Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>
916001
  Седляр О. "Народныя песни Галицкой и Угорской Руси": спільний видавничий проєкт Осипа Бодянського та Якова Головацького // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 155-167. – ISSN 2078-6077
916002
  Моїсеєнко Є. "Народознавчі зошити": історія становлення, спрямованість і місце в системі періодичних видань етнологічного спрямування // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 50-54
916003
  Падюка Н. "Народописна карта українсько-руського народу" Г. Величка: історія створення і наукове значення // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2005. – Вип. 13. – С. 430-444. – ISSN 1561-6223
916004
  Морошан Т. "Нас вбивали, бо ми українці" - про Голодомор дізналися викладачі й студенти Лісабона // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 24 жовтня (№ 200). – С. 5
916005
  Єкельчик С. "Нас заарештовують, а тобі пишеться про любов і про щастя. Як ти можеш?" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 1 (204). – С. 62-65


  Коли і як зникли українські шістдесятники, розповідає історик Сергій Єкельчик.
916006
  Сірук М. "Нас не залякати" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24-25 жовтня (№ 199/200). – С. 3


  Як Канада реагує на перший теракт, який стався на її території.
916007
  Хавкин Борис "Нас никто уличить не сможет" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8. – С. 25-29. – ISSN 0235-7089


  Як були опубліковані радянські тексти радянсько-німецьких секретних документів.
916008
  Скопенко В. "Нас об"єднує одна мета - зробити все, щоб університет міцнів і процвітав" // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Березень (№ 3)


  Інформація про те, що: 1. На спільному засіданні Вченої ради університету, факультетів та інститутів ректор університету звітував про діяльність ун-ту за 5 років (передано зміст доповіді. 2. Учасники засідання активно обговорили доповідь ректора. 3. ...
916009
  Мандзюк Д. "Нас обступили тісним натовпом і вимагали: "Скажіть хоч щось!" Довелося імпровізувати" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2016. – № 40 (343), 20 жовтня 2016. – С. 46-50


  Пам"ятник розстріляним у Бабиному Яру відкрили через 35 років після трагедії.
916010
  Януконіс М. "Нас пов"язує боротьба за свободу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9 липня (№ 119). – С. 10-11


  Посол Литви в Україні Марюс Януконіс - про необхідність тиску на Росію та шлях до створення сильної та економічно незалежної держави.
916011
  Удовенко Г. "Нас усіх об"єднувала любов до України" // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 24-27


  Кар"єрний дипломат Геннадій Удовенко вважає, що дипломатія не може існувати без принципу трьох "П" - патріотизму, професіоналізму, порядності. Уривок зі спогадів Генадій Йосипович Удовенко передав "З.С."
916012
  Забужко О. "Нас хочуть позбавити європейської України" / Записував В. Соскін // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 28 лютого (№ 4). – С. 8-9
916013
  Забужко О. "Нас хочуть позбавити європейської України" / Текст і фото В. Коскіна // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 31 січня (№ 2)


  Розмова про нову книжку, яка щойпо побачила світ "Вибране листування на тлі доби: 1992-2002". Ця книжка представляє історію багатолітньої дружби одного з найвидатніших мовознавців ХХ століття, провідного еміграційного мислителя, критика й ...
916014
  Забужко О. "Нас хочуть позбавити європейської України" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 14 лютого (№ 3). – С. 6, 7
916015
  Осипова Э. "Насадитель российского слова".Ломоносов у истоков русской филологии // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 9 : Михайле Ломоносову 300. – С. 76-78. – ISSN 0235-7089
916016
  Гамота Д. "Насамперед потрібно визначитися з інфраструктурою науки в Україні" / бесіду вела Л. Суржик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 квітня (№ 15). – С. 1, 12


  "Минув рік відтоді, як створено Національну раду з питань розвитку науки і технологій (НРРНТ) - постійно діючий консультативно-дорадчий орган при Кабінеті міністрів України, що складається в Наукового та Адміністративного комітетів. Перший склад НРРНТ ...
916017
   Народ-победитель. – М., 1985. – 159с.
916018
   Народ-победитель : Советская литература о Великой Отечественной войне. – Л., 1985. – 370с.
916019
  Ильин М. Народ-строитель. Рассказы о пятом пятилетнем плане. / М. Ильин. – М., 1955. – 184с.
916020
  Лівенцов В. Народ-творець комунізму / В. Лівенцов, Ю. Ширяєв, 1963. – 27-33с.
916021
  Афанасьев А.Н. Народ-художник : миф, фольклор, литература : сборник / А.Н. Афанасьев ; [сост., подгот. текста, вступ. ст., с. 3-24, и примеч. А.Л. Налепина]. – Москва : Советская Россия, 1986. – 366, [1] с. : ил., [1] л. портр. – Библиогр. в примеч.: с. 341-365. – (БРК : Библиотека русской критики)
916022
   Народный сказ "Витязь в тигровой шкуре". – Тбилиси, 1941. – 43 с.
916023
  Введенская В.П. Народный сказ в творчестве М.Горького : Автореф... канд. филол.наук: / Введенская В.П.;. – М, 1966. – 18л.
916024
  Кожевников В.М. Народный солдат / В.М. Кожевников. – Москва, 1955. – 64с.
916025
  Жаназарова А.М. Народный социально-бытовой эпос-основа трагедии Г.Н.Мусрепова *Козы-Корпеш и Баян-слу*. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Жаназарова А.М.; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.22
916026
  Добровольская Т.Н. Народный суд - основное звено судебной системы СССР / Т.Н. Добровольская. – М, 1956. – 119с.
916027
  Лаптев Ю.Г. Народный суд : Повести и рассказы / Ю.Г. Лаптев. – Москва, 1956. – 255 с.
916028
  Радутная Н.В. Народный судья. Профессиональное мастерство и подготовка / Н.В. Радутная ; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разраб. мер предупреждения преступности. – Москва : Юридическая литература, 1977. – 142, [2] с.
916029
  Ткаченко Т.С. Народный танец / Т.С. Ткаченко. – 2-е изд. – М, 1967. – 655с.
916030
  Иноземцева Г.В. Народный танец / Г.В. Иноземцева. – М, 1971. – 48с.
916031
  Настюков Г.А. Народный танец на самодеятельной сцене / Г.А. Настюков. – Москва, 1976. – 6с.
916032
  Титкина Т. Народный театр : Учеб. пособие для студентов заоч. отд. / Т. Титкина. – Л. : б.и., 1964. – 60с.
916033
   Народный театр. – М, 1991. – 541с.
916034
  Бабкина М.П. Народный театр Индии / М.П. Бабкина, С.И. Потабенко. – Москва : Наука, 1964. – 168 с. : ил.
916035
  Брыжинский В.С. Народный театр мордвы / В.С. Брыжинский. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1985. – 168 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 158-167 (216 назв.)
916036
  Головачев В.Г. Народный театр на Дону / В.Г. Головачев, Б. Лащилин. – Ростов -на-Дону, 1947. – 184с.
916037
   Народный театр.. – Л, 1974. – 184с.
916038
  Благоева С.Д. Народный трибун Испании Долорес Ибаррури : пасионария / С.Д. Благоева. – Москва : Партиздат, 1937. – 36 с. : 1 портр.
916039
  Белов И.Д. Народный ум в пословицах и поговорках / [И. Белов] // К юбилею В.А.Жуковского. – [Санкт-Петербург]. – [10] с. : 1 л. рис. (1881 г.Ї
916040
   Народный университет : Лекции, читанные проф. и лекторами О-ва народных университетов / Под ред. К.И. Арабажина // У врат царства : драма в 4-х д. / Гамсун Кнут. – Санкт-Петербург : Тип. А. Улыбина ; Кн. скл. "Нива золотая", 1909. – 128 с. – ([Сочинения русских и иностранных писателей] ; [Кн. 1])


  Содерж.: Фердинанд Лассаль / Dr. phil. Гр. Полонский. Иван Карамазов / Проф. К. Жаков. Генрих Ибсен / Гр. Полонский. Гоголь, как поэт и мыслитель / М. Марковский. Вершины человечества (Виктор Гюго) / А. Хирьяков
916041
  Максяшев П.Ф. Народный университет / П.Ф. Максяшев. – Пенза, 1962. – 40с.
916042
  Жарков А.Д. Народный университет "Коммунизм и современник" / А.Д. Жарков, В.А. Каграманов. – М., 1979. – 64с.
916043
  Арабажин К.И. Народный университет в С.-Петербурге : Докл. пред. Комис. по устройству курсов общеобразоват. предметов при СПБ. пед. о-ве взаим. помощи в Учеб.-воспитат. ком. Пед. музея, 8 янв. 1898 г. / К.И. Арабажин. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1899. – 33 с.
916044
  Константинов В.И. Народный университет культуры / В.И. Константинов. – Красноярск, 1961. – 20с.
916045
  Лягушев Н.Е. Народный университет технического прогресса. / Н.Е. Лягушев. – М., 1964. – 140с.
916046
  Козин И.Е. Народный учитель / И.Е. Козин. – Челябинск, 1964. – 23с.
916047
   Народный учитель. – М, 1981. – 157с.
916048
  Скрабе Н.И. Народный учитель Августин Петрович Скрабе / Н.И. Скрабе. – Махачкала, 1955. – 72с.
916049
   Народный учитель СССР.. – М, 1985. – 220с.
916050
  Парфенов А.В. Народный учитель. / А.В. Парфенов. – Калинин, 1953. – 40с.
916051
   Народный учитель.. – М, 1968. – 295с.
916052
  Туровская Л. Народный учитель. 17 ноября (1930) - 90 лет со дня рождения Галины Евдокимовны Глущенко, украинского педагога // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 37
916053
  Ягодовский Л.С. Народный фронт в европейских странах социализма. / Л.С. Ягодовский. – М., 1968. – 192с.
916054
  Гарсиа Х. Народный фронт в Испании (1936-1939 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Гарсиа Х.; Ин-т истории АН СССР. – Москва, 1952. – 15 с.
916055
  Гаранин Ф.А. Народный фронт в Чили : Автореф... канд. ист.наук: / Гаранин Ф.А.; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1969. – 26л.
916056
  Гаранин Ф.А. Народный фронт в Чили. 1936-1941 / Ф.А. Гаранин. – М., 1973. – 309с.
916057
  Торез М Народный фронт во Франции / М Торез, Ж. Коньо. – М, 1937. – 64с.
916058
  Егоров Ю.В. Народный фронт во Франции / Ю.В. Егоров. – Л., 1972. – 290с.
916059
  Кравченко Е.А. Народный фронт во Франции (1934-1938 гг.) / Е.А. Кравченко. – М., 1972. – 296с.
916060
  Харчев В В. Народный характер / В В. Харчев, . – Горький, 1978. – 176с.
916061
  Мартынов И.И. Народный хор / И.И. Мартынов. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1944. – 35 с.
916062
  Мартынов И.И. Народный хор / И.И. Мартынов. – Москва-Л, 1946. – 52с.
916063
   Народный художник Азербайджанской ССР Саттар Бахлул-заде : каталог выставки / Бахлул-заде, Саттар. Выставка произведений; Союз художников СССР. М-во культуры АзССР. Союз художников АзССР. – Москва : Советский художник, 1973. – [9] с., 5 л. ил.
916064
   Народный художник Азербайджанской ССР, лауреат Гос.премии АзССР Марал Юсиф кызы Рахманзаде. – Москва, 1988. – 40 с.
916065
   Народный художник Азербайджанской ССР, лауреат Государственной премии АзССР Саттар Бахлул-заде, 1904-1974 : выставка рисунка / Бахлул-заде Саттар, выставка рисунка; Союз художников ССР, Союз художников АзССР ; предисл. П. Гаджиева. – Москва : Советский художник, 1977. – [11] с., 9 л. ил. : портр. ; цв. ил.
916066
   Народный художник Армянской ССР Анатолий Папян. – Москва, 1991. – 39с.
916067
   Народный художник Армянской ССР Ара Арменович Арутюнян : каталог выставок / Арутюнян Ара Арменович. Выставка произвидений; Союз худож. СССР ; Союз худож. АрмССР ; Центр. дом худож. ; [предисл. Б. Зурабова]. – Москва : Совецкий художник, 1982. – [15] с., 16 л. ил. : ил., цв. ил.
916068
   Народный художник Армянской ССР Эдуард Амаякович Исабекян.. – М, 1988. – 20с.
916069
   Народный художник Армянской ССР, лауреат премии им.Дж.Неру и премии им.Г.А..Насера Мариам Аршаковна Асламазян. – Москва, 1989. – 79с.
916070
   Народный художник Армянской ССР, лауреат премий имени Джавахарлала Неру и Гамаля Абделя Насера Мариам Аршаковна Асламязан : выставка произведений "Краски Армении" : живопись, керамика / Асламазян Мариам Аршаковна, (выставка произведений); Моск. орг. Союза-художников РСФСР, Центр. дом литераторов им. А.А. Фадеева ; предисл. С. Разумовский] ; сост. Изюмская, Н.Н. – Москва, 1978. – 14 с. : ил.
916071
   Народный художник Армянской ССР, член-корреспондент Академии художеств СССР, лауреат Гос.премии СССР Акоп Акомян.. – Москва, 1990. – 72с.
916072
   Народный художник Башкирской АССР Федор Александрович Кащеев.. – М, 1988. – 38с.
916073
   Народный художник Болгарии Златю Бояджиев : каталог выставки : пер. с болг. / Бояджиев, Златю. Выставка произведений; Союз.болг. художников, Союз художников СССР. – Москва : Советский художник, 1974. – 27 с. : ил.
916074
   Народный художник Болгарии профессор Илия Бешков 1901-1971 : [каталог выставки]. – [пер. с болг.]. – Москва : Советский художник, 1972. – [24] с. : ил.; 7 л. ил.
916075
   Народный художник Болгарии Стоян Венев.. – М, 1966. – 14с.
916076
   Народный художник Грузинской ССР Вахтанг Дугладзе. – Москва, 1986. – 31с.
916077
  Нижарадзе З.А. Народный художник Грузинской ССР Зураб Прчилович Нижарадзе / З.А. Нижарадзе. – Москва, 1981. – 13с.
916078
  Урушадзе И.А. Народный художник Грузинской ССР Силован Якимович Какабадзе / И.А. Урушадзе. – Тбилиси, 1966. – 23с. : ил.
916079
   Народный художник Грузинской ССР, лауреат премии Ленинского комсомола Грузии Темо Гоцадзе. – Москва, 1989. – 38с.
916080
   Народный художник Киргизской ССР Л.А. Ильина : каталог персональной выставки произведений в связи с 50 летием со дня рождения и 27 летием творческой деятельности. – Фрунзе : Госкомитет Сов. Мин. Кирг.ССР попечати, 1965. – 22, [10] с.
916081
   Народный художник ЛатССР Рудольф Карлович Хеймрат. – Москва, 1987. – 35с.
916082
  Цултэм Нямосорын. Народный художник МНР, лауреат Государственной премии МНР НЯмосорын Цултым. / Нямосорын. Цултэм. – М., 1976. – 7с.
916083
   Народный художник республики академик Василий Дмитриевич Поленов.. – М, 1950. – 84с.
916084
   Народный художник РСФСР Александр Владимирович Казанский. – Москва, 1987. – 24с.
916085
   Народный художник РСФСР Алексей Васильевич Моторин.. – М, 1986. – 31с.
916086
   Народный художник РСФСР Альберт Георгиевич Сергеев. – Смоленск, 1987. – 59с.
916087
   Народный художник РСФСР Альдона Ненашева.. – М, 1990. – 14с.
916088
   Народный художник РСФСР Анатолий Зыков.. – М, 1991. – 59с.
916089
   Народный художник РСФСР Аркадий Михайлович Калчанов : графика. Каталог. – Москва : Советский художник, 1986. – 27 с.
916090
   Народный художник РСФСР Василий Михайлович Звонцов : графика. – Москва : Советский художник, 1988. – [28] с.
916091
   Народный художник РСФСР Владимир Иванович Переяславец. – Москва, 1990. – 25с.
916092
   Народный художник РСФСР действительный член Академии художеств СССР Анна Петровна Остроумова-Лебедева : каталог выставки. – Ленинград : Ленгорисполком, 1971. – 64 с.
916093
   Народный художник РСФСР действительный член Академии художеств СССР лауреат Гос.премии СССР Алексей Федорович Пахомов. : каталог выставки. – Ленинград : Искусство, 1970. – 39 с.
916094
   Народный художник РСФСР Евгений Евгеньевич Лансере 1875-1946 : каталог выставки / Лансере, Выставка, Ленинград. произведений., 1975.; Авт. вступ. ст.: Н.И. Шантыко. – Ленинград : Искусство, 1975. – 63, [23] с.
916095
   Народный художник РСФСР Евгений Куманьков. – Москва, 1986. – 66с.
916096
   Народный художник РСФСР Иван Филиппович Титов. – Москва, 1991. – 96с.
916097
   Народный художник РСФСР Кондратий Петрович Белов.. – М, 1990. – 62с.
916098
  Абрамов М.А. Народный художник РСФСР Марк Александрович Абрамов : полит. карикатура, станковая графика, плакат, рис., акварель : кат. выст. / А.М. Абрамов ; М-во культуры СССР, Союз художников СССР, Моск. орг. Союза художников РСФСР, Союз журналистов СССР, Изд-во ЦК КПСС "Плакат". – Москва : Советский художник, 1983. – [43] с. : ил., цв. ил.
916099
  Малютин М.И. Народный художник РСФСР Марк Иванович Малютин: Каталог выставки. / М.И. Малютин. – Москва, 1974. – 19с.
916100
   Народный художник РСФСР Михаил Смирнов. – Москва, 1987. – 55с.
916101
  Барченков Н.И. Народный художник РСФСР Николай Иванович Барченков : каталог выставки ; выставка произведений / Н.И. Барченков ; Союз художников РСФСР, Моск. обл. – Москва : Советский художник, 1981. – 9 с. : ил., 8 л. ил., цв. ил.
916102
   Народный художник РСФСР Николай Иванович Барченков.. – М, 1989. – 12с.
916103
   Народный художник РСФСР Николай Михайлович Чернышов.. – М, 1990. – 175с.
916104
   Народный художник РСФСР Николай Соломин. – Москва, 1986. – 47с.
916105
   Народный художник РСФСР, действительный член Академии художеств СССР лауреат Гос.премии СССР и Гос.премии РСФСР им.И.Е.Репина Юрий Петрович Кугач. – Москва, 1987. – 103с.
916106
   Народный художник РСФСР, действительный член Академии художеств СССР, лауреат Гос.премии СССР Дмитрий Спиридонович Бисти, 1925-1990 гг.. – Москва, 1991. – 32 с.
916107
   Народный художник РСФСР, заслуженный деятель искусств Чечено-Ингушской АССР, лауреат Государственной премии Украинской ССР им. Т.Г. Шевченко Николай Яковлевич Бут : живопись, графика : каталог выставки / Бут Николай Яковлевич. Выставка произведений. – Москва : Советский художник, 1983. – 15 с., [19] л. ил. : портр., ил.
916108
  Бабочкина Г.А. Народный художник РСФСР, лауреат Гос. премии РСФСР им. И.Е. Репина, Валентин Иванович Курдов / Г.А. Бабочкина. – Москва, 1988
916109
   Народный художник РСФСР, лауреат Гос.пермии Коми АССР Рем Николаевич Ермолин. – М, 1986. – 31с.
916110
   Народный художник РСФСР, лауреат Гос.пермии РСФСР им.И.Е.Репина Николай Николаевич Соломин.. – Москва, 1991. – 71с.
916111
   Народный художник РСФСР, лауреат Гос.пермии Союза жуналистов СССР Борис Иванович Лебедев. – Москва, 1989. – 39с.
916112
   Народный художник РСФСР, лауреат Гос.пермий СССР Алексей Пархоменко.. – М, 1990. – 44с.
916113
   Народный художник РСФСР, лауреат Гос.премии РСФСР им.И.Е.Репина Владимир Александрович Игошев. – Москва, 1988
916114
  Малютин М.И. Народный художник РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Марк Иванович Малютин: Каталог выставки. / М.И. Малютин. – Иваново, 1979. – 16с.
916115
   Народный художник РСФСР, Марат Самсонов. – Москва, 1986
916116
   Народный художник РСФСР, скульптор Иван Семенович Ефимов.. – М, 1969. – 22с.
916117
   Народный художник РСФСР, член-коррескондент Академии художеств СССР, лауреат Гос.пермии СССР Василий гаврилович Стамов.. – Москва, 1990. – 39с.
916118
   Народный художник РСФСР, член-корреспондент Академии художеств СССР Леонид Сойфретис. – Москва, 1989. – 71с.
916119
   Народный художник РСФСР, член-корреспондент Академии художеств СССР Юрий Львович Чернов. – Москва, 1991. – 32с.
916120
  Абоев Народный художник Северо-Осетинской АССР Заур-Бек Абоев : Графика. Каталог выставки / Авт. вступ. ст.: Р.Г. Гамзатов, Г.А. Анисимов, З.-Б. Абоев; сост.: И.Н. Бурлак, С.А. Ковалевская; отв. ред.: Е.Я. Левашова. – Москва : Советский художник, 1983. – 40 с. : ил.
916121
   Народный художник СССР Николай Петрович Глушко. – Москва, 1986. – 30с.
916122
   Народный художник СССР член-корреспондент Академии художеств СССР лауреат Государственной премии Молдавской ССР Илья Трофимович Богдеско : каталог выставки / Богдеско Илья Трофимович, выставка произведений; Союз художников СССР, Союз художников Молдавской ССР ; [авт. вступ. ст. Д. Гольцова]. – Москва : Советский художник, 1976. – 11 с., 8 л. ил. : ил.
916123
   Народный художник СССР, Ахмат Фаткуллович Лутфуллин. – Москва, 1990. – 24с.
916124
   Народный художник СССР, действильеный член Академии художеств СССР Вячеслав Францевич Загонек.. – Л, 1990. – 49с.
916125
   Народный художник СССР, Действительный член Академии художеств СССР Афанасий Николаевич Осипов. – Москва, 1988. – 95с.
916126
   Народный художник СССР, Действительный член Академии художеств СССР Владимир Александрович Серов.. – М, 1965. – 44с.
916127
   Народный художник СССР, Действительный член Академии художеств СССР лауреат Ленинской премии Владимир Андреевич Фаворский. – Москва, 1986. – 127с.
916128
   Народный художник СССР, Действительный член Академии художеств СССР Юрий Михайлович Непринцев. – Ленинград, 1989. – 55с.
916129
   Народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР, лауреат Государственной премии СССР Юрий Михайлович Непринцев / Непринцев, Выставка, Ленинград произведений., Москва. -, 1979-1980. – Л., 1979. – 43с.
916130
   Народный художник СССР, Действительный член Академии художеств СССР, лауреат Ленинской премии Владимир Андреевич Фаворский.. – Москва, 1986. – 128с.
916131
  Моисеенко Е.Е. Народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР, лауреат Ленинской премии, лауреат Государственной премии РСФСР имени И.Е.Репина Е.Е.Моисеенко. / Е.Е. Моисеенко, . – Москва, 1983. – 33с.
916132
   Народный художник СССР, Константин Федорович Юон.. – М, 1962. – 64с.
916133
   Народный художник СССР, лауреат Гос.премии СССР Николай Багратович Никогосян. – Москва, 1990. – 95с.
916134
   Народный художник СССР, член-корреспондент Академии художеств СССР Илья Богдеско. – Москва, 1987. – 44с.
916135
   Народный художник СССР, член-корреспондент Академии художеств СССР, лауреат Государственной премии Украинской ССР имени Т.Г.Шевченко Михаил Гордеевич Дерегус. – Москва, 1984. – 32с.
916136
  Пророков Б.И. Народный художник СССР, член-корреспондент Академии художеств СССР, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР Борис Иванович Пророков, 1911-1972 : графика, живопись. Каталог / Б.И. Пророков. – Москва : Советский художник, 1981. – 18 с.
916137
   Народный художник СССР, член-корреспондент Академии художников СССР, лауреат Государственной премии Узбекской ССР имени Хамзы Рахим Ахмедо : живопись, графика : каталог выставки произведений / Ахмедов Рахим Ахмедович, выставка произведений; Союз худож. СССР, Акад. худож. СССР, Союз худож. УзССР, Центр. Дом худож. – Москва : Советские художники, 1983. – [14] с., 15 л. ил. : ил.
916138
  Динов Т. Народный художник Тодор Динов : выставка карикатуры. Каталог / Т. Динов; Ред.: И. Сорвина. – Москва : Советский художник, 1976. – [32] с.
916139
   Народный художник Туркменской ССР.-- Бяшим Нурали.. – М, 1967. – 16с.
916140
  Абдуллаев А. Народный художник Узбекской ССР Абдулхак Абдуллаев : каталог выставки / А. Абдуллаев; Союз художников СССР, Союз художников Узбекской СССР ; [авт. текста А. Умаров]. – Москва : Советский художник, 1973. – 24 с. : ил.
916141
  Круковская С.М. Народный художник Узбекской ССР Искандар Икрамов / С.М. Круковская. – Ташкент : Узглавиздат Министерства культуры УзССР, 1955. – 64 с.
916142
   Народный художник Узбекской ССР Рахим Ахмедов.. – М, 1968. – 17с.
916143
   Народный художник Узбекской ССР Уста Якубджан Рауфов. – Ташкент, 1973. – 6с.
916144
   Народный художник Узбекской ССР, лауреат Гос.премии СССР Баходир Джалалов.. – М, 1991. – 23с.
916145
   Народный художник Узбекской ССР, лауреат премии Ленинского комсомола Узбекистана Медат Кагаров : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1990. – [36] с.
916146
   Народный художник Украинской ССР Вадим Одайник.. – М, 1986. – 23с.
916147
   Народный художник Украинской ССР Георгий Георгиевич Чернявский. – Москва, 1986. – 39с.
916148
  Штурдик Й. Народный художник ЧССР Йозеф Штурдик / Й. Штурдик. – М, 1985. – 23с.
916149
   Народный художник Чувашской АССР, Заслуженный художник РСФСР Николай Карачарсков. – М, 1987. – 19с.
916150
   Народный художник Эстонской ССР Ильмар Торн. – Москва, 1986. – 31с.
916151
  Адамсон М. Народный художник Эстонской ССР Мари Адамсон : каталог выставки / М. Адамсон ; Союз художников СССР, Союз художников ЭССР. – Москва : Советский художник, 1976. – [8] с., 12 л. ил. : ил.
916152
   Народный художник Эстонской ССР Эллионов Пийпуу.. – М, 1988. – 55с.
916153
  Жуков Н.Н. Народный худошник СССР Николай Николаевич Жуков 1908-1973 : выставка произведений / Н.Н. Жуков; Авт. вступ. ст.: А.А. Трофимов. – Москва : Министерство культуры СССР, 1980. – [17] с.
916154
   Народный хужник Армянской ССР Ара Беканян. – Москва, 1989. – 30с.
916155
  Сеитмурадов Народный шахир Туркменистана Дурды Клыч. : Автореф... канд.филол.наук: / Сеитмурадов к.; Акад.наук Туркм.ССР.Отдел.обществ.наук. – Ашхабад, 1963. – 20л.
916156
   Народный эпос "Кузы-Курпес и Маян-хылу".. – Уфа, 1964. – 124с.
916157
   Народный юмор.. – Тбилиси, 1964. – 235с.
916158
  Вахонин В.А. Народный, имени М.И. Ульяновой / В.А. Вахонин. – Москва, 1982. – 55с.
916159
  Горелик И.И. Народным дружинникам о советских законах / И.И. Горелик, Е.А. Матвиенко. – Минск, 1961. – 100с.
916160
  Пятровіч С.А. Народныя тэатры Беларусі / С.А. Пятровіч. – Мінськ, 1966. – 208с.
916161
  Івась Удовиченко Народня дума [Народна дума] / Ивась Удовыченко. – Киев : Изд. книгопpодавца С.И. Гомолинскаго. Дpук. ген[еpала] Бpуна, аp[енд]. Л. Блехманом, 1890. – 16 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
916162
  Мартович Л. Народня ноша / Л. Мартович. – Львів ; Київ, 1918. – 56 с.
916163
  Костенко В. Народня пісня та музика українська: Стислий огляд. / В. Костенко. – Харків : РУХ, 1928. – 50, [5] с. : нот. – (Бібліотека українознавства)
916164
   Народньо-господарський плян на 1933 рік. : збірка тсатей та матеріялів. – Харків : Держвидав Пляново-екон. "Господарство України", 1933. – 208 с.
916165
  Тун Я. Народньогосподарський план СРСР та УСРР на 1931 рік / Я. Тун; Я. Тур : Вид. "Пролетар", 1931. – 116 с. – (Добудуймо фундамент соціялістичної економіки)
916166
   Народов дружная семья. – Москва, 1972. – 207 с.
916167
   Народов малых не бывает. – М, 1991. – 203с.
916168
  Самедова Л.Д. Народов связующая нить / Л.Д. Самедова. – Баку, 1980. – 144 с.
916169
  Шевченко Сергій Народовбивство // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 54-57. – ISSN 0130-5212
916170
  Гладун І. Народовбивця "святая" Москва / І. Гладун. – М, 1990. – 22с.
916171
  Ратцель Ф. Народоведение / [соч.] проф. д-ра Фридриха Ратцеля ; пер. со 2-го, совершенно перераб. нем. издания, с разрешения изд. подлинника, с библиогр.. указ и доп. Д.А. Коропчевского. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 1. – 1900. – 764 с. : с 500 рис., 15 хромолит., 13 грав. и 2 карт.
916172
  Ратцель Ф. Народоведение / Ф. Ратцель; [соч.] проф. д-ра Фридриха Ратцеля ; пер. со 2-го, совершенно перераб. нем. издания, с разрешения изд. подлинника, с библиогр.. указ и доп. Д.А. Коропчевского. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 2. – 1901. – 877 с.
916173
  Ратцель Ф. Народоведение / Ф. Ратцель; [соч.] проф. д-ра Фридриха Ратцеля ; пер. со 2-го, совершенно перераб. нем. издания, с разрешения изд. подлинника, с библиогр.. указ и доп. Д.А. Коропчевского. – 3-е изд. со стереот. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 1. – 1903. – 764 с. : с 500 рис., 15 хромолит., 13 грав. и 2 карт.
916174
  Ратцель Ф. Народоведение / Ф. Ратцель; [соч.] проф. д-ра Фридриха Ратцеля ; пер. со 2-го, совершенно перераб. нем. издания, с разрешения изд. подлинника, с библиогр.. указ и доп. Д.А. Коропчевского. – 3-е изд. со стереот. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 2. – 1903. – 877 с. : с 513 рис., 15 хромолит., 13 грав. и 4 карт.
916175
  Ратцель Ф. Народоведение / Ф. Ратцель; [соч.] проф. д-ра Фридриха Ратцеля ; пер. со 2-го, совершенно перераб. нем. издания, с разрешения изд. подлинника, с библиогр.. указ и доп. Д.А. Коропчевского. – 4-е изд. со стереот. – Санкт-Петербург : Просвещение
Т. 1. – 1904. – 764 с. : с 500 рис., 15 хромолит., 13 грав. и 2 карт.
916176
  Потехин В.Е. Народоведение Крыма (в курсе українознавства) : кн. для чтения : 3 кл. / В.Е. Потехин, Д.В. Потехин. – Симферополь : Бизнес-Информ, 1997. – 76, [4] с.
916177
  Потехин В.Е. Народоведение Крыма (в курсе українознавства) : кн. для чтения : 2 кл. / В.Е. Потехин, Д.В. Потехин. – Симферополь : Бизнес-Информ, 1997. – 78, [2] с.
916178
  Потехин В.Е. Народоведение Крыма (в курсе українознавства) : кн. для чтения : 1 кл. / В.Е. Потехин, Д.В. Потехин. – Симферополь : Бизнес-Информ, 1997. – 63, [1] с. : ил.
916179
  Петришин О. Народовладдя - основа демократичної, правової, соціальної держави // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С . 4-11. – ISSN 0132-1331
916180
  Мацюк А.А. Народовладдя в контексті конституційної трансформації України / Мацюк А.А. ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 162, [1] с. – Бібліогр.: с. 147-162. – ISBN 978-966-7166-21-2
916181
  Любченко П. Народовладдя та місцеве самоврядування: сутність і взаємообумовленість розвитку // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10. – С. 195-211. – ISSN 1026-9932
916182
  Батанов О. Народовладдя та муніципальна влада: феноменологія співвідношення і взаємодії // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10. – С. 175-194. – ISSN 1026-9932
916183
  Кириченко Л.Д. Народовладдя у системі найважливіших соціальних зв"язків українського суспільства // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.3-13. – Бібліогр.: 11 назв.
916184
  Кириченко Л. Народовладдя у системі найважливіших соціальних зв"язків українського суспільства // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 3. – С.91-99. – ISSN 1561-4999


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
916185
  Куян І. Народовладдя через всеукраїнський референдум: сучасний стан і перспективи розвитку національної юридичної доктрини // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8. – С. 14-17. – ISSN 1026-9932
916186
  Новіцький В.В. Народовладдя як одна із фундаментальних основ реалізації юридичних гарантій прав людини в Україні // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 204-210. – ISSN 2524-017X
916187
  Петришин О. Народовладдя як фундамент демократичної, правової, соціальної держави // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 4 (59). – С. 20-30. – ISSN 1993-0909
916188
  Чапала Г.В. Народовладдя, демократія, самоврядування-співвідношення понять // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 37-43
916189
  Ямко Н.М. Народовладдя: справжнє і мниме / Н.М. Ямко. – К., 1984. – 47с.
916190
  Алексеев В.П. Народовластие в Древней Руси / В. Алексеев. – Ростов-на-Дону : Донская Речь, 1904. – 69 с. – Экз. № 46140; 116908 дефектные без обл.
916191
  Арбузкин А.М. Народовластие в свете современных конституций // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 29-40. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
916192
  Григорян Л.А. Народовластие в СССР / Л.А. Григорян. – М, 1972. – 296с.
916193
  Копейчиков В.В. Народовластие и личность. / В.В. Копейчиков. – К., 1991. – 275с.
916194
  Тодыка О.Ю. Народовластие как конституционная ценность // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 81. – С. 33-42. – ISSN 0201-7245
916195
  Петришин А.В. Народовластие как фундамент демократического, правового, социального государства // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (290). – С. 6-14. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  На основе анализа классических и современных теорий демократии дается обзор наиболее существенных и дискуссионных моментов концепции народовластия как основы современного демократического, правового, социального государства. On the basis of the ...
916196
  Кабышев В.Т. Народовластие развитого социализма. / В.Т. Кабышев. – Саратов, 1979. – 145с.
916197
  Сырцов Н.Г. Народовластие: от теории к практике / Н.Г. Сырцов. – К., 1989. – 48с.
916198
   Народоволец А.И.Баранников в его письмах.. – М, 1935. – 160 с.
916199
  Світленко С.І. Народовольські гуртки у Катеринославі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 10-15
916200
  Кащенков И.В. Народовольцы / И.В. Кащенков. – М., 1989. – 63с.
916201
  Барабанова А.И. Народовольцы в Петербурге / А.И. Барабанова, Е.А. Ямщикова. – Ленинград : Лениздат, 1984. – 223 с., [16] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 220-222. – (Выдающиеся деятели науки и культуры в Петербурге - Петрограде - Ленинграде)
916202
  Гомон Михаил Лукич Народовольцы в художественном сознании Ф.М.Достоевского и В.М.Гаршина : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Гомон Михаил Лукич; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1975. – 31л.
916203
  Куделли П. Народовольцы на перепутьи. / П. Куделли. – Л, 1925. – 168с.
916204
   Народовольцы после 1-го марта 1881 года.. – М, 1928. – 191с.
916205
  Свободин А.П. Народовольцы. / А.П. Свободин. – М., 1969. – 70с.
916206
  Шиманский Николай Александрович Народовольческое движение на Киевщине : Дис... канд. историч.наук: / Шиманский Николай Александрович;. – Киев; Москва, 1939. – 274л. – Бібліогр.:л.252-274
916207
  Янишин Б.І. Народовці на рубежі 70-80-х рр. ХІХ ст.: творення нової моделі політичної культури // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 6. – С.86-100. – ISSN 0130-5247
916208
  Зиль А. Народознавець : Павло Чубинський і його доба / А. Зиль. – Київ : Казка, 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-2163-46-9
916209
  Лобода Т.М. Народознавець Василь Кравченко та процес "Спілки визволення України" (за матеріалами судової справи Волинського OB ДПУ) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 22-24. – (Історія ; вип. 40)


  Розглядаються невідомі сторінки ходу судового процесу над "СВУ", пов"язані з особою народознавця В.Г. Кравченка. Реконструйовано перебіг розслідування, показано повну безпідставність висунутих слідчими органами звинувачень представникам української ...
916210
  Костриця М.Ю. Народознавець і "ворог народу" (В.Г. Кравченко) / М.Ю. Костриця, Г.П. Мокрицький // Репресоване краєзнавство (20 - 30-і роки) / Л.Л. Бабенко, С.С. Бабенко, Г.П. Білоус, М.М. Біляшівський, Б.М. та ін. Біляшівський. – Київ : Рідний край, 1991. – С. 84-93. – ISBN 5-7707-1396-8
916211
  Сарбей В. Народознавець Степан Ніс // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 143-145. – ISSN 0869-3587
916212
   Народознавство. – Київ
№ 49/50. – 1998
916213
   Народознавство. – Київ
№ 51. – 1998
916214
   Народознавство. – Київ
№ 52. – 1999
916215
  Борисенко В.К. Народознавство [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 234-235
916216
  Грябан В. Народознавство Буковини: стан та перспективи розвитку / В. Грябан, М. Чучко // Україна на межі тисячоліть: етнос, нація, культура : доп. та повідомлення / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України ; Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: В. Горленко та ін. ; ред.: Н. Мельник та ін.]. – Київ : Видавництво Асоціації етнологів, 2000. – Кн. 1-2. – С. 223-228. – ISBN 966-02-2032-4
916217
  Ткач А. Народознавство у повісті "Земля" О.Ю.Кобилянської // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 11-13
916218
  Ігнатенко П.Р. Народознавство у школі / П.Р. Ігнатенко, Ю.Д. Руденко. – К., 1990. – 46с.
916219
  Трошина О. Народознавство як засіб формування комунікативних компетенцій учнів на уроках української мови // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2010. – № 3. – С. 69-76
916220
  Шалашна Н. Народознавство як інтегративна складова змісту викладання історичних дисциплін у вищій школі / Н. Шалашна, С. Швидкий, Т. Баклашова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 9 (113). – С. 178-189. – ISSN 2312-5993
916221
  Стефанюк С.К. Народознавча валеологія : Деякі аспекти досвіду народознавчо-валеологічної роботи 116-ї гімназії м.Харкова; Науково-метод. видання / С.К. Стефанюк; Мін.освіти України; ХДПУ ім. Г.С.Сковороди. – Харків : Крок. – ISBN 966-7093-23-9
Ч.1. – 1998. – 100с.
916222
  Лагунова О.С. Народознавча діяльність Агатангела Кримського : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Лагунова Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 294 л. – Додатки: л. 279-294. – Бібліогр.: л. 210-278
916223
  Лагунова О.С. Народознавча діяльність Агатангела Кримського : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Лагунова Ольга Сергіївна; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
916224
  Карпенко А. Народознавча діяльність Михайла Коцюбинського як підгрунтя до формування джерельної основи повісті "Тіні забутих предків" // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 (21). – С. 179-187. – ISSN 2313-8505
916225
  Скрипник Г. Народознавча діяльність Хведора Вовка у світлі сучасної гуманітаристики // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 4 (338) липень - серпень. – С. 7-19. – ISSN 0130-6936
916226
  Сявавко Є.І. Народознавча культура як складова педагогічної культури М.Остроградського та його послідовників / Є.І. Сявавко, Т.М. Файник // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 91-95. – ISSN 2045-146X
916227
  Скрипник Ганна Народознавча спадщина П. Чубинського з погляду сучасної етнології // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 4-23. – ISSN 0130-6936
916228
  Дутка Р. Народознавча тематика на сторінках часопису "Нова хата" 1925-1927 // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 5 (101), вересень - жовтень. – С. 884-903. – ISSN 1028-5091
916229
  Олійник І.В. Народознавчий гурток Кам"янець-Подільської духовної семінарії в середині XIX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 96-99. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано діяльність народознавчого гуртка Кам"янець-Подільської духовної семінарії (середина ХІХ ст.). The article presents the analysis of the creative activity of the ethnographic community of Kamyanets"-Podilsky vocational school (middle XIX ...
916230
  Маслянка Ю. Народознавчі дослідження З.Д.Ходаковського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 23
916231
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика. – ISSN 1028-5091
№ 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – 2010
916232
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика. – ISSN 1028-5091
№ 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – 2010
916233
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика. – ISSN 1028-5091
№ 5/6 (95/96), вересень - грудень. – 2010
916234
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 1 (97), січень - лютий. – 2011. – С. 1-184. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916235
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 2 (98), березень - квітень. – 2011. – С. 185-368. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916236
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 3 (99), травень - червень. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916237
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 4 (100), липень - серпень. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916238
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 5 (101), вересень - жовтень. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916239
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 6 (102), листопад - грудень. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916240
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 1 (103), січень - лютий. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916241
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 2 (104), березень - квітень. – 2012. – С. 169-372. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916242
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 3 (105), червень - липень. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916243
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 4 (106), липень - серпень. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916244
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 5 (107), вересень - жовтень. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916245
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 6 (108), листопад - грудень. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916246
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 3 (111), травень - червень. – 2013. – С. 385-572. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916247
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 4 (112), липень - серпень. – 2013. – С. 573-772. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916248
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 5 (113), вересень - жовтень. – 2013. – С. 773-948. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916249
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Макарчук С. [та ін.]. – Львів ; Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 1 (115), січень - лютий. – 2014. – С. 1-184. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія історична)
916250
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 2 (116), березень - квітень. – 2014. – С. 185-428. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія історична)
916251
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 3 (117), травень - червень. – 2014. – С. 429-636. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія філологічна)
916252
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 4 (118), липень - серпень. – 2014. – С. 637-824. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія філологічна)
916253
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 5 (119), вересень - жовтень. – 2014. – С. 825-1092. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія мистецтвознавча)
916254
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 6 (120), листопад - грудень. – 2014. – С. 1093-1592. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія мистецтвознавча)
916255
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 1 (121), січень - лютий. – 2015. – С. 1-280. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916256
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 2 (122), березень - квітень. – 2015. – С. 281-520. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916257
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 3 (123), травень - червень. – 2015. – С. 521-748. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916258
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 4 (124), липень - серпень. – 2015. – С. 749-996. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916259
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 5 (125), вересень - жовтень. – 2015. – С. 997-1248. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916260
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 6 (126), листопад - грудень. – 2015. – С. 1249-1512. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916261
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 1 (127), січень - лютий. – 2016. – С. 1-248. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916262
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 2 (128), березень - квітень. – 2016. – С. 249-500. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916263
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 3 (129), травень - червень. – 2016. – С. 501-752. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916264
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 4 (130), липень - серпень. – 2016. – С. 753-1008. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916265
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 5 (131), вересень - жовтень. – 2016. – С. 1009-1260. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916266
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 6 (132), листопад - грудень. – 2016. – С. 1261-1450. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916267
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 6 (138), листопад - грудень. – 2017. – C. 1253-1620. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916268
   Народознавчі зошити = The ethnology notebooks : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; редкол.: Бальді Альберто, Вінце-Паула Єлка, Воробєць Христина [та ін.]. – Львів ; Київ : Академперіодика, 1995-. – ISSN 1028-5091
№ 5 (173), вересень - жовтень. – 2023. – С. 1151-1330. – Резюме укр., англ. мовами
916269
  Жадько В. Народознавчі мотиви у творчості Миколи Аркаса / Віктор Жадько // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 153-161. – (Журналістика ; Вип. 3)
916270
  Гудченко Зоя Народознавчі осередки у гірських селах Закарпаття ( за експедиційними враженнями ) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 76-78. – ISSN 0130-6936
916271
  Чабаненко В.А. Народознавчі роботи / Віктор Чабаненко ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Каф. заг. і слов"янського мовознавства [та ін.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 277, [1] с. : портр. – На звороті тит. арк. рік вид.: 2009. – Бібліогр. в комент.: с. 270-273. – ISBN 978-966-599-299-8


  У пр. № 1736606 напис : Дорогому землякові Дмитру Міщенкові з поклоном! Підпис. 1.07.2010 р.
916272
  Качкан В.А. Народознавчі розвідки Михайла Пачовського // Українське народознавство в іменах : У 2 ч. : Навчальний посібник / В.А. Качкан. – Київ : Либідь, 1995. – Ч. 2. – С. 132-136. – ISBN 5-325-00565-0
916273
  Глушко М. Народознавчі студії в Науковому товаристві імені Шевченка (1895-2020) = Ethnographic Studies at Shevchenko Scientific Society (1895-2020) : статті та матеріали / Михайло Глушко ; Наук. т-во ім. Шевченка. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – 662, [2] с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч. імен.: с. 627-650. – Бібліогр.: с. 651-662 та в підрядк. прим. – (Українська наукова бібліотека НТШ = Ukrainian Scientific Library of SSS ; число 52). – ISBN 978-617-7546-13-8
916274
  Линченко М. Народознавчі студії І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 179-181. – ISBN 966-594-298-0
916275
  Качкан В.А. Народознавчі студії Миколи Сумцова // Українське народознавство в іменах : У 2 ч. : Навчальний посібник / В.А. Качкан. – Київ : Либідь, 1995. – Ч. 2. – С. 95-108. – ISBN 5-325-00565-0
916276
  Сегеда Сергій Народознавчі студії Федора Вовка // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (25). – С. 49-59. – Бібліогр. в кінці ст.


  Статья посвящена общей характеристике научной деятельности выдающегося украинского этнолога конца XIX - начала XX ст. Федора Вовка в сфере антропологии, этнологии, археологии и других направлениях народоведения.
916277
  Хвостін М.П. Народом осуджені (боротьба Ком. Партії Зах. України проти укр.буржуазного націоналізму , сіонізму та клерикалізму) / М.П. Хвостін. – Ужгород, 1975. – 111с.
916278
   Народонаселение. – М, 1973. – 112с.
916279
   Народонаселение. – М, 1973. – 112с.
916280
   Народонаселение. – М, 1973. – 136с.
916281
   Народонаселение. – М, 1973. – 79с.
916282
  Урланис Б.Ц. Народонаселение / Б.Ц. Урланис. – М., 1976. – 359с.
916283
   Народонаселение. – М, 1987. – 254с.
916284
   Народонаселение. – М, 1991. – 227с.
916285
   Народонаселение. – М, 1994. – 639с.
916286
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 1. – 2003
916287
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 2. – 2003
916288
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3 : Материалы международной научной конференции. посвященной 15-летию ИСЭПН РАН "Население и социально-экономические трансформации в России". – 2003
916289
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4. – 2003
916290
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 1. – 2004
916291
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 2. – 2004
916292
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3. – 2004
916293
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4. – 2004
916294
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 1. – 2005
916295
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 2. – 2005
916296
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3. – 2005
916297
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4. – 2005
916298
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 1. – 2006
916299
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 2. – 2006
916300
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3. – 2006
916301
   Народонаселение = Population : Ежеквартальный научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4. – 2006
916302
   Народонаселение = Population : Научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 1. – 2007
916303
   Народонаселение = Population : Научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 2 : Мат. межд. конф. "Уровень и качество жизни населения". – 2007
916304
   Народонаселение = Population : Научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3. – 2007
916305
   Народонаселение = Population : научный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4. – 2007
916306
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 1. – 2008
916307
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 2. – 2008
916308
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3. – 2008
916309
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4 (42). – 2008
916310
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 1 (43). – 2009
916311
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 2 (44). – 2009
916312
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3 (45) : Материалы Международной научной конференции "Качество человеческого потенциала" 22-23 октября 2009 г. ИСЭПН РАН, г. Москва. – 2009
916313
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4 (46). – 2009
916314
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 1 (47). – 2010
916315
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 2 (48). – 2010
916316
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3 (49). – 2010
916317
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4 (50). – 2010
916318
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 2 (52). – 2011
916319
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3 (53). – 2011
916320
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4 (54). – 2011
916321
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 1 (55). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
916322
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 2 (56). – 2012
916323
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3 (57) : Материалы Международной конференции "Новое в исследовании населения", Москва, 28-29 мая 2012 г. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
916324
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4 (58). – 2012. – Резюме рос., англ. мовами
916325
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 1 (59). – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
916326
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения РАН. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 2 (60). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
916327
   Народонаселение = Population : ежеквартальный научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения Рос. акад. наук. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4 (62). – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
916328
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения РАН. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 2 (64). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
916329
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения РАН. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 3 (65). – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
916330
   Народонаселение = Population : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения РАН. – Москва, 1996-. – ISSN 1561-7785
№ 4 (66), октябрь - декабрь. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
916331
  Болдырев В.А. Народонаселение в развитом социалистическом обществе : Теория и политика / В.А. Болдырев. – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 231 с. : ил. – Библиогр.: с. 227-230
916332
  Бодрова В.В. Народонаселение европейских социалистических стран / В.В. Бодрова. – Москва : Статистика, 1976. – 200 с.
916333
   Народонаселение зарубежных стран. – Москва : Статистика, 1974. – 93 с.
916334
  Пресса Р. Народонаселение и его изуение / Р. Пресса. – Москва : Статистика, 1966. – 444с.
916335
  Нитти Франческо Народонаселение и общественный строй : пер. с итальянского / Франческо С. Нитти : проф. Неаполитан. ун-та...; Пер. с фр. под ред. Д. Коропчевского. – Санкт-Петербург : Изд. О. Н. Поповой : Печ. в тип. И. Скороходова, 1898. – [2], XXXII, 342, [1] с. – (Культурно-историческая библиотека)


  Ред.: Коропчевский, Дмитрий Александрович (1842-1903)
916336
   Народонаселение и природа. – Москва : Финансы и статистика
Вып. 46 : Народонаселение. – 1984. – 96с.
916337
  Погорелов Н.С. Народонаселение и продовольствие / Н.С. Погорелов. – Киев, 1979. – 200с.
916338
   Народонаселение и экономика. – М, 1967. – 188с.
916339
  Петров В.В. Народонаселение Индии / В.В. Петров. – Москва, 1978. – 318с.
916340
   Народонаселение мира 1990. – Москва, 1990. – 37с.
916341
   Народонаселение мира в 2011 году : люди и возможности в мире с населением 7 миллиардов / Фонд ООН в обл. народонаселения (ЮНФПА) ; [редкол.: Р. Коллодж и др. – Нью-Йорк : ЮНФПА, 2011. – IV, 132 с. : ил. – ISBN 978-0-89714-994-5
916342
  Дмитриев П.Г. Народонаселение Молдавии в последней четверти 18-начале 19 вв. : Автореф... Канд. ист. наук: 07.571 / Дмитриев П.Г.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1970. – 21л.
916343
  Дмитриев П.Г. Народонаселение Молдавии. / П.Г. Дмитриев. – Кишинев, 1973. – 155с.
916344
  Крикун Н.Г. Народонаселение Подольского воеводства в XVII-XVIII вв. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Крикун Н.Г.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. Ист. ф-тет. – Львов, 1965. – 22 с.
916345
  Кабузан В.М. Народонаселение России в XVIII - первой половине XIX в. / В.М. Кабузан. – Москва, 1963. – 231 с.
916346
   Народонаселение СССР и мира. – М, 1983. – 207с.
916347
   Народонаселение СССР и некоторых зарубежных стран. – М, 1975. – 268с.
916348
  Писарев И.Ю. Народонаселение СССР. Соц.-экон. очерк. / И.Ю. Писарев. – М., 1962. – 190с.
916349
   Народонаселение стран мира. – М, 1974. – 479с.
916350
   Народонаселение стран мира. – М, 1978. – 527с.
916351
   Народонаселение стран мира. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 447с.
916352
  Кадыров Ш.Х. Народонаселение Туркменистана / Ш.Х. Кадыров. – Ашхабад, 1986. – 116с.
916353
  Мулляджанов И.Р. Народонаселение Уз.ССР / И.Р. Мулляджанов. – Ташкент, 1967. – 232с.
916354
  Перковский А.Л. Народонаселение Украины в XVIII веке : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Перковский А.Л.; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1968. – 17л.
916355
  Леви Л. Народонаселение, окружающая среда и качество жизни / Л. Леви, Л. Андерсон. – Москва, 1979. – 144с.
916356
  Гозулов А.И. Народонаселения СССР. / А.И. Гозулов, М.Г. Григорьянц. – М., 1969. – 172с.
916357
  Цапок С. та інш. Народонаселення - головна передумова становлення трудового потенціалу суспільства // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.29-38. – ISSN 1562-0905
916358
  Барановський М.О. Народонаселення світу: динаміка, регіональні відмінності, прогнози // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (123). – С. 42-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв.
916359
  Барановський М. Народонаселення світу: поступ у ХХІ століття // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2002. – № 16. – С36-39
916360
  Заярна Н.М. Народонаселення як одна із проблем демографічної ситуації сьогодення в Україні / Н.М. Заярна, В.В. Лотоцька // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.5. – С. 220-224. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
916361
  Беднарский Владимир НаРОДОСОМ единый : Увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 6. – С. 48-56 : Фото
916362
  Козак С. Народотворчий аспект козацького героїчного епосу // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1995. – Рік 32, N 1/4 (124/127) : Ювілейне видання. – С. 144-153. – ISSN 0041-6061
916363
  Синягов А.А. Народохозяйственая эффективность автоматизации производства и управления / А.А. Синягов. – М., 1975. – 220с.
916364
  Тронько П.Т. Народу сила незборима / П.Т. Тронько. – К., 1969. – 64с.
916365
  Хоролець Л.І. Народу, який має театр Коломійця, - бути собою! // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олексія Коломійця / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 113-116. – ISBN 978-966-171-250-7


  Коломієць Олексій Федотович (1919-1994).
916366
  Горбунов Т.С. Народы-братья. О связях белорусского народа с народами Прибалтики / Т.С. Горбунов. – Минск, 1961. – 32с.
916367
  Андреев В. Народы-старцы: Китай, Япония, Индия : сторические беседы / Андреев В. – Санкт-Петербург : Типография Мордовского, 1874. – 154, II с.
916368
   Народы Австралии и Океании. – Москва : Изд-во АН СССР, 1956. – 852 с., ил. карт. : 16 л. ил. и карт. – (Народы мира : этнографические очерки / АН СССР, Ин-т этнографии)
916369
   Народы Азии и Африки : история, экономика, культура. – Москва : Наука. – ISSN 0130-6995
№ 2. – 1985. – 224 с. – Резюме на англ. яз.
916370
   Народы Азии и Африки в борьбе за мир. – Прага, 1987. – 160с.
916371
   Народы Америки. – Москва : Изд-во АН СССР. – (Народы мира : этнографические очерки / АН СССР, Ин-т этнографии)
[Т.] 1 : [Северная Америка (без Мексики)]. – 1959. – 672 с., ил. карт. : 8 л. ил. и карт
916372
   Народы Америки. – Москва : Изд-во АН СССР. – (Народы мира : этнографические очерки / АН СССР, Ин-т этнографии)
[Т.] 2 : [Центральная и Южная Америка]. – 1959. – 670 с., ил. карт. : 6 л. ил. и карт
916373
   Народы Африки. – Москва : Изд-во АН СССР, 1954. – 732 с., ил., карт. : 20 л. ил. и карт. – (Народы мира : этнографические очерки / АН СССР, Ин-т этнографии)
916374
  Датлин С.В. Народы Африки на пути к освобождению / С.В. Датлин. – Москва : Знание, 1958. – 40 с.
916375
  Вощенков К.П. Народы в борьбе за мир / К.П. Вощенков. – Москва, 1983. – 111с.
916376
   Народы в Крестьянской войне. – Уфа, 1977. – 138с.
916377
  Ермолаев А. Народы Востока сбрасывают ярмо колониализма / А. Ермолаев. – Алма-Ата, 1962. – 260с.
916378
   Народы Востока. Основные тенденции и противоречия социально-экономического и политического развития : Тезисы докладов к региональной конференции 15-17 мая 1986 г. – Иркутск, 1986. – 108 с.
916379
   Народы Восточной Азии. – Москва ; Ленинград : Наука, 1965. – 1028 с., ил., карт. : 17 л. ил. и карт. – (Народы мира : этнографические очерки / АН СССР, Ин-т этнографии)
916380
   Народы Дагестана. – Москва, 1955. – 248 с.
916381
   Народы Дальнего Востока СССР в 17 - 20 вв.. – М, 1985. – 239с.
916382
  Шабаев Ю.П. Народы европейского Севера России: положение, специфика идентичности // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2 (322 ). – С. 54-63. – ISSN 0132-1625
916383
   Народы Европейской части СССР т.1. – Москва : Наука. – (Народі мира : этнографические очерки / АН СССР, Ин-т этнография)
[Т.] 1. – 1964. – 984 с., ил., карт. : 17 л. ил. и карт.
916384
   Народы Европейской части СССР т.2. – Москва : Наука. – (Народы мира : этнографические очерки / АН СССР, Ин-т этнографии)
[Т.] 2. – 1964. – 919 с., ил., карт. : 17 л. ил. и карт
916385
  Пономарев Б.Н. Народы Европы против Гитлера. / Б.Н. Пономарев. – М., 1942. – 94с.
916386
   Народы зарубежной Европы т.1. – Москва : Наука. – (Народы мира : этнографические очерки / АН СССР, Ин-т этнографии)
[Т.] 1. – 1964. – 999 с., ил., карт. : 10 л. ил. и карт
916387
   Народы зарубежной Европы т.2. – Москва : Наука. – (Народы мира : этнограические очерки / АН СССР, Ин-т этнографии)
[Т.] 2. – 1965. – 640 с., ил., карт. : 4 л. ил.
916388
   Народы земли
2. – 510с.
916389
   Народы земли. – СПб
3. – 204с.
916390
  Арутюнов С.А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие = Peopies and cultures. Their development and interaction / Арутюнов С.А. ; отв. ред. Ю.В. Бромлей ; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – Москва : Наука, 1989. – 243, [3] с.
916391
  Реклю Э. Народы и страны Западной Европы / Э. Реклю. – Москва, 1915. – 390 с.
916392
   Народы и языки Сибири : ареальные исследования. – Москва : Наука, 1978. – 106, [2] с.
916393
   Народы и языки Сибири. – М, 1978. – 178с.
916394
   Народы и языки Сибири. – Новосибирск, 1980. – 272с.
916395
  Марков Г.Е. Народы Индонезии / Г.Е. Марков. – М, 1963. – 40с.
916396
   Народы Кавказа. – Москва
1. – 1960. – 614 с.
916397
  Савельев А.Е. Народы Кавказа в русской историографии X - начала XIX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 161-165. – ISSN 0042-8779
916398
   Народы Кавказа т.2. – Москва, 1962. – 684 с.
916399
   Народы Карачаево-черкесии. – Ставрополь, 1957. – 154 с.
916400
  Скачко А. Народы Крайнего Севера и реконструкция северного хозяйства / А. Скачко ; [отв. ред Я.П. Кошкин]. – Ленинград : Ин-т народов Севера, 1934. – 76 с.
916401
   Народы Латинской Америки в борьбе против американского империализма. – Москва, 1951. – 461 с.
916402
   Народы Латинской Америки в борьбе против империализма и местной реакции. – М, 1979. – 195с.
916403
  Ревуненкова Е.В. Народы Малайзии и Западной Индонезии / Е.В. Ревуненкова. – Москва, 1980. – 274 с.
916404
   Народы мира : Историко-этнографический справочник. – Москва : Советская энциклопедия, 1988. – 624 с. – Библиогр.: Указ. этноним. и аннот.предм.: с.605-624
916405
  Альбедиль М. Народы мира : Учебное пособие для средней школы / М. Альбедиль. – Санкт-Петербург : Лань, 1999. – 320с. – ISBN 5-8114-0150-7
916406
  Опарин А.И. Народы мира в борьбе за мир / А.И. Опарин. – Москва, 1951. – 24с.
916407
   Народы мира в нравах и обычаях : с 584 ил. в тексте и 8 цв. картинами на отд. листах. – Петроград : Изд-во П.П. Сойкина, 1916. – 644 с., ил. : 8 л. ил. – Беспл. прилож. к журналу "Природа и люди" за 1916 г.
916408
   Народы мира о Ленине. – М, 1970. – 303с.
916409
  Руднев Я.И. Народы мира. Этнографические очерки / Я.И. Руднев. – Ленинград : Типография Л. С. П. О., 1928. – 688 с.
916410
  Бидделф М. Народы населяющие Гинду-Куш : сочинение / М. Бидделф ; пер. П. Лессар. – Ашхабад : Типо-литография Н.В. Полторанова, 1886. – 2, [1], 218, [1] с. : карт.
916411
  Доватур А.И. Народы нашей страны в "Истории" Геродота / А.И. Доватур. – Москва : Наука, 1982. – 455 с.
916412
  Исмагилова Р.Н. Народы Нигерии. / Р.Н. Исмагилова. – Москва, 1963. – 274 с.
916413
  Ганковский Ю.В. Народы Пакистана / Ю.В. Ганковский. – М, 1964. – 280с.
916414
   Народы Передней Азии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1957. – 615 с., ил. карт. : 21 л. ил. и карт. – (Народы мира : этнографические очерки / АН СССР, Ин-т этнографии)
916415
   Народы победят!. – Москва : Военное издательство, 1951. – 168 с.
916416
   Народы Поволжья и Приуралья. – Л, 1981. – 36с.
916417
   Народы Поволжья и Приуралья. – М, 1985. – 309с.
916418
   Народы России : Энциклопедия. – Москва : Большая Российская Энциклопедия, 1994. – 479с. – ISBN 5-85270-082-7
916419
  Кабузан В.М. Народы России в XVIII веке. : численность и этнический состав / В.М. Кабузан. – Москва : Наука, 1990. – 254с. – ISBN 5-02-009518-4
916420
   Народы России о Ленине. – М, 1980. – 448с.
916421
   Народы России. Литовцы и латыши. – Санкт-Петербург : Типография товарищества "Общественная польза", 1878. – 46 с.
916422
   Народы Российской империи / [ ред. Д. Ващенко ]. – Москва : Белый город, 2008. – 256 с. : илл. – Текст печатается по изданию: Большая энциклопедия. В 22 томах / под ред. С.Н. Южакова . - М., 1898-1909. – ISBN 978-5-7793-1406-0
916423
  Степанов В.В. Народы Севера в зеркале переписи 2002 г. : География. Население России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 18-25 : Табл. – ISSN 0016-7207
916424
   Народы севера Сибири в коллекциях Омского государственного объединенного исторического и литературного музея. – Томск, 1986. – 228с.
916425
  Боцвадзе Т.Д. Народы Северного Кавказа в грузинско-русских политических взаимоотношениях XVI-XVIII веков / Т.Д. Боцвадзе ; АН ГССР, Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А. Джавахишвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1974. – 106 с. – Библиогр. в предисл.: с. 5-11
916426
   Народы Сибири : под ред. М.Г.Левина, Л.П. Потапова. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1956. – 1083 с., ил., карт. : 24 л. ил. и карт + 1 отд. л. карт. – (Народы мира : этнограические очерки / АН СССР, Ин-т этнографии)
916427
  Демидов В.А. Народы Сибири / В.А. Демидов. – Новосибирск, 1990. – 176с.
916428
  Иванов В.Н. Народы Сибири в трудах Ф.Я. Кона / В.Н. Иванов. – Новосибирск, 1985. – 174 с.
916429
  Магомедов Р.М. Народы советского Дагестана / Р.М. Магомедов, В.П. Дзагурова. – Махачкала, 1966. – 24с.
916430
   Народы Советского Севера. – М, 1991. – 260с.
916431
  Иноятов Х.Ш. Народы Средней Азии в борьбе против интервентов и внутренней конрреволюции / Х.Ш. Иноятов. – М, 1984. – 463с.
916432
   Народы Средней Азии и Казахстана. – Москва
Т. 1. – 1962. – 768 с.
916433
   Народы Средней Азии и Казахстана. – Москва
Т. 2. – 1963. – 780 с.
916434
   Народы СССР - испанскому народу.. – М., 1937. – 176с.
916435
   Народы СССР. – М.-Л, 1958. – 44с.
916436
   Народы СССР в борьбе за свободу и независимость своей Родины. – М, 1965. – 64 с.
916437
  Сагинов А.Дж. Народы СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (на матер. Ташаузской обл. Туркменск. ССР) : Автореф... канд. ист.наук: / Сагинов А. Дж.; Ташауз.гос.пед. ин-т. – Ташауз, 1954. – 16л.
916438
   Народы СССР и Кубы навеки вместе. – М, 1963. – 447с.
916439
  Куманев Г.А. Народы СССР на защите социалистческого Отечества / Г.А. Куманев. – Москва, 1982. – 64с.
916440
  Джанаев А.К. Народы Терека в российской революции 1905-1907 гг. / А.К. Джанаев. – Орджоникидзе, 1988. – 312с.
916441
  Датлин С.В. Народы Туниса, Алжира, Марокко в борьбе за независимость / С.В. Датлин. – М, 1953. – 83с.
916442
   Народы Чехословакии в борьбе за социализм. – М, 1957. – 255с.
916443
  Райт М.В. Народы Эфиопии / М.В. Райт. – Москва, 1965. – 260с.
916444
   Народы Юго-Восточной Азии. – Москва, 1966. – 763 с.
916445
   Народы Южной Азии : Индия, Пакистан, Непал, Сикким, Бутан, Цейлон и Мальдивские острова. – Москва : Изд-во АН СССР, 1963. – 964 с., ил. : 10л. ил. – (Народы мира : этнографические очерки / АН СССР, Ин-т этнографии)
916446
  Потапов Л.П. Народы Южной Сибири / Л.П. Потапов. – Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 1953. – 189, [3] с.
916447
  Савинов Д.Г. Народы Южной Сибири в древне-тюркскую эпоху. / Д.Г. Савинов. – Л., 1984. – 175с.
916448
   Народы Южной Сибири в коллекциях Омского государственного исторического музея. – Томск, 1990. – 202с.
916449
  Чебоксаров Н.Н. Народы, расы, культуры / Н.Н. Чебоксаров, И.А. Чебоксарова. – Москва : Наука, 1971. – 256с.
916450
  Чебоксаров Н.Н. Народы, расы, культуры. / Н.Н. Чебоксаров, И.А. Чебоксарова. – М., 1985. – 271с.
916451
  Павленко Ю.В. Народы. Цивилизации. Человечество : проблема идентичности / Ю.В. Павленко ; под ред. Ю.Н. Пахомова ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Киев : Феникс, 2012. – 418, [2] с. : табл. – Парал. тит. л. портр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-136-032-6


  Особое внимание уделено идеям предреволюционных и эмигрантских, русских и украинских мыслителей (Н.И. Костомарова, М.П. Драгоманова, В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, Г.П. Федорова, евразийцев - Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого и Г.В. ...
916452
  Качмала В. Наростання загальної кризи на Лівобережній Україні в роки Першої світової війни // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 238-246
916453
  Бажан Олег Григорович Наростання опору політиці русифікації в Українській РСР у другій половині 1950-х - 1960-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 147-159. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті на основі широкого кола архівних джерел простежено процес політизацїї руху громадськості на захист української мови, висвітлюється позиція владних структур щодо мовного питання в Українській РСР у другій половині 1950-х - 1960-х рр.
916454
  Рудницький Я. Наростки -ище, -исько, -сько в українській мові / Я. Рудницький. – Варшава, 1935. – 66 с.
916455
  Кузнецов В.Д. Наросты при резании и трении / В.Д. Кузнецов. – М., 1956. – 284с.
916456
  Танк Максим Нарочанские сосны : книга новых стихов / Максим Танк ;. – Москва : Советский писатель, 1972. – 215 с.
916457
  Танк Максим Нарочанские сосны : книга новых стихов / Максим Танк ;. – Москва : Художественная литература, 1982. – 255 с.
916458
  Юсов С. Нарочиті кам"яні хрести (до проблеми типологічних груп української хрестології) // Етнічна історія народів Європи : Традиційна етнічна культура слов"ян. Зб. наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка. Ін-тут політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ : Стилос, 1999. – [Вип. 2]. – C. 151-153. – ISBN 966-7321-42-8
916459
  Юсов С. Нарочиті кам"яні хрести (до проблеми типологічних груп української хрестології) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України ; редкол.: Курас І.Ф., Слюсаренко А.Г., Гладких М.І. [та ін.]. – Київ, 1999. – [Вип. 1] : Традиційна етнічна культура слов"ян. – С. 148-150
916460
  Подорожный Н.Е. Нарочская операция в марте 1916 г / Н.Е. Подорожный. – М, 1938. – 180с.
916461
   Нарощені вії. Ризикувати чи ні? / С.Б. Сикирицька, Н.Я. Козарійчук, І.Г. Бірюк, І.Л. Куковська // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 30-31 : фото
916462
  Рідей Н.М. Нарощення методологічного потенціалу ноосферної освіти у проектній діяльності // Методологія неперервної освіти та наукового дослідження : колект. монографія / Н.М. Рідей, Е.В. Лузік, Г.М. Падалка, В.М. Боголюбов, Ю.М. та ін. Лисецький. – Київ : Компринт, 2020. – С. 9-22. – ISBN 978-617-8007-63-8
916463
  Аль Кхатіб Ахмад Абдульфатах Нарощувані процесорні ядра НВІС для виконання ортогональних перетворень в реальному масштабі часу : Автореф...канд.техн.наук:05.13.13 / Аль Кхатіб А.А.;МОіНУ. – Львів, 2000. – 17с. – Бібліогр.:с.14
916464
  Лущак Н.С. Нарощування інтелектуального капіталу для інноваційної модернізації економіки України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 156-163. – ISSN 0321-0499
916465
  Мельник Я.В. Нарощування конкурентоспроможності вітчизняної продукції на умовах членства України в СОТ // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 12-15. – ISSN 1728-6220
916466
  Радченко В.В. Нарощування продовольчих ресурсів України як чинник конкурентних переваг // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 219-223


  Розглядаються конкретні переваги України в сфері виробництва продовольства. Дається оцінка соціально-економічних перетворень в аграрному секторі економіки як таких, що підірвали конкурентоспроможність країни на світових продовольчих ринках.
916467
  Базилевський В. Нарощування світла // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 11 квітня (№ 15). – С. 7


  Поезія Люби Проць
916468
  Ушеренко С.В. Нарощування торгівлі послугами в торговельно-економічних відносинах України і Франції з допомогою засобів міжнародного маркетингу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 169-171
916469
  Горбачов М.С. Нарощувати продовольчі ресурси / М.С. Горбачов. – Київ : Політвидав України, 1985. – 30 с.
916470
  Левченко Е.Г. Нарратив в контексте формулы сюжета // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 26-50. – ISSN 2077-8309
916471
  Разумовская В. Нарратив Марии Степановой: предпереводческий взгляд // General and specialist translation/interpretation: theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology and Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [et al. ; ed.-in-chief: A. Gudmanian ; ed. board: Z. Kikvidze et al.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 9-14. – ISBN 978-617-646-477-8
916472
  Боголюбова В.П. Нарратив романа Кирстен Бойе "С детьми же никто не разговаривает" // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 57-64. – ISSN 0130-9730


  В статье рассматриваются особенности нарратива в детском психологическом романе К. Бойе "С детьми же никто не разговаривает"., состоящего из двух частей: романа-воспоминания и романа-разышления.
916473
  Мішалова О.В. Нарратив як предмет і метод міждисциплінарних досліджень в сучасному гуманітарному пізнанні // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 167-181. – ISBN 978-966-177-064-4
916474
  Никонова С.Б. Нарратив: описание истории или самосознание историка? // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 2 (март - апрель). – С. 166-173. – ISSN 0236-2007
916475
  Анкерсмит Ф. Нарративная логика = Narrative logic : семант. анализ языка историков / Франк Анкерсмит ; пер. с англ. О. Гавришиной, О. Олейникова. – Москва : ИДЕЯ-ПРЕСС, 2003. – 360 р. – Парал. тит. л. англ. - Вых. дан. ориг.: Boston ; Lomdon : Martinus Nijhoff Publ. [etc.], 1983. – Библиогр.: с. 353-360 и в подстроч. примеч. – ISBN 5-7333-0058-2
916476
  Кравиц В. Нарративная юриспруденция или теория правовой коммуникации? Размышления о феноменологии повествования права Байтеева // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 18-32. – (Правоведение ; № 1 (300)). – ISSN 0131-8039
916477
  Люлька В.Н. Нарративные стратегии романа А.С. Пушкина "Евгений Онегин" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 34-40. – ISSN 2075-1486


  "Евгений Онегин" - трудное произведение. Самая легкость стиха подчеркнуто простого, парадоксально создают добавочные трудности в понимании пушкинского романа в стихах. Иллюзорное представление о "понятности" произведения скрывает от сознания совр. ...
916478
  Селезнева Л.В. Нарративный дискурс дастана "Лейли и Меджнун" Нурмухаммеда Андалиба и традиции восточной поэзии // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 88-93. – ISSN 1608-0599
916479
  Майборода Р.В. Нарратор как организующий принцип повествования // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 2 (114). – С. 180-184
916480
  Иванов К. Нарспи : поэма / К. Иванов. – Москва : Гослитиздат, 1937. – 141 с.
916481
  Иванов К.В. Нарспи : поэма / К.В. Иванов. – Москва : Гослитиздат, 1950. – 92 с.
916482
  Иванов К.В. Нарспи : поэма / Константин Иванов ; пер. с чуваш. – Куйбышев, 1958. – 83 с.
916483
  Иванов К.В. Нарспи : поэма / К.В. Иванов. – Москва : Художественная литература, 1965. – 144 с.
916484
  Мальсагов А.О. Нарт-орстхойский эпос вайнахов / А.О. Мальсагов. – Грозный, 1970. – 180 с.
916485
  Мальсагов А.О. Нарт-орстхойский эпос ингушей и чеченцев : Автореф... канд. филол.наук: / Мальсагов А.О.; АН СССР. Ин-т мировой лит-ры им. А.М.Горького. – М., 1966. – 26л.
916486
   Нартекс. Byzantina Ukrainensis / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина [и др. ; ред. совет: Онуфрий (О.В. Легкий) и др. ; редкол.: С.Б. Сорочан (глав. ред.) и др.]. – Харьков : Майдан. – ISBN 978-966-372-490-4
Т. 2 : Сборник статей к 60-летию проф. С.Б. Сорочана. – 2013. – 591, [5] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
916487
   Нартіада : героїчний епос / [переказ укр., передм. А.П. Стоянова ; ілюстр. Ж. Шанаєва]. – Київ : Персонал, 2010. – 199, [3] с. : іл. – На обкл. також.: Нартський епос: арії, скіфи, сармати, українці. – ISBN 978-617-02-0057-0
916488
  Данилевский В В. Нартов / В В. Данилевский. – М, 1960. – 173с.
916489
  Гизе М.Э. Нартов в Петербурге / М.Э. Гизе. – Л., 1988. – 172с.
916490
  Данилевский В.В. Нартов и "Ясное зрелище машин" / В.В. Данилевский. – М-Л, 1958. – 272с.
916491
  Пушкарь А.И. Нартовый след. / А.И. Пушкарь. – Хабаровск, 1968. – 72с.
916492
   Нартские сказания. – М, 1949. – 436с.
916493
   Нартский эпос. – Дзауджикау, 1949. – 80с.
916494
   Нартский эпос. – Орджоникидзе, 1957. – 232с.
916495
  Кузнецов В.А. Нартский эпос и некоторые вопросы истории осетинского народа / В.А. Кузнецов. – Орджоникидзе, 1980. – 136с.
916496
   Нарты. – М., 1957. – 527с.
916497
   Нарты. – М., 1957. – 383с.
916498
   Нарты. – М., 1957. – 401с.
916499
   Нарты. – Нальчик, 1962. – 136с.
916500
   Нарты. – Черкесск, 1975. – 335с.
916501
   Нарты. Кабард. эпос.. – 2-е изд. – М., 1957. – 527с.
916502
   Нарты. Кабард. эпос.. – М., 1957. – 383с.
916503
   Нарты. Кабардинский эпос. – Москва, 1951. – 503 с.
916504
   Нарты. Эпос осетинского народа.. – М., 1957. – 401с.
916505
  Орлова М.А. Наружные росписи средневековых памятников архитектуры / М.А. Орлова. – М., 1990. – 237с.
916506
  Селіванов В.М. Наручники для демократії / В.М. Селіванов, П.М. Колос. – К, 1984. – 136с.
916507
  Зенкин С.В. Нарушающие четность ядерные силы в модели SU(2)xU(1)xSU(3) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Зенкин С.В.; АН ССР Ин-т ядер. иссл. – М., 1984. – 12л.
916508
  Корецкая Т.Ф. Нарушение азотного обмена при завядании растений : Автореф... канд. биол.наук: / Корецкая Т.Ф.; Ин-т физиологии растений им. К.А.Тимирязева. – М., 1966. – 28л.
916509
  Шумакова Ю.С. Нарушение аппетита у детей / Ю.С. Шумакова. – Киев, 1983. – 56с.
916510
  Королева А.Е. Нарушение высшей нервной деятельнсоти при склерозе сосудов головного мозга : Автореф... канд. мед.наук: / Королева А. Е.; АН УССР, Ин-т физиологии. – К., 1966. – 18л.
916511
  Петренко Л.В. Нарушение высших форм памяти (при некоторых органических поражениях мозга) / Л.В. Петренко. – Москва : Моск.ун-та, 1976. – 101 с. : граф. – Список лит.: с.94-100
916512
  Довбнич М.М. Нарушение геоизостазии и напряженное состояние тектоносферы // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 4. – С. 123-132 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0203-3100
916513
  Михайлов В.Н. Нарушение главнейших выделительных функций почек при хронических нефритах / В.Н. Михайлов, 1913
916514
  Костына М.А. Нарушение и восстановление внешнесекреторной функции поджелудочной железы при бронхопневмонии у телят : Автореф... канд. вет.наук: / Костына М. А.; Белоцерков. с. х. ин-т. – Б. Церковь, 1968. – 21л.
916515
  Рябинина М.А. Нарушение и восстановление высшей нервной деятельности при наличии очага механического воздействия в коре больших полушарий : Автореф... канд. биол.наук: / Рябинина М. А.; Ин-т высш. нервн. деятельности АН СССР. – М., 1955. – 14л.
916516
  Павлыгина Р.А. Нарушение и восстановление высшей нервной деятельности при создании очага возбуждения в гипоталамической области. : Автореф... канд. биол.наук: / Павлыгина Р.А.; Ин-т высшей нервной деятельности АН СССР. – М., 1955. – 16л.
916517
  Спиваковская А.С. Нарушение игровой деятельности / А.С. Спиваковская. – Москва, 1980. – 135с.
916518
  Багинян К.А. Нарушение империалистическими государствами принципа невмешательства / К.А. Багинян ; АН СССР, Ин-т права. – Москва : Изд-во АН СССР, 1954. – 144 с.
916519
  Храмичева Е.А. Нарушение исключительного права на товарный знак: проблемы формального подхода судов / Е.А. Храмичева, Ю.В. Леликова // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2016. – № 4 (46). – С. 12-16. – ISSN 2072-4322
916520
  Заикин Д.А. Нарушение киральной симметрии и пион-ядерное взаимодействие при малых энергиях : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.16 / Заикин Д.А.; АН СССР, Ин-т ядерных исследований. – Москва, 1987. – 28 с.
916521
  Седых Кира Валерьевна Нарушение когнитивных процессов и особенности личности у детей с неврозоподобными расстройствами резидуально-органического генеза : Дис... доктора психологическихнаук: 19.00.04 / Седых Кира Валерьевна; Мин-во здравоохранения Украины. Харьковский НИИ клинической и экспериментальной неврологии и псих. – Харьков, 1995. – 167л. – Бібліогр.:л.155-167
916522
  Эзимора А.У. Нарушение международного договора как основание для его прекращения : Автореф... канд. юрид. наук: 716 / Эзимора А.У. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 16 с.
916523
  Талат Мансур Габриял Нарушение мотивационного компонента мышления : Автореф... канд. психологич.наук: 19.00.04 / Талат Мансур Габриял; МГУ. Фак-т психологии. – М., 1973. – 28л.
916524
  Габриял Талат Мансур Нарушение мотивационного компонента мышления : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.04 / Габриял Талат Мансур; МГУ. Фак-т психологии. – М., 1973. – 28л.
916525
  Жуковский М.А. Нарушение обмена веществ: профилактика / М.А. Жуковский. – Москва, 1985. – 96с.
916526
  Ошман Ю П.Ш. Нарушение памяти при локальных поражениях мозга : Автореф... Канд.псих.наук: 19.00.04 / Ошман П.Ш.Ю.; МГУ. – Москва, 1975. – 18л.
916527
  Репина З.А. Нарушение письма у школьников с риноналией / З.А. Репина. – Свердловск, 1988. – 80с.
916528
  Браун Д. Нарушение поверхности и ее защита при освоении Севера / Д. Браун, Н.А. Граве ; отв. ред. А.В. Павлов ; АН СССР, Сибирск. отд., Ин-т мерзлотоведения. – Новосибирск : Наука : Сибирское отделение, 1981. – 88 с. – Библиогр.: с. 59-80
916529
   Нарушение прав и свобод человека в капиталистических странах. Реф. сб.. – М., 1978. – 258с.
916530
   Нарушение прав и свобод человека в капиталистических странах. Реферативный сборник.. – М., 1977. – 259с.
916531
  Астахов Е.Е. Нарушение правил : роман / Астахов Е.Е. ; ил.: Е.А. Березин. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1972. – 568 с. : ил.
916532
  Чучаев А.И. Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта / А.И. Чучаев. – М, 1985. – 72с.
916533
  Колалис Р.П. Нарушение правила отбора по изоспину в реакции ( , а) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.055 / Колалис Р.П.; ЛГУ. – Л., 1970. – 10л.
916534
  Федоров Л.Н. Нарушение равновесия между процессами возбуждения и торможения у возбудимого типа собаки от повторных применений дифференцировки на частоту кожно-механического раздражителя и восстановление равновес / Л.Н. Федоров. – С. 35-42
916535
  Корцентштейн В.Н. Нарушение равновесия природных флюидальных систем при разработки газовых и газоконденсатных месторождений / В.Н. Корцентштейн. – М., 1980. – 224с.
916536
   Нарушение симметрии в природе : сб. переводных статей. – Москва : Знание, 1982. – 63 с.
916537
  Климковский М. Нарушение слухо-речевой памяти при поражениях левой височной доли. : Автореф... канд. пед.наук: / Климковский М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 18л.
916538
  Мищенко В.Н. Нарушение сна и его коррекция у больных с дисциркуляторной энцефалопатией / В.Н. Мищенко, Л.П. Забродина, Т.С. Мищенко // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12. – С. 38-50 : табл. – Библиогр.: 58 назв. – ISSN 2312-5675
916539
  Ходжаев Б.Р. Нарушение трофики слизистой стенки желудка, вызванные фармакологическими веществами. (Атофан, бутадион, резерпин) : Автореф... кандидата мед.наук: / Ходжаев Б.Р.; АМН СССР. Ин-т эксперим. медицины. Отдел фармакологии. – Л., 1964. – 13л.
916540
  Мукуца С.П. Нарушение функции почек при неспецифических процссах легких в связи с радикальными хирургическими вмешательствами : Автореф... канд. мед.наук: 777 / Мукуца С.П.; Кишиневск. гос. ун-т. – Кишинев, 1970. – 20л.
916541
  Фель В.Я. Нарушение цитодифференцировки при малигнизации и проблема иммунологического надзора. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.17 / Фель В.Я.; АН СССР. Ин-т цитологии.. – Л., 1975. – 44л. – Бібліогр.:с.42-44
916542
  Фель В.Я. Нарушение цитожифференцировки при малигнизации и проблема имунного надзора / В.Я. Фель. – Л., 1977. – 184с.
916543
  Трипольская Н.А. Нарушение эмбриогенеза после охлаждения крыс в ранние сроки беременности : Автореф... канд. биол.наук: / Трипольская Н.А.; Лен. педиатр. мед. ин-т. – Ленинград, 1967. – 17л.
916544
  Пашкарь Т.Е. Нарушение эмбриологических процессов при гибридизации кукурузы с трипсакум. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Пашкарь Т.Е.; МВ и ССО УССР.Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1974. – 24л.
916545
   Нарушения авторских, смежных, изобретательских и патентных прав : науч.-практ. пособие / А.Е. Аверкин, И.А. Близнец, А.А. Власов, М.В. Вошинский, Б.Д. и др. Завидов; [А.Е. Аверкин, И.А. Близнец, А.А. Власов и др.]. – Москва : Книга сервис, 2002. – 511 с. : табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. - На обл. также: Пресечение. Предварительное расследование. Теоретическое исследование. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-94909-024-1
916546
  Абгарян Д. Нарушения в системе половых хромосом и болезнь Дауна среди различных групп населения Армении : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.103 / Абгарян Д. ; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 30 с.
916547
  Обухова Е.Ю. Нарушения внимания у детей с особенностями развития / Е.Ю. Обухова, Т.А. Строганова, В.В. Грачев // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 61-70. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Приводятся результаты применения методики "Тест произвольного внимания" для оценки эффективности основных операций контроля внимания у детей дошкольного и младшего школьного возраста: сравниваются показатели у детей, страдающих синдромом дефицита ...
916548
  Краснов С.К. Нарушения высшей нервной деятельности под влиянием острого и хронического отравления животных (белых крис) фосфором : Автореф... канд. мед.наук: / Краснов С.К.; Ин-т высшей нервной деятельности АН СССР, 1957. – 11л.
916549
  Айрапетянц М.Г. Нарушения высшей нервной деятельности, вызванные аптенатальным лучевым воздействием / М.Г. Айрапетянц ; АН СССР, Ин-т высш. нервной деятельности и нейрофизиологии. – Москва : Наука, 1967. – 227 с. – Библиогр.: с. 197-225
916550
  Шестопалова Людмила Федоровна Нарушения высших психических функций и личности у больных с различными формами сосудистых заболеваний головного мозга. : Дис... доктор психолог.наук: 19.00.04 / Шестопалова Людмила Федоровна; МЗ Украины. Укр. НИИ клинич. и эксперимент. неврологии и психологии. – Харьков, 1993. – 313л. – Бібліогр.:л.271-313
916551
  Бондарева Л.В. Нарушения высших форм памяти при некоторых органических поражениях мозга : Автореф... канд. психол.наук: 731 / Бондарева Л.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 20л.
916552
  Беркос О.В. Нарушения деятельности жуледка у собак, подвергнутых рентгеновскому облучению : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Беркос О.В. ; АН СССР. – Ленинград, 1966. – 17 с.
916553
  Горшунов Д.Н. Нарушения коллизионных норм международного частного права: понятие и их особенности / Д.Н. Горшунов, В.В. Гурьянова // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 4 (91). – С. 18-21. – ISSN 1812-3910
916554
  Лапта Г.Е. Нарушения коньюгации гомологов политенных хромосомов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Лапта Г. Е.; АН СССР, Ин-т биол. развития. – М., 1980. – 16л.
916555
   Нарушения мезентериального кровотока у новорожденных и детей раннего возраста / И.Р. Диланян, А.А. Лосев, Д.А. Самофалов, И.С. Белестов, Н.Ю. Чумак, Н.Р. Гаврилишен, Ю.Е. Качковский // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 54-60. – ISSN 2226-1230
916556
  Асланов А.С. Нарушения нейродинамики и особенно совместной деятельности первой и второй сигнальных систем при отдаленных последствиях закрытых трав головного мозга. : Автореф. дис. ... наук / Асланов А.С. ; Ин-т высш. нерв. деят. Акад. наук СССР. – Москва, 1954. – 14 с.
916557
  Раева С.Н. Нарушения нейродинамики и особенно современной деятельности первой и второй сигнальных систем при истерическом неврозе : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Раева С.Н. ; Ин-т высш.нервной деятельности Акад.наук СССР. – Москва, 1954. – 15 с.
916558
   Нарушения опорно-рессорной функции стопы юных баскетболистов и ее профилактика в тренировочном процессе / К.Н. Сергиенко, С.В. Строганов, О.А. Шинкарук, Н.Г. Бышевец // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 64-73 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 1992-7894
916559
  Михеев В.Ф. Нарушения памяти при очаговых поражениях головного мозга сосудистого генеза. : Автореф... канд. мед.наук: 762 / Михеев В.Ф.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1968. – 18л.
916560
  Илешева Р.Г. Нарушения поведения у детей и подростков / Р.Г. Илешева. – Алма-Ата, 1990. – 160с.
916561
  Поляков Ю.Ф. Нарушения познавательной деятельности при шизофрении : Автореф... д-ра пед. (по психологии)наук: 731 / Поляков Ю.Ф.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – М., 1968. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
916562
  Черниченко С.В. Нарушения прав человека как международное преступление (окончание) // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2010. – № 4 (44). – С. 3-10. – ISSN 1560-2893
916563
  Лотоцкая Маргарита Юльевна Нарушения предметного и аффективного компонентов эмоций у больных параноидной формой шизофрении : Дис...канд.психолог.наук:19.00.04 / Лотоцкая Маргарита Юльевна; Харьк.нац.ун-тет им.В.Н.Каразина. – Харьков, 2000. – 222л. + Додатоки:л.184-222. – Бібліогр.:л.158-183
916564
  Коченов М.М. Нарушения процесса смыслообразования при шизофрении : Автореф... канд. психол.наук: 29.964 / Коченов М.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1970. – 20л.
916565
  Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей. Уч. пособие / В.В. Лебединский. – Москва, 1985. – 166с.
916566
  Зейналов Теймвр Адиль оглы Нарушения реакций дезаминирования биогенных аминов и некоторых азотистых соединений в митохондриальных фракций печени и тонкого кишечника при лучевом поражении у животных с различной радиочувствител : Автореф... наук: 03.00.01 / Зейналов Теймвр Адиль оглы; МГУ. Биол. фак. – М., 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
916567
  Еренков В.А. Нарушения регуляции дыхания при некоторых заболеваниях у детей : Автореф... д-ра мед.наук: / Еренков В.А.; Киевский мед. ин-т им. А.А.Богомольца. – К., 1965. – 29л. – Бібліогр.:с.25-29
916568
  Кошелева Г.Г. Нарушения рефлекторной деятельности при пережатии брюшной аорты непосредственно над ее бифуркацией : Автореф... д-ра биол.наук: / Кошелева Г.Г.; АМН СССР. Ин-т эксперим. медицины. – Л., 1964. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
916569
  Нохуров А. Нарушения сексуального поведения / А. Нохуров. – М, 1988. – 224с.
916570
  Бриккер Владимир Наумович Нарушения сердечного ритма в остром периоде инфаркта миокарда : Автореф... д-ра мед.наук: 755 / Бриккер Владимир Наумович; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П. Павлова. – Л., 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
916571
   Нарушения социального функционирования у студентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и принципы психологической коррекции / В.И. Пономарев, Т.А. Алиева, М.В. Рыженко, К.Н. Емец // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Т. 3, № 1 (5). – C. 68-71. – ISSN 2312-5675


  "Повышенная психоэмоциональная стрессогенность - определяющий фактор роста и развития сердечно-сосудистых заболеваний. Целью исследования является разработка системы психологической коррекции социального функционирования у лиц с врожденными пороками ...
916572
   Нарушения США норм международного права. – Москва : Международные отношения, 1984. – 196 с., [3] с. – (Дипломатическая академия МИД СССР)
916573
  Бондарева В.М. Нарушения углеводного обмена у куриных эмбрионов, вызванные введением антиинсулиновой сыворотки : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Бондарева В.М.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П. Павлова. – Л., 1970. – 20л.
916574
  Лалаева Р.И. Нарушения устной речи и система их коррекции у умствено отсталых школьников / Р.И. Лалаева. – Л., 1988. – 71с.
916575
  Фролькис А.В. Нарушения функций толстой кишки при заболевании желудка : Автореф... д-ра мед.наук: / Фролькис А.В.; Акад. наук СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1961. – 31л.
916576
  Лалаева Р.И. Нарушения чтения у учашихся 1-2 классов вспомогательной школы и пути их устранения : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Лалаева Р.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1971. – 28л.
916577
  Иванова Елена Михайловна Нарушения чувства юмора при шизофрении и аффективных расстройствах / Иванова Елена Михайловна, Ениколопов Сергей Николаевич, Митина Ольга Валентиновна // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С. 45-57. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Представлено эмпирическое исследование нарушений чувства юмора у больных шизофренией и аффективными расстройствами. Выделено несколько параметров анализа: распознавание юмора, оценка его качества и выраженность смеховой активности. Показано, что для ...
916578
   Нарушения, связанные с потреблением алкоголя. – Женева, 1977. – 140с.
916579
  Уоллворк К. Нарушенные земли / К. Уоллворк; Сокр. пер. с англ. В.Н. Солнцева; Предисл. и ред. Л.В. Моториной. – Москва : Прогресс, 1979. – 269с.
916580
  Симадзаки Т. Нарушенный завет / Т. Симадзаки. – М.-Л., 1931. – 318с.
916581
  Симадзаки Т. Нарушенный завет / Т. Симадзаки. – М., 1955. – 255с.
916582
  Симадзаки Т. Нарушенный завет : [роман] / Симадзаки Тосон // Дикий гусь. Танцовщица : [повести, рассказы] / Мори Огай. – Москва : Художественная литература, 1990. – С. 267-494. – (Библиотека японской литературы). – ISBN 5-280-01249-1
916583
  Цуканов Н.Н. Нарушил ли законодатель презумпцию невиновности лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении? // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 3. – С. 104-109. – ISSN 0132-0769
916584
  Батлер Кэролин Нарушители границ Дикие дачники / Батлер Кэролин, Фагерстром Кай // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – октябрь № 109. – С. 160-167 : фото
916585
  Чобіт Д.В. Нарцис : штрихи до політ. портр. Віктора Медведчука / Дмитро Чобіт ; [голов.ред.: С. Орлюк]. – Вид. 4-те (скороч.). – Київ ; Броди : Просвіта, 2001. – 80 с. – Бібліогр. в дод. та в підрядк. прим. – ISBN 966-7544-08-7
916586
  Чобіт Д.В. Нарцис : штрихи до політ. портр. Віктора Медведчука / Дмитро Чобіт ; [голов.ред.: С. Орлюк ; післямова: Є. Сверстюк]. – Київ ; Броди : Просвіта, 2001. – 179, [1] с. : табл. – Бібліогр. в дод. та в підрядк. прим. – ISBN 966-7544-09-5
916587
  Чобіт Д. Нарцис : Штрихи до політичного портрета Віктора Медведчука / Дмитро Чобіт. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ-Броди : Просвіта, 2001. – 180с. – ISBN 966-7544-10-9
916588
  Гессе Г. Нарцис і Гольдмунд : проза: роман (журнальний варіант) // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5/6 (989/990). – С. 24-142. – ISSN 0320 - 8370
916589
  Печарський А. Нарцисизм і тарнсформація особистості в житті і творчості В. Винниченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7 (595). – С. 3-14. – ISSN 0236-1477
916590
  Пишняк В.П. Нарцисизм как психологический феномен психокоррекционной работы // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – №11. – С.107-124. – (Психологічні науки)
916591
  Шатуновский И.М. Нарцисс спешит на свидание. / И.М. Шатуновский. – Москва : Правда, 1983. – 495 с.
916592
  Краснухина Е.К. Нарциссизм желания и философия идентичности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 10. – С. 37-50. – ISSN 0235-1188
916593
  Андрюшин И.И. Нарциссизм и когнитивная сфераличности в системе отношений к себе и другому / И.И. Андрюшин, Д.Е. Алексеев // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 3 (67). – С. 216-222. – ISSN 2073-8528
916594
  Савченкова Н.М. Нарциссизм и новые механизмы смыслообразования в культуре (Язык и тело в современной литературе) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 2. – С.89-103. – ISSN 0235-1188
916595
  Соколова Е.Т. Нарциссизм как клинический и социокультурный феномен // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 1. – С.67-80. – ISSN 0042-8841
916596
  Боуль Е.А. Нарциссы / Е.А. Боуль ; пер. с англ. В.И. Попова, с доп. Д.Д. Арцыбашева. – Москва : Сельхозгиз, 1937. – 56 с.
916597
  Загорча Е.К. Нарциссы с Молдавии / Е.К. Загорча. – Кишинев, 1990. – 123с.
916598
  Клисаров М. Наръчник на електротехника / М. Клисаров, Г. Клисаров. – изд. 2-е, перераб. и доп. – София : Техника, 1969. – 1048 с.
916599
  Цоневски Тонче Наръчник по езикова култура / Цоневски Тонче. – София, 1960. – 412с.
916600
  Левчинская Г.Н. Нарывники (Coleoptepa, Mliodae) Украины : Автореф... канд. биол.наук: / Левчинская Г. Н.; Хар.ГУ. – Х, 1969. – 24л.
916601
  Сенников В.А. Нарым : экономико-географический очерк / В.А. Сенников ; под ред. М.С. Бурлакова. – Новосибирск : Новосибирское обл. гос. изд-во, 1939. – 55 с.
916602
  Авраменко И.К. Нарымская повесть / И.К. Авраменко. – Ленинград : Советский писатель, 1967. – 128 с.
916603
   Нарымская ссылка /1906-1917 гг./. Сборник документов и материалов о ссыльных большевиках.. – Томск, 1970. – 381с.
916604
  Шчарбакоу В.К. Нарыс гысторыї Беларусі. / В.К. Шчарбакоу. – Менск, 1934. – 240с.
916605
  Піотуховіч М.М. Нарысы гісторыі беларускай літаратуры. / М.М. Піотуховіч. – Менск
Ч.1. – 1928. – 212с.
916606
   Нарысы гісторыі народнай асветы і педагагічнай думкі у Беларусі. – Мінськ, 1968. – 623с.
916607
  Лушчыцкі І.Н. Нарысы на гісторыі грамадска-палітычнай філасофскай думкі у Беларусі у другой палавіне ХІХ веку. / І.Н. Лушчыцкі. – Мінськ, 1958. – 368с.
916608
   Нарысы па беларускай дыялекталогії.. – Мінськ, 1964. – 415с.
916609
   Наряд московских фасадов : фотоальбом. – М., 1987. – 280с.
916610
   Нарядитесь, пожалуйста : общество // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 2. – С. 98-109 : фото. – ISSN 1029-5828
916611
   Нас 250 миллионов. – Москва : Статистика, 1974. – 56с.
916612
  Кучеренко Валентина Нас 7 мільярдів. Прогнози експертів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 14
916613
   Нас братерство навіки єднає / Федака Д.М. – Ужгород : Карпати, 1984. – 157 с.
916614
  Досвітній О Нас було троє : повісті, новели / О Досвітній. – Київ : Дніпро, 1969. – 435 с.
916615
  Досвітній О.Ф. Нас було троє : повісті, оповідання / О.Ф. Досвітній. – Київ, 1982. – 403 с.
916616
  Медведев Н.Я. Нас было 68 / Н.Я. Медведев. – М, 1966. – 80с.
916617
  Кейзаров А.С. Нас было семеро / А.С. Кейзаров. – Минск, 1963. – 168с.
916618
  Досвитний О.Ф. Нас было трое : Роман / О.Ф. Досвитний. – Киев : Радянський письменник, 1966. – 285с.
916619
  Досвитный О. Нас было трое / О. Досвитный. – Москва : Художественная литература, 1990. – 396 с.
916620
  Золотусский Игорь Нас было трое : роман-документ / Окончание. Нач. в № 5, 2010 // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 6. – С. 74-118. – ISSN 0321-1878
916621
   Нас вбивали, бо ми українці... / Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору" ; [світлини з колекцій: Р. Коваля, Л. Коваленко, Д. Саліженка ; наук. праці: В. Сергійчука, В. Марочка, В. Василенка]. – Київ : [б. в., 2017. – [14] с. включ. обкл. : іл. – Без тит. арк.
916622
  Чорна С. Нас вбивали, бо ми українці... // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 29 липня (№ 130). – С. 1, 11


  Понад чотири тисячі книг передає бібліотекам доктор історичних наук, професор, директор Центру українознавства КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Сергійчук.
916623
   Нас вдохновляла революция : Воспоминания ветеранов гражд. войны. – Киев : Политиздат Украины, 1975. – 231 с. : портр.
916624
  Філіпчук Н. Нас визнали державою, і всі відчули, що це історичний момент // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 15 квітня (№ 71). – С. 1, 4


  На позачерговому засіданні народних депутатів було ухвалино рішення, яке дасть змогу цьогорічним випускникам здавати ДПА у формі ЗНО за бажанням.
916625
  Доризо Н.К. Нас водила молодость / Н.К. Доризо. – Москва, 1976. – 94с.
916626
  Кондратенко Г.Ф. Нас водила молодость / Г.Ф. Кондратенко. – М, 1982. – 158с.
916627
   Нас водила молодость : Приключен. повести.. – Волгоград, 1986. – 334с.
916628
   Нас водила молодость : Стихи сов. поэтов о комсомоле, молодости, борьбе и созидании.. – Новосибирск, 1988. – 231с.
916629
   Нас водила молодость. Песенник. (1917-1977).. – К., 1977. – 207с.
916630
   Нас водила молодость. Фотолетопись о комсомоле.. – Петрозаводск, 1968. – 124с.
916631
  Дементьев В.В. Нас водила молодость... / В.В. Дементьев. – Москва, 1987. – 240с.
916632
   Нас водила молодость... (Сборник).. – Москва, 1970. – 78с.
916633
   Нас водила молодость... Лит.-худож. сборник.. – Ярославль, 1969. – 159с.
916634
   Нас водила молодость... Сборник документов и материалов из истории комсомольской организации Кузбасса.. – Кемерово, 1968. – 272с.
916635
   Нас водила молодость... Сборник стихов.. – М., 1969. – 325с.
916636
  Лойко Н.В. Нас восемнадцать сестер / Н.В. Лойко. – М., 1965. – 156с.
916637
  Любославский А.М. Нас время рассудит: Докум. повести. / А.М. Любославский. – Иркутск, 1982. – 159с.
916638
  Шурмак Г.М. Нас время учило. / Г.М. Шурмак. – М, 1989. – 300с.
916639
  Витютин Д. Нас выбирают, мы выбираем. Есть ли прок от партнерства вузов и высокотехнологичной промышленности? / беседу вела Е. Понарина // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 12 апреля (№ 15). – С. 8


  Значит ли это, что меры по поддержке комплексных проектов вузов и предприятий дали результат? Сегодня на эту тему беседа с заместителем директора Департамента стратегии, анализа и прогноза Министерства образования и науки РФ Дмитрием Витютневым.
916640
   Нас выбрало время : Рассказы знат. людей Донбасса о времени и о себе.. – Донецк, 1987. – 188с.
916641
  Тигане А. Нас горн зовет / А. Тигане. – Таллин : ЭГИЗ, 1956. – 156 с.
916642
  Сорокин В.В. Нас двое / В.В. Сорокин. – Москва, 1987. – 302с.
916643
  Маланчук В.Ю. Нас єднає велика мета / В.Ю. Маланчук, І.М. Петрів. – Львів, 1965. – 214с.
916644
   Нас ждали в Карпатах.. – Ужгород, 1985. – 19с.
916645
  Ребров М.Ф. Нас ждет Луна. / М.Ф. Ребров, Г.С. Хозин. – М., 1964. – 181с.
916646
  Соколов Г.В. Нас ждет Севастополь. / Г.В. Соколов. – Краснодар
кн. 1. – 1960. – 535с.
916647
  Соколов Г.В. Нас ждет Севастополь. / Г.В. Соколов. – Краснодар
кн. 2. – 1975. – 495с.
916648
  Соколов Г.В. Нас ждет Севастополь. / Г.В. Соколов. – Москва, 1981. – 656с.
916649
  Лобко Н.П. Нас ждут в Отрадном. / Н.П. Лобко. – Иваново, 1956. – 140с.
916650
  Самойлов Юрий Нас ждут в Тель Авиве : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 32-37 : Фото
916651
  Корвалан Луис Нас ждут новые битвы. / Корвалан Луис. – М., 1978. – 551с.
916652
  Яворівський В.О. Нас завжди обшукує природа // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олексія Коломійця / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 142-146. – ISBN 978-966-171-250-7


  Коломієць Олексій Федотович (1919-1994).
916653
  Жулинський М. Нас заворожує необароковість Скрипки // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 100-101. – ISSN 0130-1799
916654
  Кульчицький С. Нас знову ведуть до колгоспів, або Як Валерій Солдатенко бачить український Голодомор // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 листопада (№ 214/215). – С. 8
916655
  Кульчицький С. Нас знову кличуть до колгоспів, або як Валерій Солдатенко бачить український Голодомор // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29-30 листопада (№ 219/220). – С. 11
916656
   Нас зовет пятилетка!. – Одесса, 1981. – 95с.
916657
  Тельпуховский Б.С. Нас к Победе партия вела / Б.С. Тельпуховский. – Москва, 1975. – 51с.
916658
  Лаундер Ф.Г. Нас миллионы / Ф.Г. Лаундер. – М, 1945. – 137с.
916659
  Лібанова Є. Нас мільйони чи тьма-тьмуща? Демографічна інформація: необхідність, методи та проблеми її отримання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 жовтня (№ 39). – С. 1, 3


  "Важко знайти інформацію, більш уживану й більш затребувану в управлінні (країною, регіоном чи поселенням), ніж інформація про населення, про його вік та освіту, про наявну й перспективну робочу силу, про мобілізаційний контингент (див. нижче), про ...
916660
  Славич С.К. Нас много - ты и я. / С.К. Славич. – М., 1962. – 200с.
916661
   Нас много : Рассказы уругвайских писателей.. – М., 1986. – 190с.
916662
  Шитова Л.П. Нас на планеті двоє / Л.П. Шитова. – К, 1978. – 277с.
916663
  Венжинович Ф.Й. Нас не зламати : (про визвольну боротьбу ОУН - УПА на теренах південної Волині) : [спогади]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Ужгород : Бреза А.Е., 2014. – 458 с., [2] арк. іл.
916664
  Бибиков С.М. Нас не покорить : докум. повесть / С.М. Бибиков. – Харків : Прапор, 1991. – 221, [2] с. – ISBN 5-7766-0200+9
916665
  Рохас Р. Нас не поставить на колени. / Р. Рохас. – М, 1975. – 78с.
916666
  Ольшанский А.Н. Нас не поставят на колени / А.Н. Ольшанский. – М., 1953. – 31с.
916667
  Женченко В. Нас не потряс розп"яття час // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 2-7. – ISSN 0130-321Х
916668
  Тин Сан Нас не сломить / Тин Сан. – Москва : Худож. лит., 1977. – 223с.
916669
  Семено В. Нас об"єднає дух Тараса / Володимир Семено. – Полтава, 2001. – 208 с.
916670
  Шевченко О. Нас об"єднає мова // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 29 липня - 4 серпня (№ 30). – С. 7


  Резолюція Міжнародного форуму на підтримку української мови.
916671
  Скопенко В. Нас об"єднує одна мета - зробити все, щоб університет міцнів і процвітав // Київський університет, 1998. – №3
916672
  Генатулин А.Ю. Нас остается мало / Генатулин А.Ю. – Москва, 1988. – 333 с.
916673
   Нас партия ведет. (Стихи литовский поэтов).. – Вильнюс, 1954. – 128с.
916674
  Козлов Н.Д. Нас партия к победе привела / Н.Д. Козлов, А.Д. Зайцев. – Москва, 1970. – 247с.
916675
   Нас покинув Віктор Женченко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 5 листопада (№ 22)
916676
  Омельченко П.О. Нас правда в наступ шле : поезії / П.О. Омельченко. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 86 с.
916677
   Нас ради распятаго воспоим [Электронный ресурс] / над проектом раб.: исполн.: братский хор Киево-Печерской Лавры под упр. протодиакона Тарасия (Мудрака) ; фото: иеромонах Симон (Новиков) ; ред. текста обл.: Е. Кудрявцева. – Київ : Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра, 2012. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – По благословению Наместника Киево-Печерской Лавры Митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла. – Бібліогр.: ил.
916678
  Колесников М.П. Нас розділяла ріка. : повість / М.П. Колесников. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 187 с.
916679
  Гудмэн Д. Нас связала любовь : Роман / Д. Гудмэн; Пер.с агл. С.С.Кельцева. – Москва : АСТ, 1996. – 464с. – (Очарование). – ISBN 5-697-00051-0
916680
  Луб"янов І. Нас східняки ненавидять ще більше, ніж Януковича. Для них ми зовсім з іншого світу // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 14 (217). – С. 26-28


  Східна Україна.
916681
  Сусленников Н.П. Нас утро встречает. / Н.П. Сусленников. – Иваново, 1963. – 112с.
916682
  Эрлих А.И. Нас учила жизнь / А.И. Эрлих. – М : Советский писатель, 1960. – 199 с.
916683
  Симоніна Н. Нас цього не вчили... // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2009. – № 3 (61). – С. 32-34.
916684
  Соколова Н.В. Нас четверо. / Н.В. Соколова. – М., 1961. – 291с.
916685
  Малик Ярослав Йосипович Насадження радянського режиму в українському селі (єовтень 1917-1920 рр.) : Автореф... д-ра іст.наук: 07.00.01 / Малик Ярослав Йосипович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 48л.
916686
  Малик Ярослав Йосипович Насадження Радянського режиму в Українському селі (жовтень 1917-1920 рр.) : Дис... доктора історичнихнаук: 07.00.01 / Малик Ярослав Йосипович; Львівский держ.ун-т ім.І.Франка. – Львів, 1997. – 495л. – Бібліогр.:л.405-495
916687
  Супина В. Насадочные колонки в газовой хроматографии / В. Супина. – М., 1977. – 256с.
916688
  Поташёв Ю.Н. Насаждения, почвы и типы леса правого коренного берега р. Северский Донец в пределах Мохначанского лесничества // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 271-280 : табл. – Библиогр.: с. 280. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
916689
  Паустовски К.Г. Насаме с есента / К.Г. Паустовски. – Варна : Книгоиздательство "Георги Бакалов", 1974. – 320 с.
916690
  Чадов Е.А. Насамперед - безпека людей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 39-40
916691
   Насамперед - партнери // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 4-11 червня (№ 24/25). – С. 2


  10 червня відбулася прес-конференція керівництва Міністерства освіти і науки України щодо діяльності МОН за 100 днів роботи та реформування освітньої галузі.
916692
  Бровченко Л.Ф. Насамперед - учитель : про Василя Олександровича Сухомлинського / Л.Ф. Бровченко. – Київ : Товариство "Знання" УРСР, 1986. – 48 с. : іл. – Бібліогр.: с. 47-48 (15 назв.). Бібліогр. в приміт.: с. 46-47 (21 назв.). – (Серія 7. Педагогічна / Товариство "Знання" УРСР)
916693
  Кузьмін П.В. Насдідки Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у транспортному секторі // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [55]
916694
  Топачевский В.А. Насекомоядные и грызуны ногайской позднеплиоценовой фауны : монография / В.А. Топачевский. – Киев : Наукова думка, 1965. – 164с.
916695
   Насекомоядные и их паразиты на территории Белоруссии.. – Минск : Наука и техника, 1969. – 176с.
916696
  Юдин Б.С. Насекомоядные млекопитающие Сибири / Б.С. Юдин; акад.В.Н.Большаков. – Новосибирск : Наука, 1989. – 360с.
916697
  Юдин Б.С. Насекомоядные млекопитающие Сибири. / Б.С. Юдин. – Новосибирск, 1971. – 172с.
916698
  Дарвин Ч. Насекомоядные растения. – Москва
Вып.1. – 1876
916699
  Чарушина А.Н. Насекомоядные, грызуны, их эктопаразиты и булавоусые чешуекрылые основных ландшафтов Кировской области. : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Чарушина А.Н.; Москов. обл. пед.ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 21л.
916700
  Очиров Ю.Д. Насекомоядные, зайцеобразные и грызуны северо-восточного Забайкалья. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.097 / Очиров Ю.Д.; Иркутск.гос.ун-т. – Иркутск, 1970. – 34л.
916701
  Бер В.Г. Насекомые-вредители ботанических коллекций и борьба с ними / В.Г. Бер ; АН СССР, Ботанический ин-т. – Ленинград : Наука, 1971. – 80 с.
916702
  Приписнова М.Г. Насекомые-вредители тугайной древесно-кустарниковой растительности Южного Таджикистана. : Автореф... канд. биол.наук: / Приписнова М.Г.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1965. – 22л.
916703
   Насекомые-галлобразователи культурных и дикорастущих растений Европейской части СССР. – Киев : Наукова думка, 1991. – 341с.
916704
   Насекомые-галлобразователи культурных и дикорастущих растений Европейской части СССР : Двухкрылые.. – Киев : Наукова думка, 1989. – 166с.
916705
  Хоментовский П.А. Насекомые-ксилофаги хвойных пород Камчатки / П.А. Хоментовский. – Владивосток, 1983. – 176с.
916706
  Бабенко З.С. Насекомые-фитофаги плодовых и ягодных растений лесной зоны Приобья / З.С. Бабенко ; Томск. гос. ун-т им. В.В. Куйбышева. – Томск : Изд-во Томского университета, 1982. – 270 с. – Список лит.: с. 242-263
916707
  Ракаускас П. Насекомые -- вредители гороха в Литовской ССР и меры борьбы с ними : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Ракаускас П. ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1962. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
916708
   Насекомые - [Компакт - 252388]


  Содержание компакта: 1. Бей-Биенко Г.Я. Кожистокрылые СССР : (экология и распространение; эволюция отряда; состав фауны и ее генезис) : Тезисы диссертации на степень доктора биологических наук / Г.Я. Бей-БиенкоВсесоюзная Академия сельскохоз. наук им. ...
916709
  Бацылев Е.Г. Насекомые - вредители леса / Е.Г. Бацылев. – Москва, 1950. – 43 с.
916710
  Модестов В.В. Насекомые - вредители леса и борьба с ними / В.В. Модестов. – Москва, 1926. – 76 с.
916711
  Куренцов А.И. Насекомые - вредители лесных культур Приморья и Приамурья и меры больбы с ними / А.И. Куренцов. – Владивосток, 1953. – 64с.
916712
  Недоводиев П.Ф. Насекомые - вредители овощных крестоцветных культур южных районов Свердловской области : Автореф... канд. биологич.наук: / Недоводиев П.Ф.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биолого-почвенный факультет. – Москва, 1953. – 12 с.
916713
  Михайлов Н. Насекомые - вредители плодового сада / Н. Михайлов. – М., 1950. – 32с.
916714
  Кайгородцев П.И. Насекомые - вредители семенной люцерны в лесостепной зоне Среднего Зауралья : Автореф... кандидата биол.наук: / Кайгородцев П.И.; Уральский филиал АН СССР. Ин-т биологии. – Свердловск, 1965. – 38л.
916715
  Флоров Д.Н. Насекомые - вредители шишек и семян хвойных пород / Д.Н. Флоров. – М.Л,, 1951. – 44с.
916716
  Суворова П.И. Насекомые - друзья и враги деревьев и кустарников / П.И. Суворова. – Москва : Просвещение, 1979. – 110с.
916717
  Злотин А.З. Насекомые - друзья и враги человека / А.З. Злотин. – Киев : Урожай, 1987. – 213с.
916718
  Осипенко Н.И. Насекомые - наши друзья и враги / Н.И. Осипенко. – Львов, 1989. – 109с.
916719
  Панфилов Д.В. Насекомые - опылители люцерны Сталинградской области. : Автореф... канд. биол.наук: / Панфилов Д.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. НИИ. – Москва, 1952. – 14 с.
916720
  Расулов М. Насекомые - опылители хлопчатника и люцерны в условиях Узбекистана : Автореф... канд. биол.наук: / Расулов М.; АН УзССР. Объединен. учен. совет по биологическим наукам отд. хим.-технологич. и биологич. наук. – Ташкент, 1964. – 16л.
916721
  Лебедева Е.Г. Насекомые - переносчики вирусов растений на Дальнем Востоке / Е.Г. Лебедева. – Владивосток, 1982. – 193 с.
916722
  Халидов А.Б. Насекомые - разрушители грибов / А.Б. Халидов. – Казань, 1984. – 152с.
916723
   Насекомые - разрушители древесины в лесных биоценозах Южного Приморья.. – М., 1974. – 127с.
916724
  Никитский Н.Б. Насекомые - хищники короедов и их экология / Н.Б. Никитский. – Москва : Наука, 1980. – 238с.
916725
  Львов В.Н. Насекомые / В.Н. Львов, А. Беклей и др. – Москва : [б. и.]
Вып. 5. – 1903. – 70 с.
916726
  Львов В.Н. Насекомые / В.Н. Львов, А. Беклей и др. – Москва : [б. и.]
Вып. 5. – 1913. – 70 с.
916727
  Беляев В.А. Насекомые : программы и наставления по собиранию научных материалов для изучения их : пособ. для школьн. работн., руководит. краеведческ. кружков и краеведов-любителей / В.А. Беляев. – Иваново-Вознесенск : Основа, 1926. – 127 с. : ил.; 36 ил. в тексте, 9 табл. в прилож. – (Краеведческая работа в школе)
916728
  Лепнева С.Г. Насекомые : Введение // Насекомые - [Компакт - 252388]. – С. 102-108
916729
  Дьяченко Н.Г. Насекомые / Н.Г. Дьяченко. – Минск, 1975. – 79с.
916730
  Фарб П. Насекомые / П. Фарб. – Москва : Мир, 1976. – 192 с.
916731
   Насекомые. – Кишинев : Штиинца, 1983. – 376с.
916732
  Яковлев Насекомые / Яковлев, М.П. Лобкова. – Петрозаводск : Карелия, 1989. – 231с.
916733
  Дмитриев Ю. Насекомые / Ю. Дмитриев. – Москва : Олимп, 1997. – 288с. – (Соседи по планете). – ISBN 5-7390-0176-5, 5-7841-0409-8
916734
  Шарп Д. Насекомые (Insects, by David Sharp; the Cambridge natural history, vols. V and VI) / Давид Шарп ; пер.с англ., обраб. и доп. Н.Я. Кзнецова, ассист. при кафедре физиологии С.-Петербургского. университета, зоолога Зоологического Музея Имп. Академии наук. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон ; Тип. Акц. О-ва Брокгауз-Ефрон. – (Библиотека Естествознания, под ред. П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; Вып. 16, 33, 43, 53, 57, 58)
Вып. 1 : Введение - Прямокрылые : со многими рис. в тексте и отдельными иллюстрациями чернымии и раскрашенными. – 1902. – [2] 192 с., 3 л. ил. : ил.,. – Изд. вышло в 6 вып. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  Пер.: Кузнецов, Николай Яковлевич
916735
  Шарп Д. Насекомые (Insects, by David Sharp; the Cambridge natural history, vols. V and VI) / Давид Шарп ; пер.с англ., обраб. и доп. Н.Я. Кзнецова, ассист. при кафедре физиологии С.-Петербургского. университета, зоолога Зоологического Музея Имп. Академии наук. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон ; Тип. Акц. О-ва Брокгауз-Ефрон. – (Библиотека Естествознания, под ред. П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; Вып. 16, 33, 43, 53, 57, 58)
Вып. 2 : со многими рис. в тексте и отдельными иллюстрациями чернымии и цветными. – 1904. – С.193-336 : ил.,. – Изд. вышло в 6 вып. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  Пер.: Кузнецов, Николай Яковлевич
916736
  Шарп Д. Насекомые (Insects, by David Sharp; the Cambridge natural history, vols. V and VI) : с 657 рис. в текс те, 10 черными и раскрашенными отднльными табл. / Давид Шарп ; пер., обраб. и доп. Н.Я. Кзнецова, ассист. при кафедре физиологии СПБ. университета, зоолога Зоологического Музея Имп. Академии наук. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон ; Тип. Акц. О-ва Брокгауз-Ефрон, 1910. – [4], 1060, [4] с., 17 л. ил. : : ил., фотогр. – Изд. вышло в 6 вып. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Библиотека Естествознания, под ред. П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; Вып. 16, 33, 43, 53, 57, 58)


  Пер.: Кузнецов, Николай Яковлевич
916737
  Шарп Д. Насекомые (Insects, by David Sharp; the Cambridge natural history, vols. V and VI) : с 657 рис. в текс те, 10 черными и раскрашенными отднльными табл. / Давид Шарп ; пер., обраб. и доп. Н.Я. Кзнецова, ассист. при кафедре физиологии СПБ. университета, зоолога Зоологического Музея Имп. Академии наук. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон ; Тип. Акц. О-ва Брокгауз-Ефрон, 1910. – [4], 1060, [4] л., 10 л. ил. : ил. – Изд. вышло в 6 вып. - Издание напечатано не страницами, а листами, также и переплетено. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Библиотека Естествознания, под ред. П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; Вып. 16, 33, 43, 53, 57, 58)


  Пер.: Кузнецов, Николай Яковлевич
916738
  Шарп Д. Насекомые (Insects, by David Sharp; the Cambridge natural history, vols. V and VI) : с 657 рис. в текс те, 10 черными и раскрашенными отднльными табл. / Давид Шарп ; пер., обраб. и доп. Н.Я. Кзнецова, ассист. при кафедре физиологии СПБ. университета, зоолога Зоологического Музея Имп. Академии наук. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон ; Тип. Акц. О-ва Брокгауз-Ефрон, 1910. – [4], 1060, [4] с., 12 л. ил. : : ил. – Рис. вшиты в середину текста. - Изд. вышло в 6 вып. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Библиотека Естествознания, под ред. П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; Вып. 16, 33, 43, 53, 57, 58)


  Пер.: Кузнецов, Николай Яковлевич
916739
  Шарп Д. Насекомые (Insects, by David Sharp; the Cambridge natural history, vols. V and VI) / Давид Шарп ; пер.с англ., обраб. и доп. Н.Я. Кзнецова, ассист. при кафедре физиологии С.-Петербургского. университета, зоолога Зоологического Музея Имп. Академии наук. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон ; Тип. Акц. О-ва Брокгауз-Ефрон. – (Библиотека Естествознания, под ред. П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; Вып. 16, 33, 43, 53, 57, 58)
Вып. 5 : со многими рис. в тексте и отдельными иллюстрациями чернымии и раскрышенними. – 1910. – С.729-896 : ил.,. – Изд. вышло в 6 вып. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  Пер.: Кузнецов, Николай Яковлевич
916740
  Шарп Д. Насекомые (Insects, by David Sharp; the Cambridge natural history, vols. V and VI) / Давид Шарп ; пер.с англ., обраб. и доп. Н.Я. Кзнецова, ассист. при кафедре физиологии С.-Петербургского. университета, зоолога Зоологического Музея Имп. Академии наук. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон ; Тип. Акц. О-ва Брокгауз-Ефрон. – (Библиотека Естествознания, под ред. П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; Вып. 16, 33, 43, 53, 57, 58)
Вып. 6 : со многими рис. в тексте и отдельными иллюстрациями чернымии и раскрышенними. – 1910. – С.897-976 : ил.,. – Изд. вышло в 6 вып. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  Пер.: Кузнецов, Николай Яковлевич
916741
  Кабилов Т. Насекомые Scarabaedae tenebrionidae и earabidae промежуточные хозяева гельминтов позвоночных животных Ферганской долины : Автореф... канд. биол.наук: 03.107 / Кабилов Т.; АН Узб.ССР. Объедин. учен. совет по зоолог. профилю отделения хим.-технолог. и биол. наук. – Ташкент, 1969. – 25л.
916742
  Матис Э.Г. Насекомые Азиатской Берингии. Принципы и опыт эколого-геосистемного изучения / Э.Г. Матис. – Москва : Наука, 1986. – 310с.
916743
   Насекомые Березинского заповедника. = Флора и фауна заповедников СССР. – Москва, 1989. – 110с.
916744
  Мушкамбарова М.Г. Насекомые в биологических циклах нематод наземных позвоночных / М.Г. Мушкамбарова. – Ашхабад : Ылым, 1983. – 124с.
916745
   Насекомые в природе и хозяйстве. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Знание, 1979. – 94с.
916746
  Панфилов Д.В. Насекомые в тропических лесах Южного Китая. / Д.В. Панфилов. – Москва : Издательство Московского университета, 1961. – 148с.
916747
   Насекомые в экосистемах лесной зоны Сибири.. – Томск : Издательство Томского университета, 1984. – 148с.
916748
   Насекомые в экосистемах Сибири и Дальнего Востока.. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 190с.
916749
  Орлов В.М. Насекомые в электрических полях / В.М. Орлов. – Томск, 1990. – 109с.
916750
  Мариковский П.И. Насекомые вокруг нас. / П.И. Мариковский. – Алма-Ата : Кайнар, 1986. – 286с.
916751
  Елюбаев Кайрат Оспанбаевич Насекомые вредители джузгунов (Calli gonum) Казахстана и Средней Азии. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Елюбаев Кайрат Оспанбаевич; АН Каз.ССР. Объединенный ученый Совет ин-тов Зоологии и экспериментальной биологии. – Алма-Ата, 1974. – 24л.
916752
  Новоженов Ю.И. Насекомые вредители лиственницы Сукачева на Урале и их роль в истории развития и возобновления этой породы. : Автореф... канд. биол.наук: / Новоженов Ю.И.; Уральский филиал АН СССР. Ин-т биологии. – Свердловск, 1962. – 22л.
916753
  Энгельгардт В. Насекомые вредители риса в Д.-В. крае. / В. Энгельгардт, А. Мищенко. – М.Л., 1931. – 71с.
916754
  Шрейнер Я.Ф. Насекомые вредящие горчице в Астраханской губернии : с 41 рис. в тексте / [соч.] Я.Ф. Шрейнера, старшего спец. по прикладной энтомологии при Департаменте зем. и почет. чл. Астрахан. о-ва садоводства, огородничества и полеводства. – Петроград : Изд. Астраханского О-ва садовод., горд. и полев. ; Тип. М. Меркушева, 1915. – IV, 54 с. : ил. – Библиогр.: Труды Я.Ф. Шрейнера с. 54


  На тит. л. дарств. надпись: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кзунецову на добрую память от автора
916755
  Богданов-Катьков Н.Н. Насекомые вредящие огородным растениям и меры борьбы с ними : с. 51 рис. в тексте / Н.Н. Богданов-Катьков. – Петербург, 1922. – 32 с., [51] л. ил. – Библиогр.: ил.


  На обл. под Совинский
916756
  Порчинский И.А. Насекомые вредящие плодовым садам в Крыму. I : (Из отчета, представленного Министерству Государственных имуществ ч. I-III / [соч.] И. Порчинского // Вновь открытые вредные насекомые в России и отчет по исследованию соломы из разных местностей г. Херсонской, пострадавшей от неурожая / И.А. Порчинский. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1881. – [2], 38 с.
916757
  Порчинский И.А. Насекомые вредящие плодовым садам в Крыму : (Из отчета, представленного Министерству Государственных имуществ ч. I-III / [соч.] И. Порчинского. – 1886-1889. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова
I : Моли и огневки. – 1886. – [2], 38 с. – Отд. оттиск: Сельское хозяйство и лесоводство. 1885, ч. 150
916758
  Порчинский И.А. Насекомые вредящие плодовым садам в Крыму : (Из отчета, представленного Министерству Государственных имуществ ч. I-III / [соч.] И. Порчинского. – 1886-1889. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова
II : Красная и некоторые другие тли. – 1886. – [2], 30 с. – Отд. оттиск: Сельское хозяйство и лесоводство. 1885, ч. 151
916759
  Порчинский И.А. Насекомые вредящие плодовым садам в Крыму : (Из отчета, представленного Министерству Государственных имуществ ч. I-III / [соч.] И. Порчинского. – 1886-1889. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова
III : Бабочки (окончание), жуки, перепончатокрылые и общие заключения. – 1889. – [2], 82 с. : ил. – Отд. оттиск: Сельское хозяйство и лесоводство. 1885, ч. 151
916760
  Соколов Н.Н. Насекомые вредящие плодовым садам в Ташкенте : Из отчета представленного Мин-ву Земледелия и Государственных имуществ / [соч.] Н. Соколова. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова
I : Жуки. – 1894. – 32 с. : ил. – Без обл. - Отд. оттиск: Сельское хозяйство и лесоводство. 1894, № 5
916761
  Круликовский Л.К. Насекомые вредящие подсолнечнику // Опыт каталога чешуекрылых Казанской губернии / Л.К. Круликовский. – Москва : Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*, 1898. – 14 с.
916762
  Шрейнер Я.Ф. Насекомые вредящие садоводству и огородничеству в Астраханской губернии и способы борьбы с ними : с 114-ю рис. в тексте / [соч.] Я.Ф. Шрейнера, спец. по прикладной энтомологии при Департаменте зем. и почет. чл. Астрахан. о-ва садоводства, огородничества и полеводства. – Санкт-Петербург : Изд. Астраханского О-ва садовод., горд. и полев. ; Тип. М. Меркушева, 1911. – 123 с. : ил.
916763
   Насекомые Вьетнама. – Москва : Наука, 1985. – 182с.
916764
  Зерова М.Д. Насекомые галлообразователи культурных и дикорастущих растений европейской части СССР / М.Д. Зерова. – К, 1988. – 160с.
916765
  Мариковский П.И. Насекомые защищаются / П.И. Мариковский. – Москва : Наука, 1978. – 199с.
916766
   Насекомые зоны БАМ. – Новосибирск : Наука, 1987. – 156с.
916767
  Мирзоян С.А. Насекомые и биосфера / С.А. Мирзоян, Б.М. Мамаев. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 208с.
916768
   Насекомые и грызуны - разрушители материалов и технических устройств.. – М., 1983. – 275с.
916769
  Тарнани И.К. Насекомые и другие животные, наносящие вред в сельском хозяйстве
ч. 2 : Свекловичная нематода. – 1897. – 61 с.
916770
  Соколов Н.Н. Насекомые и другие животные, наносящие вред в сельском хозяйстве : Из отчета представленного / [соч.] Н. Соколова ; Мин-во Земледелия и Государственных имуществ, Департамет Земледелия. – 1897-1901. – Санкт-Петербург : Тип. А.Ф. Маркса
III : Маврский (готтентстский) клоп (Eurygaster maura F.) или черепашка. – 1901. – 84 с., 1 л. ил. : ил.
916771
  Павловский Е.Н. Насекомые и заразные болезни человека / Е.Н. Павловский. – Москва, 1928. – 187с.
916772
  Гримм О.А. Насекомые и их значение в сельском хозяйстве / [соч.] О. Гримма. – Санкт-Петербург : Тип. Скарятина, 1874. – [4], 142 с.


  На кн. печать-фамилия: С.Л. Воробьевь Одесса 1913 г.
916773
  Романенко К.Е. Насекомые и клещи -- вредители защитных лесонасаждений Киргизии : Автореф... канд. биол.наук: / Романенко К. Е.; Зоолог. ин-т АН СССР, Уч. сов. – Фрунзе, 1962. – 20л.
916774
  Томилова В.Н. Насекомые и клещи - вредители зеленых насаждений Приангарья и меры борьбы с ними. : Автореф... канд. биол.наук: / Томилова В.Н.; МВ и ССО РСФСР. Иркутский с.-х. ин-т. – Иркутск, 1960. – 26л.
916775
  Матесова Г.Я. и др. Насекомые и клещи - вредители плодово-ягодных культур Казахстана / Г.Я. Матесова и др. – Алма-Ата, 1962. – 204 с.
916776
   Насекомые и клещи - вредители сельскохозяйственных. – Ленинград : Наука
Т.4 : Перепончатокрылые и двукрылые. – 1981. – 221с.
916777
   Насекомые и клещи - вредители сельскохозяйственных культур. – Ленинград : Наука
Т.1 : Насекомые с неполным превращением. – 1972. – 323с.
916778
   Насекомые и клещи - вредители сельскохозяйственных культур : В 4-х т. – Ленинград : Наука
Т. 4 : Жесткокрылые. – 1974. – 336с.
916779
   Насекомые и клещи Дальнего Востока, имеющие медико-ветеринарное значение. – Ленинград : Наука, 1987. – 309с.
916780
   Насекомые и клещи Сибири. – Новосибирск : Наука, 1981. – 119с.
916781
  Кочетова Н.И. Насекомые и урожай / Н.И. Кочетова, Ю.В. Кочетов. – Москва : Агропромиздат, 1985. – 126с.
916782
  Мариковский П.И. Насекомые и цветы / П.И. Мариковский. – Алма-Ата, 1985. – 143с.
916783
  Щербаков Б.С. Насекомые как объект школьной работы / Б.С. Щербаков. – Москва, 1953. – 319с.
916784
  Бей-Биенко Насекомые кожистокрылые / Г.Я. Бей-Биенко. – Москва ; Ленинград : [б. и.]
Фауна СССР. – 1936. – с.
916785
  Никитский Н.Б. Насекомые Красной книги СССР / Н.Б. Никитский. – Москва : Педагогика, 1987. – 174с.
916786
  Циновский Я.П. Насекомые Латвийской ССР / Я.П. Циновский. – Рига, 1953. – 210с.
916787
   Насекомые Монголии. – Ленинград : Наука
Вып. 7. – 1980. – 576 с.
916788
   Насекомые Монголии. – Ленинград : Наука
Т. 8. – 1982. – 576с.
916789
   Насекомые Монголии. – Ленинград : Наука
Вып.9. – 1984. – 576с.
916790
   Насекомые Монголии.. – Ленинград : Наука
Вып.4. – 1976. – 639с.
916791
   Насекомые Монголии.. – Ленинград : Наука
Вып.5. – 1977. – 757с.
916792
   Насекомые Монголии.. – Ленинград : Наука
Вып.6. – 1979. – 512с.
916793
   Насекомые Монголии.. – Ленинград : Наука
Вып.10. – 1989. – 622с.
916794
   Насекомые Монголии.. – Ленинград : Наука
Вып.10. – 1989. – 624с.
916795
   Насекомые Монголии.. – Ленинград : Наука
Вып.11. – 1990. – 624с.
916796
   Насекомые Московской области. – Москва : Наука, 1988. – 158с.
916797
   Насекомые низовий Мургаба /Юго-Восточная Туркмения/. Фауна, экология, хозяйственное значение.. – Ашхабад, 1965. – 148с.
916798
  Линдеман К.Э. Насекомые плодовых деревьев и ягодных кустов, и меры истребления их : с 23 рис. / К.Э. Линдеман. – 2-е изд., знач. доп. – Москва : Изд. К.И. Тихомирова, 1895. – [2], 94, [1] с. : ил. – (Сельскохозяйственная библиотека, изд. Константином Ивановичем Тихомировым)


  Первое издание этой книги было озаглавлено: "О главнейших насекомых, вредящих плодовым деревьям и кустарникам и о мерах истребления их". Тихомиров, Константин Иванович
916799
  Ташенберг О. Насекомые полезные и заслуживающие покровительства / Ташенберг, проф. ; пер. под ред. Г. Кожевникова с примеч. и доп. – Москва : Университетская тип., 1896. – [2], 56 с. : ил.


  Ред: Кожевников, Григорий Александрович (1866-1933)
916800
  Винокуров Н.Н. Насекомые полужесткокрылые (Heteroptera) Якутии / Н.Н. Винокуров. – Ленинград, 1979. – 232с.
916801
  Бианки В.Л. Насекомые полужесткокрылые. Практическая энтомология. Руководство к практическим занятиям по энтомологии / В.Л. Бианки, А.Н. Кириченко ; под ред. Н.Н. Богданова-Катькова; [Рецензия Ю. Колосова]. – Вып. 4. – [Б. м.] : Госиздат, 1923. – 12 с.


  Рецензия на кн.: Бианки B.JI., Кириченко А.Н. «Практическая энтомология». Руководство практических занятий по энтомологии. Вып. 4. Насекомые-полужесткокрылые. М.; СПб.; 1923. 320 с. Авт. рецензии: Колосов Юлий Михайлович (1892-1943) На экз. № ...
916802
  Бианки В.Л. Насекомые полужестокрылые. / В.Л. Бианки, А.Н. Кириченко. – М.-Пг., 1923. – с.
916803
  Захаренко В.Б. Насекомые прудов и временных водоемов северо-восточной части Левобережной Украины : Автореф... канд. биол.наук: / Захаренко В.Б.; М-во высш. образования СССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1955. – 15л.
916804
  Кривохатский В.А. Насекомые Репетека / В.А. Кривохатский. – Ашхабад, 1985. – 71с.
916805
  Злотин А.З. Насекомые служат человеку / А.З. Злотин. – Киев : Наукова думка, 1986. – 101с.
916806
  Горностаев Г.Н. Насекомые СССР / Г.Н. Горностаев. – Москва : Мысль, 1970. – 372с.
916807
  Скуфьин К.В. Насекомые юга-востока Черноземного центра / К.В. Скуфьин. – Воронеж, 1978. – 164с.
916808
  Тарнани И.К. Насекомые, вредные дл садоводства и огородничества в губерниях Царства Польского и меры борьбы с этими насекомыми : (с 135-ю рис. в тексте) / И.К. Тарнани, ассис. при каф. зоологии и преп. прикл. зоологии в Ново-Александр. ин-те сел. хоз-ва и лесоводства. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1903. – [6], IV, 138 с. : ил.


  На тит.л. дарств. надпись: Дорогому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора с сердечным приветом
916809
  Щеголев В.Н. Насекомые, вредные полевым культурам / В.Н. Щеголев, Г.Я. Бей-Биенко. – Москва ; Ленинград : [б. и.], 1934. – 466 с.
916810
  Журинь С.А. Насекомые, вредящие всходам, а также вызывающие падение и полегание стеблей озимых и яровых хлебов и меры борьбы с ними / С.А. Журинь; Агрономический отдел Киевской Губернской Земской Управы. – 2-е изд., исправл. и доп. – Киев, 1912. – 30 с.
916811
  Журинь С.А. Насекомые, вредящие колосьям, цветам и зернам озимых и яровых хлебов, гороху и др. растениям в поле и амбаре с указанием мер борьбы с ними / С.А. Журинь ; Агрономический отдел Киевской Губернской Земской Управы. – 2-е изд.,доп. и испр. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, 1916. – 24 с.
916812
  Щеголев В.Н. Насекомые, вредящие масличным культурам. / В.Н. Щеголев, М.П. Структура. – 2-е изд. – М-Л, 1931. – 223с.
916813
  Горностаев О.З. Насекомые, вредящие огородным растениям, плодовым деревьям и ягодным кустам / О.З. Горностаев. – Москва, 1903. – 61 с. – (Библиотека сельского хозяина)
916814
  Щеголев В.Н. Насекомые, вредящие полевым культурам / В.Н. Щеголев, Г.Я. Бей-Биенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Ленинград : [б. и.], 1937. – 538 с.
916815
  Плотников В.И. Насекомые, вредящие садоводству, полеводству и огородничеству в Туркестане : с 122 рис. в тексте / В. Плотников ; Г. У. З. и З., Департамент Земледелия ; Туркестанская энтомологическая станция при Управл. Землед. и Гос. имущ. в Туркестанском крае. – Ташкент : Типо-литогр. В.М. Ильина, 1914. – [4], IV, 216 с. : ил.


  На тит. л. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
916816
  Шишкин К.Л. Насекомые, вредящие сахарной свекле и подсобным культурам : Организация борьбы с ними / К.Л. Шишкин. – Киев, 1922. – 17с. – Отдельный оттиск
916817
  Зверезомб-Зубовский Насекомые, вредящие сахарной свекле. / Зверезомб-Зубовский. – К., 1928. – 144с.
916818
  Шлыков Н.Б. Насекомые, вредящие тополевым насаждениям в культурной зоне некоторых районов Юго-Восточного и Южного Казахстана : Автореф... кандид. биологическихнаук: / Шлыков Н.Б.; Ин-т зоологии Академии наук Казахской ССР. – Алма-Ата, 1952. – 15 с.
916819
  Плотников В.И. Насекомые, вредящие хозяйственным растениям в СреднейАзии / В.И. Плотников. – 2-е изд., перераб. и расшир. – Ташкент, 1926. – 292с.
916820
  Карпентер Г.Д. Насекомые, их строение и жизнь : с 184 рис. / Г. Карпентер ; Пер. с англ. В.А. Герда. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1903. – 111 с. : ил. – (Серия учеников по биологии)


  Пер.: Герд, Владимир Александрович (1870-1926)
916821
   Насекомые, клещи и гельминты.. – Новосибирск : Наука, 1987. – 87с.
916822
  Невкрыта А.Н. Насекомые, опыляющие бахчевые культуры / А.Н. Невкрыта. – Киев, 1953. – 93с.
916823
  Невкрыта А.Н. Насекомые, опыляющие бахчевые культуры в условиях Украины, и их роль в формировании урожая : Автореф... кандид. биологич.наук: / Невкрыта А.Н.; Академия наук Украинской ССР. Институт энтомологии и фитопатологии. – Киев, 1950. – 13 с.
916824
  Алимджанов Р.А. Насекомые, повреждающие бобовые культуры, и колебание их численности / Р.А. Алимджанов. – Ташкент : ФАН, 1968. – 147 с. : ил. – Библиогр.: с. 143-146
916825
  Моисеев А.Н. Насекомые, повреждающие семена и плоды древесно-кустарниковых пород Ростовской области, их биология и борьба с ними. : Автореф... канд. биол.наук: / Моисеев А.Н.; Новочеркасский инж.-мелиорат. ин-т. – Новочеркасск, 1954. – 16л.
916826
  Шишкин К.Л. Насекомые, собранные в канавках в Киевском лесничестве / К. Шишкин. – Б. м., 1913. – 8 с. – Без обл. и тит. л. - Рез.ме на нем. яз. - Отд. оттиск: Энтомологический вестник. 1913. Т. 1, № 1, с. 44—51 - Из текста: Настоящая статья является частью Доклада прочитанного в заседании Киевского Общества Любителей природы 3-го марта 1909 года
916827
  Якобсон Г.Г. Насекомые, собранныев 190, 1902 и 1903 гг. П.С. Пихно в Забайкалье : I / [соч.] Г.Г. Якобсона. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1909. – 19 с. – Без тит. л. – (Труды Троицкого -Кахтинского отделения Приамурского отдела Императорского Русского Географического Общества : 1907 ; Т. X, вып. 1-2 (последни))
916828
  Журин С.А. Насекомые,вредящие бурякам и меры борьбы с ними / С.А. Журин. – 2-е изд.,исправл.и доп. – Киев, 1912. – 32 с.
916829
   Население : Списание на Института по демография. – София
N 1/2. – 1997
916830
   Население : Списание на Института по демография. – София
№ 1/2. – 1998
916831
   Население : Списание на Института по демография. – София. – ISSN 0205-0617
№ 1/2. – 1999
916832
   Население : Списание на Института по демография : Юбил.брой "10 год.Ин-та по демография". – София, 2000. – ISSN 0205-0617
916833
   Население : Списание на Института по демография. – София. – ISSN 0205-0617
N 1. – 2000
916834
   Население : Списание на Института по демография. – София. – ISSN 0205-0617
N 1/2. – 2001
916835
   Население : Списание на Института по демография. – София. – ISSN 0205-0617
N 1/2. – 2002
916836
   Население : Списание на Центъра за изследване на населението. – София. – ISSN 0205-0617
N 1/2. – 2003
916837
  Андрианов Б.В. Население Африки. (Этностатистический обзор) / Андрианов Б.В. ; Ин-т этнографии АН СССР. – Москва : Наука, 1964. – 276 с., [2] вкл. карты. – Библиогр.: с. 263-274
916838
  Синюк А.Т. Население бассейна Дона в эпоху неолита / А.Т. Синюк. – Воронеж, 1986. – 178с.
916839
  Рахматуллин У. Население Башкирии / У. Рахматуллин. – Москва, 1988. – 186 с.
916840
  Зеленчук В.С. Население Бессарабии и Поднестровья в XIX в. / В.С. Зеленчук. – Кишинев, 1979. – 287с.
916841
  Зеленчук В.С. Население Бессарабии и Поднестровья в XIX в. (этническое развитие и демографические процессы) : Автореф... д-ра историч.наук: 07.00.07 / Зеленчук В.С.; Ин-т этнографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая. – М., 1980. – л.
916842
  Вяткин А.Р. Население Бирмы / А.Р. Вяткин. – Москва, 1979. – 168с.
916843
  Курман М.В. Население большого социалистического города. / М.В. Курман, И.В. Лебединский. – М., 1968. – 200с.
916844
  Масленников А.А. Население Боспорского государства в VI-ІІ вв. до н.э. / А.А. Масленников. – М., 1981. – 125с.
916845
  Масленников А.А. Население Боспорского государства в первых веках н.э. / А.А. Масленников; Кошеленко Г.А. – М., 1990. – 228с.
916846
  Раков А.А. Население БССР / А.А. Раков. – Минск, 1969. – 223с.
916847
  Звидриньш П.П. Население Великобритании / П.П. Звидриньш. – Москва, 1979. – 183с.
916848
  Алексеев В.П. Население верховьев Амударьи по данным палеоантропологии / В.П. Алексеев, Т. Ходжайов, Х. Халилов ; АН УзССР, Тн-т археологии. – Ташкент : Фан, 1984. – 390 с. : ил. – Библиогр.: с. 374-389
916849
   Население Верънего Надднестровья перых веков нашей эры (племена липец. культ.) : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Цыгылык В. Н,; Цыгылык В. Н,; АН УССР, Ин-т ист. – К., 1971. – 21л.
916850
  Воробьев В.В. Население Восточной Сибири / В.В. Воробьев; Отв.ред. В.Б. Сочава. – Новосибирск : Наука, 1977. – 160с.
916851
  Рукавишников В.О. Население города / В.О. Рукавишников. – Москва : Статистика, 1980. – 246с.
916852
  Трушков В.В. Население города и пригорода / В.В. Трушков. – М., 1983. – 159с.
916853
  Исмаил-Заде Деляра Ибрагим кызы Население городов Закавказского края в ХIХ - начале ХХ в. / Исмаил-Заде Деляра Ибрагим кызы. – М., 1991. – 254с.
916854
   Население городов по переписи 28-го января 1897 года. – Санкт-Петербург : Т-во " Печатия С.П. Яковлева", 1897. – 42 с.
916855
  Джаошвили В.Ш. Население Грузии : Экономико-географическое исследование / В.Ш. Джаошвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1968. – 400 с.
916856
  Рыбаковский Л.Л. Население Дальнего Востока за 150 лет / Л.Л. Рыбаковский ; отв. ред. И.В. Бестужев-Лада ; АН СССР, Ин-т социологии. – Москва : Наука, 1990. – 167, [1] с.
916857
  Черновский А.А. Население дна озер и их продуктивность / А. Черновский // Гидробиология [компакт]


  Озера Карелии: пособие для краеведов и рыболовов / предисл. В. Л. Комарова; под ред. Б. В. Перфильева. - Ленинград: Издание Бородинской Биологической Станции при Совнаркоме АКССР и Ленинградском Обществе Естествоиспытателей, 1930. - 167 с. На с. 67 ...
916858
  Чаплыгина Н.А. Население днестровско-карпатских земель и Рим в I - начале III в. н.э. / Н.А. Чаплыгина; Отв. ред. Ю.К. Колосовская. – Кишинев : Штиинца, 1990. – 180с. – ISBN 5-376-00579-8
916859
  Овезов Д.М. Население долины Чандыра и среднего течения Сумбара / Д.М. Овезов. – Ашхабад, 1976. – 232с.
916860
  Алексеенко Н.В. Население дореволюционного Кавказа / Н.В. Алексеенко. – Алма-Ата, 1981. – 110 с.
916861
  Копчак В.П. Население Закарпатья за 100 лет. / В.П. Копчак. – Львов, 1977. – 199с.
916862
  Слука А.Е. Население Западной Европы / А.Е. Слука. – М, 1984. – 271с.
916863
  Исупов В.А. Население Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны : численность, состав, воспроизводство // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 4. – С. 69-83. – ISSN 0869-5687
916864
  Бояршинова З.Я. Население Западной Сибири до начала русской колонизации : виды хозяйственной деятельности и общественный строй местного населения ; спец. курс по истории народов Сибири для студ.-заочников ист. фак-та ун-тов / З.Я. Бояршинова. – Томск : Томский университет, 1960. – 152 с.
916865
  Портнов А.В. Население западных окраин Российской империи в польских мемуарах первой трети XIX века // Славяноведение / РАН. Ин-т славяноведения. – Москва, 2006. – № 5. – С. 60-67. – ISSN 0132-1366
916866
  Капица С.П. Население земли и предвидимое будущее цивилизации // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 1. – С.7-16. – ISSN 0132-1625
916867
  Канзиг Роберт Население Земли скоро достигнет семи миллиардов : нас все больше // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – март (№ 90). – C. 124-145 : Фото
916868
  Раковский С.Н. Население земного шара в конце ХХ - начале ХХІ в. : его качество (Окончание. Начало см. в № 8 за 2006 г.) = Мир сегодня // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 3-6, 23 : Фото. – Бібліогр. 27 назв. – ISSN 0016-7207
916869
  Раковский С.Н. Население земного шара в конце ХХ - начале ХХІ в.: его качество : География. Население мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 3-10 : Фото. – ISSN 0016-7207
916870
  Раковский С.Н. Население земного шара в конце ХХ - начале ХХІ в.: его качество (Продолжение. Начало см. в № 1 за 2007 г.) : Мир сегодня // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 3-10 : Фото. – ISSN 0016-7207
916871
  Раковский С.Н. Население земного шара в конце ХХ - начале ХХІ в.: его качество (Продолжение. Начало см. в № 8 за 2006 г.) : Мир сегодня // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 7-10 : Фото. – ISSN 0016-7207
916872
  Раковский С.Н. Население земного шара в конце ХХ - начале ХХІ в.: его качество (Продолжение. Начало см. в № 8 за 2006 г.) : География. Мир сегодня // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 10-16 : Портрет, табл. – ISSN 0016-7207
916873
   Население земного шара. Справочник по странам. – Москва, 1965. – 374 с.
916874
  Трошина Т.И. Население и власть на Севере России // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 4. – С. 3-15. – ISSN 0042-8779
916875
  Покшишевский В.В. Население и география. / В.В. Покшишевский. – Москва : Мысль, 1978. – 315с.
916876
  Семенов С.П. Население и демография Санкт-Петербурга на рубеже тысячелетий : География / С.П. Семенов, Д.Ю. Кузьмин // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 5. – С. 18-27 : Табл., схеми, карти. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7207
916877
  Реутов В.П. Население и его представители во власти: эволюция отношений (историко-правовой аспект) // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2016. – Вып. 34. – С. 366-378. – ISSN 1995-4190
916878
  Бреева Е.Б. Население и занятость / Е.Б. Бреева. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 112 с.
916879
   Население и культура Крыма в первые века н.э.. – К., 1983. – 159с.
916880
  Боярский А.Я. Население и методы его изучения : сб. науч. тр. / А.Я. Боярский ; [предисл. И.Г. Венецкого, В.И. Сиськова]. – Москва : Статистика, 1975. – 264 с. : черт.
916881
   Население и мировые продовольственные ресурсы : реф. сборник. – Москва : ИНИОН, 1982. – 171, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Современный этап общего кризиса капитализма")
916882
  Самойлова Е.С. Население и образование. / Е.С. Самойлова. – М, 1978. – 143с.
916883
   Население и окружающая среда.. – Москва, 1975. – 88с.
916884
  Бергер Я.М. Население и продовольственные ресурсы Китая : научно-аналитический обзор / Я.М. Бергер ; АН СССР, Ин-т науч. информ. по общественным наукам. – Москва : [б. и.], 1983. – 84 с.
916885
  Панкратьева Н.В. Население и социалистическое воспроизводство. / Н.В. Панкратьева. – Москва, 1977. – 223с.
916886
   Население и социальное обеспечение.. – М., 1984. – 87с.
916887
  Борисенко Иван Васильевич Население и территория Калмыкии в XVIII в. - октябрь 1917 г. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Борисенко Иван Васильевич; АН СССР. Ин-т истории СССР. – М., 1984. – 24л.
916888
  Беляевский И.К. Население и товарооборот : тенденции и взаимосвязи / И.К. Беляевский. – Москва : Статистика, 1980. – 144 с. : ил.
916889
  Писарев И.Ю. Население и труд в СССР. / И.Ю. Писарев. – М., 1966. – 151с.
916890
   Население и трудовые ресурсы. – М., 1990. – 399с.
916891
   Население и трудовые ресурсы в социалистических странах. – Москва, 1979. – 196с.
916892
   Население и трудовые ресурсы городов Северного Казахстана. – Алма-Ата, 1970. – 276с.
916893
   Население и трудовые ресурсы Донбасса : монография. – Киев : Наукова думка, 1977. – 169 с.
916894
  Чащухин А.В. Население и трудовые ресурсы западных областей Украинской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Чащухин А.В.; Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1965. – 19л.
916895
   Население и трудовые ресурсы Киргизской ССР. – Фрунзе, 1965. – 116с.
916896
   Население и трудовые ресурсы Молдавской ССР. – Кишинев, 1979. – 256с.
916897
   Население и трудовые ресурсы РСФСР : сборник статей. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 119 с. – (Народонаселение ; Вып. 40)
916898
   Население и трудовые ресурсы Северо-Востока СССР. – М., 1968. – 144с.
916899
   Население и формы занятости : Справочник.. – М., 1985. – 95с.
916900
  Переведенцев В.И. Население и хозяйство / В.И. Переведенцев. – М, 1971. – 48с.
916901
  Звидриньш П.П. Население и экономика / П.П. Звидриньш, М.А. Звидриня. – Москва : Мысль, 1987. – 126с.
916902
   Население и экономика.. – М., 1970. – 168с.
916903
  Горячева А.М. Население и экономический рост в Индии / А.М. Горячева. – М, 1983. – 160с.
916904
  Петров В.В. Население Индии / В.В. Петров. – М., 1965. – 244с.
916905
  Горохов С.А. Население Индии растет рекордными темпами / С.А. Горохов, Р.В. Дмитриев // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 8 (649). – С. 11-15. – ISSN 0321-5075
916906
  Петров В.В. Население Индии. Демогр. характеристика : Автореф... д-ра экон.наук: / Петров В.В.; Моск. экон.-стат. ин-т. – М., 1968. – 30л.
916907
  Исмаил М Х. Население Ирака, его структура, материальный и культурный уровень. : Автореф... канд. эконом.наук: / Исмаил Х.М,; МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. ф-тет. – М., 1966. – 16л.
916908
   Население Казахстана в 1959-1970 гг. Структурные сдвиги и их оценка.. – Алма-Ата, 1975. – 159с.
916909
  Гелашвили Н. Население как субъект фармацевтического рынка в Республике Казахстан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 28-30. – (Економіка ; Вип. 143). – ISSN 1728-3817


  Досліджена роль населення в системі формування стійкого попиту на фармацевтичні товари. Визначені значимість факторів територіального розподілу населення, рівень споживчих витрат і захворюваність. Исследована роль населения в системе формирования ...
916910
   Население Киева по ноябрьской регистрации.. – К., 1917. – 11с.
916911
  Кронгардт Г.К. Население Киргизии в последней трети ХІХ - начале ХХ века : По материалам северных районов / Г.К. Кронгардт; Отв. ред. Н.В. Алексеенко. – Фрунзе : Илим, 1989. – 92 с.
916912
  Алиев К. Население Киргизской ССР и развитие народного хозяйства / К. Алиев, С. Кадыралиев. – Фрунзе : Кыргыстан, 1980. – 60 с.
916913
  Симония Н.А. Население китайской национальности в странах Юго-Восточной Азии / Н.А. Симония. – Москва, 1959. – 175с.
916914
  Баженова С Е. Население Китая / Баженова Е.С,, Островский А.В. – Москва : Мысль, 1991. – 235 с. – Библиогр.: с. 233-236
916915
  Пилясов А.И. Население Колымо-Магаданского промышленного района : эколого-географический подход к исследованию : монография / АН СССР ; Дальневосточное отделение ; Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский ин-т ; А И. Пилясов ; [отв. ред.: А.И. Чистобаев, Б.Ф. Шапалин]. – Магадан : СВКНИИ ДВО АН СССР, 1990. – 160 с. – ISBN 5-7442-0208-0
916916
  Железко С.Н. Население крупного города / С.Н. Железко. – Москва : Мысль, 1986. – 189с.
916917
  Никольский П.А. Население Крыма. / П.А. Никольский. – Симферополь, 1929. – 16с.
916918
   Население Ленинграда. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 96 с. – (Популярная демография ; Вип. 3)
916919
  Бернова А.А. Население Малых Зондских островов. / А.А. Бернова. – Москва, 1972. – 156 с.
916920
  Брук С.И. Население мира : этнодемогр. справочник / С.И. Брук ; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – Москва : Наука, 1981. – 880 с.
916921
   Население мира : демогр. процессы и демогр. политика в несоц. странах. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 119с.
916922
  Брук С.И. Население мира : этнографический обзор : на арабском языке / С.И. Брук. – Москва : Прогресс, 1983. – с.
916923
  Брук С.И. Население мира : этнодемогр. справ. / С.И. Брук ; отв. ред. П.И. Пучков ; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1986. – 828, [1] с. : схем.
916924
   Население мира : демографический справочник. – Москва : Наука, 1989. – 477с.
916925
   Население мира : вчера, сегодня, завтра.. – М., 1980. – 119с.
916926
  Штемпель Д. Население мира в 2000 году / Д. Штемпель. – Москва : Мысль, 1988. – 206с.
916927
  Раковский С.Н. Население мира в конце XX- начале XXI в. Демографическая ситуация : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 8. – С. 3-11 : Табл.
916928
  Раковский С.Н. Население мира в конце XX - начала XXI в. Экономико-географические показатели // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 9. – С. 3-13 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
916929
  Раковский С.Н. Население мира в конце XX - начале XXI в. Социально-географические показатели = География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 2. – С. 3-15 : Табл. – ISSN 0016-7207
916930
  Раковский С.Н. Население мира в конце XX - начале XXI в. Численность и рост : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С. 14-20 : Табл, схема
916931
  Загородная Е.М. Население Молдавской ССР: социал.-демогр. процессы / Е.М. Загородная, В.С. Зеленчук. – перераб и доп. изд. – Кишинев, 1987. – 170с.
916932
  Репида Л.Е. Население Молдовы в интеграционных процессах (40 - 50-е гг. 20 в.) / Л.Е. Репида ; АН Ремпублики Молдова, Ин-т межэтнических исследований. – Кишинев : Центральна типография, 2000. – 224 с. – ISBN 9975-9561-5-7
916933
  Членов М.А. Население Молуккских островов / М.А. Членов. – Москва : Наука, 1976. – 285с.
916934
   Население Москвы : прошлое, настоящее, будущее.. – М., 1992. – 116с.
916935
  Симонов С.Б. Население мышевидных грызунов Среднего Сихотэ-Алиня / С.Б. Симонов. – Владивосток, 1990. – 111с.
916936
   Население наземных позвоночных Северного Казахстана. – Бишкек, 1991. – 80с.
916937
  Пучков П.И. Население Океании : Этногеографический обзор / П.И. Пучков. – Москва : Наука, 1967. – 258с. + 4 карти
916938
  Копанев А.И. Население Петербурга в первой половине XIX века / А.И. Копанев. – Москва-Ленинград, 1957. – 155с.
916939
  Зализняк Л.Л. Население Полесья в мезолите / Л.Л. Зализняк. – К, 1991. – 156с.
916940
  Федоров Г.Б. Население Прутско-Днестровского междуречья в I тысячелетии н.э. / Федоров Г.Б. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1960. – № 89 : Население Прустско-Днестровского междуречья в I тысячелетии н.э. / Федоров Г.Б. – C. 1-380, рис.
916941
  Рустамов Э.А. Население птиц Теджено-Мургабского междуречья и прилегающих пустынь : Картографический анализ / Э.А. Рустамов; АН ТуркменССр; Туркменский ГУ; Под ред.: А.К.Даниленко. – Ашхабад : Илим, 1988. – 212 с.
916942
   Население развивающихся стран : Сборник статей.. – Москва, 1976. – 111с.
916943
  Мисевич К.Н. Население районов современного промышленного освоения севера Западной Сибири = Population of the Regions of Modern Industrial Development in the North of West Siberia : монография / АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т географии Сибири и Дальнего Востока ; К.Н. Мисевич, В.И. Чуднова ; [отв. ред. В.В. Воробьев]. – Новосибирск : Из-во "Наука" Сибирское отделение, 1975. – 209 с.
916944
  Первушин А.С. Население Республики Куба / А.С. Первушин. – М, 1976. – 80с.
916945
   Население России 1999 : Седьмой ежегодный демографический доклад. – Москва : Книжный дом "Университет", 2000. – 176с. – ISBN 5-8013-0035-X
916946
  Водарский Я.Е. Население России в конце XVII - начале XVIII века / Я.Е. Водарский. – Москва, 1977. – 263с.
916947
  Рашин А.Г. Население России за 100 лет (1811-1913 гг.) / А.Г. Рашин. – Москва, 1956. – 352с.
916948
  Водарский Я.Е. Население России за 400 лет (XVI - начало ХХ вв.) / Я.Е. Водарский ; [вступ. статья проф. С.С. Дмитриева]. – Москва : Просвещение, 1973. – 159 с. – Библиогр.: с. 154-157
916949
  Ден В.Э. Население России по пятой ревизии : Подушная подать в XVIII веке и статистика населения в конце XVIII; [в 2 т.] / В.Э. Ден. – Москва : Унив. тип.,
Т. 1. – 1902. – XII, 377 с.
916950
  Макаров Н.А. Население русского Севера в XI-XIII вв. / Н.А. Макаров. – М., 1990. – 214с.
916951
  Малинин Е.Д. Население Сибири / Е.Д. Малинин, А.К. Ушаков. – Москва, 1976. – 168с.
916952
  Алексеев В.В. Население Сибири в годы Великой Отечественной войны / В.В. Алексеев, В.А. Исупов ; отв. ред. С.С. Букин ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск : Наука ; Сиб. отд-ние, 1986. – 230, [2] с. : граф. – Библиогр. в примеч.: с. 206-224
916953
   Население Советской Латвии. – Рига, 1986. – 255с.
916954
  Пивоваров Ю.Л. Население социалистических стран зарубежной Европы. Структурно-географ. сдвиги / Ю.Л. Пивоваров. – Москва, 1970. – 176с.
916955
   Население союзных республик : (Сборник статей).. – Москва : Статут, 1977. – 327с.
916956
   Население Среднего Дона в скифское время // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1969. – № 151 : Население Среднего Дона в скифское время. – С. 1-144, рис.
916957
  Моця А.П. Население Среднего Поднепровья IX-XIII вв : по данным погребальных памятников / А.П. Моця. – Киев, 1987. – 164 с.
916958
  Емельянов Н.Ф. Население Среднего Приобья в феодальную эпоху / Н.Ф. Емельянов. – Томск, 1980. – 251с.
916959
  Емельянов Н.Ф. Население Среднего Приобья в феодальную эпоху / Н.Ф. Емельянов. – Томск
2. – 1982. – 245с.
916960
   Население Средней Азии.. – М., 1985. – 96с.
916961
  Сулькевич С.И. Население СССР / С.И. Сулькевич. – Л., 1939. – 36с.
916962
  Подъячих П.Г. Население СССР / П.Г. Подъячих. – Москва, 1961. – 191с.
916963
   Население СССР : Справочник. – Москва, 1974. – 192с.
916964
   Население СССР : справочник. – Москва, 1983. – 191с.
916965
   Население СССР : стат. ежегодник. – М., 1989. – 703с.
916966
  Москвин Д.Д. Население СССР / Д.Д. Москвин. – М, 1991. – 157с.
916967
   Население СССР : По данным Всесоюз. переписи населения 1979 г.. – Москва : Политиздат, 1980. – 32с.
916968
   Население СССР : По данным Всесоюз. переписи населения 1989 г.. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 44 с.
916969
   Население СССР за 70 лет. – Москва : Наука, 1988. – 212с.
916970
   Население СССР сегодня : (Сборник).. – М., 1982. – 126с.
916971
   Население СССР, 1987 : Стат. сб. – Москва, 1988. – 439 с.
916972
   Население СССР. (Численность, состав и движение населения).. – Москва, 1975. – 208с.
916973
  Круц С.И. Население Степной Украины в эпоху энеолита-бронзы : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.06 / Круц С.И. ; АН УССР , Ин-т археологии. – Киев, 1977. – 21 с.
916974
  Сымонович Э.А. Население столицы позднескифского царства / Э.А. Сымонович. – Киев, 1983. – 174с.
916975
  Хорев Б.С. Население страны: географические и демографические аспекты / Б.С. Хорев. – Москва : Знание, 1986. – 48 с. – (Науки о Земле ; № 5 ; Новое в жизни, науке и технике)
916976
  Какурия Ш.К. Население Тбилиси (1803-1959 гг.) : Автореф... кандидата экон.наук: / Какурия Ш.К.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 19л.
916977
  Круц С.И. Население территории Украины эпохи меди-бронзы / С.И. Круц. – Киев, 1972. – 191с.
916978
  Равдоникас В.И. Население Тихвинского уезда / В.И. Равдоникас. – Тихвин, 1925. – 27 с.
916979
   Население третьего возраста. – М., 1986. – 269с.
916980
  Старченков Г.И. Население Турецкой Республики / Г.И. Старченков. – М, 1990. – 170с.
916981
  Мержанов С Г. Население Узбекистана. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мержанов Г.С,; Ростовский фин-экон.ин-т. – Ростов -на-Дону, 1959. – 27л.
916982
  Гохман И И. Население Украины в эпоху мезолита и неолита / И И. Гохман, . – Москва, 1966. – 198с.
916983
   Население Украины: размещение и оценка его минрационной подвижности / Л.Г. Руденко, Н.И. Фащевский, А.У. Хомра, М.П. Немченко, К.М. Мисевич // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 23-29 : табл. – Бібліогр. 16 назв. – ISSN 1561-4980
916984
  Губаева С.С. Население Ферганской долины в конце XIX - начале XX в. / С.С. Губаева. – Ташкент, 1991. – 132 с.
916985
  Кочнев В.И. Население Цейлона : Историко-этнографический очерк / В.И. Кочнев. – Москва : Наука, 1965. – 348с.
916986
  Пшеничнюк А.Х. Население Центральной Башкирии на рубеже нашей эры : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Пшеничнюк А.Х. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1968. – 19 с.
916987
  Чеботаренко Г.Ф. Население центральной части Днестровско-Прутского междуречья в X-XII вв. / Г.Ф. Чеботаренко. – Кишинев, 1982. – 75с.
916988
  Владимирский-Буданов Население Юго-Западной России от половины XIII до половины XVII века / Соч. професс. М.Ф. Владимирского-Буданова // [Сочинения М.Ф. Владимирского-Буданова] / Владимирский-Буданов. – [Киев]. – [Т. 7] : [Исторические этюды]. – 85 с.
916989
  Владимирский-Буданов Население Юго-Западной России от половины XV до до Люблинской Унии (1569 г.) / Соч. професс. М.Ф. Владимирского-Буданова // [Сочинения М.Ф. Владимирского-Буданова] / Владимирский-Буданов. – [Киев]. – [Т. 7] : [Исторические этюды]. – 210 с.
916990
  Владимирский-Буданов М.Ф. Население юго-западной России от половины ХIII до половины XVII века.. – Киев : Типография Г.К.Корчак-Новицкого, 1886. – 85с. – Кн.нап:рус.яз.стар.орф.
916991
   Население, трудовые ресурсы СССР : (Проблемы размещения и пути их решения). – Москва : Мысль, 1971. – 312 с.
916992
   Населението на Турция и България през XVIII и XIX в. : Библиографски издирвания със статистични и етнографски данни от акад. д-р Никола В. Михов. С предговор от чл.-кор. на АН на СССР проф. П.Н. Берков. – София : Издательство на Българската Академия на науките
Т. 5. – 1967. – 172 с.
916993
  Стругацький А.Н. Населений острів / А.Н. Стругацький, Б.Н. Стругацький. – К, 1991. – 303с.
916994
  Симовски Т. Населените места во егеjска Македониjа : Географски, етнички стопански карактеристики / Т. Симовски. – Скопjе
Кн. 1. – 1978. – 543 с.
916995
  Алибеков Е. Населению о гражданской обороне / Алибеков Е., Яковенко Ю. – Алма-Ата, 1972. – 39 с. – (О-во "Знание" КазССР) (Знание - народу)
916996
  Тур В.А. Населению о налогах / В.А. Тур. – Москва, 1988. – 87 с.
916997
   Населені місця Кам"янецької округи : (За попередніми даними Всесоюзного перепису 1926 р.). – Кам"янець : Кам"янецьке Округове Статистичне Бюро, 1927. – 46 с.
916998
   Населені місця Київщини. : (Попередні підсумки перепису 17 грудня 1926 року). – Київ : Київське округове статистичне бюро, 1927. – 103 с.
916999
   Населені пункти Тульчинщини. – Тульчин, 1927. – 87 с.
917000
  Решодько П.Ф. Населені пункти, центри селищних і сільских Рад. / П.Ф. Решодько. – К., 1967. – 439-448с.
<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,