Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>
91001
  Гуцул В.М. "Poslal mi ksiaze de Rieux kartelusz, abym sie z nim bil... ": поєдинки князя Богуслава Радзивілла (1620-1669) та дуельна традиція в ранньомодерній Європі // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 52-59. – (Серія: Історія ; вип. 1 (38)). – ISSN 2523-4498


  "Стаття присвячена поєдинкам литовського магната, князя Богуслава Радзивілла, в яких він брав участь під час своїх закордонних поїздок. Робота базується на «Автобіографії» написаній самим князем Богуславом, а також на мемуарах його противників та ...
91002
  Крупач М. "POST SCRIPTUM" (І. Франко, М. Яцків та письменники-воїни Армії УНР) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 151-158. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
91003
  Bujnicki Tadeusz "Potop" Henryka Sienkiewicza. / Bujnicki Tadeusz, Helman Alicja. – Warszawa, 1977. – 174 s.
91004
  Марковський М. "Powrot zaporozcow z Trebizundy" К. Гейнича : (мало відомий твір польсько-української романтики) / М. Марковський. – [5] с. – Окр. відбиток
91005
  Bartosiak Jerzy ... potem wrocilem nad Warte / Bartosiak Jerzy. – Warszawa, 1983. – 225с.
91006
   Polyglott Kuntze, schnellste Erlernung jeder Sprache ohne Lehrer : mit genauer Angabe der Aussprache : Lettisch (Livland, Kurland, Esthland). – Bonn : Georgis Polyglott Verlag. – 31 S.
91007
   Polyglott Kuntze, schnellste Erlernung jeder Sprache ohne Lehrer : mit genauer Angabe der Aussprache : Chinesisch. – Bonn : Georgis Polyglott Verlag. – 32 S.
91008
   Polyglott Kuntze, schnellste Erlernung jeder Sprache ohne Lehrer : mit genauer Angabe der Aussprache : Litauisch. – Bonn : Georgis Polyglott Verlag. – 32 S.
91009
   Polyglott Kuntze, schnellste Erlernung jeder Sprache ohne Lehrer : mit genauer Angabe der Aussprache : Schwedisch. – Bonn : Georgis Polyglott Verlag. – 32 S.
91010
   Polyglott Kuntze, schnellste Erlernung jeder Sprache ohne Lehrer : mit genauer Angabe der Aussprache : Hollandisch. – Bonn : Georgis Polyglott Verlag. – 22, [2] S.
91011
   Polyglott Kuntze, schnellste Erlernung jeder Sprache ohne Lehrer : mit genauer Angabe der Aussprache : Italienisch. – Bonn : Georgis Polyglott Verlag, 1894. – 31 S.
91012
   Polyglott Kuntze, schnellste Erlernung jeder Sprache ohne Lehrer : mit genauer Angabe der Aussprache : Malalisch. – Bonn : Georgis Polyglott Verlag, 1898. – 23, [1] S.
91013
   Polyglott Kuntze, schnellste Erlernung jeder Sprache ohne Lehrer : mit genauer Angabe der Aussprache : Islandisch. – Bonn : Georgis Polyglott Verlag, 1908. – 32 S.
91014
   Polyglott Kuntze, schnellste Erlernung jeder Sprache ohne Lehrer : mit genauer Angabe der Aussprache : Keltisch-Irisch. – Bonn : Georgis Polyglott Verlag, 1911. – 40 S.
91015
  Hrabak Josef Polyglotta / Hrabak Josef. – Brno, 1971. – 165с.
91016
   Polymer Blends and Composites in Multiphase Systems: Based on a symposium cosponsored by the Materials and Engineering Sciences Divis. of the Amer. Inst. of Chem. Engineers and the Polymer Divis. o. – Washington, 1984. – 383с.
91017
  Tompa H. Polymer solutions / H. Tompa. – Lond., 1956. – 326с.
91018
  Rud Yu.P. Polymerase chain reaction for identification of cyprinid herpes viruses in Ukraine / Yu.P. Rud, I M. Maistrenko, L.P. Buchatsky // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry ; ed. in chief: S. Komisarenko [et. al.]. – Kyiv, 2018. – Vol. 11, № 1. – P. 58-62. – ISSN 2410-7751
91019
   Polymethine dyes: Structure and properties. – Sofia, 1991. – 249с.
91020
   Polymorphous transformations in polysilicon films / N.G. Nakhodkin, N.P. Kulish, T.V. Rodionova, A.M. Stmtinsky // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – P. 273-277. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Методами рентгенівської та електронної дифракції виявлена щільнопакована гексагональна фаза (а = 3,808 A, b = 6,186A) в плівках полікристалічного кремнію і дендрітною та волокнистою структурою. Поліморфне перетворення кубічної (алмазної) структури в ...
91021
   Polynesien. 32 Tafeln von Walter Danz. Mit einer Einfuhrung und Erlauterungen von Dr. Hans Damm. – Lpz., 1946. – 44с.
91022
   Polynomial methods in optimal control and filtering. – London : Peter Peregrinus Ltd., 1993. – 309 p. – Bibliogr.: pp. 306-307. – (IEE Control Engineering Series/ Ser.ed. P.J.Antsaklis, D.P. Atterton, K.Warwik ; 49). – ISBN 0-86341-295-5
91023
  Sontag E.D. Polynomial response maps / E.D. Sontag. – Beograd : Springer, 1979. – 167 p. – (Lecture notes in control and information sciences ; 13)
91024
  Dudek Jozef Polynomially infinite varieties of algebras 1 / Dudek Jozef. – Wroclaw, 1985. – 10 s. – (Preprint / Mathematical Inst., Univ. of Wroclaw ; N 30)
91025
  Сергиевская Л.П. Polypodiaceae - Butomaceae / Л.П. Сергиевская. – Томск, 1966. – 1-94с.
91026
  Kudelko Z. Polysemantic Term as a Lexical and Semantic Peculiarity of The International Relations Terminology // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 3 (27). – С. 40-43. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2311-9896
91027
  Куцевол Н. Polysolvat-9 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  На базі нашого університету відбулася перша за історію незалежної України міжнародна конференція під егідою Міжнародного товариства прикладної та фундаментальної хімії " Polysolvat-9". Голова конференції - акад. Л.А. Булавін, співголови - декан ...
91028
   Polysterove skelne laminaty. – Praha, 1959. – 144с.
91029
   Polytechnic Institute of Jassy. – Iasi, 1971. – 100с.
91030
  Shapovalenko S.G. Polytechnical education in the USSR / S.G. Shapovalenko. – Paris, 1963. – 434с.
91031
   Polytechnisches Worterbuch. Deutsch - Englisch. – 3. Aufl. – Berlin : VEB Verlag Technik, 1977. – 1046 S.
91032
  Walther R. Polytechnisches Worterbuch. Englisch-Deutsch / R. Walther; Hrsg. von R. Walther. – 3 Aufl. – Berlin : Technik, 1976. – 1248 S.
91033
   Polytechnisches Worterbuch: Russisch - Deutsch. – 5. unver. Auflage. – Berlin
1. – 1989. – 858с.
91034
   Polytechnisches Worterbuch: Russisch - Deutsch. – 5. unver. Auflage. – Berlin
2. – 1989. – 861-1755с.
91035
  Ostenfeld A. Polyteknisk laereanstalts laboratorium for bygningsstatik / A. Ostenfeld. – Kobenhavn : Gads, 1928. – 45 S. – (Danmarks Naturvidenskabelige samfund ; A. № 16)
91036
  Sierpowski S. Polytikia zagraniczna Polski miedzywojennei / S. Sierpowski. – Warszawa : KAW, 1994. – 79 с. : il. – (Ser.:"Dzieje narodu i panstwa polskiego" ; T.3,zs.65). – ISBN 83-03-03645-9
91037
  Becker R. Polyurethane / R. Becker. – Leipzig, 1973. – 274с.
91038
  Matiychak A. Polyvalence of the Cave Paradigm: Iris Murdoch’s Reception // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 98. – С. 317-329. – ISSN 2306-2908


  Висвітлено художньо-філософську парадигму печери в контексті творчості англійської письменниці і філософа Айріс Мердок. Предметом дослідження постають її художні та філософські тексти. Метою статті є вивчення специфіки втілення парадигми Печери в ...
91039
   Polyvinylchlorid (PVC) - jeho vyroba a technologicke zpracovani. – Praha, 1953. – 404с.
91040
  Bonharova Nina Polyxena / Bonharova Nina. – Praha, 1959. – 440с.
91041
  Kukolowicz Teresa Pomagamy w samowychowaniu. / Kukolowicz Teresa. – Warszawa, 1978. – 150с.
91042
   Pometova druzba. Komediografija od Naljeskovica i Drzica do danas. – Zagreb, 1973. – 387с.
91043
  Cwiakala-Malys Pomiar efektywnosci procesu ksztalcenia w publicznym szkoinictwie akademickim / Anna Cwiakala-Malys // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3303 : Pomiar efektywnosci procesu ksztalcenia w publicznym szkolnictwie akademickim / A. Cwiakala-Malys. – S. 1-234. – ISBN 978-83-229-3191-2. – ISSN 0239-6661
91044
  Pazdro K. Pomiary elektroenergetyczne / K. Pazdro. – Warszawa : Panstwowe wydawnictwa techniczne, 1959. – 240 s.
91045
  Skierkowski J. Pomidory w gruncie i pod folia / J. Skierkowski. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1972. – 96s.
91046
  Jagodzinska A. Pomiedzy: akulturacja zydow Warszawy w drugiej polowie 19 wieku / Agnieszka Jagodzinska. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2008. – 309 s. : il. – (Bibliotheca judaica / pod red. Marcina Wodzinskiego). – ISBN 978-83-229-2954-4
91047
  Kwiatkowski Tadeusz Pomnik na miare. / Kwiatkowski Tadeusz. – Warszawa, 1955. – 224с.
91048
   Pomniki dziejowe Polski. – Warszawa
Ser. 2., Tom 6. – 1962. – 180с.
91049
  Bialolecka Helena Pomoce graficzne w wychowaniu przedszkolnym / Bialolecka Helena, Dunin-Wasowicz. – Warszawa, 1975. – 223с.
91050
  Pierzchala H. Pomocne dlonie europejczykow (1939-1944) / Henryk Pierzchala. – Krakow : Wyd-wo i poligrafia Pijarow, 2005. – 655s. – ISBN 83-7269-227-0
91051
  Malamud Bernard Pomocnik / Malamud Bernard; Przelozyl B.Zielinski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1988. – 248 s. – (Wspolczesna proza swiatowa). – ISBN 85-06-01400-6
91052
   Pomorania antiqua. – Wroclaw
6. – 1975. – 632с.
91053
  Myslenicki Wojciech Pomorscy sprzymierzency Jagiellonczykow. / Myslenicki Wojciech. – Poznan, 1979. – 241с.
91054
   Pomorska enciklopedija. 3. EVR - JUE. – Zagreb
3. – 1956. – 702с.
91055
  Piskorski Czeslaw Pomorze kozzalinskie / Piskorski Czeslaw. – Warszawa, 1961. – 200с.
91056
  Augustowski Boleslaw Pomorze. / Augustowski Boleslaw. – Warszawa, 1977. – 350с.
91057
  Morawski Dominik Pomost na wschod;Obcerwacje i refleksje watykanisty / Morawski Dominik. – Warszawa : Wydawnictwo ``Polonia``, 1992. – 248s. : 23 fot.
91058
   Pompeji, 79-1979: Beitrage zum Vesuvausbruch und seiner Nachwirkung. – Stendal, 1982. – 148с.
91059
  Eschebach Hans Pompeji. / Eschebach Hans. – Leipzig, 1978. – 332с.
91060
  Michelson P.E. Pompiliu Teodor (1930 - 2001) and modern Romanian historiography // Revue roumaine d"histoire / Acad. roumaine. – Bucuresti, 2017. – T. 54, N 1/4 (за 2015) : Janvier-Decembre. – P. 69-94. – ISSN 0556-8072
91061
  Pomponius Mela, Orator Julius Honorius, Ravennas Geographus Pomponii Melae libri tres De situ orbis : Julii Honorii Oratoris Excepta cosmographiae..., Cosmographia falso aethicum auctorem praeferens..., Ravennas Geographus ex MS Lugdunensis suppletus / Nummis antiquis & notis illustrati ab Jacobo Gronovio. – Lugd. Batavorum (Leiden) : Apud Jordanum Luchtmans, 1696. – [26], 24, 112 p.
91062
  Bronislawski J. Pomylka Mr. Baileya. / J. Bronislawski. – Warszawa, 1970. – 164с.
91063
  Edigey Jerzy Pomysl za siedem milionow / Edigey Jerzy. – Warszawa, 1982. – 191с.
91064
  Welna Matylda Ponad zycie / Welna Matylda. – Lublin : Wyd-wo Lubelskie, 1973. – 401 s.
91065
  Karawajew W. [Kapaвaeв B.] Ponerinen (fam.formicidae) aus dem Indo-Australischen gebiet / W. [Kapaвaeв B.] Karawajew; Sonder-Abdruck aus "Konowia". Band IV, Heft 1/2. – Wien, 1925. – С.69-81, 115-131, 276-296. – Окремий відбиток
91066
  Strugacki Arkadij Poniedzialek zaczyna sie w sobote / Strugacki Arkadij, Strugacki Borys. – Warszawa, Moskwa, 1989. – 358с.
91067
  Zweig A. Pont und Anna / Arnold Zweig. – Berlin : Henschelverlag, 1959. – 201 S.
91068
  Zweig A. Pont und Anna / Arnold Zweig. – Berlin : Henschelverlag, 1962. – 201 S.
91069
  Thomas Gordon Pontiff / Thomas Gordon, Morgan-Witts Max. – London : Panther; Granada, 1984. – 692с.
91070
  Eilart J. Pontiline Ja Pontosarmaatiline Element Eesti Flooras / J. Eilart. – Tartu : Eesti NSV Teaduste Akadeemia Zooloogia Ja Botaanika Instituut, 1963. – 264s. – Естонською, німецькою та російською мовами
91071
   Pontyfikat przelomu tysiacleci: 25 lat Jana Pawla 2 na stolicy sw. Piotra : Katalog wystawy, Rzym - Czestochowa - Radom - Tarnow - Krakow - Wroclaw, lipiec - listopad 2003 r. – 2e wyd. – Krakow : Wydawnictwo Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie, 2003. – 109s. : ill. – На другому тит. арк.: Ojcu Swietemu Janowi Pawlowi 2 z okazji 25-lecia Pontyfikatu. – ISBN 83-916379-6-1
91072
  Manners A. Poor cousins / Ande Manners. – New York : Coward, McCann & Geoghegan, 1972. – 318p., 8 f. ill.
91073
  Dostoyevsky Fyodor Poor folk / Dostoyevsky Fyodor. – Moscow. – 218 p.
91074
  Koretz Dave Poor minks and beware of sheep"s clothing / Koretz Dave. – San Francisco, 1961. – 60с.
91075
  Dostoevsky Fyodor Poor people / Dostoevsky Fyodor. – Moscow, 1988. – 384 p.
91076
  Sremac Stevan Pop Cira i pop Spira / Sremac Stevan. – Beograd, 1973. – 278с.
91077
  Saur Vladimir Pop puncov sbornik kak istocnik istoriko-dialektologiceskich issledovanij / Saur Vladimir. – Praga, 1970. – 71с.
91078
  Helder Ebba Pope Joan in Legend and Drama: a case study in German medieval drama. / Helder Ebba. – Armidale, 1987. – 18с.
91079
  Andzejewski J. Popiol i diament. / J. Andzejewski, 1956. – 299с.
91080
  Andzejewski J. Popiol i diament. / J. Andzejewski. – Warszawa, 1972. – 345с.
91081
  Slonimski Antoni Popiol i wiatr / Slonimski Antoni. – Warszawa, 1962. – 48с.
91082
  Zeromski Stefan Popioly : Powiesc z konca XVIII i poczatku XIX w. / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik
T.1. – 1954. – 297 s.
91083
  Zeromski Stefan Popioly : Powiesc z konca XVIII i poczatku XIX w. / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik
T.2. – 1954. – 305 s.
91084
  Zeromski Stefan Popioly : Powiesc z konca XVIII i poczatku XIX w. / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik
T.3. – 1954. – 299 s.
91085
  Zeromski Stefan Popioly : Powiesc z konca XVIII i poczatku XIX w. / Zeromski Stefan; Oprac. tekstu S. Pigon. – Warszawa : Czytelnik
T.1. – 1970. – 304 s.
91086
  Zeromski Stefan Popioly : Powiesc z konca XVIII i poczatku XIX w. / Zeromski Stefan; Oprac. tekstu S. Pigon. – Warszawa : Czytelnik
T.2. – 1970. – 321 s.
91087
  Zeromski Stefan Popioly : Powiesc z konca XVIII i poczatku XIX w. / Zeromski Stefan; Oprac. tekstu S. Pigon. – Warszawa : Czytelnik
T.3. – 1970. – 315 s.
91088
  Zeromski Stefan Popioly : Powiesc z konca XVIII i poczatku XIX w. / Zeromski Stefan; Oprac. tekstu S. Pigon. – Warszawa : Czytelnik
T.2. – 1975. – 321 s.
91089
  Zeromski Stefan Popioly : Powiesc z konca XVIII i poczatku XIX w. / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik
T.1. – 1983. – 367 s. : ill.
91090
  Zeromski Stefan Popioly : Powiesc z konca XVIII i poczatku XIX w. / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik
T.2. – 1983. – 377 s. : ill.
91091
  Zeromski Stefan Popioly : Powiesc z konca XVIII i poczatku XIX w. / Zeromski Stefan. – Warszawa : Czytelnik
T.3. – 1983. – 389 s. : ill.
91092
  Zeromski Stefan Popioty : Powiesc z konca 18 i poczatku 19 w / S. Zeromski. – Warszawa : Czytelnik
2. – 1975. – 323 s.
91093
  Roubal Popis noveho druhu z rodu ceuthorrhynchus germ. (col., curcul.) ze slovenska-c. hofferi m. : Descriptio novae speciei generis ceuthorrhyn. Chus germ. (col. curcul.) de Slovakia s. hofferi m. / J. Roubal. – Brno : prirodovedecky, 1937. – 3 s. – Entomologicke listy (Folia entomologica) 1937. I.
91094
  Krivsky Pavel Popis Strahova a jeho vodovodu z roku 1782 a jeho autor J.A. Kolbe. / Krivsky Pavel. – Praha, 1983. – 82с.
91095
  Kowalski Piotr Popkultura i humanisci : Daleki od kompletnosci remanent spraw, pogladow i mistyfikacji / Kowalski Piotr. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 2004. – 327s. – (Anthropos). – ISBN 83-233-1773-9
91096
  Rezac Vaclav Poplach v Kovarske ulicce / Rezac Vaclav. – Praha, 1955. – 142с.
91097
   Popol Vuh. Libro del comun de los quiches. – Habana, 1975. – 193с.
91098
  Sprusinski Michal Popoludnie / Sprusinski Michal. – Warszawa, 1963. – 56с.
91099
  Fitzgerald Scott F. Popoludnie pisarza i inne opowiadania / Scott F. Fitzgerald; Tlum.M.Ronikier. – Wroclaw : Wyd-wo Dolnoslaskie, 1989. – 175s. – ISBN 83-7023-054-7
91100
  Popper Karl Popper Selections / Popper Karl. – Princeton, 1985. – 479с.
91101
  Silvennoinen O. Popular Religion in the Eastern Baltics during the 17th century // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14 : Сучасні напрями історико-етнологічних досліджень:тенденції і перспективи. – P. 61-65. – ISBN 966-95788-9-2


  В статті йдеться про народну культуру XVII століття, особливо про народні вірування в східних провінціях Швеції. В ті часи Швеція підкорила велику територію, що простягалась від східної Фінляндії до східного узбережжя Балтійського моря і стала ...
91102
  Stadnik Katarzyna Popularisation of Science as Translation: A Cultural Linguistic Account // Zagadnienia rodzajow literackich / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2017. – Т. 60, z. 3 (123). – P. 37-51. – ISSN 0084-4446
91103
   Popularni politicky slovnik. Ekonomie, filosofie, mezinarodni vztahy, politika vnitrni a zahranicni. - Kdo je kdo. – Praha, 1964. – 552с.
91104
  Markunas Antoni Popularny slownik sakralizmow polskich i ukrainskich = Популярний словник польських та українських сакралізмів / Markunas Antoni, Uczitiel Tamara; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan : UAM, 2001. – 304s. – ISBN 83-232-1097-7
91105
  Tufescu Mircea Populatiile de foraminifere din apele litorale romanesti / Tufescu Mircea. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1974. – 176S.
91106
   Population : Strengthening the fabric of society; Capacity building for sustainable development. – New York, 1996. – 4,46p. – (Capacity / UNDP, UNFPA ; 21)
91107
   Population and food supply, 1962. – 50с.
91108
   Population and population policy in Hungary. – Budapest, 1984. – 231с.
91109
   Population bulletin : A publication of the Population reference bureau. – Washington : Population reference bureau. – ISSN 0032468X
Vol. 54, N 1. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
91110
   Population bulletin : A publication of the Population reference bureau. – Washington : Population reference bureau. – ISSN 0032-468X
Vol. 56, N 3. – 2001
91111
   Population bulletin : A publication of the Population reference bureau. – Washington : Population reference bureau. – ISSN 0032-468X
Vol. 56, N 1. – 2001
91112
   Population bulletin : A publication of the Population reference bureau. – Washington : Population reference bureau. – ISSN 0032-468X
Vol. 57, N 1. – 2002
91113
   Population bulletin : A publication of the Population reference bureau. – Washington : Population reference bureau. – ISSN 0032-468X
Vol. 57, N 3. – 2002
91114
   Population bulletin : A publication of the Population reference bureau. – Washington : Population reference bureau. – ISSN 0032-468X
Vol.61, N 1. – 2006
91115
   Population growth and manpower in the Sudan. A joint study by the United Nations and the Government of the Sudan. Department of Statistics, Council of Ministers, The Republic of the Sudan, Khartoum. – N.Y., 1964. – 150с.
91116
  Boriak H. Population Losses in the Holodomor and the Destruction of Related Archives: New Archival Evidence // After the Holodomor : the enduring impact of the great famine on Ukraine / ed.: Andrea Graziosi, Lubomyr A. Hajda, Halyna Hryn ; Ukrainian Research Inst. Harvard Univ. – Cambridge : Harvard University, 2013. – P. 199-215. – (Harvard papers in Ukrainian studies). – ISBN 978-1-932650-10-5
91117
  Haupt Arthur Population reference bureau"s Population handbook / Haupt Arthur, Kane Thomas. – 4th international ed. – Washington : Population reference buereau, 1998. – 80p. – ISBN 0-917136-12-8
91118
  Stickel Lucille Populations and Home Range Relationships of the Box Turtle, Terrapene C. Carolina (Linnaeus) / Stickel Lucille, 1950. – 352-378S. – Reprinted from Ecological Monographs, 20, October, 1950
91119
  Khoros V. Populism: its past, present and future. / V. Khoros. – M., 1984. – 295с.
91120
  Neumann F. Populorum et regum numi veteres inediti / Collecti ac illustrati a Francisco Neumanno, canonico Reg. Ad. S. Dorotheam. – Vindobonae (Wien) : Apud Rudolphum Graefferum, 1779
91121
  Gorki Maximo Por el mundo / Gorki Maximo. – M., 1977. – 487с.
91122
  Capote Renee Mendez Por el ojo de la cerradura / Capote Renee Mendez. – Habana, 1977. – 175с.
91123
  Reyes Trejo Por el rastro de los libertadores / Reyes Trejo, Mayor Alfredo. – La Habana, 1974. – 165с.
91124
   Por el triunfo de la vida. Los poetas sovieticos hablan de la Gran Guerra Patria. – M., 1976. – 335с.
91125
  Jamis Fayad Por esta Libertad / Jamis Fayad. – La Habana, 1962. – 72с.
91126
  Maldonado Perez Guillermo Por estos santos latifundios / Maldonado Perez Guillermo. – La Habana, 1975. – 77с.
91127
  Sunen Juan Carlos Por fortunas peores / Sunen Juan Carlos. – Madrid : Catedra, 1991. – 76 p.
91128
  Mijailov Nikolai Por la Union Sovietica / Mijailov Nikolai. – M. – 376с.
91129
  Aguililla Aracelli Por llanos y montanas. / Aguililla Aracelli. – La Habana, 1975. – 317с.
91130
  Govallo V. Por que no nos parecemos unos a otros : Ensayos sobre las particularidades biologicas / V. Govallo. – Mоscu : Mir, 1990. – 336p.
91131
  Castillo Frau Reynaldo Por un punado de sol / Castillo Frau Reynaldo. – La Habana, 1980. – 113с.
91132
   Poradnik dla elektrykow : praca zbiorowa. – Warszawa : Panstwowe wydawnictwa szkolnictwa zawodowego, 1957. – 424 s.
91133
  Zagajewski Tadeusz Poradnik dla organizatorow wypoczynku dzieci i mlodziezy : Stan prawny na dzien 6 maja 1997 r.Nagrodzony "Globusem "97" / Zagajewski Tadeusz. – Lodz : Wydawnictwo ATN, 1997. – 200s. – ISBN 83-903329-1-4
91134
   Poradnik fizykochemiczny. Dzialy: Ogolny, Fizykochemiczny. Nieorganiczny. Organiczny, Analityczny. Informacyjny. – Warszawa : Wyd-wo naukowotechniozne, 1962. – 1789 s.
91135
   Poradnik fizykochemiczny. Dzialy: Ogolny, Fizykochemiczny. Nieorganiczny. Organiczny, Analityczny. Informacyjny. – Warszawa, 1962. – 1789с.
91136
   Poradnik galwanotechnika. – Warszawa, 1961. – 705с.
91137
   Poradnik gospodyni. – Warszawa, 1970. – 507с.
91138
   Poradnik gospodyni. – Warszawa, 1975. – 542с.
91139
  Gaertner Henryk and oth. Poradnik gramatyczny / Henryk and oth. Gaertner. – Wyd. 23. przer. i uzup. – Warszawa, 1961. – 348с.
91140
   Poradnik jezykowy. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego, 1901-. – ISSN 0551-5343
zeszyt okolicznosciowy. – 2001
91141
   Poradnik jezykowy. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego, 1901-. – ISSN 0551-5343
N 1 (580). – 2001
91142
   Poradnik jezykowy. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego, 1901-. – ISSN 0551-5343
N 2 (581). – 2001
91143
   Poradnik jezykowy. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego, 1901-. – ISSN 0551-5343
N 3 (582). – 2001
91144
   Poradnik jezykowy. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego, 1901-. – ISSN 0551-5343
N 4 (583). – 2001
91145
   Poradnik jezykowy. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego, 1901-. – ISSN 0551-5343
N 5 (584). – 2001
91146
   Poradnik jezykowy. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego, 1901-. – ISSN 0551-5343
N 6 (585). – 2001
91147
   Poradnik jezykowy. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego, 1901-. – ISSN 0551-5343
N 7 (586). – 2001
91148
  Zajfen M. Poradnik kosmetyczny dla mlodziezy / M. Zajfen. – Warszawa : Watra, 1975. – 159 s.
91149
  Metera Helena Poradnik metodyczny : Do podrecznika "Czytam po polsku"Red.Fndrzej Podgorski / Metera Helena; Red.Andrzej Podgorski. – Lublin : Fundacja pomocy szkolom polskim w zsrr im.Tadeusza Goniewicza, 1991. – 160s. – ISBN 83-900279-0-9
91150
  Sadowski S. Poradnik metodyczny do cwiczen z chemii rolnej : Skrypt dla studentow specjalizacji agrobiologiczno-chemicznej / S. Sadowski. – Opole : WSP, 1987. – 97s.
91151
  Jakimczyk Janina Poradnik metodyczny do nauczania ekonomii politycznej / Jakimczyk Janina. – Warszawa, 1978. – 274с.
91152
   Poradnik mlodej pary. – Warszawa, 1974. – 338с.
91153
  Podobinski Stanislaw Poradnik ortograficzny ze slowniczkiem wyrazow najtrudniejszych i tekstami edytorsko-poprawnosciowymi / Podobinski Stanislaw; Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie; Instytut filologii polskiej. – Czestochowa : Wydawnictwo WSP, 2001. – 1198s. – ISBN 83-7098-043-0
91154
   Poradnik Pszczelarski. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1961. – 506s.
91155
  Sypniewski S. Poradnik radiooperatora / S. Sypniewski. – Warszawa : Wydawnictwa komunikacyjne, 1957. – 476 s.
91156
   Poradnik rolnika. Kalendarz rodziny wiejskiej na rok 1966. Rok wyd, XX., 1966. – 192с.
91157
   Poradnik spawalniczy. – Warszawa, 1962. – 916с.
91158
   Poradnik teleelektronika. – Warszawa, 1974. – 1182с.
91159
   Poradnik. Radioelektronika : praca zbiorowa. – Warszawa : Wydawnictwa komunikacji i lacznosci
T. 2. – 1972. – 548 s.
91160
  Gasowska M. Poradniki religijne oraz traktaty teologiczne w wybranych bibliotekach parafialnych Diecezji Wilenskiej na podstawie wizytacji dekanalnej biskupa Ignacego Jakuba Massalskiego z lat 1782-1784 // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2018. – R. 19, nr. 1 (38). – S. 139-151. – ISSN 1640-7806


  Релігійні путівники та богословські трактати в окремих парафіяльних бібліотеках єпархії Вілена на основі візиту єпископа Яна Массальського з 1782-1784.
91161
  Kisielewski Zygmunt Poranek. / Kisielewski Zygmunt. – Warszawa, 1959. – 180с.
91162
  Fadejev Alexander Porazka. / Fadejev Alexander. – Praha, 1956. – 154с.
91163
  Fadejev A.A. Porazka. / A.A. Fadejev. – M., 1972. – 193с.
91164
  Chroscicki Leon Porcelana - znaki wytworni europejskich / Chroscicki Leon. – Warszawa, 1974. – 407с.
91165
  Bulsiewicz Andrzej Poreczenie majatkowe w polskim procesie karnym. / Bulsiewicz Andrzej. – Torun, 1991. – 192с.
91166
   Porownanie ekologicznych i konwencjonalnych gospodarstw rolnych w Polsce. – Warszawa : Wyd-wo SGGW, 1999. – 113s. – ISBN 837244-083-2
91167
   Porownanie jako dowod : Polsko-ukrainskie relacje kulturalne, literackie, historyczne 1890-1999. – Poznan : Wyd-wo naukowe UAM, 2001. – 227s. – (Literaturoznawstwo porownawcze / Uniw. im.Adama Mickiewicza ; 2). – ISBN 93-232-1113-2
91168
  Janiszewski Leszek Porownawcza analiza elementarnych zjawisk bioelektrycznych u niektorych bezkregowcow (Hirudo medicinalis L, Lumbricus terrestris (L), Carausius morosus BR, Tenebrio molitor L, Tegenaria sp. = A comparative study of elementary bioelectric phenomena in some invertebrates / Janiszewski Leszek. – Torun : Wydawnictwa uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 1965. – 45S.
91169
   Porphyria Cutanea Tarda: New Facts on Aetiology, Pathogenesis, Clinical Manifastations and Treatment. – Praha : Universita Karlova, 1974. – 126s.
91170
  Sliwa Wanda Porphyrins and related compounds = Porfiryny i zwiazki pokrewne / Sliwa Wanda; Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie. – Czestochowa : Wyd-wo WSP, 1999. – 138. – На обкл. 2000 рік. – ISBN 83-7098-703-6
91171
  Stepanov A. Port-Arthur / A. Stepanov. – Ed. 1. – Bucuresti
Vol. 1. – 1952. – 566с.
91172
  Stiepanow A. Port Artur / A. Stiepanow; Tlumaczyl z ros.A.Calis. – 2e wyd. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa obrony narodowej
Tom 3. – 1954. – 324s. – Powiesc odznaczona nagroda Stalinowska za rok 1943 i 1944
91173
  Stepanov A. Port Artur / A. Stepanov. – Bratislava, 1957. – 1248с.
91174
  Kosinski Zbigniew Port egzotyczny / Kosinski Zbigniew. – Lodz, 1957. – 32с.
91175
  Czerniawski Cz. Port macierzysty / Cz. Czerniawski. – Katowice, 1973. – 338с.
91176
  Скорина Л.П. Porta anliqua : Підручник з латинської мови для ліцеїв, гімназій і коледжів / Л.П. Скорина. – Київ : СІНТО, 1994. – 272 с.
91177
  Тарасевіч Л. Porta Aurea = Золоті ворота : [проект-інсталяція, Київ, Музей Золоті Ворота, 30 серп.–30 верес. 2010 р. : каталог] / Леон Тарасевіч ; [уклад. О. Зоц ; пер.: Д. Матіяш, В. Бачинська, Д. Голдфарб ; фот. К. Чернічкін ; куратор, текст: Єжи Онух ; Польський ін-т (Київ), Нац. заповідник "Софія Київська"]. – [Київ : Польський ін-т, 2010. – 47, [1] c. : фотоіл., портр. – Текст укр., давньогрец., латин., пол., англ.
91178
   Portale. – Dresden, 1959. – 16 S.
91179
  Jacobi B. Portali, zvetisca in palace / B. Jacobi. – Maribor, 1965. – 389с.
91180
  Fazer Lea Porte de Montreuil / Fazer Lea. – Paris : L"avant-scene theatre/Collection des quatre-vents, 2001. – 63p. – ISBN 2-907468-75-8
91181
  Janczarski Czeslaw Portet z galazek i ziol / Janczarski Czeslaw. – Warszawa, 1970. – 72с.
91182
  Dziuba P.V. Portfolio investments in the CIS countries: the need for approaches revision // III International Scientific Conference "Economic transformation processes in the postsocialist countries" : November 28, 2014 / "Economic transformation processes in the postsocialist countries", Intern. Sci. Conf. – Kyiv : [s. n.], 2014. – P. 12-14
91183
  Matsuk Z. Portfolio optimization using the GO-GARCH model: evidence from Ukrainian Stock Exchange / Z. Matsuk, F. Deari, V. Lakshina // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 160 (7-8). – Р. 116-120. – ISSN 1728-6220


  This paper provides an experimental study on optimal portfolio composition. Data on seven stocks, included in Ukrainian Exchange Index, for the period from January to December 2015 are considered. In total, seven big industrial, electric and military ...
91184
  Szczepanski Jan Jozef Portki Odyssa / Szczepanski Jan Jozef. – Warszawa, 1956. – 236с.
91185
   Porto: Costa Verde. – Munchen; Berlin, 1992. – 56с.
91186
  Colombani Portrait du President: Le monarque imaginaire. / Colombani, Jean-Marie. – Paris, 1985. – 220с.
91187
  Sauvageot Au. Portrait du vocabulaire francais / Sauvageot Au. – Paris : Larousse, 1964. – 286 p.
91188
  Bomback Edward Portrait manual / Bomback Edward, Coppel Arnold. – London, 1971. – 238с.
91189
  Hurley Portrait of a decade. Roy Stryker and the development of documentary photography in the 30-es / Hurley, Jack. – Baton Rouge, 1974. – 196с.
91190
  Charlton H.B. Portrait of a university. 1851-1951. To commemorate the Centenery of Manchester University / H.B. Charlton. – Manchester, 1952. – 185с.
91191
  Oates Stephen Portrait of America / Oates Stephen. – Boston
1. – 1987. – 411с.
91192
  Oates S.B. Portrait of America / S.B. Oates. – 4th. – Boston : Houghton Mifflin Company. – ISBN 0395359546
V. 1 : From the European Discovery to the End of Reconstruction. – 1987. – YIII, 411 p. : il.
91193
  Raddock Maxwell Portrait of an American labor leader: William L. Hutcheson / Raddock Maxwell. – New York, 1955. – 430с.
91194
   Portraits and People: Nineteenth Century Paintings and Drawings, October 12 - December 3, 1983. – New York, 1983. – 51с.
91195
  Matuszewski Ryszrd Portraits d"ecrivains polonais contemporains / Matuszewski Ryszrd. – Varsovie, 1959. – 304с.
91196
  Clement Pierre Portraits historiques. – Paris : Didier, 1855. – VIII, 535 p.
91197
  Smith D.E. Portraits of Eminent mathematicians : With brief biographical sketches / D.G. Smith. – New York : Scripta mathematica, 1946. – p. – (Pictorial mathematics : Portfolio namber one (1-12))
91198
   Portrayal of America in various literatures. – Lubbock, 1978. – 74с.
91199
  Manton Jo Portret Bacha / Manton Jo. – Warszawa, 1960. – 212с.
91200
  Wilde Oscar Portret Doriana Graya / Wilde Oscar; Tlum. M.Feldmanowa. – Warszawa : PIW, 1957. – 279s.
91201
  Pawlak Wladyslaw Portret gangstera / Pawlak Wladyslaw. – Warszawa, 1982. – 164с.
91202
  Gornicki Gerhard Portret kota / Gornicki Gerhard. – Poznan, 1961. – 128с.
91203
  Prominski Marian Portret krolowej Haczepsut / Prominski Marian. – Warszawa, 1959. – 164с.
91204
  Hertz Pawel Portret Slowackiego / Hertz Pawel. – Warszawa, 1976. – 251s.
91205
  Baran Ludvik Portret ve fotografii / Baran Ludvik. – Praha, 1965. – 236с.
91206
  Banach Andrzej Portret wzorowego mezczyzny / Banach Andrzej. – Krakow, 1965. – 320с.
91207
  Lenart Jozef Portret z diamentow / Lenart Jozef. – Warszawa, 1967. – 214с.
91208
  Rostworowski Jan Portret z malpka / Rostworowski Jan. – Krakow, 1975. – 108с.
91209
  Stanuch Stanislaw Portret z pamieci / Stanuch Stanislaw. – Krakow, 1959. – 224с.
91210
  Mikolajewski Andrzej Wiktor Portret znajomego / Mikolajewski Andrzej Wiktor. – Lodz, 1979. – 128с.
91211
  Kaznowski Bohdan Portret zza mgly : Zapiski reportera / Kaznowski Bohdan. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1971. – 188s.
91212
  Lenart Jozef Portrety / Lenart Jozef. – Warszawa, 1960. – 160с.
91213
  Gorkij M. Portrety / M. Gorkij. – Praha, 1968. – 178с.
91214
  Pietak Stanislaw Portrety i zapiski / Pietak Stanislaw. – Warszawa, 1963. – 188с.
91215
   Portrety uczonych polskich. – Krakow, 1974. – 536с.
91216
  Wiatr T. Portrety wybitnych krakowskich lekarzy // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2014. – Nr. 169/170, listopad/grudzien. – S. 106-107. – ISSN 1427-1176
91217
  Wiatr T. Portrety wybitnych krakowskich lekarzy // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – Nr. 175/176, czerwiec/wrzesien. – S. 76-77. – ISSN 1427-1176
91218
  Wiatr T. Portrety wybitnych krakowskich lekarzy // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – Nr. 173/174, kwiecien/maj. – С. 60-61. – ISSN 1427-1176
91219
  Wiatr T. Portrety wybitnych krakowskich lekarzy // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – Nr. 177, pazdziernik. – S. 88-89. – ISSN 1427-1176


  Видатні краківські лікарі - професори лікарського факультету Ягеллонського унівеситету Adam Bochenek та Jan Wladyslaw Piltz.
91220
  Wiatr T. Portrety wybitnych krakowskich lekarzy // Alma mater : miesiecznik Uniwersytetu Jagiellonskiego / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – Nr. 180/181, grudzien/styczen. – S. 122-123. – ISSN 1427-1176


  Rogalski Tadeusz Teodor - profesor anatomii opisowej i topograficznej UJ i Akad. Med. w Krakowie, rektor krakowskiej Akad. Med. Ur. 20 IX w Krakowie, byl synem Sebastiana, cukiernika, i Stanislawy z Zebrawskich. Franciszek Ksawery Walter – polski ...
91221
  Stanuch Stanislaw Portrety. Portret z pamieci / Stanuch Stanislaw. – Wyd. 2. – Krakow, 1976. – 240с.
91222
   Portugal: renovacion y pruebas. – M., 1984. – 239с.
91223
  Steiniger Klaus Portugal: Traum und Tag / Steiniger Klaus. – Leipzig, 1982. – 282с.
91224
  Kieniewicz Jan Portugalczycy w Azji. XV-XX wiek. / Kieniewicz Jan. – Wroclaw, 1976. – 204с.
91225
   Portuguese intra-industry trade and labor market adjustment costs: the SAH again / Horacio, Faustino, , Nuno Carlos Leitao // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 494-503 : table. – Bibliogr.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
91226
  Bielz Julius Portul popular al sasilor dinTransilvania / Bielz Julius. – Bucuresti. – 54с.
91227
  Banateanu Tancred Portul popular din Tara Oasului / Banateanu Tancred. – Editura de stat pentru literatura si arta. – Bucuresti, 1955. – 62с.
91228
  Irimie Cornel Portul popular din Tara Oltului. Zona Fagaras / Irimie Cornel. – Bucuresti, 1956. – 79с.
91229
  Banateanu Tancred Portul popular Romaneso / Banateanu Tancred. – Edit. Didactica si pedagogica. – Bucuresti, 1965. – 94с.
91230
  Lacina Vaclav Poruc psu / Lacina Vaclav. – Praha, 1959. – 278с.
91231
  Herrmann Kl. Porucznik von Mochow / Kl. Herrmann. – Warszawa, 1972. – 334с.
91232
  Pagaczewski Stanislaw Porwanie Baltazara Gabki / Pagaczewski Stanislaw. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1972. – 254s. : il.
91233
  Wolowski J. Porwano dziecko / Jacek Wolowski. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1959. – 79 s.
91234
  Bichsel Peter Pory roku / Bichsel Peter; Przelozyl J. Radwan; Ilustrowal J.Treutler. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1972. – 144s. : il.
91235
  Smolarczyk H. Porzadek Publiczny w Gminie // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 365-367
91236
  Domanski Marek Porzadek pzeczy / Domanski Marek. – Krakow, 1962. – 224с.
91237
  Kluczynska J. Porzeczki / J. Kluczynska. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1973. – 154s.
91238
  Остапчук О. POS-кредитування: що це і з чим його їдять? // Юридична газета. – Київ, 2021. – 26 січня (№ 2). – С. 24-25
91239
  Bruner J.S. Posa dostarczone informacje : Studia z psychologii poznawania / J.S. Bruner. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. – 806s.
91240
  Skulska Wilhelmina Poscig / Skulska Wilhelmina. – Warszawa, 1974. – 343с.
91241
  Lassota Ryszard Poscig / Lassota Ryszard. – Warszawa, 1975. – 334с.
91242
  Zurek Jerzy Poscig / Zurek Jerzy. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1976. – 194 s.
91243
  Machejek Wladyslaw Poselskie potyczki / Machejek Wladyslaw. – Krakow, 1970. – 472с.
91244
  Postelnicu D. Posibilitatile si limitele endocrinologiei / D. Postelnicu. – Bucarest : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1973. – 227S.
91245
  Reppone Masillo Posilecheata de Masillo Reppone de Gnanopoli. – In Napoli (Napoli) : Preso Giuseppe Roselli, 1684. – [18], 171 p.
91246
  Oleksenko R. Position and role of modern economic education as the main megatrend of innovative development of Ukraine // Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водоп"янов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – Вип. 2 (79). – С. 169-180. – ISSN 2708-0390


  Метою статті є визначення місця і ролі економічної освіти як головного мегатренду інноваційного розвитку України.
91247
  Zaiets O. Position of observation in humanities // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 42
91248
   Positionen 3: Wortmeldungen zur DDR - Literatur. – Halle; Leipzig, 1987. – 170с.
91249
  Hus Iohannes Positiones. Recommendationes. Sermones. Universitni promluvy / Hus Iohannes. – Praha, 1958. – 245с.
91250
  Manuela Rozalia Gabor Positioning of brand concerning durable goods and other variables used in Romanian consumers acquisition process // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 357-371 : table., fig. – Bibliogr.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
91251
  Bozejko Marek Positive definite bounded matrices and a characterization of amenable group / Bozejko Marek. – Wroclaw, 1985. – 10 p. – (Preprint / Mathematical Inst., Univ. of Wroclaw ; N 20)
91252
  Bozejko Marek Positive definite kernels, length functions on groups and noncommutative von Neumann inequality / Bozejko Marek; Mathem. Inst., Univ. of Wroclaw. – Wroclaw, 1987. – 24 p. – (Preprints / Mathem. Inst., Univ. of Wroclaw ; N 80)
91253
  Bozejko M. Positive definite kernels, length functions on groups and noncommutative von Neumann inequality / M. Bozejko. – Wroclaw : Mathem. Inst. Univ. of Wroclaw, 1987. – 24 p. – Prepr. N80 Mathem. Inst. Univ. of Wroclaw
91254
  Литовка К. Positive obligations of the state in respect to the legal protection of the right to life // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – P. 259-261
91255
  Kalenska O. Positive theory of psychology is base of our happy and valuable life // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 264-266
91256
  Schneider R.E. Positivism in the United States : the apostleship of Henry Edger / R.E. Schneider. – Santa Fe : Rosario, 1946. – 308, [1] p. – Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, in the faculty of philosophy, Columbia univers.
91257
  Hawkins Richmond Laurin Positivism in the United States. (1853-1861). / Hawkins Richmond Laurin. – Cambridge, 1938. – 244с.
91258
  Shakespeare W. Poskromienie zlosnicy / William Shakespeare; przel. Z. Siwicka. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1969. – 127 s.
91259
  Kakiet Andrzej Poslaniec smierci / Kakiet Andrzej. – Warszawa : Iskry, 1985. – 159s. – (Klub srebnego klucza). – ISBN 83-207-0615-7
91260
  Sramek Frana Posledni basne / Sramek Frana. – Praha, 1953. – 82с.
91261
   Posledni boj Julia Fucika. – Praha, 1955. – 70с.
91262
  Dobrovolskij Vladimir Posledni instance / Dobrovolskij Vladimir. – Praha, 1976. – 294с.
91263
  Rylskyj Maxim Posledni jaro / Rylskyj Maxim. – Praha, 1965. – 92с.
91264
  Gorsky Bernard Posledni ostrov / Gorsky Bernard. – Praha, 1971. – с.
91265
  Erben Vaclav Posledni pad mistra Materny. / Erben Vaclav. – Praha, 1987. – 113с.
91266
   Posledni roky Bedricha Vaclavka : Sbornik vzpominek. – Olomouc, 1965. – 273 s.
91267
  Rasputin Valentin Poslednilhuta; Zij a nezapominej; Louceni / Rasputin Valentin. – Praha, 1984. – 529с.
91268
   Poslem domov srdea kusok: vyber zo slovenskey exilovej poezie. – Martin, 1997. – 143с.
91269
   Posleratni makedonski prozaisti. Antologija. – Skopje, 1960. – 278с.
91270
  Kozlowski Tadeusz Poslizg / Kozlowski Tadeusz. – Warszawa, 1975. – 235с.
91271
  Novak Vjenceslav Posljednji Stipancici / Novak Vjenceslav. – Beograd, 1963. – 266с.
91272
  Filan-Kucera Poslovia skazy. / Filan-Kucera. – Bratislava, 1956. – 72с.
91273
   Poslowie rewolucyjni w Sejmie. (Lata 1920-1935). Wybor przemowien interpelacji i wnioskow. – Warszawa, 1961. – 668с.
91274
  Pajak Henryk Posluchaj Moniko / Pajak Henryk. – Lublin, 1977. – 175с.
91275
  Ambroziewicz Jerzy Posluchajze, wierny ludu. / Ambroziewicz Jerzy. – Warszawa, 1959. – 160с.
91276
  Holina Vladimir Posobenie tlace, rozhlasu a televizie v Bratislave a v Novej Lehote, (Sprava a predvyskumu) / Holina Vladimir. – Bratislava, 1968. – 144с.
91277
  Koniecki Wiktor Posrod mitow i raf / Koniecki Wiktor. – Warszawa, 1975. – 398с.
91278
  Pietak Stanislaw Posrodku zywiolow / Pietak Stanislaw. – Warszawa, 1960. – 66с.
91279
  Korynevych A. Possibilities Obstacles to Applicational Justice Mechanisms to the Situation in Donbas // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – P. 68-70. – ISSN 1814-3385


  Armed conflict in Donbas began in April 2014 and hostilities are still active. But notwithstanding this researchers from academia and civil society started to think how to apply post-conflict transitional justice mechanisms to the situation in Donbas. ...
91280
  Verpakhovska A. Possibilities of seismic migration for interpretation of wide-angle reflection/refraction profiles / A. Verpakhovska, V. Pylypenko, O. Pylypenko // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 202-203 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0203-3100
91281
  Rudakova J. Possibilities of the electronic technologies for the attribution of the fragments of the early printed books (case study of the Lviv Latin Panegyric for Jozef Potocki) // Абстракти доповідей та програма наукового семінару "Fragmentology: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами" : [14 груд. 2018 р.] / "Frаgmеntоlоgу: теорія та практика роботи із рукописними та стародрукованими фрагментами", наук. семінар. – Київ : [б. в.], 2018. – P. 33
91282
   Possibility of large soliton amplification by localized nonstationary parametric pumping / G.A. Melkov, A.N. Oliynik, A.A. Serga, A.M. Slavin, V.S. Tiberkevich // 8-th European Magnetic Materials and applications Conference &-9 June. Abstracts
91283
   Possibility of low-contrast object detection on digital X- ray images by signal-to-noise ratio increasing / N. Miroshnichenko, Y. Kulich, D. Radko, N. Melenevska // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 140-141
91284
  Field J.H. Possible contributions of dS=-dQ amplitudes to K 0/13 decay rates. / J.H. Field. – Berkshire, 1968. – 6с.
91285
  Mirjana Kranjac Possible development scenarios of innovation management in transition countries / Mirjana Kranjac, Christopher Henny, Uros Sikimic // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 467-478 : table., fig. – Bibliogr.: 24 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
91286
  Khylko O.L. Possible mechanism of inhibition of virus infectivity with nanoparticles / O.L. Khylko, N.M. Rusinchuk // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics : міжнародний науковий журнал / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials [etc.] ; ed.in chief V.F. Machulin. – Kyiv, 2016. – Vol. 19, № 2. – Р. 220-224. – ISSN 1560-8034
91287
   Possible method for evaluation of virus, bacteria and yeasts infectivity by optical measurements / N.M. Rusinchuk, V.Z. Lozovski, O.A. Shydlovska, N.M. Zholobak // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics : міжнародний науковий журнал / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials [etc.] ; ed.in chief V.F. Machulin. – Kyiv, 2016. – Vol. 19, № 3. – Р. 299-306. – ISSN 1560-8034
91288
  Stachowski Kamil Possibly Oriental elements in Slavonic folklore. Mamuna [Part 1] / Stachowski Kamil, Stachowski Olaf // Studia linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2017. – 134. – P. 97-102. – ISBN 978-83-233-4408-7. – ISSN 1897-1059
91289
  Stachowski Kamil Possibly Oriental elements in Slavonic folklore. Mamuna [Part 2] / Stachowski Kamil, Stachowski Olaf // Studia linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2017. – 134. – P. 289-304. – ISBN 978-83-233-4408-7. – ISSN 1897-1059
91290
  Tomkins Calvin Post- to Neo-: The Art World of the 1980s / Tomkins Calvin. – Harmondsworth, 1989. – 242с.
91291
  Gromov V.V. Post-anodic formation of porous silicon in various oxidizing environments / V.V. Gromov, V.B. Shevchenko // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 100-101
91292
  Zahurska N.V. Post-antropocentric hyposubjectivation // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – Р. 6-12. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 58). – ISSN 2226-0994
91293
   Post-apartheid South Africa : The first ten years. – Washington : International Monetary Fund, 2005. – 9,229 p. : ill. – ISBN 1-58906-470-4
91294
  Harasymiw Bohdan Post-communist Ukraine / Harasymiw Bohdan; Canadian institute of Ukrainian studies. – Edmonton; Toronto : CIUS, 2002. – 469р. – ISBN 1-895571-44-8
91295
  Бенвенуто С. Post-coup, пост-переворот, предшествующее будущее, герменевтический круг // Лакан сегодня / С. Бенвенуто, А. Луччи. – Київ : ПВУЗ МИГП, 2017. – С. 172-193. – ISBN 978-966-97479-3-8


  Лакан Жак (1901-1981), французский психоаналитик, философ (фрейдист, структуралист, постструктуралист) и психиатр. Одна из самых влиятельных фигур в истории психоанализа.
91296
  Nitescu Dan Costin Post-Crisis Developments in Banking Products and Distribution Channels in Romania and Bulgaria / Nitescu Dan Costin, Kazandzhieva-Yordanova Irina // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2017. – Vol. 61, № 2. – P. 103-127. – ISSN 2367-6361
91297
   Post-crisis fiscal policy / ed. by Carlo Cottarelli, Philip Gerson, and Abdelhak Senhadji. – Cambridge ; London : International Monetary Fund ; The MIT Press, 2014. – VII, 562 p. : tab. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-0-262-02718-2
91298
   Post-crisis global economy : restoration of equilibrium : monograph / [Andreeva A., et. al.] ; edited by O. Shnyrkov and A. Filipenko ; Ministry of education and science of Ukraine, Taras Shevchenko National university of Kyiv. – Kyiv : Київський університет, 2013. – 310, [1] p. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-439-678-0
91299
  Prushkivska E. Post-industrial society as a vector of national economy development // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 7 (321). – С. 40-43 : Tabl. – Bibliogr.: 18 назв. – ISSN 1810-3944
91300
  Crocker R.L. Post-Miocene climatic and geologic history and its significance in relation to the genesis of the major soil types of South Australia / R.L. Crocker; Commonwealth of Australia. – Melbourne : [S. n.], 1946. – 56, [10] p. – (Council for scientific and industrial research ; 193)
91301
  Boyle Thomas Post-mortem effects / Boyle Thomas. – Harmondsworth, 1987. – 271с.
91302
  Kohut Zenon Post-Soviet Studies of the Cossack Elite: The Present State of Research and Future Tasks // The future of the past : new perspectives on Ukrainian history / ed. by Serhii Plokhy ; Ukrainian Researh Inst. Harvard Univ. – Cambridge : Harvard University, 2016. – P. 363-374. – (Harvard Papers in Ukrainian Studies). – ISBN 978-1-932650-16-7
91303
  Shevchenko V. Post-soviet transformation and countries financial linkages // III International Scientific Conference "Economic transformation processes in the postsocialist countries" : November 28, 2014 / "Economic transformation processes in the postsocialist countries", Intern. Sci. Conf. – Kyiv : [s. n.], 2014. – P. 33-34
91304
   Post-stabilization economics in Sub-Saharan Africa : lessons from Mozambique. – Washington : International Monetary Fund, 2007. – 8, 397 p. : ill., tab. – ISBN 978-1-58906-677-9
91305
  Samuelson Peter Post-war friends: Paintings and drawings / Samuelson Peter. – London, 1987. – 47с.
91306
  O"Brian Post captain / Patrick O"Brian. – New York ; London : Norton & со, 1990. – 496 р. – Список тв. авт. на початку кн. - На корінці зазнач.: 2. – ISBN 0-393-30706-9
91307
  Seghers Anna Post ins Gelobte Land / Seghers Anna. – Berlin; Weimar, 1990. – 439с.
91308
  Biederman Marcia Post no bonds / Biederman Marcia. – Harmondsworth, 1989. – 258с.
91309
  Петренко К. Post tenebras lux; Джендеріана; Скороминуще : проза // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 221-223
91310
  Гринь М. Post. Post. Skriptum. Післямова до "Postskriptum"ів" про суть сучасних есеїв від Тараса Головка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 31 жовтня - 6 листопада (№ 44). – С. 10-11
91311
  Inglot Mieczyslaw Postac zyda w literaturze polskiej lat 1822-1864 / Inglot Mieczyslaw. – Wroclaw : Wyd-wo Uniw. Wroclawskiego, 1999. – 296s. – (Bibliotheka Judaica / Pod red. J.Woronczaka). – ISBN 83-229-1947-6
91312
   Postage stamps of the People"s Republic of China. 1958-1962. – Peking, 1963. – 92с.
91313
  Kuczynski Jozef Postawy swiatopogladowe chlopow. / Kuczynski Jozef. – Warszawa, 1961. – 184с.
91314
  Isterewicz Irena Postawy wspolczesnej mlodziezy wobec rzeczywistosci na podstawie obrazu siebie / Isterewicz Irena. – Krakow, 1976. – 224с.
91315
  Bracki A. Postaс Oleksy Gorbacza w ukrainсskim emigracyjnym dyskursie literackim // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 20-26. – ISSN 2520-2103
91316
   Postconflict economics in Sub-Saharan Africa : Lessons from the Democratic Republic of the Congo. – Washington : International Monetary Fund, 2004. – 8,327p. – ISBN 1-58906-252-3
91317
   Postdam. – Munchen; Berlin, 1991. – 56с.
91318
  Konrad Karel Postele bez nebes / Konrad Karel. – Praha, 1956. – 208с.
91319
  Sychowicz Marek Postepowanie o zniesienie wspolwlasnosci / Sychowicz Marek. – Warszawa, 1976. – 188с.
91320
  Krzeminski Zdzislaw Postepowanie odrebne w sprawach ze stosunkow miedzy rodzicami a dziecmi. / Krzeminski Zdzislaw. – Warszawa, 1978. – 151с.
91321
   Postepowanie przed organami panstwa: Praca zbiorowa. – Warszawa, 1981. – 321с.
91322
  Bubin Stanislaw Postepowanie spadkowe. / Bubin Stanislaw, Karolczuk Adam. – Warszawa, 1978. – 240с.
91323
  Zatsiorsky Vladimir Poster technologiczny a sport u progu XXI wieku : Seminarium z okazji nadania dr. V. M. Zatsiorskyemu tytulu doktora honoris causa... / Zatsiorsky Vladimir; Akademia wychowania fizycznego we Wroclawiu; Red. T. Bober. – Wroclaw : Wydawnictwo AWF, 1999. – 69s. : il. – ISBN 83-87389-32-3
91324
  Scarlat Mircea Posteritatea lui Creanga / Scarlat Mircea. – S.l., 1990. – 127с.
91325
  Tsekhmister Y. Postgraduate education of doctors: current state and perspectives / Y. Tsekhmister, O. Lysenko // The Modern Higher Education review : international journal / ed. in chief: Victor Ognevyuk [and others]. – Kiev, 2016. – N. 1. – P. 101-105. – ISSN 2518-7635


  Последипломное образование врачей: современное состояние и перспективы
91326
  Tryhub I. Postgraduate extent of the education module "higher education quality and expert support: Ukraine’s movement toward the European Union" // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (54/55). – Р. 131-137. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  Аспірантський вимір освітнього модулю "якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу"
91327
   Postgraduate Handbook 1992 : Faculties of: Arts. Business. Education. Health and Human Sciences. Science and Technology. Western Australian Academy of Performing Arts. – [Churchlands], 1991. – 172p. – ISBN 0-7298--0124-1
91328
   Postgraduate prospectus 1993-1994/School of Oriental and African Studies+SOAS; University of London. – London, 1994. – 153с.
91329
   Postgraduate Prostpectus 1986-1987/ School of Oriental and African studies. University of London. – London, 1986. – 94с.
91330
   Postgraduate studies in the faculty of Arts. 1984-1985. – Birmingham, 1984. – 68с.
91331
   Postgraduate Studies in the Faculty of Arts/ The University of Birmingham. – Birmingham, 1991. – 63с.
91332
  Kuzmenko V. Postgraduate training of primary school teachers through the forming of the pupils" scientific picture of the world / V. Kuzmenko, V. Prymakova // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2019. – № 8/40 (2019). – P. 58-67. – (Серія "Педагогіка"). – ISSN 2313-2094


  "У статті обгрунтовано актуальність проблеми післядипломної підготовки вчителів до формування наукової картини світу в молодших школярів".
91333
  Stankiewicz L. Postkomunistyczna rzeczywistosc Polski, czerwiec 1990 - maj 1993 : (W poszukiwaniu obiektywnej prawdy) / L.Stankiewicz. – Torun : Ethos, 1993. – 95s. – (Biblioteka wspolczesnej mysli humanistycznej). – ISBN 83-85923-02-0
91334
  Kirk Lydia Postmarked Moscow / Kirk Lydia. – New York : Charles Schribner"s sons, 1952. – [6],278p.
91335
  Rusin R. Postmodernism: aesthetics and art of virtuality // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 95-96
91336
  Dabrowski Mieczyslaw Postmodernizm:mysl i tekst / Dabrowski Mieczyslaw. – Krakow : Universitas, 2000. – 192s. – ISBN 83-70052-729-9
91337
  Koziol Urszula Postoje pamieci / Koziol Urszula. – Warszawa, 1964. – 340с.
91338
  Koziol Urszula Postoje pamieci / Koziol Urszula. – Warszawa, 1977. – 341с.
91339
  Rayner Claire Postscripts / Rayner Claire. – London, 1991. – 345с.
91340
  Nurowska Maria Postscriptum / Nurowska Maria. – Krakow, 1989. – 149с.
91341
  Czajkowska A. Postulat popularyzacji nauki Iwana Franki i polska dziewietnastowieczna idea "nauki dla ludu" (wybrane zagadnienia) // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – S. 34-39


  Розкривається зв"язок тексту Івана Франка "O czem i jak nalezy pisac dla ludu", опублікований у 1883 році, з постулатами популяризації науки, які висловлювали польські письменники і науковці ХІХ століття.
91342
  Zukrowski Wojciech Poszukiwacze skarbow / Zukrowski Wojciech. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1954. – 111 s. : il.
91343
  Tor Zdzislaw Poszukiwacze szczescia / Tor Zdzislaw. – Warszawa, 1960. – 494с.
91344
  Shaw Irwin Poszukiwania na ulicach miasta / Shaw Irwin. – Warszawa, 1958. – 580с.
91345
  Sikorski Dariusz Konrad. Poszukiwanie "nadrzednej" struktury. Bruno Schultz jako pisarz filozofujacy // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 158-166. – ISBN 978-966-2705-45-4
91346
   Poszukiwanie Europy : Zjazd gnieznienski a idea zjednoczonej Europy. – Poznan : Wyd-wo naukowe UAM, 2000. – 111s. – (Studia Europaea ; Vol.1)
91347
   Poszukiwanie sensow : lekcja z czytania kultury. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego, 2006. – 298 s. – (Anthropos). – ISBN 83-233-2087-X
91348
  Kowalski Marek Arpad Poszukiwanie tozsamosci / Kowalski Marek Arpad. – Warszawa, 1976. – 197 p.
91349
  Zola Emile Pot-Bouille / Zola Emile. – Paris : Fasquelle, 1964. – 433 p.
91350
  Zaplotnik N. Pot / Neic Zaplotnik. – Ljubljana ; Zalozba : Mladinska knjiga, 2006. – 279, [1] s. – (Zepnice ) ( Avtobiografska razmisljanija ) ( Kultna knjiga slovenske planinske literature). – ISBN 978-86-11-17435-8
91351
  Koshliakova T. Potable Сenomanian-Сallovian groundwater complex chemical composition changes dynamics in Kyiv as a result of long-term exploitation // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 70-73. – (Геологія ; вип. 4 (63)). – ISSN 1728-3817


  (Reviewed by the editorial board member M. Korjnev) Purpose. Potable ground water chemical composition and quality class changes tendencies of Cenomanian-Callovian groundwater complex in Kyiv as a result of long-term exploitation were revealed. For ...
91352
  Bienkowska D. Potajemna wyprawa / D. Bienkowska. – Warszawa, 1973. – 47с.
91353
  Davidescu D. Potasiul in agricultura / D. Davidescu, V. Davidescu. – Bucuresti : Academiei Republicii Socialiste Romania, 1979. – 269 p. – румунською та російською мовами. – (Chimizarea agriculturii ; 4)
91354
   Potassium and cesium-137 uptake by radish in the field under water-stressed conditions / V.V. Prorok, P.J. White, O.I. Dacenko, L.A. Bulavin, L.Yu. Melnichenko, O.O. Komyshan, L.V. Poperenko // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 172
91355
  Patch E. Potato aphids / E. Patch. – Orono, 1925. – S. 9-36. – (Maine Agricaltural experiment station ; Bul. 323)
91356
  Bialoskorski R. Potega panstw 2017. Miedzynarodowy uklad sil w procesie zmian : raport potegometryczny / Robert Bialoskorski, Robert Kobrynski, Miroslaw Sulek ; Inst. Stosunkow Miedzynarodowych Wydzialu Nauk Politycznych i Studiow Miedzynarodowych Uniw. Warszawskiego. – Warszawa : ASPRA-JR, 2017. – 179 s. : tab. – ISBN 978-83-7545-740-7
91357
  Safjan Zbigniew Potem nastapi cisza / Safjan Zbigniew. – Warszawa, 1963. – 184с.
91358
  Klodzinska Anna Potem przychodzi ktos inny... / Klodzinska Anna. – Warszawa, 1970. – 216с.
91359
  Georgescu Titu Potemkinistii in Rominia. / Georgescu Titu, Marcu Gavril. – Bucuresti, 1955. – 208с.
91360
  Сафіулліна Ю.С. Potencial metafor v ceske ekonomicke terminologii // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – S. 98-107. – ISSN 2075-437X


  У статті описується потенціал метафор у сучасній чеській економічній термінології, яка утворюється перенесенням неспеціалізованих слів до термінології або термінів із однієї області у іншу. Матеріал, зібраний із загального лексичного складу ...
91361
  Dusinsky Gabriel Potenciometricke titracie vo farmacii a pribuznych odboroch / Dusinsky Gabriel, Z. Gruntova. – Bratislava, 1956. – 336с.
91362
  Koza I. Potencjal spoleczno-gospodarczy miast grodzkich a skutecznosc marketingu terytorialnego (the socio-economic cities potential of town districts and the effectiveness of the territorial marketing) // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – P. 227-248. – ISSN 2227-796X


  Najwazniejszym segmentem marketingu wewnetrznego, w ujeciu szerokim, sg mieszkancy danej jednostki samorzgdowej. Stopien zaspokojenia potrzeb tej grupy jest miernikiem stusznosci drogi rozwoju obranej przez wtadze samorzgdowe, w tym skutecznosci ...
91363
  Koza I. Potencjal spoleczno-gospodarczy regionyw Polski Wschodniej // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 145-160. – ISSN 2227-796X


  Під поняттям "людський капітал" потрібно розуміти комплекс знань, навичок і вмінь, а також професійного досвіду, які існують у самому суспільстві. Пропонується оцінювати це явище з використанням факторів економічного зростання і рівня ...
91364
  Bexheti A. Potential and desired development in the Balkans within a new global and european development framework // New knowledge for new development : іntern. conf., 7 Oct. 2013 / Maced. acad. of sciences a. arts ; [ed. board: V. Vukotic, T. Ecimovic, N. Ruzin et al.]. – Skopje : Macedonian academy of sciences and arts, 2015. – P. 9-15. – ISBN 978-608-203-130-9
91365
  Shnyrkov O.I. Potential and role of underserved foreign markets for the development of Ukraine"s trade with the EU / O.I. Shnyrkov, D.S. Pliushch // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ : Інститут міжнародних відносин, 2020. – Вип. 145


  The article identifies the volume of underserved markets for the development of Ukraine"s foreign trade with the EU. The Ukraine"s export potential on the EU underserved market is analyzed. It is established that the intensification of trade relations ...
91366
  Havrysh L. Potential effect of basel accords on Project Finance // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – Р. 43-49


  This article defines the key impact of new financial regulations on Project Finance.
91367
  Havrysh L. Potential effects of basel accords on project finance // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 182-184. – ISBN 978-617-7069-02-6
91368
  Dauyrzhan Yessengeldin Potential of education as a factor of human capital development / Dauyrzhan Yessengeldin, Valeri Biryukov, Diana Sitenko // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 267-274. – Bibliogr.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
91369
  Borbasova Z.N. Potential opportunities of creating a sectoral cluster in an agro-industrial region / Z.N. Borbasova, B. Tolysbayev, S.N. Ulakov // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – P. 214-221 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  Карпенко О.О., Яшина К.В. Формування системи трансферу знань у вищих навчальних закладах України.
91370
  Yongrok Choi Potential reduction of CO2 emissions in G20 countries: the production-efficiency approach // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 531-538 : table., fig. – Bibliogr.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
91371
  Lawler K. Potential Tax Reforms аnd Kuwait Economic Growth / K. Lawler, Farah Ali Al-Sayegh // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 42-48. – (Економіка ; вип. 1 (202)). – ISSN 1728-3817


  The objective of this study is to identify whether tax reforms are viable in Kuwait in order to create more government income from sources other than oil. The study examines the relationship between the changes in tax revenues, changes in oil revenue ...
91372
  Mirowska M. Potential within Student Support Framework in Educational Space of Polish and Ukrainian Higher Education Institutions // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 2. – P. 51-57. – ISSN 2308-4081


  Потенціал у рамках програми підтримки студентів у освітньому просторі польських та українських вищих навчальних закладів.
91373
  Snezana Milicevic Potentials Serbia as medical tourism destination at the internation tourism market / Snezana Milicevic, Vesna Milovanovic, Marija Mandaric // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 397-404 : tabl. – Bibliogr.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
91374
  Bogdan Octavia Potentialul climatic al baraganului / Bogdan Octavia. – Bucuresti, 1980. – 172с.
91375
  Vitzu I. Potentialul de razboi al marilor puteri : cu 3 planse, 5 grafice si 28 tabele in text / I. Vitzu. – Cernauti : "Mitropolitul Silvestru", 1939. – 128 p.
91376
  Cocean Pompej Potentialul economic al carstului din muntii apuseni. / Cocean Pompej. – Bucuresti, 1984. – 156с.
91377
  David Francois Potentiels d"oxydoreduction et structure electronique des elements 4f et 5f / F. David, 1973. – 12 p. – Отд. оттиск из : Revue de chimie minerale, t.10, 1973
91378
  Hamsun K. Potepuhi / Knut Hamsun. – Ljubljana : Cankarjeva Zalozba v Ljubljani, 1986. – 448 c. – На обкл. та корінці авт.: Hamsun. – (Zbirka "Sto romanov" / urej. A. Ocvirk ; prevedel O. Zupancic)
91379
  Slavkovska Gizela Potichu / Slavkovska Gizela. – Bratislava, 1974. – 45с.
91380
   Potomkowie Slonca. – Poznan, 1987. – 423с.
91381
  Gorak A. Potomkowie starszyzny kozackiej wsrod gubernatorow i wicegubernatorow guberni Krolestwa Polskiego. Drogi awansu // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2016. – 143, z. 2 : Ukraina, Rus w epoce nowozytnej. Instytucje i elity. – S. 371-379. – ISBN 978-83-233-4124-6. – ISSN 0083-4351
91382
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
Tom 1. – 1955. – 536с.
91383
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
Tom 2. – 1955. – 679с.
91384
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
Tom 3. – 1955. – 483с.
91385
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
Tom 3. – 1963. – 423 с.
91386
  Sienkiewicz H. Potop / H. Sienkiewicz. – Warszawa : PIW. – (B-ka klasyki polskiej i obcej)
T. 1. – 1974. – 474 s.
91387
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
1. – 1974. – 388с.
91388
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
2. – 1974. – 482с.
91389
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
2. – 1974. – 586с.
91390
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
3. – 1974. – 422с.
91391
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
3. – 1974. – 339с.
91392
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
1. – 1982. – 427с.
91393
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
2. – 1982. – 529с.
91394
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
3. – 1982. – 380с.
91395
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
T. 1. – 1983. – 321с.
91396
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
T. 2. – 1983. – 391с.
91397
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa
T. 3. – 1983. – 298с.
91398
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Wroclaw : Wyd-wo Dolnoslaskie. – (Ser.:"Biblioteka Klasyki"). – ISBN 8370233686
Tom 1. – 1998. – 610 s.
91399
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Wroclaw : Wyd-wo Dolnoslaskie. – (Ser.:"Biblioteka Klasyki"). – ISBN 8370233694
Tom 2. – 1998. – 770 s.
91400
  Sienkiewicz Henryk Potop / Sienkiewicz Henryk. – Wroclaw : Wyd-wo Dolnoslaskie. – (Ser.:"Biblbotekа Klasyki"). – ISBN 8370233708
Tom 3. – 1998. – 556 s.
91401
  Kosman Marceli Potop szwedzki / Kosman Marceli. – Warszawa, 1975. – 84с.
91402
  Stepniak Lechoslaw Potracenie w systemie polskiego prawa cywilnego / Stepniak Lechoslaw. – Wroclaw i i., 1975. – 265с.
91403
  Piotrowiakowa Wanda Potrawy jarskie / Piotrowiakowa Wanda. – Warszawa, 1988. – 303с.
91404
  Avramovic T. Potrebe i rezultati izgradnje fakultetski obrazovanih strucnjaka u Vojvodini : separat iz casopisa "Univerzitet danas" organa Zajednice jugoslavenskih univerziteta, broj 5-6 (1963) / T. Avramovic; Univerzitet u Novom Sadu, Zavod za Univerzitetsku Nastavu. – Zagreb : [S. n.], 1963. – s. 229 - 246
91405
  Chruszczewski Czeslaw Potrojny czas Galaktyki / Chruszczewski Czeslaw. – Poznan, 1976. – 200с.
91406
  Herbert Stanislaw Potrzeba historii, czyli o polskim stylu zycia. / Herbert Stanislaw. – Warszawa
1. – 1978. – 546с.
91407
  Herbert Stanislaw Potrzeba historii, czyli o polskim stylu zycia. / Herbert Stanislaw. – Warszawa
2. – 1978. – 627с.
91408
   Potrzeby edukacyjne osob niepelnosprawnych i ich zaspokajanie w aglomeracjach miejskich / Pod red. J.Panczyka, D.Podgorskiej-Jachnik // Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 1999. – 122 s. – (Folia paedagogica ; N 3). – ISSN 1427-9703
91409
   Potsdam and Sans Souci. / Giersberg, Hans-Joachim, H. Knitter, H. Hoffmann. – Dresden, 1975. – 93с.
91410
  Fabian Franz Potsdam. / Fabian Franz. – Lpz., 1966. – 96с.
91411
  Giersberg Potsdam. / Giersberg, Hans-Joachim, Knitter Hartmu. – Berlin/Leipzig, 1978. – 236с.
91412
  Drescher Horst Potsdam: Ansichten aus drei Jahrhunderten / Drescher Horst, Kroll Renate. – Weimar, 1981. – 496с.
91413
  Gaskevych Dmytro Pottery With Admixture of Graphite and Exchange Networks in Neolithic of Ukraine: Problem Statement // Wetland archaeology and prehistoric networks in Europe : NEENAWA intern. conf. : Sept. 15th-18th, 2017, Kyiv - Kaniv, Ukraine / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; Swiss nat. science foundation ; [ed.: Y. Morozova, P. Shydlovskyi ; phot.: P. Borovets et al. ; English transl.: Y. Morozova et al.]. – Kyiv ; Kaniv : [s. n.], 2017. – P. 41-42
91414
  Feriancova-Masarova Zora Potulky po vychodnej Afrike. / Feriancova-Masarova Zora. – Martin, 1983. – 170с.
91415
  Ritter L. Potulky prirodou / L. Ritter. – Bratislava : Priroda, 1975. – 160s.
91416
  Knitlova Jana Potvrzeni o zrusenem letu / Knitlova Jana. – Praha, 1982. – 186с.
91417
   Potyviruses infecting vegetable crops in Ukraine / T. Shevchenko, O. Tymchyshyn, I. Kosenko, I. Budzanivska, V. Polischuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Р. 48-52. – (Біологія ; вип. 2 (72)). – ISSN 1728-3817


  This paper describes detection of some potyvirus infecting vegetable crops in Ukraine. Collected samples were screened for the presence of Zucchini yellow mosaic virus and Watermelon mosaic virus-2. Obtained isolates of Zucchini yellow mosaic virus ...
91418
  Grabski Wladyslaw Jan Poufny dziennik Dominika Pola / Grabski Wladyslaw Jan. – Warszawa : Instytut wydaw. "PAX", 1969. – 240 s.
91419
  Brown E. Poultry : Breeding and production / E. Brown. – London : Benn
1 : Races and breeding of domestic poultry. – 1929. – XV, 408 p.
91420
  Franz Poupee diydire : [comics] / Franz. – Grenoble : Glenat. – ISBN 2-7234-0910
T.1 : Nuits sauvage. – 1988. – 48p. : il.
91421
   Pour et avec les jeunes. – Paris, 1969. – 67с.
91422
  Thellesme J. de Pour l"Electricien amateur / J. de Thellesme. – Paris : Dunod, 1937. – 187 p. – Ingenieur Civil
91423
  Truong Chinh Pour la realisation de la reforme agraire / Truong Chinh. – Hanoi
1. – 1955. – 34с.
91424
  Maiorova Z. Pour le bien de l"homme / Z. Maiorova, L. Tcherkasskaia, 1967. – 20p.
91425
   Pour le quarantieme Anniversaire de la Grande Revolution Socialiste d"Octobre (1917-1957). Theses de la Section de propagande et d agitation du Comite Central du P.C.U.S. et de l"Institut du Marxism. – M., 1957. – 92с.
91426
   Pour le respect des accords de Geneve. Deux documents diplomatiques du Gouvernement de la Republique Democratique du Viet-nam. – Hanoi, 1955. – 38с.
91427
  Greencugh Richard Pour les enfants du monde. Exemples de la cooperation Unesco-FIZE (Unicef) / Greencugh Richard. – Paris, 1968. – 68с.
91428
  Андреевская-Левенстерн Pour mieux savoir le Francais : пособие по французскому языку для учащихся старших классов / Андреевская-Левенстерн Л.С., Елухина Н.В. – Москва : Просвещение, 1966. – 231 с. : ил.
91429
  Bonifacio Flavio Pour un modele scientifique du systeme scolaire : Ecole: un anneau etrange, presque magique / Bonifacio Flavio. – Paris; Montreal : Harmattan, 1996. – 94p. – ISBN 2-7384-4682-5
91430
   Pour une liberation des echanges. – N.Y., 1955. – 66с.
91431
  Cartland Barbara Pour vivre avec Axel / Cartland Barbara; Trad. de l"anglais par M.-T.Boinais. – Paris : Flammarion, 1982. – 190p. – ISBN 2-277-21286-5
91432
  Christie Agatha Pourguoi pas Evans? / Christie Agatha; Adapte de l"anglais par Postif L. – s.l. : Libraie des champs-elysees, 1937. – 188p. – ISBN 2-7024-1350-1
91433
  Guizot F. Pourquoi La Revolution D"Angleterre A-T-Elle Reussi? Discours Sur L"Histoire de La Revolution D"Angleterre. – Paris : Victor Masson, 1850. – 183 p.
91434
   Pourquoi lutte le Vietnam? Campagne mondiale d"action de la jeunesse. Pour la victoire du peuple Viet-namien, la liberte, l"independance et la paix. – Budapest. – 16с.
91435
  Janka Otto Poust jde za tvym stadem: Od Perskeho zalivu ke Kaspickemu mori / Janka Otto. – Praha, 1983. – 189с.
91436
  Guenot Jean Pouti : Comedie / Guenot Jean. – Saint-Cloud : Guenot, 1999. – 31,[1]p. – ISBN 2-85405-086-X
91437
  Vrchlicky Jaroslav Pouti k Eldoradu. Strom zivota / Vrchlicky Jaroslav. – Praha : Stat. nakl. krasne literat., budby a umeni, 1962. – 202, [12] s.
91438
  Pelikanova Jaroslava Povalecne mirove hnuti. (K nekterym problemum vyvoje masoveho hnuti na obranu miru po druhe svetove valce) / Pelikanova Jaroslava. – Praha, 1973. – 153с.
91439
   Poverty and social impact analysis by the IMF : review of methodology and selected evidence / ed. by Robert Gillingham ; International Monetary Fund. – Washington : IMF, 2008. – 4,132 p. : tab. – ISBN 978-1-58906-662-5
91440
   Poverty and social policy in Canada. – Vancouver : The Copp Clark Publishing Company, 1970. – 429 p.
91441
  Rychlik Jan Povery a problemy jazzu / Rychlik Jan. – Praha, 1959. – 144с.
91442
  Luca Remus Poveste de dragoste / Luca Remus. – Bucuresti, 1962. – 368с.
91443
  Liasco N.N. [Liasko] Povestea lanturilor / N.N. [Liasko] Liasco. – Bucuresti, 1953. – 24с.
91444
  Agranovski A. Povestea minunatei papadii. / A. Agranovski. – Bucuresti, 1953. – 284с.
91445
  Palivec Viktor Povesti karlstejnskeho podhradi / Palivec Viktor. – Praha, 1970. – 115с.
91446
   Povesti, snoave si legende. – Bucuresti, 1967. – 488с.
91447
  Muratov I. Povestire Bucovineana. / I. Muratov. – Bucuresti, 1953. – 224с.
91448
  Pecernicova T. Povestire despre un prieten mai mare / T. Pecernicova. – Bucuresti, 1953. – 391с.
91449
  Tolstoi Lev Nicolaevici Povestiri / Tolstoi Lev Nicolaevici. – Tiraspol, 1937
91450
  Tolstoi Lev Nicolaevici Povestiri / Tolstoi Lev Nicolaevici. – Bucuresti, 1953. – 316с.
91451
  Sadoveanu Mihail Povestiri / Sadoveanu Mihail. – Bucuresti, 1968. – 400с.
91452
  Inber Vera Povestiri despre copii / Inber Vera; Petrescu Cezar. – Bucuresti, 1952. – 47с.
91453
  Novicov Mihai Povestiri despre Doftana / Novicov Mihai. – Edit. a 2. – Bucuresti, 1960. – 136с.
91454
  Kononov A. Povestiri despre Lenin / A. Kononov. – Moscova, 1944. – 88 с.
91455
  Tihonov N. Povestiri despre Pakistan / N. Tihonov, 1951. – 79 с.
91456
  Sadoveanu Mihail Povestiri din razboi / Sadoveanu Mihail. – Bucuresti, 1952. – 70с.
91457
  Sadoveanu Mihail Povestiri din razboi / Sadoveanu Mihail. – Bucuresti, 1960. – 116с.
91458
   Povestiri din viata scolii sovietice. Traducere din limba rusa. – Bucuresti, 1953. – 256с.
91459
  Tolstoi Alexei Povestirile lui Ivan Sudariov / Tolstoi Alexei. – Bucuresti, 1953. – 72с.
91460
  Turgheniev I.S. Povestirile unui vinator / I.S. Turgheniev. – Bucuresti, 1961. – 228с.
91461
  Drda Jan Povidky / Drda Jan. – M., 1950. – 106с.
91462
  Franko Ivan Povidky / Franko Ivan. – Praha : Slovanske nakl., 1951. – 424 s. – (Knihovna slovanskyh klasiku)
91463
   Povidky = Рассказы. – Москва, 1953. – 184 с.
91464
  Gogol N. Povidky / N. Gogol. – Praha, 1975. – 599с.
91465
  Capek Karel Povidky a drobne prozy. Vybor z dila / Capek Karel. – Praha, 1955. – 488с.
91466
  Svetla Karolina Povidky a romany z Jesteda / Svetla Karolina. – Praha, 1959. – 616с.
91467
  Trebizsky Vaclav Benes Povidky karlstejnskeho havrana / Trebizsky Vaclav Benes. – Praha, 1975. – 169с.
91468
  Trebizsky Vaclav Benes Povidky karlstejnskeho havrana / Trebizsky Vaclav Benes. – Praha, 1977. – 167с.
91469
  Neruda Jan Povidky malostranske / Neruda Jan. – Praha, 1908. – 292 s.
91470
  Neruda Jan Povidky malostranske / Neruda Jan. – Praha : Ministerstvo informaci a osvety, 1948. – 287 s. : ill.
91471
  Neruda Jan Povidky malostranske / Neruda Jan. – Praha : Statni nakladatelstvi detske knihy, 1956. – 268 s. : ill.
91472
  Neruda Jan Povidky malostranske / Neruda Jan. – Praha : Statni pedagogicke nakladatelstvi, 1970. – 235 s.
91473
  Neruda Jan Povidky malostranske / Neruda Jan. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1978. – 435 s. : ill.
91474
   Povidky narodu SSSR. 2. Ukrajinske povidky. – Praha
2. – 1956. – 688с.
91475
   Povidky narodu SSSR. 4. Litevske povidky. – Praha
4. – 1956. – 334с.
91476
   Povidky narodu SSSR. I. Ruske povidky. 3.. – Praha
1, Ruske povidky. 3. – 1955. – 912с.
91477
   Povidky narodu SSSR. I. Ruske povidky. II. – Praha
1, Ruske povidky. I. – 1955. – 804с.
91478
  Puskin A.S. Povidky versem a prozou Ohlasy lidove poesie / A.S. Puskin. – Praha, 1938. – 256 с.
91479
  Stasek Antal Povidky z hor / Stasek Antal. – Praha, 1974. – 204с.
91480
  Capek Karel Povidky z jedne kapsy. Povidky z druhe kapsy / Capek Karel. – Praha, 1958. – 316с.
91481
  Svetla Karolina Povidky z Jesteda / Svetla Karolina. – Praha, 1956. – 276с.
91482
  Svetla Karolina Povidky z Podjestedi / Svetla Karolina. – Praha, 1955. – 524с.
91483
  Cajak Jan Poviedky / Cajak Jan. – Bratislava, 1954. – 288с.
91484
   Povijest grada Nina. – Zadar, 1969. – 788с.
91485
  Klaic Nada Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku. / Klaic Nada. – 2 izd. – Zagreb, 1975. – 595с.
91486
   Povijest hrvatske knjizevnosti. – Zagreb
3. – 1974. – 399с.
91487
   Povijest hrvatske knjizevnosti. – Zagreb
2. – 1975. – 484с.
91488
   Povijest hrvatske knjizevnosti. – Zagreb
4. – 1975. – 502с.
91489
  Macan Tr. Povijest hrvatskog naroda / Tr. Macan. – Zagreb, 1971. – 230с.
91490
  Salzer Olga Povijest naroda Jugoslavije (Do 1526) / Salzer Olga. – Zagreb, 1955. – 188с.
91491
   Povijest svjetske knjizevnosti. – Zagreb
6. – 1976. – 528с.
91492
   Povijest Ukrajine : sazeta povijest Ukrajine i ukrajinskog naroda od najstarijih vremena do Narancaste revolucije 2004. godine / priredio: S. Burda ; [ured.: D. Vidmarovic, S. Burda]. – Zagreb : Hrvatsko-Ukrajinsko drustvo, 2009. – 380 s. : ill. – На обкл. парал. назва укр. мовою: Історія України. – ISBN 978-953-95013-2-5
91493
   Povijest Vrane. Politicko., kulturno i privredno znacenie Vrane kroz stolieca. – Zadar, 1971. – 598с.
91494
   Povinna a odporucana literatura pro studium na Vysokej skole ekonomickej v Bratislave. – Bratislava. – 156с.
91495
  Senoa August Povjestice, i druge pjesme / Senoa August. – Zagreb, 1973. – 214с.
91496
  Krleza Miroslav Povratak Filipa Latinovicza. - Na rubu pameti. / Krleza Miroslav. – Zagreb, 1973. – 451с.
91497
  Krleza Miroslav Povratak Filipa Latinovicza. / Krleza Miroslav. – Beograd, 1969. – 241с.
91498
  Krleza Miroslav Povratak Filipa Latinovicza. / Krleza Miroslav. – Sarajevo, 1973. – 221с.
91499
   POW WOW 2006 // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 66-67 : фото
91500
  Hausner Henry Powder metallurgy in nuclear construction. / Hausner Henry. – Vienna, 1961. – 70с.
91501
  Nowak Herbert Powedamy dolnoserbski = Gutes Niedersorbisch / Nowak Herbert. – Budysyn, 1988. – 296с.
91502
  Berle Adolf Power / Berle Adolf. – New York, 1969. – 603с.
91503
  Iriye Akira Power and culture : The Japanese-American war, 1941-1945 / Iriye Akira. – Cambridge; London : Harvard university press, 1981. – 334p. – ISBN 0-674-69582-8
91504
  Calloway Stephen Power and glory: five centuries of taste and collecting in the Royal Houses of Europe / Calloway Stephen, Jones Stephen. – London, 1991. – 208с.
91505
  Widegren O. Power and influence in social relationships : a conceptual analysis / O. Widegren. – Uppsala : Un-ty of Uppsala, 1977. – 209 p.
91506
  May Rollo Power and innocence: a search for the sourses of violence / May Rollo. – New York, 1972. – 283с.
91507
  Selekman Sylvia Power and morality in a business society / Selekman Sylvia, Selekman Benjamin. – New York a.o., 1956. – 192 p.
91508
   Power and order: 6 cases in world politics. – New York; Burlingame, 1964. – 213с.
91509
  Lasswell Harold Dwight Power and personality / Lasswell Harold Dwight. – New York, 1962. – 250с.
91510
  Findlay R. Power and plenty : trade, war, and the world economy in the second millennium / Ronald Findlay and Kevin H. O"Rourke. – Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2007. – XXVI, 619 p. : ill., tab. – Index: p. 593-619. – Bibliogr.: p. 547-592. – (The Princeton Economic History of the Western World). – ISBN 978-0-691-14327-9
91511
  Dimadis K.A. Power and prose fiction in Modern Greece / Konstantinos A. Dimadis. – Athens : Armos Publications, 2016. – 273 p. – Bibliogr. in the notes. – ISBN 978-960-527-922-6
91512
  Dadashova Shafag Power and Representation in Women"s Autobiographies // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2018. – T. 29, Nr. 4. – P. 230-238. – ISSN 0235-7186
91513
  Lasswell H.D. Power and society. A Framework for political inquiry / H.D. Lasswell, A. Kaplan. – New Haven, 1969. – 295с.
91514
  Seabourne Tom Power body : Injury prevention, rehabilitation, and sports performance en / Seabourne Tom. – Boston : YMAA, 1999. – X,149p. : ill. – ISBN 1-886969-76-0
91515
   Power Engineering Education in India: Past, Present and Future Scenario / F.Y. Khan, A. Srivastava, N. Ahmad, Sh. Bajpai // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2019. – Т. 9, вип. 2. – P. 46-54. – ISSN 2308-4081


  Дослідження стосується галузі енергетики, її розвитку, сучасного стану та перспектив розвитку енергетичної освіти у майбутньому. Проаналізовано програму навчання, яка включає всі три галузі інженерії Індії.
91516
   Power engineering journal. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0950-3366
Vol. 7, N 6. – 1993


  1997. V. 94, N 4-26
91517
   Power engineering journal. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0950-3366
Vol. 7, N 1. – 1993


  1997. V. 94, N 4-26
91518
   Power engineering journal. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0950-3366
Vol. 7, N 2. – 1993


  1997. V. 94, N 4-26
91519
   Power engineering journal. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0950-3366
Vol. 7, N 3. – 1993


  1997. V. 94, N 4-26
91520
   Power engineering journal. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0950-3366
Vol. 7, N 4. – 1993


  1997. V. 94, N 4-26
91521
   Power engineering journal. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0950-3366
Vol. 7, N 5. – 1993


  1997. V. 94, N 4-26
91522
  Akhmedov Rustam Power Ingineering. / Akhmedov Rustam. – Moscow, 1989. – 88с.
91523
  Rashytov B. Power moments of first passage times for some oscillating perturbed random walks // Theory of stochastic processes / Institute of mathematics of National academy of sciences of Ukraine ; ed. board: N.I. Portenko, A.A. Dorogovtsev, S.Ya. Makhno [et. al.]. – Київ, 2018. – Vol. 23 (39), № 1. – Р. 93-97. – ISSN 0321-3900
91524
  LaHaye Power of the cross : real stories, real people, a real god / Tim LaHaye. – Sisters : Multnomah books, 1998. – 272 p. : ill. – ISBN 1-57673-212-6
91525
  Chase Stuart Power of words / Chase M.T. – New York, 1954. – 308с.
91526
  Dewan S.B. Power semiconductor drives / S.B. Dewan, G.R. Slemon, A. Straughen. – New York a.o. : Wiley, 1984. – 18,354p. – (A Wiley-interscience publication). – ISBN 0-471-89630-7
91527
  Leznov S. Power Station and Substation Maintenance / S. Leznov, A. Taits. – Moscow : Mir Publishers, 1983. – 328 p.
91528
  Baptidanov L. Power stations and substations / L. Baptidanov, V. Tarasov. – M., 1966. – 464с.
91529
  Bradford David Power up : Transforming, organizations, through shared, leadership / Bradford David, Cohen Allan. – New York a.o. : Wiley, 1998. – 361p. – ISBN 0-471-12122-3
91530
  Hardy Frank Power without Glory. / Hardy Frank. – London, 1982. – 672с.
91531
  Schoenbrod David Power without responsibility : How Congress abuses the people through delegation / Schoenbrod David. – New Haven; London : Yale university press, 1993. – 260p. – ISBN 0-300-05363-0
91532
  Birch Beryl Bender Power yoga : the total strength and flexibility workout / Birch Beryl Bender; Photogr. by N.DeSciose. – New York a.o. : Fireside book, 1995. – 286p. : ill. – ISBN 0-02-058351-6
91533
  Mills Power, politics and people / Mills, Wright. – London a.o., 1967. – 657с.
91534
  Demerath Nicholas Power, presidents, and professors. / Demerath Nicholas, R.W. Stephens, R.R. Taylor. – New York, London, 1967. – 275с.
91535
   PowerBuilder 5.0. Библия разработчика / Б. Смит, Г. Шаад, Р. Кастлер, Д. Брюс; Брайан Дж. Смит, Гордон У. Шаад и др.; Пер. с англ. Н.В. Горчаковой и др. – Киев : Диалектика, 1997. – 544с. – ISBN 966-506-063-5
91536
  Галлагер С. PowerBuilder 6.0. Энциклопедия пользователя / С. Галлагер, С. Херберт; Пер.с англ. – Київ : ДиаСофт, 1998. – 816с. – ISBN 966-7393-06-2
91537
  Emery Marcia Powerhunch! : Living an intuitive life / Emery Marcia. – Hillsboro : Beyond words, 2001. – XXVI,245,[1]p. – ISBN 1-58270-065-6
91538
  Mukherjee Mayuri Powering India - Afghan civilisational connect // India perspectives. – New Delhi, 2016. – Vol. 30, iss. 4. – P. 18-21
91539
  Лоу Д. PowerPoint 2003 для "чайников" / Дуг Лоу. – Москва : Диалектика, 2004. – 304с. – Парал. тит. англ. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0593-1


  Описаны основные способы создания, редактирования, печати и показа презентаций
91540
  Уэмпен Ф. PowerPoint 2003. Библия пользователя = Книга рассчитана на пользователей с различным уровнем подготовки / Фейт Уэмпен; Пер. с англ. О.В. Зайцевой, И.В. Шуляка, С.Л. Шадрина. – Москва, 2005. – 768 с. – ISBN 5-8459-0752-7
91541
  Smith Adam Powers of mind / Smith Adam. – New York, 1975. – 418с.
91542
  Janeway Elizabeth Powers of the weak / Janeway Elizabeth. – New York, 1980. – 350с.
91543
  Smarzynski Henryk Powiat Busko-zdroj przed 1.IX. 1939 I w okresie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 / Smarzynski Henryk. – Krakow, 1960. – 366с.
91544
  Baldwin James Powiedz mi, jak dawno odszedl pociag / Baldwin James; Przelozyl J.Kybrynski. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1971. – 512 s.
91545
  Alex Joe Powiem wam, jak zginal. / Alex Joe. – Warszawa, 1961. – 220с.
91546
  Alex Joe Powiem wam, jak zginal. / Alex Joe. – Warszawa, 1973. – 208с.
91547
  Sinko Zofia Powiesc angielska osiemnastego wieku a powiesc polska lat 1764-1830 / Sinko Zofia. – Warszawa, 1961. – 246с.
91548
  Kraszewski Jozef Ignacy Powiesc bez tytulu. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow
1-2. – 1962. – 272с.
91549
  Kraszewski Jozef Ignacy Powiesc bez tytulu. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow
3-4. – 1962. – 324с.
91550
  Kraszewski Jozef Ignacy Powiesc bez tytulu. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow
1-2. – 1974. – 245с.
91551
  Kraszewski Jozef Ignacy Powiesc bez tytulu. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow
3-4. – 1974. – 274с.
91552
  Gruszecka Aniela Powiesc o Kronice Galla / Gruszecka Aniela. – Krakow
Czesc 1. Tom 1. – 1962. – 384с.
91553
  Gruszecka Aniela Powiesc o Kronice Galla / Gruszecka Aniela. – Krakow
Czesc 1. Tom 2. – 1962. – 416с.
91554
  Johnson Eyvind Powiesc o Olofie / Johnson Eyvind; Przelozyla E.Bielicka; Poslowie Z.Lanowskiego. – Warszawa : Wydawnictwo Poznanskie. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
Tom 1. – 1977. – 290 s.
91555
  Zeromski Stefan Powiesc o udalym Walgierzu / Zeromski Stefan. – Wyd. 3. – Warszawa, Krakow : Wyd-wo J. Mortkowicza, 1923. – 73 s.
91556
  Bunsch Karol Powiesc z czasow Boleslawa Chrobrego. / Bunsch Karol. – Krakow
1. – 1978. – 325с.
91557
  Bunsch Karol Powiesc z czasow Boleslawa Chrobrego. / Bunsch Karol. – Krakow
2. – 1978. – 361с.
91558
  Brecht Bertolt Powiesc za 3 grosze. / Brecht Bertolt. – Warszawa, 1971. – 451с.
91559
  Iwaszkiewicz Jaroslaw Powiesci / Iwaszkiewicz Jaroslaw. – Warszawa
1. – 1958. – 612с.
91560
  Iwaszkiewicz Jaroslaw Powiesci / Iwaszkiewicz Jaroslaw. – Warszawa
2. – 1958. – 688с.
91561
  Danek Wincenty Powiesci historyczne J.I. Kraszewskiego. / Danek Wincenty. – Warszawa, 1966. – 268с.
91562
  Kraszewski Jozef Ignacy Powiesci ludowe. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa
1. – 1955. – 542с.
91563
  Kraszewski Jozef Ignacy Powiesci ludowe. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa
2. – 1955. – 616с.
91564
   Powiesci ludu krakowskiego. – Krakow, 1959. – 452с.
91565
  Sztyrmer Ludwik Powiesci nieboszczyka Pantofla / Sztyrmer Ludwik. – Warszawa, 1978. – 607с.
91566
  Bunsch Karol Powiesci piastowskie. / Bunsch Karol. – Krakow
1. – 1966. – 354с.
91567
  Bunsch Karol Powiesci piastowskie. / Bunsch Karol. – Krakow
2. – 1966. – 344с.
91568
  Slowacki Juliusz Powiesci poetyckie / Slowacki Juliusz. – 4 wyd., zmien. – Wroclaw i i., 1986. – 286с.
91569
  Mickiewicz Powiesci poetyckie. Grazyna. Konrad Wallenrod / Mickiewicz. – Warszawa, 1973. – 246с.
91570
  Zeromski Stefan Powiesci. : Walka z szatanem. Zamiec / Zeromski Stefan; Oprac. tekstu S. Pigon. – Warszawa : Czytelnik, 1970. – 274 s.
91571
  Zeromski Stefan Powiesci. : Walka z szatanem. Charitas / Zeromski Stefan; Oprac. tekstu S. Pigon. – Warszawa : Czytelnik, 1970. – 407 s.
91572
  Zeromski Stefan Powiesci. : Nawracanie judasza. Powiesc / Zeromski Stefan; Oprac. tekstu S. Pigon. – Warszawa : Czytelnik, 1970. – 349 s.
91573
  Zeromski Stefan Powiesci. : Ludzie bezdomni / Zeromski Stefan; Oprac. tekstu S. Pigon. – Warszawa : Czytelnik, 1971. – 417 s.
91574
  Pawlikowski Stefan Powietrze i woda rzadza chemia / Pawlikowski Stefan. – Warszawa, 1959. – 240с.
91575
  Gorski A. Powiklane polityczne relacje polsko-ruskie w Galicji Wschodniej w okresie autonomii // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – P. 182-194


  Складні політичні польсько-українські відносини у Східній Галичині в період автономії.
91576
  Szczygiel J. Powodz / J. Szczygiel. – Warszawa, 1973. – 247с.
91577
  Czeszko B. Powodz / Bohdan Czeszko. – Warszawa : Czytelnik, 1975. – 109 s.
91578
  Fadiejew Aleksander Powodz i inne opowiadania. / Fadiejew Aleksander. – Wyd. 2. – Warszawa, 1975. – 199с.
91579
  Prus Boleslaw Powracajaca fala / Prus Boleslaw; Kochanski Witold. – Wroclaw, 1957. – 112с.
91580
  Marjanska Ludmila Powrocic do milosci / Marjanska Ludmila. – Warszawa, 1972. – 241с.
91581
  Clavel Bernard Powrot / Clavel Bernard; Tlum.J.Brablec. – Krakow : Wyd-two Literackie, 1976. – 195s.
91582
  Korkozowicz Kazimierz Powrot Czarnego / Korkozowicz Kazimierz. – Warszawa
1. – 1989. – 224с.
91583
  Kraszewski I J. Powrot do gniazda / I J. Kraszewski. – Krakow : Nakl. Krakows. Spolki Wydawniczej, 1928. – S. 29-264. – (Bibljoteka narodowa ; Ser. 1 ; Nr. 158)
91584
  Kraszewski Jozef Ignacy Powrot do gniazda: Powiesc z podan XVI w. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1986. – 222с.
91585
  Wolkers J. Powrot do Oegstgeest / Jan Wolkers; przel. A. Wojtas. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1990. – 172 s. – ISBN 83-06-01924-5
91586
  Glinska Anna Powrot do Santa Cruz. / Glinska Anna. – Warszawa, 1972. – 167с.
91587
  Miedzyrzecki Artur Powrot do Sorrento / Miedzyrzecki Artur. – Warszawa : Ministerstwa Obrony Narodowej, 1958. – 137s. : Rysunki w tekscie i na obwolucie: Tadeusz Kulisiewicz
91588
  Parandowski J. Powrot do zycia / J. Parandowski. – Warszawa, 1972. – 180с.
91589
  Mlicka Wanda Powrot do zycia / Mlicka Wanda. – Warszawa, 1975. – 122с.
91590
  Sadzewicz M. Powrot Katarzyny / M. Sadzewicz. – Warszawa, 1972. – 299с.
91591
  Kuriata Czeslaw Powrot ksiecia Eryka. / Kuriata Czeslaw. – Poznan, 1965. – 36с.
91592
  Biela Emil Powrot marnotrawnego / Biela Emil. – Warszawa, 1972. – 130с.
91593
  Quentin P. Powrot na wyspy / P. Quentin. – Warszawa, 1973. – 278с.
91594
  Jesionowski Jerzy Powrot pozegnanych / Jesionowski Jerzy. – Warszawa : Czytelnik, 1971. – 182s.
91595
  Zawieyski Jerzy Powrot Przeleckiego / Zawieyski Jerzy. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1960. – 120 s.
91596
  Kern Ludwik Jerzy Powrot Ramony. / Kern Ludwik Jerzy. – Warszawa, 1961. – 164с.
91597
  MacLennan Hugh Powrot sfinksa / MacLennan Hugh. – Warszawa, 1970. – 328с.
91598
  Gornicki Gerard Powrot Stanleya Kozdry / Gornicki Gerard. – Poznan, 1963. – 98с.
91599
  Szargan Mieczyslaw Michal Powrot swiata / Szargan Mieczyslaw Michal. – Lodz, 1976. – 141с.
91600
  Jablonski Roman Powrot w czlowieczenstwo / Jablonski Roman. – Warszawa, 1962. – 52с.
91601
  Broch Hermann Powrot Wergilego : Opowiadania / Broch Hermann; Przel. A.M.Linke. – Warszawa : Czytelnik, 1981. – 227s. – ISBN 83-07-00507-8
91602
   Powrot wielkiej teorii w naukach humanistycznych. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1998. – 240s. – ISBN 83-227-1197-2
91603
  Najnigier Bronislaw Powrot z daleka. / Najnigier Bronislaw. – Warszawa, 1973. – 373с.
91604
  Lem Stanislaw Powrot z gwiazd / Lem Stanislaw. – Warszawa, 1968. – 336с.
91605
  Lem Stanislaw Powrot z gwiazd / Lem Stanislaw. – Krakow, 1975. – 238с.
91606
  Panas Henryk Powrot z krainy Tsemil / Panas Henryk. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1978. – 246s.
91607
  Brzoza Jan Powrot z niewoli. / Brzoza Jan. – Warszawa, 1956. – 232с.
91608
  Caban Mikolaj Powrot zza rzeki Styks / Caban Mikolaj. – Warszawa, 1964. – 294с.
91609
  Bunsch Karol Powrotna droga. / Bunsch Karol. – Krakow, 1971. – 344с.
91610
  Opolski Jerzy Powroty / Opolski Jerzy. – Katowice, 1960. – 104с.
91611
  Ciapalo Michal Powroty / Ciapalo Michal. – Lodz, 1963. – 274с.
91612
  Wyganowski Wojciech Powroty i zablakania / Wyganowski Wojciech. – Warszawa : Czytelnik, 1960. – 198 s.
91613
  Uminski Z. Powstancze rozstania / Zdzislaw Uminski. – Warszawa : PAX, 1984. – 192s.
91614
  Szewczyk Wilhelm Powstanczy apel. Gaweda o trzech slaskich powstaniach / Szewczyk Wilhelm. – Katowice, 1961. – 56с.
91615
  Kasparek Norbert Powstanczy epilog : Zolnierze listopadowi w dniach kleski i internowania 1831-1832 / Kasparek Norbert. – Olsztyn : Wyd-wo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego, 2001. – 386s. – ISBN 83-7299-044-1
91616
   Powstanie chocholowskie 1846 roku. Dokumenty i materialy. – Wroclaw, 1960. – 262с.
91617
  Przybytek P. Powstanie i dzialalnosc biblioteki Cesarsko-Krolewskiego Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego Krakowskiego (1845-1862) na tle innych bibliotek o podobnym profilu na ziemiach polskich do roku 1939 / Piotr Przybytek // Biuletyn Biblioteki Jagiellonskiej / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – R. 65. – S. 85-98. – ISSN 0006-3940
91618
  Toll Johan Christopher Powstanie Kosciuszkowskie w swietle korespondencji posla szwedzkiego w Warszawie: Raporty J.Ch. Tolla do regenta Szwecji ksiecia Karola Sudermanskiego i kanclerza Fredrika Sparrego (styczen-sierpien / Toll Johan Christopher. – Warszawa; Krakow, 1989. – 197с.
91619
  Gadomski Jan Powstanie kosmosu i jego zycie / Gadomski Jan. – Warszawa, 1963. – 220с.
91620
  Mochnackiego M. Powstanie narodu polskiego w r. 1830 i 1831 / M. Mochnackiego. – Berlin-Poznan, 1863. – 299с.
91621
  Grot Zdzislaw Powstanie Uniwersytetu Poznanskiego 1918-1919 / Grot Zdzislaw. – Poznan, 1969. – 45с.
91622
  Przygonski Antoni Powstanie Warszawskie w sierpniu 1944 / Przygonski Antoni. – Warszawa
1. – 1980. – 458с.
91623
  Kirchmayer Jerzy Powstanie warszawskie. / Kirchmayer Jerzy. – Warszawa, 1959. – 538с.
91624
  Kirchmayer Jerzy Powstanie warszawskie. / Kirchmayer Jerzy. – Wyd. 6. – Warszawa, 1970. – 536с.
91625
  Czubinski Antoni Powstanie wielko-polskie 1918-1919: Geneza, charakter, znaczenie / Czubinski Antoni. – Poznan, 1978. – 535с.
91626
   Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. – Poznan, 1958. – 232с.
91627
  Galaj Dyzma Powstanie Zwiazku Mlodziezy Wiejskiej Rp. "WICI" / Galaj Dyzma. – Warszawa, 1959. – 236с.
91628
  Miklaszewski S. Powstawanie i ksztaltowanie sie Gleby / S. Miklaszewski. – Warszawa : Ksiegarni, 1922. – 173 s.
91629
  Serkowski Krzysztof Powstawanie i rozwoj gwiazd / Serkowski Krzysztof. – Warszawa, 1956. – 92с.
91630
  Koranyi Karol Powszechna historia panstwa i prawa / Koranyi Karol. – Wyd. 2. – Warszawa
1. – 1965. – 190с.
91631
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. – Warszawa : A. T. Jezierski
T. 2, zesz. 17 : [Sztuka wiekow srednich]. – 1903. – S. 97-120 : tabl., il. – Dodatek bezplatny do "Gazety polskiej". - 11 разрозненных тетрадей
91632
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki. T. 2, zesz. 18 / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. // Powszechna illustrowana historia sztuki / A. Springer. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903. – T. 2, zesz. 17 : [Sztuka wiekow srednich]. – S. 121-144 : tabl., il.
91633
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki. T. 2, zesz. 19 / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. // Powszechna illustrowana historia sztuki / A. Springer. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903. – T. 2, zesz. 17 : [Sztuka wiekow srednich]. – S. 145-168 : tabl., il.
91634
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki. T. 2, zesz. 20 / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. // Powszechna illustrowana historia sztuki / A. Springer. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903. – T. 2, zesz. 17 : [Sztuka wiekow srednich]. – S. 169-192 : tabl., il.
91635
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki. T. 2, zesz. 21 / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. // Powszechna illustrowana historia sztuki / A. Springer. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903. – T. 2, zesz. 17 : [Sztuka wiekow srednich]. – S. 193-216 : tabl., il.
91636
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki. T. 2, zesz. 22 / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. // Powszechna illustrowana historia sztuki / A. Springer. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903. – T. 2, zesz. 17 : [Sztuka wiekow srednich]. – S. 217-240 : tabl., il.
91637
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki. T. 2, zesz. 23 / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. // Powszechna illustrowana historia sztuki / A. Springer. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903. – T. 2, zesz. 17 : [Sztuka wiekow srednich]. – S. 241-264 : tabl., il.
91638
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki. T. 2, zesz. 24 / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. // Powszechna illustrowana historia sztuki / A. Springer. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903. – T. 2, zesz. 17 : [Sztuka wiekow srednich]. – S. 265-288 : tabl., il.
91639
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki. T. 2, zesz. 25 / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. // Powszechna illustrowana historia sztuki / A. Springer. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903. – T. 2, zesz. 17 : [Sztuka wiekow srednich]. – S. 289-320 : tabl., il.
91640
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. – Warszawa : A. T. Jezierski
T.3, zesz. 28 : [Sztuka Czasow Nowych, cz. 1]. – 1903. – S. 17-32 : tabl., il. – Dodatek bezplatny do "Gazety polskiej". - 5 разрозненных тетрадей
91641
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki. T. 3, zesz. 29 / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. // Powszechna illustrowana historia sztuki / Springer A. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903. – T.3, zesz. 28 : [Sztuka Czasow Nowych, cz. 1]
91642
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki. T. 3, zesz. 30 / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. // Powszechna illustrowana historia sztuki / Springer A. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903. – T.3, zesz. 28 : [Sztuka Czasow Nowych, cz. 1]
91643
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki. T. 3, zesz. 32 / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. // Powszechna illustrowana historia sztuki / Springer A. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903. – T.3, zesz. 28 : [Sztuka Czasow Nowych, cz. 1]
91644
  Springer A. Powszechna illustrowana historia sztuki. T. 3, zesz. 33 / przez A. Springera ; przekl. pol. Kazimierza Broniewskiego. // Powszechna illustrowana historia sztuki / Springer A. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903. – T.3, zesz. 28 : [Sztuka Czasow Nowych, cz. 1]
91645
   Powszechny atlas swiata. – Warszawa, 1973. – 192с.
91646
  Odrowaz-Szukiewicz Hanna Powszednie dni niepowszednich lat / Odrowaz-Szukiewicz Hanna. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1984. – 272s. : fot. – ISBN 83-11-07097-0
91647
  Papier Tadeusz Powtorna smierc Boryny / Papier Tadeusz. – Lodz, 1965. – 148с.
91648
   Poyal Mare. Філософія гостинності : Греція / готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 58-59 : Фото
91649
  Kowalczyk Irena Poza granica skorgi / Kowalczyk Irena. – Krakow, 1974. – 348с.
91650
  Plonka-Fiszer Stanislaw Poza kurtyna. Wspomnienia aktora / Plonka-Fiszer Stanislaw. – Warszawa, 1959. – 188с.
91651
  Kudlaciak Helena Poza otwartym oknem / Kudlaciak Helena. – Warszawa : Iskry, 1985. – 170s. – ISBN 83-207-0733-1
91652
   Pozdne Goticke umeni v Cechach: (1471-1526). – Praha, 1978. – 529с.
91653
   Pozdrawiam moje miasto. Wiersze i grafika o Poznaniu. – Wyd. 2. – Poznan, 1974. – 170с.
91654
  Morris E. Pozdrowienia dla Wietnamu / E. Morris. – Krakow, 1972. – 100с.
91655
  Dygat Stanislaw Pozegnania / Dygat Stanislaw. – Warszawa, 1955. – 196с.
91656
  Sroga Alojzy Pozegnania i powroty / Sroga Alojzy. – Warszawa, 1963. – 216с.
91657
  Witkiewicz Stanislaw Ignacy Pozegnanie jesieni : Powiesc / Witkiewicz Stanislaw Ignacy; Oprac.wstep i koment."Szalenstwo ludzi zdrowych,czyli ladne samobojstwo" Wlodzimierza Boleckiego. – Krakow : Wyd-wo Literackie, 1997. – 555s. – (Ser.:"Klassycy nowoczesnej literatury"). – ISBN 8308027059
91658
  Schoendoerffer Pierre Pozegnanie krola / Schoendoerffer Pierre. – Warszawa : Czytelnik, 1972. – 294s.
91659
  Hemingway Ernest Pozegnanie z bronia / Hemingway Ernest; Przeloz. B. Zielinski. – Wyd. 3. – Warszawa : PIW, 1966. – 332 s.
91660
  Stryjkowski Julian Pozegnanie z Italia / Stryjkowski Julian. – Warszawa, 1956. – 116с.
91661
  Borowski Tadeusz Pozegnanie z Maria i inne opowiadania / Borowski Tadeusz. – Warszawa, 1961. – 328с.
91662
  Borowski Tadeusz Pozegnanie z Maria. Kamienny swiat / Borowski Tadeusz. – Warszawa, 1977. – 196с.
91663
  Gubala Edward Pozegnanie z morzem / Gubala Edward. – Gdansk, 1979. – 276с.
91664
  Salinski Stanislaw Maria Pozegnanie z Pacyfikiem / Salinski Stanislaw Maria. – Warszawa, 1963. – 288с.
91665
  Bochenski Jacek Pozegnanie z panna Syngilu, albo slon a sprawa polska / Bochenski Jacek. – Warszawa, 1963. – 332с.
91666
  Davydovova Natalja Pozemske poklady. / Davydovova Natalja. – Praha, 1978. – 167с.
91667
  Melicher Jozef Pozitavske povesti : Patdesiattri pamatihodnych podivnych poverovych a prekarackovych pribehov z povodia Zitavy / Melicher Jozef, Trubini Jozef. – Martin : Matica slovenska, 1998. – 160 s. – ISBN 8070904844
91668
  Wallis M. Pozna tworczosc wielkich artystow / M. Wallis. – [ Warszawa ] : PIN, 1975. – 226 s. : il.
91669
  Millati Wieslaw Poznajemy zawody. Kultura i sztuka / Millati Wieslaw. – Warszawa. – 79с.
91670
   Poznajme sucasnu slovensku literaturu. Odporucajuca bibliografia knih slovenskych spisovatelov za roku 1945-1960. – Martin, 1961. – 748с.
91671
  Capek Karel Poznamky o tvorbe / Capek Karel. – Praha, 1960. – 141с.
91672
  Ruszczynska Tereza Poznan / Ruszczynska Tereza, Slawska Aniela. – Warszawa, 1957. – 26с.
91673
  Cichy Adam Poznan / Cichy Adam. – Poznan, 1978. – 135с.
91674
   Poznan university of technology. – Poznan : Poznan university of technology, 1999. – 70,[2]s. – ISBN 83-77143-166-Х
91675
  Hensel Witold Poznan w zaraniu dziejow od paleolitu do polowy XIII wieku n.e. / Hensel Witold. – Wroclaw, 1958. – 198с.
91676
  Jahn Jilji Poznani a zivot: Rada noetickych uvah / Jahn Jilji. – Praha, 1948. – 241с.
91677
  Galuszka Jerzy Poznani noca / Galuszka Jerzy. – Katowice, 1962. – 244с.
91678
  Kurowicki Jan Poznanie a spoleczenstwo. / Kurowicki Jan. – Warszawa, 1977. – 202с.
91679
   Poznanskie studia polonistyczne. Seria jezykoznawcza. – Poznan
  N 8 (28). – 2001
91680
   Poznanskie wspominki z lat 1918-1939. – Poznan, 1973. – 609с.
91681
  Pacak Josef Poznavame organickou chemii / Pacak Josef. – Praha, 1989. – 382с.
91682
  Janowski Andrzej Poznawanie uczniow. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej / Janowski Andrzej. – Warszawa, 1975. – 236с.
91683
  Siemianowski Andrzej Poznawcze i praktyczne funkcje nauk empirycznych / Siemianowski Andrzej. – Warszawa, 1976. – 230с.
91684
  Ryszewska Katarzyna Poznosredniowieczna ceramika naczyniowa z opactwa Benedyktynow w Mogilnie / Ryszewska Katarzyna. – Kielce : Wydawnictwo Akademii Swietokrzyskiej, 2001. – 288s. : 18 tabl. – (Prace Instytutu historii Akademii Swietokrzyskiej w Kielcach ; №25). – ISBN 83-7133-144-4
91685
  Kozak Jozef Pozory / Kozak Jozef. – Warszawa, 1964. – 202с.
91686
  Brumel Walery Pozostac soba. / Brumel Walery, Lapszyn Aleksander. – Warszawa, 1983. – 237с.
91687
  Fleszarowa-Muskat Stanislawa Pozwolcie nam krzyczec / Fleszarowa-Muskat Stanislawa. – Gdansk, 1962. – 364с.
91688
  Fleszarowa-Muskat Stanislawa Pozwolcie nam krzyczec! / Fleszarowa-Muskat Stanislawa. – Gdynia, 1957. – 522с.
91689
   Pozycja prawna dyrektora przedsiebiorstwa panstwowego. – Wroclaw, 1983. – 99с.
91690
  Lyczkowska Krystyna Pozycja spoleczna kobiety w okresie staroasyryjskim na podstawie dokumentow z kanes w Azji Mniejszej / Lyczkowska Krystyna. – Warszawa, 1979. – 163с.
91691
  Stec A. Pozycja ustrojowa prezydenta w systemie konstytucyjnym Ukrainy (1991-2012) / Andrzej Stec. – Львів : Каменяр, 2014. – 339, [1] s. – Текст, пол., частк. укр. – Бібліогр.: с. 310-334 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-607-288-2
91692
  Lukawski Zdzislaw Pozycje bez okopow : Epilogy z lat 1939-1944 / Lukawski Zdzislaw. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1969. – 543s.
91693
  Norton Mary Pozyczalscy w przestworzach / Norton Mary. – Warszawa, 1972. – 230с.
91694
  Borkowska Grazyna Pozytywisci i inni / Borkowska Grazyna; Inst.Badan Lit.PAN. – Warszawa : PWN, 1996. – 214 s. – (Ser.:"Mala historia literatury polskiej"/Red.nauk.A.Brodzka,E.Sarnowska-Temeriusz). – ISBN 8301120975
91695
   Pozytywisci warszawscy ""Prozeglad tygodniowy"" 1866-1876 : seria I : Studia, rewizje, konteksty / [Adamska U. i in.] ; red. nauk. i wstep Anna Janicka ; [Katedra Badan Filologicznych "Wschod - Zachod", Zaklad Literatury Pozytywizmu i Mlodej Polski, Wydzial Filologiczny Uniwersytetu w Bialymstoku]. – Bialystok : Alter Studio, 2015. – 567, [3] s. : il. – Авт. зазнач. на с.: 543-549. - Рез. англ. - Indeks: s. 553-567. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Przelomy/Pogranicza ; 19 : Studia literackie). – ISBN 978-83-64081-18-7
91696
  Markiewicz Henryk Pozytywizm / Markiewicz Henryk; Inst.Bad.Lit.PAN. – Wyd.3e zmien.i rozsz. – Warszawa : PWN, 1999. – 611 s. : il. – (Ser.:"Wielka historia literatury polskiej"). – ISBN 8301125276
91697
  Kulczycka-Saloni Janina Pozytywizm i Zeromski. / Kulczycka-Saloni Janina. – Warszawa, 1977. – 163с.
91698
  Araszkiewicz F. Pozytywizm polski / F. Araszkiewicz. – 2 wyd., uzupeln. – Lublin : "LAMUS", 1947. – 71 s.
91699
  Aleksandrowicz J. Pozywienie, woda i sol stolowa w ochronie zdrowia spolecznego (wybrane zagadnienia) / J. Aleksandrowicz, K. Janicki. – Krakow : Akademia Nauk, 1978. – 151c.
91700
  Жигірь А.А. Poзвитoк iнвeстицiйнoї дiяльнoстi пiдпpиємницьких стpуктуp // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 53-57. – ISSN 2306-6806
91701
  Котляр А. PPO-еквівалентність функцій на букеті з n кіл // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 35-37. – (Математика. Механіка ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Описується один із шляхів класифікації неперервних функцій із скінченою кількістю критичних точок, що задані на букеті з n кіл. Вона здійснюється за допомогою топологічного інваріанту для таких функцій, який був побудований у даній статті. There ...
91702
  Gora Wladislaw PPR w walce o podzial ziemi obszarniczaj (1944-1945) / Gora Wladislaw. – Warszawa, 1962. – 362с.
91703
  Kolomejczyk Norbert PPR. 1944-1945. (Studia nad rozwojem organizacyjnym partii) / Kolomejczyk Norbert. – Warszawa, 1965. – 340с.
91704
  Biskupski Stanislaw PQ-16 dojsc musi... / Biskupski Stanislaw. – Warszawa, 1975. – 287с.
91705
  Крейденко В.В. PR - діяльність, як фактор впливу на формування політичного лідера // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 300-309
91706
  Богданова Елена PR - индустрия: информация требует средств : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 23 : Фото
91707
  Питайчук Л. PR - індустрія в Європі в посткризовий період // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 12 (297). – С. 16-19
91708
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 1. – 2009
91709
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 2. – 2009
91710
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 3. – 2009
91711
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 4. – 2009
91712
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 5. – 2009
91713
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 6. – 2009
91714
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 7. – 2009
91715
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 8. – 2009
91716
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 9. – 2009
91717
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 10. – 2009
91718
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 11. – 2009
91719
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 12. – 2009
91720
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 1. – 2010
91721
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 2. – 2010
91722
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 3. – 2010
91723
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 4. – 2010
91724
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 5. – 2010
91725
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 6. – 2010
91726
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 7/8. – 2010
91727
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 9/10. – 2010
91728
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 11/12. – 2010
91729
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 1. – 2011
91730
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 2. – 2011
91731
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 3. – 2011
91732
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 4. – 2011
91733
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 5. – 2011
91734
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 6. – 2011
91735
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 9. – 2011
91736
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 10. – 2011
91737
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 11/12. – 2011
91738
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 1. – 2012
91739
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 2. – 2012
91740
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 3. – 2012
91741
   PR - менеджер : професійні комунікації для всіх, хто формує імідж компанії. – Київ
№ 4. – 2012
91742
  Назаровець М. PR бібліотек вищих навчальних закладів у мережі Інтернет // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 12 (209). – С. 21-22. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто необхідність використання бібліотеками ВНЗ засобів інтернет-комунікації як PR-інструменту для постійного взаємовигідного зв"язку із користувачами їхніх послуг. Проаналізовано сучасний стан веб-присутності українських бібліотек вищих ...
91743
  Сазонова И. PR в кризисных ситуациях // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 1. – С. 16-26.
91744
   PR в органах державної влади та місцевого самоврядування : Монографія. – Київ : МАУП, 2003. – 240с. – ISBN 966-608-354-Х
91745
  Тодорова О. PR в цифровую эру : искусство коммуникаций / Оксана Тодорова. – Киев : Huss, 2012. – 239, [1] с. : ил. – На обл. также: Ассоциация корпоративных медиа. – ISBN 978-966-1568-66-1
91746
  Примак Т.О. PR для менеджерів і маркетологів : навч. посібник / Т.О. Примак. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 201, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 199-201. – ISBN 978-617-673-117-7
91747
  Грисюк В.П. PR на революції та революція як PR // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 119-123


  У статті досліджено специфіку популяризації країни через революційні події, а також особливості популяризації конкретних публічних осіб на революційних подіях. Кожен із цих аспектів проаналізовано як окрему комунікативну перформансну технологію, що ...
91748
   PR сегодня: новые подходы, исследования, международная практика. – Москва : Консалтинговая группа "ИМИДЖ-Контакт" ; ИНФРА-М, 2002. – 491, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце разд. – (Серия "Современные консалтинговые технологии"). – ISBN 5-94369-010-7
91749
  Яцко Н.Б. PR та маніпуляії : практ. словник / Наталя Яцко. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 471, [1] с. – Бібліогр.: с. 467-470. – ISBN 978-966-1516-94-5
91750
  Яцко Н.Б. PR та маніпуляції : практ. словник / Наталя Яцко ; [ред. В М. Карпенко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2015. – 471, [1] с. – Бібліогр.: с. 467-470. – ISBN 978-617-7071-41-8
91751
  Кулініч О.О. PR та міф: зіставлення понять і функцій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 42-46


  У статті зроблено спробу показати спільні функції, які виконують зв"язки з громадськістю і міфи в суспільстві. Для цього зроблено огляд існуючих підходів до визначення PR і виокремлено ключові поняття зв"язків з громадськістю. Під час дослідження ...
91752
  Дударьов В.В. PR у закладах соціального захисту населення: постановка проблеми // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 79-83. – ISSN 2077-1800
91753
  Курбан О.В. PR у маркетингових комунікаціях : навч. посібник / Курбан О.В. – Київ : Кондор, 2014. – 244, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 235-243. – ISBN 978-966-2781-53-3
91754
  Кочубей Л.О. PR у політичній сфері : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Лариса Кочубей ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 468, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 453-468. – ISBN 978-966-02-6749-7
91755
  Подліняєва І.В. PR у системі маркетингових комунікацій туристичних підприємств // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 83-85


  Статтю присвячено дослідженню теоретичних проблем формування маркетингових комунікацій на підприємствах туристичної галузі. Зосереджується увага на PR-діяльності як основній формі маркетингових комунікацій. З"ясовуються особливості PR на різних рівнях ...
91756
  Рихлик В.А. PR як запорука успіху сучасної політичної еліти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 194-206
91757
  Жмуцький О.Ю. PR як інструмент інтеграції компанії у суспільство // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  У статті розглядаються функції та роль PR-технологій як одної з ключових ланок інтеграції компаній у суспільство. Дослідження, викладені автором статті, дозволяють дійти висновку про ефективність PR-заходів для розвитку бізнесу та їх впливу на ...
91758
  Хотєєва К.В. PR як підсистема стратегічного менеджменту в організації роботи українських компаній // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглянуто важливість стратегічного планування в організації роботи українських компаній та проаналізовано роль зв"язків з громадськістю як підсистеми стратегічного менеджменту в умовах ринку. Визначено виняткову позицію інформації на рівні ...
91759
  Березенко В.В. PR як сфера наукового знання : монографія / В.В. Березенко ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2015. – 360, [1] с. – Бібліогр.: с. 297-360. – ISBN 978-966-599-506-7
91760
  Юэн С. PR! или Умение "раскручивать" : социальная история паблик рилейшнз / Стюарт Юэн ; [пер. с англ. А.П. Калюжный]. – Москва : Редакция Ежедневной Газеты, 2006. – 473, [3] с. – Пер. изд.: PR! A social history of spin / Stuart Ewen. Basik Books, 2006. - Указ.: с. 462-473. – Библиогр. в примеч.: с. 437-461. – ISBN 5-91166-001-6
91761
  Сєдова Я. PR, війна і мас-медіа // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 84-86


  У статті йдеться про інформаційні кампанії, які влаштовують уряд для просування серед своїх громадян ідей необхідності застосування воєнних дій або участі у війні на території інших держав. Показано етапи розробки інформаційної кампанії і технологій, ...
91762
   Pr. Merimee. – М., 1987. – 429с.
91763
  Королько В.Г. PR. Связи с общественностью : науч. основы, методика, практика : учебник для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению подготовки "Социология" / В.Г. Королько, О.В. Некрасова ; [пер. с укр. О. Гончаренко]. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 867, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-518-631-1
91764
   PR: международная практика = International public relations : пер. с англ. – Москва : Довгань, 1997. – 172, [17] с. – ISBN 5-7888-000-8; 0-7494-0960-6
91765
  Шевченко О.В. PR: теорія і практика : [підручник] / Шевченко О.В., Яковець А.В. ; [наук. ред.: Піскорська Г.А.]. – Київ : Бізнесполіграф, 2011. – 460, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 406-411. – ISBN 966-7181-69
91766
  Boldochin S. Praca a dochodky na kolchozoch / S. Boldochin. – Vyd. 2-he. – Bratislava, 1951. – 71с.
91767
  Jasienski Jerzy Praca a zmeczenie : Elementy fizjologii pracy / Jasienski Jerzy. – Warszawa : Panstwowy zaklad wydawnictw lecarskich, 1967. – 163S. – (Wiedza i zdrowie)
91768
   Praca s knihou medzi ucnovskou mladezou. – Bratislava, 1979. – 108 с.
91769
  Gonda Milan Praca s regionalnou literaturou v ludovych knizniciach. / Gonda Milan. – Martin, 1983. – 85с.
91770
   Praca wychowawcza z dziecmi i mlodzieza. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 2001. – 179s. – ISBN 83-227-1147-6
91771
  Milian Lech Praca,osobowosc,kierowanie : Wybrane zagadnienia dla studiujacych kierunek "Zarzadzanie" / Milian Lech; Politechnika Czestochowska. – Czestochowa : Wyd-wo Politechniki Czestochowskiej, 2000. – 203s. – ISBN 83-7193-103-4
91772
  Mares Jan Prace / Mares Jan. – Praha, 1959. – 172с.
91773
   Prace / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
N 19, cz. 2.3. – 1996


  1997. V. 94, N 4-26
91774
   Prace / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
N 19, cz. 2.5. – 1996


  1997. V. 94, N 4-26
91775
   Prace / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
N 19, cz. 2.2. – 1996


  1997. V. 94, N 4-26
91776
   Prace / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
N 21. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
91777
   Prace / Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznan
N61. – 1998. – 199c. – (Biologia)


  1997. V. 94, N 4-26
91778
   Prace. Prace wydzialu Filologiczno-filozoficznego / Towarzystwo naukowe w Toruniu. – Torun
  V.35, N 2. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
91779
   Prace. Prace wydzialu Filologiczno-filozoficznego / Towarzystwo naukowe w Toruniu. – Torun
  t. 36, z. 1. – 2000
91780
   Prace. Prace wydzialu Filologiczno-filozoficznego / Towarzystwo naukowe w Toruniu. – Torun
  t. 35, z. 3. – 2000
91781
   Prace. Prace wydzialu Filologiczno-filozoficznego / Towarzystwo naukowe w Toruniu. – Torun
  Tom.36, Z. 2. – 2001
91782
   Prace / Instytut ekonometrii i statystyki Uniwersytetu Lodzkiego; Instytut ekonometrii i statystyki Uniwersytetu Lodzkiego. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego. – ISSN 0860-200X
N 130. – 2001. – (Seria A)
91783
   Prace / Instytut ekonometrii i statystyki Uniwersytetu Lodzkiego; Instytut ekonometrii i statystyki Uniwersytetu Lodzkiego. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego. – ISSN 0860-200X
N 131. – 2001. – (Seria E)
91784
   Prace / Instytut ekonometrii i statystyki Uniwersytetu Lodzkiego; Instytut ekonometrii i statystyki Uniwersytetu Lodzkiego. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego. – ISSN 0860-200X
N 133. – 2001. – (Seria C)
91785
   Prace / Instytut ekonometrii i statystyki Uniwersytetu Lodzkiego; Instytut ekonometrii i statystyki Uniwersytetu Lodzkiego. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego. – ISSN 0860-200X
N 134. – 2001. – (Seria E)
91786
   Prace 2. Seminarium Otwartego z akustyki. Olsztyn 7-10.11. 1955. – Olsztyn, 1956. – 230 с.
91787
   Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego. – Bialystok
N 38. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
91788
   Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego. – Bialystok
N 39. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
91789
   Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego. – Bialystok
N 40. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
91790
   Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego. – Bialystok : Bialostockie towarzystwo naukowe
N.44. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
91791
   Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego. – Bialystok
N 45. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
91792
   Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego. – Bialystok
N 47. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
91793
   Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego. – Bialystok
N 48. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
91794
   Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego. – Bialystok
N 50. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
91795
   Prace Bialostockiego towarzystwa naukowego. – Bialystok
N 53. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
91796
   Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. – Poznan. – ISSN 08601933
N 22: Spis zawartosci prasy Wielkopolskiej.Z.1-7. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
91797
   Prace botaniczne = Botanical papers. – Krakow
T. 31: L. Sliwa. Antropogeniczne przemiany lichenoflory Beskidu Sadeckiego. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
91798
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 1. – 1993
91799
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 2. – 1994
91800
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 3. – 1995
91801
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 4. – 1996
91802
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska Akademia Umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 5. – 1997
91803
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 6. – 1999
91804
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
T. 7. – 2000
91805
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
T. 8. – 2000
91806
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 10. – 2002
91807
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 11. – 2003
91808
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 12. – 2004
91809
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 13. – 2005
91810
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 14. – 2006
91811
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
Tom 15. – 2007
91812
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akad. umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
T.16. – 2008
91813
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akad. umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
T.17. – 2009
91814
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akad. umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
T.18. – 2010
91815
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akad. umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
T.19. – 2011
91816
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akad. umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
T. 20. – 2012
91817
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akad. umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
T. 21. – 2013
91818
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akad. umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
T. 22. – 2014
91819
   Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akad. umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
T. 23. – 2015
91820
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci, 1994-. – ISSN 1425-7475
Tom 1. – 1994
91821
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
T. 2. – 1995
91822
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
T. 3. – 1995
91823
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
T. 4. – 1997
91824
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
T. 5. – 1997
91825
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
Tom 7. – 2001
91826
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
Tom 8 : Kwestie etniczno-narodowosciowe na pograniczu slowianszczyzny wschodniej i zachodniej:ruch rusinski na Slowacji, Ukrainie i w Polsce/E.Michna. – 2004
91827
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
Tom 9. – 2004
91828
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej / Polska akademia umiejetnosci. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
Tom 10 : Polskojezyczne podreczniki dla klasy i szkoly elementarnej w Krolestwie Polskim drukowane grazdanka. – 2006
91829
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
Tom 11. – 2010
91830
   Prace komicji wschodnioeuropejskiej PAU. – Krakow : Polska akademia umiejetnosci. – ISSN 1425-7475
Tom 12 : Polityka zagraniczna ksiestw ziem halickiej i wolynskiej w latach 1198 (1199) - 1264 / W. Nagirnyj. – 2011
91831
   Prace laboratoria ochrany rastlin. – Bratislava : Akademia Ved, 1962. – 233s.
91832
  Curie-Sklodowska Prace Marii Slkodowskiej-Curie / Curie-Sklodowska. – Warszawa, 1954. – 686 s.
91833
   Prace monograficzne / Akademia pedagogiczna im. Komisji edukacji narodowej. – Krakow : Wyd-wo naukowe Akademii pedagogicznej. – ISSN 0239-6025
N 241. – 1998
91834
   Prace monograficzne / Akademia pedagogiczna im. Komisji edukacji narodowej. – Krakow : Wyd-wo naukowe Akademii pedagogicznej. – ISSN 0239-6025
N 247. – 1998
91835
   Prace monograficzne / Akademia pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. – Krakow : Wyd-wo naukowe Akademii pedagogicznej. – ISSN 0239-6025
N 266. – 1999
91836
   Prace monograficzne / Akademia pedagogiczna im. Komisji edukacji narodowej. – Krakow : Wyd-wo naukowe Akademii pedagogicznej. – ISSN 0239-6025
N 245. – 2000
91837
   Prace monograficzne / Akademia pedagogiczna im. Komisji edukacji narodowej. – Krakow : Wyd-wo naukowe Akademii pedagogicznej. – ISSN 0239-6025
N 278. – 2000
91838
   Prace monograficzne / Akademia pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. – Krakow : Wyd-wo naukowe Akademii pedagogicznej. – ISSN 0239-6025
N 220. – 2001
91839
   Prace monograficzne / Akademia pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. – Krakow : Wyd-wo naukowe Akademii pedagogicznej. – ISSN 0239-6025
N 305. – 2001
91840
   Prace monograficzne / Akademia pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. – Krakow : Wyd-wo naukowe Akademii pedagogicznej. – ISSN 0239-6025
N 308. – 2001
91841
   Prace monograficzne / Akademia pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. – Krakow : Wyd-wo naukowe Akademii pedagogicznej. – ISSN 0239-6025
N 310. – 2001
91842
   Prace monograficzne / Akademia pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. – Krakow : Wyd-wo naukowe Akademii pedagogicznej. – ISSN 0239-6025
N 316. – 2001
91843
   Prace monograficzne / Akademia pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. – Krakow : Wyd-wo naukowe Akademii pedagogicznej. – ISSN 0239-6025
N 325. – 2002
91844
  Niesiolowski Witold Prace monograficzne komisji fizjograficznej / Niesiolowski Witold. – Krakow : Polskiej Akademji umiejetnosci. – (Polska Academja Umiejetnosci)
Tom V. : Motyle wieksze tatr polskich (polonae partis tatrorum macrolepidoptera). – 1929. – 88S.
91845
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 760. – 1997. – (Ekonomia i miedzynarodowe stosunki gospodarcze, ISSN 1427-2229 ; N 4)
91846
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 804. – 1998. – (Nauki humanisryczne, ISSN 1426-0689 ; N 4)
91847
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 805. – 1999. – (Ekonomia i miedzynarodowe stosunki gospodarcze, ISSN 1427-2229 ; N 5)
91848
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 853. – 2000. – (Nauki humanisryczne, ISSN 1426-0689 ; N 5)
91849
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 858. – 2000
91850
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 864. – 2000. – (Zarzadzanie i marketing, ISSN 1426-8604 ; N 15)
91851
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 871. – 2000
91852
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 888. – 2001
91853
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 890 (t. 1). – 2001
91854
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 890 (t. 2). – 2001
91855
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 892. – 2001. – (Seria; Monografie i opracowania, ISSN 0239-8532 ; N 140)
91856
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 897. – 2001. – (Nauki humanisryczne, ISSN 1426-0689 ; N 6)
91857
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 910. – 2002. – (Monografie i opracowania, ISSN 0239-8532 ; N 142)
91858
   Prace naukowe Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 925. – 2002
91859
   Prace naukowe Akademis ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 816. – 1999. – (Seria: Monografie i opracowania, ISSN 0239-8532 ; N 130)
91860
   Prace naukowe Akademis ekonomicznej im. Oskara Langego. – Wroclaw. – ISSN 0324-8445
N 832 (133). – 1999. – (Seria: Monografie i opracowania, ISSN 0239-8532 ; N 133)
91861
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski w Katowicach. – Katowice. – ISSN 02085038
1703. – 1998. – (Rusycystyczne studia literaturoznawcze ; N 19)


  1997. V. 94, N 4-26
91862
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1745. – 1999
91863
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1760. – 1999
91864
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1762. – 1999
91865
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1767. – 1999
91866
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1797. – 1999
91867
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1811. – 1999
91868
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1819. – 1999
91869
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1834. – 1999
91870
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1833. – 2000
91871
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1836. – 2000
91872
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1839. – 2000
91873
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1848. – 2000
91874
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1850. – 2000
91875
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1857. – 2000
91876
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1862. – 2000
91877
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1870. – 2000
91878
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1881. – 2000
91879
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1882. – 2000
91880
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1895. – 2000
91881
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1931. – 2000
91882
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1928. – 2001
91883
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1933. – 2001
91884
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1934. – 2001
91885
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1949. – 2001
91886
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1956. – 2001
91887
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1962. – 2001
91888
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1968. – 2001
91889
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1971. – 2001
91890
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1974 (1). – 2001
91891
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1979. – 2001
91892
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1984 (2). – 2001
91893
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1990. – 2001
91894
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1992. – 2001
91895
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1993. – 2001
91896
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1994. – 2001
91897
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1995. – 2001
91898
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1996. – 2001
91899
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 2002 (3). – 2001
91900
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 2003. – 2001
91901
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 2014. – 2001
91902
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0280-6336
№ 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
91903
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 2531. – 2007. – (Z teorii i praktyki dydaktycznej jezyka polskiego ; N 19)
91904
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 2569 : Transport elektronowy wymuszony gradientem temperatury w wybranych spinelach chromowych / H. Duda. – 2007. – Мова резюме: англ., нім.
91905
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 2577 : "Obchodze, urodziny z daleka..." : Szkice o St. Baranczaku. – 2007. – Мова резюме: англ., фр.
91906
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 2612. – 2008. – (Rusycystyczne studia literaturoznawcze ; N 20)
91907
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. – Katowice : Wydaw. Uniw. Slaskiego. – ISSN 0860-2107
N 2617. – 2008. – (Annales mathematicae Silesianae ; N 21 (2007))
91908
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. – Katowice : Wydaw. Uniw. Slaskiego. – ISSN 0860-2107
N 2703. – 2009. – (Annales mathematicae Silesianae ; N 22 (2008))
91909
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 2753. – 2009. – (Z teorii i praktyki dydaktycznej jezyka polskiego ; N 20)
91910
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. – Katowice : Wydaw. Uniw. Slaskiego. – ISSN 0860-2107
N 2769. – 2009. – (Annales mathematicae Silesianae, ISSN 0208-6356 ; N 23 (2009))
91911
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. – Katowice : Wydaw. Uniw. Slaskiego. – ISSN 0860-2107
N 2874. – 2011. – (Annales mathematicae Silesianae, ISSN 0208-6356 ; N 24 (2010))
91912
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 2899. – 2011. – (Rusycystyczne studia literaturoznawcze, ISSN 0208-5038 ; N 21)
91913
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. – Katowice : Wydaw. Uniw. Slaskiego. – ISSN 0860-2107
N 2944. – 2012. – (Annales mathematicae Silesianae, ISSN 0208-6336 ; N 25 (2011))
91914
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 2952. – 2012. – (Z teorii i praktyki dydaktycznej jezyka polskiego ; N 21)
91915
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. – Katowice : Wydaw. Uniw. Slaskiego. – ISSN 0860-2107
N 3031. – 2013. – (Annales mathematicae Silesianae, ISSN 0208-6336 ; N 26 (2012))
91916
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. – Katowice : Wydaw. Uniw. Slaskiego. – ISSN 0860-2107
N 3106. – 2013. – (Annales mathematicae Silesianae, ISSN 0208-6336 ; N 27 (2013))
91917
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 3107. – 2013. – (Z teorii i praktyki dydaktycznej jezyka polskiego ; N 22)
91918
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. – Katowice : Wydaw. Uniw. Slaskiego. – ISSN 0860-2107
N 3240. – 2014. – (Annales mathematicae Silesianae, ISSN 0208-6336 ; N 28 (2014))
91919
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. – Katowice : Wydaw. Uniw. Slaskiego. – ISSN 0860-2107
N 3332. – 2015. – (Annales mathematicae Silesianae, ISSN 0208-6336 ; N 29 (2015))
91920
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice : Wyd-wo Uniwersytetu Slaskiego. – ISSN 0208-6336
N 1646. – 1997
91921
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0860-2107
N 1751. – 1998. – (Annales mathematicae Silesianae ; N 12)


  1997. V. 94, N 4-26
91922
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1765. – 1999. – (Slowotworstwo, semantyka i skladnia jezykow slowianskich ; Tom 1)
91923
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1786. – 1999. – (Z teorii i praktyki dydaktycznej jezyka polskiego ; N 15)


  1997. V. 94, N 4-26
91924
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0860-2107
N 1830. – 1999. – (Annales mathematicae Silesianae ; N 13)


  1997. V. 94, N 4-26
91925
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0860-2107
N 1884. – 2000. – (Annales mathematicae Silesianae ; N 14)
91926
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1932. – 2000. – (Slowotworstwo, semantyka i skladnia jezykow slowianskich ; Tom 2)
91927
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1945. – 2000. – (Studia etnologiczne i antropologiczne ; Tom 4)
91928
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1972. – 2001
91929
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 1988. – 2001. – (Z teorii i praktyki dydaktycznej jezyka polskiego ; N 16)
91930
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0860-2107
N 1999. – 2001. – (Annales mathematicae Silesianae ; N 15)
91931
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0860-2107
№ 2142. – 2003. – (Annales mathematicae Silesianae ; N 16 (2002))
91932
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0860-2107
№ 2195. – 2003. – (Annales mathematicae Silesianae ; N 17)


  1997. V. 94, N 4-26
91933
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 2202. – 2004. – (Z teorii i praktyki dydaktycznej jezyka polskiego ; N 17)


  1997. V. 94, N 4-26
91934
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0860-2107
№ 2288. – 2004. – (Annales mathematicae Silesianae ; N 18)


  1997. V. 94, N 4-26
91935
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice. – ISSN 0208-6336
N 2351. – 2005. – (Z teorii i praktyki dydaktycznej jezyka polskiego ; N 18)
91936
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice : Wyd-wo Uniwersytetu Slaskiego. – ISSN 0860-2107
№ 2365. – 2005. – (Annales mathematicae Silesianae ; N 19)
91937
   Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. / Uniwersytet Slaski.; Uniwersytet Slaski. – Katowice : Wyd-wo Uniwersytetu Slaskiego. – ISSN 0860-2107
№ 2460. – 2006. – (Annales mathematicae Silesianae ; N 20)
91938
   Prace naukowe Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie. Pedagogika / Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie. – Czestochowa
  N 8/9/10. – 1999
91939
   Prace naukowe Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie. Chemia / Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie. – Czestochowa
  N 3. – 1999
91940
   Prace naukowe Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie. Wychowanie techniczne / Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie. – Czestochowa
  N 3. – 1999
91941
   Prace naukowe Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie. Studia neofilologiczne / Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie. – Czestochowa
  T. 1. – 2000
91942
   Prace naukowe Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie. Psychologia / Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie. – Czestochowa
  N 8. – 2000
91943
   Prace naukowe Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie. Studia neofilologiczne / Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie. – Czestochowa
  T.2. – 2001
91944
   Prace polonistyczne / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 41. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
91945
   Prace polonistyczne / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 53. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
91946
   Prace polonistyczne / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 54. – 1999
91947
   Prace polonistyczne / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 55. – 2000
91948
   Prace polonistyczne / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 56. – 2001
91949
   Prace polonistyczne / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 57. – 2002
91950
   Prace polonistyczne / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 58. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
91951
   Prace polonistyczne / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 59. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
91952
   Prace polonistyczne / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 60. – 2005
91953
   Prace polonistyczne / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 61, t. 1. – 2006
91954
   Prace polonistyczne / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 61, t. 2. – 2006
91955
   Prace polonistyczne / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 62. – 2007
91956
   Prace polonistyczne. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 63. – 2008
91957
   Prace polonistyczne. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 64. – 2009
91958
   Prace polonistyczne. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 65. – 2010
91959
   Prace polonistyczne. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 66. – 2011
91960
   Prace polonistyczne. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 67. – 2012
91961
   Prace polonistyczne. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 68. – 2013
91962
   Prace polonistyczne. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 69. – 2014
91963
   Prace polonistyczne. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 70. – 2015
91964
   Prace polonistyczne. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 71. – 2016
91965
   Prace polonistyczne. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 72. – 2017
91966
   Prace polonistyczne. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 73. – 2018
91967
   Prace polonistyczne. – Lodz. – ISSN 0079-4791
Ser. 74. – 2019
91968
   Prace ruske, ukrajinske a beloruske emigrace vydane v Ceskoslovensku 1918-1945 = Труды русской, украинской и белорусской эмиграции, изданные в Чехословакии в 1918-1945 гг. : (bibliografie s biografickymi udaji o autorech). – Praha : Narodny knyhovna Ceske republiky. – (Bibliografie slovanske knihovny / Ridi Milena Klimova). – ISBN 80-7050-246-0
D. 1, sv. 1. – 1996. – XVIII, 424, [1] s. – Всі три тома документа мають загальну наскрізну пагінацію
91969
   Prace ruske, ukrajinske a beloruske emigrace vydane v Ceskoslovensku 1918-1945 = Труды русской, украинской и белорусской эмиграции, изданные в Чехословакии в 1918-1945 гг. : (bibliografie s biografickymi udaji o autorech). – Praha : Narodny knyhovna Ceske republiky. – (Bibliografie slovanske knihovny / Ridi Milena Klimova). – ISBN 80-7050-246-0
D. 1, sv. 2. – 1996. – S. 425-849. – Всі три тома документа мають загальну наскрізну пагінацію
91970
   Prace ruske, ukrajinske a beloruske emigrace vydane v Ceskoslovensku 1918-1945 = Труды русской, украинской и белорусской эмиграции, изданные в Чехословакии в 1918-1945 гг. : (bibliografie s biografickymi udaji o autorech). – Praha : Narodny knyhovna Ceske republiky. – (Bibliografie slovanske knihovny / Ridi Milena Klimova). – ISBN 80-7050-246-0
D. 1, sv. 3. – 1996. – S. 853-1472. – Всі три тома документа мають загальну наскрізну пагінацію
91971
  Frey Jaroslav Prace s detskym ctenarem / Frey Jaroslav. – Praha, 1951. – 54с.
91972
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki; Polska akademia nauk, Instytut slawistyki, Towarzystwo naukowe Warszawskie. – Warszawa, 1997


  1997. V. 94, N 4-26
91973
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa, 1998


  1997. V. 94, N 4-26
91974
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa. – ISSN 0208-4058
N 108. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
91975
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa
N 109. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
91976
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa
N 110. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
91977
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa. – ISSN 0208-4058
N 111. – 2002
91978
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa
N 112 : Praslowianskie abstractum sufiksalne nomina actionis. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
91979
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa
N 113 : Studia gramatyczne bulgarsko-polskie; tom 7. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
91980
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa
N 115 : Nazwy wlasne a kultura. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
91981
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa
N 116 : Fonetyka wielkopolskich rot sadowych /M.Trawinska. – 2005
91982
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 117 : Przemiany socjolingwistyczne w polskich spolecznosciach na Litwie (region trocki) i Bialorusi (region iwieniecki) /Koji Morita. – 2006
91983
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 118 : Eseisci o Lwowe. Pamiec, sasiedztwo, mity /K. Kotynska. – 2006
91984
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 119 : Ksztaltowanie sie nazwisk rownych imionom w Polsce (wiek 13-16) /B. Raszewska-Zurek. – 2006
91985
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 120 : Jezyk i kultura mieszkancow wsi wloscianskich i szlacheckich dawnej ziemi drohickiej na Podlasiu: studium socjolingwistyczne /E. Golachowska. – 2006
91986
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki; Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 121 : Atlas gwar wschodnioslowianskich Bialostocczyzny. Tom 9: Leksyka 5. – 2007
91987
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 122 : Zwiazki i paralele fonetyczne jezykow slowianskich / L. Bednarczuk. – 2007. – На обкл.: Slavica
91988
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki; Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk, Towarzystwo naukowe warszawskie. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 123 : Materialy do bibliografii do lacinskiej serii testimoniow najdawniejszych dziejow slowian. – 2007. – На обкл.: Slavica
91989
   Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki; Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk, Towarzystwo naukowe warszawskie, Instytut filologii slowianskiej [ i. i.]. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 124 : Slowotworstwo i tekst. – 2007. – На обкл.: Slavica
91990
   Prace slawistyczne / Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 125 : Wspolczesna komunikacja jezykowa najnowsze zmiany w leksyce i slowotworstwie jezykow slowianskich. – 2008
91991
   Prace slawistyczne / Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 126 : Atlas gwar wschodnioslowianskich Bialostocczyzny. Tom 10: Leksyka 6. – 2009
91992
   Prace slawistyczne / Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 129 : Polsko-bulgarskie odpowiedniosci przekladowe czasow przeszlych. – 2010
91993
   Prace slawistyczne / Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 130 : Wykladniki przyblizonosci adnumeratywnej w jezyku polskim i rosyjskim. – 2010
91994
   Prace slawistyczne / Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 131 : Drogi slow na przestrzeni wiekow. – 2010
91995
   Prace slawistyczne / Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 132 : Wariantywnosc walencji czeskiego czasownika. – 2011
91996
   Prace slawistyczne / Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 133 : Atlas gwar wschodnioslowianskich Bialostocczyzny. Tom 4: Slowotworstwo. – 2012
91997
   Prace slawistyczne / Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 134 : Lekcja maszyny. – 2012
91998
   Prace slawistyczne / Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 135 : Polskie partykuly wyrozniajace studium semantyczne. – 2012
91999
   Prace slawistyczne / Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 136 : Specyfika leksyki i slowotworstwa jezykow slowianskich na przelomie XX i XXI wieku. – 2012
92000
   Prace slawistyczne / Instytut slawistyki Polskiej akademii nauk. – Warszawa : Slawistyczny osrodek wydawniczy
N 137 : Testimonia najdawniejszych dziejow slowian. – 2013
<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,