Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>
930001
   "Неперспективний" напрям відкриття // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 16 грудня (№ 50). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  Лауреатами Нобелівської премії 2013 року з хімії стали троє вчених: Ар"є Варшель, Майкл Левітт, Мартін Карплус.
930002
  Чуєва О. "Непізнаний" заповіт. чи є в нотаріуса обов"язок займатися "розшуковою діяльністю"? // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 50-52
930003
  Руда А. (Павловей Я.) "Неповторна" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 259-263


  Переможці поетичного конкурсу "Жива троянда". Номінація "Поезія".
930004
  Скарук Г.А. "Неподготовленный пользователь" электронного каталога: кто он? // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 7. – С. 12-20. – ISSN 0130-9765


  Выявлены квалификационные характеристики конечных пользователей электронных каталогов (ЭК); рассмотрены их проблемы; проанализированы способы коррекции информационной некомпетентности.
930005
  Прохожаева Л.П. "Неполные" вопросы в современном английском диалоге. : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Прохожаева Л.П.; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1972. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
930006
  Балушок В. "Непомічена" соціальна верства (доля української шляхти після Хмельниччини в працях сучасних дослідників) // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 12. – С. 180-189. – ISBN 966-7679-42-X ; 966-8978-25-0 (Вип. 12)
930007
  Тесленко М. "Непорушність" Конституції як особлива гарантія її правової охорони // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 10-14. – ISSN 0132-1331
930008
  Огаренко Є.С. "Непотаємність" влади : (вступ до кратології) : навч. посібник / Є.С. Огаренко ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2018. – 108, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-689-259-5
930009
  Рассудіна К.С. "Неправильне життя": біографія і біологія в перспективі зла смерті // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (28). – С. 49-52. – ISSN 2414-5823


  Присвячено аналізу біоетичного терміна "неправильне життя". Під ним мають на увазі таке життя, яке із суб"єкти- вного погляду не є вартим прожиття. На думку багатьох філософів, за певних обставин життя є не благом, а злом для особи. Прояснити їхню ...
930010
  Строклик Нина "Неправильный" наблюдатель за китами // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 154, июль. – С. 50-52 : фото
930011
  Кайкова О. "Непрерывная борьба из-за квартир..." // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 8 : Государственной охране России 130. – С. 33-42. – ISSN 0235-7089


  Повседневная жизнь Кремля в 1920-1930-е годы.
930012
  Горблянський Ю. "Неприватний портрет" Агатангела Кримського в есеїстичній і мемуарній репрезентації Михайла Рудницького // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 85. – С. 69-84. – ISSN 0130-528Х
930013
  Зеров М. "Непривітаний співець" (Я. Щоголів) // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – C. 292-321. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
930014
  Романишина В.Н. "Непривычное и странное сочетание воина с женским именем" // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 3 (635). – С. 53-57. – ISSN 0321-0626


  Участницы Белого движения в годы Гражданской войны.
930015
  Глоцер В. "Непридуманное" (с комментариями его сына Андрея Глоцера) // Радуга : литературный альманах / гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, А. Володарский, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2022. – № 5/6. – С. 160-188. – ISBN 978-966-2724-10-3


  Документальная повесть.
930016
  Гарцман А. "Непридуманные истории" // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 11/12. – С. 125-144. – ISSN 0131-8136


  "Пятое марта. Черно-красный день календаря", "Дню космонавтики посвящается", "Библиотека имени Ошера Шварцмана", "Праздник, который всегда с тобой", "О грамофонах и не только".
930017
  Чурбанов В.Б. "Непризнанные гении" / В.Б. Чурбанов. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 175 с.
930018
  Юрлова Е.С. "Неприкасаемые" в Индии / Е.С. Юрлова. – М., 1989. – 221с.
930019
  Чернадчук В. "Непримусові" заходи впливу Національного банку України за порушення банківського законодавства: питання теорії та практики // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 63-66
930020
  Лубчак В. "Неприпустимо так вести себе зі своїми великими" / В. Лубчак, М. Тимченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12 грудня (224)


  Як активісти борються за можливість викупити будинок, в якому народився Олександр Олесь. Журналісти "Дня" у день народження поета побували на його малій батьківщині - у Білопіллі.
930021
  Хьюз Л. "Неприятное происшествие с ангелами", и другие рассказы / Л. Хьюз. – Москва, 1955. – 128с.
930022
  Музичко О.Є. "Непрофесорська корпорація": позаакадемічні співробітники Одеського бібліографічного товариства (до 115-річчя заснування першого об"єднання книгознавців в Україні) // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: Д.В. Кіосак, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 21-31. – ISSN 2707-3335


  Метою цієї статті є встановлення місця, що посідали у діяльності першого книгознавчого товариства в Україні, Одеського бібліографічного товариства, (1911–1923 рр.), аматорів книги з позаакадемічного середовища, тобто осіб, які не працювали в ...
930023
  Бородин В.А. "Непрофильные" специальности технического университета / В.А. Бородин, В.В. Дмитриев, В.В. Улезько // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 77-81. – ISSN 0869-3617
930024
  Соболев Н.М. "Нептун" у берегов Нормандии // Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 2002. – № 5. – С. 68-70. – ISSN 0321-0626
930025
  Дроздовський Д. Не-професор поезії Оксфорду Рут Пейдел: "Читання - це мистецтво..." // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 168-171. – ISSN 0320 - 8370


  Почесний профессор поезії в Оксфорді британська поетка Рут Пейдел
930026
  Литвин В. Непарадна сторона війни // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 19 червня (№ 116). – С. 20-22
930027
  Эпельштейн В.В. Непараллельность / В.В. Эпельштейн. – Иркутск, 1973. – 16с.
930028
  Катковник В.Я. Непараметрическая идентификация и сглаживание данных. / В.Я. Катковник. – М, 1985. – 336с.
930029
  Тарасенко Ф.П. Непараметрическая статистика. / Ф.П. Тарасенко. – Томск, 1976. – 292с.
930030
  Живоглядов В.П. Непараметрические алгоритмы адаптации / В.П. Живоглядов, А.В. Медведев. – Фрунзе, 1974. – 134с.
930031
  Медведев А.В. Непараметрические алгоритмы адаптации для автоматизированных систем : Автореф... канд. техн.наук: 198 / Медведев А.В.; АН КригССР. Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Фрунзе, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
930032
  Горбунов А.А. Непараметрические задачи диагностики механических колебательных систем : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.01 / Горбунов А. А.; АН СССР, Ин-т проблем механ. – М., 1974. – 20л.
930033
  Тюрин Ю.Н. Непараметрические методы статистики / Ю.Н. Тюрин. – М., 1978. – 64 с.
930034
  Холлендер М. Непараметрические методы статистики / М. Холлендер, Д. Вулф. – Москва, 1983. – 518 с.
930035
  Малета Ю.С. Непараметрические методы статистического анализа в биологии и медицине / Ю.С. Малета, В.В. Тарасов. – Москва : Московский университет, 1982. – 178 с. : табл.
930036
  Медведев А.В. Непараметрические системы адаптации / А.В. Медведев. – Новосибирск, 1983. – 174с.
930037
  Лапко А.В. Непараметрические системы обработки информации : Учебное пособие для студ. вузов обучающихся по спец-ям "Автоматизированные системы обработки информации и управления", "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем" / А.В. Лапко, С.В. Ченцов; РАН. Сибирское отделение. Ин-т вычислительного моделирования. – Москва : Наука, 2000. – 350с. – ISBN 5-02-002534-8


  Рекомендовано научно-метод советом по философии МО РФ. Для студентов и аспирантов вузов, изучающих философию, для всех интересующихся философской проблематикой
930038
  Баранник В.А. Непараметрический метод интервальной оценки интегральных гидрологических показателей // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 262-271 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4. – ISBN 966-521-129-3
930039
  Срагович В.Г. Непараметрическое оценивание коэффициентов линейной регрессии / В.Г. Срагович. – М., 1985. – 42 с.
930040
  Деврой Л. Непараметрическое оценивание плотности L-1 подход / Л. Деврой, Л. Дьерфи. – Москва, 1988. – 407с.
930041
  Клюшин Д.А. Непараметричнi методи атрибуцiї авторства в англiйськiй лiтературi / Д.А. Клюшин, В.Ю. Михайлюк // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Алдашев, І.Є. Андрущак, А.В. Анікушин [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (133). – С. 50-58. – ISSN 2706-9680


  The paper describes the results of comparison of two nonparametric methods of authorship identification in English literature. It describes testing methods with and without clustering. A method was also proposed to select the n-grams that would best ...
930042
  Война О.А. Непараметричне оцінювання для складного пуасонівського процесу, що керується ланцюгом Маркова // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ : ТВ і МС, 2011. – № 85


  В роботі розглянуто задачу непараметричного оцінювання для пуасонівського процесу, що керується ланцюгом Маркова з неперервним часом, при неповних спостереженнях. Запропоновано метод непараметричного оцінювання, що базується на можливості представлення ...
930043
  Голубєва К.М. Непараметричний критерій класифікації з двосторонніми довірчими інтервалами // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4 (110). – С. 71-76. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
930044
  Галкін О.А. Непараметричний метод класифікації для задач з нееліптичним розподілом даних на основі глибиннозалежної [сигма] - схеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 60-65. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
930045
  Шумська С.С. Непараметричний метод сигнальних оцінок попередження економічної кризи в Україні : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / С.С. Шумська, І.І. Серпак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 205-214 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
930046
  Голубєва К.М. Непараметричні критерії класифікації з двохсторонніми довірчими інтервалами та їх застосування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Голубєва К.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
930047
  Голубєва К.М. Непараметричні критерії класифікації з двохсторонніми довірчими інтервалами та їх застосування : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Голубєва К.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 138 л. + Додатки: л. 136-138. – Бібліогр.: л. 126-135
930048
  Пірог С.В. Непараметричні методи визначення ефективності птахівничого підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 17, вересень. – С. 67-70 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
930049
  Голубєва К. Непараметричні методи перевірки гіпотези про однорідність двох вибірок / К. Голубєва, Д. Клюшин, Ю. Петунін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-9. – (Кібернетика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  На сьогоднішній час існує дуже багато різних непараметричних критеріїв. Кожен з них має свої особливості та умови використання. Існують непараметричні критерії для незалежних вибірок, для залежних вибірок та критерії, що можна використовувати в обох ...
930050
  Клюшин Д.А. Непараметричні методи розпізнавання з гарантованим рівнем значущості : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.01 - теор. основи інформатики та кіберенетики / Клюшин Д.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 32 с. – Бібліогр.: 43 назви
930051
  Клюшин Д.А. Непараметричні методи розпізнавання з гарантованим рівнем значущості : Дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики / Клюшин Д.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 278л. – Бібліогр.: л.250-278
930052
  Клюшин Д.А. Непараметричні методи статистичного розпізнавання образів (за роботами наукової школи Ю.І. Петуніна) // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4 (110). – С. 5-13. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
930053
  Долгіх В. Непараметричні оцінки впливу іноземного капіталу на ефективність діяльності банків України у 2005-2012 рр. // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 10 (212). – С. 36-42 : Табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв.
930054
  Долгіх В. Непараметричні оцінки ефективності української банківської системи в 2005-2012 рр. // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 2 (204). – С. 29-35 : табл. – Бібліогр.: 22 назв.
930055
  Галкін О.А. Непараметричні оцінки усереднених ядерних відображень умовних розподілів для задач розпізнавання образів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 177 : Комп"ютерні науки. – С. 29-33. – ISSN 1996-5931


  Статтю присвячено непараметричним оцінкам усереднених ядерних відображень умовних розподілів, що є неявними відображеннями розподілу в потенційно нескінченновимірний простір характеристик, а також комплексному ядерному підходу для розв"язання широкого ...
930056
  Пархоменко В.Ю. Непарний шовкопряд у лісах Криму / В.Ю. Пархоменко. – Київ, 1935. – 119с.
930057
  Шмальгаузен И.И. Непарные плавники рыб и из филогенетическое развитие : с 6-ю табл. и 14 ис. в тексте / [соч.] И.И. Шмальгаузен, акад. – Киев : Типо-литогр. Имп. Университета Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1913. – [2], IV, 4, 256, 6 табл. - (на 12 л.). – Отд. оттиск: : Записки Киевского О-ва естествоиспытателей. Т. XXIII. - Экз. деф., без обл. в экз. № 256737 отсутс. 253-256 и 6 л. табл.; в экз. № 256738 отсутств.с. 255-256. – Библиогр.: "Литература" (с. 238-242)


  На тит. л. № 303915 дарств. надпись: Глубокоуважаемому профессору Николаю Феофановичу Кащенко от автора
930058
  Кулагин Н.М. Непарный шелкопряд : Краткое описание образа жизни и главнейших мер борьбы с этим насекомым : с литографированным рис. непарного шелкопряда / Н.М. Кулагин, проф. – Москва : Изд. Моск. музея прикладных знаний (Политехнического) ; "Русская" типо-литография, 1896. – [2], 41 с., 1 л. цв. ил. : ил. – Библиогр.: "Литературные источники, упомянутые в брошюре" (с. 39-41)
930059
  Зелинская Л.М. Непарный шелкопряд и дубовая листовертка в лесах Нижнего Приднепровья : Автореф... канд. биол.наук: / Зелинская Л.М.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1964. – 19л.
930060
  Ильинский А.И. Непарный шелкопряд и меры брьбы с ним / А.И. Ильинский. – Москва ; Ленинград, 1959. – 64 с.
930061
  Фролих Я. Непаянные соединения в электронике / Я. Фролих. – Москва : Энергия, 1978. – 192 с.
930062
  Іщенко Н. Непевне майбутнє Північної Македонії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2 жовтня (№ 177). – С. 3


  Референдум щодо перейменування Македонії має суперечливі наслідки.
930063
  Карнаух Б.П. Непевний причинний зв"язок: новий виклик для деліктного права // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 78-80
930064
  Розенберг Д. Непевні шляхи національного примирення. Політичне побутування франкістського минулого // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2009. – Число 15 (4) : Пам"ять як поле змагань. – С. 103-116. – ISBN 978-966-8978-37-1; 978-966-8978-38-8 (ч. 15)


  Іспанія: національний проект примирення та проект виходу з авторитарного режиму.
930065
  Брязгунов Ю. Непедагогічні методи // Молодь України. – Київ, 2018. – 8 червня (№ 16)


  "У Національному медуніверситеті імені Богомольця на тлі нещодавнього скандалу зі звільненням ректора Катерини Амосової та чварами із Міністерством охорони здоров"я, трапився новий інцидент. Одному із студентів, майбутньому військовому лікареві, ...
930066
  Липов В. Непердбачувані наслідки і проблема забезпечення сталого розвитку // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, жовтень - грудень. – С. 7-28. – ISSN 1605-7988
930067
  Примак В.Д. Непереборна сила у контексті цивільно-правової відповідальності // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2001. – № 4. – С.167-173. – ISBN 966-7784-65-7
930068
  Бугера І. Непереборна сила як підстава звільнення від відповідальності за порушення договірних зобов"язань // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2009. – Вип. 4 : Збірник наукових праць магістрів спеціалізації "Цивільне право" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2009). – С. 119-144. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-64-1
930069
  Добровенський Г. Непереборний рух сучасності / Г. Добровенський. – Київ, 1940. – 61с.
930070
  Масенко Л. Непереборона пам"ять народу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17-18 січня (№ 7/8). – С. 11


  100-річний ювілей Шевченка в Києві: демонстрації, співи і бійки.
930071
  Чистяк Д. Неперебутня весна Володимира Губи // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 12 грудня (№ 47/48)
930072
  Погребенник В Неперебутня літературна спадщина Григорія Сковороди // Український альманах / Об"єднання українців у Польщі. – Варшава, 2002. – 2002. – С. 151-155. – ISSN 1426-7470
930073
  Картунов О.В. Неперевершений внесок В.І. Вернадського в підвалини концепцій інформаційного, знаннєвого та ноосферного суспільства // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 17-23. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; вип. 7)
930074
  Ситник К.М. Неперевершений геній Вернадського // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 1. – С. 6-12. – ISSN 1726-5428
930075
  Шендеровський В. Неперевершений знавець природи - Володимир Липський // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (40). – С. 2-10. – ISSN 1819-7329


  Володимир Липський, один із перших президентів Академії наук України.
930076
   Неперевершений майстер // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 43-47. – ISBN 966-505-054-0
930077
  Коломієць В.В. Неперевершений майстер іскристого гумору / В.В. Коломієць, О.В. Іванова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 53-60


  Розглядається творчість видатного українського письменника, автора нового в українській літературі жанру гуморески з точки зору проблематики,тематичного багатства та злободенності поставлених проблем. Йдеться також про причини популярності творів ...
930078
  Тертишник В. Неперевершений майстер судової промови - Федір Плевако (до 161-ї річниці з дня народження) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.3-5
930079
   Неперевершений організатор науки : З нагоди 75-річчя від дня народження академіка В.І. Трефілова // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 14-20. – ISSN 0372-6436


  В 1958 році закінчив хім. ф-т КДУ ім. Т.Г. Шевченка
930080
  Сербенська О. Неперевершений стиліст Володимир Кибальчич // За вільну Україну : тижневик. – Киев, 2020. – 3 грудня (№ 45). – С. 2
930081
  Малаков Д. Неперевершеному Городецькому - 150! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17-18 травня (№ 82/83). – С. 22
930082
  Гриб Б.Н. Неперевна електрооптична дефлекція світлових пучків / Б.Н. Гриб, П.А. Коротков, Ю.П. Цященко. – Київ, 1972. – с. 779-783. – Окремий відб.: Український фізичний журнал т.16, вип.5
930083
  Влахов Сергей Непереводимое в переводе / Сергей Влахов , Сидер Флорин ; [под ред. Вл. Россельса]. – Москва : Международные отношения, 1980. – 342 с.
930084
  Влахов Сергей Непереводимое в переводе / Влахов Сергей, Флорин Сидер. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1986. – 416с. – Библиогр.: с 402-412
930085
  Влахов С. Непереводимое в переводе (Реалии) / С. Влахов, С. Флорин // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1969. – № 6 : 1969. – С. 432-456
930086
  Шемчук Ю.М. Непереводимость переводимого лимерика / Ю.М. Шемчук, Н.М. Кочергина // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 70-75. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
930087
  Джула-Довбуш Непередбачена доля : спомин / Степан Джула-Довбуш. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 256, [1] с. – ISBN 978-611-01-2037-1
930088
  Жигилій В.А. Непередбачений варіант. / В.А. Жигилій. – К., 1989. – 239,1с.
930089
  Бірзе М. Непередбачений постріл : оповідання / М. Бірзе ; з латис. [переклав М. Шумило ; біогр. довідка: с. 73-74]. – Київ : Дніпро, 1965. – 75 с.
930090
  Рудницький М.І. Непередбачені зустрічі / М.І. Рудницький. – Львів, 1969. – 207с.
930091
  Марусенко П. Непередбачуваний Каспаров // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 20 квітня (№ 16). – С. 15
930092
  Рєзнікова Н. Непередбачуваність як ознака валютних криз нового покоління // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 92-100. – Бібліогр.: на 23 пункти. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1684-9949
930093
  Говорунов О.Г. Непередбачуваність як характеристика умов функціонування підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 175-187


  Досліджене поняття непередбачуваності в контексті умов функціонування підприємства. Для характеристики умов функціонування підприємства застосовують поняття невизначеності. Однак все частіше відбуваються події, що вважались неймовірними, наслідки яких ...
930094
  Кебуладзе В. Неперекладність лесиконів // Критика. – Київ, 2012. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 19. – ISSN 1563-6461


  "Европейський словник філософій: Лексикон неперекладносте". "Множина тут невипадкова, адже, на відміну від монізму Гусерлевого Гатунку, в словнику стверджується принциповий філософський плюралізм, укорінений у розмаїтті мов філософування. ...
930095
  Зінякова В.В. Неперекладність як проблема філософії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 35-40. – ISSN 2077-1800
930096
  Коржикова П. Неперекладність: міждисциплінарні перспективи // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: А. Бауменко, О. Гьофе, Д. Декот [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Т. 38, № 2. – С. 119-121. – ISSN 2075-6461


  Десятилітній ювілей першого тому українського видання "Європейського словника філософій" дає привід з"ясувати реальний стан сучасних філософських досліджень неперекладності. На мій погляд важливі підстави для відповіді на це питання дає колективна ...
930097
  Кабаненко І. Непереможна території України // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 березня (№ 53/54). – С. 4-5


  Кораблі - як люди. Вони мають своє життя, свою долю і свою історію.
930098
  Кабаненко І. Непереможна територія України-2 // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 2-3 квітня (№ 58/59). – С. 4-5


  "Флагман національного флоту "Гетьман Сагайдачний" у операціях НАТО та під час повернення на Батьківщину в умовах російської агресії."
930099
  Кабаненко І. Непереможна територія України-3 // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 9-10 квітня (№ 63/64). – С. 5


  "Влада має нарешті зрозуміти, що бойовий корабель - це насамперед про внутрішню і зовнішню мотивацію його екіпажу."
930100
  Лобай Данило Непереможна Україна : Факти з совітських видань про боротьбу Москви з укр.націонал. на культ.фронті по другій світ.війні / Лобай Данило. – Вінніпег : Комітет українців Канади, 1950. – (Політична бібліотека Комітету українців Канади)
930101
   Непереможна. Поети - Радянській Армії.. – К., 1978. – 294с.
930102
  Тереверко О. Непереможний повітряний ас Другої світової // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 15 грудня (№ 49). – С. 21


  Іван Кожедуб - тричі Герой Радянського Союзу.
930103
  Руссель-Бонд Непереможні будівники. / Руссель-Бонд. – Київ, 1930. – 183с.
930104
  Філіпчук Г. Непереможність, що на долю випала // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 4-10 березня (№ 9). – С. 3


  До 150-річчя від дня народження Лесі Українки.
930105
  Кочубінська Є. Неперервнi частковi вiдображення на блок-схемах / Є. Кочубінська, Г. Челнокова // Могилянський математичний журнал : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Олійник Б.В., Крукова Г.В., Глибовець М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 2. – С. 24-32. – ISSN 2617-7080
930106
  Сасова І.А. Неперервна економічна освіта / І.А. Сасова. – Київ : Четверта хвиля, 1997. – 175с. – ISBN 966-529-075-4
930107
  Мішура Ю.С. Неперервна залежність від параметру розв"язків стохастичних диференціальних рівнянь, керованих стандартним та дробовим броунівським рухами / Ю.С. Мішура, С.В. Посашкова, С.В. Посашков // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 83. – С. 92-105. – ISSN 0868-6904
930108
  Малярець Л.М. Неперервна математична підготовка економістів: знання, навички, вміння / Л.М. Малярець, І.Л. Лебедєва // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 53-58. – ISSN 2413-1571
930109
  Ілійчук Л.В. Неперервна освіта - стратегічний напрям модернізації освіти України в контексті Болонського процесу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 242-246
930110
  Гулай О. Неперервна освіта - умова формування висококваліфікованого фахівця // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 3-10. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
930111
  Браун О. Неперервна освіта в системі Болонського процесу. / О. Браун, О. Абрамян // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника / Прикарпатський університет. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 92-96. – (Педагогіка ; Вип. 21, Ч. 2)
930112
  Безносюк О. Неперервна освіта і самоосвіта в контексті освітніх реформ // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 18-21


  Статтю присвячено визначенню самоосвіти як невід"ємної частини системи неперервної освіти, а також їхнього взаємозв"язку між собою як двох педагогічних та суспільних явищ. Висвітлюються етапи та рівні здійснення самоосвіти, розкривається й аналізується ...
930113
  Гнатієнко Г. Неперервна освіта як основа конкурентоспроможності компанії // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2010. – № 3/4 (147/148). – С. 188-197. – ISSN 0868-8893


  Проаналізовано роль персоналу у структурі активів сучасних компаній та схема її фцнкціонування.
930114
  Кірдан О.П. Неперервна освіта як умова формування людського капіталу в інноваційній економіці // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – С. 22-28. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 7). – ISSN 2707-8620
930115
  Комар О. Неперервна професійна освіта вчителів англійської мови в Україні та Європейському Союзі: ключові аспекти в порівняльному контекстіНеперервна професійна освіта вчителів англійської мови в Україні та Європейському Союзі: // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 1. – C. 55-62. – ISSN 2307-4906
930116
  Афанасьєв М. Неперервна професійна освіта: нові горізонти підготовки кадрів для постіндустріальної економіки // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10. – С. 88-98. – ISSN 1682-2366
930117
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ. – ISSN 1609-8595
№ 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
930118
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ. – ISSN 1609-8595
№ 1/2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
930119
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ. – ISSN 1609-8595
№ 3/4. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
930120
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс. – ISSN 1609-8595
№ 1/2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
930121
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ : Едельвейс. – ISSN 1609-8595
№ 3/4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
930122
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс. – ISSN 1609-8595
Вип. 1/2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
930123
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс. – ISSN 1609-8595
Вип. 3/4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
930124
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 1/2 (42/43). – 2015. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
930125
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 3 (44). – 2015. – 63 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Філософія освіти)
930126
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 4 (45). – 2015. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
930127
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 1/2 (46/47). – 2016. – 137 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
930128
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 3/4 (48/49). – 2016. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
930129
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 1/2 (50/51). – 2017. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
930130
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика = Continuing Professional Education: Theory and Practice : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 3/4 (52/53). – 2017. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
930131
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 1/2 (54/55). – 2018. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
930132
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 3/4(56/57). – 2018. – 143, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
930133
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 1 (58). – 2019. – 99, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
930134
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 2 (59). – 2019. – 83, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
930135
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика = Continuing professional education: theiry and practice : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 3 (60). – 2019. – 95, [3] с. – Назва журн. взято з обкладинки. На тит. арк. назва журн. "Continuing professional education: theiry and practice". - Резюме укр., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки = Series: Pedagogical Sciences)
930136
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика = Continuing professional education: theiry and practice : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 4 (61). – 2019. – 73, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки = Series: Pedagogical Sciences)
930137
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика = Continuing professional education: theiry and practice : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 1 (62). – 2020. – 107, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки = Series: Pedagogical Sciences)
930138
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика = Continuing professional education: theiry and practice : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 2 (63). – 2020. – 119, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки = Series: Pedagogical Sciences)
930139
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика = Continuing professional education: theiry and practice : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 3 (64). – 2020. – 108, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки = Series: Pedagogical Sciences ; вип. 3 (64))
930140
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика = Continuing professional education: theiry and practice : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 4 (65). – 2020. – 108, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки = Series: Pedagogical Sciences ; вип. 4 (65))
930141
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика = Continuing professional education: theiry and practice : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 1 (66). – 2021. – 87, [1] с. – https://doi.org/10.28925/1609-8595.2021.1 - Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки = Series: Pedagogical Sciences)
930142
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика = Continuing professional education: theiry and practice : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 2 (67). – 2021. – 91, [1] с. – https://doi.org/10.28925/1609-8595.2021.2 - Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки = Series: Pedagogical Sciences)
930143
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика = Continuing professional education: theiry and practice : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 3 (68). – 2021. – 107, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки = Series: Pedagogical Sciences)
930144
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика = Continuing professional education: theiry and practice : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 4 (69). – 2021. – 95, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки = Series: Pedagogical Sciences)
930145
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика = Continuing professional education: theiry and practice : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 1 (70). – 2022. – 140 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки = Series: Pedagogical Sciences)
930146
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика = Continuing professional education: theiry and practice : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ : Едельвейс, 2001-. – ISSN 1609-8595
Вип. 2 (71). – 2022. – 108 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки = Series: Pedagogical Sciences)
930147
  Даниленко О.Б. Неперервна професійна підготовка майбутніх судноводіїв як предмет наукових досліджень // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 90-95. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
930148
  Хімка У.Т. Неперервна процедура стохастичної оптимізації в середовищі з марковськими переключеннями : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Хімка Уляна Теодорівна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – 133 л. – Додатки: с. 132-133. – Бібліогр.: л. 120-131
930149
  Хімка У.Т. Неперервна процедура стохастичної оптимізації в середовищі з марковськими переключеннями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Хімка Уляна Теодорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
930150
  Кукурба В.Р. Неперервна процедура стохастичної оптимізації з напівмарковськими переключеннями : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Кукурба Віктор Романович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 123 арк. – Бібліогр.: арк. 115-123
930151
  Кукурба В.Р. Неперервна процедура стохастичної оптимізації з напівмарковськими переключеннями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Кукурба Віктор Романович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
930152
  Ратушинська А. Неперервна самоосвіта як необхідна умова особистісного та професійного розвитку вчителів початкових класів // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (54/55). – C. 30-37. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
930153
   Неперервна філологія : класичні, візантинол. та неоелліністичні студії в Україні XX ст. / Ніна Клименко [та ін. ; відп. ред. Н. Клименко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Укр. католиц. ун-т, Каф. класич., візант. і середньовіч. студій ; Посольство Грецької Респ. в Україні]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 269, [1] с. – Імен. покажч.: с. 255–269. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-607-528-8
930154
  Пилипака С.Ф. Неперервне згинання мінімальних поверхонь, утворених за допомогою евольвенти кола, заданої функціями натурального параметра / С.Ф. Пилипака, М.М. Муквич // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 120-128 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
930155
  Малачівський П.С. Неперервне й гладке мінімаксне сплайн-наближення / П.С. Малачівський, В.В. Скопецький ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова, Центр мат. моделювання Ін-ту прикладних пробл. механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Київ : Наукова думка, 2013. – 269, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 251-266. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1243-1
930156
  Олійник В.В. Неперервне оновлення знань науково-педагогічних кадрів – нагальна проблема національної вищої школи України // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 109-123. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4 (33)). – ISSN 2218-7650
930157
  Скрипник Т. Неперервний експертний коучинг у процесі підвищення компетентності учасників інклюзивного процесу в закладах освіти / Т. Скрипник, К. Бірюкова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 1 (62). – C. 23-29. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
930158
  Плахотник М.В. Неперервні відображення одновимірного многовиду з замкненою множиною періодичних точок / М.В. Плахотник, В.В. Федоренко, Ю.В. Федоренко // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут математики Національної академії наук України. – Київ, 2010. – Т. 7, № 3 : Аналітична механіка та її застосування. – С. 384-394. – ISSN 1815-2910
930159
  Тищук Т. Неперервні розв"язки нерівності f (xy) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 6-8. – (Математика. Механіка ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Вивчено неперервні розв"язки нерівності f (xy)
930160
  Буй Д.Б. Неперервність в індуктивних множинах: неперервність рекурсії та суміжні результати // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 128-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Досліджена замкненість класу монотонних та неперервних функцій відносно рекурсії, а також монотонність та неперервність самої рекурсії.
930161
  Буй Д.Б. Неперервність в індуктивних множинах: неперервність суперпозиції та суміжні результати // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 187-195. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Досліджена замкненість класу монотонних та неперервних функцій відносно суперпозиції, а також монотонність та неперервність самої суперпозиції.
930162
  Буй Д.Б. Неперервність в індуктивних множинах: основні поняття та допоміжні результати // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 142-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджена неперервність в індуктивних множинах. Введена топологія Скотта, розглянуті добутки та узагальнені добутки індуктивних множин.
930163
  Буй Д.Б. Неперервність в індуктивних множинах: рекурсія, індукована системами рівнянь // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 85-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Досліджена замкненість класу монотонних та неперервних функцій відносно багатомісної рекурсії, а також монотонність та неперервність самої рекурсії. The closure of monotone and continuous functions class with respect to n-ary recursion and ...
930164
  Бак М. Неперервність інформаційного супроводу освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (54). – С. 50-57. – ISSN 2078-1016
930165
  Ольцік Я.О. Неперервність локальних часів для двопараметричних мартингальних полів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 76-82. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядається існування локального часу для двопараметричних чисто розривних локальних сильних мартингалів. Доводиться неперервність цього локального часу по параметру часу.
930166
  Бабушко С.Р. Неперервність освіти і конкурентоспроможність фахівця // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 3-7. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
930167
  Вітченко А.О. Неперервність підготовки військових педагогів: від компетентності до професіоналізму та майстерності // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 1 (29). – С. 3-13


  Стаття присвячена актуальній проблемі підготовки викладача ВВНЗ в умовах неперервної професійної освіти. Автором проаналізовані наукові погляди і підходи до формування педагогічної компетентності, професіоналізму та майстерності, визначені основні ...
930168
  Скакун Л. Неперервність процесу ризик-менеджменту кредитних операцій банку як основа їх беззбитковості : ризик у банківській справі // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 5. – С. 9-12
930169
   Неперервність традиції : [некролог] // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12
930170
  Лялецький О.О. Неперервність функції в інтенсіональних моделях лямбда-подібних числень : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Лялецький О. О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 109 л. – Бібліогр.: л. 106-109
930171
  Лялецький О.О. Неперервність функцій в інтенсіональних моделях лямбда-подібних числень : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Лялецький О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
930172
  Джулай Л. Неперервність професійної підготовки викладача у контексті інтеграції та диференціації освіти / Л. Джулай, І. Пастирська // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 12 (155), грудень. – С. 23-28. – ISSN 2308-4634
930173
  Потороча В.В. Неперервно диференційовна залежність розв"язку виродженої системи диференціальних рівнянь від параметра / В.В. Потороча, В.Г. Самойленко, Ю.І. Самойленко // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 12
930174
  Ілійчук Л.В. Непереривна освіта - стратегічний напрям модернізації освіти України в контексті Болонського процесу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 242-246
930175
  Близнюк А. Непересічна особистість ректора // Людина високої мети: ювілейне видання : ювілейне вид. / [упоряд.: Ю.М. Косенко, І.В. Соколова, А.М. Дегтеренко та ін.]. – Київ : Промінь, 2009. – С. 30-31. – ISBN 978-966-2008-29-6
930176
  Лоза П. Непересічний талант світового рівня // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 1 квітня (№ 13). – С. 6-7. – ISSN 0027-8254


  Відзначення Шевченкових днів у Польщі.
930177
  Снагощенко В.В. Непересічність постаті Івана Аксьонова // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Нац. заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства НАН України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Глухів ; Київ, 2020. – Вип. 13. – С. 287-291. – ISSN 2218-4805
930178
  Петропавловский Евгений Сергеевич Непериодическая печать революционных социал-демократов России как источник изучения истории КПСС : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.01 / Петропавловский Евгений Сергеевич; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 30л.
930179
  Лабзовский Н.А. Непериодические колебания уровня моря / Н.А. Лабзовский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 238с.
930180
   Непериодические колебания уровня моря : Указ. лит. на рус и иностр. яз. (1961-1983). – Москва : Наука, 1986. – 56с.
930181
   Непериодические колебания уровня моря. Указ. лит. на русс. и ин. яз.. – М., 1962. – 65с.
930182
  Погосян Х.П. Непериодические процессы в стратосфере северного полушария / Х.П. Погосян. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 168с.
930183
  Пащенко М. Неперіодичні видання 2004 - 2010 років з питань книгознавства: книговидавнича справа // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 4 (189). – С. 5-10. – ISSN 2076-9326
930184
  Илчев Асен Стефанович Непертурбативные методы в квантовой теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Илчев Асен Стефанович; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1985. – 8л.
930185
  Сербенська О. Непийвода Наталія Федорівна : [спогади] / Олександра Сербенська // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 210-213. – ISBN 978-966-2726-03-9
930186
   Непийвода Наталія Федорівна (1956-2004) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 333. – ISBN 978-966-439-754-1
930187
   Непилкові паліноморфи як індикатори антропогенного впливу на озерні екосистеми (на прикладі озера Сімко, Онтаріо, Канада) / О.В. Волік, Г Ф.М. МакКарті, Д. Данеш, М. Драєпан // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – №4 (80). – С. 14-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1561-4980
930188
  Зрінські Л. Неписані правила / Л. Зрінські. – К, 1988. – 157с.
930189
  Никольская Б А. Неписанные истории. / Б А. Никольская. – Алма-Ата, 1963. – 109с.
930190
   Неписанный закон. Рассказы. – Ульяновск, 1959. – 26с.
930191
  Адамов А. Неписаные законы / А. Адамов. – Махачкала, 1970. – 52с.
930192
   Неписьменний ... академорг // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 31 жовтня (№ 32). – С. 4


  Отримоні дрова для палива.
930193
  Мазур Андрій Непідвладні часу : Єгипет / давні цивілізації // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 84-88 : Фото
930194
  Красюк П.Х. Непідкупний ведмідь : байки та гуморески / П.Х. Красюк. – Київ : Дніпро, 1977. – 159 с.
930195
  Галянтич М. Непідприємницькі товариства у механізмі реалізації права на свободу об"єднань / М. Галянтич, В. Кочин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 47-51
930196
  Тіхонова М.А. Непідприємницькі фізкультурно-спортивні організації як суб"єкти цивільного права : монографія / М.А. Тіхонова. – Харків : Панов, 2015. – 285, [1] с. – Бібліогр.: с. 259-285 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7293-15-5
930197
  Сергійчук В. Непізнаний нами власний феномен // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 31 липня - 7 серпня (№ 30/32). – С. 2-3
930198
  Кулик Н. Непізнаний ніким, або НЕказкова доля Аркадія Казки // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 12 жовтня (№ 40). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
930199
  Олійник Я. Непізнані обрії прадавньої науки: Географічний факультет // Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка : 1934 - 2004 / В.В. Різун, М.С. Тимошик, А.Є. [та ін.] Конверський. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – С. 27-26. – ISBN 966-7821-24-2
930200
  Нидерлейтнер Р. Непластичные сырые материалы керамических масс / Р. Нидерлейтнер. – К., 1936. – 713с.
930201
  Смолов К.В. Неплатоспроможність як підстава виникнення відносин, що є предметом конкурсного права // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 5. – С. 102-113. – ISSN 2408-9257
930202
  Герасимов Владимир Непляжна Туреччина : спецрепортаж. Туреччина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 76-80 : Фото
930203
  Горпенюк Максим Непляжний Крим : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 26-29 : Фото
930204
  Лобач К.В. Непмани на споживчому ринку України (20-ті роки) / К.В. Лобач; АН України, Ін-т історії України. – Київ, 1994. – 42 с. – (Історичні зошити). – ISBN 5-7702-0726-4
930205
  Сушко О.О. Непмани: соціально-історичний тип приватних підприємців в УСРР (1921-1929) : Наукове видання / Олександр Сушко; Мін-во освіти та науки України; Нац. педаг. ун-т ім.М.П.Драгоманова. – Київ, 2003. – 96с. – ISBN 966-660-104-4
930206
  Плотникова Р. Непманша : роман / Раїса Плотникова. – Харків : Фоліо, 2019. – 280, [4] с. – ISBN 978-966-03-8536-8
930207
  Митев С. Непобедени надежди / С. Митев. – София, 1976. – 207с.
930208
  Уткин И. Непобедимая / И. Уткин. – Москва, 1938. – с.
930209
  Сорокин А.И. Непобедимая и легендарная / А.И. Сорокин. – М., 1986. – 157с.
930210
   Непобедимая и легендарная: конкурс. соч. школьников и уч-ся ПТУ. – М., 1990. – 191 с.
930211
   Непобедимая и легендарная: Репертуар. сб.. – М., 1967. – 215с.
930212
   Непобедимая легендарная.. – М., 1968. – 368с.
930213
  Джиоев Д.А. Непобедимая сила : роман / Д.А. Джиоев. – Тбилиси, 1953. – 287 с.
930214
  Джиоев Д.А. Непобедимая сила : роман / Д.А. Джиоев. – Москва
1. – 1957. – 306 с.
930215
  Джиоев Д.А. Непобедимая сила : роман / Д.А. Джиоев. – Москва, 1966. – 543 с.
930216
   Непобедимая. Сб. рассказов. – Л., 1968. – 208с.
930217
  Маяковский В. Непобедимое оружие. Оборонные стихи / В. Маяковский. – Москва, 1938. – 171с.
930218
   Непобедимые // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 10. – С. 23-28. – ISSN 0044-748Х
930219
  Ермолаева О. Непобедимый // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 7. – С. 7-13. – ISSN 0130-7673
930220
  Мамонтов И.С. Непобедимый блок коммунистов и беспартийных / И.С. Мамонтов. – М., 1947. – 68с.
930221
  Значков Борис Непобедимый волк-обманщик : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 10. – С. 114-122 : Фото
930222
  Стронг А.Л. Непобедимый Китай. / А.Л. Стронг. – Москва, 1939. – 276с.
930223
  Стронг А.Л. Непобедимый Китай. / А.Л. Стронг. – Москва, 1939. – 68с.
930224
  Бенедиктов И.А. Непобедимый колхозный строй / И.А. Бенедиктов. – Москва : Правда, 1946. – 32 с.
930225
  Петухов Ю.Д. Непобедимый. Убить Змея : роман / Юрий Петухов. – Москва : Метагалактика, 2005. – 414, [1] с. : ил. – Авт. указан на обл. - Журн. "История", 1.2005 г. – (Good as Gold). – ISBN 5-85141-088-4
930226
  Столяренко М.А. Непобежденная территория революции / М.А. Столяренко. – М, 1974. – 126с.
930227
   Непобежденное молчание: рассказы сирийск писателей.. – М., 1977. – 302с.
930228
  Очкин А.Я. Непобежденные / А.Я. Очкин. – М, 1968. – 48с.
930229
  Кузьмина Л.А. Непобежденные / Л.А. Кузьмина. – М, 1979. – 94с.
930230
  Рыбин В.А. Непобежденные / В.А. Рыбин. – М., 1990. – 446с.
930231
  Азаров И И. Непобеждённые / И.И. Азаров. – Москва : ДОСААФ, 1973. – 319 с. : ил.
930232
  Митев С. Непобежденные надежды / С. Митев. – М., 1979. – 200с.
930233
  Лоза Г.а. Непобежденный / Г.а. Лоза. – Х., 1967. – 150с.
930234
  Бочаров Г.Н. Непобежденный / Г.Н. Бочаров. – Москва, 1978. – 190с.
930235
  Рудный В.А. Непобежденный Гангут. / В.А. Рудный. – Москва-Л., 1942. – 230с.
930236
  Соловьев Э.Ю. Непобежденный еретик / Э.Ю. Соловьев. – М., 1984. – 288с.
930237
   Непобежденный Орешек. Воспоминания защитников крепости Орешек. 1941-1943. – Л., 1973. – 255с.
930238
  Язвицкий В.И. Непобежденный пленник / В.И. Язвицкий. – Москва : Советский писатель, 1972. – 463 с.
930239
  Безансон А. Непобічні ефекти комунізму // Критика. – Київ, 2005. – Жовтень, (число 10). – С. 13
930240
   Непоборна: збірник поезій, присвяч. Червоній Армії. – К., 1938. – 120с.
930241
  Палинський В. Неповернення Пата : проза: новели // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 2 (796). – С. 66-76. – ISSN 0868-4790
930242
  Остапик Я. Неповідомлення про злочин: позитиви та негативи декриміналізації діяння // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 361-365. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
930243
  Шавалюк Л. Неповне покриття // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 42 (674), 14-22.10.2020. – С. 18-20. – ISSN 1996-1561


  Про старі й нові тенденції у розвитку світової економіки.
930244
  Татьянченко Н. Неповне просте речення як мовленнєва одиниця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 141-146. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Подано семантичний аналіз простого неповного речення порівняно з двоскладовим на формальному і семантичному рівнях.
930245
  Потапчук І.М. Неповне речення в новелі Галини Тарасюк "Ганька - сама собі ворог" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 111-112
930246
  Татьянченко Н. Неповне речення як Експресивно-смисловий засіб мови Олександра Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 299-304.
930247
  Дупляк М. Неповне століття "Народної волі" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 5/6 (931/932), травень-червень. – С. 204-210. – ISSN 08-68-4790-03-04
930248
  Лінкевич Л. Неповні речення : система уроків. 8 клас // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 42-45
930249
  Лещенко О.В. Неповні речення в німецьких та українських слоганах (на матеріалі реклами фінансових, страхових і консалтингових установ) // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 50-55. – ISSN 2077-804X


  Стаття присвячена зіставному вивченню неповних речень у німецьких та українських рекламних слоганах фінансових, страхових і консалтингових установ. Проаналізовані неповні речення розподіляються на неповні контекстуальні та еліптичні речення. Неповні ...
930250
  Богатько В. Неповні речення як складова синтаксичної будови української мови // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 147-152. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
930251
  Крячко Є.С. Неповністю відкриті стани пар основ ДНК / Є.С. Крячко, С.Н. Волков // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 2. – С. 118-124. – ISSN 1023-2427
930252
  Колосовський Є.Ю. Неповнолітні - суб"єкти адміністративної відповідальності: теоретико-правовий аспект // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 76-79
930253
  Підюков П.П. Неповнолітні як об"єкт кримінального насильства: термінологічно-правовий аспект / П.П. Підюков, В.М. Канюс // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 121-129
930254
  Сахнюк С.В. Неповнолітні як суб"єкти кримінальної відповідальності в Україні / С.В. Сахнюк, К.М. Концур // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 70-73. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
930255
  Кравченко К. Шлоер Неповнолітні як суб"єкти права: порівняння правового регулювання в Німеччині й Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 25-30. – (Юридичні науки ; вип. 4 (115)). – ISSN 1728-3817
930256
  Пасека М.О. Неповнолітній потерпілий як суб"єкт криміналістичного дослідження // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 311-313
930257
  Кочура О.О. Неповнолітній потерпілий як учасник кримінального провадження : монографія / О.О. Кочура ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Панов А.М., 2015. – 279, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 225-260 та в підрядк. прим. – (Серія "Бібліотечка слідчого і детектива: учасники кримінального провадження"). – ISBN 978-617-7293-29-2
930258
  Пасека М. Неповнолітній як об"єкт криміналістичної профілактики // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 18 (327). – С. 28-31
930259
  Коломийцева В.В. Неповнота й надлишковість у ситаксичному ладі мови : навч. посібник для студентів філол.ф-тів ВНЗ / Коломийцева В.В. – Харків : Іванченко І.С., 2015. – 106, [1] с. – Бібліогр.: с. 102-106 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7033-92-8
930260
  Сергійчук В. Неповноцінні першовересні // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2021 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2021. – С. 271-274. – ISBN 978-617-7837-11-3


  До 85-річчя чергового недобору першокласників в українські школи після Голодомору-геноциду 1932 - 1933 років.
930261
  Шамякин И.П. Неповторимая весна : повесть и рассказы / И.П. Шамякин; пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 238 с.
930262
  Галкин И.Н. Неповторимая Земля. / И.Н. Галкин. – Новосибирск, 1975. – 55с.
930263
  Романов А.В. Неповториммые годы и люди / А.В. Романов. – М., 1982. – 263 с.
930264
  Оботуров В.А. Неповторимое как чудо: Очерк творчества А.Яшина. / В.А. Оботуров. – Архангельск, 1978. – 158с.
930265
  Измайлов В.А. Неповторимость / В.А. Измайлов. – Кишинёв, 1969. – 143с.
930266
  Байдыев С.Л. Неповторимость : стихи и поэма / С.Л. Байдыев; пер. с калм. – Москва : Современник, 1976. – 79 с.
930267
  Глазков Н.И. Неповторимость / Н.И. Глазков. – М, 1979. – 158с.
930268
  Мочалов Л.В. Неповторимость таланта / Л.В. Мочалов. – Л.-М, 1966. – 166с.
930269
  Дворецкий Д.П. Неповторимые годы / Д.П. Дворецкий. – Смоленск, 1955. – 110с.
930270
  Царев М.И. Неповторимые мгновенья / М.И. Царев. – М, 1975. – 173с.
930271
  Метельский Г.В. Неповторимый : Повесть о Петре Смидовиче / Г.В. Метельский. – М., 1982. – 415с.
930272
  Трахтенберг И. Неповторимый Амосов // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 17-23 декабря (№ 44). – С. 16


  "Последний месяц каждого года вот уже два десятилетия отмечен публикациями о нашем выдающемся современнике и моем незабвенном старшем друге Николае Михайловиче Амосове. 6 декабря - это славный день его рождения, 12 декабря - скорбный день его ухода в ...
930273
  Трахтенберг И. Неповторимый киевлянин. Прощальное слово о Юрии Виленском // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 11-17 сентября (№ 30). – С. 14-15


  "Писать о покинувшем нас светлом Друге мне легко и оправданно, и в то же время - горько и тяжко".
930274
  Швец Л. Неповторимый Ли // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 12 (425), 27.03.2015. – С. 46-48. – ISSN 2075-7093


  Лі Куан Ю — сінгапурський державний діяч, перший прем"єр-міністр Республіки Сінгапур, один з творців сінгапурського "економічного дива", був при владі біля тридцяти років.
930275
  Метельский Г.В. Неповторимый. / Г.В. Метельский. – Москва, 1976. – 416с.
930276
  Гнітько О. Неповторний геній - Леонардо да Вінчі // Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – С. 68-69
930277
  Боднар І. Неповторний світ Никифора // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2002. – № 2. – С.157-160. – ISSN 0868-4790


  Лемківський художник-примітивіст
930278
  Білошицький Павло Неповторний смак Львова : Україна чудес / Білошицький Павло, Дячишин Юрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 156 : Фото
930279
   Неповторний шарм Сен-Поль-де-Ванса // Економіст : події, особистості та ідеї, дослідження та прогнози = Events, persons & ideas, researches & forecasts / Ю.С. Коваленко ; голов. ред. О.В. Мірошниченко. – Київ, 2021. – № 6, червень. – С. 23-25. – ISSN 1810-3944
930280
  Костенко Л.В. Неповторність : Вірши. Поеми / Ліна Костенко. – Київ : Молодь, 1980. – 224 с. : 1 портр.
930281
  Яцканин І. Неповторність Йозефа Лайкерта // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 16 липня (№ 14)
930282
  Стріха М. Неповторність Ліни Костенко // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 11 (124). – С. 56. – ISSN 1996-1561


  До 80-річчя з дня народження Ліни Костенуо
930283
  Стріха М. Неповторність Ліни Костенко // "Гармонія крізь тугу дисонансів..." : [літопис долі Л. Костенко] / І.М. Дзюба, Л.В. Костенко, Є О. Пахльовська. – Київ : Либідь, 2016. – С. 499-500. – ISBN 978-966-06-0713-2
930284
  Святовець В.Ф. Неповторність наукового і педагогічного таланту. Штрихи до творчого портрета О. К. Бабишкіна // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 6-11


  У статті йдеться про професора Олександра Кіндратовича Бабишкіна, який усе своє творче і професійне життя присвятив розвою не лише журналістики, а й української культури взагалі In the article it is described the activity of prof. Oleksandr ...
930285
  Святовець В.Ф. Неповторність наукового педагогічного таланту. Штрихи до творчого портрета О.К. Бабишкіна // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 1 : Доповіді та матеріали третіх наукових читань, присвячених 85-літтю від дня народження Д.М.Прилюка та О.К.Бабишкіна. 28 лист. 2003 р. – С. 71-83
930286
  Бондаренко В. Непогасна свіча : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної Спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 4 (798). – С. 14-20. – ISSN 0868-4790
930287
  Алиева С.Г. Непогасшая звезда. Неизвестные страницы жизни и творчества Омарла Батырая / С.Г. Алиева. – Махачкала : Дагучпедгиз, 1974. – 256 с., 1 л. портр. : ил., потр. – Библиогр.: с. 5-7
930288
  Вульф Хильмар Непогода / Вульф Хильмар. – Москва, 1962. – 152с.
930289
  Палей Л.С. Непогода / Л. Палей. – Мурманск : Кн. изд-во, 1967. – 32 с. : ил. ; 10,5х8 см. – Миниатюрное издание. – (Кубрик)
930290
  Немезио В. Непогода в проливе : роман / В. Немезио. – Москва, 1990. – 397с.
930291
  Острый В.М. Непогода на широкой реке / В.М. Острый. – М., 1986. – 267с.
930292
  Попов В.Н. Непогода. / В.Н. Попов. – Барнаул, 1966. – 199с.
930293
  Шестаков Д.А. Неподалеку от Лавры / Д.А. Шестаков, А.А. Шестаков. – СПб, 1992. – 158с.
930294
  Сидор І. Неподаткові надходження в контексті наповнення державного та місцевих бюджетів України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 113-122. – ISSN 1818-5754


  Розглянуто теоретичні засади вітчизняної практики мобілізації неподаткових надходжень. Визначено та обгрунтовано можливість забезпечення зростання окремих видів неподаткових надходжень у доходах Державного і місцевих бюджетів України.
930295
  Вовна Н. Неподаткові надходження: їх роль та значення уформуванні власної дохідної бази місцевих бюджетів // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 143-156. – ISSN 1562-0905
930296
  Чупіс А.В. Неподаткові платежі як одне з джерел власних доходів державного бюджету // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 288-291. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
930297
  Рязанов Неподведенные итоги / Рязанов, Э..А. – М., 1983. – 367с.
930298
  Рязанов Неподведенные итоги / Рязанов, Э..А. – М., 1986. – 408с.
930299
  Рязанов Э.А. Неподведенные итоги / Эльдар Рязанов. – 4-е изд., доп. – Москва : Вагриус, 2007. – 640с., [ 48c. илл. ] : фот. – (Мой 20 век). – ISBN 978-5-9697-0497-8
930300
  Белянинов А.С. Неподвижная земля, и другие повести и рассказы / А.С. Белянинов ; [худож. П. Чистилин]. – Алма-Ата : Жазушы, 1980. – 376 с. : ил.
930301
  Король А.Н. Неподвижная фаза в газо-жидкостной хроматографии / А.Н. Король. – Киев : Наукова думка, 1969. – 250 с.
930302
  Король А.Н. Неподвижная фаза в газо-жидкостной хромотографии : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук / Король А. Н. ; АН УССР , Ин-т физ. химии. – Киев, 1966. – 35 с. – Бібліогр.:с.35
930303
  Варданян А.С. Неподвижные точки в древесных порядках. / А.С. Варданян. – Москва, 1991. – 10с.
930304
  Крапивин А.А. Неподвижные точки полиномиальных операторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Крапивин А.А.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1978. – 21л.
930305
  Шашкин Ю.А. Неподвижные точки. / Ю.А. Шашкин. – Москва : Наука, 1989. – 75 с.
930306
  Король А.Н. Неподвижные фазы в газожидкостной хроматографии / А.Н. Король. – Справочник. – Москва : Химия, 1985. – 240 с.
930307
  Хохлов Геннадий Неподвластная времени Шри-Ланка : спецраздел // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 24-25. – Библиогр.: Фото
930308
  Гейдор Тамара Неподвластные времени // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 67-74. – ISSN 0869-7078


  Архітектурні будівлі в Росії
930309
  Мицкевич Б.П. Неподвластные времени: Очерки по зарубеж. лит. / Б.П. Мицкевич. – Минск, 1986. – 158с.
930310
  Земцова Юлия Неподеленный океан : тема номера / Земцова Юлия, Покровская Наталья // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 9 (150). – С. 84-85. – Библиогр.: Фото. – ISSN 1029-5828
930311
  Ткаченко В.М. Неподільна спадщина Давньої Русі (про святкування 1150-річчя зародження російської державності) // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 24-51


  У статті розкрита політика "приватизації" історії Давньої Русі з боку сучасних керівників Російської Федерації в контексті святкування ними ювілею 1150-річчя зародження російської державності. Згадується професор КУ - Пріцак О.Й.
930312
  Євдокімов О.А. Неподільні фонди колгоспів України / О.А. Євдокімов. – Київ, 1959. – 120с.
930313
  Панченко М.П. Неподільні фонди колгоспів. / М.П. Панченко. – Київ, 1959. – 51с.
930314
  Кушнір В.С. Неподільність / В.С. Кушнір. – Ужгород, 1972. – 80с.
930315
  Шугай О.В. Неподільність / О.В. Шугай. – Київ, 1977. – 88с.
930316
  Черешня В. Неподконтрольная мысль : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 10 (1026). – С. 105-108. – ISSN 0130-7673
930317
  Мірошниченко Л.Я. Неподоланний сумнів Еміля Сьорана // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 64-67. – ISBN 978-966-11-0683-2
930318
  Мустафин А. Неподражаемый пример // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 49 (167). – С. 42-45


  Янукович и Лукашенко: готова ли Украина идти белорусским путем.
930319
  Мустафин А. Неподражаемый пример? // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 49 (167). – С. 42-45


  Янукович и Лукашенко: готова ли Украина идти белорусским путем
930320
  Урнов М.В. Неподражамый Чарльз Диккенс - издатель и редактор / М.В. Урнов. – Москва : Книга, 1990. – 284 с. : ил. – ISBN 5-212-00249-4
930321
  Карабанова Л.М. Неподсудное дело / Л.М. Карабанова. – Тюмень, 1962. – 47с.
930322
  Джеймс Д.Ф. Неподходящее занятие для женщины. / Д.Ф. Джеймс. – Обнинск, 1993. – 288с.
930323
  Стюарт Десмонд Неподходящий англичанин. / Стюарт Десмонд. – Москва, 1964. – 206с.
930324
  Окунь В.В. Непожаті лаври : гуморески, байки, пародії / В.В. Окунь. – Київ : Дніпро, 1964. – 82 с.
930325
  Шевчук Д. Непозбувна приреченість // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2022. – Листопад - грудень (число 11/12). – С. 8-12


  Політичні структури тісно переплітаються з природними явищами. Приреченість перетворюється на політичний концепт, а політичні стратегії та рішення спрямовуються на те, щоб передбачити катастрофи й уникнути їх. Тож, згідно з основоположною тезою ...
930326
  Синьков М.В. Непозиционные представления в многомерных чыслосых системах / М.В. Синьков, Н.М. Губарени. – К., 1979. – 137с.
930327
  Бошке Ф.Л. Непознанное / Ф.Л. Бошке. – М., 1980. – 240с.
930328
  Шерток Л. Непознанное в психике человека : пер. с фр / Л. Шерток ; вступ. статья и общ. ред. проф. Ф.В. Бассина. – Москва : Прогресс, 1982. – 296 с. : граф. – Библиогр.: с. 276-296
930329
  Шелике В.Ф. Непознанный Маркс и некоторые проблемы современности (Часть 1) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 3. – С. 37-48. – ISSN 0235-1188
930330
  Шелике В.Ф. Непознанный Маркс и некоторые проблемы современности (Часть3) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 5. – С. 120-130. – ISSN 0235-1188
930331
  Стоянов З. Непознати страници. / З. Стоянов. – София, 1981. – 214с.
930332
  Заворотько П.П. Непозовне провадження в радянському цивільному процесі / П.П. Заворотько, М.И. Штефан. – Київ, 1969. – 101с.
930333
  Сисуєв С. Непоіменовані договори: теорія і практика // Юридична газета. – Київ, 2016. – 27 грудня (№ 52). – С. 33-35


  "...Необхідно надати громадянам право укладати договори незвичайного змісту".
930334
  Землянский А.Ф. Непокой / А.Ф. Землянский. – М., 1972. – 175с.
930335
  Воронов Н.П. Непокой / Н.П. Воронов. – Москва, 1974. – 95 с.
930336
  Чеботаев М.А. Непокой. / М.А. Чеботаев. – Калининград, 1970. – 48с.
930337
  Новосельцев Б.И. Непокой. Стихи / Б.И. Новосельцев. – Новосибирск, 1977. – 27с.
930338
  Цимбал Я. Непокора забуттю // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 35 (719), 3.09.-09.2021. – С. 42-44. – ISSN 1996-1561


  Як вдалося запобігли стиранню пам"яті про Бабин Яр у часи СРСР.
930339
  Траянов Х. Непокорена любов / Х. Траянов. – София, 1962. – 148с.
930340
  Одинцов А.И. Непокоренная Березина / А.И. Одинцов. – М., 1985. – 334с.
930341
  Балла Л. Непокоренная волна : стихи : пер. с венгер / Л. Балла. – Москва : Советский писатель, 1962. – 72 с.
930342
  Вейнбергер З. Непокоренная Европа / З. Вейнбергер. – Москва, 1943. – 68с.
930343
  Кучер В.И. Непокоренная земля / В.И. Кучер. – К., 1985. – 49с.
930344
  Амиров Г.С. Непокорённая земля / Г. Амиров. – Алма-Ата : Казахстан, 1975. – 159 с. : ил.
930345
   Непокоренная земля Киевская: из истории всенар. борьбы в тылу врага. 1941-1944.. – К., 1985. – 251с.
930346
   Непокоренная земля Псковская: докум и мат. из истории партизанского движ. и парт.-комс. подполья в годы ВОВ, 1941-1944. – 3-е изд., доп. и перераб. – Л., 1976. – 455с.
930347
  Макаров Н.И. Непокоренная земля Российская / Н.И. Макаров. – Москва, 1976. – 319с.
930348
  Грибачев Н.М. Непокоренная Корея / Н.М. Грибачев. – Москва, 1951. – 75с.
930349
  Цопа Тудор Непокоренная твердыня / Цопа Тудор. – Кишинев, 1974. – 320с.
930350
  Хаметов М.И. Непокоренная твердыня. / М.И. Хаметов. – Москва, 1991. – 220с.
930351
  Горбатов Б.Л. Непокоренные : (семья Тараса) : повесть / Б.Л. Горбатов. – Донецк : Донбас, 1969. – 142 с.
930352
  Горбатов Б.Л. Непокоренные / Б.Л. Горбатов. – Москва, 1978. – 173с.
930353
  Горбатов Б.Л. Непокоренные / Б.Л. Горбатов. – Москва : Военное издательство, 1984. – 285с.
930354
  Горбатов Б.Л. Непокоренные / Б.Л. Горбатов. – Пермь, 1985. – 432с.
930355
  Горбатов Б. Непокоренные (Семья Тараса) / Б. Горбатов. – Москва, 1944. – 127с.
930356
  Горбатов Б. Непокоренные (Семья Тараса) / Б. Горбатов. – Л., 1945. – 140с.
930357
  Горбатов Б. Непокоренные (Семья Тараса) / Б. Горбатов. – Симферополь, 1945. – 191с.
930358
  Горбатов Б. Непокоренные (Семья Тараса) / Б. Горбатов. – Чкалов, 1946. – 110с.
930359
  Горбатов Б. Непокоренные (Семья Тараса) / Б. Горбатов. – Калинин, 1947. – 149с.
930360
  Горбатов Б. Непокоренные (Семья Тараса) / Б. Горбатов. – Москва, 1947. – 178с.
930361
  Горбатов Борис Непокоренные (Семья Тараса) / Горбатов Борис. – Москва, 1947. – 268 с.
930362
  Горбатов Б. Непокоренные (Семья Тараса) / Б. Горбатов. – Москва, 1949. – 136с.
930363
  Горбатов Б.Л. Непокоренные (Семья Тараса) / Б.Л. Горбатов. – Москва : Художественная литература, 1965. – 550с.
930364
  Горбатов Б.Л. Непокоренные (Семья Тараса) : Повесть / Б.Л. Горбатов. – Донецк : Донбас, 1973. – 134с.
930365
  Горбатов Б.Л. Непокоренные (Семья Тараса) / Б.Л. Горбатов. – Москва, 1973. – 542с.
930366
  Горбатов Б.Л. Непокоренные (Семья Тараса) / Б.Л. Горбатов. – Краснодар, 1985. – 304с.
930367
  Макивка С.А. Непокоренные окраины / С.А. Макивка. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 160 с.
930368
   Непокоренные. Документы, свид. очевидцев.. – М., 1976. – 87с.
930369
  Горбатов Б.Л. Непокоренные: (Семья Тараса) : Повесть / Б.Л. Горбатов. – Москва : Издательство ДОСААФ СССР, 1977. – 144с.
930370
   Непокоренные: борьба патриотов Югославии в фашистских лагерях. – М., 1988. – с.
930371
  Горбатов Б.Л. Непокоренные; Алексей Куликов, боец; Письма к товарищу / Б.Л. Горбатов. – Москва : Художественная литература, 1975. – 213с.
930372
  Мущинский П.Д. Непокоренный Буг / П.Д. Мущинский. – Одесса, 1980. – 103с.
930373
  Андреев Ю.Н. Непокоренный враг / Андреев Ю.Н. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1946. – 16 с. : рис.
930374
  Петрухин А.А. Непокоренный вулкан: о Фарабундо Марти и сегодняшнем Сальвадоре / А.А. Петрухин, Е.М. Чурилов. – М., 1985. – 256с.
930375
  Бачинский А.Д. Непокоренный Дунай / А.Д. Бачинский. – Одесса, 1985. – 144с.
930376
  Малева В.Л. Непокоренный край : повесть / В.Л. Малева. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1959. – 157 с.
930377
   Непокоренный Ленинград: крат. очерк истории города в период ВОВ. – Л., 1970. – 416с.
930378
   Непокоренный Ленинград: крат. очерк истории города в период ВОВ. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л., 1985. – 327с.
930379
  Караванченко А.П. Непокоренный Павлоград / А.П. Караванченко. – М, 1965. – 160с.
930380
   Непокоренный плацдарм: Воспоминания участников обороны Ораниенбаум. плацдарма, 1941-1944. – Л., 1987. – 300с.
930381
  Петров В.И. Непокорившиеся кайзеровскому нашествию / В.И. Петров. – М., 1988. – 207с.
930382
  Дэвисон Ф.Д. Непокорная : Повесть и рассказы / Ф.Д. Дэвисон. – Москва : Наука, 1983. – 223 с.
930383
  Бирин Евгений Непокорная Мак-Кинли. Мак-Кинли: одержать верх // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – май, № 116. – С. 118-127 : фото
930384
  Генова В. Непокорно срещу бурята / В. Генова. – София, 1982. – 226 с.
930385
  Билинкис Я.С. Непокорное искусство. : о процессе худож. развития : очерки / Я.С. Билинкис. – Ленинград : Советский писатель, 1991. – 329, 2 с. : портр.
930386
  Алферов В.Н. Непокорные / В.Н. Алферов, С.А. Чекменев. – Ставрополь, 1974. – 111 с.
930387
  Мукерджи Ш. Непокорные корни / Ш. Мукерджи. – М., 1974. – 32с.
930388
  Карпов М. Непокорный / М. Карпов. – Москва-Л., 1930. – 327с.
930389
  Кулиев К. Непокорный алжирец : роман / Клыч Кулиев;; авториз. пер. с туркм. – Ашхабад : Турменистан, 1971. – 236 с.
930390
  Рябічев В.Л. Непокращувані за порядком оцінки швидкості збіжності методу перетворення Келі для наближення операторної експоненти / В.Л. Рябічев, Н.В. Майко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 270-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено непокращуваність за порядком оцінок точності методу перетворення Келі розв"язування задачі Коші для диференціального рівняння першого порядку з необмеженим операторним коефіцієнтом у гільбертовому просторі.
930391
  Лукінова Т.Б. Непокупний Анатолій Павлович // Нариси з історії славістики в Україні / Т.Б. Лукінова. – Київ : Наукова думка, 2018. – С. 580-597. – ISBN 978-966-00-1653-8
930392
  Деро А.Р. Неполадки в работе асинхронного двигателя / А.Р. Деро. – Л, 1976. – 90с.
930393
  Стельмах В. Неполітичні агенти політичної соціалізації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 12 (321). – С. 19-21
930394
  Джалалов С.Д. Неполная бэта-функция и ее применения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джалалов С. Д.; Среднеазиат.ГУ. – Ташкент, 1953. – 4л.
930395
  Свинцов В.Б. Неполная обойма / В.Б. Свинцов. – Барнаул, 1991. – 318с.
930396
  Фрай С. Неполная, но окончательная история классической музыки : Фрагменты книги // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С.203-248. – ISSN 1130-6545
930397
  Маркова Е.В. Неполноблочные планы / Е.В. Маркова. – М, 1970. – 319с.
930398
  Милман Изак Абрамович Неполное каталитическое окисление и окислительный аммонолиз некоторых циклоолефинов и фурановых соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Милман Изак Абрамович; Ин-т орган. синтеза АН Латв.ССР. – Рига, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
930399
  Рубаник М.Я. Неполное каталитическое окисление олефинов / М.Я. Рубаник, Я.Б. Гороховатский. – Киев : Техника, 1964. – 236 с.
930400
   Неполное предложение и второстепенные члены.. – Магнитогорск, 1959. – 62с.
930401
   Неполнозначные слова : сб. ст. – Вып. 3. – Ставрополь, 1978. – 102 с.
930402
   Неполнозначные слова : семантико-синтаксич. исслед.: сб. науч. тр. – Ставрополь, 1982. – 98с.
930403
   Неполнозначные слова как средства связи: межвуз. сб. науч. тр.. – Ставрополь, 1985. – 136с.
930404
   Неполнозначные слова, как средства оформления в синтаксисе: межвуз. сб. науч. тр.. – Ставрополь, 1988. – 136с.
930405
   Неполнозначные слова.. – вып. 2. – Ставрополь, 1977. – 104с.
930406
   Неполнозначные слова. Мат. в помощь студ. филол. ф-та. – Ставрополь, 1974. – 259с.
930407
   Неполнозначные слова: Соединительно-связочные функции. – Ставрополь, 1980. – 112с.
930408
  Прохожаева Л.П. Неполные вопросы в современном английском языке / Л.П. Прохожаева. – Калинин, 1978. – 72с.
930409
  Дудык П.С. Неполные и эллиптические предложения в современном украинском литературном языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Дудык П.С.; АН УССР. – Киев, 1954. – 18л.
930410
  Рассохин В.В. Неполные изображения в ортогональных проекциях. / В.В. Рассохин, Н.А. Целинских. – Москва, 1960. – 64с.
930411
  Усманов Урал Неполные предложения в английской диалогической речи : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Усманов Урал; Мин-во просвещ. УзССР. Самарканд. гос. пед. ин-т им. С.Айни. – Самарканд, 1983. – 177л. – Бібліогр.:л.151-175
930412
  Усманов Урал Неполные предложения в английской диалогической речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Усманов Урал; КГУ. – К., 1983. – 23л.
930413
  Ковин В.А. Неполные предложения в немецкой разговорной речи : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ковин В.А. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1965. – 20 с.
930414
  Гузеева К.А. Неполные предложения в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гузеева К.А. ; Ленингр. гос. пед. ин-т , Кафедра англ. филологии. – Ленинград, 1966. – 22 с.
930415
  Шевцова А.А. Неполные предложения в современном русском языке. / А.А. Шевцова. – Донецк, 1973. – 64с.
930416
  Шевцова А.А. Неполные предложения в современном русском языке. / А.А. Шевцова. – Донецк, 1978. – 123с.
930417
  Кобзев П.В. Неполные предложения присоединительного типа в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кобзев П.В.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1966. – 22л.
930418
  Назаров А.Н. Неполные предложения, условия их употребления и их структуры. : Автореф... канд.филол.наук: / Назаров А.Н.; Куйбышев.гос.ун-т. – Пенза, 1951. – 16 с.
930419
  Грабовський С. Непомічена дата // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11 листопада (№ 211). – С. 5


  Минуло 25 років від дня утворення колись потужного Народного Руху. Які уроки?
930420
  Капсамун І. Непомічена спроба справжньої революції... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 18-19 грудня (№ 240/241). – С. 4-5


  "Правила 1990-х досі тримають Україну у колоніальному рабстві. Так триватиме допоки ми не навчимося боротися з причинами кучмізму, а не його наслідками", - експерт.
930421
  Верстюк І. Непомічений Езра Паунд = До 40-річчя від дня смерті поета // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 26 січня-1 лютого (№ 3). – С. 10


  Недавно минуло сорок років від дня смерті Езри Паунда (1885-1972). Літератор, критик, чи не найбільша постать світового модернізму, один із найавторитетніших теоретиків естетики у ХХ ст.
930422
  Стріха М. Непомічений ювілей (науці про напівпровідники - 100 років) // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 5 (43). – С. 22-31. – ISSN 1819-7329


  Один з великих здобутків напівпровіднкової науки XX ст. пов"язана ткож з академіком АН УРСР Вадимом Лашкарьовим (1903-1974) . В 1952-57 роках він створює і очолює кафедру фізики напівпровідників в Київському ун-ті ім. Т. Шевченка. Є фото кафедри (1956 ...
930423
  Слепцов Ю.М. Непомнящие / Ю.М. Слепцов. – Верх.-Волж., 1990. – 366с.
930424
  Ваншенкин К.Я. Непонятливая Лика / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1966. – 102 с.
930425
  Ромберг Йоханна Непонятные "Иные". Жизнь с аутистом : аутизм / Ромберг Йоханна, Бютнер Флориан // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 9 (150). – С. 134-149. – Библиогр.: Фото. – ISSN 1029-5828
930426
  Бурже П. Непоправимое : [повесть] / Поль Бурже, чл. Франц. акад.; Пер. с фр. Петропавловской. – Санкт-Петербург : Русское кн. т-во "Деятель", 1914. – 83 с. – Экз. № 90755 дефектный, отсутствует обл. – (Общедоступная библиотека ; № 371/2)
930427
  Нагорный В.А. Непоправимое и другие рассказы / В.А. Нагорный. – Пг. – 168с.
930428
  Рейн Е.Б. Непоправимый день. / Е.Б. Рейн. – М., 1991. – 29с.
930429
  Кривошея Г.М. Непоправна втрата [Петра Тимофійовича Тронька] / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко // Петро Тимофійович Тронько / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 208-210. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)


  Некролог. Тронько Петро Тимофійович (12 липня 1915 - 12 вересня 2011 — доктор історичних наук, професор, академік НАНУ (Відділення історії, філософія і права, історія України), член КПУ; Інститут історії України НАНУ, завідувач відділу регіональних ...
930430
  Білик Н.Л. Непорожня (Полюхович) Надія Олександрівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 223. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1971) філологічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1976-1989 рр. - асистент, старший викладач кафедри слов"янської філології філологічного факультету КДУ ім. Т.Г. Шевченка
930431
  Білик Н.Л. Непорожня (Полюхович) Надія Олександрівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 207. – ISSN 2075-437X
930432
  Юркевич Й. Непорозуміння : оповідання / Осип Юркевич. – У Київі (Київ) : [Час ; Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи], 1908. – 12 с. – (Видавництво "Час" ; Сер. 3, № 21)
930433
  Євсєєв І.Ф. Непорушна дружба народів соціалістичних держав -- втілення ідей Великого Жовтня / І.Ф. Євсєєв. – Київ, 1957. – 78с.
930434
  Лось В.Є. Непорушна єдність і братерська дружба народів СРСР - велике завоювання соціалізму / В.Є. Лось. – Київ, 1973. – 29с.
930435
   Непорушна єдність і дружба. Візит у ЧССР радянської партійно-урядової делегації на чолі з Генеральним секретарем ЦК КПРС, Головою Президії Верхвоної Ради СРСР товаришем Л.Б. Брежнєвим 30 травня - 2. – Київ, 1978. – 80с.
930436
  Ващук Д. Непорушність "старини": державна політика Великого князівства Литовського чи історіографічна традиція кінця ХІХ - першої третини ХХ століття // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 423-438
930437
  Чорна С. Непорушність рубежів, єдність земель і сили народу // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 22 січня (№ 12)
930438
  Булычев Кир Непоседа / Булычев Кир. – Москва, 1985. – 352с.
930439
  Чеповецкий Е.П. Непоседы / Е.П. Чеповецкий. – К, 1989. – 523с.
930440
  Шубин А.И. Непоседы. Повести и рассказы. / А.И. Шубин. – М., 1965. – 472с.
930441
  Шубин А.И. Непоседы. Повести. / А.И. Шубин. – Воронеж, 1980. – 303с.
930442
  Шубин А.И. Непоседы. Повесть и рассказы / А.И. Шубин. – Москва, 1980. – 266 с.
930443
  Шубін О.І. Непосиди. / О.І. Шубін. – К., 1962. – 231с.
930444
  Андреева Ю. Непосильное бремя интертекстуальности, или откуда берется читатель-эскапист // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 24 (138). – С. 2-3. – ISSN 1727-4893
930445
  Шошин М.Д. Непослушное сердце / М.Д. Шошин. – Москва, 1957. – 440с.
930446
  Морозов А. Непослушный волшебник Шварц // Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2006. – № 10. – С. 36 - 39. – ISSN 1818-2968
930447
  Яковлев Ю.Я. Непослушный мальчик Икар / Ю.Я. Яковлев. – Москва, 1991. – 268с.
930448
  Грабовская С. Непосредственная демократия в Польше // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 3. – С. 27-42. – ISSN 1812-7126
930449
  Мурашин Александр Геннадиевич Непосредственная демократия в социалистическом обществе: функции и механизм действия : Дис... канд. юр.наук: 12.00.01 / Мурашин Александр Геннадиевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 222л. – Бібліогр.:л.181-207
930450
  Мурашин Александр Геннадиевич Непосредственная демократия в социалистическом обществе: функции и механизмы действия : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Мурашин Александр Геннадиевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 17л.
930451
  Барабашев Г.В. Непосредственная демократия в СССР / Г.В. Барабашев, К.Ф. Шеремет. – Москва : Знание, 1984. – 64 с.
930452
  Котик Н. Непосредственная передача мыслей : (экспериментальное исследование) / Н.Г. Котик. – Москва : Современные проблемы, 1908. – 169 с.
930453
  Штерн Л.С. Непосредственная питательная среда органов и тканей / Л.С. Штерн. – М, 1960. – 552с.
930454
  Овчинников В.Н. Непосредственно-общественная экономическая форма / В.Н. Овчинников, Г.А. Сериков. – Ростов-на-Дону, 1986. – 191с.
930455
   Непосредственно-общественное производство в условиях развитого социализма. – Л., 1984. – 215с.
930456
   Непосредственно-общественный продукт в условиях развитого социализма. – Москва, 1981. – 174 с.
930457
   Непосредственно-общественный труд. – Ростов-на-Дону, 1977. – 156с.
930458
   Непосредственно-общественный характер и тенденции распределения фонда жизненных средств при социализме. – Ярославль, 1985. – 121с.
930459
  Никифоров Петр Афанасьевич Непосредственно-общественный характер социалистического (коммунистического) производства: содержание и процесс развития : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Никифоров Петр Афанасьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 191л. – Бібліогр.:л.180-191
930460
   Непосредственно-общественный характер труда при социализме. – Омск, 1987. – 139с.
930461
  Пусенкова И.В. Непосредственно-общественных труд и необходимый продукт при социализме / Пусенкова И.В. – Москва : Мысль, 1976. – 200 с.
930462
  Пусенкова И.В. Непосредственно-общественных труд и формы его проявления при социализме (методолог. аспект). : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.01 / Пусенкова И.В.; МВ и ССО УССР. Одесский ин-т нар. хоз. – Одесса, 1979. – 52л.
930463
  Никифоров П.А. Непосредственно-общественных характер социалистического (коммунистического) производства: содержание и процесс развития : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Никифоров П. А.; КГУ. – К., 1988. – 25л.
930464
  Щербанский А.К. Непосредственно обобществленный труд и его развитие в условиях зрелого социализма : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Щербанский А.К.; Киев.торг.экон.ин-т. – Киев, 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.25
930465
  Якубенко Валерий Демьянович Непосредственно общественная связь и ее развитие на этапе зрелого социализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Якубенко Валерий Демьянович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1980. – 24л.
930466
  Титаренко Михаил Павлович Непосредственно общественная связь и качественная направленность социалистического производства : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Титаренко Михаил Павлович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 196л.
930467
  Титаренко М.П. Непосредственно общественная связь и качественная направленность социалистического производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Титаренко М. П. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
930468
  Яковлев Александр Константинович Непосредственно общественная форма труда : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Яковлев Александр Константинович; Одесс. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1982. – 22л.
930469
  Якубенко Валерий Демьянович Непосредственно общественная экономическая связь и ее развитие на этапе зрелого социализма : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Якубенко Валерий Демьянович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1980. – 186л. – Бібліогр.:л.171-186
930470
  Ланцов В.И. Непосредственно общественные и товарные отношения при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ланцов В.И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. полит. экономии и основ науч. упр. соц. экономикой. – М., 1972. – 21л.
930471
   Непосредственно общественный продукт и механизм социалистического хозяйствования. – Ярославль, 1982. – 138с.
930472
  Гнездилов Александр Иванович Непосредственно общественный труд и его развитие при социализме : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Гнездилов Александр Иванович; Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1972. – 21л.
930473
  Гнездилов Александр Иванович Непосредственно общественный труд и его развитие при социализме : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Гнездилов Александр Иванович; МВ и ССО РСФСР. Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1973. – 16л.
930474
  Николаева Г.М. Непосредственно общественный труд на этапе развития социализма / Г.М. Николаева. – М., 1985. – 111с.
930475
  Ушакова Э.Т. Непосредственно общественный характер труда и планомерность / Э.Т. Ушакова. – Томск, 1985. – 94с.
930476
  Рудольф К Непосредственно общественный характер труда при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Рудольф К; ЛГУ им. А.А.Жданова. Экон. ф-тет. – Ленинград, 1972. – 26л.
930477
   Непосредственное воздействие на неврные центры. – Москва, 1948. – 315с.
930478
  Холодов Юрий Андреевич Непосредственное действие электромагнитных полей на центральную нервную систему : Автореф... д-ра биол.наук: / Холодов Юрий Андреевич; АН СССР. Ин-т высш. нервной деятельности и нейрофизиологии. – М., 1967. – 40л. – Бібліогр.:с.37-40
930479
  Трухин А.М. Непосредственное и опосредованное участие лиц в совершении преступления // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 9. – С. 51-58. – ISSN 0132-0769
930480
  Жданов Г.С. Непосредственное исследование в электронном микроскопе некоторых особенностей зарождения, роста и рекристализации тонких слоев : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жданов Г. С.; Гос. оптич. ин-т. – Л., 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.12
930481
  Форти А.Дж. Непосредственное наблюдение дислокаций в кристаллах / А.Дж. Форти. – Москва : Металургиздат, 1956. – 58с.
930482
  Мурашин А.Г. Непосредственное народовластие в системе социалистического самоуправления народа / А.Г. Мурашин. – Киев, 1989. – 197 с.
930483
  Тертышник В.М. Непосредственное обнаружение и техническое документирование преступного деяния ( концептуальная модель процессуальнлшл института и нового следствнного действия) // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 5. – С.113-119. – ISSN 1811-9018
930484
  Грималюк Виктор Андреевич Непосредственное обобществление труда в условиях развитого социализма (вопросы теории и матодологии) : Автореф... д-ра. экон.наук: 08.00.01 / Грималюк Виктор Андреевич; Одесск. ин-т народного хоз-ва. – Одесса, 1979. – 47л.
930485
  Сычев Ю.В. Непосредственное социальное окружение (микросреда) и личность в условиях социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Сычев Ю.В.; АОН при ЦК КПСС. Каф. маркс.-лен. философии. – М., 1971. – 20л.
930486
   Непосредственные преобразования частоты с искусственной коммутацией. – Киев, 1979. – 17с.
930487
  Бакулина Э.Д. Непосредственный и отдаленный эффект ионизирующей радиации на клетки семенного эпителия обезьяны /Macaca rhesus/. : Автореф... канд. биол.наук: 090 / Бакулина Э.Д.; АН СССР. – М., 1970. – 23л.
930488
  Резанов В.И. Непосредственный источник романа о Петре Златых Ключах. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1912. – 8 с. – Отд. оттиск из : Известия Отделения русского языка и словесности, т. 16, кн. 4, 1911 г.
930489
  Мензин К.Ю. Непосредственный переход от координат системы Зольднера Латвийской ССР к Конформной плоскостной системе СССР при производстве изыскательных работ в гидромелиорации. : Автореф... Канд.техн.наук: / Мензин К.Ю.; МВО СССР.Латв.гос.ун-т. – Рига, 1951. – 12 с.
930490
  Грималюк В.А. Непосредтвенно обобщественный труд. / В.А. Грималюк. – М., 1985. – 112с.
930491
  Стецюк Григорій Непоставлений пам"ятник = Unerected monument : (Спогади) / Григорій Стецюк; Інститут дослідів Волині. – Б.м. : Накладом автора, 1988. – 155 с. : іл. – Тит. аркуш парал. укр. та англ. мовами
930492
  Вильде Э.Ю. Непостижимое чудо : драма в 4-х д. / Э.Ю. Вильде; пер. с эстон. – Таллин : Эстгосиздат, 1956. – 216 с.
930493
  Анциферов Н. Непостижимый город : сборник / Анциферов Н.П. ; вступ. ст., с. 5-26, и примеч. А.М. Конечного, К.А. Кумпан. – СПб : Лениздат, 1991. – 333, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 294-332
930494
  Шелест В. Непостижимый Жан Кокто // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 10 (110). – С. 6-29. – ISSN 1819-6268


  "Так назвал книгу о своем друге, партнере, наставнике и возлюбленном актер Жан Маре. И действительно, к Кокто неприменимы обычные мерки, поскольку даже точно определить, кто он прежде и более среди своих многочисленных ипостасей – поэт, художник, ...
930495
  Кульчицька О.В. Непостійне членство України в Раді Безпеки ООН: минуле та сучасне // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 122-125. – ISSN 2076-1554
930496
  Кульчицька О.В. Непостійне членство України в Раді Безпеки ООН: минуле та сучасне // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 393-396. – ISSN 2076-1554
930497
  Хесин Р.Б. Непостоянство генома / Р.Б. Хесин. – Москва, 1984. – 472с.
930498
  Русинек М. Непотерянный рай : роман / М. Русинек. – Москва, 1983. – 269 с.
930499
  Гильде В. Непотопляемый "Тиликум" : Вокруг света за 1000 долларов.Жизнь Дж. К. Восса, рассказанная им самим / В. Гильде. – Москва : Мысль, 1987. – 235 с
930500
  Воронін С.О. Непотрібна слава / С.О. Воронін. – Київ, 1960. – 63с.
930501
  Зайко М.А. Непотрібна справа : правдива віршована повість / Мирослава Зайко. – Тернопіль : Терно-граф, 2016. – 41, [1] с., [6] арк. іл. : іл. – ISBN 978-966-457-263-4


  У пр. № 3937 напис: Шановним читачам в Наукову бібліотеку ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Щасти Боже на творчі успіхи! м. Заліщики над крутояром Дністра Тернопільській Галичині. 28 червня 2019. Підпис.
930502
  Нечуй-Левицький Непотрібність великоруської літератури для України і для слов"янщини = Сьогочасне літературне прямування : уривки трактату // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 3. – С. 118-233. – ISBN 978-966-493-818-8
930503
  Ковальчук А. Непохитність вибору і щира вірність Батьківщині. До 33-річчя створення Народного руху України // Україна молода. – Київ, 2022. – 21 вересня (№ 28). – С. 7


  Патріотична громадськість, усі, хто знає новітню історію нашої Батьківщини й боровся за її волю, відзначили чергову, вже 33-тю, річницю створення Народного руху України. Постання НРУ - історична подія, яка належить до найбільш значущих з-поміж тих, що ...
930504
  Дончик В. Непохитність слова // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 168-173. – ISSN 2075-1222
930505
  Кот С. Непохована країна та її відкривач. Ланселот Лоутон: британський журналіст, закоханий в Україну // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 443-471. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
930506
  Минковский А. Непохожий. / А. Минковский. – М., 1988. – 190с.
930507
  Кот С. Непохороненная страна и ее открыватель Ланселот Лоутон: британский журналист, влюбленный в Украину // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 91-119. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3
930508
  Кралюк П. Непоцінований класик // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2009. – № 1 (29). – С. 28-29
930509
  Артамонова В.К. Непочата вода : лірика / Артамонова В.К. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 72 с.
930510
  Головко Д.А. Непочата вода / Д.А. Головко. – К., 1993. – 142с.
930511
  Ткач М. Непочата вода // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 18-28. – ISSN 0585-8365
930512
  Ткач М.М. Непочата вода : поезії / Микола Ткач. – Київ : Євшан-Зілля, 2008. – 271, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-2152-01-2
930513
  Черняков Б.И. Непочтовые марки в революционной изобразительной печатной пропаганде начала ХХ века : Методическая разработка по спецкурсу "Основы изобразительной журналистики / Б.И. Черняков; МВ и ССО УССР.КГУ им.Тараса Шевченко.Фак.журналистики. – Киев : Fotoinfo, 1991. – 11с.
930514
  Сюндюков І. Непочута пророчиця // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 1-2 жовтня (№ 125/126). – С. 30


  "Кліо" опублікувало працію знаного філолога, професора Лариси Масенко, присвячену драматургії Лесі Українки.
930515
  Червак Б. Неправда "об"єктивних" дослідників // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 31 серпня - 1 вересня (№ 154/155)


  Кому потрібна "Фашизація" минулого ОУН?
930516
  Кушнарьова М. Неправдива інформація: причина та привід (з життя Сієни першої половини XIV ст.) // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 86-88
930517
  Куц В.М. Неправдиве повідомлення про загрозу громадській безпеці : кримінально-правова характеристика та заходи протидії / В.М. Куц, О.В. Кириченко. – Київ : Харків юридичний, 2006. – 211, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 170-189. – ISBN 966-8395-21-2


  У пр. № 1733606 напис: Шановному Павлу Сергійовичу з великою повагою та з побажанням добра і успіхів від (підпис). 28.12.12
930518
  Терещенко Л. Неправдивість письмового тексту: шляхи її визначення / Л. Терещенко, С. Гладьо // Psycholinguistics : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 31, iss. 2. – С. 116-136. – ISSN 2309-1797
930519
  Эренбург И.Г. Неправдоподобные истории / И.Г. Эренбург. – М, 1991. – 45с.
930520
  Петрушко Л.А. Неправильна печаль у тексті Києво-Печерського патерика: формат, причини, пропедевтика // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 67-70. – ISSN 2076-1554
930521
  Дзюрбель А.Д. Неправильне застосування кримінального закону при провадженні у кримінальних справах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 164-167. – (0). – ISSN 2078-9165
930522
  Волощак Марія Неправильно-правильно : Довідник з українського слововживання. За матеріалами засобів масової інформації / Волощак Марія; Наук. консультант Анатолій Погрібний. – Київ : Просвіта, 2000. – 128 с. – ISBN 966-70-16-0; 966-7551-31-8
930523
  Волощак М. Неправильно-правильно : довідник з українського слововживання: за матеріалами засобів масової інформації / Марія Волощак. – 2-е вид., доп. – Київ : Просвіта, 2003. – 160с. – ISBN 966-70-16-0, 966-7551-31-8
930524
  Муис А. Неправильное воспитание / А. Муис. – М., 1960. – 215с.
930525
  Сурат И. Неправильное слово // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2013. – № 8 (1060). – С. 159-178. – ISSN 0130-7673
930526
  Пасховер А. Неправильные книги // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 38 (214), 18 октября 2018. – С. 60-63


  "Ужесточение цензуры, агрессивная пропаганда и шпиономания раскололи во второй половине 1960-х годов советское общество на протестное меньшинство и послушное большинство. Процесс над писателями А. Синявским и Ю. Даниэлем".
930527
  Лукьянова И. Неправильный гений // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2012. – Вып. октябрь. – С. 40-43


  О романе Л.Н. Толстого "Анна Каренина".
930528
  Басария Э. Неправильный треугольник : маленькая повесть // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 7. – С. 5-34. – ISSN 0131-8136
930529
  Заславская Т.И. Неправовые трудовые практики и социальные трансформации в России / Т.И. Заславская, М.А. Шабанова // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.3-17. – ISSN 0132-1625
930530
  Кулишенко В. Неправомерное использование деловой репутации в конкуренции в виде незаконного использования товара другого производителя и копирования его внешнего вида // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.31-34
930531
  Коваль И. Неправомерное использование знаков для товаров. услуг и недобросовестная конкуренция // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.7-12
930532
  Карчевский Н.В. Неправомерный доступ к компьютерной информации: уголовно-правовое исследование : монография / Карчевский Н.В., Музыка А.А. – Киев : МП Леся, 2015. – 207, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-7166-31-1


  У пр. № 1728429 напис: Шановному Павлу Сергійовичу Берзіну на добру пам"ять. Підпис. 5.Х.2015
930533
  Сизов А.В. Неправомерный доступ к компьютероной информации: практика правоприменения // Информационное право : научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2009. – № 1 (16). – С. 32-35.


  В статье исследуется проблема отсутствия в уголовном законодательстве определения неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, делается акцент на раскрытии последствий неправомерного доступа (уничтожение, блокирование, ...
930534
  Полонка І.А. Неправомірна поведінка як категорія теорії права: доктринальний аналіз поняття та системних ознак // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 3-16. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 80). – ISSN 1563-3349
930535
  Отраднова О.О. Неправомірна поведінка як умова відшкодування недоговірної шкоди в цивільному праві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 45-50.
930536
  Кузьменко Є. Неправомірне використання ділової репутації чебуречної "Джентельмени удачи" // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 5. – С. 45-49. – ISSN 1608-6422
930537
  Харченко П. Неправомірне використання знаків для товарів і послуг: погляд з боку антимонопольного законодавствва України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.98-102. – Бібліогр.: 20 н. – ISSN 0132-1331
930538
  Берзін П. Неправомірний випуск й використання електронних грошей, що вчиняються у системах інтернет-розрахунків (проблеми кримінально-правової кваліфікації) / П. Берзін, М. Куцевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-16. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми визнання електронними грошима, як предметом злочину, передбаченого ст. 200 КК України, будь-яких умовних величин, які використовуються в існуючих системах інтернет-розрахунків. The article deals with the problems of the ...
930539
  Кушніренко А. Неправомірність обгрунтування Російською Федерацією введення війск на територію Криму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 210-213
930540
  Монаєнко А.О. Неправомірність отримання контролю над підприємством у сучасних умовах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 82-83. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
930541
  Звонська Л. Неправомірність передачі Київської метрополії Московському патріархату 1686 року: зіставний аналіз першоджерел та перекладів патріарших грамот // Труди Київської Духовної Академії : науковий збірник Київської православної богословської академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2019. – № 19 (191). – С. 31-58. – ISSN 2411-4677
930542
  Ткачук А. Неправославна школа на Волині у ХVІ-ХVІІ столітті // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 43-47
930543
  Волянський В. Неправосудних рішень не існує! Кілька цікавих фактів про адміністративну спеціалізацію у ФРН // Закон і бізнес. – Київ, 2015. – 5-11 грудня (№ 49). – С. 14
930544
  Китаев Н.Н. Неправосудные приговоры к смертной казни : Системный анализ допущенных ошибок / Н.Н. Китаев. – Иркутск : ИГЭА, 2001. – 384с. – ISBN 5-7253-0432-9
930545
  Коллисон Неправосудные суды / Коллисон. – М., 1961. – 335с.
930546
  Арсовски Т. Непребол : лирска поема / Арсовски Т. – Скопjе : Кочо рацин, 1961. – 36 с. – (Наша современна поезиjа)
930547
   Непревзойденный "Руслан" и его творцы : история создания самолета Ан-124 / авт. и сост. О.К. Богданов. – Киев : КВИЦ, 2019. – 231, [1] с. : ил., портр., табл. – ISBN 978-617-697-103-0
930548
  Нерубасский В. Непревзойденный в своем отечестве.Часть 2 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2021. – № 10 (184). – С. 40-43


  Первый серийный вариант данного двигателя (серии 0, 1 и 2). Взлетная тяга - 229,8 кН кгс при МСА. Применяется на тяжелых транспортных самолетах Ан-124. Ресурс до первого ремонта составлял всего 500 ч, а назначенный - 1 000 ч.
930549
  Туровская Л. Непревзойденный лицедей. 17 августа (1935) - 85 лет со дня рождения Олега Павловича Табакова, советского и Российского актера, режиссера, педагога, Народного артиста СССР // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 23. – С. 2
930550
  Платонов Г.В. Непревзойденный популяризатор науки / Г.В. Платонов. – Москва, 1976. – 55с.
930551
  Владиславлев А.П. Непревывное образование / А.П. Владиславлев. – Москва, 1978. – 176с.
930552
  Хайрюзов В.Н. Непредвиденная посадка / В.Н. Хайрюзов. – Иркутск, 1979. – 192с.
930553
  Головачев В.В. Непредвиденные встречи / В.В. Головачев. – Днепропетровск, 1979. – 214с.
930554
  Белянинов А.С. Непредвиденные обстоятельства : повести и рассказы / Алексей Белянинов ; [худож. Ю.С. Гершкович]. – Москва : Советский писатель, 1977. – 384 с. : ил.
930555
  Максимов Н.В. Непредвиденный вариант : повести / Н.В. Максимов. – М., 1989. – 238с.
930556
  Горбова Е.В. Непредельные глаголы в русском языке: единство, дихотомия или градуальность? // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 3-12. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 5). – ISSN 0321-1711
930557
  Хилали Мухамед Хусейн Непредельные карбонильные соединения, содержащие ядро флуорена, и продукты их восстановления : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Хилали Мухамед Хусейн; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1982. – 23л.
930558
  Михедькина Е.И. Непредельные кетоны с сопряженной системой, частиной включенной в гетероцикл. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Михедькина Е.И.; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1984. – 24л.
930559
  Бурнашова Т.Д. Непредельные кремний -- оловоорганические соединения на основе диацетилена : Автореф... канд. хим.наук: / Бурнашова Т. Д.; ЛГУ. – Л., 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.20
930560
  Перекалин В.В. Непредельные нитросоединения / В.В. Перекалин. – Ленинград : Госхимиздат, 1961. – 336 с.
930561
  Перекалин В.В. Непредельные нитросоединения / В.В. Перекалин, А.С. Сопова. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва-Ленинград : Химия, 1966. – 384 с.
930562
  Перекалин В.В. Непредельные нитросоединения. / В.В. Перекалин. – 3-е изд. – Л.., 1982. – 448с.
930563
  Пименова Т.В. Непредметная лексика в говоре Шушенского района Красноярского края (К особенности лексической системы говора) : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Пименова Т.В.; Том. гос. ун-т. – Томск, 1969. – 22л.
930564
   Непреднамеренные воздействия на климат. Результаты исследования влияния человека на климат. – Л., 1974. – 260с.
930565
  Сергеев В.И. Непредсказуемый Берестов / Владимир Сергеев. – Москва : Мол. гвардия, 1991. – 286, [1] с.
930566
  Торопицын Илья Непредсказуемый фактор. Российско-персидские отношения и европейская политика // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 2 : Эпоха "дворцовых переворотов" 18 век. – С. 61-64. – ISSN 0235-7089
930567
  Браун К. Непредумышленное убийство / К. Браун. – Минск, 1997. – 509с.
930568
  Данов Х.Г. Непреклонните. / Х.Г. Данов. – Пловдив, 1975. – 377с.
930569
  Борота В.С. Непреклонность / В.С. Борота. – Донецк, 1985. – 23с.
930570
  Ким И.С. Непременно восторжествует великое антиимпериалистическое революционное дело / И.С. Ким. – Пхеньян, 1968. – 21с.
930571
  Березовский М. Непременно скандал : о массовой культуре на Западе / М. Березовский ; пер. с пол. А. Ермонского. – Москва : Политиздат, 1986. – 238 с.
930572
  Михайлова В. Непреодолимая сила : роман / соч. В. Михайловой // Беглецы : роман из жизни на Далеком Востоке / А. Ильин. – Санкт-Петербург : Тип. С. Добродеева, 1888. – 112 с.
930573
  Мохов Н. Непреодолимый конфессионализм Ливана // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 6. – С. 25-31. – ISSN 0321-5075


  Конфессіоналізм - термін означає організацию державної влади стосовно поділу суспільства на релігійні громади.В даний час конфессіоналізм діє в Ливані
930574
  Романков П.Г. Непрерывная адсорбция паров и газов / П.Г. Романков, В.Н. Лепилин. – Ленинград : Химия, 1968. – 228 с.
930575
  Тяпкин Ю.К. Непрерывная во времени оценка поглощения волн в масштабе сейсмической трассы / Ю.К. Тяпкин, А.Н. Шадура, В.Ю. Роганов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 3. – С. 40-53 : Рис. – Бібліогр.: с. 51-53. – ISSN 0203-3100
930576
  Шляхов В.И. Непрерывная гидрогенизация жиров на стационарных катализаторах : Автореф... канд. хим.наук: / Шляхов В.И.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. фак. – Алма-Ата, 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
930577
  Царицына Л.Г. Непрерывная двухмерная жидко-жидкостная хроматография : Автореф... канд. хим.наук: 084 / Царицына Л. Г.; Радиевый ин-т. – Л., 1971. – 17л.
930578
  Волгин Л.И. Непрерывная логика / Л.И. Волгин, В.И. Левин. – Таллин, 1990. – 210с.
930579
  Иванов О.В. Непрерывная одновременная регистрация биомассы и водного обмена растений в онтогенезе : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Иванов О.В. ; Всесоюз. акад. с.-х. наук. – Ленинград, 1965. – 17 с.
930580
  Корнилов К. Непрерывная производственная практика в строительных техникумах и вузах / К. Корнилов. – Москва, 1931. – 31с.
930581
  Коваленко В.И. Непрерывная профессиональная подготовка педагогических кадров // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 2. – С. 70-77. – ISSN 0869-3617


  В статтье освещены направления внутривузовского непрерывного обучения преподавателей Белгородского государственного института искусств и культуры, обозначены некоторые проблемы и пути их решения в подготовке научно-педагогических кадров, ...
930582
  Попов К.Н. Непрерывная работа в школе. / К.Н. Попов. – М., 1930. – 72с.
930583
  Сладкоштеев В.Т. Непрерывная разливка металлов. / В.Т. Сладкоштеев. – К., 1962. – 84с.
930584
  Панков Г.В. Непрерывная реконструкция предприятий машиностроения. / Г.В. Панков. – М., 1991. – 175с.
930585
  Смирнов Е.Я. Непрерывная стабилизация программного движения / Е.Я. Смирнов, В.Н. Щенников. – Саранск, 1981. – 96с.
930586
  Кухта К.Я. Непрерывно-дискретные граничные задачи в теории колебаний : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Кухта К. Я.; АН УССР, сект. механ. машин ин-та геотехн. механики АН УССР. – К., 1972. – 309л. – Бібліогр.:л.299-309
930587
  Кухта К.Я. Непрерывно-дискретные граничные задачи в теории колебаний : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 020 / Кухта К.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 27 с. – Бібліогр.:с.25-27
930588
  Кухта К.Я. Непрерывно-дискретные граничные задачи теории колебаний / К.Я. Кухта. – К., 1976. – 255с.
930589
  Жарков В.И. Непрерывно-дискретные пространство и время микрообъектов / В.И. Жарков. – Новосибирск, 1971. – 167с.
930590
  Артеменко А.П. Непрерывно повышать квалификацию рабочих / А.П. Артеменко. – Харьков : кн. изд-во, 1961. – 32 с. – (В помощь изучающим конкретную экономику)
930591
  Пилко И.С. Непрерывное библиотечное образование: декларации и реальность // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2013. – № 1. – С. 9-12. – ISSN 1815-3186


  Цель статьи - привлечь внимание образовательного сообщества, исследователей, практикующих специалистов и руководителей библиотек к проблемам подготовки библиотечных кадров, связанным с внедрением компетентностного подхода в образовательный процесс и ...
930592
  Пархоц А.М. Непрерывное внутризаводское планирование / А.М. Пархоц. – Воронеж, 1965. – 34с.
930593
   Непрерывное восхождение : [в 2 т.] : к 90-летию со дня рождения Павла Федоровича Беликова (1911-1982). – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – ISBN 5-86988-107-2
Т. I : Воспоминания современников. Письма Н.К.Рериха, Ю.Н.Рериха, С.Н.Рериха. Труды / [сост. К.А. Молчанова ; примеч. к письмам И.В. Сяэск ; гл. ред. Т.О. Книжник]. – 2001. – 501, [3] с., [29] л. фот. – Библиогр. в подстроч. примеч.
930594
   Непрерывное восхождение : [в 2 т.] : к 90-летию со дня рождения Павла Федоровича Беликова (1911-1982). – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – ISBN 5-86988-108-0
Т. 2, ч. 1 : Письма Г.В.Маховой (1934-1936). Письма (1938-1975) / [сост.: К.П. Беликов, Т.О. Книжник, И.В. Сяэск ; примеч. к письмам и справ. аппарат: К.А. Молчанова, О.Е. Цветкова]. – 2003. – 447, [1] с., [17] л. фот.
930595
   Непрерывное восхождение : [в 2 т.] : к 90-летию со дня рождения Павла Федоровича Беликова (1911-1982). – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – ISBN 5-86988-081-5
Т. 2, ч. 2 : Письма (1976-1981) / [сост.: К.П. Беликов, Т.О. Книжник, И.В. Сяэск ; примеч. к письмам и справ. аппарат: К.А. Молчанова, О.Е. Цветкова]. – 2003. – 558, [1] с., [17] л. фот. – Библиогр. в подстроч. примеч.
930596
  Водья Р.А. Непрерывное изучение респираторных вирусных инфекций в коллективах детей Эстонской ССР. (Вирусол. и серол. исследования) : Автореф... канд. мед.наук: 095 / Водья Р.А.; АМН СССР. Ин-т вирусологии им. Д.И.Ивановского. – М., 1968. – 16л.
930597
  Кокова В.Е. Непрерывное культивирование беспозвоночных / В.Е. Кокова. – Новосибирск : Наука, 1982. – 168с.
930598
  Тарануха О.М. Непрерывное насыщение линий ЭПР и релаксационные характеристики макрорадикалов в y-облученном поликапролактаме : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Тарануха О.М.; АН СССР. Ин-т хим. физики (филиал). – М., 1969. – 21л.
930599
   Непрерывное образование в контексте образовательных реформ в Украине : Монография. – Харьков : НУА, 2006. – 300с. – ISBN 966-8558-50-2
930600
  Помазан И.А. Непрерывное образование в Украине: опыт и перспективы // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2012. – Т. 18, кн.1 : Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. – С. 23-31. – ISSN 1993-5560
930601
  Ануфриева И.Л. Непрерывное образование во Франции // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2012. – Т. 18, кн.1 : Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. – С. 72-78. – ISSN 1993-5560
930602
  Аитов Н.А. Непрерывное образование и вуз / Н.А. Аитов, Р.Р. Мавлютов, З.М. Назарова. – Москва : Знание, 1989. – 62, [2] с. – (Новое в жизни, науке, технике . Научный коммунизм ; № 11/1989)
930603
  Астахова В.И. Непрерывное образование как гуманистическая основа новой образовательной парадигмы // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 7-21. – ISSN 1993-5560
930604
  Гребенникова В.М. Непрерывное образование как культурно-историческая проблема / В.М. Гребенникова, Н.И. Никитина // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 79-83. – ISSN 0042-8744
930605
   Непрерывное образование как педагогическая система. – Москва, 1989. – 148 с.
930606
   Непрерывное образование как принцип функционирования современных образовательных систем (первый опыт становления и развития в Украине) : монография / Народная украинская акад. ; под общ. ред. В.И. Астаховой ; [редкол. : В.И. Астахова, Е.В. Астахова, Е.М. Воробьев и др.]. – Харьков : Изд-во НУА, 2011. – 214, [2] с. – 20-летию Народной украинской академии посвящается. – Библиогр.: с. 206-212. – ISBN 978-966-2298-05-5
930607
  Михайлева Е.Г. Непрерывное образование как фактор развития интеллектуального потенциала украинского общества : Монография / Е.Г. Михайлева; Народная укр. академия. – Харьков : НУА, 2005. – 142с. – ISBN 966-8558-40-5
930608
  Лифинцева А.А. Непрерывное образование среднего медицинского персонала в условиях университета / А.А. Лифинцева, П.В. Лигатюк // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 108-111. – ISSN 0869-3617
930609
  Чепуренко Г Непрерывное образование: информационные аспекты : Методика и опыт. Высшая школа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 8. – С. 69-70
930610
  Сукиасян Э.Р. Непрерывное образование: как оно понимается в США // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 52-60. – ISSN 0130-9765
930611
   Непрерывное образование: новые технологии обучения : Рекомендательный указатель к российской конференции "Современное университетское образование: проблемы и перспективы". – Саратов : Образование, 1992. – 20с.
930612
  Шек Г.Г. Непрерывное образование: поиск оптимальных подходов к управлению // Педагогические технологии : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2007. – № 4. – С. 36-39.
930613
  Родов А.С. Непрерывное оперативное планирование и управление производством и типовая методика / А.С. Родов, А.М. Ковалевский. – М., 1965. – 167с.
930614
  Горшков Ю.Н. Непрерывное очень низкочастотное радиоизлучение и его связь в явлениями ионосферно-магнитного комплекса : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Горшков Ю. Н.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1974. – 12л.
930615
  Мальцев Виктор Александрович Непрерывное повышение благосостояния трудящихся в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: / Мальцев Виктор Александрович; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1978. – л.
930616
  Новикова Г.П. Непрерывное последипломное образование педагогов // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 6. – С. 85-87. – ISSN 0869-561Х


  В статье рассматривается система непрерывного последипломного образования педагогических кадров в контексте профессиональной инновационной деятельности. Характеризуется процесс повышения квалификации и подготовки педагогов к исследовательской ...
930617
   Непрерывное производство и религия : сб.ст. – Москва : Безбожник, 1930. – 48 с.
930618
  Карамузов Б.С. Непрерывное профессиональное образование в университетском комплексе // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 5. – С. 27-41. – ISSN 0869-3617


  Особое внимание уделяется проблемам развития университетского комплекса вообще и в Кабардино-Балкарии в частности.
930619
  Гоглова М.Н. Непрерывное профессиональное образование педагога: технологический и управленческий аспекты // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Нац. центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2011. – № 6 (81). – С. 34-40. – ISSN 1998-1740


  Данная статья посвящена проблеме профессионального роста педагога. В статье раскрываются основные подходы к проектированию и научно-методическому сопровождениию индивидуальной образовательной программы профессионального роста педагога в условиях ...
930620
  Лобанов Н.А. Непрерывное самообразование как институциональная форма государственной системы непрерывного профессионального образования: постановка проблемы // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 172-177


  В статье непрерывное самообразование рассматривается как подсистема формирующейся в России государственной системы непрерывного профессионального образования, которая, по мнению автора, сформируется за пределами 2020-2025 годов. Однако автор убежден, ...
930621
  Масягин В.П. Непрерывное совершенствование информационн о-технологической компетентности преподавателей / В.П. Масягин, В.Л. Акапьев // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 7. – С. 107-114. – ISSN 1609-4646


  Решение проблем образования начинается с подготовки и переподготовки педагогических кадров. В связи с этим чрезвычайно актуальным становится непрерывное сопровождение педагогов как с точки зрения повышения уровня фундаментальных профессиональных ...
930622
   Непрерывное управляемое культивирование микроорганизмов. – Москва : Наука, 1967. – 196с.
930623
  Ласточкин А.Н. Непрерывное экологическое образование: государственному делу государственную поддержку : География / А.Н. Ласточкин, В.В. Дмитриев, А.И. Жиров // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 10. – С. 19-28. – ISSN 0016-7207
930624
  Сергеева М.Г. Непрерывное экономическое образование как приоритетное направление модернизации российского образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 6 (июль). – С. 19-24. – ISSN 0321-0383


  В статье обосновывается актуальность экономического образования в связи с переходом к условиям рынка труда и рынка образовательных услуг. Представлена авторская концепция непрерывного экономического образования.
930625
  Лодж Оливер Непрерывность : [Речь, произнес. президентом Британ. ассоциации для преуспеяния наук при открытии съезда Ассоциации в Бирмингеме 10 сент. 1913 г.] / Сэр Оливер Дж. Лодж ; пер. С.Н. Покровского ; под ред. [и с предисл.] засл. орд. проф. Имп. Спб. ун-та И.И. Боргмана. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Естествоиспытатель", 1914. – 76, 8 с. – ("Задачи нашего времени" ; IV)


  Авт. предисл., ред.: Боргман, Иван Иванович (1849-1914) На тит. л. экз. № 25149 дарств. надпись: Дорогому учителю Константину Марковичу Агееву от сердечно преданного перевочика 26. II 14
930626
  Сосин О.Г. Непрерывность / О.Г. Сосин. – М., 1981. – 351с.
930627
   Непрерывность в планировании и показатели государственного плана. – М., 1962. – 440с.
930628
  Бичехвост А.Ф. Непрерывность государственного образования - неотъемлемый элемент государственной образовательной политики // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.93-107. – ISSN 1608-8794
930629
  Ивахненко А.Г. Непрерывность и дискретность / А.Г. Ивахненко. – К, 1990. – 223с.
930630
  Слободник С.Г. Непрерывность и дифференциальные свойства функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Слободник С.Г.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1976. – 15л.
930631
  Костенок П.И. Непрерывность и открытость как принципы модернизации высшего профессионального образования в области культуры и искусств // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : Научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2006. – № 1. – С. 116-122
930632
  Куликов В.В. Непрерывность и разрывы функции. Сравнение бесконечно малых. Программированое учебное пособие. / В.В. Куликов. – Куйбышев, 1976. – 71с.
930633
  Ошман В Е. Непрерывность метрической проекции и геометрические свойства единичной сферы в прострастве Банаха. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.002 / Ошман Е.В,; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1970. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
930634
  Гришина Е.С. Непрерывность образования как потребность XXI века // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 1. – С. 61-65. – ISSN 2073-9702


  Автор рассматривает организованное образование как глобальную проблему современности; анализирует возможности его дальнейшего развития в части совершенствования духовного общения и нравственных начал личности. Онтологическое стремление человека к ...
930635
  Гришина Е. Непрерывность образования как потребность XXI века // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 1. – С. 61-65. – ISSN 2073-9702
930636
  Миронец Александр Анатольевич Непрерывность операций в решетке замкнутых подгрупп топологической группы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Миронец Александр Анатольевич; МВ и ССО УССР. КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 9 с.
930637
  Миронец Александр Анатольевич Непрерывность операций в решетке замкнутых подгрупп топологической группы : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Миронец Александр Анатольевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 92л. – Бібліогр.:л.90-92
930638
  Пракаш М.Б. Непрерывность относительно нелинейного сдвига и приближение бесконечно дифференцируемыми векторфункциями с сохранением образа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Пракаш М.Б.; Гос. ком. СССР по нар. образованию. Ун-т дружбы народов. – М,, 1989. – 13л.
930639
  Кортасар Х. Непрерывность парков / Х. Кортасар. – Москва, 1984. – 126с.
930640
  Добеле Л.В. Непрерывность профессиональной ориентации молодежи. / Л.В. Добеле. – Рига, 1988. – 53,2с.
930641
  Коляда Юрий Васильевич Непрерывные аналоги итеративных процессов и их дискретные реализации в задачах численного анализа на ЭЦВМ электронных цепей : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.12 / Коляда Юрий Васильевич; Киевский политехнический ин-т им. 50-летия Великой Окт. соц. рев. – Киев, 1979. – с.
930642
  Понтрягин Л.С. Непрерывные группы / Понтрягин Л.С. – 4-е изд. – Москва : Гостехиздат, 1954. – 520 с. : черт. – Список лит-ры: с. 509-510 (47 назв.)
930643
  Понтрягин Л.С. Непрерывные группы / Понтрягин Л.С. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука, 1973. – 519 с. – Список лит-ры: с. 515-516 (47 назв.)
930644
  Понтрягин Л.С. Непрерывные группы / Понтрягин Л.С. – 4-е изд. – Москва : Наука, 1984. – 520 с. – Список лит-ры: с. 516-517 (47 назв.)
930645
  Эйзенхарт Л.П. Непрерывные группы преобразований : пер. с англ. / Л.П. Эйзенхарт. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 359 с.
930646
  Шмойлов Владимир Ильич Непрерывные дроби / Шмойлов Владимир Ильич; НАН Украині; Ін-тут прикладных проблем механики и математики. – Львов : Меркатор. – ISBN 966-7563-06-3
Т.1 : Переодические непрерывные дроби. – 2004. – 645с.
930647
  Шмойлов Владимир Иильич. Непрерывные дроби / Владимир Иильич. Шмойлов; НАН Украины; Ин-тут прикладных проблем механики и математики. – Львов : Меркатор. – ISBN 966-7563-07-3
Т.2 : Расходящиеся непрерывные дроби. – 2004. – 558с.
930648
  Шмойлов Владимир Ильич Непрерывные дроби / Шмойлов Владимир Ильич; НАН Украины; Ин-тут прикладных проблем механики и математики. – Львов : Меркатор. – ISBN 966-7563-08-3
Т.3 : Из истории непрерывных дробей. – 2004. – 520с.
930649
  Шмойлов В.И. Непрерывные дроби в вычислительной математике / В.И. Шмойлов, А.А. Редин, Н.А. Никулин ; Юж. федер. ун-т, науч.-исслед. ин-т многопроцессор. вычислит. систем им. акад. А.В. Каляева. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2015. – 225, [3] с. : ил., табл. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Указ.: с. 220-225. – Библиогр.: с. 216-219


  В пр. №1700166 напис: Библиотеке Киевского университета. Подпись. 08.05.2015 г. Таганрог
930650
  Шмойлов В.И. Непрерывные дроби и r/ф-алгоритм / В.И. Шмойлов ; Южный науч. центр РАН ; Южный федеральный ун-т ; Таганрогский технолог. ин-т. – Таганрог : ТТИ ЮФУ, 2012. – 606, [1] с. : ил., табл. + CD. – Библиогр.: с. 575-595
930651
  Шмойлов В.И. Непрерывные дроби и две классические задачи алгебры / В.И. Шмойлов; HАHУ, Ин-т прикладных проблем механики и математики. – Львов : Меркатор, 2003. – 862с. – ISBN 966-7563-04-7
930652
  Ерастов К.Д. Непрерывные дроби элементов поля, полного относительно показателя : Уч. пособие / К.Д. Ерастов. – Ташкент, 1987. – 80 с.
930653
  Шмойлов В.И. Непрерывные дроби. Библиографический указатель 1572-2000 гг. / В.И. Шмойлов, В.А. Таянов; HАHУ, Ин-т прикладных проблем механики и математики. – Львов : Меркатор, 2002. – 168с. – ISBN 966-7563-05-2
930654
  Джоунс У. Непрерывные дроби: аналит. теория и приложения / У. Джоунс, В. Трон. – Москва : Мир, 1985. – 414с.
930655
  Кузовков Н.Т. Непрерывные и дискретные системы управления и методы идентификации / Н.Т. Кузовков. – М, 1978. – 222с.
930656
  Наслен П. Непрерывные и импульсные модели человека-оператора как звена в цепи управления / П. Наслен, Ж. Рауль. – М, 1963. – 22с.
930657
  Хобзей Павел Кузьмич Непрерывные мартингалы и -алгебры, связанные с ними. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Хобзей Павел Кузьмич; МВ И ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 79л. – Бібліогр.:л.71-79
930658
  Хобзей Павел Кузьмич Непрерывные мартингалы и сигма-алгебры, связанные с ними : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Хобзей Павел Кузьмич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 8 с.
930659
  Ван Ни Кыонг Непрерывные нульмерные разбиения эвклидова пространства : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 006 / Ван Н.К.; АН СССР. – М, 1970. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
930660
  Трохимчук Ю.Ю. Непрерывные отображения и условия моногенности / Ю.Ю. Трохимчук. – Москва, 1963. – 212 с.
930661
  Зелинский Ю.Б. Непрерывные отображения многообразий и принципов граничного соответствий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.0.04 / Зелинский Ю.Б.; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1973. – 8л.
930662
  Федорчук В.М. Непрерывные подгруппы неоднородной группы де Ситтера Р(1,4) / В.М. Федорчук. – Киев, 1978. – 36с.
930663
  Рубан Альберт Алексеевич Непрерывные р-адические дроби. алгоритм перрона для р-адических чисел и эргодические свойства р-адических чисел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Рубан Альберт Алексеевич; АН СССР. Сиб. отд. Учен. совет Ин-т математики по присуждению учен. степеней. – Новосибирск, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.11-14
930664
  Булинский А.В. Непрерывные симметрии в алгебраическом подходе квантовой теории поля : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Булинский А. В.; МГУ. – М., 1972. – 14л.
930665
  Матвийчук К.С. Непрерывные системы квантовой статистической физики и приведенные матрицы плотности с ненулевыми граничными условиями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Матвийчук К.С.; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1972. – 13л. – Бібліогр.:с.13
930666
   Непрерывные функции на топологических пространствах. – Рига, 1986. – 175,15с.
930667
  Торгов Ю.И. Непрерывный анализ низкочастотных сигналов намикроЭВМ / Ю.И. Торгов. – М, 1988. – 32с.
930668
  Клименко А.П. Непрерывный контроль концентрации пыли. / А.П. Клименко. – К, 1980. – 181с.
930669
   Непрерывный контроль температуры жидкой стали в период доводки мартеновской плавки. – К., 1965. – 228с.
930670
  Ларионов В.В. Непрерывный образовательный процесс на основе проектно-ориентированного обучения / В.В. Ларионов, А.М. Лидер, Е.В. Лисичко // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 99-103. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются вопросы подготовки школьников и студентов ТПУ к научно-исследовательской деятельности на основе проектно-ориентированного обучения в связи с созданием при вузах инновационных предприятий. The article deals with the early ...
930671
  Неклесса А.И. Непрерывный плебисцит. Генетика гражданского общества // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2013. – № 2 (134). – С. 24-39. – ISSN 0321-2017
930672
  Ростовцев Д. Непрерывный поток в каменно-угольной промышленности / Д. Ростовцев. – Харьков : Хозяйство Украины, 1931. – 48 с.
930673
  Булыгин М.Г. Непрерывный процес жидкофазного окисления Н-бутана и некоторые сопряженные с ним реакции : Автореф... канд. хим.наук: / Булыгин М. Г.; АН СССР, Ин-т химич. физ. – М., 1967. – 16л.
930674
  Сапир Е.В. Непрерывный путь совершенствования Болонского процесса (Европейская модель высшего образования в контексте геоэкономики и глобалистики) // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2008. – № 2. – С. 287-300. – ISSN 1607-7334


  Для того чтобы Болонский процесс получил успешное развитие, необходимо четко представлять смысл, цели и общую стратегическую направленность образовательных реформ и необходимость их осуществления (в России)
930675
  Данилов А.М. Непрерывный рост благосостояния народа - закон развития советского общества / А.М. Данилов. – Алма-Ата, 1959. – 56с.
930676
  Черепанов В. Непрерывный рост и совершенствование социалистического производства. : Автореф... канд. экон.наук: / Черепанов В.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф. полит. экономии. – М., 1954. – 17л.
930677
   Непрерывный способ обезмеживания чернового свинца, 1961. – 8с.
930678
  Никифоров В.Н. Непрерывный трудовой стаж / В.Н. Никифоров. – М., 1961. – 39с.
930679
  Романов А.А. Непрерывный трудовой стаж / А.А. Романов. – М., 1987. – 45с.
930680
  Бодерскова Н.Н. Непрерывный трудовой стаж рабочих и служащих / Н.Н. Бодерскова. – Москва : Знание, 1986. – 62, [2] с. – Библиогр.: с. 63-64 (7 назв.). – (Новое в жизни, науке, технике : Право в нашей жизни ; 2)
930681
  Яменфельд Г.М. Непрерывный трудовой стаж рабочих и служащих в СССР. / Г.М. Яменфельд. – М., 1971. – 47с.
930682
  Кравченко Я. Неприборкана Україна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14-15 червня (№ 102/103). – С. 17, 24


  Як пейзажні полотна Сергія Васильківського переросли у спосіб заявити про звитягу українського духу й чому Петербурзька академія мистецтв не присвоїла йому звання академіка.
930683
  Гриневич В. Неприборкане різноголосся: Друга світова війна і суспільно-політичні настрої в Україні 1939 - червень 1941 рр = Unbridled dissonance: The Second World War and Socio-Political Identities in Ukraine, 1939-1941 / Гриневич Владислав ; [Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України та ін.]. – Київ ; Дніпропетровськ : Ліра, 2012. – 505, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в приміт.: с. 449-505. – ISBN 978-966-383-412-2
930684
  Гура Н.О. Неприбуткові організації в Україні: особливості діяльності та класифікація // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 8 (609). – С. 23-31 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
930685
  Савченко О. Неприбуткові організації: податковий та бухгалтерський облік / О. Савченко, В. Мякота. – 5-те вид., перероб. і доп. – Харків : Фактор, 2003. – 228с. – ISBN 966-312-060-6
930686
   Непривзойденный сыщик Ник Картер и другие... Прелестная умница. – Л., 1991. – 59с.
930687
  Коваль О. Непривітна Америка Дональда Трампа // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 лютого (№ 4). – С. 5


  "Америку створили мігранти, і системна "переплавка" представників різних національностей та націй в американському суспільстві дала в підсумку результат, відомий нам нині як американська нація. Саме здатність американського суспільства і держави ...
930688
  Ковалев О.В. Неприводимые и индуцированные представления и копредставления федоровских групп : справ. руководство / О.В. Ковалев. – Москва : Наука, 1986. – 366с.
930689
  Мацюцький С.П. Неприворотне зілля / С.П. Мацюцький. – Київ, 1985. – 32с.
930690
  Черноусов А.Т. Непривычное дело / А.Т. Черноусов. – Новосибирск : Западно-Сибирское кн.изд., 1976. – 343 с.
930691
   Непридатність до використання котлів малої потужності у закладах освіти та лікарнях // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 20
930692
  Штейн А.П. Непридуманное / А.П. Штейн. – Москва : Современник, 1985. – 415с.
930693
  Разгон Л.Э. Непридуманное / Л.Э. Разгон. – Ставрополь, 1989. – 319с.
930694
  Разгон Л.Э. Непридуманное : повесть в рассказах / Лев Разгон. – Изд. доп. – Москва : EX LIBRIS ; СЛОВО/SLOVO, 1991. – 284, [4] с. – (Библиотека "Апреля"). – ISBN 5-7555-0251-X


  СОДЕРЖАНИЕ: Иван Михайлович Москвин; Военные; Жена президента; Спектакль со счастливым концом; Рощаковский; Борис и Глеб; Принц; Чужие; Бунт на борту; Костя Шульга; Тюремщики ; Два начальника; Ниязов; Страх; Кузнецкий мост
930695
  Дементьева М.Ю. Непридуманные истории про театр и кино / М.Ю. Дементьева. – М, 1990. – 45с.
930696
  Черепанов С. Непридуманные рассказы // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 7. – С. 108-119. – ISSN 0131-8136
930697
  Возовикова Т. Неприемлемый прием. Бюджетные места в вузах заняли троечники ЕГЭ // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 14 ноября (№ 45/46). – С. 7


  В этом году средний балл ЕГЭ выпускников школ, поступивших в вузы РФ, оказался ниже примерно на четыре балла, чем в 2013-м. Эксперты уверены: в результате беспрецедентных мер безопасности, принятых в ходе приемной кампании, оценки стали честнее.
930698
  Бєляєв О.В. Неприєднання до воєнних блоків як самостійний міжнародно-правовий інститут // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
930699
  Колесникова В. Неприєднання як різновид політики нейтралітету // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 23-26
930700
  Moser M. Непризводные verba loci stativa и их идиоматическое употребление в русском и польском языках // Wyraz i zdanie w jazykach slowianskich: Opis, konfrontacja, przeklad : Materialy Miedzynarodowej konferencji naukowej,Wroclaw,25-26 listopada 1998 r. / Pod red.L.Pisarek, J.Sokolowskiego. – Wroclaw, 2000. – С. 177-185. – (Slavica Wratislaviensia ; 107). – ISBN 83-229-1991-3
930701
  Гетьманец М.Ф. Непризнанное теоретико-литературное понятие // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 2. – С. 5-9. – Бібліогр.: Літ.: С. 9; 19 поз.
930702
  Большаков А. Непризнанные государства европейской периферии и пограничья // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2007. – Т. 5, № 3. – С. 83-88. – ISSN 1728-2756
930703
  Лозяна О. Неприйнятий гамбіт : Творчість Ліни Костенко очима Івана Дзюби // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 5 (314). – С. 58-59


  Про нову книжку Івана Дзюби "Є поети для епох" про Ліну Костенко
930704
   Неприйнятно [позиція профспілки щодо Закону України про фінансування вищої освіти] // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-23 жовтня (№ 39/40). – С. 3
930705
  Шушарін Д. Неприйняття війни проти України стає в Росії питанням життя і смерті у прямому розумінні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3 березня (№ 36). – С. 4
930706
  Буало П. Неприкасаемыые / П. Буало, Т. Нарсежак. – М., 1983. – 189с.
930707
  Сушинський Б.І. Неприкаяний роман : роман, але теж неприкаяний / Богдан Сушинський. – Одесса : Астропринт, 2016. – 403, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-927-147-1
930708
  Гризун А. Неприкаяний син України // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 3. – С.113-119. – ISSN 0208-0710


  [Володимир Маяковський - російський поет: його предки були вихідцями з України. Ставлення поета до України - батьківщини предків.]
930709
  Максименко О. Неприкаяні : зб. оповідань / Олена Максименко. – Київ : Смолоскип, 2016. – 211, [4] с. : іл. – (Лауреати "Смолоскипа"). – ISBN 978-617-7173-47-1
930710
   Неприкаяні душі : антологія поезії японських мандрівних поетів - дзен-буддистів (XII-XX ст.) / [пер. з яп., передм. та комент. І.П. Бондаренка]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 659, [1] с. : портр. – Текст парал. яп. - В змісті авт.: Сайго-Хосі, Доген, Іккю Содзюн, Іїо Согі, Сьохаку, Сотьо, Банкей Йотаку, Басьо, Хатторі Рансецу, Кікаку, Хакуін Екаку, Рьокан, Татібана Акемі, Танеда Сантока, Одзакі Хосай. – Бібліогр.: с. 651-657. – ISBN 978-966-489-248-0
930711
  Яровий О.С. Неприкаяність письменницької персони у світі абсурду : (Думки над оповіданням Олександра Стусенка "Вікна в позадвері") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 602-610


  Художній світ молодого прозаїка Олександра Стусенка поєднує реалістичні, фантастичні, іронічні елементи.Герой перебуває у конфлікті зі світом, людьми і самим собою.Коли цей герой - літератор, його пригоди стають ще більш специфічними
930712
  Мванги М. Неприкаянные / М. Мванги. – М, 1979. – 183с.
930713
  Решетов П.Н. Неприкаянные..? (К вопросу о "конфликте поколений" в соврем. капиталист. мире) / П.Н. Решетов. – Москва, 1970. – 79с.
930714
  Осипенко А. Неприкаянный месяц : роман / А. Осипенко. – Москва : Советский писатель, 1975. – 320 с.
930715
  Ермолин Артем Неприкаянный мусор. "Не быть равнодушным" // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 12 (189), декабрь. – С. 116-117 : фото. – ISSN 1029-5828
930716
  Эванс Ч. Неприкосновенная Канченджанга / Ч. Эванс. – М, 1961. – 144 с.
930717
  Эванс Ч. Неприкосновенная Канченджанга // Вторая вершина мира / А. Дезио. – М, 1984. – С. 139-251
930718
  Мурмуридис П.Е. Неприкосновенность депутата в Российской Империи в начале ХХ века // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 12. – С. 24-25. – ISSN 1812-3805
930719
  Дионео Неприкосновенность личности и жилища / Дионео [псевд.]. – Санкт-Петербург : Изд. Ред. журн. "Рус. богатство" ; Тип. Н.Н. Клобукова, 1906. – 16 с.
930720
  Петрухин И.Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе / И.Л. Петрухин; Ответств. ред. И.Б.Михайловская. – Москва : Наука, 1989. – 252 с. – ISBN 5020128074
930721
  Хелемский Я.А. Неприкосновенный запас / Я.А. Хелемский. – М, 1965. – 118с.
930722
   Неприкосновенный запас. – М., 1969. – 32с.
930723
  Щуров Г.Л. Неприкосновенный запас / Г.Л. Щуров. – Донецк, 1976. – 96с.
930724
  Балин А. Неприкосновенный запас : стихи / А.И. Балин ; худож. Г. Трошков. – Москва : Сов. писатель, 1982. – 127 с. : ил.
930725
  Яковлев Ю.Я. Неприкосновенный запас / Ю.Я. Яковлев. – Москва, 1983. – 559с.
930726
  Собакарь Г.Т. Неприливные изменения силы тяжести / Г.Т. Собакарь. – Киев, 1982. – 136с.
930727
  Алексева Э.С. Непримарно факторизуемые группы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.03 / Алексева Э.С. ; МП УССР, КГУ. – Киев, 1973. – 12 с.
930728
  Менжинский В.И. Неприменение силы в международных отношениях / В. И. Менжинский ; Отв. ред.: Ушаков Н.А. – Москва : Наука, 1976. – 295 с.
930729
  Волохов Ф.С. Неприметный человек / Ф.С. Волохов. – Воронеж, 1957. – 180с.
930730
  Кониський О.Я. Непримирена : З записок сільської учительки на. Українї / [О.Я. Кониський]. – У Львові (Львів) : Накладом "Правди" ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, під зарядом К. Беднарського, 1892. – 63 с.


  Зміст: Стельмахи; У тісної баби; "Иван, непомнящій pодства"; Пастух Кузьма Шило; Конокpад Іван Дpанка; Пожежа. Літературні псевдоніми автора: О. Верниволя, Ф. Ґоровенко, В. Буркун, Перебендя, О. Хуторянин та інші. (всього близько 150).
930731
  Орос Я. Непримирені брати-комуністи // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 17 грудня (№ 48). – С. 5


  Володимир Винниченко та Олександр Довженко: компарації.
930732
  Крупенкін В.І. Непримиренні : Повість / В.І. Крупенкін. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 265с.
930733
  Кіндрачук Н.М. Непримиренність радянської ідеології з українською національною ідеєю в історичній науці УРСР протягом 60-х-70-х рр. XX ст. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 34. – С. 111-122. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
930734
  Комаров В.Н. Непримиримое противосостояние / В.Н. Комаров. – Москва, 1988. – 192с.
930735
   Непримиримость. – Симферополь, 1976. – 107с.
930736
   Непримиримость. – 2-е изд., перераб. – Симферополь, 1982. – 125с.
930737
  Хотимский Б.И. Непримиримость / Б.И. Хотимский. – М, 1985. – 335с.
930738
  Скрябин М.Е. Непримиримость / М.Е. Скрябин, И.К. Савченко. – Л., 1988. – 253с.
930739
   Непримиримость к буржуазной идеологии, пережиткам национализма. – Рига, 1982. – 190с.
930740
  Паращенко С.Ф. Непримиримость к врагам коммунизма / С.Ф. Паращенко. – Краснодар, 1962. – 44с.
930741
  Шохин А.Н. Непримиримость к нетрудовым доходам / А.Н. Шохин. – М., 1986. – 62с.
930742
  Свиридова К.Э. Непримиримость к пережиткам прошлого. / К.Э. Свиридова. – Краснодар, 1962. – 20с.
930743
  Зеличенко Л.Я. Непримиримость. : очерки / Л.Я. Зеличенко. – Фрунзе : Кыргызстан, 1987. – 74(2) с.
930744
   Непримиримые ведут поиск. – Минск, 1978. – 208с.
930745
  Задубровский С.И. Непримиримый / С.И. Задубровский. – Архангельск, 1958. – 35с.
930746
  Кобзар В.В. Неприпустимість жорстокого поводження із затриманими й ув"язненими // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 167-174. – ISSN 0201-7245
930747
   Неприпустимість скорочення штатів закладів освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 лютого (№ 8). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  Щодо скорочення посад працівників закладів освіти.
930748
  Баранов В. Неприручений Антей : До 75-річчя від дня народження Василя Симоненка // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 2-5. – ISSN 0208-0710
930749
  Гриневич В. Неприсвоєний Шаргей // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 21 червня (№ 127). – С. 11.


  125 років тому народився Юрій Кондратюк (Олександр Шаргей) - український інженер та вчений, один із піонерів ракетної техніки та теорії космічних польотів.
930750
  Тузмухамедов Р.А. Неприсоединение и разрядка международной напряженности / Р.А. Тузмухамедов. – Москва : Междунар. отношения, 1976. – 120 с. – Библиогр. в примеч.: с. 115-119
930751
  Алимов Ю.И. Неприсоединение: история, теория, проблемы / Ю.И. Алимов. – Москва : Прогресс, 1990. – 326, [1] с.
930752
  Кастро Ф. Неприсоединившиеся страны сумеют выполнить долг, налагаемый на них сегодняшним днем / Ф. Кастро. – Гавана, 1975. – 31с.
930753
  Новиков А.І. Неприступна фортеця / А.І. Новиков. – К., 1985. – 152с.
930754
  Новиков А.И. Неприступная крепость. / А.И. Новиков. – Л., 1984. – 206с.
930755
  Метревели Л. Неприступная твердыня / Л. Метревели. – Тбилиси, 1941. – 85с.
930756
  Высоцкий С. Непричаливший // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2009. – № 49 (161). – С. 16-17. – ISSN 2075-7093


  Дивид Жвания рассказал Фокусу, почему парламентские выборы важнее президентских, а также о том, как работа официанта помогла ему многое понять в жизни
930757
  Лец С.Е. Непричесанные мысли / С.Е. Лец. – М., 1978. – 149с.
930758
  Бондаренко В.Г. Непричесанные мысли : [очерки] / В.Г. Бондаренко. – Москва : Советский писатель, 1989. – 222, [1] с. – (Диалог со временем)
930759
  Дризе Ю. Неприятель пардона не просил. Отечественные и трофейные архивные документы о войне 1812 года // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 7 сентября (№ 36)


  С уникальными документами знакомит выставка, посвященная выдающемуся событию российской истории - 200-летию Отечественной войны 1812 года и заграничным походам 1813-1814 годов. Вариантов названия было много, признаются устроители, но в конце концов ...
930760
  Мигицко В.Г. Неприятности начнутся в полдень : Повести / В.Г. Мигицко. – Київ : Молодь, 1991. – 206с.
930761
  Куканов В.И. Неприятные обязанности. / В.И. Куканов. – М, 1957. – 63с.
930762
  Гальперин Б.С. Непроволочные резисторы / Б.С. Гальперин. – Ленинград, 1968. – 284 с.
930763
  Ходжер Г.Г. Непроглядные сумерки / Г.Г. Ходжер. – Хабаровск, 1991. – 511с.
930764
  Попов І. Непрогнозована демократія. Закон про всеукраїнський референдум - ризики і політичні наслідки // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 5-11 лютого (№ 5). – С. 5. – ISSN 1992-9277
930765
  Кардашиди И.П. Непродовольственные товары / И.П. Кардашиди, И В. Мишустин, . – М, 1985. – 368с.
930766
  Филюк Г. Непродуктивні витрати і втрати на промислових підприємствах України / Г. Филюк, А. Грінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 8-12. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано сучасні проблеми мінімізації непродуктивних витрат і втрат. Запропоновано шляхи їх вирішення та проведено розрахунки на прикладі вітчизняних підприємств. В статье проанализированы современные проблемы минимизации ...
930767
  Мамедов А.О. Непродуктивные аффиксы ,образующие имена существитеьлные в азербайджанском языке. (Об истории и соврем. особенностях некоторых непродуктивных аффиксов) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мамедов А.О. ; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Баку, 1964. – 22 с.
930768
  Саксе А.О. Непрожитая жизнь : рассказы / Анна Саксе ; пер. с латыш. – Москва : Правда, 1948. – 40 с.
930769
  Мороз Л. Непрозаїчна проза Дмитра Павличка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 лютого (№ 7). – С. 11. – ISSN 2519-4429
930770
  Мороз Л. Непрозаїчна проза Поета. Перші враження // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 25-31 січня (№ 4). – С. 11


  У Національному музеї літератури України відбулася презентація одразу трьох нових книжок Д. Павличка.
930771
  Кикіш С. Непрозоре Prozorro // Юридична газета. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 15). – С. 24-25


  Як недоліки електронної системи закупівель перешкоджають добросовісній конкуренції.
930772
  Дениско П.В. Непрозорість знаків як проблема семіотичної естетики : дис. ... канд. філософських наук : 09.00.08 / Дениско П.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 187 л. – Бібліогр.: л. 163-187
930773
  Дениско П.В. Непрозорість знаків як проблема семіотичної естетики : автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.08 / Дениско П.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.:6 назв
930774
  Кармазіна М. Непрозорість української державної влади: причини і наслідки // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 153-166
930775
  Градусов Б.Ф. Непрозрачность звездной материи, обильно разбавленной водородом и гелием : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Градусов Б. Ф.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1953. – 8л.
930776
  Савчук Б.С. Непроизводительных труд и непроизводственная сфера при капитализме (на матер. США) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Савчук Б. С. ; КИНХ , Каф. полит. экономии. – Киев, 1966. – 24 с.
930777
  Белоусова Елена Бутусовна Непроизводные глагольные основы как производящая база в современной русском словообразовании. (Синхронно-диахроническое исследование) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Белоусова Елена Бутусовна ; МВ и ССО РСФСР , Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1975. – 18 с.
930778
  Чаплыгин Ю.П. Непроизводственная сфера Англии. : Автореф... канд. экон.наук: 603 / Чаплыгин Ю.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 16л.
930779
   Непроизводственная сфера в едином народнохозяйственном комплексе страны. – К., 1987. – 116с.
930780
  Тарасюк А.И. Непроизводственная сфера в общественном воспроизводстве при социализме : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Тарасюк А.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1974. – 26л.
930781
  Солодков М.В. Непроизводственная сфера в общественном воспроизводстве при социализме / М.В. Солодков, А.И. Тарасюе. – М., 1976. – 176с.
930782
  Запольская В.В. Непроизводственная сфера в СССР и перспективы ее дальнейшего развития / В.В. Запольская. – Воронеж, 1966. – 96с.
930783
   Непроизводственная сфера в условиях перехода к рыночной экономике. – К., 1993. – 196с.
930784
   Непроизводственная сфера в условиях развитого социализма. – М., 1983. – 208с.
930785
   Непроизводственная сфера в экономике развитого социализма. – Киев, 1980. – 113с.
930786
   Непроизводственная сфера и совершенствование социалистического образа жизни. – Киев, 1985. – 121с.
930787
  Иванов Г.П. Непроизводственная сфера и социалистическое воспроизводство. / Г.П. Иванов. – Москва, 1978. – 119с.
930788
  Солодков М.В. Непроизводственная сфера при социализме (Вопросы теории и методологии производительного труда) / М.В. Солодков. – Москва : Мысль, 1978. – 188 с.
930789
   Непроизводственная сфера СССР / Солодков М.В. – Москва : Мысль, 1981. – 351с.
930790
  Сапов Г.В. Непроизводственная сфера экономики / Г.В. Сапов. – Москва : Знание, 1967. – 48 с.
930791
  Рутгайзер В.М. Непроизводственная сфера экономики СССР / В.М. Рутгайзер. – Москва : Знание, 1979. – 64 с.
930792
  Правдин Д.И. Непроизводственная сфера: эффективность и стимулирование. / Д.И. Правдин. – М., 1973. – 301с.
930793
  Козак В.Е. Непроизводственная сфере: вопросы теории. / В.Е. Козак. – Киев, 1979. – 312с.
930794
  Степура А.С. Непроизводственное накопление и его роль в воспроизводстве рабочей силы. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Степура А.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1976. – 24л.
930795
  Фильчашкина Светлана Александровна Непроизводственное накопление и повышение эффективности использования трудовых ресурсов при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Фильчашкина Светлана Александровна; МГУ. – М., 1980. – 23л.
930796
  Кальсин П.И. Непроизводственные основные фонды колхозов и их роль в преодолении культурно-бытовых различий между годом и деревней. (на материалах колхозов УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кальсин П.И.; Киевск. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – К., 1969. – 20л.
930797
  Кальсин П.И. Непроизводственные фонды и их роль в преодолении культурно-бытовых различий между городом и деревней (на материалах колхозов УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кальсин П.И.; Киевский ин-т нар. хоз. – К., 1969. – 20л.
930798
  Сухарева Е.А. Непроизводственные формы сельскохозяйственной кооперации и их роль в строительстве социализма. : Автореф... канд. экон.наук: / Сухарева Е.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. ф-тет. Каф. полит. экономии. – М., 1960. – 20л.
930799
  Еслямгалиева Наиля Сулеймановна Непроизводствення сфера экономики: тенденции занятости и взаимообусловленность ее развития с материальным производством : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Еслямгалиева Наиля Сулеймановна; АН КазССР. Учен. совет по экон. наукам при Отд-нии обществ. наук. – Алма-Ата, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.20
930800
  Зинченко П.И. Непроизвольное запоминание : Автореф... д-ра пед.наук: / Зинченко П.И.; Ин-т психологии Акад. пед. наук РСФСР. – М., 1958. – 35л.
930801
  Зинченко П.И. Непроизвольное запоминание / П.И. Зинченко. – М, 1961. – 562с.
930802
  Блинский А.Д. Непройденная пустыня : докум. проза / А.Д. Блинский. – Алма Ата : Жазушы, 1981. – 150 с.
930803
  Гальцева Рената Непройденные "Вехи" // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 9 (1013). – С.151-160. – ISSN 0130-7673
930804
  Панин Андрей Непролазное наследие Мадагаскара : один кадр // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 38-40 : Фото
930805
  Вахрушина Н.А. Непролетарские массы трудящихся Поволжья и Приуралья в период подготовки Октябрьской революции : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Вахрушина Н.А. ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1977. – 20 с.
930806
  Мозговая Н.М. Непролетарские партии в системе диктатуры пролетариата. : Автореф... канд. филос.наук: 00.02 / Мозговая Н.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 19л.
930807
   Непролетарские партии и организации национальных районов России в Октябрьской революции и гражданской войне. – М., 1980. – 275с.
930808
   Непролетарские партии России : урок истории. – Москва : Мысль, 1984. – 566 с.
930809
   Непролетарские партии России в 1917 году и в годы гражданской войны. – М.- Калинин, 1980. – 243с.
930810
   Непролетарские партии России в годы буржуазно-домократических революций и в период назревания социалистической революции. – Москва - Калинин, 1982. – 253с.
930811
   Непролетарские партии России в трех революциях. – Москва, 1989. – 245с.
930812
  Степаненко М. Непроминальне в часоплині / Микола Степаненко. – Київ : Літературна Україна, 2015. – 143, [1] с. – (Бібліотека газети "Літературна Україна" ; №16-2015). – ISBN 978-617-605-023-0
930813
  Погребенник В. Непроминальне значення наукового набутку // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 22-29 квітня (№ 19). – С. 2
930814
  Мотрич К. Непроминущі "кровосісі", або Злети і падіння державотворення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 грудня (№ 51). – С. 4-5
930815
  Тургунова У. Непромысловые рыбы Каттакурганского водохранилища. (Морфология, экология и хозяйственное значение) : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Тургунова У.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1967. – 21л.
930816
  Абылкасымова Т.А. Непромысловые рыбы оз.Иссык-Куль. : Автореф... Канд.биол.наук: / Абылкасымова Т.А.; Объедин.совет АН Кирг.ССР. – Фрунзе, 1966. – 17л.
930817
  Кокова В.Е. Непропорционально-проточная культура простейших / В.Е. Кокова. – Новосибирск : Наука, 1976. – 75с.
930818
  Веретнов В. Непропорційне перестрахування: можливості та ризики для страховиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 71-73. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Нерозвиненість непропорційної форми перестрахування у сьогоденні страхової індустрії України має певні причини. Усвідомлення та вирішення цих проблем може відкрити шлях до швидкого розвитку непропорційного перестрахування, подальшого підвищення ...
930819
  Коханова І. Непропорційність відбиття пошукових образів документів з питань наукового опрацювання у таблицях УДК / Ірина Коханова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 10 (159). – С. 10-12


  Досліджується наповнення розділів основної таблиці УДК, допоміжних таблиць та алфавітно-предметного покажчика (АПП) стосовно питань наукового опрацювання документів, її видів та результатів. Аналізуються пошукові образи документів у вигляді ...
930820
  Єлишевич Г.Л. Непроспіваний романс. / Г.Л. Єлишевич. – Х., 1986. – 30с.
930821
  Грабовський С. Непроста доля "всеукраїнського старости" // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 8. – С. 74-76. – ISSN 1812--514Х
930822
   Непроста дружба // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 19 (391), 15-21.05.2015 р. – С. 36-37. – ISSN 1996-1561


  Криза в Україні штовхає Росію в обійми Китаю. Але ці відносини аж ніяк не рівноправні.
930823
  Желтонозька Т.Б. Непроста історія з H2O / інтерв"ю взяла Л. Кіт // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Жовтень (№ 9)


  Проблема очищення води набуває ознак кричущої необхідності для більшості країн світу, зокрема, України. Про багаторічну працю над розробкою флокулянтів - реагентів для очищення води на водопровідних станціях групою вчених хімічного факультету КНУТШ ...
930824
  Кальницький М. Непроста справа найменувань // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2014. – 9 жовтня (№ 40). – С. 20-21


  Про перейменування вулиць Києва. В статті згауються науковці Київського університету: В. Антонович, М. Драгоманов, А. Лобода, І. Сікорський.
930825
  Тоуз Мириам Непростая доброта : Фрагменты романа // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 112-132. – ISSN 1130-6545
930826
  Лапин К.К. Непростая история / К.К. Лапин. – М, 1961. – 264с.
930827
  Митина Н. Непростая история простого карандаша : биография вещей // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 12 (72). – С. 85-99. – ISSN 1812-867Х


  Карандаш (тюрк. karadas, карадаш - чёрный камень) - инструмент в виде стержня, изготавливаемого из пишущего материала (угля, графита, сухих красок и т. п.) применяемый для письма, рисования, черчения. Часто, в целях удобства, пишущий стержень карандаша ...
930828
   Непростая матэ матика. Калебас // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 108 : Іл.
930829
  Зверь А. Непростая формальность. Лукашенко идет на четвертый срок // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 37 (155). – С. 22-24
930830
  Левицький М. Непросте добросусідство. Міфи та стереотипи // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (879), січень. – С. 168-199. – ISSN 0868-4790


  Україна - Польща.
930831
  Передрієнко В. Непросте минуле й оптимістичне майбутнє / розмову вела Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 лютого (№ 33/34)


  Про специфічність розвитку української мови.
930832
  Коцарев О. Непростий роман непростого Вільнюса // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 30 квітня - 1 травня (№ 78/79). – С. 30


  Знаменита книжка Річардаса Гавяліса, яку іноді називають маніфестом литовського постмодерну, з"явилася українською.
930833
  Кужельна О.В. Непростий шлях Б. Хмельницького до Софіївської площі (історія спорудження пам"ятника Б. Хмельницькому у Києві в мемуарно-епістолярній спадщині) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Нац. заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства НАН України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Глухів ; Київ, 2020. – Вип. 13. – С. 227-233. – ISSN 2218-4805
930834
  Денищук Ж. Непростий шлях звернення до суду для вирішення господарського спору // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 54-57
930835
  Семенченко М. Непростий шлях із аутсайдерів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13-14 вересня (№ 164/165). – С. 10


  З"явився черговий список кращих вишів світу. КНУ імені Тараса Шевченка потрапив у групу "441-450". Чи є привід для радості? Коментар І. Ликарчука, директора Центру тестових технологій і моніторингу.
930836
  Бєлоколос О. Непрості завдання для розчарованих переможців // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 30 вересня - 6 жовтня (№ 36). – С. 5


  "Ті, хто після непересічних, а часом і драматичних президентських виборів у Франції сподівався на гостру інтригу під час парламентських виборів у Німеччині, можливо, трохи розчаровані: сама передвиборна кампанія пройшла доволі спокійно, а на думку ...
930837
  Бініон М. Непрості питання британської корони // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 9/10 (537/538), 2-15.03.2018. – С. 36-37. – ISSN 1996-1561
930838
   Непросто бути новачком. – Київ, 1988. – 191 с.
930839
   Непростое партнерство / Дементьев Сергей, Антонян Арам, Ефимова Екатерина, Приставко Максим, Бураков Сергей // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 20-21 : фото
930840
  Беннетт Алан Непростой читатель : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 12. – С. 27-74. – ISSN 1130-6545
930841
  Сердюк А.М. Непростые заботы человечества: научно-технический прогресс, здоровье человека, экология / А.М. Сердюк. – Москва : Политиздат, 1988. – 297с.
930842
   Непростые истины. – Москва, 1986. – 94с.
930843
  Бондарев Ю.В. Непротивление : роман / Ю.В. Бондарев. – Москва : [Б. и.], 1995. – 63 с. – (Роман-газета ; № 14)
930844
  Флоренсов В.А. Непроторенным путем : жизнь и творчество М.М.Герасимова / В.А. Флоренсов. – Иркутск, 1979. – 111с.
930845
  Мурзаев Э.М. Непроторенными путями : Записки географа / Э.М. Мурзаев. – Изд. 2-е. – Москва : Географгиз, 1950. – 296с.
930846
  Мурзаев Э.М. Непроторенными путями : Записки географа / Э.М. Мурзаев. – Изд. 3-е, доп. – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 392с.
930847
  Архипова Н.П. Непроторенными путями = Э.К.Гофман - геолог, гнограф, путешественник : Н.П. Архипова ; Э.К. Гофман - геолог, географ, путешественник / Н.П. Архипова; РАН Урал. отд-ние, Ин-т геологии и геохимии, Урал. пед.ун-т. – Екатеринбург : Наука, 1994. – 136 с. : 38 ил. – Библиогр.: 52 назв. – ISBN 5-02-007410-1.
930848
  Мурзаев Э.М. Непроторенными путями. Записки географа / Э.М. Мурзаев. – Москва, 1948. – 224с.
930849
  Сизоненко А.И. Непроторенными путями: первые советские дипломати и ученые в Латинской Америке / А.И. Сизоненко. – М., 1988. – 100с.
930850
  Мілаш В. Непрофесійний комерсант як сторона підприємницького комерційного договору // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 63-68. – ISSN 0132-1331
930851
  Петруня Ю.Є. Непрофесійні суб"єкти ринку акцій України : 08.0.01: Дис. ... доктора економ. наук / Петруня Ю.Є.; Мін-во освіти України. Нац. гірнича України. – Дніпропетровськ, 1999. – 376л. – Бібліогр.:л.368-376
930852
  Петруня Юрій Євгенович Непрофесійні суб"єкти ринку акцій України : Автореф... доктора економ.наук: 08.01.01 / Петруня Юрій Євгенович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 34л.
930853
  Петруня Ю.Є. Непрофесійні суб`єкти ринку акцій України / Ю.Є. Петруня. – Київ : Знання, 1999. – 262с. – ISBN 966-7293-99-8
930854
  Малєєв М.В. Непрофесіоналізм страхування об"єктів підвищеної небезпеки / М.В. Малєєв, Л.О. Лесникова // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 29-30
930855
  Набруско В. Непрофесіоналізм чи неспроможність ? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10. – С. 24-28
930856
  Метерлінк М. Непроханий гість / Моріс Метерлінк ; Пеpеклав М. Антонюк; Кpитичний етюд "Моріс Метерлінк" Леся Гоpенка [М.В. Семенко]. – [Киів] : Гpунт. [Дpук. Т-ва "Робітн. Книгаpня"}, 1918. – 63 с. – Hа с. 17 пpисвята Е. Пікаpу. - У кн. стаття: Моріс Метерлінк / Лесь Горенко, с.5-16. – (Унівеpсальна бібліотека ; № 6)
930857
  Зяблицев С.П. Непрохожий человек / С.П. Зяблицев. – Ижевск, 1981. – 67с.
930858
  Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений / Бедняков Д.И. – Москва : Юридическая литература, 1991. – 205 с.
930859
  Родик К. Непрочитане про Карфаген: антиутопії наших днів // Україна молода. – Київ, 2022. – 23 червня (№ 15). – С. 11
930860
  Шуткевич О. Непрочитаний "український Гомер" / О. Шуткевич, І. Руснак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 грудня (№ 222/223). – С. 19


  Неопубліковані твори Уласа Самчука знайшла професорка Київського університету імені Грінченка Ірина Руснак. Зараз вона готує до друку два його романи.
930861
  Задорожна С. Непрочитаний Нечуй: лист як вияв самопрезентації письменника // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (57). – C. 97-109. – ISSN 2520-6346


  Здійснено комплексний аналіз епістолярію І. Нечуя-Левицького. Особливу увагу присвячено питанню самопрезентації письменника як творчої особистості, його естетичним критеріям та участі в культурно-літературному процесі. This article is devoted to ...
930862
   Непрочитані листи 1941-го... : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 р." ; [редкол.: В.М. Литвин та ін. ; авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін.]. – Київ : Аеростат, 2012. – 501с. : іл., табл. – Покажчики: с. 453-500. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-97201-4-6
930863
  Калещук Ю.Я. Непрочитанные письма: докум. повести / Ю.Я. Калещук. – М. : Известия, 1988. – 605 с.
930864
  Лесс А.Л. Непрочитанные страницы / А.Л. Лесс. – Москва, 1966. – 311с.
930865
  Лукьянова И. Непрочитанный // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. апрель. – С. 52-57


  Творчість М. Салтикова-Щедріна
930866
  Меркин А.П. Непрочное чудо / А.П. Меркин, П.Р. Таубе. – М., 1983. – 221с.
930867
  Рачада І.Д. Непрошений гість : драма / І.Д. Рачада. – Київ, 1973. – 78 с.
930868
  Нидзе Непрошенная повесть / Нидзе. – Москва, 1986. – 267с.
930869
  Макаров И К. и др. Непрошеные визитеры / И К. и др. Макаров. – Симферополь, 1979. – 49с.
930870
   Непрошеные гости. – М., 1965. – 238с.
930871
  Шаповал Ю. Непрощений : Олександр Довженко і комуністичні спецслужби / [Юрій Шаповал ; авт. текст, упоряд. док., прим. Юрія Шаповала] ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України ; Ін-т політ. досліджень, Пол. акад. наук. – Варшава ; Київ ; Харків : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук України [та ін.], 2022. – 353 с. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Покажч. імен: с. 339-350. - Резюме англ. – Бібліогр.: с. 329-337 та в підрядк. прим. – ISBN 978-83-66819-30-6
930872
  Азарова Л.Є. Непряма номінація осіб за метафоричним перенесенням "людина-людина" / Л.Є. Азарова, Г.В. Лепко // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 8-15


  У статті розглянуто основні аспекти вивчення непрямої номінації осіб за метафоричним перенесенням "людина-людина", досліджено причини виникнення та проведено аналіз семантичних груп цих непрямих номінацій осіб. В статье рассмотрены основные аспекты ...
930873
  Редьква М. Непряма номінація чорта в українських народних чарівних казках (у записах ХІХ ст.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 5. – С. 41-45.
930874
  Шестаковський О.П. Непряма ретроспективна оцінка динаміки соціальних показників з використанням дискримінантного аналізу на прикладі етнічних упереджень // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 157-165. – ISBN 978-966-651-760-2


  На прикладі етнічних упереджень демонструється спосіб ретроспективно оцінити динаміку соціальних явищ на основі показників з обмеженою валідністю через конструювання нових індикаторів та створення спільної моделі. Для цього використовується ...
930875
  Коваль В. Непряме випливання правових норм із актів господарського законодавства та способи їх виявлення при тлумаченні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 4-7
930876
  Бехта І.А. Непряме мовлення як засіб репродукції персонажного дискурсу в англомовній прозі // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 25-32. – ISSN 1729-360Х
930877
   Непряме оподаткування : правова сутність та адміністрування : наук.- практ. посібник / [Гетманцев Д.О., Форсюк В.Л., Федчишин Ю.А., Лавреха Ю.М.] ; Юрид. компанія JURIMEX, Платформа податк. знань TAXLINK. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 588, [4] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 576-588 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-669-9
930878
  Васильчак С.В. Непряме оподаткування в країнах ЄС: особливості розвитку та можливості застосування в Україні / С.В. Васильчак, О.Р. Жидяк, Ю.О. Гринів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (197). – С. 3-7
930879
  Чугунов І.Я. Непряме оподаткування в системі регулювання економіки / І.Я. Чугунов, О.М. Жукевич // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2014. – № 1/2 (1). – С. 61-64. – ISSN 1728-6220


  Визначено основні тенденції використання соціальних медіа для ефективної зовнішньополітичної комунікації держави.
930880
  Чередниченко О.М. Непряме оподаткування в Україні : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 36-39. – Бібліогр.: 1 назва
930881
  Чередниченко Ольга Миколаївна Непряме оподаткування в Україні на шляху інтеграції до Європейського Союзу : Дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Чередниченко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 254л. + Додатки: л. 224 - 254. – Бібліогр.: л. 208 - 224
930882
  Чередниченко О.М. Непряме оподаткування в Україні на шляху інтеграції до Європейського Союзу : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Чередниченко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
930883
  Коротун В. Непряме оподаткування електронної торгівлі в Україні / В. Коротун, А. Новицький // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 105-108. – ISSN 1818-2682
930884
  Сердюк І.Г. Непряме оподаткування операцій з нематеріальними активами // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 25-31
930885
  Чередниченко О.М. Непряме оподаткування у податковій системі України : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 98-104 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
930886
  Козак З.Я. Непрями реформування соціального діалогу в Україні // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 132-136
930887
  Плющ Б. Непрямий переклад української художньої прози: значення паратекстуального фрейму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 48-54. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто аспект фреймування у непрямому перекладі української художньої прози, виокремлено роль та значення паратекстів у перекладі, зокрема в ситуації перекладу через третю мову, на основі соціологічного та культурологічного підходів. З"ясовано, що ...
930888
  Богуш М. Непрямий позов як нетрадиційний механізм захисту прав та інтересів акціонерів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 262-263. – ISBN 978-617-7069-17-0
930889
  Островська Л.А. Непрямі (похідні) позови у законодавстві зарубіжних країн та їх значення для України // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 7. – С. 37-42.
930890
  Конончук С.Г. Непрямі вибори в європейських демократіях / Коночук С.Г. – Київ : Агенство Україна, 2010. – 64 с. – ISBN 976-966-2157-29-1
930891
  Фаренюк Н.В. Непрямі вигоди від фінансової глобалізації для економік перехідного типу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 193-195.
930892
  Безверхий К. Непрямі витрати в контексті податкової та фінансової звітності: обліковий аспект узгодження показників : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2011. – № 6. – С. 23-33 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
930893
  Безверхий К. Непрямі витрати підприємства: облік витрат на придбання питної води та оренду кулерів : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 7. – С. 14-21 : Табл. – Бібліогр.: 26 назв
930894
  Багрій М. Непрямі докази та негативні обставини: до питання співвідношення і значення при розслідуванні у кримінальній справі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 134-137. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
930895
  Котуха О.С. Непрямі матеріально-правові презумпції у кримінальному праві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 295-299
930896
  Лисенко В. Непрямі методи оподаткування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.71-81
930897
  Дрига А.Б. Непрямі подадки в системі регулювання суспільного добробуту : Автореф. дис... канд. економічних наук: 08.04.01. / Дрига А.Б.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: с.13
930898
  Педь І. Непрямі податки в податковій системі України : навчадьний посібник / Ірина Педь; за ред. Ю.М. Лисенкова. – Київ : Знання, 2008. – 348с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-447-3
930899
  Дрига Анатолій Борисович Непрямі податки в системі регулювання суспільного добробуту : Дис.... канд. економ. наук: 08.04.01 / Дрига Анатолій Борисович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 227 л. + Додатки: л.223-227. – Бібліогр.: л. 209-223
930900
  Господарик С.С. Непрямі податки та механізми їх впливу на товарооборот країни // Економіка та митно-правові відносини : науково-практичний журнал / Хмельниц. ун-т управління та права ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Громадська орг. "Науковий простір" ; редкол.: Dariusz Pawliszczy, Омельчук О.М., Гуцул І.А. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – Вип. 9/10, лютий - квітень 2019 р. – С. 23-33. – ISSN 2616-5287
930901
  Бойко А.О. Непрямі податки та субсидії з державного бюджету як фактори дії на ціни / А.О. Бойко, Н.В. Рогова // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2012. – № 2 (33). – С. 21-26. – ISSN 2077-6330
930902
  Данко І.М. Непрямі податки: їх вплив на фінансово-господарські рішення : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С.131-135 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
930903
   Непско-Ботуобинская антеклиза - новая перспективная область добычи нефти и газа на Востоке СССР. – Новосибирск, 1986. – 243с.
930904
  Клюкин И.И. Нептун оглушен... / И.И. Клюкин. – 2-е перераб. и доп. изд. – Л., 1967. – 224с.
930905
  Добрянський П.К. Нептун у коморі : гумор, сатира / П.К. Добрянський. – Ужгород : Карпати, 1980. – 144 с.
930906
  Самсонов В.Ф. Нептунические дайки бассейна Манны-Сая : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: / Самсонов В.Ф.; Саратовский гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1953. – 12 с.
930907
  Балабуха А.Д. Нептунова Арфа : приключ.-фантаст. роман / Андрей Балабуха ; [худож. Б. Федотов]. – Москва : Молодая гврдия, 1986. – 294, [1] с. – (Б-ка сов. фантаст.)
930908
  Осин Д.Д. Непуганые лебеди / Д.Д. Осин. – М, 1959. – 358с.
930909
  Носов В.Г. Непутевый / В.Г. Носов. – Махачкала, 1976. – 179с.
930910
  Наумов Е.И. Непутевый экипаж / Е.И. Наумов. – Владивосток, 1974. – 173с.
930911
   Непухлинні захворювання щитоподібної залози у мешканців радіоактивно забруднених територій та дорослого населення, евакуюваного із 30-кілометрової зони / К.Є. Прикащикова, О.А. Капустинська, Ж.С. Ярошенко, Г.В. Костюк, В.О. Лук"янюк // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (89). – С. 40-47 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-7477
930912
   Непыльное африканское приключение // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – февраль № 101. – С. 148-159 : фото
930913
  Харди Г. Неравенства / Г. Харди. – Москва, 1948. – 456с.
930914
  Коровкин П.П. Неравенства / П.П. Коровкин. – Москва-Ленинград, 1951. – 56 с.
930915
  Коровкин П.П. Неравенства / П.П. Коровкин. – Москва-Ленинград, 1952. – 56 с.
930916
  Беккенбах Э.Ф. Неравенства / Э.Ф. Беккенбах; Под ред. В.И. Левина. – Москва : Мир, 1965. – 276 с.
930917
  Блох А Неравенства / А.Ш. Блох, Т.Л. Трухан. – Минск : Народная асвета, 1972. – 222 с. : черт. – Библиогр.: с. 220
930918
  Коровкин П.П. Неравенства / П.П. Коровкин. – 5-е изд., стер. – М, 1974. – 71с.
930919
  Сивашинский И.Х. Неравенства в задачах / И.Х. Сивашинский. – Москва, 1967. – 304с.
930920
  Григорьев Н.И. Неравенства в курсе алгебры 10 класса / Н.И. Григорьев. – 2-е. – Москва, 1959. – 84 с.
930921
  Панагиотопулос П. Неравенства в механике и их приложения: Выпуклые и невыпуклые функции энергии : пер. с англ. / П. Панагиотопулос. – Москва : Мир, 1989. – 492 с.
930922
  Осипова Н.Г. Неравенства в эпоху глобализации: сущность, институты, региональная специфика и динамика // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 119-141. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
930923
   Неравенства для производных и их приложения / В.Ф. Бабенко, М.П. Корнейчук, В.О. Кофанов, С.О. Пичугов; НАНУ. Ин-тут математики. – Киев : Наукова думка, 2003. – 590с. – ISBN 966-00-0074-4
930924
  Прохоров А.В. Неравенства для сумм независимых многомерных случайных величин : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 005 / Прохоров А.В. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Мех.-мат. ф-тет. – Москва, 1969. – 10 с. – Бібліогр.:с.9-10
930925
  Вылекжанин В.Д. Неравенства для физических величин в некоторых задачах механики деормируемых тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Вылекжанин В.Д.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1970. – 16л.
930926
  Сахабов О. Неравенства для характеристик систем массового обслуживания : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Сахабов О.; МГУ. – М., 1977. – 10л.
930927
  Садикова С.М. Неравенства для характеристических функций и их применение к многомерной центральной предельной теореме : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Садикова С. М.; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1966. – 8л.
930928
  Талочкин П.Б. Неравенства и уравнения. / П.Б. Талочкин. – М., 1970. – 160с.
930929
  Бураго Ю.Д. Неравенства изопермиетрического типа в теории поверхностей органической внешней кривизны : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Бураго Ю. Д.; АН СССР, Сиб. от-ние Сов. матем. секции Объед. учен. сов. по физ.мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
930930
  Казарян Гайк Гегамович Неравенства между производными и дифференциальными операторами и некоторые их приложения к уравнениям в частных производных : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.01 / Казарян Гайк Гегамович; АН СССР. Математический институт. – М., 1981. – 34л.
930931
  Харрасов М.Х. Неравенства Н.Н.Боголюбова в модельных системах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Харрасов М.Х.; Объед.ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1977. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
930932
  Кушнир И.А. Неравенства: Задачи и решения / И.А. Кушнир. – Киев : Астарта, 1996. – 544с.
930933
  Маршалл А. Неравенства: теория мажоризации и ее приложения / А. Маршалл, И. Олкин. – Москва : Мир, 1983. – 574 с.
930934
  Булдыгин В.В. Неравенство Брунна - Минковского и его приложения. / В.В. Булдыгин, А.Б. Харазишвили. – Киев : Наукова думка, 1985. – 199 с.
930935
  Королев И.В. Неравенство Гарнака и некоторые качественные свойства решений одномерных параболических и эллиптических уравнений второго порядка общего вида : Автореф... канд. фих мат.наук: 01.01.02 / Королев И.В.; Дон.ГУ. – М., 1974. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
930936
  Саакян А. Неравенство доходов в Японии и других развитых стран // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 4. – С. 21-28. – ISSN 0131-2227
930937
  Белый А.Г. Неравенство Като и полугрупповые PRODUCT - формулы / А.Г. Белый, Ю.А. Семенов ; АН УССР, Ин-т математики, Препринт ИМ-74-11. – Киев : [ИМ], 1974. – 12 с. – Библиогр: с. 11 (11 назв.)
930938
  Минко А.В. Неравенство по наследству? // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 542-551. – ISSN 1993-5560


  Статья посвящена рассмотрению проблем неравенства, которые берут начало в семейном кругу, и их негативного влияния на личность и на общество. Автор обращает внимание на факторы неравенства, которые являются мало изученными в социологии. Исследование ...
930939
  Купцов Л.П. Неравенство Харнака, для некоторых классов вырождающихся эллиптических уравнений второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Купцов Л.П.; Матем. ин-т. – М., 1970. – 16л.
930940
   Неравновесная газодинамика: диагностика и моделирование: Сб. науч. тр.: Посвящается 60-летию Р.И.Солоухина.. – Минск, 1991. – 138с.
930941
   Неравновесная кристаллизация металлических сплавов. Сб. науч. работ.. – Днепропетровск, 1972. – 181с.
930942
  Сергеев Г.А. Неравновесная кристаллизация твердых растворов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 010407 / Сергеев Г.А.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
930943
  Лебедев Ю.А. Неравновесная плазма разрядов СВЧ и постоянного тока: сравнительные аспекты и подобие : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.08 / Лебедев Ю. А.; Моск. физ. общество. – М., 1993. – 26л.
930944
  Коршак В.В. Неравновесная поликонденсация. / В.В. Коршак, С.В. Виноградова. – Москва, 1972. – 696с.
930945
  Третяк О.В. Неравновесная поляризация электронов и лазерный эффект при спин-зависимой рекомбинации через обменно-связанные пары / О.В. Третяк, В.С. Львов // ЖЭТФ, 1984. – Вып.1
930946
  Диамант Г.М. Неравновесная проводимость в процесе фотохимической реакции в азиде серебра. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 02.00.04 / Диамант Г.М.; Кемеровский гос.ун-т. – Кемерово, 1988. – 22л.
930947
  Пригожин И. Неравновесная статистическая механика : Пер. с англ. / И. Пригожин. – Москва : Мир, 1964. – 314с.
930948
  Рёпке Г. Неравновесная статистическая механика : Пер. с нем. / Г. Рёпке. – Москва : Мир, 1990. – 320 с.
930949
  Зубарев Д.Н. Неравновесная статистическая термодинамика / Д.Н. Зубарев. – Москва : Наука, 1971. – 415 с.
930950
  Гроот Р С. де Неравновесная термодинамика / Р С. де Гроот, П. Мазур. – Москва : Мир, 1964. – 456 с.
930951
  Тарапов И.Е. Неравновесная термодинамика и ее приложение к механике намагничивающихся и поляризующихся сред. / И.Е. Тарапов. – Харьков : ХГУ, 1986. – 72с.
930952
  Базаров И.П. Неравновесная термодинамика и физическая кинетика : учеб. пособие по спец. Физика / И.П. Базаров,Э.В. Геворкян, П.Н. Николаев. – Москва : Московский университет, 1989. – 240 с. – Библиогр.: с. 239-240
930953
  Дьярмати И. Неравновесная термодинамика. Теория поля и вариационные принципы : Пер.с англ. / И. Дьярмати. – Москва : Мир, 1974. – 304 с.
930954
  Полак Л.С. Неравновесная химическая кинетика и ее применение / Л.С. Полак. – Москва : Наука, 1979. – 248 с.
930955
  Нусратуллин В.К. Неравновесная экономическая теория: прикладные и институциональные аспекты / В.К. Нусратуллин, И.В. Нусратуллин // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 216-225. – ISSN 1729-7206
930956
  Шутов Б.М. Неравновесне поглощение и влияние ИК света на люминесценцию аSiC(6H) : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : / Шутов Б.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 18 с.
930957
  Березин В.Т. Неравновесно-релятивисткий длинноволновый предел в электродинамике деформируемых твердых тел со сложной структурой. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Березин В.Т.; МВ и ССО УССР. – Донецк, 1979. – 23л.
930958
  Богданов Ю.А. Неравновесное излучение земной коры - индикатор геодинамических процессов / Ю.А. Богданов, В.Н. Павлович // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 4. – С. 12-24 : Рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0203-3100
930959
  Щукина Н.Г. Неравновесное образование спектра нейтрального кислорода и калия в солнечнй атмосфере : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.03.02 / Щукина Н.Г.; Гл.астрон.обсерват.АН УССР. – Киев, 1985. – 20л.
930960
  Шутов Борис Михайлович Неравновесное поглощение и влияние ик света на люминесценцию -SIC(6H). : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Шутов Борис Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 151л. – Бібліогр.:л.139-151
930961
  Палатник Л.С. Неравновесные и квазиравновесные состояния в сплавах. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Палатник Л.С.; МВО СССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1952. – 19 с.
930962
   Неравновесные и резонансные процессы в плазменной радиофизике. – Москва : Наука, 1982. – 271 с.
930963
  Браверман Э.М. Неравновесные модели экономических систем / Э.М. Браверман, М.И. Левин. – Москва, 1981. – 301с.
930964
  Малютенко Владимир Константинович Неравновесные нелинейные явления в пространственно-неоднородной электронно-дырочной плазме полупроводников : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.10 / Малютенко Владимир Константинович; АН УССР, Ин-т полупроводников. – К., 1979. – 30л.
930965
  Паршин Д.А. Неравновесные оптические фононы и внутризонное поглощение электромагнитного излучения в полупродниках : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.10 / Паршин Д.А. ; Ленингр. политехн. лин-т. – Ленинград, 1977. – 10 с.
930966
  Зуев В.А. Неравновесные приповерхностные процессы в полупроводниках и полупроводниковых приборах / В.А. Зуев, А.В. Саченко, К.Б. Толпыго. – Москва, 1977. – 256 с.
930967
  Крылов О.В. Неравновесные процессы в катализе / О.В. Крылов. – Москва : Химия, 1990. – 286 с.
930968
   Неравновесные процессы в многокомпонентных кристаллах : межвуз. сб. – Минск : Штиинца, 1988. – 114 с.
930969
  Абрамов И.Я. Неравновесные процессы в обусловненные многоуровневыми глубокими центрами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Абрамов И.Я.; Одесс.гос.ун-т. – Одесса, 1982. – 19л.
930970
   Неравновесные процессы в одно- и двухфазных системах : сб. науч. трудов. – Новосибирск : Институт теплофизики, 1981. – 165 с.
930971
   Неравновесные процессы в полупроводниках : темат. сб. по материалам XII Зимней школы ФТИ. – Ленинград : ФТИ, 1986. – 203 с.
930972
   Неравновесные процессы в полупроводниках и диэлектриках : межвуз. сб. – Кишинев : Штиинца, 1983. – 114 с.
930973
  Шейнкман М.К. Неравновесные процессы в полупроводниках типа А2В6 : Автореф... канд. физ. мат.наук: 049 / Шейнкман М. К.; АН СССР, Ин-т полупров. – Л., 1968. – 34л. – Бібліогр.:с.32-34
930974
  Корнейчук Василий Анатольевич Неравновесные процессы в полярных полупроводниках при высоких уровнях возбуждения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Корнейчук Василий Анатольевич; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1981. – 18л.
930975
   Неравновесные процессы в разреженных средах. – Новосибирск : Институт теплофизики, 1983. – 100 с.
930976
   Неравновесные процессы в сложных полупроводниках : темат. сб. науч. тр. – Баку : Издательство Азербайджанского университета, 1987. – 117 с.
930977
  Гуртов В.А. Неравновесные процессы в структурах металл-диэлектрик-полупроводник / В.А. Гуртов. – Петрозаводск : Издательство Петрозаводского университета, 1986. – 102 с.
930978
  Лашкарев В.Е. Неравновесные процессы в фотопроводниках / В.Е. Лашкарев, А.В. Любченко, М.К. Шейнкман. – Киев : Наукова думка, 1981. – 264с.
930979
  Ступицкий Е.Л. Неравновесные процессы в частично-инизированном одноатомном газе при течении в соплах и за фронтом ударных волн. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ступицкий Е.Л.; МВ и ССО РСФСР.Моск.физ-мат.ин-т. – М, 1972. – 16л.
930980
  Быстрай Г.П. Неравновесные системы / Г.П. Быстрай, Д.В. Пивоваров. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1989. – 186 с.
930981
  Лесников Виктор Петрович Неравновесные тепловые гидродинамические флуктуации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Лесников Виктор Петрович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
930982
  Лесников В.П. Неравновесные тепловые гидродинамические флуктуации : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Лесников В. П.; МВиССО УССР, Одесск. гос. ун-т. – К., 1976. – 106л. – Бібліогр.:л.102-107
930983
  Ли Т.Ю. Неравновесные течения в газовой динамике / Т.Ю. Ли, 1961. – 28с.
930984
   Неравновесные течения газа и оптимальные формы тел в гиперзвуковом потоке: Сб. ст.. – Москва, 1982. – 104с.
930985
   Неравновесные течения газа с физико-химическими превращениями.. – Москва, 1985. – 94с.
930986
   Неравновесные течения газа с физико-химическими превращениями: Сб. ст.. – Москва, 1989. – 69с.
930987
  Вандышева Н.М. Неравновесные течения газов с внутренними степенями свободы : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Вандышева Н.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1977. – 24л.
930988
  Коптелов Эдуард Алексеевич Неравновесные фазовые переходы в облучаемых твердых телах. Условия экспериментальных наблюдений на мезонных фабриках : Автореф... док. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Коптелов Эдуард Алексеевич; Росс. АН Ин-т ядерных исследов. – М., 1993. – 31л.
930989
  Емельянов Владимир Ильич Неравновесные флуктуационно-диссипационные задачи в теории комбинационного рассеяния и генерации света в кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Емельянов Владимир Ильич; МГУ. Физ. фак-т. – М., 1972. – 12л.
930990
  Гривицкас В.В. Неравновесные фотоэлектрические процессы при переносе заряда в сильно возбужденном кремнии : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Гривицкас В. В.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1978. – 20л.
930991
  Зейналов Азер Ханафи оглы Неравновесные электронные процессы в сегнетоэлектрических полупроводниках типа SbSy в кристаллическом и стеклообразном состояниях : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Зейналов Азер Ханафи оглы; Азерл. гос. ун-т. – Баку, 1973. – 29л.
930992
  Яманов И.Л. Неравновесные электронные процессы в транзисторных слоистых структурах с поверхностно-барьерным переходом : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Яманов И.Л. ; М-во высш. и среднего специального образования РСФСР ; Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 1989. – 163 л. – Библиогр.: л. 154-163
930993
  Яманов И.Л. Неравновесные электронные процессы в транзисторных слоистых структурах с поверхностно-барьерным переходом : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Яманов И.Л. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 16 с. – Библиогр.: 13 назв.
930994
  Лазарев А.В. Неравновесные явления в диссоциирующих газах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Лазарев А.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1978. – 17л.
930995
  Булыженков И.Э. Неравновесные явления в сверхпроводниках : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Булыженков И. Э.; АН СССР, Ин-т теорет. физ. – Черноголовка, 1979. – 12л.
930996
  Костур В.Н. Неравновесные явления в сверхпроводящих средах и системах с тяжелыми ферминонами : Дис... канд. фи-матнаук: 01.04.02 / Костур В.Н.; МВ и ССО УССР КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 144л. – Бібліогр.:л.137-144
930997
  Костур В.Н. Неравновесные явления в сверхпроводящих средах и системах с тяжелыми фермиомами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Костур В. Н.; КГУ. – К., 1989. – 18л.
930998
   Неравновесные явления в свехпроводящих средах и системах с тяжелыми фермионами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Костур В. Н,; КГУ. – К., 1989. – 17л.
930999
  Кузнецов В.В. Неравновесные явления при жидкостной гетероэпитаксии полупроводниковых твердых растворов / В.В. Кузнецов, П.П. Москвин, В.С. Сорокин. – Москва, 1991. – 173 с.
931000
  Осипов А.И. Неравновесный газ / А.И. Осипов. – Москва : Знание, 1984. – 64 с.
<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,