Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>
897001
   "Новая" Арктика и интересы России / [под общ. ред. В.А. Гусейнова ; отв. за вып. Н.П. Савкин] ; Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва : Красная звезда, 2012. – 260 с. – ISBN 978-5-88727-096-8
897002
  Буткевич В.Г. "Новая" буржуазная концепция соотношения международного и внутригосударственного права / В.Г. Буткевич, В.И. Муравьев // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1978. – С. 51-58. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 6)
897003
  Багров Н.В. "Новая" география в украинских реалиях: миссия и тренды развития / Н.В. Багров, Л.Г. Руденко, И.Г. Черванев // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 3 (79). – С. 11-18. – Библиогр.: с.17-18. – ISSN 1561-4980
897004
  Багров Н.В. "Новая" география в украинских реалиях: миссия и тренды развития / Н.В. Багров, Л.Г. Руденко, И.Г. Черванев // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 7-19. – Библиогр.: 43 назв. – (Географическая ; № 4). – ISSN 0373-2444
897005
  Хмельницкий Н.С. "Новая" политика США в Южной Африке // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1977. – С. 43-51. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 5)
897006
  Чудовский Д.Н. "Новгородки" : Крит. разбор первых двух вып. Русской допетровской нумизматики гр. Ив.Ив. Толстого / Д.Н. Чудовский. – Киев : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1887. – [2], 87 с. : ил.
897007
  Зарічук О.Л. "Нове виховання" у школі в Німецькій імперії (1871-1914 рр.) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 39-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розглядається один з підходів новаторської педагогіки кінця XIX - початку XX ст. в Німеччині, який отримав назву "нове виховання". Найбільш відомими "школами нового типу" стали сільсько-виховні будинки Г. Літца та "Вільна шкільна громада ...
897008
  Гальчинський А. "Нове прочитання Маркса - одне з найважливіших завдань нашого часу" / бесіду вів Ю. Сколотяний // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 травня (№ 17). – С. 7


  "5 травня виповнилося 200 років від дня народження Карла Маркса. На тлі очевидної кризи ідеологічних і макроекономічних концепцій, що домінували до останнього часу, досить примітна особлива увага до цієї події світової преси. Оцінки, звісно, ...
897009
  Чужа Т. "Нове світло на давню літературу": науковий діалог Івана Франка й Александра Брюкнера // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 537-546
897010
  Бабенко О.О. "Нове село" і будівництво Кременчуцької ГЕС: документована історія однієї утопії у фондах Державного архіву Кіровоградської області // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 2. – С. 194-203
897011
  Горох О.П. "Нове" положення про порядок здійснення помилування: чи є кроки вперед? // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 166-172. – ISSN 2072-8670
897012
  Діденко Л.В. "Нове" філософування; по-кониськи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 219-220. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
897013
  Сизоненко В.Л. Новая философия Библии в 21 веке / Сизоненко Владимир Леонидович, Беленкова Мария Ивановна, Романовский Александр Георгиевич. – Харьков, 2005. – 544с. – ISBN 996404071-1
897014
  Штайльманн Клаус Новая философия бизнеса = Neue philosophie des business / Штайльманн Клаус; Московский государственный ун-тет им. М.В. Ломоносова. – Москва-Берлин : Российское психологическое общество. – ISBN 5-89573-027-2
Т.1 : Реформы, революции, трансформации... Размышления делового человека. – 1998. – 403с.
897015
  Штайльманн Клаус Новая философия бизнеса = Neue buusinessphilosophie / Штайльманн Клаус; Московский государственный ун-тет им. М.В. Ломоносова. – Москва-Берлин : Российское психологическое общество. – ISBN 5-89573-027-2
Т.2 : Риски и успех предпринимательства в постсоциалистическом обществе. – 1998. – 390с.
897016
  Штайльманн К. Новая философия бизнеса = Neue businessphyilosophie / К. Штайльманн; МГУ им. М.В. Ломоносова. Фак-тет психол. МГУ. – 5-е изд.,стереотип. – Москва-Берлин : Московский Издательский Дом. – ISBN 5-85167-027-4
Т.3 : Конкуренция и ее границы. – 1998. – 433с.
897017
  Комаха А.Р. Новая философия бухгалтерского учета // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.2-9
897018
   Новая философия мира и внешнеполитическая деятельность КПСС : учебное пособие. – Москва : Политиздат, 1989. – 254 с.
897019
  Горицкая Н.Г. Новая финансовая отчетность / Н.Г. Горицкая. – Київ : Техніка, 1999. – 136 с. – (Бухгалтерский учет и финансовая отчетность на основе положений (стандартов) бухгалтерского учета). – ISBN 966-575-003-8
897020
  Сокольников Г.Я. Новая финансовая политика: на пути к твердой валюте / Г.Я. Сокольников. – М., 1991. – 335с.
897021
  Сорокин В. Новая форма Arctia uessly / В. Сорокин. – 146-147с.
897022
  Дорохов М.А. Новая форма интеграции на селе / М.А. Дорохов. – М., 1979. – 152с.
897023
  Шарлемань Э.В. (Н.В.) Новая форма кулика-сороки. Массовое появление в Европейской России сибирских ореховок (Nucilraga caryocatactes macrorhynchus Brhm.) осенью 1911 г. : Haemathopus ostralegus borysthenicus subsp. nov. / Э.В. Шарлеман. – Киев : Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве", 1912. – 22 с. – Отд.оттиск из: Труды Киев. Орнит. О-ва имени К.Ф. Кесслера под ред.В.М. Артоболевского. - Назв. парал. на фр. яз.
897024
  Брутенц К.Н. Новая форма порабощения народов / К.Н. Брутенц. – М, 1969. – 96с.
897025
  Пальчикова М.В. Новая форма процессуальных документов как следствие информатизации суда // Информационное право : научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2009. – № 3 (18). – С. 10-13.


  В статье рассматриваются вопросы понятий и особенностей процессуального документа, связанные с современными способами фиксации и передачи информации. Проанализированы существующие на сегодняшний день возможности информационных систем учета документов ...
897026
  Рылов В.М. Новая форма северо-американского Diaptomus (Entomostraca, Copepoda) из Восточной Сибири / В.М. Рылов. – Вырезка из Русск. энтом. обзор. XVIII, 1922. – 48с.
897027
  Рылов В.М. Новая форма северо-американского Diaptomus (Entomostraca, Copepoda) из Восточной Сибири / В.М. Рылов. – Оттиск из Русск. энтом. обзор. XVIII, 1922. – 16с.
897028
  Рылов В.М. Новая форма северо-американского Diaptomus (Entomostraca, Copepoda) из Восточной Сибири / В.М. Рылов. – Вырезка из Русск. энтом. обзор. XVIII, 1922. – 15с.
897029
  Рылов В.М. Новая форма северо-американского Diaptomus (Entomostraca, Copepoda) из Восточной Сибири / В.М. Рылов // Компакт - 5 оттисков / В.М. Рылов. – 7 с.
897030
  Емельянов А.А. Новая форма семейства Natricidae (Opnidia) на Дальнем Востоке СССР. / А.А. Емельянов // Гады. [Компакт - 252275]. – С. 111-113
897031
  Ломакина И.С. Новая форма управления в системе образования и профессиональной подготовки ЕС // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 3. – С.86 -95. – ISSN 0869-561Х
897032
  Кобозева Алиса Новая формула цирка : Цирк на экспорт. Тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 198-200 : Фото. – ISSN 1029-5828
897033
  Вайнтрауб Л.А. Новая фортепианная педаль и ее возможности : Автореф. дис. ... канд. искусствовед. наук : 821 / Вайнтрауб Л.А. ; Киев. гос. консерватория. – Киев, 1969. – 34 с.
897034
  Головин В.Г. Новая Франция // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1983. – Вып. 4. – С. 248-255


  Об экономической политике правительства Ф. Миттерана.
897035
  Бойко Н.А. Новая хата с холодными углами / Н.А. Бойко. – Ярославль, 1989. – 272с.
897036
  Кук Д.П. Новая химия : С 31 рис. / Джосии П. Кука, проф. химии и минералогии в Гарвард. ун-те ; Пер. с англ. под ред. А.М. Бутлерова От ред. А. Бутлеров. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Знание", 1876. – [4], IV, 403 с. : ил. – (Международная научная библиотека ; № 10)
897037
  Кренцель Б.А. Новая химия и ее сырьевая база. / Б.А. Кренцель, М.И. Рохлин. – М., 1962. – 104с.
897038
   Новая химия.. – М., 1959. – 208с.
897039
   Новая химия.. – М., 1960. – 208с.
897040
   Новая хрестоматия для старшего отделения начальных училищ и низших классов средних учебных заведений / сост. кружком учительниц под ред. В.А. Воскресенского. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. и Литография В.А. Тихонова, 1895. – 300 с.
897041
  Носовский В Г. Фоменко Новая хронология и концепция древней истории Руси, Англии и Рима : Факты. Стилистика. Гипотезы / В Г. Фоменко Носовский; Московский государственный ун-тет им. М.В.Ломоносова. – Москва. – ISBN 5-88800-001-9
Т.1. – 1995. – 384с.
897042
  Носовский В Г. Фоменко Новая хронология и концепция древней истории Руси, Англии и Рима : Факты. Стилистика. Гипотезы / В Г. Фоменко Носовский; Моск. госуд. ун-тет им. М.В.Ломоносова; Учебно-научн. центр довузовского образования. – Москва. – ISBN 5-88800-001-9
Т.2. – 1995. – [384] с. – С. 387-672
897043
  Щербановский О.С. Новая цефеида. / О.С. Щербановский. – Владивосток, 1963. – 236с.
897044
  Медведев И.Н. Новая Чехословакия : (Политическое и экономическое развитие современной Чехословакии) / И.Н. Медведев. – Стенограм. публич. лекции, проч. 21 мая 1947 г. в Клубе МВС СССР. – Москва, 1947. – 24 с.
897045
  Попов В.Г. Новая шехерезада. / В.Г. Попов. – Л, 1988. – 413с.
897046
  Эльсландер Ж.Ф. Новая школа / Ж. Эльсландер ; С фр. Е. Юргенс. – Москва : Типо-лит. И.Н. Кушнерев и К*, 1908. – 92 с. – (Библиотека "Свободного воспитания и образования и защиты детей" / Под ред. И. Горбунова-Посадова ; Вып. 22)
897047
  Ферьер А. Новая школа / А. Ферьер ; Пер. с фр. О. Кацаровой-Вульф. – Санкт-Петербург : Изд. О.В. Богданова, 1911. – 51 с. – На обл. 1910 год. – (Философско-педагогическая библиотека / Под ред. О. Богдановой ; Вып. 5)
897048
  Васконселлос А.Ф. Новая школа в Бельгии / А.Ф. Васконселлос. – Изд. 2-е. – Москва, 1919. – 196с.
897049
   Новая школа в новой Польше.. – Варшава, 1952. – 72с.
897050
  Аугсбург де Реско Л. Новая школа рисования / Проф. Ж. Аугсбург ; С англ. пер. Н.И. Живаго. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°. – (Библиотека нового воспитания / Под ред. И. Горбунова-Посадова ; Вып. 24)
Кн. 1 : Рисование для детей младшего и среднего возраста. – 1909. – 160 с. : ил.
897051
  Козырь И.В. Новая школьная мебель / И.В. Козырь. – Москва, 1961. – 166с.
897052
  Захарченко В. Новая экономика для новой Украины // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 2 (268). – С. 16-22. – ISSN 1810-3944
897053
  Меньшиков С. Новая экономика. Основы экономических знаний / С. Меньшиков. – Москва : Международные отношения, 1999. – 400с. – ISBN 5-7133-0963-0
897054
  Стрелец Ирина Александровна Новая экономика: гипотеза или реальность? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 16-23. – Бібліогр.: с. 16-22. – ISSN 0131-2227
897055
  Стрелец И. Новая экономика: гипотеза или реальность? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 16-23. – ISSN 0131-2227
897056
  Россер-мл. Дж.Б. Новая экономическая компративистика: полемические заметки / Дж.Б. Россер-мл., М. Россер // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 43-53. – ISSN 0042-8736
897057
  Щеренко В.А. Новая экономическая политика -- путь построения социализма в СССР. : Автореф... канд.экон.наук: / Щеренко В.А.; М-во культуры СССР.Сарат.экон.ин-т. – Саратов, 1953. – 21л.
897058
  Ленин В.И. Новая экономическая политика / В.И. Ленин. – М-Птгр. – 227с.
897059
  Ленин В.И. Новая экономическая политика / В.И. Ленин. – Л, 1924. – 205с.
897060
   Новая экономическая политика. – Москва, 1974. – 360с.
897061
  Поляков Ю.А. Новая экономическая политика : разраб. и осуществление / Ю.А. Поляков. – Москва, 1982. – 240с.
897062
  Островский В.С. Новая экономическая политика и ее международное значение. : Автореф... Канд.экон.наук: / Островский В.С.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1955. – 18л.
897063
  Валентинов Н. Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина / Н. Валентинов. – Москва, 1991. – 365с.
897064
  Климов Ю.Н. Новая экономическая политика и осуществление ее в промышденности Тверской губернии в 1921-1925 гг. / Ю.Н. Климов, В.А. Смирнов. – Калинин, 1989. – 86с.
897065
  Дарджания Б.Н. Новая экономическая политика Коммунистической партии и ее значение в деле построения социализма в нашей стране : Автореф... канд. ист.наук: / Дарджания Б.Н.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1962. – 46л.
897066
  Гущин Н.Я. Новая экономическая политика Коммунистической партии Советского Союза и ее значение в построении социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гущин Н.Я.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 15л.
897067
  Постников Е.С. Новая экономическая политика: идея, практика, уроки: уч. метод. пособие / Е.С. Постников. – Тверь, 1993. – 49с.
897068
  Валивач Е.Д. Новая экономическая реформа и производительность труда. / Е.Д. Валивач. – Ленинград, 1969. – 40с.
897069
  Каузов В.К. Новая экономическая система планирования и руководства народным хозяйством в ГДР. (Опыт ее осуществления в пром-сти) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Каузов В.К.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1969. – 25л.
897070
   Новая экономическая система.. – Дрезден, 1967. – 48с.
897071
  Руссо Ж. Ж. Новая Элоиза, или письма двух любовников, жителей небольшаго города у подошвы Альпийских гор. – С дозволения С. Петербургскаго Гражданскаго Губернатора. – Санктпетербург : в типографии Ив. Глазунова
Часть третья. – 1804. – 228с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал.XIX ст.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри
897072
  Шейндлин А.Е. Новая энергетика / А.Е. Шейндлин. – М, 1987. – 463с.
897073
  Юдин П. Новая энергетика Китая // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 3. – С. 72-73. – ISSN 2074-6040
897074
  Уайт А.Э. Новая энциклопедия масонства = A new encyclopaedia of freemazonry (ars magna latomorum) and of cognate instituted mysteries: their rites literature and history : (великого искусства каменщиков) и родственных таинств: их ритуалов, литературы и истории / А.Э. Уайт; Пер. с англ.: С.Б.Квиткин, В.В.Кирющенко, М.В.Колопотин (энциклопедия) А.Б.Гузман (Приложение). – Санкт-Петербург : Лань, 2003. – 480с. – ISBN 5-9511-0005-4
897075
  Ржига О.Н. Новая эпоха в исследовании Венеры (Радиолокационная съемка с помощью космических аппаратов "Венера-15" и "Венера-16") / О.Н. Ржига. – Москва : Знание, 1988. – 64 с.
897076
  Анисимов И.И. Новая эпоха всемирной литературы / И.И. Анисимов. – Москва : Советский писатель, 1966. – 688 с., [1] л. портр. : портр. – Библиогр. в примеч.: с. 681-687
897077
   Новая эра в бронировании отелей : компания "Контент Украина" представила рынку свои возможности // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 9-10 [прилож.]
897078
  Месси Гарри Стюарт Уилсон Новая эра в физике / Месси Гарри Стюарт Уилсон. – Москва, 1963. – 326 с.
897079
  Месси Гарри Стюарт Уилсон Новая эра в физике : пер. с англ. / Месси Гарри Стюарт Уилсон : пер. с англ. И.М. Беккермана и Н.А. Колокольцова ; под ред. Я.А. Смородинского. – 2-е изд., испр. – Москва : Атомиздат, 1965. – 309 с.
897080
  Флоринский Т.Д. Новая этнографическая карта Южной Македонии : [Carte etnographique de la Macedoine du sud representant la repartition ethnique a la veille de la guerre des Balkans. 1912. Par J. Ivanov, doc. a l"Universite de Sofia. 1913] : [Рецензия] / Т.Д. Флоринский, проф. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.т. Корчак-Новицкого, 1914. – [2], 8 с.
897081
  Мдивани Г.Д. Новая Югославия / Г.Д. Мдивани. – М, 1946. – 108с.
897082
   Новая Ялта: Празднование 50-летней годовщины Всеобщей декларации прав человека в регионе РБЕС : ПРООН. – Анкара : Тисамат принтинг, 1998. – IY,219с. : ил.
897083
  Долин А.А. Новая японская поэзия / А.А. Долин. – М., 1990. – 309с.
897084
  Шефтелевич Н.С. Новая японская поэзия: Симадзаки Тосон / Н.С. Шефтелевич. – М., 1982. – 166с.
897085
  Блакитний М.М. Новгород-Сіверське духовне училище за матеріалами духовної періодики Чернігівщини (друга половина XIX - початок XX ст.) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 261-262. – ISSN 2218-4805
897086
  Воїнов С. Новгород-Сіверський : 4. Князі Новгород-Сіверські. Ярославна // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 5. – С.18-25
897087
  Воїнов С. Новгород-Сіверський : 3. "Труби трублять в Новгороді" // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 4. – С.17-26
897088
  Воїнов С. Новгород-Сіверський // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С.49-61
897089
  Горенко Лариса Новгород-сіверський осередок кінця XVIII - початку XIX ст. в контексті українознавчих досліджень // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 196-202
897090
   Новгород - Псков : Путеводитель для туристов. – Москва : Профиздат, 1973. – 206с.
897091
  Константинова Т.М. Новгород / Т.М. Константинова. – Новгород, 1958. – 190с.
897092
   Новгород. – Ленинград, 1959. – 10 с.
897093
  Константинова Т.М. Новгород / Т.М. Константинова. – Новгород, 1960. – 38с.
897094
  Кушнир И.И. Новгород / И.И. Кушнир. – Ленинград, 1967. – 132 с.
897095
  Кушнир И.И. Новгород / И.И. Кушнир. – 2-е изд,. перераб. и доп. – Ленинград, 1972. – 168 с.
897096
   Новгород. – Ленинград, 1975. – 43 с.
897097
   Новгород. – Ленинград : Искусство, 1975. – 75, [5] c. : ил. – Список ил.: с. 12-14. – Библиогр. с. 11. – (Памятники древнерусского зодчества)
897098
  Гиппенрейтер В. Новгород / В. Гиппенрейтер, Э. Гордиенко, С. Ямщзиков. – Москва : Планета, 1976. – Расст.для науч.фонда: СФ/1156304
897099
  Каргер М.К. Новгород / М.К. Каргер. – 4-е, доп. – Ленинград, 1980. – 248 с.
897100
   Новгород. – Л., 1984. – 221с.
897101
   Новгород. – Москва, 1991. – 200 с.
897102
  Порфиридов Н.Г. Новгород 1917-1941 воспоминания / Н.Г. Порфиридов. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 255с.
897103
   Новгород в русской литературе.. – Новгород, 1959. – 255с.
897104
   Новгород Великий. – Москва, 1946. – 183 с.
897105
  Каргер М.К. Новгород Великий / М.К. Каргер. – Москва, 1946. – 183 с.
897106
  Каргер М.К. Новгород Великий / М.К. Каргер. – Ленинград ; Москва, 1961. – 310 с.
897107
  Каргер М.К. Новгород Великий / М.К. Каргер. – 2-е, доп. – Ленинград ; Москва, 1966. – 310 с.
897108
  Лихачев Д.С. Новгород Великий. Очерк истории культуры Новгорода XI-XVII в. / Д.С. Лихачев. – Л., 1945. – 104с.
897109
  Бернадский В.Н. Новгород и Новгородская земля / В.Н. Бернадский. – М.-Л., 1961. – 396с.
897110
  Бернадский В.Н. Новгород и Новгородская земля в 15 веке. : Автореф... Доктора ист.наук: / Бернадский В.Н.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 19л.
897111
   Новгород сам в себе / [Соч. Василия Пассека] // Исследования в области русской истории / В.В. Пассек. – Москва : Изд. Имп. О-ва истории и древностей росс. при Моск. ун-те, 1870. – 187 с.
897112
  Засурцев П.И. Новгород, открытый археологами / П.И. Засурцев. – Москва, 1967. – 207с.
897113
   Новгород.. – Л,, 1966. – 136с.
897114
   Новгород.. – Л., 1967. – 147с.
897115
   Новгород.. – Л., 1981. – 186с.
897116
   Новгород. К 1100-летию города. – Москва : Наука, 1964. – 314с.
897117
   Новгород. Памятники архитектуры ХI-XVII веков. – Ленинград : Аврора, 1975
897118
   Новгород: Памятник тысячелетию России.. – Л., 1983. – 63с.
897119
   Новгород: Путеводитель. – Л., 1979. – 149с.
897120
   Новгород: Путеводитель.. – 3-е изд., испр. и доп. – Л., 1975. – 111с.
897121
  Гапеев С. Новгородсіверський державний історико-культурний заповідник / С. Гапеев. – Харків, 1931. – 44 с.
897122
  Гормин В.В. Новгородская Грановитая палата / В.В. Гормин. – Новгород, 1964. – 32с.
897123
  Истомина Э.Г. Новгородская губерния во второй половине XVIII в. (опыт ист.-геогр. исследования) : Автореф... канд. ист.наук: 579 / Истомина Э.Г.; Москов. гос. ист.-архивный ин-тут. – М., 1969. – 22л. – Бібліогр.:с.22
897124
  Дегтярев А.Я. и др. Новгородская деревня в реформе 1861 года / А.Я. и др. Дегтярев. – Ленинград, 1989. – 198с.
897125
   Новгородская и псковская судные грамоты : тексты с предисловием и кратким обьяснительным словарем сост. канд. прав А.Б. Гинцбургом. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. Л. Бергмана, 1888. – 41 с.
897126
  Лазарев В.Н. Новгородская иконопись / В.Н. Лазарев. – Москва, 1969. – 200с.
897127
  Лазарев В.Н. Новгородская иконопись / В.Н. Лазарев. – Москва, 1976. – 204с.
897128
  Лазарев В.Н. Новгородская иконопись / В.Н. Лазарев. – Москва, 1981. – 200 с.
897129
   Новгородская кабальная книга 7106 (1597) года. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1894. – [4], 62 с. – Экз. без ориг. обл.
897130
   Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов.. – М.Л., 1950. – 643с.
897131
  Янин В.Л. Новгородская феодальная вотчина. / В.Л. Янин. – М., 1981. – 296с.
897132
   Новгородская харатейная летопись.. – М., 1964. – 344с.
897133
  Лазарев В.Н. Новгородская школа и Северные письма / В.Н. Лазарев. – Москва, 1983. – 66с.
897134
  Янин В.Л. Новгородские акты XII-XV в. / В.Л. Янин. – М., 1991. – 384с.
897135
  Черепнин Л.В. Новгородские берестяные грамоты как исторический источник. / Л.В. Черепнин. – М., 1969. – 440с.
897136
  Жуковская Л.П. Новгородские берестяные грамоты. / Л.П. Жуковская. – М., 1959. – 128с.
897137
   Новгородские былины. – Москва : Наука, 1978. – 456с. – (Литературные памятники)
897138
   Новгородские былины.. – Москва, 1978. – 456 с.
897139
  Полянский М. Новгородские вислые печати княжие, владычные, посадничьи, наместничьи "воевод и тысяцких" / М. Полянский, 1903. – 35с.
897140
  Арциховский А.В. Новгородские грамоты на бересте : (из раскопок 1951 г.) / А.В. Арциховский, М.Н. Тихомиров ; Академия наук СССР, Ин-т истории материальной культуры. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1953. – 68 с. : 15 л. ил., черт.


  Содерж.: М.Н. Тихомиров. Грамоты и надписи. - А.В. Арциховский. Стратиграфическая датировка грамот и надписей
897141
  Арциховский А.В. Новгородские грамоты на бересте : (из раскопок 1952 г.) / А.В. Арциховский ; АН СССР, Ин-т истории материальной культуры. – Москва : Изд-во АН СССР, 1954. – 92 с. : ил.; XIII табл.
897142
  Арциховский А.В. Новгородские грамоты на бересте : (из раскопок 1953-1954 гг.) / А.В. Арциховский, В.И. Борковский ; АН СССР.Ин-т истории материальной культуры, Ин-т языкознания. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 154, [5] с. : ил.; XIII табл.
897143
  Арциховский А.В. Новгородские грамоты на бересте : (из раскопок 1955 г.) / А.В. Арциховский, В.И. Борковский ; АН СССР, Ин-т истории материальной культуры, Ин-т языкознания. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 152 с. : вкл. ил.
897144
  Арциховский А.В. Новгородские грамоты на бересте : (из раскопок 1956-1957 гг.) / А.В. Арциховский, В.И. Борковский ; АН СССР, Ин-т археологии, Ин-т языкознания. – Москва : АН СССР, 1963. – 328 с.
897145
  Арциховский А.В. Новгородские грамоты на бересте : (из раскопок 1958-1961 гг.) / А.В. Арциховский ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : АН СССР, 1963. – 119 с.
897146
  Арциховский А.В. Новгородские грамоты на бересте : (из раскопок 1962-1976 гг.) / А.В. Арциховский , В.Л. Янин ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1978. – 192 с. : ил., 1 л. схем.
897147
  Янин В.Л. Новгородские грамоты на бересте. / В.Л. Янин, А.А. Зализняк. – М., 1986. – 309с.
897148
  Гаршин Е. Новгородские древности : археологический эскиз / Е. Гаршин. – Изд. 3-е испр. и доп. – С.-Петербург : Типография А.С. Суворина, 1890. – 28 с.
897149
  Колчин Б.А. Новгородские древности. Деревянные изделия // Археология СССР : свод археологических источников : Е1-55 : новгородские древности / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Москва : Наука, 1968. – Е1-55 : Деревянные изделия / Б.А. Колчин. – С. 1-184, илл.
897150
  Передольский В.С. Новгородские древности. Записка для местных изысканий / В.С. Передольский. – Новгород : Губернская Типография, 1898. – LX, 732 с.
897151
  Колчин Б.А. Новгородские древности. Резное дерево // Археология СССР : Свод археологических источников : Е1-55 : новгородские древности / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Москва : Наука, 1971. – Е1-55 : Резное дерево / Б.А. Колчин. – С. 1-59, 48 табл.
897152
   Новгородские записные кабальные книги 100-104 и 111 годов.. – М.Л., 1938. – 444с.
897153
   Новгородские кабальные книги 7108 (1599-1600) года. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1894. – IV, 88 с. – Экз. без ориг. обл.
897154
   Новгородские летописи : (Так названныя Новгородская вторая и Новгородская третья летописи). – Санкт-Петербург : Изд. Археографической комиссии ; Тип. имп Акад.. наук, 1879. – XXIV, 488, 113, [2] с. – Экз. в разных тип. переплетах. - Экз. № 14162 деф., без обл. и отстутств. с. 105-113
897155
  Азбелев С.Н. Новгородские летописи XVII века / С.Н. Азбелев ; Акад. наук СССР, Ин-т русской литературы (Пушкинский дом), Новгор. ист.-архит. музей-заповедник. – Новгород : [б. и.], 1960. – 295 с., 2 л. схем. : ил., схем.
897156
  Абрамович Г.В. Новгородские переписи конца 15 и 16 вв. и их место во внутренней политике русского централизованного государства : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Абрамович Г.В. ; Ленингр. отд.-ние Ин-т. истории АН СССР. – Ленинград, 1964. – 22 с.
897157
   Новгородские Писцовые книги в статистической обработке / Стат. семинарий Петрогр. высш. жен. курсов. – Петроград : Тип. ""Экономия
Ч. 1 : Погосты и деревни Шелонской пятины по письму 1498-1501 гг. : Табличный материал с предисл. и "Статистическими итогами" проф. А.А. Кауфмана. – 1915. – [5], 52, 129 с.


  Кауфман, Александр Аркадьевич $d 1864-1919
897158
   Новгородские писцовые книги, изданные Археографическою комиссиею : в 6 т. / [ред. Павел Савваитов]. – 1859-1910. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и комп.
Т. 1 : Переписная оброчная книга деревской пятины, около 1495 года. 1 половина. – 1859. – IV с., 906 стб., 2 л. факс.
897159
   Новгородские писцовые книги, изданные Императорскою Археографическою комиссиею : в 6 т. / [ред. Павел Савваитов]. – [Приготовлен к печати С.К. Богоявленским] ; 1859-1910. – Санкт-Петербург : Сенат. тип.
Т. 5 : Книги Шелонской пятины : I. Около 1498 г., II. 1498 г., III. 1499-1551 гг., IV. 1571 г., V. 1576 г. – 1905. – [9] с., 696 стб. – Экз. деф., у с. 693-696 только половина стр.


  На тит. л. печать-фам.: А.М. Андрияшев
897160
  Янин В.Л. Новгородские посадники. / В.Л. Янин. – М., 1962. – 389с.
897161
  Селин А.А. Новгородские приказы в 1611-1617 годах // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 6. – С. 52-61. – ISSN 0869-5687
897162
  Серова М. Новгородские сказки. / М. Серова. – Л-М, 1924. – 79с.
897163
  Седов В.В. Новгородские сопки // Археология СССР : свод археологических источников : Е1-8 / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Москва : Наука, 1970. – Е1-8 : Новгородские сопки / В.В. Седов. – С. 1-57
897164
  Гурлянд И.Я. Новгородские ямские книги 1586-1631 / И.Я. Гурлянд, прив.-доц. Демид. юрид. лицея. – Ярославль : Тип. Губернского правл., 1900. – [2], IV, XVI, 339 с.


  На тит. л. дарственная надпись: Фортинскому от автора
897165
   Новгородский вклад в поэзию Некрасова.. – Новгород, 1961. – 54 с.
897166
  Гневушев А.М. Новгородский дворцовый приказ в XVII веке : (Краткий очерк деятельности Приказа и документы) / А.М. Гневушев. – Москва : Русская печатня. – [2], II, XXXVI, 162 с.
897167
  Греков Б.Д. Новгородский дом святой Софии : (опыт изучения организации и внутренних отношений крупной церковной вотчины) / Б.Д. Греков. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова
Ч. 1. – 1914. – XIV, 544, 129 с., табл.
897168
  Константинова Т.М. Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник / Т.М. Константинова. – Новгород, 1962. – 84 с.
897169
   Новгородский историко-архитектурный музей заповедник.. – Л., 1966. – 88с.
897170
   Новгородский край : Материалы науч. конф."Новгород древний - Новгород социал.". – Л., 1984. – 270с.
897171
  Алешковский М.Х. Новгородский кремль : путеводитель / Алешковский М.Х., Воробье А.В. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ленинград : Лениздат, 1972. – 79 с. : ил. – (Туристу о Новгороде)
897172
  Рождественская Л.А. Новгородский кремль / Л.А. Рождественская. – Ленинград, 1980. – 183 с.
897173
  Семенов А.И. Новгородский Кремль / А.И. Семенов. – Новгород, 1960. – 20 с.
897174
  Семенов А.И. Новгородский Кремль / А.И. Семенов. – Новгород, 1964. – 56 с.
897175
  Кириков Б.М. Новгородский Кремль / Б.М. Кириков. – Ленинград, 1975. – 53 с.
897176
   Новгородский музей древнего и нового русского искусства. – М., 1974. – 56с.
897177
   Новгородский музей.. – Новгород, 1955. – 52с.
897178
   Новгородский сборник 50 лет раскопок Новгорода.. – М., 1982. – 336с.
897179
  Семенов А.И. Новгородский Софийский собор -- исторический памятник XI века / А.И. Семенов. – Новгород, 1958. – 58 с.
897180
  Строков А. Новгородский Софийский собор ХІ века / А. Строков. – Новгород, 1940. – 15 с.
897181
  Архимандрит Сергий (Тихомиров) Новгородский уезд Вотской пятины по писцовой книге 1500 года : Ист.-экон. очерк / Архимандрит Сергий (Тихомиров). – Москва : Унив. тип., 1900. – [2], 119 с. – Из "Чтений в О-ве истории и древностей рос. при Моск. ун-те" за 1899 г.
897182
  Андреев Василий Федорович Новгородский частный акт XII - XV вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Андреев Василий Федорович; АН СССР. Ленингр. отд. ин-та ист. СССР. – Л., 1980. – 17л.
897183
  Коровников И.Т. Новгородско-Лужская операция / И.Т. Коровников. – М, 1960. – 178с.
897184
  Носов Е.Н. Новгородское (Рюриково) городище / Е.Н. Носов. – Ленинград, 1990. – 211 с.
897185
  Азбелев С.Н. Новгородское летописание XVII века. (Новгор. Уваровская леопись, Новгор. третья, Новгор. Забелинская и Новгор. Погодинская летописи) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Азбелев С.Н. ; Акад. наук СССР, Ин-т русской литературы (Пушкинский дом). – Ленинград, 1958. – 23 с.
897186
  Демиденко Г.Г. Новгородцев Павло Іванович // Державні політичні та громадські діячі України: політичні портрети : Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів I-IV акредитації / За заг. ред. М.І. Панова; Авт.кол.: В.І.Астахова, К.В.Астахова, Є.О.Бондарєв та ін. – Київ : ІнЮре, 2002. – Кн.1. – С. 247-250. – ISBN 966-8088-02-6
897187
  Азбелев Сергей Новгородцы на Куликовом поле // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал :. спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 9 : Великий Новгород - Родина России. – С. 37-40. – ISSN 0235-7089
897188
  Щепкин В.Н. Новгороские надписи graffiti. – Москва : Т-во тип. А.И.Мамонтова, 1902. – 23 с., 9 л. ил.
897189
  Задорожна Л.М. Нове-давнє дійство : українська драматургія кінця XVIII - 60-х років XIX століття : монографія / Л.М. Задорожна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 371, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-933-026-0
897190
  Задорожна Л.М. Нове-давнє дійство: українська драматургія кінця XVIII - 60-х років XIX століття : монографія / Л.М. Задорожня. – Київ : Логос, 2018. – 374, [1] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7446-21-6


  В пр. № 1719918 напис: Бібліотеці Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Автор. Підпис. 27.09.2018.
897191
  Козанкевич Лариса Олексіївна Нове - інколи просто забуте старе // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 273-276. – ISSN 1562-0905
897192
  Шуткевич О. Нове "обличчя" Коцюбинського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 15 травня (№ 83). – С. 6


  У Вінниці готують до реставрації літературно-меморіальний музей-садибу видатного письменника.
897193
  Клочков В. Нове vs. старе: кругообіг судових реформ в Україні // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 листопада (№ 22)
897194
  Пастух Н. Нове авторитетне видання дослідників міфології та фольклору // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2012. – № 2 (104), березень - квітень. – C. 361-366. – ISSN 1028-5091
897195
  Іларіон Нове академічне видання творів Григорія Сковороди : критичні замітки // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, ч. 12 (108). – С. 12-18
897196
  Скрипнюк О. Нове академічне слово у сучасній вітчизняній конституційно-правовій науці та освіті // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 290-291. – ISSN 0132-1331
897197
  Прокопов Д. Нове актуальне дослідження системних основ наукового аналізу політики // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2011. – № 24 (309). – С. 15-16
897198
  Гаращук В. Нове антикорупційне законодавство України: переваги та недоліки / В. Гаращук, А. Мухатаєв // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 1 (60). – С. 241-246. – ISSN 1993-0909
897199
  Панасюк Г. Нове археологічне видання // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 7 вересня (№ 36). – С. 14. – ISSN 2519-4429


  Монографія Вікторії Котенко "Історія української археологічної керамології (1918 - 1953).
897200
  Палієнко М.Г. Нове архівне мислення: внесок професора Ярослава Калакури у розвиток українського архівознавства // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 277-290. – ISSN 0320-9466
897201
  Кредісов А. Нове бачення міжнародної трудової міграції : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 83-84. – ISSN 0131-775Х
897202
  Бориславська М.В. Нове бачення суб"єктів сімейних правовідносин // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 1 (73). – С. 98-116. – ISSN 2078-9165
897203
  Титаренко Т. Нове бачення феномену людини і суспільства // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 1. – С. 80-81. – ISSN 1682-2366
897204
  Ворожбит О.. Нове бачення. Як унаслідок пандемії змінюється філософія роботи світових компаній // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 28 (660), 10-16.07.2020. – С. 30-31. – ISSN 1996-1561
897205
   Нове в діагностиці щитовидки // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  Науковці кафедри медичної радіофізики радіофізичного факультету розробили спосіб діагностики щитовидної залози. Методика базується на аналізі розсіювання ультразвукових хвиль.
897206
  Виноградова М.В. Нове в дослідженні міської садиби на Андріївському узвозі, 13 у Києві // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2016. – Вип. 30. – C. 54-63. – ISSN 2078-0133
897207
  Дорофієнко І. Нове в дослідженні Софійського собору в Києві / І. Дорофієнко, В. Отченашко // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 1 : Архітектура,образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С.17-20. – ISSN 1728-6875
897208
  Тишков В. Нове в дослідженнях Інституту етнології та антропології ім. М. М. Миклухи-Маклая РАН / В. Тишков, О. Півнєва // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 6-14. – ISSN 0130-6936
897209
  Гольдштейн Е.С. Нове в житловому законодавстві. / Е.С. Гольдштейн, В.М. Охрименко. – К., 1938. – 84с.
897210
  Карпенко Д.О. Нове в закондавстві України про працю / Д.О. Карпенко. – К., 1991. – 48с.
897211
  Дроб"язко В. Нове в законодавстві України про авторське право і суміжні права // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 8. – С.49-53. – ISBN 966-667-078-Х
897212
  Дьомін Ю. Нове в законодавстві щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 4 (16). – С. 90-94
897213
  Гупало П.І. Нове в керуванні життям рослин / П.І. Гупало. – Київ, 1956. – 36с.
897214
  Краслянський А.А. Нове в колгоспному селі / А.А. Краслянський. – Київ, 1983. – 103с.
897215
  Маланчук В.А. Нове в культурі й побуті когоспного селянства / В.А. Маланчук. – К., 1970. – 220с.
897216
   Нове в лекційній пропаганді.. – К., 1963. – 56с.
897217
  Онкович Г. Нове в медіаосвіті: вікідидактика / Г. Онкович, А. Онкович // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 249-260


  Вікіпедія – глобальна, вільна і багатомовна Інтернет-енциклопедія, найстаріший і найбільший проект Фонду Вікімедіа. Швидкий процес його розвитку триває по всьому світу, що привело до появи нових понять, термінів. Освітня програма Вікіпедії є ...
897218
  Криницька М. Нове в методах досліджень з виявлення перспективних покладів бурштину // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 46-48. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  На прикладі локальної площі досліджено умови залягання покладів бурштину. Доповнено методику вивчення територій, перспективних на виявлення промислових покладів бурштину. On the example of local area researched conditions of bedding of amber deposits. ...
897219
  Шашкін І.Ю. Нове в мові української газети періоду розгорнутого будівництва комунізму. / І.Ю. Шашкін. – Х., 1965. – 92с.
897220
  Шашкін І.Ю. Нове в мові української газети періоду розгорнутого будівництва комунізму. / І.Ю. Шашкін. – Дніпропетровськ, 1970. – 152с.
897221
   Нове в оподаткуванні. – Київ : Компас, 1998. – 68с
897222
  Смовж А.К. Нове в оптоелектронному приладобудуванні / А.К. Смовж. – Київ, 1981. – 48 с.
897223
  Гаврилюк Ю. Нове в польсько-українських відносинах // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 480, лютий : лютий. – С. 14-18
897224
  Золотар В.А. Нове в правовому регулюванні житлових відносин // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 24-29. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье рассматриваются новые правовые нормы, содержащиеся в Основах жилищного законодательства Союза ССР и союзных республик, принятые Верховным Советом СССР 24 июня 1981 г.
897225
  Гончаренко В. Нове в публічному господарському праві: позачергові перевірки ДПА без повідомлення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 7 (97). – С. 84-86
897226
  Позняк Е.В. Нове в регулюванні відносин із здійснення громадської екологічної експертизи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 142-144. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз змін та доповнень до чинного законодавства, що регулює питання організації та проведення громадської екологічної експертизи в сучасних умовах розвитку права екологічної безпеки України. У результаті виявлення позитивних і негативних ...
897227
  Гуменюк Б.І. Нове в роботі посла в кінці 90-х років і на початку нового десятиліття / Б.І. Гуменюк, О.В. Щерба // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 7-25. – ISBN 966-7196-06-2
897228
  Лазебник Ю. Нове в розвитку радянської преси : Дис... канд. філол.наук: / Лазебник Ю.;. – К., 1960. – 188л.
897229
  Лазебник Ю.А. Нове в розвитку радянської преси / Ю.А. Лазебник. – К., 1960. – 188 с.
897230
  Кизя Л.Є. Нове в стародавньому Китаї / Л.Є. Кизя. – К., 1956. – 136с.
897231
  Боцян Ц.В. Нове в статутах сільськогосподарських артілей / Ц.В. Боцян. – Київ, 1958. – 64с.
897232
  Кір"ян Т. Нове в теорії, методології та практиці людського капіталу / Т. Кір"ян, Ю. Куліков // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 26-31. – Бібліогр.: с. 27-29
897233
  Муравйова В. Нове в УДК: зміни та доповнення у головному файлі MRF 12 / В. Муравйова, В. Солодовнік // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (271), лютий. – С. 31-33. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто зміни та доповнення у головному довідковому файлі УДК MRF 12.
897234
  Ляшенко І.Ф. Нове в українській радянській музиці / І.Ф. Ляшенко. – Київ, 1966. – 44с.
897235
  Русанівський В.М. Нове в українському правописі / В.М. Русанівський. – Київ, 1962. – 38с.
897236
   Нове в умовах прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 2 червня (№ 21). – С. 4 : фото. – ISSN 2219-5793


  Нещодавно у Казимирівському палаці Варшавського університету (Республіка Польща) відбулася офіційна зустріч Конференції ректорів академічних шкіл Польщі та Спілки ректорів вищих навчальних закладів України. Угоду про співробітництво підписали президент ...
897237
   Нове в університетському сайтобудуванні // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 7


  Співробітники факультету кібернетики разом із студентами-старшокурсниками (керівник проекту - А. Яресько) вирішили застосувати технологію "живого" веб-зображення в університетських сайтах.
897238
  Алоні Н. Нове вбрання для товариша короля / трагікомедія у трьох діях // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6 (1085/1086)/7/8 (1087/1088). – С. 230-261. – ISSN 0320-8370
897239
  Бездрабко В. Нове видання документів як історіографічне джерело з історії освіти в Угорщині // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 4. – С. 255-258. – ISBN 966-625-040-3


  "Результатом багаторічної археографічної діяльності колективу науковців бібліотеки Будапештського університету під керівництвом д-ра Ласло Сьогі стала поява у 1995 р. збірника документів присвячених історії університетів в Угорщині епохи середнтовіччя."
897240
  Дзера О.В. Нове видання з адвокатури України // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 8 (46). – С. 63-64.


  Рецензія на книгу: Адвокатура України: навчальний посібник: У 2 кн. / За ред. доктора юридичних наук, професора С.Я. Фурси. - К.: КНТ, 2007. - (Серія "Процесуальні науки").
897241
  Слободяник М. Нове видання з управлінського документознавства : [рецензія] // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 39-40
897242
  Войцехівська І. Нове видання з урбаністики України / І. Войцехівська, Н. Коломієць // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 52. – C. 111-116. – ISSN 2309-9356
897243
  Роман М. Нове видання Михайла Наєнка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (627). – С. 62-. – ISSN 0130-5263
897244
  Рожнов М. Нове видання національного стандарту ДСТУ ISO 7504 "Аналіз газів. Словник термінів" / М. Рожнов, О. Левбарг // Проблеми української термінології : зб. наук. праць учасників XV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2018", м. Львів, 4-6 жовт. 2018 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: І. Фаріон (голов. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 38-41. – (Термінографічна серія "СловоСвіт"). – ISBN 978-966-941-210-2


  "Розроблено національний стандарт ДСТУ ISO 7504:2018 «Аналіз газів. Словник» термінів, що є ідентичний міжнародному стандарту ISO 7504:2015 Gas analysis – Vocabulary. Стандарт набирає чинності 1 січня 2019 року та замінить ДСТУ ISO 7504-2003, який було ...
897245
  Антонович М. Нове видання поезій Юрія Липи // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 210/211, липень/серпень : липень/серпень. – С. 18-20
897246
  Наумова Н. Нове видання Тараса Шевченка у Франції // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 11 лютого (№ 5). – С. 5


  Тема "Шевченко у Франції" багатоаспектна і включає такі підтеми, як проникнення поезії Шевченка у Францію, історія ознайомлення з постаттю українського поета французької літературної критики, переклади його поезій французькою мовою, їх аналіз та ...
897247
  Костів К. Нове видання української Біблії // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, ч. 12 (108). – С. 1-6
897248
  Щербина В. Нове визначення поняття функцій трудового права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 36-39
897249
  Десятерик Д. Нове втілення для Гарета Джонса // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7 грудня (№ 221). – С. 6


  Відомий актор Джек Рейнор зіграє головну роль у художньому фільмі про валійського журналіста, який першим на Заході розповів про Голодомор в Україні.
897250
  Каширкина А.А. Нове границы соотношения международного и национального права как результат сотрудничества государств по противодействию терроризму / А.А. Каширкина, А.Н. Морозов // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 1 (288). – С. 143-153. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
897251
   Нове державницьке воскресіння України : до 90-річчя проголошення УНР / МОНУ ; Ін-т історії України НАНУ ; Ін-т української археографії та джерелознавства НАНУ ім. М. Грушевського ; КНУТШ ; Київський міжнародний університет ; [ ред.кол. : Смолій В.А. та ін. ]. – Київ : КиМУ, 2008. – 680 с.
897252
  Кононенко В. Нове джерело інформації про бібліографічні ресурси України / В. Кононенко, І. Ігнатецька // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 1 (47). – С. 32-34
897253
  Кононенко В. Нове джерело інформації про бібліографічні ресурси України / Валентина Кононенко, Ірина Ігнатецька // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 8 (169). – С. 15-16. – ISSN 2076-9326
897254
  Згурець С. Нове дихання для ЗРК / С. Згурець, В. Бадрак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 2 жовтня (№ 179). – С. 4-5


  Переозброєння Ефіопії як класика створення української зброї.
897255
   Нове для здоров"я і настрою. Угорщина : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 72-74
897256
  Тимошенко Л. Нове дослідження Берестейської унії // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 5. – С.166-174. – ISSN 0869-3595
897257
  Легун Ю.В. Нове дослідження з історії архівної справи на Хмельниччині (1922 - 2017) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 1 (312), січень - лютий. – С. 258-261. – ISSN 0320-9466
897258
  Мордвінцев В. Нове дослідження з історії українсько-російських відносин у другій половині ХVІІ ст. : історична література // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова : до 15-річчя кафедри історії України Інституту історичної освіти. – Київ, 2007. – Серія 6 : Історичні науки, вип. 4
897259
  Гусєв Віктор Нове дослідження з історії Української Держави П.П. Скоропадського // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – С. 123-125


  Рецензія доктора історичних наук, проф. КНУ ім. Тараса Шевченка В. Гусєва на книгу Жванко Л.М. Соціальні виміри Української Держави (квітень-грудень 1918 р. ).- Х: Прапор, 2007.- 224 с.
897260
  Реєнт О.П. Нове дослідження з проблем регіональної історії // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 3/4 (308/309), травень - серпень. – С. 216-219. – ISSN 0320-9466


  Навчальний посібник В.М. Мельниченка "Черкащина в добу Української революції 1917 - 1921 рр."
897261
  Папакін Г.В. Нове дослідження з теорії та історії української археології // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 4 (315), липень - серпень. – С. 212-216. – ISSN 0320-9466
897262
  Кара-Васильєва Нове дослідження мистецтва бароко // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 137-151
897263
  Куковальська Н. Нове дослідження поховання з саркофага Ярослава Мудрого в Софії Київський / Н. Куковальська, І. Марголіна, Н. Нікітенко // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ, 2011. – [Вип. 1] : Збірка статей на пошану доктора історичних наук професора Надії Миколаївни Нікітенко. – С. 72-85. – ISBN 978-966-02-6215-7
897264
  Навальна М. Нове дослідження про лексику української мови XVI-XVII ст. // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 155-158. – ISSN 1682-3540
897265
  Мовна У. Нове дослідження про творців народного мистецтва з Яремчанщини // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 2 (128), березень - квітень. – С. 478-478. – ISSN 1028-5091


  Книга прикарпатського краєзнавця Світлани Флис "Гуцульський дивосвіт".
897266
  Носік В. Нове дослідження проблем теорії аграрного права України / В. Носік, Т. Коваленко // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 9. – С. 132-133. – ISSN 0132-1331


  Рецензія на книгу: Уркевич В.Ю. Проблеми теорії аграрних правовідносин: Монографія. - Х.: Харків юридичний, 2007. - 496 с.
897267
  Даниленко Л. Нове дослідження сучасного паремійного мінімуму чеської мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 42-45. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Шляхом анкетування за методикою Г. Перм"якова досліджено сучасний паремійний мінімум чеської мови. Схарактеризовано мету експерименту та його учасників, структуру анкети, параметри оцінювання відповідей. Отримані дані порівнюються з висновками щодо ...
897268
  Астрелін І.М. Нове досягнення хіміків ХТФ - мономолекулярний вуглеводневий діод // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 102-103. – ISBN 978-966-622-690-0
897269
  Стефанчук Р.О. Нове енциклопедичне дослідження в галузі приватного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 338-339
897270
  Дарманський П.Ф. Нове життя - нові обряди / П.Ф. Дарманський. – Київ, 1984. – 87с.
897271
  Миронович М. Нове життя / М. Миронович. – К., 1940. – 64с.
897272
  Памук Орхан Нове життя : роман / Закінчення. Поч. в № 1, 2, 2010 р.
897273
  Гринда Лариса Нове життя "Живої газети" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 47. – ISSN 0130-5212
897274
   Нове життя вантажної митної декларації // Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 2-29.
897275
  Якель Р. Нове життя Вишневецького палацу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 28 листопада - 4 грудня (№ 46). – С. 16


  Окрасою і перлиною давнього містечка Вишневця, що розкинулося на берегах річки Гнізни, є розкішний палац — пам"ятка архітектури національного значення. Нещодавно Національний заповідник "Замки Тернопілля" став одним з переможців у конкурсі проектів, ...
897276
  Гамянын В.І. Нове життя китайського саньвень (до 100-річчя з дня народження і 50-річчя з дня смерті Чжу Цзиціна) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 1998. – № 3/4. – С. 138-145
897277
   Нове життя рейсу Харків - Баку // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 24
897278
  Кислюк Л. Нове життя репресованих словників // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 2 (10). – С. 80. – ISSN 1819-7329
897279
  Овчаренко Ф.Д. Нове життя силікатів / Ф.Д. Овчаренко. – Київ, 1983. – 47с.
897280
  Пошедін О.І. Нове життя Спільної політики безпеки та оборони Європейського Союзу: орієнтири для України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 48-54. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (85)). – ISSN 2310-2837
897281
  Томіленко Л. Нове життя старих слів, або семантичні зміни у структурі сучасної української лексики // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 6 (711). – С. 29-34. – ISSN 0130-5263
897282
  Козловський Роман Нове життя старої круїзної лінії // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 32-34 : фото. – ISSN 1998-8044
897283
  Прокопенко М. Нове життя торбана // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15 січня (№ 4/5). – С. 32


  Ентузіаст із Києва відроджує музичний інструмент епохи бароко, на якому грала козацька старшина.
897284
  Чапленко В. Нове з"ясування назви "козак" // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1974. – Рік 11, ч. 1 (27), січень-березень. – С. 31-32
897285
  Луцик О. Нове законодавство - нові методи роботи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.44-50


  Зміни в Кримінально - процесуальному кодексі
897286
  Проценко О. Нове законодавство в сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Проблеми застосування // Юридична газета. – Київ, 2013. – 1 жовтня (№ 40). – С. 41-42
897287
   Нове законодавство і роль громадськості в боротьбі з злочинністю.. – К., 1961. – 127с.
897288
  Анджієвський В.С. Нове законодавство про адміністративні правопорушення / В.С. Анджієвський, І.А. Тимченко. – Київ : Політвидав України, 1987. – 107, [3] с. – Бібліогр.: с. 109
897289
  Сусло Д.С. Нове законодавство про боротьбу з дрібними розкраданнями державного або громадського майна : (до десятиріччя дії) / Д.С. Сусло, С.В. Репа // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 59-62. – (Юридичні науки ; Вип. 25)


  В статье изложены новые положения об уголовной ответственности за мелкое хищение государственного и общественного имущества, прокомментирован новый порядок уголовного судопроизводства по таким делам. Дана сравнительная характеристика ранее ...
897290
  Підопригора О.А. Нове законодавство про винахідництво та раціоналізацію / О.А. Підопригора. – К, 1975. – 98с.
897291
  Заворотько П.П. Нове законодавство про порядок виконання судових рішень // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 100. – (Серія права ; № 6)
897292
  Павшукова О.Г. Нове законодавство про працю / О.Г. Павшукова. – К, 1972. – 48с.
897293
  Москальчук К. Нове законодавство про службу в органах місцевого самоврядування // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 1. – С. 52-57. – ISSN 1561-4999
897294
   Нове законодавство України. – Киев
1. – 1992. – 151 с.
897295
   Нове законодавство України про працю.. – К., 1991. – 128с.
897296
   Нове законодавство України.. – К.
2. – 1992. – 158с.
897297
   Нове законодавство України.. – К.
3. – 1992. – 186с.
897298
  Кравченко О. Нове звучання сакрального малярства // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 233-236. – ISSN 08-68-4790-1


  Про Ольгу Кравченко - художницю, іконописця.
897299
  Будзан Б. Нове знайомство із давнім знайомим // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30-31 березня (№ 56/57)


  Про книжку Богдана Гаврилишина "Залишаюсь українцем".
897300
  Габович О. Нове знання як передумова входження до наукової еліти / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 112-114. – ISBN 978-966-518-698-4
897301
  Мушинка М. Нове ім"я в українській літературі // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2003. – Рік вид. 51, № 1. – С. 78-93


  З приводу двох видань повісті-есе Івана Голубовського про художника Олексу Новаківського.
897302
  Панченко Ю. Нове ім"я для НАТО та ЄС: на які поступки й заради чого пішла Македонія? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 22-28 червня (№ 25). – С. 9. – ISSN 1992-9277
897303
  Бірюков О.М. Нове історико-правове дослідження // Юриспруденція: теорія і практика / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004. – № 1. – С. 62-63
897304
   Нове керівництво для авторів // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 1 (32). – С. 168-175. – ISSN 2310-9769


  Це Керівництво розроблене відповідно до вимог для рецензованих періодичних видань, з урахуванням рекомендацій щодо підготовки матеріалів для їх індексації міжнародними науко-метричними і бібліометричними базами даних.
897305
   Нове керівництво Методичного центру української мови КІУСу // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2013. – Рік 83, 5 вересня (число 34). – С. 11


  Канадський Інститут Українських Студій (КІУС) повідомляє про призначення нового діючого директора Методичного центру української мови (МЦУМ) Альбертського університету.
897306
  Івашин Д. Нове коло // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 38 (670), 18-24.09.2020. – С. 22-24. – ISSN 1996-1561


  Як Росія повторює український сценарій гібридної агресії проти Білорусі.
897307
  Золотарьова К. Нове корейське кіно: національна естетика, універсальні змісти // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 72-78. – ISBN 978-617-7768-14-1
897308
  Шевченко Т.В. Нове кримінально - процесуальне законодавство потребує подальшого вдосконалення // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 3. – С.30-32
897309
  Сидоренко Віктор Нове критське задоволення : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 138 : Фото
897310
  Горбовский Н.Я. Нове лето. Пятая книга стихов / Н.Я. Горбовский. – Л, 1971. – 88с.
897311
  Нечипоренко Л. Нове літо / Лад Нечипоренко. – Хмельницький ; Київ : Вид-во Сергія Пантюка, 2005. – 84 с. – ISBN 966-8529-47-2
897312
  Гнатюк І.Ф. Нове літочислення : вірші та поеми / І.Ф. Гнатюк. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 196 с.
897313
  Мельник П. Нове метафоричне мислення в газетній спортивній журналістиці // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 195-205
897314
  Бойніцька О.С. Нове минуле у повоєнній британській історичній прозі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 43-47
897315
  Бузський М.П. Нове мислення та категорії діалектики (методологічний аспект) / М.П. Бузський, І.І. Баркар // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
897316
  Лазарєв С. Нове мистецтво в реаліях сучасної масової культури (на матеріалі електронної музики) // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 633-642. – ISBN 978-966-423-392-4
897317
  Цимбал Я. Нове місто для "Нової генерації": урбанізм і футуристи // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 89-94. – ISSN 2307-2261
897318
  Сидоренко Віктор Нове місце зустрічі : Профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 74-76 : Фото
897319
  Гнатовський М. Нове народження звичаєвого міжнародного гуманітарного права // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2006. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 17-22. – ISSN 1814-3385


  Ця стаття подає огляд деяких проблем, що постали перед наукою міжнародного права у зв"язку із завершенням організованого Міжнародним комітетом Червоного Хреста дослідження звичаєвого міжнародного гуманітарного права, а також його значення для ...
897320
  Чорноморець Ю. Нове народження українського православ"я // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 березня (№ 46/47). – С. 10
897321
  Касьянова О. Нове народжується в пошуках // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 3


  "...До 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка Олександр Деко уклав публіцистично-літературознавчу працю про Кобзаря – "Шевченківський календар". В стінах Інституту філології відбулася презентація цієї книги".
897322
  Федоренко В. Нове наукове дослідження теорії природного права у вітчизняній і російській правовій думці // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 124-126


  Автор надає характеристику монографії Д.Прокопова, яка присвяченаа дослідженню теорії природного права .
897323
  Бабенко О.О. Нове наше море... : сторінками історії буд-ва Кременчуц. гідровузла / Олег Бабенко, Іван Петренко ; [Держ. архів Кіровоград. обл. ; Центр. держ. кінофотофоноархів України ім. Г.С. Пшеничного ; Кіровоград. обл. від-ня пошук.-видавн. агенства "Книга пам"яті України" та ін.]. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2016. – 379, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 370-379. – (Серія "Архівні документи свідчать"). – ISBN 978-966-189-411-6
897324
  Волян Н. Нове обличчя бібліотек - нові послуги громаді // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 35-38. – ISSN 2518-7341


  Висвітлюється досвід роботи Рівненського осередку Української бібліотечної асоціації у напрямку професійного розвитку своїх членів, їх соціальної активності та реалізації суспільно-корисних ініціатив через проектну діяльність.
897325
  Доннелі К. Нове обличчя європейських Збройних Сил у 21 столітті // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.59-65
897326
  Задорожний Микола Нове обличчя журналу : Сторінка головного редактора // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2-3
897327
  Олійник К. Нове обличчя Інтернету та перспективи вирішення доменних спорів. Як захистити інтелектуальну власність у Всесвітній Павутині // Юридична газета. – Київ, 2012. – 30 жовтня (№ 45)
897328
  Михайлова Наталья Нове обличчя Парижа : modus-vivendi / Михайлова Наталья, Горський Ніколай // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 88-93 : Фото
897329
  Будько Євген Нове обличчя старої школи : профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 48-49 : Фото
897330
  Наумко І.М. Нове оригінальне видання з історії мінералогічних знань і здобутків мінералогії в Україні // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 42, № 1. – C. 86-88. – ISSN 2519-2396
897331
  Возняк В. Нове педагогічне мислення: істотні характеристики // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна. – Дрогобич, 2019. – С. 43-56. – (Серія "Філософія" ; вип. 41). – ISSN 2522-4727


  "У статті ставиться завдання розкрити істотні характеристики нового педагогічного мислення. Застосована методологія діалектики як логіки і теорії пізнання, що передбачає розгляд проблеми у царині всезагального (конкретно-всезагального, а не ...
897332
   Нове перемир"я і стара війна // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 7-13 грудня (№ 49). – С. 9. – ISSN 1992-9277
897333
  Бьомер Д.-Д. Нове питання Близького Сходу / Д.-Д. Бьомер, А. Гакенсбергер, К. Кенше // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 40 (672), 2-8.10.2020. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561
897334
  Шидловський П.С. Нове пізньопалеолітичне місцезнаходження на Вінниччині // Vita antiqua : збірка наукових статей / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. Історичний факультет. – Київ, 2003. – № 5/6. – С. 40-44
897335
  Локшін А. Нове пложення про бухгалтерські звіти і баланси / А. Локшін. – К., 1936. – 51с.
897336
   Нове повне зібрання творів Лесі Українки // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3/4 (200). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366


  В Україні видано перше повне зібрання творів Лесі Українки.
897337
   Нове покоління в Україні - конфлікт генерацій чи світоглядів? : Матеріали конференції, Київ, 15-18 грудня 1998 р. – Київ, 1998. – 226с.
897338
  Михайловська М.Т. Нове покоління за безпеку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 40 : фото
897339
   Нове покоління незалежної України (1991-2001 роки). – Київ, 2002. – 211с. – ISBN 966-7902-23-4
897340
   Нове покоління України. – Київ, 2004-
№ 1. – 2004
897341
   Нове покоління України. – Київ, 2004-
№ 2. – 2004
897342
   Нове покоління України. – Київ, 2004-
№ 3. – 2004
897343
   Нове покоління України. – Київ, 2004-
№ 4. – 2004
897344
   Нове покоління України. – Київ, 2004-
№ 5. – 2004
897345
   Нове покоління України. – Київ, 2004-
№ 6. – 2004
897346
   Нове покоління України. – Київ, 2004-
№ 7. – 2004
897347
  Мулярчук І.Ф. Нове покоління хімічних комплексів з переробки апатитів та фосфоритів / І.Ф. Мулярчук. – Київ : НАУ, 1998. – 82с.
897348
  Попов М.В. Нове поле філософії // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 8-15
897349
   Нове польське видання поезій Шевченка // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  Taras Szewczenko, Wybуr poezji. Opracowal Marian Jakуbiec, Wroclaw — Warszawa — Krakуw — Gdansk, Zaklad Narodowy sm. Ossolinskich, 1974.
897350
  Крижанівський В. Нове поповнення бібліотечки студента-міжнародника / В. Крижанівський, М. Дорошко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 100-103. – ISSN 1682-2366
897351
  Степанишин Б. Нове поповнення скарбниці пісенної творчості України // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.81-82
897352
  Карпунцов В. Нове праворозуміння функцій прокуратури у реалізації правової політики держави / В. Карпунцов, О. Селіванов // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 15-21
897353
  Бек О.А. Нове призначення / О.А. Бек. – Київ, 1990. – 222с.
897354
  Кавецька Г.О. Нове про будову живої клітини / Г.О. Кавецька, Р.А. Литвин. – Київ, 1965. – 85с.
897355
  Добровольський Л. Нове про декабристів на Україні / Л. Добровольський. – 39-45с.
897356
  Дубинський Г.П. Нове про Землю / Г.П. Дубинський, Т.М. Соколова. – Київ : Знання України, 1963. – 40 с.
897357
  Антонюк В.Г. Нове про Миколу Аркаса // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004. – № 2. – С. 63-67.
897358
  Оліфіренко С. Нове про письменника Костя Буревія // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 245-251. – ISSN 1728-9572
897359
  Всехсвятський С.К. Нове про природу Венери / С.К. Всехсвятський. – Київ : Знання, 1969. – 96 с.
897360
  Малаков Д. Нове про професора Володимира Симиренка // Родовід : наукові записки до історії культури України / Редкол. : В. Борисенко, О. Федорук, Л. Лихач [та ін.]. – Київ, 1999. – Число 1 (17). – С. 75-77
897361
  Слободянюк О. Нове про рисунок Тараса Шевченка "Київський Межигірський монастир" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 290-295


  У статті з"ясовується проблема датування олівцевого рисунка "Києво-Межигірський монастир" Т. Шевченка за нововиявленими обставинами
897362
  Заболотна Т. Нове про Т.Шевченка // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" восени 2009 р. випустив друком навчальний посібник "Тарас Шевченко у прижиттєвій критиці (1839–1861). Бібліографія. Матеріали". Книжку впорядкувала завідувачка навчальної лабораторії ...
897363
  Шугай О. Нове про Тараса Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 15 червня (№ 24). – С. 5, 11
897364
  Смирнов В.А. Нове просвітництво - прогностичний проєкт освоєння майбутнього // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 191-195. – ISBN 978-966-698-282-0
897365
  Ковалів Ю. Нове прочитання "Прапороносців" Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 64-74. – ISSN 2520-6346


  "Переглянуто рецепцію трилогії "Прапороносці" О. Гончара з погляду сьогодення, з"ясовано її справжні смислові акценти, наявні у підтексті, національну основу й любовну інтригу, на якій розбудовані сюжетні колізії". In the article the recipe of the ...
897366
  Стріха М. Нове прочитання класика. "Травіата" в перекладі Максима Рильського прозвучала через 20 років у Національній філармонії // Україна молода. – Київ, 2021. – 16 червня (№ 60). – С. 14


  Цей концерт планувався ще торік у березні, саме тоді, коли великому українському поетові трагічного ХХ століття Максиму Рильському виповнилося б 125 років. На жаль, свої корективи внесла пандемія. Але після п’яти (!) послідовних перенесень ювілейний ...
897367
  Мельниченко В. Нове прочитання Щоденника Тараса Шевченка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 11-17 червня (№ 23). – С. 10-11
897368
  Дуброва Я. Нове регулювання держзакупівель в Україні // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон.. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6 (101), червень. – С. 22-27
897369
  Каптаренко О.К. Нове родовище свинцового блиску на Україні : (З геологічного свинцового блиску на Україні) / Ольга Каптаренко // Загадкові копальні форми з силурських пісковиків Західного Поділля / О.К. Каптаренко. – [Київ], 1928. – 4 с. – Бібліограф.: с. 4 (8 назв.)
897370
  Каптаренко О. Нове родовище свинцового блиску на Україні : ( З геологічного кабінету УАН) // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.], 1925. – [4] с. – Бібліогр.: 8 назв.
897371
  Булавіна Н. Нове розуміння актуального мистецтва // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 9-14. – ISBN 966-7021-96-3
897372
  Садовий М.М. Нове розуміння продуктивності праці та її стимулювання у трансформаційний період / М.М. Садовий, М.І. Карлін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 91-104. – (Економіка ; Вип. 37)


  Йдеться про сучасні погляди на проблему продуктивності праці. На основі досвіду різних країн світу аналізуються можливі традиційні і нетрадиційні форми підвищення продуктивності праці в Україні у трансформаційний період.
897373
  Патлайчук О.В. Нове розуміння сутності природного права в концепції відродженого природного права // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 27-29
897374
  Ланцедова Ю. Нове розуміння сутності та базисних основних і додаткових юридичних властивостей доказів у кримінальному провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 140-142
897375
  Зубар В.М. Нове свідоцтво про римські війська у Херсонесі Таврійському // Археологія : науковий журнал / Акад. наук України, Ін-т археології ; редкол.: П.П. Толочко, В.Д. Баран, В.Ф. Генінг [та ін.]. – Київ, 1993. – № 4. – С. 133-137. – ISSN 0235-3490
897376
  Якубович М. Нове середньовіччя? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 25 (605), 21-26.06.2019. – С. 46-49. – ISSN 1996-1561


  Мусульманський світ у боротьбі за науковий розвиток.
897377
   Нове слово : посіб.-хрестоматія до дисципліни "Історія української літератури кінця XVIII - 60-х років ХІХ століття" / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [кер. наук. проекту Л.М. Задорожна]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-583-7
Кн. 1. – 2012. – 765, [1] с. – До 180-річчя Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – Бібліогр. в підрядк. прим.
897378
   Нове слово : посіб.-хрестоматія до дисципліни "Історія української літератури кінця XVIII - 60-х років ХІХ століття" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [кер. наук. проекту Л.М. Задорожна]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-662-9
Кн. 2. – 2013. – 783, [1] с. – До 180-річчя Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – Бібліогр. в підрядк. прим.
897379
  Сліпушко О. Нове слово в українській медієвістиці // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 1 (697), січень. – С. 112-114. – ISSN 0236-1477
897380
  Абашкіна Н. Нове слово до відомої теми... // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.53-55
897381
  Статєєва Валентина Нове слово Кирила Галаса в теорії ономасіології // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 15-25. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)
897382
  Короненко С. Нове слово про видатну українку // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 141-143. – ISSN 0131-2561
897383
  Кузьменко В. Нове слово у грінченкознавстві // Літературний Чернігів : щоквартальний мистецький журнал літературної спілки "Чернігів" / Літ. спілка "Чернігів". – Чернігів, 2015. – № 4 (72), жовтень - грудень. – С. 177-180
897384
  Білорус О. Нове слово у розвитку ноосферної соціально-економічної стратегіки глобального співрозвитку // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2019. – № 3. – С. 115-119. – ISSN 1811-3141
897385
  Митропольський О.Ю. Нове слово у теорії палеоклімату (рецензія на монографію В.О. Большакова "Новая концепция орбитальной теории палеоклимата" // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 5. – С. 86-87. – ISSN 1726-5428
897386
  Боронь О. Нове слово у шевченкознавстві : рецензія
897387
  Южакова О.І. Нове слово у шевченкознавстві (на підставі монографії І. Дзюби "Тарас Шевченко. Життя і творчість") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 156-162. – ISSN 2522-493X


  У статті здійснено спробу розкрити новизну Шевченкової теми в монографії літе- ратурно-критичного характеру, що її створив відомий український літературознавець Іван Дзюба. З цією метою проаналізовано методологічну основу праці, вказано на певні ...
897388
  Хараз Г. Нове старе протистояння, або Два проєкти над Бабиним Яром // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 7-8 серпня (№ 147/148). – С. 11
897389
  Єремєєва В. Нове стипендіальне забезпечення студентів і учнів навчальних закладів 2017 року // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: Шкуропат О.Г., Марчук Т.П., Демиденко Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (133), лютий. – С. 39-41
897390
  Корсак К. Нове століття-нова вища освіта. // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 4/5. – С.62-71. – ISSN 1682-2366
897391
  Крамар О. Нове стратегічне стримування // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 12 (384), 27.03-2.04.2015 р. – С. 20-23. – ISSN 1996-1561


  За підтримки США Україна здатна стати наріжним камнем нової регіональної системи стримування.
897392
  Боднар Г. Нове суспільство старого міста: мешканці Львова другої половини 40-х-60-х років ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 15-18. – (Історія ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  У другій половині 40-х-60-х роках ХХ століття Львів заселили найрізноманітніші мешканці - приїжджі зі Сходу росіяни, євреї та українці, колишні військові, які поверталися із Заходу, українці-переселенці з Польщі, поодинокі довоєнні жителі, мігранти з ...
897393
  Кіраль С. Нове текстологічне прочитання поезій у прозі Василя Стефаника // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 487-492. – (Слово). – ISSN 2304-7402
897394
  Біляцький С. Нове тисячоліття: тренди і прогнози стосовно майбутнього людства / С. Біляцький, Н. Ярова // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформацій суспільства. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 48-51. – ISSN 1728-6220
897395
  Савицький В.І. Нове тлумачення топоніму "Україна". (Не окраїна, а благодатна земля) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 3-9
897396
   Нове традицією стало.. – Львів, 1978. – 128с.
897397
  Цьєнь Му Нове трактування праць Чжу-цзи (Чжу Сі) / Цьєнь Му. – Тайбей
Ч.2. – 550с. – Видання китайською мовою
897398
  Цьєнь Му Нове трактування праць Чжу-цзи (Чжу Сі) / Цьєнь Му. – Тайбей
Ч.3. – Видання китайською мовою
897399
  Цьєнь Му Нове трактування праць Чжу-цзи (Чжу Сі) / Цьєнь Му. – Тайбей
Ч.4. – 530с. – Видання китайською мовою
897400
  Цьєнь Му Нове трактування праць Чжу-цзи (Чжу Сі) / Цьєнь Му. – Тайбей
Ч.5. – 420с. – Видання китайською мовою
897401
  Цьєнь М. Нове трактування праць Чжу-цзи (Чжу Сі) / Му Цьєнь. – Тайбей
Ч.1. – 1971. – 522 с. – Видання китайською мовою
897402
  Подолей Л. Нове у вивченні стильових особливостей поезії "Молодої Музи" // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 95-99. – (Філологія ; Вип. 21)
897403
  Харченко В. Нове у використанні платіжних карток // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 15-17
897404
  Федорова К.О. Нове у вітчизняній науці: коменсалізм як органістична форма розвитку космополітизму // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (95), березень. – С. 51-55. – ISSN 2077-1800
897405
  Разиграєва Н. Нове у діяльності ДП "Інтелзахіст": Інтернет, медіація, патентний аудит // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 5. – С. 38-41. – ISSN 1608-6422
897406
  Кохан В.П. Нове у законодавстві про дисциплінарну відповідальність суддів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 270-275. – ISSN 1563-3349
897407
  Зоря О.В. Нове у законодавстві стосовно органів. що протидіють та запобігають корупційним правопорушенням // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 133-136. – (0). – ISSN 2078-9165
897408
  Рощина І. Нове у законодавстві України і перспективи запобігання злочинності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.60-64. – ISSN 0132-1331
897409
  Миронець І.М. Нове у земельному та колгоспному законодавстві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 3-10. – (Серія права ; № 12)


  В современных условиях быстрого развития промышленности транспорта, строительства огромного значения приобретает правильное, рациональное использование земли, повышаются требования к ее охране. Новый закон, принятый 14 декабря 1968 г. "Основы ...
897410
  Каральник С.М. Нове у знайомому / С.М. Каральник. – К., 1969. – 91с.
897411
   Нове у керівництві туризму = Свій погляд на туристичні події світу : Тур новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 96 : Іл.
897412
   Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України : Навч. пос. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти. – Харків : Право, 2002. – 160 с. – ISBN 966-7146-67-7
897413
   Нове у медіаосвіті: інженерна блогодидактика / Г. Онкович, В. Білецький, А. Онкович, М. Ткаченко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (174). – С. 26-33. – ISSN 1682-2366
897414
  Шилін Ю.О. Нове у нумізматиці Караханидів (За матеріалами приватних українських зібрань) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 2. – С. 119-145. – ISSN 1608-0599


  Караханіди — тюркська династія, царювавша в Караханідській державі
897415
  Нелін О. Нове у спадковому праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 22-25
897416
   Нове у стипендіальному забезпеченні // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10)


  Щодо порядку призначення стипендій та їх розмірів у зв"язку зі зміною законодавства про стипендіальне забезпечення . Профспілка працівників освіти і науки України подає роз"яснення.
897417
  Монастирський Є.О. Нове у трудовому законодавстві / Є.О. Монастирський, З.К. Симорот. – Київ, 1972. – 99с.
897418
  Квасницький О.В. Нове у фізіології розмноження тварин. / О.В. Квасницький. – К.-Х., 1950. – 100с.
897419
  Катачина О. Нове у чеській термінології позначень правопорушень // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 31-38. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
897420
  Ральченко К. Нове узагальнення дробового броунівського руху // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 77-78
897421
  Мицик Юрій Нове чи призабуте старе: міркування про книжку "Шкільна історія очима істориків-науковців" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 3-8
897422
  Мицик Юрій Нове чи призабуте старе: міркування про книжку "Шкільна історія очима істориків-науковців" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 3-8
897423
  Касьянова О. Нове Шевченкознавче видання // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 26 вересня (№ 19). – С. 2


  26 вересня у КНУ імені Тараса Шевченка за участі ректора акад. Л.В. Губерського, проректора проф. П.О. Беха, заст. директора Інституту літератури НАН України д.філол.н. М.М. Сулими, директора Національного музею Тараса Шевченка Д.В. Стуса, зав. каф. ...
897424
  Пустова Ф. Нове явище у словникарстві // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 268-272. – ISSN 1728-9572


  Рец. на кн.: Універсальний літературний словник-довідник / Авт.: Вадим Оліфіренко, Леся Оліфіренко, Світлана Оліфіренко. -Донецьк, 2006.(??).- ??? с.уточ.??
897425
  Мельникова Н.І. Нове як фактор суспільного життя / Н.І. Мельникова. – К., 1985. – 128с.
897426
  Кузьменко А.А. Новев керуванні рослиною / А.А. Кузьменко. – К, 1939. – 43с.
897427
  Чйон Г. Новезькі та скандинавські вікінги в Гардарике // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 93-97. – ISBN 978-966-432-087-7
897428
  Тэн И. Новейшая английская литература в современных ее представителях : служит продолжением соч. того же авт.: Развитие политической и гражданской свободы в Англии в связи с развитием литературы / соч. Тэна ; пер. Д.С. Ивашинцова. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича, 1876. – [2], IV, 384, [1] с.
897429
  Кацнельсон Р.А. Новейшая архитектура Италии / Р.А. Кацнельсон. – Москва, 1963. – 192 с.
897430
  Христиани А.М. Новейшая архитектура США / А.М. Христиани. – Москва, 1963. – 262 с.
897431
  Монахова Л.П. Новейшая архитектура ФРГ / Л.П. Монахова. – Москва, 1974. – 71 с.
897432
   Новейшая география Российчкой империи, сочиненная по нынешнему ее разделению. – часть 1-3. – С-Пб, 1810. – 103с.
897433
  Палиенко В.П. Новейшая геодинамика и ее отражение в рельефе Украины / В.П. Палиенко. – Киев : Наукова думка, 1992. – 115с.
897434
  Фриче В.М. Новейшая европейская литература. / В.М. Фриче. – М, 1919. – 51с.
897435
  Хомутецкий Н.Ф. Новейшая зарубежная архитектура / Н.Ф. Хомутецкий. – Ленинград, 1971. – 80 с.
897436
  Розанов Г.Л. Новейшая истории / Г.Л. Розанов. – Москва, 1967. – 246с.
897437
  Верхось В.П. Новейшая историография Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд. ист.наук: / Верхось В.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1965. – 16л.
897438
  Ворошилов С.И. Новейшая история / С.И. Ворошилов. – Москва, 1960. – 288с.
897439
  Розанов Г.Л. Новейшая история / Г.Л. Розанов, Н.Н. Яковлев. – М, 1964. – 272с.
897440
   Новейшая история : Рекоменд. библиогр. указ. для учителей. – Москва : Книга, 1981. – 128с.
897441
   Новейшая история (1917-1939 гг.) : уч. для 10 кл. ср. шк. – 2-е изд. – М., 1989. – 143с.
897442
  Розанов Г.Л. Новейшая история (1917 - 1945) : Пособие для учителей / Г.Л. Розанов, Н.Н. Яковлев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1972. – 272 с.
897443
  Зубок Л.И. Новейшая история (1918-1923 гг.) : стеногр. лекций, прочит. в Высш. парт. школе при ЦК ВКП(б) / проф. Л.И. Зубок, проф, С.В. Захаров, проф. А.Ф. Миллер ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – Москва : ВПШ, 1946. – 371, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Курс всеобщей истории)


  Авт.: Захаров, Сергей Владимирович Миллер, Анатолий Филиппович (1901-1973)
897444
   Новейшая история (1918-1939 гг.). – М., 1972. – 584с.
897445
   Новейшая история (1918-1939 гг.) : учебник. – Москва : Высшая школа, 1974. – 640 с.
897446
   Новейшая история (1918-1939гг.) : курс лекций. – Москва, 1958. – 744 с.
897447
  Зубок Л.И. Новейшая история (1924-1939 гг.) / Л.И. Зубок. – М., 1946. – 503с.
897448
  Кривогуз И.М. Новейшая история (1939-1970 гг) / И.М. Кривогуз. – М., 1971. – 264с.
897449
   Новейшая история (1939-1973 гг.) : учебник. – Москва : Высшая школа, 1975. – 624 с.
897450
   Новейшая история (1939-1975 гг.) : учебное пособие. – Москва : Просвещение, 1977. – 624 с.
897451
   Новейшая история (1939-1975гг.). – 7-е изд., испр. и доп. – М., 1976. – 271с.
897452
   Новейшая история (1939-1976 гг.) : учебное пособие для 10-го кл. – 8-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1977. – 271 с.
897453
   Новейшая история (1939-1986 гг.). – 17 изд., испр. и доп. – М., 1987. – 288с.
897454
   Новейшая история (1939-1988 гг). – М., 1989. – 288с.
897455
   Новейшая история /1939-1981/.. – 13-е изд., испр. и доп. – М., 1982. – 288с.
897456
   Новейшая история /1939-1982/. : под ред.Фураева В.К. – 14-е изд., испр. и доп. – Москва, 1983. – 288с.
897457
   Новейшая история 1917-1939 гг. : Уч. для 9 кл. ср.шк. – Москва : Просвещение, 1987. – 112 с.
897458
  Трухановский В.Г. Новейшая история Англии. / В.Г. Трухановский. – М., 1958. – 592с.
897459
   Новейшая история арабских стран (1917-1966). – Москва : Наука, Главная редакция восточной литературы, 1968. – 655, [5] c. : ил. + карты
897460
   Новейшая история арабских стран Азии. – Москва : Наука, 1988. – 639 с.
897461
   Новейшая история арабских стран Африки, 1917-1987.. – М., 1990. – 469с.
897462
   Новейшая история арабских стран.. – М.
2. – 1976. – 480с.
897463
   Новейшая история Африки.. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1968. – 659с.
897464
  Глинкин А.Н. Новейшая история Бразилии (1939-1959 гг.) / А.Н. Глинкин. – Москва, 1961. – 404с.
897465
   Новейшая история в художественно-исторических образах.. – М., 1967. – 312с.
897466
   Новейшая история в художественно-исторических образах.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 304с.
897467
  Попов Н.В. Новейшая история в художественно-исторических образах. 1945-1972. Хрестоматия. / Н.В. Попов. – М., 1973. – 295с.
897468
  Исраэлян В.Л. Новейшая история Венгрии / В.Л. Исраэлян, Л.Н. Нежинский. – М., 1962. – 267с.
897469
   Новейшая история Вьетнама. – М., 1984. – 424с.
897470
   Новейшая история Вьетнама.. – М., 1963. – 196с.
897471
  Филиппсон М. Новейшая история еврейского народа (1789-1908) : С предисл. авт., специально напис. для рус. изд. : [С прил. портр. д-ра Мартина Филипсона] / Проф. д-р Мартин Филипсон; Пер. с нем. под ред. д-ра В.Л. Шерешевского. – Одесса : Тип. ""Издатель" Я.Х. Шерман
Т. 2, кн. 5-7. – 1910. – 320 с., 1 л. портр
897472
   Новейшая история Европы и Америки.. – Ставрополь, 1971. – 32с.
897473
  Лукин Н. Новейшая история Западной Европы / Н. Лукин. – М.
Вып. 1. – 1923. – 539с.
897474
  Царюк Н.А. Новейшая история западных славян с 1914 г. до начала 21 в. : (Учебно-методический комплекс для студ. исторического ф-та) / Н.А. Царюк, Л.А. Козик. – Минск : БГУ, 2004. – 194с. – ISBN 985-485-282-2
897475
   Новейшая история зарубежных стран. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1975. – 368 с.
897476
   Новейшая история зарубежных стран.. – М.
1. – 1967. – 544с.
897477
   Новейшая история зарубежных стран. Европа и Америка 1917-1945 : Учебник. – 4-е изд., доп. и перераб. – Москва : Просвещение, 1989. – 448 с.
897478
   Новейшая история зарубежных стран. ХХ век : Учебник для учащихся 11 класса. – Москва : Владос, 2000. – 400c. – ISBN 5-691-00560-Х
897479
   Новейшая история зарубежных стран: Европа и Америка. 1939-1975. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1978. – 575 с.
897480
   Новейшая история Индии.. – М., 1959. – 759с.
897481
  Иванов М.С. Новейшая история Ирана. / М.С. Иванов. – М., 1965. – 256с.
897482
  Комолова Н.П. Новейшая история Италии / Н.П. Комолова. – Москва, 1970. – 319с.
897483
   Новейшая история Йемена, 1917-1982 гг.. – М., 1984. – 230с.
897484
  Бектемирова Н.Н. Новейшая история Кампучии / Н.Н. Бектемирова. – М., 1989. – 231с.
897485
   Новейшая история Китая (1917-1970 гг.). – М., 1972. – 437с.
897486
   Новейшая история Китая, 1917-1927.. – М., 1983. – 399с.
897487
   Новейшая история Китая, 1928-1949.. – М., 1984. – 439с.
897488
  Савина Л.Н. Новейшая история лесов Западного Саяна (по данным спорово-пыльцевого анализа почв). / Л.Н. Савина. – Новосибирск, 1976. – 158с.
897489
  Могилевский С.А. Новейшая история международного коммунистического движения / С.А. Могилевский. – Ленинград, 1971. – 160 с.
897490
  Смирнов В.Н. Новейшая история народов мира : (исторические особенности и традиции народов Европы и Северной Америки) / В.Н. Смирнов. – Харьков : [б. и.], 2017. – 178, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 172-178 и в подстроч. примеч.
897491
  Смирнов В.Н. Новейшая история народов мира : ист. традиции и менталитет народов Северной Америки, Турции и Грузии. – Харьков : Панов А.Н., 2018. – 263, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 256-262 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7722-92-1


  У пр. № 1726737 напис: С уважением от автора. Подпись. 8/04.2019 г.
897492
  Вольвич Е.Р. Новейшая история народов мира : ист. особенности и традиции народов Латинской Америки и Азии / Вольвич Е.Р., Смирнов В.Н. – Харьков : Панов А.Н., 2018. – 196 с. : ил., табл. – Аннот. парал. рус., укр. и англ. – Библиогр.: с. 188-194 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7541-56-0
897493
  Смирнов В.Н. Новейшая история народов мира : ист. традиции и менталитет народов Европы, Африки, Австралии и Азии / Смирнов В.Н. – Харьков : [б. и.], 2018. – 224 с. – Библиогр.: с. 217-223 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2741-75-9
897494
  Смирнов В.Н. Новейшая история народов мира : ист. традиции и менталитет фр. народа / Смирнов В.Н. – Харьков : Панов А.Н., 2019. – 268, [1] с. : ил. – Аннот. парал. рус., укр., англ. – Библиогр.: с. 264-268 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7771-35-6


  У пр. № 1729230 напис: С уважением от автора. Подпись. 15.07.2019 г.
897495
   Новейшая история Отечества. ХХ век. : Учебник для студ. вузов: В 2 т. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00109-4
Т.1. – 1998. – 496с.
897496
   Новейшая история Отечества. ХХ век. : Учебник для студ. вузов: В 2 т. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00110-8
Т2. – 1998. – 448с.
897497
  Каплин П.А. Новейшая история побережий Мирового океана / П.А. Каплин. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1973. – 265с.
897498
  Орлик И.И. Новейшая история Польши по страницам фундаментального труда "Польша в XX веке" / И.И. Орлик, И.С. Синицына // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 6. – С. 116-127. – ISSN 0130-3864
897499
  Юрьев А.И. Новейшая история России : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Юрьев А.И., Островский Н.М. – Москва : АСТ. Астрель, 2003. – 256с. – ISBN 5-17-021047-7
897500
  Шестаков В.А. Новейшая история России : [ с начала 20 века и до сегодняшнего дня ] / В.А. Шестаков. – Москва ; Владимир : АСТ; Астрель; ВКТ, 2008. – 480с. – ISBN 978-5-17-047452-3
897501
  Сеньобос Ш. Новейшая история с 1815 г.. Ч. 2 / Проф. Ш. Сеньобос и проф. А. Метэн ; Пер. с фр. М.Н. Данилевской, под ред. В.В. Битнера. // Новейшая история с 1815 г. : Ч. 1-2 / Сеньобос Ш., Метэн А. – Санкт-Петербург : Изд. "Вестника Знания" ; [Тип. Т-ва "Народна Польза"], 1905. – Ч. 1
897502
  Агеев В.Ф. Новейшая история Синда / В.Ф. Агеев ; АН СССР, Ин-т восковедения. – Москва : Наука, 1986. – 283, [2] с.
897503
   Новейшая история стран Азии и Африки 20 век : В двух частях. Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00645-2(1); 5-691-00644-4
Ч.1 : 1900-1945. – 2001. – 368с.
897504
   Новейшая история стран Азии и Африки 20 век : В трех частях. Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00820-X(2); 5-691-00644-4
Ч.2 : 1945-2000. – 2001. – 320с.
897505
   Новейшая история стран Азии и Африки 20 век : В трех частях. Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00644-4; 5-691-00645-2(Ч1)
Ч.1 : 1900-1945. – 2003. – 368с.
897506
   Новейшая история стран Азии и Африки 20 век : В трех частях. Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00644-4;5-691-00820-X (Ч.2)
Ч.2 : 1945-2000. – 2004. – 320с.
897507
   Новейшая история стран Азии и Африки 20 век : В трех частях: Учебник для студ. высш. учеб. заведений в двух частях. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00820-X (1); 5-691-00644-4
Ч.2 : 1945-2000. – 2004. – 320с.
897508
   Новейшая история стран Азии и Африки 20 век : В трех частях. Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00644-4;5-691-00821-8(Ч.3)
Ч.3 : 1945-2000. – 2004. – 272с.
897509
   Новейшая история стран Азии и Африки 20 век : В трех частях: Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00645-2 (1); 5-691-00644-4
Ч.1 : 1900-1945. – 2005. – 367с.
897510
   Новейшая история стран Азии и Африки.. – М., 1965. – 594с.
897511
   Новейшая история стран Азии и Африки.. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1972. – 86с.
897512
   Новейшая история стран Азии и Африки: Метод. указан.. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 1986. – 114с.
897513
  Тумаков А.И. Новейшая история стран Восточной Азии (1945-2000 гг. ) : Учебное пособие / А.И. Тумаков, А.П. Чижов. – Харьков : ШТРИХ, 2001. – 180с. – ISBN 966-7757-13-7
897514
  Александров В.В. Новейшая история стран Европы и Америки 1918-1945 гг. : учебное пособие для вузов по специальности "История" / В.В. Александров. – Москва : Высшая школа, 1986. – 590 с.
897515
  Александров В.В. Новейшая история стран Европы и Америки 1945-1986 гг. : учебное пособие для студентов вузов обучения по специальности "История" / В.В. Александров. – Москва : Высшая школа, 1988. – 639 с.
897516
   Новейшая история стран Европы и Америки 20 век : в 2 ч. : учеб. для студентов вузов. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов : УВ). – ISBN 5-691-00867-6(3); 5-691-00606-1
Ч. 3 : 1945-2000. – 2001. – 256с.
897517
   Новейшая история стран Европы и Америки 20 век : В двух частях: Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00607-X
Ч.1 : 1900-1945. – 2003. – 464с.
897518
   Новейшая история стран Европы и Америки. 20 век : в 3-х частях : учебник для студ. высш. учеб. заведений / К.С. Гаджиев, Т.А. Закаурцева, А.М. Родригес, М.В. Пономарев; Гаджиев К.С. [и др.] ; под ред.: А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. – Москва : ВЛАДОС. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00866-8(2); 5-691-00606-1
Ч. 2 : 1945-2000. – 2004. – 336 с.
897519
   Новейшая история стран Европы и Америки. 20 век : В 3-х частях: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / Л.А. Макеева, М.В. Пономарев, К.А. Белоусова, В.Л. Шаповалов; Л.А. Макеева, М.В. Пономарев, К.А. Белоусова, В.Л. Шаповалов; Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. – Москва : ВЛАДОС. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00867-6(3); 5-691-00606-1
Ч.3 : 1945-2000. – 2004. – 256с.
897520
   Новейшая история стран Европы и Америки. XX век : в 2 ч. : учеб. для студентов вузов. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов : УВ). – ISBN 5-691-00866-8 (2 т.) ; 5-691-00606-1
Ч. 2 : 1945-2000. – 2001. – 334 с.
897521
   Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век : в 2 ч. : учеб. для студентов вузов. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов : УВ). – ISBN 5-691-00607-X (1); 5-691-00606-1 ; 5-691-00867-6
Ч. 1 : 1900-1945. – 2001. – 463 с.
897522
   Новейшая история стран Запада.. – М., 1959. – 776с.
897523
   Новейшая история стран Западной Европы и Америки.. – М.
1. – 1959. – 808с.
897524
   Новейшая история стран Западной Европы и Америки.. – Москва
Т. 2. – 1966. – 557 с.
897525
   Новейшая история стран зарубежного Востока.. – М.
4. – 1960. – 352с.
897526
   Новейшая история стран зарубежной Азии и Африки.. – Л., 1963. – 614с.
897527
  Сивачев Новейшая история США / Сивачев, Е.Ф. Язьков. – Москва : Высшая школа, 1980. – 383с.
897528
  Сивачев Новейшая история США (1917-1972гг.) : Учеб. пособие / Сивачев, Е.Ф. Язьков. – Москва : Изд-во Моск.ун-та, 1972. – 334с. – Библиогр.: с. 330-332
897529
  Яковлев Н.Н. Новейшая история США (1947 - 1960) / Н.Н. Яковлев. – М, 1961. – 624с.
897530
  Кустов В.С. Новейшая история тайных и закрытых обществ Украины II пол. XX - нач. XXI в. в фактах, документах, фотографиях / Виталий Кустов. – Киев : Геопринт, 2013. – 155, [1] с. : фот. – Библиогр.: с. 133-155. – ISBN 978-617-674-008-7
897531
   Новейшая история Турции. – Москва, 1968. – 396с.
897532
  Балабанов И.П. Новейшая история формирования инженерно-геологических условий и долгосрочный прогноз развития береговой зоны полуострова Пицунда / И.П. Балабанов, Б.Д. Квирквелия, А.Б. Островский ; М-во геологии СССР, Второе гидрогеол. упр. – Тбилиси : Мецниереба, 1981. – 202 с. : ил. – Библиогр.: с. 193-200 (86 назв.)
897533
   Новейшая история Франции 1871-1895 : краткий очерк событий ; пер. с нем. / Н.И. Никифоров. – Одесса : Изд. "Международной биб-ки " ; Тип. Исаковича, 1895. – 55 с.
897534
  Смирнов В.П. Новейшая история Франции 1918-1975 / В.П. Смирнов. – Москва : Высшая школа, 1979. – 376 с.
897535
  Борисов Ю.В. Новейшая история Франции. 1917-1964 / Ю.В. Борисов. – М, 1966. – 256с.
897536
  Кредер А.А. Новейшая история ХХ века / А.А. Кредер. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1996. – 309с.
897537
   Новейшая история, 1917-1939. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 142с.
897538
   Новейшая история, 1989-1990.. – М., 1991. – 96с.
897539
   Новейшая история.. – М.
2. – 1959. – 672с.
897540
  Кургинян Е.А. Новейшая история. / Е.А. Кургинян. – М., 1964. – 376с.
897541
  Кредер А.А. Новейшая история. ХХ век : Учебник / А.А. Кредер. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЦГО, 1996. – 312с. – ISBN 5-7662-0027-7
897542
   Новейшая история.1917-1939. – 4-е изд. – М., 1973. – 112с.
897543
   Новейшая история.1939-1972гг.. – 3-е изд. – М., 1972. – 255с.
897544
  Лопаков Х. Новейшая литература о св. Георгии Победоносце / Х. Лопаков. – 50с.
897545
  Жангожа Р. Новейшая литература Центральной Азии как сопротивление Небытию // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2016. – № 1/2. – C. 175-192. – ISSN 0131-8136
897546
  Троцкая М. Новейшая немецкая литература. / М. Троцкая. – Л., 1929. – 60с.
897547
  Яцимирский А.И. Новейшая польская литература : от восстания 1863 г. до наших дней : в 2 т. / А.И. Яцимирский, прив.-доц. Спб. ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой
Т. 1 : [Начало XX в.]. – 1908. – 420 с., [1] л. портр.
897548
  Яцимирский А.И. Новейшая польская литература : от восстания 1863 г. до наших дней : в 2 т. / А.И. Яцимирский, прив.-доц. Спб. ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой
Т. 2 : [Начало XX в.]. – 1908. – XVI, 493 с. – Указ.: с. 489-493.
897549
  Львов-Рогачевский Новейшая русская литература / Львов-Рогачевский. – М., 1919. – 141с.
897550
  Львов-Рогачевський Новейшая русская литература / В. Львов-Рогачевський. – 3-е изд. – Москва ; Ленинград : Изд. Л.Д. Френкель, 1924. – 396, IV с.
897551
  Львов-Рогачевский В.Л. Новейшая русская литература (1881-1919 г.) / В. Львов-Рогачевский ; Всероссийский совет рабочей кооперации. – Москва : [Всерос. центр. союз потреб. о-в], 1919. – 140, [1] с. – Обл. загл. на обл.: "Очерки по истории новейшей русской литературы. (1881-1919 г.)", дата: 1920
897552
   Новейшая русская литература, критика-театр, методология. : Темы библиографии. – Ивано-Вознесенск : Основа, 1927. – 256 с.


  Авт. сост.: Белецкий, Александр Иванович
897553
  Якобсон Р. Новейшая русская поэзия. / Р. Якобсон. – Прага, 1921. – 68с.
897554
  Кент В. Новейшая система управления промышелнным предприятием / В. Кент. – 2-е изд. – М.-Л, 1924. – 117с.
897555
   Новейшая статистика европейских государств. Часть 2-я. Содержащая Российское государство, описанное в нынешнем ее состоянии, с присовокуплением Статистического описания Китая и о Союзных Американски. – Спб., 1821. – (8), 161, 45 с.
897556
  Зорин Ю.А. Новейшая структура и изостазия Байкальской рифтовой зоны и сопредельных территорий / Ю.А. Зорин. – Москва : Наука, 1971. – 168с.
897557
   Новейшая тектоника. – М., 1984. – 192с.
897558
  Верховцев В.Г. Новейшая тектоника Западного (Преддобруджского) сегмента Скифской плиты и прилегающих территорий // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 29-42 : Карта, табл. – Бібліогр.: с. 42. – ISSN 0203-3100
897559
  Кондакова Л.П. Новейшая тектоника зоны Манычских прогибов : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / Кондакова Л.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Геол. фак. Кафедра динам. геологии. – М., 1969. – 19л.
897560
  Бельский В.А. Новейшая тектоника зоны сочленения Северного Памира и Таджикской депрессии / В.А. Бельский. – Душанбе : Дониш, 1978. – 254с.
897561
  Николаев Н.И. Новейшая тектоника и геодинамика литосферы / Н.И. Николаев. – Москва : Недра, 1988. – 490с.
897562
  Ширинов Наиб Ширин оглы Новейшая тектоника и развитие рельефа Кура-Араксинской депрессии. / Ширинов Наиб Ширин оглы. – Баку, 1975. – 189с.
897563
  Рождественский А.П. Новейшая тектоника и развитие рельефа Южного Приуралья : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Рождественский А. П.; МГУ. – М., 1967. – 56л. – Бібліогр.:с.52-56
897564
  Рождественский А.П. Новейшая тектоника и развитие рельефа Южного Приуралья / А.П. Рождественский. – Москва : Наука, 1971. – 303с.
897565
   Новейшая тектоника и формирование многолетнемерзлых пород и подземных вод.. – Москва : Наука, 1975. – 124с.
897566
  Милановский Е.Е. Новейшая тектоника Кавказа / Е.Е. Милановский. – Москва : Недра, 1968. – 484с.
897567
  Расцветаев Л.М. Новейшая тектоника Копетдага : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / Расцветаев Л.М.; Моск. гос. ун-т. Геол. фак. Кафедра динам. геологии. – Москва, 1971. – 31л. – Бібліогр.:с.28-31
897568
  Нгуен Тронг Йем Новейшая тектоника Северо-Востока Индокитая и некоторые методические проблемы ее изучения : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / Нгуен Тронг Йем; Моск. гос. ун-т. Геол. фак. Кафедра динам. геологии. – М., 1969. – 21л.
897569
  Можаев Б.Н. Новейшая тектоника Северо-Запада Русской равнины / Можаев Б.А. – Ленинград : Недра, 1973. – 232 с.
897570
   Новейшая тектоника Сибирской платформы и ее влияние на нефтегазоносность. – Москва : Наука, 1985. – 143с.
897571
   Новейшая тектоника Урала.. – Саратов, 1975. – 106с.
897572
  Козловский Г.М. Новейшая тектоника хребта Чингиз и его обрамления. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 120 / Козловский Г.М.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1968. – 33л.
897573
  Ситдиков Б.Б. Новейшая тектоника Центральных Кызылкумов / Б.Б. Ситдиков. – Ташкент, 1976. – 83с.
897574
  Ситдиков Б.Б. Новейшая тектоника Центральных Кызылкумов. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 123 / Ситдиков Б.Б.; Ин-т геологии и разведки нефт.и газовых местрождений. – Ташкент, 1968. – 24л.
897575
  Додонов А.Е. Новейшая тектоника юго-восточной части Балтийской синеклизмы / А.Е. Додонов. – М., 1976. – 196с.
897576
  Улицкий Ю.А. Новейшая тектоника южной части Северо-Западного Прикаспия. (По данным структурно-геоморфол. исследований) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / Улицкий Ю.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Геол. фак. Кафедра динам. геологии. – М., 1969. – 20л.
897577
   Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек. – Москва : Московский университет
Вып. 7. – 1980. – 188с.
897578
   Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек.. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Вып. 2. – 1969. – 202с.
897579
   Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек.. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Сборник 3. – 1972. – 278с.
897580
   Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек.. – М.
4. – 1973. – 200с.
897581
   Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек.. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Вып. 5. – 1973. – 357с.
897582
   Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек.. – М.
6. – 1976. – 162с.
897583
   Новейшая тектоника, новейщие отложения и человек. : VIII Международному конгресу ИНКВА. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Сб. 1 : Новейшие отложения и человек. – 1969. – 224с.
897584
  Стуков С.А. Новейшая тенденция в развитии производственного учета / С.А. Стуков. – Калинин, 1983. – 48с.
897585
  Прыкин Б.В. Новейшая теоретическая экономика. Гиперэкономика ( концепции философии и естествознания в экономике ) : Учебник / Б.В. Прыкин. – Москва : Банки и биpжи, ЮHИТИ, 1998. – 445с. – ISBN 5-85173-083-8
897586
  Соловьева О.М. Новейшая французская литература в критике М.Горького. : Автореф... канд. филолог.наук: / Соловьева О.М.; Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
897587
  Рамзай В. Новейшая химия / В. Рамзай. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина, 1910. – 517 с.
897588
  Яворский Ю.А. Новейшая червоннорусская лирика. – Б. м. : [Уделовая тип.]. – 9 с. – Авт. указан в конце статьи. - Отд. оттиск из: "Научно-литературный сборник" Галицко-русской матицы. 1902, т. 2, кн. 4


  На обл. № 235539 дарственная надпись: Многоуважаемому Николаю Кузьмичу Грунскому от автора
897589
  Музаев Н.Д. Новейшая чеченская литература на путях социалистического реализма : Автореф... канд. филол.наук: / Музаев Н.Д.; АН СССР. Ин-т мировой лит-ры им. А.М.Горького. – М., 1966. – 21л.
897590
  Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия Интернет. 2008 / Виталий Леонтьев. – Москва : Олма Медиа Групп, 2008. – 748 с. – ISBN 978-5-373-01185-3
897591
  Захаров В.В. Новейшая энциклопедия персонального компьютера - 2008 / Захаров В.В. – Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2008. – 480с. – ISBN 978-5-386-00134-6
897592
  Клюбер Новейшее европейское народное право. – Москва : Тип.Августа Семена при Императорской Медико-Хирургической Академии, 1828. – 374с.
897593
   Новейшее законодательство Украины: Сб.законов.. – К., 1992. – 167с.
897594
  Башкиров Б.Г. Новейшее минералообразование и физико-химические изменения руд и горных пород месторождения Текели / Б.Г. Башкиров. – Москва : Недра, 1976. – 131с.
897595
  Розов В. Новейшее направление русской лингвистики в деле изучения древних русских и церковно-словянских памятников в связи с общим ходом развития европейского языкознания : вступительная лекция / В.Розов. – 17 с.
897596
  Юманс Э.Л. Новейшее образование, его истинные цели и требования : Сб. ст., в защиту науч. воспитания проф-в Тиндаля, Даубени ... и др. / Сост. Эдвардом Юмансом. – Санкт-Петербург : Изд. "Русская книжная торговля", 1867. – [3], XXVIII, III, 415 с.


  Содержание конволюта: 1. Юманс Э.Л. Новейшее образование, его истинные цели и требования; 2. Милль Д.С. Речь об университетском образовании
897597
  Кинсберген Новейшее описание Архипелага. – Москва, 1793. – 180 с.
897598
   Новейшее развитие квантовой электродинамики : сб. статей/ перевод. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 394 с.
897599
  Вин В. Новейшее развитие физики и ее применений : 3 доклада / пер. с нем. / В. Вин. – Одесса : Всеукраинское гос. издательство, 1922. – 113 с.
897600
   Новейшее учение о происхождении мира : перевод. – Москва : Издание ЦК жел.-дор., 1923. – 83 с.
897601
  Рыжкин В.Я. Новейшие американские електрические станции / В.Я. Рыжкин. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1932. – 250 с.
897602
   Новейшие археологические исследования на Дальнем Востоке СССР.. – Владивосток, 1976. – 157с.
897603
  Рубинштейн Р.И. Новейшие археологические открытия в Египте / Р.И. Рубинштейн. – М., 1962. – 72с.
897604
  Бороздин И. Новейшие археологические открытия в Крыму / И. Бороздин. – М., 1925. – 30с.
897605
  Танатар И.И. Новейшие взгляды на происхождение полосчатых железистых квартицов в связи с вопросом происхождения этих пород и руд в Криворожском бассейне. / И.И. Танатар. – 20-48с.
897606
  Броневский С. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе, собранные и пополненные Семеном Броневским. – Москва : В типографии С. Селивановского
Ч. 1. – 1823. – 361с.


  Код-Гр,фсд- задовіл. КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім.М.Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, корінець зі шкіри з тисненням
897607
   Новейшие геологические исследования в Антарктиде. – Москва : Мир, 1966. – 208с.
897608
  Пазинич В.Г. Новейшие данные о возрасте кодакской погребенной почвы и днепровского валунного суглинка (к проблеме стратиграфии верхнего плейстоцена) / В.Г. Пазинич, В.В. Стецюк, В.В. Манюк // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАНУ, 2011. – Вип. 6 : До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких
897609
  Васильев Е.М. Новейшие данные о гусеницах, повреждающих важнейшие плоды в России и Зап. Европе / Евг. М. Васильев ; [Энтомологическая станция м. Смеле] // Компакт - 252276 / Е.М. Васильев. – 12 с.
897610
  Васильев Е.М. Новейшие данные о гусеницах, повреждающих важнейшие плоды в России и Западной Европе // Прикладная энтомология [компккт]. [Т. I: А - И]. – 12 с. : ил.
897611
  Кучеров Н.И. Новейшие данные о жизни на Марсе / Н.И. Кучеров. – Ленинград : Знание, 1959. – 44 с.
897612
  Самойлич К.А. Новейшие данные о свойствах лессов в условиях естественного залегания (г.Днепропетровск) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 95-103 : рис., табл. – Библиогр.: 13 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
897613
  Паренаго П.П. Новейшие данные о строении Вселенной : стенограмма публ. лекции / П.П. Паренаго. – Москва : Правда, 1948. – 20 с.
897614
   Новейшие данные по археологии Севера Дальнего Востока: Мат. Сев.Вост.Азиат. комплекс. археол. экспед.. – Магадан, 1980. – 159с.
897615
  Поспелов В.П. Новейшие данные по вопросу о борьбе с головней : (Сообщ. Энтомол. ст. при Ю. Р. о-ве поощр. земледелия и сел. промышл.) / [В.И. Поспелов] // Труды энтомологической станции при Ю.-Р. Обществе поощрения Земледелия и Сельской промышленности в г. Киеве : [Статьи В.И. Поспелова] / В.П. Поспелов. – Киев : Тов-во "Печатня С.П. Яковлева", 1906. – 16 с. табл.
897616
  Воля П. Новейшие данные по устройству и содержанию пути и подрижного состава железных дорог. – Санкт-Петербург : Тип. Товарищества " Общественная польза", 1868. – 116, II c.
897617
  Выржиковский Р.Р. Новейшие движения земной коры на Украине / Р.Р. Выржиковский, 1936. – 409-416с.
897618
   Новейшие движения, вулканизм и землятресения материков и дна океанов. – Москва : Наука, 1969. – 276с.
897619
  Дашкевич Н.П. Новейшие домыслы о Болохове и болоховцах : [рецензия на кн.: Кто были Болоховские князья / А.О. Петрушевич и др.] // Новые труды по источниковедению древне-русской литературы : критико-библиографический обзор : с приложением текстов некоторых памятников литературы / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 1-8. – [32] с.
897620
  Докукин М.В. Новейшие достижения в области культуры болот / М.В. Докукин. – Ленинград, 1929. – 25 с..
897621
  Уайтхед Д. Новейшие достижения в теории гомотопий / Д. Уайтхед. – М., 1974. – 128 с.
897622
   Новейшие достижения в теории комет и динамике малых тел Солнечной системы : темат. сб. – Москва : Издательство ВАГО АН СССР, 1986. – 62 с.
897623
   Новейшие достижения в электромашиностроении за рубежом.. – Ереван, 1964. – 224с.
897624
  Каданер Л.И. Новейшие достижения гальваностегии / Л.И. Каданер. – Харьков, 1951. – 256 с.
897625
   Новейшие достижения и перспективы в области агрономии. – Л., 1929. – 44 с.
897626
   Новейшие достижения и перспективы в области агрономии. – Л., 1929. – 28 с.
897627
   Новейшие достижения и перспективы в области агрономии. – Ленинград, 1929. – С.25-38. – Отдельный оттиск
897628
   Новейшие достижения и перспективы в области агрономии.. – Л., 1929. – 16с.
897629
   Новейшие достижения и перспективы в области агрономии.. – Ленинград, 1929. – 21 с.
897630
   Новейшие достижения и перспективы в области агрономии.. – Л., 1929. – 42с.
897631
  Рахманинов А.Н. Новейшие достижения и перспективы в области агрономии. / А.Н. Рахманинов. – Ленинград, 1929. – 49-76с.
897632
   Новейшие достижения и перспективы в области агрономии.. – Л., 1929. – 76с.
897633
   Новейшие достижения нефтехимии и нефтепереработки.. – М.
1. – 1960. – 312с.
897634
  Борисковский П.И. Новейшие достижения советской археологии / П.И. Борисковский. – Л., 1959. – 44с.
897635
  Несмеянов С.А. Новейшие и сейсмогенерирующие структуры Западного Гиссаро-Алая / С.А. Несмеянов, И.И. Бархатов. – Москва : Наука, 1978. – 118с.
897636
   Новейшие и современные движения земной коры восточной части Балтийского щита.. – Петрозаводск, 1974. – 61с.
897637
   Новейшие изменения в экономике.. – М.Л.
1. – 1930. – 547с.
897638
   Новейшие изменения в экономике.. – М.Л.
2. – 1930. – 648с.
897639
   Новейшие инструментальные методы исследования структуры полимеров.. – М., 1982. – 264с.
897640
  Костычев С.П. Новейшие исследования по биодинамике почв / С.П. Костычев. – С. 357-371
897641
   Новейшие исследования по истории России периода империализма в советской и зарубежной историографии. – Москва, 1985. – 134с.
897642
   Новейшие исследования по социально-экономической и культурной истории дореволюционной Кубани.. – Краснодар, 1989. – 149с.
897643
   Новейшие исследования распространения радиоволн вдоль земной поверхности.. – М.Л., 1945. – 296с.
897644
  Северный А.Б. Новейшие исследования физики Солнца / А.Б. Северный. – Киев : Знание, 1983. – 33 с.
897645
  Воройский Ф.С. Новейшие концепции, технологии и разработки в области информационной безопасности // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 45-55. – ISSN 0130-9765


  Вопросы информационной безопасности вычислительных систем и информации занимают одно из ведущих мест в международном сообществе. В этом материале приводятся сведения о наиболее важных действующих и перспективных разработках.
897646
  Алехин В. Новейшие материалы по флоре Тамбовской губернии / В. Алехин. – с. 270-302. – Отдельный оттиск
897647
   Новейшие методы геоморфологических исследований.. – Москва, 1981. – 107с.
897648
   Новейшие методы исследования полимеров.. – Москва, 1966. – 571с.
897649
   Новейшие методы преподавания иностранных языков студентам неязыковых специальностей вузов.. – М., 1991. – 207с.
897650
   Новейшие научно-технические достижения и политика социально-экономического маневрирования буржуазных государств.. – М., 1987. – 43с.
897651
   Новейшие открытия советских археологов : (Тезисы докладов конференции). – Киев : Институт истории АН УССР
Ч. 1. – 1975. – 129 с.
897652
   Новейшие открытия советских археологов : (Тезисы докладов конференции). – Киев : Институт истории АН УССР
Ч. 2. – 1975. – 132 с.
897653
   Новейшие открытия советских археологов : (Тезисы докладов конференции). – Киев : Институт истории АН УССР
Ч. 3. – 1975. – 125 с.
897654
  Давац В.Ю. Новейшие открытия физики гравитации и постпозитивизм // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 55 : Философские вопросы физики, математики, кибернетики
897655
   Новейшие отложения и палеогеография плейстоцена Западной Камчатки.. – М., 1978. – 122с.
897656
   Новейшие отложения и палеогеография плейстоцена Чукотки.. – М., 1980. – 296с.
897657
   Новейшие отложения и палеография северных морей.. – Апатиты, 1989. – 113с.
897658
  Гагин И.А. Новейшие оценки "Истории Российской" В.Н. Татищева // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 14-23. – ISSN 0042-8779
897659
  Глязер Г. Новейшие победы медицины / Г. Глязер. – Москва, 1966. – 190 с.
897660
  Артюшков Е.В. Новейшие поднятия земной коры как следствие инфильтрации в литосферу магнитных флюидов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 6. – С. 738-760 : рис. – Библиогр.: с. 755-760. – ISSN 0016-7886
897661
  Новоселова Л. Новейшие преобразования бюджетно-налоговой системы КНР в интересах социально-экономического развития страны // Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 2016. – № 1. – С. 66-89. – ISSN 0130-9757
897662
   Новейшие приемы защиты старого мира.. – М., 1962. – 555с.
897663
  Крывелев И.А. Новейшие приемы религиозной апологетики / И.А. Крывелев. – Москва, 1971. – 63с.
897664
   Новейшие проблемы гравитации : сб. статей / перевод. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 488 с.
897665
  Жуков А.В. Новейшие прогрессивные строительные материалы в Украинской ССР / А.В. Жуков. – К., 1961. – 40с.
897666
  Радченко К.Ф. Новейшие проекты реформы русской орфографии и мнения, высказанные по поводу их в печати нашими учеными / К Радченко // Гоголь в его отношениях к старинной малорусской литературе : речь : [Произнесено на чествовании памяти Гоголя, устроен. 20 марта 1909 г. Харьк. ун-том, Харьк. гор. думой и Ист.-филол.. о-вом при Харьк. ун-те] / А.П. Кадлубовский. – Нежин, 1911. – 35 с.
897667
  Корсаков Г.Б. Новейшие противоракетные технологии США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 8 (488). – С. 75-88. – ISSN 0321-2068
897668
  Бриджмен П.В. Новейшие работы в области высоких давлений : пер. с англ. / П.В. Бриджмен. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 299 с.
897669
  Тренделенбург Ф. Новейшие работы по акустике и электроакустике : пер. с нем. / Ф. Тренделенбург. – Москва ; Ленинград : ОНТИ, 1934. – 96 с.
897670
  Стебницкий И. Новейшие работы по определению силы тяжести. / И. Стебницкий. – 6с.
897671
   Новейшие работы по физико-химии стекла.. – М.Л., 1936. – 180с.
897672
  Столяров И.В. Новейшие русские новеллисты : Гаршин, Короленко, Чехов, Горький / Мих. Столяров. – Киев ; Петербург ; Харьков : Южно-русское книгоиздат. Ф. И. Иогансон, 1901. – VI, 98 с.
897673
  Иванчин-Писарев Н. Новейшие стихотворения, собранные после издания 1819 года, с прибавлением нескольких сочинений его в прозе. – М, 1828. – 267с.
897674
  Ибрагимов Р.Н. Новейшие структуры Центральных Кызылкумов и их сейсмотектонические особенности / Р.Н. Ибрагимов. – Ташкент, 1973. – 122с.
897675
  Марков П.А. Новейшие театральные течения / П.А. Марков. – М, 1924. – 68с.
897676
  Масарский С.И. Новейшие тектонические движения и сейсмичность Западного Саяна и Западной Тувы / С.И. Масарский, Г.И. Рейснер. – Москва : Наука, 1971. – 156с.
897677
   Новейшие тектонические движения и структуры альпийского геосинклинального пояса юго-западной Евразии.. – Баку, 1970. – 160с.
897678
  Парканский А.Б. Новейшие тенденции в американо-китайском инвестиционном взаимодействии // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 9 (501). – С. 3-18. – ISSN 0321-2068
897679
   Новейшие тенденции в организации управления крупными фирмами в США.. – М., 1966. – 322с.
897680
  Кудров В.М. Новейшие тенденции в развитии современной капиталистической экономики. / В.М. Кудров. – Москва, 1969. – 61с.
897681
   Новейшие тенденции в современной немарксистской социологии: Матер. к 11 Всем. социол конгр.. – Москва
1. – 1986. – 189с.
897682
   Новейшие тенденции в современной немарксистской социологии: Матер. к 11 Всем. социол. конгр.. – М.
2. – 1986. – 207с.
897683
  Планк М., Пуанкарє А. Новейшие теории в термодинамике / Макс Планк, проф. теорет. физики Берлинского ун-та, Анри Пуанкарэ, проф. Сорбонны ; пер. с немецкого С.А. Алексеева. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Физика", 1913. – 64, [4] с.


  Авт.: Пуанкаре, Жюль Анри (1854-1912)
897684
  Угрюмов В.И. Новейшие теории современной буржуазной социологии / В.И. Угрюмов. – М, 1961. – 70 с.
897685
  Каблуков Ив. Новейшие теории строения атомов / Ив. Каблуков, проф. Моск. ун-та и Моск. с.-х. ин-та. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Тип. т-ва А.И. Мамонтова, 1908. – 31 с. : ил.
897686
   Новейшие технологии для комфортных автопутешествий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 5 (2920). – С. 24-25 : фото
897687
  Нарский И.С. Новейшие течения буржуазной философии / И.С. Нарский. – М., 1982. – 63с.
897688
  Зограф Н.Ю. Новейшие течения в зоологии, намечающиеся в новом, XX веке : (Речь, произнесенная приоткрытии зоологической секции ХІІ Съезда Естествоиспытателей и Врачей 29 декабря 1909 года) / Н.Ю. Зограф, 1909. – С. 175-190. – Отд. оттиск
897689
  Тартаковский П.С. Новейшие течения в области учения об атоме и электроне / П.С. Тартаковский. – Ленинград : Красная газета, 1929. – 51 с.
897690
  Клейнман А.Ф. Новейшие течения в советской науке гражданского процессуального права / А.Ф. Клейнман. – Москва, 1967. – 120с.
897691
   Новейшие течения и проблемы философии в ФРГ.. – Москва, 1978. – 367с.
897692
  Покровский К.Д. Новейшие успехи астрономии / К.Д. Покровский. – С.-ПБ, 1914. – 80с.
897693
  Вавилов Н.И. Новейшие успехи в области теории селекции : Лекция на област. курсах для агрономов 15-30 декабря 1922г., устроенных московск. обл. с.-х. Опытной Станцией совместно с Всеросс. обществом агрономов и Московским земельным управлением / Н.И. Вавилов. – Москва : Кооперативное, 1923. – 16 с. – Дарственная подпись автора
897694
  Абрамов Я.В. Новейшие успехи знания : популярные очерки / Я.В. Абрамов. – С.-Петербург : Типография Ю.Н. Эрлих, 1890. – [5], 306 с.
897695
  Точидловский И.Я. Новейшие успехи наблюдательной актинометрии // Образование зародышевых элементов тумана и облаков : Две лекции штатного наблюдателя магнито-метеорологической обсерватории Императорского Новороссийского университета И.Я. Точидловского / И.Я. Точидловский. – С. 15-26
897696
  ТвердохлебовВ.Н Новейшие финансовые проблемы. 1914-1923 / ТвердохлебовВ.Н. – Птгр., 1923. – 156с.
897697
  Шванвич Б.Н. Новейшие экспериментльные исследования рисунка бабочек и их морфлогические исследования. / Б.Н. Шванвич, 1937. – 257-294с.
897698
  Семивский Новейшие, любопытные и достоверные повествования о Восточной Сибири, из чего многое данные не было всем известно. – С.-Пб., 1817. – 227, 183, 1 вс.
897699
  Ястребова Е.М. Новейшии тенденции в выставочной деятельности библиотек // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2009. – Вып. 3. – С. 1-61-94
897700
  Мостицкий И.Л. Новейший англо-русский толковый словарь по современной электронной технике. Быстро и легко переводим с аглийского литературу по компьютерам, телекоммуникациям, электронике, аудио-, видео- и радиотехн. = New englisn - russian thesaurus dictionary on modern electronics : Ок. 8000 терминов (5500 словарных статей) / Сост. и ред.: И.Л.Мостицкий. – Москва : Лучшие книги, 2003. – 528с. – ISBN 5-93673-022-0
897701
  Пальмов И.С. Новейший Велеград и господствующее в нем т. н. кирилло-мефодиевское направление : из доклада... в Славянском благотворит. о-ве, 30 ноября 1909 года... / И.С. Пальмов. – 20 с. – Отд. оттиск из: Славянские известия
897702
   Новейший всеобщий секретарь и стряпчий, или Полный письмовник и приказный обрядник : В 5-ти частях. – Москва : В Университетской типографии, 1814. – 182, 140, 147, 169, 110, 150 с.
897703
  Лукьянец В.С. Новейший дискурс о Вселенной: гигантское расширение мировоззренческих горизонтов // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 81-91
897704
  Тищенков А. Новейший многофункциональный истребитель МиГ-35. Часть 1 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 9 (171). – С. 28-33
897705
  Тищенков А. Новейший многофункциональный истребитель МиГ-35. Часть 2 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 10 (172). – С. 26-31


  Помимо РЛС для обнаруже ния целей, истребитель МиГ-35, использует оптико-локационные станции. Оптико-локационная станция совместно с нашлемной системой целеуказания интегрирована в систему управления вооружением. Пилоту истребителя на специальный ...
897706
  Эйдельнант А.Б. Новейший номенализм и его предшественники. / А.Б. Эйдельнант. – 2-е изд., доп. и перераб. – М,, 1948. – 270с.
897707
   Новейший орфографический словарь русского языка : 120 000 слов. – Москва : ДОМ. 21 век; ИД РИПОЛ классик, 2006. – 380с. – ISBN 5-91213-006-1; 5-7905-4673-0
897708
   Новейший орфографический словарь русского языка : 120 000 слов / [ сост. Е. Куренкова ]. – 3-е изд. – Москва : ДОМ. 21 век; РИПОЛ КЛАССИК, 2008. – 380с. – (Библиотека энциклопедических словарей). – ISBN 978-5-91213-017-5
897709
  Андреев Д.Л. Новейший Плутарх : ил. биогр. слов. воображаемых знаменитых деятелей всех стран и времен от А до Я / Д.Л. Андреев, В.В. Парин, Л.Л. раков ; основатель изд., глав. ред. и ил. Л.Л. Раков ; [вступ. ст. В. Новикова ; послесл. Н.Д. Париной]. – Москва : Московский рабочий, 1991. – 302, [2] с. : ил.
897710
  Оллендорф Г. Новейший полный самоучитель немецкого языка, или руководство научиться без помощи учителя, правильно читать, писать и говорить по немецки : с приложением прописей и главнейших правил чисто-и правописания / Сост. по методе Оллендорфа и другим источникам. – 21-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд. кн. маг. НИ. Холмушина ; [Тип. Н.И. Корпуснова], 1914. – 189 с.


  ... : Сост. по новейшему усовершенствованному методу известного проф. г. Оллендорфа с доп. в оном учебнике для учащегося нового легчайшего способа изучать фр. слова и целую речь изображенными рус. буквами : С доп. особой части, в которой помещены ...
897711
  Мартыновский Новейший полный словотолкователь и объяснитель 150,000 иностранных слов, вошедших в русский язык с приведением корней и изследованием о происхождении их : полнейший из всех словарей, изданных в россии. Необходимая настольная книга для всех классов общества, содержащая в себе самое полное, толковае и общепонятное объяснение всех иностранных слов по всем отраслям научных знаний ... : справочная книга ... / Мартыновский, , Ковалевский; сост. филологами Мартыновским, Ковалевским ; доп. и испр. В.М. Николаевским по новейшим известным словарям: Макарова, Рейфа, Павловского, Даля, Сувырона, Гейзе и по многим др. – 2-е вновь испр. и значительно доп. изд. – Москва : Типография Н.Е. Евстафьева, 1892. – 598, [2] с.
897712
   Новейший российский дорожник верно показующий все почтовые пути Российской империи и новоприсоединенных от Порты Оттоманской и Республики Польской областей, собранных через переписку со всеми почтов. – С.-Пб., 1803. – 57, XXVI, 305с.
897713
   Новейший русско-украинский словарь : Около 50 000 слов. – Харків : Прапор, 1999. – 1135 с. – ((Від А до Я)). – ISBN 5-7766-0669-1
897714
   Новейший русско-украинский словарь : Около 50 000 слов. – Издание второе. – Харьков : ПРАПОР, 2002. – 1135с. – (Від А до Я). – ISBN 966-7880-23-0


  Содержит более 50 тысяч наиболее употребляемых слов и словосочетаний современной лексики - от официально-деловой до разговорно-бытовой. Отдельными приложениями даны собственные имена, фамилии и географические названия. Для широкого круга чита
897715
   Новейший самоучитель работы на компьютере = Устройство компьютера, MS-DOS, Windows 95 и 98, Norton Utilities for Windows, Word 7 и 97. Excel 7 и. – Санкт-Петербург : ДЕСС КОМ, 2001. – 654с. – ISBN 5-901096-01-0
897716
  Шитов В.Н. Новейший самоучитель работы на компьютере : [ практический курс ] / В.Н. Шитов. – Москва : Дом Славянской книги ; Вече, 2007. – 864с. – ISBN 5-85550-111-6


  Слушателям и преподавателям факультетов психологии.
897717
   Новейший справочник для поступающих в вузы : все аккредитованные высшие учебные заведения России / [ сост. : И.Е. Быстров, А.Н. Баскаков, И.В. Агаркова ]. – Изд. 3-е, исправл. и доп. – Москва : АСТ ; Астрель ; Хранитель, 2008. – 992 с. – ISBN 978-5-17-042625-6
897718
  Бабаев Новейший тектогенез зоны сочленения Гиссаро-Алая и Таджикиской депресии : ( Район Файзабада-Обигарма) / Бабаев А.М. ; отв. ред. АН ТаджССР М.М. Кухтиков ; АН ТаджССР, Ин-т геол. – Душанбе : Дониш, 1975. – 152 с. : ил. – Библиогр.: с.141-150
897719
  Уэллс Г.Д. Новейший ускоритель / Г.Д. Уэллс. – Москва ; Ленинград, 1944. – 40 с.
897720
   Новейший философский словарь. – Минск : В.М.Скакун, 1999. – 896с. – ISBN 985-6235-17-0
897721
   Новейший философский словарь. Постмодернизм. – Минск : Современный литератор, 2007. – 816с. – ISBN 978-985-14-1332-0
897722
   Новейший французско-русский, русско-французский словарь = Nouveau francais-russe russe dictionnaire : 90 000 слов. – Харьков : Харьковская книжная фабрика им. М.В. Фрунзе, 2005. – 832с. – ISBN 966-324-014-8
897723
   Новейший энциклопедический словарь. – Ленинград : Изд-во "П.П. Сойкин", 1926. – 2892стбл.
897724
  Сладкопевцев С.А. Новейший этап развития речных долин / С.А. Сладкопевцев. – Москва : Недра, 1977. – 200с.
897725
   Новейшую агротехнику в с/х производство.. – М., 1932. – 79с.
897726
  Бровко О.О. Новела-казка як інкорпорований текст у прозі Б. Антоненка-Давидовича, Ю. Шпола, М. Могилянського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 60-64. – (Б-ка Ін-ту філології)
897727
  Денисенко О.В. Новела-легенда Іоанікія Галятовського про маляра-ченця (до проблеми сюжетної структурованості) // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.18-22. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
897728
  Шураєва Н.Б. Новела "Гайдар" А. Любченка: особливості поетики // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 189-194. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  У статті схарактеризовано фольклорну традицію та особливості поетики новели "Гайдар" А. Любченка; з"ясовано спорідненість даного твору із жанром думи; проаналізовано фольклорну поетику новели на різних рівнях структури - жанрово-стильовому, ...
897729
  Девдера К. Новела "Море" ("Квіти в темній кімнаті") О. Лишеги як втілення архетипу самості // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 52-57. – ISSN 0236-1477
897730
  Бровко О.О. Новела в структурі української прози: модифікації та функції : монографія / О.О. Бровко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – 400 с. – Бібліогр.: с. 345-399. – ISBN 978-966-617-272-6
897731
  Гузь О.О. Новела Гі де Мопассана "Пампушка" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 10 : Уроки додаткового та позакласного читання. – С. 23-25
897732
  Гузь О.О. Новела Гі де Мопассана "Пампушка". 10 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 54-56
897733
  Утченко К. Новела доктрини адміністративного права України: бездіяльність як акт суб"єкту публічної адміністрації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 110-112. – ISBN 978-617-7069-28-6
897734
  Колінько О.П. Новела і музика: до проблеми художнього синтезу в малій прозі порубіжжя ХЫХ-ХХ ст. // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 148-154. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
897735
  Фащенко В.В. Новела і новелісти / В.В. Фащенко. – К., 1968. – 264с.
897736
  Качуровський І. Новела іспанського Середньовіччя
897737
  Литвинова І.В. Новела Л.Пономаренко "Гер переможений" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 30 (286). – С. 14-17
897738
  Кирилова В.А. Новела Михайла Коцюбинського "Intermezzo" - як відзеркалення української душі у французькому перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 202-211


  Статтю присвячено аналізу основних проблем та складнощів, з якими зустрічається перекладач при відтворенні лінгвопоетики новели М. Коцюбинського "Intermezzo" французькою мовою; визначаються найпоширеніші прийоми її адекватного відтворення у ...
897739
  Лисенко Л. Новела О. Генрі в американській літературній традиції (до 150-річчя з дня народження виджатного американського письменника) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 131-137. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
897740
  Абліцов В. Новела про те, як митець-шевченкознавець Микола Бурачек об"єднав Донецьк з Ужгородом, Харковом та Києвом // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 37 : Історія. – С. 105-113. – ISSN 1728-9572


  У звичне слово "новела" тут вкладено етимологічний зміст. Кілька епізодів з історії культури Донбасівського краю, зокрема, про Донецький державний укр. драм. театр.
897741
  Линченко М.Д. Новела у творчій спадщині Володимира Винниченка / М.Д. Линченко, О.В. Гаєвська, Н.М. Гаєвська // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті йдеться про жанр новели в спадщині В. Винниченка. Розглядаються різновиди новел письменника. This article is dedicated to the genre of short – story of V. Vynnychenko. It deals with the different issues of narrator"s short-stories.
897742
  Гузь О.О. Новела Шервуда Андерсона "Шедевр Блекфута" : (10 клас) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 6 : Додаткове читання. – С. 34-36
897743
  Гузь О.О. Новела Шервуда Андерсона "Шедевр Блекфута". 10 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 43-45
897744
  Симонов К.М. Новеле / К.М. Симонов : Русская книга, 1950. – 32с.
897745
  Дімаров А. Новелети : проза: новелети // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 254/255. – С. 3-9
897746
  Ватуляк Софія Новели-світлини з життя Романа Шухевича // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 19-21
897747
  Гайм Георг Новели / Гайм Георг. – Київ, 1925. – 66 с. – (Світове письменство)
897748
  Кобилянська О.Ю. Новели / О.Ю. Кобилянська, 1925. – 228с.
897749
  Стефаник В. Новели / В. Стефаник. – Харків : Український робітник, 1927. – 32с.
897750
  Любченко А. Новели / Аркадій Любченко. – [Харків] : Держлітвидав, 1936. – 318 с.
897751
  Ле І. Новели / І. Ле. – Київ : Молодий більшовик, 1936. – 396 с. – (Сучасна укр. літ.)
897752
  Бейлін П.Е. Новели / П.Е. Бейлін. – Київ, 1937. – 71 с.
897753
  Хазан М. Новели / М. Хазан. – Київ, 1938. – 61 с.
897754
  Сенченко І.Ю. Новели / Сенченко І.Ю. – Київ : ДЛВ, 1940. – 186 с.
897755
  Нижанківський Б. Новели / Б. Нижанківський. – Київ, 1941. – 101 с.
897756
  Гончар О. Новели / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 132с.
897757
  Хазан М. Новели / М. Хазан. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 240 с. – У кн. стаття: Михайло Хазан / А. Чернігівець
897758
  Черемшина Марко Новели / Черемшина Марко. – Львів, 1950. – 60 с.
897759
  Кобилянська О.Ю. Новели / О.Ю. Кобилянська. – Львів, 1950. – 60с.
897760
  Гуреів О.И. Новели / О.И. Гуреів. – Київ, 1951. – 244 с.
897761
  Кобилянська О.Ю. Новели / О.Ю. Кобилянська. – Ужгород, 1952. – 244с.
897762
  Гончар О. Новели / О. Гончар. – Київ : Молодь, 1954. – 192с.
897763
  Чапек Карел Новели / Чапек Карел. – Киев, 1954. – 135с.
897764
  Хазан М. Новели / Михайло Хазан. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 232 с.
897765
  Кротевич Є.М. Новели / Є.М. Кротевич. – Київ, 1957. – 128 с.
897766
  Яцків М.Ю. Новели / М.Ю. Яцків. – Львів, 1959. – 63 с.
897767
  Косинка Г.М. Новели / Г.М. Косинка. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 221 с.
897768
  Гуцало Є.П. Новели / Є.П. Гуцало. – Київ : Дніпро, 1969. – 375 с.
897769
  Ткачук В.І. Новели / Василь Ткачук. – Львів : Каменяр, 1973. – 96 с.
897770
  Івашкевич Я. Новели / Я. Івашкевич. – К, 1974. – 332с.
897771
  Сенкевич Г. Новели / Г. Сенкевич; пер. з польськ. Степан Ковганюк; Вступ.ст. Юлії Булаховської. Іл. О.Є. Ніколаєць. – Київ : Дніпро, 1975. – 319 с. : іл. – (Зарубіжна новела ; Кн.19)
897772
  Стефаник В.С. Новели / В.С. Стефаник. – Ужгород : Карпати, 1977. – 176с. – (Шкільна б-ка)
897773
  Упіт А.М. Новели : з латиської / Андрій Упіт; пер. з латиш. – Київ : Дніпро, 1980. – 255 с.
897774
  Яцків М.Ю. Новели / М.Ю. Яцків; Упорядкування і вступна стаття М. Ільницького. – Львів : Каменяр, 1985. – 200 с.
897775
  Колісниченко А. Новели / А. Колісниченко. – Одеса : Маяк, 1988. – 341 с.
897776
  Мопассан Гі де Новели : для ст. шк. віку : пер. з фр. / Гі де Мопассан ; [упоряд. текстів, підгот. навч.-метод. матеріалів Дорофєєвої Н.І. та Чередниченко О.Д.]. – Київ : Школа, 2002. – 447, [1] с. – Сер. засн. 2002 р. – (Шкільна хрестоматія). – ISBN 966-661-039-6
897777
  Паламарчук Г. Новели // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 7/8. – С. 82-110. – ISSN 0130-1608
897778
  Тарасюк Г. Новели // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 80-111. – ISSN 0208-0710
897779
  Цвейг С. Новели = Novellen : видання з паралельним текстом [нім. та укр. мовами] / Стефан Цвейг. – Харків : Фоліо, 2006. – 224с. – ISBN 966-03-3399-4
897780
  Тарасюк Г.Т. Новели : [зб. новел за 1990-2000 р., 2001-2003 р., 2004-2006 р.] / Галина Тарасюк ; [худож. оформлення: О. Сандига]. – Бровари : Відродження, 2006. – 413, [3] с. – ISBN 966-96601-1-4
897781
  Ольжич М. Новели // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 9. – С.149-160. – ISSN 0585-8365
897782
  Гостра О. Новели // Вітряк : літературно-краєзнавчий альманах Талалаївщини / Чернігівське земляцтво, Прилуцький осередок. КНУШ Ін-т журналістики. – Талалаївка; Київ, 2007. – Вип. 4 : "З журбою радість обнялась" (О.Олесь). – С. 106-158.
897783
  Тарасюк Г. Новели // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 71-102. – ISSN 0208-0710
897784
  Шипківський Г. Новели // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 218/219. – С.83-91.
897785
  Мрожек Славомір Новели : новели // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 12 (570)
897786
  Смотрич О. Новели : проза: новели // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 68-87. – ISSN 0131-2561


  Новели: "Сволочовський дом", "1941", "Ранок", "Повнява життя", "Неоклясика", "Обновка"
897787
  Іллєнко Ю. Новели : проза: новели // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12. – ISSN 0208-0710
897788
  Щипківський Г. Новели : проза: новели // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 92-102. – ISSN 0208-0710
897789
  Кракалія Роман Новели : новели
897790
  Галан А. Новели : проза: новели / вступне слово В. Науменка // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 9/10. – С. 22-47. – ISSN 0130-1608
897791
  Кулинич О.П. Новели аграрного законодавства щодо правового становища фермерських господарств в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 193-196. – ISBN 978-966-7957-18-6
897792
  Глуханчук О.В. Новели апеляційного провадження за новою редакцією Кодексу адміністративного судочинства України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (187). – С. 11-17. – ISSN 2308-9636
897793
  Дерій О.О. Новели в законодавстві України щодо виконання рішень про стягнення аліментів // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 50-54
897794
  Шаркова І.М. Новели в законодавстві України, які визначають організаційно-правові засади забезпечення якості вищої освіти // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6. – С. 35-40. – ISSN 2222-5374
897795
  Ростомян В.В. Новели в законодавстві щодо виконання рішень про стягнення аліментів // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 152-155. – ISBN 978-617-7361-58-8
897796
  Щербина В.С. Новели в правовому статусі Державного арбітражу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 36-40. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье с учетом принятых в последнее время нормативных актов рассмотрены новеллы в правовом положении органов Государственного арбитража. Высказано предложение о совершенствовании предупредительной деятельности арбитража. Показано значение ...
897797
  Біленко Б. Новели в процесуально-правовому статусі захисника згідно з новим КПК України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 9 (123). – С. 77
897798
  Токарик Марта Новели Василя Стефаника як експресіоністичне відображення дійсності // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 28-33. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
897799
  Токарик М. Новели Василя Стефаника як експресіоністичне відображення дійсності // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 28-33. – ISSN 0130-5263
897800
  Шумляк О. Новели виборчого законодавства // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 17. – С. 40-41.
897801
  Кузь Новели виконавчого провадження / Кузь, 0. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 10-17
897802
  Усенко І. Новели вітчизняного законодавства про інформацію у контексті вимог здорового глузду і юридичної техніки // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2012. – № 1. – С. 3-25
897803
  Фінчук Г.В. Новели Гі де Мопассана // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 26-30
897804
  Карпенко В. Новели господарського кодексу України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.39-42
897805
  Тесленко А. Новели законодавства і проблеми його застосування // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.79-81


  про закон України "Про податок з доходів фізичних осіб"
897806
  Токарчук Л.М. Новели законодавства про патронат // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 149-151. – ISBN 978-966-927-257-7
897807
  Коваленко Т. Новели законодавства про фермерські господарства: позитивні та негативні аспекти // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський та ін. – Київ, 2016. – № 7/8 (163/164). – С. 30-37. – ISSN 2308-9636
897808
  Дерій О.О. Новели законодавства України в сфері стягнення аліментів: практика застосування та шляхи вдосконалення // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 137-140. – ISBN 978-617-7361-58-8
897809
  Гетманцев М. Новели законодавства України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (294). – С. 71-76. – ISSN 2663-5313
897810
  Борсук Н.Я. Новели законодавства щодо доступу до вищої освіти в Україні // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 20-29


  У статті проаналізовано основні новели законодавства щодо доступу до вищої освіти в Україні, визначено їх зміст та сформульовано подальші напрями розвитку механізму правового забезпечення доступності вищої освіти в Україні.
897811
  Федорчук Д. Новели законодавства щодо підстав визнання правочинів недійсними // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 97-104.
897812
  Іншин М.І. Новели законодавчого регулювання праці державних службовців // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 6-13. – ISSN 2312-1831
897813
  Іншин М.І. Новели законодавчого регулювання праці державних службовців в Україні // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 84-87. – ISBN 978-617-7069-34-7
897814
  Щербина О. Новели Закону "Про акціонерні товариства": поділ товариств на публічні та приватні, аналіз окремих недоліків закону // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 1 (27). – С. 41-45.
897815
  Васильченко Т. Новели інституту доказування у господарському судочинстві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 146-153. – ISSN 1026-9932
897816
  Міщенко І.В. Новели інституту митного режиму в контексті реформування митного законодавства // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 73-77. – ISSN 2227-796X


  Стаття присвячена загальній характеристиці інституту митних режимів в Україні з позиції нової редакції Митного кодексу України. Звертається увага на новації, запроваджені цією редакцію, робиться їх оцінка, висвітлюються позитивні та негативні аспекти ...
897817
  Світлична Г.О. Новели інституту представництва в цивільному судочинстві: проблеми теорії та правозастосування // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 1. – С. 41-48.
897818
  Коржупова А.П. Новели Кобилянської : Дис... канд.філол.наук: / Коржупова А.П.;. – Чернівці, 1948. – 223л.
897819
  Шелевер Н.В. Новели кодексу адміністративного судочинства // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 220-224. – ISBN 978-617-7404-86-5
897820
  Гап Д. Новели Кодексу адміністративного судочинства України з питань відкиття провадження у справах // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (20). – С. 132-139
897821
  Гладьо Ю. Новели Кодексу України з процедур банкрутства // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 185-187
897822
  Сидор В.Д. Новели користування земельними ділянками зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 69-73. – ISBN 978-966-7957-20-9
897823
  Печений О. Новели корпоративного права у світлі законодавчих змін // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 103-105
897824
  Дудоров О. Новели кримінального законодавства України щодо відповідадьності за секс-делікти: окремі проблемні аспекти // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 8-14 лютого (№ 6). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
897825
  Дудоров О. Новели кримінального законодавства України щодо відповідальності за сес-делікти: окремі проблемні аспекти // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 1-7 лютого (№ 5). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
897826
  Ахтирська Н.М. Новели кримінального процесуального закону України щодо суду присяжних та застосування відеоконференції через призму практики Європейського суду з прав людини // Актуальні питання кодифікації законодавства України / Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – Вип. 5. – С. 17-24. – ISBN 966-8126-19-X
897827
  Чередніченко В. Новели міграційного законодавства / В. Чередніченко, Т. Ященко; інтерв"ю з Т. Кислим // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 липня (№ 27/28). – С. 30
897828
  Буяджи Г. Новели міжнародно-правового регулювання підсудності спорів, що виникають із трастів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 10. – С. 159-169. – ISSN 1026-9932
897829
  Загребельний П.А. Новели морського узбережжя / Павло Загребельний. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 272с.
897830
  Лагнюк О. Новели наказного провадження в цивільному процесі // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 378-380
897831
  Кондратюк А. Новели нашого хутора : Роман-ессе. Повісті. Оповідання / Андрій Кондратюк. – Київ : Український письменник, 1999. – 206 с. – (Сучасна українська література). – ISBN 966-579-051-Х
897832
  Іванченко М. Новели неволі / Михайло Іванченко. – Дрогобич : Відродження, 2008. – 184 с. – ISBN 978-966-538-194-5
897833
  Кармазін Ю.А. Новели нового кримінально - процесуального кодексу України // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2003. – № 3. – С.3-6
897834
  Чурпіта Г. Новели окремого провадження // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 10. – С. 147-159. – ISSN 1026-9932
897835
  Марко В. Новели Олеся Гончара "Модри камень" і "За мить щастя": концептуальні коди // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12 (632). – С. 44-47. – ISSN 0130-5263
897836
  Марко В. Новели Олеся Гончара "Модри камень" і "За мить щастя": концептуальні коди // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12 (632). – С. 44-47. – ISSN 0130-5263
897837
  Марко В.П. Новели Олеся Гончара "Модри Камень" і "За мить щастя": концептуальні коди // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 66-75
897838
  Кульчицька О.І. Новели пенсійного законодавства: переваги та недоліки Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 6. – С. 16-23
897839
  Король В.І. Новели податкового законодавства України та acquis ЄС у контексті реалізації плану заходів BEPS / В.І. Король, О.В. Небильцова // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 1 (73). – С. 221-234. – ISSN 2078-9165
897840
  Хатнюк Н.С. Новели податкового законодавства України у сучасних умовах // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 229-245


  Наукова стаття присвячена дослідженню новел сучасної системи оподаткування та останніх змін податкового законодавства України в умовах реформаційних процесів. Розкрито основні проблеми та недоліки оновленої системи оподаткування та запропоновано шляхи ...
897841
  Ігонін В. Новели посвідчення права на земельну ділянку // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 7/8 (86). – С. 112-115
897842
  Бонтлаб В. Новели правового регулювання виконання судових рішень у цивільному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 4-9
897843
  Гуцуляк В. Новели правового регулювання відносин з проведення проектних та пошукових робіт // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (294). – С. 24-29. – ISSN 2663-5313
897844
  Бахуринська М.М. Новели правового регулювання державної реєстрації прав на земельні ділянки // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 7 (141). – С. 5-13


  У статті проаналізовано новели правового регулювання та порядок проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки за чинним законодавством в умовах реформування в Україні практики оформлення прав на земельні ділянки та інше нерухоме майно.
897845
  Яворська О. Новели правового регулювання за Законом України "Про акціонерні товариства" // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 66-70
897846
  Бахуринська М.М. Новели правового регулювання земельного податку із земель залізничного траспорту за Податковим кодексом України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 41-46


  У статті розглядаються нові правові підходи сплати земельного податку із земель залізничного транспорту, що запроваджені чинним податковим законодавством України, порядок та особливості його справляння. В статье расматриваются новые подходы оплаты ...
897847
  Якимова І. Новели правового регулювання концесійних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 92-96. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано новели правового регулювання концесійних відносин у сфері централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, запроваджені Законом України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об"єктів централізованого водо-, ...
897848
  Бобкова А. Новели пректу Господарського процесуального кодексу України / А. Бобкова, О. Банасько // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 45-50. – ISSN 1026-9932
897849
  Скворцов С.С. Новели примусового виконання рішень // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 30-32. – ISBN 978-617-7361-58-8
897850
  Коцюбинський М.М. Новели про Італію / Михайло Коцюбинський // Рай і Пекло Коцюбинського : [есеїстична повість, новели] / О.В. Балабко. – Чернівці : Букрек, 2014. – С. 165-214. – ISBN 978-966-399-590-8
897851
  Ковінька О.І. Новели про химери / О.І. Ковінька. – Київ, 1965. – 469с.
897852
  Притика Ю. Новели провадження у справах про оскарження рішень третейських судів та оспорювання рішень міжнародних комерційних арбітражів у цивільному процесуальному законодавстві України / Ю. Притика, Д. Притика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 29-34. – (Юридичні науки ; вип. 3 (110)). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про новели реформованого процесуального законодавства України щодо оскарження рішення третейського суду та оспорювання рішення міжнародного комерційного арбітражу, а також про нові підходи до визначення правової природи провадження у ...
897853
  Харенко О. Новели проекту Господарського процесуального кодексу України // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2005. – № 19. – С. 7-9
897854
  Білак Н.І. Новели Проекту Митного Кодексу України в частині захисту прав інтелектуальної власності // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 5 (77). – С. 45-55
897855
  Погорецький М.А. Новели проекту нового КПК України щодо стадії досудо-вого розслідування й заходи забезпечення їх реалізації в правозастосовній діяльності // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 12-17. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
897856
  Уркевич В.Ю. Новели процесуального законодавства щодо визначення юрисдикційності спорів Великою Палатою Верховного Суду // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (204). – С. 62-64. – ISSN 2308-9636
897857
  Блажівська О.Є. Новели речового, зобов"язального та спадкового права в Правах, за якими судиться малоросійський народ // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 1. – C. 25-30. – ISSN 2220-1394
897858
  Цюпа І.А. Новели рідного краю / І.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 239 с.
897859
  Науменко І.Я. Новели Світлого Долу / І.Я. Науменко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1975. – 111 с.
897860
  Ромовська З.В. Новели сімейного кодексу України // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 1. – С.28-31
897861
  Марчик О.А. Новели сімейного кодексу України щодо порядку розірвання шлюбу // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 91-93. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
897862
  Мельник М. Новели спадкування за заповітом у новому Цивільному кодексі України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.131-135. – ISSN 0132-1331
897863
  Харченко О. Новели сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (110). – С. 89-99. – ISSN 2308-0361
897864
  Падалко П.К. Новели Степана Васильченка : Дис... кандидата філологічнихнаук: / Падалко П.К.; Полтавський Держ. педагогічний інститут ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 1948. – 204л. – Бібліогр.:л.202-203
897865
  Тимочко І. Новели Стефаника в інтерпретації І. Драча й Л. Осики // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 326-327
897866
  Грабовський В. Новели судового збору в адміністративному судочинстві // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 січня (№ 1). – С. 14
897867
  Ханова Р. Новели судової практики Верховного Суду у сфері оподаткування та митної справи // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 231-241. – ISSN 1026-9932
897868
  Зельдіна О. Новели судової реформи: позитивні та негативні наслідки // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 27 жовтня - 9 листопада (№ 43/44). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
897869
  Глущенко С.В. Новели судової реформи: поняття професійної етики та доброчесності в контексті кваліфікаційного оцінювання судді (кандидата на посаду судді) // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 6 (33). – С. 70-83. – ISSN 2310-6166
897870
  Мельник Р.С. Новели сучаної концепції українського адміністративного права // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 5 (7). – C. 5-16. – ISSN 2524-101X
897871
  Кологойда О. Новели та основні напрямки реформування законодавства України про цінні папери / О. Кологойда, М. Крук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 68-71. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню та аналізу завдань та основних напрямків удосконалення законодавства, що регулює відносини на фондовому ринку України. В статье определены и проанализированы задачи и основные направления усовершенствования ...
897872
  Галайчук Т. Новели трудового законодавства // Юридична газета. – Київ, 2012. – 27 березня (№ 13)
897873
  Буга В.В. Новели у відшкодуванні збитків у результаті дорожньо-транспортної пригоди / В.В. Буга, Г.С. Буга // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 56-61. – ISSN 2524-0064
897874
  Ткачук В.О. Новели у законодавчому регулюванні інституту доказування в цивільних справах // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (215). – С. 47-48. – ISSN 2308-9636
897875
  Черняк Є. Новели українського законодавства щодо конституційної скарги // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 81-90. – ISSN 2310-6158
897876
  Михайлів В. Новели українського законодавства. Щодо управління об"єктами державної власності // Юридична газета. – Київ, 2012. – 2 жовтня (№ 40)
897877
  Кагановська Т.Є. Новели українського цивільного законодавства - інститути довірчої власності й управління майном // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 55-62. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
897878
  Радченко Л.І. Новели цивільного законодавства у сфері інвестування будівництва житла: проблеми та перспективи // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 90-95
897879
  Гранін В. Новели цивільного процесуального законодавства щодо відповідальності за зловживання процесуальними правами // Перспективні напрями вітчизняної науки : зб. наук. праць, присвяч. 20-річчю Одес. ін-ту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" / Міжрег. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Каракасіді О.Ф., Стадник О.І., Ананьєв Є.П. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2018. – С. 99-104. – ISBN 978-966-2710-92-2
897880
  Ярема А.Г. Новели цивільного судочинства / А.Г. Ярема, Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 25-31
897881
  Ярема А.Г. Новели цивільного судочинства / А.Г. Ярема, Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 21-30
897882
  Ярема А.Г. Новели цивільного судочинства / А.Г. Ярема, Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 24-30
897883
  Ярема А.Г. Новели цивільного судочинства / А.Г. Ярема, Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 37-44
897884
  Ярема А.Г. Новели цивільного судочинства / А.Г. Ярема, Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 17-23.
897885
  Ярема А.Г. Новели цивільного судочинства / А.Г. Ярема, Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 22-31
897886
  Ярема А.Г. Новели цивільного судочинства / А.Г. Ярема, Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 15-24.
897887
  Ярема А.Г. Новели цивільного судочинства / А.Г. Ярема, Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 28-40.
897888
  Ярема А.Г. Новели цивільного судочинства / А.Г. Ярема, Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 22-35.
897889
  Навроцька Ю. Новели ЦПК: звернення судових рішень до виконання // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 січня (№ 1). – С. 20-21
897890
  Крушніцька О.В. Новели чи загрози у конституційному реформуванні права на правничу допомогу в Україні у 2018 році // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 269-270. – ISBN 978-617-7096-97-8
897891
  Ахтирська Н.М. Новели чинного законодавства щодо екстрадиції: удосконалений механізм та його процесуальне забезпечення // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 132-143. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 84)
897892
  Мушкетик Ю. Новели, оповідання // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 5/6. – С. 19-32. – ISSN 0130-1608
897893
  Хвильовий М. Новели, оповідання "Повість про санаторійну зону". "Вальдшнепи". Роман. Поетичні твори. Памфлети. / М. Хвильовий; Вступ. ст. і приміт. В.П.Агеїво. – Київ : Наукова думка, 1995. – 816 с. – (Бібліотека української літератури. Рад. укр. літ.). – ISBN 5-12-003303-2
897894
  Мішвеладзе Р.А. Новели. / Р.А. Мішвеладзе. – К., 1982. – 273с.
897895
  Агромаков П.М. Новели. Обране / Павло Агромаков. – Одеса : Астропринт, 2018. – 23, [1] с., [6] арк. кольор. іл. : іл. – ISBN 978-966-927-375-8
897896
  Черемшина Марко Новели. Посвяти Василеві Стефанику. Ранні твори. Переклади. Літературно-критичні виступи. Спогади. Автобіографія. Листи / Марко Черемшина. – Київ : Наукова думка, 1987. – 443 с. – (Бібліотека української літератури ; Дожовтнева українська література)
897897
  Кобилянська О.Ю. Новелі / О. Кобилянська. – [Харків] : Книгоспілка. – [203] c. – Примірник дефектний, описано за обкладинкою. – (Літературна бібліотека)
897898
  По Едгар Новелі / Едгар По ; з англ. перекл. Іван Петрушевич. – [Львів] : Вид-во М.Заячківського ; [Hаp. дpук. Ст. Манєцкого і Спілки], 1898. – 104 с. – Рік вид. встановлено за кн.: Укpаїнська література в загальнослов"янському і світовому літературному контексті. Т. 3. - К., 1988. – (Літературно-артистичні новини ; Кн. 2)


  Зміст: В Мальштpомі; Дивний вплив месмеpізму на скін чоловіка; Розмова з мумією; Загублений лист.
897899
  Майський М. Новелі / М.Майський [псевд.]. – [Харків] : Вид. Т-во Пролетарських Письменникыв Гарт, 1930. – 124 с.
897900
  Лур"є Н.Г. Новелі / Ноте Лур"є. – Харків; Київ, 1931. – 318 с.
897901
  Васильченко С. Новелі = Novels / С. Васильченко. – Вінніпег : КПУК, 1953. – 127, [1] c. – (Клюб Приятелів Української Книжки ; кн. 17)
897902
  Кравцов С.О. Новелізаційні підходи до питань визнання та виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 3. – С. 43-48


  Стаття присвячена новелізаційним підходам до питань визнання та виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу. Статья посвящена новелизационным подходам к вопросам признания и исполнения ре- шений международного коммерческого ...
897903
  Проневич О.С. Новелізація вітчизняного законодавства про прокуратуру // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 92-93. – ISBN 978-617-7272-11-2
897904
  Волощенко О. Новелізація законодавства інтелектуальної власності в умовах євроінтеграційної політики України: проблеми теорії і практики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (290). – С. 17-21. – ISSN 2663-5313
897905
  Єсіпов І. Новелізація законодавства про позовну давність // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 56-60.
897906
  Єсіпов І. Новелізація законодавства про позовну давність // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 4. – С. 59-62
897907
  Рябченко О. Новелізація категорій адміністративного права і процесу: окремі питання трансформації їх змісту // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3. – С. 12-17. – ISSN 1026-9932
897908
  Шутко Н. Новелізація Цивільного кодексу Австрії 1811 р. на початку ХХ ст. // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 248-253. – ISSN 2409-4544
897909
  Комаров В. Новелізація цивільного процесуального законодавства та засади нового Цивільного процесуального кодексу України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.467-482
897910
  Звиняцковський В.Я. Новелістика А.Чехова і М.Коцюбинського. / В.Я. Звиняцковський. – К, 1987. – 105с.
897911
  Денисюк Т. Новелістика Володимира Винниченка: поетика сюжету і композиції // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 63-65
897912
  Кавун Лідія Іванівна Новелістика Г.Косинки і проблема поетики української малої прози 20-30-х років ХХ століття. : Дис... канд. філолог.наук: / Кавун Лідія Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 162л. – Бібліогр.:л.153-161
897913
  Маркітантова Є.В. Новелістика Галини Тарасюк у контексті фемінної традиції // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 52-55. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
897914
  Балла Е. Новелістика Григора Тютюнника у параметрах ліричної прози // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 11-15. – (Філологія ; Вип. 16)
897915
  Пангелова М.Б. Новелістика Джона Апдайка та американська новела 50-70-х рр. ХХ століття // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 87-96. – (Серія "Філологія" ; вип. 32). – ISSN 2309-1517
897916
  Карабльова О. Новелістика Ірини Вільде крізь призму гендерології // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 64-68. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (309) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
897917
  Ткаченко Т. Новелістика Миколи Кравчука // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 28. – С. 154-164. – ISSN 2312-6809
897918
  Поліщук Володимир Новелістика Михайла Старицького : Монографія / Поліщук Володимир. – Черкаси : Брама, 2002. – 136с. – ISBN 966-8021-16-9


  У моногрфії вперше детально аналізується новелістика М. Старицького (1840-1904), її проблематика і худож. особливості.
897919
  Лотоцька О.Л. Новелістика О.Генрі й українська література : рецепція і типологія : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Лотоцька О.Л. ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 202 л. – Бібліогр.: л. 176-202
897920
  Лотоцька О.Л. Новелістика О.Генрі й українська література: рецепція і типологія : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05. / Лотоцька О.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
897921
  Мурейко А. Новелістика Проспера Меріме та Михайла Коцюбинського: типологія характеротворення // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – C. 289-294. – (Філологія ; Вип. 23/24)
897922
  Полежаєва Т.В. Новелістична казка М. Коцюбинського "Хо": жанрово-генетичні та поетичні спостереження // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 103-107. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
897923
  Пилипенко Ю. Новелістична сторінка творчості Олександра Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 208-213.
897924
  Тарнашинська Л. Новелістичне входження шістдесятників у літературу: орієнтація на західну модерну літературу? // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 277-282. – ISBN 966-8110-14-5
897925
  Гуляк А.Б. Новелістичний "канон" у малій прозі Володимира Винниченка / А.Б. Гуляк, О.М. Башкирова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті розглядаються особливості різноманітних новелістичних форм у творчості В. Винниченка. До того ж, новелістичний тип художнього мислення письменника проявився і в інших прозових жанрах. This article takes a look at some peculiarities of ...
897926
  Федосій О.О. Новелістичний канон у творчій спадщині Людмили Тарнашинської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 428-433


  У статті розкривається новелістичний канон у творчій спадщині Людмили Тарнашинської. Аналізується майстерність письменниці психологічного прозописьма у відтворенні настроєвих порухів, емоційних нюансів, пов’язаних із відчуттям самотності. Розглядаються ...
897927
  Талько О. Новелістичний характер творчості Мирослава Дочинця // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 186-197
897928
  Гветадзе М. Новелла в современной грузинской литературе : Автореф... кандидата филол.наук: / Гветадзе М.; Гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1965. – 25л.
897929
   Новелла ГДР. 70-е годы. – Москва : Прогресс, 1980. – 560 с.
897930
   Новелла ГДР: 70-е гг.. – М., 1980. – 560с.
897931
  Елисеев Д.Д. Новелла корейского средневековья. / Д.Д. Елисеев. – М., 1977. – 256с.
897932
   Новелла о современной Румынии.. – М., 1962. – 619с.
897933
  Фащенко В.В. Новелла Олеся Гончара. : Автореф... канд. филолог.наук: / Фащенко В.В.; ОГУ им. И.И.Мечникова. Каф. укр. лит. – Одесса, 1957. – 16л.
897934
  Голыгина К.И. Новелла средневекового Китая. / К.И. Голыгина. – М., 1980. – 326с.
897935
  Кенчошвили И.А. Новелла Хемингуэя : Автореф... канд. филол.наук: / Кенчошвили И.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 21л.
897936
   Новелла эпохи Возрождения. – Киев : Політвидав України, 1990. – 479 с. – ISBN 5-319-00437-0
897937
   Новеллино.. – М., 1984. – 318с.
897938
  Калагастова Наталия Владимировна Новеллистика Альфреда Эдгара Коппарда. (Проблема народа и личности) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Калагастова Наталия Владимировна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1978. – 16л.
897939
  Петриковская А.С. Новеллистика Генри Лоусона : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 644 / Петриковская А.С. ; Моск. гос. ун-т , Филол. фак-т , Кафедра истории зарубежной литературы. – Москва, 1969. – 19 с.
897940
  Цыбульская В.В. Новеллистика Джозефа Конрада (проблематика и поэтика) : Автореф... канд. филол.наук: / Цыбульская В.В.; КГУ. – К., 1982. – 22л.
897941
  Цыбульская Виктория Витальевна Новеллистика Джозефа Конрада (проблематика и поэтика) : Дис... канд. филол.наук: 10.01.05 / Цыбульская Виктория Витальевна; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1982. – 235л. – Бібліогр.:л.196-221
897942
  Чеканов В.Н. Новеллистика Джона Чивера. (Проблемы, идеи, худож. специфика). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Чеканов В.Н.; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – К., 1975. – 27л.
897943
  Раджабов Х. Новеллистика Мохана Ракеша / Х. Раджабов. – Душанбе, 1984. – 162 с.
897944
  Сардыко Г.И. Новеллистика Стефана Цвейга : Автореф... канд. филол. наук: / Сардыко Г. И.; Гор.ГУ. – Горький, 1972. – 19л.
897945
  Нечепорук Е.И. Новеллистика Стефана Цвейга : Автореф... канд. филол. наук: 01.10.05 / Нечепорук Е.И.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1973. – 22л.
897946
  Лозовский А.И. Новеллистика Т.Драйзера / А.И. Лозовский. – Краснодар, 1987. – 102с.
897947
  Березина Б.М. Новеллистика Ш.Андерсона и основные тенденции развития американского реалистического рассказа двадцатых годов : Автореф... Канд.филол.наук: 644 / Березина Б.М.; МГУ. – М, 1969. – 24л.
897948
  Яценко В.И. Новеллистика Э.Колдуэлла. (На материале сборников 1931-1935 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 644 / Яценко В.И.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 17л.
897949
  Скржинская М.В. Новеллистическая традиция о тирании в Греции 7-6 вв до н.э. : Автореф... канд. филол. наук: 644 / Скржинская М.В.; Ленингр. гос. ун-т. – Л, 1968. – 25л.
897950
  Дуб Константин Семенович Новеллистический роман в украинской советской литературе. (Проблемы жанра) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Дуб Константин Семенович; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.25
897951
  Ирвинг В. Новеллы / В. Ирвинг. – Москва-Л, 1947. – 466с.
897952
  Мериме П. Новеллы / П. Мериме. – Москва, 1953. – 604с.
897953
  Мопассан Ги Новеллы / Мопассан Ги. – Москва, 1954. – 412с.
897954
  Ирвинг В. Новеллы / В. Ирвинг. – М, 1954. – 312с.
897955
  Мериме П. Новеллы / П. Мериме. – Київ : Художньоъ лытератури, 1955. – 96 с.
897956
  Ирвинг В. Новеллы / В. Ирвинг. – М, 1957. – 444с.
897957
  Изюмский Б.В. Новеллы / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1959. – 131с.
897958
  Паркер Д. Новеллы / Д. Паркер. – М., 1959. – 296с.
897959
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 495с.
897960
  Акутагава Р. Новеллы / Р. Акутагава. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 415 с.
897961
  Пуйманова М. Новеллы / М. Пуйманова. – М, 1960. – 158с.
897962
  Кукучин М. Новеллы / М. Кукучин; Пер. со словацкого. – Москва : Художественная литература, 1961. – 232 с.
897963
  Надь Л. Новеллы / Л. Надь. – Москва, 1963. – 294с.
897964
  Упит А.М. Новеллы : пер. с латыш. / А.М. Упит; [вступ. статья А. Григулиса ; ил.: Г. Васки]. – Москва : Художественная литература, 1970. – 702 с. : 13 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 60 (187) ; Серия третья. Литература XX в.)
897965
  Ирвинг В. Новеллы / В. Ирвинг. – М, 1974. – 208с.
897966
  Эса Новеллы / Эса, де Кейрош. – М, 1976. – 302с.
897967
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Челябинск : Уж.-Урал. кн. изд-во, 1978. – 487с.
897968
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Москва : Художественная литература, 1978. – 301с. – (Классики и современники. Зарубежная литература)
897969
  Мериме П. Новеллы / П. Мериме. – Москва : Художественная литература, 1978. – 348с.
897970
  Тонкабони Ф. Новеллы / Ф. Тонкабони. – Москва : Художня література, 1979. – 239 с.
897971
  По Э.А. Новеллы / Э.А. По. – Минск, 1980. – 320с.
897972
  Камю А. Новеллы : учебное пособие / А. Камю. – Ленинград : Просвещение, 1980. – 280 с.
897973
  Сайкаку Ихара Новеллы / Сайкаку Ихара. – Москва : Художественная литература, 1981. – 287с.
897974
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Ленинград : Художественная литература, 1981. – 320с. – (Классики и современники: Зарубежная литература)
897975
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Москва : Книга, 1981. – 476с. – (Книга и время)
897976
  Упит А.М. Новеллы / Андрей Упит ;. – Москва : Художественная литература, 1982. – 718 с.
897977
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Минск, 1982. – 318с.
897978
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Москва, 1982. – 285с.
897979
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Москва, 1983. – 285с.
897980
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Москва : Правда, 1983. – 560 с.
897981
  Ирвинг В. Новеллы / Вашингтон Ирвинг ; Пер. с англ. – Москва : Художня література, 1983. – 734 с. – В одной кн. : Последний из могикан / Ф. Купер. – (Библиотека литературы США)
897982
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Воронеж, 1983. – 303с.
897983
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Элиста : Калмыцкое кн. изд-во, 1983. – 224с.
897984
  Стефаник В.С. Новеллы / В.С. Стефаник. – Москва : Наука, 1983. – 288с.
897985
  Мериме П. Новеллы / П. Мериме. – Л., 1984. – 335с.
897986
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Элиста, 1985. – 144с.
897987
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Ереван, 1985. – 488с.
897988
  Ирвинг В. Новеллы : Сост. и вступ. ст. А. Зверева / В. Ирвинг; [Пер. с англ. А. Бобовича}. – Москва : Права людини, 1985. – 352 с.
897989
  Хаксли Олдос Новеллы / Олдос Хаксли; Вступ. статья Н. Дьяковой. – Ленинград : Художественная литература, 1985. – 454с.
897990
  Акутагава Р. Новеллы : эссе, миниатюры / Р. Акутагава. – Москва : Художественная литература, 1985. – 607 с.
897991
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Минск : Вышейш. школа, 1986. – 336с. – (Б-ка отечественной и зарубежной классики)
897992
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Баку : Язычы, 1986. – 216с.
897993
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1987. – 510 с.
897994
  Ирвинг В. Новеллы / В. Ирвинг; Пер. с англ. А Бобовича. – Москва : Правда, 1987. – 352 с.
897995
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Казань, 1987. – 239с.
897996
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Свердловск, 1988. – 442с.
897997
  Акутагава Р. Новеллы / Р. Акутагава. – Москва : Художественная литература, 1989. – 573 с.
897998
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Москва, 1990. – 80с.
897999
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Москва : Художественная литература, 1990. – 86с. – ISBN 5-280-01839-2
898000
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Москва; Одесса : Эльф, 1991. – 429с.
<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,