Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>
918001
  Белоусова К. "Нефтяное оружие" в третьей и четвертой арабо-израильских войнах // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 2. – С. 47-56. – ISSN 0131-2227
918002
  Нажадат А.С. "Нефтяной фактор" во внешней политике Арабских стран : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.05 / Нажадат А.С.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 21л.
918003
  Нажадат Абдуль Салям "Нефтяной фактор" во внешней политике арабских стран (70-е - первая половина 80-х годов) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.05 / Нажадат Абдуль Салям; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 192л. – Бібліогр.:л.184-192
918004
  Малаков Дмитро "Нехай йому чужа земля буде легкою" // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 110-112. – ISSN 0869-3595
918005
  Руккас Андрій "Нехай нас вважають фантастами! ". Створення Штабу Міністра Військових Справ УНР // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 3 (387). – С. 63-77. – ISSN 0869-3595
918006
  Джемілєв М. "Нехай Путін спочатку виведе свої війська з Криму, а потім уже можна буде з ним говорити..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 квітня (№ 73). – С. 4


  Мустафа Джемілєв - про нинішню ситуацію на півострові та перспективи міжнародної підтримки.
918007
  Козлов Р. "Нехай тут матір шарпа ворон чорний..." (Енейство в оцінці Івана Франка) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 118-124. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
918008
  Вітряк В. "Нехай Україна у щасті буя - у тім нагорода і втіха моя"... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11-12 грудня (№ 235/236)


  Про долю видатного драматурга і культурного діяча Михайла Старицького.
918009
  Сорокіна Л. "Нехудожнє" зображення чи художнє викриття? // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3 (102). – С. 17-23


  Осуд кріпацтва в оповіданні Марка Вовчка "Козачка". Багатство мови, образотворчі засоби твору
918010
  Верховський В. "Нецелоесообразная" автономія // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 14 вересня (№ 37). – С. 2


  "Створена у 1918 році Автономна область німців Поволжя у 1923 році стала Автономною республікою. Українці посідали в ній третє місце, маючи 12%. Рішення Всеросійського Центрвиконкому про утворення цієї республіки та перший варіант її Конституції ...
918011
  Сірук М. "Нечесна політична атака" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22 листопада (№ 212). – С. 3


  Президент Південної Кореї заперечує звинувачення в причетності до корупції і відмовляється іти у відставку.
918012
  Хоцянівська І. "Нечитальник" Леся Мартовича в оцінці Івана Франка // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 183-190. – ISSN 2411-4146
918013
  Фоменко Е.Г. "Нечто подобное" как эпифаническое откровение в идиостиле Джеймса Джойса // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 69-72. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
918014
  Крайник Г.С. "Нещасні випадки з людьми" як категорія кримінального права України // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 99-102. – ISBN 978-617-616-069-4
918015
  Лейберов О.О. "Нещасні фантасти!" - дискусія у подільській пресі про місце російської інтелігенції у революційних подіях 1917-1919 років // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 171-185. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
918016
  Прокопчук В.С. "Нещастя цих українців у тому, що їм довелося жити в таку історичну епоху..." / В.С. Прокопчук, Н.В. Тітова // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 136-146. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086


  У статті проаналізована групова кримінальна справа, якою 1929 - 1930 рр. Кам"янець-Подільський окружний відділ ДПУ намагався сфабрикувати в Дунаївцях осередок "спілки визволення України".
918017
  Мервин У.С. "Ни единого лика в небе" : поэзия : стихи // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 119-128. – ISSN 1130-6545
918018
  Хургин А. "Ни за грош" // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 5/6. – С. 32-44. – ISSN 0131-8136


  Цикл рассказов.
918019
   "Нианги" смеется. – М., 1959. – 62с.
918020
  Черемушникова И.К. "Нигилистская мода" против "блеска комильфотности" (Облик петербургской молодежи шестидесятых годов XIX столетия по воспоминаниям Е.Н. Водовозовой) // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 4 (июль-август). – С. 157-166. – ISSN 0236-2007
918021
  Блынская Е. "Ниже мертвых" // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 9/10. – С. 37-52. – ISSN 0131-8136


  Цикл рассказов.
918022
  Рафальський О.О. ..." Нехай ні жар, ні холод не спинить вас"... / О.О. Рафальський, П.М. Чернега // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 26 жовтня - 2 листопада (№ 45/46). – С. 4


  Про Міжнародну наукову конференцію «Іван Франко у творенні української національної ідентичності» у НПУ імені М.П. Драгоманова, організаторами якої є кафедра етнології та краєзнавства та Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса ...
918023
  Грызлов Анатолий Александрович Н-замкнутые пространства и свойства типа компактности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Грызлов Анатолий Александрович; Уркльск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1973. – 12л.
918024
  Величко Н.В. Н-замкнутые топологические пространства : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Величко Н.В.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1967. – 9л.
918025
  Мартович Л. Не-читальник, 1900
918026
  Шварц Людмила Олексіївна Нефроізіологічні особливості орієнтувально-дослідницької діяльності у шкільному віці. : Дис... канд. біол.наук: 03.00.13 / Шварц Людмила Олексіївна; Волин. держ. ун-тет ім. Л.Українки. – Луцьк, 1998. – 193л. – Бібліогр.:л.154-193
918027
   Нефтебитуминозные породы: достижения и перспективы. – Алма-Ата, 1988. – 308с.
918028
   Нефтегазовая геология. – М.
2. – 1962. – 39с.
918029
   Нефтегазовая гидрогеология юга Сибирской платформы. – М., 1984. – 193с.
918030
  Баграмян И.С. Нефтегазовая промышленность индустриально развитых капиталистических и развивающихся стран : (1976-1985 гг.) : справочник / Баграмян И.С. ; М.С. Моделевский. – Москва, 1988. – 174 с.
918031
  Гурвич Е. Нефтегазовая рента в российской экономике // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 4-24. – ISSN 0042-8736


  В работе представлены детальные оценки нефтегазовой ренты за 1999–2009 гг. Впервые оцениваются размер, источники и использование скрытой природной ренты – той ее части, которая не включается в цену продукции, а идет на субсидирование производителей ...
918032
  Халилов Нефтегазовая экономика Азербайджана / Халилов, оглы // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 71-76. – ISSN 2074-6040
918033
  Высоцкий И.В. Нефтегазовые бассейны зарубежных стран / И.В. Высоцкий. – Москва, 1981. – 479с.
918034
   Нефтегазовый комплекс России : тенденции развития (2000-2010 годы) / Ин-т стратег. оценок и анализа ; [под общ. ред. В.А. Гусейнова]. – Москва : Красная звезда, 2011. – 451, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Библиотечка Вестника аналитики). – ISBN 978-5-94691-379-9
918035
  Фареник С.А. Нефтегазовый комплекс Украины. Теория и практика управления / С.А. Фареник ; Укр. Акад. гос. упр. при Президенте Украины. – Киев : Издательство УАГУ, 2003. – 567, [1] с., [1] л. портр. : табл. – Библиогр.: с. 555-560. – ISBN 966-619-121-0
918036
  Гожик П.Ф. Нефтегазовый потенциал материкового склона Америки / П.Ф. Гожик, В.А. Краюшкин, В.П. Клочко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С. 86-92 : табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0367-4290
918037
  Заливалов Н.П. Нефтегазовый потенциал палеозойского фундамента Западной Сибири: прогнозы и реальность // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 26-37 : рис., табл. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 0367-4290
918038
  Куршаков В. Нефтегазовый фактор во внешней политике Ирана // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 3. – С. 88-96. – ISSN 0131-2227
918039
  Стерлин Б.П. Нефтегазогеологическое районирование Днепровско-Донецкой впадины как освнова раздельного подсчета прогнозных запасов газа и направленных поисков газовых месторождений. / Б.П. Стерлин. – Л, 1976. – 61с.
918040
  Оруджева Д.С. Нефтегазогеологическое районирование при поисково-разведочных работах / Д.С. Оруджева. – Москва : Наука, 1985. – 108с.
918041
   Нефтегазонакопление на континентальном склоне Южной Америки / В.А. Краюшкин, В.П. Клочко, Э Гусева, , В.А. Масляк // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 2. – С. 22-38. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
918042
  Калинко М.К. Нефтегазоносность акваторий мира / М.К. Калинко. – Москва : Недра, 1969. – 224с.
918043
   Нефтегазоносность больших глубин. – М., 1980. – 119с.
918044
   Нефтегазоносность верхнедокембрийских и фанерозойских отложений восточной части Сибирской платформы. – Якутск, 1986. – 122,5с.
918045
  Сирык И.М. Нефтегазоносность восточных склонов Западно-Сахалинских гор / И.М. Сирык. – М, 1968. – 248с.
918046
   Нефтегазоносность глинистых пород Западной Сибири. – М., 1987. – 254с.
918047
   Нефтегазоносность западного Азербайджана. – Баку, 1982. – 192с.
918048
   Нефтегазоносность Западной Якутии. – Новосибирск, 1973. – 175с.
918049
   Нефтегазоносность западных районов Евпропейской части СССР. – М., 1986. – 152с.
918050
  Алексин А.Г. Нефтегазоносность зон выклинивания юрских отложений Мангышлака и Устюрта / А.Г. Алексин, Я.М. Зорькин, О.П. Корчин ; М-во нефт. пром-сти, АН СССР, Ин-т геологии и разраб. горючих ископаемых. – Москва : Недра, 1976. – 105 с., 4 л. схем. : ил., схем. – Список лит.: с. 100-104
918051
   Нефтегазоносность и вопросы осовения месторождений нефти и газа Якутии. – Якутск, 1990. – 171,5с.
918052
   Нефтегазоносность и глобальная тектоника. – М., 1978. – 237с.
918053
   Нефтегазоносность карбонатных формаций. – М., 1987. – 136с.
918054
  Марьенко Ю.И. Нефтегазоносность карбонатовых пород / Ю.И. Марьенко. – М., 1978. – 240с.
918055
  Алиханов Э.Н. Нефтегазоносность Каспийского моря / Э.Н. Алиханов. – Москва : Недра, 1977. – 270 с., [1] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 257-266
918056
  Доленко Г.Н. Нефтегазоносность Крыма / Г.Н. Доленко, А.И. Парыляк, И.П. Копач. – Киев : Наукова думка, 1968. – 132с.
918057
  Байрак И.К. Нефтегазоносность мезозоя краевых прогибов Предкавказья / Ирина Байрак ; АН СССР, М-во нефт. пром-сти, Ин-т геологии и разраб. горючих ископаемых. – Москва : Наука, 1982. – 82 с. : ил. – Библиогр.: с. 79-81
918058
  Ахмедов Т. Нефтегазоносность миоценовых отложений площади Зых-Говсан в свете данных скважинной сейсморазведки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 46-50. – (Геологія ; вип. 2 (85)). – ISSN 1728-3817


  Рассматриваются некоторые результаты сейсмических исследований, проведенных на площади Зых-Говсан, имеющих целью установить нефтегазоносность отложений миоцена, подстилающих продуктивную толщу нижнего плиоцена. В 2010 и 2014 гг. на данной площади были ...
918059
  Гожик П.Ф. Нефтегазоносность мирового континентального склона / П.Ф. Гожик, В.А. Краюшкин, В.П. Клочко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 7-22 : табл. – Библиогр.: 40 назв. – ISSN 0367-4290
918060
  Кондаков А.В. Нефтегазоносность моласс / А.В. Кондаков. – Москва : Недра, 1988. – 186, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 186-187 (33 назв.)
918061
   Нефтегазоносность морей и океанов. – М., 1973. – 291с.
918062
   Нефтегазоносность морей и океанов. – Москва : Недра, 1973. – 231 с.
918063
   Нефтегазоносность нижнеюрских и доюрских резервуаров Усть-Тымской мегавпадины / Г.А. Лобова, А.А. Искоркина, В.И. Исаев, В.И. Старостенко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 1. – С. 3-20 : рис., табл. – Библиогр.: с. 17-20. – ISSN 0203-3100
918064
  Исаев В.И. Нефтегазоносность нижнеюрского и ачимовского резервуаров Нюрольской мегавпадины / В.И. Исаев, Г.А. Лобова, Е.Н. Осипова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 12. – С. 1775-1786 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1785-1786. – ISSN 0016-7886
918065
   Нефтегазоносность нижних структурных этажей чехла плаформ. – М., 1983. – 151с.
918066
   Нефтегазоносность осадочных формаций. – М., 1987. – 238с.
918067
   Нефтегазоносность отложений Западной Сибири по геофизическим данным. – Тюмень, 1986. – 135с.
918068
   Нефтегазоносность отложений северных районов Западной Сибири. – Тюмень, 1986. – 175с.
918069
   Нефтегазоносность палеогеновых отложений Таджикской депрессии. – Душанбе, 1978. – 191с.
918070
  Успенская Н.Ю. Нефтегазоносность палеозоя северо-американской платформы / Н.Ю. Успенская. – М.-Л., 1950. – 408с.
918071
  Гусейнов Ф.М. Нефтегазоносность Подкирмакинской свиты Юго-Западного Апшерона и перспективы открытия новых стратиграфических залежей нефти и газа. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Гусейнов Ф.М.; АН АзССР. – Баку, 1965. – 17с.
918072
   Нефтегазоносность подсолевых отложений. – М., 1985. – 205с.
918073
  Сенюков В.М. Нефтегазоносность полеозойских отложений северо-западных областей СССР. / В.М. Сенюков. – М.-Л., 1947. – 84с.
918074
   Нефтегазоносность Прикаспийской впадины и сопредельных районов. – М., 1987. – 191с.
918075
   Нефтегазоносность провинции СССР. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1983. – 270с.
918076
   Нефтегазоносность регионов древного соленакопления. – Новосибирск, 1982. – 192с.
918077
  Грачевский М.М. Нефтегазоносность рифов Мирового океана / М.М. Грачевский, А.С. Кравчук. – М., 1989. – 187с.
918078
   Нефтегазоносность Сахалина, Камчатки и Чукотки. – Тюмень, 1983. – 87с.
918079
  Куриленко В.С. Нефтегазоносность Северного Омана и особенности оценки ее перспектив с применением аэрокосмических методов // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 60-68 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
918080
   Нефтегазоносность северо-Востока европейской части СССР и севера Урала. – Сыктывкар, 1977. – 164с.
918081
   Нефтегазоносность северо-восточного обрамления Прикаспийской впадины. – М., 1988. – 187с.
918082
   Нефтегазоносность Северо-Устюртской впадины. – Ташкент, 1974. – 83с.
918083
   Нефтегазоносность триаса Предкавказья. – М., 1974. – 88с.
918084
   Нефтегазоносность Украины. – К., 1978. – 128с.
918085
   Нефтегазоносность Урало-Волжской области : Труды совещания по проблеме Нефтегазоносности Урало-Поволжья. – Москва : АН СССР, 1956. – 347с.
918086
  Лобова Г.А. Нефтегазоносность Усть-Тымской мегавпадины // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 4. – С. 28-39 : рис., табл. – Библиогр.: с.39. – ISSN 0203-3100
918087
   Нефтегазоносность центральной части Югорского свода / В.И. Исаев, Г.А. Лобова, М.Э. Рояк, А.Н. Фомин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 2. – С. 15-46 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 44-46. – ISSN 0203-3100
918088
   Нефтегазоносность юга Восточной Сибири. – М., 1972. – 207с.
918089
   Нефтегазоносность юга Сибирской платформы. – Новосибирск, 1986. – 100с.
918090
  Халтурин Д.С. Нефтегазоносность, формирование геологиеской структуры и осадконакопление / Д.С. Халтурин. – Москва, 1966. – 196с.
918091
   Нефтегазоносные акватории мира. – М., 1964. – 86с.
918092
   Нефтегазоносные бассейны Африки и прогнозная оценка их ресурсов. – М., 1972. – 52с.
918093
   Нефтегазоносные бассейны Дальнего Востока СССР. – Москва : Недра, 1971. – 183с.
918094
  Высоцкий Нефтегазоносные бассейны зарубежных стран / Высоцкий, , Владимирович и др. Игорь. – Москва, 1981. – 479с.
918095
  Высоцкий И.В. Нефтегазоносные бассейны зарубежных стран / И.В. Высоцкий. – Учебник для ВУЗов. – Москва, 1981. – 479с.
918096
  Высоцкий И.В. Нефтегазоносные бассейны зарубежных стран / И.В. Высоцкий. – Москва, 1981. – 479с.
918097
  Высоцкий И.В. Нефтегазоносные бассейны зарубежных стран : Учебник для вузов / И.В. Высоцкий, В.И. Высоцкий, В.Б. Оленин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1990. – 404с.
918098
  Крылов Н.А. Нефтегазоносные бассейны континентальных окраин / Н.А. Крылов, Ю.К. Бурлин, Л.И. Лебедев. – Москва : Наука, 1988. – 245с.
918099
   Нефтегазоносные бассейны Юго-Восточной Азии и прогнозная оценка их ресурсов. – М., 1973. – 60с.
918100
  Гуревич С Г. Нефтегазоносные бассейны Южной Америки и прогнозная оценка их ресурсов / С Г. Гуревич, . – М., 1974. – 76с.
918101
   Нефтегазоносные коллекторы глубокозалегающих нижнекаменноугольных комплексов центральной части Днепровско-Донецкой впадины / А.Е. Лукин, Н.В. Щукин, О.И. Лукина, Т.М. Пригарина // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2011. – Т. 33, № 1. – С. 3-27 : рис., табл. – Библиогр.: с. 26-27. – ISSN 0203-3100
918102
   Нефтегазоносные комлпексы Западно-Сибирского бассейна. – М., 1988. – 303 с.
918103
  Бакиров А.А. Нефтегазоносные области Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Геологические условия регионального нефтегазонакопления : Геологические условия регионального нефтегазонакопления / А.А. Бакиров, А.М. Пронина. – Москва : Госгеолтехиздат, 1962. – 208 с.
918104
  Бакиров А.А. Нефтегазоносные области Северной и Южной Америки. Геологические условия регионального нефтегазонакопления / А.А. Бакиров. – Москва : Госгеолтехиздат, 1959. – 296 с. + прилож., 3 карты
918105
   Нефтегазоносные провинции CCCH. – Москва : Недра, 1977. – 328 с.
918106
  Бакиров А.А. Нефтегазоносные провинции и области зарубежных стран : учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Геология и разведка нефт. и газ. месторождений" / А.А. Бакиров, М.И. Варенцов, Э.А. Бакиров ; под ред. проф. А.А. Бакирова. – Москва : Недра, 1971. – 544 с.
918107
  Успенская Н.Ю. Нефтегазоносные провинции и области зарубежных стран / Н.Ю. Успенская, Н.Н. Таусон. – Москва : Недра, 1972. – 295с.
918108
   Нефтегазоносные провинции и области СССР : Учебник для вузов. – Москва : Недра, 1969. – 478с.
918109
  Рябухин Г.Е. Нефтегазоносные провинции и области СССР / Г.Е. Рябухин. – М., 1972. – 74с.
918110
   Нефтегазоносные провинции и области СССР. – М., 1979. – 456с.
918111
  Успенская Н.Ю. Нефтегазоносные провинции СССР / Н.Ю. Успенская, З.А. Табасаранский. – М., 1966. – 496с.
918112
   Нефтегазоносные провинции Украины. – Киев : Наукова думка, 1985. – 172с.
918113
  Кузьмин А.А. Нефтегазоносные свиты плиоцена Юго-Западной Туркмении и роль дизъюнктивных нарушений в формировании и разрушении залежей нефти и газа. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Кузьмин А.А.; АН АзССР. – Баку, 1967. – 18л.
918114
  Эгамбердыев М.Э. Нефтегазоносные фации мезозоя и палеогена (Южный и Западный Узбекистан) / М.Э. Эгамбердыев. – Ташкент, 1981. – 158с.
918115
  Морозов Л.И. Нефтегазоностность зон распространения инфильтрогенных вод / Л.И. Морозов. – М., 1980. – 76с.
918116
  Морозов Л.И. Нефтегазоностность зон распространения инфильтрогенных вод / Л.И. Морозов. – М., 1989. – 151с.
918117
  Туманов П.А. Нефтегазоностность среднедевонских отложений северо-восточного склона Южного Тимана. / П.А. Туманов. – М., 1962. – 88с.
918118
  Бурлин Ю.К. Нефтегазообразование в геосинклинальных осадочных формациях Тихоокеанского пояса / Ю.К. Бурлин. – Москва : МГУ, 1981. – 200с.
918119
   Нефтегазообразование в отложениях доманиковского типа. – Л., 1986. – 246с.
918120
   Нефтегазообразование и нефтегазонакопление в Восточном Предкавказье. – М., 1990. – 205с.
918121
   Нефтегазообразование на больших глубинах. – М., 1986. – 557с.
918122
   Нефтегазоперспективные объекты Тимано-Печорской провинции и методы их прогнозирования. – Л., 1990. – 156с.
918123
  Барташевич О.В. Нефтегазопоисковая битуминология / О.В. Барташевич. – Москва : Недра, 1984. – 244 с. : ил. – Библиогр.: с. 242-243 (32 назв.)
918124
   Нефтегазопоисковая геофизика в условиях широкого развития траппового магматизма. – Новосибирск, 1982. – 114с.
918125
  Зорькин Л.М. Нефтегазопоисковая гидрогеология / Л.М. Зорькин. – М., 1982. – 216с.
918126
  Жданов М.А. Нефтегазопромысловая география и подсчет запасов нефти и газа / М.А. Жданов. – Москва : Недра, 1970. – 487с.
918127
  Жданов М.А. Нефтегазопромысловая геология : [учебник для нефт. вузов СССР] / Жданов М.А. – Москва : Гостоптехиздат, 1962. – 536 с. – Библиогр.: с. 530-531
918128
  Иванова М.М. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы разработки месторождений нефти и газа : Учебник для студ. вузов, по спец. "Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений" / М.М. Иванова. – Москва : Недра, 1985. – 422с.
918129
  Пермяков И.Г. Нефтегазопромысловая геология и геофизика / И.Г. Пермяков. – М., 1986. – 469с.
918130
  Каналин В.Г. Нефтегазопромысловая геология и гидрогеология : [учеб. для вузов по спец. "Бурение нефт. и газовых скважин"] / В.Г. Каналин, М.Г. Ованесов, В.П. Шугрин. – Москва : Недра, 1985. – 248 с. – Библиогр.: с. 345. – (Высшее образование)
918131
  Жданов М.А. Нефтегазопромысловая геология и подсчет запасов нефти и газа : [учеб. пособие для вузов по спец. "Геология и разведка нефт. и газовых месторождений"] / Жданов М.А. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1981. – 453 с. – Библиогр.: с. 452-453
918132
  Гаджи-Касумов Нефтегазопромысловая геохимия / Гаджи-Касумов, А.А. Карцев. – М., 1984. – 150с.
918133
  Карцев А.А. Нефтегазопромысловая гидрогеология / А.А. Карцев, А.М. Никаноров. – М., 1983. – 199с.
918134
   Нефтегазпромысловая геология. – М., 1983. – 263с.
918135
   Нефтегеологическая зоанльность и методы поисков нефти и газа в Прикаспийском регионе. – Москва, 1987. – 109,7с.
918136
   Нефтегеологические интерпретации теплового режима недр Западной Сибири. – Тюмень, 1988. – 136с.
918137
  Оленин В.Б. Нефтегеологическое районирование по генетическому принципу / В.Б. Оленин. – Москва : Недра, 1977. – 224с.
918138
  Оленин В.Б. Нефтегеологическое районирований : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Оленин В. Б.; МГУ. – М., 1974. – 41л.
918139
  Высоцкий И.В. Нефтегозоносные бассейны зарубежных стран / И.В. Высоцкий. – Москва, 1981. – 479с.
918140
   Нефтедобывающая промышленность капиталистических стран. – М., 1961. – 251с.
918141
  Горохов С.А. Нефтедобывающие страны Персидского залива : География. Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 2. – С. 21-26 : Табл. – ISSN 0016-7207
918142
  Капица Л.М. Нефтедоллары / Л.М. Капица. – М., 1979. – 64с.
918143
   Нефтедоллары и социально-экономическое развитие стран Ближнего и Среднего Востока. – Москва, 1979. – 213с.
918144
  Новиков М.П. Нефтекамск. / М.П. Новиков. – Уфа, 1970. – 48с.
918145
  Арредондо М.К. Нефтематеринские отложения юрского возроста района Тампико-Мисантила : Автореф... канд. геолог-минерал.наук: 04.00.17 / Арредондо М.К.;. – М, 1973. – 26л.
918146
   Нефтематеринские породы Узбекистана и методика определения их генетического потенциала продуктивности. – М., 1977. – 191с.
918147
   Нефтематеринские свиты и принципы их диагностики. – Москва : Наука, 1979. – 268с.
918148
  Требин Ф.А. Нефтенепроницаемость песчаных коллекторов / Ф.А. Требин. – М.-Л., 1945. – 141с.
918149
  Косыгин А.И. Нефтеносна яплощадь Эхаби на Северном Сахалине. / А.И. Косыгин, 1931. – С. 111-127 : карта, фото
918150
   Нефтеносность баженовской свиты Западной Сибири. – М., 1980. – 205с.
918151
  Мустафинов А.Н. Нефтеносность девонских и каменноугольных отложений Куйбышевского Поволжья / А.Н. Мустафинов. – Москва : Гостоптехиздат, 1958. – 176с.
918152
  Неручев С.Г. Нефтеносность кембрийских отложений севрного склона Алдаского щита и прилегающей части Прибайальского краевого прогиба : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Неручев С. Г.; Всес. нефт. науч. иссл. геол. разв. ин-т. – Л., 1957. – 23л.
918153
   Нефтеносность мезозойских отложений Западного Узбекистана. – Ташкент, 1977. – 175с.
918154
  Сафронов А.Ф. Нефтеносность нижнемезозойских отложений Хапчагайского мегавала Вилюйской синеклизы / А.Ф. Сафронов, А.И. Сивцев, В.Б. Черненко // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 8. – С. 1263-1269 : рис. – Библиогр.: с. 1269. – ISSN 0016-7886
918155
   Нефтеносность Припятского прогиба. – Минск, 1975. – 264с.
918156
   Нефтеносные пески и горючие сланцы Азербайджана. – Баку, 1990. – 210с.
918157
  Вебер В.В. Нефтеносные фации и их роль в образовании нефтяных месторождений / В.В. Вебер. – Москва-Ленинград, 1947. – 147с.
918158
  Миронов О.Г. Нефтеокисляющие микроорганизмы в море / О.Г. Миронов. – Киев : Наукова думка, 1971. – 234с.
918159
  Тархова Эльдвина Петровна Нефтеокисляющие микроорганизмы в различных условиях обитания и их роль в деструкции углеводородов нефти : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Тархова Эльдвина Петровна; АН УССР. Ин-т биологии. – Севастополь, 1980. – 24л.
918160
   Нефтеперерабатывающая промышленность капиталистических стран. – М.
1. – 1960. – 219с.
918161
   Нефтеперерабатывающая промышленность капиталистических стран. – М.
2. – 1961. – 324с.
918162
   Нефтепереработка за рубежом. – Москва : ЦНИИИТЭИнефтегаз, 1963. – 115 с.
918163
  Лейбниц Е. Нефтепереработка и химическая промышленность / Е. Лейбниц. – М., 1960. – 28с.
918164
  Думский Ю.В. Нефтеполимерные смолы / Ю.В. Думский. – М., 1988. – 168с.
918165
  Кащеев А.А. Нефтепровод Грозный-Туапсе / А.А. Кащеев. – М-Л., 1934. – 52с.
918166
   Нефтепродукты. Методы испытаний. – М.
1. – 1965. – 648с.
918167
   Нефтепродукты. Методы испытаний. – М.
2. – 1965. – 323с.
918168
   Нефтепродукты. Свойства, качества, применение. – М., 1966. – 776с.
918169
  Неручев С.Г. Нефтепроизводящие свиты и миграция нефти. / С.Г. Неручев. – 2-е изд., доп. и исправл. – Л., 1969. – 240с.
918170
  Мирчинк М.Ф. Нефтепромысловая геология / М.Ф. Мирчинк. – 2-е изд., испр. и доп. – Баку; Москва, 1938. – 496с.
918171
  Жданов М.А. Нефтепромысловая геология и гидрогеология / М.А. Жданов, А.А. Карцев. – Москва, 1958. – 472с.
918172
  Жданов М.А. Нефтепромысловая геология и гидрогеология / М.А. Жданов, А.А. Карцев. – Москва : Гостоптехиздат, 1958. – 472 с.
918173
   Нефтепромысловая геология и гидрогеология. – Л., 1959. – 5с.
918174
  Итенберг С.С. Нефтепромысловая геофизика для геологов / С.С. Итенберг. – М.-Л., 1951. – 220с.
918175
  Итенберг С.С. Нефтепромысловая геофизика для геологов / С.С. Итенберг. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва, 1957. – 398с.
918176
  Ллозинский Д.З. Нефтепромысловая механика / Д.З. Ллозинский. – Л.
1. – 1936. – 172с.
918177
  Давыдов А.И. Нефтепрудукты, нефть, детергенты, загрязнение водоемов и токсическое воздействие на гидробионтов / А.И. Давыдов, В.Н. Козлова. – Ярославль, 1982. – 59 с.
918178
  Мемедалиев Ю.Г. Нефтехимическая промышленность СССР в 1959-1965 годах / Ю.Г. Мемедалиев. – М, 1959. – 31с.
918179
  Платэ А.Ф. Нефтехимия / А.Ф. Платэ. – М., 1967. – 80с.
918180
   Нефтехимия (парафиновые углеводороды нефти, их выделение и переработка). – К., 1964. – 140с.
918181
  Ямпольский Ю.П. Нефтехимия в современном мире. / Ю.П. Ямпольский. – М., 1975. – 63с.
918182
  Каримов А.К. Нефти Башкирии / А.К. Каримов, Е.Г. Ивченко, Д.В. Постников. – Уфа, 1960. – 288с.
918183
   Нефти восточных районов СССР. – М., 1962. – 608с.
918184
   Нефти и газы месторождений зарубежных стран : Справочник. – Москва : Недра, 1977. – 327с.
918185
   Нефти и газы Нижнего Поволжья. – Саратов, 1967. – 360с.
918186
  Валибеков Ю.В. Нефти и конденсаты Таджикистана / Ю.В. Валибеков, Ю.А. Яковец. – Душанбе, 1978. – 99с.
918187
   Нефти месторождений восточного побережья Каспия / С.Р. Сергиенко, А. Айдогдыев, А.Г. Короткий, Б.А. Таимова, М.П. Челпанова, Х.Н. Эрнепесов; АН Туркменской ССР, Институт химии; Под ред. С.Р.Сергиенко. – Ашхабад : Ылым, 1972. – 247с. – Тит.л.парал. на русском и туркменском яз.
918188
  Требин Г.Ф. Нефти месторождений Советского Союза / Г.Ф. Требин, Н.В. Чарыгин, Т.М. Обухова. – Москва : Недра, 1974. – 423с.
918189
  Требин Г.Ф. Нефти месторождений Советского Союза / Г.Ф. Требин. – Москва, 1980. – 583с.
918190
   Нефти полуострова Бузачи. – Алма-Ата, 1979. – 159с.
918191
  Великовский А.С. Нефти СССР / А.С. Великовский, С.Н. Павлова. – Москва-Ленинград, 1945. – 148с.
918192
   Нефти СССР. – М.
1. – 1971. – 504с.
918193
   Нефти СССР. – М.
2. – 1972. – 391с.
918194
   Нефти СССР. – М.
Т. 4. – 1974. – 787с.
918195
  Ходжаев Г.Х. и др. Нефти Узбекистана / Г.Х. и др. Ходжаев. – Ташкент, 1958. – 243с.
918196
  Скляр В.Т. Нефти Украины : (состав и свойства) / В.Т. Скляр, Е.В. Лебедев. – Киев : Гостехиздат, 1962. – 299с.
918197
   Нефти, газы и газовые конденсаты Томской области. – Томск, 1978. – 234с.
918198
  Мазур В.Б. Нефтогазоносность пород Ленского яруса восточной части Иркутского амфитеатра : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Мазур В. Б.; ВНИИГАЗ. – Иркутск.-М., 1967. – 24л.
918199
  Бейдун З.Р. Нефтяная геология и ресурсы Ближнего и Среднего Востока : Пер. сангл. / З.Р. Бейдун, Г.В. Даннингтон ; пер. с англ. В.И. Высоцкого и Н.П. Голенковой ; под ред. В.И. Высоцкого. – Москва : Недра, 1977. – 136 с.
918200
  Ясин Нефтяная жила : Ирак. Диагностика Ирака. Расследование / Ясин, ас-Сабауи // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 6. – С. 130-131 : Фото. – ISSN 1029-5828
918201
  Серебровский А.П. Нефтяная и газовая промышленность в Америке. / А.П. Серебровский. – М, 1925. – 438с.
918202
  Еловацкий И.П. Нефтяная и газовая промышленность капиталистических и развивающихся стран. / И.П. Еловацкий. – Москва, 1977. – 103с.
918203
  Савельева И.Л. Нефтяная и газовая промышленность северных территорий азиатской части России : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 2. – С. 10-16 : Фото. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7207
918204
   Нефтяная и газовая промышленность стран и территорий Азии и Дальнего Востока. – М., 1966. – 215с.
918205
  Осипов В.А. Нефтяная и газовая промышленность Тюменской области / В.А. Осипов, А.Н. Силин. – Тюмень, 1980. – 76с.
918206
   Нефтяная индустрия мира. – М., 1966. – 112с.
918207
  Кане А. Нефтяная лихорадка / А. Кане. – М, 1980. – 133с.
918208
  Бирштехер Э. Нефтяная микробиология : Введение в микробиологию нефтяной промышленности / Э. Бирштехер; Под ред. Двпли М.Ф. и Симаковой Т.Л. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1957. – 314 с.
918209
  Буевич М.В. Нефтяная отрасль как основной фактор развития российской экономики // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (33). – С. 40-42. – ISSN 1728-8878
918210
  Касаев Э.О. Нефтяная прмышленность Саудовской Аравии на современном этапе // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2014. – № 2, март-апрель. – С. 102-111. – ISSN 0869-1908
918211
  Кох М.А. Нефтяная промышленность / М.А. Кох, П.В. Оль. – Москва : Госиздат, 1925. – (Богатства С.С.С.Р. / под общ. ред. А.Ф. Арского ; Вып. 1)


  Содержание конволюта: 1. Нефтяная промышленность/ М.А.Кох, П.В.Оль;М.А. Кох, П.В. Оль.– Москва:Госиздат, 1925.– 67, [2] с., 4 табл. диаграмм,:табл.– (Богатства С.С.С.Р./под общ. ред. А.Ф. Арского;Вып. 1); 2. Каменноугольная промышленность. / Г.В. ...
918212
  Амиров А.Д. Нефтяная промышленность Азербайджана / А.Д. Амиров. – Москва : Знание, 1960. – 40 с. : ил. – (Серия. 4. Наука и техника / Всесоюз. о-во по распостранению полит. и науч. знаний ; 18)
918213
  Лисичкин С.М. Нефтяная промышленность капиталистических стран Западной Европы / С.М. Лисичкин. – М., 1966. – 232с.
918214
   Нефтяная промышленность капиталистических стран Западной Европы, Ближнего и Среднего Востока, Дальнего Востока, Канады и Латинской Америки. – М., 1959. – 304с.
918215
   Нефтяная промышленность Социалистической Федеративной Республики Югославия. – М., 1963. – 45с.
918216
   Нефтяная промышленность СССР. – М., 1958. – 330с.
918217
  Лисичкин С.М. Нефтяная промышленность стран Ближнего, Среднего и Дальнего Востока / С.М. Лисичкин. – М., 1962. – 198с.
918218
  Лисичкин С.М. Нефтяная промышленность стран народной демократии / С.М. Лисичкин. – М., 1960. – 171с.
918219
  Лисичкин С.М. Нефтяная промышленность США / С.М. Лисичкин. – Москва : Недра, 1969. – 317 с.
918220
  Божедомов А.И. Нефтяная рента в странах капитализма. / А.И. Божедомов. – Москва, 1962. – 340с.
918221
  Аскеров Л.Г. Нефтяники Азербайджана в борьбе за выполнение первой пятилетки. : Автореф... наук: / Аскеров Л.Г.; МВО СССР. Азерб. гос. унив. им.С.М.Кирова. – Баку, 1958. – 17л.
918222
  Чжан Гэн Нефтянные и гаовые месторожения КНР / Чжан Гэн. – М., 1958. – 112с.
918223
  Миронов О.Г. Нефтяное загрязнение и жизнь моря / О.Г. Миронов. – К., 1973. – 87с.
918224
  Джалилов Д.Г. Нефтяное месторождение Грязевая Сопка. / Д.Г. Джалилов. – Баку, 1974. – 119с.
918225
  Шевалье Ж.-М. Нефтяной кризис. / Ж.-М. Шевалье. – М, 1975. – 245с.
918226
  Земкова О. Нефтяной рай // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 39. – С. 98


  Життя в Кувейті
918227
  Кубатьян Григорий Нефтяной расцвет Анголы : путешествие // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 2. – С. 62-72 : фото. – ISSN 1029-5828
918228
  Дербенев А.С. Нефтяной фактор в политике США в отношении Саудовской Аравии и англо-американское нефтяное соглашение 1944 года // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 1. – С. 206-214. – ISSN 0130-3864
918229
  Валиахметова Г.И. Нефтяные аспекты войны в Ираке 1941г. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 3. – С. 70-79. – ISSN 0869-1908
918230
  Гун Р.Б. Нефтяные битумы / Р.Б. Гун. – М., 1989. – 148с.
918231
  Фурсенко А.А. Нефтяные войны / А.А. Фурсенко. – Ленинград, 1985. – 208 с.
918232
  Сюняев З.И. Нефтяные дисперсные системы. / З.И. Сюняев. – М., 1990. – 224с.
918233
  Брод И.О. Нефтяные и газовые богатства недр СССР / И.О. Брод. – Москва : Знание, 1956. – 32с.
918234
  Нестеров И.И. Нефтяные и газовые месторождения Западной Сибири / И.И. Нестеров, Ф.К. Салманов, К.А. Шпильман. – Москва : Недра, 1971. – 464с.
918235
  Алиханов Э.Н. Нефтяные и газовые месторождения Каспийского моря / Э.Н. Алиханов. – Баку : Азгиз, 1964. – 384 с. – Библиогр.: с. 370-380
918236
  Нестеров И.И. Нефтяные и газовые месторождения мира / И.И. Нестеров, Г.Е. Рябухин. – Москва : Знание, 1984. – 47с. – (Науки о Земле)
918237
  Калинко Нефтяные и газовые месторождения морей и океанов / Калинко, Г.Е. Рябухин. – Москва : Знание, 1979. – 56с. – ("Наука о Земле" ; №9, 1979 г.)
918238
   Нефтяные и газовые месторождения на континентальном склоне материковой Азии / Ф. Гожик, В.А. Краюшкин, В.П. Клочко, Э.Е. Гусева, В.А. Масляк // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / НАНУ, отделение морской геологии и осадочного рудообразования Нац. научн-природоведч. музея НАНУ. – Киев, 2010. – № 3 (21). – С. 5-19. – ISSN 1999-7566
918239
   Нефтяные и газовые месторождения Средней Азии. – М., 1965. – 431с.
918240
   Нефтяные и газовые месторождения СССР = Справуочник : В 2-х кн. – Москва : Недра
Кн. 1. – 1987. – 302с.
918241
   Нефтяные и газовые месторождения СССР = Справуочник : В 2-х кн. – Москва : Недра
Кн. 2 : Азиатская часть СССР. – 1987. – 302с.
918242
   Нефтяные и газовые месторождения Узбекистана. – Ташкент : ФАН
Т. 1 : Ферганская межгорная впадина / Ходжаев А.Р., Акрамходжаев А.М., Азимов П.К. [и др.]. – 1973. – черт., карт. – Библиогр..: с. 181-187
918243
   Нефтяные и газовые месторождения Узбекистана. – Ташкент : ФАН
Т. 2 : Сурханская мегасинклиналь. Мегантиклиналь Юго-Западного Гиссара. Платформенная область УзССР / Ходжаев А.Р., Акрамходжаев А.М., Бабаев А.Г. [и др.]. – 1974. – Библиогр.: с. 276-278
918244
  Новосилецкий Р.М. Нефтяные и нефтегазовые месторождения внуренней зоны Предкарпатского прогиба и условия их формирования. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 241 / Новосилецкий Р.М.; МВ и ССО УССР. Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1963. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
918245
  Самедов Ф.И. Нефтяные камни / Ф.И. Самедов. – Баку, 1959. – 222с.
918246
  Бенжицкий А.Г. Нефтяные контаминанты в гипонейстали морей и океанов / А.Г. Бенжицкий ; АН УССР, Ин-т биол. юж. морей им. А.О. Ковалевского. – Киев : Наукова думка, 1980. – 120 с. : ил. – Библиогр.: с.113-119
918247
  Костюковский Б.А. Нефтяные короли : Документальная повесть / Б.А. Костюковский, С.М. Табачников. – Москва : Советская Россия, 1973. – 238с. – (Люди Советской России)
918248
  Вельтищев П.А. Нефтяные масла в борьбе с муравьями // Прикладная энтомология [компккт]. [Т. I: А - И]. – С. 74-80
918249
  Вилянская Е.Д. Нефтяные масла для паровых турбин. / Е.Д. Вилянская. – Москва, 1987. – 104с.
918250
  Барышев В.М. Нефтяные месторождения Азербайджана : учеб. пособ. / В.М. Барышев. – Ленинград ; Москва ; Новосибирск : Госнефтеиздат, 1933. – 124 с.
918251
  Федоров С.Ф. Нефтяные месторождения Советского Союза / С.Ф. Федоров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.-Л., 1935. – 524с.
918252
  Федоров С.Ф. Нефтяные месторождения Советского Союза / С.Ф. Федоров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.-Л., 1939. – 536с.
918253
  Алферов Б.А. Нефтяные месторождения СССР : конспект лекций / Б.А. Алферов, М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Ленингр. горный ин-т им. Г. В. Плеханова. – Ленинград, 1973. – 173 с.
918254
  Блюмер Э. Нефтяные месторождения. Основы геологии нефти / Э. Блюмер; Пер. с нем. Н.В. Ванникова, С.Л. Заке под ред. Д.В.Соколова. – Москва-Ленинград, 1929. – 399с.
918255
  Георгиев А.Г. Нефтяные монархи Аравии / А.Г. Георгиев, В.В. Озолинг. – М, 1983. – 224с.
918256
  Богачева О.В. Нефтяные монополии в системе государственно-моополистического капитализма США : Автореф... канд. экон.наук: / Богачева О. В.; Моск. ин-т. нар. хоз. им. Плеханова. – М., 1972. – 31л.
918257
  Баскин В.С. Нефтяные монополии на Ближнем и Среднем Востоке / В.С. Баскин. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 180 с.
918258
  Уэллингс Ф.Э. Нефтяные ресурсы Сахары и Ливии / Ф.Э. Уэллингс. – М, 1961. – 16с.
918259
  Фейгин М.В. Нефтяные ресурсы, методика их исследования и оценки / М.В. Фейгин. – Москва : Наука, 1974. – 160с.
918260
  Герман А.Л. Нефтяные сульфокислоты. Производство и применение / А.Л. Герман, Р.Б. Колбасова. – Москва, 1964. – 144с.
918261
  Дэвенпорт Е.Г. Нефтяные тресты и англо-американские отношения / Е.Г. Дэвенпорт, Кук Сидней. – М, 1925. – 185с.
918262
  Фурсенко А.А. Нефтяные тресты и мировая политика / А.А. Фурсенко. – М - Л, 1965. – 496с.
918263
  Френцель Нефтяные, битуминозные и серные залежы в тетюшах / Френцель. – 94-108с.
918264
  Беликов А. Нефть : роман / Беликов А. ; с предисл. С. Вальтмана. – [Б. г.] : Молодая гвардия, 1925. – 166 с.
918265
  Гурвич Е. Нефть / Е. Гурвич. – Москва-Л., 1932. – 148с.
918266
  Тихонравов Н.В. Нефть / Н.В. Тихонравов. – Москва; Ленинград : Гостоптехиздат, 1933. – 94с.
918267
  Тихонравов Н.В. Нефть / Н.В. Тихонравов. – Москва; Ленинград : Гостоптехиздат, 1947. – 156с.
918268
  Санчес Р.Д. Нефть / Р.Д. Санчес. – Москва, 1948. – 196с.
918269
  Тихонравов Н.В. Нефть / Н.В. Тихонравов. – Москва; Ленинград, 1949. – 276с.
918270
   Нефть : (Условия залегания и происхождения). – Москва : Знание, 1954. – 24с.
918271
  Соколов В.А. Нефть / В.А. Соколов. – Москва : Недра, 1970. – 383с.
918272
   Нефть Белоруссии (потенциальные нефтегазоносные районы). – Минск : Наука и Техника, 1969. – 204с.
918273
  Зубченко В.И. Нефть в 5-летке / В.И. Зубченко. – Изд. 2-е. – М.-Л., 1930. – 48с.
918274
  Мачадо Э. Нефть в Венесуэле. / Э. Мачадо. – М., 1960. – 84с.
918275
  Симония Н. Нефть в политике США // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 3. – С. 55-77. – ISSN 0130-9625
918276
  Зубченко В.И. Нефть в пятилетке / В.И. Зубченко. – М.-Л., 1929. – 56с.
918277
  Порфильев В.Б. Нефть в Таджикистане / В.Б. Порфильев. – М.-Л., 1938. – 134с.
918278
  Вассоевич А.Л. Нефть в хозяйственной и культурной жизни древних обществ : Автореф... канд. ист.наук: 070003 / Вассоевич А.Л.; Ин-т истории естествознания. – Москва, 1985. – 21л.
918279
  Аршаруни Н.А. Нефть в экономике и политике арабских стран / Н.А. Аршаруни. – Москва : Знание, 1975. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 8 ; Серия "Международная")
918280
  Долетов Ю.К. Нефть в экономике и политике стран Африки / Ю.К. Долетов. – Москва : Знание, 1983. – 60, [3] с.
918281
  Быков Г.Н. Нефть в экономической стратегии США / Г. Н. Быков, Омар Баргаш // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 105-108. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 23)
918282
  Чекалюк Э.Б. Нефть верхней мантии Земли. / Э.Б. Чекалюк. – К., 1967. – 256с.
918283
  Томберг И. Нефть для Поднебесной: трубой или по рельсам? : [рецензия] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 4. – С. 108-117. – ISSN 0131-2227
918284
  Андреасян Р.Н. Нефть и арабские страны в 1973-1983 гг. : экон. и социал. анализ / Р.Н. Андреасян ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1990. – 254, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 231-238
918285
  Ершов Ю.А. Нефть и борьба Индии за экономическую независимость / Ю.А. Ершов. – М, 1961. – 231с.
918286
  Марчук И.И. Нефть и борьба Эквадора за национальный суверенитет (1967-1973 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Марчук И.И.; АН СССР. Ин-т Латин. Америки. – М., 1974. – 18с. – Бібліогр.:с.16-18
918287
  Ларрасабаль Р. Нефть и будущее Венесуэлы / Р. Ларрасабаль. – Москва : Мысль, 1980. – 158 с.
918288
  Брукс М. Нефть и внешняя политика / М. Брукс. – М, 1949. – 176с.
918289
  Акрамходжаев А.М. Нефть и газ-продукты преобразования органического вещества / Акрамходжаев А.М. – Москва : Нендра, 1982. – 261 с.
918290
   Нефть и газ. – М., 1972. – 393с.
918291
   Нефть и газ. – М., 1974. – 245с.
918292
   Нефть и газ. – М., 1977. – 190с.
918293
  Томашпольский Л.М. Нефть и газ в мировом энергетическом балансе. / Л.М. Томашпольский. – М., 1968. – 264с.
918294
  Буялов Н.И. Нефть и газ в народном хозяйстве СССР : Пособие для учителей / Н.И. Буялов. – Москва : Просвещение, 1977. – 150с.
918295
  Ходжаев А.Р. Нефть и газ в недрах земли / А.Р. Ходжаев, А.Г. Бабаев. – Москва : Знание, 1981. – 48с.
918296
   Нефть и газ в недрах материкового склона Африки / П.Ф. Гожик, И.И. Чебаненко, В.А. Краюшкин, В.П. Клочко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 2. – С. 58-68 : рис. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0367-4290
918297
  Симония А.А. Нефть и газ в странах Юго-Восточной Азии / А.А. Симония. – М., 1983. – 240с.
918298
  Томашпольский Л.М. Нефть и газ в экономике капиталистических стран. / Л.М. Томашпольский. – Л., 1962. – 292с.
918299
   Нефть и газ Западной Сибири. – Томск, 1966. – 44с.
918300
   Нефть и газ Западной Сибири. – Тюмень, 1985. – 271с.
918301
   Нефть и газ и их продукты. – М., 1971. – 279с.
918302
  Блинников И.А. Нефть и газ и как их искать / И.А. Блинников. – Москва : Госгеолтехиздат, 1960. – 24с. – (Библиотека участника геологического похода)
918303
   Нефть и газ континентального склона в Мексиканском заливе / П.Ф. Гожик, И.И. Чебаненко, В.А. Краюшкин, В.П. Клочко // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 4. – С. 7-14 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв.
918304
  Чоповой Д.А. Нефть и газ Латинской Америки. Инструменты политики или сферы сотрудничества // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 45-57. – ISSN 044-748Х
918305
  Калинин Н.А. и др. Нефть и газ на шельфах Австралии и Океании. Обзор / Н.А. и др. Калинин. – М., 1973. – 38с.
918306
   Нефть и газ Тюмени в документах. 1901-1965. – Свердловск, 1971. – 480с.
918307
  Клименко В.Я. Нефть и газ Украинской ССР / В.Я. Клименко. – Киев, 1957. – 24с.
918308
  Томашпольский Л.М. Нефть и газ. / Л.М. Томашпольский. – М., 1975. – 311с.
918309
  Долгополов К.В. Нефть и газы СССР : Пособие для учителя / К.В. Долгополов, А.В. Соколов, Е.Ф. Федорова. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 163 с.
918310
  Судо М.М. Нефть и горючие газы в современном мире. / М.М. Судо. – М., 1984. – 184с.
918311
  Савинов С.И. Нефть и грорючие газы. / С.И. Савинов. – Саратов, 1947. – 40с.
918312
   Нефть и ее альтернативы : Энергия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 7. – С. 84-112 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
918313
  Сельский Л. Нефть и ее переработка. / Л. Сельский. – М-л, 1932. – 256с.
918314
  Али-заде А.-А.А. Нефть и ее происхождение / А.-А. А. Г. Али-заде ; ред. д-р геол.-минерал. наук М.А. Искендеров. – Баку : Азнефтеиздат, 1957. – 44 с. : ил.
918315
  Мельник В.Б. Нефть и империалистическая политика в Иране // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1979. – С. 43-50. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 9)
918316
  Бондаревский Б.М. Нефть и какие продукты из нее получаются / Б.М. Бондаревский. – М, 1934. – с.
918317
  Моисейков С.Ф. Нефть и конденсаты Туркмении. / С.Ф. Моисейков. – М, 1971. – 352с.
918318
  Миняжетдинов Ильдар Нефть и кровь Иракской революции : вехи истории / Миняжетдинов Ильдар, Эрлихман Вадим // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 7. – С. 76-85 : Фото
918319
  Мосаки Н. Нефть и курдская проблема // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно- политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 3. – С.33-36. – ISSN 0321-5075


  [Президент Сенегала, лидер Сенегальской демократической партии Абдулай Вад, внутренняя политика страны.]
918320
  Ярлыкапов А.А. Нефть и миграция ногайцев на Север // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 78-81. – ISSN 0869-5415
918321
  Рачков Б.В. Нефть и мировая политика. / Б.В. Рачков. – М., 1972. – 272с.
918322
   Нефть и море. – М.
1. – 1967. – 300с.
918323
  Алиев С.М. Нефть и общественно-политическое развитие Ирана в XX в. / С.М. Алиев ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1985. – 302 с.
918324
  Боронов Р. Нефть и политика США на Ближнем и Среднем Востоке / Р. Боронов. – Москва, 1977. – 272с.
918325
  Павлова Е.Б. Нефть и политика: Российская Федерация и Мексика в эпоху глобализации / Е.Б. Павлова, Марио, дель Робле Пенсадо Леглисе // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 121-127. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
918326
  Королев Д. Нефть и популизм = Почему Чавес не может проиграть // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 5-11 октября (№ 40)


  Венесуэльская политика — в известном смысле театр одного актера. «Актера» зовут Уго Рафаэль Чавес Фриас. Все остальные действующие лица блекнут на фоне харизматичного лидера Боливарианской революции, уже 13 лет остающегося одним из самых видных, в ...
918327
   Нефть и природный газ Украины. – Москва : Гостоптехиздат, 1957. – 79с.
918328
  Терпогосова Е.А. Нефть и продукты ее переработки / Е.А. Терпогосова. – М, 1952. – 24с.
918329
  Кукушкин В.Ю. Нефть и развитие / В.Ю. Кукушкин. – Москва, 1985. – 229с.
918330
  Родригес А.М. Нефть и эволюция социальных структур аравийских монархий / А.М. Родригес. – Москва, 1989. – 259с.
918331
  Нельсон-Смит Нефть и экология моря / Нельсон-Смит. – Москва : Прогресс, 1977. – 302с.
918332
  Варенцов М.И. Нефть Сахары / М.И. Варенцов, Г.Е. Рябухин. – Москва, 1962. – 54с.
918333
   Нефть СССР (1917-1987 гг.). – Москва : Недра, 1987. – 384с.
918334
  Князев С.Л. Нефть Татарии: путь к большому будущему. / С.Л. Князев. – Казань, 1984. – 256с.
918335
   Нефть, газ и нефтехимия Татарии. – Казань
1. – 1978. – 256с.
918336
   Нефть, газ и нефтехимия Татарии. – Казань
2. – 1979. – 392с.
918337
  Наттэл М. Нефть, газ и права аборигенов в Арктике : опыт Северной Канады // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 4-17. – ISSN 0869-5415
918338
  Гаврилов А.А. Нефть, где и как её искать / А.А. Гаврилов. – М.-Л., 1941. – 32с.
918339
  Юдасин Л.С. Нефть, песок и фантазия. / Л.С. Юдасин. – М, 1970. – 272с.
918340
  Ясин Е. Нефть, темпы и инфляция // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2005. – № 9. – С. 4-20. – ISSN 0042-8736
918341
  Тьюгендхэт К. Нефть. / К. Тьюгендхэт, А. Гамильтон. – М, 1978. – 485с.
918342
  Милов Владимир Нефть: счастье или проклятие. "Не нефтью единой" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 4 (181), апрель. – С. 64-65 : фото. – ISSN 1029-5828
918343
  Казмірчук Ігор Нехай "велика вода" обійде вас стороною! // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 16-19. – ISSN 0130-5212
918344
   Нехай буде вода // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (126), березень - квітень. – С. 9-10 : фото
918345
  Тарасенко І.Г. Нехай вогонь в серцях палає, а пожеж хай не буває (Розробка заняття з учнями 3-х класів) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 8-10 : фото
918346
  Печора Олександр Нехай говорять пелюстки... : проза // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 3/4 (44/45). – С. 52-55
918347
  Кос-Анатольський Нехай живе весняний шал! : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 6 (884), червень. – С. 5-21. – ISBN 978-617-7429-30-1. – ISSN 0868-4790
918348
   Нехай кожен день дарує радість // Педагогічна газета. – Київ, 2019. – Січень - лютий (№ 1)
918349
  Віталенко В. Нехай комуністам буде соромно // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 220, травень : травень. – С. 3-5


  "Джон Коляска з Торонто написав свою книгу після двох років перебування в Києві - від 1963 до 1965 - де він був студентом вищої партійної школи ЦК КПУ".
918350
  Єніна В. Нехай лунає сміх. Гумор сатира. / В. Єніна. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 141 с.
918351
  Фріш М. Нехай мене звуть Гантенбайн : роман / Макс Фріш ; пер. з нім. Петра Таращука ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2010. – 283, [2] с., [1] арк. портр. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / [редкол.: Д. Наливайко (голова) та ін.]). – ISBN 978-966-03-5025-0
918352
  Українка Л. Нехай мої струни лунають... : вибрані поезії / Леся Українка [упоряд. і переднє сл. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-361-453-5
918353
  Шендеровський В. Нехай не гасне світ науки / За ред. Е. Бабчук; Василь Шендеровський. – Київ : Рада, 2003. – 416с. – ISBN 966-70-87-51-4
918354
  Холош В. Нехай падає / В. Холош. – Х., 1932. – 104с.
918355
  Ганієв Олександр Нехай пандемія зачекає // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 5, жовтень. – С. 8-15 : фото
918356
  Купчик Л. Нехай почнеться весна в суспільному мисленні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 8-9 травня (№ 85/86). – С. 13
918357
  Лучак М. Нехай прийде Царство Твое : Поезії / М. Лучак. – Львів, 1998. – 110 с. – ISBN 966-02-0547-3
918358
  Коваль Р. Нехай твої пісні і далі світять нам! // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2021. – Червень (число 7)


  Пам"яті Тараса Силенка - кобзара, заслуженого артиста України.
918359
  Коваль Р. Нехай твої пісні і далі світять нам! // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 11-25 червня (№ 11/12)


  Пам"яті Тараса Силенка.
918360
  Мудрак Л. Нехай...залишиться запах любові // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 9 березня (№ 10). – С. 12


  Фахову оцінку виданню "Чотири короткі п"єси Федеріко Гарсіа Лорки у перекладі Д. Дроздовського, яке побачило світ в університетському видавництві "Пульсри", можуть дати лише іспаністи. Книжку було презентовано в київському театрі "Сузір"я".
918361
  Чобіт Д. Нехитра справа. Які наслідки може мати в майбутньому ухвала проєкту закону про обіг земель: згадаймо уроки з минулого і сьогоднішній світовий досвід // Україна молода. – Київ, 2019. – 26 листопада (№ 132). – С. 6-7


  "День 13 листопада 2019 року може ввійти в історію України найчорнішою датою. Саме цього дня зелена монобільшість Верховної Ради України ухвалила в першому читанні закон, який у старанно завуальованій формі дуже широко відкриває двері перед нечистими ...
918362
  Карпов В. Нехитрые праздники: Повесть и рассказы. / В. Карпов. – М., 1988. – 316с.
918363
  Аймедов К.В. Нехімічні залежності: сучасні тенденції / К.В. Аймедов, Ю.О. Асєєва, М.О. Черевко // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред.: О.Г. Луценко ; редкол.: В.А. Абрамов, Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 12, № 1 (45). – С. 13-18. – ISSN 2308-6300
918364
  Артемьева Т.В. Нехлебная наука философия. К 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова (1711-1765) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 117-126. – ISSN 0042-8744
918365
  Дашкієв М.О. Неходженою стежкою : повість / М.О. Дашкієв. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 179 с.
918366
  Обозенко В.В. Нехоженые земли. / В.В. Обозенко. – М., 1967. – 88с.
918367
  Чаговец В.Д. Нехоженые тропы / В.Д. Чаговец. – Харьков : Харьковское кн. изд., 1959. – 85 с.
918368
  Михаленко К.Ф. Нехожеными параллелями / К.Ф. Михаленко. – Магадан, 1972. – 168с.
918369
  Синицын И.С. Нехожеными тропами / И.С. Синицын. – Калуга, 1958. – 171с.
918370
  Питулько В.М. Нехожеными тропами / В.М. Питулько. – Одесса, 1972. – 115с.
918371
  Питухин В. Нехожеными тропами / В. Питухин. – Одесса : Маяк, 1972. – 116 с.
918372
   Нехожеными тропами Вселенной. – М., 1959. – 63с.
918373
  Грешнов Андрей Нехорошое место. Дворец Дар уль-Аман, Кабул, Афганистан : один кадр / Грешнов Андрей, Бекер Джонатан // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 34-36 : Фото
918374
  Грушевський Г.І. Нехристь Грыцька Чулая : Драма в 5-ти діях. – Златополь : Тип. Беляева, 1914. – 132 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії
918375
  Джинкс Дж. Нехромосомная наследственность / Дж. Джинкс. – Москва : Мир, 1966. – 288 с.
918376
  Палилова А.Н. Нехромосомная наследственность / А.Н. Палилова; АН БССР; Ин-т генетики и цитологии; Белорус. общество генетиков и селекционеров; Под ред.: Н.В. Турбина. – Минск : Наука и техника, 1981. – 184с.
918377
  Давыденко О.Г. Нехромосомные мутации / О.Г. Давыденко. – Минск : Наукова думка, 1984. – 166 с.
918378
  Сергійчук В. Нехтування вітчизняними архівами як ознака неповноцінності досліджень про Голодомор-геноцид 1932–1933 років // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (372), березень - квітень. – С. 35-54. – ISSN 0130-6936
918379
  Полищук Л. Нецелевое использование институтов: причины и следствия // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 28-44. – Бібліогр.: с. 28-44. – ISSN 0042-8736
918380
  Полищук Л. Нецелевое использование институтов: причины и следствия // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 28-44. – ISSN 0042-8736
918381
  Прилипко О. Нецензурний Путін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 31 жовтня - 1 листопада (№ 204/205). – С. 5
918382
   Нецензурний Стус : у 2 ч. – Тернопіль : Підручники & посібники. – ISBN 966-562-712-0
Ч. 1. – 2002. – 335, [1] с. : іл., табл., портр.
918383
  Петковска Т.Б. Неценовните фактори и конкурентската способност на индустриските претприjатиjа / Татjана Б. Петковска ; Универзитет "Св. Кирил и Методиj" - Скопjе, Економски институт - Скопjе. – Скопjе : Економски институт, 2001. – 320 с.
918384
  Карсенко Р.М. Нецентральизованные формы реализации сельскохозяйственных продуктов и пути их совершенствования (на примере БССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Карсенко Р. М.; АН БССР, Ин-т экон. – Минск, 1967. – 20л.
918385
  Клигман Ф.И. Нецентральные ядерные силы и рассеяние нейтронов на протонах : Дис... канд. физ матнаук: / Клигман Ф.И.;, 1940. – 49л. – Бібліогр.:л.1-2
918386
  Филиппов Николай Васильевич Нецилиндрический - пинч (плазменный фокус) : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат.наук : 01.04.08 / Филиппов Николай Васильевич ; Ин-т атомной энергии. – Москва, 1980. – 24 с.
918387
  Якимчук Н. Нецільове використання бюджетних коштів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 106-115
918388
  Зорій Н.М. Нецільове використання бюджетних коштів: теоретико-прагматичний аспект / Н.М. Зорій, І.В. Данилюк // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 72-79. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 966-7631-55-9
918389
  Волохата В.Є. Нецінові методи в управлінні залученими ресурсами банку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 229-234. – ISSN 2222-4459
918390
  Соболєва М.В. Нецінові методи конкуренції в умовах глобалізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01, 08 / Соболєва Марина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 262 арк. – Додатки: арк. 238-262. – Бібліогр.: арк. 213-237
918391
  Соболєва М.В. Нецінові методи конкуренції в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Соболєва Марина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
918392
  Сидоренко Віктор Нецке з української груші : Краєвиди душі / Сидоренко Віктор, Бусленко Юрій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 110-111 : Іл.
918393
   Нечаев и Нечаевцы. – М.-Л., 1931. – 224с.
918394
   Нечаева Нина Трофимовна : Указатель. – 2-е изд., перераб., испр. и доп. – Ашхабад : Илим, 1980. – 120с. – (Материалы к библиографии ученых Таркменистана ; Вып. 9)
918395
  Смертин А.Н. Нечаевщина как предтеча большевизма в России // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 4. – С. 37-38. – ISSN 1812-3805
918396
   Нечаєва Валентина Миколаївна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 327 : фото
918397
   Нечай Павло Іванович (1859-1932) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 334. – ISBN 978-966-439-754-1
918398
  Костров В.А. Нечаянная радость : Стихи / В.А. Костров. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 126с.
918399
  Марфин В.С. Нечаянная радость. / В.С. Марфин. – Ярославль, 1981. – 95с.
918400
  Никифоров Е. Нечаянная радость. "Неожиданный" А.П. Чехов глазами художницы Натальи Муравской // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2014. – № 7/8. – С. 119-124. – ISSN 0131-8136
918401
  Дьячков Алексей Нечаянная речь : вірші // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 2 (1006). – С. 81-85. – ISSN 0130-7673
918402
   Нечаянная свадьба. – М., 1990. – 268с.
918403
   Нечаянная свадьба. – М., 1991. – 268с.
918404
  Акулов И.И. Нечаянное счастье : рассказы / Иван Акулов. – Москва : Совецкая Россия, 1982. – 174 с.
918405
  Федотов В.И. Нечаянные встречи. / В.И. Федотов. – М., 1990. – 174с.
918406
  Абрамов Г.М. Нечаянные хлопоты : рассказы / Г.М. Абрамов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 176 с.
918407
  Квик А. Нечаянный обман : роман / Аманда Квик ; [пер. с англ.: О.М. Лапшин, Н.А. Казаковой]. – Москва : АСТ, 2001. – 379, [2] с. – Сер. осн. в 1994 г. - Пер. изд.: Deception / Amanda Quick, 1993. – (Серия "Шарм"). – ISBN 5-17-006547-7
918408
  Корф Анастасия Нечеловеческая страсть : зверская любовь / Корф Анастасия, Горшков Сергей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – январь № 100. – С. 80-93 : фото
918409
  Воробьев-Обухов Алексей Нечеловеческий фактор : Наезд // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 2. – С. 90-93 : Фото
918410
  Воробьев-Обухов Алексей Нечеловеческий фактор // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 182-185 : фото
918411
  (Першин) Димирий Нечеловечество // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 146-147 : фото. – ISSN 1029-5828
918412
   Нечерноземная зона РСФСР. Экономические проблемы развития сельского хозяйства. – Москва : Экономика, 1980. – 278с.
918413
   Нечерноземная целина России. – М., 1977. – 191с.
918414
   Нечерноземье - забота общая. – М. : Современник, 1983. – 365 с.
918415
  Соломенцев М.С. Нечерноземье / М.С. Соломенцев. – М., 1975. – 46с.
918416
   Нечерноземье и природа. – М., 1986. – 93с.
918417
  Белов Е.Н. Нечерноземье на пути подъема сельского хозяйства / Е.Н. Белов. – Москва : Знание, 1979. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Сельское хозяйство" = Сельское хозяйство ; № 11)
918418
   Нечерноземье: демографические процессы. – Москва
17. – 1977. – 96с.
918419
  Колесникова Нина Сергеевна Нечерноземье: резервы и перспективы : Рек. обзор лит. / Колесникова Нина Сергеевна. – Москва : Книга, 1979. – 16с. – (Новое в науке и технике)
918420
  Иоффе Г.В. Нечерноземье: социальная география и хозяйство / Г.В. Иоффе. – Москва : Знание, 1986. – 46 с. – (Новое в жизни, науке, технике = Науки о Земле ; 2)
918421
  Тарнавський О. Нечесна метода московської беатифікації // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1960. – Рік 11, ч. 120, січень : січень. – С. 15-16


  Спроби радянської влади канонізувати Ярослава Галана.
918422
  Микитенко Л. Нечесна підприємницька практика в угодах зі споживачами // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (120). – С. 64-75. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
918423
  Вишняков О. Нечесна підприємницька практика у сфері захисту споживачів: регулювання в Європейському Союзі та в Україні / О. Вишняков, О. Хоменко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 7-10.
918424
  Дворниченко М.В. Нечеткая модель экспертной системы обработки новостных лент для выявления негативных социальных манипуляций // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 1 (61). – С. 117-121. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 2222-8810
918425
  Ротштейн А.П. Нечеткая надаженость алгоритмических процессов / А.П. Ротштейн, С.Д. Штовба. – Винница, 1997. – 137с.
918426
  Скрипник Н.В. Нечеткие дифференциальные уравнения и включения: асимптотические методы : дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.02 / Скрипник Наталия Викторовна ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2016. – 321 л. – Библиогр.: л. 286-321
918427
   Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта. – Москва : Наука, 1986. – 311 с.
918428
   Нечеткие множества и теория возможностей. – Москва : Радио и связь, 1986. – 405 с.
918429
  Графов Р.П. Нечеткие модели в задачах поиска вредоносных агентов в информационных системах / Р.П. Графов, О.В. Боровик, В.И. Чумаков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 82-89


  У статті розглядається методологія вирішення проблеми пошуку шкідливих програм в розподілених інформаційних системах, які характеризуються нечіткою інформацією про протікаючі процеси
918430
  Малышев Н.Г. Нечеткие модели для экспертных систем в САПР / Н.Г. Малышев. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 134с.
918431
  Зайченко Ю.П. Нечеткие модели и методы в интеллектуальных системах : учебное пособие для иностранных студ. высших учебниых заведений / Ю.П. Зайченко ; МОНУ ; под общ. ред. М.З. Згуровского. – Київ : Слово, 2008. – 344с. – ISBN 978-966-8407-79-6
918432
  Терлецкий Д.А. Нечеткие объектно-ориентированные динамические сети. I / Д.А. Терлецкий, А.И. Провотар // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 2015. – Т. 51, № 1. – С. 40-47. – ISSN 0023-1274
918433
  Терлецкий Д.А. Нечеткие объектно-ориентированные динамические сети. II / Д.А. Терлецкий, А.И. Провотар // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев, 2016. – Т. 52, № 1. – С. 42-49. – ISSN 0023-1274
918434
  Провотар А.И. Нечеткие системы логического вывода и их применение / А.И. Провотар, А.В. Лапко, А.А. Провотар // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев, 2013. – Т. 49, № 4. – С. 37-45. – ISSN 0023-1274
918435
   Нечеткие системы поддержки принятия решений : сб. науч. трудов. – Калинин : Издательство Калининградского университета, 1989. – 108 с.
918436
   Нечеткие системы: модели и программные средства. – Тверь, 1991. – 112с.
918437
   Нечеткие системы: моделирование структуры и оптимизация. – Калинин, 1987. – 130с.
918438
  Иманов К. Нечеткий подход к оценке национального индекса удовлетворенности жизнью / К. Иманов, В. Байрамов // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 44-61. – ISSN 2306-3289
918439
  Луппол Е.М. Нечетко-множественный подход к оценке экономической безопасности предприятий энергогенерирующей отрасли Украины / Е.М. Луппол, Г.Н. Ермоленко // Management of modern socio-economic systems : collective monograph / E.M. Лyппoл, Epмoлeнкo, Г.H, Yu.V. Malakhovskyi, O.V. Lizunkov, I.M. [et al.] Savitska. – Kaunas : Aleksandras Stulginskis University, 2017. – Vol. 2. – С. 1-18. – ISBN 978-9934-8643-5-3
918440
  Язенин А.В. Нечеткое математическое программирование : учеб. пособие / А.В. Язенин ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Калин. гос. ун-т. – Калинин : КГУ, 1986. – 60 с. : ил. – Библиогр.: с. 57-58
918441
  Кравченко Ю.А. Нечеткое моделирование разнородных знаний в интеллектуальных обучающих системах / Ю.А. Кравченко, В.В. Бова // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ ; МАОО. – Москва, 2013. – № 4 (99). – С. 70-74. – ISSN 1818-4243


  Статья посвящена разработке формализованной модели представления разнородных предметных знаний для интеллектуальных обучающих систем в условиях неопределенности. Подобное моделирование позволит уже на стадии проектирования информационной системы ...
918442
  Аверкин А.Н. Нечеткое отношение моделирования и его применение в психологии и искусственном интеллекте / Аверкин А.Н., Тарасов В.Б. – Сообщ. по прикл. математике. – Москва : ВЦ АН СССР, 1986. – 34, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 32-34. – (Сообщения по прикладной математике / АН СССР, ВЦ)
918443
  Сорокажердьев В.В. Нечетные числа / В.В. Сорокажердьев. – М., 1975. – 60с.
918444
   Нечипоренко Геннадій Лесьович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 88-89
918445
   Нечипоренко Геннадій Лесьович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 169-170 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
918446
   Нечипоренко Геннадій Лесьович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 177-178. – ISBN 978-966-439-961-3
918447
   Нечипоренко Геннадій Лесьович (1963) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 96-97. – ISBN 966-95774-3-5
918448
   Нечипоренко Петро Кирилович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 89
918449
   Нечипоренко Петро Кирилович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 170-171 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
918450
   Нечипоренко Петро Кирилович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 178-179. – ISBN 978-966-439-961-3
918451
   Нечипоренко Петро Кирилович (1892-1937) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 97-98. – ISBN 966-95774-3-5
918452
   Нечипоренко Петро Кирилович (1892-1937) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 334-335. – ISBN 978-966-439-754-1
918453
  Шудря Є. Нечипоренко Сергій Григорович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 92-95. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
918454
   Нечипорук Олексій Юрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 327-328 : фото
918455
   Нечипорук Олексій Юрійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 211-212. – ISBN 978-966-439-757-2
918456
   Нечипорук Юрій Олексійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 328 : фото
918457
  Королів-Старий Нечиста сила / Королів-Старий. – К, 1992. – 157с.
918458
  Королів-Старий Нечиста сила / Королів-Старий. – К, 1992. – 169с.
918459
  Андрусяк І. Нечиста сила : оповідання // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 224/225. – С. 4-12.
918460
  Королів-Старий Нечиста сила / Василь Королів-Старий. – Харків : Vivat, 2018. – 127, [1] с. : портр., іл. – Сер. засн. 2017 р. – (Серія "Шкільна бібліотека"). – ISBN 978-966-942-279-8
918461
   Нечиста сила у світогляді українців. – Київ : Бібліотека українця, 2000. – 184с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-28-2
918462
  Стефанський Г.О. Нечиста сила. / Г.О. Стефанський. – К, 1959. – 100с.
918463
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – Красноярск, 1989. – 765с.
918464
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – Воронеж
1. – 1989. – 399с.
918465
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – Воронеж
2. – 1989. – 380с.
918466
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – Днепропетровск, 1990. – 766с.
918467
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – М, 1991. – 750с.
918468
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – Тула, 1991. – 718с.
918469
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – М, 1991. – 784с.
918470
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – М, 1991. – 95с.
918471
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – Москва
Окончание. – 1991. – 80 с.
918472
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – М
1. – 1992. – 348с.
918473
  Пикуль В.С. Нечистая сила / В.С. Пикуль. – Москва : Вече, АСТ, 2000. – 656с. – ISBN 5-7838-0199-2
918474
  Стефановский Г.А. Нечистая сила. / Г.А. Стефановский. – Минск, 1960. – 100с.
918475
  Будищев А.Н. Нечистая сила; Крупное недоразумение; Письмо в редакцию; Возобновление юности; Ведьма; Легенда о женской стыдливости; О пессимистах : рассказы / А. Будищев. – Санкт-Петербург : Изд. М. Г. Корнфельда, 1912. – 63 с. – (Дешевая юмористическая библиотека "Сатирикона" ; Вып. 47)
918476
  Карьон Мигель де. Нечистые. Роман. / Мигель де. Карьон. – Л., 1968. – 270с.
918477
  Лурье Екатерина Нечисть Ирландии : Сферы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 11. – С. 72-77 : Фото
918478
  Сербіна А. Нечитабельні протоколи у кримінальному провадженні сторона обвинувачення v. сторони захисту // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2017. – № 5 (33), травень. – С. 30-32
918479
   Нечитайло, Василий Кириллович. Выставка произведений. Москва. 1982. – Москва, 1982. – 40с.
918480
  Кузніченко С.Д. Нечітка модель обробки геопросторових даних в мультикритеріальному аналізі придатності територій / С.Д. Кузніченко, Ю.О. Гунченко, І.В. Бучинська // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 61. – С. 90-102. – ISSN 2524-0056
918481
  Балан В.Г. Нечітка модель п"яти сил портера в оцінюванні рівня конкуренції у вітчизняній молокопереробній галузі / В.Г. Балан, В.В. Снитюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 130-136. – ISSN 2306-6806
918482
  Максимова В.В. Нечітка модель параметричної оптимізації інженерної мережі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 292-294. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті пропонується задача параметричної оптимізації та її розв"язок в умовах нечіткої інформації.
918483
  Лендюк Т.В. Нечітка модель формування індивідуальної траєкторії навчання та побудова онтології на її основі / Т.В. Лендюк, Н.М. Васильків // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.О. Оборський. – Одеса, 2017. – Т. 7, № 1/2. – С. 103-112. – ISSN 2223-5744


  У статті запропоновано реалізацію моделі формування навчального матеріалу на основі рівня знань студентів і складності завдань (побудови індивідуальної траєкторії навчання) та застосування інформаційних технологій у навчальному процесі.
918484
  Приймак В.І. Нечітка оптимізаційна модель віртуального портфеля опціонів : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / В.І. Приймак, Н.А. Купрій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 225-236 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
918485
  Твердохліб І.П. Нечітка оптимізація інвестиційного портфеля / І.П. Твердохліб, М.І. Вовк, Я.А. Прикарпатський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 329-337. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
918486
  Міхно П.Б. Нечітке оцінювання відпрацьованих земель // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 1. – С. 94-99 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1995-0519
918487
  Вербенко І.О. Нечітке управління крановими установками на основі нейроподібних структур геометричних перетворень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Вербенко Ірина Олегівна ; М-во освіти і наук України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
918488
  Провотар О.О. Нечітки системи логічного виведення в задачах діагностики // XIII міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2015)" : 18-20 листоп. 2015 р., Дніпропетровськ, Україна : тези доп. / "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (МРZІS-2015)", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Ліра, 2015. – С. 181-182
918489
  Лавер В.О. Нечітки узагальнення класичних методів розподілу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 94-99. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
918490
  Черняк О.І. Нечіткий підхід до оцінювання рівня інформаційних ризиків у CRM-системах // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Лофті А. Заде, А.В. Матвійчук, Г.І. Великоіваненко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 199-232. – ISSN 2306-3289
918491
  Лященко А.А. Нечіткі геоінформаційні моделі прояву екологічних факторів та їх впливу на грошову оцінку земельних ділянок / А.А. Лященко, Є.П. Волчко, Ю.В. Кравченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (76). – С. 37-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв
918492
  Кічмаренко О. Нечіткі диференціальні рівняння з запізненням / О. Кічмаренко, Н. Скрипник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 18-23. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Для нечітких диференціальних рівнянь з запізненням доведено теореми існування та єдиності розв"язку, неперервної залежності від початкових функцій. Розглянуто питання обґрунтування схеми часткового усереднення на скінченому проміжку для систем з ...
918493
  Скрипник Н.В. Нечіткі диференціальні рівняння та включення: асимптоматичні методи : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Скрипник Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 90 назв
918494
  Притоманова О.М. Нечіткі задачі оптимального розбиття множин: теоретичні основи, методи та алгоритми розв"язання : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Притоманова Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 51 назва
918495
  Кучеренко Євген Іванович Нечіткі мережеві моделі динамічних взаємодіючих процесів : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.13.23 / Кучеренко Є.І.; ХНУ радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 32с. – Бібліогр.: 38 назв.
918496
  Бєлоусова Н.Б. Нечіткі методи оцінки стану національної безпеки держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 2. – С. 43-45.
918497
  Бєлоусова Н.Б. Нечіткі методи оцінки та ідентифікації моделей у міжнародних відносинах / Н.Б. Бєлоусова, Л. Копитова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 305-307.
918498
  Волошин О. Нечіткі методи розподілу витрат / О. Волошин, В. Лавер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 12-17. – (Кібернетика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  У роботі наведено деякі алгоритми для розподілу витрат при нечітких умовах. Запропоновано нечіткі узагальнення подушного та рівневого податків на випадок нечіткого виконання обмежень на частки витрат агентів та на випадок нечіткого задання величини ...
918499
  Мулеса О.Ю. Нечіткі моделі і методи оцінювання кількісних характеристик груп високого ризику інфікування вірусом імунодефіциту людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мулеса Оксана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
918500
  Рясна І.І. Нечіткі моделі комбінаторної оптимізації та їх застосування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Рясна Ірина Іванівна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
918501
  Барабаш О.В. Нечіткі моделі опису ситуацій в системах автоматичного управління літальним апаратом / О.В. Барабаш, Р.В. Хращевський, Д.М. Обідін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 6-13


  Для досягнення концептуальної єдності формального опису розподіленої бази знань була розвинута теорія нечітких моделей в частині класів нечітких відповідностей і нечітких графів. Запропоновані класифікації нечітких відповідностей і графів, в основу ...
918502
  Волошин О.Ф. Нечіткі моделі регульованої монополії при виробництві колективного продукту / О.Ф. Волошин, О.В. Присяжнюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 10-15. – (Кібернетика ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються нечіткі постановки задач регульованої монополії, зокрема запропоновано нечітку модель визначення рівня виробництва колективного продукту. The regulated monopoly fuzzy settlement are considered, particular, a fuzzy model of production ...
918503
  Сіденко Є.В. Нечіткі моделі та інформаційні технології для підвищення ефективності прийняття рішень в задачах транспортної логістики в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Сіденко Євген Вікторович ; М-во освіти і науки України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2015. – 27 с. – Бібліогр.: 37 назв
918504
  Резніченко Ю.С. Нечіткі моделі та методи прийняття рішень в автоматизованій системі підготовки оператора : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Резніченко Юлія Сергіївна ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – 19 с. – Бібліогр. : 11 назв
918505
  Влах М. Нечіткі поняття географічної науки: сутність та особливості використання // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 4-8. – (Серія: Географічні науки ; № 10 (383)). – ISSN 1729-360Х
918506
  Балан В.Г. Нечітко-множинна модель оцінювання та посилення конкурентоспроможності бренду роботодавця / В.Г. Балан, К.І. Петрова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, лютий. – С. 67-76. – ISSN 2306-6814
918507
  Бабенко Д.О. Нечітко-множинна модель портфеля цінних паперів із врахуванням ліквідності і транзакційних витрат // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 511-513. – ISBN 978-966-188-219-4
918508
  Навчук Г. Нечленовані окличні речення в сучасній українській мові / Г. Навчук, Л. Шутак // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 1 (17). – С. 16-19. – ISSN 2311-9896
918509
  Красносельская Е. Нечто более важное... // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 896 (5). – С. 60-61. – ISSN 0320-331Х
918510
  Ларионова Е.О. Нечто о "презумпции невиновности" Онегинского текста / Е.О. Ларионова, С.А. Фомичев // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 12. – С.145-158. – ISSN 0130-7673


  Текстология "Евгения Онегина". Полемика вокруг статьи М.Шапиро "Евгений Онегин. Проблемы аутентичности текста" (Нов. мир.- 2002.-№6.-С.147-165)
918511
   Нечто о поверьях белорусцев Полоцкого уезда. – 3с.
918512
  Батюшков К.Н. Нечто о поэте и поэзии : [сборник] / Батюшков К.Н. ; сост., вступ. ст. В. Кошелева. – Москва : Современник, 1985. – 408 с. – (Любителям российской словестности)
918513
  Подольный Р.Г. Нечто по имени Ничто / Р.Г. Подольный. – Москва : Знание, 1983. – 255с.
918514
  Подольный Р.Г. Нечто по имени Ничто : научно-худож. лит-ра / Р.Г. Подольный. – изд. доп. и перераб. – Москва : Детская литература, 1987. – 255с.
918515
  Макнот Д. Нечто чудесное : [роман] / Джудит Макнот ; [пер. с англ. Т.А. Перцевой]. – Москва : АСТ, 2001. – 413, [3] с. – Пер. изд.: Judith McNaught. Something wonderful. Eagle Syndication, 1988. – ISBN 5-17-009681-Х
918516
  Кобозева А.А. Нечувствительность стеганосообщения к сжатию и формальные достаточные условия ее обеспечения / А.А. Кобозева, М.А. Мельник // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 193-204


  Получены достаточные условия для формального представления стеганопреобразования как совокупности возмущений сингулярных векторов матриц, отвечающих контейнеру, обеспечивающие нечувствительность (малую чувствительность) формируемого стеганосообщения к ...
918517
  Скорик Б. Нечуєве Надросся // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 жовтня (№ 38). – С. 1
918518
  Чепурко Б. Нечуй-вітер : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (892), лютий. – С. 5-15. – ISSN 0868-4790
918519
  Манян Л.В. Нечуй-Левицький "Хмари" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 8 (264). – С. 18-23
918520
   Нечуй-Левицький І."Кайдашева сімя" : Біографія письменника. Стислий переказ твору. Аналіз тексту. Посіб. для 10 кл. – Харків : Ранок, 2000. – 48с. – Бібліогр.: 2грн.40к. – (Літературна крамниця). – ISBN 966-7382-93-1
918521
  Жадько В. Нечуй-Левицький Іван Семенович (- укр.прозаїк, драматург, публіцист) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 638-639. – ISBN 978-966-8567-14-8
918522
  Побірченко Н.С. Нечуй-Левицький Іван Семенович (1834-1918) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 501-510. – ISBN 966-06-0367-3
918523
  Гаєвська Н. Нечуй-Левицький та українська жіноча проза кінця ХІХ - початку ХХ ст. / Н. Гаєвська, О.І. Гаєвська // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (57). – C. 41-57. – ISSN 2520-6346


  Ідеться про вплив І. С. Нечуя-Левицького на розвиток української жіночої прози кінця ХІХ – початку ХХ ст. For Ukrainian literature, her writers were characterized by an appeal to the female image, and this is natural, because her fate at all times ...
918524
  Страшнова П.А. Нечуйвітри зводяться : роман / Поліна Страшнова. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 357 с.
918525
  Білостоцький І. Нечутна розмова дерев та грибів // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (139). – С. 26-28. – ISSN 2518-7104
918526
  Яворська Ольга Нечутний схлип : новела // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 9. – С. 68-75. – ISSN 0868-4790
918527
  Савин В.В. Нештатная ситуация. / В.В. Савин. – Алма-Ата, 1990. – 174с.
918528
  Эпштейн А.Л. Нештатные работники / А.Л. Эпштейн. – М, 1964. – 76с.
918529
   Нещадименко Марко Петрович (1869-1942) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 335. – ISBN 978-966-439-754-1
918530
  Занднер К. Нещадна ніч / К. Занднер. – К, 1959. – 120с.
918531
   Нещадна пам"ять Перемоги // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 квітня (№ 72-73). – С. 6-7


  "Друга світова війна: український внесок, український подвиг, українське бачення". Круглий стіл в редакції "Дня".
918532
  Манько Л.Я Нещасне кохання : Народна драма на 5 дій зі співами і танцями / Л. Манько. – Львів : [Вид. Книгарні Наук. Т-ва ім. Шевченка] ; Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1923. – 42 с. – (Бібліотека "Український театр" ; Ч. 9)
918533
  Вишня Остап Нещасне кохання : Усмішки / Вишня Остап. – Київ : ДЛВ, 1956. – 108с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
918534
  Кравцов Д. Нещасний випадок виробничого характеру: істотні ознаки та відмінності від суміжних понять // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.108-112. – ISSN 0132-1331
918535
  Наєнко М. Нещасний і великий Гоголь // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 524-526. – ISBN 978-617-7480-77-7
918536
  Шуневич Володимир Нещасний Леонід Ілліч // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 112-118. – ISSN 0130-5212
918537
  Ткаченко Д. Нещасні брати. / Д. Ткаченко. – Харків, 1927. – 16с.
918538
  Машкевич С. Нещасні випадки й катастрофи на київському трамваї (1891-1940) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 75-84. – ISSN 2309-9356


  Наводиться історіографія та класифікація нещасних випадків і катастроф на київському рейковому транспорті з 1891 по 1940 роки. Показано, що характер і причини пригод змінювалися з часом. Спочатку основним фактором була новизна цього виду транспорту й ...
918539
  Друмев В. Нещастна фамилия. / В. Друмев. – София, 1956. – 132с.
918540
  Друмев В. Нещастное семейство : Повесть из эпохи кирджалиев / Соч. В. Друмева (нын. епископа Климента) ; Пер. с болг. Китанчева. – Киев : Тип. Л.Г. Даниловой, 1880. – [2], 80 с. – Отд. оттиск: Славянский ежегодник, на 1879 г., изд. в Киеве под ред. Н.П. Задерацкого
918541
  Вайян-Кутюр"е Нещастя бути молодим / Вайян-Кутюр"е; П. Вайян-Кутюр"є. – Київ : Молодий більшовик, 1936. – 216 с.
918542
  Нечаев Л.Е. Нещечко / Л.Е. Нечаев. – М., 1990. – 77с.
918543
  Зубовський Д.С. Нещирість як соціальний феномен психологічного дослідження / Д.С. Зубовський, С.П. Балашова // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 207-208
918544
  Іваничук Р. Нещоденний щоденник / Роман Іваничук. – Львів : Літопис, 2005. – 212, [3] с. – ISBN 966-7007-33-2
918545
  Іваничук Роман Нещоденний щоденник // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 1. – С.31-63. – ISSN 0868-4790
918546
  Іваничук Р. Нещоденний щоденник // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 2. – С. 26-52. – ISSN 0868-4790
918547
  Адамар Ж. Неэвклидова геометрия в теории автоморфных функций : [пер. с фр.] / Ж. Адамар. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1951. – 134 с. : ил. – Библиогр.: с. 132-133. – (Геометрия Лобачевского и развитие ее идей / под общ. ред. В.Ф. Кагана ; № 6)
918548
  Пинус Александр Георгиевич Неэелементарные свойства линейно-упорядоченных множеств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Пинус Александр Георгиевич; АН СССР. Сиб. отд-ние Ученый Совет Ин-та математики по присуждению ученых степеней. – Новосибирск, 1972. – 14л.
918549
  Ореховский П. Неэквивалентный обмен и свойства пространства в экономической теории // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 90-111. – ISSN 0042-8736
918550
  Немухин Александр Владимирович Неэмпирические потенциальные кривые двухатомных молекул в задачах молекулярной спектроскопии и атомного рассеяния : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Немухин Александр Владимирович; МГУ. Хим. фак. – М., 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.12
918551
  Зимонт С.Л. Неэмпирические расчеты некоторых малых молекул : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 010417 / Зимонт С.Л.; АН СССР. Ин-т химич. физики. – М., 1973. – 16л.
918552
  Павловский И.В. Неэмпирические расчеты простых соединений Бора. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Павловский И.В.; МГУ. – 20л.
918553
  Гуджавина Тамара Ивановна Неэмпирический расчет энергий рентгеновских переходов в некоторых атомах и простейших молекулярных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Гуджавина Тамара Ивановна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции общей и прикл. физики Объедин. учен. совета по физ.-мат. – Новосибирск, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.11-12
918554
  Камалов М.М. Неэффективность Конвенции Содружества Независимых Государств "О транснациональных корпорациях" // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 2 (59). – С. 10-13. – ISSN 1812-3910
918555
  Осипенко О. Неювілейне: класик дошевченківського періоду // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25-26 січня (№ 13/14). – С. 23


  229 років з дня народження Петра Гулака-Артемовського.
918556
   Неювілейні роздуми у рік ювілею // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 9/10 (215/216). – С. 10-18


  Роздуми очільника Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" Петра Таланчука, журналіста і письменника Віталія Карпенка у двадцятий для Незалежної України рік про часи боротьби і сподівань
918557
  Пацурія Н.Б. Неюридичні джерела страхового права // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 247-252. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються питання визначення змісту і видів неюридичних джерел страхового права. Підкреслюється, що питання формування і розвитку страхового законодавства неодноразово були предметом наукових досліджень. Проте проблеми неюридичних джерел ...
918558
  Мармазов В.Є. Неюридичні елементи при тлумаченні Конвенції про захист прав людини та основних свобод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 117-119. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми, пов"язані з тлумаченням Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Визначено наслідки врахування неюридичних елементів при тлумаченні. Issues related to interpretation of the Convention for the Protection of Human ...
918559
  Мовчан О.В. Неюрисдикційна форма захисту житлових прав дитини // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (41). – С. 58-64. – ISSN 2413-1342
918560
  Макарчук С В. Неявка відповідача в судове засідання як умова допустимостей заочного розгляду справи // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 81-95. – (Юридична ; Вип. 3)
918561
  Жовтий О.О. Неявна міфологічна лексика в контексті магічної практики: найменування лікаря та лікування // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 111-118. – ISBN 978-2-919320-34-9
918562
  Зінько П.М. Неявна різницева схема для розв"язування неоднорідного рівняння теплопровідності зі змінними коефіцієнтами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 186-191. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  На прикладі одновимірної крайової задачі параболічного типу зі змінними коефіцієнтами пропонується новий числовий алгоритм знаходження наближеного розв"язку за неявною схемою, який базується на теорії розв"язуючих операторів. Ключові слова: крайова ...
918563
  Клепикова В.Н. Неявная математическая одаренность школьников // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 10. – С. 59-69. – ISSN 0869-561Х
918564
  Абрамов С.С. Неявная субъективность : (Опыт филос. исслед.) / С.С. Абрамов ; Под ред. А.К. Сухотина; Том. гос. ун-т им. В.В. Куйбышева. – Томск : Издательство Томского университета, 1991. – 206 с. – Библиогр.: с. 200-206
918565
  Жовтий О.О. Неявні елементи міфологічної лексики в сучасній українській мові: мир // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 119-124. – ISBN 978-2-919320-34-9
918566
  Полнарьов С. Неявні загрози енергетичній безпеці України / С. Полнарьов, В. Степанов, Д. Холодов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 180-183
918567
  Слюсарчук В.Ю. Неявні недиференційовні функції в теорії операторів : монографія / В.Ю. Слюсарчук ; МОН України ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2008. – 221 с. – ISBN 966-327-068-3
918568
  Жукевич І.В. Неявні принципи права: концептуальні підходи // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 9 (47). – С. 2-7.
918569
  Умрихин В.В. Неявные контексты явных драм истории советской психологии (к 80-летию "реактологической дискуссии") // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 2. – С. 56-65. – ISSN 0042-8841
918570
  Еругин Н.П. Неявные функции / Н.П. Еругин. – Ленинград, 1956. – 59 с.
918571
  Калита П. Неякісний бізнес // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 січня - 3 лютого (№ 3). – С. 8


  "Або доступно про одну системну проблему та її наслідки для української економіки. Уявіть, що з якоїсь причини до вас звернулися з пропозицією замінити чинного чемпіона світу з боксу в майбутньому двобої за цей титул. При цьому вам пообіцяли передати ...
918572
   Нєклюдов Микола Андріанович (Андрійович) // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 172-173. – ISBN 978-617-573-038-6
918573
   Нємець Костянтин Аркадійович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 35-36. – ISBN 978-617-7069-48-4
918574
   Нємець Людмила Миколаївна // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 36-37. – ISBN 978-617-7069-48-4
918575
  Мильдон В.И. Ни Афины, ни Иерусалим. Еще раз об экзистенциальной философии // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 3. – С.32-41. – ISSN 0042-8744
918576
  Мирзоев Евгений Ни взять - ни сдать // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 1 (2868), январь. – С. 116-125 : фото
918577
  Козлов И.А. Ни время, ни расстояние. / И.А. Козлов. – М.
Кн.2. – 1966. – 318с.
918578
  Козлов И.А. Ни время, ни расстояние. / Иван Козлов. – Москва : Московский рабочий
Кн.2. – 1968. – 304 с.
918579
   Ни давности, ни забвения... : По материалам Нюрнберг. процесса. Сборник. – Москва : Юридическая литература, 1983. – 400 с.
918580
   Ни давности, ни забвения... : По материалам Нюрнберг. процесса. Сборник. – Москва : Юридическая литература, 1985. – 400 с.
918581
  Карелина О.В. Ни дня без гимнастики / О.В. Карелина. – Фрунзе, 1981. – 40с.
918582
  Олеша Ю.К. Ни дня без строчки / Ю.К. Олеша. – Москва, 1965. – 304с.
918583
  Олеша Ю.К. Ни дня без строчки / Ю.К. Олеша. – Минск, 1982. – 286с.
918584
  Гаташ В. Ни дня без строчки. От соискателей научных степеней требуется больше публикаций // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 29 марта (№ 13). – С. 19


  Одним из последних приказов Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины в прежнем составе (недавно его разделили) был документ о новых, ужесточенных, требованиях к опубликованию результатов диссертаций на соискание ученых степеней ...
918585
  Растатуров П.Ф. Ни дня без творчества. / П.Ф. Растатуров. – М., 1974. – 207с.
918586
  Дариенко П. Ни дня на месте : путевые заметки / П. Дариенко. – Кишинев, 1970. – 179с.
918587
  Мухин В.Е. Ни жизни самой / В.Е. Мухин. – Донецк, 1986. – 245с.
918588
  Зорин Виталий Ни КУКа там нет : The Adventures // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 3. – C. 64-73 : Фото
918589
  Авраменко Р.А. Ни минуты покоя : об уголов. розыске / Р. Авраменко. – Минск : Беларусь, 1987. – 111, 1 с. : ил.
918590
  Савицкий В.И. Ни минуты покоя. / В.И. Савицкий. – Минск, 1973. – 192с.
918591
  Тарас В.Е. Ни минуты раскаяния. / В.Е. Тарас. – Минск, 1974. – 223с.
918592
   Ни мороз не страшен, ни жара. – М., 1959. – 48с.
918593
  Русаков Е.М. Ни права (международного), ни здравого смысла // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 3 (632). – С. 42-47. – ISSN 0321-5075


  Територіальні претензії Японії до Росії.
918594
  Вишня Остап Ни пуха вам, ни пера : Охотничьи рассказы / Вишня Остап. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 222с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
918595
  Николаев А.М. Ни пуха, ни пера / А.М. Николаев. – М, 1964. – 75с.
918596
  Головнин В. Ни пяди земли. Япония не желает делить Южные Курилы // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 4 (1123). – С. 4-5. – ISSN 0234-1670
918597
  Кузнецов Ю. Ни рано, ни поздно / Ю. Кузнецов. – Москва, 1985. – 96 с.
918598
  Чепуров А.Н. Ни расстоянья, ни разлуки / А.Н. Чепуров. – Москва, 1970. – 112 с.
918599
  Шаталова Н. Ни с места! Дмитрий Ливанов стоит на своем. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 12 июля (№ 28). – С. 5


  Совет предостерегает, что “задуманная кардинальная реформа государственных академий может привести к организационной неразберихе и временной приостановке некоторых функциональностей во время переходного периода”. А это, в свою очередь, крайне негативно ...
918600
  Никулин Л.В. Ни с того -- ни с чего. / Л.В. Никулин. – М, 1927. – 48с.
918601
   Ни слова против совести. – М,, 1984. – 192с.
918602
  Пантиелев А.Н. Ни солнце, ни луна: Роман. / А.Н. Пантиелев. – М., 1981. – 319с.
918603
  Хорват Й Ни сон, ни явь / Й Хорват. – Москва : Прогресс, 1971. – 240с.
918604
  Хорват Й. Ни сон, ни явь. / Й. Хорват. – М., 1970. – 238с.
918605
  Брандт Н.Г. Ни там, ни тут : третья книга стихов : 1910-1912 / Н.Г. Брандт. – Киев : Типо-лит. "Прогресс", 1912. – 64 с.
918606
  Косолапов Р.И. Ни тени утопии / Р.И. Косолапов. – Москва, 1971. – 143с.
918607
  Синявский Б.В. Ни уйти, ни остаться / Б.В. Синявский. – Кемерово, 1988. – 269 с.
918608
  Дюрягин Г.М. Ни шагу назад / Г.М. Дюрягин, М.В. Говоров. – Казань, 1978. – 151с.
918609
  Николаев А.Н. Ни шагу назад ! / А.Н. Николаев, Е.Т. Овсянкин. – Чебоксары, 1966. – 40с.
918610
   Ни шагу назад!. – М., 1972. – 143с.
918611
  Шумаров Г.М. Ни эллину, ни варвару / Г.М. Шумаров. – Ставрополь, 1980. – 304с.
918612
   Нива, 1885
918613
  Майков А.Н. Нива : сттихотворение А.Н. Майкова / латинское переложение Г.Э. Зенгера. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1896. – 5 с. – Текст пар. на рус. и латинском яз.


  Пер.: Зенгер, Григорий Эдуардович (1853-1919)
918614
  Нижник І.Й. Нива : поезії / І.Й. Нижник. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 79 с.
918615
  Гладышева Л.В. Нива жизни Терентия Мальцева / Л.В. Гладышева. – Челябинск, 1980. – 118с.
918616
  Гладышева Л.В. Нива жизни Терентия Мальцева / Л.В. Гладышева. – М, 1984. – 126с.
918617
  Гладышева Л.В. Нива жизни Терентия Мальцева / Л.В. Гладышева. – Москва : Советская Россия, 1986. – 160 с. – (люди трудовой доблести)
918618
  Чхеидзе Б.И. Нива зеленеющая : роман / Б.И. Чхеидзе; пер. с груз. Т.Гамкрелидзе. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1964. – 190 с.
918619
   Нива Кубани. – М., 1982. – 207с.
918620
   Нива творчества. – М., 1977. – 303с.
918621
  Осокин Н.И. Нивально-гляциальные системы и их картографирование / Н.И. Осокин. – Москва, 1988. – 107с.
918622
  Артанов М.А. Нивелир-автомат : Теория и практическое применение / М.А. Артанов; Всес.НИИ железнодор. транспорта; Ред. Гольдентул Б.А. – Москва : Трансжелдориздат, 1949. – 45с.
918623
  Александров Т.Ф. Нивелирные работы / Александров Т.Ф. ; ред. Видуев Н.Г. – Киев : Госиздат технической литературы УССР ДТВУ, 1952. – 112 с. – (В помощь строителям Каховской ГЭС, Южно-Украинского и Северо-Крымского каналов)
918624
   Нивелирование 1 и 2 классов : практическое руководство. – Москва : Недра, 1982. – 264 с.
918625
  Лесных И.В. Нивелирование III и IV классов : конспект лекций по геодезии /для студ. 2-го курса спец-тей 1301, 1302, 1303, 1304 Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии/ / И.В. Лесных, В.В. Дорофеева, К.И. Ефремов; Министерство высшего и среднего спец. образования РСФСР Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Новосибирск : НИИГАиК, 1979. – 46 с.
918626
  Леонтович В.Г. Нивелирование при инженерных работах / В.Г. Леонтович. – Москва : Геодезиздат, 1959. – 384с.
918627
  Видуев Н.Г. Нивелирование рек, каналов и водохранилищ / Н.Г. Видуев, И Д. Ракитов. – Київ, 1952. – 208с.
918628
  Черемисин М.С. Нивелиры с компенсаторами : (устройство, исследование, применение) / М.С. Черемисин, В.Д. Ардасенов, В.П. Кольцов. – Москва : Недра, 1978. – 142 с.
918629
  Кочетов Ф.Г. Нивелиры с компенсаторами / Ф.Г. Кочетов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1985. – 148с. с ил.
918630
  Кочетов Ф.Г. Нивелиры с самоустанавливающейся линией визирования / Ф.Г. Кочетов. – Москва : Недра, 1969. – 128с. с ил.
918631
  Нечипоренко П.К. Нивеллир-автомат и работа с ним / П.К. Нечипоренко. – [Б. м.]. – 24 с.
918632
  Отоцкий П.В. Нивеллировка и съемка простыми приборами : с 15 рис. в тексте / П.В. Отоцкий. – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Спб. Общества естествоиспытателей ; Тип. Шредера, 1902. – 16 с. – Без тит. л.
918633
  Якубовский А.П. Нивлянский бык / А.П. Якубовский. – М, 1979. – 303с.
918634
  Крейнович Е.А. Нивхгу. Загадочные обитатели Сахалина и Амура. / Е.А. Крейнович. – М., 1973. – 495с.
918635
  Таксами Ч.М. Нивхи (современное хозяйство, культура и быт). / Ч.М. Таксами. – Л., 1967. – 272с.
918636
   Нивхи Сахалина.. – Новосибирск, 1988. – 221с.
918637
  Санги В.М. Нивхские легенды / В.М. Санги. – Ю-Сахалинск, 1961. – 52 с.
918638
  Савельева В.Н. Нивхско-русский словарь. Свыше 13000 слов. / В.Н. Савельева, Ч.М. Таксами. – Москва, 1970. – 536с.
918639
   Нивы Алтая. – М., 1983. – 63с.
918640
   Нивы Алтая. – Ленинград, 1987. – 216с.
918641
   Нивы России. – М., 1981. – 269с.
918642
  Симанчук И.С. НИГ разгадывает тайны / И.С. Симанчук. – Москва : Военное издательство, 1986. – 173с.
918643
  Низская Л.О. Нигер / Л.О. Низская. – Москва : Мысль, 1982. – 124 с. – (У карты мира)
918644
  Макаров В.В. Нигерия / В.В. Макаров. – М, 1962. – 144с.
918645
  Асоян Н.С. Нигерия / Н.С. Асоян. – Москва : Географгиз, 1962. – 87 с. – (У карты мира)
918646
  Асоян Н.С. Нигерия : экон.-геогр. характеристика / Н.С. Асоян ; Ин-т географии СССР. – Москва : Географгиз, 1963. – 271 с. – Библиогр.: с. 266-269
918647
  Петров Е.А. Нигерия / Е. Петров. – Москва : Мысль, 1971. – 135 с.
918648
   Нигерия : Современный этап развития. – Москва : Наука, 1978. – 322с.
918649
  Романов А.И. Нигерия в борьбе за единство / А.И. Романов. – Москва, 1987. – 149 с.
918650
  Прибытковский Л.Н. Нигерия в борьбе за независимость / Л.Н. Прибытковский. – Москва, 1961. – 192 с.
918651
  Луке Аноквири Чукума Эгемба Нигерия в борьбе ООН против апартеида в Южной Африке (1960-1991) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Луке Аноквири Чукума Эгемба; КУ им. Т.Шевченко. Укр. ин-т междунар. отношений. – К., 1993. – 28л.
918652
  Луке А. Нигерия в борьбе ООН против апатеида в южной Африке : Дис... Канд. ист. наук: / Луке А., Чукума Э.; КУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1993. – 239л. – Бібліогр.:л.227-239
918653
  Обасанджо О. Нигерия в огне : гражд. война в Нигерии 1967-1970 гг. / О. Обасанджо. – М., 1984. – 149с.
918654
  Кулькова О.С. Нигерия во внешней политике Лондона // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 12 (641). – С. 47-51. – ISSN 0321-5075
918655
  Аньяоха С. Нигерия накануне и после президентских выборов // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 9. – С. 36-41. – ISSN 0321-5075
918656
   Нигерия.. – М., 1962. – с.
918657
  Власов А.В. Нигерия. Экономика и внешняя торговля / А.В. Власов. – Москва : Международные отношения, 1965. – 108с.
918658
   Нигерия: власть и политика. – Москва, 1988. – 247 с.
918659
  Нванкво Артур Нигерия: на пути к самостоятельной экономике. / Нванкво Артур. – Москва, 1983. – 65с.
918660
  Денисова Т.С. Нигерия: от Майтацине до Боко Харам // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 70-82. – ISSN 0869-1908
918661
   Нигерия: прошло и настоящее. – Москва, 1981. – 260 с.
918662
  Тимофеев А.И. Нигерия: этапы развития / А.И. Тимофеев. – Москва, 1978. – 64 с.
918663
  Кроссер К П. Нигилизм Джона Дьюи / К П. Кроссер. – М, 1958. – 286с.
918664
  Новиков А.И. Нигилизм и нигилисты. Опыт критич. характеристики. / А.И. Новиков. – Л., 1972. – 296с.
918665
  Марченко В. Нигилизм как социальный феномен // Філософія і право : тези доп. ХІ Всеукр. студент. наук. конф., (16 грудня 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2015. – С. 88-90
918666
  Певницкий В. Нигилисты. : Характеристика одного из современных напрвлений / В. Певницкий. – 433-502с.
918667
  Кузнецов Ф.Ф. Нигилисты? / Ф.Ф. Кузнецов. – Москва, 1983. – 598 с.
918668
  Саенко Н.Р. Нигитогенный характер арт-практик XX века и постсовременности / Н.Р. Саенко, А.В. Вальковский // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 95-99. – ISSN 2073-9702


  Рассматривается взаимообусловленность двух процессов постмодернистского искусства: увлеченности темами и образами небытия, ничто, с одной стороны, и создания форм пустоты самими художниками - с другой. Доказаны эстетическая маргинальность и ...
918669
  Розанов С.К. Нигмет и Сатпай / С.К. Розанов. – Саратов, 1969. – 71с.
918670
  Чистозвонов А.Н. Нидерландская буржуазная революция XVI века. / А.Н. Чистозвонов. – М., 1958. – 192с.
918671
  Никулин Н.Н. Нидерландская живопись 15-16 веков в Эрмитаже. / Н.Н. Никулин. – Л, 1972. – 336с.
918672
  Никулин Н.Н. Нидерландская живопись 15-16 веков в Эрмитаже. / Н.Н. Никулин. – Л, 1980. – 108с.
918673
  Никулин Н.Н. Нидерландская живопись 15-16 веков. / Н.Н. Никулин. – Л, 1973. – 136с.
918674
  Никулин Н.Н. Нидерландская живопись 15-16 веков. / Н.Н. Никулин. – М, 1988. – 249с.
918675
   Нидерландская живопись XV-XVI веков в музеях Советского Союза / Никулин Н.Н. – Ленинград, 1987. – 357с.
918676
  Фехнер Е.Ю. Нидерландская живопись ХУ1 в. / Е.Ю. Фехнер. – Л., 1949. – 164с.
918677
  Пиренн А. Нидерландская революция / А. Пиренн. – Москва : Соцэнгиз, 1937. – 570 с.
918678
  Пакуль Н.М. Нидерландская революция XVI века / Н.М. Пакуль. – Москва : Акц. изд. о-во "Огонек", 1931. – 207 с. – В одной кн.: Великая английская революция / В.Ф. Семенов. Конволют. -. – (Популярно-иллюстрированная библиотека Всемирная история / О-во ист.-марк.при Коммунист. акад. ЦИК СССР, под общ. ред. М.Н. Покровского; Ред. кол.: П.О. Горин [и др.])
918679
  Пакуль Н.М. Нидерландская революция XVI века / Н.М. Пакуль. – Москва : Акц. изд. о-во "Огонек", 1931. – 207 с. – В одной кн.: Великая английская революция / В.Ф. Семенов. – (Популярно-иллюстрированная библиотека Всемирная история / О-во ист.-марк.при Коммунист. акад. ЦИК СССР, под общ. ред. М.Н. Покровского; Ред. кол.: П.О. Горин [и др.])
918680
  Ошис В.В. Нидерландская эстетика 18-19 вв. : Автореф... канд.филос.наук: 623 / Ошис В.В.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1970. – 15л.
918681
  Миронов С.А. Нидерландский (голландский) язык / С.А. Миронов. – М., 1965. – 183с.
918682
  Петров Е.А. Нидерландско-русский политехнический словарь / Е.А. Петров, Г.Б. Вильковыская. – М., 1976. – 704с.
918683
   Нидерландско-русский словарь. – Москва, 1987. – 918 с.
918684
  Степанова Е.В. Нидерланды - Россия: переплетение судеб в истории книги / Елена Владимировна Степанова // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2013. – № 2. – С. 8-23
918685
  Брандт Д.М. Нидерланды / Д.М. Брандт. – Москва : Географгиз, 1953. – 116с. – (У карты мира)
918686
   Нидерланды. – М., 1960. – 28с.
918687
  Серебрянный Л.Р. Нидерланды : Очерки страноведения / Л.Р. Серебрянный. – Москва : Мысль, 1974. – 230с.
918688
  Бусыгин А.В. Нидерланды / А.В. Бусыгин. – Москва : Мысль, 1986. – 123с. – (У карты мира)
918689
  Серебрянный Л.Р. Нидерланды / Л.Р. Серебрянный. – Москва, 1990. – 160 с.
918690
  Манойло Виктория Нидерланды ландшафтно-архитектурные // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 2. – С. 78-81 : фото
918691
   Нидерланды, международная сравнительная оценка : Голландия 1997/1998. – The Hague : EVD, 1997. – 33с.
918692
  Лавров С.Б. Нидерланды. / С.Б. Лавров. – Москва : Мысль, 1964. – 72с. – (У карты мира)
918693
   Нидерланды. Бельгия. Люксембург : Рек.библиогр.справ. / ГПБ; Геогр.об-во СССР; Под ред.: С.Б.Лаврова. – Москва : Книга, 1986. – 104с.
918694
  Майборода Наталья Нидерланды. Звенья одной цепи // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 9 (2924). – С. 44-51 : фото
918695
  Мартынов Семен Нидерланды. Как будто что-то плохое // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 1 (2952). – С. 26-27 : фото
918696
  Андреева Евгения Нидерланды. Капитан обреченность. 8 мифов о "Летучем голландце" // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 6 (2921). – С. 74-78 : фото
918697
  Хекеман Каспер Нидерланды. Любимый город Каспера // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 2. – С. 26-27 : фото
918698
  Шурипа Н. Нидерланды. Новые пьесы сезонов 1981/82 и 1982/83 гг. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, М.Л. Рудницкий, Н.В. Мамонтова. – Москва, 1984. – № 3 (53). – С. 11-25
918699
  Асфари Зарина Нидерланды. Причины и последствия // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 5/6 (2956-2957). – С. 20-23 : фото
918700
   Нидерланды. Путеводитель // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 108-109 : Фото
918701
  Мартынов Семен Нидерланды. Цвет любви // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №10 (2949). – С. 18-19 : фото
918702
  Островская Е.П. Нидерланды: большие проблемы малой страны / Е.П. Островская. – Москва, 1986. – 62 с.
918703
  Макогон Ю.В. Нидерланды: возможности сотрудничества и обучения / Ю.В. Макогон, Г.Г. Савина; МОиНУ. Донецкий государственный ун-т. – Донецьк-Херсон-Гаага, 2000. – 195с.
918704
  Патрунов Ф.Г. Ниже 120" по Кельвину / Ф.Г. Патрунов. – Москва : Знание, 1989. – 176 с. – ISBN 5-07-00070-5
918705
  Екайкин Алексей Ниже ватерлинии : один кадр // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 36-37 : Фото
918706
  Чураева С. Ниже неба // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 10. – С. 11-57. – ISSN 0012-6756
918707
  Трунов Д.И. Ниже океана, выше облаков / Д.И. Трунов. – Махачкала, 1965. – 308 с.
918708
  Курилко А. Ниже падать некуда : проза: повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 5/6. – С. 3-58. – ISSN 0131-8136
918709
  Шустерман Ричард Ниже уровня интерпретации / пер. с англ. Н.Л. Соколовой под ред. Д.Г. Лахути // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 141-158. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
918710
  Мухин В.Е. Ниже уровня моря : Повести / В.Е. Мухин. – Киев : Радянський письменник, 1984. – 240с.
918711
  Маслов К.П. Нижегородская губерния в трудах В.И.Ленина. / К.П. Маслов. – Горький, 1971. – 176с.
918712
   Нижегородская область. Широчайший спектр экскурсионных маршрутов : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 60-63 : Фото
918713
   Нижегородская организация РКП(б) в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 гг.). – Горький, 1957. – 331 с.
918714
   Нижегородская организация РКСМ в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 гг.). – Горький, 1958. – 539с.
918715
  Адрианов Ю.А. Нижегородская отчина : страницы путевого дневника / Ю.А. Адрианов ; предисл. В. Автономова. – Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1971. – 126 с. : ил.
918716
  Мосаева М.А. Нижегородская партийная организация большевиков в годы первой мировой империалистической войны (1914 - февраль 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Мосаева М.А.; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1971. – 24л.
918717
  Кабин М.Е. Нижегородская партийная организация в борьбе за выполнение первой сталинской пятилетки в области промышленности (1928-1932 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Кабин М.Е.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. М.В.Ло. – Москва, 1952. – 19 с.
918718
  Павлычева К.Н. Нижегородская партийная организация в борьбе за привлечение рабочих к управлению производством (ноябрь 1917-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Павлычева К.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Каф. истории КПСС гуман. ф-тет. – М., 1960. – 16л.
918719
  Лонгинов А.С. Нижегородская радиолаборатория / А.С. Лонгинов, В.И. Стариков. – Москва, 1979. – 64 с.
918720
  Званцев М.П. Нижегородская резьба / М.П. Званцев. – Москва, 1969. – 164с.
918721
  Пальгуева Галина Михайловна Нижегородские дни : малые города - большая история // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 15. – С. 25-28. – ISSN 1727-4893


  В июне 2008 года в Нижегородской областной детской библиотеке состоялась научно-практическая конференция: "Малый город - большая история. Работа с литературой по краеведению и российской истории".
918722
  Анпилогов Г.Н. Нижегородские документы XVI века (1588-1600 гг.) / Г.Н. Анпилогов. – Москва : Издательство Московского университета, 1977. – 462 с.
918723
  Званцев М.П. Нижегородские мастера / М.П. Званцев. – Горький, 1978. – 159с.
918724
  Филатов Н.Ф. Нижегородские мастера / Н.Ф. Филатов. – Горький, 1988. – 190с.
918725
   Нижегородские платежницы 7116 и 7120 гг. / Приготовил к печати и ред. член.-соревн. С. Веселовский. – Москва : Изд. Имп. О-ва истории и Древностей Российских при Моск. ун-та ; Синодальная тип., 1910. – V, 284 с. : ил., портр.


  Ред.: Веселовский, Степан Борисович (1876-1952) На тит. л. дарств. надпись: Многоуважаемому Евгению Дмитриевичу Сташевскому от редактора
918726
   Нижегородские предания и легенды. – Горький, 1971. – 240 с.
918727
   Нижегородский край: Балахна : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 78-81 : Фото
918728
  Агафонов С.Л. Нижегородский кремль / С.Л. Агафонов. – Горький : Волго-Вят, 1976. – 136 с.
918729
  Кирьянов И.А. Нижегородский Кремль. / И.А. Кирьянов. – 2-е изд., перераб. – Горький, 1968. – 122с.
918730
  Кирьянов И.А. Нижегородский Кремль. Очерк истории Кремля в г.Горьком. / И.А. Кирьянов. – 2-е изд., перераб. – Горький, 1965. – 116с.
918731
  Булюбаш Б.В. Нижегородский кружок любителей физики и астрономии в историко-научном измерении (к 120-летию первого астрономического общества в России) / Б.В. Булюбаш, С.М. Пономарев // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2009. – № 1. – С. 17-35. – ISSN 0205-9606
918732
  Кочин Н.И. Нижегородский откос / Н.И. Кочин. – Москва : Советская Россия, 1982. – 302 с.
918733
  Ферхмин А.Р. Нижегородский период деятельности В.В. Докучаева // Латериты и красноземы тропических и субтропических широт и родственные им почвы умеренных широт / К.Д. Глинка. – Б.м., 1903. – 8с.
918734
  Нечаев Е.И. Нижегородский пролетариат и буржуазия в революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Нечаев Е. И.; Гор.ГУ. – Горький, 1956. – 14л.
918735
   Нижегородский сборник. – СПб : Знание, 1905. – б. с.
918736
   Нижегородский сборник памяти Вл. Гал. Короленко. – Нижний-Новгород, 1923. – 241 с.
918737
   Нижегородский сборник памяти Вл.Гал.Короленко. – Нижний-Новгород, 1923. – 241с.
918738
  Филатов Н.Ф. Нижегородское зодчество XVII - начала ХХ века. / Н.Ф. Филатов. – Горький, 1980. – 222 с.
918739
  Шульпин П.И. Нижегородское крестьянство в борьбе с царизмом и помещиками / П.И. Шульпин. – Гороки, 1968. – 228с.
918740
  Макарихин В.П. Нижегородское летописание XIII-XV вв. как историко-культурное явление : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Макарихин В. П.; Гор. ГУ. – Горький, 1981. – 20л.
918741
   Нижегородское окружение А.М.Горького 1889-1904 : Библиогр. справочник. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1968. – 176 с. : 4 л. ил.
918742
  Ибрагимов А.К. Нижегородское Поволжье - уникальный природный регион : География. Регионы России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 4-7. – Бібліогр. 15 назв. – ISSN 0016-7207
918743
  Лугинин А.А. Нижегородское подполье. Новые поиски и находки / А.А. Лугинин. – Горький
2. – 1984. – 144с.
918744
  Лугинин А.А. Нижегородское подполье: Поиск продолжается / А.А. Лугинин. – Горький, 1980. – 128с.
918745
  Данилова А.И. Нижегородцы-революционеры : Беседа о книгах для учащихся 7-8 кл. / Данилова А.И. ; Горьк. обл. упр. культуры ; Горьк. обл. детская б-ка им. Ленина. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1965. – 8 с. – На обор. тит. листа авт.-сост. А.И.Данилова
918746
  Красовская В.М. Нижинский / В.М. Красовская. – Л. : Искусство, 1974. – 207 с.
918747
  Терентьева Л.А. Нижне-Волжская краевая партийная организация в борьбе за осуществление ленинского плана культурного строительсва (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Терентьева Л. А.; Сатар.ГУ. – Саратов, 1967. – 22л.
918748
  Абрамова М.П. Нижне-Джулатский могильник / М.П. Абрамова ; Кабард.-Балкар. науч.-исслед. ин-т при Совете Министров КБАССР. – Нальчик : Эльбрус, 1972. – 76 с. : ил.
918749
  Баталин М.А. Нижне-каменноугольные Ostracoda из Боровичского уезда Новгородской губернии / [соч.] М.А. Баталина, 1924. – С. 151-338, 1 л. таб. : ил. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Известия Геолог. ком. . 1924, т. XLIII, № 10
918750
  Баталин М.А. Нижне-каменноугольные Ostracoda с р. Кальмиус (Донецкий бассейн) / М.А. Баталин ; ред. Шитиков М.Ф. – Ленинград - Москва - Новосибирск : Георазведгиз, 1933. – 32 с. – (Труды Всесоюз. геолого-развед. об"ед. НКТП СССР ; вып. 332)
918751
  Акульшина Е.П. Нижне-каменноугольные глины северозападного крыла Подмосковного каменно-угольного бассейна : Автореф. дис. ... канд. геолог.-минералог. наук / Акульшина Е.П. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1952. – 16 с.
918752
  Либрович Л.С. Нижне-каменноугольные головоногия из района озера Сон-Куль (Тянь-Шань) / Л.С. Либрович; Геологический комитет, Отв. ред. Тетяев М.М. – Ленинград : Геологический комитет, 1927. – 55 с. – (Материалы по общей и прикладной геологии ; Вып. 74)
918753
  Нехорошев В.П. Нижне-каменноугольные мшанки Кузнецкого бассейна / В.П. Нехорошев. – Вырезка из Изв. геол. ком. 1924 г., т. XLIII, № 10. – 1237-1290с.
918754
  Нехорошев В.П. Нижне-каменноугольные мшанки Кузнецкого бассейна / В.П. Нехорошев, 1924. – 1237-1290с. – Изв. Геол. Ком., 1924 г., т. XLIII , № 10
918755
  Янишевский М.Э. Нижне-каменноугольный известняк около поселка Хабарного Орского уезда Оренбургской губ. : с 21 табл. рис. и 1 картою / М. Янишевский ; Из палеонтологического кабинета Томского технологического ин-та. – Томск : Тип. Сибирского Т-ва печ. д., 1910. – [2], 306, III с., 21 л. ил., карт : ил. – Обл. и тит. л. пар. на рус. и нем. яз.
918756
   Нижне-Тагильский музей изобразительных искусств. – М., 1972. – 145с.
918757
   Нижневолгопроект. – М.-Л.
5. – 1935. – 168с.
918758
  Сорвачева В.А. Нижневычегодский диалект коми языка / В.А. Сорвачева. – М., 1978. – 228с.
918759
  Анисенкова А.К. Нижнегородские годы семьи Ульяновых (1863-1869) / А.К. Анисенкова, Д.А. Балика. – 2-е изд. с изм. и доп. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1981. – 158 с., [8] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 155-157
918760
  Мизенс Л.И. Нижнедевонские и эйфельские атрипиды восточного склона Урала / Л.И. Мизенс; Отв. ред. Сапельников В.П. – Москва : Наука, 1984. – 112с.
918761
   Нижнее Поволжье. – М.-Л., 1948. – 136с.
918762
  Скрипкин А.С. Нижнее Поволжье в первые века нашей эры / А.С. Скрипкин. – Саратов, 1984. – 150с.
918763
  Скрипка А.С. Нижнее Поволжье в первые века нашей эры / А.С. Скрипка. – Саратов, 1984. – 150с.
918764
  Писаревский Г.Г. Нижнее Поволжье в третьей четверти XVIII века. / Г.Г. Писаревский. – Баку, 1929. – 221-229с.
918765
  Былкова В.П. Нижнее Поднепровье в античную эпоху : (по материалам раскопок поселений) / Былкова В.П.; МОНУ; Херсонский гос. ун-т. – Херсон : ХГУ, 2007. – 244с. : илл. – ISBN 978-966-8249-84-6
918766
  Шилов Юрий Алексеевич Нижнее Поднепровье в середине III - середине II тыс. до н.э. (исследование культурно-исторического процесса) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.06 / Шилов Юрий Алексеевич ; АН УССР, Ин-т археологии. – Киев, 1982. – 23 с.
918767
  Охотников С.Б. Нижнее Поднестровье в VI-V вв. до н.э. / С.Б. Охотников. – К., 1990. – 85с.
918768
  Братченко С.Н. Нижнее Подонье в эпоху средней бронзы. / С.Н. Братченко. – Киев, 1976. – 251с.
918769
   Нижнее Приангарье: географические условия развития. – Иркутск, 1991. – 208с.
918770
  Хижняк А.А. Нижнее Приднепровье : Экономико-географический очерк / А.А. Хижняк. – Москва : Госиздат, 1956. – 79с.
918771
  Радченко М.И. Нижнекаменноугольная флора Карагандинской свиты Карагандинского бассейна / М.И. Радченко; Отв. ред. Быкова М.С. – Алма-Ата : АН Казахской ССР, 1954. – 63с.
918772
  Ануфриев А.Н. Нижнекаменноугольнве отложения юго-западной части Подмосковного бассейна : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.128 / Ануфриев А.Н. ;. – Ленинград, 1970. – 22 с.
918773
  Лихарев Б.К. Нижнекаменноугольные гастроподы Южной Ферганы / Б.К. Лихарев; Министерство геологии СССР, ВСЕГЕИ. – Москва : Недра, 1977. – 36с.
918774
  Быкова М.С. Нижнекаменноугольные кораллы Восточного Казахстана / М.С. Быкова; Отв. ред. Ившин Н.К. – Алма-Ата : "Наука" КазССР, 1966. – 214с.
918775
  Нехорошев В.П. Нижнекаменноугольные мшанки Казахстана / В.П. Нехорошев. – Москва : АН СССР, 1953. – 236с.
918776
  Никифорова А.И. Нижнекаменноугольные мшанки Каратау / А.И. Никифорова; Отв. ред. Галицкий В.В. – Алма-Ата : АН Казахской ССР, 1948. – 54с.
918777
  Венюков П.Н. Нижнекаменноугольные отложения реки Бардун в Южной Монголии / П.Н. Венюков. – Санкт-Петербург : Тип. П. Яковлева, 1888. – [2], 18 с, 1 л. ил. : табл. – Авт. и загл. на рус. и фр. яз. - Резюме на фр яз. - Отд.оттиск: Записоки Импер.Минералогического общества, Ч. 15. – Библиогр. в подстроч. примеч.
918778
  Грайзер М.И. Нижнекаменноугольные отложения Саяно-Алтайской складчатой области / М.И. Грайзер. – М, 1967. – 148с.
918779
  Бирина Л.М. Нижнекаменноугольные отложения центральной части московской синеклизы : (Строение, залегание и условия образования) / Л.М. Бирина; Ред. Крестовников В.Н. – М.-Л. : Гостоптехиздат, 1953. – 92с.
918780
  Шульга В.Ф. Нижнекарбоновая угленосная формация Донецкого бассейна / В.Ф. Шульга. – Москва : Наука, 1981. – 176с.
918781
  Лермонтова Е.В. Нижнекембрийские трилобиты и брахиоподы Восточной Сибири / Е.В. Лермонтова; Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт (ВСЕГЕИ) Министерства геологии. – Москва : Госгеолиздат, 1951. – 223с.
918782
  Ергалиев Г.Х. Нижнекембрийские трилобиты Малого Каратау (Южный Казахстан) / Г.Х. Ергалиев, Н.В. Покровская; Отв. ред. Келлер Б.М. – Алма-Ата : "Наука" КазССР, 1977. – 100с.
918783
  Ермакова М.И. Нижнелужицкое именное словоизменение: имя сущ. / М.И. Ермакова. – М., 1979. – 284с.
918784
  Чекин С.С. Нижнемезозойская кора выветривания Иркутского амфитеатра / С.С. Чекин. – М, 1973. – 155с.
918785
  Владимирович В.П. Нижнемезозойская флора и ее значение для стратиграфии угленосных отложений восточного склона Среднего Урала : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: / Владимирович В.П.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 16л.
918786
  Коробов А.Д. Нижнемезозойские гидротермалиты Кушмурунского грабена / А.Д. Коробов. – Саратов : Из-во Саратовского ун-та, 1988. – 167с.
918787
  Наборщиков В.П. Нижнемезозойские отложения Верхнекаской впадины Русской платформы и связанные с ними железные руды. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Наборщиков В.П.; Перм.гос.ун-т. – Пермь, 1964. – 24л.
918788
  Жаймин М.И. Нижнемезозойские отложения юго-восточного Казахстана и перспективы их промышленной угленосности. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 135 / Жаймин М.И.; Казах. политех. ин-т. – Алма-Ата, 1972. – 19л.
918789
  Эристави М.С. Нижнемеловая фауна Грузии / М.С. Эристави; Ред. Кахадзе И.Р. – Тбилиси : АН Грузинской ССР, 1955. – 227с. – (Монографии ; № 6)
918790
  Эристави М.С. Нижнемеловая фауна Кафанского района Армянской ССР / М.С. Эристави, В.Л. Егоян; Отв. ред. Аракелян Р.А. – Ереван : АН Армянской ССР, 1959. – 50с.
918791
  Друщиц В.В. Нижнемеловые аммониты Крыма и Северного Кавказа : (литоцератиды, тетрагонитиды и филлоцератиды) / В.В. Друщиц; Отв. ред. Орлов Ю.А. – Москва : Московский университет, 1956. – 150с.
918792
  Назаришвили Т.Ю. Нижнемеловые белемнитиды Грузии : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 128 / Назаришвили Т.Ю.; АН Гр.ССР.геол.ин-т. – Тбилиси, 1969. – 29л.
918793
  Халилов А.Г. Нижнемеловые отложения азербайджанской части Малого Кавказа. : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: / Халилов А.Г.; Акад.наук Азерб.ССР.Ин-т геологии. – Баку, 1955. – 24л.
918794
  Халилов А.Г. НИжнемеловые отложения азербайджанской части Малого Кавказа. / А.Г. Халилов. – БАку, 1959. – 296с.
918795
  Литвин И.И. Нижнемеловые отложения Днепровско-Донецкой впадины / И.И. Литвин. – Харьков : Вища школа, 1974. – 166с.
918796
  Мордвилко Т.А. Нижнемеловые отложения Северного Кавказа и Предкавказья / Т.А. Мордвилко. – М.-Л., 1960. – 240с.
918797
  Кривошеев В.Р. Нижнемеловые отложения центральных и северных Каракумов (литология, коллекторские свойства, палеогеографи и история геологического развития) в связи с нефтегазоностностью. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.136 / Кривошеев В.Р.; Туркменский гос. ун-тет. – Ашхабад, 1970. – 24л.
918798
  Мордвилко Т.А. Нижнемеловые отложения юго-восточных райнов Северного Кавказа и Предкавказья / Т.А. Мордвилко. – М.-Л.
2. – 1962. – 294с.
918799
  Али-Заде Нижнеметовые беемниты юго-восточного Кавказа и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. минерал.наук: / Али-Заде Ак. А.; Объед. совет АЗ Ин-т нефти и хим. им. Азизбекова и ин-тов и учрежд. АН АзССР по присужд. уч. степ. о ге. – Баку, 1961. – 25л.
918800
  Корнилова В.С. Нижнемиоценовая флора Кушука : Тургайский прогиб / В.С. Корнилова; Отв. ред. Бажанов В.С. – Алма Ата : АН Казахской ССР, 1960. – 112с.
918801
  Лийн Х. Нижненемецкие лексические заимствования в эстонском литературном языке 16 и 17 столетий : Автореф... канд. филол.наук: 663, 666 / Лийн Х.; Тартуский гос. ун-т. – Таллин, 1969. – 48л.
918802
  Ульст Р.Ж. Нижнепалеозойские и силурийские отложения Прибалтики и содержание в них рассеянного органического вещества / Р.Ж. Ульст. – Рига : Изд-во АН Латвийской ССР, 1959. – 200с.
918803
  Бутов Ю.П. Нижнепалеозойские осадочные и вулканогенно-осадочные формции северо-западной части Витимского плоскогорья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 120 / Бутов Ю.П.; Иркут.гос.ун-т. – Бабушкин, 1968. – 24л. – Бібліогр.:с.24
918804
   Нижнепалеозойские отложения центральных областей Русской платформы. – Л., 1957. – 88с.
918805
   Нижнепермская галогенная формация Северного Прикаспия. – Ростов н/Д, 1981. – 397с.
918806
  Нестеренко Л.П. Нижнепермские отложения Кальмиус-Торецкой котловины Донецкого бассейна / Л.П. Нестеренко. – К.-Донецк, 1978. – 147с.
918807
  Лацкова В.Е. Нижнепермские отложения Сатаровского Поволжья : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Лацкова В. Е.; Сара.ГУ. – Саратов, 1966. – 32л.
918808
  Венюков П.Н. Нижнеплиоценовая фауна млекопитающих Бессарабских песков / П.Н. Венюков. – Санкт-Петербург : Типо-Литогр.К.Биркевича, 1901. – 33 с., 1 л. ил. : табл. + Табл.1. – Отд.оттиск из "Записок Импер.Минералогического Об-ва", Ч.39, В.1. – Библиогр. в подстроч. примеч.
918809
  Кобзарь В.Н. Нижнепротерозойское осадконакопление и вопросы металлогении центральной части Украинского щита / В.Н. Кобзарь. – Киев : Наукова думка, 1981. – 104с.
918810
   Нижнетагильский гор. краеведческий музей. – Ниж.Тагил, 1972. – 24с.
918811
   Нижнетагильский краеведческий. – Свердловск, 1980. – 83с.
918812
   Нижнетагильский музей-заповедник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Свердловск, 1988. – 239с.
918813
  Клюшников М.Н. Нижнетретические отложения платформенной части УССР, ч.1 : Дис... докт. геолого-минералогич.наук: / Клюшников М.Н.; Ан-УССР. Ин-т геологических наук. – К, 1951. – 542л.
918814
  Клюшников М.Н. Нижнетретические отложения платформенной части УССР, ч.2 : Дис... докт. геолого-минералогич.наук: / Клюшников М.Н.; Ан-УССР. Ин-т геологических наук. – К, 1951. – 397л. – Бібліогр.:л.382-386
918815
  Клюшников М.Н. Нижнетретичные отложения платформенной части Украинской ССР : Автореф. дис. ... доктор геол.-минералог. наук / Клюшников М.Н. ; АН УССР, Ин-тут геологич. наук. – Киев, 1951. – 26 с.
918816
  Клюшников М.Н. Нижнетретичные отложения платформенной части Украинской ССР / М.Н. Клюшников. – Киев, 1953. – 431с.
918817
  Бурий Г.И. Нижнетриасовые конодонты Южного Приморья / Г.И. Бурий; Отв. ред. Сакс В.Н., Москаленко Т.А. – Москва : Наука, 1979. – 143с.
918818
  Саркисян Д.Б. Нижнечетвертичные озерные глины Ленинаканской котловины, их состав и инженерно-геоолгические свойства : Автореф... канд .геол .минер.наук: / Саркисян Д. Б.; МГУ, Геол .фак. – М., 1963. – 20л.
918819
  Красильникова Н.А. Нижнеюрские фосфоритоносные отложения Северного Кавказа : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Красильникова Н.А.; Гос. науч.-исслед. ин-т горно-хим. сырья Главгорхимпрома МХП СССР. – Москва, 1949. – 9 с.
918820
  Ласінська М.Ю. Нижнє Побужжя як етнокультурна контактова зона між слов"янами та кочовиками (VI-VII ст.) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 14-19. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128
918821
  Семенов А. НИжние крылья жесткокрылых как систематический признак. / А. Семенов. – 103-106с.
918822
  Мацкявичюс В.К. Нижние оценки скорости сходимости в центральной предельной теореме : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Мацкявичюс В.К.; АН СССР, Математический ин-т им. В.А. Стеклова. – Москва, 1986. – 13 с.
918823
  Нигматуллин Р.Г. Нижние оценки сложности и сложность универсальных схем / Р.Г. Нигматуллин. – Казань, 1990. – 110с.
918824
  Кричевский Р.Е. Нижние оценки сложности реализации функций суперпозициями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кричевский Р.Е.; АН СССР. Сиб. отд. Совет секции физ.-мат. наук. Объед. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1963. – 6л. – Бібліогр.:с.5-6
918825
  Пулатов А.К. Нижние оценки сложности схемной реализации характеристических функций групповых кодов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Пулатов А.К.; АН СССР. Сиб. отд. Спец совет в Ин-те матем. – Новосибирск, 1978. – 9л. – Бібліогр.:с.7-9
918826
  Дахнович А. Нижний-Новгород в первой половине XVII в. по писцовой книге : (Население и подати с населения) / А. Дахнович; под ред. А.С. Лаппо-Данилевского. – Санкт-Петербург, 1898. – 38 с.
918827
  Малышев С. Нижний - Лион. / С. Малышев. – 2-е изд. – М., 1924. – 58с.
918828
  Зиновьев В. Нижний горизонт / В. Зиновьев. – Владивосток : Дальневосточное кн. изд-во, 1988. – 281 с.
918829
   Нижний докембрий западной части Украинского щита. – Львов : Высшая школа, 1975. – 239с.
918830
   Нижний докембрий центральной части Украинского щита : (строение и металлогенические особенности формаций). – Львов : Высшая школа, 1980. – 139с.
918831
  Горцев В.И. Нижний Дон и Северный Кавказ / В.И. Горцев. – М., 1959. – 60с.
918832
  Гозулов А.И. Нижний Дон. / А.И. Гозулов. – Харьков, 1956. – 208с.
918833
  Гурский Б.Н. Нижний и средний антропоген Белоруссии / Б.Н. Гурский. – Минск : Наука и Техника, 1974. – 143с.
918834
  Пасечный Г.В. Нижний и средний миоцен Восточного Причерноморья. : Автореф... Канд.минерал.наук: 128 / Пасечный Г.В.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
918835
  Носовский М.Ф. Нижний и средний миоцен Никопольского района : Автореф... кандид. геолого-минералогич.наук: / Носовский М.Ф.; МВО-СССР. Днепропетровский гос. ун-т. Научно-исслед. ин-т геологии. – Днепропетровск, 1952. – 14 с.
918836
  Степанчук В.Н. Нижний и средний палеолит Украины = Lower and middle palaeolithic of Ukraine / В.Н. Степанчук ; НАНУ, Ин-т археологии. – Черновцы : Зелена Буковина, 2006. – 463 с. – ISBN 966-8410-55-9
918837
  Хоментовский В.В. Нижний кембрий стратотипического разреза Сибири. / В.В. Хоментовский, Л.Н. Репина. – М., 1965. – 200с.
918838
  Нуриев А.Х. Нижний Кура-Араксинский промышленный комплекс и пути его дальнейшего развития : Автореф... канд. экон.наук: 593 / Нуриев А.Х.; АН АзССР. Отд-ние обществ. наук. – Баку, 1969. – 22л.
918839
  Малышев С. Нижний Лион. / С. Малышев. – М., 1923. – 60с.
918840
  Балашов Б.Г. Нижний Ломов / Б.Г. Балашов, А.Ф. Брызгалин. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1979. – 55 с. : ил. – (Города Пенз. обл.)
918841
  Зинченко В.Н. Нижний мел севера Якутии (стратиграфия и палеогеография) : Автореф... канд. геолого-минералог.наук: 04.00.09 / Зинченко В.Н.; Ленинградский горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1981. – 24л.
918842
   Нижний мел юга СССР. – Москва : Наука, 1985. – 224с.
918843
  Халилов А.Г. Нижний мел юго-восточного окончания Малого Кавказа. / А.Г. Халилов. – Баку, 1974. – 184с.
918844
   Нижний Новгород в XVII веке. – Горький, 1961. – 464с.
918845
  Филатов Н.Ф. Нижний Новгород пушкинской поры. 1833 г. / Н.Ф. Филатов. – Горький : Волговятское книжное издательство, 1983. – 159 с.
918846
  Мамаев Н.Ф. Нижний палеозой и докембрий восточного склона Урала / Н.Ф. Мамаев, И.В. Черменинова. – Москва : Наука, 1973. – 100с.
918847
  Ахмеджанов М.А. Нижний палеозой Среднего и Южного Тянь-Шаня / М.А. Ахмеджанов, Р.Н. Абдуллаев, О.М. Борисов ; Среднеаз. НИИ геологии и минер. сырья. – Ташкент : Фан, 1979. – 151 с. : ил. – Библиогр.: с. 144-150
918848
  Абдуллаев Р.Н. Нижний палеозой Чаткальского хребта : трилобиты и граптолиты ордовика Пскемского хребта / Р.Н. Абдуллаев, О.Н. Халецкая. – Ташкент : Фан, 1970. – 104 с. : ил. – (Стратиграфия и фауна палеозоя Узбекистана / АН УзССР, Ин-т геологии и геофизики им. Х.М. Абдуллаева)
918849
   Нижний палеозой юго-западного склона Анабарской антеклизы. – Новосибирск, 1987. – 205с.
918850
  Мансур Мамед оглы Мансуров Нижний палеолит Западного Азербайджана : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Мансур Мамед оглы Мансуров; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 26л.
918851
   Нижний плейстоцен ледниковых районов Русской равнины. – М., 1967. – 183с.
918852
   Нижний рифей Южного Урала. – М., 1989. – 205с.
918853
  Клинов Ф.Я. Нижний слой атмосферы в условиях опасных явлений погоды / Ф.Я. Клинов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 255с.
918854
  Клинов Ф.Я. Нижний слой атмосферы при низких облаках и туманих / Ф.Я. Клинов. – М., 1974. – 127с.
918855
   Нижний Тагил. – Свердловск, 1945. – 248с.
918856
   Нижний Тагил. – Изд. 2-е, испр., перераб. и доп. – Свердловск, 1964. – 299с.
918857
  Блом Г.И. Нижний триас востока Русской платформы : (Московская синеклиза, волжско-камская антеклиза и севро-западная часть Прикаспийской синеклизы) / Г.И. Блом. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1969. – 244с.
918858
   Нижник Валерій Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 65. – ISBN 966-8352-11-4
918859
   Нижник Валерій Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 335. – ISBN 978-966-439-754-1
918860
   Нижник Н.Р. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 309-310. – ISSN 1993-0909


  Президія Національної академії правових наук України і редакційна колегія "Вісника Академії правових наук України" щиро вітають Ніну Романівну Нижник з ювілеєм.
918861
   Нижнинский Ров. – Минск, 1987. – 270с.
918862
  Солонуха О.В. Нижній слабкий розв"язок однієї оптимізаційної задачі для еволюційної системи в частинних похідних з однобічними обмеженнями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 124-128. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі доведені властивості функціоналу суперпозиції для розв"язуючого оператора параболічної варіаційної нерівності та якісного критерію. Метод застосовано для дослідження можливостей оптимізації параболічної задачі з однобічними обмеженнями в ...
918863
  Воробєй О. Нижня білизна в сільському середовищі: від традиційного до сучасного (на матеріалах Поділля) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 50-51. – ISBN 978-966-171-893-6
918864
  Лещух Р.Й. Нижня крейда заходу і півдня України / Р.Й. Лещух. – К., 1992. – 206с.
918865
  Доронін О.В. Нижня межа матриці розсіяння для семіпараметричного оцінювання у моделі суміші // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 90. – С. 64-76. – ISSN 0868-6904


  Обговорюється модель сумiшей зi змiнними концентрацiями. Розглядається параметризацiя перших K iз M компонентiв сумiшi. Розвивається технiка семiпараметричного оцiнювання за допомогою узагальнених оцiночних рiвнянь. Доводиться консистентнiсть та ...
918866
  Шалайко Т.О. Нижня межа точності наближення випадкової величини функціоналами від приростів дробового броунівського руху // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 76-78
918867
  Халілєєв А.О. Нижня оцінка точності наближеного розв"язку диференціальних рівнянь різницевими схемами // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 303-306. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  На основі даних обчислювальних експериментів досліджується емпіричне припущення щодо поліпшення точності наближеного розв"язку параболічних рівнянь. У рамках припущення аналізується залежність похибки від густоти сітки.
918868
  Бондаренко Олена Нижня Сілезія - гори скарбів // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 38-41 : фото
918869
  Андреева-Григорович Нижняя граница среднего миоцена паратетиса: современное положение по планктонным микроорганизмам и корреляция // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 23-34 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0367-4290
918870
  Леонович В.Н. Нижняя Дебря / В.Н. Леонович. – М, 1983. – 87с.
918871
  Мизун Ю.Г. Нижняя ионосфера высоких широт. / Ю.Г. Мизун. – Л., 1983. – 248с.
918872
  Лорткипанизде Я. Нижняя Картлия в первой четверти XVIII столетия / Я. Лорткипанизде. – Тбилиси, 1938. – 524с.
918873
  Бондарюк Инна Васильевна Нижняя критическая температура и клатратообразование в системах вода - неэлектролит : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Бондарюк Инна Васильевна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.20
918874
  Шляху С.Г. Нижняя окраина : роман / С.Г. Шляху. – Москва : Советский писатель, 1964. – 258 с.
918875
  Шляху С. Нижняя окраина : роман / С. Шляху. – Москва, 1969. – С. 469-718
918876
  Мурзалиев К. Нижняя струна домбры : стихи / Кадыр Мурзалиев ;. – Москва : Советский писатель, 1984. – 95 с.
918877
  Гасанов Т.А. Нижняя юрта Азербайджана / Т.А. Гасанов. – Баку, 1967. – 200с.
918878
   Нижньовендські трапи Придністров"я: геологія, речовинний склад, кореляція / М.М. Костенко, Л.С. Арбузова, К.М. Комбарова, В.М. Аврамець, А.І. Іванов // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 3. – С. 21-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1682-3591
918879
  Лящова М. Нижньовізейські карбонатні породи південної частини Донецького басейну (мікрофації та умови утворення) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 70-83. – (Серія геологічна ; вип. 30). – ISSN 2078-6425
918880
  Гетьман В.І. Нижньодністровський НПП // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 10 (188). – С. 37-40 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
918881
  Лещух Р.Й. Нижньокрейдові амоніти Українських Карпат / Р.Й. Лещух; Відп. ред. Кульчицький Я.О. – Київ : Наукова думка, 1982. – 164с.
918882
  Рокачук Т.А. Нижньомезозойські комагматити Курбино-Єравнінського рудного району Західного Забайкалля // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 50-55 : Схема, рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геології ; № 11)
918883
  Мороз С.А. Нижньопалеогенові відклади басейну р. Чепіль // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 12-15 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геології та географії ; № 7)
918884
  Мурашко І. Нижньопалеолітичне місцезнаходження Меджибіж // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 58-61. – ISBN 978-966-171-90295
918885
  Гетьман В.І. Нижньосульський національний природний парк // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 38-42 : фото
918886
  Гетьман В.І. Нижньосульський національний природний парк як еталон унікальної української природи // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2014. – № 4 (85), липень - серпень. – С. 15-19
918887
  Гетьман В. Нижньосульський національний природний парк: природні (історичні) цінності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 25-28. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  На території України, як і де-будь, є не тільки унікальні, живописні, ба більше - енергетично потужні місця, феномен яких закорінюється у глибину віків. Тобто їх природне різноманіття інтерферує з багатством культурно-історичним. До тих місць належить ...
918888
  Слензак І.Є. Нижньотретинне вугленакупчення на правобережжі середнього Дніпра / І.Є. Слензак. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1946. – 84с.
918889
  Вяхірєв М.В. Нижча геодезія / М.В. Вяхірєв; Відп. ред. Орлов М.Х. – Харків; Київ : ОНТВУ
Ч. 3 : Технічне нівелювання. – 1933. – 183с.
918890
  Буйських Ю.С. Нижча міфологія в системі традиційного світогляду українців : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Буйських Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
918891
  Буйських Ю.С. Нижча міфологія в системі традиційного світоогляду українців (кінець XIX - початок XXI ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05. / Буйських Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 251л. – Додатки: л. 237-251. – Бібліогр.: л.200-236
918892
  Буйських Ю. Нижча міфологія українців у світлі проблем "двовір"я" та "народного християнства" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 70-80


  У статті розглядаються деякі важливі культурно-історичні аспекти формування українських міфологічних вірувань та уявлень, проблема співвідношення термінів "двовір"я" та "народного християнства", їх відповідність системі традиційного світогляду ...
918893
  Бородюк Н. Нижче від рівня хвороби працюють лікарі Центру квантової медицини // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Квітень (№ 5)


  У Центрі всі хвороби лікують на принципово нових методах, початок яким поклали харківські вчені, які винайшли в 60-х роках генератор міліметрових хвиль, які впливають на живі системи. А у 1982 р. цією проблемою зайнялися фізики Київського ...
918894
  Гончарова Є. Нижче за пороговий рівень // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 31 (715), 06.08- 12.08.2021. – С. 14-16. – ISSN 1996-1561


  Чи винне у провалених іспитах дистанційне навчання та впровадження обов’язкового ЗНО.
918895
  Боговик І.В. Нижчі рослини / І.В. Боговик; Відп.ред.С.В.Шевченко. – Львів, 1963. – 166с.
918896
  Лавітська З.Г. Нижчі рослини. Досліди і спостереження / З.Г. Лавітська, В.А. Ковтун. – Київ : Радянська школа, 1978. – 144с.
918897
  Велев И. Низ преминот на традициjата : (книжевно - историски погледи) / Илиjа Велев. – Скопjе : Диjалог, 2006. – 268, [ 4 ] с. – (Едициjа Книжневни истражуваньа / Реценценти: Вера Стоjчевска-Антик, Г. Поп-Атанасов). – ISBN 9989-155-16-X
918898
  Рафили М. Низами / М. Рафили. – Баку, 1939. – 131с.
918899
   Низами. – Баку, 1940. – 204с.
918900
   Низами. – Баку
3. – 1941. – 231с.
918901
  Бертельс Е. Низами / Е. Бертельс. – Москва, 1947. – 304с.
918902
   Низами. – Баку
4. – 1947. – 276с.
918903
  Бертельс Е.Э. Низами / Е.Э. Бертельс. – Москва, 1956. – 262 с.
918904
  Гусейнова Г.А. Низами в иранском литературоведении. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03.,10.01.06 / Гусейнова Г.А.; АН Азерб.ССР. – Баку, 1990. – 28л.
918905
  Рафили М. Низами Ганджеви и его творчество / М. Рафили. – Баку, 1946. – 71 с.
918906
   Низами Гянджеви. – Баку, 1947. – 193с.
918907
  Гулизаде М.Ю. Низами Гянджеви / М.Ю. Гулизаде. – Баку, 1953. – 84с.
918908
   Низами Гянджеви. – Баку, 1979. – 92с.
918909
  Азаде Р. Низами Гянджеви / Р. Азаде ; АН АзССР, Ин-т лит. им. Низами. – Баку : Элм, 1981. – 75 с.
918910
  Короглы Х.Г. Низами Гянджеви / Х.Г. Короглы. – Москва, 1991. – 62 с.
918911
  Теер Елена Михайловна Низами Гянджеви в польских исследованиях и переводах : Автореф... кандидата филологическихнаук: 10.01.03, 10.01.04 / Теер Елена Михайловна; АН Аз.ССР. Ин-т литературы им. Низами. – Баку, 1990. – 22л.
918912
   Низами Гянджеви и литература народов СССР. – Баку, 1986. – 76с.
918913
   Низами Гянджеви. Материалы научной конференции, посвященной жизни и творчеству поэта (3-6 июня 1947 г.). – 132с.
918914
  Алеиева Д.А. Низами и грузинская литература : Автореф. дис. ... докт. филол. наук: 10.01.03 / Алеиева Д. А. ; АН АзССР Ин-т лит. – Баку, 1984. – 50 с.
918915
  Алиева Д.А. Низами и грузинская литература / Д.А. Алиева ; АН АзССР, Ин-т лит. им. Низами. – Баку : Элм, 1989. – 212 с. : ил. – Библиогр.: с. 201-211
918916
  Гурбаналиева Ф С. Низами и музыкальная культура Азербайджана. : Автореф... Доктора искусствовед.наук: 17.00.02 / Гурбаналиева С.Ф,; М-во культуры Укр. – К, 1995. – 64л.
918917
  Агаев А.И. Низами и немецкая литература : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Агаев А.И.; АН АзССР. – Баку, 1977. – 33л. – Бібліогр.:с.33
918918
  Литвинец Є.Н. Низание и ручное вышивание / Є.Н. Литвинец. – Минск, 1991. – 107с.
918919
  Логутенко Н.В. Низанные луга северо-западных районов Горно-Алтайской автономной области и пути их улучшения. : Автореф... Канд.биол.наук: / Логутенко Н.В.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1959. – 14л.
918920
   Низар Сабур. – М., 1991. – 31с.
918921
  Бутин В.В. Низвергатели истин / В.В. Бутин, В.В. Червяков. – Москва, 1971. – 48с.
918922
  Дорогих Н.М. Низвержение пагубных традиций / Н.М. Дорогих. – Киев : Політвидав України, 1989. – 125с.
918923
  Караславов С.Х. Низверженное величие / С.Х. Караславов. – М., 1991. – 335с.
918924
  Иноградский В.А. Низверженный Зелул, образец злобы, или Жизнь и редкие приключения восточного принца Клеоранда и принцессы Зефизы. / Соч. У... Вас... Иног... – Москва : Печатано с указного дозволения в типографии А. Решетникова
Ч. 2. – 1795. – [2], 274 с. – Авт в изд. не указ., установлен по ЭК РНБ


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра; заставка
918925
  Михайлов И. Низверженный Мамай, или подробное описание достопамятной битвы, и последовавшей за нею знаменитейшей победы, бывшей в царствование Великого князя Дмитрия Иоанновича : между российскими и татарскими ополчениями, на Куликовом поле, между рек Мечи и Дона, при устье речки Непрядви, взятое из разных достовернейших авторов Иваном Михайловым. – Москва : В Университетской типографии у Хр. Ридегера и Хр. Клаудия, 1798. – 119 с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, папір
918926
  Іванович В.І. Низенько кланяємось! / В.І. Іванович. – Одеса : Маяк, 1953. – 72 с.
918927
  Попов В. Низина. / В. Попов. – М, 1980. – 508с.
918928
  Ожешко Э. Низины. / Э. Ожешко. – Москва, 1953. – 144с.
918929
  Котовщикова А.А. Низка коралів / А.А. Котовщикова. – К., 1983. – 183с.
918930
   Низка оповідань з поля географії : : (Для читання в школі й дома: Рік 4-й і 5-й навчання) / Пеpеклади С. Іваницького. – Вінниця : Вид. Виділу Освіт и Поділ. Губеpн. Hаp. Упpави. Дpук. Міськ. Самовpядування, 1918. – 32 с.


  Зміст: Віpний кінь; Малий стpілець в Альпах; Шість pоків на остpові Шпіцбеpгені; Північне сяєво; Hад хмаpами / С. Меч. Вовк-мандpівник / А. Чеглок [О.О. Усов]. - Hа с. 2 обкл.: Весняні співи / Пеpеспіви С. Ів-ого [С. Іваницький]
918931
  Сарвазян А.П. Низкая скорость звука в гелях и биологических тканях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Сарвазян А.П. ; Ин-т биол. физики АН СССР. – Москва, 1969. – 14 с.
918932
  Кончаловский А.С. Низкие истины / Андрей Кончаловский ; [лит. зап. А. Липкова]. – Москва : Коллекция "Совершенно секретно", 1998. – 381, [3] с., [32] фотоил. : ил. – ISBN 5-89048-057-X
918933
  Лычак Н. Низкий поклон гению // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 4 (639). – С. 20-24. – ISSN 0132-2036
918934
  Попов Г.Л. Низкий поклон. / Г.Л. Попов. – Минск, 1981. – 319с.
918935
  Цой Н.А. Низкий самоконтроль как один из детерминирующих социальных факторов феномена интернет-зависимости // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2011. – Т. 14, № 4 (57). – С. 72-85. – ISSN 1029-8053
918936
  Зырянов Г.К. Низковольтная электронография : учеб. пособие / Г.К. Зырянов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1986. – 186 с.
918937
  Лисицын Б.Л. Низковольтные индикаторы / Б.Л. Лисицын. – Москва : Радио и связь, 1985. – 136 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 1088)
918938
   Низковольтные катодолюминесцентные индикаторы. – Москва, 1983. – 111 с.
918939
  Орехов В.И. Низковольтные сильноточные источники вторичного электропитания РЭА / В.И. Орехов. – Москва, 1986. – 103 с.
918940
  Волмянский Эмануил Ильич Низколежащие возбужденные состояния атомных ядер : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Волмянский Эмануил Ильич; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1980. – 19л.
918941
  Беленький Владимир Маркович Низколежащие коллективные и одночастичные возбуждения атомных ядер : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Беленький Владимир Маркович; МВ и ССО УССР, Харьковский Гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1982. – 33л.
918942
  Лебедев А.В. Низкомолекулярные азотистые вещества мышечной ткани беспозвоночных животных : Автореф... канд. биол.наук: / Лебедев А. В.; МГУ, Биол. почв. фак. – М., 1971. – 28л.
918943
  Хохлов А.С. Низкомолекулярные микробные ауторегуляторы / А.С. Хохлов. – Москва, 1988. – 269с.
918944
  Бузников Г.А. Низкомолекулярные регуляторы зародышевого развития. / Г.А. Бузников. – Москва, 1967. – 266с.
918945
  Гарбуз Александр Аксеньевич Низконапорные газовые эжекторы для электрохимических генераторов : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Гарбуз Александр Аксеньевич; Одесский технологический ин-т холодильной промышленности. – Одесса, 1984. – 18л.
918946
  Доценко П Т. Низконапорные гидроузлы с горизонтальными агрегатами / П Т. Доценко, др. и. – М, 1978. – 136с.
918947
   Низконапорные плотины из местных материалов. – К., 1951. – 224с.
918948
  Гуцалюк Н.И. Низкопроцентные катализаторы на основе придия на окиси алюминия в реакции жидкофазной гидрогенизации. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.073 / Гуцалюк Н.И.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1972. – 26л.
918949
  Рахманкулов Азат Исмагилович Низкопроцентные палладиевые катализаторы на химически модифицированных окиси и гидроокиси алюминия в жидкофазном гидрировании : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Рахманкулов Азат Исмагилович; АН КазССР. Ин-т орган. катализа и электрохимии. – Алма-Ата, 1973. – 38л. – Бібліогр.:с.34
918950
  Духовная Т.М. Низкопроцентные рутений-палладиевые катализаторы на носителях : Автореф... Канд.хим.наук: 02.073 / Духовная Т.М.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 21л.
918951
  Серегин Н.Ф. Низкорослые клоновые подвои яблони для северо-западной зоны плодоводства. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Серегин Н.Ф.; Лен. с.-х. ин-т. – Л., 1964. – 20л.
918952
  Березинский В.Л. Низкотемператрные свойства двухмерных систем с непрерывной группой симметрии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Березинский В.Л.; АН СССР. – М, 1971. – 15л.
918953
   Низкотемпературная калориметрия. – Москва : Мир, 1971. – 264 с.
918954
  Мревлишвили Г.М. Низкотемпературная калориметрия биологических макромолекул / Г.М. Мревлишвили. – Тбилиси, 1984. – 188с.
918955
  Прищепа Н.Д. Низкотемпературная катионная полимеризация некоторых производных стирола. : Автореф... канд. хим.наук: / Прищепа Н.Д.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – Москва, 1966. – 12л.
918956
   Низкотемпературная кристаллизация в биологических системах. – Киев, 1977. – 242с.
918957
  Лийдья Георг Георгиевич Низкотемпературная люминесценция и процессы релаксации в кристаллах с автолокализующимися экситонами : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.07 / Лийдья Георг Георгиевич ; Ин-т физики АН Эст.ССР. – Тарту, 1980. – 31 с.
918958
   Низкотемпературная плазма : Труды Международного симпозиума. – Москва : Мир, 1967. – 631с.
918959
  Энгельшт В.С. Низкотемпературная плазма / Энгельшт В.С., Урюков Б.А. – Новосибирск : Наука. – (Низкотемпературная плазма ; Т. 1)
Т.1 : Теория столба электрической дуги. – 1990. – 376с.
918960
  Новиков О.Я. Низкотемпературная плазма / О.Я. Новиков, В.Ф. Путько, В.В. и др. Танаев; Девятов Б.Н. – Новосибирск : Наука. – (Низкотемпературная плазма. Т. 2)
Т.2 : Математические методы исследования динамики и проблемы управления низкотемпературной плазмой. – 1991. – 257 с.
918961
   Низкотемпературная плазма / В.Д. Пархоменко, П.И. Сорока, Ю.И. Краснокутский, П.Н. Цыбулев, В.Г. и др. Верещак; отв. ред. В.Д. Пархоменко, Ю.Д. Третьяков. – Новосибирск : Наука. – (Низкотемпературная плазма. Т. 4)
Т.4 : Плазмохимическая технология. – 1991. – 392 с.


  Монография представляет собой четвертый том серийного издания, посвященного результатам исследований электрофизических, химических, газодинамических и других процессов в низкотемпературной плазме, их диагностике, моделированию я использованию в ...
918962
   Низкотемпературная плазма. – Новосибирск : Наука
Т. 6. – 1992. – 317 с.
918963
   Низкотемпературная плазма в космосе и на Земле : сб. статей. – Москва : Издательство ВАГО АН СССР, 1977. – 318 с.
918964
  Краснов А.Н. Низкотемпературная плазма в металлургии / А.Н. Краснов. – М., 1970. – 216с.
918965
  Цветков Ю.В. Низкотемпературная плазма в процессах восстановления / Ю.В. Цветков, С.А. Панфилов. – Москва, 1980. – 359с.
918966
   Низкотемпературная плазма при горении : межвуз. сб. науч. трудов. – Чебоксары : Издательство Чебоксарского университета, 1989. – 132 с.
918967
  Алехин В.П. Низкотемпературная пластическая деформация поверхности моноскриптического кремния при сосредоточенном нагружении : Автореф... канд. физ.-мат. наук: / Алехин В. П.; АН УССР, Ин-т металлофиз. – М., 1967. – 29с.
918968
  Шевченко Н.В. Низкотемпературная проводимость и механизмы рассеяния в полумагнитных узкозонных полупрводниках : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Шевченко Н. В.; АН Укарины, Ин-т полупров. – К., 1992. – 16л.
918969
  Доценко Владимир Иванович Низкотемпературная релаксация напряжений в нормальных и сверхпроводящих ГЦК-металлах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Доценко Владимир Иванович; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.20-21
918970
  Финкель В.А. Низкотемпературная рентгенография маталлов / В.А. Финкель. – Москва : Металлургия, 1971. – 256 с.
918971
  Жилова А.Н. Низкотемпературная теплоемкость и динамика колебаний некоторых кристаллических модификаций кремнезена и кварцевых стекол, легированных вольфрамом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Жилова А. Н.; Моск. хим.-технолог. ин-т. – М., 1973. – 23л.
918972
  Орлова М.П. Низкотемпературная термометрия : учеб. пособие / М.П. Орлова. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 278 с.
918973
  Лисица М.П. Низкотемпературная фотолюминесценция монокристаллов ASiC/6H/ / М.П. Лисица, Ю.С. Краснов, В.Ф. Романенко. – Отд. отт. из журнала "Оптика и спектроскопия", том 28. – Ленинград, 1970. – 492-497с.
918974
  Лотник С.В. Низкотемпературная хемилюминесценция / С.В. Лотник, В.П. Казаков. – Москва : Наука, 1987. – 174 с.
918975
  Матющин Владимир Михайлович Низкотемпературная хемостимулированая гетеродиффузия в германии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Матющин Владимир Михайлович; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1982. – 23л.
918976
  Фомин Георгий Викторович Низкотемпературная экситонная люминесценция : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Фомин Георгий Викторович; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 16л.
918977
  Хаджи-Оглы Низкотемпературное взаимодействие жидкого озона с активным азотом и водородом и идентификация образующихся продуктов методом ик-спектроскопии. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.15 / Хаджи-Оглы М.Р.; МГУ. – М, 1980. – 14л.
918978
  Подьячева Е.А. Низкотемпературное гидрирование масел в присутствии палладиевых катализаторов на носителях : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Подьячева Е.А. ; Алма-Атинский гос. мед. ин-т, кафедра биохимии. – Алма-Ата, 1966. – 16 с.
918979
  Емельянова Г.И. Низкотемпературное каталитическое разложение концентрированного озона : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Емельянова Г.И. ; Моск. гос. ун-т , Хим. фак. , Каф. физ. химии. – Минск, 1962. – 11 с.
918980
  Кулишов Виктор Иванович Низкотемпературное рентгеновское исследование строения циклопентадиенильных производных элекментов 4 группы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Кулишов Виктор Иванович; АН МССР. Ин-т прикл. физики. – Кишинев, 1977. – 24л.
918981
  Колк Юхан Вамболаевич Низкотемпературное создание и преобразование радиационых парамагнитных дефектов в кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Колк Юхан Вамболаевич; Тартуский гос. ун-тет. – Тарту, 1984. – 15л.
918982
  Веркин Б.И. Низкотемпературные исследования пластичности и прочности / Б.И. Веркин, В.В. Путовалов. – Москва, 1982. – 192с.
918983
  Годяев Эдуард Дмитриевич Низкотемпературные исследования ширины, формы и интенсивности линий в спектрах люминесценции органических молекул в Н-парафиновых матрицах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Годяев Эдуард Дмитриевич; М-во просвещения РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 26л.
918984
  Тягульский Игорь Петрович Низкотемпературные исследования эффекта фотоэлектрической памяти в приповерхностных слоях п-арсенида галлия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Тягульский Игорь Петрович; АН УССР. Ин-т полупроводников. – К., 1980. – 17л.
918985
   Низкотемпературные каталитические превращения углеводородов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1962. – 168 с.
918986
  Кив А.Е. Низкотемпературные механизмы дифектообразования и диффузии в твердых телах : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кив А.Е.; Ин-т физики АН ЭССР. – Тарту, 1978. – 47л.
918987
  Семушин В.Н. Низкотемпературные околорудные метасоматиты в вулканитах. / В.Н. Семушин. – М., 1985. – 127с.
918988
  Темянко М.Б. Низкотемпературные превращения дицилогексила и дициклогексилалкатов на алюмосиликатном катализаторе : Автореф... канд хим.наук: / Темянко М. Б.; ЛГУ. – Л., 1972. – 22л.
918989
  Шаахгириев И.Б. Низкотемпературные превращения керогена прибалтийских горючих сланцев над алюмосиликатным катализатором. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Шаахгириев И.Б.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 21л.
918990
  Мамедов Б.И. Низкотемпературные превращения углеводородов нефтяных фракций с переменным количесвтом алюмосиликатного катализатора : Автореф... канд. хим.наук: / Мамедов Б.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Хим. фак. – Л., 1965. – 23л.
918991
   Низкотемпературные процессы и системы. – Киев : Наукова думка, 1987. – 115 с.
918992
  Епифанова В.И. Низкотемпературные радиальные турбодетондеры. / В.И. Епифанова. – М., 1961. – 399с.
918993
  Москаленко В.А. Низкотемпературные свойства металлов с особенностями зонного спектра / В.А. Москаленко. – Кишинев, 1989. – 284с.
918994
   Низкотемпературные свойства неупорядоченных систем / Москаленко С.А. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 64 с.
918995
   Низкотемпературные свойства нормальных и сверхпроводящих систем. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 110 с.
918996
   Низкотемпературные тепловые трубы. – Минск, 1976. – 136с.
918997
   Низкотемпературные тепловые трубы и пористые теплообменники. – Минск, 1977. – 177с.
918998
  Топников В.Н. Низкотемпературные фазовые переходы в квазиодномерных электронных системах хорошопроводящих комплексов тона. : Автореф... физ.-мат.наук: 01.04.07 / Топников В.Н.; МФТИ. – Черноголовка, 1975. – 17л.
918999
  Никитин В.А. Низкотемпературный метод получения сернистого натрия : Автореф... канд. техн.наук: / Никитин В. А.; МВССО РСФСР, Моск. хим. технол. инзт. – М., 1961. – 15л.
919000
  Мудрый Александр Викторович Низкотемпераутрная фотолюминесценция кремния с радиационными дефектами : Автореф... канд. физ.-матнаук: 01.04.10 / Мудрый Александр Викторович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 15л.
<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,