Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>
916001
  Келер К. "... прожить тысячу жизней!" / К. Келер. – Москва, 1986. – 253с.
916002
  Келлер К. "...прожить тысячу жизней!" / К. Келлер. – Москва, 1983. – 255с.
916003
  Макаренко А.С. "Проектировать лучшее в человеке..." / А.С. Макаренко. – Минск, 1989. – 415с.
916004
  Філоненко Світлана "Прозора Україна", або Закордон нам допоможе // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 49-50


  Наші західні сусіди вирішили створити систему ефективного та етичного управління в органах самоврядування, яка грунтується на шести засадах: прозорості, нетерпимості до корупції, залученні громадян, передбачуваності, фаховості та підзвітності. Якщо у ...
916005
  Скорульська Р. "Прозорий звук сурми і струни золоті..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 20 лютого (№ 8). – С. 1, 14


  Презентація книжки "У гаю, гаю... Музика Миколи Лисенка до "Кобзаря" Т.Г.Шевченка", - К., Пульсари, 2014, що приурочена до 200-річчя від дня народження поета. Друкується передмова до даної книжки.
916006
  Каревин А. "Прозывают нас украинцами..." Украина: создание "нации" // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2012. – № 6 (111). – С. 13-15
916007
  Кованцов М.І. Проективна геометрія / М.І. Кованцов. – Київ, 1969. – 411с.
916008
  Кованцов М.І. Проективна геометрія / М.І. Кованцов. – Вид. 2-ге. – Киев : Вища школа, 1985. – 367с.
916009
  Музичко Л.В. Проективне обстеження особистості за допомогою тесту дерева // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 128-135. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
916010
  Зазюн І.А. Проективний аналіз технологій педагогічної дії // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 2 (67). – С. 22-33
916011
  Швиров В.В. Проективні модулі над напівланцюговими кільцями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 39-43. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядаються ланцюги підмодулів головних правих і лівих модулів над напівланцюговими кільцями. Знайдені умови для гратки підмодулів головних правих та лівих модулів, за яких кільце є артиновим або нетеровим. Також наведені приклади кілець для ...
916012
  Польща Г.С. Проективно-диференціальна геометрія мереж / Г.С. Польща, В.С. Лісняк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 82-86. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3)


  Досліджена локальна диференціальна геометрія мережі у тривимірному проективному просторі. Одержано визначальні диференціальні рівняння, функціональні інваріанти та диференціальні форми мережі, побудовано її канонічні репери. Відзначено зв"язок ...
916013
  Польща Г.С. Проективно-диференціальна геометрія розподілів точок / Г.С. Польща, В.С. Лісняк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 91-101. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено розподіл точок у багатовимірному проективному просторі. Складено повну визначальну систему його диференціальних рівнянь. Побудовано послідовність відповідних фундаментальних геометричних об"єктів та одержано їхні головні підоб"єкти.
916014
  Польща Г.С. Проективно-диференціальна планіметрія векторного поля / Г.С. Польща, В.С. Лісняк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 116-123. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3)


  Класичне поняття векторного поля узагальнюється на випадок двовимірного проективного простору. Для усіх класів проективних векторних полів складено повні визначальні системи їхніх диференціальних рівнянь. Побудовано відповідні фундаментальні ...
916015
  Польща Г.С. Проективно-диференціальна планіметрія точок та прямих / Г.С. Польща, В.С. Лісняк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 83-88. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2)


  Досліджена диференціальна геометрія точок та прямих на проективній площині. Складено основні системи диференціальних рівнянь цих многовидів. Одержано інваріантні співвідношення для їх основних диференціально-геометричних об"єктів.
916016
  Фиников С.П. Проективно-дифференциальная геометрия / С.П. Фиников. – М.-Л., 1937. – 263с.
916017
  Базилюк Таисия Назаровна Проективно-дифференциальная геометрия оснащенных погруженных многообразий в Pn. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Базилюк Таисия Назаровна; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1978. – 14л.
916018
  Пикулева Л.Г. Проективное изгибание вполне фокальных псевдоконгруэнций плоскостей и их фокальных поверхностей в многомерных проективных пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.006 / Пикулева Л.Г.; МП РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 18л.
916019
  Поносова О.М. Проективное упорядочение конечных прямых : Дис... канд.физ.-мат.наук: / Поносова О.М.; Пермский гос. пед. ин-т. – Пермь, 1969. – 153л. – Бібліогр.:л.150-153
916020
  Кисилев А.А. Проективные иерархии над общими структурами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Кисилев А.А.; Мин-во высш. и сред. образ. РСФСР. Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1979. – 16л.
916021
  Мельникова О.Т. Проективные методики в качественном исследовании отношения подростков к телевидению и интернету / О.Т. Мельникова, Е.А. Фетисова // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 5. – С. 130-137. – ISSN 0042-8841
916022
  Евдокимов В.И. Проективные методики в психологической диагностике у авиационных специалистов / В.И. Евдокимов; Госуд. научно-исслед. ин-тут военной медицины МО РФ. – Москва-Воронеж : Воронежский государственный университет, 2001. – 302с. – ISBN 5-9273-0080-4
916023
  Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности / Е.Т. Соколова. – М., 1980. – 176с.
916024
  Сакалош Штефан Проективные модули над свободными категориями и кольцами дифференциальных многочленов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Сакалош Штефан; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 49л. – Бібліогр.:л.47-49
916025
  Сакалош Штефан Проективные модули над свободными категориями и кольцами дифференциальных многочленов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Сакалош Штефан; КГУ. – К., 1981. – 7л.
916026
  Сакалош Штефан Проективные модули над свободными категориями и кольцами дифференциальных многочленов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Сакалош Штефан; КГУ. – К., 1981. – 7л.
916027
  Новиков Борис Владимирович Проективные представления и когомологии полугрупп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Новиков Борис Владимирович; Харьковский ин-т радиоэлект. – Х., 1980. – 114л. – Бібліогр.:л.111-114
916028
  Баранник Л.Ф. Проективные представления конечных групп над числовыми полями и кольцами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.004 / Баранник Л.Ф.; Харьк. гос. ун-т. – Полтава, 1972. – 15л.
916029
  Федотова Н.Н. Проективные функции идентичности в китайской модернизации сегодня // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 23-27. – ISSN 0042-8744
916030
  Гамаюнов В.Н. Проективография / В.Н. Гамаюнов. – Москва, 1976. – 27с.
916031
  Родионенков П.А. Проектирвоание как сфера производственной деятельности : Автореф... канд. экон.наук: / Родионенков П. А.; ЛГУ. – Л., 1968. – 19л.
916032
  Васильев В.К. Проектирвоание проточных частей судовых турбин / В.К. Васильев, Е.В. Васильева. – Ленинград, 1966. – 264с.
916033
  Дитрих К.Ф. Проектироваине преобразователей частоты и детекторов радиолокационных приемников / К.Ф. Дитрих, И.Г. Киренский. – Л., 1974. – 113с.
916034
  Емельянов А.В. Проектироване автоматизированных систем управления технологическими процессами / А.В. Емельянов, О.В. Капник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1974. – 499с.
916035
  Емельянов А.И. Проектироване установок контроля и автоматики тепловых процессов. / А.И. Емельянов, О.В. Капник. – М.-Л., 1966. – 384с.
916036
  Бертинов И А. и Ризник Г.А. Проектирование авиационных электрических машин постоянного тока. / И А. и Ризник Г.А. Бертинов. – М, 1958. – 423с.
916037
  Махутов Б.Н. Проектирование автоматизированной базы данных "Оценка научно-педагогической активности преподавателей вуза" / Б.Н. Махутов, Д.А. Петров // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 3 (242). – С. 40-42. – ISSN 0234-0453


  В статье рассматриваются проблемы стимулирования научно-педагогической активности преподавателей вуза, критерии оценки их деятельности: результаты учебно-методической , научно-исследовательской и административно-воспитательной работы.
916038
  Соболев А.В. Проектирование автоматизированной внутрихозяйственной оросительной сети для широкозахватных дождевальных машин / А.В. Соболев. – Саратов, 1991. – 98с.
916039
   Проектирование автоматизированных систем в промышленности. – Киев, 1985. – 63с.
916040
  Ашимов А.А. и др. Проектирование автоматизированных систем управления / А.А. и др. Ашимов. – Алма-Ата, 1983. – 311с.
916041
  Юсупбеков Н.Р. Проектирование автоматизированных систем управления / Н.Р. Юсупбеков, С.С. Касымов. – Ташкент, 1985. – 95с.
916042
  Лысенко Э.В. Проектирование автоматизированных систем управления технологическими процессами / Э.В. Лысенко. – М., 1987. – 271с.
916043
   Проектирование автоматических систем. – Челябинск, 1983. – 138с.
916044
  Диденко К.И. Проектирование агрегатных комплексов технических средств для АСУ ТП / К.И. Диденко. – М., 1984. – 169с.
916045
  Капустян В.И. Проектирование активных RC-фильтров высокого порядка / В.И. Капустян. – М., 1982. – 160с.
916046
  Мошиц Г. Проектирование активных фильтров / Г. Мошиц, П. Хорн. – М, 1984. – 320с.
916047
  Колин К.К. Проектирование алгоритмов управляющих ЦВМ. / К.К. Колин, В.В. Липаев. – М., 1970. – 343с.
916048
  Семенов Б.Ю. Проектирование амплитудных спектрометров при повышенных требованиях к разрушению и загрузке. : Автореф... Канд.техн.наук: 260 / Семенов Б.Ю.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
916049
   Проектирование аналого-цифровых систем на интегральных схемах. – Л., 1976. – 256с.
916050
  Гребен А.Б. Проектирование аналоговых интегральных схем / А.Б. Гребен. – М., 1976. – 256с.
916051
  Жук М.С. Проектирование антенно-фидерных устройств / М.С. Жук, Ю.Б. Молочков. – М.-Л., 1966. – 648с.
916052
  Крупчатников М.Я. Проектирование артиллерийских стволов / М.Я. Крупчатников. – М.
ч.1. – 1946. – 207с.
916053
  Орлов В.И. Проектирование архитектурно-планировочных структур различных вычислительных центров / В.И. Орлов. – Москва, 1975. – 60 с.
916054
  Мамиконов А.Г. Проектирование АСУ / А.Г. Мамиконов. – Москва : Высшая школа, 1987. – 303с.
916055
  Мирахмедов Д.А. Проектирование АСУ и принятие решений в организационных системах: Уч. пособ. для студ. вузов. / Д.А. Мирахмедов. – Ташкент, 1990. – 80с.
916056
  Данильченко И.А. Проектирование АСУП на основетиповых решений / И.А. Данильченко. – М, 1977. – 213с.
916057
  Егиазарян К.М. Проектирование аффинных связностей на расслоениях и его приложения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Егиазарян К.М.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1979. – 14л.
916058
  Диго С.М. Проектирование баз данных / С.М. Диго. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 216с.
916059
  Бойко В.В. Проектирование баз данных информационных систем / В.В. Бойко, В.М. Савинков. – 2-е изд., переб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 351с.
916060
  Грейвс Марк Проектирование баз данных на основе XML = Designing XML databases / Грейвс Марк; Пер. с англ. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 640с. + +CD. – ISBN 5-8459-0270-3
916061
  Нейбург Э.Дж. Проектирование баз данных с помощью UML / Эрик Дж. Нейбург, Роберт А. Максимчук; Пер. с англ. Г.И. Сингаевской. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 288 с. – ISBN 5-8459-0355-6
916062
  Кокорева Л.В. Проектирование банков данных / Л.В. Кокорева, И.И. Малашинин. – М., 1984. – 256с.
916063
   Проектирование бесконтактных логических схем автоматического управления. – М., 1969. – 184с.
916064
   Проектирование бесконтактных управляющих логических устройств промышленной автоматики. – Москва : Энергия, 1977. – 384с.
916065
  Щеверов Д.Н. Проектирование беспилотных летательных аппаратов. / Д.Н. Щеверов. – М, 1978. – 264с.
916066
  Алешин Л.И. Проектирование библиотечных АИС : учебно-методическое пособие / Л.И. Алешин. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 352с. – (Библиотекарь и время. 21 век : 100 выпусков / отв. ред. О.Р. Бородин ; № 97). – ISBN 978-5-8167-0012-2
916067
  Пронин Е.Г. Проектирование бортовых систем обмена информации. / Е.Г. Пронин, О.В. Могуева. – М., 1989. – 239с.
916068
  Овчинников В.В. и др. Проектирование быстродействующих микроэлектронных цифровых устройств / В.В. и др. Овчинников. – М., 1975. – 288с.
916069
  Фрэй Д. Проектирование в AutoCAD 2002 на примерах / Д. Фрэй; Под ред. И.А.Трактовенко. – Киев. Москва : ВЕК+. КОРОНА, 2004. – 576с. – ISBN 966-7140-34-2
916070
  Протопопов Н.Г. Проектирование ветроизмерительных приборов / Н.Г. Протопопов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 192с.
916071
  Басин С.И. Проектирование винтовых зубчатых передач приводных механизмов киноаппаратуры / С.И. Басин. – Л., 1977. – 52с.
916072
  Фортенбери Тадеуш Проектирование виртуальных частных сетей в среде Windows 2000 = Windows 2000. Virtual private networking / Фортенбери Тадеуш; Пер. с англ. – Москва : Издательский дом "Вильямс", 2002. – 320с. – ISBN 5-8459-0240-1
916073
   Проектирование внешних средств автоматизированного контроля радиоэлектронного оборудования. – М., 1984. – 295с.
916074
   Проектирование водо-хозяйственных систем. – Москва : Стройиздат, 1984. – 369с.
916075
  Резниченко М.Г. Проектирование воспитательного пространства в практике высшей школы // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 151-154. – ISSN 0869-3617
916076
  Астраханцева С.В. Проектирование воспитательной работы в контексте социально-педагогической парадигмы // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 37-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
916077
  Лобода В.Г. Проектирование встроенных устройств на микропроцессорах. / В.Г. Лобода. – К, 1988. – 127с.
916078
  Чурилов Н.Н. Проектирование выборочного социологического исследования / Н.Н. Чурилов. – Киев, 1986. – 183 с.
916079
  Власов В.И. Проектирование высокочастотных узлов радиолокационных станций / В.И. Власов, Я.И. Берман. – Ленинград, 1961. – 359с.
916080
  Шенброт И.М. Проектирование вычислительных систем распределенных АСУТП. / И.М. Шенброт, В.М. Алиев. – М., 1989. – 88с.
916081
   Проектирование вычислительных устройств и систем с помощью ЭВМ. – Саратов
1. – 1978. – 140с.
916082
   Проектирование вычислительных устройств и систем с помощью ЭВМ. – Саратов
2. – 1978. – 133с.
916083
  Секретев Д.И. Проектирование вычислительных устройств на динамических элементах. / Д.И. Секретев, А.Г. Маркарьян. – Новочеркасск., 1978. – 60с.
916084
  Белевицкий А.М. Проектирование газоочистительных сооружений / А.М. Белевицкий. – Ленинград, 1990. – 287с.
916085
  Евангулов Б.Б. Проектирование Геологоразведочных работ / Б.Б. Евангулов. – Л., 1979. – 51с.
916086
  Афонин Д.А. Проектирование геометрических параметров наземного лазерного сканирования при контроле деформаций зданий и сооружений в условиях плотной застройки / Д.А. Афонин, М.Я. Брынь, Е.Г. Толстов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 2. – С. 2-7 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
916087
  Матвеенко А.М. Проектирование гидравлических систем летательных аппаратов / А.М. Матвеенко, И.И. Узверев. – М., 1982. – 294с.
916088
  Белоус Е.С. Проектирование гидроакустических антенн и преобразователей / Е.С. Белоус. – К, 1975. – 55с.
916089
  Молодых В.П. Проектирование гидрографов расчетных половодий для малых рек Украинской ССР. : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.09 / Молодых В.П.; Укр. ин-т инженеров водного хоз. – Ровно, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
916090
  Фролов Н.Н. Проектирование гидросооружений оросительных систем на просадочных грунтах. / Н.Н. Фролов. – М, 1988. – 224с.
916091
  Замарин Е.А. Проектирование гидротехнических сооружений / Е.А. Замарин. – 3-е переработ. и доп. изд. – Москва, 1952. – 292с.
916092
  Замарин Е.А. Проектирование гидротехнических сооружений / Е.А. Замарин. – Москва, 1954. – 288с.
916093
  Ковалев Н.Н. Проектирование гидротурбин / Н.Н. Ковалев. – Л, 1974. – 279с.
916094
   Проектирование датчиков для измерения механических величин. – Москва : Машиностроение, 1979. – 480с.
916095
  Агде Георг Проектирование детских игровых площадок / Агде Георг. – Москва, 1988. – 88 с.
916096
  Галимов А.М. Проектирование дидактических систем нового поколения как средство управления качеством саморазвития студента // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 7. – С. 65-70. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются дидактические системы нового поколения, которые должны быть направлены на формирование (самоорганизацию) ментальной деятельностной модели студента в когнитивной сфере. Описываются показатели сформированности ментальной деятельностной ...
916097
   Проектирование дискретных систем. – Минск, 1989. – 165с.
916098
  Юдицкий С.А. Проектирование дискретных систем автоматики. / С.А. Юдицкий. – М, 1980. – 232с.
916099
  Ауэн Л.Ф. Проектирование дискретных устройств автоматики / Л.Ф. Ауэн. – Ленинград, 1980. – 87с.
916100
  Пухальский Г.И. Проектирование дискретных устройств на интегральных микросхемах: Справочник / Г.И. Пухальский, Т.Я. Новосельцева. – Москва : Радио и связь, 1990. – 303с.
916101
  Шаталова Т.С. Проектирование документационного обеспечения управления / Т.С. Шаталова. – К., 1988. – 100с.
916102
  Финкельштейн Л.А. Проектирование емкостных умножителей частоты / Л.А. Финкельштейн. – Л, 1973. – 64с.
916103
  Огнев И.В. Проектирование запоминающих устройств / И.В. Огнев, Ю.М. Шамаев. – М., 1979. – 320с.
916104
  Пышкин Б.А. Проектирование защитных соружений на водохранилищах / Б.А. Пышкин. – К., 1962. – с.
916105
  Красковский Е.Я. Проектирование зубчатых и червячных передаточных механизмов / Е.Я. Красковский, В.В. Румянцев. – Л., 1967. – 82с.
916106
  Курак С.В. Проектирование и внедрение АСУ в торговле. / С.В. Курак, Ю.Б. Святченко. – К., 1977. – 184с.
916107
  Палмер М. Проектирование и внедрение компьютерных сетей : Учебный курс / Майкл Палмер, Роберт Брюс Синклер; Пер. с англ.: А.Чекмарева. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2004. – 752с. – ISBN 5-94157-374-X
916108
   Проектирование и внедрение новых средств вычислительной техники. – Киев, 1975. – 112с.
916109
   Проектирование и внедрение новых средств вычислительной техники. – К., 1976. – 146с.
916110
   Проектирование и внедрение новых средств вычислительной техники. – Киев, 1978. – 91с.
916111
   Проектирование и диагностика вычислительных средств. – Таллин, 1987. – 158с.
916112
  Кар Дж. Проектирование и изготовление электронной аппаратуры / Дж. Кар. – М., 1980. – 392с.
916113
  Кар Дж. Проектирование и изготовление электронной аппаратуры / Дж. Кар. – 2-е изд., стер. – М., 1986. – 387с.
916114
  Диго С.М. Проектирование и использование баз данных / С.М. Диго. – М., 1995. – 208с.
916115
   Проектирование и испытание термоэмиссионных твэлов. – М., 1981. – 96с.
916116
   Проектирование и исследование полупроводниковых и электромеханических преобразователей. – Киев : Институт электродинамикиАН УССР, 1989. – 194с.
916117
   Проектирование и исследование систем управления. – Фрунзе, 1985. – 94с.
916118
  Дитрих Я. Проектирование и конструирование / Я. Дитрих. – М., 1981. – 454с.
916119
  Хантер Р. Проектирование и конструирование компиляторов. / Р. Хантер. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 232с.
916120
   Проектирование и конструирование средств электроизмерительной техники. – Ленинград, 1990. – 123с.
916121
   Проектирование и конструирование средств электроизмерительной техники. – Ленинград, 1991. – 161с.
916122
   Проектирование и математическое обеспечение информационно-вычислительных систем. – Саратов, 1981. – 79с.
916123
  Балашов Е.П. Проектирование и машинный анализ адресных цепей магнитных запоминающих устройств. / Е.П. Балашов. – М., 1977. – 192с.
916124
  Трегуб Б.В. Проектирование и монтаж систем автоматизации пищевых производств / Б.В. Трегуб, Д.И. Скобло. – К., 1966. – 403с.
916125
  Погребинский С.Б. Проектирование и надежность многопроцессорных ЭВМ / С.Б. Погребинский, В.П. Стрельниов. – М., 1988. – 168с.
916126
   Проектирование и надежность систем автоматики и телемеханики. – Минск, 1981. – 334с.
916127
  Стоменский С.Н. Проектирование и надежность систем автоматики и телемеханики / С.Н. Стоменский. – Чебоксары, 1986. – 48с.
916128
  Герасименко М.Д. Проектирование и обработка измерений с применением собственных значений матриц / М.Д. Герасименко. – Владивосток, 1983. – 223с.
916129
   Проектирование и оптимизация систем управления гибких и автоматизированных проиизводств. – Кишинев, 1989. – 196с.
916130
  Буловский П.И. Проектирование и оптимизация технологических процессов и систем сборки РЭА. / П.И. Буловский, В.П. Ларин, А.В. Павлова. – М., 1989. – 176с.
916131
  Куценко С.П. Проектирование и организация вычислительных установок / С.П. Куценко. – К., 1973. – 119с.
916132
  Застенкер Г.С. Проектирование и организация машинной обработки учетно-экономической информации / Г.С. Застенкер. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва
Ч.1. – 1977. – 208 с.
916133
  Застенкер Г.С. Проектирование и организация машинной обработки учетно-экономической информации. / Г.С. Застенкер. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.
Ч.2. – 1978. – 312с.
916134
  Подольский В.И. Проектирование и организация механизированного учета с применением клавишных вычислительных машин / В.И. Подольский. – Москва : Статистика, 1976. – 272 с.
916135
  Исаков В.И. Проектирование и организация механизированной обработки экономической информации / В.И. Исаков. – М, 1981. – 336с.
916136
  Бакаев А.А. Проектирование и организация операционных систем АСУ / А.А. Бакаев. – К, 1978. – 142с.
916137
  Симанкин А.Г. Проектирование и организация проведения открытых геологоразведочных выработок / А.Г. Симанкин, А.Т. Кирчанов. – М, 1979. – 215с.
916138
  Резников Г.В. Проектирование и оснащение вычислительных центров. / Г.В. Резников. – Москва, 1977. – 178с.
916139
  Чалигава Г.Т. Проектирование и оценка уравня научной организации труда на рабочих местах / Г.Т. Чалигава. – Тбилиси, 1975. – 138с.
916140
  Корпилов В.В. Проектирование и планирование в практике управления российскими предприятиями // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.76-87. – ISSN 0132-1625
916141
  Мещеряков А.С. Проектирование и получение заготовок методами пластической деформации / А.С. Мещеряков, В.В. Конаков. – Саранск, 1981. – 115с.
916142
  Толмачев В. Проектирование и постройка кинодекораций / В. Толмачев, К. Полянский. – М., 1956. – 220с.
916143
   Проектирование и применение иерархических мультимикромашинных систем. – М., 1984. – 143с.
916144
   Проектирование и применение микропроцессорных систем. – Л., 1983. – 116с.
916145
   Проектирование и применение микропроцессорных систем. – Л., 1984. – 235с.
916146
   Проектирование и применение микропроцессорных систем. – Л., 1984. – 85с.
916147
   Проектирование и применение микропроцессорных систем. – Киев, 1986. – 68с.
916148
   Проектирование и применение микропроцессорных систем. – Л., 1989. – 209с.
916149
   Проектирование и применение операционных усилителей. – М., 1974. – 510с.
916150
   Проектирование и применение систем управления на базе микропроцессоров и мини-ЭВМ. – М., 1983. – 232с.
916151
   Проектирование и проверка дискретных устройств на интегральных схемах. – Рига, 1977. – 187с.
916152
  Таунсенд К. Проектирование и программная реализация экспертных систем на персональных ЭВМ / К. Таунсенд, Д. Фохт. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 320с. – ISBN 5-279-00255-0
916153
  Спиров Н.А. Проектирование и производство типографских шрифтов / Н.А. Спиров. – М., 1959. – 703с.
916154
  Метляев В Ю. Проектирование и разработка оборудования и исследования работы системы коллективного пользования аист-о. : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.01 / Метляев Ю.В,; АН СССР.Сибирск.отделение. – Новосибирск, 1975. – 24л.
916155
   Проектирование и разработка пакетов программ. – К., 1987. – 95с.
916156
   Проектирование и разработка промышленных роботов. – М., 1989. – 270с.
916157
  Тимофеенко А.В. Проектирование и расчет входных устройств ВРД / А.В. Тимофеенко. – Днепропетровск, 1991. – 15с.
916158
  Мигай В.К. Проектирование и расчет выходных диффузоров турбомашин / В.К. Мигай, Э.И. Гудков. – Л, 1981. – 272с.
916159
   Проектирование и расчет вычислительных машин непрерывного действия. – М., 1966. – 336с.
916160
  Андрющенко В.А. Проектирование и расчет инвентарных систем автоматического управления / В.А. Андрющенко. – Ленинград, 1979. – 59с.
916161
  Деарт Ю.Н. Проектирование и расчет мирокополосных усилителей. / Ю.Н. Деарт. – М., 1972. – 114с.
916162
  Костенко И.К. Проектирование и расчет моделей планеров. / И.К. Костенко. – М., 1958. – 200с.
916163
  Кафаров В.В. Проектирование и расчет оптимальных систем технологических трубопроводов. / В.В. Кафаров, В.П. Мешалкин. – М., 1991. – 361с.
916164
  Кузин Б.И. Проектирование и расчет параметров переменно-поточных линий механической обработки с помощью математических методов и ЭВМ. : Автореф... Канд.экон.наук: / Кузин Б.И.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1965. – 17л.
916165
  Малорацкий Л.Г. Проектирование и расчет СВЧ элементов на полосковых линиях. / Л.Г. Малорацкий, Л.Р. Явич. – М., 1972. – 232с.
916166
   Проектирование и расчет следящих систем. – Л., 1964. – 607с.
916167
  Честнат Проектирование и расчет следящих систем и систем регулирования / Честнат, Р.В. Майер. – Ч.1. – М-Л, 1959. – 487с.
916168
  Ворошилов М.С. Проектирование и расчет следящих систем с программным управлением / М.С. Ворошилов. – Ленинград, 1969. – 264с.
916169
  Кельберт Д.Л. Проектирование и расчет средств охраны труда в текстильной и легкой промышленности / Д.Л. Кельберт. – М, 1979. – 279с.
916170
  Красноголовый Б.Н. Проектирование и расчёт элементов индикаторов устройств / Б.Н. Красноголовый. – Минск, 1971. – 167с.
916171
  Никишов М.И. Проектирование и редактирование учебных экономических карт / Глав. управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР ; Центральный научно-исследовательский ин-т геодезии, аэросъемки и картографии ; М.И. Никишов. – Москва : Недра, 1976. – 104 с.
916172
   Проектирование и создание многомашинных и многопроцессорных систем для народногоо хозяйства. – М., 1984. – 179с.
916173
   Проектирование и создание многомашинных и многопрцессорных систем реального времени. – М., 1987. – 150с.
916174
   Проектирование и создание многомашинных и многопрцессорных систем реального времени. – М., 1990. – 171с.
916175
  Салищев К.А. Проектирование и составление карт : учебник для студ. ун-ов, обучающихся по спец. "Картография" и "География" / К.А. Салищев. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1978. – 240 с.
916176
  Заруцкая И.П. Проектирование и составление карт : общегеографические карты ; учебник для студ. ун-тов., обучающихся по спец. "Картография" и "География" / И.П. Заруцкая, Т.Г. Сваткова; ред.: И.И. Щехура, С.А. Останина. – Москва : МГУ, 1982. – 208 с.
916177
  Билич Ю.С. Проектирование и составление карт : учебник для вузов / Ю.С. Билич, А.С. Васмут; Под ред. Бугаевского Л.М. – Москва : Недра, 1984. – 366 с.
916178
  Салищев К.А. Проектирование и составление карт : учебник для студ. ун-ов, обуч. по спец. "География" / К.А. Салищев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Московский университет
Общая часть. Теория и процессы лабораторного изготовления карт. – 1987. – 240 с.
916179
  Заруцкая И.П. Проектирование и составление карт : учебник для студ. географич. спец. ун-тов / И.П. Заруцкая, Н.В. Красильникова; ред.: И.И. Щехура, Р.И. Кривило. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
карты природы. – 1989. – 294 с.
916180
   Проектирование и строительство грузовых автомобильных станций. – Москва, 1967. – 100 с.
916181
  Римская-Корсакова Проектирование и строительство жилых массивово в Швеции, Норвегии, Канаде / Римская-Корсакова. – Москва, 1973. – 37 с.
916182
   Проектирование и строительство лечебно-курортных зданий. – Москва
2. – 1967. – 98 с.
916183
  Куренной М.И. Проектирование и строительство малых населенных мест / М.И. Куренной. – Москва, 1972. – 167 с.
916184
  Гаврилов Д.И. Проектирование и строительство пионерских лагерей / Д.И. Гаврилов. – Москва, 1953. – 48 с.
916185
   Проектирование и строительство сооружений водохозяйственных объектов. – М., 1988. – 76с.
916186
  Купцов И.П. Проектирование и строительство тепловых электростанций / И.П. Купцов. – М, 1962. – 368с.
916187
  Сажин В.С. Проектирование и строительство фундаментов сооружений на пучинистых грунтах / В.С. Сажин. – Саратов, 1988. – 237с.
916188
   Проектирование и техническая эксплуатация радиопередающих устройств : Учебн. пособие для вузов. – Москва : Радио и связь, 1989. – 368с. – ISBN 5-256-00225-2
916189
  Кан К.Н. Проектирование и технология герметизирующей изоляции элементов электротехнической и электронной аппаратуры. / К.Н. Кан, А.Ф. Николаевич, Е.Л. Славянинова. – Л, 1983. – 126с.
916190
  Полянский А.М. Проектирование и технология изготовления гибридных пленочных микросхем СВЧ-диапазона / А.М. Полянский, В.П. Романов. – Новосибирск, 1975. – 96с.
916191
   Проектирование и технология производства мощных СВЧ транзисторов. – Москва : Радио и связь, 1989. – 143с.
916192
  Белов А.Ф. Проектирование и технология производства электронных устройств ядерного приборостроения / А.Ф. Белов, Е.В. Курков. – М., 1980. – 165с.
916193
   Проектирование и эксплуатация информационно-вычислительных комплексов. – Саратов, 1986. – 71с.
916194
   Проектирование и эксплуатация региональных АСНТИ. – Новосибирск : Наука, 1991. – 175 с.
916195
  Анточ Н.В. Проектирование избирательных RC-RC-цепей на обобщеных преобразователях сопротивления / Н.В. Анточ. – Кишинёв, 1981. – 131 с.
916196
   Проектирование импульсных и цифровых устройств радиотехнических систем : Учеб. пособие для радиотехн. спец. вузов. – Москва : Высшая школа, 1985. – 319с.
916197
  Вдовин С.С. Проектирование импульсных трансформаторов / С.С. Вдовин. – Ленинград, 1971. – 147с.
916198
  Варшавер Б.А. Проектирование импульсных усилителей / Б.А. Варшавер. – Москва, 1959. – 88с.
916199
  Тамутис З.П. Проектирование инженерных геодезических сетей / З.П. Тамутис. – Москва : Недра, 1990. – 138 с. – ISBN 5-247-01577-0
916200
  Бондаревская Е.В. Проектирование инновационного пространства педагогического образования в Федеральном университете // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 7. – С. 31-42. – ISSN 0869-561Х


  Автор анализирует современное состояние российского образования, считает, что оно находится в состоянии глубокого кризиса, предлагают вариант выхода из создавшегося положения, основанный на осмыслении отечественной философсько-педагогической мысли.
916201
   Проектирование интегральных устройств СВЧ. – Киев : Тэхника, 1990. – 159с. – ISBN 5-335-00578-5
916202
   Проектирование интегрированных баз данных. – Киев, 1987. – 143 с.
916203
  Шеховцов Анатолий Викторович Проектирование интерфейса дискретных систем массового обслуживания на базе микропроцессоров : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.04 / Шеховцов Анатолий Викторович; Херсонский индустр. ин-тут. – Херсон, 1995. – 24л.
916204
  Хетагуров Я.А. Проектирование информационно-вычислительных комплексов / Я.А. Хетагуров, Ю.Г. Древс. – М., 1987. – 279с.
916205
  Балашов Е.П. Проектирование информационно-управляющих систем / Е.П. Балашов, Д.В. Пузанков. – Москва : Радио и связь, 1987. – 256с.
916206
  Малышев Н.Г. Проектирование информационного и математического обеспечения САПР / Н.Г. Малышев, Н.В. Мицук. – Таганрог : ТРТИ, 1986. – 77 с.
916207
  Бойко В.В. Проектирование информационной базы автоматизированной системы на основе СУБД. / В.В. Бойко, В.М. Савинков. – М., 1982. – 174с.
916208
  Костюк В.И. Проектирование информационных моделей в гибких системах / В.И. Костюк. – Киев : Вища школа, 1987. – 176с.
916209
   Проектирование источников электропитания радиоаппаратуры. – Москва : Энергия, 1967. – 303с.
916210
   Проектирование кабельных сетей и проводок. – Москва : Энергия, 1980. – 382с.
916211
  Захарова Т.Б. Проектирование как основа исследовательской деятельности / Т.Б. Захарова, А.С. Захаров // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 7 (225). – С. 19-24. – ISSN 0234-0453


  В статье подчеркивается роль способности человека к исследовательской деятельности, готовность к которой во многом определяется уровнем сформированности умений проектирования. Рассматривается методика использования программного средства Microsoft ...
916212
  Четти П. Проектирование ключевых источников электропитания / П. Четти. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 238с.
916213
  Архипов И.М. Проектирование коммутационных систем с использованием статистического моделирования. : Автореф... наук: 05.13.01 / Архипов И.М.; АН СССР. Инст. проблем передачи инф. – М., 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
916214
  Голубев И.С. Проектирование конструкций летательных аппаратов / И.С. Голубев, А.В. Самарин. – М., 1991. – 511с.
916215
  Шамиев Ф.Г. Проектирование конструкций минимального веса : Автореф... канд.техн.наук: / Шамиев Ф.Г.; АН СССР.Ин-т механики. – М, 1964. – 7л.
916216
  Парфенов Е.М. Проектирование конструкций радиоэлектронной аппаратуры: уч. пособие / Е.М. Парфенов. – Москва : Радио и связь, 1989. – 272с.
916217
  Убар Р. Проектирование контролепригодных дискретных систем / Р. Убар. – Таллин, 1988. – 68с.
916218
  Юшков Л.П. Проектирование крупных предприятий тяжелой промышленности на примере металлургического завода. / Л.П. Юшков. – М.Л.-Свердловск, 1934. – 314с.
916219
  Ионушас Р.А. Проектирование кулачковых механизмов с учетом износа. : Автореф... канд. техн.наук: / Ионушас Р.А.; АН СССР. Ин-тут машиноведения. – Вильнюс, 1960. – 17л.
916220
   Проектирование курортов и зон отдыха. – Киев, 1975. – 96 с.
916221
   Проектирование латеральных аппаратов и их систем. – К., 1985. – 204с.
916222
  Жук М.С. Проектирование линзовых, сканирующих, широкодиапазонных антенн и фидерных устройств / М.С. Жук, Ю.Б. Молочков. – М., 1973. – 440с.
916223
  Крылов Г.М. Проектирование логарифмических усилителей с непрерывным детектированием сигнала. / Г.М. Крылов, А.В. Вишневская. – М., 1970. – 144с.
916224
  Филиппов А.Г. Проектирование логических узлов ЭВМ / А.Г. Филиппов. – М, 1974. – 342с.
916225
  Васильева Н.П. Проектирование логических элементов автоматики / Н.П. Васильева, Б.П. Петрухин. – Москва, 1970. – 335с.
916226
  Тищенко Николай Михайлович Проектирование магнитных и полупроводниковых элементов автоматики / Тищенко Николай Михайлович. – Москва : Энергия, 1970. – 639с.
916227
  Тищенко Николай Михайлович Проектирование магнитных и полупроводниковых элементов автоматики / Тищенко Николай Михайлович. – Москва : Энергия, 1979. – 471с.
916228
  Васильева Н.П. Проектирование магнитных усилителей / Н.П. Васильева, О.А. Седых, М.А. Боярченков. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1959. – 336с.
916229
  Балашов Е.П. Проектирование магнитных элементов и устройств электронных вычислительных машин. / Е.П. Балашов. – М., 1966. – 344с.
916230
  Бурдаков С.Ф. Проектирование манипуляторов промышленных работов и работизированных комплексов. / С.Ф. Бурдаков. – Москва : Высшая школа, 1986. – 264 с.
916231
  Липаев В.В. Проектирование математического обеспечения АСУ / В.В. Липаев. – Москва, 1977. – 400с.
916232
  Михайлов С.А. Проектирование матричных сверхбольших интегральных схем / С.А. Михайлов. – К., 1991. – 143с.
916233
  Рапопорт М.М. Проектирование машинной обработки информации сельского хозяйства. / М.М. Рапопорт, Р.Г. Шполянская. – М, 1978. – 191с.
916234
   Проектирование машинной обработки экономической информации. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 287с.
916235
  Хотяшов Э.Н. Проектирование машинной обработки экономической информации / Э.Н. Хотяшов. – М, 1987. – 247с.
916236
   Проектирование машиностроительных заводов. – М., 1960. – 380с.
916237
  Коробов Н.И. Проектирование металлургических предприятий / Н.И. Коробов. – М., 1989. – 263с.
916238
  Бурмистрова Н.А. Проектирование методической системы обучения математике в условиях компетентностного подхода // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 4. – С. 23-27. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются особенности проектирования методической системы обучения математике в высшей профессиональной школе с позиций компетентностного подхода. Представлена модель профессионально направленной методической системы обучения математике будущих ...
916239
  Застенкер Г.С. Проектирование механизации учетно-вычислительных работ. / Г.С. Застенкер. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1969. – 448с.
916240
  Успенский Е.И. Проектирование механизированного учета в промышленном предприятии. / Е.И. Успенский, Р.С. Пиливер. – М, 1954. – 164с.
916241
  Тихомирова Валентина Ивановна Проектирование механизированного учета на базе бухгалтерской машины "Аскота" класса 170сТМ-20 / Тихомирова Валентина Ивановна, Сухарникова Вера Сергеевна. – Москва : Статистика, 1968. – 128с.
916242
  Застенкер Г.С. Проектирование механизированного учета с применение цифровых счетно-перфорационных машин. / Г.С. Застенкер. – М., 1963. – 448с.
916243
   Проектирование механизмов. – М., 1960. – 104с.
916244
  Соловьев А.И. Проектирование механизмов приборов и аппаратов / А.И. Соловьев. – Ростов-на-Дону, 1973. – 272с.
916245
   Проектирование механических передач. – М., 1959. – 740с.
916246
  Плюснин А.К. Проектирование механических передач приборов. / А.К. Плюснин. – М., 1967. – 363с.
916247
  Барашенков В.В. Проектирование микропрограммных автоматов / В.В. Барашенков. – Л, 1969. – 78с.
916248
  Кравцов Л.Я. Проектирование микропрограмных устройств управления / Л.Я. Кравцов, Г.И. Черницкий. – Л., 1976. – 149с.
916249
   Проектирование микропроцессорной электронно-вычислительной аппаратуры. – К., 1988. – 261с.
916250
   Проектирование микропроцессорных измерительных приборов и систем. – Киев : Техніка, 1984. – 215с.
916251
  Клингман Э. Проектирование микропроцессорных систем / Э. Клингман. – М., 1980. – 576с.
916252
  Мелихов А.Н. Проектирование микропроцессорных средств обработки нечеткой информации / А.Н. Мелихов, В.Д. Баронец. – Ростов н/Д, 1990. – 125с.
916253
  Мик Д. Проектирование микропроцессорных устройств с разрядно-модульной организацией: В 2-х кн. / Д. Мик, Д. Брик. – М.
Кн.1. – 1984. – 253с.
916254
  Мик Д. Проектирование микропроцессорных устройств с разрядно-модульной организацией: В 2-х кн. / Д. Мик, Д. Брик. – М.
Кн.2. – 1984. – 261с.
916255
  Макаревич О.Б. Проектирование микропроцессорных устройств. / О.Б. Макаревич, Б.Г. Спиридонов. – Таганрог, 1985. – 52с.
916256
  Гурский Л.И. Проектирование микросхем / Л.И. Гурский, В.Я. Степанец. – Минск, 1991. – 294 с.
916257
   Проектирование микроэлектронных цифровых устройств. – Москва : Советское радио, 1977. – 271с.
916258
  Лейтман М.Б. Проектирование многокаскадных усилителей / М.Б. Лейтман. – М., 1976. – 80с.
916259
   Проектирование многопроцессорных вычислительных систем : сборник науч. трудов. – Киев : ИК, 1986. – 61с.
916260
   Проектирование многофунциональных интегральных схем / А.А. Молчанов, В.П. Волкогон, Ю.Х. Лоза, Г.И. Яловега. – Киев : Техніка, 1984. – 143с.
916261
  Лейтман М.Б. Проектирование модуляторов и демодуляторов / М.Б. Лейтман. – М., 1977. – 95с.
916262
  Смирнова Г.И. Проектирование модульной программы компетентностного обучениястудентов технических вузов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России ; Изд. группа "Логос". – Москва, 2014. – № 1. – С. 44-45. – ISSN 1726-667Х


  Проведен анализ возможных подходов к определению модуля в компетентностном обучении. Предложен метод определения оптимального количества модулей в обучении студента технического профиля на основе обобщенных профессиональных задач. Определен подход к ...
916263
   Проектирование монтажных плат на ЭВМ. – Москва : Советское радио, 1979. – 223с.
916264
  Арсеньев Ю.Н. Проектирование надежных микропроцессорных систем для управления гибкими производственными комплексами / Ю.Н. Арсеньев, В.М. Журавлев; АН Респ. Кыргызстан, Бишкек. политехн. ин-т ин-т. – Бишкек : Илим, 1991. – 285 [1] с. : илл. – Библиогр. : с. 272-283 (162 назв.). – ISBN 5-8355-0500-0
916265
  Беккер П.В. Проектирование надежных электронных схем. / П.В. Беккер. – Москва, 1977. – 256с.
916266
   Проектирование населеных мест. – Киев, 1963. – 77 с.
916267
  Яворский В.Н. Проектирование нелинейных следящих систем с тиристорным управлением исполнительным двигателем. / В.Н. Яворский. – Л., 1978. – 207с.
916268
  Курамшин И. Проектирование непрерывной общехимической подготовки в университетском комплексе / И. Курамшин, А. Хамитова, В. Иванов // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 10. – С. 40-45. – ISSN 0869-3617


  Формирование системы критериев качества подготовки студентов по техническим дисциплинам
916269
  Фомин Н.В. Проектирование новых систем контроля и оценивания результатов образования // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 12,декабрь. – С. 72-82. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматриваются теоретические аспекты разработки и внедрения новых средств и методов контроля и оценивания результатов образования в контексте ФГОС ВПО. The article describes the conceptual foundations of elaboration and introduction of ...
916270
  Беляева Е.В. Проектирование новых технологий обучения на основе программных педагогических средств // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 11. – С. 43-46. – ISSN 1726-667Х
916271
  Бахчисарайцев А.Н. Проектирование норм труда на бурение шпуров / А.Н. Бахчисарайцев. – Москва : Недра, 1977. – 192с.
916272
  Саренко Г.И. Проектирование образовательного процесса в малокомплектной школе с использованием парацентрической технологии обучения : учителю сельской школы / Г.И. Саренко, М.Д. Андреева // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 8. – С. 43-46. – ISSN 0016-7207
916273
  Саренко Г.И. Проектирование образовательного процесса в малокомплектной школе с использованием парацентрической технологии обучения : методика и опыт. Учителю сельской школы / Г.И. Саренко, М.Д. Андреева // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 10. – С. 30-33. – ISSN 0016-7207
916274
  Саренко Г.И. Проектирование образовательного процесса в малокомплектной школе с использованием парацентрической технологии обучения (Продолжение. Начало см. в № 8) : учителю сельской школы / Г.И. Саренко, М.Д. Андреева // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 9. – С. 54-58. – ISSN 0016-7207
916275
  Мурвьева Г.Е. Проектирование образовательного процесса на уроках географии / Г.Е. Мурвьева, С.А. Жемулин // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 34-38 : Схема. – ISSN 0016-7207
916276
  Чучалин А. Проектирование образовательных программ на основе кредитной оценки компетенций выпускников // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 72-81. – ISSN 0869-3617
916277
  Пак Ю.Н. Проектирование образовательных программ нового поколения опыт высшей школы Казахстана / Ю.Н. Пак, Д.Ю. Пак // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 9, сентябрь. – C. 58-63. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены концептуальные аспекты формирования образовательных программ высшего образо вания в контексте государственных образовательных стандартов нового поколения и Болонских преоб разований. Considered are conceptual aspects of forming ...
916278
  Кривцов К.С. Проектирование объектов химической промышленности / К.С. Кривцов. – Ленинград
1. – 1971. – 36 с.
916279
  Горячев О.А. Проектирование однослойных моментных оболочек с оптимальным распределением толщин : Автореф... канд. техн.наук: / Горячев О. А.; Куйбыш. авац. ин-т. – Куйбышев, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
916280
  Кейслер С. Проектирование операционных систем для малых ЭВМ / С. Кейслер. – М, 1986. – 680с.
916281
  Парвулюсов Ю.Б. Проектирование оптико-электронных приборов / Ю.Б. Парвулюсов. – Москва : Машиностроение, 1990. – 432с.
916282
   Проектирование оптических систем, 1983. – 432с.
916283
   Проектирование организационных структур управления производством. – К., 1979. – 252с.
916284
  Анисимова М.А. Проектирование основных образовательных программ в многопрофильном вузе: проблемы и предложения / М.А. Анисимова, И.С. Бляхеров, С.А. Руднев // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 12-19. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются проблемы проектирования основных образовательных программ в многопрофильных высших учебных заведениях, трудности, с которыми сталкиваются вузы при переходе на ФГОС. Формулируются предложения по совершенствованию системы ...
916285
   Проектирование отказоустойчивых микропроцессорных информационно - измерительных систем. – Львов : Вища школа, 1987. – 150 с.
916286
  Егер С.М. Проектирование пассажирских реактивных самолетов / С.М. Егер. – М, 1964. – 452с.
916287
  Красковский Е.Я. Проектирование передаточных механизмов систем автоматики и ЭВМ / Е.Я. Красковский. – Л., 1972. – 231с.
916288
   Проектирование печатных плат методом совместного решения задач проектирования и трассировки / В.П. Гондюл, Ю.Ф. Зінковський, В.В. Парахін, А.М. Усатенко // Теория и практика конструирования и обеспечения надёжности и качества электронной аппаратуры и приборов
916289
  Ибрагимов М.Р. Проектирование пластических конструкций минимального веса при действии независимых систем нагрузок : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ибрагимов М.Р. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1966. – 7 с.
916290
   Проектирование подсистем и звеньев автоматизированных систем управления. – М., 1975. – 246с.
916291
  Бокуняев А.А. Проектирование полупроводниковых стабилизаторов постоянного напряжения. / А.А. Бокуняев. – М, 1964. – 80с.
916292
   Проектирование пользовательского интерфейса на персональных компьютерах. Стандарт фирмы IBM : DBS LTD. – 186с.
916293
  Карский Валентин Проектирование предприятий общественного питания // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 2. – С. 74-79 : фото
916294
  Карский Валентин Проектирование предприятий общественного питания // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 64-70 : фото, табл.
916295
  Орлов А.А. Проектирование преподавателем педагогического вуза собственной инновационной деятельности // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 8. – С. 85-95. – ISSN 0869-561Х


  В статье на основе анализа Федеральных государственных образовательных стандартов высшего педагогического образования 3-го поколения рассматриваются виды инновационной деятельности в современном педагогическом вузе, показана степень готовности ...
916296
   Проектирование приемно-усилительных устройств с применением ЭВМ. – Москва : Радио и связь, 1981. – 176с.
916297
   Проектирование проводных соединений сложных управляющих устройств. – Минск, 1986. – 34с.
916298
   Проектирование программного обеспечения персональной ЭВМ ИСКРА 226 / В.З. Аладьев, А.А. Краснопрошина, В.В. Крижановский, Я.Г. Мартыненко. – Киев : Тэхника, 1989. – 225с. – ISBN 5-335-00240-9
916299
  Костерин В.В. Проектирование программного обеспечения САПР. Уч. пособие / В.В. Костерин. – Волгоград, 1986. – 96с.
916300
   Проектирование программного обеспечения систем обработки данных. – Саратов, 1984. – 86с.
916301
   Проектирование программного обеспечения систем обработки данных. – Саратов, 1985. – 56с.
916302
  Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем : Учебник / А.М. Вендров. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 352c. – ISBN 5-279-02144-Х
916303
  Липаев В.В. Проектирование программных средств / В.В. Липаев. – Москва : Высшая школа, 1990. – 301с.
916304
  Архипов В.М. Проектирование производственного потенциала объединений / В.М. Архипов. – Ленинград, 1984. – 137с.
916305
   Проектирование промышленных систем повышенной живучести. – К., 1986. – 84с.
916306
  Байдакова Н.В. Проектирование процесса профессионального развития студента экономического факультета на базе исследования регионального рынка труда / Н.В. Байдакова, О.В. Забелина // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 4 (52). – С. 121-125. – ISSN 2073-8536


  В статье изложены концептуальные подходы к решению задачи повышения конкурентоспособности выпускников экономического факультета Тверского государственного университета на рынке труда за счет создания условий и стимулов для формирования адекватной ...
916307
  Курулев А.П. Проектирование процесса сборки узлов радиоэлектронной аппаратуры / А.П. Курулев, М.Д. Бачурина. – Минск, 1983. – 136с.
916308
   Проектирование радиолакационных приемных устройств. – М., 1984. – 421с.
916309
   Проектирование радиолокационных передатчиков / И.С. Гарбер, С.Д. Давыдов, А.И. Ерган, Н.Д. Колпаков; Ерган А.К., 1961. – 278с.
916310
   Проектирование радиолокационных приемных устройств. – Москва : Высшая школа, 1984. – 335с.
916311
   Проектирование радиолокационных приемных устройств : Учебн. пособие для радиотехн спец. вузов. – Москва : Высшая школа, 1984. – 335с.
916312
  Тимофеев В.М. Проектирование радиопередающих устройств / В.М. Тимофеев. – Москва : Связьиздат, 1960. – 208 с.
916313
  Тимофеев В.М. Проектирование радиопередающих устройств / В.М. Тимофеев. – 2-е изд. – Москва : Связь, 1965. – 288 с.
916314
   Проектирование радиопередающих устройств. – М., 1976. – 488с.
916315
   Проектирование радиопередающих устройств малой и средней мощности / М.В. Верзунов, Е.Г. Лапицкий, А.М. Семенов, Л.Н. Сосновкин. – Ленинград : Энергия, 1967. – 375с.
916316
   Проектирование радиопередающих устройств с применением ЭВМ / Алексеев О.В., Головков А.А., Дмитриев А.Я. – Москва : Радио и связь, 1987. – 392с.
916317
  Уткин Г.М. Проектирование радиопередающих устройств СВЧ / Уткин Г.М. – Москва : Советское радио, 1979. – 317с.
916318
  Шахгильдян В.В. Проектирование радиопередающих устройств: Учебное пособие = 2-е изд. перераб и доп. Для студентов / В.В. Шахгильдян, М.С. Шумилин, И.А. Попов. – Москва : Радио и связь, 1984. – 424с.
916319
  Шуцкой К.А. Проектирование радиоприемников амплитудно и частотно-модулированных сигналов. / К.А. Шуцкой. – М-л, 1958. – 224с.
916320
  Екимов В.Д. Проектирование радиоприемных устройств / В.Д. Екимов, К.М. Павлов. – 2-е изд. – Москва, 1970. – 503с.
916321
   Проектирование радиоприемных устройств / Клич С.М., Кривенко А.С., Носикова Г.Н. – Москва : Советское радио, 1976. – 488с.
916322
  Гуткин Л.С. Проектирование радиосистем и радиоустройств / Л.С. Гуткин. – М., 1986. – 288с.
916323
  Апорович А.Ф. Проектирование радиотехнических систем / А.Ф. Апорович. – Минск, 1988. – 220с.
916324
  Чердынцев В.А. Проектирование радиотехнических систем со сложными сигналами / В.А. Чердынцев. – Минск : Вышэйшая школа, 1979. – 192с.
916325
  Трохименко Я.К. Проектирование радиотехнических схем на инженерных ЭЦВМ / Я.К. Трохименко, И.С. Каширский, В.К. Ловкий. – Киев : Техніка, 1976. – 272с.
916326
  Баркан В.Ф. Проектирование радиотехнических устройств / В.Ф. Баркан, В.К. Жданов. – М., 1963. – 515с.
916327
  Алексенко А.Г. Проектирование радиоэлектронной аппаратуры на микропроцессорах : программирование, типовые решения, методы отладки / А.Г. Алексенко, А.А. Галицын, А.Д. Иванников. – Москва : Радио и связь, 1984. – 272с.
916328
   Проектирование радиоэлектронных схем на ЭВМ серии МИР (математическое обеспечение, часть 2). – Киев, 1978. – 250с.
916329
   Проектирование радиоэлектронных устройств на интегральных микросхемах. – М., 1976. – 310с.
916330
  Белицкий А.С. Проектирование разведочно - эксплуатационных скважин для водоснабжения. / А.С. Белицкий, В.В. Дубровский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1974. – 255 с.
916331
  Жаркова Е.Н. Проектирование развития региональной системы повышения квалификации работников образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 2 (март). – С. 55-60. – ISSN 0321-0383


  В статье обозначены форматы работы, охарактеризованы модели современной системы повышения квалификации работников образования, определены факторы, влияющие на ее развитие на региональном уровне. The article characterizes forms of the organization and ...
916332
   Проектирование ракетных и ствольных систем. – М., 1974. – 828с.
916333
  Шабанов А.Г. Проектирование региональной системы дистанционного обучения // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 10. – С. 25-28. – ISSN 1609-4646
916334
  Платонов В.В. Проектирование релейной защиты и автоматики энергетических систем / В.В. Платонов. – Новочеркасск, 1970. – 68с.
916335
  Джексон Г. Проектирование реляционных баз данных для использования с микроЭВМ. / Г. Джексон. – Москва : Мир, 1991. – 252с.
916336
  Бабусенко С.М. Проектирование ремонтных предприятий / С.М. Бабусенко. – Москва : Колос, 1981. – 296с.
916337
  Шестаков В.А. Проектирование рудников / В.А. Шестаков. – М, 1987. – 231с.
916338
   Проектирование СБИС / М. Ватанабэ, К. Асада, К. Кани, Т. Оцуки. – Москва : Мир, 1988. – 299 с.
916339
  Эйрис Р. Проектирование СБИС : Метод кремниевой компиляции / Р. Эйрис; Пер. с англ. С.В. Вышенского, Ю.В. Зюзина; Под ред. Б.Н. Наумова, Е.Г. Ойхмана. – Москва : Наука, 1988. – 455с.
916340
  Коноплев Б.Г. Проектирование СБИС и их применение в ЭВМ / Б.Г. Коноплев. – Таганрог
2. – 1991. – 45с.
916341
  Клич С.М. Проектирование СВЧ устройств радиолокационных приемников / С.М. Клич. – М., 1973. – 319с.
916342
  Козлов В.И. Проектирование СВЧ устройств с помощью ЭВМ / В.И. Козлов, Г.А. Юфит. – М., 1975. – 177с.
916343
  Копейка О.В. Проектирование сервисов инфраструктуры приложений в дата-центрах // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 1. – С. 19-27
916344
  Клюев А.С. Проектирование систем автоматизации технологических процессов / А.С. Клюев. – М., 1980. – 512с.
916345
   Проектирование систем автоматизации технологических процессов. – М., 1990. – 464с.
916346
  Емельянов А.И. Проектирование систем автоматизации технологических процессов. / А.И. Емельянов, О.В. Капник. – М., 1983. – 399с.
916347
  Скурихин В.И. и др. Проектирование систем адаптивного управления производством / В.И. и др. Скурихин. – Х., 1984. – 208с.
916348
   Проектирование систем логического управления. – М., 1986. – 143с.
916349
  Арсеньев Ю.Н. Проектирование систем логического управления на микропроцессорных средствах / Ю.Н. Арсеньев, В.М. Журавлев. – Москва, 1991. – 318с.
916350
  Бачурин А.П. Проектирование систем менеджмента в условиях экономической нестабильности // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 3 (41). – С. 45-49. – ISSN 1684-2618
916351
  Зиссос Д. Проектирование систем на микропроцессорах / Д. Зиссос. – К, 1982. – 176с.
916352
   Проектирование систем наведения. – М., 1975. – 295с.
916353
  Лившиц А.Р. Проектирование систем передачи информации для АСУ / А.Р. Лившиц. – Ленинград, 1977. – 43 с .
916354
  Башлыков А.А. Проектирование систем принятия решений в энергетике / А.А. Башлыков. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 119с.
916355
  Кочегаров В.А. Проектирование систем распределения информации .Марковские и немарковские модели / В.А. Кочегаров, Г.А. Фролов. – М, 1991. – 214с.
916356
  Блэкман М. Проектирование систем реального времени / М. Блэкман. – М, 1977. – 346с.
916357
  Фридмен М.Д. Проектирование систем с микрокомпьютерами / М.Д. Фридмен, Л.Б. Ивенс. – Москва, 1986. – 405с.
916358
  Клюковкин В.Н. Проектирование систем управления в легкой промышленности / В.Н. Клюковкин, В.А. Кулезнев. – К., 1976. – 240с.
916359
  Радченко А.И. Проектирование систем управления новыми предприятиями / А.И. Радченко. – М., 1976. – 159с.
916360
  Ходько С.Т. Проектирование систем управления с нестабильными параметрами / С.Т. Ходько. – Л., 1987. – 225с.
916361
  Диксон Дж. Проектирование систем: изобретательство, анализ и принятие решений / Дж. Диксон. – М., 1969. – 440с.
916362
  Бершадская Е.А. Проектирование системы заданий для диагностики умений применять методы научного познания. // Педагогические технологии : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 1. – С. 64-76.
916363
  Антюхов А.В. Проектирование системы управления качеством образования в вузе // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 9. – С. 34-43. – ISSN 1609-4646


  Статья посвящена проблеме проектирования системы управления качеством образования в современном вузе. В качестве структурных компонентов системы рассматриваются: стратегия вуза в области управления качеством образования, методологические подходы, ...
916364
  Димова Алла Львовна Проектирование системы физического воспитания студентов в вузе на основе личностно-ориентированной траектории обучения // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 90-92. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
916365
   Проектирование следящих систем двустороннего действия. – Москва, 1980. – 300 с.
916366
   Проектирование следящих систем малой мощности. – Л., 1958. – 508с.
916367
   Проектирование следящих систем с помощью ЭВМ. – М., 1979. – 367с.
916368
  Панкрушин В.К. Проектирование сложных систем: Уч. пос. / В.К. Панкрушин, Г.Н. Тетерин. – Новосибирск, 1983. – 93с.
916369
   Проектирование сложных технических систем. – К., 1989. – 161с.
916370
  Синкина Е.А. Проектирование содержания дисциплин профессионального цикла для подготовки студентов технического вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 39-42. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается процесс проектирования содержания дисциплин профессионального цикла с учетом компетентностного подхода. Представлен метод оценки результативности проектирования дисциплин.
916371
  Румянцева Е.Л. Проектирование содержания образовательных технологий повышения квалификации профессорско-преподавательского состава по направлению "Наноэлектроника" // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2011. – № 2 (85). – С. 8-12. – ISSN 1818-4243


  Предложена технология проектирования образовательного процесса при проведении повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, разработана структура и содержание трех циклов переподготовки по направлению "Наноэлектроника", отличающихся ...
916372
  Павлова Элла Николаевна Проектирование содержания профессионального туристского образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 67-70. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
916373
   Проектирование специализированных вычислителей и управляющих систем. – Иркутск, 1984. – 108с.
916374
   Проектирование специализированных информационно-вычислительных систем. – М., 1984. – 359с.
916375
  Клингман Э. Проектирование специализированных микропроцессорных систем / Э. Клингман. – М., 1985. – 363с.
916376
   Проектирование специализированных средств автоматики и вычислительной техники. – Чебоксары, 1990. – 72с.
916377
  Мухопад Ю.ф. Проектирование специализированых микропроцессорных вычислителей / Ю.ф. Мухопад. – Новосибирск, 1981. – 161с.
916378
  Сидоров В.М. Проектирование средств автоматики / В.М. Сидоров. – Новосибирск, 1977. – 102-104с.
916379
  Червонный М.А. Проектирование средств и систем оценивания / М.А. Червоннный // Образовательные технологии : Журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования. Спецвыпуск / НИИ школьных технологий. – Москва, 2005. – № 2 : Анатомия американского университета. /Дмитриев Г.Д./. – С. 58-68. – Библиогр.: Біліограф.: 8 назв.
916380
   Проектирование средств электроизмерительной техники. – Ленинград, 1979. – 177с.
916381
  Китаев В.Е. Проектирование стабилизаторов постоянных напряжений / В.Е. Китаев, А.А. Бокуняев. – М, 1968. – 128с.
916382
  Чуев Ю.В. Проектирование ствольных комлектов / Ю.В. Чуев. – М, 1976. – 216с.
916383
  Тиори Т. Проектирование структур баз данных = Design of database structures : В 2-х кн. / Т. Тиори, Дж. Фрай. – Москва : Мир
Кн.1 : Пер.с англ. А.И.Роговского, под ред.В.И.Скворцова. – 1985. – 287с.
916384
  Тиори Тоби Проектирование структур баз данных : в 2-х книгах / Тиори Тоби, Фрай Джеймс. – Москва : Мир
Кн. 1. – 1985. – 320с.
916385
  Тиори Тоби Проектирование структур баз данных : в 2-х книгах / Тиори Тоби, Фрай Джеймс. – Москва : Мир
Кн. 2. – 1985. – с.
916386
  Тиори Т. Проектирование структур баз данных = Design of database structures : В 2-х кн. / Т. Тиори, Дж. Фрай. – Москва : Мир
Кн.2 : Пер.с англ. С.И.Осиповой и др., под ред В.И.Скворцова. – 1985. – 320с.
916387
  Толышев Э.В. Проектирование судовых эластичных кранцев стационарного исполнения. : Автореф... канд. техн.наук: 05.08.03 / Толышев Э.В.; Николаев. кораблестроит. ин-т. – Николаев, 1993. – 22л.
916388
  Добронравов О.Е. Проектирование схем и узлов ЭСМ на пороговых элементах / О.Е. Добронравов. – М, 1976. – 207с.
916389
  Дубровский А.Х. Проектирование схем на бесконтактных магнитных логических элементах ЭЛМ / А.Х. Дубровский. – М, 1968. – 151с.
916390
  Кручинин Г.М. Проектирование схем элементов АСУ / Г.М. Кручинин. – М.
1. – 1977. – 29с.
916391
  Костиков Л.Е. Проектирование тепловыделяющих элементов высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов / Л.Е. Костиков, В.В. Лозовецкий. – М., 1983. – 120с.
916392
  Беннетс Р.Дж. Проектирование тестопригодных логических систем / Р.Дж. Беннетс. – М., 1990. – 175с.
916393
   Проектирование технических библиотек предприятий. – М., 1966. – 63с.
916394
  Глазунов Л.П. Проектирование технических систем диагностирования / Л.П. Глазунов, А.Н. Смирнов. – Л, 1982. – 168с.
916395
  Пронин Е.Г. Проектирование технических средств ЭВА. / Е.Г. Пронин, В.С. Шохат. – М., 1986. – 192с.
916396
   Проектирование технических средств ЭВМ и систем. – К., 1982. – 99с.
916397
   Проектирование технических средств ЭВМ и систем. – Киев, 1984. – 104с.
916398
  Рогинский В.М. Проектирование технологии проведения горизонтальных геологоразведочных выработок. / В.М. Рогинский. – Иркутск, 1977. – 84с.
916399
  Жарников В.Б. Проектирование технологий геодезического контроля осадок и деформаций инженерных комплексов : учеб. пособ. для спец. 30.01 / В.Б. Жарников, Б.Н. Жуков; отв. ред. А.И. Федоров. – Новосибирск : НИИГАиК, 1989. – 70 с.
916400
  Метелев Б.А. Проектирование технологических процессов с применением ЭВМ / Б.А. Метелев. – Горький, 1980. – 71с.
916401
   Проектирование торговых предприятий. – Киев, 1986. – 136 с.
916402
   Проектирование транзисторных радиовещательных и телевизионных приемников. – Москва : Энергия, 1971. – 255с.
916403
  Каганов В.И. Проектирование транзисторных радиопередатчиков с применение ЭВМ / В.И. Каганов. – М, 1988. – 256с.
916404
  Цыкина А.В. Проектирование транзисторных усилителей / А.В. Цыкина. – Москва : Связь, 1965. – 160с.
916405
  Безладнов Н.Л. Проектирование транзисторных усилителей звуковых частот / Безладнов Н.Л. – Москва : Связь, 1978. – 368 с.
916406
  Николаенко Н.С. Проектирование транзисторных усилителей измерительных устройств. / Н.С. Николаенко. – 2-е изд. – Л, 1968. – 352с.
916407
  Цыкина А.В. Проектирование транзисторных усилителей низкой частоты / А.В. Цыкина. – Москва, 1967. – 184с.
916408
  Цыкина А.В. Проектирование транзисторных усилителей низкой частоты / А.В. Цыкина. – 2-е изд., доп. – Москва : Связь, 1968. – 184с.
916409
  Баранов О.В. Проектирование трасс направленніх и многоствольніх скважин при разведке угольніх месторождений / О.В. Баранов, В.С. Васильченко. – М, 1976. – 54с.
916410
   Проектирование трасс направленных и многоствольных скважин. – Л., 1976. – 47с.
916411
  Хуторецкий Г.М. Проектирование турбогенераторов / Г.М. Хуторецкий, М.И. Токов, Е.В. Толвинская. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1987. – 255с.
916412
  Колосов В.Г. Проектирование узлов и систем автоматики и вычислительной техники / В.Г. Колосов, В.Ф. Мелехин. – Л., 1983. – 256с.
916413
  Щенников Ю.Ф. Проектирование управляющих вычислительных комплексов для АСУТП. / Ю.Ф. Щенников. – М, 1986. – 183с.
916414
  Краснов С.И. Проектирование уровневых моделей региональной организации профильного обучения / С.И. Краснов, Р.Г. Каменский // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 6. – С. 30-39. – ISSN 0869-561Х
916415
  Александрова Т.С. Проектирование усилителей телевизионных сигналов / Т.С. Александрова. – Москва, 1971. – 152с.
916416
  Ефимов В.В. Проектирование усилительных устройств / В.В. Ефимов, В.Н. Павлов, Ю.П. Соколов; Терпугов Н.В. – Москва : Высшая школа, 1982. – 190с.
916417
  Богданович Б.М. Проектирование усилительных устройств / Б.М. Богданович, Л.С. Бачило. – Минск, 1985. – 237с.
916418
  Богданович Б.М. Проектирование усилительных устройств (на интегральных микросхемах) / Богданович Б.М. – Минск : Вышэйшая школа, 1980. – 208с.
916419
   Проектирование усилительных устройств на транзисторах. – Москва : Связь, 1972. – 184с.
916420
   Проектирование усторойств электропитания и электропривода. – Москва : Энергия
1-2. – 1973. – 294с.
916421
   Проектирование устройств логического управления. – М., 1984. – 235с.
916422
  Паперно Л.Б. Проектирование устройств релейной защиты на бесконтактных элементах / Л.Б. Паперно. – Москва : Высшая школа, 1979. – 192с.
916423
  Казаринов Ю.М. Проектирование устройств фильтрации радиосигналов / Ю.М. Казаринов. – Л., 1985. – 159с.
916424
  Кулагин С.В. Проектирование фото- и киноприборов / С.В. Кулагин, Е.М. Апарин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – 278с.
916425
  Кулагин С.В. Проектирование фото- и киноприборов. / С.В. Кулагин. – М., 1971. – 328с.
916426
  Кузьмин П.Г. Проектирование фундаментов по предельным состояниям / П.Г. Кузьмин, В.И. Ферронский, 1963. – 68с.
916427
  Вильямс Т.Д. Проектирование химико-технологических процессов методами систематехники. / Т.Д. Вильямс. – Москва-Ленинград, 1965. – 192с.
916428
  Тямшанский Н.Д. Проектирование центральных заводских лабораторий (ЦЗЛ) / Н.Д. Тямшанский. – Л, 1969. – 32с.
916429
  Дегтярев В.М. и др. Проектирование цифровых автоматов / В.М. и др. Дегтярев. – Л, 1974. – 94с.
916430
   Проектирование цифровых вычислительных машин. – М., 1972. – 344с.
916431
   Проектирование цифровых вычислительных машин. – Л.
1. – 1974. – 141с.
916432
  Хоуп Г. Проектирование цифровых вычислительных устройств на интегральных схемах / Г. Хоуп. – М., 1983. – 400с.
916433
  Голдсуорт Б. Проектирование цифровых логических устройств. / Б. Голдсуорт. – М., 1985. – 288с.
916434
  Шагурин И.И. Проектирование цифровых микросхем на элементах инжекционной логики / И.И. Шагурин, К.О. Петросянц. – Москва : Радио и связь, 1984. – 231 с.
916435
  Петров В.П. Проектирование цифровых систем контроля и управления / В.П. Петров. – Москва, 1967. – 459с.
916436
   Проектирование цифровых систем на комплектах микропрограммируемых БИС. – М., 1984. – 239с.
916437
  Сташин В.В. Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах. / В.В. Сташин. – М., 1990. – 223с.
916438
  Сперанский В.С. Проектирование цифровых устройств радиотехнических систем / В.С. Сперанский. – Москва
1. – 1978. – 57с.
916439
  Блейксли Т.Р. Проектирование цифровых устройств с малыми и большими интегральнымы схемами / Т.Р. Блейксли. – К., 1981. – 335с.
916440
   Проектирование частотно-избирательных усилительных устройств. – Ленинград, 1977. – 83с.
916441
  Плавский Л.Г. Проектирование широкополосных усилитилей и умножителей частоты на полупроводниковых приборах / Л.Г. Плавский. – Новосибирск, 1976. – 65с.
916442
  Дубровский А.Х. Проектирование щитов и пультов систем автоматизации / А.Х. Дубровский, С.А. Ионас. – М, 1975. – 192с.
916443
  Аблец В.В. Проектирование экологически приемлемых объектов / В.В. Аблец, В.А. Терещенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 4. – С. 40-47. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
916444
  Жеребин В.М. Проектирование экономических информационных систем / В.М. Жеребин. – М, 1983. – 184с.
916445
  Смирнова Г.Н. Проектирование экономических информационных систем : Учебник для студ.экономич.ВУЗов / Г.Н. Смирнова, А.А. Сорокин, Ю.Ф. Тельнов; Под ред. Ю.Ф. Тельнова. – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 512с. – ISBN 5-279-02295-0
916446
   Проектирование электрических аппаратов. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1985. – 448с.
916447
  Пшесмыцкий О. Проектирование электрических лестничных фильтров / О. Пшесмыцкий. – Москва : Связь, 1968. – 519с.
916448
  Постников И.М. Проектирование электрических машин / И.М. Постников. – Киев : Государственное издательство технической литературы УССР, 1952. – 736с.
916449
  Виноградов Н.В. Проектирование электрических машин / Н.В. Виноградов, Ф.А. Горяинов, П.С. Сергеев. – Москва-Ленинград, 1956. – 504с.
916450
  Постников И.М. Проектирование электрических машин. Уч. пособие. / И.М. Постников. – К., 1960. – 912с.
916451
  Околович М.Н. Проектирование электрических станций / М.Н. Околович. – Москва, 1982. – 400с.
916452
  Резниченко В.К. Проектирование электрических фильтров на ЭЦВМ / В.К. Резниченко. – Киев : Техніка, 1980. – 168 с.
916453
  Юрьев Б.П. Проектирование электролитического рафинирования и получения тяжелых цветных металлов. / Б.П. Юрьев. – Л., 1981. – 76с.
916454
  Ганзбург Л.Б. Проектирование электромагнитных и магнитных механизмов / Л.Б. Ганзбург, А.И. Федотов. – Л., 1980. – 364с.
916455
  Герди В.Н. Проектирование электромагнитных подвесов гироприборов и акселераторов с применением ЭВМ / В.Н. Герди. – М, 1989. – 38с.
916456
  Лачашвили Р.А. Проектирование электронно-лучевых приборов / Р.А. Лачашвили, Л.В. Траубе. – М, 1988. – 216с.
916457
  Ковязина Е.В. Проектирование электронной библиотеки крупного вузовского объединения // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 22-28. – ISSN 0130-9765


  Доклад посвящен основным принципам и специфике проектирования электронной библиотеки крупного объединения вузов как автоматизированной информационной системы.
916458
  Грацианский И.Н. Проектирование электронных измерительных приборов / И.Н. Грацианский, В.И. Диденко, Ю.Н. Евланов. – М.
ч. 2. – 1974. – 94с.
916459
  Суворова Т.Н. Проектирование электронных образовательных ресурсов: исходные позиции // Информатика и образование : научно-методический журнал / Рос. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 9 (248). – С. 91-95. – ISSN 0234-0453


  В статье анализируется сложившееся положение в области информатизации образования. Рассматриваются причины низкого уровня эффективности внедрения средств ИКТ в образование. Предлагаются пути решения данной проблемы на уровне формирования исходных ...
916460
  Овчинникова К.Р. Проектирование электронных средств обучения в контексте модернизации непрерывного профессионального образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 1. – С. 103-108. – ISSN 0869-3617


  В статье обоснована необходимость проектирования электронных средств обучения в контексте модернизации непрерывного профессионального образования с позиции обеспечения определенной структуры, содержания и направленности учебно-познавательной ...
916461
  Калниболотский Ю.М. Проектирование электронных схем / Ю.М. Калниболотский, В.С. Рысин. – К., 1976. – 143с.
916462
  Ахмаметьев М.А. Проектирование электронных устройств оптико-электронных приборов / М.А. Ахмаметьев. – Новосибирск, 1987. – 74с.
916463
   Проектирование электропередач 110-750 кв. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 80с.
916464
  Марасанов В.В. Проектирование элементов и систем автоматического управления / В.В. Марасанов. – Кишинев, 1978. – 105с.
916465
  Угрюмов Е.П. Проектирование элементов и узлов ЭВМ / Е.П. Угрюмов. – М, 1987. – 317с.
916466
   Проектирование элементов и узлов ЭВМ. – Киев, 1988. – 96с.
916467
  Богданович Б.М. и др. Проектирование элементов радиоприемных устройств (управляемых электронных аттенюаторов) : Учебн. пособие для вузов / Б.М.Богданович, Э.Б.Ваксер, Н.И.Окулич. – Минск : Вышэйная школа, 1979. – 192с.
916468
   Проектирование энергетических сетей. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1963. – 116с.
916469
   Проектирование энергетических установок с высокотемпературными газоохлаждаемыми реакторами. – М., 1981. – 232с.
916470
  Беляев В.С. Проектирование энергоэкономических и энергоактивных гражданских зданий / В.С. Беляев, Л.П. Хохлова. – М., 1991. – 254с.
916471
  Бриллиантов Д.П. Проектирование эффективных систем магнитного отклонения / Д.П. Бриллиантов. – М, 1975. – 248с.
916472
  Тадевосян Самвел Артаваздович Проектирование языка системного программирования для ЭВМ с развитым микропрограммным управлением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.10 / Тадевосян Самвел Артаваздович; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1979. – 18л.
916473
   Проектирование, монтаж и оборудование широкоэкранных, панорамных и широкоформатных киноустановок для курсов повышения квалификации руководящих и инженерно-технических работников киносети и для учащи. – Алма-Ата, 1962. – 170с.
916474
  Михайлов Л.М. Проектирование, монтаж и эксплуатация систем автоматизации / Л.М. Михайлов. – Л, 1987. – 246с.
916475
  Мартыненко И.И. Проектирование, монтаж и эксплуатация систем автоматики / И.И. Мартыненко. – М., 1981. – 304с.
916476
  Чистяков С.Ф. Проектирование, монтаж и эксплуатация систем управления теплотехническими объектами. / С.Ф. Чистяков. – М., 1980. – 279с.
916477
  Бакластов А.М. Проектирование, монтаж и эксплуатация теплоиспользующих установок / А.М. Бакластов. – М, 1970. – 568с.
916478
   Проектирование, расчет и испытания конструкций из композиционных материалов. – М.
1. – 1973. – 197с.
916479
   Проектирование, расчет и испытания конструкций из композиционных материалов
5. – 1976. – 143с.
916480
   Проектирование, расчет и испытания конструкций из композиционных материалов
6. – 1978. – 161с.
916481
  Поляков Г.Д. Проектирование, расчет и эксплуатация буровых установок / Г.Д. Поляков. – М., 1983. – 318с.
916482
   Проектирование, расчет, моделирование и контроль полупроводниковых приборов и преобразовательных устройств. – Саранск, 1987. – 168с.
916483
  Садовский Л.Е. Проектирования и изморфизмы некоторых классов некоммутативных групп : Автореф... докт. физ мат.наук: / Садовский Л. Е.; МГУ. – М., 1965. – 16л.
916484
  Гуцу Е.Г. Проектировачные действия преподавателя педвуза при реализации компетентностного подхода // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 2. – С. 58-63. – ISSN 0869-561Х


  В статье обсуждается проблема изменения требований к профессиональной компетенции современного преподавателя высшей педагогической школы. Выделены критерии и уровни развития проектировочных профессиональных действий преподавателя педагогического вуза.
916485
  Шепеленко Л.М. Проектировное изгибание некотрых семейст плоскостей в --мертом проективном пространстве : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Шепеленко Л. М.; Том.ГУ. – Томск, 1961. – 4л.
916486
  Поносова О.М. Проектировное упорядочение конечных прямых : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 006 / Поносова О.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 9 с. – Бібліогр.:с.8-9
916487
  Аршанский Е.Я. Проектируем с помощью компьютера / Е.Я. Аршанский. – Минск, 1991. – 125 с.
916488
  Куртиков Николай Александрович Проектируемое и реальное поведение личности в социально-производственной организации : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Куртиков Николай Александрович; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.24
916489
  Райкова Г. Проектна діяльність Бібліотечної Асамблеї Євразії // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 1 (51). – С. 28-29
916490
  Шевцова С.М. Проектна діяльність і духовність майбутніх педагогічних кадрів: проблеми взаємозв"язку // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2009. – Вип. № 39. – С. 36-43. – ISSN 2072-1692
916491
  Гавданович Проектна діяльність пошуково-дослідницького товариства "Джерело" Бродівської гімназії ім. І. Труша: досвід і перспективи / Гавданович, , Богдана // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 18-19. – Бібліогр. в кінці ст.
916492
  Частник О.С. Проектна діяльність у практиці викладання іноземної мови // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 14. – С. 274-281. – ISBN 966-7352-66-8


  Наведено хар-ку методики навчання через прийняття рішень (методу проектів) .
916493
  Ковтонюк Людмила Проектна діяльність учнів (На прикладі співпраці з менеджерами підприємства українсько-британської чайної фабрики"Ахмад-Ті") : позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 30-34 : Табл.
916494
  Білоус В. Проектна діяльність як інструмент модернізації бібліотеки вищого навчального закладу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 4 (213), квітень. – С. 17-19. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто проектну діяльність як стратегію розвитку, один із факторів модернізації моделі бібліотеки вищого навчального закладу, важливу умову інноваційного розвитку бібліотеки і професійного зростання бібліотекарів; використання методу SWOT-аналізу; ...
916495
  Шпак О. Проектна ідеологія формування економічних суб"єктів / О. Шпак, В. Вишківська, Н. Примаченко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 8 (103), серпень. – С. 6-13. – ISSN 2308-4634
916496
  Мєдвєдєва Л.І. Проектна методика вивчення іноземної мови в контексті сучасних педагогічних технологій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимра Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 129-134. – (Педагогіка ; № 4)
916497
  Павлов І.М. Проектна модель пошуку оптимальної ефективності комплексної системи захисту інформації // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті, на основі теорії ігор, розглянутий порядок визначення оптимального об’єму ресурсів для реалізації моделі комплексної системи захисту інформації і вибору оптимального рівня захисту інформації. В статье, на основе теории игр, рассмотрений ...
916498
   Проектна педагогіка в інноваційному полі освіти : (15-річчю гімназії присвячується) / [ редкол. : В.І. Сафіулін, В.Ф. Паламарчук, Г.М. Перевознікова ] ; Гімназія "Троєщина" Деснянського району м. Києва. – Київ : Освіта України, 2008. – 254 с. – (Гімназійна освіта в Україні). – ISBN 978-966-8847-64-6
916499
  Цимбал О.М. Проектна технологія в основній та старшій школі в процесі викладання англійської мови : Критичне мислення. Громадянська освіта / О.М. Цимбал. – Харків : Основа, 2008. – 176с. – (Англійська мова та література ; Вип. 5(65)). – ISBN 978-966-333-770-8
916500
  Драган О.А. Проектна технологія у навчально-виховному процесі еколого-натуралістичного центру // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 11. – С. 39-41 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
916501
  Цимбал О.М. Проектна технологія, критичне мислення і громадянська освіта в процесі вивчення англійської мови. Початкова школа / О.М. Цимбал , О.В.Тягло, П.В. Цимбал. – Харків : Основа, 2008. – 112с. – (Англійська мова та література ; Вип. 4(64)). – ISBN 978-966-333-682-4
916502
  Суслова И.М. Проектная деятельность библиотек : Научно-практическое пособие / И.М. Суслова, З.И. Злотникова. – Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2005. – 176с. – (Специальный издательский проект для библиотек). – ISBN 5-8183-0881-2
916503
  Лысова Н.В. Проектная деятельность в обучении географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 2. – С. 38-43. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 0016-7207
916504
  Васильева Е.В. Проектная деятельность и продвижение инноваций в систему образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал. Спецвыпуск / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – №9 (октябрь) : 20 лет программе Tempus. – С. 35-38. – ISSN 0321-0383


  В статье рассматривается необходимость внедрения инновационных методик обучения в современную систему образования России. Обосновывается важность проектной деятельности и ее роль в распространении инновационных технологий и передовых методов обучения. ...
916505
  Запорожская Ю.Б. Проектная деятельность как технология гуманитарно-ориентированного курса математики // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 3. – С. 128-144. – ISSN 1609-4646


  В статье дана характеристика направления гуманитарно-ориентированной дидактики математики, определены ее принципы, указаны приемы реализации этого направления в школе. Рассмотрена технология проектного обучения, в качестве примера интеграции наук ...
916506
  Жиркова Зоя Семеновна Проектная деятельность как фактор творческого развития студентов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 72-75. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
916507
  Пахомова Н.Ю. Проектная деятельность учащихся в образовательном процессе современной школы // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 5. – С. 51-57. – ISSN 1609-4646


  При внедрении проектной деятельности в массовую образовательную практику возникает проблема готовности к учебной проектной деятельности как учителя, так и учащихся. В статье предложен подход к построению и реализации программы формирования проектной ...
916508
  Тигров В.В. Проектная деятельность учащихся в условиях творческой технологической среды / В.В. Тигров, В.П. Тигров // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 10. – С. 43-48. – ISSN 0869-561Х
916509
  Матяш Н.В. Проектная компетентность как результат образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 4 (май). – С. 32-34. – ISSN 0321-0383


  В статье обосновано понятие проектной компетентности, раскрыта ее структура в соответствии с содержанием проектной деятельности и технологией конструирования компетенций. Рассмотрены специальные умения и навыки как элементы проектной компетентности, ...
916510
  Абрамова Е.А. Проектная работа школьников по исследованию малых рек : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 10. – С. 28-29. – ISSN 0016-7207
916511
  Скурихина Т.Г. Проектная технология обучения на основе взаимодействия населения, власти, бизнеса и образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 6 (39). – С. 301-307. – ISSN 1811-0916


  Модернизация современного профессионального образования требует использования в учебном процессе технологий активного обучения. Перед системой профессионального образования поставлены задачи не только в усвоении обучающимися знаний и формирование ...
916512
  Задніпровська Л.М. Проектне вивчення творчості Олександра Довженка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 22/24 (242/244). – С. 8-10
916513
  Прус Ф.А. Проектне дослідження "Стежками стрілецької слави" // Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків, 2010. – № 36 (244). – С. 13-19
916514
  Склеповий Є.В. Проектне кредитування як ефективна форма міжнародного кредитування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-49. – (Економіка ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу фінансового інструменту в український банківський практиці - проектного фінансування. Проаналізовано його місце серед інших фінансових інструментів міжнародного кредитування. The article is devoted to analysis of the project ...
916515
  Чеховська Л. Проектне навчання на уроках української літератури і розвиток творчої особистості // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 15-21
916516
  Варфоломєєва Ірина Проектне навчання як умова розвитку пізнавальних інтересів у профільній школі : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 9. – С. 37-39. – Бібліогр.: 10 назв
916517
  Пересада А.А. Проектне фінансування : Підручник / МОНУ; КНЕУ; А.А. Пересада, Т.В. Майорова, О.О. Ляхова. – Київ : КНЕУ, 2005. – 736с. – ISBN 966-574-795-9
916518
  Куриленко Т.П. Проектне фінансування : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Т.П. Куриленко; МОНУ; Київськ. ун-т ринкових відносин. – Київ : Кондор, 2006. – 208с. – ISBN 966-351-004-8
916519
  Андрійчук Ф.Ю. Проектне фінансування зовнішньоекономічної діяльності в умовах кризи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 76-77
916520
  Гайко Є.Ю. Проектне фінансування комунальної інфраструктури: світова практика // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 145-154 : табл. – Бібліогр.: Бібілогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
916521
  Склеповий Є.В. Проектне фінансування як один із шляхів залучення довгострокових коштів на підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 43-44. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Подано аналіз відносно нового фінансового інструменту в український банківський практиці - проектного фінансування. Проаналізовано його місце серед інших фінансових інструментів, що дозволяють залучити підприємству довгострокові кошти, розглянуті ...
916522
   Проектний аналіз : навч. посібник. – Київ : Лібра, 1998. – 368 с. – (Сер."Трансформація гуманітарної освіти в Україні"). – ISBN 966-7035-13-1
916523
   Проектний аналіз : Навчальний посібник. – Київ : Лібра, 1999. – 368с. – ISBN 966-7035-13-1
916524
  Воркут Т.А. Проектний аналіз : Навчальний посібник / Т.А. Воркут. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 440с. – ISBN 966-7276-90-2
916525
  Верба В. Проектний аналіз : Підручник / В. Верба; МОНУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 322с. – ISBN 966-574-109-8
916526
  Чорна М.В. Проектний аналіз : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Чорна; Харків. держ. акад. технол. та організ. харчування. – Харків : Консум, 2003. – 228с. – ISBN 966-7920-51-8
916527
  Бардиш Г.О. Проектний аналіз : Підручник / Г.О. Бардиш; МОНУ; Нац. банк України; Львівськ. банківськ. ін-т. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Знання, 2006. – 415с. – ISBN 966-346-090-3
916528
  Афанасьєв М.В. Проектний аналіз : конспект лекцій / Афанасьєв М.В., Іпполітова І.Я.; Мін-во освіти і науки України ; Харківський національний економічний університет. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 260с.
916529
  Митяй О.В. Проектний аналіз : навчальний посібник / О.В. Митяй. – Київ : Знання, 2011. – 311, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-346-511-1
916530
  Скопа О.О. Проектний аналіз узгодження вимог до надійності при впровадженні організаціями комунікаційних профілактичних заходів / О.О. Скопа, С.А. Лисюк, А.В. Мінін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Приводиться аналітичне рішення класичної багатомірної задачі Клопера-Пірсона, яке вперше дозволяє в явному вигляді вирішити задачу планування обсягу іспитів послідовно-паралельних систем телекомунікацій та узгодити вимоги до надійності при проведенні ...
916531
  Хрутьба В.О. Проектний підхід до управління екологічною діяльністю // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 29-31 : фото, рис.
916532
  Мармаза О.І. Проектний підхід до управління навчальним закладом / О.І. Мармаза. – Харків : Основа, 2003. – 80с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; Вип.12). – ISBN 966-8245-75-Х
916533
  Мартиненко Юрій Проектний спосіб реформування житлово-комунальної галузі в сільському районі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 15-17


  Два роки поспіль Синельниківська районна рада визнається переможцем Усеукраїнського конкурсу проектів та програм місцевого самоврядування. 2006 року відзначено проект "Розробка і впровадження оптимальної організаційно-виробничої структури управління ...
916534
  Грисюк Ю.С. Проектний та інвестиційний менеджмент : навч. посіб. для слухачів системи підготов., перепідготов. та підвищ. кваліфікації кадрів держ. служби та служби в органах місцевого самоврядування : [у 2 ч.] / Ю.С. Грисюк ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керівних кадрів. – Київ : НАДУ
Ч. 1 : Проектний менеджмент. – 2009. – 94, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 93 та в кінці розд.
916535
  Грисюк Ю.С. Проектний та інвестиційний менеджмент : навч. посіб. для слухачів системи підготов., перепідготов. та підвищення кваліфікації кадрів держ. служби та служби в органах місц. самоврядування : [у 2 ч.] / Ю.С. Грисюк ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керівних кадрів. – Київ : НАДУ
Ч. 2 : Інвестиційні проекти в державному управлінні. – 2009. – 55, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 54 та в кінці розд.
916536
  Затонацька Т.Г. Проектні ризики: особливості аналізу, інтерпретація та використання результатів / Т.Г. Затонацька, І.В. Примак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 47-49. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розгянуто проблеми вибору методів проведення ризик-аналізу інвестиційних проектів з різних галузей. Наведено поняття ризику, імовірності та невизначеності; подано опис основних методів проведення ризик-аналізу інвестиційних проектів.
916537
  Присмицька Г.М. Проектні технології на уроках літератури // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 1. – С. 2-6.
916538
  Степанчук К. Проектні технології на уроках української літератури = Уроки-проекти // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2014. – № 12, червень. – С. 26-48


  Запропоновані цікаві проекти з укр. літ. у 9-10 класах із вивчення творчості І. Котляревського, зокрема творів "Енеїда", "Наталка-Полтавка", збірок "Зів"яле листя", "З вершин і низин", "Мій Ізмарагд" І. Франка, проект "Образи жінок у творчості Т. ...
916539
  Савченко Л.О. Проектні технології як засіб підвищення якості знань студентів віщої педагогічної школи // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимра Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 362-366. – (Педагогіка ; № 3)
916540
  Подранецька Н. Проектні технології як один із напрямків розвитку мовної особистості // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 33-36. – Бібліогр. в кінці ст.
916541
  Атаманчук П.С. Проектно-дослідницька діяльність студентів як спосіб реалізації компетентнісного підходу в результативному навчанні фізики / П.С. Атаманчук, М.О. Роздобутько // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід. – С. 100-103. – (Серія педагогічна ; Вип. 18)


  Стаття присвячена розгляду та впровадженню такої форми організації навчального процесу як проектно-дослідницька діяльність, що відіграє роль механізму впровадження компетентнісного підходу в результативному навчанні фізиці.
916542
  Краснов С.И. Проектно-инициативные програмы развития образовательного учреждения / С.И. Краснов, Р.Г. Каменский // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 7. – С. 72-78. – ISSN 0869-561Х


  Развитие образовательного учреждения происходит на основе ценностного самоопределения и проектных инициатив педагогов.Для этого им необходима рефлексия собственной профессиональной деятельности и соорганизация в проектную команду
916543
  Лебедева Л.Л. Проектно-исследовательская деятельность по экологии - основа формирования познавательной активности школьников // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2011. – № 5 (61). – С. 96-101. – ISSN 1680-2721
916544
  Антонюк Т.Д. Проектно-комплексна система навчання в освітніх закладах України: досвід, суперечності, уроки (20-30-ті роки ХХ століття) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 29-35


  У статті аналізуються спроби застосування в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття найновіших систем, форм і методів організації навчально-виховного процесу, розроблених передовою європейською й американською педагогічною думкою.
916545
  Назаренко Л. Проектно-конструкторська модель уроку літератури з використанням інформаційних технологій // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 40-44
916546
  Андрієвський Б.М. Проектно-модульна діяльність студентів у системі формування їх професійно-дослідницьких компетентностей // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2013. – Вип. 14. – С. 7-10. – ISSN 1998-6939


  Стаття присвячена висвітленню проектно-модульної технології підготовки студентів до наукових досліджень в освітньому просторі вищої школи. Розкривається ефективність формування дослідницьких компетентностей засобами проектно-модульної технології, ...
916547
  Ларионов В.В. Проектно-ориентированное обучение физике в системе открытого образования / В.В. Ларионов, С.Б. Писаренко // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2007. – № 4. – С. 11-15.
916548
  Строгнин Р. Проектно-ориентированное управление инновационным университетом / Р. Строгнин, А. Грудзинский // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 26-31. – ISSN 0869-3617
916549
  Руденко С.В. Проектно-орієнтоване управління станом навколишнього середовища в територіальних еколого-економічних системах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Руденко Сергій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 55 назв
916550
  Прокопишин А.П. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт. / А.П. Прокопишин. – М, 1986. – 176с.
916551
   Проектно-сметное дело. – М., 1975. – 224с.
916552
  Мазурин Л.И. Проектно-сметное дело / Л.И. Мазурин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1986. – 158с.
916553
  Новиков А.М. Проектное и процессное управление образовательными системами / А.М. Новиков, Д.А. Новиков // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 3. – С. 18-29
916554
  Антюхов А.В. Проектное обучение в высшей школе: проблемы и перспективы // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 10. – С. 26-29. – ISSN 0869-3617


  В статье обсуждаются возможности проектного обучения в качестве методического средства обеспечения уровневой подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Project-based learning is considered as a methodic and didactic instrument for ...
916555
  Лопатин В.В. Проектное обучение магистров в инновационном научно-образовательном центре "Электроразрядные и пучково-плазменные технологии" / В.В. Лопатин, Д.В. Жгун // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 8 : Инновационная образовательная программа Томского политехнического университета. – С. 41-44. – ISSN 0321-0383
916556
  Колесникова М.Ф. Проектное обучение: взаимодействие бизнеса и образования / М.Ф. Колесникова, Т.А. Лукичева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 166-177. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
916557
  Шуркалин А. Проектное финансирование как важная форма реализации международных проектов / А. Шуркалин, А. Лукашевская // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 4. – С. 36-42. – ISSN 2074-6040


  Авторы расценивают роль и место проектного финансирования в процессе реализации международных инвестиционных проектов в нефтегазовой сфере.
916558
  Катасонов В.Ю. Проектное финансирование как новый метод организации в реальном секторе экономики / В.Ю. Катасонов. – Москва : Анкил, 1999. – 168с. – ISBN 5-86476-129-Х
916559
  Гуревич А Д. Проектные исследования химических производств / А Д. Гуревич. – М., 1976. – 208с.
916560
  Решетняк Е.В. Проектные студии в университетском образовании // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2013. – № 1. – C. 93-99. – ISSN 1726-667Х


  В статье рассматриваются проектные студии как интегрированный компонент учебного процесса междисциплинарного характера и способ существенного повышения ценности практической подготовки студентов. Авторы описывают опыт использования данного формата в ...
916561
  Малкова И.Ю. Проектные технологии в высшей школе: гипотеза о содержании проектной компетентности / И.Ю. Малкова // Образовательные технологии : Журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования. Спецвыпуск / НИИ школьных технологий. – Москва, 2005. – № 3. – С. 57-64
916562
  Дождиков А.В. Проектный подход в научной политике университета // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 76-80. – ISSN 0869-3617


  Описаны основные цели, задачи и ориентиры научной политики МГГУ им. М.А. Шолохова. Методологический подход базируется на балансе традиций вуза и инноваций в сфере организации научной деятельности. Приведен обзор некоторых направлений проектной ...
916563
  Кованцов Александа Николаевич Проекторное ращепление нелинейных систем обыкневенных дифференциальных уравнений : Дис... канд. физ-матнаук: 01.01.02.01.01.04 / Кованцов Александа Николаевич; МВ и ССО УССР КГУ. – К, 1984. – 145л. – Бібліогр.:л.140-145
916564
  Кованцов А.Н. Проекторные расшепление нелинейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Кованцов А.Н. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 13 с.
916565
  Бунтов В.Д. Проектрирование цифровых радиотехнических устройств на интегральных схемах / В.Д. Бунтов, А.Ф. Емельянов, С.Б. Макаров. – Ленинград, 1985. – 70 с.
916566
  Цегелик Г.Г. Проектування баз даних / Г.Г. Цегелик. – Львів, 1985. – 80с.
916567
  Єрьоміна Н.В. Проектування баз даних : Навчальний посібник / Н.В. Єрьоміна; МОУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1998. – 208с. – ISBN 966-574-160-8
916568
  Ситник Н.В. Проектування баз і сховищ даних : Навчальний посібник / Н.В. Ситник; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 348с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-625-1


  Викладено сутність маркетингової комунікативної політики, її целі, визначено структуру комплексу комунікацій та особливості його формування
916569
  Ситник Н.В. Проектування баз і сховищ даних : Навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Н.В. Ситник, М.Т. Краснюк; Н.В. Ситнік, М.Т. Краснюк; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 264с. – ISBN 966-574-762-2
916570
  Дрінь Богдан Михайлович Проектування бази даних "ВНЗ: контингент студентів" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 49-54. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто етапи проектування бази даних "ВНЗ: контингент студентів", на основі яких спроектовано інформаційні об"єкти, їхні атрибути, властивості та зв"язки між: ними. Також здійснено інтеграцію цих баз в інформаційну автоматизовану систему ...
916571
  Сбітнєв А.І. Проектування бази даних для системи моніторингу екологічного стану навколишнього середовища військових об"єктів / А.І. Сбітнєв, В.М. Шмиголь // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 167-173


  У статті розглядається схема проектування архітектури баз даних щодо створення цформаційної системи, яка автоматизує процес екологічного моніторингу, що значно покращує систему управління станом навколишнього середовища у Збройних силах України. В ...
916572
   Проектування вентильно-реактивного двигуна зі зниженими пульсаціями електромагнітного моменту / О.В. Бібік, В.В. Гребєнніков, М.В. Приймак, Р.Р. Гамалея // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 2014. – № 4. – С. 117-120. – ISSN 1607-7970
916573
  Тамуров Володимир Іванович Проектування відбиваючих засобів в забезпечення візуальною інформацією (ЗЗВІ) постів управління з обмеженим полем зору : Автореф... кандидата технічнихнаук: 05.07.01 / Тамуров Володимир Іванович; Київський Державний Технічний Університет будівництва і архітектури. – К., 1994. – 16л.
916574
  Герасимов Б.М. Проектування діяльності оператора на основі обробки експертних знань / Б.М. Герасимов, Е.М. Бовда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 74-79. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Подано визначення норми керованості. Наведено методика оцінки норми керованості при використанні експертної інформації про якість виконання функцій оператором. Розглянуто синтез нечітких алгоритмів діяльності оператора.
916575
  Хом"як Я.В. Проектування дорожних покриттів / Я.В. Хом"як. – Київ : Киевский университет, 1980. – 110с.
916576
  Жданов В.В. Проектування ефективних інтегрованих структур на промислових підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.137-139. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
916577
  Жданов В.В. Проектування ефективних інтегрованих структур на промислових підприємствах // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 9. – С. 41-42
916578
  Калінкевич Проектування зворотних напрямних апаратів відцентрового компресора : навчальний посібник / М.В. Калінкевич, А.М. Калашніков. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 140, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 114-140. – Бібліогр.: с.112-113. – ISBN 978-966-657-378-3
916579
  Сорокіна Г.Ю. Проектування змісту компетентнісно орієнтованої освіти // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 132-137. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X
916580
  Науменко М.І. Проектування змісту освіти як засіб підвищення професійної компетентності військових фахівців / М.І. Науменко, Ю.І. Приходько // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 5-14
916581
  Кобрій О. Проектування змісту педагогічних дисциплін навчальною літературою у сучасних вищих навчальних закладах України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 4 (111), квітень. – С. 31-35. – ISSN 2308-4634
916582
   Проектування інформаційних систем : Посібник. – Київ : Академія, 2002. – 488с. – (Альма-матер = Альма-матер : Альма-матер / Альма-матер). – ISBN 966-580-136-8


  Розкрито теоретичні засади, методи і засоби проектування інформаційних систем, послідовність дій під час різноманітних проектних процедур та операцій, з"ясовано особливості й методи типового індівідуального,автоматизованого їх проектування і застосування
916583
  Мокроусова О.Г. Проектування комплексу Ольгінської гімназії на розі вулиць Володимирської і Б.Хмельницького як приклад розвитку творчої думки П. Альошина // Реконструкція житла : науково-виробниче видання / Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний ін-т "НДІпроектреконструкція". – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 230-247


  Згадується історія будівництва комплексу Київського університету (1833 р.), а також цілий комплекс будинків архітектора П. Альошина. Наприклад, будинки, споруджені у 1840-50-і р., зокрема, Перша чоловіча гімназія (Т. Шевченка, 14, комплекс бібліотек ...
916584
  Лиховид О.Р. Проектування краєзнавства в процесі навчання географії учнів основної школи // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 110-114. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X
916585
  Руденко В. Проектування культурологічної спрямованості вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 108-116 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
916586
  Мазур В. Проектування міжнародної конкурентоспроможності підприємства в сучасній парадигмі управління // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 33-43. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
916587
  Матяш Н. Проектування міжпредметних компетенцій на основі взаємозв"язку біологічного і хімічного змісту // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6 (990). – С. 44-48. – ISSN 0131-6788


  У статті розкрито зміст поняття "міжпредметна компетенція" і розглянуто проектування міжпредметних компетенцій на основі взаємозв"язку біологічного і хімічного змісту. Автор пропонує детально проаналізувати всі навчальні програми зі споріднених ...
916588
  Ковальов Євген Вікторович Проектування моделей цифрових автоматів для генерації тестів у середовищі ACTIVE-НDL : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.12 / Ковальов Є.В.; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектр. – Харків, 2000. – 19 с.
916589
  Балагура І. Проектування моделі українського рейтингу наукових публікацій // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 40-48. – ISSN 1029-7200


  У статті проаналізовано основні показники формування рейтингів наукових публікацій та окремих науковців.
916590
  Самір Махмуд Мохамед Канаан Проектування мультисервісних телекомунікаційних систем при самоподібних вхідних потоках : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Самір Махмуд Мохамед Канаан; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
916591
  Шарко В.Д. Проектування навчального процесу з фізики : навч.-метод. посіб. для організаторів і викладачів післядиплом. пед. освіти, слухачів підвищ. кваліфікації пед. працівників та методистів системи післядиплом. пед. освіти / В.Д. Шарко, Т.Л. Гончаренко ; М-во освіти і науки України, Херсон. акад. неперервної освіти. – Херсон : Видавець Грінь Д.С., 2013. – 195, [1] с. : іл., табл. – П136окажч.: с. 133-. – Бібліогр.: с. 120-132. – ISBN 978-617-7123-06-3
916592
  Дідковський С.В. Проектування навчальної гри для підготовки консультантів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 141-146. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Подано досвід проектування навчальної гри для підготовки консультантів. Проаналізовано функціональну структуру проекту навчальної гри і технологію її розробки.
916593
  Ільясова Ф. Проектування освітніх навчальних просторів (OLE) для підготовки фахівців ІТ - галузі / Ф. Ільясова, М. Кадиров // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 2 (104). – С. 53-59. – ISSN 1682-2366


  Розглядається проблема проектування та створення освітніх навчальних проторів. Розглянуто можливі варіанти представлення проекту - OLE- cистеми.
916594
  Цимбалюк С. Проектування основної заробітної плати: порівняльний аналіз традиційних тарифікаційних процедур і грейдування : оплата праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 9-16 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
916595
   Проектування приймально-підсилювальних пристроїв / М.К. Бєлкін, Н.Г. Гаткін, В.Г. Криксунов, Ю.Л. Мазор. – Київ : Техніка, 1970. – 412с.
916596
  Поліщук О.А. Проектування програмного комплексу для розпізнавання рукописних математичних текстів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 338-343. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглянуто структуру програмного комплексу для розпізнавання рукописних математичних текстів. Розроблений комплекс забезпечує офлайнове розпізнавання роздільно-рукописних текстів, що містять математичні формули, та трансформування розпізнаної ...
916597
  Чаплинський А.Б. Проектування радіопередавальних пристроїв / А.Б. Чаплинський. – Київ : Техніка, 1964. – 310с.
916598
  Гагауз Ф.М. Проектування раціонального силового набору лонжеронного крила із композиційних митеріалів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.07.02 / Гагауз Ф.М.; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського; "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 4 назви
916599
   Проектування самостійної роботи студентів юридичних спеціальностей : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Кучерявий А.О. [та ін.] ; Донец. юрид. ин-т МВД Украины. – Донецьк : Кальміус, 2013. – 198, [1] с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - Предм. покажч.: с. 191-192. - С. 25-48 помилково зброшуровані навпаки. – Бібліогр.: с. 193-197. – ISBN 978-966-8388-90-3
916600
  Копійка О.В. Проектування сервісів зберігання даних // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 2. – С. 90-96
916601
  Стеклов В.К. Проектування систем автоматичного керування. / В.К. Стеклов. – К., 1995. – 232с.
916602
  Шереметьєв С. Проектування соціокультурного простору в новій будівлі Національної бібліотеки Білорусі / С. Шереметьєв, І. Думанська // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 35-36. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлюються особливості проектування соціокультурного простору в новій будівлі НББ, технологічні аспекти функціонування соціокультурного центру і його об"єктів, подані результати соціокультурної діяльності НББ.
916603
  Шереметьєв С. Проектування соціокультурного простору в новій будівлі Національної бібліотеки Білорусі / С. Шереметьєв, І. Думанська // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 35-36. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлюються особливості проектування соціокультурного простору в новій будівлі НББ, технологічні аспекти функціонування соціокультурного центру і його об"єктів, подані результати соціокультурної діяльності НББ.
916604
  Хміль Ф.І. Проектування сучасних підприємницьких організацій в контексті формування вітчизняної моделі управління // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : щоквартальний науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2008. – С. 25-29. – (Економічні науки ; № 1)
916605
  Павленко Л.А. Проектування схем баз даних : практикум з навчальної дисципліни "Організація баз даних та знань" : навч.-практич. посібник / Павленко Л.А, Тарасов О.В. ; [відп. ред. Сєдова Л.М. ; ред. Шаповал Г.В.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 99, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 98. – ISBN 978-966-676-503-4
916606
  Губкіна Є. Проектування та реалізація соцміста "Новий Харків" // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 11 (195). – С. 52-57. – ISSN 0131-2685
916607
  Стеклов В.К. Проектування телекомунікаційних мереж : Підручник для студ. вищ. навч. закладів за напрямком "Телекомунікації" / За заг. ред. В.К. Стеклова. – Київ : Техніка, 2002. – 792с. – ISBN 966-575-070-4
916608
  Скворцова Ольга Борисівна Проектування тестів для послідовносних функціональних схем, що реалізовані у програмованій логіці : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.12 / Скворцова О.Б.; ХНУ радіоелектроніки. – Харків, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв.
916609
  Януш Ш. Проектування цифрових систем з використанням логічного програмування : Автореф... док. технічн.наук: 05.13.13 / Януш Ш.; НАНУ. – Київ, 2001. – 38л. – Бібліогр.:с.33-35
916610
  Януш Ш. Проектування цифрових систем з використанням логічного програмування : Автореф...док.технічн.наук:05.13.13 / Януш Ш.;НАНУ. – Київ, 2001. – 38с. – Бібліогр.:с.33-35
916611
  Оршанський Л.В. Проектування як важлива умова професійної підготовки сучасних студентів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимра Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 41-46. – (Педагогіка ; № 3)
916612
  Племнек Александр Проекты АРБИКОН доказали свою устойчивость т стабильность // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 15-18. – ISSN 0869-4915
916613
  Бондаренко В.К. Проекты архивной реформы в России 60-70-х годов XIX века : Автореф... кандид. ист.наук: / Бондаренко В.К.; Моск. гос. историко-архивный ин-т. – М., 1952. – 16л.
916614
  Авакян А.В. Проекты близкого и далекого будущего / А.В. Авакян, Е.Г. Ромашков. – Москва, 1961. – 111с.
916615
  Швец И. Проекты всероссийской власти на Уфимском государственном совещании 1918 г. // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 98-108. – ISSN 0042-8779
916616
   Проекты документов о введении категории "Ведущий вуз Российской Федерации" : [Брошюра] / Мин-во образования Российской Федерации; Под общ. науч. руководстом А.Ф.Киселева // Материалы VII Съезда Российского Союза ректоров. 5-6 декабря 2002 г., г. Москва : Высокое качество, эффективность и общедоступность - приоритетные цели развития образования / Российский Союз ректоров. Съезд. – Москва, 2002. – 15 с.
916617
  Сперанский М.М. Проекты и записки / М.М. Сперанский. – Москва; Ленинград, 1961. – 244с.
916618
   Проекты и рисунки французских архитекторов и орнаменталистов XVIII - начала XIX века. – Л., 1971. – 40с.
916619
  Ребров М.Ф. Проекты оживут завтра: путешествие в мир идей. / М.Ф. Ребров. – М., 1986. – 186с.
916620
  Сванепоэль М. Проекты оцифровки: изучение состояния дел в мире // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 3. – С. 94 - 107. – ISSN 0130-9765
916621
  Жабко Е.Д. Проекты Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина по истории российской государственности: сотрудничество с отечественными и зарубежными библиотеками // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 2. – С.47-49
916622
  Винсонно Шарлотт Проекты тысячелетнего города : Марокко: Фес // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 90-97 : Іл. – ISSN 1029-5828
916623
   Проекты штатов по Казанскому учебному округу на 1863 год. – 59с.
916624
  Урмаев Н.А. Проекции карт масштабов 1:1000000 и 1:500000 / Научно-Исследовательский Отдел Аэрографического Ин-та Г.В.Ф. ; Н.А. Урмаев. – Вып. 1. – Москва, 1935. – 14 с.
916625
  Каврайский В.В. Проекции картографические / В.В. Каврайский. – Москва, 1940. – С.107-127. – Відбиток з: БСЭ, том 47, М., 1940 г.
916626
  Калиберда М.Г. Проекционная аппаратура в клубе. Лекция для студ. по курсу "Клубное дело" / М.Г. Калиберда. – Х., 1960. – 59с.
916627
  Лучка А.Ю. Проекционно-итеративные решения дифференциальных и интегральных уравнений. / А.Ю. Лучка. – Киев, 1980. – 258с.
916628
  Балашова С.Д. Проекционно-итерациональные методы уравнений в нормированных пространствах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Балашова С.Д.; МВ и ССО СССР. – Днепропетровск, 1974. – 20л.
916629
  Кабанихин С.И. Проекционно-разностные методы определения коэффициентов гиперболических уравнений / С.И. Кабанихин. – Новосибирск : Наука, 1988. – 165с.
916630
   Проекционно-сеточные методы в задачах численного анализа. – Новосибирск, 1989. – 175с.
916631
  Лаевский Ю.М. Проекционно-сеточные методы решения двухмерных параболических уравнений. / Ю.М. Лаевский. – Новосибирск, 1987. – 138с.
916632
  Тадеев Василий Александрович Проекционное моделирование многомерных гиперболических пространств : Автореф... канд. технич.наук: 05.01.01 / Тадеев Василий Александрович; Киевский инж.-строит. ин-т. – К., 1984. – 15л.
916633
  Куликов А.С. Проекционное черчение : (Учеб. пособие для машиностроит. вузов) / А.С. Куликов. – 3-е изд. – Москва, 1956. – 96с.
916634
   Проекционное черчение с задачами. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1978. – 341с.
916635
  Манцветова И.В. Проекционное черчение со сборником задач. / И.В. Манцветова, Д.Ю. Маянц. – 2-е изд., переработ. и доп. – Минск, 1963. – 370с.
916636
  Куликов А.С. Проекционное черчение. (Учеб. пособие для машиностроит. вузов.) / А.С. Куликов. – 4--е изд., переработ. и доп. – М., 1961. – 136с.
916637
  Молчанов В.А. Проекционные алгебры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Молчанов В.А.; МВ и ССО РСФСР. Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1974. – 15л.
916638
  Шамро З.А. Проекционные и контролирующие устройства в школьном обучении / З.А. Шамро. – Киев, 1978. – 70с.
916639
  Лисицын Б.М. Проекционные и проекционно-сеточные методы. / Б.М. Лисицын. – К., 1991. – 170с.
916640
  Беляев Н.М. Проекционные и разностные методы в задачах теплообмена и термоупругости / Н.М. Беляев. – Днепропетровск, 1982. – 104с.
916641
  Андреев В.Б. Проекционные методы : (метод конеч. элементов) / В.Б. Андреев, Л.А. Руховец. – Москва, 1986. – 31с.
916642
  Либерголь Борис Давидович Проекционные методы оценивания параметров нестационарных объектов управления : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.01 / Либерголь Борис Давидович; Мин-во образов. Украины. Харьков. госуд. техн. ун-тет радиоэлектроники. – Харьков, 1993. – 16л.
916643
  Козак А.В. Проекционные методы решений многомерных уравнений типа свертки. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Козак А.В.; Рост.гсо.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1974. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
916644
  Кононенко Элеонора Дмитриевна Проекционные методы решения краевых задач для дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кононенко Элеонора Дмитриевна; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – М., 1978. – 13л. – Бібліогр.:с.13
916645
  Шпигель Е.М. Проекционные методы решения одномерных сингулярных интегральных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Шпигель Е.М.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1972. – 10л.
916646
  Ашерова Р.М. Проекционные операторы для полупростых комплексных алгебр Ли и их некоторые применения в ядерной физике : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Ашерова Р.М. ; МГУ. – Москва, 1970. – 14 с. – Бібліогр.:с.14
916647
  Смирнов Ю.Ф. Проекционные операторы для простых групп Ли и их приложения / Ю.Ф. Смирнов, А.П. Шустов. – К., 1978. – 19с.
916648
  Толстой В.Н. Проекционные операторы для простых групп Ли и их применение в задачах теории атомного ядра : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Толстой В.Н. ; НИИ ядерной физики. – Москва, 1973. – 15 с.
916649
  Рузлева Н.П. Проекционные основы черчения / Н.П. Рузлева. – М, 1970. – 68с.
916650
  Шведов И.А. Проекционные спектры : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Шведов И. А.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1961. – 7л.
916651
  Еремин Проекционный метод решения внешних задач дифракций с учетом геометрии рассеивателя : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Еремин юрий Александрович; МГУ. – М., 1976. – 10л.
916652
  Левко В.И. Проекционный метод решения вырожденных дискретных уравнений Винара-Хпфа : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.01 / Левко В.И.; АН МССР, Отд. физ. техн. и матем. наук. – Кишинев, 1973. – 12л.
916653
  Чеботару И.С. Проекционный метод решения уравнений типа Винера-Хопфа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чеботару И.С.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1967. – 11л.
916654
  Польский И.Г. Проекционный чертеж и простроения на нем / И.Г. Польский. – М., 1962. – 112с.
916655
  Назаретский В.Е. Проекционный чертеж при преподавании стереометрии в 9-х и 10-х классах средней школы : Автореф... Канд.пед.наук: / Назаретский В.Е.; М-во просвещения РСФСР. – Москва, 1955. – 20л.
916656
  Павленко В.М. Проекції національної свідомості в монументальному мистецтві України : [навчальний посібник] / В.М. Павленко ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – ISBN 978-966-623-640-4
Ч. 1 : Жіночі образи в монументальному мистецтві України як проекції обрзів національної свідомості. – 2010. – 180 с.
916657
  Голобородько Я. Проекції як структурування образу // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 2 (614). – С. 101-106. – ISSN 0236-1477


  Реценція на книжку Валерії Врублевської "Ш"аріта з Рунгу" (2007) - біографічний роман про Ольгу Кобилянську
916658
  Гороховатський О.В. Проекційні методи нормалізації та розпізнавання зображень в умовах геометричних викривлень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту / Гороховатський О.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 19 с. – Бібліогр. : 17 назв.
916659
   Проекційно-ітеративні методи розв"язування диференціальних та інтегральних рівнянь. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1974. – 208с.
916660
  Тавадзе Людмила Лаврентіївна Проекційно-ітераційні методи розв"язання крайових задач для рівнянь еліптичного типу : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.05.02 / Тавадзе Людмила Лаврентіївна; Дніпропетр. держ. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1996. – 16л.
916661
  П"янило Я. Проекційно-ітераційні методи розв"язування прямих та обернених задач переносу / [Я.Д. П"янило] ; Нац. акад. наук України, Центр мат. молелювання Ін-ту приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2011. – 248, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. : с. 232-245. – ISBN 966-665-155-6
916662
  Шинкаренко Г.А. Проекційно-сіткові методи розв"язування початково-крайових задач. / Г.А. Шинкаренко. – К., 1991. – 85с.
916663
  Жаркова Р. Проекція автора в жіночому письмі, або інтерпретація не-дитячої (не)казки "Метелик" Лесі Українки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 6 (630). – С. 81-86. – ISSN 0236-1477


  Стаття присвячена аналізові проекції авторського "я" в жіночому письмі, зокрема у творі Лесі Українки "Метелик". Пропонується інтерпретація важливих із погляду автобіографізму моментів життя письменниці
916664
  Наливана В. Проекція біблійних заповідей на твори Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 139-143
916665
  Вацеба Р.В. Проекція теорії інциденції на частиномовну приналежність слів (школа Г. Гійома) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 85-93. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
916666
  Кривошея Т.О. Проема: синтез "поетичного" та "прозаїчного" в творчості Френсіса Понжа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
916667
   Проенкирование задач АСУ. – Вильнюс, 1989. – 76с.
916668
   Проеподавание общественных наук в высшей школе. – Саратов, 1969. – с.
916669
  Жукова Л.И. Проетивные преобразования в римановых пространствах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жукова Л. И.; Казан.ГУ. – Казань, 1971. – 12л.
916670
  Яковенко Н.Л. Проєвропейська спрямованість політики Тоні Блера: через "третій шлях" до європейського лідерства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-30. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі аспекти стратегії "третього шляху" сучасного уряду "нових лейбористів" Великої Британії. З огляду на вражаючі успіхи модернізаційної політики Тоні Блера зазначено, що Британія виступає вагомим претендентом на європейське лідерство.
916671
  Возняк М.С. Проєкт правописи Івана Жуківського на з"їзді "руських учених" / подав Михайло Возняк. – [Львів] : [НТШ], 1908. – 34 с. – Окр. відб. з: Зап. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1908, т. 82
916672
  Дадиомов М.С. Прожекторное освещение / М.С. Дадиомов. – Л, 1978. – 169с.
916673
   Прожекторный луч в атмосфере. – М., 1960. – 244с.
916674
  Гришанов Л.К. Проживи свою жизнь достойно / Л.К. Гришанов. – Кишинев, 1986. – 156с.
916675
  Динец Владимир Прожигатели жизни / Динец Владимир, Губи Марк // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 2 (2857). – С. 62-67 : фото
916676
  Генри О. Прожигатель жизни // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 152-153 : Фото
916677
  Кравчук М.І. Прожити в любові : новели / М.І. Кравчук. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 235 с.
916678
  Дімаров А.А. Прожити й розповісти : Повість про сімдесят літ / А.А. Дімаров. – Київ : Дніпро, 1997. – 319с. – ISBN 5-308-01680-1
916679
  Дімаров А.А. Прожити й розповісти. (Вершини. Поема про камінь) / Анатолій Дімаров. – Київ : Дніпро, 2012. – 831, [1] с. : портр. – В вид. також оповідання: Спокута ; Хутірський роман. – ISBN 978-966-578-234-6
916680
  Вітер В. Прожитковий мінімум у системі вимірів рівня життя населення України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 26-36
916681
  Харазішвілі Ю. Прожитковий мінімум як критерій визначення рівня життя населення / Ю. Харазішвілі, О. Любіч, Н. Дмитренко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 2. – С. 24-36. – ISSN 1605-2005
916682
  Токар В.В. Прожитковий мінімум: соціально-економічна сутність та українські реалії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 213-216
916683
  Жженов Г.С. Прожитое / Георгий Жженов. – Москва : Вагриус, 2005. – 240с., [ 12л. илл. ]. – (Мой 20 век). – ISBN 5-9697-0275-7
916684
  Семашко Н.А. Прожитое и пережитое / Н.А. Семашко. – М., 1960. – 120с.
916685
  Кареев Н.И. Прожитое и пережитое / Н.И. Кареев. – Л, 1990. – 382с.
916686
  Федорченко О.Н. Прожиточный минимум. / О.Н. Федорченко. – К., 1990. – 214-375с.
916687
  Борзенко М.И. Прожитые годы / М.И. Борзенко. – М., 1983. – 175с.
916688
  Петросян В.А. Прожитые и непрожитые годы / В.А. Петросян. – М., 1980. – 96с.
916689
  Дмитренко И.М. Прожитый дар (главы из книги) : Четвероногие спутники моей жизни / И.М. Дмитренко, 2001. – 141с.
916690
  Сафонов Э.И. Прожитый день : Повести и рассказы / Э.И. Сафонов. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 558с. – (Библиотека юношества)
916691
  Васильев Н.И. Прожить три дня / Н.И. Васильев, Б.П. Литвинов. – Пермь, 1982. – 205с.
916692
  Мелещенко О. Прожогін Василь Єліозарович : [спогади] / Олександр Мелещенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 260-263. – ISBN 978-966-2726-03-9
916693
  Боборыкин В.Г. Проза-1979 / В.Г. Боборыкин. – М, 1980. – 64с.
916694
  Горловский А.С. Проза-1980 / А.С. Горловский. – М, 1981. – 64с.
916695
  Боборыкин В.Г. Проза-1981 / В.Г. Боборыкин. – М, 1982. – 64с.
916696
  Литвинов В.М. Проза-1984 / В.М. Литвинов. – М., 1985. – 64с.
916697
  Боборыкин В.Г. Проза-1985 / В.Г. Боборыкин. – М, 1986. – 60с.
916698
  Боборыкин В.Г. Проза-75 / В.Г. Боборыкин. – Москва, 1976. – 64с.
916699
  Горловский А.С. Проза - 1982 / А.С. Горловский. – М, 1983. – 64с.
916700
  Разумихин А.М. Проза - 1983 / А.М. Разумихин. – Москва, 1984. – 64с.
916701
  Разумихин А.М. Проза - 1986 / А.М. Разумихин. – Москва, 1987. – 62с.
916702
  Горький М. Проза / М. Горький. – Харків, 1934. – 433с.
916703
  Лермонтов М.Ю. Проза / М.Ю. Лермонтов. – Москва : ГИХЛ, 1937. – 472с.
916704
  Лермонтов М.Ю. Проза / М.Ю. Лермонтов. – 2-е изд. – Москва : ГИХЛ, 1938. – 472с.
916705
  Лермонтов М.Ю. Проза / М.Ю. Лермонтов. – Москва : ГИХЛ, 1941. – 526с.
916706
  Лермонтов М.Ю. Проза / М.Ю. Лермонтов. – Киев : Радио и связь, 1950. – 268с. – (Школьная б-ка классиков)
916707
  Ваншенкин К. Проза / К. Ваншенкин. – Москва, 1969. – 445с.
916708
  Твардовский Проза / Твардовский, А..Т. – М., 1974. – 781с.
916709
  Пушкин А.С. Проза / А.С. Пушкин. – М, 1975. – 703с.
916710
  Гоголь Н.В. Проза / Н.В. Гоголь. – М, 1977. – 382с.
916711
  Лермонтов М.Ю. Проза / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Московский рабочий, 1977. – 344с.
916712
  Пушкин А.С. Проза / А.С. Пушкин. – М, 1978. – 355с.
916713
  Лермонтов М.Ю. Проза : Избранное / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Сов. Россия, 1979. – 346с.
916714
  Лермонтов М.Ю. Проза / М.Ю. Лермонтов. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1982. – 304с.
916715
  Пушкин А.С. Проза / А.С. Пушкин. – М., 1983. – 382с.
916716
  Пушкин А.С. Проза / А.С. Пушкин. – Москва, 1984. – 461с.
916717
  Пушкин А.С. Проза / А.С. Пушкин. – М., 1985. – 366с.
916718
  Смуул Ю.Ю. Проза / Ю.Ю. Смуул. – Москва : Советский писатель, 1985. – 423с.
916719
  Лермонтов М.Ю. Проза / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Правда, 1985. – 349с.
916720
  Герцен А.И. Проза / А.И. Герцен. – М., 1985. – 493с.
916721
  Слепцов В.А. Проза / В.А. Слепцов. – М., 1986. – 333с.
916722
  Цветаева М.И. Проза / М.И. Цветаева. – Кишинев, 1986. – 541с.
916723
  Шинкуба Б.В. Проза / Б.В. Шинкуба. – М., 1988. – 541с.
916724
  Полонский Я.П. Проза / Я.П. Полонский. – М., 1988. – 496с.
916725
  Міцакіс М. Проза / Міхаїл Міцакіс. – Афіни : Нефелі, 1988. – 309, [ 5 ] с. – Видання новогрецькою мовою. – (Наша прозова традиція ; 11)
916726
  Кариотакіс К.Г. Проза / К. Г. Кариотакіс ; за філологічною ред. Г. П. Саввідіса. – Афіни : Нефелі, 1989. – 176 с. – Видання новогрецькою мовою. - На обкл.: Література і критика ; 3. – (Література і філологія ; № 3). – ISBN 960-211-053-8
916727
  Кристаліс К. Проза / Костас Кристаліс. – Афіни : Нефелі, 1989. – 104, [ 7 ] с. – Видання новогрецькою мовою. – (Наша прозова традиція ; 30)
916728
  Цветаева М.И. Проза / М.И. Цветаева. – М, 1989. – 588с.
916729
  Лермонтов М.Ю. Проза : Избранное / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Сов. Россия, 1989. – 332с.
916730
  Квитка-Основьяненко Проза / Квитка-Основьяненко. – Москва : Советская Россия, 1990. – 332с.
916731
  Гумилев Н.С. Проза / Н.С. Гумилев. – М., 1990. – 124с.
916732
  Хлебников В. Проза / В. Хлебников. – М., 1990. – 126с.
916733
  Кузмин М. Проза / М. Кузмин. – Berkeley
8. – 1990. – 392с.
916734
  Кузмин М. Проза / М. Кузмин. – Berkeley
9. – 1990. – 397с.
916735
  Бодлер Ш. Проза / Ш. Бодлер; Пер. с франц. – Харьков : Фолио, 2001. – 527с. – (Вершины. Коллекция). – ISBN 966-03-1454-Х
916736
  Вовк Віра Проза / Вовк Віра; Упоряд., вступна стаття та прим. В.Шевчук. – Київ : Родовід, 2001. – 447с. – ISBN 966-7845-05-2
916737
  Стеблик В. Проза // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2003. – № 1. – С.15-23. – ISBN 966-7653-03-5
916738
  Левкин А. Проза // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 3. – С. 6-18. – ISSN 0321-1878
916739
  Кобринский А.М. Проза = Prose : (с приложениями) / Александр М. Кобринский. – [Иерусалим] : Evgarm, 2012. – 174, [2] с. : ил. – ISBN 978-965-90667-6-6
916740
  Наумович В.А. Проза "Маладняка" : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Наумович В.А.; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1974. – 20л.
916741
  Панков А.В. Проза 1976 / А.В. Панков. – М., 1977. – 64с.
916742
  Кубарева А.А. Проза 20-30-х годов в журнале "Октябрь" : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Кубарева А.А.; Москов. гос. пед. ин. им. В.И.Ленина. – Москва, 1978. – 14л.
916743
   Проза 70-х годов. – М., 1985. – 252с.
916744
  Поцепня Дина Михайловн Проза А. Блока: Стилистические проблемы / Поцепня Дина Михайловн; Ленигр. гос. ун-т им.А.А. Жданова, Межкафедр.словарный кабинет им. проф.Б.А. Ларина. – Ленинград : Изд-во Ленингр.ун-та, 1976. – 136 с.
916745
  Назаров Б.В. Проза А. Тесленка в крнтексті екзистенційних вимірів української шлітератури кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 151-154. – (Філологічні науки ; № 1)
916746
  Чамакова Э.А. Проза А.А.Бестужева-Мерлинского 30-х годов XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чамакова Э.А.; ЛГУ. – Л., 1968. – 16л.
916747
  Пасечник М.А. Проза А.Головко. : Автореф... канд.филол.наук: / Пасечник М.А.; ХГУ. – Х, 1953. – 16л.
916748
  Стальмахов В.Е. Проза А.Н.Будищева в русском историко-литературном процессе конца XIX - начала ХХ вв. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Стальмахов В.Е.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.24
916749
  Ахмедова М.А. Проза А.Н.Плещеева : Автореф... канд. филол.наук: 640 / Ахмедова М.А.; Азерб гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1971. – 17л.
916750
  Агаларова Х. Проза А.П.Чехова и проза А.Ахвердова : Автореф... канд. филол.наук: / Агаларова Х.; Азербайдж. гос. ун-т им С.М.Кирова. – Баку, 1962. – 24л.
916751
  Слюсарь А.А. Проза А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя / А.А. Слюсарь. – Киев; Одесса, 1990. – 188с.
916752
  Рахматуллаев А. Проза Айни / А. Рахматуллаев. – Душанбе, 1970. – 112с.
916753
  Ванюков А.И. Проза Александра Неверова советского периода. : Автореф... Канд.филол.наук: 641 / Ванюков А.И.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1971. – 21л.
916754
  Проценко О. Проза Архипа Тесленка: спроба екзистенціального аналізу // Вісник Черкаського державного університету ім. Богдана Хмельницького / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 66-70. – (Філологічні науки)
916755
  Кортес Л.П. Проза Байрона. Опыт идейно-стилистического исследования : Автореф... канд. филол.наук: / Кортес Л. П.; Гор.ГУ. – Горький, 1970. – 21л.
916756
  Фридман Н.В. Проза Батюшкова / Н.В. Фридман. – М., 1965. – 168с.
916757
  Федець Юлія Іванівна Проза Богуміла Грабала в контексте "Празької іронії" : Автореф. дис. ... канд.філологічних наук:10.01.03 / Федець Ю.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
916758
  Федець Юлія Іванівна Проза Богуміла Грабала в контексті "Празької іронії" : Дис. ... канд.філологічних наук:10.01.03 / Федець Ю.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 197л. – Бібліогр.: л.177-197
916759
  Ализаде Н.М. кызы Проза Бозорга Аляви : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.06 / Ализаде Н. М. М. кызы; АН АзССР. Ин-т лите. – Баку, 1973. – 26л.
916760
  Бойко С.С. Проза Булата Окуджавы на исторические сюжеты в историко-литературном контексте // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 3-13. – ISSN 0130-9730
916761
  Межиров А.П. Проза в стихах. / А.П. Межиров. – М, 1982. – 95с.
916762
  Межиров А.П. Проза в стихах. / А.П. Межиров. – М, 1989. – 94с.
916763
  Сірук В.Г. Проза В. Медведя: інтелектуалізація українського буття // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 121-126. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
916764
   Проза В.Астафьева. – Красноярск, 1990. – 133с.
916765
  Гожик О.І. Проза В.Винниченка 20-х років 20 століття: утопічний та антиутопічний дискурси : Автореф. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Гожик О.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16 - 17
916766
  Гожик Олександр Іванович Проза В.Винниченка 20-х років ХХ століття:утопічний та антиутопічний дискурси : Дис...канд філолог.наук:10.01.01 / Гожик Олександр Іванович; НАНУ.Ін-тут літератури ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 2001. – 176л. – Бібліогр.:л.161-176
916767
  Павликов Г.Ф. Проза В.М. Шукшина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Павликов Г.Ф. ; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1977. – 13 с.
916768
  Стрельцов А.М. Проза В.Ф.Пановой 1946-1959 годов. : Автореф... канд.филол.наук: / Стрельцов А.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1964. – 18л.
916769
  Апухтина В.А. Проза В.Шукшина / В.А. Апухтина. – Москва, 1981. – 80с.
916770
  Апухтина В.А. Проза В.Шукшина / В.А. Апухтина. – 2-е испр. изд. – Москва, 1986. – 96 с.
916771
  Сулханишвили Л.М. Проза Важа Пшавела. (Опыт стилевого анализа). : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Сулханишвили Л.М.; АН ГССР. Ин-т истории груз. лит. им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1971. – 26л.
916772
  Завулан Т П. Проза Василе Александри : Автореф... канд. филол.наук: / Завулан П.Т;. – М, 1968. – 17л.
916773
  Прусенко Г.Е. Проза Василия Комаровского: интертестуальные особенности // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2007. – Вып. 11. – С. 193-203. – ISBN 966-8571-23-1
916774
  Янішевський Олександр Олександрович Проза Вацлава Гонсьоровського: генеза і структура ісоричного дискурсу : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.03 / Янішевський О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 184л. – Бібліогр.: л.168-184
916775
  Янішевський Олександр Олександрович Проза Вацлава Гонсьоровського: генеза і структура історичного дискурсу : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.03 / Янішевський О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 11 назв
916776
  Янішевський О. Проза Вацлава Гонсьоровського: ідейно-естетичне наповнення // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 120-126. – ISSN 0203-9494
916777
  Боднар О.Б. Проза Вільяма Фолкнера і Валерія Шевчука: типологічні паралелі, художня своєрідність : дис. ... канд. філологічних наук : 10.01.05 / Боднар О.Б. ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 199 л. – Бібліогр.: л. 177 - 199
916778
  Боднар О.Б. Проза Вільяма Фолкнера і Валерія Шевчука: типологічні паралелі, художня своєрідність : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Боднар О.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
916779
  Поліщук В. Проза Віталія Чигирина // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6 (594). – С. 50-60. – ISSN 0236-1477
916780
  Пудалова Л.А. Проза Всеволода Иванова и фольклор / Л.А. Пудалова. – Томск, 1984. – 135с.
916781
  Бекбергенов М.Б. Проза Габита Мусрепова : Автореф... канд. филол.наук: / Бекбергенов М.Б.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1964. – 23л.
916782
  Неграш Ирина Михайловна Проза Галины Николаевой и основные проблемы производственного романа 40-х - 50-х гг. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Неграш Ирина Михайловна; Иркут. ун-т. – Иркутск, 1975. – 25л.
916783
  Іванишин П. Проза генія, або роман опору Ліни Костенко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4 (649). – С. 57-60. – ISSN 0130-5263
916784
  Матузова Н.М. Проза Геогра Веерта в "Новой Рейнской газете" / Н.М. Матузова. – Киев, 1957. – 112с.
916785
  Бережанська Ю. Проза Густава Майрінка крізь призму наративних технік експресіонізму // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 34-40. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто різновекторні викладові техніки найважливіших теоретиків експресіоністичної прози - Альфреда Дьобліна та Карла Айнштайна. Грунтуючись на особливостях наративної медіації у концепціях експресіонізму, вперше досліджено викладові стратегії у ...
916786
  Горшков А. и. Проза Д. И. Фонвизина в истории русского литературного языка : Автореф... докт. филол.наук: / Горшков А. и.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1969. – 58л.
916787
  Гогуля М.П. Проза Данила Кіша: парадигматика і поетика : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Гогуля Марина Петрівна ; Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – 181 л. – Бібліогр.: л. 170-181
916788
  Гогуля М.П. Проза Данила Кіша: парадигматика і поетика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Гогуля Марина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
916789
  Жлуктенко Н.Ю. Проза Джна Уэйна : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Жлуктенко Н. Ю.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1974. – 32л.
916790
  Парамонова Т.И. Проза Джона Мильтона 40-50-х годов 17 века. : Автореф... Канд.филос.наук: 644 / Парамонова Т.И.; МГУ. – М, 1972. – 22л.
916791
  Коломієць О.В. Проза Докії Гуменної (проблемно-тематичне та жанрово-стильові особливості) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Коломієць О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
916792
  Коломієць О.В. Проза Докії Гуменної (Проблемно-тематичні та жанрово-стильові особливості) : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Коломієць О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 174л. – Бібліогр.: л. 155-176
916793
  Зимомря І. Проза Емми Андієвської та Тоні Моррісон: релігійні мотиви як об"єкт рецепції / І. Зимомря, Л. Угляй // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 6. – С. 172-181. – ISSN 2308-4855
916794
  Горболіс Л. Проза Євгена Гуцала 90-х років як застереження від розпусти й духовного виродження // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 11 (611). – С.3-14. – ISSN 0236-1477


  У статті малодосліджені повісті Є. Гуцала 90-х рр. "Блуд: Україна: розпуста і виродження", "Українці в гречці", "Імпровізації плоті", "Шал", "Кліщ" потрактовано як органічну складову літературного процесу і творчості письменника, як художні зразки з ...
916795
  Фартышев В.И. Проза жизни / В.И. Фартышев. – М, 1989. – 286с.
916796
  Лермонтов М.Ю. Проза и драматургия / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Прогресс, 1978. – 366с.
916797
   Проза и драматургия в процессе жанрового развития. – Ашхабад, 1983. – 139с.
916798
  Федоров-Омулевский Проза и публицистика / Федоров-Омулевский. – М., 1986. – 368с.
916799
  Зандер Евгений Адамович Проза и публицистика Гейне в России (1830-1860-е г.) : Дис... канд. филол.наук: / Зандер Евгений Адамович; МВ и ССО Тадж. ССР. Таджикс. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1981. – 179л. – Бібліогр.:л.180-195
916800
  Зандер Евгений Адамович Проза и публицистика Гейне в России (1830-1860 годы) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Зандер Евгений Адамович; КГУ. – Киев, 1980. – 21л.
916801
  Зандер Евгений Адамович Проза и публицистика Гейне в России (1830-1860 годы) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Зандер Евгений Адамович; КГУ. – Киев, 1981. – 22л.
916802
  Шолохов М.А. Проза и публицистика о войне / М.А. Шолохов. – М, 1985. – 287с.
916803
  Хармс Д.И. Проза и сценки. Пьесы. Стихотворения / Даниил Иванович Хармс. – Москва : Эксмо, 2010. – 700, [3] с. – (Библиотека всемирной литературы / разраб. оформл. А. Бондаренко). – ISBN 978-5-699-35457-3


  Даниил Хармс (Ювачев) - одна из наиболее своеобразных фигур русского литературного авангарда, великолепный мастер абсурда, чьи тексты просты, откровенны, загадочны. Свое эстетическое кредо Хармс сформулировал так: "Меня интересует только "чушь", только ...
916804
  Садыкова Н.А. Проза И.А.Бунина / Н.А. Садыкова. – Душанбе, 1975. – 88с.
916805
  Сливинская О.В. Проза И.А.Бунина 1914-1917 годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 640 / Сливинская О.В. ; ХГУ. – Харків, 1970. – 12 с.
916806
  Новицкий В.П. Проза И.М.Долгорукова (1764-1823). (Опыт лит. характеристики и наблюдений над языком прозы). : Автореф... канд. филолог.наук: / Новицкий В.П.; ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1952. – 16л.
916807
  Ражабов Ю. Проза Ибагима Рахима. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.642 / Ражабов Ю.; Самарканд.гос.ун-т. – Самарканд, 1972. – 17л.
916808
  Волков А. Проза Ивана Бунина / А. Волков. – Москва, 1969. – 448с.
916809
  Люкевич В.В. Проза Ивана Бунина и Якуба Коласа: типология поэтик : монография / В.В. Люкевич ; Мин-во образования Республики Беларусь, Учреждение образования ; "Могилевский гос. университет им. А.А. Кулешова". – Могилев : МГУ им. А.А.Кулешова, 2008. – 268с. – ISBN 978-985-480-463-7
916810
  Нуждина Тамара Сергеевна Проза Ивана Пташникова. (Становление творч. индивидуальности писателя) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Нуждина Тамара Сергеевна; Мин. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1978. – 23л.
916811
  Сондак А.А. Проза Ивана Шамякина. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сондак А.А.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1954. – 22л.
916812
  Родько М.Д. Проза Івана Микитенка / М.Д. Родько. – Київ, 1960. – 200с.
916813
  Жук Н.Й. Проза Івана Франка / Н.Й. Жук. – Київ : Вид-во при Київ. держ. ун-ті видавничого об"єднання "Вища школа", 1977. – 174 с.
916814
  Бернадська Н. Проза Івана Франка: проблема жанрових меж повісті й роману // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 26-30. – ISBN 966-594-298-0
916815
  Легкий М. Проза Івана Франка: проблеми класифікації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 15-20. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Зроблено спробу рухомої класифікації прозових творів Івана Франка за тематико-проблемним принципом, визначено низку циклів та субциклів у прозі письменника, зокрема історичний, про життя і діяльність представників різних верств і станів суспільства, ...
916816
  Сильвеструк І. Проза Ірени Карпи як світоглядно-естетичний феномен // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 174-178.
916817
  Страгайте Проза К.Торуты. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.03 / Страгайте Д.-Я.К.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1976. – л.
916818
  Гизатуллин Н.Г. Проза Кави Наджми : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гизатуллин Н.Г. ; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1952. – 19 с.
916819
  Имедашвили К.И. Проза Константина Лордкипанидзе / К.И. Имедашвили. – Тбилиси, 1979. – 139с.
916820
  Луферау М.П. Проза Кузьмы Чорнага. / М.П. Луферау. – Минск, 1961. – 160 с.
916821
  Ильев Степан Петрович Проза Л.Н.Андреева эпохи первой русской революции : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Ильев Степан Петрович; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1973. – 23л.
916822
   Проза лейтенантов. – М., 1995. – 95с.
916823
  Московкина И.И. Проза Леонида Андреева / И.И. Московкина. – Харьков, 1994. – 148с.
916824
  Кондюрина Э.Ф. Проза Леонида Леонова / Э.Ф. Кондюрина. – Москва, 1982. – 94 с.
916825
  Михайлова Е.Н. Проза Лермонтова / Е.Н. Михайлова. – М., 1957. – 382с.
916826
  Третьяченко Т.Г. Проза Леси Украинки. (Творческая история, идейная проблематика, худож. своеобразие) : Автореф... канд. филлог.наук: 10.01.03 / Третьяченко Т.Г.; АН УССР. Ин-т лит. им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 24л.
916827
  Кулінська Л.П. Проза Лесі Українки / Л.П. Кулінська. – Київ : Вища школа, 1976. – 167 с.
916828
  Булаховская Т.Д. Проза Луи Арагона как литературный вклад в дело борьбы за мир. : Автореф... канд.. филол.наук: / Булаховская Т. Д.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – К., 1954. – 16л.
916829
  Прянишников Н.Е. Проза Льва Толстого / Н.Е. Прянишников. – Оренбург, 1959. – 136с.
916830
  Бойко Н. Проза М. Олельковича у контексті прози середини ХІХ ст. // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 147-153. – ISBN 978-966-2410-25-9
916831
  Чернова И.Л. Проза М.Г.Тевелева. (К проблеме интерн. единства) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.01 / Чернова И.Л. ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1978. – 22 с.
916832
  Монахова И. Проза М.Ю. Лермонтова и письма В.Г. Белинского // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 3, кн. 3. – С. 139-155. – ISSN 0203-5847


  "Герой нашего времени" стал первым психологическим романом в русской литературе.
916833
  Земляна Г.І. Проза Миколи Чернявського : питання типології, жанрово-наративна система : монографія / Земляна Г. І. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – 580 с. – ISBN 978-966-2142-41-9
916834
  Сивкова І. Проза Миколи Чернявського в літературознавчій рецепції першої третини ХХ віку // Вісник Черкаського державного університету ім. Богдана Хмельницького / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 60-68. – (Філологічні науки)
916835
  Даронян С.К. Проза Мирзы Ибрагимова. / С.К. Даронян. – Баку, 1958. – 196с.
916836
  Поліщук В. Проза Михайла Старицького в літературній критиці // Вісник Черкаського дежавного університету ім. Богдана Хмельницького / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 80-100. – (Філологічні науки)
916837
  Григаші Е. Проза Михайла Томчанія в оцінці критики та літературознавства // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 43-45. – (Філологія ; Вип. 16)
916838
  Бугаев Д.Я. Проза Михася Лынькова 20-х начала 30-х гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Бугаев Д. Я.; АН БССР, Ин-т лит. им. Янки Купалы. – Минск, 1960. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
916839
  Букрієнко А.О. Проза Міядзави Кендзі: архетипні джерела авторського міфу : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.01.04 - література зарубіжних країн / Букрієнко А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 182л. – Бібліогр.: л.152-182
916840
  Букрієнко А.О. Проза Міядзави Кендзі: архетипні джерела авторського міфу : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.04 / Букрієнко А.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
916841
  Боборыкин В.Г. Проза молодых / В.Г. Боборыкин. – М, 1973. – 64с.
916842
   Проза молодых. – Москва : Известия, 1982. – 333с. – (Библиотека "Дружбы народов")
916843
  Шкловский Е.А. Проза молодых: герои, проблемы, конфликты / Е.А. Шкловский. – М., 1986. – 47с.
916844
  Стрельбицький М.П. Проза монументального історизму / М.П. Стрельбицький. – Київ, 1988. – 299 с.
916845
  Касимова Х.А. Проза Н.Д.Телешова дореволюционного периода : Автореф... канд. филол.наук: 640 / Касимова Х.А.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1971. – 20л.
916846
  Яновский Н.Н. Проза Н.М.Ядринцева. / Н.Н. Яновский. – Новосибирск, 1979. – 16-44с.
916847
  Легкий М. Проза Наталії Кобринської (ідейно-естетична еволюція й поетика) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 95-115. – ISSN 0130-528Х
916848
  Мудесити М.П. Проза немецкого писателя-антифашиста Фридриха Волфа : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мудесити М.П. ; КГУ. – Киев, 1960. – 15 с.
916849
  Вавилов В.Н. Проза Нигерии / В.Н. Вавилов. – Москва, 1973. – 160с.
916850
  Мудесіті М.П. Проза німецького письменника-антифашиста Фрідріха Вольфа / М.П. Мудесіті. – Одеса, 1959. – 71с.
916851
  Грицик Л.В. Проза Нодара Думбадзе / Л.В. Грицик. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1983. – 16с. – (Бібліотечка на допомогу лектору ; Видатні майстри літератут народів СРСР)
916852
  Миньо Иван Проза о Даме // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 235-240. – ISSN 1130-6545
916853
  Свириденко О. Проза Олекси Стороженка в контексті творення міфу про Переяславську раду // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 98-100. – ISBN 978-966-308-311-5


  У статті з"ясовується єдність літературної і науково-історичної діяльності Олекси Стороженка. Досліджується авторське художнє тлумачення Переяславської ради 1654 р.
916854
  Колесник Софья Александровна Проза Оскара Уайльда : Автореф... канд. филол.наук: 105 / Колесник Софья Александровна; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 26л.
916855
  Оруэлл Д. Проза отчаяния и надежды / Д. Оруэлл. – Л, 1990. – 429с.
916856
  Пивоваров М.П. Проза Панаса Мирного. 70-х років / М.П. Пивоваров. – К., 1959. – 306с.
916857
   Проза писателей-демократов шестидесятых годов XIX века. – М., 1962. – 338с.
916858
  Субботин В.Е. Проза поэта. / В.Е. Субботин. – М., 1973. – 429с.
916859
   Проза про життя інших : Юрій Косач: тексти, інтерпретації, коментарі. – Київ : Факт, 2003. – 352с. : Літ. проект " Текст + контекст ". Знакові літ. доробки та навколо них. – ISBN 966-664-074-0
916860
  Васильев С.А. Проза про поэзию / С.А. Васильев. – Москва, 1967. – 343с.
916861
  Лернер Н.О. Проза Пушкина / Н.О. Лернер. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва-Петербург. – 112с.
916862
  Степанов Н.Л. Проза Пушкина / Н.Л. Степанов. – М., 1962. – 300с.
916863
  Гей Н.К. Проза Пушкина / Н.К. Гей. – М., 1989. – 269с.
916864
  Городецкая Е.В. Проза Пушкина : учеб. пособие / Е.В. Городецкая, Е.М. Воронова. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 56с. – (Русский язык как иностранный). – ISBN 978-5-9765-0058-7
916865
  Лежнев А.З. Проза Пушкина. Опыт стилевого исследования / А.З. Лежнев. – М., 1937. – 415с.
916866
  Лежнев А.З. Проза Пушкина. Опыт стилевого исследования / А.З. Лежнев. – Изд. 2-е. – Москва, 1966. – 263с.
916867
  Петрунина Н.Н. Проза Пушкина: пути эволюции / Н.Н. Петрунина. – Л., 1987. – 333с.
916868
  Дранько-Мойсюк Проза радости / Дранько-Мойсюк. – М., 1991. – 156с.
916869
  Борхес Х.Л. Проза разных лет / Х.Л. Борхес. – Москва : Радуга, 1984. – 318с.
916870
  Борхес Х.Л. Проза разных лет / Х.Л. Борхес. – М., 1989. – 318с.
916871
  Слобин Проза Ремизова 1900 - 1921 / Слобин, , Н. Грета; Пер. с англ. Г.А. Крылова. – Санкт-Петербург : Академический проект, 1997. – 206с. – (Современная западная русистика). – ISBN 5-7331-0016-8
916872
  Залевська О. Проза Ростислава Єндика: ритміко-графічна організація художнього тексту // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 181-185. – (Філологія ; Вип. 23/24)
916873
  Сиваченко Г.Н. Проза Рудольфа Яшика. (Проблематика. Метод. Поэтика) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.04 / Сиваченко Г.Н.; АНУ УССР. Ин-т лит. им. Т.Г.Шевченко. – К,, 1980. – 25л.
916874
   Проза русских поэтов XIX века. – М., 1982. – 431с.
916875
  Зубарева Е.Ю. Проза русского зарубежья (1970-1980-е годы) : В.помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам / Е.Ю. Зубарева. – Москва : Московский государственный университет, Издательство, 2000. – 112с. – (Перечитывая классику). – ISBN 5-211-04076-07
916876
  Аникина Г.П. Проза С.Г.Салтыкова-Щедрина дооктябрьского периода (1894-1917 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Аникина Г.П.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 19л.
916877
   Проза Советской Литвы. 1940-1950. – Вильнюс, 1950. – 508с.
916878
  Елизарова Р. Проза современного писателя Пакистана Ахмада Надима Касми. : Автореф... Канд.филол.наук: / Елизарова Р.; АН СССР. – М, 1966. – 20л.
916879
  Давыдова Т.Т. Проза Средней Азии и Казахстана / Т.Т. Давыдова. – М., 1989. – 63с.
916880
  Шумило Н.М. Проза Степана Васильченко / Н.М. Шумило. – Киев, 1986. – 238 с.
916881
  Шумило Н.Н. Проза Степана Васильченко (творческая индивидуальность. Традиции и новаторство). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Шумило Н.Н.; Ин-т лит. АН УССР. – К., 1983. – 24л.
916882
  Гребенюк Т. Проза Т. Малярчука у контексті постмодерного дискурсу сучасної української літератури // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 81-89. – ISBN 966-7773-70-1
916883
  Левицький В. Проза Тараса Шевченка в естетистському проекті київського тексту // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 90-96


  У статті досліджується зв"язок між стилем Тараса Шевченка та естетистським баченням Києва в українській літературі ХХ ст. Проза автора з постструктуралістського погляду оцінюється як суттєва стадія у формуванні міського тексту
916884
  Боронь О.В. Проза Тараса Шевченка і західноєвропейські літератури: наслідування чи творче засвоєння художнього досвіду? // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 89-93. – ISSN 0372-6436
916885
  Усманов Н.К. Проза Тауфика аль-Хакима / Н.К. Усманов. – Москва : Наука, 1979. – 114 с.
916886
  Усманов Ариф Проза Ульфата : Автореф... наук: / Усманов Ариф; АН СССР. Ин-т народов Азии. – М., 1963. – 14л.
916887
  Мельник Л. Проза Федора Заревича: соціально-побутовий аспект та антивоєнні мотиви // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 48-59. – ISBN 978-966-2133-57-3
916888
  Мельник Л. Проза Федора Заревича: соціально-побутовий аспект та антивоєнні мотиви // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11 (599). – С. 16-23. – ISSN 0236-1477


  У статті проаналізовано твори письменника 1860-х рр. Федора Заревича, зокрема розглянуто його оповідання "Дві матері", "Дві сестри", "У страха великі очі" та "Родина"
916889
  Гурвич И.А. Проза Чехова / И.А. Гурвич. – Москва, 1970. – 183с.
916890
  Катаев В.Б. Проза Чехова: проблемы интерпретации / В.Б. Катаев. – М., 1979. – 327с.
916891
  Розанова Е.И. Проза Юрия Олеши : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Розанова Е.И. ; АН УССР , От-ние лит. , яз. и искусств. – Киев, 1968. – 18 с.
916892
  Иванова Н.Б. Проза Юрия Трифонова / Н.Б. Иванова. – Москва : Советский писатель, 1984. – 296 с.
916893
  Лысенко А.Т. Проза Юрия Федьковича : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лысенко А.Т. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1961. – 16 с.
916894
  Лисенко О.Т. Проза Юрія Федьновича. : Дис... Канд. філол. наук.: / Лисенко О.Т.; Станіславський держ.пед. ін-т. – Станіслав, 1961. – 295л. – Бібліогр.:л.280-295
916895
  Сухомлинов Олексій Миколайович Проза Ярослава Івашкевича міжвоєнного періоду: топіка і функціональність польсько-українського пограниччя : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.03 / Сухомлинов О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 198 л. – Бібліогр.: л. 181 - 198
916896
  Сухомлинов Олексій Миколайович Проза Ярослава Івашкевича міжвоєнного періоду: топіка і функціональність польсько-українського пограниччя : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.03 / Сухомлинов О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв.
916897
  Барамидзе Шота Ираклиевич Проза, драматургия и публицистика Иродиона Евдошвили. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Барамидзе Шота Ираклиевич; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 30л.
916898
  Леонов Л.М. Проза, пьесы, статьи, речи / Л.М. Леонов. – М, 1971. – 528с.
916899
  Ершов К.В. Проза, сценарий, воспоминания / К.В. Ершов. – К, 1989. – 189с.
916900
  Маяковский В. Проза. / В. Маяковский. – М., 1933. – 45с.
916901
  Чашуле Коле Проза. / Чашуле Коле. – Скопіе, 1968. – 236с.
916902
  Гарин-Михайловский Проза. Воспоминания современников / Гарин-Михайловский. – М, 1988. – 572с.
916903
  Маяковский В.В. Проза. Драматургия / В.В. Маяковский. – М., 1986. – 175с.
916904
  Кирпотин В.Я. Проза. драматургия и театр / В.Я. Кирпотин. – Москва, 1935. – 248с.
916905
  Залыгин С.П. Проза. Публицистика / С.П. Залыгин. – М., 1991. – 476с.
916906
  Андреев Л.Н. Проза. Публицистика / Л.Н. Андреев; Сост., авт.предисл., коммент., справ. и метод.материалов П.В. Басинский. – Москва : АСТ, Олимп, 1998. – 704с. – (Школа классики ; Книга для ученика и учителя). – ISBN 5-7390-0346-6; 5-7390-0144-7; 5-237-00887-9
916907
  Эзера Р. Проза: в 2-х т. / Р. Эзера. – Рига
1. – 1983. – 414с.
916908
  Эзера Р. Проза: в 2-х т. / Р. Эзера. – Рига
2. – 1983. – 323с.
916909
  Липецкий А.В. Проза; Поэзия. / А.В. Липецкий. – Воронеж, 1986. – 172с.
916910
   Прозаики и поэты Алжира 40-70 гг.. – Москва, 1981. – с.
916911
  Кушке И.Г. Прозаики и поэты Алжира, 1940-1970-е гг. : Библиогр. справ. / И.Г. Кушке, А.С. Ройтенбурд. – Москва, 1981. – 188с. – (Писатели стран Азии и Африки)
916912
  Морохин В.Н. Прозаические жанры русского фольклора / В.Н. Морохин. – Москва, 1977. – 296с.
916913
  Морохин В.Н. Прозаические жанры русского фольклора / В.Н. Морохин. – Горький, 1977. – 70с.
916914
  Морохин В.Н. Прозаические жанры русского фольклора : Хрестоматия / В.Н. Морохин. – 2-е изд., доп. – Москва : Высшая школа, 1983. – 303с.
916915
  Воскобойников Михаил Григорьевич Прозаические жанры эвенкийского фольклора : Автореф... д-ра филол.наук: / Воскобойников Михаил Григорьевич; Ленингр. пед. ин-т им. А.И.Герчена. Кафедра языков народов Крайнего Севера. – Л., 1965. – 38л. – Бібліогр.:с.37-38
916916
  Зусева В. Прозаический цикл Ф. Сологуба "Сказочки": серьезное и смешноъ в формировании смысла целого // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 6. – С. 272-290. – ISSN 0042-8795
916917
  Гусаров В.Ф. Прозаическое наследие Хань Юя. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.645 / Гусаров В.Ф.; ЛГУ. – Л, 1971. – 19л.
916918
  Аманов К Прозводственно-техническая интеллигенция Узбекистана / К Аманов. – Ташкент, 1975. – 144с.
916919
  Пільгук І.І. Прозова творчість Т.Г.Шевченка (російські повісті) / І.І. Пільгук. – Київ, 1951. – 44с.
916920
  Тесленко А.Ю. Прозові твори : Драматичні твори; Вірші; Листи / А.Ю. Тесленко. – Київ : Наукова думка, 1988. – 476с. – (Б-ка укр. літ.)
916921
  Лепкий Б.С. Прозові твори : [ в трьох томах ] / Богдан Лепкий; [ укладач-редактор Б. Мельничук ]. – Тернопіль : Збруч. – ISBN 966-528-263-8
Т. 2 : Мотря: історична повість, т. 2; Орли: історичне оповідання з років 1734-1750; Крутіж: історична повість; Оповідання. – 2006. – 400с. – На обкл. назва: Вибрані твори
916922
  Лепкий Б.С. Прозові твори : [ в трьох томах ] / Богдан Лепкий ; [ укладач-редактор Б. Мельничук ]. – Тернопіль : Збруч. – ISBN 978-966-528-268-6
Т. 3 : Не вбивай. Батурин : історичні повісті. – 2008. – 488 с. – На обкл. назва : Вибрані твори
916923
  Лепкий Б.С. Прозові твори в трьох томах : Мотря. Історична повість / Богдан Лепкий. – Тернопіль : Збруч. – ISBN 966-528-207-7
Т. 1 : Сотниківна. Історична картина з часів Івана Виговського. – 2004. – 352с.
916924
  Кінах А. Прозора влада відповідальності не боїться // Україна і світ сьогодні, 2003


  Бесіда з екс-прем"єр-міністром України, головою Партії промисловців і підприємців про програму діяльності уряду та пропозиції Президента України щодо конституц. реформи
916925
   Прозора Україна: втілення антикорупційних реформ та досвід Чеської Республіки в процесі європейської інтеграції : аналітичні матеріали / Одрачка Д., Левандовська Л., Тищенко Ю., Волошина А. ; Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва, Україна. – Київ : [ Б. В. ], 2009. – 37, 31 с. – Книга - перевертень укр. та англ. мовами.
916926
  Станчева П. Прозорец с тълъби / П. Станчева. – София, 1961. – 112 с.
916927
   Прозорий нанопапір демонструють японці // Світ. – Київ, 2013. – квітень (№ 15/16). – С. 4


  Перші зразки прозорого паперу вдалося отримати японським компаніям Oji Holdings i Mitsubishi Chemikal Corp. Прозорий папір виготовлено з нановолокон целюлози, товщина яких складає всього одну двадцятитисячну частку від людсьої волосини.
916928
  Третьяков Д.К. Прозорі повіки чорноморських риб, Виділення слизу в йоржа та сопача, Зубне озброєння скумбрії / Д.К. Третьяков. – Одеса, 1934. – 23с.
916929
  Лазаришина І.Д. Прозорість - якісна характеристика корисності фінансової інформації : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 9. – С.113-118 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
916930
  Малишко А.С. Прозорість / А.С. Малишко. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1962. – 95с.
916931
  Надіїн Д.П. Прозорість / Д.П. Надіїн. – К., 1972. – 133с.
916932
  Крилова В. Прозорість банківської системи: світовий досвід та українські перспективи : аналізують фахівці НБУ / В. Крилова, А. Незнамова // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 20-34. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
916933
  Ливдар М. Прозорість бюджету та залучення громадськості як засіб формування та використання місцевих бюджетів // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2009. – С. 208-221. – (Економічні науки ; Вип. 4)
916934
  Чабанна М.В. Прозорість діяльності суб"єктів прийняття владних рішень в Україні: доступ громадськості до публічної інформації // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 147 : Політичні науки. – С. 8-15. – ISSN 1996-5931
916935
  Мельниченко В. Прозорість і відкритість державного упрвління як чинники його стабілізації // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.48-55
916936
   Прозорість і корупція в системі вищої освіти України : Збірник матеріалів конференції (21-22 листопада 2002 року, м. Львів). – Київ : Таксон, 2003. – 308с. – (Вища освіта в сучасному світі). – ISBN 966-7128-43-1
916937
  Кремінський Я.М. Прозорість. Поезії / Я.М. Кремінський. – К., 1977. – 40с.
916938
  Шварц А.Л. Прозорливцы. / А.Л. Шварц. – М., 1972. – 126с.
916939
  Короденко М. Прозоро, чесно, відкрито // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 2 липня (№ 27)


  В МОНмолодьспорту відбулася всеукраїнська селекторна нарада. Під час селекторної наради керівники ВНЗ з різних регіонів країни звітували про високий рівень готовності до початку вступної кампанії. Це підтвердив і президент Спілки ректорів ВНЗ України, ...
916940
  Землянский А.Ф. Прозрачная глубина / А.Ф. Землянский. – Москва, 1979. – 207с.
916941
  Выдрик Г.А. Прозрачная керамика / Г.А. Выдрик. – Москва, 1980. – 97с.
916942
   Прозрачная маска. – М., 1989. – 478с.
916943
  Якубовский А.П. Прозрачник / А.П. Якубовский. – М, 1987. – 270с.
916944
   Прозрачное чудо. – М., 1977. – 48с.
916945
  Иванов В. Прозрачность / В. Иванов
кн.2. – 1904
916946
  Линник Ю.В. Прозрачность : Лирические очерки из жизни северных вод / Ю.В. Линник. – Петрозаводск : Карелия, 1980. – 463 с. : ил.
916947
  Гаврилов В.А. Прозрачность атмосферы и видимость / В.А. Гаврилов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 167с.
916948
  Зуев В.Е. Прозрачность атмсоферы для видимых и инфракрасных лучей / В.Е. Зуев. – М., 1966. – 320с.
916949
  Гертнер Г. Прозрачность замутненной атмосферы для инфракрасных волн / Г. Гертнер. – Москва-Ленинград, 1949. – 112с.
916950
   Прозрачность толщи атмосферы в видимой и ближней ИК-области спектра. – Л., 1991. – 223с.
916951
  Колесников Д.С. Прозрачность, / Д.С. Колесников. – Рига, 1979. – 94с.
916952
  Смирнов А Б. Прозрачность. / А Б. Смирнов, . – М., 1976. – 66с.
916953
  Будрис Р.И. Прозрачные ветры. / Р.И. Будрис. – М, 1975. – 566с.
916954
  Маркарян М.Е. Прозрачные дни. : стихи / М.Е. Маркарян. – Москва : Советский писатель, 1975. – 136 с.
916955
  Панченко В.И. Прозрачные колокола: Стихи. / В.И. Панченко. – Рига, 1984. – 187с.
916956
  Момыш-улы Бахытжан Прозрачные льдины. / Момыш-улы Бахытжан. – Алма-Ата, 1976. – 108с.
916957
  Друянов В.А. Прозрачные недра / В.А. Друянов. – Москва : Срветская Россия, 1979. – 189с.
916958
  Глазачев В.С. Прозрачные неорганические материалы / В.С. Глазачев. – М, 1982. – 63с.
916959
  Северов П.Ф. Прозрачный камень / П.Ф. Северов. – К., 1936. – 77с.
916960
  Коротич В.А. Прозрачный ливень / В.А. Коротич. – М., 1979. – 203с.
916961
  Раджаби Т. Прозрачный родник / Т. Раджаби. – Ташкент, 1965. – 43с.
916962
  Лодойдамб Ч. Прозрачный Тамир / Ч. Лодойдамб. – М., 1966. – 103с.
916963
  Лодойдамба Ч. Прозрачный Тамир / Ч. Лодойдамба. – М., 1969. – 488с.
916964
  Лодойдамба Ч. Прозрачный Тамир / Ч. Лодойдамба. – М. : Прогресс, 1978. – 496с.
916965
  Лодойдамба Ч. Прозрачный Тамир / Ч. Лодойдамба. – М., 1981. – 494с.
916966
  Лодойдамба Ч. ПрозрачныйТамир / Ч. Лодойдамба. – М., 1966. – 260с.
916967
  Коряков О.Ф. Прозрение / О.Ф. Коряков. – Свердловск, 1962. – 94с.
916968
  Гурнов Б.А. Прозрение / Б.А. Гурнов. – М., 1964. – 32с.
916969
  Черкасов В.Г. Прозрение / В.Г. Черкасов. – Махачкала, 1967. – 60с.
916970
  Поливин Н.Г. Прозрение / Н.Г. Поливин. – Волгоград, 1967. – 55с.
916971
  Киселев Г.И. Прозрение / Г.И. Киселев. – М., 1968. – 51с.
916972
  Бурцев М.И. Прозрение / М.И. Бурцев. – М., 1981. – 320с.
916973
  Челноков А.И. Прозрение / А.И. Челноков. – М, 1989. – 170с.
916974
  Ларичев В.Е. Прозрение / В.Е. Ларичев. – М., 1990. – 222с.
916975
  Кораблинов В.А. Прозрение Аполлона. / В.А. Кораблинов. – Воронеж, 1973. – 288с.
916976
  Корнюшин Л.Г. Прозрение и надежды / Л.Г. Корнюшин. – Москва, 1978. – 480с.
916977
  Корнюшин Л.Г. Прозрение и надежды / Л.Г. Корнюшин. – М
2. – 1978. – 606с.
916978
  Позднеев А.А. Прозрение. / А.А. Позднеев. – М, 1962. – 52с.
916979
  Рошка В.Ф. Прозрение. / В.Ф. Рошка. – Кишинев, 1970. – 167с.
916980
  Клебанов С.С. Прозрение. / С.С. Клебанов. – М, 1984. – 352с.
916981
  Пирогов П.М. Прозрение: Очерки. / П.М. Пирогов. – Алма-Ата, 1980. – 110с.
916982
  Жуков Д.А. Прозрения / Д.А. Жуков. – М., 1991. – 426с.
916983
   Прозріння. – Львів, 1968. – 80с.
916984
  Боженко А.І. Прозріння / А.І. Боженко. – Київ, 1977. – 120с.
916985
  Руденко М. Прозріння = Enlightenment : поезії, поеми / Микола Руденко ; статті Петра Григоренка і Ігоря Качуровського. – Балтимор ; Торонто : Українське видавництво Смолоскип ім. В. Симоненка, 1978. – 365 с. : портр. – Передрук самвидавної збірки з України. - На обкл.: Самвидавна збірка поезій. – (Бібліотека Смолоскипа ; ч. 27). – ISBN 0-914834-156-0
916986
  Лубенський В.Я. Прозріння / В.Я. Лубенський, 1980. – 144с.
916987
  Тимченко В. Прозріння : Вірші та проза / В. Тимченко. – Харків : Крок, 1997. – 140с. – ISBN 966-7093-16-6
916988
  Ющенко Олекса Прозріння : Поезії / Олекса Ющенко. – Київ : Азимут - Україна, 2004. – 216с. – ISBN 966-8405-02-1
916989
  Волощак І.С. Прозріння. / І.С. Волощак. – Київ, 1970. – 77с.
916990
  Фоминов Н. Проив поджигателей войны / Н. Фоминов. – М., 1938. – 36с.
916991
  Карпов Н. Проиводейтвие расследованию преступлений // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 2 (207). – С. 10-17. – ISSN 1810-3081
916992
  Варзин Н.П. Проиводительность труда в странах социализма / Н.П. Варзин. – Москва, 1968. – 230с.
916993
  Литвиновы Анна и Сергей Проигравший получает все / Анна и Сергей Литвиновы. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 432с. – (Русский Синди Шелдон). – ISBN 5-04-005729-6
916994
  Фриснер Г. Проигранные сражения / Г. Фриснер. – Москва, 1966. – 239с.
916995
  Дегрелл Ласло Проигрыватели и грампластинки / Дегрелл Ласло. – М, 1982. – 174с.
916996
  Адамян Н. Проигрыш на бегах / Н. Адамян. – Москва, 1969. – 48с.
916997
  Илус В. Проигрышное положение / В. Илус. – М., 1978. – 375с.
916998
   Произвдения искусства из собрания московского коллекционера Е.В.Полосатовой.. – М, 1985. – 79с.
916999
  Савченко В.Ф. Произвдственное планирование в системе внутрихозяйственного расчета в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: / Савченко В. Ф.; КИНХ. – К., 1965. – 19л.
917000
  Сурина Г.Н. Произведения В.И.Ленина по вопросам партийного руководства советскими профсоюзами в первые годы Советской власти (нояб. 1917 - март 1921 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сурина Г.Н.; ЛГУ. – Л., 1974. – 22л.
<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,