Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>
897001
  Густавсон Л. "Наука - це інтернаціональне середовище. Не важливо, звідки ти, важливо, що ти робиш" / бесіду вела І. Ніколайчук // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 січня - 2 лютого (№ 3). – С. 13


  "Національної науки в глобалізованому світі не може бути апріорі. Проте наукові досягнення певної країни можна побачити у світовій науці. Навіть якщо йдеться про сорти пшениці або яблук... Так вважає харків"янка, яка жила і навчалася в школі на ...
897002
  Довгий С. "Наука - це круто!" Про початок роботи музею розповідає президент Малої академії наук, академік НАН України Станіслав Довгий // Світ. – Київ, 2020. – Листопад (№ 41/42)
897003
  Чорна С. "Наука - це магія, яка працює!" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 7 травня (№ 85). – С. 4


  У Києві, 5 травня, кілька сотен учених провели масштабну вуличну акцію-виставу "Марш за науку"
897004
  Вишневський Я.Л. : "Наука - це моя жінка, а література - коханка" / Розмову записала Олександра Касьянова // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 31 травня (№ 11). – С. 15


  Польський центр Ін-ту філології 24 травня організував зустріч студентів з письменником Я.В. Вишневським у залі НБ імені М. Максимовича.
897005
  Стріха М. "Наука - це не засіб задоволення чиєїсь цікавості, а гарантія безпеки держави" / розмову вела Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 5 (377), 6-12.02.2015 р. – С. 22-24. – ISSN 1996-1561
897006
  Зелінська Н. "Наука байдужа до біографій своїх творців..." : вибрані твори / Надія Зелінська ; [упоряд.: Н. Черниш та ін.]. – Львів : Українська академія друкарства, 2013. – 406, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 401-407 та наприкінці ст. – ISBN 978-966-322-363-6
897007
  Бугров В. "Наука в Університеті була, є і буде!" - ректор Володимир Бугров // Київський університет. Науковий дайджест. – Київ, 2021. – Дод. до газ. Червень (№ 6). – С. 1
897008
  Залізняк Л. "Наука втратила прямий контакт зі студентством" / спілкувалася Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 33 (457), 19-25.08.2016 р. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  "...В інтерв"ю Тижню український археолог Леонід Залізняк розповів про потребу повернення науки до університетів, специфіку освітнього процесу, заточеного на підготовку молодих науковців, та будні вітчизняної археології".
897009
  Год Б. "Наука доброчесності" гуманіста Еразма Роттердамського = "Тeaching virtue" by the humanist Erasmus of Rotterdam : монографія / Борис Год, Наталія Год ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : Полтавський літератор, 2016. – 197, [1] с. – Бібліогр.: с. 172-197. – ISBN 978-966-192-047-6
897010
  Кузнєцова Н. "Наука є потужним інструментом суспільного розвитку" // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 24-25 : фото. – ISSN 2312-1831
897011
  Кудрявая Н.В. "Наука жизни" Л.Н. Толстого // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 2. – С. 74-80. – ISSN 0869-561Х
897012
   Наука - 2012: експертиза звітів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 24 червня (№ 25). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Результати експертизи завершених науково-дослідних робіт вищих навчальних закладів, які виконувалися за рахунок коштів державного бюджету й отримали незадовільну оцінку (термін виконання: 2010-1012 рр.)
897013
  Войцехівська І. Наука - в житті, а життя - в науці / І. Войцехівська, І. Мага // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 20. – С. 319-325. – ISSN 2306-4323


  До 75-річчя з дня народження та 50-річчя наукової діяльності Ярослава Степановича Калакури.
897014
  Александрова В.П. Наука - виробництву : досвід роботи НДІ АН УРСР по впровадженню наук. розроб. у практику / В.П. Александрова, Т.І. Щедріна. – Київ : Знання УРСР, 1985. – 47 с. – (Серія 5. Економіка : наука, управління, практика : Т-во "Знання" УРСР ; № 16)
897015
  Висоцька Н.Ю. Наука - виробництву: регіональний науково-практичний семінар "Сучасні методи створення і формування високопродуктивних лісових насаджень" // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 187-189. – ISSN 0459-1216
897016
   Наука - майбутнє України = Science - the future of Ukraine / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [вступ. ст. Л.В. Губерський ; авт. ідеї: Логвін З.І., Таланкіна С.В. ; під ред. С.А. Вижви ; переклад Пастушенко Т.В. ; фото Жарій О.Ю.]. – Київ : [б. в.], 2014. – 32, [1] с. : іл. – Без тит. арк. - Текст парал. укр., англ.
897017
   Наука - мовою цифр // Світ. – Київ, 2017. – Листопад (№ 43/44). – С. 1


  Українська наука сьогодні - це близько 60 тис. дослідників та 35 тис. технічних працівників у понад 400 наукових установах та 200 вищих навчальних закладах. У 2017 р. фінансування науки зросло до 4,8 млрд гривень, у 2018 р. із загального фонду ...
897018
   Наука - народному хозяйству. – М, 1979. – 272с.
897019
  Смілянська А. Наука - не тягар, а шанс для країни // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 14 квітня (№ 69). – С. 7


  "...На цьому наголосив перший віце-президент НАНУ академік Антон Наумовець під час виступу на звітній сесії загальних зборів НАН України. Зібрання присвятили підсумкам діяльності за 2015 рік та обговоренню нової редакції статуту академії".
897020
  Богачевська-Хомяк Наука - невід"ємна частина його життя // Україна. Наука і культура : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1996. – Вип. 29. – С. 47-51. – ISSN 0206-8001
897021
   Наука - обороні та безпеці держави // Світ. – Київ, 2019. – Грудень (№ 47/48). – С. 3


  4 грудня 2019 року під головуванням Президента Національної академії наук України академіка Бориса Патона відбулося чергове засідання Президії НАН України.
897022
   Наука - основа розвитку та обороноздатності держави / прес-служба МОН України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6 (131). – С. 3-5. – ISSN 1682-2366


  30 квіт. у Комунікативному центрі Будинку уряду відбулася експертна зустріч на тему "Інтеграція науки та освіти: проект Закону України "Про науку і науково-технічну діяльність". Під час обговорення проректор з науковий роботи КНУ імені Тараса Шевченка ...
897023
  Курбатов В.Я. Наука - основа химической промышленности. / В.Я. Курбатов. – Л., 1929. – 69с.
897024
  Кошечко В.Г. Наука - основний зміст його життя (до 80-річчя академіка НАН України В.Д. Походенка) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 125-132. – ISSN 1027-3239
897025
  Трахтенберг Ісаак Наука - покликання на все життя / Трахтенберг Ісаак, Онищенко Геннадій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 39-40 : фото
897026
  Булатов Дмитрий Наука - последнее табу в современном искусстве // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2009. – № 4/5. – С. 54-61


  Дмитро Булатов - художник, теоретик, організатор серії міжнарод. виставочних і видавничих проектів, посвячених взаєминам між мистецтвом і високими технологіми (генна інженерія, робототехніка, нанотехнології)
897027
  Юлдашев А.Х. Наука - праву, право - экономике / А.Х. Юлдашев. – Киев, 1978. – 48 с.
897028
  Хайлов К. Наука - практика життя та еволюції на Землі // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовканич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (47). – С. 20-27. – ISSN 1819-7329
897029
  Снегирев Ф.Г. Наука - практиці /спеціальний нарис/ // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (122). – С. 29-40. – ISSN 1562-1146


  У Києві відбулася остання в цьому році (2017), але від того не менш насичена подіями та інформацією, Сесія Загальних зборів Національної академії медичних наук (НАМН) України. Роботу сесії загальних зборів відкрив Віталій Цимбалюк - президент НАМН ...
897030
  Жуковский Я.М. Наука - производительная сила социалистического общества / Я.М. Жуковский. – Москва, 1973. – 48с.
897031
   Наука - производство - эффективность. – Новосибирск, 1982. – 256с.
897032
  Ханикян Г.Г. Наука - производство: вопросы взаимодействия и управления. / Г.Г. Ханикян. – Ереван, 1988. – 153с.
897033
   Наука - производству. – Рига, 1956. – 104с.
897034
   Наука - производству. – Симферополь, 1959. – 333с.
897035
   Наука - производству. – Ашхабад, 1974. – 114с.
897036
  Леонтьев Н.М. Наука - производству / Н.М. Леонтьев. – 2-е изд. доп. – Ленинград : Лениздат, 1976. – 120 с. – (В помощь рабочему-изобретателю и рационализатору)
897037
  Романов А.К. Наука - производству / А.К. Романов. – Москва : Знание, 1979. – 48 с.
897038
   Наука - сельскому хозяйству. – М, 1979. – 238с.
897039
   Наука - сельскохозяйственному производству. – М, 1984. – 135с.
897040
  Александров А.П. Наука - стране : статьи и выступления / А.П. Александров ; АН СССР. – Москва : Наука, 1983. – 219 с. – (Наука. Мировоззрение. Жизнь / ред. П.Н. Федосеев)
897041
  Меншун В.І. Наука - сфера, вище якої, окрім Бога, немає нічого на землі // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2015. – № 1/8. – С. 3-4. – ISSN 0868-8117


  Загальні збори Національної Академії наук, що відбулися 15 квітня 2015 року.
897042
  Лысенко А.А. Наука - техника - культура - личность / А.А. Лысенко, Л.В. Губерский // Материальное и духовное в социальном развитии / Лысенко А.А. (руковод.), Горак А.И. ... Губерский Л.В. [и др.]]. – Киев : Вища школа, изд-во при КГУ, 1986. – С. 151-162
897043
   Наука - техника - управление. – М, 1966. – 518с.
897044
  Анчишкин А.И. Наука - техника - экономика / Анчишкин А.И. – 2-е изд. – Москва : Экономика, 1989. – 383 с. – Библиогр.: с. 380-383 (117 назв.)
897045
  Карлаш Т. Наука - то і є майбутнє України! / Т. Карлаш, Л. Остролуцька // Світ. – Київ, 2018. – Травень (№ 17/18). – С. 1-3
897046
  Зеленцов А.И. Наука - ускорению / А.И. Зеленцов. – М., 1989. – 236,2с.
897047
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 1. – 1995
897048
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 2. – 1995
897049
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 3. – 1995
897050
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 4. – 1995
897051
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 5/6. – 1995
897052
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 7/8. – 1995
897053
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 9. – 1995
897054
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 10. – 1995
897055
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 11/12. – 1995
897056
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 1. – 1996
897057
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 2. – 1996
897058
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 3. – 1996
897059
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 4. – 1996
897060
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 5. – 1996
897061
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 6. – 1996
897062
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 7. – 1996
897063
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 8. – 1996
897064
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 9. – 1996
897065
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 10. – 1996
897066
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 11. – 1996
897067
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 12. – 1996
897068
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 1. – 1997
897069
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 2. – 1997
897070
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 3. – 1997
897071
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 4. – 1997
897072
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 5. – 1997
897073
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 6. – 1997
897074
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 1. – 1998
897075
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 2. – 1998
897076
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 3. – 1998
897077
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 4. – 1998
897078
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 5. – 1998
897079
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 6. – 1998
897080
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 1. – 1999
897081
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 4/6. – 1999
897082
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 7/9. – 1999
897083
  Грецкий М.Н. Наука - философия - идеология: Некоторые актуальные проблемы марксистс. философии во Франции / М.Н. Грецкий. – М., 1978. – 124с.
897084
  Матат Д. Наука - це весело! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4 вересня (№ 34). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
897085
  Маркова А.Н. Наука / А.Н. Маркова. – Ленинград, 1967. – 104с.
897086
  Торба В. Наука "граніту" / В. Торба, С. Жишко, М. Басараб // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4 жовтня (№ 178). – С. 5


  "Революція студентів 1990 року - це була показова і корисна дія, яка принесла певний результат, але який, на жаль, в Україні нікому було використати", - експерт.
897087
  Денисова Т.Н. Наука "компаративістика" в сучасному потрактуванні // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 10-26. – ISBN 966-8474-34-1
897088
   Наука "на передовій" / підготовила Світлана Галата // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-8 травня (№ 17/18). – С. 9


  Напередодні Дня науки віце-прем"єр-міністр України В"ячеслав Кириленко й міністр освіти і науки Лілія Гриневич нагородили п"ять колективів науковців преміями Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.
897089
   Наука III тисячоліття - погляд у майбутнє / [за ред. Вижви С.А. ; підгот. : Логвін З.І., Шпак О.В. ; КНУТШ]. – Київ : [Експрес-поліграф], 2012. – 22, [1] с. : фотоіл.
897090
  Онопрієнко В.І. Наука XVIII - першої половини XIX ст. / В.І. Онопрієнко, М.В. Онопрієнко // Історія, філософія, соціологія науки і технологій : навч. посібник для магістрантів та аспірантів / В.І. Онопрієнко, М.В. Онопрієнко. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2014. – С. 54-60. – ISBN 978-617-571-105-7
897091
  Гудкова О.О. Наука XX століття. Угорські вчені // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М., В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (140). – С. 12-17. – ISSN 2518-7104
897092
  Панейко Ю.Л. Наука адміністрації й адміністративного права : загал. частина : (за викладами проф. Ю. Панейка) / Укр. вільний ун-т у Мюнхені, Центр політико-правових реформ, Асоц. фахівців адмін. права ; Центр пол. права юрид. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [уклад.: В.М. Бевзенко, І.Б. Коліушко, О.Р. Радишевська та ін.]. – Репр. вид. – Київ : Дакор, 2016. – 463, [1] с., [1] арк. портр. – Вих. дан. ориг.: Аусбург, 1949. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-72-0
897093
  Грабович Г. Наука Академія Реформи Маразм // Критика. – Київ, 2006. – Червень, (число 6). – С. 4-6
897094
  Юркова О. Наука атестованих кадрів // Критика. – Київ, 2010. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 23-26
897095
   Наука без кордонів // Київський університет. – Київ, 2020. – Грудень (№ 7). – С. 3


  "Продовжують налагоджувати ділові й наукові зв’язки із міжнародною професійною спільнотою на факультеті радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем КНУ. Зокрема, нещодавно із закордонного стажування повернулася доцентка ФРЕКС-у Вікторія Ніконова, ...
897096
  Ворожбит О. Наука боротися // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 5 (377), 6-12.02.2015 р. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  Національні академії у США та ЄС - це передусім структури, які заохочують до науки й творять науковий порядок денний у своїй країні, а не складні бюрократичні структури.
897097
   Наука БССР за 50 год.. – Мінськ, 1968. – 608с.
897098
  Третьяков В.Т. Наука быть Россией : Наши национальные интересы и пути их реализации / Виталий Третьяков. – Москва : Русскій Міръ, 2007. – 768с. – (Pro patria: историко-политологическая библиотека). – ISBN 978-5-89577-109-9
897099
  Юсуф Наука быть счастливым / Юсуф, Хас-Хаджиб. – Ташкент, 1963. – 117с.
897100
  Баласагунский Ю. Наука быть счастливым / Ю. Баласагунский. – М, 1971. – 160с.
897101
  Несіна О. Наука в 1983 році // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Т. Горохович, В.І. Гришко, Д. Кислиця [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 410, квітень : квітень. – С. 20-21
897102
  Кузнецов Б.Г. Наука в 2000 году / Б.Г. Кузнецов. – Москва, 1969. – 216с.
897103
   Наука в Азербайджанском государственном университете, 1969-1978 гг.. – Баку : Азернешр, 1979. – 275с.
897104
  Короткевич А.Т. Наука в Белоруссии на современном єтапе / А.Т. Короткевич. – Минск, 1985. – 181с.
897105
   Наука в борьбе за урожай. – Минск, 1970. – 104с.
897106
  Локтев В. Наука в военное время // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 67-75. – ISBN 978-966-622-690-0
897107
  Суржик Л. Наука в гаманці // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 березня - 4 квітня (№ 12). – С. 12


  "инішня система бюджетного фінансування наукової та науково-технічної діяльності потребує негайного реформування. Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки і технологій (далі - НРРНТ) підготував висновки за результатами звітів ...
897108
  Лиховид І. Наука в дії // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 листопада (№ 141/142)


  Про кілька проектів, які підтримав Національний фонд досліджень як проривні та надважливі.
897109
  Кузнецова Н.И. Наука в её истории / Н.И. Кузнецова. – М., 1982. – 127с.
897110
   Наука в защите соц. урожая. – Л, 1934. – 88с.
897111
  Стріха М. Наука в Зе-країні на другорядних ролях. Як на стратегічній сфері позначається те, що рекрутували "кадри" доби Януковича, часто відверто ворожі до змін, які відбувалися 2014 року // Україна молода. – Київ, 2021. – 5 січня (№ 1). – С. 6-7


  "В останній день старого року автор довідався про адресовану кільком колегам пропозицію заслуженого заокеанського професора, що народився колись у Галичині: спробувати коротко підсумувати те, що відбулося впродовж останніх 20 місяців в українській ...
897112
  Кезин А.В. Наука в зеркале философии / А.В. Кезин. – М, 1990. – 48 с.
897113
  Патон Б.Є. Наука в змозі істотно вплинути на інноваційне відродження країни // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (109). – С. 3-15. – ISSN 1560-4926


  Інтерв"ю президента НАН України академіка Б.Є. Патона.
897114
  Бернал Дж. Наука в истории общества / Дж. Бернал; Общ. ред. Б.М.Кедрова и И.В.Кузнецова. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 735с.
897115
  Куценко В. Наука в інноваційній економіці // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 8 (133). – С. 18-19
897116
   Наука в Казахстане за сорок лет Советской власти. – Алма-Ата, 1957. – 455с.
897117
   Наука в Карело-Финской ССР за 30 лет советской власти. – Петрозаводстк : Карело-Финская НИ база АН СССР, 1948. – 160с. – (Труди юбилейной научной сессии Карело-Финской научно-исследовательской базы АН СССР и Карело-Финского гос.университета посвященной 30-летию ВОСР)
897118
   Наука в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2002. – 14 с.
897119
   Наука в Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка. – [Київ : б. в. – [12] с. : кольор. фотоіл. – Без тит. арк.6
897120
   Наука в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на зламі тисячоліть : [довідник]. – [Київ] : Київський університет, 2002. – 329 с. – ISBN 966-594-320-0
897121
  Гондюл В.П. Наука в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: вчора, сьогодні, завтра // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету : Пленарне засідання / КУ імені Тараса Шевченка ; Гол. оргкомітету Скопенко В.В. – Київ : Київський університет, 1999. – С. 36-46
897122
   Наука в Киргизии за 20 лет. 1926-1946. – Фрунзе, 1946. – 208 с.
897123
   Наука в космосе. – М, 1964. – 448с.
897124
  Долгова В.Н. Наука в межкультурном диалоге России и Великобритании на рубеже XIX - XX веков // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 116-125. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В данной публикации рассмотрены неизвестные страницы русско-английских культурных отношений в области науки на рубеже XIX - XX столетий. В статье раскрыты направления и формы, организационные основы научного сотрудничества России и Великобритании в ...
897125
   Наука в Московском университете. – Москва, 1978. – 315 с.
897126
   Наука в Московском университете. – Москва, 1982. – 312с.
897127
   Наука в Московском университете 1978. – Москва, 1980
897128
   Наука в Московском универскитете. – Москва, 1976. – 240с.
897129
  Осин В. Наука в новом мире: Три сюжета генезиса региональной политологии в постсоветской Украине // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – [Б. м.], 2015. – № 4. – С. 239-293. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
897130
  Иноземцев И.В. Наука в образах / И.В. Иноземцев. – М : Книга, 1972. – 62 с.
897131
  Юдин Б.Г. Наука в обществе знаний // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 45-57. – ISSN 0042-8744
897132
   Наука в олимпийском спорте / Национальный олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины. – Киев. – ISSN 1992-7886
№ 1. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
897133
   Наука в олимпийском спорте / Национальный олимпийский комитет Украины; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины. – Киев. – ISSN 1992-7886
№ 2. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
897134
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины. – Киев. – ISSN 1992-7886
№ 3. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
897135
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины. – Киев. – ISSN 1992-7886
№ 4. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
897136
   Наука в олимпийском спорте / Национальный олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины. – Киев. – ISSN 1992-7886
№ 1. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
897137
   Наука в олимпийском спорте / Национальный олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины. – Киев. – ISSN 1992-7886
№ 2. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
897138
   Наука в олимпийском спорте / Национальный олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины. – Киев. – ISSN 1992-7886
№ 3. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
897139
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев. – ISSN 1992-7886
№ 4. – 2014. – 86 с. – Резюме на рус., англ. яз.
897140
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев. – ISSN 1992-7886
№ 1. – 2015. – 82 с. – Резюме на рус., англ. яз.
897141
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев. – ISSN 1992-7886
№ 2. – 2015. – 90 с. – Резюме на рус., англ. яз.
897142
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев. – ISSN 1992-7886
№ 1. – 2016. – 94 с. – Резюме на рус., англ. яз.
897143
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев. – ISSN 1992-7886
№ 2. – 2016. – 98 с. – Резюме на рус., англ. яз.
897144
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев. – ISSN 1992-7886
№ 3. – 2016. – 114 с. – Резюме на рус., англ. яз.
897145
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев. – ISSN 1992-7886
№ 4. – 2016. – 94 с. – Резюме на рус., англ. яз.
897146
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев. – ISSN 1992-7886
№ 1. – 2017. – 94 с. – Резюме на рус., англ. яз.
897147
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев. – ISSN 1992-7886
№ 2. – 2017. – 82 с. – Резюме на рус., англ. яз.
897148
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев. – ISSN 1992-7886
№ 3. – 2017. – 86 с. – Резюме на рус., англ. яз.
897149
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; гл. ред. Платонов В.Н. ; редкол.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев : Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. – ISSN 1992-7886
№ 4. – 2017. – 90, [1] c. – Резюме на рус., англ. яз.
897150
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; гл. ред. Платонов В.Н. ; редкол.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев : Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. – ISSN 1992-7886
№ 1. – 2018. – 82 с., включ. обкл. – Резюме на рус., англ. яз.
897151
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; гл. ред. Платонов В.Н. ; редкол.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев : Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. – ISSN 1992-7886
№ 2. – 2018. – 102 с., включ. обкл. – Резюме на рус., англ. яз.
897152
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; гл. ред. Платонов В.Н. ; редкол.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев : Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. – ISSN 1992-7886
№ 3. – 2018. – 94 с., включ. обкл. – Резюме на рус., англ. яз.
897153
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; гл. ред. Платонов В.Н. ; редкол.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев : Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. – ISSN 1992-7886
№ 4. – 2018. – 90 с., включ. обкл. – Резюме на рус., англ. яз.
897154
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; гл. ред. Платонов В.Н. ; редкол.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев : Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. – ISSN 1992-7886
№ 1. – 2019. – 82 с., включ. обкл. – Резюме на рус., англ. яз.
897155
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; гл. ред. Платонов В.Н. ; редкол.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев : Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. – ISSN 1992-7886
№ 2. – 2019. – 82 с., включ. обкл. – Резюме на рус., англ. яз.
897156
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; гл. ред. Платонов В.Н. ; редкол.: Аояма К., Аояма А., Болобан В.Н. [и др.]. – Киев : Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. – ISSN 1992-7886
№ 3. – 2019. – 174, [1] с. – Резюме на укр., англ. яз.
897157
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; гл. ред. Платонов В.Н. ; редкол.: Аояма К., Аояма А., Болобан В.Н. [и др.]. – Киев : Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. – ISSN 1992-7886
№ 4. – 2019. – 154, [1] с. – Резюме на укр., англ. яз.
897158
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; гл. ред. Платонов В.Н. ; редкол.: Аояма К., Аояма А., Болобан В.Н. [и др.]. – Киев : Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. – ISSN 1992-7886
№ 1. – 2020. – 106, [1] с. – Резюме на укр., англ. яз.
897159
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; гл. ред. Платонов В.Н. ; редкол.: Аояма К., Аояма А., Болобан В.Н. [и др.]. – Киев : Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. – ISSN 1992-7886
№ 2. – 2020. – 98, [1] с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
897160
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; гл. ред. Платонов В.Н. ; редкол.: Аояма К., Аояма А., Болобан В.Н. [и др.]. – Киев : Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. – ISSN 1992-7886
№ 3. – 2020. – 90, [1] c. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
897161
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; гл. ред. Платонов В.Н. ; редкол.: Аояма К., Аояма А., Болобан В.Н. [и др.]. – Киев : Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. – ISSN 1992-7886
№ 4. – 2020. – 74, [1] c. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
897162
   Наука в олимпийском спорте / Нац. олімпійський комітет України ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорта України ; голов. ред. Платонов В.М. ; редкол.: Аояма К., Аояма А., Болобан В.М. [та ін.]. – Киев : Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. – ISSN 1992-7886
№ 1. – 2021. – 82, [1] c. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
897163
  Сафина Н. Наука в период кризиса / Н. Сафина, М. Угрюмов // Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2010. – № 9. – С. 21-23. – ISSN 0868-488Х


  Известным ученым-нейрофизиологом акад. М.В. Угрюмовым была предпринята попытка оценить конкурентоспособность РАН и сформулировать концепцию ее модернизации.
897164
   Наука в Польше. – М, 1947. – 41с.
897165
   Наука в Польше. – М, 1947. – 20с.
897166
   Наука в Прибалтике в 18 - начале 20 века. – Рига, 1962. – 232с.
897167
   Наука в развитом социалистическом обществе. – М, 1982. – 216с.
897168
  Лозовская Е. Наука в рамках рационального бюджета // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 12


  Поддержкой науки, в той или иной степени, занимается каждое уважающее себя государство. Это не только вопрос престижа, но и обязательное условие экономического роста. Недавно на страницах журнала «Наука и жизнь» (№ 10, 2009 г.) академик Евгений ...
897169
  Попова А.О. Наука в розвитку економіки України та окремих країн світу / А.О. Попова, О.І. Лохоня // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2020. – № 9 (706). – Бібліогр.: 12 назв
897170
  Паскал Ж.В. Наука в роки української революції (1917-1920) // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 98-100
897171
   Наука в России : справочный ежегодник. Данныя к 1 января 1918 года. – Издан Российскою Академиею Наук и редакциею журнала "Природа" .. – Петербург : Российская Государственная Академическая Типография
Вып. 1 : Петроград. – 1920. – [2], 145, [1] с.
897172
   Наука в России. – Москва
№ 1. – 1995
897173
   Наука в России. – Москва
№ 2. – 1995
897174
   Наука в России. – Москва
№ 3. – 1995
897175
   Наука в России. – Москва
№ 4. – 1995
897176
   Наука в России. – Москва
№ 5. – 1995
897177
   Наука в России. – Москва
№ 6. – 1995
897178
   Наука в России. – Москва
№ 1. – 1996
897179
   Наука в России. – Москва
№ 2. – 1996
897180
   Наука в России. – Москва
№ 3. – 1996
897181
   Наука в России. – Москва
№ 4. – 1996
897182
   Наука в России. – Москва
№ 5. – 1996
897183
   Наука в России. – Москва
№ 6. – 1996
897184
   Наука в России. – Москва
№ 1. – 1997
897185
   Наука в России. – Москва
№ 2. – 1997
897186
   Наука в России. – Москва
№ 3. – 1997
897187
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-706Х
№ 1. – 2004
897188
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-706Х
№ 2. – 2004
897189
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-706Х
№ 3. – 2004
897190
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-706Х
№ 4. – 2004
897191
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-706Х
№ 5. – 2004
897192
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-706Х
№ 6. – 2004
897193
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-706Х
№ 1. – 2005
897194
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-706Х
№ 2. – 2005
897195
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-706Х
№ 3. – 2005
897196
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-706Х
№ 4. – 2005
897197
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-706Х
№ 5. – 2005
897198
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-706Х
№ 6. – 2005
897199
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 1. – 2006
897200
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 2. – 2006
897201
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 3. – 2006
897202
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 4. – 2006
897203
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 5. – 2006
897204
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 6. – 2006
897205
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 1. – 2007
897206
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 2. – 2007
897207
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 3. – 2007
897208
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 4. – 2007
897209
   Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 5. – 2007
897210
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 6. – 2007
897211
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 1. – 2008
897212
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 2. – 2008
897213
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 3. – 2008
897214
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 4. – 2008
897215
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 5. – 2008
897216
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 6. – 2008
897217
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 1. – 2009
897218
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 2. – 2009
897219
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 3. – 2009
897220
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 4. – 2009
897221
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 5. – 2009
897222
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 6. – 2009
897223
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 1. – 2010
897224
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 2. – 2010
897225
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 3. – 2010
897226
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 4. – 2010
897227
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 5. – 2010
897228
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 6. – 2010
897229
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 1 (181). – 2011
897230
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 2 (182). – 2011
897231
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 3 (183). – 2011
897232
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / Российская акад. наук. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 4 (184). – 2011
897233
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / Российская акад. наук. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 5 (185). – 2011
897234
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / Российская акад. наук. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 6 (186). – 2011
897235
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 1 (187). – 2012
897236
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 2 (188). – 2012
897237
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 3 (189). – 2012
897238
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 4 (190). – 2012
897239
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 5 (191). – 2012
897240
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 6 (192). – 2012
897241
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 2 (194). – 2013
897242
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 3 (195). – 2013
897243
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 4 (196). – 2013
897244
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 5 (197). – 2013
897245
   Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 1981-. – ISSN 0869-7078
№ 6 (198). – 2013
897246
  Райнов Т. Наука в России 11-17 веков / Т. Райнов. – М.-Л, 1940. – 507с.
897247
  Эрлих Г.В. Наука в России и в мире : попытка беспристрастного рассмотрения / Г.В. Эрлих, Г.В. Лисичкин // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 45-50. – ISSN 1727-5903
897248
  Суржик Л. Наука в ручному режимі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 17-23 серпня (№ 29). – С. 10


  "МОН запропонувало запровадити "порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника"(далі - Порядок). Проект відповідного документа було винесено на розгляд Кабміну 24 липня, хоча на порядку денному ...
897249
  Фейерабенд П. Наука в свободном обществе // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С.85-100. – ISSN 1606-951Х
897250
  Фейерабенд П. Наука в свободном обществе.Часть 2 ( фрагменты из книги, продолжение ) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т.12, вып. 1 (53/54). – С. 48-61. – ISSN 1606-951Х
897251
  Залесская Людмила Васильевна Наука в системе духовной культуры развитого социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Залесская Людмила Васильевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
897252
  Залесская Людмила Васильевна Наука в системе духовной культуры развитого социалистического общества : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Залесская Людмила Васильевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 179л. – Бібліогр.:л.153-179
897253
  Алейник А.З. Наука в системе общественного воспроизводства : вопр. методол. / Алейник А.З. ; Гос. ком. РСФСР по делам науки и высш. шк. – Ленинград : ЛГУ, 1991. – 178 с.
897254
  Семенова Н.Н. Наука в системе общественного производства / Н.Н. Семенова. – Новосибирск, 1989. – 179с.
897255
   Наука в системе экономических категорий. – Л, 1977. – 126с.
897256
  Вознюк Н.В. Наука в системі сукупного знання: між неподільним та несумісним // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 37-47


  Наука - це лише один із багатьох елементів сукупного знання, накопиченого людством. Виявлення корелятивної залежності та функціональної несумісності різних типів знання - важливе й актуальне теоретико-методологічне завдання філософії. Ключові слова: ...
897257
   Наука в Советской Армении за 50 лет. – Уфа, 1969. – 580 с.
897258
   Наука в Советской Армении за 50 лет. – Ереван
Т. 1. – 1972. – 644с.
897259
   Наука в Советской Армении за 50 лет. – Ереван
Т. 2, ч. 1. – 1974. – 571с.
897260
   Наука в Советской Армении за 50 лет. – Ереван
Т. 2, ч. 2. – 1974. – 551с.
897261
   Наука в Советской Армении за 50 лет. – Ереван
Т. 3. – 1974. – 470с.
897262
   Наука в Советской Грузии за 25 лет. – Тбилиси
3. – 1946. – 111 с.
897263
  Лейви Далила Семеновна Наука в Советском Таджикистане : Библиогр. указ., 1961-1975 / АН Тадж.ССР; Центр. науч. б-ка; Сост.: Д. С. Лейви и др. – Душанбе : Дониш, 1976. – 478с.
897264
  Астахова Е.В. Наука в современном обществе: инновационные подходы и решения (научно-теоретическая конференция молодых ученых НУА) // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2012. – Т. 18, кн.1 : Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. – С. 362-363. – ISSN 1993-5560


  У статті йде мова про тенденції, що характеризують модель Life-long learning? та про роль викладача, яка кардинально зросла.
897265
  Шорм Ф. Наука в социалистическом обществе / Ф. Шорм. – Прага, 1967. – 105с.
897266
   Наука в социальных, гносеологических и ценностных аспектах. – Москва : Наука, 1980. – 360с.
897267
   Наука в тунике. – М, 1938. – 88с.
897268
   Наука в Узбекистане : в 2-х т. – Ташкент : Фан
Т. 1 : Естественные науки. – 1974. – 424с.
897269
   Наука в Узбекистане : в 2-х т. – Ташкент : Фан
Т. 2 : Общественные науки. – 1974. – 342с.
897270
   Наука в Украинской ССР. – Киев, 1983. – 52 с.
897271
  Дубина І М. Наука в Україні // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2012. – № 2 (79) : березень - квітень. – С. 112-116
897272
  Рудий Г. Наука в Україні 1917-1918 рр. (за матеріалами газетної періодики) // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 227-234. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-2801-5 (Вип.11)
897273
  Полушкіна Т.В. Наука в Україні в 90-х рр. XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-75. – (Історія ; вип. 55)


  Аналізується сучасний стан розвитку науки України, висвітлюється матеріально-технічне та фінансове її забезпечення, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів, зв"язок науки із суспільною практикою.
897274
  Даниленко В. Наука в Україні на рубежі ХХ - ХХІ ст. // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 77-86. – ISBN 966-8653-41-6
897275
  Стріха М. Наука в Україні: зруйнувати - легко, відновити неможливо // Світ. – Київ, 2013. – листопад (№ 43/44). – С. 3-4
897276
  Локтєв В.М. Наука в Україні: небезпечне забуття // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 11. – С. 32-41. – ISSN 0372-6436


  Аналізується проєкт Закону про наукову і науково-технічну діяльність, що готувався ВР України до першого читання.
897277
  Черніга Р. Наука в Україні: особливий шлях розвитку чи глибокий занепад? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 13-19 червня (№ 21). – С. 13


  Нинішня система фінансування наукових досліджень в Україні - геть неефективна. Щороку мільярди гривень викидають не на розвиток сучасної науки, а на соціальний захист науковців, перетворюючи їх на привілейовану касту після досягнення пенсійного віку. ...
897278
  Величко П. Наука в Україні: сьогодення і здобутки // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2013. – № 4 (48). – С. 8-10
897279
  Кожин В. Наука в университете инновационного типа / В. Кожин // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 3. – С. 43-48. – ISSN 1726-667Х


  Вятский гос. ун-т
897280
  Лесовик В.С. Наука в университете:направления и перспективы развития // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 12. – С.103-108. – ISSN 0869-3617


  Рассмотрены достижения в научной и инновационной деятельности научных школ Белгородского гос. технологического университета им. В.Г. Шухова.
897281
   Наука в університетах // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 13/14 (779/780). – С. 18-20


  Про насущні проблеми університетської науки йдеться в інтерв"ю для DT.UA проректора з наукової роботи Національного технічного університета України "КПІ", академіка НАН України М. Ільченка.
897282
  Ільченко М. Наука в університетах / вів інтерв"ю В. Янковий // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 6-12 квітня (№ 13). – С. 1, 12


  У системі вищої освіти зосереджено вагомий науковий потенціал України - 68,9% докторів і 72,6% канд. наук. Підготовка 81% докторантів і 85% аспірантів здійснюється саме у вищих навчальних закладах, тому від раціональної організації та адекватного ...
897283
  Остролуцька Л. Наука в університетах має зробити країну сильнішою та успішною // Світ. – Київ, 2020. – Січень (№ 1/2). – С. 1, 2


  Про це йшлося під час обговорення діяльності Ради проректорів з наукової роботи закладів вищої освіти та директорів наукових установ МОН. Головою Ради обрано Віктора Мартинюка, проректора з наукової роботи КНУ імені Тараса Шевченка.
897284
  Луговий В. Наука в університетах, університети в науці у світовому дослідницькому просторі / В. Луговий, Ж. Таланова // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (64). – С. 42-50. – ISSN 2078-1016
897285
  Ільченко М.Ю. Наука в університетах. Неухильно виконувати прийняті закони // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 29-33. – ISBN 978-966-622-690-0


  Виступ академіка НАН України М.Ю. Ільченка на Парламентських слуханнях на тему "Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави", 2 липня 2014 р.
897286
  Січкаренко Г. Наука в університетах: фактори кризового стану // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 126-131. – ISSN 1998-4634
897287
  Стріха М. Наука в університетах: що далі? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 1-15 січня (№ 1/2). – С. 2-3
897288
   Наука в экономической структуре народного хозяйства. – М, 1990. – 190с.
897289
  Волков А.В. Наука в эпоху биокапитализма // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 57-68. – ISSN 0042-8744
897290
   Наука великих можливостей - біологія сьогодні // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 8


  Відділення загальної біології НАН України очолює академік НАНУ Д. М. Гродзинський.
897291
  Вебер И. Наука вещественной природы / сочинение Иосифа Вебера, б. профессора физики в Делингене ; перевод с немецкаго [В.П. Чеховича]. – Киев : В Университетской типографии, 1838. – [4], 390, [2] с. : 2 л. черт.


  Перводчик: Чехович Венедикт Павлович (1804-1862), прижизненное изд.
897292
  Смертенко П. Наука виглядає як падчерка / П. Смертенко, В. Солнцев // Світ. – Київ, 2021. – Червень (№ 21/22)
897293
  Болдижар М.М. Наука вимагає правди. / М.М. Болдижар. – Ужгород, 1999. – 55с.
897294
  Лонкевич І. Наука від майстра // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 197-198. – ISSN 0868-4790


  Спогади і присвяти "Із майбутньої книги про Майстра" (до 90-річчя від дня народження Романа Іваничука) - довільний, а водночас сповнений дружнього пієтету "мозаїчний портрет" роботи Герасим"юка, Слабошпицького, Габора, Миколи Ільницького, Яворівського, ...
897295
  Клейменова Ольга Наука від Мюнхгаузена // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 64-65


  38-й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" протягом осінньої декади переконував у своїй солідності.
897296
  Якубський Б.В. Наука віршування / Б. Якубський. – Київ : Київський університет, 2007. – 208с. – ISBN 966-594-939-Х
897297
  Квит С. Наука военного времени / Ирина Гамалий // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2014. – № 32 (394). – С. 34-35. – ISSN 2075-7093


  Сергей Квит рассказал о новом законе о высшем образовании, люстрации в министерстве и вступительной кампании на востоке страны.
897298
  Стріха М. Наука воєнного часу: особливі запити й особливі вимоги // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 56-61. – ISBN 978-966-622-690-0
897299
  Созинов М.Д. Наука вспоминать / М.Д. Созинов. – Свердловск, 1974. – 95с.
897300
  Хаббард Л.Р. Наука выживания : предсказывание человеческого поведения / Л. Рон Хаббард. – Los Angeles : Bridge: A Hubbard publ., 2007. – [17],714 с. : ил. + 1 табл. – ISBN 978-1-4031-4760-8
897301
  Хаббард Л.Р. Наука выживания : тексты лекций, глоссарий и предметный указатель, 21 мая 1951 - 26 июня 1951 / Л.Р. Хаббард. – Los Angeles : Golden era
Лекции 1- 4. – 2007. – [11], 251 с. + 4 электрон. опт. диска (CD-ROM)
897302
   Наука гармонії SHA // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 1 (139), лютий - березень. – С. 112-115 : фото
897303
  Нагибин Ю.М. Наука дальних странствий / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1982. – 655 с.
897304
  Судзуки Д.Т. Наука Дзен-Ум Дзен / Д.Т. Судзуки. – Київ : Преса України, 1992. – 176 с. – ISBN 5-7707-3698-4
897305
   Наука для відбудови // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 26 грудня (№ 49/50)


  Національний фонд досліджень оголосив конкурс проєктів з виконання наукових досліджень і розробок "Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди".
897306
  Бабкин В. Наука для жизни или жизнь науки? // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 3 (1610). – С. 97-114. – ISSN 0869-44435


  В конце концов наука - это и научение, и наукознание, и накоприменение, которое распадается на две составляющие : создание нового знания и использование науки для решения конкретных задач необязательно естественнонаучных. Автор не в первый раз ...
897307
   Наука для життя // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Про міжнародну інтердисциплінарну конфероенцію "Математика та науки про життя: можливості, взаємозв"язки та кордони", організовану Фондом Гумбольдта, Інститутом математики НАНУ, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, НТУУ ...
897308
  Галата С. Наука для життя // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 29 травня (№ 21). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Про Всеукраїнський фестиваль інновацій. У рамках Фестивалю відбувся конкурс проектів у сфері ІТ, освіти, охорони здоров"я, агросектора, енергоефективності, екології. Від КНУ імені Тараса Шевченка надійшло 16 заявок. Неабияке враження на журі і гостей ...
897309
   Наука для медицини / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2020. – Жовтень (№ 5). – С. 4


  "Проєкт Університетської клініки "Застосування вітчизняних лазерних та електрозварювальних технологій у лікуванні ран та трофічних порушень м"яких тканин, спричинених бойовими травмами та захворюваннями магістральних судин" переміг у конкурсі ...
897310
  Шулікін Д. Наука для миру і безпеки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 17 липня (№ 27). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Співпраця між Україною і НАТО в науковій сфері. Ключовим механізмом забезпечення координації взаємодії між Україною та НАТО у сфері науки є Спільна робоча група "Україна - НАТО" зі співробітництва з питань науки та довкілля, яка була створена у 2000 ...
897311
  Кроу М. Наука для молодежи // В мире науки : научно-информационный журнал / ООО "Капица и Партнеры" ; Некоммерческое партнерство "Междунар. партнерство распространения науч. знаний" ; ЗАО "В мире науки". – Москва, 2012. – № 12. – С. 45-47. – ISSN 0208-0621


  Все меньше и меньше студентов выбирает естественнонаучные дисциплины. Поэтому не удивительно, что знание математики снизилось на всех уровнях нашего общества. А уровень подготовки тысяч и тысяч преподавателей оставляет желать лучшего: они не могут ...
897312
  Сорока Г. Наука доброти, чуйності, турботи : За повістю Григора Тютюнника "Климко" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (645). – С. 23-25. – ISSN 0130-5263
897313
  Соколов В.В. Наука доброти. / В.В. Соколов. – К., 1990. – 199с.
897314
  Калита В.Т. Наука допомагає / В.Т. Калита. – К, 1984. – 128с.
897315
  Писаржевский О.Н. Наука древняя и молодая. / О.Н. Писаржевский. – Москва, 1962. – 207с.
897316
  Шулікін Д. Наука живе і боретья з ворогом, як і весь народ // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Травень (№ 17/18). – С. 1
897317
  Іванова Ірина Наука життя // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 30-34 : фото
897318
  Адлер А. Наука жить : Лекции по введению в психотерапию для врачей, психологов и учителей / А. Адлер. – 5-е изд. – Київ : Port-Royal, 1997. – 288с. – ISBN 966-7068-01-3
897319
  Короденко М. Наука з гідністю // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 28 грудня (№ 52)


  Підсумки року для наукової галузі України підбили під час засідання Ради проректорів із наукової роботи вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та директорів наукових установ МОН.
897320
  Дончик В. Наука з пристрастю // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1 (613). – С. 31-33. – ISSN 0236-1477
897321
  Стріха М. Наука за "гамбурзьким рахунком" / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15 травня (№ 18/19). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  Розмова із заступником міністра освіти і науки, відомим науковцем, викладачем, перекладачем і письменником, доктором фізико-математичних наук Максимом Стріхою щодо імплементації Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", підтримки ...
897322
  Кузьменко В. Наука за біологічним принципом, або дещо про академічну мафію / В. Кузьменко; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 160 с. – (Біб-ка журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-489-9
897323
  Суржик Л. Наука за гратами // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 5-11 липня (№ 24). – С. 1, 12


  Парламентські слухання, присв. проблемам вітчизняної науки, які відбулися 2 лип., можна вважати знаковими. (Попри скепсис щодо подібного роду "говорилень", ККД яких часто обмежується "випусканням пари"). По-перше, колишня, зметена Майданом, влада ...
897324
  Онопрієнко В.І. Наука за часів незалежності України / В.І. Онопрієнко, М.В. Онопрієнко // Історія, філософія, соціологія науки і технологій : навч. посібник для магістрантів та аспірантів / В.І. Онопрієнко, М.В. Онопрієнко. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2014. – С. 113-118. – ISBN 978-617-571-105-7
897325
  Короденко М. Наука залежить від кожного. Як і фінансування // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 16 березня (№ 11). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  У КНУ імені Тараса Шевченка пройшов міжнародний семінар для проректорів з наукової роботи "Еволюція якості наукової діяльності". Зі вступним словом виступив ректор університету, президент Спілки ректорів закладів вищої освіти Л. Губерський.
897326
   Наука заради миру // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 12 листопада (№ 44). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Щодо програми "Наука заради миру та безпеки".
897327
   Наука заради миру та безпеки // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 6-13 грудня (№ 47/49). – С. 2


  Щодо інформаційного дня Програми НАТО "Наука заради миру та безпеки", що відбувся 21 листопада 2019 року, в приміщенні МОН.
897328
   Наука західного регіону України (1990-2010) : до 40-річчя Захід. наук. центру / [О.В. Ангельський та ін. ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.] ; НАН України, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Західний наук. центр. – Львів : ПАІС, 2011. – 671, [1] с. : іл., портр., табл. – Авт. зазнач. на с. 614-622. - На тит. арк також: Західний науковий центр, 1971. – Бібліогр.: с. 623-668 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1585-64-4


  Цю книгу невідомих творів одного з провідних українських пись­мен­ників Франкової школи Тимотея (Тимофія) Бордуляка (1863–1936) упоряд­кував його онук Тимофій Бордуляк, названий на честь діда. Автографи цих творів зберігаються в упорядника та в його ...
897329
  Корній В.В. Наука західного регіону України: статистика та інформаційне середовище / В.В. Корній, О.Д. Зинюк, Р.Р. Романюк // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 98-106. – ISBN 978-966-360-233-2 (вип. 8) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  Проблемні питання щодо розвитку науково-інформаційних ресурсів.
897330
  Назарчук З.Т. Наука Західного регіону України: тенденції, проблеми та пропозиції / З.Т. Назарчук, І.М. Мриглод, Р.Р. Романюк // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 61-70. – ISSN 0372-6436
897331
  Терентьева Л.Н. Наука и "антинаука" в системно-параметрическом измерении // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 15 : Філософія. – С. 7-18
897332
   Наука и будущее. – М, 1990. – 236с.
897333
  Козлов Б.И. Наука и война : вклад АН СССР в победу Советского Союза в Великой Отечественной войне // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2010. – № 2. – С. 3-29. – ISSN 0205-9606
897334
  Ковалева С.К. Наука и Вселенная // История науки и техники : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва, 2013. – № 5. – С. 25-33. – ISSN 1813-100X


  «Отыщи всему начало и ты многое поймешь» Козьма Прутков. Начиная с середины ХХ века, сложилось мнение о завершенности развития физики. Основной упрек к физике: почему нет общих непротиворечивых оснований, которые позволили бы объединить квантовую ...
897335
  Цейтлин З.А. Наука и гипотеза : Историко-критическое исследование математических начал натуральной философии в связи с учением о методе естеств. и обществ. наук / З.А. Цейтлин. – Москва; Ленинград : Гос. изд-во, 1926. – 216с.
897336
  Тимирязев К.А. Наука и демократия : Сборник статей 1904-1919 гг. / К.А. Тимирязев. – Москва : Госиздат, 1920. – 478 с.
897337
  Тимирязев К.А. Наука и демократия : Сборник статей 1904-1919 гг. / К.А. Тимирязев. – Л. : Прибой, 1926. – 432 с.
897338
  Тимирязев К.А. Наука и демократия : Сборник статей 1904-1919 гг. / К.А. Тимирязев. – М. : Соцэкгиз, 1963. – 498 с.
897339
   Наука и ее место в культуре. – Новосибирск, 1990. – 272с.
897340
  Габриэлян Г.Г. Наука и ее роль в обществе / Г.Г. Габриэлян. – Ереван, 1956. – 339с.
897341
  Трошин Д.М. Наука и ее роль в современном обществе. / Д.М. Трошин. – М., 1960. – 46с.
897342
  Несветайлов Г.А. Наука и ее эффективность. / Г.А. Несветайлов. – Минск, 1979. – 111с.
897343
  Вальден П.И. Наука и жизнь / П.И. Вальден. – Петроград
Часть I. – 1918. – 113 с.
897344
  Вальден П.И. Наука и жизнь / П.И. Вальден. – Петроград
3. – 1921. – 224с.
897345
  Вальден П.И. Наука и жизнь / П.И. Вальден. – 2-е изд. – Петроград
1. – 1922. – 112с.
897346
   Наука и жизнь. – М, 1949. – 462с.
897347
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-
№ 1. – 1974. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897348
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-
№ 1. – 1975. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897349
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1976. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897350
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1977. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897351
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1978. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897352
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1979. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897353
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1980. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897354
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1981. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897355
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1982. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897356
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1983. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897357
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1984. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897358
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1985. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897359
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1986. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897360
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1987. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897361
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1988. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897362
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 1988. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897363
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 1988. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897364
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 1988. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897365
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 1988. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897366
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 1988. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897367
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 1988. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897368
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 1988. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897369
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 1988. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897370
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 1988. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897371
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 1988. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897372
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 1988. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897373
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1989. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897374
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 1989. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897375
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 1989. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897376
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 1989. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897377
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 1989. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897378
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 1989. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897379
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 1989. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897380
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 1989. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897381
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 1989. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897382
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 1989. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897383
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 1989. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897384
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1990. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897385
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 1990. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897386
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 1990. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897387
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 1990. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897388
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 1990. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897389
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 1990. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897390
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 1990. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897391
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 1990. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897392
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 1990. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897393
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 1990. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897394
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1991. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897395
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 1991. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897396
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 1991. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897397
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 1991. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897398
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 1991. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897399
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 1991. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897400
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 1991. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897401
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 1991. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897402
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 1991. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897403
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1992. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897404
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 1992. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897405
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 1992. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897406
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 1992. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897407
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5/6. – 1992. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897408
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 1992. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897409
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 1992. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897410
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 1992. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897411
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 1992. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897412
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 1992. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897413
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 1992. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897414
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1993. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897415
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 1993. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897416
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 1993. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897417
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 1993. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897418
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 1993. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897419
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 1993. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897420
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 1993. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897421
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 1993. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897422
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 1993. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897423
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 1993. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897424
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1995
897425
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 1995
897426
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 1995
897427
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 1995
897428
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 1995
897429
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 1995
897430
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 1995
897431
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 1995
897432
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 1995
897433
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 1995
897434
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 1995
897435
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 1995
897436
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1996
897437
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 1996
897438
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 1996
897439
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 1996
897440
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 1996
897441
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 1996
897442
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 1996
897443
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 1996
897444
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 1996
897445
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 1996
897446
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 1996
897447
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 1996
897448
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1997
897449
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 1997
897450
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 1997
897451
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 1997
897452
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 1997
897453
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 1997
897454
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897455
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897456
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897457
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897458
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897459
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897460
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897461
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897462
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897463
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897464
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897465
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897466
   Наука и жизнь : Научно-популярный журнал. – Москва, 1890-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897467
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897468
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897469
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897470
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897471
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897472
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897473
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897474
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897475
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897476
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897477
   Наука и жизнь : Научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897478
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 2003. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897479
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 2003. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897480
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 2003. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897481
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 2003. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897482
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 2003. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897483
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 2003. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897484
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 2003. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897485
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 2003. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897486
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 2003. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897487
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 2003. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897488
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 2003. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897489
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 2003. – 160 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897490
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 2004. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897491
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 2004. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897492
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 2004. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897493
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 2004. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897494
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 2004. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897495
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 2004. – 160 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897496
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 2004. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897497
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 2004. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897498
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 2004. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897499
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 2004. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897500
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 2004. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897501
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 2004. – 160 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897502
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 2005. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897503
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 2005. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897504
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 2005. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897505
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 2005. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897506
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 2005. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897507
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 2005. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897508
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 2005. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897509
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 2005. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897510
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 2005. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897511
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 2005. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897512
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 2005. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897513
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 2005. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897514
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 2006. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897515
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 2006. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897516
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 2006. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897517
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 2006. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897518
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 2006. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897519
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 2006. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897520
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 2006. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897521
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 2006. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897522
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 2006. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897523
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 2006. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897524
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 2006. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897525
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 2006. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897526
   Наука и жизнь : Научно-популярное издание. – Киев, 2007-. – ISBN 966-396-079-5
№ 1. – 2007
897527
   Наука и жизнь : Научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 2007. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897528
   Наука и жизнь : Научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 2007. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897529
   Наука и жизнь : Научно-популярное издание. – Киев, 2007-. – ISBN 966-396-079-5
№ 2. – 2007
897530
   Наука и жизнь : Научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 2007. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897531
   Наука и жизнь : научно-популярное издание. – Киев, 2007-. – ISBN 966-396-079-5
№ 3. – 2007
897532
   Наука и жизнь : научно-популярное издание. – Киев, 2007-. – ISBN 966-396-058-2
№ 4. – 2007
897533
   Наука и жизнь : Научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 2007. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897534
   Наука и жизнь : Научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 2007. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897535
   Наука и жизнь : Научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 2007. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897536
   Наука и жизнь : Научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 2007. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897537
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 2007. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897538
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 2007. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897539
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 2007
897540
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 2007. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897541
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 2007. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
897542
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 2008. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897543
   Наука и жизнь : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2007-. – ISBN 966-396-058-2
№ 1 (5). – 2008
897544
   Наука и жизнь : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2007-. – ISBN 966-396-058-2
№ 2 (6). – 2008
897545
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 2008. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897546
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 2008. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897547
   Наука и жизнь : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2007-. – ISBN 966-396-058-2
№ 3 (7). – 2008
897548
   Наука и жизнь : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2007-. – ISBN 966-396-058-2
№ 4 (8). – 2008
897549
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 2008. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897550
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 2008. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897551
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 2008. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897552
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 2008. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897553
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 2008. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897554
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 2008. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897555
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 2008. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897556
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 2008. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897557
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 2008. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897558
   Наука и жизнь : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2007-. – ISBN 966-396-058-2
№ 1 (9). – 2009
897559
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 2009. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897560
   Наука и жизнь : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2007-. – ISBN 966-396-058-2
№ 2 (10). – 2009
897561
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 2009. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897562
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 2009. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897563
   Наука и жизнь : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2007-. – ISBN 966-396-058-2
№ 3 (11). – 2009
897564
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 2009. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897565
   Наука и жизнь : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2007-. – ISBN 966-396-058-2
№ 4 (12). – 2009
897566
   Наука и жизнь : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2007-. – ISBN 966-396-058-2
№ 5 (13). – 2009
897567
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 2009. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897568
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 2009. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897569
   Наука и жизнь : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2007-. – ISBN 966-396-058-2
№ 6 (14). – 2009
897570
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 2009. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897571
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 2009. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897572
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 2009. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897573
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 2009. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897574
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 2009. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897575
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 2009. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897576
   Наука и жизнь : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2006-
№ 1 (15). – 2010
897577
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 2010. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897578
   Наука и жизнь : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2006-
№ 2/3. – 2010
897579
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 2010. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897580
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 2010. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897581
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 2010. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897582
   Наука и жизнь : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2006-
№ 4/5. – 2010
897583
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 2010. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897584
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 2010. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897585
   Наука и жизнь : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2006-
№ 6/7. – 2010
897586
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 2010. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897587
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 2010. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897588
   Наука и жизнь : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2006-
№ 8/9. – 2010
897589
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 2010. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897590
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 2010. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897591
   Наука и жизнь : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2006-
№ 10. – 2010
897592
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 2010. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897593
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 2010. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897594
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897595
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897596
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд. возобновлено в окт. 1934 года
897597
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897598
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897599
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897600
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897601
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая орг. "Редакция журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897602
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая орг. "Редакция журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897603
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897604
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897605
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897606
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897607
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897608
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897609
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897610
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897611
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897612
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897613
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897614
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897615
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897616
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897617
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897618
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897619
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897620
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897621
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897622
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897623
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897624
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897625
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897626
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897627
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
897628
   Наука и жизнь (Владимир Литвин) // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 13 (450). – С. 41.


  Зав. каф.новейшей истории КНУТШ.
897629
   Наука и жизнь в начале 20 века : Сто лет назад // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
897630
  Вальден П.И. Наука и жизнь. / П.И. Вальден. – Петроград
2. – 1919. – 148с.
897631
   Наука и журанлист. – Москва, 1970. – 287с.
897632
   Наука и журналист, 1976. – 192с.
897633
   Наука и закономерности ее развития. – Томск, 1977. – 171с.
897634
  Тимирязев К.А. Наука и земледелец : Простейшие опыты по физиологии и земледелию / К.А. Тимирязев. – Москва : ГИЗ, 1925. – 72 с.
897635
  Ионин Л.Г. Наука и идеология в "левом" критическом рационализме // Теории идеологии и идеологической борьбы : реферативный сборник / Акад. наук СССР [и др.] ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1980. – Вып. 3. – С. 236-265. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
897636
  Булатов В.П. Наука и инженерная деятельность / В.П. Булатов, Е.А. Шаповалов. – Ленинград, 1987. – 111с.
897637
   Наука и инновации : научно-практический журнал / Нац. акад. наук Беларуси. – Минск. – ISSN 1818-9857
№ 10 (104). – 2011
897638
   Наука и инновации в БГУ. – 2-е изд., исправл. и доп. – Минск : БГУ, 2006. – 90с. : илл. – ISBN 985-485-632-1
897639
  Иванова Н.И. Наука и инновации в полицентричном мире // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 8. – С. 698-711. – ISSN 0869-5873


  Инновационная составляющая экономики, использование постоянно обновляемого ресурса знаний и технологий становятся основным фактором устойчивого развития. О том, как эта истина учитывается в политике государств мира, о месте России в этом процессе ...
897640
   Наука и инновации в условиях кризиса: статистический анализ / И.А. Кузнецова, Н.В. Городникова, Т.В. Ратай, С.Ю. др. Гостева // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 8. – С. 3-20. – ISSN 0320-8168
897641
  Власов В.А. Наука и инновации томских политехников // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 81-86. – ISSN 0869-3617


  В публикации нашли отражение основные достижения вуза на российском и мировом уровнях, представлена инновационная инфраструктура университета, изложены ключевые направления сотрудничества в сфере научной деятельности, приведены результаты научных ...
897642
  Сухотин А.К. Наука и информация / А.К. Сухотин. – Москва, 1971. – 127с.
897643
  Пацюков Виталий Наука и искусство : мифология перекрестков // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2009. – № 4/5. – С. 46-53
897644
   Наука и искусство географии. – Москва : Прогресс, 1989. – 199с.
897645
  Ларичев О.И. Наука и искусство принятия решений / О.И. Ларичев. – Москва : Наука, 1979. – 200с.
897646
  Беспалов В.А. Наука и искусство принятия управленческих решений : [учеб. пособие для фак. повышения квалификации руководящих кадров колхозов и совхозов и специалистов сел. хоз-ва] / В.А. Беспалов. – Киев : Вища школа, 1985. – 135 с. – Библиогр.: с. 133-134
897647
  Хилл П. Наука и искусство проектирования / П. Хилл. – Москва, 1973. – 262с.
897648
   Наука и искуство географии : спектр взглядов ученых СССР и США. – Москва : Прогресс, 1980. – 200с.
897649
  Благов Ю.Е. Наука и космос : Стратегия ГМК / Ю.Е. Благов, В.А. Демин ; Ленинградский гос. ун-т ; под ред. И.К. Ключникова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1991. – 144 с.
897650
  Лукьянова Л.П. Наука и культура / Л.П. Лукьянова. – Київ, 1967. – 38с.
897651
  Мартыненко Т.К. Наука и культура / Т.К. Мартыненко. – Киев, 1969. – 32с.
897652
  Вдовиченко Г.Г. Наука и культура : Материалы к лекции Відом. про відпов.: Ин-т повышения квалификации преподавателей общественных наук / Г.Г. Вдовиченко. – Київ, 1974. – 26 с.
897653
   Наука и культура. – М, 1984. – 336с.
897654
   Наука и культура. – Х, 1991. – 163с.
897655
  Рахматов М. Наука и культура на службе народа / М. Рахматов. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1954. – 36 с. – (XXV лет Таджикской ССР)
897656
  Чиков П.С. Наука и лекарственные растения / П.С. Чиков. – М., 1977. – 128с.
897657
  Пекарский П.П. Наука и литература в России при Петре Великом : 2 т. ; исследование П. Пекарского. – Санкт-Петербург : Изд. Товарищества "Общественная польза", 1862 (в Тип. Товарищества "Общественная польза")
Т. 1 : Введение в историю просвещения в России XVIII столетия. – 1862. – VI, 578 с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.
897658
  Пекарский П.П. Наука и литература в России при Петре Великом : исследование П. Пекарского. – Санкт-Петербург : Изд. Товарищества "Общественная польза", 1862 (в Тип. Товарищества "Общественная польза")
Т. 2 : Описаниеи славяно-русских книг и типографий. 1698-1725 годов. – 1862. – II, 694, XXIII с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.
897659
  Гусев С.С. Наука и метафора / С.С. Гусев. – Л, 1984. – 152с.
897660
  Шейнин Ю.М. Наука и милитаризм в США / Ю.М. Шейнин. – М, 1963. – 592с.
897661
  Юдин Э.Г. Наука и мир человека. / Э.Г. Юдин. – М, 1978. – 64с.
897662
   Наука и мировоззрение. – Свердловск, 1977. – 153с.
897663
  Котс А.Ф. Наука и мировоззрение в свете кризиса переживаемого времени : [Наука и война в их внешнем и духовно-внутреннем конфликте] / А.Ф. Котс. – Москва : [Тип. В.И. Воронова], 1915. – 58 с.


  На тит. л. № 300678 дарственная надпись от автора
897664
  Алексеев П.В. Наука и мировозрение / П.В. Алексеев. – Москва, 1983. – 367с.
897665
  Поликарпов В.С. Наука и мистицизм в 10 веке / В.С. Поликарпов. – М, 1990. – 219с.
897666
  Комаров В.Н. Наука и миф / В.Н. Комаров. – Москва, 1988. – 192с.
897667
  Ставицкий А.В. Наука и миф: проблема соотношения // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; ООО "Инвестиционная компания БАРРЕЛЬ". – Москва, 2014. – № 2 (92), март - апрель. – С. 167-176. – ISSN 2073-6118
897668
   Наука и молодежь. – Москва, 1958. – 425с.
897669
  Тундыков Ю.Н. Наука и мораль / Ю.Н. Тундыков. – Свердловск, 1988. – 169 с.
897670
  Тундыков Юрий Никифорович Наука и мораль (Опыт исследования соотношения и взаимосвязи) : Автореф... доктора философскихнаук: 09.00.01 / Тундыков Юрий Никифорович; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1989. – 33л.
897671
  Корнеев М.Я. Наука и надстройка. / М.Я. Корнеев. – Ленинград, 1958. – 83с.
897672
   Наука и науно-исследовательская работа в Белорусии (1918-1973 гг.) : Библиогр. указ. литературы: В 5-ти т. – Минск : ФБАН БССР
Т. 1 : Развитие науки. История, состояние и задачи отдельных отраслей. – 1975. – 323с.
897673
   Наука и науно-исследовательская работа в БССР : Указ. лит. за 1989 г. – Минск, 1990. – 172с.
897674
   Наука и научно-исследовательская работа в Белорусии (1918-1973 гг.) : Библиогр. указ. литературы. В 5-ти т. – Минск : ФБАН БССР
Т. 5 : Вспомогательные указатели. – 1975. – 294с.
897675
   Наука и научно-исследовательская работа в Белорусии (1918-1973 гг.) : Библиогр. указ. литературы в 5-ти т. – Минск
Т. 2 : Научные учреждения и общества Белоруссии. – 1976. – 375с.
897676
  Василевская А.Д. и Виталева Н.Е. Наука и научно-исследовательская работа в Белоруссии (1918-1973 гг.) : Библиографический указатель литературы. В 5-ти томах / А.Д. и Виталева Н.Е. Василевская; АН БССР; Фундаментальная б-ка им. Я. Коласа. – Минск
Т. 4 : Персоналии. – 1977. – 264с.
897677
   Наука и научно-исследовательская работа в БССР. – Минск, 1973. – 200с.
897678
   Наука и научно-исследовательская работа в БССР : Указатель литературы за 1975 год. – Минск, 1976. – 238с.
897679
   Наука и научно-исследовательская работа в БССР : Указатель литературы за 1977 г. – Минск : ФБАН БССР, 1978. – 193с. – (Библиогр. информ. / АН БССР; Фундам. б-ка им. Я. Коласа)
897680
   Наука и научно-исследовательская работа в БССР : Указатель литературы за 1984 год. – Минск, 1985. – 204с.
897681
   Наука и научно-исследовательская работа в БССР : Указатель литературы за 1990 г. – Минск, 1991. – 215с.
897682
   Наука и научно-исследовательская работа в БССР за 1976 год : указатель. – Минск, 1978
897683
   Наука и научно-исследовательская работа в БССР за 1979 год : указатель. – Минск, 1980
897684
   Наука и научно-исследовательская работа в БССР за 1980 год. – Минск
за 1980 : за 1980. – 1981
897685
   Наука и научно-исследовательская работа в СССР. – Москва, 1954. – 163с.
897686
  Морозов Лев Владимирович Наука и научно-исследовательская работа в СССР : Лит., опубл. в 1917-1925 гг. В 2-х ч. / Морозов Лев Владимирович; АН СССР; ИНИОН; Отд. науч.-библиогр. информ.; Сектор науч.-библиогр. информ. по науковедению; Сост.: Л. В. Моровов. – Москва : ИНИОН
Ч. 1. – 1981. – 283с.
897687
  Морозов Лев Владимирович Наука и научно-исследовательская работа в СССР : Лит., опубл. в 1917-1925 гг. В 2-х ч. / Морозов Лев Владимирович; АН СССР; ИНИОН; Отд. науч.-библиогр. информ.; Сектор науч.-библиогр. информ. по науковедению; Сост.: Л. В. Моровов. – Москва : ИНИОН
Ч. 2. – 1981. – 280с.
897688
   Наука и научно-исследовательская работа в Узбекистане : Библиографический указатель (1966-1975). – Ташкент, 1984. – 492с.
897689
   Наука и научно-исследовательская работа. 1980. – Минск, 1981
897690
   Наука и научно-исследовательская работа. 1981. – Минск, 1982
897691
   Наука и научное творчество. – Ростов -на-Дону, 1970. – 156с.
897692
   Наука и научное творчество. – Ростов -на-Дону, 1981. – 94с.
897693
   Наука и научное творчество. – Ростов -на-Дону, 1985. – 112с.
897694
   Наука и научное творчество. – Ростов -на-Дону, 1989. – 100с.
897695
   Наука и научные работники СССР. – Ленинград, 1926. – 407с.
897696
   Наука и научные работники СССР : Справочник,составляемый Комиссией "Научные учреждения и научные работники СССР" под наблюдением и непосредственным руководством Непременного Секретаря Академии Наук академика С.Ф. Ольденбурга и предмседателя Комиссии академика Е.Ф. Карского. – Ленинград
Часть VI : Научные работники СССР без Москвы и Ленинграда. – 1928. – 810 с.
897697
  Митрани Л. Наука и ненаука / Л. Митрани. – София : Наука и изкуство, 1989. – 232 с.
897698
  Пашаев Наука и нравственное воспитание / Пашаев, , Сулейман Шукюр оглы. – Москва, 1984. – 152с.
897699
   Наука и нравственность. – Москва : Политиздат, 1971. – 440 с.
897700
   Наука и нравственность. – Москва, 1976. – 435с.
897701
  Ганжин Виктор Тимофеевич Наука и нравственность. Анализ некоторых решений проблемы в истории европейской философии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Ганжин Виктор Тимофеевич; МГУ. Филос. фак-т. – Москва, 1972. – 16л.
897702
   Наука и нрвственность. – Москва, 1971. – 440с.
897703
   Наука и образование = Science and education : VIII intern. conf. : сб. трудов VIII Междунар. науч. конф., 27 июня - 6 июля 2015 г., Берген (Норвегия) / Nat. Council of Ukraine for Mechanism a. Machine Science (Member Org. of the Intern. Federation for Promotion of Mechanism a. Machine Sci.), Council of Sci. a. Engineer Union in Khmelnitsky Region, Khmelnitsky Nat. Univ. ; [ред.: Г.Я. Пановко и др.]. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – 114, [1] с. : ил., табл. – На обл. указ.: Proceedings of VIII International conference on science and education, June 27- July 6, 2015, Bergen (Norway). - Текст укр., рос., англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-330-229-4
897704
   Наука и образование = Science and education : сб. тр. VII междунар. науч. конф. : 27 февр. - 6 марта 2015 г., г. Дубай, ОАЭ / Nat. Council of Ukraine for Mechanism a. Machine Science (Member Org. of the Intern. Federation for Promotion of Mechanism a. Machine Science), Council of Sci. a. Engineer Union in Khmelnitsky Region [etc. ; редкол.: Е.В. Коробко и др.]. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – 130, [1] с. : ил., табл. – На обл. указ.: Proceedings of VII International conference on science and education, Febr. 27- March 06, 2015, Dubai, UAE. - Текст укр., рус., англ. – Библиогр.в конце ст. – ISBN 978-966-330-222-5
897705
  Евтух А.Т. Наука и образование в зпоху перемен // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 12-23. – ISSN 1993-6788
897706
  Петров В.В. Наука и образование в обществе знаний : вектор модернизации / В.В. Петров, Е.В. Покасова // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 6 (51). – С. 36-42. – ISSN 1811-0916


  В статье анализируется специфика модернизационных процессов в России. Показано, что в условиях формирования экономики знаний, базирующейся на наукоемких отраслях промышленности, возрастает значение интеграции науки и образования. Обосновано, что тесное ...
897707
  Мамут Л.С. Наука и образование в современной юриспруденции // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6. – С. 125-129. – ISSN 0869-0499
897708
  Герасимов И.В. Наука и образование в современном Судане (об экспедиционной поездке востоковедов СПбГУ. Январь-февраль 2014 года) / И.В. Герасимов, Н.Н. Дьяков // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 148-151. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 3). – ISSN 2074-1227


  О национальном университете Хартума.
897709
  Еремин С.Н. Наука и образование в структуре НТР / С.Н. Еремин, Е.В. Сменов. – Новосибирск, 1986. – 165с.
897710
  Супян В.Б. Наука и образование в США : главные приоритеты развития в "экономике знаний" // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 6. – С. 23-34. – ISSN 0321-2068
897711
   Наука и образование в условиях развитого социализма. – Томск, 1983. – 212 с.
897712
  Эпштейн В.М. Наука и образование как развивающаяся система / В.М. Эпштейн. – Харьков, 1992. – 28с.
897713
   Наука и образование на пороге 3 тысячелетия = Science and education on the threshold of the 3rd millennium : Материалы Международ. конгресса, состояв. 3 - 6 окт. 2000 г. в г. Минске в рамках реализации решений Всемирной конф. по науке, организов. совместно ЮНЕСКО и МСНС (Будапешт,1999), Всемирнообраз. форума. – Минск, 2001. – 825 с.
897714
  Рачков П.А. Наука и общественный прогресс / П.А. Рачков. – Москва, 1963. – 331с.
897715
  Андреев И.Д. Наука и общественный прогресс : [учеб. пособие для вузов] / Андреев И.Д. – Москва : Высшая школа, 1972. – 343 с.
897716
  Бернал Д.Д. Наука и общество : сб. ст. и выступлений / Д.Д. Бернал ; пер. с англ. [предисл. М. Иовчука, с. 3-23]. – Москва : Иностранная литература, 1953. – XXIII, 300 с. : 1 л. портр.
897717
  Волков Н Г. Наука и общество / Н Г. Волков. – Москва, 1967. – 64с.
897718
  Семенов Н.Н. Наука и общество / Н.Н. Семенов. – Москва, 1973. – 479с.
897719
   Наука и общество. – Москва, 1977. – 192с.
897720
  Семенов Н.Н. Наука и общество. / Н.Н. Семенов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1981. – 487с.
897721
   Наука и общество. Диалетика общественного сознания и развитие социальных наук : Сб. науч. тр. – Иркутск : Иркутский гос. ун-т, 1985. – 157 с.
897722
   Наука и общество. Наука как непосредственная производительная сила : Сб. науч. тр. – Иркутск, 1985. – 151 с.
897723
   Наука и общество: Время собирать камни. Беседы о физике и математике с академиками В.А. Марченко и Л.А. Пастуром // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2011. – № 1 (44). – С. 6-14
897724
   Наука и общество: история советского атомного проекта (40-50 годы) : труды междунар. симпозиума ИСАП-96. – Москва : ИздАТ. – ISBN 5-86656-073-9
Т. 1. – 1997. – 610 с.
897725
  Колотуши Ольга Михайловна Наука и обыденное сознание (определение роли и функции символа) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Колотуши Ольга Михайловна; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1975. – 22л.
897726
  Пирсон К. Наука и обязанности гражданина / К. Пирсон ; Пер. К.А. Тимирязев. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1905. – 55 с.
897727
  Гаккель Я.Я. Наука и освоение Арктики : (К сорокалетию советских исследований) / Я.Я. Гаккель. – Ленинград : Морской транспорт, 1957. – 133с.
897728
  Рубан Ю.Д. Наука и педагогика в развитии общества / Ю.Д.Рубан. – Киев : Аграрна наука, 2005. – 236с. – ISBN 966-540-002-9
897729
  Кашин В.Н. Наука и перспективное планирование / В.Н. Кашин. – Москва, 1963. – 48с.
897730
  Панников В.Д. Наука и повышение эффективности сельскохозяйственного производства. / В.Д. Панников, А.С. Негруводэ. – М., 1975. – 64с.
897731
  Будилович А.С. Наука и политика : три статьи по злободневным вопросам / А.С. Будилович. – Санкт-Петербург : Пушкинская скоропечатня, 1905. – 109, [1] с.
897732
  Рузавин Г.И. Наука и политика : мировозренческая подготовка научных кадров // Экология - 21 век: наука и политика : международный научный парламентский журнал / Всемирная экологическая академия. – Москва, 2008. – Т. 8, № 2 (50). – С. 71-77.


  МОН России утвердили новую программу канд. экзаменов для аспирантов и соискателей по истории и философии науки. Впервые в программу включается изучение экологической этики.
897733
  Иваненко С.И. Наука и православие / С.И. Иваненко. – М., 1984. – 93с.
897734
  Новиков А. Наука и практика сегодня / А. Новиков // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 6. – С.16-22. – ISSN 0869-3617
897735
  Струмилин С.Г. Наука и производительность труда. / С.Г. Струмилин. – М.-Л., 1931. – 18с.
897736
  Ельмеев В.Я. Наука и производительные силы общества / В.Я. Ельмеев. – М., 1959. – 112с.
897737
  Ермаков П.И. Наука и производство / П.И. Ермаков. – Москва, 1978. – 176с.
897738
   Наука и производство: новые формы : (США, страны Зап. Европы) : Cб. обзоров. – Москва : ИНИОН, 1990. – 167с. – Библиогр.в конце ст. – (Науковедение за рубежом / АН СССР, ИНИОН)
897739
   Наука и производтсво. – М, 1980. – 238с.
897740
   Наука и производтсво в социалистических странах. – М, 1979. – 197с.
897741
  Ипатьев В.Н. Наука и промышленность на Западе и в России / В.Н. Ипатьев. – Петроград, 1923. – 44 с.
897742
  Карпов М.М. Наука и развитие общества / М.М. Карпов. – Москва, 1961. – 118 с.
897743
   Наука и развитие общественных отношений. – Свердловск, 1980. – 149с.
897744
  Мещеряков В.Т. Наука и развитие принципов морали / В.Т. Мещеряков, О.Д. Астапова. – Л, 1989. – 167с.
897745
  Васильев В.А. Наука и религиозный модернизм / В.А. Васильев. – Минск, 1981. – 63с.
897746
  Эмдин М.В. Наука и религия / М.В. Эмдин. – Л, 1948. – 48 с.
897747
  Эмдин М.В. Наука и религия / М.В. Эмдин. – Брянск, 1950. – 48с.
897748
  Резников М. Наука и религия / М. Резников. – Минск, 1954. – 28 с.
897749
   Наука и религия. – М, 1957. – 431с.
897750
  Угринович Д.М. Наука и религия / Д.М. Угринович. – М, 1959. – 42с.
897751
  Бутинова М.С. Наука и религия / М.С. Бутинова, Я.М. Притыкин. – Москва-Л., 1961. – 108с.
897752
   Наука и религия. – М, 1964. – 56с.
897753
  Кимелев Ю.А. Наука и религия / Ю.А. Кимелев. – М, 1988. – 173с.
897754
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 1992
897755
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 1992
897756
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 1992
897757
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 4/5. – 1992
897758
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 6/7. – 1992
897759
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 1992
897760
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 1992
897761
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 1992
897762
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 1992
897763
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 1992
897764
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 1993
897765
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 1993
897766
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 1993
897767
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 1993
897768
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 1993
897769
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 1993
897770
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 1993
897771
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 1993
897772
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 1993
897773
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 1993
897774
   Наука и религия. – Москва
№ 1. – 1995
897775
   Наука и религия. – Москва
№ 2. – 1995
897776
   Наука и религия. – Москва
№ 3. – 1995
897777
   Наука и религия. – Москва
№ 4. – 1995
897778
   Наука и религия. – Москва
№ 5. – 1995
897779
   Наука и религия. – Москва
№ 6. – 1995
897780
   Наука и религия. – Москва
№ 7. – 1995
897781
   Наука и религия. – Москва
№ 8. – 1995
897782
   Наука и религия. – Москва
№ 9. – 1995
897783
   Наука и религия. – Москва
№ 10. – 1995
897784
   Наука и религия. – Москва
№ 11. – 1995
897785
   Наука и религия. – Москва
№ 12. – 1995
897786
   Наука и религия. – Москва
№ 1. – 1996
897787
   Наука и религия. – Москва
№ 2. – 1996
897788
   Наука и религия. – Москва
№ 3. – 1996
897789
   Наука и религия. – Москва
№ 4. – 1996
897790
   Наука и религия. – Москва
№ 5. – 1996
897791
   Наука и религия. – Москва
№ 6. – 1996
897792
   Наука и религия. – Москва
№ 7. – 1996
897793
   Наука и религия. – Москва
№ 8. – 1996
897794
   Наука и религия. – Москва
№ 9. – 1996
897795
   Наука и религия. – Москва
№ 10. – 1996
897796
   Наука и религия. – Москва
№ 11. – 1996
897797
   Наука и религия. – Москва
№ 12. – 1996
897798
   Наука и религия. – Москва
№ 1. – 1997
897799
   Наука и религия. – Москва
№ 2. – 1997
897800
   Наука и религия. – Москва
№ 3. – 1997
897801
   Наука и религия. – Москва
№ 4. – 1997
897802
   Наука и религия. – Москва
№ 5. – 1997
897803
   Наука и религия. – Москва
№ 6. – 1997
897804
   Наука и религия. – Москва
№ 7. – 1997
897805
   Наука и религия. – Москва
№ 8. – 1997
897806
   Наука и религия. – Москва
№ 9. – 1997
897807
   Наука и религия. – Москва
№ 10. – 1997
897808
   Наука и религия. – Москва
№ 11. – 1997
897809
   Наука и религия. – Москва
№ 12. – 1997
897810
   Наука и религия. – Москва
№ 1. – 1998
897811
   Наука и религия. – Москва
№ 2. – 1998
897812
   Наука и религия. – Москва
№ 3. – 1998
897813
   Наука и религия. – Москва
№ 4. – 1998
897814
   Наука и религия. – Москва
№ 5. – 1998
897815
   Наука и религия. – Москва
№ 6. – 1998
897816
   Наука и религия. – Москва
№ 7. – 1998
897817
   Наука и религия. – Москва
№ 8. – 1998
897818
   Наука и религия. – Москва
№ 9. – 1998
897819
   Наука и религия. – Москва
№ 10. – 1998
897820
   Наука и религия. – Москва
№ 11. – 1998
897821
   Наука и религия. – Москва
№ 12. – 1998
897822
  Чичерин Б.Н. Наука и религия / Б.Н. Чичерин. – Москва : Республика, 1999. – 495с. – (Религия. Культура.Наука). – ISBN 5-250-02697-4
897823
   Наука и религия. – Москва
№ 1. – 1999
897824
   Наука и религия. – Москва
№ 2. – 1999
897825
   Наука и религия. – Москва
№ 3. – 1999
897826
   Наука и религия. – Москва
№ 4. – 1999
897827
   Наука и религия. – Москва
№ 5. – 1999
897828
   Наука и религия. – Москва
№ 6. – 1999
897829
   Наука и религия. – Москва
№ 7. – 1999
897830
   Наука и религия. – Москва
№ 8. – 1999
897831
   Наука и религия. – Москва
№ 9. – 1999
897832
   Наука и религия. – Москва
№ 10. – 1999
897833
   Наука и религия. – Москва
№ 11. – 1999
897834
   Наука и религия. – Москва
№ 12. – 1999
897835
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2000
897836
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2000
897837
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2000
897838
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2000
897839
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2000
897840
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2000
897841
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2000
897842
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2000
897843
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2000
897844
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2000
897845
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2000
897846
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2000
897847
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2001
897848
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2001
897849
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2001
897850
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2001
897851
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2001
897852
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2001
897853
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2001
897854
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2001
897855
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2001
897856
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2001
897857
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2001
897858
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2001
897859
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2002
897860
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2002
897861
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2002
897862
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2002
897863
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2002
897864
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2002
897865
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2002
897866
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2002
897867
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2002
897868
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2002
897869
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2003
897870
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2003
897871
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2003
897872
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2003
897873
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2003
897874
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2003
897875
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2003
897876
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2003
897877
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2004
897878
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2004
897879
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2004
897880
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2004
897881
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2004
897882
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2005
897883
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2005
897884
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2005
897885
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2005
897886
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2005
897887
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2005
897888
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2005
897889
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2005
897890
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2005
897891
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2005
897892
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2005
897893
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2006
897894
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2006
897895
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2006
897896
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2006
897897
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2006
897898
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2006
897899
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2006
897900
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2006
897901
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2006
897902
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2006
897903
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2006
897904
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2006
897905
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2007
897906
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2007
897907
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2007
897908
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2007
897909
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2007
897910
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2007
897911
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2007
897912
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2007
897913
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2007
897914
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2007
897915
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2007
897916
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2007
897917
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2008
897918
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2008
897919
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2008
897920
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2008
897921
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2008
897922
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2008
897923
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2008
897924
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2008
897925
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2008
897926
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2009
897927
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2009
897928
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2009
897929
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2009
897930
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2009
897931
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2009
897932
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2009
897933
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2009
897934
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2009
897935
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2009
897936
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2010
897937
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2010
897938
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2010
897939
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2010
897940
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2010
897941
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2010
897942
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2010
897943
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2010
897944
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2010
897945
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2010
897946
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2010
897947
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2010
897948
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2011
897949
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2011
897950
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2011
897951
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2011
897952
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2011
897953
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2011
897954
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2011
897955
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2011
897956
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2011
897957
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2011
897958
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2011
897959
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2011
897960
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2012
897961
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2012
897962
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2012
897963
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2012
897964
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2012
897965
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2012
897966
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2012
897967
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2012
897968
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2012
897969
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2012
897970
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2012
897971
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2012
897972
   Наука и религия : научно-популярный журнал / "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2013
897973
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2013
897974
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2013
897975
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2013
897976
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2013
897977
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2013
897978
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2013
897979
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2013
897980
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2013
897981
   Наука и религия : ежемесячный массовый научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2013
897982
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2013
897983
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2013
897984
  Зобов Р.А. Наука и религия в современном мире / Р.А. Зобов, Н.В. Клинецкая // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 57-68. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
897985
  Махинько В.И. Наука и религия о "таинственных" явлениях человеческой психики / В.И. Махинько. – Х., 1970. – 51с.
897986
  Тарароев Я.В. Наука и религия о будущем вселенной // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 86-89. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
897987
  Лопырин А.И. Наука и религия о возникновении и развитии жизни на Земле / А.И. Лопырин. – Ставрополь : Ставропольское книжное издательство, 1954. – 35 с.
897988
  Эмме А.М. Наука и религия о возниковении жизни на Земле. / А.М. Эмме. – Москва, 1951. – 116с.
897989
  Змеев Ю.Н. Наука и религия о Вселенной / Ю.Н. Змеев. – Киев, 1964. – 69с.
897990
  Ильин Н.А. Наука и религия о жизни и смерти / Н.А. Ильин. – Москва, 1956. – 31с.
897991
  Ильин Н.А. Наука и религия о жизни и смерти / Н.А. Ильин. – Москва : Политическая литература, 1958. – 38с.
897992
  Царегородцев Г.И. Наука и религия о здоровье и болезнях человека / Г.И. Царегородцев. – Москва, 1965. – 68с.
897993
  Всехсвятский С.К. Наука и религия о мироздании / С. Всехсвятский. – Ленинград : "Лениздат" Газетно-журн. и книжное изд. Исполн. комитета Ленингр. город. Совета депутатов труд., 1940. – 48 с. : ил.
897994
  Плисецкий М.С. Наука и религия о происхождении человека / М.С. Плисецкий. – Москва, 1950. – 31с.
897995
  Шариков К.Е. Наука и религия о происхождении человека / К.Е. Шариков. – Минск, 1960. – 40с.
897996
  Мансуров Н.С. Наука и религия о психической деятельности / Н.С. Мансуров. – Москва, 1960. – 112с.
897997
  Бердышев Г.Д. Наука и религия о смерти и бессмертии / Г.Д. Бердышев. – Київ : Знание, 1986. – 49 с. – (Серия 5, Научно-атеистическая / о-во Знание УССР ; 2 : Научно-атеистическая : 2)
897998
  Гурьев Д.В. Наука и религия о сотворении человека / Д.В. Гурьев. – Свердловск, 1960. – 53с.
897999
  Парнюк М.А. Наука и религия об общественной жизни / М.А. Парнюк. – М., 1959. – 48с.
898000
  Наседкина В.А. Наука и религия. / В.А. Наседкина. – М., 1964. – 56с.
<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,