Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>
897001
  Патриляк І. "... найменувати Університетом Святого Володимира..." // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  Про відкриття в Києві Імператорського університету Святого Володимира.
897002
  И Гиль Сон "На-ком-центрированный-подход?" // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 81-87. – ISSN 0042-8841


  В своем комментарии к статье К. Роджерса "Клиентоцентрированный/человекоцентрированный подход в психотерапии" автор представляет психоаналитическую точку зрения на текст интервью. Разбираются взаимодействия терапевта и клиента в ходе интервью, ...
897003
  Гаврилюк Ю. "Найінтересніші пісні - лемківські!" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 2 вересня (№ 35). – С. 8. – ISSN 0027-8254
897004
  Бадера С. "Найкорисніша книга після "Кобзаря" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 4-10 вересня (№ 36). – С. 14


  У цьому був переконаний український діяч Євген Чикаленко щодо книги "Історія України-Руси" Миколи Аркаса.
897005
  Мельничук Б.І. "Найкраща в нації дочка" (Ольга Кобилянська у світлі художньої літератури) : лекції зі спецкурсу з дод. вибр. творів про письменницю / Богдан Мельничук ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – 199, [1] с., [6] арк. фот. – Бібліогр.: с. 190-192, в кінці лекцій. – ISBN 978-966-423-343-6
897006
  Баранов І. "Найкраща в світі" виборча система // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 4 (18). – С. 4-22.
897007
  Стасюк О. "Найкраща книга та, яка містить у собі найбільшу кількість істин" . Рецензія на книгу Енн Епплбом "Червоний голод. Війна Сталіна проти України". - Київ: Hrec Press, 2018. - 440 c." // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 308-314
897008
  Шпільчак В. "Найкраща українка в професії" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 8-14 червня (№ 23). – С. 9


  Днями в Києві відбулося нагородження лауреатів Національної премії «Найкраща українка в професії 2023». Марія Іванівна Гуцол – науковця, перекладачка, кандидат філологічних наук, доктор філософії, доцент кафедри мовознавства Івано-Франківського ...
897009
  Буцька К. "Найкраще в світі - дружній жарт в кав"ярні..." : поезії // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 52-54
897010
  Петринка Л.В. "Найкраще місто на землі - ти, мій Львове" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 7/8 (161/162). – С. 46-50 : фото. – Бібліогр.: 6 назв
897011
  Курило М.М. "Найкращий знавець неорганічної природи України" / М.М. Курило, Т.М. Деревська // Сучасні проблеми геології : зб. наук. праць, присвяч. 155-річчю з дня народж. акад. Павла Аполлоновича Тутковського / НАН України, Нац. наук.-природн. музей, Ін-т фундамент. досліджень Укр. наук. асоц. [та ін.] ; [редкол.: І.Г. Ємельянов та ін. ; наук. ред. К.І. Деревська]. – Київ : Інститут фундаментальних досліджень Української наукової асоціації [та ін.], 2013. – С. 40-42. – ISBN 978-966-02-6827-2


  Ці слова належать першому президенту АН України академіку В. І. Вернадському і стосуються одного з фундаторів української геологічної науки, одного з перших членів академії наук, засновника і першого директора Інституту геології і Геологічного музею АН ...
897012
   "Найкращий мій клейнод..." // Шо : : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2015. – № 6/8 (116/118). – С. 82


  Про "Вибрані твори" М. Зерова (2015 р.).
897013
  Мовчан Р. "Найкращий твір кожної людини - лист" : (Тютюнник Г.) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5 (638). – С. 55-59. – ISSN 0130-5263
897014
  Скринченко В. "Найнебезпечніший ворог Рейха" // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2020. – № 4 (276). – С. 9-11, 27. – ISSN 2308-8095


  Літературній творчості Іллі Григоровича Еренбурга присвячено воістину безліч досліджень. Неперевершений майстер публіцистики Еренбург тривалий час знаходився в епіцентрі бурхливих подій XX сторіччя, мав зустрічі з найвидатнішими сучасниками, які ...
897015
   "Найнедипломатичніший дипломат" / М. Сірук, Д. Гербст, П. Залмаєв, О. Цвєтков, А. Каратницький // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27 березня (№ 53). – С. 11


  Чого чекати Україні від нового радника президента США з питань національної безпеки Джона Болтона.
897016
  Кулик Н. "Найобдарованіший з дослідників" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 11 жовтня (№ 39)


  До 125-річчя від дня народження Агапія Пилиповича Шамрая. Працював в Київському університеті з 1944 р..
897017
  Островська Г.О. "Найперше - музика у слові" : учимося писати твір на уроці зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 1. – С. 2-4
897018
  Островська Г.О. "Найперше - музика у слові" : учимося писати твір на уроках зарубіжної літератури // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 9 : Урок літератури: слово, музика і фарби. – С. 38-40
897019
  Рисак О.О. "Найперше - музика у Слові" : проблеми синтезу мистецтв в українській літературі кінця ХІХ - початку ХХ ст. / Олександр Рисак. – Луцьк : Вежа, 1999. – 402 с. – ISBN 966-7294-64-1
897020
  Ткаченко В. "Найперше - музика у слові". Григорій Кочур в українському перекладному письменстві // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5 (641). – С. 56-65. – ISSN 0236-1477
897021
  Тимошик М.С. "Найперше наше спасіння - це служба народові": головні змістові домінанти богословських студій митрополита Іларіона (Огієнка) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 211-222. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
897022
  Щербак Ю. "Найпозитивніший результат 2013 року - народження української політичної нації" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27-28 грудня (№ 239/240). – С. 14
897023
  Жадан С. "Найпростіше - це здатися і від усього відмовитися" : Інтерв"ю / Сергій Жадан ;[інтерв"ю взяв] Олег Коцарев // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 11-12 травня (№ 78/79)


  Письменник - про суспільно-культурну ситуацію в Україні.
897024
  Бондаренко О. "Найпрудкіший курс 2013" серед біологів // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 8


  У студмістечку відбулалася естафета серед біологів за участю представників усіх шести курсів ННЦ "Інститут біології".
897025
  Павелковська Л. "Найсвітлоносніший письменник доби" (до 90-річчя від дня народження Олеся Гончара) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 225-228. – ISBN 966-628-104-X
897026
  Шухевич Ю. "Найсильнішою є сила духу" : інтерв"ю / бесіду вів Ю. Атаманюк // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 9 (229). – С. 4-9. – ISSN 0131-2685
897027
  Златковський М. "Найстрашніша зброя - висміяти тирана" / розмову вів Ігор Самокиш // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 19 червня (№ 106/107). – С. 21


  Політичний карикатурист Михайло Златковський розповів "Дню" про те, чому немає місця політичній сатирі в Росії.
897028
  Гриневич Л. "Найстрашніше освічена людина без цінностей" / вели розмову Марія Прокопенко, Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1-2 квітня (№ 57/58). – С. 14-15


  Голова парламентського комітету Лілія Гриневич про новели законопроекту "Про освіту" та якісну освіту, і особливості вступу для абітурієнтів з окупованих територій.
897029
  Таран Л. "Найуважніші мої читачі - чоловіки" / вів розмову Віктор Мельник // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 19 травня (№ 10). – С. 8
897030
  Грабовський С. "Найчесніший і найшляхетніший українець" // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 7. – С. 84-86. – ISSN 1812--514Х
897031
  Махун С. "Найшвидший художник" Лукас Кранах Старший і Реформація // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 жовтня (№ 37). – С. 15


  "Чудовий портретист, пейзажист, гравер, графік, котрий поєднував у своїй творчості елементи реалізму й готики, художні принципи епохи Відродження й Античного світу, багато в чому — предтеча маньєризму. В історії світового мистецтва Лукас Кранах Старший ...
897032
  Тимошенко Ю. "Наказано не розділяти, а нищити" // Високий замок. – 2003. - 27 трав.


  Інтерв’ю з лідером БЮТ Ю.Тимошенко для радіо "Німецька хвиля"
897033
  Поліщук Я. "Накидала на страх маску жарту" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 10 березня (№ 5). – С. 19


  До 100-річчя Зузанни Гінчанки. Народилась у 1917 році у Києві, померла у 1944 р. у Кракові, поетеса. Писала польською мовою, яка була мовою її освіти. Була закатована гітлерівцями. В одному з останніх вірішів (1942) Non omnis moriar вона помістила ...
897034
  Поліщук Я. "Накидала на страх маску жарту" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 24 березня (№ 6). – С. 7


  До 100-річчя Зузанни Гінчанки.
897035
  Стріха М. "Наклепникам Росії" Пушкіна: вірш і навколо нього // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 3/4 (1035/1036). – C. 4-8. – ISSN 0320 - 8370
897036
  Оніщук М. "Належна професійна підготовка кандидатів на посаду судді є неодмінною умовою здійснення компетентного судочинства" / спілкувався Федір Іллюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 26 січня - 1лютого (№4)
897037
  Тимошик М.С. "Належними устами казати правду..." ( до 70-річчя від дня народження Василя Лизанчука) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 142-144.
897038
  Генц А. "Належно трактована" історія літератури: концепції Івана Франка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (735), червень. – С. 45-49. – ISSN 0130-5263
897039
  Василенко О. "Наливаю схід сонця..."; "У великому череві риби..."; "Тобі володіти миром..."; Біля вікна; Поцілунок морського царя : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 219-220
897040
  Скрипник В. "Нам би Данила Заболотного! Він здолав би COVID...". 43 історії про славетних медиків Вінниччини. Де про них можна дізнатися? // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 30 січня (№ 17). – С. 10


  До 100-річчя Вінницького медичного університету імені Пирогова підготовлено видання : "Вінниця - місто послідовників Пирогова". Вона містить 435 сторінок про 43 славетних медиків Вінничини, серед яких згадується Д. Заболотний.
897041
  Ротницкий В.И. "Нам бояться нечего..." / В.И. Ротницкий. – Алма-Ата, 1989. – 150с.
897042
  Терен Т. "Нам бракувало літератури, яка творить націю" // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 2017. – № 7/9. – С. 145-170. – ISSN 0130-1608


  Авторка "RECвізити. Антологія письменницьких голосів" Терен Тетяна про одного із героїв книги Василя Шкляра.
897043
  Кравченко В. "Нам бы акваторию взять да поделить". Що може зробити Україна для проведення делімітації в Азовському морі та збереження свободи судноплавства в Керченській протоці // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 жовтня (№ 38). – С. 4


  "Окупувавши Крим та частину Донбасу, контролюючи Керченську протоку, Росія посилює військово-економічний тиск на українське Приазов"я. І поступово перетворює напівзамкнене Азовське море на своє внутрішнє озеро. Сьогодні російські військові кораблі ...
897044
  Козоріз В. "Нам вдалося зберегти науковий і кадровий потенціал установи" // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2023. – 18 липня (№ 142). – С. 3


  Інституту рослинництва імені В.Я. Юр"єва Національної академії аграрних наук України виповнюється 115 років.
897045
  Лемешко Т. "Нам випала доля перекотиполя..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2 жовтня (№ 37/38). – С. 13


  Мереживо поезії Юрія Ряста.
897046
  Панченко В. "Нам дуже потрібні містки між науковою думкою і масовою свідомістю" / підготувала Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 30-31 серпня (№ 156/157). – С. 30-31


  Доктор філологічних наук Володимир Панченко - про "ключі" для прочитання української класики та віднайдення власної ідентичності.
897047
  Дескур М. "Нам є що сказати одне одному..." / спілкувався С. Куліда // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2023. – 8 липня (№ 11/12). – С. 3


  Уже наступного дня після початку війни польська Фундація загального читання (FundacjaPowszechnegoCzytania), якою керує Марія Дескур, почала збирати дитячі книжки, щоб передати їх українським дітям-біженцям. Тоді, за словами пані Марії, "перші зусилля ...
897048
  Тимошик М. "Нам забороняють навіть зватися українцями...": Митрополит Іларіон (Огієнко) у захисті українських православних Холмщини і Підляшшя // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 18-24 жовтня (№ 42). – С. 4-5
897049
  Коллонтай А.М. "Нам надо усилить здесь нашу политическую работу" // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 2. – С. 106-118. – ISSN 0869-6322


  Доклад полпреда СССР в Швеции А.М. Коллонтай. 1938 г.
897050
  Гаврилов А. "нам не забыть того, что было" : поэзия // Историк и художник : журнал для всех, кто любит историю, ценит искусство и чувствует их родство / ЗАО "Фирма "Знак". – Москва, 2008. – № 3 (17). – С. 58-60.
897051
  Зарва В. "Нам не треба війни, а треба просвіти!" (своєрідність "нового" героя-інтелігента І. Нечуя-Левицького і нові люди в російській літературі) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 15-19. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Представлено аналіз своєрідності нового героя-інтелігента на матеріалі роману "Хмари" І. Нечуя-Левицького порівняно з новими героями в російській прозі 60-70-х ХІХ ст., зроблено спробу визначити їх місце і значення в мистецькій спадщині письменників і ...
897052
  Гнатовський М. "Нам необхідно отримати можливість повноцінно брати участь у боротьбі з безкарністю за найтяжчі злочини" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18 лютого (№ 28). – С. 3


  Доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка Микола Гнатовський - про причини блокування Україною ратифікації Римського статуту.
897053
  Уткін Є. "Нам необхідно повернути щасливих людей" / бесіду вела Ю. Самаєва // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 листопада (№ 45). – С. 1, 3


  Євген Уткін у розпал свавілля "буремних 90-х" створив високотехнологічну компанію, капіталізація якої на момент виходу на IPO 2007-го становила понад 2 мільярди доларів. Цінності Уткіна: свобода, творення й служіння. І коли він про це говорить, йому ...
897054
  Матлина Слава Григорьевна "Нам остается только имя..." : (имя как символ и бренд библиотеки) // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 24. – С. 2-6. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  В последние годы повышенное внимание к имени библиотеки, выявлению его связи с содержательной стороной деятельности - из узкой сферы исследовательского интереса перешло в область серьезного осмысления практиками.
897055
   [Наконечний Олександр Григорович] // XVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 23-27, 2011 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2011), intern. conference". – Київ : Освіта України, 2011. – С. 1. – ISBN 978-966-188-227-9
897056
  Бровченко В.Я. Найдорожче : вибрані поезії / В.Я. Бровченко. – Київ : Дніпро, 1981. – 352 с. : портр.
897057
  Мар"єнко Ф.С. Найдорожчий дарунок. (Нариси-новели про життя і діяльність В.П.Філатова та його послідовників). / Ф.С. Мар"єнко. – Одеса, 1966. – 84с.
897058
   Найдорожчий друг. – К., 1970. – 88с.
897059
   Найдорожчий друг. – К., 1981. – 80с.
897060
  Франко А. Найдорожчий помічник: творчий доробок / Андрій Франко ; передм., упоряд. і коментарі Наталі Тихолоз ; Львів. нац. літ.-мемор. музей Івана Франка. – Львів : Dім Франка, 2017. – 245, [3] с., [12] арк. фотоіл. : фотоіл. – Імен. покажчик: с. 243-246. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Бібліотека Дому Франка" : (спец. випуск Наук. вісника Нац. музею Івана Франка) ; вип. 1). – ISBN 978-617-7501-52-6
897061
   Найдорожчий скарб : слово про рідну мову. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 390 с. – ISBN 5-333-00631-8
897062
   Найдорожчий скарб : слово про рідну мову. – [Б. м. : б. в.], 2001. – 27, [1] с., включ. обкл. – (На згадку учасникові конференції)
897063
  Чорна С. Найдорожчий скарб народу / Світлана Чорна // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 9 листопада (№ 213). – С. 14 : фото


  До Дня української писемності і мови розмова з директором Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, професором Г.Ф. Семенюком. У розмові згадується, що у 2009-му з ініціативи академіка НАН України ректора університету Л.В. Губерського була ...
897064
  Кіслова Вікторія Найдорожчі для планети продукти харчування // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 31 : фото
897065
  Пташников И.Н. Найдорф : повести / Иван Пташников ;. – Минск : Юнацтва, 1989. – 411 с.
897066
  Тимошик М. Найдосконаліша ікона - людина // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 грудня (№ 50). – С. 4, 5


  Роздуми над книгою митрополита Іларіона (Огієнка) "Служити народові - то служити Богові" доктора філологічних наук, професора КНУТШ М. Тимошика
897067
  Зєркалов Д.В. Найдоступніша із законних засобів самооборони сьогодні - газова зброя // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 9. – С. 28-31 : фото
897068
  Будько Євген Найдужча у світі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 2 (140), квітень - травень. – С. 24-28 : фото
897069
  Иваницкий Г.Р. Найдутся ли ответы? / Г.Р. Иваницкий. – Москва : Знание, 1989. – 45 с. – (Новое в жизни, науке, технике; Знак вопроса ; № 6). – ISBN 5-07-000542-1
897070
   Найекзотичніший. Гулмарг (Індія) : катання з ухилом. Топ-10 гірськолижних курортів "за інтересами" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 22 : фото
897071
  Гальченко С. Найєвропейськіший українець // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 3-9 березня (№ 9). – С. 14


  Любомир Антонович Пиріг — доктор медичних наук, член-кореспондент НАН України (04.1991), академік АМНУ (04.1993); завідувач кафедри нефрології Київської медичної академії післядипломної освіти імені Платона Шупика; керівник клініки терапевтичної ...
897072
  Бойчук Т. Найжливіші події в історії Чернівецького державного медичного інституту за 1954-1974 рр. / Т. Бойчук, А. Мойсей // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 2 (26). – С. 6-13. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896
897073
  Шевчук В. Найзагадковіший твір української літератури. "Історія Русів" - 155 років // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 8. – С.30-31. – ISSN 0868-9644
897074
   Найзагадковіший український митець, персональна виставка якого відбулася у "Луврі" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 21-27 жовтня (№ 42). – С. 13


  Скульптор Йоган Георг Пінзель.
897075
  Костенко Олег Найзатишніше місце на Землі - в Антарктиді : використайте на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 32
897076
  Ребошапка І. Найзлободенніші заходи стосовно вивчення спадщини Тараса Шевченка. Інтерв"ю (2007 р.) з науковим співробітником Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України Тамарою Носенко // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 109-114. – ISBN 978-606-745-014-9


  "Шановна пані Тамаро, Ви, безперечно, зі мною згідні, що сьогоднішнє шевченкознавство стало окремою самостійною галуззю українознавства. Не без деякого задоволення можу ствердити, що в певній мірі й досить переконливо воно заявило про себе в Румунії, ...
897077
  Марисюк К.Б. Найзнаніші пенітенціарії світу: Халден Фенгсель (Норвегія) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 801 : Юридичні науки. – C. 170-173. – ISSN 0321-0499
897078
  Четверов В. Найим своего читателя // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Департамент культуры города Москвы; Гос. бюджетное учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2011. – № 4. – С. 33-37
897079
  Головацька О.В. Найкорисніші осінні ягоди // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 10, жовтень. – С. 2-4 : фото
897080
  Загорулько Р. Найкоротша війна в історії людства тривала...38 хвилин // Молодь України. – Київ, 2018. – 23 лютого (№ 5). – С. 7


  "Ця війна сталася між Англією і султанатом Занзібар (це в Африці, з 1964 року Занзібар є частиною Об’єднаної Республіки Танзанія) 27 серпня 1896 року. Конфлікт почався через те, що новий правитель Занзібару, Халід ібн Баргаш, вирішив припинити ...
897081
  Гокінг С. Найкоротша історія часу = A briefer history of time / Стівен Гокінг і Леонард Млодінов ; [пер. з англ. І. Андрущенко]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 159, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: A Briefer History of Time / S. Hawking., L. Mlodinow. New York: Bantam Dell a Division of Random House, 2005. – (#1 New York Times bestselling authors). – ISBN 978-617-12-1054-7
897082
  Гокінг С. Найкоротша історія часу = A briefer history of time / Стівен Гокінг і Леонард Млодінов ; [пер. з англ. І. Андрущенка ; голов. ред. С.І. Мозгова]. – 2-ге вид. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 159, [1] с. : іл. – Парал. тит. англ. - Пер. за вид.: A Briefer History of Time / S. Hawking., L. Mlodinow. New York: Bantam Dell a Division of Random House, 2005. – (#1 New York Times bestselling authors). – ISBN 978-617-12-1054-7
897083
  Околітенко Н.І. Найкоротша ніч року / Н.І. Околітенко. – Київ, 1983. – 223 с.
897084
   Найкрасивіший ювілей : Навколосвітська хроніка // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 100 : Фото
897085
  Ритхеу Ю.С. Найкрасивіші кораблі : Повісті / Ю.С. Ритхеу. – Київ : Дніпро, 1988. – 400 с.
897086
  Діденко Ю. Найкраща академічна книга: про щорічний книжковий конкурс Національної академії наук України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (273), квітень. – С. 48-52. – ISSN 2076-9326
897087
  Вакал Є. Найкраща апроксимація ядра інтегрального рівняння фредгольма з використанням генетичного алгоритму / Є. Вакал, Ю. Вакал, Л. Вакал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 17-22. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (36)). – ISSN 1728-3817


  Для розв"язання інтегрального рівняння Фредгольма ІІ роду з ядром довільного вигляду запропоновано неперервний генетичний алгоритм для найкращої (середньоквадратичної, рівномірної) апроксимації ядра сумами скінченного числа добутків функцій, що ...
897088
   Найкраща версія вас // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 30-33 : фото
897089
  Пайєтт Джеффрі Найкраща відповідь на агресію Путіна - це продовження поступу в економічних реформах... / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 вересня (№ 178). – С. 3


  Розмова з послом США Джеффері Пайєттом В Україні.
897090
  Маслійчук В. Найкраща історія товариства: [Рец.: на Бібліографія Записок наукового товариства імені Шевченка. Т. І-CCXL 1892-2000 / Укл. В. Майхер; ред. О.Купчинський. - Л-в: Наук. т-во ім. Шевчека, 2003. - 741 с.] // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : Наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2005. – Том 11. – С. 350-356. – (Нова серія). – ISBN 966-95465-4-0
897091
  Гінгстон Пітер Найкраща книжка про збут і маркетинг : [Практичний порадник для малого бізнесу] / Гінгстон Пітер; Ред.рада: О.Ісаєвич та ін.; Переклад І.Смольянінова, О.Дєдика. – Львів : Сейбр-Світло, 1996. – 206с. – (Бібліотечка малого бізнесу ; 5). – ISBN 5-7702-0944-5
897092
  Павличко Д. Найкраща книжка про Івана Франка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 30 січня - 5 лютого (№ 5). – С. 4
897093
  Єгоров М.Г. Найкраща круп"яна культура / М.Г. Єгоров. – К., 1953. – 32с.
897094
  Диба А.Г. Найкраща лілея з родинного саду Косачів / Алла Диба, Олександра Шалагінова. – Київ : Саміт-книга, 2020. – 251, [5] с. : фотоіл. – Імен. покажч.: с. 206-223. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-986-255-6
897095
  Олійник В. Найкраща мотивація для учнів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 13 вересня (№ 35). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793
897096
  Галата С. Найкраща реформа - створити хороші умови // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 9 листопада (№ 44/45). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти підвив підсумки напруженої діяльності робочої групи з підготовки законопроекту "Про науку і науково-технічну діяльність". Фахівці опрацювали чотири альтернативні законопроекти і внесли до основного ...
897097
  Гудима У.В. Найкраща рівномірна апроксимація неперервного компактнозначного відображення скінченновимірним підпростором // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 262-267. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для задачі найкращої рівномірної апроксимації неперервного компактнозначного відображення скінченновимірним підпростором однозначних неперервних відображень у випадку виконання узагальненої умови Хаара встановлено единість екстремального елемента, його ...
897098
  Шлапак Я. Найкраща у світі Чіо-Чіо-cан. 27 вересня - 75 років від дня народження Гізели Альбертівни Циполи (1944), української співачки // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 вересня (№ 38). – С. 13


  Це звання закріпилося за нею у 1976 році після Міжнародного конкурсу вокалістів у Токіо, де вона стала лауреатом і отримала 1-у премію. Гізела була визнана найкращою Баттерфляй («Чіо-Чіо-сан» Пуччіні). У її репертуарі було понад 50 оперних партій: ...
897099
   Найкраще- дітям // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 24-25 : фото
897100
   Найкраще в Середземномор"ї : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 54-55 : Фото
897101
   Найкраще в Чехії - на землі й у небі = Свій погляд на туристичні події світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 116 : Іл.
897102
   Найкраще з "Порталів молитви". – Sterling Heights; Тернопіль : Lutheran heritage foundation, 2000. – 403c. – ISBN 1-58712-006-2
897103
  Квитко Л.М. Найкраще ім"я / Лев Квитко;. – Харків, 1929. – 18 с.
897104
  Яворський В. Найкраще місце на землі // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 216/217. – С. 4-118.
897105
   Найкраще почуваються чоловіки, які захищають Україну зі зброєю в руках / підготувала Світлана Галата // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Серпень (№ 29/30). – С. 8


  На засіданні Президії НАН України були представлені дослідження щодо оцінки соціально-психологічного стану населення України в умовах війни.
897106
  Вакал Л.П. Найкраще рівномірне наближення сплайнами з використанням диференціальної еволюції / Л.П. Вакал, Є.С. Вакал // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, В.А. Федорчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 17-24. – (Технічні науки ; вип. 19). – ISSN 2308-5916
897107
  Куриленко Р. Найкраще рішення – нестандартне // Київський університет. – Київ, 2019. – Лютий (№ 2). – С. 6


  "Перший в Україні турнір із природничо-наукових дисциплін «IST» відбувся нещодавно за підтримки Студентського парламенту КНУ. Його організаторами стали студенти та випускники різних структурних підрозділів нашого Університету: фізичного факультету, ...
897108
  Будько Євген Найкраще у Греції // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 3 (141), червень - липень. – С. 44-45 : фото
897109
  Костицький В.В. Найкраще, що є у Бога на Землі // Держава і право у світлі сучасної юридичної думки : зб. наук. пр. на пошану акад. Юрія Сергійовича Шемшученка: до 75-річчя від дня народж. / Ю.С. Шемшученко, В.М. Литвин, О.Л. Копиленко, В.Д. Гончаренко, І.Б. та ін. Усенко. – Київ : Юридична думка, 2010. – С. 370-377. – ISBN 978-966-8602-86-3


  Екологічне право та школа екологічного права професора Ю.С. Шемшученка.
897110
  Рибарук Оксана. Найкраще, що ми можемо дати нашим дітям, - це навчити любити Україну // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 368-369
897111
   Найкращий = автономний. Досвідом найстарішого й найбільшого з польських університетів можуть скористатись і українські освітяни / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 жовтня (№ 40). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Про українсько-польський проект "Інноваційний університет і лідерство". Розмова з координаторами проекту "Освіта України" - президентом МБФ "Міжнародний фонд досліджень освітньої політики" професором Тарасом Фініковим, деканом факультету Autes ...
897112
  Шнирков О. Найкращий варіант - інтеграція до ЄС і входження до європейських глобальних і регіональних виробничих мереж // Російсько-український конфлікт: стан, наслідки, перспективи : позиції експертів, громадян / Konrad Adenauer Stiftung ; [керівник проекту Михайло Пашков ; голов. ред. Людмила Шангіна]. – Київ : Заповіт, 2015. – С. 35-37. – (Серія "Бібліотека Центру Разумкова"). – ISBN 978-966-2050-06-6
897113
   Найкращий веб-сайт // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 грудня (№ 50). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  15 грудня розпочалася реєстрація учасників VII Усеукраїнського конкурсу на кращий веб-сайт закладу освіти. Конкурспроводить Інтернет Асоціація України за підтримки Міністерства освіти і науки з метою впровадження інформаційних технологій у навчальний ...
897114
   Найкращий друг дитини. До Міжнародного дня дитячої книги // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Г.В. Массовер. – Київ, 2018. – № 2, 2018, 2 квартал. – С. 40-44. – ISSN 0130-2043
897115
  Трофименко І. Найкращий захист - це напад // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 10. – С.10-12. – ISSN 1726-3077


  Захист прав вітчизняних товаровиробників
897116
  Онопрієнко В.І. Найкращий знавець неорганічної природи україни. З нагоди 150-річчя з дня народження академіка П.А. Тутковського // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 55-65. – ISSN 0372-6436
897117
  Вєжбовський П. Найкращий курс мов світу, також української // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 3 (145). – С. 15-16. – ISSN 1230-2759


  Розмова з одним із ініціаторів проекту "Білостоцької мовної кав"ярні" Пшемиславом Вєжбовським.
897118
   Найкращий молодий науковець // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 грудня (№ 49)


  У Департаменті освіти, науки та молоді Херсонської облдержадміністрації за результатами розгляду документів та публічного захисту наукових досліджень було визначено претендента на призначення обласної стипендії кращому молодому науковцеві Херсонської ...
897119
  Стерненко С. Найкращий період у нашій історії. Як розвивається громадянське суспільство в Україні // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 33/34 (717/718), 20.08 - 02.09.2021. – С. 68-69. – ISSN 1996-1561
897120
  Гінгстон Пітер Найкращий посібник з малого бізнесу : [Практичні поради] / Гінгстон Пітер; Ред.рада:О.Ісаєвич та ін .; Перекл.:Л.Коленський і О. Дєдик. – Львів : Сейбр-Світло, 1995. – 176с. – (Бібліотечка малого бізнесу ; 2). – ISBN 5-7702-0941-0
897121
   Найкращий результат в Україні // Київський університет. – Київ, 2021. – Червень (№ 6). – С. 6


  "Учень Українського фізико-математичного ліцею КНУ Денис Кінзерський склав три тести ЗНОз математики, біології та хімії на 200 балів! Українську мову написав на 196 балів. Приголомшливий результат ліцеїста КНУ - єдиний такий в Україні! Улюблені ...
897122
   Найкращий репозитарій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 4). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Електронний репозитарій наукових публікацій Сумського державного університету знову посів першу позицію в Україні серед аналогічних електронних ресурсів за результатами січневої версії 2017 року рейтингу Webometrics Ranking Web of Repostories.
897123
   Найкращий серед математиків // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2022. – Вересень (№ 7). – С. 3


  Викладача ф-ту комп"ютерних наук та кібернетики Олександра Маринича відзначено премією Наукового товариства імені Тараса Шевченка в Америці для молодих математиків в Україні.
897124
   Найкращий серед програмістів // Київський університет. – Київ, 2017. – Березень (№ 3). – С. 4


  Аспірант і випускник механіко-математичного факультету Андрій Білицький став абсолютним чемпіоном престижного турніру програмістів, який організувала відома компанія Crossover. Андрій став першим і єдиним розробником, який отримав 100 балів зі 100 ...
897125
  Кручик І. Найкращий тореадор // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 26 грудня (№ 49/50)


  Творчість Всеволода Нестайка.
897126
  Боровченкова М. Найкращий у світі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Червень (№ 7)


  Марія Боровченкова, механіко-математичний факультет, магістр про університет.
897127
  Седакова О.О. Найкращий університет : епоха, особа, традиція / Ольга Седакова ; [переклад М. Коцюбинської та ін.]. – Київ : Дух і літера, 2011. – 247, [1] с. – Дарунок М. Бєлорусця. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-206-5
897128
  Бондаренко А. Найкращим - урядові стипендії // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 21 лютого (№ 35). – С. 1


  Урядом ухвалено рішення про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів студентам вищих навчальних закладів на I семестр 2012/2013 навчального року. Серед інших студентів українських вишів урядову академічну стипендію отримає п"ятикурсниця ...
897129
   Найкращим інноваторам // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 1 березня (№ 8). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Відбулась урочиста церемонія нагородження лауреатів Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій. Розмір кожної Премії становить 200 тисяч гривень.
897130
   Найкращі абітурієнти мріють поїхати подалі від дому // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 20 жовтня (№ 194). – С. 10


  "...Половина абітурієнтів Києва та столичної області приїхали з інших регіонів. Водночас лише 5 областей України можуть похвалитись позитивним "сальдо" такої міжрегіональної міграції. Про це йдеться у дослідженні "Рух абітурієнтів між областями ...
897131
   Найкращі аеропорти // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 14-15 : фото. – ISSN 1998-8044
897132
  Хазан І.В. Найкращі вихователі / І.В. Хазан. – К, 1963. – 39с.
897133
   Найкращі виші за версією Webometrics // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 14 лютого (№ 5/6). – С. 1, 2. – ISSN 2219-5793


  Міжнародний рейтинг університетів світу Webometrics назвав найкращі виші України. Перша десятка: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря ...
897134
   Найкращі виші країни // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 1


  Рейтинг вузів України-10 (склав ж. "Кореспондент"): На першому місці - Київський національний університет імені Тараса Шевченка (89 балів).
897135
   Найкращі виші країни // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 1


  Рейтинг (за журналом "Кореспондент") на основі опитування найуспішніших роботодавців: на першому місці - Київський національний університет імені Тараса Шевченка (89 балів), далі: НУ "Києво-Могилянська академія" (60 балів), НТУ "Київський ...
897136
  Фещенко Є. Найкращі дівчата на Гончарівці // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 27 листопада (№ 129). – С. 12


  29 листопада виповниться 240 років із дня Г. Квітки-Основ"яненка.
897137
  Бредбері Р.Д. Найкращі з часів / Р.Д. Бредбері. – Київ, 1987. – 262с.
897138
   Найкращі загадки і забавки для старих і малих. – Вінніпег : Український голосу, 1931. – 90, [5] с. – Кн. описана за обкл.
897139
  Демченко І.С. Найкращі інтереси дитини у сфері охороні здоров"я: український підхід // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 170-175. – ISSN 2219-5521
897140
   Найкращі інформатики // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 5 вересня (№ 34/35). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Під час Міжнародної олімпіади з інформатики збірна України стала найкращою командою з Європи, а також посіла 6-те місце в загальному рейтингу. Це найкращий результат нашої збірної від 2005 року: дві золоті, одна срібна та одна бронзова медалі. ...
897141
  Попович Микита Найкращі магнолії 2021 // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 1. – С. 70-71 : фото
897142
  Трапезнікова Д. Найкращі математики та біологи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25 липня (№ 131). – С. 2


  Дві команди українських школярів привезли дев"ять медалей з міжнародних олімпіад. Математичне змагання тривало у м. Бат (Велика Британія). Срібним медалістом став В. Коваль, учень 11-го класу Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса ...
897143
  Красовська Г. Найкращі монографії / Г. Красовська, Т. Мандич, Л. Полторак // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 3 травня (№ 17)
897144
   Найкращі педагоги // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 3 травня (№ 17)
897145
   Найкращі пісні України. – [Вид. 2-ге, допов.]. – Київ : Демократична Україна, 1995. – 266, [2] с. : іл. – Зібрані найпопулярніші нині укр. пісні, що творилися впродовж усієї історії нашого народу. – (Народна бібліотека "Демократичної України"). – ISBN 5-7707-5755-8
897146
   Найкращі поети "Буковинського журналу" // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл.відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2016. – Ч. 2 (100). – С. 8. – ISBN 966-7109-34-8


  Цьогоріч - 25 років виданню: «Буковинський журнал» - літературно-мистецький, громадсько-політичний, науково-освітній часопис. Найкращі поети журналу: Ольжич Олег Олександрович, Мельничук Тарас, Талалай Леонід, Римарук Ігор Миколайович, Герасим"юк ...
897147
  Соколовська А.М. Найкращі практики звітування про податкові витрати та необхідність їх запровадження в Україні / А.М. Соколовська, Л.Б. Райнова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ, 2022. – № 10 (323). – С. 7-31. – ISSN 2305-7645
897148
   Найкращі рішення приймаються на засадах здорового глузду і позитивного досвіду (інтерв"ю з академіком НАН України А.Г. Загороднім) / розмову вела О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 3-11. – ISSN 1027-3239
897149
   Найкращі серед європейських команд // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 2 : фото


  Команда ІМВ успішно виступила на міжнародному раунді конкурсу з міжнародного права імені Філіпа Джессапа 2014 року, який пройшов у Вашингтоні (США). Письмові меморандуми команди ІМВ увійшли до топ-10 найкращих меморандумів серед робіт 125 ...
897150
   Найкращі твори. – Донецьк : БАО, 2001. – 560с. – ISBN 966-548-059-6


  Кращі зразки творів з української літератури по програмі 9-11 класів загальноосвітньої школи
897151
   Найкращі топлес-пляжі світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 117 : Іл.
897152
  Конограй А.Ф. Найкращі тригонометричні наближення та поперечники класів періодичних функцій багатьох змінних : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.01 - математичний аналіз / Конограй А.Ф. ; НАНУ.Ін-т математики. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
897153
  Сидоренко Віктор Найкращі у Грузії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 3 (129), червень - липень. – С. 72-73 : фото
897154
   Найкращі у Грузії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 99 : фото
897155
   Найкращі у столиці // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 114 : фото
897156
  Рубльов Б. Найкращу в Європі команду юних математиків підготували цього року університетські викладачі // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 6


  Упродовж 2015 р. під егідою КНУ імені Тараса Шевченка за підтримки спонсорів «Київстар», «Люксофт» та інших ІТ-компаній на базі Українського фізико-математичного ліцею КНУ тривала підготовка кістяка команди України для виступу на 56-й Міжнародній ...
897157
  Самокиш І. Найкривавіша субота Туреччини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13 жовтня (№ 186). – С. 9


  Експерт: "Цей теракт - помста за те, що Анкара послідовно посилює свою співпрацю з НАТО і США".
897158
  Мікульонок І.О. Найкрутіший транспорт Києва // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 44-48. – ISSN 2518-7104
897159
  Самченко В. Найліпше з його серця. Оксана Забужко й Ірма Вітовська декламуватимуть новели Василя Стефаника // Україна молода. – Київ, 2021. – 12 травня (№ 45). – С. 3


  Цього року вшановуємо півторастолітні ювілеї трьох світочів української культури: у січні - Агатангела Кримського, в лютому - Лесі Українки (Лариси Косач-Квітки), у травні - Василя Стефаника. Творча спадщина письменника налічує 72 новели. Усі його ...
897160
  Овчаренко Е. Найліричніша опера Лисенка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 8-14 червня (№ 23). – С. 16


  Оперна студія Національної музичної академії України (НМАУ) нещодавно звернулася до класики: народна артистка України Ірина Даць поставила оперу Миколи Лисенка "Ноктюрн".
897161
  Колбановський В.В. Найлюдяніша. / В.В. Колбановський. – К., 1960. – 75с.
897162
   Найм власних випускників - негативне явище, якому не місце у провідних вишах. Чи справді так? : підготував Олександр Бутук / підготував Олександр Бутук // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (149). – С. 83-113. – ISSN 1682-2366


  Реферативний переказ: Академический инбридинг и мобильность в высшем образовании: глобальньые перспективы / под ред. Марии Юдкевич, Филипа Дж. Альтбаха, Лоры Рамбли. - М. : Изд. дом ВШЭ, 2016. <…> Англ. видання: Academic Inbreeding and Mobility in ...
897163
  Бутук О. Найм власних випускників - негативне явище, якому не місце у провідних вишах. Чи справді так? // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 10 (147 ). – С. 102-126. – ISSN 1682-2366


  Реферативний переказ книги: Академический инбридинг и мобильность в высшем образовании: глобальные перспективы / под ред. М. Юдкевич, Ф. Дж. Альтбаха, Л. Рамбли. - М.: Изд. дом ВШЭ, 2016.
897164
   Найм работников по контракту. – М., 1991. – 63с.
897165
  Сергєєв Ю. Найм та працевлаштування моряків: що не так із законопроектом? / Ю. Сергєєв, Г. Денисова // Юридична газета. – Київ, 2021. – 11 травня (№ 9)
897166
  Абрамов К.Г. Найман : роман / К.Г. Абрамов ; [авториз. пер. с морд.-эрзя Г. Максимова ; ил.: Л. Шанина]. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1960. – 387 с., [1] ил. : ил.
897167
  Бойко М. Наймана праця в аграрному секторі економіки // Довідник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2013. – № 5 (131). – С. 14-20
897168
  Лях С.Р. Наймана праця в сільскому господарстві Україні в умовах непу / С.Р. Лях. – К., 1990. – 125с.
897169
  Маркс К. Наймана праця і капітал / К. Маркс. – Київ, 1955. – 44с.
897170
  Сокирко О. Наймані полки батуринської залоги: відоме та невідоме // Батуринська старовина : зб. наук. праць, присвяч. 300-літтю Батурин. трагедії / Ін-т історії України НАН України, Ін-т археології НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України [та ін. ; упоряд.: В. Коваленко ; редкол.: З. Когут (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 82-96. – ISBN 978-966-355-023-7
897171
  Турайлич С. Наймання персоналу у вищій освіті: досвід країни та інститутів - приклад Сербії // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 4. – С. 80-87. – ISSN 1682-2366
897172
  Валиев М. Найманский говор узбекского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Валиев М. ; М-во высш. и сред. спец. образования УзССР. – Самарканд, 1963. – 28 с.
897173
  Репешко П.І. Найманство : монографія / П.І. Репешко. – Херсон : Олді-плюс, 2010. – 372 с. – ISBN 978-966-2393-04-0
897174
  Денисов В.Н. Найманство (- міжнародний злочин, що належитьдо категорії воєнних злочинів) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2020. – Т. 22 : Мр - На / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 390. – ISBN 978-966-621-693-2
897175
  Наден О.В. Найманство як соціальне та кримінально-правове явище : Сутність, новітні тенденції розвитку та проблеми протидії / О.В.Наден. – Київ : Атіка, 2005. – 264с. – ISBN 966-326-121-8
897176
  Войтко В.І. Найманці і прислужники імперіалізму / В.І. Войтко. – Київ, 1955. – 75с.
897177
  Купченко-Гринчук Найманці та найманство в англійській армії в роки Столітньої війни (1337-1453 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Купченко-Гринчук Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 215 л. – Додатки: л. 187-195. - На тит. арк. помилково: Найманці та наймаство... – Бібліогр.: л. 196-215
897178
  Купченко-Гринчук Найманці та найманство в англійській армії в роки Столітньої війни (1337-1453 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Купченко-Гринчук Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
897179
  Трощинський В.П. Найманці фашизму (українські буржуазні націоналісти на службі гітлерівців і міжвоєнний період 1921-1939 рр.) / В.П. Трощинський. – К., 1981. – 140с.
897180
  Волотовська Н.О. Найменні рэдкіх (негустых) страў у дыялектах беларускай і ўкраінскай моў: лексіка-семантычны аспект // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 26-32. – ISSN 2075-437X


  У cmammi рoзглядaюmьcя найбільш munoвi cnocoбu мomuвaцiї лекcем, мoделi oргaнiзaцiї значень noлicемaнmiв, а maкoж мiжмoвнi, дiaлекmнo-лimерamyрнi, міждіалекшні вiднocuнu в грyni нaйменyвaнь негyanux аправ бiлoрycькoї ma yкрaїнcькoїмoв В cmamье ...
897181
  Тарасюк Т. Найменування адресата в сучасних релігійних посланнях // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (48). – С. 118-134. – ISSN 0320-3077


  Проаналізовано найменування адресата в сучасних релігійних посланнях вищого духовенства українських церков. Простежено вплив тематики та функційної ролі таких найменувань на лексичний склад досліджуваних конструкцій. Встановлено типові для релігійного ...
897182
  Романова Н.В. Найменування базових емоцій крізь призму дефініцій словників К. Дудена та Р. Варіг // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 237-244. – ISSN 2311-0821
897183
  Брус М. Найменування Богородиці у староукраїнській мові XVI-XVII ст. // Біблія і культура : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернівец. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; упоряд. і відп. ред. Нямцу А.Є. – Чернівці, 2000. – Вип. 2. – С. 150-153. – ISBN 966-568-301-2
897184
  Пасічник О.С. Найменування дитини як ритуал переходу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 53-55
897185
  Степанов Є.М. Найменування знарядь сільськогосподарської праці у Словнику російських говірок Одещини // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов ; редкол.: А.М. Варинська, Н. Вульфф, В.Л. Іващенко [та ін.]. – Одеса, 2022. – № 37. – С. 53-59. – ISSN 2307-4558
897186
  Ігнатенко Д.А. Найменування меблів та хатнього начинання у творах Т.Г. Шевченка та в українських говірках на півночі Молдови // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 76-83. – ISBN 978-617-7041-71-8
897187
  Гончаренко В. Найменування предметів одягу в тексті Києво-Печерського патерика // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 55-65. – ISSN 0027-2833
897188
  Зух І. Найменування українських курганів в аспекті лінгвокраїнознавчих студій / І. Зух, Г. Тимошик // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 9. – С. 202-205. – ISSN 2078-5119
897189
  Крижна В.М. Найменування юридичних осіб і комерційне найменування // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 116-118
897190
  Попович Олена Найменша країна Арабського заходу : Країна і люди // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 42-47 : Фото, карта
897191
  Попович Олена Найменша країна Арабського заходу : Країна і люди // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 50-51 : Фото
897192
  Жучок А.В. Найменша напівструктурна конгруенція дімоноїду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 22-24. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Описано всі напівструктурні конгруенції довільного дімоноїду та визначено його найменшу напівструктурну конгруенцію. Ключові слова: дімоноїд, напівструктурна конгруенція. All the semilattice congruences on an arbitrary dimonoid are described and the ...
897193
  Близнюк Людмила Найменше доступним залишається спілкування // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 34-36. – ISSN 0130-5212
897194
  Кожушко М. Найменші держави Європи / М. Кожушко, Г. Кожушко // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 342-348
897195
  Сокирко О. Наймити в козацькому війську другої половини XVII - середини XVIII ст. (до постанови проблеми) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2011. – Т. 14
897196
  Цанкар І. Наймитська правда / І. Цанкар. – Київ, 1976. – 350с.
897197
   Наймитські та заробітчанські пісні. – Київ : Наукова думка, 1975. – 575 с.
897198
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Наймичка : Драма на 5 дій // Збірник творів / М.Л. Кропивницький. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Київ : Коштом кн. маг. Бирюковых, 1885. – 54 с.
897199
  Шевченко Т. Наймичка, 1892
897200
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Наймичка : Драма на 5 дій / Ів. Тобілевич (Карпенко-Карий). – Вид. 2-е. – Київ : Вік ; Коштом "Укр. книгарні" ; [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1910. – 72 с. – В кн. також замітка "До читачів" та біогр. відомості про авт. – (Селянська бібліотека ; № 61)
897201
  Шевченко Т.Г. Наймичка : З 2 малюнками і портретом. – Санкт-Петербург : Вид. В. Яковенка ; Тип. Ю.Н. Эрлих (влад. А.Э. Коллинс), 1911. – 22, II с. : мал., портр. – (Ілюстрована Шевченківська бібліотека / Вид. В. Яковенка ; № 11)
897202
  Шевченко Т. Наймичка, 1914
897203
  Шевченко Т.Г. Наймичка / Т.Г. Шевченко. – Херсон, 1918. – 24с.
897204
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Наймичка : драма на 5 дій / Іван Тобілевич (Каpпенко-Каpий). – Київ : Кpиниця ; Польська Дpук., 1918. – 75 с.
897205
  Шевченко Т. Наймичка / Т. Шевченко. – Одесса, 1921. – 23с.
897206
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Наймичка : драма на 5 дій / Карпенко-Карий. – Харків : Рух ; [2-а Дpук. Хаpків. Ради Hаp. Госп-ва], 1923. – 64 с. – (Театральна бібліотека ; Ч. 5)
897207
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Наймичка : драма на 5 дій / Тобілевич (Карпенко-Карий). – Львів : Друк. НТШ, 1924. – 40 с. – (Український театр ; Ч. 14)
897208
  Шевченко Т. Наймичка / Т. Шевченко, 1927. – 11-30с.
897209
  Шевченко Т. Наймичка / Т. Шевченко. – 2-е вид. – Київ, 1928. – 32с.
897210
  Шевченко Т. Наймичка / Т. Шевченко. – Київ, 1929. – 32с.
897211
  Шевченко Т. Наймичка / Т. Шевченко. – Харків, 1930. – 35с.
897212
  Шевченко Т. Наймичка / Т. Шевченко. – Харків; Київ, 1932. – 24с.
897213
  Шевченко Т.Г. Наймичка / Т.Г. Шевченко. – Харків, 1936. – 27с.
897214
  Шевченко Т. Наймичка / Т. Шевченко. – Київ, 1939. – 24с.
897215
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Наймичка : драма в 5 діях / І.К. Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Мистецтво, 1952. – 68 с. – (Бібліотека української драматургії)
897216
  Шевченко Т.Г. Наймичка. – Київ : Дніпро, 1976. – 93с.
897217
  Столяренко В.П. Найміцніший у світі сплав / В.П. Столяренко. – К, 1967. – 55с.
897218
  Шэучэнка Т. Наймічка : (паэма) / Тарас Шэучэнка ; пер. з укр. мовы К. Крапіва. – Мінск : Рэдакцыя мастацкай літаратуры, 1940. – 23, [1] с. : портр. – Парал. тит. арк. портр. – (Масавая бібліятэка)
897219
  Бородін Салабай О.А. Наймогутніша суспільна сила. : (Дальший розвиток КПРС марксистсько-ленінського вчення про союз робітничого класу і селянства) / Салабай О.А. Бородін. – Київ : Т-во"Знання" УРСР, 1973. – 47с. – (Суспільно-політична, сер.1 ; №4)
897220
   Наймолодша в Україні. Черкаській області 60 років : етапи розвитку, люди і події / [авт.-упоряд.: В.М. Мельниченко, А.Ю. Чабан ; ред. група: Т.С. Калиновська, Т.А. Клименко]. – Черкаси : Вертикаль ; Кандич С.А., 2013. – 251, [5] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 250-251. – ISBN 978-966-2783-26-1
897221
  Філончук З.В. Наймолодша область в українському Причорномор"ї // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 32 : фото
897222
  Яковенко С. Наймолодша українська жіноча проза // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 230-242. – ISBN 966-95452-3-8
897223
   Наймолодші мами у світі // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 4 (6). – С. 94-96. – ISSN 2413-550Х
897224
  Зятьєв С. Наймолодшій жертві Бабиного Яру було три дні, найстаршій - 103 роки // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 27 вересня (№ 39). – С. 22
897225
  Чепурний В. Наймолодшому доктору наук пророкують Нобелівську премію // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 19 січня (№ 10). – С. 16


  29-річна Ольга Броварець здійснила відкриття світового рівня, що може врятувати людство від раку та інших хвороб.
897226
  Матат Д. Наймолодшому студентові - 14 років // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 2 вересня (№ 35). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Про першокурсника КНУ імені Тараса Шевченка Юрія Шиховцова, якому лише 14 років. Інтерв"ю з мамою Людмилою Шиховцовою.
897227
  Дніпровська Д. Наймсити: жорстокість і свобода. Як резидентові "Дія Сіті" отримати максимум користі від гіг-контрактів // Закон і бізнес. – Київ, 2022. – 12-18 лютого (№ 6). – С. 13
897228
  Карпенко-Карый (Тобилевич) Наймычка : Драма в 5 діях // Драмы и комедии : Одесса: Южно-Русск.О
897229
  Шевченко Т.Г. Наймычка : Поэма Тараса Шевченка : З портретом автора и 29 малюнкамы H.H. Каpазина / Т.Г. Шевченко. – С.-Петербург : Тип. Уч-ща глухонемых, 1904. – 32 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. – (Благотворит. об-во изд. общеполезных и дешевых книг ; № 26)
897230
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Наймычка [Наймичка] : Дpама в пяты діях Каpпенка-Каpого [Драма в п"яти діях] // Рада, украинськый альманах на 1884 рок [Рада, український альманах на 1884 рік] / [Уклад. М.П. Стаpицький]. – Киев : [Вид. М.П. Стаpицького] ; Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1884. – Ч. 2. – [1], 54 с.
897231
  Павленко М. Найнадійніша (Надія Суровцова) // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 112-157. – ISSN 0130-1608
897232
  Вілсон Ю.Е. Найнезабутніша особистість // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 77 : Культура і наука світу: внесок України. – С. 202-208


  Ігор Іванович Сикорський.
897233
  Степаненко М.І. Найновітніші динамічні процеси в українському політичному лексиконі: 2020 рік : монографія / Микола Степаненко. – Полтава : Астрая, 2021. – 249, [1] с. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-7669-91-2
897234
  Степаненко М. Найновітніші еволюційні процеси у фразеологічному ладі української мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 75-80. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено системному аналізові найновітніших змін (2021), що відбулися у фразеологічному корпусі української мови, а саме: поява за зразком утрадиційнених та оказіональних моделей нових усталених зворотів; формування гасел, які переживають стадію ...
897235
   Найновіший переклад Біблії українською мовою: : інтерв"ю з патріархом Київським і всієї України-Руси Філаретом (Денисенком) / Філарет, (патріарх Київський, всієї України-Руси УПЦ) і, Німчук Василь Васильович // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 73-82. – Бібліогр.: с. 73-77. – ISSN 1682-3540


  Розповідь Патріарха Київського і всієї України-Руси Української Православної Церкви Філарета (Денисенка) про історію свого перекладу Біблії українською мовою та проблеми української мови в Богослужінні.
897236
  Мощинська Н.К. Найновіші досягнення в галузі синтетичних полімерних матеріалів / Н.К. Мощинська. – К, 1959. – 40с.
897237
  Квітницький-Рижов Найновіші досягнення радянської біології / Квітницький-Рижов; Комітет у справах культурно-освітніх установ при Раді Міністрів УРСР; Центральне лекційне бюро. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1951. – 32с.
897238
  Поріцька О. Найновіші експедиційні матеріали з усної історії: долі й шляхи українців-переселенців з Польщі // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 6 (340) листопад - грудень. – С. 73-82. – ISSN 0130-6936
897239
  Штонь Г. Найпаче ба й виключно поет... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 22 лютого (№ 4). – С. 16


  Творчий портрет українського поета Вололдимира Затуливітра
897240
  Зуб І.В. Найперш - героям слово / І.В. Зуб. – Київ, 1977. – 283с.
897241
  Шокало О. Найперша справа - моральне виховання народу" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 22-28 серпня (№ 34). – С. 8-9


  200-ліття Григорія Павловича Галагана.
897242
  Білоног Л. Найперше - завжди найщиріше : Тема зародження кохання в носелі Григора Тютюнника "Зав"язь" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1 (634). – С. 33- 34. – ISSN 0130-5263
897243
   Найперше - нормативно-правове забезпечення // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 8 січня (№ 4). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Під головуванням міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника відбулося засідання Робочої групи з розроблення навч. процесу у ВНЗ за дистанційною формою навчання.
897244
  Погрібний А. Найперше з Києва питати : (про мовну ситуацію в столиці) / Анатолій Погрібний. – Київ : Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, 2006. – 62с. – ISBN 966-594-761-3
897245
  Полторак В. Найперший університет на березі Чорного моря / В. Полторак, В. Хмарський // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 7 (387). – C. 58-59. – ISSN 2313-559X
897246
  Загородній М. Найперші. Зародження вищої освіти в України // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2020. – Червень (№ 6) : Світові війни. – С. 8-12
897247
  Качан А. Найповніша бібліографія про Анатолія Костецького // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 12 квітня (№ 7). – С. 19


  Бібліографічний нарис "Анатолій Костецький: Дитяча література...весь сенс, смисл мого існування" (автор-укладач О.М. Тимочка; літ-крит. ст. Н.П. Марченко - Київ, 2018. - 126 с.
897248
  Косаняк Н. Найповніше видання літургійних творів Алоїза Нанке // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури та інформ. політики України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; редкол.: М. Новакович, І. Пилатюк, І. Бермес [та ін.]. – Львів, 2021. – Число 3 (41). – С. 110-111. – ISSN 2224-0926
897249
   Найпопулярніший ВНЗ - імені Тараса Шевченка // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 27 липня (№ 143)


  Найпопулярнішими університетами серед майбутніх бакалаврів, що вступають на основі повної загальної середньої освіти, залишилися КНУ імені Тараса Шевченка, Львівський нац. ун-т імені Івана Франка та Нац. технічний ун-т "Київський політехнічний інститут ...
897250
   Найпопулярніші виші та спеціальності // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 29 липня (№ 30). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  ТОП-10 вишів за кількістю поданих заяв розподілилися таким чином: КНУ ім. Тараса Шевченка - 41412; ЛНУ ім. Івана Франка - 36078; НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сикорського" - 35242...
897251
  Мелещенко А.А. Найпопулярніші єврейські початкові школи другої половини ХІХ - початку ХХ століття на Волині // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 141-144. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
897252
   Найпопулярніші спеціальності й виші // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 31 серпня (№ 33/34). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Під час цьогорічної вступної кампанії через систему ЄДЕБО електронні заяви подала майже 191 тисяча вступників, це на 25 тисяч більше, ніж торік. ТОП-10 найпопулярніших вишів за кількістю поданих заяв: Київський національний університет імені Тараса ...
897253
  Денисюк С. Найпослідовніший європеїзатор української культури (до 120-річчя від дня народження Миколи Зерова) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 196-201. – ISBN 966-8126-27-0
897254
  Червінський В. Найпотужніший навчальний заклад України та маловідомі сторінки благодійництва в його історії / В. Червінський, С. Червінський // Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 26-28. – ISSN 0868-8117
897255
  Пономарів О. Найпоширеніші мовні помилки в радіо- й телеефірі // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 13/14, липень. – С. 29-31


  "Яких помилок слід уникати журналістам і ведучим та як говорити правильно? «Детектор медіа» публікує доповідь доктора філологічних наук, професора Олександра Пономарева з науково-практичної конференції, що відбулася 27 квітня."
897256
  Григор"єв Володимир Найпоширеніші небезпеки на кухні і як їх уникнути // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 26 : фото
897257
  Маляренко В. Найпоширеніші помилки та порушення законів, які допускаються при провадженні дізнання і попереднього слідства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.15-20. – ISSN 0132-1331
897258
  Кузьменко Л. Найпрекрасніша і найчарівніша Чіо-Чіо-Сан з ... України // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 58-60


  У статті наведено маловідомі факти із життя і творчої діяльності видатної української співачки світового рівня С.А. Крушельницької, 140-річчя від дня народження якої буде світкуватися у 2013 році
897259
   Найпрестижніша премія - визначним здобуткам // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 18 жовтня (№ 40/41)


  Щодо цьогорічного вручення Нобелівської премії.
897260
  Кучеренко Валентина Найпривабливіше місто світу - Нью-Йорк : використайте на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 10. – С. 16
897261
  Дойко Сергій Найпрогнозованіша країна у світі? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 42-43


  2 грудня 2007 року в Росії відбулися вибори депутатів Держдуми 5-го скликання. Рівно за 3 місяці, а саме 2 березня 2008 року, вибори президента РФ. Проте політичної інтриги не було під час першого, не буде й під час другого волевиявлення. Якщо його, це ...
897262
  Дойко Сергій Найпрогнозованіша країна у світі? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 42-43


  2 грудня 2007 року в Росії відбулися вибори депутатів Держдуми 5-го скликання. Рівно за 3 місяці, а саме 2 березня 2008 року, вибори президента РФ. Проте політичної інтриги не було під час першого, не буде й під час другого волевиявлення. Якщо його, це ...
897263
  Кульчицький В.І. Найпродуктивніші суфіксальні моделі сучасної німецької мови: словотвірні значення та номінативна специфіка (у сфері прикметника, дієслова та прислівника) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 28-33


  У статті досліджується система словотворення сучасної німецької мови у структурно-семантичному, функціональному номінативному та комунікативному вимірах шляхом аналізу новоутворених похідних слів, не зафіксованих словниками, а також словотвірні одиниці ...
897264
  В"язовська М. Найпростіша наука // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 березня (№ 38/39)


  Інтерв"ю з українкою, яка розв"язала математичну "задачу століть". М. В"язовська навчалась у Київському природничо-науковому ліцеї № 145, на механіко-математичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка. Щороку займала призові місця на Міжнародній ...
897265
   Найпростіші WC - апартаменти // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 3. – С. 80 : фото
897266
  Матусєвич К.М. Найпростіші вимірювання на місцевості / К.М. Матусєвич, В.Є. Семенов. – Київ : Радянська школа, 1981. – 63 с. – (Коли зроблено уроки)
897267
  Коба В.І. Найпростіші геометричні перетворення / В.І. Коба, М.А. Нікулін. – Київ, 1978. – 96 с.
897268
  Банна О. Найпростіші мартингали найкращого наближення до дробового броунівського руху / О. Банна, Ю. Мішура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 38-43. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Знайдено найкраще рівномірне наближення дробового броунівського руху в просторі [подано формулу] мартинаа-лами виду [подано формулу] , де W - вінерівський процес, a(s) - стала або степенева функції. The best uniform approximation of fractional ...
897269
   Найрамдал-дружба. – М., 1971. – 170с.
897270
  Буйських А.В. Найраніша кераміка з Борисфена (за матеріалами розкопок В. В. Лапіна) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (28). – C. 46-53. – ISSN 2227-4952
897271
   Найраніший. Зьольден (Австрія) : катання з ухилом. Топ-10 гірськолижних курортів "за інтересами" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 14 : фото
897272
  Зілинський Б. Найраніші празькі вірші Олександра Олеся (1920 р.) // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 1991. – Рік вид. 49, № 3/4. – С. 48-51
897273
  Ошуркевич О.Ф. Найрідніший рідний край / О.Ф. Ошуркевич. – Львів, 1991. – 79 с.
897274
  Лігостов В.О. Найсвятіше : вірші / В.О. Лігостов. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 140 с.
897275
  Братина М. Найсвятіше місце // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18-25 березня (№ 14/15). – С. 14


  Власні спогади студентки Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка про Євромайдан.
897276
  Гончаренко Е.П. Найсерйозніші перекладацькі помилки усіх часів: сторінками BBC Culture // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 124-128. – ISSN 2313-500Х


  Розглянуто найбільш серйозні перекладацькі помилки, які траплялися в історії усного перекладу. До розгляду залучено оригінальні приклади та факти, наведені каналом BBC Culture, у перекладі автора статтіі.
897277
  Луканська А. Найскладніше - перетнути лінію розмежування // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 14-15 липня (№ 128). – С. 9


  Випускники з анексованого Криму та зони АТО зможуть вступати без ЗНО й атестата державного зразка.
897278
   Найсолоніше, найтепліше, найбагатше... // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 2 (139). – С. 18-19 : Фото
897279
  Щербина В. Найстаріша пальма Європи згадала молодість... і розцвіла серед зими в Києві // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2000. – 8 лютого (№27). – С. 8 : фото


  Унікальну колекцію пальм зібрано в оранжереї ботанічного саду імені академіка О.В. Фоміна КНУ імені Тараса Шевченка.
897280
  Марьонкіна В.Г. Найстаріша університетська церква в Україні. До 180-річчя Свято-Антоніївської університетської церкви / В.Г. Марьонкіна, С.М. Куделько // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2011. – № 1 (44). – С.76-80


  25 червня 1823 р. була відкрита Церква Харківського університету. У листопаді1 921 року церква Св. Антонія була закрита. Православна церква Університету Св. Володимира була закрита у 1920-ті роки, зараз розміщена спортивна зала (ауд. № 331), а в ...
897281
  Ніколаєва Тетяна Найстаріше дерево на території України - 2000-літня олива. І росте вона в Криму // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 5 (142). – С. 22 : Фото


  200 років тому на Поділлі існувала незалежна Миньковецька держава.
897282
  Бендза М. Найстаріше руське Євангеліє Національної Бібліотеки у Варшаві // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 7. – C. 365-372
897283
  Дурняк Б.В. Найстаріше фахове видання України з проблем поліграії та видавничої справи : (до 70-річчя "Наукових записок" академії друкарства) / Б.В. Дурняк, О.В. Мельников // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2011. – Вип. 3 (36). – С. 3-6. – ISSN 1998-6912
897284
  Шидловський І. Найстаріший Зоологічний музей України : музеї України // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 18-21
897285
  Біляшівський М.М. Найстаріший у столиці // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 44-46
897286
  Левинський А. Найстаріший український журнал: "Всесвіту" - 95! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 28 лютого (№ 7/8). – С. 11
897287
   Найстарішому хімічному виданню країни УХЖ - 90 років // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2015. – Т. 81, № 9/10, сентябрь - октябрь. – С. 3-6. – ISSN 0041-6045
897288
  Осташко Т. Найстарша гетьманівна Скоропадська // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 15 (387), 17-23.04 2015 р. – С. 42-44. – ISSN 1996-1561


  Про освітні реформи в Україні.
897289
  Франко І.Я. Найстарші памятки німецької поезії IX - XI вв. / Тексти, переклади й пояснення Івана Франка. – Львів : Загальна друкарня, 1913. – 64 с. – (Міжнародня бібліотека ; Ч. 9)
897290
  Степаненко М. Найсучасніші зміни в лексико-семантичному ладі української мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 9 (672). – С. 28-30. – ISSN 0130-5263
897291
  Кирчів Р. Найтепліші спогади про Наталію Сергіївну Шумаду // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 629-630. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
897292
  Лапина Т. Найти единомышленников! : политика профессионального взаимодействия / Татьяна Лапина // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 3. – С. 37-39. – ISSN 0869-4915


  Описан опыт работы Центральной муниципальной библиотеки имени Н.А. Некрасова (г. Ижевск, Россия) в социальном партнерстве с муниципальными органами власти, средствами массовой информации, учреждениями культуры и другими организациями.
897293
  Фадеева М.Г. Найти здоровье / М.Г. Фадеева. – Минск, 1990. – 157с.
897294
  Михайлова С.Д. Найти и выразить себя / С.Д. Михайлова. – М : Искусство, 1989. – 61 с.
897295
   Найти и обезболить. РСР предложил свою помощь в реорганизации вузов / по материалам прес-службы РСР // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 8 июня (№ 23)


  Российский союз ректоров представил на заседании Рабочей группы Минобрнауки РФ по оценке последствий реорганизации вузов пакет предложений по совершенствованию критериев и механизмов оценки процедур реорганизации и ликвидации высших учебных ...
897296
  Василенко Г.И. Найти и обезвредить / Г.И. Василенко. – Москва, 1987. – 459с.
897297
  Першин Э.Г. Найти и обезвредить : повести, рассказ-хроника / Э.Г. Першин. – Киев : Радянський письменник, 1991. – 336с.
897298
  Альтшуллер Г.С. Найти идею / Г.С. Альтшуллер. – Новосибирск, 1986. – 209с.
897299
  Альтшуллер Г.С. Найти идею / Г.С. Альтшуллер. – Новосибирск, 1991
897300
  Барвиш Б.Я. Найти колокольчик : повесть / Белла Барвиш. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1983. – 128 с.
897301
  Эрлих Э. Найти месторождение // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 12. – С. 69-88. – ISSN 0321-1878
897302
  Атаян Р.А. Найти потерянное : повесть-трилогия / Рафаэл Атаян ; пер. с арм. Н. Алексаняна ; худож. В. Серебряков. – Москва : Советский писатель, 1985. – 318 с. : ил.
897303
  Атаян А Р. Найти потерянное / А Р. Атаян. – Москва, 1985. – 320с.
897304
  Койчуев Т. Найти пути от накопления проблем к их решению // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 7. – С. 5-19. – ISSN 0207-3676


  В статье рассмотрены роль Человека в Мировом развитии и ценности его жизни, как на пути цивилизационного развития Человек выбирает свое жизнеустройство, создает экономику - фундамент жизнеобеспечения, совершает научные открытия и формирует духовную ...
897305
  Любач Никол Найти Ратко Младича : общество / Любач Никол, Спира Энди // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 130-143 : Фото. – ISSN 1029-5828
897306
  Устьянцев В.А. Найти свой причал. / В.А. Устьянцев. – М., 1986. – 332с.
897307
   Найти свою звезду. – М., 1974. – 80с.
897308
  Сукиасян Эдуард Найти свою специальность // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С.79-81. – ISSN 0869-4915
897309
  Осипов В.Ф. Найти себя / В.Ф. Осипов. – Москва, 1980. – 272с.
897310
   Найти себя. – Москва : Знание, 1984. – 47с. – (Нар. ун-т. Фак. "Твоя профессия" ; №11)
897311
   Найти себя. – Донецк, 1986. – 131с.
897312
  Каткевич В.К. Найти слова. / В.К. Каткевич. – Л, 1982. – 47с.
897313
  Барто А.Л. Найти человека / Агния Барто. – Москва : Художественная литература, 1969. – 80 с. – (Роман-газета ; 14 (636), 1969)
897314
  Барто А.Л. Найти человека / Агния Барто. – Москва : Советский писатель, 1970. – 304 с. : ил.
897315
  Барто А.Л. Найти человека / Агния Барто. – Москва : Советский писатель, 1975. – 281, [6] с. : ил.
897316
  Голда Д. Найтонші порухи душі і найскладніші наукові викладки можна висловити українською мовою // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Березень (№ 3)


  Член ради Товариства української мови (ТУМ) Київського університету ім.. Т. Шевченка розмірковує про стан української мови в Україні, про історію та сьогодення використання її в науковій сфері та викладання нею у вузах України. Коротка інформація про ...
897317
  Коцур А. Найтрагічніший кошовий отаман Запорозької Січі П.І. Калнишевський // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 217-230. – ISBN 978-966-2464-25-2
897318
  Пирогів Андрій Найтуристичніший емірат : Вояж-колекція / Пирогів Андрій, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 46 : Іл.
897319
  Витвицький В. Найтяжчий бій - за душу народу // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 23 лютого (№ 37). – С. 4


  До 100-річчя від дня народження Петра Федуна - "Полтава" - провідного ідеолога та публіциста ОУН УПА.
897320
  Голік О.В. Найуживаніші жанри як джерело взаємокореляційних процесів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 76-82


  У статті визначено жанрові моделі та їх властивості, які найактивніше вступають у взаємокореляційні процеси, утворюючи нові різновиди чи модифікації жанрів. The genre models and their characteristics, which the most actively join the intercorrelation ...
897321
  Ліндер Е.Р. Найуживаніші звороти англійської мови / Е.Р. Ліндер, Т.Ю. Сербул. – Київ, 1969. – 215с.
897322
  Лоссовський Найуспішніший досвід державного будівництва: до 50-ї річниці незалежності Республіки Сінгапур / Лоссовський, , Лоссовська Н І // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 43-47. – (Політичні науки)
897323
  Кіпіані Вахтанг Найуспішніші іноземці в Україні // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2007. – № 43. – С. 22-29
897324
  Савичев М.П. Найхоробріші з хоробрих : (До 40-річчя встановлення звання Героя Радянського Союзу) / М.П. Савичев. – Київ : Знание, 1974. – 61с.
897325
  Кривоший О. Найхоробріші із прекрасних: Героїчні постаті жінок-войовниць дніпровського Низу на тлі епохи // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 54-57
897326
   Найцікавіші та найнезвичніші бібліотеки Польщі / підготувала О. Білик // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (85). – С. 23-25
897327
  Горбач Н.Я. Найцінніше / Н.Я. Горбач. – Львів, 1986. – 80с.
897328
  Тарасов С.В. Найчарівніші куточки України = The most picturesque places of Ukraine = Живописные уголки Украины = Zauberwinkel der Ukraine = Les coins les plus pittoresques de l"Ukraine : [фотоальбом] / Сергій Тарасов. – Київ : Балтія-Друк, 2003. – 103, [1] с. : фот. – Текст укр., рос., нім., англ., фр. - Кн. у суперобкл. – ISBN 966-96238-3-9
897329
  Рожко В.Є. Найшанованіша православна святиня Ковельського Полісся / Володимир Рожко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2017. – 116 с. : іл. – Шифр. дубл. 2 Рожк. – Бібліогр.: с. 110-114. – ISBN 978-966-361-869-2


  У пр. № 1717106 напис: Автор. Підпис. 06.02.2018 р.
897330
  Вовчок Марко Найширший вибір лакшері-відпочинку - під час кризи! / Вовчок Марко, Гур"єва Наталі // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 66-67 : фото. – ISSN 1998-8044
897331
  Павличко Д. Найщасливіший день мого життя (до 15-ї річниці проголошення Акта про незалежність України) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 179-185. – ISBN 966-7060-98-5
897332
  Лук"янчук Г. Найщиріший український меценат // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2022. – 12 січня 2022 - 25 січня 2022 (№ 3/4). – С. 10


  Євген Харлампійович Чикаленко — визначний громадський діяч, благодійник, меценат української культури, агроном, землевласник, видавець, публіцист.
897333
  Лук"янчук Г. Найщиріший український меценат // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2022. – 29 грудня 2021 - 11 січня 2022 (№ 1/2)


  Євген Харлампійович Чикаленко — визначний громадський діяч, благодійник, меценат української культури, агроном, землевласник, видавець, публіцист. Один з ініціаторів скликання Центральної Ради.
897334
   Найщиріші привітання з нагоди ювілею! // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 101
897335
  Півнюк Н. Найяскравіша зірка у сузір"ї поетів Сходу / Н. Півнюк, Н. Гребницька // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева ; редкол.: К. Бикова, Л. Вознюк, Є. Волощук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (462), грудень. – С. 13-18
897336
   Найяскравіше враження від Чехії - карнавал у Чеському Крумлові : Наші переможці // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 118-119 : Фото
897337
  Андрієвський Л. Найяскравіше світло українського театру // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 5-11 березня (№ 10). – С. 13


  Книга Володимира Корнійчука "Марія Заньковецька. Світова велич генія національного".
897338
  Шукшин В.М. Наказ / В.М. Шукшин. – Барнаул, 1980. – 271с.
897339
  Казыбаев К. Наказ : роман и повести / К. Казыбаев; пер. с каз. Б.Момыш-Улы. – Алма-Ата : Жалын, 1982. – 328 с.
897340
   Наказ "Про Всеукраїнський огляд-конкурс професійно-технічних навчальних закладів на кращу організацію роботи з охорони праці // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 4. – С. 15-19 : табл.
897341
  Табачник Д.В. Наказ "Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України" / Д.В. Табачник, М.В. Болотських, О.І. Хохотва // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 4. – С. 4-5
897342
  Екатерина ІІ (императрица) Наказ ... Екатерина Вторыя самодержицы Всероссийския данный Комиссии о сочинении проекта нового уложения. – Спб, 1770. – 403с.
897343
   Наказ №357 від 07.05.2007 р. "Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 р. № 132 "Про затвердження навчальних закладів 12-річної школи" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 2-4 : табл.
897344
   Наказ Афанасию Филипповичу Пашкову на воеводство в Даурской земле 1655 / Изд. под ред. А.Н. Труворова. – Санкт-Петербург : [Тип. В.С. Балашева и К*], 1894. – 37 с. – Отд. оттиск: Русская историческая библиотека. 1894, т. 15


  Экз. № 47464: Из книг Н. Полонской
897345
   Наказ Борису и Семену Пазухиных посланным в Бухару, Балх и Юрген 1669 / Изд. под ред. А.Н. Труворова. – Санкт-Петербург : [Тип. В.С. Балашева и К*], 1894. – 91 с. – Отд. оттиск: Русская историческая библиотека. 1894, т. 15


  Экз. № 47464: Из книг Н. Полонской
897346
  Дугинец А.М. Наказ Вацлава Гудбы / А.М. Дугинец. – М, 1967. – 158с.
897347
   Наказ виборців Сталінської міської Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів першого скликання, 1935. – 38 с.
897348
   Наказ Всесоюзного піонерського зльоту. – Х., 1930. – 136с.
897349
   Наказ голови Комітету по фізичній культурі і спорту при Раді Міністрів СРСР 1 жовтня 1954 р.. – К., 1955. – 32с.
897350
  Маклаков В.А., Пергамент О.Я. Наказ Государственной думы : (по работам 2-й Государственной Думы), с объяснениями / сост.: В.А. Маклаков и О.Я. Пергамент. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. бр. кн. склада "Право" ; [Тип. А.Г. Розена (Ландау)], 1907. – 114 с.


  Пергамент, Осип Яковлевич ,1868-1909
897351
   Наказ делегатам Харківської 3-ої Міської конференції спілки "Робос" від профколективу Комуніверситету ім. тов. Артема. – Харків. – 16с.
897352
   Наказ Державного Комітету природних ресурсів України від 20 травня 2005 року № 95 "Щодо уточненого місцезнаходження географічного центру України" // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 5
897353
   Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 14 квітня 2011 р. № 23 "Про упорядкування застосування Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000" : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 3
897354
   Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 14 липня 2011 р. № 25 "Про затвердження Класифікатора інформації, яка відображається на підготовленій до видання топографічній карті масштабу 1:10 000, 3-тє видання, виправлене та доповнене : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 5
897355
   Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 14 травня 2010 р. № 43 "Про затвердження Кодексу усталеної практики "топонімічні настанови (для видавців карт та інших видавців)" : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 7
897356
   Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 16 серпня 2011 р. № 26 "Про внесення змін до наказу Укргеодезкартографії від 14.04.2011 №24 "Про упорядкування застосування Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000" : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 5
897357
   Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 17 березня 2010 р. № 28 "Про затвердження Кодексу усталеної практики "Правила передачі українською мовою географічних назв і термінів Албанії" : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 6
897358
   Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 17 березня 2010 р. № 29 "Про затвердження Кодексу усталеної практики "Правила передачі українською мовою географічних назв і термінів Македонії (колишньої Югославської Республіки Македонія" : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 6
897359
   Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 17 березня 2010 р. № 30 "Про затвердження Кодексу усталеної практики "Правила передачі українською мовою географічних назв і термінів Словенії" : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 7
897360
   Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 18 січня 2010 № 6 "Про затвердження Розміру плати за окремі види топографо-геодезичної та картографічної інформації на 2010 рік" : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 3-6
897361
   Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 18 січня 2011 р. №3 "Про затвердження Розміру плити за окремі види топографо-геодезичної та картографічної інформації на 2011 рік" : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 1. – С. 7-10 : Табл.
897362
   Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 19 червня 2009 р. № 59 "Про затвердження Кодексу усталеної практики "Структура та зміст Державного реєстру географічних назв" : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 3-9. – Бібліогр.: 4 назви
897363
   Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 29 грудня 2009 р. № 96 "Про затвердження зрака посвідчення власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем" : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 7
897364
  Екатерина ІІ (императрица) Наказ ея императорского величества Екатерины Вторыя самодержицы всероссийския, данный комиссии о сочинении Нового уложения. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева, 1893. – [4], IV, 455 с. – Парал. тит. л. на фр. яз. - Текст "Наказа" парал. на рус. и фр. яз. - С. 5-53 первой паг.: Библиографические примечания к изданиям "Наказа" с 1767 по 1893 год / И.Г. Безгин


  Безгин Илья Григорьевич (1852-1907)
897365
  Екатерина ІІ (императрица) Наказ ея императорского величества Екатерины Вторыя самодержицы всероссийския, данный комиссии о сочинении Проекта Нового уложения. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева ; [Тип. П.О. Яблонского], 1893. – 54, 201 с. – Парал. тит. л. на фр. яз. - Текст "Наказа" парал. на рус. и фр. яз. - С. 5-53 первой паг.: Библиографические примечания к изданиям "Наказа" с 1767 по 1893 год / И.Г. Безгин. – С. 5-53 первой паг.: Библиографические примечания к изданиям "Наказа" с 1767 по 1893 год / И.Г. Безгин


  Безгин Илья Григорьевич (1852-1907)
897366
  Забаштанський В.О. Наказ каменярів : поезії / В.О. Забаштанський. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 55 с.
897367
  Лисенко В.О. Наказ лейтенанта Вершини / В.О. Лисенко. – К., 1984. – 252с.
897368
   Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014 № 65 "Про затвердження Вимог до до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт" // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (90). – С. 3-4. – ISSN 2311-9780
897369
  Ніколаєнко С.М. Наказ Міністерства освіти і науки України. Про режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 37
897370
   Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 5.11.09 р. № 586 "Про затвердження Стандарту Міністерства охорони навколишнього середовища "Правила розроблення нормативних документів ..." : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 6
897371
   Наказ Міністерства України у справах сім"ї, молоді та спорту // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 12. – С. 2
897372
   Наказ МОН України "Про заходи щодо поліпшення профілактики з попередження побутового травматизму серед дітей" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 2
897373
  Квіт С.М. Наказ МОН України "Про проведення навчання, підвищення кваліфікації та перевірки знань посадових осіб з питань безпеки життєдіяльності" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 2
897374
   Наказ МОН України Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 2
897375
  Табачник Д. Наказ МОНМСУ № 791 "Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 7. – С. 2
897376
   Наказ народа. – М., 1943. – 183с.
897377
   Наказ по Міністерству сільського господарства Української РСР від 19 травня 1956 року №351. – К., 1956. – 29с.
897378
   Наказ Президента України про План заходів із виконання обов"язків і зобов"язань України, що випливають із її членства в Раді Європи // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 2-5
897379
   Наказ Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України : наказ Міністерства освіти і науки України від 15 січня № 32 // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 1. – С. 6. – ISSN 2409-9805
897380
   Наказ про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 2
897381
   Наказ про затвердження Табеля термінових та строкових донесень Міністерства освіти і науки України з питань цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 3, березень. – С. 2-3
897382
   Наказ про затвердження Табеля термінових та строкових донесень Міністерства освіти і науки України з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 2-8
897383
   Наказ про затвердження Табеля термінових та строкових донесень Міністерства освіти і науки України з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності (Продовження) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 2, лютий. – С. 2-9
897384
  Прохоров В.В. Наказ про затвердження типового положення про комісію з питань охорони праці підприємства // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 6. – С. 33-35
897385
   Наказ про організацію захисту бурякових культур від шкідників на 1930 рік. – К., 1930. – 56с.
897386
  Куценко Т.В. Наказ про підготовку та проведення Дня ЦЗ та комплексного об"єктового тренування в школі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 18-19
897387
   Наказ про планове навчання і перевірку знань працівників установ, закладів, організацій і підприємств освіти і науки з питань безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 1. – С. 2-7 : табл.
897388
   Наказ ректора Київського університету про запровадження Премії імені Тараса Шевченка : Премію затверджено Вченою радою Київського університету від 4 травня 1989 р. №10 // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 8. – ISBN 978-966-439-757-2
897389
   Наказ Родины, 1950. – 64с.
897390
  Чернухін Є. Наказ св. Василія Великого священнослужителеві: новогрецька та караманлійська редакції // Мова та історія : збірник наукових праць Ради молодих учених Академії наук вищої освіти України / ред. вип. Д.І. Переверзєв ; ред. рада: Г.А. Александрова, Н.В. Бардіна, Ф.С. Бацевич [та ін.]. – Київ ; Умань, 2011. – Вип. 172 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Василя Дмитровича Шинкарука. – С. 4-20
897391
   Наказ Служби безпеки України від 24 лютого 2010 р. № 123 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю" : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 7-8
897392
   Наказ Служби безпеки України від 25 листопада 2009 р. № 755 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю" : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 5--7
897393
  Исаковский М.В. Наказ сыну / М.В. Исаковский. – Москва, 1943. – 80с.
897394
   Наказ та додатки депутатам міської, районової і сільських Рад м. Києва та приміської зони. – К., 1935. – 108с.
897395
  Навроцький Д. Наказ у військовій сфері як обставина, що виключає злочинність діяння // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 111-115. – ISSN 2311-6676
897396
  Худякова О.В. Наказ як підстава для призначення на посаду поліцейського // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (61). – C. 99-102. – ISSN 1727-1584
897397
  Монігетті К. Наказ. Оповідання. / К. Монігетті. – Одеса, 1929. – 36с.
897398
  Ганський О. Наказ: відставити! ВВП України продовжують формувати аграрії, - разом з айтішниками, металургами, працівниками торгівлі. Осторонь чомусь залишається оборонпром, хоча на нього виділяють величезні кошти // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 13 березня (№ 29). – С. 6


  "Вітчизняна економіка вступила у непростий 2019 рік. З одного боку - нібито успішні реформи, про які регулярно повторює влада. З іншого - передвиборчий рік, коли та сама влада має йти на популярні, навіть популістські кроки, що часто шкодять реформам. ...
897399
  Левицкий Г.А. Наказанеие, его основание и принципы применения по советскому уголовному праву : Автореф... канд. юр.наук: / Левицкий Г. А.; ЛГУ. – Л., 1956. – 14л.
897400
  Карпец И.И. Наказание / И.И. Карпец. – Москва, 1973. – 287с.
897401
  Гальперин И.М. Наказание : социальные функции, практика применения / И.М. Гальперин. – М, 1983. – 206с.
897402
  Авдеенко А.О. Наказание без преступления : воспоминания / А.О. Авдеенко. – Москва : Советская Россия, 1991. – 335 с.
897403
  Мазур Д.П. Наказание без преступления / Д.П. Мазур. – Краснодар, 1992. – 413с.
897404
  Сергеевский Н.Д. Наказание в русском праве XVII века : исследование Н.Д. Сергеевского, экстраорд. проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. А.Ф. Цинзерлинга ; [Тип. Министерства путей сообщ.], 1887. – XII, [2], 300 с. – Экз. дефектный, отсутств.: с. 299-300. – Библиогр.: с. 294-300
897405
  Сергеевский Н.Д. Наказание в русском праве XVII века : исследование Н.Д. Сергеевского, экстраорд. проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. А.Ф. Цинзерлинга ; [Тип. Министерства путей сообщ.], 1888. – XII, [2], 300 с. – Библиогр.: с. 294-300
897406
  Авдеев В.А. Наказание в системе уголовно-правовых средств охраны свободы личности / В.А. Авдеев, Е.В. Авдеева // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 150-156. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
897407
  Бышевский Ю.В. Наказание и его назначение / Ю.В. Бышевский, А.И. Нардев. – Омск, 1975. – 83с.
897408
  Кригер Г.А. Наказание и его применение / Г.А. Кригер. – М., 1962. – 71с.
897409
  Лысов М.Д. Наказание и его применение за должностные преступления / М.Д. Лысов. – Казань, 1977. – 157 с.
897410
  Келина С.Г. Наказание и иные меры уголовно-правового характера // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 6. – С. 51-58. – ISSN 0132-0769
897411
  Уткин В.А. Наказание и исправительно-трудовое воздействие / В.А. Уткин. – Томск, 1984. – 189с.
897412
  Анденес И. Наказание и предупреждение преступлений / Анденес И. ; пер. с англ. В.М. Когана ; под ред. и со вступ. ст. Б.С. Никифорова. – Москва : Прогресс, 1979. – 264 с.
897413
  Письменский Е.А. Наказание и судимости: соотношение уголовно-правовых институтов // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2006. – Вип. 4. – С. 54-59..
897414
  Рябушкин Н.В. Наказание ли божье? / Н.В. Рябушкин. – М., 1988. – 318с.
897415
  Герасимов И.Ф. Наказание неотвратимо / И.Ф. Герасимов, И.Н. Сорокотягин. – Свердловск, 1973. – 41с.
897416
  Бочилло П.И. Наказание неотвратимо : записки криминалиста / П.И. Бочилло. – Красноярск : Книжное издательство, 1983. – 71 с. – (Человек и закон)
897417
  Поленов Г.Ф. Наказание неотвратимо / Г.Ф. Поленов, Н.Г. Поленова. – Алма-Ата, 1985. – 66с.
897418
  Иногамов Ш.Х. Наказание отбыто. Как жить дальше? / Ш.Х. Иногамов. – М., 1990. – 176с.
897419
  Васильев И.М. Наказание по советскому уголовному праву. / И.М. Васильев. – Москва, 1970. – 89с.
897420
  Шаргородский М.Д. Наказание по уголовному праву / М.Д. Шаргородский. – М.
1. – 1957. – 304с.
897421
  Шаргородский М.Д. Наказание по уголовному праву / М.Д. Шаргородский. – М.
2. – 1958. – с.
897422
   Наказание Прометея. – Л, 1988. – 576с.
897423
  Иванова Е. Наказание селом // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 26 (463). – С. 34-35


  Выпускники-бюджетники вузов опять едут про распределению - поднимать сельскую медицину и образование. Рискуя получить судебный иск, ежегодно в бега пускаются десятки тысяч молодых специалистов
897424
  Мокринский С.П. Наказание, его цели и предложения : в 3 ч. / [cоч.] С.П. Мокринского, и. д. э.-орд. проф. Томск. ун-та. – 1902-1905. – Москва : Унив. тип.
Ч. 1 : Общее и специальное предупреждение преступлений. – 1879. – [6], 157 с.
897425
  Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность / М.Д. Шаргородский. – Л., 1973. – 160с.
897426
  Плахов В.Д. Наказание: к вопросу о классификации // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 10 (318). – С. 41-48. – ISSN 0132-1625
897427
  Щестопалец Д.В. Наказания за прелюбодеяния в исламе: предварительный анализ источников // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 2. – С. 99-111. – ISSN 1608-0599
897428
   Наказания, не связанные с лишением свободы. – Москва, 1972. – 151 с.
897429
  Баев В.Г. Наказания, применяемые к несовершеннолетним: исторический и современный российский опыт / В.Г. Баев, М.И. Кольцов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 2. – С. 41-45. – ISSN 1812-3805
897430
  Юхнов О.З. Наказанные женихи. : Сатира и юмор / О.З. Юхнов. – Ташкент : Еш Гвардия, 1964. – 103 с.
897431
  Семенов Ю.С. Наказано вижити / Ю.С. Семенов. – К., 1986. – 343с.
897432
  Лазаренко А. Наказано: знешкодити // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 1-7 лютого (№ 3). – С. 12


  Нобелівську премію миру 2013 було присуджено Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) за "широкомасштабну роботу з ліквідації хім. зброї". Фахівці саме цієї організації працюють у Сирії над знищенням її хім. арсеналу. Однак ОЗХЗ займається не лише ...
897433
  Костюченко О.А. Накази виборців - форма здійснення соціалістичної демократії / О.А. Костюченко. – К., 1983. – 49с.
897434
   Накази та обіжники по ВРНГ УСРР за 1922-23 опер. рік : сборники приказов по УСНХ. – Харьков : Редакционно-Издательский Отдел УСНХ
№ 1-2-3 ; № 3 ; № 2. – 1923. – с.
897435
   Накази, постанови колегії, інструкції та листи Міністерства юстиції Української РСР. – К, 1979. – 712с.
897436
  Бошайнен-Дуурсма Наказне провадження в Австрії та Україні: порівняльне дослідження / Бошайнен-Дуурсма, І. Ізарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 10-15. – (Юридичні науки ; вип. 2 (109)). – ISSN 1728-3817


  Однією з основних тенденцій реформування процесуального законодавства впродовж останніх десятиліть залишається забезпечення ефективності захисту прав за допомогою спрощення та пришвидшення процедур розгляду справ. Такі ідеї неодноразово лунали у ...
897437
  Татулич І.Г. Наказне провадження в цивільному судочинстві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 53-56. – (Правознавство ; Вип. 385)


  Автор ставить за мету провести комплексне дослідження питань, що стосуються наказного провадження, проаналізувати норми, за якими розглядаються справи даного виду провадження.
897438
  Бутирська І. Наказне провадження у господарському судочинстві // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7. – С. 98-109. – ISSN 1026-9932
897439
  Вербіцька М.В. Наказне провадження у цивільному процесі України : дис. ... канд. юридичних наук : 12.00.03 / Вербіцька М.В. ; Львівський національний ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2011. – 231 л. + Додаток: л. 203-210. – Бібліогр.: л. 211-231
897440
  Вербіцька М.В. Наказне провадження у цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Вербіцька М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 20 назв
897441
  Штефан О. Наказне провадження у цивільному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 44-49
897442
  Логінова С. Наказне провадження у цивільному судочинстві України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 76-79. – ISSN 0132-1331
897443
  Труфанова Ю. Наказне провадження як спрощена форма розгляду цивільних справ / Ю. Труфанова, В. Голова // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 119-124. – ISSN 2524-0129
897444
  Паракуда І.В. Наказне провадження: перспектива запровадження в господарському судочинстві України // Удосконалення правового статусу учасників відносин у сфері господарювання : зб. наук. праць : за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. м. Київ, 20 листоп. 2008 р. / Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: О.Д. Крупчан (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – С. 329-337. – ISBN 978-966-7509-59-0
897445
  Ярошенко І.С. Наказне провадження: питання теорії та практики // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 8 (46). – С. 18-23.
897446
  Кучерук К.І. Наказне провадження: питання теорії та практики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 109-112. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
897447
   Наказний гетьман Павло Полуботок // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1972. – Рік 9, ч. 2 (20), квітень - червень. – С. 5-6
897448
  Беляев И.Д. Наказные списки соборного уложения 1851 года или Стоглава (посвящается И.С. Аксакову) : исследование о постепенном изменении значения крестьян в русском обществе / соч. И. Беляева. – Москва : Тип. Бахметьева, 1863. – 57 с. – ([Памятники русского церковного законодательства])
897449
  Михайлова В.И. Наказы и приговоры сельских сходов первой Государственной думе. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Михайлова В.И.; Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1976. – 19л.
897450
  Рябчук Г.Ф. Наказы изберателей / Г.Ф. Рябчук. – М, 1958. – 38с.
897451
  Старовойтов Н.Г. Наказы избирателей / Н.Г. Старовойтов. – М., 1975. – 111с.
897452
  Коток В.Ф. Наказы избирателей в социалистическом государстве / В.Ф. Коток. – Москва, 1967. – 135с.
897453
   Наказы малороссийским депутатам 1767 года и акты о выборах депутатов в Комиссию сочинения уложения. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1889. – IV, 292, XX с.
897454
  Никифоров Н.И. Наказы третьего сословия Аррасского бальяжа в 1789 г. / Соч. студ. Имп. Ун-та Св. Владимира Н.И. Никифорова, Н.П. Руткевича и В.Н. Евстафьева ; Под ред. проф. П.Н. Ардашева. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – VIII, 176 с.
897455
  Бондаренко І.П. Накай Кадзуо (- японський історик-україніст і перекладач) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2020. – Т. 22 : Мр - На / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 394. – ISBN 978-966-621-693-2
897456
  Лайцен Л. Накал : избранное / Линард Лайцен; пер. с лат. Г.Горского. – Рига : Латгосиздат, 1963. – 304 с.
897457
  Гельмонд С.И. Накал / С.И. Гельмонд. – М., 1963. – 74с.
897458
  Цуй Д. Накано Такеко - японська Жанна Д"арк / Д. Цуй, І. Смирнов // Війна та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 11 листоп. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Військ. ін-т [та ін. ; упоряд. І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 228-232. – ISBN 978-617-674-060-5
897459
  Макаров С А. Накануе прощания / С А. Макаров. – М, 1986. – 380с.
897460
  Тургенев И.С. Накануне / И.С. Тургенев. – Птгр., 1917. – 239-423с.
897461
  Мак-Кенна Накануне / Мак-Кенна. – Л., 1925. – 184с.
897462
  Кармен Л.О. Накануне / Л.О. Кармен. – Москва-Л., 1927. – 187с.
897463
  Тургенев И.С. Накануне / И.С. Тургенев. – М., 1944. – 139с.
897464
  Тургенев И.С. Накануне / И.С. Тургенев. – Омск : ОГИЗ, 1948. – 132 с.
897465
  Тургенев И.С. Накануне / И.С. Тургенев. – Рига : Латгосиздат, 1949. – 160 с.
897466
  Тургенев И.С. Накануне / И.С. Тургенев. – М.-Л., 1949. – 151с.
897467
  Тургенев И.С. Накануне / И.С. Тургенев. – Петрозаводск, 1953. – 152 с.
897468
  Тургенев И.С. Накануне / И.С. Тургенев. – Москва, 1954. – 271 с.
897469
  Арбузов А.Н. Накануне / А.Н. Арбузов. – Москва, 1955. – 80с.
897470
  Тургенев И. Накануне / И. Тургенев, 1956. – 274с.
897471
  Мстиславский С.Д. Накануне / С.Д. Мстиславский. – Москва, 1958. – 230с.
897472
  Бурлака Ф.Н. Накануне : роман / Ф.Н. Бурлака. – Москва, 1959. – 415 с.
897473
  Станкевич А.А. Накануне / А.А. Станкевич. – Харьков, 1959. – 734с.
897474
  Шахтман Э. Накануне / Э. Шахтман. – М., 1965. – 236с.
897475
  Кузнецов Н.Г. Накануне / Н.Г. Кузнецов. – М., 1966. – 344с.
897476
  Мстиславский С.Д. Накануне / С.Д. Мстиславский. – Москва, 1966. – 253с.
897477
  Садулаев А. Накануне / А. Садулаев. – Грозный, 1967. – 31с.
897478
  Кузнецов Н.Г. Накануне / Н.Г. Кузнецов. – М., 1969. – 376с.
897479
  Сирас А. Накануне / Амаяк Сирас ;. – Москва, 1973. – 384 с.
897480
  Кузнецов Н.Г. Накануне / Н.Г. Кузнецов. – М., 1989. – 399с.
897481
  Кузнецов Н.Г. Накануне / Н.Г. Кузнецов. – М., 1991. – 731с.
897482
  Тургенев И.С. Накануне [Електронний ресурс] : аудиокнига / И.С. Тургенев; читает Р. Мухамедзянов ; "ИД "Равновесие", "Комфортное чтение". – Москва : Равновесие, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : проц.Pentium-II, пам. 256 МБ ОЗУ, дисков. CD/DVD-ROM, Windows 98/2000/XP, звук. карта, формат МР3.-Время звуч. 7 ч. 01 мин.- Заглавие с этикетки диска. – (Русская классика ; CD - Слушай!)


  Иван Сергеевич Тургенев ( 1818 - 1883 ) - русский писатель, чье творчество ознаменовало новый этап в развитии русского реализма. Мастер слова и психологического анализа , И. С. Тургенев оказал существенное влияние на развитие русской и мировой ...
897483
  Вакар В. Накануне 1905 г. в Киеве (Июльская стачка 1903 года) / В. Вакар. – Київ, 1925. – 156с.
897484
  Молотов В.М. Накануне XV съезда партии : Доклад на активе Моск. организации ВКП (б) 26 октября 1927 г. о решениях октябрьского пленума ЦК и ЦКК / В.М. Молотов. – Москва-Ленинград : Госиздат ; [М. : 1-я Образцовая тип.], 1927. – 71 с.
897485
  Нижников В.Т. Накануне Великого Октября / В.Т. Нижников. – М., 1972. – 320с.
897486
  Реутов Г.Н. Накануне Великой Отечественной : Советско-германские отношения, май 1939-июнь 1941 : в помощь лектору / Г.Н. Реутов ;. – Санкт-Петербург : Знание, 1991. – 22 с.
897487
  Кошкин А. Накануне войны на Тихом океане // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1973. – Вып. 11 : Зарубежная военно-историческая литература о второй мировой войне. – С. 84-89
897488
  Далем Ф. Накануне второй мировой войны. 1938 г. - август 1939 г. : Воспоминания / Франц Далем. – Москва : Политиздат
[Т.] 2. – 1982. – 352с. : Библиогр. в примеч.
897489
  Киреев А.Ф. Накануне грозы : Повесть / А.Ф. Киреев. – Москва, 1976. – 95с.
897490
  Новиков В.Н. Накануне и в дни испытаний / В.Н. Новиков. – Москва, 1988. – 397с.
897491
  Блос Вильгельм Накануне и эпоха возрождения Наполеона Бонапарте : Пер. с нем. / В.Б. – Санкт-Петербург : Типо-лит. "Энергия", 1911. – 457, III с.


  Пер. также под загл.: На рубеже XIX столетия; Французская революция
897492
  Гельферих К. Накануне мировой войны. / К. Гельферих. – Москва, 1924. – 154с.
897493
  Попов Е. Накануне накануне / Евгений Попов. – Москва : Geleos; ЛГ Информэйшн Груп, 2001. – 448с. – (Лучшие писатели России). – ISBN 5-8189-0052-5
897494
  Замотин И.И. Накануне Островского. Русская драматургия 20-40 гг. / И.И. Замотин. – Минск, 1923. – 20с.
897495
  У Цзу-сян Накануне отъезда / Цзу-сян У. – М, 1960. – 263с.
897496
  Кальницкий М. Накануне первомая оравы во главе с управдомами вламывались ночью в квартиры киевлян, чтобы развесить на их балконах наглядную агитацию // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 25 апреля - 1 мая (№ 16). – С. 27


  В 1919 году весь Киев был превращен в площадку для праздничных мероприятий.
897497
  Наумов А. Накануне понедельника / А. Наумов. – Ташкент, 1978. – 109с.
897498
  Клеваев В. Накануне прекрасного дня : неоконченный роман об итальянском живописце Микеланджело Меризи да Караваджо / Вадим Клеваев ; [сост., приложения, комментарии Я.А. Хоменко]. – Киев : Факт, 2005. – 184с. – ISBN 966-359-044-0
897499
  Чудодеев Ю.В. Накануне революции 1911 г в Китае / Ю.В. Чудодеев. – М, 1966. – 200с.
897500
  Икономов В.Ф. Накануне реформ Петра Великого : очерки государственного, общественного и частного быта Московской Руси XVII в. / В.Ф. Икономов. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1903. – XXIII, 304, [2] с. – (Библиотека для самообразования / Под ред. А. С. Белкина, А. А. Кизеветтера, проф. М. И. Коновалова [и др.] ; Т. 27)
897501
  Вишневская С. Накануне свадьбы Николая Костомарова арестовали. На своей возлюбленной он женился только через 28 лет // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 12 мая (№ 65). – С. 31


  "Ровно 200 лет назад родился историк, этнограф, писатель, один из организаторов Кирилло-Мефодиевского братства Николай Костомаров."
897502
   Накануне Смуты. – М., 1990. – 621с.
897503
  Тутолмин С.Н. Накануне сухого закона 22 августа 1914 г.: крестьянские проекты борьбы с пьянством // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 29-32
897504
  Люфанов Е.Д. Накануне счастья / Е.Д. Люфанов. – Москва, 1963. – 149с.
897505
  Люфанов Е. Накануне счастья / Е. Люфанов. – Воронеж, 1964. – 150 с.
897506
   Накануне, 1931-1939. – М., 1991. – 272с.
897507
  Тургенев Иван Сергеевич Накануне. Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1969. – 352с.
897508
  Тургенев Иван Сергеевич Накануне. Отцы и дети. Степной король Лир / Тургенев Иван Сергеевич. – Ленинград : Художественная литература, 1985. – 366с. – (Классики и современники)
897509
  Тургенев Иван Сергеевич Накануне; Новь / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1985. – 445с.
897510
  Тургенев Иван Сергеевич Накануне; Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1978. – 335с.
897511
  Тургенев Иван Сергеевич Накануне; Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1979. – 335с.
897512
  Тургенев Иван Сергеевич Накануне; Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1980. – 247с.
897513
  Тургенев Иван Сергеевич Накануне; Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1987. – 317с.
897514
  Триус Ю.В. Накапливающие интерационные процессы решения некоторых задач недиффереенцируемой оптимизации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Триус Ю.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 17л.
897515
  Триус Юрий Васильевич Накапливающие интерационные процессы решения некоторых задач недифференцируемой оптимизации : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Триус Юрий Васильевич; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1987. – 146л. – Бібліогр.:л.130-142
897516
  Триус Ю.В. Накапливающие интерационные процессы решения некоторых задач недифференцируемой оптимизации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Триус Ю.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 17л.
897517
  Афиногенов В.Д. Накат штормовой волны : докум. повести и очерки / Владимир Афиногенов ; худож. В.Г. Далуда. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1985. – 158 с. – Библиогр.: ил.
897518
  Верхотуров Д. Накачали мускулы // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 8. – С. 78-80. – ISSN 1812-1896


  Внітрішні процеси в Афганістані, війна з талібами
897519
  Золя Э. Накипь : Роман / Э. Золя. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 472с.
897520
  Фидлер Ю.В. Накипь / Ю.В. Фидлер. – Баку, 1962. – 120с.
897521
  Вадимов В. Накипь / В. Вадимов. – Донецк, 1980. – 136 с.
897522
  Ежель Ю. Наклав на струни руки: як Георгій Ткаченко врятував українську національну традицію // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 5 червня ( №59)


  "У світі відомо чимало історій порятунку, де йдеться про людей чи матеріальні цінності. Втім є надважливим спасіння і нематеріальної спадщини, зокрема традицій та звичаїв. Століттями Росія намагається знищити українські традиції. І нині спостерігаємо ...
897523
  Бондарчук В. Накладання адмінстягнень за правопорушення, скоєні на залізничному транспорті // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.100-102
897524
  Іванюта Н.В. Накладання арешту на майно як засіб забезпечення позову в корпоративних спорах // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 159-165
897525
  Дубинська С. Накладання штрафів на роботодавців за порушення законодавства про працю // Юридична газета. – Київ, 2016. – 5 квітня (№ 14). – С. 23
897526
  Бахуринська М.М. Накладення адміністративних штрафів як основний засіб впливу на порушників екологічного законодавства посадовими особами екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 337-352. – ISBN 978-617-566-151-2
897527
  Удалова Л.Д. Накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого : навч. посібник / Удалова Л.Д., Гаюр І.Й. ; М-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, 2012. – 167, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 150-167. – ISBN 978-966-373-703-4
897528
  Ахтирська Н.М. Накладення арешту на кореспонденцію і застосування технічних засобів отримання інформації: досвід країн СНД // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 16-18.
897529
  Малярчук Л.С. Накладення арешту на кошти боржника на банківських рахунках та їх примусове списання: де-юре і де-факто // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 141-144. – ISBN 978-966-8830-75-4
897530
  Корольов В.В. Накладення арешту на майно або грошові кошти, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб як вид забезпечення позову в цивільному судочинстві: теоретичні та практичні аспекти // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 323-331. – ISBN 978-617-566-402-5
897531
  Юрченко Л.В. Накладення арешту на майно та дотримання конституційних прав громадян України // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 14-17. – ISBN 966-435-028-1
897532
  Верхогляд О.В. Накладення арешту на майно як засіб забезпечення вирішення завдань кримінального судочинства // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 260-269
897533
  Пянтковська О. Накладення арешту на майно як спосіб забезпечення позову в цивільному процесі: окремі проблемні аспекти // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 5 (79). – С. 13-18


  У статті досліджено один зі способів забезпечення позову, а саме накладання арешту на майно або грошові кошти, що належать відповідачеві і перебувають у нього або в інших осіб.
897534
  Якуба О. Накладення арешту на майно: особливості виконання рішень суду шляхом накладення арешту на майно в реформовіаних сільськогосподарських підприємствах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.103-107
897535
  Дехтярьов Євген Накладення арешту на поточні банківські рахунки під час розслідування злочинів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 163-165
897536
  Ябров А.С. Накладки / А.С. Ябров. – Кемерово, 1966. – 125с.
897537
  Шперлих А. Накладные расходы в себестоимости производства / А. Шперлих. – М.-Л., 1927. – 178с.
897538
  Чернявский А.П. Накладные расходы в строительстве и пути их снижения : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Чернявский А.П. ; Киев. ин-т нар. хоз. – Киев, 1965. – 22 с.
897539
  Узор И.И. Накладные расходы и пути их снжиения в социалистической промышленности / И.И. Узор. – М., 1956. – 150с.
897540
  Іванеско М.І. Наклепники на замовлення / М.І. Іванеско. – Ужгород, 1986. – 205с.
897541
   Наклонение. – Л., 1975. – 56с.
897542
  Мальчуков А.Л. Наклонение во взаимодействии с другими категориями: опыт типологического обзора / А.Л. Мальчуков, В.С. Храковский // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 9-32. – ISSN 0373-658Х


  В статье рассматривается взаимодействие наклонения с другими грамматическими категориями глагола. Особое внимание уделяется синтагматическому взаимодействию, когда выбор одной из граммем категории наклонения ограничивает употребление или ...
897543
  Рязанова Н.К. Наклонения английского глагола / Н.К. Рязанова. – М, 1977. – 112с.
897544
  Ковалевский И.Е. Наклонились вербы / И.Е. Ковалевский. – Ростов -на-Дону, 1961. – 71с.
897545
  Костюков Н.А. Наклонное отражение ударных и детонациональных вольн в пористых средах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.17 / Костюков Н. А.; АН СССР, Сиб. от-ние, Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.17
897546
  Восанчук Наклонные асимптоты предельных кривых БКЗ и их интерпретация / Восанчук, с.И. – Київ, 1969. – 7-с.
897547
  Алдамжаров К.Б. Наклономерно-деформографические наблюдения на геофизических станциях Казахстана / К.Б. Алдамжаров, О.В. Сергеев, А.В. Тихомиров. – Алма-Ата : Наука, 1984. – 87 с.
897548
  Балавадзе Б.К. Наклоны и деформации земной коры в районе Ингурской ГЭС / Б.К. Балавадзе, В.Г. Абашидзе ; АН ГССР, Ин-т геофизики. – Тбилиси : Мецниереба, 1985. – 116 с. : ил. – Библиогр.: с. 108-114
897549
  Каралийчев А. Наковалня или чук / А. Каралийчев. – София, 1954. – 172с.
897550
  Каралийчев А. Наковалня или чук / А. Каралийчев. – София, 1958. – 200с.
897551
  Каралийчев А. Наковальня или молот / А. Каралийчев. – София, 1966. – 184с.
897552
  Грицюта Н.М. Накове вивчення етичних аспектів рекламної комунікації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 145-150. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  Аналітичне осмислення етики рекламної комунікації, вивчення її впливу на моральну свідомість суспільства - актуальна проблема сучасного рекламознавства. Автор акцентує увагу на найбільш проблемних аспектах, які вимагають студіювання, і визначає ...
897553
  Шевырев И.Я. Накожные паразиты млекопитающих, как деятели естественного подбора / И.Я. Шевырев. – [Санкт-Петербург] : Тип. Н.А.Лебедева, 1892. – 20 с. – Отд. оттиск из: Труды Спб. Общ. Естествоисп., 1892 г.
897554
  Басби Ш. Наконец-то! / Ширли Басби ; [пер. с англ. Т.В. Трефиловой]. – Москва : АСТ, 2002. – 320 с. – (Праздник любви). – ISBN 5-17-012589-5
897555
   Наконечний Олександр Григорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 327- 328. – ISBN 978-966-439-754-1
897556
   Наконечний Олександр Григорович : президент Академії з 2014 року // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 21-22. – ISBN 978-617-7530-19-9
897557
  Заславський В.А. Наконечний Олександр Григорович (- фахівець у галузі прикладної математики) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2020. – Т. 22 : Мр - На / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 401. – ISBN 978-966-621-693-2
897558
  Балашов Е.П. Накопители информации с подвижным магнитным носителем / Е.П. Балашов; Д.Х. Атанасов. – Ленинград : Энергоиздат. Ленингр. отд-ние, 1982. – 206 с. : ил. – Библиогр.: с. 202 -203
897559
  Гулиа Н.В. Накопители энергии / Н.В. Гулиа. – М., 1980. – 151с.
897560
  Маховичный Н. Накопители энергии / Н. Маховичный. – Москва, 1980. – 64 с.
897561
  Майков Е.В. Накопительная система оценки успеваемости студентов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 3-20. – (Педагогическое образование ; № 2)
897562
   Накопительные трубки с видимым изображением. – М., 1959. – 73с.
897563
  Абраменко Анна Накопительный вклад // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 6 (2933). – С. 64-71 : фото
897564
  Короткова О.З. Накопичення 137 С S основними ягідними рослинами лісів українського Полісся : Автореф... канд. с. г.наук: 03.00.16 / Короткова О. З.; М-во аграрн. політики Укр., Держ. агроекол. Акад. Укр. – Житомир, 2000. – 19л.
897565
  Ступенко О.В. Накопичення 137Cs в урожаї сільськогосподарських культур залежно від впливу агрохімічних чинників / О.В. Ступенко, П.І. Витриховський, В.В. Гірник // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 140-145 : табл. – Бібліогр.: с. 144-145. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
897566
  Мельник В.В. Накопичення 137Сs у рослинах трав"яно-чагарничкового ярусу в умовах вологих суборів Українського Полісся / В.В. Мельник, Т.В. Курбет, І.К. Швиденко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2019. – № 1. – С. 42-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
897567
  Тищенко Д. Накопичення аскорбінової кислоти в плодах представників роду Cotoneaster (Medic.) Bauhin (Rosaceae) за умов міста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 148-149. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Визначено динаміку вмісту аскорбінової кислоти в плодах інтродуцентів роду Cotoneaster (Medic.) Bauhin в залежності від умов зростання. Встановлено відмінності у кількості аскорбінової кисллоти в плодах за різних способів зберігання. It is defined the ...
897568
  Баліцька В.В. Накопичення боргів у національній економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 142-153. – ISSN 1993-6788
897569
  Савчук І.М. Накопичення важких металів (Pb I Cd) у яловичині за використання в раціонах тритикале з люпином / І.М. Савчук, О.П. Мельничук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 82-86 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
897570
  Ситник Ю.М. Накопичення ДДТ і його метаболітів в рибах верхньої течії річки Рось / Ю.М. Ситник, О.П. Голуб, О О. Голуб // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – С. 402-404. – (Біологія ; № 3 ;Спецвип.: Гідроекологія)
897571
  Макарець М.В. Накопичення заряду на сенсорах металевого стрип-детектора під дією іонного пучка: експеримент і моделювання / М.В. Макарець, Є.О. Петренко, В.М. Пугач // Щорічник - 2012 / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2013. – за 2012 р. – С. 67
897572
  Марченко О.С. Накопичення знань в інноваційному процесі: зміст та умови // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 29-38. – (Серія "Економічна теорія та право" ; № 1 (8)). – ISSN 2218-8010
897573
  Бобошко О.П. Накопичення калози в культурі клітин пшениції, як реакції стрес-толерантності на патогенез / О.П. Бобошко, О.О. Панюта, Н.Ю. Таран // Шевченківська весна 2014: біологічні науки : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – С. 19-20
897574
   Накопичення сполук фенольної природи в культурі трансформованих коренів різних джерел експлантів гречки звичайної (Fagopyrum esculentum Moench) / О.В. Ситар, А.М. Габр, Н.Ю. Таран, І.М. Сметанська // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2013. – Vol. 6, № 3. – С. 75-82. – ISSN 1995-5537


  Досліджували параметри росту культури трансформованих коренів, вміст загальних фенолів та особливості синтезу фенольних сполук у культурах трансформованих коренів, що їх було одержано з різних джерел експлантів гречки Fagopyrum esculentum за ...
897575
   Накопичення шару легких нафтопродуктів над рівнем грунтових вод / М.С. Огняник, Н.К. Парамонова, О.М. Шпак, І.М. Запольський // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 2. – С. 95-102 : рис. – Бібліогр.: с. 101-102. – ISSN 0367-4290
897576
  Соловей Ю. Накопичувальна пенсійна система - ключова соціально-економічна реформа // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 6


  "Чи можливо зробити життя на пенсії заможним? Чи осучаснення пенсій у рамках існуючої пенсійної системи — це повноцінна реформа або ж просто її косметичні зміни? Як забезпечити справедливий розподіл пенсій залежно від віку та розміру зарплати? Чи ...
897577
  Грабовська Г.М. Накопичувальна пенсійна система як складова недержавного пенсійного фонду / Г.М. Грабовська, В.П. Заїка // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 1 (77), січень 2020 р. – С. 21-25. – ISSN 2304-5809
897578
  Юровська В.В. Накопичувальна пенсійна система: актуальні питання // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (34). – С. 52-57. – ISSN 2311-4894
897579
  [Шмигаль Д.] Накопичувальна пенсія - перший крок зроблено // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 24-31 грудня (№ 51/52). – С. 23. – ISSN 1992-9277
897580
  Ткаченко Л. Накопичувальна пенсія: не варта справа заходу? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 28 листопада - 4 грудня (№ 46). – С. 8


  Пенсійна реформа завжди залишається актуальною темою для дискусій, суперечки не оминають жодного з її аспектів. Але, мабуть, найбільше розходяться думки щодо доцільності запровадження накопичувальної системи загальнообов"язкового державного пенсійного ...
897581
  Петрушка О. Накопичувальна система державного пенсійного страхування: переваги та ризики запровадження в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 119-127. – ISSN 1818-5754
897582
  Алексеєнко Л. Накопичувальна система пенсійного забезпечення в Україні: теоретико-прикладний дискурс // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (99), січень - березень. – С. 22-32. – ISSN 2786-4537
897583
  Орловський О.Я. Накопичувальна система пенсійного страхування України: подальші шляхи розвитку // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 417-421. – ISBN 978-966-458-401-9
897584
  Леонов Д. Накопичувальна складова пенсійної системи України: місце недержавних пенсійних фондів // Ринок цінних паперів України : вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 57-74
897585
  Зубик С.П. Накопичувальне пенсійне забезпечення як фактор розвитку економіки // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (684/685). – С. 71-81 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2522-9303
897586
  Салига С.Я. Накопичувальне страхування життя на ринку фінансових послуг України / С.Я. Салига, С.А. Шумікін // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 190-195. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
897587
  Лозова Г. Накопичувальне страхування життя як інструмент мінімізації ризиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 27-29. – (Економіка ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Робота присвячена аналізу такого сегменту як накопичувальне страхування життя на страховому ринку України, порівнянню їх із загальносвітовими тенденціями в цій сфері, а також обґрунтуванню заходів щодо посилення конкурентних позицій національних ...
897588
  Папазова О. Накопичувальне страхування життя як конкурентоздатна альтернатива недержавному пенсійному хабезпеченню / О. Папазова, В. Манакіна // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 3 (103). – С. 36-43. – ISSN 1728-9343
897589
  Зубик С. Накопичувальний рівень пенсійної системи. У пошуках моделі та параметрів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-26 липня (№ 28). – С. 7


  "Зміни до правил призначення пенсії за віком і формули її обчислення, ухвалені у жовтні 2017 р., є лише першим, параметричним, етапом пенсійної реформи. На черзі - структурний етап пенсійної реформи, який передбачає запровадження обов"язкового ...
897590
  Ткаченко Л. Накопичувальний рівень пенсійної системи: якою може бути українська модель? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 7-13 квітня (№ 13). – С. 8


  "Під час палких дискусій довкола заходів жовтневої пенсійної реформи увагу було прикуто до змін у правилах призначення пенсії за віком та формули її обчислення, тоді як питання другого накопичувального рівня і, зокрема, встановлення чіткої дати його ...
897591
   Накопичування світлосуми керамікою ZnS-Cu при рентгенівському збудженні / Г.В. Весна, В.Я. Дегода, Т.О. Кучакова, В.А. Макара, А.И. Проскура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 342-350. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлено, що при рентгенівському збудженні кристалофосфорів, на відміну від фотозбудження, висвічуючою дією збуджуючого випромінювання можна знехтувати. Це дозволяє досягати при рентгенівському збудженні майже повної перезарядки глибоких пасток. ...
897592
  Николаев А.Б. Накопление багатств и рост нищеты при капитализме / А.Б. Николаев. – М, 1961. – 40с.
897593
  Павлов А.Н. Накопление белка в зерне пшеницы и кукурузы. / А.Н. Павлов. – М., 1967. – 339с.
897594
  Хасилов Т.С. Накопление в колхозах и роль финансово-кредитной системы в его увеличении. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.10 / Хасилов Т.С.; Азерб.ин-т нар.хоз. – Баку, 1974. – 41л.
897595
  Исаев Д.К. Накопление в колхозах. : Автореф... канд. эконом.наук: 590 / Исаев Д.К.; АН АзССР. Отд. обществ. наук. – Баку, 1970. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
897596
  Панченко Н.Ф. Накопление в колхозах. / Н.Ф. Панченко, В.А. Ломакин. – М., 1976. – 207с.
897597
   Накопление веществ в малых озёрах Юго-Восточной Литвы. – Вильнюс, 1975. – 479с.
897598
   Накопление вещества в озёрах. – Москва : Наука, 1964. – 195с.
897599
  Айдынбеков Салам Накопление денежных средств и неделимиые фонды колхозов. (По материалам колхозов Азербайдж. ССР на 1953 - 1959 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Айдынбеков Салам М.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1961. – 21л.
897600
  Костычев С. Накопление живой материи на Земле / С. Костычев. – Ленинград, 1925. – 56 с. – (Библиотека естествознания)
897601
  Ерыгин П.К. Накопление и аграрные отношения / П.К. Ерыгин. – Ростов н/Д, 1979. – 166с.
897602
  Воронин В.М. Накопление и его роль в развитии интернационального характера социалистической собственности / В.М. Воронин. – Ростов-на-Дону, 1982. – 142с.
897603
  Николекнко Ю.В. Накопление и его роль в социалистическом воспроизводстве : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.001 / Николекнко Ю. В.; КГУ. – К., 1978. – 48л.
897604
  Спицын А.Т. Накопление и инвестиции: новые тенденции использования / А.Т. Спицын. – Алма-Ата, 1990. – 207 с.
897605
  Зайцев В.И. Накопление и интенсификация общественного производства в колхозах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Зайцев В.И. ; МГУ. – Москва, 1969. – 14 с.
897606
   Накопление и коммутация энергии больших плотностей : пер. с англ. – Москва : Мир, 1979. – 474 с.
897607
  Комаров И.С. Накопление и обработка информации при инженерно-геологческих исследованиях / И.С. Комаров. – М., 1972. – 295с.
897608
  Сухоносенко Н.Д. Накопление и потребление в колхозах / Н.Д. Сухоносенко. – М., 1967. – 151с.
897609
  Сухоносенко Н.Д. Накопление и потребление в колхозах. (На матер. колхозов Украины). : Автореф... канд. экон.наук: / Сухоносенко Н.Д.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1964. – 18л.
897610
  Насритдинова С.С. Накопление и потребление в колхозах. (На материалах УзССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Насритдинова С.С.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1968. – 20л.
897611
  Ошаровский Б.Я. Накопление и потребление при социализме / Б.Я. Ошаровский. – Киев, 1967. – 43с.
897612
  Ошаровский Б.Я. Накопление и потребление при социализме / Б.Я. Ошаровский. – Киев, 1969. – 50с.
897613
  Пидгайко Г.С. Накопление и потребление при социализме / Г.С. Пидгайко. – Київ, 1970. – 43с.
897614
  Борисов Е.Ф. Накопление и потребление при социализме / Е.Ф. Борисов. – Москва : Экономика, 1973. – 62 с. – (Экономические знания - в массы)
897615
  Сорокин А.В. Накопление и потребление при социализме / А.В. Сорокин. – Рига, 1973. – 43с.
897616
  Хомелянский Б.Н. Накопление и потребление при социализме. / Б.Н. Хомелянский. – Новосибирск, 1969. – 27с.
897617
   Накопление и преобразование органического вещества в современных морских осадках. – М., 1956. – 344с.
897618
   Накопление и преобразование органического вещества современных и ископаемых осадков. – Москва : Наука, 1978. – 209с.
897619
   Накопление и преобразование органического вещества современных и ископаемых осадков : Сб-к научных трудов. – Москва : Наука, 1990. – 204с.
897620
   Накопление и преобразование седикахитов. – М., 1979. – 227с.
897621
  Кислушко П.М. Накопление и пути детоксикации фенмедифами в растениях свеклы и чувствительных сорняков : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Кислушко П.М.; АН БССР. Ин-т эксп. ботаники. – Минск, 1977. – 21л.
897622
  Семенова-Тян-Шанская Накопление и роль подстилки в травяных сообществах / Семенова-Тян-Шанская. – Ленинград : Наука, 1977. – 191с.
897623
  Пархоменко Ю.М. Накопление и состояние тиамина в дрожжевых клетках как факторы регуляции его синтеза. : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Пархоменко Ю.М. ; АН УССР, Ин-т биохимии. – Киев, 1969. – 20 с.
897624
  Битюков К.К. Накопление и сохранение влаги в почве / К.К. Битюков, М.Н. Михайлов, В.Я. Попова. – 2-е изд., испр. и допо. – Москва : Сельхозгиз, 1956. – 176 с. : ил.
897625
  Панкратьев Ю.И. Накопление и удержание плазмы в электромагнитной ловушке : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Панкратьев Ю.И. ; МВ и ССО УССР , Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1974. – 18 с.
897626
  Грановский А.Е. Накопление и экономический рост в Индии / А.Е. Грановский. – Москва, 1983. – 272с.
897627
  Люксембург Р. Накопление капитала / Р. Люксембург. – Москва, 1922. – 108с.
897628
  Люксембург Р. Накопление капитала / Р. Люксембург. – Москва - Петроград : Государственное издательство, 1923. – 669 с.
897629
  Люксембург Р. Накопление капитала / Р. Люксембург. – 2-е изд., 1924. – 83с.
897630
  Люксембург Р. Накопление капитала / Р. Люксембург. – 3-е изд. – Москва
1;2. – 1924. – 538; 670с.
897631
  Борхард Ю. Накопление капитала / Ю. Борхард ; пер. с нем. рукописи под ред. Г.Б. Гермаидзе. – Москва ; Ленинград : ГИЗ, 1926. – 336 с.
897632
  Люксембург Р. Накопление капитала / Р. Люксембург. – Москва-Л.
1. – 1931. – 463с.
897633
  Люксембург Р. Накопление капитала / Р. Люксембург. – Москва-Л.
1. – 1934. – 479с.
897634
  Люксембург Р. Накопление капитала (К вопросу об экономическом объяснении империализма) / Р. Люксембург, 1921. – 336с.
897635
  Морозов А.В. Накопление капитала и обнищание пролетариата / А.В. Морозов. – Москва, 1946. – 58 с.
897636
  Морозов А.В. Накопление капитала и обнищание пролетариата / А.В. Морозов. – Москва, 1949. – 52 с.
897637
  Федоров В.П. Накопление капитала и обнищание пролетариата / В.П. Федоров. – Москва, 1956. – 53с.
897638
  Федоров В.П. Накопление капитала и обнищание пролетариата / В.П. Федоров. – Москва, 1959. – 76с.
897639
  Круговой Т.П. Накопление капитала и обнищание пролетариата / Т.П. Круговой. – Белгород, 1959. – 76с.
897640
  Алексеев В.Н. Накопление капитала и обнищание пролетариата : очерк марксистско-ленинской теории / В.Н. Алексеев ; М-во высш., сред. спец. и проф. образования БССР, Белорус. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Минск : Изд-во Белгосун-та, 1960. – 244 с.
897641
  Гущина В.Н. Накопление капитала и обнищание пролетариата / В.Н. Гущина. – М., 1961. – 52с.
897642
  Лысаков Т.М. Накопление капитала и обнищание пролетариата. / Т.М. Лысаков. – М., 1961. – 52с.
897643
  Мансилья А.К. Накопление капитала и обнищание пролетариата. Лекция / А.К. Мансилья, Л.С. Микша. – М., 1959. – 78с.
897644
  Дингельштедт Ф. Накопление капитала и обнищание рабочего класса / Ф. Дингельштедт. – Ростов -на-Дону, 1925. – 109с.
897645
  Нагавицын М.Т. Накопление капитала и ухудшение положения рабочего класса. / М.Т. Нагавицын. – Москва, 1962. – 104с.
897646
  Маричева Л.И. Накопление капитала и ухудшение положения рабочего класса. Учеб. пособие по курсу политической экономии для студентов вечерних фак-тов. / Л.И. Маричева. – Куйбышев, 1963. – 39с.
897647
  Биллер В.К. Накопление катинных френкелевских дефектов в щелочно-галоидных кристаллах под действием облучения заряженными частицами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Биллер В.К.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1981. – 20л.
897648
  Пироженко Г.С. Накопление органического вещества под однолетними растениями при разных способах обработки почвы : Автореф... канд. с.-х.наук: / Пироженко Г.С.; Укр. акад. с.-х. наук. Укр. науч.-исслед. ин-т физиологии растений. – К., 1959. – 23л.
897649
   Накопление органического углерода в черноземах (моллисолях) под полезащитными лесными насаждениями в России и США / Ю.Г. Чендев, Т.Д. Соэр, А.Н. Геннадиев, Л.Л. Новых, А.Н. Петин, В.И. Петина, Е.А. Заздравных, С.Л. Буррас // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 49-60 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0032-180Х
897650
  Болховитинова Е.Ю. Накопление основных фондов Украины: итоги и перспективы / Е.Ю. Болховитинова ; АН Украины, Ин-т экономики. – Киев : Наукова думка, 1993. – 150 с.
897651
  Ласточкина С.И. Накопление основных элементов минерального питания в биомассе озимой пшеницы, возделываемой при разных дозах азотного удобрения / С.И. Ласточкина, И.Ю. Грищенко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 114-126 : табл. – Библиогр.: с. 125-126. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
897652
  Ляхнович Я.П. Накопление пигментов и изменение размеров хлоропластов у овощных растений в условиях закрытого грунта при дополнительном освещении. : Автореф... канд. биол.наук: / Ляхнович Я.П.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. физиологии растений. – Минск, 1956. – 14л.
897653
   Накопление питательных веществ растениями кукурузы. – Уфа, 1963. – 182с.
897654
  Парлфеев В.М. Накопление повреждений в некоторых жестких полимерных материалах при стационарном и недстационарном циклическом изгебе. : Автореф... канд.техн.наук: 01.02.04 / Парлфеев В.М.; АН Латв.ССР.Ин-т механики полмеров. – Рига, 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
897655
   Накопление полициклических ароматических углеводородов в почвах и растениях тундровой зоны под воздействием угледобывающей промышленности / Е.В. Яковлева, Д.Н. Габов, В.А. Безносиков, Б.М. Кондратенок // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 11. – С. 1402-1412 : рис., табл. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 0032-180Х
897656
  Демкив Накопление радиоактивных изотопов горными растениями : Автореф... канд.биол.наук: / Демкив О. Т; АН УССР, Ин-т физиол. растений АН УССР. – К., 1967. – 20л.
897657
  Балабуха В.С. Накопление радиоактивных элементов в организме и их выведение / В.С. Балабуха, Г.Е. Фрадкин. – Москва : Медгиз, 1958. – 184 с.
897658
   Накопление релятивистских частиц. – Москва, 1963. – 232 с.
897659
  Кремнева Л.С. Накопление рибофлавина Eremothecium ashbyii при культивировании на питательных средах с использованием местного сырья. : Автореф... канд. биол.наук: / Кремнева Л.С.; АН БССР. Ин-тут эксперим. ботаники. – Минск, 1966. – 20л.
897660
  Крашенинников Ф.Н. Накопление солнечной энергии в растениях / [соч.] Ф. Крашенинникова. – Москва : Поставщик Двора Его Вел. Т-ва скоропечатник А.А. Левенсон, 1901. – 89 с.


  На тит. л. дарств. надписью: Многоуважаемому Осипу Васильевичу Баранецкому от Крашенинникова
897661
  Брагин Борис Иванович Накопление стронция-90 гидробионтами оз. Балхаш (радиоэкологическое исследование) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18, 03.00.01 / Брагин Борис Иванович; АН Казахской ССР. Объединен. учен. совет ин-тов зоологии и экспериментальной биологии. – Алма-Ата, 1974. – 21л.
897662
  Сытник Ю.М. Накопление стронция-90 и цезия-137 в компонентах экосистемы Килийской дельты Дуная : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00..18 / Сытник Ю.М. ; АН Украины, ин-т гидробиологии. – Киев, 1992. – 19 с.
897663
   Накопление тяжелых металлов в загрязненных нефтью торфяных почвах / Ю.Н. Водяницкий, А.Т. Савичев, С.Я. Трофимов, Е.А. Шишконакова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 10. – С. 1109-1114 : табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0032-180Х
897664
  Лукашев Д.В. Накопление тяжелых металлов моллюсками Anodonta anatina в условиях поступления коммунально-бытовых сточных вод в речную экосистему // Гидробиологический журнал : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 2010. – Т. 46, № 2. – С. 71-82. – ISSN 0375-8990


  Досліджено накопичення Ni, Zn та Cu мякими тканинами молюсків Anodonta anatina (L.) в районі надходження стічних вод до р. Дніпро (комунальні очисні споруди м. Києва) та р. Десни (очисні споруди м. Чернігова). Показано, що вміст Ni та Zn у молюсках ...
897665
  Лукашев Д.В. Накопление тяжелых металлов моллюсками Lymnaea stagnalis как показатель загрязнения малых водоемов // Гидробиологический журнал : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Киев, 2015. – Т. 51, № 2 (302). – С. 74-81. – ISSN 0375-8990
897666
  Гайдамак В.М. Накопление фитотоксических продуктов в средах для выращивания огурцов и томатов беспочевенным способом : Автореф... канд. биол.наук: / Гайдамак В.М.; АН УССР. – К., 1967. – 26л.
897667
  Ларина Н.С. Накопление химических элементов в верховых торфяниках подтаежного Зауралья в голоцене / Н.С. Ларина, С.И. Ларин, Г.А. Меркушина // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 812-823 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0032-180Х
897668
  Чекалинская И.И. Накопление хлорофилла, каротина и витамина "С" в кукурузе и кормовой капусте при различных условиях минерального питания. : Автореф... канд. биол.наук: / Чекалинская И.И.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1953. – 18л.
897669
  Солюс А.А. Накопление цезия-137 водными организмами в естественных условиях. : Автореф... канд. биол.наук: 090 / Солюс А.А.; АН УССР. Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1972. – 21л.
897670
  Васильева О. Накопление человеческого капитала и изобилие природных ресурсов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 12. – С. 66-77. – ISSN 0042-8736
897671
  Либкинд А.С. Накопление, капитальные вложения и фондоотдача в колхозах / А.С. Либкинд. – Москва, 1973. – 192с.
897672
  Маслов Владимир Алексеевич Накопление, нагрев и удержание плазмы в однощелевой электромагнитной ловушке при электронной инжекции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Маслов Владимир Алексеевич; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1984. – 16л.
897673
  Рувинская Л.М. Накопленное в потреблении богатство и спрос: Методика анализа и прогноза / Л.М. Рувинская. – Новосибирск : Наука, 1991. – 238 с.
897674
  Полиди Т. Накопленный дефицит инвестиций в жилищной сфере России: угрозы и перспективы // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 37-55 : табл., рис. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0042-8736
897675
  Аникина Наталья Накормить друзей счастьем : Art of Choice: Restaurant // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 28-31 : Фото
897676
  Харламов П. Накормить Китай // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2021. – № 32 (723), 13.08.2021. – С. 16-19. – ISSN 2075-7093
897677
  Райлян С.В. Накоторые проблемы стилистического словообразования / С.В. Райлян, А.Я. Алексеев. – Кишинев, 1980. – 200 с.
897678
  Бабич В.М. Накриття двоточкових бімодульних задач над кільцем степеневих рядів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 9-14. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою техніки накриттів і квадратичних форм досліджується зображувальний тип двоточкових бімодульних задач над кільцем степеневих рядів від однієї змінної над полем. Using covering and quadratic forms techniques we investigate representation ...
897679
  Іщенко Н. Накришити батон // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11-12 грудня (№ 235/236)


  Чим небезпечно чергове непорозуміння між Зеленським та журналістами.
897680
  Те Мен Хи Нактонган / Те Мен Хи. – М., 1966. – 111с.
897681
  Степанюк М.І. Накувала зозуля / М.І. Степанюк. – К., 1986. – 319с.
897682
  Романенко С.І. Налагодження в Україні системи статистичної інформації щодо міжнародних туристичних потоків і процес формування туристичної галузі // Вісник Київського славістичного університету : збірник наукових праць / Київський славістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 21. – С. 22-32. – (Економіка ; Вип. 21). – ISBN 966-7486-32-X
897683
  Іванченко С.М. Налагодження взаємодії між учасниками впровадження освітніх реформ / С.М. Іванченко, М.С. Каніболоцька // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.Є. Блинова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39 (42). – C. 178-187. – ISSN 2309-8287
897684
  Сергійчук В.І. Налагодження дипломатичних контактів Української Держави з країнами Кавказького регіону // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 7, спецвип. : Павло Скоропадський - останній гетьман України (до 140-річчя від дня народження). – С. 212-217


  У статті розповідається про започаткування дипломатичних контактів Української Держави з Азербайджаном, Вірменією й Грузією влітку 1918 р. Налогошується на рівноправності, відвертості й взаємовигідності стосунків у різних сферах життя.
897685
  Лаврентій А.С. Налагодження ефективної комунікативної взаємодії між органами державної влади та інститутами громадянського суспільства в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 21-24. – (Державне управління ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  У статі проводиться аналіз трансформації інформаційного суспільства. Висвітлено проблеми комунікативної взаємодії між органами державної влади та інститутами громадського суспільства. В статье проводится анализ трансформации информационного общества. ...
897686
  Лисак О. Налагодження ефективної системи інформування як засіб підвищення вихідної академічної мобільності // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 4 (67). – С. 68-73. – ISSN 2078-1016
897687
  Подольчак Н.Ю. Налагодження і розвиток взаємовідносин у системі "підприємство - державна податкова служба" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 59-64 : рис. – Бібліогр.: Бібілогр..: 10 назв. – ISSN 1993-6788
897688
  Сопко В. Налагодження й підтримка системи розрахунків аудиторських компаній з клієнтами: проблеми і перспективи / В. Сопко, К. Рябчук // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (99), січень - березень. – С. 128-142. – ISSN 2786-4537
897689
   Налагодження комплектних електроприводів з лінійним і нелінійним коригувальними пристроями / Д.Ю. Шарейко, І.С. Білюк, А.М. Фоменко, В. Козаченко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 196-204 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
897690
  Шуляк А. Налагодження культурних мостів Британською Радою з Україною в рамках політики ЄС "Східне партнерство" // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Сидорук Т., Шуляк А., Вознюк Є. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 2 (8). – С. 245-258. – ISSN 2522-1663
897691
   Налагодження міждисциплінарних зв"язків між математичними дисциплінами у контексті якісної фахової підготовки майбутнього спеціаліста з кібербезпеки / Є. Котух, В. Любчак, Н. Мартинова, О. Страх, М. Рябокінь // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1/2 (107). – С. 85-90. – ISSN 1562-529Х
897692
  Павленко Л. Налагодження офіційних відносин між Чехословацькою Республікою та Українською Радянською Соціалістичною Республікою у 20-х роках XX ст. // Чесько-українська науково-практична конференція "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі" : матеріали конф. : 2 листоп. 2013 / "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі", Чесько-укр. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2014. – С. 21-34
897693
  Кіктенко О.В. Налагодження системи управління інноваційною діяльністю підприємств та її регулювання // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 94-96. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
897694
  Матушкін О. Налагодження співпраці українців з України та Канади у висвітлені питання окупації Криму Російською Федерацією // Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 29-33
897695
  Білай Д.В. Налагоджуємо біоритми // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 5-6
897696
   Налагоджують співпрацю // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 2


  За ініціативою генерального директора Корпорації "Науковий парк імені Тараса Шевченка" В.І. Чернюка в КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч із представниками Посольства Китайської Народної Республіки в Україні: радником з питань науки Чжаном ...
897697
  Кравченко Д. Налагодили співпрацю з геологами Норвегії // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 2


  Нещодавно викладачі геологічного факультету, доценти І.В. Віршило та Д.В. Кравченко відвідали Арктичний Університет Норвегії - Університет міста Тромсе (АУН-УТ). Метою поїздки було налагодження співпраці між геологічним інститутом АУН-УТ та геологічним ...
897698
   Наладка автоматических систем и устройств управления технологическими процессами. – М., 1977. – 400с.
897699
  Якобсон И.А. Наладка быстродействующих переключающих устройств силовых трансформаторов / И.А. Якобсон. – Москва : Энергия, 1976. – 96 с.
897700
  Рыжавский Г.Я. Наладка высокочастотных каналов защиты / Г.Я. Рыжавский. – Москва : Энергия, 1974. – 121 с.
897701
  Афанасьев П.С. Наладка деревообрабатывающих станков : [учебник для проф.-техн. училищ] / П.С. Афанасьев, А.Ф. Янишевский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1968. – 416 с. : ил.
897702
  Альбицкий Ф.Ф. Наладка и настройка систем регулирования паровых турбин / Ф.Ф. Альбицкий. – Москва, 1987. – 83с.
897703
  Щуров В.М. Наладка и обслуживание регуляторов частоты на тепловых электростанциях / В.М. Щуров. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 94 с.
897704
  Щуров В.М. Наладка и обслуживание регуляторов частоты на тепловых электростанциях / В.М. Щуров. – изд. 2-е, перераб. – Москва : Энергия, 1979. – 96 с.
897705
  Мидлтон Р.Г. Наладка и ремонт радиоэлектронных устройств, не имеющих технического описания / Р.Г. Мидлтон. – Москва, 1994. – 304 с.
897706
  Кожевников Н.Н. Наладка и эксплуатация систем смазки подшипников агрегатов Киевской ГЭС / Н.Н. Кожевников. – М., 1972. – 32с.
897707
   Наладка промышленных систем автоматического регулирования. – М., 1966. – 256с.
897708
   Наладка средств автоматизации и автоматических систем регулирования. – М., 1989. – 367с.
897709
   Наладка средств измерений и систем технологического контроля. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1990. – 399с.
897710
  Шаин А.Д. Наладка устройств телемеханики на промышленных предприятиях. / А.Д. Шаин, А.Г. Левин. – М., 1980. – 96с.
897711
  Любарев Е.А. Наладка электродвигателей постоянного тока / Е.А. Любарев. – Москва : Энергия, 1970. – 81 с. – (Библиотека электромонтера ; Вып. 306)
897712
  Воллернер Н.Ф. Наладка, регулировка и контроль радиоэлектронной аппаратуры / Н.Ф. Воллернер. – Киев, 1961. – 190с.
897713
  Сквиренко Г. Наладчики. / Г. Сквиренко. – Кишинев, 1968. – 192с.
897714
  Левитин Е.А. Налаживание приемников / Е.А. Левитин. – Москва-Ленинград, 1949. – 64 с.
897715
  Ломанович В.А. Налаживание радиоаппаратуры / В.А. Ломанович, А.Г. Соболеский. – Москва, 1968. – 304 с.
897716
  Большов В.М. Налаживание радиоприемников / В.М. Большов. – М.-Л, 1963. – 64с.
897717
  Сницерев Г.А. Налаживание супергетеродинного радиоприемника / Г.А. Сницерев. – Москва : Связьиздат, 1952. – 71 с.
897718
  Стародуб І. Налаогодження комунікацій // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 25 січня (№ 3/4) : Сімейне право


  "Новий Закон є кроком до імплементації актів права ЄС у сфері телекомунікацій в чинне регулювання та робить український телекомунікаційний ринок більш цікавим для європейських інвесторів".
897719
  Ільченко Н.В. Налаштуємо організм на осінь // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 3
897720
   Налбандян Д.. – Москва, 1981. – 76с.
897721
   Налбандян Д.. – Москва, 1986. – 322с.
897722
   Налбандян Д.А.. – Москва, 1955. – 18с.
897723
   Налбандян Д.А.. – Л., 1983. – 24с.
897724
  Мир-Хайдаров Налево пойдешь - коня потеряешь / Мир-Хайдаров. – М., 1990. – 429с.
897725
  Алексеев В.Р. Наледи / В.Р. Алексеев ; отв. ред. В.В. Воробьев ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т географии. – Новосибирск : Наука ; Сибирское отделение, 1987. – 253, [3] с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 242-254
897726
  Цвид А.А. Наледи в Приморском крае и борьба с ними / А.А. Цвид. – Магадан, 1957. – 86с.
897727
  Алексеев В.Р. Наледи и наледные процессы : (вопр. классиф. и терминологии) / В.Р. Алексеев ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т географии Сибири и Дал. Востока. – Новосибирск : Наука. Сибирское отделение, 1978. – 188 с. : ил., черт. – Библиогр..: с. 175-187
897728
  Соколов Б.Л. Наледи и речной сток / Б.Л. Соколов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 189с.
897729
  Алексеев В.Р. Наледи и сток / В.Р. Алексеев, М.Ш. Фурман ; отв.ред. Г.В. Бачурин ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т географии Сибири и Дал. Востока. – Новосибирск : Наука ; Сибирское отделение, 1976. – 118 с. : ил. – Библиогр.: с. 108-110
897730
  Петров В.Г. Наледи на Амурско-Якутской магистрали / В.Г. Петров. – Ленинград : АН СССР, 1930. – 177с.
897731
  Чекотилло А.М. Наледи на территории СССР и борьба с ними / А.М. Чекотилло, А.А. Цвид, В.Н. Макаров; АН СССР. Сибирск. отд.Дальневост. филиал. – Благовещенск : Амурское кн. изд., 1960. – 205с.
897732
   Наледи Сибири. – М., 1969. – 208с.
897733
   Наледи Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1981. – 240с.
897734
  Дяченко С. Належить посилити соціальний захист працівників органів внутрішніх справ // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.94-97. – ISSN 0132-1331
897735
  Овсяннікова О. Належна (справедлива) судова процедура як гарантія довіри громадськості до судової влади // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 128-135. – ISSN 1026-9932
897736
   Належна організація атестації випускників - важлива складова реалізації закону України "Про вищу освіту" / Ю.С. П"ятницький, І.Є. Булах, І.В. Мельник, М.Р. Мруга, М.О. Поліщук, Л.П. Войтенко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 50-53. – ISSN 1681-2751
897737
  Гуцу Належна організація діловодства в органгах прокуратури України як важливий чинник підвищення ефективності прокурорсько-слідчої діяльності / Гуцу, Бідненко В. -, В. Прокопенко // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.110-112
897738
  Пасько О.В. Належна правова процедура Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (72). – С. 50-56. – ISSN 2307-9878


  Стаття присвячена дослідженню належної правової процедури Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку з метою виявлення засобів впливу національних зацікавлених сторін на глобального видавника стандартів, а також для побудови схожої системи ...
897739
  Білак М.В. Належна процедура: гарантія захисту прав приватних осіб від суб"єктів владних повноважень // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 27-32. – ISBN 978-617-7404-86-5
897740
  Сакара Н. Належна судова процедура як елемент доступності правосуддя // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 3. – С.63-68
897741
  Николина К. Належна юридична процедура: теоретичні аспекти визначення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 44-46. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються теоретичні проблеми визначення поняття та змісту належної правової процедури, її співвідношення з правовою процедурою та процесом. В статье исследуются теоретические проблемы определения понятия и содержания надлежащей правовой ...
897742
  Сампара Н.М. Належне виконання як спосіб припинення субсидіарного зобов"язання за цивільним законодавством України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 150-153. – ISSN 2219-5521
897743
  Ляпін Д.В. Належне державне управліяння як головний чинник забезпечення конкурентоспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 42-47


  Статтю присвячено розгляду впливу державного управління на національну конкурентоспроможність, проаналізовано фактори конкурентоспроможності та сфери основної уваги державноївлади на різних стадіях економічного розвитку країни.
897744
   Належне забезпечення вищої освіти навчальною книгою - невід"ємна складова забезпечення якості освітньої діяльності / Ю.С. П"ятницький, Н.О. Олексіна, Р.А. Стецюк, І.В. Мельник, Т.І. Фаріон // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 40-49. – ISSN 1681-2751
897745
  Пономаренко К.Д. Належне здійснення права на забудову земельної ділянки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Пономаренко Костянтин Даніїлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
897746
  Закалюк А. Належне кадрове забезпечення судової влади як неодміна умова незалежного та доброчесного здійснення нею правосуддя / А. Закалюк, О. Томкіна // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 64-70. – ISSN 0132-1331
897747
  Іншин М. Належне пенсійне забезпечення як фактор попередження корупції в ОВС // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (6). – С. 199-205


  У статті обгрунтовується доцільність удосконалення пенсійного забезпечення працівників ОВС з метою перетворення його на стримувальний фактор учинення корупційних правопорушень цією категорією державних службовців.
897748
  Овчаренко О.М. Належне фінансове забезпечення суддів як гарантія їх незалежності // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 258-267. – ISSN 2224-9281
897749
  Москвич Л.М. Належне фінансове забезпечення судів як передумова їх ефективної роботи // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 157-165. – ISSN 0201-7245
897750
  Лукаш О.Л. Належне фінансування судів - гарантія їх незалежності / О.Л. Лукаш, Д.М. Притика, Н.П. Лукашова // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 174-176.
897751
  Шаблін Є.І. Належне фінансування як гарантія незалежності прокуратури України: актуальні проблеми // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 227-235. – ISSN 2306-9082
897752
  Зубрицький Микола Належний прокурорський нагляд сприяв розкриттю серійних вбивств жінок // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 15-18.
897753
  Авер"янова Є .В. Належний спосіб захисту при оскарженні рішень органів місцевого самоврядування в адміністративному судочинстві // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 102-114. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
897754
  Ангеленюк А.-М.Ю. Належний спосіб отримання доказів у кримінальному процесі України крізь призму судових рішень // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 3 (13). – С. 134-140. – ISSN 2617-4162
897755
  Матвійчук О. Належним чином не поцінований / О. Матвійчук, Н. Струк // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 106-108. – ISSN 0869-3595


  Гнєденко Борис Володимирович - фундатор кафедри теорії ймовірностей у Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка
897756
  Верещінська І. Належні та допустимі докази в окремих категоріях справ, що випливають зі спадкових правовідносин // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6. – С. 216-221. – ISSN 1026-9932
897757
  Суржинський М.І. Належність до громадянства України та пострадянських держав: порівняльний аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 87-91. – ISSN 2219-5521
897758
  Суржинський М.І. Належність до громадянства України: теоретико-правові питання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 90-95
897759
  Горбань Р. Належність до церкви sui iuris та її зміна згідно з чинним церковним законодавством : коментар правових норм, що регулюють належність до Церкви sui iuris і обряду та їх зміну / Річард Горбань. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. – 100с. – ISBN 978-966-8207-71-6
897760
  Сергєєва Д.Б. Належність доказів за новим КПК України // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 3 (31), спецвипуск. – С. 234-239. – ISSN 1609-0462
897761
  Штурмак Належність доказів у кримінальному судочинстві / Штурмак, ОЛ // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 526-531. – ISSN 1563-3349
897762
  Сліпченко О.І. Належність доказів у справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 105-110. – ISSN 0201-7245
897763
  Пучко Д.В. Належність і допустимість висновку експерта як критерії оцінювання судової експертизи // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Е.Б. Сімакова-Єфремян [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 22. – С. 226-239. – ISSN 1993-0917
897764
  Руда Т.В. Належність і допустимість доказів у цивільному процесі США та України: порівняльно-правовий аналіз // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 12 (112). – С. 40-45
897765
  Радзивілюк В. Належність мирової угоди до процедур банкрутства // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (92). – С. 94-104. – ISSN 2308-0361
897766
  Бондарєва М.В. Належність та допустимість доказів у нотаріальному процесі / М.В. Бондарєва, Н.В. Василина // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 75-81
897767
  Кучер Т. Належність та допустимість як критерії оцінки доказів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 80-82. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються правила допустимості доказів та належності засобів доказування в аспекті їх наступного використання під час здійснення правосуддя на основі комплексного аналізу їх прямого чи побічного закріплення в чинному цивільному ...
897768
  Бабіков О. Належність, допустимість та використання у кримінальному провадженні як доказів матеріалів, отриманих оперативними підрозділами при здійсненні ОРД // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (161). – С. 68-80
897769
  Галич В. Належу до наукової школи професора Різуна // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 9 : Присвячено 50-літтю від дня народження В.В. Різуна 12 лютого 2007 р. – С. 128-131


  В. Різун.
897770
  Козловский Ф.М. Налет не повториться / Ф.М. Козловский. – Минск, 1974. – 156с.
897771
  Тунинский Родион Налетела грусть : city-life // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 7. – С. 24-27
897772
  Фролов Антон Налечь на пиво в Брюгге // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 22-27 : фото
897773
  Возовикова Т. Налечь на селекцию! Отбор одаренной молодежи объявлен делом государственной важности // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 3 февраля (№ 5)


  Без хороших специалистов инновационной экономики не построишь, а стать настоящими профессионалами своего дела в первую очередь обещают молодые люди, обладающие теми или иными талантами. Следуя этой логике, государство решило умножить и упорядочить ...
897774
  Акулиничев Н.П. Налив : стихи / Н.П. Акулиничев. – Тула : Приок. кн. изд., 1967. – 64 с.
897775
  Мамонов Л.К. Налив зерна яровой пшеницы в Целиноградской области : Автореф... канд. биол.наук: / Мамонов Л.К.; АН Каз.ССР. Ин-т ботаники. – Алма-Ата, 1966. – 23л.
897776
  Матюшин И.А. Наливается колос / И.А. Матюшин. – Ташкент
1. – 1955. – 240с.
897777
  Пиняев И.Д. Наливается рожь... / И.Д. Пиняев. – Саранск, 1973. – 200с.
897778
  Ле И. Наливайко / И. Ле; Пер. с укр. Семен Родов. – Ленинград : Советский писатель, 1948. – 444с.
897779
  Ле І. Наливайко : історичний роман з часів боротьби україн ського народу проти панського поневолення в кінці 16-го століття / І. Ле. – 2-е вид. – Київ : ДЛВ України, 1949. – 316 с.
897780
  Ле И.Л. Наливайко : Роман / И.Л. Ле; Пер. с укр. – Москва : Радянський письменник, 1951. – 387с.
897781
  Ле І. Наливайко : історичний роман / І. Ле. – 3-е вид., переробл. і доп. – Київ : ДЛВ, 1953. – 455 с.
897782
  Ле И.Л. Наливайко : Истор. роман / И.Л. Ле. – Москва : ГИХЛ, 1955. – 468с.
897783
  Ле І. Наливайко : історичний роман / І. Ле. – Київ : ДЛВ, 1957. – 476 с. – (Б-ка українського романа та повісті)
897784
  Ле И.Л. Наливайко : Ист. роман / И.Л. Ле. – Киев : Держлітидав України, 1960. – 484с.
897785
  Ле И. Наливайко : Ист. роман / И. Ле. – Киев : Держлітвидав, 1964. – 484 с.
897786
  Ле І. Наливайко : історичний роман / І. Ле. – Київ : Дніпро, 1975. – 475 с. : Нар. худ. УРСР І.С. Їжакевича
897787
   Наливайко Дмитро Сергійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 328. – ISBN 978-966-439-754-1
897788
  Макаренко Д.Є. Наливайко Лука Євстафійович (До 100-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 4. – С. 107 : фото. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0367-4290
897789
  Геник С. Наливайко Северин // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 165 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
897790
  Плохій С. Наливайкова віра: козацтво та релігія в ранньомодерній Україні = The cossacks and religion in early modern Ukraine / Сергій Плохій. – Київ : Критика, 2005. – 496 с. – ISBN 966-7679-76-4
897791
  Плохій С. Наливайкова віра: козацтво та релігія в ранньомодерній Україні / Сергій Плохій; Пер. з англ. С. Грачової. – 2-ге вид., випр. – Київ : Критика, 2006. – 496 с. – ISBN 966-7679-86-1
897792
  СорокинВ.Н Налим озера Байкала / СорокинВ.Н. – Новосибирск, 1976. – 144с.
897793
  Джамалов Наличие приближения непериодических функций и структурные характеристики обобщенного типа : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01. / Джамалов М-А. .; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.16
897794
  Кожухарь А.Н. Наличие спора о праве гражданском как предпосылка права на предъявление иска. (Лекция для студ. юридич. фак-тов). / А.Н. Кожухарь. – Кишинев, 1970. – 48с.
897795
   Наличие средств механизации и автоматизации в промышленности Латвийской ССР на 1 июля 1975 года. – Рига, 1976. – 294 с.
897796
  Геник В.І. Налітали чорні круки. / В.І. Геник. – Ужгород, 1973. – 53с.
897797
  Грозданова Е.А. Налог джизье в Балканских землях. (XVII - XVIII вв.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Грозданова Е.А. ; Ин-т вост. языков. – Москва, 1969. – 16 с.
897798
  Минаев Б.А. Налог на добавленную стоимость. / Б.А. Минаев. – М, 1995. – 112с.
897799
  Брандт Б.Ф. Налог на освобожденных от воинской повинности в теории и в практическом применении / Соч., удостоен. Имп. Ун-том Cв. Владимира награды золотой медалью, Б. Брандта. – [Киев] : Nип. Имп. Ун-та Cв. Владимира, Киев. отд-ние т-ва печ. дела и торг. И.Н. Кушнерев и К* в Москве, 1889. – VIII, 288 с.


  На тит. стр. дарсьвенная надпись: Глубокоуважаемому учителю, профессору Алексею Васильевичу Романовичу-Славатинскому от признательного ученика и почитателя автор
897800
  Львов Д. Налог с наследства / Исслед. Д. Львова, экстраорд. проф. Казан. ун-та. – Казань : Типо-лит. Ун-та
Ч. 1. – 1893. – III, [2], 480 с., 1 л. табл.
897801
  Соловьев Л.Я. Налог с нетоварных операций / Л.Я. Соловьев. – Москва, 1949. – 32с.
897802
  Анчишкин А.И. Налог с оборота - конкретная форма прибавочного продукта социалистического производства / Анчишкин А.И. – Москва : Высшая школа, 1962. – 55 с.
897803
  Колосовский С.Я. Налог с оборота / С.Я. Колосовский, Ю.А. Розенблюм. – Харьков, 1958. – 89с.
897804
  Янченко С.Е. Налог с оборота / С.Е. Янченко. – Минск, 1983. – 148с.
897805
  Дворецкова Н.К. Налог с оборота в СССР / Н.К. Дворецкова. – Ростов-на-Дону, 1980. – 95с.
897806
  Сорокин В.А. Налог с оборота в СССР и проблемы совершенствования его взимания. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Сорокин В.А.; Всесоюз. зачо. фин.-экон. ин-т. – М., 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
897807
  Рабинович Г.Л. Налог с оборота и его роль в финансовом механизме / Г.Л. Рабинович, М.А. Иваньков. – М., 1982. – 141 с.
897808
  Пастревич Л.В. Налог с оборота как метод изъятия чистого дохода в бюджет : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Пастревич Л.В. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1955. – 16 с.
897809
  Колосов А. и др. Налог с оборота по продовольственным товарам / А. и др. Колосов. – М., 1965. – 216с.
897810
  Тарнижевский В.М. Налог со зрелищ / В.М. Тарнижевский. – М., 1950. – 40с.
897811
   Налоги. – М., 1994. – 400с.
897812
   Налоги. – 2-е изд., перераб. и доп. – Дніпропетровськ, 1998. – 645с.
897813
   Налоги : Учебное пособие / В.В. Буряковский, В.Я. Кармазин, С.В. Каламбет, О.А. Водолазская; Под ред. В.В.Буряковского. – 1-е изд. – Днепропетровск : Пороги, 1998. – 611с. – ISBN 9665251031
897814
   Налоги : Учебн. пособ. – 4-е изд., перераб. и дополн. – Москва : Финансы и статистика, 1998. – 544 с. – ISBN 5-279-01886-4
897815
   Налоги : Учебное пособие / В.В. Буряковский, В.Я. Кармазин, С.В. Каламбет, О.А. Водолазская; Под ред. В.В.Буряковского. – 2-е изд., перераб. и дополненное. – Дніпропетровськ : Пороги, 1998. – 642с. – ISBN 966-525-115-5
897816
   Налоги в иностранных государствах. – М., 1926. – 264с.
897817
  Ващенко Р. Налоги в механизме государственного регулирования предпринимательства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 39-43.
897818
   Налоги в механизме хозяйствования. – М., 1991. – 108с.
897819
   Налоги в развитых странах. – М., 1991. – 288с.
897820
  Черник Д.Г. Налоги в рыночной экономике / Д.Г. Черник. – Москва : Финансы, Юнити, 1997. – 383с. – ISBN 5-85174-084-6
897821
  Солюс Г.П. Налоги в системе государственно-монополистического капитализма / Г.П. Солюс. – М, 1964. – 271с.
897822
  Федосов В.М. Налоги в системе государственно-монополистического капитализма ФРГ / В.М. Федосов. – М, 1969. – 88с.
897823
  Чухно А. Налоги в системе экономических отношений капитализма / А. Чухно, В. Колыбанов // Эконом. Сов. Украины, 1988. – №4


  Рец.: на кн. Федосов В.М. Современ. капитал. и налоги (Киев: Вища школа.-1987.-126с.)
897824
  Воронская Е.А. Налоги в Украине: обучающий курс. От теории к практике / Е.А. Воронская. – [17-я ред.]. – Днепропетровск : Акцент, 2016. – 471, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-966-921-095-1
897825
  Окунева Л.П. Налоги в условиях государственно-монополистического капитализма. / Л.П. Окунева. – М., 1982. – 152с.
897826
  Янбухтин Киамиль Налоги в условиях капитализма и в советском хозяйстве. / Янбухтин Киамиль. – М., 1934. – 72с.
897827
  Федосов В.М. Налоги в экономике современного капитализма / В.М. Федосов. – Киев, 1977. – 192с.
897828
  Левин Р. Налоги и крестьянство. / Р. Левин. – М., 1923. – 29с.
897829
  Сутырин С.Ф. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике : Учеб. пособие / С.Ф. Сутырин, А.И. Погорлецкий; Санкт-Петербургский гос. ун-тет. – Санкт- Петербург : Полиус, 1998. – 578с. – ISBN 5-8016-0016-7
897830
  Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине / В.П. Завгородний. – Київ : А.С.К., 2000. – 639с. – (Экономика.Финансы.Право). – ISBN 966-539-227-1
897831
  Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине / В.П. Завгородний. – Київ : А.С.К., 2001. – 639с. – (Экономика. Финансы. Право). – ISBN 966-539-227-1
897832
  Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине / В.П. Завгородний. – Київ : А.С.К., 2003. – 639с. – (Экономика Финансы Право). – ISBN 966-8291-04-2


  Издание посвящено вопросам, связанным с организацией налогообложения, проведения налогового контроля и соблюдением налогового законодательства
897833
   Налоги и налогообложение. – К., 1995. – 64 с.
897834
  Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение : Учебник / Т.Ф. Юткина. – Москва : Инфра-М, 2000. – 429с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-774-8
897835
   Налоги и налогообложение : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика" / И.А. Майбуров [ и др. ] ; под ред. И.А. Майбурова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ, 2008. – 512с. – ISBN 978-5-238-01298-8
897836
  Гроссман В.Я. Налоги и сборы в СССР / В.Я. Гроссман. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1929. – 171с.
897837
  Марьяхин Г.Л. Налоги и сборы с колхозов и населения. / Г.Л. Марьяхин. – М, 1949. – 192с.
897838
  Цапкин Н. Налоги и сборы с колхозов и населения. / Н. Цапкин. – М., 1954. – 224с.
897839
   Налоги и сборы с населения. – М., 1974. – 190с.
897840
   Налоги и сборы с населения в СССР. – Москва, 1964. – 128с.
897841
  Бурмистров Д.В. Налоги и сборы с населения в СССР. / Д.В. Бурмистров. – Москва, 1968. – 184с.
897842
  Уразова Е.И. Налоги и экономический рост развивающихся стран / Е.И. Уразова. – Москва, 1981. – 182с.
897843
  Кирюхин В.Т. Налоги капиталистических государств -- финансовое орудие ограбления широких масс трудящихся и обогащения монополистического капитала : Автореф... канд. экон.наук: / Кирюхин В.Т.; М-во внешней торговли СССР. Ин-т внешней торговли. – М., 1955. – 16л.
897844
  Кирюхин В.Т. Налоги капиталистических государств - орудие дополнительной эксплуатации трудящихся и обогащения монополий / В.Т. Кирюхин. – М., 1957. – 147с.
897845
  Лыкова Людмила Никитична Налоги на чистую стоимость богатства // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 2. – С. 30-37. – Бібліогр.: с. 34-37. – ISSN 0131-2227
897846
   Налоги с населения. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – Москва, 1986. – 175 с.
897847
  Марьяхин Г.Л. Налоги с населения в СССР / Г.Л. Марьяхин, Д.В. Бурмистров. – М, 1957. – 208с.
897848
  Янбухтин Киамиль Налоги с рабочих и служащих в СССР. / Янбухтин Киамиль. – М., 1936. – 28с.
897849
  Пискотин М.И. Налоги с сельского населения в СССР / М.И. Пискотин. – М, 1957. – 200с.
897850
   Налоги Советской России. – М.
1. – 1922. – 172с.
897851
   Налоги Советской России. – М.
2. – 1923. – 58 с.
897852
  Гензель П.П. Налоги Союза СССР / Проф. П.П.Гензель. – Москва : Фин. изд-во НКФ СССР, 1926. – 140, [1] с. : табл.
897853
  Тихонов Алексей Налоги, или Предложения, от которых нельзя отказаться : Досье // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 6 (2789). – С. 121-132 : Іл.
897854
  Кашин В.А. Налоговая "справедливость" / В.А. Кашин. – Москва, 1986. – 93 с.
897855
  Бурукина О.А. Налоговая администрация Великобритании: реформы и тенденции // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 11. – С. 113-119. – ISSN 0132-0831
897856
  Данков В.С. Налоговая бухгалтерия районных и городских финансовых отделов. / В.С. Данков, Н.А. Дьяченко. – Л., 1939. – 92с.
897857
  Кокорин В.А. Налоговая гавань : Чем полезен офшор // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 9. – С. 118-123. – ISSN 0132-0831
897858
  Храбров А. Налоговая обязанность и составляющие её элементы // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.135-138
897859
  Храбров А. Налоговая обязанность как вид правовой обязанности // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.81-84
897860
  Исаев М З. Налоговая политика в азербайджанской деревне в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Исаев З.М.оглы; АН АзССР. Ин-тут истории. – Баку, 1974. – 44л.
897861
  Лифшиц М. Налоговая политика ВКПб и оппозиция. / М. Лифшиц. – М.Л., 1928. – 80с.
897862
  Соколов Н.Г. Налоговая политика партии в деревне в восстановительный период (1921-1925 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Соколов Н.Г.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1962. – 20л.
897863
  Багинский М. Налоговая реформа Трампа напугала Китай // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 22 мая (№ 21). – С. 6


  "Администрация президента США Дональда Трампа представила в среду план налоговой реформы, предполагающей прежде всего снижение налога на прибыль компаний и ставок для физических лиц, а также владельцев бизнеса. «Мы намерены серьезно сократить налоги и ...
897864
  Окунева Л.П. Налоговая система Великобритания в послевоенный период : Автореф... канд .экон.наук: / Окунева Л. П.; МГИМО. – М., 1963. – 24л.
897865
  Чехутов А.И. Налоговая система Китайской Народной Республики / А.И. Чехутов. – М, 1962. – 207с.
897866
  Марьяхин Г.Л. Налоговая система СССР. / Г.Л. Марьяхин. – М, 1952. – 247с.
897867
  Журавлев С.Г. Налоговая система США как орудие ограбления трудящихся и средство обогащения монополий : Автореф... канд .экон.наук: / Журавлев С. Г.; МВО СССР, Моск. фин. ин-т. – М., 1954. – 16л.
897868
   Налоговая система Украины : Учебное пособие / М.В. Гридчина, В.Б. Тропина, Н.И. Вдовиченко, А.В. Калина; МАУП. – 3-е издание, исправленное и дополненное. – Київ : МАУП, 2003. – 144с. – ISBN 966-608-288-8
897869
  Данилов А.Д. Налоговая система Украины в условиях экономического спада // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 32-36
897870
  Баранник Л. Налоговая система Украины: эволюция, трудности становления, перспективы // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 1. – C. 7-17 : табл. – Библиогр.: 13 назв
897871
  Вондрачкова П. Налоговая система Чешской Республики // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (291). – С. 22-34. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Становление и развитие налоговой системы Чехии. Последствия проведения налоговых реформ. Классификация налогов. Краткое описание основных налогов с точки зрения субъектов и объектов налогообложения, налоговой базы, периода налогообложения, оснований ...
897872
  Егоренкова С.В. Налоговая тайна как предмет преступления по статье 183 УК РФ // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 6. – С. 141-145. – ISSN 1684-2618
897873
  Жакипбеков Д.С. Налоговая учетная политика как основа организации налогового учета в Республике Казахстан // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 66-74. – (Экономика ; № 4). – ISSN 0201-7385
897874
  Ветрова Н.С. Налоговая эксплуатация трудящихся в США / Н.С. Ветрова. – Москва, 1980. – 62с.
897875
  Юткина Т.Ф. Налоговедение: от реформы к реформе : Монография / Т.Ф. Юткина. – Москва : Инфра-М, 1999. – 293с. – Библиогр.:с.289-292. – ISBN 5-86225-909-0
897876
  Дуравкин М П. Налоговий залог // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 103-110. – ISSN 0201-7245
897877
  Балацкий Е Налогово-бюджетная политика и экономический рост / Е Балацкий, Н. Екимова // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 4/5. – С. 197-214. – ISSN 0207-3676
897878
   Налоговое бремя в США. – М., 1957. – 62с.
897879
  Гензель П.П. Налоговое законодательство СССР. / П.П. Гензель. – М, 1927. – 218с.
897880
  Жиленас А. Налоговое обложение литовского крестьянства в условиях капитализма и существенное изменение его обложения при социалистическом строе : Автореф... докт. экон.наук: / Жиленас А.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1964. – 100л. – Бібліогр.:с.99-100
897881
  Химичева Н.И. Налоговое право / Н.И. Химичева. – М., 1997. – 336с.
897882
  Кучерявенко М.П. Налоговое право / М.П. Кучерявенко. – Харьков : Консум, 1997. – 432с. – ISBN 966-7124-11-8
897883
  Кучерявенко Н.П. Налоговое право : Учебник / Н.П. Кучерявенко. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Харків : Консум, 1998. – 448с. – ISBN 966-7124-11-8
897884
  Химичева Н.И. Налоговое право : Учебник / Н.И. Химичева. – Москва : БЕК, 1999. – 336с. – ISBN 5-85639-214-0; 3-406-43032-5
897885
  Кучерявенко Н.П. Налоговое право : Учебник / Н.П. Кучерявенко. – Харків : Легас, 2001. – 584с. – ISBN 966-95-754-7-8
897886
   Налоговое право : Конспект лекций. – Москва : ПРИОР-издат, 2006. – 224с. – ISBN 5-9512-0664-2
897887
   Налоговое право в решениях Конституционного Суда Российской Федерации 2004 года : По материалам второй Международной научно-практической конференции 15-16 апреля 2005 г., Москва. – Москва : Волтерс Клувер, 2006. – 320с. – ISBN 5-466-00163-5
897888
  Захаров А.С. Налоговое право ЕС: актуальные проблемы функционирования единой системы / А.С. Захаров. – Москва : Волтерс Клувер, 2010. – 656, [2] с. : табл. – ISBN 978-5-466-00434-2
897889
   Налоговое право Украины (по состоянию на 1 июня 2000 года) : Юридический справочник. – 2-е изд. – Одесса : Негоциант, 2000. – 492с. – ISBN 966-7423-26-3
897890
  Косов М.Е. Налоговое регулирование инновационного бизнеса // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2015. – № 1 (39). – С. 13-17. – ISSN 2072-4322
897891
  Погорлецкий А.И. Налоговые аспекты расширения Европейского Союза // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 30-39. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
897892
  Нгуен Тхань Хай Налоговые и валютно-финансовые аспекты иностранных инвестиций (сравнительно-правовой анализ опыта во Вьетнаме и в Украине) : Дис... наук: 12.00.03 / Нгуен Тхань Хай; КУ им. Т.Шевченко. Ин-т междунар. отношений. – К., 1998. – 149л. – Бібліогр.:л.142-149
897893
  Рева Т.М. Налоговые льготы в системе регулирования внешней торговли // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 92-98 : табл., рис. – Библиогр..: 4 назв. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
897894
  Шелковникова Лада Налоговые льготы для звездных гостиниц: Законодатель продолжает стимулировать отрасль / Шелковникова Лада, Бондарев Тимур // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 22-24 : фото
897895
  Аль-Джалал Хусейн Абдул халик Налоговые методы мобилизации накоплений в Йеменской Арабской Республике : Автореф... канд. эк.наук: 08.00.01 / Аль-Джалал Хусейн Абдул халик; Киевск. ин. нар. хоз-ва. – К., 1978. – 23л.
897896
   Налоговые платежи сельского населения. – М., 1958. – 80с.
897897
  Кучеров И.И. Налоговые последствия использования альтернативных платежных средств (теоретико-правовые аспекты) / И.И. Кучеров, И.А. Хаванова // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2017. – Вып. 35. – С. 66-72. – ISSN 1995-4190


  "Статья посвящена анализу правовой природы альтернативных платежных средств (для целей налогообложения), в частности биткоина; исследованию налоговых последствий операций с ними (теоретико-правовые аспекты). Научный интерес авторов статьи связан с ...
897898
   Налоговые проверки : Порядок проведения и особенности оформления результатов: Практическое руководство / В.В. Семенихин, Ю.В. Емельянова, И.Н. Маканова, И.Н. Симоненко, Э.В. и др. Абрамова; Семенихин В.В., Емельянова Ю.В., Маканова И.Н., Симоненко И.Н., Абрамова Э.В. и др.; Под. ред. В.В. Семенихина. – Москва : ЭКСМО, 2006. – 144с. – (Портфель бухгалтера). – ISBN 5-699-17224-6
897899
  Кучерявенко Н.П. Налоговые процедуры: правовая природа и классификация : монография / Н.П. Кучерявенко ; Научно-исслед. ин-т гос. строительства и местного самупр. Акад. правовых наук Украины. – Киев : Правова єдність, 2009. – 496 с. – ISBN 978-966-2183-45-0;
897900
   Налоговые системы зарубежных стран. – 2-е изд., перераб.и доп. – Москва : Закон и право, ЮНИТИ, 1997. – 192с. – ISBN 5-85171-038-1
897901
  Хосрави Ш. Налоговые системы и международный налоговый режим // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 12 (74). – С. 22-27
897902
  Хачатурян Г.Р. Налоговые схемы и налоговые преступление-где же та тонкая грань между ними? // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 3. – С. 216-219. – ISSN 1684-2618
897903
  Юровский Б. Налоговый залог - правила, которые пока действуют // Экспресс - анализ законодательных и нормативных актов : еженедельний информационный бюллетень. – Харьков, 2001. – № 3. – С.21-32
897904
   Налоговый залог // Энциклопедия бухгалтера и экономиста. Приложение / ООО Центр экономических исследований и управленческого консультирования "Консульт". – Харьков, 2001. – № 1 : Налоговый залог. – С.1-40
897905
  Палумбо Н. Налоговый инспектор / Н. Палумбо. – М, 1959. – 269с.
897906
   Налоговый кодекс Российской Федерации : текст с изменениями и дополнениями на 15 мая 2008 года / [ отв. ред. Т. Лагун ]. – Справочно-информационное издание. – Москва : Эксмо. – (Карманный справочник юриста). – ISBN 978-5-699-28112-5
Ч. 1-2. – 2008. – 832с.
897907
  Мельник Д.Ю. Налоговый менеджмент / Д.Ю. Мельник. – Москва : Финансы и статистика, 1999. – 352с. – ISBN 5-279-01904-6
897908
  Скворцов Н.Н. Налоговый менеджмент: Стратегия и тактика : В 10 кн. Практическое руководство / Н.Н. Скворцов; Центр переподг. и повышения квалификац. руков. кадров орг. госуд. налог. службы Украины; Под ред.В.П.Давыдовой. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-115-1
Кн.1 : От стагнации к стабилизации. – 2002. – 222с.


  Розглянуто питання нарисної геометрії, інженерної графіки, обчислювальної геометрії, комп"ютерної графіки, геометричного моделювання на основі теорії параметризації.
897909
  Скворцов Н.Н. Налоговый менеджмент: Стратегия и тактика : В 10-ти кн. / Н.Н. Скворцов; Центр переподгатовки и повышения квалификации руковод. кадров органов гос. налог. службы Украины. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-191-7
Кн. 10 : Управленческое консультирование. Налоговый инспектор - консультант налогоплательщика: Практическое руководство/Под ред.В.П.Давыдовой. – 2003. – 239с.


  Рассмотрены теоретические и практические вопросы налогового консультирования, основанного на современном налоговом менеджменте как новой научной и учебной дисциплине, предусмотренной программой реформирования и модернизации налоговой системы Украины
897910
  Сидорова Н.И. Налоговый потенциал в решении проблем бедности // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 10. – С.72-79. – ISSN 0132-1625
897911
  Кучерявенко Н.П. Налоговый процесс : [учебное пособие] / Н.П. Кучерявенко ; М-во образования и науки, НИИ фин. права. – Київ : Правова єдність, 2010. – 391, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2183-84-9
897912
  Ратнер Б.Е. Налоговый словарь / Б.Е. Ратнер. – М-Л, 1931. – 215с.
897913
  Могилевич А.В. Налоговый учет в городах / А.В. Могилевич, С.И. Винокур. – М, 1949. – 71с.
897914
  Малышкин А.И. Налоговый учет: ситуации и решения / А.И. Малышкин. – Київ : Лібра, 1999. – 224с. – ISBN 966-7035-22-0
897915
   Налоговый, банковский, таможенный консультант. – Київ, 2000
897916
   Налоговый, банковский, таможенный консультант. – Київ
№ 36. – 2000
897917
   Налоговый, банковский, таможенный консультант. – Київ
№ 1. – 2001
897918
   Налоговый, банковский, таможенный консультант. – Київ
№ 2-3. – 2001
897919
   Налоговый, банковский, таможенный консультант. – Київ
№ 4. – 2001
897920
   Налоговый, банковский, таможенный консультант. – Київ
№ 5. – 2001
897921
   Налоговый, банковский, таможенный консультант. – Київ
№ 6. – 2001
897922
   Налоговый, банковский, таможенный консультант. – Київ
№ 7. – 2001
897923
   Налоговый, банковский, таможенный консультант. – Київ
№ 8-9. – 2001
897924
  Маслова Л.Н. Налогообложение в международной торговле / Л.Н. Маслова, О.Г. Борисов. – Одесса : Фенікс, 2006. – 222, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 204-212. – ISBN 966-8631-68-4
897925
  Андреев Е.П. Налогообложение в международном морском судоходстве / Андреев Е.П., Шишкин Ю.А. ; отв. ред. А.П. Букин. – Москва : Финансы, 1979. – 78 с. – Библиогр.: с. 76-77
897926
  Назарова С.Ф. Налогообложение встранах-членах Таможенного союза // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 235-238. – ISSN 2306-546X


  Объект исследования - налоговые системы стран-членов Таможенного союза. Предмет исследования - эффективность систем налогообложения стран- членов Таможенного союза. Цель работы: изучение сложившейся практики построения налоговых систем в странах-членах ...
897927
  Бардола К.Ю. Налогообложение городского населентя Византии IV-V вв. Хрисаргир // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник; Статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / Харьковское историко-археологическое общество. – Харьков, 2008. – за 2006-2008 рік. – С. 77-94. – ISBN 978-966-8603-35-8
897928
  Братцев В. Налогообложение земель сельськохозяйственного назначения // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2011. – № 7. – С. 46-51. – ISSN 0235-2443
897929
  Столяров В.Ф. и др. Налогообложение и рыночная экономика / В.Ф. и др. Столяров. – К., 1991. – 42с.
897930
  Огарева М.Н. Налогообложение недвижимости как государственная трансакция // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-3. – С. 151-154. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
897931
  Терещенко М. Налогообложение офшорных зон // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал.Проблемні питання ,коментарі та поради / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 10. – С.29-35
897932
  Лисовски Р. Налогообложение труда в странах Европейского Союза // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 108-113. – ISSN 1993-0259
897933
   Налогообложение: теории, проблемы, решения : Монография. – Донецк : ДонНТУ, 2006. – 504с. – ISBN 966-377-019-8
897934
  Нечаев Л.М. Наложение конечных плоских деформаций в упругом теле : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Нечаев Л. М.; Тул. политехн. ин-т. – Тула, 1975. – 16л.
897935
  Богач П.Г. Наложение многополюсных электpодов на гипоталамическую область у собак для хpонических экспеpиментов. / П.Г. Богач, А.Ф. Косенко; АН СССР. – Москва-Ленингpад : АH СССР, 1956. – С. 988-992 : ил. – Резюме на анг. яз. - Отд. оттиск: Физиологический журнал имени И.М.Сеченова. 1956, т. XLII. – Библиогр.: с. 992
897936
   Наложенная минерализация грязевых вулканов Керченского полуострова / Е.Ф. Шнюков, М.А. Деяк, В.В. Иванченко, Н.А. Маслаков, В.В. Пермяков // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2015. – № 4 (42). – С. 5-18 : рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 1999-7566
897937
  Геворкьян В.Х. Наложенный литогенез и его роль в осадкообразовании / В.Х. Геворкьян, Ю.Г. Чугунный // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С. 57-67. – Библиогр.: 10 назв.
897938
  Авдеев В.Ф. Наль / В.Ф. Авдеев. – Липецк : Кн. изд-во, 1961. – 31с. – (Короткие рассказы)
897939
  Файзи А.Ф. Наль и Даман / А.Ф. Файзи. – Москва, 1982. – 190 с.
897940
  Файзи А.Ф. Наль и Даман / А.Ф. Файзи. – Москва, 1987. – 190 с.
897941
   Наль и Дамаянти. – Москва, 1958. – 128с.
897942
  Жуковский В.А. Наль и Дамаянти. Индийская повесть / В.А. Жуковский. – Москва, 1957. – 111с.
897943
   Нальчик-столица Советской Кабарды. – Нальчик, 1950. – с.
897944
   Нальчик и его районы. – Ростов -на-Дону, 1926. – 15с.
897945
  Чеченов М И. Нальчикская подкурганная гробница (3 тыс. до н.э.) / М И. Чеченов, . – Нальчик, 1973. – 68с.
897946
  Кушхов А.Х. Нальчикский парк / А.Х. Кушхов, И.А. Ругузов. – Нальчик, 1979. – 67с.
897947
  Лизанчук В. Нам 1000 доларів - вам "наукова" публікація в Скопусі, або Як знищують українську національну гуманітаристику // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 26 березня (№ 6). – С. 4-5
897948
  Хинкис Г.Л. Нам 95. Прошлое и настоящее Московского колледжа геодезии и картографии // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 2--6 : фото. – ISSN 0016-7126
897949
  Радугин М.Я. Нам было по восемнадцать / М.Я. Радугин. – Москва, 1980. – 176 с.
897950
   Нам было семнадцать. – Новосибирск, 1971. – 288с.
897951
  Журахович С.М. Нам было тогда по двадцать : повесть и рассказы / С.М. Журахович. – Москва : Советский писатель, 1972. – 302 с.
897952
   Нам в коммунизме жить. – Калининград, 1962. – 112с.
897953
  Парфенов Л.Г. Нам возвращают наш портрет: заметки о телевидении / Л.Г. Парфенов, Е.Л. Чекалова. – М., 1990. – 207с.
897954
  Недосекин Р.К. Нам девятнадцать / Р.К. Недосекин. – Архангельск, 1961. – 123с.
897955
   Нам девятнадцать... А вам?. – Москва, 1966. – 32 с.
897956
   Нам дороги эти позабыть нельзя. – К., 1980. – 384с.
897957
   Нам дороги эти позабыть нельзя. – К., 1980. – 255с.
897958
   Нам дороги эти позабыть нельзя. – Москва, 1985. – 378 с.
897959
  Иваненко И.П. Нам дороги эти позабыть нельзя : Из опыта работы комс. орг. Украины по созданию "Летописи Велик. Отеч." / И.П. Иваненко, Н.В. Туленков. – Киев : Молодь, 1986. – 112 с. : ил., портр.
897960
  Дроздов С.С. Нам ехать дальше. / С.С. Дроздов. – Ставрополь, 1962. – 98с.
897961
  Тимошенко Ю. Нам є що сказати людям: З виступу Прем"єр- муністра на розширеному засіданні Кабміну 27 квітня 2005 Р. // Уряд. кур"єр. – 2005. - 30 квіт.
897962
   Нам жизнь дана. – Южно-Сахалинск, 1989. – 109с.
897963
  Нгуен Мань Туан Нам жить вместе: Роман. / Нгуен Мань Туан. – М., 1986. – 344с.
897964
  Ионенко И.М. Нам жить и помнить / И.М. Ионенко. – Казань, 1988. – 190с.
897965
   Нам жить при коммунизме. – Улан-Удэ, 1962. – 60с.
897966
  Чангли И.И. Нам жить при коммунизме / И.И. Чангли. – М, 1962. – 80с.
897967
  Сокольников В.А. Нам здесь жить / В.А. Сокольников. – Куйбышев, 1972. – 303с.
897968
  Арманд Д.Л. Нам и внукам / Арманд Д.Л. – Москва : Мысль, 1964. – 183 с., [16] л. ил. : ил. – (Геогр. серия)
897969
  Арманд Д.Л. Нам и внукам / Арманд Д.Л. – 2-е доп. изд. – Москва : Мысль, 1966. – 254 с., [16] л. ил., [1] отд. л. схем : ил. – Библиогр.: "Лит. для чтения по охране природы": с. 250-252
897970
  Фазин З.И. Нам идти дальше : повесть / З.И. Фазин. – Москва : Детская литература, 1964. – 397с.
897971
  Фазин З.И. Нам идти дальше / З.И. Фазин. – Москва : Детская литература, 1967. – 358 с.
897972
  Сьомкіна Л. Нам ідентичність хранив // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 28 березня (№ 38). – С. 13


  Микола Віталійович Лисенко (1842-1912) - український композитор, піаніст, диригент, педагог, збирач пісенного фольклору, громадський діяч.
897973
  Сергійчук В.І. Нам Крути не забути, бо ще не всіх героїв поіменно пом"янули // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 20-21. – ISBN 978-966-2911-24-4
897974
  Феличев Е.А. Нам ли стоять на месте... / Е.А. Феличев. – Москва, 1960. – 16с.
897975
   Нам надоело плохо жить...(беседа с ректором Самаркандского гос.ун-та проф.Р.Холмуродовым) // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2001. – № 7. – С.33-36. – ISSN 0321-0383


  Интервью с министром высшего и среднего спец.образования республики Узбекистан, акад.С.Гулямовым
897976
  Омельянчук С. Нам не жить друг без друга. Древнерусская семья в языческий период // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 7. – С. 99-101. – ISSN 0235-7089
897977
   Нам не забути вас.... – К., 1981. – 280с.
897978
   Нам не забути вас.... – К., 1983. – 207с.
897979
   Нам не забыть вас, ребята!. – М., 1970. – 480с.
897980
   Нам не забыть вас, ребята!. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 223с.
897981
  Шлыкович А.С. Нам не скучно / А.С. Шлыкович. – М., 1964. – 270с.
897982
  Шлыкович А.С. Нам не скучно / А.С. Шлыкович. – Москва, 1968. – 272с.
897983
   Нам нелегко далась Победа... : Воспоминания преподавателей и сотрудников Харьковского университета - участников Великой Отечественной войны. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2006. – 132с., 8л. илл. – ISBN 966-623-400-9
897984
  Рыбалко М.А. Нам нельзя иначе : информационные технологии в СОЮБ / Марина Рыбалко // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2013. – № 17 (203). – С. 9-10. – ISSN 1727-4893


  Об информационных ресурсах и автоматизации в Самарской областной юношеской библиотеке.
897985
  Умаханова Б. Нам нечего делить / Бурлият Умаханова // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – № 23 (161). – С. 21. – ISSN 1727-4893


  Об опыте вовлечения добровольцев в деятельность Хасавюртской центральной городской библиотеки имени Расула Гамзатова (Республика Дагестан, Россия).
897986
  Шнюков Е. Нам нужен метановый Лос-Аламос / Е. Шнюков, В. Коболев // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 15-21 сентября (№ 37). – С. В 1, В 3


  "18 мая 2017 г. в мировых СМИ появилось сенсационное сообщение об успешной добыче китайскими нефтяниками «горючего льда» на площади (Шенху (Shenhu) в Южно-Китайском море. Мы восприняли это сообщение с интересом и горечью. В свое время китайские коллеги ...
897987
  Столыпин П.А. Нам нужна Великая Россия / П.А. Столыпин. – М, 1991. – 411с.
897988
  Строколев В.В. Нам отбой не сыграла труба. / В.В. Строколев. – Рига, 1972. – 122с.
897989
  Иванов И.Н. Нам открываются однажды... : Стихи / И.Н. Иванов. – Харьков, 1998. – 102с.
897990
   Нам партія силу дала. – Львів, 1960. – 92с.
897991
   Нам песня строить и жить помогает. – М., 1946. – 19с.
897992
   Нам песня строить и жить помогает. – М., 1954. – 144с.
897993
   Нам песня строить и жить помогает. – Вологда, 1955. – 208с.
897994
   Нам песня строить и жить помогает. – Курган, 1956. – 76с.
897995
   Нам песня строить и жить помогает. – К., 1986. – 64с.
897996
  Авдонина Н.А. Нам пишут - мы отвечаем : (об организации работы с письменной справкой) / Н.А. Авдонина, Н.С. Масловская // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 24-26. – ISSN 1560-7968


  Об организации справочно-библиографического обслуживания (СБО) в Российской государственной библиотеке (РГБ).
897997
   Нам пишут из деревни. – М., 1967. – 469с.
897998
   Нам пишуть // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 6


  З повідомлень наших факультетських кореспондентів видно що на багатьох факультетах досі не розпочали вивчення доповіді тов. Жданова про журнали "Звезда" і "Ленинград". Також про недоліки в роботі господарської частини.
897999
  Прядко В.Г. Нам подскажет земля... / В.Г. Прядко. – Грозный, 1961. – 175с.
898000
  Прядко В.Г. Нам подскажет земля... / В.Г. Прядко. – Грозный, 1962. – 185с.
<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,