Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>
916001
  Дубровик А. "Потрібен коридор безпеки" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 20 березня (№ 50). – С. 4-5


  "День" дослідив: як кримчанам, які залишаються жити на анексованій території в статусі громадянина України, захистити своє майно, роботу і право на освіту своїх дітей та що влада в Києві може зробити, аби допомогти цим людям.
916002
  Щерба О. "Потрібно більше добрих новин з України" / розмовляла Олеся Яремчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29 березня (№ 54). – С. 10


  Посол в Австрії Олександр Щерба - про те, як боротися з російською пропагандою в ЄС.
916003
   "Потрібно було у молоді забрати прапор" [з листів М. Холодного до Г. Бурсова. Публікація Г. Бурсова] // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 8 квітня (№ 7). – С. 4-5
916004
  Груба О. "Потрібно донести Україну в Євпропу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20 жовтня (№ 189). – С. 2


  Дослідниця з Італії Джована Броджі представила у Львові дві свої книжки з україністики.
916005
  Сербенська О. "Потрібно плекати у поколіннях любов до свого" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28 лютого - 1 березня (№ 37/38). – С. 14


  Заслужений професор Львівського національного університету імені І. Франка - про "особливості" викладання предметів україністики за радянських часів та сучасного Шевченка.
916006
  Мунтян А.А. "Похищение локона": рокайльные особенности в соотношении с классицистической традицией // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 86-95. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  В поетиці О.Поупа серед важливіших принципів неокласицизму значну роль відіграє уявлення про витонченість, елегантність, гармонічність композиції та стилю. При цьому поет, делікатно експериментуючи з різноманітними поетичними формами, звертається й до ...
916007
  Вечер-Щербович "Похождения " здравого смысла / Вечер-Щербович. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 193 с.
916008
  Бернштейн И.А. "Похождения бравого солдата Швейка" Ярослава Гашека. / И.А. Бернштейн. – Москва, 1971. – 102с.
916009
   "Похождения хитроумного Алеу", и другие сказки Камбоджи. – М., 1967. – 335с.
916010
  Щегельський В. "Похоронна перепустка" або звичай класти (кидати) гроші покійнику на "той світ" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 457-463


  Автор статті, досліджуючи світоглядні уявлення українців про похоронний обряд, а саме «перепустку на той світ», розглядає протистояння народних звичаїв християнсько-церковним канонам, базуючись на основі розвідок попередників та фондових матеріалів ...
916011
  Ковальчук Г.И. "Почаевский проект": деятельность Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского по исследованию почаевских старопечатных книг / Г.И. Ковальчук, Н.В. Заболотная // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : Научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук. Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2007. – Вып. 5. – С. 341-355. – ISBN 978-966-02-4479-5(серія); 978-966-02-4492-4(Вип.5)
916012
  Бичук Ш. "Початки громадянства: генетична соціологія" М. Грушевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 63-67. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто головну соціологічну працю М. Грушевського "Початки громадянства (генетична соціологія)". Висвітлено причини й фактори створення соціальності, виникнення та існування людського суспільства. Розглянуто розвиток поглядів на початок суспільного ...
916013
  Гулько Лідія "Початкова географія для народніх шкіл" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 44. – ISSN 0868-9644


  Цю книжку Степана Рудницького Музеєві книги і друкарства України подарував у вересні 2007 року Михайло Андрійович Грузов, за фахом лікар-ендокринолог, за покликом душі - книголюб. У такий спосіб чоловік вклонився світлій пам"яті Степана Львовича ...
916014
  Литвин В. "Початок мудрості - у визнанні фактів". // Голос України, 2004. – 29 квітня


  Виступ Голови Верховної Ради України в Асоціації зовнішньої політики "Товариство Паасківі" (Гельсінкі, Фінляндія) в рамках офіційного візиту до Фінляндської Республіки 27 квіт. 2004 р.
916015
   "Початок Русі: Південь і Північ" : (матеріали круглого столу) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 4-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247
916016
   "Початок Русі: Південь і Північ" : (матеріали круглого столу) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 4-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247
916017
  Сидоровский Л.И. "Почаще пойте песни Революции..." / Л.И. Сидоровский. – Л., 1987. – 96с.
916018
  Рязанцева Т.М. „Походження Русі” О. Пріцака як джерело толкінознавчих студій // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 224-231. – ISBN 966-8474-40-6
916019
  Белинский А.И. По-хозяйски / А.И. Белинский. – М., 1963. – 32с.
916020
  Колчанова Е.И. По-хозяйски, по-деловому / Е.И. Колчанова, П.А. Чуркин. – Киров, 1988. – 80с.
916021
  Вилегжанына Т. Поточне комплектування - один із важливих аспектів управління формуванням бібліотечного фонду // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2007. – № 4. – с. 4-7.
916022
   Поточне наукове життя // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 96-98. – (Серія права ; № 6)


  Про наукову роботу відділу правознавства юридично-економічного факультету КДУ у 1963 р.
916023
  Дорошенко І.В. Поточний стан економіки України, перспективи та прогноз подальшого розвитку // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 214-222. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
916024
  Курдидик Н.І. Поточний стан і перспективи синдикованого кредитування банків // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 287-293. – ISSN 2222-4459
916025
  Саіт-Аметов Поточний стан та перспективи розвитку торгівельних відносин України та Канади / Саіт-Аметов, С.В. Зіньковський, Є.Є. Пахниць // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 180-185
916026
  Шельман Т.М. Поточні дебати в соціології журналістики за книгою Брайана МакНейра "Новини і журналістика Об’єднаного Королівства" // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 105-109


  Здійснено аналіз трьох підходів до проведення дебатів у соціології журналістики, які визначає Брайан Мак -Нейр у книзі "Новини і журналістика Об"єднаного Королівства". Окреслено суть інформаційної підтримки та впливу політики на журналістику Великої ...
916027
  Тряпкин А.И. Поточные линии по первичной обработке тряпья. / А.И. Тряпкин. – М., 1976. – 17с.
916028
  Барташев Л.В. Поточные методы организации производства в машиностроении / Л.В. Барташев. – М., 1960. – 48с.
916029
  Гапошкин Ф. Поточный метод в промышленности СССР / Ф. Гапошкин. – М., 1946. – 80с.
916030
  Гавриш І.П. Потрактування долі в малій прозі М.М. Цуканової // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 177-182. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
916031
  Дмитрієнко Інна Потрапити в рабство // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 32-34. – ISSN 0130-5212
916032
  Пагутяк Г.В. Потрапити в сад : роман / Г.В. Пагутяк. – Київ : Молодь, 1989. – 219 с.
916033
  Сергійчук Б. Потрапити до десятки // Зовнішні справи : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 40-43


  Вибори в Туреччині та перспективи розвитку українсько-турецьких відносин
916034
  Матросова Е. Потреба в дорослій реакції / Е. Матросова, М. Ковальчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 17 липня (№ 122)


  Чи відчуває влада відповідальність за життя людей, яких спровокувала на протест проти мовного законопроекту? А опозиція?
916035
  Сухачов Станіслав Потреба в праці як базовий елемент соціального механізму функціонування трудових відносин // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С.14-22. – ISSN 1999-4966
916036
  Зайцев Ю. Потреба використання практики Європейського суду з прав людини. // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі / Українська Правнича Фундація. – Київ, 2002. – № 3. – С.11-19
916037
  Корсак Ю. Потреба вищої школи у ноофілософії як засобі формування нової цивілізованості молоді // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 3/4 (117). – С. 65-72. – ISSN 1682-2366


  Стаття висвітлює нещодавно створені перші екобезпечні технології (ноотехнології), які станут гарантом сталого розвитку.
916038
  Тимошек Т. Потреба галузей економіки у кваліфікованих кадрах і пропозиція освітніх послуг: структурні невідповідності // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 40-44
916039
  Надюк З.О. Потреба державного регулювання " інтернет - медицини" як новітнього інституту на ринку медичних послуг в Україні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 85-86. – Бібліогр.: 9 назв
916040
  Ключковський Ю. Потреба зміни виборчої системи // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 2. – С. 5-11.
916041
   Потреба людини у землі // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2007. – № 4/5. – С. 27-30. – ISSN 0130-5212


  Інтерв"ю з деканом юридичного факультету Київського націоналдьного університету ім. Т.Г. Шевченка
916042
  Савченко Р.О. Потреба підприємств у системі управлінського контролю // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 17, вересень. – С. 26-30. – ISSN 2306-6792
916043
  Бондарчук Д. Потреба реформування інституту народних засідателів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 396-397. – ISBN 978-617-7069-17-0
916044
  Краснякова А.О. Потреба самореалізації як детермінанта політичної активності молоді // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С.166-174. – ISBN 978-966-8063-85-7
916045
  Рябчук М.Ю. Потреба слова / М.Ю. Рябчук. – Київ, 1985. – 223 с.
916046
  Денисенко О. Потреба удосконалення стягнення штрафних санкцій // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 136-140. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
916047
  Денисенко О. Потреба удосконалення стягнення штрафних санкцій // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 136-140. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
916048
  Надольний М.І. Потреби / М. Надольний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 303-304. – ISBN 966-642-073-2
916049
  Квітка К. Потреби в справі дослідження народної музики на Україні / К. Квітка. – К., 1925. – 12с.
916050
  Лазаренко В. Потреби дітей-сиріт в сфері соціальної інтеграції та працевлаштування / В. Лазаренко, К. Луб"яна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 43-47. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  В статті презентовані результати дослідження потреб дітей-сиріт у соціальній інтеграції та працевлаштуванні, а також форм роботи соціальних інститутів, які надають допомогу громадянам в скрутних життєвих ситуаціях. В статье презентованы результаты ...
916051
  Галаган В. Потреби законодавчого забезпечення діяльності з розслідування злочинів // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 2. – С. 132-136.
916052
  Радько О.В. Потреби і виробництво при соціалізмі / О.В. Радько. – Київ, 1971. – 47с.
916053
  Скубашевська О. Потреби і реалії інноваційного розвитку освіти // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 68. – С.105-116
916054
  Чорна Н. Потреби людини і продовольча безпека // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 207-212. – ISSN 1818-2682
916055
  Ієрусалимов І.О. Потреби практики як основа криміналістичного забезпечення слідчої діяльності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 176-186.
916056
  Бахін В.П. Потреби слідчої практики // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 52-55. – (Юридичні науки ; Вип. 30)
916057
  Бахін В.П. Потреби слідчої практики / В.П. Бахін. – К, 1993. – 56с.
916058
  Пугач А.В. Потреби та інтереси - витоки рекламної діяльності // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – С. 59-66


  В статті розглядається реклама та її роль як джерела інформації і сучасного інструменту мобілізації людських ресурсів для задоволення потреб та інтересів. Рекламна діяльність,що формує новий тип відносин в суспільстві і новий тип особистості. The ...
916059
  Кульчицький Б.В. Потреби у контексті еволюції економічних систем // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.3. – С.168-172. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – ISBN 5-7763-2435-1
916060
  Михайлова К. Потреби, мотиви та вподобання працівників страхової сфери у 2009 році // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 4. – С. 48-51 : рис. – ISSN 1810-7923
916061
  Романов А.А. Потребители и рынок образовательных услуг / А.А. Романова, Н.В. Тихомирова // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 9. – С. 14-20. – ISSN 1726-667Х
916062
  Давыдов С.Г. Потребители медиа: опыт типологизации / С.Г. Давыдов, Т.А. Немудрова // Социологический журнал / РАН, Институт социологии. – Москва, 2011. – № 1. – С.74-81. – ISSN 1562-2495
916063
  Козак Э. Потребители электричества. Моторы, лампы и нагревательные приборы. / Э. Козак, Ф. Хоппе. – 2-е изд. – М.
Кн.4. – 1930. – 104с.
916064
   Потребитель в законе. – М., 1995. – 340с.
916065
  Анджапаридзе Г.А. Потребитель? Бунтарь? Борец? / Г.А. Анджапаридзе. – Москва, 1982. – 190с.
916066
  Анджапаридзе Г.А. Потребитель? Бунтарь? Борец? / Г.А. Анджапаридзе. – 2-е изд., доп. – Москва, 1988. – 269с.
916067
  Маляр Надежда Ивановна Потребительная стоимость продуктов труда в экономике развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Маляр Надежда Ивановна; Ин-т экономики. – К., 1982. – 22л.
916068
   Потребительная стоимость продуктов труда при социализме. – М., 1978. – 247с.
916069
  Ткаченко А.А. Потребительная стоимость товара и проблема качества продукции при социализме. : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Ткаченко А.А.; ХГУ. – Х., 1969. – 28л.
916070
  Тотомианц В.Ф. Потребительные общества / В.Ф. Тотомианц. – М. – 156с.
916071
  Степанов И.П. Потребительные общества и рабочий класс / И.П. Степанов. – Москва, 1920. – 56с.
916072
  Склянников В.П. Потребительные свойства текстильных товаров. / В.П. Склянников. – М, 1982. – 160с.
916073
  Халилов А.И. Потребительская кооперация Азербайджанской ССР в период восстановления народного хозяйства : Автореф... Канд.ист.наук: / Халилов А.И.; Ком.высш. и сред.спец.образования Совета Мин.АзССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1963. – 43л.
916074
  Матусевич В.А. Потребительская кооперация в агропромышленном комплексе страны. / В.А. Матусевич. – М., 1980. – 176с.
916075
  Кассау У.Т. Потребительская кооперация в Великобритании. / У.Т. Кассау. – М., 1928. – 298с.
916076
  Хейсин М.Л. Потребительская кооперация в Германии, Австрии и Италии / М.Л. Хейсин. – Птгр, 1918. – 144с.
916077
  Бучаев Г.А. Потребительская кооперация в годы строительства социализма в Дагестане. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бучаев Г.А.; Дагестанск.гос.ун-т. – Махачкала, 1968. – 24л.
916078
  Смирнова К.Н. Потребительская кооперация в период строительства коммунизма. (На материалах потреб. кооперации Калуж. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Смирнова К.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 22л.
916079
  Климов А.П. Потребительская кооперация в системе развитого социализма / А.П. Климов. – М., 1980. – 207с.
916080
  Каноатов Бобокул Потребительская кооперация в системе социалистического расширенного воспроизводства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Каноатов Бобокул; Ростовский гос .ун-т. – Ростов -на-Дону, 1980. – 24л.
916081
  Василенко Н.М. Потребительская кооперация в системем социалистических производственных отношений : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Василенко Н.М.; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1976. – 28 с.
916082
   Потребительская кооперация в СССР. – М., 1962. – 154с.
916083
   Потребительская кооперация в СССР за 3 квартал 1924-25 г.. – М., 1925. – 61с.
916084
  Шелия Ш.К. Потребительская кооперация Грузинской ССР в период строительства коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Шелия Ш. К.; АН ГССР, Ин-т экон. и права. – Тбилиси, 1973. – 33л.
916085
   Потребительская кооперация за 10 лет Советской власти. – Москва, 1927. – 273с.
916086
   Потребительская кооперация за 5лет Советской власти. – Харків, 1923. – 203с.
916087
  Вахитов К.И. Потребительская кооперация и строительство социализма в бывших национально-колониальных окраинах Росси : Автореф... канд. экон.наук: 00.03 / Вахитов К.И.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 25л.
916088
  Литвиненко С.В. Потребительская кооперация на селе / С.В. Литвиненко, Н.В. Чугаевский. – Киев, 1988. – 70с.
916089
  Бедрий Д.А. Потребительская кооперация на современном этапе / Д.А. Бедрий. – К, 1975. – 36с.
916090
  Бендерский Г.А. Потребительская кооперация на хлебном рынке / Г.А. Бендерский. – М., 1928. – 99с.
916091
  Кистанов Я.А. Потребительская кооперация СССР / Я.А. Кистанов. – М, 1951. – 420с.
916092
  Расулева Санобар Потребительская кооперация Узбекистана в период развитого социализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.03 / Расулева Санобар; МВ и ССО УзССР. Ташкентский ин-т нар. хоз-ва. – Ташкент, 1980. – 24л.
916093
  Кроон Х.А. Потребительская кооперация Эстонии в условиях буржуазного строя и при социализме. : Автореф... канд. экон.наук: / Кроон Х.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. ф-тет. – М., 1962. – 18л.
916094
  Ростовцева Л.И. Потребительская культура: между гедонизмом и аскетизмом // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.87-102. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
916095
  Зяблюк Р.Т. Потребительская стоимость в экономическом учении марксизма и перестройка хозяйственного механизма / Р.Т. Зяблюк. – М., 1989. – 174с.
916096
  Азгальдов Г.Г. Потребительская стоимость и её измерение / Г.Г. Азгальдов. – Москва, 1971. – 168с.
916097
  Андреев С.И. Потребительская стоимость и социальная эффективность основных фондов / С.И. Андреев. – Казань, 1980. – 104с.
916098
  Василевский А.К. Потребительская стоимость: качество, цена, спрос / А.К. Василевский. – Киев, 1983. – 159 с.
916099
  Сомов Ю.С. и Федоров М.В. Потребительские качества / Ю.С. и Федоров М.В. Сомов. – М., 1969. – 219 с.
916100
   Потребительский кредит. – М., 1983. – 63с.
916101
  Покидова Елена Потребительский кредит : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 36-40 : Фото
916102
  Захаров В.С. Потребительский кредит в СССР / В.С. Захаров. – М., 1986. – 80 с.
916103
  Емельянова И.В. Потребительский кредит при капитализме и его влияние на положение трудящихся : Автореф... канд. экон.наук: / Емельянова И.В.; ВЦСПС Высшая школа профдвижения. – М., 1967. – 0л.
916104
  Шохин А.Н. Потребительский рынок / А.Н. Шохин. – М., 1989. – 63с.
916105
  Баракаев Х. Потребительский спрос сельского населения в период строительства коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Баракаев Х.; Ташк. ин-т нар. хоз-ва. – Ташкент, 1969. – 21л.
916106
  Ткачева Таисия Потребительский экстремизм в турбизнесе : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 48-49
916107
  Митоян А.А. Потребительское поведение семей: дифференциация, динамика, классификация. / А.А. Митоян. – М., 1990. – 142с.
916108
  Спасибенко С.Г. козлова Потребительство: социально-психологические основы, пути преодоления / С.Г. козлова Спасибенко. – Москва : Знание, 1986. – 61с.
916109
  Комиссаров П.Н. Потребкооперация, ее достижения и достатки / П.Н. Комиссаров. – М., 1925. – 74с.
916110
  Ольденберг К. Потребление / К. Ольденберг. – Птгр., 1924. – 124с.
916111
  Елизаров В.Г. Потребление алюминия в капиталистических странах после второй мировой войны. / В.Г. Елизаров. – М, 1961. – 108с.
916112
  Ремезов Н.П. Потребление и круговорот азота и зоьлных элементов в лесах Европейской части СССР / Н.П. Ремезов. – М, 1959. – 284с.
916113
  Донченко Е.А. Потребление и развитие личности / Е.А. Донченко. – К., 1982. – 112с.
916114
  Вольман Л. Потребление и уровень жизни в Соединенніх Штатах Северной Америки / Л. Вольман. – Москва-Ленинград, 1930. – 87с.
916115
  Фролова Н.Т. Потребление и формирование личности. (Опыт социально-психол. исследования) : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Фролова Н.Т.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Каферда науч. коммунизма. – М., 1969. – 23л.
916116
  Паленова А.М. Потребление как фактор экономического роста в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Паленова А.М.; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1980. – 27л.
916117
  Чикова В.М. Потребление кислорода севанским усачем / В.М. Чикова. – Ереван, 1957. – 77-78с.
916118
   Потребление промышленных товаров. – М., 1930. – 156с.
916119
  Евсеев В.И. Потребление услуг непроизводственной сферы / В.И. Евсеев. – К., 1987. – 116с.
916120
  Новиков В.Н. Потребление услуг непроизводственной сферы. /На примере учреждений длительного отдыха/. / В.Н. Новиков. – К., 1977. – 155с.
916121
   Потребление цветных металлов в капиталистических странах. – М.
ч. 1. – 1968. – 59с.
916122
   Потребление цветных металлов в капиталистических странах. – М.
ч. 2. – 1968. – 92с.
916123
   Потребление цветных металлов в капиталистических странах. – М.
ч. 3. – 1968. – 70с.
916124
   Потребление черных металлов в СССР. – М.-Л., 1940. – 344с.
916125
  Агаев У.Б. Потребление, вынос и возврат зональных элементов и азота хлопчатником в связи с почвенными процессами. : Автореф... Канд.с.-х.наук: / Агаев У.Б.; АН АзССР. – Баку, 1968. – 31л.
916126
  Мотяшов В.П. Потребляющий мир:за и против / В.П. Мотяшов. – М, 1976. – 271 с.
916127
  Лукьянов А.С. Потребности - занятость - управление / А.С. Лукьянов. – Таллин, 1990. – 141с.
916128
  Леонтьев А.Н. Потребности / А.Н. Леонтьев. – М, 1971. – 40с.
916129
  Радаев В.В. Потребности : социально-экономическая сущность и закономерности развития / В.В. Радаев. – М, 1974. – 47с.
916130
  Саркисян Г.С. Потребности и доход семьи / Г.С. Саркисян, Н.П. Кузнецова. – М., 1967. – 176с.
916131
  Гринько Игорь Александрович Потребности и их место в системе производственных отношений : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Гринько Игорь Александрович; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1977. – 22л.
916132
  Лисовина Е.Н. Потребности и платежеспособный спрос - институциональный аспект // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-3. – С. 87-92. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
916133
  Евсеев В.П. Потребности и потребительство. / В.П. Евсеев. – М., 1986. – 61,3с.
916134
   Потребности и потребление в условиях развитого социализма. – Уфа, 1984. – 145с.
916135
  Магун В.С. Потребности и психология социальной деятельности личности / В.С. Магун. – Л., 1983. – 176с.
916136
  Куцоконь Н.П. Потребности и способности человека как субъекта деятельности : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Куцоконь Н.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 15 с.
916137
  Куцоконь Н.П. Потребности и способности человека как субъекта деятельности : Дис... канд. филол.наук: 09.00.01 / Куцоконь Н. П.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1984. – 176л. – Бібліогр.:л.159-176
916138
   Потребности и спрос в развитом социалистическом обществе. – М., 1979. – 141с.
916139
  Радаев В.В. Потребности как экономическая категория социализма / В.В. Радаев. – М, 1970. – 223с.
916140
  Михайлов Н.Н. Потребности личности: проблемы формирования / Н.Н. Михайлов. – Челябинск, 1981. – 99с.
916141
  Гребенников Р.В. Потребности личности: программноцелевой подход / Р.В. Гребенников. – Минск, 1978. – 223с.
916142
  Гасанов А.Т. Потребности населения в молоке и молочных продуктах и пути их удовлетворения / А.Т. Гасанов. – Махачкала, 1988. – 85с.
916143
  Мочалов Б.М. Потребности развитого социалистического общества / Б.М. Мочалов. – М, 1975. – 64с.
916144
  Иванчук Н.В. Потребности социалистической личности / Н.В. Иванчук. – М, 1986. – 190с.
916145
  Безвершук Ж.А. Потребности, вкусы, мода / Ж.А. Безвершук. – К, 1987. – 120с.
916146
   Потребности, доходы, потребление. – М., 1979. – 240 с.
916147
   Потребности, интересы, стимулы в хозяйственном механизме социалистического общества. – Л., 1983. – 216с.
916148
  Марцин В.С. Потребности, спрос, качество. / В.С. Марцин. – Львов, 1982. – 207с.
916149
  Чернявский У.Г. Потребности, спрос, товарооборот / У.Г. Чернявский. – М, 1971. – 215с.
916150
  Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности : Актуальные проблемы исторического материализма / А.Г. Здравомыслов. – Москва : Политиздат, 1986. – 221, [3] с.
916151
  Кикнадзе Д.А. Потребности. Поведение. Воспитание. / Д.А. Кикнадзе; под ред. В. Г. Афанасьева. – Москва : Мысль, 1968. – 146, [4] с.
916152
  Баранова Л.Я. Потребности.Доходы. Потребление / Л.Я. Баранова, А.И. Левин. – М, 1988. – 349с.
916153
  Бехар Ж. Потребностите и комунистическото възпитание / Ж. Бехар. – София, 1980. – 207с.
916154
  Кудрицкая С.Е. Потребность в А-витаминноактивных препаратах для животноводства УССР и пути ее удовлетворения : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Кудрицкая С.Е. ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1965. – 19 с.
916155
   Потребность в бумаге и картоне. – М., 1932. – 118с.
916156
  Дьяков Л. Потребность в великом: Мария Башкирцева // Новый Акрополь. – Москва, 2005. – № 10. – С. 42-46.
916157
  Благодатская В.М. Потребность в витаминах у дрожжей в лаг-фазе, в период активного размножения и их аккумуляция клетками. : Автореф... Канд.биол.наук: 096 / Благодатская В.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 22л.
916158
  Фальцман В.К. Потребность в средствах производства / В.К. Фальцман. – М, 1975. – 239с.
916159
  Перерва П.Г. Потребность в электротехнических средствах автоматизации / П.Г. Перерва. – Харьков, 1991. – 143с.
916160
  Каверин С.Б. Потребность власти. / С.Б. Каверин. – М., 1991. – 62с.
916161
  Полиньски Данель Потребность как категория исторического материализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Полиньски Данель; МГУ. Филос. фак. – М., 1973. – 25л.
916162
  Марченко Т.А. Потребность как социальное явление. / Т.А. Марченко. – М, 1990. – 127с.
916163
  Михайлов Н.Н. Потребность как социологическая категория / Н.Н. Михайлов. – Челябинск, 1974. – 58с.
916164
   Потребность развивающихся стран в специалистах. – М., 1977. – 80с.
916165
  Лебединская В.Н. Потребность сахарной свеклы в минеральных удобрениях на серой оподзоленной почве в связи с последействием навоза : Автореф... канд. с. х.наук: / Лебединская В. Н.; Укр. с. х. акад. – Киев, 1965. – 17л.
916166
   Потребность человека в витаминах. – М., 1966. – 287с.
916167
  Сухомлинский В.А. Потребность человека в человеке / В.А. Сухомлинский. – М, 1978. – 93с.
916168
  Сухомлинский В.А. Потребность человека в человеке / В.А. Сухомлинский. – 2-е изд. – М, 1981. – 93с.
916169
  Баерюнас В. Потребность, производство и перспективы развития потребительской тары в Литовской ССР : автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08594 / Баерюнас В.; Вильн. гос. ун-т. – Вильнюс, 1970. – 18 с.
916170
  Чернявский У.Г. Потребность, товарооборот, потребление материальных благ / У.Г. Чернявский. – М, 1981. – 270с.
916171
  Шебіко В.П. Потребує удосконалення процесуальне оформлення залучення до кримінального провадження його основних учасників // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 128-130. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
916172
  Терпигорев С.Н. Потревоженные тени / С.Н. Терпигорев. – М, 1988. – 558с.
916173
  Гончарова О.А. Потревоженный / О.А. Гончарова. – Тула, 1984. – 214с.
916174
   Потреление и спрос в СССР. – Л., 1935. – 200с.
916175
  Бабій С.О. Потривожені птахи : поезії / С.О. Бабій. – Львів : Каменяр, 1990. – 86 с.
916176
  Бадрак В. Потрібен - прорив, або Як реформувати оборону і безпеку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24 лютого (№ 32). – С. 4-5
916177
  Литвин В. Потрібен діалог: Із виступу Голови Верховної Ради України за підсумками обміну думками з приводу виборів 31 жовтня // Сільські вісті, 2004. – 4 листопада


  [На сесії Верховної Ради України]
916178
  Шпіцер В. Потрібен закон про державну мову // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 2-8 липня (№ 26). – С. 6-7
916179
  Яцунь О. Потрібен суспільний діалог / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 18 травня (№ 20). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Про виклики, які стоять перед освітянами, право на страйк, участь у формуванні сучасного законодавства і допомогу армії розповідає голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь.
916180
  Матвєєв Г.К. Потрібна книга / Г.К. Матвєєв, Д.В. Заїкіна, О.А. Підопригора // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
916181
  Юрчишин В. Потрібна книга завжди з"являється в потрібний час : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 140-141. – ISSN 0131-775Х
916182
  Самаракіс А. Потрібна надія : збірка оповідань / Антоніс Самаракіс. – 50-е вид. – Афіни : Елевтерудакіс, 1997. – 71 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-200-006-6
916183
  Перепелиця Г. Потрібна не декларативна, а реальна політика // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 8. – С.25-26


  Україна - НАТО
916184
  Вовканич С. Потрібна нова філософія буття // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 38 : Філософія. Педагогіка. Методологія. – С. 20-33. – ISSN 1728-9572
916185
   Потрібна особистість. – К., 1990. – 141с.
916186
  Грабовський С. Потрібна теледеколонізація! / С. Грабовський, І. Лосєв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24-25 жовтня (№ 199/200). – С. 17, 19


  Реальний національний продукт має становити понад 50%, водночас україномовна продукція на загальнонаціональних телеканалах - не менше, ніж 3/4.
916187
  Шулікін Д. Потрібне нове законодавство // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2016. – 4 квітня (№ 13). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У столиці відбулося перше засідання Ради ректорів переміщених вищих навчальних закладів, де розглянули концепцію проекту закону України, який регламентуватиме життя тимчасово переміщених вишів.
916188
  Соколов Б. Потрібний контакт із людьми... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 23-24 жовтня (№ 192/193). – С. 9


  Таємниці новітньої історії Росії та етапи біографії Володимира Путіна.
916189
  Квіт С. Потрібні зміни: зміст і завдання освітніх реформ // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 2 лютого (№ 5). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793
916190
  Рудницький Т.В. Потрібно вивести управління на новий рівень? Згадайте про "управлінський облік"! // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 576 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 257-263. – ISSN 0321-0499
916191
  Кот Н. Потрібно жити! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 1. – С. 27-28 : фото
916192
  Томенко М. Потрібно зупинити війну між політикою та журналістикою : Звернення голови Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації] до укр. політиків, громад. діячів, представників ЗМІ // Голос України, 2003. – 3 червня


  З приводу ситуації зі свободою слова в Україні
916193
  Івшина Л. Потрібно повертати собі українську культуру в повному обсязі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 11-12 березня (№ 42/43). – С. 18


  У Донецькому національному університеті, який восени 2014 року перебазувався до Вінниці, обговорюють ініціативу щодо перейменування вишу.
916194
  Бовсунівська Т. Потрійна сакральна символізація у романі "Жінка в дзеркалі" Е.-Е. Шмітта // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 115-126


  У статті йдеться про особливості сакралізації образу жінки в романі сучасного французького письменника Е.-Е. Шмітта, яка полягає у трикратному сюжетному та образному повторенні ідеї служіння, винятковості та обраності. Засобами паралелізму та ...
916195
  Король Д.О. Потрійні категорії персонажів скандинавської міфології // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 88 : Теорія та історія культури
916196
  Левченко И.Н. Потрогай бомбу рукой / И.Н. Левченко. – Москва, 1968. – 239с.
916197
  Чаицкий В.П. Потрология древних гранитоидов и метаморфических пород области северо-западного погружения кристаллического ядра Большого Кавказа. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Чаицкий В.П.; Ростов н/Д гос. ун-т. – Краснодар, 1966. – 20л.
916198
  Видрашку Ф.К. Потру Гроза / Ф.К. Видрашку. – Москва, 1976. – 304с.
916199
  Чайковская Анна Потрясатель сцены // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 5 (194), май. – С. 116-124 : фото. – ISSN 1029-5828
916200
  Белецкий В.Н. Потсдам 1945 / В.Н. Белецкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1987. – 342с.
916201
  Белецкий В.Н. Потсдам и современность. / В.Н. Белецкий. – Москва, 1975. – 63с.
916202
   Потсдам.. – Потсдам, 1967. – 64с.
916203
  Гончар Б.М. Потсдамське побачення 1910 // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 333-334. – ISBN 966-316-045-4
916204
  Хай Р.М. Поттер "Наказание охотника" / Хай Р.М. – Ленинград : Изд-во гос. эрмитажа, 1959. – 16 с. : илл. – На обл. автор не указан
916205
  Станіславська К.І. Поттеріана як феномен медіа-простору // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ, 2013. – Вип. 26. – С. 113-120. – ISSN 2077-9542


  Поттеріана - фільми і книги про Гаррі Поттера.
916206
  Жулинський М. Потужна енергія "творчого неспокою". Професорові Ростиславу Радишевському - 60 // Київські полоністичні студії : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філології ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Міжнар. школа україністики. – Київ, 2008. – Т. 10 : Gente Ruthenus - Natione Polonus : symbolae in Honorum Rostyslav Radyshevs"kyj. – С. 7-13. – ISBN 978-966-96761-8-4


  Про вченого у галузі полоністики, чл.-кореспондента НАН України (2009), д-ра філолог. наук, зав. каф. полоністики Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка (з 2000 р), проф. Р.П. Радишевського.
916207
   Потужна сила рідного слова. – Полтава : РІК, 2005. – 444с. – На тит. арк.: До 100-ліття виходу в світ перших українськомовних видань Східної України. – ISBN 966-8270-06-1
916208
  Білик О. Потужний вчений глибинної ерудиції, інтелігентності і моральної гідності. Штрихи до портрета члена-кореспондента НАНУ А.В. Анісімова / О. Білик, В. Меншун // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 11/12. – С.4-7. – ISSN 0868-8117


  Декан факульету кібернетики КНУТШ.
916209
   Потужний потенціал : [Конгрес "Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті"] / прес-довідка МІОК "Львівська політехніка" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 44. – ISSN 0868-9644
916210
  Сидорчук М. Потужний поштовх розвитку // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 8-15 травня (№ 22). – С. 2


  Про міжнаодну конференцію, яа відбулася 14 травня з нагоди святкування 20-річчя Програми "Темпус-Україна@20", організована МОН України.
916211
  Непорожний П.С. Потужні гідроелектростанції та їх роль в електрифікації Української РСР / П.С. Непорожний. – Київ, 1958. – 48с.
916212
  Таран Н.Ю. Потужність розвитку фотосинтетичного апарату та врожайність рослин озимої пшениці за дії бензиламінопурину та пероксиду водню / Н.Ю. Таран, В.О. Стороженко, Л.М. Бацманова; О.А. Оканенко, О.І. Серга, В.І. Макаренко // Физиология растений и генетика : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2014. – Т. 46, № 5 (271). – С. 413-419. – ISSN 2308-7099
916213
  Саар А. Потуристскому маршруту Таллин-Клоога / А. Саар. – Таллин, 1966. – 128с.
916214
  Коган А.Б. Потусторонние "мессии" / А.Б. Коган, В.И. Табачников. – Днепропетровск, 1979. – 216с.
916215
  Гинзбург Л.В. Потусторонние встречи / Л.В. Гинзбург. – М., 1990. – 303с.
916216
  Шевченко А. Потяг "ЄДП" рушив, а Україна залишилася на платформі / А. Шевченко, В. Шадура // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-28 квітня (№ 15). – С. 12


  22 квітня - deadline подачі до Єврокомісії Дорожніх карт участі в Європейському дослідницькому просторі (ЄДП) від країн-членів та асоційованих країн. Україна не подала своєї Дорожньої карти. І це, фактично, означає відмову від виконання ст. 375 Угоди ...
916217
  Шляхова Валерія Потяг до Тибету : вояж-колекція / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 110-118 : Фото
916218
  Самойлов Юрий Потяг як альтернатива літакові? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 5. – С. 18-23 : фото. – ISSN 1998-8044
916219
  Птахів Семен Потяг як альтернатива літаку? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 40-42 : фото. – ISSN 1998-8044
916220
  Серебрякова А.А. Поукосные и пожнивные посевы смесей однолетних кормовых культур в предлесной и лесостепной зонах Северной Осетии. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Серебрякова А.А.; Сев.-Осет. с.-х. ин-т. – Орджоникидзе, 1965. – 39л.
916221
  Чертов А.Г. Поуляризация физики учеными Московского университета (с середины XIX века до Октябрьской революции). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чертов А.Г.; АН СССР. Ин-т истории естествознания и техники. – М., 1955. – 16л.
916222
  Кирюшкина В.В. Поуп, Гомер и английский романтизм: предчувствие новой эстетики в культуре Просвещения // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 5. – С. 38-43. – ISSN 2073-9702
916223
   Поурочна програма для студентів спортивного навчального відділення з біатлону. – К., 1997. – 28с.
916224
   Поурочно-тематическое планирование занятий по физической культуре для 9-10 кл.. – М., 1968. – 52с.
916225
  Максаковский В.П. Поурочное планирование по курсу "Экономическая и социальная география мира" (Х класс) : В помощь учителю // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 68-69 : Фото. – ISSN 0016-7207
916226
   Поурочные методические разработки по фонетике. – Куйбышев, 1955. – 28с.
916227
  Пружина К.Ф. и др. Поурочные методразрвботки текстов по специальности для слушателей краткосрочных курсов / К.Ф. и др. Пружина. – Киев, 1977. – 34с.
916228
  Тимофеева Л.В. Поурочные планы по теме "Фонетика" / Л.В. Тимофеева. – М. : Изд. Акад. пед. наук РСФСР, 1956. – 32с.
916229
  Тимофеева Л.В. Поурочные планы по теме "Фонетика". 5 класс. / Л.В. Тимофеева. – М., 1956. – 32с.
916230
  Тюрина К.Ф. Поурочные разработки по русскому языку для 4 класса начальной школы / К.Ф. Тюрина. – 2-е изд., доп. и перераб. – Л., 1956. – 140с.
916231
   Поурочные разработки по черчению. – М., 1956. – 351с.
916232
  Полянская С.К. Поурочный французско-русский словарь по биологии. Уч. пособие / С.К. Полянская. – М., 1972. – 42с.
916233
  Писаренко А.Я. Поурочный французско-русский словарь по химии. / А.Я. Писаренко. – М., 1972. – 40с.
916234
   Поучение святительское к новоставленному иерею. – Варшава. – с.
916235
   Поучения. – Фрунзе, 1980. – 208с.
916236
  Иоан Златоуст Поучения.... – 2-е. – М., 1912. – 410с.
916237
  Шадрин А.И. Поучительная история / А.И. Шадрин. – М., 1977. – 270с.
916238
   Поучительные истории о подишахе Акбаре и его советнике Бирбале. – М., 1976. – 156с.
916239
  Платон Поучительные слова преосвященнейшим Платоном, митрополитом Московским и Калужским и Свято-Троицкая Сергиевы Лавры священно-архимандритом проповеданные в разных местах. – Москва
17. – 1797. – 418с.
916240
  Платон Поучительные слова преосвященнейшим Платоном, митрополитом Московским и Калужским и Свято-Троицкая Сергиевы Лавры священно-архимандритом проповеданные в разных местах. – Москва
18. – 1798. – 414с.
916241
  Платон митрополит Поучительные слова преосвященнейшим Платоном, митрополитом Московским и Калужским, и Св.-Троицкия Сергиевы Лавры священно-архимандрита проповеданныя в разных местах. – Москва : В университетской типографии у Хр. Ридигера и Хр. Клаудия
Т. 16. – 1797. – 387 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIХ ст.- картон, шкіра, заставка
916242
  Трухнов Г.М. Поучительные уроки истории : Три советско-германских договора (1922-1926 гг.). / Г.М. Трухнов. – Минск, 1979. – 183с.
916243
  Примаков Е.М. Поучительный урок / Е.М. Примаков, Р.А. Арутюнов. – М, 1957. – 56с.
916244
  Платон митрополит Поучительныя слова святейшаго правительствующаго синода преосвященнейшим Платоном, митрополитом Московским и Калужским, и Св.-Троицкия Сергиевы Лавры св.-архимандритом проповеданныя. – Москва : В Московской типографии
Т. 14. – 1792. – 650 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст.- картон, шкіра, заставка, кінцівка
916245
  Долгоруков Ю.О. Пофакторний аналіз фінансового стану малого підприємництва в регіоні : фінанси підприємств / Ю.О. Долгоруков, Н.І. Редіна, О.М. Кужман // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 129-138. – Бібліогр.: 6 назв
916246
  Гурьева Л.С. Пофессионал и специлист: руководитель современных организационных условиях / Л.С. Гурьева. – Томск, 1989. – 130с.
916247
  Барышников Владимир Тимофеевич Пофсоюзные организации Азербайджана в борьбе за повышение культурно-технического уровня рабочих (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Барышников Владимир Тимофеевич; Высш. школа проф. движения ВЦСПС. – М., 1974. – 26л.
916248
  Біков Д. Похвала авантюристу : 285 лет тому назад 2 апреля 1725 года, родился Казанова // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 13 (1132). – С. 34-37. – ISSN 0234-1670
916249
  Эразм Роттердамский Похвала глупости : Сатира Эразма Роттердамского / предисл. и пер. (с лат.) А. Кирпичникова, проф. Харьк. ун-та. – Юрьев : Тип. С. Орлова, 1884. – [2], XXXII, 5-126 с.
916250
  Эразм Роттердамский Похвала глупости / Эразм Роттердамский ; Пер. с предисл., введ. и примеч. П.Н. Ардашева, проф. Юрьев. ун-та. – 2-е изд., испр. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1903. – 165 с.
916251
  Эразм Роттердамский Похвала глупости / Эразм Роттердамский. – М, 1958. – 291с.
916252
  Эразм Роттердамский Похвала глупости / Эразм Роттердамский. – Москва : Художественная литература, 1960. – 167с.
916253
  Эразм Роттердамский Похвала глупости / Эразм Роттердамский. – Москва, 1983. – 239с.
916254
  Эразм Роттердамский Похвала глупости / Эразм Роттердамский. – М, 1991. – 464с.
916255
  Еразм Роттердамський Похвала глупоті / Еразм Роттердамський. – Київ : Дніпро, 1981. – 165с.
916256
  Еразм Роттердамський Похвала глупоті, або похвальне слово Дурості, виголошене Еразмом Роттердамським. Домашні бесіди / Еразм Роттердамський. – Київ : Основи, 1993. – 319с. – ISBN 5-7707-3315-2
916257
  Гуртуев Э. Похвала добродетели : рассказы и повести / Э. Гуртуев. – Москва, 1988. – 350 с.
916258
  Гуртуев Э. Похвала добродетели : рассказы и повести / Э. Гуртуев; пер. с балкар. – Москва : Советская Россия, 1989. – 381 с.
916259
  Захаров Похвала Екатерине Великой. – Спб., 1802. – 125с.
916260
  Ющук І. Похвала звертанню // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 1 (694). – С. 27-31. – ISSN 0130-5263


  Найбільша духовна потреба й розкіш для людини - спілкування.
916261
  Майданська С.В. Похвала землі / С.В. Майданська. – К, 1981. – 64с.
916262
  Сагач Г. Похвала істинному красномовству - риториці любові // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 5. – С. 102-113.
916263
  Сагач Галина Похвала Істинному Красномовству - риториці любові // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 5. – С. 102-113
916264
   Похвала книге : мысли и высказывания / составитель М.Я. Телепин ; [худож. Вл. Медведев]. – Москва : Книга, 1978. – 254 с. – Миниатюрное издание
916265
  Динеков П. Похвала на старата българска литература / П. Динеков. – София, 1979. – 496с.
916266
  Колосов М.М. Похвала недругу / М.М. Колосов. – М., 1986. – 223с.
916267
  Карамян М. Похвала осени / М. Карамян. – Тбилиси, 1965. – 96с.
916268
  Иваниченко Ю.Я. Похвала Разуму / Ю.Я. Иваниченко. – К., 1990. – 124с.
916269
  Балашов Д.М. Похвала Сергию / Д.М. Балашов. – Москва, 1993. – 95с.
916270
  Лебанидзе Г.И. Похвала скромности / Г.И. Лебанидзе. – Тбилиси, 1977. – 116с.
916271
  Гумбрехт Г.У. Похвала спортивній красі = In praise of athletic beauty / Ганс Ульрих Гумбрехт ; [пер. з англ. М. Бистрицька ; наук. ред. О. Панич ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Центр європ. гуманіт. досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 214, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Словн. спорт. термінів: с. 211-214. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-283-6
916272
  Рубакин А.Н. Похвала старости / А.Н. Рубакин. – М., 1966. – 268с.
916273
  Земцова Юлия Похвала страху : Психология / Земцова Юлия, Рудаков Андрей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 7 (160). – С. 124-133 : Фото. – ISSN 1029-5828
916274
  Фоняков И.О. Похвала точности / И.О. Фоняков. – Новосибирск, 1977. – 224с.
916275
  Лободовський Ю. Похвала Україні // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2015. – № 9/10. – С. 163-167. – ISSN 0208-0710
916276
  Шелов-Коведяев Похвала учителю // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.227-230. – ISSN 0321-0391


  Ю.Г.Виноградов.
916277
  Жукова А.С. Похвала человечку. Учите детей рисовать. / А.С. Жукова. – М., 1971. – 78с.
916278
  Принада Н. Похвала як мовленнєвий акт: типологічні ознаки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 35-41. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
916279
  Воеводин Е.В. Похвали день вечером / Е.В. Воеводин. – Москва, 1976. – 336с.
916280
  Сагач Г.М. Похвальне красномовство : Практичний посібник / МОУ; Ін-т змісту і методів навчання; Г.М. Сагач. – Київ : ІЗМН, 1996. – 156с. – ISBN 5-7463-9328-0
916281
  Слабошпицький М. Похвальне слово Євгенові Товстусі // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 105-106. – ISSN 0208-0710
916282
  Міленіна М. Похвальний текст: моделі і рівні аналізу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 410-415


  Статтю присвячено системному підходу в аналізі поховального тексту як знакової системи. Розглянуто існуючі моделі до вивчення поховального тексту і специфіку кореляції танатології та літератури. The article is devoted to systematic approach of ...
916283
  Эразм Роттердамский Похвальное слово глупости / Эразм Роттердамский. – Москва; Ленинград, 1931. – 239с.
916284
   Похвальное слово графу Федору Евстафиевичу Ангельту,. – С.Пб., 1794. – 24с.
916285
   Похвальное слово имп. Петру Великому отцу отечества - мудрому преобразователю России. – 155с.
916286
  Юштін К.Е. Похибка вимірювання об"єктів з фазовою анізотропією динамічним Мюллер-поляриметром з модуляцією фазового зсуву / К.Е. Юштін, О.П. Толочин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 207-212. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В представленій роботі проведено оптимізацію параметрів динамічного Мюплер-поляриметра з модуляцією фазового зсуву одночасно в зондуючому та приймальному каналах для аналітичного розрахунку похибки вимірювання кожного елементу матриці Мюллера ...
916287
  Масюк С.В. Похибки берксонівського типу в дозах опромінення та їх вплив на оцінку радіаційних ризиків / С.В. Масюк, С.В. Шкляр, О.Г. Кукуш // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології : збірник наукових праць / Нац. акад. медичних наук України ; Держ. установа "Нац. науковий центр радіаційної медицини". – Київ, 2013. – Вип. 18. – С. 119-126. – ISSN 2304-8336


  В роботі за допомогою імітаційного стохастичного моделювання досліджено вплив похибок Берксона в дозах опромінення щитоподібної залози на оцінку ризиків радіоіндукованих стохастичних ефектів. Показано, що наявність похибок у дозах призводить до ...
916288
  Колосов В.І. Похибки вольтметрів середньоквадратичної напруги та засоби їх випробувань : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Колосов В.І.; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 14 назв
916289
  Гавриленко О. Похибки й девіації соціально-рецептивної інформації у ЗМІ // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 197-201


  У статті досліджуються помилки у ЗМІ і причини їхнього виникнення, роль редактора у виправленні помилок, перешкоди у сприйнятті тексту, проблеми верстки і формування інформаційного повідомлення. Також виокремлюються так звані усвідомлювані приховані ...
916290
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – М., 1957. – 519с.
916291
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Баку, 1958. – 519с.
916292
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Ташкент, 1958. – 472с.
916293
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Кишинев, 1982. – 286с.
916294
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Минск, 1982. – 382с.
916295
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Ташкент, 1982. – 382с.
916296
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Минск, 1982. – 382 с.
916297
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Минск, 1982. – 382с.
916298
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Рига, 1982. – 384с.
916299
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Минск, 1982. – 383с.
916300
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Рига, 1983. – 382с.
916301
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов : роман в трех частях / Л. Буссенар. – Москва : Стройиздат, 1985. – 479с.
916302
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Ашхабад, 1987. – 415с.
916303
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Сыктывкар, 1990. – 412с.
916304
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – Калининград, 1992. – 448с.
916305
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – М., 1992. – 461с.
916306
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов : роман в трех частях / Л. Буссенар. – Москва : Республика, 1992. – 382с.
916307
  Буссенар Л. Похитители бриллиантов / Л. Буссенар. – К., 1993. – 273с.
916308
  Жуков Борис Похитители геномов : варианты // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 110-115 : Фото
916309
  Толкунов А.Л. Похитители разума / А.Л. Толкунов. – М., 1980. – 96с.
916310
  Чавкин С. Похитители разума / С. Чавкин. – М, 1981. – 239с.
916311
  Чавкин С. Похитители разума / С. Чавкин. – М, 1982
916312
  Воронов Н.П. Похитители солнца / Н.П. Воронов. – Москва, 1990. – 478с.
916313
  Савченко В.И. Похитители сутей / В.И. Савченко. – Москва, 1988. – 372 с.
916314
  Савченко В.И. Похитители сутей: фантаст. повести. / В.И. Савченко. – К., 1989. – 372с.
916315
  Холланд Дженнифер Похититель генов : природа // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 8. – С. 35 : Фото
916316
  Станев Э. Похититель персиков. / Э. Станев. – М., 1966. – 312с.
916317
  Станев Э. Похититель персиков. / Э. Станев. – М., 1981. – 439с.
916318
  Томас П. Похититель сердец. / П. Томас. – Смоленск, 1994. – 464с.
916319
  Лорд Э. Похиценные годы / Э. Лорд. – М, 1995. – 352с.
916320
  Харэль И. Похичение палача : Записки разведчиков / И. Харэль. – Киев : Данком, 1992. – 226с.
916321
  Урнов Д.М. Похищение белого коня, или Следы ведут дальше / Д.М. Урнов. – М., 1983. – 192с.
916322
  Твен М. Похищение белого слона / М. Твен. – Москва, 1944. – 64с.
916323
   Похищение быка в Куальнге. – М., 1985. – 495с.
916324
  Жукровський В. Похищение в Тютюрлистане / В. Жукровський. – Л., 1956. – 184с.
916325
  Федин К. Похищение Европы / К. Федин. – Москва, 1934. – 99с.
916326
  Федин К.А. Похищение Европы / К.А. Федин. – М, 1987. – 581с.
916327
  Федин К. Похищение Европы. / К. Федин. – М, 1934. – 248с.
916328
  Федин К. Похищение Европы. / К. Федин. – М, 1936. – 115с.
916329
  Федин К. Похищение Европы. / К. Федин. – М, 1936. – 295с.
916330
  Федин К.А. Похищение Европы. / К.А. Федин. – М, 1979. – 574с.
916331
  Федин К.А. Похищение Европы. / К.А. Федин. – Куйбышев, 1989. – 591с.
916332
  Нитобург Э.Л. Похищение жемчужины. / Э.Л. Нитобург. – М., 1968. – 232с.
916333
  Стрелкова И.И. Похищение из провинциального музея / И.И. Стрелкова. – М., 1980. – 271с.
916334
   Похищение лотосов. – М., 1972. – 128с.
916335
  Гамсахурдиа К. Похищение луны / К. Гамсахурдиа. – Тбилиси, 1935. – 883с.
916336
  Гамсахурдиа К. Похищение луны / К. Гамсахурдиа. – Тбилиси, 1989. – 579с.
916337
  Цугулиева Е.А. Похищение Мадины / Е.А. Цугулиева. – Грозный, 1962. – 111с.
916338
   Похищение на тысяче островово. – СП, 1991. – 256с.
916339
  Серебрякова Г.И. Похищение огня : Роман / Г.И. Серебрякова. – Москва : Советский писатель
Кн. 1-2. – 1962. – 840с.
916340
  Серебрякова Г.И. Похищение огня : роман / Г.И. Серебрякова. – Киев : Политиздат Украины
Кн. 1, 2. – 1986. – 819с.
916341
  Серебрякова Г.И. Похищение огня : роман / Г.И. Серебрякова. – Киев : Радянська школа. – ISBN 5-330-00757-7
Кн. 1, 2. – 1990. – 573с.
916342
  Кристи А. Похищение премьера / А. Кристи. – М, 1990. – 220с.
916343
  Котов А.А. Похищение Прозерпины. / А.А. Котов. – М, 1961. – 160с.
916344
  Шрайер В. Похищение свободы : Повести / В. Шрайер. – Москва : Воениздат, 1989. – 400с.
916345
  Буланцев С.Ф. Похищение Танцующего Шивы / С.Ф. Буланцев. – Москва, 1990. – 126,2с.
916346
  Аваков Р. Похищение умов / Р. Аваков, В. Гаврилюк. – Москва, 1970. – 164с.
916347
  Булычев Кир Похищение чародея / Булычев Кир. – Москва, 1989. – 624с.
916348
  Булычев Кир Похищение чародея. / Булычев Кир. – М., 1987. – 124с.
916349
  Уэлс Г.Д. Похищенная бацилла / Г.Д. Уэлс, 1946. – 64 с.
916350
  Башаев М. Похищенная девушка : повесть / М. Башаев; пер. с лакск. А.Поповского. – Москва : Советский писатель, 1972. – 198 с.
916351
  Водолазкин Е. Похищенная Европа // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 11. – С. 74-76. – ISSN 1812-1896


  Незалежність Косово
916352
  Атабаев М. Похищенная смерть / М. Атабаев. – Москва, 1968. – 32 с.
916353
  Лу П. Похищенная улыбка // Караван историй. – Москва, 2002. – № 3. – С.180-191. – ISSN 1560-4233


  История похищения в 1911 году из парижского музея Лувр "Джоконды (Мона Лиза)" Леонардо да Винчи
916354
   Похищенное письмо. – М., 1990. – 686с.
916355
  По Э.А. Похищенное письмо: Рассказы. / Э.А. По. – Тула, 1989. – 222с.
916356
  Батожабай Д. Похищенное счастье : роман / Д. Батожабай. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1959. – 403 с.
916357
  Батожабай Д. Похищенное счастье : роман / Д. Батожабай. – Улан-Удэ
1-2. – 1960. – С. 408, 424
916358
  Батожабай Д. Похищенное счастье. / Д. Батожабай. – Улан-Удэ
1. – 1967. – 368с.
916359
  Батожабай Д. Похищенное счастье. / Д. Батожабай. – 2-е изд. – Улан-Удэ
2. – 1967. – 407с.
916360
  Батожабай Д. Похищенное счастье. / Д. Батожабай. – 1-е изд. – Улан-Удэ
3. – 1967. – 399с.
916361
  Батожабай Д. Похищенное счастье. / Д. Батожабай. – М., 1982. – 560с.
916362
  Горбовский А.А. Похищенные умы / А.А. Горбовский. – М, 1969. – 61с.
916363
  Стивенсон Р.Л. Похищенный / Р.Л. Стивенсон. – Москва ; Ленинград, 1947. – 488 с.
916364
  Стивенсон Р.Л. Похищенный / Р.Л. Стивенсон. – М., 1966. – 495с.
916365
  Стивенсон Р.Л. Похищенный / Р.Л. Стивенсон. – Мурманск, 1984. – 201с.
916366
  Стивенсон Р.Л. Похищенный / Р.Л. Стивенсон. – М., 1987. – 510с.
916367
  Стивенсон Р.Л. Похищенный / Р.Л. Стивенсон. – М., 1991. – 207с.
916368
  Омонье С. Похищенный автобус / С. Омонье. – Москва, 1972. – 86с.
916369
  Стивенсон Р.Л. Похищенный. Катриона / Роберт Луис Стивенсон. – Москва : Правда, 1986. – 477 с. – (Мир приключений)
916370
  Том А. Похід "Красіна" / А. Том; Пер. Ольга Василенкова. – Харків : Держвидав України, 1930. – 175с.
916371
   Похід бережливих. – К., 1983. – 72с.
916372
  Кулик І. Похід Денікіна і його розгром. / І. Кулик. – К., 1940. – 56с.
916373
  Журба Г. Похід життя : [збіpка] / Галина Журба. – Київ : Сяйво, 1919. – 150 с. – (Видавництво "Сяйво" ; [№ 18, pік вид-ва 2, pічник № 2])


  Зміст: Hад скибою; Смеpк; Жуpавлі; В ясний день; Солов"ї; Чеpешні; Свято; Коняка; Гістеpія; Похід життя; Пісня на одній стpуні.
916374
  Мороз В.Н. Похід за культуру / В.Н. Мороз, М.А. Карпов. – К., 1960. – 53с.
916375
  Донцов Д. Похід Карла 12 на Україну : the campaign of Charles 12 (of Sweden) in Ukraine / Д. Донцов. – 4-е вид. – Лондон : Вид-во Союзу Українців у В. Брітанії, 1955. – 40 с., [ 1 ] арк. портр.
916376
  Рибак Н. Похід колон : Книга поезій / Н. Рибак. – Полтава : Рух, 1933. – 67с.
916377
  Столярчук І. Похід Матіос до Януковича є доказом нашого пострадянського стану // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ"Видавнича група "Нова інфомація". – Київ, 2011. – № 50 (103). – С. 38-40


  Про найпомітніші події 2011 року в українській літературі розповідає Віктор Неборак
916378
  Зубалій М.Д. Похід місцями слави радянського народу / М.Д. Зубалій. – К, 1980. – 80с.
916379
  Корінець С. Похід Пилипа Орлика 1711 року на Правобережну Україну // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 11. – С. 58-63
916380
  Половинчак Ю.А. Похід проти українства на межі  XIX - XX ст.: газета „Киевлянин" про український театр // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 123-128
916381
  Гордієнко Д.С. Похід росів на Константинополь 860 р. і культ Богородиці на Русі // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 129-138. – ISBN 978-966-2276-63-3
916382
  Процик П. Похід у забуття // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 11/12 (217/218). – С. 22-25


  До 90-річчя листопадового 1921 року рейду Повстанської Армії УНР в Україну.
916383
  Ковпак С.А. Похід у Карпати / С.А. Ковпак. – Київ-Харків, 1944. – 23с.
916384
  П"янков Є.О. Похід умільців / Є.О. П"янков. – Дніпропетровськ, 1970. – 74с.
916385
  Рижов Ю.М. Похідна / Ю.М. Рижов. – Київ, 1969. – 33с.
916386
  Рижов Ю.М. Похідна та її застосування / Ю.М. Рижов. – К, 1977. – 34с.
916387
  Лященко М.Я. Похідна та її застосування / М.Я. Лященко. – К., 1985. – 153с.
916388
  Штим Т. Похідний позов в акціонерних товариствах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 194-195. – ISBN 978-617-7069-14-9
916389
  Набережнєва Т.Є. Похідний фразеологізм у його типологічних та генетичних зв"язках // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 302-306
916390
  Попов Ю. Похідні (непрямі) позови: іноземний досвід та українські перспективи // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2012. – № 12 : Правові аспекти діяльності товариств з обмеженою відповідальністю: проблеми та шляхи їх розв"язання. – С. 55-65
916391
  Петко Кирил Ігоревич Похідні аніліну з фторовмісними замісниками та модулятори калієвих каналів клітини на їх основі : Автореф... кандид. хімічн.наук: 02.00.03 / Петко Кирил Ігоревич; НАН України. Ін-т органічної хімії. – К., 1998. – 16л.
916392
  Марків В.Я. Похідні від структурного типу AuCu[нижній індекс 3] в системах P3M-Mn-Ga (P3M=Dy, Ho, Er, Tm, Lu) / В.Я. Марків, Н.М. Бєлявіна // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 93-100. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  Методами рекурентного аналізу досліджені сплави складів P3M[нижній індекс 1]Mn[нижній індекс х]Ga[нижній індекс 3] (х=0…0,80) і P3M[нижній індекс 1]Mn[нижній індекс х]Ga[нижній індекс 3-х] (х=0…0,80), де Р3М - Dy, Ho, Er, Tm або Lu. Встановлено, що на ...
916393
  Ревегук В.Я. Похідні групи ОУН у Кременчуці (1941-1944) // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 350-357. – ISBN 978-966-428-305-9
916394
  Міненко П. Похідні дискретно заданого поля в обернених задачах гравіметрії та магнітометрії / П. Міненко, Р. Міненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-65. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблему та встановлено межі надійного обчислення похідних дискретно заданого поля. Розроблено відповідні методичні прийоми, теоретичні методи та практичні рекомендації, що поліпшують якість розв"язку обернених задач гравіметрії і ...
916395
  Черниш Т.О. Похідні з афективно-етичним значенням у гнізді післ. *pekti // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – ISBN 966-581-373-0
916396
  Білан Ю. Похідні змінні як показники економічного спаду в Польщі та Україні / Ю. Білан, Я. Газда, Б. Годжішевський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 331-340 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
916397
  Ханін В.А. Похідні імідазоліну як нові інлгібітори кислих водоемульсійних середовищ. : Автореф... канд.техн.наук: 05.17.14 / Ханін В.А.; Харків політ.ін-т. – Харків, 1993. – 22л.
916398
  Жигун Т. Похідні прикметники на -с"к-ий та -н-ий: структурні особливості інтерфіксів // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 43-54. – ISSN 0320-3077


  У статті аналізується консонантно-вокалічна структура інтерфіксів у прикметниках на -с"к-(ий) та -н-(ий), виявляються їхні типологічні особливості та межі варіативності
916399
  Корольова Д.С. Похідні протромбіну та їх роль у функціонуванні коагуляційної ланки гемостазу : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Корольова Д.С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 144 л. – Бібліогр.: л. 127-144
916400
  Корольова Д.С. Похідні протромбіну та їх роль у функціонуванні коагуляційної ланки системи гемостазу : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Корольова Д.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
916401
  Комаровська А. Похідні утворення від чеських назв дерев і кущів: ботанічна кольористика // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 219-222. – Бібліогр.: Літ.: С. 222; 4 поз. – ISBN 966-7825-79-5
916402
  Силантьєв С.О. Похідні фінансові інструменти-онтологія моделей // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 29-39 : рис. – Бібліогр.: 56 назв. – ISSN 1993-6788
916403
  Силантьєв С.О. Похідні фінансові інструменти в епоху неоіндустріалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 183-191 : табл., рис. – Бібліогр.: 47 назв. – ISSN 1993-6788
916404
  Вишняк І.Є. Похідні фінансові інструменти в стратегічних рішеннях компанії // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 58-64. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
916405
  Кашпір Р. Похідні фінансові інструменти в управлінні ризиками комерційних банків : теорія і практика / Р. Кашпір, П. Матвієнко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 3. – С. 50-55 : Табл.
916406
  Кашпір Р. Похідні фінансові інструменти в управлінні ризиками комерційних банків : слово практикам / Р. Кашпір, П. Матвієнко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 2. – С. 8-15 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
916407
  Редькін О.С. Похідні фінансові інструменти в управлінні телекомунікаційною компанією : банківська справа / О.С. Редькін, Н.А. Хрущ, Н.В. Прудка // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 113-121 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
916408
  Петришин Л. Похідні фінансові інструменти: сутність та облікові аспекти / Л. Петришин, Г. Сиротюк // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 91-99. – (Економіка АПК ; № 21(1))
916409
  Силантьєв С.О. Похідні фінансові інструменти: теоретичні та прикладні аспекти : монографія / С.О. Силантьєв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2012. – 310, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 249-307. – ISBN 978-966-483-687-3
916410
  Матевосян Г.И. Похмелье : повести и рассказы / Г.И. Матевосян; пер. с арм. А.Банндур. – Москва : Художественная литература, 1989. – 605 с.
916411
  Гандзюра П.П. Похмура осінь / П.П. Гандзюра. – Київ, 1962. – 423с.
916412
  Чорнолуцька Тетяна Похмурий майдан - 2008 // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 26-27. – ISSN 0130-5212
916413
  Міленіна М.М. Поховальна культура в типологізаційному осмисленні // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 14. – С. 171-179


  У статті подано огляд спроб типологогізації поховальної семіосфери і моди- фікацій поховального тексту через етнологічний, лінгвістичний, археологічний, соціологічний дискурс. Розглянуто підходи до аналізу поховального тексту і реко- нструкції ...
916414
  Розинка Н.О. Поховальна обрядовість кримських татар (за матеріалами етнографічної експедиції) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Етнокультура сучасного Криму. – С. 54-60. – (Історія ; Вип. 67). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про сучасні поховальні обряди кримських татар. Необхідно підкреслити, що саме ці обряди збереглися найкраще. Мусульманська традиція мала великий вплив на обряди кримських татар.
916415
   Поховальний обряд давнього населення України. – К., 1991. – 187с.
916416
  Снитко І.О. Поховальний обряд населення хори Ольвії IV-III ст. до н. е. // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 3. – C. 25-34. – ISSN 0235-3490
916417
  Петречко О. Поховальний обряд римлян та його еволюція у добу принципату // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-53. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена поховальному обряду римлян та його еволюції у добу принципату. This article considers the Roman"s funeral rites and their evolution under the Principate.
916418
   Поховальні пам"ятки "міста Ярослава" // Християнські поховальні пам"ятки давньоруського Києва / В.Г. Івакін. – Київ : [КИТ], 2008. – С. 28-41. – ISBN 978-966-8550-71-3
916419
  Тендітна Н. Поховальні ритуали у творчості "вісімдесятників" (на матеріалі творів Є. Пашковського та О. Ульяненка) / Н. Тендітна, І. Рябініна // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 131-140. – ISSN 2411-6548
916420
  Несен І. Поховальні та поминальні обряди в середовищі "околичної" шляхти північно-східної Житомирщини (кінець XIX - XX століття) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 241-264. – (Серія історична ; Вип. 44)
916421
  Фіцак І. Поховальні традиції жителів міст Прикарпаття в ХХ столітті // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 27. – С. 89-93
916422
  Небесна З. Поховальні традиції українців на Бойківщині наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 30. – С. 59-64
916423
  Вертієнко Г.В. Поховально-поминальний обряд іраномовних номадів (міждисциплінарний підхід) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 41/42. – С. 3-13. – ISSN 1682-671Х
916424
  Чайковський Анатолій Похований біля Верховної Ради // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 44-45. – ISSN 0130-5212
916425
  Коваленко О. Похований німецьким генералом // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 14 січня (№ 2). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  З Олександра Бєляєва не вийшло священника, натомість він став батьком радянської науково-фантастичної літератури.
916426
  Воропай Л.І. Поховані голоценові грунти заплав Середнього Придністров"я та іх палеогеографічне значення / Л.І. Воропай, М.О. Куниця, В.І. Левицький // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 103-112 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
916427
  Вікторова П. Поховання вагітної жінки з розкопок церкви Різдва Богородиці Десятинної: палеопатологічні аспекти // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 32-35. – ISSN 2312-9697
916428
  Аксьонов Віктор Степанович Поховання з конем другої половини VIII - IX ст. верхньої течії Р.Сіверський Донець (за матеріалами салтівских грунтових могильників). : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.04 / Аксьонов Віктор Степанович; НАН Украіни. Ін-т археології. – К., 2000. – 20л.
916429
  Маярчак Сергій Петрович Поховання і розвиток поховального обряду в давньоруського населення Лівобережжя Середнього Подністров"я // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 30-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Статтю присвячено загальній характеристиці поховань й аналізу розвитку поховального обряду в давньоруського населення Лівобережжя Середнього Подністров"я за матеріалами досліджень на Хмельниччині.
916430
  Потильчак О.В. Поховання іноземних військовополонених та інтернованих Другої світової війни в Україні / О.В. Потильчак. – Київ : Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2004. – 53с. : табл. – Бібліогр.: с. 42-43 та у підрядк. прим. – ISBN 966-660-169-3
916431
  Потильчак О. Поховання інтернованих японців на території України (1946-1949 рр.) // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 1 (20). – С. 122-134
916432
  Малеев Ю.М. Поховання культури кулястих амфор на Хмельниччині // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 98-103. – (Історичні науки ; Вип. 28)


  В данной статье публикуются материалы исследования гробницы культуры шаровидных амфор близ с. Горбасив Летичевского района Хмельницкой области. Описываются конструкция гробницы, погребальный обряд, сопроводительный инвентарь.
916433
  Назаренко М.Й. Поховання на могилі : (Шевченко, якого знали) / М. Назаренко. – Київ : Сварог, 2006. – 688 с. – (Серія "Неофіційно" / [упоряд. серії: В. Пузій, Р. Шевчук]). – ISBN 966-8970-06-3
916434
  Добросердова Л.О. Поховання останків І.Іскри та В.Кочубея в Києво-Печерській лаврі // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.76-77
916435
  Бартош Алла Поховання П.А. Столипіна у Києво-печерській Лаврі // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 21-23 : фото
916436
  Зозуля Сергій Поховання представників родини Де ля Флізів в Україні: до проблеми локалізації // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 4: науковий історико-культурологічний збірник / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2007. – Вип. 4/5 (7/8) : Ніжин окупаційної доби (до 65-річчя звільнення міста від нацистів); пам"яткознавство північного регіону України № 1. – С. 155-158. – ISBN 978-966-8999-16-1
916437
  Капсамун І. Поховати - не значить забути // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 23 березня (№ 50). – С. 4-5


  У Києві попрощалися з журналістом Георгієм Гонгадзе...зі сторони жертви і зі сторони "замовників".
916438
  Пришелец А.И. Поход / А.И. Пришелец. – М., 1942. – 40с.
916439
  Городской Я.З. Поход / Я.З. Городской. – Львов, 1948. – 130с.
916440
  Шмидт А. Поход / А. Шмидт. – М., 1958. – 347с.
916441
   Поход "Малыгина". – М.-Л., 1929. – 199с.
916442
  Гайдар Т.А. Поход "Невы" вокруг Европы / Т.А. Гайдар. – М., 1955. – 47с.
916443
  Яглинг Б.Л. Поход "Северянки". / Б.Л. Яглинг. – М., 1951. – 80с.
916444
  Яглинг Б.Л. Поход "Северянки". / Б.Л. Яглинг. – М., 1955. – 63с.
916445
  Шнейдеров В.А. Поход "Сибирякова" / В.А. Шнейдеров. – М., 1933. – 208с.
916446
  Канторович Л.В. Поход "Сибирякова" / Л.В. Канторович. – Ленинград ; Москва : ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1933. – 16 с. : ил.
916447
  Громов Б. Поход "Сибирякова" / Б. Громов. – Москва : Советская литература, 1934. – 256 с.
916448
   Поход "Челюскина". – М.
1. – 1934. – 471с.
916449
   Поход "Челюскина". – М.
2. – 1934. – 472с.
916450
  Громов Б. Поход "Челюскина" / Б. Громов. – Москва : Художня література, 1935. – 67 с. – (Роман-газета)
916451
  Ужанков А.Н. Поход 1185 г. Игоря Святославича на половцев в контексте Священного Писания и древнерусского предания // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2009. – № 2 (36). – С. 64-71. – ISSN 2071-9574
916452
  Арриан Флавий Поход Александра / Арриан Флавий. – М.-Л., 1962. – 384с.
916453
  Арриан Флавий Поход Александра / Арриан Флавий. – Москва, 1993. – 272с.
916454
  Рубан В. Поход боярина и большого полку воеводы Алексея Семеновича Шеина к Азову, взятие сего и Лютика города и торжественное оттуды с победоносным воинством возвращение в Москву : с подробным описанием всех военных и торжественных происшествий и именным списком бывших при том: Сухопутных и морских, великороссийских и малороссийских, вышних и нижних военачальников числе всех войск и учиненным оным наград / Издал в свет Василий Рубан. – В Санктпетербурге : [Б. и.], 1773. – 226 с. – На корешке: Поход боярина Шеина


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра, корінець з тиснн. На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского ...
916455
  Шопов А. Поход в завтрашний день / А. Шопов. – София, 1977. – 223с.
916456
  Ковпак С.А. Поход в Карпаты / С.А. Ковпак. – М., 1944. – 24с.
916457
  Сегюр Поход в Москву в1812 году. / Сегюр, граф. де. – М, 1911. – 223с.
916458
  Марков А.С. Поход в Персиду / А.С. Марков. – Волгоград, 1982. – 271с.
916459
  Травен Б. Поход в Страну Каоба / Б. Травен. – М, 1959. – 255с.
916460
  Гейсман П.А. Поход Вел. Кн. Димитрия Иоаннвича Донского от Москві к Дону и сражение на Куликовом поле 8 сентября 1380 г. : Сообщ. ... в собр. чл. Киев. отд. Рус. воен.-ист. о-ва 7 февр. 1911 г.] / П.А. Гейсман, засл. проф. Николаев. воен. акад. – Киев : Изд. Киев. отд. Имп. Русского воен.-ист. об-ва ; [Тип. окр. штаба], 1913. – [2], 32 с., 1 л. ил. + 1 л. карт. в конверте. – Библиогр.: "Важнейшие источники и пособия" (с. 32)


  Автор: Дубовской, Александр Николаевич
916461
  Оливье Ж. Поход викингов / Ж. Оливье. – М., 1963. – 191с.
916462
  Хапаев Вадим Поход Владимира на Корсунь // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 10 : Большой газ России. – С. 102-104. – ISSN 0235-7089
916463
  Тухачевский М.Н. Поход за Вислу / М.Н. Тухачевский. – М., 1992. – 317с.
916464
  Мальцев О.М. Поход за Дунай. / О.М. Мальцев. – Баку, 1960. – 420с.
916465
  Солодовников И.В. Поход за культуру производства / И.В. Солодовников. – М., 1969. – 96с.
916466
  Алдан-Семенов Поход за последним "тигром" / Алдан-Семенов. – Москва, 1975. – 112с.
916467
  Соловьев В.М. Поход за утраченной волей / В.М. Соловьев. – М., 1990. – 63с.
916468
  Деникин А.И. Поход и смерть генерала Корнилова / А.И. Деникин. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1928. – 107с.
916469
  Деникин А.И. Поход и смерть генерала Корнилова / А.И. Деникин. – М., 1990. – 101-169с.
916470
  Мишин Д.Е. Поход императора Юлиана Отступника на Персию (363 г.) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1. – С. 13-24. – ISSN 0869-1908
916471
  Лихарев Б.М. Поход к фиордам. / Б.М. Лихарев. – Л., 1947. – 67с.
916472
  Баталов Э.Я. Поход Маркузе против марксизма. / Э.Я. Баталов. – М., 1970. – 140с.
916473
  Деникин А.И. Поход на Москву : ("Очерки русской смуты") / А.И. Деникин. – Москва : Федерация, 1928. – 316с.
916474
  Деникин А.И. Поход на Москву / А.И. Деникин. – М., 1989. – 287с.
916475
  Деникин А.И. Поход на Москву / А.И. Деникин. – К., 1990. – 287с.
916476
  Деникин А.И. Поход на Москву / А.И. Деникин. – М., 1991. – 302с.
916477
  Меркулов А.Г. Поход на рубеж земли / А.Г. Меркулов. – М., 1966. – 251с.
916478
  Дерр Г. Поход на Сталинград / Г. Дерр. – М, 1957. – 140с.
916479
  Голицын П. Поход на Хиву // Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2008. – № 69 (март). – С. 14-29. – ISSN 1681-9012


  Історія Середньої Азії
916480
  Анисимов С.С. Поход на Эльбрус / С.С. Анисимов. – Москва : Учпедгиз, 1936. – 69с. – (Библиотека по географии для средней школы)
916481
  Папен Филипп Поход на юг : Вьетнам. Поход на юг. История // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 74-111 : Іл. Карта. – ISSN 1029-5828
916482
  Домнин А.М. Поход на Югру / А.М. Домнин. – Свердловск, 1966. – 186с.
916483
  Домнин А.М. Поход на Югру / А.М. Домнин. – Пермь, 1973. – 201с.
916484
  Де-Ла-Флиз Доминик Поход Наполеона в Россию в 1812 году / Де-Ла-Флиз. – Москва : Моск. книгоизд. т-во "Образование", 1912. – 145 с., 7 л. ил. – (1812 год. Мемуары современников и очевидцев)
916485
   Поход Наполеона в Россию и бегство его из оной. С всеми важнейш. историч. происшествиями, и достопамятнейш. переменами, случившимися к славе России, знаменитых ее полководцев и храбрых воинов. – Москва, 1813. – 91с.
916486
  Орлов С.С. Поход продолжается / С.С. Орлов. – Л., 1948. – 102с.
916487
  Майоров А.В. Поход Романа Мстиславича 1205 года: в Саксонию или в Польшу? // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 36-48. – ISSN 0042-8779
916488
  Цветков С.В. Поход русов на Константинополь в 860 году и начало Руси / С.В. Цветков ; Ин-т рос. истории Рос. акад. наук. – Санкт-Петербург : БЛИЦ, 2010. – 250, [1] с. : ил. – Имен. и геогр. указатели: с. 238-249. - Сер. осн. в 2005 г. – Библиогр.: с. 224-228 и в примеч. в конце гл. – (Кельты и Славяне). – ISBN 978-5-86789-409-2
916489
  Пайчадзе Г.Г. Поход русских войск на побережье Каспийского моря 1722-1723 гг. и Грузия. : Автореф... канд. ист.наук: / Пайчадзе Г.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1955. – 16л.
916490
   Поход русской армии против Наполеона в 1813 г. и освобождение Германии. – М., 1964. – 540с.
916491
  Обрадович С. Поход. / С. Обрадович. – М.-Л., 1928. – 136с.
916492
  Меженський В. Походження Sorbocotoneaster pozdnjakovii Pojark., його інтродукція на Південному сході України та перспективи використання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 54-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Інтродукований в умовах Південного Сходу України *Sorbocotoneaster pozdnjakovii Pojark. Становить інтерес для декоративного садівництва. Вперше визначено біохімічний склад його плодів. Запропоновано пояснення морфологічних відмінностей трьох існуючих ...
916493
   Походження англійської мови в контексті історії британської культури / М.А. Болобан [та ін.] ; Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених. – Київ ; Умань : Жовтий, 2010. – 85, [1] с. – Бібліогр.: в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-525-033-4
916494
  Дарвін Ч. Походження видів / Ч. Дарвін; Переклад з російської. – Київ; Харків, 1949. – 444 с.
916495
  Дарвін Ч. Походження видів через природний добір або збереження описаних порід у боротьбі за життя. / Ч. Дарвін, 1936. – 674с.
916496
  Рубель Вадим Анатолійович Походження військово-самурайскої державності у традиційній Японії (середина 1 тис. до н.е.-14 ст. н.е.) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук:07.00.02 / Рубель В.А.; НАНУ; Інститут сходознавства ім. А. Кримськьго. – Київ, 1999. – 34с. – Бібліогр.: 11 назв
916497
  Киселевич Л.С. Походження Всесвіту // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2006. – № 7
916498
  Вовк І.Ф. Походження гідросфери Землі / І.Ф. Вовк. – Київ : Знання, 1975. – 48с.
916499
  Обручев В.О. Походження гір і материків. / В.О. Обручев. – К., 1950. – 31с.
916500
  Зубко А. Походження давньоруської гривні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 19-22. – (Історія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується походження гривні - головної одиниці вагової і грошової системи Київської Русі. На підставі вивчення археологічних джерел характеризуються основні типи гривні. Вивчається система контролю мір ваги в Київській Русі. The article ...
916501
  Войтович Л. Походження династії Рюриковичів: нові штрихи до старих суперечок // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 13-44. – (Серія історична ; вип. 48). – ISSN 2078-6107
916502
  Чернецький Є. Походження дрібної шляхти Коростишівського маєтку графів Олізарів (на прикладі Добровольських герба Дембно) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 326-342


  У статті аналізується генеалогія дрібношляхетського роду Добровольських герба Дембно. На цьому прикладі відслідковується переселення у XVIII ст. волинської шляхти на терени майбутнього Радомишльського повіту Київської губернії, зокрема, до ...
916503
  Поляков І.М. Походження життя. / І.М. Поляков. – К.., 1936. – 127с.
916504
  Зубко А. Походження жіночих імен в князівській династії Київської Русі ІХ-ХІІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 15-18. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У статті дається характеристика жіночих імен, які використовувалися в князівській династії Київської Русі в ІХ-ХІІІ ст. Жіночі імена в князівській династії досліджуються в контексті традицій родової антропонімії, а також у взаємозв"язку з процесом ...
916505
  Родіонов С.П. Походження залізної руди та способи її обробки / С.П. Родіонов. – Київ, 1947. – 31с.
916506
  Левін Б.Ю. Походження Землі і планет. Стеногр. лекції / Б.Ю. Левін. – К., 1951. – 24с.
916507
  Криводубський В.Н. Походження і генерація магнітних полів небесних тіл // Вісник Астрономічної школи : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; Харк. нац. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – Т. 10, № 1/2. – С. 20-30. – ISSN 1607-2855
916508
  Живачівський А. Походження і закріплення військово-ленної тимарної системи в Османській державі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 72-77. – ISSN 1728-9343
916509
  Ковальов С.І. Походження і класова суть християнства / С.І. Ковальов. – К, 1953. – 32с.
916510
  Гагарін О.П. Походження і класова суть християнства / О.П. Гагарін. – Київ, 1954. – 24с.
916511
   Походження і реакційна сутність релігійних вірувань. – К., 1959. – 23с.
916512
  Підоплічко І.Г. Походження і розвиток життя на Землі / І.Г. Підоплічко, О.Я. Рашба. – К, 1951. – 48с.
916513
  Підоплічко І.Г. Походження і розвиток життя на Землі / І.Г. Підоплічко, О.Я. Рашба. – Київ, 1964. – 76с.
916514
  Русанівський В.М. Походження і розвиток східнослов"янських мов. / В.М. Русанівський. – К., 1980. – 64с.
916515
  Маркевич О.П. Походження і розвиток тваринного світу. / О.П. Маркевич. – К., 1954. – 200с.
916516
   Походження і сутність релігійної обрядовості. – Чернівці, 1965. – 24с.
916517
  Худаш М. Походження імен та релігійно-міфологічні функції давньоруських та спільнослов"янських язичницьких божеств // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 2 (104), березень - квітень. – С. 4-16


  26 лют. 2013 р. у межах проєкту Ірини Фаріон "Від книги до мети" відбулася презентація унікальної монографії проф. Михайла Худаша "Походження імен та релігійно-міфологічні функції давньоруських та спільнослов"янських язичницьких божеств". "Він створив ...
916518
  Боровський Я.Є. Походження Києва : історіографічний нарис / Я.Є. Боровський. – Київ : Наукова думка, 1981. – 152 с.
916519
  Зубко А. Походження князівських імен в Київській Русі ІХ-ХІІІ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 10-13. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  У статті дається характеристика особових імен, які використовували князівські династії Київської Русі в ІХ-ХІІІ ст. Традиції князівської родинної антропонімії досліджуються у взаємозв"язку з процесом історичного, соціального і культурного розвитку ...
916520
  Настюк Походження князівської влади у східних слов"ян / Настюк, АА // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 157-164. – ISSN 1563-3349
916521
  ТОпачевський Походження кон"югат і типи статевого процесу у них. / ТОпачевський. – 32-35с.
916522
  Береговий П.М. Походження культурних рослин / П.М. Береговий. – Київ, 1958. – 24с.
916523
  Плісецький М.С. Походження людини / М.С. Плісецький. – Львів, 1945. – 20с.
916524
  Плисецький М.С. Походження людини / М.С. Плисецький. – К., 1946. – 27с.
916525
  Мазурмович Б.М. Походження людини / Б.М. Мазурмович. – Чернівці, 1946. – 35с.
916526
  Третьяков Д.К. Походження людини / Д.К. Третьяков. – К., 1946. – 23с.
916527
  Підоплічко І.Г. Походження людини / І.Г. Підоплічко. – Київ, 1954. – 56с.
916528
  Сусла І. Походження людини за П. Тейяром де Шарденом // Філософ-і Я: наукові розвідки студентів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : науковий журнал / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 1. – С. 42-46
916529
  Бречак І.М. Походження людини: міфи і факти / І.М. Бречак. – К, 1985. – 49с.
916530
  Безуглий А.М. Походження матеpикiв i океанiв. / А.М. Безуглий; Комітет в справах культурно-освітних установ при раді міністрів УРСР. – Київ : АH УРСР, 1951. – 16,/4/с.
916531
  Калашников В. Походження місцевого самоврядування в Сполучених Штатах Америки // Юридический вестник : Наукове видання / Одесская национольная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 2. – С.107-113. – ISSN 1561-4999
916532
  Роптанов І.І. Походження мови в контексті української історії : (Реферативне викладення) / Ігор Роптанов. – Вінниця : Зодчий, 2004. – 64 с. – ISBN 966-7993-10-8
916533
  Бучко Д.Г. Походження назв населених пунктів Покуття / Д.Г. Бучко. – Львів, 1990. – 141с.
916534
  Пура Я.О. Походження назв населених пунктів Ровенщини / Я.О. Пура. – Львів : Світ, 1990. – 142 с.
916535
  Писаренко Д. Походження назви "Україна" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 42-43. – ISSN 0130-5212
916536
  Писаренко Діана Походження назви "Україна" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 42-43. – ISSN 0130-5212
916537
   Походження назви "Україна" // Історико-лінгвістична славістика : вибр. праці / Г.П. Півторак. – Київ : Наукова думка, 2015. – С. 112-116. – ISBN 978-966-00-1476-3
916538
  Скляренко В.Г. Походження назви варяг // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 8-16. – ISSN 0027-2833
916539
  Скляренко В.Г. Походження назви Русь // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.,; кр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 3/4. – с. 33-46. – Бібліогр. в примітках (204 поз.). – ISSN 0027-2833
916540
  Скляренко В.Г. Походження назви Русь. 4 // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.,; кр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 33-46. – Бібліогр. в примітках (204 поз.). – ISSN 0027-2833
916541
  Склярено В.Г. Походження назви Русь. 6 // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 16-25. – ISSN 0027-2833
916542
  Карпенко Ю.О. Походження назви Україна - загальної і власної // Ономастика та етимологія : збірник наук. праць на честь 65-річчя Ірини Михайлівни Желєзняк / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: О.П. Карпенко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут української мови, 1997. – С. 81-89. – ISBN 966-02-0225-3
916543
  Васьківська С. Походження невротичних рис особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 42-46. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 1). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена механізмам раннього розвитку невротичних рис особистості, їх зв"язку з основними адаптивними прототипами поведінки, базовими матрицями народження та колом заміщення базових емоцій. Автор обгрунтовує необхідність психологічної допомоги ...
916544
  Васьківська С. Походження невротичних рис особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 26-30. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 2). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена механізмам раннього розвитку невротичних рис особистості, їх зв"язку з основними адаптивними прототипами поведінки, базовими матрицями народження та колом заміщення базових емоцій. Автор обгрунтовує необхідність психологічної допомоги ...
916545
   Походження писемності у східних слов"ян // Історико-лінгвістична славістика : вибр. праці / Г.П. Півторак. – Київ : Наукова думка, 2015. – С. 137-156. – ISBN 978-966-00-1476-3
916546
  Таранець В.Г. Походження поняття числа і його мовної реалізації : (до витоків індоєвропейської прамови) / В.Г.Таранець; МО України; Укр. Акад. держ. управління при Президентові України, Одеський філіал. – 2-е вид., перер. і доп. – Одеса : АстроПринт, 1999. – 116с. – ISBN 966-549-269-1
916547
  Енгельс Ф. Походження родини, приватної власності й держави / Ф. Енгельс. – Київ, 1948. – 159 с.
916548
  Енгельс Ф. Походження родини, приватної власності й держави. / Ф. Енгельс. – Х., 1925. – 124 с.
916549
  Енгельс Ф. Походження родини, приватної власності й держави. / Ф. Енгельс. – К., 1951. – 176с.
916550
  Машталер Г.А. Походження рослинного і тваринного світу. / Г.А. Машталер. – К., 1952. – 40с.
916551
  Брайчевський М.Ю. Походження Русі / М.Ю. Брайчевський; АН УРСР, Інститут історії. – Київ : Наукова думка, 1968. – 224с. : карт. – Бібліогр.: с.200-221
916552
  Пріцак О. Походження Русі = The origin of Rus" old Scandinavian Sagas and Old Scandinavia : Стародавні скандинавські саги і Стара Скандинавія / Ред. кол.: О.Пріцак, О.Мишанич, Я.Ісаєвич, І.Шевченко; Авториз. переклад. В.Шовкун, П.Таращук, О.Галенко. – Київ : Обереги. – (Київська бібліотека давнього українського письменства ; Т. 3 ; Студії). – ISBN 966-513-215-6
Т. 2. – 2003. – 1304 с. – У виданні парал. тит. арк. англ. мовою
916553
  Пріцак О. Походження Русі. Стародавні скандинавські джерела. / О. Пріцак. – Київ : Обереги. – ISBN 9665131001
Т. 1. – 1997. – 1080с
916554
  Пріцак О. Походження Русі. Стародавні скандінавські джерела (крім саг) // Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ, 1992. – Вип. 1. – С. 17-20
916555
  Полак І.Ф. Походження світів / І.Ф. Полак. – Х, 1936. – 110с.
916556
  Лесів В. Походження світу в світлі фундаментальної і альтернативної науки : Дослідження з власної ініціативи / В. Лесів. – Новояворівськ, 2001. – 102с.
916557
  Панов А.Н. Походження світу й життя на Землі. / А.Н. Панов. – Х., 1929. – 131с.
916558
  Проценко О. Походження свободи : (Осмислення витоків та розвитку концепції громадського сусппільства) / О. Проценко, В. Чепинога. – Київ : Смолоскип, 1996. – 142с. – ISBN 1-889240-13-3
916559
  Енгельс Ф. Походження сім"ї, приватної власності і держави / Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України, 1955. – 171с.
916560
  Носко О.А. Походження сленгу люнфардо та його адаптація в іспанській мові Аргентини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 20-22. – (Іноземна філологія ; Вип. 32/33)


  Присвячено дослідженню в іспанській мові Аргентини специфічного сленгу - люнфардо, що є кримінальним жаргоном шахрайського світу. Основними об"єктами дослідження є походження, специфіка утворення та функціонування люнфардо в мові нижчих верств ...
916561
  Фурсова Л.І. Походження слів-запозичень у підмові економіки // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.104-107. – (Фундаментальні та гуманітарні науки. проблеми освіти ; № 11)


  Аналізуються причини проникнення в англійську мову запозичень економічних термінів та історія їх розвитку
916562
  Халимоненко Г.І. Походження слів кеса, кисет, кишеня та карман // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 165-171. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Пропонуються етимології тюркських за походженням слів, пояснюється шлях входження їх в українську мову.
916563
  Халимоненко Г.І. Походження слів чембір та чимбурка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 59-61. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Пропонується етимологія тюркських за походженням слів "чембір", "чинбурка" та "чимбур". Широко використовується матеріал слов"янських та тюркських мов. Розглядаються шляхи та причини входження тюркізмів в українську мову.
916564
  Баран В.Д. Походження слов"ян / В.Д. Баран, Д.Н. Козак, Р.В. Терпиловський; АН УРСР, Ін-т археології. – Київ : Наукова думка, 1991. – 139с. – Бібліогр.: с.138-139. – ISBN 5-12-002110-7
916565
  Брайчевський М. Походження слов"янської писемності / Михайло Брайчевський. – 3-тє вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 154с. – (Книжки викладачів НаУКМА). – ISBN 978-966-518-291-7
916566
  Брайчевський М. Походження слов"янської писемності / Михайло Брайчевський. – 4-те вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 152, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Видання викладачів НаУКМА). – ISBN 978-966-518-291-7
916567
  Брайчевський М. Походження слов"янської писємності / М. Брайчевський. – 2-ге вид. – Київ : КМ Академія, 2002. – 154с. – (Книжки викладачів НаУКМА). – ISBN 966-518-114-9
916568
  Халимоненко Г. Походження слова ЧУМАК // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 85-88. – Бібліогр.: Літ.: с. 85-88; с. 88, 13 п. – ISSN 1682-3540
916569
  Залізняк Л. Походження східних слов"ян // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С. 26-29. – ISSN 0130-5263


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
916570
  Глушко М. Походження та джерела вчиненого хліба в українців (культурно-генетичний аспект) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 1 (103), січень - лютий. – С. 3-18. – ISSN 1028-5091
916571
  Проць Н.В. Походження та еволюція дворянського стану на Слобожанщині (друга половина XVII - кінець XVIII ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1088. – С. 22-29. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 17). – ISSN 2227-6505
916572
  Клименко Ю Походження та етапи розвитку предикативних прикметників в давній японській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  У даній статті проаналізовано найбільш валідні гіпотези походження предикативних прикметників у залежності від їх семантики та типу відмінювання. Визначено найбільш продуктивні джерела поповнення мовленнєвої прикметникової лексики в давній японській ...
916573
  Гоман Юрій Олексійович Походження та етнополітичний розвиток причорноморських ногайців в XIII-XVI ст. : Дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Гоман Юрій Олексійович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 188 л. – Бібліогр.: л. 168-188
916574
  Гоман Ю.О. Походження та етнополітичний розвиток причорноморських ногайців в XIII-XVI ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Гоман Юрій Олексійович ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
916575
  Андрієєвський В.В. Походження та історичний розвиток теорії судового захисту. Різновиди судового порядку розгляду кримінальних справ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 159-164
916576
  Ямпольский К.И. Походження та класова суть іудейських свят і обрядів. / К.И. Ямпольский. – К., 1961. – 48с.
916577
  Огар В.В. Походження та поширення деяких збагачених органічною речовиною нижньокам"яновугільних товщ Доно-Дніпровського прогину // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 37-38
916578
  Куліш І.В. Походження та принципи політичного ісламу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
916579
  Сегеда Сергій Походження та рання етнічна історія слов"ян // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 6 (316). – С. 24-31. – ISSN 0130-6936
916580
  Сегеда Сергій Походження та ранньоетнічна історія слов"ян // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 56-64. – Бібліогр. в кінці ст.


  Статья посвящена возникновению славянской культурно-языковой общности.
916581
  Войтанік І.В. Походження та розвиток займенників в англійській мові // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 111-119.
916582
  Булаховський Л.А. Походження та розвиток мови / Л.А. Булаховський, 1925. – 100с.
916583
  Ковтун І.І. Походження та розвиток української судової термінології // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 41-46. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
916584
  Мартинюк В. Походження та роль мита у фінансовій системі держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 3 (20). – С. 17-23. – ISSN 1818-5754
916585
  Міняйло Н. Походження та соціальний статус весталок У Стародавньому Римі (VIII-I ст. до Р.Х.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 45-47. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються версії походження колегії весталок у Стародавньому Римі, зроблено наголос на реформаторській діяльності Нуми Помпілія. Крім того, розглянуті особливості соціального становища весталок як осіб з повною право- та дієздатністю, а ...
916586
  Петрук Я.В. Походження та становище людини в поглядах Гавриїла Костельника // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – С. 180-185. – ISSN 2076-1554
916587
  Дорошенко О.М. Походження та структура роду Скаржинських в історичних джерелах // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 105-107. – ISBN 966-2980-20-2
916588
  Трубенко Л.Б. Походження та сутність держави у філософських і суспільно-політичних поглядах Остапа Терлецького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 260-264. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Висвітлюються погляди О. Терлецького щодо походження й сутності держави та права, а також розкривається ідея єдиного українського народу.
916589
  Ямпольський К.Й. Походження та суть іудаізму. / К.Й. Ямпольський. – К., 1957. – 31с.
916590
  Жовта Н.М. Походження тексту народної казки: проблематика співвідношення лінгвістичних аспектів // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 28-37. – ISBN 978-2-919320-34-9
916591
  Халимоненко Г. Походження терміна "бунчук" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-31. – (Східні мови та літератури ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі тюркської лексики висвітлюється походження слова "бунчук". The word "bunchuk" on the base of turkish languages have been considered.
916592
  Буткевич В. Походження терміна "міжнародне право" // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1994. – № 1. – С. 3-73


  Дослідження питання походження терміна "міжнародне право".
916593
  Худаш М.Л. Походження українських карпатських і прикарпатських назв населених пунктів (відантропонімні утворення) / М.Л. Худаш, М.О. Демчук. – Київ : Наукова думка, 1991. – 266 с.
916594
  Петров В. Походження українського народу / В. Петров. – Київ : Фенікс, 1992. – 192 с.
916595
  Залізняк Л. Походження українського народу / Л. Залізняк; Ін-т українознавства. КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Бібліотека українця, 1996. – 80с.
916596
  Наливайко С. Походження українського народу в світлі даних Y - ДНК - генеалогії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 166-170
916597
  Нагірняк О. Походження українського народу та проблема етнічної приналежності Київської Русі у науковій спадщині Михайла Максимовича // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 60-78. – ISSN 0869-3595
916598
  Півторак Г. Походження українського народу та української мови // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 1. – С.2-4
916599
  Поставний В.В. Походження української мови в наукових візіях М. Максимовича: полеміка М. Максимович - М. Погодін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 6 (40). – С. 401-409. – ISSN 2312-5993


  Дискусія Максимович - Погодін увійшла в історію мовознавчої науки як перша полеміка між двома підходами - українським та великоруським - до вивчення української історії та походження й розвиток української мови.
916600
  Півторак Г.П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов : міфи і правда про трьох братів слов"янських зі "спільної колиски" / Григорій Півторак ; [відп. ред. В.Г. Скляренко]. – Київ : Академія, 2001. – 148, [4] с. – Бібліогр.: с. 125-133 та в підрядк. прим. – (Платону це б сподобалось...). – ISBN 966-580-082-5
916601
  Півторак Г.П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов : міфи та правда про трьох братів слов"янських зі "спільної колиски" / Григорій Півторак ; НАНУ, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – 2-е вид., доп. – Київ : Арістей, 2004. – 180 с. – ISBN 966-8458-43-5


  Популярно розповідається про найдавніших мешканців на території сучасної України, Білорусії та Європейської Росії, про походження слов"ян
916602
  Залізняк Л. Походження українців: між наукою та ідеологією / Леонід Залізняк. – Київ : Темпора, 2008. – 104с. : іл. – (Likbez - Абетка). – ISBN 978-966-8201-36-3
916603
  Терлига Д.В. Походження фольклору за Віктором Петровим // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 71-72. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
916604
  Іншакова І.О. Походження форманта -ота (-ета) та його функції в праслов"янській мові // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 39-46. – ISSN 2305-3852


  У статті розглядається походження форманта -ота (-ета), досліджується розвиток його функцій у праслов’янській мові, проаналізовані похідні, що мотивуються різними частинами мови.
916605
  Вілкул Т.Л. Походження хронографічних джерел Початкового літопису: пункт відліку – "Хронограф за великим викладом" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (515) березень - квітень. – С. 144-176. – ISSN 0130-5247
916606
  Супрун А.Д. Походження явища дуальності динаміки у квазічастинок екситонного типу / А.Д. Супрун, М.А. Разумова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 554-565. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі з"ясовані головні причини походження дуальності властивостей у квазічастинок екситонного типу. Показано, що вона пов"язана з нетотожністю хвильового та механічного імпульсів. Співвідношення між ними складніше, ніж співвідношення де-Бройля. ...
916607
  Хаврук Я. Походження, зміст і втілення ідеї патріархату в східнослов"янських землях // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 125-130
916608
  Бабич О.І. Походження, освітній рівень і становище в обителі києво-печерських книгарів домонгольської доби // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 138-144


  Досліджується походження, освітній рівень і становище в обителі києво-печерських книгарів домонгольської доби. The origin, education level and situation of the Kyiv Pechersk scholars (high-educated persons) during the pre-Mongolian period are ...
916609
  Лебедєва Н. Походження, розвиток та сучасний склад театральної термінологічної системи англійської мови / Н. Лебедєва, В. Костюк // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 42-45
916610
   Походження, становлення та розвиток українського народу : монографія / М.І. Обушний [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 566 с. – ISBN 978-966-439-165-5
916611
  Прушківська Емілія Василівна Походження, сутність і розвиток людського капіталу в умовах сучасних ринкових перетворень / Прушківська Емілія Василівна, Переверзєва Анна Василівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 196-202. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено походження поняття "людський капітал", його особливості та відмінність від інших суміжних понять. Запропоновано обгрунтування значення цієї економічної категорії, звернено увагу на необхідність розвитку людського капіталу в Украіні.
916612
  Прушківська Е.В. Походження, сутність і розвиток людського капіталу в умовах сучасних ринкових перетворень / Е.В. Прушківська, А.В. Переверзєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 196-202. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено походження поняття "людський капітал", його особливості та відмінність від інших суміжних понять. Запропоновано обгрунтування значення цієї економічної категорії, звернено увагу на необхідність розвитку людського капіталу в Украіні.
916613
  Набока С.В. Походи вікінгів та їх вплив на становлення і розвиток Київської Русі : матеріали й методичні рекомендації до лекції курсу "Історія України" для студ. гуманітарних ф-тів / Набока С.В. ; КНУТШ, Історичний ф-т, Каф-ра історії для гуманітарних ф-тів. – Київ : Логос, 2012. – 45 с. – Бібліогр.: 41-44. – ISBN 978-966-171-527-0
916614
   Походи і екскурсії з учнями. – К., 1964. – 159с.
916615
  Міндлін Е.Л. Походи криголама "Красин" / Е.Л. Міндлін. – Харків-Одеса, 1937. – 188с.
916616
  Чеботарев М. Походная строгость. / М. Чеботарев. – М., 1969. – 48с.
916617
  Шмидт Б.А. Походная сумка / Б.А. Шмидт. – Петрозаводск, 1962. – 90с.
916618
  Артемов Н. Походные костры / Н. Артемов. – Вильнюс, 1976. – 86с.
916619
  Занадворов В. Походные огни / В. Занадворов. – Свердловск, 1945. – 77с.
916620
  Молчанов-Сибириский Походный дневник / Молчанов-Сибириский. – Иркутск, 1956. – 100с.
916621
  Бензин А. Походный дневник / А. Бензин. – М., 1968. – 87с.
916622
  Галич А.А. Походный марш / А.А. Галич. – М., 1957. – 100с.
916623
  Комовский А.Г. Походный справочник. / А.Г. Комовский. – Л., 1946. – 35с.
916624
  Добревски Д. Походът / Д. Добревски. – София, 1961. – 68 с.
916625
  Гуревич А.Я. Походы викингов / А.Я. Гуревич. – Москва, 1966. – 183с.
916626
  Суворов А.В. Походы и сражения в письмах и записках. / А.В. Суворов. – М., 1990. – 478с.
916627
  Халиков Л.И. Походы к созданию электронных коллекций учебно-методических материалов электронной библиотеки вуза культуры и искусств (на примере Казанского государственного университета культуры и искусств) // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 9. – С. 79-85. – ISSN 0130-9765
916628
  Бережинский В.Г. Походы Киевской Руси на Каспий / В.Г. Бережинский; Начн.- исслед. центр гуман. проблем Вооруженных Сил Украини. – Київ, 2000. – 25с.
916629
  Кузенков П.В. Походы Олега и Игоря на Константинополь - общее и особенное // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 234-241. – ISBN 978-966-2276-63-3
916630
  Фатеев М.К. Походы по литературным местам / М.К. Фатеев. – Москва, 1960. – 46с.
916631
  Дмитриев Э.Г. Походы по местам славы. / Э.Г. Дмитриев, В.В. Шляков. – М., 1986. – 176с.
916632
  Богданович М.Н. Походы Румянцева, Потемкина и Суворова в Турции / сост. М.Н. Богданович, чл. Воен.-учен. ком., Имп. Воен. акад. – Санкт-Петербург : В тип. Эдуарда Веймара, 1882. – [2], IV, II, 294, [1] с., 4 л. карт., план.


  Румянцев-Задунайский, Петр Александрович, 1755-1838 Потемкин, Григорий Александрович, 1739-1791 Суворов, Александр Васильевич, 1730-1800
916633
  Симион А. Похождение / А. Симион. – Бухарест, 1967. – 38с.
916634
  Попов В.Г. Похождение двух горемык. / В.Г. Попов. – Л, 1978. – 192с.
916635
   Похождение принцессы Гуланданы и принца Барама. – Тбилиси, 1983. – 138с.
916636
  Миньков К.И. Похождение Синекурова. / К.И. Миньков. – Брянск, 1957. – 157с.
916637
  Петухова О. Похождение юмориста Гашека // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 6 (82). – С. 86-105. – ISSN 1819-6268
916638
  Гашек Я. Похождения бравого соладата Швейка / Я. Гашек. – М., 1990. – 734с.
916639
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Кишинев, 1958. – 767с.
916640
  Гашек Похождения бравого солдата Швейка / Гашек, я. – М., 1967. – 671с.
916641
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Кишинев, 1972. – 744с.
916642
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – М., 1977. – 463с.
916643
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – М., 1979. – 752с.
916644
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Харьков, 1980. – 630 с.
916645
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Казань, 1982. – 528с.
916646
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – М., 1982. – 416с.
916647
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Барнаул, 1983. – 423с.
916648
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Владивосток, 1984. – 575с.
916649
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Прага : Лидове накладательстви
Т.1. – 1985. – 456с.
916650
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Прага : Лидове накладательстви
Т.2. – 1985. – 299с.
916651
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Минск, 1986. – 702с.
916652
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Я. Гашек. – Алма-Ата, 1988. – 559 с.
916653
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка : Роман. В 2 кн. / Кн.2; Пер. с чеш.; Ярослав Гашек. – Харьков : Фолио, 2002. – 384с. – (Мировая классика). – ISBN 966-03-1549-Х
916654
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка во времена мировой войны / Я. Гашек. – М., 1987. – 589с.
916655
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны / Я. Гашек. – Казань, 1956. – 839с.
916656
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны / Я. Гашек. – Свердловск, 1957. – 751с.
916657
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны / Я. Гашек. – Ч1-2. – М.
1. – 1963. – 507с.
916658
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны / Я. Гашек. – Ч.3-4. – М.
2. – 1963. – 342с.
916659
  Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны / Я. Гашек. – Ижевск, 1989. – 557с.
916660
  Коркищенко А.А. Похождения деда Хоботьки. / А.А. Коркищенко. – Ростов -на-Дону, 1959. – 68с.
916661
  Богров Г.И. Похождения Ерухима : рассказ из жизни кантониста / Г. Богров. – Одесса : Книгоиздат. Шермана, 1903. – 100 с.
916662
  Лесаж А.Р. Похождения Жиль Бласа из Сантильяны / А.Р. Лесаж. – Москва ; Ленинград
Т. 1. – 1935. – 661 с.
916663
  Лесаж А.Р. Похождения Жиль Бласа из Сантильяны / А.Р. Лесаж. – Минск, 1957. – 797с.
916664
  Лесаж А.Р. Похождения Жиль Бласа из Сантильяны / А.Р. Лесаж. – М., 1990. – 766с.
916665
  Конн В. Похождения космической проститутки / В. Конн. – М., 1990. – 16с.
916666
  Вигорь Ю.П. Похождения Куковерова / Ю.П. Вигорь. – Москва, 1990. – 301с.
916667
  Толстой А.Н. Похождения Невзорова, или Ибикус / А.Н. Толстой. – Архангельск, 1980. – 191с.
916668
  Толстой А.Н. Похождения Невзорова, или Ибикус : Повести и рассказы / А.Н. Толстой. – Москва : Советская Россия, 1989. – 254с.
916669
  Шпанов Н.Н. Похождения Нила Кручинина / Н.Н. Шпанов. – М., 1955. – 408с.
916670
  Шпанов Н.Н. Похождения Нила Кручинина / Н.Н. Шпанов. – М., 1956. – 408с.
916671
  Станюкович К.М. Похождения одного матроса / К.М. Станюкович. – М., 1991. – 477с.
916672
  Комаров В.Л. Похождения рослин / В.Л. Комаров. – К.-Х., 1948. – 208с.
916673
  Евдокимов Д.В. Похождения российского Картуша / Д.В. Евдокимов. – Москва, 1990. – 132-272с.
916674
  Васькин А. Похождения русского Мюнхгаузена. Перечитывая графа Ростопчина // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2013. – № 1, январь - февраль. – С. 151-192. – ISSN 0042-8795


  Граф Федор Васильевич Ростопчин (1763-1826) - русский гос. деятель, генерал от инфантерии, фаворит императора Павла и руководитель его внешней политики, московский градоначальник и генерал-губернатор Москвы во время наполеоновского нашествия, ...
916675
  Иванов Вс.В. Похождения факира : Роман / Всеволод Иванов. – [Ленинград] : ГИХЛ. – (Дешевая библиотека ОГИЗа)
Ч. 1. – 1934. – 136 с.
916676
  Иванов Вс.В. Похождения факира : Роман / Всеволод Иванов. – Москва : ГИХЛ
Ч. 3. – 1935. – 406с.
916677
  Иванов Вс.В. Похождения факира / Всеволод Иванов ; Худож. Л. Эппле. – Москва : Советский писатель
Ч. 3. – 1935. – 365 с.
916678
  Иванов Вс.В. Похождения факира : Роман / Всеволод Иванов. – Москва : Правда, 1990. – 704 с.
916679
  Мориер Д. Похождения Хаджи-Бабы из Исфагана. / Д. Мориер. – М., 1970. – 416с.
916680
  Мориер Д. Похождения Хаджи-Бабы из Исфагана: Роман / Д. Мориер. – М., 1970. – 416с.
916681
  Мориер Д. Похождения Хаджи-Бабы из Исфагана: Роман / Д. Мориер. – Москва, 1989. – 445 с.
916682
  Кеведо Ф. Похождения хитреца Паблоса / Ф. Кеведо. – М, 1976. – 96с.
916683
  Кузнецов О.А. Похождения хитрого Соленопсиса / О.А. Кузнецов. – М., 1991. – 125с.
916684
   Похождения хитроумного Алеу, и другие сказки Камбоджи. – М., 1973. – 327с.
916685
  Булгаков М.А. Похождения Чичикова : повести, рассказы, фельетоны, очерки 1919-1924 гг. / М.А. Булгаков. – Москва : Современник, 1990. – 590с. – ISBN 5-270-01093-3
916686
  Гоголь Н.В. Похождения Чичикова или Мертвые души / Н.В. Гоголь
916687
  Лесовая И. Похождения шатуни, маленького пройдохи : повесть-сказка // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 8. – С. 149-181. – ISSN 0131-8136
916688
  Лесовая И. Похождения Шатуни, маленького пройдохи : повесть-сказка // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 7. – С. 138-167. – ISSN 0131-8136
916689
  Лесовая И. Похождения Шатуни, маленького пройдохи // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 9. – С. 123-156. – ISSN 0131-8136
916690
  Лесовая И. Похождения Шатуни, маленького пройдохи : повесть-сказка // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 10. – С. 131-154. – ISSN 0131-8136
916691
  Окуджава Б.Ш. Похождения Шипова, или Старинный водевиль. Истинное путешествие / Б.Ш. Окуджава. – М., 1975. – 262с.
916692
  Окуджава Б.Ш. Похождения Шипова, или Старинный водевиль: Истинное путешествие / Б.Ш. Окуджава. – Москва, 1992. – 222с.
916693
  Мельничук О.С. Похождення мови у висвітленні класиків марксизму-ленінізму / О.С. Мельничук. – Київ, 1952. – 48с.
916694
  Гельман З. Похожи ли японцы на евреев? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 26 (1145). – С. 30-32. – ISSN 0234-1670
916695
  Тюгель Ханне Похожие на пришельцев : природа / Тюгель Ханне, Меккес Оливер, Оттава Николь // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 106-113 : Фото. – ISSN 1029-5828
916696
  Волгин С. Похожий на меня - еще не я / С. Волгин. – Ташкент, 1984. – 288с.
916697
  Котляров Б.И. Похожий на отца... / Б.И. Котляров. – К, 1962. – 157с.
916698
  Шкляревский И.И. Похолоданье / И.И. Шкляревский. – М., 1975. – 128с.
916699
  Истру Б. Похорна : поэма / Б. Истру; пер. с молдав. С.Шервинского. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1974. – 95 с.
916700
  Франко І.Я. Похорон / Іван Франко. – Черкаси : Сіяч ; Дpук. Видавн. Т-ва "Сіяч", 1918. – 49 с. – (Видавництво "Сіяч" ; № 30)
916701
  Франко І.Я. Похорон // Панщизняний хліб і інші оповідання : Під ювілейний рік Івана Франка / І.Я. Франко. – Львів : Видав Пpосвіт. кpужок пpи 3 Секції Укp. Студ. Союза. Hакладом І. Лизанівського. Дpук. Ставpопіг. Ін-, 1913. – 49 с. – (Дешева бібліотека ; Ч. 10)
916702
  Шахназарян Н. Похорон : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 194-205. – ISSN 0320-8370
916703
  Білик І.І. Похорон богів : роман / І.І. Білик. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 574 с.
916704
  Білик І.І. Похорон богів : роман / І.І. Білик. – Київ : Дніпро, 1988. – 570 с. – (Романи і повісті)
916705
  Білик І. Похорон богів : Історичний роман / Іван Білик. – Київ : А.С.К., 2006. – 480с. – ISBN 966-539-477-0
916706
  Тичина Павло Похорон друга / Тичина Павло. – Москва : Укрвидав, 1943. – 13с.
916707
  Тичина Павло Похорон друга / Тичина Павло. – Київ; Харків : Укрдержвидав, 1945. – 11с.
916708
  Тичина Павло Похорон друга : поема. / Тичина Павло. – 2-е вид. – Київ : Дніпро, 1980. – 27 с.
916709
  Коровченко С. Похорон Ігоря Качуровського : хроніка // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – № 9. – С. 328-332
916710
  Смоленський П. Похорон різуна = Pochowek dla rezuna / Павел Смоленський; переклад з пол. Андрія Бондаря. – Київ : Наш час, 2007. – 152с. – (Класика світового репортажу). – ISBN 978-966-8174-83-4
916711
  Петренко П. Похорон Т.Г.Шевченка / П. Петренко, 1929. – 19 с.
916712
  Геращенко М.Г. Похорони людяності / М.Г. Геращенко. – К, 1997. – 17с.
916713
  Кониський О.Я. Похорони Тараса Шевченка : (наpис до біогpафії) / Написав О.Я. Кониський. – У Львові (Львів) : Коштом pед. "Зоpі" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. Під заpядом К. Беднаpського, 1896. – 20 с.
916714
  Богатирьова К. Похоронна тема в одах українських поетів XVIII - першої третини XIX століть // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 17-19
916715
  Кинг С. Похоронная компания / С. Кинг. – Владивосток, 1991. – 431с.
916716
  Изворин А. Похоронный звычай у подк. Русинов / А. Изворин. – Унгваръ, 1942. – 17с.
916717
  Сегень А.Ю. Похоронный марш / Сегень А.Ю. – Москва, 1988. – 364 с.
916718
  Рен П.К. Похороны викинга: Роман / П.К. Рен. – М., 1992. – 159с.
916719
  Бекназар-Юзбашев Похороны кассандр / Бекназар-Юзбашев. – М., 1969. – 208с.
916720
  Филд В. Похороны петуха / В. Филд. – Москва, 1938. – 40 с.
916721
  Ковалів С.М. Похресник і інші повідання / Стефан Ковалів. – У Львіві (Львів) : Накл. Укр.-Руської Видавн. Спілки. [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка., під зарядом К. Беднарського], 1909. – 195 с. : іл.


  Зміст: Мій похресник; Два днї в Івановій хаті; Андрій Кременяк; Суд; Свій по званю; Навправцї; Сїльський лїкар; Зваричі; Перемащений Петро; Дїд Карита; Поломаний Кальвін; Ян Кабатек; Поступ; Колядники; Добре заробив; З кількох тисяч один.
916722
   Похудеть - это приказ! : art of Healthcare // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 5. – С. 26-32 : Фото
916723
  Секунд И. Поцелуи. // Стихотворения / Эразм Роттердамский. – Москва : Наука, 1983. – С. 215-237. – (Литературные памятники)
916724
  Янковская О. Поцелуй // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2007. – № 3. – С. 136-137.
916725
  Джин Я. Поцелуй воды // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 12. – С.99-103. – ISSN 0012-6756
916726
  Пуиг М. Поцелуй женщины-паука : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С.64-223. – ISSN 1130-6545
916727
  Вайдман Л.Л. Поцелуй Иуды / Л.Л. Вайдман. – Алма-Ата : Казахстан, 1976. – 136 с.
916728
  Хэйр Д. Поцелуй Иуды : Пьеса // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 134-199. – ISSN 1130-6545
916729
  Левин А. Поцелуй перед смертью / А. Левин. – Элиста, 1990. – 146-335с.
916730
  Пендлтон Д. Поцелуй смерти = A kiss of death / Дон Пендлтон // Поцелуй смерти : [амер. детектив : сборник : пер. с англ.] / [сост. А. Березнева]. – Минск : Дайджест, 1992
916731
   Поценье. – Воронеж, 1981. – 172с.
916732
  Коханова І.О. Поцифрування та мікрофільмування як засоби зберігання документів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 85-92


  Висвітлюється процес створення електронних копій документів і мікроформ як один із засобів зберігання оригіналів документів. Зазначаються їх переваги та недоліки.
916733
   Поцілуй надію : спецрепортаж. Південна Африка // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 32-36 : Фото
916734
  Кочан І.Г. Поцілунок Іуди / І.Г. Кочан. – К, 1949. – 217с.
916735
  Колодійчук Є.С. Поцілунок опівночі / Є.С. Колодійчук. – К., 1986. – 159с.
916736
  Моріак Ф. Поцілунок, дарований прокаженому / Ф. Моріак. – Київ : Основи, 1994. – 364с. – ISBN 5-77-05609-8
916737
  Лукьяненко А.М. Почаевский сборник Киевской Духовной академии Молдаво-Болгарской редакции XVI века со стороны своего языка / А.М. Лукьяненко. – Санкт-Петербург : Тип. М. П. С. (Т-ва И.Н. Кушнерев и К*), 1905. – [2], 62 с.
916738
  Ричков П.А. Почаївська Свято-Успенська Лавра / П.А. Ричков, П.Д. Луц. – Київ : Техніка, 2000. – 136с. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-133-6
916739
  Бочковська В.Г. Почаївський духовний осередок в історії та культурі українського народу: характеристика нових джерел дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 21-25. – (Українознавство ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються нові джерела дослідження історії Почаївського духовного осередку - візитаційні описи, які дають можливість дослідити розбудову монастиря, реконструювати його бібліотеку, персональний склад насельників обителі, діяльність шкіл і ...
916740
  Марушкевич А.А. Почаївський монастир як культурно-освітній осередок в Україні (за матеріалами праць І. Огієнка - митрополита Іларіона) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-51. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему культурно-освітньої діяльності Почаївського монастиря, в якому в XIX cт. функціонувала народна, а також реміснича школи, які згодом були переорганізовані у церковно-приходську, школу іконопису для здібної молоді. Монастир здобув ...
916741
  Андріюк А.В. Почаївський музей атеїзму / А.В. Андріюк. – Львів, 1962. – 43 с.
916742
  Яцюк Г. Почаївський музей атеїзму / Г. Яцюк. – Львів, 1970. – 60с.
916743
  Радчун Г. Почалось з арешту Антоні / Г. Радчун. – К., 1974. – 120с.
916744
  Слипачук А. Почасова оплата труда. Установление тарифной ставки за час роботы // Заработная плата : Ежемесячный специализированный журнал / ООО "Професійні видання". – Киев, 2007. – № 7. – С. 30-35.
916745
  Ермичева Н.Г. Почасовая оплата труда в высшей школе: справоч. пособие / Н.Г. Ермичева. – Л., 1988. – 88с.
916746
  Майко А.Ф. Почати з себе / А.Ф. Майко. – К, 1988. – 189с.
916747
  Моралес Хусто Ліпе Почати спочатку : оповідання-медитація // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 189-191. – ISSN 0320-8370
916748
  Поліщук М.С. Початкава і середня освіта на Правобережній Україні : Дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / Поліщук М.С. ; КДУ. – Київ, 1974. – 220 л.
916749
  Підгорна Л. Початки "романтичної доби" української фольклористики: збирацька діяльність Зоріана Доленги-Ходаковського та Ніколая Цертелєва // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 2 (104), березень - квітень. – С. 45-49
916750
  Глушко М. Початки вживання терміна "фольклор" в українській науці та його значення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 117-131. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто початки вживання й утвердження в українському народознавстві англійського за походженням терміна "фольклор", його первісне значення та відмінність від таких понять, як "етнографія", "усна народна словесність", "народна поезія" тощо. ...
916751
  Млиновецький Р. Початки визвольної боротьби українського народу // Універсум : Журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2002. – № 3/6. – С.32-36 : Фото


  До 85-річчя проголошення Української Центральної ради
916752
  Кобченко К. Початки вищої медичної освіти українського жіноцтва (кін. XIX - поч. XX ст.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – C. 128-133


  Стаття присвячена аналізу історії започаткування вищої медичної освіти для жінок в Україні, яку розглянуто на прикладі діяльності Медичного відділення Київських вищих жіночих курсів (згодом - Жіночого медичного інституту в Києві). Показано складнощі та ...
916753
  Костриця М.Ю. Початки волинського краєзнавства (кінець XVIII - середина XIX ст.) // Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті / М.Ю. Костриця. – Житомир : М.А.К., 2001. – С. 14-25. – ISBN 966-7626-11-3
916754
  Картель Л.М. Початки географії : Посыбник для вчителыв / Л.М. Картель. – Київ : Радянська школа, 1977. – 111с.
916755
  Грушевський М.С. Початки громадянства : (генетична соціологія) // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 224-229. – (Серія соціологічна ; вип. 7). – ISSN 2078-144X


  Уривки праці, подані у цьому номері журналу, присвячені розмірковуванням М. Грушевськогонад історичним розвитком суспільства. Чи може суспильство розвиватися за певими законами? Якщо ці законі існують, то чи можна застосувати їх до суспільства? Автор ...
916756
  Грушевський М.С. Початки громадянства (генетична соціологія) // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 28-37. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Уривки праці М. Грушевського, подані у цьому номері журналу, присвячені історичному огляду соціології: від її витоків до поч. ХХ ст. В українському науковому дискурсі М. Грушевський чи не вперше здійснив спробу систематизації соціологічного знання. ...
916757
  Грушевський М.С. Початки громадянства (генетична соціольогія) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 60-68. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
916758
  Грушевський М.С. Початки громадянства: генетична соціологія // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 340-343. – ISBN 966-613-240-0
916759
  Попов П.М. Початки друкарства у слов"ян. / П.М. Попов. – К..., 1924. – 35с.
916760
  Кобченко К. Початки історії Університету св. Володимира у Києві: європейська ідея в імперському контексті // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті здійснено огляд основних тенденцій історії становлення вищої освіти в Україні у контексті процесів європейської інтелектуальної історії. Після цього розкрито ідеологічні засади відкриття Університету св. Володимира у Києві у контексті ...
916761
  Свенцицький І. Початки книгопечатаня / І. Свенцицький, 1924
916762
  Бабич О. Початки книжкової справи у Києво-Печерському монастирі // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 25-30.
916763
  Брайчевський М. Початки книжності // Походження слов"янської писемності / М. Брайчевський. – 4-те вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – С. 129-152. – (Видання викладачів НаУКМА). – ISBN 978-966-518-291-7
916764
  Фесенко В. Початки металургійної промисловості на Україні : (Перша домна Луганського заводу) / В. Фесенко, 1932. – С. 231-256. – Окр. відб. - Монографія В. Фесенка про робітництво Луганського ливарного заводу залишається невиданою


  Він опублікував декілька нарисів з історії міста та ливарного заводу, а саме: “Архів Луганського ливарного заводу (1795–1887)” у “Записках Історично-Філологічного Відділу ВУАН”, т. ХХІ–ХХІІ; “Перша домна Луганського ливарного заводу”, Луганськ, 1930; ...
916765
  Кирчів Р. Початки наукового зацікавлення українським фольклором (збірання і вивчення) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С.27-36. – ISSN 0130-6936
916766
  Тельвак В.В. Початки наукової діяльності Михайла Грушевського в оцінках істориків кінця ХІХ століття (до проблеми генези грушевськознавчих концепцій) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 66-68. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано історіографічні оцінки ранніх наукових робіт М. Грушевського. Показано зацікавленість першими роботами молодого вченого українських, польських і російських спеціалістів. Виявлено основні тенденції оцінних інтерпретацій його наукових ідей ...
916767
  Потапюк Лілія Початки національного відродження на західно-українських землях у першій половині XIX ст. // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 1. – С. 87-92
916768
  Ревегук В. Початки національного культурно-освітнього відродження на Полтавщині (доба Центральної Ради) // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 2. – С. 90-98. – ISBN 966-7653-03-5
916769
  Надтока О.М. Початки новогромадівського руху. Суспільні погляди студентства : (за матеріалами соціологічного опитування на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка) / Олександр Надтока. – Ніжин : [ПП Лисенко М.М.], 2011. – 50 с. : іл. – ISBN 978-966-2213-57-7
916770
  Кондратюк С.В. Початки парламентаризму в Київській Русі: історіографічно-правовий аспект // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 73-82. – (Юридична ; Вип. 2)
916771
  Ілієвські П.Х. Початки писемності у слов"ян на Балканах і в Понті (найдавніші візантійсько-слов"янські торговельні і культурні контакти) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 3--8


  Резюме доповіді на міжнародній науковій конференції, що відбулася під час Днів науки Македонії в Україні (червень 2006р.) в м. Сімферополі, відомого славіста академіка МАНМ Петера Хр. Ілєвські. Містить оригінальну концепцію початків слов"янської ...
916772
  Степура І. Початки радіо та роль радіоаматорського руху в розвитку радіомовлення в СРСР // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 3 (139), березень. – С. 34-39
916773
  Пилипович Т.Г. Початки релігії: багатоманітність їх концептуального витлумачення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
916774
   Початки роздору боротьби на Волині : спогади учасника боротьби про трагічні подіїї на Волині 1941-1944 рр. – [ Б. м. ] : [ Б. в. ], 2003. – 119, [ 1 ] арк. : фотоіл. – На обкл. : Криваве поле геноциду на Волині 1941 - 1944 року
916775
  Котляр М.Ф. Початки Русі. Довкола 862-го року // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (503). – С. 28-41. – ISSN 0130-5247


  Розглядаються початкові етапи формування давньоруської державності. На думку автора, її корені сягають VI-VII ст.
916776
  Буланов Антон Початки с грибами / Буланов Антон, Батакова Ирина // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 2 (2869), февраль. – С. 120-122 : рис.
916777
  Горобець О. Початки систематичних досліджень Арктики // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія. – С. 250-252. – ISBN 978-966-171-783-0
916778
  Поліщук Г.Х. Початки сонячної системи / Г. Х. Поліщук. – Київ, 2006. – 20с.
916779
  Ферков О.В. Початки та історія грецької віри і церкви в Угорщині: історіографія проблеми / О.В. Ферков, Гергель Баранді // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 275-282. – (Історія ; Вип. 25)
916780
  Задорожна А.В. Початки теорії економіки добробуту в працях А. Сміта й С. Сісмонді // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.10. – С. 204-207. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
916781
  Жалдак М.І. Початки теорії ймовірностей / М.І. Жалдак. – Київ : Радянська школа, 1978. – 143 с.
916782
  Савченко Г. Початки українського військового руху в 1917 році в контексті ідеї національної державності // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.137-140
916783
  Запаско Я. Початки українського друкарства / Я. Запаско, О. Мацюк, В. Стасенко; Львів. акад. мистецтв. Центр. держ. істор. архів у Львові УАД. – Львів : Центр Європи, 2000. – 224с. – ISBN 966-7022-26-9
916784
  Падюка Н. Початки української етнокартографії (друга половина ХІХ ст.) : (публикация архивного документа отдела рукописей Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника НАН Украины) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 435-458. – ISSN 1591-6223
916785
  Возняк Михайло Початки української комедії : ( 1619-1819 ). – Львів : [Hакладом Видавн. Спілки "Всесвіт" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка], 1919. – 251 с. + Замітки: С. 241-245. – Словаpець [тлумач.] С. 246-248. – Бібліогр.: Приписки [список літ.]: С. 171-179. – ("Всесвітня бібліотека" / під редакцією Івана Калиновича ; №19)


  В кн. уpив. з твоpів Я. Гаватовича, І.Г. Hекpашевича, М. Довгалевського, Юpія [Геоpгія] Кониського, біогр. відомості пpо авт. та віpш "Яpмаpок" І.Г. Некрашевича. – Зpазки інтеpмедій, діяльогів і віpш: с. 180-240. Еслібріс - Галіна Сидоренко, Григорія ...
916786
  Левчук Я. Початки фіксації, опису та вивчення українських народних дитячих ігор та іграшок як форм втілення дитячої субкультури // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 220-228


  У статті зроблено огляд перших досліджень, присвячених феномену української народної іграшки та гри, проаналізовано функціональні особливості української народної дитячої ігрової культури.
916787
  Алексєєв В. Початки філософських поглядів на суспільні процеси та державу: учення Сократа // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 3-15
916788
  Зінкевич Р.Д. Початки формування Армії УНР восени 1917 року // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 107-119. – ISSN 0321-0499
916789
  Кралюк П. Початки християнства в Русі - Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13 червня (№ 101). – С. 1, 9
916790
  Кралюк П. Початки християнства в Русі - Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 червня (№ 105). – С. 9
916791
  Кралюк П. Початки християнства в Русі - Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 21-22 червня (№ 107/108). – С. 6
916792
  Кралюк П. Початки християнства в Русі - Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 червня (№ 109). – С. 9
916793
   Початківцям. Хаф"єль (Норвегія) : катання з ухилом. Топ-10 гірськолижних курортів "за інтересами" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 18 : фото
916794
  Ластовський В. Початкова абетка для початківців-істориків // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2011. – Вип. 7. – С. 103-105. – ISBN 978-966-171-414-3
916795
  Матяшук В. Початкова військова освіта за рубежем: позитивний досвід // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2009. – № 4. – С. 35-42
916796
  Сохін М.П. Початкова військова топографія / М.П. Сохін. – К., 1936. – 99с.
916797
  Курило О. Початкова граматика української мови. / О. Курило. – 12-те вид.
1. – 1927. – 134с.
916798
  Ніжинський М.П. Початкова і середня загальна освіта [в Києві в першій половині XIX ст.] // Історія Києва : в 2 т. / Ін-т історії АН УРСР ; ред. кол. : В.О. Голобуцький, П.П. Гудзенко, О.К. Касименко (гол. ред.) [та ін.]. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1960. – Т. 1. – С. 325-335
916799
  Тополевський В.Ю. Початкова педагогічна культура акторської майстерності // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 212-217
916800
  Козловський Ю.Г. Початкова підготовка бігунів на середні та довгі дистанції / Ю.Г. Козловський. – К, 1982. – 174с.
916801
  Лисенко-Єржиківська Початкова фаза культурно-філософської парадигми феномену шістдесятників // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 84-96


  Розглядається історико-культурний і літературнй контекст виникнення шістдесятництва як літературного явища
916802
  Баранов П. Початкова фізика : підручник для трудшколи / П. Баранов. – 4-те вид., стереотип. – Одеса : Держвидав України, 1926. – 188 с.
916803
  Цінгер А.В. Початкова фізика : посібник / А.В. Цінгер. – 2-ге вид., доп. – Київ : Державне видавництво України, 1927. – 391 с.
916804
  Дорошкевич Б.К Початкова хімія : Для селян-хазяїв, позашкільної освіти та нижчих с[ільсько]-г[осподаpських] шкіл ; З додатком статтей пpо позашкільну освіту на Вкpаїні та методи постановки досвідів ; з 30 малюнками / Б. Дорошкевич. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. Т-ва "Кpиниця"], 1918. – 54, IV с. : мал. – Позашкільна освіта на Укpаїні: с. 48-54. – Бібліогр. [літ. з хімії]: с. 47
916805
   Початкова школа. – Київ
№ 1. – 1995
916806
   Початкова школа. – Київ
№ 2. – 1995
916807
   Початкова школа. – Київ
№ 3. – 1995
916808
   Початкова школа. – Київ
№ 4. – 1995
916809
   Початкова школа. – Київ
№ 5/6. – 1995
916810
   Початкова школа. – Київ
№ 7. – 1995
916811
   Початкова школа. – Київ
№ 8. – 1995
916812
   Початкова школа. – Київ
№ 9. – 1995
916813
   Початкова школа. – Київ
№ 10/11. – 1995
916814
   Початкова школа. – Київ
№ 12. – 1995
916815
   Початкова школа. – Київ
№ 1. – 1996
916816
   Початкова школа. – Київ
№ 2. – 1996
916817
   Початкова школа. – Київ
№ 3. – 1996
916818
   Початкова школа. – Київ
№ 4. – 1996
916819
   Початкова школа. – Київ
№ 5. – 1996
916820
   Початкова школа. – Київ
№ 6. – 1996
916821
   Початкова школа. – Київ
№ 7. – 1996
916822
   Початкова школа. – Київ
№ 8. – 1996
916823
   Початкова школа. – Київ
№ 9. – 1996
916824
   Початкова школа. – Київ
№ 10. – 1996
916825
   Початкова школа. – Київ
№ 11. – 1996
916826
   Початкова школа. – Київ
№ 12. – 1996
916827
   Початкова школа. – Київ
№ 1. – 1997
916828
   Початкова школа. – Київ
№ 2. – 1997
916829
   Початкова школа. – Київ
№ 3. – 1997
916830
   Початкова школа. – Київ
№ 4. – 1997
916831
   Початкова школа. – Київ
№ 5. – 1997
916832
   Початкова школа. – Київ
№ 6. – 1997
916833
   Початкова школа. – Київ
№ 7. – 1997
916834
   Початкова школа. – Київ
№ 8. – 1997
916835
   Початкова школа. – Київ
№ 9. – 1997
916836
   Початкова школа. – Київ
№ 10. – 1997
916837
   Початкова школа. – Київ
№ 11. – 1997
916838
   Початкова школа. – Київ
№ 12. – 1997
916839
  Казьмирчук М.Г. Початкова школа в с. Кальнику: соціальний аспект // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 39-44. – ISSN 1728-3671
916840
  Затуливітер В.І. Початкова школа: Кн. віршів. / В.І. Затуливітер. – К., 1988. – 221с.
916841
  Дубовенко Ю. Початкове наближення для обчислення складного щільнісного контакту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-65. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Запропоновані аналітичні моделі гравітаційного поля та горизонтально-шаруватого геологічного середовища з кількома густинними межами розділу шарів під поверхнею. Модель поля отримана з рівняння сили тяжіння, що випливає з розгляду плоского нормального ...
916842
  Леньо Т. Початковий етап весільної обрядовості бойків Закарпаття (середина ХХ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 61-74


  У статті розглядаються весільні звичаї бойків Закарпаття. Незважаючи на зміни, викликані новими умовами існування в модерному індустріально-інформаційному суспільстві, на середину ХХ ст. у бойківсько-закарпатському весіллі ще залишилась самобутньою ...
916843
  Статіва І.І. Початковий етап досудового провадження в сучасному кримінальному процесі: український і західний контексти : монографія / І.І. Статіва ; за наук. ред. В.П. Гмирка ; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 247, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 226-247
916844
  Пилипенко Д.О. Початковий етап реалізації проекту "Скам"янілості України" // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 26-28


  Ініціатором проекту "Скам"янілості України" виступив самоврядний студентський орган - Наукове товариство студентів та аспірантів геологічного факультету КНУТШ. За головну мету проекту було поставлено популяризацію і вивчення природознавчої напуки ...
916845
  Козьяков Р. Початковий етап розслідування фактів безвісного зникнення осіб // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 63-72
916846
   Початковий етап розслідування фальшивомонеництва: порушення кримінальної справи, обставини, які необхідно встановити. Взаємодія суб"єктів розслідування / Мацишин, С, , А.В. Старушкевич // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 55-68.
916847
  Гузь Н. Початковий етап співпраці України та Ради Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 12-15. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується початковий етап співпраці України та Ради Європи в 1992-1995 рр., визначаються основні зовнішньополітичні орієнтири незалежної України. В статье исследуется начальный этап сотрудничества Украины и Совета Европы, определяются основные ...
916848
  Нестеренко Б Л. Початковий етап становлення фінансового контролю як інституту фінансового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 29-34. – (Правознавство ; Вип. 273)
916849
  Балушок В. Початковий етап формування етнічних стереотипів у політичнній культурі українців // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (344), липень - серпень. – С. 7-16. – ISSN 0130-6936
916850
  Івакін В.Г. Початковий етап християнізації в Києві (за даними поховального обряду X ст.) // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років : матеріали міжнар. наук. конф., 19-20 листоп. 2010 р., м. Чернігів / Ін-т археології НАН України, Ін-т історії України НАН України, Ченігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.Б. Коваленко (відп. ред.) та ін.]. – Луцьк ; Чернігів : Терен ; Вера и жизнь, 2011. – С. 90-97. – ISBN 978-966-2276-63-3
916851
  Иванов Г. Початковий курс географі. / Г. Иванов. – 7-е вид. – К.
2. – 1928. – 155с.
916852
  Иванов Г. Початковий курс географі. / Г. Иванов. – 3-е вид., стереотип. – Х.-К.
1. – 1929. – 120с.
916853
  Стеценко К.Г. Початковий курс навчання дітей нотного співу : (методіко-дідактичні матеpіяли) / К. Стеценко. – Київ : Вид. Т-ва "Вернигора" ; [Дpук. Т-ва "Веpнигоpа"], 1918. – 32 с. : мал. до тексту [ноти]: с. 31-32. – (Шкільна бібліотека ; Ч. 10)
916854
   Початковий курс наукового комунізму. – К., 1970. – 446с.
916855
   Початковий курс наукового комунізму. – К., 1973. – 244с.
916856
  Ростовцев С.І. Початковий курс практичних вправ з анатомії рослин / С.І. Ростовцев. – Х, 1931. – 192с.
916857
  Вагнер Ю.Н. Початковий курс природознавства / Ю Вагнер ; Пеpеклад з pосійської мови. – [Київ] : Деpж. Вид-во Укpаїни
Ч. 3 : Людина й тваpини. – 1923. – 92 с. : мал.
916858
   Початковий курс української мови. – К., 1993. – 60с.
916859
   Початковий курс філософїі. – К., 1966. – 280с.
916860
  Попов П.Н. Початковий період книгодрукування у слов"ян : (IV Міжнародний зізд славістів. Доповіді. ІУкрашський комітет славістів. АН УРСР) / П.Н. Попов. – Київ : Вид. АН УРСР, 1958. – 35 с.
916861
  Котирло В.К. Початковий період у навчанні школярів. / В.К. Котирло. – К, 1985. – 48с.
916862
  Ластовецький С. Початковий період української еміграції до канадської провінції Квебек (1891 - 1905 рр.) // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 200-205. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
916863
  Гурвіц Ю.О. Початкові відомості з геометрії / Ю.О. Гурвіц, Р.В. Гангнус. – Х.-К., 1933. – 64 с.
916864
  Ковтун С.М. Початкові етапи онтогенезу Nepeta transcaucasica Grossh // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 30-31. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані щодо початкових етапів онтогенезу Nepeta transcaucasica Grossh. Подано морфологічний опис насіння та проростків, простежено динаміку розвитку проростків, зазначено лінійні параметри насіннєвого матеріалу та умови зберігання. It is ...
916865
  Жила А. Початкові етапи онтогенезу та розмноження Veltheimia bracteata Harv. ex Baker (Hyacinthaceae Batsch) in vivo та in vitro / А. Жила, Р. Іванников // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 76-80. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Досліджено початкові етапи морфогенезу Veltheimia bracteata Harv. ex Baker. Встановлені типові структури листкової серії, що формується за перший рік вегетації сіянця. Описані процеси розмноження дослідного виду in vivo та in vitro. Veitheimia ...
916866
  Рудік Г. Початкові етапи онтоморфогенезу представників родини Lamiaceae Lindl. ex sity / Г. Рудік, Т. Мультян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-42. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати досліджень початкових етапів розвитку Stashys alpina L., St. cretica L., St. lanata Jacq., Salvia coccinea Etlinger, S. glutinosa L., S. sclarea L. Надано детальну характеристику латентного та прегенеративного (віргінільного) ...
916867
  Нечитайло В.А. Початкові етапи постембріонального періоду онтогенезу Lilium martagon L. у природі та в умовах культури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 38-42 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
916868
  Коваль І.П. Початкові стадії взаємодії молекулярного кисню з поверхнею Si(001), вкритою субмоношаром хрому / І.П. Коваль, Ю.А. Лень, М.Г. Находкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 255-258. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі проведено дослідження взаємодії молекулярного кисню з поверхнею кремнію вкритою субмоношаровим покриттям Сr в діапазоні експозицій О2 від 1 до 10 3 літрів кубічних при кімнатній температурі за допомогою методів електронної ...
916869
  Грунський М.К. Початкові сторінки слов"янського письменства / Микола Грунський. – [Київ], 1930. – 3-31 с. – Окр. відбиток: Україна: Науковий Журнал Українознавства : розвідки й замітки / Під ред. акад. Михайла Грушевського. Київ, 1930, січень-лютий
916870
  Петренко І.М. Початкові школи духовного відомства у Лівобережній Україні в першій половині XIX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 11-16. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
916871
  Тедеєв Анатолій Федорович Початково-крайові задачі для квазілінійних вироджених параболічних рівнянь в областях з некомпактною межею : Автореф... доктора фізико-математ.наук: 01.01.02 / Тедеєв Анатолій Федорович; Ін-тут прикл. математ. і механіки Нац. академії наук України. – Донецьк, 1998. – 24л.
916872
  Прилежаєва М.П. Початок / М.П. Прилежаєва. – Київ, 1961. – 104 с.
916873
  Басенко К.Я. Початок : історичний роман / К.Я. Басенко. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 551 с.
916874
  Басенко К.Я. Початок : роман / К.Я. Басенко. – Київ, 1982. – 583 с.
916875
  Басенко К. Початок : історичний роман [про події в Україні на початку XVII ст.] / Костянтин Басенко. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 539, [2] с. – (Український історичний роман. УІР). – ISBN 966-7009-23-8
916876
  Сірук М. Початок "радянського Нюрнберга"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 18 квітня (№ 68)


  Європейський суд з прав людини визнав трагедію в Катині воєнним злочином.
916877
  Григорчук М. Початок атомної ери // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 6 (56). – С. 26-36. – ISSN 1819-7329
916878
   Початок біографії. – К., 1969. – 199с.
916879
  Малявський Ю.К. Початок біографії. / Ю.К. Малявський. – Львів, 1956. – 48с.
916880
  Швидченко Т. Початок боротьби армії УНР з Червоною армією в рамках Першого Зимового походу (1919 - 1920) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – СЧ. 28-29
916881
  Король В.Ю. Початок Великої Вітчизняної війни в Україні: нові аспекти проблеми / В.Ю. Король, Ю.О. Ніколаєць // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 67-74. – (Історія ; Вип. 36)


  Розглядається одна з маловідомих сторінок Великої Вітчизняної війни - захоплення в полон радянських солдат на початку вторгнення фашистських військ на територію Радянського Союзу та сумна доля радянських військовополонених.
916882
  Рожко А. Початок весни / А. Рожко. – Х, 1957. – 56с.
916883
  Десятерик Д. Початок весни. Реквієм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 27 лютого (№ 36). – С. 9


  Дев"ять днів Небесній Сотні.
916884
  Непомнящий Андрій Початок вивчення писемних джерел з історії Кримського ханату // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 297-303. – ISBN 966-7865-75-4
916885
  Шитова Л. Початок виликого шляху // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 22-23.
916886
  Кочура Панас Початок вічного ч.1 / Кочура Панас. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 512 с.
916887
  Кочура Панас Початок вічного ч.1 / Кочура Панас. – Київ : Дніпро, 1980. – 454 с.
916888
  Вольська О.П. Початок громадського руху в НДР за суспільно-політичні перетворення (літо-осінь 1989 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-67. – (Історія ; Вип. 49)


  Висвітлюються за матеріалами вітчизняної та німецької періодичної преси, документальних збірників перші кроки розвитку масового опозиційного руху в НДР, який став одним з етапів до возз"єднання Німеччини.
916889
  Пугач В. Початок демократичної трансформації франкізму в Іспанії наприкінці 1950-х - першої половини 1970-х років // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 42-43
916890
   Початок десталінізації в Україні : (до 40-річчя закритої доповіді М. Хрущова на XX з"їзді КПРС) : матеріали "круглого столу" в Інституті історії України НАН України (26 лютого 1996 р.). – Київ : Ін-т іст. Укр. НАНУ, 1997. – 132 с. – ISBN 966-02-0046-3
916891
  Кудінов І.О. Початок діяльності української трудової армії (лютий - квітень 1920 року) // Вісник аграрної історії : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 43-49
916892
  Сисоєнко Г.І. Початок досудового розслідування // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 231-233. – ISBN 978-617-7272-11-2
916893
  Фаринник В. Початок досудового розслідування за Кримінальним процесуальним кодексом України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 16-22 червня (№ 24)
916894
  Дуда В.Я. Початок досудового розслідування у злочинах про порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом, учинених організованою злочинною групою // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 7-10. – ISSN 1609-0462
916895
  Погорецький М.А. Початок досудового розслідування: окремі проблемні питання // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 93-103


  На підставі наукового аналізу літературних джерел, положень Кримінально-процесуального кодексу України 1960 р. та чинного Кримінального процесуального кодексу України, в статті досліджуються теоретичні та практичні проблемні питання початкового етапу ...
916896
  Гулай В. Початок Другої світової війни та зовнішньополітичні орієнтації населення Західної України // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 88-93. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 9 (258)). – ISSN 1729-360Х
916897
  Федченко П.М. Початок журналістики в Києві / П.М. Федченко, 1959
916898
  Федченко П.М. Початок журналістики в Харкові / П.М. Федченко, 1957. – 89-115с.
916899
  Канигін Ю. Початок і кінець часів. Новий погляд на історію : Новий погляд на історію / Ю.М.Канигін. – Київ : А.С.К., 2005. – 448с. – ISBN 966-319-098-1
916900
  Ставнюк В.В. Початок і методи проведення реформ Солона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 112-115. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі аспекти початку та методів проведення реформ Солона в Афінах VI ст. до Р. Х. The article deals with some aspects of the beginning and methods of Solon"s reforms taking in Athens in the 6-th cent. B. C.
916901
  Пархоменко В.О. Початок історично-державного життя на Україні. / В.О. Пархоменко. – К., 1925. – 37с.
916902
  Пархоменко В. Початок історично-державного життя на Україні. / В. Пархоменко. – Х., 1925. – 55с.
916903
  Яченко Роман Початок історії митної справи на Прикарпатті // Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 30-32
916904
  Яцина О. Початок кам"яного житлового будівництва // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 12 (209). – С. 2-11. – ISSN 0131-2685


  Харків - одне з небагатьох великих міст України, в якому збереглося чимало зразків українського житлового будівництва.
916905
  Безручко О.В. Початок кінопедагогічної діяльності І.П.Кавалерідзе // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 286-294


  Стаття присвячена дослідженню педагогічної діяльності видатного укр. кінорежисера і скульптора І.П. Кавалерідзе (1887-1978) у контексті становлення мистецької кіноосвіти на Україні. На основі всебічного аналізу широкої жерельної бази і залученню до ...
916906
  Бабич О.І. Початок книгописання в Києво-Печерському монастирі у контексті гуманітарної інтервенції давньоруського суспільства // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 22-30
916907
  Гребенніков Ю. Початок курганного будівництва у Північному Причорномор"ї (на прикладі пам"ятників Степового Побужжя): архітектурний та ідеологічний аспекти проблеми / Ю. Гребенніков, Л. Смирнов // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2015. – № 3 (11), (липень - вересень). – С. 21-30. – ISSN 1998-4634
916908
  Леонов І.Г. Початок ленінського етапу в розвитку марксизму / І.Г. Леонов. – Одеса, 1959. – 31с.
916909
  Кеба О.В. Початок літературного твору: модерністська версія // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3. – С. 66
916910
  Непомнящий А.А. Початок наукового вивчення Криму // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 50-57
916911
  Мельник Л. Початок наукового українознавства (М. Максимович) // Утвердження ідеї українського національного самовизначення : (кінець XVIII-початок XX ст.) / Л. Мельник. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Сергійчук М.І., 2012. – С. 15-26. – ISBN 978-966-2911-50-3
916912
  Петрик А.М. Початок наукової діяльності Андрія Яковліва (1872–1955). Ранні роботи // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 104 (№ 1). – C. 20-22. – ISSN 2076-1554
916913
  Грищенко Т.А. Початок наукової кар"єри З. Бжезінського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 36-40. – (Історія ; Вип. 51)


  Стаття охоплює гарвардський період наукової діяльності З. Бжезінського (50-ті роки). Автор аналізує його внесок у розвиток американської радянології і дає оцінку раннім теоретичним поглядам майбутнього геостратега на зовнішню політику та міжнародні ...
916914
   Початок національно-визвольної війни українського народу в середині XVII ст. Богдан Хмельницький - видатний політичний, дипломатичний і військовий діяч України // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – червень (№ 12). – С. 14-16
916915
  Волков Т. Початок новітнього етапу "ольстерської проблеми" та Лейбористська партія Великої Британії (1968 - 1970) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 13-14
916916
  Єфремов С.О. Початок нової доби. Радівська публіцистика. 1917, березень - серпень / Сергій Єфремов ; [упоряд, примітки і вступ. ст. М.І. Цимбалюк]. – Київ : Просвіта, 2011. – 381, [3] с. – Примітки: с. 333-369. – ISBN 978-966-2133-75-2
916917
  Бабій Б.М. Початок нової ери в історії українського народу // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 7
916918
  Харченко Л.А. Початок нової філософії - з Якоба Беме? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 138-139. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
916919
  Мицик Ю. Початок опису Ніжинського полку у класичному творі О.М. Лазаревського / Ю. Мицик, І. Тарасенко // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – Вип. 17 (20). – С. 86-94. – (Серія " Ніжинознавчі студії" ; № 11). – ISSN 2078-063X
916920
  Дякова Олена Початок організованого життя українських іммігрантів у Австралії, роль церкви у формуванні національно свідомої спільноти // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 275-281
916921
  Безручко О. Початок педагогічної діяльності О. П. Довженка у КДІКу (за документами ЦДАВО та ЦДАМЛМ України) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 290-313
916922
  Жарраф Мохамед Початок політичної модернізації в Марокко // Господар великої справи. Штрихи до портрета Леоніда Васильовича Губерського, 2001


  Найважливіші події політичного життя Марокко: прийняття першої в історії країни конституції 1962 року.
916923
  Семена М. Початок правової десталінізації // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22-23 червня (№ 107/108)


  Ухвалення в першому читанні проекту закону, який поверне депортованим народам та особам їхні права й засудить депортацію як злочин.
916924
  Каріков С.А. Початок Реформації у герцогстві Саксонському // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во. – Харьков, 2013. – Вып. 12. – С . 104-110. – ISSN 2309-6608
916925
  Буцько М.О. Початок робітничого руху і поширення марксизму в Росії (1883-1894 рр.) / М.О. Буцько, Й.Д. Ремезовський. – Київ, 1960. – 80с.
916926
  Черняков Б.І. Початок систематичного ілюстрування періодики : Матеріали до лекції / Б.І. Черняков; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 31с. – (Зображальна журналістика: проблеми історії і теорії : Лекційний фонд Інституту журналістики ; Вип. 2 : Формування аудиторії та типології ілюстрованих періодичних видань першої половини 19 ст.)
916927
  Петренко Н.Й. Початок срібного міста / Н.Й. Петренко. – К, 1972. – 160с.
916928
  Старченко Н. Початок станової диференціації населення Великого князівства Литовського в інтерпретації В.Б. Антоновича // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича, (16-18 березня 1993 р. м. Київ) : доповіді та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1994. – С. 100-106
916929
  Січкаренко Г. Початок структурних перетворень в системе вищої освіти незалежної України // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2012. – Т. 15, ч. 2/3. – С. 73-79
916930
  Січкаренко Галина Початок структурних перетворень в системі вищої освіти незалежної України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 179-182. – Бібліогр. в кінці ст.


  На основі архівних джерел аналізуються процеси реформування на початку 1990-х років національної системи вищої освіти: формування ступеневої освіти, мережі ВНЗ, структури підготовки, працевлаштування випускників тощо.
916931
  Січкаренко Г. Початок структурних перетворень в системі вищої освіти незалежної України. // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2009. – Т. 12, ч. 1. – С. 59-64.
916932
  Полякова Л. Початок сучасного державотворення та основні моменти розвитку органів виконавчої влади в незалежній україні (1991-1999 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 79-83. – ISSN 1728-9343
916933
  Третьякова М. Початок та припинення трудових відносин з керівництвом підприємства // Вісник законодавства України : Інформаційно-довідкові матеріали,анотації,коментарі,консультації. – Київ, 2002. – № 21. – С.52-53
916934
  Крупач М. Початок таборової діяльності Євгена Маланюка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 73-87. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто суперечності, які виникають у процесі висвітлення діяльності Є. Маланюка в перші місяці інтернування на території Польщі, зокрема, у таборі для інтернованих воїнівАрмії УНР міста Пйотркова
916935
  Шевченко В.Ф. Початок українізації збройних сил доби Центральної Ради // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 112-115
916936
  Редчиць Н. Початок Української революції // Історія України. – Київ, 2012. – жовтень (№ 37/38)


  Історія України. Рівень стандарту, академічний. 10 коас.
916937
  Січкаренко Г. Початок формування державної політики в галузі вищої освіти в Україні (кінець 1980-початок 1990 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 19-30.
916938
  Панфілова Т.О. Початок формування і становлення структур українського громадянського суспільства у другій половині XVI - першій половині XVII століть (козацька доба) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 9-13. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))
916939
  Нагірняк О. Початок формування українознавчих досліджень у Наддніпрянській Україні (кінець XVIII - перша третина XIX століття) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 115-140. – ISSN 0869-3595
916940
  Нагірняк О. Початок формування українознавчих досліджень у Наддніпрянській Україні (кінець XVIII - перша третина XIX століття) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 115-140. – ISSN 0869-3595
916941
  Никін Початок християнства на Русі / Никін, (Лисенко) // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах..Спецвипуск / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 67/68 : Хрестителі землі Руської. – С. 35-61.
916942
  Дяченко В.І. Початок цивілізованого регулювання війн і збройних сутичок нормами первісного права і бойової моралі в процесі становлення і розвитку міжнародного гуманітарного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 147-155.
916943
   Початок шляху. Документи та спомини соратників // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 89-103 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
916944
  Качинский Н.А. Почва / Н.А. Качинский. – М., 1940. – 100с.
916945
  Мамытов А.М. Почва гор средней Азии и Южного Казахстана / А.М. Мамытов. – 2-е ид. – Фрунзе, 1987. – 310с.
916946
  Карпачевский Л.О. Почва и биологическое разнообразие // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 710-712. – ISSN 0032-180Х
916947
  Нечаев А.П. Почва и ее история / А.П. Нечаев. – М.-Пг., 1923. – 79с.
916948
   Почва и ее охрана. – Москва : Знание, 1980. – 96с. – (Знание ; № 4 ; Человек и природа)
916949
  Мещерский А.П. Почва и климат советской России / А.П. Мещерский. – Изд. 2-е. – Л, 1926. – 23с.
916950
  Тарасов Н.М. Почва и полезные ископаемые. / Н.М. Тарасов. – Л., 1947. – 51с.
916951
  Петербургский А.В. Почва и растение / А.В. Петербургский. – Москва : Сельхозидат, 1952. – 96с.
916952
  Гедройц К.К. Почва как культурная среда для сельскохозяйственных растений. Почвенные коллоиды и солоцеватость почв : По данным Агрохим. отд. Носовской с.-х. опытной станции. Популярный очерк / К.К. Гедройц; Носовская сель.-хоз. опытная станция. – Киев, 1926. – 66с. – (Издания Опытной станции : Отдел агрохимический ; Вып. 42)
916953
  Полянский И.И. Почва как предмет школьного естественно-исторического изучения / И.И. Полянский. – 107с.
916954
  Полянский И.И. Почва как предмет школьного естественно-исторического изучения / И.И. Полянский. – Изд. 2-е, доп. – Л., 1925. – 124с.
916955
  Гиляров М.С. Почва как среда перехода беспозвоночных от водного образа жизни к наземному в процессе эволюции / М.С. Гиляров. – М.-Л., 1944. – 134-138с.
916956
  Фокин А.Д. Почва, биосфера и жизнь на Земле / А.Д. Фокин. – М., 1986. – 177с.
916957
  Качинский Н.А. Почва, ее свойства и жизнь / Н.А. Качинский. – Москва : Академия наук СССР, 1951. – 240с.
916958
  Качинский Н.А. Почва, ее свойства и жизнь / Н.А. Качинский. – Москва : Наука, 1975. – 289с.
916959
  Панников В.Д. Почва, климат, удобрение и урожай / В.Д. Панников, В.Г. Минеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 512с.
916960
  Панников В.Д. Почва, климат, удобрение и урожай. / В.Д. Панников, В.Г. Минеев. – М., 1977. – 416с.
916961
   Почва, удобрение, урожай. – Горки, 1973. – 172с.
916962
  Карпачевский Л.О. Почва. мелиорация и охрана природы / Л.О. Карпачевский. – М., 1987. – 60с.
916963
  Раманаускене А К. Почвенная альгофлора и ее динамика в опытном поле севооборота. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.094 / Раманаускене К.А,; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1970. – 23л.
916964
  Роде А.А. Почвенная влага / А.А. Роде. – Москва : АН СССР, 1952. – 456с.
916965
  Вериго С.А. Почвенная влага : Применительно к запросами сельского хозяйства / С.А. Вериго, Л.А. Разумова; Кулик М.С. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 328с.
916966
  Томилова В.Н. Почвенная зоология. / В.Н. Томилова. – Иркутск, 1978. – 67с.
916967
  Рожков В.А. Почвенная информатика / В.А. Рожков. – М, 1989. – 219с.
916968
  Холодный Н.Г. Почвенная камера как метод исследования почвенной микрофлоры / Н.Г. Холодный. – 321-329с.
916969
   Почвенная карта Азиатской части СССР. – Л., 1930. – с.
916970
  Прасолов Л.И. Почвенная карта Азиатской части СССР. / Л.И. Прасолов. – Л., 1930. – 14с.
916971
   Почвенная карта Европейской части СССР, 1947. – с.
916972
  Благовидов Н.Л. Почвенная карта и её использование / Н.Л. Благовидов, Селль-Бекман. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1954. – 120с.
916973
  Лобова Е.В. Почвенная карта Казахской ССР / Е.В. Лобова. – Москва, 1946. – 2с.
916974
  Михайлов И.С. Почвенная карта российской Арктики масштаба 1 : 1000 000: содержание и опыт составления // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 4. – С. 411-419 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0032-180Х
916975
  Садовников И.Ф. Почвенная картография / И.Ф. Садовников. – Москва, 1952. – 126с.
916976
  Каппен Г. Почвенная кислотность / Г. Каппен. – М., 1934. – 392с.
916977
  Мишустин Е.Н. Почвенная кислотность как фактор, определяющий появление в почве нективного азотобактера. / Е.Н. Мишустин, З.И. Бахарева. – 1063-1072с.
916978
  Каспиров А.И. Почвенная корка и борьба с ней / А.И. Каспиров. – Изд. 2-е. – М.-Л., 1958. – 142с.
916979
  Пилипенко Алексей Федосеевич Почвенная мезофауна лесных биогеоценозов Юго-Восточной Украины : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Пилипенко Алексей Федосеевич; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1973. – 18л.
916980
  Сабирова О.Р. Почвенная мезофауна пустынь Туркменистана / О.Р. Сабирова. – Ашхабад, 1990. – 156с.
916981
  Мирчинк Т.Г. Почвенная микология / Т.Г. Мирчинк. – М., 1976. – 207с.
916982
  Мирчинко Т.Г. Почвенная микология / Т.Г. Мирчинко. – М., 1988. – 220с.
916983
  Федоров М.В. Почвенная микробиология / М.В. Федоров. – М., 1954. – 484с.
916984
  Новогрудский Д.М. Почвенная микробиология / Д.М. Новогрудский. – Алма-Ата, 1956. – 402с.
916985
  Пошон Ж. и Баржак Г Почвенная микробиология / Ж. и Баржак Г Пошон. – М., 1960. – 560с.
916986
   Почвенная микробиология. – М., 1979. – 316с.
916987
  Седлецкий И.Д. Почвенная рентгенография : ( изучение почвенных коллоидов методом диффракции рентгеновских лучей) / И.Д. Седлецкий; Под ред. И.Н. Антипова-Каратаева. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1939. – 152с.
916988
  Вершинин П.В. Почвенная структура и условия её формирования / П.В. Вершинин. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1958. – 188с.
916989
   Почвенная съемка : Руководство по полевым исследованиям и картированию почв. – Москва : АН СССР, 1959. – 348с.
916990
  Евдокимова Т.И. Почвенная съемка : учеб. пособ. для студ. ун-тов и с.-х. вузов / Т.И. Евдокимова; зав. ред. Н.М. Глазкова, ред. Н.А. Жук. – Москва : Московский университет, 1981. – 264 с. : ил., табл. – бібліогр.: с. 261-263
916991
  Евдокимова Т.И. Почвенная съемка : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. "Агрохимия и почвоведение" / Т.И. Евдокимова; зав. ред. Н.М. Глазкова, ред. Н.А. Жук. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Московский университет, 1987. – 270 с.
916992
  Криволуцкий Д.А. Почвенная фауна в кадастре животного мира / Д.А. Криволуцкий. – Ростов-на-Дону, 1985. – 96с.
916993
  Шиперович В.Я. Почвенная фауна в различных типах леса / В.Я. Шиперович. – [Москва], 1937. – [10] с. – Отд. оттиск из: Зоологический журнал, 1937, т. 16, вып. 2 (с. 301-309)
916994
  Стегаереску О.П. Почвенная фауна виноградников Молдавии и действие на нее фумигантов. : Автореф... Канд.биол.наук: / Стегаереску О.П.; АН Молд.ССР.Ин-т зоологии. – Кишинев, 1967. – 26л. – Бібліогр.:с.19-20
916995
   Почвенная фауна и почвенное плодородие. – М., 1987. – 776с.
916996
  Сабирова О. Почвенная фауна под пескоукрепительными растениями Восточных Каракумов / О. Сабирова. – Ашхабад, 1977. – 100с.
916997
   Почвенная фауна Северной Европы. – М., 1987. – 174с.
916998
   Почвенная фауна Среднего Поволжья. – М., 1964. – 176с.
916999
  Воронова Л.Д. Почвенная фауна южной тайги Пермской области и ее изменение под влиянием пестицидов : Автореф... канд. биол.наук: 111.098 / Воронова Л.Д.; АН СССР. Ин-т эволюционной морфологии и экологии животных. – М., 1971. – 24л.
917000
  Кугините З.П. Почвенная эрозия на суглинистых склонах северо-восточной части Литовской ССР. : Автореф... Канд.геогр.днаук: 11.690 / Кугините З.П.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1970. – 26л.
<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,