Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>
916001
  Павлюк І. "Поезія - моя релігія..." / І. Павлюк, Т. Давидченко // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 9. – С. 112-115. – ISSN 0868-4790
916002
  Коваленко С. "Поезія - один із найдорогоцінніших дарів Духа людині..." : на матеріалі ранніх поетичних збірок Василя Барки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 14- 20. – ISSN 0130-5263
916003
  Коваленко Сергій "Поезія - один із найдорогоцінніших дарів Духа людині..." : особистісно зорієнтований урок в 11 класі на матеріалі ранніх поетичних збірок Василя Барки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 14-19. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
916004
  Смульська А. "Поезія - сонце, поезія - світ..." (синтез життя і творчості Грицька Чупринки як яскрава реалізація принципів символізму) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 101-105
916005
  Лаюк М. "Поезія - це мова, яку буде розшифровано завтра" : Інтерв"ю / розмовляла Любов Багацька // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19-20 жовтня (№ 189/190)


  Молодий поет зібрав усі літературні премії. Майже одночасно він став лауреатом першої премії видавництва «Смолоскип» у номінації «Поезія», українсько-німецької премії імені Олеся Гончара, третьої премії літературного конкурсу «Коронація слова-2012», а ...
916006
  Пастух Т. "Поезія - це прекрасна мудрість" : [розмова з поетом Миколою Рачуком] // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 2 /784/. – С. 126-133. – ISSN 0868-4790
916007
  Панькова Н. "Поезія - це свято, як любов..." // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3 (636). – С. 51-54. – ISSN 0130-5263
916008
  Міфсад Іммануель "Поезія мальтійського Бодлера" / пер. з англ. Н. Назаров // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 164-165. – ISSN 0320-8370
916009
  Луцюк М.В. "Поет краси страждання". Творчість Миколи Вороного : Творчість Миколи Вороного / М.В. Луцюк. – Київ : Колесо, 2008. – 56с.
916010
  Семенюк Г.Ф. "Поет національної чести" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 3-4. – ISBN 966-594-298-0
916011
  Райбедюк Г. "Поет повинен бути людиною. Такою, що повна любові..." : до 75-річчя від дня народження Василя Стуса // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / МОНУ ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 1 (122). – С. 4-6
916012
  Коцарев О. "Поет синтези": панорамне видання Антонича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 17- 18 серпня (№ 145/146)
916013
  Радавська О. "Поетика вогню" Г. Башляра як метод аналізу літературних текстів // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 81-89. – ISSN 2304-9383
916014
  Гаврилюк Н. "Поетика малої прози Володимира Винниченка як засіб відтворення психології персонажа (на матеріалі оповідання "Зіна") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 55-59. – ISBN 966-594-246-8
916015
   "Поетика твору" : Програма спецкурсу для студентів-сходознавців (спеціальність китайська мова та література). – Київ : Киевский университет, 2004. – 11с.
916016
  Рядок В.Г. "Поетика" меню у соціолінгвістичному аспекті // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 264-269. – (Бібліотека Інституту філології)


  Аналіз лексико-семантичних засобів впливу на користувача на матеріалі мови текстів сфери громадського харчування
916017
  Турчина А.А. "Поетистичні" збірки Ярослава Сейферта // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 349-353. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена аналізу творчості видатного чеського поета Ярослава Сейферта, зокрема його "поетистичних" збірок "На хвилях ТСФ" ("Весільнa подорож") та "Поштовий голуб". Статья посвящена анализу творчества известного чешского поэта Ярослава ...
916018
  Бенедік К. "Поетична мова" як рання синкретична форма семіотичної діяльності: ритуальний рух і дія як її витоки (за О.Фрейденберг та О. Веселовським) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 37-41


  Стаття присвячена дослідженню такому широкому концепту як текст культури, реконструкція якого розглядається крізь призму мовних і надмовних стереотипів (культурних символів). Синкретизм семіотичної діяльності фольклору заявлений позицією О. ...
916019
   [Поезія та проза Ептанісійських островів. – Афіни : Вид-во Е. & М. Захаропулоса, 1953. – 397 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; т. 14])
916020
  Прадійчук Олена [Поезія] // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 25
916021
  Межелайтіс Едуардас [Поезія] / пер. з лит. В. Бичко // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 5. – ISSN 0868-9644
916022
  Степаненко Настя [Поезія] // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 3. – С. 69
916023
  Качан Анатолій [Поезія] // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 19. – ISSN 0868-9644
916024
  Ваєнас Н. [Поет і танцюрист : дослідження поетики і поезії Сефериса / Насос Ваєнас. – 7-е вид. – Афіни : Кедрос, 1996. – 348 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0288-4
916025
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид. – Афіни : Додоні
Кн. 1 : До падіння Константинополя. – 1975. – 200 с. – Видання новогрецькою мовою
916026
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид. – Афіни : Додоні
Кн. 3 : Поезія Криту XVII ст. – 1976. – 224 с. – Видання новогрецькою мовою
916027
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид., переробл. і доп. – Афіни : Додоні
Кн. 5 : Соломос та школа Ептанісія. – 1976. – 203 с. – Видання новогрецькою мовою
916028
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид. – Афіни : Додоні. – ISBN 960-248-555-8
Кн. 2 : Після падіння Константинополя (з XV до XVI століття). – 1977. – 169 с. – Видання новогрецькою мовою
916029
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид., переробл. і. доп. – Афіни : Додоні
Кн. 4 : Фанаріоти та Афінська школа. – 1977. – 216 с. – Видання новогрецькою мовою
916030
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид., переробл. і доп. – Афіни : Додоні
Кн . 6 : Паламас та його сучасники. – 1977. – 203 с. – Видання новогрецькою мовою
916031
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос. – 2-е вид., переробл. і доп. – Афіни : Додоні
Кн. 7 : Кавафіс, Сікеліанос і поезія до 1930. – 1977. – 164 с. – Видання новогрецькою мовою
916032
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид.переробл. і доп. – Афіни : Додоні. – ISBN 960-248-558-2
Кн. 8 : Покоління "тридцятих" і Сеферіс ; Об"єднаний покажчик. – 1978. – 190 с. – Видання новогрецькою мовою
916033
  Сом М. Поезія - діло совісне / записав Олександр Високий // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 24 квітня (№ 8). – С. 8-9


  Маловідоме інтерв"ю Миколи Сома (Записане 2006-го року).
916034
  Осадчук П.І. Поезія - молодість душі / П.І. Осадчук. – Київ, 1989. – 262 с.
916035
  Роянова А.М. Поезія - це поклик краси! : До 75-річчя від дня народження М. Сингаївського // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 33 (289). – С. 29-32
916036
  Градовський А.В. Поезія - це свято, як любов // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 5 : Зарубіжна класика і українське письменство: переклади, впливи, запозичення. – С. 35-36
916037
   Поезія -72. – Київ : Радянський письменник
1(17). – 1972. – 110с.
916038
   Поезія -72. – Київ : Радянський письменник
3(19). – 1972. – 110с.
916039
   Поезія -73. – Київ : Радянський письменник
1(21). – 1973. – 112с.
916040
   Поезія -73. – Київ : Радянський письменник
2(22). – 1973. – 108с.
916041
   Поезія -73. – Київ : Радянський письменник
3(23). – 1973. – 108с.
916042
   Поезія -73. – Київ : Радянський письменник
4(24). – 1973. – 112с.
916043
   Поезія -75. – Київ : Радянський письменник
1(29). – 1975. – 128с.
916044
   Поезія -75. – Київ : Радянський письменник
2(30). – 1975. – 128с.
916045
   Поезія -76. – Київ : Радянський письменник
1(33). – 1976. – 120с.
916046
   Поезія -76. – Київ : Радянський письменник
3(35). – 1976. – 120с.
916047
   Поезія -76. – Київ : Радянський письменник
4(36). – 1976. – 120с.
916048
  Шевченко Т. Поезія / Т. Шевченко
1. – 478с.
916049
  Шевченко Т. Поезія / Т. Шевченко. – Київ
1. – 1927. – 478с.
916050
  Шевченко Т. Поезія / Т. Шевченко. – Київ
1. – 1927. – 477с.
916051
  Шевченко Т. Поезія / Т. Шевченко. – Київ
2. – 1927. – 484с.
916052
  Шевченко Т.Г. Поезія / Т.Г. Шевченко. – Харків : Література і Мистецтво, 1934. – 460 с.
916053
  Липа Ю. Поезія = Poetry / Юрій Липа ; уклав: Е. Маланюк. – Торонто : Українське Лікарське Т-во Північної Америки, 1967. – портр. – На тит. арк.: MCMLXVII. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 283-287
916054
   Поезія. – К
1. – 1968. – 95с.
916055
   Поезія. – К
2. – 1968. – 95с.
916056
   Поезія. – К
3. – 1968. – 102с.
916057
   Поезія. – К
4. – 1968. – 102с.
916058
   Поезія. – Київ
1. – 1969. – 95с.
916059
   Поезія. – Київ
3. – 1969. – 95с.
916060
   Поезія. – К
1. – 1970. – 111с.
916061
   Поезія. – К
2. – 1970. – 85с.
916062
   Поезія. – К
3. – 1970. – 95с.
916063
   Поезія. – К
4. – 1970. – 95с.
916064
   Поезія. – К
1. – 1971. – 111с.
916065
   Поезія. – Київ : Наукова думка, 1998. – 223с. – ISBN 966-00-0401-Х
916066
  Барка В. Поезія / В. Барка. – Київ, 1999. – 297с.
916067
  Костенко Л.В. Поезія / Л.В. Костенко. – 2-ге вид., доп. – Київ, 1999. – 272с.
916068
   Поезія / Ліна Костенко, Олександр Олесь, Василь Симоненко, Василь Стус. – Вид.2-ге доп. – Київ : Наукова думка, 1999. – 272с. – 8узбПоез Шифр дубл. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0501-6
916069
  Йогансен М. Поезія // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.81-88


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
916070
   Поезія / Ліна Костенко, Олександр Олесь, Василь Симоненко, Василь Стус. – Вид. стереотип. – Київ : Наукова думка, 2001. – 272с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0651-9
916071
  Загул Д. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2002. – № 11/12. – С. 102-114. – ISSN 0131-2561
916072
  Базилевський В. Поезія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2002. – № 11/12. – С. 136-142. – ISSN 0130-1608
916073
  Семенченко Г. Поезія // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2002. – № 11/12. – С. 77-81. – ISSN 0131-8136
916074
   Поезія / Ліна Костенко, Олександр Олесь, Василь Симоненко, Василь Стус; Укл. А.Я. Бельдій. – Вид.2-ге, доп. – Київ : Наукова думка, 2002. – 272с. – (Сер.:Б-ка школяра). – ISBN 966-00-0651-9
916075
  Сторожук В. Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 18-25. – ISSN 0208-0710
916076
  Калінчук А. Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 53-58. – ISSN 0208-0710
916077
  Шарварок О. Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 59-64. – ISSN 0208-0710
916078
  Лукаш М. Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 86-90. – ISSN 0208-0710
916079
  Осадчий В. Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 11-17. – ISSN 0208-0710
916080
  Качуровський І. Поезія // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 2. – С. 5-13. – ISSN 0585-8365
916081
  Осадчий В. Поезія // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 7/8. – С. 54-57. – ISSN 0585-8365
916082
  Севернюк Т. Поезія // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 10. – С. 50-53. – ISSN 0585-8365
916083
  Талалай Л. Поезія // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 11. – С. 5-11. – ISSN 0585-8365
916084
  Павлюк І. Поезія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 162. – С. 110-123
916085
  Кіяновська М. Поезія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 161. – С. 113-117
916086
  Махно В. Поезія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 166. – С. 134-140
916087
  Скиба Р. Поезія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 162. – С. 124-127
916088
  Старун В. Поезія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 9/10. – С. 3-7. – ISSN 0130-1608
916089
  Райнер Марія Рільке Поезія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 9/10. – С. 146-148. – ISSN 0130-1608
916090
  Коробчук П. Поезія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 5/6. – С. 128-135. – ISSN 0130-1608
916091
  Калашникова Т. Поезія // Ренессанс : Сучасна література, критика. – Киев, 2003. – № 3. – С. 62
916092
  Людкевич М. Поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 1. – С. 14-18. – ISSN 0868-4790
916093
  Осадчий В. Поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 4. – С. 2-9. – ISSN 0868-4790
916094
  Поклад Н. Поезія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 3/4. – С. 135-140. – ISSN 0130-1608
916095
  Завгородній Ю. Поезія // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2003. – № 3/4. – С. 2-5. – ISSN 0131-2561
916096
  Рильський М. Поезія // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 29-34. – ISSN 0131-2561
916097
  Яновський Ю. Поезія // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 36-40. – ISSN 0131-2561
916098
  Лятуринська О. Поезія // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2003. – № 3/4. – С. 88-94. – ISSN 0131-2561
916099
  Лівицька-Холод Поезія // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2003. – № 3/4. – С. 95-99. – ISSN 0131-2561
916100
  Маланюк Є. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2003. – № 11/12. – С. 122-136. – ISSN 0131-2561
916101
  Григоренко А. Поезія // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 36-39. – ISSN 0130-321Х
916102
  Засенко П. Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 48-52. – ISSN 0208-0710
916103
  Григорук А. Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 9. – С. 12-15. – ISSN 0208-0710
916104
  Барандій М. Поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 4. – С. 10-11. – ISSN 0868-4790
916105
  Антонишин С. Поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 1. – С. 2-9. – ISSN 0868-4790
916106
  Василенко М. Поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 1. – С. 10-13. – ISSN 0868-4790
916107
  Вінграновський М. Поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 2. – С. 2-3. – ISSN 0868-4790
916108
  Бортняк А. Поезія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 164. – С. 112-121
916109
  Голованівський С. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 11/12. – С. 74-86. – ISSN 0131-2561
916110
  Доленго М. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 3/4. – С. 109-112. – ISSN 0131-2561
916111
  Мосендз Л. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 3/4. – С. 107-108. – ISSN 0131-2561
916112
  Микитенко І. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 7/8. – С. 76-81. – ISSN 0131-2561
916113
  Олійник Б. Поезія // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 2-11. – ISSN 0130-321Х
916114
  Черепков В. Поезія // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 66-68. – ISSN 0130-321Х
916115
  Ольжич О. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 132-141. – ISSN 0131-2561
916116
  Теліга О. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 142-149. – ISSN 0131-2561
916117
  Кулик І. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 108-111. – ISSN 0131-2561
916118
  Усенко П. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 118-120. – ISSN 0131-2561
916119
  Терещенко М. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 112-118. – ISSN 0131-2561
916120
  Масенко Т. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 11/12. – С. 70-74. – ISSN 0131-2561
916121
  Петренко М. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 9/10. – С. 2-8. – ISSN 0131-2561
916122
  Осадчук П. Поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2004. – № 1. – С. 10-14. – ISSN 0868-4790
916123
  Мілош Ч. Поезія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2004. – № 11. – С. 3-8. – ISSN 0130-1608
916124
  Лупій О. Поезія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2004. – № 10. – С. 128-130. – ISSN 0130-1608
916125
  Москалець К. Поезія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2004. – № 2. – С. 121-126. – ISSN 0130-1608
916126
  Таран Л. Поезія // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2004. – № 1. – С. 5-9. – ISSN 0585-8365
916127
  Павличко Д. Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 2-12. – ISSN 0208-0710
916128
  Стефанович О. Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 123-131. – ISSN 0208-0710
916129
  Лівицька-Холодна Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 123. – ISSN 0208-0710
916130
  Липа Ю. Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 127-138. – ISSN 0208-0710
916131
  Пригара М. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2005. – № 7/8. – С. 109-118. – ISSN 0131-2561
916132
  Герасименко К. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2005. – № 7/8. – С. 96-108. – ISSN 0131-2561
916133
  Барка В. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 92-102. – ISSN 0131-2561
916134
  Нижанківський Б. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 116-119. – ISSN 0131-2561
916135
  Зуєвський О. Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 104-110. – ISSN 0208-0710
916136
  Франко І. Поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 8. – С. 2-26. – ISSN 0868-4790
916137
  Бойко В. Поезія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 10. – С. 98-102. – ISSN 0130-1608
916138
  Ющенко О. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 105-111. – ISSN 0131-2561
916139
  Качуровський І. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 130-137. – ISSN 0131-2561
916140
  Мисик В. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 139-147. – ISSN 0131-2561
916141
  Горбовский Г. Поезія // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 11. – С. 3-5. – ISSN 0321-1878
916142
  Калитовська М. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 11/12. – С.101-104. – ISSN 0131-2561
916143
  Карпенко-Криниця Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 11/12. – С.96-100. – ISSN 0131-2561
916144
  Мазуренко Г. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 11/12. – С.90-95. – ISSN 0131-2561
916145
   Поезія : Ліна Костенко, Олександр Олесь, Василь Симоненко, Василь Стус / [ ред. Н.М. Максименко; укладач А.Я. Бельдій ]. – Київ : Наукова думка, 2008. – 272с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 978-966-00-0735-2
916146
  Сверстюк Є. Поезія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 1/2. – С.16-34. – ISSN 0130-1608
916147
  Швець В. Поезія // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 108-113. – ISSN 0131-2561
916148
  Байрак Я. Поезія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 5/6. – С. 128-131. – ISSN 0130-1608
916149
  Рачук М. Поезія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 5/6. – С. 30-34. – ISSN 0130-1608
916150
  Ковальова О. Поезія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 9/10. – С. 110-114. – ISSN 0130-1608
916151
  Павлюк Ігор Поезія = Вибране : вірші // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 4 (721) жовт-груд. – С. 89-102. – ISSN 0042-9422
916152
  Калинець І.М. Поезія : у 2 т. / Ігор Калинець. – Львів : Друкарські куншти ; Сполом. – ISBN 978-966-665-979-1
Т. 1 : Пробуджена муза : [поезії] 1962-1972 рр. [та переспіви з вірм.]. – 2014. – 311, [1] с. – На обкл. зазнач. назва тому. – Бібліогр.: с. 295-301
916153
  Калинець І.М. Поезія : у 2 т. / Ігор Калинець. – Львів : Друкарські куншти ; Сполом. – ISBN 978-966-665-030-7
Т. 2 : Невольнича муза. – 2014. – 375, [1] с. – На обкл. зазнач. назва тому
916154
  Копаниця Л.М. Поезія "індивідуального життя" в літературно-культурному житті України XVIII століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 29-33. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 7)


  Ідеться про жанр любовної пісні в українській літературі XVIII ст. На матеріалі книжної поезії й пісні-вірша рукописних збірників аналізуються питання барокової поетики, версифікаційної техніки та народнопісенної образності інтимної лірики. В.М. ...
916155
  Хоптяр А. Поезія "свободи і кохання" Гайнріха Гайне в перекладах і творчому осмисленні Бориса Грінченка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 321-325
916156
   Поезія / Квебек = Poesie / Quebec : від Сен-Дені-Гарно до наших днів. – Нью Йорк : Видавництво Нью-йоркської групи, 1972. – 345, [1] с. – Парал. тит. арк. фр.
916157
  Жаккотте Філіп Поезія 1946-1967 = Poesie 1946-1967 / Жаккотте Філіп. – Київ : Юніверс, 2003. – 176с. – ISBN 966-7305-78-3
916158
   Поезія 1969. – К, 1969. – 96с.
916159
  Курдибаха О.М. Поезія XVII століття як відображення самобутності японського світогляду // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 57-58
916160
  Грицик Л. Поезія А. Церетелі в сучасному комунікаційному просторі // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 11/12 (1043/1044). – С. 243-249. – ISSN 0320-8370
916161
  Базилевич Г.І. Поезія Андрія Малишка. "Пісня про рушник" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 33 (289). – С. 12-16
916162
  Житник В.К. Поезія Антоніна Сови (Розвиток поетичної майстерності) / В.К. Житник. – К., 1975. – 168с.
916163
  Ігнатенко Г.Г. Поезія Аркадія Куляшова / Г.Г. Ігнатенко. – К., 1962. – 166с.
916164
   Поезія Африки. – К, 1983. – 267с.
916165
  Гризун А.П. Поезія багатозначних підтекстів (українська сугестивна лірика ХХ століття) : монографія / Анатолій Гризун. – Суми : Університетська книга, 2011. – 356, [2] с. – Імен. покажч.: с. 351-356. – Бібліогр.: с. 333-350 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-680-574-7


  Григорієві Семенюку - на подальшу співпрацю! Підпис. 19. VII.2011
916166
  Худзей І.М. Поезія Беранже на Україні (дожовтневий період) / І.М. Худзей, А.І. Худзей // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 40-48. – ISSN 0207-8287
916167
  Прокоф"єв І. Поезія болю і надії // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 171-172. – ISSN 0208-0710


  Штрихи до творчого портрету Віктора Женченка
916168
  Бойко О. Поезія боротьби / О. Бойко. – Київ, 1958. – 180с.
916169
  Адельгейм Є. Поезія боротьби й труда / Є. Адельгейм : Радянський письменник, 1948. – 84 с.
916170
   Поезія будівництва. Вип. 4 // Боротьба та будівництво : Рухома хрестоматія української сучасної літератури / [Єгорова, В. Павловський, Я.] Чепіга. – [Харків] : Держ. Вид-во України, 1929. – Т. 2 : Робоча бібліотека учня установ соціяльного виховання. – С. 203-250
916171
  Рудник І.П. Поезія в прозі - мистецький експеримент Дніпрової Чайки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 482-487


  У статті розглядається творчість Дніпрової Чайки, зокрема, її поезії в прозі. Визначаються основні структурні типи її поетичних мініатюр, особливості їхньої побудови та образної системи
916172
  Зушман М. Поезія в прозі в жанрово-стильовій проекції малої прози Б. Лепкого та його сучасників // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 104-110
916173
  Микуш С. Поезія в прозі Василя Стефаника. Поетика // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 207-215. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
916174
  Яблонська О. Поезія В. Мороза: велич духу й гармонія світу // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 154-158. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
916175
  Проссалова В. Поезія В. Стуса у контексті національнолітературного дискурсу // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 71-81. – ISSN 1728-9572
916176
  Яструбецька Г. Поезія В. Стуса: образно-понятійний континуум // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 13 : Портрет кафедри української літератури у часі. – С. 223-232. – ISSN 2304-9383


  У статті тезаурус В. Стуса розглянуто як систему значень, що покликані показати шлях містика, котрий синтезує онтологічний досвід різновекторних релігійно-філософських доктрин Сходу й Заходу з переважанням християнського компонента та виявляє ...
916177
   Поезія вагантів : латинською та українською мовами. – Львів : Світ, 2007. – 264 с. : іл. – (До джерел). – ISBN 978-966-603-517-5
916178
  Печарський А. Поезія Василя Симоненка у світовому контексті: минуле і сучасне // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (649). – С. 31-43. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто художньо-естетичний та історико-літературний світовий контекст поетичних творів В. Симоненка, зокрема творчості В. Шекспіра, Р.М. Рільке, Е. По, Ф. Ґарсіа Лорки, С. Єсеніна, В. Скотта, Р. Чілачави та ін. Компаративістичний дискурс ...
916179
  Косів М. Поезія Василя Симоненка як символ епохи шістдесятництва: до 80-річчя поета // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 1 (843). – С. 149-154. – ISSN 0868-4790
916180
  Різниченко Т.М. Поезія великого серця / Т.М. Різниченко. – Київ, 1968. – 164с.
916181
   Поезія війни : (Сучасна віна в поезії Австро-Угорської України). – Київ : Вид. Т-ва " Вернигора", 1917. – 16с.
916182
  Заславський І.Я. Поезія вогненних літ // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 181-190
916183
  Трофимук С.М. Поезія возз"єднаного краю. / С.М. Трофимук. – К., 1966. – 191с.
916184
  Ковальський В.М. Поезія Володимира Горлея - це мелодія душі ... // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2013. – № 34/36 (362/364). – С. 27-31
916185
  Середа Н.Д. Поезія Володимира Підпалого // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 15 (271). – С. 19-21
916186
  Мочернюк Н.Д. Поезія Галі Мазуренко: празький період творчості // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 142-149. – (Слово). – ISSN 2304-7402
916187
  Маленька Тетяна Федорівна Поезія Гафіза в дослідженнях та перекладах А.Ю.Кримського (до проблеми рецепції українською літературою кінця 19 - початку 20 ст. перської класичної поезії 10-15 ст.) : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.02 / Маленька Тетяна Федорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 22л.
916188
  Маленька Тетяна Федорівна Поезія Гафіза в дослідженнях та перекладах А.Ю.Кримського (до проблеми рецепціх украхнськоїю літературою кінця 19 - початку 20 ст. перської класичної поезії 10-14 ст.) : Дис... канд.філолог.наук: 10.01.02 / Маленька Тетяна Федорівна; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1993. – 188л. – Бібліогр.:л.176-183
916189
  Маленька Т.Ф. Поезія Гафіза в Європі: дослідження, переклади, рецепція // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 2. – С. 102-107. – ISSN 1608-0599


  Про "колоніальну" ситуацію у птолемеївському Єгипті
916190
  Маленька Т.Ф. Поезія Гафіза Шіразі: ії місце в перській та світовій літературі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 283-289
916191
  Маленька Т.Ф. Поезія Гафіза Шіразі: її місце в перській та світовій літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 46-49. – (Східні мови та літератури ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглядається місце та значення ї Гафіза Шіразі (XIV ст.) в перській класичній поезії, а також в європейських літературах, зокрема в російській та українській поезії ХІХ-ХХ ст., в які творчість Гафіза увійшла шляхом перекладу і рецепції тем, мотивів, ...
916192
  Маковійчук І.М. Поезія героїзму / І.М. Маковійчук. – Київ, 1967. – 40с.
916193
   Поезія грузинського народу. – К.
1. – 1961. – 548с.
916194
   Поезія грузинського народу. – К.
2. – 1961. – 479с.
916195
  Бойко В. Поезія давньої української літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 26-27
916196
  Левченко О. Поезія дівочої душі // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 303-307. – ISBN 978-2-919320-44-8
916197
  Бойко В.Г. Поезія Едуардаса Межелайтіса. / В.Г. Бойко. – Київ, 1983. – 15с.
916198
  Циховська Елліна Дмитрівна Поезія Євгена Маланюка в контексті українсько-польських літературних зв"язків : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.05 / Циховська Е.Д.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
916199
  Циховська Елліна Дмитрівна Поезія Євгена Маланюка в контексті українсько-польських літературних зв"язків : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.05 / Циховська Е.Д.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 190л. – Бібліогр.: л.177-190
916200
  Циховська Е.Д. Поезія Євгена Маланюка в контексті українсько-польських літературних зв"язків : Монографія / Елліна Циховська. – Київ : Аспект -Поліграф, 2006. – 128с. – ISBN 966-340-165-6
916201
   Поезія життя і боротьби. – К, 1976. – 25с.
916202
  Петруньок Н. Поезія з фронтів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 листопада (№ 224/225). – С. 23


  У Києві відзначили лауреатів літературних премій ім. Володимира Свідзінського та Бориса Нечерди.
916203
  Іванисенко В.П. Поезія і життя народу / В.П. Іванисенко. – Київ, 1962. – 183с.
916204
  Іванисенко В.П. Поезія і комуністична мораль / В.П. Іванисенко. – Київ, 1961. – 48с.
916205
  Токарчук Борис Поезія і лондонське метро // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 21
916206
  Гайнічеру О.І. Поезія і мистецтво перекладу / О.І. Гайнічеру. – Київ, 1990. – 210с.
916207
  Булаховська Ю.Л. Поезія і образотворче мистецтво // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 233-236. – ISSN 2075-437X


  У даній статті йдеться про органічний зв"язок мистецтва поетичного (літературного) з мистецтвом образотворчим, зокрема, що треба давати у вигляді ілюстрацій до "Вибраних творів" відомих письменників (російських, українських, польських)? В данной ...
916208
  Левицький В.А. Поезія і периферія: співвідношення "центр - околиці" у культурному тексті другої половини ХХ ст. // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 18-21
916209
  Гете Й.В. Поезія і правда / Й.В. Гете. – К., 1982. – 288с.
916210
  Новиченко Л.М. Поезія і революція / Л.М. Новиченко. – Київ, 1956. – 288 с.
916211
  Новиченко Л.М. Поезія і революція / Л.М. Новиченко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 278 с.
916212
  Новиченко Л.М. Поезія і революція / Л.М. Новиченко. – Київ, 1968. – 279 с.
916213
  Новиченко Л.М. Поезія і революція / Л.М. Новиченко. – Київ, 1979. – 368 с.
916214
  Ткаченко Лариса Олександрівна Поезія і час в ідейно-художній концепції Дмитра Павличка. : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.02 / Ткаченко Лариса Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 159л. – Бібліогр.:л.150-159
916215
  Ткаченко Л.О. Поезія і час в ідейно-художній концепції Дмитра Павличка. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.02 / Ткаченко Л.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 16л.
916216
  Головай І. Поезія І. Франка - націотворче джерело плекання свідомого українця // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 73-80. – ISBN 966-594-298-0
916217
  Александрова Г. Поезія Івана Стешенка в контексті художніх шукань кінця XIX - початку XX століття // "Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним" : Наталія Кобринська та літературний процес кінця XIX - XX століття : зб. наук. праць / Г.А. Александрова, М.М. Барабаш, О.А. Бартко, О.М. Бикова, Л.О. та ін. Бондар. – Львів : Інститут Івана Франка НАН України, 2015. – С. 299-306. – (Серія "Літературознавчі студії" ; вип. 22). – ISBN 978-966-02-7833-2


  У статті аналізуються ідейно-тематичні домінанти поезії Івана Стешенка, яка репрезентувала розвиток художніх шукань кінця XIX - початку XX ст., простежуються її новаторські риси та суголосність із творчістю І.Франка, О.Кониського , П.Грабовського, ...
916218
  Александрова Г. Поезія Івана Стешенка: поліфонія мотивів і настроїв // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 216-228. – ISBN 978-966-2763-27-0
916219
  Кобилецький Юрій Поезія Івана Франка : Дис... наук: / Кобилецький Юрій;. – 236л. – Бібліогр.:л.229-236
916220
  Скоць А. Поезія Івана Франка "Ніч. Довкола тихо, мертво..." : Спроба психологічного мікроаналізу // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 77-82. – ISSN 0130-528Х
916221
  Глущенко Л. Поезія Івіка у перекладі Андрія Содомори // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 161-165. – ISSN 2078-340X
916222
  Овдієнко М. Поезія Кароля Войтили українською // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 8. – С.26-27. – ISSN 0868-9644
916223
  Прісовський Є.М. Поезія Леоніда Первомайського. / Є.М. Прісовський. – К., 1968. – 231с.
916224
  Таран О. Поезія Ліни Костенко "Лідія Койдула на чужині": необароковий дискурс / О. Таран, Л. Сусол // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 106-112. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
916225
   Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних : Матеріали круглого столу 18 березня 2005. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 105с. – ISBN 966-518-317-6
916226
   Поезія лужицьких сербів. – К, 1971. – 292с.
916227
  Камінчук О. Поезія М. Чернявського : синкретизм художнього дискурсу // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 105-109
916228
  Левчик Н.В. Поезія М.П.Старицького / Н.В. Левчик. – Київ : Наукова думка, 1990. – 124 с.
916229
  Рибалкін С.В. Поезія Магрибу XX ст.: національна ідентичність, художня специфіка. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Рибалкін Сергій Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 194 арк. – Додатки: арк. 177-194. – Бібліогр.: арк. 167-176
916230
  Рибалкін С.В. Поезія Магрибу XX ст.: національна ідентичність, художня специфіка. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Рибалкін Сергій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 23 назви
916231
  Гривінський Р. Поезія Майдану: перші збірки вже у продажу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 березня (№ 56/57). – С. 23
916232
  Камінчук О. Поезія Миколи Вороного і український символізм // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 1 (88). – С. 85-102
916233
  Бросаліна О. Поезія Михайла Ореста: проблема рецепції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 90-92. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Ідеться про суперечності в сприйманні Орестової поезії критиками, переважно діаспорними.
916234
  Левчик Н. Поезія Михайла Старицького як художній феномен // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 12 (660). – С. 3-17. – ISSN 0236-1477
916235
  Рибалкін С.В. Поезія Муфді Закарії в боротьбі за самоідентифікацію алжирського народу // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 1. – С. 71-76. – ISSN 1608-0599
916236
  Саноцька Л.Г. Поезія на заняттях з англійської мови = Poetry in Еnglish language class : навч. посібник / Л.Г. Саноцька, О.В. Татаровська, Ю.А. Завгороднєв ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 465, [1] с., [2] арк. фот. : іл., табл. – Тит. арк. укр. та англ. - Обкл. англ. – Бібліогр.: с. 459-462. – ISBN 978-966-613-998-9
916237
  Барабаш М. Поезія на межі мовчання і слухання // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 308/309/310. – С. 277-286
916238
  Лебединцева Н. Поезія на межі тривання: зупинений час у художньому світі Михайла Григоріва // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 284-292. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
916239
  Вигодованець Н. Поезія Надії Панчук: необароковий дискурс // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 78- 83. – ISBN 966-8110-14-5
916240
  Віконь І.П. Поезія народжена ісламською революцією // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 37-41
916241
  Шкляр Леонід Поезія народжується у самотності : (Сальваторе Квазімодо) / Шкляр Леонід, Шпиталь Анатолій // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 121-122. – ISSN 0869-3595
916242
  Мирнов Є.М. Поезія народів Сходу / Є.М. Мирнов. – К., 1996. – 123с.
916243
   Поезія народної Монголії. – Київ, 1971. – 119 с.
916244
  Ткач М.М. Поезія натхненних рук : [альбом] / Микола Ткач, Надія Данилевська. – Ніжин : Пилипенко Н.В., 2013. – 90, [1] с.
916245
  Рибалкін С.В. Поезія національно-визвольної боротьби в Алжирі 40-60 рр. 20 ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 339-346


  У статті подано огляд поезії національно-визвольної боротьби 20 ст. в Алжирі, зокрема періоду 40–60 років, що передував здобуттю країною незалежності у 1962 р. На прикладі авторських перекладів з доробку Мухаммада аль-Іда та Муфді Закарії, було ...
916246
  Сосюра В.М. Поезія не спить : Вірші / В.М. Сосюра. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1961. – 79с.
916247
   Поезія німецькомовного світу : німецька поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 246/247. – С. 321-331
916248
  Корсунська Б.Л. Поезія нового світу / Б.Л. Корсунська. – Київ, 1967. – 332с.
916249
  Шацький І.В. Поезія О. Ольжича: суб"єктна сфера, засоби вираження : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Шацький І.В.; Таврійський націон. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2007. – 182л. – Бібліогр.: л.164-182
916250
  Шацький І.В. Поезія О. Ольжича: суб"єктна сфера, засоби вираження : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.01 / Шацький І.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр: 5 назв
916251
  Петросян М.В. Поезія Ованесе Туманяна в українських перекладах : Дис... канд. філол.наук: / Петросян М. В.; МВіССО УССР, КДУ. – К., 1975. – 199л. – Бібліогр.:л.I-XVI
916252
   Поезія Олександра Олеся // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 277-281. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
916253
  Писко Н.І. Поезія Олени Теліги як художнє середовище націоцентричного сенсу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 154-159. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
916254
  Савченко Л. Поезія Олеся Гончара періоду другої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 19-21. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються особливості поезії Олеся Гончара періоду другої світової війни, які знайшли поетапне художнє відображення. Встановлюється своєрідність тих образів "Фронтові поезії", які згодом продовжують розвиватись у прозі. Oles Gonchar"s poetry ...
916255
  Задорожний В. Поезія Павла Грабовського у фольклорному засвоєнні // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 2 (614). – С. 73-77. – ISSN 0236-1477


  Стаття присвячена дослідженню народнопоетичного засвоєння вірша П. Грабовського "Сон". Процес фольклоризації авторського твору супроводжується появою нових ідейних мотивів, що їх актуалізують як змінені історичні обставини, так й інша психологічна ...
916256
  Степаненко М. Поезія Павла Тичини в "щоденниках" Олеся Гончара. Інтертекстуальний вияв // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 6 (93). – С. 109-111
916257
  Джугастрянська Ю. Поезія Павла Тичини в англійських перекладах: смислоздобутки і смисловтрати // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 115-121. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано переклади поезій Павла Тичини англ. мовою та їхню роль у становленні міжкульт. комунікування між українською та західними англомовними культурами. Для дослідження обрані переклади, що ввійшли до англомов. поетич. антологій, укладених на ...
916258
  Фасоля А. Поезія Павла Тичини крізь призму світобачення поета // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.53-55. – ISSN 0131-6788


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
916259
  Ліхтей Т. Поезія Павола Горова в дискурсі українсько-словацьких літературних взаємин // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 64-68. – (Філологія ; Вип. 19)
916260
  Камінчук О. Поезія Пантелеймона Куліша 80-90-х рр.ХІХ ст.: художня традиція і нові естетичні тенденції доби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1 (634). – С. 51-54. – ISSN 0130-5263
916261
  Прокоф"єв І.П. Поезія Петра Карася // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 147-151. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
916262
  Роль Л. Поезія Петра Скунця і вісниківська традиція // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 138-141. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
916263
  Іванишин П. Поезія Петра Скунця як діалог з традицією Шевченка // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 1 (718) січ.-бер. – С. 75-97. – ISSN 0042-9422
916264
  Іванишин П. Поезія Петра Скунця як перегук із традицією Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 5 (698). – С. 38-43. – ISSN 0130-5263
916265
  Соловей Е.С. Поезія пізнання / Е.С. Соловей. – К., 1991. – 269с.
916266
  Анісімова Н.П. Поезія покоління 80-х років XX ст. у системі пізнього українського модернізму : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Анісімова Ніна Павлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 428 л. – Бібліогр.: л. 390-428
916267
  Анісімова Н.П. Поезія покоління 80-х років XX ст. у системі пізнього українського модернізму : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Анісімова Ніна Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 42 с. – Бібліогр.: 42 назви
916268
  Москаленко М. Поезія Поля Валері // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 159-166. – ISSN 0320-8370
916269
  Крушинська О.Г. Поезія Поля Верлена в українських перекладах : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Крушинська О.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
916270
  Бондар М.П. Поезія пошевченківської епохи / М.П. Бондар. – К, 1986. – 327с.
916271
  Радчук О.В. Поезія Р. Бернза з погляду перекладності // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 254-259. – (Бібліотека Інституту філології)
916272
   Поезія радянської Грузії. – К, 1939. – 183с.
916273
  Гетьман О.Г. Поезія Редьярда Кіплінга . З досвіду вивчення вірша "Якщо ..." . Премія 1907 року // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипломної пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 12. – С. 6-9
916274
  Симоненко І.П. Поезія Роберта Бернса. 1773-1789 рр. / І.П. Симоненко. – К., 1959. – 232с.
916275
  Попко І.В. Поезія рожі та лілеї (листування та поезії в прозі О. Кобилянської та В. Стефаника) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 140-145
916276
  Матійчук О.М. Поезія Рози Ауслендер „1-Е СНАІМ": вічна мандрівка Агасфера // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.161-166. – ISBN 966-568-658-5
916277
  Горбачова Н.І. Поезія світу дитинства. Ліна Костенко "Бузковий Цар" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 11. – С. 16-19.
916278
  Бескровна О.Н. Поезія Семена Григоровича Фруга. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.02 / Бескровна О.Н.; Харків.держ.пед.ун-т. – Харків, 1996. – 20л.
916279
   Поезія середини ХІХ та межі ХІХ-ХХ ст. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 44-49
916280
  Пермінова А.В. Поезія Сільвії Плат у контексті українських перекладів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 248-252. – ISBN 966-7825-78-7
916281
  Ліхтей Т. Поезія словацького модернізму в естетичному осмисленні українських перекладачів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 43-47. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))
916282
  Звонська Л.Л. Поезія Солона у лінгвопрагматичному вимірі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 559-567


  У статті досліджується поетична спадщина Солона як суспільно-політичного діяча Афін періоду формування демократії, висвітлюються вербальні засоби маніфестації громадянських, філософських та етичних ідей поета.
916283
  Райбедюк Г. Поезія Степана Сапеляка: біблійна генеза й авторський текст // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 6 (618). – С. 30-41. – ISSN 0236-1477


  У статті з"ясовуються аспекти функціонування біблійного тексту в поезії Степана Сапеляка, що опосередковують позицію автора.
916284
  Бородінова М. Поезія Т. Шевченка в аспекті рецепції образів мотивів старого заповіту // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 207-215. – ISSN 1728-9572
916285
  Бородінова М. Поезія Т. Шевченка у ракурсі рецепції образів та мотивів Старого Завіту // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
916286
  Тормахова А.М. Поезія Т. Шевченка як літературне джерело музичної культури України // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 260-261
916287
  Омельченко В.І. Поезія Т.Г. Шевченка - могутня зброя в боротьбі проти українського буржуазного націоналізму / В.І. Омельченко. – Київ, 1959. – 31 с.
916288
  Савілова Т. Поезія Т.Г. Шевченка "У нашім раї на землі". Морально-етичний аспект // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 212-219
916289
   Поезія Т.Г. Шевченка в офортах київських художників. – К, 1964. – 23с.
916290
  Лисенко Н. Поезія Т.Шевченка і його образ в інтерпретаціях В.Блавацького // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 186-189. – ISBN 966-8110-14-5
916291
  Франко І.Я. Поезія та драматичні твори : вибране / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1977. – 200 с.
916292
  Франко І.Я. Поезія та драматичні твори : вибране / Іван Франко. – Львів : Каменяр, 1978. – 200 с.
916293
  Білецький Л. Поезія та її критика / Л. Білецький. – У Львові (Львів) : Накладом Укр. Видавн. Спілки, 1921. – 24 с. – (Літературно-наукова бібліотекака. ; Сер. 2, ч. 165 ; Ч.165)
916294
  Шаф О. Поезія та фивопис Емми Андієвської: художньо-естетична парадигра // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 395-402
916295
  Афанасьєва В. Поезія та футбол. Євро-2012: чемпіонат із віршування // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – C. 6-16. – ISSN 2304-9383
916296
  Завадська В. Поезія Тараса Шевченка "Заворожи мені, волхве..." еклектика християнсько-релігійного та традиційно міфологічного світосприйняття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 90-93


  У статті проаналізовано поезію «Заворожи мені, волхве…» з точки зору суміжного християнсько-релігійного та традиційно міфологічного світогляду автора у контексті психологічного стану ліричного героя. Taras Shevchenko poem “Put the whammy on me, ...
916297
  Клочек Г. Поезія Тараса Шевченка "Мені тринадцятий минало..." // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 48-53. – ISSN 0130-5263
916298
  Клочек Г. Поезія Тараса Шевченка "Мені трнинадцятий минало..." // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 56-61. – ISSN 0130-5263
916299
  Зимомря М. Поезія Тараса Шевченка в інтерпретації Пйотра Куприся / М. Зимомря, Х. Гаврилюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 272-285. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
916300
  Астаф"єв О. Поезія Тараса Шевченка в польських перекладах XX століття // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 2 (626). – С. 13-22. – ISSN 0236-1477


  У статті розкрито специфіку польських перекладів творів Т. Шевченка у 20 ст., подано типологію перекладацьких моделей, проаналізовано засоби відтворення символіки, ритміки, лексики, тропіки, фразеології, строфічних форм.
916301
  Костюк Н. Поезія Тараса Шевченка в українській музиці: імена і жанри // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 2 : Театр. Музика. Кіно. – С. 101-110. – ISSN 1728-6875
916302
  Ісаєва Н. Поезія Тараса Шевченка періоду заслання і проблема відтворення її національної специфіки в китайських перекладах // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 263-269
916303
  Комаревич І.Л. Поезія Тараса Шевченка у камерно-вокальному репертуарі Соломії Крушельницької // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 42-44. – ISSN 1810-2131
916304
  Кулик В. Поезія Тараса Шевченка у творчості братів Дмитра та Левка Ревуцьких // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 4 (332). – С. 22-26. – ISSN 0130-6936


  У статті висвітлено поль поезії Тараса Шевченка у вокально-симфонічній і хоровій творчості композитора Левка Ревуцького та мистецтвознавчому доробку вченого-фольклориста Дмитра Ревуцького; проаналізовано зв"язки родини Ревуцьких з поетом
916305
  Шаф О.В. Поезія Тараса Шевченка як версія становлення національного маскулінного // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 17. – С. 149-157. – ISBN 978-966-383-565-5. – ISSN 2313-1802
916306
  Зімовін О.І. Поезія Тараса Шевченка як рефлексивно-креативна форма розвитку особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 146-148. – ISSN 1810-2131
916307
  Шевченко Т.Г. Поезія Тараса Шевченка. Кобзар : [ До 200-річчя народження Шевченка ] / Т.Г. Шевченко; [ підготовка текстів та післямова В. Мормеля ]. – Вид 1-е. – Переяслав-Хмельницький : Кобь. – ISBN 978-966-8906-19-0
Т. 1. – 2007. – 476 с. : іл. – Першодрук авторського зібрання "Поезія, Т. Шевченка"
916308
  Клочек Г.Д. Поезія Тараса Шевченка. Сучасна інтерпретація : Посібник для вчителя / Г.Д. Клочек. – Київ : Освіта, 1998. – 240с. – ISBN 966-04-0270-8
916309
  Рильський М.Т. Поезія Тараса Шевченко / М.Т. Рильський. – Київ, 1961. – 68с.
916310
  Сизова О.Ф. Поезія тіла: гендерні паралелі в оригіналі та перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 167-172
916311
  Кузик Д.М. Поезія Томаса Гуда в українських дожовтневих перекладах // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 48-56. – ISSN 0207-8287
916312
  Янів В. Поезія у в"язниці / Володимир Янів. – Мюнхен : Видання Ліги Українських Політичних В"язнів, 1952. – 18 с.
916313
  Савенець А. Поезія у перекладі: "українська" Шимборська : Монографія / Європейськ. колегіум польських і українськ. ун-тів; Андрій Савенець. – Люблин-Житомир : Полісся, 2006. – 366с. – ISBN 966-655-195-0
916314
  Сивкова І. Поезія у прозі як жанр української літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Черкаського державного університету ім. Богдана Хмельницького / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С.71-76. – (Філологічні науки)
916315
  Гончарук Є.Л. Поезія українського бароко: концептуальний простір : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Гончарук Євгенія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 180 л. – Бібліогр.: л. 162-180
916316
  Гончарук Є.Л. Поезія українського бароко: концептуальний простір : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Гончарук Євгенія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
916317
   Поезія українського романтизму : вибране / [ уклад. та передмова Борзенко О.І. ]. – Київ : Елібре, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-96925-0-4
916318
  Буяльський Б.А. Поезія усного слова / Б.А. Буяльський. – Київ, 1969. – 264 с.
916319
  Буяльський Б.А. Поезія усного слова / Б.А. Буяльський. – Київ, 1990. – 255 с.
916320
  Білецький О.І. Поезія феодального суспільства / О.І. Білецький
916321
  Крушинська О.Г. Поезія французького модернізму у перекладах Миколи Лукаша // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 153-160


  У статті подано аналіз перекладацьких стратегій Миколи Лукаша щодо відтворення лінгвопоетичних особливостей поезій французького модернізму. Розглянуто переклади поезій Поля Верлена та Артюра Рембо. В статье предложен анализ переводческих стратегий ...
916322
   Поезія французького символізму : Шарль Бодлер, Поль Верлен, Артюр Рембо, Стефан Малларме : пер. з фр. / Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2010. – 379, [2] с. : портр. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бiбліотека свiтової лiтератури / [редкол.: Д. Наливайко (голова) та ін.]). – ISBN 978-966-03-5031-1
916323
  Мочернюк Н. Поезія художника Василя Андрушка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 1 листопада (№ 22). – С. 14


  Василь Андрушко - художник і поет.
916324
  Сокур А. Поезія художньої прози Василя Симоненка // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 5/6 (123). – С. 54-56
916325
  Івакін Ю.О. Поезія Шевченка періоду заслання / Ю.О. Івакін. – Київ : Наукова думка, 1984. – 240 с.
916326
  Рижков В. Поезія Шевченка пролунала вісьмома мовами // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 листопада (№ 211). – С. 11


  У Дніпропетровську представники національних меншин читали вірші Кобзаря.
916327
  Булаховська Ю.Л. Поезія Юліана Тувіма / Ю.Л. Булаховська. – К., 1960. – 108с.
916328
  Гирич І. Поезія Юрія Буряка очима історика // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 17 січня (№ 3). – С. 10-11


  Сторінками "Альмагами" Ігоря Буряка
916329
  Жилін М. Поезія Юрія Липи "Виноградник" // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 116-127. – ISBN 978-966-2248-94-4
916330
  Камінчук О. Поезія Я. Щоголева останніх десятиліть XIX ст. як художній феномен передмодерністтичної доби // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 121-125
916331
  Михайлин І. Поезія як батьківщина // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 14 серпня (№ 30). – С. 12


  Роздуми над книжкою І. Переляка "Поезії та поеми" (2013).
916332
  Дзюба І. Поезія як гра у відкритому просторі? // Київ : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2013. – № 10. – С. 120-129. – ISSN 0208-0710
916333
  Котик І. Поезія як розмивання меж // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 228-237. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
916334
  Палинський В. Поезія як спосіб віднайдення дороги, або розмови з янголом // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 6 (642). – С. 89-93. – ISSN 0236-1477
916335
  Мелкевік Б. Поезія як стійкість: викриття тиші й байдужості (толерантність до несправедливості як загроза демократії і правам людини) // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 429-441. – ISSN 2227-7153
916336
  Дунай П. Поезія як тонометр духа: Микола Горбаль "Деталі піщаного годинника" // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 30-33. – ISBN 978-966-439-147-1
916337
  Іванисенко В.П. Поезія, людина, сучасність / В.П. Іванисенко. – К., 1960. – 176с.
916338
  Мойсієнко А. Поезія, що об"єднує Україну // Україна - моя Батьківщина : Альманах. – Київ, 2006. – за 2006 рік. – С. 89-90. – ISBN 966-8093-33-Х
916339
  Українка Леся Поезія. Драматичні твори / Українка Леся. – Київ : Наукова думка, 1999. – 384с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-00473-7
916340
  Українка Л. Поезія. Драматичні твори / Л. Українка. – Київ : Наукова думка, 2001. – 384 с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0652-7
916341
  Українка Л. Поезія. Драматичні твори / Леся Українка. – Київ : Наукова думка, 2008. – 384с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 978-966-00-0747-5
916342
  Барка В. Поезія. Жовтий князь : Повість / В. Барка. – Київ : Наукова думка, 2001. – 304с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0654-3
916343
  Барка В. Поезія. Жовтий князь : Повість / Василь Барка. – Київ : Наукова думка, 2003. – 304с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0142-8
916344
  Барка В. Поезія. Жовтий князь : повість / Василь Барка. – Київ : Наукова думка, 2008. – 304с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 978-966-00-0734-5
916345
  Барка В. Поезія. Жовтий князь. Повість / В. Барка. – Київ : Наукова думка, 2000. – 304с. – ISBN 966-00-0487-7
916346
  Барка В. Поезія. Жовтий князь:Повість / Василь Барка. – Київ : Наукова думка, 2005. – 304с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0142-8
916347
  Франко І.Я. Поезія. Іван Вишенський. Мойсей. Перехресні стежки : поеми; повість / Іван Франко. – Київ : Наукова думка, 2007. – 432с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 978-966-00-0616-4
916348
  Рильський М.Т. Поезія. Переклади // З трудів і днів Максима Рильського : [вірші, поеми, переклади, спогади, документи] / [упоряд.: С.А. Гальченко, В.Л. Колесник, М.Г. Рильський, Ю.І. Шаповал]. – Київ : А.С.К., 2009. – с.9-302. – ISBN 978-966-2251-11-1
916349
  Осьмачка Т. Поезія. Повісті: Старший боярин. Ротонда душогубців / Т. Осьмачка. – Київ : Наукова думка, 2002. – 424с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0817-1
916350
  Ольжич О.О. Поезія. Проза / О. Ольжич ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, Фундація ім. О. Ольжича [та ін.]. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2007. – 543, [1] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 534-539. – Бібліогр. в прим.: с. 482-533 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7601-97-3
916351
  Назаренко Т. Поезографія = Poezographia: contemporary visual poetry in Ukrainian : сучасна зорова поезія українською мовою / Тетяна Назаренко. – Київ : Родовід, 2005. – 204с. – Текст парал. англ. і укр. мовами. – ISBN 966-7845-22-2
916352
  Бодасюк О. Поезопрозі - бути! // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернігів;Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 141
916353
   Поем о Ленине, о партии. – Фрунзе, 1970. – 98с.
916354
   Поем о Ленине, о партии. – Фрунзе, 1970. – 98с.
916355
   Поем о счастье. – Фрунзе, 1958. – 71 с.
916356
   Поем Украину. – К, 1960. – 204с.
916357
  Бонь Н.В. Поема-містерія "Великий льох" Т.Г.Шевченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 6 (190). – С. 16-18
916358
  Барабаш Ю. Поема-містерія Тараса Шевченка "Великий льох" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.7-10. – ISSN 0130-5263
916359
  Слоньовська О. Поема-містерія Тараса Шевченка "Великий льох" // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 4 (132), квітень. – С. 29-37
916360
  Слоньовська О. Поема-містерія Тараса Шевченка "Великий льох" // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 3 (131), березень. – С. 25-30
916361
  Мануйкін О. Поема "Гайдамаки" Т.Г. Шевченка в 9 класі: спроба композиційного аналізу // Вісник Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 128-132. – (Філологічні науки)
916362
  Білоцерківський В. Поема "Канівський замок" Северина Гощинського. До 175-ї річниці видання [поеми] // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2004. – № 6. – C. 67-73. – ISSN 0869-3595


  [Северин Гощинський належав до "української школи" польської літератури першої половини ХІХ ст.]
916363
  Агеєва В. Поема "Мандрівка в молодість" у художній еволюції Максима Рильського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 1 (670), січень. – С. 39-46. – ISSN 0130-5263
916364
  Біляцька В.П. Поема "Розп"ятий Мазепа" І. Огієнка в типологічному зіставленні історичних романів у віршах // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 170-175. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
916365
  Бойцун І. Поема "Сон" ("У всякого своя доля") Тараса Шевченка та "Енеїда" Івана Котляревського: інваріанти світобудови // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 44-46. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
916366
  Швець Н. Поема "Сон" Олекси Гай-Головка: особливості інвективної стратегії // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 222-226. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
916367
  Братко В.О. Поема Байрона "Мазепа": її історична основа та романтичний міф // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 1 : Тема українського козацтва у світовій літературі. – С. 19-23. – Бібліогр. в кінці ст.
916368
  Ільницький М. Поема Бориса Олійника "Трубить трубіж": екзистенційний рубіж і проблема вибору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 183-189. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
916369
  Радченко О.Д. Поема в камені і фарбах / О.Д. Радченко. – Київ, 1972. – 123 с.
916370
  Простяк Л.М. Поема Вергілія "Енеїда" як літературна обробка римських легенд про троянця Енея // Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 10. – С. 9-15


  Як відомо, Вергілій написав свою славнозвісну "Енеїду" за ініціативою Августа. Він бажав у найурочистішій формі прославити імперію Августа, бо був її щирим прибічником. Грандіозне зростання Римської імперії потребувало для себе як історичного, так і ...
916371
  Боднар О. Поема Генрі Лонгфелло "Пісня про Гайавату" в Україні // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 1. – С. 60-64. – Бібліогр.: с. 61, 63-64
916372
  Боднар О. Поема Генрі Лонгфелло "Пісня про Гайавату" в Україні // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 2 : Західний романтизм. – С. 38-40.
916373
  Ярмульський А.Г. Поема душі / А.Г. Ярмульський. – К., 1987. – 153с.
916374
  Корнієнко О.З. Поема Золотої Долини / О.З. Корнієнко, К.П. Житник. – К, 1961. – 104с.
916375
  Асєєва Л.М. Поема І. Франка "Іван Вишенський" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 26 (246). – С. 35-37
916376
  Мальцева Ольга Поема І.Котляревського "Енеїда" як репрезентація української національної ідентичності // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 5 (96). – С.98-101. – ISSN 1728-9343
916377
  Меркун Г.М. Поема І.Франка "Іван Вишенський" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 19/21. – С. 59-63.
916378
  Гузар З. Поема Івана Франка "Цицерон і феліск": антична історіографія - поетична ідея // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 107-114. – ISSN 0130-528Х


  В останні роки життя І.Франко дуже інтенсивно працював над перекладами та переспівами творів світової літератури (різних народів і різних епох). Вельми помітне і прикметне місце у цьому колосальному проекті посідають поетичні твори за мотивами історії ...
916379
  Вишневська Г. Поема К.Ф.Рилєєва "Войнаровський" у перекладі Святослава Гординського (до 100-річчя від дня його народження) // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 82-84. – ISBN 966-7653-03-5
916380
  Драй-Хмара Поема Лесі Українки "Віла-посестра" на тлі сербського та українського епосу / Михайло Драй-Хмара ; Всеукраїнська Академія наук. – У Київі (Київ) : [Всеукр. Акад. наук], 1929. – 53 с. – Відбитка з: Записки Історично-філологічного відділу, кн. 23
916381
  Драй-Хмара Поема Лесі Українки "Віла-посестра" на тлі сербського та українського епосу. / Драй-Хмара. – К., 1929. – 53с.
916382
  Александрова М.О. Поема Лесі Українки "Русалка": літературні впливи та запозичення // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 16-25


  У статті простежуються зв"язки сюжету та образів поеми Лесі Українки "Русалка" з європейською та українською романтичною поезією ХIХ ст.: творами Т. Шевченка, О. Пушкіна, М. Лермонтова, А. Міцкевича та ін. Наголошується, що літературні впливи не ...
916383
  Скоць А. Поема Миколи Бажана "Данило Галицький" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 106-112
916384
  Довбищенк Г. Поема народного гніву / Г. Довбищенк, М. Лабінський. – К, 1972. – 228с.
916385
  Сквіра Н. Поема О. Пушкіна "Руслан і Людмила" і повість М. Гоголя "Страшна помста": непомічена паралель // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 7 (619). – С. 44-51. – ISSN 0236-1477
916386
  Хархун В. Поема Павла Тичини "Похорон друга" крізь призму тоталітарної естетики // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (627). – С. 49-53. – ISSN 0130-5263
916387
  Марко В. Поема Павла Тичини "Похорон друга": продовження естетичної комунікації // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 10 (691). – С. 31-34. – ISSN 0130-5263


  У статті проаналізовано поему П.Тичини "Похорон друга"-один зі знакових творів поета періоду війни; розглянуто жанрову специфіку, образ ліричного героя-основи естетичної та ідейної єдності твору, особливості композиції, сюжету, повторів як засобів ...
916388
  Жак В.В. Поема про банкрутство // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 120-122.
916389
  Дімаров А. Поема про камінь. Закінчення // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2001. – № 1/2. – С. 59-124. – ISSN 0130-1608
916390
  Пермітін Ю.М. Поема про ліси / Ю.М. Пермітін. – Київ, 1976. – 287с.
916391
  Майстренко Я.В. Поема про любов / Я.В. Майстренко. – Київ, 1958. – 107 с.
916392
  Довженко О.П. Поема про море : Олександр Довженко / О.П. Довженко. – Київ : Художня література, 1960. – 335 с.
916393
  Довженко О.П. Поема про море / О.П. Довженко. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 156 с.
916394
  Франко І.Я. Поема про сотворення світу / І.Я. Франко; [упоряд. та передмова В. Яременка]. – Київ : МАУП, 2003. – 120с. – Описано з обкл. кн. - Тит. арк. оригінальний. – (Б-ка журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-282-9
916395
  Ржепецький Л. Поема Т. Шевченка "Москалева криниця" на уроках історії України у 8-му класі // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 12-19 січня (№ 3). – С. 4
916396
  Калинчук А. Поема Т. Шевченка "Сова": текстовий аналіз // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 26-30


  У статті проведено текстовий аналіз поеми Шевченка "Сова", зокрема розглянуто джерела твору, його художні особливості (жанрову приналежність, сюжет, мотиви, позицію автора, тропи) та поліметрію. Статтю написано для "Шевченківської енциклопедії"
916397
  Литовченко В. Поема Т.Г. Шевченка "Кавказ" - закодоване послання українцям // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (48). – С. 36-37 : фото. – ISSN 1819-7329
916398
  Гнатюк М.П. Поема Т.Г.Шевченка "Гайдамаки" / М.П. Гнатюк. – Київ : Держвидав художньої літ-ри, 1963. – 174с.


  Ця праця - дослідження поеми Т.Г.Шевченка "Гайдамаки". Знайдемо тут відповідь на питання про історію написання поеми, джерела які лягли в її основу.
916399
  Приходько П.Г. Поема Т.Г.Шевченко "Сон" : ("У всякого своя доля") / П.Г. Приходько. – Киев, 1957. – 191 с.
916400
  Верготі Л. Поема Тараса Шевченка "Кавказ" - "Гімн волі" // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 31-33.
916401
  Панченко В. Поема Тараса Шевченка "Кавказ": полеміка з Олександром Пушкіним // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 21-25. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3


  "Викладено припущення щодо поеми Шевченка «Кавказ» — це могла бути пряма полеміка з Пушкіним. Якихось безпосередніх свідчень із цього приводу немає, проте сам текст поеми дає певні підстави допускати, що відповідь на поставлене запитання може бути ...
916402
  Яременко В. Поема Тараса Шевченка "Марія": історіософія, канон, апокриф // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 2 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 253-262. – ISBN 966-7379-70-1
916403
  Косів Г. Поема Тараса Шевченка "Неофіти" у перекладі Віри Річ // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 178-184. – ISSN 2078-340X


  Досліджено відтворення лінгво-стилістичних особливостей поеми Т. Шевченка "Неофіти" у перекладі Віри Річ. Розглянуто такі домінантні проблеми поеми: вертикальний контекст; стилістичні проблеми різних мовних рівнів (архаїзми, реалії, гра слів, повтори); ...
916404
  Скоць А. Поема Тараса Шевченка "Сон" ("Гори мої високії...") (ідейно-естетичний ананліз) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 3-7. – ISSN 0130-528Х


  Зроблено ідейно-естетичний ананліз поеми Тараса Шевченка "Сон" ("Гори мої високії..."). Розкрито її тематичний зміст, образну систему, композицію, художню майстерність
916405
  Просалова В. Поема Юрія Клена "Попіл імперій" в аспекті інтертекстуальних зв"язків // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – С. 52-60. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 67)


  Вершинними здобутками Юрія Клена-поета є поеми "Прокляті роки" (1937) та "Попіл імперій" (1943-1947).
916406
  Гнатюк П М. Поема як літературний вид / П М. Гнатюк, . – Київ : Дніпро, 1972. – 112с.
916407
  Франко І.Я. Поеми / Іван Франко. – [Львів] : Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки ; [Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського], 1899. – 131 с. – (Літературно-наукова бібліотека Українсько-Руської Видавн. Спілки. ; Сер. 1; Ч. 2)


  Зміст: Істар; Сатнї і Табубу; Бідний Генрих; Поема про білу сорочку; Похорон
916408
  Франко Іван Поеми / Іван Франко. – 2-ге вид. – Черкаси : Сіяч ; Дpук. Видавн. Т-ва "Сіяч", 1917. – 141, [1] с. – (Видавництво "Сіяч" ; № 19)


  Зміст: Істаp; Сатні і Табубу; Бідний Генpих; Поема пpо білу соpочку; Похоpон.
916409
  Українка Леся Поеми / Леся Українка ; З пеpедмовою ["Леся Укpаїнка"] П. Филиповича. – Київ : Всеукp. Деpж. Вид-во. 2-а Рад. дpук., 1920. – 77 с. – Прим. без передмови ["Леся Укpаїнка"] П. Филиповича - вилучені с. I-X. - Рік вид. встановлено за кн.: Леся Укpаїнка: Бібліогp. покажч. / Склали М.В. Булавицька, М.О. Моpоз. К., 1972


  Зміст: Давня казка; Одно слово; Віла-Посестpа; Ізольда Білоpука
916410
  Рильський М.Т. Поеми. – [Харків] : Червоний шлях, 1924. – 32 с.
916411
  Вергарн Е. Поеми / Е. Вергарн. – Київ : Держвидав України, 1927. – 125 с.
916412
  Шевченко Т.Г. Поеми / Т.Г. Шевченко. – Київ : Держлітвидав, 1937. – 117 с.
916413
  Шеремет М.С. Поеми : поеми / М.С. Шеремет. – Київ, 1951. – 124 с.
916414
  Шевченко Т.Г. Поеми / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1953. – 204с.
916415
  Підсуха О.М. Поеми / О.М. Підсуха. – Київ, 1954. – 120 с.
916416
  Ромен Левко Поеми / Ромен Левко. – Торонто : Євшан-зілля, 1956. – 72 с.
916417
  Рильський М.Т. Поеми / М.Т. Рильський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1957. – 408 с.
916418
  Шевченко Т. Поеми / Т. Шевченко. – Київ, 1958. – 132с.
916419
  Українка Леся Поеми / Українка Леся. – Сімферополь, 1959. – 191с.
916420
  Шевченко Т. Поеми / Тарас Шевченко. – Сімферополь : Кримвидав, 1960. – 308 с.
916421
  Шевченко Т.Г. Поеми / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1981. – 192с.
916422
  Шевченко Т.Г. Поеми / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро, 1982. – 189 с.
916423
  Олійник Б.І. Поеми / Б.І. Олійник. – Київ : Дніпро, 1983. – 183с.
916424
  Полтава Л. Поеми / Леонід Полтава. – Нью-Йорк : Мета, 1983. – 64 с.
916425
  Шевченко Т.Г. Поеми / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1984. – 194с.
916426
  Драч І.Ф. Поеми / Іван Драч; Упоряд. та післямова А. Ткаченка; Передм. М. Жулинського. – Київ : Генеза, 2006. – 512с. – ISBN 966-504-524-5
916427
  Скуратенко Т. Поеми Євгена Сверстюка та Івана Драча: порівняльно-типологічний аспект // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 42-48. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті здійснено порівняльно-типологічний аналіз поем Євгена Сверстюка та Івана Драча, простежено діалектику традицій і новаторства в українській поемі шістдесятників, розкрито суть, функціонування й еволюцію української поеми другої половини ХХ ст., ...
916428
  Українка Леся Поеми і драми / Українка Леся. – Київ, 1980. – 465с.
916429
  Рильський М.Т. Поеми і лірика / М.Т. Рильський. – Київ, 1951. – 387с.
916430
  Скоць А. Поеми Івана Франка / Андрій Скоць ; МОНУ, ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 252 с. – ISBN 966-613-215-Х
916431
  Кобринський В.Г. Поеми Івана Франка. : Автореф... канд. філолог.наук: / Кобринський В.Г.; Дніпропетр. держ. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1948. – 189л. – Бібліогр.:с.182-188
916432
  Жуе Жак Поеми метро // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.5-8


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
916433
  Макаровський М Поеми Михайла Макаровского. – Видав [уклад. та авт. пеpедм.] Киpило Студиньский. – Львів : Hакладом А. Хойнацкого ; З дpук. В.А. Шийковского, 1899. – 87 с. – Словаpець [тлумач.]: с. 81-84.


  Зміст: Hаталя або дві долї pазом; Гаpасько або Талан і в неволї На тит. стор. прим. № 35067 надпис; Хв. Редакції "Буковини" від видавця ; № 14879 надпис: Впв Проф. Н. Петрову в щирійподяціі в глубокім повагою К. Студ.
916434
  Шевченко Т. Поеми та вірші / Т. Шевченко. – Київ, 1952. – 125с.
916435
  Шевченко Т. Поеми та вірші / Т. Шевченко. – Київ, 1954. – 196с.
916436
  Неруда П. Поеми та вірші. / П. Неруда. – К., 1951. – 124с.
916437
  Шевченко Т.Г. Поеми та повісті / Тарас Шевченко ; [вст. ст. Василя Дубравського]. – Київ : Дніпро, 1978. – 451 с. – (Шкільна бібліотека)
916438
  Павличко Д.В. Поеми та притчі / Д.В. Павличко. – Київ, 1986. – 214 с.
916439
  Смілянська В. Поеми Тараса Шевченка "Слепая" (1842) й "Марина" (1848): еволюція романтичного сюжету // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
916440
  Нєгош П. Поеми. / П. Нєгош. – К., 1987. – 210с.
916441
  Висоцький В.В. Поеми. Лірика. Сатира = Poematy. Liryka. Satyra / Володимир Висоцький ; [упорядкув., пер. та передм.: Р. Радишевський ; редкол.: О.Г. Астаф"єв та ін.]. – Київ : Міжнар. школа україністики НАН України, 2012. – 431, [1] с., [8] л. фотоіл. : портр. – Текст. парал. пол. та укр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проект "Бібліотека польскої літератури" / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології [та ін.]). – ISBN 978-966-2462-91-3


  Поміж відомих польських поетів, органічно та нерозривно пов"язаних з українською землею та її народом, чільне місце належить Володимиру Висоцькому - яскравому речнику українсько-польського єднання. До першого в Україні двомовного видання творів ...
916442
  Добрев Ч. Поерия и време / Ч. Добрев. – София, 1981. – 296с.
916443
  Яровий О. Поет-експериментатор Вано Крюгер: "Мій читач - той, хто думає" : інтерв"ю з поетом // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 2-8 ноября (№ 44)


  Він творить свій міф, що для поета й не дивно. Вано Крюгер балансує між апологетикою комунізму і "капіталістичними" прийомами комерційної поп-культури... Міфологія київського поета - родом з тієї доби, має червоне коріння. Ним вигадано місто ...
916444
  Степаненко М.І. Поет - "стоколос" Борис Олійник у щоденниковій візії Олеся Гончара // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 28 (212). – С. 6-12
916445
  Наєнко М. Поет - не тільки поет... Євгеній Євтушенко // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 301-309. – ISBN 978-966-439-809-8
916446
  Осьмачка Теодосій Поет / Осьмачка Теодосій. – Б.м. : [Українське Слово]. – 154 с.
916447
  Глушко О. Поет "вогненної лірики" // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 10. – С. 26-28
916448
  Гумецька А. Поет Абрам Кацнельсон як зразок інтеграції // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 340-342
916449
  Брюгген В. Поет академічної праці // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 2. – С.173-176. – ISSN 0208-0710
916450
   Поет Алла Пугачева. – Москва, 1989. – 64с.
916451
  Коваленко Л.М. Поет Андрій Малишко / Л.М. Коваленко. – К, 1957. – 235с.
916452
  Гирич І. Поет архітектури Георгій Лукомський // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 2005. – Вип. 61/62 : Георгій Лукомський і українська художня спадщина. Ч.1. – С. 4-12.
916453
  Вокальчук Г. Поет беззразковості (неологія Михайля Семенка в контексті словотворчої практики поетів 20-30-х років XX ст. ) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 79. – С. 82-90. – ISSN 0201-419
916454
  Сеник Л. Поет в антилюдській системі : Спогади прородину поета Володимира Лучука // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 8 (778). – С. 124-128. – ISSN 0868-4790
916455
  Салига Тарас Поет Василь Хмелюк: шукання стилю // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – №10 (574). – С. 68-74. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті аналізується творчість Василя Хмелюка - одного з маловідомих поетів "празької школи". Автор розглядає ЇЇ на тлі тогочасного галицького та українського еміграційного літпроцесу. Робить він екскурс і в підрадянську поезію. Особливу увагу ...
916456
  Грущак А. Поет великого серця і творчої мудрості: про збірки Левка Воловця // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 10 (840), жовтень. – С. 144--148. – ISSN 0868-4790
916457
  Салига Т. Поет весноярого бунту // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6 (639). – С. 44-49. – ISSN 0130-5263
916458
  Хопта С. Поет весняного похмілля - Богдан-Ігор Антонич // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 11. – С. 148-150. – ISSN 0130-321Х
916459
  Лабінський Микола Поет вибухливої експресії : (Василь Семенович Стус) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 43-45. – ISSN 0869-3595
916460
   Поет Владимир Высоцкий. – Москва, 1987. – 64с.
916461
  Кривлев В. Поет гармонь / В. Кривлев. – Саратов, 1956. – 60с.
916462
  Фатьянов А.И. Поет гармонь... / А.И. Фатьянов. – Владимир, 1955. – 132с.
916463
  Баранівський В.Г. Поет гніву, чи геній любові? Ціннісний світ поезії Т.Г. Шевченка // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 3 (92), травень - червень. – С. 50-52
916464
  Костюк Ю. Поет для двох народів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 листопада (№ 209/210). – С. 23


  Поетів Ігоря Калинця та Єжи Гарасимовича поєднала тема руйнації української духовної культури на тлі терору другої половини XX століття. Єжи Герасимович у польській та українській літературах.
916465
  Слабршпицький М. Поет для поетів // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 111-121. – ISSN 0208-0710
916466
  Тарба И.К. Поет дрозд : стихи и поэма / И.К. Тарба. – Москва : Советский писатель, 1984. – 175 с.
916467
  Нарзуллаев Н. Поёт дутар / Н. Нарзуллаев. – Ташкент, 1977. – 126с.
916468
  Ионов А.В. Поет душа шахтерская. / А.В. Ионов. – Донецк, 1969. – 238с.
916469
  Грінченко Б.Д. Поет жіночого горя О.М. Кулішева / Грінченко Б.Д., 1964. – 19 с. – Відб.
916470
   Поет з душею вогняною : Олександр Олесь у спогадах, листах і матеріалах. – Київ : Дніпро, 1999. – 224с. – ISBN 5-308-01737-9
916471
  Просалова В. Поет завжди боронив свою незалежність // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 136-143. – ISSN 1728-9572


  У статті простежується, як у поезії Т. Осьмачки відбилися реалії доби, як суспільно-політичні катаклізми позначилися на його творчості.
916472
   Поет зболеного серця : Олександр Корж у спогадах і матеріалах / [упоряд., передм. та прим. І.М. Лисенка]. – Київ : Рада, 2009. – 200 с. : іл. – Бібліогр.: с. 177-185. – ISBN 978-966-7087-82-1
916473
  Мейзерська Т. Поет зі світлою душею : До 70-річчя Дмитра Шупти / Т. Мейзерська, М. Корпанюк // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 2(719), кв.-черв. – С. 53-63. – ISSN 0042-9422
916474
  Боташев И.Ж. Поет зурна : стихи / И.Ж. Боташев; авториз. пер. с балкар. А.щербакова. – Москва : Советский писатель, 1981. – 62 с.
916475
  Божилов Б. Поет или защо живя Иван Нивянин. / Б. Божилов. – София, 1982. – 168с.
916476
  Заболотна В. Поет і актор // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 грудня (№ 234/235). – С. 23


  Видатний український актор Амвросій Бучма.
916477
  Федь А. Поет і виклики сьогодення // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2016. – № 1/3
916478
  Скирда Л.М. Поет і воїн / Л.М. Скирда. – К, 1988. – 46с.
916479
  Зимомря М. Поет і вчений: струни слова = Олександру Астаф"єву - 60 // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 40-47. – ISBN 978-966-2763-27-0
916480
  Василенко М. Поет і драгоман Микола Мірошниченко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 12 січня (№ 1/2). – С. 6


  1 січня цього року поету й перекладачеві виповнилося б 70 років...
916481
  Іздрик Поет і йог : (фрагменти) // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 136-141. – ISSN 0130-5212
916482
  Заславський І.Я. Поет і його дочка (М. Драй-Хмара) // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 153-160
916483
  Базилевський В. Поет і його муза // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 24 березня (№ 11). – С. 8-9


  Доля Василя Мисика.
916484
  Стріха М. Поет і його перекладач : "Сто поезій Райнера Марії Рільке в перекладах Мойсея Фішбейна // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3/4 (1011/1012). – С. 226-231. – ISSN 0320-8370


  "Сто поезій" Райнера Марії Рільке в перекладах Мойсея Фішбейна)
916485
  Скрипник Ілля Поет і лікар // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 143-145. – ISSN 0869-3595
916486
  Скрипник І. Поет і лікар // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 143-145. – ISSN 0869-3595


  Про Степана Васильовича Руданського
916487
  Ткаченко С. Поет і народ // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 138-154. – ISSN 0131-2561
916488
  Осляк І.Ф. Поет і народ. / І.Ф. Осляк. – Київ, 1963. – 40 с.
916489
  Мазепова О. Поет і проза: лінгвостилістичні особливості епістолярного мовлення С. Сепегрі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 109-117. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534


  Проаналізовано епістолярні тексти відомого іранського поета і художника ХХ століття С. Сепегрі, зокрема його приватні листи з Європи та Японії та подорожні нотатки. Зроблено спробу визначити специфічні лінгвостилістичні та деякі прагматичні особливості ...
916490
  Гуцуляк О. Поет і Тіамат : Вибране / Олег Гуцуляк. – Івано-Франківськ, 2003. – 160с. – ISBN 966-503-059-0
916491
  Кулінич І.М. Поет і трагік : історико-літературний нарис дружби великих митців - Тараса Шевченка і Айра Олдріджа / І. Кулінич. – Київ : Наукова думка, 1964. – 72 с. – (Науково-популярна література)
916492
  Барабаш Ю. Поет і час / Ю. Барабаш. – К, 1958. – 200с.
916493
  Килимник О.В. Поет і час / О.В. Килимник. – К, 1973. – 250с.
916494
  Кицан О. Поет із казкою в серці // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 4 (697). – С. 25-29. – ISSN 0130-5263


  Біографія і творчість В. Голобородька
916495
  Слабошпицький М.Ф. Поет із пекла : (Тодось Осьмачка) / М.Ф. Слабошпицький. – Київ : Ярославів вал, 2003. – 368с. – ISBN 5-301-01892-2
916496
  Слабошпитський М. Поет із пекла : Роман // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 4. – С.18-45. – ISSN 0208-0710
916497
  Слабошпитський М. Поет із пекла : Роман // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 5. – С.46-69. – ISSN 0208-0710
916498
  Слабошпицький М.Ф. Поет із пекла : романи / Михайло Слабошпицький ; [ передм. В.О. Базилевського ; післямова : В.Н. Грабовського ]. – Київ : Грамота, 2008. – 832 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавнича рада : П.А. Загребельний, І.М. Дзюба, Р.М. Лубківський та ін.). – ISBN 978-966-349-018-2
916499
  Слабошпицький М.Ф. Поет із пекла (Тодось Осьмачка) : роман-біографія / Михайло Слабошпицький. – Вид. 3-тє. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 366, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-2151-79-4
916500
  Лубківський Р. Поет із сузір"я, найближчого до нас // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 1/2 (1021/1022). – С. 292-293. – ISSN 0320-8370


  Константи-Ільдефонс Галчинський - найвидатніший польський поет XX ст.
916501
   Поет мой саз : Пер. с курд. – Тбилиси : "Литература да хеловнеба" ; [Полиграф. изд-ва ЦК КП Груз.], 1966. – 107 с.


  Джалилэ Аджо, Джардоэ Асад, Тогарэ Бро, Шкоэ Гасан, Адоэ Джанго, Азизэ Иско, Бахчоэ Иско, Мороэ Мамед
916502
   Поет молодежь. – М, 1956. – 64с.
916503
   Поет молодежь. – М, 1957. – 64с.
916504
   Поет не може бути власністю... : Бібліографічний нарис, присвячений творчості Ліни Костенко. – Київ : Котигорошко, 2001. – 38с.
916505
  Сорока М.О. Поет німого числа / М.О. Сорока. – К., 1967. – 48с.
916506
   Поет пионерия. – М, 1986. – 137с.
916507
  Колесник П.Й. Поет під час облоги. / П.Й. Колесник. – Київ, 1980. – 368с.
916508
   Поет повернувся до alma mater // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 4


  Пам"ятник великому поетові-шістдесятнику Василеві Симоненку роботи скульптора О. Рачковського відкрито в КНУ імені Тараса Шевченка.
916509
   Поет повернувся до alma mater В університеті відкрили пам"ятник Василеві Симоненку // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 1 : фото


  В КНУ імені Тараса Шевченка відкрито Пам"ячник поету-шістдесятнику Василеві Симоненку. Відкрив церемонію ректор університету, академік Леонід Губерський.
916510
  Стус Д. Поет поміж людей // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 1 (999). – С. 66-70. – ISSN 0868-9644


  Лірика Маріанни Кіяновської
916511
  Марко В. Поет починаеться з бунту : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – . 152-155. – ISSN 0868-4790
916512
  Корнійчук В. Поет почуття і поет думки (Інтертекст політичної поезії Т. Шевченка й І. Франка) // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 5-20. – ISBN 978-966-02-4721-5
916513
  Семчишин Д. Поет про себе, сучасників і добу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 8/9)


  Інформація прес-центру Інституту філології про зустріч студентів Ін-ту з поетом Іваном Драчем. Є фото.
916514
  Неботов О. Поет революції / О. Неботов. – Київ, 1940. – 51с.
916515
   Поет революції. – Київ, 1971. – 246с.
916516
  Панченко В.Є. Поет революційного гарту: До 125-річчя від дня народження П.А. Грабовського / В.Є. Панченко. – К., 1989. – 48с.
916517
  Ковалевський В.В. Поет революційної героіки / В.В. Ковалевський. – Київ, 1956. – 39 с.
916518
  Стріха М. Поет Редьярд Кіплінг: знайомство триває // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 11/12 (1043/1044). – С. 270-274. – ISSN 0320-8370
916519
  Доможаков Н.Г. Поет река Абакан : стихи / Н.Г. Доможаков; пер. с хакас. – Москва : Советский писатель, 1957. – 85 с.
916520
  Фатнев Ю.С. Поет рожок у Сожа. / Ю.С. Фатнев. – Минск, 1967. – 44с.
916521
  Сиротенко Поет розстріляного відродження / Сиротенко, (Вербицький) // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 2 (796). – С. 89-96. – ISSN 0868-4790


  Про талановитого поета Марка Вороного (1904 - 1937 рр.)
916522
   Поет самодеятельный хор. – Москва, 1965. – 91 с.
916523
  Шалата М. Поет світання = До 100-річчя від дня народження Андрія Малишка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 11/12 (817/818). – С. 131-134. – ISSN 0868-4790
916524
   Поет Советская страна. – М, 1962. – 584с.
916525
  Щербаков Ф. Поет тайга : стихи и песни / Ф. Щербаков. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1966. – 96 с.
916526
  Барна В. Поет то речник серця на майдані долі / М. Данчишин, В. Коскін // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 31 травня (№ 11). – С.8-9
916527
  Коцарев О. Поет у жіночому капелюсі з язиком // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4-5 квітня (№ 61/62). – С. 23


  У "Смолоскипі" опублікували вибрані твори Валер"яна Поліщука.
916528
  Сатиго І.А. Поет у мундирі науковця: Леопольд Сенгор // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 88-98. – ISSN 2306-2908
916529
  Герасим"юк В. Поет у повітрі : Вірші і поеми / Василь Герасим"юк. – Львів : Кальварія, 2002. – 144с. – ISBN 966-663-062-1
916530
  Дробаха О. Поет у собачій будці // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 12 лютого (№ 3). – С. 16


  До роковин смерті Миколи Холодного. В 1961 році вступив на філологічний факультет Київського університету, але був виключений у 1965 році після виступу на дискусії про роман Арсена Іщука "Вербівчани".
916531
  Коряк В.Д. Поет української інтелігенції М.Коцюбинський / В.Д. Коряк. – Х., 1923. – 48с.
916532
  Лисин Н.Г. Поет Урлукский хор / Н.Г. Лисин. – Чита, 1966. – 88с.
916533
  Дзюба І. Поет філософської думки (Сергій Кримський) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 7 (607). – С. 4-15. – ISSN 0236-1477


  У статті подано роздуми над останніми книжками українського філософа С. Кримського. Виокремлено й розглянуто його культурологічні ідеї про роль науки, функції мистецтва, завдання духовності в сучасному світі
916534
   Поет Юность. – Ульяновск, 1957. – 86с.
916535
  Чумак Г.В. Поет як критик: шляхи та рівні реалізації літературознавчої концепції Т.С. Еліота в його поетичній творчості / Галина Чумак; Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Медобори, 2007. – 192 с. – ISBN 978-966-8336-41-0
916536
  Грабович Г.Г. Поет як міфотворець : семантика символів у творчості Тараса Шевченка / Григорій Грабович ; пер. з англ. С. Павличко. – 2-е випр. й авторизоване видання. – Київ : Часопис "Критика", 1998. – 206 с. – ISBN 5-7702-0818-Х
916537
  Заславський І.Я. Поет, брат поета (М.Орест) // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 160-167
916538
  Ращенко А. Поет, перекладач і дипломат Рауль Чілачава / Ректорат, колектив Інституту журналістики, Рада ветеранів університету // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 8


  На зустрічі в Інституті філології про свій творчий шлях розповів поет Рауль Чілачава.
916539
  Степаненко М. Поет, політик, громадський діяч Іван Драч в оцінці Олеся Гончара // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 42-48


  У статті на матеріалі діарійного дискурсу О. Гончара проаналізовано поетичну творчість, політичну та громадську діяльність І. Драча, з"ясовано його місце в контексті літературного шістдесятництва, схарактеризовано роль цього митця в розвитку4 ...
916540
  Набитович І. Поет, який "Свободі й Слову прирік свій вік" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 12 (681), грудень. – С. 52-61. – ISSN 0130-5263


  Автор розглядає поетичну і прозову творчість Л. Мосендза (1897-1948).
916541
  Федик І. Поет, який вірив у нашу волю // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 3-4 червня (№ 96/97). – С. 12


  Спиридон Черкасенко пережив дві російські революції, наші визвольні змагання, обидві світові війни...
916542
  Радійчук В. Поет, який говорив від імені Європи // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2013. – № 11. – С. 136-139. – ISSN 0130-321Х


  Сальваторе Квазімодо - італійський поет-герметик, який у 1959 році був удостоєний Нобелівської премії з літератури.
916543
  Запаренко Г.В. Поетапне впровадження дистанційної форми навчання / Г.В. Запаренко, Т.М. Мірошниченко // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 23-24
916544
  Мельничайко В. Поетапне опрацювання морфемної будови слова / В. Мельничайко, М. Криськів // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 23/24, грудень. – С. 20-22
916545
  Стецюк К. Поетапне формування екологічної культури майбутніх фахівців вищої аграрної школи // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 74-79. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
916546
  Вінницька В.М. Поетапні контролі з української мови для студентів-іноземців : Навчальний посібник / В.М. Вінницька, Л.С. Головяшина; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 69с.
916547
   Поетеса Анастасія Дмитрук виступила у ВІКНУ // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 8 : фото


  У День банківського працівника, студентиекономічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка разом з куратором, викладачем кафедри банківської справи О.В. Тригуб відвідали Музей грошей Національного банку України. На фото: монета, присвячена 180-річчю КНУ ...
916548
  Овдійчук Л. Поетеса з легіону безсмертних. Вивчення життєпису Олени Теліги // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 15-18
916549
  Агеєва В.П. Поетеса зламу століть : творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації / Віра Агеєва. – Київ : Либідь, 1999. – 263 с. – ISBN 966-06-0238-7
916550
  Агеєва В.П. Поетеса зламу століть : Творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації: Монографія / Віра Агеєва. – 2-е вид., стер. – Київ : Либідь, 2001. – 264с. – ISBN 966-06-0182-4
916551
  Голота Л. Поетеса Любов Голота про свято добра і світла - День матері : інтерв"ю з поетесою; вірші / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 171-182. – ISBN 966-7379-16-7
916552
  Кисельов Й.М. Поетеса української сцени / Й.М. Кисельов. – 2. – К., 1987. – 185с.
916553
  Киселев И.М. Поетеса української сцени / И.М. Киселев. – К., 1987. – 205с.
916554
   Поети-декабристи. – Київ : Художня література, 1950. – 281 с.
916555
  Снєт А. Поети "київської школи" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2 (635). – С. 19-24. – ISSN 0130-5263
916556
   Поети "Молодої Музи" / П. Карманський, В. Пачовський, Б. Лепкий, С. Чарнецький, С. та ін. Твердохліб; Петро Карманський, Василь Пачовський, Богдан Лепкий, Степан Чарнецький, Сидір Твердохліб, Остап Луцький, Михайло Рудницький; Упоряд., автор передм. М.М. Ільницький. – Київ : Дніпро, 2006. – 672с. – (доп. карт. фл.). – ISBN 966-578-092-1
916557
   Поети "Нью-Йоркської групи" : Антологія. – Харків : Ранок. Веста, 2003. – 288с. – (Програма з літератури). – ISBN 966-679-869-7
916558
   Поети "Нью-Йоркської групи" : антологія. – Харків : Ранок ; Веста, 2005. – 285, [3] с. – (Програма з літератури). – ISBN 966-679-869-7
916559
  Зеров М. Поети "Основи" // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 241-242. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
916560
  Савченко Я. Поети й белетристи / Я. Савченко. – К, 1927. – 191с.
916561
   Поети Канади. – Київ, 1958. – 214 с.
916562
  Масловська Т.О. Поети київської школи // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2011. – С. 76-79. – (Філологія ; Вип. 2)


  Розглядається поезія пост-шістдесятників, яка за своєю природною сутністю не вписується в канон шістдесятництва
916563
   Поети од Македониjа = Poetё nga Maqedonia = Makedonya sairleri : [панорама на македонска, албанска и турска поезиjа]. – Скопje : Ми-Ан, 2002. – 287 c. – Текст напоредно на мак., алб. и тур. jазик. – ISBN 9989-613-27-3
916564
  Вовк П.С. Поети Полісся : (переклади й переспіви сучасної української поезії російською мовою) / Поліна Вовк. – Київ : Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2007. – 36 с. – ISBN 966-660-313-6
916565
   Поети пошевченківської доби. – К, 1961. – 476с.
916566
   Поети пошевченківської пори. – Х, 1930. – 134с.
916567
   Поети Празької школи : срібні сурми : антологія / упоряд. М. Ільницький. – Київ : Смолоскип, 2009. – 916 с. – ISBN 978-966-2164-02-2
916568
  Талалай Л. Поети Сходу в перекладах Мисика // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 11/12. – С.169-172. – ISSN 0130-1608
916569
  Міщенко Тетяна Поетизація рідного краю й уславлення його історичної незалежності в баладі Льюїса Стівенсона "Вересовий трунок" : урок текстуального вивчення твору за технологією критичного мислення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 29-30
916570
  Забіяка І. Поетизм як феномен чеського літературного авангарду 1920-х років // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 2 (602). – С. 74-80. – ISSN 0236-1477
916571
  Арістотель Поетика / Арістотель; Вступна стаття Й.У. Кобова; З старогрецьк. переклав Б. Тен. – Київ : Мистецтво, 1967. – 136 с. – (Пам"ятки естетичної думки)
916572
  Довгалевський М. Поетика / М. Довгалевський. – К, 1973. – 435с.
916573
   Поетика. – К, 1992. – 212с.
916574
  Тарнашинська Л. Поетика "поривань" Василя Симоненка як естетична норма // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 276-289. – ISBN 966-7773-70-1
916575
  Руснак І. Поетика "чужого слова" в романі "Кулак" Уласа Самчука // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 27-31. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
916576
  Моклиця А. Поетика абсурдизму в повісті К.І. Галчинського "Порфиріон Оселек" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 94-99. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
916577
  Заєць С.Л. Поетика абсурду в драматичних творах Миколи Куліша : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Заєць С.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
916578
  Заєць С.Л. Поетика абсурду в драматичних творах Миколи Куліша : дис. ... канд. філологічних наук : 10.01.01 / Заєць С.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 187 л. – Бібліогр. : л. 161-187
916579
  Єщенко М.Ю. Поетика абсурду в сучасній новелі : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Єщенко Марина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 209 арк. – Бібліогр.: арк. 187-209
916580
  Єщенко М.Ю. Поетика абсурду в сучасній новелі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Єщенко Марина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
916581
  Мукан В.С. Поетика абсурду в українській драматургії першої половини XX століття (на матеріалі творів Миколи Куліша та Ігоря Костецького) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Мукан Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – 176 л. – Бібліогр.: л. 159-176
916582
  Мукан В.С. Поетика абсурду в українській драматургії першої половини XX століття (на матеріалі творів Миколи Куліша та Ігоря Костецького) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Мукан Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
916583
  Зимомря М. Поетика автографів Івана Чендея: особливості внутрішньої організації тексту / М. Зимомря, І. Зимомря // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С.107-109.
916584
  Кеба О. Поетика Андрія Платонова і художня філософія модернізму // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 137-150. – ISBN 978-966-1516-14-3


  У статті аналізуються особливості поетики Андрія Платонова в контексті художньої філософії модернізму. Розглянуто типологію таких явищ, як "епістемологічна непевність" авторської позиції, індетермінізм поведінки героїв, ускладнена сюжетно-композиційна ...
916585
  Гуменний М.Х. Поетика антивоєнних романів Олеся Гончара. / М.Х. Гуменний. – Херсон, 1994. – 175с.
916586
  Пучков А.О. Поетика античної архітектури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Пучков Андрій Олександрович ; М-во культ. України ; Нац. музична акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2012. – 34 с. – Бібліогр.: 50 назв
916587
  Величко М.П. Поетика арабо-іспанської середньовічної лірики : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Величко Марія Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2012. – 286 л. – Додатки: л. 239-286. – Бібліогр.: л. 215-238
916588
  Величко М.П. Поетика арабо-іспанської середньовічної лірики : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Величко Марія Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
916589
  Сатановська Г.С. Поетика архітектурних форм у хронотопі роману Маргеріт Юрсенар "Спогади Адріана" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 107-110. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  Дослідження присв. аналізові засобів інкорпорування образів архітектурного мистецтва в художній часо-простір роману М. Юрсенар "Спогади Адріана". У статті простежуться взаємозв"язок часу та простору і формування хронотопу будівілі в межах хронотопу ...
916590
  Ткачук М.П. Поетика балад Левка Боровиковського / М.П. Ткачук. – Тернопіль : Збруч, 2000. – 146с. – ISBN 966-528.018-Х
916591
  Пустовіт В.Ю. Поетика біографічної повісті С. Тельнюка "Павло Тичина" // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 137-146. – ISSN BIB-ID 83558
916592
  Клочек Г.Д. Поетика Бориса Олійника. / Г.Д. Клочек. – К., 1989. – 332с.
916593
  Борискіна К.В. Поетика вимислу і стратегія художньої репрезентації шекспірового слова в новелі О. Вайльда "Портрет містера В.Г." // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 3-9. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3/4 (42/43)). – ISSN 1813-341X
916594
  Клочек Г.Д. Поетика візуальності Тараса Шевченка : монографія / Григорій Клочек. – Київ : Академвидав, 2013. – 250, [4] с. – Сер. засн. в 2006 р. – Бібліогр.: с. 245-250 та в тексті. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-617-572-072-1
916595
  Прутько С. Поетика Віктора Гюго у перекладі Максима Рильського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 19-23. – (Іноземна філологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено вірш Віктора Гюго "Мистецтво і народ" французькою мовою та проведено аналіз перекладу Максима Рильського цього вірша. Показано важливу роль деталі в перекладі поезії та можливості компенсації її втрати. Особливе вміння перекладача в ...
916596
  Грінченко Н. Поетика внутрішніх заголовків у романі О.Ф. Писемського "Взбаламученное море" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 51-57. – ISSN 2075-1486
916597
  Федорак Н. Поетика Галицько-Волинського літопису / Назар Федорак. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 262 с. – ISBN 966-613-393-8
916598
  Цуканюк О. Поетика герметизму Михайла Клименка // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 4 (406). – С. 162-168. – ISSN 0869-3595


  У статті розглянуто герметичну поезію Михайла Клименка. Звернено увагу на зображально-виражальні можливості його віршів
916599
  Лапій М. Поетика гірських краєвидів прозового універсуму Івана Франка // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 178-184. – ISSN 2307-2261
916600
  Муравецька Я. Поетика готичного простору в повісті Миколи Гоголя "Страшна помста" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 202-112


  У статті окреслено межі терміну «готика», його характерні особливості. До уваги береться готичний простір: наративний, сценічний і психологічний, традиційність і не традиційність їх вираження у повісті Миколи Гоголя «Страшна помста». У зв’язку з ...
916601
  Лященко О.А. Поетика готичного роману в прозі Ю. Косача. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 7-10
916602
  Кудряшова О.В. Поетика Грицька Чупринки (образна система, метрика, ритміка, строфіка, фоніка) : Дис. ... канд.філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Кудряшова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 223л. – Бібліогр.: л. 171-181
916603
  Кудряшова О.В. Поетика Грицька Чупринки (образна система, метрика, ритміка, строфіка, фоніка) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.06 / Кудряшова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
916604
  Ковпік С.І. Поетика густативів (на матеріалі оповідання Івана Франка "Пироги з чорницями") // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 34-44. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 1)


  У статті з точки зору поетики проаналізовано функції густативних образів в оповіданні І. Франка "Пироги з черницями"
916605
  Брайко О.В. Поетика деталі в новелістиці В. Винниченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-15. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Зроблено спробу системно дослідити поетику деталі як аспект стильової еволюції прози В. Винниченка.
916606
  Хороб М. Поетика деталі в художньому світі оповідання Григора Тютюнника "Нюра" // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 28-34. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
916607
  Александрович Т. Поетика діалогу "Потоп змін" Г. Сковороди // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 265-270. – ISBN 966-7053-09-1
916608
  Огринчук О.П. Поетика дієслова у віршових текстах М. Бажана та І. Драча : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Огринчук Олександра Петрівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 223 л. – Бібліогр.: л.193-223
916609
  Огринчук О.П. Поетика дієслова у віршових текстах М. Бажана та І. Драча : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Огринчук Олександра Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
916610
  Руснак С. Поетика документальної книжки "Живі струни" Уласа Самчука // Наукові записки / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 124. – С. 137-144. – (Серія : Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
916611
  Деретичь J. Поетика доситеja обрадовичьа / Joван Деретичь. – Београд : Вук Караджичь, 1974. – 278, [2] с. : іл. – Біблогр.: с. 277-279. – (библиотека АРГУС / уред. Алесандр Петров ; кн. 6)


  Літери сербського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
916612
  Кулінська Л.П. Поетика драматургії Лесі Українки : Дис... канд. філол.наук: / Кулінська Л. П.; КДУ ім. Т. Шевченка. – К., 1965. – 430л. – Бібліогр.:л.415-429
916613
  Удалов Віктор Лазарович Поетика драматургічного твору (на мат. драматургії А.П.Чехова) : Дис... доктор філолог.наук: 10.01.08 / Удалов Віктор Лазарович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 337л.
916614
  Удалов В.Л. Поетика драматургічного твору. На матеріалі драматургії А.П. Чехова : Автореф... докт. філолог.наук: 10.01.08 / Удалов В.Л.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 32л.
916615
  Шахов П. Поетика драми // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 57-65. – ISSN 2075-1486
916616
  Працьовитий В. Поетика драми "Маклена Граса" Миколи Куліша // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 155-162
916617
  Саєнко В.П. Поетика драми "Народний Малахій" Миколи Куліша // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 229-236. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
916618
  Малій А.С. Поетика драми Гарольда Пінтера "Теплиця" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 231-236. – ISBN 966-581-231-9
916619
  Малій А.С. Поетика драми Гарольда Пінтера "Типлиця" // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
916620
  Клименко З. Поетика драми: композиційна типологія драми В. Винниченка й А. Чехова / З. Клименко, Г. Бондаренко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 147-150
916621
  Кравець Я. Поетика духовного світу шкільної прози Габрієль Руа (оповідання "Жайворонок") // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 167-173
916622
  Богиня Н. Поетика експерименту в творчості Гертруди Стайн: рівень перший (від "Q.E.D." до "Ніжних гудзиків") = Poetics of experiment in the works of Gertrude Stein: level one (from Q.E.D. to Tender Buttons) / Наталія Богиня ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2011. – 309, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 296-309. – ISBN 978-966-175-026-4
916623
  Пуніна О. Поетика експресіонізму в ліриці Олеся Ульяненка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 1 (694). – С. 54-58. – ISSN 0130-5263
916624
  Мафтин Н. Поетика експресіонізму в романі Осипа Турянського "Поза межами болю" та повісті Лерніда Андреєва "Черврний сміх" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 10 (610). – С. 24-32. – ISSN 0236-1477
916625
  Безкровна Н.В. Поетика емотивності в історичному романі І. Білика "Похорон богів" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 89-105


  Стаття присвячена аналізу засобів утілення категорії емотивності в історичному романі І. Білика "Похорон богів"; з"ясовується їхньої ролі у реалізації авторського задуму створити художній образ переходу від доби язичництва до християнства. ...
916626
  Волковинський О.С. Поетика епітета : монографія / Олександр Волковинський ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2011. – 350 с., [VII] л. іл. + Додатки: с. I-VII. – Бібліогр.: с. 284-334. – ISBN 978-617-539-073-3
916627
  Щербей О. Поетика жанрових різновидів новели у творчості Федора Потушняка // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 130-136. – ISSN 2307-2261
916628
  Ліпницька І. Поетика жанру "різдвяного" оповідання Богдана Лепкого // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 323-330


  Стаття присвячена аналізу поетики, стильових особливостей, специфіки характерології, філософського наповнення жанру "різдвяного" оповідання Богдана Лепкого, простежено еволюцію письменника в жанрах малої прози від неонародництва до модернізму
916629
  Нечаюк Л.Г. Поетика жанру в романістиці В. Малика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 286-292. – (Б-ка Ін-ту філології)
916630
  Казакова Т.В. Поетика жанру некролога // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 73-76


  У статті досліджується поетика жанру некролога М. С. Лєскова "Остання зустріч і остання ронука з Шевченком". The article presents a genre-opened Leskov"s obituary "The tast meeting and last parting with Shevchenko".
916631
  Шкляр В. Поетика журналістського тексту . (Змістові елементи) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2000. – Вип. 1. – С. 50-53
916632
  Богдан С.М. Поетика загадки і концепт табуйованого імені у творчості Миколи Вінграновського // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 124 : Філологічні науки (Літературознавство)
916633
  Оляндер Л.К. Поетика заголовка людських документів: назва як текст // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 128-133. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  У статті людський документ останнього часу (2011-2013), присв. епосі українського шістдесятництва, представлено невід"ємною складовою літературного процесу, що сприймається "як єдиний духовний організм" (О. Гончар), детально проаналізовано поетику назв ...
916634
  Мержвинський В. Поетика заголовків драматичних творів Лесі Українки // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 32-41. – ISSN 0236-1477
916635
  Осипенко С. Поетика заголовків творів римської літератури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 256-261


  У статті розглядається заголовок як один із найбільш суттєвих елементів композиції твору, визначається специфіка і основні функції заголовків у творах римської літератури, пропонується класифікація заголовків творів римської літератури за ...
916636
  Каніболоцька Л.С. Поетика заголовків, "початок" і "фінал" як рамкові компоненти в оповіданнях Валер"яна Підмогильного // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 34-40. – ISBN 978-966-551-315-5
916637
  Скорина Л. Поетика заголовку віршотворів Михайла Драй-Хмари // Вісник Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 27-33. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  У статті досліджений закодований зміст заголовків поезій М. Драй-Хмари, його зв"язок із хронотопом
916638
  Ботнер В.С. Поетика заголовку роману В.Г. Зебальда "Аустерліц" / В.С. Ботнер, О.О. Кардашов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 10-13. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
916639
  Федунь М.Р. Поетика західноукраїнської мемуаристики першої половини XX століття : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Федунь Марія Романівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 462 л. – Бібліогр.: л. 400-462
916640
  Федунь М.Р. Поетика західноукраїнської мемуаристики першої половини XX століття : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Федунь Марія Романівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 42 с. – Бібліогр. : 55 назв
916641
  Хижняк І. Поетика збірки В. Пачовського "Ладі й Марені терновий огонь мій..." // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нац. ун. ім. І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2003. – № 12. – С. 129-135. – ISBN 966-587-057
916642
  Мочернюк Н. Поетика збірки Святослава Гординського "Барви і лінії" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 67-77. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
916643
  Яшкіна В.В. Поетика звукосимволізму в аспекті перекладу // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 150-155. – ISSN 2313-500Х
916644
  Черняков Б. Поетика зображальної публіцистики як система засобів образотворення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 117-128. – (Журналістика ; Вип. 2)
916645
   Поетика и литературна история. – София, 1990. – 274 c.
916646
  Черняков Б.І. Поетика і мова зображальної публіцистики : Список літератури з теми курсу спеціалізаці "Фотожурналістика" / Б.І. Черняков; Мін.Освіти Укра ни.КУ ім.Т.Шевченка.Ін-т журналістики. – Київ, 1994. – 16с.
916647
  Ткаченко Ірина Поетика і поезія українського степу в історичному романі : на матеріалі романістики М. Гоголя, А. Кащенка, 3. Тулуб та Ю. Мушкетика // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 123-134. – Бібліогр. в кінці ст.
916648
  Тимошенко Ю. Поетика і поетологія: ще раз про ретроспективу й перспективу термінології // Вісник Черкаського державного університету ім. Богдана Хмельницького / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 11-18. – (Філологічні науки)
916649
  Клочек Г.Д. Поетика і психологія / Г.Д. Клочек. – К., 1990. – 47с.
916650
  Снігур В.О. Поетика і психологія у художній модифікації соціально-психологічної драматургії М. Кропивницького // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 185-192
916651
  Ткаченко Д.А. Поетика і стиль: спроба взаємоузгодження // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 516-520. – (Б-ка Ін-ту філології)
916652
  Ковпік С. Поетика і теорія художнього тексту п"єси // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 262-273. – ISBN 966-7773-70-1
916653
  Голембовська Т. Поетика ідентичності в ліриці Олени Теліги і Петра Скунця: літературні паралелі в контексті культурної традиції // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 61-67. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
916654
  Голод Р. Поетика імпресіонізму в художній творчості І. Франка // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 7-32. – ISSN 0236-1477
916655
  Строкаль О. Поетика індивідуально-авторських номінацій понять (на матеріалі поезій В. Коломійця та П. Мовчана) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 34-37. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості функціонування оказіональних номінацій понять хронотопу в поезіях Володимира Коломійця та Павла Мовчана. Досліджено характер уживання неолексем із семантикою простору і часу в художньому тексті з метою створення яскравих ...
916656
  Андрєєва Т.М. Поетика ініціаційного комплексу в українському фольклорі : [монографія] / Т.М. Андрєєва ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2011. – 171 с. – Бібліогр.: с. 156-167. – ISBN 978-966-2278-13-2
916657
  Андрєєва Т.М. Поетика ініціаційного простору в українському фольклорі : Дис. ...канд. філологічних наук. Спец. : 10.01.07 - фольклористика / Андрєєва Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 242л. – Бібліогр. : л.213-242
916658
  Андрєєва Т.М. Поетика ініціаційного простору в українському фольклорі : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец.: 10.01.07 -фольклористика / Тетяна Михайлівна Андрєєва ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 5 назв
916659
  Руснак І. Поетика інтелектуальної драми Уласа Самчука // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6 (594). – С. 43-50. – ISSN 0236-1477
916660
  Барабанова О. Поетика інтимної лірики М.Петренка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 13-15. – ISBN 966-8110-14-5
916661
  Буряк В.Д. Поетика інформаційно-художньої свідомості : Еволюція форм і методів вираження інформації (Факту) в контексті інтелектуалізації творчої свідомості. Навчальний посібник. / В.Д. Буряк; МОНУ. Дніпропетр. Нац. ун-тет. – Дніпропетровськ : Видавництво Дніпропетровського університету, 2001. – 392 с. – ISBN 966-551-071-1
916662
  Нечаюк Л. Поетика історико-героїчних дитячих творів Володимира Малика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 71-75
916663
  Вєлкова Н. Поетика історичних пісень про Івана Сірка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 176-183
916664
  Чернікова Лідія Федорівна Поетика історичної драматургії Івана Карпенка-Карого: романтичний дискурс : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Чернікова Л.Ф.; КНУТШ. Ін-тут філології. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
916665
  Чернікова Лідія Федорівна Поетика історичної драматургії Івана Карпенка-Карого: романтичний дискурс : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Чернікова Лідія Федорівна; Таврійський нац. ун-тет ім.В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2003. – 170л. – Бібліогр.: л. 158 - 170
916666
  Беліченко М.А. Поетика історичної прози Романа Іваничука (особливості часопросторових концепцій) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Беліченко М.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
916667
  Беліченко М.А. Поетика історичної прози Романа Іваничука (особливості часопросторових концепцій) : Дис. ... канд. філологічих наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Беліченко М.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 178л. – Бібліогр.: л. 152 - 171
916668
  Шапошникова І.Ф. Поетика історіософських поезій М. Філянського // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 164-172. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
916669
  Кісельова Л. Поетика й ідеологія міфу Василя Герасим"юка / Людмила Кісельова ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2016. – 105, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 98-100. – ISBN 978-966-2410-79-2
916670
  Нікітіна Г.Є. Поетика казки та аспекти казковості у творчості Шарля Перро // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 130-134. – ISSN 978-966-551-401-5
916671
  Полєщук Г.Я. Поетика кіноповісті В. Гавриленка "Катерина" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 159-165


  У даній статті досліджується поетика кіноповісті “Катерина” як система зображально-виражальних засобів, що, утілюючи художню ідею, забезпечують формозмістову єдність твору. Особливу увагу приділено аналізу вищезазначеного твору на образному, ...
916672
  Полєщук Г.Я. Поетика кіноповісті О. Гончара "Партизанська іскра" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 309-316


  У даній статті досліджується поетика кіноповісті О.Гончара “Партизанська іскра” як система зображально-виражальних засобів, що, утілюючи художню ідею, забезпечують формозмістову єдність твору. Зокрема особливу увагу приділено аналізу вищезазначеного ...
916673
  Ткаченко Р.П. Поетика кіноповісті О. Довженка "Мічурін" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 69-72. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті йдеться про художнє моделювання постаті І. Мічуріна за допомогою образних структур кіно та літератури у кіноповісті О.Довженка. У цьому зв"язку продуктивним видається зіставлення з однойменним фільмом і п"єсою "Життя в цвіту". Проаналізовано ...
916674
  Полєщук Г.Я. Поетика кіносценарію Михайла Стельмаха "Хліб і сіль" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 38. – С. 90-98


  У даній статті досліджується поетика кіносценарію М. Стельмаха "Хліб і сіль" як система зображально-виражальних засобів, що, утілюючи художню ідею, забезпечують формозмістову єдність твору. Зокрема особливу увагу приділено аналізу вищезазначеного твору ...
916675
  Палій О.П. Поетика кічу в романі Мілана Кундери "Нестерпна легкість буття" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 319-323. – ISBN 966-8188-10-1
916676
  Ковальчук О.І. Поетика коломийок : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Ковальчук Ольга Ігорівна ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – 231 арк. – Додатки: арк. 183-204. – Бібліогр.: арк. 205-231
916677
  Ковальчук О.І. Поетика коломийок : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Ковальчук Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
916678
  Миронюк В. Поетика кольору в поезіях Максима Рильського // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 37-42. – ISSN 2411-4146


  У статті розглянуто семантичні особливості колористики творів Максима Рильського. Проаналізовано значення і функції колористичних образів у формуванні індивідуального стилю поета. The article deals with semantical peculiarities of Maksym Rylsky"s ...
916679
  Вієвський В. Поетика комедійної творчості І. Карпенка-Карого / В. Вієвський ; Упр. освіти Кіровогр. обл. Ради народних депутатів ; Держ. пед. ін-т ; Обл. ін-т удоск. вчителів. – Кіровоград, 1995. – 90 с.
916680
  Ращенко А.С. Поетика контрастів у ранньому оповіданні В. Винниченка "Контрасти". // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  Стаття покликана дослідити специфіку застосування художнього прийому контрасту в ранньому оповіданні Володимира Винниченка "Контрасти". Під час аналізу твору були визначені поетикальні особливості реалізації контрасту на трьох рівнях оповідання – ...
916681
  Ларін Ю. Поетика контрасту у "Книзі о вірі єдиной" Захарії Копистенського // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – C. 120-124. – ISSN 2307-2261
916682
  Смоліна О.О. Поетика культури православного чернецтва : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Смоліна Ольга Олегівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2015. – 37 с. – Бібліогр.: 53 назви
916683
  Кудряшова О. Поетика легенди Лесі Українки "Ра-Менеїс" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 10 (598). – С. 49-54. – ISSN 0236-1477
916684
  Прокоф"єв Іван Петрович Поетика Леоніда Талалая : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Прокоф"єв І.П.; Кам"янець-Подільськ. держ. ун-тет. – Кам"янець-Подільський, 2004. – 175л. – Бібліогр.: л.168-175
916685
  Прокоф"єв Іван Петрович Поетика Леоніда Талалая : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Прокоф"єв І.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
916686
  Кулінська Л.П. Поетика Лесі Українки / Л.П. Кулінська. – Київ : Вид-во Київського університету, 1967. – 256 с.
916687
  Горохович Антонина Поетика Лесі Українки і її афоризми = The poetics of Lesia Ukrainka and her aphorisms / Горохович Антонина; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Накладом Тов-ва Волинь, 1980. – 145с. – Тит. аркуш паралельно укр. та англ. мовами
916688
  Зарицька Л. Поетика листів Івана Франка до Ольги Рошкевич у контексті інтимного листування українських письменників // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 59-66. – ISSN 0130-528Х
916689
  Печарський А. Поетика любові у творчості Василя Симоненка: історія, факти, інтерпретація // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1 (625). – С. 23-30. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто поетику любові у творчості Василя Симоненка крізь призму його світоглядної позиції й біографії
916690
  Астаф"єв О. Поетика М.-К. Сарбєвського в оцінці В. Рєзанова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-8. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано поетичні твори М.-К. Сарбєвського та його наукові праці, які містять у собі запозичення із трактатів Я. Понтана та Ю. Скалігера й відчутно вплинули на київські поетики. Його творчість, на думку В. Рєзанова, є виявом неосхоластики і ...
916691
  Костенко Н.В. Поетика М.П.Бажана : Дис... канд.філолнаук: / Костенко Н.В.; КДУ. – Київ, 1969. – 282л. – Бібліогр.:л.1-XV
916692
  Буряк В. Поетика магічно-величальної обрядовості // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 121-136. – Бібліогр.: С. 136
916693
  Кулик А.С. Поетика малої лірики Аміра Хусро Дехлеві : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Кулик А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
916694
  Кулик А.С. Поетика малої лірики Аміра Хусро Дехлеві : дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.04 / Кулик А.С.; КНУТШ, Ін-т філології, каф. Близького Сходу. – Київ, 2009. – 203 л. – Бібліогр.: л.183-203
916695
  Микуш С. Поетика малої прози Ірини Вільде // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 233-237. – ISSN 0130-528Х
916696
  Балла Е. Поетика малої прози Миколи Вінграновського // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – C. 105-108
916697
  Бурлакова І.В. Поетика малої прози письменників МУРу (40-і - 60-і рр. XX ст.) : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.01.01 / Бурлакова І.В. ; МОНУ, КНУТШ, Ін-т філолог. – Київ, 2010. – 373 л. – Бібліогр. : л. 335-373
916698
  Бурлакова І.В. Поетика малої прози письменників МУРу (40-і - 60-і рр. ХХ ст.) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Бурлакова І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 37 с. – Бібліогр.: 21 назва
916699
  Заверталюк Н. Поетика малої прози учасників Першої світової війни // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 199-214. – ISBN 978-966-171-889-9
916700
  Волошин Л. Поетика малярських образів Звіринського // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 3 : Архитектура. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С. 90-95. – ISSN 1728-6875
916701
  Царук А. Поетика межових ситуацій у романі Анатолія Мороза "Сподіваної жду" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 225-243. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
916702
  Прусенко Г.Є. Поетика метапрози А. Бєлого : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Прусенко Галина Євгеніївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
916703
  Голембовська Т. Поетика метафоричного ототожнення в ліриці Олени Теліги // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 101-104. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)
916704
  Костенко Н.В. Поетика Миколи Бажана (1923-1940 рр.) / Н.В. Костенко. – Київ, 1971. – 172с.
916705
  Костенко Н.В. Поетика Миколи Бажана (1941-1977) / Н.В. Костенко. – Київ : Вища школа, 1978. – 214с.
916706
  Вячеславова О. Поетика міфу в сучасному образотворчому мистецтві України: Міфопоетика етнонаціонального буття // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 61-78. – ISSN 1992-5514
916707
  Мосенкіс Юрій Леонідович Поетика мовознавчої праці : (до 60-річчя від дня народження професора А.К. Мойсієнка) // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 121-127. – ISSN 1682-3540
916708
  Мосенкіс Ю. Поетика мовознавчої праці (до 60-річчя від дня народження професора А.К. Мойсієнка) // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 121-127. – ISSN 1682-3540
916709
  Станчев К. Поетика на старобългарската литература / К. Станчев. – София, 1982. – 200с.
916710
  Тарасова Ю. Поетика назви "Невеличкої драми" Валер"яна Підмогільного // Філологічні студії : збірник студ. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Вип. 5. – С. 210-215
916711
  Медведєва О. Поетика назви новели Михайла Яцківа "Гермес Праксітеля" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 15-16.
916712
  Шахова К.І. Поетика назви оповідання В. Підмогильного "Старець" / К.І. Шахова, Н.П. Олійник // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 86-96. – ISBN 978-966-551-315-5
916713
  Косило Н. Поетика натуралізму в дискурсі світового та національних літературних процесів / Н. Косило, Н. Венгринович // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 166-170


  Саття присвячена дослідженню сутності явища натуралізму в європейській літературі та вітчизняній літературі зокрема. На основі сучасних засад літературознавчої компаративістики розкрито особливості національних варіантів і світового інваріанта ...
916714
  Кобзей Н. Поетика натуралізму у творах Івана Франка та Володимира Винниченка на кримінальну тематику: порівняльно-типологічний аспект // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 33-42. – ISSN 0130-528Х
916715
  Зелінська Надія Віталіївна Поетика наукового тексту: українська наукова публіцистика 19 - початку 20 ст. : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Зелінська Н. В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 75 назв
916716
  Зелінська Надія Віталіївна Поетика наукового тексту: українська наукова публіцистика 19 - почтку 20 ст. : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Зелінська Н.В.; МОіНУ. Укр. акад. друкарства. – Київ, 2004. – 426 л. + Додатки: л. 427 - 539. – Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 394 - 424
916717
  Когут О.В. Поетика неоромантизму в сюжетах сучасної української драматургії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 18-25. – (Гуманітарні науки ; № 4). – ISSN 1813-341Х
916718
  Середич М.С. Поетика новел Василя Стефаника у контексті художнього перекладу (на матер. російських перекладів) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.16 / Середич М.С.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 20 с.
916719
  Середич Марія Степанівна Поетика новел Василя Стефаника у контексті художнього перекладу (На матеріалі російських перекладів) : Дис... кандид. філолог.наук: 10.02.16 / Середич Марія Степанівна; Дрогобицький держ. педагог. ін-тут ім. І.Франка. – Дрогобич, 1998. – 210л. – Бібліогр.:л.187-210
916720
  Шуберт Г.М. Поетика новелістики С.Д. Кржижановського: особливості перехідного художнього мислення : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02. / Шуберт Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
916721
  Гуляк А. Поетика новелістичного мислення Ю. Яновського: проблеми традицій і новаторства // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 87-92
916722
  Полякова А. Поетика нонсенсу: генезис, значення, виховний потенціал (на матеріалі творчості Е. Ліра) // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2012. – Вип. 2 (18) : Сміх у світі культури. – С. 54-59. – ISSN 2410-2601
916723
  Данилевич М. Поетика образів-символів у романі "Майдан" Бориса Харчука / М. Данилевич, Н. Кушнірук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 38-45. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
916724
  Тарасова О. Поетика образу гетьмана Івана Мазепи в козацько-старшинських літописах // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 126-129. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
916725
  Ковальчук Г.М. Поетика обрядових символів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 43-49.
916726
  Качановська Т.О. Поетика оніма у французьких сонетах 19 століття як перекладознавча проблема : (на матеріалі сонетів Ж. де Нерваля, Ш.Бодлера, С.Малларме Ж.-М. де Ередіа): Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.16 / Тетяна Олександрівна Качановська; КНУТШ. – Київ, 2006. – 214л. – Додатки: л.215-230. – Бібліогр.: л.193-214
916727
  Качановська Т.О. Поетика оніма у французьких сонетах 19 століття як перекладознавча проблема (на матеріалі сонетів Ж. де Нерваля , Ш. Бодлера, С.Малларме та Ж.-М. де Ередіа) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.16 / Тетяна Олександрівна Качановська; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
916728
  Чередник Л. Поетика оповідання І. Тургенєва "Фауст" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 1 (7). – С. 21-29. – ISSN 2075-1486
916729
  Стрюк Л.Б. Поетика оповідань В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті досліджено провідні ознаки поетики оповідань В.Винниченка з життя соціальних низів. Спостереження зроблені на основі аналізу оповідань "Голод", "Суд", "Малорос-європеєць", "Раб краси". The article investigates the basic poetic features of ...
916730
  Джемілєва А.А. Поетика оповіді в кримськотатарському оповіданні 70-80 років ХХ століття : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.10 / Джемілєва А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
916731
  Костенко Н.В. Поетика Павла Тичини : Особливості віршування / Н.В. Костенко. – Київ : Вища школа, 1982. – 256 с.
916732
  Нестер З.М. Поетика памфлета / З.М. Нестер. – К., 1973. – 238с.
916733
  Агеєва В. Поетика парадокса : Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича / Віра Агеєва. – Київ : Факт, 2006. – 432с. – (Висока полиця). – ISBN 966-359-133-1
916734
  Карбашевська О. Поетика патріотичної пісні гірських мешканців : на матеріалі поетичних творів "Czernovy pas, za pasem bron" Юзефа Коженьовського, "Верховинець" Миколи Устияновича та "My Heart"s in the Highlands" Роберта Бернса // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 56-60. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  Стаття розглядає окремі культурологічні аспекти словесного мистецтва географічно віддалених між собою гірських мешканців Північної Великобританії та Західної України і встановлює типологічні та контактно-генетичні зв"язки, насамперед, на рівні ...
916735
  Ференц Н. Поетика пейзажної лірики Христини Керити // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 210-216
916736
  Ференц Н. Поетика пейзажної лірики Ю. Боршоша-Кум"ятського // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 187-194. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
916737
  Надєждін А. Поетика пейзажу в творчості Олександра Осмьоркіна // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 14-15.
916738
  Жижченко Л. Поетика пейзажу: роль та функції в художньому творі / Л. Жижченко, К. Грязнова // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 281-287. – ISSN 2411-6548
916739
  Венгренівська М.А. Поетика перекладу А. Мешоніка і виокремлення семантичних елементів комунікативної стратегії в тексті в процесі роботи над перекладом // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 82-88


  Статтю присвячено співвідношенню теорій поетики перекладу А. Мешоніка і вичленення семантичних елементів комунікативної стратегії в тексті в процесі роботи над перекладом. Статья посвящена соотношению поэтики перевода А. Мешоника и ...
916740
  Зайцева К.В. Поетика першого кохання у підлітковій прозі Степана Процюка // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 307-314. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
916741
  Гон О. Поетика пізанських „Cantos” Езри Паунда // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – С. 296-331
916742
  Сабодаш Г. Поетика повісті "За гратами" Д. Бузька // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С. 101-105
916743
  Буряк О. Поетика повісті Бориса Харчука "Планетник" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 44-50. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3


  "У статті з’ясовано синкретичну жанрову природу філософської повісті Бориса Харчука «Планетник», у якій органічно поєднуються ознаки легенди (більша частина твору – розповідь старої жінки про Планетника – представлена як легенда, незвичайні здібності ...
916744
  Лисенко Н. Поетика повісті І.Чендея "Далеке плавання" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 123-126.
916745
  Боронь О. Поетика повісті Тараса Шевченка "Музикант" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3 (591). – С. 30-39. – ISSN 0236-1477
916746
  Боронь О. Поетика повісті Тараса Шевченка "Прогулка с уловольствием и не без морали" (текст, контекст, інтертекст) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 3 (615). – С. 59-78. – ISSN 0236-1477


  У статті комплексно проаналізовано художні особливості повісті Т. Шевченка "Прогулка с уловольствием и не без морали" . Зокрема, розглянуто проблемно-тематичний зміст, запропоновано визначення жанрового різновиду повісті тощо
916747
  Харлан О. Поетика повсякденності в "Щоденнику" Михайла Драй-Хмари // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. Спецвипуск / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 1 (79) : Презентуємо науковий доробок Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету. – С. 50-54
916748
  Монолатій Т.П. Поетика повсякденності. Проза Йозефа Рота як інтертекст / Тетяна Монолатій. – Івано-Франківськ : Галицько-Українська Накладня ім. Якова Оренштайна ; Лілея-НВ, 2015. – 239, [1] с. – Бібліогр.: с. 217-239. – ISBN 978-966-668-364-2
916749
  Яременко Н. Поетика повтору у ранній прозі Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 295-302. – ISBN 966-594-246-8
916750
  Гірняк М. Поетика пограниччя у "Книзі снів і пробуджень" Галини Пагутяк // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 330-341. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
916751
  Скуратко Т. Поетика поеми-симфонії І. Драча "Смерть Шевченка" // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 62-65. – ISSN 2411-4146


  У статті простежено діалектичну єдність традицій і новаторства в поетичному епосі Івана Драча. Значна увага приділяється Шевченківським традиціям у художньому дискурсі поем митця (на прикладі поеми-симфонії І.Драча "Смерть Шевченка"). In the article ...
916752
  Якібчук М. Поетика поеми Олеся Бабія "Гуцульський курінь" // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – с. 178-190. – ISBN 966-7773-70-1
916753
  Бурмаченко К.Ю. Поетика постмодернізму: Ролан Барт і Умберто Еко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 38-41
916754
  Палій О.П. Поетика постмодерністського роману (до теоретичних аспектів) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 278-288


  У статті в теоретичному аспекті вивчаються жанрово-стильові особливості постмодерністського роману, робиться спроба окреслити його характерні риси. Розглядаються питання інтертекстуального прочитання романного тексту, пародіювання, полістилістики. На ...
916755
  Тупахіна О.В. Поетика постмодерністської притчі у творчості Джуліана Барнса : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / Тупахіна О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
916756
  Тупахіна О.В. Поетика постмодерністської притчі у творчості Джуліана Барнса : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.04 - література зарубіжних країн / Тупахіна О.В.; Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2007. – 202л. – Бібліогр.: л. 174 - 192
916757
  Бурмаченко К.Ю. Поетика постмодерного мистецтва Умберто Еко : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Бурмаченко Кирило Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
916758
  Бурмаченко К.Ю. Поетика постмодерного мистецтва Умберто Еко : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Бурмаченко Кирило Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 188 л. – Бібліогр.: л. 171-188
916759
  Астаф"єв О. Поетика пригодницького роману // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 10 (646). – С. 92-101. – ISSN 0236-1477
916760
  Зелінська Н.В. Поетика приголомшеного слова (українська наукова література 19 - початку 20 ст.) / Н.В. Зелінська. – Львів : Світ, 2003. – 352с. – ISBN 966-603-236-8
916761
  Нечипоренко А. Поетика прислівника (на матеріалі поезій Івана Драча) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 45-49. – ISSN 0320-3077
916762
  Чудовська Т.С. Поетика прізвиськ у романі Оноре де Бальзака "Шуани, або Бретань 1799 року" // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 264-269. – (Мовознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
916763
  Козіна Н. Поетика прози Віри Вовк // Українське літературознавство : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 71. – С. 125-138. – ISSN 0130-528Х
916764
  Брайко Олександр Валентинович Поетика прози Володимира Винниченка 1900-1910-х років : Дис.... канд. філолог.наук: 10.01.01 / Брайко Олександр Валентинович; Мін-во освіти і науки України. КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 190 л. – Бібліогр.: л.179-190
916765
  Брайко Олександр Валентинович Поетика прози Володимира Винниченка 1900-1910-х років : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10.01.01 / Брайко О.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв.
916766
  Миронюк В.М. Поетика прози Марка Черемшини : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Миронюк В.М.; Волинський державний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2007. – 174л. – Бібліогр.: л. 161 - 174
916767
  Миронюк В.М. Поетика прози Марка Черемшини : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.06 / Миронюк В.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
916768
  Полєщук Г.Я. Поетика прози Миколи Вінграновського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 01.01.01. / Полєщук Г.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16с. – Бібліогр.: 10 назв
916769
  Кузнецов Ю.Б. Поетика прози Михайла Коцюбинського / Ю.Б. Кузнецов. – К., 1989. – 264с.
916770
  Задорожна О.С. Поетика прози у новелі В. Винниченка "Момент" і романі О. Забужко "Музей покинутих секретів" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті розглядається поетика прози в новелі В. Винниченка "Момент" і романі О. Забужко "Музей покинутих секретів". The poetics of prose in V. Vynnychenko"s short story "Moment" and O. Zabuzhko"s novel "The Muzeum of Left Secrets" have been reviewed ...
916771
  Боронь Олександр Вікторович Поетика простору в творчості Тараса Шевченка : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Боронь О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 15 c. – Бібліогр.: 6 назв.
916772
  Боронь Олександр Вікторович Поетика простору в творчості Тараса Шевченка : Дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Боронь О.В. ; МОіНУ ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 188 л. – Бібліогр.: л. 172 - 188
916773
  Боронь О.В. Поетика простору в творчості Тараса Шевченка : Монографія / О.В. Боронь; КНУТШ, Каф-ра історії укр. літ-ри і шевченкознавства. – Київ : Україна, 2005. – 152 с. – ISBN 966-8136-19-5
916774
  Серебрякова І.О. Поетика простору Михайла Григоріва // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 59-63


  У статті розглянуто концепт просторовості в поезії Михайла Григоріва. Проаналізовано репрезентацію простору як структуру споконвічних елементів, об"єднаних у форму кола
916775
  Кузьманенко А.В. Поетика простору у "Камінному господарі" Лесі Українки: компаративний аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 431-436


  У статті йдеться про особливості моделювання простору у драматичному доробку Лесі Українки. В статье рассмотрены проблемы моделирования пространства в драматическом произведении Леси Украинки. In article are considered problems of modeling of space ...
916776
  Бандура Т.Й. Поетика психологізму в інтелектуальних оповіданнях Валер"яна Підмогильного // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 9-16. – ISBN 978-966-551-315-5
916777
  Чернявська Л.В. Поетика публіцистики О. Ольжича // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 159-164. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
916778
  Галич В. Поетика публіцистичного тексту (на матеріалі творчості Олеся Гончара) / Валентина Галич; МОНУ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Шлях, 2006. – 200с. – ISBN 966-650-195-3
916779
  Козак М. Поетика ранньої лірики Ю. Боршоша-Кум"ятського // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2009. – Вип. 13. – С. 174-176
916780
  Гаджилова Г.О. Поетика редакцій тексту драми Лесі Українки "Руфін і Прісціла": еволюція художнього задуму // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 22-25. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
916781
  Воробйова О.П. Поетика рефлексії у творах англійського модернізму (на матеріалі оповідань Вірджинії Вулф) // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 3 : Філологія: мовознавство. – С. 47-55
916782
  Олексенко Ю. Поетика романів Валерія Шевчука "Дім на горі" та "Стежка в траві" // Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2006. – Вип. 35. – С. 68-71.
916783
  Мазін Дмитро Михайлович Поетика романів Салмана Рушді : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.04 / Мазін Д.М.; Нац. ун-тет "Києво-Могилянська Академія" Кафедра філології. – Київ, 2003. – 170с. – Бібліогр.: л.153-170
916784
  Мазін Дмитро Михайлович Поетика романів Салмана Рушді : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.04 / Мазін Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
916785
  Гуменний М. Поетика романного жанру Олеся Гончара: проблеми типологій : Монографія / Микола Гуменний. – Київ : Акцент, 2005. – 240с. – ISBN 966-8585-07-0
916786
  Бистрова О.О. Поетика романної прози Ф. Достоєвського у світлі духовно-культурної концепції Дм. Чижевського : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 / Бистрова Олена Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 512 л. – Бібліогр.: л. 445-512
916787
  Бистрова О.О. Поетика романної прози Ф. Достоєвського у світлі духовно-культурної концепції Дм. Чижевського : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 / Бистрова Олена Олександрівна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
916788
  Шетеля В. Поетика романтизму у збірці "Квіти з терньом" В. Гренджі-Донського // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 221-226. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
916789
  Зибцева О.С. Поетика роману "Маленька господиня великого будинку" Джека Лондона крізь призму літературознавчого аналізу // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 108-109
916790
  Шалацька Г.М. Поетика роману М. Стельмаха "Дума про тебе": літературознавчий дискурс // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 38. – С. 163-169


  У статті зроблено огляд літературознавчих джерел, які торкались певних ознак поетики роману "Дума про тебе" М. Стельмаха. Виокремлено більше тридцяти п"яти ознак поетики, які вважаються домінуючими в художній палітрі письменника. В статье сделан обзор ...
916791
  Бистрова О. Поетика роману Ф. Достоєвського "Злочин і кара" // Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 10-17. – Бібліогр.: 13 назв.
916792
  Бистрова О. Поетика роману Ф. Достоєвського "Злочин і кара" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 10 : Роман "Злочин і кара" - шедевр Федора Достоєвського. – С. 4-11
916793
  Ткачук В.М. Поетика серця у творчості Л. Геньби // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 172-176. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
916794
  Голод Р. Поетика символізму в літературно-критичній рецепції та художній практиці Івана Франка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 41-47. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
916795
  Бєлоконь Н. Поетика скандалу в оповіданні І. Чендея "Тестамент" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 113-116. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (30))
916796
  Мойсієнко А.К. Поетика слова і світу // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 32-39. – Бібліогр.: с. 32-39. – ISSN 0027-2833


  Поетика розглядається в статті як загальнофілологічна, загальнокультурна дисципліна, як художньо-естетичний феномен, що в своїй ієрархічності відзначається множинністю найрізноманітніших фактів і явищ.
916797
  Лазебник Ю.С. Поетика слова: від О.О. Потебні до В. Хлєбнікова // Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні. – К., 1995. – С. 91-95
916798
  Свириденко О. Поетика сновидіння у творчому доробку А. Метлинського // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 143-146. – ISBN 966-638-152-4
916799
  Паламар С. Поетика сонетарію Дмитра Павличка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 30-31


  У статті розкрито особливості поетики одного з найвидатніших українських сонетярів. Досліджено ідейно-художній зміст сонетів Дмитра Павличка
916800
  Радько Г. Поетика сонетарію Дмитра Павличка у контексті світової традиції // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (341). – С. 124-142. – ISSN 0869-3595
916801
  Ткаченко Р. Поетика соціальних перетворень і формування нової людини у повістях Н. Романович-Ткаченко "Зінькова зірка" і С. Васильченка "Олив"яний перстень" / Р. Ткаченко, Л. Ткаченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 27-30. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Здійснено порівняльне дослідження окремих творів С. Васильченка і Н. Романович-Ткаченко 20-х рр. ХХ ст. щодо особливостей художнього відтворення радянських реалій і їхнього впливу на становлення особистості. Обидва письменники, кожен у свій спосіб, ...
916802
  Гаєвська Н.М. Поетика співомовок С. Руданського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 21-24. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Робиться спроба аналізу співомовок С. Руданського. Акцентується на майстерності поета та своєрідності його манери. Основна увага приділяється поетиці співомовок С. Руданського.
916803
  Бабелюк О.А. Поетика спонтанності постмодерністського наративу // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (34). – С. 15-24. – ISSN 2307-4604
916804
  Гуляк А. Поетика сучасної вертепної драми / А. Гуляк, Н. Науменко // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 292-299. – ISBN 978-966-2763-27-0
916805
  Гризун А. Поетика сучасної української сугестивної лірики : системні засади і напрями еволюції, пошукові паралелі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 13-15. – Бібліогр.: с. 15, Літ.: 9 поз. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості поетики сучасної української сугестивної лірики. Визначено напрями її подальшої еволюції, знайдено пошукові паралелі художніх засобів різних майстрів.
916806
  Артюх Т.Г. Поетика сюжету і образів у романі М. Мітчел "Розвіяні вітром" // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 100-102
916807
  Якименко О.В. Поетика творчості Наталі Романович-Ткаченко : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Якименко Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 214 л. – Додатки.: л. 197-214. – Бібліогр.: л. 174-196
916808
  Якименко О.В. Поетика творчості Наталі Романович-Ткаченко : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Якименко Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
916809
  Шаповал Ю.Г. Поетика телевізійної журналістики : Монографія / Ю.Г. Шаповал; МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка. – Костопіль : Роса, 2003. – 202с. – ISBN 966-613-097-1
916810
  Ясній Я.О. Поетика тетралогії Станіслава Вінценза "На високій полонині" : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Ясній Ярина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 200 л. – Бібліогр.: л. 166-200
916811
  Ясній Я.О. Поетика тетралогії Станіслава Вінценза "На високій полонині" : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Ясній Ярина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
916812
  Нескородяна О.П. Поетика тілесності у "Странствованіях" Василя Григоровича-Барського // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 40-44. – ISSN 1996-5931


  У статті досліджено особливості рецепції тіла та тілесності у паломницькій літературі доби Бароко. Зокрема, подано аналіз "Странствованій" Василя Григоровича-Барського. The article investigates the features of the reception of body and corporality in ...
916813
  Русяєва М.В. Поетика трагічного в музиці. : Автореф... канд. мистецтвознав.наук: 17.00.01 / Русяєва М.В.; Мін. культури та мистецтв України. Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковского. – К., 1999. – 20л.
916814
  Козловський В. Поетика трагічного в українській народній баладі // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 3 (123), травень - червень. – С. 623-631. – ISSN 1028-5091
916815
  Салтовська Наталія Василівна Поетика українських народних загадок : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.07 / Салтовська Наталія Василівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 167 л. – Бібліогр.: л. 156 - 167
916816
  Салтовська Наталія Василівна Поетика українських народних загадок : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.07 / Салтовська Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв.
916817
  Пасічнюк Інна Миколаївна Поетика українських народних прикмет : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Пасічнюк Інна Миколаївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 197 л. + Додаток: л.196 - 197. – Бібліогр.: л. 179 - 196
916818
  Пасічнюк Інна Миколаївна Поетика українських народних прикмет : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Пасічнюк І.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
916819
  Телеуця В.В. Поетика української весільної поезії Придунав"я : Дис. ....канд. філол. наук: Спец. 10.01.07 - фольклористика / Валентина Василівна Телеуця; КНУТШ. – Київ, 2006. – 223л. – Бібліогр.: л.205-223
916820
  Телеуця В.В. Поетика української весільної поезії Придунав"я : Автореферат дис. ...канд. філол. наук: Спец.:10.01.07 / Телеуця В.В.; Валентина Василівна; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
916821
  Жукова К.В. Поетика української мелодрами кінця 19-початку 20 ст. (за творами Л. Яновської, І. Тогобочного) : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Жукова К.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 183с. – Бібліогр.: л. 168-183
916822
  Жукова К.В. Поетика української мелодрами кінця 19 - початку 20 століття (за творами Л. Яновської, І. Тогобочного) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Жукова К.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
916823
  Щербак Світлана Валентинівна Поетика Української народної драматичної гри : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.07 / Щербак Світлана Валентинівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 191л. – Бібліогр.:л.174-191
916824
  Марчун О.В. Поетика української народної колискової пісні: мотиви, функції, образи : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.07- фольклористика / Марчун О.В., КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2005. – 163л. – Бібліогр.:л.142-163
916825
  Марчун Оксана Володимирівна Поетика української народної колискової пісні: мотиви, функції, образи : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук 10.01.07 / Марчун О.В.; КНУТШ. – Киев, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 3 назв.
916826
  Марчун Оксана Володимирівна Поетика української народної колискової пісні: мотиви, функції, образи : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.07 / Марчун О.В.; КНУТШ; Ін-т філології. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 3 назв.
916827
  Дей О.І. Поетика української народної пісні / О.І. Дей; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії. – Київ : Наукова думка, 1978. – 252 с.
916828
  Бедрик В.П. Поетика української паліндромії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 63-71


  Стаття присвячена поетиці українського паліндрома. Розглянуто його структуру та особливості будови. Встановлено та класифіковано деякі «постійні» прийоми творення україномовного паліндрома. This article deals with the poetics of Ukrainian palindrome. ...
916829
  Камінчук Ольга Поетика української романтичної лірики : (проблеми просторової організації поетичного тексту ) / Камінчук Ольга; НАНУ; Ін-тут літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : ЛДЛ, 1998. – 160 с. – ISBN 966-95175-3-2
916830
  Щербак С.В. Поетика україньскої народної драматичної гри : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.07 / Щербак С.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1997. – 21л.
916831
  Когут О. Поетика урбаністичного часу та простору у п"єсі Олексія Дроздовського "Батяри, брати батяри" // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 129-136. – ISSN 2304-9383
916832
  Малишевський Д. Поетика утопії: простір і час // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 64-75. – ISBN 966-581-148-7
916833
  Петрухіна Л. Поетика фантастичного у слов"янській романтичниій баладі // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 102-111. – ISSN 0203-9494
916834
  Петрухіна Л. Поетика фантастичного у слов"янській романтичній баладі // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 103-111. – ISSN 0203-9494
916835
  Позняк Надія Михайлівна Поетика фольклорної прози східнослов"янських народів про другу світову війну : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.09 / Позняк Надія Михайлівна; Ін-т мистецтвознавства, фольклора та етнології. – К., 1993. – 20л.
916836
  Пазяк Надія Михайлівна Поетика фольклорної прози східнослов"янських народів про другу світову війну : Дис... канд.філолог.наук: 10.01.09 / Пазяк Надія Михайлівна; АН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського. – К., 1993. – 226л. – Бібліогр.:л.205-226
916837
  Ізотова Н.П. Поетика фотографії в романі Дж.М. Кутзее "Slow Man": ідіожанровий вимір // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 173-182


  Стаття має на меті розкрити особливості семантики та функціонування фотографії як важливої художньої деталі в романі відомого південноафриканського письменника Дж. М. Кутзее "Slow Man" ("Повільна людина"). Робота пропонує ідіожанровий підхід до ...
916838
  Голод Р. Поетика франкового оповідання "У столярні" як вияв генетико-типологічної спорідненості імпресіонізму та натуралізму // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 239-249. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2


  Предметом статті є дослідження елементів імпресіонізму та натуралізму в оповіданні Івана Франка “У столярні”. З’ясовуються жанрові, композиційні та стилістичні особливості твору.
916839
  Дмитренко А. Поетика хронотопу в повісті Бориса Антоненка-Давидовича "Смерть" // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. журналу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3/4 (62/63). – С. 181-186
916840
  Сімаковська А.С. Поетика хронотопу вокзалу в оповіданнях Р. Кіплінга // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 79-80
916841
  Панчукова О. Поетика художнього біографізму твору І. Древіц "Беттіна фон Арнім" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 220-228
916842
  Халабузар О.А. Поетика часу та простору в контексті дослідження міфопоетики Дж. К. Роулінг на матеріалі роману "Гаррі Поттер та В"зень Азкабану" // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запоріз. нац. ун-т ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2013. – Вип. 8, ч. 3. – С. 151-161
916843
  Павлова І.А. Поетика числівника в ліриці Василя Стуса // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 138-145. – ISSN 2312-0665
916844
  Рильський М.Т. Поетика Шевченка / М.Т. Рильський. – Київ, 1961. – 24с.
916845
  Кодак М.П. Поетика як система / М.П. Кодак. – К., 1988. – 157с.
916846
  Астаф"єв О. Поетика: глосарій варіативності // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 12- 27
916847
  Бистрова О.О. Поетикальна парадигма романної прози Ф. Достоєвського в аспекті теоретичних ідей Д. Чижевського / Олена Бистрова ; [ред. Гром"як Р.Т.] ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Тернопіль - Дрогобич : ДДПУ ім. Івана Франка, 2010. – 519 с. : фото. – Бібліогр.: с. 461-518. – ISBN 978-966-384-091-8
916848
  Реутова М. Поетикальний аспект невротичності у ліриці Ліни Ефіндієвої // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 207-214. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
916849
  Чепурняк Т.О. Поетикальний зріз поезії в прозі М. Воробйова "Тисячокрил" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 54-55
916850
  Ачкан Л.С. Поетикальні особливості архетипного образу вогню у творчості Н. Білоцерківець // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 18-23. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
916851
  Гоч С. Поетикальні особливості однойменних романів "Земля" Ольги Кобилянської та Еміля Золя на структурному рівні хронотопу: компаративний аспект // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 107-112. – ISBN 966-8110-14-5
916852
  Шкробова І. Поетико-семантичний аспект творчості В.С.Висоцького // Вісник Черкаського державного університету ім. Богдана Хмельницького / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 155-158. – (Філологічні науки)
916853
  Гнатюк М.М. Поетична аксіосфера Олександра Остаф"єва // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С.41-46. – (Бібліотека Інституту філології)
916854
  Гнатюк М. Поетична аксіосфера: дотик до невимовного = Олександру Астаф"єву - 60 // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 138-146. – ISBN 978-966-2763-27-0
916855
  Лисенко-Єржиківська Поетична візійність Юзефа Чеховича, Євгена Маланюка та Олега Ольжича // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 53-55. – ISBN 978-966-439-147-1
916856
  Чопик Г. Поетична географія від Олександра Гордона // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 9 грудня (№ 24). – С. 14-15
916857
  Блик О. Поетична година, хвилина, чи мить? (Про зустріч студентів-філологів із поетом Дмитром Івановим) // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 309-310
916858
  Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 245-291. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
916859
  Барчан В. Поетична інтерпретація Т. Шевченком чеської історії в рецепції І. Дзюби // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 36-38. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))
916860
  Стефанів Ю. Поетична інтрига єдності "початок-кінець" у Томаса Стернза Еліота та Анни Ахматової // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2011. – С. 73-88. – (Sectio FF, Philologiae ; vol. 29, 2). – ISSN 0239-426X
916861
  Ковалів Ю. Поетична історіософія Олега Ольжича // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 29-35. – ISSN 0236-1477
916862
  Наєнко М.К. Поетична карма Людмили Скирди : літ.-крит. спостереження / Михайло Наєнко. – Київ : Освіта України, 2016. – 132, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7480-07-4


  В пр. №1708971 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КНУ ім. Шевченка. Автор. Підпис. 1.12.2016.
916863
  Дударенко Людмила Валеріївна Поетична Київська школа: ідейні та естетичні засади : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Дударенко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 193л. – Бібліогр.: л.182-193
916864
  Дударенко Людмила Валеріївна Поетична Київська школа: ідейні та естетичні параметри : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Дударенко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
916865
  Дударенко Л. Поетична Київська школа: ідейні та естетичні параметри : монографія / Людмила Дударенко. – Київ : Неопалима купина, 2009. – 240 с. – ISBN 966-8093-88-7
916866
   Поетична книга за Русия. – София, 1972. – 240с.
916867
  Голомб Л. Поетична концепція рідної мови в ліриці Петра Скунця // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 13-15. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
916868
   Поетична Ленініана. – Київ, 1969. – 357с.
916869
  Токмань Г. Поетична мариністика Володимира Свідзінського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5 (581). – С. 39-48. – ISSN 0236-1477
916870
  Голобородько Я.Ю. Поетична меритократія : Василь Герасим"юк, Ігор Римарук, Тарас Федюк / Ярослав Голобородько. – Київ : Факт, 2005. – 108 с. – ISBN 966-359-061-0
916871
  Тиха Л. Поетична метафора Василя Голобородька // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 289-296. – ISSN 2304-9383
916872
   Поетична мініатюара. – Київ, 1963. – 89 с.
916873
  Гапєєва І.М. Поетична мова М. Вінграновського на тлі доби шістдесятників (на матеріалі збірок "На срібнім березі" та "Київ") // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 58-61. – (Філологічні науки ; № 1)


  У статті досліджуються засоби виразності мови поезії М. Вінграновського - поета-шістдесятника. Увага звертається на використання епітетів, метафор, пресоніфікацій. Більш докладно розглянуто використання різноманітності палітри кольорів, які відіграють ...
916874
  Білодід І.К. Поетична мова Максима Рильського / І.К. Білодід; Відп.ред. Г.П.Їжакевич. – К. : Наукова думка, 1965. – 174с.
916875
  Астаф"єв О. Поетична мова українського авангардизму // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 77-81.
916876
  Міщук У. Поетична мова як репрезентант мовної особистості автора : на основі творчості Ліни Костенко та Василя Стуса // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 89-101. – ISSN 1682-3540
916877
  Міщук Уляна Богданівна Поетична мова як репрезентант мовної особистості автора : (на основі творчості Ліни Костенко та Василя Стуса) // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 89-100. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  У статті розглянуто основні аспекти вивчення мовної особистості. Заторкнуто питання актуалізованих лексиконів, що репрезентують вербальну "сітку" індивідуальної картини світу. Виявлено своєрідність трирівневої системи дослідження мовної особистості ...
916878
  Гливінська Л.К. Поетична мовотворчисть: закономірності смислової динаміки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 15-18. – (Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови ; Вип. 9)


  Стаття має теоретико-узагальнювальний характер. Ідеться про специфіку художньої мови. Проаналізовано іманентні закономірності смисловираження в поезії.
916879
  Мацько Л. Поетична мовотворчість Тараса Шевченка. Концептуально-стилістичний аналіз в аспекті комунікативної лінгвістики // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 5 (686). – С. 26-31. – ISSN 0130-5263
916880
  Моклиця М. Поетична монодрама Галини Яструбецької // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 24 червня (№ 12). – С. 15
916881
  Градовський А. Поетична опозиція "своє-чуже" у поемі Тараса Шевченка "Катерина" / А. Градовський, М. Галушко // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 5-11
916882
  Юферева О.В. Поетична подорож XIX століття: особливості синтетичної організації жанру // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми; Харків, 2009. – Т. 1, № 3/4. – С. 48-54


  Поняття "синтетичний жанр" у сучасному вітчизняному і закордонному літературознавстві набуває актуальності. Воно відображає напрямки розвитку літератури, що пов"язані із процесами внутрішньолітературного синтезу. У статті розглядається проблема ...
916883
  Ємець О. Поетична проза Кейт Шопен // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1/2 (1009-1010). – С. 255-257. – ISSN 0320-8370


  Американская писательница, считающаяся одной из родоначальниц феминизма.
916884
  Павличко Я. Поетична різьба у слові Ольги Кіс // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 11/12. – С. 176-179. – ISSN 0208-0710
916885
  Дудченко П.В. Поетична самобутність романів Т.Пратчетта (на матеріалі циклу "Плаский світ") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 247-252


  У статті аналізуються поетичні елементи побудови фентезійного світу в романах Т. Пратчетта циклу "Плаский світ": своєрідність зображення простору, часу, кольору, метатекстуальності; концепція персонажа; простір ідей. В статье анализируются поэтические ...
916886
  Вежель Л.М. Поетична спадщина Гавриїла Костельника // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 4. – С.56-62
916887
  Мех Н. Поетична спадщина Максима Рильського як джерело лексикону "Одвічні слова української культури" // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – № 2 (54). – С. 83-89. – ISSN 1682-3540
916888
  Воропаєва Т. Поетична спадщина Тараса Шевченка як ідентифікаційний ресурс українсьва (за результатами теоретико-емпіричних досліджень 1991-2012 рр.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 13-17
916889
  Дроздовський Д. Поетична суб"єктивність у віршах Ірини Жиленко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 10-18. – ISSN 0236-1477
916890
  Старостенко Л.І. Поетична творчість В.І.Немченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 2. – С. 31-35.
916891
  Мушировська Н.В. Поетична творчість Василя Пачовського у контексті української літератури першої половини XX століття : дис. ... канд. філологічних наук : 10.01.01 / Мушировська Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 217 л. – Бібліогр.: л. 176-217
916892
  Мушировська Н.В. Поетична творчість Василя Пачовського у контексті української літератури першої половини XX століття : автореф. дис. .... канд. філологічних наук : 10.01.01 / Мушировська Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
916893
  Просалова В. Поетична творчість Г.Кривди в жанровому аспекті // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 96-104. – ISSN 1728-9572
916894
  Кочерган Юлия Федотовна Поетична творчість Дмитра Загула : Дис... канд. філолог.наук: / Кочерган Юлия Федотовна; КДУ. – К, 1966. – 265л. – Бібліогр.:л.254-265
916895
  Колошук Н. Поетична творчість Івана Гнатюка за радянських часів (1960-1970-ті рр.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 53-60. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
916896
  Кобилецький Ю.С. Поетична творчість Івана Франка / Ю.С. Кобилецький. – К., 1946. – 159с.
916897
  Свято Р.В. Поетична творчість Костянтина Москальця: поетикальний і світоглядний виміри // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 53-59


  Об"єктом дослідження є поетична творчість Костянтина Москальця (нар. 1963) - автора, який дебютував у 1980-ті, але світоглядно виявився ближчим до середовища "сімдесятників". Почавши з окреслення літературно-історичного контексту, в якому сформувався ...
916898
  Мосієвська Н. Поетична творчість Лесі Українки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2 (635). – С. 32-38. – ISSN 0130-5263
916899
  Демуз І. Поетична творчість П. Стебницького (за матеріалами архівних джерел) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 96-117
916900
  Кожушний О.В. Поетична творчість Сінезія Киренського // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 137-165. – ISBN 978-966-439-842-5
916901
  Яблонська О. Поетична творчість Т. Шевченка: соціо- та етнопсихологічні параметри образу москаля // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 109-121


  У статті на матеріалі поетичної творчості Т. Шевченка досліджено образ москаля як етноментальну модель солдата, презентанта імперської ідеології. Проаналізовано деморалізуючий та денаціоналізуючий вплив московщини на українське національне буття. ...
916902
  Яблонська О. Поетична творчість Т. Шевчнка у світлі етнопсихології // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 4 (604). – С. 108-119. – ISSN 0236-1477


  Статтю присвячено висвітленню поетичної творчості Т. Шевченка з урахуванням здобутків української етнопсихології. Доведено, що Шевченкове осмислення українського буття іманентно виражає етнопсихологічні характеристики The article sheds light to the ...
916903
  Косян В.Х. Поетична творчість Т.Г.Шевченка після заслання (1857-1861 рр) : Дис... канд.філол.наук: / Косян В.Х.; Кийвськ.держ музей Т.Г.Шевченка Академії наук УРСР. – Київ, 1962. – 237л. – Бібліогр.:л.225-236
916904
  Крохмальний Р. Поетична творчість та релігійна традиція як емпіричний когерент хронотопного і трансцендентного світу // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 282-313. – ISBN 978-966-02-4721-5
916905
  Любченко А.Г. Поетична творчість Тараса Шевченка в перекладах чеською // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 108-113.
916906
  Підмогільна Н.В. Поетична творчість Тараса Шевченка і розвиток української літературної мови // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 9-12. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (35)). – ISSN 1813-341X
916907
  Лещук Т. Поетична творчість Тараса Шевченка та наукова запозичена лексика // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 248-253. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 22). – ISSN 2078-340X
916908
  Гінда О. Поетична творчість української трудової спільноти в Італії початку XXI століття в контексті фольклорної традиції = Рoetry by Ukrainian migrant workers in Italy of the early 21st century in the context of folklore tradition : монографія / Олена Гінда ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 543, [3] с., [2] арк. фот. : фот. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч. імен: с. 533-541. – Бібліогр.: с. 481-532 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0238-8
916909
  Гончар І. Поетична трикстеріада Михайля Семенка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-19. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються деякі нез"ясовані моменти творчості М. Семенка. Здійснюється спроба відшукання ключів для адекватного прочитання аванґардистської поезії під кутом зору поетичної трикстеріади. Some unelucidated moments of Semenko"s creative works are ...
916910
  Бабенко М.В. Поетична філософізація перехідної доби (XX-XXI ст.) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 19-25


  Мистецька криза кінця ХХ – початку ХХІ ст. представлена з’явою нового типу філософської лірики. У статті аналізується творчість молодих українських поетів, простежуються особливості активізації духовного начала в їхней поезії. Кризис искусства конца ...
916911
  Брюховецька Л.І. Поетична хвиля українського кіно / Л.І. Брюховецька. – К., 1989. – 171с.
916912
  Кульчицька-Жигайло Поетична христологія Івана Франка // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 144-151. – ISBN 978-966-02-4721-5
916913
  Солоха О. Поетична шевченкіана : (на матеріалі ІІ наукової шевченківської експедиції) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 157-162
916914
  Гнатюк М. Поетична шевченкіана Володимира Самійленка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 178-188


  У статті аналізується поетична шевченкіана В. Самійленка, спільність світоглядних та естетичних позицій митців.
916915
  Ковалець Л. Поетична шевченкіана Юрія Федьковича (до питання про генезу і творчу своєрідність) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 72-78
916916
  Дерибало О. Поетичне асоціювання в українській письменницькій критиці ХХ століття // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 1. – С. 52-58.
916917
  Новиченко Л.М. Поетичне викриття "труменівьского царства" / Л.М. Новиченко. – Київ, 1950. – 37с.
916918
  Єлісовенко Ю.П. Поетичне красномовство Івана Світличного // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 300-305. – ISBN 966-8906-05-5
916919
  Пастух Т. Поетичне мислення Івана Франка (за збіркою "Semper tiro") / Тарас Пастух; Львівськ. нац. ун-тет ім.І.Франка; Наукова біб-ка; Редкол.: Б.Якимович, Н.Бічуя, М.Гнатюк та ін. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 88с. – Шифр дубл.8у(Франко)Паст. – (Дрібненька бібліотека ; Ч.9). – ISBN 966-613-186-2
916920
  Семененко В.П. Поетичне моделювання прекрасного в українському фольклорі : традиційний ідеал : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Семененко В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 177 л. – Бібліогр.: л. 155-177
916921
  Семененко В.П. Поетичне моделювання прекрасного в українському фольклорі: традиційний ідеал : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07. / Семененко В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21с. – Бібліогр.: 4 назви
916922
  Кучинська А. Поетичне новаторство ранньої лірики Го Можо // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 442-447


  Стаття присвячена розгляду ранньої лірики Го Можо з погляду її новаторського характеру. В статье рассматривается ранняя лирика Го Можо с точки зрения ее новаторства. The article concerns specific features of Guo Moruo"s early poetry.
916923
  Крупко О.І. Поетичне слово Вадима Крищенко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 245-254


  Статтю присвячено творчості поета-пісняра Вадима Крищенка, зокрема його афористиці, в якій – роздуми про філософію життя, складні людські взаємини, духовність, про проблеми сьогодення. Статья посвящена творчеству поэта-песняра Вадима Крищенко, в ...
916924
  Конончук Т. Поетичне слово Василя Симоненка в художньому та історичному контекстах // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 74-83
916925
  Ананченко А. Поетичне слово Галини Комарової // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 61-64. – ISSN 0130-5263
916926
  Ананченко Тетяна Поетичне слово Галини Комарової // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 61-64. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
916927
  Меншиков І.І. Поетичне слово Кобзаря : словник лексичних компонентів атрибутивних конструкцій / І.І. Меншиков, Н.В. Підмогильна. – Вид. 2-е, доп. – Київ : Дирекція ФВД, 2008. – 212с. – ISBN 978-966-96605-1-0
916928
  Єрмоленко С. Поетичне слово Ліни Костенко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 140-143
916929
  Гливінська Л. Поетичне слово Миколи Вінграновського: лінгвостилістична інтерпретація : Монографія / КНУТШ; Леся Гливінська. – Київ : Київський університет, 2006. – 227 с. – ISBN 966-594-755-9
916930
  Бойко В.Г. Поетичне слово народу і літературний процес. / В.Г. Бойко. – Київ, 1965. – 336с.
916931
  Бутенко І.Ю. Поетичне та прозаїчне як форми реальності історії та мислення // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
916932
  Адельгейм Є.Г. Поетичний "Молодняк" : популярно-критичний нарис / Є. Адельгейм. – Харків ; Київ : Література і мистецтво, 1931. – 54 с. – (Популярна критична бібліотека ; № 8)
916933
  Семенюк Л.С. Поетичний "Сад божественних пісень" Г. Сковороди як явище українського літературного бароко // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 12. – С. 282-288. – ISSN 1729-360Х
916934
  Ігнатович О. Поетичний архів Дмитра Поповича // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 140-143. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (32))
916935
  Цвід А. Поетичний біном Бондаренка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 23 березня (№ 12). – С. 11


  Книга С. Бондаренка "Ніж і ніжність", в якій простежується бінарний зміст поезії, суть співіснування небесного і земного, суть буття.
916936
  Голобородько Я. Поетичний вернісаж Анатолія Марущака // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 2-4
916937
  Литвин Я.М. Поетичний вимір українського шістдесятництва // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 25-27
916938
  Климентова О.В. Поетичний дебют О. Теліги у "Літературно-науковому віснику" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-24. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Представлено вірші О. Теліги, що вперше були надруковані 70 років і надалі не включалися до поетичної спадщини письменниці. Здійснено їх образно-тематичний аналіз, зроблено спробу визначити місце у мистецькій спадщині, уточнено бібліографію творів ...
916939
  Козак С.В. Поетичний дискурс у творах Т. Гарді // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – № 5. – С. 148-151. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1729-360Х
916940
  Неборсіна Н.П. Поетичний дискурс: естетичний аспект текстуальності // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 155-162. – ISSN 2413-5593
916941
  Корпанюк М.П. Поетичний доробок Григорія Сковороди у вимірі української естетики слова // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 33 (325). – С. 2-5
916942
  Штонь Г. Поетичний ерос (Розмова про поезію інтимну, або ж еротичну, з відомим літератором, прозаїком і поетом, критиком, сценаристом і художником, лауреатом премії імені Тараса Шевченка Григорієм Штонем / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 87-90. – ISBN 966-7379-16-7
916943
  Бондаренко А. Поетичний звукозапис у творах Василя Стуса: феноменологічна проекція // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С.49-52. – ISSN 0130-5263
916944
  Бондаренко Алла Поетичний звукопис у творах Василя Стуса: феноменологічна проекція // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 49-52. – Бібліогр.: с. 49-52. – ISSN 0130-5263
916945
  Скиба Т.В. Поетичний ідіостиль ранньої творчості Максима Рильського : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.06 / Скиба Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 203 л. – Додатки: л. 192-203. – Бібліогр.: л. 164-191
916946
  Скиба Т.В. Поетичний ідіостиль ранньої творчості Максима Рильського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Скиба Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
916947
  Чирук З. Поетичний ідіостиль як система метатропів (на матеріалі поезії представників Нью-Йоркської групи) // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 154-156. – ISSN 2307-2261
916948
  Шимоняк К. Поетичний календар людського життя в збірці Івана Ірлявського "Моя весна" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 227-231. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
916949
  Шимоняк К. Поетичний календар людського життя в збірці Івана Ірлявського "Моя весна" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 141-146. – ISSN 2307-2261
916950
  Маленька Т.Ф. Поетичний канон перської середньовічної поезії та його вплив на тюркомовні літератури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 26-28. – (Східні мови та літератури ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні засади арабо-перського поетичного середньовічного канону і його вплив на турецьку придворну літературу, містичну поезію й тюркські літератури. The article analyses the essential principles of Arabic and Persian classic poetic ...
916951
  Яровий О. Поетичний конкурс "Жива троянда" // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Листопад (№ 9)


  В гуманітарному корпусі відбувся університетський поетичний конкурс. У складі жюрі: Н.В. Костенко, К.М.Пахарєва. Учасників привітав декан філологічного фак-ту М. Наєнко.
916952
  Яровий О. Поетичний конкурс "Жива троянда" // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Вересень (№ 7)


  Цей традиційний конкурс проводиться на філологічному факультеті КУ. Його активістами стали вихованці університетської літературної студії імені Максима Рильського. У журі: Н. Костенко, С. Омельченко, та молоді письменники. Наводяться поезії з конкурсу.
916953
  Калашник В.С. Поетичний контекст Івана Світличного: стилістика інтертекстуальності // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 16/18. – С. 92-95.
916954
  Дяченко М.В. Поетичний космізм Ф. Тютчева // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 25-35
916955
  Харчук Р. Поетичний краєвид Тараса Шевченка: значення і сенс // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1 (625). – С. 46-51. – ISSN 0236-1477


  Розглядається значення й сенс поетичних краєвидів Шевченка у зв"язку із християнським світовідчуттям, де світ - Боже творіння
916956
   Поетичний Ленінград. – Київ, 1987. – 174 с.
916957
  Білоус П. Поетичний міф про Святу Землю в "Хоженії" Данила Паломника // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 6 (582). – С. 3-9. – ISSN 0236-1477
916958
  Мочернюк Н.Д. Поетичний музей Оксани Лятуринської: особливості інтермедіальної стратегії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 82-86. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864
916959
  Тищук О.С. Поетичний образ літа у збірці Бай Хуа "Вітер говорить" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Стаття присвячена аналізу поетичного образу літа у збірці "Вітер говорить" китайського поета Бай Хуа. Хоча поет є сучасним, він притримується певних китайських традицій, зокрема таких, як зображення пір року в поетичних творах. В статті проаналізовано ...
916960
  Надворна Є. Поетичний образ Орисі (за однойменним твором Пантелеймона Куліша). 6кл. // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 5. – С.30-32.
916961
  Голомб Л. Поетичний образ світу в лірико-філософській поемі Олександра Олеся "Щороку" // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 59-63. – (Філологія ; Вип. 20)
916962
  Іваницький Анатолій Поетичний паралелізм з погляду еволюції мислення // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 4-8. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
916963
  Коломієць Л.В. Поетичний переклад як герменевтичний рух до першобуття слова // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 300-308. – ISBN 966-581-481-8
916964
  Цибулько В.О. Поетичний переклад як феномен інтерпретації смислів культури : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Цибулько Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
916965
  Ткачук Н. Поетичний правопис: віршований додаток до підручників української мови для 5 кл. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 4 (103). – С. 46-54
916966
  Василенко В.М. Поетичний світ Болеслава Лесьмяна / В.М. Василенко. – Київ, 1990. – 129с.
916967
  Дубініна В. Поетичний світ Бориса Тенети // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (637). – С. 42-47. – ISSN 0236-1477


  У статті проаналізовано поетичні твори українського письменника Бориса Тенети, надруковані в періодичних виданнях другої половини 1920-х років.
916968
  Шулінова Л.В. Поетичний світ відчуттів Миколи Вороного // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 420-425


  У статті розглянуто семантичні поля на позначення відчуттів запаху, дотику і смаку в ліричному поетичному мовленні Миколи Вороного. В статье рассмотрены семантические поля ощущений запаха, осязания и вкуса в лирической поэтической речи Николая ...
916969
  Малахова О.А. Поетичний світ Володимира Самійленка у вимірі мовознавчих досліджень // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 16/18. – С. 101-103.
916970
   Поетичний світ Івана Драча. – Київ, 1986. – 16с.
916971
  Ференц Н. Поетичний світ Костя Вагилевича // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 299-306. – ISBN 966-8110-14-5
916972
  Новиченко Л.М. Поетичний світ Максима Рильського / Л.М. Новиченко. – Київ, 1980. – 407с.
916973
  Новиченко Л. Поетичний світ Максима Рильського / Л. Новиченко. – Москва : МПП "Інтел"
Книга друга : 1941-1964. – 1993. – 270 с.
916974
  Дроздовський Дмитро Поетичний світ Максима Рильського // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 36-38. – ISSN 0868-9644


  Писати в час, коли навіть мовчати було небезпечно, - це не лише вияв потужного, виверженого з вулканічною силою духу, що водночас належить до субстанцій стихійних, але величних; це вияв духовного аристократизму, що дається людині з вищих емпіреїв і ...
916975
  Зайцева А.В. Поетичний світ Олени Пчілки // Література в контексті культури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 23 (1). – С. 43-47. – ISBN 978-966-551-335-3


  Проаналізовано поетичні збірки Олени Пчілки та незібрані поезії, з"ясовано поетичні уподобання мисткині, що зумовили специфічні жанрові й ідейно-тематичні особливості ії творів.
916976
  Мовчан Р. Поетичний світ раннього Василя Барки // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2007. – № 1. – С. 78-90.
916977
  Хмелюк М. Поетичний світ Т. Шевченка в авторській рецепції // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 19-30. – ISSN 2304-9383


  У статті розглядаються авторські рефлексії поезії Т. Шевченка, аналізуеться естетичний досвід самооцінок творчості поетом, визначається діапазон літературно-фольклорних та психолого-філософських рецептивних висловлювань, простежуються зміни ...
916978
  Данильчук Д.В. Поетичний синтаксис Василя Стуса в аспекті художньої комунікації : Дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.01 - укр. мова / Дмитро Васильович Данильчук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 160л. – Бібліогр.: Бфблфогр.: л. 142-159
916979
  Данильчук Дмитро Васильович Поетичний синтаксис Василя Стуса в аспекті художньої комунікації : Автореф. дис. ... канд. філологічих наук; 10. 02. 01 / Данильчук Д. В.; КНУТШ. Інститут філології. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 4 назв
916980
  Шулінова Л.В. Поетичний синтаксис М. Вороного: структура і стилістичні функції питальних конструкцій // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 59-64.


  Про поетичну адресацію, структурні типи, пізнавальну цінність і функції ліричних питань у мовотворчості М. Вороного. Poetic addressing, structural types, cognitive significance and functions of lyrical questions in the works by M. Vorony have ...
916981
  Поповський А.М. Поетичний синтаксис Миколи Кузьменка // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 132-140


  Висвітлено організацію мовних засобів поетичного синтаксису самобутнього сатирика і гумориста, твори якого грунтуються наживомовній основі та народнопісенній ритмомелодиці Степової України кінця ХІХ - початку ХХ ст.
916982
  Слухай Н. Поетичний синтаксис Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 10 (679), жовтень. – С. 46-51. – ISSN 0130-5263
916983
  Слухай Н. Поетичний синтаксис Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 3 (684). – С. 39-42. – ISSN 0130-5263
916984
  Святовець В.Ф. Поетичний синтаксис. Стилістичні фігури : Навчальний посібник / В.Ф. Святовець; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 104с. – ISBN 966-594-496-7
916985
  Дарчук Н. Поетичний словник в аспекті мовної картини світу // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 55-67. – ISSN 0320-3077
916986
  Степаненко Н. Поетичний словник лідера українського футуризму 20-30-х років ХХ століття Михайла Семенка // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 2. – С.168-171. – ISBN 966-7653-03-5
916987
  Коцарев О. Поетичний сюрприз від Крістіни Вороніної // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 258/259. – С. 367-368
916988
  Анісімова Н.Л. Поетичний театр абсурду Івана Малковича // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 115-124. – ISBN 978-966-188-046-6
916989
  Полякова Ю.Ю. Поетичний театр Лесі Українки: проблема сценічності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 140-144. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті проаналізовано епістолярну спадщину Лесі Українки і виявлено проблеми відносин поетеси з сучасним їй театром. Авторка зіставляє різні значення терміну "сценічність" з точки зору літературознавства та театрознавства і робить спробу виявити ті ...
916990
  Гозенпуд А.А. Поетичний театр. / А.А. Гозенпуд. – Київ, 1947. – 303 с.
916991
  Копаниця Л.М. Поетичний текст в усній і книжній традиції: питання поетики та художньої семантики : навчальний посібник / Л.М. Копаниця ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 397 с. – ISBN 978-966-439-283-6
916992
  Моклиця М. Поетичний текст як "провокація" методів його аналізу: "Дихання пустині" Лесі Українки // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 305-311. – ISSN 2304-9383
916993
  Кралюк П. Поетичний трактат Семена Климовського "Про правосуддя начальників..." // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 303-306. – ISBN 978-966-2254-74-7
916994
  Прокоф"єв І. Поетичний феномен Леоніда Талалая // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 11 (611). – С. 29-34. – ISSN 0236-1477


  Розкрито найхарактерніші вияви формозмістової єдності творів, основні риси художнього світу, вказано на модерністські аспекти доробку Л. Талалая, синтез у його віршах індивідуально-авторських естетичних ідей і здобутків різних літературних течій, шкіл, ...
916995
  Куца Л. Поетичний цикл І. Франка "На старі теми": специфіка інтертекстуальної парадигми // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 59-70. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
916996
  Маланій О. Поетичні "натюрморти" Емми Андієвської // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 13 : Портрет кафедри української літератури у часі. – С. 145-158. – ISSN 2304-9383
916997
  Пономаренко О. Поетичні "Три літа" Шевченка: ідейно-пророчий зміст і жанрове розмаїття // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (54). – С. 39-45. – ISSN 1819-7329


  Про пріоритетні завдання Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки (м. Луцьк), конкретні напрями спільної роботи в рамках академічного консорціуму, проблем якісної освіти.
916998
  Осадча Ю. Поетичні антології класичної доби: до питання формування літературного канону // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 203-213


  У статті на прикладі поетичних антологій японських пісень вака класичної доби розглядаються формальні літературні, позалітературні та паралітературні чинники та умови, за яких формувавсь літературний канон в середньовічній Японії. В центрі уваги ...
916999
  Осадча Ю. Поетичні антології Японії: від фольклору до канону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 65-71. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена становленню традиції укладання поетичних антологій і поетичному канону в середньовічній Японії. Відмінності між антологіями різних періодів і літературних традицій унаочнюють процес формування уявлень про поезію як художню творчість і ...
917000
  Федоренко В.Л. Поетичні афоризми з творів Івана Крилова в українських перекладах // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 3. – С. 57-60
<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,