Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>
91001
  Векуа О. "Semper tiro" Іван Франко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 62-64. – ISBN 966-594-298-0
91002
  Мочульський М. "Semper Tiro" Івана Франка : (Замітки й вражіння) / Михайло Мочульський, 1906. – [13] с. – Окрем. відб.: Літературно-науковий вісник. Львів, 1906, т. ХХХVІ, с. 476-488
91003
  Dominique Pierre ...Selon Saint Jean / Dominique Pierre. – Paris, 1927. – 267с.
91004
   Sciences socialеs: systeme d"information. – Moscou, 1985. – 160 p.
91005
   Sciencia vincemus! // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 24-26. – ISBN 978-617-673-442-0


  Історія Кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Наукою переможемо - це кредо колективу кафедри, девіз наукової школи. Великий вклад у розвиток науки та підготовку фахівців з нотаріату ...
91006
   Sciencia vincemus! Наукою переможемо : кафедра нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за заг. ред. С.Я. Фурси ; [редкол.: Фурса С.Я., Кучер Т.М., Снідевич О.С. ; упорядкув.: С.Я. Фурси, Т.М. Кучер]. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 87, [1] с. : фотоіл. – Назва обкл.: Sciencia vincemus!. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0489-0
91007
   Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 390, [1] с. : іл., табл., портр. + 1 бр. (20 с.). – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-673-442-0
91008
   Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник Інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів ін-ту інозем. філології. – Луцьк. – ISSN 2410-2202
№ 2. – 2015. – 137 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
91009
   Scientific American reader. – New York : Simon and Schuster, 1953. – 14,626p.
91010
   Scientific and academic activities of polish universities and other higher schools : Spring 2000. – Warsaw : Agricultural university press, 2000. – XLIII,551p.,20l.ill. : ill. – ISBN 83-7244-119-7
91011
  Taranenko A.V. Scientific and methodical approaches to the evaluation of the effectiveness of the economic strategy of the enterprise / A.V. Taranenko, T.V. Grynko // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – С. 8-10. – ISBN 978-617-645-229-4
91012
  Gubersky L.V. Scientific and research activities at the Institute of international relations of Taras Shevchenko Kyiv National University // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 10 : Інститут міжнародних відносин. – P. 153-158
91013
   Scientific and technical progress in the USA: Experience, problems, prospects. – Moscow, 1988. – 191с.
91014
  Heinman S.A. Scientific and technical revolution: economic aspects. / S.A. Heinman. – M., 1981. – 341с.
91015
  Pentz M.J. Scientific and technical training at CERN / M.J. Pentz. – Geneva. – 29с.
91016
  Simanovsky S. Scientific and technologial progress and co-operation of the CMEA member countries in the area of inventive acts / S. Simanovsky, I. Cherviakov. – M., 1987. – 30с.
91017
   Scientific and technological revolution and the law of the sea. – Wroclaw i i., 1974. – 153с.
91018
   Scientific Chinese : middle level intensive reading. – ISBN 7-5618-0278-1
Vol. 1. – 1990. – 118 p.
91019
   Scientific Chinese : middle level intensive reading. – Tianjin : Tianjin Univer. – ISBN 7-5618-0224-2
Vol. 1. – 1990. – 338 p.
91020
   Scientific Chinese : middle level intensive reading. – ISBN 7-5618-0234-X
Vol.2. – 1990. – 137 p.
91021
   Scientific Chinese : middle level intensive reading. – Tianjin : Tianjin Univer. – ISBN 7-5618-0219-6
Vol. 2. – 1990. – 261p.
91022
   Scientific Chinese : middle level ntensive reading. – ISBN 7-5618-0341-9
Vol.3. – 1990. – 162 p.
91023
   Scientific Chinese : middle level intensive reading. – Tianjin : Tianjin Univer. – ISBN 7-5618-0428-8
Vol. 3. – 1993. – 265p.
91024
   Scientific communism. – M., 1982. – 334с.
91025
   Scientific developments : [in 2 partes] / Kyiv Taras Shevchenko Nat. Univ. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-248-5
P. 2 : Sociohumanities / [comp.: S.G. Nedilko et al. ; ed. V.I. Grygoruk]. – 2011. – 143, [1] p. : ill.
91026
   Scientific foundations of space manufacturing. – M., 1984. – 173с.
91027
  Dushman Saul Scientific foundations of vacuum technique / Dushman Saul. – 2-d edit. – New York, Lond. : Wiley & Sons, 1962. – 806 с.
91028
   Scientific instruments. Apparatus-Supplies-Film-Loops. – Lond., 1966. – 344с.
91029
  Dergach D.V. Scientific interpretation of the information media genres // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 29. – Р. 87-98. – ISSN 2311-2697


  The author pays attention to the analysis of different criteria, concerned with nature, architectonics and differential features of information genres, actual for humanities, and gives the proposition of their perspective investigation in the terms of ...
91030
  Varlamov K. Scientific management of society / K. Varlamov. – Moscow : Progress Publishers, 1983. – 136 p. – (Library of Political Knowledge ; Book 10)
91031
   Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas. – Kansas. – ISSN 1094-0782
N 1. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91032
   Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas. – Kansas. – ISSN 1094-0782
N 2. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91033
   Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas. – Kansas. – ISSN 1094-0782
N 3. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91034
   Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas. – Kansas. – ISSN 1094-0782
N 4. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91035
   Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas. – Kansas. – ISSN 1094-0782
N 5. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91036
   Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas. – Kansas. – ISSN 1094-0782
N 6. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91037
   Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas. – Kansas. – ISSN 1094-0782
N 7. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91038
   Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas. – Kansas. – ISSN 1094-0782
N 8. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91039
   Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas. – Kansas. – ISSN 1094-0782
N 9. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91040
   Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas. – Kansas. – ISSN 1094-0782
N 10. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91041
   Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas. – Kansas. – ISSN 1094-0782
N 11. – 1999


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91042
   Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas. – Kansas. – ISSN 1094-0782
N 12. – 1999


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91043
   Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas. – Kansas. – ISSN 1094-0782
N 13. – 1999


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91044
   Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas. – Kansas. – ISSN 1094-0782
N 14. – 1999


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91045
   Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas. – Lawrence : The University of Kansas printing service. – ISSN 1094-0782
N 15. – 2000


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91046
   Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas. – Lawrence : The University of Kansas printing service. – ISSN 1094-0782
N 16. – 2000


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91047
   Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas. – Lawrence : The University of Kansas printing service. – ISSN 1094-0782
N 18. – 2000


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91048
   Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas. – Lawrence : The University of Kansas printing service. – ISSN 1094-0782
N 19. – 2001


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91049
   Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas. – Lawrence : The University of Kansas printing service. – ISSN 1094-0782
N 20. – 2001


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91050
   Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas. – Lawrence : The University of Kansas printing service. – ISSN 1094-0782
N 21. – 2001


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91051
   Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas. – Lawrence : The University of Kansas printing service. – ISSN 1094-0782
N 22. – 2001


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91052
   Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas. – Lawrence : The University of Kansas printing service. – ISSN 1094-0782
N 23. – 2001


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91053
   Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas. – Lawrence : The University of Kansas printing service. – ISSN 1094-0782
N 24 : A comparison of growth and rattle strings in three species of rattlesnakes /H.S.Fitch. – 2002
91054
   Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas. – Lawrence : The University of Kansas printing service. – ISSN 1094-0782
N 25 : Two new subgenera of bees in the genus centris (Hymenoptera: apidae) /R.Ayala. – 2002
91055
   Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas. – Lawrence : The University of Kansas printing service. – ISSN 1094-0782
N 26 : The bee genus Chilicola in the Tropical Andes, with observations on nesting biology and a phylogenetic analysis of the subgenera... /C.D.Michener. – 2002
91056
   Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas. – Lawrence : The University of Kansas printing service. – ISSN 1094-0782
N 27 : An annotated taxonomic catalogue of the hoplandriini of the world (Insecta: coleoptera: staphylinidae: aleocharinae) /R.S.Hanley. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91057
   Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas. – Lawrence : The University of Kansas printing service. – ISSN 1094-0782
N 28 : A revision of the genus Elmas blackwelder, 1952 (Coleoptera: staphylinidae: staphylinidae: xanthopygina) with a preliminary reconstructed phylogeny of the species /J.S.Ashe, S.Chatzimanolis. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91058
   Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas. – Lawrence : The University of Kansas printing service. – ISSN 1094-0782
N 29 : West Indian mammals from the Albert Schwartz collection: biological and historical information/ R. M. Timm and H. H. Genoways. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91059
   Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas. – Lawrence : The University of Kansas printing service. – ISSN 1094-0782
N 30 : Skeletal development of Pelobates cultripes and a comparison of the osteogenesis of pelobatid frogs (Anura: Pelobatidae)/ A. M. Maglia. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91060
   Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas. – Lawrence : The University of Kansas printing service. – ISSN 1094-0782
N 31 : Four new species of the genus Ophidion (Pisces: Ophidiidae) from the Western Atlantic ocean/ R. N. Lea, C. R. Robins. – 2003


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91061
   Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas. – Lawrence. – ISSN 1094-0782
32 : Two new species of marsupial frogs (Anura: Hylidae: Gastrotheca) from the Cordillera Oriental in Central Peru. – 2004


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91062
   Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas. – Lawrence : The University of Kansas printing service. – ISSN 1094-0782
N 33 : Phylogeny and classification of the parasitic bee tribe Epeolini (Hymenoptera: Apidae, Nomadinae). – 2004


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91063
   Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas. – Lawrence : The University of Kansas printing service. – ISSN 1094-0782
N 34 : A new species of the bee genus Eoanthidium with extraordinary male femoral organs from the Arabian peninsula (Hymenoptera: megachilidae). – 2004


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91064
   Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas. – Lawrence : The University of Kansas printing service. – ISSN 1094-0782
N 35 : Frogs of the genus Colostethus (Anura; Dendrobatidae) in the Andes of Northern Peru. – 2004


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91065
   Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas. – Lawrence : The University of Kansas printing service. – ISSN 1094-0782
N 36 : New neotropical species of the Genus Holotrochus (Coleoptera: Staphylinidae: Osoriinae). – 2005
91066
   Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas. – Lawrence : The University of Kansas printing service. – ISSN 1094-0782
N 37 : The Herpetofauna of upper Niger national park, Guinea, West Africa. – 2005
91067
   Scientific papers [of the] Natural history museum, The University of Kansas. – Lawrence : The University of Kansas printing service. – ISSN 1094-0782
N 38 : Systematics of the Bufo coccifer complex (Anura: Bufonidae) of Mesoamerica. – 2005
91068
   Scientific photography, 1962
91069
   Scientific photography : Proceedings of the International Colloquium held at Liege 1959 sponsored by the patrimoine de l"Universite de Liege / International Colloquium held at Liege 1959 sponsored by the patrimoine de l"Universite de Liege; H. Sauvenier. – Oxford a.o. : Pergamon Press, 1962. – 618 p.
91070
  Goldstein Madeline Scientific Poetry. / Goldstein Madeline. – New York, 1989. – 79с.
91071
   Scientific Problems of Optics and High Technology Material Science : SPO 2001: Abstracts;The 2nd International Yong Scientist Confernce; (Kyiv, Ukraine, October 25-26, 2001). – Київ : Киевский университет, 2001. – 164с. – ISBN 966-02-2231-9
91072
   Scientific problems of the humid tropical zone deltas and their implications. Proceedings of the Dacca Symposium. Jointly organized by the Government of Pakistan and Unesco 24 February to 2 March 19. – Paris, 1966. – 422с.
91073
   Scientific report for 2011 / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Fac. of radio physics ; [ed. board: I.O. Anisimov et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2011. – 101p. : ill., tab. – Заголовок обкл.: Annual scientific report. – Бібліогр. в тексті
91074
   Scientific research in Africa: National polities, research institutions. – Paris, 1966. – 214с.
91075
   Scientific research in British universities 1959-60. – London, 1960. – 492с.
91076
   Scientific research in British universities and colleges 1962-63. – London, 1963. – 669с.
91077
   Scientific research in Croatia. – Zagreb : The Ministry of science and technol. of the Republic of Croatia, 1995. – 197s. : Il. – ISBN 953-96361-2-4
91078
   Scientific session on the physiological teachings of Academician I.P. Pavlov. June 28 - July 4, 1950. Inaugural address, reports, resolution. – M., 1951. – 174с.
91079
  Young Pauline Scientific social surveys and research : An introduction to the background, content, methods, principles, and analysis of social studies / Young Pauline. – Third edition. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall, Inc, 1956. – 540p.
91080
   Scientific Works of the Institute of Animal Physiology of the Slovak Academy of Sciences, Kosice = Научные труды института сельскохозяйственных животных Словацкой Академии Наук в г.Кошице. – Bratislava : Veda, Publishing House, 1980. – 366p.
91081
   Scientist to scientist. – Washington
Vol. 7, N 1. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91082
  Hubbard Scientology 0-8: The Book of Basics / Hubbard, Ron. – Copenhagen, 1983. – 152 p.
91083
  Hubbard Ron L. Scientology: a history of man / Ron L. Hubbard. – Copenhagen, 1980. – 139 p.
91084
   Scientometrics: A Tool for Monitoring and Support of Research / L. Kostenko, A. Zhabin, A. Kuznetsov, T. Lukashevich, E. Kukharchuk, T. Simonenko // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (89). – P. 88-94. – ISSN 0374-3896


  Наукометрія як інструмент моніторингу та підтримки наукової діяльності. Досліджено витоки наукометрії. Розглянуто підходи до оцінювання результативності наукової діяльності та відмічено тенденцію переходу від формальних кількісних індикаторів до ...
91085
  Klafkowski Alfons Sciganie zbrodniarzy wojennych w Niemieckiej Republice Federalnej w swietle prawa miedzynarodowego. / Klafkowski Alfons. – Poznan, 1968. – 284с.
91086
  Zbyszewski Brunon Scigany przez samego siebie / Zbyszewski Brunon. – Lodz : Wyd-wa Lodzkie, 1972. – 251 s.
91087
  Bacovia George Scintei galbene. / Bacovia George. – Bucuresti, 1978. – 268с.
91088
  Grinyov B.V. Scintillation detectors and systems of radiation monitoring on their base = Сцинтиляційні детектори і системи контролю радіації на їх основі / B.V. Grinyov, V.D. Ryzhikov, V.P. Seminozhenko ; National academy of sciences of Ukraine ; Institute for scintillation materials ; STC ""Institute for single crystals"". – Kyiv : Akademperiodyka, 2010. – 342 p., 12 p. il. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language"). – ISBN 978-966-360-160-1
91089
  Prutkowski Jozef Scisle fajne. Wiersze stare i nowe / Prutkowski Jozef. – Warszawa, 1962. – 124с.
91090
  Zweig A. Scoala Verdunului / Arnold Zweig. – Bucuresti : Edit. de stst pentru literatura si arta, 1960. – 562 p.
91091
  Szentimrei Judith Scoarte secuiesti / Szentimrei Judith. – Bucuresti, 1958. – 60с.
91092
  Шиндер О. SCOPOLIA CARNIOLICA Jacq. (SOLANACEAE) на заході подільської височини: поширення, умови місцезростань і стан популяції / О. Шиндер, Ю. Неграш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 57-61. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати вивчення особливостей поширення, ценотичних умов місцезростань і стану популяцій рідкісного виду флори України – Scopolia carniolica – на заході Подільської височини. Виявлено і описано нове місцезнаходження досліджуваного ...
91093
  Буй Д. Scopus та інші наукометричні бази: прості питання та нечіткі відповіді / Д. Буй, А. Білощицький, В. Гогунський // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 5/6 (119). – С. 27-40. – ISSN 1682-2366


  Стаття присвячена аналізу характеристик і основних властивостей наукометричних баз даних та індикаторів цитування наукових публікацій (індекс цитування, h-індекс та імпакт-фактор), виявленню особливостей відображення наукових статей у наукометричних ...
91094
  Оборський Г.О. SCOPUS: достовірність даних за запитами щодо числа публікацій університетів / Г.О. Оборський, В.Д. Гогунський, В.А. Волобоєв // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (7). – С. 179-190. – ISSN 2307-4752


  Зіставлення результатів щодо визначення числа публікацій Одеського національного політехнічного університету за запитом для організацій за Scopus ID номером і за запитом для авторів за Scopus ID номером кожного автора суттєво відрізняються. Причина ...
91095
  Гогунский В. SCOPUS: пошук публікацій університету / В. Гогунский, О. Колесніков // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 99-101. – ISSN 1682-2366
91096
  Остапенко О. Scopus: пошук статей за прізвищем авторів / О. Остапенко, М. Зубалій // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4/5 (130). – С. 76-86. – ISSN 1682-2366
91097
  Trofimenko Swiatoslaw Scorpionates : the coordination chemistry of polypyrazolylborate ligands / Trofimenko Swiatoslaw. – London : Inmerial College Press, 1999. – 282 p. – ISBN 1-86094-172-9
91098
  Scott Harold Scotland yard / Scott Harold. – London, 1954. – 256с.
91099
   Scott, Foresman algebra : First course / Corcoran Clyde, Gaughan Edward, Ladd Norman, Salem Judith. – Glenview : Scott, Foresman and Company, 1984. – XII,596p. – ISBN 0-673-13280-3
91100
  Ferguson Joan Scottish family histories held in scottish libraries. / Ferguson Joan. – Edinburgh, 1960. – 194с.
91101
   Scottish firsts: Innovation and achievement. – Glasgow, 1995. – 104с.
91102
   Scottish geographical journal. – Edinburgh, 1885-. – ISSN 0036-9225
Vol. 120, N 1/2. – 2004
91103
   Scoundrels and scalawags : 51 stories of the most fascinating characters of hoax and fraud. – Pleasantville; Montreal : The reader"s digest association, 1968. – 640,[16]p. : 16p. ill.
91104
  Бисмют Надин Scrapbook : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 7-98. – ISSN 1130-6545
91105
  Сирбу О.О. Screen theory: психоаналітичний підхід у "феміністській кінокритиці" Л. Малві // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 172-174
91106
  Dubova N.F. Screening assessment of physical growth and development of rural children living the Chornobyl zone / N.F. Dubova, Yu.I. Bandazhevsky // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 1 (77). – P. 31-35 : fig., table. – Bibliogr.: Referen.: 10 name. – ISSN 2077-7477
91107
   Screening of breast cancer using peano curve / D.A. Klyushin, D.G. Shervarly, E.N. Golubeva, N.V. Boroday // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4 (110). – P. 117-121. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
91108
   Screening of metabolites produced by strains of Ganoderma Lucidum[curt.:fr] p.karst and Ganoderma Applanatum [pirs.:waller] pat. for their activity against tobacco mosaic vir / O.G. Kovalenko, O.M. Polishchuk, T.A. Krupodorova, N.A. Bisko, A.S. Buchalo // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – P. 32-34. – (Біологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  The higher Basidiomycetes mushrooms are impotent source of functional products which are widely used in folk medicine. During the study of mushrooms and produces of its metabolisms were found that they have antitumor, immunomodulating, antimicrobial ...
91109
  Ciobanu Fulvia Scrierea cuvintelor compuse / Ciobanu Fulvia. – Bucuresti, 1958. – 78с.
91110
  Lovinescu E. Scrieri / E. Lovinescu; Simion E. – Bucuresti
1. – 1969. – 526с.
91111
  Sadoveanu Ion Marin Scrieri / Sadoveanu Ion Marin. – Bucuresti
1. – 1969. – 558с.
91112
  Lovinescu Eugen Scrieri / Lovinescu Eugen; Simion E. – Bucuresti
4. – 1973. – 701с.
91113
  Lovinescu Eugen Scrieri / Lovinescu Eugen; Simion E. – Bucuresti
5. – 1973. – 471с.
91114
  Beniuc Mihai Scrieri / Beniuc Mihai. – Bucuresti
5. – 1974. – 383с.
91115
  Lovinescu Eugen Scrieri / Lovinescu Eugen; Simion E. – Bucuresti
6. – 1975. – 403с.
91116
  Russo Alecu Scrieri alese / Russo Alecu. – Bucuresti, 1959. – 344с.
91117
  Sahia Alexandru Scrieri alese / Sahia Alexandru. – Bucuresti, 1960. – 432с.
91118
  Zamfirescu Duiliu Scrieri alese / Zamfirescu Duiliu. – Bucuresti : Edit. pentru literatura
1 : Spre mare. Poezii si nuvele. – 1962. – 348 p.
91119
  Zamfirescu Duiliu Scrieri alese / Zamfirescu Duiliu. – Bucuresti : Edit. pentru literatura
2 : Viata la tara. Tanase Scatiu. – 1962. – 292 p.
91120
  Bassarabescu I.A. Scrieri alese / I.A. Bassarabescu. – Bucuresti, 1966. – 660с.
91121
  Iordan Iorgu Scrieri alese / Iordan Iorgu. – Bucuresti, 1968. – 252с.
91122
  Florian Mircea Scrieri alese / Florian Mircea. – Bucuresti, 1968. – 382с.
91123
  Bujor Paul Scrieri alese cu un studiu introductiv. / Bujor Paul, 1951. – 176с.
91124
  Dan Pavel Scrieri alese. / Dan Pavel. – Bucuresti, 1956. – 334с.
91125
  Asachi Gh. Scrieri alese. / Gh. Asachi. – Bucuresti, 1961. – 248с.
91126
  Bacovia Scrieri alese. / Bacovia. – Bucuresti, 1961. – 302с.
91127
  Badarau Dan Scrieri alese. / Badarau Dan. – Bucuresti, 1979. – 318с.
91128
  Badarau Dan Scrieri alese. / Badarau Dan. – Bucuresti, 1983. – 284с.
91129
  Badarau Dan Scrieri alese. / Badarau Dan. – Bucuresti
3. – 1986. – 223с.
91130
  Bogdan Ioan Scrieri alese. Cu o prefata de Emil Petrovici / Bogdan Ioan; Mihaila G.,. – Bucuresti, 1968. – 710с.
91131
  Balcescu Nicolae Scrieri alese. Prefata si note de Paul Cornea / Balcescu Nicolae. – Bucuresti, 1967. – 208с.
91132
  Husserl Edmund Scrieri filosofice alese / Husserl Edmund. – Bucuresti, 1993. – 256с.
91133
  Bogza Geo Scrieri in proza / Bogza Geo. – Bucuresti
5. – 1960. – 524с.
91134
  Negulescu P.P. Scrieri inedite / Negulescu P.P.; ed. Al. Posescu. – Bucuresti : Acad. RSR
1. : Problema cunoasterii. – 1969. – 784 p.
91135
  Negulescu P.P. Scrieri inedite, II / Negulescu P.P.; ed.N. Gogoneata; Acad. de stiinte sociale si politice a republicii sicialiste Romania. – Bucuresti : Acad. RSR
5. : Destinul omenirii. – 1971. – 764 p.
91136
  Negulescu P.P. Scrieri inedite, II / Negulescu P.P.; ed.N. Gogoneata; Acad. de stiinte sociale si politice a republicii sicialiste Romania. – Bucuresti : Acad. RSR
1 ; 2 : 1.Istoria filozofiei moderne 2. problema ontologiga. – 1972. – 536 p.
91137
  Campina B. Scrieri istorice / B. Campina. – Bucuresti
1. – 1973. – 362с.
91138
  Asachi Gh. Scrieri literare. / Gh. Asachi. – Bucuresti
1. – 1957. – 278с.
91139
  Asachi Gh. Scrieri literare. / Gh. Asachi. – Bucuresti
2. – 1957. – 376с.
91140
  Arghezi Tudor Scrieri. / Arghezi Tudor. – Bucuresti
8. – 1965. – 344с.
91141
  Arghezi Tudor Scrieri. / Arghezi Tudor. – Bucuresti
9. – 1965. – 232с.
91142
  Arghezi Tudor Scrieri. / Arghezi Tudor. – Bucuresti
10. – 1965. – 274с.
91143
  Arghezi Tudor Scrieri. / Arghezi Tudor. – Bucuresti
11. – 1965. – 318с.
91144
  Constantinescu Pompiliu Scrieri. / Constantinescu Pompiliu. – Bucuresti
1. – 1967. – 422с.
91145
  Constantinescu Pompiliu Scrieri. / Constantinescu Pompiliu. – Bucuresti
2. – 1967. – 624с.
91146
  Arghezi Tudor Scrieri. / Arghezi Tudor. – Bucuresti
15. – 1967. – 306с.
91147
  Arghezi Tudor Scrieri. / Arghezi Tudor. – Bucuresti
16. – 1967. – 256с.
91148
  Arghezi T. Scrieri. / T. Arghezi. – Bucuresti
20. – 1968. – 226с.
91149
  Arghezi T. Scrieri. / T. Arghezi. – Bucuresti
21. – 1969. – 227с.
91150
  Arghezi Tudor Scrieri. / Arghezi Tudor. – Bucuresti, 1979. – 671с.
91151
  Maniu Adrian Scrieri. 2. Versuri / Maniu Adrian. – Bucuresti
2. – 1968. – 172с.
91152
  Ciprian G. Scrieri. Teatru / G. Ciprian. – Bucuresti
2. – 1965. – 320с.
91153
  Velea S. Scriitori polonezi / S. Velea. – Bucuresti, 1972. – 440 c
91154
   Scriitori romani. – Bucuresti, 1978. – 527с.
91155
   Scriitorii nostri despre frumusetile patriei. La alcatuirea antologiei au colaborat, 1959. – 496с.
91156
  Philippide Al. Scriitorul si arta lui / Al. Philippide. – Bucuresti, 1968. – 380с.
91157
  Calinescu G. Scrinul negru / G. Calinescu. – Bucuresti, 1968. – 736с.
91158
  Thomas J. Script analysis for actors, directors, and designers / James Thomas. – 4th ed. – Amsterdam [et al.] : Elsevier ; Focal press, 2009. – XL, 344, [2] p. – Bibliogr.: p.318-323. – ISBN 978-0-240-81049-2
91159
   Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology. – Brno
  Vol. 24. – 1994


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91160
   Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology. – Brno
  Vol. 25. – 1995


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91161
   Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology. – Brno
  Vol. 26. – 1996


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91162
   Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geography. – Brno
  Vol.26-28. – 1996
91163
   Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology. – Brno
  Vol.26. – 1996


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91164
   Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology. – Brno
  Vol. 27. – 1997


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91165
   Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology. – Brno
  Vol.27. – 1997
91166
   Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology. – Brno
  Vol.28/29. – 1998
91167
   Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geography. – Brno
  Vol.28/29. – 1998
91168
   Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biology. – Brno
  Vol. 25. – 1999


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91169
   Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biology. – Brno
  Vol. 26. – 2000
91170
   Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biology : Supplement to vol.27. – Brno
  Vol. 27 suppl. – 2001


  )
91171
   Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology. – Brno
  Vol.30. – 2001


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91172
   Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biology. – Brno
  Vol. 27. – 2001
91173
   Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology. – Brno
  Vol.31/32. – 2001


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91174
   Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biology. – Brno
  Vol. 28. – 2002
91175
   Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biology. – Brno
  Vol. 29. – 2004


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91176
   Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology. – Brno
  Vol.33/34. – 2006
91177
   Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology. – Brno. – ISBN 978-80-210-4453-1
  Vol. 36. – 2007
91178
   Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology. – Brno
  Vol.35. – 2007
91179
   Scripta Facultatis scientiarum naturalium UniversitatisMasarykianae Brunensis. Chemistry. – Brno : Masaryk University
  Vol. 27/28. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91180
   Scripta Facultatis scientiarum naturalium UniversitatisMasarykianae Brunensis. Geography. – Brno : Masaryk University
  V.26/28. – 2000


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91181
  Шпиталь А. Scripta manet (написане лишається) : До 85-ліття Павла Загребельного // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 8 (584). – С. 101-108. – ISSN 0236-1477
91182
  Cicero Scripta quae manserunt omnia. fasc 18. Oratio pro L. Myrena. Iterum recognovit H. Kasten / Cicero, Tullius. – Lipsiae
18. – 1961. – 48 с.
91183
  Ciceronis Scripta quae manserunt omnia. Fasc. 28: In M. Antonium orationes. Philippicae XIV / Ciceronis, Tulli. – Leipzig
28. – 1986. – 193с.
91184
  Cicero Scripta quae manserunt omnia. Fasc. 48. De officiis tertium recognovit C. Atzert / Cicero, Tullius. – Lipsiae
48. – 1958. – 190с.
91185
  Ciceronis M.T. Scripta qvae manservnt omnia. Fasc 18. Oratio pro L. Mvrena / M.T. Ciceronis. – Leipzig
18. – 1972. – 48с.
91186
  Chand Manish Scripting a new chapter in India - Iran ties // India perspectives. – New Delhi, 2016. – Vol. 30, iss. 4. – P. 12-17
91187
  Steiner Claude Scripts people live: transactional analysis of life scripts / Steiner Claude. – New York, 1973. – 394с.
91188
  Kahn David Scriptwork: a director"s approach to new play development / Kahn David, Breed Donna. – Carbondale, 1995. – 183с.
91189
  Kogalniceanu M. Scrisori / M. Kogalniceanu. – Bucuresti, 1967. – 310с.
91190
  Vlahuta Alexandru Scrisori catre D.G.Kiriac / Vlahuta Alexandru. – Bucuresti : Editura societatii compozitorilor Romani, 1935. – 30 p.
91191
  Ghica Ion Scrisori catre V. Alecsandri. / Ghica Ion. – Bucuresti, 1967. – 384с.
91192
  Iorga N. Scrisori de boieri Scrisori de Domni : din Publicatiile Casel Scoalelor / N. Iorga. – Ed. A 2-A. – Valenii-de-Munte : [S. n.], 1925. – VIII, 344 p. – Asezamantul tipografic " Datina Romaneasca"
91193
  Gorchi Scrisori, articole, extrase / Gorchi. – Bucuresti, 1954. – 326с.
91194
  Alecsandri V. Scrisori, insemnari. / V. Alecsandri. – Bucuresti, 1964. – 274с.
91195
  Шевчик В.Л. Scrophularia vernalis (scrophulariaceae) в Канівському природному заповіднику // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2014. – Т. 71, № 1. – С. 63-65. – ISSN 0372-4123
91196
  Mesple Paul Sculpture et peinture toulousaine Musee des Augustins / Mesple Paul. – Toulouse. – 12с.
91197
  Seymour Charles Sculpture in Italy: 1400 to 1500 / Seymour Charles. – Harmondsworth, 1966. – 295с.
91198
  Bordenache G. Sculture greche e romane del museo nazionale di antichita di Bucarest / G. Bordenache. – Bucarest
1. – 1969. – 144с.
91199
  Nitescu V. Scurt popas in Japonia / V. Nitescu. – Bucuresti : Cartea Romaneasca, 1938. – 214 p.
91200
   Scurta istorie a artelor plastice in R.P.R. 2. Secolul XIX. – Bucuresti
2. – 1958. – 250с.
91201
   Scurta istorie a artelor plastice in R.P.R. I. Arta romineasca in epoca feudala. – Bucuresti
1. – 1957. – 308с.
91202
  Micu Dumitru Scurta istorie a literaturii romane / Micu Dumitru. – Bucuresti
1. – 1994. – 399с.
91203
  Micu D. Scurta istorie a literaturii Romane / Dumitru Micu. – Bucuresti : Iriana. – ISBN 973-96098-9-9
1 : De la inceputuri pana la primul razboi mondial. – 1994. – 399 p.
91204
  Pippidi D.M. Scythica Minora: Recherches sur les colonies greeques du littoral roumain de la mer Noire / D.M. Pippidi. – Bucuresti, 1975. – 314с.
91205
  Petrescu Cezar Se acerca la tormenta / Petrescu Cezar. – La Habana
1. – 1974. – 439с.
91206
  Petrescu Cezar Se acerca la tormenta / Petrescu Cezar. – La Habana
2. – 1974. – 415с.
91207
   Se cumplen los suenos de la humanidad. – Moscou, 1966. – 424 с.
91208
  Constantin Theodor Se destrama noaptera... / Constantin Theodor. – Bucuresti, 1960. – 376с.
91209
  Gottwald Klement Se Sovetskym Svazem na vecne casy / Gottwald Klement. – Praha, 1954. – 198с.
91210
   Se sovetskym svazem za trvaly mir ve svete. – Praha, 1953. – 48с.
91211
  Ljasko Nikolaj (Lasko) Se stadem. Vysoka pec / Ljasko Nikolaj (Lasko). – Praha, 1956. – 312с.
91212
  Fenikowski Franciszek Sea-gull. / Fenikowski Franciszek. – Gdansk, 1976. – 420с.
91213
  Cornwell Bernard Sea Lord. / Cornwell Bernard. – London, 1989. – 311с.
91214
   Sea stories. – М., 1965. – 119с.
91215
   Sea stories. – Изд.. 2-е. – М., 1969. – 120с.
91216
  Yule A. Sean Connery. Neither shaken nor stirred / Andrew Yule. – London : Warner Books, 1994. – [7], 392 p. – ISBN 0-7515-0140-9
91217
  Krause David Sean O`Casey and his world. / Krause David. – London, 1976. – 128с.
91218
   Seance de rentree academique le Ior octobre 1977. La vie universitaire pendant l"anne academique 1976-1977. – Liege, 1977. – 506с.
91219
  Toeplitz Krzysztof Teodor Seans mitologiczny / Toeplitz Krzysztof Teodor. – Warszawa, 1961. – 188с.
91220
  Bhattacharyya K.C. Search for the Absolute in Neo-Vedanta / K.C. Bhattacharyya; Burch G.B. – Honolulu, 1976. – 202с.
91221
  Gnatyk R.B. Search for the astrophysical sources of the Fly"s Eye event with the highest to date cosmic ray energy E=3.2·1020 eV / R.B. Gnatyk, Yu.N. Kudrya, V.I. Zhdanov // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2016. – Vol. 6, iss. 1. – Р. 41-44. – ISSN 2227-1481


  Among the registered extremely high energy cosmic rays (EHECR, E=3.2·1020 eV) an event with the highest to date energy of E=3.2·1020 eV was detected by the Fly"s Eye experiment (FE event) in 1991. With the use of the back-tracking method for the ...
91222
   Search of new drugs active against Epstein-Barr virus / S. Zagorodnya, N. Nesterova, G. Baranova, A. Golovan // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – P. 11-13. – (Біологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Epstein-Barr virus (EBV) is the representative of the family of Herpesviridae. Infectious mononucleosis is considered clinical form of primary human EBV infection after that the virus is retained in human organism during all life with the subsequent ...
91223
  Burkina N.V. Searching for a banks behavior credit strategy under crisis using nonparametric research methods / N.V. Burkina, M.A. Naumova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – Р. 340-347. – ISSN 1993-6788


  Cluster analysis and the DEA method are used in the article to rank banks by the risks degree in providing loans to individuals under the conditions of global crisis. The input and output indicators are extracted to construct the DEA model for ...
91224
  Gordeyeichik O.I. Searching for similar nucleotide sites in genomic sequences of plant viruses / O.I. Gordeyeichik, I.C. Shcherbatenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – P. 47-50. – (Біологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Computer database search for similar nucleotide sites in genomes of plant pathogenic viruses has been conducted by subsequent comparison of pairs of genome sequences with increasing shift value of their starting postions.
91225
   Seasonal Change of Difference Between the Ground-based and EP-TOMS Satellite Ozone Measurements / B.V. Kulinich, A.M. Evtushevska, N.A. Leonov, G.P. Milinevsky // Український антарктичний журнал : наукове видання / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 2005. – № 3. – С. 5-9. – ISSN 1727-7485
91226
   Seasonal variation of induction vectors / I. Rokityansky, T. Klymkovych, V. Babak, T. Savchenko // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 139-143 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0203-3100
91227
  Brustein Robert Seasons of discontent. / Brustein Robert. – New York, 1967. – 322с.
91228
  Spranger Gunter Sebaldusstrasse 19 / Spranger Gunter. – Rudolstadt, 1981. – 230с.
91229
  Goldschmidt Walter Sebei law. / Goldschmidt Walter. – Berkeley-Los Angeles, 1967. – 303с.
91230
  Neruda Jan Sebrane spisy / Neruda Jan, 1894. – 395 s.
91231
  Smetana A. Sebrane spisy filosoficke / A. Smetana. – Praha : Jan Laichter. – (Otazky a nazory ; II Rocnik, Sesit 13(40))
S. 2 : Uvahy o budoucnosti lidstva -obrat ve vyvoji filosofickenho mysleni a jeho konecny cil. – s. 17-48 : portr.
91232
  Smetana A. Sebrane spisy filosoficke / A. Smetana. – Praha : Jan Laichter. – (Otazky a nazory ; Rocnik II Sesit 14)
S. 3 : 1. (1).Uvahy o budoucnosti lidstva. – s. 49-93 : portr.
91233
  Smetana A. Sebrane spisy filosoficke / A. Smetana. – Praha : Jan Laichter. – (Otazky a nazory ; Rocnik II Sesit 15-16)
S. 4-5 : 1. (2) Obrat ve vyvoji filosofickeho mysleni a jeno konecny cil. – s. 97-144 : portr.
91234
  Smetana A. Sebrane spisy filosoficke / A. Smetana. – Praha : Laichter. – (Otazky a nazory ; Rocnik II Sesit 17)
S. 6 : 1. (2) Obrat ve vyvoji filosofickeho mysleni a jeno konecny cil. – s. 145-176 : portr.
91235
  Smetana A. Sebrane spisy filosoficke / A. Smetana. – Praha : Laichter. – (Otazky a nazory ; Rocnik II Sesit 18-19)
S. 7-8 : 1. (2). O budoucnosti lidstva - Obrat ve vyvoji filosofickeho mysleni a jeno konecny cli. – s. 177-240 : portr.
91236
  Smetana A. Sebrane spisy filosoficke / A. Smetana. – Praha : Laichter. – (Otazky a nazory ; Rocnik II Sesit 20)
S. 9 : 1. (2) O budoucnosti lidstva - Obrat ve vyvoji filosofickeho mysleni a jeno konecny vysledek. – s. 241-272 : portr.
91237
  Smetana A. Sebrane spisy filosoficke / A. Smetana. – Praha : Laichter. – (Otazky a nazory ; Rocnik II Sesit 21-22)
S. 10-11 : 1. (2) O budoucnosti lidstva - Obrat ve vyvoji filosofickeho mysleni a jeno konecny vysledek. – s. 273-348 : portr.
91238
  Smetana A. Sebrane spisy filosoficke / A. Smetana ; prelozeno jednotou filosofickou v Praze. – Praha : Jan Laichter. – (Otazky a nazory, VII ; Rocnik II Sesit 12 (39))
S. I : 1. Uvahy o budoucnosti lidstva 2. Obrat ve vyvoji filosofickenho mysleni a jeho konecny cil. – 1903. – VIII, 8 s. : portr.
91239
   Seccion Venezolana del Archivo de la Gran Colombia. Indice Sucinto. – Caracas, 1960. – 150с.
91240
  Davidescu D. Seceta Poate fi Invinsa / D. Davidescu. – Bucuresti : Editura de Stat, 1956. – 51s. – (Colectia Societatii Pentru Raspandirea Stiintei si Culturii ; 19)
91241
  Laar J. Sech vortrage uber das thermodynamische potential und seineanwendungen auf chemische und physikalische gleichgewichtsprobleme / J. Laar. – Braunschweig : Verlag von Friedrich Vieweg und sohn, 1906. – 119 S.
91242
  Gordimer Nadine Sechs Fuss Erde : Kurzgeschichten / Gordimer Nadine. – Berlin : Volk & Welt, 1980. – 192 S.
91243
  Andersen Hans Christian Sechs Marchen des danischen Dichters Hans Christian Andersen. / Andersen Hans Christian. – Kopenhagen, 1955. – 72с.
91244
   Sechste Fruhjahrstagung der Gesellschaft fur Padiatrie der DDR der Deutschen Gesellschaft fur klinische Medizin Rostock-Warnemunde am 24. und 25. April 1970. – Berlin : Universitats-Kinderklinik Rostock, 1971. – 316 S.
91245
   Sechsten Jenaer Harnsteinsymposium : Am 14. und 15. September 1979 in Jena. – Jena : Friedrich-Schiller-Universitat, 1980. – 278 S.
91246
  Hikmet Nazim Secilmis siirler / Hikmet Nazim. – Sofya, 1954. – 180с.
91247
   SECO: позитивные выводы экспертов // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 8 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
91248
  Roman Valter Secolul XX. Secolul marilor revolutii. Sinteze si perspective / Roman Valter. – Bucuresti, 1976. – 539с.
91249
   Second congressus theriologicus internationalis. – Brno, 1978. – 461S. – Abstracts of papers, June 20-27, 1978
91250
  Weeks Arthur Second course in algebra with trigonometry / Weeks Arthur, Adkins Jackson. – Lexington : Ginn and Company, 1971. – 630p. – ISBN 0-663-23962-1
91251
  Humi Mayer Second Course in Ordinary Differential Equations for Scientists and Engineers / Humi Mayer, Miller William. – New York a.o. : Springer-Verlag, 1988. – 441p. – ISBN 0-387-96676-5
91252
   Second Japan-USSR symposium on probability theory. – Kyoto
V.1. – 1972. – 152p.
91253
   Second Japan-USSR symposium on probability theory. – Kyoto
V.2. – 1972. – 286p.
91254
   Second Japan-USSR symposium on probability theory. – Kyoto
V.3. – 1972. – 269p.
91255
  Barthelme Frederick Second Marriage / Barthelme Frederick. – Harmondsworth, 1985. – 217с.
91256
  Agayeva Ch.A. Second order necessary conditions of optimality for stochastic systems with variable delay // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 83. – Р. 2-11. – ISSN 0868-6904


  The purpose of this paper is to give necessary conditions of optimality of nonlinear stochastic control systems with variable delay for singular controls. As a result, a second order necessary optimality condition for the stochastic system with ...
91257
   Second session of the World Peace Council. Vienna. November 1-7, 1951. (Report and documents), 1951. – 32с.
91258
   Second Soviet Union-Italy Polymer Meeting, Sept. 9-14, 1991, Leningrad. – Leningrad, 1991. – 99с.
91259
  Arato Second Ukrainian-Hungarian Conference "New trends in probability and statistics". 25 September - 1 October, 1992. Mukachevo, Ukraine: Proceedings / A. Arato, M. Yadrenko. – Kiev : ТВіМС, 1995. – 425 с.
91260
   Second United Nations Congress on the prevention of crime and the treatment of offenders. London, 8-19 Augus 1960. – N.Y., 1961. – 96с.
91261
   Second united nations regional cartographic conferece for Asia and the Far East. – New York : United Nations Department of Economic and Social Affairs
2 : Proceedings of the Conference and Technical Papers. – 1961. – 261p.
91262
   Second United Nations Regional Cartographic Conference for Asia and the Far East. – New York : United Nations Department of Economic and Social Affairs
Vol. 1 : Report of Conference. – 1959. – 17p.
91263
   Second World Peace Congress. Warsaw. November 16-22, 1950. (Report and Documents)
1. – 1950. – 16с.
91264
   Second World Peace Congress. Warsaw. November 16-22, 1950. (Report and Documents)
2. – 1950. – 53с.
91265
   Second World Peace Congress. Warsaw. November 16-22, 1950. (Report and Documents)
3. – 1950. – 53с.
91266
  Lyashenko O.Y. Secondary acoustic radiation induced by an acoustic wave in monocrystals // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 473-477. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Виявлені низькочастотна акустична гармоніка (НЧАГ) та акустична емісія (АЕ) при розповсюдженні ультразвукової хвилі накачування (УЗХН) в деяких пружно-галлоїдних кристалах: KCl, NaCl та LiF. Показано, що у ЩГК НЧАГ та АЕ спостерігаються для деякого ...
91267
   Secondary Metabolism and Differentiation in Fungi. – New York; Basel : Marcel Dekker, Inc., 1983. – 478p. – (Mycology Series / Lemke Paul A. ; V. 5)
91268
  Natanson Ladislas Secondary radiation from simple rotators / par Ladislas Natanson. – Cracovie (Krakow) : Imprim. de l"Univ. Jagelljnne, 1910. – [17] p. – Окр. відбиток з: Bulletin de l"Acad. des Scieces de Cracovie, Classe des matem. et natur., Novembre-Decembre, 1916-1917, p. 525-541
91269
   Secondary school mathematics grade nine / MacLean, V.E. Baker, W. Darbyshire, J.R. Levitt, D.L. Mumford, P.A. Petrie; W.B. MacLean, V.E. Baker, W. Darbyshire, J.R. Levitt, D.L. Mumford, P.A. Petrie. – Vancouver a.o. : The Copp Clark, 1963. – XVII, 535 p. : ill.
91270
  Silius Italicus Seconde guerre Punique. – Paris
2. – 1781. – (438)с.
91271
  Frain Irene Secret de familie : Roman / Frain Irene. – s.l : J.-C.Lattes, 1989. – 489р. – ISBN 89-03-45-1709-0
91272
  Salinger Pierre Secret dossier: the hidden agenda behind the Gulf war / Salinger Pierre, Laurent Eric. – Harmondsworth, 1991. – 241с.
91273
  Tower Cynthia Crosson Secret scars: a guide for survivors of child sexual abuse / Tower Cynthia Crosson. – Harmondsworth, 1989. – 207с.
91274
  Ignatyev Oleg Secret weapon in Africa / Ignatyev Oleg. – M., 1977. – 189с.
91275
  De Angelis Secrets about life / Barbara De Angelis ; [transl. H. Ebrahimi ; ed. A. Aboutalebi]. – [Tehran : The new generation sighted. – [424] p. – Кн. перською мовою .- Повна назва книги: Secrets about life every woman should know. - Бібліогр. опис здійснено за допомогою Інтернету. – ISBN 978-964-412-049-7
91276
  Schneier B. Secrets and lies : digital security in a networked world / Bruce Schneier. – New York [etc.] : John Wiley & Sons, 2000. – XV, 412 p. : ill. – Bibliogr.: Includ. index. – (Wiley computer publishing). – ISBN 0-471-25311-1
91277
   Secrets and stories of the war: A selection of the articles and book condensations in which The Reader"s Digest recorded the Second World War. – London
Vol. 1. – 1963. – 360с.
91278
   Secrets and stories of the war: A selection of the articles and book condensations in which The Reader"s Digest recorded the Second World War. – London
Vol. 2. – 1963. – 361-719с.
91279
  Roth Charles Secrets of closing sales / Roth Charles. – 3rd ed. – New York, 1953. – 232с.
91280
  Howard Vernon Secrets of mental magic: how to use your full power of mind / Howard Vernon. – Englewood Cliffs, 1966. – 222с.
91281
   Secrets of successful selling. – New York, 1961. – 288с.
91282
  Braescu Gh. Secretul. / Gh. Braescu. – Bucuresti, 1962. – 254с.
91283
   Sectoral output and employment projections for the second development decade. P.1.: Report of the 7th group of experts on progr. techniques. P.2.: Studies prep. by the ECAFE secr.. – Bangkok
P.1, P.2. – 352с.
91284
  Zapototsciy S. Sectoral priorities for construction activities in Ukraine / S. Zapototsciy, V. Zapototsca, A. Ekezli // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17 (2). – Р. 171-174. – ISSN 2076-1333


  This paper considers the theoretical, methodological and applied principles of construction activity. Was made analysis of factors influencing demand and stimulate residential construction, construction of non-residential buildings and engineering ...
91285
  Maksymchuk V. Secular variation of the geomagnetic field in Europe for the 1985-2005 years / V. Maksymchuk, Yu. Horodysky, D. Marchenko // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 91-94 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0203-3100
91286
  Sumaruk Yu. Secular variations at Ukrainian magnetic observatories // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 177-179 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0203-3100
91287
  Kosova T. Securities as an investment instrument for the insurance companies: challenges and opportunities / T. Kosova, N. Slobodyanyuk // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 159 (5-6). – Р. 85-88. – ISSN 1728-6220


  The article ascertains that quantitative characteristics of the development of insurance market in Ukraine contradict its qualitative characteristics. The main reason for this is that the insurer"s investment portfolio typically consists of equity ...
91288
  Suvanova K. Securities market development in a transition economy: Uzbekistan"s experience / K. Suvanova, H.-G. Kang, Ch. Lee // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (184). – P. 335-347. – ISSN 1993-6788


  Розвиток ринку цінних паперів у перехідній економіці: досвід Узбекистану.
91289
  Graham B. Security analysis : principles and technique / Benjamin Graham, David L. Dodd. – New York ; London : McGraw-Hill, 1976. – XIII, 851 p. : tab. – Передрук з 2-го вид. (1940 р.). – ISBN 007-141228-X
91290
  Purpura P.P. Security and loss prevention : An introduction / Philip P. Purpura. – 4th ed. – Amsterdam a.o. : Butterworth - Heinemann, 2002. – 23,[1], 519p. : ill. – ISBN 0-7506-7437-7
91291
   Security dialogue : [Quarterly]. – Oslo. – ISSN 0967-0106
Vol. 27, N 4. – 1996
91292
   Security dialogue : [Quarterly]. – Oslo. – ISSN 0967-0106
Vol. 27, N 1. – 1996
91293
   Security dialogue : [Quarterly]. – Oslo. – ISSN 0967-0106
Vol. 27, N 2. – 1996
91294
   Security dialogue : [Quarterly]. – Oslo. – ISSN 0967-0106
Vol. 27, N 3. – 1996
91295
   Security dialogue : [Quarterly]. – Oslo. – ISSN 0967-0106
Vol. 28, N 4. – 1997
91296
   Security dialogue : [Quarterly]. – Oslo. – ISSN 0967-0106
Vol. 28, N 1. – 1997
91297
   Security dialogue : [Quarterly]. – Oslo. – ISSN 0967-0106
Vol. 28, N 2. – 1997
91298
   Security dialogue : [Quarterly]. – Oslo. – ISSN 0967-0106
Vol. 28, N 3. – 1997
91299
   Security dialogue : [Quarterly]. – Oslo. – ISSN 0967-0106
Vol. 29, N 1. – 1998
91300
   Security dialogue : [Quarterly]. – Oslo. – ISSN 0967-0106
Vol. 29, N 2. – 1998
91301
   Security dialogue : [Quarterly]. – Oslo. – ISSN 0967-0106
Vol. 29, N 3. – 1998
91302
   Security dialogue : [Quarterly]. – Oslo. – ISSN 0967-0106
Vol. 29, N 4. – 1998
91303
  Cross D M.K. Security integration in Europe : how knowledge-based networks are transforming the European Union / Mari"a K. Davis Cross. – Ann Arbor : The Univ. of Michigan Press, 2011. – VIII, [1], 281 p. – Index: p. 265-281. – Bibliogr.: p. 251-264. – ISBN 978-0-472-11789-5
91304
  Svoboda Sed Putinovy historicke politiky / Svoboda, k. // Acta Universitatis Carolinae / Univerzita Karlova. – Praha, 2014. – P. 49-68. – (Studia territorialia ; 14, с. 1/2). – ISSN 1213-4449
91305
  Belic Jaromir Sedm kapitol o cestine. Prispevky k problematice narodniho jazyka / Belic Jaromir. – Praha, 1955. – 146с.
91306
  Valouch M. Sedmimistne logaritmy cisel od 1 do 110 000 a goniometrickych funkci v sedesatinnem deleni / M. Valouch, A. Miloslav. – Praha : Ceskoslovenske Akad., 1956. – 16, 488 s.
91307
  Adamek Jiri Sedmimistne tabulky goniometrickych funkci se sedmicifernou kotangentou od 0 do 45 pro sedesatinne deleni kruhu. / Adamek Jiri. – Praha, 1959. – 106с.
91308
  Semjonov Julian Sedmnact zastaveni jara / Semjonov Julian. – Praha, 1977. – 279с.
91309
   Sedmnacty listopad. Prispevek k historii perzekuce ceske mladeze za okupace. – Praha, 1959. – 148с.
91310
  Березкіна В.І. Sedum Antiquum Omelcz. Et Zaverucha (Crassulaceae DC.) - реліктовий ендемічний вид // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 5-6. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Наведено відомості про біологічні особливості Sedum antiquum Omelcz. et Zaverucha (Crassulaceae DC.) - реліктового ендемічного виду, занесеного до Червоної книги України. Вперше наведено дані про розвиток Sedum antiquum в умовах первинної культури при ...
91311
  Tomaszewska Marta Sedzia / Tomaszewska Marta. – Warszawa, 1974. – 221с.
91312
  Momot Adolf Sedzia glowny : Powiesc / Momot Adolf. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1979. – 171s. – ISBN 83-210-0051-7
91313
  Kalisz T. Sedziowski nadzor penitencjarny : polski model nadzoru i kontroli nad legalnoscia i prawidlowscia wykonywania srodkow o charakterze izolacyjnym / Tomasz Kalisz // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3263 : Sedziowski nadzor penitencjarny / T. Kalisz. – S. 1-514, [1]. – ISBN 978-83-229-3143-1. – ISSN 0239-6661
91314
  Dziekonski Jozef Bohdan Sedziwoj / Dziekonski Jozef Bohdan. – Warszawa, 1974. – 451с.
91315
  Madrigal Margarita See It and Say It in Spanish / Madrigal Margarita. – New York, 1961. – 255с.
91316
  Simpson A M.J. Seedling studies in foscue-tussock Grassland. 1. Some effects of shading, cultivation, and frost / A M.J. Simpson, L.B. Moore
1. – 1955. – 93-99с.
91317
  Cibulka Hanns Seedorn: Tagebucherzahlung / Cibulka Hanns. – Halle-Leipzig, 1985. – 115с.
91318
   Seeds of progress. Stories of technical assistance, 1955. – 48с.
91319
  Lange Wolfgang Seegravimetrie / Lange Wolfgang. – Berl., 1961. – 90с.
91320
   Seeing the invesible: modern religious and other transcendent experiences. – London, 1990. – 216с.
91321
  Schaaf F. Seeing the Solar System : Telescopic Projects,Activities,and Explorations in Ast-ronomy / Fred Schaaf; with illustrations by Doug Myers. – New York : Wiley, 1991. – XYIII, 207 p. : ill. – ISBN 0471530719
91322
   Seeing through arithmetic. – Toronto : W.J. Gage
5. – 1969. – 384p. : il.
91323
  Kaplan Roberto Seeing without glasses : A step-by-step approach to improving eyesight naturally / Kaplan Roberto. – 3d ed. – Hillsboro : Beyond words, 2003. – 17,204p. : ill. – ISBN 1-58270-089-3
91324
  Marryat Fr. Seekadett Easy / Fr. Marryat. – Berlin, 1971. – 286с.
91325
  Hanke H. Seemann, Tod und Teufel. / H. Hanke. – Rostock : VEB Hinstorff Verlag, 1967. – 388 S.
91326
  Hanke Helmut Seemann, Tod und Teufel: Eine Oldtimer-Chronik. / Hanke Helmut. – Rostock, 1983. – 303с.
91327
  Claudius Eduard Seemannsgarn neu gesponnen. / Claudius Eduard. – Berl., 1954. – 92с.
91328
   Seemannsgarn und Sturmflut. Skandinavische Seegeschichten. – Rostock, 1975. – 279с.
91329
  Sick Dorothea Seen znvischen Bergen und Waldern / Sick Dorothea, Pritsche Bild Willy. – Dresden : Sachsenverlag, 1959. – 177S.
91330
  Korotkin I.M. Seeunfalle und Katastrophen von Kriegsschiffen / I.M. Korotkin. – Berlin, 1982. – 281с.
91331
  Davidov M.V. Segmental phonology. / M.V. Davidov. – M., 1967. – 44с.
91332
  Conde M. Segou. Les murailles de terre. / M. Conde. – Paris
1. – 1986. – 347c.
91333
  Conde M. Segou. Les murailles de terre. / M. Conde. – Paris
2. – 1986. – 345c.
91334
  Feijoo Samuel Segunda alcancia del artesano. / Feijoo Samuel. – Las Villas, 1962. – 188с.
91335
  Diego G. Segunda antologiia de sus versos (1941-1967) / G. Diego. – Madrid : Espasa Calpe, 1977. – 271 p. – ISBN 84-239-1394-5
91336
   Segundo informe sobre la precipitacion radioactiva. – Mexico, 1957. – С. 97-104
91337
   Seguridad internacional y politica mundial: Tema del XIV Congreso Internacional de Ciencia Politica (Washington, agosto de 1988). – Moscu, 1988. – 191с.
91338
  Kuhn Fritz Sehen und Gestalten. Natur und Menschenwerk. / Kuhn Fritz. – Lpz., 1962. – 160с.
91339
  Goney Suha Sehir cografyasi / Goney Suha. – 3. Baski. – Istanbul : Edebiyat Fakultesi Basimevi. – (Istanbul universitesi yayin ; 3908 ; 2274 : Edebiyat fakultesi yayin). – ISBN 975-404-409-0
C. 1 : Yerlesme cografyasi. – 1995. – 288,[4]s. : ill.
91340
  Richter Egon Sehnsucht nach Sonne. Bilder und Geschichten vom Grossen Fels bis zum Stillen Ozean / Richter Egon. – Rostock, 1973. – 216с.
91341
  Richter Egon Sehnsucht nach Sonne. Bilder und Geschichten vom Grossen Fels bis zum Stillen Ozean / Richter Egon. – Rostock, 1976. – 216с.
91342
  Fleming Paul Sei dennoch Unverzagt / Fleming Paul. – Berlin, 1977. – 302с.
91343
  Pirandello Luigi Sei personaggi in cerca d"autore. Enrico IV / Pirandello Luigi. – Milano : Arnoldo Mondadori, 1984. – 236, [1] с.
91344
  Monestier Marianne Sei tapfer, Kawanga / Monestier Marianne. – Berl.
2. – 60с.
91345
  Bykau Wassil Sein Bataillon. / Bykau Wassil. – Berlin, 1977. – 200с.
91346
  Rubinstein S.L. Sein und Bewusstsein. Die Stellung des Psychischen im allgemeinen Zusammenhang der Erscheinungen in der materiellen Welt / S.L. Rubinstein. – 6 unveranderte Aufl. – Berlin, 1972. – 301с.
91347
  Heidegger M. Sein und Zeit / Martin Heidegger. – 18. Aufl. – Tubingen : Max Niemeyer Verlag, 2001. – 445 S. – ISBN 3-484-70122-6
91348
   Sein unsterblicher Name. Lesebuch fur die X. Klasse der Mittelschulle. – Leningrad, 1959. – 52с.
91349
  Maugham William Somerset Seine erste Frau / Maugham William Somerset. – Berlin, 1975. – 319с.
91350
   Seine Feinde zu beissen... Karikaturen aus der deutschen burgerlichen Revolution 1848-49. – Berl., 1962. – 176с.
91351
  Gortz Adolf Seine Freundin Ruth / Gortz Adolf. – Berl., 1956. – 174с.
91352
  Faisi R. Seine Majestat der Mensch. / R. Faisi. – M., 1976. – 237с.
91353
  Reuter F. Seine Majestat Dorch-lauchting / F. Reuter. – Berlin, 1973. – 127с.
91354
  Schlotterbeck A. und Seiner Majestat Schiff "Prinz-regent Luitpold" / A. und Schlotterbeck. – Berl., 1959. – 100с.
91355
  Pavlenkova N. Seismic structure of the upper mantle and problems of geodynamics / N. Pavlenkova, G. Pavlenkova // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 129-131. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0203-3100
91356
  Bath M. Seismicity of Fennoscandia and related problems / M. Bath, 1953. – 173-208с.
91357
  Neumann F. Seismological report : July, August, September 1925 / F. Neumann. – Washington : Government, 1926. – 65 p.
91358
  Neumann F. Seismological report. July, August, September 1925 / F. Neumann. – Washington : Government, 1926. – 63 p.
91359
  Ludwig W. Seitenstetigkeit niederer Tiere im Ein- und Zweilichtversuch. I (Lymantria dispar-Raupen) / W. Ludwig; L. Wilhelm. – Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft, 1933. – S. 469-486. – Zeitschrift fur wissenschaftliche Zoologie, Bd. 144, Heft 4, 1933
91360
  Ziemski Krystyn Sejf ukryty w scianie / Ziemski Krystyn. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1977. – 207 s.
91361
   Sejm czeski od czasow najdawniejszych do 1913 roku = Cesky snem od sveho pocatku do roku 1913=Bohmische Landtage von ihren Anfangen bis 1913. – Opole : Wyd-wo Uniwersytetu Opolskiego, 2000. – 116s. – ISBN 83-87635-92-8
91362
  Ochmann-Staniszewska Stefania Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. 2258 : Prawo - doktryna - praktyka / Ochmann-Staniszewska Stefania, , Staniszewski Zdzislaw // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2201. – S.1-593 : il. – (Historia ; 140). – ISSN 0524-4498
91363
  Ochmann-Staniszewska Stefania Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. 2258 : Prawo - doktryna - praktyka / Ochmann-Staniszewska Stefania, , Staniszewski Zdzislaw // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2201. – S.1-434 : il. – (Historia ; 140). – ISSN 0524-4498
91364
  Czescik Lucja Sejm Warszawski w 1649/50 roku / Czescik Lucja. – Wroclaw i i., 1978. – 161с.
91365
  Filipczak-Kocur Anna Sejm zwyczajny z roku 1629. / Filipczak-Kocur Anna. – Warszawa, 1979. – 142с.
91366
  Buszko Jozef Sejmowa reforma wyborcza w Galicji 1905-1914. / Buszko Jozef. – Warszawa, 1956. – 300с.
91367
  Girerd L. Sejour pour huit a Tadecia : Comedie dramatique en 9 tableaux / L. Girerd. – Paris : Laquet, 2001. – 96p. – (Collection "Theatre en poche"). – ISBN 2-84523-049-4
91368
   Sekretarin. – 3. Aufl. – Berlin, 1974. – 239с.
91369
  Borejsza Jerzy Sekretarz Adama Mickiewicza (Armand Levy i jego czasy 1827-1891) / Borejsza Jerzy. – Wyd. 2. – Wroclaw i.i., 1977. – 408с.
91370
  Helsztynski Stanislaw Sekretarz krolowej Zofii. / Helsztynski Stanislaw. – Krakow, 1977. – 203с.
91371
  Karpowicz Mariusz Sekretne tresci warszawskich zabytkow. / Karpowicz Mariusz. – Warszawa, 1976. – 291с.
91372
  Mis Bogdan Sekrety telewizji / Mis Bogdan. – Warszawa, 1978. – 184с.
91373
   Sektion Physik: Zur Physikentwicklung nach 1945 an der Friedrich-Schiller-Universitat Jena. – Jena, 1982. – 160с.
91374
  Kost P. Sektor gazu ziemnego Ukrainy w procesie integracji z UE / Pawel Kost // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 1. – Р. 18-24
91375
   Sekty. Uwarunkowania i niebezpieczenstwa w 3 RP : Materialy z ogolnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut pedagogiki spolecznej Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie, 20-21. 11. 2000. – Czestochowa : Wydawnictwo WSP, 2001. – 228s. – ISBN 83-7098-741-9
91376
  Seifert Jaroslav Sel malir chude do sveta: Verse k obrazkum Mikolase Alse / Seifert Jaroslav. – Praha, 1987. – с.
91377
   Selbsterregte Schwingungen an Werkzeugmaschinen. – Berl., 1962. – 432с.
91378
  Groehler Olaf Selbstmorderische Allianz : Deutsch-russische Militarbeziehungen 1920-1941 / Groehler Olaf. – Berlin : Vision, 1992. – 208S. – ISBN 3-928787-01-2
91379
  Hammer F. Selbstzensur fur Forscher? : Schwerpunkte einer Wissenschaftsethik / Felix Hammer. – Zurich; Osnabruck : Interfrom; Fromm, 1983. – 125, [6] S. – Bibliogr.: S.118-125. – (Texte+Thesen ; Bd. 162). – ISBN 3-7201-5162-X
91380
  Bousono C. Seleccion de mis versos / C. Bousono. – Madrid, 1990
91381
  Bobadilla Emilio (Fray Candil) Seleccion de poemas / Bobadilla Emilio (Fray Candil). – La Habana, 1962. – 326с.
91382
  Emerson R.W. Select essays and addresses including the american scholar / R.W. Emerson ; ed. with notes and introduct. by E. D. Holmes. – London : The Macmillan Company, 1914. – XXIII, 275 p. : portr.
91383
  Фалилеев А.И. Selecta celto-balcanica / А.И. Фалилеев ; Рос. акад. наук, Ин-т лингвист. исслед., Науч. совет РАН по классич. филологии, сравнит. изучению языков и литератур. – Санкт-Петербург : Нестор-История, 2012. – 225, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-905987-33-5
91384
   Selecta numismata antiqua ex musaeo Jacobi de Wilde. – Amstelodami Sumpt. authoris, 1692. – (8), 212, (20с.
91385
  Fiscer I. F. Selectae e profanis dcriptoribus historiae, quibus admista sunt varia honeste vivendi praecepta. – М., 1808. – 616 p.
91386
  Fischer J. F. Selectae e profanis scriptoribus historiae, guibus admista sunt varia honeste vivendi praecepta, ex iisdem scriptoribus depromta.. – М., 1808. – 618с.
91387
  Fischer I. F. Selectae e profanis scriptoribus historiae, quibus admista sunt varia honeste vivendi praecepta, ax iisdem scriptoribus depromta iterum resrnsuit atgue edidit I. F. Fischerus. – М., 1808. – 616с.
91388
   Selected annotated bibliography on social aspects of development planning. – New York, 1971. – 61с.
91389
  Miklosik Andrej Selected aspects of systemic approach to project management // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – P. 195-202 : Fig. – Bibliogr.: 15 назв. – ISSN 1993-6788


  Проаналізовано інвестиційне забезпечення розвитку вищої освіти.
91390
   Selected bibliography of Korean Studies. – Seoul, 1995. – 396с.
91391
   Selected Commercial Statutes. – St.-Paul : West Publishing Co, 1995. – IV,1910 p. – ISBN 0-314-06840-6
91392
  Stacho Z. Selected components of pricing strategies of organizations and their perception by customers in Slovak Republic / Z. Stacho, K. Gubiniova, Pajtinkova Bartakova // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 9/10. – Р. 78-82. – ISSN 1728-6220


  At present, the ratio of such pareameters as price and quality of the product is dominant in decision making of the (end) consumer. Comparison is the most common and most frequent method that customers use when buying products. They compare ...
91393
   Selected contributions of Ukrainian scholars to economics. – Cambridge : Harvard university press, 1984. – 14,231 p. – (Sources and documents series / Editorial board: O.Pritsak; Harvard Ukrainian research institute). – ISBN 0-916458-10-5
91394
   Selected corporation and partnership : Statutes, rules and forms. – St.Paul : West publishing, 1994. – VII, 504 p. – ISBN 0-314-04266-0
91395
   Selected Decisions (32nd Issue), Articles of Agreement and By-Laws, Rules and Regulations. – [S. l.] : International Monetary Fund, 2008. – 1 CD. – Заголовок з етикетки диску
91396
   Selected decisions and selected documents of the International monetary fund / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISSN 0094-1735
Issue 27. – 2002
91397
   Selected decisions and selected documents of the International monetary fund / International Monetary Fund; International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-335-X. – ISSN 0094-1735
Issue 28 (2003). – 2004
91398
   Selected decisions and selected documents of the International monetary fund / International Monetary Fund; International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-335-X. – ISSN 0094-1735
Issue 29 (2004). – 2005
91399
   Selected decisions and selected documents of the International monetary fund / International Monetary Fund; International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 1-58906-515-8. – ISSN 0094-1735
Іssue 30 (2005). – 2006
91400
   Selected decisions and selected documents of the International monetary fund / International Monetary Fund; International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-58906-647-2. – ISSN 0094-1735
Іssue 31 (2006). – 2007
91401
   Selected decisions and selected documents of the International Monetary Fund / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-61635-080-2. – ISSN 0094-1735
Іssue 35 (2010). – 2011
91402
   Selected decisions and selected documents of the International Monetary Fund / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund. – ISBN 978-1-49830-285-2. – ISSN 0094-1735
Іss. 37 (за 2013). – 2014
91403
  Hammett Dashiell Selected detective prose / Hammett Dashiell. – M., 1985. – 484с.
91404
  Christie Agatha Selected Detective Prose / Christie Agatha. – Moscow, 1989. – 398с.
91405
   Selected environmental law statutes : 1994-95 Educational ed. – St.Paul : West Publishing Co, 1994. – XYIII, 1288 p. – ISBN 0-314-04377-2
91406
  Montaigne Michel de Selected essays / Montaigne Michel de. – Toronto a.o., 1943. – 364с.
91407
  Emerson Ralph Waldo Selected essays / Emerson Ralph Waldo; Ziff L. – Harmondsworth, 1982. – 414с.
91408
  Eliot George Selected essays, poems, and other writings / Eliot George; Byatt A.S., Warren N.,. – Harmondsworth, 1990. – 505с.
91409
  Bacon Francis Selected essays. / Bacon Francis. – New York, 1948. – 115с.
91410
  Farrell James Selected essays. / Farrell James. – New York, 1964. – 199с.
91411
   Selected jokes from past Chinese dynasties. – Beijing
Vol. 1. – 1991. – 219с.
91412
   Selected jokes from past Chinese dynasties. – Beijing
Vol. 2. – 1992. – 254с.
91413
  Cicero Selected letters / Cicero. – Harmondsworth, 1982. – 280с.
91414
  Frost Robert Selected letters of Robert Frost / Frost Robert. – New York; Chicago; Sam Francisco, Holt, Rinehart, Winston, 1964. – 646с.
91415
  Hemingway Ernest Selected letters, 1917-1961. / Hemingway Ernest. – New York, 1981. – 948с.
91416
  Plutarchus Selected lives and essays / Plutarchus. – Roslyn, 1951. – 437с.
91417
  Rubinowicz Adalbert Selected papers / Rubinowicz Adalbert. – Warszawa : Polish Scientific Publishers, 1975. – 479 S.
91418
   Selected papers in digital signal processing, 2. – New York : The institute of electrical and electronics engineers, Inc, 1976. – IX,582p. – ISBN 0-87942-059-6
91419
  Makarenko Anton Selected Pedagogical Works / Makarenko Anton. – Moscow, 1990. – 463с.
91420
  Dobrolyubov N.A. Selected philosophical essays / N.A. Dobrolyubov; N.A. Dobrolybov ; transl. by J. Fineberg. – Moscow : Foreign Languages Publishing House, 1948. – XLVIII, 650 p. : il.
91421
  Chernyshevsky N.G. Selected philosophical essays / N.G. Chernyshevsky. – Moscow : Foreign languages publishing house, 1953. – 610p.,port.
91422
  Belinsky V.G. Selected philosophical works / V.G. Belinsky. – Moscow : Foreign languages publishing house, 1948. – 552 p. : photograph
91423
  Plekhanov G. Selected philosophical works in 5 volumes / G. Plekhanov. – M.
1. – 898с.
91424
  Plekhanov Georgi Selected philosophical works. In 5 volumes / Plekhanov Georgi. – M.
2. – 1976. – 736с.
91425
  Plekhanov Georgi Selected philosophical works: In 5 volumes / Plekhanov Georgi. – M.
4. – 1980. – 783с.
91426
  Williams William Carlos Selected poems / Williams William Carlos. – Harmondsworth : Penguin books, 1970. – 271 p.
91427
  Vinokurov E. Selected poems / E. Vinokurov. – Moscow : Progress publishers, 1979. – 295, [1] p.
91428
  Jalil Mussa Selected poems / Jalil Mussa. – Moscow : Progress, 1980. – 203 p.
91429
  Lukonin Mikhail Selected poems / Lukonin Mikhail. – M., 1980. – 165с.
91430
  Jalil Mussa Selected poems / Jalil Mussa. – M., 1981. – 205с.
91431
  Blok Alexander Selected poems / Blok Alexander. – M., 1981. – 327с.
91432
  Yashin A. Selected poems / A. Yashin. – М, 1984. – 184 p.
91433
  Longfelllow Henry Wadsworth Selected poems / Longfelllow Henry Wadsworth; Buell L. – Harmondsworth, 1988. – 389с.
91434
  Smart Christopher Selected poems / Smart Christopher. – Harmondsworth, 1990. – 390с.
91435
  Wordsworth William Selected poems / Wordsworth William; Edit. and introd. by D.W.Davies. – London : Everyman Publishers, 1994. – 574р. – (Everyman"s Library ; 245 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-245-X
91436
  Howard Roger Selected poems 1966-1996 / Howard Roger. – Wivenhoe : Exile press, 1997. – 102p.
91437
  Dickinson Emily Selected poems and letters of Emily Dockinson. / Dickinson Emily. – New York, 1959. – 344с.
91438
  Kuo Selected poems from "The Goddesses". / Kuo, Mo-Jo. – Peking, 1958. – 68с.
91439
  Gamzatov R. Selected poems. / R. Gamzatov. – M., 1974. – 350с.
91440
  Gamzatov Rasul Selected poems. / Gamzatov Rasul. – M., 1976. – 347с.
91441
  Gamsatov R. Selected poems. / R. Gamsatov. – M., 1983. – 285с.
91442
  Ashbery John Selected poems. / Ashbery John. – Harmondsworth, 1986. – 349с.
91443
  Shevchenko Taras Selected poetry / Shevchenko Taras. – K., 1977. – 333с.
91444
  Tvardovsky Alexander Selected poetry / Tvardovsky Alexander. – M., 1981. – 478с.
91445
  Esenin S. Selected poetry = Избранные стихотворения и поэмы : [на англ. яз. с парал. рус. текстами] / Sergei Esenin ; transl.: Peter Tempest. – Moscow : Progress, 1982. – 383, [1] p. : фото. – Translated by Peter Temperst. - Парал. тит. л. на рус. яз. - Текст англ., рус.
91446
  Feodosyev V Selected problems and questions in strength of materials / V Feodosyev; Transl. from the Russian by M. Konyaeva. – Moscow : Mir, 1977. – 430 p.
91447
   Selected problems of modern scientific and practical hydrolody. – Moscow : University Press
P. 1 : Water resources,hydrological calculations and forecast. – 1981. – 204p.
91448
   Selected problems of modern scientific and practical hydrolody. – Moscow : University Press
P. 1 : Ground water, river hydraulics, experimental investigations in hydrology. – 1981. – 205-406p.
91449
  Jedrzejowski S. Selected problems on foreign language teaching / S. Jedrzejowski. – Opole, 1984. – 183 с.
91450
  Lamb Charles Selected prose / Lamb Charles. – Harmondsworth, 1985. – 438с.
91451
  Salinger J.D. Selected prose : [кн. для чтения на англ. яз.] / J.D. Salinger. – Санкт-Петербург : Anthology, 2006. – 222, [2] p. – Содерж.: Franny and Zooey ; Raise high the roof beam, carpenters. – (The Collection). – ISBN 5-94962-066-6
91452
  Sterne Laurence Selected prose and letters / Sterne Laurence. – M.
T. 1. – 1981. – 502с.
91453
  Sterne Laurence Selected prose and letters / Sterne Laurence. – M.
T. 2. – 1981. – 480с.
91454
   Selected readings in character education. – Boston, 1930. – 387с.
91455
  Sohn Ho-min Selected readings in Korean / Ho-min Sohn, Heisoon Yang. – Honolulu : University of Hawai`i press, 2004. – 9, 351 p. : ill. – (KLEAR textbooks in Korean language). – ISBN 0-8248-2691-4
91456
   Selected readings of contemporary Chinese short stories. – Пекін, 1991. – 550 с. – Видання китайською мовою
91457
   Selected readings of minor short story. – Пекин
Vol. 1. – 1991. – 305с.
91458
   Selected readings of minor short story. – Пекин
Vol. 2. – 1991. – 355с.
91459
  Barrow Isaac Selected sermons / Barrow Isaac. – Paris, 1967. – 303-510с.
91460
  Dickens Charles Selected short fiction. / Dickens Charles. – New York, 1977. – 431с.
91461
  Gorky M. Selected short stories / M. Gorky. – M., 1968. – 424с.
91462
  Saroyan William Selected short stories / Saroyan William. – Moscow, 1975. – 464с.
91463
  Fitzgerald Scott F. Selected short stories / Scott F. Fitzgerald. – Moscow : Progress, 1979. – 356c.
91464
  Cheever John Selected short stories = Избранные рассказы / Cheever John; Сост. и предисловие П.В.Балдицына. – Moscow : Progress Publishers, 1980. – 344с.
91465
  Maugham W.S. Selected short stories / W.S. Maugham. – Москва : Менеджмент, 1998. – 320с. – ISBN 5-87457-111-6
91466
  Maugham W.S. Selected short stories = Избранные короткие рассказы : W. Somerset Maugham; Сост. Н.А. Самуэлян / W.S. Maugham. – Москва : Менеджер, 2005. – 320с. – ISBN 5-8346-0045-X
91467
  Hawthorne Nathaniel Selected short stories. / Hawthorne Nathaniel. – New York, 1966. – 254с.
91468
  Anderson Sh. Selected short stories. / Sh. Anderson. – M., 1981. – 352с.
91469
  Andropov Y. Selected speeches and articles. / Y. Andropov. – M., 1984. – 352с.
91470
  Lincoln Abraham Selected speeches, messages and letters / Lincoln Abraham; Williams T.H. – New York, 1966. – 290с.
91471
  Maltz Albert Selected stories / Maltz Albert. – M., 1951. – 328с.
91472
  Twain Mark Selected stories / Twain Mark. – M., 1951. – 136с.
91473
  Mansfield Katherine Selected stories / Mansfield Katherine. – Москва, 1957. – 184 с.
91474
  Mansfield Katherine Selected stories / Mansfield Katherine. – 2-d impr. – M., 1959. – 184с.
91475
  Doyle Selected stories / Doyle, Conan. – M., 1965. – 208с.
91476
  Christie A. Selected stories / A. Christie. – Moscow, 1969. – 334с.
91477
  Paustovsky K. Selected stories / K. Paustovsky. – Moscow, 1970. – 446 p.
91478
  Chesterton G.K. Selected stories / G.K. Chesterton. – Moscow, 1971. – 488с.
91479
  Gaidar Ar. Selected stories / Ar. Gaidar. – M., 1973. – 309с.
91480
  Paustovsky Konstantin Selected stories / Paustovsky Konstantin. – Moscow, 1974. – 335 p.
91481
  Christie Agatha Selected stories / Christie Agatha. – Москва : Прогресс, 1976. – 333 с.
91482
  Henry O. Selected stories = Рассказы / O. Henry. – Moscow : Progress, 1977. – 376 p.
91483
  Korolenko Vladimir Selected stories / Korolenko Vladimir. – M., 1978. – 389с.
91484
  Henry O. Selected stories / O. Henry. – Moscow, 1979. – 376 p.
91485
  Pritchett V.S. Selected stories / V.S. Pritchett. – New York, 1979. – 332с.
91486
  Mansfield K. Selected stories : home-reading guide / Kathrine Mansfield ; [уклад. А.Е.Левицький]. – Київ : Освіта України, 2010. – 191, [1] с. – ISBN 978-966-188-010-7
91487
  Hemingway Ernest Selected stories by Ernest Hemingway. / Hemingway Ernest. – Moscow, 1971. – 398с.
91488
  Hardy Thomas Selected stories. / Hardy Thomas. – M., 1953. – 176с.
91489
  Anand Mulk Raj Selected stories. / Anand Mulk Raj. – M., 1954. – 156с.
91490
  Anand Mulk Raj Selected stories. / Anand Mulk Raj. – M., 1955. – 160с.
91491
  London Jack Selected stories. Вибрані оповідання за Дж. Лондоном / London Jack. – Київ-Львів, 1950. – 55с.
91492
  London Jack Selected stories. Избранные рассказы. Книга для чтения на анг. яз. для учащихся 8 классов средней школы / London Jack. – Изд. 3-е. – М., 1954. – 80с.
91493
  Poe Edgar Allan Selected tales / Poe Edgar Allan. – Harmondsworth : Penguin books, 1994. – 406р. – (Penguin popular classics). – ISBN 0-14-062116-4
91494
  Ноткина Г.И. Selected texts on radio engineering / Г.И. Ноткина. – Москва, 1939. – 159 с.
91495
   Selected topics in nuclear theory. Lectures given at the Internat. Summer school on selected topics in nuclear theory.... – Vienna, 1963. – 452с.
91496
   Selected topics in radiation dosimetry : Proceedings of the symposium on selected topics in radiation dosimetry sponsored by the International Atomic Energy Agency and held in Vienna, 7-11 June, 1960 / Symposium on selected topics in radiation dosimetry sponsored by the International Atomic Energy Agency and held in Vienna, 7-11 June, 1960. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1961. – 688 p.
91497
   Selected traslations in mathematical statistics and probability, 1981. – 317p. – Providence: American Mathematical Society, v.15
91498
   Selected values of chemical thermodynamic properties. Circular of the National Bureau of standards 500. – Washington
T. 1. – 1952. – 822с.
91499
   Selected values of chemical thermodynamic properties. Circular of the National Bureau of standards. 500. – Washington
T. 2. – 1952. – 823-1268с.
91500
  Hales B.J. Selected western flora : Manitoba, Saskatchewan, Alberta / B.J. Hales. – Toronto : Macmillan, 1925. – XV, 196 p.
91501
  Michurin Ivan Vladimirovich (Mitschurin) Selected works / Michurin Ivan Vladimirovich (Mitschurin). – Moscow, 1950. – 496с.
91502
  Shevchenko T. Selected works = Вибрані твори : poetry and prose / Taras Shevchenko ; with reproductions of paintings by T. Shevchenko. – Moscow : Progress, 1964. – 468, [3] p., [10] арк. фотоіл. – Парал. тит. арк. укр.
91503
  Marx Karl Selected works / Marx Karl, Engels Frederick. – Moscow
Vol. 1. – 1969. – 596с.
91504
  Marx Karl Selected works / Marx Karl, Engels Frederick. – M.
Vol. 2. – 1969. – 504с.
91505
  Marx Karl Selected works / Marx Karl, Engels Frederick. – Moscow, 1970. – 790с.
91506
  Marx Karl Selected works / Marx Karl, Engels Frederick. – M.
3. – 1970. – 580с.
91507
  Marx Karl Selected works / Marx Karl, Engels Frederick. – M., 1976. – 790с.
91508
  Panova Vera Selected works / Panova Vera. – Moscow : Progress, 1976. – 410с.
91509
  Issahakian Avetik Selected works / Issahakian Avetik. – M., 1976. – 133с.
91510
  Kuleshov Lev Selected works : Fifty years in films / Kuleshov Lev. – Moscow, 1987. – 287 с.
91511
  Wilde Oskar Selected works : Вибрані твори / Wilde Oskar; Уклад.Ю.М.Проценко. – Київ : Знання, 2000. – 112c. – ISBN 966-620-062-7
91512
  Gorky M. Selected Works / M. Gorky. – Moscow : Forein languages publishing hous, 1948. – 698 p. ; Vol.1
91513
  Stanislavsky Konstantin Selected Works / Stanislavsky Konstantin. – Moscow, 1984. – 310с.
91514
  Dostoyevsky Fyodor Selected Works / Dostoyevsky Fyodor. – Moscow : Raduga
Notes from the Dead-House / Transl. by Guy Cook, Elena Cook. – 1989. – 342 p.
91515
  Dostoyevsky Fyodor Selected Works / Dostoyevsky Fyodor. – Moscow : Raduga
My Uncle"s Dream. Stepanchikovo and Its Inhabitants. – 1989. – 368 p.
91516
  Dostoyevsky Fyodor Selected Works / Dostoyevsky Fyodor. – Moscow : Raduga
The insulted and humiliated. – 1989. – 389 p.
91517
  Dostoyevsky Fyodor Selected Works / Dostoyevsky Fyodor. – Moscow : Raduga
The Idiot : a novel in two books : Book 2 / Transl.by J. Katzer. – 1989. – 349 p.
91518
  Dostoyevsky Fyodor Selected Works / Dostoyevsky Fyodor. – Moscow : Raduga
The Idiot : a novel in two books : Book 1 / Transl.by J. Katzer. – 1989. – 389 p.
91519
  Dostoyevsky Fyodor Selected Works = Избранное : повести и рассказы 60-х годов / Dostoyevsky Fyodor; Ф.М. Достоевский. – Moscow : Raduga. – ISBN 5-05-002803-5, 5-05-002806-X
The Gambler. (Игрок). – 1990. – 480 p.
91520
  Dostoyevsky Fyodor Selected Works / Dostoyevsky Fyodor. – Moscow : Raduga
Vol.1 : The Karamazov Brothers : a novel in four parts with an epilogue : in two volumes. – 1990. – 421 p.
91521
  Dostoyevsky Fyodor Selected Works / Dostoyevsky Fyodor. – Moscow : Raduga
Vol.2 : The Karamazov Brothers : a novel in four parts with an epilogue : in two volumes. – 1990. – 575 p.
91522
  Lenin V.I. Selected works in three volumes / V.I. Lenin. – Moscow
3. – 1970. – 854с.
91523
  Lenin V.I. Selected works in three volumes. / V.I. Lenin. – Moscow
1. – 1970. – 879с.
91524
  Lenin V.I. Selected works in three volumes. / V.I. Lenin. – Moscow
2. – 1970. – 801с.
91525
  Chekhov An. Selected works in two volumes / An. Chekhov. – M.
Vol. 1. – 1973. – 231с.
91526
  Chekhov A. Selected works in two volumes / A. Chekhov. – M.
Vol. 2. – 1973. – 254с.
91527
  Pushkin Alexander Selected Works in Two Volumes / Pushkin Alexander. – Moscow
1. – 1976. – 208с.
91528
  Pushkin Alexander Selected Works in Two Volumes / Pushkin Alexander. – Moscow : Raduga. – ISBN 5-05-000543-4, 5-05-00544-2
Vol. 1 : Poetry. – 1990. – 247 с.
91529
  Pushkin Alexander Selected Works in Two Volumes / Pushkin Alexander. – Moscow
2. – 1990. – 238с.
91530
  Lermontov M. Selected works. / M. Lermontov. – M., 1976. – 301с.
91531
  Lermontov Mikhail Selected works. / Lermontov Mikhail. – M., 1978. – 301с.
91532
  Kazakevich Emmanuel Selected works. / Kazakevich Emmanuel. – M. : Progress, 1978. – 352 с.
91533
  Lenin V.I. Selected works. In three Volumes. / V.I. Lenin. – Moscow
1. – 1967. – 894с.
91534
  Lenin V.I. Selected Works. In Three Volumes. / V.I. Lenin. – Moscow
2. – 1967. – 814с.
91535
  Morris William Selected writings and designs / Morris William. – Harmondsworth, 1977. – 310с.
91536
  Pasternak Boris Selected Writings and Letters / Pasternak Boris. – Moscow, 1990. – 439с.
91537
  Irving Washington Selected writings of Washington Irving : Intr.by Kelly William P. / Irving Washington. – New York : McGraw-Hill, 1984. – XL,663p. – (The modern library). – ISBN 0-07-554394-X
91538
  Pope Alexander Selection / Pope Alexander. – Harmondsworth a.o., 1974. – 192с.
91539
  Boulgakova Nina Jeannoffna Selection et preparation des jeunes nageurs / Boulgakova Nina Jeannoffna. – Paris, 1990. – 191с.
91540
  Brandram Samuel Selection from Shakespeare suitable for recitation / Brandram Samuel; With an introductory essay on elocution. – Toronto : The Musson book. – 154р.
91541
  Kharina A. Selection of bacteriophages, specific to Serratia marcescens / A. Kharina, D. Chaika, S. Zaika // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 11-14. – (Біологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Представлены результаты скрининга бактериофагов специфичных к возбудителю гнили лука. Высокостабильный литический фаг, специфичный к S. marcescens выделенный из окружающей среды и обозначен как бактериофаг Smd. У выделенного фага изучена морфология ...
91542
  Puri P.S. Selection procedures based on ranks scale parameter case : reprint. from Sankya: The Indian Journal of Statistics, ser. A, Vol. 30, Part 3, 1968 / Prem S. Puri , Madan L. Puri. – Calcutta : Statistical publishing society. – P. 291-302
91543
  Cotton Charles Selection. / Cotton Charles. – Harmondsworth, 1975. – 199с.
91544
  Byron G.G. Selections from Byron. / G.G. Byron. – M., 1973. – 526с.
91545
  Byron George Gordon Noel Selections from Byron. / Byron George Gordon Noel. – M., 1979. – 520с.
91546
  Gorky Maxim Selections from Maxim Gorky / Gorky Maxim. – M., 1960. – 112с.
91547
  Shaw George Bernard Selections from Shaw. ... A fearless champion of the truth / Shaw George Bernard. – M., 1977. – 420с.
91548
  Chaucer Geoffrey Selections from The Tales of Canterbury and Short Poems / Chaucer Geoffrey. – Boston a.o., 1966. – 401с.
91549
  Morris William Selections from William Morris / Morris William. – M., 1959. – 520с.
91550
   Selections in English for the pre-university class (Prose, poetry and drama). – Mysore, 1966. – 224с.
91551
   Selective bibliography = Bibliographie selective. – Strasbourg
N 1. – 1998


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
91552
  Machulansky A. Selective energy-saving metal-dielectric nanocomposite coatings based on copper / A. Machulansky, B. Babych // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – P. 74-78. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1/2 (21/22)). – ISSN 1728-3817


  Spectral selective characteristics of metal-dielectric nanocomposite coverings on the basis of copper are investigated. The computing algorithm of determination of coefficients of reflection and a transmission of nanocomposite metal-dielectric ...
91553
  Jeczmyk J. Seledynowe slonie / J. Jeczmyk. – Warszawa : Iskry, 1960. – 54 s.
91554
   Selekone jazyky "84 (Zbornik zo seminara konaneho v dnoch 20.-21 juna 1984 v Bratislave). – Bratislava, 1984. – 123с.
91555
  Gorky Maxim Selekted Stories / Gorky Maxim. – Moscow : Progress, 1981. – 478с.
91556
  Wilde Oscar Selektions : В двух томах / Wilde Oscar. – Москва : Прогресс
Т. 1. – 1979. – 390 p.
91557
  Wilde Oscar Selektions : В двух томах / Wilde Oscar. – Москва : Прогресс
Т. 2. – 1979. – 443 p.
91558
  Rolleczek Natalia Selene, corka Kleopatry / Rolleczek Natalia. – Wroclaw-Krakow, 1983. – 453с.
91559
  Mierdel G. Selengleichrichter / G. Mierdel, J. Kroczek. – Berl., 1959. – 474с.
91560
  Скопенко В.В. Selenocyanat - Komplexe der Seltenen Erden / В.В. Скопенко, А.М. Голуб, Г.В. Цинцадзе // Z. anorg.allgem. Chemie, 1970
91561
  Mierdel G. Selenove usmernovace / G. Mierdel, Kroczek Julius. – Praha, 1955. – 463с.
91562
   Self-Consistent Model of Strong Coupling Theory of Electron Correlations in Disordered Crystals = Самоузгоджена модель теорії сильного зв"язку електронних кореляцій у невпорядкових кристалах / S.P. Repetsky, O.V. Tretyak, L.G. Vyshivanaya, V.V. Shastum // Успехи физики металлов : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2012. – Т. 13, № 2. – С. 189-223. – ISSN 1608-1021


  Розвинено метод опису електронних кореляцій у невпорядкованих кристалаї, що базується на Гамільтоніяні багаточастинкової системи та діяграмній техніці для розрахунку Грінових функцій. Електронні стани системи описано в рамках самоузгодженого ...
91563
   Self-determination and human rights. 1968. Results in the two German States. Contrib. to the International Colloquium in the Senate Hall of the Humboldt Univ. in Berlin 29-30 March 1968. – Berlin, 1968. – 88 p.
91564
  Bulavin L.A. Self-diffusion of water in gelatin gels: Quasi-elastic neutron scattering data / L.A. Bulavin, Y. Melnichenko // Polymer, 1991. – N 18
91565
  Savchenko Vladimir Self-discovery / Savchenko Vladimir. – New York; London, 1979. – 305с.
91566
  Kharchuk A.I. Self-duality of Drozd"s box // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Р. 48-53. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Ми досліджуємо дуальність Рінгеля для квазіспадкових алгебр методами теорії боксів. Доведено, що бокс Дрозда базисної алгебри [Лямбда] і його алгебра Батлера-Барта є самодуальними тоді і тільки тоді, коли [Лямбда] є спадковою.
91567
  Тузяк Б. Self-government as a condition for functionality of democratic system // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – P. 26-31. – (Політичні науки)
91568
  Drozdova Yu. Self-identification as an important factor sn professional realization / Yu. Drozdova, L.A. Kolot // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – P. 53-58. – Bibliogr.: Referen.: 16 name. – ISSN 2411-3190
91569
   Self-organisation of fullerene C60 nanoparticles in water slution / L.A. Bulavin, I. Adamenko, Yu. Prilutski, S. Durov, O. Ogloblya, G. Andrievsky, I. Geru, P. Scharff, P. Eklund, Grigiria // Proceeding of the XIV ISSMC, Odessa, 1999
91570
   Self-organisation of fullerene C6o nanoparticles in water solution / L.A. Bulavin, I. Adamenko, Yu. Prylutskyy, S. Durov, O. Ogloblya, G. Andrievsky, I. Geru, P. and other Scharff // Special problems in physics of liquids. International Conference dedicated to the memory of Prof. I.Z. Fisher. May 31- June 4, 1999, 1992. – №5
91571
  Grytsay V.I. Self-organization and chaos in the metabolism of a cell / V.I. Grytsay, I.V. Musatenko // Biopolymers and cell : scientific journal / National acad. of sciences of Ukraine ; Institute of molecular biology and genetics. – Київ, 2014. – V. 30, N 5. – Р. 403-409. – ISSN 0233-7657


  Aim. To study the dynamics of auto-oscillations arising at the level of enzyme-substrate interaction in a cell and to find the conditions for the self-organization and the formation of chaos in the metabolic process. Methods. A mathematical model of ...
91572
   Self-organization in nonlocal non-equilibrium media / [Danylenko V.A. et al.] ; National academy of sciences of Ukraine ; S.I. Subbotin institute of geophysics ; Division of geodynamics of explosion. – Kyiv : S.I. Subbotin Institute of Geophysics, NAS of Ukraine, 2011. – 333 p. : ill. – Bibliogr.: p. 307-328. – ISBN 978-966-02-6088-7
91573
   Self-organizing fullerene C60 molecules in aqueous solution / L.A. Bulavin, I.I. Adamenko, K.O. Moroz, Yu.I. Prilutsky, S.S. Durov // Workshop on Modem Problems of Soft Matter Theory, Lviv-200, 1992. – №5
91574
   Self-phase modulation of laser pulse in stratified self-focusing medium / A. Ivanisik, O. Isaienko, P. Korotkov, G. Ponezha // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – P. 95-98. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1/2 (21/22)). – ISSN 1728-3817


  Self-phase modulation at quasi-stationary self-focusing in stratified Kerr liquid that is divided by an optically homogenous (nonscattering) layer has been considered. Instantaneous frequency of the laser radiation pulse at transition of the ...
91575
   Self-powered rural tourism houses in Ukraine / A.Yu. Dmytruk, O.O. Motuzenko, O.I. Vynogradova, M.O. Grishina, A.O. Kredensir, A.L. Leychenko, V.R. Nakonechna, S.Yu. Panasuyk, A.V. Panych, A.V. Rybalchenko, M.S. Ryzhko, V.E. Romanenko, I.O. Khyzha, S.P. Shramko // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – P. 144-148. – ISSN 2308-135X
91576
  Smorynski C. Self-reference and modal logic / C. Smorynski. – New York a.o., 1985. – 333с.
91577
  Gardner J.W. Self-renewal : The individual and the innovative society / Jonn W. Gardner. – New York : Harper Colophon books, Harper & Row, 1965. – XIV, 141 p.
91578
  Nekrashevych V. Self-similar groups / V.Nekrashevych. – Providence : American mathematical society, 2005. – 11,231p. – (Mathematical surveys and monographs, ISSN 0076-5376 ; Vol.117). – ISBN 0-8218-3831-8
91579
  Hubbard Self analysis: a simple self-help volume of tests and techniques based on the discoveries contained in dianetics / Hubbard, Ron. – Copenhagen, 1983. – 249 p.
91580
  Dietrich K. and oth. Self consistent calculation of nuclear equilibrium deformations / K. and oth. Dietrich, 1965. – 30 p.
91581
  Senoa August Seljacka buna / Senoa August. – Beograd, 1974. – 275с.
91582
  Senoa August Seljacka buna / Senoa August. – Zagreb, 1978. – 321с.
91583
  Senoa Au. Seljacka buna. Historijska pripovijest XVI stoljeca / Au. Senoa. – Zagreb, 1973. – 356с.
91584
   Sell connect: революционное решение Amadeus // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 6-7 (прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
91585
  Weitz B.A. Selling : Building partnerships / Barton A. Weitz, Stephen B. Castleberry, John F. Tanner. – 5th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill/Irwin, 2004. – 27,575p.,[35 с. розд. паг.] : ill. + 1 CD-ROM. – ISBN 0-07-254928-9
91586
  Berkesi Andras Sello a pacsetgyurun / Berkesi Andras. – Budapest, 1971. – 390с.
91587
  Janevski Slavko Selo iza sedam jasenova / Janevski Slavko. – Beograd, 1969. – 255с.
91588
  Vrchlicky Jaroslav Selske balady / Vrchlicky Jaroslav. – Praha : Melantrich, 1949. – 111 s.
91589
  Charvat Emil Selsyny. Prvky pto automatisaci / Charvat Emil, Pospisil Bedrich. – Praha, 1959. – 320с.
91590
  Sedlacek F. Seltene Briefmarken aus Aller Welt / F. Sedlacek. – Praha, 1965. – 108с.
91591
  Schreiter W. Seltene Metalle. 1. Beryllium, Bor, Casium, Gallium, Germanium, Hafnium / W. Schreiter. – Lpz.
Band 1. – 1960. – 272с.
91592
  Schreiter W. Seltene Metalle. 2. Indium, Lithium, Molybdan, Niob u.a. / W. Schreiter. – Lpz.
Bd. 2. – 1961. – 435с.
91593
  Schreiter W. Seltene Metalle. 3. Tantal, Tellur, Thallium, Thorium, Titan, Uran, Vanadium, Wolfram u.a. / W. Schreiter. – Lpz.
Band 3. – 1962. – 428с.
91594
  Stritzke S. Seltene Obstarten im Garten : Bucher fur den Gartenfreund / S. Stritzke. – Berlin : VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, 1973. – 88S. : Mit 43 Abbildungen
91595
  Wehner Wolfgang Seltsame freunde / Wehner Wolfgang. – Schwerin : Petermanken-Verlag, 1959. – 191S.
91596
  Wehner Wolfgang Seltsame freunde : Aus dem leben der lurche und kriechtiere / Wehner Wolfgang. – Schwerin : Petermanken-Verlag, 1962. – 192S.
91597
  Stanek V.J. Seltsame Tierwelt / V.J. Stanek. – Praha, 1966. – 142с.
91598
  Gilde Werner Seltsames um den gesunden Menschenverstand. / Gilde Werner, Altrichter Siegfried. – Leipzig, 1978. – 156с.
91599
  Booth Philip Selves / Booth Philip. – Harmondsworth, 1991. – 75с.
91600
   Semana de solidaridad in la Union Sovietica con los presus politicos de Paraguay. Articulos e informaciones de la prensa sovietica. – M., 1968. – 48с.
91601
  Valuta Gh. Semanatul Plantelor de Primavara in Pragul si in Timpul Iernii / Gh. Valuta, G. Mihailescu, Fl. Olteanu. – Bucuresti : Ed.Academiei Republicii Populare Romine, 1955. – 39s. – (Indrumari Tehnice ; 57)
91602
  Gridchyn I. Semantic integration of Wikipedia articles into WordNct / I. Gridchyn, D. Lozyckyi, A. Marchenko // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 65-67
91603
  Jackendoff Ray Semantic interpretation in generative grammar / Jackendoff Ray. – Cambridge, London : The MIT press, 1972. – XII,[1],400p. – ISBN 0-262-10013-4
91604
  Basin Yevgeny Semantic philosophy of art / Basin Yevgeny. – M., 1979. – 247с.
91605
  Воїнов В.В. Semantic structure of California speak and its sociolinguistic background / В.В. Воїнов, О.Ю. Васильченко // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 67-71. – ISBN 966-7890-03-1
91606
  Jackendoff Ray Semantics and cognition / Jackendoff Ray. – Cambridge; London : The MIT press, 1985. – XIII,283p. – ISBN 0-262-10027-4
91607
  Palmer F.R. Semantics: a new outline / F.R. Palmer. – M., 1982. – 109с.
91608
   Semantik und Ubersetzungswissenschaft: Materialien der III Internationalen Konferenz ""Grundfragen der Ubersetzungswissenschaft". – Leipzig, 1983. – 145с.
91609
  Rehacek L. Semantika a syntax infinitivu v soucasnem polskem spisovnem jazyce. (Studie strukturne konfrontacni) / L. Rehacek. – Praha, 1966. – 197с.
91610
  Greimas A.- Semantique structurale recherche de methode / A.- Greimas. – Paris, 1966. – 262с.
91611
  Brekle Herbert Semantique. / Brekle Herbert. – Paris, 1974. – 110с.
91612
  Agricola Erhard Semantische Relationen im Text und im System / Agricola Erhard. – Halle (Saale) : M.Niemeyer Verl, 1975. – 128s. – (Linguistische Studien)
91613
  Senfeld-Oljaca Kornelija Seme trave / Kornelija Senfeld-Oljaca. – Sarajevo : Svjetlost, 1976. – 193 s. – (Biblioteka mladi dani / ured. M. Idrizovic)
91614
  Gianno Rosemary Semelai culture and resin technology. / Gianno Rosemary. – New Haven, 1990. – 238с.
91615
  Abzoltovska V. Semen Skljarenko "Cesta na Kyjev" / V. Abzoltovska. – Praha, 1957. – 35 s.
91616
  Brecher J. Semena Pol"nohospodarskych Rastlin a Burin / J. Brecher. – Bratislava : Slovenske Vydavatel"stvo Podohospodarskej Literatury, 1958. – 247s.
91617
  Brezan Jurij Semester der verlorenen Zeit. / Brezan Jurij. – Berlin, 1961. – 296с.
91618
  Laudon Hasso Semesterferien in Berlin / Laudon Hasso. – Halle, 1959. – 300с.
91619
  Brezan J. Semestr straconego czasu / Jurij Brezan; Z niem. przel. I.T.Slawinska. – Katowice : Slask, 1971. – 284s. – Z trylogii o Feliksie Hanuszu
91620
   Semi-conducting materials. Proceedings of a Conference held at the University of Reading under the auspices of the International Union of pure and applied physics.... – London, 1951. – 281с.
91621
   Semi-conducting materials. Proceedings of a Conference held at the University of Reading under the suspices and applied physics.... – London : Butterworth Scientific, 1951. – XVI, 281 p.
91622
  Woronzow-Weljaminow B A. Semi-conductors / B.A. Woronzow-Weljaminow. – London ; Methuen ; New York : Willey, 1950. – 130 p.
91623
   Semi-infinite programming: proceedings of a workshop : Bad Honeff, August 30- September, 1, 1978. – Berlin : Springer, 1979. – 177p. – Lecture notes in control and information sciences,15
91624
  Harlamov B.P. Semi-Markov approach to the problem of delayed reflection of diffusion Markov processes // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 89. – Р. 12-20. – ISSN 0868-6904
91625
   Semiclassical descriptions of atomic and nuclear collisions : Proceedings of the Niels Bohr centennial conference. Copenhagen, March 25-28, 1985 / Niels Bohr centennial conference (Copenhagen, March 25-28, 1985); Ed. by J. Bang, J. De Boer. – Amsterdam a.o. : North-Holland, 1985. – 487 p.
91626
   Semiconductor lasers. – San Diego a.o. : Academic Press. – (Optics and Photonics). – ISBN 0-12-397631-6
Vol. 1 : Fundamentals. – 1999. – XII,454 p. : il.
91627
   Semiconductor lasers. – San Diego a.o. : Academic Press. – (Optics and Photonics). – ISBN 0-12-397631-6
Vol. 2 : Fundamentals. – 1999. – XIY,381p. : il.
91628
   Semiconductor nuclear partide detectors. – Vienna, 1962. – 96с.
91629
  Kireev P.S. Semiconductor physics. = Киреев П.С. Физика полупроводников : Trans. from rus. / P.S. Kireev. – Moscow : Mir Publishers, 1978. – 695с.
91630
   Semiconductor superlattices [Електронний ресурс] : Growth and electronic properties. – Singapore : World Scientific, 1994. – 250 p.
91631
   Semiconductor surface physics. – Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1957. – 414 p.
91632
  Kingston R.H. Semiconductor surface physics. / R.H. Kingston. – Philadelphia, 1957. – 414с.
91633
  Stupelman V. Semicondutor devices / V. Stupelman, G. Filaretov. – M., 1981. – 270с.
91634
  Bogdanovic Stojan Semigroups with a system of subsemigroups / Bogdanovic Stojan; University of Novi Sad. In-te of mathematics. – Novi Sad, 1985. – 196 s.
91635
  Barbu Viorel Semigrupuri de contractii neliniare in spatii Banach / Barbu Viorel. – Bucuresti : Ed.Acad. RSR, 1974. – 345 p. – (Analiza moderna si aplicatii)
91636
   Seminaire inaugural sur le theme: Renforcement des capacites, gouvernance et reformes economiques en Afrique, Abidjan, Cote d"Ivore, 2-3 novembre 1999 = Inaugural seminar on Capacity building,governance,and economic reform in Africa / Renforcement des capacites, gouvernance et reformes economiques en Afrique; Institut multilateral d"Afrique; Ed. par M. A. Dessart, R. E. Ubogu. – Washington : Fonds monetaire international a.o., 2001. – IY,127p. – Текст франц. і англ. мовами. – ISBN 1-58906-072-5
91637
   Seminar arghiriade / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 29. – 1997
91638
   Seminar arghiriade / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 32. – 2002
91639
  Cuculescu I. Seminar de functii suma sub conducerea prof. Octav Onicesou de O. Onicescu / Cuculescu I., Simboan C.; Acad. Rep. Populare Romine; Institututul de matematica. – Bucuresti : Acad. Rep. Populare Romine, 1963. – 122 p.
91640
   Seminar in language and language learning. Final report. – Seattle, 1962. – 150с.
91641
   Seminar of algebra : Research seminars. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" university, 1988. – 68p.
91642
   Seminar of celestial mechanics and space research. – Cluj - Napoca, 1984. – 143с.
91643
   Seminar of celestial mechanics and space... : Prepr. №10, 1987. – Cluj-Napoca : [S. n.], 1987. – 196 p.
91644
   Seminar of fixed point theory. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" university, 1981. – 113p. – Preprint N 3 of mathematics research seminares
91645
   Seminar of fixed point theory : Research sem. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1988. – 82p. – Preprint Nr.3, 1988
91646
   Seminar of functional analysis and numerical methods. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" university, 1980. – 161p. – Preprint N 1 of faculty of mathematics research seminaries
91647
   Seminar of functional analysis and numerical methods. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" university, 1981. – 167p. – Preprint N 4 of faculty of mathematics research seminaries
91648
   Seminar of functional analysis and numerical methods. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" university, 1984
91649
   Seminar of functional analysis and numerical methods. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" university, 1986. – 187p. – Preprint N 1
91650
   Seminar of functional analysis and numerical methods. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1987. – 134 p. – Preprint N 1,1987
91651
   Seminar of models, structures and information processing. – Cluj-Napoca : Iniver. Cluj-Napoca, 1984. – 127p. – Preprint,5, 1984
91652
   Seminar of numerical and statistical calculus : Research seminaries. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1985. – 116p. – Prepr. Nr. 4
91653
   Seminar of numerical and statistical calculus : Research seminaries. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1987. – 162p. – Prepr. Nr. 9, 1987
91654
   Seminar of numerical approximation methods in hydrodynamics and heat transfer. – Cluj - Napoca : Babes- Bolyai University, 1982. – 147 p.
91655
   Seminar of Stellar Structure and Stellar Evolution : Prepr. №6. – Cluj-Napoca : Univ. of Cluj-Napoca, 1986. – 90 p.
91656
   Seminar of Stellar Structure and Stellar Evolution : Univ. of Cluj-Napoca, Fac. of Mathem., Research Sem. – Cluj-Napoca : Univ. of Cluj-Napoca, 1986. – 90p. – Prepr.N 6
91657
   Seminar of variational methods. – Cluj-Napoca : Univ. Cluj-Napoca, 1984. – 89p. – Preprint 7, 1984
91658
   Seminar on amparo, habeas corpus and other similar remedies. Mexico, 15-28 August 1961. Organ. by the United Nations in co-operation with the government of Mexico. – New York, 1962. – 114с.
91659
   Seminar on civic and political education of women. Helsinki, Finland, 1 to 14 August 1967. Organized by the United Nations, Division of human rights, in co-operation with the Government of Finland. – N.Y., 1968. – 50с.
91660
   Seminar on computer science. – S.L., 1984. – 103с.
91661
   Seminar on computer science : Univ. of Cluj-Napoca, Fac. of Mathem., Research Sem. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" Univ., 1987. – 64p. – Prepr.N 5, 1987
91662
   Seminar on differential equations : Research sem. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1988. – 149p. – Preprint 8, 1988
91663
   Seminar on fixed point theori : Research sem. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1983. – 159 p. – Preprint 3, 1983
91664
   Seminar on fixed point theori : Research sem. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1987. – 38p. – Preprint 3, 1987
91665
   Seminar on fixed point theori : Research sem. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1988. – 82 p. – Preprint 3, 1988
91666
   Seminar on freedom of association. London, United Kingdom 18 June - 1 July 1968. Organized by the United Nations Division of human rights in co-operation with the government of the United Kingdom. – N.Y., 1968. – 30с.
91667
   Seminar on freedom of information. 1962. New Delhi, India, 20 february - 5 march 1962. Organ. by the United Nations in co-operation with the Government of India. – New York, 1963. – 185, разд. пас.
91668
   Seminar on functional analysis and numerical methods : Research seminaries. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1986. – 187p. – Prepr. Nr. 1
91669
   Seminar on functional analysis and numerical methods : Research seminaries. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1987. – 134p. – Prepr. Nr. 1
91670
   Seminar on geometric function theory : Research seminaries. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1986. – 172p. – Prepr. Nr. 5
91671
   Seminar on geometry : Research seminaries. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1986. – 148p. – Prepr. Nr. 10, 1986
91672
   Seminar on mathematical analysis. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1984. – 138p. – Preprint 4
91673
   Seminar on mathematical analysis. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1985. – 161p. – Preprint 7, 1985
91674
   Seminar on mathematical analysis : Research sem. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1987. – 128p. – Preprint 7, 1987
91675
   Seminar on mathematical analysis : Research sem. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1988. – 192p. – Preprint 7, 1988
91676
   Seminar on measure required for the advancement of women with special reference to the establishment of a long-term programme. Manila, Philippines 6 to 19 December 1966. – N.Y., 1967. – 44с.
91677
   Seminar on mechanics : Research sem. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1988. – 178p. – Preprint 1, 1988
91678
   Seminar on numerical and statistical calculus. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1987. – 162 p. – Preprint 9, 1987
91679
   Seminar on optimization theory : Research sem. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1986. – 119p. – Report No 8
91680
   Seminar on optimization theory : Research sem. – Cluj-Napoca : "Babes-Bolyai" univ., 1987. – 116p. – Report No 7, 1987
91681
   Seminar on participation in local administration as a means of promoting human rights. Budapest, Hungary, 14 to 27 june, 1966. – N.Y., 1966. – 48с.
91682
   Seminar on the realization of economic and social rights contained in the universal declaration of human rights. Warsaw, Poland 15-28 August 1967. Organized by the United Nations, Division of human. – New York, 1967. – 50с.
91683
   Seminar on the role of the police in the protection of human rights. 1963. Canberra, Australia, 29 April to 13 May 1963. Organ. by the United Nations in co-operation with the Government of Australia. – New York, 1963. – 60с.
91684
   Seminar on the status of women family law. 1961. Bucharest, 19 June to 3 July 1961. Organized by the United Nations in collaboration with the Government of Romania. – New York, 1961. – 30с.
91685
   Seminar on the status of women in famil law, 1962. Tokyo 8 to 21 May 1962. Organ. by the United Nations in collaborat. with the Government of Japan. – New York, 1962. – 36с.
91686
   Seminar S. Stoilow 1959-1960 : Teoria potentialului pe suprafete riemanniene. – [Bucuresti] : Editura Academiei R.P.R., 1962. – 160 p.
91687
   Seminar: Geschichte und Theorie: Umrisse einer Historik. – Frankfurt am Main, 1976. – 403с.
91688
  Mednikova E.M. Seminars in english lexicology / E.M. Mednikova. – M., 1978. – 152с.
91689
  Kukharenko V.A. Seminars in style. / V.A. Kukharenko. – Moscow, 1971. – 184с.
91690
  L"vov V.A. Seminars on quantum mechanics: elementary problems in one dimension : Textbook for the students / V.A. L"vov, V.Z. Lozovski: KNTSU. – Київ : Киевский университет, 2004. – 38р.
91691
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 54. – 1997
91692
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 55. – 1997
91693
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 56. – 1997
91694
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 57. – 1997
91695
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 60. – 1998
91696
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 61. – 1998
91697
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 62. – 1998
91698
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 72. – 2001
91699
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 73. – 2001
91700
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 74. – 2001
91701
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 75. – 2001
91702
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 76. – 2001
91703
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 77. – 2001
91704
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 78. – 2001
91705
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 79. – 2001
91706
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 80. – 2001
91707
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 81. – 2001
91708
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 82. – 2001
91709
   Seminarul de mecanica. Sisteme dinamice diferentiale / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 83. – 2001
91710
   Seminarul de operatori liniari si analiza armonica / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 2. – 1996
91711
   Seminarul de operatori liniari si analiza armonica / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 3. – 1996
91712
   Seminarul de operatori liniari si analiza armonica / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
N 5. – 1996
91713
   Seminarul de teoria probabilitatilor si aplicatii. Surveys, lecture notes and monographs / Universitatea de Vest din Timisoara. Facultatea de matematica. – Timisoara
  N 3. – 1996. – (Series on probability, statistics and applied mathematics)
91714
  Toropu I. Semintele principalelor graminee de nutret / I. Toropu. – Bucuresti : Bucovina, 1941. – 26 p.
91715
   Semiosis lexicographica. – Warszawa. – ISSN 1507-1634
Vol. 13 : La recherche terminologique a l"Institut de linguistique appliquee de l"Universite de Varsovie. – 2003
91716
  Кузнецов Н.Я. Semiothiea pumila, sp.п. вредитлеь сибирской лиственницы Lari[ sibirica Ledeb / Н.Я. Кузнецов. – 1-7с.
91717
   Semiotica folclorului. Abordare lingvistico-matematica. – Bucuresti, 1975. – 267с.
91718
  Klaus G. Semiotik und Erkenntnistheorie. / G. Klaus. – Aufl. unverand. 4. – Berlin, 1973. – 182с.
91719
  Zyszkowska Wieslawa Semiotyczne aspekty wizualizacji kartograficznej // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – N 2255. – 132 s. : il. – (Studia geograficzne ; 73). – ISSN 0591-2776
91720
   Semiotyka kultury. – Warszawa, 1975. – 499с.
91721
  Bogatyriew P. Semiotyka kultury ludowej / P. Bogatyriew ; wstep, wybor i opracowanie M. R. Mayenowa. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1975. – 231 s.
91722
  Safiulina E. Semiparallel space-like submanifolds with maximal pricipal normal subspace in pseudo-euclidean space // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – P. 30-33. – ISBN 978-617-7021-28-4
91723
  Kuich Werner Semirings, automata, languages. / Kuich Werner, Salomaa Arto. – Berlin, 1986. – 372с.
91724
  Kraszewski Jozef Ignacy Semko. Czasy bezkrolewia po Ludwiku. (Jagiello i Jadwiga). / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1957. – 584с.
91725
  Badea Stefan Semnificatia numelor proprii Eminesciene. / Badea Stefan. – Bucuresti, 1990. – 187с.
91726
  Франко І.Я. Semper tiro : Збірка поезій / І.Я. Франко. – Львів; Київ : Накл. укр.-русь. вид. спілки, 1906. – 137с. – (Літературно-наукова б-ка)
91727
  Франко І.Я. Semper tiro : Збірка поезій. – Львів : Накладом укр.-рус. видавн. спілки, 1906. – 135 с. – На звороті тит. листа: З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Бернадського. – (Літературно-наукова бібліотека / Відповід. за ред.: Володимир Гнатюк ; Ч. 135-136)
91728
  Франко І.Я. Semper tiro : збірка поезій / Іван Франко. – 2-е вид. – Київ : Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. Т-ва "Кpиниця", 1917. – 138, [2] с.


  Зміст: Semper tiro; Лісова іділлія; Hові співомовки; Hа стаpі теми; Із книги Кааф; Стpашний суд
91729
  Франко І.Я. Semper tiro : збірка поезій / Іван Франко. – 2-е вид. – Черкаси : Сіяч ; Дpук. Видавн. Т-ва "Сіяч", 1917. – 135 с. – (Видавництво "Сіяч" ; № 11)


  Зміст: Semper tiro; Лісова іділлія; Hові співомовки; Hа стаpі теми; Із книги Кааф; Стpашний суд
91730
  Франко І.Я. Semper tiro : Збірка поезій / Іван Франко. – 3-е вид. – Львів; Київ : З друк. Наук. Тов-ва ім. Шевченка ; Hакладом Укp. Пед. Т-ва, 1922. – 132 с. : [Вінєта pоботи П.М. Ковжуна].
91731
   Semperoper Dresden. – Leipzig, 1988. – 73 S.
91732
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 7, №3. – 2004
91733
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 7, №4. – 2004
91734
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 13, № 2. – 2010
91735
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 13, № 3. – 2010
91736
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 13, № 4. – 2010
91737
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 14, № 1. – 2011
91738
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 14, № 2. – 2011
91739
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 14, № 3. – 2011
91740
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 15, № 1. – 2012
91741
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 15, № 3. – 2012
91742
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 16, № 1. – 2013
91743
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 16, № 2. – 2013
91744
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 16, № 3. – 2013
91745
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 16, № 4. – 2013
91746
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 17, № 2. – 2014
91747
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 17, № 3. – 2014
91748
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 17, № 4. – 2014
91749
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 18, № 1. – 2015. – 116 p.
91750
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 18, № 2. – 2015. – P. 117-232
91751
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 18, № 3. – 2015. – P. 233-376
91752
   Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv. – ISSN 1560-8034
Vol. 18, № 4. – 2015. – P. 377-483
91753
  Szczygiel Jerzy Sen o brzozowych bucikach / Szczygiel Jerzy. – Warszawa, 1966. – 164с.
91754
  Zeromski Stefan Sen o szpadzie. Pomylki / Zeromski Stefan; Oprac. tekstu S. Pigon. – Warszawa : Czytelnik, 1966. – 285 s.
91755
  Majerski W. Sen w miescie Catbirds i inne zmyslenia / Waclaw Majerski. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1981. – 284s. – ISBN 83-205-3318-X
91756
  Montero I. Senales de humo / I. Montero. – Madrid : Mondadori, 1988
91757
  Pietrzak J. Senat Rzeczypospolitej Polskiej : tradycja i wspolczesnosc XV-XXI w. / Jerzy Pietrzak. – Wyd. 2, zm. – Warszawa : Kancelaria Senatu, 2010. – 383, [1] s. : il. – ISBN 978-83-60995-74-7
91758
  Ronblom H.K. Senator wraca / H.K. Ronblom; Przelozyla ze szwedzkiego M.Olsznska. – Warszawa : Iskry, 1962. – 208 s.
91759
  Luther Martin Sendbrief vom Dolmetschen / Luther Martin; Bischoff K. – 2. Aufl. – Halle, 1957. – 58с.
91760
  Rosenkranz K. von Sendschreiben an den Hofrath und Professor der Philosophie HernnDr. Carl Friedrich Bachmann in Jena / Karl Rosenkranz. – Konigsberg : Unzer, 1834. – 140 S.
91761
  Gala Antonio Seneca o el beneficio de la duda / Gala Antonio. – Madrid, 1988. – 150 с.
91762
  Тургенев Иван Сергеевич Senilia: Стихотворения в прозе, 1878-1882 / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1986. – 142с.
91763
   Senilis Amor. – Bloomington, 1952. – 168с.
91764
  Svevo Italo Senilita / Svevo Italo. – Milano, 1991. – 214с.
91765
  Crawford J.T. Senior high school algebra / J.T. Crawford. – Toronto : Macmillan, 1944. – X, 262 p.
91766
  Senior Senior: Diccionario Ingles-Castellano / Senior. – 2-da Ed. – Buenos Aires, 1983. – 909с.
91767
  Senior Senior: Spanish-English Dictionary / Senior. – 2-da Ed. – Buenos Aires, 1983. – 871с.
91768
  Oramus Marek Senni zwyciezcy / Oramus Marek. – Warszawa, 1982. – 253с.
91769
  Grzeszczyk W.A. Sennik sybilinski / W.Grzeszczyk. – Wyd. bibliofilskie. – [Olsztyn] : Grzeszczykowie
T.1, Cz.1. – 1992. – 63 s. – Sennik ten - to zupelna nowosc! Nie tylko w Polsce, ale i - w swiecie!
91770
  Grzeszczyk W.A. Sennik sybilinski / W.Grzeszczyk. – Wyd. bibliofilskie. – [Olsztyn] : Grzeszczykowie
T.1, Cz.2. – 1992. – 63 s. – Sennik ten - to zupelna nowosc! Nie tylko w Polsce, ale i - w swiecie!
91771
  Grzeszczyk W.A. Sennik sybilinski / W.Grzeszczyk. – Wyd. bibliofilskie. – [Olsztyn] : Grzeszczykowie
T.1, Cz.3. – 1992. – 63 s. – Sennik ten - to zupelna nowosc! Nie tylko w Polsce, ale i - w swiecie!
91772
  Grzeszczyk W.A. Sennik sybilinski / W.Grzeszczyk. – Wyd. bibliofilskie. – [Olsztyn] : Grzeszczykowie
T.1, Cz.4. – 1992. – 63 s. – Sennik ten - to zupelna nowosc! Nie tylko w Polsce, ale i - w swiecie!
91773
  Grzeszczyk W.A. Sennik sybilinski / W.Grzeszczyk. – Wyd. bibliofilskie. – [Olsztyn] : Grzeszczykowie
T.1, Cz.5. – 1993. – 63 s. – Sennik ten - to zupelna nowosc! Nie tylko w Polsce, ale i - w swiecie!
91774
  Grzeszczyk W.A. Sennik sybilinski / W.Grzeszczyk. – Wyd. bibliofilskie. – [Olsztyn : Grzeszczykowie
T.1, Cz.6. – 1993. – 63 s.
91775
  Grzeszczyk W.A. Sennik sybilinski / W.Grzeszczyk. – Wyd. bibliofilskie. – [Olsztyn] : Grzeszczykowie
T.1, Cz.7. – 1997. – 62 s.
91776
  Grzeszczyk W.A. Sennik sybilinski / W.Grzeszczyk. – Wyd. bibliofilskie. – [Olsztyn] : Grzeszczykowie
T.1, Cz.8. – 1997. – 62 s.
91777
  Grzeszczyk W.A. Sennik sybilinski / W.Grzeszczyk. – Wyd. bibliofilskie. – [Olsztyn] : Grzeszczykowie
T.1, Cz.9. – 1997. – 62 s.
91778
  Grzeszczyk W.A. Sennik sybilinski / W.Grzeszczyk. – Wyd. bibliofilskie. – [Olsztyn] : Grzeszczykowie
T.1, Cz.10. – 1997. – 62 s.
91779
  Kalinauskas V. Senojo Vilniaus Zodiakas : raiziniai / V. Kalinauskas. – Vilnius : VACA, 1967. – 12 pl. : ill.
91780
  Nemejc F. Senonian plant macrofossils from the region of Zliv and Hluboka (near Ceske Budejovice) in South Bohemia / F. Nemejc, Z. Kvacek. – Praha : Universita Karlova, 1975. – 182p. – має додаток
91781
  Dundaite A. Senosios slavu kalbos zodynas / Ana Dundaite. – Vilnius : Vilniaus universitetas, 2005. – 247, [1] s. – ISBN 9986-19-793-7


  E пр. № 1694495 напис: Киевскому госуниверситету - автор. Подпись. 2006.07.01. Vilnius
91782
  Eysenck H.J. Sens i nonsens w psychologii. / H.J. Eysenck. – Warszawa, 1965. – 376с.
91783
   Sens polskiej historii : Praca zbiorowa. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Program badan i wspoltwor. filozofii pokoju, 1990. – 335s. – (Biblioteka dialogu)
91784
  Dragutin Joel Sens unique / Dragutin Joel; Pref. de J.-P. Leonardini. – Paris : Les editions de l"Amandier, 2002. – 117p.
91785
  Evans Michele Sensational salads. / Evans Michele. – New York, 1991. – 216с.
91786
  Austen Jane Sense and sensibility / Austen Jane. – Harmonsworth, 1977. – 371с.
91787
  Austen Jane Sense and sensibility / Austen Jane; With an Introduction by Peter Conrad. – London : Campbell Publishers, 1992. – 367p. – (Everyman"s Library ; Vol. 51 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-051-1
91788
  Austen J. Sense and sensibility / Jane Austen. – Hertfordshire : Wordsworth, 1993. – 374 p. – На обкл. : Complete and unabridged. – (Wordsworth classics). – ISBN 1 85326 016 9
91789
  Austen Jane Sense and sensibility / Austen Jane. – Harmondsworth : Penguin books, 1994. – 374p. – (Penguin popular classics). – ISBN 0-14-062042-7
91790
  Silberstein Suzanne Sense and style - the craft of the essay / Silberstein Suzanne, Seldin Marian. – New York, 1962. – 486с.
91791
  Fernald J. Sense of direction : The director and his аctors / John Fernald. – London : Secker and Warburg, 1968. – 189p.
91792
  Вереснева Наталия Sense travel "Путешествие со смыслом" // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 84-85 : фото
91793
  Bolwig N. Senses and sense organs of the anterior and of the house fly larvae / N. Bolwig. – Kobenhavn : Reitzels, 1946. – 217, [6] s.
91794
  McIndoo Senses of the cotton boll weevil-an attempt to explain how plants attract insects by smell / N.E. McIndoo. – Washington : Government, 1927. – p. 1095-1141. – Reprinted from Journal of agricultural research, v. 33, N. 12, 1926. – (Joint committee on policy and manuscripts)
91795
  Smeu Grigore Sensibilitatea estetica romaneasca: Ipostaze / Smeu Grigore. – Bucuresti, 1984. – 154с.
91796
  Netreba A.V. Sensitivity of the signals parameters for diffusion weighted / A.V. Netreba, O.O. Naguliak, V.S. Karpovich // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 158-159
91797
  Gotsulyak N.Ya. Sensivity of mTOR -regulated cancer cell motility in vitro to paracrine influence of fibroblasts under normal and starvation conditions / N.Ya. Gotsulyak, V.V. Filonenko, A.I. Khoruzhenko // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 12-12
91798
   Sensor technology handbook. – Amsterdam a.o. : Elsevier, 2005. – 9,694p. : ill. + 1 CD-ROM
91799
  Neumann R. Sensorische Lebensmitteluntersuchung : Eine Einfuhrung / R. Neumann, P. Molnar, S. Arnold. – 2., neubearbeitete Auf. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1991. – 300S. : Mit 107 Bildern und 134 Tabellen
91800
  Nawrocki Waldemar Sensory i systemy pomiarowe / Nawrocki Waldemar. – Poznan : Wyd-wo Politechniki Poznanskiej, 2001. – 206s. : Il. – ISBN 83-7143-554-1
91801
  Stanescu Nichita Sensul iubirii. Versuri / Stanescu Nichita. – Bucuresti, 1960. – 112с.
91802
  Нестерова Н.М. Sensum de sensu: Смысл как объект перевода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 83-93. – Bibliogr.: Лит.: с. 92-93. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385
91803
  Smeu Grigore Sensuri ale frumosului in estetica romaneasca / Smeu Grigore. – Bucuresti, 1969. – 144с.
91804
  Зборовська К.Б. Sensus, ratio та intellectus в антропологічній теорії Миколи Кузанського // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 189-192. – ISSN 2076-1554
91805
  Mostowski A. Sentences undecidable in formalized arithmetic : An exposition of the theory of Kurt Godel / A. Mostowski. – Amsterdam : North-Holland, 1957. – 8,118p. – (Studies in logic and foundations of mathematics / L. Brouwer, E-Feth, A. Heyting)
91806
   Sententiae : збірка наукових праць Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського тов-ва). – Вінниця, 2000-
Т. 1, № 1. – 2000
91807
   Sententiae : збірка наукових праць Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського тов-ва). – Вінниця, 2000-
Т. 2, № 2. – 2000
91808
   Sententiae : Збірка наукових праць Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця : Універсум, 2000-
Том 5, № 1. – 2002
91809
   Sententiae : Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця : Універсум, 2000-
Том 6-7, № 2-3. – 2002
91810
   Sententiae : Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця : Універсум, 2000-
Спецвипуск № 1 : Феномен раціональності. – 2004
91811
   Sententiae : Наукові праці. – Дніпропетровськ, 2000-
Спецвипуск № 2 : Світобудова: структура, етапи становлення і розвитку. – 2004
91812
   Sententiae : Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000-
Спецвипуск № 3 : Філософія і космологія. – 2004
91813
   Sententiae : Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця : Універсум, 2000-
Том 8-10, (1-2/2003, 1/2004). – 2004
91814
   Sententiae : Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця. Критика Київ, 2000-
Том 11 (2/2004). – 2004
91815
   Sententiae : Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000-
Спецвипуск № 1 : Філософія і космологія. – 2005
91816
   Sententiae : Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця. Критика, 2000-
Том 12 (1/2005). – 2005
91817
   Sententiae : Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця. Критика, 2000-
Т. 13 (2/2005). – 2005
91818
   Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). Спецвип. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000-
Спецвипуск № 1 : Філософія і космологія. – 2006
91819
   Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця; Київ : УНІВЕРСУМ-Вінниця; Критика, 2000-
Т. 14/15 (№1-2/2006). – 2006
91820
   Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000-
Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – 2007
91821
   Sententiae / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2000-. – ISSN 0235-7941
Спецвип. 3 (2012) : Християнська теологія і сучасна філософія. – 2013. – Sententiae - спецвип. журн. "Філософська думка"
91822
  Murilloluis M. Sentido de una lucha biologica / M. Murilloluis. – Bogota : Corregida, 1938. – 69 p.
91823
  Bondy A.S. Sentido y problema del pensamiento filosofico hispanoamericano / A.S. Bondy. – With english translation. – Lawrence, 1969. – 29с.
91824
  Dewey Horace Sentimentalism in the historical writings of N.M. Karamzin. / Dewey Horace. – Mouton. – 10с.
91825
  Solouhin Vladimir Sentinta /reportaj liric/ / Solouhin Vladimir. – Bucuresti, 1980. – 167с.
91826
  Kleiner Juliusz Sentymentalizm i preromantyzm. / Kleiner Juliusz. – Krakow, 1975. – 237с.
91827
  Paczowska Maria Sentymenty / Paczowska Maria. – Krakow, 1960. – 204с.
91828
  Pierangela Diadori Senza parole : 100 gesti degli italiani / Pierangela Diadori. – 2a edizione. – Roma, 1987. – 134 с.
91829
  Kekedy Ladislau Senzori electrochimici metalici si ionselectivi. / Kekedy Ladislau. – Bucuresti, 1987. – 230с.
91830
  Rohmer Richard Separation / Rohmer Richard. – Toronto, 1976. – 240с.
91831
  Beiner M. Separation and pairing energies in spherical nuclei+ / M. Beiner, 1969. – 26с.
91832
  Gryn D. Separation of thin layered geological medium fields / D. Gryn, N. Mukoed // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 53-56 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0203-3100
91833
  Klein Peter Separatisten an Rheil und Ruhr. / Klein Peter. – Berl., 1961. – 196с.
91834
  Krulikowsky L. Separatum Leutshe Entomologische Zeitschrift Iris / L. Krulikowsky. – Б.м., 1908. – с.202-272
91835
  Круликовский Л. Separatum. Deutsche Entomologische zeitschrift. Iris / Л. Круликовский. – Jahrgang, 1908. – С.202-272
91836
  Gerard Nikole Sept ans de penitence / Gerard Nikole. – Paris : Robert Laffont, 1972. – 450p.
91837
  Daix P. Sept siecles de roman. / P. Daix. – Paris, 1955. – 484с.
91838
  Danaud Sept sketches № 2 / Danaud, Jean-Claude. – Paris : Art et comedie, 2003. – 22p. – (Collection Cote jardin). – ISBN 2-84422-356-7
91839
   September 1939. – Berl., 1959. – 162с.
91840
  Hansen Martin Septembernebel. / Hansen Martin. – Rostock, 1975. – 263с.
91841
  Bruning Elfriede. Septemberreise. / Elfriede. Bruning. – Halle, 1974. – 159с.
91842
  Muller D. Laurentius Septemtrionalische Historien oderwaehaffte Beschrebung der furnembsten Polnischen Lifflandidchen Moscwi terischen, Schwedischer und andern Geschichten: so sich bei Regirung beeder Konigen in Polen S. – Amberg, M. Forstern, 1595. – 200, (10)с.
91843
   Septieme rapport de l"OECE. L"expansion economique et ses problemes. – Paris, 1956. – 320с.
91844
  Radulescu E. Septoriozele din Romania / E. Radulescu, Al. Negru, E. Docea. – Bucuresti : Ed. Academiei RSR, 1973. – 325s.
91845
  Kuznetsov Anatoly Sequel to a legend. From the diary of a young man. / Kuznetsov Anatoly. – M., 1959. – 304с.
91846
  Raidjoe A. Sequence spaces defined by modulus functions and superposition operators / Annemai Raidjoe. – Tartu : Tartu university press, 2006. – 98 p. – (Dissertationes mathematicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1024-4212 ; 47). – ISBN 9949-11-416-0
91847
   Sequencing financial sector reforms : Country experiences and issues. – Washington : International Monetary Fund, 1999. – IX,396p. – ISBN 1-55775-779-8
91848
  Wetherill G.B. Sequential methods in statistics : Monographs on applied probability and statistics / G.B. Wetherill. – London ; New York : Chapman and Hall; Wiley, 1975. – 10, 232 p.
91849
   Sequitur Formula processus iudicarii, terrarum Cracouiensis, Sandomiriensis, Lublinensis, Russiae, Belzensis, & Podoliae : quam deinceps ab omnibus dignitariis, praefectis, iudicibus, subiudicibus, & aliis officialibus nostris & terrestribus ac castrensibus, generaliterque ab omnibus subditis nostris terrarum praedictarum: Volumus et decernimus ... firmiter obseruari // Historia polonica Ioannis Dlugossi seu Longini, canonici cracovien[sis], in tres tomos digesta / Dlugosz Jan. – Dobromili (Добромиль) : In officina Ioannis Szeligae, 1615. – T. 1. – 35 p.
91850
  Feijoo Samuel Ser Fiel. / Feijoo Samuel. – Ed. definitiva. – Las Villas, 1964. – 231с.
91851
  Falk Johan SER y ESTAR con atributos adjetivales. / Falk Johan. – Stockholm
1. – 1979. – 164с.
91852
  Курченко О. SER і ESTAR, використовувані для зазначення місцезнаходження у просторі / О. Курченко, Луке Дуран // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 167-172. – ISBN 966-581-148-7
91853
  Курченко О.О. Ser та estar як класифікатори прикметників в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 3-7. – ISBN 966-581-476-1
91854
  Луке Дуран Хуан де Діос SER та ESTAR: останній ключ до іспанської без помилок / Луке Дуран Хуан де Діос, Курченко Олена. – Київ : Корнійчук, 2000. – 208 с. – ISBN 966-7599-19-1
91855
   Serbian biochemical society first conference "Towards co-operation and integrated research", Univ. of Belgrade, Fac. of chemistry, 15.11.2011 : [proceedings] / Univ. of Belgrade, Fac. of chemistry ; [ed. by Mihajlo Spasic]. – Belgrade : Serbian Biochemical Society, Faculty of Chemistry, 2011. – 110, [2] s. : ill., tab. – Coinciding with the 100-year anniversary of The Biochemical soc. (UK). – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-86-7220-046-1
91856
   Serbian biochemical society second conference "Molecular bioscience", Univ. of Belgrade, Fac. of chemistry, 9.11.2012 : [proceedings] / Univ. of Belgrade, Fac. of chemistry ; [ed. by Mihajlo B. Spasic]. – Belgrade : Serbian Biochemical Society, Faculty of Chemistry, 2012. – 135, [1] s. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-86-7220-048-5
91857
  Svetlana Ignjatijevic Serbian textile and apparel industry at the international market: comparative advantage analysis / Svetlana Ignjatijevic, Dragomir Dordevic, Maja Ciric // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 383-393 : table. – Bibliogr.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
91858
  Filipovic Rudolf Serbokroatischer touristischer Sprachfuhrer / Filipovic Rudolf, Menac Antica. – Zagreb. – 113с.
91859
  Filipovic Rudolf Serbokroatischer touristischer Sprachfuhrer / Filipovic Rudolf, Menac Antica. – Zagreb. – 113с.
91860
  Filipovic R. Serbokroatischer touristischer sprachfuhrer. / R. Filipovic, A. Menac. – Zagreb. – 117с.
91861
   Serbscina / L. Ela, H. Faska, F. Forster, H. Jenc, I. Kellerowa; Red. nauk. H.Faska. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego; Instytut filil. polskiej, 1998. – 337s. – (Najnowsze dzieje jezykow slowianskich). – ISBN 83-86881-15-1
91862
  Wygodzki S. Serca mego rodzenstwo / Stanislaw Wygodzki. – 1 wyd. – Warszawa : Wyd-wo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1961. – 134 s.
91863
  Wazyk Adam Serce granatu / Wazyk Adam. – Moskwa : Nakladem zwiazku patrjotow polskich w ZSRR, 1943. – 22 s.
91864
  Sekowski S. Serce i retorta, czyli zywot chemii poswiecony. Powiesc o Filipie Walterze 1810-1847 pierwszym polskim chemiku-organiku / S. Sekowski, S. Szostkiewicz. – Warszawa, 1957. – 388с.
91865
  Waldorff Jerzy Serce w plomieniach : Opowiesc o Karolu Szymanowskim / Waldorff Jerzy. – 2-e wyd., popraw., poszer. – Poznan : Krajowa agencja wydawnicza, 1982. – 135 s., 8 k. fot. – Druk ukonczono w lutym 1983 r. – ISBN 83-03-00068-3
91866
  Bystrzycka Z. Serce w rozterce. / Z. Bystrzycka. – Warszawa, 1977. – 263с.
91867
  Michalewska W. Sercem i czynem / Wanda Michalewska. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1981. – 509s.,16 k. il. : 16k. il.
91868
  Zmijewska E. Serduszko. : Dzieje pozycia / E. Zmijewska. – Warszawa : LSW, 1959. – 240 s.
91869
  Popova Sanziana Serenada na trubke / Popova Sanziana. – Bratislava, 1974. – 232с.
91870
   Serge Valletti, Michel Deutsch, Christine Angot, Martin Crimp, Olivier Cadiot, Antonio Negri, Jean-L. Lagarce, Jean-M. Patte, Gildas Milin, Henrik Ibsen, Jean Magnan, Eugene O"Neill, R.Schimmelpfennig : Inedits et commentaires / Bond Edward, Ciret Yan, D"Allonnes Myriam Revault, Dolle, e. o. Jean-Paul. – Paris : L`Arche, 2002. – 415p. – (Lexi/text ; 6). – ISBN 2-83181-521-0
91871
  Golovanov Y. Sergei Korolev. The apprenticeship of a space pioneer : trans. from rus. / Y. Golovanov. – Moscow : Mir Publishers, 1975. – 296 с.
91872
   Sergiy Volodimirovich Goshovsky // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 124-125. – ISSN 0367-4290
91873
  Turine Youri Serguei Bondartchouk / Turine Youri. – Moscou, 1988. – 189 p.
91874
  Кисла Ю. Serhy Yekelchyk Stalin"s Empire of Memory: Russian-Ukrainian Relations in the Soviet Historical Imagination - Toronto University of Toronto Press, 2004. - xi, 231 p. // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2008. – Число 13 (2) : Війна переможців і переможених. – С. 309-315. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-24 (ч. 13)


  Монографія канадського українського історика Сергія Єкельчика "Сталінська імперія пам"яті: російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві" (2004). Сергій Єкельчик - фахівець з історії Радянського Союзу і національних відносин. У 1989 ...
91875
   Serial publications of the Soviet Union 1939-1957. – Washington, 1958. – 460с.
91876
   Series of selected papers in physics. – Tokyo : Physical society of Japan
№ 142 : Plasma diagnostics - probe, micro wave. – 1966. – 195 p.
91877
  Cocarlan Paul serii trigonometrice si aplicatii. / Cocarlan Paul. – Bucuresti, 1991. – 285с.
91878
  Gogol N.V. Serile in catunul de linga Dikanka / N.V. Gogol. – Bucuresti, 1961. – 340 p.
91879
   Sermons and rhetoric of Kievan Rus". – [Cambridge] : Harvard university press, 1991. – 115,213 p. – (Harvard library of early Ukrainian literature = Гарвардська бібліотека давнього українського письменства : English translations / Editorial board: O.Pritsak, I.Sevcenko a.o. ; Vol. 5). – ISBN 0-916458-41-5
91880
  Massillon J.-P. Sermons de m. Massillon, eveque de Clermont : Oraisons funebres et professions religieuses. – A Paris (Paris) : Chez les freres Estienne ; Chez Delalain, 1776


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
91881
  Massillon Sermons de m. Massillon, eveque de Clermont, ci-devant pretre de l"Oratoire, l"un des quarante de l"Academie Francoise : Panegyriques / de m. Massillon. – A Paris : Chez Les Freres Estienne ; Delalain, 1776. – [6], 479 p. – На корінці: Sermons de Massillon. Panegyriq


  На палітурці 2 екслібриси: 1. Bibliotheque du Prince Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в 1898 г.
91882
  Massillon Sermons de m. Massillon, eveque de Clermont, ci-devant pretre de l"Oratoire, l"un des quarante de l"Academie Francoise : Avent / de m. Massillon. – A Paris : Chez Les Freres Estienne ; De Lalain, 1780. – [4], 606, [2] p. – На корінці: Sermons de Massillon. Avent


  На палітурці 2 екслібриси: 1. Bibliotheque du Prince Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в 1898 г.
91883
  Massillon Sermons de m. Massillon, eveque de Clermont, ci-devant pretre de l"Oratoire, l"un des quarante de l"Academie Francoise : Petit careme / de m. Massillon. – A Paris : Chez Froulle, 1788. – XXXVI, 358, [2] p. – На корінці: Sermons de Massillon. Petit careme


  На палітурці 2 екслібриси: 1. Bibliotheque du Prince Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в 1898 г.
91884
  Bourdaloue L. Sermons du pere Bourdaloue, de la Compagnie de Jesus. – Nouvelle ed. – A Lyon : Chez Jean-Marie Bruyset
[T. 8] : Pour les dimanches. T. 3. – 1769. – [2], 455 p. – На корінці: Bourdalou, 8


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
91885
  Bourdaloue L. Sermons du pere Bourdaloue, de la Compagnie de Jesus. – Nouvelle ed. – A Lyon : Chez Jean-Marie Bruyset
[T. 4] : Sur les mysteres. T. 4. – 1770. – XI, [1], 471 p. – На корінці: Bourdalou, 4


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
91886
  Bourdaloue L. Sermons du pere Bourdaloue, de la Compagnie de Jesus. – Nouvelle ed. – A Lyon : Chez Jean-Marie Bruyset
[T. 10] : Pour les fetes des saints & pour des ventures & professions religiues. T. 1. – 1771. – XVI, 464 p. – На корінці: Bourdalo, I 0


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
91887
  Bourdaloue L. Sermons du pere Bourdaloue, de la Compagnie de Jesus. – Nouvelle ed. – A Lyon : Chez Jean-Marie Bruyset
[T. 13] : Pour le caresme. T. 1. – 1771. – IV, 500 p. – На корінці: Bourdalou, I 3


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
91888
  Bourdaloue L. Sermons du pere Bourdaloue, de la Compagnie de Jesus. – Nouvelle ed. – A Lyon : Chez Jean-Marie Bruyset
[T. 11] : Pour les fetes des saints, & pour des vetures & professions religieuses. T. 2. – 1772. – [2], 459, [4] p. – На корінці: Bourdalo, II


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
91889
  Bourdaloue L. Sermons du pere Bourdaloue, de la Compagnie de Jesus.. – Nouvelle ed. – A Lyon : Chez Jean-Marie Bruyset
[T. 14] : Pour le caresme. T. 2. – 1772. – [4], 455 p. – На корінці: Bourdalo, 14


  На зворотньому боці палітурки екслібріс: Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в 1898 г
91890
  Saurin J. Sermons sur divers textes de l"Ecriture Sainte / par Jacques Saurin, pasteur a la Haye. – Nouvelle ed. – A Londres (London) et se trouvent a Lyon : Chez les Freres Perisse
T. 2. – 1762. – XII, 516 p. – На корінці: Sermons de Saurin. Tom II.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
91891
  Saurin J. Sermons sur divers textes de l"Ecriture Sainte / par Jacques Saurin, pasteur a la Haye. – Nouvelle ed. – A Londres (London) et se trouvent a Lyon : Chez les Freres Perisse
T. 6. – 1762. – XII, 564 p. – На корінці: Sermons de Saurin. Tom VI.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
91892
  Saurin J. Sermons sur divers textes de l"Ecriture Sainte / par Jacques Saurin, pasteur a la Haye. – Nouvelle ed. – A Londres (London) et se trouvent a Lyon : Chez les Freres Perisse
T. 7. – 1762. – VIII, 598 p. – На корінці: Sermons de Saurin. Tom VII.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
91893
   Serological detection of HIV-infection and antigenic mimicry / N. Ivans"ka, C. Rybalko, T. Kalitenko, N. Nastoyashcha, O. Kislykh, D. Fedorchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – P. 14-16. – (Біологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Carrying out HIV-infection diagnostics, a lot of factors should be taken into account. The authors discuss the role of different factors and pathogens in the development of false-positive answers, that is why a continuous perfection of diagnostic ...
91894
   Serologiske Undersogelser af Kartoffel Virus X / Kristensen, Ronde, , Christensen Mogens. – Kobenhavn : Trykt Hos Nielsen & Lydiche, 1953. – 513-531S.
91895
  Tomaszewska Marta Serpente w raju / Tomaszewska Marta. – Krakow, 1978. – 169с.
91896
   Serta Borysthenica : Сборник в честь заслуженного профессора Императорского университета св. Владимира Юлиана Андреевича Кулаковского. – Киев : Тип. Т. Г. Мейнандера, 1911. – XIII, 392 c. – Конволют. – Библиогр.: "Список трудов Ю.А. Кулаковского" (с. III-XIII)


  Содержание сборника: (КУ) Scharowolskij J. Zur Thidrekssaga; Лециус И.А. Заметки об аттических филах; Лобода А.М. К истории классицизма в России в первую половину XVIII-го столетия; Павлуцкий Г.Г. Мраморная поэма скорби; Каманин И.М. ...
91897
  Hoyer K. Serumjernets fysiologiske variation : en Klinisk-eksperimentel studie / K. Hoyer. – Denmark : Aarhus, 1946. – 168 s.
91898
  Schuder Rosemarie Serveto vor Pilatus / Schuder Rosemarie. – Berlin, 1982. – 389с.
91899
  Thareau Jacques Service compris : [Comedie tres gaie en 2 actes] / Thareau Jacques. – Paris : Art et comedie, 2003. – 28 p. – (Collection Cote jardin). – ISBN 2-84422-359-1
91900
   Services centraux pour les administrations locales dans certains pays de l"Europe orientale et l"Union des Republiques Socialistes Sovietiques. – New York, 1972. – 245с.
91901
   Services de protection de la famille, de l"enfance et de l"adolescence. – N.Y., 1966. – 76с.
91902
  Olczyk T. Serwis spolecznosciowy jako narzedzie kampanii wyborczej - profile Bronislawa Komorowskiego, Baracka Obamy i Mitta Romneya na Facebooku / Tomasz Olczyk // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 4 (59). – S. 87-101. – ISSN 1641-0920


  This article describes scale, forms and means of exploiting new media"s mobilisation and engagement potential of electoral campaings. Social network site Facebook serves here as the case for in-depth analysis. The paper presents how social network is ...
91903
  Galczynski Konstanty Ildefons Serwus, madonna / Galczynski Konstanty Ildefons. – Warszawa, 1984. – 352с.
91904
  Панова В.Ф. Seryozha = Сережа: Несколько историй из жизни очень маленького мальчика. Кн. для чтения с коммент. на англ. яз. и словарем. / В.Ф. Панова. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 235с.
91905
  Ruskin J. Sesame and Lilies and the King of the Golden river / John Ruskin ; ed. with notes and an Introduction by Herbert Bates. – New York ; London : Macmillan Company ; Macmillan & CO., 1920. – LXXVII,230 p.
91906
   Sesiunea stiintifica jubiliara. A Institutului de mecanica aplicata "Traian Vuia" al Acad. R.P.R. Organizata in colaborare cu Ministerul Metalurgiei si Constructiej de Masini Bucuresti 4-7 iulie 1. – Bucuresti, 1960. – 444 p.
91907
   Sesja Kopernikowska 15-16.IX.1953. – Warszawa, 1955. – 482с.
91908
   Sesja naukowa poswiecona uczczeniu 150 rocznicy urodzin Iwana Turgieniewa. – Warszawa, 1969. – 184 s.
91909
   Sesja naukowa poswiecona Wojnie Wyzwolenczej narodu polskiego 1939-1945 : Materialy. – Warszawa, 1959. – 652 s.
91910
   Sesja naukowa poswiecona wojnie wyzwolenczej narodu polskiego 1939-1945. : Materialy. – Warszawa, 1961. – 652 s.
91911
   Sesja naukowa w trzechsetna rocznice zjednoczenia Ukrainy z Rosja 1654-1954 : Materialy. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1956. – 421 p.
91912
  Avelas Nunes Antonio Sessenta Anos de Luta pela Paz. / Avelas Nunes Antonio. – Lisboa, 1978. – 85с.
91913
   Sessio secunda. Facultatis medicae scientifica. Biochemie. – Praga, 1956. – 480с.
91914
   Session scientifique consacree aux problemes de la theorie physiologique de I.Pavlov. (28 juin 4 juillet 1950). Introduction, rapports, ordre du jour. – M., 1951. – 183с.
91915
   Sest"desiat let SSSR. (Materialy vedecke konference 8.12.1982 Brno). – Brno, 1982. – 137с.
91916
  Ostrouchova K. Sesta (Prazska) Vseruska Konference SDDSR / K. Ostrouchova. – Praha, 1951. – 120с.
91917
  Pujmanova Marie Sestra Alena / Pujmanova Marie. – Praha, 1959. – 84с.
91918
  Pujmanova Marie Sestra Alena / Pujmanova Marie. – Praha, 1968. – 78с.
91919
  Popovici Titus Setea / Popovici Titus. – Bucuresti
1 (Cap. 1-7). – 1961. – 356с.
91920
  Smirnov Victor Setiembre, mes inguieto / Smirnov Victor. – M., 1978. – 467с.
91921
  Riha Bohumil Setkani pod lesem / Riha Bohumil. – Praha, 1953. – 158с.
91922
  Kubka Frantisek Setkani s knihami. / Kubka Frantisek. – Praha, 1963. – 166с.
91923
  Benes K.J. Setkani v Karlovych Varech / K.J. Benes. – Praha, 1959. – 240с.
91924
  Hollman Ivan Setkani v Marianskych laznich / Hollman Ivan. – Plzn, 1967. – 160с.
91925
  Kral Frano Setkani. / Kral Frano. – Praha, 1957. – 238с.
91926
  Starowolski Szymon Setnik pisarzow polskich, albo pochwaly i zywoty stu najznakomitszych pisarzow polskich / Starowolski Szymon. – Krakow, 1970. – 365с.
91927
  Pavlik Zdenek Setreni populacniho klimatu / Pavlik Zdenek. – Praha, 1977. – 299с.
91928
  Hora Josef Setrte laskou / Hora Josef. – Praha, 1987. – 189с.
91929
  Lurie G. Setting-up of Grinding Machines / G. Lurie, V. Komissarzhevskaya; Kochin V. – Moscow, 1988. – 173с.
91930
  Hwai-Shuh Shieh Setting standards for green: an analysis of Taiwan green hotel rating program / Hwai-Shuh Shieh, , Wen-Ling Deng // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 544-553 : table. – Bibliogr.: 24 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
91931
  Halecroft David Setting the pace. / Halecroft David. – New York, 1991. – 120с.
91932
  Auboyer Joannine Setuka Indii. / Auboyer Joannine. – Warszawa, 1975. – 280с.
91933
  Petransky Ludo Seurat a neoimpresionizmus / Petransky Ludo. – Bratislava, 1978. – 186с.
91934
  Tolstoj L.N. Sevastopolski hrdinovia / L.N. Tolstoj. – Bratislava, 1951. – 221с.
91935
  Eager Edward Seven day magic / Eager Edward. – М.-Л., 1966. – 132с.
91936
  Knebel Fletcher Seven days in May / Knebel Fletcher, Bailey Charles. – M., 1970. – 376с.
91937
   Seven journeys to the world of elementary particles = Семь путешествий в микромир : tr. from rus. – Moscow : Nauka, 1988. – 152 p. – ISBN 5-02-022372-7
91938
  Burgess Alan Seven men at daybrean. / Burgess Alan. – London, 1972. – 223с.
91939
   Seven modern american novelists. – New York - Toronto, 1968. – 280с.
91940
  Baylyss M A.E. Seven modern plays for boys / M A.E. Baylyss. – London, 1953. – 111с.
91941
  Strindberg August Seven plays / Strindberg August. – 342с.
91942
  Shaw Bernard Seven plays / Shaw Bernard. – New York, 1951. – 911с.
91943
   Seven short novel masterpieces. – N.Y., 1964. – 448с.
91944
  Bone Edith Seven years solitary / Bone Edith. – London, 1957. – 212с.
91945
  Semyonov Y. Seventeen moments of spring / Y. Semyonov. – M., 1973. – 205с.
91946
   Seventeenth-century writings on the Kievan Caves Monastery. – Факс. вид. – Cambridge : Harvard university press, 1987. – 35,429 p. – Факсим. відтвор. текстів: The Paterikon of Syl"vestr Kosov. The Teraturgema of Afanasij Kal"nofojs"kyj. The Religiosae Kiovensis Cryptae of Johannes Herbinius. – (Harvard library of early Ukrainian literature = Гарвардська бібліотека давнього українського письменства : Texts / Editorial board: O. Pritsak, P. Hollingsworth a.o. ; Vol. 4). – ISBN 0-916458-24-5
91947
   Seventh conference on clay mineralogy and petrology in Karlovy Vary. September 28 - october 3. 1976. Geologica. – Praha, 1977. – 497с.
91948
   Seventh International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2006" = Оптика і матеріалознавство високих технологій SPO 2006 : October 26-29, 2006, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2006", intern. young scientists conf.; T. Shevchenko Kyiv Nat. Univ. ; SPIE - The intern. society for optical engineering ; Nation. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [program comm. : O.K. Zakusylo, L.A. Bulavin, V.Y. Sugakov et al.]. – Київ : Київський університет, 2006. – 222 p.
91949
  Herve Michel Several complex variables : Local theory / Herve Michel. – Bombay : Oxford university, 1963. – [4],134p.
91950
   Several viral diseases of Lycopersicon еsculentum circulating in ukraine / Dalain Emad Al, A. Bysov, O. Shevchenko, T. Shevchenko, V. Polischuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Р. 96-98. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  This paper describes detection of some typical plant viruses infecting Lycopersicon esculentum Mill. plants in Ukraine. Diagnostics using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) confirmed presence of antigens of viruses belonging to Tobamovirus ...
91951
  Vik K. Severni Cechy / Karel Vik, slov. doprvazi J.V. Scheybal. – Praha : Statni nakladatelstvi krasne literatury hudby a umeni, 1958. – 142 s
91952
  Zeman J. Severni Morava v mladsi dobe rimske = Nordmahren in der Jungeren Romischen Kaiserzeit / Jiri Zeman. – Praha : Nakladatelstvi Ceskoslovenske Akademie VED, 1961. – 320 s. : il. – (Monumenta archaeologica : Acta praehistorica, protohistorica et historica instituti archaeologigi Academiae scientiarum Bohemoslovenicae / Curante Jaroslav Bohm ed. ; t. 9)
91953
   Sevilla. – Munchen, 1992. – 64с.
91954
  Muncy Raymond Lee Sex and marriage in utopian communities: nineteenth-century America. / Muncy Raymond Lee. – Baltimore, 1973. – 275с.
91955
  Ellis Albert Sex and the Single Man / Ellis Albert. – New York : Lyle Stuart, 1963. – 256с.
91956
  Brenton Myron Sex and your heart / Brenton Myron; Reichert P. – New York, 1968. – 180с.
91957
  Brenton Myron Sex and your heart. / Brenton Myron. – New York, 1968. – 180с.
91958
  Kronhausen Phyllis Sex Histories of American College Men. / Kronhausen Phyllis, Kronhausen Eberhard. – New York, 1960. – 313с.
91959
  Jennings H.S. Sex reaction types and their interrelations in paramecium bursaria. I : II. Clones collected from natural habitats / H.S. Jennings, 1938. – p. 112-120. – Reprinted from the Proceedings of The National Academy of Sciences, Vol. 24, No. 3, March,1938
91960
  Хакамада И.М. Sex в большой политике / Ирина Хакамада ; [под ред. Л. Гущиной]. – Москва : Новая газета ; Книжный клуб 36.6, 2006. – 229, [2] с. – ISBN 5-91147-001-2
91961
  Sipress David Sex, Love, and other Problems / Sipress David. – New York, 1991. – 100с.
91962
  Davidson Iain Sex, politics and religion - Archaelogy for a polite society : An inaugural public lecture delivered at the Armidale town hall, New South Wales, on 15 April 1999 / Davidson Iain. – Armidale : The University of New England, 1999. – 34p. – (The 1999 lecture series). – ISBN 1 866389 595 7
91963
  Sagrera Martin Sex, population and politics / Sagrera Martin. – Madrid, 1990. – 96с.
91964
  Lewis David Sexpionage: the exploitation of sex by Soviet intelligence. / Lewis David. – New York, 1976. – 206с.
91965
  Frontinus Sexti Iulii Frontini, viri consularis Strategematicon, sive De solertibus ducum factis et dictis, libri quatuor / Frontinus, , Iulius // Viri illustris Flavii Vegetii Renati et Sex. Julii Frontini,... de Re militari opera : Accedunt [-... Aeneae [Tactici] Poliorceticus... Isaaco Casaubone interprete. - Polybii... Commentarius polemicus... Isaaco Casaubono interprete. - Claudii Aeliani Tactica...] alia ejusdem argumenti veterum scripta / Vegetius Renatus Flavius. – Editio novissima, prioribus omnibus emendatior. – Lugduni Batavorum (Leiden) : Ex officina Ioannis Maire, 1644. – P. 179-368
91966
  Janacek Karel Sextus Empiricus" sceptical methods / Janacek Karel. – Praha, 1972. – 137с.
91967
   Sexual Behavior: Pharmacology and Biochemistry. – New York : Raven Press, 1975. – 354S.
91968
   Sexual deviancy in social context. – New York; London, 1977. – 291с.
91969
  Rossman Parker Sexual Experience Between Men and Boys: Exploring The Pederast Underground / Rossman Parker. – New York : Association Press, 1976. – 247с.
91970
  Millett K. Sexual politics / K. Millett. – Garden City : Doubleday, 1970. – X, 393 p.
91971
  Dolto F. Sexualite feminine : la libido genitale et son destin feminin / Francoise Dolto ; ed. etablie, annotee et presentee par M. Djeribi-Valentin et E. Kouki. – [ Paris ] : Gallimard, 1996. – 429, [ 3 ] p. – ISBN 2-07-073736-5
91972
   Sexuality and the social sciences : A French survey on sexual behaviour. – Aldershot a.o. : Dartmouth, 1996. – 6,357p. – ISBN 1 85521 820 8
91973
  Wozniak M. Sexuality education in Polish schools // Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2015. – T. 64/1. – P. 121-135. – ISSN 0033-2356
91974
  Kelly G.F. Sexuality today : The human perspective / Gary F. Kelly. – Updated 7th ed. – Boston a.o : McGraw-Hill, 2004. – 20,564 p., [52 с. розд. паг.] : ill. + CD-ROM. – ISBN 0-07255835-0
91975
  Bretschneider Wolfgang Sexuall aufklaren rechtueitig und richtig. / Bretschneider Wolfgang. – Lpz.-Jena-Berlin, 1967. – 200с.
91976
  Mannino Sexually speaking / Mannino, Davis. – Boston a. o. : McGraw-Hill; College, 1999. – X,341p. – ISBN 0-07-289347-8
91977
   Sexuologie. Geschlecht, Mensch, Gesellschaft. In 3 Banden : Band 1. – Leipzig : Hirzel Verl.
2. Aufl. – 1974. – 584s. : il.
91978
  Vulcu L. Sezatoarea muntenilor : (Schite umoristice) / Liviu Vulcu; Prefata de M.Tomus. – Cluj-Napoca : Clusium, 1992. – 208 р. – (Colectia Umor ; 1). – ISBN 973-685-009-1
91979
   Seznam prednasek a prehled kateder detskeho lekarstvi ve studijnim roce 1967-68. – Praha, 1967. – 32с.
91980
   Seznam prednasek a prehled kateder fakulty detskeho lekarstvi ve studijnim roce 1968-69. – Praha, 1968. – 40с.
91981
   Seznam prednasek a prehled kateder fakulty vseobecneho lekarstvi ve skolnim roce 1967-1966. – Praha, 1967. – 80с.
91982
   Seznam prednasek a prehled kateder fakulty vseobecneho lekarstvi ve skolnim roce 1968-1969. – Praha, 1968. – 62с.
91983
   Seznam prednasek a prehled kateder na lekarske fakulte v Plzni ve studijnim roce 1967-1968. – Plzen, 1967. – 30с.
91984
   Seznam prednasek a prehled kateder na lekarske fakulte v Plzni ve studijnim roce 1968-1969. – Plzen, 1968. – 32с.
91985
   Seznam prednasek Fakulty osvety a novinarstvi ve studijnim roce 1967-1968. – 58с.
91986
   Seznam prednasek Fakulty socialnich ved a publicistiky ve studijnim roce 1968-69. – Praha, 1968. – 108с.
91987
   Seznam prednasek lekarske fakulty university Karlovy v Hradci Kralove ve skolnim roce 1967-1968. – Hradec Kralove, 1967. – 30с.
91988
   Seznam prednasek lekarske fakulty University Karlovy v Hradci Kralove ve skolnim roce, 1968-1969. – Hradec Kralove, 1968. – 32с.
91989
   Seznam prednasek na fakulte telesne vychovy a sportu University Karlovy ve studijnim roce 1968-69. – Praha, 1968. – 66с.
91990
   Seznam prednasek na fakulte telesne vychovy a sportu university Karlovy, ve studijnim roce, 1967-68. – Praha, 1967. – 72с.
91991
   Seznam prednasek na filosoficke fakulte ve studijnim roce 1967-68. – Praha, 1967. – 169с.
91992
   Seznam prednasek na filozoficke fakulte ve studijnia roce 1987/88. – Brno, 1987. – 236с.
91993
   Seznam prednasek na filozoficke fakulte ve studijnim roce 1978-1979. – Brno, 1978. – 163с.
91994
   Seznam prednasek na filozoficke fakulte ve studijnim roce 1981/82. – Brno, 1981. – 221с.
91995
   Seznam prednasek na filozoficke fakulte ve studijnim roce 1982/83. – Brno, 1982. – 219с.
91996
   Seznam prednasek na Filozoficke fakulte ve studijnim roce 1983/84. – Brno, 1983. – 237с.
91997
   Seznam prednasek na Filozoficke fakulte ve studijnim roce 1984/85. – Brno, 1984. – 237с.
91998
   Seznam prednasek na filozoficke fakulte ve studijnim roce 1985/86. – Brno, 1985. – 247с.
91999
   Seznam prednasek na pravnicke fakulte ve studijnim roce, 1967-1968. – Praha, 1967. – 54с.
92000
   Seznam prednasek. Obecna cast k seznamum prednasek. – Praha, 1967. – 10с.
<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,