Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>
916001
  Мукан А. "Прочитання Шевченка робить його вічним" / А. Мукан, В. Попов // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 5 (686). – С. 63-64. – ISSN 0130-5263


  4 березня 2014 р. в Інституті філології КНУ ім. Т. Шевченка відбулася академічна дискусія "Концепти Тараса Шевченка", яку організувала кафедра історії української літератури та шевченкознавства.
916002
   "Прошиваючи досвід" // Київський університет. – Київ, 2013. – грудень (№ 20/21). – С. 8


  "У Галереї мистецтв Головного корпусу університету відбулася презентація проекту художника Володимира Кузнєцова "Прошиваючи досвід" у рамках Візуально-дослідницької платформи при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка", ініціатива ...
916003
   "Прошли года чредою незаметной..." : Альманах к 200-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. – Berlin : Welt-Mir, 1999. – 179 с. : ил.
916004
  Волкотруб Г. "Прошу суд дати мені можливість працювати...і спокутувати свою вину" (за документами слідчої справи Пилипа Клименка) // Студії з архівної справи та документознавства / Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2005. – Т. 13. – С. 201-205. – ISBN 966-625-017-9
916005
  Тютюнник Є. "Прощай, убогий Кос-Арале" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 2 липня (№ 115). – С. 11


  Виповнилося 165 років від початку діяльності наукової експедиції за участі Кобзаря до Аральського моря
916006
  Семин В. "Прощание славянки" // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 2. – С. 58-66
916007
  Филиппова Т. "Прощание Славянки" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 5. – С. 82-85. – ISSN 0235-7089


  Балканские войны в русской сатирической журналистике начала XX века.
916008
  Кудрявцев Л. "Прощание славянки" : і біль, і сльози, і любов або Що стоїть за історією невмирущого маршу // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України .Спецпроект за участю військових журналістів РФ та Республіки Білорусь / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 5 (119) : 65-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні присвячується. – С. 44-45
916009
  Гаврилов Д.В. "Проявил себя как крупный военачальник..." // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 10 (606). – С. 33-39. – ISSN 0321-0626
916010
  Тихомирова Є. ПР-технології у комунікативній політиці ООН // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації : Український науковий журнал / Університет "Україна"; Всеукраїнська асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 105-111
916011
  Іваненко О. Процесуальна відповідальність як окремий і самостійний вид юридичної відповідальності // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 32-36. – ISSN 0132-1331
916012
   Процесуальна документація : навч. посіб. для студ. внз / П.М. Павлик, Ж.В. Удовенко, Т.М. Кілічава, Л.М. Райх. – 3-тє вид., переробл. та допов. станом на 01 серпня 2010 року. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 560 с. + 1 брошура (15 с.). – Додаток: Зміни та доповнення до навчального посібника "Процесуальна документація" станом на 15 листопада 2010 р. – ISBN 978-611-011-0119-6
916013
  Сопронюк І. Процесуальна економія на стадії порушення кримінальної справи // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 311-317. – ISSN 0132-1331
916014
  Біденко М. Процесуальна регламентація оперативно - розшукової діяльності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.50-52
916015
  Капустіна М.В. Процесуальна регламентація фіксації доказової інформації в Україні та інших державах: порівняльне дослідження // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 108-113. – ISSN 1993-0917
916016
  Михайленко О.Р. Процесуальна самостійність слідчого та її роль у забезпеченні законності // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 80-82. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье раскрыто содержание процессуальной самостоятельности следователей прокуратуры, МВД и КГБ. Анализируются некоторые спорные точки зрения. Вносятся предложения по усилению гарантий процессуальной самостоятельности следователей и по обеспечению ...
916017
  Приймаченко Д. Процесуальна форма адміністративної діяльності митних органів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 90-93
916018
  Астапенко О. Процесуальна форма витребування предметів і документів у порядку ч. 1 ст. 66 КПК України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 92-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
916019
  Битяк Ю. Процесуальна форма відправлення правосуддя в спорах за участю суб"єктів владних повноважень / Ю. Битяк, Н. Писаренко // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 78-81. – ISSN 0132-1331
916020
  Ясинюк М.М. Процесуальна форма цивільного судочинства, її природа та складові елементи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 157-164
916021
  Короєд С.О. Процесуальне забезпечення ефективності цивільного судочинства : монографія / С.О. Короєд ; НДІ приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. наук України. – Київ : Леся, 2013. – 508, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8126-97-0
916022
  Лаврінчук І. Процесуальне забезпечення трудових прав в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.72-76. – ISSN 0132-1331
916023
  Моїсєєв О.М. Процесуальне значення допиту експерта // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 120-126. – ISSN 1993-0917


  Розглянуто ситуації прийняття рішень в умовах тактичного ризику.
916024
  Лічман Л. Процесуальне значення способів судового захисту цивільних прав та інтересів у цивільному судочинстві (на прикладі договору найму (оренди) житла) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 167-174. – ISSN 1026-9932
916025
  Антонюк О. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як новий напрям діяльності прокурора у кримінальному судочинстві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 409-416. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті досліджено різні погляди науковців з приводу виконання прокурором функції процесуального керівництва досудовим розслідуванням; проаналізовано повноваження прокурора на досудовому слідстві, згідно з чинним законодавством та проектом КПК ...
916026
  Лясковський Г.О. Процесуальне положення свідка в радянському кримінальному процесі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 131-142. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 2)


  В статье освещаются вопросы относящиеся к анализу прав, обязанностей и ответственности свидетелей в советском уголовном процессе. Анализ процессуального положения свидетелей дается на основе действующего уголовно-процессуального законодательства и ...
916027
  Філін Д. Процесуальне становище особи, щодо якої порушено кримінальну справу // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 7. – С.93-97. – ISSN 0132-1331
916028
  Хотинська О Процесуальне становище сторін виконавчого провадження // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.85-88. – ISSN 0132-1331
916029
  Бурак В. Процесуальний зміст поняття трудового спору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 237-243. – (Серія юридична ; Вип. 41)
916030
  Капліна О.В. Процесуальний механізм захисту прав людини в кримінальному судочинстві: шляхи вдосконалення // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 248-250


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
916031
  Матвійчук В.К. Процесуальний порядок застосування запобіжних заходів за новим КПК України / В.К. Матвійчук, Г.В. Мартиненко // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7. – С. 72-83. – ISSN 2222-5374


  У статті у відповідності до чинного Кримінального процесуального кодексу України висвітлені такі запобіжні заходи: особисте зобов"язання, особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою.
916032
  Тищенко О.І. Процесуальний порядок зміни і скасування запобіжного заходу у виді взяття під варту // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 129-137. – ISSN 0201-7245
916033
  Васильєва-Шаламова Процесуальний порядок призначення судової експертизи в цивільному прноцесі // Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 4. – С. 43-50.
916034
  Бобечко Н.Р. Процесуальний статус захисника в апеляційному провадженні // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 10-13
916035
  Шаренко С.Л. Процесуальний статус окремої думки судді // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 35-37.
916036
  Самбор М. Процесуальний статус понятого як учасника кримінального провадження за нормами Кримінального процесуального кодексу України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 337-347. – ISSN 1026-9932
916037
  Тимошенко Ю.П. Процесуальний статус слідчого // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 5 (78). – С. 165-169
916038
  Литвинчук О.І. Процесуальний статус слідчого в кримінальному процесі України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.09 / Литвинчук О.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
916039
  Литвинчук О.І. Процесуальний статус слідчого в кримінальному процесі України : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Литвинчук О.І.; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – 234с. + Додатки: л. 194-234. – Бібліогр.: л. 175-193
916040
  Сиза Н.П. Процесуальний статус слідчого судді за проектом Кримінального процесуального кодексу України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 104-107. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
916041
  Татаров О.Ю. Процесуальний статус слідчого та шляхи його удосконалення // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 115-127
916042
  Льодіна О. Процесуальні диверсії у справах про банкрутство // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 2 (104). – С. 85-92
916043
  Гутаріна К.Ю. Процесуальні документи в адвокатській практиці: заява про апеляційне оскарження // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 6 (93). – С. 46-47.
916044
  Бойко М.Д. Процесуальні документи у сфері цивільно-правових відносин : зразки документів, коментарі, роз"яснення / М.Д. Бойко, М.А. Хазін. – Київ : Атіка, 2008. – 616с. – ISBN 966-326-225-7
916045
  Бойко М.Д. Процесуальні документи у сфері цивільно-правових відносин : зразки документів, коментарі, роз"яснення : навч.-практ. посібник / М.Д. Бойко, М.А. Хазін. – Вид. 3-тє, допов. і переробл. – Київ : Атіка, 2012. – 618, [2] с. – Бібліогр.: с. 615-619. – ISBN 978-966-326-422-6
916046
   Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика) : науково-практичний посібник / [Фурса С.Я. та ін.] ; за заг. ред. С.Я. Фурси ; КНУТШ, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; Центр правових досліджень Фурси. – Вид. 3-тє, зі змінами. – Київ : Правова єдність, 2011. – 896 с. – Бібліогр.: с 872-873. – (Процесуальні науки). – ISBN 978-617-566-073-7; 978-611-01-0253-7
916047
  Лук"янець Д. Процесуальні засади адміністративної відповідальності // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 7. – С. 116-121. – ISSN 0132-1331
916048
  Феннич В.П. Процесуальні засоби доказування при розгляді справ окремого провадження // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 65-69. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
916049
  Сергеева Д. Процесуальні і криміналістичні заходи сприяння дотриманню прав особи при знятті інформації з каналів зв"язку // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 111-114.
916050
  Яворський Б. Процесуальні можливості сторони захисту під час проведення слідчих дій необхідно вдосконалити // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 387-394. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
916051
  Сергієнко Н.А. Процесуальні наслідки укладення угоди про передачу спору на вирішення третейського суду в господарському процесі // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 147-153


  У науковій статті аналізуються процесуальні наслідки укладення угоди про передачу спору на вирішення третейського суду у випадках, якщо така угода була укладена: до звернення з позовом до господарського суду; під час розгляду господарського спору в суді.
916052
  Котюк О.І. Процесуальні наукові принципи судової експертизи // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 285-291
916053
  Познякова Т. Процесуальні норми бюжетного права України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 5. – С.74-77
916054
  Касьяненко Л.М. Процесуальні норми у фінансово-правовому регулюванні // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 4 (18). – С. 4-7
916055
  Шершньова В.О. Процесуальні основи діяльності слідчого під час провадження досудового слідства // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 161-165
916056
  Глобенко Г. Процесуальні особливості закриття провадження у кримінальній справі щодо померлого // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 71-75.
916057
  Лєшукова І. Процесуальні особливості міжнародної співпраці слідчих органів внутрішніх справ України при розв"язанні питань про видачу (екстрадицію) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 175-179


  У статті досліджується сутність правового інституту видачі (екстрадиції) злочинців, порядок його застосування.
916058
  Стоян В.О. Процесуальні особливості розгляду справ, які виникають з нотаріальних правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Стоян Валентина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
916059
  Стоян В.О. Процесуальні особливості розгляду справ, які виникають з нотаріальних правовідносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Стоян Валентина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 229 л. – Бібліогр.: л. 200-229
916060
  Мінаєв М.М. Процесуальні питання відповідальності держави за шкоду, завдану внаслідок винесення судом незаконного рішення в цивільній справі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 36-38. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
916061
  Губська Олена Анатоліївна Процесуальні питання звільнення особи від кримінальної відповідальності за нереабілітуючими обставинами : Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Губська Олена Анатоліївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 216 л. + Додатки: л.208-216. – Бібліогр.: л.190-208
916062
  Юрасов В.П. Процесуальні питання стягнення аліментів на дітей // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4
916063
  Купрішин В.Ф. Процесуальні питання участі захисника у попередньму слідстві // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5
916064
  Сізінцова Ю.Ю. Процесуальні питання, що використані в розслідуванні конфіденційної інформації // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 420-423. – ISSN 1563-3349
916065
  Чупринська Є. Процесуальні повноваження Верховного Суду України в кримінальному провадженні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2013. – № 1 (29). – С. 110-115
916066
  Сиза Н. Процесуальні повноваження суду щодо дослідження доказів у кримінальному провадженні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 189-197. – ISSN 1026-9932


  У цій статті розкрито характер та обсяг процесуальних повноважень суду щодо дослідження доказів у кримінальному провадженні. Аргументовано, що суд є суб"єктом доказування, який має повноваження на отримання доказів та їх використання для обґрунтування ...
916067
  Титикало Р.С. Процесуальні права захисника у провадженні у справах про адміністративні правопорушення // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 80-88.
916068
  Андрійчук О.В. Процесуальні строки у цивільному процесі України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Андрійчук О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
916069
   Процесуальні та договірні документи у практиці роботи юристів : [науково-практичний посібник] / [Тєньков С.О. та ін.]. – Київ : Професіонал, 2012. – 511, [1] с. – Додатки: с. 391-509. – ISBN 978-966-370-161-5
916070
  Біленчук П.Д. Процесуальні та криміналістичні проблеми дослідження обвинувачуваного : Монографія / П.Д. Біленчук. – Київ : Атіка, 1999. – 352с. – ISBN 966-95627-1-6
916071
  Денісова Г. Процесуальні та психологічні аспекти виконання функції судового контролю на стадії досудового розслідування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 102-107.
916072
  Бурлаков С. Процесуальні форми захисту майнових (виключних) авторських прав за законодавством України та Європейського Союзу // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 1 (27). – С. 11-20.
916073
  Яновська О. Процесуальні форми протестної діяльності адвоката в кримінальному провадженні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 165-172. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена дослідженню ролі адвокатури в системі ефективного захисту прав людини в кримінальному провадженні. Окрема увага приділяється процесуальним формам протестної діяльності адвоката в кримінальному провадженні. Зазначається, що ...
916074
  Давиденко Л. Процесуальні функції прокурора у кримінальному судочинстві / Л. Давиденко, В. Куц // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 65-72.
916075
  Губська О.А. Процесуальні функції у кримінальному процесі та судовий контроль // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 7-10.
916076
  Варфоломєєва Т. Процесуальні, криміналістичні та етичні аспекти захисту // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.140-151
916077
  Саркісова Т.Б. Процесуально-правова форма екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 306. – ISBN 978-617-566-151-2


  Анотація на 5-й розділ книги.
916078
  Бутнев В.В. Процссуальные нормы в Гражданском кодексе Российской Федерации // Проблемы гражданского права и процесса : сборник научных трудов / Мин. обр. и науки РФ; Ярославский гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2011. – Вып. 1. – С. 70-82
916079
  Варавва О. Прочани на могилі Т.Г.Шевченка. / О. Варавва. – 2-е изд. – Харьков, 1930. – 55с.
916080
  Казаков Ю.П. Прочанин / Ю.П. Казаков. – К, 1961. – 23с.
916081
  Михайлова Наталія Прочанин до Країни Мрії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 110-112 : фото
916082
  Костенко Микола Прочерком ластівки : Поезії // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 51-55
916083
  Омаров А.А. Прочес формирования и развития интернациональных трациций народов СССР и его значение в преодолении националистичесеких пережитков : Автореф... канд. филос.наук: / Омаров А. А.; АН СССР, Ин-т филос. – Москва, 1972. – 20л.
916084
  Долинина Н.Г. Прочитаем "Онегина" вместе / Н.Г. Долинина. – Ленинград, 1968. – 167с.
916085
  Долинина Н.Г. Прочитаем "Онегина" вместе / Н.Г. Долинина. – Л., 1971. – 167с.
916086
  Долинина Н.Г. Прочитаем "Онегина" вместе / Н.Г. Долинина. – Л., 1985. – 335с.
916087
  Валагин А.П. Прочитаем вместе / А.П. Валагин. – Москва, 1991. – 79с.
916088
  Танк М. Прочитай и передай другому / М. Танк. – М, 1981. – 528с.
916089
  Пляшечук В.И. Прочитай перед дорогой. / В.И. Пляшечук. – К., 1976. – 217с.
916090
  Леонтьєва-Галицька Прочитай себе. Конфлікт: поводьмося мудро // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 7. – С. 90-91. – ISSN 1812--514Х
916091
  Прокопенко В.В. Прочитання Платона в російській філософії XIX-XX ст. // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С.88-97. – ISSN 2076-7382
916092
  Павленко Ю. Прочитання традиції письма про себе героя французького роману в творі Ж. Батая "Неможливе! // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 39-46. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Твір Ж. Батая "Неможливе" пропонує новий погляд на концепт письма у порівнянні з майже двохсотлітньою історією, впродовж якої фікційний суб"єкт виписував своє минуле. Спираючись на концепцію внутрішнього досвіду Ж. Батая та її філос. рецепцію М. ...
916093
  Аграновский И.И. Прочитаны впервые / И.И. Аграновский. – Москва, 1968. – 110с.
916094
  Метенько Б. Прочитати бібліотеку за ніч // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – грудень (№ 16)


  Віталій Колісниченко, студент Інституту міжнародних відносин, який першим оволодів технікою швидкісного читання, тепер навчає своїх однокурсників.
916095
  Молочко И.С. Прочная кормовая база-решающее условие развития общественного животноводства / И.С. Молочко. – Минск, 1953. – 62с.
916096
  Башкатов А.В. Прочнее всякого клинка / А.В. Башкатов. – К, 1981. – 160с.
916097
  Алферов А. Прочнее стали / А. Алферов. – Уфа, 1954. – 263 с.
916098
   Прочностные и динамические характеристики машин и конструкций. – Пермь, 1988. – 162с.
916099
  Паккас Р.Р. Прочностные свойства и субструктура никеля при деформации в широком диапозоне статических скоростей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Паккас Р.Р.; АН Эстон ССР. Отд. физ.-мат. и техн. наук. – Таллин, 1963. – 14л.
916100
  Коновалов А.А. Прочностные свойства мерзлых грунтов при переменной температуре / А.А. Коновалов. – Новосибирск, 1991. – 90с.
916101
   Прочность. – М.
1. – 1968. – 832с.
916102
   Прочность. – М.
3. – 1968. – 568с.
916103
   Прочность авиационных конструкций при повторных нагрузках, 1971. – 51с.
916104
  Скудра А.М. Прочность армированных пластиков / А.М. Скудра, Ф.Я. Булавс. – М., 1982. – 213с.
916105
  Прокопало Е.Ф. Прочность высоконапряженных элементов тонкостенных конструкций. / Е.Ф. Прокопало. – Днепропетровск, 1986. – 67с.
916106
   Прочность деформированных металлов. – Киев, 1976. – 272с.
916107
  Левин А.В. Прочность и вибрация лопаток и дисков паровых турбин / А.В. Левин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1981. – 711с.
916108
  Белянкин Ф.П. Прочность и деформативность деревянных стержней при центральном внецентренном сжатии и чистом изгибе / Ф.П. Белянкин, В.Ф. Яценко. – К., 1960. – 86с.
916109
  Белянкин Ф.П. Прочность и деформативность слоистых пластиков / Ф.П. Белянкин. – К., 1964. – 219с.
916110
  Белянкин Ф.П. Прочность и деформативность стеклопластиков при двухосном сжатии / Ф.П. Белянкин. – К., 1971. – 155с.
916111
   Прочность и деформация материалов в неравномерных физических полях. – М.
вып. 2. – 1968. – 276с.
916112
  Третьяченко Г.Н. Прочность и долговечность материалов при циклических тепловых воздействиях / Г.Н. Третьяченко, Б.С. Карпинос. – К., 1990. – 256с.
916113
  Лошак М.Г. Прочность и долговечность твердых сплавов / М.Г. Лошак. – К., 1984. – 325с.
916114
   Прочность и долговечность элементов кнструкций. – К., 1983. – 167с.
916115
  Тимошенко С.П. Прочность и колебания элементов конструкций / С.П. Тимошенко. – М. : Наука, 1975. – 704с
916116
  Витвицкий П.М. Прочность и критерии хрупкого разрушения стохастически дефектных тел / П.М. Витвицкий, С.Ю. Попина. – Киев, 1980. – 186с.
916117
  Бартенев Г.М. Прочность и механизм разрушения полимеров / Г.М. Бартенев. – М., 1984. – 279с.
916118
   Прочность и надежность констркций. – К., 1978. – 140с.
916119
  Бирбраер А.Н. Прочность и надежность конструкций АЭС при особых динамических воздействиях / А.Н. Бирбраер, С.Г. Шульман. – М., 1989. – 303с.
916120
   Прочность и надежность технических устройств. – К., 1981. – 191с.
916121
   Прочность и надежность элементов конструкций. – К., 1982. – 160с.
916122
   Прочность и недежность сложных систем. – К., 1979. – 203с.
916123
   Прочность и пластичность. – М, 1971. – 459с.
916124
  Писаренко Г.С. Прочность и пластичность материалов в радиационных потоках / Г.С. Писаренко, В.Н. Киселевский. – К., 1979. – 284с.
916125
   Прочность и пластичность металлов и сплавов. – М., 1985. – 88с.
916126
  Иванова В.С. Прочность и пластичность тугоплавких металлов и монокристаллов / В.С. Иванова, В.А. Ермишкин. – Москва, 1976. – 80 с.
916127
   Прочность и ползучесть мерзлых грунтов и расчеты ледогрунтовых ограждений. – М., 1962. – 255с.
916128
  Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов / Г.М. Бартенев, Ю.С. Зуев. – М.-Л., 1964. – 387с.
916129
   Прочность и разрушение композитивных материалов. – Рига, 1983. – 319с.
916130
  Резников Б.С. Прочность и разрушение конструкций из композитных материалов / Б.С. Резников, Л.Д. Вакуленко. – Новосибирск, 1982. – 274с.
916131
  Тынный А.Н. Прочность и разрушение полимеров при воздействии жидких сред / А.Н. Тынный. – К., 1975. – 206с.
916132
   Прочность и разрушение твердых тел. – Душанбе
вып. 2. – 1975. – 71с.
916133
  Степанов В.А. Прочность и релаксационные явления в твердых телах. / В.А. Степанов. – Л, 1984. – 245с.
916134
   Прочность и ресурс водо-водяных энергетических реакторов. – М., 1988. – 309с.
916135
  Рабинович М.Х. Прочность и сверхпрочность металлов / М.Х. Рабинович. – М., 1963. – 198с.
916136
   Прочность и устойчивость конструкций электронных приборов при воздействии механических нагрузок и методы их исследований. – Москва : ЦНИИ "Электроника"
вып. 1. – 1975. – 54с.
916137
  Леонов М.Я. Прочность и устойчивость меанических систем / М.Я. Леонов. – Фрунзе, 1987. – 278с.
916138
   Прочность и устойчивость оболочек. – Казань
ч.1. – 1986. – 115с.
916139
   Прочность и устойчивость оболочек. – Казань
ч.2. – 1986. – 126с.
916140
   Прочность и устойчивость реальных твердых тел / Леонов М. Я. – Фрунзе, 1988. – 135с.
916141
   Прочность и устойчивость реальных твердых тел и конструкций. – Фрунзе, 1991. – 110с.
916142
  Маракуца В.И. Прочность и устойчивость трубобетонных элементов при кратковременном и длительном загружении : Автореф... канд. техн.наук: 05.480 / Маракуца В.И.; Киевск. инж.-строит. ин-т. – К., 1970. – 20л.
916143
  Гатауллин Масгут Зиннатуллович Прочность и устойчивость цилиндрических оболочек с упругим заполнителем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Гатауллин Масгут Зиннатуллович; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1974. – 22л.
916144
  Маркелов Г.И. Прочность и устойчивость цилиндрической оболочки с упругим заполнителем при осевой перегрузке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Маркелов Г.И.; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1974. – 12л.
916145
  Тараторин Б.И. Прочность конструкций атомных станций. / Б.И. Тараторин. – М., 1989. – 247с.
916146
  Гузь А.Н. и др. Прочность конструкций РДТТ / А.Н. и др. Гузь. – М, 1980. – 244с.
916147
   Прочность конструкционных материалов. – Москва, 1973. – 42с.
916148
  Киселевский В.Н. Прочность конструкционных материалов ядерных реакторов / В.Н. Киселевский. – Киев, 1990. – 163с.
916149
  Калинин Н.Г. Прочность конструкционных полимерных материалов при воздействии жидких сред и некоторые способы повышения их долговечности : Автореф... канд. техн.наук: 022 / Калинин Н.Г.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.22-23
916150
   Прочность контструкции при малоцикловом нагружении. – М., 1983. – 270с.
916151
   Прочность материалов и констркуций. – К., 1975. – 383с.
916152
   Прочность материалов и констркций при криогенных темперетурах. – К., 1988. – 238с.
916153
   Прочность материалов и конструкций / В.Т. Трощенко, Р.И. Куриат, А.А. Лебедев, Б.И. Ковальчук, Лепихин, И, ДР; Редкол. В.Т. Трощенко, А.А. Лебедев, В.В. Матвиеев и др. – Киев : Академпериодика, 2005. – 1088с. – ISBN 966-360-023-3
916154
   Прочность материалов и конструкций при низких температурах. – К., 1984. – 304с.
916155
   Прочность материалов и конструкций при низких температурах. – К., 1990. – 272с.
916156
   Прочность материалов и элементов конструкций в экстремальных условиях. – К.
1. – 1980. – 535с.
916157
   Прочность материалов и элементов конструкций в экстремальных условиях. – К.
2. – 1980. – 766с.
916158
   Прочность материалов и элементов конструкций при взуковых и ультразвуковых частотах нагружения. – К., 1984. – 211с.
916159
   Прочность материалов и элементов конструкций при звуковых и ультразвуковых частотах нагружения. – К., 1980. – 523с.
916160
   Прочность материалов и элементов конструкций при звуковых и ультразвуковых частотах нагружения. – К., 1983. – 348с.
916161
   Прочность материалов и элементов конструкций при звуковых и ультразвуковых частотах нагружения. – К., 1986. – 295с.
916162
   Прочность материалов и элементов конструкций при сложном напряженном состоянии. – К., 1978. – 332с.
916163
   Прочность материалов и элементов конструкций при сложном напряженном состоянии. – К., 1986. – 271с.
916164
  Пекарський Н.К. Прочность мерзлых грунтов при сдвиге и ее зависимость от текстуры. / Н.К. Пекарський. – М, 1963. – 108с.
916165
   Прочность металлов при переменных нагрузках. – М., 1963. – 300с.
916166
   Прочность металлов, работающих в условиях низких температур. – М., 1987. – 167с.
916167
  Перас А.Я. Прочность огнеупорной керамики и методы ее исследования. / А.Я. Перас. – Вильнюс, 1977. – 177с.
916168
   Прочность паровых турбин. – М., 1973. – 456с.
916169
  Немец Я.К. Прочность пластмасс. / Я.К. Немец. – М., 1970. – 335с.
916170
  Гуль В.Е. Прочность полимеров / В.Е. Гуль. – М.-Л., 1964. – 228с.
916171
  Серенсен С.В. Прочность при нестационарных режимах нагрузки / С.В. Серенсен. – Киев, 1961. – 295 с.
916172
  Плюксне Н.И. Прочность при переменных напряжениях. / Н.И. Плюксне. – Х.
2. – 1962. – 54с.
916173
  Шнейдерович Р.М. Прочность при статическом и повторно-статическом нагружениях / Р.М. Шнейдерович. – М., 1968. – 344с.
916174
  Ионов В.Н. Прочность пространственных элементов конструкций : Динамика и волны напряжений: Учеб. пособие для студ. втузов / В.Н. Ионов, П.М. Огибалов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высш. школа, 1980. – 440с.
916175
  Ионов В.Н. Прочность пространственных элементов конструкций. / В.Н. Ионов, П.М. Огибалов. – М., 1972. – 752с.
916176
  Ионов В.Н. Прочность пространственных элементов конструкций. / В.Н. Ионов, П.М. Огибалов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.
1. – 1979. – 384с.
916177
  Ионов В.Н. Прочность пространственных элементов конструкций. / В.Н. Ионов, П.М. Огибалов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.
2. – 1979. – 534с.
916178
  Вациетис А.Р. Прочность пуансонов в штампах новой конструкции : Автореф... канд. техн.наук: / Вациетис А.Р.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1956. – 18л.
916179
  Зацаринный В.П. Прочность пьезокерамики / В.П. Зацаринный. – Ростов -на-Дону, 1978. – 206с.
916180
  Писаренко Г.Г. Прочность пьезокерамики / Г.Г. Писаренко. – К., 1987. – 229с.
916181
  Барлет В.Д. Прочность рабочих органов горнотранспортных машин с гибкой связью : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Барлет В.Д. ; Харьк. ин-т горного машиностроения, автоматики и вычислительной техники. – Харьков. – 6 с.
916182
   Прочность ракетных конструкций. – М., 1990. – 358с.
916183
  Шисман В.Е. Прочность роботов и робототехнических систем. / В.Е. Шисман. – Х., 1988. – 154с.
916184
   Прочность сварных соединений при переменных нагрузках. – К., 1990. – 255с.
916185
  Булгаков Н.Н. Прочность связи поверхностного кислорода и распределение заряда в окислах переходных металлов IV периода : Автореф... канд. хим.наук: / Булгаков Н. Н.; АН СССР, Сиб. отд-ние Объед. уч. сов. по хим. наукам. – Новосибирск, 1971. – 16л.
916186
  Узина Р.В. Прочность связи резино-кордных систем и пути ее повышения : Автореф... доктора техн.наук: / Узина Р.В.; Научн.-исслед. физ.-хим. ин-т им Л.Я. Карпова). – Москва, 1964. – 36л.
916187
  Стрижало В.А. Прочность сплавов криогенной техники при электромагнитных воздействиях / В.А. Стрижало. – К., 1990. – 154с.
916188
  Степанычев Е.И. Прочность стеклопластмасс в связи с влиянием эксплуатационных и конструкционных факторов. : Автореф... Канд.техн.наук: / Степанычев Е.И.; Гос.науч-исслед.ин-т.машиноведения. – М, 1965. – 15л.
916189
  Шевченко В.Д. Прочность стрежневых металличесих конструкций / В.Д. Шевченко. – Киев, 1980. – 71с.
916190
  Креймер Г.С. Прочность твердых сплавов / Г.С. Креймер. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1971. – 248 с.
916191
  Куликов И.С. Прочность тепловыделяющих элементов быстрых газоохлаждаемых реакторов. / И.С. Куликов, Б.Е. Тверковник. – Минск, 1984. – 103с.
916192
  Лихачев Ю.И. Прочность тепловыделяющих элементов ядерных реакторов / Ю.И. Лихачев, В.Я. Пупко. – М., 1975. – 278с.
916193
  Макаренков А.Г. Прочность тонкостенных конструкций при высоком давлении / А.Г. Макаренков. – Днепропетровск, 1986. – 112с.
916194
  Орыняк И.В. Прочность трубопроводов с дефектами / И.В. Орыняк ; НАН Украины ; Ин-т проблем прочности им. Г.С. Писаренко. – Киев : Наукова думка, 2012. – 444, [3] с. : ил., табл. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 421-441. – ISBN 978-966-00-1160-3
916195
  Рабинович В.П. Прочность турбинных дисков / В.П. Рабинович. – М., 1966. – 152с.
916196
  Малинин Н.Н. Прочность турбомашин / Н.Н. Малинин. – Москва, 1962. – 291с.
916197
  Коттрелл Т.Л. Прочность химических связей / Т.Л. Коттрелл. – М, 1956. – 282с.
916198
   Прочность цилиндрических оболочек. – М., 1959. – 160с.
916199
   Прочность элементов конструкции их стекла и ситала. – К., 1983. – 214с.
916200
  Немировский Ю.В. Прочность элементов конструкций из композитных материалов / Ю.В. Немировский, Б.С. Резников. – Новосибирск, 1986. – 165с.
916201
  Куликов И.С. Прочность элементов конструкций при облучении. / И.С. Куликов. – Минск, 1990. – 143с.
916202
   Прочность элементов паровых турбин. – М.-К., 1962. – 567с.
916203
   Прочность элементов роторов турбомашин. – К., 1980. – 226с.
916204
  Москаленко В.Н. Прочность элементов теплообменных устройств в условиях случайных пульсаций температур. / В.Н. Москаленко, В.В. Харионовский. – М., 1979. – 167с.
916205
  Гладкий В.Ф. Прочность, вибрация и надежность конструкции летательного аппарата / В.Ф. Гладкий. – М., 1975. – 455с.
916206
  Рабинович М.Х. Прочность, температура, время / М.Х. Рабинович. – Москва, 1968. – 160с.
916207
  ЧАрказян Прочность. / ЧАрказян. – Минск, 1980. – 95с.
916208
  Кошелев Павел Филиппович Прочнось и пластичность конструкционных материалов при низких температурах / Кошелев Павел Филиппович, Беляев Сергей Ефимович. – М., 1967. – 363с.
916209
   Прочные оболочки из силикатных материалов. – Киев : Наукова думка, 1989. – 224с.
916210
  Александер Дж. Прочные утопии и гражданский ремонт // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 10. – С.3-11. – ISSN 0132-1625
916211
  Лашко Н.Ф. Прочные цинковые сплавы для литых штампов / Н.Ф. Лашко, А.А. Луконин. – М, 1946. – 32с.
916212
  Богатырев В.С. Прочти мое сердце / В.С. Богатырев. – Саратов, 1978. – 143 с.
916213
   Прочти эту книгу и ты узнаешь:. – Ставрополь, 1958. – 78с.
916214
   Прочтите : Автобиографические повести А.М. Горького : Детство. В людях. Мои университеты : [ Библиографический указатель ]. – Москва : Тип. б-ки им. Ленина, 1946. – 4 с.
916215
  Орлов В.Н. Прочтите врослым / В.Н. Орлов. – Симферополь, 1983. – 125с.
916216
   Прочтите книги о Луганске. – Луганск, 1960. – 4с.
916217
   Прочтите рассказы М. Горького:. – М., 1946. – 4с.
916218
  Симидов Ф. Прочутият Филип Тотю войвода / Ф. Симидов. – София, 1972. – 428с.
916219
  Монтегью О.Е. Прочь с карты. Роман. / О.Е. Монтегью. – М., 1930. – 292с.
916220
  Васильчук Л.М. Прошва / Л.М. Васильчук. – Київ, 1989. – 85с.
916221
  Гришко Ф.И. Прошедшее время в русском и казахском языках : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гришко Ф.И. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1964. – 24 с.
916222
  Керницкий И.М. Прошедшее время в украинских памятниках до XVI в. в сравнении с формами прошедшего времени в древнерусских и старославянских памятниках : Автореф... канд. филол.наук: / Керницкий И.М.; Львовск. отд-ние Ин-та языковед. им. А.А.Потебни АН УССР. – Львов, 1950. – 23л.
916223
  Крючкова Л.Д. Прошедшее время перфекта (Past perfect) в английском языке в период 8-17 веков : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Крючкова Л.Д. ; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И. Ленина. – Москва, 1961. – 15 с.
916224
  Фрид Э.Л. Прошедшее, настоящее и будущее в "Хованщине" Мусоргского / Э.Л. Фрид. – Л., 1974. – 335с.
916225
  Сикацкая Н.Ю. Прошедшие времена глагола в структуре румынского художественного текста (сложный перфект, простой перфект, давнопрошедшее). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Сикацкая Н.Ю.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1985. – 17л.
916226
  Рецептер В.Э. Прошедший сезон, или Предлагаемые обстоятельства. / В.Э. Рецептер. – Л., 1989. – 223с.
916227
  Фидель А. Прошедший сквозь ложь // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 17-23 февраля (№ 7)


  Долгожданный "шедевр" отечественного кинематографа "ТойХтоПройшовКрізьВогонь" собрал немалую прессу. Валерий Коновалов пишет: "Его сюжет основан на реальных событиях и вкратце таков: после множества перипетий советский летчик, Герой Совет. Союза, ...
916228
  Вещунов Н В. Прошедший сквозь стену / Н В. Вещунов, . – Владивосток, 1990. – 254с.
916229
  Дуэль И.И. Прошел год... / И.И. Дуэль. – М, 1964. – 32с.
916230
  Кипнис Борис Прошел сквозь Альпы русский штык : Лабиринты // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 22 : Швейцария. – С. 52-58 : Фото
916231
  Коломиец В.Р. Прошел товарищ все бои и войны... / В.Р. Коломиец. – Львов, 1988. – 126с.
916232
  Рагимов С. Прошение о воде / С. Рагимов. – М, 1967. – 238с.
916233
   Прошение о воде. – М., 1973. – 190с.
916234
  Лебедев И.П. Прошкина юность / И.П. Лебедев. – Москва, 1928. – 124с.
916235
  Ермольева Р.М. Прошла гроза / Р.М. Ермольева. – М., 1979. – 199с.
916236
  Джангулашвили Т. Прошла гроза. / Т. Джангулашвили. – М., 1960. – 80с.
916237
  Белянинов А.С. Прошлогодний снег / А.С. Белянинов. – Алма-Ата, 1974. – 304с.
916238
  Лихачев Д.С. Прошлое - будущему : статьи и очерки / Д.С. Лихачев. – Ленинград, 1985. – 575 с.
916239
   Прошлое - крупным планом : современные исследования по микроистории. – Санкт-Петербург : Европейский ун-т в Санкт-Петербурге; Алетейя, 2003. – 268с. – (Современные направления в исторической науке). – ISBN 5-89329-616-8
916240
  Тенякшев К. Прошлое бросает тень / К. Тенякшев. – Саранск, 1967. – 100с.
916241
  Лейфер А.Э. Прошлое в настоящем / А.Э. Лейфер. – Омск, 1984. – 95с.
916242
  Есим Г. Прошлое в настоящем : (опыт философской прозы) / Гарифолла Есим. – Алматы : Искандер, 2003. – 176 с. – ISBN 9965-12-321-7
916243
  Парфентьев И.В. Прошлое в настоящем. / И.В. Парфентьев. – М., 1965. – 189с.
916244
   Прошлое земли. – М., 1948. – с.
916245
  Яковлев А.А. Прошлое Земли / А.А. Яковлев. – М., 1948. – с.
916246
  Маркин В.И. Прошлое земли Ленинградской области / В.И. Маркин. – М.-Л., 1931. – 80с.
916247
   Прошлое и будущее Вселенной. – М., 1986. – 175с.
916248
  Лебедев А.П. Прошлое и будущее камня / А.П. Лебедев. – Москва, 1962. – 32с.
916249
  Кремлев Ю.А. Прошлое и будущее романтизма / Ю.А. Кремлев. – М., 1968. – 78с.
916250
  Леонидов Л.М. Прошлое и настоящее / Л.М. Леонидов. – М, 1948. – 136с.
916251
  Мозголина О. Прошлое и настоящее / О. Мозголина. – Алма-Ата, 1968. – 104с.
916252
   Прошлое и настоящее. – Владимир, 1973. – 253с.
916253
   Прошлое и настоящее Австралии и Океании. – М., 1979. – 251с.
916254
  Кестер Б.В. Прошлое и настоящее Беловежской пущи / Б.В. Кестер, С.В. Шостак. – М., 1968. – 68с.
916255
  Тугутов Р.Ф. Прошлое и настоящее города Кяхты / Р.Ф. Тугутов. – Улан-Удэ, 1954. – 48с.
916256
   Прошлое и настоящее демографии. – Москва : Статистика, 1980. – 104с.
916257
  Саблина Т.Б. Прошлое и настоящее лося в заповеднике "Беловежская пуща" / Т.Б. Саблина. – Отд. отт. из Трудов Ин-та морфологии животных им. А.Н.Северцова, 1953. – 206-216с.
916258
  Загоровский Н.А. Прошлое и настоящее Одесского залива : (отдельный оттиск из XLIV тома записок одесского общества естествоиспытателей) / Н.А. Загоровский. – Одесса, 1928. – 263-280с.
916259
  Кутасов И. Прошлое и настоящее Петрозаводска / И. Кутасов, Ф. Трофимов. – Петрозаводск, 1939. – 88с.
916260
  Несмеянов Ан.Н. Прошлое и настоящее радиохимии / Ан.Н. Несмеянов. – Л., 1985. – 167с.
916261
  Новаков С.З. Прошлое и настоящее села Кирютня / С.З. Новаков, Н.Н. Червенков. – Кишинев, 1980. – 94 с.
916262
  Шалыгина В. Прошлое и настоящее села Тимоново / В. Шалыгина. – Курск, 1947. – 21с.
916263
  Сухарева О.А. Прошлое и настоящее селения Айкыран / О.А. Сухарева, М.А. Бикжанова. – Ташкент, 1955. – 238с.
916264
  Салычев С.С. Прошлое и настоящее социал-демократии / С.С. Салычев. – Москва, 1968. – 47с.
916265
  Вальден П.И. Прошлое и настоящее стереохимии. / П.И. Вальден. – Ленинград, 1926. – 81с.
916266
  Малафеев А.Н. Прошлое и настоящее теории товарного производства при социализме. / А.Н. Малафеев. – М., 1975. – 191с.
916267
  Небольсин С.А. Прошлое и настоящее. / С.А. Небольсин. – Москва, 1986. – 301с.
916268
  Кузмик Й. Прошлое и нынешнее состояние словацкой библиографии / Й. Кузмик. – Мартин, 1955. – 9с.
916269
  Шифрина Ю.Я. Прошлое идет рядом / Ю.Я. Шифрина. – М, 1975. – 272с.
916270
  Шифрина Ю.Я. Прошлое идет рядом / Ю.Я. Шифрина. – Москва, 1981. – 272 с.
916271
   Прошлое Казахстана по археологическим источникам. – Алма-Ата, 1976. – 235с.
916272
  Бондарь Н.Н. Прошлое Канева и его окрестностей / Н.Н. Бондарь. – Киев : Київський університет, 1971. – 110с.
916273
  Сытин П. Прошлое Москвы в названиях улиц / П. Сытин. – Москва : Московский рабочий, 1946. – 160с.
916274
   Прошлое нашего края. – Ульяновск, 1968. – 444с.
916275
  Мордухай-Болтовской Прошлое нашей Земли. Краткая геологическия история Ростовской области. / Мордухай-Болтовской. – Ростов-на-Дону, 1941. – 72с.
916276
   Прошлое нашей Родины в памятниках нумизматики. – Л., 1977. – 223с.
916277
  Бернштам А.Н. Прошлое района Алма-Аты. / А.Н. Бернштам. – Алма-Ата, 1948. – 18с.
916278
  Ветухов А. Прошлое родного языка и основы строения слова и речи : для 4-го класса средне-учебных заведений и для самообразования ( по новой программе) / А. Ветухов. – Харьков : Типография "Мирный труд", 1913. – 32 с.
916279
  Андреев Н.В. Прошлое русского народа.Культурно-бытовые очерки из истории России. / Н.В. Андреев. – Ленинград-Москва
1. – 1924. – 359с.
916280
  Натансон В.А. Прошлое русского пианизма / В.А. Натансон. – М, 1960. – 291с.
916281
  Платонов С.Ф. Прошлое русского Севера / С.Ф. Платонов. – Пб., 1923. – 80с.
916282
   Прошлое русской музыки. – Пб., 1920. – 184с.
916283
  Петров В.С. Прошлое с нами / Петров В.С. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1988. – 524 с.
916284
  Петров В.С. Прошлое с нами / В.С. Петров. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.
2. – 1989. – 623с.
916285
   Прошлое Средней Азии. – Душанбе, 1987. – 267с.
916286
  Кулаковский Юлиан Прошлое Тавриды / Кулаковский Юлиан; Ин-тут востоковедения им.А.Крымского нац.акад.наук Украины. – Киев : Стилос, 2002. – 225с. – (Наукова спадщина сходознавців). – ISBN 966-8009-16-9
916287
  Черменский П.Н. Прошлое Тамбовского края / П.Н. Черменский. – Тамбов, 1961. – 200с.
916288
  Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас / Э.Ю. Соловьев. – М., 1991. – 430с.
916289
  Лясоцкий И.Е. Прошлое Томска / И.Е. Лясоцкий. – Томск, 1952. – 64с.
916290
  Кузнецов С.С. Прошлое человека / С.С. Кузнецов. – Л., 1925. – 88с.
916291
  Согрин В.В. Прошлое, настоящее и будущее американской демократии // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 8 (512). – С. 3-22. – ISSN 0321-2068
916292
  Акрамов З.М. Прошлое, настоящее и будущее Аральского моря / З.М. Акрамов, А.А. Рафиков. – Ташкент : МЕХНАТ, 1990. – 142с.
916293
  Матье М. Прошлое, настоящее и будущее календаря / М. Матье, Н. Шолио. – Ленинград, 1931. – 47с.
916294
  Есенькин Б.С. Прошлое, настоящее и будущее русского языка и чтения // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 69-75
916295
  Храмова С.И. Прошлое, настоящее и будущее украинской культуры в научных исследованиях и практической деятельности М.А. Максимовича // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 4-19. – ISBN 966-581-590-3
916296
  Лепши К. Прошлое, настоящее и будущее Ягеллонского университета / К. Лепши. – Краков, 1964. – 64с.
916297
  Красноперова А.П. Прошлое, настоящее и будущее ядерной энергетики: есть ли альтернативы? // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2012. – № 3 (50). – С. 4-19
916298
  Быстров А.П. Прошлое, настоящее, будущее человека / А.П. Быстров. – Л, 1957. – 315с.
916299
  Боумэн К. Прошлые жизни детей. Как воспоминания о прошлых жизнях влияют на вашего ребенка = Children"s Past Lives / Кэрол Боумэн ; [ пер. с англ. : С. Грабовецкий, А. Грабовецкая ; ред. И. Старых ]. – Киев : София, 1998. – 320 с. – ISBN 5-220-00115-9
916300
  Спенсер Л. Прошлые обиды : Роман / Л. Спенсер. – Москва : Новости, АСТ, 1997. – 480с. – (Страсть). – ISBN 5-7020-0988-6; 5-15-000509-6
916301
  Кобрин К. Прошлым летом в Мариенбаде // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 7. – С. 104-108. – ISSN 0321-1878
916302
  Вампилов А.В. Прошлым летом в Чулимске / А.В. Вампилов. – Москва, 1974. – 76с.
916303
  Урастыров К. Прошлых лет воспоминание / К. Урастыров. – Якутск, 1985. – 128с.
916304
  Моисеева К.М. Прошол караван столетий / К.М. Моисеева. – М, 1985. – 302с.
916305
  Брайнин Б.Н. Прошу высечь / Б.Н. Брайнин. – М., 1983. – 96с.
916306
  Савин В.А. Прошу к нашему шалашу. / В.А. Савин. – Челябинск, 1970. – 192с.
916307
  Ганюшкин В.А. Прошу направить... / В.А. Ганюшкин. – М, 1964. – 141с.
916308
  Комарова Л.С. Прошу помочь! / Л.С. Комарова, Н.Л. Костромчева. – М., 1992. – 256с.
916309
   Прошу прийняти мене в комсомол. – К., 1985. – 143с.
916310
   Прошу принять мои деньги. – М., 1986. – 180с.
916311
  Дудар Є.М. Прошу слова / Є.М. Дудар. – Львів, 1967. – 56с.
916312
  Долматовский Е.А. Прошу слова / Е.А. Долматовский. – М, 1974. – 118с.
916313
  Коломієць О.Ф. Прошу слова сьогодні / О.Ф. Коломієць. – К., 1967. – 351с.
916314
  Никольский Ю.Д. Прошу слова! / Ю.Д. Никольский. – Рига, 1966. – 142с.
916315
  Чистяков А.Ф. Прошу слова. / А.Ф. Чистяков. – Калинин, 1959. – 102с.
916316
  Боциев Ю.Б. Прошу слова... / Ю.Б. Боциев. – Орджоникидзе, 1961. – 44с.
916317
  Панфилов Г.А. Прошу слова: Киносценарий / Г.А. Панфилов. – Москва, 1976. – 119с.
916318
  Борис І.О. Прошук істини театру в ЕКМАТЕДОС / І.О. Борис, В.П. Чайка // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 233-238


  Експериментальна майстерня театральних досліджень "ЕКМАТЕДОС" Харківської державної академії культури
916319
  Гайовий Г. Проща : [худ.-док. оповідь] : ілюстров. художньо-док. публіцистичне вид. в авт. ред., ініційоване Київ. т-вом політв"язнів і жертв репресій та схвалене Укр. ін-том нац. пам"яти за підтримки столичної держадмін. / Гриць Гайовий. – Київ : Просвіта, 2012. – 127, [1] с., XXIV с. іл. : іл. – До 75-річчя Великого терору. – ISBN 978-966-2133-79-0
916320
  Козачук К.О. Проща Марусі Чураївни: версія Ліни Костенко // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 121-124. – (Філологічні науки ; № 2)
916321
  Самойлов Юрій Прощавай "Бориспільський" хаб... // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 34-36 : фото. – ISSN 1998-8044
916322
  Слабошпицький М. Прощавай, Білий Джеку! Пам"яті Богдана Яцківа // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 14 березня (№ 11). – С. 12
916323
  Вовченко Н. Прощавай, зброє! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 23-24 : фото
916324
  Хемінгуей Е. Прощавай, зброє! Старий і море / Е. Хемінгуей. – Київ, 1974. – 573с.
916325
  Хемінгуей Е. Прощавай, зброє. За річкою, в затінку дерев / Е. Хемінгуей. – Київ : Дніпро, 1985. – 432с.
916326
  Бушанський Валентин Прощавай, здоровий глузде! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 2-3


  Другого вересня почала роботу третя сесія Верховної Ради шостого скликання. Усе відбулося урочисто: державний гімн, долоні народних депутатів на палких серцях, звинувачення у зраді, коаліційна криза. Це те, що традиційно було в сесійній залі. Кого в ...
916327
  Володимир Р. Прощавай, минуле : Повість / Р.Володимир. – Hays : Світання, 1977. – 85с.
916328
  Унт М. Прощавай, рудий кіт / М. Унт. – К, 1970. – 168с.
916329
  Кіт Л. Прощавай, стипендіє! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Січень (№ 1)


  Мова йде про рішення уряду в галузі освіти. Даються коментарі щодо постанови уряду про припинення з 1 січня 1997 р. виплати стипендій більшості студентів державних вузів: Руслана Синельникове, голови студпарламенту, студента філософ. ф-ту; Володимира ...
916330
  Чепіга В.З. Прощавайте віруси / В.З. Чепіга. – Київ, 1978. – 140 с.
916331
  Бікчентаєв А.Г. Прощавайте, сріблясті дощі... / А.Г. Бікчентаєв. – К., 1974. – 103с.
916332
  Крупин В.Н. Прощай / В.Н. Крупин. – М, 1995. – 68с.
916333
  Василевская Г.О. Прощай Грушовка! / Г.О. Василевская. – Москва, 1984. – 176с.
916334
  Турбина Н. Прощай эпос / Н. Турбина. – Москва, 1990. – 46 с.
916335
  Мартынов В.Б. Прощай!.. / В.Б. Мартынов. – Воронеж, 1980. – 128с.
916336
  Давидков И. Прощай, Акрополь! / И. Давидков. – М., 1978. – 398с.
916337
  Калныш В. Прощай, Андреич! // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2010. – № 13 (5122). – С. 24-25. – ISSN 0131-0097


  Украина расстаётся с наследием Виктора Ющенко. Обиднее всего для последнего, что вместе с Украиной это делает и Европа
916338
  Дуи Сафи Прощай, Африка! Далее - везде : Путешествие // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 86-91 : Фото. – ISSN 1029-5828
916339
  Марукас К. Прощай, Бразилка. / К. Марукас. – Вильнюс, 1969. – 447с.
916340
  Чивер Д. Прощай, брат / Д. Чивер. – Л., 1983. – 368с.
916341
  Комраков Г.Б. Прощай, гармонь! / Г.Б. Комраков. – Барнаул, 1965. – 120с.
916342
  Василевська О Г. Прощай, Грушівко! / О Г. Василевська. – Київ, 1987. – 294с.
916343
  Айтматов Ч. Прощай, Гульсары / Ч. Айтматов. – Фрунзе, 1967. – 568с.
916344
  Айтматов Ч. Прощай, Гульсары / Ч. Айтматов. – Москва, 1976. – 256с.
916345
  Айтматов Ч. Прощай, Гульсары : Книга для чтения с комментарием на французском языке / Ч. Айтматов. – Москва, 1976. – 263с.
916346
  Айтматов Ч. Прощай, Гульсары : Книга для чтения с комментарием на немецком языке / Ч. Айтматов. – Москва, 1976. – 264с.
916347
  Чулаки М.М. Прощай, Зеленая Пряжка! / М.М. Чулаки. – М, 1989. – 428с.
916348
  Шабаев Э.Г. Прощай, зимовье! / Э.Г. Шабаев. – М., 1961. – 83с.
916349
  Алас-и-Уренья Прощай, Кордера! / Алас-и-Уренья. – Київ, 1956. – 39с.
916350
  Эндрью П. Прощай, крысуля! / П. Эндрью. – Москва, 1979. – 95 с.
916351
  Кофиньо Лопес Прощай, любимая! / Кофиньо Лопес; пер. с исп. Ю. Павлова. – Москва : [Молодая гвардия], 1973. – 270 с.
916352
  Игнатов Р. Прощай, любовь / Р. Игнатов. – София, 1974. – 255с.
916353
  Гришаев В.Н. Прощай, мой батальон / В.Н. Гришаев. – М., 1962. – 127с.
916354
  Кучер В.С. Прощай, море / В.С. Кучер. – К., 1957. – 488с.
916355
  Кучер В.С. Прощай, море / В.С. Кучер. – К., 1965. – 477с.
916356
  Кучер В.С. Прощай, море / В.С. Кучер. – К., 1980. – 528с.
916357
  Чандлер Р. Прощай, моя красавица / Р. Чандлер. – Вип. 3. – М, 1991. – 500с.
916358
  Олдридж Д. Прощай, не та Америка / Д. Олдридж. – Москва
2. – 1983. – 63 с.
916359
  Мечетная Н. Прощай, немытая Бразилия // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2012. – № 1 (489). – С. 32-35


  Агрессивная кампания по борьбе с бедностью позволила Бразилии обойти Великобританию и занять шестое место в списке крупнейших экономик планеты.
916360
  Козырев С.А. Прощай, Олимпиада : Методика и опыт. Внеурочная работа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 75. – ISSN 0016-7207
916361
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – М, 1936. – 341с.
916362
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй, 1937. – 365с.
916363
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – М, 1961. – 286с.
916364
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – Ленинград : Просвещение, 1971. – 264 с.
916365
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – Минск, 1977. – 270с.
916366
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – М, 1977. – 382с.
916367
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – Воронеж, 1981. – 279с.
916368
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – М, 1981. – 351с.
916369
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – М, 1982. – 351с.
916370
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – Йошкар-Ола, 1983. – 399с.
916371
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – Алма-Ата, 1986. – 655с.
916372
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – Днепропетровск, 1987. – 507с.
916373
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – Волгоград, 1987. – 269с.
916374
  Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. – Фрунзе, 1987. – 816с.
916375
  Валле Р. Прощай, полицейский! : Раф Валле / Р. Валле. – Москва : Юридическая литература, 1987. – 300 с.
916376
  Абдулин И.А. Прощай, Рим! / И.А. Абдулин, 1971. – 400с.
916377
  Абдуллин И.А. Прощай, Рим! / И.А. Абдуллин. – Уфа, 1978. – 540с.
916378
  Ковалик В. Прощай, рідний краю / В. Ковалик, Г. Петрів // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Травень (№ 10). – С. 11-15


  Депортація населення Польщі та Західної України в повоєнний період.
916379
  Абромайт Ларс Прощай, рыба? = Рыбний промысел. Репортаж. Тема номера / Абромайт Ларс, Хампель Торстен, Триппель Катя // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 128-156 : Фото. – ISSN 1029-5828
916380
  Унт М. Прощай, рыжий кот / М. Унт. – М, 1967. – 208с.
916381
  Конти Ж.П. Прощай, сестра / Ж. П. Конти. – Москва : Терра, 1994. – 494 с. – В изд. также: Игра в безумие / Джулиан Саймон ; Изверг / Эд Макбейн. – (Терра-детектив). – ISBN 5-85255-517-7
916382
  Лиханов Д.А. Прощай, Сирокко! / Д.А. Лиханов. – М., 1990. – 110с.
916383
  Коробова Л.А. Прощай, Туткаул / Л.А. Коробова. – Душанбе, 1968. – 76с.
916384
  Гаврилюк О.Я. Прощайте / О.Я. Гаврилюк. – Львів, 1969. – 61с.
916385
  Гаврилюк О.Я. Прощайте / О.Я. Гаврилюк. – К., 1990. – 237с.
916386
  Готлиб Иосиф Прощайте лампочки Ильича : технологии // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 138-141 : Фото
916387
  Горулев Н.А. Прощайте любимые / Н.А. Горулев. – Минск, 1977. – 238с.
916388
  Горулев Н.А. Прощайте любимые / Н.А. Горулев. – Минск, 1979. – 415с.
916389
  Войтин А. Прощайте, ваше величество / А. Войтин. – Бухарест, 1972. – 48с.
916390
  Олдингтон Р. Прощайте, воспоминания / Р. Олдингтон. – Москва, 1961. – 397с.
916391
  Сегель Я.А. Прощайте, голуби. / Я.А. Сегель. – М, 1961. – 84с.
916392
  Грач А.Г. Прощайте, горы / А.Г. Грач. – М., 1967. – 180с.
916393
  Колосов Л.С. Прощайте, господин полковник! / Л.С. Колосов. – М., 1986. – 203с.
916394
  Квицаридзе Д. Прощайте, дремучие леса! / Д. Квицаридзе. – М, 1975. – 447с.
916395
  Кампань К. Прощайте, мої п"ятнадцять літ... / К. Кампань. – К., 1971. – 247с.
916396
  Бикчентаев А. Прощайте, серебристые дожди... / А. Бикчентаев. – М., 1973. – 238с.
916397
  Букин Н.И. Прощайте, скалистые горы / Н.И. Букин. – Москва, 1952. – 88с.
916398
  Семенов Ю.И. Прощайте, скалистые горы!. / Ю.И. Семенов. – Саратов, 1955. – 295с.
916399
   Прощальна дискотека. – М., 1989. – 304с.
916400
   Прощальная дискотека. – М., 1989. – 303с.
916401
  Павлов П.В. Прощальная лекция проф. П.В. Павлова студентам Киевского университета, зачитанная в декабре 1859 г. // Исторические записки / Академия наук СССР, ин-т истории. – Москва, 1955. – Т. 52. – С. 265-266
916402
  Малохаткин И.И. Прощальная листва : Стихи. / И.И. Малохаткин. – Саратов, 1979. – 111с.
916403
  Смола О. Прощальне слово : проза: новела // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 11 (793). – С. 83-88. – ISSN 0868-4790
916404
   Прощальне слово про колегу : [некролог] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 110. – ISSN 0236-1477
916405
  Мамонтов А.Я. Прощальний ужин на Азорских островах : (мемуары) / Мамонтов А.Я. – Киев : Альтерпресс, 2003. – 312с. – ISBN 966-542-194-8
916406
  Толстиков В.П. Прощальное слово о друге // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.230-231. – ISSN 0321-0391


  Ю.Г.Виноградов.
916407
  Тарас В.Е. Прощальные костры. / В.Е. Тарас. – Минск, 1980. – 352с.
916408
  Сергеенко М.М. Прощальный вечер / М.М. Сергеенко. – М., 1959. – 253с.
916409
  Зорин Л. Прощальный марш : проза и театр / Леонид Зорин. – Москва : Время, 2007. – 448 с. – ISBN 5-94117-156-0
916410
  Крутилин С.А. Прощальный ужин / С.А. Крутилин. – М., 1979. – 368с.
916411
  Левитин М.Е. Прощальный ужин / М.Е. Левитин. – Ленинград, 1984. – 272 с.
916412
  Слонимский М.Л. Прощание / М.Л. Слонимский. – Л, 1937. – 158с.
916413
  Горбатов Б.Л. Прощание / Б.Л. Горбатов. – М., 1955. – 32с.
916414
  Бехер И.Р. Прощание : роман / И.Р. Бехер. – Москва : Художественная литература, 1958. – 392 с.
916415
  Зорин Л.Г. Прощание / Л.Г. Зорин. – М., 1959. – 16с.
916416
  Айбек Прощание / Айбек. – Москва, 1971. – 174с.
916417
  Симион А. Прощание / А. Симион. – Бухарест, 1974. – 48с.
916418
  Смирнов О.П. Прощание / О.П. Смирнов. – М., 1977. – 573с.
916419
  Смирнов О.П. Прощание / О.П. Смирнов. – М.
Кн.1. – 1979. – 96с.
916420
  Смирнов О.П. Прощание / О.П. Смирнов. – М.
Кн.2. – 1979. – 80с.
916421
  Берзер А.С. Прощание // Жизнь и судьба Василия Гроссмана / С.И. Липкин. – Москва : Книга, 1990. – С. 121-271. – (Время и судьбы). – ISBN 5-212-00401-2
916422
  Вампилов А.В. Прощание в июне / А.В. Вампилов. – Изд. 3-е. – Москва, 1984. – 320 с.
916423
  Науменко Я И. Прощание в Ковальцах / Я И. Науменко. – Москва, 1986. – 543с.
916424
  Миллер А. Прощание Дон Жуана : Трагифарс для простаков в 3-х действиях // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 11/12. – С. 5-71. – ISSN 0131-8136
916425
  Соболевский А.А. Прощание навсегда / А.А. Соболевский. – Саранск, 1985. – 228с.
916426
  Милорадович В.П. Прощание рекрута и рекрутские песни в Лубенксом уезде Полтавской губернии В. Милорадовича // Невесели сильски малюнкы [Невеселі сільські малюнки] : (оповидання батюшкы) / Таморенко, (Тамаренко) Лисак. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1902. – 16 с.
916427
  Милорадович В.П. Прощание рекрута и рекрутские песни в Лубенском уезде Полтавской губернии В. Милорадовича. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владиміpа H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1897. – 16 с. – Отд. оттиск из: Киевская Стаpина, 1897, кн. 7-8. - В кн. 21 укp. наp. песня на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
916428
  Левитин К.Е. Прощание с алголом / К.Е. Левитин. – Москва, 1989. – 224 с.
916429
  Гайдучек В. Прощание с ангелами : роман / В. Гайдучек. – Москва : Прогресс, 1973. – 413с.
916430
  Сабиров Р.Р. Прощание с ангелом / Р.Р. Сабиров. – Казань, 1991. – 188с.
916431
  Шульпин И.В. Прощание с Багусями / И.В. Шульпин. – М., 1977. – 272с.
916432
  Самохин Н.Я. Прощание с весельем. / Н.Я. Самохин. – М., 1987. – 238с.
916433
  Сейферт Я. Прощание с весной / Я. Сейферт. – М, 1987. – 181с.
916434
  Левинзон Г.А. Прощание с Дерьервилем / Г.А. Левинзон. – М., 1982. – 206с.
916435
  Бернард Я.И. Прощание с детством. / Я.И. Бернард. – Ставрополь, 1979. – 127с.
916436
  Широков В.А. Прощание с домом. / В.А. Широков. – Пермь, 1981. – 93с.
916437
  Шаповалов В.И. Прощание с журавлем / В.И. Шаповалов. – Фрунзе, 1987. – 69с.
916438
  Дроздов И.Л. Прощание с журавлями. / И.Л. Дроздов. – Краснодар, 1984. – 172с.
916439
  Строкань С.В. Прощание с зимой / Сергей Строкань // Имя / В.А. Суханова. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – С. 81-117. – (Молодые голоса). – ISBN 5-235-00761-1
916440
  Соколов Б.С. Прощание с зимой. / Б.С. Соколов. – Куйбышев, 1971. – 128с.
916441
  Каплан В. Прощание с луной : проза: повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 12 (1028). – С. 10-98. – ISSN 0130-7673
916442
  Мариан Б.Т. Прощание с любимой : Стихи / Б.Т. Мариан. – Кишинев, 1980. – 92с.
916443
  Боровский Т. Прощание с Марией / Т. Боровский. – М, 1989. – 428с.
916444
  Вайскопф Ф. Прощание с мирной жизнью / Ф. Вайскопф. – Москва, 1968. – 559с.
916445
  Бауман Зигмунт Прощание с миром своих и чужих : часть IV-..? Эпоха преодоления мультикультурного кризиса / Бауман Зигмунт, Кербер Николай // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 204-208 : фото
916446
  Субботин В.Е. Прощание с миром. / В.Е. Субботин. – М., 1989. – 459с.
916447
  Борцов А.К. Прощание с морем / А.К. Борцов. – Фрунзе, 1978. – 145с.
916448
  Поженян Г.М. Прощание с морями / Г.М. Поженян. – М, 1990. – 302с.
916449
  Семенов Г.С. Прощание с осенним садом / Г.С. Семенов. – Л., 1986. – 263с.
916450
  Казанцев В.И. Прощание с первой любовью / В.И. Казанцев. – Москва, 1971. – 95 с.
916451
  Прокофьев А.А. Прощание с приморьем. / А.А. Прокофьев. – Л, 1969. – 190с.
916452
   Прощание с Эдисоном // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 5. – С. 34 : Фото. – ISSN 1029-5828
916453
  Рыленков Н.И. Прощание с юностью / Н.И. Рыленков. – М., 1943. – 56с.
916454
  Шамсутдинов Н.М. Прощание с юностью / Н.М. Шамсутдинов. – М., 1982. – 63с.
916455
  Адрианов Ю.А. Прощание славянки / Ю.А. Адрианов. – Москва, 1986. – 125с.
916456
  Байбаков В.Г. Прощание славянки / В.Г. Байбаков. – М., 1988. – 61с.
916457
  Колесников Л.П. Прощание славянки. / Л.П. Колесников. – Волгоград, 1975. – 128с.
916458
  Карякин П.П. Прощание славянки: повести и рассказы / П.П. Карякин. – Новосибирск, 1967. – 144с.
916459
  Карякин П.П. Прощание славянки: повести и рассказы / П.П. Карякин. – Новосибирск, 1975. – 160с.
916460
  Карякин П.П. Прощание славянки: повесть / П.П. Карякин. – Омск, 1964. – 131с.
916461
  Межиров А.П. Прощание со снегом. / А.П. Межиров. – М, 1964. – 115с.
916462
  Колганов Леонид Прощание со старыми друзьми : поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 5 (652). – С. 3-7. – ISSN 0132-2036
916463
  Дыгат С. Прощание, Путешествие. / С. Дыгат. – Кишинев, 1981. – 428 с.
916464
  Дыгат С. Прощание. Диснейленд. Рассказы / С. Дыгат. – Москва, 1971. – 443 с.
916465
  Онетти Х.К. Прощания / Х.К. Онетти. – М, 1976. – 266с.
916466
  Никонова Т.А. Прощания / Т.А. Никонова. – Воронеж, 1990. – 142с.
916467
  Михеенков С.Е. Прощания в Арпылях / С.Е. Михеенков. – М., 1989. – 347с.
916468
  Гайдучек В. Прощання з ангелами : Роман / В. Гайдучек. – Київ : Дніпро, 1972. – 376с.
916469
  Гайдучек В. Прощання з ангелами / В. Гайдучек. – К., 1977. – 384с.
916470
  Гнатюк Н.Ю. Прощання з березнем / Н.Ю. Гнатюк. – К, 1972. – 51с.
916471
  Гнатюк О. Прощання з імперією : Українські дискусії про ідентичність / Оля Гнатюк; Авторизований переклад з польскої; Укр. науковий ін-т Гарвардського ун-та; Ін-т Критики. – Київ : Критика, 2005. – 528с. – Парал. тит. арк. пол. – Бібліогр.; с. 491-518. – ISBN 966-7679-79-9
916472
  Карпенко Ф.А. Прощання з літом / Ф.А. Карпенко. – К., 1975. – 183с.
916473
  Сидоржевський М. Прощання з Маркесом // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 25 квітня (№ 8). – С.1, 5
916474
  Стрельбицький М.П. Прощання з морем / М.П. Стрельбицький. – Одеса, 1983. – 72с.
916475
  Шевчук В.А. Прощання з самим собою / В.А. Шевчук. – К., 1992. – 420с.
916476
  Панчук Любов Прощання з уроками, а не з літературою : урок-підсумок // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 41-44
916477
  Барт Д. Прощання із плодами : проза: оповідання // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 154-180


  Переклад повістей американського письменника Джона Барта студента Інституту журналістики Романа Горбика.
916478
  Климчук О.О. Прощання слов"янки / О.О. Климчук. – К., 1987. – 205с.
916479
  Жадан С.В. Прощання слов"янки : книга нових та вибраних віршів / Сергій Жадан ; [худож.-оформ. О.Г. Жуков]. – Харків : Фоліо, 2011. – 402, [8] с. – ISBN 978-966-03-5690-0
916480
  Ручьев Б.А. Прощанье с юностью / Б.А. Ручьев. – М, 1961. – 138с.
916481
  Скорняков А.В. Прощаться не будем. / А.В. Скорняков. – Саратов, 1991. – 303с.
916482
   Прощаться не хочу. – Алма-Ата, 1970. – 160 с.
916483
  Найманбаев Н К. Прощаться не хочу / Н К. Найманбаев. – М., 1983. – 334с.
916484
  Слабошпицький М. Прощаючись зі світлою людиною : Пам"яті Анатолія Лисого // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 13 червня (№ 24). – С. 10
916485
  Бедзик Ю.Д. Прощаючись назавжди : Повісті і оповідання / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Молодь, 1963. – 242с.
916486
   Проще пареной репы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 18-19 : Фото
916487
  Краснова Елена Проще простого? : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 6-16 : Фото
916488
  Спенсер Л. Прощение : Роман / Л. Спенсер. – Москва : Новости, 1995. – 464с. – (Мировой бестселлер). – ISBN 5702009118
916489
  Чесноков И.И. Прощение как ценностно-коммуникативный ориентир сознания (к проблеме этноязыкового кодирования универсальных эмоционально-смысловых единиц) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 67-. – ISBN 966-594-839-3
916490
   Прощенко Тетяна Михайлівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 354 : фото
916491
  Кураев Михаил Прощенное воскресенье : повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 4. – С. 62-74. – ISSN 0321-1878
916492
  Рожицын Ю.М. Прощенный день / Ю.М. Рожицын. – Алма Ата, 1989. – 299с.
916493
  Міхно О. Прощення боргу за цивільним законодавством України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 5. – С.24-28
916494
  Коструба А.В. Прощення боргу як правоприпиняючий юридичний факт в цивільному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 158-161
916495
  Яницкая С.И. Прощеное воскресенье / С.И. Яницкая. – Свердловск, 1991. – 207с.
916496
  Реброва Т.А. Прощёное воскресенье: стихи / Т.А. Реброва. – М., 1992. – 172с.
916497
  Баженов Н.Д. Прощеный день / Н.Д. Баженов. – М., 1962. – 63с.
916498
  Рытхэу Ю.С. Прощяние с богами / Ю.С. Рытхэу. – Л., 1961. – 255с.
916499
  Чирьев С.И. Проэкты преобразования наших высших / С.И. Чирьев, 1905. – 13с.
916500
  Дюжев Г.А. Проэлектронные явления в сильноточной дуге с термоэмиссионным катодом. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.08 / Дюжев Г.А.; АН СССР. – Л, 1980. – 30л.
916501
  Исаев И.А. Проюлемы системы права в советской юриспруденции 1920-1930 гг. // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 12. – С. 2-5. – ISSN 1812-3805
916502
  Моря М. Прояв атрактивних відносин у школярів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 101-104. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто специфіку феномена атракції у взаєминах дітей шкільного віку. Показано, що кожному віковому періоду властиві свої специфічні особливості атракції, що підтверджує той факт, що міжособистісна атракція проходить складний шлях свого розвитку, і ...
916503
  Радзівілл А.Я. Прояв відбитої складчастості в рельєфі Волині / А.Я. Радзівілл, Т.О. Знаменська // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 93-95 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
916504
  Рудківський О. Прояв диференційної ознаки "спосіб творіння" німецьких приголосних у спонтанноиу мовленні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 3-10. – (Германська філологія ; Вип. 431)
916505
  Куценко Т. Прояв міжпівкульної асиметрії при повторному проходженні прямого і зворотного тестів Струпа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 63-65. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  При повторному проходженні тесту Струпа функціональна асиметрія проявляється переважно при реагуванні на конгруентні подразники (співпадіння семантичного значення і кольору слова). За латентними періодами реакцій ефект Струпа краще проявляється при ...
916506
  Крисало О. Прояв мовної особистості Валерія Шевчука в оригиналі роману "Око Прірви" та перекладі англійською мовою // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 179-184. – (Серія "Філологічні науки" ; № 17 (266) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
916507
  Погорелов В.Є. Прояв нанорозмірних особливостей структури рідких пропанолу та бутанолу в спектрах комбінаційного розсіяння / В.Є. Погорелов, І.Ю. Дорошенко, Є.А. Чернолевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 261-263. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Зареєстровані спектри комбінаційного розсіяння рідких пропану та бутанолу, які належать до класу одноатомних спирті. За допомогою програми Gaussian 03 виконано квантово-хімічіні розрахунки просторової будови та коливальних спектрів різних кластерів ...
916508
  Естрела-Льопіс Ірина Борисівна Прояв поліморфізму рідких кристалів в спектрах комбінаційного розсіяння світла : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.05 / Естрела-Льопіс Ірина Борисівна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1996. – 22л.
916509
   Прояв структури кластерів рідкого метанолу в спектрах комбінаційного розсіяння / І.Ю. Дорошенко, О.І. Лізенгевич, В.Є. Погорелов, Л.І. Савранський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 394-398. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методами квантової хімії вивчався характер молекулярної асоціації в рідкому метанолі. Було розраховано геометрію ізольованої молекули та асоціатів з двох, трьох та чотирьох молекул метанолу, енергії утворення Н-зв"язку та коливальні спектри розглянутих ...
916510
   Прояв структури спектра люмінесценції родаміну 6Ж у сильнорозсіювальній матриці / Є.О. Тихонов, В.П. Ящук, О.А. Пригодюк, В.І. Безродний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 33-35. – (Фізика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Показано, що зміна величини перепоглинання люмінесценції може бути використана для аналізу структури спектрів люмінесценції органічних барвників за методом Алєнцева-Фока. Запропоновано змінювати величину перепоглинання за допомогою розсіяння та товщини ...
916511
  Сирота Н.П. Прояв сучасних фізико-географічних процесів на Українському Поліссі в зв"язку з його ландшафтною структурою / Н.П. Сирота, П.Г. Шищенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 3-9 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 15)
916512
  Шерепітко Д. Прояв та ідентифікація інфекцїі вірусу мозаїки люцерни на рослинах сої (Glycine max (L.) Marril) за грунтово-кліматичних умов Вінничини / Д. Шерепітко, А. Бойко, В. Шерепітко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 9-12. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Вперше в Україні виявлено та ідентифіковано характерні симптоми природної інфекції вірусу мозаїки люцерни (ВМЛ) на рослинах сої (G.max.). На прикладі сої сорту Подільська 416 вивчено вплив ВМЛ на значення цінних морфологічних ознак та оцінено його ...
916513
  Кутовий С.Ю. Прояв у спектрах комбінаційного розсіяння світла впливу препарату берберину на ДНК / С.Ю. Кутовий, В.Г. Пащенко, Л.А. Заїка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 12-16. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розв"язано задачу отримання спектрів КРС водних розчинів ДНК, вивчено вплив на спектри КРС ДНК молекул берберину. Встановлено, що, незважаючи на прозорість і відсутність забарвлення розчину, для збудження бажано використовувати лазери з якомога більшою ...
916514
  Шевченко І.О. Прояви "цензури" при перекладі казок: табу на відтворення агресії та еротичних алюзій // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 296-303. – ISBN 966-581-589-Х
916515
  Бумбур Ю.М. Прояви антисемітизму в американській літературі XIX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 85-91


  Статтю присвячено дослідженню проявів антисемітизму в американській літературі ХІХ ст. Статья посвящена исследованию проявления антисемитизма в америкканской литературе ХІХ века. In the article the manifestation of anti-Semitism in the American ...
916516
  Стоматов Е.Г. Прояви впливу груп негативної спрямованості на засуджених у місцях позбавлення волі // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 51-53. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
916517
  Пляцко Р.М. Прояви гравітаційної ультрарелятивістської спін-орбітальної взаємодії. / Р.М. Пляцко. – К., 1988. – 143с.
916518
  Гумин О.М. Прояви девіантної поведінки в процесі здійснення насильницьких дій неповнолітніми (стан та динаміка) / О.М. Гумин, В Мина // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 6. – С.108-111
916519
  Голуб П.О. Прояви динаміки кластеризації молекул спиртів в коливальних спектрах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Голуб Павло Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 116 л. – Бібліогр.: л. 107-116
916520
   Прояви екзогенного метаморфізму в Горішньо-Плавненсько-Лавриківському залізорудному кар"єрі / М.П. Стахів, В.В. Івкин, О.В. Бородіна, А.Г. Бердник, М.М. Ковалюх // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 228-230 : Фото. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0868-6939
916521
  Кобзар Л.Г. Прояви емоційно-оцінної інтонації у мовленні // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 88-90. – (Філологічні науки)
916522
  Карпенко С. Прояви зв"язків українських народних казок про тварин з тотемізмом // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 140-148. – Бібліогр.: С. 147-148
916523
  Сердюк І. Прояви категорії жахливого в сучасному японському кінематографі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 149-153. – (Серія філологічна ; Вип. 53). – ISSN 2078-5534


  Зроблено грунтовний аналіз категорії жахливого у сучасному японському кінематографі. Розглянуто та систематизовано прояви жахливого у кінематографічних стрічках, проаналізовано будову картин, проведено паралель із європейським кінематографом
916524
  Митрохин О. Прояви контактового метаморфізму в породах давньої "рами" Коростенського плутону / О. Митрохин, О. Білан, О. Грущинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 19-23. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Досліджено характер поширення, умови залягання та петрографічні особливості контактово-метаморфічних порід в оточенні Коростенського плутону анортозит-рапаківігранітної формації Українського щита. Виявлено, що в екзоконтактових ореолах базитових ...
916525
  Скулиш Є. Прояви корупції у сучасних умовах // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 213-228. – ISSN 0132-1331
916526
  Баракатова Н.А. Прояви лексико-граматичної інтерференції у книжних стилях української мови // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 3-11


  Проаналізовано відхилення від лексичних і граматичних норм української літературної мови як результат російсько-української інтерференції у книжно-писемних стилях
916527
  Дяків В. прояви народної релігійності українців в умовах більшовицької окупації початку 1920-х років // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 169-180. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534
916528
  Комендант О.В. Прояви нової економіки для України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 1. – С. 33-40.
916529
  Христова Г. Прояви нормативності в рішеннях Конституційного Суду України щодо конституційності юридичних актів // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.230-240
916530
  Алямкін В. Прояви парадигми позитивного регулювання договору поставки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 122-123.
916531
  Гарасевич С.Г. Прояви просторової дисперсії в спектрах КРС тетрагональних гіротропних кристалів ТеО2 / С.Г. Гарасевич, О.В. Слободянюк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 416-430. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено залежності величин частот ліній КРС в кристалах ТеО[нижній індекс 2] від напрямку та величини хвильового вектора фонона q, проведено порівняння з залежностями в кристалах ZnP[нижній індекс 2] та CdP[нижній індекс 2]. Встановлено існування ...
916532
  ХижнякН.І Прояви профанації у взаємодії політичної, фінансової та масмедійної еліти США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 10-13. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 14)


  Досліджено проблему взаємозв"язку американської еліти та мас-медія, особливо після подій 11 вересня 2001 р. Подано характеристику сучасної американської еліти і елементів профанації в її діяльності.
916533
  Онищук В.М. Прояви резонансу в багатошарових тонкоплівкових структурах без явно виражених резонаторів / В.М. Онищук, Ю.О. Первак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 269-272. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Багатошарові тонкоплівкові структури з високою просторовою дисперсією представляють значний інтерес як компактні пристрої для багатоканальної частотної селекції, а також для управління пучками світла та як пристрої контролю дисперсії. Для структури з ...
916534
  Ржаніцин О В. Прояви сучасної та найновішої тектоніки в геологічній будові Канівських дислокацій : загальна та історична геологія, корисні копалини, мінералогія, геохімія та петрографія / О В. Ржаніцин, І.О. Дядюк, О.В. Володіна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 27-32 : . – Бібліогр.: 18 назв. – (Геологія ; Вип. 15)


  Розглянуто основні особливості будови поверхні та геологічної структури району Канівських дислокацій з позицій існуючих концепцій їх формування. Зроблено висновки про найбільш вірогідний механізм утворення скибової структури покривного типу в умовах ...
916535
   Проявка с поличным : История // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 9. – С. 38 : Фото. – ISSN 1029-5828
916536
  Семенова М.З. Проявление балладных признаков в поэзии, прозе и драматургии Н.С. Гумилёва // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 4 (40). – С. 2-10
916537
  Кожурина М.С. Проявление блоковых структур в морфогенезе юго-восточной части Украинских Карпат / М.С. Кожурина, М.С. Лукасевич // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 23. – С. 20-24. – Бібліогр.: 12 назв
916538
  Остапенко В.А. Проявление в спектральных линиях поднимающихся арочных систем хромосферных вспышек / В.А. Остапенко, П. Палуш, А.Н. Якобчук // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1982. – С. 29-41. – (Астрономия ; Вып. 24). – ISSN 0203-7319


  Исследовано проявление на спектрограммах протяженных и точечных арочных образований с нисходящими потоками плазмы. Расчеты выполнены для стационарной непрозрачной и поднимающейся прозрачной арочных моделей. Получено, что Х-образные "рожки эмиссии", ...
916539
  Дашевская Л.Н. Проявление вибронных взаимодействий в спектрах кристаллов и закристаллизованых растворов некоторых органических соединений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Дашевская Л.Н.; МГУ. – М., 1974. – 24л.
916540
  Говорун Д.Н. Проявление внутри - и межмолекулярных взаимодействий в колебательных спектрах некоторых жидкостей : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.05 / Говорун Д.Н. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 229 л. – Библиогр.: л. 210-229
916541
  Говорун Дмитрий Николаевич Проявление внутри и межмолекулярных взаимодействий в колебательных спектрах некоторых жидкостей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Говорун Дмитрий Николаевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 14 с.
916542
  Морозова Л.И. Проявление геодинамической активности земной коры в облачных полях / Л.И. Морозова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 4. – С. 541-550 : рис., табл. – Библиогр.: с. 549-550. – ISSN 0016-7886
916543
  Рафибеков Т.М. Проявление гетерозиса у бройлеров в условиях жаркого климата Апшерона Азербайджанской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Рафибеков Т.М.; АН АзССР. Ин-т зоологии. – Баку, 1969. – 22л.
916544
  Тощев В.П. Проявление гетерозиса у дынь и тыкв в зависимости от систематических и морфологических различий родительских пар. : Автореф... канд. биол.наук: / Тощев В.П.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им В.И.Ленина. Всесоюз. НИИ растениеводства. – Л., 1967. – 22л.
916545
  Наулик Леонид Ростиславович Проявление гиротропии в колебательных спектрах кристаллов : Дис... канд. физико-математ.наук: 01.04.05 / Наулик Леонид Ростиславович; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1991. – 179л. – Бібліогр.:л.163-179
916546
  Наулик Леонид Ростиславович Проявление гиротропии в колебательных спектрах кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Наулик Леонид Ростиславович; Минвуз Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 15л.
916547
  Пермогоров С.А. Проявление движения свободных экситонов в оптических спектрах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Пермогоров С.А.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1969. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
916548
  Богомазов Г.М. Проявление детерминантных свойств русского языка на уровне фонетики // Русистика и компаративистика : сборник научных статей / Департамент образования города Москвы ; ГОУ ВПО МГПУ : Вильнюсский пед. ун-т. – Москва, 2008. – Вып. 3. – С. 5-14. – ISBN 978-5-243-00283-7
916549
  Соловьев А.А. Проявление динамического стереотипа в условных двигательных реакциях у школьников разного возраста. : Автореф... канд. биол.наук: / Соловьев А.А.; АПН РСФСР. НИИ возрастной физиологии и физ. воспитания. – М., 1965. – 16л.
916550
  Ташпулатов Бахтияр Муратович Проявление дислокаций в колебательных спектрах полупроводниковых кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Ташпулатов Бахтияр Муратович; АН УзССР. Физико-техническ. ин-т. – Ташкент, 1979. – 18л.
916551
  Сусарев М.П. Проявление законов Коновалова в системе Н2О-НСl-H2SO4 и связь между составами ацеотронов многокомпонентных систем. : Автореф... канд. хим.наук: / Сусарев М.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1951. – 9л.
916552
  Черных Э.А. Проявление закономерностей познавательных процессов в следственной практике / Э.А. Черных. – М, 1980. – 68с.
916553
  Пктухов С.А. Проявление инициативы учащихся 3-го класса. (На материале обучения, труда и игры) : Автореф... канд. пед.наук: / Пктухов С.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 15л.
916554
  Григорьева Светлана Владимировна Проявление колебаний водородной связи в длинноволновых спектрах уретановых соединений и интерпретация полос поглощения полиуретанизоциануратов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Григорьева Светлана Владимировна; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1994. – 15л.
916555
  Сушко М.Я. Проявление коллективных вкладов в спектрах корреляционных функций жидкостей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Сушко М.Я.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1986. – 16л.
916556
  Белова Л.Г. Проявление конкурентных преимуществ в информационном обществе развитых стран // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 52-62. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
916557
  Чехонин И.А. Проявление кооперативных эффектов во внутрирезонаторной спектроскопии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Чехонин И.А.; ЛГУ. – Л., 1984. – 16л.
916558
  Коротков П.А. Проявление межмолекулярного и электрон-фононного взаимодействия в спектрах комбинационного рассеяния конденсированной фазы : дисс. ... д-ра физ.- мат. наук : 01.04.05 / Коротков П.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 472 л. – Библиогр.: л. 422-472
916559
  Коротков П.А. Проявление межмолекулярного и электрон-фононного взаимодействия в спектрах комбинационного рассеяния света конденсированной фазы : автореф. дисс. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.05 / Коротков П.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 63 с.
916560
  Перова Татьяна Сергеевна Проявление межмолекулярных взаимодействий в длинноволновых инфракрасных спектрах поглощения конденсированных сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Перова Татьяна Сергеевна; Гос. оптический ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1978. – 22л.
916561
  Зозуленко И.В. Проявление многочастичных эффектов в кинетике некогерентного переноса энергии электронного возбуждения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Зозуленко И.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 15л.
916562
  Зозуленко Игорь Владимирович Проявление многочастичных эффектов в кинетике некогерентного переноса энергии электронного возбуждения : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Зозуленко Игорь Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 115л. – Бібліогр.:л.103-114
916563
  Мачянскас С.Ф. Проявление научного и социального критицизма в литовском фольклоре : Автореф... канд. философ.наук: 09.622 / Мачянскас С.Ф.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. Кафедра философии. – Вильнюс, 1970. – 15л.
916564
  Радецкий П.С. Проявление негативов / П.С. Радецкий. – 2-е. – Ленинград. – 63 с.
916565
  Радецкий П.С. Проявление негативов / П.С. Радецкий. – Л., 1931. – 87с.
916566
  Лепихова Лора Анатольевна Проявление основных свойств нервной системы в индивидуальных осоебнностях внимания подростков : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.02 / Лепихова Лора Анатольевна; Науч.-исслед. ин-т педагогики УССР. Науч.-исслед. ин-т психологии УССР. – Киев, 1974. – 31л. – Бібліогр.:с.31
916567
  Керимов Я.Ш. Проявление особенностей местных говоров в речи учащихся начальных классов и методы их устранения. (На материале бакинского диалекта) : Автореф... канд. пед.наук: / Керимов Я.Ш.; АН АзССР. Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1962. – 38л.
916568
  Кутовой С.Ю. Проявление особенностей структуры в спектрах КРС тройных галогенидов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Кутовой С.Ю.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 16л.
916569
  Кутовой С.Ю. Проявление особенностей структуры в спектрах КРС тройных галогенидов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Кутовой С. Ю.; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1990. – 122л. – Бібліогр.:л.112-122
916570
  Стрельникер Я.М. Проявление поверхностных экситонов в рассеянии электронов и оптических свойств молекулярных кристаллов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Стрельникер Я.М.; Пермский гос.ун-т. – Пермь, 1989. – 15л.
916571
  Эстрела-Льопис Ирина Борисовна Проявление полиморфизма жидких кристаллов в спектрах комбинационного рассеяния света. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Эстрела-Льопис Ирина Борисовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1996. – 159л. – Бібліогр.:л.145-159
916572
   Проявление природы растворителя в термодинамических свойствах растворов. – Иваново, 1989. – 96с.
916573
  Булавин Л.А. Проявление продольно-поперечного расщепления колебательных мод воды в оптической и нейтронной спектроскопии. / Л.А. Булавин, Г.И. Гайдидей, Н.Е. Корниенко // Тез. докл. "Кон. колебательной спектроскопии"


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
916574
  Шаганов Игорь Иванович Проявление различий эффективного и среднего полей световой волны в спектрах поглощения молекулярных кристаллов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Шаганов Игорь Иванович ; Гос. оптический ин-т. – Ленинград, 1974. – 20 с.
916575
  Курдюмов И.В. Проявление различных степеней свободы легких ядер а ядерных реакциях : Автореф... канд. физ-мат.наук: 055 / Курдюмов И. В.; МГУ. Науч.-исследов. ин-т ядерной физики. – М., 1971. – 10л.
916576
  Бегмедов С. Проявление религиозных пережитков в Северной Туркмении и пути их преодоления. (По материалам г.Ташауза). : Автореф... канд. философ.наук: / Бегмедов С.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1968. – 17л.
916577
  Бортэ Л.В. Проявление связей между частями речи в современном русском языке / Л.В. Бортэ. – Кишинев, 1979. – 115с.
916578
  Болак С. Проявление силы вестфальского мифа в международном праве // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 5 (298). – С. 141-153. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
916579
  Ермолаева-Томина Проявление силы нервной системы в концентрированности внимания : Автореф... канд. пед.наук: / Ермолаева-Томина Л.Б.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Филос. фак. Кафедра психологии. – М., 1960. – 15л.
916580
  Хан А. Проявление симметрии и асимметрии в кортикальной деятельности больших полушарий головного мозга у младших школьников в процессе учебных занятий. : Автореф... Канлд.биол.наук: 03.00.13 / Хан А.; Азерб.гос.ун-т. – М, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
916581
  Савин Ю.В. Проявление структуры активного центра трипсина при комплексообразовании его с катионами тяжелых металлов (Ag+, Cu++,Pb++) : Автореф... канд. хим.наук: / Савин Ю. В.; МГУ. – М., 1970. – 16л.
916582
  Легин Е.К. Проявление структуры воды в териодинамических свойствах растворов в тяжелой воде : Автореф... канд. хим.наук: / Легин Е. К.; Радиев. ин-т. – Л., 1967. – 14л.
916583
  Ильин А.Н. Проявление субъектности на различных уровнях массовой культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 8. – С. 74-77. – ISSN 2073-9702
916584
  Подшивайлов Михаил Михайлович Проявление электрон-фононного взаимодействия в кристаллах с примесью тетраэдрических оксианионов хрома и ванадия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Подшивайлов Михаил Михайлович ; КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1992. – 16 с.
916585
  Подшивайлов Михаил Михайлович Проявление электрон-фононного взаимодействия в кристаллах с примесью тетраэдрических оксианионов хрома и ванадия : Дис... канд. физ.-мат. наук : К / Подшивайлов Михаил Михайлович ; КГУ. – Киев, 1992. – 197 л. – Бібліогр.: л. 179-197
916586
  Морозова Александра Васильевна Проявление эстетического в труде в его историческом развитии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Морозова Александра Васильевна; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1976. – 26л.
916587
  Кондиленко И.И. Проявления давыдовского / И.И. Кондиленко. – Киев, 1971
916588
  Данченко Е.Л. Проявления дискриминации"восточных рабочих" в сельском хозяйстве национал-социалистической Германии в годы Второй мировой войны // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 2 (80). – С. 46-54. – ISSN 1812-8696
916589
  Соботович Е.Ф. Проявления косноязычия у детей дошкольного возраста и пути его устранения : Автореф... канд. пед.наук: 13.732 / Соботович Е.Ф.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 26л.
916590
  Гаджиева Нушаба Нубарян кызы Проявления межмолекулярных взаимодйствий в их спектрах криорастворов систем с водородной связью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Гаджиева Нушаба Нубарян кызы; АН СССР. Ин-т спектроскопии. – М., 1981. – 20л.
916591
   Проявления сейсмичности в области аномалии электропроводности западной части Приазовского мегаблока / Т.К. Бурахович, С.Н. Кулик, А.Н. Кушнир, Г.Н. Зайцев // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 1. – С. 144-154 : Рис., карта, табл. – Бібліогр.: с. 152-154. – ISSN 0203-3100
916592
  Баранник В.П. Проявления слабого взаимодействия в реакции ep-em+m-x / В.П. Баранник, И.В.Столетний; Харьковский ордена Ленина и ордена Октябрьской революции физико-технический институт АН УССР. – Харьков : Харьковский физико-технический ин-тут, 1983. – 24 с.
916593
  Пучковская Галина Александровна Проявления структуры, динамики и полиморфиза в колебательных спектрах молекульрных кристаллов : Дис... док. физ-мат.наук: 01.04.05. / Пучковская Галина Александровна; Ин-т физики. – Киев, 1988. – 429л. – Бібліогр.:л.429-479
916594
  Виноградов А.Г. Проявления творческой интеллектуальной активности в связи с особенностями организации понятийного знания : Дис... канд. психол.наук: 19.00.01 / Виноградов А. Г.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1990. – 138л. – Бібліогр.:л.129-138
916595
  Виноградов А.Г. Проявления творческой интеллектуальной активности в связи с особенностями организации понятийного знания. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Виноградов А.Г.; КГУ. – К., 1990. – 19л.
916596
  Андриеш Иван Семенович Проявления электрон-фононного взаимодействия в оптических спектрах примесных парамагнитных ионов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Андриеш Иван Семенович; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
916597
  Лебединцева Н. Проявлення архетипу дитини в поетичній проекції 30- і 90-х років ХХ ст. (тврочість Б.-І. Антонича та Р. Скиби) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 187-193
916598
  Гундорова Т. ПроЯвлення Слова = The emerging word : дискурсія раннього українського модернізму / Тамара Гундорова. – 2-е вид., переробл. та допов. – Київ : Критика, 2009. – 447, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Критичні студії / Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики). – ISBN 978-966-8978-32-6
916599
  Островский Э.Б. Проявляющие и вспомогательные материалы в электрографии / Э.Б. Островский. – М., 1974. – 40с.
916600
  Голд И.С. Проявочные машины. / И.С. Голд. – М., 1956. – 364с.
916601
  Пардзу П. Прояснение / П. Пардзу. – Бухарест, 1978. – 49с.
916602
  Агаджанян Х.А. Прояснения к существительному члену предложения в современном армянском языке. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Агаджанян Х.А.; Ереванский пед.ин-т. – Ереван, 1970. – 22л.
916603
  Хорунжий Ю. Прояснення : екзотична повістина // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 126-166. – ISSN 0208-0710
916604
  Волкова С Проьлеми дитячої бездоглядності та злочинності-у полі зору прокурорів // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 33-43
916605
  Мареев И.С. Прпагандисты армии и флота: (Методика и опыт работы). / И.С. Мареев. – М., 1980. – 208с.
916606
  Гецко В. Прпотидія незаконній міграції // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 1. – С.104-114
916607
  Черномордик Б А. Пррименение антибиотиков и других химиотерапевтических препаратов / Б А. Черномордик. – К, 1988. – 312с.
916608
  Баженова А. Прроблема типического в реалистическом искусстве : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : / Баженова А. ; АН СССР Ин-т философии. – Москва, 1953. – 16л.
916609
  Пасхавер Б. Прродовольчий аспект подолання бідності // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 10. – С. 71-76. – ISSN 0131-775Х
916610
  Делекторский Б.А. Прроектирование гидроскопических электродвигателей / Б.А. Делекторский. – М, 1968. – 252с.
916611
   Пртиворечия и проблемы эффективности управления капиталистическим производством.. – М., 1981. – 383с.
916612
  Евграшкина Г.П. Пруд-накопитель сбросных шахтных вод "Свидовок" в Западном Донбассе и его экологические проблемы // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 5. – С. 48-53 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
916613
  Белінська Я.В. Пруденційний нагляд у сучасній монетарній політиці // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 104-114
916614
  Временко Л. Пруденційні режими регулювання страхової діяльності: цілі, задачі, інстументи / Л. Временко, О. Корват // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 1. – С. 60-64. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-7923
916615
  Суховерхов Ф.М. Прудовое рыбоводство / Ф.М. Суховерхов. – Москва, 1953. – 419с.
916616
  Мовчан В.А. Прудовое рыбоводство / В.А. Мовчан, 1957. – 5с.
916617
  Суховерхов Ф.М. Прудовое рыбоводство в колхозах, совхозах, при фабриках и заводах. / Ф.М. Суховерхов. – М-л, 1933. – 136с.
916618
  Дьяконов Ф.Ф. Прудовое рыбоводство в Поволжье / Ф.Ф. Дьяконов. – Саратов, 1965. – 52с.
916619
  Гордон Л.М. Прудовое рыбоводство СССР / Л.М. Гордон. – М, 1961. – 69с.
916620
  Суховерхов Ф.М. Прудовое рыбоводство СССР. / Ф.М. Суховерхов. – М-Л, 1939. – 128с.
916621
  Бородин Н.А. Прудовое хозяйство - рыбоводство в прудах и озерах / Н.А. Бородин. – 3-е изд. – С.-Петербург, 1911. – 112с.
916622
  Бородин И. Прудовое хозяйство / И. Бородин. – Минск : Тип. Сытина, 1907. – 64с. : 74 рис. – (Библиотека хозяина / Под ред. А.П. Мертваго)
916623
  Пивовар С.Ф. Прудонізм / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 315-316. – ISBN 966-642-073-2
916624
  Рахилло И.С. Прудутренние звезды / И.С. Рахилло. – Москва, 1967. – 48 с.
916625
  Широков В.М. Пруды Белоруссии. / В.М. Широков, И.И. Кирвель. – Минск, 1987. – 118с.
916626
  Веселовский Н Пруды в засушливых районах и их гидрохимия / Н Веселовский. – Москва, 1956. – 128с.
916627
  Дробиз Г.Ф. Пружина / Г.Ф. Дробиз. – Свердловск, 1964. – 62с.
916628
  Чекасина Т.М. Пружина / Т.М. Чекасина. – Свердловск, 1986. – 303с.
916629
  Мосолов М.А. Пружинкин и другие / М.А. Мосолов. – Тула, 1966. – 64с.
916630
  Пастухова Ж.П. Пружинные сплавы меди. / Ж.П. Пастухова, А.Г. Рахштадт. – М., 1979. – 331с.
916631
  Рахштадт А.Г. Пружинные сплавы. / А.Г. Рахштадт. – М., 1965. – 363с.
916632
  Большаков В.В. Пружины "польского эксперимента". / В.В. Большаков. – М, 1982. – 47с.
916633
  Безродний Д.А. Пружна анізотропія метаморфічних порід Кривбасу і її використання для вирішення задач тектонофаціального аналізу : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. геологічних наук : спец. 04.00.22 - Геофізика / Безродний Д.А. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
916634
  Безродний Д.А. Пружна анізотропія метаморфічних порід Кривбасу і її використання для вирішення задач тектонофаціального аналізу : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.22 - геофізика / Безродний Д.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 250л. – Бібліогр.: л.237-250
916635
  Сисоєв В.В. Пружна взаємодія і профілі дифузійного перерозподілу імплантованої домішки: термодинамічний розгляд / В.В. Сисоєв, С.Г. Шпирко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 331-335. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1)


  Розглядається задача визначення просторового розподілу імплантованої у напівпровідникову мішень домішки з урахуванням пружної взаємодії атомів. Розгляд проводиться на основі результатів феноменологічної теорії незворотніх процесів. Використання закону ...
916636
  Валюх Сергій Іванович Пружна взаємодія світла з неоднорідним хіральним анізотропним середовищем : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Валюх Сергій Іванович; КУ ім.Т.Шевченка. НАНУ. Ін-тут фізики напівпровідників. – Київ, 2002. – 136л. + Додаток: л. 135 - 136. – Бібліогр.: л.123 - 135
916637
  Валюх Сергій Іванович Пружна взаємодія світла з неоднорідним хіральним анізотропним середовищем : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Валюх С.І.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. + Додаток: л. 135 - 136. – Бібліогр.: 18 назв
916638
  Безродний Д. Пружна і акустична анізотропія метаморфізованих сланців Криворізької надглибокої свердловини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 11-14. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Досліджено швидкості пружних хвиль метаморфічних сланців Криворізької надглибокої свердловини (971-5337 м). Обчислено детерміновані складові акустичного тензору і тензору пружних зміщень, визначена їх симетрія. Побудовано стереопроекції вказівних ...
916639
  Васільєв К.В. Пружна рівновага обмежених плоскими поверхнями кусково-однорідних тіл з тонкими дефектами за поздовжнього зсуву : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Васільєв К.В. ; НАН України ; Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
916640
   Пружна симетрія і параметри анізотропії метаморфічних порід Криворізької надглибокої свердловини : випуск 24 / Г.Т. Продайвода, Д.А. Безродний, І.М. Безродна, О.М. Кожан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 91-95 : Рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; Вип. 23/24)


  Досліджено швидкості об"ємних пружних хвиль метаморфічних порід Криворізької надглибокої свердловини (2349.2-5337 м), а також обчислено детерміновані складові акустичного тензора і тензора пружних зміщень. Визначена їх симетрія. Побудовані ...
916641
  Продайвода Г.Т. Пружна симетрія і параметри анізотропії об"ємних пружних хвиль кайнотипних вулканічних порід Вірменії / Г.Т. Продайвода, О.А. Куликов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 61-82. – (Геологія ; Вип. 14)


  Розглядаються результати експериментальних досліджень пружних і акустичних властивостей зразків кайнотипних вулканічних порід Вірменії. Приводяться дані вимірювань ефективних фазових швидкостей та обчислень значень акустичного тензора, тензора пружних ...
916642
  Кривенко-Еметов Пружне і непружне розсіяння за участю дейтрона та структура дейтрона на малих відстанях : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.16 / Кривенко-Еметов Ярослав Дмитрович ; НАН України ; Ін-т ядерних досліджень. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
916643
   Пружне й непружне розсіяння іонів 12С с ядрами 7 Li при енергії Meb / А.Т. Рудчик, В.Ю. Каніщев, А.А. Рудчик, О.А. Понкратенко, Є.І. Кощий, С. Клічевські, К. Русек, В.А. Плюйко, С.Ю. Межевич, В.М. Пірнак, А.П. Ільїн, В.В. Улещенко, Р. Сюдак, Я. Хоіньскі, Б. Чех, А. Щурек // Ядерна фізика та енергетика : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2013. – Т. 14, № 1. – С. 25-32. – ISSN 1818-331Х
916644
   Пружне й непружне розсіяння іонів 18О ядрами 6Li при енергії 114 МеВ та ізопічні відмінності взаємодії ядер 6,7Li + 18О ТА 6Li + І6, І8О / А.Т. Рудчик, Р.М. Зелінський, А.А. Рудчик, Пірнак, Вал.М, С. Клічевскі, Є.І. Кощий, К. Русек, В.А. Плюйко, О.А. Понкратенко, С.Ю. Межевич, А.П. Ільїн, В.В. Улещенко, Р. Сюдак, Я. Хоіньскі // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Інститут ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Т. 13, № 4. – С. 361-370. – ISSN 1818-331Х


  Отримано нові експериментальні дані диференціальних перерізів пружного й непружного розсіяння ядер Li + І8О при енергії ?Елаб("8О) =114 МеВ в експерименті з одночасним вимірюванням диференціальних перері-зів реакцій 6Li(l8O, X) з виходом ядер 16"17"І9О ...
916645
   Пружні властивості молекулярних модельних флюїдів у наближенні жорстко зв’язаних твердих сфер / А.М. Григор’єв, В.Ф. Королович, Ю.Г. Кузовков, І.В. Марков, К.О. Мороз, Д.В. Павленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 279-282. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Методом Монте-Карло розраховані густина та ізотермічний модуль пружності модельних флюїдів у наближенні жорстко зв’язаних твердих сфер. Форма частинок варіювалася (імітувалися молекули орто-, пара- і мета ксилолів), але при цьому об’єм частинки не ...
916646
   Пружні властивості низькомолекулярних сполук, що моделюють цукрово-фосфатний кістяк 2"-дезоксирибополінуклеотидів / І.С. Войтешенко, Т.Ю. Ніколаєнко, Л.А. Булавін, Д.М. Говорун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 273-276. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Вперше оцінено релаксовані коефіцієнти жорсткості для кута спірального обертання та торсійних кутів біологічно важливих модельних конформерів кістяка полінуклеотидів у різних їхніх формах. Представлено енергії, необхідні для зміни кутів спірального ...
916647
  Продайвода Г.Т. Пружні властивості та анізотропія об"ємних пружних хвиль вапняків і доломітів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 8-23. – (Геологія ; Вип. 13)


  Уперше обчислено пружні постійні вапняків і доломітів із ультразвукових вимірювань фазових швидкостей квазіповздовжних та "повільної" і "швидкої" квазіпоперечних хвиль уздовж дев"яти напрямків зразка, який має форму куборомбододекаедра. Для ...
916648
  Максимюк П.О. Пружні модулі металів перехідної групи титану, цирконію та гафнію / П.О. Максимюк, В.А. Глей // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 337-338. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4)


  Температурна залежність мадулів пружності Ti, Zr та Hf досліджена дииамічним методом вимірювання частоти резонансних коливань. Виявлена нелінійність залежності модуля пружності вiд температури пояснюється переходом електронів з 4s стану в 3d ...
916649
  Продайвода Г.Т. Пружні постійні і анізотропія об"ємних пружних хвиль пісковиків / Г.Т. Продайвода, С.А. Вижва, О.А. Куликов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 38-54. – (Геологія ; Вип. 13)


  Інваріантно-поляризаційним ультразвуковим методом визначені пружні постійні пісковиків Дніпровсько-Донецької западини. Уперше вдалося розділити ефекти анізотропії та неоднорідності при визначенні пружних постійних за даними ультразвукових вимірювань ...
916650
  Продайвода Г.Т. Пружні постійні й параметри анізотропії об"ємних пружних хвиль вулканогенних порід Карпат / Г.Т. Продайвода, С.А. Вижва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 83-96. – (Геологія ; Вип. 14)


  Наведено дані про пружні постійні і параметри анізотропії об"ємних пружних хвиль вулканітів Карпат і встановлена ромбічна і триклинна симетрія їх текстур. Азимутальні залежності параметрів анізотропії вулканітів знаходяться в прямій залежності від ...
916651
   Пружні та непружні характеристики магній-барієвих сплавів / М.П. Куліш, П.О. Максимюк, А.М. Струтинський, О.В. Костенко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 433-435. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержані в роботі температурні залежності внутрішнього тертя та модуля пружності магній-барієвих сплавів свідчить про наявність в них релаксаційних процесів, температура проявлення яких зростає із збільшенням концентрації барію. Аналіз одержаних ...
916652
  Левицька Тетятна Ігорівна Пружно-деформований стан оболонок обертання зі шпангоутами складної форми : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Левицька Т. І.; Запор. дер. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2000. – 19с.
916653
  Кузь О.Н. Пружно-пластичний розрахунок елементів конструкцій з концентраторами напружень при врахуванні зміцнення та розвантаження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Кузь Ольга Назарівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
916654
  Рябоконь С.А. Пружно - пластичне деформування пластичних елементів конструкцій з отворами : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : 01.02.04 / Рябоконь С.А. ; Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв.
916655
   Прусов Віталій Арсенійович (1940) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 132-133. – ISBN 966-95774-3-5
916656
  Тиссо В. Пруссаки в Германии / [Соч.] Виктора Тиссо, авт. соч. "Страна миллиардов". – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1876. – [2], X, 407 с. – (Библиотека путешествий : Картины природы и жизнь. Земля. Океан. Атмосфера. Люди и животные. Очерки нравов и обычаи)
916657
  Бай Ж. Пруссификация, ее история, цели и следствия = La prussification de L"allemagne, son histoire, son but, ses resultats / Baron de Bay / Барон де Бай. – Москва : Рус. архив ; Синоид. тип., 1915. – 21 с. – Отд. оттиск: Русский архив. Историко-литературный сборник, издаваемый Петром Бартеневым (младшим). LIII-й г, 1915, с. 87-105. - Тит. л., обл. и текст на рус. и фр. яз.


  На тит. стр. подпись Де Бай. (оригинал)
916658
  Грацианский Н.П. Пруссия и пруссаки. Стеногр. публ. лекции., прочит. 17 апр. 1945 г. в Москве / Н.П. Грацианский. – М., 1946. – 24с.
916659
  Петрухин В.Я. Пруссия и Русь:средневековый миф и новейшая историография / В.Я. Петрухин, Е.В. Каменецкая // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 5. – С. 77-83. – ISSN 0132-1366
916660
  Костюшко И.И. Прусская аграрная реформа: К пробл. буржуаз. агр. эволюции прус. типа / И.И. Костюшко. – Москва, 1989. – 258 с.
916661
  Терешкина Е.А. Прусский вопрос во внешней политике России (по донесениям А.И. Чернышева накануне воны 1812 г.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 3-20. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385


  Міжнародні відносини першої чверті ХІХ ст. були складні між Австрією, Англією, Іспанією, Прусією , Росією і Францією
916662
  Козлов Григорий Прусский дух Унтер-ден-Линден : Большое путешествие / Козлов Григорий, Кокошкин Константин // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 50-72 : Іл., Карта
916663
  Топоров В.Н. Прусский язык / В.Н. Топоров. – М, 1975. – 399с.
916664
  Топоров В.Н. Прусский язык / В.Н. Топоров. – М, 1979. – 352с.
916665
  Топоров В.Н. Прусский язык / В.Н. Топоров. – М, 1980. – 384с.
916666
  Топоров В.Н. Прусский язык / В.Н. Топоров. – М, 1984. – 439с.
916667
  Топоров В.Н. Прусский язык / В.Н. Топоров. – М, 1990. – 424с.
916668
   Прусско-германский генеральный штаб. 1640-1965. – М., 1966. – 573с.
916669
  Залевський Вітодьд Прусський мур / Залевський Вітодьд. – К, 1975. – 175с.
916670
  Мориак Клод Пруст / Мориак Клод; Вступ.статья А.Д.Михайлова;Пер.с фр.Н.Бунтман,А.Райской. – Москва : Независимая газета, 1999. – 288с. – (Литературные биографии). – ISBN 5-86712-041-4
916671
  Іваничук Р.І. Прут несе кригу / Р.І. Іваничук. – Львів, 1958. – 84с.
916672
  Бегучев П.П. Прутняк / П.П. Бегучев. – Сталинград : Областное книгоиздательство, 1951. – 36с.
916673
  Росоховатский И.М. Прыгнуть выше себя / И.М. Росоховатский. – М., 1990. – 349с.
916674
  Сэттлбергер Крис Прыгуны на лианах : Прыгуны и лианы // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 1. – С. 20-22 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
916675
   Прыжки в воду. – М., 1947. – 103с.
916676
   Прыжки в воду. – М., 1954. – 44с.
916677
   Прыжки в воду. – М., 1954. – 92с.
916678
   Прыжки в воду. – М., 1956. – 51с.
916679
  Мазуров Г.Г. Прыжки в воду / Г.Г. Мазуров. – М, 1956. – 20с.
916680
  Мазуров Г.Г. Прыжки в воду / Г.Г. Мазуров. – М, 1956. – 40с.
916681
   Прыжки в воду. – М., 1965. – 232с.
916682
  Гороховский Л.З. Прыжки в воду / Л.З. Гороховский. – М., 1968. – 248с.
916683
   Прыжки в воду. – М., 1979. – 123с.
916684
  Дьячков В.М. Прыжки в высоту / В.М. Дьячков. – М, 1966. – 120с.
916685
  Якубенок Д.С. Прыжки в гимнастике / Д.С. Якубенок. – М, 1953. – 103с.
916686
  Семенов Л.П. Прыжки в гимнастике. / Л.П. Семенов, Д.С. Якубенок. – М., 1959. – 125с.
916687
  Попов В.Б. Прыжки в длину / В.Б. Попов. – М., 1966. – 96с.
916688
  Диллон Джейн Маршалл Прыжки в конном спорте / Диллон Джейн Маршалл. – М., 1971. – 128с.
916689
  Мишин А.Н. Прыжки в фигурном катании / А.Н. Мишин. – М., 1976. – 104с.
916690
  Андреев В.А. Прыжки на лыжах / В.А. Андреев, Г.Р. Ниренберг. – Москва, 1956. – 230с.
916691
   Прыжки на лыжах и лыжное двоеборье. Правила. – М., 1986. – 95с.
916692
   Прыжки по пустыне : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 5. – С. 100-102 : Фото
916693
  Овсянников К.А. Прыжки с парашютом из военно-транспортных самолетов / К.А. Овсянников. – М, 1964. – 254с.
916694
  Ягодин В.М. Прыжки с шестом. / В.М. Ягодин. – М., 1966. – 92с.
916695
  Грек Александр Прыжки свысока : спорт // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 10. – С. 52-61 : Фото
916696
  Шкловский Б.И. Прыжковая проводимость полупроводников : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.02 / Шкловский Б.И.; АН СССР. Физ.-техн. наук. – Л., 1973. – 28л.
916697
  Добрего В.П. Прыжковая фотопроводимость в германии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Добрего В.П.; АН СССР. – Л, 1967. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
916698
  Андреев А. Прыжок / А. Андреев. – Москва, 1977. – 48с.
916699
  Васин В.А. Прыжок / В.А. Васин. – Москва, 1980. – 176с.
916700
  Волков М.Д. Прыжок / М.Д. Волков. – Иваново, 1990. – 142с.
916701
  Дьячков В.М. Прыжок "фосбери-флоп" / В.М. Дьячков, А.П. Стрижак. – М, 1975. – 64с.
916702
  Инал-Ипа Прыжок благородного оленя (К 100-летию со дня рождения нар. поэта Абхазии Д.И.Гулиа) / Инал-Ипа. – Сухуми, 1974. – 92с.
916703
  Каплин Л.А. Прыжок в "волчье логово" / Л.А. Каплин. – Краснодар, 1984. – 126с.
916704
  Каплин Л.А. Прыжок в "Волчье логово" / Л.А. Каплин. – 2-е изд. доп. – М., 1989. – 162-348с.
916705
  Юхнов О.З. Прыжок в 2001-й год. / О.З. Юхнов. – Ташкент, 1961. – 60с.
916706
  Загданский Е.П. Прыжок в бессмертие / Е.П. Загданский. – Киев, 1963. – 131с.
916707
  Дьячков В.М. Прыжок в высоту с разбега / В.М. Дьячков. – М, 1958. – 212с.
916708
  Дал Р. Прыжок в глубину / Р. Дал. – М., 1992. – 141с.
916709
  Козлова Ю. Прыжок в голубую бездну // Караван историй. – Москва, 2002. – № 3. – С.42-65. – ISSN 1560-4233
916710
  Дьячков В.М. Прыжок в длину с разбега / В.М. Дьячков. – Москва, 1953. – 200с.
916711
  Гнидюк М.А. Прыжок в легенду / М.А. Гнидюк. – Киев. – 333с.
916712
  Гнидюк М.А. Прыжок в легенду / М.А. Гнидюк. – М., 1973. – 568с.
916713
  Гнидюк М.А. Прыжок в легенду / М.А. Гнидюк. – М., 1975. – 664с.
916714
  Зинкэ Х. Прыжок в неизвестность / Х. Зинкэ. – Бухарест, 1979. – с.
916715
  Беляев А.Р. Прыжок в ничто / А.Р. Беляев. – Минск, 1982. – 383с.
916716
  Беляев А.Р. Прыжок в ничто / А.Р. Беляев. – Пермь, 1989. – 460с.
916717
  Тельканов С.А. Прыжок в ночь / С.А. Тельканов. – Хабаровск, 1969. – 70с.
916718
  Зайцев М. Прыжок в ночь / М. Зайцев. – Ярославль, 1974. – 191-318с.
916719
  Воронин П.И. Прыжок в послезавтра / П.И. Воронин. – Новосибирск, 1971. – 198с.
916720
  Воронин П.И. Прыжок в послезавтра / П.И. Воронин. – 2-е изд. – Новосибирск, 1973. – 184с.
916721
  Малинова Р. Прыжок в прошлое / Р. Малинова, Я. Малина. – М., 1988. – 271с.
916722
  Колос И.А. Прыжок в темноту / И.А. Колос. – М., 1968. – 128с.
916723
  Прохоров Н.Н. Прыжок в темноту / Н.Н. Прохоров. – М., 1971. – 80с.
916724
  Ветишка Р. Прыжок во тьму / Р. Ветишка. – Москва, 1973. – 255с.
916725
  Кеттвиг Ганс Прыжок из космоса : Одиссея капитана Киттинджера // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 106-116 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
916726
  Хохлов Н.П. Прыжок импалы. / Н.П. Хохлов. – М., 1965. – 192с.
916727
  Гальперин М. Прыжок кита = Whale jump / Марк Гальперин. – Санкт-Петербург : Политехника-сервис, 2010. – 352 с. – ISBN 978-5-904031-22-0
916728
  Снегов С.А. Прыжок над бездной / С.А. Снегов. – Калининград, 1981. – 536с.
916729
  Михановский В.Н. Прыжок над бездной : повесть / В.Н. Михановский. – М., 1987. – 204с.
916730
  Гофман Г.Б. Прыжок от солнца / Г.Б. Гофман. – Москва, 1963. – 68 с.
916731
  Дьячков В.М. Прыжок с шестом / В.М. Дьячков. – М, 1950. – 63с.
916732
  Дьячков В.М. Прыжок с шестом / В.М. Дьячков. – М, 1955. – 324с.
916733
  Ганзлен Р.В. Прыжок с шестом / Р.В. Ганзлен. – М., 1957. – 72с.
916734
  Гудзоват Томаш Прыжок через реальность : один кадр // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 28 : Фото
916735
  Сластін М.Ф. Прыймак [Приймак] : Дpама в 4-х діях и 5-х одминах / Соч[инение] М.Ф. Сластина. – Харькив (Харьков) : Печатня А.И. Степанова, 1899. – 116 с. – Hа тит. аpк.: Посвящается Якову Дмитpиевичу Пасхалову. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  На парал. тит. стор екслібріс бібліотека "Рух"
916736
  Сержпутоускі А. Прымхі і забабоны беларусау-паляшукоу / А. Сержпутоускі. – Менск, 1930. – 276с.
916737
  Шуба П.П. Прыслоуе у беларускай мове. / П.П. Шуба. – Минск, 1962. – 196с.
916738
   Прыткая ящерица. – М., 1976. – 374с.
916739
  Українка Леся Прыязнь [Приязнь] : (Оповидання з жыття Волынського Полисся) / Леся Укpаинка. – Киев : Тип. Имп. Ун-та св. Владиміpа Акц[ионеp.] О-ва H.Т. Коpчак-Hовицкого, 1905. – 62 с. – Відб. із жуpн.: Кіев. Стаpина. 1905, кн. 10 ; Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
916740
  Нечуй-Левицький І.С/ Прыятели [Приятелі] : оповидання / Иван Нечуй-Левицькый. – выд. 5-е. – Киев : Изд. Е.П. Череповського ; [Тип. И.И. Чоколова], 1906. – 47 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. – (Дешева Сільська бібліотека ; № 10)
916741
  Мазуркевич В.С. Прюнелевые туфельки / В.С. Мазуркевич. – Днепропетровск, 1971. – 231с.
916742
  Бриллиант В.А. Прядильные растения / В.А. Бриллиант. – Л, 1931. – 215с.
916743
  Іллінський А. Прядка соснова / А. Іллінський. – Київ, 1928. – 40с.
916744
  Маринова Й. Пряката реч в бьгарския книжовек език. / Й. Маринова. – София, 1983. – 115с.
916745
  Кальниш Юрій Григорович Пряма демократія в Україні: історичні традиції та перспективи розвитку // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 5-15
916746
  Оніщенко О. Пряма дія норм Конституції України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 5. – С.90-94
916747
  Нікольська О. Пряма дія норм Конституції України як її юридична властивість // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 40-44.
916748
  Микієвич М.М. Пряма дія норм світової організації торгівлі у внутрішньому правопорядку Європейського Союзу / М.М. Микієвич, О.Ю. Щодра // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 296-301.
916749
  Осадчук П.І. Пряма мова / П.І. Осадчук. – К, 1984. – 183с.
916750
  Вяткіна Н. Пряма референція, деференція і de re комунікація // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 3 : Аналітична філософія : український досвід. – С. 78-85. – ISSN 0235-7941
916751
  Кириченко В.В. Пряма та площина : Навчальний посібник / В.В. Кириченко, Н.Ю. Петкевич, А.П. Петравчук; КНУТШ; Механіко-математичний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 91 с. – ISBN 966-594-286-7
916752
  Парамонов В.В. Прямая / В.В. Парамонов. – Ижевск, 1982. – 48с.
916753
  Рашба Э.И. Прямая вольтамперная характеристика плоскостного выпрямителя при значительных токах / Э.И. Рашба, К.Б. Толпыго. – Москва ; Ленинград, 1956. – С. 1419-1427
916754
  Васильев С.А. Прямая дорога / С.А. Васильев. – Москва, 1947. – 148с.
916755
  Гроссман М.С. Прямая дорога / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1952. – 136с.
916756
  Рязанова Н.К. Прямая и косвенная речь в английском языке / Н.К. Рязанова, М.В. Смолина. – М, 1981. – 112с.
916757
  Ворно Е.Ф. Прямая и косвенная речь в разговорном английском языке / Е.Ф. Ворно, Д.А. Федосеева. – Ленинград, 1971. – 127с.
916758
  Кодухов В.И. Прямая и косвенная речь в современном русском языке / В.И. Кодухов. – Л., 1957. – 87с.
916759
  Серебряков В.П. Прямая и обратная задачи рассеяния для самосопряженных разностных операторов 2-го порядка с матричными коэффициентами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Серебряков В.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 11л.
916760
  Градштейн И.С. Прямая и обратная теоремы / И.С. Градштейн. – Москва; Ленинград : ГТТИ, 1950. – 80 с.
916761
  Градштейн И.С. Прямая и обратная теоремы. Элементы алгебры логики / И.С. Градштейн. – М.-Л. : ОНТИ НКТП СССР, 1936. – 76 с.
916762
  Градштейн И.С. Прямая и обратная теоремы. Элементы алгебры логики / И.С. Градштейн. – Изд. 5-е. – Москва : Наука, 1972. – 128 с.
916763
  Волков В.А. Прямая и плоскость / В.А. Волков. – Ленинград, 1982. – 68с.
916764
  Маканин В.С. Прямая линия / В.С. Маканин. – Москва, 1967. – 254с.
916765
  Кушнер А.С. Прямая речь / А.С. Кушнер. – Л., 1975. – 110с.
916766
   Прямая речь. – М., 1987. – 351с.
916767
  Чумаков Г.М. Прямая речь в современном русском языке : Дис... канд. филологич.наук: / Чумаков Г.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Филологич. фак-т. Отд. диссертантов по подгот. к защите кандид. диссертаций по языко. – К., 1953. – 397л. – Бібліогр.:л.378-393
916768
  Чумаков Г.М. Прямая речь в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Чумаков Г.М.; КГУ. – К., 1953. – 16л.
916769
  Милых М.К. Прямая речь в художественной прозе / М.К. Милых. – Ростов -на-Дону, 1958. – 240с.
916770
  Рубашкин А.И. Прямая речь. / А.И. Рубашкин. – Л, 1980. – 366с.
916771
  Рубашкин А.И. Прямая речь. / А.И. Рубашкин. – 2-е изд. – Л, 1987. – 400с.
916772
  Чупринин С.И. Прямая речь. / С.И. Чупринин. – Москва, 1988. – 64 с.
916773
  Гольнев В.Н. Прямая трансляция / Виталий Гольнев // Имя / В.А. Суханова. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – С. 117-158. – (Молодые голоса). – ISBN 5-235-00761-1
916774
  Южакова Т.М. Прямая углубленная борнитировка почв Нарымской государственной селекционной станции : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Южакова Т.М.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 19л.
916775
  Курбатов Х. Прямая, косвенная и несобственная прямая речь в современном татарском литературном языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Курбатов Х.; Казан. гос. ун-т им. В, И, Ульянова-Ленина. – Казань, 1954. – 20л.
916776
  Сотник Д. Пряме іноземне інвестування в Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 19-21
916777
  Корж М.А. Пряме іноземне інвестування в умовах фінансової глобалізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерство фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 12 (193). – С. 61-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв
916778
  Гаврилюк Олег Вікторович Пряме іноземне інвестування у світогосподарських процесах : Дис... доктора економ.наук: 08.01.01 / Гаврилюк Олег Вікторович; НАН України. Ін-тут світової екном. і міжнар. відносин. – Київ, 1999. – 140л. – Бібліогр.:л.354-390
916779
  Гаврилюк Олег Вікторович Пряме іноземне інвестування у світогосподарських процесах : Автореф... д-ра екон.наук: 08.01.01 / Гаврилюк Олег Вікторович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 36л.
916780
  Войтенко Володимир Павлович Пряме мікропроцесорне керування імпульсним перетворювачем в системах точного позиціювання : Автореф... кандид. техн.наук: 05.09.03 / Войтенко Володимир Павлович; НАН України. Ін-тут електродинаміки. – К., 2000. – 19л.
916781
  Парнюк В. Пряме оподаткування витрат фізичних осіб на споживання : фінанси. Податки. Кредит. // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 9 (574). – С. 28-39. – Бібліогр.:40 назв. – ISSN 0131-775Х
916782
  Павлюк К.В. Пряме оподаткування доходів фізичних осіб в контексті інтеграції до Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 35-37. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  В статті на основі статистичних даних розглянуто та проаналізовано структуру прямого оподаткування доходів фізичних осіб зарубіжних країн та України. Пропонується будувати внутрішню систему оподаткування із врахуванням поставлених завдань. In this ...
916783
  Субота В. Пряме президентське правління // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 166-168. – ISSN 0131-2561
916784
  Войтенко Л. Пряме спостереження відбиття повільної зсувної пружної хвилі у площині (110) парателуриту / Л. Войтенко, Є. Смирнов, О. Юрченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С.13-16. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Методом оптичного зондування досліджено відбиття повільної зсувної хвилі, що поширюється вздовж напрямку [110] від вільної поверхні кристала парателуриту. Розраховано геометрію експериментального зразка, яка забезпечує поширення відбитої хвилі вздовж ...
916785
  Бабчук Е. Прямий ефір: з чого все починалось. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 102-110.


  Аналіз сучасного стану прямоефірних передач.
916786
  Бабчук Е. Прямий ефір: з чого все починалось... // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 5


  Українське телебачення в період перебудови
916787
  Славинський М. Прямий нащадок генія : 28 березня внукові Івана Франка - 80! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 5 (314). – С. 60


  Геніальний поет Іван Франко був зразковим батьком доньки Анни та трьох синів - Андрія, Петра й Тараса. Найстарший рано помер від серцевого нападу. Петро був січовим стрільцем, одним із найперших українських пілотів, Тарас, батько Роланда та доньок ...
916788
  Скопенко В.В. Прямий синтез гетероядерних комплексів / В.В. Скопенко, В.М. Кокозей, О.Ю. Васильева // 1-ша Всеукраїнська конференція "Сучасні проблеми неорганічної хімії", 1999
916789
  Ковбасюк Лариса Анатоліївна Прямий синтез гетероядерних комплексів в міді та свинцю з аміноспиртами : Дис... канд. хім.наук: 02.00.01 / Ковбасюк Лариса Анатоліївна; КУ ім Т.Шевченка. – К, 1999. – 172л. – Бібліогр.:л.152-160
916790
  Ковбасюк Л.А. Прямий синтез гетероядерних комплексів міді та свинцю з аміноспиртами : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Ковбасюк Л.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Київ, 1999. – 20 с.
916791
  Бабич Ольга Андріївна Прямий синтез координаційних сполук міді за участю солей алкіламонію : Автореф... канд хім.наук: 02.00.01 / Бабич Ольга Андріївна; КУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 1998. – 19л.
916792
  Бабіч О.А. Прямий синтез координаційних сполук міді за участю солей алкіламонію. : Дис... канд. хіміч.наук: 02.00.01 / Бабіч О.А.; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1998. – 146л. – Бібліогр.:л.124-138
916793
  Семенака В.В. Прямий синтез різнометалічних комплексів хрому (ІІІ) з N,O - донорними лігандами за участю солі Рейнеке : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.01 / Семенака В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 164 л. + Додаток : л. 147-164. – Бібліогр. : л. 124-146
916794
  Семенака В.В. Прямий синтез різнометалічних комплексів хрому (ІІІ) з N,O - донорними лігандами за участю солі Рейнеке : автореф. дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.01 / Семенака В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
916795
  Абрамов О.С. Прямий синтез та дослідження гетерометалічних комплексів Zn/Ln з основою Шиффа – похідною ортованіліну / О.С. Абрамов, В.П. Мірошниченко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 5
916796
  Нестерова Оксана Володимирівна Прямий синтез та кристалічна будова гетеробіметалічних комплексів з етилендіаміном на основі міді, нікелю, кадмію та цинку : Дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Нестерова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 235л. + Додатки: л. 215 - 235. – Бібліогр.: л. 204 - 215
916797
  Нестерова Оксана Володимирівна Прямий синтез та кристалічна будова гетеробіметалічних комплексів з етилендіаміном на основі міді, нікелю, кадмію та цинку : Автореф. ... канд. хімічних наук: 02.00.01- неорганічна хімія / Нестерова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
916798
  Виноградова Олена Анатоліївна Прямий синтез та кристалічна будова гетерометалічних комплексів міді та цинку, кадмію з аміноспиртами : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Виноградова Олена Анатоліївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 183с. + Додатки: л. 149-183. – Бібліогр.: л. 141-149
916799
  Виноградова Олена Анатоліївна Прямий синтез та кристалічна будова гетерометалічних комплексів міді та цинку, кадмію з аміноспиртами : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Виноградова О.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
916800
  Петрусенко Світлана Романівна Прямий синтез та кристалічна будова координаційних сполук нікелю і цинку з етилендіаміном та його похідними : Автореф... кандид. хімічнихнаук: 02.00.01 / Петрусенко Світлана Романівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 19л.
916801
  Петрусенко Світлана Романівна Прямий синтез та кристалічна будова координаційних сполук нікелю і цинку з етилендіаміном та його похідними : Дис... кандид. хімічнихнаук: 02.00.01 / Петрусенко Світлана Романівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 178л. – Бібліогр.:л.140-156
916802
  Маханькова Валерія Григорівна Прямий синтез, будова та властивості гетерометальних комплексів міді та кобальту з аміноспиртами : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук:02.00.01 / Маханькова Валерія Григорівна; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 156 л. + Додатки: 126 - 156. – Бібліогр.: л.116 - 126
916803
  Маханькова Валерія Григорівна Прямий синтез, будова та властивості гетерометальних комплексів міді та кобальту з аміноспиртами : Автореф. дис. канд. хімічних наук: 02.00.01. / Маханькова В.Г.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв.
916804
  Нестеров Д.С. Прямий синтез, будова та властивості гетеротриметалічних комплексів з аміноспиртами на основі міді та кобальту : Дис. ... канд. хім. наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Нестеров Д.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 176л. + Додатки: л. 167-176. – Бібліогр.: л. 144-166
916805
  Нестеров Д.С. Прямий синтез, будова та властивості гетеротриметалічних комплексів з аміноспиртами на основі міді та кобальту : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Нестеров Д.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 15 назв
916806
  Безніщенко А.О. Прямий синтез, будова та властивості діамінних гетерометалічних Mn/M (M=Cu, Co) комплексів : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Безніщенко А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 186л. + Додатки : л.157-186. – Бібліогр. : л.136-156
916807
  Безніщенко А.О. Прямий синтез, будова та властивості діамінних гетерометалічних Мn/М (М= Сu, Со) комплексів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Безніщенко А.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 13 назв
916808
  Шевченко Д.В. Прямий темплатний синтез гетерометалевих комплексів 3D- металів : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01- неорганічна хімія / Шевченко Д.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 183л. + Додатки: л. 156-183. – Бібліогр.: л. 145-156
916809
  Шевченко Денис Вячеславович Прямий темплатний синтез гетерометалевих комплексів 3D-металів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Шевченко Д.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 18 назв
916810
  Венглінський Є. Прямі вимірювання магнітного поля в тіні й півтіні сонячних плям по 146 спектральних лініях / Є. Венглінський, В. Лозицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-28. – (Астрономія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу ешельних зеєман-спектрограм, отриманих на ГСТ АО КНУ, у двох сонячних плямах виявлено на глибинах h = 40-60 км вузький шар з різко неоднорідним магнітним полем. Тут магнітні поля, виміряні по різних спектральних лініях, дуже сильно ...
916811
  Єрмоленко Т. Прямі закордонні інвестиції як елемент інвестиційного механізму національної економіки // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 164-168. – ISSN 1993-0259
916812
  Панченко К.В. Прямі зарубіжні інвестиції та реструктуризація країн Центральної та Східної Європи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 35-38. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
916813
  Люй Єньчжао Прямі інвестиції китайських підприємств в Україні / Люй Єньчжао, Т.В. Пекна, Сунь Вей // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 413-418. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
916814
  Скопенко Н.С. Прямі іноземні інвестиції в АПК: переваги, недоліки, ризики // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 2 (11). – С. 58-57
916815
  Шморгун Л.Г. Прямі іноземні інвестиції в економіку України: проблеми залучення та галузевого спрямування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 5 (144). – С. 67-70
916816
  Хіміч Г.О. Прямі іноземні інвестиції в економіку: позитивні та негативні наслідки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 91-94
916817
  Лотош О.М. Прямі іноземні інвестиції в контексті підвищення конкурентоспроможності економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 322-326
916818
  Денисенко Т. Прямі іноземні інвестиції в країни, що розвиваються // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 123-130.
916819
  Даниленко Андрій Анатолійович Прямі іноземні інвестиції в промисловість України (механізми активізації та підвищення ефективності) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.05.01 / Даниленко А.А.; Київський національний економічний університет. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
916820
  Лотош О.М. Прямі іноземні інвестиції в системі забезпечення економічної безпеки України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Лотош Олександр Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 224 л. – Додатки: л. 200-224. – Бібліогр.: л. 182-199
916821
  Лотош О.М. Прямі іноземні інвестиції в системі забезпечення економічної безпеки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Лотош Олександр Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
916822
  Касяненко С. Прямі іноземні інвестиції в Україну: територіальний розподіл / С. Касяненко, О. Устенко // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 35-37.
916823
  Фалк М. Прямі іноземні інвестиції країн ЄС / М. Фалк, І. Матт // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (4). – С. 446-472. – ISSN 1684-906Х
916824
  Рогач О.І. Прямі іноземні інвестиції та конкуренція // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 36-39. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив транснаціональних корпорацій на ринкову структуру і конкурентне середовище країн-реципієнтів інвестицій, визначено фактори, що зумовлюють ефект прямих інвестицій на концентрацію продуктових ринків, показано специфіку цих процесів в ...
916825
  Міщук О.В. Прямі іноземні інвестиції у забезпеченні інноваційного розвитку економіки України // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 7 (45). – С. 242-245
916826
  Федулова Л. Прямі іноземні інвестиції у забезпеченні технологічної модернізації виробництва: світові тенденції та проблеми в Україні : інноваційний розвиток // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 44-48 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
916827
  Тесля С.М. Прямі іноземні інвестиції як економічна категорія, їх суть та класифікація // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.3. – С. 131-138. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
916828
  Ільїна А.О. Прямі іноземні інвестиції як фактор розвитку національної інноваційної системи України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 76-80 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
916829
  Волкодав В.В. Прямі іноземні інвестиції як фактор структурних перетворень економіки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.172-177
916830
  Сухий О.О. Прямі іноземні інвестиції: проблеми термінології і дефініції // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С. 189-192. – ISBN 5-7763-2435-1
916831
  Маслій Вадим Володимирович Прямі іноземні інвестиції: ретроспективний аналіз / Маслій Вадим Володимирович, Питель Святослав Васильович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 70-82. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проведено ретроспективний аналіз процесу іноземного інвестування у національну економіку. Проаналізовано основні напрямки вкладання коштів у розрізі видів економічної діяльності. За результатами проведеного дослідження внесено пропозиції ...
916832
  Колюх В. Прямі президентські вибори в Україні: за і проти // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 18 (255). – С. 20-22
916833
   Прямі спостереження структурних змін в конденсованій плівці нікелю при нагріванні / В.П. Майборода, Г.А. Максимова, Г.М. Молчановська, С.Л. Рево // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 517-519. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Представлені результати дослідження в електронному мікроскопі, обладнаному приставкою для нагрівання, структурних еволюційних процесів, що відбуваються в конденсованій плівці Ni, товщиною ~30 нм. При 500...550[градусів]С спостерігали процеси ...
916834
  Лоза О. Прямі та зворотні зв"язки в контексті зарубіжного державотворення // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 79-91.
916835
  Яшенкова О.В. Прямі та непрямі способи вираження мовленнєвих актів оцінки в англійському діалогічному мовленні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 18-20. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Присвячено проблемі реалізації мовленнєвих актів оцінки в англійському діалогічному мовленні.
916836
  Черепанова Н. Прямо в глаза / Н. Черепанова. – Чебоксары, 1960. – 48 с.
916837
  Зонис Ю. Прямо пойдешь // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 1. – С. 105-117. – ISSN 1728-8568
916838
  Каменюк М.Ф. Прямовисний вітер / М.Ф. Каменюк. – Одеса, 1984. – 86с.
916839
  Уичерли У. Прямодушный / У. Уичерли. – Москва, 1968. – 77с.
916840
  Шишкина Р.П. Прямое аминирование керамидонинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Шишкина Р.П.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1970. – 19л.
916841
  Русских С.А. Прямое аминирование оксинтрахинонов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Русских С.А.; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1974. – 22л.
916842
  Шахкелдов Ф.Г. Прямое банкротство по законодательству США // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 1. – С. 75-76. – ISSN 1812-3910
916843
  Алданов М.А. Прямое действие / М.А. Алданов. – Москва, 1994. – 602с.
916844
  Джапарова Н.А. Прямое дополнение в современном киргизском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Джапарова Н. А.; Кирг.ГУ. – Фрунзе, 1981. – 36л.
916845
  Шараева О.Т. Прямое и косвенное воздействие в нравственном восспитании учащихся. : Автореф... Канд.пед.наук: / Шараева О.Т.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1967. – 15л.
916846
  Берлин И. Прямое народное законодательство : (Референдум) / И. Берлин. – Одесса : Тип. Порядок, 1906. – 20 с. – (Общественно-научная библиотека ; Год 1, № 2)
916847
  Кабышев В.Т. Прямое народовластие в советском государстве / В.Т.Кабышев ; МВС СО РСФСР ; Сарат. юрид. ин-т им. Д.И. Курского. – Саратов : Из-во Саратовского ун-та, 1974. – 150 с.
916848
  Фурман М.С. Прямое окисление низших парафиновых углеводородов. / М.С. Фурман. – 44с.
916849
  Белостоцкий Ю.В. Прямое попадание / Ю.В. Белостоцкий. – М, 1981. – 32с.
916850
   Прямое преобразование энергии. – Москва : Мир, 1969. – 416с.
916851
   Прямое преобразование энергии. – Москва : Мир, 1975. – 364с.
916852
  Кокорев Л.С. Прямое преобразование энергии и термоядерные энергетические установки / Л.С. Кокорев, В.В. Харитонов. – М, 1980. – 216с.
916853
  Потужная М.И. Прямое приглагольное дополнение в простом предложении современного английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Потужная М.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Каф. англ. яз. – Киев, 1955. – 13 с.
916854
  Хвисевич В.М. Прямое решение трехмерных краевых задач несвязной стационарной термоупругости методом интегральных уравнений теорий потенциала. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Хвисевич В.М.; Моск.инж.-строит.ин-т. – М, 1980. – 15л.
916855
  Белоцерковский О.М. Прямое статистическое моделирование задач аэрогидродинамики / О.М. Белоцерковский. – М., 1983. – 56с.
916856
  Головяшкина Л.В. Прямое статистическое моделирование процессов рассеяния электронов средних энергий в твердом теле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Головяшкина Л.В.; АН СССР. Сибирское отд-ние. Совет секции прикладной математ. и механики Объединен.Учен.Совета по физ.-. – Новосибирск, 1974. – 14л.
916857
   Прямое численное моделирование течений газа. – М., 1978. – 176с.
916858
  Черемисин Ф.Г. Прямое численное решение кинетического уравнения Больцмана.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Черемисин Ф.Г.; АН СССР. Вычислит. центр. – М., 1970. – 10л.
916859
  Корнейчук Г.П. Прямое экспериментальное исследование роли макрофакторов в гетерогенном катализе : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук / Корнейчук Г.П. ; АН УССР , Ин-т физ. химии. – Киев, 1966. – 37 с. – Бібліогр. : с. 35-36
916860
  Куклин Л.В. Прямой взгляд / Л.В. Куклин. – Л, 1986. – 125с.
916861
  Савчук А.И. Прямой дождь: Повесть о Григории Петровском / А.И. Савчук. – Москва, 1980. – 366 с.
916862
  Савчук А. Прямой дождь: Повесть о Григории Петровском / А. Савчук. – Москва, 1984. – 336 с.
916863
  Волосов Андрей Петрович Прямой квантовохимический расчет оптической активности органических молекул с карбонильными и амидными хромоформами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Волосов Андрей Петрович; ЛГУ. – Л., 1979. – 20л.
916864
   Прямой метод в теории устойчивости и его приложения. – Новосибирск, 1981. – 279с.
916865
  Руш Н. Прямой метод Ляпунова в теории устойчивости / Н. Руш, П. Абетс, М. Лалуа; Пер. с англ. В.Н. Рубановского, В.С. Сергеева, С.Я. Степанова под ред. В.В. Румянцева. – Москва : Мир, 1980. – 301с.
916866
  Перестюк М.О. Прямой метод Ляпунова для дифференциальных уравнений с импульсным воздействием / М.О. Перестюк, С.И. Гургула // Матем. физика и нелинейная механика, 1986. – №5 (39)
916867
  Павлов В.Н. Прямой метод оптимизации динамических межотраслевых систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Павлов В.Н.; АН СССР. Ин-т матем. СО АН СССР. – Новосибирск, 1974. – 16л.
916868
  Кузнецов К В. Прямой наводкой : о Герое Сов. Союза, полном кавалере ордена Славы Н.И. Кузнецове / К В. Кузнецов. – М., 1984. – 110с.
916869
  Байшуаков А. Прямой наводкой / А. Байшуаков. – Алма-Ата, 1988. – 150с.
916870
  Корин Г.А. Прямой переулок / Г.А. Корин. – Москва, 1974. – 95с.
916871
   Прямой поиск углеводородов геофизическими методами. – Москва : Наука, 1988. – 154с.
916872
  Грибачев Н.М. Прямой свет / Н.М. Грибачев. – М., 1959. – 106с.
916873
   Прямой синтез гетеробиметаллических комплексов / В.В. Скопенко, В.Н. Кокозей, О.Ю. Васильева, С.Р. Петрусенко // Теоретическая и экспериментальная химия : Научно-теоретический журнал / НАНУ Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 2003. – Т. 39, № 5. – С. 265-274. – ISSN 0497-2627
916874
  Зуева Г.Я. Прямой синтез и свойства алкилгалогенгерманов. : Автореф... канд. хим.наук: / Зуева Г.Я.; АН СССР. Ин-тут орган. химии им Н.Д.Зелинского. – М., 1966. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
916875
  Скопенко В.В. Прямой синтез из медного порошка и кристаллическое строение тиоцианатного комплекса меди (І) с моноэтаноламином / В.В. Скопенко, О.Ю. Васильева, В.Н. Кокозей // Укр. хим. журн., 1994. – № 3-4
916876
   Прямой синтез координационных соединений / Под ред. В.В.Скопенко. – Київ : Вентурі, 1997. – 176с. – ISBN 966-570-025-1
916877
  Скопенко В.В. Прямой синтез координационных соединений из металлических порошков и оксидов металлов и их свойства / В.В. Скопенко, В.Н. Кокозей, В.А. Павленко // Укр.хим.журн., 1993. – №5
916878
  Скопенко В.В. Прямой синтез моноэтаноламиносодержащих комплексов меди (ІІ) из медного порошка / В.В. Скопенко, В.Н. Кокозей, О.Ю. Васильева // Докл. АН УССР. Сер. Б. : АН УССР, 1990. – №8
916879
   Прямой синтез, свойства и кристаллическая структура [Ni(H2O)2(NCS)2(Ten)2] - 4ДМФА / В.В. Скопенко, Ю.А. Симонов, В.Н. Кокозей, С.Р. Петрусенко, А.А. Дворкин // Журн. неорган. химии, 1991. – № 3
916880
  Толстых В.К. Прямой эстремальный подход для оптимизации систем с распределенными параметрами / В.К. Толстых. – Донецк, 1997. – 178с.
916881
  Мирам Э.Ф. Прямокрылые (Orththera) Якутии / Э.Ф. Мирам. – Ленинград, 1933. – 52с.
916882
  Эргашев Н.Э. Прямокрылые насекомые Каршинской степи / Н.Э. Эргашев. – Ташкент, 1982. – 75с.
916883
  Щелкановцев Я. Прямокрылые, собранные Балхашской экспедиции в 1903 г. / Я. Щелкановцев. – 373-412с.
916884
  Щелкановцев Я.П. Прямокрылые. / Я.П. Щелкановцев. – 261-264с.
916885
  Кізіменко О.М. Прямокутні сполуки напівгруп // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 37-39. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Описано гомоморфізми вільної напівгрупи на прямокутні напівгрупи ідемпотентів.
916886
  Злотчанский П. Прямолинейная тригонометрия : для средних учебных заведений / Составил П. Злотчанский // Об искусственных фульгуритах / П.Н. Чирвинский. – Киев, 1904. – VI, [2], 104, [1] с. : с табл., черт.
916887
  Карминский М. Прямолинейная тригонометрия / М. Карминский. – МЛ., 1925. – 201с.
916888
  Крогуисов В.А. Прямолинейная тригонометрия / В.А. Крогуисов. – 6-е изд. – М, 1929. – 120с.
916889
  Карминский М. Прямолинейная тригонометрия / М. Карминский. – М.-Л., 1952. – 201с.
916890
  Слетов Н.П. Прямолинейная тригонометрия для средних учебных заведений / Н.П. Слетов. – 3-е изд. – Птгр., 1918. – 178с.
916891
  Шмулевич П.К. Прямолинейная тригонометрия и ее приложения / П.К. Шмулевич. – М.-Л., 1928. – 332с.
916892
  Шмулевич П.К. Прямолинейная тригонометрия и ее приложения / П.К. Шмулевич. – Изд. 2-е. – М.-Л., 1930. – 264с.
916893
  Мрочек В. Прямолинейная тригонометрия и основания теории гониометрических функций / В. Мрочек. – СПб.-М. – 286с.
916894
  Рыбкин Н.А. Прямолинейная тригонометрия. / Н.А. Рыбкин. – 13-е изд. – Харьков-Одесса, 1934. – 104с.
916895
  Рыбкин Н.А. Прямолинейная тригонометрия. / Н.А. Рыбкин. – 24-е изд. – М-Л, 1946. – 104с.
916896
  Рыбкин Н.А. Прямолинейная тригонометрия. / Н.А. Рыбкин. – 26-е изд. – М-Л, 1948. – 104с.
916897
  Рыбкин Н.А. Прямолинейная тригонометрия. / Н.А. Рыбкин. – 30-е изд. – М, 1952. – 116с.
916898
  Рыбкин Н.А. Прямолинейная тригонометрия. / Н.А. Рыбкин. – 33-е изд. – М, 1954. – 116с.
916899
  Рыбкин Н.А. Прямолинейная тригонометрия. / Н.А. Рыбкин. – 32-е изд. – М, 1954. – 116с.
916900
  Долматовский Е.А. Прямолинейные стихи / Е.А. Долматовский. – М, 1989. – 29с.
916901
  Рибкін Н.А. Прямолінійна тригонометрія / Н.А. Рибкін. – Харків; Київ, 1934. – 104с.
916902
  Рибкін Н.А. Прямолінійна тригонометрія. / Н.А. Рибкін. – 15-го вид. – К, 1937. – 104с.
916903
  Рибкін Н.А. Прямолінійна тригонометрія. / Н.А. Рибкін. – 18-е изд. – К, 1953. – 104с.
916904
  Рибкін Н.А. Прямолінійна тригонометрія. / Н.А. Рибкін. – 19-е изд. – К, 1954. – 103с.
916905
  Рыбкін Н.А. Прямолінійна тригонометрія. / Н.А. Рыбкін. – 20-е изд. – К, 1955. – 112с.
916906
  Мошкин И.А. Прямонакальные катоды из окислов ThO2, V2O2, La2O3 на кернах из сплавов вольфрамрений и спеченные оксидные катоды на никелевом керне : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.043 / Мошкин И.А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1970. – 23л.
916907
  Бергер М.Н. Прямоугольные волноводы с диэлектриками / М.Н. Бергер, Б.Ю. Капилевич. – М, 1973. – 254с.
916908
  Баранцев А.Д. Прямухинская гармония / А.Д. Баранцев. – Калинин, 1962. – 78с.
916909
  Сорокин Е.А. Прямухинские романы / Е.А. Сорокин. – М., 1988. – 283с.
916910
  Иваницкий П.Г. Прямые взаимодействия дейтронов ядрами изотопов и никеля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иваницкий П.Г.; Объед. Уч. совет ин-тутов физики, полупроводников и металлофиз. АН УССР. – К., 1962. – 8л.
916911
  Соколов В.А. Прямые геохимические методы поисков нефти / В.А. Соколов. – Москва-Ленинград : Гостопиздат, 1947. – 305с.
916912
  Ясенев Б.П. Прямые геохимические методы поисков нефти и газа / Б.П. Ясенев. – М., 1962. – 60с.
916913
   Прямые геохимические поиски нефти и газа на шельфе Черного моря. – Новосибирск, 1991. – 93с.
916914
  Хруцкий Е Прямые длительные хозяйственные связи / Е Хруцкий. – М, 1979. – 65с.
916915
  Якоби А.А. Прямые длительные хозяйственные связи / А.А. Якоби. – М, 1981. – 63с.
916916
  Селиванов А.И. Прямые длительные хозяйственные связи / А.И. Селиванов, А.Х. Садреева. – М, 1981. – 136с.
916917
   Прямые длительные хозяйственные связи. – М., 1987. – 173с.
916918
  Попова Л.В. Прямые зарубежные инвестиции КНР: основные тенденции и перспективы для мировой экономики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – C. 52-63. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
916919
  Ракецкий В.М. Прямые и двойственные опорные методы квадратичного пограммирвоания. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Ракецкий В.М.; АН БССР. Ин-т математики. – Минск, 1980. – 16л.
916920
  Фридман Виктор Миронович Прямые и итерационные методы в задачах теории колебаний : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фридман Виктор Миронович; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1963. – 17л.
916921
  Сапрыкин Е.М. Прямые и компауд процессы в неупругом рассеянии : Автореф... канд. физ .мат.наук: 01.04.16 / Сапрыкин Е. М.; МГУ, НИИ яд. физ. – М., 1975. – 19л.
916922
  Васильев Н.Б. Прямые и кривые / Н.Б. Васильев, В.Л. Гутенмахер. – Москва, 1970. – 112с.
916923
   Прямые и обратные задачи геоэлектрики. – Москва : Наука, 1990. – 98с.
916924
  Булах Е.Г. Прямые и обратные задачи гравиметрии и магнитометрии. Математические методы геологической интерпретации гравиметрических и магнитометрических данных / Е.Г. Булах ; НАНУ, Ин-т геофизики им. С.И. Субботина. – Киев : Наукова думка, 2010. – 464 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-0968-2
916925
  Короткий А.И. Прямые и обратные задачи динамики управляемых систем с распределенными параметрами : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.02 / Короткий А. И.; Урал. отд. АН России Ин-т матем. и механ. – Екатеринбург, 1992. – 32л.
916926
  Никольский Э.В. Прямые и обратные задачи динамической теории упругости в классе плоских волн. : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никольский Э. В.; АН СССР, Сиб. от-ние,Совет секц. техн. накук Объед. уч. сов. по физ. мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1966. – 20л.
916927
   Прямые и обратные задачи для дифференциальных уравнений с частными производными и их приложения. – Ташкент, 1978. – 187с.
916928
  Булах Е.Г. Прямые и обратные задачи магнитометрии в классе сферических тел / Е.Г. Булах, Н.А. Слободник // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 4. – С. 93-101 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0203-3100
916929
   Прямые и обратные задачи математической физики : Сборник трудов. – Москва : Московский университет, 1991. – 258с.
916930
   Прямые и обратные задачи математической физики и функциональные пространства. – М., 1988. – 124с.
916931
   Прямые и обратные задачи спектральной теории дифференциальных операторов. – К., 1985. – 131с.
916932
   Прямые и обратные задачи теории антенн. – Москва : МГУ, 1976. – 188с.
916933
   Прямые и обратные задачи теории антенн. – Москва : МГУ, 1976. – 188с.
916934
   Прямые и обратные задачи теории рассеяния. – К., 1981. – 145с.
916935
   Прямые и обратные задачи химической термодинамики. – Новосибирск, 1987. – 144с.
916936
   Прямые и обратные краевые задачи математической физики. – Ташкент, 1986. – 119с.
916937
  Журавлева Г.А. Прямые и обратные краевые задачи нелинейной фильтрации и методы их решения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Журавлева Г. А.; Казан. ГУ. – Казань, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
916938
  Коротков В.Б. Прямые и обратные теоремы вложения для некоторых пространств абстрактных функций множеств : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Коротков В. Б.; АН СССР, Матем. ин-т. – Москва, 1963. – 10 л.
916939
  Кравчук Ю.С. Прямые и сопряженные капиталовложения в развитие газодобывающей промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Кравчук Ю.С.; Харьк. инж.-экон. ин-т. – Х., 1965. – 15л.
916940
  Тихомирова А. Прямые инвестиции ведущих стран ЕС // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 12. – С. 49-56. – ISSN 0131-2227
916941
  Таций В. Прямые инвестиции Китая: политика и экономика / В. Таций, И. Томберг // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 6. – С. 74-79. – ISSN 0131-2227
916942
  Квашнин Ю. Прямые инвестиции стран СНГ в России / Ю. Квашнин, А. Кузнецов // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2013. – № 1. – С. 48-56. – ISSN 0131-2227
916943
  Навой А. Прямые инвестиции: непрямой путь в экономику // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2007. – № 11. – С. 63-75. – ISSN 0042-8736
916944
  Зименков Р.И. Прямые иностранные инвестиции в американской экономике // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 11 (479). – С. 49-64. – ISSN 0321-2068
916945
  Кокорев В.М. Прямые иностранные инвестиции в Аргентине // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 3. – С. 49-70. – ISSN 044-748Х
916946
  Рогач А.И. Прямые иностранные инвестиции в Африке / А.И. Рогач, Франсишку Мануэл. Жуниор // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 166-176. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
916947
  Иванова С. Прямые иностранные инвестиции в сельское хозяйство: мировые тенденции // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 9. – С. 84-87. – ISSN 0235-2443
916948
  Боброва В. Прямые иностранные инвестиции в странах БРИКС / В. Боброва, К. Протасов // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2013. – № 2. – С. 26-35. – ISSN 0131-2227
916949
  Ревина Е.Я. Прямые иностранные инвестиции в экономике Индии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 39-47. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
916950
  Сидоренко Т. Прямые иностранные инвестиции в экономике Мексики // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2002. – № 11. – С.84-89. – ISSN 0131-2227
916951
  Петрикова Е.М. Прямые иностранные инвестиции и экономический рост // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2009. – № 9. – С, 14-20. – ISSN 0320-8168
916952
  Игнатьев С.Ю. Прямые иностранные инвестиции как средство повышения конкурентсоспособности экономики Латвии // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 71-78


  Рост экономики любого государства в современных условиях обусловливается внедрением современных, отвечающих последним достижениям науки и техники, средств производства и технологий. Позтому многие государства, в том числе и Латвия, сталкиваются с ...
916953
  Кузнецов Алексей Владимирович Прямые иностранные инвестиции: "эффект соседства" // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 9. – С. 40-47. – ISSN 0131-2227
916954
   Прямые методы в задачах динамики и устойчивости многомерных систем. – К., 1986. – 131с.
916955
  Михлин С.Г. Прямые методы в математической физике / С.Г. Михлин. – М.-Л., 1950. – 428с.
916956
   Прямые методы в рентгеновской кристаллографии : Пер. с англ. – Москва : Мир, 1983. – 416с.
916957
  Эстрербю О. Прямые методы для разреженных матриц / О. Эстрербю, З. Златев; Перевод с англ. Х.Д.Икрамова. – Москва : Мир, 1987. – 120с.
916958
   Прямые методы исследования дефектов в кристаллах : Пер.с англ. – Москва : Мир, 1965. – 351 с.
916959
  Глазман И.М. Прямые методы качественного спектрального анализа сингулярных дифференциальных операторов : Автореф. дис. ... доктора физ.-мат. наук / Глазман И.М. ; М-во высш. образования УССР. – Харьков, 1958. – 21 с.
916960
  Глазман И.М. Прямые методы качественного спектрального анализа сингулярных дифференциальных операторов / И.М. Глазман. – М, 1963. – 339с.
916961
  Нестеров Б.П. Прямые методы преобразования энергии / Б.П. Нестеров, В.И. Рыдник. – Москва, 1971. – 32с.
916962
  Гупал А.М. Прямые методы решения задач стохастического программирования с органичениями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Гупал А.М.; АН УССР. – К, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.15
916963
  Винокуров Л.П. Прямые методы решения пространственных и контактных задач для массивов и фундаментов / Л.П. Винокуров; Отв.ред.А.Н.Стоянов. – Харьков, 1956. – 280с.
916964
  Душков П.Н. Прямые методы решения сингулярных интегральных уравнений : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Душков П.Н.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1974. – 12л.
916965
  Касьянов Владимир Ибрагимович Прямые методы решения сингулярных интегральных уравнений в неограниченных областях. : Автореф... канд.физ.-мат.наук: 01.01.02. / Касьянов Владимир Ибрагимович; Одесский гос. ун-т им. И. И. Мечникова. – Одесса., 1983. – 13л.
916966
  Гензель П.П. Прямые налоги. / П.П. Гензель. – Л, 1927. – 108с.
916967
  Штейн В.А. Прямые наследники (к толкованию ст. 1054, т. X ч. 1) // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1916 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 2, 1916 г. – С. 23-35. – (Цивилистическое наследие). – ISBN 978-966-2183-63-4
916968
  Иньков Ю.И. Прямые операционные методы анализа периодически прерываемых электрических цепей / Ю.И. Иньков, И.В. Мостовяк, Б.М. Розенберг. – Киев : Наукова думка, 1991. – 175с.
916969
  Ситенко А.Г. Прямые процессы взаимодействия нуклонов и ядер. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ситенко А.Г.; М-во высш. образования УССР.Харьк. ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – Харьков, 1959. – 14л.
916970
  Кобзев И.И. Прямые пути / И.И. Кобзев. – М., 1952. – 103с.
916971
   Прямые реакции и изомерные переходы. – Ташкент, 1973. – 150с.
916972
   Прямые связи. – М., 1988. – 62с.
916973
   Прямые связи в экономическом сотрудничестве стран - членов СЭВ. – К., 1990. – 198с.
916974
  Алексеева М.А. Прямые связи и ценообразование / М.А. Алексеева. – Москва, 1990. – 54с.
916975
  Чепуров А.Н. Прямые слова / А.Н. Чепуров. – Л, 1950. – 136с.
916976
  Быланин Я. Прямые строки / Я. Быланин. – М, 1959. – 48с.
916977
  Андриевский Владимир Владимирович Прямые теоремы теории приближения на континуумах с кусочно-квазиконформной границей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Андриевский Владимир Владимирович; АН УССР. Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1979. – 16л.
916978
  Тихонов В.И. Прямые тунельные переходы и избыточные токи в тунельных диодах из антимонида галлия и действие на инх сильного магнитного поля : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 049 / Тихонов В.И. ; МГУ. – Москва, 1970. – 19 с.
916979
  Черняк В.Л. Прямые улики / В.Л. Черняк. – М, 1992. – 429с.
916980
  Третьяк В.П. Прямые хозяйственные связи в социалистической экономике. / В.П. Третьяк. – Л, 1986. – 141с.
916981
  Ануфриенко С.В. Прямые хозяйственные связи предприятий легкой промышленности с розничными торговыми организациями : Автореф... канд. эконом.наук: / Ануфриенко С.В.;. – М, 1967. – 23л.
916982
  Мирошник И.А. Прямые хозяйственные связи предприятий легкой промышленности. (На материалах обувной пром-сти УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Мирошник И.А. ; Науч.-исслед. экон. ин-т. – Киев, 1968. – 19 с.
916983
  Лукьянов В.К. Прямые ядерные реакции и вопросы структуры ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 2122 / Лукьянов В.К.; Объед. ин-т ядерных исслед. Лаборат. теорет. физики. – Дубна, 1965. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
916984
  Михайловский Е.И. Прямые, обратные и оптимальные задачи для оболочек с подкрепленным краем / Е.И. Михайловский. – Л, 1986. – 218с.
916985
  Колосов А.Л. Прямые, смешанные и обратные задачи электрометрии скважин / А.Л. Колосов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 196с.
916986
   Пряник, прялка и птица Сирии. – М., 1971. – 230с.
916987
   Пряник, прялка и птица Сирии. – 2-е изд., переработ. – М., 1983. – 192с.
916988
  Козак Ю. Пряничный замок. Повести и рассказы. / Ю. Козак. – Л., 1974. – 391с.
916989
  Писаржевский О.Н. Прянишников. 1865-1948. / О.Н. Писаржевский. – М., 1963. – 239с.
916990
  Корягин С.В. Прянишниковы и другие / С.В. Корягин. – Москва : Пробел, 1999. – 96 с. – (Генеалогия и семейная история Донского казачества ; Вып. 7). – ISBN 5-89346-023-5
916991
  Дудченко Л.Г. Пряно-ароматические и пряно-вкусовые растения / Л.Г. Дудченко. – К., 1989. – 303с.
916992
   Пряно-ароматические растения. – 2-е изд. – Минск, 1986. – 160с.
916993
   Пряно-ароматические растения в быту. – Минск, 1976. – 160с.
916994
  Машанов В.И. Пряноароматические растения. / В.И. Машанов, А.А. Покровский. – М., 1991. – 286с.
916995
  Обухов А.Н. Пряное сырье СССР / А.Н. Обухов, Д.Л. Понпа. – М., 1937. – 188с.
916996
  Плавинска Надежда Пряный аромат судьбы : жизненный путь / Плавинска Надежда, Чурилова Лиля, Чичьянц Ростом // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 114-122 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
916997
  Рохлин Александр Пряный дух приключений : Автомоб // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 127-135 : Іл. – Бібліогр.1 назва. – ISSN 1029-5828
916998
  Абрамов Ф.А. Пряслины / Ф.А. Абрамов. – Москва, 1974. – 816с.
916999
  Абрамов Ф.А. Пряслины / Ф.А. Абрамов. – Ленинград, 1977. – 815с.
917000
  Абрамов Ф.А. Пряслины / Ф.А. Абрамов. – Ленинград, 1978. – 671с.
<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,