Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>
916001
  Гон О. "Прованс" Юрія Клена й Езри Панда // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 206-213. – ISBN 978-966-193-016-1
916002
  Задорожна-Княгницька Леніна "Провінційний університет для бідних": Глухівський вчительський інститут 1874-1917 років // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 174-178. – Бібліогр. в кінці ст.


  Статтю присвячено аналізу діяльності викладачів Глухівського вчительського інституту 1874-1917 років, який є одним із перших вищих педагогічних закладів України. Розкрито своєрідність форм, методів та засобів фахової підготовки майбутнього вчителя в ...
916003
   "Прогноз-2013" // Київський університет. – Київ, 2013. – вересень (№ 14/15). – С. 4


  На факультеті кібернетики відбулися чергові змагання із розробки прогнозів розвитку одного із секторів економіки України. Учаників змагань привітали: декан факультету А.В. Анісімов та організатор змагань - Л.Ф. Гуляницький.
916004
   Проблемы эвалюции литосферы. – М, 1985. – 40с.
916005
   Проблемы эволюции. – Новосибирск
1. – 1968. – 276с.
916006
   Проблемы эволюции. – Новосибирск
2. – 1972. – 298с.
916007
   Проблемы эволюции. – Новосибирск
3. – 1973. – 311с.
916008
   Проблемы эволюции. – Новосибирск
4. – 1975. – 238с.
916009
   Проблемы эволюции докембрийской литосферы. – Л, 1986. – 312с.
916010
  Фесенков В.Г. Проблемы эволюции Земли и планет / В.Г. Фесенков. – Алма-Ата, 1950. – 62с.
916011
   Проблемы эволюции физиологических функций. – М.-Л, 1958. – 235с.
916012
   Проблемы эволюции функций и энзимохимии процессов возбуждения. – М, 1961. – 403с.
916013
   Проблемы эволюции, популяционной изменчивости и систематики растений. – Л, 1991. – 132с.
916014
   Проблемы эволюционной и технической биохимии. – М, 1964. – 364с.
916015
   Проблемы экзогенного и метаморфогенного породо и рудообразования. – М, 1985. – 214с.
916016
  Мамедов Н.М. Проблемы экологии : некоторые актуальные аспекты / Н.М. Мамедов. – М, 1989. – 48с.
916017
  Северцов С.А. Проблемы экологии животных / С.А. Северцов. – М.
1. – 1951. – 172с.
916018
  Формозов А.Н. Проблемы экологии и географии животных / А.Н. Формозов. – М., 1981. – 348с.
916019
   Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона = Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону= Problems of ecology and nature protection of techogen region : Межведомственный сборник научных робот. – Донецк : ДонНУ, 1998-
Вып.3. – 2003
916020
   Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона = Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону= Problems of ecology and nature protection of techogen region : Межведомственный сборник научных робот. – Донецк : ДонНУ, 1998-
Вып. 6. – 2006. – резюме - англ., укр. мовами
916021
   Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона = Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону= Problems of ecology and nature protection of techogen region : межведомственный сборник научных робот. – Донецк : ДонНУ, 1998-
Вып. 7. – 2007. – резюме англ., укр. мовами
916022
   Проблемы экологии Прибайкалья. – Иркутск, 1979. – 242с.
916023
   Проблемы экологии Прибайкалья. – Иркутск, 1979. – 188с.
916024
   Проблемы экологии Прибайкалья. – Иркутск, 1979. – 105с.
916025
   Проблемы экологии Прибайкалья. – Иркутск, 1979. – 188с.
916026
   Проблемы экологии Прибайкалья. – Иркутск, 1979. – 110с.
916027
   Проблемы экологии Прибайкалья : Тезисы докладов к Весоюзной научной конференции. Иркутск, 19-22 октября 1982 г.). – Иркутск
Часть 1 : Общие вопросы экологического мониторинга, математическое моделирование и прогнозирование экосистем. – 1982. – 64с.
916028
   Проблемы экологии Прибайкалья : Тезисы докладов к Всесоюзной научной конференции. Иркутск, 19-22 октября 1982 г.). – Иркутск
Часть 2 : Мониторинг бактериального и растительного населения водоемов. – 1982. – 121с.
916029
   Проблемы экологии Прибайкалья : Тезися докладов к Всесоюзной научной конференции. Иркутск, 19-22 октября 1982 г.). – Иркутск
Часть 3 : Мониторинг сообществ водных животных. – 1982. – 100с.
916030
   Проблемы экологии Прибайкалья : Тезисы докладов к Всесоюзной научной кнференции. Иркутск, 19-22 октября 1982 г. – Иркутск
Часть 4 : Экологический контроль наземных экосистем. – 1982. – 155с.
916031
   Проблемы экологии Прибайкалья : Тезисы докладов к Всесоюзной научной конференции. Иркутск, 19-22 октября 1982 г.). – Иркутск
Часть 5 : Генетические, физиологические и биохимические аспекты экологического мониторинга. – 1982. – 134с.
916032
   Проблемы экологии Прибайкалья : (Иркутск, 5-10 сентября 1988 г.): Тезисы докладов. – Иркутск
Часть 2. – 1988. – 141с.
916033
   Проблемы экологии Прибайкалья : (Иркутск, 5-10 сентября 1988 г.): Тезисы докладов. – Иркутск
Ч. 3. – 1988. – 164 с.
916034
   Проблемы экологии Прибайкалья : (Иркутск, 5-10 сентября 1988 г.): Тезисы докладов. – Иркутск
Часть 4. – 1988. – 143с.
916035
   Проблемы экологии человека. – Москва : Наука, 1986. – 141с.
916036
   Проблемы экологически устойчивого развития биосферы. – М, 1988. – 119с.
916037
   Проблемы экологического мониторинга и генетические аспекты орнитофауны и других организмов. – Вильнюс, 1988. – 191с.
916038
   Проблемы экологического мониторинга и моделирование экосистем. – Л, 1979. – 264с.
916039
   Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. – Л, 1978. – 184с.
916040
   Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. – Л, 1985. – 282с.
916041
   Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 6. – 1985. – 245с.
916042
   Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 7. – 1985. – 292с.
916043
   Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 8. – 1985. – 281с.
916044
   Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. – Ленинград : Гидрометеоиздат
9. – 1986. – 313с.
916045
   Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 10. – 1987. – 299с.
916046
   Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 11. – 1988. – 285с.
916047
   Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 12. – 1989. – 389с.
916048
   Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем = Problems of ecological montioring and ecosystem modelling. – Л
5. – 1978. – 280с.
916049
   Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем = Problems of ecological montioring and ecosystem modelling. – Л
3. – 1980. – 279с.
916050
   Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем = Problems of ecological montioring and ecosystem modelling. – Л
4. – 1981. – 283с.
916051
  Кирнарская С.В. Проблемы экологической адаптации // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 8. – С. 76-85. – ISSN 0235-1188
916052
   Проблемы экологической педагогики. – Пермь, 1985. – 156с.
916053
   Проблемы экономии живого и овеществленного труда в условиях НТР. – М, 1987. – 128с.
916054
  Субоцкий Ю.В. Проблемы экономии и бережливости в хозяйственной работе. / Ю.В. Субоцкий. – М., 1983. – 44с.
916055
   Проблемы экономии и истории стран Ближнего и Среднего Востока. – М, 1966. – 239с.
916056
   Проблемы экономии ресурсов в научных разработках и исследованиях. – Л, 1982. – 163с.
916057
   Проблемы экономии энергоресурсов при создании и эксплуатации торгово-технологического оборудования. – Самарканд, 1983. – 196с.
916058
  Кожевникова Л.А. Проблемы экономики библиотечного дела на современном этапе // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2010. – № 2 (20). – С. 170-184
916059
  Усиевич М.А. Проблемы экономики Венгерии на этапе интенсификации. / М.А. Усиевич. – М, 1987. – 138с.
916060
   Проблемы экономики Восточной Сибири. – Новосибирск, 1981. – 241с.
916061
   Проблемы экономики геологоразведочных работ. – Минск, 1978. – 123с.
916062
   Проблемы экономики и организации. – Л, 1984. – 150с.
916063
  Синько В.И. Проблемы экономики качества продукции / В.И. Синько. – Москва : Экономика, 1971. – 263 с.
916064
  Кантор Евгений Лазаревич Проблемы экономики минерально-сырьевой базы промышленности СССР. : Автореф... д-ра экон.наук: 08.00.05 / Кантор Евгений Лазаревич; Ин-т экономики АН КазССР. – Алма-Ата, 1978. – 46л.
916065
  Растянников В.Г. Проблемы экономики Пакистана / В.Г. Растянников, С.А. Кузьмин. – М, 1958. – 216с.
916066
  Сегединов А.А. Проблемы экономики развития инфраструктуры городов / А.А. Сегединов. – М, 1987. – 216с.
916067
  Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда. / С.Г. Струмилин. – М., 1925. – 224с.
916068
  Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда. / С.Г. Струмилин. – доп. и пересмотр. изд. – М., 1957. – 735с.
916069
  Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда. / С.Г. Струмилин. – М., 1982. – 471с.
916070
  Дякин Б.Г. Проблемы экономики эффективной межгосударственной специализации производства стран СЭВ : Автореф... Канд.экон.наук: 590 / Дякин Б.Г.; Моск.ин-т.нар.хоз. – Москва, 1968. – 16л.
916071
  Житная И.П. Проблемы экономического анализа основных производственных фдндов в промышленности : Автореф... докт. экон.наук: 08.00.12 / Житная И. П.; МВиССО УССР КИНХ. – Киев, 1984. – 45л.
916072
  Глуходед В.С. Проблемы экономического развития Ирана (20-30-е годы) / В.С. Глуходед. – Москва, 1968. – 200с.
916073
  Уткин Э.А. Проблемы экономического развития освободившихся стран. / Э.А. Уткин. – М., 1968. – 240с.
916074
  Менделеев Д.И. Проблемы экономического развития России / Д.И. Менделеев. – М., 1960. – 615с.
916075
  Ляликов С.В. Проблемы экономического развития современного государственно-пономолистического капитализма и их отражение в буржуазных теориях роста. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Ляликов С.В.; МВ и ССО УССр. Одес. ин-т нар. хоз. – Одесса, 1981. – 25л.
916076
  Сергеев В.П. Проблемы экономического сближения стран социализма / В.П. Сергеев. – Москва, 1969. – 312с.
916077
  Наджмеддин Дауд Мохамед Проблемы экономического сотрудничества между странами Тропической Африки и государствами Арабского Востока : Дис... канд. экономическихнаук: 08.00.14 / Наджмеддин Дауд Мохамед; Мин-во образования Украины. КУ им. Т.Г.Шевченко. Украинский институт международных отношений. – К., 1993. – 109л. – Бібліогр.:л.99-105
916078
  Пушин И.Д. Проблемы экономического стимулировани социалистического производства. : Автореф... Канд.экон.наук: / Пушин И.Д.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1967. – 17л.
916079
  Минко И.С. Проблемы экономического стимулирования деятельности отраслевых научных организаций : Автореф... канд. экон.наук: 584 / Минко И.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 17л.
916080
  Балабан Светлана Яковлевна Проблемы экономического управления социалистическим производством. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Балабан Светлана Яковлевна; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1975. – 24л.
916081
  Дулаева Р.А. Проблемы экономической географии Северо-Осетинской АССР : Автореф... Канд.геогр.наук: 691 / Дулаева Р.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1970. – 28л.
916082
  Авайте Джеймс Проблемы экономической деколонизации освободившихся стран : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.14 / Авайте Джеймс Ф.Т.; МВ и ССО УССР, КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 23 с.
916083
  Авайте Джеймс Франк Тетте Проблемы экономической деколонизации освободившихся стран (на примере западной Африки) : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.14 / Авайте Джеймс Франк Тетте; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 261л. – Бібліогр.:л.185-229
916084
  Чифрин Г.И. Проблемы экономической интеграции в Азии: возможности, трудности и пределы. : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.14 / Чифрин Г.И.; АН СССР. Ин-т востоковедения. – М., 1981. – 38л.
916085
  Китайгородская Д.С. Проблемы экономической интеграции стран Центральной Америки : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Китайгородская Д.С.; Ин-т Латин.-Америки АН СССР. – М., 1975. – 23л.
916086
  Аминов А.М. Проблемы экономической истории Средней Азии и её зарубежные критики / А.М. Аминов. – Ташкент, 1972. – 174 с.
916087
  Кошкарев Александр Петрович Проблемы экономической подготовки производства / Кошкарев Александр Петрович. – К., 1972. – 296с.
916088
  Сурнин С В. Проблемы экономической реализации социалистической собственности / С В. Сурнин, . – Томск, 1981. – 162с.
916089
  Габибуллаев Э.Ш. Проблемы экономической эффективности вступления Азербайджана в ВТО // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 61-63. – Библиогр.: 4 назв
916090
  Кульвец П.А. Проблемы экономической эффективности использования научно-технического потенциала / П.А. Кульвец. – Вильнюс, 1978. – 188с.
916091
  Болла К. Проблемы экспериментального исследования длительности гласных звуков в современном русском литературном языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Болла К.; МГУ, Филол. фак. – Москва, 1963. – 20 с.
916092
  Лазарев П.П. Проблемы экспериментальной геофизики на Урале. / П.П. Лазарев. – Л., 1932. – 12с.
916093
   Проблемы экспериментальной психологии личности : Ученые записки Пермского пед.ин-та. – Пермь
Т.77. – 1970. – 296с. – У наук. фонді видання належить до періодики
916094
  Безнасюк С.А. Проблемы экспорта российского природного газа через систему трубопроводов // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 12. – С. 21-27. – ISSN 2074-6040
916095
  Швец И.Т. Проблемы электрификации. / И.Т. Швец. – К, 1974. – 48с.
916096
  Манойлов В.Е. Проблемы электробезопасности / В.Е. Манойлов. – М.-Л., 1961. – 294с.
916097
  Ярош О. Проблемы энергетической политики Украины // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 4. – С. 29-32. – ISSN 0131-2227
916098
  Абдуллаев З.Г. Проблемы эргативности даргинского языка / З.Г. Абдуллаев. – Москва, 1986. – 372с.
916099
  Кошелев В.А. Проблемы Эрдеша-Секереша в комбинаторной геометрии : автореф. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Кошелев В.А. ; РАН; Математический ин-т им. В. А. Стеклова. – Москва, 2009. – 12 с. – Бібліогр.: 6 назв
916100
  Шестаков В.П. Проблемы эстетического воспитания / В.П. Шестаков. – М, 1962. – 120с.
916101
  Будникова Т.Г. Проблемы эстетического воспитания младших школьников в педагогическом наследии В. А. Сухомлинского : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Будникова Т. Г.; Киев.гос. пед. инзт. – К., 1977. – 20л.
916102
  Городецкая Ю.А. Проблемы эстетического воспитания школьников в условиях развития отечественной педагогической системы // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3. – Бібліогр. в кінці ст.
916103
  Роговер Е.С. Проблемы эстетического образования на уроках литературы в средней школе : Уч. пособие / Е.С. Роговер. – Л., 1974. – 208с.
916104
  Матковская И.Я. Проблемы этики в трудах Г.В.Плеханова : Автореф... канд. философ.наук: 622 / Матковская И.Я.; Моск. гос. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1968. – 19л.
916105
  Бицадзе Ш.И. Проблемы этики в философии В.Г.Белинского. : Автореф... Доктора философ.наук: / Бицадзе Ш.И.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1962. – 92л.
916106
  Мазаев Е.Б. Проблемы этики и нравственного вопитания в теоретическом наследии В.И. Ленина / Е.Б. Мазаев, В.Ф. Паточкин. – Х, 1978. – 152с.
916107
  Голдованский Ярослав Антонович Проблемы этимологической идентификации лексических заимствований (на материалах англицизмов в украинском языке) : fвтореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.19 / Голдованский Ярослав Антонович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 21 с.
916108
  Пиоро Игорь Станиславович Проблемы этнической истории населения Крыма в позднеримский период и раннее средневековье : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Пиоро Игорь Станиславович; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 288л. – Бібліогр.:л.238-288
916109
   Проблемы этнографии и антропологии в свете научного наследия Ф. Энгельса. – М, 1972. – 182с.
916110
   Проблемы этнографии и этнической истории народов восточной и юго-восточной Азии. – М, 1968. – 284с.
916111
   Проблемы этнографического музееведения. – Омск, 1987. – 161с.
916112
  Формозов А.А. Проблемы этнокультурной истории каменного века на территории Европейской части СССР / А.А. Формозов. – М., 1977. – 143с.
916113
  Акимушкин И.И. Проблемы этологии / И.И. Акимушкин. – Москва, 1985. – 191с.
916114
  Гончаренко А.И. Проблемы эффективного использования бюджета времени колхозников : Автореф... канд. эконом.наук: 590 / Гончаренко А.И.; АОН при ЦК КПСС. Кафедра полит. экономии и основ научного управления социалистической экономикой. – М., 1972. – 22л.
916115
   Проблемы эффективного использования и нормирования материальных ресурсов. – М, 1989. – 106с.
916116
   Проблемы эффективного использования материальных ресурсов и снижения материалоемкости продукции. – М, 1980. – 154с.
916117
   Проблемы эффективного использования трудовых и материальных ресурсов в условиях интенсификации сельскохозяйственного производства. – Косино, 1982. – 95с.
916118
   Проблемы эффективного использования трудовых ресурсов и экономики образования. – М, 1973. – 244с.
916119
  Герасимов А.В. Проблемы эффективного использования человеческого потенциала в современных условиях // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 11 (89 ). – С. 58-63. – ISSN 1812-8696
916120
  Василенко В.Ф. Проблемы эффективного использования экономического потенциала региона // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 1. – С. 31-41. – Бібліогр.: на 12 пунктів
916121
   Проблемы эффективной организации. – К, 1978. – 132с.
916122
   Проблемы эффективности библиотечно-библиографического обслуживания населения. – Челябинск, 1984. – 123с.
916123
  Сидорова Е.А. Проблемы эффективности бюджетно-финансовой политики ЕС внутри и вне зоны евро // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 1 : Евро против доллара: финансовые позиции Европы. – С. 80-106. – ISSN 0235-5620
916124
   Проблемы эффективности гражданско-правового регулирования. – Томск, 1979. – 84с.
916125
   Проблемы эффективности журналистики. – М, 1990. – 244с.
916126
   Проблемы эффективности и действенности прессы Казастана. – Алма-Ата, 1987. – 175с.
916127
   Проблемы эффективности и качества работы в прессе. – Воронеж, 1978. – 239с.
916128
   Проблемы эффективности капитальных вложений в народное хозяйство социалистических стран. – М, 1981. – 263с.
916129
   Проблемы эффективности капитальных вложений в развитных капиталистических странах. – М, 1978. – 231с.
916130
  Игнатьев Алексей Михайлович Проблемы эффективности концентрации промышленного производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Игнатьев Алексей Михайлович; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1977. – 24л.
916131
   Проблемы эффективности мероприятий по улучшению использования бюджета времени населения. – М, 1983. – 175с.
916132
   Проблемы эффективности науки. – К, 1992. – 115с.
916133
   Проблемы эффективности научных исследований. – М, 1991. – 147с.
916134
   Проблемы эффективности повышения квалификации руководящих работников и специалистов народного хозяйства. – Рига, 1976. – 135с.
916135
  Чеснокова Б.Д. Проблемы эффективности политической пропаганды по телевидению. (Из опыта докум. передач) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 580 / Чеснокова Б.Д. ; АОН при ЦК КПСС , Учен. совет по теории и методам идеол. работы. – Москва, 1971. – 17 с.
916136
   Проблемы эффективности правового регулирования. – Куйбышев, 1978. – 169с.
916137
  Лихолоб В.Г. Проблемы эффективности правоприменительной деятельности органов внутренних дел в борьбе с преступностью : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Лихолоб В.Г.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 41 с.
916138
  Хруцкий Е Проблемы эффективности принятия решений / Е Хруцкий. – М, 1983. – 303с.
916139
   Проблемы эффективности производства. – Душанбе
9. – 1970. – 129с.
916140
   Проблемы эффективности производства. – Хабаровск, 1977. – 212с.
916141
  Казинян С Г. Соловьев Проблемы эффективности следственных действий / С Г. Соловьев Казинян. – Ереван, 1987. – 167с.
916142
  Микульский К.И. Проблемы эффективности социалистической экономики. Из опыта хозяйственного строительства в странах СЭВ. / К.И. Микульский. – М., 1972. – 284с.
916143
  Зотов Ю.В. Проблемы эффективности труда инженерно-технических работников (на прим. Волжского автомобильного завода им. 50-летия СССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.07 / Зотов Ю.В.; ВП проф. движения ВЦСПС им. Н.М.Шверника. – М., 1980. – 22л.
916144
  Раховская Е.Н. Проблемы эффективности устной пропаганды. / Е.Н. Раховская. – М., 1970. – 32с.
916145
  Агаев Т.С. Проблемы Юга Судана : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Агаев Т.С. ; АН СССР. – Москва, 1971. – 21с.
916146
   Проблемы Южной и Караибской Америки. – М, 1934. – 304с.
916147
  Мережко А. Проблемы юридической герменевтики: международное право, гражданское право, международное частное право // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 16-20


  Стаття присвячена аналізу питань юридичної герменевтики в контексті міжнародного права, цивільного права та міжнародного приватного права. Автор досліджує загальні принципи та засоби тлумачення норм права, що використовуються як у праві в цілому, так і ...
916148
   Проблемы юридической науки и правоприменения : Мат. междун. науч. конференции студ. и аспирантов (Минск,29-30 октября 1999 г.). – Минск, 1999. – 320с.
916149
   Проблемы юридической ответственности и исполнения наказания в свете Конституции СССР. – Рязань, 1981. – 159с.
916150
  Баранов В.М. Проблемы юридической техники в воззрениях // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 55-63. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Л.С. Явич и современное состояние теории права. Материалы круглого стола.
916151
  Бибило В.Н. Проблемы юриспруденции : избранные труды / В.Н. Бибило. – Минск : Право и экономика, 2010. – 470 с. – (Научные труды белорусских ученых). – ISBN 978-985-442-829-1
916152
  Абаренков В.П. Проблемы ядерного разоружения / В.П. Абаренков. – Москва, 1983. – 111с.
916153
   Проблемы ядерной геофизики. – Москва : Недра, 1964. – 215с.
916154
   Проблемы ядерной физики и физики элементарных частиц. – М, 1975. – 381с.
916155
  Боровик Б. Проблемы яззыка : поэзия: стихотворения // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2012. – № 3 (77). – С. 7-8
916156
  Закиев З М. Проблемы языка и происхождения волжский татар / З М. Закиев. – Казань, 1986. – 302с.
916157
  Леонтьева В.Н. Проблемы языка и сознания в онтологии культуротворчества // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2005. – № 700 : Образи часу - Образи світу. – С. 110-118. – (Серія : Теорія культури та філософії науки)
916158
   Проблемы языка и стиля. – Тула, 1977. – 125с.
916159
   Проблемы языка и стиля А.П.Чехова. – Ростов -на-Дону, 1983. – 158 с.
916160
  Устюгова Л. Проблемы языка и стиля в письмах А.П. Чехова // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 113-119. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)
916161
   Проблемы языка и стиля Л.Н. Толстого. – Тула, 1975. – 131с.
916162
  Тикоцкий М.Е. Проблемы языка и стиля публицистического произведения : Автореф... докт. филол.наук: / Тикоцкий М. Е.; БГУ. – Минск, 1972. – 54л.
916163
  Кусько Е.Я. Проблемы языка современной художественной литературы. Несобственно прямая речь в литературе ГДР / Е.Я. Кусько. – Львов, 1980. – 208с.
916164
   Проблемы языка, науки и техники. – М, 1970. – 128с.
916165
   Проблемы языковой вариативности : сборник обзоров. – Москва, 1990. – 189 с.
916166
  Казаку Л. Проблемы языковой интерференции и языковая ситуация в Республике Молдова // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 2. – С. 22-29. – ISBN 978-966-438-763-4
916167
   Проблемы языковой политики в странах Тропической Африки. – М, 1977. – 198с.
916168
   Проблемы языкознания. – М, 1967. – 286с.
916169
  Кошевая Инна Георгиевна Проблемы языкознания и теории английского языка / Кошевая Инна Георгиевна. – М., 1976. – 149с.
916170
   Проблемы ярусного расчленения систем фанерозоя Сибири. – Новосибирск, 1984. – 74с.
916171
  Бенедикт О.В. Проблемы, принцип действия и расчет нового способа стабилизации определений системы автоматического регулирования (САТ) / О.В. Бенедикт. – М., 1963. – 20с.
916172
  Месхи И.С. Проблемы, проблемы!... / И.С. Месхи. – Москва, 1984. – 48с.
916173
   Проблемы, пути и средства интенсификации учебного процесса по иностранным языкам в условиях неязыкового вуза. – Ярославль, 1980. – 159с.
916174
  Венделин А.Г. Проблемы, решаемые и создаваемые ЭВМ / А.Г. Венделин. – Таллин, 1976. – 123с.
916175
   Проблемы, связанные с потребелением алкоголя. – М, 1982. – 82с.
916176
  Шокли В. Проблемы, связанные с р-п переходами в кремнии. / В. Шокли. – Москва : Всесоюзн.ин-т науч. и тех.информации, 1961. – 76с.
916177
  Середа Г. Проблені аспекти участі прокурора в перегляді судових рішень у косаційному порядку // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 2 (14). – С. 5-9
916178
  Терещенко О. Пробленми захисту службових творів (креслень та технічної документації) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.104-108. – ISSN 0132-1331
916179
  Темкіжев І.Х. Пробленмні питання застосування в судовій практиці окремих положень Закону України "Про порядок погашення зобов"язань платників податків перед бюджетами тап державними цільовими фондами" // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.48-51. – ISBN 966-7784-65-7
916180
  Брусницын Л.В. Пробленмы формирования российского законодательства о защите лиц. содействующих уголовному правосудию // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2004. – № 2. – С.32-41. – ISSN 0132-0769
916181
  Мазихов Б. Проблеск / Б. Мазихов. – Нальчик, 1978. – 136с.
916182
  Хегган К. Проблеск надежды : Роман / К. Хегган. – Москва : АСТ, 1997. – 480с. – (Интрига). – ISBN 5150001252
916183
  Звягина Н.К. Проблески трав / Н.К. Звягина. – Москва, 1978. – 103с.
916184
   Проблеымы экономических циклов и кризисов в буржуазной экономической науке. – М, 1988. – 192с.
916185
   Проблмемы размещения производительных сил Казахстана : сборник статей. – Москва, 1973. – 229 с. + 4 карты
916186
   Проблмы вышей нервной деятельности. – Москва, 1949. – 691с.
916187
  Посудиевская О.Р. Проблума tncounter (встречи/столкновения "своего" и "чужого") в рассказе Оскара Уайльда "Кентервильское привидение" // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. – Вип. 31/32. – С. 131-146. – ISBN 966-72-77-79-8
916188
  Михайлов В.Н. Пробная лавка / В.Н. Михайлов. – Киев, 1966. – 38с.
916189
   Пробный камень. – Владимир, 1959. – 196с.
916190
  Казакова Р.Ф. Пробный камень / Р.Ф. Казакова. – М, 1982. – 144с.
916191
   Пробный камень. – Петрозаводск, 1988. – 270с.
916192
  Есламгаев М. Пробный камень / М. Есламгаев. – Алма Ата, 1990. – 240с.
916193
  Рассел Э.Ф. Пробный камень / Э.Ф. Рассел. – М., 1991. – 57с.
916194
  Кинзбурская И.Б. Пробный камень. / И.Б. Кинзбурская. – Х., 1963. – 222с.
916195
  Новокрещенных И.Ф. Пробный камень. Стихи / И.Ф. Новокрещенных. – Иркутск, 1965. – 49с.
916196
  Хлебосолова О.А. Пробный тест по курсу "География России: природа" (УІІІ класс) : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 41-42 : Табл. – ISSN 0016-7207
916197
   Пробой диэлектриков и полупроводников : межвуз. научно-тем. сб. – Махачкала : Издательство Дагестанского университета, 1980. – 154с.
916198
  Волькенштейн Ф.Ф. Пробой жидких диэлектриков / Ф.Ф. Волькенштейн. – Москва-Ленинград, 1934. – 92с.
916199
  Дунаев О.А. Пробой меднозакисных выпрямителей / О.А. Дунаев, П.В. Шаравский. – Л., 1936. – 1057-1064с.
916200
  Уайтхед С. Пробой твердых диэлектриков / С. Уайтхед. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1957. – 270с.
916201
  Воробьев Г.А. Пробой тонких диэлектрических пленок / Г.А. Воробьев, В.А. Мухачев. – Москва : Советское радио, 1977. – 72с.
916202
  Трохименко О.М. Пробопідготовка у середовищі гідроксиду тетраметиламонію для наступного визначення валового вмісту та співіснуючих форм аналітів // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / КНУ імені Тараса Шевченка; Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2012. – Т. 7, № 1/2. – С. 4-17. – ISSN 1991-0290


  Розглянуто публікації з пробопідготовки розчинами гідроксиду тетраметиламонію для наступного визначення валового вмісту та співіснуючих форм аналітів в біологічних зразках рослинного та тваринного походження і об’єктах довкілля (води, ґрунти, донні ...
916203
  Трохименко О.М. Пробопідготовка у середовищі сильних основ для наступного визначення валового вмісту та співіснуючих форм аналітів / О.М. Трохименко, В.В. Сухан // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / КНУ імені Тараса Шевченка; Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2010. – Т. 5, № 3/4. – C, 158-171. – ISSN 1991-0290
916204
   Пробоподготовка в микроволновых печах. – Москва, 1991. – 333с.
916205
  Мак-Кормик Пробразование энергии волн. / Мак-Кормик. – М, 1985. – 137с.
916206
  Торомански К. Пробудената равнина / К. Торомански. – София, 1954. – 244с.
916207
  Лозко Г.С. Пробуджена Енея : Європейський етнорелігійний ренесанс / Галина Лозко. – Харків : Див, 2006. – 464с. – ISBN 966-8504-20-8
916208
  Курін О.С. Пробуджена Індія. / О.С. Курін. – К., 1958. – 44с.
916209
  Калинець І. Пробуджена муза : Поезії / Ігор Калинець. – Варшава : ; Об"єднання українців у Польщі; Видавництво Канадського ін-ту укр. студій, 1991. – 462с. : іл. – ISBN 83-00-03436-6
916210
  Поліщук В.В. Пробуджена тиша / В.В. Поліщук. – Харків : Прапор, 1965. – 32 с.
916211
  Мигаль Т.С. Пробуджене місто / Т.С. Мигаль. – Львів, 1976. – 159с.
916212
  Козлов-Качан Пробуджений пострілом ранок / Козлов-Качан. – Ужгород, 1968. – 222с.
916213
  Довжок Т. Пробуджений... Пізня лірика Чеслава Мілоша // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 148-152. – ISBN 978-966-3888-379-3
916214
  Сов"як М.І. Пробудження / М.І. Сов"як. – Львів : Каменяр, 1979. – 79 с.
916215
  Колесник Ігор Пробудження в дзен-буддизмі як мета трансформаційного процесу // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 201-206. – ISSN 1728-3671
916216
  Вільний В.М. Пробудження весни / В.М. Вільний. – Київ, 1960. – 160 с.
916217
  Сидоренко Віктор Пробудження всіх чуттів. Карлови-Вари : мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 50-51
916218
  Куршин Олена Пробудження гір : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 148-151 : Фото
916219
  Маруня П.Ю. Пробудження. / П.Ю. Маруня. – Дніпропетровськ, 1973. – 166с.
916220
  Русначенко А.М. Пробудження: Робітничий рух на Україні в 1989-1993 роках. / А.М. Русначенко. – К., 1995. – 226с.
916221
  Русначенко А.М. Пробудження: Робітничий рух на Україні в 1989-1993 роках. / А.М. Русначенко. – К.
кн. 2. – 1995. – 376с.
916222
  Берестов В.Д. Пробудить гениальность : о детской литературе, детском чтении и психологии детства : Статьи. Воспоминания. Беседы. Стихи / Валентин Берестов. – Ярославль : Академия развития, 2007. – 288 с., [ 16 ] с. илл. – ISBN 978-5-7797-0382-6
916223
  Гедра В Пробуждается слово / В Гедра. – М, 1986. – 126с.
916224
  Ван Пробуждающаяся наука / Ван, дер Варден Бартел Лендерт. – Москва
2 : Рождение астрономии. – 1991. – 384с.
916225
  Ван Пробуждающаяся наука. / Ван, дер Варден Бартел Лендерт. – Москва, 1959. – 459с.
916226
  Кликс Ф. Пробуждающееся мышление : История развития человеческого интеллекта / Ф. Кликс. – 2 - е изд., перераб. и доп. – Київ : Вища школа, 1985. – 295с.
916227
  Кликс Ф. Пробуждающиеся мышления / Ф. Кликс. – М, 1983. – 302с.
916228
  Дугин А П. Пробуждение / А П. Дугин, . – Иваново, 1952. – 135с.
916229
  Гусейн Мехти Пробуждение / Гусейн Мехти. – Москва, 1955. – 288 с.
916230
  Губанов П.П. Пробуждение / П.П. Губанов. – Л, 1958. – 143с.
916231
  Липкан А.М. Пробуждение : роман / А.М. Липкан. – Кишинев, 1958. – 414 с.
916232
  Рыбаков М.А. Пробуждение / М.А. Рыбаков. – М, 1958. – 306с.
916233
  Дугин А П. Пробуждение / А П. Дугин, . – Иваново, 1961. – 372с.
916234
  Караславов Г. Пробуждение / Г. Караславов. – Москва, 1961. – 448 с.
916235
  Жупанчик О. Пробуждение / О. Жупанчик. – Москва, 1961. – 176 с.
916236
  Саган-оол О.К. Пробуждение / О.К. Саган-оол. – Кызыл, 1962. – 170 с.
916237
  Рыбаков М.А. Пробуждение / М.А. Рыбаков. – М, 1962. – 492с.
916238
  Кочура Панас Пробуждение / Кочура Панас. – Свердловск, 1962. – 28 с.
916239
  Дугин А П. Пробуждение / А П. Дугин, . – 2-е изд. – Ярославль, 1965. – 330с.
916240
  Герасимов М.Н. Пробуждение / М.Н. Герасимов. – М., 1965. – 270с.
916241
  Атаян А Р. Пробуждение / А Р. Атаян. – Москва, 1966. – 276 с.
916242
  Шабай М. Пробуждение / М. Шабай. – М., 1967. – 187с.
916243
  Рыбаков М.А. Пробуждение / М.А. Рыбаков. – М, 1968. – 712с.
916244
  Притчина Е.А. Пробуждение / Е.А. Притчина. – М., 1968. – 104с.
916245
  Домашевич В.М. Пробуждение / В.М. Домашевич. – М., 1973. – 351с.
916246
  Федоров П.И. Пробуждение / П.И. Федоров. – М., 1975. – 320с.
916247
   Пробуждение. – Л, 1975. – 479с.
916248
   Пробуждение : Рассказы ирландских писателей. – Ленинград : Художественная литература, 1975. – 480с.
916249
  Сабило И.И. Пробуждение / И.И. Сабило. – Л, 1977. – 176с.
916250
   Пробуждение. – Казань, 1978. – 304с.
916251
  Боотур Б. Пробуждение / Б. Боотур. – М.
кн. 1. – 1978. – 352с.
916252
  Гаглойты В.М. Пробуждение / В.М. Гаглойты. – 2-е изд. – Цхинвали, 1980. – 488с.
916253
   Пробуждение. – Свердловск, 1981. – 224с.
916254
   Пробуждение. – М, 1984. – 128с.
916255
  Боотур Б. Пробуждение / Б. Боотур. – М.
кн. 2. – 1984. – 319с.
916256
  Учватов Н.И. Пробуждение / Н.И. Учватов. – Саранск, 1989. – 254с.
916257
  Бабель И.Э. Пробуждение / И.Э. Бабель. – Тбилиси, 1989. – 432с.
916258
  Надточий Ю.С. Пробуждение / Ю.С. Надточий. – Свердловск, 1991. – 234с.
916259
   Пробуждение. – М, 1992. – 47с.
916260
  Браун С. Пробуждение : Роман / С. Браун. – Москва : АСТ, 1996. – 304с. – ISBN 5-697-00019-7
916261
  Хаит В. Пробуждение : Рассказы-воспоминания // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 8. – С. 106-119. – ISSN 0131-8136
916262
  Ленин В.И. Пробуждение Азии / В.И. Ленин. – Москва, 1969. – 108с.
916263
  Ленин В.И. Пробуждение Азии / В.И. Ленин. – Москва, 1970. – 94с.
916264
  Ленин В.И. Пробуждение Азии / В.И. Ленин. – Москва, 1974. – 100с.
916265
  Ленин В.И. Пробуждение Азии / В.И. Ленин. – Москва, 1981. – 98с.
916266
  Ленин В.И. Пробуждение Азии / В.И. Ленин. – Москва, 1981. – 184с.
916267
  Шваков А.В. Пробуждение Аравии. / А.В. Шваков. – М., 1969. – 144с.
916268
  Тедески П. Пробуждение Африки / П. Тедески. – М., 1952. – 112с.
916269
  Сазонов А.А. Пробуждение большого Сфинкса / А.А. Сазонов. – Ставрополь, 1971. – 80 с.
916270
  Залыгин С.П. Пробуждение великана / С.П. Залыгин. – Новосибирск, 1959. – 132с.
916271
  Тычина Павло Пробуждение весны : Книга стихов / Тычина Павло. – Москва : Мол. гвардия, 1948. – 110с.
916272
  Жиров Х.Д. Пробуждение гор / Х.Д. Жиров. – Ставрополь, 1970. – 151с.
916273
  Жиров Х.Д. Пробуждение гор / Х.Д. Жиров. – М., 1971. – 208с.
916274
  Жиров Х. Пробуждение гор / Х. Жиров. – Черкесск, 1982. – 176с.
916275
  Харламова Татьяна Пробуждение добрых чувств : NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 42-43 : Фото
916276
  Халфин Ю.А. Пробуждение души. / Ю.А. Халфин. – М., 1985. – 80с.
916277
  Попов В.С. Пробуждение души. / В.С. Попов. – М, 1990. – 189с.
916278
  Райков А.В. Пробуждение Индии / А.В. Райков. – Москва, 1968. – 162с.
916279
  Сологуб Г.П. Пробуждение личности / Г.П. Сологуб. – 2-е, испр. и доп. – М., 1987. – 207с.
916280
  Доржелес Р. Пробуждение мёртвых / Р. Доржелес. – Ленинград, 1924. – 304 с.
916281
  Эвентов И.С. Пробуждение новых сил / И.С. Эвентов. – Л, 1977. – 231с.
916282
  Гегечкори Г. Пробуждение птиц / Г. Гегечкори. – М, 1981. – 80с.
916283
  Пуляев А.В. Пробуждение творческого интереса к математике у подростков и юных учащихся. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Пуляев А.В.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 16л.
916284
   Пробуждение угнетенных. – М, 1968. – 520с.
916285
  Богданович Л.А. Пробуждение чувств / Л.А. Богданович. – М, 1979. – 135с.
916286
  Фролов А. Пробуждение. / А. Фролов. – Х, 1923. – 208с.
916287
  Фролов А. Пробуждение. / А. Фролов. – Х, 1923. – 112с.
916288
  Фролов А. Пробуждение. / А. Фролов. – Тула, 1925. – 62с.
916289
  Метелева Ф.Н. Пробуждение. / Ф.Н. Метелева. – Ижевск, 1955. – 140с.
916290
  Кудрявская Л.Б. Пробуждение. / Л.Б. Кудрявская. – Ужгород, 1967. – 21с.
916291
  Ялымов Н.А. Пробуждение. / Н.А. Ялымов. – Фрунзе, 1970. – 111с.
916292
  Цессарский А.В. Пробуждение. / А.В. Цессарский. – М, 1972. – 112с.
916293
  Гойгов Пробуждение. / Гойгов, А.-Г.С. – Грозный, 1981. – 216с.
916294
  Шварц В. Пробуждение. / В. Шварц. – М., 1985. – 319с.
916295
  Липкан А.М. Пробуждение: Роман. / А.М. Липкан. – Кишинев, 1978. – 480с.
916296
  Силантьев В.И. Пробужденная сельва / В.И. Силантьев. – М., 1983. – 126с.
916297
  Мусрепов Г.М. Пробужденный край : роман / Г.М. Мусрепов. – Москва : Художественная литература, 1977. – 464 с.
916298
  Губанов П.П. Пробужедние / П.П. Губанов. – М, 1990. – 316с.
916299
   Пров Михайлович Садовский -- Народный артист СССР лауреат Сталинской премии. – М., 1949. – 12с.
916300
  Кара-Мурза Пров Михайлович Садовский / Кара-Мурза. – М.-Л., 1948. – 67с.
916301
  Клинчин А.П. Пров Михайлович Садовский / А.П. Клинчин, П.М. Клинчин. – М., 1968. – 31с.
916302
  Дурылин С.Н. Пров Михайлович Садовский. Жизнь и творчество. 1874-1947 / С.Н. Дурылин. – М., 1950. – 340с.
916303
  Эфрос Н.Е. Пров Садовский / Н.Е. Эфрос. – Пб., 1920. – 47с.
916304
  Филиппов В.А. Пров Садовский / В.А. Филиппов. – М, 1943. – 24с.
916305
  Бевзенко В.М. Провадження адміністративного процесу: поняття та види // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С. 91-98
916306
  Золотарьова Наталія Іванівна Провадження в справах про адміністративні правопорушення, що посягають на правові відносини обігу наркотичних засобів та психотропних речовин : Дис...канд.юридичних наук:12.00.07 / Золотарьова Наталія Іванівна; Київський ін-т внутрішніх справ. – Київ, 2000. – 204л. + Додатки:л.192-204. – Бібліогр.:л.179-191
916307
  Золотарьова Н.І. Провадження в справах про адміністративні правопорушення, що посягають на правові відносини обігу наркотичних засобів та психотропних речовин : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.07 / Золотарьова Н.І.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.17
916308
  Фурса Світлана Ярославівна Провадження в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, у порядку цивільного судочинства : Дис... канд. юр.наук: 12.00.02 / Фурса Світлана Ярославівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 181л. – Бібліогр.:л.163-181
916309
  Фурса Світлана Ярославівна Провадження в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, у порядку цивільного судочинства : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Фурса Світлана Ярославівна; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1997. – 24л.
916310
  Васильєв С.В. Провадження в цивільному судочинстві України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 86. – С. 73-81. – ISSN 0201-7245
916311
  Єфременко В.В. Провадження до судового розгляду у справах про стягнення аліментів на дітей // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 121-125. – ISSN 0201-7245
916312
  Алексійчук О. Провадження досудового слідства у кримінальних справах про вбивства слідчою групою // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 155-158
916313
  Самсін І.Л. Провадження за винятковими обставинами в адміністративному судочинстві з огляду на практику Європейського суду з прав людини // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 6 (118). – С. 42-47
916314
   Провадження кримінальних справ у суді : конспект лекцій. – Київ, 1992. – 116 с.
916315
  Перепелиця М.М. Провадження оперативно-розшукових заходів у Великій Британії, Росії, США та Україні / М.М. Перепелиця, О.В. Манжай; МВС України; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Вид-во КП Друкарня № 13, 2008. – 246с. – ISBN 978-966-8004-73-8
916316
  Шаповал В. Провадження процедури знищення контрольованих засобів і речовин на засадах національної безпеки в Україні / В. Шаповал, В. Шаповалова // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 11 (89). – С. 88-90
916317
  Чорноус Ю.М. Провадження слідчих дій за дорученням слідчого: кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 219-225
916318
   Провадження сучасної системи стандартизації допомоги у вітчизняній охорони здоров"я в галузі псизіатрії / А.В. Степаненко, О.М. Ліщишина, Є.О. Мельник, І.Я. Пінчук, моляров, О.О. Хаустова // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український наук.-досл. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України. – Київ, 2013. – Т. 19, № 2 (73). – С. 6-13
916319
  Бондар І.В. Провадження у зв"язку з нововиявленими обставинами: теорія і практика // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 4 (78). – С. 51-53


  На підставі аналізу проекту постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України "Про застосування законодавства при перегляді судових рішень у зв"язку з нововиявленими обставинами в порядку цивільного судочинства".
916320
  Каменська Н.П. Провадження у справах за зверненнями платників податків до органів державної податкової служби України : монографія / Н.П. Каменська ; за ред. А.І. Бердача ; Держ. податкова адм. України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2010. – 204с. – ISBN 978-966-337-218-1
916321
  Штефан Анна Провадження у справах за позовами до засобів масової інформації про захист честі, гідності й репутації до судового розгляду // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 2 (52). – С. 40-46
916322
   Провадження у справах за участю іноземних суб"єктів господарювання // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 154-161
916323
  Пробко І.Б. Провадження у справах про адміністративні правопорушення // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 162-169. – (Юридична ; Вип. 1)
916324
  Фазикош О.В. Провадження у справах про адміністративні правопорушення у механізмі здійснення судової влади в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Фазикош Олексій Васильович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
916325
  Олексіїва І. Провадження у справах про адміністративні правопорушення як складова адміністративного процесу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 32-36
916326
  Колотило О. Провадження у справах про адміністративні правопорушення, як орієнтир для прокурорської діяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 91-96
916327
  Якимчук Н. Провадження у справах про бюджетні правопорушення як інституту бюджетного права // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 4 (16). – С. 71-77
916328
  Червякова О. Провадження у справах про екологічні правопорушення: актуальні питання нагляду за додержанням законів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.41-46
916329
  Палюх Л.М. Провадження у справах про застосування примусових заходів виховного характеру : монографія / Л.М. Палюх. – Львів : ПАІС, 2009. – 196 с. – ISBN 978-966-1585-18-7
916330
  Омельяненко Г.М. Провадження у справах про злочини неповнолітніх як диференціація криміально-процесуальної форми : Навч. посібник / Г.М. Омельяненко. – Київ : Атіка, 2002. – 128с. – 34Омел Шифр дубл. – ISBN 966-8074-10-6


  Комплексно розглядаються питання особливостей провадження дізнання,досудового слідства і судового розгляду справ про злочини неповнолітніх,а також справ про суспільно небезпечні діяння осіб,які не досягли віку,з якого за діючим кримінальним законода
916331
  Бантишев О. Провадження у справах про порушення митних правил / О. Бантишев, Є. Суслов // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 95-100.
916332
  Грабовська О.О. Провадження у справі судового розгляду: проблеми теорії та судової практики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 311-315. – ISSN 1563-3349
916333
   Провайдинг інновацій : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.П. Денисенко, А.П. Гречан, М.В. Гаман, Є.А. Бельтюков, С.М. Ілляшенко та ін.; МОНУ; Київський нац. ун-т технологій та дизайну; за ред М.П. Денисенка. – Київ : Професіонал, 2008. – 448с. – ISBN 978-966-370-084-7
916334
  Кваша О.О. Провакація хабара та інститут співучасті у злочині: проблема співвідношення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 442-448. – ISSN 1563-3349
916335
  Бантишев О. Провакація хабара: кримінально-правові та криміналістичні проблеми відповідальності / О. Бантишев, С. Кузьмін // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 6 (26). – С. 10-14.
916336
  Анфилов В.А. Провал "Блицкрига" / В.А. Анфилов. – Москва, 1974. – 615с.
916337
   Провал "доктрины Эйзенхауэра". – М, 1958. – 214с.
916338
  Дмитренко А.Г. Провал "стратегического эксперимента" : Политика США в отношении Польши в 70-80-е годы : общественно-политическая литература / А.Г. Дмитренко; А.Г. Дмитриенко. – Львов : Выща школа, изд-во при Львов. гос. ун-те, 1988. – 190 с.
916339
  Індиченко П.Д. Провал аграрної політики німецьких фашистів на тимчасово окупованій Радянській Україні (1941-1944 рр.) : Дис... канд. наук: / Індиченко П.Д.; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1949. – 302,19л. – Бібліогр.:л.1-19
916340
  Индыченко П.Д. Провал аграрной политики немецких фашистов на временно оккупированной Советской Украине в 1941-1944 гг. : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Индыченко П.Д. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1949. – 18 с.
916341
  Литвинов И.Д. Провал аграрной политики немецко-фашистских оккупантов на Украине в 194101943 гг. по материалам Полтавской области. : Автореф... Канд.экон.наук: / Литвинов И.Д.; Полтавский с-х.ин-т. – Полтава, 1950. – 20л.
916342
  Петрова Л.Ф. Провал агрессивных планов германских империалистов в отношении Советской республики. (От Брест-Литовского мира до аннулирования его) : Автореф... кандид.наук: / Петрова Л.Ф.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории СССР. – М., 1950. – 28л.
916343
  Попов В.К. Провал агрессии американского империализма против Китая (1945-1949 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Попов В.К.; МВО РСФСР. Москов. област. пед. ин-т. – М., 1952. – 16л.
916344
  Попов В.К. Провал агрессии США в Китае после второй мировой войны. / В.К. Попов. – М, 1955. – 248с.
916345
   Провал акции "Цеппелина". – М, 1966. – 32с.
916346
  Кунина А.Е. Провал американских планов / А.Е. Кунина, 1951. – 236с.
916347
  Лещенко Л.О. Провал американської політики ізоляції Китаю / Л.О. Лещенко. – Київ, 1959. – 136 с.
916348
  Бабаходжаев А.Х. Провал английской антисоветской политики в Средней Азии и на Среднем Востоке в период признания Советского государства де-факто и де-юре / А.Х. Бабаходжаев. – Ташкент, 1957. – 216с.
916349
  Бабаходжаев А.Х. Провал английской политики в Средней Азии и на Среднем Востоке / А.Х. Бабаходжаев. – Москва, 1962. – 170с.
916350
  Левский В.М. Провал антинародной политики чехословацкой буржуазной эмиграции в годы второй мировой войны : Автореф... канд. ист.наук: / Левский В.М.; АН УССР, Ин-т ист. – К., 1961. – 15л.
916351
  Сташевський Д.М. Провал антирадянської політики міжнародного імперіалізму. / Д.М. Сташевський. – К., 1957. – 136с.
916352
  Могилевский С.А. Провал антисоветских империалистических планов создания Дунайской федерации в 1932 году. : Автореф... канд. истор.наук: / Могилевский С.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л,, 1952. – 20л.
916353
  Портной И.Л. Провал антисоветской деятельности АРА на юге Украины (дек. 1921 г. - июнь 1923 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Портной И.Л.; Ин-т истории АН УССР. – Одесса, 1955. – 16л.
916354
  Цветков Г.Н. Провал антисоветской политики США в период мирового экономического кризиса (1929-1933 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Цветков Г. Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. ист. междунар. отнош. и внешн. полит. СССР. – Киев, 1955. – 17 с.
916355
  Цветков Г.Н. Провал антисоветской политики США в период мирового экономического кризиса (1929-1933 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Цветков Г.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. истории междунар. отн. и внешней политики СССР. – Киев, 1955. – 339л. – Бібліогр.:л.322-339
916356
  Халфин Н.А. Провал британской агрессии в Афганистане. / Н.А. Халфин. – М., 1959. – 211с.
916357
  Попов К В. Провал вооруженной интервенции США в Китае. / К В. Попов, . – М, 1953. – 40с.
916358
   Провал гитлеровского наступления на Москву. – М, 1966. – 351с.
916359
  Сеницына Н.И. Провал гитлеровской аграрной политики на оккупированной территории Советского Союза. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Сеницына Н.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1972. – 15л.
916360
  Лопатин В.Ф. Провал дантисоветских планов США / В.Ф. Лопатин. – М, 1963. – 336с.
916361
   Провал империалистических планов в отношении Польши в годы второй мировой войны. – М, 1952. – 208с.
916362
  Безверхний А.З. Провал империалистических планов превращения Литвы в антисоветский плацдарм в 1918-1920 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Безверхний А.З. ; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1962. – 18 с.
916363
  Макаренко О.А. Провал імперіалітистичних замірів щодо України (1924-1929) / О.А. Макаренко. – К, 1967. – 252с.
916364
  Матвеев В.А. Провал мюнхенской политики / В.А. Матвеев. – М., 1955. – 264с.
916365
  Мельник Е.А. Провал мюнхенской политики Англии и Франции в отношении СССР в 1939 году : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Мельник Е.А. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1955. – 16 с.
916366
  Мельник Е.А. Провал мюнхенской политики Англии и Франции в отношенииСССР в 1939 году : Дис... канд.ист.наук: / Мельник Е.А.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1954. – 261л. – Бібліогр.:л.250-261
916367
  Гладкий С.П. Провал операции "Возмездие" / С.П. Гладкий. – Л., 1991. – 127с.
916368
  Безыменский Л.А. Провал операции "Нептун" / Л.А. Безыменский. – М., 1980. – 80с.
916369
  Муриев Д.З. Провал операции "Тайфун" / Д.З. Муриев. – М., 1966. – 272с.
916370
  Муриев Д.З. Провал операции "Тайфун" / Д.З. Муриев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1972. – 368с.
916371
   Провал операции "Цитадель". – М, 1967. – 272с.
916372
  Завьялов А.С. Провал операции "Эдельвейс" / А.С. Завьялов, Т.Е. Калядин. – М., 1962. – 148с.
916373
  Кулик І. Провал підступних планів іноземного імперіалізму проти Радянської України / І. Кулик. – Київ : Держполітвидав України, 1953. – 104 с.
916374
  Анфилов В.А. Провал плана "Барбаросса" / В.А. Анфилов. – Москва, 1986. – 64с.
916375
  Княжинский В.Б. Провал планов "объединения Европы" / В.Б. Княжинский. – М., 1958. – 212с.
916376
  Думова Н.Г. Провал политики кадетской партии в борьбе за власть буржуазии : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Думова Н.Г. ; МГУ. – Москва, 1970. – 15 с.
916377
  Симоненко Р.Г. Провал політики міжнародного імперіалізму на Україні (ІІ половина 1919 -- березень 1921 р.) / Р.Г. Симоненко. – К., 1965. – 303с.
916378
  Кулик І. Провал польського плану в 1920 р. / І. Кулик. – Київ : Державне вид-во політичної літератури при РНК УРСР, 1940. – 44 с.
916379
  Уманский Д.А. Провал происков англо-американского империализма в европейских странах народной демократии. / Д.А. Уманский. – М., 1950. – 31с.
916380
  Сташевский Д.Н. Провал экспансионистских планов США в отношении Советов России в 1921-1922 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук: / Сташевский Д.Н.; МВО СССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 19 с.
916381
  Поєдинок В. Провали ринку як об"єктивні підстави державного регулювання інвестиційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-38. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена провалам ринку, що розглядаються як об"єктивні підстави державного регулювання інвестиційної діяльності. Визначені основні типи провалів ринку та їх регуляторні імплікації в інвестиційній сфері. Статья посвящена провалам рынка, ...
916382
  По Е.А. Провалля і маятник : Оповідання , поезії / Едгар Аллан По; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Переклад з англ.;. – Харків : Фоліо, 2006. – 478с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3270-X
916383
  Савченко Стефан Провансальский язык и исторические судьбы Южной Франции / Стефан Савченко // Le Сomite des travaux historiques et scientifigues / Ф.Я. Фортинский. – [Киев] : [в унив. тип.], 1887. – 45 с.
916384
  Савченко С.В. Провансальский язык и исторические судьбы Южной Франции / Стефан Савченко. – Киев : Тип. Университета Св.Владимира Акц.Общ.печ. и изд.дела Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1918. – 45 с. – Отд. оттиск из: Унив. изв., 1917
916385
  Леонтьев Н.А. Провда жизни и характера / Н.А. Леонтьев. – Чебоксары, 1969. – 78с.
916386
  Корягин Б.Г. Проведение буржуазных реформ 60-х-70-х гг. XIX века в Западной Сибири : Автореф... канд. ист.наук: / Корягин Б. Г.; Том.ГУ. – Томск, 1965. – 25л.
916387
  Зайончковский П.А. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г. / П.А. Зайончковский. – М., 1958. – 470с.
916388
  Серова Е.А. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1864 г. в Восточной Грузии. : Автореф... канд. ист.наук: / Серова Е.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 20л.
916389
  Мелик-Сиркисян Проведение в жизнь крестьянской реформы 1870 года в Армении : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 577 / Мелик-Сиркисян Р.А. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 22 с.
916390
  Авидзба В.Д. Проведение в жизнь крестьянской реформы в Абхазии. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Авидзба В.Д.; Ан Груз ССР. – Сухуми, 1969. – 20л.
916391
  Островский Э.В. Проведение в жизнь ленинского декрета о земле в 1917-1918 г. : Автореф... канд.ист.наук: / Островский Э.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1964. – 18л.
916392
  Сыромятников А.В. Проведение возбуждения через ганглии солнечного сплетения кошки : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 102 / Сыромятников А.В. ; АН УССР , Ин-т физиологии им. А.А. Богомольца. – Киев, 1969. – 25 с.
916393
  Куценко Г.И. Проведение гигиенических мероприятий при обучении подростокв рабочим профессиям / Г.И. Куценко, И.А. Жашкова. – М., 1982. – 192с.
916394
   Проведение гоизонтальных горноразведочных выработок скоростным методом. – М, 1989. – 323с.
916395
  Оника Д.Г. Проведение горизонтальных горных раскопок / Д.Г. Оника. – М, 1959. – 470с.
916396
  Грабчак Л.Г. Проведение горно-разведочных выработок и основы разработки месторождений полезных ископаемых / Л.Г. Грабчак. – Москва : Недра, 1988. – 566с.
916397
   Проведение горно-разведочных выраобток. – М, 1966. – 312с.
916398
  Оника Д.Г. Проведение горных выработок / Д.Г. Оника. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1969. – 480с.
916399
  Семенов С.Н. Проведение занятий по гражданской обороне. / С.Н. Семенов, В.П. Лысенко. – М., 1990. – 95с.
916400
  Витренко Н.С. и др. Проведение занятий по гражданской ообороне / Н.С. и др. Витренко. – Москва, 1985. – 74с.
916401
  Крамор В.С. Проведение занятий по математике на подготовительных отделениях / В.С. Крамор. – М., 1971. – 24с.
916402
  Брысин П.М. Проведение занятий по начальной военной подготовке / П.М. Брысин, М.П. Калинин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1990. – 221с.
916403
  Скакун В.А. Проведение и анализ уроков по специальным и общетехнических предметам. / В.А. Скакун. – М., 1984. – 80с.
916404
  Бобровников Г.Н. Проведение информационных исследований при оценке и прогнозировании технического уровня / Г.Н. Бобровников. – М, 1984. – 101с.
916405
   Проведение квалификационных экзаменов на производстве. – М, 1968. – 16с.
916406
  Никонович Б.Ф. Проведение Конституции СССР 1936 года и Конституции БССР 1937 года в Белоруссии : Автореф... канд. ист.наук: / Никонович Б. Ф.; АН БССР,Ин-т ист. – Минск, 1955. – 15л.
916407
  Кулигина А.С. Проведение контрольных работ по французскому языку в средних профтехучилищах / А.С. Кулигина. – М., 1980. – 72с.
916408
  Харитонова Ю.В. Проведение крестьянской реформы 1861 года в Калужской губернии. : Автореф... Канд.ист.наук: 00.02 / Харитонова Ю.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1972. – 21л.
916409
  Мулявичус Л.П. Проведение крестьянской реформы 1861 года в Литве : Автореф... канд. ист.наук: / Мулявичус Л.П.; АН Литов.ССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1964. – 24л.
916410
  Койстинен Г.С. Проведение кретьянской реформы 1861 г. в Петербургской губернии : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Койстинен Г.С.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т. – Махачкала, 1953. – 18 с.
916411
  Гаджиєв К. Проведение криминалистических видеосъемок при осуществлении следственных мероприятий // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 301-305. – (Право. Економіка. Управління)
916412
  Караваев А.П. Проведение лабораторно-практических занятий в училище механизации сельского хозяйства / А.П. Караваев. – М., 1961. – 32с.
916413
   Проведение лабораторно-практических занятий по наладке пневмопривода станков и манипуляторов с программным управлением в средних профтехучилищах. – Л, 1987. – 53с.
916414
   Проведение лабораторно-практических работ по предмету "Основы информатики и вычистельной техники" с применением электронно-вычислительной техники в средних профтехучилищах. – Л, 1988. – 40с.
916415
  Бородкин М.Т. Проведение лабораторно-практических работ при обучении фрезеровщиков в профтехучилище / М.Т. Бородкин. – М., 1980. – 56с.
916416
   Проведение лабораторных работ по физике в средних профессионально-технических училищах. – М, 1978. – 38с.
916417
  Морозов Н.И. Проведение лабораторных работ по электротехнике. / Н.И. Морозов. – М., 1980. – 47с.
916418
  Нейтман Михаил Львович Проведение ленинского декрета "Об отделении церкви от государства и школы от церкви" в Забайкалье (1918-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Нейтман Михаил Львович; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.19
916419
  Тимохин В.А. Проведение ленинской национальной политики среди малых народов низовий Амура : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Тимохин В.А.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1971. – 30 с. – Бібліогр.: с. 29-30
916420
  Штоф В. Проведение народно-хозяйственных задач / В. Штоф. – Дрезден, 1967. – 63с.
916421
  Сынах В.С. Проведение некоторых буквенных выкладок квантовой электродинамики с помощью электронно-вычислительной машины / В.С. Сынах. – Новосибирск, 1965. – 56 с.
916422
  Кибенко Е Проведение общего собрания акционеров без содействия правления акционерного общества - миф или реальность? / Е Кибенко, Т. Доля // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.12-15


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
916423
  Николаев Н.С. Проведение олимпиад по черчению / Н.С. Николаев. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1990. – 144с.
916424
  Прах Проведение опросов общественного мнения относительно НАТО: опыт Словении / Прах, , Наташа // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 26-28. – ISSN 1728-6220
916425
  Парфентьев Г.А. Проведение переводных и выпускных экзаменов. / Г.А. Парфентьев. – М., 1963. – 47с.
916426
  Валенте П. Проведение переписей в Европе: как считают население в раунде 2010 года // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 12. – С. 3-8. – ISSN 0320-8168
916427
  Зибенгар Л.А. Проведение плоскостей касательных к кривым поверхностям / Л.А. Зибенгар. – М, 1962. – 16с.
916428
   Проведение проверок внедрения и соблюдения стандаров системы СИБИД в библиотеках. – М, 1988. – 21с.
916429
  Егорова А.Т. Проведение расчетов на ПЭВМ с помощью электронных таблиц Supercals / А.Т. Егорова. – М., 1991. – 77с.
916430
  Филиппов Р.В. Проведение реформы 1861 года в Олонецкой губернии : Автореф... канд. ист.наук: / Филиппов Р.В.; Карело-Фин. гос. ун-т. – Петрозаводск, 1953. – 28л.
916431
  Будаев Д.И. Проведение реформы 1861 года в Смоленской губернии : Автореф... канд. ист.наук: / Будаев Д. И.; МГУ, Каф. ист. СССР переиода капитализма. – Смоленск, 1957. – 19л.
916432
  Нестеров Н.А. Проведение русловых изысканий на реках Сибири с использованием многолучевого эхолота // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 9. – С. 7-10 : рис. – ISSN 0016-7126
916433
  Краснов А.И. Проведение сплошной коллективизации в Кабардинской АССР. : Автореф... канд. ист.наук: / Краснов А.И.; Ростовский-на-Дону гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Пятигорск, 1951. – 20л.
916434
   Проведение сплошной коллективизации сельского хозяйтсва Белорусской ССР. – Минск, 1973. – 424с.
916435
  Зузыкина Н.С. Проведение столыпинской аграрной реформы в Рязанской губернии (1907-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Зузыкина Н.С.; Моск. гор. пед. ин-тут им. В.П.Потемкина. – М., 1957. – 16л.
916436
  Асельдеров М.А. Проведение традиционных мероприятий в школе. : Автореф... наук: / Асельдеров М.А.; Азерб гос. пед инст. им.В.И.Ленина. – Баку, 1965. – 23л.
916437
  Яганова Т.В. Проведение уроков химии в средних профтехучилищах. / Т.В. Яганова. – М., 1978. – 64с.
916438
  Чельцов-Бебутов Проведение экспертизы в советском уголовном пароцессе / Чельцов-Бебутов. – Москва, 1954. – 280с.
916439
  Тронь А. Проведення "проб ВФС" як один з напрямків спортивної діяльності УЦК в Генеральній Губернії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія. – С. 165-168. – ISBN 978-966-171-783-0
916440
  Пуховець Д. Проведення II Міжнародної учнівської олімпіади з античної історії в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / Д. Пуховець, О. Кукоба // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (149), січень. – С. 3-9
916441
  Мартинюк С. Проведення on-line олімпіад з інформатики / С. Мартинюк, Я. Василенко, Р. Дітчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимра Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 200-208. – (Педагогіка ; № 1)


  Досліджено практику, історичні аспекти та перспективи проведення шкільних і вузівських on-line олімпіад з інформатики, конкретизовано вимоги щодо добору завдань, їх перевірки за допомогою системи тестів, Описано можливості виколистання розробленої ...
916442
  Матвієць М.В. Проведення аналізу фінансового стану підприємств України в контексті економічної безпеки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 123-128. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
916443
   Проведення виборів. – Київ : Група міжнародного співробітництва, 2004. – 27с.
916444
  Чорноус Ю. Проведення допиту за участю захисника // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 9. – С. 81-85. – ISSN 0132-1331
916445
  Соколова Я.А. Проведення допиту під час розслідування злочинів, передбачених ст. 368 КК України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 404-409. – ISSN 1563-3349
916446
  Зільберштейн А.І. Проведення екзаменів та заліків у вищій школі / А.І. Зільберштейн, Т.Д. Солдатова. – Київ, 1979. – 88с.
916447
  Ціркаль В. Проведення експертизи у суді: організаційні питання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 1. – С.62-67. – ISSN 0132-1331
916448
  Ніколаєва Н. Проведення європейського з"їзду монархів у Луцьку в січні 1429 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-45. – (Історія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано та систематизовано інформацію про важливу дипломатичну подію середньовічної історії України - проведення за ініціативи Великого князя Литовського Вітовта з"їзду європейських монархів у Луцьку у січні 1429 р. Особливу увагу ...
916449
  Староста В.І. Проведення занять з хімії в середніх та вищих навчальних закладах : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Староста В.І., Сомов В.М., Кормош Ж.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – 231, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 228-231. – Бібліогр.: с. 224-227. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-5; 978-966-600-578-9
916450
  Братанич Н. Проведення кадрового аудиту: основні етапи // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2012. – № 8 (152). – С. 11-15
916451
  Поповченко О.І. Проведення кримінально-процесуальних дій з участю осіб, які виконують нотаріальні функції : дис. ... канд. юрид. наук :12.00.09 / Поповченко О.І. ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2010. – 252 л. + Додатки : л. 190-215. – Бібліогр.: л. 216-252
916452
  Поповченко О.І. Проведення кримінально-процесуальних дій з участю осіб, які виконують нотаріальні функції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. / Поповченко О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
916453
  Овчаренко А. Проведення медичного огляду для встановлення стану алкогольного сп"яніння // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 9 (99). – С. 80-82
916454
  Єфремова Н. Проведення методичних днів сприяє професійному росту педагогів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 8-9 : фото
916455
  Литвин Т. Проведення методичного об"єднання вчителів предмету "Основи здоров"я" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 3. – С. 21
916456
  Фурман Я.В. Проведення мистецтвознавчої експертизи при розслідуванні контрабанди культурних цінностей // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 513-518. – ISSN 1563-3349
916457
  Бикадоров В.М. Проведення навчальних занять на базі навчального кабінету інформаційних технологій навчання обласних курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД Миколаївської області // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 16-19
916458
  Стахів О. Проведення оцінки персоналу на підприємстві з метою стимулювання працівників до підвищення кваліфікації // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 29-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
916459
   Проведення патентних досліджень у процесі планування та виконання патентоспроможних науково-дослідницьких робіт у галузях біології й медицини. – Луцьк : Вежа, 1999. – 50с.
916460
  Капіца Ю.М. Проведення порівняльних досліджень права України та Європейського Союзу: питання методології // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 56-68
916461
  Климчук С. Проведення порівняльного аналізу законодавства у сфері інформації з обмеженим доступом України та країн-членів НАТО / С. Климчук, В. Артемов // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 11. – С. 40-45.
916462
  Желобецька Т. Проведення практичних занять з курсу "Безпека життєдіяльності" - нові підходи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 31-33. – Бібліогр.: 7 назв
916463
  Романюк Б. Проведення ревізії у кримінальній справі - процесуальний спосіб збирання доказів // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.168-180
916464
  Янчук А.О. Проведення референдумів в Україні (конституційно-правові аспекти) : автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.02 - конституційне право; муніципальне право / Янчук А.О.; Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
916465
  Литвин А.С. Проведення референдуму щодо незадежності Шотландії: передумови та можливі результати // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 120-122
916466
  Пелипенко О. Проведення розрахунків в іноземній валюті за імпортними операціями (про порядок здійснення валютного контролю та завершення валютної операції шляхом заліку зустрічних однорідних вимог) // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 18-22
916467
  Демко Г. Проведення слідчих дій. Обшук та виїмка // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2007. – № 11. – С. 48-53.
916468
  Морігодов В.К. Проведення студентських науково-технічних конференцій у формі гри / В.К. Морігодов, Ю.М. Кравченко // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 67. – С. 47-49
916469
  Перебитюк М.В. Проведення судових дій з участю спеціаліста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 133-135. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу судової практики розглядаються питання тактики проведення перевірки показань на місці та допиту експерта в суді.
916470
  Шерстюк В.М. Проведення судових експертиз у спеціалізованих установах: деякі аспекти організації та нормативно-правової регламентації (на прикладі господарського процесу) // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 87-98
916471
  Капустник К.В. Проведення судово-економічних експертиз при розслідуванні справ. пов"язаних з банкрутством підприємств / К.В. Капустник, М.О. Локтіна, О.В. Хомутенко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. Україн;. Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип.6. – С. 344-350. – ISSN 1993-0917
916472
  Бабечко Н.Р. Проведення судового слідства в апеляційному суді: суддівський угляд чи процесуальна необхідність? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 198-204. – ISSN 0132-1331
916473
  Шевчук П.І. Проведення судової реформи - важлива передумова створення нового Цивільного процесуального кодексу України // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 2. – С.29-36
916474
  Чудопалов Ю. Проведення тематичних перевірок. Деякі питання нагляду за додержанням і застосуванням законів та виконання завдань Генеральної прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.105-106
916475
  Клименко Володимир Проведення уроку географії з системним застосуванням проблемно-символічних сигналів (ПСС) : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 35-37 : Схеми
916476
   Проведено исследование российского логистического рынка // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 1. – С. 28-29
916477
   Проведено фінальний етап Шевченківського конкурсу // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 18 лютого (№ 7). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  9 лютого 2013 р. в Автономній Республіці Крим, усіх областях України, містах Києві і Севастополі відбувся фінальний етап ІІІ Міжнар. мовно-літературного крнкусу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка.
916478
   Проведите в клубе и в библиотеке в 3 квартале 1966 года. – Хабаровск, 1966. – 20с.
916479
  Афанасьєва З. Провенієнції на примірниках книгозбірні Київського комерційного інституту як джерело історії бібліотечного фонду // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2013. – № 7 (204). – С. 37-42. – ISSN 2076-9326


  Стаття присвячена зібраним та про систематизованим даним про печатки та шрифтові суперекслібриси книгозбірні Київського комерційного інституту.
916480
  Кравчук М.И. Проверенная войной / М.И. Кравчук, М.Б. Погребинский. – М., 1985. – 173с.
916481
  Русаков Г. Проверенные люди // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 1. – С.3-7. – ISSN 0012-6756
916482
   Проверено на себе. – М, 1976. – 161с.
916483
   Проверено на себе. – М, 1986. – 208с.
916484
  Соболева Елена Проверено Сибирью // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 3 (180), март. – С. 146-149 : фото. – ISSN 1029-5828
916485
  Намврин Г.Н. Проверено: мин нет! / Г.Н. Намврин, Е.М. Ткачук. – Москва, 1983. – 80 с.
916486
  Вильмонт Е. Проверим на вшивость господина адвоката : Роман / Екатерина Вильмонт. – Москва : АСТ, Астрель, 2004. – 351с. – (Русский романс). – ISBN 5-17-022398-6
916487
   Проверка. – К, 1984. – 224с.
916488
   Проверка. – К, 1986. – 181с.
916489
   Проверка алиби. – Иркутск, 1988. – 37с.
916490
  Шиканов В.И. Проверка алиби в процессе расследования уголовных дел об убийстве / В.И. Шиканов. – Иркутск, 1978. – 51с.
916491
  Куценко Н.В. Проверка балансовой модели устойчивых продольных профилей балок / Н.В. Куценко, В.М. Московкин, А.Ю. Шостенко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 95-99. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0201-4122
916492
  Громова О. Проверка без боя. Маркетинговый аудит бренда // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2012. – № 4 (187). – С. 40-43
916493
  Григорьев Ю.В. Проверка библиотечных фондов и каталогов. / Ю.В. Григорьев. – М, 1949. – 28с.
916494
  Григорьев Ю.В. Проверка библиотечных фондов и каталогов. / Ю.В. Григорьев. – 2-е изд. – М, 1954. – 32с.
916495
  Назаренко Н. Проверка боем / Н. Назаренко, 1959. – 49с.
916496
  Грибков Ф. Проверка бухгалтерского отчета коммунального предприятия / Ф. Грибков. – Москва, 1955. – 68с.
916497
  Багданавичюс Вилияндас Броняус Проверка гипотез и оценка параметров при ускоренных испытаниях : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.01.05 / Багданавичюс Вилияндас Броняус; Вильн. гос. ун-т им В.Капсукаса. – Вильнюс, 1978. – 16л.
916498
  Цвейбак Я.И. Проверка достоверности отчетности предприятий / Я.И. Цвейбак. – М., 1990. – 239с.
916499
  Петров П.А. Проверка доходов и расходов промышленных предприятий / П.А. Петров, Ю.Б. Козлов. – М., 1976. – 104с.
916500
   Проверка законности и обоснованности приговоров. – К, 1991. – 238с.
916501
  Строгович М.С. Проверка законности и обоснованности судебных приговоров / М.С. Строгович. – М., 1956. – 319с.
916502
  Мотовиловкер Я.О. Проверка законности и особенности приговора / Я.О. Мотовиловкер. – Ярославль, 1975. – 39с.
916503
  Дайри Н.Г. Проверка знаний и познавательная деятельность класса / Н.Г. Дайри. – М., 1960. – 159с.
916504
   Проверка знаний и умений учащихся по географии : Пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1978. – 143с.
916505
  Енохович А.С. Проверка знаний и умений учащихся по физике в VI-VII классах. / А.С. Енохович. – М., 1970. – 71с.
916506
  Федорова В.А. Проверка знаний с помощью карты : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 4. – С. 63-67 : Карти
916507
  Перовский Е.И. Проверка знаний учащихся в средней школе / Е.И. Перовский. – М., 1960. – 511с.
916508
  Батий Ю.Ю. Проверка знаний учащихся по географии. / Ю.Ю. Батий. – Москва : Просвещение, 1966. – 64с
916509
  Гарданова Н.М. Проверка знаний учащихся по теме "Материки Южного полушария" : Методика и опыт.Современный урок географии // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 60
916510
  Постников А.В. Проверка знаний учащихся по физике: 6-7 классы : Дидакт. мат. / Пособие для уч-ля / А.В. Постников. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1986. – 208с.
916511
  Афонина Г.М. Проверка знаний учащихся с помощью системы задач : Автореф... канд. пед.наук: 01.04.07 / Афонина Г.М.; Нучн.-иссл. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М, 1976. – 24л.
916512
   Проверка знаний, умений и навков учащихся при внутриучилищном контроле и инспектровании учебно-воспитательной работы в училищах профессионально-технического образования. – М, 1970. – 16с.
916513
  Оноприенко О.В. Проверка знаний, умений и навыков учащихся по физике в средней школе : Книга для учителя / О.В. Оноприенко. – Москва : Просвещение, 1988. – 128с.
916514
  Ерецкий М.И. Проверка знаний, умений и навыков учащихся техникумов / М.И. Ерецкий, Э.С. Пороцкий. – М., 1978. – 175с.
916515
  Колкот Э. Проверка значимости. / Э. Колкот. – М., 1978. – 128с.
916516
  Безруких П.П. Проверка и испытание вентильных систем возбуждения синхронныхх машин / П.П. Безруких. – М, 1975. – 185с.
916517
  Каминский М.Л. Проверка и испытание электрических машин / М.Л. Каминский. – М., 1977. – 104с.
916518
  Бржозовский Г.И. Проверка и исследование корней тригонометрических уравнений в курсе математики средней школы и педагогического института : Автореф... канд. пед. (по методике математики)наук: / Бржозовский Г.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1967. – 18л.
916519
  Веллер В.Н. Проверка и настройка систем регулирования конденсационных паровых турбин / В.Н. Веллер, Г.И. Шувалов. – Москва-Ленинград, 1945. – 76с.
916520
   Проверка и оценка знаний в высшей школе. – Томск, 1969. – 201с.
916521
  Коссая С.М. Проверка и оценка знаний учащихся вечерней (сменной) школы / С.М. Коссая. – М., 1963. – 40с.
916522
  Эльчиян А.Г. Проверка и оценка знания учащихся в школе-интернате санаторного типа. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Эльчиян А.Г.; Ереван.гос.пед.ин-т. – Ереван, 1975. – 30л.
916523
  Тимофеев С.П. Проверка и ревизия хозяйственной деятельности строительных организаций и строек / С.П. Тимофеев, Л.И. Артемова. – М. : Госфиниздат, 1963. – 191 с.
916524
  Тимофеев С.П. Проверка и ревизия хозяйственной деятельности строительных организаций и строек / С.П. Тимофеев, Л.И. Артемова. – М., 1964. – 191с.
916525
   Проверка и утверждение программ реального времени. – К, 1990. – 212с.
916526
  Юрков П.М. Проверка и учет знаний учащихся с помощью индивидуальных карточек-заданий. / П.М. Юрков. – М., 1979. – 64с.
916527
  Лиханов Ф.Г. Проверка исполнения в работе местных Советов депутатов трудящихся. / Ф.Г. Лиханов. – М., 1959. – 72с.
916528
  Колесников А.К. Проверка исполнения и ее значение в организационной работе КПСС. / А.К. Колесников. – М., 1955. – 48с.
916529
  Финогеев П.В. Проверка исполнения сметы бюджетного учреждения / П.В. Финогеев. – М, 1956. – 88с.
916530
  Почепа А.М. Проверка исправности электрорадиодеталей в домашних условиях / А.М. Почепа. – 2-е изд. – Одесса : Маяк, 1975. – 223с.
916531
  Ельяшкевич С.А. Проверка ламп в телевизорах / С.А. Ельяшкевич. – 3-е изд., доп. – М.-Л., 1963. – 96с.
916532
  Стрельцов Борис Проверка на двуногих : медпрактикум / Стрельцов Борис, Стручков Игорь // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 130-134 : Фото
916533
  Щербаков К.А. Проверка на деле. / К.А. Щербаков. – М., 1979. – 208с.
916534
  Столяров К.А. Проверка на прочность / К.А. Столяров. – М., 1985. – 384с.
916535
  Аюпов А. Проверка на прочность экономики Кыргызстана в период мирового финансово-экономического кризиса // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 7. – С. 37-45. – ISSN 0207-3676
916536
  Биленкин Д.А. Проверка на разумность / Д.А. Биленкин. – Москва, 1974. – 271с.
916537
  Хельд В. Проверка на твердость / В. Хельд. – М, 1981. – 206с.
916538
  Абрамов С.Н. Проверка обоснованности судебного решения вышестоящим судом по советскому праву. / С.Н. Абрамов. – Москва, 1950. – 132с.
916539
   Проверка организации работы судебных органов. – М, 1978. – 112с.
916540
  Полторак А.Ф. Проверка отчислений в фонды экономического стимулирования / А.Ф. Полторак. – М., 1974. – 80с.
916541
  Никифоров-Шехтман Проверка отчислений от прибыли предприятий и организаций в государственный бюджет / Никифоров-Шехтман. – М., 1956. – 100с.
916542
  Карельсон М.М. Проверка применимости электростатических моделей для некоторых процессов в растворе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Карельсон М.М.; Тарт. ГУ. – Тарту, 1975. – 24л.
916543
  Заленский Ю.А. и др. Проверка прокурором гражданских дел в кассационные сроки / Ю.А. и др. Заленский. – М, 1987. – 30с.
916544
   Проверка радиоизмерительных приборов.. – М., 1962. – 356с.
916545
  Раевский В.А. Проверка регулирования разниц в ценах на продукцию пищевой промышленности / В.А. Раевский, Н.С. Майзус. – М., 1979. – 63с.
916546
  Сычевская З.В. Проверка результативности обучения физике. : пособие для учителя / З.В. Сычевская. – Киев : Радянська школа, 1986. – 176с.
916547
  Никоноров С.Ю. Проверка решений по делам об административных правонарушениях по новому законодательству Российской Федерации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.94-105. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
916548
  Мелналкснис А.В. Проверка связи / А.В. Мелналкснис. – М, 1981. – 80с.
916549
  Комаровский П.Е. Проверка смет по единым районным единичным расценкам / П.Е. Комаровский. – Москва, 1986. – 144 с.
916550
  Бершидский А.Х. Проверка смет по укрупненным нормам. / А.Х. Бершидский, П.Е. Комаровский. – Москва, 1977. – 144с.
916551
  Зверев А.Г. Проверка соблюдения трудового законодательства / А.Г. Зверев. – М., 1968. – 70с.
916552
  Леман Э.Л. Проверка статистических гипотез / Э.Л. Леман. – М, 1964. – 498с.
916553
  Леман Э.Л. Проверка статистических гипотез / Э.Л. Леман. – М, 1979. – 408с.
916554
  Володин И.Н. Проверка статистических гипотез о типе распределения по малым выборкам : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Володин И.Н.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1965. – 6л.
916555
   Проверка судебных решений в социалистическом гражданском процессе. – М, 1989. – 299с.
916556
   Проверка схем дискретной техники. – Рига, 1981. – 74с.
916557
  Бродинг Р.А. Проверка точности определения пластовых скоростей и других сейсмических параметров / Р.А. Бродинг. – М, 1960. – 12с.
916558
  Иванов А.И. Проверка усвоения курса физической географии в 5 классах. Из опыта работы. / А.И. Иванов. – Л., 1948. – 31с.
916559
  Карацева И.К. Проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятий / И.К. Карацева, М.П. Правильщикова. – М., 1970. – 192с.
916560
  Петренко В. Проверка финансового состояния компании. Financial due diligence / Владимир Петренко. – Киев : КІМО, 2003. – 128с. – ISBN 966-7451-82-8
916561
   Проверка финансовой деятельности предприятий совнархозов. – М, 1961. – 264с.
916562
  Нариманова Е.В. Проверка целостности цифрового сигнала : монография / Нариманова Е.В. – Донецк : Цифровая типография, 2011. – 180 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 104-117
916563
  Тульчинский Л.Й. Проверка цеховых и общезаводских расходов промышленного предприятия. / Л.Й. Тульчинский. – М., 1956. – 112с.
916564
  Мальсткий Маркиян Проверки субъектов отельной деятельности / Мальсткий Маркиян, Довбуш Алексей // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 34-40 : фото
916565
  Озирный В.Г. Проверку ведет группа / В.Г. Озирный. – М., 1985. – 64с.
916566
  Можаева В.О. Проверочные материалы по русскому языку. / В.О. Можаева, О.К. Шватченко. – М, 1978. – 83с.
916567
  Громцева С.Н. Проверочные работы по литературе в 8-10 классах / С.Н. Громцева. – М., 1982. – 128с.
916568
  Гаврусейко Н.П. Проверочные работы по неорганической химии / Н.П. Гаврусейко. – М., 1990. – 61с.
916569
  Гаврусейко Н.П. Проверочные работы по органической химии / Н.П. Гаврусейко. – М., 1988. – 47с.
916570
  Гаврусейко Н.П. Проверочные работы по органической химии / Н.П. Гаврусейко. – 2-е изд. – М., 1991. – 47с.
916571
  Гаврусейко Н.П. Проверочные работы по органической химии : Дидакт. материал для 8-го кл. / Н.П. Гаврусейко. – 2-е изд. – М., 1992. – 61 с.
916572
  Глоризов П.А. Проверочные работы по химии для 7 - 8 классов / П.А. Глоризов, В.Л. Сморгонская. – 2-е изд. – М, 1967. – 16с.
916573
  Глоризов П.А. Проверочные работы по химии для 7 - 8 классов / П.А. Глоризов, В.Л. Рысс. – 4-е изд. – М, 1973. – 46с.
916574
  Глоризов П.А. Проверочные работы по химии для 7 - 8 классов / П.А. Глоризов, В.Л. Рысс. – 7-е изд. – М, 1984. – 49с.
916575
  Жуков П.Н. Проверочные работы по химии для 9-10 классов / П.Н. Жуков, В.Л. Рысс. – М., 1985. – 64с.
916576
  Глоризов П.А. Проверочные работы по химии для IX - X классов / П.А. Глоризов, В.Л. Рысс. – 3-е изд. – М, 1974. – 111с.
916577
  Глоризов П.А. Проверочные работы по химии для IX - X классов / П.А. Глоризов, В.Л. Рысс. – 4-е изд. – М, 1978. – 109с.
916578
  Глоризов П.А. Проверочные работы по химии для IX - X классов / П.А. Глоризов, В.Л. Рысс. – М, 1982. – 111с.
916579
  Глориозов А П. Рысс Проверочные работы по химии для УІІ-УІІІ классов / А П. Рысс Глориозов. – Москва, 1981. – 111 с.
916580
  Глориозов Проверочные рабрты по химии для VII-VIII классов / Глориозов, В.Л. Рысс. – М, 1981. – 111с.
916581
  Покидова Елена Проверяем деловых партнеров : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 36-39 : Фото
916582
  Дементьев В.В. Проверяется жизнью / В.В. Дементьев. – Москва, 1988. – 61с.
916583
  Цинговатов И.А. Проверяй и направляй работу своего кооператива. / И.А. Цинговатов. – М, 1927. – 36с.
916584
  Гейдельберг Л.И. Проверяй себя сам! / Л.И. Гейдельберг, М.Я. Микулинская. – М., 1969. – 412с.
916585
  Шелупанов А. Проверяя, доверяй. Исполнители грантов не видят нужды в объемных отчетах // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 2 марта (№ 9)


  Присутствие Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) в списке победителей конкурса по поддержке программ стратегического развития вузов, состоявшегося в конце минувшего года, вряд ли кого-либо удивило. ...
916586
  Годынская И.Н. Проверь сам себя! / И.Н. Годынская. – М, 1977. – 176с.
916587
  Рысс В.Л. Проверь свои знания по неоргаанической химии / В.Л. Рысс. – М., 1981. – 96с.
916588
  Потапов В.М. Проверь свои знания по органической химии / В.М. Потапов, И.Н. Чертков. – 2-е изд., перераб. – М., 1986. – 143с.
916589
   Проверь себя делом. – М, 1979. – 174с.
916590
  Русаков Н.Н. Проверьте ваши часы... / Н.Н. Русаков. – М., 1966. – 64с.
916591
  Городникова М.Д. Проверьте свои знания и умения / М.Д. Городникова, А.Л. Карлин. – М., 1986. – 170с.
916592
  Чудовский А.Н. Проверьте свои знания по геометри / А.Н. Чудовский, Л.А. Сомова. – М, 1987. – 95с.
916593
  Гладкий Г.Ю. Проверьте свои знания по физике / Г.Ю. Гладкий. – Иркутск, 1990. – 184с.
916594
  Айзенк Г.Ю. Проверьте свои способности / Г.Ю. Айзенк. – Москва : Мир, 1972. – 176с.
916595
  Айзек Г.Ю. Проверьте свои способности / Г.Ю. Айзек. – Москва, 1992. – 176с.
916596
  Жеромський С. Провесінь / С. Жеромський. – Харків, 1930. – 291с.
916597
  Низовий І.Д. Провесінь / І.Д. Низовий. – К., 1971. – 80с.
916598
  Міхале А. Провесінь / А. Міхале. – Київ, 1976. – 367с.
916599
   Провесінь. – Дніпропетровськ, 1978. – 142с.
916600
  Сироватський В.М. Провесінь / В.М. Сироватський. – К, 1991. – 266с.
916601
  Воронин В.Н. Проветривание металлических рудников после взрывных работ / В.Н. Воронин, Л.Д. Воронина. – Москва-Ленинград
1. – 1943. – 64с.
916602
  Воронин В.Н. Проветривание металлических рудников после взрывных работ / В.Н. Воронин, Л.Д. Воронина. – Москва-Ленинград
2. – 1946. – 106с.
916603
  Ермоленко М. Проветривание рудников / М. Ермоленко. – М, 1950. – 240с.
916604
  Жеромський С. Провєсна / С. Жеромський. – Київ : Дніпро, 1965. – 278с.
916605
  Ракін О. Провиддя мислителя. 12 березня виповнилося 120 років від дня народження В.І. Вернадського // Знання та праця : щомісячний науково-популярний журнал ЦК ЛКСМ України для юнацтва. – Київ, 1983. – № 3 (517), березень. – С. 12-13. – ISSN 0130-1632
916606
  Зобенко М. Провидіння : Художньо-біографічний нарис // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 130-141. – ISSN 0131-2561
916607
  Стівенсон Роберт Луїс Провидіння й гітара : Оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 1. – С.144-159. – ISSN 0208-0710
916608
  Немет Л. Провина : роман / Л. Немет. – К., 1987. – 446с.
916609
  Столяр М.Б. Провина Едипа: забутий висновок стародавнього міфу (етико-філософський аналіз) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 56-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Автором виявляється специфіка етико-філософського аналізу міфологічного знання.
916610
  Залізняк Л. Провини УПА перед українцями та їхніми сусідами за Я. Грицаком // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2012. – № 1/2 (219/220). – С. 45-47
916611
  Буров А.А. Провиноградная кислота и ее участие в образовании аланина в организме дубового шелкопряда : автореф. дис. ... наук / Буров А. А. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1949. – 6 с.
916612
  Мелихов А.М. Провинциал / А.М. Мелихов. – Л, 1986. – 285с.
916613
  Журавлев В. Провинциал без комплексов // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 36-53


  Діжон (фр. Dijon) — головне місто французського департаменту Кот-д"Ор и регіону Бургундія
916614
  Журавлев Василий Провинциал без комплексов : большое путешествие / Журавлев Василий, Бойцов Алексей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 36-53 : Фото


  Діжон (фр. Dijon) — головне місто французського департаменту Кот-д"Ор и регіону Бургундія
916615
  Зискин Я. Провинциалка / Я. Зискин. – Тамбов, 1947. – 11с.
916616
  Скворцова Г.Г. Провинциалка в большом городе. / Г.Г. Скворцова. – Петрозаводск, 1991. – 227с.
916617
  Прево М. Провинциалка. Стыдливость / Морис Ренар ; пер. Р. Марковича. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – 31 с. – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 65)
916618
  Ардашев П.Н. Провинциальная администрация во Франции в последнюю пору старого порядка : 1774-1789. Провинциальные интенданты / Павел Ардашев. – Киев : Тип. И.И. Чоколова
Т. 2. – 1906. – XXII, 734 с. – В кн. № 116936 отсутствуют стр.529-624, в экз. № 116936 отсут. с. 625-734
916619
  Ардашев П.Н. Провинциальная администрация во Франции в последнюю пору старого порядка. : 1774-1789. Провинциальные интенданты. Историческое исследование преимущественно по архивным данным / Павел Ардашев. – С.-Петербург : Тип. "В.С. Балашев и К"
Т. 1. – 1900. – XVI, 658 с.
916620
  Бурмистрова Л.П. Провинциальная газета в эпоху русских просветителей. (Губернские ведомости Повольжья и Урала 1840-1850 гг.) / Л.П. Бурмистрова. – Казань, 1985. – 140с.
916621
  Буачидзе К.М. Провинциальная девушка / К.М. Буачидзе. – Москва, 1957. – 99 с.
916622
  Атанасов Г. Провинциальная история / Г. Атанасов. – Москва, 1981. – 311с.
916623
  Цвелентьев Максим Провинциальная Швейцария. Исповедь пробитого лыжника : увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 1. – С. 28-38 : Фото
916624
  Матисон А.В. Провинциальное духовенство России в XVIII в.: история и генеалогия клириков Осташкова // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 4 (64). – С. 76-82. – ISSN 2070-9773


  В статье на основе документов Российского государственного архива древних актов и Гос. архива Тверской обл. осуществляется комплексное исследование истории и генеалогии священно-церковнослужителей небольшого центра Тверской епархии - г. Осташкова в ...
916625
  Есенский Я. Провинциальные рассказы / Я. Есенский. – М, 1958. – 272с.
916626
  Лучицкий И.В. Провинциальные собрания во Франции при Людовике XVI и их политическая роль : [Публ. лекция, чит. 25 февр. 1879 г...] / [Соч.] И.В. Лучицкого. – Киев : В университ. тип. (И.И. Завадского), 1879. – [2], 40 с. – Отд. отт. из: Университетские известия. 1879 г.


  На обл. № 41428 надпись: С. Чегуновой. Киев. 18 III/28 80 г.
916627
  Самсонов Л. Провинциальный актер / Л. Самсонов. – 735-775с.
916628
  Слезин А.А. Провинциальный комсомол в системе взаимоотношений советсткого государства и русской православной церкви (1940-е - начало 1960-х гг.) / А.А. Слезин, А.А. Беляев // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 1 (67). – С. 22-29. – ISSN 1812-8696
916629
  Белинский В.А. Провинциальный публицист-мечтатель : сборник газетных и журнальных статей (за время с 1876 по 1892 г.) В.А. Белинского : с прилож. двух писем к нему: И.С. Тургенева и И.С. Аксакова. – С.-Петербург : Тип. А. Мучника, 1894. – 271 с.


  На обл. надпись: Владимиру Георгиевичу Морселю на память от автора 19 апр. 94 г.
916630
  Васильчиков С.А. Провинциальный роман / С.А. Васильчиков. – Тула, 1980. – 288с.
916631
  Богданов Е.Ф. Провинциальный роман / Е.Ф. Богданов. – Архангельск, 1990. – 222с.
916632
  Потанин В.Ф. Провинциальный человек / В.Ф. Потанин. – Челябинск, 1987. – 381с.
916633
  Константинов М.М. Провинции благородных металлов / М.М. Константинов. – М., 1991. – 167с.
916634
   Провинция-3 : Сб. поэтов г.Запорожье. – Киев : Поезія, 1998. – 140с. – ISBN 966-7116=37-9
916635
  Джумаев Н. Провинция : роман / Н. Джумаев. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 253 с.
916636
  Филиппович С А. Провинция / С А. Филиппович. – М, 1982. – 268с.
916637
  Зараев М. Провинция / М. Зараев. – Москва, 1991. – 46с.
916638
   Провинция. – К, 1997. – 116с.
916639
  Кочетова Н.С. Провинция в творчестве Салтыкова-Щедрина / Н.С. Кочетова. – Рязань, 1975. – 139 с.
916640
  Володарский Л Провинция Вселенной / Л Володарский. – Москва, 1991. – 111с.
916641
  Винченцо Валерио Провинция Прованса : Прованс // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 3 (192), март. – С. 82-89 : фото. – ISSN 1029-5828
916642
  Вендт В.П. Провитамин и витамин Д. Исследование природных ресурсов, содержания в биол. объектах, нативных и искусств. комплексов с белками и некоторых вопросов синтеза и биосинтеза. : Автореф... д-ра бтол.наук: / Вендт В.П.; Акад. наук УССР. – Киев, 1961. – 27л.
916643
  Чекаль Л.А. Провіденціалізм / Л. Чекаль // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 307. – ISBN 966-642-073-2
916644
  Баняс Н. Провіденціальна функція снів у прозі Сільві Жермен // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 9-14. – ISBN 966-638-152-4
916645
  Роговий Ф.К. Провідини / Ф.К. Роговий. – Київ, 1973. – 58с.
916646
  Нікітін В.М. Провідна ідея нервізму у вченні І.П. Павлова про травлення : Стенограма публічної лекції / В.М. Нікітін. – Київ, 1954. – 28с.
916647
  Іваницька А.Г. Провідна ідея християнського віровчення - спасіння як свобода // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С.29-36. – ISSN 1728-3671
916648
  Васильєв І.В. Провідна ланка науково-технічного прогресу. / І.В. Васильєв. – Київ, 1973. – 47с.
916649
  Нагребельний В.П. Провідна наукова юридична установа держави ( до 55-річчя Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.3-12
916650
  Лопаєва Д.Т. Провідна революційна сила сучасності / Д.Т. Лопаєва. – К, 1972. – 62с.
916651
  Степко О.М. Провідна роль Департаменту публічної інформації в інформаційній структурі ООН // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-21. – (Міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Розглянуто діяльність найважливішого з підрозділів інформаційної структури ООН - Департаменту публічної інформації. Проаналізовано цілі, форми та методи його роботи, досліджено структуру Департаментту. Надано корисні поради щодо покращення діяльності ...
916652
   Провідна роль київської цивілістичної школи в науці цивільного права України // Київська школа цивілістики : до 175 - річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка 1834-2009 / КНУТШ, Юрид. ф-т, К-ра цивільного права ; за ред. Р.А. Майданика ; [редкол. : Н.С. Кузнєцова, Р.А. Майданик та ін.]. – Київ : Правова єдність, 2009. – С. 123-199. – ISBN 978-966-2183-63-4


  Наука цивільного права України: поняття, предмет, методологія. Українська цивілістика дореволюційного і радянського періодів. Сучасна вітчизняна цивілістика: наукові центри, напрями і тенденції.
916653
  Лобанова Л.С. Провідна роль Національної академії наук України в системі підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (69). – С. 46-59. – ISSN 0374-3896
916654
  Семененко М.П. Провідна роль російської науки у творчій співдружності російських і українських учених / Семененко М.П. – Київ, 1954. – с. 30-42. – Окр. відб. з "Вісника АН УРСР" № 4, 1954
916655
  Купрій В.Д. Провідна роль світового робітничого класу / В.Д. Купрій, Ю.М. Хрущ. – К, 1973. – 48с.
916656
   Провідне наукове видання святкує ювілей : [до 50-річчя журналу "Економіка України"] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 26-27. – ISSN 0131-775Х
916657
  Янковська Ж. Провідник ідеї згуртування українства // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 214-217. – ISBN 966-7060-92-6


  Максимович М. - С. 215, 216.
916658
  Козловська В. Провідник по археологічному відділу Всеукр.Історичного музею ім.Т.Шевченка у Київі / В. Козловська. – К, 1928. – 40с.
916659
   Провідник по Археологічному відділу Полтавського Народного Музея з коротким описом передісторичного життя на Полтавщині. – Полтава, 1919. – 25с.
916660
   Провідник по місту "Одеса" на 1933 рік. – Одеса, 1933. – 56с.
916661
  Антонов Д.Ю. Провідник по художньому відділу музею / Д.Ю. Антонов, М.С. Сівайов. – Житомир, 1931. – 93с.
916662
  Стельмащук Г. Провідник сакрального мистецтва // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 102-103. – ISSN 0130-1799


  Художник Роман Василик
916663
  Тинченко Я. Провідник сірожупанників // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 40 (308). – С. 34-36. – ISSN 1996-1561


  Бойовий шлях організатора Сірожупанної дивізії та отамана повстанців на Лівобережній Україні Івана Перлика.
916664
  Большак В.Г. Провідник у безодню. / В.Г. Большак. – К, 1962. – 136с.
916665
  Большак В.Г. Провідник у безодню. / В.Г. Большак. – К, 1970. – 239с.
916666
  Большак В.Г. Провідник у безодню. / В.Г. Большак. – К, 1977. – 215с.
916667
  Большак В.Г. Провідник у безодню. / В.Г. Большак. – Київ, 1983. – 202с.
916668
  Панченко В. Провідник у світ Скіфії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 13 (230). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  Від мордовських таборів поета й археолога Бориса Мозолевського врятувала золота пектораль
916669
   Провідники духовності в Україні : Довідник. – Київ : Вища школа, 2003. – 783с. – ISBN 966-642-207-7
916670
  Шумов В. Провідники партійних директив / В. Шумов, П. Бесмертный. – К., 1947. – 16с.
916671
  Івченко І. Провідні вітчизняні ботаніки-дендрологи на межі XIX і XX ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2001. – Вип. 7. – С. 453-464. – ISBN 966-02-2115-0
916672
   Провідні властивості заміщених кобальтатів у системі Li-La-Ba-Co-O / С.А. Неділько, І.В. Фесич, О.Г. Дзязько, В.О. Дрозд, І.Л. Багінський // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2009. – Т. 75, № 3/4. – С.24-28. – ISSN 0041-6045


  Вивчено процеси фазоутворення в системі Li-La-Ba-Co-О. Методами ІЧ-спектроскопії та термогравіметричного аналізу встановлено, що взаємодія між оксидами відбувається дуже повільно і лише вище 800 °С спостерігається утворення складних оксидів. ...
916673
   Провідні вчені Західного регіону України ( : (Економіка та право). – Львів, 2003. – 248с.
916674
  Петров В. Провідні етапи розвитку сучасного шевченкознавства : (З приводу книги П. Зайцева: "Життя Тараса Шевченка", Львів, 1939) // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – 2010. Вип. 3 (85) : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 1. – С. 62-88. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
916675
  Ковтун Т.І. Провідні завдання інтелектуального виховання студентів агротехнічного коледжу // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 126-133. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті на підгрунті аналізу психолого-педагогічних досліджень визначається сутність інтелектуального виховання студентів, конкретизуються особливості та обгрунтовуються провідні завдання інтелектуального розвитку майбутніх фахівців агротехнічних ...
916676
  Партицький О.О. Провідні ідеї в письмах Тараса Шевченка / Студіум Ом. Партицького. – У Львові (Львів) : З дpук. Ставpопиг. Ин-ту під заpядом С. Гучковского, 1872. – XXIV, 32 с.


  Розд. кн.: Житє Таpаса Шевченка [пеpедм.]; Шевченко яко поет; Шевченко и Укpаїна; Шевченко пpотив цаpів-деспотів; Шевченко пpотив панів; Шевченко пpотив пеpевеpтнів; Шевченко пpотив цеpкви-домовини; Шевченко о пpосвіті. - В кн. також уpив. з публіцист. ...
916677
  Абрамкіна Наталія Валеріївна Провідні концепти американського символічного літературознавства (на матеріалі творчого доробку С. Лангера) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.06 / Абрамкіна Н.В.; Севастопольський нац. технічн. ун-т. – Севастополь, 2005. – 188л. – Бібліогр.: л.153-188
916678
  Трофимчук М. Провідні мотиви та ідеї латиномовної літератури XVI- XVIII ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7 (643). – С. 18-25. – ISSN 0236-1477
916679
  Коваленко Ю.О. Провідні напрями співпраці України з міжнародними туристичними установами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 127-130. – Бібліогр.: на 6 пунктів
916680
  Колесникова В.Ф. Провідні образи та мотиви ранньої творчості Василя Стуса // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 8 (228). – С. 8-12.
916681
  Стрюк Л. Провідні ознаки поетики повісті Ольги Кобилянської "В неділю рано зілля копала" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 204-208
916682
  Стрюк Л. Провідні ознаки поетики роману Ю. Яновського "Вершники" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 188-197
916683
  Опанасюк О.П. Провідні поняття постмодернізму у світлі інтенціоналізму // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 226-235. – ISSN 2225-7586
916684
  Пилипенко Р.Є. Провідні риси інституційних форм сучасного німецькомовного економічного спілкування // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 87-91
916685
  Шабловський Б.Й. Провідні сорти плодових культур УРСР / Б.Й. Шабловський. – К.-Х., 1937. – 161с.
916686
  Рибіна Н. Провідні та периферійні ознаки ритмічної структури англійського мовлення українських білінгвів / Н. Рибіна, О. Лотоцька // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 6 (102) листопад - грудень. – С. 55-61


  Досліджено просодичну інтерференцію в процесі актуалізації ритмічної структури англійського мовлення. У результаті фонетичного дослідження було визначено провідні та периферічні ознаки мовлення українських білінгвів.
916687
  Іванов В.Ф. Провідні телевізійні канали України під час парламентських виборів 2007 р. / В.Ф. Іванов, Н.В. Костенко // Інформаційне суспільство : наукове видання / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 19-21
916688
  Андрєєва С.В. Провідні тенденції українського ВІА-стилю в 70-х роках XX століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 254-260
916689
  Обух Л.В. Провідні тенденції української музичної освіти західної діаспори (початок XX - XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Обух Людмила Василівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
916690
  Василевський М. Провідні ухвали особливої колегії вищої контролі в земельних спорах / Зібрав М. Василевський ; Поясн. до ухвал проф. М. Гершонова, за ред. Д. Каплана. – Харків : Всеукр. сільсько-госп. вид. "Радянський селянин", 1928. – 151 с.
916691
  Романенкова Ю.В. Провідні фактори формування мистецтва першої школи Фонтенбло // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 253-260


  Школа Фонтенбло - загальна назва мистецького угруповання, яке працювало за замовленнями королів Франції 16 ст. - на поч. 17-го і базувалась в майстернях замку Фонтенбло. Виконувало замовлення в різних галузях мистецтва - від живопису і архітектури до ...
916692
  Мушкудіані Олександра Олександрівна Провідні художні моделі українського і грузинського романтизму (перша половина 19 ст.) : Автореф. ... дис. канд. філологічних наук: 10.01.05 / Мушкудіані О.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с.
916693
  Мушкудіані Олександра Олександрівна Провідні художні моделі українського і грузинського романтизму (перша половина 19 ст.) : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.05. / Мушкудіані Олександра Олександрівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 195 л. – Бібліогр.: л. 191-195
916694
  Майковець Є.В. Провідність сильно легованих GaN: Si епітаксіальних структур / Є.В. Майковець, Б.О. Данильченко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 46
916695
   Провідність структур металевий зонд/кремнієвий нанокомпозит/p-Si за механізмом Пула-Френкеля / О.Д. Горчинський, Г.Д. Попова, П.В. Золотаренко, Д.В. Єрьомкін, С.М. Занкович, Ю.В. Бойко, Є.В. Бузанева // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 333-342. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Модель самоорганізації нанокомпозитів наноSi:аморфний Si:Si[нижній індекс X]О[нижній індекс Y] в шарі поруватого кремнію на поверхні p-Si підтверджена результатами вивчення: зв"язків Si-Si, Si-О, Si-О-Si (метод ІЧ спектроскопії); електронних рівнів, ...
916696
  Андрющенко Н. Провідному вишу Подніпров"я // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24-25 жовтня (№ 199/200). – С. 13


  Про історію, сучасність та міжнародні проекти Національного гірничого університету.
916697
  Старчевський Б. Провінціал з країни дурнів : Роман // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 20-86. – ISSN 0131-2561
916698
  Стельмах Я.М. Провінціалки : п"єси / Я.М. Стельмах. – Київ : Мистецтво, 1991. – 266 с.
916699
  Буренко В. Провінційне життя та побут дворян XIX - початку XX століття на прикладі качанівської садиби // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 77-85. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
916700
  Яворівський В. Провінційний страйк : новела // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 2-11. – ISSN 0208-0710
916701
  Мигальчинська В.М. Провінційні історії : урок за романом Гюстава Флобера "Пані Боварі" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 25-26
916702
   Провісник : Довженківський літературно-художній, науково-популярний і громадсько-політичний альманах. Незалежне видання українців Росії. – Москва, 2002. – ISBN 5-89354-154-5
916703
   Провісник : Довженківський літературно-художній, науково-популярний і громадсько-політичний альманах. Незалежне видання українців Росії. – Москва, 2003. – ISBN 966-562-925-45
916704
  Бажан О.Г. Провісник духовної свободи // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Т. 78 : Історичні науки. – С. 45-49. – ISSN 1996-5931
916705
  Павлів І. Провісник духовної свободи // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 12 (669). – С. 22-26. – ISSN 0130-5263
916706
  Огієнко І. Провісник етнонаціонального відродження українців (Значення духовної спадщини Дмитрія Туптала в українській церкві і в українській культурі) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.47-55. – ISSN 0130-6936
916707
  Сергієнко І. Провісник інформаційного суспільства = До 90-річчя з дня народження В. Глушкова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 7-13 вересня (№ 32). – С. 11


  Віктор Михайлович Глушков - видатний учений у галузі кібернетики, обчислювальної техніки та її застосування, з його іменем пов"язаний розквіт цих напрямів науки в Україні. Він розпочав свій творчий шлях у кібернетиці вже відомим фахівцем з абстрактних ...
916708
  Сидорук А. Провісник незалежності України // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 6 (171). – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Виповнилося 100 років від дня народження Роналда Рейгана
916709
  Шокало О. Провісник правди, або Добра вість од Пантелеймона // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 1. – С. 4-16.
916710
  Гончарук П. Провісник української конституційної державності (до 135 - річчя від дня народження Пилипа Орлика) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 6. – С. 11-30. – ISSN 0869-3595
916711
  Збанацький Ю.О. Провісники : П"єса на 2 дії, 8 картин / Ю.О. Збанацький, А.І. Шиян. – Київ : Мистецтво, 1975. – 83с.
916712
  Канівець В.В. Провісники : роман / В.В. Канівець. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 446 с.
916713
  Канівець В.В. Провісники : роман / В.В. Канівець. – Київ : Дніпро, 1980. – 430 с.
916714
  Кирик Л. Провісники армії соборної України (95 років надання статусу полку українського легіону Січових Стрільців) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 138-144. – ISBN 966-8126-27-0
916715
  Завальнюк К.В. Провісники волі : Повстанський рух на Поділлі у персоналіях (20-ті рр. 20 ст.) / Костянтин Завальнюк. – Літин : Літинська райдрукарня, 2005. – 352с. – ISBN 966-527-141-5
916716
  Софійчук М. Провісники волі / Михайло Софійчук. – Косів : Писаний камінь, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-8519-47-5
916717
   Провісники свободи, державності і демократії : документи і матеріали : до 20-ї річниці створення Народного Руху України / НАН України, Ін-т іст. України ; Держ. ком. архівів України ; Центр. держ. громад. об"єднань України ; [ ред. кол.: В. Смолій, Г. Боряк, В. Брюховецький та ін. ; упоряд.: В. Лозицький, О. Бажан, С. Власенко, А. Кентій ]. – Київ : Ін-т іст. України НАН України, 2009. – 454 с. : 24 іл. – ISBN 978-966-02-5338-4
916718
  Шупта Д.Р. Провісники цвітіння / Д.Р. Шупта. – К., 1968. – 47с.
916719
  Міщенко Л.І. Провісниця волі і братерства / Л.І. Міщенко. – Київ, 1980. – 48 с.
916720
  Навроцька Зоя Провісниця літа // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 20-21. – ISSN 0868-9644
916721
  Бедрик І.О. Провова грамотність лікарів-стоматологів - важлива складова системи управління якістю надання стоматологічних послуг (за матеріалами російських дослідників) / І.О. Бедрик, Л.Я. Радиш // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 87-89 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
916722
  Попович В.М. Провові основи банківської справи та її захист від злочинних посягань / В.М. Попович. – К., 1995. – 321с.
916723
  Подопригора А.А. Прововое регулирование научно-технического прогресса / А.А. Подопригора. – К, 1981. – 151с.
916724
  Коняхин Л.Г. Прововые вопросы охраны труда. / Л.Г. Коняхин. – М, 1989. – 48с.
916725
  Бедарев О.К. Провода / О.К. Бедарев. – М., 1958. – 256с.
916726
  Исаковский М.В. Провода в соломе / М.В. Исаковский. – М.-Л, 1927. – 132с.
916727
  Нестеренко А.М. Провода гудят / А.М. Нестеренко. – Ужгород, 1967. – 52с.
916728
  Дикерман Д.Н. Провода и кабели с фторопластовой изоляцией / Д.Н. Дикерман, В.С. Кунегин. – Москва, 1982. – 145с.
916729
  Момот Н. Проводарі-мойсеї: власна трагедія - трагедія народу // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 5 (104). – С. 95-100


  В. Винниченко "Відродження нації" - на шляху до української державності
916730
  Чернявський М.А. Проводжаю сина / М.А. Чернявський. – Донецьк, 1967. – 89с.
916731
  Бицоев Г. Проводи до порога / Г. Бицоев. – Орджоникидзе, 1966. – 179с.
916732
  Федунець М.Ф. Проводи журавлів. / М.Ф. Федунець. – К., 1990. – 179с.
916733
  М"ястківський А.П. Проводи серпня. / А.П. М"ястківський. – К., 1966. – 87с.
916734
  Малахута М.Д. Проводи травня / М.Д. Малахута. – Донецьк, 1981. – 72с.
916735
  Павленко О. Проводили дослідження в німецькому університеті / О. Павленко, О. Руденко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – травень (№ 5)


  Більше десяти років триває активне наукове співробітництво в галузі фізики наноструктур біомедичного призначення викладачів та науковців кафедри фізики функціональних матеріалів фізичного факультету та кафедри біохімії біологічного факультету КНУТШ з ...
916736
  Гуга Константин Юрьевич Проводимость антимонида индия в скрещенных электрическом и магнитном полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Гуга Константин Юрьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 21л.
916737
  Гуга Константин Юрьевич Проводимость антимонида индия в скрещенных электрическом и магнитном полях : Дис... кагд. физ.-мат.наук: / Гуга Константин Юрьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 145л.
916738
  Гуга Канстантин Юрьевич Проводимость антимонида индия в сокращенных электическом и магнитном полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Гуга Канстантин Юрьевич; КГУ. – К., 1980. – 21л.
916739
  Богатырев Б.М. Проводимость дифференциальных уравнений с квазипериодическими коэффициентами в банаховом пространстве : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Богатырев Б. М. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1969. – 12 с. – Бібліогр.:с.10-12
916740
  Борзяк П. Проводимость и эмиссионные свойства оксидно-цезиевых катодов. : Дис... канд. физ.мат.наук: / Борзяк П.;, 1940. – 66л. – Бібліогр.:л.64-65
916741
  Таванов Эдуард Галиевич Проводимость ионных кристаллов при импульсном облучении сверхплотными пучками электронов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Таванов Эдуард Галиевич; Томский гос. ун-т. – Томск, 1980. – 17л.
916742
  Гузев Александр Александрович Проводимость каналов кремниевых МДП структур в области слабой инверсии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Гузев Александр Александрович; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики полупроводников. – Новосибирск, 1980. – 18л.
916743
  Масагутов К.Г. Проводимость по примесям и примесный пробой в монокристаллах n-InP и в эпитаксиальных пленках n-GaAs : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Масагутов К.Г.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1977. – 20л.
916744
  Козлов В.А. Проводимость полупроводников и нелинейные эффекты в сильных электрическом и магнитном полях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Козлов В.А. ; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1976. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
916745
  Рогов В.С. Проводимость слабо неидеальной многокомпонентной плазмы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рогов В. С.; МГУ, Физ. фак. – Москва, 1971. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
916746
  Балашова А.П. Проводимость тонких слоев высокоомных полупроводников, вызванная инъекцией из контакта и возбуждения носителей тока в толще слоя электронной бомбардировкой. : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Балашова А.П.; АН СССР. – М., 1964. – 25л.
916747
  Волчек Я.И. Проводинк С.Р.С. / Я.И. Волчек. – Москва, 1956. – 184с.
916748
  Шугаев В.М. Проводины. Повесть. / В.М. Шугаев. – М., 1969. – 224с.
916749
  Шарутин А.С. Проводка скважин в сильнопоглощающих горизонтах / А.С. Шарутин. – Баку, 1960. – 87с.
916750
  Большак В.Г. Проводник в бездну / В.Г. Большак. – М, 1974. – 202с.
916751
  Большак В.Г. Проводник в бездну. / В.Г. Большак. – М, 1979. – 160с.
916752
  Караменов Николай. Проводник в потусторонний мир в романе Дж. Кутзее "Железный век" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 19-22. – Бібліогр. в кінці ст.
916753
  Шутова Наталья Проводник на рынке информационных технологий : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 99 : Фото
916754
  Соловьев П.Ф. Проводники и осветительные электроустановки / П.Ф. Соловьев. – 2-е перераб. и доп. изд. – М.-Л., 1951. – 232с.
916755
  Степанов К.М. Проводники науки и передового опыта. / К.М. Степанов. – Пенза, 1958. – 48с.
916756
  Ейльман Л.С. Проводниковые материалы в электротехнике / Л.С. Ейльман. – М., 1974. – 168с.
916757
   Проводове радіомовлення: перспектива чи утопія / Миронович Л., Зелінський С., Кучугурний В., Цеголко П. // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 4. – С.32-39
916758
  Денисов Н. Проводы / Н. Денисов. – Тюмень, 1970. – 48с.
916759
  Ябжанов Балдан Проводы / Ябжанов Балдан. – Москва, 1984. – 192с.
916760
  Разумневич В.Л. Проводы в совершеннолетие / В.Л. Разумневич. – М, 1974. – 111с.
916761
  Смирнов О.П. Проводы журавлей : повести / О.П. Смирнов. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 432 с.
916762
  Кариев М. Проводы невесты. / М. Кариев. – М., 1985. – 295с.
916763
  Шалагинов Никита Проводы Стромы : традиции / Шалагинов Никита, Безносов Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 10. – С. 182-189 : Фото
916764
   Проводящие оболочки в импульсном электромагнитном поле. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 201с.
916765
  Оганисян А.А. Проводящие пути спинного мозга и их взаимозаменяемость: Сенсорные тракты / А.А. Оганисян. – М., 1978. – 182с.
916766
  Виктория Малая Провожаем весну на колесах : Не маяться. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 92 : Фото
916767
  Дубровин Б.С. Провожает земля / Б.С. Дубровин. – М, 1962. – 166с.
916768
  Князева Е. Провозвестник нового видения мира // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 8 (998). – С. 83-88. – ISSN 0130-1640


  Статья посвящена 80-летию со дня рождения Сергея Павловича Курдюмова, выдающегося ученого, внесшего значительный вклад в развитие синергетики
916769
  Шалинец А.Б. Провозвестники атомного века / А.Б. Шалинец. – Москва, 1975. – 192 с.
916770
   Провозглашена Ассоциация Украинских Студенческих Фестивалей Рекламы // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 11 (171). – С. 16-17
916771
  Мартыненко А.К. Провозглашение независимости Болгарии в 1908 году / А.К. Мартыненко. – Киев, 1957. – 36 с.
916772
   Провокатор. – Л, 1991. – 348с.
916773
  Алексеев В И. Провокатор Анна Серебрякова / В И. Алексеев, . – Москва, 1932. – 189 с.
916774
  Швецов С.П. Провокатор Окладский. / С.П. Швецов. – М, 1926. – 32с.
916775
  Конрад Д. Провокатор. Рассказы / Д. Конрад. – 2-е изд. – М.-Л., 1927. – 64с.
916776
  Штрайх С.Я. Провокации среди декабристов / С.Я. Штрайх. – М, 1925. – 120с.
916777
  Малєй Антоніна Провокації по-празьки : спецрепортаж. Прага // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 48-55 : Фото, карта
916778
  Мельник І.В. Провокаційне мовлення як тип комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – C. 62-67


  У статті розглядається провокаційне мовлення, робиться спроба описати мовленнєву провокацію як різновид мовленнєвого впливу, розумово-мовленнєвої діяльності. В статье рассматривается провокационная речь, делается попытка описать речевую провокацию как ...
916779
  Плахоття Л. Провокація / Л. Плахоття. – Х., 1932. – 33с.
916780
  Хайдер Т. Провокація та експеримент у творчості Едварда Редлінського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 383-389. – ISBN 978-966-3888-379-3
916781
  Ус О.В. Провокація хабара: сутність і проблеми кваліфікації // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 151-160. – ISSN 0201-7245
916782
  Черепанов А.И. Проволочники Западной Сибири /определитель/. / А.И. Черепанов. – М., 1965. – 196с.
916783
  Жданкнин Ф.А. Проволочники на орошаемых землях Молдавии и меры борьбы с ними на овощных культурах : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Жданкнин Ф. А.; МСХ УССР, Укр. с. х. акад. – Киев, 1974. – 22л.
916784
  Левицкий М.Я. Проволочные потенциометры / М.Я. Левицкий. – М, 1961. – 116с.
916785
  Туричин А.М. Проволочные преобразователи и их техническое применение. / А.М. Туричин, П.В. Новицкий. – М.-Л., 1957. – 171с.
916786
  Півненко В. Провопохоронна система України: визначення і функціонування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.39-46
916787
  Кобзар В.Ф. Провулок Гвардійський / В.Ф. Кобзар. – Сімферополь, 1980. – 168с.
916788
  Майданюк А.М. Прогалини в законодавстві та шляхи їх усунення на сучасному етапі розвитку права // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.1. – С. 45-50
916789
  Коваленко Т.О. Прогалини в земельному праві України: поняття та сутність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 54-59. – (Юридичні науки ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан та причини виникнення прогалин правового регулювання земельних відносин як одного з видів юридичних дефектів в земельному праві України, що суттєво знижує ефективність земельно-правового впливу. Виявлено специфічні ознаки та ...
916790
  Тарануха В. Прогалини в праві: поняття, сутність, способи їх усунення та подолання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 15-19.
916791
  Гусєв Є.В. Прогалини в регулюванні правовідносин з міжнародним елементом в ЦПК УРСР та шляхи їх усунення // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 88-93. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Аналізуються основні доктринальні концепції про предмет міжнародного цивільного процесуального права та його місце в національній правовій системі. Обґрунтовується наявність прогалин у правовому регулюванні цивільного обороту із зарубіжними країнами на ...
916792
  Івашін Є.В. Прогалини законодавства про банкрутство, що дають зацікавленим особам можливість вчиняти протиправні дії // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 160-163
916793
  Курило Т.В. Прогалини законодавства України щодо захисту авторського права в інтернеті / Т.В. Курило, Н.В. Вербова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 119-124. – (Юридична ; Вип. 1)
916794
  Дудар В. Прогалини і протиріччя у міжнародному праві стосовно утримання і розповсюдження ядерної зброї // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 51-53.
916795
  Березюк В.П. Прогалини навчального процесу з тактики прикордоної служби // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 2. – С. 36-40. – ISSN 2078-1687
916796
  Шруб І. Прогалини у законодавчому регулюванні адміністративного судочинства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 57-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
916797
  Голосніченко І. Прогалини у правовому регулюванні порушення провадження в справі про адміністративне правопорушення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 7. – С.73-77. – ISSN 0132-1331
916798
   Прогама школи основ марксизму - леінізму. – К, 1975. – 96с.
916799
  Щур Едуард Прогаяв рік - відстав на п"ять! // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 6 (131). – С. 29
916800
   Прогблемы региональной геологии Прибалтики и Белоруссии. – Рига, 1973. – 338с.
916801
  Гриценко В.П. ПроГео-Європейська асоціація з охорони геологічної спадщини / В.П. Гриценко, Н.П. Герасименко, А.А. Іщенко // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 139-142 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
916802
  Амирасланов А.А. Прогессивные методы поисков полезных ископаемых / А.А. Амирасланов. – Москва, 1961. – 32с.
916803
  Финогина Татьяна Степановна Прогматические особенности сослагательного наклонения в современном английском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.047 / Финогина Татьяна Степановна; Мин-во образования Украины, КУ им. Т. Шевченко. – К., 1992. – 147л. – Бібліогр.:л.143-147
916804
  Чехет Т.Е. Прогматичні особливості різнорівневих одиниць з пасивним значенням в сучасній англійській мові. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Чехет Т.Е.; МНО України. КУ. ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 16л.
916805
  Романчук П.Р. Прогноз 22-26 циклов солнечной активности / П.Р. Романчук, Т.И. Редюк. – К., 1974. – 5с.
916806
  Улицький О.А. Прогноз активізації деформацій гірничного масиву над старими гірничими роботами при затопленні шахт : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.11 / Улицький О.А.; НАН України. Мін-во вугільн. промисловості та інш. – Донецьк, 2000. – 20л.
916807
  Чорная О.Е. Прогноз безработицы в США на основе системной динамической связи с финансовым сектором // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 18-26. – (Серія "Економічні науки" ; № 4 (253)). – ISSN 1729-360Х
916808
   Прогноз биологического режима Каховского водохранилища и низовьев Днепра. – К, 1953. – 191с.
916809
   Прогноз в защите растений от вредителей и болезней. – Рига, 1964. – 272с.
916810
   Прогноз в речевой деятельности. – М, 1974. – 239с.
916811
  Григорьев В.В. Прогноз в управлении. / В.В. Григорьев. – М., 1985. – 64с.
916812
  Рожко М.Д. Прогноз вертикальних зрушень земної поверхні при збільшенні глибини розробки вугільних пластів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.01 / Рожко М.Д. ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
916813
  Богданова Е.Л. Прогноз весеннего притока воды к Волховской гидроэлектростнации : Автореф... канд. техн.наук: / Богданова Е. Л.; .Центр. ин-т прогнозов. – М., 1955. – 10л.
916814
  Панин Б.Д. Прогноз влажности, облачности и осадков: Консп. лекц. / Б.Д. Панин, Р.П. Репинская. – Л., 1982. – 47с.
916815
  Балуч М.И. Прогноз влияния глубины залегания горных пород на их фильтрационные свойства (на примере Индского (Пакистан), и Днепровско-Донецкого (Украина) артезианских бассейнов. : Дис... канд. геолог.наук: 04.00.06 / Балуч М.И.; КУ им.Т.Шевченко. – К., 1997. – 225л. – Бібліогр.:л.151-174
916816
   Прогноз влияния осушения на режим грунтовых вод Нечерноземной зоны запада европейской части СССР. – Москва, 1983. – 112 с.
916817
  Фиалко А.И. Прогноз влияния пруда-накопителя шахтных вод на изменение химического состава подземных и поверхностных вод / А.И. Фиалко, Н.И. Шайдюк, Л.В. Дубицкая // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1990. – С. 84-89. – (Геология ; № 9)
916818
   Прогноз влияния равнинных водохранилищ на подпор, ресурсы и запасы подземных вод. – М, 1984. – 157с.
916819
   Прогноз водопритоков в горные выработки и водозаборы подземных вод в трещиноватых и закарстованных породах. – М, 1972. – 196с.
916820
  Аксьом Н.М. Прогноз впливу атмосферних опадів на стійкість схилів з використанням ГІС- технологій : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.05 - геоінформатика / Аксьом Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 202л. – Бібліогр.: л.189-202
916821
  Балуч Мухамад Ібрагім Прогноз впливу глубини залягання гірських порід на фільтраційні властивості : Автореф... канд. геолог.наук: 04.00.06. / Балуч Мухамад Ібрагім; Ку ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 25л.
916822
  Волошин І. Прогноз впливу кредитного ризику на ліквідність і процентні надходження банку : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 26-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
916823
  Ляпіна К. Прогноз впливу норм Податкового кодексу України на розвиток малого підприємництва / К. Ляпіна, Д. Ляпін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 29-31. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено окремі аспекти функціонування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб"єктів малого підприємництва в реаліях набуття чинності Податкового кодексу України. Ключові слова: державне регулювання підприємництва, ...
916824
  Донцова Д.А. Прогноз гадостей на завтра : Роман / Д.А. Донцова. – Москва : Эксмо-Пресс, 2001. – 416 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-008234-7
916825
  Савусін М.П. Прогноз географічної ситуації в Україні на базі системних параметрів. На допомогу керівникам географічних секцій Малої академії наук України / М.П. Савусін, С.М. Пеняєв, О.В. Радченко // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 9 (139). – С. 34-36. – Бібліогр.: 4 назв
916826
   Прогноз гидрометеорологических условий Колхидской низменности после осушения. – Л, 1983. – 247с.
916827
  Дружинин И.П. Прогноз гидрометеорологических элементов (с годовой заблаговременностью) / И.П. Дружинин, Н.В. Хамьянова, Ю.А. Лобановская. – Новосибирск : Наука, 1977. – 165с.
916828
  Козінцева Л.М. Прогноз гідрографів весняної повені р. Прип"ять біля м. Мозир // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 83-88 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
916829
   Прогноз горючих сланцев европейской части СССР. – Таллин, 1974. – 71с.
916830
  Глушкова Н.И. Прогноз града : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Глушкова Н.И.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1966. – 16л.
916831
  Сулаквелидзе Г.К. Прогноз града, гроз и ливневых осадков / Г.К. Сулаквелидзе. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 188с.
916832
  Беленцова В.А. Прогноз гроз в условиях Северного Кавказа : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Беленцова В.А.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1972. – 9л.
916833
  Седлецкий В.М. Прогноз гроз, града и значительных фронтальных осадков : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Седлецкий В.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 22 с.
916834
  Воздвиженский В.М. Прогноз двойных диаграмм состояния / В.М. Воздвиженский. – Москва, 1975. – 223 с.
916835
  Лібанова Е.М. Прогноз демографічного розвитку України на період до 2050 року // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 260-268.
916836
   Прогноз Державного бюджету України на 2013-2014 роки (круглий стіл у Міністерстві фінансів України) // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 1 (194). – С. 3-17
916837
  Большаков Д. Прогноз динамики ВВП США и Китая / Д. Большаков, Г. Козлов, В. Меньшиков // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 4. – С. 105-107. – ISSN 0131-2227
916838
  Козінцева Л.М. Прогноз добового стоку дощових паводків у басейні р. Сірет / Л.М. Козінцева, В.І. Кулініч // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 38-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Географія ; Вип. 17)
916839
  Бугайова М. Прогноз економічних наслідків прийняття нового Податкового кодексу України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 27-29
916840
  Курносов К.М. Прогноз жизнеспособности новорожденных животных по последу. / К.М. Курносов. – М., 1976. – 32с.
916841
   Прогноз загальноекономічних показників країни за прибутками окремих галузей (за даними країн, що розвиваються) : новини зарубіжної науки / Ян Гуо, Вень Жоу Кью, Удомсак Вонг Чоті, Феі Ву // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 355-366 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
916842
  Евграшкина Г.П. Прогноз загрязнения подземных вод на территории, прилегающей к хвостохранилищу северного горно-обогатительного комбината (Кривбасс) / Г.П. Евграшкина, Н.П. Шерстюк, И.А. Власова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 6. – С. 36-39 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
916843
  Костаков В.Г. Прогноз занятости населения / В.Г. Костаков. – М., 1979. – 183с.
916844
  Нестеренко Г.В. Прогноз золотого оруденения по россыпям / Г.В. Нестеренко. – Новосибирск, 1991. – 191с.
916845
   Прогноз зон нефтегазонакопления и локальных объектов на Сибирской платформе : сборник научных трудов. – Ленинград : ВНИИГРИ, 1988. – 192с.
916846
  Трапезникова Н.А. Прогноз и интерпретация динамики сейсмических волн : Линейно-неупругие тонкослоистые геологические среды / Н.А. Трапезникова. – Москва : Наука, 1985. – 112с. + схема
916847
  Коноплянцев А.А. Прогноз и картирование режима грунтовых вод / А.А. Коноплянцев, С.М. Семенов. – Москва : Недра, 1974. – 214с.
916848
  Исаев В.В. Прогноз и картографирование сорняков / В.В. Исаев. – М, 1990. – 192с.
916849
  Хесин Б.Э. Прогноз и локализация скрытого оруденения в горных областях по геофизическим данным / Б.Э. Хесин. – Москва : Недра, 1976. – 205с.
916850
  Пирожников П.Л. Прогноз и основные мероприятия по рыбохозяйственному освоению Сталинградского водохранилища / П.Л. Пирожников, 1954. – 230-267с.
916851
   Прогноз и оценка нефтегазоносности недр на больших глубинах. – Ленинград : Недра, 1986. – 248с.
916852
  Кирпаль Г.Р. Прогноз и поиски месторождений бокситов / Г.Р. Кирпаль. – Москва : Недра, 1980. – 271с.
916853
   Прогноз и поиски месторождений горнорудного и мынерально-строительного сырья. – М, 1990. – 70с.
916854
   Прогноз и поиски месторождений фосфатного и горнохимического сырья. – М, 1990. – 107с.
916855
  Мороз В.К. Прогноз и профилактика фацидиоза и шютте сосны в питомниках и культурах Карельской АССР : Автореф... канд. биол.наук: / Мороз В.К.; Ленингр. лесотехн. акад. им. С.М.Кирова. – Л., 1965. – 17л.
916856
  Дарман З.И. Прогноз и расчет весеннего половодья р.Днепра у Каховской ГЭС : Автореф... канд. техн.наук: / Дарман З.И.; М-во сел. хоз. СССР. Глав. упр. гидрометеорол. службы. Центр. ин-т прогнозов. – М., 1954. – 12л.
916857
  Берлянд М.Е. Прогноз и регулирование загрязнения атмосферы / М.Е. Берлянд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 272с.
916858
  Кузнецов Б.Г. Прогноз и ретроспекция в генезисе неклассической физики. / Б.Г. Кузнецов. – М., 1971. – 20с.
916859
   Прогноз изменений инженерно-геологических условий при строительстве. – М, 1990. – 117с.
916860
  Втюрин Г.М. Прогноз изменений почвенного покрова при уменьшении стока р.Печоры / Г.М. Втюрин; Рощевский М.П. – Сыктывкар, 1981. – 38с. – (Научные доклады ; 65)
916861
  Шилов Ю.С. Прогноз изменения гидрогеологических условий в ходе разработки месторождений газа Западной Сибири / Ю.С. Шилов. – М., 1976. – 52с.
916862
   Прогноз изменения гидрогеологических условий под влиянием водохозяйственных мероприятий. – Москва : Недра, 1987. – 204с.
916863
  Булатов Р.В. Прогноз изменения гидродинамических условий под влиянием крупного отбора подземных вод : Автореф... канд геол. минер.наук: / Булатов Р. В.; Аз. ин-т нефти и химии. – Баку, 1970. – 24л.
916864
   Прогноз изменения природных условий Западной Сибири. – М, 1988. – 232с.
916865
  Романика Л.И. Прогноз изменения режима подземных вод : (Подземные воды Приволжского артезианского бассейна в связи с гидротехническим строительством) / Л.И. Романика. – Москва : Госстройиздат, 1963. – 131с.
916866
  Лебедев А.В. Прогноз изменения уровня грунтовых вод на орошаемых территориях / А.В. Лебедев. – М., 1957. – 176с.
916867
  Кондиріна А .Г. Прогноз індексу людського розвитку в Україні до 2015 року // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 201-205
916868
  Родзиллер И.Д. Прогноз качества воды водоемов - приемников сточных вод. / И.Д. Родзиллер. – М., 1984. – 263с.
916869
   Прогноз качества поздемных вод в связи с их охраной от загрязнения. – Москва : Наука, 1978. – 207с.
916870
  Донг Ван Ньи Прогноз качества руды и оценка его достоверности на южном участке Качарского месторождения : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.133, 04.00.14 / Донг Ван Ньи; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. горный ин-т. – Л., 1974. – 18л.
916871
   Прогноз климата. – Кишинев, 1993. – 117с.
916872
  Петров В.С. Прогноз криогенных процессов при инженерно-геокриологических исследованиях / В.С. Петров. – Чита, 1989. – 101с.
916873
  Кобзистий П.І. Прогноз літніх опадів на території України / П.І. Кобзистий, В.В. Ковальчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 96-104. – (Географія ; Вип. 41)


  Розглядається структура алгоритму методики прогнозу літніх опадів для території України у літній період року із завчасністю 2-3 дні на прикладі виходу південного циклону.
916874
  Леви Л.З. Прогноз максимальных водопритоков в горные выработки вероятностно-статистическими методами / Л.З. Леви. – М., 1973. – 95с.
916875
  Чернышев О.В. Прогноз максимальных применимых частот / О.В. Чернышев, Т.Н. Васильева. – Москва, 1973. – 376с.
916876
  Чернышев О.В. Прогноз максимальных применимых частот / О.В. Чернышев, Т.Н. Васильева. – Москва, 1975. – 382с.
916877
  Чернышев О.В. Прогноз максимальных прменимых частот / О.В. Чернышев, Т.Н. Васильева. – Москва, 1973. – 386с.
916878
   Прогноз месторождений нефти и газа. – Москва : Недра, 1981. – 350с.
916879
   Прогноз месторождений полезных ископаемых в осадочных формациях Украины. – Киев : Наукова думка, 1974. – 175с.
916880
  Новская А.И. Прогноз месячных аномалий температуры воздуха в прибрежных районах Дальнего Востока. : Автореф... канд. географ.наук: / Новская А.И.; Дальневосточ. гос. ун-т. – Владивосток, 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
916881
  Тер-Мартиросян Прогноз механических процессов в массивах многофазных грунтов / Тер-Мартиросян. – Москва : Недра, 1986. – 292с.
916882
  Топилин А. Прогноз миграции населения Росстата и национальные интересы России // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 3. – С. 72-82
916883
  Ромась М.І. Прогноз мінералізації води у водних об"єктах Південно-Українського енергокоплексу при пуску Ташлицької ГАЕС / М.І. Ромась, О.В. Дезірон, О.В. Чунарьов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 17-24.
916884
  Крючков И.А. Прогноз мощности некоторых рабочих пластов угля свиты С.5 2 Должанско-Садкинской синклинали Донбасса методом палеогеографического анализа. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.127 / Крючков И.А.; Новочеркасский политехн. ин-тут. – Новочеркасск, 1970. – 23л.
916885
  Баталин А.Г. Прогноз на послезавтра. / А.Г. Баталин. – Иркутстк, 1990. – 127с.
916886
   Прогноз наименьших применимых частот для лет низкой и средней солнечной активности. – Москва, 1966. – 108с.
916887
   Прогноз наименьших применимых частот при различной солнечной активности. – Москва, 1961. – 346с.
916888
   Прогноз наименьших применных частот для лет высокой солнечной активности. – Москва, 1968. – 114с.
916889
  Шевчук П.Є. Прогноз народжуваності для України: орієнтири демографічної політики // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 140-149 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-7988
916890
   Прогноз науково-технологічного та інноваційного розвитку України (попередній варіант). – Київ : Фенікс, 2006. – 160с. – ISBN 966-651-307-2
916891
  Ранькова Э.Я. Прогноз некоторых элементов метеорологического режима на основе вероятностной логики. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ранькова Э.Я.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1968. – 12л.
916892
  Родкин Михаил Прогноз непредсказуемых катастроф : наука // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 6. – С. 64-73 : Фото, карта
916893
   Прогноз нефтегазоносности и направлений геологоразведочных работ на основе геолого-геофизических методов. – М, 1990. – 174с.
916894
   Прогноз нефтегазоносности и направления поисков нефтяных месторождений в Припятском прогибе. – Минск, 1976. – 213с.
916895
   Прогноз нефтегазоносности структурно-формационных комплексов палеозоя Прикаспийской впадины. – Москва, 1989. – 144 с.
916896
   Прогноз нефтегазоносности структурно-формационных копмплексов подсолевого палеозоя Прикаспийской впадины. – М, 1989. – 144с.
916897
   Прогноз нефтегазоносности Тимано-Печорской провинции. – Сыктывкар, 1981. – 48с.
916898
  Лопатин Н.В. Прогноз нефтегазоностности глубоко залегающих палеозойских отложений Волгоградского Поволжья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 136 / Лопатин Н.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 22л.
916899
  Троцюк В.Я. Прогноз нефтегазосносности акваторий. / В.Я. Троцюк. – М., 1982. – 201с.
916900
  Давитая Ф.Ф. Прогноз обеспеченности теплом и некоторые проблемы сезонного развития природы / Ф.Ф. Давитая. – Москва : Гидрометеоиздат, 1964. – 132с.
916901
  Чернявский С. Прогноз объемов рекламы в прессе в 2009 году // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2009. – № 1 (149). – С. 50-53
916902
   Прогноз ожидаемого развития главнейших вредителей и болезней. – Л, 1935. – 148с.
916903
  Демьянович Н.И. Прогноз оползней на ангарских водохранилищах / Н.И. Демьянович. – Новосибирск : Наука, 1976. – 80 с.
916904
  Сугавара М. Прогноз паводков посредством модели с рядом аккумулирующих емкостей. / М. Сугавара. – Л., 1967. – 6с.
916905
  Лужная Н.П. Прогноз перемещения антициклонов. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Лужная Н.П.; Глав.упр.Сев.Мор.пути М-ва мор.флота СССР. – М, 1961. – 11л.
916906
  Липманович Я.Р. Прогноз перемещения осей полярнофронтовых струйных течений методом аналогов над территорией Западной Сибири и Казахстана с помощью электронных вычислительных машин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Липманович Я.Р.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра физики атмосферы. – Ташкент, 1968. – 18л.
916907
  Лисогор С.М. Прогноз Переформування берегів водосховищ з врахуванням вздовжберегового потоку наносів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 33-36 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 11)
916908
  Лисогор С.М. Прогноз переформування берегів водосховищ і рівняння деформації берега / С.М. Лисогор, В.Л. Максимчук // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 6. – С. 48-55 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
916909
  Храбков Ю.Б. Прогноз погоды / Ю.Б. Храбков. – Москва : Знание, 1974. – 64с.
916910
  Храбров Ю.Б. Прогноз погоды / Ю.Б. Храбров. – М., 1974. – 64с.
916911
  Джордж Д.Дж. Прогноз погоды для авиации / Д.Дж. Джордж. – Ленинград, 1966. – 519с.
916912
  Земцова Юлия Прогноз погоды для астрономов : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 6 : Черный аист. – С. 42-44 : Фото. – ISSN 1029-5828
916913
  Монин А.С. Прогноз погоды как задача физики / А.С. Монин. – Москва, 1969. – 184с.
916914
  Свинухов Г.В. Прогноз погоды с помощью разложения метеорологических полей в ряды по некоторым ортогональным функциям / Г.В. Свинухов. – Владивосток, 1988. – 76с.
916915
  Ковальчук Віталіна Володимирівна Прогноз поля опадів для території України в теплий період року на основі застосування теорії розпізнавання і класифікації образів : Дис... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Ковальчук Віталіна Володимирівна; КУ ім Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 285л. – Бібліогр.:л.148-183
916916
  Ковальчук В.В. Прогноз поля опадів для території України в теплий період року на основі застосування теорії розпізнавання і класифікації образів. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.09 / Ковальчук В.В.;. – К, 1996. – 22л.
916917
   Прогноз популярности туроператоров в сезоне 2007-2008 гг. : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 46-47 : Рис.
916918
  Решетов И.К. Прогноз поступления растворенных нефтепродуктов в грунтовый водоносный горизонт с использованием величины инфильтрационного питания / И.К. Решетов, В.А. Петик // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 4. – С. 58-62 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
916919
   Прогноз появления и учет вредителей и болезней сельскохозяйственных культур. – М, 1958. – 626с.
916920
  Безродна І.М. Прогноз продуктивності порід-колекторів нафти і газу за результатами інверсії акустичних даних ГДС або петрофізики // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 83-85
916921
  Епишин В.К. Прогноз процесса формирования берегов водохранилищ / В.К. Епишин, В.Н. Экзарьян. – Москва : Энергия, 1979. – 113 с.
916922
  Лемешев М.Я. Прогноз развития аграрно-промышленного комплекса в СССР. / М.Я. Лемешев. – М., 1972. – 23с.
916923
  Поляков И.Я. Прогноз развития вредителей и болезней сельскохозяйственных культур (с практикумом) / И.Я. Поляков. – Л., 1984. – 318с.
916924
   Прогноз развития вредителей сельскохозяйственных растений. – Л, 1975. – 240с.
916925
   Прогноз развития главнейших вредителей и болезней. – Л.-Л, 1934. – 48с.
916926
   Прогноз развития тематического картографирования в СССР. – Москва : МФГО СССР, 1989. – 144 с.
916927
  Панюков Н.В. Прогноз развития экономики электротехнической промышленности США на 1971-1975 гг. / Н.В. Панюков. – М., 1972. – 95с.
916928
  Стус В. Прогноз развития языков в Украине в XXI веке // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7. – С. 38-40


  Языковый вопрос в Украине стал спекулятивным.Научный метод уступил место современной пропаганде и PR.
916929
  Мезенцев К. Прогноз регіонального розвитку України з використанням синергетичного підходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-43. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Розкрито окремі аспекти методичних засад використання синергетичного підходу до прогнозування регіонального розвитку. Зроблено спробу розробки методики аналізу та прогнозування процесів територіальної концентрації поширення соціальних негараздів з її ...
916930
   Прогноз режима грунтовых вод в орошаемых районах. – Москва : Недра, 1981. – 247с.
916931
  Афоніна О.О. Прогноз розвитку і територіальної організації розселення в Чернігівській області : Географія населення та розселення // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 57-65
916932
  Борейко В.І. Прогноз розвитку національної економіки на найближчі роки та заходи із його стимулювання // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 27-30. – ISSN 1729-7206
916933
  Малікова І.Ю. Прогноз розвитку особистих селянських господарств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 171-174. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
916934
  Колишкіна Н.І. Прогноз розвитку спеціалізації сільськогосподарських підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.166-169. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
916935
  Сокол М. Прогноз рынка новых автомобилей в Украине на 2013 год на основе анализа макроэкономических факторов // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 5 (74). – С. 4-12 : табл., рис. – ISSN 1606-3732
916936
  Овсянников Г. Прогноз рынка новых легковых автомобилей Украины на 2013 г // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 5 (74). – С. 17-20 : фото. – ISSN 1606-3732
916937
  Андрющенко С.А. Прогноз сбалансированного развития регионального АПК / С.А. Андрющенко. – Москва, 1990. – 152с.
916938
  Кузьменко Татьяна Владимировна Прогноз семейно-демографической ситуации в России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 133-145. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
916939
  Афанасьева В.Б. Прогноз синоптических схем, основанный на преемственности ультраполярных и меридиональных процессов : Автореф... канд. геогр.наук: / Афанасьева В.Б.; Глав. упр. гидрометеорол. службы при Совете Минстров СССР. Глав. геофиз. обсрватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1959. – 8л.
916940
   Прогноз сланценосности Европейского Севера СССР. – Сыктывкар, 1981. – 35с.
916941
  Аксьом Н.М. Прогноз стійкості схилів з урахуванням впливу атмосферних опадів (на основі ГІС-технологій) : Автореф. дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.05 / Аксьом Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
916942
  Несмашний Є.О. Прогноз стійнкості та оптимізація параметрів відкритих гірничих виробок з урахуванням їх деформованого стану : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.03 / Несмашний Є. О.; МО Укр., Кирворіз. техн. ун-т. – Кривий Ріг, 1998. – 36 с.
916943
  Чистілін Д. Прогноз структури світової економіки на основі чисельного експерименту // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 9 (574). – С. 57-66. – ISSN 0131-775Х
916944
   Прогноз та попередження розвитку небезпечних геологічних процесів на військових полігонах / О.І. Лисенко, І.В. Чеканова, С.М. Чумаченко, О.Г. Моложанова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 26-30 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
916945
  Фельдман Г.М. Прогноз температурного режима грунтов и развития криогенных процессов / Г.М. Фельдман. – Новосибирск : Наука, 1977. – 191с.
916946
  Глаголева М.Г. Прогноз температуры воды в океане / М.Г. Глаголева, Л.И. Скриптунова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 168с.
916947
  Шапкина В.Ф. Прогноз температуры воды в районах Куро-Сио, Цусимского и Приморского течений. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Шапкина В.Ф.; Глав.упр.гидрометеорол.службы при Совете Мин.СССР.Центр.ин-т прогнозов. – М, 1959. – 9л.
916948
  Броцко Петер Прогноз тенденций развития микровычислительной техники в странах Восточной Европы применительно к Венгрии. Методология и процедура : Автореф... канд. технич.наук: 05.13.16 / Броцко Петер; АНУ, Ин-т кибернетики. – К., 1993. – 16л.
916949
  Сморыгин Г.И. Прогноз теплового режима мерзлых горных пород под естественными и искусственными покровами / Г.И. Сморыгин. – Новосибирск, 1980. – 189с.
916950
  Джеймс Р. Прогноз термической структуры океана. / Р. Джеймс. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 160с.
916951
   Прогноз фаз динамики популяций вредной черепашки, планирования объемов защитных обработок, сигнализации сроков их проведения. – Л, 1987. – 34с.
916952
   Прогноз фаз динамики популяций лугового мотылька и сигнализации сроков борьбы с ними. – Л, 1987. – 40с.
916953
  Стеблюк М.І. Прогноз хімічного зараження - фактор безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 16-18 : рис., табл.
916954
  Стеблюк М.І. Прогноз хімічного зараження - фактор безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 34-35 : табл.
916955
  Будкіна Л.Г. Прогноз щоденних витрат води Дніпра біля Дорогобужа за моделлю Гідрометцентру СРСР / Л.Г. Будкіна, Л.В. Козінцева, О.В. Базельчук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 42-46 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 28)
916956
  Зенченко Н.с. Прогноз, план, реализация / Н.с. Зенченко. – М., 1980. – 64с.
916957
   Прогноз, поиски и разведка месторождений кварцевого сырья. – М, 1985. – 136с.
916958
  Аксенов А.А. Прогноз, поиски и разведка погребённых нефтегазоносных структур / А.А. Аксенов, А.А. Новиков. – Москва, 1983. – 161с.
916959
  Кабишев Б.П. Прогнози нафтогазоносності Дніпровсько-Донецької западини в дослідженнях П.Ф. Шпака (До 70-річчя з дня народження) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 24-29. – Бібліогр.: 13 назв.
916960
   Прогнози про загадкову планету позбавленні логики // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2012. – 15 листопада (№ 216)


  Цитування статті "Нібіру - космічна баба яга" на сайті www.mao.kiev.ua кандидата фізико-математичних наук Анатолія Казанцева з астрономічної обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка.
916961
  Візерський С.Ю. Прогнози та перспективи розвитку готельного господарства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 110-116
916962
  Мадяр Р.О. Прогнози та сучасні трансформації світової економіки в умовах глобальної нестабільності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 3, лютий. – С. 76-79. – ISSN 2306-6814
916963
  Савченко М.М. Прогнози. / М.М. Савченко. – К., 1962. – 51с.
916964
   Прогнозиование в социологических исследованиях. – М, 1978. – 272с.
916965
   Прогнозирование в гидрогеологии и инженерной геологии. – Новочеркасск, 1987. – 136с.
916966
   Прогнозирование в гидрогеологии и инженерной геологии. – Новочеркаск, 1987. – 137с.
916967
   Прогнозирование в зарубежной энергетике. – М, 1979. – 88с.
916968
   Прогнозирование в материально-техническом снабжении. – Донецк, 1978. – 175с.
916969
   Прогнозирование в науке и технике. – К, 1975. – 97с.
916970
   Прогнозирование в науке и технике. – К, 1976. – 119с.
916971
   Прогнозирование в учении о периодичености. – М, 1976. – 260с.
916972
   Прогнозирование в экономической географии : учеб. пособ. – Казань : Казанский ун-т, 1990. – 104 с. – ISBN 5-7464-0203-6
916973
   Прогнозирование влияния эксплуатации подземных вод на гидрогеологические условия. – Минск : Наука и Техника, 1985. – 296с.
916974
   Прогнозирование геологического разреза в Прикаспийской впадине. – Саратов, 1987. – 175с.
916975
   Прогнозирование геологического разреза и поиски сложноэкранированных ловушек. – М, 1986. – 191с.
916976
   Прогнозирование геолого-экономического качества ресурсов нефти и газа. – М, 1985. – 168с.
916977
   Прогнозирование загрязнения атмосферы. – Л, 1984. – 168с.
916978
   Прогнозирование и долгосрочное планирование экономическог развития региона. – Кишинев, 1986. – 248с.
916979
   Прогнозирование и качество научной продукции. – Рига, 1989. – 55с.
916980
   Прогнозирование и качество научной продукции. – Рига, 1989. – 45с.
916981
   Прогнозирование и метод поисково месторождений никеля, олова и алмазов в Советской Арктике. – Л, 1968. – 96с.
916982
   Прогнозирование и оценка карбонаттов сборник научных статей. – М, 1989. – 158с.
916983
   Прогнозирование и оценка месторождений бокситов. – М, 1985. – 148с.
916984
   Прогнозирование и оценка научно-технического нововведений. – К, 1989. – 276с.
916985
   Прогнозирование и планирование качеств продукции и технического уровня производства. – Л, 1987. – 146с.
916986
   Прогнозирование и планирование подготовки рабочеих кадров в системе профтехобразования в сете решений 26 съезда КПСС. – Красноярск, 1981. – 137 с.
916987
   Прогнозирование и поиски месторождений горнотехнического сырья. – Москва : Недра, 1991. – 223с.
916988
   Прогнозирование и поиски местрождений горно-химического сырья. – Москва : Недра, 1990. – 221с.
916989
   Прогнозирование и поиски местрождений строительных материалов. – Москва : Недра, 1991. – 175с.
916990
   Прогнозирование и поиски эндогенных месторождений при глубинном геологическом картировании. – Л, 1980. – 43с.
916991
   Прогнозирование и разведка сложнопостроенных месторождений нефти и газа. – Тюмень, 1988. – 132с.
916992
   Прогнозирование и распознавание образов. – Москва, 1980. – 72 с.
916993
   Прогнозирование и управление в науке. – К, 1973. – 108с.
916994
   Прогнозирование иносферных, магнитосферных возмущений и солнечной активности. – М, 1987. – 197с.
916995
   Прогнозирование ионосферы и условий распространения радиоволн. – Москва : Наука, 1985. – 222с.
916996
   Прогнозирование использования земельных ресурсов Северного Кавказа и Нижнего Поволжья. – Ростов -на-Дону, 1974. – 200с.
916997
   Прогнозирование использования земельных ресурсов Украинской ССР и Молдавской ССР. – К, 1971. – 220с.
916998
   Прогнозирование использования земельных ресурсов Украинской ССР и Молдавской ССР. – К, 1971. – 221с.
916999
   Прогнозирование использования минеральных ресурсов региона. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1976. – 129 с.
917000
   Прогнозирование месторождений полезных ископаемых при региональных геолгических исследованиях. – Л, 1973. – с.
<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,