32 с. : мал., портр., фот. – Окр. выдюиток з часопису: Рідний Край. 1911, № 9-10. - Рік і місце вид. встановлено за: Кн. летопись.1911, № 17


  Зміст: Заповіт; "Все йде, все минає..." / Т. Шевченко. На роковини / Л. Українка. Т. Шевченкові [вірш] / А. Гопкало. У великий день / Я. Мамонтов. Т. Шевченко [розвідка] / О. Пчілка. Шевченкове малювання / Сторонній [М.К. Залізняк]. Памьятник Т. ...
938773
  Хорватский В. Пан-Европа и Дунайская федерация. / В. Хорватский. – М., 1933. – 226с.
938774
  Барышев М.И. Пан-озеро / М.И. Барышев. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 287 с.
938775
  Ван Лерберг Ш. Пан : Сатирическая комедия в 3 д. в прозе / Шарль Ван-Лєрберг ; Пер. с фр. С.А. Полякова. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К°, 1911. – 78 с. – (Универсальная библиотека ; № 232)


  бельгийский поэт, новеллист и драматург. Писал на французском языке
938776
  Ван Лерберг Ш. Пан : комедія в 3-х діях / Шарль-ван-Лєрберг ; Переклад М. Рильського і М. Мухіна. – [Київ] : Шлях, 1918. – 63 с. – (Видавництво "Шлях" ; № 20)


  бельгийский поэт, новеллист и драматург. Писал на французском языке
938777
  Ван Лерберг Ш. Пан : сатирична комедія на 3 дії в прозі / Шарль ван-Лерберг ; переклад Гната Юри. – Харків ; Київ ; Львів : Рух, 1918. – 80 с.


  бельгийский поэт, новеллист и драматург. Писал на французском языке
938778
  Гамсун Кнут Пан / Гамсун Кнут. – Л., 1927. – 120с.
938779
  Будяк Ю.Я. Пан Базалей : поема з часів кріпацтва / Юр. Будяк. – Київ : Друк. Акц[іонер.] Т-ва П. Барського, 1911. – 16 с.
938780
  Конопницкая М. Пан Бальцер в Бразилии / М. Конопницкая ; Пер. с польск. Музы Павловой. – Москва : Художественная литература, 1950. – 196 с. – В предисл. биограф.: Мария Конопницкая и ее поэма "Пан Бальцер в Бразилии" / М. Конопицкая
938781
  Конопніцька М. Пан Бальцер у Бразілії. Новели / Марія Конопніцька ; Пер. з польскої Валентин Струтинський ; [Вст. ст. Григорія Вереса]. – Київ : Дніпро, 1974. – 424 с. – (Вершини світового письменства)
938782
   Пан Володимир Михайлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 337 : фото
938783
  Сенкевич Г. Пан Володыевский / Г. Сенкевич. – М., 1991. – 413с.
938784
  Сенкевич Г. Пан Володыевский / Г. Сенкевич. – М., 1993. – 464с.
938785
  Сенкевич Г. Пан Володыевскій / Г. Сенкевич. – Книга без титульного листа. – 453 с.
938786
  Глумин П. Пан или пропал // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 3. – С. 41-42


  Вступ Польщі в Шенгенську зону
938787
  Бабенко Л.И. Пан или сюжет пекторали - неслучайные совпадения? // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 2 (19) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 9-26. – ISSN 2227-4952
938788
  Бевзюк Є. Пан ідеологія в політиці Російської імперії напередодні революції 1848 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013


  Напередодні революції 1848 року західне слов"янство було втягнуте у процес модернізації національної ідеології. Але на тлі процесу самовизначення великих за чисельністю етнічних одиниць слов"янський духовний ренесанс відрізнявся етнорегіональною ...
938789
  Бевзюк Є. Пан ідеологія в політиці Російської імперії напередодні революції 1848 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-13. – (Історія ; вип. 5 (118)). – ISSN 1728-3817


  Напередодні революції 1848 року західне слов"янство було втягнуте у процес модернізації національної ідеології. Але на тлі процесу самовизначення великих за чисельністю етнічних одиниць слов"янський духовний ренесанс відрізнявся етнорегіональною ...
938790
  Лотоцький А.Л. Пан Коцький : Небилиця після народної казки / Антін Лотоццький // Сем"я [Сім"я] Скакунчиків. – Станиславів : Hакладом Вид-ва "Бистpиця" ; [Коломия: З печатні А. Кисілевського], 1920. – 30, [2] с. : мал. – (Бібліотека для укpаїнської молодіжи ; Вип. 83, т. 165, pік 22)
938791
   Пан Коцький.. – Київ, 1967. – 15 с.
938792
  Українка Леся Пан народовець / Українка Леся. – Київ, 1958. – 12с.
938793
  Райнов Б. Пан Ніхто / Б. Райнов. – К, 1970. – 416с.
938794
  Райнов Б. Пан Ніхто / Б. Райнов. – Київ : Дніпро, 1972. – 656с.
938795
  Райнов Б. Пан Ніхто / Б. Райнов. – Львів, 1984. – 520 с.
938796
  Райнов Б. Пан Ніхто : трилогія / Богомил Райнов ; [пер. з болгарської Ю. Чикирисова та Л. Копиленка ; післямова О. Шпильової]. – Київ : Вища школа, 1985. – 528 с. – В кн. також : Нема нічого ліпшого за негоду. Велика нудьга
938797
  Райнов Б. Пан Ніхто / Райнов Б. – Київ, 1988. – 763 с.
938798
  Божич М. Пан полковник Бомба+ : Повісті / М. Божич. – Київ : Дніпро, 1984. – 264с.
938799
  Уормсер Р. Пан Сатирус / Р. Уормсер. – М, 1966. – 216с.
938800
  Козаченко Ю. Пан сотник : Комічна опера на 2 дії. (На сюжет Шевченкового "Сотника)" / Текст і музика Ю Козаченка. – Київ : Друкарня "Прогрес", 1911. – 15 с.
938801
  Руданський С.В. Пан та Іван в дорозі / С.В. Руданський. – Київ : Дитвидав, 1960. – 18с.
938802
  Руданський С.В. Пан та Іван у дорозі : Казка: Для мол. шк. віку / С.В. Руданський. – Київ : Веселка, 1980. – 16с.
938803
  Гулак-Артемовський П.П. Пан та собака до Пархома / П. Артемовський-Гулак. – У Київі (Київ) : [Вид. Т-ва "Час". Дpук. В.П. Бондаpенка та П.Ф. Гніздовського., 1914. – 12 с. : порт. – Hа тит. аpк. та обкл. поpтp. авт. – (Видавництво Товариства "Час" ; № 64)
938804
  Гулак-Артемовський Пан та собака. / Гулак-Артемовський. – Х., 1944. – 12с.
938805
  Романова Одарка Пан та чабан : Казка. – У Львові : Видавн. Т-во "Укpїнська Книжка"., 1918. – 51с. – Hа обкл. назва: : Казка Одаpки Романової.


  Поетеса, племінниця Заньковецької (Одарка Романова)
938806
  Мицкевич А. Пан Тадеуш : Поэма А. Мицкевича, пер. [и предисл.] Н. Берг. – Варшава : В тип. Варш. учеб. окр, 1875. – 3-XXXII, 318, [1] с.
938807
  Міцкевич А. Пан Тадеуш / А. Міцкевич. – К., 1927. – 326с.
938808
  Міцкєвич А. Пан Тадеуш або останній наїзд на Литві = Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie : шляхетська історія 1811 і 1812 р.р. / Адам Міцкєвич ; пер. і вст. ст. Максима Рильского. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1951. – 368 с.
938809
  Міцкевич А. Пан Тадеуш або Останній наїзд на Литві : шляхетська історія 1811-1912 р.р / А. Міцкевич; Адам Міцкєвич ; Пер. і вступна стаття М. Рильського. – Київ : : Держвидав художньої літератури, 1949. – 395 с., [1] арк.портр. : мал. – Парал. тит. арк.: пол.. - В кн. ст.: Адам Міцкеч і його "Пан Тадеуш" / М. Рильський
938810
  Міцкевич А. Пан Тадеуш або Останній наїзд на Литві / А. Міцкевич. – К., 1964. – 426с.
938811
  Міцкевич А. Пан Тадеуш, або останній наїзд на Литві / А. Міцкевич. – К., 1989. – 347с.
938812
  Міцкевич А. Пан Тадеуш, або Останній наїзд на Литві / А. Міцкевич; перекл. з польської Максима Рильського. – Київ : Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України, 1998. – 639 с. – ISBN 966-522-071-3
938813
  Міцкевич А. Пан Тадеуш, або Останній наїзд на Литві : Шляхетська історія 1811-1912 років у дванадцяти книгах, писана віршами / Адам Міцкевич; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з польскої М.Рильського. – Харків : Фоліо, 2004. – 349с. – Шифр дубл.809тМіцк(доп ст.). – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2137-6
938814
  Міцкевич А. Пан Тадеуш, або Останній наїзд на Литві : шляхетська історія 1811-1912 років у дванадцяти книгах, писана віршами / Адам Міцкевич ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; пер. з польськ. М. Рильського. – Харків : Фоліо, 2008. – 352 с. : іл. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4608-6
938815
  Мицкевич А. Пан Тадеуш, или Последний наезд на Литве / А. Мицкевич. – Москва, 1956. – 335 с.
938816
  Мицкевич А. Пан Тадеуш, или Последний наезд на Литве / А. Мицкевич. – Варшава, 1978. – 339с.
938817
  Мицкевич А. Пан Тадеуш, или Последний наезд на Литве / А. Мицкевич. – Москва, 1985. – 415 с.
938818
  Міцкевич А. Пан Тадэуш альбо Апошні заезд на Літве / А. Міцкевич. – Ольтын, 1984. – 312с.
938819
  Галан Я.О. Пан Фіалка / Я.О. Галан. – Київ : ДЛВ, 1952. – 20с.
938820
  Гідаш А. Пан Фіцек / А. Гідаш. – К., 1974. – 567с.
938821
  Гідаш А. Пан Фіцек / А. Гідаш. – К., 1986. – 643с.
938822
  Квітка-Основ"яненко Пан Халявский / Квітка-Основ"яненко. – 674с. – Книга без тит. листа и окончания. – (Б-ка "Крошна")
938823
  Квитка-Основьяненко Пан Халявский : Роман в двух частях / Квитка-Основьяненко. – 2-е изд. – Москва : Польза, 1839. – 303 с. – (Универсальная б-ка ; № 541-543)
938824
  Квитка-Основьяненко Пан Халявский : Сочинение в двух частях / Квитка-Основьяненко. – 3-е изд. – Санкт-Петербург, 1870. – 432с.
938825
  Квитка-Основьяненко Пан Халявский : Сочинения / Квитка-Основьяненко. – Санкт-Петербург. – (Дешевая б-ка)
Ч. 1. – 1888. – 186с.
938826
  Квитка-Основьяненко Пан Халявский / Квитка-Основьяненко. – Санкт-Петербург : Изд-во А.С. Суворина. – (Дешевая б-ка)
Ч. 2-я. – 1888. – 183с.
938827
  Квитка-Основьяненко Гр. Ф. Пан Халявский : Сочинение в двух частях / Квитка-Основъяненко Гр. Ф. – Санкт-Петербург : Изд. Н.О. Мертца, 1895. – 232, 76 с. – Конволют. Перепл. с:: Об обязанностях человека / сочинение Сильвио Пеллико


  Содержание конволюта; 1. Об обязанностях человека / сочинение Сильвио Пеллико. - Санкт-ПетербургИзд. Н.О. Мертца, 1895
938828
  Квитка-Основьяненко Пан Халявский / Квитка-Основьяненко. – Ленинград; Москва : ГИЗ, 1930. – 176с.
938829
  Квитка-Основьяненко Пан Халявский / Квитка-Основьяненко. – Киев : ДЛВ, 1941. – 191с.
938830
  Квитка-Основьяненко Пан Халявский / Квитка-Основьяненко. – Київ : ДЛВ, 1950. – 227с.
938831
  Квитка-Основьяненко Пан Халявский : Роман / Квитка-Основьяненко. – Киев : ГЛУ, 1954. – 268с.
938832
  Квитка-Основьяненко Пан Халявский : Роман / Квитка-Основьяненко. – Краснодар : Кн. изд-во, 1954. – 232с.
938833
  Квитка-Основьяненко Пан Халявский / Квитка-Основьяненко. – Москва, 1955. – 236 с.
938834
  Квитка-Основьяненко Пан Халявский / Квитка-Основьяненко. – Київ, 1961. – 226с.
938835
  Квитка-Основьяненко Пан Халявский : Роман / Квитка-Основьяненко. – Москва : Художественная литература, 1971. – 256с. – (Народная б-ка)
938836
  Квитка-Основьяненко Пан Халявский / Квитка-Основьяненко. – К, 1977. – 214с.
938837
  Квитка-Основьяненко Пан Халявский : Роман / Квитка-Основьяненко. – Киев : Дніпро, 1977. – 214с.
938838
  Квитка-Основьяненко Пан Халявский : Роман / Квитка-Основьяненко. – Москва : Художественная литература, 1978. – 335с.
938839
  Квитка-Основьяненко Пан Халявский : Роман / Квитка-Основьяненко. – Київ : Дніпро, 1984. – 335с.
938840
  Квітка-Основ"яненко Пан Халявський / Квітка-Основ"яненко : Книгоспілка. – 302с. – (Літературна б-ка)
938841
  Квітка-Основ"яненко Пан Халявський / Квітка-Основ"яненко. – 302с. – Книга без тит. сторінки
938842
  Квітка-Основ"яненко Пан Халявський : Роман на дві частини / Квітка-Основ"яненко. – Харків; Київ : Книгоспілка, 1930. – 302с. – (Літературна б-ка)
938843
  Квітка-Основ"яненко Пан Халявський / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Дніпро, 1966. – 304 с.
938844
  Корочанська А. Пан"європейський рух у 1932 р.: проекти європейської єдності // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18. – С. 31-40. – ISSN 2077-7280
938845
  Гамсун К. Пан. Виктория : [ романы ] / Кнут Гамсун ; [ пер. с норвежского Е. Суриц, Ю. Яхниной ]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 240 с. – ISBN 978-5-91181-532-5
938846
  Гамсун К. Пан. Смерть Глана. Виктория. Мистерии : Романы / К. Гамсун; Пер. с норв. – Москва : Эй-Ди-Лтд, 1994. – 522с. – ISBN 5-85869-048-3
938847
  Ван-Лерберг Шарль Пан; Они почуяли; M-lle Коси-Сено [или Синяя паучиха]; Сверхъестественный отбор : Драмы ; Сказка / Шарль Ван-Лерберг ; Пер. С.А. Полякова. – Москва : Книгоизд. "Скорпион", 1908. – [6], 186 с., 3 л. ил.


  бельгийский поэт, новеллист и драматург. Писал на французском языке.
938848
  Дионисий (Архимандрит) Панагия или Успенский Бахчисарайский в Крыму Скит. – Симферополь : Таврическая Губернская Типография, 1880. – 18, 6 с.
938849
  Венедиков И. Панагюриштенский клад / И. Венедиков. – София, 1961. – 28с.
938850
  Капранов С.В. Паназійська ідея у житті й творчості Окави Сюмея // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – C. 41-51. – ISSN 1608-0599
938851
  Мерин Б.М. Панама борется / Б.М. Мерин. – М., 1978. – 64с.
938852
  Венин В.М. Панама и Панамский канал / В.М. Венин; Под. ред. Витвера И.А. – Москва : Географгиз, 1951. – 72с. – (У карты мира)
938853
  Гонионский С.А. Панама и Панамский канал / С.А. Гонионский. – М. : Мысль, 1976. – 60с. – (У карты мира)
938854
  Романов А.В. Панама суверенна / А.В. Романов. – М., 1978. – 112с.
938855
   Панама.. – М., 1974. – 126с.
938856
  Кузик Андрій Панама. Від океану до океану : Вояж-колекція / Кузик Андрій, Яковенко Дарина // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 78-83 : Фото
938857
  Штюренберг Михаэль Панама. Раскопки со взрывчаткой / Штюренберг Михаэль, Циглер Христиан // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 1 (178), январь. – С. 72-83 : фото. – ISSN 1029-5828
938858
  Антясов М.В. Панамериканизм : идеология и политика / М.В. Антясов. – Москва, 1981. – 293с.
938859
  Георгиев А.В. Панамериканизм и панамериканский союз / А.В. Георгиев. – Москва, 1946. – 32с.
938860
  Гончар Б.М. Панамериканська конференція 1889-90 // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 248. – ISBN 966-316-045-4
938861
  Гончар Б.М. Панамериканський союз // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 248. – ISBN 966-316-045-4
938862
  Зандберг Д. Панамский канал / Д. Зандберг. – М.-Л., 1930. – 174с.
938863
  Шемелин Ю.Н. Панамский канал расширен // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 10. – С. 59-69. – ISSN 0044-748Х
938864
  Гончар Б.М. Панамський конгрес 1826 // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 249-250. – ISBN 966-316-045-4
938865
   Панарін Олександр Матвійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 337 : фото
938866
  Лягушенко А. Панас Карпович Саксаганський - видатний організатор театральної справи // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 262-269. – ISSN 1997-4264


  Панас Карпович Саксаганський (Тобілевич; (1859-1940) - визначний український актор, режисер, драматург і педагог школи М. Кропивницького, корифей українського побутового театру.
938867
  Волошин И.А. Панас Карпович Саксаганський - народный артист СССР / И.А. Волошин. – Київ, 1960. – 48с.
938868
  Тобілевич Б.П. Панас Карпович Саксаганський. 1859-1940 : життя і творчість / Богдан Тобілевич. – Київ : Держ. вид-во образотв. мистецтва і муз. літ., 1957. – 328 с.
938869
  Гринько Д.Г. Панас Кочура / Д.Г. Гринько, І.П. Корнющенко. – К., 1975. – 70с.
938870
  Колесар С. Панас Мирний-Рудченко // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 187-189
938871
  Пивоваров М.П. Панас Мирний - великий письменник-реаліст. / М.П. Пивоваров. – К., 1950. – 40с.
938872
  Гаєвська Н.М. Панас Мирний - найбільший епік XIX століття : навчальний посібник / КНУТШ ; Надія Гаєвська. – Київ : Київський університет, 2004. – 237 с. – ISBN 966-594-439-8
938873
  Єфремов С.О. Панас Мирний : Критично-біографічний нарис / С. Єфремов, акад. – [Київ] : Слово, 1928. – 351, [2] с. : портр. : іл. – Библиогр.: с. 344-[352]. – (Письменство й критика)
938874
  Кирилюк Є.П. Панас Мирний : нарис про життя і творчість / Євг. Кирилюк. – Київ : Державне літературне видавництво, 1939. – 151 с.
938875
  Кирилюк Є. Панас Мирний / Є. Кирилюк. – Київ : Держвидав України, 1944. – 23 с.
938876
  Пивоваров М.П. Панас Мирний : життя і творчість / М.П. Пивоваров. – Київ : Держ. вид-во художньої літератури, 1952. – 145 с.
938877
  Пивоваров М.П. Панас Мирний : життєвий і творчий шлях / М.П. Пивоваров. – Київ : Дніпро, 1965. – 324 с.
938878
  Черкаський В.М. Панас Мирний : біографія : дослідження / В.М. Черкаський; [відп. ред. М.Є. Сиваченко]. – Київ : Накова думка, 1973. – 391 с.
938879
  Радченко Є.Є. Панас Мирний / Є.Є. Радченко. – Київ : Радянська школа, 1984. – 160 с.
938880
  Грицай М.С. Панас Мирний / М.С. Грицай. – Київ : Дніпро, 1986. – 191с.
938881
  Коваленко Гр.О. Панас Мирний (1849-1920) : Посмертна згадка. – Полтава : Накл. Полтав. Спілки Спожив. Т-в. ; Друк. Т-ва "Печ. Діло", 1920. – 16 с.
938882
   Панас Мирний 1849-1949. – К., 1949. – 47с.
938883
  Стешенко І.М. Панас Мирний співець "лиха давнього й сьогочасного" / І. Стешенко // Письма [П.А.] Кулиша к И.Ф. Хильчевскому (1858-1875) [и Т.Г. Шевченку (1857-1860)] / П.А. Кулиш. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира, Акц.О-ва печ. и издат. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 38 с.
938884
  Стешенко І.М. Панас Мирний співець "лиха давнього й сьогочасного" / І. Стешенко. – Київ : Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки, 1914. – 38 с. – Окр. відбиток з: Літ.-Hаук. Вісник, 1914, т. 66
938885
   Панас Мирний у фотографіях 1849-1920. [Ізоматеріал]. – Київ : Дніпро, 1977. – 12 л. : 12 листівок + 2 обкл. – (Классики української літератури в фотографіях)
938886
  Щербина В. Панас Мирний як редактор відділу красного письменства журналу "Рідний край" // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 38-39
938887
  Кирилюк Є. Панас Мирний. / Є. Кирилюк. – Харків, 1930. – 68с.
938888
  Пивоваров М.П. Панас Мирний. Лекція для студ. / М.П. Пивоваров. – К., 1951. – 60с.
938889
  Мартусь В.І. Панас Михайович Жарко, 1889-1939 / В.І. Мартусь. – Х., 1972. – 80с.
938890
  Бядуля З. Панас на внебі / З. Бядуля. – Київ, 1958. – 37 с.
938891
  Бачинський П.П. Панас Петрович Любченко / П.П. Бачинський. – Киев, 1970. – 144с.
938892
  Журавльов Д.В. Панас Петрович Любченко // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 356-359. – ISBN 978-966-14-1182-0
938893
  Ткаченко Р. Панас Погибко - приклад життєвого чину // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 квітня (№ 15). – С. 7


  Опанас Погибко — український вчений-агроном, виноградар, організатор перших досліджень з меліорації земель у Молдові.
938894
  Демчук Т. Панас Саксаганський // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 201-202
938895
  Грабар Н. Панас Саксаганський і Євген Чикаленко // Матеріали VI наукового семінару "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.". – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 32-38. – ISBN 978-966-2410-26-6
938896
  Барбарич А. Панас Семенович Рогович / А. Барбарич // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 2001. – Вип. 41/42 : Поезія українського парку. – С. 781-788. – Бібліогр.:20 назв.


  Уся наукова діяльність П.С. Роговича тісно пов"язана з роботою Київського ун-ту
938897
  Герасименко Арсеній Панауті. Непал як він був // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 94-101 : фото
938898
  Галанина Л.К. Панафинейская амфора -- награда атлету в Афинах. / Л.К. Галанина. – Л., 1962. – 22с.
938899
  Павличко Дмитро Панахида за померлими з голоду : (1922, 1932, 1933, 1946 рр.) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 49-50. – ISSN 0130-5263
938900
  Штюренберг Михаэль Пангалан = Канал Панганал : Репортаж // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 12. – С. 146-162 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
938901
  Єрмакова Наталія Пангерманізм Леся Курбаса // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 57-67. – ISSN 1997-4264


  Лесь Курбас (Олександр-Зенон Степанович Курбас (1887-1937) - укр. режисер, актор, теоретик театру, драматург, публіцист, перекладач. Народний артист Республіки (1925)
938902
  Белая Е. Пангерманский союз и польский вопрос в 1891-1907 годах (к постановке проблемы) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 13. – С. 42-49. – ISSN 2077-7280
938903
  Гончар Б.М. Пангерманський союз // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 250. – ISBN 966-316-045-4
938904
  Біла О. Пангерманський союз та зовнішня політика Німецької імперії в 1891-1914 рр. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 134-142
938905
  Біла О. Пангерманський союз: засоби впливу на політику уряду Германської імперії в колоніальному питанні (1890-1914 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 12-14
938906
  Антиох Пандект монаха Антиоха : по рукописи XI в., принадлежащей Воскресенскому монастырю / под набл. О. М. Бодянского. – Москва : Изд. О-ва истории и древн. Российских при Моск. ун-те ; Синод. тип., 1913. – [4], 56 с. церковнослав. паг. 1 л. факс. – Текст на церковно-славянском языке
938907
  Дернбург Г. Пандекты Г. Дернбурга. – 2-е изд. – Москва : Университетская типография
Том 3 : Обязательное право / Генрих Дернбург ; пер. под рук. и ред. П. Соколовского. – 1904. – XIV, 490 с.
938908
  Дернбург Г. Пандекты Г. Дернбурга. – Москва : Университетская типография
Т. 1 : Общая часть / Генрих Дернбург ; пер. Г. фон Рехенберга ; под рук. и ред. П. Соколовского. – 1906. – XVI, 465 с.
938909
  Дернбург Г. Пандекты Г. Дернбурга. – 3-е рус. изд. – Москва : Университетская типография
Т. 2 (Вып. 3 русского перевода) : Обязательственное право / Генрих Дернбург ; пер. под рук. и ред. П. Соколовского. - 3-е изд., просм. и согл. с 7-м изд. подлинника А.Э. Вормсом и И.И. Вульфертом. – 1911. – XVI, 396 с.
938910
  Дяченко М. Пандем : роман / Марина та Сергій Дяченки ; пер. з рос. О. Негребецького ; [худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо, 2010. – 283, [5] с. – (Єврокон-2005: кращі письменники-фантасти Європи). – ISBN 978-966-03-5054-0
938911
  Авилов Сергей Пандемия стареющего человека : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 174-179 : Фото, карта
938912
  Варивончик Д.В. Пандемія ВІЛ-інфекції/СНІДу: реалії сьогодення // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 34-37 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
938913
  Рабинович И.С. Панджабско-русский словарь : Около 35000 слов / И.С. Рабинович, И.Д. Серебряков. – Москва : Госиздат иностр. и нац. словарей, 1961. – 1040с. – С приложением краткого очерка грамматики языка панджаби/ Аксенов А.Т.
938914
  Холланд Дженифер Пандомания: что это? // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 155, август. – С. 38-39 : фото
938915
  Хакс П. Пандора / П. Хакс. – Москва, 1986. – 126 с.
938916
  Пивовар С.Ф. Пандора / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 281. – ISBN 966-642-073-2
938917
  Курчаб-Редліх Пандрьошка : [публіцист. вид.] / Кристина Курчаб-Редліх ; [пер. А. Біла]. – Київ : Темпора, 2010. – 311, [1] с. – Бібліотека Майдану. - Пер. за вид.: Pandrioszka / Krystyna Kurczab-Redlich. Wyd. 2. Poznan, 2008. – ISBN 978-966-8201-96-7
938918
  Сідельник А. Панду - геть! // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 50 (318). – С. 32-35. – ISSN 1996-1561


  Вуличне й не тільки мистецтво Євромайдану.
938919
  Дагялис А.И. Паневежис / А.И. Дагялис. – Вильнюс : МИНТИС, 1976. – 48 с.
938920
  Голубев С.Т. Панегирик архимандриту Елисею Плетенецкому 1618 года / С. Голубев. – Киев : Тип. акц. об-ва "Петр Барский в Киеве", 1910. – 55 с. – Отд. оттиск из: Труды Киевской духовной академии. 1910, № 6
938921
  Попов П.М. Панегирик Кршоновича Лазарю Барановичу / П.М. Попов. – К., 1927. – 33с.
938922
  Голубев С.Т. Панегирик, поднесенный в 1591 г. Львовским братством Михаилу Рогозе / С. Голубев. – [Киев : б.и., 1874. – 32 с. – Отд. оттиск из: Киевские епархиальные ведомости, 1874, № 5-6
938923
  Светлова С.К. Панегирики в творчестве поэта Башшара ибн Бурда : Автореф... канд. филол.наук: / Светлова С. К.; МГУ. – М., 1965. – 10л.
938924
   Панегирическая литература петровского времени. – Москва : Наука, 1979. – 311 с.
938925
  Перетц В.М. Панегірик "Візерунки цнот превел. о. Е. Плетенецкого" року 1618 : [Розвідка] / Подав В. Перетц. – Санкт-Петербург : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1909. – 17 с. : портр. – В кн. також панегірик О. Митури (церковнослов.) та портр. Є. Плетенецького.- Окр. відб.: Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка. 1909, кн. 6.


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка: Наукова часопись, присьвячена передовсїм українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяцї під редакцією Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. ...
938926
  Попов П.М. Панегірик Крщоновича Лазарю Барановичу. / П.М. Попов. – К., 1927. – 32с.
938927
  Величко М. Панегірик у європейській античній та арабській середньовічній літературних традиціях


  Проведено аналіз жанру панегірика в європейській та арабській літературах, визначено особливості використання поетичних засобів залежно від усталених традицій та історичної епохи. Проведён анализ жанра панегирика в европейской и арабской литературах, ...
938928
  Соболь В. Панегірики про книгу, освіту, науку // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 180-192. – ISSN 1728-9572
938929
  Кочержинський Ю.Ю. Панегірична касида Абу-Тайіба Ал-Мутанаббі


  Розглядаються панегірична касида Абу-Тайіба в контексті традиційного арабського літературознавства.
938930
  Цинковська І.І. Панегіричні композиції Івана Мигури (за матеріалами колекції мідних гравірувальних дощок XVII-XIX ст. Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) / І.І. Цинковська, Г.М. Юхимець // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 184-198. – ISBN 966-02-3854-1
938931
   Панель дистанционного управления типа ПДУ.. – М., 1959. – 8с.
938932
   Панель подачи воздуха типа ППВ-1.. – М., 1959. – 8с.
938933
  Клименко Н.А. Панельні дослідження в Україні // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 2. – С. 25-27. – ISSN 1606-3732
938934
  Алєксандрова О.В. Панецій Родосський // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 140-141. – ISBN 966-316-069-1
938935
  Винниченко Т. Пани Анна // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 11 (39). – С. 4-25. – ISSN 1819-6268


  О жизненном и творческом пути польской певицы Анны Герман
938936
  Салтиков М.Е. Пани Головльови. / М.Е. Салтиков. – К., 1939. – 328с.
938937
  Салтиков-Щедрін Пани Головльови. / Салтиков-Щедрін. – К., 1951. – 240с.
938938
  Семенихин Г.А. Пани Ирена / Г.А. Семенихин. – М., 1964. – 179с.
938939
  Гаврилюк О.Я. Пани і паничі над "Кобзарем" / О.Я. Гаврилюк. – Львів, 1961. – 88 с.
938940
  Леонтович В. Пани й люди / В. Леонтович. – К, 1929. – 162с.
938941
   Паника в Вашингтоне.. – М., 1951. – 64с.
938942
  Шарипова Р.М. Панисламизм сегодня / Р.М. Шарипова. – М., 1986. – 137с.
938943
  Чайковський А.Я. Панич / А.Я. Чайковський. – Львів-Тернопіль-Нью-Йорк, 1926. – 259с.
938944
  Грицинський Д. Панич Штукатуренко : Комедія-жарт на 3 дії і 5 одмін (сюжет позичений). / Дм. Грицинський // Комедії. – У Київі (Киів) : З друк. Першої Київ. Друк. Спілки, 1910. – Кн. 1 : 1. На лід посадили. 2. Язиком брахать-не ціпом махатью 3. Мовчанка, головоньки не сушить. – 66 с. – ("Театральна бібліотека")
938945
  Флобер Г. Пані Боварі : Роман / Гюстав Флобер; Пер. з франц. М.Лукаша, М.Гайдая. – Харків : Фоліо, 2005. – 399с. – Шифр дубл.809т( доп ст.). – (Рандеву). – ISBN 966-03-2830-3
938946
  Флобер Г. Пані Боварі. Проста душа / Гюстав Флобер; Пер. з фр. М.Лукаша, М.Гайдая; Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2005. – 399с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2829-X
938947
  Флобер Г. Пані Боварі. Проста душа / Гюстав Флобер; пер. з фр. М. Лукаш, М. Гайдай; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2005. – 400с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2828-1
938948
  Флобер Г. Пані Боварі. Проста душа / Гюстав Флобер ; пер. з фр. М. Лукаша, М. Гайдая ; [передм. Д.С. Наливайка, прим. Б.Б. Буніч-Ремізова]. – Харків : Будинок друку, 2012. – 397, [3] с., [1] арк. портр. : іл. – ISBN 978-966-97238-0-2
938949
  Флобер Г. Пані Боварі. Проста душа. Іродіада : роман та повісті / Гюстав Флобер ; передм. Д. Наливайка ; [редкол.: І.Т. Бойко та ін. ; пер. з фр. М. Лукаша та ін.]. – Київ : Веселка, 2006. – 397, [3] с. : іл. – Сер. засн. в 1964 р. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-01-0203-8
938950
  Райхель Ю. Пані будують кораблі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 травня (№ 93). – С. 8


  Колишній міністр торгівлі в кабінеті президента Обами чверть своїх статків "дарує" ВМФ США.
938951
  Кронауер Б. Пані Джон іде! : проза: оповідання // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 258/259. – С. 152-155
938952
  Якобсен Є.-П. Пані Марія Груббе / Є.-П. Якобсен. – К, 1969. – 384с.
938953
  Страшенко О. Пані Наталя - баламутниця жінок : худож.-докум. роман про Наталю Кобринську на тлі епохи / Ольга Страшенко. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 479, [1] с., [1] арк. фотогр. – Ім"я авт. також: Лучканина, Ольга Іванівна. – Бібліогр.: с. 476. – ISBN 978-966-489-229-9


  Вельмишановним читачам і колективу бібліотеки Київського національного університету ім. Тараса Шевченка з Новим 2014 роком! Дякую, що дбаєте про українські національні святині. Грудень, 2013 р. Автор
938954
  Проскурівна Марія Пані писарка : оповіданнє / Марія Проскурівна [псевд.]. – Київ : [Hакладом Вид-ва] "Відpодженнє" ; [Дpук. Київ. 2-ї Аpтілі], 1914. – 44 с. – (Видавництво "Відpодженнє" ; Ч. 4)
938955
  Косаковська Л. Пані сенаторка, захисниця знедолених волинян, у пам"яті нащадків // Волинь моя / Міжнародне громадське об"єднання "Волинске братство" ; редкол.: В. Білан, М. Жулинський, Л. Кравчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 9. – С. 81-86. – ISBN 966-617-7381-44-9
938956
  Черкаська Г. Пані у капелюшку // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 лютого (№ 7). – С. 3


  Українська письменниця Олена Теліга.
938957
  Котлицька Ольга Пані, місіс і синьйора // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 30-34 : фото
938958
  Омельченко Ю.В. Паніка: її соціальна природа та наслідки // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 59-60
938959
   Панічевська Вілена Іванівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 337-338 : фото
938960
  Аксютина О. Панк в России 90-ых: протест или товар? // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 4. – С.32-50
938961
  Аксютина О. Панк в россии 90-ых: протест или товар? (окончание) // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 5. – С.83-97
938962
  Имамкулиев Д К. Панкреатиты при описторхозе. : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.20 / Имамкулиев К.Д.оглы; М-во здравоохран. СССР. Центр. НИИ эпидемиологии. – М., 1973. – 30л.
938963
  Отрощенко І. Панмонгольська політика X. Чойбалсана у 1940-ві роки // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 242-246. – ISBN 978-966-171-651-2
938964
  Отрощенко І.В. Панмонгольський рух: погляд на межі століть // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 53/54. – С. 102-119. – ISSN 1682-671Х
938965
  Олексюк Г.В. Панмузичність драматургії О. Олеся // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 255-267. – (Слово). – ISSN 2304-7402
938966
  Пушкін О.С. Панна - селянка / О.С. Пушкін. – К, 1937. – 39с.
938967
  Габор А. Панна Лілея / А. Габор. – Київ, 1936. – 368с.
938968
  Запольская Г. Панна Маличевская / Г. Запольская. – М., 1956. – 87с.
938969
  Винниченко В.К. Панна Мара : Комедія на 4 дії / В.К. Винниченко. – Київ : Дзвін, 1918. – 82с.
938970
  Квитка-Основьяненко Панна Сотниковна / Квитка-Основьяненко. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1893. – 64с. – (Дешевая б-ка ; № 251)
938971
  Володський О.Ф. Панна штукарка : жарт на 3 дії / А. Володський. – Вид. 2-ге. – У Київі (Київ) : З дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки, 1910. – 64 с.
938972
  Колосовская Ю.К. Паннония в I-III веках / Ю.К. Колосовская. – М., 1973. – 254с.
938973
  Чекунов А.В. Паннонско-Волынский поперечный прогиб в Восточных Карпатах / А.В. Чекунов. – Киев, 1970. – С. 3-14. – Отд. оттиск
938974
  Заруба М. Панночка-козачка в істориків / М. Заруба, В. Коцур // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 6 : фото
938975
   Панова люлька : Легенди, найдавніші народні перекази, демонол. оповідки, повір"я записані у с. Великий Ключів. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1998. – 28с. – ISBN 966-7263-65-7
938976
  Онищенко О. Панове чиновники, це не спам! // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 26 жовтня - 1 листопада (№ 39). – С. 1, 13


  Вступна кампанія-2014 - продовження курсу на згортання прозорості і розв"язування рук ректорам у маніпулюванні результатам? Якою вона буде - справедливою, прозорою чи навпаки - вирішується вже сьогодні. Найближчим часом міністерство освіти затвердить ...
938977
   Панову Миколі Івановичу - 75 років // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 3 (82). – C. 153-154. – ISSN 1993-0909


  Виповнилося 75 років від дня народження Миколи Івановича Панова, академіка Національної академії правових наук України, провідного фахівця в галузі кримінального права, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в ...
938978
  Щукина Е.С. Паномерное сокращение длительности производственного цикла -- закономерности интенсификации социалистического промышленного производства. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Щукина Е.С.; АН ССР.Урал.-науч.центр.ин-т эконом.ин-т., 1978. – 27л.
938979
  Марек И. Паноптикум Города Пражского / И. Марек. – Москва, 1991. – 509 с.
938980
  Монолатій Т. Паноптикум як символ світу: іронічне зображення дійсності в романі Й. Рота "Історія 1002-ї ночі" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 203-210. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
938981
  Года Г. Паноптикум. / Г. Года. – М, 1960. – 558с.
938982
   Панорама : [сб. рассказов ; пер. со швед. – Москва : Прогресс, 1967. – 352 с.
938983
  Назор В. и др. Панорама : рассказы югославских писателей / В. и др. Назор. – Москва : Детская литература, 1982. – 286 с.
938984
  Боровкова С.Н. Панорама "Бородинская битва" / С.Н. Боровкова. – М, 1964. – 99с.
938985
  Кальницький М. Панорама "Голгофа" у Києві / М. Кальницький, Ю. Лосицький // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1 (158). – С. 70-83. – ISSN 0131-2685
938986
   Панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." Краткий путеводитель.. – Симферополь, 1956. – 64с.
938987
  Шебек Н.В. Панорама "Оборона Севастополя 1854-1855" : Очерк-путеводитель / Н.В. Шебек. – Симферополь : Таврия, 1975. – 71с.
938988
  Россєйкін Б.М. Панорама "Оборона Севастополя" / Б.М. Россєйкін. – 2-е. – Сімферополь, 1957. – 94с.
938989
  Россейкин Б.М. Панорама "Оборона Севастополя" / Б.М. Россейкин. – К., 1962. – 15с.
938990
  Россейкин Б.М. Панорама "Оборона Севастополя" / Б.М. Россейкин. – К., 1964. – 15с.
938991
   Панорама "Оборона Севастополя".. – К., 1968. – 5с.
938992
   Панорама "Оборона Севастополя".. – К., 1970. – 10с.
938993
  Россейкин Б.М. Панорама "Оброна Севастополя" / Б.М. Россейкин. – Симферополь, 1957. – 92с.
938994
   Панорама 4 : время, жизнь, искусство. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 288с.
938995
  Зарев П. Панорама болгарской литературы / П. Зарев. – Москва
1. – 1976. – 359 с.
938996
  Горбунов А.М. Панорама веков / А.М. Горбунов. – М, 1991. – 576с.
938997
  Козачок Я. Панорама і характер ретро- і перспективи в національному концепті Миколи Костомарова // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 5. – С. 28-35. – ISSN 0869-3595
938998
   Панорама культурной жизни Украины : информационный бюллетень Культурного центра Украины в Москве. – Москва
№ 1. – 2000
938999
  Ланкутис Й.И. Панорама литовской советской литературы / Й.И. Ланкутис. – Вильнюс, 1975. – 138с.
939000
  Ліпницька І. Панорама літературно-мистецького життя України початку ХХ ст. в газеті "Рада" : До 100-річчя першої всеукраїнської газети // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 10. – С. 40-49. – ISSN 0042-9422
<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,