Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)921922923924925926927928929930(+10)В кінець >>
926001
  Раскин Давид "Оболочка сознания..." : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 9. – С. 105-107. – ISSN 0321-1878
926002
  Чудинов В.А. "Оборачивание метода" в математическом познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 47
926003
  Зварич С. "Оборонка" чекає наказів. Ноу-хау із захисту корупційних схем - безпрецедентні за їхніми відвертістю та зухвалістю // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 травня (№ 17). – С. 3


  "У 2014 році, з початком війни, здавалося, країна за лічені місяці мобілізується, перебудує оборонну сферу, до Збройних сил України потоком ринуть нові розробки військової техніки та озброєння. Натомість маємо діаметрально протилежну ситуацію. ...
926004
  Якиминська Л. "Оборонна ідея" як інтегральна характеристика козацтва // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 74-80. – ISBN 966-7379-92-11
926005
  Корсунський С. "Оборонний суверенітет" Європи в епоху DeepFake. Сучасні технології змінюють парадигму європейської безпеки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 вересня (№ 34). – С. 5


  "Питання європейської безпеки повернулися в порядок денний конференцій, експертних обговорень та міжнародних організацій. Власне, вони ніколи й не зникали. Однак останніми роками характер дискусій змінився: агресія Росії проти України, вихід США і РФ з ...
926006
  Мосейкина М.Н. "Оборонцы" и "пораженцы": проблема нравственного выбора русской эмиграции в Латинской Америке в годы Второй мировой войны // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 69-80. – ISSN 044-748Х
926007
  Липовецький С. "Оборонча гвардія" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 січня (№ 1). – С. 15


  Зоряним часом в історії української адвокатури є період міжвоєнної Польщі. Не лише тому, що в царській Росії, а пізніше в СРСР не було вільного судочинства, а й тому, що переконливий захист підсудних перед присяжними у великій кількості політичних ...
926008
  Левченко О.В. "Образ античності" у творчості А. Мердок // Література в контексті культури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 23 (1). – С. 58-66. – ISBN 978-966-551-335-3


  Розглядається характер та природа творів А. Мердок, не лише прози, а й поезії, з античною класикою (Гомер, Есхіл, Платон, латинська поезія "золотої доби").
926009
  Котова С. "Образ війни" в інтелектуальному просторі Росії 1914 року (на матеріалах журналу "Русская мысль") // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 489-491. – ISBN 978-966-171-893-6
926010
  Лукьянов М.Н. "Образ врага" или "образ друга"? : Германия и Великобритания глазами русских правых накануне Первой мировой войны // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 8. – С. 44-49. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматривается отношение российских правых в 1907–1914 гг. к Германии и Великобритании. Делается вывод о том, что накануне Первой мировой войны рос. правые придерживались прогерманской и антибританской внешнеполитической ориентации. Это было ...
926011
  Кім Хинг Кю [Образ батька в історії корейської літератури] // Міжнародна наукова конференція "Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю" : [збірка ст. з наук. конф.] / "Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 61-77
926012
  Рождественский Н.Ф. Обозрение внешней истории русского законодательства, с предварительным изложением общего понятия и разделения законоведения, составленное экстра-ординарным профессором С.-Петербургского университета, доктором законоведения Николаем Рождественским. – Санкт-Петербург : В тип. Эдуарда Праца, 1848. – VIII, 206 с.


  С постатейными разъяснениями, извлеченными из решений Правительствующего Сената, циркуляров и отношений Министерств и с указ. : постатейным, хронологическим и предметным
926013
   Обозрение главнейших отраслей мануфактурной промышленности в России / [авт: А. Шерер, А. Бутовский, Ю. Гагемейстер, А. Максимович, К. Бутенев 2-й, А. Скалон, Зиновьев, Р. Гейман, К. Кибер]. – Санкт-Петербург : Тип.. Департамента внеш. торг.,, 1845. – [8], 516 с.
926014
  Траутфеттер Р.Э. Обозрение естественных семейств, входящих в состав флоры губерний Киевского учебного округа : статья Р. Траутфеттера. – Киев : В университетской типографии, 1853. – 37 с. – Отд. оттиск из: Труды Комиссии ...при Имп. Ун-те Св. Владимира для описания губерний Киевского учебного округа (Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской), [т. 2, вып. 1], 1853. Естественная история... Ботаника : часть системат. – (Труды Комисси высочайше утвержденной при Императорском университете св. Владимира для описания губерний Киевского учебного округа : Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской ; Естественная история губерний Киевского учебного округа. Ботаника. Часть систематическая)
926015
  Римон Елена Обозрение и наказание : вспомнить Фуко // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 9 (1013). – С.161-175. – ISSN 0130-7673
926016
  Турчинович О. Обозрение истории Белорусии с древнейших времен / Соч. О. Турчиновича. – Санкт-Петербург : Тип. Э. Праца, 1857. – XII, 303 с.
926017
  Рославский А. Обозрение истории древнего мира, 1852
926018
  Сперанский М.М. Обозрение исторических сведений о своде законов, 1833
926019
   Обозрение Киева в отношении к древностям, изданное по высшему соизволению киевским гражданским губернатором Иваном Фундуклеем. – Киев : Тип. И. Вальнера, 1847. – VIII, XVI, 111 с.
926020
  Розенкампф, барон Обозрение кормчей книги, 1829
926021
  Розенкампф, барон Обозрение кормчей книги, 1829
926022
  Руссов С.В. Обозрение критики Ходаковского на Историю Российского Государства, сочиненную Николаем Михайловичем Карамзиным / сочинение Р***. // Сказание вкратце о скифах и о славянах и о Руссии, и о началах и о здании Великого Нова града, и о великих государях Российских. – [Б.м.] : [Б.и.], 1789. – 131 с.
926023
   Обозрение Лондонской Всемирной Выставки по главнейшим отраслям мануфактурной промышленности. – Санкт-Петербург : Тип. Департамента Внешней Торговли, 1852. – 212 с.
926024
  Фундуклей И. Обозрение могил, валов и городищ Киевской губернии / Иван Фундуклей. – Репринтное изд. – Киев : Академкнига, 2009. – 174 с. – ISBN 978-966-2299-01-4
926025
  Фундуклей И. Обозрение могил, валов и городищ Киевской губернии, изданное по высочайшему соизволению киевским гражданским губернатором Иваном Фундуклеем : изданное по высочайшему соизволению киевским гражданским губернатором Иваном Фундуклеем. – Киев : В тип. Фелфила Гликсберга, 1848. – 4], VIII, 128 с. : 17 л. ил.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: Bibliotheque du Prince E. Lwoff Arm. 16. Etagere Ray. 3 №5 Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его ...
926026
   Обозрение преподавания в Императорском Университете Св. Владимира на 1908-1909 учебный год. – Киев : В Университетской типографии, 1908. – 52 с.
926027
   Обозрение преподавания в Императорском Университете Св. Владимира на 1910-1911 учебный год. – Киев : В Университетской типографии, 1910. – 52 с.
926028
   Обозрение преподавания в Императорском Университете Св. Владимира на 1915-1916 учебный год : с приложением расписания лекций. – Киев : В Университетской типографии, 1915. – 62 с.
926029
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира в 1-м полугодии 1885-86 уч. года : с приложением 4-х таблиц расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1885. – 24 с.
926030
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1897-98 учебный год : с приложением расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1897. – 83, [1] с.
926031
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1900-1901 учебный год : с приложением расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1900. – 100 c.
926032
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1904-1905 учебный год. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1904. – 34 c.
926033
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1905-1906 учебный год по физико-математическому факультету : с приложением расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1905. – 27, [1] с.
926034
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1907-1908 учебный год. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1907. – 117 [1] с. – С приложением расписания лекций
926035
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1908-1909 учебный год по физико-математическому факультету : с приложением расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1908. – 22 с.
926036
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1909-1910 учебный год по физико-математическому факультету : с приложением расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1909. – 26 с.
926037
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1911-1912 учебный год по медицинскому факультету : с приложением расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1911. – 16 с.
926038
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1911-1912 учебный год по физико-математическому факультету : Киевский университет. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1911. – 30 с.
926039
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1913-1914 учебный год по физико-математическому факультету : с приложением расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1913. – 30 с.
926040
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1913-1914 учебный год по юридическому факультету : с приложением расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1913. – 20 с.
926041
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1915-1916 учебный год по медицинскому факультету : с приложением расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1915. – 16 с.
926042
   Обозрение преподавания в университете св. Владимира на 1916-1917 год по физико-математич. фак-ту : Киевский университет, 1917. – 32 с.
926043
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1916-1917 учебный год по физико-математическому факультету. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1916. – 32 с.
926044
   Обозрение преподавания на 1914-1915 учеб. год : с приложением расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1914. – 25, [1] c.
926045
   Обозрение преподавания на весеннее полугодие 1914-го года. – Киев : Тип. Мейнандера, 1914. – 32с.
926046
   Обозрение преподавания на весеннее полугодие 1915-го года. – Киев, 1915. – 32с.
926047
   Обозрение преподавания на весеннее полугодие 1916-го года. – Саратов, 1916. – 27с.
926048
   Обозрение преподавания на весеннее полугодие 1917-го года. – Киев, 1917. – 38с.
926049
   Обозрение преподавания на Историко-филологическом фак-те Московского ун-та в 1904-1905 акад. году.. – 23 с.
926050
   Обозрение преподавания на историко-филологическом факультете Императорского Университета Св. Владимира в весеннем полугодие 1914 г.. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1914. – 19, [1] с.
926051
   Обозрение преподавания на историко-филологическом факультете университета Св. Владимира в весеннем полугодии 1910 года. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, акц. о-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1910. – 24 с., 1 л. табл.
926052
   Обозрение преподавания на историко-филологическом фаукультете Императорского Университета Св. Владимира в весеннем полугодие 1909 года. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1909. – 20 с.
926053
   Обозрение преподавания на историко-филологическом фаукультете Императорского Университета Св. Владимира на осеннее полугодие 1907 года. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1907. – 23, [1] с.
926054
   Обозрение преподавания на физико-математическом фак-те имп. Московского университета в 1904-1905 акад. году.. – 49 с.
926055
  Плещеев Сергей Обозрение Российской империи в нынешнем ее новоустроенном состоянии. – С-Пб, 1786. – 122с.
926056
  Плещеев Сергей Обозрение Российской империи в нынешнем ее новоустроенном состоянии. – изд. 3-е. – С-Пб, 1790. – 177с.
926057
  Ловягин А.М. Обозрение Российской империи сравнительно с важнейшими государствами : по программе V класса гимназий и реальных училищ / А.М. Ловягин. – 2-е изд. – С.-Петербург : Т-во А.Ф. Маркс, 1914. – XII, 170, 14с.
926058
  Матченко И.П. Обозрение Российской Империи сравнительно с важнейшими государствами : курс шестого класса реальных училищ / И.П. Матченко. – 8-е изд. – Киев : Типография И.И. Чоколова, 1903. – 106 с.
926059
  Матченко И.П. Обозрение Российской Империи сравнительно с важнейшими государствами : курс 5 класса / И.П. Матченко. – 15-е изд. – Киев : Типография И.И. Чоколова, 1913. – VI, 222 с.
926060
  Севергин Василий Обозрение Российской Финляндии или минералогические и другие примечания, учененные во время путешествия по оной в 1804 году. – С-Пб, 1805. – 133с.
926061
  Шахматов А.А. Обозрение русских летописных сводов XIV - XVI вв / А.А. Шахматов. – М - Л, 1938. – 372с.
926062
  Рогович А. Обозрение семенных и высших споровых растений входящих в состав флоры губерний Киевского учебного округа: Волынской, Подольской, Черниговской и Полтавской. / А. Рогович. – Киев : В университетской типографии, 1869. – 308с.
926063
  Рогович А. Обозрение семенных и высшых споровых растений, входящих в состав флоры губерний Киевского учебного округа : (Продолжение) // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – Эпидемия возвратной горячки в Киеве. – 144с.
926064
  Рогович А.С. Обозрение сосудистых и полусосудистых растений, входящих в состав флоры губерний Киевсой, Черниговской и Полтавской / статья А. Роговича, орд. проф. – Киев : В университетской типографии, 1855. – 147 с. – (Естественная история губерний Киевского учебного округа : Ботаника ; Часть Систематическая)
926065
   Обозрение трудов по славяноведению : 1912 г. / составляемое А.Л. Бемом, М.Г. Долобко, В.В. Дорошенком, Ю.И. Клецандой, С.С. Лисовским, Вс. И. Срезневским, М.Р. Фасмером и А.А. Шахматовым ; под ред. В.Н. Бенешевича. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Вып. 2 (до 1 января 1913 г.) : 1) Языкознание. 2) Русская литература, история и древности. – 1914. – С. [2], 146-472
926066
  Горлов И. Обозрение экономической статистики России / И. Горлов. – СПб : ип. Имп. Акад. наук,, 1849. – 333 с.
926067
   Обозрения преподавания на физико-математическом отделении Женского пдагогического института, 1910-1911 учебн. год. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова, 1910. – 27с.
926068
  Араб Оглы Обозримое будущее : соц. последствия НТР : год 2000 / Э.А. Араб-Оглы. – Москва : Мысль, 1986. – 204, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 196-203. – (Человечество на рубеже ХХІ в.)
926069
  Бондаренко Дмитрий Обои в отеле // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 48-49 : фото
926070
  Дамский А.И. Обои для современной квартиры / А.И. Дамский. – 2-е изд. – М, 1987. – 150с.
926071
  Шиманский А.П. Обойдемся без нокаута. / А.П. Шиманский. – Киев, 1987. – 181с.
926072
  Богданова Светлана Обойти конкурентов поможет Интернет : Спецвыпуск - Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 36-41
926073
  Иванов Сергей Обойтись посредством платка : История вещей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 7. – С. 156-157 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
926074
  Жучок А.В. Оболонка зсувів Кліффордової напівгрупи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 29-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Описано оболонку зсувів Кліффордової напівгрули. The translational hull of Clifford semigroup is described.
926075
   Оболонський Микола Олександрович (1856-1913) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 341. – ISBN 978-966-439-754-1
926076
  Тарасов А.А. Оболочка разума / А.А. Тарасов. – М., 1986. – 333с.
926077
  Вольмир А.С. Оболочки в потоке жидкости и газа / А.С. Вольмир. – Москва, 1976. – 416с.
926078
  Вольмир А.С. Оболочки в потоке жидкости и газа / А.С. Вольмир. – Москва, 1979. – 320с.
926079
  Шамина В.А. Оболочки вращения с меридиональными ребрами при симметричной и обратно симметричной нагрузках. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Шамина В.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1965. – 8л.
926080
  Лепешинская О.Б. Оболочки животных клеток и их биологическое значение / О.Б. Лепешинская. – Л., 1947. – 129с.
926081
  Лепешинская О.Б. Оболочки животных клеток и их биологическое значение / О.Б. Лепешинская. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1953. – 112с.
926082
   Оболочки Земли и их взаимодействие: Тез. докл. конф., посвящ. 125-летию со дня рождения акад. В.И.Вернадского (Лениннград, май 1988 г.). – Л., 1988. – 117с.
926083
  Огибалов П.М. Оболочки и пластины / П.М. Огибалов, М.А. Колтунов. – Москва, 1969. – 696с.
926084
  Урин Михаил Генрихович Оболчные эффекты в резонансных ядерных реакциях : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Урин Михаил Генрихович; Моск. инж.-физ. ин. – М., 1978. – 31л.
926085
  Браун К. Обольстительница / К. Браун. – Минск, 1996. – 510с.
926086
  Розановъ В.В. Обонятельное и осязательное отношение евреевъ къ крови / В.В. Розановъ. – СПб., 1914. – 298с.
926087
  Бронштейн Анатолий Аркадьевич Обонятельные рецепторы позвоночных. (Ультраструктура, цитофизиология и эволюция) : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.17 / Бронштейн Анатолий Аркадьевич; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1974. – 47л.
926088
  Митрошенкова Е.Е. Обопрись на ветер / Е.Е. Митрошенкова, В.А. Митрошенков. – М., 1978. – 319с.
926089
  Тимохов А.А. Оборачиваемость оборотрых средств системы потребительской кооперации Казах.ССР и пути их ускорения : Автореф... канд. экон.наук: / Тимохов А. А.; Казах,ГУ. – Алма-Ата, 1969. – 18л.
926090
  Петров П.В. Оборачиваемость текстильных товаров и пути ее ускорения : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Петров П.В. ; Ленингр. ин-т советской торговли. – Ленинград, 1966. – 22 с.
926091
  Любимцев Ю.И. Оборачиваемость, окупаемость, эффективность / Ю.И. Любимцев. – М., 1968. – 104с.
926092
  Белов П.Ф. Оборванная молодость / П.Ф. Белов. – Ярославль, 1991. – 141с.
926093
  Пармузин Б.С. Оборванная нить / Б.С. Пармузин. – Ташкент, 1983. – 112с.
926094
  Маринина А.А. Оборванные нити : [роман в 3 т.] / Александра Маринина. – Москва : Эксмо. – (Королева детектива ) ("Другая" Маринина). – ISBN 978-5-699-60620-7
Т. 1. – 2012. – 380, [4] с. – На обл.: "Другая" Маринина
926095
  Сливкин Евгений Оборванные связи : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 3 (1019 ). – С. 126-131. – ISSN 0130-7673
926096
  Трессол Р. Оборванные филантропы / Р. Трессол; Трессел. – Москва, 1925. – 134 с.
926097
  Солопенко М.И. Оборобные средства предприятий и объединений / М.И. Солопенко. – М., 1977. – 125с.
926098
  Виноградов И.Н. Оборона -штурм-победа / И.Н. Виноградов. – Москва, 1968. – 300с.
926099
  Мушкатеров Н.В. Оборона Астрахани в 1918-1919 гг. / Н.В. Мушкатеров, П.С. Сісоев. – Астрахань, 1957. – 55с.
926100
  Мушкатеров Н.В. Оборона Астрахани и разгром контрреволюционніх сил в Астраханском крае 1918-1920 гг. / Н.В. Мушкатеров. – Астрахань, 1961. – 192с.
926101
  Гриневич К.Э. Оборона Боспора Киммерийского на основании археологического материала / К.Э. Гриневич. – Томск, 1947. – [32] с. – Ученые зап. Томского. Гос. универс., № 7, 1947 , с. 57-88
926102
  Зайцев Е.А. Оборона Брестской крепости / Е.А. Зайцев. – Минск, 1963. – 16с.
926103
  Старицький М. Оборона Буши, 1899
926104
  Старицький М.П. Оборона Буши : историчня драма в 5 диях и 6 одминах : (з часыв Хмельныщыны) / [соч.] М. Старицкаго // Остання нич [Остання ніч] : Истоpычня дpама в двох каpтынах / М.П. Старицький. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимиpа H.Т. Коpчак-Hовицкого, 1899
926105
  Петэн Оборона Вердена / Петэн. – М., 1937. – 88с.
926106
  Бекишвили И.В. Оборона кавказских перевалов. / И.В. Бекишвили. – Тбилиси, 1977. – 175с.
926107
  Гутор А.Е. Оборона корпуса на широком фронте. Действия 7-го русского корпуса с 3 по 6 сентября 1915 г. / А.Е. Гутор. – М., 1939. – 88с.
926108
  Стретович В. Оборона країни - справа професійна // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.37-38
926109
  Бережинский В.Г. Оборона крепости Кинбурн от турков в 1787 г. / В.Г. Бережинский, М.Г. Ивануц ; [отв. ред. Топальский В.Л.] ; Укр. ин-т военной истории. – Киев : Украинский институт военной истории, 2012. – 64, [4] с. – Библиогр. : с. 46-49
926110
   Оборона Ленинграда. 1941-1944. Воспоминания и дневники участников.. – Ленинград, 1968. – 792 с.
926111
  Бутков П.Г. Оборона летописи русской, Несторовой, от навета скептиков / [П. Бутков]. – Санкт-Петербург : Тип. Рос. акад., 1840. – [4], VI, 464, LXVII с. – Авт. указан в конце предисл.
926112
  Кокс Д. Оборона Мадріда / Д. Кокс. – К, 1938. – 95с.
926113
  Бречкевич М.В. Оборона Малахова кургана в 1854-1855. : Дис... наук: / Бречкевич М.В.;. – 394л.
926114
  Бабенко Р.В. Оборона міст Південно-Західної Русі під час монгольського вторгнення 1240-1241 рр. // Вісник аграрної історії : збірик наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 4/5. – С. 188-198
926115
  Крымов Г.И. Оборона Москвы и разгром немецко-фашистских войск на южных подступах к столице СССР (окт.-дек. 1941 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Крымов Г.И.; Москов. обл. пед. ин-тут. Каф. истории ССССР. – М., 1966. – 16л.
926116
  Петренко Є. Оборона Німеччини і НАТО // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 5 квітня (№ 14). – С. 5


  20 березня німецький уряд прийняв проект бюджету на 2020 рік та фінансовий план на 2023 рік. Згідно з проектом у 2020 році витрати на оборону мають зрости до 45, 1 мільярда євро і досягти рівня 1, 37 % ВВП.
926117
  Болсуновський Л.І. Оборона Одеси (5 серпня - 16 жовтня 1941 р.) // Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 78-82. – ISBN 978-966-524-029
926118
  Воробьев В.Ф. Оборона Оренбурга (апрель - май 1919 г) / В.Ф. Воробьев. – Москва, 1938. – 76с.
926119
  Тишкевич Иван Станиславович Оборона от нападения преступника / Тишкевич Иван Станиславович. – Минск : Изд-во БГУ, 1972. – 136с.
926120
  Сергеев М.А. Оборона Петропавловска на Камчатке / М.А. Сергеев. – М., 1952. – 96с.
926121
  Сергеев М.А. Оборона Петропавловска на Камчатке / М.А. Сергеев. – Изд. 3-е, доп. – Москва, 1954. – 112с.
926122
  Шварц А.В. фон Оборона Порт-Артура / Сост. А. фон-Шварц, Ю. Романовский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Электропеч. И. Шурух
Ч. 1. – 1910. – VIII, 384, [2], 77 с., 20 л. ил., карт. : ил.
926123
  Шварц А.В. фон Оборона Порт-Артура / Сост. А. фон-Шварц, Ю. Романовский. – Санкт-Петербург : Тип. В. Безобразова и К°
Ч. 2. – 1910. – VI, [2], 624, 48, [1] с., 2 л. портр., 3 л. карт. : ил., карт., черт. – В части тиража вместо 2-х портр. - адм. Макарова и ген. Кондратенко помещен 1 портр. Николая II. – Библиогр.: "Перечень главнейших сочинений и статей о Порт-Артуре в русской литературе" / Сост. М.К. Соколовским (с. 40-48)
926124
  Сорокин А.И. Оборона Порт-Артура / А.И. Сорокин. – Москва : Военное издательство, 1947. – 68 с.
926125
  Сорокин А.И. Оборона Порт-Артура / А.И. Сорокин. – Москва, 1952. – 272с.
926126
  Сорокин А.И. Оборона Порт-Артура / А.И. Сорокин. – Москва, 1954. – 207с.
926127
  Сметанин А.И. Оборона Порт-Артура / А.И. Сметанин. – М., 1991. – 141с.
926128
  В"ялий О. Оборона потребує захисту // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.109-110. – ISSN 0132-1331


  Необхідна оборона як термін Кримінального кодексу України
926129
  Коломойцев А.Г. Оборона Приазовья во время Крымской войны 1853-56 г.г. : Автореф... канд. ист.наук: / Коломойцев А.Г.; Ростовский-на-Дону гос. ун-т им. В.М.Молотова. Кафедра истории СССР. – Ростов-на-Дону, 1953. – 16 с.
926130
  Аскаров В. Оборона реформа в Україні у контексті співробітництва України - НАТО // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 60-63.
926131
  Зайончковский А.М. Оборона Севастополя : Подвиги защитников : Краткий исторический очерк с иллюстрациями : По поруч. Высоч. утв. Ком. для устройства Музея Севастопольской обороны, сост. секретарь Ком. полковник Заиончковский. – Санкт-Петербург : Экспедиция заготовления гос. бумаг, 1899. – 79 с. ил., портр., табл.
926132
  Зайончковский А.М. Оборона Севастополя : Подвиги защитников : Краткий исторический очерк с иллюстрациями / Сост. полк. Заиончковский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Высоч. утв. Ком. по восст. пам. Севастопольской обороны ; Экспедиция заготовления гос. бумаг, 1904. – 78 с., 1 л. план. ил., портр., табл. – Библиогр. в предисл.
926133
  Караев Г.Н. Оборона Севастополя / Г.Н. Караев. – Л, 1956. – 151с.
926134
  Бестужева-Лада Оборона Севастополя // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 5. – С. 106-123


  Нигде в мире, кроме России, нет такого понятия "героическая оборона". И городов-героев нет. Любая осада везде и всегда кончалась вместе с продуктами и запасами воды. И только эти непостижимые русские зубами вгрызались в обреченную уже землю и на ней - ...
926135
  Ванеев Г.И. Оборона Севастополя в Отечественной войне 1941-1942 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ванеев Г.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 23 с.
926136
  Семин Г.И. Оборона Севастополя. / Г.И. Семин. – М., 1962. – 107с.
926137
  Платон. Оборона Сократа / Платон.; Плятон ; пер. і поясн., [передм.] В. Кміцикевич. – Київ ; Лейпциг : Українська Накладня. – 93 с.
926138
  Мельникова Л.В. Оборона Соловецкого монастыря в годы Крымской войны: военный и религиозный аспекты // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 165-182. – ISSN 0869-5687
926139
  Фельдштейн М. м. Оборона СРСР та робота бібліотек / М. м. Фельдштейн. – Х.-К., 1934. – 48с.
926140
  Ворошилов К.Е. Оборона СССР / К.Е. Ворошилов. – 2-е ипр. и доп. изд. – Москва, 1927. – 176с.
926141
  Амангалиев З.А. Оборона Уральска / З.А. Амангалиев, А.С. Елагин. – Алма-Ата : Rfpf[cnfy, 1991. – 181, [3] с.
926142
  Толстой А.Н. Оборона Царицына / А.Н. Толстой. – М-Л, 1947. – 48с.
926143
  Кралюк П. Оборонець земель українських // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 27-28 вересня (№ 176/177). – С. 21


  Бойовий шлях Бернарда Претвича - військового і урядника Королівства Польського.
926144
  Пахаренко В. Оборонець істин "Кобзаря" (Шевченкознавча концепція Г. Клочека) // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 3-7. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
926145
  Пахаренко В. Оборонець істин "Кобзаря". (Шевченкознавча концепція Г. Клочека) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – С. 20-24. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 95)
926146
  Шалата М. Оборонець рідної мови = До 70-річчя із дня народження Анатолія Погрібного // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Льв. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2012. – № 1. – С. 16-18
926147
  Василенко М. Оборонець українських світочів // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 128-133. – ISSN 0868-4790
926148
  Радзієвський В. Оборонець українського життя : (Урок поглибленого опрацювання тексту художнього твору в 7 класі)
926149
  Кулик Н. Оборонець українського шкільництва // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 14 вересня (№ 36). – С. 13-15. – ISSN 2219-5793
926150
  Щукин М.Н. Оборони и сохрани / М.Н. Щукин. – Москва, 1987. – 304с.
926151
  Коваль С.В. Обороний бюджет України: проблеми та перспективи розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 225-226. – ISBN 978-966-188-219-4
926152
  Арбатов А.Г. Оборонительная достаточность и безопасность / А.Г. Арбатов. – Москва, 1990. – 63с.
926153
  Туребеков Мырзалы Оборонительные сооружения древних поселений и городов Согла (VII-VI вв. до н.э. - VII в. н.э.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Туребеков Мырзалы; МГУ. – М., 1981. – 24л.
926154
  Никитин А.В. Оборонительные сооружения Засечной черты XVI-XVII вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Никитин А. В.; АН СССР, Ин-т ист. материальной культ. – М., 1954. – 15л.
926155
  Кирьянов И.А. Оборонительные сооружения Нижегородского Поволжья XII-XVI веков : Автореф... канд. ист.наук: / Кирьянов И.А.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1965. – 13л.
926156
  Буйских С.Б. Оборонительные сооружения Ольвийского государства первых веков нашей эры : Автореф... канд. ист.наук: 07.77.06 / Буйских С. Б.; Ин-т археол. АН УССР. – К., 1984. – 18л.
926157
  Бадрак В. Оборонка під прицілом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 28 лютого (№ 37)


  "На видноті корупційний скандал, але є проблеми з імпортом зброї, який вбиває український ОПК."
926158
  Польгун А. Оборонна архітектура Меджибізької фортеці // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 55-56
926159
  Польгун А. Оборонна архітектура Меджибізької фортеці // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 13-16


  У даній статті розглядається оборонна архітектура Меджибізької фортеці, її структура, розташування, етапи становлення.
926160
  Судак І.І. Оборонна політика Канади та шляхи її модернізації // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Сопотська Вища Школа (Польща) ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.] ; редкол. : Некряч А.І., Судак І.І., Абакумова В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 15. – С. 38-68. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
926161
  Діденко Н.Г. Оборонна політика України в регіональному вимірі // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 4 (21). – С. 101-107
926162
   Оборонна політика України на початку 21століття : монографія / Горбулін В.П. [ та ін. ] ; Ін- проблем нац. безпеки ; Рада нац. безпеки і оборони України. – Київ : Інтертехнологія, 2009. – 104 с. – ISBN 978-966-1648-14-1
926163
   Оборонна політика: потреба реформ Збройних Сил України : збірник матеріалів за результатами публічних консультацій / Апарат Ради національної безпеки і оборони України ; [упоряд. : [М. Сунгуровський, О. Мельник, В. Чумак та ін. ; за заг. ред. Р.В. Богатирьової]. – Київ : Заповіт, 2011. – 148 с. : іл., табл.
926164
  Джексон Оборонна промисловість Ізраїлю / Джексон, Сьюзен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 220-224. – ISBN 978-966-7272-99-9
926165
  Джексон Оборонна промисловість Південної Кореї / Джексон, Сьюзен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 224-228. – ISBN 978-966-7272-99-9
926166
  Джексон Оборонна промисловість Туреччини / Джексон, Сьюзен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 228-231. – ISBN 978-966-7272-99-9
926167
  Руснак І.С. Оборонна реформа в Україні: основні підсумки та перспективи / І.С. Руснак, В.М. Телелим // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Волошенко А.В., Воробйов О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 5-12. – ISSN 2618-1614
926168
  Тимошенко Р.І. Оборонна реформа: деякі шляхи уникнення небезпечних ризиків / Р.І. Тимошенко, Ф.В. Саганюк, В.Я. Мірошниченко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (59). – С. 12-15. – ISSN 2304-2699
926169
   Оборонна тематика в наукових розробках вчених НАН України в 1971 р. (невідомі сторінки історії) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (107). – С. 121-132. – ISSN 1560-4926
926170
   Оборонна тематика в наукових розробках учених НАН України в 70-х рр. ХХ ст. (невідомі сторінки історії):1971р. / вступ і документи до друку підгот. О.Г. Луговський // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (106). – C. 134-141. – ISSN 0374-3896


  У Листі заступника голови Держплану УРСР В. Халапсіна до ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР про роботу з оборонної тематики в АН УРСР і плани на 1972 р. йшлося про виконання у 1971 р. науково-технічних робіт. Було задіяно 60 наукових установ республіки, в ...
926171
   Оборонна тематика в роботі інститутів АН УРСР в 1975 р. // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (108). – С. 146-153. – ISSN 1560-4926
926172
  Луговський О.Г. Оборонна тематика в роботі інститутів АН УРСР в 1975 р. (закінчення) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (110). – С. 149-155. – ISSN 1560-4926


  "В цьому номері закінчуємо публікацію розсекреченого документа № 2 "Перечень заданий на проведение научных исследований по оборонной тематике, установленных научным учреждениям и высшим учебным заведениям республики на 1975 год", почату в двох ...
926173
   Оборонна тематика в роботі інститутів АН УРСР в 1975 р. (Продовження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (109). – С. 131-138. – ISSN 1560-4926
926174
  Фришман Р.А. Оборонная лаборатория Осоавиахима. / Р.А. Фришман. – М, 1936. – 71с.
926175
  Фришман Р.А. Оборонная лаборатория. / Р.А. Фришман. – 2-е изд. – М, 1937. – 92с.
926176
  Коваленко Д.А. Оборонная промышленность / Д.А. Коваленко. – Москва, 1970. – 414 с.
926177
  Куликов Борис Пантелеевич Оборонная тема в советской лирике предвоенных лет : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Куликов Борис Пантелеевич; АН СССР. Ин-т мировой лит-ры. – М., 1973. – 22л.
926178
  Шамарин Э.В. Оборонная функция Советского государства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Шамарин Э.В. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1966. – 14 с.
926179
  Менделєєв Д. Оборонне замовлення в "замовленні"... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 грудня (№ 48). – С. 3


  "За останнє десятиліття не пригадаю в Україні жодного міністра оборони, який не починав би свою діяльність на чолі відомства з декларації про необхідність скорочення апарату і врегулювання сфери закупівель та оборонного замовлення, називаючи цей процес ...
926180
  Медведєв Ю.Б. Оборонний бюджет України та інших провідних європейських країн / Ю.Б. Медведєв, А.П. Смаль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 95-98. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У даній статті досліджується проблематика фінансування Збройних сил України у контексті забезпечення національної безпеки Держави. Розглядається та аналізується нормативно-правова база, стан, проблеми, їх вирішення у сфері фінансового забезпечення ...
926181
  Крючков Г. Оборонний бюлетень - майбутній обрис Збройних сил // Україна - НАТО : інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 8-18.
926182
  Терський С.В. Оборонний комплекс столиці Волинського князівства - міста Володимира // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 14-22. – ISSN 0321-0499
926183
  Можаровський В.М. Оборонний огляд в Україні: результати і висновки / В.М. Можаровський, П.М. Крикун, М.М. Дєнєжкін // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 3-11
926184
  Іващенко В.В. Оборонний огляд як механізм визначення перспектив реформування оборонної сфери України / В.В. Іващенко, О.М. Поліщук // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 8-14
926185
  Доронін І.М. Оборонні "Білі книги": правові аспекти інформування суспільства про діяльність сектору безпеки і оборони у контексті громадського контролю // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (27). – С. 90-97. – ISSN 2616-6798
926186
  Філіпова Г.В. Оборонні проекти Києва напередодні та під час Північної війни 1700 - 1721 років // Шості Зарембівські читання : матеріали Шостих Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 70-річчю від дня народж. д-ра іст. наук С.З. Заремби, м. Київ, 18 квіт. 2017 р. : [зб. наук. праць] / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; [редкол.: Титова О.М. (голова) та ін. ; упоряд. Г.М. Бичковської]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – С. 89-96. – ISBN 978-966-8999-85-7
926187
  Петров С.С. Оборонні споруди Києва X-XIX ст. : у контексті історії міста і загльного розвитку військово-фортифікаційної справи / Сергій Петров. – Київ : Експрес-Поліграф, 2012. – 447, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 424-443. – ISBN 978-966-2530-28-5
926188
  Полівода К. Оборонні та безпекові аспекти європейської інтеграці Чеської Республіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 94-96
926189
  Нагнибіда Р.В. Оборонні укріплення Подільського воєводства у часи польсько-турецької війни 1672–1699 років // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 206-225. – ISSN 2078-0133
926190
  Перевертаний О. Оборонні універсали Ю Хмельницького 1659 - 1660 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 322-325. – ISBN 978-966-171-893-6
926191
  Теличук П. Оборонно-масова робота в університеті // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 31 жовтня (№ 32). – С. 4


  Стрілецька команда КДУ в грудні 1945 року в змаганнях Сталінського району і в травні 1946 року в міських змаганнях зайняла перше місце.
926192
  Пивоваров Виктор Васильевич Оборонно-массовая работа как фактор патриотического и интернационального воспитания советской молодежи в условиях развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Пивоваров Виктор Васильевич; Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1980. – 20л.
926193
  Алешин В.С. Оборонно-массовая работа партийных организаций Карелии, Архангельской и Мурманской областей в предвоенные годы (1938-июнь1941) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Алешин В. С.; Петразав. ГУ им. Куусинена. – Петрозаводск, 1973. – 20л.
926194
  Григорьев А.И. Оборонно-массовая работа партийных организаций среднего Поволжья в предвоенные годы (1937 - июнь 1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Григорьев А.И.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1970. – 33л.
926195
  Бадрак В. Оборонно-Потьомкінський Комплекс, або Про особливості переозброєння нашої армії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-30 вересня (№ 34). – С. 1, 3


  "Усе викладене нижче не так критика, як аналіз, покликаний відповістити на одне-єдине запитання: як довго триватиме російська війна проти України? Саме факт війни, що триває протягом двох із половиною років і соромливо називається антитерористичною ...
926196
  Семенишин А.В. Оборонно-промисловий комплекс України : господарсько-правові аспекти реформування : монографія / А.В. Семенишин ; [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. – Харків : Юрайт, 2015. – 191, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 167-187. – (Серія "Наукові праці кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого"). – ISBN 978-966-2740-61-5
926197
  Оцабрик І.І. Оборонно-промисловий комплекс України в умовах економіки постіндустрального суспільства // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 254-259
926198
  Оцабрик І.І. Оборонно-промисловий комплекс України в умовах економіки постіндустріального суспільства: аналіз та перспективи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 329-334. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
926199
  Ляшенко В.І. Оборонно-промисловий комплекс України: аспекти сучасної державної політики // Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 3-4 жовт. 2017 р.) : присвяч. 25-річчю Донец. держ. ун-ту управління / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т управління ; Донец. облдержадмін [та ін.] ; [редкол.: С.Ф. Марова (голова) та ін.]. – Маріуполь ; Кривий Ріг : Роман Козлов, 2017. – С. 325-327. – ISBN 978-617-7104-90-1
926200
  Момот Т.В. Оборонно-промисловий комплекс України: пріоритетні напрями реформування в умовах євроінтеграції. / Т.В. Момот, Н.Е. Аванесова, І.Ю. Віннік // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – C. 27-33. – ISSN 2218-1199
926201
  Бойко В.О. Оборонно-промисловий комплекс України: стан, проблеми та тенденції розвитку // Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 26-32.
926202
  Щеблыкин В.Н. Оборонно-промышленный комплекс России как субъект процесса обеспечения военно-экономической безопасности // Вопросы экономических наук / Издательство " Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (45). – С. 111-113. – ISSN 1728-8878
926203
  Щеблыкин В.Н. Оборонно-промышленный комплекс России: основные проблемы развития // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 6 (56). – C. 53-58. – ISSN 1680-2721
926204
  Пузиков А.Е. Оборонное значение аграрной политики КПСС в развитом социалистическом обществе. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Пузиков А.Е.; Львов. гос. ун-т. – 20л.
926205
  Соболев М.Г. Оборонное могущество Родины / М.Г. Соболев. – М, 1977. – 143с.
926206
  Язов Д.Т. Оборонное строительство: новые подходы. / Д.Т. Язов. – М., 1989. – 62с.
926207
   Оборонные песни.. – М., 1939. – 36с.
926208
  Висоцький О. Оборонные предприятия должны получать кредиты по минимальной ставке // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 33-34. – ISBN 978-617-7638-06-2
926209
  Свердлик Ш.Б. Оборонные средства машиностроительных предприятий и кредит Госбанка : Автореф... канд. экон.наук: / Свердлик Ш. Б.; Новосиб. ГУ, Каф. полит. экон. – Новосибирск, 1964. – 17л.
926210
  Маяковский В. Оборонные стихи / В. Маяковский. – Минск : Художественная литература, 1937. – 95 с.
926211
  Маяковский В. Оборонные стихи. / В. Маяковский. – Москва, 1938. – 104 с.
926212
  Маяковский В. Оборонные стихи. / В. Маяковский. – Москва : Художественная литература, 1939. – 95 с.
926213
  Пирожков С.И. Оборонный анализ и формирование политики национальной безопасности: опыт Украины // Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 99-111.
926214
  Пасічко В. Обороноздатність держави: теоретичні основи системного дослідження // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 135-144.
926215
  Менделєєв Д. Оборонпром: операція "Ліквідація", або Епоха відродження... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 травня (№ 17). – С. 1-2


  Реформаторські потуги президента, який залишає посаду, а до того протягом своєї каденції ритуально передавав відремонтовані й модернізовані за рахунок державного бюджету тисячі й тисячі одиниць озброєнь і військової техніки, зазвичай у присутності ...
926216
  Прищепа І.З. Оборот / І.З. Прищепа. – Полтава, 1962. – 48с.
926217
  Яковенко Лариса Ивановна Оборот авансированных средств в новых условиях хозяйствования : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Яковенко Лариса Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 173л. – Бібліогр.:л.163-173
926218
  Яковенко Лариса Ивановна Оборот авансированных средств в новых условиях хозяйствования : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Яковенко Лариса Ивановна; КГУ. – К., 1988. – л.
926219
   Оборот капитальных вложений и эффективность воспроизводства основных фондов.. – К., 1980. – 239с.
926220
  Мищук А.Н. Оборот культурных ценностей через социокультурный проект // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 7. – С. 75-78. – ISSN 2073-9702


  В статье обращается внимание на значимость социокультурных проектов для населения страны, экономики, культуры. Рассмотрен позитивный опыт управления культурой за рубежом.
926221
  Малашенко А.Н. Оборот производственных фондов в машиностроительной промышленности УССР и пути его ускорения : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Малашенко Анатолий Николаевич ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; Киев. ин-т народного хозяйства им. Д.С. Коротченко. – Киев, 1980. – 25 с. – Библиогр.: 6 назв.
926222
  Меерович В.Г. Оборот средств и эффективность производства. / В.Г. Меерович. – М, 1974. – 128с.
926223
  Губин Б.В. Оборот средств предприятий и эффективность производства / Б.В. Губин. – М, 1975. – 108с.
926224
  Павлов П.М. Оборот средств предприятия / П.М. Павлов. – Москва, 1967. – 120 с.
926225
   Оборот средств, фондоотдача и рентабельность. Из опыта работы в условия экон. реформы.. – Л., 1969. – 221с.
926226
  Китцберг А. Оборотень : драма в 5-ти д. / Аугуст Китцберг; пер. с эст. Л. и Ю. Оямаа. – Москва : Искусство, 1956. – 68 с.
926227
  Померанцев В.М. Оборотень / В.М. Померанцев. – М., 1963. – 80с.
926228
  Успенский Г.А. Оборотень / Г.А. Успенский. – Кишинев, 1973. – 227с.
926229
  Швачко В.І. Оборотна воднева крихкість ОЦК -сплавів заліза конструкційних сталей : Автореф. дис. ... докт. фіз.-мат. наук: 01.04.13 / Швачко В.І.; МО і НУ "Харківс. фіз.-техн. ін-тут". – Харків, 2002. – 35 с.
926230
  Озеров И.Х. Оборотная сторона нашего бюджета / Проф. И.Х. Озеров. – Москва : Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1911. – 191 с., 2 л. диагр.


  На тит. стр. стоит подпись: И. Миримонов.
926231
  Шелдон С. Оборотная сторона полуночи. Полночные воспоминания : Романы / С. Шелдон; Пер. с англ. Т.П.Митц. – Москва : Новости ; АСТ, 1998. – 624 с. – ISBN 5-7020-0870-7, 5-15-000285-2
926232
  Маттиас Л. Оборотная сторона США. / Л. Маттиас. – М., 1968. – 422с.
926233
   Оборотни. – Москва, 1987
926234
  Барышев А.В. Оборотни : [о Сальвадоре] / А.В. Барышев. – Москва : Советская Россия, 1988. – 126, [2] с. – (По ту сторону). – ISBN 5-268-00872-2
926235
  Пиляцкин Б.А. Оборотни джунглей / Б.А. Пиляцкин. – М, 1966. – 79с.
926236
  Меньшиков В.М. Оборотни стреляют из-за угла / В.М. Меньшиков. – М., 1986. – 173с.
926237
  Гарванко А. Оборотний капітал підприємства: теоретичне переосмислення та практичний аналіз // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 178-182
926238
  Гаценко-Колумбет Оборотні активи підприємства: проблеми теорії оліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 42-47. – (Серія : Економічні науки ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-4236
926239
  Купріна Н.М. Оборотні активи підприємства: теоретичний та практичний аспект / Н.М. Купріна, І.О. Черненко // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 1. – С. 28-37 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2312-847X
926240
  Демченко Т.А. Оборотні активи та їх відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 179-184. – ISSN 1993-6788
926241
  Магазаник О. Оборотні засоби промислового підприємства / О. Магазаник. – К., 1957. – 52с.
926242
  Дросовська Л.І. Оборотні засоби соціалістичної промисловості / Л.І. Дросовська. – Київ, 1959. – 40с.
926243
  Ніколаєва І.В. Оборотні кошти соціалістичної промисловості / І.В. Ніколаєва. – К., 1957. – 20с.
926244
  Гавриш В.І. Оборотні кошти соціалістичної промисловості і шляхи прискорення їх оборотності / В.І. Гавриш. – Київ, 1949. – 24с.
926245
  Мусіяка Ю.Г. Оборотні фонди колгоспів / Ю.Г. Мусіяка. – К., 1969. – 171с.
926246
  Іонін Є. Оборотність активів в умовах використання методу нарахувань: аналітичний аспект // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 207-211. – ISSN 1993-0259
926247
  Слюсарчук В.Ю. Оборотність нелінійних різницевих операторів : монографія / В.Ю. Слюсарчук ; МОН України ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2005. – 233 с. – ISBN 966-327-032-2
926248
  Дорошенко О.С. Оборотны кошти колгоспів та їх раціональне використання / О.С. Дорошенко. – К, 1965. – 28с.
926249
  Любченко Н.С. Оборотные производственные фонды и их использование. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Любченко Н.С.; Киев. ин-т нар. хоз. Каф. полит. экономии. – К., 1969. – 24л.
926250
  Каюмов Н. Оборотные производственные фонды легкой промышленности / Н. Каюмов, С.П. Пышнографй. – Душанбе, 1975. – 207с.
926251
  Зюнькина Алла Борисовна Оборотные производственные фонды: содержание, механизм движения, эффективность : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Зюнькина Алла Борисовна; Киевск. гос. ун-т. – Киев, 1984. – 179л.
926252
  Зюнькина А.Б. Оборотные производственные фонды: содержание, механизм движения, эффективность : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Зюнькина А.Б. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
926253
  Рубинштейн С.В. Оборотные средства / С.В. Рубинштейн. – Москва : Госфиниздат, 1933. – 52 с.
926254
  Ротштейн Л.А. Оборотные средства в промышленности / Л.А. Ротштейн. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 93 с.
926255
  Каценеленбаум З.С. Оборотные средства в промышленности СССР. / З.С. Каценеленбаум. – Москва, 1945. – 100с.
926256
  Лисициан Н.С. Оборотные средства в системе воспроизводственных процессов / Н.С. Лисициан. – М., 1986. – 287с.
926257
  Харченко А.С. Оборотные средства в системе хозяйственного механизма и пути повышения эффективности их использования. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.10 / Харченко А.С.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Х, 1982. – 23л.
926258
  Бадалян А.А. Оборотные средства винодельческой промышленности Армянской ССР : Автореф... канд. эконнаук: 594 / Бадалян А.А.; Ереванский Гос. Ун-т. – Ереван, 1968. – 22л.
926259
  Тищенко Виктор Елисеевич Оборотные средства геологпоисковых предприятий и пути ускорения их оборчиваемости / Тищенко Виктор Елисеевич. – Уфа : Башкн-во, 1961. – 92с.
926260
  Пинишко В.С. Оборотные средства деревообрабатывающих предприятий, их нормирование и использование : Автореф... канд. экон.наук: / Пинишко В.С.; Моск. фин. ин-т. – Москва, 1966. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
926261
  Белкина Р.К. Оборотные средства домостроительных комбинатов. / Р.К. Белкина. – М., 1965. – 152с.
926262
  Шевелев В.А. Оборотные средства и анализ их использования в промышленности. / В.А. Шевелев. – М, 1968. – 192с.
926263
  Клян В.А. Оборотные средства и вопросы их эффективного использования (на прим. пищевой пром. АрмССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Клян В.А.; Ереван. гос. ун-тет. – Ереван, 1973. – 38л.
926264
   Оборотные средства и кредит в условиях создания объединений.. – М., 1981. – 161с.
926265
  Парфаньяк П.А. Оборотные средства и проблемы рационального построения платежного оборота промышленных предприятий. : Автореф... Канд.экон.наук: / Парфаньяк П.А.; ин-т экономики АН СССР., 1954. – 31л.
926266
  Курьянов А.В. Оборотные средства и пути повышения эффективности их использования в новых условиях работы промышленных предприятий. (На материалах машиностроит. предприятий) : Автореф... канд. экон.наук: 08.599 / Курьянов А.В.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. Экон. фак. – Харьков, 1969. – 18л.
926267
  Медведев И.В. Оборотные средства и пути совершенствования их организации и использования в колхозах (на примере колхозов Луганской области) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 601 / Медведев И.В. ; Одесский сельскохоз. ин-т. – Одесса, 1968. – 23 с.
926268
  Трошунев А. Оборотные средства и ускорение их оборачиваемости. / А. Трошунев. – Симферополь, 1940. – 40с.
926269
   Оборотные средства капитального строительства.. – М., 1977. – 160с.
926270
  Жилкина Л.В. Оборотные средства колхозов : Автореф... канд. экон.наук: / Жилкина Л. В.; КИНХ. – К., 1964. – 20л.
926271
  Кочкарев В.В. Оборотные средства колхозов / В.В. Кочкарев. – Москва : Колос, 1972. – 136 с.
926272
  Доронкин Василий Дмитриевич Оборотные средства колхозов и краткосрочный кредит Госбанка СССР. (На примере колхозов Ом. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Доронкин Василий Дмитриевич; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – Москва, 1976. – 24л.
926273
  Белоусенко Г.Ф. Оборотные средства колхозов и кредит / Г.Ф. Белоусенко. – М, 1968. – 136с.
926274
  Лебединский Г.Я. Оборотные средства колхозов и пути их рационального использования (на прим.. колх. Никопольского и Томаковского р-нов Днепропетровск. и Томковского р-нов Днепропетр. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Лебединский Г. Я.; УНИИ экон. и орган. с.х. – К., 1966. – 22л.
926275
  Корниенко М.М. Оборотные средства колхозов и пути эффективного их использования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 500 / Корниенко М.М. ; Харьк. гос. ун-т, Каф. полит. экономии. – Харьков, 1968. – 19 с.
926276
  Попов Н.А. Оборотные средства коммунальных предприятий. / Н.А. Попов. – М.-Л., 1941. – 88с.
926277
  Филатов Н.Л. Оборотные средства коммунальных предприятий. / Н.Л. Филатов. – М., 1957. – 84с.
926278
  Микулис А. Оборотные средства легкой промышленности и некоторые вопросы повышения эффективности их использования (на основе данных предприятий Министерства легкой промышленности Литовской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.599 / Микулис А.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 20л.
926279
  Абрамсон Л.С. Оборотные средства подрядных организаций / Л.С. Абрамсон. – Москва : Госстройиздат, 1949. – 56 с.
926280
  Фам Дак Зуен. Оборотные средства подрядных строительно-монтажных организаций в СССР. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Фам Дак Зуен.; Киев. ин-т нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1975. – 21л.
926281
  Белкина Р.К. Оборотные средства подрядных строительных организаций. / Р.К. Белкина. – М., 1962. – 188с.
926282
  Белоусенко Г.Ф. Оборотные средства при межхозяйственном и агропромышленном кооперировании / Г.Ф. Белоусенко. – М, 1977. – 204с.
926283
  Колонтаевский Виктор Борисович Оборотные средства производственных объединений (предприятий) и пути совершенствования их организации. (На матер. машиностроения) : Автореф... канд. эк.наук: 08.00.10 / Колонтаевский Виктор Борисович; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1980. – 25л.
926284
  Бирман А.М. Оборотные средства промышленного предприятия / А.М. Бирман. – Москва, 1949. – 31с.
926285
  Лиманович А.М. Оборотные средства промышленного предприятия / А.М. Лиманович. – Загорск, 1949. – 54с.
926286
  Шеремет А.Д. Оборотные средства промышленного предприятия / А.Д. Шеремет. – М, 1956. – 83с.
926287
  Горский М.П. Оборотные средства промышленного предприятия / М.П. Горский. – Х., 1961. – 24с.
926288
  Помазков Н.С. Оборотные средства промышленного предприятия и анализ их оборачиваемости / Н.С. Помазков. – Л., 1949. – 36с.
926289
  Шоломович И.А. Оборотные средства промышленного предприятия и их анализ. / И.А. Шоломович. – Х., 1934. – 88с.
926290
  Барнгольц С.Б. Оборотные средства промышленности СССР / С.Б. Барнгольц. – Москва : Финансы, 1965. – 283 с.
926291
  Павлов В.С. Оборотные средства промышленности. Формирование и использование / В.С. Павлов. – М., 1974. – 143с.
926292
  Андрианов Д.П. Оборотные средства промышленных предприятий / Андрианов Д.П. ; О-во по распростр. полит. и науч. знаний РСФСР. – Москва : [б. и.], 1958. – 40 с. – (В помощь лектору)
926293
  Шумов Н.С. Оборотные средства промышленных предприятий в новых условиях хозяйствования / Н.С. Шумов. – М., 1968. – 200с.
926294
  Барнгольц Сарра Бенционовна Оборотные средства промышленных предприятий и анализ их использрования. : Автореф... д-ра экон.наук: / Барнгольц Сарра Бенционовна; Моск. экон.-стат. ин-т. – М., 1965. – 36л.
926295
  Кошель В.Н. Оборотные средства промышленных предприятий и пути совершенствования организации источников их формирования : Автореф... канд. экон.наук: / Кошель В.Н.; Харьк. ун-т им. А.М.Горького. Экон. фак. – Х., 1967. – 18л.
926296
  Назарян Ш.Г. Оборотные средства промышленных предприятий и пути улучшения их использования. : Автореф... Канд.экон.наук: / Назарян Ш.Г.; Объед.учен.совет по присужд.учен.степней по экон.наукам при Ереван.гос.ун-те. – Ереван, 1965. – 20л.
926297
  Дембинский Н.В. Оборотные средства промышленных предприятий и пути ускорения их оборачиваемости / Н.В. Дембинский. – Минск, 1949. – 23с.
926298
  Бирман А.М. Оборотные средства промышленных предприятий и пути ускорения их оборачиваемости / А.М. Бирман. – Москва, 1955. – 40с.
926299
  Эрастова С.П. Оборотные средства промышленных предприятий и роль кредита в их формировании и эффективном использовании. : Автореф... канд.экон.наук: 599 / Эрастова С.П.; Всес.заоч.физ-экон.ин-т. – М, 1969. – 17л.
926300
  Курьянов А.В. Оборотные средства промышленных предприятий и эффективность их использования / А.В. Курьянов. – Киев, 1975. – 150с.
926301
  Сеславинский И.С. Оборотные средства промышленных предприятий. / И.С. Сеславинский. – М, 1961. – 64с.
926302
  Белоусенко Г.Ф. Оборотные средства сельскохозяйственных промышленных предприятий и производственных объединений / Г.Ф. Белоусенко. – М, 1986. – 218с.
926303
  Ибрагимов Л.А. Оборотные средства снабженческих организаций сельского хозяйства / Л.А. Ибрагимов. – М., 1977. – 80с.
926304
  Соколова Л.Н. Оборотные средства снабженческо-сбытовых организаций. / Л.Н. Соколова. – М., 1972. – 48с.
926305
  Тебякин Г.К. Оборотные средства совхозов / Г.К. Тебякин. – 2, перераб. и доп. – Москва : Россельхозиздат, 1976. – 184 с.
926306
  Хоронжий А.И. Оборотные средства социалистических промышенных предприятий и их эффективное использование : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Хоронжий А.И.; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1969. – 20л.
926307
  Бычков П.С. Оборотные средства социалистических промышленных предприятий / П.С. Бычков. – Москва, 1966. – 151с.
926308
  Леонтьев А.М. Оборотные средства социалистических промышленных предприятий и пути улучшения их использования. (На материалах металлург. заводов Приднепровья) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Леонтьев А.М. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва , Кафедра полит. экономии. – Киев, 1966. – 20 с.
926309
  Грицай А.П. Оборотные средства социалистических промышленных предприятий. / А.П. Грицай. – М., 1963. – 86с.
926310
  Гаврилов Н.В. Оборотные средства социалистического промышленного предприятия и их использование : Дис... на соиск. учен. степени. кандид. экономич.наук: / Гаврилов Н.В.; МВО СССР. Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при Киевс. гос. ун-те им. Т.Г.Шевче. – Киев, 1951. – 325л.
926311
  Гаврилов Н.В. Оборотные средства социалистического промышленного предприятия и их использование : Автореф... канд. экон.наук: / Гаврилов Н.В.; МВО СССР. Ин-т повышеня квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Киевск. гос. ун-те им. Т.Г.Ше. – Киев, 1952. – 20 с.
926312
  Харькова С.Н. Оборотные средства социалистической промышленности и их использование : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Харькова С.Н. ; Ин-т повышения квалификации препод.марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 16 с.
926313
  Харюкова С.Н. Оборотные средства социалистической промышленности и их использование (на прим. предприятий трикотажной промышленности УССР) : Дис... канд. эконом.наук: / Харюкова С.Н.; Ин-т повышения квалификации препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 228, XIVл. – Бібліогр.:л.I-XIV
926314
  Федосеев К.А. Оборотные средства социалистической промышленности и пути ускорения их оборачиваемости / К.А. Федосеев. – М, 1949. – 44с.
926315
  Федосеев К.А. Оборотные средства социалистической промышленности и пути ускорения их оборачиваемости / К.А. Федосеев. – М, 1951. – 40с.
926316
  Федосеев К.А. Оборотные средства социалистической промышленности и пути ускорения их оборачиваемости / К.А. Федосеев. – М, 1953. – 40с.
926317
  Визбарас И. Оборотные средства станкостроительных предприятий и кредит Госбанка : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 599 / Визбарас И. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1969. – 16 с.
926318
  Шеремет А.Д. Оборотные средства станокостроительной промышленности СССР и их использование : Автореф... канд. экон.наук: / Шеремет А. Д.; МГУ, Экон. фак. – М., 1955. – 16л.
926319
  Татаркин А.И. Оборотные средства хозрасчетных предприятий / А.И. Татаркин. – Иркутск, 1985. – 272с.
926320
  Зурабишвили В.С. Оборотные средства чайной промышленности Грузинской ССР и пути улучшения их использования. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.10 / Зурабишвили В.С.; АН ГССР. Ин-тут экономики и права. – Тбилиси, 1974. – 51л. – Бібліогр.:с.50-51
926321
  Федорищева А.Н. Оборотные средства шахтостроительных организаций и их дифференцированное нормирование. : Автореф... канд. экон.наук: / Федорищева А.Н.; АН УССР. Отд. экономики, истории, филос. и права. – К., 1965. – 21л.
926322
  Городецкая О.Н. Оборотные средства, кредитование и расчеты в легкой промышленности (Вопросы планирования и анализ использования) : Автореф... канд экон.наук: / Городецкая О.Н.; Моск. экон. стат. ин-т. – М., 1967. – 17л.
926323
  Назарова Н.С. Оборотные средствад государственной торговли и пути улучшения их использования. : Автореф... Канд.экон.наук: / Назарова Н.С.; М-во торговли РСФСР. – М, 1961. – 18л.
926324
  Жданова Л.А. Оборотные фонды и материально-техническое снабжение промышленных предприятий / Л.А. Жданова. – М, 1975. – 54с.
926325
  Фасоляк Н.Д. Оборотные фонды и материально-техническое снабжение промышленных предприятий. / Н.Д. Фасоляк. – М, 1961. – 84с.
926326
  Смышляев А.С. Оборотные фонды и народнохозяйственная динамика : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Смышляев А.С.; МГУ. – М., 1972. – 22л.
926327
  Мищенко С.И. Оборотные фонды и повышение эффективности их использования в развитом социалистическом обществе. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Мищенко С.И.; МВ и ССО УССР. ХГУ. им. А.М.Горького. – Харьков, 1979. – 24л.
926328
  Мусияка Г Ю. Оборотные фонды колхозов / Г Ю. Мусияка. – К., 1980. – 132с.
926329
  Локшин Э.Ю. Оборотные фонды промышленности СССР / Э.Ю. Локшин. – М., 1951. – 31с.
926330
  Скрипник В. Оборотоздатність об"єктів цивільних прав // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 190-197. – ISSN 2306-9082
926331
  Апанасенко К. Оборотоздатність прав за документами дозвільного характеру: постановка проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 32-40. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано питання можливості кваліфікації прав за документами дозвільного характеру як об"єктів цивільних/господарських прав, їх оборотоздатність. Досліджено ознаки оборотоздатності нематеріальних об"єктів цивільних прав, здійснено класифікацію ...
926332
  Васильева Е.Н. Оборотоспособность в сфере интеллектуальной собственности // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 8. – С. 26-34. – ISSN 0132-0769
926333
  Рейман Е.А. Обороты речи английской обзорной научной статьи / Е.А. Рейман, Н.А. Константивнова. – Ленинград : Наука, 1978. – 246 с.
926334
  Котов Ю.В. Оборудование атомных электростанций / Ю.В. Котов, В.В. Кротов, Г.А. Филиппов. – Москва, 1982. – 375 с.
926335
   Оборудование ГРЭС и передача электроэнергии КАТЭКа : сборник трудов. – Красноярск : Издательство Красноярского университета, 1983. – 168 с.
926336
  Лермонтов М.А. Оборудование для вычислительных центров / М.А. Лермонтов, К.Д. Орлов. – М., 1979. – 175с.
926337
   Оборудование для герметизации устья скважин при глубоком резаведочном бурении на нефть и газ.. – Москва, 1969. – 74с.
926338
  Рыскин С.Е. Оборудование для индукционной термообработки. / С.Е. Рыскин. – М-Л, 1966. – 158с.
926339
  Кочановский Н.Я. Оборудование для контактной сварки : Автореф... д-ра техн.наук: / Кочановский Н.Я.; АН УССР. Ордена Трудового Красного Знамени ин-т электросварки им Е.О.Патона. – К., 1962. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
926340
  Гришаев И.Г. Оборудование для механических процессов химической технологии / И.Г. Гришаев, В.И. Назаров. – М., 1989. – 88с.
926341
   Оборудование для механической обработки, сборки, гальванических покрытий, окраски и автоматического контроля.. – Москва, 1963. – 164с.
926342
   Оборудование для обработки резиновых смесей и пластических масс. Каталог-справочник.. – М., 1957. – 108с.
926343
   Оборудование для обработки тугоплавких металлов в электровакуумном производстве / А.Т. Александрова, С.И. Бродский, И.И. Сажин, Г.Н. Щиренко; А.Т. Александрова, С.И. Бродский, И.И. Сажин, Г.Н. Щиренко. – М-Л : Госэнергоиздат, 1963. – 79 с.
926344
   Оборудование для обработки тугоплавких металлов в электровакуумном производстве.. – М.-Л., 1963. – 80с.
926345
  Пипко А.И. Оборудование для откачки вакуумных приборов / А.И. Пипко, В.Я. Плискквский, Е.А. Пенчко. – Москва : Энергия, 1965. – 464 с.
926346
  Кардыш В.Г. Оборудование для поискового бурения / В.Г. Кардыш. – Л, 1986. – 144с.
926347
  Глазков И.М. Оборудование для производства фотошаблонов и выполнения операций фотолитографии / И.М. Глазков. – Москва, 1975. – 73 с.
926348
   Оборудование для разделения жидких неоднородных систем: Сб. науч. тр.. – М., 1988. – 151с.
926349
  Кузнецов И.Е. Оборудование для санитарной очистки газов / И.Е. Кузнецов. – К., 1989. – 303с.
926350
  Ройтенберг С.Ш. Оборудование для сварки на монтаже тепловых электростанций / С.Ш. Ройтенберг. – Москва : Энергия, 1975. – 120с.
926351
   Оборудование для сушки, пропитки и компаундирования обмоток электрических машин, аппаратов и трансформаторов.. – М., 1963. – 36с.
926352
  Печкуренко А.И. Оборудование для школьных мастерских. / А.И. Печкуренко, П.С. Турков. – Минск, 1967. – 132с.
926353
  Резниченко Т.И. Оборудование заводов пластмасс. / Т.И. Резниченко. – К., 1989. – 78с.
926354
  Завитаев П.А. Оборудование занятий по изучению природы в 1-4 классах. / П.А. Завитаев. – 6-е изд., доп. и перераб. – М., 1961. – 208с.
926355
  Завитаев П.А. Оборудование занятий по природоведению / П.А. Завитаев. – Москва, 1940. – 130с.
926356
  Айзенберг М.С. Оборудование и инвентарь для спортивных игр : справ. пособие / М.С. Айзенберг, С.Н, Лебедев. – Москва : Физкультура и спорт
Ч. 1. – 1953. – 92 с.
926357
   Оборудование и материалы для делопроизводства и размножения документации.. – М., 1967. – 71с.
926358
   Оборудование и организация работы кабинета общественных дисциплин в средних специальных учеб. заведениях. Метод. рекомендации.. – М., 1969. – 76с.
926359
  Данилюк Э.А. Оборудование и организация работы кабинета эстетического воспитания в профессионально-техническом училище / Э.А. Данилюк. – Москва, 1965. – 67 с.
926360
   Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения: ПН АЭ Г-7-009-89.. – М., 1991. – 316с.
926361
  Камелев А.И. Оборудование и эксплуатация киноустановок малой и средней вместимости. / А.И. Камелев. – М., 1969. – 389с.
926362
   Оборудование кабинета математики. – Москва, 1981. – 192 с.
926363
  Яблонский В.А. Оборудование кабинета рисования и основ композиции / В.А. Яблонский. – Москва : Высшая школа, 1983. – 47 с.
926364
  Зельманова Л.М. Оборудование кабинета русского языка и литературы в средних профтехучилищах. / Л.М. Зельманова, Т.К. Молчанова. – М., 1985. – 95с.
926365
  Зельманова Л.М. Оборудование кабинета русского языка и литературы. / Л.М. Зельманова. – М., 1977. – 80с.
926366
   Оборудование кабинета черчения в профессионально-технических училищах.. – М., 1963. – 64с.
926367
  Ряжский Н. Оборудование клубной сцены / Н. Ряжский. – Москва, 1939. – 88 с.
926368
  Пряхин М.П. Оборудование комплексной лаборатории технических средств обучения Воронежского государственного пединститута / М.П. Пряхин, Ю.И. Щербак. – Москва, 1972. – 32 с.
926369
  Бармин И.В. Оборудование космического производства / И.В. Бармин, Е.И. Горюнов, А.В. Егоров и др. ; под ред. В.П. Бармина. – Москва : Машиностроение, 1988. – 252, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 245-250 (122 назв.). – ISBN 5-217-00142-9
926370
  Кременецкий Н.Г. Оборудование курса зоологии. Практическое руководство к организации зоологич. лаборат. и кабинетов в пед. вузах / Н.Г. Кременецкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1952. – 288с.
926371
  Колчин И.В. Оборудование летательных аппаратов. / И.В. Колчин. – М., 1979. – 152с.
926372
  Брысин П.М. Оборудование по начальной военной подготовке в средней школе / П.М. Брысин. – М., 1972. – 120с.
926373
   Оборудование полупроводникового производства. – Москва, 1981. – 336 с.
926374
  Блинов И.Г. Оборудование полупроводникового производства / И.Г. Блинов, Л.В. Кожитов. – Москва, 1986. – 262 с.
926375
  Гильман Я М. Оборудование помещений сельской библиотеки / Я М. Гильман, . – М., 1953. – 43с.
926376
  Панфилов Ю.В. Оборудование производства интегральных микросхем и промышленные работы : учебник для средних специальных учебных заведений по специальности 0658 "Производство микроэлектронных устройств" / Ю.В. Панфилов. – Москва, 1988. – 320 с.
926377
   Оборудование радиопередающих телевизионных и УКВ ЧМ вещательных станций. – Москва, 1974. – 142 с.
926378
  Цыпленков И.А. Оборудование радиотехнических узлов / И.А. Цыпленков. – Москва : Связьиздат, 1941. – 175 с.
926379
  Софронов Е.В. Оборудование самолета / Е.В. Софронов. – М., 1965. – 48с.
926380
   Оборудование сейсмологической станции IRIS KIEV и программный интерфейс доступа к сейсмологическим данным / И.Ю. Михайлик, А.З. Ганиев, К.В. Петренко, Т.А. Амашукели // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 6. – С. 203-212 : рис. – Библиогр.: с. 211-212. – ISSN 0203-3100
926381
  Данилов К.Б. Оборудование сельских стационарных киноустановок / К.Б. Данилов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М, 1968. – 232с.
926382
  Климов В.В. Оборудование теплиц для подсобных и личных хозяйств / В.В. Климов. – Москва, 1992. – 96с.
926383
  Чанышев Оборудование урока естествознания / Чанышев, М.А. Магдиев. – Уфа, 1946. – 56с.
926384
  Эйдельс Л.М. Оборудование уроков черчения и внеклассная работа. / Л.М. Эйдельс. – М., 1956. – 80с.
926385
  Ружицкий Ю.А. Оборудование учебного кабинета техническими средствами обучения / Ю.А. Ружицкий. – М, 1973. – 80с.
926386
   Оборудование учебных кабинетов.. – М., 1959. – 132с.
926387
  Покровский А.А. Оборудование физического кабинета : пособие для преподавателей / А.А. Покровский. – Москва : Учпедгиз, 1933. – 84 c.
926388
  Мусакин А.П. Оборудование химических лабораторий / А.П. Мусакин. – Л., 1978. – 480с.
926389
  Жиганов Б.В. Оборудование школьных интерьеров. / Б.В. Жиганов. – М., 1972. – 189с.
926390
  Щербаков Н.Н. Оборудование школьных мастерских средствами малой механизации. / Н.Н. Щербаков. – М., 1983. – 127с.
926391
   Оборудование электрической лаборатории : учебно-метод. пособие к практикуму по электричеству. – Пермь : Издательство Пермского университета, 1976. – 134 с.
926392
  Александрова А.Т. Оборудование электровакуумного производства : [учеб. пособие для вузов по специальности "Полупроводниковое и электровакуумное машиностроение"] / А.Т. Александрова. – Москва : Энергия, 1974. – 384 с. : ил. – Библиогр.: с. 380-381
926393
  Вайнер Я.В. Оборудование, автоматизация и механизация цехов электрохимических покрытий / Я.В. Вайнер, М.А. Дасоян. – Москва, 1961. – 402 с.
926394
   Оборудование, оформление и работа кабинета эстетического воспитания. – М., 1965. – 48с.
926395
   Оборудование, сооружения, основы проектирования химико-технологических процессов защиты биосферы от промышленных выбросов: Учеб. пособие для вузов.. – М., 1985. – 352с.
926396
  Романов.Г.З Оборудовпание для изготовления печатных схем / Романов.Г.З, В.В. Диков. – Москва : Энергия, 1972. – 96с.
926397
  Голубович И.В. Обоснование "наук о духе" у В.Дильтея и становление биографического подхода в современной гуманитористике // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 13 : Філософія. – С. 59-67
926398
  Ильинский Н.Д. Обоснование аналитических методов стереофотограмметрической обработки материалов аэрофотосъемки / Н.Д. Ильинский; ред. А.В. Маслов. – Москва : Геодезиздат, 1959. – 180 с.
926399
  Мунтян Валерий Иванович Обоснование асимптотических методов для уравнений с "максимумами" : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Мунтян Валерий Иванович;. – Киев, 1987. – 11 с.
926400
  Мунтян Валерий Иванович Обоснование асимптотических методов для уравнений с "максимумами" : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Мунтян Валерий Иванович; КГУ. – К., 1987. – 11л.
926401
  Мунтян Валерий Иванович Обоснование асимптотических методов для уравнений с "максимумами" : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Мунтян Валерий Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 111л. – Бібліогр.:л.103-111
926402
  Сова А.В. Обоснование в процессе формирования логической теории Г. Фреге / А.В. Сова, П.Н. Мирошниченко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1988. – Вып. 66 : Философские проблемы физики, кибернетики, математики
926403
  Кувшинов В.А. Обоснование В.И.Лениным курса партии на переход к социалистической революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кувшинов В.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1965. – 16л.
926404
  Итунина Н.Б. Обоснование В.И.Лениным принципа партийности философии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Итунина Н.Б.; АН БССР. ин-тут философии и права. – Минск, 1977. – 17л.
926405
  Шапко В.М. Обоснование В.И.Лениным принципов государственного руководства / В.М. Шапко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1980. – 256с.
926406
  Синьков В.М. Обоснование выбора и разработка комплекса вычислительных устройств для расчета и автоматического ведения экономического режима тепловых электростанций и энергетических систем : Доклад, обобщающий содерж. опубл. работ на соискание уч. степ. докт. техн. наук: / Синьков В.М.; Ин-т автоматики. – Киев, 1966. – 40с. – Бібліогр.:с.37-39
926407
  Анисимов С.В. Обоснование выбора локальных территорий для организации малых рекреационных объектов // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – № 1/2 (25). – С. 70-76. – ISSN 1992-4224
926408
  Гурьева И.В. Обоснование выбора метода определения прибыли как важнейшего критерия эффективности при анализе инвестиционной привлекательности проекта // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2007. – Т. 13, кн.2 : Проблеми економіки та філології. – С. 15-27. – ISSN 1993-5560
926409
  Шпак Ю.Т. Обоснование выбора наиболее экономичных средств механизации и автоматизации информационной деятельности в промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: 08.608 / Шпак Ю.Т.; Харьков. инж.-экон. ин-т. – Х., 1969. – 17л.
926410
  Дунаев В.И. Обоснование выбора состава оборудования и создания станка для производства сортового проката малотоннажными партиями : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 168 / Дунаев В.И. ; Всесоюзн. науч-исслед. и проектно-конструкт. ин-т. – Москва, 1974. – 28 с. – Бібліогр.:с.27-28
926411
  Гаврилов В.И. Обоснование геотехнологического коэффициента гидродинамического воздействия на напряженный горный массив // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 208-212 : рис., табл. – Библиогр.: 1 назв. – ISSN 1607-4556
926412
  Сытников А.Б. Обоснование достоверности оценки испарения рапы Восточного бассейна Сакского озера / А.Б. Сытников, В.В. Чабан // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 3. – С. 55-66 : табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0367-4290
926413
  Гусев В.И. Обоснование естественнонаучного знания как проблема современной логики науки // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
926414
  Ситников А.Б. Обоснование закономерностей фазового преобразования жидкой и парообразной влаги в системе "грунт-воздух-водоем" / А.Б. Ситников, В.А. Ситникова // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 3. – С. 104-113. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
926415
  Лепетова Анна Леонидовна Обоснование и выбор параметров несущих систем портальных автомобилей : Автореф... кандид. техн.наук: 01.02.06 / Лепетова Анна Леонидовна; Мин-во образов. Украины. Гос. горная Акад. Украины. – Днепропетровск, 1994. – 16л.
926416
  Степаньян А.Е. Обоснование и использование корреляционных уравнений при исследовании низкомолекулярных и полимерных систем. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Степаньян А.Е.; Калинин.гос.ун-т. – Калинин, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.23
926417
  Панасенко В.И. Обоснование и разработка Г.В.Плехановым теории материалистического понимания истории в борьбе с народничеством : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Панасенко В.И.; Москов. гос. ун-т. – Москва, 1974. – 20л.
926418
  Остапчик В.П. Обоснование и разработка методов планирования режимов орошения сельскохозяйственных культур. : Автореф... Доктора техн.наук: 06.01.02 / Остапчик В.П.; М-во мелиорации и вод хоз-ва СССР. – К, 1986. – 41л.
926419
   Обоснование и разработка новых методико-технических приемов сейсморазведки отраженными волнами: На примере Ниж. Поволжья.. – Саратов, 1976. – 255с.
926420
  Михайлов В.А. Обоснование и расчет динамических параметров магнитной структуры нуклотрона. : Автореф... канд. техн,наук: 01.04.13 / Михайлов В.А.; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1989. – 16л.
926421
  Ельшин Александр Всеволодович Обоснование и уточнение метода гомогенизации гетерогенного реактора : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Ельшин Александр Всеволодович ; Ин-т атомной энергии. – Москва, 1979. – 22 с.
926422
  Пампуха И.В. Обоснование использования нейронных сетей в системах поддержки принятия решения при функционировании сложных систем / И.В. Пампуха, Ю.В. Березовская // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 85-90


  Процесс функционирования систем организационно-экономического управления и систем управления техническими процессами создают новые знания и данные, которые необходимо учитывать с целью обеспечения безопасной эксплуатации. Для достижения данной цели при ...
926423
  Оксанич И.Г. Обоснование использования системного подхода в задачах синтеза структуры функциональных систем // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 5 (112). – С. 52-58 : рис. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 1995-0519
926424
   Обоснование исходных параметров для моделирования геомеханических процессов в задачах оценки безопасности поддержания горных выработок / А.А. Яланский, И.А. Сапунова, А.И. Слащев, Л.А. Новиков // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 282-295 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1607-4556
926425
  Рыбин А.И. Обоснование К.Марксом и Ф.Энгельсом всемирно-исторической роли пролетариата : Автореф... канд. филос.наук: / Рыбин А.И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории философии. – Москва, 1955. – 16л.
926426
  Каргополова Н.Ф. Обоснование К.Марксом руководящей роли рабочего класса в революционном переустройстве общества (в работах 1844-1852 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 09.00.02 / Каргополова Н.Ф.; МВ и ССО УССР. Одесск. гос. ун-тет. – Одесса, 1975. – 210л. – Бібліогр.:л.186-210
926427
  Кривуц Ю.Н. Обоснование классиками английской экономической науки доктрины свободной торговли // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 53. – С. 119-131. – ISSN 2075-4892
926428
  Заякина Л.И. Обоснование комплексной системы организации самостоятельной работы студентов-первокурсников втуза : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Заякина Л.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 23 с.
926429
  Заякина Лариса Ивановна Обоснование комплексной системы организации самостоятельной работы студентов первокурсников втуза : Дис... канд. пед.наук: 19.00.01 / Заякина Лариса Ивановна; МВ и ССО УССР. Одесский технологический ин-т пищевой промышленности им. М.В.Ломоносова. – Одесса, 1979. – 275л. – Бібліогр.:л.177
926430
   Обоснование критериев прогноза импульсных выделений метана в зонах геологических нарушений при обрушении пород кровли / С.П. Минеев, В.Н. Кочерга, А.С. Янжула, А.А. Гулай // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 32-46 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1607-4556
926431
  Овчинникова А.Г. Обоснование критерия ошибочности сведений государственного кадастра недвижимости о границах земельных участков на основе понятия "межевая область" // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 5. – С. 40-45 : рис. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
926432
  Ситников А.Б. Обоснование математических моделей совместной миграции влаги и легких нефтепродуктов в ненасыщенно-насыщенных грунтах // Геологічний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т геологічних наук НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 111-119 : табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
926433
  Корниенко А.С. Обоснование мер борьбы с кагатной гнилью при хранении сахарной свеклы на корм в Лесостепи УССР : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 540 / Корниенко А.С. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1968. – 24 с.
926434
  Бугров А.Н. Обоснование метода фиктивных областей для некоторых задач математической физики : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.07 / Бугров А. Н.; АН СССР, Сиб. отд-ние ВЦ. – Новосибирск, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.16
926435
  Чернятин В.А. Обоснование метода Фурье в смешанной задаче для уравнений в частных производных / В.А. Чернятин. – Москва, 1991. – 111с.
926436
  Пудрик Д. Обоснование методов регулирования внешнеэкономической деятельности // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.240-243. – ISBN 966-654-085-1
926437
  Драган Владимир Алексеевич Обоснование методов усреднения и замораживания для систем уравнений в конечных разностях : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Драган Владимир Алексеевич; Кишиневский политехнический институт. – Кишинев, 1983. – 139л. – Бібліогр.:л.135-139
926438
  Драган Владимир Алексеевич Обоснование методов усреднения и замораживания для систем уравнений в конечных разностях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Драган Владимир Алексеевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1984. – 16л.
926439
  Безлепкин Е.А. Обоснование методологического принципа унификации в теоретической физике // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 2 (53). – С. 78-107. – ISSN 1560-7488
926440
  Капустян В.Е. Обоснование минимаксных оценок линейных функционалов от решений параболо-гиперболических уравнений с нелокальными краевыми условиями и распределенным наблюдением / В.Е. Капустян, И.А. Пышнограев // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (120). – С. 11-22. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  For distributed observation the problem of minmax estimation of linear functionals, vague on solutions of parabolic-hyperbolic equations with nonlocal boundary conditions, reduced to an optimal control problem, which is divided into a sequence of ...
926441
  Вакуленко Н.В. Обоснование модели мониторинга системы профессионального образования в регионе // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 65-69. – (Серія "Економіка і менеджмент" ; вип. 4)
926442
  Разин А.В. Обоснование морали // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.40-52. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
926443
   Обоснование направлений поисков нефти и газа в глубокозалегающих горизонтах Украинских Карпат.. – Киев : Наукова думка, 1977. – 176с. + Набор карт
926444
   Обоснование направлений поисково-разведочных работ на газ и методы разведки газовых месторождений: Сб. науч. тр.. – М., 1982. – 289с.
926445
  Плеханов Г.В. Обоснование народничества в трудах г-на Воронцова (В. В.) : критический этюд / А. Волгин [псевд.]. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. В.А. Тиханова, 1896. – [4], IV, 283, [3] с.
926446
  Романчук Марина Евгеньевна Обоснование научно-методической базы для нормирования характеристик максимального стока весеннего половодья и ее реализация для рек Причерноморской низменности : Дис. ...канд. географических наук: 11.00.07. / Романчук Марина Евгеньевна; Одесский государствен. екологический ун-тет. – Одесса, 2003. – 241 л. + Додатки: л. 201-241. – Библиогр.: л. 195-200
926447
  Печенкин А.А. Обоснование научной теории: Классика и соверменность / А.А. Печенкин. – М., 1991. – 183с.
926448
  Бафталовский Д.Н. Обоснование начальной подготовки юных гимнастов 10-12 лет по данным адаптации сердечно-сосудистой системы, развития основных физических качеств и совершенствование осанки : Автореф... канд. биол.наук: / Бафталовский Д.Н.; Смол. гос. мед. ин-т. – Смоленск, 1965. – 20л.
926449
  Бандырский Б.И. Обоснование некоторых классов дробно-рациональных численных методов решения жестких систем дифференциальных уравнений : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Бандырский Богдан Иосифович ; Киев. гос. ун-т им. ИТ.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 10 с. – Библиогр.: 10 назв
926450
  Бандырский Б.И. Обоснование некоторых классов дробно-рациональных численных методов решения жестких систем дифференциальных уравнений / Бандырский Б.И. – Киев, 1988
926451
  Кучеренко Э.И. Обоснование некоторых методов решения нелинейных дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кучеренко Э.И. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1965. – 9 с. – Бібліогр. : с. 8-9
926452
  Шойхет Б.А. Обоснование некоторых уравнений и методов расчета упругих плит и оболочек. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Шойхет Б.А.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. Лен. отд. – Л., 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
926453
  Могилевская О.Ю. Обоснование необходимости перехода на инновационную модель развития промышленного предприятия в условиях конкурентной среды // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 30-32 : рис. – Библиогр.: 12 назв
926454
  Лезговко А.М. Обоснование необходимости развития перестрахования в условиях мирового финансового кризиса // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 3 (47). – С. 45-48. – ISSN 1680-2721
926455
  Багрий И.Д. Обоснование новой поисковой технологии и ее адаптация на традиционных и нетрадиционных нефтегазоносных объектах импактных структур Украины // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 2. – С. 105-126 : рис., табл. – Библиогр.: с. 126. – ISSN 0367-4290
926456
   Обоснование новых методов интенсификации добычи янтаря / В.П. Надутый, Е.З. Маланчук, В.Я. Корниенко, З.Р. Маланчук // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 127. – С. 25-33 : табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
926457
  Денисьевский В.С. Обоснование норм удобрений для высоких урожаев сахарной свёклы : научные записки по сахарной промыщленности, № 5-6 / В.С. Денисьевский, 1936. – 59-76 с.
926458
  Горюнова Н.В. Обоснование оптимальной технической стратегии горно-обогатительных комбинатов в условиях перехода к рынчоной экономике : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.21 / Горюнова Н. В.; МО Украины, Гос. горн. акад. Укрины. – Днепропетровск, 1995. – 17л.
926459
  Лютаев Б.В. Обоснование оптимальных значений гидрогеологических показателей водно-солевого режима орошаемых территорий юга Украины : Автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.06 / Лютаев Б.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 29 с.
926460
  Лютаев Б.В. Обоснование оптимальных значений гидрогеологических показателей водно-солевого режима орошаемых территорий юга Украины (на примере Татарбунарского массива) : Дис... канд. геол.-минерал.наук: / Лютаев Б. В.; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1974. – 214л. – Бібліогр.:л.152-157
926461
  Мельникова Ю.А. Обоснование основных принципов решения жизненных задач с позиции системного подхода // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 234-237


  У статті розглядаються системний і мережевий підходи до вирішення життєвих завдань. Аналізуються основні чинники, що обумовлюють складність вирішення життєвих завдань людини. Досліджена здібність до вирішення життєвих завдань. Показаний погляд ...
926462
  Демченко В.С. Обоснование параметров и создание машин для бурения длинных увлажнительных скважин : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.06 / Демченко В. С.; АН Украины Ин-т геотехн. механики. – Днепропетровск, 1993. – 14л.
926463
  Ефимов Виктор Гннадиевич Обоснование параметров крепления призабойного пространства протяженными пневмоопорами при безлюдной выемке тонких пологих пластов : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Ефимов Виктор Гннадиевич; Донецкий гос. техн. ун-т. – Донецк, 1994. – 23л.
926464
  Федоренко Э.А. Обоснование параметров пневматических костров и технологии их применения в качестве крепи ограждения при разработке крутых пластов. : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Федоренко Э.А.; МВ и ССО УССР. Днепропетр. горный ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1986. – 18л.
926465
  Жиган С.В. Обоснование параметров роторного органа пассивного привода для поверхностного послеаожинного рыхления почвы : Автореф... канд техн.наук: 05.20.01 / Жиган С.В.; Хар.гос. техн. ун-т с. х. – Х., 1995. – 24л.
926466
  Андреев Б.Н. Обоснование параметров технологии проходки протяженных горизонтальных выработок с использованием высокопроизводительных проходческих комплексов / Б.Н. Андреев, С.С. Сергеев // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 4 (99). – С. 48-53 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
926467
  Худолей Олег Геннадьевич Обоснование параметров технологии химического упрочнения пород в окрестности выработок при использовании вакуумирования : Автореф... кандид. технич.наук: 05.15.02 / Худолей Олег Геннадьевич; Донецкий госуд. технический ун-тет. – Донецк, 1996. – 18л.
926468
  Харук И.Д. Обоснование параметров технологического процесса очистки и сортирования семян крстоцветных масличных культур на вибрационнойсемеочистительной машине. : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / Харук И.Д.; Харьк.ин-т механиз.и электрофикации с-х.. – Харьков, 1993. – 23 с.
926469
   Обоснование параметров целиков с целью повышения безопасного функционирования геомеханических систем в условиях интенсификации очистных работ / С.И. Скипочка, Т.А. Паламарчук, Л.В. Прохорец, Н.Т. Бобро // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 132. – С. 27-40. – ISSN 1607-4556
926470
  Сухарников В.Н. Обоснование периодичности регламентных работ в связи с надежностью и эффективностью эксплуатации механических узлов летательных аппаратов гражданской авиации : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Сухарников В.Н. ; Киев. ин-т инженеров гражданской авиации. – Киев, 1965. – 14 с.
926471
  Калинченко И.С. Обоснование периодичности сроков выполнения геодезических измерений при геотехническом мониторинге осадок фундаментов зданий и сооружений, расположенных на многолетнемерзлых грунтах // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 9. – С. 11-13 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
926472
  Ефремов Михаил Васильевич Обоснование перспектив развития сырьевой базы и разработка методов повышения эффективности использования ресурсов серосодержащего и фосфатного сырья Украины : Автореф... д-ра техн.наук: 05.15.03 / Ефремов Михаил Васильевич; Криворожский горно-рудный ин-т. – Кривой Рог, 1992. – 50л.
926473
   Обоснование перспективных направлений по извлечению балансовых запасов руд при открытой их добыче / М.С. Четверик, Е.В. Бабий, Д.В. Швец, Н.Т. Тойманов, Т.И. Акилбаев // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 132. – С. 85-95. – ISSN 1607-4556
926474
  Рузманов Я.С. Обоснование плановых решений перспективного использования лесных ресурсов в малолесных районах. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Рузманов Я.С.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
926475
  Вдовюк В.И. Обоснование понятийно-категориального аппарата профессиональной педагогики / В.И. Вдовюк, Герасимов, Н // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 93-99. – ISSN 2073-8536
926476
  Немчинова М.А. Обоснование применения концессионных договоров как перспективной формы инвестирования региональной экономики // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-3. – С. 169-173. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
926477
  Масауд Султан Обоснование применения портфельного управления в рамках оппортунистического подхода для стратегического развития малого медицинского бизнеса // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 4 (52). – С. 30-51 : табл. – Библиогр.: 51 назв. – ISSN 2222-8810
926478
  Деркаченко И.В. Обоснование применения рациональных специальных средств и методов подготовки борцов вольного стиля для повышения эффективности их физической подготовки / И.В. Деркаченко, Н.Г. Капсомун // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 34-41 : табл. – Библиогр.: 6 назв.
926479
  Хататье А.А. Обоснование продолжиительности строительства жилищно-гражданских обьектов. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.23.08 / Хататье А.А.; Днепропетр.инжен-стрит.ин-т. – Днепропетровск, 1993. – 17л.
926480
  Позаченюк Е.А. Обоснование проектирования экологической сети (на примере Крыма) : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології / Е.А. Позаченюк, Л.А. Соцкова, А.Г. Панин // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 150-156 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0868-6939
926481
  Подгорски Душан Обоснование радиолокационной системы научных и оперативных наблюдений за опасными метеорологическими явлениями в ЧССР : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Подгорски Душан; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1976. – 8л.
926482
  Салинь З.Ю. Обоснование размещения, концентрации и выбора технологии нижних лесных складов в условиях Латвийской ССР : Автореф... канд. техн.наук: / Салинь З.Ю.; Латв. с.-х. акад. – Елгава, 1967. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
926483
   Обоснование расчетов сметных назначений по росписи государственных доход и расходов РСФСР на 1926-1927 бюджетный год и Список учреждений состоящих на государственном бюджете в 1926-1927 году.. – Москва, 1926. – 273с.
926484
  Притыскач В.П. Обоснование рациональных параметров разработки крутых угольных пластов с учетом напряженного состояния горных пород. : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02, 05.15.11 / Притыскач В.П.; МО Украины. Гос. горная акад.. Украины. – Днепропетровск, 1993. – 18л.
926485
  Клопченко Г.С. Обоснование рациональных параметров технологий на споряжении лав с подготовительными выработками при разработке тонких пологих пластов. : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Клопченко Г.С.; Госуд. горная Акад. Украины. – Днепропетровск, 1997. – 18л.
926486
  Сельмен Г.А. Обоснование рациональных размеров колхозов и их приозводственных подразделений для условий Пермской области. : Автореф... Канд.экон.наук: / Сельмен Г.А.; Перм.с-х.ин-т. – Пермь, 1965. – 20л.
926487
  Собко Борис Ефимович Обоснование режимов проветривания и разработка средств пылегазоподавления при открыто-подземной добыче руд : Автореф... кандид. техн.наук: 05.26.01 / Собко Борис Ефимович; Мин-во образ. Украины. Госуд. горная Акад. Украины. – Днепропетровск, 1994. – 16л.
926488
  Самошкин Валентин Васильевич Обоснование резервного парка электродвигателей с учетом их надежности и ремонтопригодности : Автореф... канд. техн.наук: 05.255 / Самошкин Валентин Васильевич; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
926489
  Солнышков Ю.С. Обоснование решений / Ю.С. Солнышков. – Москва, 1980. – 167с.
926490
  Чичинадзе Ж.А. Обоснование системы защиты винограда от вредителей и болезней. : Автореф... доктор с.-х.наук: 06.00.22, 06.00.11 / Чичинадзе Ж.А.; Нац. аграрный ун-т. – К., 1995. – 49л.
926491
  Иванов В.К. Обоснование системы удобрения в полевых травопольных севооборотах степных районов влажной зоны Краснодарского края : Автореф. дис. ... доктор с.-х. наук / Иванов В.К. ; Укр. сельхоз. акад. – Белая Церковь, 1954. – 38 с.
926492
  Финн Э.А. Обоснование состава машино-тракторного парка в хозяйстве / Э.А. Финн. – М, 1985. – 160с.
926493
  Турчин Петр Михайлович Обоснование социально-экономического развития центров районных агропромышленных комплексов на материалах Северного Казахстана : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Турчин Петр Михайлович; Мин-во сельск. хоз-ва СССР. Целиноградский с.-х. ин-т. – Целиноград, 1974. – 30л.
926494
  Башкатов Д.Н. Обоснование способа и диаметра бурения при гидрогеологических и инженерно-геологических исследованиях / Д.Н. Башкатов. – М., 1971. – 32 с.
926495
  Мусиенко С.П. Обоснование способов и средств повышения устойчивости горных выработок в слабометаморфизованных породных массивах. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.15.02 / Мусиенко С.П.;. – Днепропетровск, 1995. – 22л.
926496
  Подкопаев Сергей Викторович Обоснование способов повышения устойчивости вентиляционных штреков при отработке крутых пластов : Автореф... канд. технич.наук: 05.15.02 / Подкопаев Сергей Викторович; Донецкий политех. ин-т. – Донецк, 1993. – 17л.
926497
  Ченцов Н.Н. Обоснование статистических критериев методами теории случайных процессов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ченцов Н.Н.; Матем ин-т им. В.А.Стеклова АН СССР. – М., 1958. – 4л. – Бібліогр.:с.3-4
926498
   Обоснование стратиграфических подразделений мезо-кайнозоя Украины по микрофауне. – Киев : Наукова думка, 1975. – 231с.
926499
  Герасимов В.Н. Обоснование структурной модели процесса профессионального воспитания курсантов военно-инженерных вузов / В.Н. Герасимов, О.Г. Заец // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 4 (52). – С. 126-132. – ISSN 2073-8536


  В статье раскрываются научные и прикладные основы процесса профессионального воспитания курсантов военно"инженерных вузов, обосновываются и развиваются сущность, содержание и структура данного процесса In the article the scientific and applied ...
926500
  Кижнер Р.М. Обоснование СУ-метода и его применение к исследованию атомного упорядочивания в сплавах со сверхструктурами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кижнер Р.М.; МВ и ССО РСФСР. Томский гос. ун-т. – Томск, 1979. – 18л.
926501
  Чернокур В.Р. Обоснование схем подготовки и нарезки днищ блоков при системе подэтажного обрушения с учетом ориентации выработок доставки. : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Чернокур В.Р.; МВ и ССО УССР. Криворож. горнорудный ин-т. – Кривой Рог, 1987. – 21л.
926502
  Губайловский В. Обоснование счастья: О природе фэнтези и первооткрывателе жанра // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 3. – С.146-151. – ISSN 0130-7673


  О встречах с писательницей Лидией Яковлевной Гинзбург и ее прозе
926503
  Ефимов Е.И. Обоснование тезисов, основанное на знаниях / Е.И. Ефимов. – Москва, 1990. – 36 с.
926504
  Гнипа Александр Михайлович Обоснование темпов развития и структуры производства мясных продуктов в Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. эконом.н аук : 08.00.21 / Гнипа Александр Михайлович; МВ и ССО УССР, Киев. технологич. ин-т пищевой промышленности. – Киев, 1987. – 22 с.
926505
  Галетов И.П. Обоснование теории действительных чисел в курсе теоретической арифметики педагогических институтов : Автореф... канд. пед.наук: / Галетов И.П.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1955. – 20л.
926506
  Перегудов Ю.В. Обоснование технологии ведения открытых горных работ при вовлечении в отработку подработанных бортов карьера / Ю.В. Перегудов, В.В. Перегудов // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 129. – С. 92-97 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
926507
   Обоснование технологий для разработки ядра управления программным обеспечением содержащих контенты / И.В. Пампуха, В.П. Савкова, И.В. Харченко, С.Л. Харченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 76-79. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті обгрунтовується вибір технології та розробляється ядро (структурна схема) програмного забезпечення для управління контентом з подальшим нарощуванням її нових інноваційних функцій, які можуть виникнути в процесі експлуатації на базі системи ...
926508
  Швец Д.В. Обоснование технологических схем и параметров реконструкции транспортной системы карьера ОАО "Лебединский ГОК" // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 118. – С. 130-138 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
926509
  Икол А.А. Обоснование технологических схем с оборудованием нового технического уровня для доработки глубоких карьеров // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 132. – С. 113-120. – ISSN 1607-4556
926510
  Неумывакин Ю.К. Обоснование точности топографических съемок для проектирования / Ю.К. Неумывакин. – Москва : Недра, 1976. – 159 с.
926511
  Меркулов Н.А. Обоснование тягового агрегата для промышленного карьерного транспорта. : Автореф... канд.техн.наук: 05.450 / Меркулов Н.А.; Ростовский инж-строит,ин-т. – Ротов н/Д, 1973. – 26л.
926512
  Мордасов Владимир Иванович Обоснование условий подработки пласта и способов повышния устойчивости выработок весьма сближенных тонких антрацитовых пластов : Автореф... канд. техн. наук: 05.15.02 / Мордасов Владимир Иванович; Донецк. гос. техн. н-ту. – Донецк, 1994. – 17 л.
926513
  Ситников А.Б. Обоснование устойчивой расчетной явной конечноразностной схемы реализации исходной физико-математической модели совместной нелинейной миграции жидких углеводородов и подземной влаги в грунтах зоны аэрации // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 4. – С. 52-62 : табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0367-4290
926514
  Четверик М.С. Обоснование устойчивости насыпи под конвейерную галерею комплекса циклично-поточной технологии на Первомайском карьере / М.С. Четверик, Е.В. Бабий // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 123. – С. 142-152 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
926515
  Рубин К.Ф. Обоснование учения об измерении геометрических величин (длин прямолинейных отрезков, площадей простых многоугольников объемов простых многогранников) : Автореф... канд. пед.наук: / Рубин К.Ф.; Киевск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Полтава, 1953. – 24 с.
926516
  Федорова В.В. Обоснование факторов формирования имиджа вуза в сознании абитуриентов и студентов // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (84). – C. 53-57. – ISSN 1562-529Х
926517
  Осипенко С.Н. Обоснование формирования сети складов на логистическом полигоне как элемента логистической инфраструктуры // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 5. – С. 62-67 : рис., фото. – Библиогр.: 4 назв
926518
  Доу В.Г. Обоснование характеристик плоскостных транзисторов с точки зрения физической электроники / В.Г. Доу, 1961. – 36с.
926519
  Таран Ф.И. Обоснование химических приемов борьбы с тлей и паутинным клещем на хмеле : Автореф... канд. с.-х.наук: 540 / Таран Ф.И.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.19
926520
  Надутый В.П. Обоснование целесообразности комплексной переработки золы уноса теплоэлектростанций / В.П. Надутый, С.В. Костыря, В.С. Севастьянов // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 131. – С. 59-66 : табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
926521
   Обоснование ширины угольного целика между подготовительной выработкой и выработанным пространством отработанной лавы / А.И. Волошин, О.В. Рябцев, М.В. Барабаш, А.В. Вивчаренко, А.И. Коваль // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 7/8 (727/728). – С. 8-13. – ISSN 0041-5804
926522
  Либкнехт В. Обоснование эрфуртской программы / В. Либкнехт. – С-Пб. – 49с.
926523
   Обоснование эффективной технологии повторного обогащения крупнозернистого отсева дробильно-cортировочных фабрик Криворожского бассейна / О. Демченко, В. Евтехов, А. Евтехова, Е. Георгиева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 69-73. – (Геологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817


  Богатые железные руды Криворожского бассейна относятся к наиболее всесторонне изученным геологическим объектам железисто-кремнистой формации. Разработка месторождений богатых гематитовых руд производится семью шахтами и двумя карьерами. Среднее ...
926524
  Акбердин Р.З. Обоснование эффективности затрат на ремонт и обновление оборудования : (метод. рекомендации) / Р.З. Акбердин ; Свердлов. ин-т народ. хоз-ва. – Свердловск : [б. и.], 1971. – 125 с.
926525
  Надутый В.П. Обоснование эффективности использования комплексного обезвоживания мелкой влажной горной массы / В.П. Надутый, В.В. Сухарев, С.В. Костыря // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 63-69 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
926526
   Обоснование эффективности нестандартизированного оборудования.. – М., 1973. – 166с.
926527
  Семененко Е.В. Обоснования параметров складирования пастообразных отходов обогащения в естественных хранилищах отходов / Е.В. Семененко, Е.С. Лапшин, С.Н. Киричко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 53-62 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
926528
  Чугунов А.А. Обоснованность использования приема транскрипции/транслитерации при переводе банковской терминологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 56-61. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
926529
   Обоснованность приговора в советском уголовном процессе / В.Я. Дорохов, В Николаев, С, , . – М., 1959. – 236с.
926530
  Скршейпек М. Обоснованность ретроактивности в Римском праве // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 5 (292). – С. 83-92. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
926531
  Агеева Г.Н. Обоснованнось приговора в советском уголовном процессе : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Агеева Г.Н. ; МВО СССР. - Московск. юридический ин-т. – Москва, 1952. – 17 с.
926532
  Эбаноидзе Н.Е. Обосновленные определения в художественных произведениях Л.Н.Толстого. : Автореф... Канд.филол.наук: / Эбаноидзе Н.Е.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1962. – 25л.
926533
  Георгиева Е. Обособените части на изречението от синтактично и от стилистично гледище / Е. Георгиева. – София, 1983. – 126с.
926534
  Абдуллаев А.З. Обособление в современном азербайджанском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Абдуллаев А.З. ; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1953. – 16 с.
926535
  Файнштейн С.Л. Обособление имени прилагательного и причастия в немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Файнштейн С.Л.; 1-й Лен. гос. пед. ин-т ян. яз. – Л., 1954. – 15л.
926536
  Ганыш Эдит Геннадиевна Обособление как проблема коммуникативно-прагиатического синтаксиса : Дис... канд. филологнаук: 10.02.01 / Ганыш Эдит Геннадиевна; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1993. – 205л. – Бібліогр.:л.167-194
926537
  Алымкулов Э.Д. Обособление переменных в обобщенных системах Лотки-Вольтерра / Э.Д. Алымкулов. – Москва, 1987. – 25с.
926538
  Медведкин В.М. Обособленное несогласованное определение. (Значение, граммат. особенности, стилистич. употребление) : Автореф... кандидата филол.наук: / Медведкин В.М.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1965. – 21л.
926539
  Гайлумс К.Я. Обособленное определение в современном латышском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Гайлумс К.Я.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1956. – 19л.
926540
  Гуляева Э.А. Обособленные аппозитивные конструкции в современном французском языке. / Э.А. Гуляева. – Днепропетровск, 1978. – 122с.
926541
  Гуляева Элеонора Алексеевна Обособленные аппозитивные конструкции в современном французском языке. (В плане грамматического и актуального членения предложения) : Дис... канд. филологич.наук: / Гуляева Элеонора Алексеевна; КГУ. – К., 1972. – 249л. – Бібліогр.:л.183-210
926542
  Гуляева Э.А. Обособленные аппозитивные кострукции в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Гуляева Э.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 29 с.
926543
  Петровская К.Я. Обособленные второстепенные члены предложения в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Петровская К.Я.; 1-й Ленингр. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Ленинград, 1953. – 18 с.
926544
  Кочиняня Д.А. Обособленные второстепенные члены современного армянского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Кочиняня Д.А.; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1961. – 24л.
926545
  Фирсов Г.П. Обособленные втростепенные члены предложения / Г.П. Фирсов. – М, 1955. – 76с.
926546
  Фурашов В.И. Обособленные определительные конструкции в современном русском языке : автореф... канд. филол. наук / Фурашов В.И. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1965. – 24 с.
926547
  Кротевич Е.В. Обособленные синтагмы / Е.В. Кротевич; Ученые записки Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов : Львовский гос.ун-т, 1948. – 90 с. – (Вопросы славянского языкознания ; Т. 4)
926548
  Фурашов В.И. Обособленные согласованные определения в современном русском литературном языке. / В.И. Фурашов. – Владимир, 1975. – 192с.
926549
  Свблова Т.А. Обособленные члены предложения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Свблова Т. А.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1966. – 31л.
926550
  Ильминская Н.И. Обособленные члены предложения в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ильминская Н.И. ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1967. – 20 с.
926551
  Богданов П.Д. Обособленные члены предложения в современном русском языке / П.Д. Богданов. – Орджоникидзе, 1977. – 227с.
926552
  Вакуленко Н.А. Обособленные члены предложения в художественных произведениях В.Г.Короленко. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.660 / Вакуленко Н.А.; Киев.пед.ин-т. – К, 1970. – 24л.
926553
  Кроть Д.Т. Обособленные члены предложения в языке произведений М.М. Коцюбинского : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Кроть Д.Т. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1966. – 22 с.
926554
  Максин В.И. Обострение англо-американской боробы за рынки сбыта и стратегическое сырье - каучук и олово в странах Британской империи после второй мировой войны : Дис... канд.экономич.наук: / Максин В.И.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1955. – 279л. – Бібліогр.:л.1-УП
926555
  Максин В.И. Обострение англо-американской борьбы за рынки сбыта и стратегическое сырье - каучук и олово в странах Британской империи после второй мировой войны : Автореф... канд. экон.наук: / Максин В.И.; КГУ. Ин-т повыш. квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – К., 1955. – 18л.
926556
  Гусейнов Г.Т. Обострение борьбы англо-американских монополий за нефтяные ресурсы Ближнего и Среднего Востока после второй мировой войны. : Автореф... Канд.экон.наук: / Гусейнов Г.Т.; М-во высш.образования СССР. – Баку, 1956. – 19л.
926557
  Бовш В.И. Обострение идеологического противоборства двух социальных систем / В.И. Бовш. – Минск, 1976. – 174с.
926558
   Обострение идеологической борьбы в современном мире: Сб. ст.. – М., 1983. – 64с.
926559
   Обострение идеологической борьбы и задачи наступательной критики антимарксистских концепций в области экономических наук: Сб. науч. тр.. – М., 1985. – 161с.
926560
   Обострение идеологической борьбы на мировой арене и политическое воспитание трудящихся: По материалам всесоюз. науч.-практ. конф.. – М., 1983. – 128с.
926561
   Обострение идеологической борьбы на современном этапе. Антикоммунизм -- главное идейно-политическое оружие империализма.. – Кишинев, 1970. – 32с.
926562
  Кортунов В.В. Обострение империалистических противоречий между Францией и Западной Германией посте второй мировой войны в связи с возрождением германского милитаризма (1945-1952 гг.) : Автореф... канд .ист.наук: / Кортунов В.В.; АОН при ЦК КПСС, Каф. новой ист. – М., 1955. – 15л.
926563
  Найденов М.Е. Обострение классовой борьбы в деревне после отмены крепоснтного права (1861-1863 гг.) : Автореф... Канд.ист.наук: / Найденов М.Е.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1952. – 16 с.
926564
  Лемин И.М. Обострение кризиса Британской империи после второй мировой войны. / И.М. Лемин. – Москва, 1951. – 566с.
926565
  Никитин В.А. Обострение кризиса буржуазной демократии в США постле второй мировой войны (1945-1955) : Автореф... канд. ист.наук: / Никитин В. А.; АН СССР, Ин-т ист. – М., 1967. – 31л.
926566
  Розин И И. Обострение кризиса крепостного строя. Начало революционно-демократического этапа в русском освободительном движении. Падение крепостного права : лекции, прочитанные ВПШ при ЦК КПСС / И. Розин ; ВПШ при ЦК КПСС, каф. Истории СССР. – Москва : Изд-во ВПШ при ЦК КПСС, 1957. – 136 с.
926567
  Кан Ден Сик Обострение кризиса на Корейском полуострове и стратегический курс Республики Корея // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 422-425. – ISSN 2076-1554
926568
  Кан Ден Сик Обострение кризиса на Корейском полуострове и стратегический курс Республики Корея // Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи" : присвяч. 20-й річниці зі створення спец. "Корейська мова та література" в ун-ті : тексти доп. міжнар. наук. конф. / "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ ; Сеул : [б. в.], 2017. – С. 62-69
926569
  Белый П.Ф. Обострение кризиса платежного баланса Англии в 60-е годы : Автореф... канд. экон.наук: 603 / Белый П.Ф.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 17л.
926570
  Бойко А.А. Обострение кризиса платежного баланса Англии. / А.А. Бойко. – Киев, 1956. – 343с.
926571
  Михнев Р.М. Обострение кризиса французской колониалной империи после второй мировой войны. : Автореф... канд. экон.наук: / Михнев Р.М.; МВО СССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. полит. экон. – К., 1955. – 16л.
926572
  Соколовская О.В. Обострение критского вопроса в 1908-1909 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 119-128. – ISSN 0042-8779
926573
   Обострение межимпериалистических противоречий (США -- Западная Европа -- Япония).. – М., 1982. – 190с.
926574
  Ковалев Е. Обострение мировой продовольственной ситуации // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 9. – С. 21-29. – ISSN 0131-2227
926575
  Агамогланов В.Ш. оглы Обострение национального вопроса в условиях общего кризиса капитализма / В.Ш. оглы Агамогланов. – Москва, 1976. – 159с.
926576
  Лузин К.С. Обострение негритянской проблемы в Соединенных Штатах Америки в 1955-1963 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Лузин К.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 26 с.
926577
  Лузик К.С. Обострение негритянской проблемы в США в 1955-1963 гг. : Дис... Канд. ист. наук: / Лузик К.С.; КГУ. – Киев, 1966. – 415л. – Бібліогр.:л.1-24
926578
  Турчинс Я.Б. Обострение неравномерности развития капитализма в итоге Второй мировой войны / Я.Б. Турчинс. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 356 с.
926579
  Шадчинев С.Д. Обострение неравномерности развития капиталистических стран после второй мировой войны : Автореф... канд. экон.наук: / Шадчинев С.Д.; Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма при МГУ. – Москва, 1954. – 17л.
926580
   Обострение общего кризиса капитализма и рабочий класс в Западной Европе: Соц.-экон., полит. и идеол. пробл.. – М., 1981. – 221с.
926581
  Покровская И.С. Обострение общего кризиса капитализма на современном этапе / И.С. Покровская, М.В. Кирсенко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 52-58. – (Международные отношения и международное право ; № 13)
926582
   Обострение общего кризиса капитализма на современном этапе: Реф. сб.. – М., 1979. – 234с.
926583
  Арутюнян Д.Б. Обострение основного противоречия капитализма в эпоху империализма ( 1898 - 1914/1918 годах ) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Арутюнян Д.Б. – Ереван, 1952. – 19 с.
926584
  Медведев Александр Александрович Обострение противоречий в АТФ-КПП и новые тенденции в рабочем и профсоюзном движении США во второй половине 60-х - начале 70-х годов : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.04 / Медведев Александр Александрович; Высш. школа проф. движения ВЦСПС. – М., 1975. – 35л.
926585
  Тимофеев Обострение противоречий капитализма и трудящегося: проблемы положения и борьбы рабочего класса в условиях углубления общего кризиса капитализма / Тимофеев, т.Т. – Москва, 1986. – 285 с.
926586
   Обострение противоречий капитализма на современном этапе его общего кризиса : сб. статей. – Москва, 1979. – 105 с.
926587
   Обострение противоречий капиталистического хозяйства в современных условиях: Сб. ст.. – М., 1981. – 86с.
926588
  Кочетков А.И. Обострение противоречий между империалистическими государствами / А. Кочетков. – Москва : Знание, 1958. – 39, [1] с.
926589
  Чепраков В.А. Обострение противоречий между капиталистическими странами / В.А. Чепраков. – Москва : Госполитиздат, 1954. – 128 с.
926590
  Загорский М.В. Обострение революционной борьбы трудящегося крестьянства Западной Украины в годы экономического кризисв 1929-1933 гг. (Лисское восстание 1932 г.) : автореф. дис. ... канд.ист. наук / Загорский М.В. – Львов, 1953. – 16 с.
926591
  Емельянов Ю.В. Обострение социально-политических противоречий в США и молодежь / Ю.В. Емельянов. – М., 1986. – 173с.
926592
  Пивнева Любовь Николаевна Обострение социальных противоречий высшей школы США в условиях современной научно-техничекой революции : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Пивнева Любовь Николаевна; КГУ им. Т. Шевченка. – К, 1981. – 195л. – Бібліогр.:л.1-25
926593
  Пивнева Любовь Николаевна Обострение социальных противоречий высшей школы США в условиях современной научно-технической революции : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Пивнева Любовь Николаевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 19 с.
926594
  Арбатов А.А. Обострение сырьевой проблемы и международные отношения / А.А. Арбатов, А.Ф. Шакай. – Москва : Международные отношения, 1981. – 221 с.
926595
  Новоселов С.П. Обострение экономических и социально-политических противоречий капитализма / С.П. Новоселов. – М., 1977. – 199с.
926596
   Обострение экономических противоречий капитализма на современном этапе: Реф. сб.. – М., 1977. – 439с.
926597
  Морозов Г.К. Обостроение англо-американских противоречий после второй мировой войны / Г.К. Морозов. – Л., 1952. – 39с.
926598
  Коротких В.Л. Обощенная теория ядерного фотоэффекта : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Коротких В. Л.; НИИ яд. физ. – М., 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.10
926599
  Костин В.А. Обощенные пространства Степанова и их приложения : Автореф... канд физ. мат.наук: / Костин В.А.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1970. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
926600
  Иманалиев М.И. Обощенные решения интегральных уравнений первого рода / М.И. Иманалиев. – Фрунзе, 1981. – 144 с.
926601
  Могилевский И.Ш. Обощенные решения краевых задач для уравнения Лапласа / И.Ш. Могилевский. – Калинин, 1987. – 56с.
926602
  Сирота И.М. Обощенные характеристики для выбора трансформаторов тока в устройствах релейной защиты и автоматики / И.М. Сирота. – К, 1968. – 40с.
926603
  Воробьев В. Обоюдовыигрышный результат // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 9. – С. 17-26. – ISSN 0130-9625
926604
  Шепітько Г. Обпалена зірка : Вірші, поеми / Ганна Шепітько. – Дніпропетровськ : Січ, 1992. – 102 с. – ISBN 5-7775-0468-Х
926605
  Стрілець О.О. Обпалена троянда : поезії / О.О. Стрілець. – Київ : Дніпро, 1990. – 252 с.
926606
  Їжакевич Л.К. Обпалений цвіт / Л.К. Їжакевич. – Киев, 1988. – 245с.
926607
  Петренко М.Є. Обпалені блискавицями : вірші / М.Є. Петренко. – Львів : Каменяр, 1980. – 103 с.
926608
  Дмитерко Л.Д. Обпалені громами : роман / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 238 с.
926609
   Обпалюють душу поетові очі // Київський університет. – Київ, 2014. – Березень (№ 4). – С. 4


  "...На 2014 рік, оголошений в Україні роком Тараса Шевченка, видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" за сприяння Інституту філології випустив ювілейний календар "Тарас Шевченко - 200 років". Календар відмінної поліграфічної якості ...
926610
   Обрабатываемость жаропрочных и титановых сплавов. Труды Всесоюз. межвузовской конференции.. – Куйбышев, 1962. – 432с.
926611
  Бочанова Г.А. Обрабатывающая промышленность Западной Сибири. / Г.А. Бочанова. – Новосибирск, 1978. – 256с.
926612
  Власов В.А. Обрабатывающая промышленность современной Японии / В.А. Власов ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1972. – 295, [1] с.
926613
  Василевский Эдуард Казимирович Обрабатывающая промышленность США: 1950-2005 годы / Василевский Эдуард Казимирович, В. Марцинкевич; материал к печати подготовил В. Марцинкевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 85-105. – Бібліогр.: с. 87, 90. – ISSN 0131-2227
926614
  Мак-Манус Обработка баз данных на Visual Basic .NET / Джеффри П. Мак-Манус, Джеки Голдштейн, Кевин Т. Прайс; Пер. с англ. Ю.Г. Гордиенко. – 3-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2003. – 416 с. – ISBN 5-8459-0512-5
926615
  Мак-Манус Обработка баз данных на Visual Basic 6 : Руководство разработчика / Джеффри П. Мак-Манус; Пер. с англ. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 672 с. + (Книга с CD-ROM). – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0002-6
926616
  Положенцев В.С. Обработка быстрорежущей стали глубоким холодом. / В.С. Положенцев. – К., 1954. – 80с.
926617
   Обработка видеоинформации и дистанционные исследования : сборник научных трудов. – Новосибирск : ВЦ СО АН СССР, 1983. – 146 с.
926618
  Катыс Г.П. Обработка визуальной информации / Г.П. Катыс. – Москва : Машиностроение, 1990. – 317 с. – ISBN 5-217-00989-6
926619
   Обработка воды на тепловых электростанциях.. – М.-Л., 1966. – 448с.
926620
  Бузук В.В. Обработка высокоточных астрономических определений широты и долготы на ППЭВМ "Искра-1030.11" : учебное пособие / В.В. Бузук, В.Ф. Канушин, Р.З. Ковалев; Рец. Дюков В.П., Конусова Г.И. – Новосибирск : НИИГАиК, 1989. – 46с.
926621
   Обработка геологической информации на микрокалькуляторах. – Москва : Недра, 1988. – 132с.
926622
  Болдырева В. Обработка гравиметрических данных при решении задач нефтяной геологии. / В. Болдырева; Отв.ред.А.А.Любимова. – Москва, 1990. – 186с.
926623
  Карнитис Э.К. Обработка графической информации в конструкторских терминальных системах САПР. / Э.К. Карнитис, Я.А. Якобсон. – Рига, 1984. – 43с.
926624
   Обработка графической информации на ЭВМ.. – Київ : Техніка, 1974. – 144с.
926625
  Верлер К.-Х. Обработка графической информации с помощью вычислительной техники / К.-Х. Верлер. – Москва, 1979. – 254с.
926626
   Обработка давлением и механические свойства тугоплавких металлов и сплавов. Сб. ст.. – М., 1974. – 173с.
926627
  Петренко П.А. Обработка данных в вычислительных системах и сетях / П.А. Петренко, Г.С. Теслер. – Киев, 1980. – 232с.
926628
   Обработка данных в многопроцессорных распределенных вычислительных системах : Сб. науч. тр.. – К., 1987. – 77с.
926629
  Тироф Р. Обработка данных в управлении / Р. Тироф; Пер. с англ. с предисл. В.Я.Алтаева. – М. : Мир
Т.1. – 1976. – 616с.
926630
  Тироф Р. Обработка данных в управлении / Р. Тироф; Пер. с англ. – М. : Мир
Т.2. – 1976. – 536с.
926631
  Семенов В.Ю. Обработка данных магнитотеллурического зондирования / В.Ю. Семенов. – Москва : Недра, 1985. – 133с.
926632
   Обработка данных на ЭВМ третьего поколения. Материалы семинара.. – М., 1976. – 154с.
926633
  Силуков В.А. Обработка данных по системе "СЕЛЭКС" / В.А. Силуков. – М., 1981. – 159с.
926634
  Машбиш Е.И. Обработка данных с помощью компьютера : Учеб. пособие / Е.И. Машбиш, Г.А. Балл, М.А. и др. Белоголов. – Київ : Вища школа, 1991. – 287с. – ISBN 5-11-002274-7
926635
   Обработка данных сложного контура на электроэрозионной установке 2ЭФУ.. – М., 1964. – 36с.
926636
  Каргашин П.Е. Обработка данных экологических исследований при строительстве объектов нефтегазовой отрасли // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 3. – С. 37-43 : рис. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
926637
  Рыскин М.В. Обработка деловой информации. / М.В. Рыскин. – М, 1976. – 152с.
926638
  Михальцев А.В. Обработка динамических параметров в сейсморазведке / А.В. Михальцев, И.А. Мушин, В.М. Погожев. – Москва : Недра, 1990. – 188с.
926639
  Моссэ А.Л. Обработка дисперсных материалов в плазменных реакторах / А.Л. Моссэ, И.С. Буров. – Минск, 1980. – 207 с.
926640
   Обработка жаропрочных сплавов.. – М., 1960. – 232с.
926641
  Лялин Л.М. Обработка жиров и масел. / Л.М. Лялин. – Л., 1926. – 49с.
926642
  Осуга С. Обработка знаний / С. Осуга. – Москва, 1989. – 292с.
926643
  Стахеев И.С. Обработка золотосодержащих илов цианированием / И.С. Стахеев. – М - Л, 1933. – 52с.
926644
  Мостович В.Я. Обработка золотосодержащих руд / В.Я. Мостович. – М.-Л, 1932. – 112с.
926645
  Ивановский М.Д. Обработка золотых руд / М.Д. Ивановский, А.П. Зефиров. – М.-Л, 1936. – 190с.
926646
  Максимова Е.М. Обработка зрительного сигнала на уровне горизонтальных клеток сетчатки : Автореф... канд. биол.наук: / Максимова Е. М.; МГУ. – М., 1970. – 20л.
926647
   Обработка и анализ, моделирование и усвоение океанографической информации : Сб. ст. – Москва, 1991. – 155 с.
926648
  Файнштейн С.М. Обработка и защита поверхности полупроводниковых приборов / С.М. Файнштейн. – 3-е изд, перераб. – Москва : Энергия, 1970. – 296 с.
926649
   Обработка и интерпретация геолого-геохимической информации при поисках залежей нефти и газа: Сб. науч. тр.. – М., 1987. – 162с.
926650
   Обработка и интерпретация данных промысловых геофизических исследований на ЭВМ : Справочник. – Москва : Недра, 1989. – 240с.
926651
  Латышова М.Г. Обработка и интерпретация материалов геофизических исследований скважин : [учебник для нефт. и геол.-развед. техникумов] / М. Г. Латышова, Б. Ю. Вендельштейн, В. П. Тузов. – Москва : Недра, 1975. – 272 с. : ил.
926652
  Латышова М.Г. Обработка и интерпретация материалов геофизических исследований скважин : [учеб. для техникумов] / М. Г. Латышова, Б.Ю. Вендельштейн, В.П. Тузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1990. – 311, [1] с. : ил. – ISBN 5-247-00750-6
926653
   Обработка и интерпретация материалов локации бокового обзора для определения вещественного состава поверхностных образований шельфа: Методич. рекомендации.. – Ленинград, 1989. – 45с.
926654
  Колесников В.П. Обработка и интерпретация результатов вертикального электрического зондирования с помощью ЭВМ. / В.П. Колесников. – Москва : Недра, 1981. – 141с.
926655
   Обработка и интерпретация результатов геофизических исследований. Сб. ст.. – К., 1976. – 120с.
926656
  Сохранов Н.Н. Обработка и интерпретация с помощью ЭВМ результатов геофизических исследований нефтяных и газовых скважин / Н.Н. Сохранов, С.М. Аксельрод. – М., 1984. – 255с.
926657
   Обработка и комплексная интерпретация геофизических данных в условиях Прикаспийской впадины: Сб. ст.. – Саратов
Ч. 1. – 1990. – 108с.
926658
   Обработка и комплексная интерпретация геофизических данных в условиях Прикаспийской впадины: Сб. ст.. – Саратов
Ч. 2. – 1990. – 104с.
926659
   Обработка и отображение информации в растровых графических системах.. – Минск, 1989. – 180с.
926660
  Беляевский Л.С. Обработка и отображение радионавигационной информации / Л.С. Беляевский. – Москва, 1990. – 231с.
926661
   Обработка и отражение в каталогах аудио-визуальных материалов для изучающих иностранные языки. Метод. письмо.. – М., 1968. – 14с.
926662
   Обработка и представление данных в человеко-машинных системах: Сб. ст.. – Москва : Наука, 1988. – 148с.
926663
   Обработка и применение новых конструкционных материалов: Сб. науч. тр.. – Куйбышев, 1987. – 163с.
926664
   Обработка и распознавание сигналов: Сб. ст.. – Киев, 1975. – 216с.
926665
  Беляев В.И. Обработка и теоретический анализ океанографических наблюдений / В.И. Беляев. – Киев : Наукова думка, 1973. – 295с.
926666
  Костычев П.А. Обработка и удобрение чернозема : сборник статей / [соч.] П. Костычева. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена, 1892. – IV, 303 с.
926667
  Шугуров В.И. Обработка и удобрение эродированных черноземов Мордовской АССР. : Автореф... канд. с.-х.наук: 530 / Шугуров В.И.; Горьков. с.-х. ин-т. – Горький, 1968. – 22л.
926668
  Ицексон И.А. Обработка и фиксирование речей, докладов, протоколов : (азбука редактирования) / И.А. Ицексон. – 5-е изд., испр. и доп. – Кунгур : б. и., 1930. – 216 с.
926669
   Обработка и хранение радиоактивных отходов низкой и средней удельной активности в Ханфорде.. – М., 1972. – 33с.
926670
  Копин В.А. Обработка иделий и з пластмасс. / В.А. Копин. – М, 1988. – 176с.
926671
  Виттих В.А. Обработка изображений в автоматизированных системах научных исследований / В.А. Виттих. – Москва, 1982. – 214с.
926672
  Путятин Е.П. Обработка изображений в робототехнике. / Е.П. Путятин, С.И. Аверин. – М., 1990. – 319с.
926673
   Обработка изображений геофизической среды. – М., 1989. – 147с.
926674
   Обработка изображений и дистанционные исследования : Тез. докл. регион. конф., 1-3 апр. 1981 г., Новосибирск. – ОИДИ-81. – Новосибирск : ВЦ СО АН СССР, 1981. – 168 с.
926675
   Обработка изображений и дистанционные исследования : Тез. докл. Всесоюз. конф., 18-20 июня 1984 г., Новосибирск. – ОИДИ - 84. – Новосибирск : ВЦ СО АН СССР ; НИИГАиК МВ ССО РСФСР
Ч. 1 : Методы и алгоритмы обработки изображений. – 1984. – 88 с.
926676
   Обработка изображений и дистанционные исследования : Тез. докл. Всесоюз. конф., 18-20 июня 1984 г., Новосибирск. – ОИДИ - 84. – Новосибирск : ВЦ СО АН СССР ; НИИГАиК МВ ССО РСФСР
Ч. 3 : Дистанционные методы исследования. – 1984. – 114 с.
926677
   Обработка изображений и дистанционные исследования: Тез. докл. международной конф., 19-21 августа 1990 г., Новосибирск.. – Новосибирск, 1990. – 202с.
926678
   Обработка изображений и дистанционные исследования: Тез. докл. регион. конф., 110-12 нояб. 1987 г., Новосибирск.. – Новосибирск, 1987. – 199с.
926679
   Обработка изображений и цифровая фильтрация : пер. с англ. – Москва : Мир, 1979. – 318 с.
926680
  Бутаков Е.А. Обработка изображений на ЭВМ / Е.А. Бутаков. – Москва : Радио и связь, 1987. – 236с.
926681
   Обработка изображений при помощи цифровых вычислительных машин.. – М., 1973. – 204с.
926682
   Обработка импульсным магнитным полем: Метод и техника: Материалы IV научно-технического семинара с международным участием по нетрадиционным технологиям в машиностроении.. – София-Горький, 1989. – 134с.
926683
   Обработка информации в "АСУ-Молдавия": Сб. ст.. – Кишинев, 1980. – 124с.
926684
   Обработка информации в вычислительных и управляющих системах: Сб. науч. тр.. – Пермь, 1990. – 185с.
926685
   Обработка информации в геофизических исследованиях: Сб. науч. работ.. – Владивосток, 1986. – 166с.
926686
  Левшин В.Л. Обработка информации в оптических системах пеленгации / В.Л. Левшин. – Москва : Машиностроение, 1978. – 168 с.
926687
  Чернявский А.Ф. Обработка информации в радиофизических системах : Курс лекций / А.Ф. Чернявский. – Минск : БГУ, 2004. – 176с. – ISBN 985-485-147-8
926688
  Мартынов Ю.М. Обработка информации в системах передачи данных / Ю.М. Мартынов. – М, 1969. – 200с.
926689
   Обработка информации в системе "Человек-машина": Сб. ст.. – М., 1973. – 118с.
926690
  Карчевский В.Н. Обработка информации на многосчетчиковых машинах в сберегательных кассах / В.Н. Карчевский, В.Ф. Дружинин. – М., 1981. – 96с.
926691
   Обработка информации о бюджете времени трудящихся. Методика сбора и машинного анализа.. – М., 1977. – 153с.
926692
  Татьянушкин Д.В. Обработка информации студентами: этапы, методы, приёмы // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 12. – С. 103-107. – ISSN 0869-3617


  В статье рассмотрены особенности взаимодействия современных студентов с цифровой информационной средой и обоснована необходимость формированиях у них навыков обработки информации. Представлена технология обработки информации студентами. Описаны ...
926693
  Вайрадян А.С. Обработка информационных масивов / А.С. Вайрадян. – Москва, 1977. – 79с.
926694
   Обработка информационных массивов в автоматизированных системах управления.. – Киев : Наукова думка, 1970. – 184с.
926695
   Обработка инфрмации, получаемой по программе "Интеркосмос": Сб. ст.. – М., 1982. – 287с.
926696
   Обработка картографических изданий в библиотеке АН СССР. Методич. рекомендации.. – Л., 1978. – 34с.
926697
  Блюмберг И.Б. Обработка кино- и фотопленок / И.Б. Блюмберг. – М, 1950. – 100с.
926698
  Иофис Е.А. Обработка кинопленочных негативов. / Е.А. Иофис. – М., 1939. – 94с.
926699
   Обработка космической информации.. – М., 1976. – 118с.
926700
   Обработка легких и жаропрочных сплавов.. – М., 1976. – 329с.
926701
   Обработка материалов давлением = Обробка матеріалів тиском = Materials working by pressure : сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. – Краматорск, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 3 (32). – 2012. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
926702
   Обработка материалов давлением = Обробка матеріалів тиском = Materials working by pressure : сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 4 (33). – 2012. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
926703
   Обработка материалов давлением = Обробка матеріалів тиском = Materials working by pressure : сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 1 (34). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
926704
   Обработка материалов давлением = Обробка матеріалів тиском = Materials working by pressure : сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 2 (35). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
926705
   Обработка материалов давлением = Обробка матеріалів тиском = Materials working by pressure : сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; Редкол.: И.С. Алиев, Я.Е. Бейгельзимер, Ю.К. Доброносов [и др.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 3 (36). – 2013. – 254 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
926706
   Обработка материалов давлением = Обробка матеріалів тиском = Materials working by pressure : сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; Редкол.: И.С. Алиев, Я.Е. Бейгельзимер, Ю.К. Доброносов [и др.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 4 (37). – 2013. – 256 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
926707
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 1 (38). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
926708
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; редкол.: Алиев И.С., Бейгельзимер Я.Е., Доброносов Ю.К. [и др.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 2 (39). – 2014. – 280 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
926709
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 1 (40). – 2015. – 268 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
926710
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 2 (41). – 2015. – 386 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
926711
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 1 (42). – 2016. – 317 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
926712
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; редкол.: Алиев И.С., Жбанков Я.Г., Бейгельзимер Я.Е. [та ін.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 2 (43). – 2016. – 192 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
926713
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; редкол.: Алиев И.С., Жбанков Я.Г., Бейгельзимер Я.Е. [та ін.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 1 (44). – 2017. – 286 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
926714
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; редкол.: Алиев И.С., Жбанков Я.Г., Бейгельзимер Я.Е. [та ін.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 2 (45). – 2017. – 188 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
926715
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; редкол.: Алиев И.С., Жбанков Я.Г., Бейгельзимер Я.Е. [та ін.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 1 (46). – 2018. – 216 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
926716
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; редкол.: Алиев И.С., Жбанков Я.Г., Бейгельзимер Я.Е. [и др.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 2 (47). – 2018. – 217, [3] с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
926717
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; редкол.: Алиев И.С., Жбанков Я.Г., Бейгельзимер Я.Е. [та ін.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 1 (48). – 2019. – 157, [3] c. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
926718
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; редкол.: Алиев И.С., Жбанков Я.Г., Бейгельзимер Я.Е. [та ін.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 2 (49). – 2019. – 255, [3] c. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
926719
  Мигур П.Х. Обработка металла в школьных мастерских / П.Х. Мигур, Э.В. Рихвк. – М, 1991. – 174с.
926720
   Обработка металлов давлением: Межвузовский сб. науч. тр.. – Свердловск, 1988. – 144с.
926721
  Карбань В.И. Обработка монокристаллов в микроэлектронике / В.И. Карбань, Ю.И. Борзаков. – Москва : Радио и связь, 1988. – 104 с.
926722
  Арнаудов Д.Д. Обработка на големи информационни масиви с ЦЕИМ в системата на образованието / Арнаудов Д.Д. – София : Техника, 1981. – 163 с.
926723
  Зубов А.В. Обработка на ЕС ЭВМ текстов естественных языков / А.В. Зубов. – Минск, 1977. – 173с.
926724
  Аронов В.И. Обработка на ЭВМ значений аномалий силы тяжести при произвольном рельефе поверхности наблюдений / В.И. Аронов. – Москва : Недра, 1976. – [1], 129 с. : ил. – Список лит.: с. 125-129 (82 назв.)
926725
  Резников А.П. Обработка накопленной информации в затрудненных условиях. / А.П. Резников. – М., 1976. – 243с.
926726
   Обработка нечеткой информации в системах принятия решений.. – Москва : Радио и связь, 1989. – 302с.
926727
  Джордан Д. Обработка объектных баз данных в C++. Программирование с использованием стандарта ODMG / Дэвид Джордан; Пер. с англ. Н.М. Ручко. – Москва : Вильямс, 2001. – 384 с. – На обл.: Предисл. Рика Кэтла. – (По объектным технологиям). – ISBN 5-8459-0149-9
926728
  Белоусов С.Л. Обработка оперативной метеорологической информации с помощью электронных вычислительных машин / С.Л. Белоусов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 284с.
926729
  Молебный В.В. Обработка оптико-локационных информаций / В.В. Молебный. – Киев, 1986. – 58 с.
926730
  Евтушенко В.А. Обработка отверстий в труднообрабатываемых материалах развертками с разнонаклонными зубьями. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.03.01 / Евтушенко В.А.; Киев.политехн.ин-т. – К, 1986. – 15л.
926731
  Файнштейн С.М. Обработка поверхности полупроводниковых приборов / С.М. Файнштейн. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 256 с.
926732
  Запорожский В.П. Обработка полупроводниковых материалов : Учебное пособие для средних профессионально-технических училищ / В.П. Запорожский, Б.А. Лапшинов. – Москва : Высшая школа, 1988. – 184с.
926733
  Кулев Д.М. Обработка почвы в горьковском крае. / Д.М. Кулев. – Горький, 1933. – 128с.
926734
  Кононов С. Обработка почвы в нечерноземной полосе РСФСР / С. Кононов. – М.-Л., 1930. – 93с.
926735
   Обработка почвы и применение удобрений в полевых севооборотах среднего Заволжья. Сб. науч. тр.. – Ульяновск, 1987. – 80с.
926736
  Моргун Ф.Т. Обработка почвы и урожай / Ф.Т. Моргун. – Москва : Колос, 1977. – 272 с.
926737
  Каспиров А.И. Обработка почвы как средство повышения урожайности / А.И. Каспиров. – Москва ; Ленинград, 1954. – 200 с.
926738
  Догановский М.Г. Обработка почвы по методу Т.С. Мальцева / М.Г. Догановский, Н.А. Сапожников. – Л., 1955. – 32 с.
926739
  Елисеев А.М. Обработка почвы под озимую пшеницу после гороха и кукурузы на сидос : Автореф. дис. ... канд. с-х. наук / Елисеев А.М. ; Укр. с-х. акад. – 22 с.
926740
  Попов Ф.А. Обработка почвы под полевые культуры. / Ф.А. Попов. – К., 1969. – 263с.
926741
  Ткачев Ю.А. Обработка проб полезных ископаемых / Ю.А. Ткачев, А.А. Шеин. – М., 1987. – 189с.
926742
   Обработка пространственно-временных сигналов : межвузовский сборник научных трудов. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1983. – 141 с.
926743
  Коростелев Д.П. Обработка радиоактивных вод и газов на АЭС / Д.П. Коростелев. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 152 с. – (Библиотека эксплуатационника АЭС ; вып. 24)
926744
  Дружинский И.А. Обработка радиоактивных материалов в атомной промышленности / И.А. Дружинский, Г.Н. Новиков. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 173 с.
926745
   Обработка радиолакационных сигналов и проборы при дистанционном зондировании : межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск, 1988. – 147 с.
926746
  Францевич Л.И. Обработка результатов биологических экспериментов на микро-ЭВМ "Электроника БЗ-21" : Программы и программирование / Л.И. Францевич. – Киев, 1979. – 91с.
926747
  Завьялов А.С. Обработка результатов измерений / А.С. Завьялов. – Томск : Издательство Томского университета, 1980. – 63 с.
926748
  Алабовская А.П. Обработка результатов измерений : учебное пособие / А.П. Алабовская. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1982. – 73 с.
926749
  Стульников В.И. Обработка результатов измерений и вычислений при выполнении лабораторных работ по физике / В.И. Стульников. – Ленинград, 1958. – 18 с.
926750
  Осауленко В.Т. Обработка результатов испытаний грунтов / В.Т. Осауленко. – Дніпропетровськ, 1992. – 60с.
926751
  Кассандрова О.Н. Обработка результатов наблюдений : Учеб.пособие / О.Н. Кассандрова, В.В. Лебедев. – Москва : Наука, 1970. – 104с.
926752
  Резвая Г.Л. Обработка результатов наблюдений : метод. указания / Г.Л. Резвая, В.Э. Циркунов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1977. – 120с.
926753
  Алексеев В.П. Обработка результатов полевых и лабораторных исследований : с использ. вероятност.-стат. методов : учеб. пособие / В.П. Алексеев, Е.Б. Печинина ; Свердлов. горн. ин-т им. В.В. Вахрушева. – Свердловск : СГИ, 1989. – 73, [2] с. : ил. – Библиогр. в конце разд.
926754
  Виньерон А. Обработка результатов физико-химических наблюдений / А. Виньерон. – Москва-Ленинград, 1934. – 140с.
926755
  Захарова Э.А. Обработка результатов химического анализа. / Э.А. Захарова. – Томск, 1984. – 80с.
926756
  Баасанжав Д. Обработка результатов широтных наблюдений, полученных на зенит-телескопе Улан-Баторской астрономической обсерватории в период с 1961- по 1966 г : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 030 / Баасанжав Д. ; АН СССР Глав. астрон. обсерватория. – Ленинград, 1969. – 9 с.
926757
   Обработка сейморазведочной информации на ЭВМ.. – К., 1976. – 105с.
926758
  Хаттон Л. Обработка сейсмических данных : Теория и практика / Л. Хаттон. – Москва : Мир, 1989. – 214с.
926759
   Обработка сейсмической информации на ЭВМ.. – К., 1980. – 182с.
926760
  Шрюфер Э. Обработка сигналов : Учебник / Э. Шрюфер. – Киев : Либідь, 1995. – 320с.
926761
   Обработка сигналов в локационных системах исследования неоднородных сред : межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск, 1987. – 167 с.
926762
   Обработка сигналов в многоканальных РЛС. – Москва : Радио и связь, 1983. – 328 с.
926763
   Обработка сигналов в радиотехнических системах / А.Д. Далматов, А.А. Елисеев, А.П. Лукошкин, А.А. Оводенко, Б.В. Устинов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1987. – 398 с.
926764
   Обработка сигналов в системах управления и передачи информации: Межвуз. сб. науч. тр.. – Воронеж, 1987. – 160с.
926765
  Васариныш Г.Э. Обработка сигналов группой дискриминаторов с учетом шума / Г.Э. Васариныш, Херманис, э.Х. – Рига, 1981. – 42с.
926766
  Гильбо Е Обработка сигналов на основе упорядоченного выбора / Е Гильбо. – М., 1976. – 342с.
926767
   Обработка сигналов радиофизическими методами : междуведомственный сборник. – Москва, 1986. – 136 с.
926768
   Обработка символьной информации : сборник. – М., 1986. – 110с.
926769
   Обработка символьной информации: Сб. ст.. – М., 1984. – 168с.
926770
   Обработка символьной информации: Сб. ст.. – М., 1987. – 99с.
926771
  Чикмачев В.И. Обработка снимков Луны и планет методом аналоговых построений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Чикмачев В.И.; МГУ. Гос. астроном. ин-т им. П.К.Штерберга. – М., 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
926772
  Чимкачев В.И. Обработка снимков Луны и планет методом аналоговых построений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Чимкачев В.И.; МГУ. Гос. астроном. ин-т. – М., 1973. – 16л.
926773
  Лихтенбаум Л.Л. Обработка снимков пузырьковых камер на полуавтоматической измерительной сканирующей установке. : Автореф... Канд.техн.наук: 260 / Лихтенбаум Л.Л.; Ин-т.физики высоких энергий. – Серпухов, 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.20
926774
  Фостер Дж. Обработка списков / Дж. Фостер. – Москва, 1974. – 72с.
926775
   Обработка стали и сплавов. – М., 1957. – 452с.
926776
  Дубров А.М. Обработка статистических данных методом главных компонент / А.М. Дубров. – М., 1978. – 136 с.
926777
  Божко В.П. Обработка статистической отчетности на ЭВМ третьего поколения. / В.П. Божко, В.В. Федосеев. – М., 1985. – 71с.
926778
   Обработка технико-экономической информации на ЭВМ в энергетике / Л.М. Баркалов, И.Г. Горлов, В.А. Семенов, В.Ф. Шумилин; авт. Л.М. Баркалов, И.Г. Горлов, В.А. Семенов, В.Ф. Шумилин. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 252, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 251 (17 назв.). – ISBN 5-283-01127-5
926779
   Обработка технологических данных алмазного бурения: Метод. рекомендации.. – Л., 1977. – 95с.
926780
  Руднев В. Обработка торфа для сельскохозяйственных и санитарных целей : (фабрикация торфяной подстилки и торфяного порошка) проф. В. Руднева // Действие цинка и монохлоруксусного эфира на кетоны и альдегиды : ст. 1. Синтез предельных третичных В-оксикислот Сергея Реформатского / С.Н. Реформатский. – С-Пб. – 22 c., [1] л. схем.
926781
  Марченко А.К. Обработка ученой информации на ЭВМ. / А.К. Марченко. – М, 1975. – 136с.
926782
  Изотов К.Д. Обработка учётной информации в США / К.Д. Изотов. – М., 1968. – 192с.
926783
  Бегоцкая Г.К. Обработка учетной информации с использованием вычислительной техники / Г.К. Бегоцкая. – Москва, 1977. – 70 с.
926784
   Обработка физической информации и моделирование физических процессов на ЭВМ: Сб. ст. : сб. науч. трудов. – Москва, 1985. – 112 с.
926785
  Симоненко А.Н. Обработка фотографий метеоров / А.Н. Симоненко. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 40 с.
926786
  Крауш Л.Я. Обработка фотографических материалов / Л.Я. Крауш. – М., 1975. – 192с.
926787
  Королев М.А. Обработка экономической информации на электронных машинах / М.А. Королев. – М, 1964. – 286с.
926788
  Спиридонов А.А. Обработка экспериментальной информации для слоистых детекторов большого объема в измерениях ассиметрии ме-распада мюонов высоких энергий. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Спиридонов А.А.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1978. – 20л.
926789
  Молоденкова И.Д. Обработка экспериментальных данных / И.Д. Молоденкова. – Саратов
1. – 1990. – 31с.
926790
   Обработка, анализ и обобщение метеорологических наблюдений : Программа, метод. указания и контрольное задание №1 для учащихся-заочников гидрометеорологических техникумов. – Москва : Гидрометеоиздат, 1970. – 40с.
926791
  Брехт Б. Обработки / Б. Брехт. – М, 1967. – 487с.
926792
  Меншун В. Обрав його всевишній для науки і такої роботи в ній, аби й зірки позаздрили землі // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2015. – № 9/12. – С. 8-11. – ISSN 0868-8117


  Штрихи до портрета президента Національної академії медичних наук України академіка В.І. Цимбалюка.
926793
  Іванченко О.С. Ображені зорі / О.С. Іванченко. – К, 1965. – 131с.
926794
  Калашник О.О. Образ - символ розп"яття у поезії Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 47-49.
926795
  Галушко Т.К. Образ : Стихи / Т.К. Галушко. – Ленинград : Советский писатель, 1981. – 63с.
926796
   Образ : інформаційний бюлетень. – Київ, 2000-
Вип. 1. – 2000. – 80 с.
926797
   Образ : інформаційний бюлетень. – Київ, 2000-
Вип. 2. – 2001. – 80 с.
926798
   Образ : інформаційний бюлетень. – Київ, 2000-
Вип. 3, ч. 1. – 2002. – 74 с.
926799
   Образ : інформаційний бюлетень. – Київ, 2000-
Вип. 3, ч. 2. – 2002. – 79 с.
926800
   Образ : інформаційний бюлетень. – Київ, 2000-
Вип. 4. – 2003. – 79 с.
926801
   Образ : інформаційний бюлетень. – Київ, 2000-
Вип. 5. – 2004. – 77 с.
926802
   Образ : інформаційний бюлетень. – Київ, 2000-
Вип. 6. – 2005. – 79 с.
926803
   Образ : інформаційний бюлетень. – Київ, 2000-
Вип. 7. – 2006. – 87 с. – резюме - укр., англ. мовами
926804
   Образ : інформаційний бюлетень. – Київ, 2000-
Вип. 8. – 2007. – 91 с. – резюме - укр., англ. мовами
926805
   Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2000-
Вип. 9. – 2008. – 91 с. – резюме укр., англ. мовами
926806
   Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2000-
Вип. 11. – 2010. – 118 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
926807
   Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2000-
Вип. 12. – 2011. – 95 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
926808
   Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2000-
Вип. 13. – 2012. – 106 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
926809
   Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2000-
Вип. 14. – 2013. – 113 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
926810
  Лебідь Є. Образ "Femme fatale" у романі Є. Гребінки "Доктор" та повісті Т. Шевченка "Художник" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 88-94


  Стаття присвячена дослідженню специфіки авторського прочитання образу фатальної жінки в прозових текстах Є. Гребінки і Т. Шевченка. Інтралітературний компаративний аналіз дозволив осмислити природу образу та визначити його провідні риси
926811
  Кужільна Л. Образ "Великої людини" у "Соборі" О. Гончара як частина "великого морального тексту" поезії шістдесятників // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С.112-117
926812
  Рудяков П. Образ "героя, який мовчить" у прозі Іво Андрича // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 597-630. – ISBN 978-966-02-4860-1
926813
  Романова О.О. Образ "грішника" за матеріалами сповідних розписів Київської митрополії 1730-1760-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (502). – С. 46-66. – ISSN 0130-5247
926814
  Нагорна Лариса Образ "двох Україн" у дзеркалі метафоричного моделювання // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-13. – Бібліогр. в кінці ст.
926815
  Нефедова Д.Н. Образ "другого" в индийском кинематографе эпохи глобализации как фактор формирования национально-культурной идентичности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 12. – С. 19-23. – ISSN 2073-9702


  У статті розглянута проблема утвердження національно-культурної ідентичності індійців за доп. включення в сюжети кінематографа персонажів-носіїв західної культури і способу життя. Володіючи в кінофільмах досить вираженими негативними рисами і будучи ...
926816
  Банах Л.С. Образ "Другого" в новогреческой литературе второй половины ХХ века // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 1. – С. 25-33


  В статье выделяются различные подтипы образа "Другого" в произведениях новогреческих писателей, особое внимание уделяется тенденции разрушения этнических стереотипов и нового видения Другого как равного Своему в произведениях, посвящённых теме ...
926817
  Крестинина Е.С. Образ "другого" в структуре современной идентичности российского общества // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 4 (124). – С. 11-124. – ISSN 0321-2017
926818
  Грабовський С. Образ "ефективної України" в концепції Богдана Гаврилишина // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 180-183. – ISBN 978-966-439-147-1
926819
  Демська-Будзуляк Образ "Європи" в українському літературно-критичному дискурсі к. ХІХ - поч. ХХ ст
926820
  Котова С. Образ "закордонної Русі" в російській публіцистиці періоду Першої світової війни (1914–1918 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 56-60. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається конструювання образу "закордонної Русі" (Галичини, Буковини, Карпатської Русі) у свідомості росіян на початку ХХ ст. у контексті державної імперської ідеології Росії. Аналізуються публіцистика періоду Першої світової війни ...
926821
  Ярликова О.А. Образ "заходу" у ЗМІ УРСР в 1953 - 1964 рр.: ідеологічний аспект // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 175-177
926822
  Заїковська О. Образ "Іншого" у збірці оповідань канадського письменника Дугласа Коупленда "Життя після Бога" // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 17-20. – ISSN 2307-2261
926823
  Свербілова Т. Образ "іншої країни" як новоромантична утопія в східнослов"янській драматургії модерну (Леся Українка, І. Анненський, М. Гумільов) // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 441-452. – ISBN 978-966-600-358-7
926824
  Комаров С. Образ "Красного Петрограда" в цикле очерков А.В. Амфитеатрова "Горестные заметы" // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Л. Кореновська, Н.П. Малютіна [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 125-134. – ISSN 2312-6809
926825
  Горшечникова Е. Образ "маленького человека" в повестях "Записки сумасшедшего" Н.В. Гоголя и "Записки из подполья" Ф.М. Достоевского // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 65-71. – ISSN 2075-1486
926826
  Сабра Х. Образ "маленького человека" в русской и индийской литературе : Автореф... канд. филол.наук: / Сабра Х.; Ун-т дружбы народов. – М., 1971. – 23л.
926827
  Манаєва А. Образ "маленької людини" у творчості Лу Сіня // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 19-23


  Стаття присвячена визначенню головних рис та ознак, притаманних "маленькій людині", у повісті Лу Сіня "Правдива історія А К"ю". Статья посвящена определению основных черт и признаков,характерных для "маленького человека", в повести Лу Синя "Подлинная ...
926828
  Олійник І.О. Образ "малої батьківщини" у творчості А. Малишка і М. Стельмаха // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 185-189. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
926829
  Лихограй Р. Образ "москаля" в українській народній прозі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 163-165


  В статті йдеться про риси характеру та світоглядні цінності образу «москаля» в українській легенді, казці, оповіданні та анекдоті. Крізь призму «свій – чужий» «москаль» протиставляється автохтонному населенню України. The article is devoted to image ...
926830
  Клименко О.М. Образ "нової людини" у спогадах радянських робітниць 1920-1930-х рр. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 182 : Історичні науки. – C. 35-40. – ISSN 1996-5931
926831
  Росінська О. Образ "осьового моменту" як рух до "межі буття" : На матеріалі поезії В. Стуса // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 82-96. – ISSN 1728-9572
926832
  Глушко А.О. Образ "перманентного зовнішнього ворога" як національний автостереотип українців і словенців // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 135-142. – ISSN 0130-5247
926833
  Кучірка Н. Образ "подення" людського суспільства в натуралістичних творах Івана Франка та Стівена Крейна // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 264-271. – (Філологія ; Вип. 23/24)
926834
  Письменная Ю.О. Образ "розумного" в контексті морально-ціннісної концептуалізації світу різномовними етносами // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 163-267. – Бібліогр.: Літ.: с. 267; 17 назв
926835
  Ісаєва Н.С. Образ "Сучасної відьми" в китайському етнокультурному контексті прози Сюй Сяобінь (на матеріалі оповідання "М"янмарський нефрит") // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 245-253


  У статті зроблено спробу з"ясувати особливості розуміння і художнього втілення образу "відьми" в оповіданні сучасної китайської письменниці Сюй Сяобінь "М"янмарський нефрит". До уваги беруться етнокультурні образи та символи (нефрит, небожителька, ...
926836
  Ващук Л. Образ "тріумфуючого Цезаря", "благородного короля Франциска", за "Щоденником Луїзи Савойської" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-8. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано, створений Луїзою Савойською, образ Франциска І як "славетного та тріумфуючого Цезаря". Визначено основні мотиви та цілі, якими керувалася графиня, формуючи даний образ. В статье проанализирован созданный Луизой Савойской образ ...
926837
  Свириденко В.О. Образ "турецького ярма" у болгарському гранднаративі доби соціалізму // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1055. – С. 58-63. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 16). – ISSN 2227-6505
926838
  Єсипович К.П. Образ "чарівного" у французьких народних казках // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 73-77. – ISBN 966-581-550-4
926839
  Алієва З. Образ "Я"/Інший як проблема імагології // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – C. 3-6. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
926840
  Алієва З. Образ "Я"/Іншого як проблема імагології // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 631-634. – ISBN 978-966-8904-46-2
926841
  Анисимов О.С. Образ : моменты "естественного" и "искусственного" // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.21-29
926842
  Кейван І. Образ Narrenschiff в українській літературі періоду раннього модернізму: нарис Ольги Кобилянської "Під голим небом" та ескіз Спиридона Черкасенка "Жах" // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 126-135
926843
  Горбач І.М. Образ автодієгетичного оповідача в романі Н.Фарга // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С.82-86. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
926844
  Сліпушко О. Образ автора-проповідника у києворуській книжності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 20-23. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Досліджено образ автора-проповідника у книжності києворуської держави (ХІ - першої половини ХІІІ ст.), зокрема у творах Іларіона Київського, Луки Жидяти, Феодосія Печерського, Клима Смолятича, Кирила Турівського. The image of the author of the sermons ...
926845
  Сліпушко О. Образ автора в "Повісті врем"яних літ"
926846
  Ланцута З. Образ автора в "Повчанні" Володимира Мономаха і старокиївська літературна традиція // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 208-217. – ISSN 0130-528Х
926847
  Цвєтаєва О.В. Образ автора в авторських колонках // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 103-106. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
926848
  Дубравська З.Р. Образ автора в біографічній і мемуарній прозі (на матеріалі творчості Мартіна Еміса) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Дубравська Зоряна Романівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
926849
  Дубравська З.Р. Образ автора в біографічній і мемуарній прозі (на матеріалі творчості Мартіна Еміса) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Дубравська Зоряна Романівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дрогобич, 2015. – 210 арк. – Бібліогр.: арк. 168-210
926850
  Ду Чжоу Образ автора в камерно-вокальній творчості Ф. Шуберта: від поетичного слова до музично-виконавської інтерпретації : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Ду Чжоу ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
926851
  Рудкевич І. Образ автора в кіноповісті О.Довженка "Зачарована Десна"
926852
  Лефтерова О.М. Образ автора в контексті оціночних структур (на матеріалі "Liber de excellentibus ducibus exterarum gentium" Корнелія Непота) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 198-203
926853
  Біла А. Образ автора в ліриці Івана Франка / А. Біла. – Донецьк : ДонНУ, 2002. – 192с. – ISBN 966-639-102-3
926854
  Сліпушко О.М. Образ автора в літературі Києворуської держави (XI - перша половина XIII століття) : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Оксана Сліпушко ; КНУТШ. – 2-е вид., випр. і допов. – Київ : Київський університет, 2011. – 238, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 223-238. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 978-966-439-378-9
926855
  Катаев В.Б. Образ автора в прозе Чехова : Автореф... канд. филол.наук: / Катаев В.Б.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Каф. истории рус. литерат. – Москва, 1966. – 17л.
926856
  Крашеніннікова Т. Образ автора в українських літературних казках XIX ст. // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 388-393. – ISBN 978-966-2763-81-2
926857
  Мацько В. Образ автора в художньому творі і листуванні . (До 100-річчя з дня народження Ольги Мак) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 30-55. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
926858
  Злочевская А.В. Образ автора и нарративная структура романа М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 57-66. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
926859
  Артемьева Н.В. Образ автора и сфера комического в произведениях Л.Н. Толстого 50-60-х годов : Автореф... канд. филол.наук: / Артемьева Н.В.;. – Тарту, 1973. – 21л.
926860
  Эстрина В.А. Образ автора как лингвистическая категория текста : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Эстрина В.А.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1980. – 19л.
926861
  Тарасова В. Образ автора у "Дон Жуані" Дж. Байрона та "Євгенії Онєгіні" О. Пушкіна // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 46-50. – ISSN 2075-1486
926862
  Сліпушко О.М. Образ автора у літературі Києворуської держави (XI-перша половина XIII ст.) : навчальний посібник / Оксана Сліпушко ; КНУТШ. – Київ : СПД Максимов І.Ю., 2009. – 144 с.
926863
  Шкляр В. Образ автора: композиційно-мовленнєвий аспект // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10


  У контексті мовленнєвої структури розглядаються питання побудови образу автора. The questions of author"s image and image of author"s language are examined in the article. В статье рассматривается проблема образа, а также языковая структура ...
926864
  Морева Т.Ю. Образ Агасфера в славянских литературах начала ХІХ века ("рукопись, найденная в Сарагосе" Яна Потоцкого, и "Агасфер" Василия Жуковского) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 162-170. – ISSN 2522-493X


  В статье рассматривается функционирование легендарно-фольклорного образа Агасфера в различных национальных литературах. Главным мотивом для написания "Агасфера" для В.А. Жуковского является его личный духовный опыт, опыт постижения Бога и человека. ...
926865
  Шмырова В.Г. Образ ада в творчестве Н. Гоголя ("Миргород") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 285-293


  Целью данной статьи является анализ образов потустороннего мира в сборнике "Миргород" как пространственной организации и связанного с ней символического наполнения. Целесообразным полагается проанализировать сборник целиком, с учётом последовательности ...
926866
  Докучаєва К.М. Образ Аїда в давньогрецькій літературі та міфології: когнітивний і лінгвокультурологічний виміри // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 253-259


  У статті досліджено способи вербалізації уявлень стародавніх греків про царство мертвих та його володаря, визначено міфи, у яких описується Аїд як бог та царство мертвих, проаналізовано мовні засоби зображення Аїда у давньогрецькій літературі, ...
926867
  Конявская Е.Л. Образ Александра Невского в ранних летописях // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2009. – № 2 (36). – С. 55-63. – ISSN 2071-9574
926868
  Сеитов М.М. Образ Алея в "Записках из Мертвого дома" Ф.М. Достоевского и Ч.Ч. Валиханов: к изучению предъевразийства писателя // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 5. – С. 38-44. – ISSN 0130-9730
926869
  Панченко С.Д. Образ Алишера Навои в узбекской советской литературе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Панченко С.Д. ; Самарканд. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1964. – 19 с.
926870
  Шевчук Н.В. Образ Америки в основних структурних принципах роману Стейнбека "Грона гніву" // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2011. – Т. 8, № 2 (23). – С. 114-123. – ISSN 2075-4205
926871
  Михасів Т.С. Образ Америки у поезії збірки Уолта Уїтмена "Листя трави" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 309-318


  У статті розглядаються лексичні одиниці суспільно-політичного життя людини на сторінках поетичної збірки "Листя трави" Уолта Уїтмена, що допомагають авторові створити всеосяжний образ Америки. Будучи вжитими у ролі спеціальних слів, вони беруть участь ...
926872
  Ахвледіані Т. Образ Амірані в творчості Акакія Церетелі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 88-90. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)
926873
  Дюрба Д.В. Образ аутсайдера в романах Дж. Керуака "На дорозі" і "Бурлаки Дхарми" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 82-89. – (Літературознавство ; вип. 3 (75), ч. 2)
926874
  Ясінська Т. Образ Баби-Яги в чарівних казках слов"ян // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 663-667
926875
  Мендришора І. Образ байронівського Манфреда в музиці Шумана та Чайковського // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 3-8
926876
  Черкас О.О. Образ батька та модель родинних стосунків у поезії Тараса Шевченка / О.О. Черкас, О.В. Шаф // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 17. – С. 144-149. – ISBN 978-966-383-565-5. – ISSN 2313-1802
926877
  Філоненко Л.М. Образ батька та образ шлюбного партнера у дівчат із неповних сімей / Л.М. Філоненко, Н.М. Терещенко // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Т. 1, № 5. – С. 66-73 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2410-1249
926878
  Воробей Н. Образ батьківщини в есеї Герти Мюллер "Батьківщина або Оманливість речей" // Султанівські читання : збірник статей / М-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, А. Мартинець, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 7. – C. 292-302. – ISSN 2313-5921
926879
  Царенок Т. Образ бібліотекаря в художній культурі // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 3 (13). – С. 62-63. – ISSN 2518-7341


  Здійснено огляд окремих образів бібліотекаря у творах художньої літератури, кіно- та анімаційних стрічках. Виявляються основні тенденції створення цих образів у вітчизняному та закордонному мистецтві.
926880
  Осаула В. Образ бібліотечно-інформаційної професії в умовах інформатизації суспільства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 9 (182). – С. 22-24. – ISSN 2076-9326
926881
  Павлович Ю.О. Образ Білорусі та білорусів в українській суспільно-політичній думці (1991-2004) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Павлович Юрій Осипович ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича ; Ін-т народознавства. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
926882
  П"янов В.Я. Образ більшовика в українській радянській літературі / В.Я. П"янов. – Київ, 1949. – 51с.
926883
  Ковбасюк С. Образ блазня в мистецтві ренесансних Нідерландів: між соціальною реальністю та популярною образністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 26-29. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються особливості образу блазня в мистецтві Нідерландів епохи Ренесансу, а також взаємодія між соціальною реальністю та народно-сміховою образністю в процесі формування іконографії, властивої блазню. В статье анализируются особенности ...
926884
  Коломієць І. Образ блазня: динаміка розвитку в романному доробку Олександра Копиленка // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 83-88. – ISSN 2307-2261
926885
  Єсип М. Образ Бога як предикатор способів долання труднощів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 27-31. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  З"ясовано, що образ Бога виступає предикатором вибору стратегій долання життєвих труднощів. Переважання в уяві віруючої особи образу люблячого Бога пов"язане з прагненням активно впливати на розв"язання проблемної ситуації. Конструювання образу ...
926886
  Пинчук С.П. Образ Богдана Хмельницкого в украинской литературе XVII-XVIII веков : Автореф... канд. филол.наук: / Пинчук С.П.; Львовск. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1954. – 17л.
926887
  Тарасюк Н. Образ Богдана Хмельницького : творчість Проспера Меріме й Ліни Костенко // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 5/6, березень. – С. 75-83


  "Безсумнівно, Богдан Хмельницький є видатною особистістю в українській історії, опоетизованою та романтичною, як і все українське козацтво. Це особистість, яка потребує вивчення, переосмислення як українцями, так і закордонними дослідниками. Авторка ...
926888
  Вільна Я.В. Образ Богдана Хмельницького в драматургії М. Старицького (до проблеми формування образного мислення українських письменників) // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 9-12
926889
  Фенько О. Образ Богдана Хмельницького в літературі для дітей // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 94-97
926890
  Степанчук Ю.С. Образ Богдана Хмельницького в матеріалах XXIV Всеукраїнської наукової історико–краєзнавчої конференції "Козацтво в історії України (до 360–річчя битви під Батогом)" // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 84-87. – ISSN 2076-1554
926891
  Харчук Р. Образ Богдана Хмельницького в поезії Тараса Шевченка як мистецька й історична альтернатива до офіційного образу гетьмана в російській історіографії й літературі // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2015. – Вип. 8. – С. 66-75. – ISBN 978-966-920-044-0
926892
  Бандура Г.О. Образ Богдана Хмельницького в системі ідеологічних вартостей радянського режиму // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 3-7
926893
  Савела Ю. Образ Богдана Хмельницького в українській соцреалістичній літературі 1930-1950-х років // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 110-114. – ISSN 2307-2261
926894
  Голиш Г.М. Образ Богдана Хмельницького в українському фольклорі // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 26-31. – (Серія "Історичні науки" ; № 22 (355)). – ISSN 2076-5908
926895
  Задорожна С.В. Образ Богдана Хмельницького у художній рецепції Т. Шевченка // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 24-27
926896
  Терещенко Т.І. Образ Богдана Хмельницького через проблему переможця і переможеного в літописі С. Величка // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 84-86
926897
  Степанчук Ю.С. Образ Богдана Хмельницького як фундатора Української козацької держави в матеріалах Всеукраїнських історичних читань "Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку" // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 16-25. – ISBN 978-966-353-452-7
926898
  Цугорка О.П. Образ Богоматері в українському бароковому іконописі: минуле і сучасність // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 35. – С. 144-150. – ISSN 2226-2180
926899
  Дмитрів І. Образ Богоматері у творчості Богдана-Ігоря Антонича // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 282-289. – ISBN 978-966-2248-90-6
926900
  Мала С.В. Образ Богородиці в українській літературі XX століття // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 10 (266). – С. 6-8
926901
  Ленська С. Образ Богородиці в українській поезії ХХ століття
926902
  Надвідна А. Образ Богородиці в українській православній традиції // Філософ-і Я: наукові розвідки студентів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : науковий журнал / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 1. – С. 30-33
926903
  Комарницький А.С. Образ Богородиці і художня культура Київської Русі (становлення національних особливостей) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Комарницький Андрій Степанович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
926904
  Сафонова Т.В. Образ Богородиці та Ісуса Христа в українському мистецтві екслібриса: інтонування // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 109-114
926905
  Гудзь Л. Образ Богородиці у творчій спадщині Іоана Максимовича і Тараса Шевченка (на прикладі поем "Богородице дево, радуйся" та "Марія") // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 201-208


  У статті аналізується художньо-образна система поеми Іоана Максимовича "Богородице Дево, радуйся" та поеми Т. Шевченка "Марія". Мета роботи - визначити основні способи модифікації канонічної молитви та інтерпретації образу в контексті літератури різних ...
926906
  Гончарук В.А. Образ Богородиці у творчій спадщині Тараса Шевченка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 55-59. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  У статті розкривається створений Т. Шевченком апокрифічно-фольклорний образ Богородиці, який постав на ґрунті архаїчного культу Матері-Землі. В цьому образі на відміну від формалізованого церковного, пошанування Діви Марії, відбилися сердечні, щирі та ...
926907
  Гончарук В.А. Образ Богородиці у творчій спадщині Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 117-124. – ISBN 978-966-02-7586-7
926908
  Смоляга М.В. Образ Божий як засіб артикулювання "науковості" класичної науки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 80-84. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 54). – ISSN 2226-0994
926909
  Кметь І. Образ Божої Матері у пасійних сюжетах української апокрифіки // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 2 (9). – С. 47-59


  У статті розглінуто особливості інтерпретації пасійного сюжету в українській апокрифіці (апокрифах та апокрифічних творах усної народної словесності (у легендах, колядках, духовних піснях)). Мотив плачу та страждання Божої Матері у заданих творах ...
926910
  Коваленко М.М. Образ Божої матері у рецепції Т. Шевченка та І. Драча (на матеріалі поем "Марія" та "Чорнобильська мадонна") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті досліджується авторська трансформація традиційного образу Богородиці у творах Тараса Шевченка "Марія" та Івана Драча "Чорнобильська мадонна". В статье исследуется авторская трансформация традиционного образа Богородицы в произведениях Тараса ...
926911
  Гончарук В. Образ Божої Матері у творчості Тараса Шевченка / В. Гончарук, В. Гончарук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 74-76
926912
  Самойленко Н.І. Образ Болгарії (1944–1989) в українській навчальній літературі 1966–2010 рр. // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 384-390. – ISSN 2218-0567
926913
  Черникова А.М. Образ большевика в послевоенной белорусской прозе. : Автореф... канд. филолог.наук: / Черникова А.М.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. белорус. яз. и лит-ры. – Минск, 1952. – 18 с.
926914
   Образ большевика: Сб. критичесих статей.. – Л., 1938. – 292с.
926915
  Кибенко А.С. Образ буддизма в публичных выступлениях Далай Ламы XIV // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 63-65
926916
  Даценко Б.Є. Образ будівника комунізму в українській драматургії і на сцені / Б.Є. Даценко. – Київ, 1960. – 40 с.
926917
  Ращенко А.С. Образ бунтівної особистості у прозовій спадщині О.М. Сомова (за твором "Гайдамака") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 380-385
926918
  Кравченко І.Л. Образ в архітектурі дитячих позашкільних закладів / І.Л. Кравченко, Д.К. Васильченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 165-169. – ISSN 2077-3455
926919
  Башинская И.А. Образ в изобрзительном искусстве : (Законы восприятия живописи, скульптуры и графики) / И.А. Башинская. – Санкт-Петербург : Знание, 1992. – 32 с.
926920
  Гачев Г.Д. Образ в русской художественной культуре / Г.Д. Гачев. – М., 1981. – 245с.
926921
  Завалова Н.Д. Образ в системе психической регуляции деятельности / Н.Д. Завалова. – М., 1986. – 172с.
926922
  Якимчук Б.А. Образ в структурі творчої діяльності / Б.А. Якимчук. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 18с. – ISBN 966-7436-99-3
926923
  Гортвай Е.Ф. Образ В. и. Ленина в венгерскйо литературе : Автореф... канд. филол.наук: / Гортвай Е. Ф.; МВиССО УССР, Ужгор.ГУ. – Ужгород, 1973. – 16л.
926924
  Цветованый Н.И. Образ В. И. Ленина в советской русской прозе 60-70-х гг. (Роман. Повесть) : Автореф... канд филол.наук: 10.01.02 / Цветованый Н. И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 16л.
926925
  Буряк Л. Образ В.Б. Антоновича в контексті комеморативних практик XX століття // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 130-139. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)


  Досліджується процес творення образу В.Б. Антоновича як органічної складової національної пам"яті. Аналізуються особливості, механізми, прийоми комеморативних практик.
926926
  Буряк Л.І. Образ В.Б. Антоновича у контексті комеморативних практик XX століття // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 345-371. – ISBN 978-966-8809-48-4
926927
  Гортвай Е.Ф. Образ В.И. Ленина в венгерской поэзии / Е.Ф. Гортвай. – Ужгород, 1970. – 44с.
926928
  Пономаренко Л.А. Образ В.И. Ленина в литературах народов Кавказа, Средней Азии и Прибалтики // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 29-31
926929
  Инжеватов И.К. Образ В.И. Ленина в Мордовской литературе, фольклоре и искусстве / И.К. Инжеватов, Л.С. Кавтанськин. – Саранск, 1969. – 28с.
926930
  Абрамов А.М. Образ В.И. Ленина в творчестве В. Маяковского / А.М. Абрамов. – Москва : Знание, 1970. – 48 с. – Библиогр.: с. 46. – (Новое в жизни, науке, технике ; 2 ; Литература)
926931
  Вуль С. Образ В.И. Ленина в экслибрисе / С. Вуль, Е. Минаев. – Москва : Книга, 1970. – 29 с.
926932
  Киевский М.И. Образ В.И. Ленина и проблема человека в русской философской поэзии // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 68-70
926933
  Илличевский А.Ф. Образ В.И.Ленина в зарубежной литературе / А.Ф. Илличевский. – Москва, 1968. – 45 с.
926934
   Образ В.И.Ленина в изобразительном искусстве. – Москва, 1961. – 6с.
926935
   Образ В.И.Ленина в литературе и искусстве.. – Черновцы, 1969. – 229с.
926936
  Крившенко С.Ф. Образ В.И.Ленина в русской советской поэзии. : Автореф... канд. филолог.наук: 641 / Крившенко С.Ф.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1969. – 21л.
926937
  Потапов Н.А. Образ В.И.Ленина в советской драматурги. : Автореф... канд. филолог.наук: / Потапов Н.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. литературоведения, искусствоведения и журналистики. – М., 1966. – 16л.
926938
  Черемин Г.С. Образ В.И.Ленина в советской художественной литературе / Г.С. Черемин. – Москва, 1957. – 31 с.
926939
  Курилов А.С. Образ В.И.Ленина в советской художественой литературе. / А.С. Курилов. – М., 1971. – 16с.
926940
  Шефов А.Н. Образ В.И.Ленина в советском изобразительном искусстве / А.Н. Шефов. – Ленинград, 1980. – 191с.
926941
  Зайцев Н.В. Образ В.И.Ленина в советском театре / Н.В. Зайцев. – М., 1969. – 74с.
926942
  Беневоленская М.В. Образ В.И.Ленина в современной советской прозе (на материале романов Аф.Коптелова "Большой зачин", "Возгорится пламя" и других произведений 50-60 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.641 / Беневоленская М.В.; МП РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 19л.
926943
  Яшин Д.А. Образ В.И.Ленина в удмуртской литературе / Д.А. Яшин. – Ижевск, 1969. – 28с.
926944
  Балабуха Ким Фомич Образ В.И.Ленина и концепция человека в современной украинской поэме : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Балабуха Ким Фомич ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1975. – 26 с.
926945
  Сергеева Г. Образ В.И.Ленина на белорусской сцене / Г. Сергеева. – Минск, 1969. – 18с.
926946
  Грошев А.Н. Образ В.И.Ленина на экране / А.Н. Грошев. – М, 1960. – 39с.
926947
  Попов П.М. Образ В.І. Леніна в творчості народів СРСР / П.М. Попов. – Київ : Радянська школа, 1952. – 38 с.
926948
  Лакиза М.П. Образ В.І. Леніна в українській радянській поезії / М.П. Лакиза. – Ужгород, 1970. – 51с.
926949
  Терещенко А.К. Образ В.І. Леніна і тема революції в українській музиці / А.К. Терещенко. – Київ : Знання, 1982. – 48 с.
926950
  Костюк Ю.Г. Образ В.І. Леніна на українській сцені / Ю.Г. Костюк. – Київ, 1967. – 48с.
926951
   Образ В.І.Леніна в українскій радянскій художній літературі: Рекоменд. показчик.. – Львів, 1970. – 124с.
926952
   Образ В.І.Леніна в українскому образотворчому мистецтві.. – Київ, 1969. – 16с.
926953
  Попов П.М. Образ В.І.Леніна в українській народно-пісенній творчості / П.М. Попов. – К., 1951
926954
  Остапенко Світлана Миколаївна Образ В.І.Леніна в українській радянській літературі : Анот. рек. бібліогр. покажч. / Остапенко Світлана Миколаївна, Рогова Парасковія Іванівна. – Київ : Дніпро, 1987. – 68с.
926955
  Луньо Є. Образ Валентини Терешкової у народнопісенній сатирі на Микиту Хрущова // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 265-273
926956
  Стельмащук Н.В. Образ ведмедя у сучасній народній казці Житомирського Полісся // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 99- 103. – Бібліогр.: С.102-103
926957
  Малиновська Н.Л. Образ ведучого і його відповідність концепції телепередачі // Інформаційне суспільство : наукове видання / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 8-9
926958
  Борисов А.С. Образ Великобритании в общественной мысли США в конце XVIII века как фактор формирования внешней политики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 153-158. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 2). – ISSN 1995-0055
926959
  Зименко В.М. Образ великого Ленина в произведениях советского изобразительного искусства / В.М. Зименко. – М, 1962. – 56с.
926960
  Гаюк І. Образ Великої Богині-Матері в релігійно-суспільному полі: історичний дискурс // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 83-94
926961
  Руденко М.С. Образ Великой Отечественной войны в публицистике 1941-1945 гг. // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 45-57. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
926962
  Маковський С. Образ вернигори: від поетів "української школи" до Адама Міцкевича // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 133-148. – ISBN 966-95452-4-3
926963
  Иванова Н.П. Образ Вечного Жида в творчестве русских романтиков // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип. 33/34. – С. 63-69. – ISBN 966-72-77-79-8
926964
  Смольская А.К. Образ вилы в мифологии южных славян (по даным сербского языка) // "Людиною бути - це мистецтво". Збірник пам"яті доктора філологічних наук, професора Аделаїди Костянтинівни Смольської / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; [редкол.: Н.П. Тропініна.та ін. ; відп. ред.: Є.М. Черноіваненко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 164-171. – ISBN 978-617-689-100-0
926965
  Котлярова К. Образ відьми в римській літературній традиції // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 57-62. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена дослідженню образу відьми в римській літературній традиції. Аналізуючи роботи Горація, Овідія, Проперція, Тібулла, Петронія й Апулея, виділяються кілька характерних рис, які були притаманні відьмам. Особлива увага приділена їхнім ...
926966
  Богдашина О. Образ відьми в україністичній літературі другої половини ХІХ - початку ХХ ст. / О. Богдашина, Ю. Клименко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 261-267
926967
  Світлинець А. Образ відьми в уявленнях жителів Боржавської долини в кінці ХХ - на початку ХХІ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – C. 105–110. – ISSN 2309-9356
926968
  Міщук І.О. Образ віийни у подільському світі Леопольда Бучковського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 490-495. – ISSN 2520-2103
926969
  Дорошенко А. Образ війни в українському кінодокументі 1920-х років // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 1 (45) : Театр. Музика. Кіно. – С. 61-68. – ISSN 1728-6875
926970
  Супрун В. Образ війни в художньому репродукуванні Миколи Понеділка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 49-53. – ISSN 0130-5263
926971
  Супрун Володимир Образ війни в художньому репродукуванні Миколи Понеділка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 49-52. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
926972
  Новосадська О.Б. Образ вікторіанської жінки у романі Мері Бреддон "Таємниця Леді Одлі" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 255-257. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558
926973
  Воротяк І. Образ Вінланда як уособлення "земного раю" в середньовічній ісландській літературній традиції (ІІ) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства ; редкол.: Чучко М.К., Боднарюк Б.М., Баженов Л.В. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 2 (44). – C. 71-94
926974
  Бурлачук Віктор Образ влади в сучасних теоріях глобалізації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С.46-61. – ISSN 1563-3713
926975
   Образ влади у свідомості українських громадян / ЦСД "Софія" // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 18-23. – ISSN 1810-3944
926976
  Ткаченко Т. Образ вовка в німецьких та українських віруваннях // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 121-125
926977
  Пасюрківська М. Образ вовка у польській та українській фразеології: етнокультурний і лінгвістичний аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 29-33. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Подається опис мовного образу вовка в польській та українській фразеології. Розглядається символіка цієї тварини в її етнокультурному контексті: у міфології та фольклорі. З"ясовується походження лексем пол. wilk, укр. вовк і здійснюється поглиблений ...
926978
  Шекера Я.В. Образ води в давній китайській поезії


  Розглянуто імпліцитні значення води як образу в давній китайській поезії ("Книга пісень" і танські вірші).
926979
  Кобилецький Ю.С. Образ вождя / Ю.С. Кобилецький, 1943. – 31с.
926980
  Дзантиев А.А. Образ вождя (о Ленине) / А.А. Дзантиев. – Орджоникидзе, 1972. – 33с.
926981
  Клецкова Д.Ю. Образ вождя в романе У.Г. Симмса "Йемасси" // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 3 (41). – С. 78-79. – ISSN 1684-2618
926982
  Темченко А. Образ воїна-Громовика в українській міфології (на матеріалі фольклорних записів І. Нечуя-Левицького) // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 401-405. – ISBN 978-966-793-136-3
926983
  Найден О.С. Образ воїна в українському фольклорі : Семантичні та образні аспекти / О.С. Найден. – Київ : Стилос, 2005. – 260с. – ISBN 966-8518-38-1
926984
  Муратова Е.Ю. Образ войны в русской поэзии ХХ-ХХI веков // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 3, май. – С. 3-10. – ISSN 2310-4287
926985
  Оляндер Л. Образ Волині в структурі художнього цілого (на матеріалі літератури XX століття) // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 181-184. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
926986
  Шот М. Образ Володимира Великого творив і тернополянин // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 11 вересня (№ 164). – С. 17


  Із текста: "Тема Київської Русі посіла яскраве місце в творчості художника Казимира Сікорського".
926987
  Дашкова П. Образ врага : Роман в 2-х томах / П. Дашкова. – Москва : Эксмо-Пресс. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-001977-7
т.2. – 1998. – 400с.
926988
  Дашкова П. Образ врага : Роман в 2-х книгах / Полина Дашкова. – Москва : Астрель. АСТ. – ISBN 5-17-010926(Кн.1)
Кн.1. – 2003. – 361с.
926989
  Дашкова П. Образ врага : Роман в 2-х книгах / Полина Дашкова. – Москва : Астрель, АСТ. – ISBN 5-17-010925(Кн.2)
Кн.2. – 2003. – 333с.
926990
  Лазарева А.В. Образ врага и становление немецкой национальной идеи в годы Тридцатилетней войны (1618-1648) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 2. – С. 110-121. – ISSN 0042-8779


  Тридцатилетняя война послужила толчком к интенсификации национальной мысли в Германии.
926991
  Левинсон З.И. Образ времени / З.И. Левинсон. – Тула, 1964. – 184 с.
926992
  Мустафин Р.А. Образ времени / Р.А. Мустафин. – Казань, 1981. – 295с.
926993
  Парсаданов Я Н. Образ времени в киноискусстве / Я Н. Парсаданов, . – М., 1964. – 51с.
926994
   Образ времени: Альбом. – Москва, 1985. – 207с.
926995
  Довганич М.В. Образ втраченого в творчості Кадзуо Ішігуро // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Червінська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2019. – Вип. 100. – С. 25-41. – ISSN 2306-2908
926996
   Образ вчителя в художній літературі : Бібліографічний покажчик. – Київ, 1980. – 24с.
926997
  Матвієнко І.С. Образ вчителя, його роль та місце в епоху постмодерну // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 178-179
926998
  Черкашин Д.С. Образ высшег совершенства / Д.С. Черкашин. – Киев, 1987. – 151с.
926999
  Боровець Т.П. Образ Галичини у житті та творчості Манеса Шпербера // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 304-306
927000
  Баянова Л.Ф. Образ Гамлета у Л. С. Выготского как отражение психологических особенностей эпохи // Вопросы психологии : научный журнал / Российская акад. образования, Трудовой кол. ред. – Москва, 2011. – № 6. – С.77-83. – ISSN 0042-8841
<< На початок(–10)921922923924925926927928929930(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,