Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>
918001
  Сафонов М.М. "... Настоящего виновного в этом деле обнаружит Париж" // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 385-393. – ISBN 978-617-7107-21-6


  Обстоятельства гибели русского поэта Александра Пушкина.
918002
  Зарва В. "...Настане золотий час рівності, знання і просвітності": ідея просвітництва у творчості Івана Нечуя-Левицького // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (631). – С. 57-61. – ISSN 0130-5263
918003
  Кокора А.-Л. "Настає новий день. І Росія знову змушує дивитися на неї з іще більшою огидою" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ, 2022. – № 31 (634), 11 серпня 2022. – С. 18-19
918004
  Єфремова В. "Настане час і мене згадають добрим словом..." / В. Єфремова, Ю. Кухарчук // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 квітня (№ 16). – С. 6


  Іван Петрович Кавалерідзе — український скульптор, кінорежисер, драматург, сценарист, художник кіно.
918005
  Киричок О.Б. "Настанови Агапіта" у контексті української політичної філософії // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – Вип. 23 : Історико-філософські студії. – С. 39-43.
918006
  Прокопов Д.Є. "Настанови до блаженного життя" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 473-476. – ISBN 966-316-069-1
918007
  Поршнева О.С. "Настроение 1914 года" в России как феномен истории и историографии // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 185-200. – ISSN 0869-5687
918008
  Рижков М.М. "Наступальність" і "оборона" як геополітичні чинники міжнародних стратегій США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 1. – С. 56-67
918009
  Чернілевський С. "Наступна станція" // Літературна Україна. Спецвипуск : газета письменників України. – Київ, 2023. – Жовтень (№ 2). – С. 6-7


  У своїй поезії воєнного часу Станіслав Чернілевський звертається до болісної дихотомії плинного й універсального. Його строфи не втрачають високого громадянського темпераменту, що є класичною рисою його творчості, але водночас набувають суворих ...
918010
  Мельникевич Т. "Насуваються дощі" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 217-219. – ISSN 08-68-4790-1


  "Відколи її дім згорів", "Я сиджу біля нескінченної ріки", "Він щодня налаштовує", "Плакатимеш тихо", "Насуваються дощі", "Після того як він пішов", "Твоя віра іраціональна".
918011
  Датриева Н.Б. "Насыщение" как момент развития (к анализу понятия) : Автореф... канд. филос.наук: 09620 / Датриева Н.Б.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 16л.
918012
  Корнеев Алексей "Натали Турс": новые стандарты турпродукта // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 24-25 : фото. – ISSN 1998-8044
918013
  Шамрай А.П. "Наталка Полтавка" І. Котляревського / А. Шамрай. – Київ : Мистецтво, 1955. – 75 с.


  На обк. прим. № 1513309 дарчий надпис: Уважаемому Григорию Давыдовичу Вервесу от ныне покойного автора. Г. Шамрай
918014
  Філатова Л. "Наталка Полтавка" І. Котляревського: музично-просвітницький аспект впливу театрального мистецтва на формування національної свідомості народу // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 15-18
918015
  Тітова Г.І. "Наталка Полтавка" Миколи Лисенка на сцені Національної опери України (режисерська інтерпретація Дмитра Смолича) // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 70-78
918016
  Ткачівський Я. "Натільний хрестик" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2024. – Лютий (№ 2)


  Новела.
918017
  Світлевська А. "НАТО плюс" : чи посилить Україну новий статус? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 21-27 січня (№ 3)


  "...в розпал перемовин НАТО з Росією республіканці з Палати представників Конгресу США запропонували визнати Україну країною "НАТО плюс". <...> про що йдеться у цій ініціативі, що такий статус дає Україні та які перспективи підтримки цієї ідеї".
918018
  Баранов В. "Натрапив на зошит із віршами..." // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 7
918019
  Костенко О. "Натуралістична" юриспруденція і правова реформа в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-18.
918020
  Глінка Н. "Натурофілософська" основа творчості Д.Г. Лоуренса // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 193-197. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-102-9
918021
  Чернецький Д.Д. "Натурфілософське припущення" як засіб пізнання всесвіту на прикладі творчості Миколи Кузанського та Джордано Бруно // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 46-48
918022
   "Натхнені досконалістю" - про Heidelberg Laureate Forum // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 2 : фото


  У Німеччині в м. Гайдельберг пройшов щорічний форум, на якому зібралися лауреати Філдсівської, Абелівської і Тюрингівської премій та молоді вчені з усього світу. КНУ імені Тараса Шевченка представляла студентка 2 курсу магістратури ...
918023
   "Натхненний Сигізмонд" // Український історичний календар : науково-популярний та літературний альманах Історичного товариства Нестора-літописця / за ред. П.П. Толочка ; упоряд.: А.В. Денисенко, В.Д. Туркевич. – Київ, 1995. – Вип. 2 (на 1996). – С. 159-160. – ISSN 0869-3595
918024
   [Наталія Полонська-Василенко та Микола Василенко. 1920-і роки] // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 276 : фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
918025
  Козлова Муза Николаевна Наставничество : Рек.указ. лит. / Козлова Муза Николаевна. – Москва : Книга, 1976. – 32 с. – (Науч.-техн. знания - рабочим ; Вып. 12)
918026
  Антоненко В.В. Наставничество : рек. библиогр. указ. / В.В. Антоненко ; под ред.: А.П.Раскина ; Гос. публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Москва : Книга, 1983. – 45 с. – (Научно-технические знания - рабочим ; вып. 30)
918027
  Любар А.А. Наставничество в воспитании учащихся общеобразовательной школы / А.А. Любар, Д.А. Тхоржевский. – Киев : Радянська школа, 1982. – 112 с.
918028
  Ничкало Н.Г. Наставничество в системе профессионально-технического образования / Н.Г. Ничкало. – Киев, 1977. – 48с.
918029
  Гордиенко Л.М. Наставничество и профориентация на промышленном предприятии / Л.М. Гордиенко. – К, 1988. – 111с.
918030
   Наставничество и человеческий фактор производства. – Свердловск, 1987. – 62с.
918031
  Балтин Валерий Ефимович Наставничество как форма индивидуальной воспитательной работы с молодежью в производственном коллективе. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Балтин Валерий Ефимович; КГУ. – К., 1988. – 24л.
918032
  Балтин Валерий Ефимович Наставничество как форма индивидуальной работы с молодежью в производственном коллективе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Балтин Валерий Ефимович; КГУ. – К., 1988. – 22л.
918033
  Сидоров А.А. Наставничество как форма передачи социального опыта молодой смене рабочего класса в условиях развитого социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Сидоров А.А. ; ВПШ при ЦК ВЛКСМ. – Москва, 1979. – 23 с.
918034
   Наставничество на селе. – М, 1986. – 144с.
918035
  Передрій Т.А. Наставно-корективний курс фонетики англійської мови / Т.А. Передрій. – Київ, 1961. – 166с.
918036
   Настає час переосмислення - планів, дій, перспектив // Світ. – Київ, 2020. – Жовтень (№ 37/38). – С. 1
918037
   Настал на Севере май. – Москва ; Якутск, 1953. – 100 с.
918038
  Бісс-Капішовська Настала весна : п"єса на 3 дії / Є. Бісс-Капішовська. – Пряшів : Словацьке видавництво художньої літератури, 1959. – 48 с.
918039
  Шевчук Л. Настала осінь золота : Поезії / Любов Шевчук. – Львів : Ліга-Прес, 2004. – 80 с. – ISBN 966-8293-84-3
918040
  Ржешевский А.А. Настало время встретиться : роман / А.А. Ржешевский. – М., 1984. – 303с.
918041
  Ржешевский А.А. Настало время встретиться: Романы, повести, рассказы. / А.А. Ржешевский. – М., 1987. – 512с.
918042
  Хрущов М.С. Настало і на нашій вулиці свято ! : Доповідь на урочистому засіданні партійних, радянських і громадських організацій м. Києва 14 жовтня 1944 р., присвяченому дню визволення Радянської України від німецьких загарбників / М.С. Хрущов. – Киев : Українське державне вид-во, 1944. – 24 с.
918043
  Балязин В.Н. Настанет год / В.Н. Балязин, В.А. Морозова. – М, 1989. – 298с.
918044
  Рустам С. Настанет день : патриотические стихи / Сулейман Рустам ;. – Москва : ГИХЛ, 1943. – 55 с.
918045
  Хеллман Л. Настанет день / Л. Хеллман. – Москва, 1957. – 91с.
918046
  Айтхожина М.Г. Настанет утро : стихи, [переводы] / Марфуга Айтхожина. – Алма-Ата : Жалын, 1978. – 72 с.
918047
  Ермаков П.С. Настанет час : Повесть / П.С. Ермаков. – Москва : Воениздат, 1983. – 286с.
918048
   Настання весняного сезону в Україні (перехід середньої добової температури повітря через 0оС) в умовах сучасного клімату : природничо-географічні дослідження / В.М. Бабіченко, Н.В. Ніколаєва, С.Ф. Рудішина, Л.М. Гущина // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 25-35 : Рис., табл., карти. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
918049
  Шепелєва Н.В. Настання смерті як ознака тяжких наслідків злочинів, передбачених ст. 146, 147 та т49 КК України / Н.В. Шепелєва, М.О. Акімов // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 86-92.
918050
   Настанова "Центр (база, склад) забезпечення пальним" : [наказ № 655 від 21.12 2020 року] / Командування сил логістики Збройних Сил України. – Київ : Центр учбової літератури, 2023. – 53, [1] с. : табл. – На тит. арк.: Обмеження розповсюдження: обмежень для розповсюдженння немає. - На обкл. також: Наказ № 655 від 21.12 2020 року. Обмеження розповсюдження: обмежень для розповсюдженння немає. – ISBN 978-611-01-2851-3
918051
   Настанова гідрометеорологічним станціям і постам : КД 52.8.1.02 - 07 : вид. офіційне. – Київ : Державна гідрометеорологічна служба України. – (Керівний документ)
Вип. 11 : Агрометеорологічні спостереження. – 2007. – VI, 357, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 356-357
918052
   Настанова з бойової підготовки сил логістики Збройних Сил України / Командування сил логістики Збройних Сил України. – Київ : Центр учбової літератури, 2023. – 206, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк.: Обмеження розповсюдження: обмежень для розповсюдженння немає. – ISBN 978-611-01-2848-3
918053
   Настанова з роботи речових складів об"єднаних центрів забезпечення (установ), військових частин та з"єднань Збройних Сил України / Центр. упр. речового забезпечення тилу, Командування сил логістики Збройних Сил України. – Київ : Центр учбової літератури, 2023. – 81, [1] с. : табл. – На тит. арк.: Обмеження розповсюдження: обмежень для розповсюдженння немає. – Бібліогр.: с.79-81. – ISBN 978-611-01-2838-4
918054
   Настанова зі стрілецької справи. Ручні гранати / Розроб. М-вом оборони України та Голов. упр. бойової підгот. Сухопут. військ. – Київ : Центр учбової літератури, 2022. – 53, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-611-01-2723-3
918055
  Пахаренко В. Настанова на гармонію як основа геніяльности Тараса Шевченка // Semper tiro : зб. на пошану проф. Володимира Панченка : [до 60-річчя від дня народження / упоряд.: В.П. Моренець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 192-206. – ISBN 978-966-518-659-5
918056
  Прокопенко М. Настанови від інків // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28 вересня (№ 172). – С. 12


  Виставка до 400-річчя ілюстрованої перуанської хроніки Феліпе Гуамана Пома де Айала.
918057
  Каппон Р.Дж. Настанови журналістам Ассошіейтед Пресс = The Associated Press Guide to News Writing : професійний порадник / Рене Дж. Каппон ; пер. з англ. А. Іщенка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 160 с. – ISBN 966-518-306-0
918058
  Шевченко М.О. Настанови з розроблення проєктів оцифрування // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (21-22 листоп. 2019 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури, молоді та спорту України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: Шейко В.М. та ін. ; відп. за вип. Н.М. Кушнаренко]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 136-137
918059
  Дмітрієв А. Настанови й орієнтири Олександра Потебні // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 27-36
918060
  Чорнописька Х.В. Настанови та практики студентів ВНЗ у сучасній Україні щодо інтелектуальної міграції // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 195-202. – (Серія соціологічна ; вип. 9). – ISSN 2078-144X
918061
  Асеева Л.П. Настасьино счастье / Л. П. Асеева. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1970. – 254 с. – (Молодая проза Сибири)
918062
  Ермолаева О.Ю. Настасья / О.Ю. Ермолаева. – М., 1978. – 32с.
918063
  Листопад О. Настають зміни? Візьміть в них участь! // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Липень (№ 27/28). – С. 3


  Протягом останніх кількох тижнів у фаховій спільноті не вщухають дискусії, які викликало оприлюднення декількох документів - Візії майбутнього освіти й науки України від профільного міністерства, візійного документа "Бачення України 2030: ...
918064
  Чупринин С.И. Настающее настоящее: три взгляда на современ. лит. смуту. / С.И. Чупринин. – Москва, 1989. – 159 с.
918065
  Жилин Б.И. Настежь дверь / Б.И. Жилин. – М, 1976. – 432с.
918066
  Марченко С.Н. Настенная городская полигонометрия / С.Н. Марченко. – Киев : Изд-во Академии архитектуры УССР, 1950. – 66 с.
918067
  Альмквист Паула Настенные сады. Природу - на стену! // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 4 (169). – С. 112-120 : фото. – ISSN 1029-5828
918068
  Бойко А.А. Настенька : очерки / А.А. Бойко. – Краснодар : Книжное издательство, 1966. – 167 с.
918069
  Мяло И.И. Настенькины смотрины. / И.И. Мяло. – Минск, 1969. – 216с.
918070
  Кенин-Лопсан Настигающий птицу : поэтич. хроника / Кенин-Лопсан; Монгуш Кенин Лопсан; пер. с тувин. С.Козловой. – Москва : Современник, 1977. – 240 с.
918071
  Кенин-Лопсан Настигающий птицу : лиро-эпич. роман / Кенин-Лопсан; Монгуш Кенин; Лопсан; пер. с тувин. С.Козловой. – Москва : Советская Россия, 1987. – 270 с.
918072
  Шелестова А. Настільна видавнича система Scribus: порівняльний аналіз функціональних можливостей для застосування у навчальному процесі ВНЗ // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 879. – С. 129-137. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
918073
   Настільна книга ад"юнкта та здобувача наукового ступеня : (зі спец. 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право) : наук.-практ. посібник / Кримінол. асоціація України ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Литвинова ; [уклад.: О.М. Литвинов, Є.С. Назимко]. – Донецьк : Кальміус, 2014. – 259, [1] с. : табл. – На обкл. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 256-259 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7154-08-1
918074
   Настільна книга військового прокурора : наук.-практ. посібник / [М.В. Балан, І.В. Вернидубов, В.В. Власюк та ін.] ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – 529, [1] с. – Авт. зазн. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 379-393 та в підрядк. прим. – (Серія "Захисник Вітчизни" ; Бібліотека військового прокурора). – ISBN 978-617-7500-06-2
918075
   Настільна книга громадянина / [С.С. Чернявський, К.Б. Левченко, С.С. Бичкова та ін.]. – Харків : ФОЛІО, 2019. – 31, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-03-8966-3
918076
   Настільна книга детектива, прокурора, судді : коментар антикорупційного законодавства / [М.І. Хавронюк, О.О. Дудоров, Д.О. Калмиков та ін.] ; за ред. М.І. Хавронюка. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Дакор, 2017. – 521, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Алф.-предм. покажч.: с. 508-517. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-65-2
918077
  Хаббард Л.Р. Настільна книга для преклірів / Л. Рон Хаббард. – Glostrup : New Era : A Hubbard Publication, 2009. – [9], 421 с., [1] арк. склад. гармошкою. – (Автор "Діанетики" - найпопулярнішої книги про розум). – ISBN 978-87-7688-652-3
918078
  Кузьмінський А.І. Настільна книга класного керівника : навчально-методичний посібник для використання в загальноосвітніх навчальних закладах / А.І. Кузьмінський, С.В. Омельяненко. – Київ : Знання, 2012. – 262, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 231-262. – ISBN 978-966-346-939-3
918079
  Кудряшов Є.В. Настільна книга майбутнього вчителя фізичної культури : навчальний посібник / Є.В. Кудряшов, С.В. Демерков, О.В.Зюзюков ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганск : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 360 с. – ISBN 978-966-617-212-2
918080
  Фурса С.Я. Настільна книга нотаріуса : cімейні відносини в нотаріальному процесі / С.Я. Фурса, Л.Ю. Драгнєвіч, Є.І. Фурса. – Київ : ІнЮре, 2003. – 351, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-313-005-9
918081
   Настільна книга сільського господаря. – К, 1993. – 464с.
918082
  Герасименко М. Настільна книга слідчого - важливе довідкове видання : (рецензія) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 163. – ISSN 0132-1331
918083
   Настільна книга слідчого. – Київ : ІнЮре, 2003. – 720 с. – ISBN 966-8088-24-7


  Містить найбільш доцільні прийоми, методи та рекомендації щодо проведення слідчих дій, пропонує методики розслідування різних відов злочинів. Для слідчих, оперативно-розшуковим працівникам, прокурорам, суддям, студентам, викладачам, науковцям
918084
  Марголін Г.Г. Настільна книга юного радіолюбителя / Г.Г. Марголін, Б.К. Ааронов, В.Л. Котов. – Київ, 1953. – 230 с.
918085
  Ромах О.В. Настільний посібник з методології дослідження соціальних комунікацій / Оксана Ромах. – Львів : ПАІС, 2020. – 403, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 351-368. – ISBN 978-617-7694-29-7
918086
   Настільний теніс. – К, 1968. – 70с.
918087
   Настільний теніс. – К, 1973. – 61с.
918088
  Богданова Н. Настільний теніс : методичні вказівки / Н. Богданова, О. Розборська ; КНУТШ, Каф. фіз. виховання. – Київ : [ Б.в.], 2008. – 48 с.
918089
  Бірук І.Д. Настільний теніс в системі фізичного виховання студентської молоді // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (21). – С. 182-190. – ISBN 978-966-7359-77-5
918090
  Стуліка О.Б. Настільні рольові ігри як чинник розвитку трансцендентної функції психіки / О.Б. Стуліка, Д.В. Скляренко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2020. – С. 100-108. – (Серія "Психологія" ; вип. 69). – ISSN 2225-7756
918091
  Берченко Є.В. Настінне мальовання українських хат та господарських будівель при них / Є.В. Берченко. – Харків ; Київ : Державне видавництво України
Зошит 1 : Дніпропетровщина. – 1930. – 43 с., XLVIII табл. : ил., табл.
918092
  Шимчук Є. Настінні розписи Михайла Бойчука у Словіті // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 98-99. – ISSN 0130-1799
918093
  Фрадкин Б.З. Настойка из тундровой серебрянки / Б.З. Фрадкин. – Пермь, 1967. – 99с.
918094
  Иванов А.А. Настойчивая погода / А.А. Иванов. – Москва, 1985. – 382с.
918095
  Горбачев М.С. Настойчиво двигаться вперед / М.С. Горбачев. – Киев : Политиздат, 1985. – 30 с.
918096
  Львова К.С. Настойчивый характер / К.С. Львова. – М., 1951. – 160с.
918097
  Боув Т. Настольная издательская система PageMaker для персонального компьютера : Desctop publishing with PageMaker for the IBM PC AT, PS/2 and compatibles / Т. Боув, Ч. Родс ; пер. с англ. и предисл.М.Л. Сальникова, Ю.В. Сальниковой. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 189 с. : ил. – Библиогр.: с. 183-186. – ISBN 5-27900450-2
918098
   Настольная книга атеиста. – Москва, 1968. – 512с.
918099
   Настольная книга атеиста : [справочник. – 5-е изд. – Москва, 1978. – 447 с. – Библиогр. в конце разделов
918100
   Настольная книга атеиста. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва : Политиздат, 1981. – 448 с., 4 л. схем. – Библиогр. в конце разделов
918101
   Настольная книга атеиста. – Москва, 1983. – 448с.
918102
   Настольная книга атеиста. – Москва : Политиздат, 1985. – 460 с.
918103
   Настольная книга атеиста. – Москва, 1987. – 430с.
918104
   Настольная книга афоризмов для бизнесмена и менеджера / [авт.-сост.: Л.Н. Сиднев]. – Москва ; Киев : АСТ : НКП, 2008. – 606, [2] с. – Указатель авт.: с. 578-595. - Указатель темат. рубрик: с. 604-607. – Библиогр.: с. 596-603. – ISBN 978-5-17-055854-4, 978-966-339-808-2
918105
  Фрост Стивен Настольная книга банковского аналитика = The Bank Analyst"s Handbook : деньги, риски и профессиональные приемы : money, risk and conjuring tricks / Стивен М. Фрост ; пер. с англ. О.В. Теплых ; под науч. ред. Н.В. Рудя. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2006. – 643, [9] c. : ил, табл. – Парал. тит. л. на англ. яз. – Библиогр.: с. 633-634. – ISBN 966-8644-56-5
918106
  Савельева Н.Ю. Настольная книга библиотекаря / Н.Ю. Савельева. – 3-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 382с. – (Профессиональное мастерство). – ISBN 978-5-222-11744-6
918107
   Настольная книга бухгалтера : В 4-х т. – 4-е изд., доп. – Москва : Инфра-М. – ISBN 5-86225-496-Х
т.1. – 1997. – 584с
918108
   Настольная книга бухгалтера : В 4-х т. – 4-е изд., доп. – Москва : Инфра-М. – ISBN 5-86225-497-8
т. 2. – 1997. – 640с
918109
   Настольная книга бухгалтера : В 4-х т. – 4-е изд., доп. – Москва : Инфра-М. – ISBN 5-86225-498-6
т. 3. – 1997. – 575с
918110
   Настольная книга бухгалтера : В 4-х т. – 4-е изд., доп. – Москва : Инфра-М. – ISBN 5-86225-499-4
т. 4. – 1997. – 588с
918111
  Пипко В.А. Настольная книга бухгалтера и аудитора / В.А. Пипко, Л.Н. Булавина. – 2-е изд., доп. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 592с. – ISBN 5-279-02198-9
918112
  Завгородний В.П. Настольная книга бухгалтера малого бизнеса : Финансовая отчетность на основе малого бизнеса. Налогообложение. Бухгалтерский и налоговый учет. Бухгалтерские проводки. / В.П. Завгородний. – Київ : ВІРА-Р, Дакор, 2000. – 608с. – ISBN 966-7807-02-9
918113
   Настольная книга валютного дилера. – Москва, 1992. – 220 с.
918114
  Коваль Н.М. Настольная книга виноградаря / Н.М. Коваль. – К, 1964. – 295с.
918115
  Фельтхэм Р.Дж. Настольная книга дипломата / Р.Дж. Фельтхэм. – Минск : Новое знание, 2000. – 304с. – ISBN 985-6516-20-Х
918116
  Фельтхэм Р.Дж. Настольная книга дипломата / Р.Дж. Фельтхэм. – 2-е изд. – Минск : Новое знание, 2001. – 304с. – ISBN 985-6516-62-5
918117
  Фельтхэм Дж Р. Настольная книга дипломата / Ральф Джордж Фельтхэм. – 3-е изд. – Минск : Новое Знание, 2002. – 304с. – ISBN 985-6516-70-6
918118
  Фельтхэм Дж Р. Настольная книга дипломата / Р.Дж.Фельтхэм. – 4-е изд. – Минск : Новое Знание, 2004. – 304с. – ISBN 985-475-063-9
918119
  Мартынов Н.К. Настольная книга для опекунов, попечителей и опекунских учреждений : Сборник законов об опеке и попечительстве с разъяснениями по указам и решениям Правительственного сената / сост. Н. Мартынов. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова ; [Тип. С.М. Николаева и К*], 1891. – 68 с.
918120
  Хаббард Л.Р. Настольная книга для преклиров / Л. Рон Хаббард. – Los Angeles : Bridge: A Hubbard publ., 2007. – [6],408 с., 2 табл. : ил. – ISBN 978-1-4031-4535-2
918121
  Шваб Д.Д. Настольная книга для преподавателей биологии / Д.Д. Шваб. – Москва, 1974. – 416с.
918122
  Борейко В.Е. Настольная книга зоозащитника / В.Е. Борейко, Г.Н. Левина ; Киев. эколого-культур. центр, Ассоц. зоозащит. организаций Украины Экоправо-Киев. – Киев : Логос, 2011. – 99, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-171-471-6
918123
   Настольная книга издателя. – Москва : АСТ, 2004. – 811с. – ISBN 5-17-021420-0
918124
   Настольная книга импортера и экспортера. – Москва, 1993. – 288 с.
918125
  Браун В. Настольная книга любителя природы / В. Браун. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 280с.
918126
  Черезов И.О. Настольная книга меломана / Игорь Черезов ; [худож. Т. Поповиченко]. – Изд. 2-е, доп. – Одесса : Астропринт, 2019. – 334, [1] с. : ил. – Крат. слов. музык. терминов, аббревиатур и названий обществ. орг-ций, связ. с рок-музыкой: с. 312-318. - Указатель: с. 319-334. – Библиогр.: с. 298. – ISBN 978-966-927-388-8
918127
  Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам : Задачи и структура, определение численности кадровой службы.Место кадровой службы в организации.Управление дисциплинарными отношениями. / В.И. Шкатулла. – 2-е изд., изм. и доп. – Москва : НОРМА - ИНФРА-М, 2001. – 560с. – ISBN 5-16-000195-6
918128
   Настольная книга молодежи по законодательству. – К, 1988. – 344с.
918129
   Настольная книга молодых родителей. – Минск, 1990. – 268с.
918130
  Горкин А.Ф. и др. Настольная книга народного заседателя / А.Ф. и др. Горкин. – М, 1974. – 223с.
918131
  Горкин А.Ф. Настольная книга народного заседателя : пособие для слушателей / А.Ф. Горкин, Г.З. Анашкин, В.Е. Панюгин. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Знание, 1977. – 191 с.
918132
  Анашкин Г.З. Настольная книга народного заседателя : пособие для слушателей / Г.З. Анашкин, А.Ф. Горкин, В.Е. Панюгин ; Нар. ун-т, Фак. правовых знаний. – 3-е изд., перераб. – Москва : Знание, 1980. – 208 с. – Библиогр.: с. 206-207
918133
   Настольная книга охотника-спортсмена. – М
2. – 1956. – 436с.
918134
  Чарнолуский В.И. Настольная книга по внешкольному образованию : Полн. сист. сб. законов, циркуляров, разъяснений Сената и справ. сведений о б-ках, кн. торговле, о-вах и союзах, собр. и съездах, публ. лекциях и нар. чтениях, шк. и курсах для взрослых, театрах, кинематографах и обществ. увеселениях, музеях, печати / Изд. сост. по первоисточникам В.И. Чарнолуским. – 2-е, соверш. перераб. изд. справ. "Внешкольное образование". – Санкт-Петербург : Знание
Т. 1 : Общие постановления ; Постановления: о библиотеках, книжн. торговле, издательстве, типографиях и т.п. заведениях; об обществах разного рода; о собраниях, съездах, публичн. союзах, партиях, собраниях и в печати; .... – 1913. – XVI, 160 с.
918135
  Евстигнеев Г.М. Настольная книга по домашнему консервированию / Г.М. Евстигнеев, Д.И. Хенкин. – К., 1989. – 174с.
918136
   Настольная книга по народному образованию : Законы, распоряжения, правила, инструкции, устави, справ. сведения и пр. по шк. и внешк. образованию народа : Пособие для зем. и гор. обществ. учреждений и др. деятелей по нар. образованию / Сост. Г. Фальборком и В. Чарнолуским. – Неофиц. изд. – Санкт-Петербург. – (Издание товарищества "Знание" / Ред. Г. Фальборка и В. Чарнолуского ; № 14)
Т. 2. – 1901. – [4], 715-1538 с.
918137
   Настольная книга по народному образованию : Законы, распоряжения, правила, инструкции, устави, справ. сведения и пр. по шк. и внешк. образованию народа : Пособие для зем. и гор. обществ. учреждений и др. деятелей по нар. образованию / Сост. Г. Фальборком и В. Чарнолуским. – Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Типо-лит. Б.М. Вольфа. – (Издание товарищества "Знание" / Ред. Г. Фальборка и В. Чарнолуского)
Т. 3 : Низшие учебные заведения всех ведомств и разрядов. – 1904. – [2], II, 1539-2623 с.
918138
  Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога : В 2-х кн.: Учеб. пособие / Е.И. Рогов. – 2-е изд.. перераб. и доп. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00180-9; 5-691-00182-5 (2)
Кн. 2 : Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. – 1999. – 480 с.
918139
  Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога : Учебное пособие: В 2-х книгах / Е.И. Рогов. – 3-е издание. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00180-9; 5-691-00181-7(I)
Кн.1 : Система работы психолога с детьми разного возраста. – 2000. – 384с.
918140
  Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога : Учебное пособие: В 2-х книгах / Е.И. Рогов. – 3-е издание. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00180-9; 5-691-00182-5(II)
Кн.2 : Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. – 2000. – 480с.
918141
  Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога : Учебное пособие: В 2-х книгах / Е.И. Рогов. – Москва : Владос-Пресс. – ISBN 5-305-00049-1;5-305-00048-3
Кн.1 : Система работы психолога с детьми разного возраста. – 2002. – 384с.
918142
  Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога : Учебное пособие: В 2-х книгах / Е.И. Рогов. – Москва : Владос-Пресс. – ISBN 5-305-00050-5; 5-305-00048-3
Кн.2 : Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. – 2002. – 480с.
918143
  Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: уч. пособие. / Е.И. Рогов. – М., 1995. – 527с.
918144
  Рогов Е.А. Настольная книга практического психолога. : В 2-х кн.: Учеб. пособие / Е.А. Рогов. – 2-е изд.. перераб. и доп. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00180-9; 5-691-00181-7
Кн. 1 : Система работы психолога с детьми разного возраста. – 1999. – 384с.
918145
   Настольная книга преподавателя иностранного языка. – Минск, 1992. – 445с.
918146
   Настольная книга родителей. – Минск, 1987. – 173с.
918147
   Настольная книга родителей. – Минск : Вышэйшая школа, 1991. – 302с.
918148
  Дик Н.Ф. Настольная книга руководителя образовательного учреждения / Н.Ф. Дик, Н.Б. Иванова. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2004. – 480с. – (Сердце отдаю детям). – ISBN 5-222-05258-3
918149
  Смехов А.М. Настольная книга рыболова. / А.М. Смехов, И.Л. Савченко. – К., 1988. – 302с.
918150
   Настольная книга следователя. – Москва, 1949. – 880с.
918151
   Настольная книга судьи. – М, 1972. – 741с.
918152
  Красько И.Е. Настольная книга хозяйственника / И.Е. Красько, И.М. Москаленко. – Х, 1989. – 189с.
918153
   Настольная книга хозяйственного руководителя по законодательству. – М, 1985. – 686с.
918154
   Настольная книга хозяйственного руководителя по законодательству. – М, 1989. – 815с.
918155
  Черненко Г.И. Настольная книга юриста / Г.И. Черненко. – Москва
1. – 1995. – 352с.
918156
  Черненко Г.И. Настольная книга юриста / Г.И. Черненко. – Москва
2. – 1995. – 572с.
918157
   Настольная книга. Разные необходимые справочные сведения. – Санкт-Петербург : Тип. С.Добродеева, 1895. – 508, III с.
918158
   Настольная поваренная книга. – Л, 1991. – 300с.
918159
   Настольная поваренная книга для хозяек. – К, 1991. – 223с.
918160
  Керножицкий Е.П. Настольная радиола с магнитофоном / Е.П. Керножицкий. – М.-Л., 1953. – 24с.
918161
   Настольная справочная книга сельского хозяина. – Птгр. ; Москва, 1924. – 1136 с.
918162
  Минин С.В. Настольная таблица логарифмов и антилогарифмов. С 4 десятичными знаками без применения интерполяции. / С.В. Минин. – М.-Л., 1952. – 4с.
918163
  Соловьев И. Настольная хронология : замечательных происшествий, полезных открытий, рождения и смерти знаменитых людей от сотворения мира по настоящее время / [Соч.] И. Соловьева. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Ч. 1-2. – 1852. – [2], 180, 67 с.
918164
  Мялковский А.М. Настольная электронная цифровая вычислительная машина / А.М. Мялковский, Г.В. Реутов, 1960. – 8с.
918165
  Шкаев А.В. Настольные издательские системы / А.В. Шкаев. – Москва : Радио и связь, 1994. – 288 с.
918166
  Якушин Б.В. Настольные поисковые системы / Б.В. Якушин. – М., 1979. – 111с.
918167
  Корниенко Г.И. Настольные програмно-управляемые электронные клавишные вычислительные машины (ПЭКВМ) / Г.И. Корниенко, И.В. Новицкий. – К, 1973. – 32с.
918168
  Займовский С.Г. Настольный англо-русский словарь / С.Г. Займовский. – Москва-Ленинград, 1930. – 719с.
918169
   Настольный календарь. – Москва, 1958. – 216с.
918170
   Настольный календарь. – Москва, 1958. – 199 с.
918171
   Настольный календарь. – Москва, 1962. – 207с.
918172
   Настольный календарь. – М, 1964. – 208с.
918173
   Настольный календарь. – Москва, 1964. – 207с.
918174
   Настольный календарь. – Москва, 1965. – 223с.
918175
   Настольный календарь. – М, 1970. – 192с.
918176
   Настольный календарь. – М, 1977. – 192с.
918177
   Настольный календарь. – М, 1979. – 192с.
918178
   Настольный календарь. – М, 1985. – 192с.
918179
   Настольный календарь 1967. – Москва, 1966. – 207 с.
918180
   Настольный календарь 1969. – М, 1968. – 192с.
918181
   Настольный календарь 1970. – Москва, 1969. – 192 с.
918182
   Настольный календарь колхозника 1938 год. – Москва : Сельхозгиз, 1937
918183
   Настольный календарь колхозника 1939 год. – Москва : Сельхозгиз, 1938. – 447 с.
918184
   Настольный календарь колхозника на 1941. – Москва, 1941. – 387 с.
918185
   Настольный календарь1968. – Москва, 1967. – 208 с.
918186
   Настольный польско-русский словарь = Podreczny slownik polsko-rosyjski. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1963. – 856
918187
   Настольный польско-русский словарь. – Варшава, 1963. – 776с.
918188
   Настольный польско-русский словарь с дополнением. – Варшава, 1974. – 856с.
918189
  Стыпула Рышард Ковалева Настольный польско-русский словарь с дополнением. / Стыпула Рышард Ковалева. – Москва-Варшава, 1989. – 864с.
918190
   Настольный русско-польский словарь. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1963. – 856 с.
918191
   Настольный словарь : общественно-политический справочник и толкователь иностранных слов. – Ленинград : Рабочее изд. "Прибой", 1926. – 368 с.
918192
  Пастернак А.И. Настольный теннис - увлекательная игра. / А.И. Пастернак, С.А. Холодовский. – К., 1966. – 121с.
918193
  Шрамков И.П. Настольный теннис / И.П. Шрамков, В.В. Коллегорский. – 2-е переработ. и доп. изд. – М., 1955. – 188с.
918194
  Иванов В.С. Настольный теннис / В.С. Иванов, В.В. Коллегорский. – Москва, 1966. – 71с.
918195
   Настольный теннис. – М, 1975. – 49с.
918196
  Захаров Г.С. Настольный теннис / Г.С. Захаров. – Иваново, 1990. – 186с.
918197
  Барчукова Г.В. Настольный теннис / Г.В. Барчукова. – Москва : Физкультура и спорт, 1990. – 173, [2] с., [8] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 174 (8 назв.). – (Спорт для всех). – ISBN 5-278-00140-2
918198
  Корбут Е.В. Настольный теннис и бадминтон. / Е.В. Корбут. – М., 1966. – 96с.
918199
  Коллегорский В.В. Настольный теннис. / В.В. Коллегорский, И.П. Шрамков. – М., 1953. – 156с.
918200
   Настольный энциклопедический словарь : Объяснено 3592 слова / Гранат. Русский библиографический институт. – 2-е стереотип. изд. с 4-го т. Т-ва А. Гранат и К. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 6/вып. 71-84/ : Муром - Победоносцев. – 1894. – С. 3311-3934 : 72рис., 50 портр.
918201
  Гранат. Русский библиографический институт Настольный энциклопедический словарь : Объяснено 16419 слов. – 3-е стереотип. изд. с 4-го т. Т-ва А. Гранат и К. – Москва : Типография общества распространения полезных книг
Т. 3 (вып. 29-42) : Грация-Кальдерон. – 1895. – С. 1341-2013
918202
  Гранат. Русский библиографический институт Настольный энциклопедический словарь : Объяснено 3539 слов. – 2-е стереотип. изд. с 4-го т. Т-ва А. Гранат и К. – Москва : Типография общества распространения полезных книг
Т. 7(вып. 85-98) : Побежалость-Славянск. – 1895. – С. 3935-4554
918203
  Гранат. Русский библиографический институт Настольный энциклопедический словарь : Объяснено 5746 слов. – Москва : Типография общества распространения полезных книг
Т. 8(вып. 99-116) : Сладкое дерево-V. – 1895. – С. 4555-5358
918204
   Настольный энциклопедический словарь / Гранат. Русский библиографический институт. – 5-е изд. с доп. до 1901 г. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 3 : Врхлицкий - Дешнев. – 1901. – С. 1039-1500
918205
   Настольный энциклопедический словарь / Гранат. Русский библиографический институт. – 6-е изд. с доп. до 1903 г. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 1 : А - Бенский. – 1903. – Разд. паг. : С илл.
918206
   Настольный энциклопедический словарь / Гранат. Русский библиографический институт. – 6-е изд. с доп. до 1903 г. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 2 : Бенсрад - Вронченко. – 1903. – С. 511-1070 : С илл.
918207
   Настольный энциклопедический словарь / Гранат. Русский библиографический институт. – 6-е изд. с доп. до 1903 г. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 5 : Иезиды - Ленский. – 1903. – С. 1933-2684 : С илл.
918208
   Настольный энциклопедический словарь / Гранат. Русский библиографический институт. – 6-е изд. с доп. до 1903 г. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 9 : Сутерлэед - У. – 1903. – С. 4683-5358 : С илл.
918209
  Космач Анна Настояне вино : вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 8 (778). – С. 18-23. – ISSN 0868-4790
918210
  Марголіна І. Настоятелі: штрихи до портретів / І. Марголіна, В. Ульяновський // Дзеркало вічності : Київська Кирилівська церква та Свято-Троїцький монастир / І.Є. Марголіна, В.І. Ульяновський. – Київ : Либідь, 2019. – С. 186-205. – ISBN 978-966-06-0781-1
918211
  Жук Н. Настоятель / Ніна Жук. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2021. – 362, [2] с. : іл., фотоіл., портр. – ISBN 978-966-920-638-1
918212
  Демяненко Ю.Н. Настоятель Свято-Николаевской греческой церкви города Николаева Иванов Евдоким Феодорович // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 115-119. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128
918213
   Настоятельное требование дня : Об опыте работы Донец. обл. парт. орг. по искоренению пьянства и алкоголизма. – Донбас : Донбас, 1985. – 87 с. – (Из опыта партийной работы . Идеологическая работа)
918214
  Танилина Т.Н. Настоящая дама : Юмористические рассказы / Т.Н. Танилина; Татьяна Николаевна. – Минск, 2000. – 96 с. – ISBN 985-6215-26-9
918215
  Скульский Г.М. Настоящая женщина / Г.М. Скульский. – Таллин, 1959. – 52с.
918216
  Чухно А.А. Настоящая инфляция осталась незамеченной // День, 1998. – 2 июля
918217
  Баранникова Р.И. Настоящая красота / Р.И. Баранникова ; сост. Я.Л. Сухотин. – Ленинград : Лениздат, 1982. – 63 с.
918218
  Рахим И. Настоящая любовь : роман / Ибрагим Рахим; авториз. пер. с узб. Н.Е.Ивашева. – Москва : Гослитиздат УзССР
кн.1. – 1959. – 214 с.
918219
  Рахим И. Настоящая любовь : роман / Ибрагим Рахим; авториз. пер. с узб. Н.Е.Ивашева. – Ташкент : Гослитиздат УзССР
кн.1. – 1960. – 216 с.
918220
  Рза Х. Настоящая любовь / Х. Рза. – Москва, 1963. – 88 с.
918221
  Рахим И. Настоящая любовь : романы и повесть / Ибрагим Рахим. – Москва : Воениздат, 1986. – 414 с.
918222
  Всеволодов И.В. Настоящая радуга : рассказы о русских путешественниках в Бирме / И.В. Всеволодов, А. Никифоров. – Москва : Наука, 1973. – 176 с. – (Путешествие по странам Востока)
918223
  Чистых Борис Настоящая свинья : Зоосфера // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 1. – С. 100-107 : Фото
918224
  Огиер Т. Настоящая стоимость капитала. Практическое руководство по принятию финансовых решений = The real cost of capital. A business field guide to better financial decisions / Тим Огиер, Джон Рагман, Люсинда Спайсер ; пер. с англ. В.О. Теплых ; под науч. ред. А.Б. Ватченко. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – 259, [2] с. – Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 254-259. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Balance business books : bbb ; Best for business). – ISBN 966-8644-96-4
918225
  Диковский С.В. Настоящее / С.В. Диковский. – Москва, 1958. – 55с.
918226
  Остапенко Г.Г. Настоящее / Г.Г. Остапенко. – Магадан, 1960. – 138с.
918227
  Остапенко Г.Г. Настоящее / Г.Г. Остапенко. – М., 1961. – 91с.
918228
  Антипина О.Н. Настоящее богатство "новой экономики" // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 12. – С. 63-76. – ISSN 0321-2068
918229
  Елигулашвили Э.В. Настоящее время / Э.В. Елигулашвили. – Тбилиси, 1982. – 284с.
918230
  Январев Э.И. Настоящее время. / Э.И. Январев. – Одесса, 1971. – 112с.
918231
  Павлинов В.К. Настоящее время: стихи / В.К. Павлинов. – Москва, 1982. – 103с.
918232
  Немкова В.А. Настоящее драматическое как композиционное средство формирования субъективированного нарратива // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 155-163. – (Филология ; № 3, май - июнь). – ISSN 0201-7385


  "В статье рассматривается роль темпоральных переключений в настоящее драматическое в повести Л. Петрушевской «Время ночь». Сопоставительный анализ произведения и его английского перевода позволяет сосредоточить внимание на случаях замены в переводе ...
918233
  Петров А.М. Настоящее и будущее атомной энергии / А.М. Петров, И.А. Коршунов. – Горький, 1960. – 32с.
918234
   Настоящее и будущее волейбола. – М, 1961. – 268с.
918235
   Настоящее и будущее волейбола. – М, 1963. – 240с.
918236
  Попов А.А. Настоящее и будущее государственной пенсионной системы США // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2005. – № 6. – С. 37-49. – ISSN 0321-2068
918237
  Зубарева В. Настоящее и будущее Егорушки. "Степь" в свете позиционного стиля // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2013. – № 1, январь - февраль. – С. 193-226. – ISSN 0042-8795


  Повесть "Степь" была написана Чеховым в конце 1880-ых гг., когда писатель переживал духовный кризис, у него происходило переосмысление, переоценка жизненных ценностей: "история одной поездки". Сюжет повести очень прост: девятилетнего мальчика Егорушку ...
918238
   Настоящее и будущее использования информационных технологий в библиотеках Великобритании // Библиотека в эпоху перемен (философско-культурологические и информационные аспекты) : Дайджест. Информационный сборник. / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва, 2005. – Вип. 4 : ПРофессиональные коммуникации в информационном обществе. – С. 122-128.
918239
  Монкоша-Богдан Настоящее и будущее национальных языков в международной коммуникации в свете Болонской декларации // Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska Szkoly wyzszej Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2008. – N 2 : Роль и значение иностранных языков в международной коммуникации. – С. 27-35. – (Neofilologia). – ISSN 1898-1577
918240
  Розанова Т.С. Настоящее и будущее простое время глагола в памятниках русской письменности XI-XVI вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Розанова Т. С.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
918241
  Исаев А.А Настоящее и будущее русского общественного хозяйства / А.А. Исаев. – 4-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1896. – 206 с. – Без ориг. обл.
918242
   Настоящее и будущее телескопов умеренного размера : сб. статей / перевод. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 279 с.
918243
  Россер-мл. Дж. Настоящее и будущее эконофизики // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 76-81. – ISSN 0042-8736
918244
  Андрейцев В.И. Настоящее и будущее юридического факультета // Юридическая практика, 2000. – №14
918245
  Малинко В.В. Настоящее и прошлое Земли / В.В. Малинко. – М., 1936. – 168с.
918246
  Агафонов В.К. Настоящее и прошлое Земли. : Популярная геология / В.К. Агафонов. – Санкт-Петербург : Скороходова, 1895. – 459, V с. – С 237 рис. в тексте
918247
  Агафонов В.К. Настоящее и прошлое Земли. : Популярная геология и минералогия / сост. В.К. Агафонов. – 3-е изд., совершен. перераб. – Санкт-Петербург : Луковников, 1915. – XVII, 868 с. – С 553 рис. в тексте с геологич. картой (в красках) Европейской росии и с таблицей эр и периодов
918248
  Агафонов В.К. Настоящее и прошлое Земли. Общедоступная геология и минералогия / В.К. Агафонов ; под ред. акад. Ф.Ю. Левинсона-Лесинга. – 4-е изд., исправл. и доп. – Ленинград : ЛГОНО
Ч. 1. – 1926. – 528 с. – С 553 рис. в тексте и стабл. эр и периодов
918249
  Агафонов В.К. Настоящее и прошлое Земли. Общедоступная геология и минералогия / В.К. Агафонов. – Москва-Ленинград
Ч. 1. – 1932. – 362с.
918250
  Агафонов В.К. Настоящее и прошлое Земли. Общедоступная геология и минералогия / В.К. Агафонов. – Москва [и др.] : Госнаучтехиздат
Ч. 2. – 1932. – 362 с.
918251
   Настоящее и прошлое магнитного поля Земли. – Москва : Наука, 1965. – 320с.
918252
  Пентковская Т.В. Настоящее историческое в Чудовской редакции Нового Завета // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 9-29. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
918253
  Гашиева М.В. Настоящее историческое событийное: устное повествование и книжная традиция // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 103-109. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье обсуждается вопрос о том, насколько непосредственно связана форма настоящего исторического событийного, частотная в современном устном нарративе, с аналогичной формой, распространившейся в житиях конца 14-15 вв. По-видимому, форма praesens ...
918254
  Грошова Н. Настоящее лицо // Ренессанс : Сучасна література, критика. – Киев, 2003. – № 1. – С. 30-40.
918255
  Вирен Г.В. Настоящее небо / Г.В. Вирен. – Москва, 1990. – 299с.
918256
   Настоящее родео в России // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 73-75 : фото
918257
  Толстой И.Н. Настоящее состояние поземельного кредита в России и пробный проект о возможности создать государственный поземельный кредит. – Санкт-Петербург, 1883. – 44 с.
918258
   Настоящее турецкое гостеприимство! // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 7 (2898). – С. 70-73 : фото
918259
  Мыльцев П. Настоящее электробедствие в ЮАР // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 12. – С. 16-17. – ISSN 0234-1670


  Проблеми електрофікації в Південній Африці
918260
  Мацкевич А. Настоящее, прошедшее и будущее русского нотариата : (К предстоящей реформе) / А. Мацкевич. – Москва : Изд. журн. "Нотариус" ; Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1908. – [2], 147 с.
918261
  Хорват А. Настоящи тенденции в промяната на авторското право в посока благоприятстване на библиотеките // Библиотека : списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и литературна история. – София, 2016. – Г. 23 (62), 6. – С. 293-297. – ISSN 0861-847Х
918262
  Передерий В. Настоящие врачи / В. Передерий, В. Шипулин; НМУ им. академ. А.А. Богомольца. – Киев, 2001. – 168с. – ISBN 966-7652-10-6
918263
  Осипенко Дарья Настоящие джигиты // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 44 : фото
918264
  Железнова Н.Л. Настоящие люди Бориса Полевого / Н.Л. Железнова. – М : Советский писатель, 1978. – 319 с.
918265
  Загуляев А.К. Настоящие моли (Tinaidae) / А.К. Загуляев. – М.-Л.
4. – 1973. – 1-127с.
918266
  Загуляев А.К. Настоящие моли (Tineidae) / А.К. Загуляев
5. – 1-428с.
918267
  Загуляев А.к. Настоящие моли (Tineidae) / А.к. Загуляев. – М.-Л.
3. – 1960. – 1-268с.
918268
  Загуляев А.К. Настоящие моли (Tineidae) / А.К. Загуляев. – М.-Л.
2. – 1964. – 1-424с.
918269
  Кунин В.В. Настоящие мужчины / В.В. Кунин. – Москва, 1966. – 223с.
918270
  Тарасов А.В. Настоящие мужчины хоккея. / А.В. Тарасов. – М., 1987. – 127с.
918271
  Останова М.М. Настоящие полужесткокрылые -- вредители люцерны и меры борьбы с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: / Останова М.М.; Узбекский гос.ун-т. – Самарканд, 1955. – 15л.
918272
  Бермонт Е. Настоящие рыцари / Е. Бермонт. – Москва : Правда, 1942. – 39 с.
918273
  Рогозинский П.А. Настоящие товарищи. / П.А. Рогозинский. – М., 1975. – 182с.
918274
  Надь И. Настоящий / И. Надь. – Бухарест, 1975. – 48с.
918275
   Настоящий восточный базар // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 39 : фото
918276
  Газин А. Настоящий Дед Мороз // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 20 (457). – С. 62-64


  Обычный сельский житель Порфирий Иванов из Луганской области с четырьмя классами образования, любивший выпить и подраться, придумал уникальную систему оздоровления. За пропаганду этих идей советская власть 12 лет продержала его в психиатрических клиниках
918277
  Охотов А.Н. Настоящий джигит / А.Н. Охотов. – Черкесск, 1971. – с.
918278
  Коломиец А.М. Настоящий друг / А.М. Коломиец. – Краснодар, 1958. – 112с.
918279
  Семенова О. Настоящий Кончаловский // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2010. – № 15 (5124). – С. 48-50. – ISSN 0131-0097
918280
  Крутова Е. Настоящий Марин Цветаев // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 13. – С. 15


  Георгий Эфрон Сергеевич (1925-1944) - писатель, переводчик, автор дневников, сын С. Эфрона и поэтессы М. Цветаевой, постоянный персонаж дневников своей матери.
918281
  Раджабов А. Настоящий мужчина / А. Раджабов. – Махачкала, 1970. – 80с.
918282
  Красногоров В.С. Настоящий мужчина / В.С. Красногоров. – Л., 1977. – 60с.
918283
  Рябова Т.Б. Настоящий мужчина российской политики ? ( К вопросу о гендерном дискурсе как ресурсе власти ) / Т.Б. Рябова, О.В. Рябов // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 5 (119). – С. 48-63. – ISSN 0321-2017
918284
  Архипова Александра Настоящий поручик // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 46 : фото, рис.
918285
  Мельниченко В.В. Настоящий самоучитель работы на ПК / В.В. Мельниченко, А.В. Легейда, В.А. Щемелев. – 3-е изд. – Киев. Москва : ВЕК+. КОРОНА-принт, 2004. – 640с. – ISBN 966-7140-41-5
918286
  Воропаев Владимир Настоящий Сейдзи Одзава // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 4. – С. 2-6


  Сэйдзи Одзава (1935)- японский дирижёр
918287
  Дин Хун Настоящий солдат / Дин Хун. – Москва, 1957. – 204 с.
918288
  Воронин С.А. Настоящий тигр / С.А. Воронин. – Ленинград, 1977. – 78с.
918289
   Настоящий Хозяин : агрожурнал советов и рекомендаций для профессионалов. – Киев
№ 1. – 2010
918290
  Кутецкая Д. Настоящий хозяин Китая // Эксперт Украина : украинский деловой журнал. Спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 5 (245) : Как стать лидером нации?. – С. 34-36


  Ден Сяопін.
918291
  Федоров Николай Настоящий Чапаев его неверные жены, ревнивый замполит и три фамилии. Вачсилий Иванович, так это ты! 12 мифов о Чапаеве // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 5 (2908). – С. 84-89 : фото
918292
   Настрадин Ходжа и българският фолклор : Научни доклади и съобщения. – София : Междунар. център по проблем. на малцинствата и културните взаимодействия, 1997. – 172с. – ISBN 954-8872-12-9
918293
  Артюхов В.Л. Настраиваемые модули для управляющих логических устройств / В.Л. Артюхов, Г.А. Копейкин, А.А. Шалыто. – Ленинград : Энергоиздат, 1981. – 165 с. : ил. – Библиогр.: с. 160-163 (74 назв.)
918294
  Гончаров В.М. Настроение / В.М. Гончаров. – Москва, 1964. – 80с.
918295
  Михалков С.В. Настроение / С.В. Михалков. – Москва, 1971. – 63с.
918296
  Шамкенов А. Настроение : стихи и поэма / Аманжол Шамкенов; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1973. – 87 с.
918297
  Михалков Сергей Настроение / Михалков Сергей. – Москва : Современник, 1973. – 558 с.
918298
  Колопенюк Н.Е. Настроение : поэзия / Наталья Колопенюк. – Одесса : Астропринт, 2018. – 119, [2] с. : ил. – ISBN 978-966-927-372-7
918299
  Клебанов С.С. Настроение на завтра / С.С. Клебанов. – М, 1987. – 478с.
918300
  [Тассо] Настроения : [Литературный сб.] / [Тассо]. – Киев, 1903. – 67 с. – Перед заголовком: Tasso de Viola
918301
  Клавдин Ю.А. Настроения / Ю.А. Клавдин. – М, 1978. – 95с.
918302
   Настроены на конструктив. Ученым жаль времени на перепалки // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 12 апреля (№ 15). – С. 3


  Что будет с надбавками за ученые степени? Стоит ли делить на части Министерство образования и науки? Как бороться с плагиатом, не допуская очернения добросовестных ученых? На эти и другие вопросы ответили журналистам вице-президент РАН Александр ...
918303
  Кузьма О. Настроєва палітра пейзажної лірики С. Черкасенка (цикли "Осінні настрої", "Акварелі", "Осіннє") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С. 97-100
918304
  Калантаєвська Г.П. Настроєво-драматична образність поезії Я. Мамонтова // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 96-101
918305
  Лучицька М. Настроєтворча нарація оповідання К. Менсфілд "Зняття завіси" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 111-114. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
918306
  Плєханова А. Настрої киян та їхнє ставлення до окупаційної влади протягом 1941 - 1943 років // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 417-422. – ISBN 978-966-95419-8-7
918307
  Лебедєва І.М. Настрої командного складу армії УНР на тлі політичної кризи весни 1918 р. / І.М. Лебедєва, О.С. Комова // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Каф. історії ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гриневич Л.В., Дерлуг"ян Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 51. – С. 124-135. – ISSN 2307-5244
918308
  Стельникович С. Настрої населення. Антиалкогольні кампанії. Житомирсько-Вінницький регіон в умовах нацистської окупації // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Червень (№ 11). – С. 5-12
918309
  Дубик М. Настрої німецьких солдат влітку 1941 року за листами з фронту // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 79-83. – ISSN 2222-5250
918310
  Алексєєва О. Настрої студентської молоді факультету соціології та психології під час політичного страйку на Майдані Незалежності (за результатами пілотажного соціологічного дослідження) / О. Алексєєва, Г. Кишенко, Н. Шунєвич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 6-10. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто емпіричні дані пілотажного соціологічного дослідження думки студентів факультету соціології та психології стосовно подій, що відбулися у країні під час президентських виборів. Проаналізовано мотиви участі студентів у політичному страйку на ...
918311
  Бажан О. Настрої та поведінка населення Києва у часи аварії на Чорнобильській АЕС (до 30-річчя Чорнобильської трагедії) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2016. – № 1/2 (94/95). – С. 72-77. – ISSN 2222-5250
918312
  Юцевич Е.Е. Настройка венской гармонии / Е.Е. Юцевич. – Киев : Укргизместпром, 1940. – 104 с.
918313
  Борщов Т.С. Настройка и регулировка мелиоративных машин : справочник / Т.С. Борщов, И.В. Лисовский. – Ленинград : Агропромиздат, Ленинградское отделение, 1989. – 239 с. : ил. – Библиогр.: с. 232 (10 назв.). – ISBN 5-10-000142-9
918314
  Новоселов Л.Е. Настройка и регулировка транзисторных приемников ІІ и ІІІ класса / Л.Е. Новоселов. – Ленинград : Энергия, 1974. – 159 с.
918315
  Мусумеси Д.- Настройка производительности Unix - систем = System Performance Tuning / Д.- Мусумеси, М. Лукидес; Пер. с англ.: Ю.Кунивера. – 2-е изд. – Санкт-Петербург - Москва : Символ, 2003. – 408с. – ISBN 5-93286-034-0
918316
  Берман Я.И. Настройка радиолокационной аппаратуры. / Я.И. Берман, Б.М. Гольдин. – Л, 1957. – 186с.
918317
  Ельяшкевич С.А. Настройка телевизора с помощью генератора качающейся частоты / С.А. Ельяшкевич. – Москва-Ленинград, 1962. – 64 с.
918318
  Ельяшкевич С.А. Настройка телевизора с помощью генератора качающейся частоты / С.А. Ельяшкевич. – 2-е изд., доп. – Москва-Л., 1964. – 80с.
918319
   Настройка электронносчетных частотомеров типа Ч3. – Москва, 1965. – 47с.
918320
   Настрольный тенис. – М, 1953. – 40с.
918321
   Настрольный тенис. – М, 1955. – 52с.
918322
   Настрольный тенис. – М, 1955. – 47с.
918323
  Квитко Л.М. Наступ / Лев Квитко;. – 63 с.
918324
  Ржезач В. Наступ : роман / В. Ржезач. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 343с.
918325
  Гаргула Д. та інш. Наступ "нової економіки" у глобалізованому світі: наслідки для України // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 2. – С.51-53. – ISBN 966-654-102-5
918326
  Захарова Н.В. Наступ американських монополістів на права трудящих / Н.В. Захарова, 1953
918327
  Черкас В. Наступ антигравітації : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 9 (791). – С. 16-20. – ISSN 0868-4790
918328
  Стоцький Ярослав Наступ державної влади на Російську православну церкву в Івано-Франківській (Станіславській) області у хрущовський період // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 1 (79). – С. 39-45
918329
  Іщенко Н. Наступ замість евакуації // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 2-3 серпня (№ 137/138). – С. 25, 27


  Як у Зеленського готуються до інформаційної війни.
918330
   Наступ на демократію // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 1/2 (477/478), 13-19.01.2017 р. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  Звіт розвідки про кампанію Путіна на допомогу Дональду Трампу.
918331
  Першин П.М. Наступ на посуху / П.М. Першин. – К, 1948. – 40с.
918332
  Босий С.В. Наступ проти куркульства в період підготовки суцільної колективізації сільського господарства на Україні (1927-1929 р.) : Дис... канд. істор. наук: / С.В. Босий ; Харківський юрид. інс-т, Кафедра маркс.-ленін. – Харків : [Б. в.], 1950. – 222 л. – Бібліогр.: л. 218-222
918333
  Ямчук П. Наступ радянського тоталітаризму та духовно-інтелектуальний опір йому в українській літературі в добу репресій та в період "відлиги" // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2018. – Вип. 2 (12). – С. 135-143. – ISSN 2415-8828
918334
   Наступ російського царизму на українську державність у другій половині 17 на початку 18 ст.. – К, 1997. – 31с.
918335
  Усенко Таисия Наступаем на соседские грабли? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 82-84 : фото. – ISSN 1998-8044
918336
  Семенов Г.Г. Наступает ударная / Г.Г. Семенов. – Москва, 1970. – 304с.
918337
  Семенов Г.Г. Наступает ударная / Г.Г. Семенов. – 2-е изд., испр. – Москва, 1986. – 285с.
918338
  Дремов И.Ф. Наступала грозная броня / И.Ф. Дремов. – Киев, 1981. – 168 с.
918339
  Костюкова О. Наступальна антирелігійна діяльність Всеукраїнської спілки войовничих безвірників (кінець 20-х років) // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 15. – С. 44-50. – ISSN 2305-9389
918340
  Грицюк В.М. Наступальні операції військ українських фронтів (24.12.1943-28.10.1944) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 20.02.22 / Грицюк Валерій Миколайович ; М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 42 назви
918341
  Базаревский Наступательная операция 9-й русской армии : июнь 1916 г прорыв укрепленной полосы и форсирования реки / Базаревский ; Науч. военно-истор. отд. Ген. штаба РККА. – Москва : Воениздат, 1937. – 159 с. – (Воено-историческая библиотека)
918342
  Кожевников В.П. Наступательно и непримиримо / Кожевников В.П. – Москва, 1986. – 156 с.
918343
  Воробьев А.М. Наступательно, по-боевому (приемы и методы повышения наступательности в лекционной пропаганде) / А.М. Воробьев. – Москва, 1984. – 64с.
918344
  Кейзеров Н.М. Наступательность в борьбе с буржуазной идеологией / Н.М. Кейзеров. – М, 1983. – 63с.
918345
   Наступательность в борьбе с буржуазной идеологией и пропагандой. – Л, 1987. – 287с.
918346
  Ножин Е.А. Наступательность в разоблачении идеологических диверсий империализма / Е.А. Ножин. – Москва : Знание, 1987. – 63, [1] с. – Библиогр.: с. 63-64. – (Новое в жизни, науке, технике . Методика и организация лекционной пропаганды ; № 1)
918347
  Микульский С.П. Наступательные бои 99-го и 31-го стрелкового корпусов в Заполярье. (Окт. 1944 г.) / С.П. Микульский, М. Абсалямов. – М., 1959. – 159с.
918348
  Мирошникова А. Наступают перемены: Вузов станет меньше, а "кандидатов наук" упразднят // Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев, 2014. – 6 марта (№ 50). – С. 14. – ISSN 1997-1249


  Про нововведення у законі "Про вищу освіту", які планується прийняти на найближчій сесії ВРУ .
918349
  Колтунов И.Г. Наступающий день / И.Г. Колтунов. – Л., 1949. – 200с.
918350
  Гоулднер А.У. Наступающий кризис западной социологии [Електронний ресурс] : Пер. с анг. / А.У. Гоулднер. – Санкт-Петербург : Наука, 2003. – 575 с. – ISBN 5-02-026828-3
918351
   Наступий рік - ювілейний! [100-річчя НАН України] // Світ. – Київ, 2017. – Грудень (№ 47/48). – С. 1
918352
  Шашкин З.Ж. Наступило утро : повесть / Зеин Шашкин ; [ил.: Ю. Мингазитинов] ; Декада казах. искусства и литературы в Москве. 1958. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957. – 191 с. : 1 л. портр., ил.
918353
  Ибрагимов М. Наступит день : роман / Мирза Ибрагимов. – Баку : Азернешр, 1950. – 524 с.
918354
  Ибрагимов А М. Наступит день : роман / Мирза Ибрагимов; авториз. пер. с азерб. А.Шарифа. – Москва : Советский писатель, 1952. – 516 с.
918355
  Ибрагимов А М. Наступит день : роман / Мирза Ибрагимов; авториз. пер. с азерб. А.Шарифа. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 460 с.
918356
  Ибрагимов М.А. оглы Наступит день : роман, рассказы / Мирза Ибрагимов; авториз. пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1961. – 775 с.
918357
  Лист Э. Наступит ли "эпоха нового тела"? // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 6. – С.13-21. – ISSN 0321-0383
918358
  Штеллер И.П. Наступление - тактика победы / И.П. Штеллер. – М, 1968. – 158с.
918359
  Бахметьев В.М. Наступление : роман ; в 3-х ч. / Бахметьев Вл. – Москва : ГИХЛ, 1934. – 303 с.
918360
  Бахметьев В.М. Наступление : роман : в 3-х ч. / Бахметьев Вл. – Москва : ГИХЛ
Ч. 1. – 1935. – 336 с.
918361
  Левитина С. Наступление / С. Левитина. – К, 1936. – 126с.
918362
   Наступление. – Смоленск, 1936. – 196с.
918363
  Сурков А.А. Наступление / А.А. Сурков. – Москва, 1943. – 48с.
918364
  Ильин М. Наступление / М. Ильин. – Ростов -на-Дону, 1947. – 95с.
918365
   Наступление. – Пхеньян, 1953. – 175с.
918366
  Ржезач В. Наступление : роман / В. Ржезач. – Москва : Иностранная литература, 1953. – 360с.
918367
   Наступление. – Свердловск, 1962. – 44с.
918368
  Сидоренко А.А. Наступление / А.А. Сидоренко. – Москва, 1970. – 232с.
918369
  Нешков В. Наступление / В. Нешков. – Москва, 1981. – 464с.
918370
   Наступление в лесисто-болотистой и горно-лесистой местности. – М, 1961. – 204с.
918371
  Тарас А. Наступление великой армии: бои и жертвы (июнь - август 1812 г.) // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2012. – № 11 (155) ноябрь. – С. 110-132. – ISSN 1606-0219
918372
  Рыленков Н.И. Наступление весны / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1947. – 195с.
918373
  Чивилихин А.Т. Наступление весны / А.Т. Чивилихин. – Л., 1957. – 83с.
918374
  Чумакова М.Л. Наступление китайской мафии в Латинской Америке // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 17-23. – ISSN 044-748Х
918375
  Кулаковский А.Е. Наступление лета : стихи и проза / А.Е. Кулаковский. – Москва : Современник, 1986. – 382 с.
918376
  Мельник А.Е. Наступление монополий на жизненный уровень рабочего класса США в период после второй мировой войны. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мельник А.Е.; Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1964. – 20л.
918377
  Любавский М.К. Наступление на степь / М.К. Любавский. – Москва, 1915. – 30 с., 1 л. карт. : ил. – Без тит. л.
918378
  Евилевич Р.Я. Наступление не отменяется / Р.Я. Евилевич. – Куйбышев, 1972. – 72с.
918379
  Угловский В Н. Наступление продолжается / В Н. Угловский, . – Вологда, 1950. – 240с.
918380
  Стрехнин Ю.Ф. Наступление продолжается / Ю.Ф. Стрехнин. – Москва, 1966. – 428с.
918381
  Журавский И.М. Наступление продолжается / И.М. Журавский. – Волгоград, 1969. – 157с.
918382
  Комаров В.Н. Наступление продоллжается / В.Н. Комаров. – Москва, 1966. – 176с.
918383
  Босый С.В. Наступление против кулачества в период подготовки сплошной коллективизации сельскогго хозяйства на Украине : автореф. дис. ... канд. истор. наук / Босый С.В. – Киев, 1951. – 21 с.
918384
   Наступление стрелкового корпуса. – М, 1958. – 504с.
918385
  Димитров Г.М. Наступление фашизма и задачи Коммунистического Интернационала в борьбе за единство рабочего класса против фашизма / Г.М. Димитров. – М., 1958. – 224с.
918386
   Наступление юго-западного фронта в мае-июне 1916 года. – М, 1940. – 548с.
918387
  Нойдінг Пауліна Наступна "мішень"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19 червня (№ 107). – С. 10


  Як шведам напередодні виборів захиститися від втручання Москви і відокремити російську "брехню" від складних політичних реалій.
918388
   Наступна війна проти світового джихардизму // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 38 (358), 19-25 вересня. – С. 34-37. – ISSN 1996-1561


  Америка збирає союзників для тривалої кампанії проти іракських та сирійських екстремістів.
918389
  Фішер Й. Наступна криза Меркель // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6 березня (№ 40)
918390
  Штокер Ф. Наступна найбагатша країна // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 10 (642), 6-12.03.2020. – С. 42-43. – ISSN 1996-1561


  У Гайані виявили величезні поклади нафти. Бідна країна Південної Америки за кілька років має перетворитися на одну з найбагатших у світі. Але поки що під питанням, чи вдається населенню скористатися із цих грошей.
918391
  Яковенко К. Наступна санкція // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 11 січня (№ 1/2) : Права людини. – С. 26-27


  "У питаннях санкційних обмежень саме на адвоката покладається найбільший тягар доказування перед судом порушень прав особи, недотримання балансу між правами людини та захистм національних інтересів".
918392
  Водотика Т. Наступне цукрове покоління: Терещенки // Історії успіху: видатні українські бізнесмени ХІХ ст. / Т.С. Водотика. – Харків : Фоліо, 2020. – С. 50-65. – (Справжня історія). – ISBN 978-966-03-8934-2
918393
  Шаров О. Наступний Бреттон-Вудс: логіка розвитку міжнародної валютної системи // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 7 (221). – С. 20-29. – ISSN 2310-2624
918394
  Шаров О. Наступний Бреттон-Вудс: логіка розвитку міжнародної валютної системи // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 8 (222). – С. 19-25. – ISSN 2310-2624
918395
  Легка І. Наступний етап судової реформи - зміна системи місцевих судів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 17-30 вересня (№ 37/38)
918396
  Вдовіченко С. Наступний конституційний контроль змін до Основного Закону України: перевірка часом // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 11 (113). – С. 83-89
918397
  Бантишев О. Наступний крок до гуманізації кримінального законодавства України (огляд та коментарі) / О. Бантишев, О. Шамара // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 53-60.
918398
  Фея О. Наступник "Габбла". Які цілі стоять перед найдорожчим телескопом в історії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Ю. Лапаєв. – Київ, 2022. – № 1 (737), 5-13.01.2022. – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  У різдвяний день 25 грудня з космодрому Куру у Французькій Гвіані NASA успішно запустила телескоп «Джеймс Вебб», що став технологічно найскладнішим пристроєм агенції. І найдорожчим у світі телескопом: за 30 років розробки та конструювання на нього ...
918399
   Наступнінсть у навчально-виховній роботі дитячого садка і школи. – К, 1985. – 143с.
918400
  Струннікова Д.І. Наступність в ознайомленні з природою дітей 6 і 7 років. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.08 / Струннікова Д.І.; Ін-т проблем.виховання АПН Укр. – К, 2000. – 19л.
918401
  Кравченко В. Наступність державотворчих процесів як провідний чинник формування сучасної української нації / В. Кравченко, Ю. Красноносов // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 8 : Історія. – С. 71-79. – ISSN 1728-9572
918402
  Яценко С. Наступність дошкільної та початкової освіти крізь призму концепції нової української школи // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 9 (164), вересень. – C. 76-80. – ISSN 2308-4634
918403
  Бутенко Л.Л. Наступність загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів та науково-педагогічних працівників в умовах трирівневої системи вищої освіти // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Караман О.Л., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2021. – № 1 (176). – C. 22-31. – ISSN 2227-2747
918404
  Новальська Т.В. Наступність здобуття вищої бібліотечно-інформаційної та архівної освіти в умовах реформування // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 1. – С. 4-10. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи – визначити та науково обґрунтувати сучасні тенденції розвитку ступеневої підготовки компетентних фахівців інтегрованої спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» у вищих навчальних закладах І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів ...
918405
  Мултих Г.М. Наступність і новаторство / Г.М. Мултих. – Київ, 1986. – 71с.
918406
  Луценко В. Наступність і перспективність у засвоєнні школярами стилістичних понять. // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 3 (74). – С. 8-12.
918407
  Саква О. Наступність кращих - у здобутку - школа. До 40-річчя Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2023. – 31 жовтня (№ 218). – С. 8-9
918408
  Навроцький В.О. Наступність кримінального законодавства України (порівняльний аналіз КК України 1960 р. та 2001 р.) / В.О. Навроцький; Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Київ : Атіка, 2001. – 272с. – 34 Навр Шифр дубл. – ISBN 966-7714-69-1
918409
  Ботузова Ю. Наступність методів навчання розв"язування математичних задач у школі та закладі вищої освіти: контекст інтегративного підходу / Ю. Ботузова, В. Нічишина, Р. Рожняк // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2022. – Т. 36, № 4. – С. 16-25. – ISSN 2413-1571
918410
  Мельничайко В. Наступність під час вивчення української мови (за професійним спрямуванням між середньою і вищою ланками освіти) / В. Мельничайко, М. Криськів // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 9/10, травень. – С. 85-89
918411
   Наступність поетів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 21 травня (№ 88). – С. 6 : фото


  "... урочисте відкриття пам"ятника письменнику, журналісту, шестидесятнику Василю Симоненку, яке відбулося у дворі червоного корпусу університету".
918412
  Левочко М.Т. Наступність у визнанні наукових ступенів, вчених звань та історія їх становлення // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 55-60. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 9 (19))
918413
  Нестеренко Т. Наступність у навчанні мовознавчих дисциплін історичного циклу // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 151. – С. 251-258. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 151). – ISBN 966-8089-24-3
918414
  Савельєв М.Г. Наступність у професійній підготовці майбутніх вчителів технологій в умовах навчально-наукового комплексу "коледж-університет" : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Савельєв Микола Григорович ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
918415
  Теловата М. Наступність у професійній підготовці майбутніх фахівців економічної галузі у закладах вищої освіти України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8. – Бібліогр.: 6 назв
918416
  Павлютенков Є.М. Наступність у профорієнтаційній роботі / Є.М. Павлютенков. – Київ : Радянська школа, 1976. – 54 с.
918417
  Ющенко К НАступність у роботі піонерської та комсомольської організації. / К Ющенко. – К., 1958. – 87с.
918418
  Толкачева Н.Є. Наступність у розвитку естетико-мистецтвознавчих концепцій художньої творчості:друга половина Х1Х-20-ті роки ХХ ст. : Автореф...канд.філолог.наук:09.00.08 / Толкачева Н.Є.; Толкачова Н.Є.;Ін-тут філософ. ім.Г.С.Сковороди. – Київ, 1998. – 16с. – Біблівогр.:с.14-15
918419
  Шевчук В.П. Наступність у розвитку теорії і політики КПРС / В.П. Шевчук. – Київ, 1987. – 46с.
918420
  Кузякіна О.В. Наступність школа-коледж: успішний студент, конкурентноспроможний випускник // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний університет ; Херсонський політехнічний коледж. – Одеса, 2013. – Вип. 3 (4). – С. 191-198. – ISSN 2307-4752


  Запропонована стаття демонструє актіальність проблеми неперервної освіти між загальноосвітньою школою та коледжем, розкриває об"єктивні протиріччя у забезпеченні наступності школа-коледж та необхідність існування такої ланки як підготовчі курси, їх ...
918421
  Липень С. Наступність юридичного наукового знання як методологічна проблема // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 115-121. – ISSN 0132-1331
918422
  Кліменко В. Наступність як основа підготовки сучасних фахівців технічного профілю // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 57-63. – ISSN 1682-2366
918423
  Папакін Г. Наступність як питання питань // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 20


  Щодо спадковості актів державотворення 1917 - 1918 років: суб"єктивний аналіз.
918424
  Левочко М. Наступність як філософська та педагогічна категорія у підготовці фахівців економічної галузі. // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 49-57. – ISSN 1682-2366
918425
  Шпіцер В. Наступного Президента маємо готувати вже сьогодні // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 5 (859). – С. 125-128. – ISSN 0868-4790
918426
  Луканська А. Наступного року абітурієнти зможуть подавати лише п"ять заяв про вступ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 7 серпня (№ 148). – С. 1-10
918427
  Христенко І.М. Настуся / І.М. Христенко. – К, 1973. – 148с.


  На тит.л. дарчий надпис від автора
918428
  Семена М. Настю Бабурову пам"ятають. Лише батьки та школа... // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 15-16 січня (№ 4/5). – С. 4-5


  12 років тому члени екстремістської "Боевой организации русских националистов" вбили журналістку "Новой газеты" і адвоката Стаса Маркелова.
918429
  Швець П. Настя Андріанівна Присяжнюк: постать возвеличень працею // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Всеукр. громад. орг. т-во "Знання" України ; голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2023. – № 12. – С. 53-54. – ISSN 0130-7037


  Присяжнюк Настя Андріанівна (1894-1987) — українська фольклористка, педагог, краєзнавець. За життя Настя Присяжнюк устигла зібрати і записати понад 6000 народних пісень, 6100 прислів"їв і приказок, 125 плачів і голосінь, 4600 казок, переповідок, ...
918430
  Мовчун А. Настя Грінченко (1884-1908) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2 (635). – С. 59-62. – ISSN 0130-5263
918431
  Клименко Н. Настя Грінченко: становлення особистості та формування життєвих переконань // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 166-179. – ISSN 2222-5250
918432
  Клименко Н. Настя Грінченко: становлення особистості та формування життєвих переконань / Н. Клименко, О. Караман // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6 (146). – С . 12-17
918433
  Парыгина Н.Д. Настя ищет славы / Н.Д. Парыгина. – Тула, 1964. – 319с.
918434
  Овечкин В.В. Настя Колосова / В.В. Овечкин. – Ростов на Дону, 1950. – 180с.
918435
  Овечкин В.В. Настя Колосова / В.В. Овечкин. – Москва, 1951. – 64с.
918436
  Швец И.А. Настя Толстенок. / И.А. Швец. – Брянск, 1957. – 21с.
918437
  Калашников С.Б. Настькина суббота / С.Б. Калашников. – М. : Современник, 1977. – 288 с.
918438
  Уейн Меррі Є. Насувається ще одна регіональна війна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 лютого (№ 20). – С. 9


  Вірменія вимагає "всебічної безпеки" на захоплених землях довкола Карабаху, а Азербайджан вважає, що нові озброєння та підтримка з боку Туреччини допоможуть йому відновити контроль над Карабахом повною мірою.
918439
  Сардачук П.Д. Насувалась воєнна гроза... / П.Д. Сардачук, М.М. Швагуляк. – Ужгород, 1984. – 208с.
918440
  Дорошко П.О. Насущний хліб : поезії / П.О. Дорошко. – Київ : Радянський письменник, 1946. – 116 с.
918441
   Насущні завдання нашого руху : громадсько-політична програма діяльності Буджацького козацтва // Лицарі України : енциклопедія сучас. козацького руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2018. – Збірка 12-ч3 : Буджацьке козацтво. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 19-20
918442
  Анцелевич Г.О. Насущні проблеми в сфері формування міжнародно-правових умов організації мореплавства у водах Світового океану // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 6. – С. 78-85.
918443
  Кір"ян Т. Насущні проблеми соціальної політики та шляхи їх вирішення / Т. Кір"ян, М. Шаповал // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 3-6
918444
  Урсул М.М. Насущные вопросы развития консервной промышленности Молдавской ССР / М.М. Урсул. – Кишинев, 1967. – 48с.
918445
   Насущные вопросы этики. – М, 1971. – 272с.
918446
  Кисляков Б.И. Насущные задачи развития легкой промышленности. / Б.И. Кисляков, 1965. – 167с.
918447
  Тимирязев К.А. Насущные задачи современного естествознания / К.А. Тимирязев. – 4-е изд. с портретом автора и статьей Л.Цетлина. – М. : Книга, 1923. – 235 с.
918448
  Кэбин И. Насущные задачи Эстонской Советской литературы / И. Кэбин. – Таллин, 1950. – 12с.
918449
  Пинегин Б.М. Насущные проблемы международной торговли / Б.М. Пинегин. – М, 1966. – 160с.
918450
  Пистрак М.М. Насущные проблемы современной советской школы / М.М. Пистрак. – Москва, 1924. – 136с.
918451
  Богданович А.И. Насущный вопрос / (Издания Фонда вольной русской прессы; Вып. 17). – London : Rus. free press fund, 1895. – 32 с.
918452
  Бушко О.М. Насущный хлеб / О.М. Бушко. – М, 1965. – 71с.
918453
  Рыленков Н.И. Насущный хлеб поэзии / Н.И. Рыленков. – М., 1989. – 311с.
918454
  Малиновский В.Е. Насчастный случай на производстве: возмещение ущерба / В.Е. Малиновский. – Петрозаводск, 1989. – 51с.
918455
  Фабръ Насъкомыя мертвоъды / Фабръ. – Москва, 1911. – 106с.
918456
  Ренкевич А.Ю. Насыщение хроматографической камеры в мицеллярной тонкослойной хроматографии / А.Ю. Ренкевич, А.Ю. Куликов // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 10, № 1/2. – С. 35-39. – ISSN 1991-0290
918457
  Шутова Наталья Насыщенный отдых и занятия по интересам обеспечит молодежи "Элитур Клуб" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 45 : Фото
918458
  Марозау С.Ф. Насякомыя, пашкоджваючыя лён і гарчычу у БССР / С.Ф. Марозау. – Мінськ, 1939. – 39с.
918459
  Бодянський О.М. Наські українські казки запоpожця Іська Матиpинки / Осип Бодянський ; Видав і пояснив Іван Фpанко. – У Львові (Львів) : [Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. Під заpядом К. Беднаpського, 1903. – 88 с. – В кн. також ст.: Осип Бодянський; Пеpше виданє "Hаських укp[аїнських] казок" Бодянського; Hаціональний кольоpит у казках Бодянського / І.Я. Фpанко. – (Літературно-наукова бібліотека [Укp.-Руської Видавн. Спілки] / Відповідає за pед. В. Гнатюк ; Ч. 49/50 ; Тексти й пояснення вибраних творів української й иньших літератур, 2)


  Hа с. 27 пpисвята: Матеpі моїй pідненькій, неньцї стаpенькій, коханій, любій Укpаїнї. - Кожній казці пеpедує епігpаф з наp. пpиказок. - Зміст: Казка пpо цаpів сад да живую супілочку; Казка пpо дуpня да його коня; Казка пpо малесенького Йвася, змію, ...
918460
   Нат Пинкертон - король сыщиков. – М, 1990. – 32с.
918461
  Головина Н. Ната / Н. Головина, И. Заливко. – М., 1969. – 136с.
918462
  Журавлева И.Т. Натавление по сбору и изучению археоциат / И.Т. Журавлева. – М., 1954. – 48с.
918463
   Наталена Королева = Natalena Koroleva : Біобібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 108с. – (Українська біобібліографія : Нова серія / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, наукова бібліотека ; Ч. 12). – ISBN 966-613-267-2
918464
  Ковалів Ю. Наталена Королева // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 2 (698), лютий. – С. 69-73. – ISSN 0236-1477
918465
  Тюрменко І.І. Наталена Королева : стан і перспективи дослідження життя та творчості // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 204-212. – ISSN 0130-5247
918466
  Набитович І. Наталена Королева: письменниця, що відкрила "інакший світ" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 22 серпня (№ 32). – С. 7


  Біографія графині Дунін-Борковської, еспанської грандеси з відомого від часів Середньовіччя роду Лячерда, а разом із тим української письменниці Наталени Королевої
918467
  Васильева К. Натали / К. Васильева. – Ростов-на-Дону, 1996. – 447с.
918468
   Натали. – Киев, 1996-
№ 1. – 2001
918469
   Натали. – Киев, 1996-
№ 2. – 2001
918470
   Натали. – Киев, 1996-
№ 3. – 2001
918471
   Натали. – Киев, 1996-
№ 4. – 2001
918472
   Натали. – Киев, 1996-
№ 5. – 2001
918473
   Натали. – Киев, 1996-
№ 6. – 2001
918474
   Натали. – Киев, 1996-
№ 7/8. – 2001
918475
   Натали. – Киев, 1996-
№ 9. – 2001
918476
   Натали. – Киев, 1996-
№ 10. – 2001
918477
   Натали. – Киев, 1996-
№ 11. – 2001
918478
   Натали. – Киев, 1996-
№ 12. – 2001
918479
   Натали. – Киев, 1996-
№ 1. – 2002
918480
   Натали. – Киев, 1996-
№ 2. – 2002
918481
   Натали. – Киев, 1996-
№ 3. – 2002
918482
   Натали. – Киев, 1996-
№ 4. – 2002
918483
   Натали. – Киев, 1996-
№ 5. – 2002
918484
   Натали. – Киев, 1996-
№ 6. – 2002
918485
   Натали. – Киев, 1996-
№ 7/8. – 2002
918486
   Натали. – Киев, 1996-
№ 9. – 2002
918487
   Натали. – Киев, 1996-
№ 10. – 2002
918488
   Натали. – Киев, 1996-
№ 11. – 2002
918489
   Натали. – Киев, 1996-
№ 12. – 2002
918490
   Натали. – Киев, 1996-
№ 1. – 2003
918491
   Натали. – Киев, 1996-
№ 2. – 2003
918492
   Натали. – Киев, 1996-
№ 3. – 2003
918493
   Натали. – Киев, 1996-
№ 4. – 2003
918494
   Натали. – Киев, 1996-
№ 5. – 2003
918495
   Натали. – Киев, 1996-
№ 6. – 2003
918496
   Натали. – Киев, 1996-
№ 7/8. – 2003
918497
   Натали. – Киев, 1996-
№ 9. – 2003
918498
   Натали. – Киев, 1996-
№ 10. – 2003
918499
   Натали. – Киев, 1996-
№ 11. – 2003
918500
   Натали. – Киев, 1996-
№ 12. – 2003
918501
   Натали. – Київ, 1996-
№ 1. – 2004
918502
   Натали. – Київ, 1996-
№ 2. – 2004
918503
   Натали. – Київ, 1996-
№ 3. – 2004
918504
   Натали. – Київ, 1996-
№ 4 : Коллекционный номер № 100. – 2004
918505
   Натали. – Київ, 1996-
№ 5. – 2004
918506
   Натали. – Київ, 1996-
№ 6. – 2004
918507
   Натали. – Київ, 1996-
№ 7. – 2004
918508
   Натали. – Київ, 1996-
№ 8. – 2004
918509
   Натали. – Київ, 1996-
№ 9. – 2004
918510
   Натали. – Київ, 1996-
№ 10. – 2004
918511
   Натали. – Київ, 1996-
№ 11. – 2004
918512
   Натали. – Київ, 1996-
№ 12. – 2004
918513
   Натали. – Київ, 1996-
№ 1. – 2005
918514
   Натали. – Київ, 1996-
№ 2. – 2005
918515
   Натали. – Київ, 1996-
№ 3. – 2005
918516
   Натали. – Київ, 1996-
№ 4. – 2005
918517
   Натали. – Київ, 1996-
№ 5. – 2005
918518
   Натали. – Київ, 1996-
№ 6. – 2005
918519
   Натали. – Київ, 1996-
№ 7. – 2005
918520
   Натали. – Київ, 1996-
№ 8. – 2005
918521
   Натали. – Київ, 1996-
№ 9. – 2005
918522
   Натали. – Київ, 1996-
№ 10. – 2005
918523
   Натали. – Київ, 1996-
№ 11. – 2005
918524
   Натали. – Київ, 1996-
№ 12. – 2005
918525
   Натали. – Киев, 1996-
№ 1. – 2006
918526
   Натали. – Киев, 1996-
№ 2. – 2006
918527
   Натали. – Киев, 1996-
№ 3. – 2006
918528
   Натали. – Киев, 1996-
№ 4. – 2006
918529
   Натали. – Киев, 1996-
№ 5. – 2006
918530
   Натали. – Киев, 1996-
№ 6. – 2006
918531
   Натали. – Киев, 1996-
№ 7. – 2006
918532
   Натали. – Киев, 1996-
№ 8. – 2006
918533
   Натали. – Киев, 1996-
№ 9. – 2006
918534
   Натали. – Киев, 1996-
№ 10. – 2006
918535
   Натали. – Киев, 1996-
№ 11. – 2006
918536
   Натали. – Киев, 1996-
№ 12. – 2006
918537
   Натали. – Киев, 1996-
№ 1. – 2007
918538
   Натали. – Киев, 1996-
№ 2. – 2007
918539
   Натали. – Киев, 1996-
№ 3. – 2007
918540
   Натали. – Киев, 1996-
№ 4. – 2007
918541
   Натали. – Киев, 1996-
№ 5. – 2007
918542
   Натали. – Киев, 1996-
№ 6. – 2007
918543
   Натали. – Киев, 1996-
№ 7. – 2007
918544
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 1. – 2009
918545
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 2. – 2009
918546
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 3. – 2009
918547
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 4. – 2009
918548
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 5. – 2009
918549
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 6. – 2009
918550
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 7. – 2009
918551
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 8. – 2009
918552
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 9. – 2009
918553
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 10. – 2009
918554
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 11. – 2009
918555
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 12. – 2009
918556
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 3. – 2010
918557
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 4. – 2010
918558
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 5. – 2010
918559
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 6. – 2010
918560
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 7. – 2010
918561
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 8. – 2010
918562
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 9. – 2010
918563
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 10. – 2010
918564
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 11. – 2010
918565
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 12. – 2010
918566
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 1. – 2011
918567
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 1. – 2011
918568
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 2. – 2011
918569
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 3. – 2011
918570
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 4. – 2011
918571
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 5. – 2011
918572
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 6. – 2011
918573
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 7. – 2011
918574
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 8. – 2011
918575
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 9. – 2011
918576
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 10. – 2011
918577
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 11. – 2011
918578
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 12. – 2011
918579
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 1. – 2012
918580
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 2. – 2012
918581
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 3. – 2012
918582
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 4. – 2012
918583
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 5. – 2012
918584
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 6. – 2012
918585
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 7. – 2012
918586
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 8. – 2012
918587
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 9. – 2012
918588
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 10. – 2012
918589
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 11. – 2012
918590
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 12. – 2012
918591
  Симанович Г.С. Наталия Белохвостикова / Г.С. Симанович. – Москва : Киноцентр, 1991. – 64 с.
918592
   Наталия Богданова : скульптура, декоративная керамика : каталог. – Москва : Советский художник, 1987. – 13 с., 12 л. цв. ил. : цв. ил.
918593
   Наталия Гаттенберг : Каталог выставки.. – М., 1978. – 14с.
918594
  Кремшевская Г.Д. Наталия Дудинская. / Г.Д. Кремшевская. – Л.-М., 1964. – 97с.
918595
  Попова О.С. Наталия Ивановна Бессарабова / О.С. Попова. – М., 1960. – 47с.
918596
   Наталия Кузнецова включена в рекомендательный список арбитров МКАС при ТПП Украины // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 2 июля ( № 27). – С. 12. – ISSN 1563-6755
918597
   Наталия Михайловна Дерегус. – Москва, 1984. – 36с.
918598
  Бернацкая Р.П. Наталия Михайловна Ужвий народная артистка СССР / Р.П. Бернацкая. – Киев : Держмузвидав, 1960. – 39 с. : ил.
918599
  Рогожина Н. Наталия Николаевна Леви : очерк жизни и творчества / Н. Рогожина. – Ленинград : Советский композитор, 1962. – 56 с.
918600
  Холодовская Н Наталия Холодовская. Графика : каталог выставки / Н Холодовская. – Москва : Советский художник, 1989. – 24 с.
918601
  Шудрик І.О. Наталівка - важливий об"єкт туризму Східної України // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 147-155
918602
  Шудрик І.О. Наталівка - перлина Слобожанщини / І.О. Шудрик. – Харків : Майдан, 2008. – 144 с. – (Проза Слобожанщини). – ISBN 978-966-372-246-7
918603
   Наталії Петрівні Герасименко - 60! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 79. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
918604
  Белякова Наталія Миколаївна Наталія Белякова: "Роль торгово-промислової палати України у вивченні та поширенні передового досвіду, а також практичному впровадженні кластерних і мережевих структур є незаперечною" : інтерв"ю з першим віце-президентом Хмельницької ТПП Наталією Миколаївною Беляковою // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 64-67. – ISSN 1810-3944
918605
   Наталія Валентинівна Майко // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 175. – ISBN 966-594-277-8
918606
   Наталія Вікторівна Паніна : життя, наукова діяльність, шлях у майбутнє. – Київ : Факт, 2007. – 184 с., [48] с. іл. – ISBN 978-966-359-192-6
918607
   Наталія Вікторівна Пономаренко // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 164. – ISBN 978-966-924-219-8
918608
  Смілянець М. Наталія Ворожбит: "Після Class ACT одна учасниця виграла грант на навчання у Швейцарії" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 липня (№ 27)


  У столиці вже втретє відгомонів "Class ACT. Схід - Захід. Схід - Захід", популярний проект, який об"єднує драматургів-підлітків, акторів-зірок, молодих режисерів. Цей захід гостинно приймає Національна музично академія України ім. П. Чайковського.
918609
  Кучеренко Л. Наталія Гутман - уособлення правдивості // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 11. – С.47-48


  "Сезони моди" в Києві прохлдять вже вдесяте
918610
  Нога О. Наталія Давидова з роду Гудим-Левкович та мистецтво українського авангарду // Річ : всеукраїнський журнал економіки і культури. – Львів, 2002. – № 3. – С.36-37
918611
   Наталія Євгеніївна Толкачова // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 129. – ISBN 978-966-924-219-8
918612
   Наталія Іванівна Кабанець // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 130-131. – ISBN 978-966-924-219-8
918613
  Баб"як П.Г. Наталія Кобринська : бібліогр. покажчик / склав П.Г. Баб"як. – Львів, 1967. – 50 с.
918614
  Кріль К. Наталія Кобринська в колі побратимів // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 11/12 (937/938), листопад-грудень. – С. 216-224. – ISSN 08-68-4790-03-04
918615
  Кріль К. Наталія Кобринська у співпраці з Іваном Франком // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2016. – Ч. 2/91 (102). – С. 91-94
918616
  Дучимінська О.О. Наталія Кобринська як феміністка / Ольга Олександра Дучимінська. – Коломия : [З друк. Со-ва], 1934. – 28 с.
918617
   Наталія Костянтинівна Пишненко (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 128-129. – ISSN 0367-4290
918618
  Воронюк Анатолій Наталія Латік: "Учитель - першовідкривач і дослідник" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 14 : Фото
918619
   Наталія Михайлівна Баранова (До 90-річчя від дня народження) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 137-138 : фото
918620
  Мартич Ю.М. Наталія Михайлівна Ужвій / Ю.М. Мартич. – Харків : Мистецтво, 1940. – 75с.
918621
   Наталія Муравська // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 42 : Наталія Муравська. – С. 3-22
918622
   Наталія Олександрівна Талалуєва : До 60-річчя від дня народження: Каталог виставки. – Київ, 2006. – 46с. – (Ювіляри АПН України ; Вип. 25)
918623
  Кукош К. Наталія Осадча-Яната як дослідниця народних назв рослин // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 11 (728), листопад. – С. 25-32. – ISSN 0130-5263
918624
   Наталія Полонська-Василенко: архівні матеріали // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1995. – Рік 32, N 1/4 (124/127) : Ювілейне видання. – С. 315-319. – ISSN 0041-6061
918625
  Долінська І. Наталія Полонська-Василенко: невідомі сторінки творчої діяльності // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 335-337. – ISBN 978-966-623-745-6
918626
  Пуряєва Н. Наталія Пуряєва про Омеляна Ковча, Івана Павла II, Олександра Меня, Далай-ламу XIV, Валерія Марченка : [оповідання для дітей молодшого та серед. шк. віку] / Наталія Пуряєва. – Київ : Грані-Т, 2012. – 156, [4] с. : іл. – Сер. засн. 2007 р. – (Життя видатних дітей). – ISBN 978-966-465-365-4
918627
  Козлик І. Наталія Ростиславівна Мазепа (1930 - 2019) // Султанівські читання : збірник статей / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, Д. Рега, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 9. – C. 157-158. – ISSN 2313-5921


  Мазепа Наталія Ростиславівна — доктор філологічних наук, спеціалізується по російській літературі, науковий співробітник-консультант Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка
918628
   Наталія Сергіївна Прозорова // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 82-83. – ISBN 978-966-924-219-8
918629
   Наталія Черниш : бібліогр. покажчик : монографії, навч. посібники, наук. публікації, навч.-метод. видання / [М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства, Клуб львів. поліграфістів ; уклад. Л. Дячишин ; вступ. ст. М. Тимошика]. – Львів : Українська академія друкарства, 2014. – 105, [2] с. : іл. – Покажч.: с. 92-105. - Сер. засн. у 2000 р. – (Серія бібліографічних покажчиків). – ISBN 978-966-322-394-0
918630
  Гільберг Т.Г. Наталія Ширинюк: "Уроки географії мають подобатися учням" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 12 (2012). – С. 36-37 : фото
918631
  Новицька Лариса Наталія Щіпановська: "Головна передумова успіху уроку - відчути кожну дитину" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 20 : Іл.
918632
   Наталія Юріївна Таран // Физиология растений и генетика : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2015. – Т. 47, № 1 (273), январь - февраль. – С. 80-81. – ISSN 2308-7099


  Виповнилося 60 років відомому вченому, талановитому фітофізіологу, фахівцю в галузі вивчення механізмів стійкості рослин, їх індукції за участю ендогенних та екзогенних чинників, доктору біологічних наук, професору, завідувачу кафедри фізіології та ...
918633
  Котляревский І.П. Наталка-Полтавка : малороссийская опера И.П. Котляревского / Проверенный текст (по изданію 1838 г. и открытому списку 1820 г.) под редакціей [та з передм.] И. Стешенка. – Киев : .: Типо-Литогр. "Прогресс", 1903. – 47 с. – Пред. на рус. яз. ; Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
918634
  Котляревський І.П. Наталка-Полтавка : українська опера на 2 дії. – Катеринослав : Вид."Слово" ; Дpук. І. Вісман та І. Моpдхилевич, 1918. – 39 с. – (Видаництво "Слово" ; [Ч.] 3)
918635
  Котляревський І. Наталка-Полтавка : українська опера на 2 дії / Іван Котляревський. – Київ : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. Т-ва "Кpиниця"], 1918. – 61, [2] с. – Прим. № 107660 без обкл.
918636
  Жадан С. Наталка Білоцерківець: Про любов і відвагу // Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2010. – № 11/12 (61/62). – С. 64-69


  Наталка Білоцерківець - один із найбільш виразних та важливих голосів сучасної української поезії. Розмова Сергія Жадана з Наталкою Білоцерківець про іі майбутню книжку
918637
  Хом"як М. Наталка Кобринська // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 172-174
918638
  Котляревський І. Наталка Полтавка : Українська пера в 2-х діях / І. Котляревський. – Коломия : Галицька накладня. – 64с. – (Загальна б-ка ; № 67)
918639
  Котляревский И.П. Наталка Полтавка : малороссийская опера И.П. Котляревского / [Пpедисл. "Любителям Славянщины" И. Сpезневского-Яpославца [И.И. Сpезневский]]. – Харьков : Печатано в Университетской типогр., 1838. – 88 с. – Текст на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. – (Украинский сборник И.И. Срезневского ; Кн. 1)
918640
  Котляревский И.П. Наталка Полтавка : украинская опера И.П Котляревского. – Петербург (Санкт-Петербург) : [Тип. Депаpтамента уделов], 1862. – 80 с. – Тит. стр. на рус. яз. ; Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
918641
  Котляревский И.П. Наталка Полтавка : Украинська опера в 2-х действиях. – Киев : Изд. книгопрод. И.Т. Губанова ; [Тип. Я.Н. Чоколова], 1906. – 107 с. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
918642
  Котляревський І.П. Наталка Полтавка : українська опера на 2 дії Івана Котоляревського, з портретом автора і малюнками. – Полтава : Вид-во книгарні Г.І. Маркевича ; Електр. друк. Г.І. Маркевича, 1909. – VIII, 55 с. – В кн. також: Замість передмови: Сторінка з споминів про "Наталку-Полтавку" / І.К. Тобилевич (Карпенко-Карий)
918643
  Котляревський І.П. Наталка Полтавка : Українська оперета / І.П. Котляревський. – Київ : Відродження, 1913. – 40с.
918644
  Котляревський І. Наталка Полтавка : Українська опера на 2 дії / І. Котляревський. – Львів : Вид. книгарні наук.ю тов-ва ім. Т. Шевченка, 1925. – 40с. – (Український театр ; Ч. 20)
918645
  Котляревський І. Наталка Полтавка : Українська опера на 2 дії / І. Котляревський. – Київ : ДЛВ, 1936. – 55с. – (Театральна б-ка)
918646
   Наталка Полтавка. – Харків, 1936. – 51с.
918647
  Котляревський І. Наталка Полтавка / І. Котляревський. – Одеса : Дитвидав, 1937. – 80с. – (Шкільна б-ка)
918648
   Наталка Полтавка. – Київ, 1940. – 16с.
918649
  Котляревський І.П. Наталка Полтавка : Українська опера на 2 дії / І.П. Котляревський : ДВУ, 1943. – 63с.
918650
  Котляревський І.П. Наталка Полтавка : Українська опера на 2 дії / І.П. Котляревський. – Київ : Мистецтво, 1953. – 55с. – (Б-ка української драматургії)
918651
  Котляревський І.П. Наталка Полтавка : Опера малорос. в 2-х д. / І.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1969. – 69с.
918652
  Осьмак Н. Наталці Осьмак - 75 років // Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2017. – Січень (число 1). – С. 2


  Наталка Осьмак - дочка голови УГВР Кирила Осьмака.
918653
  Макаровський М Наталя : Поэма Мыхайла Макаpовського / [Пеpедм. Б.Д. Гpінченка]. – [У Чернігові (Чернігів] : Выдав Б. Гpинченко. [З дpук. Губ[еpн.] Земства], 1899. – 35 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії. – ((Видавництво Б. Гpинченка). ; № 46)
918654
  Гнатюк Наталя Наталя Гнатюк: "Кластери зеленого туризму об"єднують людей та регіони" : [інтерв"ю з президентом Фонду "Стара Волинь" Н. Гнатюк] // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 18. – ISSN 1810-3944
918655
  Павлюк І. Наталя Горішна. "не про себе, а про своє"... // Літературні меридіани : матеріали "круглого столу" на тему "Тенденції сучасного літературного процесу в Україні", 9-10 жовт. 2018 р. / Нац. спілка письменників України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Нац. музей літ. України [та ін. ; уклад. і ред. В. Поліщук]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2018. – С. 64-73. – ISBN 978-966-920-358-8
918656
  Степула Н. Наталя Давидовська. Сторінка про життя і творчість : про автора; вірші // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 28-32. – ISBN 966-7379-16-7
918657
  Царук А. Наталя Дзюбенко-Мейс: гончар над кругом, де згасають зорі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 30 березня - 5 квітня (№ 13). – С. 7


  "Творення чаші" - поетична добірка Наталі Дзюбенко-Мейс.
918658
  Трофименко Т. Наталя Забіла - "Перш за все самиця"?. // Semper tiro : зб. на пошану проф. Володимира Панченка : [до 60-річчя від дня народження / упоряд.: В.П. Моренець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 256-266. – ISBN 978-966-518-659-5
918659
  Бичко В.В. Наталя Забіла : риси літ. портрета : [для серед. шкільного віку] : Забіла Наталя Львівна, про неї / В.В. Бичко. – Київ : Дитвидав УРСР, 1963. – 136 с. : іл. – Бібліогр.: с. 130-135
918660
  Ковалів Ю. Наталя Забіла // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 3 (699), березень. – С. 82-83. – ISSN 0236-1477
918661
  Гажа Т.П. Наталя Забіла (1903-1985) // Харківський університет і література : антологія творів випускників, викладачів і студентів / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; за заг. ред. В.С. Бакірова та Ю.М. Безхутрого ; [уклад.: П.М. Бабай, О.І. Борзенко, І.В. Бурлакова та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 230. – ISBN 978-966-285-507-4
918662
  Дворецька Ю.В. Наталя Забіла. Майстриня дитячої казки // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2013. – № 7 (335). – С. 23-24


  Творчий портрет дитячої письменниці Наталі Забілої
918663
  Куценко Л. Наталя Лівицька-Холодна : Нарис життя і творчості / Леонід Куценко. – Кіровоград : Спадщина, 2004. – 104 с. – ISBN 966-7587-55-5
918664
  Димченко Т.А. Наталя Лівицька-Холодна // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 25 (317). – С. 30-33
918665
  Ковалів Ю. Наталя Лівицька-Холодна // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (690), червень. – С. 100-108. – ISSN 0236-1477
918666
  Кривчикова О. Наталя Лівицька-Холодна: роман життя жінки та емігранта // Український альманах / Об"єднання українців у Польщі. – Варшава, 2002. – 2002. – С. 196-203. – ISSN 1426-7470
918667
   Наталя Микитівна Шумило // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – № 11 (635). – С. 126. – ISSN 0236-1477


  Некролог. Н.М. Шумило - відомий літературознавець. У 1970 р. закінчила українське відділення філологічного ф-ту КДУ ім. Т.Г. Шевченка. Викладала спецкурс з історії раннього модернізму в КНУ імені Тараса Шевченка.
918668
  Шевчук В. Наталя Михайличенко // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 471-477. – ISBN 978-966-06-0729-3
918669
  Маленко Олена Наталя Морозова. На Сході я - лише гостя // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 14-15 : Фото
918670
  Татаренко Ірина Наталя Морозова: Хочу бути Мавкою / Татаренко Ірина, Перетрутов Дмитро // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 38-39 : фото
918671
  Соловйова Л.М. Наталя Осадча-Яната (1891–1982): сторінки біографії // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 2 (13). – С. 436-445. – ISSN 2415-7422
918672
  Семенко Юрій Наталя Павлушкова / Семенко Юрій. – Мюнхен-Львів : Червона калина, 1999. – 256с. – ISBN 5-7707-0702-Х
918673
  Семенко Ю. Наталя Павлушкова / Юрій Семенко. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 255, [2] с. : табл. – Імен. покажчик: с. 248-254. – ISBN 978-611-01-2125-5
918674
   Наталя Полонська-Василенко // Листування митрополита Іларіона (Огієнка) / Упор. Ю. Мицик; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Ін-т укр. археографії та джерелознавства; Канадський ін-т укр. студій Альберт. ун-ту (Едмонтон) та ін. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – С. 405-406. – ISBN 966-518-344-3
918675
  Моргунова І. Наталя Полонська-Василенко: період становлення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 27-29. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто дитячі та юнацькі роки Н. Полонської. Досліджено джерела формування її світогляду та наукових інтересів. The article points out the springtime and childly age of N. Polonska. The origin of her ideology formation and scientific interests ...
918676
  Якименко О.В. Наталя Романович-Ткаченко (1884-1933) : літ. портрет / Якименко Оксана Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Логос, 2018. – 226, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 178-199. – ISBN 978-617-7446-02-5
918677
  Веселовська Ганна Наталя Сумська. Поворити долі // Український театр : науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / Міністерство культури і туризму України; Національна спілка театральних діячів України. – Київ, 2009. – № 2/4. – С. 14-17. – ISSN 0207-7159
918678
  Максим"юк Г. Наталя Цибрівська // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 1 (3). – С. 76-79. – ISSN 2224-0926
918679
  Скриган Я. Наталья : рассказ / Янка Скриган ; авториз. пер. с белорус. – Минск : Беларусь, 1965. – 39 с.
918680
   Наталья Аринбасарова. – Москва : Союз кинематографистов СССР, 1971. – 10 с. : ил. – (Актеры советского кино)
918681
   Наталья Борисова-Сыромятникова : иллюстрации, графика, живопись : каталог выставки произведений. – Москва : Советский художник, 1991. – [30] с.
918682
   Наталья Варлей.. – М, 1977. – 32с.
918683
   Наталья Васильевна Кирсанова. Каталог выставки. – Москва, 1974. – 18с.
918684
   Наталья Гиппиус. – Москва, 1990. – 32с.
918685
  Винниченко Т. Наталья Гончарова: "Павлиньих красок бред и пенье" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 4/5 (116). – С. 26-49. – ISSN 1819-6268
918686
  Поздняков И.Ф. Наталья Горюшина. / И.Ф. Поздняков. – Волгоград, 1985. – 192с.
918687
  Агишева Н.Д. Наталья Гундарева / Н.Д. Агишева. – Москва, 1988. – с.
918688
  Дубровский В.Я. Наталья Гундарева / В.Я. Дубровский. – М, 1989. – 189с.
918689
  Конрадова Наталья Наталья Кондратова о фантомных болях очкарика // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 12 : фото
918690
  Конрадова Наталья Наталья Конрадова о детских книгах. Природа - уходящая натура // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 26
918691
   Наталья Кустинская. – М., 1967. – 14с.
918692
  Довженко О. Наталья Лигачева: "Нужно просто улавливать нерв" : Основатель и шеф-редактор "Телекритики" подводит итоги первого десятилетия истории проекта // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2010. – № 11/12 (76). – С. 14-27
918693
  Гозенпуд А. Наталья Михаиловна Ужвий . / А. Гозенпуд. – Москва Ленинград : Искусство, 1948. – 64с.
918694
  Дехтярь А.А. Наталья Нестерова. / А.А. Дехтярь. – М., 1989. – 95с.
918695
   Наталья Нестерова: Альбом.. – Л., 1988. – 32с.
918696
   Наталья Нестерова: Живопись: Кат. выст.. – М., 1989. – 20с.
918697
   Наталья Нестерова: Каталог.. – М., 1981. – 48с.
918698
   Наталья Николаевна Иванова : Каталог выставки. К 60-летию со дня рождения. – Ленинград, 1968. – 12с.
918699
  Ободовская И.М. Наталья Николаевна Пушкина : по эпистолярным материалам / И.М. Ободовская, М.А. Дементьев. – М., 1985. – 368с.
918700
  Ободовская И.М. Наталья Николаевна Пушкина: По эпистоляр. материалам / И.М. Ободовская, М.А. Дементьев. – 2-е изд. – Москва, 1987. – 361с.
918701
   Наталья Пашукова.. – М, 1989. – 44с.
918702
  Стронская Е.Б. Наталья Рашевская - нар. артистка РСФСР / Е.Б. Стронская. – Москва : Раугул Р.Д., 1961. – 148 с.
918703
  Харламова Татьяна Наталья РООР : "Мы научились продавать ощущения" : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 58-59
918704
   Наталья Семеновна Богородская : живопись, рисунок : каталог. – Москва : Советский художник, 1991. – 65 с. : ил.
918705
  Аграновский А. Наталья Славгородская / А. Аграновский : Молодая гвардия, 1949. – 64 с.
918706
  Журавлева Л. Наталья Сумская // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 4. – С. 116-130. – ISSN 1726-6084
918707
  Семенов С. Наталья Тарпова / С. Семенов. – Москва
Ч. 1, кн. 1. – 1929. – 50с.
918708
  Семенов С. Наталья Тарпова / Сергей Семенов. – Москва : Московский рабочий
Ч. 1, кн. 2 : Рукавицы. – 1929. – 36 с.
918709
  Семннов С. Наталья Тарпова / С. Семннов; С.Семенов. – Москва : Московский рабочий. – (Сер. "Роман-газета" ; №23 (53))
Книга 2.Часть 2 : Разлад. – 1929. – 36 c..
918710
   Наталья Тихоновна Сорокина. – М., 1988. – 31с.
918711
  Фарносова Наталья Наталья Фарносова: "Быть, а не казаться" // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 6. – С. 14-16 : фото
918712
  Эбин Ю.О. Наталья Яковлевна Данько / Ю.О. Эбин. – М, 1955. – 44с.
918713
  Матусевич Н.И. Натан Григорьевич Рахлин / Н.И. Матусевич. – Київ, 1960. – 28 с.
918714
  Павлишин В.І. Натан Ілліч Гінзбург (1917-1984) - засновник сучасної прикладної мінералогії (до 100-річчя від дня народження) / В.І. Павлишин, А.В. Виршило // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ, 2017. – Т. 39, № 3. – С. 102-105. – ISSN 2519-2396
918715
  Лессинг Г.Э. Натан Мудрый : драматическое стихотворение в 5 действиях ; Пер. с нем / Г. Лессинг. – Киев : Ф.А. Иогансон ; [тип. И.И. Чоколова], 1893. – 229 с. – Миниатюрное издание
918716
   Натан Рахлин. – Москва : Советский композитор, 1990. – 188 с.
918717
  Кобилецький Ю.С. Натан Рибак / Ю.С. Кобилецький. – Київ, 1963. – 128с.
918718
  Логвиненко М.С. Натан Рибак / М.С. Логвиненко. – Київ, 1972. – 139с.
918719
   Натариат в СССР. – М, 1990. – 208с.
918720
  Шерешевский Э.И. Натаска, нагонка и притравка охотничьих зверовых собак. / Э.И. Шерешевский. – М., 1963. – 108с.
918721
  Шерешевский Э.И. Натаска, нагонка и притравка промысловых собак. / Э.И. Шерешевский. – 2-е изд. – М., 1951. – 80с.
918722
  Капусто Ю.Б. Наташа / Ю.Б. Капусто. – М., 1948. – 253с.
918723
  Капусто Ю.Б. Наташа / Ю.Б. Капусто. – М., 1952. – 188с.
918724
  Британишский В.Л. Наташа : стихи / В.Л. Британишский. – Москва : Советский писатель, 1961. – 107 с.
918725
  Давыдов И. Наташа / И. Давыдов. – Пенза, 1962. – 203с.
918726
  Спирова А. Наташа / А. Спирова. – М., 1970. – 142с.
918727
  Кунгуров Г.Ф. Наташа Брускова / Г.Ф. Кунгуров. – Иркутск, 1959. – 503с.
918728
  Токарев С. Наташа и другие. Документально-лирические повести о спорте / С. Токарев. – Москва : 1979. – 207 с.
918729
  Степанчук Т.Г. Наташа и Марсель / Т.Г. Степанчук. – М., 1987. – 334с.
918730
  Уберская П.Р. Наташа и Миша говорят по немецки / П.Р. Уберская, Н.А. Граве. – М, 1963. – 136с.
918731
  Ууберская П.Р. Наташа и Миша говорят по немецки / П.Р. Ууберская, Н.А. Граве. – 2-е изд. – М, 1965. – 136с.
918732
  Араловец Н. Наташа Ковшова / Н. Араловец. – Москва : Молодая гвардия, 1952. – 288 с., [1] л. ил. : ил.
918733
  Тиханов Николай Кузьмич Наташа Незнамова / Тиханов Николай Кузьмич. – Куйбышев : Кн. изд., 1955. – 200с.
918734
  Поляков Н.В. Наташа. Стихи / Н.В. Поляков. – Смоленск, 1963. – 118с.
918735
  Пулинович Ярослава Наташина мечта : пьеса // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 3. – С. 155-162
918736
  Трихманенко В.Ф. Наташины зорьки / В.Ф. Трихманенко. – Хабаровск, 1961. – 88с.
918737
  Кобликов В.В. Наташкины сказки / В.В. Кобликов. – Тула, 1977. – 222с.
918738
  Вишня Остап Нате й мій глек / Вишня Остап. – Київ : Книгоспілка, 1925. – 14с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Бібліотека - копійка)
918739
  Мовчан П.М. Нате! : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1963. – 24 с.
918740
  Векленко В.А. Нательные кресты Самари - Богородицкой крепости : монография / Виктор Векленко ; НАН Украины, Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского, Ин-т обществ. исслед. – Днепропетровск : Изд-во ДНУ, 2010. – 213, [3] с., [24] л. цв. ил. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-551-308-7
918741
   Нательный крест из Албазинского острога: проблемы атрибуции / Д.П. Волков, С.В. Коваленко, И.А. Ермацанс, А.И. Палажченко // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отд-ние Росс. акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 43, № 1, январь - март. – С. 73-80. – ISSN 1563-0102
918742
  Гримська М.І. Нативізм як складова ідеології крайніх правих політичних партій // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (129), січень. – C. 12-17. – ISSN 2077-1800
918743
  Булах Т. Нативна реклама та періодика: точки дотику // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (290), вересень. – С. 19-22. – ISSN 2076-9326
918744
  Сенаторова Н. Нативна реклама як ефективний інструмент сучасного маркетингу // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 142-145
918745
  Черпак А. Нативна реклама: досвід та перспективи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 68/69, липень – грудень


  У статті проаналізовано основні наукові підходи до визначення поняття "нативна реклама" в сучасном дискурсі соціальних комунікацій. Виявлено, що теоретичне поле native advertising розмите й чітко не визначене. Деякі науковці ототожнюють нативний ...
918746
  Литвин Ф.Ф. Нативные формы дфотосинтетических пигментов и их роль в фотосинтезе : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Литвин Ф.Ф. ; АН СССР. – Москва, 1978. – 50 с.
918747
  Скопенко В.В. Натиснути телефонним дзвінком на мене неможливо // Україна і світ сьогодні, 1999. – №31
918748
  Буравченков А.О. Натієв Олександр (- військовик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2020. – Т. 22 : Мр - На / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 536. – ISBN 978-966-621-693-2
918749
  Білай Д.В. Натільний "живопис" - загрози й ризики // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 8, серпень. – С. 28-29
918750
  Мельник О.О. Натільні хрести з поховань Києва XVII - XVIII ст. // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (18) : Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Проблеми та відкриття. – С. 110-120. – ISSN 2227-4952
918751
  Дементьев Н.С. Натка Кубанец / Н.С. Дементьев. – Новосибирск, 1961. – 162с.
918752
  Носова Б.М. НАТО- скептицизм як наслідок непоінформованості суспільства. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 86-91.
918753
  Мелещенко Т.В. НАТО-ЄС: безпекова політика у XXI столітті // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сум. держ. ун-т ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми, 2022. – № 39. – С. 60-66. – ISSN 2227-183Х
918754
  Маронкова Б. НАТО - 70 років: історія, сьогодення і майбутнє // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 3 квітня (№ 60). – С. 3
918755
  Рябошлик В. НАТО - джерело воєнної небезпеки / В. Рябошлик, Б. Гончар // Трибуна лектора. – Київ : Знання, 1974. – № 4
918756
  Ротфельд А.Д. НАТО - ЄС: очікування та наслідки // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 9. – С.37-40
918757
  Снігир Олена НАТО - ЄС: співіснування, трансформація, можливості для України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 23-24. – ISSN 1728-6220
918758
  Халоша Б.М. НАТО - орудие агрессии / Б.М. Халоша. – М., 1964. – 48 с.
918759
  Хорев В.А. НАТО - орудие агрессии / В.А. Хорев. – М., 1984. – 64с.
918760
  Толстов Сергій НАТО - повернення до першооснов // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 4/5. – С. 30-33
918761
   НАТО - ревю : часопис. – Київ. – ISSN 0255-3813
Т. 46, № 1. – 1998
918762
   НАТО - ревю : часопис. – Київ. – ISSN 0255-3813
весна - літо. – 2000
918763
   НАТО - ревю : часопис. – Київ. – ISSN 0255-3813
зима 2000/2001. – 2000
918764
   НАТО - ревю : часопис. – Київ. – ISSN 0255-3813
Т. 49, весна. – 2001
918765
   НАТО - ревю : часопис. – Київ
Т. 49, зима 2001/2002 : зима 2001/2002. – 2001
918766
   НАТО - ревю : часопис. – Київ
Т. 49, осінь. – 2001
918767
   НАТО - ревю : Часопис. Спецвипуск. – Київ
Грудень : Історичні зміни на Балканах. – 2004
918768
  Зайцева О. НАТО - Росія - Україна - ЄС. Теорії політичного манупулювання та стримування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 185-186
918769
  Лидер Ю. НАТО / Ю. Лидер. – Москва, 1964. – 232с.
918770
   НАТО : справочник : партнерство и сотрудничество. – Брюссель : Бюро информации и печати НАТО, 1995. – 368 с.
918771
   НАТО : краткий справочник / М. Колга, М. Майгре, Х. Мелдер, М. Мялксоо, Т. Нооркыйв, П. Перник; Колга М. [ и др. ] ; общ. ред. и сост. М. Колга, Т. Нооркыйв ; [ пер. с эст.]. – Таллинн : Eesti Entsuklopeediakirjstus, 2007. – 544 с. – ISBN 978-9985-70-272-7
918772
  Павлов Н.В. НАТО : курс на обострение международной обстановки / Н.В. Павлов. – М, 1983. – 64с.
918773
  Харланов Ю.Ф. НАТО : лицо и маска / Ю.Ф. Харланов. – М, 1981. – 94с.
918774
  Жлуктенко В. НАТО 3.0 // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 45 (163). – С. 38-41


  Североатлантический альянс переходит на новое программное обеспечение.
918775
  Бурлинова Н. НАТО в Афганистане : стратегия и перспективы // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 8. – С. 76-83. – ISSN 0131-2227
918776
  Мінгазутдінов І.О. НАТО в боротьбі з міжнародним тероризмом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 18-21. – (Європейські дослідження)
918777
  Фрейманис НАТО в общественном мнении Латвии / Фрейманис, , Айгарс // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 30-31. – ISSN 1728-6220
918778
  Рибченко А. НАТО в системі міжнародних відносин // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 197-198
918779
  Полторацький О.С. НАТО в сучасних глобальних та регіональних безпекових процесах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 211-219
918780
  Полторацький О.С. НАТО в сучасних євроатлантичних відносинах : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.С. Полторацький; Дипломатична академія України при міністерстві закордонних справ України. – Київ, 2005. – 226с. – ISBN 966-594-701-X
918781
   НАТО готова допомогти модернізувати українську армію // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 13. – ISSN 2313-559X
918782
  Халоша Б.М. НАТО и атом. / Б.М. Халоша. – М., 1975. – 127с.
918783
  Пилько А.В. НАТО и Берлинский кризис 1958-1961 годов // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 1. – С. 82-97. – ISSN 0130-3864
918784
  Гордійчук Ю. НАТО і війна США в Афганістані (2008 - 2012 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 17-18
918785
  Кіт Гартлі НАТО і економічна та фінансова криза / Кіт Гартлі, Біньямін Соломон // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 16-22
918786
  Павленко В.М. НАТО і європейська безпека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 110-113. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто діяльність НАТО у розбудові європейської безпеки та місце і роль України в цьому процесі на сучасному етапі. The article is studied the NATO"s activity in formation of the European security and role and place of the Ukraine in this process ...
918787
  Потєхін О. НАТО і європейська стабільність. Частина 2. Стримування // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 16-20. – (Історичні науки)
918788
  Носова Б.М. НАТО і медіатизовані сюжети // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Журналістика" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2007. – Вип. 1 (6). – С. 112-118


  У статті йдеться про суть критики діяльності НАТО в Югославії з погляду бельгійського журналіста М.Коллона та видатного політичного діяча М.Тетчер.Балканська криза однаково трагічно позначилася на обох сторонах конфлікту. Теза про те, що "агресивний ...
918789
  Стефані Бабст НАТО і надалі має значну підтримку громадськості у Європі і в Сполучених Штатах Америки // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 57-58
918790
  Денисюк І. НАТО і національні інтереси Великої Британії // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 19-20
918791
  Білий М. НАТО і проблеми Гібралтару в контексті євроатлантичного вектору зовнішньої політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 2. – С. 73-77
918792
  Толстов С.В. НАТО і Росія в відносинах європейської безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 174-188
918793
  Толстов С.В. НАТО і Росія в відносинах європейської безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 60-75
918794
  Перепелиця Г.М. НАТО і Україна в умовах трансформаційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 1. – С. 89-102.
918795
  Балдинюк О.В. НАТО і Україна: реалії та перспективи відносин в контексті європейської безпеки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 132-134. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
918796
  Хилько М.М. НАТО й Україна перед викликами безпеки // Зовнішня політика України - 2013 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / С.В. Андрущенко, П. Байор, В.М. Мовчан, Г.М. Перепелиця, О.В. [та ін.] Потєхін. – Київ : Стилос, 2014. – С. 89-110. – ISBN 978-966-193-094-9
918797
  Хилько М.М. НАТО й Україна: амбівалентне партнерство в умовах російської гібридної війни // Зовнішня політика України - 2015 : стратег. оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / С.В. Андрущенко, М.М. Бєлєсков, В.І. Головченко, М.М. Гончар, О.С. та ін. Кучик. – Київ : Стилос, 2016. – С. 144-167. – ISBN 978-966-193-113-7
918798
  Боровський О. НАТО йде в небо. Космос визнано однією зі сфер діяльності Альянсу // Україна молода. – Київ, 2019. – 22-23 листопада (№ 131). – С. 13


  "Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ повідомив, що на зустрічі міністрів країн-членів альянсу в Брюсселі космос визнано оперативною сферою військової діяльності, повідомляє «Радіо «Свобода». Але додав, що НАТО не має наміру розміщувати в космосі ...
918799
  Сенченко О.А. НАТО на шляху до кооперативної безпеки: перспективи євроатлантичного партнерства для України // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2002. – № 1. – С.29-36
918800
   НАТО після Бухаресту та роль України в системі європейської безпеки : круглий стіл // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 16-19. – ISSN 1728-6220
918801
  Клініх Б. НАТО після України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 22 травня (№ 91). – С. 3


  Альянс має активніше долучатися до реформування та переозброєння українських збройних сил.
918802
   НАТО пригадує забуті рефлекси // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 36 (356). – С. 38-40. – ISSN 1996-1561


  Російська агресія в Україні робить саміт НАТО в Уельсі найважливішим з часів холодної війни.
918803
  Смирнова В.П. НАТО проти розрядки / В.П. Смирнова. – К., 1980. – 104с.
918804
  Іщенко Н. НАТО та гібридна загроза з 1990-х, або Тіні минулого в протистоянні навколо релігійного закону в Чорногорії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11 лютого (№ 24). – С. 3
918805
  Матіолі М. НАТО та екологія: упередження катастроф // Україна до НАТО / Центр національної та інформаційної безпеки ; голов ред. А. Мирончук. – Київ, 2023. – № 1/2 (січень-лютий) : Рік незламності. – С. 32-37
918806
  Сушко О. НАТО та Україна: сценарії відносин після рішення РНБО від 23 травня 2002р. // Український монітор : Зовнішня та безпекова політика. Україна в міжнародних відносинах. – Київ, 2002. – лето. – С.60-70
918807
  Клець Марія НАТО чи РФ: політико-економічні аспекти оборонної стратегії України / Клець Марія, Клець Дмитро // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 29-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-6220
918808
  Шульга Д. НАТО, а не "гарантії безпеки", або чому Києву варто зосередитися на одній меті? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 травня (№ 17/18). – С. 9. – ISSN 1992-9277


  Яку стратегію має обрати Україна, готуючись до самміту НАТО у Вільнюсі?
918809
   НАТО. Довідник. – Київ : Основи, 1997. – 430с.
918810
   НАТО: історія, структура, діяльність, перспективи : навч. посібник / С.В. Федонюк [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волинcького національного університетету імені Лесі Українки, 2008. – 258, [1] с. – Бібліогр.: с. 251-258 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-600-313-6
918811
  Полторацький О.С. НАТО: політика партнерства як шлях до зміцнення співробітництва і безпеки в Європі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.36-41
918812
  Шуткевич О. НАТО: практичні кроки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16-17 лютого (№ 28/29). – С. 5


  Як Альянс збирається реагувати на виклик Росії та що планується зробити у співпраці з Україною?
918813
  Срібна Л.В. НАТО: проблематика боротьби з міжнародним тероризмом // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 314-321
918814
  Капсамун І. НАТО: сигнали для України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 березня - 1 квітня (№ 56/57). – С. 6-7


  Єнс Столтенберг: "Ми продовжуємо підтримувати український суверенітет і територіальну цілісність".
918815
  Фомічова В.М. Натовп як предмет соціально-психологічного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 110-114. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано головні соціально-психологічні аспекти масової поведінки. Проаналізовано головні теорії та концепції найбільш відомих в теорії "психологія мас".
918816
  Фомічова В.М. Натовп як предмет соціально-психологічного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 108-111. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Розглянуто соціально-психолоічну специфіку аналізу натовпу. Наведено основні положення творів "психологія мас" Г. Лебона. Наведено основні сучасні підходи до аналізу індивідуальної поведінки в умовах натовпу.
918817
   Натовский или внеблоковый вектор для Украины : перспективы и риски : материалы международной научно-практической конференции : (Симферополь, 19-20 сентября 2007 г.). – Москва : ИнфоРос [и др.], 2007. – 243, [1] с. – На обл. указ.: Крымский форум. – ISBN 978-5-903675-02-9
918818
  Решетник М.Д. Наторп (Natorp) Пауль // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 621-623. – ISBN 966-316-069-1
918819
   Натриевая технология и специальная контрольно-измерительная аппаратура в реакторах-размножителях на быстрых нейтронах. – Москва, 1976. – 48с.
918820
  Молчанова О.С. Натриевоборосиликатные и пористые стекла / О.С. Молчанова. – М., 1961. – 164с.
918821
  Лишко В.К. Натриевый насос биологических мембран / В.К. Лишко; АН УССР, Ин-т физиологии. – Киев : Наукова думка, 1977. – 144с.
918822
   Натрий. – М, 1986. – 255с.
918823
   Натрий и калий / А.Ф. Алабышев, К.Я. Грачев, С.А. Зарецкий, М.Ф. Лантратов. – Ленинград : Госхимиздат, 1959. – 392 с.
918824
  Алабышев А.Ф. Натрий и калий / А.Ф. Алабышев. – Ленинград, 1959. – с.
918825
  Берман А.Л. Натрий и калий в наружных сегментах фоторецепторых клеток сетчатки. : Автореф... Канд.биол.наук: 104 / Берман А.Л.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
918826
  Енаки И.Г. Натрий и калий в поверхностных водах УССР : Автореф... канд. хим.наук: 081 / Енаки И.Г.; Гидрохим. ин-т. – К., 1968. – 20л.
918827
  Ситтиг М. Натрий, его производство, свойства и применение / М. Ситтиг. – Москва : Госатомиздат, 1961. – 440 с.
918828
  Павлишин В.І. Натроярозит (- від назв хімічного елементу Na та мінералу ярозит) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2020. – Т. 22 : Мр - На / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 538. – ISBN 978-966-621-693-2
918829
   Натруженные руки. – Москва, 1959. – 86 с.
918830
   Натта Конышева.. – М., 1988. – с.
918831
  Оствальд В. Натур-философия / В. Оствальд. – Москва. – 334 с.
918832
  Оствальд В.Ф. Натур-философия / Проф. Вильгельм Оствальд ; Пер. с нем. А.В. Травкина, под ред. [и с предисл.] В.В. Битнера. – Санкт-Петербург : Изд. "Вестника знания" (В.В. Битнера) ; [Т-во Худож. печати], 1910. – 88 с. – Беспл. прил. к № 4 "Вестн. знания". - Пер. также под загл.: Очерк натурфилософии. – (Библиотека "Систематические знания")


  На книге печать: Петр Павлович Кудрявцев
918833
  Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению : учеб. пособие для сред. худож. учеб. заведений / О. А. Авсиян. – Москва : Изобразит. искусство, 1985. – 151 с. : ил. – Библиогр.: с. 147
918834
  Головко Н.В. Натурализация метафизики: научный реализм и диалектический материализм // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 8. – С. 24-33. – ISSN 0042-8744
918835
  Брандес Г. Натурализм в Англии : [1875 г. Лекции, чит. в Копенгаг. ун-те весною 1874 г. и осенью 1875 г.] ; [В 2-х ч.] / Георг Брандес ; Пер. с дат. под ред. М.В. Лучицкой. – Киев : Изд. Б.К. Фукса ; [Тип. М.М. Фиха], 1902. – [2], 174, 132 с.
918836
  Брандес Г. Натурализм в Англии : [1875 г. ; Лекции, читанные в Копенгагенском университетете весной 1874 г. и осенью 1875 г.] / Пер. с дат. М.В. Лучицкой. – 2-е испр. и доп. изд. – Санкт-Петербург : Тип. Книгоизд. Т-ва "Просвещение", 1909. – [6], 513 с. – Єкз № 11818 дефектный, отсут. с. 497-513


  В издательских коленкоровых переплетах с тиснением названия и орнамента золотом № 146214 тв. влад. пер, корешок кож., крышки переплета оклеены мраморной бумагой
918837
  Миловидов В.А. Натурализм: метод, поэтика, стиль / В.А. Миловидов. – Тверь, 1993. – 72с.
918838
  Догель В.А. Натуралист в Восточной Африке / В.А. Догель. – Петроград : Типография Министерства Внутренних Дел, 1916. – 111, [2] с.
918839
  Хэдсон У.Г. [Хадсон] Натуралист в Ла-Плате : с 27 рис. в тексте / У.Г. Хэдсон ; пер. со 2-го англ. изд. [и предисл.] Д.Д. Струнина. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена, 1896. – [4], VI, 333 с. : ил.
918840
  Недялков А.Д. Натуралист в поиске / А.Д. Недялков. – Москва, 1977. – 143с.
918841
  Бэтс Г.В. Натуралист на Амазонской реке : разсказ о путевых приключениях автора и нравах животных, очерки жизни бразильцев и индейцев, и картины природы под экватором, из одиннадцатилетнего путешествия / Г.В. Бэтс. – С.Петербург : Типография А. Головачова, 1865. – XVI, 421 с.
918842
  Гусев О.К. Натуралист на Байкале / О.К. Гусев. – Москва : Советская Россия, 1977. – 286 с.
918843
  Краснов А.Н. Натуралист на Кавказе / А.Н. Краснов. – Пятигорск : Электро-Механическая Типография К.К. Кибардина, 1911. – 43 с.
918844
  Даррелл Дж. Натуралист на мушке, или Групповой портрет с природой / Дж. Даррелл. – Москва : Мир, 1989. – 192с.
918845
  Бейтс Г.У. Натуралист на реке Амазонке. / Г.У. Бейтс. – Москва, 1958. – 430с.
918846
  Геккель Э. Натуралист под тропиками / Э. Геккель. – 2-е изд. – Москва-Ленинград. – 127с.
918847
  Геккель Э. Натуралист под тропиками. – Москва, 1899
918848
  Геккель Э. Натуралист под тропиками : извлечение из Indische Reisebriefe / Э. Геккель; под ред. К. Тимирязева. – Москва : Типо-литогр. И.Н. Кушнерев
Вып. 11. – 1899. – 196, [2] с.
918849
  Николаев С.Ф. Натуралист С. Л. Ушаков / С.Ф. Николаев. – Пермь, 1963. – 43с.
918850
  Гусев А.Ф. Натуралист Уоллэс, его русские переводчики и критики : (К вопросу о происхождении человека) по поводу переводов книги Уоллэса: Естественный подпор / [Соч.] А. Гусева. – Москва : В унив. тип. (М. Катков), 1879. – 220, [5] с.
918851
  Подгорный Зиновий Рафаилович Натуралистическая концепция ценностей в американской буржуазной философии ХХ века : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Подгорный Зиновий Рафаилович; ЛГУ. – 20л.
918852
  Бадягина М.И. Натуралистическая полевая практика в курсе методики биологии : пособие для студ.-заоч. фак. естествознания пед. ин-тов / М. И. Бадягина ; М.И. Бадягина ; Гл. упр. высш. и сред. пед. учеб. завед. М-ва просвещения РСФСР, Моск. гос. заоч. пед. ин-т. – Москва : Просвещение, 1965. – 120 с.
918853
  Бадягина М.И. Натуралистическая полевая практика в курсе методики биологии. : пособие для студ.-заоч. фак. естествознания пед. ин-тов / М.И. Бадягина ; Гл. упр. высш. и сред. пед. учеб. завед. М-ва просвещения РСФСР, Моск. гос. заоч. пед. ин-т. – Москва : Просвещение, 1968. – 60 с. – Библиогр.: с. 58-60
918854
   Натуралистическая работа в школах и внешкольных учереждениях. – М, 1949. – 175с.
918855
  Михеев А.В. Натуралистическая работа по зоологии в летних пионерских лагерях. / А.В. Михеев. – 3-е изд. – Москва, 1963. – 183с.
918856
   Натуралистическая работа с младшими школьниками. – Л, 1981. – 34с.
918857
  Беседин А.П. Натуралистический аргумент П. Стросона в пользу моральной ответственности // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 8-16. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
918858
  Павлов Н.В. Натуралисты и путешественники Г.С.Карелин (1801-1872) и его воспитанник и друг И.П.Кирилов (1821-1842) / Н.В. Павлов. – 2-е изд. – Москва, 1948. – 48с.
918859
  Брайон О.В. Натуралізація (- природний - повне пристосування організмів до нових умов існування) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2020. – Т. 22 : Мр - На / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 539. – ISBN 978-966-621-693-2
918860
  Кононенко Т.П. Натуралізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 362. – ISBN 966-316-069-1
918861
  Голод Р. Натуралізм // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 4 (661). – С. 50-56. – ISSN 0130-5263


  У статті розглядається літературний напрям натуралізм, простежується історія його становлення, ідеологія й національні варіанти, зокрема український. Автор доходить висновку, що натуралізм завжди супроводив реалізм, не знав заборонених тем, збагатив ...
918862
  Кузнєцов В.І. Натуралізм правовий (- напрям у права філософії) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2020. – Т. 22 : Мр - На / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 542-543. – ISBN 978-966-621-693-2
918863
  Ковалів Ю.І. Натуралізм у літературі // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2020. – Т. 22 : Мр - На / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 540-541. – ISBN 978-966-621-693-2
918864
  Колесник А.В. Натуралізм у творчості Івана Франка 1890-х - 1900-х років // Альманах "Франкіана" : матеріали Наук.-практ. конф. "Іван Франко у XXI ст.: виклики та перспективи", присвяч. 165-тій річниці від дня народж. Івана Франка та 105-ти річчю зі дня його смерті : Київ, 25 трав. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Міжнар. фонд ім. Івана Франка, Центр вивч. творчої спадщини Івана Франка ; [за заг. ред. М. Мозер]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 138-144
918865
  Кобзей Н. Натуралізм як генетико-типологічна проблема // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 6 (84). – С. 62-67. – Бібліогр.: Літ.: с. 67; 18 назв
918866
  Чорна Г.А. Натураліст другої половини XIX століття - В.В. Монтрезор / Г.А. Чорна, Т.В. Мамчур // Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова" : науковий журнал / Нац. акад. аграр. наук України ; Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна ; голов. ред. Гавриленко В.С. ; редкол.: Дідух Я.П., Бойко М.Ф., Гавриленко Н.О. [та ін.]. – Асканія-Нова, 2019. – Т. 21, спецвип. – С. 377-383. – ISSN 1682-2374


  "Аналізуючи роль Київського товариства природознавців (1869-1929) у розвитку ботаніки, А.І. Барбарич серед найактивніших його членів 1870-1880 років називає В.В. Монтрезора. Монтрезор у 1882-1884 роках багато подорожував Київською, Чернігівською, ...
918867
   Натуралісти України : [збірник] / [за ред. В.В. Вербицького]. – Київ : Поліграфіст-2, 2011. – 80 с. : іл., фот., портр. – ISBN 978-966-1502-26-9
918868
  Брайко О. Натуралістична поетика і дискурси раннього модернізму: "Рівновага" Володимира Винниченка і "Біля останньої межі" Михайла Арцибашева // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7 (595). – С. 14-30. – ISSN 0236-1477
918869
  Ундір Н.В. Натуралістична та капіталотворча теорії розвитку кредиту // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2005. – С. 238-243. – (Серія "Економіка" ; вип. 7, ч. 2). – ISBN 966-7631-55-9
918870
  Лучканин С. Натуралістичний (біологічний) і молодограматичний напрямки в румунському мовознавстві другої половини ХІХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 20-22. – (Іноземна філологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються натуралістичний (біологічний) та молодограматичний напрямки в історії румунської лінгвістики другої половини ХІХ ст., представлені іменами Александру Чіхака, Богдана Петрічейку Хашдеу, Александру Ламбріора, Харітона Тіктіна, ...
918871
  Руда Н.В. Натуралістичний напрямок у мовознавстві // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 39-40. – ISBN 978-966-439-983-5


  Розуміння мови як природного організму в лінгвістичній концепції Шлейхера. Натуралістична теорія Шлейхера.
918872
  Парвиш Х. Натуральная индийская косметика / Х. Парвиш. – Минск, 1991. – 112с.
918873
  Стефанович Ю.А. Натуральная школа / Ю.А. Стефанович. – М, 1988. – 282с.
918874
  Кулешов В.И. Натуральная школа в русской литературе 19 века / В.И. Кулешов. – Москва : Просвещение, 1965. – 300 с.
918875
  Кулешов В.И. Натуральная школа в русской литературе 19 века / В.И. Кулешов. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1982. – 239 с.
918876
  Полтавець Юрій Натуральний сланець Samaca в ландшафтному дизайні // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 5. – С. 42-43 : фото
918877
  Несен І. Натуральні барвники в традиційних і сучасних практиках українського килимарства // Традиційна культура України як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : 2 листоп. 2017 р. / М-во культури України, Укр. центр культурних досліджень ; [упоряд. З.О. Босик ; редкол.: Ю.О. Федів (голов. ред.) та ін. ; відп. ред. В.В. Телеуця). – Київ : УЦКД, 2017. – С. 57-65. – ISBN 978-966-452-250-8
918878
  Майданик Р.А. Натуральні зобов"язання в цивільному праві: еволюція і сучасність // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 4 : Економічний факультет. Юридичний факультет. – С. 189-195
918879
  Чиж О.П. Натуральні й натурально-антропогенні заповідні об"єкти Подільських полісь // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 238-242. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0868-6939
918880
  Кіслова Вікторія Натуральні молочні продукти чи фальсифікат...(Інтерв"ю з заступником директора ПТУ № 31 м. Полтава та переробки продукції тваринництва Д.В.Білай) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 27-29
918881
  Денисик Г.І. Натурально-антропогенні ландшафти Поділля / Денисик Г.І., Рябоконь О.В. – Вінниця : Едельвейс і К, 2016. – 167, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147-159. – (Серія "Антропогенні ландшафти Поділля"). – ISBN 978-617-7237-10-4
918882
  Рябоконь О.В. Натурально-антропогенні ландшафти Поділля: структура, класифікація, оптимізація : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Рябоконь Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – 191 л. – Додатки: л. 176-191. – Бібліогр.: л. 161-175
918883
  Рябоконь О.В. Натурально-антропогенні ландшафти Поділля: структура, класифікація, оптимізація : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Рябоконь Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
918884
  Рябоконь О. Натурально-антропогенні ландшафти Поділля: структура, класифікація, оптимізація // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 95-96. – ISBN 978-617-7069-36-1
918885
  Зеленкова Н.М. Натурально-стоимостный баланс оборудования. / Н.М. Зеленкова. – М., 1978. – 159с.
918886
  Никонова А.А. Натурально-стоимостный баланс ресурсов и использования продукции сельского хозяйства союзной республики : Автореф. дис. ... канд .экон. наук : 08.00.05 / Никонова А. А. ; Науч. исслед. экон. ин-т Госплана УССР. – Киев, 1977. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
918887
   Натуральны рух насельництва БССР за 1827 г.. – Менск, 1930. – 120с.
918888
  Скоробогатова Л.А. Натуральные исследования достоверности гидрогеомелиоративных прогнозов расчетов вертикального дренажа на крупном орошаемом массиве : Автореф... канд. техн. наук: 06.01.02 / Скоробогатова Л.А.; Моск.гидромел.ин-т. – М, 1977. – 25л.
918889
  Логинова Л.Е. Натуральные наглядные пособия, их роль в обучении и методика использования в средней общеобразовательной политехнической школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Логинова Л.Е.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1961. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
918890
  Данияров С.Б. Натуральные пищевые слюнные условные рефлексы и их связь с расстоянием и мышечной деятельностью : Автореф... канд. биол.наук: / Данияров С.Б.; Акад. наук СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Ленинград, 1952. – 10л.
918891
  Игнатов М.И. Натуральные сплайны многих переменный / М.И. Игнатов, А.Б. Певный; Отв. ред. В.Н. Прохоров. – Ленинград : Наука, 1991. – 127 с. : ил. – Библиогр.: 57 назв.
918892
  Иванов Б.А. Натуральные уравнения специально оснащенной m-поверхености эквиаффинного пространства. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.006 / Иванов Б.А.; Ярослав. гос. пед. ин-тут. – Ярославль, 1972. – 12л.
918893
   Натуральный каучук. – М, 1990. – 655с.
918894
   Натуральный каучук. – М, 1990. – 720с.
918895
  Олейник И И. и др. Натурная отработка сложных технических комплексов / И И. и др. Олейник. – Москва, 1990. – 238с.
918896
  Хоменко І.А. Натурний експеримент як метод журналістикознавчого дослідження // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 13-20


  У 2006 р. в ефір Національної радіокомпанії України вийшла двосерійна радіодрама "Псевдонім" (автори: І. Хоменко, В. Фоменко, реж. В. Обручов). Вистава вміщувала окремі деталі з журналістської практики авторів, які на той час поєднували літературну ...
918897
  Мачуга О.С. Натурні вимірювання та порівняльний аналіз параметрів гідроспоруд на малих річках у Словаччині та Польщі // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 134-145. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
918898
  Архипова Є.І. Натурні дослідження у Софії Київській: декларації та реалії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 5 (494). – С. 25-37. – ISSN 0130-5247
918899
   Натурно-математическое моделирование в системах управления. – Кемерово, 1987. – 84с.
918900
  Шмидт Э.П. Натурные испытания электронных приборов / Э.П. Шмидт. – Москва : Советское радио, 1976. – 136 с.
918901
   Натурные исследования и численное моделирование ветра и поверхностных волн на внутренних водоемах средних размеров / А.М. Кузнецова, Г.А. Байдаков, В.В. Папко, А.А. Кандауров, М.И. Вдовин, Д.А. Сергеев, Ю.И. Троицкая // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 2. – С. 85-97 : рис. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 0130-2906
918902
  Алексеев Г.В. Натурные исследования крупномасштабной изменчивости в океане / Г.В. Алексеев ; под ред. Ю.В. Николаева ; Госкомитет СССР по гидрометеорологии и контролю природ. среды Аркт. и Антаркт. науч.-исслед. ин-т. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 110 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 107-111
918903
  Гинзбург М.Б. Натурные исследования крупных гидротехнических сооружений / М.Б. Гинзбург. – Москва-Л., 1964. – 360с.
918904
  Бражук Ю.Б. Натуроморфна метафора в медичній термінології (на матеріалі латинськомовних анатомічних термінів) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Бражук Юлія Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014. – 330 л. – Додатки: л. 231-330. – Бібліогр.: л. 208-231
918905
  Бражук Ю.Б. Натуроморфна метафора в медичній термінології (на матеріалі латинськомовних анатомічних термінів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Бражук Юлія Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
918906
  Бражук Ю.Б. Натуроморфний метафоричний компонент у складі анатомічних термінів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – C. 55-67


  У статті йдеться про використання натуроморфного метафоричного компоненту при створенні латинськомовних медичних термінів, виокремлюються види натуроморфної метафори, досліджуються метафоричні моделі. В статье речь идет об использовании натуроморфного ...
918907
  Токмань Г. Натурпростір "Саду божественних пісень" Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 136-143
918908
  Рохлин Борис Натурфилософия Амадиса Гальского : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 2. – С. 17-24. – ISSN 0321-1878
918909
  Кессиди Ольга Николаевна Натурфилософия Анаксимандра : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Кессиди Ольга Николаевна ; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1975. – 34 с.
918910
  Костычев С.П. Натурфилософия и точные науки. / С.П. Костычев. – Пг., 1922. – 42с.
918911
  Диноршоев М. Натурфилософия Ибн Сины / М. Диноршоев. – Душанбе, 1985. – 255с.
918912
  Неелов Е.М. Натурфилософия русской волшебной сказки : учеб. пособие по спецкурсу / Неелов Е.М. ; Петрозавод. гос. ун-т им. О.В. Куусинена. – Петрозаводск : ПГУ, 1989. – 86, [1] с.
918913
  Яворский Д.Р. Натурфилософия Ф.Бэкона на политическом фоне Европы конца XVI-начала XVII в. // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 (47). – С.3-14. – ISSN 1560-7488
918914
  Дмитриева Е.В. Натурфилософская тема в лирике И.А. Файнфельда // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 2 (52). – С. 30-33. – ISSN 1684-2618
918915
  Додонов Р.А. Натурфилософские основы и эволюция ноосферных взглядов В.И. Вернадского // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 22-30. – ISSN 2074-4447
918916
  Кононенко Т.П. Натурфілософія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 137. – ISBN 966-316-069-1
918917
  Кравченко А.І. Натурфілософія Шеллінга та її вплив на філософські погляди М. Максимовича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 17-21. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються способи пізнання світу у філософській творчості Михайла Максимовича, на які вплинула натурфілософії Шеллінга.
918918
  Мендель Ю.В. Натурфілософська металогія лірики Володимира Затуливітра в контексті поезії 1970-90 рр. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Мендель Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 7 назв
918919
  Мендель Ю.В. Натурфілософська металогія лірики Володимира Затуливітра у контексті поезії 1970-90-х рр. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Мендель Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 168 л. – Бібліогр.: л. 154-168
918920
  Ковалів Ю. Натурфілософська метафора Павла Мовчана // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 липня (№ 28). – С. 6-7
918921
  Холковська Т. Натурфілософські дослідження польських вчених на Поділлі // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 235-238. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0868-6939
918922
  Ахшарумов Н Натурщица : очерк из летописей русской словесности : в 3 ч. // Сочинения Н. Ахшарумова / Н Ахшарумов. – Санкт-Петербург : Изд. М.К. Ремезовой, 1895. – [Т. 2. 5-10] : Граждане леса : сказка : в 2 ч. – 96 с. – (Библиотека Севера)
918923
   Натхнена Жовтнем : українська радянська література : проблеми теорії та історії. – Київ : Дніпро, 1987. – 423 с.
918924
   Натхнений музикою. – К, 1986. – 16с.
918925
  Войцехівський Борис Натхнений поезією краю // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 154-155. – ISSN 0869-3595
918926
   Натхнения, творчість - рідному народу. – К, 1976. – 32с.
918927
  Величко В. Натхненна високим покликанням (Життєве і наукове кредо академіка Зої Бутенко) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 11. – С. 53-56. – ISSN 0372-6436


  Видатний онкогематолог.
918928
  Чабан А.Ю. Натхненна й мудра життєва хода / розмову вів Григорій Голиш // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 12-19 квітня (№ 15/16). – С. 8


  "...Багатогранність. Саме таке означення вповні характеризує постать нашого сучасника - Анатолія Юзефовича Чабана. Відомий в Україні вчений і освітянин, краєзнавець, державний діяч, дипломат, кавалер високих нагород, лауреат престижних премій… А ще - ...
918929
  Горинь Б. Натхненна Кобзарем // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 3 (845), березень. – С. 158-160. – ISSN 0868-4790


  До Шевченкового Слова впродовж XX сторіччя зверталося чимало талановитих майстрів малярства, скульптури і графіки, серед яких образотворчий світ Софії Караффі-Корбут належить особливе місце.
918930
  Данилюк М.З. Натхненна праця в ім"я перемоги : Комуністична партія України - натхненник і організатор трудових подвигів українського народу в роки Великої Вітчизняної війни / М.З. Данилюк. – Київ : Київський університет, 1970. – 168 с.
918931
   Натхненна справами // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (85). – С. 39-40
918932
  Волошин Л. Натхненне малярство Олекси Новаківського в українському і світовому контексті // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2. – С. 110-113. – ISSN 0130-1799
918933
  Дяченко О.С. Натхненне слово про революцію / О.С. Дяченко. – К., 1955. – 184с.
918934
  Килимник О.В. Натхненний голос поета / О.В. Килимник. – Київ, 1971. – 47с.
918935
  Шаталов М.М. Натхненний дослідник надр (до 140-річчя від дня народження професора В.І. Яворського) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 89-93. – ISSN 0372-6436


  Статтю присвячено талановитому досліднику надр Донецького і Кузнецького вугільних басейнів, видатному українському вченому-геологу всесвітньо відомої лутугінської школи професору Василю Івановичу Яворському з нагоди 140-річчя від дня його народження. ...
918936
  Федорук О. Натхненний красою: Михайло Романишин // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Видавничий дім А+С, 2006. – Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – С. 165-168. – ISBN 966-8613-25-2
918937
  Слабошпицький М. Натхненний пілігрим на дорогах історії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 11 липня (№ 25/26). – С. 14-15


  Спогад про Івана Корсака, що переходить у рецензію. Книга "Отаман Чайка. Немиричів ключ".
918938
  Усенко П.Г. Натхненний Сигізмунд / П.Г. Усенко. – Львів, 1990. – 150с.
918939
   Натхненний співець Карпатського краю. До 125-річчя від дня народження А.І. Манастирського // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2003. – на 2003 рік. – С. 207-211
918940
  Кочубей О.О. Натхненний таїнами науки / О.О. Кочубей, Л.І. Книш, Д.В. Євдокимов // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 5. – С. 3-16. – (Серія: Механіка ; вип. 20). – ISSN 2312-2897
918941
  Пономарьов О. Натхненник інженерної освіти в Україні. До 175-річчя від дня народження В.Л. Кирпичова / О. Пономарьов, О. Романовський, М. Черемський // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (101). – С. 88-99. – ISSN 1562-529Х


  Віктор Львович Кирпичов - заслужений професор, один з найвидатніших учених-механіків, талановитий інженер і педагог, організатор вищої технічної освіти та відомий громадський діяч, засновник і перший директор Харківського технологічного інституту ...
918942
  Коріонов В. Натхненники політики агресії / В. Коріонов. – 2-ге вид., виправл. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1953. – 289, [2] с.
918943
  Горобець Ірина Натхненні "Буковелем" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 6 (144), грудень - січень. – С. 114-115 : фото
918944
  Пиріг Л. Натхненні Кобзарем // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (48). – С. 14-19 : фото. – ISSN 1819-7329


  "Укрпошта" вперше зробила спробу відобразити в філателії твори образотворчого мистецтва, присвячені Тарасові Шевченку як Особистості, як Поетові, як Художникові.
918945
  Стародуб Н. Натхненні музикою й танцями // Київський університет. – Київ, 2018. – Червень (№ 6). – С. 6


  "На початку червня 2018 року свій 60-літній ювілей «Веснянка» відзначила святковим концертом, куди завітало безліч її шанувальників, зокрема, і ректор Університету Леонід Губерський. Саме він від імені адміністрації КНУ й привітав учасників «Веснянки» ...
918946
  Кроп Т. Натхненні Шевченковим словом // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 9 жовтня (№ 39)
918947
  Лагода В.К. Натхнення : поезії / В.К. Лагода. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 108 с.
918948
  Грабар С. Натхнення : сонети / Сергій Грабар ; іл. Аркадія Трубнікова. – Київ : Генеральна дирекція по обслуговуванню іноземних представництв, 1999. – 52 с. : фотоіл. – (Поетична бібліотека Міжнародного історичного клубу "Планета")
918949
  Дяк О. Натхнення жити : мініатюри // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 121-125. – ISSN 0868-4790
918950
  Ламонова О. Натхнення кольорових ниток: душа і стиль творчості Тетяни Фаліної : мистецька панорама // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 79-81. – ISSN 0130-7037


  На протяжении своей творческой деятельности Татьяна Фалина выработала собственную технику цветовых растяжек - "картины в нитках"
918951
  Рибачук А. Натхнення та дух науки // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (147/148). – С. 52-54. – ISSN 1729-2344
918952
   Натхнення у подорож // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 5 (143), жовтень - листопад. – С. 20-23 : фото
918953
  Дорошенко К. Натхнення у стилі «Ретро» // Київський університет. – Київ, 2016. – Березень (№ 3). – С. 6


  В Інституті філології відбулося урочисте відкриття аудиторії «Ретро», інтер’єр якої відтворено за світлинами навчальних приміщень корпусу початку ХХ ст. На відкритті були присутні ректор КНУ імені Тараса Шевченка Леонід Губерський, екс-посол Грузії ...
918954
  Балушок В. Натчези - високорозвинений індіанський народ Північної Америки // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 2. – С. 14-21. – ISSN 0130-6936
918955
  Церетели А. Натэла : старинная повесть в стихах / Акакий Церетели ; пер. с груз. Б.Брика. – Тбилиси : Заря Востока, 1944. – 64 с.
918956
   Натюрморт. – М.-Л, 1964. – 54с.
918957
  Куприн А.В. Натюрморт / А.В. Куприн. – Москва, 1971. – 6с.
918958
   Натюрморт. – Л, 1974. – 23с.
918959
   Натюрморт. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1974. – 47с.
918960
   Натюрморт. – Ленинград, 1975. – 175 с.
918961
   Натюрморт. – Л, 1975. – 438с.
918962
   Натюрморт. – Київ, 1978
918963
   Натюрморт. – Мінськ, 1982. – 188с.
918964
  Никитина Э.Г. Натюрморт / Э.Г. Никитина. – М, 1989. – 102с.
918965
   Натюрморт [Електронний ресурс] : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2005. – 1 VIDEO CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.-Загл. с этикетки видеодиска. – (Русский музей - детям)


  Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время. Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на ...
918966
  Щербачев М.И. Натюрморт в голландской живописи / М.И. Щербачев. – Ленинград, 1945. – 74с.
918967
   Натюрморт в европейской живописи 16 - начала 20 веков. – Москва, 1984. – 67с.
918968
  Болотина И.С. Натюрморт в русской живописи XVII-XIХ вв. : Автореф... канд. искуств.наук: / Болотина И. С.; МГУ, Каф. истор. рус. и сов. искусства. – М., 1971. – 20л.
918969
  Пружан И.Н. Натюрморт в русской советской живописи / И.Н. Пружан, В.А. Пушкарев. – Л., 1971. – 94с.
918970
  Черлинка Г.К. Натюрморт в советской живописи / Г.К. Черлинка. – М., 1988. – 55с.
918971
  Мокрик Д. Натюрморт в стилі vanitas : проза: новели // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 86-94. – ISSN 0868-4790
918972
  Трубай В.В. Натюрморт з котами : вибрані твори / Василь Трубач. – Київ : Преса України, 2013. – 415, [1] с. – Сер. засн. у 2013 р. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-135-3
918973
  Моравцова Я. Натюрморт з цитаделлю / Я. Моравцова. – Львов, 1981. – 224с.
918974
  Лебедева Ольга Натюрморт на тарелке : Япония: искуссиво видеть. Тема номера // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 5. – С. 18-19 : Іл. – ISSN 1818-2968
918975
  Воронов-Обухов Алексей Натюрморт с баррелем : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 7. – С. 86-88 : Фото
918976
  Ференц Ж. Натюрморт с мелочью / Ж. Ференц. – Бухарест, 1983. – 47с.
918977
   Натюрморт с усами. – М, 1973. – 127с.
918978
   Натюрморт советских художников. – Москва, 1972. – 31с.
918979
  Науменко Н.В. Натюрморт, закодований у слові // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 43-47
918980
  Дзюба І. Натюрморти війни // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 8 лютого (№ 5). – С. 8-9, 15


  Книга В. Рафеенко "Долгота дней. Городская баллада""
918981
  Кирими И.К. Натюрморты Венгерской Национальной галереи. / И.К. Кирими. – Будапешт, 1977. – 30с.
918982
  Красилин М. Натюрморты Михаила Иванова // Наше наследие : Иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2007. – № 82. – С. 144-145. – ISSN 0234-1395
918983
   Натюропа = Naturopa. – Strasbourg, 1998


  1997. N 1/2
918984
   Натюропа = Naturopa. – Strasbourg, 1999


  1997. N 1/2
918985
   Натюропа = Naturopa. – Strasbourg, 2000


  1997. N 1/2
918986
  Хвощевський Руслан В"ячеславович Натяк як мовленнєва стратегія (на матеріалі сучасної французької мови) : Дис.... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Хвощевський Руслан В"ячеславович; Львів. нац. ун-тет ім.І.Франка. – Київ, 2002. – 171 л. + Додаток: л.168-171. – Бібліогр.: л. 151- 166
918987
  Хвощевський Р.В. Натяк як мовленнєва стратегія (на матеріалі сучасної французької мови) : Автореф. дис... канд. філологічних наук: 10.02.05. / Хвощевський Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
918988
  Кочукова Н. Натяк як один із прийомів трансформації стійких словосполук // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 1. – С. 95-100. – ISSN 2411-6548
918989
  Безпаленко А.М. Натяк як особливий тип гештальтвідношень у комунікативній ситуації // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 12-17. – ISSN 2075-437X


  Стаття є продовженням серії статей автора, де комунікативна ситуація розглядається з позицій гештальт-теорії. У статті описується такий тип гештальтвідношень, як натяк. Стверджується, що при цьому типі гештальтвідношень вирішальним фактором для ...
918990
   Натянутый нерв струны. – Хабаровск, 1991. – 219с.
918991
  Лидова Наталья Ростиславовна Натьяшастра и происхождение древнеиндийской драмы : Автореф... канд. филологическихнаук: 01.01.06 / Лидова Наталья Ростиславовна; АН СССР. Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького. – М., 1991. – 17л.
918992
   НаУ "Острозька академія" співпрацюватиме із Стокголмським Університетом // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 22 листопада (№ 222). – С. 14
918993
   НАУ готуватиме пілотів для Wizz Air // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 листопада (№ 43)


  Між Національним авіаційним університетом та угорським лоукостером Wizz Air Hungary Ltd підписано договір про співпрацю, згідно з яким випускників українського вишу після успішного завершення навчальних програм працевлаштовуватимуть до компанії.
918994
  Каганов В.І. Наугруз. Про персидського поета та математика Омара Хайяма // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (129). – С. 12-15. – ISSN 2518-7104
918995
  Гаврилов П.Т. Наузстріч бурі / П.Т. Гаврилов. – Х., 1970. – 83с.
918996
  Маркова А.Н. Наука / А.Н. Маркова. – Ленинград, 1967. – 104с.
918997
  Майзель И.А. Наука / И.А. Майзель. – Л, 1972. – 280с.
918998
   Наука. – М, 1985. – 225с.
918999
  Маркова Л.А. Наука / Л.А. Маркова. – М, 1987. – 262с.
919000
  Стьопін В. Наука / В"ячеслав Стьопін // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 2 (60). – С. 28-30. – ISSN 1810-2131
<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,