Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>
916001
  Ільницький М. "... Про що природа прагне розказати" = До річниці з дня народження Леоніда Талалая // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 7 листопада (№ 22). – С. 3


  У статті розглянуто особливості поезії Леоніда Талалая, зокрема його пейзажної лірики. Автор наголошує на насиченості картин природи історичними асоціаціями, що передає гостре відчуття часоплину та широку шкалу етичних переживань, переводить пейзажну ...
916002
  Ільницький М. "...Про що природа прагне розказати" (поезія Леоніда Талалая) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1 (625). – С. 17-23. – ISSN 0236-1477
916003
  Цвих В. "Про соціальні умови всіх, хто працює й навчається в університеті, ректорат і профком дбають постійно" // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 2


  Розмова про соціальні умови співробітників і студентів КНУ з головою первинної профспілкової організації університету Володимиром Федоровичем Цвихом.
916004
  Чорноморець Ю. "Про соціальну психотерапію" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14 січня (№ 4). – С. 5


  Релігіознавець розповідає про реакцію церкви на політичну ситуацію в країні.
916005
  Шишкін В. "Про суспільну ікону" / розмову вів Іван Капсамун // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26-27 червня (№ 111/112). – 4-5


  Чинний суддя Конституційного Суду України Віктор Шишкін: "Тим, хто сьогодні пише зміни до Основного Закону, я порекомендував би спочатку п"ять разів прочитати Конституціію Пилипа Орлика."
916006
   "Про трагічне почуття життя" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 873-874. – ISBN 966-316-069-1
916007
  Канцедал Л. "Про що шепочуть крапельки дощу..." : поезія Наталі Лисенко-Єржиківської // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 10 (610). – С. 92-95. – ISSN 0236-1477
916008
  Перепелиця Г. "Проазійський вектор набуватиме чіткіших обрисів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 151)


  Намагання вибудувати в Україні путінську політичну модель - дуже серйозний чинник, який зближує чинну владу з Росією.
916009
  Радченко В.М. Про розв"язання деяких інтегральних рівнянь із загальними випадковими мірами // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 40-45. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4)


  Розглядаютъся загальні випадкові міри м та випадкові функції вигляду f (x,w)=Eih=I Ek(W)fk(x). Розглядається розв"язання рівняння м(А)=n(А)+/afdm відносно невідомої випадкової міри м. General random measures м and random functions f (x,w)=Eih=I ...
916010
  Креневич А.П. Про розв"язання диференціального рівняння з випадковим збуренням, не розв"язаного відносно похідної // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 71-74. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для системи диференціальних рівнянь вигляду d(x-g(t,x)) = f(t,x)dt+d[ксі](t) доведено теорему існування і единості розв"язку. We provide the uniqueness and existence theorem for the nonlinear differential system with random perturbation in form ...
916011
  Дубовенко Ю.І. Про розв"язання задачі Алексідзе // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 6. – С. 235-238. – Список літ.: с. 238. – ISSN 0203-3100
916012
  Рутицька В.В. Про розв"язання суперечності між інвестиційними оцінками NPV та ІRR для конфліктуючих проектов / В.В. Рутицька, О.В. Степанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 160-165. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Серед інвестиційних показників найбільш широко застосовуються NPV та IRR. Для деяких пар проектів ці показники можуть давати різний результат, а тому вступати у суперечність. В даній статті запропоновано використати невизначеність ставки реінвестування ...
916013
  Бойко М.Я. Про розв"язки із заданими значеннями на границі різницевих рівнянь, що залежать від двох індексів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 57-60. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Наведено достатні умови існування єдиного розв"язку із заданими значеннями на границі для різницевих рівнянь, що залежать від двох індексів, у дискретному та неперервному випадках. For discrete and continuous cases we give sufficient conditions of ...
916014
  Чайковський А.В. Про розв"язки лінійних однорідних диференціальних рівнянь нескінченного порядку зі зсувами аргументу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 80-84. – (Математика. Механіка ; Вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Знайдено явний вигляд розв"язку лінійного однорідного диференціального рівняння нескінченного порядку з обмеженими операторними коефіцієнтами в класі функцій, що зростають повільніше довільної експоненти. Explicit solution, which grows slowly than any ...
916015
  Артемович О.Д. Про розв"язні періодичні групи з умовою максимальности для підгруп, які є майже гіперцентральними // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 9-11. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4)


  Охарактеризовані періодичні розв"язки групи з умовою максимальності для підгруп, які не є майже гіперцентральними.
916016
  Петравчук А.П. Про розв"язність алгебри Лі, на якій задано ортогональний оператор без нерухомих точок / А.П. Петравчук, Д.В. Максименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 123-124. – (Математика. Механіка ; Вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Досліджено комплексні алгебри Лі L, на яких визначений лінійний оператор J скінченного порядку, який є ортогональним відносно операції множення в L (тобто (Jx, Jy)=(x, y) для довільних x, y [належить] L). Доведено, що якщо порядок оператора J непарний ...
916017
  Задоянчук Н.В. Про розв"язність диференціально-операторних включень ІІ порядку з некоерцитивними операторами W 0-псевдомонотонного типу / Н.В. Задоянчук, П.О. Касьянов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство,технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 19-24. – ISSN 1025-6415
916018
  Задоянчук Н.В. Про розв"язність диференціально-операторних рівнянь II порядку з некоерцитивними операторами W ламбда0- до-псевдомонотонного типу / Н.В. Задоянчук, П.О. Касьянов // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 15-19. – ISSN 1025-6415
916019
  Касьянов П.О. Про розв"язність класу еволюційних варіаційних нерівностей з W -псевдомонотонними відображеннями // Наукові вісті національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – № 5. – С. 142-147. – ISSN 1810-0546
916020
  Шовкопляс Т.В. Про розв"язність лінійних двоточкових крайових задач з імпульсною дією // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 48-53. – (Математика. Механіка ; Вип. 3)


  У статті встановлено умови існування розв"язку двоточкової крайової задачі для системи лінійних диференціальних рівнянь другого порядку з умовами імпульсної дії.
916021
  Задоянчук Н.В. Про розв"язність нелінійних еволюційних рівнянь ІІ порядку з некоерцитивними W*0-псевдомонотонними відображеннями / Н.В. Задоянчук, П.О. Касьянов // Наукові вісті національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – № 3. – С. 142-149. – ISSN 1810-0546
916022
  Щобак Н.М. Про розв"язність нелінійних крайових задач з параметрами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 106-115. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Крайова задача з двома параметрами в нелінійних звичайних диференціальних рівняннях та в нелінійних крайових умовах зводиться за допомогою заміни змінних до сім"ї параметризованих крайових задач з лінійними умовами та деяких нелінійних алгебраїчних ...
916023
  Задоянчук Н.В. Про розв"язність одного класу задач оптимального керування для вироджених еліптичних варіаційних нерівностей / Н.В. Задоянчук, О.П. Купенко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 4 (114). – С. 10-23. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
916024
  Ляшко С.І. Про розв"язність псевдопараболічних рівнянь / С.І. Ляшко, В.В. Семенов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 245-254. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою методу апріорних оцінок з негативними нормами доведена узагальнена розв"язність змішаних початково-крайових задач для рівнянь псевдопараболічного типу з правими частинами з деяких негативних просторів.
916025
  Нечай І.В. Про розв"язність та регуляризацію задач нескалярної оптимізації в банахових просторах : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики / Нечай І.В. ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
916026
  Заворотний А.Л. Про розв"язок задач обробки та інтерпретації результатів вимірювань в умовах нечіткості / А.Л. Заворотний, В.С. Касьянюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 153-157. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В рамках теоретико-можливісного підходу розв"язані задачі синтезу лінійної випромінюючої системи та відновлення ділянок контурів як задачі редукції вимірювань до обчислень. Наведені результати обчислювального експерименту. Ключові слова: ...
916027
  Стоян В.А. Про розв"язок тривимірної задачі динаміки пружного шару // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 209-217. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1)


  Побудовані рівняння динаміки товстого пружного шару. Дано розв"язок цих рівнянь. Виконано порівняння з відомими раніше результатами.
916028
  Башняков О.М. Про розв"язування негладких задач оптимального керування за допомогою лінійних блоків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 149-151. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4)


  Для розв"язування негладких задач оптимального керування пропонується методика спеціальної заміни вихідної задачі на допоміжну, керування якої шукається у класі релейних функцій. Досліджено умови, при яких оптимальне керування допоміжної системи ...
916029
  Клодницький І.І. Про розвиток атипічних сперматозоідів у Tritonium corrudatum / І.І. Клодницький. – 59-62с.
916030
   Про розвиток будівницвтва в СРСР. – К., 1957. – 20с.
916031
  Ленін В.І. Про розвиток важкої промисловості і електрифікацію країни / В.І. Ленін. – Київ, 1956. – 208с.
916032
  Шпак В. Про розвиток видавничої справи в незалежній Україні // Журналіст України / Нац. спілка журналістів України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 9. – С. 37-41
916033
  Ятченко В.Ф. Про розвиток духовності українського етносу дохристиянської доби : Навчальний посібник / В.Ф. Ятченко; МОНУ; Наук.-методичний центр вищої освіти. – Київ, 1998. – 200с. – ISBN 966-646-032-7
916034
  Скляр М.М. Про розвиток законодавства про правовий режим земель рекреаційного призначення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 230-235. – ISSN 0201-7245
916035
  Заїка В. Про розвиток і застосування мов в Україні // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 26 липня (№ 30). – С. 2. – ISSN 2219-5793
916036
  Камінська Т.М. Про розвиток квазірингових відносин в охороні здоров"я // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 17-24. – ISSN 1811-3141
916037
  Столярчук М.В. Про розвиток конституційного законодавства України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 401-404


  Статтю присвячено проблемам розвитку конституційного законодавства.
916038
  Столярчук М.В. Про розвиток конституційного законодавства України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 401-404
916039
  Долгоруков Ю. Про розвиток малого підприємництва / Ю. Долгоруков, О. Кужман // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 11-18. – ISSN 0131-775Х
916040
  Бондаренко Я.І. Про розвиток міст Івано-Франківської області / Я.І. Бондаренко, М.Я. Яготин // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 56-64. – Бібліогр.: 3 назви
916041
  Соколовський І.Л. Про розвиток морфоструктурних та морфоскульптурних досліджень на Україні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 3-7
916042
  Фрадлін Б.Н. Про розвиток небесної механіки в дослідженнях П.В. Воронця // З історії вітчизняного природознавства / Штокало Й.З. – К., 1964. – 1. – С. 82-92
916043
  Заглада В. Про розвиток природничонаукових уявлень про випадковість // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.33-42
916044
  Тащухін О.В. Про розвиток промисловості у малих і середніх містах Українських Карпат // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 99-102. – Бібліогр.: 2 назви
916045
  Алікіна Н.В. Про розвиток судово-психологічної експертизи // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип.5. – С. 481-485. – ISBN 966-8467-20-5
916046
  Ілюшин В.А. Про розвиток суперечності "суспільство - природа" / В.А. Ілюшин, Ю.Я. Малюга // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
916047
  Пила В.І. Про розвиток та розміщення меблевого виробництва в Південно-Західному економічному районі / В.І. Пила, І.К. Гогулан // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 64-69 : Табл.
916048
  Найдиш В.М. Про розвиток у методології фізики діалектичного розуміння природи досліду // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 37
916049
  Кузнєцова В.Ф. Про розвиток форм участі громадян у діяльності місцевих Рад народних депутатів / В.Ф. Кузнєцова, Г.М. Калишенко // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 22-26. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье анализируются формы участия граждан в деятельности местных Советов народных мероприятий, намеченных XXVII съездом КПСС, а также совершенствование правового регулирования деятельности местных Советов по привлечению граждан к участию в управлении.
916050
  Буркинський Б. Про роздержавлення морських торгових портів України / Б. Буркинський, М. Котлубай, О. Котлубай // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 12-18 : Рис. – Бібл. 10 назв. – ISSN 0131-775Х
916051
  Губєладзе А.К. Про роздільність сімейства ймовірносних мір для складних ланцюгів Маркова // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 232-234. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглядаються стаціонарні ергодичні складні ланцюги Маркова порядку r. Доведено теорему про роздільність відповідного сімейства ймовірносних мір.
916052
  Дубовенко Ю.І. Про роздільну здатність редукцій аномалій сили тяжіння // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 135-143 : Табл. – Бібліогр.: с. 142-143. – ISSN 0203-3100
916053
  Лебедева І.В. Про розклад за власними функціями задачі для зрізаного двопорожнинного гіперболоїда обертання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 92-98. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом Тітчмариша отримано формули розкладу довільної функції за власними функціями мішаної граничної задачі теорії потенціалу для зрізаного двопорожнинного гіперболоїда обертання. Представлено узагальнення інтегрального перетворення ...
916054
  Світличний О. Про розмежування адміністративної відповідальності посадових та службових осіб у сфері земельних правовідносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 204. – ISSN 0132-1331
916055
  Васильєв С.О. Про розмежування логіко-математичних та емпіричних наук // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
916056
  Стефанчук Р.О. Про розмежування понять "особа", "особистість" та "особистий" у філософії та праві // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 184-192. – ISSN 1818-992Х
916057
  Попова А.В. Про розмежування права власності та права господарського відання // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 29-33
916058
  Дудоров О. Про розмежування придбання чи збуту майна, одержаного злочиним шляхом, і легалізації злочинних доходів / О. Дудоров, О. Ізотов // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 43-62.
916059
  Язвинюк Б.М. Про розмір орендної плати за комунальне майно // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2001. – № 3. – С.33-34
916060
  Ловейкін А.В. Про розподіл зарядів, індукованих на поверхні двох клиноподібних пластин, які лежать в одній площині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 42-47. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу про визначення характеру розподілу зарядів, індукованих на поверхні провідника, який складається з двох клиноподібних пластин, що лежать в одній площині та мають спільну вершину. Методом інтегральних перетворень, використовуючи ...
916061
  Мамчич Я.М. Про розподіл максимуму двоїстої функції в задачі геометричного програмування з випадковими показниками степенів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 74-76. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті досліджується розподіл максимуму двоїстої функції задачі геометричного програмування з випадковими показниками степенів.
916062
  Дядищева-Росовецька Про розподіл постійних епітетів в українських народних піснях: деякі лінгвістичні спостереження // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – C. 297-302


  У статті розглядається проблема розподілу постійних епітетів в українських народних піснях на матеріалі ліричних пісень, записаних З.   Доленгою-Ходаковським у 1814 – 1819 рр., і досліджуються деякі лінгвістичні аспекти цього явища фольклорної ...
916063
  Ямненко Р.Є. Про розподіл супремума узагальненого ДБР з параметром Нюрста H<0,5 / Р.Є. Ямненко, А.П. Креневич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 51-54. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Знайдено оцінки ймовірності виходу траєкторій суми N незалежних узагальнених строго ф-субгауссових[подано формулу] процесів дробового броунівського руху з однаковим параметром Хюрста Н < 0.5, визначених на відрізку [а,b], за рівень, заданий кривою ...
916064
  Мацак І.К. Про розподіл чисел виду n=P[нижній індекс 1]P[нижній індекс 2]…P[нижній індекс k] // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 103-114. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Дається елементарне доведення узагальненого асимптотичного закону розподілу простих чисел: [пі з нижнім індексом k](х)~x(lnln(x))[верхній індекс k-1] / (k-1)! ln(x), де [пі з нижнім індексом k](х) кількість чисел, які не перевищують х і складаються ...
916065
  Корнієнко Є.Є. Про розподіл числа днів з грозою на території України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1964. – С. 94-98 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геології та географії ; № 6)
916066
  Машенцева Л.Д. Про розробку карти "Велика Жовтнева соціалістична революція на Україні" для шкільного краєзнавчого атласу УРСР / Л.Д. Машенцева, Є.І. Колісник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 77-80. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 22)
916067
  Гончаренко Н.М. Про розробку філософських проблем природознавства в Київському університеті в період побудови соціалізму / Н.М. Гончаренко, О.В. Шугайлін // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 10


  В статье показана борьба за материалистическое истолкование философских проблем естествознания, которая проводилась учеными университета под руководством КПСС и КП Украины, естествоиспытателями и философами Киевского университета акад. В.П. Затонским, ...
916068
   Про розроблення програм для проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2016 р. : наказ МОН України від 29.01.2015 № 64 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4, квітень. – С. 27
916069
  Тартаковський В.К. Про розсіяння протонів на дейтронах при низьких енергіях / В.К. Тартаковський, В.О. Чередниченко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 255-261. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3)


  Розраховано диференційний переріз пружного розсіяння протонів на дейтронах при низьких енергіях з використанням двох варіантів інтерполяційної моделі. Результати порівнюються зі зробленими раніше розрахунками, для яких було використано рівняння ...
916070
  Тартаковський В.К. Про розсіяння частинок на ядрах-ізомерах / В.К. Тартаковський, О.І. Пархоменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-63. – (Фізика ; Вип. 3)


  Указується на можливість вивчення властивостей ядерної речовини як у надплинному, так і в нормальному ядерних станах при дифракційній взаємодії нуклонів та дейтронів з ядрами-ізомерами.
916071
  Обрусна С.Ю. Про розуміння та принципи організації місцевого самоврядування // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 183-188. – ISSN 1563-3349
916072
  Старкова Г.В. Про розуміння терміна "гра" в словосполученні "комп"ютерна гра" // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 109-115
916073
   Про розширення зони експерименту : наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.08 р. № 983 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 34/35. – С. 61-62. – ISSN 0130-8890
916074
  Плющай І.В. Про роль атомів бору в формуванні електронної структури аморфних сплавів на основі заліза / І.В. Плющай, М.І. Захаренко, В.А. Макара // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 100-104. – ISSN 1025-6415
916075
  Кашуба Н. Про роль відмінків у дієсловному керуванні : на матеріалі словацької мови // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 97-100. – (Філологія ; Вип. 16)
916076
  Лященко П.С. Про роль гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи в регуляції холерезу в собак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3-7. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  У хронічних дослідах на собаках із фістулами жовчовивідних шліхяв і вживленими в гіпоталамус багатополюсними платиновими електродами вивчали зміни рівня холерезу і хімічного складу жовчі. Встановлено, що електростимуляція вентромедіальних ядер ...
916077
  Бухалов Ю.Ф. Про роль діалектичного матеріалізму в розвитку природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
916078
  Ємельянов В.О. Про роль живого компонента у формуванні та функціонуванні геоекосистеми донних відкладів Чорного моря // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 52-61. – Бібліогр.: 11 назв
916079
  Булаховська Ю.Л. Про роль жіночих постатей у художній літературі (на матеріалі російської, української та польської літератур) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 153-158. – ISSN 2075-437X


  У даній статті йдеться про роль "жіночих постатей" в російській, українській і польській літературах (в поезії й прозі) видатних письменників. В данной статье речь идет о роли "женских образов" в русской, украинской и польской литературах (в поэзии и ...
916080
  Хайм Вольф Дітріх Про роль історії в австрійській дипломатії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 16 липня (№ 122). – С. 8-9


  Розмова з Послом Австрійської республіки в Україні Вольфом Дітріхом Хаймом.
916081
  Слюсарвнко О.М. Про роль кадрового резерву в професійному вдосконаленні та кар"єрному розвитку державних службовців // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 205-212. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
916082
  Майданник О. Про роль контролю у здійсненні державної влади // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 5. – С. 4-10.
916083
  Депенчук Н.П. Про роль матеріальних моделей в біології // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
916084
  Попков В.Д. Про роль моральних критеріїв при розгляді кримінальних справ / В.Д. Попков, П.Н. Сергійко // Проблеми правознавства. – Київ, 1971. – Вип. 19
916085
  Федоренко Є.Г. Про роль народних мас і особи в історії / Є.Г. Федоренко. – К., 1957. – 168с.
916086
  Логвиненко В.К. Про роль неподільних фондів в розширеному відпворенні основних засобів виробництва колгоспів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 39-46. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 2)


  Рост основных средств производства колхозов имеет огромное значение для дальнейшего укрепления и развития колхозного производства. Анализ хозяйственной деятельности показывает, что в колхозах Украины до 60% средств, идущих на расширенное ...
916087
   Про роль педомагнітних досліджень в складі геологічної зйомки кристалічного фундаменту (на прикладі Середнього Побужжя) / В. Буковський, А. Сухорада, О. Круглов, С. Попов, М. Решетник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 37-40. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Вперше опубліковані матеріали педомагнітних досліджень, виконаних для картування магнітних тектонодоменів в складі кристалічного фундаменту. The pedomagnetic investigations made for tectonodomains mapping on crystalline basement are published.
916088
   Про роль поверхневих станів в перенесенні фотоструму в структурах метал-тунельний діелектрик-напівпровідник / О.В. Третяк, Ю.В. Бойко, С.С. Кильчицький, Т.С. Кильчицька, В.І. Стріха // Український фізичний журнал, 1994. – №6
916089
   Про роль поверхневих станів в перенесенні фотоструму в структурах метал-тунельний діелектрик-напівпровідник / Ю.В. Бойко, С.С. Кильчицька, Т.С. Кильчицька, В.І. Стріха, О.В. Третяк // Український фізичний журнал, 1994. – № 6
916090
  Михайленко О. Про роль прокуратури у підвищенні ефективності координації діяльності щодо боротьби зі злочинністю / О. Михайленко, З. Пасєчко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 37-44.
916091
  Назаренко Є.В. Про роль радянської юридичної науки в правотворчості // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 9-18


  Політико-правова функція юридичної науки.
916092
   Про роль рисунка та допоміжних побудов при розв"язуванні геометричних задач. – К., 1999. – 12с.
916093
  Гончар Б.М. Про роль СРСР і США у врегулюванні регіональних конфліктів в кінці 80-х років // Вісник Київського університету / Київський університет. – Київ : Київський університет, 1991
916094
  Трищенко І.В. Про роль стилістичного аналізу в інтерпретації поетичних творів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 20-22. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Ідеться про проблеми інтерпретації художніх творів (зокрема поетичних) та роль стилістичного аналізу в цьому процесі. Його модель продемонстровано на прикладі представленого стилістичного аналізу поезії Е. Сітвел "Серце і Розум", який підтверджує ...
916095
  Брайнін Я.М. Про роль суб"єктивного фактору в причинному зв"язку в радянському кримінальному праві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 83-88. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  Причинная связь в уголовном праве не является самостоятельным основанием уголовной ответственности; она является одним из объективных условий уголовной ответственности. Социалистическая наука уголовного права, отвергая реакционные, в том числе ...
916096
  Маляренко В. Про роль суду в розв"язанні політичної кризи в Україні // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 34-36. – ISSN 0868-8273
916097
  Машкін О.М. Про роль та місце вихідців із Греції в економічному житті України кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 207-213. – ISSN 0320-4421
916098
  Тихомирова О.К. Про роль та місце інформаційної політики в сучасному світі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – С. 100-106


  У статті здійснюється аналіз особливостей тлумачення поняття "державна інформаційна політика" і пов"язаний з цим зміст самої інформаційної політики. Автор також розглядає особливості та завдання інформаційної політики у сучас- них умовах побудови ...
916099
  Гамор Ф.Д. Про роль українсько-словацько-німецького об"єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини" в реалізації ідей сталого розвитку в Карпатах // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 3 (72), травень - червень. – С. 14-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
916100
  Дорошкевич В.О. Про роль феноменологічних теорій у фізичному пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 31
916101
  Лященко П.С. Про роль холінорецепторів у гіпоталамічній регуляції жовчоутворення в собак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 7-11. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  У хронічних спробах на собаках із фістулами жовчовивідних шляхів і вживленими в гіпоталамус платиновими електродами показано, що стимулюючі холерез впливи від вентромедіального ядра гіпоталамуса до печінки надходять по холінореактивних нервових ...
916102
  Малий І. Про романтизацію приватної власності на землю і кризу аграрного сектора // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-20. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1811-3141
916103
  Денисова Т.Н. Про романтичне у реалізмі / Т.Н. Денисова. – К., 1973. – 236с.
916104
  Франко Іван Про російську літературу : Статті та висловлювання / Франко Іван; Зібрав і впорядкував М.М. Пархоменко. – Львів : Вільна Україна, 1947. – 280с.
916105
  Франко І.Я. Про російську літературу : (статті та висловлювання) / Іван Франко ; Зібр. і впроряд. М.М. Пархоменко. – Львів : Вільна Україна, 1947. – 280 с.
916106
  Пасько І. Про Рубікон, який ми перейшли : Інтерв"ю / Ігор Пасько ; [інтерв"ю взяв] Сергій Стуканов // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 17 травня (№ 82)


  Філософ Ігор Пасько: "Відчуття, що ми живемо в Україні, з"явилося навіть на Донбасі". Інтерв"ю із професором філософії, завідувачем Донецького відділення Центру гуманітарної освіти НАН України.
916107
   Про руйнування і звірства, заподіяні німецько-фашистськими загарбниками в м.Києві. – Київ; Харків, 1944. – 24с.
916108
  Смаль-Стоцький С.Й. Про руську правопись / Hаписав С. Hагнибіда [псевд.]. – У Львові (Львів) : [Hакладом ц[ісар.]-к[орол.] вид-ва кн. шк.] ; З дpук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1891. – 16, 23 с. – Додаток 1-й: Пеpегляд закінчень: с. 15-18. - Додаток 2-й: [Пpимітки до пpавопису О.М. Огоновського]: с. 18-19. - Додаток 3-й: Спис слів: с. 19-23.
916109
  Дяченко В.Є. Про рух метріальної точки в полі центральної сили / В.Є. Дяченко, 1928. – 27-39с.
916110
  Легеза В.П. Про рух циліндра в нерухомій циклоїдальній виїмці з урахуванням бічних сил сухого тертя / В.П. Легеза, В.О. Пятецький // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 118-123. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті досліджується рух важкого однорідного циліндра в циклоїдальній виїмці нерухомого тіла без ковзання з урахуванням бічних сил сухого кулонового тертя. Сформульовано рівняння руху важкого циліндра у виїмці і знайдено частоту та період власних ...
916111
  Шмиговський К.А. Про садові шкідники та про боротьбу з ними / К.А. Шмиговський
1. – 24с.
916112
  Михайлова Катя Про сакральність жебрака і жебрака-співця у фольклорній культурі слов"ян / пер. Н. Шумади // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 2 : Български фолклор - Болгарська фольклористика. – С. 65-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
916113
  Турбал Ю.В. Про самоорганізацію динамічних систем у векторних полях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 192-197. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається деяка динамічна система, елементи якої породжують векторне поле, що поширюється в просторі-часі. Характер цього поля та вплив його на траєкторії точок системи досліджується в даній роботі. Ключові слова: динамічна система, траєкторія, ...
916114
  Пеннер Д.І. Про самоорганізуючі системи в неорганічній природі / Д.І. Пеннер, Я.Б. Дубошинський // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 22
916115
  Михайленко О.Р. Про самостійну підготовку студентів до екзаменів (заліків) і оцінювання їх знань екзаменатором // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 31-36. – (Юридичні науки ; Вип. 30)
916116
   Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України : Постанова Верховної Ради України від 22.02.2014 № 757-VII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 16, 28 лютого 2014 року. – С. 13
916117
  Григорьев Д. Про свалку // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 12. – С. 18-21. – ISSN 0321-1878
916118
   Про свинг, и не только // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 6. – С. 20-35


  Свинг (swing) - это направление музыки и танцев, которое идёт корнями в 1920-30 годы
916119
  Виноградова О. Про Світову організацію торгівлі (СОТ) та роль вітчизняної митниці в реалізації європейського вибору країни // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал.Проблемні питання ,коментарі та поради / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 9. – С.35-39
916120
  Костюченко Ю. Про свободу і відповідальність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 183). – С. 8


  Що потрібно зробити, щоб побачити українські імена в списках престижних наукових премій?
916121
  Шамота М.З. Про свободу творчості / М.З. Шамота. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – К., 1973. – 301с.
916122
  Міл Джон Стюарт Про свободу. Роздуми про представницьке врядування. Поневолення жінок = On liberty considerations on representative government.The subjection of women / Міл Джон Стюарт; Пер.з англ. – Київ : Основи, 2001. – 463с. – ISBN 966-500-540-5
916123
  Дядищева-Росовецька Про своєрідність і функції неологізмів у словесній творчості Шевченка // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 11. – С. 85-91.
916124
  Наливайко Д. Про свою безпеку дбаєм // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 20 : фото
916125
  Пахомов А.Ф. Про свою работу / А.Ф. Пахомов. – Ленинград, 1971. – 306с.
916126
  Пахомов А.Ф. Про свою работу в детской книге / А.Ф. Пахомов. – М., 1982. – 131с.
916127
  Красицький Д.Ф. Про свята христианської релігії / Д.Ф. Красицький. – К., 1959. – 40с.
916128
  Ілюніна Л. Про святих та їхнє шанування в церкві // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2009. – № 12 (252), червень. – С. 7
916129
   Про святкування сорокаріччя Української Радянської Соціалістичної Республіки : постанова ЦК КП України. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1957. – 15 с.
916130
  Полікарп Про святого і блаженного Агапіта, безкорисливого лікаря // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2004. – № 12 (132), червень. – С. 1
916131
  Черняхівська В. Про себе : проза у віршах, оповідання // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 73-86
916132
  Кулицький С. Про сегментацію ринку ділових періодичних видань в Україні // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 3 (55). – С. 60-64. – ISSN 1606-3732
916133
  Тортіка О. Про седентаризацію алано-болгарського населення Дніпро-Донського межиріччя у VІІІ-Х ст. // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 71-79


  Салтово-маяцька культура хозарського часу
916134
  Голубцов О.Г. Про сезонні умови латеральної міграції забруднюючих речовин у поліських ландшафтах // Київський географічний щорічник : Науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 144-149. – Бібліогр.: 18 назв
916135
  Скопенко В.В. Про селеноціанати заліза / В.В. Скопенко, А.І. Брусиловець // Вісн. Київськ. ун-ту. Сер. хімії та фізики, 1967. – №7
916136
  Вишня Остап Про село усмішки : Збірка / Вишня Остап. – Харків : ДВУ, 1929. – 184с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
916137
  Гачко О.І. Про семіотичну природу первородного гріха. Дискурс влади в книзі буття 2,46-3,24 // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 10-11
916138
  Поведенок Н.Г. Про семь дочек: РАссказы. / Н.Г. Поведенок. – Алма-Ата, 1976. – 110с.
916139
  Поліщук М. Про сенс життя в контексті виховання християнської моральної свідомості у студентів / М. Поліщук, М. Панченко, І. Панченко // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч. 1. – С. 116-125.
916140
  Щербань М.І. Про середні денні та середні нічні значення кліматичних елементів і мікрокліматичних контрастів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 27-32 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 13)
916141
  Калайда О.Ф. Про середню точку в теоремах про середнє // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 47-50. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Невідома середня точка в теоремах про середнє, як функція довжини відрізка, будується і досліджується методом степеневих рядів. Ключові слова: теорема, точка, середнє. Unknown middle point in theorems about middle, how the function of the run length ...
916142
  Карнацевич В.Л. Про середньовічний Крим : Фаховий сервер № 20. Спецвипуск // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків, 2014. – № 15 (367). – С. 12/2-12/3
916143
  Стоян В.В. Про середньоквадратичне обернення однієї диференціальної моделі нелінійного просторово-часового процесу з дискретно визначеними збурюючими факторами // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство,технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 55-61. – ISSN 1025-6415
916144
  Грицак Я. Про силу слова // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 5 (258), 5 лютого 2015. – С. 27


  Дюнкерська промова Вінстона Черчилля 4 червня 1940 року. Ветерани армії казали, що вони ненавиділи Черчилля в мирні часи, але віддали би життя за нього в час війни.
916145
  Вошкова І. Про символізм червоного в лінгвопоетиці Т.Шевченка // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 4. – С.27-28
916146
  Гришко Ю.В. Про симетричні фарбування скінченних циклічних груп // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 22-26. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Підраховано число симетричних r-фарбувань множини вершин правильного n-кутника та число класів еквівалентних симетричних r-фарбувань. Фарбування симетричне, якщо воно інваріантне відносно деякої дзеркальної симетрії з віссю, що проходить через центр ...
916147
  Банах Т.О. Про симетричність розфарбувань правильних многокутників / Т.О. Банах, І.В. Протасов // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 9-15. – ISSN 1029-4171
916148
  Щербань М.Т. Про синонімію інтенсифікаторів у художньому тексті // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 373-376. – ISBN 966-638-08406
916149
  Голуб А.М. Про синтез середнього надхлорату вісмуту. / А.М. Голуб, О.О. Баран
2. – 1960. – 70с.
916150
   Про синтез середнього надхлорту вісмуту, 1960. – 70с.
916151
  Пляцко Р.М. Про синхротронне випромінювання частинок зі спіном у полі Шварцшільда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 105-107. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто ультрарелятивістські колові орбіти частинки зі спіном у полі Шварцшільда, які описуються рівняннями Матісона-Папапетру. Наведено попередні оцінки можливого синхротронного електромагнітного випромінювання ультрарелятивістських протонів і ...
916152
  Кабанов А. Про систематизацію методичних підходів до оцінки економічної ефективності інновацій у промисловому виробництві : Управління економікою: теорія і практика / А. Кабанов, В. Нейєнбург, Ю. Драчук // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 9. – С. 70-74. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 0131-775Х
916153
  Пфейфер Ю.В. Про системи лінійних рівнань з частинними похідними першого порядку одної невідомої функції, лінійні в Jacobi-анах рівняння і системи лінійних в Jacobi-анах рівнянь, що мають той самий загальний інтеграл // Праці професора й академіка Г.В. Пфейфера / Г.В. Пфейфер. – Київ : Вид-во ВУАН, 1933. – 67 с.
916154
  Терентьєва Л.Н. Про системний аналіз концепції часу в хімії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
916155
  Осташов Ю.А. Про системний підхід до визначення сутності життя // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 22
916156
  Осипов В. Про системний підхід до вимірювання ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 12 (601). – С. 15-21 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
916157
  Остапенко С.В. Про системний підхід до теорії відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
916158
  Івшина В. Про системні хвороби української журналістики і здоров"я нації : Інтерв"ю / Лариса Івшина ; [підготувала] Вікторія Скуба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 квітня (№ 75/76)


  Про українську журналистику. Згадується зустріч російського президента Дмитра Медведєва зі студентами КНУТШ як повна сервіальність з погляду студентської реакції й тих запитань, які вони задавали. Було відчуття великої незручності за цей студентський ...
916159
  Ніколенко О.В. Про системно-інформаційний підхід до проблеми класифікації об"єктів у фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 34
916160
  Горох В.П. Про систему вступу до вищих навчальних закладів у Російській Федерації // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2012. – № 1/2. – С. 4-8


  Вступ до ВНЗ за результатами ЄДЕ, результатів олімпіад.
916161
  Приходько И. Про систему джерел права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 50-53.
916162
  Когутич І.І. Про систему криміналістичної тактики та короткий аналіз її складових // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 441-446. – ISSN 1563-3349
916163
  Михайленко Про систему кримінальних покарань в Україні / Михайленко, 0. // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 275-278. – ISBN 978-966-306-020-4
916164
  Михайленко О. Про систему кримінальних покарань в Україні // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 94-96
916165
  Савченко Г.І. Про систему принципів аграрного права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 116. – С. 127-133. – ISSN 2224-9281
916166
  Михеєнко М.М. Про систему принципів радянського кримінального процесу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 3-11. – (Серія права ; № 15)


  В статье рассматриваются принципы советского уголовного процесса: 1) социалистической законности; 2) публичности; 3) установления объективной истины; 4) неприкосновенности личности; 5) неприкосновенности жилища; 6) неприкосновенности тайны переписки; ...
916167
  Цвік М. Про систему юридичних актів // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 4. – С.14-24
916168
  Трутнєв Про сім"ю і шлюб. / Трутнєв, Н.М. Ходаков. – К., 1970. – 120с.
916169
  Трутнєв Про сім"ю і шлюб. / Трутнєв, Н.М. Ходаков. – К., 1972. – 151с.
916170
  Ушинський К.Д. Про сімейне виховання / К.Д. Ушинський. – Київ : Радянська школа, 1974. – 150 с.
916171
  Фісун В.П. Про скарби та скарбошукачів / В.П. Фісун. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 64 с. – (Бібліотека українця ; № 3-8). – ISBN 5-7707-4664-5
916172
   Про скасування обов"язкових поставок і натуроплати за роботиМТС, про новий порядок ціни і умови заготівель с/г продуктів. – К., 1958. – 62с.
916173
  Курченко О.О. Про скінченні множини // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 52-59. – ISSN 1029-4171
916174
  Юрченко Н.В. Про скінченні підгрупи повної лінійної групи над областями цілісності : Дис. ... д-ра фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Юрченко Н.В.; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – 129л. – Бібліогр.: л. 125 - 129
916175
  Юрченко Н.В. Про скінченні підгрупи повної лінійної групи над областями цілісності : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.01.06 / Юрченко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
916176
  Андрійчук В.І. Про скінченновимірні алгебри над псевдоглобальними полями // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 11-15. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доводиться, що скінченновимірна центральна алгебра А є циклічною і indA=ехрA. It is proved that a finite dimensional central simple algebra A is cyclic and indA=expA.
916177
  Ричка В.М. Про склад і структуру великокнязівського двору середньовічного Києва // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 3. – С. 4-16. – ISSN 0130-5247
916178
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про склад Наглядової ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка : указ Президента України від 5 трав. 2008 р. № 413/2008 // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 90-91. – ISSN 1682-2366
916179
   Про склад Наглядової ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка : указ Президента України №413 від 5 травня 2008 р. // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – травень (№ 5)


  Склад наглядової ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Литвин В.М., Богатирьова Р.В., Бубка С.Н., Геєць В.М., Дзюба І.М., Зленко А.М., Книшов Г.В., Кравчук Л.М., Кремень В.Г., Кучма Л.Д., Олійник Б.І., Порошенко П.О., ...
916180
   Про склад Наглядової ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Указ Президента України № 413 від 5 травня 2008 року // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 90-91. – ISSN 1682-2366
916181
   Про складання додаткових кандидатських іспитів : (з наказу Голови Вищої атестаційної комісії України В.Ф. Мачуліна від 10.10.2008 р. №555) // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 2
916182
  Десятов Є.Д. Про складання карт підпільного і партизанського руху для національного руху для національного атласа України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 78-83. – Бібліогр.: 1 назва. – (Географія ; Вип. 11)
916183
  Чернін В.М. Про складання карти середніх кутів нахилу Українських Карпат / В.М. Чернін, Г.К. Андрєєва // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 61-65 : Рис., табл. – (Географія ; Вип. 19)
916184
  Шелухін М. Про складові теорії кримінологічної безпеки на транспорті: деякі аспекти // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 2. – С. 35-40. – ISSN 0132-1331
916185
  Корсунський С. Про складові успіху Туреччини : Інтерв"ю / взяв інтерв"ю Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 12-13 жовтня (№ 184/185)


  Останнім часом Туреччину називають країною, яка сяє яскравіше, ніж країни БРІК. Крім того, вона стала своєрідним зразком демократії для країн Північної Африки та Близького Сходу. А ще років 10 — 15 тому Туреччину називали «хворою людиною Європи». Як ...
916186
  Барабаш К. Про слабкі мізки і сильну руку // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 34 (199). – С. 42-43. – ISSN 1996-1561


  Суб"єктивні нотатки до 20-річчя серпневого путчу.
916187
  Єршов А. Про слабку збіжність випадкових ламаних до процесів дифузійного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 35-39. – (Математика. Механіка ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Досліджено умови, при яких випадкова ламана, побудована за послідовністю серій однорідних ланцюгів Маркова, слабко збігається до процесів дифузійного типу при вельми нерегулярній залежності локальних характеристик цих ланцюгів від номера ...
916188
  Хусаінов Д.Я. Про слабку модальну керованість в системах нейтрального типу / Д.Я. Хусаінов, А.Ф. Іванов, А.Т. Кожаметов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 337-346. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для систем керування, що описуються лінійними диференціальними рівняннями з післядією нейтрального типу розв"язується задача слабкої модальної керованості. Задача зводиться до керованості коефіцієнтами характеристичного рівняння, починаючи з першого. ...
916189
  Кайдан Н.В. Про слабопервинні скінченні кільця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 24-26. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  В цій статті ми розглядаємо поняття простого сильнозв"язного сагайдака. Показуємо існування скінченного слабопервинного кільця для цих сагайдаків. Ключове поняття в класичному визначенні квазіфробеніусових кілець дав Т.Накаяма як перестановки ...
916190
  Юй Іхен Про слова / Юй Іхен. – 2е вид. – Тайбей : Чженчжуншу, 1980. – 450с. – Видання китайською мовою
916191
  Невмержицька Тетяна Про слово Петра Перебийноса // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 57-59
916192
  Житков Б.С. Про слона / Б.С. Житков. – 2-е изд. – Ленинград, 1978. – 12с.
916193
  Житков Б.С. Про слона / Б.С. Житков. – Москва, 1980. – 32с.
916194
  Максимейко М.О. Про смердів Руської Правди / М. О. Максимейко. – Київ, 1927. – 24 с. – Окр. відб.: Праці Комісіі для виучування історіі західньо-руського та українського права. Київ, 1927, вып. 3, с. 59-82
916195
  Кушерець В.І. Про смисл буття сучасного українця (Матеріали до лекції, яка була прочитана на замовлення громадської організації "Поступ" 6 квітня 2011р.) // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 11-21. – ISSN 0130-7037
916196
  Яковенко А. Про смисл життя з позиції соціологічної рефлексії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 4, жовтень - грудень. – С. 121-142. – ISSN 1563-3713
916197
  Богданов М.В. Про сміливих і вмілих / М.В. Богданов. – К, 1988. – 399с.
916198
  Орлов В.И. Про сміливу думку / В.И. Орлов. – Київ, 1955. – 180с.
916199
  Палієнко Г.М. Про совість та її значення у моральному вихованні людини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72-75. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Аналізується поняття совість як найважливіший феномен моральної культури та спілкування людей. На основі переосмислення етики І. Канта, Г.В.Ф. Гегеля та Л. Фейєрбаха робиться висновок: совість є категорією етики, що охоплює в межах моральної ...
916200
  Лашков И.В. Про солдатские усы / И.В. Лашков. – М, 1966. – 47с.
916201
  Ленін В.І. Про соцзмагання / В.І. Ленін. – Київ, 1931. – 56с.
916202
   Про соціалістичне змагання шкіл масових кадрів. – Х., 1934. – 8с.
916203
  Мотильова Т.Л. Про соціалістичний реалізм у зарубіжних літературах / Т.Л. Мотильова. – Киев, 1959. – 36 с.
916204
  Ленін В.І. Про соціалістичну демократію / В.І. Ленін. – Київ, 1978. – 222с.
916205
  Маркс К. Про соціалістичну революцію / К. Маркс, Ф. Енгельс. – Київ, 1976. – 592с.
916206
  Ленін В.І. Про соціалістичну революцію / В.І. Ленін. – Київ
2. – 1977. – 343с.
916207
  Зіньковський В. Про соціальне виховання / В. Зіньковський. – К, 1920. – 64с.
916208
  Радзієвський В.О. Про соціальні субкультури в Україні на початку ХХІ століття // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 108-112. – ISSN 2077-1800
916209
   Про соціально-економічне становище України (за січень - червень 2008 р.) // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 22-41. – ISSN 1810-3944
916210
   Про соціально-економічне становище України за січень-листопад 2008 року / Держкомстат України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 14-32. – ISSN 1810-3944
916211
   Про соціально-економічне становище України за січень-червень 2008 року / Держкомстат України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 22-41. – ISSN 1810-3944
916212
  Ільченко О.М. Про соціально-інтеракційні аспекти етикетизації англомовного наукового дискурсу // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 104-110
916213
  Парра О. Про соціально-культурний аспект сприйняття тексту // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С.36-40. – ISBN 966-7773-28-0
916214
  Волинський Г. Про соціальну диференціацію населення // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 79-84. – ISSN 0131-775Х
916215
  Волинський Г. Про соціальну диференціацію населення // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 79-84. – Бібліогр.: с. 79-82. – ISSN 0131-775Х


  Розглядається процес вирівнювання кінцевих доходів крайніх страт населення за допомогою податково-трансфертного механізму. Підкреслюється, що через обмеження ролі податково-трансфертного механізму розрив у кінцевих доходах населення України майже ...
916216
  Маляренко В.Т. Про соціальну зумовленість злочину і справедливість покарання // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 3. – С.32-45
916217
  Масляк П.О. Про соціальну територіальну взаємодію господарських об"єктів // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 67-69. – ISBN 0868-6965
916218
  Ленін В.І. Про союз робітничого класу і селянства / В.І. Ленін. – Київ, 1955. – 680с.
916219
  Лисенко Т.Д. Про спадковість та її мінливість / Т.Д. Лисенко. – Львів, 1952. – 80 с.
916220
  Лисенко Т.Д. Про спадковість та її мінливість. / Т.Д. Лисенко. – К.Х., 1950. – 80с.
916221
  Калайда О.Ф. Про спадкову похибку апроксимації функцій колокантами // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 99-105. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано нові оцінки функції та константи Лебега, а також похибки методу інтерполяції та екстраполяції функцій многочленами.
916222
  Власов В.В. Про спадкоємність поколінь у науці. Пам"яті Володимира Тарасовича Толока присвячується // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2013. – № 6 (95). – С. 2-7
916223
  Храмцов М О. Про спвввідношення злочину, передбаченого статею 182 КК України і інситуту дифамації як суспільно небезпечного діяння проти честі та гідності людини // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.174-177. – ISSN 1727-1584
916224
  Навроцький В.О. Про спввідношення положень кримінального та кримінально-процесуального законодавства, які регламентують підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 391-400. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
916225
  Кириченко А.А. Про спектр суми проекторів і функтори Кокстера / А.А. Кириченко, С.А. Кругляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24-31. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується спектр суми проекторів за допомогою функторів Кокстера.
916226
  Солдатов М.О. Про спектр частот власних коливань ідеальної рідини в басейні, покритому льодом // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 131-135. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі досліджена задача про власні коливання ідеальної рідини в басейні, покритому пружним і кришеним льодом. Досліджуван спектр частот власних коливань. Також доведена повнота системи власних елементів в енергетичних просторах.
916227
  Любанський О.Е. Про спектральну аналізну вірських порід та мінералів України / О.Е. Любанський, В.О. Торопов
1. – 1926. – 51-55с.
916228
  Головінов О.М. Про специфіку взаємовідносин учасників державно-приватного партнерства // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2011. – № 1 (29). – С. 36-42. – ISSN 1681-6277
916229
  Курило Л.П. Про специфіку взаємодії у мікроявищах і її значення для розуміння специфіки мікропричинності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
916230
  Пясковський Б.В. Про специфіку взаємозв"язку математики і філософії // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
916231
  Павлов В.П. Про специфіку вивчення історії філософії в технічному вищому навчальному закладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 70-71. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
916232
  Павлов Ю.В. Про специфіку модерну і постмодерну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
916233
  Чижмар О. Про специфіку онімійного почерку Івана Чендея // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 195-198. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
916234
  Сивкова І. Про специфіку повістевого жанру стаття перша // Вісник Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 12-24. – (Філологічні науки)
916235
  Шовкун І.В. Про специфіку політичної реклами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 116-119. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається сутність та форми політичної реклами. Автор пропонує визначення основних понять політичної реклами - "об"єкт", "суб"єкт", "мета" та ін. This article is about the essence and forms of political advertisement. The author suggests ...
916236
  Чорноморець Є.М. Про специфіку розуміння символізму у східно-християнському неоплатонізмі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 237-238. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
916237
  Іванищенко А.О. Про специфіку та єдність філософського і конкретно-наукового пізнання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
916238
  Беляневич О.А. Про спеціалізацію в правовому регулюванні господарських договірних відносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 64-71. – ISSN 0132-1331


  У статті досліджено проблему співвідношення загальних та спеціальних норм про договори з позицій концепції господарського договірного права як комплесного правового інституту.
916239
  Погорецький М. Про співвідношення джерел фактичних даних і джерел доказів у кримінальному процесі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 80-85. – ISSN 0132-1331
916240
  Передерій В.І. Про співвідношення динамічних і статистичних закономірностей у світлі діалектичного детермінізму // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 13
916241
  Баулін О.В. Про співвідношення дізнання досудового слідства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 51-54. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
916242
  Філінков О.М. Про співвідношення змісту категорій "витрати виробництва", "затрати" і "собівартість" // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 12-17. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISSN 1811-3141
916243
  Уркевич В. Про співвідношення категорій "цільове призначення" та "цільове використання" земельної ділянки / В. Уркевич, О. Браніцький // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 91-94
916244
  Димерська П.В. Про співвідношення категорій якості і кількості в пізнанні явищ природи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 13
916245
  Чернадчук В. Про співвідношення матеріальних та процесуальних бюджетних правовідносин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 73-77
916246
  Андрушок В.С. Про співвідношення матеріального та ідеального у марксистській літературі // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
916247
  Лі Сін Про співвідношення між Росією та Європою з точки зору їх політичної культури: погляд з Китаю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-70. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Росія - держава з дуже сильним характером. Виходячи з її культурного націоналізму, вона ніколи не перетвориться на західну державу, а Захід ніколи не зможе повністю вважати Росію союзницею. Майбутня тенденція відносин між Росією та Європою являє собою ...
916248
  Лутай В.С. Про співвідношення мінливості і сталості в явищах природи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
916249
  Рослий І.М. Про співвідношення морфоструктур нижчих порядків та морфоскульптур на прикладі Донецької височини // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 77-83. – Бібліогр.: 10 назв
916250
  Лутай В.С. Про співвідношення нижчих і вищих форм руху матерії з точки зору функціональних та субстратных методів пізнання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
916251
  Гавриленко О. Про співвідношення об"єктів авторського права і об"єктів промислової власності / О. Гавриленко, О. Лукашевич // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.35-38. – ISSN 1608-6422
916252
  Лутай В.С. Про співвідношення онтології й гносеології та його значення для природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
916253
  Навроцький В.О. Про співвідношення положень кримінального та кримінально-процесуального законодавства, які регламентують підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1. – Бібліогр. с. 398-400
916254
  Козинець І.Г. Про співвідношення понять "біженці" та "особи, переміщені всередині країни" // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 213-219. – ISSN 1563-3349
916255
  Федорчук Д. Про співвідношення понять "інвестиції", "іноземні інвестиції", та "прямі іноземні інвестиції" // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 4. – С.8-12
916256
  Почтовий М. Про співвідношення понять "правова свідомість" та "правова культура" // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 17-20
916257
  Гриньова В.М. Про співвідношення понять "професіоналізм", "професійна культура", "професійна компетентність", "професійна підготовка" // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 45. – С. 74-85. – ISBN 978-617-7188-55-0. – ISSN 2312-2471
916258
  Максимович Р.Л. Про співвідношення понять "уразливий стан" і "безпорадний стан" у кримінальному праві України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 316-318. – ISBN 978-966-458-403-3
916259
  Цвєтков О.П. Про співвідношення понять симетрії та асиметрії з категоріями діалектики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
916260
  Тютєкін Ю.І. Про співвідношення правових і технічних норм у регулюванні лісового господарства і охорони лісів // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2. – С. 64-70
916261
  Гольцбахова І. Про співвідношення природничих і суспільних наук // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
916262
  Галас Б. Про співвідношення словника мови творів Т. Шевченка і словника української мови П. Білецького-Носенка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 197-208


  У статті аналізуються причини значного незбігу словника мови творів Т. Шевченка і словника української мови П. Білецького-Носенка
916263
  Головащенко О.С. Про співвідношення соціальної і правової держав // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 3-9. – ISSN 0201-7245
916264
  Борисович О. Про співвідношення стереотипних та творчих мовних засобів у літературно-критичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – C. 54-56
916265
  Малишев Б.В. Про співвідношення судової правотворчості, судового преценденту та судової практики // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 152-156.
916266
  Курганський В.М. Про співвідношення теоретичного та експериментального підходу в дослідженнях // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 3-7. – (Геологія ; Вип. 14)


  Розглядаються питання статистичного моделювання погано організованих (дифузних) середовищ, зокрема системи "свердловина - гірські породи". Відмічається важливість аналізу і фізичного трактування співвідношень та рівнянь, які описують імовірнісні моделі.
916267
  Похиленко Ірина Про співвідношення термінів "суб"єкти малого підприємництва", "мале підприємство", "малий підприємець" і "малий бізнес" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 12-15
916268
  Мішин В.М. Про співвідношення технічного та соціального знання як вияв гуманізації світогляду / В.М. Мішин, А.О. Рахманов // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 80 : Методологічні розробки нових технологій
916269
  Димерська Л.В. Про співвідношення формального і змістовного в математиці та про деякі аспекти математизації наук // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 10


  В статье показана борьба за материалистическое истолкование философских проблем естествознания, которая проводилась учеными университета под руководством КПСС и КП Украины, естествоиспытателями и философами Киевского университета акад. В.П. Затонским, ...
916270
  Костєв В.М. Про співвідношення функції і структури приладу в експерименті / В.М. Костєв, В.С. Семерик // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 32
916271
  Джунь В. Про співвідношення Цивільного і Господарського кодексів у регулюванні відносин у сфері підприємництва // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 78-79


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
916272
  Борбенчук І.М. Про спільне та відмінне у поетиці Катула та Каллімаха // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 79-83
916273
  Назаренко О.М. Про сплайн-відновлення лінійних обмежених операторів за неповною дискретною інформацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 106-111. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Розглянуто деякі аспекти, пов"язані з задачами відновлення лінійних обмежених операторів та їх значень за неповною дискретною інформацією. Для однієї із задач відновлення у випадку інтегрального оператора Фредгольма першого роду за певних узгоджених ...
916274
  Горохова О.М. Про сплайн-відновлення Мmn-слабкого розв"язку двовимірного інтегрального рівняння Фредгольма першого роду за неповною дискретною інформацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-9. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Одержано деякі оцінки для похибки для задачі відновлення розв"язку двовимірного інтегрального рівняння Фредгольма першого роду за неповною дискретною інформацією про його праву частину при відомому або слабо відомому операторі.
916275
  Матейко К. Про сподвижників українського мистецтва / Катерина Матейко // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 624-628. – ISSN 1028-5091
916276
  Усенко В.М. Про сполуки груп // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-66. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Визначається новий тип сполуки груп і за його допомогою описуються гомоморфні образи прямого добутку довільної напівгрупи ідемпотентів та групи.
916277
  Мельниченко В. Про спорудження пам"ятника Тарасові Шевченку й Михайлові Щепкіну // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 березня (№ 41/42)


  Що може стати гідним ушануванням у Москві пам"яті Кобзаря на честь його 200-річного ювілею?
916278
  Кравчук М.П. Про спосіб найменьших квадратів та про спосіб моментів у теорії / М.П. Кравчук, 1928
916279
  Шаповалова К.П. Про способи природничо-наукового обгрунтування принципу матеріальної єдності світу // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
916280
  Хміль С. Про спостереження граітаційних лінз на орбітальному телескопі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 34-36. – (Астрономія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Сформульовано прості критерії можливості спостережень гравітаційних лінз на орбітальному телескопі і відібрано відповідні гравітаційно-лінзові системи. Simple criteria for possibility of observations with a space telescope are formulated and the ...
916281
   Про справжнє обличчя українськогобуржуазного націоналізму. – К., 1974. – 239с.
916282
  Іллічева Л.М. Про спроможність ядерної оцінки функції регресії випадкового поля // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 14-17. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3)


  В роботі вивчається проблема оцінювання невідомої функції регресії випадкового поля з сильною залежністю при допомозі ядерних оцінок.
916283
   Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб`єктів малого підприємництва. – Київ : Компас, 1998. – 32с
916284
  Афонін А.О. Про спрямовану парамодуляцію в методі елімінації моделей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 87-90. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Стаття присвячена дослідженням з вбудовування парамодуляційних правил у метод елімінації моделей та вхідну резолюцію. Даються результати про коректність та повноту побудованих розширень. Ключові слова: резолюція, парамодуляція, метод елімінації ...
916285
  Таранов С.В. Про ставлення Л. Шестова до історії філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 66-67. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
916286
  Курило М.В. Про стадіальні зміни хімічного складу осадових порід Донбасу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 20-22. – (Геологія ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Вивчено розподіл породоутворюючих компонентів в породах вугленосної формації Донбасу залежно від стадії їх постдіагенетичних перетворень.
916287
  Чепульченко Т.О. Про стадії вчинення злочину // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 98-99. – (Серія права ; № 12)


  В статье рассматриваются вопросы о стадиях совершения преступления. Отстаивается положение, что имеются составы приготовления и покушения на совершение преступления.
916288
  Дунаєв Ю.В. Про сталу тонкої структури, гравітаційну, кулонову і сильну взаємодії, електричні заряди та антиматерію / Ю.В. Дунаєв. – Київ, 1999. – 23с.
916289
  Желнов О.Д. Про сталу Уітні W3 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 27-29. – (Математика. Механіка ; Вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  При кожному k[належить]N сталою Уїтні називається число W[нижній індекс k] = [подано формулу], де P[нижній індекс k-1] - простір алгебраїчних поліномів степеня k-1, [омега з нижнім індексом k](t; f) - k-й модуль неперервності функції f. Відомо, що ...
916290
  Горяної Л.Г. Про стан виконання "Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси в Закарпатській області на 2002-2006 рр. та прогноз до 2015 року // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 20-24 : фото
916291
  Чернов М.Ф. Про стан виконання районної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 рр. Та 9 місяців 2006 р. у Дніпровському районі м. Києва // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 12. – С. 28-31 : фото, табл.
916292
  Нехайчук Д.В. Про стан водопостачання в АРК // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 62-63. – Бібліогр.: 4 назв
916293
  Дубинець З. Про стан дослідження евфемізмів у сучасному мовознавстві // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 79-85. – ISBN 978-966-2248-36-4
916294
  Сумовський В.В. Про стан дотримання конституційних гарантій трудових прав громадян // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 284-285.
916295
  Темкіжев І.Х. Про стан здійснення правосуддя адміністративними судами у 2013 році: постанова пленуму Вищого Адміністративного суду України № 1 від 14 лютого 2014 р. / І.Х. Темкіжев, М.І. Смокович // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 294-300. – ISSN 2227-796X
916296
  Притика Д. Про стан здійснення судочинства господарськими судами // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 5-9. – ISSN 0132-1331
916297
  Бойко В.Ф. Про стан здійсненя правосуддя судами загальної юрисдикції в 2000 р. та заходи щодо його вдосконалення з метою реалізації положень Конституції України // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 1. – С.3-8
916298
  Пірко В. Про стан землеробства на Донеччині у XVII-XVIII ст. // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 8 : Історія. – С. 5-16. – ISSN 1728-9572
916299
  Панашенко В.В. Про стан і деякі завдання в розвиткові української палеографії // Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін / Архівне управління при Раді Міністрів УРСР ; [ред. кол. : І.Л. Бутич, А.М. Катренко, Ф.П. Шевченко]. – Київ : [Друкарня ЦРМ АУ при РМ УРСР], 1968. – Друга секція : Спеціальні історичні дисципліни. – С. 164-180
916300
  Астахова В.І. Про стан і завдання вдосконалення наукової роботи у приватних ВНЗ України // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 33-41.
916301
  Таланчук П. Про стан і перспективи науки в Україні: крах неоліберальної моделі в умовах глобалізації // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Університет "Україна"; Всеукраїнська асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 5. – С. 6-17
916302
   Про стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні : Матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 13 травня 2004 року. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 184с. – ISBN 966-611-353-8
916303
   Про стан і перспективи розвитку економічних відносин з ЄС (зона вільної торговлі) та Митним союзом : матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 11 травня 2011 року / Верховна Рада України ; Комітет у закордонних справах ; [відп. за вип. О.А. Сухаревська]. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 72 с. – ISBN 978-966-611-814-4
916304
  Паладій М. Про стан і перспективи розвитку інформаційного забезпечення діяльності у сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 4-7. – ISSN 1608-6422
916305
  Дишлевий С П. Про стан і перспективи розвитку філософського факультету Київського ордена Леніна державного університету ім. Т.Г. Шевченка / С П. Дишлевий, . – Київ, 1973. – 20с.
916306
  Воронцов С.Б. Про стан і перспективи українсько-азербайджанського співробітництва в енергетичній сфері / С.Б. Воронцов, А.Ю. Сменковський // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (25). – С. 150-160
916307
  Павлишенко М. Про стан і проблеми формальних інституцій / М. Павлишенко, І. Тивончук // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 100-101. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1811-3141
916308
  Калашник Н.Г. Про стан і тенденції розвитку Державної кримінально-виконавчої політики України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 24. – С. 35-40. – (Юридичні науки). – ISSN 1729-360Х
916309
  Різун В.В. Про стан нашої науки та вимоги до написання дисертацій : (За матеріалами виступу на науковому семінарі перед керівниками дисертаційних досліджень та здобувачами наукових ступенів 12 березня 2003 року) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 7-13
916310
  Горяна Л.Г. Про стан поводження з небезпечними відходами у Закарпатській області. Аналітичні матеріали // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 14-16
916311
  Кальченко В. Про стан поводження з небезпечними відходами у Закарпатській області. Рішення Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 17-19
916312
   Про стан промислової безпеки в Україні у 2007 році // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 3-19.
916313
   Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні / [Єрмолаєв А.В. та ін. ; літ. ред. : В.М. Сизонтов, М.Л. Рубанець, Н.І. Палій] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 46, [2] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-158-5
916314
  Кошара Ю. Про стан самостійної роботи учнів з підручником української літератури (основна школа) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 6/7. – С. 22-26


  У статті розкривається наявний стан самостійної роботи учнів основної школи з підручником української літератури, наводяться дані методичних спостережень та контрольних робіт.
916315
  Нагребельний В. Про стан та основні напрями розвитку фундаментальних правових досліджень в Україні / В. Нагребельний, Д. Бусуйок // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 504-515. – ISSN 1026-9932
916316
   Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 5 (271). – С. 18-63. – ISSN 1810-3944
916317
   Про стан та чергові завдання впровадження закону України "Про мови в УРСР". – К., 1991. – 196с.
916318
  Балтачеєва Н. Про стан фінансового забезпечення соціальної сфери: регіональний аспект // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 14-19
916319
  Тіман М.П. Про стан фундаментальної освіти в Україні та її реформування. (Деякі міркування) // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2012. – № 3 (80) : травень - червень. – С. 58-61


  Зовнішне незалежне оцінювання знань абітурієнтів.
916320
   Про становище дітей в Україні за підсумками 1997 року : Державна доповідь. – Київ, 1998. – 150с. – ISBN 966-7530-05-1
916321
   Про становище молоді в Україні ( за підсумками 1998 року) : Щорічна доповідь призидентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. – Київ, 1999. – 154с. – ISBN 966-95619-1-4
916322
   Про становище молоді в Україні (за підсумками 1999 року) : Щорічна доповідь президентові Укр., В. Р. Укр., каб. мін України. – Київ, 2000. – 159с. – ISBN 966-95717-3-1
916323
   Про становище сімей в Україні : Доповідь за підсумками 1999 року / О.М. Балакірєва, С.А. Ветера, О.А. Ганюков, О.І. Голєусова, І.Є. та ін. Голубєва; Редкол.:Голубєва І.Є, Ноур А.М.:.Держ. ком-т молодіжної політ. спорту і туризму України. Укр. Ін-т соціальних дослілжень. – Київ, 2000. – 212с. – Автори на звороті титульного листа. – ISBN 966-7902-07-2
916324
   Про становище сімей в Україні : Державна доповідь за підсумками 2000 року / С.А. Вегера, О.Ш. Голєусова, Н.Я. Жилка, І.И. Калачова, Є.Г. та ін. Кісарчук; Держю ком-т України у справах сім"ї та молоді. Укр.ін-тсоц. досліджень. – Київ : Шкільний світ, 2002. – 192 с. – Авт. на звороті титульного листа. – ISBN 966-8070-00-3
916325
   Про становище сімей в Україні (Доповідь) = The family in Ukraine (Report). – Київ : НВФ "Студцентр", 1999. – 232с. – ISBN 966-7530-11-6
916326
  Лутай В.С. Про становлення відносної самостійності мислення та її значення у розвитку природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
916327
  Грубрін Ю.Л. Про становлення давнього рельєфу Українського щита // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 3-8. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія ; Вип. 18)
916328
  Шумило Н. Про становлення естетичних поглядів Миколи Чернявського // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С. 125-131
916329
  Шумило Н. Про становлення естетичних поглядів Миколи Чернявського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7 (640). – С. 56-58. – ISSN 0130-5263
916330
  Зубенко В.В. Про становлення інформатики як наукової та учбової дисципліни // Проблеми програмування : науковий журнал.Спеціальний випуск / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 2008. – № 2/3 : 90-річчю НАНУ присвяч. Матеріали 6-ої міжнар. наук.-практ. конференції з програмування. 27-29 05. 08 р. Київ. – С. 459-466. – ISSN 1727-4907
916331
  Городовенко В. Про становлення незалежної судової влади // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.120-124. – ISSN 0132-1331
916332
  Пфейфер Ю.В. Про становлення одного ряду чисел / Ю.В. Пфейфер. – К, 1936. – 36с.
916333
  Ткаченко О. Про становлення права лікувально - рекреаційного природокористування // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.124-130
916334
  Зеленко А.С. Про становлення теоретичної та прикладної семасіології в україністиці // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 172-178. – Бібліогр.: Літ.: с. 178; 14 назв
916335
  Єфіменко В.М. Про станціонарне розширення плазми у вакуум з урахуванням гравітаційних і електричних полів / В.М. Єфіменко, В.В. Токій, Н.В. Токій // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун.; Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2005. – Том 9, ч. 3. – С. 268-271. – ISSN 1027-4642
916336
  Грушевський М.С. Про старі часи на Україні : Коротка історія України (для першого початку) / Грушевський М.С. – 6-е вид. – Відень : З друкарні Вальдгайм-Еберлє акц.тов., 1919. – 119 с.
916337
  Грушевський М. Про старі часи на Україні: Кратка історія України : Коротка історія України (для першого початку) / М. Грушевський. – Київ : Акц-не т-во "Обереги", 1991. – 104с. – Репринтне видання. – ISBN 5-7707-1815-3
916338
  Прохорова Т.О. Про старожитності Південно-Західного Криму в записках торгових дипломатів Ж. Рейї та Ж. Ф. Гамби // Записки історичного факультету : наук.-істор. видання / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Вип. 23. – С. 342-364. – ISBN 978-617-689-047-8
916339
  Каревіна Т.Г. Про статеве диференціювання питної збудливості у собак // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 85-92. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  У хронічних дослідах на собаках вивчали вплив електричного подразнення серединно-латерального гіпоталамусу, кортикомедіальної ділянки мигдалевидного комплексу та блідої кулі на питну збудливість тварин, який утримували на режимі водного обмеження. ...
916340
  Ленін В.І. Про статистику страйків у Росії / В.І. Ленін. – Київ, 1933. – 31с.
916341
  Ленін В.І. Про статистику страйків у Росії / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 31с.
916342
  Вижва З. Про статистичне моделювання випадкових полів на площині / З. Вижва, О. Зражевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 43-47. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Розглянута задача статистичного моделювання реалізацій однорідних та ізотропних випадкових полів на площині на основі їх спектрального розкладу. Обчислено спектральні коефіцієнти для практично важливих кореляційних функцій випадкових полів. Наведена ...
916343
  Вижва З. Про статистичне моделювання випадкових полів на площині з кореляційною функцією типу Коші / З. Вижва, К. Федоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-22. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу статистичного моделювання однорідних та ізотропних випадкових полів на площині із кореляційною функцією типу Коші. Побудовано модель та сформульовано алгоритм статистичного моделювання реалізацій таких випадкових полів на основі їх ...
916344
  Вижва З. Про статистичне моделювання випадкових полів у тривимірному евклідовому просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 19-25. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу про статистичне моделювання реалізацій однорідних ізотропних випадкових полів у тривимірному евклідовому просторі на основі їх спектрального розкладу. Наведено спектральні коефіцієнти для практично важливих кореляційних функцій таких ...
916345
  Вижва А.С. Про статистичне моделювання сейсмічного шуму у тривимірній області змінних для визначення частотних характеристик геологічного середовища // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 22-26


  Розглянуто задачу статистичного моделювання випадкових полів у тривимірній області змінних (однорідних за часом та однорідних ізотропних за просторовими кординатами на площині) при впровадженні у сейсмологічні дослідження для визначення частотних ...
916346
  Вижва З. Про статистичне моделювання стаціонарних випадкових процесів / З. Вижва, А. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 33-39. – (Математика. Механіка ; Вип. 24). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу статистичного моделювання реалізацій стаціонарних випадкових процесів на основі їх спектрального розкладу. Обчислено спектральні коефіцієнти для практично важливих кореляційних функцій випадкових процесів такого типу. Наведено теорему ...
916347
  Вижва З.О. Про статистичне моделювання стаціонарних періодичних випадкових процесів (частина 1) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 85-90. – (Математика. Механіка ; Вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу статистичного моделювання реалізації стаціонарних періодичних випадкових процесів на основі їх спектрального розкладу. Наведено теорему про середньоквадратичну оцінку апроксимації таких випадкових процесів частковими сумами ряду ...
916348
  Вижва З.О. Про статистичне моделювання стаціонарних періодичних випадкових процесів. Частина 2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 20-24. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу статистичного моделювання реалізації стаціонарних періодичних випадкових процесів на основі їх спектрального розкладу. Наведено теорему про середньоквадратичну оцінку апроксимації таких випадкових процесів частковими сумами ряду ...
916349
  Запорожець Л.М. Про статус і прагматизм суржику // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 147-153
916350
  Круглій О.Р. Про статус комбінуючих форм у сучасній англійській мові // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 183-187. – ISSN 1729-360Х
916351
  Нарівська В. Про статус методу у сучасному літературознавстві // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 79-87
916352
  Малишкін О. Про статус податкового обліку українського підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 2. – С. 48-57
916353
  Лисенко О. Про статус православної церкви в часи Центральної Ради // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 298-303. – ISBN 966-02-0276-8
916354
  Гіждіван Л.Ю. Про статус транскордонних природних ресурсів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 578-582. – ISSN 1563-3349
916355
  Коссой А. Про статут партії / А. Коссой. – К., 1936. – 144с.
916356
  Ленін В.І. Про Статут партії / В.І. Ленін. – Київ, 1976. – 228с.
916357
   Про Статут сільскогосподарської артілі і дальший розвиток ініціативи колгоспників в організації колгоспного виробництва і керування справами артілі. – К., 1956. – 16с.
916358
  Ільченко О.В. Про стаціонарні розв"язки лінійного неоднорідного стохастичного диференціального рівняння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36-40. – (Математика. Механіка ; Вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Знайдено умови існування стаціонарних розв"язків лінійного неоднорідного стохастичного диференціального рівняння. Ці розв"язки виписані у явному вигляді.
916359
  Мазіна І.Г. Про створення бази даних біологічних колекцій у Нікітському ботанічному саду / І.Г. Мазіна, І.П. Сіренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 40. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наведено відомості про розробку бази даних біологічних колекцій у Нікітському ботанічному саду. Описано основні етапи проектування і дано схему інфологічної моделі предметної області.
916360
  Беззубко Л.В. Про створення механізму державного управління колективними трудовими конфліктами // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 80-84 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
916361
  Кононенко Петро Про створення Міжнародного українського ліцею / Кононенко Петро, Кононенко Тарас // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 184-186
916362
  Тавшунський О.М. Про створення приватної колонії розміром із пів-Європи (колоніальна політика Бельгії в другій половині XIX ст.) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 45/46. – С. 127-133. – ISSN 1682-671Х
916363
  Дрич К.І. Про створення системи машиноорієнтованих дискретних умовних знаків та шрифтів для загальногеографічних карт / К.І. Дрич, Л.В. Кириленко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 72-77 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 22)
916364
  Лефтерова О. Про створення теоретичних курсів для дистанційної освіти з використанням гіпертекстових структур // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 87-92


  Питання впровадження дистанційної освіти у вищій школі, аналізується природа та характер гіпертекстових структур, їх роль та значення для створення підручників нового типу. The article deals introduction of remote education in the higher school. ...
916365
   Про Степана Олійника. – Київ, 1988. – 221 с.
916366
  Пруденко Я.Д. Про стигмати та пов"язані з ними суперечності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 306-308. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
916367
  Ясієвич В.Є. Про стиль і моду / В.Є. Ясієвич. – К., 1968. – 137с.
916368
  Белень А. Про стиль шістдесятників: Василь Симоненко // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2. – С. 37-38


  Про Василя Симоненка, і про суворий стиль шістдесятників
916369
  Яковенко Л. Про стимули розвитку промисловості в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 14-17. – (Економіка ; Вип. 41)


  Розглядається проблема створення системи стимулів для розвитрку реального сектора економічної системи в Україні. Автор приходить до висновку, що подібну систему доцільно формувати в межах промислової політики держави, орієнтуючись на відновлення ...
916370
  Марценюк Про стійкість в двокомпартментній фармакокінетичній моделі: метод вироджених функціоналів Ляпунова / Марценюк, І.Є. Андрущак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 146-151. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  В роботі отримано умови стійкості для двокомпартментної фармакокінетичної моделі із запізненням. Дослідження проведене з використанням методу вироджених функціоналів Ляпунова. За допомогою функціоналу квадратичного типу сформульовано умови стійкості, ...
916371
   Про стійкість інваріантних множин імпульсних діференціальних рівнянь / Перестюк, О, ., С.І. Дудзяний // Укр. мат. журн. ,, 1997. – №9
916372
  Перестюк М.О. Про стійкість інваріантних множин розривних динамічних систем. / М.О. Перестюк, О.С. Чернікова // УМЖ, 2001. – №1
916373
  Перестюк М.О. Про стійкість інтегральних множин систем імпульсних диференціальних рівнянь / М.О. Перестюк, О.С. Чернікова // Український математичний конгрес-2001"Диференціальні рівняння і нелінійні коливання" 27-29 серпня 2001
916374
  Перестюк М.О. Про стійкість інтегральних множин систем імпульсних диференціальних рівнянь / М.О. Перестюк, О.С. Чернікова; НАНУ // Доповідь НАНУ, 2001. – №4
916375
  Діблік Й. Про стійкість квадратичних систем диференціальних рівнянь з двома спряженими чисто уявними власними числами / Й. Діблік, Д.Я. Хусаїнов, Д.Б. Бендіткіс // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 25-31. – (Кібернетика ; Вип. 2)


  Розглядаються системи диференціальних рівнянь з квадратичними правими частинами, а також з лінійною частиною, що має два спряжених чисто уявних власних числа. Системи записуються в уніфікованому векторно-матричному вигляді. Знайдено умови на ...
916376
  Хусаінов Д.Я. Про стійкість квадратичних систем з одним нульовим власним числом / Д.Я. Хусаінов, Й. Діблік, Д. Бендіткіс // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 313-318. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються системи диференціальних рівнянь з квадратичною правою частиною, лінійне наближення яких має одне нульове власне число. Системи записуються в уніфікованому векторно-матричному вигляді. Знайдено умови на коефіцієнти квадратичних ...
916377
  Яресько В.М. Про стійкість круглого затопленого струменя ідеальної рідини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 89-92. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2)


  Досліджується стійкість круглого циліндричного затопленого струменя ідеальної рідини з параболічним профілем швидкості по відношенню до неосесиметричних збурень. Показано, що течія буде нестійкою відносно всіх неосесиметричних мод і всіх хвильових ...
916378
  Гаркуша Н.І. Про стійкість ненульового стану рівноваги однієї моделі взаємодії соціальних прошарків суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 104-107. – (Фізико-математичні науки ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
916379
  Іванюк М.М. Про стійкість нестаціонарних систем з іррегулярною особливістю // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-26. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наводяться критерії стійкості і асимптотичної стійкості системи лінійних диференціальних рівнянь при прямуванні незалежної змінної в нескінченність вздовж дійсної осі.
916380
  Черевко І.М. Про стійкість розв"зків сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 142-149. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується система сингулярно збурених диференціально-функціональних рівнянь методом інтегральних многовидів. Встановлені умови стійкості нульового розв"язку лінійних та нелінійних сингулярно збурених систем за допомогою наближеного інтегрального ...
916381
  Перестюк О М. Про стійкість розв"язків імпульсних систем / О М. Перестюк, С.І. Гургула // Вісник Київського університету. Серія матем. і мех., 1981. – №23
916382
  Юрченко І.В. Про стійкість розв"язків стохастичіних диференціальних рівнянь із загаюванням, які нерозв"язані відносно похідних // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 153-158. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2)


  У роботі наведено основні теореми про абсолютну стійкість у середньому квадратичному тривіального розв"язку стохастичних диференціальних рівнянь із загаюванням, які не розв"язані відносно похідних, при наявності пуассонівських перемикань.
916383
  Хусаінов Д.Я. Про стійкість систем диференційних рівнянь з чисто квадратичною правою частиною / Д.Я. Хусаінов, Й. Діблік, Д.Б. Бендіткіс // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 321-329. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються системи диференціальних рівнянь з квадратичною правою частиною без лінійної частини. Системи записуються в уніфікованому векторно-матричному вигляді. Знайдено умови на коефіцієнти квадратичних форм, при виконанні яких нульовий ...
916384
   Про стійкість тривіального інваріантного тора одного класу систем з імпульсним збуренням / Перестюк, О, ., С.І. Дудзяний // Укр. мат. журн. ,, 1998. – №3
916385
  Анісімова В.Б. Про стійкість шпангоутів суднових конструкцій / В.Б. Анісімова, 1954. – 152-154с.
916386
  Івохін Є. Про стійкоподібні властивості розв"язків нечітких різницевих систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 23-31. – (Кібернетика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто підхід до вивчення стійкоподібних властивостей розв"язків нечітких різницевих систем. Досліджено різні випадки поведінки розв"язків, для яких сформульовано відповідні означення та доведено твердження з використанням функцій Ляпунова. The ...
916387
  Креневич А.П. Про стохастичні рівняння не розв"язані відносно "похідної" в гільбертовому просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 70-73. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі використовуючи метод послідовних наближень Пікара отримано результати щодо існування і єдиності сильних розв"язків стохастичних диференціальних рівнянь не розв"язаних відносно "похідної" в гільбертовому просторі. Ключові слова: ...
916388
   Про стратегічні орієнтири вищої освіти // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 2


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу". Співорганізатори заходу - МОН України, Комітет ВРУ з питань науки і освіти, НАПН України, ...
916389
   Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року : указ, Президента України від 27.09.2013 № 532 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 76, 11жовтня 2013року. – С. 75-78
916390
   Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020" : указ Президента України від 12.01.2015 № 5 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 4, 23 січня. – С. 8-17
916391
  Размєтаєв С.В. Про стратегію та головні завдання вирішення проблеми підтоплення населених територій в Україні / С.В. Размєтаєв, О.Ю. Чебанов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 6. – С. 5-11 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
916392
  Беляневич О.А. Про строки звернення до адміністративного суду (ч. 5 ст. 99 Кодексу адміністративного судочинства України) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 47-55
916393
  Камінський В.М. Про структуризацію картографічної інформації для геоінформаційних систем / В.М. Камінський, П.П. Кулябко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 211-215. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У цій роботі проводиться аналіз та розробка структур даних моделі бази даних реляційного типу для збереження атрибутивної інформації, що задовольняє вітчизняним стандартам картографічних даних. Структура атрибутивної інформації запозичена з ...
916394
  Кудін В.І. Про структурні властивості обмежень системи лінійних нерівностей / В.І. Кудін, Г.І. Кудін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 226-229. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено вплив змін правої частини нерівності на множину розв"язків системи нерівностей.
916395
  Валентинов В.Л. Про структурність аграрної політики в Україні // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 4. – С. 20-23.
916396
  Кузнєцова Ю.І. Про структурно-семантичні особливості термінологічних систем // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 66-73. – ISBN 966-581-102-9
916397
  Михайленко В.В. Про структуру амплітудних визначальних рівнянь непружних п"єзоелектричних тіл при гармонічному навантаженні / В.В. Михайленко, В.О. П"ятецький, О.В. Лущиков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 80-85. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується структура амплітудних визначальних рівнянь непружних п"єзоелектричних тіл при гармонічному навантаженні з використанням гіпотези одночастотності електромеханічних коливань та умови інваріантності амплітуд відносно перетворення зсуву в ...
916398
  Боднарчук Ю.В. Про структуру замкнених підгруп групи поліноміальних перетворень афінного простору, що містять SLn // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-14. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Використовуючи зв"язок між замкненими підгрупами і підалгебрами відповідної алгебри Лі, описано решітку замкнених надгруп SL[нижній індекс n] у групі поліноміальних перетворень афінного простору.
916399
   Про структуру методики розслідування розкрадань у галузях народного господарства / В.Г. Гончаренко, Ж.Х. Козіходжаєв, В.П. Колонюк, Абдулла Салех Ахмед // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 78-83. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Розглядається структура методики розслідування окремих видів злочину, в тому числі розкрадань у галузях народного господарства, до якої автори відносять: обставини, що підлягають установленню; криміналістичну характеристику злочину; організацію ...
916400
  Коновал С.Е. Про структуру національних фінансів // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.284-287. – ISBN 5-7763-2435-1
916401
  Балабанов О.Д. Про структуру покажчика // М.Ю. Лермонтов і Україна : бібліографічний покажчик / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Філологічний ф-т, Наукова б-ка ; [голов. ред. І.Я. Заславський ; ред.-бібліогр. О.Д. Балабанов]. – Київ : Вид-во Київського університету, 1969. – Ч. 1. – С. VII-IX
916402
  Балабанов О.Д. Про структуру покажчика // М.Ю. Лермонтов і Україна : бібліографічний покажчик / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Філол. ф-т, Наукова б-ка ; [ред. кол..: І.Я. Заславський (відпов. ред.), П.П. Кононенко, Н.М. Недоступ, О.Д. Балабанов]. – Київ : [Київська книжкова друкарня наукової книги], 1989. – С. 7-8
916403
  Скришевський А.Ф. Про структуру розплавлених сполук системи А -3 / А.Ф. Скришевський, 1957. – С.363-368.
916404
  Курилюк М.В. Про структуру рослинництва областей Поділля // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 142-148 : Табл.
916405
  Лук"янець Д. Про структуру системи права // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 12. – С.3-7
916406
  Даценко Н. Про структуру соціальної компетентності учнів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-10. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається структура соціальної компетентності як наукова проблема. Здійснено огляд існуючих підходів та виділені основні структурні компоненти соціальної компетентності. The article deals with the structure of social competence as a ...
916407
  Сергєєв А.Г. Про структуру узагальнених симетрій нелінійних еволюційних рівнянь // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 61-70. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3)


  Знайдено формули, що описують структуру похідних Фреше, залежних від часу узагальнених симетрій нелінійних скалярних (1+1)-вимірних еволюційних рівнянь. З використанням цих результатів доведено ряд тверджень про структуру алгебр Лі таких симетрій, і ...
916408
  Слензак І О. Про структуру українського докембрію / І О. Слензак. – Київ : Наукова думка, 1965. – 139с.
916409
  Риженко Андрій Анатолійович Про структурування інформації в інформаційно-аналітичних системах // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35-38. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто питання структурування інформації для інформаційно-аналітичних систем, уточнена термінологія та задача структурування, розширена класифікація метаданих. Описане зображення метаданих.
916410
  Куровець О. Про студентських «похресників» та дружбу в подарунок // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2-3 листопада (№ 199)


  Стаття студентки другого року дослідницької магістерської програми в Еcole du Louvre (Луврська Школа), Париж. Всього на бакалавраті та магістерській програмі у Луврській школі навчається близько дев’яносто іноземців, що складає 5,6 % від усіх ...
916411
  Петравчук А.П. Про ступінь розв"язності суми двох нільпотентних алгебр Лі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – C. 53-56. – (Математика. Механіка ; Вип. 6)


  Доведено, що сутність розв"язності алгебри Лі над полем характеристики [не дорівнює]2, яка розкладається в суму абелевої та нільпотентної класу 2 підалгебр не перевищує 10. Над довільним полем характеристики р=2 побудовано розв"язані алгебри Лі ...
916412
  Ковальський Д.В. Про стягнення безпідставно стягнутих коштів за послуги, пов"язані з перевезенням вантажів залізницею транзитом через територію України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 45-46


  Науково-практичний коментар постанови господарського суду України.
916413
  Хомченков Д.М. Про стягнення надлишково перерахованих грошових коштів // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 30-33
916414
  Хомченков Д.М. Про стягнення пені за прострочення сплати штрафу // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 23-27
916415
  Ставинський П.Р. Про суб"єкт права на відшкодування збитків у зобов"язаннях, що виникають внаслідок рятування соціалістичного майна // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
916416
  Олієвський В.Т. Про суб"єкти адміністративних правовідносин // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2. – С. 71-76
916417
  Андрійчук О. Про суверенітет Європейської Унії (анотація) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 7. – С. 71-74
916418
  Марітчак Т.М. Про судову реформу та органи суддівського самоврядування // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 18-24.
916419
  Кудін В.І. Про сумісні структурні властивості двох систем лінійних нерівностей / В.І. Кудін, Г.І. Кудін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 224-227. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено сумісні структурні властивості двох розв"язних систем лінійних нерівностей.
916420
  Масол В.І. Про сумісність одного класу лінійних випадкових булевих рівнянь / В.І. Масол, С.В. Поперешняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 29-35. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті розглядається питання про ймовірність сумісності неоднорідних систем лінійних випадкових булевих рівнянь. Знайдені оцінки відхилення зазначеної ймовірності від аналітично заданої функції, за умови, що елементи матриці незалежні та не ...
916421
  Ющенко Г. Про сумовність зі степенем Р рекурентної послідовності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 54-56. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Отримано критерій сумовності зі степенем р рекурентної послідовності. We obtain a criterion for the recurrent sequence to be p-th power summable.
916422
  Білун С. Про суму двох асоціативних кілець з ненульовими ануляторами / С. Білун, В. Лучко, А. Петравчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 77-80. – (Математика. Механіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Доведено, що асоціативне кільце R, яке є сумою R = A + B двох своїх півкілець А і В з ненульовими ануляторами N1(А) і N1(B)aбo містить ненульовий нільпотентний ідеал, або N1(A) Є S [подано формулу], N1(B) Є T [подано формулу] для деяких ідеалів S і Т ...
916423
  Петравчук А.П. Про суму двох асоціативних кілець, одне з яких має нульовий квадрат // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 66-69. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено, що ненульове кільце R, яке є сумою R=A+B своїх підкілець A і B, з умовою A[верхній індекс 2]=0, містить ненульовий ідеал I, який або нільпотентний, або міститься в B, або ж є сумою чотирьох підкілець I[нижній індекс st] s, t=1,2 з правилом ...
916424
  Петравчук А.П. Про суму комутативного та лієво нільпотентного асоціативних кілець // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 33-35. – (Математика. Механіка ; Вип. 1)


  Доведено, що асоціативне кільце R, яке розкладається в суму R = A + B свого комутативного підкільця A та лієво нільпотентного класу 2 підкільця B, є лієво розв"язним, зокрема є PI - кільцем. Показано, що ступінь лієвої розв"язності кільця R не ...
916425
  Добронравова І.С. Про суперечливий характер фундаментального поняття квантової електродинаміки // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 40 : Методологічні проблеми фізичного пізнання
916426
  Мартиненко В. Про суперечливість моделі формування та реалізації системи державної влади та управління в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.43-48
916427
  Савенко Я.М. Про суперечності старіння та омолоджування живої системи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
916428
  Іксанов О.М. Про супремум збуреного випадкового блукання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 161-164. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для функцій b, що правильно змінюються на нескінченності з додатним показником, наводяться умови скінченності b-моментів деяких операторів, що діють на збуреному випадковому блуканні. Також отримано твердження про поведінку правого хвоста розподілу ...
916429
  Руссо Ж.-Ж. Про суспільну угоду, або Принципи політичного права = Du Contrat social, ou Principes du droit politique / Ж.-Ж. Руссо; Ін-т філдософії НАН України; Вінницький держ. техн. ун-т; Складання, переклад з франц., закл. стаття, коментарі, довід. матеріали О.І. Хоми. – Київ : Port-Royal, 2001. – 349с. – Текст укр. та фр. мовою; Паралел. титул. аркуш на франц. мові. – (Філософські першоджерела / Редкол.: Бистрицький Є.К. (гол.), Білий О.В., Горак Г.І. та ін.). – ISBN 966-7068-06-4
916430
  Мілаш В. Про сутнісні елементи юридичної конструкції "договір" // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 146-156.
916431
  Гузела М. Про сутність безпеки та її забезпечення щодо суб"єктів кримінального процесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 344-350. – (Серія юридична ; Вип. 41)
916432
  Кельзен Г. Про сутність і цінність демократії / Ганс Кельзен ; з нім. пер. Олександр Мокровольський. – Харків : ВНТЛ-Класика, 2013. – 139, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8849-62-6
916433
  Анна Книш Про сутність інституту адміністративної юстиції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 13-17.
916434
  Півненко В. Про сутність обвинувачення у кримінальному судочинстві України / В. Півненко, С. Коновалов // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 76-82
916435
  Масі Н.І. Про сутність поняття "комунікаційна культура суспільства" // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 73-79
916436
  Шпанко А. Про сутність поняття "стратегічна конкурентоспроможність" // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 45-49. – ISSN 0131-775Х
916437
  Мокрицька Н. Про сутність проголошеного у Конституції України права на працю // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 247-254. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті право на працю розглянено як міжнародно-правовий стандарт прав людини, втілення його у Конституції України. На підставі аналізу міжнародно-правових документів, конституцій деяких країн світу, наголошено, що імплементація міжнародних стандартів ...
916438
  Набієв Ф.Г. Про сутності юридичного мислення // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 200-202. – ISSN 2076-1554
916439
  Зак С.Ю. Про суть вічності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 12
916440
  Іщук С.І. Про суть і взаємозв"язок понять "економічний район" та "виробничо-територіальний комплекс" / С.І. Іщук, Д.М. Стеченко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 27-35. – Бібліогр.: 10 назв
916441
  Благодєтєлєва-Вовк Про суть і застосування категорій "економічний розвиток" та "економічне зростання" // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 47-57. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
916442
   Про суцільну колективізацію Шевченківщини. – Черкаси, 1930. – 62с.
916443
  Степанов П.Я. Про сучасний розкол євангельских християн-баптистів / П.Я. Степанов. – К., 1967. – 48с.
916444
  Калиновський О.З. Про сучасні парадигми обробки комп"ютерних математичних знань / О.З. Калиновський, О.В. Лялецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 268-272. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дається класифікація існуючих парадигм обробки комп"ютерних математичних знань. Приводиться короткий опис сучасного стану так званого Алгоритму Очевидності.
916445
  Пацурківський Ю.П. Про сучасні підходи до визначення співвідношення речових і зобов"язальних пра // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 48-53. – (Правознавство ; Вип. 478)
916446
  Наєнко Г. Про сучасні підходи до викладання історії української мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 73-77. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Присвячено сучасним тенденціям і течіям у дослідженні та викладанні історії української мови.
916447
  Єлісеєва С. Про сучасні підходи до організації навчання на уроках української мови й літератури // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / МОНУ ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 11/12 (111). – С. 92-98
916448
  Кожурина М.С. Про сучасні рельєфоутворюючі процеси Буковинської частини Карпат / М.С. Кожурина, М.С. Лукасевич // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 60-67 : Карта, табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
916449
  Лісецький С.Й. Про сучасну концепцію українського історичного музикознавства // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 3-9. – ISSN 2226-2180
916450
  Юсіфлі Д. Про сучасну поезію Азербайджану // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 11/12 (1031/1032) : Спеціальний азербайджанський номер. – С. 269-275. – ISSN 0320-8370
916451
  Німчук В. Про сучасну українську тлумачну лексикографію // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – № 3. – С. 3-30. – ISSN 1682-3540
916452
  Скопенко В.В. Про сучасну хімічну термінологію та номенклатуру з неорганічної хімії / В.В. Скопенко, О А. Голуб // Укр. хім. журн., 1993. – №1
916453
   Про схвалення Галузевої програми впровадження профільного навчання на 2008-2010 роки : рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.2008 №4/11-2 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 16/17. – С. 3-16. – ISSN 0130-8890
916454
   Про схвалення Галузевої програми впровадження профільного навчання на 2008-2010 роки : рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.2008 №4/11-2 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 16/17. – С. 3-16. – ISSN 0130-8890
916455
   Про схвалення Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки. Розпорядження КМУ від 12 липня 2006 р. № 396-р. // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 3/4. – С. 19-24..
916456
   Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми "Здоров"я 2020: український вимір" : розпорядження КМУ від 31 жовтня 2011 р. № 1164-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 90. – С. 32-35
916457
  Кудін В. Про схеми методу базисних матриць аналізу лінійних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 42-46. – (Кібернетика ; вип. 1 (13)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано варіанти методу базисних матриць для розв"язання двоїстої пари задач лінійного програмування з однотипними обмеженнями. На прикладі матричної гри у змішаних стратегіях. Проанализированы варианты метода базисных матриц для решения ...
916458
  Галайда Гнат [Хоткевич Г.М.] Про сырит [Про сиріт] : Збиpнычок для дитей / Упоpядкував Гнат Галайда [Г.М. Хоткевич] ; Малюнкы поpобылы худогы: О.Д. Hосенко, Е.А. Агафонов та И.М. Севеpын. – Харьков : Выдано Вс.И. Гуpтом [колект. псевд.]. Тип. "Печ. Дело" кн[язя] К.H. Гагаpина, 1903. – 64 с. : 42 мал. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Прим. розмір. 17. – ([Видано Вс.И. Гуpтом] ; № 14)


  Авт. пpозових і поет. твоpів: Т.Г. Шевченко, Гнат Галайда [Г.М. Хоткевич], Я.І. Щоголев, Ц. Билило [К.О. Білиловський], Яковенко [О.Я. Кониський], Ф.М. Достоєвський, М. Школиченко [М.С. Кононенко], А.Л. Метлинський, В.І. Масляк, Евгенія [Є.І. ...
916459
  Галайда Гнат [Хоткевич Г.М.] Про сырит [Про сиріт] : Збиpнычок для дитей / Упоpядкував Гнат Галайда [Г.М. Хоткевич] ; Малюнкы поpобылы худогы: О.Д. Hосенко, Е.А. Агафонов та И.М. Севеpын. – Харьков : Выдано Вс.И. Гуpтом [колект. псевд.]. Тип. "Печ. Дело" кн[язя] К.H. Гагаpина, 1903. – 64 с. : 42 мал. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Прим. розмір. 21,5. – ([Видано Вс.И. Гуpтом] ; № 14)


  Авт. пpозових і поет. твоpів: Т.Г. Шевченко, Гнат Галайда [Г.М. Хоткевич], Я.І. Щоголев, Ц. Билило [К.О. Білиловський], Яковенко [О.Я. Кониський], Ф.М. Достоєвський, М. Школиченко [М.С. Кононенко], А.Л. Метлинський, В.І. Масляк, Евгенія [Є.І. ...
916460
  Бандурка О. Про сьогодення вищої овіти в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 7-15. – ISSN 1682-2366
916461
  Єременко О.К. Про так званий "економічний гуманізм" / О.К. Єременко. – К., 1960. – 32с.
916462
  Вишенський В.А. Про так званий "Проект" державного освітнього стандарту з математики / В.А. Вишенський, О.Г. Ганюшкін // Матеріали всеукраїнської конференції "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України" : 12-14 трав. 1999 р. / "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України", всеукр. конф. – Київ : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. – С. 26. – ISBN 5-77-63-2310-X
916463
  Левада Ю.О. Про так званий християнський соціалізм. / Ю.О. Левада. – К., 1960. – 40с.
916464
  Косуха П.І. Про так званих "рятівників" баптизму / П.І. Косуха. – К., 1977. – 48с.
916465
  Логвінов І.І. Про так звану "смерть роману" або прозу Модіано // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.147-156. – ISBN 966-568-658-5
916466
  Чумак В.В. Про таксономію висловлювань у лінгвістичній науці / В.В. Чумак, Н.О. Бондарєва // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 267-271
916467
  Харчук Р. Про Тараса Шевченка в незалежній Україні // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. Спецвипуск / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 8 (1016). – С. 4-9 : Фото: ескізи Т. Шевченка. – ISSN 0868-9644
916468
  Харчук Р. Про Тараса Шевченка в незалежній Україні // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 3 (1011). – С. 36-39. – ISSN 0868-9644
916469
  Коколіс Кс.А. Про твір "Достойний є" Елітиса : одне свідомо напівзакінчене прочитання / Кс. А. Коколіс. – Салоніки : University studio press, 1984. – 166 с. – Видання новогрецькою мовою
916470
  Бартусяк Павло Миколайович Про твір Ляйбніца "Принципи природи і благодаті, засновані на раціо" / Бартусяк Павло Миколайович, Хома Олег Ігорович // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 44-55. – Бібліогр.: с. 48-50. – ISSN 0235-7941
916471
  Салига Т. Про творчість і любов // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 14 червня (№ 12). – С. 14-15


  Про творчість і любов в широкоформатному романі-колажі Б. Гориня "Любов і творчість Софії Караффи-Корбут" - львівської художниці.
916472
  Стальний В. Про творчість поета, фотохудожника, дизайнера Миколи Микитовича Пивовара : (з нагоди 70-літнього ювілею та виходу в світ нової книги поезії "Кохаючи, люблю") // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 50-51
916473
  Уперенко М.О. Про творчу роль економічної історії в системі економічних наук і сучасної господарської практики // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 186-194. – ISSN 0320-4421
916474
  Андрос Є. Про творчу спадщину В.Г. Табачковського // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 4-11. – ISBN 978-966-8009-72-3
916475
  Павлов И.П. Про твою книгу / И.П. Павлов. – Ленинград, 1991. – 110с.
916476
   Про те, чого не можнавідкладати. – К., 1963. – 20с.
916477
  Смолич Ю.К. Про театр : Зб. статей, рецензій, нарисів / Ю.К. Смолич. – Київ : Мистецтво, 1977. – 216с.
916478
  Франко І. Про театр і драматургію : Вибрані статті, рецензії та висловлювання / І. Франко; Упор. М.Ф. Печиталюк; АН УРСР; Ін-т суспільних наук. – Київ, 1957. – 240с.
916479
  Мельников О. Про тебе комсомол Херсонщини / О. Мельников. – Одеса, 1969. – 100с.
916480
  Дорохов О О. Про тебе самого / О О. Дорохов, . – К., 1979. – 67с.
916481
  Коваль-Волков Про тебя / Коваль-Волков. – М, 1976. – 222с.
916482
  Дорохов А.А. Про тебя самого / А.А. Дорохов. – М., 1969. – 64с.
916483
  Дорохов А.А. Про тебя самого / А.А. Дорохов. – Москва, 1989. – 53с.
916484
  Маяковський В. Про Теклю, Яклину, корову та бога. / В. Маяковський. – К., 1957. – 23с.
916485
   Про текст Конституції України в редакції 28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV, від 1 лютого 2011 року № 2952-VI, від 19 вересня 2013 року № 586-VII : Постанова Верховної Ради України від 22.02.2014 № 750-VII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 16, 28 лютого 2014 року
916486
   Про тектонічну зумовленість деформацій поздовжніх профілів річок України / І.Л. Соколовський, М.Г. Волков, В.П. Палієнко, Т.І. Басанська // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 150-158 : Карта. – Бібліогр.: 46 назв
916487
  Мармазов В. Про телеологічне (цільове) тлумачення Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 1. – С.26-29. – ISSN 0132-1331
916488
   Про теми дисертаційних робіт / МОНмолодьспорт України від 14.02.2013 № 1/9-116 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Державне інформаційно - виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 3 березень. – С. 3
916489
  Овандер Л.М. Про температурну залежність ліній комбінаційного розсіяння та інфрачервоного поглинання / Л.М. Овандер, 1960
916490
  Данчук В.Д. Про температурну залежність формування контурів спектральних смуг ізотропного Раманівського розсіяння фундаментальними коливаннями в рідкому метилйодиді / В.Д. Данчук, А.П. Кравчук, В.В. Лемешко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 354-358. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено комп"ютерне моделювання впливу при різних температурах специфічної резонансної динамічної міжмолекулярної взаємодії, обумовленої існуванням локальної впорядкованості молекул в рідині, на формування спектральних смуг ізотропного КР внутрішньо ...
916491
  Зубенко В.В. Про темпоральні процедури та алгоритми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 20-26. – (Кібернетика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Уведено поняття темпоральної процедури та алгоритму як засобів подання функціональних співвідношень у довільній області. Розглянуто проблему синтезу таких процедур та алгоритмів. The notions of temporal procedure and algorithm are proposed and ...
916492
  Савельєв Ю. Про тенденції в соціальних дослідженнях: спостереження за діяльністю Лабораторії порівняльних соціальних досліджень НДУ-ВШЕ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 93-95. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  1-14 липня 2012 року у передмісті Санкт-Петербургу відбулась літня школа "Причинні моделі і структурні рівняння". Вона була присвячена новітнім методам аналізу даних, яку проводить Лабораторія порівняльних соціальних досліджень Національного ...
916493
  Ушапівська О.М. Про тенденції некласичної естетики у симфонічній музиці Олексія Скрипника // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 108-113
916494
  Семенюк Е.П. Про тенденції розвитку понятійно-категоріального апарату сучасної науки // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 39
916495
  Опотяк С.З. Про тенденції телеологічного (цільового) тлумачення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 100-107
916496
  Михалевич Н.А. Про теорему, що об"єднує теореми Якова Бернуллі та Пуансона / Н.А. Михалевич. – Вирізка з Записок Волин. Зем. Технікуму, кн. 3, 1927 р., 1927. – 177-181с.
916497
  Черниш Т.О. Про теоретико-методологічні засади гнездового підходу в етимологічних дослідженнях О.С.Мельничука // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.50-56. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0027-2833
916498
  Лагутін В. Про теоретико-методологічні засади дослідження оплати праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 16-20
916499
   Про теоретико-можливісне моделювання кванторів над нечіткими предикатами / Д.Є. Астапов, Ю.А. Бєлов, В.С. Касьянюк, М.В. Польща // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 152-156. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена побудові однієї моделі квантифікації нечітких предикатів і є продовженням серії статей, що присвячена побудові теорії нечітких реляційних баз даних та прийняттю рішень в нечітких умовах. Запропоновано та узагальнено поняття нечіткого ...
916500
   Про теоретико-можливісне моделювання нечітких предикатів / Д.Є. Астапов, Ю.А. Белов, В.С. Касьянюк, М.В. Польща // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 184-188. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена побудові однієї моделі обробки даних за нечіткими критеріями і є продовженням серії статей, що присвячена побудові теорії нечітких реляційних баз даних та прийняттю рішень в нечітких умовах. В роботі запропоновано альтернативний ...
916501
  Касьянюк В.С. Про теоретико-можливісний підхід до задачі відновлення функціональних залежностей / В.С. Касьянюк, М.В. Польща // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 206-210. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Метою роботи є розв"язання задачі відновлення (оцінювання коефіцієнтів) функції, що належить певному класу, при спостереженні значень аргумента та відповідних значень функції за умови, що дані спостережень відомі неточно (є нечіткими величинами). ...
916502
  Зеліско Г.В. Про теоретико-скрутовий спектр ультрадобутку V-областей головних ідеалів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 43-46. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3)


  В даній роботі досліджується теоретико-скрутовий спектр (або лівий спектр в розумінні Попеску [1]) ультрадобутку V-областей головних ідеалів. Знаючи спектр кожного кільця R[нижній індекс i] з сім"ї {R[нижній індекс i]} [нижній індекс і [належить] N]. ...
916503
  Матвіїшина Ж.М. Про теоретичні засади палеогеографічних досліджень із проблеми розширення мінерально-сировинної бази / Ж.М. Матвіїшина, В.М. Нагірний // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 68-81. – Бібліогр.: 20 назв
916504
  Жариков Є.С. Про теоретичні передумови визначення можливостей розв"язання творчих наукових завдань кібернетичними машинами / Є.С. Жариков, В.О. Лисичкін // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
916505
  Домашенко М. Про теоретичні погляди на власність // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 32-39. – ISSN 0132-1331


  Стаття присвячена дослідженню власності та права власності в Україні. На підставі аналізу наукових досліджень вчених та чинного законодавства автор відстоює думку про існування колективної форми власності поряд із тими формами, які закріплені в ...
916506
  Легенчук С.Ф. Про теорію, емпірику та практику бухгалтерського обліку: в пошуках критеріїв демаркації // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 120-127. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
916507
  Дмітрієв М.І. Про тераси Середнього Дніпра / М.І. Дмітрієв. – Б.м., 1936. – С.375-388. – Окремий відбиток з книги "Учені записки" № 6-7 Харк. держ. ун-ту за 1936 р.
916508
  Соболев Д.М. Про терасовый ландшафт околиць Кисловодська / Д.М. Соболев, 1937. – 235-251с.
916509
  Соколенко Надія Про термін "постдраматичний театр" // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 131-138. – ISSN 1997-4264
916510
  Литовченко В. Про термінологічну точність, або Навіщо владі потрібні невігласи? / В. Литовченко, М. Стріха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11 квітня (№ 66). – С. 5


  Останнім часом наше суспільство накрила справжня повінь невігластва — в побуті, в медицині, у світогляді тощо. Сьогодні в середовищі правлячої партії та її вірних спільників — комуністів стало модно таврувати "фашизм". Наскільки ж коректно називати ...
916511
  Несук М.Д. Про тероризм справжній і вигаданий: (Агрес. політика Ізраїлю) / М.Д. Несук. – Львів, 1986. – 151с.
916512
  Чехов М. Про техніку актора // Просценіум : Театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – № 3. – С. 56-61
916513
  Чехов М. Про техніку актора // Просценіум : Театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – № 1. – С. 63-69
916514
  Чехов М. Про техніку актора // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – № 2/3 (15/16). – С. 57-62.
916515
   Про технічний захист інформації // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 3


  На базі факультету радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем відбувся науково-практичний семінар на тему: "Науково-технічні й практичні аспекти розроблення, виробництва та державної експертизи засобів технічного захисту інформації, які призначені ...
916516
  Каганов Л. Про тигренка // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 11. – С. 147-150. – ISSN 1728-8568
916517
   Про Тимофія Левчука. – К., 1982. – 208с.
916518
  Ленін В.І. Про тимчасовий революційний уряд / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 24с.
916519
  Шуйський Ю.Д. Про типи акумуляції наносів у береговій зоні Українського узбережжя Чорного та Азовського морів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 142-148. – Бібліогр.: 11 назв
916520
  Лялецький О.О. Про типи збіжності послідовностей та топологічні властивості частково упорядкованих множин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 121-126. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  В роботі проведено вивчення трьох понять типів збіжності послідовностей та їх взаємодії з топологічними властивостями частково упорядкованих множин. Це може дати можливість ввести поняття неперервності функції засобами, відмінними від традиційних, та ...
916521
  Лялецький О.О. Про типи неперервності функцій та їх властивості відносно частково упорядкованих множин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 98-104. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  У роботі досліджуються деякі властивості неперервних функцій з погляду вивчення можливостей, що дає нове визначення неперервності, яке нерівносильне відомим топологічним аналогам. Показується, що в загальному випадку класи неперервних функцій, у ...
916522
  Бочарова М.В. Про типи революційного переходу народів до соціалізму / М.В. Бочарова. – Київ, 1963. – 133с.
916523
  Бочарова М.В. Про типи революційного переходу народів до соціалізму / М.В. Бочарова. – Київ, 1963. – 136с.
916524
  Безвинний В.П. Про типізацію, генезис та інформаційну належність амфіболітів росинсько-тікицької серії : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 39-41 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  У результаті комплексного вивчення амфіболітів росинсько-тікицької серії виділено структурно-речовинні комплекси, встановлено їх положення в розрізі серії, охарактеризовано петрогеохімічні особливості, отримано дані про первинно-магматогенну природу ...
916525
   Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів : наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 99 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 58-62. – ISSN 0130-8890
916526
  Настюк В.Я. Про типологію митних правовідносин // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 4. – С. 3-6
916527
  Броджі Б.Д. Про типологію польського письменства XVII століття на прикладі ерудиційної історіографії // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. ін-т літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. Міжн. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 44-56. – ISBN 966-95452-9-3
916528
   Про тиск державних чиновників на журналістів і НСЖУ // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10. – С. 2-5
916529
  Волинець Людмила Про тих, кого знаходять у капусті / підгот. К. Балабуєва // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 22-25


  З-поміж багатьох міжнародних статусів Україна має ще один - держава-донор у процесі міждержавного усиновлення. Тобто країна, що дозволяє усиновлення дітей - громадян України за кордон.
916530
  Волинець Людмила Про тих, кого знаходять у капусті / підгот. К. Балабуєва // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 22-25


  З-поміж багатьох міжнародних статусів Україна має ще один - держава-донор у процесі міждержавного усиновлення. Тобто країна, що дозволяє усиновлення дітей - громадян України за кордон.
916531
  Цимбал Я. Про тих, кому за двадцять і менше // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 8. – С. 128-131. – ISSN 0130-321Х
916532
  Большак В.Г. Про тих, хто в полі / В.Г. Большак. – Київ, 1955. – 168 с.
916533
  Клаудіус Е. Про тих, хто з нами : роман / Едуард Клаудіус ; Пер. з нім. П.Р. Юречка. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 272 с.
916534
  Клаудіус Е. Про тих, хто з нами : роман / Е. Клаудіус; Едуард Кладіус ; Пер. з нім. Прокіп Юречко. – Київ : Дніпро, 1969. – 358 с.
916535
  Беззубое Д.О. Про тлумачення "ризикознавства" в юридичній науці України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 275-281. – ISSN 1563-3349
916536
  Дорохов А.А. Про то, чего нет / А.А. Дорохов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1967. – 160с.
916537
  Дорохов А.А. Про то, чего нет / А.А. Дорохов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М., 1973. – 173с.
916538
  Марисова Л.Й. Про товаришування, дружбу и любов / Л.Й. Марисова. – Київ, 1962. – 38с.
916539
  Марісова Л.Й. Про товаришування, дружбу і любов / Л.Й. Марісова, 1960. – с.
916540
  Зайцев Ю.Є. Про тонкощі використання в українській судовій практиці рішень Європейського суду з прав людини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 5-8
916541
  Додонова В.І. Про тонкощі концептуальної дискусії щодо сутності раціональності у сучасному філософському дискурсі // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 15-22
916542
  Каральник С.М. Про тонку структуру рентгенівських спектрів / С.М. Каральник. – Київ, 1959. – 21 с.
916543
  Харченко А.С. Про топографічне вивчення континентального шельфу СРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 67-70. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія ; Вип. 20)
916544
  Зеленюк Є.Г. Про топології на групах з неперервними зсувами та оберненням // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 252-256. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено, що на кожній зліченій групі існує недискретна регулярна топологія з неперервними зсувами та оберненнями.
916545
  Шушарін Д. Про тоталітаризмознавство і важливість розлучення правлячих еліт України та Росії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 26-27 грудня (№ 244/245). – С. 3
916546
  Шугайлін О.В. Про тотожність діалектики, логіки та теорії пізнання у фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
916547
  Леонов Ю.Г. Про тотожності в групах автоморфізмів дерев // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 37-44. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3)


  В роботі вивчаються фінітно апроксимовні нескінченні скінченно породжені групи. Отримана проста необхідна умова відсутності в них тотожностей.
916548
  Дудкін М.Е. Про точковий спектр оператора Лапласа в R1 зі збуренням на фракталі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-27. – (Математика. Механіка ; Вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Доведено скінченність точкового спектра оператора Лапласа в R[верхній індекс 1], збуреного на самоподібній множині відповідною мірою Хаусдорфа.
916549
  Кудін В.І. Про точний алгоритм методу базисних матриць / В.І. Кудін, В.В. Оноцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 160-163. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі запропоновано алгоритм та комп"ютерну реалізацію методу базисних матриць в середовищі Microsoft Visual C++ з використанням технології точного представлення обчислень. Наведено результати обчислювального експерименту, в якому тестові моделі ...
916550
  Кудін В.І. Про точний алгоритм методу базисних матриць розв"язання задач лінійного програмування / В.І. Кудін, Г.І. Кудін, В.В. Оноцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 177-180. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі запропоновано алгоритм та компютерну реалізацію методу базисних матриць в середовищі Matlab та Microsoft Visual C++ з використанням технології точного представлення обчислень. Наведено результати обчислювального експерименту, в якому тестові ...
916551
  Юрик І.І. Про точний розв"язок рівняння u[нижній індекс t] = u[дельта]u + r([символ набла]u)[верхній індекс 2] + s[нижній індекс 0] / І.І. Юрик, А.Ф. Баранник // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 131-135. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовані широкі класи точних розв"язок нелінійного багатовимірного рівняння u[нижній індекс t] = u[дельта]u + r([символ набла]u)[верхній індекс 2] + s[нижній індекс 0].
916552
  Кашпур О.Ф. Про точні на поліномах інтерполяційні формули в гільбертовому просторі / О.Ф. Кашпур, Т.М. Малишева, В.В. Хлобистов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 168-171. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В гільбертовому просторі наведено інтерполяційні формули типу Лагранжа, Ерміта, Ерміта-Біркхофа, що є альтернативою відомим операторним інтерполянтам. Дані формули набагато простіші за конструкцією побудови та асимптотично інваріантні щодо поліномів ...
916553
  Панасюк М.І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / М.І. Панасюк, А.Д. Скоробун, Б.М. Сплошной; НАНУ; Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль, 2006. – 7с.
916554
  Пастух М.В. Про точність визначення створної точки : геоінформатика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 81-83 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Розглядається місце та роль створної точки. Розкривається точність визначення її через середні квадратичні похибки. Величина похибки визначення створного пункту не перевищує похибки центрування та візування геодезичного приладу. Гнучкість у виборі ...
916555
  Сухорада А.В. Про точність вимірювань магнітних параметрів гірських порід за допомогою астатичного магнітометра / А.В. Сухорада, С.І. Шепель // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 63-65. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геологія ; Вип. 12)
916556
  Малишева Т.М. Про точність інтерполювання та збіжність послідовності інтерполянтів, асимптотично точних на поліномах в гільбертовому просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 191-199. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для noлiнoмiaльних та аналітичних за Гато операторів отримано оцінки точності інтерполяційних формул, асимптотично точних на поліномах, та доведено збіжність пoслідoвнocтi таких iнтepпoлянтiв. Досліджено точність розв"язку інтерполяційної задачі з ...
916557
  Хлобистов В.В. Про точність інтерполювання цілих та поліноміальних функціоналів в W[верхній індекс 1, нижній індекс 2] (0, [пі]) у разі їх наближених вузлових значеннях / В.В. Хлобистов, О.Ф. Кашпур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 279-285. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  У просторі W[верхній індекс 1, нижній індекс 2] (0, [пі]) одержано оцінки точності інтерполяції поліноміальних та цілих функціоналів, коли їх значення у вузлах задані наближено.
916558
  Архангельський Ю. Про точність прогнозування розвитку економіки України на основі міжгалузевого балансу // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7 (572). – С. 29-37. – ISSN 0131-775Х
916559
   Про точність регуляризованого розв"язку оберненої задачі космічної УФ-спектроозонометрії / В.М. Ващенко, Ж.І. Патлашенко, В.О. Тарасов, О.Є. Черниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 425-433. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4)


  В роботі досліджується можлива точність розв"язку оберненої задачі спектрометрії для відновлення з оптимальною точністю поточних значень спектральної щільності зворотно розсіяної в космос сонячної УФ-радіації молекулами атмосферного озону, що відкриває ...
916560
  Мартинюк П.М. Про точність розв"язку методом скінченних елементів одновимірної крайової задачі фільтраційної консолідації з урахуванням переносу солей // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 274-283. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Сформульована математична модель одновимірної задачі фільтраційної консолідації грунтів з урахуванням переносу солей та отримано її чисельний розв"язок методом скінченних елементів. Доведено теореми про точність отриманого чисельного розв"язку. The ...
916561
   Про точність розрахунків хімічного стоку / В.І. Пелешенко, Д.В. Закревський, В.К. Хільчевський, М.І. Ромась, С.І. Сніжко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 29-34 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 25)
916562
  Булаховська Ю.Л. Про традиції творчості Жюля Верна у творчому доробкові Станіслава Лема (кілька думок) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 261-266. – ISSN 2075-437X


  У статті Ю.Л.Булаховської йдеться про традиції в галузі саме наукової фантастики видатного французького письменника - Жюля Верна - у науковій фантастиці відомого польського письменника нашої доби - Станіслава Лема. Акцентується: гуманістична ...
916563
  Вервес Г.Д. Про традиційне і новаторське в слов"янській поезії ХХ ст. / Г.Д. Вервес. – Київ, 1968. – 46с.
916564
  Гуманенко Л. Про традиційну культуру кримських татар // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 112-117. – Бібліогр.: С. 117
916565
  Дудченко В.В. Про традицію плюралістичного правопізнання у дорадянській юриспруденції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 96-103. – ISSN 1563-3349
916566
  Супрун Н.А. Про трактування природи інституту "акціонерне товариство" в працях українських економістів другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ. Інститут економіки. – Київ, 2003. – Вип. 35/36. – С. 217-227. – ISSN 0320-4421
916567
  Степаненко С. Про трансформацію системи заочної освіти в умовах інтеграції в європейський освітній простір // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 2. – С. 31-37. – ISSN 1682-2366
916568
  Ленін В.І. Про третій з"їзд партії / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 275с.
916569
  Кабалевский Д.Б. Про трех китов и про многое другое / Д.Б. Кабалевский. – М, 1970. – 224с.
916570
  Кабалевский Д.Б. Про трех китов и про многое другое / Д.Б. Кабалевский. – М, 1972. – 224с.
916571
  Кабалевский Д.Б. Про трех китов и про многое другое / Д.Б. Кабалевский. – Новосибирск, 1979. – 192с.
916572
  Мармазов В. Про три фактори "дива на річці Хан" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 21 квітня (№ 69)


  Розмова з Послом України в Республіці Корея Василем Мармазовим: "Важливою складовою успіху стала політична воля керівництва, яке змогло сформувати чітко визначену програму реформ і залучити до її виконання більшу частину суспільства".
916573
  Леонов Ю.Г. Про трикутне зображення самоподібних груп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 30-33. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі описуються зображення самоподібних груп. Приводиться приклад зображення першої групи Григорчука. Representation of self-similar groups is regarded in this paper. As example, we describe the representation of the first Grigorchuk group.
916574
  Болдирев В.Є. Про трудове виховання дітей у сім"ї / В.Є. Болдирев. – Київ, 1956. – 32с.
916575
  Римаренко В.Є. Про трудове навчання у школі / В.Є. Римаренко. – К., 1964. – 47с.
916576
  Заржицькии О. Про трудові процесуальні правовідносини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 65-67. – ISSN 0132-1331
916577
  Заржицький О. Про трудові процесуальні правовідносини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 65-67. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
916578
  Кабалевський Д.Б. Про трьох китів та про інші цікаві речі / Д.Б. Кабалевський. – К, 1973. – 186с.
916579
  Кабалевський Д.Б. Про трьох китів та про інші цікаві речі / Д.Б. Кабалевський. – К, 1980. – 168с.
916580
   Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років : закон України від 09.04.2015 р. № 315-VIII // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 40, 29 травня 2015 р.
916581
  Балог Балож Про угорські громади в Західній Пенсильванії // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – С. 4-12. – ISBN 978-96602-6551-6
916582
   Про удосконалення календаря державних свят та святкових днів в Україні : лист Міністерства освіти і науки України від 19.03.08 № 1/9-161 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 13/14/15. – С. 94-95. – ISSN 0130-8890
916583
   Про удосконалення механізмів зовнішнього та внутрішнього оцінювання навчальних досягнень студентів : Наказ МОН Украіни від 29.10.07 // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2007. – № 12. – С. 3.
916584
  Олієвський В.Т. Про удосконалення охорони права на працю радянських громадян // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 81-86
916585
  Безугла Я.І. Про удосконалення правового регулювання праці неповнолітніх // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 32-36. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Піддаються критиці окремі положення правового регулювання праці неповнолітніх, у тому числі учнів загальноосвітніх та професійних шкіл у вільний від навчання час, робляться пропозиції щодо вдосконалення законодавства у цій сфері.
916586
  Правдюк А. Про удосконалення правового статусу органів, які здійснюють митний і прикордонний ветеринарний контроль та нагляд щодо сільськогосподарських тварин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 100-102.
916587
   Про удосконалення прийому на навчання та розміщення державного замовлення // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 6-13 травня (№ 20/21). – С. 2


  "... Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо удосконалення прийому на навчання та розміщення державного замовлення".
916588
  Сидоренко Ю.М. Про узагальнення [тау]-функції для ієрархії Кадомцева-Петвіашвілі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 40-49. – (Математика. Механіка ; Вип. 1)


  Для ієрархії інтегровних рівнянь типу Кадомцева-Петвіашвілі побудовано новий тип [тау]-функції, названий бінарною [тау]-функцією. Показано, що класична [тау]-функція теорії Сато є частковим випадком запропонованої бінарної [тау]-функції.
916589
  Стоян В. Про узагальнення результатів псевдообернення квадратично нелінійних алгебраїчних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-31. – (Кібернетика ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Будується та досліджується на точність та однозначність загальний розв"язок лінійних алгебраїчних систем, коефіцієнти яких є лінійним перетворенням шуканого вектора. The general solution of linear algebraic systems is constructed and researched on ...
916590
   Про узагальнення формул молоденського для перетворення геодезичних координат і нормальних висот / О.М. Марченко, О.С. Заяць, І.В. Калинич, І.І. Проданець // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 6-12 : мал. – Бібліогр.: 8 назв
916591
  Хилько М.І. Про узгодженість економічної та екологічної парадигми розвитку в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2007. – № 5. – С. 22-24.
916592
   Про узгодженість системи відліку реалізованої каталогом RSC (GAOUA)97 С 01, з міжнародною небесною системою відліку ICRF / С.Л. Болотін, О.А. Молотай, Тельнюк-Адамчук, Я.С. Яцків; HАH України.Головна астроном.обсерваторія.Препринт ГАО-98-2У. – Київ, 1998. – 39с.
916593
  Морозова Тетяна Про узгодження освітніх і професійних стандартів в ІТ-галузі : (з досвіду Російської Федерації) // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 60-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Вивчається російський досвід взаємодії індустрії інформаційних технологій і вищої комп"ютерної освіти. Розглянуто чинний і проектний переліки напрямів підготовки фахівців ІТ-профілю та з"ясовано зміст професійних стандартів у ІТ-галузі, ...
916594
  Знамеиський Г. Про узгодження проектів Цивільного і Господарського (комерційного) кодексів // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 56-58


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
916595
  Осауленко Л.Є. Про узгодження та оформлення гідрологічних карт для атласу природних умов Української РСР // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 114-119 : Карта
916596
   Про украінізацію церви : Доклад, пpочитаний на Полтавському Єпаpхіяльному З"їзді духовенства й паpафіян 3-8 тpавня 1917 pоку. – вид. 2-е. – Лубні : Дpук. Б. Левітанського, 1917. – 12 с.
916597
  Соболь В. Про українське місто і український зміст // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 305-314. – ISSN 1728-9572


  У рецензії аналізується наукова розвідка В. Фоменко "Місто і література", відзначаються здобутки і прорахунки
916598
   Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права. – Київ, 2006-
№ 1. – 2006. – 215 с. – резюме укр., англ. мовами
916599
   Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права. – Київ, 2006-
№ 2. – 2007. – 210 с. – резюме укр., англ. мовами
916600
   Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2006-
Число 3. – 2008. – 314 с. – резюме укр., англ. мовами
916601
   Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ : Грамота, 2006-. – ISBN 978-966-349-240-7
Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – 2009. – 383 с.
916602
   Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2006-. – ISBN 978-966-306-020-4
Число 5 : Правова відповідальність. – 2010. – 383 с.
916603
   Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2006-. – ISBN 978-966-306-020-4
Число 6/7. – 2013. – 385 с.
916604
   Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2006-. – ISBN 978-966-306-020-4
Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – 2013. – 346 с.
916605
  Єрмолаєв В. Про українське представництво в Державній думі Російської імперії третього та четвертого скликань // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 53-60
916606
   Про український вимір Другої світової війни // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 6-13 травня (№ 20/21). – С. 2


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбулася Міжнародна наукова конференція "Українська Друга світова війна". Захід присвячений 70-ій річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Історики говорили про український контекст війни та спекуляції навколо ...
916607
  Валер"єва М. Про український диктант - російською // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 12. – С. 25-28
916608
   Про український правопис і проблеми мови : Збірник доповідей мовної секції16-ї Річної Конф. – Львів : Наукове товариство ім. Т.Шевченка, 1997. – 233с. – (Матеріяли української мови). – ISBN 966-7007-06-5
916609
  Драгоманов М. Про українських козаків, татар та турків : З додатком про життя Драгоманова / Зложив М. Драгоманов // [Про Галичину та життя галицьких українців] : [З малюнками] / В. Доманицький. – [Київ] : [Дpук. Пеpшої Київ. Дpук. Спілки], 1909. – 64 с. – ([Товариство "Пpосвіта" у Київі] ; [№ 33])


  На 2 стор. підпис - В. Данилевич
916610
  Драгоманов М.П. Про українських козаків, татар та турків / М Драгоманов. – Вид. 3-тє. – [Київ] : [Криниця. Друк. В.П. Бондаренка та П.Ф. Гніздовського], 1913. – 52 с. – В примірнику відсутні с. 13-20. – (Видавн. т-во "Криниця" ; № 10)


  В кн. також: Думи [невільницькі]; Дума про Марусю Богуславку; Дума про запоріжського отамана Самійла Кішку.
916611
  Драгоманов М.П. Про українських козаків, татар та турків : З дод. про життя Михайла Драгоманова / Михайло Драгоманов. – Київ : Дніпро, 1991. – 44 с. – Текст подається за виданням: Київ : Просвіта, 1917. – (Про часи козацькі на Україні). – ISBN 5-308-01402-7
916612
  Житецький П.Г. Про українські народні думи / П. Житецький. – Київ : Всеукp. Коопеpат. Видавн. Союз. Печатня Видавн. Т-ва "Дpукаpь", 1919. – 115, II с. – Hа звоpоті тит. аpк. пpисвята: Пам"яти Олександpа Олександpовича Котляpевського. – (Всеукpаїнське Коопеpативне Видавнння Союз ; [№] 19)


  В кн. також уpив. з укp. наp. дум, пісень, віpшів, pіздвяних, великод. інтеpмедій та колядки.
916613
  Щербаківський В. Про українські церкви Київщини // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. Спецвипуск / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 4 : Вадим Щербаківський. – С. 277-284. – ISSN 0131-2685
916614
  Кавун Л. Про українського Фауста 20-х років ХХ століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 76-82. – Бібліогр.: С. 82
916615
  Винницький В.М. Про українську дієслівну парокситонезу // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 40-54. – Бібліогр.: с. 40-51, 53. – ISSN 0027-2833


  У статті з"ясовано час, шляхи і причини виникнення парокситонного наголошування дієслів у 1-ій особі однини теперішнього часу на тлі свідчень інших слов"янських мов, висвітлено його функціонування в українських акцентованих пам"ятках кінця XVI- початку ...
916616
  Стешенко І.М. Про українську літературну мову / Ів. Стешенко. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1912. – 36 с.
916617
  Козак В. Про українську мову в бухгалтерському обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2012. – № 2. – С. 13-15. – Бібліогр.: 12 назв
916618
  Тимошик М. Про українську мову в українській церкві // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2012. – № 02 (314), січень. – С. 5. 8
916619
  Грушевський М.С. Про українську мову і українську школу / Мих. Грушевський ; [Оформл. обкл. В.Г. Кричевського]. – Київ : [Друк. Київ. 2-ої Спілки],, 1912. – 64 с. : іл.
916620
  Грушевський М.С. Про українську мову і українську школу / Мих. Грушевський. – вид.2-е. – Київ : Друк. Словянська, 1917. – 61, [3] с.
916621
  Грушевський М.С. Про українську мову і українську школу / М.С. Грушевський. – Київ, 1991. – 43с.
916622
  Грушевський М.С. Про українську мову й українську справу : Статі й замітки / Мих. Грушевський. – Київ : Друк. П. Барського, 1907. – 23, [8] с. – Бібліогр.: "Історія України" М. Грушевського [перелік томів]: с. [1-3] в кінці кн.
916623
  Гнатишин О. Про українську науку гармонії як систему ідейних здобутків // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр музичної україністики. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 3-30. – ISBN 978-617-640-162-9


  У контексті запроваджуваного у статті системноконцепційного дослідження музикології як конгломерату наукових надбань національної музикознавчої думки важливим є вивчення наукових здобутків у галузі гармонії (акордиці) як «ключової, вузлової, центр. ...
916624
  Кошиць Олександр Про українську пісню й музику / Кошиць Олександр. – К., 1993. – 47с.
916625
  Майко В. Про українську присутність / інтерв"ю взяв Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13 лютого (№ 26). – С. 3


  Розмова із заступником міністра закордонних справ України Віктором Майком про триденний державний візит Президента України В. Янкуовича до Туркменистану. В рамках візиту сторони мають намір укласти низку двосторонніх документів, спрямованих на ...
916626
  Мордухай-Болтовский Про українську та білоруську математичну термінологію в зв"язку з історісю російської. / Мордухай-Болтовский. – Львів, 1930. – 21с.
916627
  Копаниця Л. Про українську чутливість як духовну і культурну домінанту // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 137-144
916628
  Чорнолуцька Тетяна Про Україну - або погано, або ніяк // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 17. – ISSN 0130-5212
916629
  Покровський Про Україну / Покровський, 1935. – с
916630
  Куба Л. Про Україну / Л. Куба. – К, 1963. – 227с.
916631
  Ленін В.І. Про Україну / В.І. Ленін. – Київ
1. – 1969. – 720с.
916632
  Ленін В.І. Про Україну / В.І. Ленін. – Київ
2. – 1969. – 760с.
916633
  Ленін В.І. Про Україну / В.І. Ленін. – Київ
1. – 1977. – 631с.
916634
  Ленін В.І. Про Україну / В.І. Ленін. – Київ
2. – 1977. – 547с.
916635
   Про Україну і українців : визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 51-52 : Фото
916636
  Загайна Н. Про Україну, диво калинове і птахів : Рекомендаційний бібліографічний список до 90--річчя від дня народження Д.Г. Білоуса // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 4 (91). – С. 103-108
916637
  Коропецький І.С. Про Україну, економіку і про себе / І.С. Коропецький. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-117-0
Том 4. – 2003. – 200с.
916638
  Шпиталь І. Про Україну, незалежну від ... Шевченка // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 2/3. – С. 14-24. – ISSN 0208-0710
916639
  Солдатенко В. Про Україну, революцію, масонство, головного отамана та інших ( міркування на полях нової книги про С. Петлюру ) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 56-62
916640
  Соловей О. Про Уляна всерйоз і надовго // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 5 грудня (№ 24). – С. 14-15
916641
  Корсак К.В. Про ультимативну необхідність включення терміну "альтруїзм" в арсенал концептуальних понять освітньо-виховної сфери / К.В. Корсак, Л.Г. Горяна // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 32-35. – Бібліогр.: 6 назв
916642
  Краснитський С.М. Про умови еквівалентності ймовірносних гауссівських мір, що відповідають однорідним полям із степеневим спектром у випадку різних кореляційних функцій // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 43-51. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі наведено умови еквівалентності (сингулярності) гауссівських мір, що відповідають однорідним випадковим полям, котрі мають однакові математичні сподівання та різні кореляційні функції із спектральними щільностями степеневого типу.
916643
  Краснитський С.М. Про умови еквівалентності ймовірносних мір, що відповідають однорідним гауссівським випадковим полям з різними спектральними щільностями степеневого типу // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32-37. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі дається узагальнення деяких попередніх результатів автора щодо умов еквівалентності гауссівських мір, котрі відповідають однорідним випадковим полям з однаковими математичними сподіваннями та різними кореляційними функціями, що мають ...
916644
  Краснитський С.М. Про умови еквівалентності та сингулярності ймовірносних гауссівських мір, що відповідають однорідним полям із степеневим спектром // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 33-42. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі наведено умови еквівалентності (сингулярності) гауссівських мір, що відповідають однорідним випадковим полям, котрі мають різні середні значення та спільну спектральну щільність степеневого типу.
916645
  Закревський Д.В. Про умови живлення водоносних горизонтів району Канівських дислокацій та характер водообміну в дислокованих породах // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 46-50 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геології та географії ; № 3, вип 2)
916646
  Горєв Л.М. Про умови захищеності підземних вод від поверхневих забруднень у межах лівобережжя р.Дніпра // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 10 : Географічні проблеми охорони природи УРСР. – С. 74-78 : Схема. – Бібліогр.: 4 назви
916647
  Кудін В.І. Про умови збереження властивості оптимальності розв"язку задачі лінійного програмування при змінах в елементах моделі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 244-246. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлено умови збереження оптимальності розв"язку задачі лінійного програмування при збуреннях в елементах обмеження моделі.
916648
  Пфейфер Ю.В. Про умови повноти інтегралів рівнянь з частковими похідними першого порядку : докладено 16/XII 1921 // Праці професора й академіка Г.В. Пфейфера / Г.В. Пфейфер. – Київ : Вид-во ВУАН, 1933. – 12 с.
916649
  Гевел О. Про умови роботи за сумісництвом // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.68-74. – Бібліогр.: н. – ISSN 0132-1331
916650
  Данилюк М.О. Про умови створення та функціонування об"єднань співвласників багатоквартирних будинків / М.О. Данилюк, В.М. Мельничук, І.В. Мельничук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 86-92. – ISSN 1562-0905
916651
  Купраш Р.П. Про умови формування массандрівського акумулятивного рівня (Південний берег Криму) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 113-116. – Бібліогр.: 6 назв
916652
  Закревський Д.В. Про умови формування хімічного складу підземних вод сарматських відкладів на межиріччі Південний Буг - Інгулець // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 28-32 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
916653
  Лисенко Ф.О. Про умовини синьої та фаянсової глини в Межигір"ї на Київщині / Ф.О. Лисенко. – 120,1с.
916654
  Пічкур В.В. Про умову збереження цілісності багатозначної функції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 238-241. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4)


  В статті показано, що при виконанні умови збереження цілісності відносно розширення з неперервності границі образу випливає неперервність відображення.
916655
  Пічкур В.В. Про умову локальної рівномірності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 202-206. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті означено клас багатозначних відображень, що задовольняють умові локальної рівномірності. Доведено теореми про належність багатозначної функції до такого класу. Ключові слова: багатозначне відображення, локальна рівномірність, багатозначний ...
916656
  Стрепко В. Про універсальність та адресність допомог за правом соціального забезпечення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 197–202. – (Серія юридична ; Вип. 48)
916657
  Колінько О.Г. Про універсумне знання як шлях виходу з кризового стану економічної науки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1096. – С. 7-17. – (Серія "Економічна" ; вип. 87). – ISSN 2311-2379
916658
  Маляренко А.В. Про упередженість як підставу дисциплінарної відповідальності суддів // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 1 (4). – С. 81-89
916659
   Про упорядкування умов оплати праці окремих бюджетних наукових установ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України : наказ МОНУ від 17 жовтня 2011 № 1202 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 87. – С. 135-136
916660
  Паскар А. Про управління обласними радами майном, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ та міст / А. Паскар, В. Польовий // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.49-53. – ISSN 0132-1331
916661
  Мартинюк П.М. Про урахування наявності в поровій воді розчинених солей при математичному моделюванні консолідації грунтів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 168-174. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  При математичному моделюванні фільтраційної консолідації ґрунтів запропоновано використати рівняння нерозривності рідкої фази, в якому враховується зміна концентрацій солей в поровій воді. Для чисельного розв"язування відповідної одновимірної задачі ...
916662
  Маркова І.С. Про урок у технології "перевернуте" навчання - ідея проста і сучасна : вкладка С. 1-6 // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 9 (373). – С. 20
916663
  Вакарчук І. Про усвідомлену віповідальність / розмову вела Т. Козирєва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 березня (№ 42/43). – С. 10


  Відомий учений, викладач і громадський діяч Іван Вакарчук - про "больові точки" освітньої сфери і участь молоді у суспільних змінах.
916664
  Данилов В. Про усереднення на нескінченних проміжках диференціальних рівнянь з випадковими збуреннями / В. Данилов, В. Іщук, В. Могильова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 70-72. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Для диференціальних рівнянь з випадковою правою частиною отримано аналог 2-ї теореми Боголюбова про усереднення на півосі. In this paper we give the analogous of second Bogolyubov"s theorem on averaging on semi-axis for differential equations with ...
916665
  Данілов В.Я. Про усереднення систем різницевих рівнянь на осі / В.Я. Данілов, В.В. Могильова, А.М. Ткачук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 49-53. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  В даній роботі, використовуючи метод усереднення, отримано результати про відповідність між точним та усередненим розв"язками системи різницевих рівнянь на осі. In present article the results about accordance between accurate and average solutions of ...
916666
  Ханенко-Фрізен Наталія Про усні свідчення та продукування значень: українсько-канадські дослідницькі практики // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 11/12 : Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень. – С.109-139. – ISBN 978-966-86-03-42-6
916667
  Ромовська З.В. Про успадкування особистих немайнових прав громадян // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 90-96. – (Серія права ; № 9)


  В статье рассматривается вопрос о допустимости передачи по наследству личных неимущественных прав граждан. Автор приходит к заключению, что личные неимущественные и не связанные с имущественными права наследоваться не могут. Из личных неимущественных ...
916668
  Липа О.Л. Про успішну акліматизацію гігантської туї на Україні / О.Л. Липа. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1947. – 6с. – Окр. відбиток з: Доповіді АН УРСР, Відділ сільськогосподарських наук, 1947, №3
916669
  Шаповалов В. Про усунення порушень чинного законодавства і посилення прокурорського контролю / В. Шаповалов, В. Бугайов // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 12-17.
916670
   Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики : постанова КМУ від 26 листопада 2014 р. № 687 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 9 грудня (№ 229). – С. 21
916671
   Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики : постанова КМУ від 26.11.2014 № 687 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 98, 16 грудня 2014. – С. 20-22
916672
   Про утворення кафедр військової підготовки вищих навчальних закладів : постанова КМУ від 11.09.2013 № 666 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 73 ,1 жовтняя 2013 року. – С. 21-22
916673
   Про утворення комісії з проведення реорганізації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту : розпорядження КМУ від 6 березня 2013 р. № 123-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 12 березня (№ 46). – С. 4
916674
  Тимофієва Н.К. Про утворення маршрутів у задачі комівояжера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 287-291. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено, що множина маршрутів у задачі комівояжера складається з підмножин. Маршрути, для яких цільова функція набуває або найбільшого, або найменшого значень можуть знаходитися у різних таких підмножинах.
916675
   Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти : постанова КМУ від 16 листопада 2011 р. № 1238 // Офіційний вісник України : офіційне видання : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Київ, 2011. – № 94. – С. 124-126
916676
   Про утворення Навчально-науково-виробничого комплексу "Всеукраїнський науково-навчальний консорціум" : постанова КМУ від 11 липня 2013 р. № 546 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 28 серпня (№ 154). – С. 11
916677
   Про утворення Науково-дослідного інституту українознавства : розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 № 671-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 61, 8 серпня. – С. 28
916678
   Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України 15.04.2015 р. №244 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6, червень. – С. 5-6


  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти буде створено відповідно до статті 17 Закону України "Про вищу освіту".
916679
   Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. № 244 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 36, 15 травня 2015 р. – С. 23
916680
   Про утворення Організаційного комітету та затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Михайла Вербицького та 150-ї річниці першого публічного виконання національного гімну : постанова КМУ від 04.02.2015 № 108 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 23, 31 березня 2015. – С. 23-26
916681
  Ніколаєнко Б.О. Про утворення піщаних пасом Житомирського Полісся / Б.О. Ніколаєнко, В.М. Тимофєєв // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 28-32 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
916682
   Про Утворення робочої групи з питань розроблення системних пропозицій стосовно удосконалення законодавства щодо порядку застосування мов в Україні та проекту Державної програми всебічного розвитку і функціонування української мови : розпорядження Кабінета Міністрів України від 3 вересня 2012 р. № 671-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої алади України. – Київ, 2012. – 20 вересня (№ 170)
916683
   Про утворення робочої групи з розроблення нової редакції Закону України "Про інноваційну діяльність" : наказ МОН України від 23.12.2015 р. № 30 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2, лютий. – С. 59-61
916684
   Про утворення факультету військово-морських сил Одеської національної морської академії та відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Одеської національної морської академії : постанова КМУ від 04.06.2014 № 163 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 47, 20 червня 2014 року. – С. 60
916685
   Про уточнення методів розрахунку корпуса річкових суден. – К., 1935. – 172с.
916686
  Дешко Л. Про участь Всеукраїнській громадській організації "Асоціація правників України" // Вісник Асоціації правників України / Асоціація правників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 20-22.


  Положення від 12 лютого 2008 року
916687
  Грачев О.О. Про участь НАН України в розробці наукових основ сталого розвитку України / О.О. Грачев, В.І. Етоков // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 1 (63). – С. 57-73. – ISSN 0374-3896
916688
  Галас Б. Про участь О. Антеповича у лексикографічній програмі Київської Старої Гроимади // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 18-25. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (30))
916689
  Пилипенко П. Про участь працівників в управлінні підприємствами, установами і організаціями // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.383-387. – Бібліогр.: 11 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
916690
  Назаренко Р.В. Про фактичне застосування моделі економічного розміру замовлення // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 7 (620). – С. 59-65 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
916691
  Святогор О. Про фантазію і послідовність та їх роль в сучасному доказовому процесі // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 99-103.
916692
  Святогор О. Про фантазію і послідовність та їх роль в сучасному доказовому процесі // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 116-120.
916693
  Зелінська В.О. Про фауну молюсків нижньотретичних відкладів правобережжя седенього Дніпра між рр. Россю і Домотканню. / В.О. Зелінська. – 49с.
916694
  Яцко І.Я. Про фауну хребовців з куяльницьких відкладень с.Крижанівки біля м. Одеси / І.Я. Яцко, 1938. – 109-116с.
916695
  Цегельнюк П.Д. Про фаціальну приуроченість та діагностичні ознаки роду Platystrophia (бранхіоподи) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 3-6. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 10)
916696
  Филатов Л.А. Про Федота-стрельца, удалого молодца / Леонид Филатов. – Москва : АСТ, 2007. – 287с. – ISBN 5-17-032174-0
916697
  Сліпушко О. Про феномен Шевченка - і лірикам, і фізикам / розмову вела Людмила Коханець // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 25 жовтня (№ 200). – С. 9


  "...За ініціативи ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка академіка Леоніда Губерського на виконання Указу Президента України "Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка", ...
916698
  Поліщук Л.К. Про фізіолого-біохімічні особливості волоських горіхів Молдавії / Л.К. Поліщук. – Окр. відб. з Праць Ботанічного саду ім. акад. О.В.Фоміна. 1962., 1962. – 104-120с.
916699
  Ткач Л. Про філіжанку, цератку і карафку // Урок української : Науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 15-18.
916700
  Тарасевич В. Про філософію і методологію фундаментальної економічної науки // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 100-108 : табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1811-3141
916701
  Лєдніков Є.Є. Про філософське значення "принципу спостережуваності" у науці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
916702
  Самородницький П.Х. Про філософське осмислення зростання евристичної ролі математики на сучасному етапі наукового пізнання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 12
916703
  Конверський А.Є. Про філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка :від утворення до сучасності // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 12 : Філософський факультет. – С.1-13
916704
  Попович Мирослав Про філософську культуру країни на ім"я "СРСР" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 : Феномен радянської філософії. – С.5-15. – ISSN 0235-7941
916705
  Моклячук М.П. Про фільтрацію випадкових полів дискретного аргументу / М.П. Моклячук, Н.Ю. Щестюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 117-122. – (Математика. Механіка ; Вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Знайдено формули для обчислення величини середньоквадратичної похибки та спектральної характеристики оптимальної лінійної оцінки функціоналу А[ксі] від невідомих значень однорідного випадкового поля [ксі](u, [ню]), (u,[іпсилон]) [належить] ZxZ_ за ...
916706
  Білоусова Н. Про фінансові мости з Піднебесною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1 жовтня (№ 176). – С. 7


  Україна домовляється з Китаєм про інвестування $ 1,3 мільярдів в оновлення зрошувальної системи.
916707
  Михальський В.В. Про фінансові та товарні аспекти ринку золота як один із чинників зростання економіки : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 95-102 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
916708
  Баранов В. Про фінансово-економічне становище НСПУ : доповідь голови НСПУ Віктора Баранова на засіданні Ради НСПУ 27.03.2014 // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 3 квітня (№ 14). – С. 5
916709
  Пасмор Н. Про фонди і не тільки... : до ювілею Наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого / Надія Пасмор, Діна Немашкало // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 3 (45). – С. 42-46. – ISSN 1811-377X


  У листопаді 2014 року Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (м. Харків) відзначає 210-річчя. Разом із університетом свій славетний шлях проходить і Наукова бібліотека. Не одне покоління викладачів і студентів пишається її правовими ...
916710
  Корнієнко М.Є. Про фононну дискретність теплот кипіяння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 520-533. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлена нелінійно-квантова природа процесу кипіння, який не мас лінійного аналогу. Показано, що кипіння викликається сильним збудженням колективних коливальних мод, їх обертонів або складових тонів. Для багатьох речовин теплоти кипіння в розрахунку ...
916711
  Савенко Я.М. Про форми відображення в розвитку природи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 9
916712
  Беляневич О. Про форми захисту прав суб"єктів господарювання // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2007. – № 8 : Захист прав суб"єктів підприємницької діяльності. – С. 62-69.
916713
  Гінзбург М. Про форми знахідного відмінка в українських фахових текстах // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – № 4. – С. 29-40. – ISSN 1682-3540
916714
  Сухонос В. Про форми і методи діяльності прокуратури // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.7-14
916715
  Колб О.Г. Про форми кримінальної відповідальності / О.Г. Колб, З.В. Журавська // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 40-43. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
916716
  Шлепаков М.С. Про форми переході різних країн до соціалізму / М.С. Шлепаков. – К., 1957. – 36с.
916717
  Єрмолаєв В. Про форму правління та державний режим Гетьманщини часів Б. Хмельницького (до 365-ї річниці Національної революції 1648 р.) / В. Єрмолаєв, О. Петришин // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 4 (71). – С. 75-92. – ISSN 1993-0909
916718
  Гутаріна К.В. Про формування вищої кваліфікаційної комісії адвокатури // Адвокат : Загальнодержавне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 2. – С43-44
916719
  Грубрін Ю.Л. Про формування давніх денудаційних поверхонь вирівнювання рівнинних (платформених) областей // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 70-76. – Бібліогр.: 14 назв. – (Географія ; Вип. 20)
916720
  Івченко І. Про формування етноботаніки українськими природознавцями / І. Івченко, М. Федорончук // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 370-378. – ISBN 966-8547-39-X
916721
  Горох О.П. Про формування засад кримінально-правової політики у сфері звільнення від покарання // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 263-267. – ISBN 978-966-458-403-3
916722
  Лутай В. Про формування наукових проблем дисертаційної роботи та методологію їх розв язання // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С129.
916723
  Дедіков О.І. Про формування підходів до подальшого реформування системи державних фінансів України // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 96-106. – (Економічні науки)
916724
  Рудишин С.Д. Про формування професійних знань студентів-екологів на засадах біологічної складової // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2007. – № 2. – С.111-118.
916725
  Шишко Л. Про формування професійної культури майбутнього вчителя математики / Л. Шишко, І.Є. Черненко // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 6. – С. 79-84. – ISSN 1998-6939
916726
  Курбатов С. Про формування рейтингів університетів в Україні // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 3 (64). – С.111-120.


  Концепція формування університетських рейтингів в Україні, яку схвалила вчена рада Інституту вищої освіти АПН України.
916727
  Шаблій О.І. Про формування системи виробничих зв"язків лісопромислового комплексу Українських Карпат // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4. – С. 10-16 : Рис.
916728
   Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів : Закон України від 20 листопада 2012 р. № 5499-VI // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 1, 15 січня 2013 року. – С. 20-22
916729
  Бобко А. Про формування у складі державного бюджету України видатків на лісове і мисливське господарство та надходжень від його діяльності : Фінанси. Податки. Кредит // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 11-19 : Рис, табл. – Бібл. 11 назв. – ISSN 0131-775Х
916730
  Мазорчук В.С. Про формулу Демазюра для простих модулів без старшої ваги / В.С. Мазорчук, О.М. Хоменко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 25-27. – (Математика. Механіка ; Вип. 1)


  У даній статті ми узагальнюємо формулу Демазюра на прості підфактори узагальнених модулів Верма над алгебрами Лі типу A-D-E. Для алгебри sl(3) ми також знаходимо відповідну фільтрацію Шуберта.
916731
  Шошанні М. Про формулу поезії // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 2014. – № 6. – С. 106-117. – ISSN 0130-321Х


  Найчастіше спроби визначення, що таке поезія, можемо знайти в формулюваннях самих поетів. Напр., "Поезія - це кращі слова в кращому порядку" (Кольрідж), "Поезія - це те, що вже створено і не може бути виправлено" (Т. де Банвіль), "Поезія - це серце ...
916732
  Зонтаг Сьюзен Про фотографію = On photography / Зонтаг Сьюзен; Пер.з англ. за ред.П.Таращука. – Київ : Основи, 2002. – 189с. – ISBN 966-500-575-8
916733
  Шаталов А.А. Про фотохімічне перетворення центрів забарвлення в нагрітих лужно-галоідних кристалах / А.А. Шаталов. – С. 43-50
916734
   Про фрактальний механізм взаємозв"язку між генезисом, розміром і складом атмосферних аерозолів у районах м. Одеси і Української антарктичної станції / В.Д. Русов, В.Н. Павлович, Р. Іліч, Р. Ячимович, Ю.А. Бондарчук, В.М. Ващенко, О.Т. Міхалусь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 415-427. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджується фрактальний механізм взаємозв"язку між генезисом, розміром і складом атмосферних аерозолів, виміряних в синхронних експериментах на різних географічних широтах, зокрема в районі Одеси (Україна) і в районі Української Антарктичної ...
916735
  Ленін В.І. Про фракцію прихильників одзовізму і богобудівництва / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 40с.
916736
  Ленін В.І. Про фракцію прихильників одзовізму і богобудівництва / В.І. Ленін. – Київ, 1980. – 52с.
916737
  Кондаков Н. Про фрески сходових веж Києво-Софійського собору // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 217-238. – ISSN 2310-3310
916738
  Кліменко Віталій Про фундаменталізацію фахових технічних дисциплін // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 79-82. – ISSN 1682-2366
916739
  Носова О. Про фундаментальні причини фінансових криз та життєздатність фінансових ринків у сучасній формі // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (593). – С. 45-55. – ISSN 0131-775Х
916740
  Величко А.М. Про функції та місце поняття "соціальний престиж" у соціологіЇ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 74-76. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розгляду основних функцій поняття "соціальний престиж" у соціології та його місцю у понятійно-категоріальному апараті соціології. Автор приділяє увагу таким функціям, як операціональна, пізнавальна, світоглядна, нормативна, методологічна, ...
916741
  Гладка В. Про функціонально-семантичну кореляцію питальних займенників французької мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 164-170. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
916742
   Про функціонування державної мови у науковій сфері:(З постанови Головної ради ВАК України від 12 березня 1998р.) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 1. – С.13
916743
  Ільченко Ю.В. Про функцію Гріна для диференціального рівняння з запізненням аргументу та необмеженими операторними коефіцієнтами / Ю.В. Ільченко, А.В. Чайковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 67-70. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Знайдено обмежений на осі розв"язок абстрактного лінійного диференціального рівняння першого порядку зі зсувом аргументу та необмеженими операторними коефіцієнтами спеціального вигляду. Побудовано функцію Гріна для зображення розв"язку. The bounded on ...
916744
  Ківенко Н.В. Про функцію і відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
916745
  Чернін В.М. Про функцію розподілу середньої відносної висоти рельєфу // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 108-114 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв
916746
  Тимошенко Ю. Про хаос, гармонію і соціальну утопію:Україна - не Африка: "Freitag" Німеччина (20 серпня) // Високий замок. – 2004. - 7 вересня


  [Інтерв"ю з народним депутатом України, лідером БЮТщодо європейського шансу УКраїни]
916747
  Сидор В. Про характер взаємодії конституційних земельних положень і земельного законодавства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 65-68
916748
  Ніколаєв М.В. Про характер економічних законів соціалізму / М.В. Ніколаєв. – Київ, 1953. – 36с.
916749
  Курганський В.М. Про характер залежності інтервального часу [Дельта]Т від глибини доломітизації вапняків / В.М. Курганський, В.В. Храпак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 33-37. – (Геологія ; Вип. 13)


  Наводяться результати експериментальних досліджень та фізичне тлумачення, що доказує наявність "стрибка" на графіку залежності [Дельта]Т = f [CaMg(CO3)2].
916750
  Єрмоленко С. Про характер маркованості деяких функціональних різновидів грамем (futurum у контексті художнього мовлення) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 128-132. – Bibliogr.: Літ.: С. 132; 4 поз. – ISBN 966-7825-79-5
916751
  Савенко Я.М. Про характер суперечностей в період будівництва комунізму / Я.М. Савенко. – Київ, 1968. – 16с.
916752
  Цофнас А.Ю. Про характер філософського та фізичного релятивізму // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 22
916753
  Зельдіч М.В. Про характеристичні форми частково впорядкованих множин з однозв"язним графом Хассе // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 36-44. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються скінченні частково впорядковані множини, (орієнтований) граф Хассе яких не містить обходів (наприклад, є однозв"язним). Для таких множин встановлюється канонічна Z-еквівалентність між характеристичною формою відношення часткового порядку ...
916754
  Чистілін Д. Про хвильову природу економічних циклів // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 38-46. – ISSN 0131-775Х
916755
  Тарнані І. Про хижих птахів / І. Тарнані. – Х., 1927. – 19с.
916756
  Брежнєв Л.І. Про хід виконання рішень XXIII з"їзду і пленумів ЦК КПРС з питань сільського господарства / Л.І. Брежнєв. – К., 1968. – 64с.
916757
   Про хід вконання постанови Ради Міністів СРСР і ЦК ВКП/б/ від 20 жовтня 1948 р.. – К., 1950. – 16с.
916758
   Про хід перевірки партійних документів. – К., 1935. – 24с.
916759
  Горбачов М.С. Про хід релаізації рішень 17 з"їзду КПРС і завдання по поглибленню перебудови / М.С. Горбачов. – Київ, 1988. – 93 с.
916760
  Ковтун Г.О. Про хіміків / Г.О.Ковтун. – Київ : Академперіодика, 2006. – 264с. – ISBN 966-360-046-2
916761
  Каральник С.М. Про хімічне зміщення К-рівнів елементів / С.М. Каральник. – К., 1965. – 3с.
916762
  Ромась М.І. Про хімічний склад донних відкладів у водних об"ектах районів АЕС // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 497-504 : Табл. – Бібліогр.: 6. – ISBN 966-521-129-3
916763
  Квасниця І.В. Про хімічний склад самородної міді Волині / І.В. Квасниця, Я.О. Косовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 15-18. – (Геологія ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Вивчено хімічний склад самородної міді з вендських вулканітів ратненської, бабинської та заболотівської світ ділянки Жиричі, ратненської світи ділянки Рафалівка і більш давніх вендських осадових порід бродівскої світи волинської серії ділянки ...
916764
  Семінович А. Про хімічні речовини, які небезпечні для людини (зразок уроку з основ здоров"я) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 27-30
916765
  Петкявічус В. Про хліб, кохання та гвинтівку / В. Петкявічус. – К, 1983. – 453 с.
916766
  Дереч Д.Г. Про хлопця звичайного : повість / Д.Г. Дереч. – Одеса : Маяк, 1967. – 213 с.
916767
  Ціпов"яз Лариса Про хоку - і весело, і серйозно : конспект уроку за творчістю Мацуо Басьо // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 32-35
916768
  Лященко П.С. Про холеретичний ефект холецистокініну у собак / П.С. Лященко, С.П. Весельський, Т.Г. Каревіна // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 39-47. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Вивчався вплив холецистокініну на функціональний елемент печінки собак. Встановлено, що гормон в оптимальних дозах змінює як об"ємну швидкість холерезу, так і вміст в жовчі жовчних кислот, холестерину, білірубіну, кальцію і неорганічного фосфору, тобто ...
916769
  Рильський М.Т. Про хороше в людях / М.Т. Рильський, Ю.К. Смолич. – Київ : Дніпро, 1965. – 174 с.
916770
  Русяєва А.С. Про храм Партенос - верховної богині Херсонеса Таврійського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (485). – С. 4-16. – ISSN 0130-5247
916771
  Вінкельман Й Й. Про художній ідеал прекрасного / Й Й. Вінкельман, . – Київ, 1990. – 305с.
916772
  Шамота М. Про художність / М. Шамота. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – К., 1957. – 316с.
916773
  Білоус Петро Про художність, паралітературу й літературні смаки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 2 (614). – С.89-93. – ISSN 0236-1477


  Критичні роздуми щодо статті Михайла Наєнка "Про помежів"я літератури й паралітератури" ("Слово і Час", № 5 за 2011 рік) щодо трактування літературних явищ
916774
  Гейне Г. Про художню творчість / Гейне Г. – Київ, 1988. – 350 с.
916775
  Шевченко Т. Про художню творчість. / Т. Шевченко. – Київ, 1961. – 378с.
916776
  Кудрич Л.В. Про художньо-виконавські завдання артиста - співака естради // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 209-214. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3


  На прикладі Харківської академії культури
916777
  Хрієнко М. Про Церкву, яка об"єднує // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 18 червня (№ 102/103)


  Українці у Боснії змогли вижити, зберегти свою мову й духовне обличчя завдяки УГКЦ.
916778
  Маслійчук В. Про цехові звичаї з фонду Харківської полкової канцелярії (1764) // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 6. – С. 107-112. – ISSN 0869-3595


  Суспільне життя на території України
916779
  Тарасевич В. Про цивілізаційне вимірювання світової кризи // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 2. – С. 16-22. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1811-3141
916780
  Тарасевич В. Про цивілізаційні передумови інтеграційної політики України : Наукові дискусії / В. Тарасевич, В. Лебедєва // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 47-54. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
916781
  Колосок С.І. Про циклічні процеси в Україні // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2014. – С. 87-91. – (Серія "Економіка" ; № 2). – ISSN 1817-9215
916782
  Будкіна Л.Г. Про циклічність стоку на р. Південний Буг біля с. Олександрівка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 12-17 : Табл., рис. – (Географія ; Вип. 10)
916783
  Барановський В.Д. Про цифрові методи обчислення площ великих територій / В.Д. Барановський, В.М. Трюхан // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 17-21 : мал., табл. – Бібліогр.: 6 назв
916784
  Курчиков Л.Н. Про цінність інформації // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
916785
  Петренко О. Про ціноутворення в умовах монопольного ринку : фінанси. Податки. Кредит / О. Петренко, О. Петренко // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3 (580). – С. 36-43 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
916786
  Сюндюков І. Про ціну життя та смерті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29-30 квітня (№ 75). – С. 8


  Видатний російський письменник-фронтовик Віктор Астаф"єв вірив у те, що жорстока правда про Другу світову війну необхідна людям.
916787
  Рогова О. Про час виникнення права людини на життя: загальнотеоретичний аналіз // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 198-207
916788
  Кийков О. Про час заснування першої організації обслуговування чужоземців в Україні // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 112-114. – ISSN 0869-3595
916789
  Денисенко В. Про час припинення випуску журналу "Киевские епархиальные ведомости" // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.159-160. – ISSN 0869-3595
916790
  Терещенко О.І. Про час, про себе / О.І. Терещенко ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 152 с. – (Спогади вчених та вихованців ХДУ). – ISBN 978-966-623-461-5
916791
  Кочерган М.П. Про час, про себе і людей : спогади / Михайло Кочерган. – Київ : Академія, 2012. – 222, [2] с., [12] арк. фотогр. : портр. – Сер. засн. в 2010 р. – (Унікум). – ISBN 978-966-580-394-2
916792
  Радзівілл А.Я. Про часовий і просторовий зв"язки міденосності і накопичення бурштину на Волино-Подільській плиті / А.Я. Радзівілл, В.М. Мацуй // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 4. – С. 29-33. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
916793
  Гришанович Т.О. Про часову складність алгоритму розкладання числових графів за допомогою їх кістяків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 83-86. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі описано алгоритм розкладання числового графа за допомогою його кістяків. Зокрема, розглянуто натуральні арифметичні графи з трьома твірними. Проведено оцінку часової складності даного алгоритму. The algorithm of partitioning by means of the ...
916794
  Китова С. Про часопросторову семантику українського рушника та його орнаменту // Вісник Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 109-118. – (Філологічні науки)
916795
  Клюкін О.А. Про частоту походження селів у ярах Кримського Південнобережжя за даними дендрохронології / О.А. Клюкін, Є.А. Ашеров // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 15. – С. 85-90 : Фото. – Бібліогр.: 10 назв
916796
  Кульчицький С.В. Про чергове засідання Спільної українсько-російської комісії істориків // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (484). – С, 231-232. – ISSN 0130-5247


  12-14 жовтня 2008 р. відбулося чергове засідання Спільної українсько-російської комісії істориків.
916797
   Про чергові завдання республіканських і обласних газет України. – К., 1948. – 100с.
916798
  Бай Евгений Про черный день // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 76-78 : фото
916799
  Косів М. Про честь і ганьбу України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 лютого (№ 9). – С. 11
916800
  Курдюмова О.А. Про честь і гідність радянського робітника / О.А. Курдюмова. – Київ, 1960. – 36с.
916801
  Перегуда Є.В. Про чинники авторитарних тенденцій еволюції пострадянських режимів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 673-679. – ISSN 1563-3349
916802
   Про чисельність Збройних Сил України на 2000-2005 роки.7.12.2000 №2128-Ш // Офіційний вісник України : щотижневий збірник актів законодавства / Міністерство юстиції України. – Київ, 2001. – № 1/2, ч. 1. – C.54-55
916803
   Про чисельність членів Національної академії педагогічних наук України, Національної академії правових наук України та Національної академії мистецтв України : указ Президента України від 19 червня 2013 р. № 337 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 47, 2 липня 2013 року. – С. 24
916804
  Репецький В.В. Про числа Ньютона для правильних многокутників // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 3. – С. 15-21. – ISSN 1029-4171
916805
  Швиров В.В. Про число ідеалів кільця верхніх трикутних матриць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 36-40. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі встановлено зв"язок між кількістю ідеалів, що містяться у підкільці Тn(D) кільця Mn(D) всіх квадратних матриць на тілом D, та числами Каталана. Показано використання чисел Каталана у теорії напівланцюгових кілець. Ключові слова: числа ...
916806
  Бондаренко В.В. Про число класів спряжених елементів групи UТn(k) над скінченним полем, які складаються із елементів порядку 2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 9-16. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті вивчаються класи спряжених елементів груп унітрикутних матриць над полем характеристики 2. Знайдено число тих класів спряжених елементів в групі UTn(k), що складаються із елементів порядку 2, де k - скінченне поле із 2m елементів. Ключові ...
916807
  Бондар О.П. Про число критичних точок диференційовної функції на многовиді // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 6-9. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1)


  Доведено, що число ізольованих критичних точок диференційованої функції на гладкому компактному зв"язному многовиді без межі не менше сильної категорії многовиду. Тим самим в загальному випадку збільшено відому нижню межу числа критичних точок ...
916808
  Заторський Р.А. Про число сполучень на мультимножинах // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 42-47. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі виводиться нова формула для обчислення числа сполучень на мультимножинах, яка отримана при допомозі відповідної генератриси та описується ефективний алгоритм і програма на мові Q-BASIC обчислення таких чисел, що узагальнює відомий трикутник ...
916809
  Заторський Р.А. Про число стандартних таблиць Юнга похилих діаграм // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 24-33. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Використовуючи подання похилої діаграми у вигляді спеціальної трикутної матриці розглядається новий підхід до обчислення числа максимальних ланцюгів між двома розбиттями. При допомозі цього підходу виділено важливий для теорії зображень симетричних ...
916810
  Мольченко Л.В. Про числовий аналіз дисперсії акустоелектричних хвиль у шарі з планарною віссю симетрії фізичних властивостей / Л.В. Мольченко, В.М. Шульга, О.М. Шульга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62-67. – (Математика. Механіка ; Вип. 4)


  Аналіз дисперсії нормальних хвиль у шарі спрощується внаслідок незалежності поширення симетричних (планарних) та антисиметричних (згинних) хвиль. Розвивається формалізм гамільтонових систем для лінійних рівнянь електропружності й проронується чисельний ...
916811
  Ярославський Є. Про чистку і перевірку членів та кандидатів ВКП (б) / Є. Ярославський. – К, 1929. – 16с.
916812
  Чопик Р. Про читання Франка, або як обійтися без "Коду да Вінчі" // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 8. – С.69-73. – ISSN 0868-4790
916813
  Гравин С.С. Про чувства добрые / С.С. Гравин. – Пермь, 1967. – 50с.
916814
  Леоненко М.М. Про швидкість збіжності до нормального закону розподілів оцінок найменших квадратів коефіцієнтів регресії процесів із сингулярним спектром / М.М. Леоненко, М.М. Шарапов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 60-70. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3)


  Знайдена оцінка швидкості збіжності до нормального закону розподілів оцінок найменших квадратів коефіцієнтів лінійної регресії випадкових процесів із сингулярною спектральною щільністю (довгою пам"яттю або спільною залежністю). Показано, що у цьому ...
916815
  Масол В.І. Про швидкість зближення розподілу рангу випадкової розрідженої булевої матриці до розподілу Пуассона / В.І. Масол, С.В. Поперешняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 28-41. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті знайдені оцінки швидкості зближення розподілів, вказаних в назві роботи, за умови, що елементи матриці незалежні та не обов"язково однаково розподілені величини, а відношення числа рядків до числа стовпців цієї ж матриці може повільно ...
916816
  Усар І.Я. Про швидкості збіжності стаціонарних розподілів систем з повторними викликами / І.Я. Усар, І.А. Макушенко, Ю.О. Протопоп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 209-212. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядаються системи обслуговування з повторними викликами типу M/M/1/N та М/М/1/оо, в яких інтенсивність вхідного потоку залежить від кількості джерел повторних викликів. Розглядається гістерезисна стратегія керування такими системами. ...
916817
  Соболь В. Про Шевченка та дороги до українсько-польського порозуміння... до 200-ліття Тараса Шевченка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 295-302. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086


  Рецензія на кн.: Козак Стефан. Шевченкознавчі та порівняльні студії. Статті. Розвідки. Лекції / голов. ред. Г. Скрипник; упоряд. Р. Радишевський. Міжнародна асоціація україністів; Міжнародна школа україністики. – К.: Вид-во Інституту мистецтвознавства, ...
916818
  Шаховский С.М. Про Шевченка. Літ.-критич. зб. / С.М. Шаховский. – Одеса, 1939. – 220с.
916819
  Яцюк В. Про Шевченківські реліквії у Варшаві // Київська Русь : Літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавництво "Київська Русь". – Київ, 2007. – Кн. 3 : Окупація. – С. 12-21.
916820
  Гареев З. Про Шекспира / З. Гареев. – М, 1990. – 47с.
916821
  Ковтун І. Про широту математичних інтересів академіка Михайла Кравчука // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал. Проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – № 2 (67). – С. 84-88. – ISSN 1562-529Х
916822
  Тимошеко О. Про школу активного відпочинку спортивно-педагогічну інформатику та інші особливості підготовки майбутніх учителів фізичної культури в сучасному освітньому вимірі // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 13-20 лютого (№ 8). – С. 8
916823
  Скорик Г.І. Про шляхи активізації інвестиційної діяльності в Україні / Г.І. Скорик, В.В. Барінов // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 180-185


  У статті проаналізовано основні напрямки підвищення ефективності інвестиційної політики держави, шляхи активізації внутрішніх інвестицій та залучення іноземних інвестицій за рахунок покращення роботи фондового ринку. The main wais for improving of the ...
916824
  Нестеренко О.О. Про шляхи будівництва комунізму в СРСР / О.О. Нестеренко. – К., 1960. – 76с.
916825
  Козубовський Г.А. Про шляхи надходження празьких грошів до Східної Європи (XIV–XV ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 5 (506). – С. 39-51. – ISSN 0130-5247
916826
   Про шляхи підвищення ефективності уроків української мови. – Х., 1958. – 32с.
916827
  Дульський О. Про шляхи реформування сектора безпеки (правоохоронних органів) України / О. Дульський, І. Присяжнюк // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 61-69
916828
  Павко А.І. Про шляхи розв"язання проблеми еквівалетності національних учених ступенів у європейському освітньо-науковому просторі // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2007. – № 3/4. – С.31. – ISSN 0868-8117
916829
  Ярославський Є. Про шостий З"їзд партії / Є. Ярославський. – К, 1937. – 32с.
916830
  Барабашов М.П. Про штучні супутники Землі / М.П. Барабашов. – Київ, 1958. – 14с.
916831
  Семенов В.В. Про щільність множин лінійних операторів та білінійних форм, що досягають норми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 255-259. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті поліпшено результат Лінденштраусса про щільність множин лінійних неперервних операторів, які досягають своєї норми. Для рефлексивних банахових просторів Е і F доведено щільність у просторі L2(E,F;R) множини білінійних неперервних відображень, ...
916832
  Ланецька Т.В. Про що "кричить" Грегор Замза? : урок розвитку мовлення за новелою Ф. Кафки "Перевтілення". 11 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 39-42
916833
  Котик Ігор Про що "Поезії про ніщо"? : екзистенційний вимір людини в однойменній збірці Юрія Тарнавського // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 4. – С. 50-58. – Бібліогр.: с. 50-52, 54-55, 57-58
916834
  Котик І. Про що "Поезії про ніщо"? : Екзистенцыйний вимыр людини в одноыменный збырцы Юрыя Тарнавського // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 4. – С. 50-59.
916835
  Третяк Н. Про що говорить душа? // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644


  Художниця Катерина Косьяненко
916836
  Третяк Наталія Про що говорить душа? // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644
916837
  Нельговський Ю.П. Про що говорить каміння / Ю.П. Нельговський. – Київ, 1966. – 40 с.
916838
  Біленький С. Про що говорять джерела?: (Дo реконструкції бioгрaфiї київськoгo iнтeлeктуaлa пeршoї пoлoвини XIX ст.) // Генеза : філософія, історія, політологія: спецвипуск / Наукове товариство "Гуманітарна колегія". – Київ, 1999. – Філософські, історичні, політолологічні студії 99. – С. 48-54.
916839
  Стішковська Л.Л. Про що говорять тварини / Л.Л. Стішковська; Пер. з рос.: В.Р.Скомаровського. – Київ : Урожай, 1986. – 168с.
916840
  Гнидюк М.Я. Про що дзвеніли рейки : докум. повість / М.Я. Гнидюк. – Київ : Молодь, 1968. – 206 с.
916841
  Мельник О.П. Про що думаєш, сину? : повість / О.П. Мельник. – Київ : Молодь, 1963. – 218 с.
916842
  Павленко М. Про що забули домовитись "господарники" // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 85-86


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
916843
  Прилюк Д.М. Про що і як писати до газети / Д.М. Прилюк. – К, 1959. – 39с.
916844
  Антоненко-Давидович Про що і як. / Антоненко-Давидович. – Київ, 1962. – 157с.
916845
   Про що мовчали за "круглими столами" / Редакція журналу "ЗЛ" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 2-3
916846
  Зубрицька М. Про що мовчить Мнемозіна?: спогади С. Пшибишевського про В. Стефаника у контексті новочасної культури пам"яті // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 7. – С. 231-239. – ISSN 2309-4389
916847
  Барилюк А. Про що мріють наші студенти? // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 16 листопада (№ 212). – С. 1, 6
916848
  Бедзик Юрій Про що не доповідали фюреру : Роман / Бедзик Юрій. – Київ : Варта, 1996. – 364с. – ISBN 5-7707-9274-4
916849
  Вайтовіч А. Про що не пише "Советская Белоруссия" : інтерв"ю / Аляксандр Вайтовіч ; [інтерв"ю взяла] Жанна Безп"ятчук // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 3 (168). – С. 36-39. – ISSN 1996-1561


  Академік Аляксандр Вайтовіч про масові репресії в Білорусі та зміну курсу Аляксандра Лукашенка.
916850
  Жулинський М. Про що ночами сюрчав цвіркун? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 лютого (№ 20). – С. 11


  Мандри пам"яті столітнього волинянина. Автор "Століття Якова" Володимир Лис про свій твір.
916851
  Медуниця М.М. Про що розмовляють закохані. / М.М. Медуниця. – К, 1990. – 104-232с.
916852
  Стрижак О.С. Про що розповідають географічні назви = (Сліди народів на карті УРСР) / О.С. Стрижак. – Київ : Наукова думка, 1967. – 127с.
916853
  Телегін Д.Я. Про що розповідають кургани / Д.Я. Телегін. – К., 1970. – 20с.
916854
  Телегін Д.Я. Про що розповідають кургани / Д.Я. Телегін. – К., 1971. – 67с.
916855
  Телегін Д.Я. Про що розповідають кургани / Д.Я. Телегін. – Київ : Наукова думка, 1971. – 67с.
916856
  Гаско М.Е. Про що розповідають малюнки Тараса Шевченка. Шевченкознавчі етюди / М.Е. Гаско. – Київ, 1970. – 227с.
916857
  Сокол Ігор Про що розповідають прізвища // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 12 (161) : Прощальний випуск !!!. – С. 26-27
916858
   Про що розповідаютьюні історики. – К., 1963. – 219с.
916859
  Казанцева Л. Про що розповіла музейна експозиція : до 180-річчя Alma-mater: події і люди // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 4 : фото


  Про випускника нашого університету, одного з двох перших аспірантів проф. С.Д. Чорного Київської університетської астрономічної обсерваторії Миколу Максимовича Остафова (1907-1944), кілька рукописів якого зберігається в Астрономічному музеї. Коротка ...
916860
  Марцінковський І. Про що розповіла шевченківська медаль // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 25-31 грудня (№ 51). – С. 5


  Нині існує близько 800 шевченківських медалей. Одну з перших виготовив Монетний Двір у Петербурзі, але, оговтавшись, царські чиновники розпорядилися її знищити, лишилося кілька екземплярів. Через політичну цензуру в радянсько-комуністичний період деякі ...
916861
  Висоцький С.О. Про що розповіли давні стіни / С.О. Висоцький. – Київ, 1978. – 143 с.
916862
  Кононенко М. Про що свідчать берестяні грамоти Новгорода: правда і домисли // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 11-14. – ISSN 0130-7037
916863
  Сизоненко В.О. Про що свідчить світовий і вітчизняний досвід фінансування інноваційного розвитку? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 34-39. – Бібліогр.: на 16 пунктів
916864
  Матящук Л.Є. Про що свідчить узагальнення прапктики вирішення спорів за участю сільськогосподарських підприємств? // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.51-54. – ISBN 966-7784-65-7
916865
  Сизоненко В. Про що свідчить українська модель корпоративного підприємництва : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 3. – С. 29-37. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
916866
  Тарновський М.Ю. Про що співає жайворонок : повісті / М.Ю. Тарновський. – Львів, 1961. – 116 с.
916867
  Черкасенко С. Про що тирса шелестіла... / С. Черкасенко. – К., 1918. – 82с.
916868
  Черкасенко С.Ф. Про що тирса шелестіла... : Трагедія / Спиридон Черкасенко. – Київ : [Hаш театp] ; Військова друк. "Герольд", 1918. – 84 с. – Hа тит. аpк.: Пpисвячується велетневі pідноі сцени, Миколі Садовському. – ([Видавництво "Hаш театp"] ; [№ 3])
916869
  Лозовий В. Про що шумів поліський бір : оповідання / В. Лозовий. – Львів : Каменяр, 1963. – 112 с.
916870
  Носенко О.Є. Про що шуміли сосни : оповідання / О.Є. Носенко. – Київ : Молодь, 1964. – 255 с.
916871
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Про щорічну премію Президента України "Українська книжка року" : указ Президента України від 14 жовт. 2008 р. № 928/2008 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 3
916872
   Про щорічну премію Президента України "Українська книжка року" : указ Президента України від 14 жовт. 2008 р. № 928/2008 // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 2 с. обкл.
916873
  Ткаченко Г.И. Про это самое. / Г.И. Ткаченко. – Петропавловск-Камчатский, 1981. – 39с.
916874
  Сорочан К.С. Про ювелярів та їхню спеціалізацію у Візантії IV - IX ст. // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2013. – № 1. – С. 85-96. – ISSN 0235-3490
916875
  Кочин В. Про юридичний статус об"єктів самочинного будівництва в Україні / В. Кочин, А. Овчаренко // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 8 (98). – С. 27-34
916876
  Коваленко Т. Про юридичні обов"язки власників та користувачів земельних ділянок // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2013. – № 3. – С. 32-36
916877
  Пилипенко П. Про юридичні факти, що властиві для правовідносин довкілля // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 285-289. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті з"ясовано питання щодо юридичних фактів, які зумовлюють, зміни та припинення правових відносин у сфері довкілля. Подано класифікацію цих фактів та обгрунтовано важливість для вказаних правовідносин фактичних юридичних складів. Зроблено ...
916878
  Якубівський І. Про юридичну природу договорів між організаціями колективного управління і суб"єктами авторського права та суміжних прав // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 25-31


  У статті досліджена юридична природа договору управління майновими авторськими і (або) суміжними правами на колективній основі. Виявлені особливості договору управління майновими авторськими і (або) суміжними правами на колективній основі як різновиді ...
916879
  Пастух Ігор Про юридичну природу ліцензування господарської діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 83-85
916880
  Ющик О. Про юридичну техніку конституційного визначення судоустрою України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.88-91. – ISSN 0132-1331
916881
   Про Юрія Збанацького. – К., 1974. – 151с.
916882
   Про Юрія Збанацького. – К., 1983. – 288с.
916883
   Про Юрія Смолича. – К., 1980. – 367с.
916884
  Паламарчук І.К. Про явища реградації грунтів південного степу УРСР // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 5 : Ландшафти України та методи їх дослідження. – С. 104-107 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
916885
  Гундорова Т. Про Явлення Слова : Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація / Т. Гундорова. – Львів : Літопис, 1997. – 299с. – ISBN 966-7007-01-4
916886
  Поліщук В. Про яке Будище писав Шевченко? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 1-8 травня (№ 18/19). – С. 13
916887
  Фізер І.М. Про який час ідеться в літературному творі ? // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 5-7
916888
  Коршунов Д.А. Про якість - поза реклами // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 15-18. – Бібліогр. в кінці ст.
916889
  Шулікін Д. Про якість і корупцію // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 15 червня (№ 24). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Результати загальнонаціонального опитування, яке провів Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" та фірма "Юкрейніан соціолоджі сервіс" свідчать, що абсолютна більшість студентів - 87% - вважає важливою проблему вдосконалення вищої освіти, ...
916890
  Волинський Г. Про якість корпоративного управління : управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (566). – С. 42-49. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
916891
   Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини. – К., 1998. – 34с.
916892
  Синиченко О. Про яку воду писав Шевченко? Уроки української лексики // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2004. – № 3. – С. 29-32
916893
   Про Ярослава Галана. – К., 1987. – 331с.
916894
  Кульчицький С. Про Ярослава Ісаєвича // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 6 (17) : Безмежне село... – С. 331-335. – ISSN 2078-659X
916895
  Фридман Н.П. Проавовое положение таможенных органов в СССР и вопросы гражданского права в их деятельности : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Фридман Н.П.; Всес. юрид. заочный ин-т. – М., 1973. – 22л.
916896
  Зузульский А.И. Проаганда в комсомольской печати революционных, боевых и трудовых традиций (1971-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Зузульский А.И.; МГУ. – М,, 1978. – 22л.
916897
  Валентинов А. Проба-96. Судьба литературного поколения // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 4/5. – С. 244-252. – ISSN 1728-8568
916898
   Проба "Голосу": Розмова М. Рябчука з Марком Робертом Стехом // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2002. – № 3. – С.46-56. – ISSN 0585-8365


  Марк Роберт Стех - сучасний український пись- менник, що 20 років прожив у Польщі, а зараз мешкає в Канаді,- пише свої книги виключно українською мовою і вважає себе українцем
916899
  Чудний П В. Проба гарту / П В. Чудний, . – К, 1967. – 239с.
916900
  Лобанов Л.Г. Проба жизнью. / Л.Г. Лобанов. – Киев, 1968. – 56с.
916901
   Проба личности. – М., 1991. – 445с.
916902
   Проба на мужество. – М., 1974. – 80с.
916903
  Вдовіна О. Проба пера: [поезія] // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Квітень (№ 4)


  Під рубрикою проба пера - вірші Олександри Вдовіної.
916904
  Романцев Р.В. Проба сил / Р.В. Романцев. – М., 1985. – 124с.
916905
  Павлов И.П. Проба физиологического понимания симптомологии истории / И.П. Павлов. – Ленинград, 1932. – 36с.
916906
  Гейдеко В. Проба характера / В. Гейдеко. – Ставрополь, 1971. – 112с.
916907
  Забіла Н.Л. Пробабині казки / Н.Л. Забіла. – Київ, 1978. – 48с.
916908
  Забіла Н.Л. Пробабині казки. / Н.Л. Забіла. – К, 1978. – 48с.
916909
  Василенко К.М. Пробабілізм політичних видань України і проблема адекватності відображення фактів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 69-72. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються проблемні питання ідейного та жанрового розвитку політичної журналістики в Україні. Рассмотрены проблемы идейного и жанрового развития политической журналистики в Украине. Problems of ideological and genre development of political ...
916910
  Брязгунов Ю. Пробатьківщина...Київського університету // Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 2000. – 2 березня. – С. 4


  Кременецький ліцей як основа заснування Київського університету. Про книгу українського наукознавця Павла Штепи "Московство".
916911
  Тейван-Трейновский Пробация как социально-правовое воздействие на личность с противоправным поведением / Тейван-Трейновский, В.Т. Волков // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 11 (343). – С. 105-112. – ISSN 0132-1625
916912
  Конопацька О.М. Пробаційна робота з неповнолітніми злочинцями (зарубіжний досвід) / О.М. Конопацька, Ю.О. Матвєєва // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Чернігів, 2014. – № 2 (6). – С. 122-125


  Розглянуто підстави та обставини арешту Тараса Шевченка. Досліджено умови його заслання, вплив цього періоду на життєву і творчу долю митця. "... 1847 року за доносом студента Київського університету Олексія Петрова Кирило-Мефодіївське товариство ...
916913
  Москаленко Леся Пробачити можу все, крім зради та обману / Москаленко Леся, Крамський Влад // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 9. – С. 20-24
916914
  Гольман И. Пробег : проза: криминальный роман / окончание. Начало в № 4-5, 2012 // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 6. – С. 132-187
916915
   Пробей чужой номер. – Москва, 1991. – 64с.
916916
  Демин А.В. Пробелы в налоговом праве и методы их преодоления // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 3. – С. 48-57. – ISSN 0132-0769
916917
  Голец Г.А. Пробелы в национальном правовом регулировании деятельности субъектов финансового мониторинга // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 4 (55). – С. 13-16. – ISSN 1812-3910


  Статья посвящена актуальному на сегодняшний день вопросу соответствия российского законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, международным стандартам и рассматривает вопросы финансового, административного и ...
916918
  Лазарев В.В. Пробелы в праве / В.В. Лазарев. – Казань, 1969. – 96с.
916919
  Лихачев В.Н. Пробелы в современном международном праве / В.Н. Лихачев. – Казань, 1985. – 86с.
916920
  Бронза Й.Л. Пробелы закона - проблемы адвокатуры. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.10-12
916921
  Луцишин Г. Пробема національної ідентичності в умовах глобалізації // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 25. – С. 166-171
916922
  Монтень М. Проби / Мішель Монтень; З фран. пер. А. Перепадя. – Київ : Дух і Літера. – ISBN 966-7888-90-8(Т.1)
Кн.1. – 2005. – 365с.
916923
  Монтень М. Проби / Мішель Монтень; З фрнцузької пер. А. Перепадя. – Київ : Дух і Літера. – ISBN 966-378-025-8(Т.2)
Кн.2. – 2006. – 515с.
916924
  Монтень М. Проби = Essais / Мішель Монтень ; з фран. пер. Анатоль Перепадя. – Київ : Дух і Літера. – ISBN 966-378-041-X
Кн.3. – 2007. – 383с. – Шифр. дубл. 1 Монт.
916925
  Монтень М. Проби : вибране / Мішель Монтель ; пер. з фр. А. Перепаді ; [післямова В.Л. Скуратівського ; худож.-оформ. Б.П. Бублик] ; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2012. – 442, [1] с. : іл. – Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека світової літератури / [редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба та ін.]). – ISBN 978-966-03-5105-9
916926
  Станчев Л. Пробив / Л. Станчев. – София, 1948. – 88с.
916927
  Бойчук Б. Пробираючись крізь сни : поезія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 214/215. – С. 139-151.
916928
  Мостович Б.Я. Пробирное искусство / Б.Я. Мостович. – Л, 1928. – 148с.
916929
  Галилей Г. Пробирных дел мастер / Г. Галилей. – М., 1987. – 272с.
916930
  Остапченко Д. Пробіотик - профілактика раку стала реальністю / Д. Остапченко, Т. Берегова // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – березень (№ 4/5)


  На сьогодні рак шлунка посідає друге місце в загальній захворюваності на рак. Зусиллями багатьох учених вдалося розкрити механізм розвитку раку шлунка в людей зі зниженою кислотністю. В профілактиці і лікуванні раку активно використовуютья пробіотики - ...
916931
  Назимок М.М. Пробірний контроль. Експертна оцінка ювелірних виробів з дорогоцінних металів : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / М.М. Назимок, О.К. Шликов, Т.М. Артюх ; МОНУ ; Київський нац. торгівельно-економ. ун-т ; Держ. пробірна служба МФ України. – Київ : Воля, 2009. – 248 с. – (Товарознавство). – ISBN 966-8329-39-2
916932
  Драгунская Ксения Пробка : пьеса // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 3. – С. 163-174
916933
  Правдин Л.Ф. Пробковый дуб и его разведение в СССР. / Л.Ф. Правдин. – М.-Л., 1949. – 268с.
916934
  Желтов А.М. Проблебы стимулирования труда коллективов промышленных предприятий : Автореф... канд. экон.наук: / Желтов А. М.; МГУ. – М., 1971. – 23л.
916935
  Буряк С.С. Проблекма характера в современной украинской прозе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Буряк С.С. ; КГ У им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 50 с. – Бібліогр. : с. 49-50
916936
  Осипов В.Е. Проблем вероятности в физике в ее историческом развитии и философском значении. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Осипов В.Е.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1967. – 22л.
916937
  Федюкин И. Проблем всего две. Но серьезные. Эффективные вузы охотно ставят в пример. Но кто захочет решить их проблемы? : беседу вела Е. Понарина // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 ноября (№ 47)


  "Пути мобилизации научных кадров для модернизации российских университетов” - под таким девизом прошел VI Балтийский образовательный форум (БОФ). Заместитель министра образования и науки РФ И.Федюкин рассказал о развитии научных исследований в ведущих ...
916938
   Проблем нефтеносности Сибири. – Новосибирск, 1971. – 248с.
916939
   Проблем радиофизики и радиоэлектроники. – Куйбышев, 1976. – 156с.
916940
  Яценко Г. Проблем развития логистической инфраструктуры много! // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 2. – С. 30-33 : фото
916941
   Проблем экологического мониторинга и моделирования экосистем. – Л
6. – 1983. – 245с.
916942
  Редько О. Проблема "materialiaty" в українській аудиторській практиці // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 2. – С. 42-47 : табл., рис.
916943
  Чередник Л.А. Проблема "батьків і дітей" у повісті Олеся Гончара "Бригантина" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 158-163. – ISBN 978-966-551-315-5
916944
  Семенов М.П. Проблема "Большая Волга". / М.П. Семенов, М Гришин. – С., 1933. – 46с.
916945
  Анпеткова-Шарова Проблема "Вакханок" Еврипида : Автореф... канд. филол.наук: 10.641 / Анпеткова-Шарова Г.Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 16л.
916946
  Михайленко М.М. Проблема "Великого Дніпра" та її народногосподарське значення / М.М. Михайленко. – Київ, 1957. – 19с.
916947
  Скрипнюк В.М. Проблема "вибору" виборчої системи: Україна і європейський досвід // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 1 (99). – С. 60-70.
916948
  Мелещенко О. Проблема "відпливу мозків" у дзеркалі преси / Олександр Мелещенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 179-190. – (Журналістика ; Вип. 3)
916949
  Захарченко П. Проблема "вірізків" у фокусі земельної реформи за положеннями 19 лютого 1861 р. // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 238-244.


  Автор статті аналізує Положення 19 лютого 1861 року, що склали зміст земельної реформи та акцентує свою увагу на проблемі так званих "відрізків". The author of this article analyses Statute on February, 19, 1861, that vade maintenance of the landed ...
916950
  Самолюк Н.М. Проблема "гендерної асиметрії" на ринку праці України / Н.М. Самолюк, Г.М. Юрчик // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць. – Київ, 2013. – № 1 (5). – С. 46-53
916951
  Бруз В.С. Проблема "гуманітарних інтервенцій": правові аспекти і позиція України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 93-98. – ISBN 966-7196-06-2
916952
  Гостищев А.К. Проблема "деятельной стороны" у Канта и Фихте : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Гостищев А.К. ; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1971. – 23 с.
916953
  Дубровский Давид Израилевич Проблема "другого сознания" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 19-28. – Бібліогр.: с. 19, 21, 23-28. – ISSN 0042-8744
916954
  Глухарев Л.И. Проблема "евродолларов" в условиях кризиса валютной системы капитализма / Л.И. Глухарев. – М, 1973. – 44с.
916955
  Субботина Н.Д. Проблема "естественного состояния" в теории Томаса Гоббса и социально-философский анализ категории "естественное" // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 11. – С.88-98. – ISSN 0235-1188
916956
  Деркач О.М. Проблема "жіночої долі" як критерій типізації персонажів (на матеріалі оповідань Іво Андрича 20-х - 30-х рр.) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 275-280. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена дослідженню проблеми "жіночої долі" в оповіданнях Іво Андрича 20-х - 30-х років, зокрема - розгляду впливу проблеми на типізацію жіночих персонажів, а також характеристиці основних образів-типів та їх семантичних конфігурацій. Статья ...
916957
  Строгецкий В.М. Проблема "заимствования" и развитие межкультурных контактов в истории цивилизаций // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 7. – С. 26-32. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматривается проблема возникновения культурных контактов и роли реформ в процессе становления и развития цивилизаций, а также исследуется тема "заимствования" как важный фактор межкультурных взаимоотношений
916958
  Мельничук Н. Проблема "злочину" та "покарання" в контексті вчення Анаксимандра // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 80-85. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 11)
916959
  Тімуш І.С. Проблема "зняття" паралелізму об"єктивістських та суб"єктивістських підходів до праворозуміння // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 12
916960
  Пронкевич О. Проблема "іншого" в інтелектуальному просторі плюралістичної Іспанії // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 7. – С. 142-156. – ISSN 0585-8365
916961
  Грикун Ю.О. Проблема "іншого" в японській системі суспільної організації та міжкультурної комунікації // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 94-100
916962
  Попов С.И. Проблема "качества жизни" в современной идеологической борьбе / С.И. Попов. – М., 1977. – 279с.
916963
  Куца О.П. Проблема "Классика и современность" в литературно-критическом творчестве Миколы Бажана : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Куца О.П.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1985. – 16л.
916964
  П"ятницька І.С. Проблема "композитор-фольклор" у творчій діяльності М.В.Лисенка: етнокультурологічний аспект : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. наук : 17.00.01 / П"ятницька І.С.;. – Київ, 1997. – 22 с.
916965
  Гнатюк М. Проблема "корпусу" історії української літератури кінця XIX - початку XX ст. // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 58-68. – ISBN 978-966-171-312-2
916966
  Ильинская Н. Проблема "Литература и христианство" в научной рецепции // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С. 24-32
916967
  Курилов Александр Сергеевич Проблема "литературного направления" в русской критике первой трети XIX века : Автореф... канд. филол.наук: 101 / Курилов Александр Сергеевич; АН СССР. Ин-т мировой лит-ры. – М., 1972. – 18л.
916968
  Кобахидзе Т.Д. Проблема "литературной традиции" в творчестве Т.С.Элиота двадцатых годов. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Кобахидзе Т.Д.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1981. – 28л.
916969
  Кудрявцев Ю.Г. Проблема "Личность и общество" в мировоззрении Ф.М.Достоевского. : Автореф... Канд.филос.наук: / Кудрявцев Ю.Г.; МГУ. – М, 1967. – 20л.
916970
  Антонова Г.Н. Проблема "лишнего человека" в творчестве И.С. Тургенева 40-50-х годов 19 века : Автореф... канд. филол.наук: / Антонова Г.Н.;. – Саратов, 1965. – 27л.
916971
  Погорельцев Владимир Федорович Проблема "лишних людей" в русской литературе XIX века додекабрьского и последекабрьского времени : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Погорельцев Владимир Федорович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 23л.
916972
  Яцкевич В. Проблема "меж зростання" і системна оптимізація // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 4-11. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
916973
  Королев В.К. Проблема "модернизации" человека в философии хозяйства: С.Н. Булгаков и Ю.М. Осипов // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – № 5 (89). – С. 36-46. – ISSN 2073-6118
916974
  Корогодский Ю.М. Проблема "оккупированных территорий" в 1967-1991 годах // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2002. – № 19/20. – С. 106-113


  Арабо-ізраїльський територіальний конфлікт з 1967 р. по 1991 р.
916975
  Ситников Э.М. Проблема "отчуждения" в буржуазной философии и фальсификаторы марксизма / Э.М. Ситников. – М, 1962. – 115с.
916976
  Ситников Э.М. Проблема "отчуждения" в буржуазной философии и фальсификаторы марксизма. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ситников Э.М.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1962. – 17л.
916977
  Азарова Ю.О. Проблема "поворота" в философии Мартина Хайдеггера // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1039. – С. 12-35. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 47). – ISSN 2226-0994
916978
  Прокопов Д.Є. Проблема "початку" у філософській думці Г.С. Сковороди // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 43-46. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Пропонується оригінальне бачення вирішення проблеми "початку" Григорієм Сковородою.
916979
  Забигайло В.К. Проблема "пробелов в праве" : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: / Забигайло В.К.; КГУ. – Киев, 1972. – 13 с.
916980
  Казеин К.И. Проблема "размеров" конъюнктов в русском языку: данные некоторых типов сочинительных конструкций // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2011. – № 4 (июль - август). – С. 46-60. – Библиогр.: Лит.: с. 59-60;. – ISSN 0373-658Х
916981
  Масненко В.В. Проблема "революційного" характеру Хмельниччини у науковій спадщині М. Грушевського та В. Липинського // Вісник Черкаського державного університету ім. Богдана Хмельницького / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1997. – Вип. 2. – С. 16-24. – (Соціально-гуманітарні науки)
916982
  Кондратик Л. Проблема "Релігія-церква-нація" в соціологічній спадщині діячів українського національного відродження. // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (2). – С. 11-16. – ISSN 2306-3974
916983
  Натадзе Н.Р. Проблема "ренессанса" в грузинской литературе XII-XIII вв. : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Натадзе Н.Р. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 33 с.
916984
  Шептицька Т. Проблема "роздвоєності української душі" у поетичних творах "Літературно-наукового вісника" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 190-197
916985
  Бега М.І. Проблема "розполовинювання" суспільного світу на чоловіче і жіноче // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 80-83. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  В даній статті показана спроба визначити межі громадського і приватного. Проаналізовано зародження демократичних ідей в постмодернізмі та ідеї раннього фемінізму. Прослідковано яким чином відбувається розполовинювання на жіночий і чоловічий світи. ...
916986
  Фуркало В. Проблема "Свідомо злочинного або явно неправомірного наказу" у світлі міжнародного права // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – С. 37-55


  Про відновлення системи моральних і правових координат, якими повинні керуватисся у своїй діяльності органи державного управління.
916987
  Емельянова Н.Н. Проблема "слишком человеческого" в нигилистических концепциях Ф. Ницше и С. Франка // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.208-219
916988
  Логвин М.А. Проблема "Сознание и мозг". / М.А. Логвин. – Москва, 1963. – 48с.
916989
  Жуков В.А. Проблема "спецфондів" та переміщених культурних цінностей // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 89-95
916990
  Гордезиани Р Проблема "существования" (Dasein) в экзистенциализме, критика фкндаментальной онтологии Хайдеггера) : Автореф... канд. филоснаук: / Гордезиани Р, Ш.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1969. – 16л.
916991
  Киселев Л.Л. Проблема "узнавания": аминоацил-тРНК-синтетазы и их взаимодействие с тРНК : Автореф... д-ра биол.наук: 093 / Киселев Л.Л.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1972. – 56л.
916992
  Кузнецов В.И. Проблема "универсалий" в физическом познании / В.И. Кузнецов. – К., 1987. – 169с.
916993
  Роман Мартинюк Проблема "функціональної недостатності" інституту президента в Україні та шляхи її вирішення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 115-118.
916994
  Нехаев Р.В. Проблема "человек и война" в творечестве Ю. Бондарева : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Нехаев Р.В. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1980. – 17 с.
916995
  Сипко Людмила Михайловна Проблема "человек и природа" в русской советской поэзии 60-70-х годов : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Сипко Людмила Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 216л. – Бібліогр.:л.192-216
916996
  Сипко Л.М. Проблема "Человек и природа" в русской советской поэзии 60-70-х годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Сипко Л.М.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 18 с.
916997
  Косенко А.А. Проблема "чистой жертвы" в творчестве Л. Андреева // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 39-41. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-181-7
916998
  Какабадзе Зураб Мефодьевич Проблема "экзистенциального кризиса" и трансцендентальная феноменология Эдмунда Гуссерля : Автореф... д-ра философ.наук: / Какабадзе Зураб Мефодьевич; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 31л.
916999
  Семенова Л.Н. Проблема "южной традиции" в американской критике 60-хгг.20 в. : Автореф... канд.филол.наук: / Семенова Л.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 25л.
917000
  Абишева А.К. Проблема "Я" в философии и психологии // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2002. – № 6. – С.90-100
<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,