Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>
916001
   "Проблеми інформатики та комп"ютерної техніки" (ПІКТ - 2014), міжнар. наук.-практ. конф. = "Проблемы информатики и компьютерной техники" (ПИКТ - 2014) = "Informatics and computer technics problems" (PICT - 2014) : праці III-ї Міжнар. наук.-практ. конф. : Чернівці, 27-30 трав., 2014 / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. техн. ун-т України "КПІ" ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [редкол.: Ф.О. Сопронюк та ін.]. – Чернівці : Родовід, 2014. – 203, [1] с. : іл., табл. – На обкл. текст англ. - Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
916002
  Авер"янов В. Проблеми забезпечення верховенства права у сфері виконавчої влади // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 267-277
916003
  Скрипнюк О. Проблеми забезпечення державного суверенітету України на сучасному етапі (конституційно-правовий аспект) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2014. – № 2 (77). – С. 18-26. – ISSN 1993-0909
916004
   Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України : зб. тез доповідей : III наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених приурочена до Дня банківського працівника, 24 травня 2013 р. / Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ) ; [редкол.: Кузнєцов А.Я. та ін.]. – Київ : УБС НБУ, 2013. – 278, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
916005
  Мартьянов І. Проблеми забезпечення законності в державному управлінні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 142-145. – (Серія юридична ; Вип. 41)
916006
  Литвиненко О. Проблеми забезпечення інформаційної безпеки у сучасному світі / О. Литвиненко. – Київ, 1996. – 90с.
916007
  Другова В.Л. Проблеми забезпечення прав дітей при укладанні договорів іпотеки житла // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 272-276. – ISSN 1563-3349
916008
  Борцевич П.С. Проблеми забезпечення прав інвесторів у сфері будівництва житла // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 258-260. – ISSN 1563-3349
916009
  Ніколаєв Олексій Олексійович Проблеми забезпечення процесуальних прав та законних інтересів обвинуваченого на досудовому слідстві : Дис...канд.юрид.наук:12.00.09 / Ніколаєв Олексій Олексійович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 193с. + Додатки:л.190-193. – Бібліогр.:л.173-190
916010
  Ніколаєв О.О. Проблеми забезпечення процесуальних прав та законних інтересів обвинуваченого на досудовому слідстві : Автореф...канд. юридичних наук: 12.00.09 / Ніколаєв О.О.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.:с.17
916011
  Дудар Т. Проблеми забезпечення якості сільськогосподарської продукції та продовольства у системі агробізнесу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 37-48. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
916012
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : науковий збірник. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 4. – 2001
916013
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : науковий збірник. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 5. – 2001
916014
   Проблеми загальної енергетики = The problems of general energy : Науковий збірник. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
№ 10. – 2004
916015
  Пацурківський П.С. Проблеми загальної теорії фінансового права в умовах переходу до ринкової економіки : Автореф...д-ра юрид.наук:12.00.07 / Пацурківський П.С.; КНУТШ. – Київ, 1998. – 41л. – Бібліогр.:41с.
916016
  Пацурківський Петро Станіславович Проблеми загальної теорії фінансового права в умовах переходу до ринкової економіки : Дис... доктора юридичнихнаук: 12.00.07 / Пацурківський Петро Станіславович; Мін-во освіти України. Чернівецький держ. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1998. – 457л. – Бібліогр.:л.399-445
916017
  Пацурківський П.С. Проблеми загальної теорії фінансового права в умовах переходу до ринкової економіки : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Пацурківський П.С.; КНУТШ. – Київ, 1998. – 41 с. – Бібліогр.:с.41
916018
  Пацурківський П.С. Проблеми загальної теорії фінансового права в умовах переходу до ринкової економіки. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.07 / Пацурківський П.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 41л.
916019
  Доманчук Д.П. Проблеми зайнятості і безробіття населення України / Д.П. Доманчук, А.Д. Чикуркова, С.Д. Лучик // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 49-54. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
916020
  Чайка-Петегирич Проблеми зайнятості населення та безробіття в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 168-172
916021
  Правільєв О.В. Проблеми зайнятості населення та основні напрямки їх вирішення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 56-60. – Бібліогр.: на 12 пунктів
916022
  Ярова В.В. Проблеми зайнятості сільської молоді в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 8 (214). – С. 82-86. – ISSN 2221-1055
916023
  Гаркавенко Н.О. Проблеми зайнятості та безробіття на національному ринку праці // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 168-172.
916024
  Мазіна Н. Проблеми зайнятості та професійного самовизначення молоді у контексті трансформації соціальної сфери в Україні // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 104-107. – ISSN 1728-9343
916025
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
№ 46. – 2001
916026
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 66. – 2004. – З 2004 р. передплатне видання
916027
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 67. – 2004. – З 2004 р. передплатне видання
916028
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 68. – 2004. – З 2004 р. передплатне видання
916029
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 69. – 2004. – З 2004 р. передплатне видання
916030
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 70. – 2004. – З 2004 р. передплатне видання
916031
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 71. – 2005. – З 2004 р. передплатне видання
916032
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 72. – 2005. – З 2004 р. передплатне видання
916033
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 73. – 2005. – З 2004 р. передплатне видання
916034
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 74. – 2005. – З 2004 р. передплатне видання
916035
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 75. – 2005. – З 2004 р. передплатне видання
916036
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 76. – 2005. – З 2004 р. передплатне видання
916037
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 77. – 2006. – З 2004 р. передплатне видання
916038
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 78. – 2006. – З 2004 р. передплатне видання
916039
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 79. – 2006. – З 2004 р. передплатне видання
916040
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 80. – 2006. – З 2004 р. передплатне видання
916041
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 81. – 2006. – З 2004 р. передплатне видання
916042
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 82. – 2006. – З 2004 р. передплатне видання
916043
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 83. – 2006. – З 2004 р. передплатне видання
916044
   Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 84. – 2006. – З 2004 р. передплатне видання
916045
   Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
Вип. 85. – 2007. – З 2004 р. передплатне видання
916046
  ВасилюкС Проблеми законності і конституційності рішень конституційного суду україни // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 122-130. – (Серія юридична ; Вип. 41)
916047
  Кошулинський Р.В. Проблеми законодавчого врегулювання статусу національних меншин та права на національну ідентичність // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 183-190. – ISBN 978-966-428-305-9
916048
  Орлюк О.П. Проблеми законодавчого забезпечення банківського кредитування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 103-108. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Висвітлюються проблеми, пов"язані із захистом комерційних банків за кредитними угодами, у тому числі питання платоспроможності позичальника, забезпечення угоди та реалізації заставного майна.
916049
  Журавський В. Проблеми законодавчого забезпечення інноваційно - інвестиційної моделі розвитку України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.3-5. – ISSN 0132-1331
916050
  Войцехівська В.В. Проблеми законодавчого регулювання державних цільових програм в сучасних умовах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 4. – С. 25-28 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
916051
  Ключковський Ю. Проблеми законодавчого регулювання інституту референдуму в Україні // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 1. – С. 22-30.
916052
  Костенко Л. Проблеми законодавчого регулювання роздержавлення друкованих ЗМІ // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 95-97.
916053
  Риндюк В.І. Проблеми законодавчої техніки в Україні: теорія та практика : монографія / В.І. Риндюк ; [відп. ред. Ющик О.І.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2012. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 214-270. – ISBN 978-617-665-005-8


  У монографії комплексно, у теоретичному та прикладному аспектах, розглянуто поняття законодавчої техніки, її зміст і форми, класифікацію на види. Визначено основні напрями удосконалення законодавчої техніки в Україні, сформульовано пропозиції щодо ...
916054
  Малишев М. Проблеми закону про місцеві вибори // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 3. – С.61-67
916055
  Кальман О. Проблеми запобігання податковим злочинам // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.45-48


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
916056
   Проблеми запобігання службовим злочинам у сфері господарської діяльності : Матеріали науково-практичного семінару 9 листопада 2004 року м. Харків. – Київ: Харьків; : Юрінком Інтер, 2005. – 184с. – ISBN 966-667-194-8
916057
  Селіванов А. Проблеми запровадження в судовому процесі правової експертизи як умови досягнення об"єктивного і обгрунтованого судового рішення // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.22-24
916058
  Юрченко О.М. Проблеми запровадження ринку землі в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 478-482. – ISSN 1563-3349
916059
  Борис В. Проблеми запровадження у законодавство України інституту кримінального проступку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 104-107
916060
  Крупко Д. Проблеми застави і приватизації морських суден // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 2. – С.71-75. – ISBN 966-667-078-Х
916061
  Васага Ю. Проблеми застосування деяких приписів сучасного банківського законодавства України // Юридична газета. – Київ, 2015. – 19 травня (№ 19-20). – С. 14
916062
  Семчик В.І. Проблеми застосування земельного законодавства в практиці арбітражних судів // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 274-281. – ISBN 978-617-7021-00-0
916063
  Криволапов Б.М. Проблеми застосування іноземного валютного законодавства у міжнародному приватному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 331-334


  Дана стаття присвячена проблемам застосування іноземного валютного законодавства про валютне регулювання та валютний контроль.
916064
  Кузнєцова Т.В. Проблеми застосування комп"ютерних технологій в управлінні кадрами підприємства в сучасних умовах // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 3. – С. 58-65.
916065
   Проблеми застосування міжнародних стандартів у правовій системі України = Issues of the application of international legal standards in the legal system of Ukraine / [М. Баймуратов та ін. ; під заг. ред. Є.Б. Кубка] ; Юрид. фірма "Салком", Наук-аналіт. центр. – Київ : Юридична практика, 2013. – 602, [1] с. : іл., табл. – Додатк. тит. арк. англ. - Зміст парал. укр., англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2578-51-5
916066
  Бєлкін Л. Проблеми застосування/незастосування в адміністративному судочинстві законів, визнаних неконституційними // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 348-355. – ISSN 1026-9932
916067
  Вавженчук С.Я. Проблеми захисту і охорони конституційних трудових прав працівників в умовах ринкової економіки : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Вавженчук Сергій Ярославович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Київ, 2014. – 447 л. – Бібліогр.: 395-447
916068
  Пащенко О. Проблеми захисту переважного права наймача у випадку продажу речі, переданої в найм // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 121-125
916069
  Грушова Алла Тарасівна Проблеми захисту прав людини в діяльності ООН : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Грушова А.Т.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 208 л. – Бібліогр.: л. 190-208
916070
  Грушова Алла Тарасівна Проблеми захисту прав людини в діяльності ООН : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Грушова А.Т.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 23с. – Бібліогр.: 4 назв.
916071
  Киренко Сергій Георгійович Проблеми захисту прав неповнолітніх кримінальним законодавством України : Дис... канд. юридичних наук: 12.00.08. / Киренко Сергій Георгійович; Мін-во освіти і науки України; Національний педагогічний ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2002. – 200 л. – Бібліогр.: л.185-200
916072
  Киренко Сергій Георгійович Проблеми захисту прав неповнолітніх кримінальним законодавством України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Киренко С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 23 с. – Бібліогр.: 6 назв
916073
  Притика Ю.Д. Проблеми захисту цивільних прав та інтересів у третейському суді : [монографія] / Ю.Д. Притика. – Київ : Ін Юре, 2006. – 636с. – ISBN 966-313-123-3
916074
  Бондаренко Р.І. Проблеми збереження історичного середовища в містах України // Історико-геогрфічні дослідження на Україні : Збірник наукових праць / Шевченко Ф.П. – Київ : Наукова думка, 1992. – С. 47-54


  За матеріалами Житомира та Бердичева.
916075
  Крупа І.П. Проблеми збереження та використання історико-культурної спадщини України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 176-183. – ISSN 2225-7586
916076
  Галаган В.І. Проблеми збирання адвокатами доказів у кримінальних справах // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 193-201
916077
  Бабаскін А.Ю. Проблеми звернення стягнення на предмет іпотеки в порядку позасудового врегулювання // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 142-148. – ISSN 1563-3349
916078
  Олефір А. Проблеми здійснення державних закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 34-44
916079
  Носік В.В. Проблеми здійснення права власності на землю українського народу : Автореф. дис. ... д-ра юридичних наук; 12. 00. 06 / Носік В. В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 34с. – Бібл.: 14 назв
916080
   Проблеми здійснення та захисту суб"єктивних цивільних прав : збірник наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України ; за ред. В.В. Луця. – Київ : Ред. журналу "Право України", 2013. – 233, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в кінці ст. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 8). – ISBN 978-617-7087-03-7
916081
  Зінченко Ї.Л. Проблеми змагальності в кримінальному процесі України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 136-140. – ISSN 0201-7245
916082
  Півненко В. Проблеми змагальності сторін у кримінальному судочинстві України / В. Півненко, С. Коновалов // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 4. – С. 91-94
916083
  Колпаков А. Проблеми змін в політичній системі України: політико - правовий вимір // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.5-8. – ISSN 0132-1331
916084
   Проблеми зниження шуму на об"єктах і територіях, прилеглих до будівель, що реконструюються, і споруд / В.Г. Семенов, Ю.В. Богданов, В.Е. Абракитов, Е.Є. Стрежекуров, А.І. Пилипенко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 18-20 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
916085
  Мацука Г.Х. Проблеми і досягнення сучасної молекулярної біології / Г.Х. Мацука. – Київ : Знання, 1982. – 33 с. – (В лабораториях ученых ; № 8)
916086
  Ярмоленко О.М. Проблеми і завдання комплексного забезпечення розвитку економічної теорії. Матеріали засідання // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 71-99. – ISSN 1811-3141
916087
  Романенко Г.М. Проблеми і завдання щодо формування засад нової прогнозованої та екологічно безпечної водогосподарської політики в Херсонській області та Причорноморському регіоні : геоекологія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 52-54 : Табл. – ISSN 1561-4980
916088
  Гатаулліна А.І. Проблеми і значення інформаційного забезпечення у прийнятті управлінських рішень в державному управлінні // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2010. – Вип. 42, т. 4 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – С. 87-92
916089
  Міщук Г. Проблеми і механізми хеджування на українських товарних біржах // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3/4. – С. 167-175. – ISBN 966-654-172-6
916090
  Мельник А.В. Проблеми і можливості розвитку геоінформаційної освіти в Україні : Запрошуємо до дискусії // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 48-51. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1561-4980
916091
  Белінська Я.В. Проблеми і напрями узгодження фіскальної та монетарної політики : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 124-130. – Бібліогр.: 2 назви
916092
  Дем"яненко І.І. Проблеми і оптимізація нафтогазопошукових і розвідувальних робіт на об"єктах Дніпровсько-Донецької западини / І.І. Дем"яненко; Українськ. держ. геологорозвідувальний ін-т, Чернігівське відділення. – Чернігів : ЦНТЕІ, 2004. – 220с. – ISBN 966-7905-50-0
916093
  Руфат Проблеми і особливості реалізації іноземних інвестицій в країнах з перехідною економікою : зарубіжний досвід / Руфат, Кулієв // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 2. – С. 65-70. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
916094
  Лиса С.М. Проблеми і переваги управління ланцюгами постачання торговельних мереж на ринку України : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 137-142 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
916095
  Федулова Л. Проблеми і передумови формування в Україні економіки новітнього технологічного укладу // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 9-20
916096
  Веріга Г. Проблеми і перспективи валютного курсоутворення в Україні // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 6-10. – ISSN 1728-9343
916097
  Гаранько Т.Й. Проблеми і перспективи використання інформаційних технологій // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – № 1 (51). – С. 89-91. – ISSN 0554-4866
916098
  Федулова Л. Проблеми і перспективи виробничої та науково-технологічної кооперації підприємств України й Російської Федерації експертна оцінка : світогосподарські зв"язки: тенденції розвитку / Л. Федулова, О. Балакірєва // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 8 (573). – С. 56-67 : Табл., рис. – ISSN 0131-775Х
916099
  Швець О.В. Проблеми і перспективи виходу України на світові інформаційні ринки в рамках вступу до СОТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 145-157. – (Європейські дослідження)
916100
  Швець О.В. Проблеми і перспективи входження України до глобального інформаційного простору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 140-145. – (Європейські дослідження)
916101
  Бокало Н. Проблеми і перспективи демократизації в країнах центрально-східної Європи : на прикладі Вишеградської четвірки / Н. Бокало, С. Трохимчук; МО і НУ, ЛНУ, ф-тет міжнародних відносин. Інститут Польщі. – Львів, 2000. – 68с. – (Міжнародні відносини 4.10)
916102
  Швець О.В. Проблеми і перспективи іміджу України на світових інформаційних ринках // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 113-125
916103
  Мазур Н.А. Проблеми і перспективи інвестицій в АПК України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 4 (174). – С. 73-77
916104
  Рибчук А. Проблеми і перспективи інвестування глобальних інфраструктурних проектів у посткризовий період / А. Рибчук, В. Прушківський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-14. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується посткризовий стан функціонування та оздоровлення об"єктів виробничої інфраструктури різних суб"єктів світової економіки. Аналізуються проблеми і перспективи використання мобілізованих інвестиційних ресурсів фінансування ...
916105
   Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки : події // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 65. – ISSN 1810-3944
916106
  Затонацька Т.Г. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку України / Т.Г. Затонацька, А.В. Ставицька // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2011. – № 4 (50). – С. 19-24
916107
  Шинкар В.А. Проблеми і перспективи інтеграції України до ЄС / В.А. Шинкар, Т.Ю. Ковач // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 111-117. – (Економіка ; Вип. 3 (37)). – ISSN 0869-0782
916108
  Юнко О.М. Проблеми і перспективи кредитування малого і середнього бізнесу в Україні // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет, банківської справи Національного, банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 191-194. – ISSN 2221-755X
916109
  Литвиненко О. Проблеми і перспективи нового етапу // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (6), спец. вип. : 65 років Китайської Народної Республіки. – C. 42-43


  Динамічний розвиток китайської економіки, що триває понад 35 років, сприяв кардинальному посиленню ролі Китаю у сучасних міжнародних відносинах.
916110
  Штогун С. Проблеми і перспективи нового законопроекту про судоустрій // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 73-76. – ISSN 0132-1331
916111
  Дудар Зоя. Проблеми і перспективи післядипломної освіти в Україні / Зоя. Дудар, І. Ревенчук // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 111-118. – ISSN 1682-2366
916112
  Кирилюк З. Проблеми і перспективи подальшого вивчення прози Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 44-51


  Стаття присвячена виникненню задуму прозового твору в Т. Шевченка і втіленню цього задуму в його повістях. Розглянуто також інтертекстуальні зв"язки прози Т. Шевченка з творами російської та української літератури
916113
  Соколенко С. Проблеми і перспективи посилення конкурентоспроможності економіки України на основі кластерів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 31-35. – ISSN 1810-3944
916114
  Соколенко Станіслав Проблеми і перспективи посилення конкурентоспроможності економіки України на основі кластерів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 31-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
916115
  Сундук А.М. Проблеми і перспективи реалізації політики конвергенції макроекономічних показників України відповідно до європейських стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 85-86
916116
  Кияниця І.П. Проблеми і перспективи регулювання індівідуальних трудових відносин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-6. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Розглянуто недостатню гнучкість трудового права України в регулюванні найманої праці у приватному секторі економіки та доцільність рецепції цивільного права для укладення трудових договорів і угод.
916117
  Кафарський В.І. Проблеми і перспективи реформування законодавства України про місцеві вибори // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 106-112. – ISSN 1563-3349
916118
  Бурдоль Є. Проблеми і перспективи реформування органів прокуратури України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 19-21.
916119
  Арешкович А.О. Проблеми і перспективи реформування системи охорони здоров"я в м. Києві / А.О. Арешкович, О.М. Коваленко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 202-209 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
916120
  Волков О. Проблеми і перспективи реформування судового устрою в країні // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 41-43.
916121
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наук. праць. – Суми, 1999. – 268с. – ISBN 966-535-107-9
916122
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. – Суми
Т. 3. – 2000
916123
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. – Суми
Т. 4. – 2000
916124
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми. – ISBN 966-566-186-8
Т. 5. – 2002
916125
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми. – ISBN 966-566-187-6
Т. 6. – 2002
916126
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник тез доповідей 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції (25-26 листопада 2004 р.). – Суми : УАБС, 2004. – 132 с.
916127
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми, 1999-. – ISBN 966-566-239-2
Т. 9. – 2004
916128
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми, 1999-. – ISBN 966-566-241-4
Т. 10. – 2004
916129
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми, 1999-. – ISBN 966-566-243-0
Т. 11. – 2004
916130
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми, 1999-. – ISBN 966-566-281-3
Т. 12. – 2005
916131
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми, 1999-. – ISBN 966-566-284-8
Т. 13. – 2005
916132
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-. – ISBN 966-8958-00-4
Т. 14. – 2005
916133
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-. – ISBN 966-8958-02-0
Т. 15. – 2006
916134
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-. – ISBN 966-8958-03-9
Т. 16. – 2006
916135
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-. – ISBN 966-8958-01-2
Т. 17. – 2006
916136
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-. – ISBN 966-8958-05-5
Т. 18. – 2006
916137
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-. – ISBN 966-8958-08-3
Т. 19. – 2007
916138
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-. – ISBN 966-8958-09-0
Т. 20. – 2007
916139
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
Вип. 21. – 2007
916140
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
Вип. 22. – 2007
916141
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
Вип. 23. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
916142
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
Вип. 24. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
916143
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
Вип. 25. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
916144
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
Вип. 26. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
916145
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
Вип. 27. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
916146
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
Вип. 28. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
916147
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
Вип. 29. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
916148
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 1999-
Вип. 30. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
916149
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
Вип. 31. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
916150
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
Вип. 32. – 2011. – резюме англ. мовою та мовою статті
916151
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
Вип. 33. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
916152
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
Вип. 34. – 2012. – резюме англ. мовою та мовою статті
916153
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
Вип. 35. – 2012. – резюме англ. мовою та мовою статті
916154
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 1999-
Вип. 36. – 2012. – резюме англ. мовою та мовою статті
916155
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 1999-. – ISSN 2305-7491
Вип. 37. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
916156
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 1999-. – ISSN 2305-7491
Вип. 38. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
916157
   Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 1999-. – ISSN 2305-7491
Вип. 39. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
916158
  Пацера М. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України в полі зору науковців : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 12 (178). – С. 7-9
916159
  Мхітарян Н. Проблеми і перспективи розвитку відновлювальної енергетики України // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 181-191. – ISBN 978-966-02-4324-8
916160
  Сметанко О.В. Проблеми і перспективи розвитку внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах України : монографія / О.В. Сметанко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2014. – 461, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 324-352. – ISBN 978-966-483-870-9
916161
  Різун В. Проблеми і перспективи розвитку журналістської освіти в Україні початку 21 століття : Доповідь на Міжнародній науковій конференції "Журналістика 2004 у світлі підготовки журналістських кадрів", 27 травня 2004 року, Київ / В. Різун; КНУТШ. Ін-тут журналістики. – Київ : Ін-тут журналістики. КНУТШ, 2004. – 19 с.
916162
  Різун В.В. Проблеми і перспективи розвитку журналістської освіти в Україні початку XXI століття // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 16. – С. 6-13


  Доповідь на Міжнародній науковій конференції "Журналістика - 2004 у світлі підготовки журналістських кадрів", 27 травня 2004р., М.Київ.
916163
  Голубій І.Є. Проблеми і перспективи розвитку інтеграційних об"єднань на теренах СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 113, ч. 2. – С. 62-69


  В статті йдеться про проблеми інтеграційних процесів в межах СНД. Аналізуються чинники негативних тенденцій розвитку та окреслено подальші перспективи інтеграції на теренах СНД.
916164
  Плахотнік О.В. Проблеми і перспективи розвитку класичного університету / О.В. Плахотнік, О.В. Плахотнік // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 254-260


  У статті йдеться про те, що функціонування класичного університету має досить різноманітний спектр ознак, за якими його можна розглядати. Класичний університет і в епоху постмодерну і інформаційної революції зберігає свою суть як співтовариство ...
916165
  Антощишина Н.І. Проблеми і перспективи розвитку малобюджетних авіакомпаній в Україні : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 66-72 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
916166
   Проблеми і перспективи розвитку музеїв вищих навчальних закладів України : матеріали 2-го круглого столу, Київ, 23-24 листопада 2007 р. – Київ : Політехніка, 2007. – 92 с. – ISBN 996-96213-8-0
916167
  Борисенко Валентина Проблеми і перспективи розвитку національної культури в системі освіти // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 211-215
916168
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 1 (1) : Присвячується 45-річчю факультету управління і бізнесу ХНАДУ. – 2011. – резюме англ. мовою та мовою статті
916169
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 1 (2). – 2012. – резюме англ. мовою та мовою статті
916170
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 1 (4). – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
916171
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 2 (5). – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
916172
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 2 (3), 2012. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
916173
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 1 (6). – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
916174
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 2 (7), т. 1. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
916175
   Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
№ 2 (7), т. 2. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
916176
  Хаустова М. Проблеми і перспективи розвитку правової системи України в умовах глобалізації // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2014. – № 1 (76). – С. 54-64. – ISSN 1993-0909
916177
  Максимчук О.С. Проблеми і перспективи розвитку системи недержавних пенсійних фондів в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 38-41 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
916178
  Козоріз Г. Проблеми і перспективи розвитку страхування в Україні у XXI столітті // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 377-383. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
916179
  Паулик А.Я. Проблеми і перспективи розвитку торгівлі в Україні // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський, державний університет. – Мукачево, 2014. – С. 22-25. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (1)). – ISSN 2313-8114
916180
  Закутинська І.І. Проблеми і перспективи розвитку туристичної інфраструктури в межах приміської зони Івано-Франківська // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 70-76 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
916181
  Чічуріна О. Проблеми і перспективи розвитку франчайзингу в Білорусі: правовий аспект // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 51-57. – ISSN 1608-6422
916182
   Проблеми і перспективи розширеного відтворення в Українській РСР. – К, 1970. – 59с.
916183
  Гриценко М. Проблеми і перспективи становлення фінансової системи України : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 32-33


  На економічному факультеті Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка відбулася V Всеукраїнська науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України".
916184
  Абрамова В.О. Проблеми і перспективи створювання та функціонування свободних економічних зон // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.93-98. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
916185
  Примуш М.В. Проблеми і перспективи України в контексті розширення ЄС // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 21-23. – ISSN 0868-8117
916186
  Вірван Л.А. Проблеми і перспективи України у міжнародній торгівлі : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 78-88 : Рис. – Бібліогр.:10 назв
916187
  Панасюк Л. Проблеми і перспективи фінансового забезпечення вищих навчальних закладів освіти : соціальна сфера // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 78-80 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
916188
  Толуб"як В. Проблеми і перспективи фінансової децентралізації // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 22-27 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
916189
  Никитюк Т. Проблеми і перспективи формування акціонерного капіталу вітчизняних підприємств в умовах світової економічної кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-33. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  Виявлено основні проблеми для акціонерного капіталу в Україні, спричинені світовою економічною кризою. Проаналізовано перспективи, що може забезпечити оновлене правове середовище функціонування акціонерного капіталу. Main problems for share capital in ...
916190
  Гура Н. Проблеми і порядок обліку державних трансфертів на підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 9. – С. 5-11
916191
  Сімченко Н.О. Проблеми і пріорітети забезпечення охорони праці на підприємствах вугільної галузі / Н.О. Сімченко, Ю.В. Лазар // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 175-182 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
916192
  Дучинська Н.І. Проблеми і протиріччя нагромадження основного капіталу в промисловості України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 28-34.
916193
  Мриглод І.М. Проблеми і реалії української наукової сфери // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 3-5. – ISSN 0372-6436


  Виступ академіка НАН України І.М. Мриглода на сесії Загальних зборів НАН України 18 квітня 2013 року.
916194
   Проблеми і стратегія виконання Україною Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату / В.Я. Шевчук, І.В. Трофимова, О.М. Трофимчук, Н.І. та ін. Іваненко; Рада нац. безпеки і оборони України; Україн. ін-т досліджень навколишнього середовища і ресурсів; За ред. В.Я. Шевчука. – Київ : УІДНСіР, 2001. – 96с. – ISBN 966-95863-6-4
916195
  Дем"яненко Ю.С. Проблеми і шляхи вдосконалення системи підготовки та контролю якості екскурсійної діяльності в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 149-153. – Бібліогр.: 6 назв
916196
  Голубенко А.В. Проблеми і шляхи збереження зникаючих видів роду Gentiana L. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 13. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Лікарські властивості тирличів були відомі ще до нашої ери. Через активне збирання їх як лікарської сировини і через складну біологію розмноження майже всі види тирличів є рідкісними. Для їх збереження необхідно використовувати всі можливі методи ...
916197
  Марцин В.С. Проблеми і шляхи підвищення капіталізації банківських установ в управлінні капіталом банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 77-88 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
916198
  Чернелевський Л. Проблеми і шляхи підвищення якості підготовки фахівців вищої кваліфікації з обліку і аудиту // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 9. – С. 64-65.
916199
  Мелешко М.І. Проблеми і шляхи удосконалення зерно-продуктового підкомплексу та формування його інвестиційної привабливості : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 71-73 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
916200
  Ушаповська Г.В. Проблеми ідентифікації концепції критичного мислення // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 72-76
916201
  Ущаповська Г.В. Проблеми ідентифікації концепції критичного мислення // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20


  Головна увага зосереджена на визначенні положення концепції критичного мислення у сфері сучасного знання, дослідження якого приводить до висновку, що концепція критичного мислення розвивається у декількох напрямках: як метод досягнення істинного знання ...
916202
  Дем"янюк О. Проблеми ідентифікації нематеріальних активів як об"єктів оподаткування / О. Дем"янюк, О. Ляшенко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1 (18). – С. 135-142. – ISSN 1818-5754
916203
  Барановський М.О. Проблеми ідентифікації та оцінки рівня депресивності аграрних територій України : Суспільно - географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 44-51 : Табл., карта. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
916204
  Романуха О.М. Проблеми ідентифікації українського суспільства // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С. 82-88. – ISSN 1728-3671
916205
  Поляк О. Проблеми ідентичності фахівців спеціальності "соціальна робота" та "соціальна педагогіка" в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2012. – № 12. – С. 81-86 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1682-2366
916206
  Троян С.С. Проблеми ідеології німецького колоніалізму в новітній історіографії // Вопросы германской истории : сб. науч. ст. / ДНУ. – Днепропетровск, 2000. – [Вып. 26]. – С.33-43. – ISBN 966-551-070-3
916207
  Сердюк А. Проблеми із збереженням здоров"я дітей і шляхи вирішеня в умовах школи // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С.7-11.
916208
  Медвецька О. Проблеми імплементації актів міжнародного й європейського законодавства про корупційні злочини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 66-71


  Аналізуються вплив міжнародних та європейських антикорупційних нормативних актів на українське законодавство, зміни у національному законодавстві, зумовлені імплементацією положень цих актів.
916209
  Краснова М.В. Проблеми імплементації в Україні положень Орхуської конвенції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 30-35. – (Юридичні науки ; Вип. 40)


  Присвячено аналізу міжнародних правових положень щодо забезпечення доступу до екологічної інформації з питань, що стосуються навколишнього середовища та шляхів їх трансформації в національне законодавство у цій сфері.
916210
  Прошко В. Проблеми імплементації Європейської хартії місцевого самоврядування в Україні / В. Прошко, В. Толкованов // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 71-81
916211
  Бескоровайний С.Я. Проблеми імплементації норм міжнародного гуманітарного права / С.Я. Бескоровайний, В.Ф. Іванов // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 96-101. – ISSN 2222-5374
916212
  Іщук С.О. Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку економіки регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 248-250. – ISSN 1562-0905
916213
  Савченко В.Ф. Проблеми інвестиційно-інноваційної політики в економіці України // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 61-69. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 2 (22)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
916214
  Гончарук Т. Проблеми інвестиційного забезпечення конкурентноспроможності економіки в умовах ринкової трансформації : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 31-34. – Бібліогр.: 21 назва
916215
  Харламова Г.О. Проблеми інвестиційної привабливості економіки країни з боку ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 199-202.
916216
  Харламова Г.О. Проблеми інвестиційної привабливості економіки України з боку ЄС : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 59-60.
916217
  Семикіна Проблеми інвестування агропромислового комплексу України / Семикіна, КЛ // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 1 (10). – С. 85-89
916218
  Омеляненко О.А. Проблеми інвестування економіки України за роки самостійного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С.154-158
916219
  Багдасарян А. Проблеми інвестування пенсійних активів та розвитку ринку цінних паперів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 61-67. – (Економічні науки ; Вип. 3 липень-вересень). – ISSN 1993-0240
916220
  Алєксєєв І.В. Проблеми інвестування промислового виробництва в умовах монополізованих ринків / І.В. Алєксєєв, І.М. Талатура // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 77-81
916221
  Болховітінова О.Ю. Проблеми інвестування реального сектора економіки України в умовах підвищення ціни природного газу // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 43-64. – ISSN 1605-7988
916222
  Кужель В.М. Проблеми інвестування розвитку промисловості та шляхи їх вирішення // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 117-122.
916223
  Борщ Л. Проблеми інвестування стратегічних підприємств : теорія і практика // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 5. – С. 11-16 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
916224
  Гринюк К.Б. Проблеми інвестування ТНК у розвиток людського капіталу // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 15-18. – ISSN 1728-6220


  Проаналізовано та систематизовано деякі проблеми, які виникають при інвестуванні транснациональних корпорацій у людський капітал.
916225
  Мейзерська Т.С. Проблеми індивідуальної міфології: Міфотворчість Шевченка / Т.С. Мейзерська. – Одеса, 1997. – 126с.
916226
  Костюченко М. Проблеми інженерно-геологічних досліджень на майданчиках реконструкції цивільних споруд // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-32. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано проблеми та особливості інженерно-геологічних вишукувань для реконструкції будівель і споруд. Розглянуто фактори, що впливають на стан грунтової основи й експлуатаційну надійність будівель. Рекомендовано вдосконалити нормативи, проводячи ...
916227
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 36. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916228
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 37. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916229
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 38/39. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916230
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 40/41. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916231
   Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2001-. – ISSN 2074-8922
№ 42/43. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916232
  Клопова Є.А. Проблеми інклюзивної освіти в Україні // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 94-101. – (Психологія ; вип. 45, ч. 2)
916233
  Федулова Л. Проблеми інноваційних трансформацій у корпоративному секторі економіки України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 2. – С. 38-40. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISSN 1810-3944
916234
  Калашник Т.Є. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку України в сучасних умовах / Т.Є. Калашник, І.Ф. Лісна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 : Нетарифний протекціонізм у країнах ЄС та Україні. – С. 60-64. – ISSN 2222-4459
916235
  Покотильська Н.В. Проблеми інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств в сучасних умовах // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський, державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 22, т. 2 : Економічні науки. – С. 176-180
916236
  Овчаренко Т. Проблеми інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 63-69. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Аналізуються складові інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств. Пропонуються дослідити загальну тенденцію посилання ринкових вимог до підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції,шляхом застосування новітніх технологій. Розкривається ...
916237
  Космидайло І.В. Проблеми інноваційного розвитку в Україні та шляхи їх вирішення // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 20-27. – ISSN 1993-6788
916238
  Філіна Г.І. Проблеми інноваційного розвитку економіки України / Г.І. Філіна, М.Н. Кравченко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 5. – С. 16-19.
916239
  Безус П.І. Проблеми інноваційного розвитку економіки України / П.І. Безус, Т.І. Грицак // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 51-56. – (Серія "Економіка" ; вип. 1)


  Розглянуто питання визначення структури управління вузом за ознаками видів процесів, функцій і періодів управління.
916240
  Горлачук В.В. Проблеми інноваційного розвитку землекористування на сучасному етапі / В.В. Горлачук, А.В. Стрюченко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 12. – С. 23-27.
916241
  Золотих І. Проблеми інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 40. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1810-3944
916242
  Стасишен М. Проблеми інноваційного розвитку рибного господарства України : Управління економікою:теорія і практика // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 50-56. – Бібл.12 назв. – ISSN 0131-775Х
916243
  Оліфіров О.В. Проблеми інноваційної діяльності підприємств в Україні у сфері підвищення енергоефективності / О.В. Оліфіров, К.О. Маковейчук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.19. – С. 8-13. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
916244
  Мартинова В.О. Проблеми інноваційної діяльності підприємств України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 99-104. – ISBN 966-614-021-7
916245
  Богашева Н. Проблеми інститулізації політичних партій в Україні / Н. Богашева, Ю. Ключковський // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 2 (16). – С. 29-39.
916246
  Примак В. Проблеми інституту цивільно-правової відповідальності у системі положень нового цивільного кодексу України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 7. – С.35-40. – ISBN 966-667-078-Х
916247
  Бездєнєжна М. Проблеми інституціалізації гендерної рівності у світовому політичному житті та в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 80-82.
916248
  Софішенко І.Я. Проблеми інституціоналізації державного сприяння експорту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 52-57. – ISSN 1993-6788


  Розглянуто особливості функціонування експортного кредитного агентства в системі механізмів підтримки експорту, визначено необхідні заходи щодо запровадження світового досвіду в Україні.
916249
  Ярмак О.В. Проблеми інституціоналізації освітніх послуг в Україні // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 84-90. – (Серія "Економічна теорія та право" ; № 2 (9)). – ISSN 2218-8010
916250
  Кваснюк Б. Проблеми інституціоналізації фондового ринку у світлі теорії трансакційних витрат // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 113-115. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
916251
  Бровков С. та інш. Проблеми інтеграції банківського і корпоративного капіталу в умовах глобалізації економіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 2. – С.37-41. – ISSN 1605-2005
916252
  Балакірєва О.М. Проблеми інтеграції в Єдиний економічний простір: погляд населення і лідерів формування громадської думки / О.М. Балакірєва, О.В. Бабак, Д.А. Дмитрук // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 9-24. – ISSN 1605-7988
916253
  Курило О.В. Проблеми інтеграції валютно-фінансової сфери України у світове господарство // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 48-51.
916254
  Козелецький П.С. Проблеми інтеграції економіки України у світогосподарський процес глобалізації // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 18-21. – (Економічні науки)
916255
  Весела Н.М. Проблеми інтеграції країн Меркосур // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 39-44.
916256
   Проблеми інтеграції кримських репатріантів в українське суспільство. – Київ, 2004. – 530с. – ISBN 966-96360-3-5
916257
  Зінько Соломія Юріївна Проблеми інтеграції мусульманських спільнот у Європі: досвід для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 229-240
916258
   Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі. Перший Міжнародний симпозіум. – Севастополь-Форс : Смолоскип, 1997. – 348с.
916259
  Мазука Л.І. Проблеми інтеграції ромів в українське суспільство: сучасний стан і шляхи вирішення // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 126-131
916260
   Проблеми інтеграції України в міжнародний поділ праці : Методично-довідкове видання / Г.Н. Климко, В.І. Павлюк, В.Я. Красильчук, М.І. Дідківський. – Київ : Посредник, 1994. – 173с. – (Міжнародні економічні відносини). – ISBN 5-7101-0281-4
916261
   Проблеми інтеграції України в світовий економічний простір / К.В. Балабанов, О.В. Булатова, Н.В. Гаврилова, Х.С. Мітюшкіна, В.В. та ін. Сарбаш; МОНУ; Маріупольський держ. гуманітарний ун-т; під наук. ред. К.В. Балабанова; [ Балабанов К.В. та ін. ]. – Донецьк : Вебер, 2007. – 234с. – ISBN 978-966-335-055-4
916262
  Моторнюк У.І. Проблеми інтеграції України у світове фінансове середовище / У.І. Моторнюк, О.О. Жовтанецька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 515-520. – ISSN 0321-0499
916263
  Гуменюк А. Проблеми інтеграції української освіти до європейського освітянського простору / А. Гуменюк, Т. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-35. – (Міжнародні відносини ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам інтеграції української освіти до європейського освітянського простору, реалізації певних заходів для поступового включення України в європейський освітянський простір, питанням реформування сучасної вітчизняної системи ...
916264
  Калінічева Г.І. Проблеми інтеграції університетської науки України до європейського наукового простору // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 9/10/, 11/12. – С. 35-36. – ISSN 0868-8117
916265
  Клименко В.В. Проблеми інтеграції фондового ринку України у світовий фінансовий простір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 51-55. – (Економіка ; Вип. 49)


  Розглянуто основні аспекти створення у світі єдиного фондового ринку. Визначено головні напрямки інтеграції фондового ринку України до світових ринків капіталів, зокрема залучення прямих іноземних інвестицій, обіг українських цінних паперів в Україні, ...
916266
  Чорнокнижний О.А. Проблеми інтегрування геоінформаційних технологій в систему інформаційного забезпечення процесу виконання військами (силами) завдань за призначенням / О.А. Чорнокнижний, С.В. Сівков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 279-284


  У статті розглядаються основні складові проблеми інтегрування геоінформаційних технологій в систему інформаційного забезпечення процесу виконання військами (силами) завдань за призначенням. А саме проблеми: наукового обґрунтування, фінансового ...
916267
  Вельбівець Галина Григорівна Проблеми інтепритації товрчої спадщіни Тараса Шевченка в Молдові. : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.02 / Вельбівець Галина Григорівна; КУ. – К., 1994. – 23л.
916268
  Мельник З.П. Проблеми інтернаціоналізації та формування наднаціонального права: теоретичні питання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 40-45.
916269
  Друг О. Проблеми Інтернет підсудності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 91.
916270
  Туранли Ф.Г. Проблеми інтерпретації арабографічних тюркських текстів: методологічний погляд // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2013. – Вип. 50 : Мовознавчі студії. – С. 95-101
916271
   Проблеми інтерпретації і рецепції художнього тексту : Збірник наукових праць на пошану професора Нонни Шляхової з нагоди її 70-річчя. – Одеса : Астропринт, 2003. – 352с. – ISBN 966-549-979-3
916272
  Потапенко С. Проблеми інтерпретації поняття інтертекстуальності в сучасній гуманітарній науці // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 332-339


  Стаття становить собою спробу критичного аналізу існуючих сьогодні інтерпретацій понять "інтертексту" й "інтертекстуальності". Авторка прагне узанальнити попередній науковий досвід та накреслити перспективи застосування інтертекстуального аналізу у ...
916273
  Бунь О.А. Проблеми інтерпретації стилістичної гетерогенності постмодерністського тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – C. 116-119. – ISBN 966-594-420-7
916274
  Вельбівець Г.Г. Проблеми інтерпретацї творчої спадщини Тараса Шевченка в Молдові : Дис... канд. філол.наук: 10.01.02 / Вельбівець Г. Г.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1994. – 173л. – Бібліогр.:л.152-173
916275
  Навроцький Б. Проблеми інтонаційно-композиційної аналізи Шевченкового віршу // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкаський науковий центр шевченкознавчих досліджень; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України та інш. – Черкаси, 2008. – Вип. 1 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 5-21. – ISBN 978-966-493-139-4
916276
  Білоус В. Проблеми інформатизації процесу індентифікації загиблих під час проведення антитерористичної операції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 67-74
916277
  Устенко А. Проблеми інформатизації управління в умовах реформування економіки / А. Устенко, М. Романчукевич, Р. Баран // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 94-105. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
916278
  Суптеля Ю.В. Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення виборчого процесу в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 50-55. – Бібліогр.: 9 назв
916279
  Кальман О. Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення протидії злочинності в Україні / О. Кальман, О. Вавренюк // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 1 (13). – С. 49-54
916280
  Бриков В. Проблеми інформаційного забезпечення боротьби з відмиванням брудних грошей // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 12. – С.77-79
916281
  Гордієнко Т.М. Проблеми інформаційного забезпечення економічної безпеки регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 137-142 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
916282
  Пасмор Ю.В. Проблеми інформаційного забезпечення інновацій: соціально-комунікаційний аспект // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2012. – № 2. – С. 42-47
916283
   Проблеми інформаційного забезпечення інтерпретаційних технологій геофізичної томографії / С. Вижва, Г. Продайвода, І. Віршило, О. Козіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 57-62. – (Геологія ; вип. 2 (61)). – ISSN 1728-3817


  Ррозгляднуто нову інтерпретаційну технологію геофізичної томографії. Технологія ґрунтується на тривимірній нелінійній динамічній анізотропній моделі середовища. Показано теоретичні та методичні принципи розробки для деяких геофізичних задач. В статье ...
916284
  Серкутан Т.В. Проблеми інформаційного забезпечення маркетингу інновацій на підприємстві : інформаційні технології в економіці та управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 184-187. – Бібліогр.:10 назв
916285
  Лютак О.М. Проблеми інформаційного забезпечення розрахунку транскордонних показників // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 276-283 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
916286
  Ковтун Н.В. Проблеми інформаційного забезпечення статистичного аналізу інвестиційного процесу в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 48-49. – (Економіка ; Вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання, пов"язані з обґрунтуванням необхідності структуризації інформаційних потоків, що характеризують інвестиційний процес, а також зроблено спробу структурувати існуючі інформаційні потоки і побудувати структурну модель інформаційного ...
916287
  Губа Л.О. Проблеми інформаційної безпеки банків // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 376-379. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
916288
  Горова С.В. Проблеми інформаційної безпеки в соціальних мережах // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 136-140. – ISSN 1609-0462
916289
  Лунь Ю.О. Проблеми інформаційної безпеки особистості в діяльності Ради Європи / Ю.О. Лунь, В.В. Гулай // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 38-43


  The article statees that together with the very personality,a normative-judical activity of national and international institutions became particularly important for providing its informational security.
916290
  Лахно В.А. Проблеми інформаційної безпеки систем диспетчерського управління і збирання даних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 168-175


  У статті запропоновано алгоритм моделювання процесу прийняття рішення щодо вибору оптимальної стратегії управління інвестиційним проектуванням СЗІ для господарюючого суб"єкта на транспорті. В статье предложен алгоритм моделирования процесса принятия ...
916291
  Дем"яненко М.Я. Проблеми іпотечного кредитування в Агропромисловому комплексі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 8-11. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредитування вітчизняних сільськогосподарських підприємств, пропонуються заходи щодо вдосконалення даного виду кредитування, зокрема створення іпотечних банків. In the article the problems and ...
916292
  Коваленко І.О. Проблеми іпотечного кредитування в Україні // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.,Криворізький навч. центр. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 14-19. – ISBN 966-594-145-Х
916293
  Криволап В О. Проблеми іпотечного кредитування в Україні та шляхи їх вирішення / В О. Криволап, // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 239-241. – ISBN 978-966-188-219-4
916294
  Растегар І. Проблеми іранської преси // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 77-81


  Стаття присвячена аналізу проблем іранської преси з точки зору економіки, політики, держави. Відсутність загальновизнаної системи масових комунікацій, розбіжності в поглядах партій, груп та держави з цього питання стали причиною того, що становище ...
916295
  Гречанюк Ю.А. Проблеми історизму і традиції в літературі XIX - XX ст. / Ю.А. Гречанюк, А.Є. Нямцу. – Чернівці, 1997. – 122с.
916296
  Прокопов Д.Є. Проблеми історико-філософської реконструкції рецепції ідей німецького просвітництва в українській філософії XVII-XVIII cт. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 98-100. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується специфіка та основні напрямки рецепції ідей німецького Просвітництва у вітчизняній філософській думці XVII-XVIII століть. Автор досліджує погляди представників української філософії у контексті їх зв"язку з німецьким пієтизмом, ...
916297
  Максимова М. Проблеми історичного джерелознавства у науковій спадщині професора П.В. Голубовського // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 278-284. – ISBN 978-966-308-217-2


  В університеті Св. Володимира головні аспекти методики джерелознавства були висвітлені у лекційних курсах В.Б. Антоновича, П.В. Голубовського та В.Ю. Данилевича.
916298
  Максимова М. Проблеми історичного джерелознавства у науковій спадщині професора П.В. Голубовського // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 278-284. – ISBN 978-966-308-217-2
916299
   Проблеми історичної географії України. – Київ : Наукова думка, 1991. – 150с.
916300
  Пилипенко Р.Є. Проблеми історичної періодизації дослідження німецької економічної мови // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2005. – № 4 (46) : вересень - жовтень. – С. 35-43
916301
  Гедін М.С. Проблеми історичної спадщини Старокиївської держави в науковій полеміці М.П. Погодіна та М.О. Максимовича // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 16-18. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
916302
  Ганус С.О. Проблеми історії і культури Середньовіччя як фактор генези романтизму в Німеччині в другій половині XVIII ст. // Carpatica - Карпатика : науковий збірник / Ужгородський національний університет; Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2005. – Вип. 32 : присвячений світлій пам"яті педагога і вченого Томаша Сопка. – С. 124-167
916303
  Марценюк С.П. Проблеми історії й теорії світової та українськох культури. / С.П. Марценюк. – К, 1993. – 120с.
916304
   Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський
Вип. 3. – 2012. – Резюме укр., рос. мовами
916305
  Храновський В.А. Проблеми історії найдавніших держав та етносів на території Ірану в нарисі А.Ю. Кримсьеого "З історії Ірана передарійської доби Елам" // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 2. – С. 138-141. – ISSN 1608-0599
916306
   Проблеми історії та археології України : Збірник доповідей міжнародної наукової конференції до 100-річчя ХІІ Археологічного з`їзду в м.Харкові 25-26 жовтня 2002 року. – Харків, 2003. – 244с. – ISBN 966-7922-77-4
916307
   Проблеми історії та історіографії України : матеріали V Міжнар. наукової конф. "Дні науки історичного факультету - 2012" (12-13 квітня). Секція кафедри історії для гуманітарних ф-тів / КНУТШ, Історичний ф-т, Каф. історії для гуманітарних ф-тів ; [відп. ред. : Г. Казьмирчук, Ю. Латиш ; редкол. : Г.Д. Казьмирчук (гол.), В.Ф. Колесник, Т.В. Орлова, А.Ф. Мінгазутдінов, О.В. Вербовий та ін.]. – Київ : Логос, 2012. – 92 с. – Бібліогр. в кінці доповіді. – ISBN 978-966-171-532-4


  В книзі також редколегія: ... О.Ю. Комаренко, Г.Г. Коцур, О.Р. Купчик, Ю.В. Латиш, С.В. Набока, Ю.М. Шемета, І.В. Семеніст
916308
   Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 84 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – (День науки історичного факультету / оргком. секції: Казьмирчук Г.Д. (відп. ред.) [та ін.] ; Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1


  Науковій бібліотеці ім. М.О. Максимовича від усіх учасників збірника матеріалів на згадку. Підпис Г.Д. Казьмирчук. 16/XII.2013 р.
916309
   Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – 67, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – (День науки історичного факультету / оргком. секції: Казьмирчук Г.Д. (відп. ред.) [та ін.] ; Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
916310
   Проблеми історії та методології історичної науки : Харківський історіографічний збірник. – Харків : Бізнес Інформ. – ISBN 9667080455
Вип. 3. – 1998. – 238с.
916311
  Мотрук С.М. Проблеми історії та сучасного розвитку української громади в Чехії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 60-64. – (Історія ; Вип. 37)
916312
   Проблеми історії та теорії реалізму української літератури ХІХ початку ХХ ст. – К, 1991. – 264с.
916313
   Проблеми історії України : Програма і матеріали конференції, присвяченої 60-річчю Перемоги над фашизмом. 13 квітня 2005 року. – Київ, 2005. – 47с.
916314
  Ковальова Д. Проблеми історії України 1917-1920-х років у статтях російських науковців // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 31-33
916315
   Проблеми історії України XIX - початку XX ст.. – Київ
Вип. 5. – 2003
916316
  Санцевич А.В. Проблеми історії України післявоєнного періоду в радянській історіографії / А.В. Санцевич. – Київ, 1967. – 255с.
916317
   Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збіринк наукових праць: спецвипуск. – Київ, 1991-. – ISSN 0869-2556
Вип. 7. – 2003
916318
   Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збіринк наукових праць. – Київ, 1991-. – ISSN 0869-2556
Вип. 8. – 2003
916319
   Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збіринк наукових праць. – Київ, 1991-. – ISSN 0869-2556
Вип. 9. – 2003
916320
   Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збіринк наукових праць. – Київ, 1991-. – ISSN 0869-2556
Вип. 10. – 2004
916321
   Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збіринк наукових праць. – Київ, 1991-. – ISSN 0869-2556
Вип. 13. – 2005
916322
   Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 1991-. – ISSN 0869-2556
Вип. 20. – 2011
916323
   Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 1991-. – ISSN 0869-2556
Вип. 21. – 2012
916324
  Статєєва В. Проблеми історії українського мовознавства на Закарпатті в працях Й.О. Дзендзелівського // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 404-408
916325
  Кирчанів М. Проблеми історії української периферії : соціальний і локальний дискурси // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 113-126. – ISBN 978-966-02-4741-3
916326
  Литвинов О.М. Проблеми історії філософії права як навчальної дисципліни в контексті відродження вітчизняної філософії права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.184-187. – ISBN 966-568-656-9
916327
  Ярмоліцька Н.В. Проблеми історії філософії у філософській спадщині О.О. Козлова : Автореферат дис. ... канд.філософських наук:спец. 09.00.05-Історія філософії / Ярмоліцька Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібл.: 9 назв
916328
  Ярмоліцька Н.В. Проблеми історії філософії у філософській спадщині О.О. Козлова : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Ярмоліцька Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 197л. – Бібліогр. : л.180-197
916329
  Степенко О.Д. Проблеми історіографії Древньої Русі / О.Д. Степенко. – К., 1965. – 86с.
916330
  Орличенко О.В. Проблеми історіографії та "лінгвістичного націоналізму" в Бразилії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 48-52. – ISBN 966-581-476-1
916331
  Конопленко К. Проблеми історіографії фемінологічних студій другої половини XIX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 490-494. – ISBN 978-966-171-795-3
916332
  Журба О. Проблеми історіографічного районування та пошуки регіональних ідентичностей // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 47-58. – ISBN 978-966-02-4741-3
916333
  Фатюшина Н. Проблеми історіософського аналізу релігії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 47-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  У статті аналізуються основні проблеми філософського знання історії релігії, робиться спроба обгрунтувати думку про те, що конкретика минулого й сьогодення та філософське осмислення її становлять єдине ціле.
916334
  Бутенко В.О. Проблеми й основні напрямки розвитку правової експертизи нормативно-правових актів України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 220-226. – ISSN 0201-7245
916335
  Лейба Л.В. Проблеми й особливості правового забезпечення охорони тваринного світу // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 48-56. – ISSN 0201-7245
916336
  Шевченко С. Проблеми й перспективи державно- громадського управління якістю вищої освіти в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 23-34
916337
  Лісовий А Проблеми й перспективи реформування адміністративно-територіального устрою України : бюджетна політика / А Лісовий, Н Рубан // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 5 (186). – С. 28-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
916338
  Вірван Л.А. Проблеми й перспективи розвитку геоекономіки // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.109-112
916339
  Кнейслер О.В. Проблеми й перспективи розвитку професійного ринку перестрахування в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 11 (204). – С. 108-117. – Бібліогр.: 24 назв.
916340
  Луніна І.О. Проблеми й перспективи розвитку системи державних фінансів в Україні : бюджетна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 2 (171). – С. 3-12 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв
916341
   Проблеми й перспективи співпраці громадських організацій та політичних партій : Матеріали конференції. 22 червня 2002 року м. Київ. – Київ : Міленіум, 2002. – 108с. – ISBN 966-8063-03-1
916342
  Дикусаров О.О. Проблеми й перспективи співробітництва Росії і ЄС в рамках енергетичного діалогу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 86-92.
916343
  Опарін В.М. Проблеми й перспективи фінансування розвитку галузі зв"язку України в умовах світової економічної кризи / В.М. Опарін, М.Й. Поляков // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 8 (165). – С. 33-39
916344
  Гуцал І.С. Проблеми й перспективи функціонування інвестиційних банків / І.С. Гуцал, А.О. Тимків // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 11 (168). – С. 78-87
916345
  Бачо Р.Й. Проблеми й стратегії розвитку ринку страхових послуг у регіонах України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 158-162. – (Економіка ; Вип. 32)
916346
  Дмитренко В.М. Проблеми й тенденції розвитку туризму в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 63-67. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
916347
  Дмитрук Б.П. Проблеми кадрового забезпечення адаптаційного періоду інтеграції України до Світової організації торгівлі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 78-80
916348
  Винокурова І. Проблеми кадрового забезпечення адміністративних судів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 4 (16). – С. 78-83
916349
  Швиданенко О.А. Проблеми кадрового забезпечення в США / О.А. Швиданенко, С.М. Січко // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 91-97. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 5.1 (97)). – ISSN 2078-2128
916350
  Добровольська Г.О. Проблеми кадрового забезпечення діяльності українських профспілок (1997-2002) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 112-115. – ISBN 966-614-021-7
916351
  Погребна О.О. Проблеми кадрового забезпечення історичних факультетів УРСР в повоєнний період (40-60-ті рр. ХХ ст.) // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова : збірник наукових статей / Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – С.247-254. – (Серія педагогічні та історичні науки ; Вип. 78)
916352
  Криклій А.С. Проблеми капіталізації банківської системи України в умовах глобалізації / А.С. Криклій, І.О. Лютий, Т.Б. Рихлінський // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 5. – С. 10-13.
916353
  Міщенко В. Проблеми капіталізації та консолідації банківської системи України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 2-7.
916354
  Міщенко В. Проблеми капіталізації та консолідації банківської системи України : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 10 (176). – С. 2-7 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
916355
  Малий І.Й. Проблеми капіталізації фінансів страхових компаній як інвестиційних ресурсів / І.Й. Малий, Ю.Ю. Дяченко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 17-22.
916356
  Коваленко В.В. Проблеми капіталізація та оцінювання достатності капіталу банку : гроші, фінанси і кредит / В.В. Коваленко, О.В. Крухмаль, Ж. . Торяник // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 276-286 : Табл., рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
916357
  Миронець Н. Проблеми Карпатської України у науковій спадщині Микити Шаповала / Н. Миронець, О. Чумаченко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – С.19-23
916358
  Ганова Г.О. Проблеми кваліфікації дій співучасників, які вчинили умисне вбивство з розподілом ролей // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 520-526. – ISSN 1563-3349
916359
  Берзін П.С. Проблеми кваліфікації закінчених злочинів у сфері господарської діяльності // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 12 (147). – С. 9-14


  В статті розглядаються проблеми кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності, які визначаються закінченими, різновиди складів таких злочинів.
916360
  Берзін П.С. Проблеми кваліфікації закінчених злочинів у сфері господарської діяльності // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2013. – № 1 (148). – С. 14-19


  В статті розглядаються проблеми кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності, які визначаються закінченими, різновиди складів таких злочинів.
916361
  Ярмиш Н. Проблеми кваліфікації злочинів, вчинених групою осіб за попередньою змовою // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 53-58
916362
  Семчук А.Г. Проблеми кваліфікації злочинів, пов"язаних з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 98-105.
916363
  Абакумова Ю.В. Проблеми кваліфікації злочинів, учинених під час виконання спеціального завдання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 54-57. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
916364
  Віскунов В. Проблеми кваліфікації знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу та відмежування цього складу злочину від ст. 396 КК України "Приховування злочину" // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 99-102
916365
  Сорока С.О. Проблеми кваліфікації контрабанди за КК України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 485-492. – ISSN 1563-3349
916366
  Берзін П.С. Проблеми кваліфікації незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнання для їх виготовлення // Законодавство України : Науково-практичні коментарі.Юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 6. – С. 30-45
916367
  Крижний О. Проблеми кваліфікації незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменуванн, кваліфікованого зазначення походження товару // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-14.
916368
  Багіров С. Проблеми кваліфікації підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, за сукупністю зі службовим підробленням, що спричинило тяжкі наслідки // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 51-58. – ISSN 2222-5374
916369
  Швець Ю.С. Проблеми кваліфікації умисних вбивств, поєднаних із згвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 433-440. – ISSN 1563-3349
916370
  Ніколаєнко Н.О. Проблеми кваліфікаційної структури адміністративного ресурсу в дискурсі некоректних політичних технологій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 137-145
916371
   Проблеми квантитативної лінгвістики = Problems of quantitative linguistics. – Чернівці : Рута, 2005. – 352с. – ISBN 966-568-783-2
916372
  Мережко О. Проблеми кібервійни та кібербезпеки в міжнародному праві // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 6 (84). – С. 94-96
916373
  Топішко Т.І. Проблеми класифікації видів лізингу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 181-190. – ISSN 1729-360Х
916374
  Фунікова О.В. Проблеми класифікації запитань у криміналістиці // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 175-180. – ISBN 966-8759-17-6
916375
  Дроваль О.М. Проблеми класифікації земель України за цільовим призначенням // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 226-235. – ISSN 0201-7245
916376
  Дробуш І.В. Проблеми класифікації конституційно-правових гарантій політичних прав громадян України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 100-106
916377
  Нарожний А.П. Проблеми класифікації нематеріальних активів // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 159-163. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 1). – ISSN 1728-4236
916378
  Кочин В. Проблеми класифікації непідприємницьких товариств як юридичних осіб приватного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 57-60
916379
  Осіпова Л.В. Проблеми класифікації та взаємодії інтересів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький, національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 247-256. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
916380
  Кравчук Микола Проблеми класифікації та функціонального призначення політичної символіки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 21-25. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
916381
  Самохін Л.В. Проблеми класифікації фінансових результатів та шляхи їх вирішення // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 91. – С. 57-63. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
916382
  Лукач І. Проблеми класифікації холдингових компаній // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 151-153
916383
  Лукін І. Проблеми класифікації цивільної процесуальної відповідальності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 46-49
916384
  Кравчук О. Проблеми класифікації юридичних осіб державної і комунальної власності як об"єктів управлінського впливу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 48-54.
916385
  Ситник О. Проблеми книговидання і книгорозповсюдження в період українізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 31-35. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про книговидання та розповсюдження книг у період антиукраїнського терору, геноциду та лінгвоциду. The article is about the problem of book"s edition and distribution in the period of anti-Ukrainian terror, genocide and lingvocide.
916386
  Черниш Н.І. Проблеми книжкової справи та історії книги на шпальтах часописів Галичини початку ХХ ст. (за матеріалами часопису "Стара Україна") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 135-140


  У статті висвітлюються проблеми книжкової справи та історії книги, які посідали чільне місце на шпальтах фахових часописів Галичини першої чверті ХХ ст. Головну увагу приділено аналізу журналу "Стара Україна" (1921–1925), проаналізовано проблематику ...
916387
  Коваль Л.В. Проблеми кодифікації адміністративного законодавства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 43-49. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье рассматриваются проблемы кодификации законодательства об административных правонарушениях в свете системного подхода. Показаны системные качества Основ законодательства Союза ССР и союзных республик об административных правонарушениях и ...
916388
  Сухомлин Ю.В. Проблеми кодифікації законодавства у сфері адміністративного права // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 130-133.
916389
  Андрейцев В.І. Проблеми кодифікації законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-14. – (Юридичні науки ; Вип. 42)


  Висвітлюються проблеми вдосконалення законодавства про екологічну безпеку, обґрунтовується наукова модель відповідного закону.
916390
  Вінник О.М. Проблеми кодифікації законодавства у сфері ринкової економіки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 10-15. – (Юридичні науки ; Вип. 36)


  Статтю присвячено питанням кодифікації законодавства, що регулює суспільні відносини у сфері економіки, доцільності прийняття Господарського (Комерційного) кодексу України, його співвідношенню з Цивільним кодексом України, а також загальному аналізу ...
916391
  Носік В. Проблеми кодифікації земельного законодавства України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 11. – С. 94-97. – ISSN 0132-1331
916392
  Носік В. Проблеми кодифікації земельного законодавства України: тенденції і перспективи // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 11. – С. 94-98. – ISSN 0132-1331
916393
  Голосніченко І. Проблеми кодифікації норм, що встановлюють адміністративну відповідальність. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.20-24. – ISSN 0132-1331
916394
  Глушков В.О. Проблеми кодифікації оперативно-розшукового законодавства України // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 3 (31), спецвипуск. – С. 179-188. – ISSN 1609-0462
916395
  Єфремова Н.В. Проблеми кодифікації права у Великому Князівстві Литовському кінця XVI ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 139-146. – ISSN 1563-3349
916396
  Пацурківський П.С. Проблеми кодифікації фінансового законодавства України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 41-52. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  Розглядаються деякі проблеми систематизації фінансового законодавства, оскільки нестабільність фінансово-правових актів, негативно впливає на економіку і особливо на іноземних інвесторів в Україну. Пропонується створення фінансового кодексу, дана його ...
916397
  Калакура В. Проблеми колізійного регулювання сім"ї та шлюбу в міжнародному приватному праві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 7. – С. 145-153. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена дослідженню та аналізу проблем колізійного регулювання сім"ї та шлюбу в міжнародному приватному праві. На основі вивчення досвіду матеріально-правового регулювання сімейних відносин у законодавстві різних країн автор визначає основні ...
916398
  Руднєва О. Проблеми коментування та імплементації конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 2. – С.11- 13. – ISBN 966-667-078-Х
916399
  Коваль І. Проблеми комерціалізації вищими навчальними закладами прав на об"єкти інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 4 (78). – С. 11-18. – Бібліогр.: 5 назв
916400
  Шпак Н. Проблеми комерціалізації об"єктів інтелектуальної власності у вищих навчальних закладах / Н. Шпак, М. Гнатюк // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 150-155. – ISSN 1993-0259
916401
  Вікулова А. Проблеми комерціалізації результатів інноваційної діяльності ВНЗ України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 64-68. – ISSN 2078-5860


  Виявлено основні чинники, які гальмують створення вузівських інновацій та використання їх бізнесом. Проаналізовано основні шляхи поліпшення комерційного використання наукових розробок вузів.
916402
  Ісмаїлова Н. Проблеми комп"ютеризації азербайджанських бібліотек в перехідний період / Н. Ісмаїлова, С. Халафова // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 151-152. – ISSN 2076-1554
916403
  Мітрясова О.П. Проблеми комп"ютеризації навчання // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 4 (69). – С. 93-99.
916404
  Краснова М.В. Проблеми компенсації шкоди за екологічним законодавством України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Краснова М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 419 л. – Бібліогр.: л. 351-419
916405
  Краснова М.В. Проблеми компенсації шкоди за екологічним законодавством України : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Краснова М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 34 с. – Бібліогр.: 22 назви
916406
   Проблеми комплексного використання водних ресурсів УРСР. – К, 1972. – 136с.
916407
  Бутко М.П. Проблеми комплексного розвитку регіональних економічних систем // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 33-38. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1729-7206
916408
  Волос С.О. Проблеми комплексного соціально-економічного розвитку міських курортних систем / С.О. Волос, С.П. Кузик, Л.С. Гринів // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 44-47
916409
   Проблеми комплексного удосконалення управління виробицтвом та матеріально-технічним постачанням. – К, 1974. – 150с.
916410
  Дурицька Г.В. Проблеми комплексної оцінки зовнішньоекономічної діяльності підприємств // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 209-216. – ISSN 1562-0905
916411
  Ціщик Н. Проблеми комплексної оцінки функціонування домашніх господарств в Україні // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 64-68. – ISSN 1818-2682
916412
  Сморчков А.Б. Проблеми комплектування Збройних сил України особовим складом на добровільній основі, за контрактом і можливі шляхи їх вирішення / А.Б. Сморчков, В.О. Муренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 21-24. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Сконкретизовано й уточнено проблемні питання, що можуть виникнути в ході реформування Збройних сил України. Розглянуто можливий вплив і шляхи вирішення проблем, які виникають при переході до комплектування за контрактом. Наведено конкретні недоліки, ...
916413
  Щепотьева М.О. Проблеми композиції в орнаменті українського килима. / М.О. Щепотьева. – с.
916414
  Дунаєвська Л. Проблеми конгруентності легенди та казки // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 2 : Мова. Культура. Лінгводидактика: збірник наукових праць. – С. 57-85. – ISBN 966-95452-4-7
916415
  Піменова О.В. Проблеми конкурентоспроможності аграрного сектору України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 355-360


  Проаналізовано конкурентоспроможність вітчизняного сільського господарства на міжнародному ринку. Розглянуто роль держави та СОТ у формуванні та розвитку аграрного сектора. Запропоновано перспективи розвитку сільськогосподарської галузі.
916416
  Охота В. Проблеми конкурентоспроможності вітчизняних ТНК // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 16-19. – ISSN 1993-0259
916417
  Костишина Т.А. Проблеми конкурентоспроможності робочої сили на сучасному етапі розвитку економіки України // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.14-18. – (Економічні науки ; № 2)
916418
  Прімєрова О. Проблеми конкурентоспроможності української банківської системи на сучасному етапі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 46-50. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються фактори конкурентоспроможності банківської системи, визначаються основні проблеми у розвитку банківського сектора України та напрями їх розв"язання. The factors of banking system competitive capacity are analyzed, the main ...
916419
  Варналій З.С. Проблеми конкуренції та конкурентоспроможності України в контексті вступу до СОТ // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 35-42.


  Розглядаються проблеми внутрішньої та зовнішньої конкуренції як стимул, що дає поштовх підприємництву та технічному прогресу. Розкривається об"єктивна необхідність та шляхи забезпечення конкурентоспроможності економіки України в контексті вступу до ...
916420
  Бурега В.В. Проблеми конкурсного відбору до ВНЗ на основі зовнішнього незалежного оцінювання за результатами аналізу вступних компаній 2008-2011 років // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 10. – С. 15-17
916421
  Кучеревська Н.Л. Проблеми консервації і реставрації археологічної скульптури (на прикладі пам"ятників Кунченського лапідарія) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 116-123. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
916422
  Лисенко М.Я. Проблеми консолідації банківського капіталу в умовах кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 282-287


  Досліджуються заходи, необхідні для сприяння консолідації банківського капіталу за рахунок внутрішніх і зовнішніх ресурсів.
916423
  Петрецький В.В. Проблеми консолідації еліти Підкарпатської Русі другої половини 30-х років XX століття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 147-151. – (Історія ; Вип. 25)
916424
  Будзяк В. Проблеми консолідації земель сільськогосподарського призначення : економіка природокористування / В. Будзяк, О. Будзяк // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 58-60 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
916425
  Нестеренко О.В. Проблеми конституційно-правового регулювання права на інформацію в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 7-13. – ISSN 0201-7245
916426
  Бабенко К.А. Проблеми конституційно-правового регулювання процесу взаємодії вищих органів виконавчої та законодавчої влади // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 5-14.
916427
  Мірошниченко Ю. Проблеми конституційно-правового регулювання реалізації принципу народного суверенітету як фундаменту народовладдя в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 262-273. – ISSN 0132-1331


  Конституційний процес в Україні: новий етап.
916428
  Гураль П. Проблеми конституційно-правового статусу української мови в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 125-131. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
916429
  Слободян Н.М. Проблеми конституційно-правової відповідальності за порушення законодавства про вибори Президента України // Право вибору : Громадсько-політичне видання / Всеукраїнська громад. орг. "фонд сприяння демократичним виборам". – Київ, 2005. – № 1. – С. 49-55
916430
  Захаров Є.Ю. Проблеми конституційного гарантування прав людини та основоположних свобод // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 37-43.
916431
  Стефанюк В.С. Проблеми конституційного й адміністративного правосуддя при застосуванні норм Конституції, законів та інших нормативно-правових актів // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 1. – С.54-56
916432
  Куненко І.С. Проблеми конституційного процесу у контексті рішень Конституційного Суду України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 229-236. – ISSN 1563-3349
916433
  Попко Є. Проблеми конституційного розвитку Хартії основних прав Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 100-102.
916434
  Кампо В.М. Проблеми конституційної модернізації в контексті правових позицій Конституційного Суду України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 13-16


  Тези виступів до конференції: "Український конституціоналізм від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України до сучасності"
916435
   Проблеми конституційної реформи в Україні. Круглий стіл, м. Київ, 18 квітня 2003 року. – Київ, 2003. – 7с.
916436
  Андрейцев В.І. Проблеми конституціоналізації об"єктного складу права екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-13. – (Юридичні науки ; Вип. 40)


  Розглядаються доктринальні, нормативно-правові та міжнародно-правові підходи визначення екологічної безпеки, дається характеристика її ознак, обгрунтовується доцільність її конституціоналізації як об"єкта права екологічної безпеки.
916437
  Андрейцев В.І. Проблеми конституціоналізації правовідносин у сфері ефективного використання земель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-8. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми конституціоналізації правовідносин у сфері ефективного використання земель. Problems of legal relations constitutionalization in sphere of effective land use are dealt in the article.
916438
  Дзейко Ж.О. Проблеми конструювання взаємозв"язків між нормами законів при їх створенні та систематизації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 21-28.
916439
  Балюк С.В. Проблеми конструювання образу країни в контексті глобалізаційних перетворень // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.232-239. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
916440
   Проблеми конструювання підручників з мов і літератур етнічних меншин для початкової і основної школи : монографія / [Курач Л.І. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 143, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 135-143. – ISBN 978-966-644-310-9
916441
  Опанасенко Л. Проблеми контактів племен київської і черняхівської культури на території Середнього Подніпров"я // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 421-425. – ISBN 978-966-171-795-3
916442
  Борщенко В.В. Проблеми контент-аналізу ціннісних орієнтацій юнацтва за автобіографічними документами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-24. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розгляду якісних методів та контент-аналізу автобіографічних документів. Зазначено основні можливості якісних методик та їх недоліки під час аналізу однопорядкового масиву автобіографічних документів. Використовуючи автобіографічні документи ...
916443
  Бєлікова І.В. Проблеми контролю якості професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 202-208. – (Педагогічні науки ; № 3 (21))
916444
  Дьяченко О.В. Проблеми контролю якості та достовірності статистичних даних зовнішньої торгівлі товарами // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 12-16. – Бібліогр.: 6 назв
916445
  Трусова Т.С. Проблеми контролю якості туристичних послуг в умовах трансформації економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 698 : Проблеми економіки та управління. – С. 119-125. – ISSN 0321-0499
916446
  Миколаєнко Р.С. Проблеми концентрації банківського капіталу в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 460-462. – ISBN 978-966-188-219-4
916447
  Паламарчук Г. Проблеми концентрації виробництва в Україні // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 38-46. – Бібліогр.: с. 38-40, 42-43. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто проблеми підвищення рівня концентрації виробництва в Україні як важливого фактора забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Охарактеризовано рівень концентрації виробництва. Проаналізовано основні процеси консолідації ...
916448
  Порфімович Ольга Леонідівна Проблеми координації діяльності засобів масової інформації та правоохоронних органів України : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.08. / Порфімович Ольга Леонідівна; КГУ. – Київ, 2000. – 201л. – Бібліогр.:л.176-191
916449
  Порфімович О.Л. Проблеми координації діяльності засобів масової інформації та правоохоронних органів України (за матер. україн. преси періоду незалежності) : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Порфімович О.Л.; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики.. – Київ, 2000. – 18л.
916450
  Порфімович О.Л. Проблеми координації діяльності засобів масової інформації та правоохоронних органів України (за матеріалами української преси періоду незалежності) : 10.01.08:Дис.на здоб.наукового ступеня канд.філологічних наук / Порфімович О.Л.; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 201л. – Бібліогр.: С.176-191
916451
  Філіпенко А. Проблеми координації економічної політики в Україні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 19. – ISSN 1728-6220
916452
  Анісімова Г.В. Проблеми користування пляжами за екологічним законодавством України: природно-правовий аспект // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 82-93. – ISSN 0201-7245
916453
  Нашинець-Наумова Проблеми корпоративних відносин в Україні : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 39-40. – Бібліогр.: 12 назв
916454
  Іоргачова М.І. Проблеми корпоративного кредитування в Україні // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2011. – № 4 (60). – С. 59-62. – ISSN 1683-1942


  Доведено неспроможність вітчизняної банківської системи задовольнити існуючі потреби реального сектору у фінансових ресурсах. Висловлено думку про необхідність створення альтернативних механізмів фінансування корпоративного сектору.
916455
  Чепель О.Д. Проблеми корпоративного представництва в контексті сучасних тенденцій розвитку парламентаризму // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 41-50
916456
  Войцеховська Ю.В. Проблеми корпоративного управління в Україні та шляхи її вирішення / Ю.В. Войцеховська, В.В. Войцеховська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління. – С. 244-247. – ISSN 0321-0499
916457
  Лівак П. Проблеми корупції в медичній галузі України та передумови запровадження / П. Лівак, Л. Задорожня // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 81-84
916458
  Бутук О. Проблеми кредитно-грошової політики в Україні : запрошуємо до дискусії // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 5. – С. 45-47
916459
  Грошева В.К. Проблеми кредитної діяльності банківських консорціумів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 390-393. – ISSN 1563-3349
916460
  Юхименко П. Проблеми кредитування аграрного бізнесу в умовах ринкової економіки / П. Юхименко, О. Загурський, М. Розпутня // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 4 (98). – С. 59-65 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-2005
916461
  Хохленко О. Проблеми кредитування вищої освіти в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 91-93
916462
  Батковський В. Проблеми кредитування малого підприємництва // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 28-33. – Бібліогр.: на 7 пунктів
916463
  Єпіфанов А. Проблеми кредитування та оцінки кредитоспроможності клієнтів банку : пошуки науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 5. – С. 39-45 : Табл., рис.
916464
  Ботіка Т. Проблеми кризових явищ в економічному житті Великої Британії початку XX ст. на сторінках "Вестника Европы" // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 9-10
916465
  Чеботарьова Г.В. Проблеми криміналізаци суспільно небезпечних діянь у сфері медицини // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 413-419. – ISSN 1563-3349
916466
  Матвійчук В. Проблеми криміналізації та декриміналізації діянь, що посягають на довкілля // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 219-224.
916467
  Матвійчук В.К. Проблеми криміналізації та декриміналізації діянь, що посягають на навколишнє природне середовище // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 89-95
916468
  Чорний Проблеми криміналістичного аналізу організованої злочинносї діяльності поєднаної з вчиненяям вбивств / Чорний, А.В. Хірсін // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.101-106
916469
  Патик Л.Л. Проблеми криміналістичного дослідження підробленого паспорта громадянина України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 10. – С. 34-36
916470
  Шепітько В.Ю. Проблеми криміналістичного забезпечення діяльності правоохоронних органів України / В.Ю. Шепітько, О.Ю. Булулуков, Г.О. Чорний // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 98-105. – ISBN 966-8467-41-8
916471
  Іщенко А.В. Проблеми криміналістичного забезпечення розслідування злочинів : Монографія / А.В. Іщенко, П І. Красюк, В.В. Матвієнко; Мін-во внутрішніх справ України; Нац. академія внутр. справ України; За ред. В.Д. Сущенка. – Київ, 2002. – 212с. – ISBN 966-74-74-57-7


  Теория литературы освещается в учебнике в ее специфичности и в ее связях с другими гуманитарными дисциплинами: эстетикой, историей общества, культурологией, аксиологией, семиотикой, лингвистикой, теорией межличностного общения, религиоведением
916472
  Моісеєв О.І. Проблеми кримінально-правового забезпечення охорони прав і свобод громадян України за кордоном // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 132-139. – ISBN 966-7196-06-2
916473
  Ментов М.І. Проблеми кримінально-правової караності за примушення працівника транспорту до невиконання своїх службових обов"язків (ст.280 КК України) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, ч. 1. – С. 266-271


  У цій статті мова йде про проблеми кримінально-правової караності за примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов‘язків. Невідповідність суворості санкцій загальної та спеціальної норм.
916474
  Харченко В. Проблеми кримінально-правової охорони інтелектуальної власності, пов"язаних із конфіденційністю // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 86-93. – ISSN 0132-1331
916475
  Дудоров О.О. Проблеми кримінально-правової охорони системи оподаткування України : Автореф. дис. ... д-ра юридичних наук: 12.00.08 / Дудоров О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 34с. – Бібліогр.: 8 назв
916476
  Дудоров О.О. Проблеми кримінально-правової охорони системи оподаткування України : Дис. ... доктора юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Дудоров О.О.; КНУТШ. – Луганськ, 2007. – 528л. – Бібліогр.: л. 411-514
916477
  Ємельянов В.П. Проблеми кримінально-правової протидії тероризму згідно з кримінальним кодексом України // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 87-104.
916478
  Стрижевська А.А. Проблеми кримінально-правової характеристики дій, пов"язаних з використанням газових пістолетів (револьверів) і балончиків // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 135-140. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  На підставі чинного законодавства обгунтовується положення про необхідність визнати газові пістолети і газові балончики спеціальним видом зброї, прийняти закон України про зброю і в зв"язку з цим внести відповідні зміни і доповнення до чинних ...
916479
  Озерський І.В. Проблеми кримінально-процесуального та адміністративного права України : наук.-практ. посібник / І.В. Озерський, В.В. Чумак. – Харків : Ніка-Нова, 2014. – 252 с. – Бібліогр.: с. 237-250, в підрядк. прим. та наприкінці частин. – ISBN 978-966-2526-85-1
916480
  Постульга В. Проблеми кримінально - правового захисту інформаційної діяльності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 3. – С.23-25
916481
  Копилян В. Проблеми кримінального покарання за жорстоке поводження з тваринами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 16-19.
916482
  Чорний Р.Л. Проблеми кримінальної відповідальності за деякі суспільно небезпечні діяння проти основ національної безпеки України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 305-307. – ISBN 978-966-458-403-3
916483
  Задоя К.П. Проблеми кримінальної відповідальності за злочини у сфері службової діяльності з урахуванням змін, передбачених законом України від 21 лютого 2014 р. № 746-VII // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5 (164). – С. 16-26
916484
  Сарнавський Олександр Проблеми кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння військовослужбовцем військовим майном // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 63-67.
916485
  Дудоров О.О. Проблеми кримінальної відповідальності за незаконне полювання / О.О. Дудоров, Д.В. Каменський // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 2 (5). – С. 84-97
916486
  Андрушко П.П. Проблеми кримінальної відповідальності за перешкоджання законній діяльності журналістів та порушення недоторканності приватного життя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 103-105. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблемні питання кримінальної відповідальності за порушення права громадян на недоторканність їх приватного життя, а також за перешкоджання законній діяльності журналістів.
916487
  Дудоров О.О. Проблеми кримінальної відповідальності за підроблення документа // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 3. – С. 90-103
916488
  Миронова В.О. Проблеми кримінальної відповідальності за порушення законів та звичаїв війни : Монографія / В.О. Миронова; Академія правових наук України, Ін-т вивчення проблем злочинності; Служба безпеки України, Ін-т оперативної діяльності та держ. безпеки. – Харків : Право, 2007. – 152с. – ISBN 978-966-458-013-4


  Пропонований посібник призначений допомогти студентам здобути системні знання з курсу середньовічної латинської мови та сформувати уміння перекладу оригінальних латиномовних творів середньовічних авторів (VІ—ХV ст.). У посібнику вміщено ...
916489
  Ландіна А. Проблеми кримінальної відповідальності за проституцію або примушування чи втягнення до заняття проституцією // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 2. – С.73-78
916490
  Грек Б.М. Проблеми кримінальної відповідальності за рейдерство та шляхи // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 9 (96). – С. 4-9.
916491
  Грек Б. Проблеми кримінальної відповідальності за рейдерство та шляхи їх вирішення // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 1 (13). – С. 75-81
916492
  Гринчак С.В. Проблеми кримінальної відповідальності за участь у транснаціональних організаціях, які займаються незаконною трансплантацією // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 133-139. – ISSN 0201-7245
916493
  Мойсик Володимир Романович Проблеми кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Мойсик Володимир Романович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 221 л. – Додатки: л.: 222 - 221. – Бібліогр.: л.: 207 - 222
916494
  Мойсик Володимир Романович Проблеми кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Мойсик В.Р.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
916495
  Пазяк О. Проблеми культури сучасного мовлення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 249-260. – (Журналістика ; Вип. 4)
916496
  Дунай П. Проблеми культурної орієнтації в передмовах Андрія Ніковського до текстів європейського класика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 196-201
916497
  Кирилюк З.В. Проблеми культурологічного підходу у вивченні зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 2-5. – Бібліогр.: с. 2-4
916498
  Рогач Ф.І. Проблеми курсоутворення в системі монетарної і фіскальної політики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 61-63. – (Економіка ; Вип. 62)


  Аналізуються причини дефляційних проявів в економіці України, зроблено висновок про немонетарну їхню природу, обгрунтовується необхідність політики курсоутворення НБУ яка б діалектично поєднували в собі елементи режиму фіксованого і плаваючого ...
916499
  Олексюк Б. Проблеми курсоутворення в Україні // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 11. – С. 85-90
916500
   Проблеми ландшафтного різноманіття України : Збірник наукових праць. – Київ, 2000. – 400с. – ISBN 966-02-1799-4
916501
  Комаров В. Проблеми латинського нотаріату: український досвід нормоутворення / В. Комаров, В. Баранкоси // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С.129-141. – ISSN 1993-0909
916502
  Ярова В.В. Проблеми легалізації доходів населення // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 57-62. – ISSN 2221-1055
916503
  Гайдуцький А.П. Проблеми легалізації потоків міграційного капіталу // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 36-40 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
916504
  Швець В. Проблеми легалізації тіньових капіталів та їх інвестування в економіку України / В. Швець, Н. Чуба // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 251-256. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
916505
  Нагорська О.Ф. Проблеми легітимації державної влади в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 78-82.
916506
  Мартинюк Роман Проблеми легітимації змішаної форми правління в сучасній Україні // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 1 (19). – С. 52-57
916507
   Проблеми легітимації інституту лобіювання в Україніі та шляхи їх розв"язання / Федоренко В.,Базілевич Д. [ та ін. ] ; Мін. юст. України ; Департамент конституційного та адміністративного права ; Програма сприяння Парламентиу 2 ; [ за заг. ред. В. Федоренка ]. – Київ : СПД Москаленко О.М., 2009. – 108с. – Авт. зазнач. на звороті ттит. арк. – ISBN 978-966-2214-22-3
916508
  Авраменко В.В. Проблеми легітимації конституції ЄС у Французькій Республіці в контексті національної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 1. – С. 144-148


  В статті розглянуто договір, що засновує Конституцію для Європи. Вона була прийнята державами-членами Європейського Союзу в Брюсселі 17 та 18 червня 2004 року. У травні 2005 року Конституція була відхилена на референдумі у Франції.
916509
  Черненко Г.А. Проблеми лексикографічного опису займенників ТИ і ВИ // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 367-371


  Автор аналізує сучасні норми вживання українських займенників другої особи однини Ви та ти і систематизує семантичну, прагматичну та синтагматичну інформацію, яка повинна бути представлена у їхніх словникових дефініціях. Автор анализирует современные ...
916510
  Марфін М.І. Проблеми лектора-прочатківця вищого навчального закладу // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 33-36 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
916511
  Стуконог Я. Проблеми лібералізації газового ринку ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 105, ч. 2 : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 229-230
916512
  Литвиненко Н.П. Проблеми лібералізації зовнішньоекономічної політики України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 57-59. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Розглянуто актуальні проблеми реформування зовнішньоекономічної політики в умовах залучення України до міжнародного поділу праці. Особливу увагу приділено найсуттєвішим недолікам зовнішньоекономічної діяльності. Визначено ступінь зовнішньої відкритості ...
916513
  Ославський М.І. Проблеми ліквідації дуалізму виконавчої влади в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 199-203. – ISSN 1563-3349
916514
  Аврамчук Л.А. Проблеми ліквідності банківської системи України та її вплив на продовольчу безпеку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 142, ч. 2. – С. 10-14
916515
   Проблеми лінгвістики тексту. – Чернівці, 1996. – 32с.
916516
  Прадід Ю.Ф. Проблеми лінгвістичної експертизи усного й писемного мовлення в дослідженнях українських учених // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип.5. – С. 166-171. – ISBN 966-8467-20-5
916517
  Маньковська Т.О. Проблеми лінгвоукраїністики в науковій спадщині Ватрослава Ягича / Тетяна Маньковська. – Тернопіль : Джура, 2007. – 228с. – ISBN 978-966-8650-57-4
916518
  Печуляк В. Проблеми лісокористування у цілях, не пов"язаних з підприємницькою діяльністю // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 171-174
916519
  Михед Тетяна Проблеми літературного канону та концептуальність дитячої літератури // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 64-72. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проблемы формирования канона детской литературы, его принципиальное отличие от "взрослого" канона, необходимость изменения принципов составления учебных программ, своеобразие национального варианта изучения детской зарубежной литературы и значимость ...
916520
  Мхитарян Ольга Проблеми літературного розвитку учнів зі слабкими навчальними досягненнями // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 30-33. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті подано психолого-педагогічний аналіз різноманітних проблем літературного розвитку учнів з низьким рівнем навчальних досягнень. Визначено основні етапи створення словесником програми подолання учнівського відставання в навчанні та розкрито її ...
916521
  Лазебник Ю. Проблеми літературної майстерности в журналістиці : Дис... докт. філол.наук: / Лазебник Ю.;. – К., 1963. – 267л.
916522
  Лазебник Ю.А. Проблеми літературної майстерності в журналістиці / Ю.А. Лазебник. – Київ, 1963. – 266с.
916523
  Погорілий С. Проблеми ліцензування та акредитації в галузі ІТ-освіти / С. Погорілий, С. Теленик // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 11 (113). – С. 28-33. – ISSN 1682-2366
916524
  Коновалова В.О. Проблеми логіки і психології у слідчій тактиці / В.О. Коновалова. – Харків, 1965. – 140с.
916525
  Сергієнко О.В. Проблеми локально-правового регулювання питань служби в органах місцевого самоврядування та правового статусу посадових осіб // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 190-198. – ISSN 0201-7245
916526
  Огнєва Т.К. Проблеми людини у філософії і культурі Україри 17 століття : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Огнєва Т. К.; КУ. – К., 1996. – 21л.
916527
  Домаєва Т. Проблеми людської моральності і злочину у творах В. Підмогильного // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 171-180. – ISBN 978-966-306-020-4
916528
  Гузар Б.С. Проблеми майнового оподаткування в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С. 95-100. – ISSN 2221-1055
916529
  Гринів Л.С. Проблеми макроекономічного моделювання в системі нових концепцій розвитку // Гріш і математика : математико-економіко-соціологічний вісник. – Львів ; Луцьк, 2008. – № 5. – С. 13-18. – ISBN 966-8460-14-6
916530
  Козюк В. Проблеми макроекономічнолї політики у світлі формування глобальної рівноваги // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 9. – С. 53-60. – ISSN 0131-775Х
916531
   Проблеми малих міст України: розвиток самоврядування і реформування місцевого господарства в контексті національних традицій і світового досвіду : Матеріали міжнар. науково-практичної конференції (Злочів - Львів, 27-28 травня 2000 р.). – Львів : Державність, 2000. – 228с. – ISBN 966-95155-1-3
916532
  Слюсаренко Е. Проблеми маніпуляції свідомостю в політичних процесах:: сучасний досвід // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації : Український науковий журнал / Університет "Україна"; Всеукраїнська асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 134-137
916533
  Белоусова І. Проблеми маржинального аналізу економіки підприємств // Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 16. – С. 228-231. – ISSN 1815-3232
916534
  Олійник Я.Б. Проблеми маркетингу в регіональних продовольчих комплексах України / Я.Б. Олійник, О.Д. Краєвий // Маркетинг: теорія і практика: Матер.Ш Міжнар. наук.- практ. конф
916535
   Проблеми маркування продукції з використанням генетично модифікованих організмів (ГМО) в Україні та світі / Т.І. Білик, К.В. Лисенко, Ю.П. Топчій, О.О. Гнатюк // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 5 (74), вересень - жовтень. – С. 11-12 : фото. – Бібліогр.: 5 назв
916536
  Шапошникова І.В. Проблеми масовизації вищої освіти в умовах сьогодення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 98-101. – ISSN 2077-1800
916537
  Коваль Ю.М. Проблеми матеріально-технічного забезпечення Галицької Армії на Наддніпрянщині (1919 р.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 123-128. – ISSN 0321-0499
916538
  Тименко В. Проблеми матеріально-художньої культури у творчій спадщині Г. Земпера // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 109-114
916539
  Красноносова О.М. Проблеми матеріального стимулювання персоналу промислових підприємств // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 10. – С.48-52
916540
   Проблеми матеріальногостимулювання і підвищення народного добробуту в період будівництва комунізму. – К, 1967. – 336с.
916541
  Зражевська Н. Проблеми медіа-культури у зв"язку з розвитком масової комунікації і масової культури // Вісник Черкаського національногоуніверситету ім. Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 108. – С. 130-140. – (Філологічні науки)
916542
  Гронська Н. та інш. Проблеми менеджменту інвестиційно-інноваційної діяльності // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 2. – С.42-44. – ISBN 966-654-085-1
916543
  Грищук А. Проблеми менеджменту неприбуткових організацій в Україні / А. Грищук, О. Підлужна // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 323-327. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
916544
  Супрун Д.М. Проблеми меншин в сфері пріоритетних питань міжнародного захисту прав людини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 28-33. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
916545
  Скок А.Г. Проблеми методики викладання психології // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 122-126. – (Серія : Психологічні науки)
916546
  Заюкова М.С. Проблеми методології визначення фінансової стійкості підприємств в умовах перехідної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52-53. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему формування комплексного показника оцінки фінансової стійкості підприємства з урахуванням особливостей впливу зовнішніх та внутрішніх факторів.
916547
  Стороженко І.С. Проблеми методології дослідження воєнного мистецтва у Визвольній війні українського народу середини XVII ст. // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 135-145. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
916548
  Євтушевський В.А. Проблеми методології дослідження корпоративного управління в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 17-24


  В статті розкриваються основні методологічні проблеми дослідження корпоративного управління в Україні. Розглядаються підходи іноземних та вітчизняних вчених щодо суті корпоративного управління. Визначаються суб"єкти та об"єкти корпоративного управління ...
916549
  Єрмоленко І. Проблеми методології дослідження правових феноменів у творчості Б.Кістяківського // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 126-129
916550
  Спиця Н.В. Проблеми методології дослідження процесів самоорганізації суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 178-193. – ISSN 2072-1692
916551
  Лорткян Е.Л. Проблеми методології соціалістичного планування в ращянській економічній літературі / Е.Л. Лорткян. – Харків, 1971. – 39с.
916552
  Панов М.І. Проблеми методології формування категоріально-понятійного апарату юридичної науки // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 126. – С.3-13. – ISSN 2224-9281
916553
  Тропак Ю.А. Проблеми методологічного забезпечення управління діяльністю підприємств транспортного машинобудування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, ч. 2. – С. 274-281


  В цій статті проаналізоване методологічне забезпечення управління підприємствами транспортного машинобудування за умов глобалізації діяльності господарських структур і вступу України в СОТ, виокремлен і ключові засади планування діяльності підприємств ...
916554
  Голуб В.М. Проблеми механізму регулювання та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту екноміки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2012. – С. 162-167. – (Серія: Економіка і управління ; Вип. 1 (3)). – ISSN 2223-1633
916555
  Захарченко А.М. Проблеми мирного врегулювання на Близькому Сході в контексті американсько-російських відносин // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 3 (20). – С. 159-164
916556
  Калмикова Л.О. Проблеми мислення, мовлення і внутрішнього діалогізму особливости // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 185-198. – ISSN 2309-1797
916557
  Оніщик Ю. Проблеми митного законодавства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 274-279. – ISSN 0132-1331
916558
  Корнєва Є.В. Проблеми митного контролю, що виникають при застосуванні вексельної форми розрахунків при ввезенні іноземних інвесицій на митну територію України / Є.В. Корнєва, І.В. Сало // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 5. – С. 42-47
916559
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 1997
916560
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 1997
916561
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 1998
916562
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 1998. – ІМВ отримав журнал укр. та англ. мовами
916563
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 1998. – ІМВ отримав журнал англ. мовою
916564
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 1998
916565
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
Т. 4, № 2. – 1999
916566
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
Т. 4, № 3. – 1999
916567
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
Т. 4, № 4. – 1999
916568
   Проблеми міграції : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
Т. 4, № 1. – 1999
916569
   Проблеми міграції (англ.) : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
Т. 4, № 4. – 1999
916570
   Проблеми міграції (на англ. м.) : український інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 1998. – ІМВ отримав журнал укр. та англ. мовами
916571
  Кузьмін П. Проблеми міграції в країни ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 124-125.
916572
  Міненко В. Проблеми міграції населення в контексті процесів соціалізації економічного розвитку (на матеріалах Харківської області) / В. Міненко, Я. Сагач // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 45-48. – ISSN 1728-9343
916573
  Гуцол О.І. Проблеми міграції населення у структурі українсько-російських міждержавних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.27-31
916574
  Гуцол О.І. Проблеми міграції населення у структурі українсько - російських міждержавних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.27-32
916575
   Проблеми міграції та повернення депортованих в Україну : Матеріали міжнародного симпозіума 14-15 березня 1997. – Київ : Freedom House, 1997. – 200с. – ISBN 966-95257-3-Х
916576
  Старух А.І. Проблеми міжбюджетної політики та напрями її реформування // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2013. – С. 82-88. – (Економічні науки ; № 24). – ISSN 2219-7915
916577
  Топалов А.Д. Проблеми міжгалузевих відносин сільського господарства в ринкових умовах : економіка та управління АПК // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 132-136 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
916578
  Мазука Л.І. Проблеми міжетнічної толерантності в Автономній Республіці Крим // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (25). – С. 43-47
916579
   Проблеми міжнародних відносин = Problems of international relations : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ : КиМУ. – ISSN 2221-5719
Вип. 5. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
916580
  Цибульський Ю. Проблеми міжнародно-правового забезпечення екологічного планування // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 154-160. – ISSN 1993-0909
916581
  Калакура В.Я. Проблеми міжнародно-правового регулювання міждержавного усиновлення // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 69-75. – (Юридичні науки ; № 3)
916582
  Камінська Н.В. Проблеми міжнародно-правового статусу сучасних регіонів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 101-108
916583
  Тертишник В. Проблеми міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства / В. Тертишник, О. Тертишник // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 10. – С125-128
916584
  Ісакович С.В. Проблеми міжнародної безпеки в концепції нової Конституції України // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1992. – № 1 (1). – С. 39-51


  Автор розглядає питання міжнародної безпеки і пропонує концептуальні положення для включення в новий Основний Закон.
916585
  Коломієць Т.В. Проблеми міжнародної безпеки в сучасному світі = Gegenvartige probleme der internationalen sicherheit : Навчально-методичні матеріали з німецької мови / Т.В. Коломієць; Дипломатична академія України при Мін-ві закордонних справ України. – Київ : ДЕМІД, 2002. – 96с. – (Біб-ка дипломатичної академії України)
916586
  Желєзняк І. Проблеми міжнародної безпеки і глобальна стратегія США на початку постбіполярної епохи // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 21-22
916587
  Вербицька Г. Проблеми міжнародної заборгованості на глобальних фінансових ринках // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 77-84. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
916588
  Лутковська А. Проблеми міжнародної правової допомоги в реалізації права на справедливий судовий розгляд // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 539-541
916589
  Верхогляд О. Проблеми міжнародної співпраці у сфері вищої освіти: контроль за якістю освіти. Національний і міжнародний аспект / О. Верхогляд, Ю. Романовська, О. Романовський // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 15-23. – ISSN 1682-2366


  Піднімаються питання підвищення ефективності взаємодії ВНЗ різних країн, контролю й оцінки якості освіти, ліцензування й акредитації ВНЗ у країнах світу.
916590
  Бландіньєр Ж.-П. Проблеми містобудування та благоустрою території // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 3. – С.3-6
916591
  Толуб"як В. Проблеми місцевих бюджетів та необхідність удосконалення міжбюджетних відносин // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.191-199
916592
  Батанов О.В. Проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті реалізації принципу верховенства права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 62-68.
916593
  Якимчук Н.Я. Проблеми місця інституту права власності на публічні фонди коштів у сисмтемі права України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.87-93. – (Правознавство ; Вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
916594
  Найден О. Проблеми міфологізації і деміфологізації в українській культурі (пастуші плачі: фольклорний і Тарас Шевченко // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (343), травень - червень. – С. 45-47. – ISSN 0130-6936
916595
  Боярська Л.В. Проблеми міфологічного мислення в дилогії В. Земляка "Лебедина зграя" і "Зелені млини" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 28-35. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Розглядаються особливості поетики дилогії В. Земляка "Лебедина зграя" і "Зелені млини", зокрема прийоми міфологізації твору.
916596
  Багіров С.Р. Проблеми множинності причин та кумулятивної каузальності при встановленні причинного зв"язку у злочинах проти довкілля // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 67-72. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
916597
  Романюк О.В. Проблеми мови та якостыі освіти // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 2. – С. 107-114. – ISSN 2227-7242
916598
  Сидорчук Н. Проблеми мови, історії та літератури на сторінках народовської преси 1860-1900 рр. // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 177-179. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
916599
  Гейко Т.М. Проблеми мовно-культурної взаємодії: роль культурологічних запозичень у мовній картині світу / Т.М. Гейко, О.Д. Федченко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 89-95
916600
  Ткачова А.В. Проблеми мовно-культурної комунікації у п"єсі Петера Хандке "Quodlibet" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 173-176
916601
  Карпенко М.О. Проблеми мовної взаємодії в контексті перекладознавства // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
916602
  Карпенко М.О. Проблеми мовної взаємодії в контексті перекладознавства // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 143-146. – ISBN 966-7890-03-1
916603
  Підкопай Т. Проблеми мовної глобалізації та їх відображення у сучасних лексичних системах / Т. Підкопай, Л. Черняк // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 28-30
916604
  Малікова О.В. Проблеми мовної інтерференції у міжкультурній комунікації / О.В. Малікова, О.В. Йолкіна // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 396-404. – ISBN 966-581-481-8
916605
  Балабін В.В. Проблеми мовної підготовки в Збройних Силах України // Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 42-46.
916606
  Семиколєнова С.В. Проблеми моделювання в стратегічному управлінні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – С. 103-107. – Бібліогр.: на 13 пунктів
916607
  Вовк Роман Проблеми моделювання міжнародних відносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 235-238. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
916608
  Алєксєйчук В.І. Проблеми моделювання при огляді місця події // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 170-177. – ISSN 0201-7245
916609
  Білоусова О.О. Проблеми моделювання системи протидії злочинності // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 272-277
916610
  Ковтуненко Е.С. Проблеми моделювання трансформаційного процесу в сучасних соціологічних теоріях // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  У руслі структуралістської парадигми була розроблена теорія фазси стемної трансформації. Автором цієї теорії є німецький соціолог та політолог Вольфганг Меркель.
916611
  Лісова Л.А. Проблеми моделювання шельфових екосистем // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 214-220. – ISSN 0868-6939
916612
  Солових В.П. Проблеми модернізації державного управління в контексті постіндустріального суспільства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 71-76. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
916613
  Мицик Л. Проблеми модернізації змісту освіти в умовах європейської інтеграції вищої школи України // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 77-81.
916614
  Антонюк Д.А. Проблеми модернізації інфраструктури підприємництва України в контексті євроінтеграційних процесів // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 193-195
916615
  Бенчак О. Проблеми модернізації навчального процесу при підготовці фахівців з міжнародних відносин // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 169-177. – ISSN 2218-5348
916616
   Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу : Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції: Київ, 20-21 лютого 2004 р. – Київ : Європейський університет, 2004. – 197с.
916617
  Щерба І. Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 333-338. – ISSN 2218-5348
916618
  Гусаров К.В. Проблеми модернізації процесуальної форми касаційного провадження в цивільному процесі // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 158-167. – ISSN 0201-7245
916619
  Кутузова Г.І. Проблеми модернізації регіональної системи університетської освіти // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 27. – С. 50-53. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
916620
   Проблеми модернізації та систематизації законодавства про освіту України : тези доповідей науково-практичної конф., Київ 27-28 травня 2010 року / [ відп. ред. ] : В. Ковтунець ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Ком. з питань науки та освіти ВРУ, Міжн. фонд "Відродження", Всеукраїнська громадська орган. "Ін-т виробничого права", Т-во конституційного права. – Київ : Нора-Друк, 2010. – 216 с. – ISBN 978-966-2961-54-6
916621
  Федорчук Е.І. Проблеми модульно-рейтингового оцінювання навчальної діяльності студентів у світлі входження України в Болонський процес / Е.І. Федорчук // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 2. – С.267-276.
916622
  Пачковський Ю.Ф. Проблеми молоді: соціолого-психологічні аспекти вивчення та діагностики : Науково-методичний збірник / Ю.Ф. Пачковський, І.О. Корнієнко; МФ "Відродження"; Асоціація практикуючих психологів Львівської області. – Львів : ВНТЛ, 1999. – 76с. – ISBN 966-7148-76-9
916623
   Проблеми молодіжного безробіття та шляхи його подолання / [ред. та упоряд. : Л. Кудіна, Л. Яцюк ; відп. за вип. Л. Кудіна]. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2011. – 64 с. : табл., іл.
916624
  Костюк О. Проблеми монетарної комунікації в контексті перспектив реалізації інфляційного таргетування // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 2 (156). – С. 20-27


  Висвітлено причини виникнення фінансово-економічної кризи, охарактеризовано ризики розвитку економіки України в умовах глобальної нестабільності й обгрунтувано основні напрями реалізації грошово-кредитної політики НБУ з метою подолання наслідків кризи.
916625
  Макаренко М.І. Проблеми монетарної підтримки економічного зростання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 27-29. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються процеси, що характеризують рівень економічного росту в Україні, і їх залежнісь від грошово-кредитної політики та інших макроекономічних показників. In the articles the processes are considered which characterize a level of ...
916626
  Юхименко П.І. Проблеми монетизації економіки України : теорія фінансів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 7. – С. 11-20. – Бібліогр.: 18 назв
916627
  Єщенко П.С. Проблеми монетизації цифрового контенту / П.С. Єщенко, В.В. Жебка, С.В. Ступак // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 1 (9). – С. 22-27
916628
  Романенко Проблеми моніторингу в освіті / Романенко, А, . // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 56. – С. 3-9. – ISBN 966-8847-12-1
916629
  Соколовська А.М. Проблеми моніторингу ефективності надання податкових пільг в України : податкова політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 3 (184). – С. 42-53 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
916630
  Колотило О.Д. Проблеми моніторингу ризику в умовах вітчизняного ринку страхування // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 135-138. – Бібліогр.: 2 назв
916631
  Станько Н.Л. Проблеми монополії та механізми її вивялення в національній економіці // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.72-75. – ISBN 5-7763-2435-1
916632
  Лукінова Ю. Проблеми моралі та виховання у творчості Арістофана (за комедією "Хмари") // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія. – С. 310-313. – ISBN 978-966-171-783-0
916633
  Нападиста Валентина Григорівна Проблеми моралі у філософії України другої половини ХІХ - початку ХХ ст : Дис... канд. філософськихнаук: 09.00.07 / Нападиста Валентина Григорівна; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2000. – 230л. – Бібліогр.:л.167-191
916634
  Нападиста Валентина Григорівна Проблеми моралі у філософії України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.07 / Нападиста Валентина Григорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 18л.
916635
  Нападиста В. Проблеми моралі у філософії України другої половини ХІХ - початку ХХ ст.: джерела та історіографія // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С. 77-84


  Дослідження вчених КДА та Університету Св. Володимира. Про О. Гілярова. - С. 83. Про С.С. Гогоцького. - С. 77, 78-79, 81, 83.
916636
  Парасюк В.М. Проблеми морального імперативу у професійній діяльності слідчого // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 409-414. – (Юридична ; Вип. 1)
916637
  ІЦербатюк Олена Проблеми моральної культури в системі українознавства: стан та перспективи дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 68-74. – (Українознавство ; Вип. 3)


  Обгрунтовано актуальність досліджень моральної культури в системі українознавства та визначено їх ключові аспекти. На окремих конкретних прикладах з історії культури Княжлої доби, доби бароко, ХІХ та ХХ ст. продемонстровано принципову можливість ...
916638
  Заворотько Я.Л. Проблеми мотивації дистанційних працівників в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 137-148
916639
  Гриківська О.В. Проблеми мотивації праці управлінського персоналу / О.В. Гриківська, Ж.В. Соловйова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 86-91. – ISSN 1993-6788
916640
  Гривківська Оксана Василівна Проблеми мотивації праці управлінського персоналу / Гривківська Оксана Василівна, Соловйова Жанна Володимирівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 86-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто актуальні проблеми мотивації праці управлінського персоналу, визначено їхній вплив на ефективність діяльності підприємства.
916641
  Шахова К.О. Проблеми мультикультуралізму в німецькомовних літературах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 162-167. – ISBN 966-594-420-7
916642
  Иванчев С. Проблеми на аспектуал настта в славянските езици / С. Иванчев. – София, 1971. – 262с.
916643
  Шклифов Благой Проблеми на българската диалектна и историческа фонетика с оглед на македонските говори / Шклифов Благой. – София : Изд-во "Качармазов", 1995. – 120с. – ISBN 954-603-004-Х
916644
  Куцаров И. Проблеми на българската морфология / И. Куцаров. – Пловдив, 1993. – 180 с.
916645
  Дейкова О.Н. Проблеми на българского стихосложение / О.Н. Дейкова. – София, 1982. – 192с.
916646
  Петров Л. Проблеми на военната политика на България 1934-1939 / Л. Петров. – София : Военно издателство, 1990. – 232 с.
916647
  Цанев Г. Проблеми на днешната бъгарска литература. / Г. Цанев. – София, 1939. – 145с.
916648
   Проблеми на езиковата култура.. – София, 1980. – 264 с.
916649
  Даскалов М. Проблеми на капиталистическата интеграция / М. Даскалов. – София, 1979. – 187с.
916650
   Проблеми на културното наследство. – София, 1981. – 181с.
916651
  Ризов Георги Проблеми на макросоцио-лингвистиката / Ризов Георги. – София
ч.1. – 1992. – 135 с.
916652
   Проблеми на моделироне и измерване на икономическите процеси в НР България. – София, 1981. – 314с.
916653
  Ангелов Тодор Проблеми на натрупването в НР България / Ангелов Тодор. – София, 1979. – 215с.
916654
  Балевски А. Проблеми на науката и образованието : (Избрани доклади, статии и изказвания) / А. Балевски. – София, 1974. – 202 с.
916655
   Проблеми на новата българска литература.. – София, 1978. – 336с.
916656
   Проблеми на обучението и възпитанието във ВУЗ. – Велико Търново, 1982. – 140с.
916657
  Пирьов Генчо Проблеми на педагогическата психология : Избрани произведения / Пирьов Генчо. – София : Народна просвета, 1976. – 412с.
916658
   Проблеми на развитието на българската народност и нация. – София : Изд. на Българската академия на науките, 1988. – 208 с.
916659
   Проблеми на сравнителного литературознание.. – София, 1978. – 322с.
916660
   Проблеми на съвременната българска литература. – София, 1964. – 414с.
916661
   Проблеми на таланта : Статии и интервюта. – София : Партиздат, 1974. – 542 с.
916662
  Момов В. Проблеми на теорията и управлението на идеологическия процес. / В. Момов, В. Проданов. – София
1. – 1980. – 429с.
916663
   Проблеми на художествената култура.. – София, 1976. – 258с.
916664
  Гошкин Г.Д. Проблеми на художествената специфика / Г.Д. Гошкин. – София, 1961. – 328с.
916665
   Проблеми на художественето творчество.. – София, 1968. – 292с.
916666
  Селянський О.В. Проблеми на шляху суспільного телебачення України // Інформаційне суспільство : наукове видання / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 22-23
916667
  Коваленко Т.О. Проблеми набуття права власності на землю суб"єктами аграрного підприємництва // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 54-67.
916668
  Дика Н.М. Проблеми навчання граматики української мови у контексті методичної спадщини А.П. Медушевського // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 189-195. – (Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови ; Вип. 9)
916669
  Кошман Т.І. Проблеми навчання діалогічного мовлення студентів технічних ВНЗ / Т.І. Кошман, Т.І. Сінькова // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – Вип. 11. – С. 94-99
916670
  Воронова Є. Проблеми навчання професійно-орієнтованій іноземній мові в технічних ВНЗ // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал. Проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 1 (50). – С. 46-47. – ISSN 1562-529Х
916671
   Проблеми навчання та викладання практичної граматики іноземної мови у вищому навчальному закладі : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 14-15 жовтня 2004 р. – Дрогобич : Коло, 2005. – 240с. – ISBN 966-7996-69-7
916672
  Казьмирчук М.Г. Проблеми навчання та позауніверситетське життя студентів довоєнного Київського університету (1933-1941 рр.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 45-55. – ISBN 978-966-171-569-0


  В статті проаналізовано проблеми навчання, практичної та громадсько-політичної роботи студентів КДУ ім. Т.Г. Шевченка, висвітлено питання стипендії та заробітної плати працюючих студентів, їхнє харчування та одяг у довоєнні роки.
916673
  Дроздова І. Проблеми навчання усного й писемного професійного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2013. – № 4 (106). – С. 42-45
916674
  Журавльева Віра Проблеми навчання: застосування індуктивного і дедуктивного методів у викладанні географії : Реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 9-12
916675
  Гончаренко С.В. Проблеми надання безоплатної правової допомоги. Короткий огляд новітніх тенденцій // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 11 (134). – С. 12-16
916676
  Бєлкін Л.М. Проблеми надання властивостей первинного документа електронним авіаційним квиткам // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 98
916677
  Ловинюков В.І. Проблеми надрокористування у Криворізькому залізорудному басейні / В.І. Ловинюков, Г.Т. Євпак, О.Б. Кузьменко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 5. – С. 50-52. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
916678
  Скокова Л.Г. Проблеми наративного інтерв"ю // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 72-82. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Описано зміст та поняття автобіографічного наративного інтерв"ю як одного з можливих методів збирання соціологічної інформації. Проводиться формальний аналіз комунікативної схеми інтерв"ю через підтвердження його аутентичної спонтанності, а також через ...
916679
   Проблеми наркоманії, ВІЛ-інфекції та ЗПСШ в Україні. – Київ, 2001. – 48 с. – (Бібліотека соціального працівника)
916680
   Проблеми наркоманії, ВІЛ - інфекції та ЗПСШ в Україні : інформаційний бюлетень. – Київ, 1999-
№ 1. – 2000
916681
   Проблеми наркоманії, ВІЛ - інфекції та ЗПСШ в Україні : інформаційний бюлетень. – Київ, 1999-
№ 1. – 2001
916682
   Проблеми наркоманії, ВІЛ - інфекції та ЗПСШ в Україні : інформаційний бюлетень. – Київ, 1999-
№ 2. – 2001
916683
  Федоренко Д.М. Проблеми наступності норм про кримінальну відповідальність за вимагання // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2011. – Вип. 22. – С. 175-186. – ISSN 2079-6242
916684
  Микуляк М.І. Проблеми наступності у навчанні іноземних мов у початковій та середній школі Німеччини // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3. – С. 127
916685
   Проблеми НАТО в українському державотворенні : наукове видання / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ : НДІУ, 2008. – 98 с.
916686
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 1998
916687
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 1998
916688
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 1998
916689
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 1998
916690
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 1998
916691
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 1998
916692
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 1998
916693
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 1998
916694
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 1998
916695
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 1998
916696
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 1998
916697
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 1998
916698
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 1999
916699
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 1999
916700
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 1999
916701
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 1999
916702
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 1999
916703
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 1999
916704
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 1999
916705
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 1999
916706
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 1999
916707
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 1999
916708
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 1999
916709
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 1999
916710
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2000
916711
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2000
916712
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2000
916713
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2000
916714
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2000
916715
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2000
916716
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2000
916717
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2000
916718
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2000
916719
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2000
916720
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2000
916721
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2000
916722
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ
№ 1. – 2001
916723
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ
№ 2. – 2001
916724
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ
№ 3. – 2001
916725
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2001
916726
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2001
916727
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2001
916728
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2001
916729
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2001
916730
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2001
916731
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2001
916732
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2001
916733
   Проблеми науки : міжгалузевий науково-техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2001
916734
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2002
916735
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2002
916736
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2002
916737
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2002
916738
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2002
916739
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2002
916740
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2002
916741
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2002
916742
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2002
916743
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2002
916744
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2002
916745
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2002
916746
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2003
916747
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2003
916748
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2003
916749
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2003
916750
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2003
916751
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2003
916752
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2003
916753
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2003
916754
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2003
916755
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2003
916756
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2003
916757
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2003
916758
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2004
916759
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2004
916760
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2004
916761
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2004
916762
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2004
916763
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2004
916764
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2004
916765
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2004
916766
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2004
916767
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2004
916768
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2004
916769
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2004
916770
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2005
916771
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2005
916772
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2005
916773
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2005
916774
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2005
916775
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2005
916776
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2005
916777
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2005
916778
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2005
916779
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2005
916780
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2005
916781
   Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2005
916782
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2006
916783
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2006
916784
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2006
916785
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2006
916786
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2006
916787
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2006
916788
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2006
916789
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2006
916790
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2006
916791
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2006
916792
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2006
916793
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2006
916794
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
916795
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
916796
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
916797
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
916798
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
916799
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
916800
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 7. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
916801
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 8. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
916802
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 9. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
916803
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 10. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
916804
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : Міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 11. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
916805
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал. – Київ, 1997-
№ 12. – 2007. – Резюме рос. та англ. мовами
916806
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
916807
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
916808
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
916809
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
916810
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
916811
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
916812
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
916813
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
916814
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
916815
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
916816
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
916817
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2008. – Резюме рос. та англ. мовами
916818
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
916819
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
916820
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
916821
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
916822
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
916823
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
916824
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
916825
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
916826
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
916827
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
916828
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
916829
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2009. – Резюме укр. та англ. мовами
916830
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
916831
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
916832
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
916833
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
916834
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
916835
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
916836
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
916837
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
916838
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
916839
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
916840
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
916841
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2010. – Резюме укр. та англ. мовами
916842
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2011. – Резюме укр. та англ. мовами
916843
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2011. – Резюме укр. та англ. мовами
916844
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2011. – Резюме укр. та англ. мовами
916845
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2011. – резюме укр., рос. мовами
916846
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2011. – резюме укр., рос. мовами
916847
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2011. – резюме укр., рос. мовами
916848
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2011. – резюме укр., рос. мовами
916849
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2011. – резюме укр., рос. мовами
916850
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2011. – резюме укр., рос. мовами
916851
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2011. – резюме укр., рос. мовами
916852
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / КиївЦНТЕІ ; М-во освіти і науки України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2011. – резюме укр., рос. мовами
916853
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 1997-
№ 1. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
916854
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 1997-
№ 2. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
916855
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 3. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
916856
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 4. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
916857
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 5. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
916858
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 6. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
916859
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 7. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
916860
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 8. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
916861
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 9. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
916862
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 10. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
916863
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 11. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
916864
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 1997-
№ 12. – 2012. – Резюме укр. та англ. мовами
916865
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 1 (145). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
916866
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 2 (146). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
916867
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 3 (147). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
916868
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 4 (148). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
916869
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 5 (149). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
916870
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 6 (150). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
916871
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 1997-
№ 7 (151). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
916872
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 8 (152). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
916873
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 1997-
№ 9 (153). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
916874
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал : щомісячник / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інноваційному розвитку України". – Київ, 1997-
№ 10 (154). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916875
   Проблеми науки = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 1997-
№ 11 (155). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
916876
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 12 (156). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916877
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 1 (157). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916878
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 2 (158). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916879
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 3 (159). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916880
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 4/5 (160/161). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916881
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 6 (162). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916882
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 9 (165). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916883
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 10 (166). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916884
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 11/12 (167/168). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916885
   Проблеми науки = Проблемы науки = Problems of science : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 1997-
№ 1 (169). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916886
  Бобров О.М. Проблеми науки управління / О.М. Бобров. – Київ, 1966. – 40с.
916887
  Яценко Б.П. Проблеми наукових досліджень географічного країнознавства (початок ХХІ ст.) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 92-97
916888
  Касьян В.І. Проблеми науково-технічної революції в сучасній ідеологічній боротьбі / В.І. Касьян. – К., 1979. – 47с.
916889
  Кириленко Валентина Проблеми науково-технічної термінології національних стандартів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 23-24. – Бібліогр. в кінці ст.


  Аналіз стану науково-технічної термінології у згармонізованих національних стандартах. Для розв"язання проблем, наявних у сфері науково-технічної термінології згармонізованих національних стандартів, доцільно внести зміни до ДСТУ 1.7-2001 "Державна ...
916890
  Мицюк С.В. Проблеми науково-технологічного удосконалення виробництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 41-42. – (Економіка ; Вип. 63)


  Розглянуто основні проблеми науково-технологічного удосконалення виробництва та його взаємозв"язок із конкурентоспроможністю продукції.
916891
  Бібік Н.М. Проблеми наукового забезпечення модернізації загальної середньої освіти // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-46


  Проанализированы направления модернизации общего среднего образования, тематика научных исследований ученых академии по этому вопросу в свете Болонского процесса.
916892
  Шемшученко Ю. Проблеми наукового забезпечення сучасного конституційного процесу в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 28-34. – ISSN 1026-9932
916893
  Куценко В.І. Проблеми наукового керівництва суспільним розвитком / В.І. Куценко. – Київ, 1968. – 25с.
916894
  Фурман В. Проблеми наукового та інформаційно-аналітичного забезпечення страхового ринку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56-58. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Автором висвітлюються проблеми наукового та інформаційно-аналітичного забезпечення страхового ринку України та пропонуються шляхи їх вирішення. Science, informational and analytical issues of insurance market provision in Ukraine are analyzed. Ways of ...
916895
  Кравченко О.В. Проблеми наукової інституалізації вітчизняної культурології // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 48-56
916896
  Квасовський О.Р. Проблеми наукової систематизації принципів оптимального оподаткування : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 2. – С.101-112 : Рис. – Бібліогр.: 30 назв
916897
  Пустовіт В.Ю. Проблеми націєтворення в мемуарному дискурсі вітчизняних письменників XIX століття : монографія / В.Ю. Пустовіт ; М-во освіти і науки України, Луган. нац. пед. ін-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : Знання, 2008. – 282, [2] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-8151-88-0
916898
  Шутов І. Проблеми націоналізації в Україні (анотація) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 7. – С. 122-126
916899
  Гончарук В. Проблеми національної безпеки в епоху інформаційного суспільства: український вимір / В. Гончарук, О. Качан // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 48-54. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 26). – ISSN 2078-4333
916900
  Бовсунівський П.В. Проблеми національної безпеки в регіональній політиці АРЄ : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Бовсунівський П.В. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2011. – 196 л. – Бібліогр.: л. 164-196
916901
  Бовсунівський П.В. Проблеми національної безпеки в регіональній політиці АРЄ : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Бовсунівський П.В. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
916902
  Власюк О. Проблеми національної безпеки України в умовах євроатлантичної інтеграції // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 2. – С. 9-14.


  Матеріали "круглого столу" "Проблеми та шляхи удосконалення співробітництва України з Північноатлантичним альянсом" 16 листопада 2007 року , м. Київ
916903
  Савченко В. Проблеми національної економіки України та особливості їх вивчення у вищих навчальних закладах // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 16-28. – ISSN 1682-2366


  Розглядається актуальність запровадження курсу "Національна економіка" у ВНЗ України, а також необхідність методичного забезпечення викладання цієї дисципліни. Аналізується одноіменний навчальний посібник,створений автором.
916904
  Пиріг Р. Проблеми національної ідентифікації правлячої еліти Української Держави 1918 року // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 95-106. – ISSN 2222-5250
916905
  Макаров Г.В. Проблеми національної ідентичності в Україні: етнорегіоналізм, регіоналізм чи локалізм? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про проблеми національної ідентичності в українському суспільстві. На думку автора, ці проблеми випливають з територіальної визначеності та систем поглядів, таких як етнорегіоналізм, регіоналізм та локалізм.
916906
  Швед О.В. Проблеми національної ідентичності країн Скандинавії в контексті процесу Європейської інтеграції // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 158-171. – ISSN 0130-5247


  Країни Північної Європи в контексті інтеграційних рухів
916907
  Гальчак Б. Проблеми національної ідентичності лемків в Польщі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – № 26. – С. 21-28.
916908
  Смірнова Н.П. Проблеми національної ідентичності у прозі Олекси Стороженка й Остапа Вишні / Н.П. Смірнова, О.М. Свириденко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 140-151


  Стаття висвітлює проблеми національної ідентичності в прозі О. Стороженка й Остапа Вишні
916909
  Косенко М. Проблеми національної інтеграції у творчості Г. фон Трейчке // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія. – С. 283-285. – ISBN 978-966-171-783-0
916910
  Юндерський Ю. Проблеми національної конкурентоспроможності та пріоритети конкурентної політики в Україні / Ю. Юндерський, Г. Паламарчук // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.19-29. – ISSN 0131-775Х
916911
  Аледінова С. Проблеми національної мови та освіти у висвітленні кримськотатарських ЗМІ // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 26-29


  У статті йдеться про проблеми національної мови та освіти кримських татар, а також про становлен ня спеціальних освітніх видань з метою інформування населення. Про шляхи та способи відродження кримськотатарської мови, з метою досягнення кримськими ...
916912
  Пригуза П.Д. Проблеми національної моделі неспроможності та банкрутства // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 169-188.
916913
  Скрипник Віктор Проблеми не вчорашнього дня // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 6
916914
  Гончар І. Проблеми неадекватності статистичної оцінки ІСЦ в контексті податкової реформи / І. Гончар, В. Качалай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 26-29. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  У статті наголошено на важливості проведення адекватного розрахунку індексу споживчих цін. За допомогою структурного аналізу споживчих грошових витрат домогосподарств та споживчого кошику товарів (послуг) - представників для визначення рівня ІСЦ було ...
916915
  Мельник І.Г. Проблеми невеликих міст // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 69-73. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 966-521-126-9
916916
  Воронін І. Проблеми невизначеності процентних ставок у часі та можливості їх розв"язання : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 5. – С. 20-22. – Бібліогр.: 4 назви
916917
  Мелешко О.В. Проблеми недержавних пенсійних фондів розвинутих країн як наслідок світової фінансової кризи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 28. – С. 54-63
916918
  Грушко В. Проблеми недержавного пенсійного страхування / В. Грушко, О. Чеберяко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-18. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено проблеми недержавного пенсійного страхування в Україні. Визначено переваги накопичувальної системи та недоліки українського законодавства у цій сфері. The problems of private pension insurance in Ukraine are outlined. Considerable ...
916919
  Юрець О. Проблеми недійсності правочинів // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових праць магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 29-62. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-62-7
916920
  Кривульченко О.А. Проблеми нелегальних емігрантів громадян України в Італії: умови праці та соціальне становище // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С.277-285. – ISBN 966-7196-06-2
916921
  Довжук О.В. Проблеми нелегальної трудової міграції в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 232-236.
916922
  Ничипоренко С.В. Проблеми неповних сімей у контексті демографічного розвитку // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 2. – С. 37-43.
916923
  Галака С.П. Проблеми нерозповсюдження ядерної зброї після ядерних випробувань в Індії та Пакистані // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 64-67.
916924
  Подцерковний О. Проблеми неспівпадання економічних та юридичних відносин у сфері грошових зобов"язань суб"єктів господарювання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 44-46
916925
  Васильєва М. Проблеми неспроможних держав: виклик століття // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 46-49


  Найбільшим політичним недоліком сучасності є відсутність міжнародного механізму поводження з неспроможними державами ("failed states") і недієздатними (крихкими) державами ("failing states"). У 2002 р. Національна стратегія безпеки США проголошувала, ...
916926
  Сіверський О.М. Проблеми неявки за викликом слідчого, прокурора, та їх вирішення // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал ; спецвипуск / Луганський, університет внутрішніх справ імені Дідоренка Е.О. державний. – Луганськ, 2013. – № 3 : Актуальні проблеми в діяльності правоохоронних органів. – С. 18-23
916927
  Юрченко О.М. Проблеми нового Кримінального процесуального кодексу України щодо вирішення заяв і повідомлень громадян про кримінальні проступки / О.М. Юрченко, І.В. Сервецький // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10. – С. 109-121. – ISSN 2222-5374
916928
   Проблеми номенклатури органічних сполук / О.В. Гордієнко, М.Ю. Корнілов, В.С. Толмачова, О.М. Ковтун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 93-96. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Обговорено стан сучасної української хімічної номенклатури органічних сполук та їхні назвоутворення за новими рекомендаціями IUPAC 1993 р., запропонована схема складання їх назв українською мовою.
916929
  Черниш В. Проблеми норматворчого врегулювання нотаріальної діяльності // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 5 (127). – С. 163-167
916930
  Козак З. Проблеми нормативно-правового забезпечення діяльності уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 238-246. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті аналізуються міжнародні правові акти та чинне законодавство України, що визначають правовий статус уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, окреслюються основні проблеми нормативно-правового забезпечення їхньої ...
916931
  Дерев"янко С. Проблеми нормативно-правового регулювання джерел фінансування місцевих референдумів // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 65-71.
916932
  Бостан С.К. Проблеми нормативно-правового регулювання дистанційної форми навчання у системі вищої освіти в Україні / С.К. Бостан, Л.М. Бостан // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 217-221. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
916933
  Битяк Ю. Проблеми нормативно-правового регулювання оцінки діяльності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 116-124
916934
  Сімакова-Єфремян Проблеми нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності в адміністративному судочинстві України // Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 4. – С. 28-35.
916935
  Сімакова-Єфремян Проблеми нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності в адміністративному судочинстві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 71-81.
916936
  Лозовий А.І. Проблеми нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності у кримінальному процесі України / А.І. Лозовий, Сімакова-Єфремян // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 74-83
916937
  Таран О.В. Проблеми нормативно - правового захисту авторських та суміжних прав в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.239-242. – ISSN 1609-0462
916938
  Лугина О.В. Проблеми нормативного визначення терміна "самовільне зайняття земельних ділянок" // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 3. – С. 59-66.
916939
  Лугина О. Проблеми нормативного визначення терміна "самовільне зайняття земельних ділянок" // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 109-111. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
916940
  Мартіросян А.І. Проблеми нормативного забезпечення незалежності осіб, які здійснюють правосуддя // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 567-574. – ISSN 1563-3349
916941
  Політова І.В. Проблеми нормативного забезпечення регулювання тарифів на послуги операторів телекомунікацій // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова / Одеська, академія зв"язку ім.О.С. Попова національна. – Одеса, 2013. – № 2. – С. 112-116. – ISSN 0131-8675
916942
  Печуляк В. Проблеми нормативного закріплення державної податкової політики в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.38-43
916943
  Лісіченко С.М. Проблеми нормативного регулювання податків у Європейському Союзі // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С.80-84
916944
  Гудима Н.В. Проблеми нормативної реалізації принципів відкритості та прозорості діяльності органів державного управління в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 57-61. – Бібліогр.: 15 назв
916945
  Андреєв С.А. Проблеми нормотворчої діяльності у сфері охорони праці // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 13-14
916946
  Бондаренко Л. Проблеми нормування капіталу промислово-фінансових груп в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 58-63. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
916947
  Вітман К.М. Проблеми об"єднання Румунії та Молдови на основі одного етносу // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 636-641. – ISSN 1563-3349
916948
  Бурдін В.М. Проблеми обгрунтування кримінальної відповідальності за злочини вчинені у стані сп"яніння // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 57-67.
916949
  Остапчук Т.П. Проблеми обліку витрат, які формують вартість освітніх послуг в державних закладах освіти // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 85-90. – (Економічні наки ; Вип. 3). – ISSN 1728-4236
916950
  Притченкова Е.А. Проблеми обліку розрахунків з акціонерами // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 73-76
916951
  Натаров О.О. Проблеми обмеження права на свободу світогляду і віросповідання людини і громадянина в Україні // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 487-489. – ISBN 966-660-151-6
916952
  Кузьміна З.М. Проблеми обмеженого використання лізингу в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 312-316. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
916953
  Ярмоленко Н.М. Проблеми онтогенезу козацької пісенності українців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 136-146.
916954
   Проблеми оперативно-розшукової діяльності й забезпечення прокурорського нагляду за її законністю : Міжнародна науково-практична конференція (21-22 лютого 2000 р.): Аналітичні матеріали, пропозиції наукових і практичних працівників. – Луганськ : РВВ ЛІВС, 2000. – 262с. – ISBN 966-7448-48-7
916955
  Василинчук В.І. Проблеми оперативно-розшукової профілактики злочинів у бюджетній системі України / В.І. Василинчук, О.Ю. Заблоцька // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 144-152.
916956
  Череп А.В. Проблеми оподаткування нерухомості в Україні / А.В. Череп, М.Г. Мартоян, О.С. Носенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 50-52
916957
  Гура Н.О. Проблеми оподаткування підприємств житлово-комунального господарства // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 34-42.
916958
  Красовський Костянтин Проблеми оподаткування тютюнових виробів в Україні з точки зору міжнародного досвіду // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 2. – С. 74-75. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
916959
   Проблеми оптики та її освітнього аспекту на порозі 3-го тисячоліття : Тези доповідей. Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 165-річчю Київського ун-ту та 60-річчю кафедри оптики; Київ, 5-6 жовтня 1999. – Київ : Киевский университет, 1999. – 66с.
916960
   Проблеми оптики та сучасного матеріалознавства = Prodlems of Optics & High Teshnology Material Science SPO 2003 : Fourth International Young Scientists Conference: Scientific works, October 23-26,2003; Наукові праці. – Київ : Киевский университет, 2003. – 240с. – Книга англ.мов.
916961
  Кириленко О. Проблеми оптимізаціі структури державного боргу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 115-119. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
916962
  Пороховський А.А. Проблеми оптимізації економічної ролі держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 34-36. – (Економіка ; Вип. 62)


  Практичний інтерес до аналізу економічних функцій держави зв"язаний з пошуком оптимальної ролі останньої як у трансформаційних процесах, так і в становленні нової моделі національного розвитку.
916963
  Іванова В.М. Проблеми оптимізації національного та іноземного інвестування промислових підприємств в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 152-158
916964
  Карагодова О. Проблеми оптимізації структури кредитного портфеля комерційного банку : наука і практика / О. Карагодова, Л. Распутна // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 40-42 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
916965
  Шведчикова Т.М. Проблеми оптимізації функціонування товарного обігу в трансформаційних економіках // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 289-298


  У статті досліджено проблеми функціонування сфери товарного обігу в трансформаційних економіках. Вивчено дилему суб"єкта товарного обігу в процесі вибору між легальною і нелегальною діяльністю за різних зовнішніх обставин. Обґрунтовано необхідність і ...
916966
  Воронков Валерій Іванович Проблеми організації автоматизованого інформаційно-аналітичного забезпечення великомасштабних систем верхнього рівня // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 14-22. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті висвітлені проблеми автоматизації інформаційно-аналітичного забезпечення великомасштабних систем організаційно-економічного типу верхнього рівня. Показано та обгрунтовано поступове перенесення центру ваги основних робіт з функціональної та ...
916967
  Плиса В.Й. Проблеми організації антикризового управління страховими організаціями в умовах переходу до ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-55. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  У статті розглядаються проблеми організації антикризового управління страховими організаціями в умовах переходу до ринку.
916968
  Пришляк Г.В. Проблеми організації банківського управлінського обліку // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 204-209. – ISSN 1562-0905
916969
  Мельник М. Проблеми організації підготовки та проведення парламентських і місцевих виборів 2006 року // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 3. – С. 24-29.
916970
  Школьник І.О. Проблеми організації системи державних закупівель в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 27. – С. 21-28
916971
  Стефанчук Р.О. Проблеми організації та змісту вищої юридичної освіти в Україні в контексті входження до Болонського процесу / Р.О. Стефанчук, М.О. Стефанчук // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 414-419. – (Право. Економіка. Управління)
916972
  Дорошенко І. Проблеми організації та проведення операцій з міжнародними платіжними картками : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 57-59 : Табл.
916973
  Дорошенко І. Проблеми організації та проведення операцій з міжнародними платіжними картками : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 64-65 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
916974
  Кінащук Л. Проблеми організаційного та методичного забезпечення аудиту // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 87-90.
916975
   Проблеми освіти : Науково- методичний збірник. – Київ
Вип. 5. – 1996
916976
   Проблеми освіти : Науково- методичний збірник. – Київ
Вип. 6. – 1996
916977
   Проблеми освіти : науково-методичний збірник. – Київ
Вип. 12. – 1998
916978
   Проблеми освіти : науково-методичний збірник. – Київ
Вип. 13. – 1998
916979
   Проблеми освіти : науково-методичний збірник. – Київ
Вип. 14. – 1998
916980
   Проблеми освіти : науково-методичний збірник. – Київ, 1995-
Вип. 21. – 2000
916981
   Проблеми освіти : науково-методичний збірник. – Київ, 1995-
Вип. 22. – 2000
916982
   Проблеми освіти : науково-методичний збірник. – Київ, 1995-
Вип. 23. – 2001
916983
   Проблеми освіти : Науково-методичний збірник. – Київ, 1995-. – ISBN 966-597-072-0
Вип. 41. – 2005
916984
   Проблеми освіти : Науково-методичний збірник. – Київ, 1995-. – ISBN 966-597-072-0
Вип. 42. – 2005
916985
   Проблеми освіти : Науково-методичний збірник. – Київ, 1995-. – ISBN 966-597-072-0
Вип. 43. – 2006
916986
   Проблеми освіти : Науково-методичний збірник. – Київ, 1995-. – ISBN 966-597-072-0
Вип. 44. – 2006
916987
   Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ : Освіта України, 1995-
Вип. 54 (Спецвип. 2). – 2008
916988
   Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ : Освіта України, 1995-. – ISBN 966-8847-12-1
Вип. 60. – 2009
916989
   Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ : Освіта України, 1995-. – ISBN 966-8847-12-1
Вип. 61. – 2009. – на обкладинці журналу - 2010 р.
916990
  Чепак В.В. Проблеми освіти в класичній соціології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С .9-12. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу проблем освіти на етапі становлення соціології. Автор звертається до ідей О. Конта та Г. Спенсера, які одними з перших виділили освітню проблематику в контексті соціологічного аналізу. Виявляються можливості використання здобутків ...
916991
  Ярулліна Е. Проблеми освіти кримських татар ХІХ - ХХ століть у творі М.Коцюбинського "Під мінаретами" // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 104-110. – ISBN 966-7773-70-1
916992
  Дудка А. Проблеми отримання доказової інформації від осіб з фізичними або психічними вадами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 170-172.
916993
  Клочков В. Проблеми оцінки ефективності прокурорського нагляду за дотриманням прав і свобод людини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 29-33.
916994
  Рибак О.В. Проблеми оцінки значущості малого бізнесу для розвитку репону // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.290-293. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
916995
  Манакіна В. Проблеми оцінки інтелектуальної власності / В. Манакіна, Н. Гарбузова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 2 (93). – С. 16-19. – ISSN 1728-9343
916996
  Андрушків Т. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників в управлінні кредитним ризиком банку // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 8-19. – ISSN 1818-5754
916997
  Строкович Г.В. Проблеми оцінки нематеріальних активів і інтелектуального капіталу // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2007. – Т. 13, кн.2 : Проблеми економіки та філології. – С. 99-106. – ISSN 1993-5560
916998
  Коренева О.Г. Проблеми оцінки та обліку гудвілу у міжнародній та вітчизняній практиці діяльності банківських установ / О.Г. Коренева, Ю.В. Бідоленко // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 56-61.
916999
  Орлова В. Проблеми оцінки фінансового стану банків : бухгалтерський облік / В. Орлова, Ю. Чучук // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 9 (163). – С. 26-28. – Бібліогр.: 5 назв
917000
  Чемчикаленко Р.А. Проблеми оцінювання результатів навчання студентів економічних спеціальностей в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Р.А. Чемчикаленко, І.П. Косарєва, О.В. Майборода // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 124-128
<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,