Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>
893001
  Морозов В.Д. "Московский вестник" и его роль в развитии русской критики / В.Д. Морозов. – Новосибирск, 1990. – 268 с.
893002
  Салімонович Л. "Московский дух" спустили. На окупованих територіях рашисти планували організувати навчальний процес так, аби діти якнайшвидше забули про українське коріння // Україна молода. – Київ, 2022. – 16 листопада (№ 35). – С. 3


  У Богуславській середній школі на Ізюмщині прокуратура вилучила сотні російських підручників, які окупанти завезли перед початком навчального року. Звичайні класи ураз перетворилися на склади книжок, що написані за програмою російської системи освіти. ...
893003
  Шеховцова Т.А. "Московский литератор" харьковского происхождения (контексты жизни и творчества Николая Хлопова) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 243-250. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
893004
  Абрамович С. "Московский мост" Дмитрия Бураго. Побуждение к размышлениям // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 9/10. – С. 188-198. – ISSN 0131-8136
893005
   "Московский рабочий". – М, 1972. – 119с.
893006
  Приворотский И.М. "Московский телеграф " и литературная борьба 20--30-х гг 19ст. : Дис... канд.филолог.наук: / Приворотский И.М.;. – Киев, 1947. – 219л. – Бібліогр.:л.213-219
893007
  Наєнко М. "Московська блекота" і російські мотиви в поезії Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 54-63


  Йдеться про теоретичне й історико-літературне значення мотиву як рушійної сили будь-якого художнього твору. А також - про осмислення суто російських мотивів в поезії Тараса Шевченка. Автор аналізує найвідоміші твори поета, в яких російські мотиви ...
893008
  Снайдер Т. "Московська русофобія" // Літературна Україна. Спецвипуск : газета письменників України. – Київ, 2023. – Листопад (№ 3). – С. 12


  Виступ у Раді Безпеки Організації Об"єднаних націй на засіданні, скликаному Російською федерацією для обговорення "русофобії".
893009
   "Московський імперіалізм п"яніє від крові замучених, кінець його недалекий". У День Героїв українці згадують усіх, хто боровся за самостійність // Газета по-українськи. – Київ, 2022. – 19 травня (№ 17). – С. 18


  “Більшовицька гієна Сталін і його імперіалістична шайка докладають усіх зусиль, щоби повністю здушити прагнення народу до самостійного життя, але їхні плани провалюються. Лави незламних борців-революціо­нерів сміло прямують тернистим шляхом до ...
893010
  Преловська І. "Московський конкордат" 1943 р. та його наслідки для церковного життя в Україні та за кордоном // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 544-550. – ISBN 966-7379-70-1
893011
   "Московський університет повинен мати добру газету" // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 4


  Газета "Комсомольская правда" № 226, від 27 вересня 1946 року показує недоліки, критикуючи газету "Московский университет".
893012
  Наєнко М. "Московською блекотою... заглушені". Російсько-імператорські мотиви в поезії Тараса Шевченка // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 57-62. – ISBN 978-617-7625-59-8
893013
  Наєнко М. "Московською блекотою...заглушені" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 8 березня (№ 9). – С. 1, 3


  Російсько-імперські мотиви в поезії Тараса Шевченка.
893014
  Дайчман И. "Моссад". История лучшей в мире разведки / Иосиф Дайчман. – Смоленск : Русич, 2001. – 459, [3] с. – Сер. осн. в 1999 г. – (Тайны ХХ века). – ISBN 5-8138-0223-1
893015
   "Мосфильм". – М, 1959. – 391с.
893016
  Добробабина О.Ю. "Мотив просветления" в повести Л.Н. Толстого "Смерть Ивана Ильича" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 164-169
893017
  Прищепа Т.В. "Мотив творчості у постмодерністській інтерпретації міфу про Франкенштейна (Пітер Акройд "журнал Віктора Франкенштейна") // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 198-203. – ISSN 2313-500Х
893018
  Фролов М.И. Московская битва. Нетрадиционный взгляд // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 9 (617). – С. 46-49. – ISSN 0321-0626
893019
  Коган Г.Г. Московская большевисткая организация в годы первой мировой войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Коган Г.Г.; М-во торговли СССР. – М, 1954. – 16л.
893020
  Шумаков А.В. Московская большевистская печать в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март - октябрь 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шумаков А.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики, Каф. истории парт.-сов. печати. – М., 1968. – 28л.
893021
   Московская встреча = Moscow summit. – Москва, 1988. – 120с.
893022
   Московская городская и Московская областная организация КПСС в цифрах. – М, 1972. – 208с.
893023
   Московская городская научно-педагогическая конференция работников учебных заведений профессионально-технического образования. – М, 1967. – 240с.
893024
  Полозов Г.П. Московская городская организация КПСС в борьбе за развертывание движения коллективов и ударников коммунистического труда (1959-1961 годы) : Автореф... кандидата ист.наук: / Полозов Г.П.; М-во просвещения РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 20л.
893025
  Виноградова О.И. Московская городская партийная организация в борьбе за марксистко-ленинское воспитание кадров в годы третьей Сталинской пятилетки /1938-июнь 1941 гг./ : Автореф... канд. ист.наук: / Виноградова О.И.; Виногралова О.И.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП/б/. – Москва, 1951. – 16 с.
893026
  Григорьев В.П. Московская городская партийная организация в борьбе за технический процесс в тяжелой промышленности (1955-1960 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Григорьев В.П.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 22л.
893027
  Буков К.И. Московская городская партийная организация в годи ВОВ 1941-1945 гг. : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.01 / Буков К. И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 28л.
893028
  Григорьев Л. Московская государственная филармония. / Л. Григорьев, Я. Платек. – Москва, 1978. – 232с.
893029
   Московская губерния по местному обследованию. 1898-1900г.г. / Стат. отд-ние Моск. губ. зем. управы. – Москва : Печатня С.П. Яковлева
Т. I, вып. II : Поселенные таблицы. – 1903. – [5], 321 с.
893030
   Московская декларация ЮНЕСКО о сохранении электронной информации // Библиотека и закон : юридический словарь - справочник / Библ. информ.-изд. центр "Либерея-Библиоформ". – Москва, 2012. – Вып. 32 (1). – С. 208-2012. – ISSN 1560-7976


  Итоговый документ международной конференции "Сохранение электронной информации в информационном обществе: проблемы и перспективы"(3-5 октября 2011 г., Млсква
893031
   Московская деловая и бытовая письменность XVII века. – Изд. подг. С.И. Котков [и др.]. – Москва : Наука, 1968. – 340 с. – Вспом. указ.: с. 291-327
893032
  Жидков Г.В. Московская живопись средины XIV века / Г.В. Жидков. – М., 1928. – 144с.
893033
   Московская журналистика организация 1966-1969. – М, 1969. – 70с.
893034
  Огадзе Л.В. Московская журналистика сторой половины двадцатых -- тридцатых годов XIX века : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Огадзе Л.В.; МГУ, Фак. журн. Каф. ист. рус. журн. и лит. – Москва, 1978. – 20л.
893035
  Юшко А.А. Московская земля IX-XVI веков. / А.А. Юшко. – М., 1991. – 197с.
893036
  Вендина О.И. Московская идентичность и идентичность москвичей // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 27-39 : рис., табл. – Библиогр.: 39 назв. – (Географическая ; № 5). – ISSN 0373-2444
893037
   Московская изобразительная Пушкиниана. – М, 1975. – 270с.
893038
   Московская изобразительная Пушкиниана. – Москва, 1986. – 367с.
893039
   Московская изобразительная Пушкиниана. – Москва, 1991. – 366с.
893040
   Московская изобразительная Пушкиниана [Изоиздание] : Государственный музей А.С. Пушкина. – Москва : Изобразительное искусство
Вып. 2. – 1982. – 16 л. : 16 открыток + 1 обл.
893041
  Смирнова Э.С. Московская икона XIV-XVII веков / Э.С. Смирнова. – 2-е изд. – Ленинград : Аврора, 1988. – 320 с.
893042
  Смирнова Э.С. Московская икона XIV-XVII веков / Э.С. Смирнова. – Ленинград, 1991. – 320с.
893043
  Пресняков А.Е. Московская историческая энциклопедия XVI века / А.Е. Пресняков. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
I-VII. – 1900. – 53 с. – Отд. оттиск: Известия отделения русскаго языка и словесности Императорской академии наук, т. 5 (1900), кн. 3, с. 824-876
893044
  Каплинская Е.С. Московская история / Е.С. Каплинская. – Москва, 1983. – 448с.
893045
  Каплинская Е.С. Московская история / Е.С. Каплинская. – Москва, 1988. – 444с.
893046
   Московская керамика. – Москва, 1984. – 71с.
893047
  Нагибин Ю.М. Московская книга. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1985. – 368с.
893048
  Розанова Н.Н. Московская книжная ксилография 1920/30-х годов / Н.Н. Розанова. – Москва : Книга, 1982. – 287 с.
893049
   Московская консерватория : материалы и документы из фондов МГК имени П.И.Чайковского и ГЦММК имени М.И. Глинки: в 2-х томах. – Москва : Прогресс-Традиция. – ISBN 5-89826-234-2
Т.1. – 2006. – 128с.
893050
   Московская консерватория : материалы и документы из фондов МГК имени П.И.Чайковского и ГЦММК им. М.И. Глинки: в 2-х томах / Т.А. Алиханов, А.З. Бондурянский, И.В. Воронцова, Н.Н. Гилярова, Е.Л. и др. Гуревич; МГК им. П.И. Чайковского; Музей им. Н.Г. Рубинштейна; ГЦММК им. М.И. Глинки; [ Т.А. Алиханов, А.З. Бондурянский, И.В. Воронцова, Н.Н. Гилярова, Е.Л. Гуревич и др. ; редкол.: Е.Г. Сорокина и др. ]. – Москва : Прогресс-Традиция. – ISBN 5-89826-234-2
Т.2. – 2006. – 392с.
893051
   Московская консерватория. 1866-1966. – Москва : Музыка, 1966. – 727с.
893052
  Логунова Т.А. Московская Красная гвардия в борьбе за власть Советов в 1917 году / Т.А. Логунова. – М., 1960. – 124с.
893053
  Иванова Л.П. Московская лингвистическая школа // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 109-119. – ISBN 978-966-188-123-4
893054
  Молева Н.М. Московская мозаика / Н.М. Молева. – М., 1971. – 192с.
893055
  Евгеньев Б.С. Московская мозаика / Б.С. Евгеньев. – Москва, 1978. – 294с.
893056
   Московская обл. выставка произведений художников - ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. – Москва, 1985. – 207с.
893057
  Вавилин Н.М. Московская областная партийная организация в борьбе за мобилизацию рабочего класса на патриотические подвиги в период Великой Отечественной войны : автореф. дис. ... канд. дист.наук / Вавилин Н.М. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма МГУ. – Москва, 1952. – 16 с.
893058
   Московская область в цифрах, 1987. – М, 1987. – 111с.
893059
   Московская оборонная. – М, 1977. – 112с.
893060
  Майкапар А. Московская община караимов: история и современность // Жизнь национальностей / Редакция журнала "Жизнь национальностей" (некоммерческая орг-ция). – Москва, 2007. – № 2. – С. 55-60
893061
  Савельев Ю.С. Московская окружная партийная организация большевиков -- руководитель рабочего класса и трудового крестьянства Подмосковья в годы трех революций (1905-1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Савельев Ю. С.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1964. – 19л.
893062
   Московская олимпиада в цифрах и фактах. – М, 1982. – 159с.
893063
  Боровский В.Е. Московская опера С.И. Зимина / В.Е. Боровский ; [предисл. П.А. Маркова]. – Москва : Советский композитор, 1977. – 175 с., [8] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 168-174 (166 назв.). – (Музыкальный театр и его деятели)
893064
  Котеленец А.И. Московская организация большевиков в борьбе за крестьянство в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Котеленец А.И.; АОН при ЦК ВКП(б). Каф-ра истории ВКП(б). – Москва, 1951. – 16 с.
893065
  Двойнишников М.А. Московская организация большевиков в борьбе за мобилизацию масс на рызгром Деникина : Автореф... канд. ист.наук: / Двойнишников М.А.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1952. – 16л.
893066
   Московская организация большевиков в период ипериалистической войны (1914 август - 1917 февраль) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Саградьян И. Н,; Саградьян И. Н. ; ИПКП маркс.-лен-ма при МГУ. – Москва, 1952. – 13 с.
893067
  Третьякова Е.П. Московская организация большевиков в период февральской буржуазно-демократической революции в России. : Автореф... канд. ист.наук: / Третьякова Е.П.; Москов. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – М., 1955. – 20л.
893068
  Москвин В.В. Московская организация большевиков во втоной период революции 1905-1907 годов : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Москвин В.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1970. – 24л.
893069
  Виноградов С.Ф. Московская организация ВКП/б/ во главе социалистического соревнования в годы Великой Отечественной войны /1941-1945/. : Автореф... канд. ист.наук: / Виноградов С.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
893070
  Бутузова А.М. Московская организация КПСС -- вдохновитель и организатор социалистического соревнования в тяжелов промышленности Москвы в годы первой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бутузова А.М.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1955. – 19л.
893071
  Федосеев С.И. Московская организация КПСС в период борьбы партии за проведение развернутого наступления социализма по всему фронту (1929-1930 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Федосеев С.И.; АОН при ЦК КПСС, Каф. истории КПСС. – М., 1953. – 16л.
893072
  Кузьмич А.А. Московская организация на 2 съезде РСДРП / А.А. Кузьмич. – М, 1963. – 104с.
893073
   Московская организация Союза журналистов СССР университет рабкоров Москвы Центральный дом журналиста 1971-1973. – Москва, 1973. – 30 с.
893074
   Московская ордена Ленина сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева : Справочник. – Москва, 1940. – 76с.
893075
   Московская ордена Ленина сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева. – Москва, 1965. – 52с.
893076
   Московская панорама. – Москва, 1979. – 134с.
893077
   Московская панорама. – Москва, 1986. – 150с.
893078
   Московская панорама. – Москва, 1988. – 150с.
893079
  Бутузова А.М. Московская партийная организация - вдохновитель и организатор социалистического соревнования в тяжелой промышленности в годы первой сталинской пятилетки : автореф. дис. ... канд.истор. наук / Бутузова А.М. – Москва, 1953. – 16 с.
893080
  Стеркин Я.И. Московская партийная организация в борьба за повышение культурно-технического уровня рабочих столицы. : Автореф... Канд.ист.наук: / Стеркин Я.И.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1965. – 26л.
893081
  Сундуков В.Д. Московская партийная организация в борьбе за новый подъем социалистического соревнования в сельском хозяйстве в годы четвертой пятилетки (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сундуков В.Д.; Москов. гос. пед.ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 16л.
893082
  Макаров П.И. Московская партийная организация в борьбе за осуществление генерального плана реконструкции стодицы в 1946-1950 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Макаров П. И.; Моск. гос. ист. арихт. ин-т, М-во культ. СССР. – М., 1953. – 17л.
893083
  Клишин С.Ф. Московская партийная организация в борьбе за подготовку инженерно-технических кадров для народного хозяйства страны (1928-1937 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Клишин С.Ф.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1967. – 26л.
893084
  Прутский А.А. Московская партийная организация в борьбе за улучшение организационной и идеологической работы / А.А. Прутский. – М., 1970. – 62с.
893085
  Хрысков М.В. Московская партийная организация в борьбе против троцкистско-зиновьевской оппозиции (1925-1927 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Хрысков М.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1967. – 25л.
893086
   Московская партийная организация во главе совершенствования народного образования, проведения школьной реформы. – М, 1989. – 124с.
893087
  Натали В.Ф. Московская педагогическая биологическая станция : Биосад / В.Ф. Натали. – Москва : Новая Москва, 1925. – 52с. – (Библиотека "Вестника просвещения")
893088
  Сергеев-Ценский Московская повесть / Сергеев-Ценский. – Москва, 1961. – 624с.
893089
  Миндлин Э.Л. Московская повесть / Э.Л. Миндлин. – Москва, 1968. – 272с.
893090
   Московская политическая литература XVI века : изборник под редакцией и со вступительной статьей Михаила Коваленского. – Санкт-Петербург : Книгоиздат типо-лит. "Энергия", 1914. – 134 с. – Экз. № 74776 деф., отсутств. с. 129-134. – Библиогр.: с. 133-134. – (Культурно-историческая библиотека / под ред. Ист. комис. Учеб. отд. О-ва распространения техн. знаний ; № 8)


  На обоих экз. на тит. л. надпись.
893091
   Московская Пролетарская. – М, 1978. – 208с.
893092
  Котков С.И. Московская речь в начальный период становления русского национального языка / С.И. Котков. – Москва, 1974. – 359с.
893093
  Каргалов В.В. Московская Русь в советской художественной литературе / В.В. Каргалов. – Москва, 1971. – 184с.
893094
   Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева : К 100-летию основания. 1865-1965. – Москва : Колос, 1969. – 536с.
893095
  Каграманян Н.А. Московская синеклиза в структуре Запада Русской платформы и проблема ее нефтегазоносности : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Каграманян Н.А.; АН БССР. Ин-т геологии. Смол. гос. пед. ин-т им. К.Маркса. – Смоленск, 1967. – 24л.
893096
  Коваленский М.Н. Московская смута XVII века, ее смысл и значение : исторический очерк / М.Н. Коваленский. – Москва : КНигоиздат "Польза" В. Антик и К* ; [Тип. Рус. т-ва], 1913. – 106, [1] с. – (Универсальная библиотека ; № 674)


  Экз. № 47274 дефектный, отстут. с. 191-194 с., 3 л. карт
893097
   Московская старина. – М, 1989. – 541с.
893098
  Панина Наталья Московская страховая компания : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 45 : Фото
893099
  Стуканов Александр Московская страховая компания : Тонкая настройка. Как сделать страхование комфортным? Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 42 : Фото
893100
  Гурьев В.И. Московская сыскная полиция // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 87-97. – ISSN 0869-5687


  На основе архивных документов рассмотрена деятельность московской сыскной полиции конца XIX-начала XX века.
893101
   Московская трагедия или рассказ о жизни и смерти Димитрия [или о жизни и смерти Димитрия, который недавно у русских был государем : Рассказ, извлеченный из достойных доверия сочинений и писем] : с снимком с загл. страницы латин. подлинника 1608 г. / пер. с латин. А. Браудо и И. Росциуса ; [dведение: А. Браудо]. – Санкт-Петербург : Изд. гр. С.Д. Шереметева ; Тип. В.С. Балашев и К*, 1901. – [2], XV, [3], , 72 с. – Текст "Рассказа" парал. на рус. и латин. яз. - Предполагаемые авт.: Каспер Энс и Герард Гревенбрух


  Лжедмитрий I царь (Григорий Отрепьев, сын галицкого боярина Богдана Отрепьева) (? -1606) Авт. предисл., пер.: Браудо Александр Исаевич (1864-1924) Энс, Каспар Гревенбрух, Герард
893102
  Кауфман Н.Н. Московская флора или Описание высших растений и ботанико-географический обхор Московской губернии / [соч.] Н. Кауфмана. – 2-е изд., испр. и доп. под ред. П. Маевского. – Москва : Тип. Елизаветы Гербек, 1889. – XXXVIII, 761 с.
893103
  Буссов К. Московская хроника. 1584-1613 / К. Буссов. – Москва ; Ленинград : [Б. и.], 1961. – 400 с. – (Библиотека / АН СССР)
893104
   Московская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцей. – М, 1978. – 320с.
893105
  Залкинд Н.Г. Московская школа антропологов в развитии отечественной науки о человеке / Н.Г. Залкинд; Зенкевич П.И. – Москва : Наука, 1974. – 151с.
893106
  Победова О.И. Московская школа живописи при Иване IV / О.И. Победова. – М, 1972. – 197с.
893107
  Лазарев В.Н. Московская школа иконописи / В.Н. Лазарев. – Москва, 1971. – 235с.
893108
  Лазарев В.Н. Московская школа иконописи / В.Н. Лазарев. – Москва, 1980. – 236с.
893109
  Бабков В.В. Московская школа эволюционной генетики / В.В. Бабков ; отв. ред. Д.К. Беляев ; АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники. – Москва : Наука, 1985. – 216 с. : ил. – Библиогр: с. 193-207
893110
  Липенский Г.В. Московская энергетическая. / Г.В. Липенский. – М., 1976. – 247с.
893111
  Жаров А.А. Московская юность / А.А. Жаров. – Москва : Московский рабочий, 1947. – 151 с.
893112
  Васькин А.А. Московские адреса Александра Пушкина. "На уроки танцевания к Трубецким" (ул. Покровка, 22) // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 5 (55 ). – С. 9-12. – ISSN 1684-2618
893113
  Васькин А.А. Московские адреса Александра Пушкина. В начале жизни школу помню я..." (Большой Харитоньевский переулок, дом 21) // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 4 (54). – С. 9-14. – ISSN 1684-2618
893114
   Московские библиотеки: концепция брендинга // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – июль - август. – С. 48-51. – ISSN 1726-6726


  О необходимости изменения роли и места столичных библиотек в городской среде руководители Московского городского библиотечного центра говорили уже давно. На Дне библиотек города Москвы в рамках Крымской конференции была представлена концепция брендинга ...
893115
  Тафипольская Р.И. Московские большевики в борьбе за III съезд РСДРП : Автореф... канд. ист.наук: / Тафипольская Р.И.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. – Москва, 1952. – 16 с.
893116
  Фрейдзон С.А. Московские большевики в борьбе за войско в 1917 году / С.А. Фрейдзон. – Москва, 1965. – 32с.
893117
  Каганович Л.М. Московские большевики в борьбе за победу пятилетки : доклад о работе МК и МГК на III Московской областной и II городской конференциях ВКП(б) 23 января 1932 г. / Л.М. Каганович. – Москва : Партиздат, 1932. – 136 с.
893118
  Жолнин С. Московские большевики в борьбе за послевоенную пятилетку / С. Жолнин, Н. Фирюбин. – Москва, 1948. – 19с.
893119
  Политкин Ф.Н. Московские большевики в борьбе за послевоенный подъем сельского хозяйства (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. историч.наук: / Политкин Ф.Н.; Московский экономико-статистический институт Министерства высшего образования СССР. Кафедра марксизма-лен. – Москва, 1951. – 18 л.
893120
  Маляровская Т.В. Московские большевики в борьбе за профсоюзы в период подготовки и проведения Октябрьской социалистической революции (апрель 1917-1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Маляровская Т.В.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1952. – 16л.
893121
  Морозов В.Ф. Московские большевики в борьбе за создание вооруженных сил Советской республики в 1917-1918 гг. / В.Ф. Морозов. – М., 1950. – 148с.
893122
  Сухарькова В.А. Московские большевики в борьбе за упрочение Советской власти (ноябрь 1917 г. - июнь 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сухарькова В.А.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 16 с.
893123
   Московские большевики в борьбе с правым и "левым" опперунизмом. – М, 1969. – 320с.
893124
  Кукушкин С.М. Московские большевики в годы первой мировой войны и февральской революции. / С.М. Кукушкин. – Москва, 1963. – 191с.
893125
   Московские большевики в огне революционных боев. – М, 1976. – 415с.
893126
  Белоусов Я.Е. Московские большевики в период триумфального шествия Советской власти : (ноябрь 1917 г. - февраль 1918 г.) / Я.Е. Белоусов. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1961. – 72 с.
893127
  Богуцкая Л.В. Московские большевики в стачечных боях 1905 года / Л.В. Богуцкая ; общ. ред. А.М. Панкратовой. – Москва : Московский рабочий, 1948. – 196 с.
893128
  Угаров И.Ф. Московские большевики во главе борьбы пролетарских масс города в 1905 году : Автореф... канд. ист.наук: / Угаров И.Ф.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. Кафедра марксизма-ленинизма. – Москва, 1954. – 16л.
893129
  Клюева А.Д. Московские большевики во главе декабрьского вооруженного восстания 1905 года / А.Д. Клюева ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Кафедра истории КПСС гуманитарных фак. – Москва : Московский университет, 1960. – 58 с.
893130
  Питерский Г.И. Московские большевики во главе масс в период октябрьского восстания 1917 года в Мокве (сентябрь - октябрь) : Автореф... канд. ист.наук: / Питерский Г.И.; Ин-т повыш. квалиф. преподавателей маркс.-ленин-ма при МГУ. – Москва, 1952. – 14 с.
893131
   Московские большевики на заците Советской столицы в 1919 году. – М, 1947. – 199с.
893132
  Гуро И. Московские бульвары / И. Гуро. – М., 1964. – 276с.
893133
  Гуро И. Московские бульвары / И. Гуро. – М., 1966. – 248с.
893134
   Московские ведомости. – [Москва]
1 - 52. – 1826. – 2084 c. – Видання старою орфографією
893135
  Ткаченко В.А. Московские великие и удельные князья и цари / В.А. Ткаченко. – Москва : Поиск, 1992. – 104с.
893136
  Буганов В.И. Московские восстания конца 17 века / В.И. Буганов ; АН СССР, Ин-т народов СССР. – Москва : Наука, 1969. – 440 с.
893137
  Медведев М. Московские всадники // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 49-53. – ISSN 0130-1640
893138
  Медведев М. Московские всадники // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 56-59. – ISSN 0130-1640


  Гербові печаті
893139
  Холодковский В. Московские встречи / В. Холодковский. – Москва : Московский рабочий, 1948. – 100с.
893140
  Рахилло И.С. Московские встречи / И.С. Рахилло. – Москва : Московский рабочий, 1961. – 268 c.
893141
  Рахилло И.С. Московские встречи / И.С. Рахилло. – Москва : Московский рабочий, 1962. – 231 с.
893142
  Февральский А.В. Московские встречи / А.В. Февральский. – Москва, 1982. – 143с.
893143
   Московские высотки [Електронний ресурс]. – Москва : Квадрат фильм : Кордис & Медиа, 2005. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Мб ОЗУ, объем видеопамяти 8 Мб, DVD-ROM, звуковая карта, мышь, или DVD - проигрыватель с поддерж. MPEG4. - Продолжительн. 52 мин.-Загл. с этикетки


  Москва - один из старейших русских городов, в нем каждая эпоха запечатлена своими памятниками . 20 столетие оставило на карте Москвы семь Московских выставок, семь сталинских небоскребов.
893144
   Московские высшее художественно-промышленное училище. – М, 1964. – 28с.
893145
   Московские высшие женские курсы. Семинар по древнерусской литературе : Повести о св. Меркурии Смоленском : Тип. И. Иванова. – 9 с.
893146
   Московские высшие женские курсы. Семинар по древнерусской литературе : Повесть о бесноватой жене Соломонии : Тип. И.И. Иванова. – 19 с.
893147
   Московские высшие женские курсы. Семинар по древнерусской литературе : Волокаламский Патерик : Тип. И. Иванова. – 24 с.
893148
   Московские высшие женские курсы. Семинар по древнерусской литературе : Чудеса новгородского архиепископа Ионі : Тип.И. Иванова. – 7 с.
893149
   Московские высшие женские курсы. Семинар по древнерусской литературе : Повести о гордом царе : Тип. И. Иванова
ч. 1 : Повесть о царе Аггее. – 10 с.
893150
   Московские высшие женские курсы. Семинар по древнерусской литературе : Русские статьи старейшей редакции Пролога : Тип. И. Иванова
ч. 1 : Ольга. – 12 с.
893151
  Акулинин А.М. Московские гостиницы : повести / А.М. Акулинин ; худож. В.К. Лассон. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1980. – 174 с.
893152
   Московские графики - труженникам села : каталог выставки. – Москва : Союз художников РСФСР, 1984. – [48] с.
893153
  Киселева Е.Г. Московские друзья книги / Е.Г. Киселева. – М, 1978. – 143с.
893154
   Московские женские педагогические курсы при Обществе воспитательниц и учительниц : Отчет за 1912 год(41-й год существования курсов). – Москва : Тип. Рихтер, 1913. – 44с.
893155
   Московские женские педагогические курсы при Обществе воспитательниц и учительниц : Отчет за 1913 год(42-й год существования курсов). – Москва : Тип. Рихтер, 1914. – 61с.
893156
   Московские живописцы. – Москва, 1979. – 238с.
893157
  Новик И.Д. Московские земские соборы : [очерк] / И.Д. Новик. – Москва : Изд. и [тип. Т-ва] И.Д. Сытина, 1905. – 60, [3] с. – Библиогр. в предисл. – (Современная библиотека)
893158
  Никулин Л.В. Московские зори : Роман / Л.В. Никулин. – Москва : Советский писатель, 1956. – 624с.
893159
  Филиппов Б.Т. Московские зори / Б.Т. Филиппов. – М, 1971. – 88с.
893160
  Рахманов Н.Н. Московские зори / Н.Н. Рахманов. – Москва, 1972. – 179с.
893161
  Никулин Л.В. Московские зори : роман в 2-х книгах / Л.В. Никулин. – Москва : Советский писатель, 1975. – 806 с.
893162
  Никулин Л.В. Московские зори. / Л.В. Никулин. – М, 1954. – 692с.
893163
  Никулин Л.В. Московские зори. : Роман в 2-х книгах / Л.В. Никулин. – Москва : Художественная литература
Кн. 1. – 1960. – 623 с.
893164
  Никулин Л.В. Московские зори. : Роман в 2-х книгах / Л.В. Никулин. – Москва : Художественная литература
Кн. 2. – 1960. – 382 с.
893165
   Московские и ленинградские издатели и издательства двадцатых годов : Указатель. В 4-х частях. – Москва. – (История книги в СССР)
Ч. 1. – 1990. – 208с.
893166
  Наливкин Л.А. Московские и Петербургские газеты о вступлениии в НАТО стран Балтии (апрель 2004 г.) / Л.А. Наливкин, Т.В. Филатова // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2013. – № 9 (81). – С. 34-37. – ISSN 2070-9773
893167
  Кузнецов А.И. Московские каникулы: драмы и комедии / А.И. Кузнецов. – Москва, 1977. – 392с.
893168
  Герчиков Л.Б. Московские километры БАМа / Л.Б. Герчиков, В.П. Харченко. – Москва, 1981. – 383с.
893169
  Векслер А.Г. Московские клады / А.Г. Векслер, А.С. Мельникова. – Москва, 1973. – 263с.
893170
  Поливановский С.Е. Московские книжники / С.Е. Поливановский. – М, 1974. – 160с.
893171
  Горбова С. Московские книжники XVIII - XIX веков // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 11 (107). – С. 4-23. – ISSN 1812-867Х
893172
  Баженов И.Н. Московские князья и служилая знать в XIV - XV вв.: методы управления и особенности взаимоотношений // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 20-30. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
893173
  Аношин В.З. Московские коммунисты в борьбе за выполнение четвертого послевоенного пятилетнего плана в области машиностроения. (На примере московских заводов) : Автореф... канд. ист.наук: / Аношин В.З.; Моск. экономико-статистический ин-т. Кафедра марксизма-ленинизма. – М., 1953. – 17л.
893174
  Санбуров В.И. Московские металлисты накануне первой русской революции (1890-1904 гг.) (К вопросу о роли передового отряда рабочего класса в революц. движении) : Автореф... канд. ист.наук: / Санбуров В.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1966. – 28л.
893175
  Рахманов Н.Н. Московские мотивы / Н.Н. Рахманов. – М, 1969. – 130с.
893176
  Фролов А.И. Московские музеи / А.И. Фролов. – Москва : Муравей ; Отечество, 1999. – 375, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 368-369. – (О Москве и москвичах). – ISBN 5-89737-041-9
893177
  Никулин Л.В. Московские ночи. / Л.В. Никулин. – М, 1937. – 64с.
893178
  Шаламов В.Т. Московские облака / В.Т. Шаламов. – М, 1972. – 127с.
893179
  Брудно А.Л. Московские олимпиады по программированию / А.Л. Брудно, Л.И. Каплин ; под ред. Б.Н. Наумова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1991. – 208 с. : ил. – Библиогр.: с. 207 (11 назв.)
893180
   Московские орнитологи. – Москва : Изд-во МГУ, 1999. – 526с. – ISBN 5-211-04119-4
893181
  Холодковский В.В. Московские парки культуры и отдыха / В.В. Холодковский. – Москва, 1955. – 384с.
893182
   Московские печатники в 1905 году. – М, 1925. – 164с.
893183
   Московские плакатисты. – Москва, 1982. – 11с.
893184
  Разгон Л.Э. Московские повести / Л.Э. Разгон. – М, 1983. – 479с.
893185
  Росляков В.П. Московские повести / В.П. Росляков. – Москва, 1984. – 336с.
893186
  Трифонов Ю.В. Московские повести / Ю.В. Трифонов. – М, 1988. – 480с.
893187
  Муравьев В.Б. Московские предания и были / В.Б. Муравьев. – 2-е изд. доп. – М., 1988. – 381с.
893188
   Московские прогулки [Електронний ресурс] : Архитектура. История. Быт москвичей. – Москва : Кирилл и Мефодий, 2001. – 1 CD. – Заглавие с этикетки диска


  Установка программы : Программа установки "Setup"запускается самостоятельно Запуск программы : вставить диск в дисковод CD-ROM
893189
  Новиков В.Р. Московские рабочие в борьбе за укрепление обороноспособности Советской страны в период иностранной военной интервенции и гражданской войны в СССР (июль 1918 - март 1919 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Новиков В.Р.; Москов. обл. пед.ин-т. – М., 1953. – 16л.
893190
  Касаров Г.Г. Московские рабочие в годы первой мировой войны : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Касаров Г.Г.; МГУ. – М, 1974. – 23л.
893191
  Касаров Г.Г. Московские рабочие в годы первой мировой войны (июль 1914 - февраль 1917 гг.) / Г.Г. Касаров. – М., 1996. – 160с.
893192
  Уткин Анатолий Иванович Московские рабочие в годы реакции (1907-1910 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Уткин Анатолий Иванович; МГУ. Ист. фак. Кафедра истории СССР периода капитализма. – Москва, 1975. – 23л.
893193
  Долматовский Е.А. Московские рассветы / Е.А. Долматовский. – Москва, 1941. – 95с.
893194
   Московские рассветы. – М, 1977. – 303с.
893195
  Форш О.Д. Московские рассказы / О.Д. Форш. – Л., 1926. – 100с.
893196
  Городецкий С.М. Московские рассказы / С.М. Городецкий. – Москва, 1927. – 104с.
893197
  Кабаков А.А. Московские сказки / Александр Кабаков. – Москва : Вагриус, 2005. – 304с. – ISBN 5-9697-0033-9
893198
   Московские скульпторы. – М, 1986. – 167с.
893199
  Снегирев В. Московские слободы / В. Снегирев. – Москва : Московский рабочий, 1947. – 156с.
893200
  Снегирев В.Л. Московские слободы / В.Л. Снегирев. – Москва, 1956. – 240с.
893201
  Пенской В.В. Московские служилые люди в духовных грамотах конца XV - XVI в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 98-109. – ISSN 0042-8779
893202
  Колодный Л.Е. Московские сокровища / Л.Е. Колодный. – М., 1970. – 239с.
893203
  Турганов Б. Московские стихи / Б. Турганов. – Москва, 1947. – 103с
893204
   Московские страницы. – М, 1971. – 318с.
893205
  Амлинский В.И. Московские страницы : повесть, роман, рассказы / Владимир Амлинский ; [худож. Б. Бомштейн]. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 401 с. : ил.
893206
  Кириленкова Н.В. Московские текстильщики накануне первой русской рволюции 1895-1904 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кириленкова Н.В.; МВ и ССР СССР. Ун-т Дружбы народов им. П.Лумумбы. – М., 1974. – 29л.
893207
  Поляков Ю.А. Московские трудящиеся в обороне советской столицы в 1919 году. / Ю.А. Поляков. – Москва, 1958. – 226с.
893208
   Московские художники-анималисты. – Москва, 1984. – 24с.
893209
   Московские художники - участники народного поплчения в годы Великой Отечественной войны. – М, 1985. – 31с.
893210
   Московские художники в дни Великой Отечественной Войны. – Москва, 1981. – 511с.
893211
   Московские художники конца 19 - начала 20 века. – М, 1990. – 44с.
893212
  Пайпс Р. Московские центры. Политический фронт в гражданской войне в России // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 51-67. – ISSN 0042-8779
893213
  Радченко Б.Г. Московские часы / Б.Г. Радченко. – М., 1980. – 65с.
893214
  Тельтевский П.А. Московские шедевры / П.А. Тельтевский. – Москва, 1983. – 239 с.
893215
  Дмитриев М.А. Московские элегии : Стихотворения. Мелочи из запаса моей памяти / М.А. Дмитриев. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 317с.
893216
  Санбуров В.И. Московский "Рабочий союз" : У истоков пролетарской борьбы / В.И. Санбуров. – Москва, 1978. – 135 с.
893217
  Кутьев В.Ф. Московский "Рабочий союз". / В.Ф. Кутьев. – Москва, 1985. – 335с.
893218
   Московский академический ордена Трудового Красного Знамени театр сатиры. – М, 1986. – 220с.
893219
   Московский академический театр имени Вл. Маяковского. – М : Искусство, 1983. – 207 с.
893220
   Московский бизнес. – Москва
№ 1. – 1988
893221
   Московский бизнес. – Москва
№№ 1-6. – 1989
893222
   Московский бизнес. – Москва
№№ 1-6. – 1990
893223
   Московский бизнес. – Москва
№№ 1-6. – 1991
893224
  Новожилов Г. Московский Бисэй : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 10. – С. 3-29. – ISSN 0130-7673
893225
  Соколов Московский благовещенский свящ. Сильвестр, как государственный деятель / [Соч.] Еп. Сергия (Соколова). – Москва : Унив. тип., 1893. – 75 с.
893226
   Московский вестник. – Москва : Университетская типография
Ч. 1, № 1-4. – 1827. – 556, III c. – Видання старою орфографією
893227
   Московский вестник. – Москва : Университетская тип.
Ч. 2, № 5-8. – 1827. – 420, IV с. – Видання старою орфографією
893228
   Московский вестник. – Москва : Университетская типография
Ч. 6, № 21-24. – 1827. – 509, [4] c. – Видання старою орфографією
893229
   Московский вестник. – Москва : Университетская типография
Ч. 11, 17-20. – 1828. – 399, 8, 20, 2, 2 c. – Видання старою орфографією
893230
   Московский вестник. – Москва : Университетская типография
Ч. 12, № 21-24. – 1828. – 400 с. – Видання старою орфографією
893231
   Московский вестник. – Москва : Университетская типография
Ч. 1-2. – 1829. – 230, 2, 262, 2 c. – Видання старою орфографією
893232
   Московский вестник. – Москва : Университетская типография
Ч. 5-6. – 1829. – 186, 159 c. – Видання старою орфографією
893233
   Московский вестник. – Москва : Университетская типография
Ч. 2, № 5-8. – 1830. – 406 c. – Видання старою орфографією
893234
   Московский вестник. – Москва : Университетская типография
Ч. 4, № 13-16. – 1830. – 325, [2] c. – Видання старою орфографією
893235
   Московский вестник. – Москва : Университетская типография
Ч. 5 № 17-20. – 1830. – 227 c. – Видання старою орфографією
893236
   Московский вестник. – Москва : Университетская библиотека
Ч. 6. – 1831. – 237 с. – Видання старою орфографією
893237
   Московский вестник : Журнал московских писателей. – Москва. – ISBN 5-7055-0043-2
№ 1. – 1990
893238
   Московский вестник : Журнал московских писателей. – Москва. – ISSN 0868-5819
№ 2. – 1990
893239
   Московский Военно-Революционный Комитет. – М, 1968. – 304с.
893240
  Мамут Е.И. Московский встречный-75 / Е.И. Мамут, Н.Н. Наумов. – М., 1975. – 64с.
893241
  Чечельницкий Г.А. Московский гвардейский штурмовой / Г.А. Чечельницкий. – Москва : Военное издательство, 1960. – 216 с.
893242
   Московский гобелен. – М. – 28с.
893243
  Новиков Н.Г. Московский говорок / Н.Г. Новиков. – М., 1984. – 96с.
893244
   Московский городской народный универститет им. А.Л. Шанявского, 1911-1912 акад. год. – 2-е изд. – Москва : Тип.т-ва Кушнерев, 1911. – 36 с.
893245
   Московский городской народный универститет им. А.Л. Шанявского, 1915-1916 акад. год. – 2-е изд. – Москва : Тип.т-ва Кушнерев, 1915. – 43с.
893246
  Береговой Я. Московский городской педагогический университет // Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 2009. – № 3 (49). – С. 59-91
893247
   Московский государственный музыкальный детский театр. – М, 1973. – 36 с.
893248
   Московский государственный ордена Трудового Красного Знамени Художественный институт имени В.И. Сурикова. – М, 1969. – 42с.
893249
   Московский государственный театр эстрады. – М, 1990. – 155с.
893250
   Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. 1755-2005 = Lomonosov Moscow state university. – Москва : ЛИН-АРТ дизайн студия, 2005. – 176с. : илл., фот.
893251
   Московский государственный университет им. М.В.Ломаносова. Справочник для иностранных граждан. – Москва, 1999. – 82с.
893252
   Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 1980. – 192 с.
893253
   Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Фотоочерк. – Москва, 1955
893254
  Орлов А.С. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова : Альбом / А.С. Орлов, М.А. Чепелкин. – Москва : МГУ, 1993. – 64с. – ISBN 5211022580
893255
  Флоря Б.Н. Московский договор между Россией и Речью Посполитой и внешнеполитические планы А. Л. Ордина-Нащокина // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 2. – С. 31-37. – ISSN 0132-1366
893256
  Медников А.М. Московский дом / А.М. Медников. – М, 1972. – 223с.
893257
   Московский женский политехнический институт. – Москва : Тип. Сомовой. – 3с.
893258
   Московский журнал. – Москва : Университетская типография
Ч. 4. – 1791. – 360 с. – Видання старою орфографією
893259
   Московский журнал. – Москва : Университетская типография
Ч. 8. – 1792. – 338 с. – Видання старою орфографією
893260
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 1. – 1995
893261
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 2. – 1995
893262
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 3. – 1995
893263
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 4. – 1995
893264
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 1. – 1996
893265
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 2. – 1996
893266
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 3. – 1996
893267
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 4. – 1996
893268
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 1. – 1997
893269
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 2. – 1997
893270
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 3. – 1997
893271
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 4. – 1997
893272
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 1. – 2006
893273
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 2. – 2006
893274
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 3. – 2006
893275
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 4. – 2006
893276
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 5. – 2006
893277
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 1. – 2007
893278
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 2. – 2007
893279
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 3. – 2007
893280
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 4. – 2007
893281
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 1. – 2008
893282
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 2. – 2008
893283
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 3. – 2008
893284
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 4. – 2008
893285
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 1. – 2009
893286
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 2. – 2009
893287
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 3. – 2009
893288
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 4. – 2009
893289
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 1. – 2010
893290
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 2. – 2010
893291
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 3. – 2010
893292
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 4. – 2010
893293
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 1. – 2011
893294
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 2. – 2011
893295
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 3. – 2011
893296
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 4. – 2011
893297
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 1. – 2012
893298
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 2. – 2012
893299
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 3. – 2012
893300
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 4. – 2012
893301
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 1. – 2013
893302
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 2. – 2013
893303
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 3. – 2013
893304
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 4. – 2013
893305
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 1. – 2014
893306
   Московский журнал международного права. – Москва
№ 2. – 2014
893307
   Московский зоопарк : Сборник статей. – Москва : Московский рабочий, 1949. – 591с.
893308
  Сосновский И.П. Московский зоопарк / И.П. Сосновский. – 2-е изд., переработ. – Москва, 1957. – 207с.
893309
   Московский зоопарк. – Москва : Московский рабочий, 1961. – 439с.
893310
  Московск Московский зоопарк / Московск. – Москва : Советский художник, 1965. – 62с.
893311
   Московский зоопарк. Путеводитель. – Москва : Мособлисполком, 1932. – 108с.
893312
   Московский зоопарк. Путеводитель. – Москва : Московский рабочий, 1952. – 224с.
893313
   Московский зоопарк. Сборник статей. – Москва : Советская Россия
Выпуск 2. – 1958. – 135с.
893314
   Московский зоопарк. Сборник статей. – Москва : Советская Россия
Выпуск 3. – 1961. – 142с.
893315
  Завадовский М.М. Московский зоосад / М.М. Завадовский. – Москва, 1925. – 223с.
893316
   Московский зритель. – Москва : Тип. С. Селивановского
Ч. 1, № 1-3. – 1806. – 80, 80, 76 с. – Видання старою орфографією
893317
   Московский зритель. – Москва : Тип. С. Селивановского
Ч. 2, 4-6. – 1806. – 70, 70, 83 с. – Видання старою орфографією
893318
  Каплинская Е.С. Московский иллюзион / Е.С. Каплинская. – Москва : Профиздат, 1991. – 478с.
893319
  Файндер Д. Московский клуб / Д. Файндер. – К, 1993. – 440с.
893320
   Московский клуб экслибрисистов XV международному конгрессу экслибрисистов. – Москва : Книга, 1974. – 10, [18] с.
893321
  Векшина А.В. Московский комсомол - помощник партии в борьбе за социалистическую индустриализацию страны : Автореф... канд. ист.наук: / Векшина А.В.; МГУ. – Москва, 1952. – 16 с.
893322
   Московский комсомолец в Украине. – Киев
6-12 марта (№ 11). – 2013
893323
   Московский комсомолец в Украине. – Киев
11-17 декабря (№ 51). – 2013. – 32 с.
893324
   Московский комсомолец в Украине. – Киев
14-20 августа (№ 34). – 2013. – 32 с.
893325
   Московский комсомолец в Украине. – Киев
18-24 сентября (№ 39). – 2013. – 32 с.
893326
   Московский комсомолец в Украине. – Киев
4-10 июня (№ 23). – 2014. – 32 с.
893327
   Московский комсомолец в Украине. – Киев
18-24 июня (№ 25). – 2014. – 32 с.
893328
   Московский комсомолец в Украине. – Киев
26 ноября - 2 декабря (№ 48). – 2014. – 24 с.
893329
   Московский комсомолец в Украине. – Киев
30 июля - 5 августа (№ 31). – 2014. – 24 с.
893330
   Московский комсомолец в Украине. – Киев
9-15 сентября (№ 37). – 2015. – 16 с.
893331
   Московский комсомолец в Украине. – Киев
11-17 ноября (№ 46). – 2015. – 16 с.
893332
   Московский комсомолец в Украине. – Киев
12-18 августа (№ 33). – 2015. – 16 с.
893333
   Московский комсомолец в Украине. – Киев
16-22 декабря (№ 51). – 2015. – 16 с.
893334
   Московский комсомолец в Украине. – Киев
30 сентября - 6 октября (№ 40). – 2015. – 16 с.
893335
   Московский комсомолец в Украине. – Киев
13-19 января (№ 3). – 2016. – 16 с.
893336
   Московский комсомолец в Украине. – Киев
27 января - 2 февраля (№ 5). – 2016. – 16 с.
893337
   Московский комсомолец в Украине. – Киев
30 декабря 2015 - 5 января 2016 (№ 1). – 2016. – 16 с.
893338
  Гук П.П. Московский комсомольский. / П.П. Гук. – М., 1964. – 163с.
893339
   Московский край. – Москва, 1925. – 272с.
893340
  Брунов Н.И. Московский Кремль : сокровища русского зодчества / Н.И. Брунов ; под общ. ред. В.А. Веснина ; Акад. архитектуры СССР. – Москва : Академия архитектуры СССР, 1944. – 63 с. : ил.
893341
  Брунов Н.И. Московский Кремль : беседы об архитектуре / Н.И. Брунов ; под общ. ред. Б.М. Иофана. – Москва : Издательство Академии архитектуры СССР, 1948. – 30 с., [30] ил.
893342
  Донова К.В. Московский Кремль / К.В. Донова, Л Писарская. – М., 1956. – 56с.
893343
  Свирин А.Н. Московский Кремль / А.Н. Свирин. – Москва, 1956. – 84 с.
893344
   Московский Кремль. – Москва, 1957. – 48 с.
893345
   Московский Кремль. – Москва, 1958. – 6с.
893346
  Власюк А.И. Московский Кремль / А.И. Власюк. – Москва, 1958. – 102 с.
893347
  Донова К.В. Московский Кремль / К.В. Донова, Л Писарская. – М., 1959. – 75с.
893348
  Полетаев В.Е. Московский Кремль / В.Е. Полетаев. – М, 1959. – 44с.
893349
  Донова К.В. Московский Кремль / К.В. Донова, Л Писарская. – М., 1962. – 95с.
893350
   Московский Кремль. – Москва, 1964. – 76 с.
893351
   Московский Кремль. – Москва, 1965. – 52 с.
893352
   Московский Кремль. – Москва, 1965. – [185 с.]
893353
   Московский Кремль. – Москва, 1966. – 21с.
893354
  Тихомиров Николай Яковлевич Московский Кремль / Тихомиров Николай Яковлевич, Иванов Владимир Николаевич. – Москва : Стройиздат, 1967. – 259с.
893355
  Иванов В.Н. Московский Кремль / В.Н. Иванов. – Москва, 1971. – 226 с.
893356
  Писарская Л.В., Родимцева И.А. Московский Кремль / Л. Писарская, И. Родимцева. – [Изд. 2-е, доп.]. – Москва : Московский рабочий, 1974. – 214 с. : ил. ; 11х8 см. – На обл. авт. не указаны. - Миниатюрное издание
893357
  Федоров Б.Н. Московский Кремль / Б.Н. Федоров. – Ленинград, 1975. – 58 с.
893358
  Писарская Л.В., Родимцева И.А. Московский Кремль / Л. Писарская, И. Родимцева. – Переизд. – Москва : Московский рабочий, 1976. – 222 с. : ил. ; 11х8 см. – На пер. авт. не указаны. - Миниатюрное издание
893359
  Писарская Л.В., Родимцева И.А. Московский Кремль / Л. Писарская, И. Родимцева. – Москва : Московский рабочий, 1977. – 222 с. : фот. – Миниатюрное издание
893360
   Московский Кремль. – Москва, 1977. – 156 с.
893361
  Писарская Л.В., Родимцева И.А. Московский Кремль / Л. Писарская, И. Родимцева. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 222 с. – Парал. тит. л. на англ., фр. и нем. яз. - Миниатюрное издание
893362
  Писарская Л.В., Родимцева И.А. Московский Кремль / Л. Писарская, И. Родимцева. – 6-е изд. – Москва : Московский рабочий, 1981. – 237 с. : фот. – Парал. тит. л. на англ., фр. и нем. яз. - Миниатюрное издание
893363
  Писарская Л.В., Родимцева И.А. Московский Кремль / Л. Писарская, И. Родимцева. – 7-е изд. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 253 с. : фот. – Парал. тит. л. на англ., фр. и нем. яз. - Миниатюрное издание
893364
   Московский Кремль. – Л, 1987. – 124с.
893365
  Родимцева И.А. Московский Кремль / И. Родимцева. – 9-е изд., доп. и перераб. – Москва : Московский рабочий, 1989. – 284 с. : фот. – Парал. тит. л. на англ., фр. и нем. яз. - Миниатюрное издание
893366
   Московский Кремль : Указ.лит.(1723-1987). – Москва
Ч.1 : Московский Кремль с древнейших времен до наших дней. – 1989. – 143с.
893367
   Московский Кремль : путеводитель / И.А. Родимцева, С.А. Калмыкова, И.А. Загородняя, Л.И. Донецкая, Л.И. и др. Кондрашова; [над кн. работали: И.А. Родимцева, С.А. Калмыкова, И.А. Загородняя и др.]. – Москва : Московский рабочий, 1990. – 287, [2] с., [32] л. фотоил. : ил. – Авт. указ. на обороте тит. л. – ISBN 5-239-00780-2
893368
   Московский Кремль [Електронний ресурс] : аудиоэкскурсия : продолжительность 3 часа, длина маршр. 2, 5 км. – Москва : 1С-Паблишинг, 2006. – 1 CD + +карта "Московский кремль". – Систем. требования : MS Windows, Pentium II, 333 МГц, RAM 128 Мб, SVG, 800x600, CD-ROM, звук. карт., аудиосист. с поддерж. формата МРЗ, муз. центр CD/DVD/МРЗ-плеер.- Заглавие с этикетки диска. – (1С: Аудиокниги). – ISBN 5-9677-0421-3


  Ядро аудиоэкскурсии - продуманный маршрут на 3D-схеме. Перейдя в очередную точку маршрута, вы включаете на плеере трек с соответствующим номером. "Московский Кремль" - главная достопримечательность столицы : - Большой Москворецкий мост - ...
893369
   Московский Кремль [Изоиздание] : [комплект открыток с текст. на рус., анг., франц., нем., исп. языках]. – Москва : Правда, 1966. – 28 л. : 28 открыток + 1 обл.
893370
   Московский Кремль в годы Великой Отечественной войны / ФСО Рос. Федерации ; Е.А. Муров [и др.] ; [ред. совет : Е.А. Муров, А.Н. Беляков, А.И. Лащук [и др.]. – Москва : Кучково поле, 2010. – 304 с. – ISBN 978-5-9950-0075-4


  Предлагаемое издание представляет собой сборник материалов международного круглого стола на тему "Коллаборационизм и предательство во Второй мировой войне. Власов и власовщина", состоявшегося 12 ноября 2009 года в Москве, организованного Российским ...
893371
  Жиляев В. Московский Кремль в послевоенные годы // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 8 : Государственной охране России 130. – С. 43-49. – ISSN 0235-7089
893372
  Бартенев С.П. Московский Кремль в старину и теперь : в 2 т. / сост. С.П. Бартеневым. – 1912-1916. – Москва : Издание Министерства Императорского Двора
Книга I : [Исторический очерк кремлевских укреплений]. : [кн. содержит историческую схему в красках и 359 рис., из которых три в красках и шесть планов - на отд. листах]. – 1912. – [4], 259 c., [13] л. ил., цв. ил. : [359 рис.] : ил., портр.
893373
  Бартенев С.П. Московский Кремль в старину и теперь : в 2 т. / сост. С.П. Бартеневым. – 1912-1916. – Москва : Издание Министерства Императорского Двора
Книга II : Государев двор Дом Рюриковичей : [кн. содержит 347 цинкографий, 1 рис. раскрашенный от руки и 5 фототипий (2 в красках) : В начале и конце изложения родословные табл. на отд. листах]. – 1916. – 343 с., [8] л. ил.., цв. ил., портр. : [355 рис.] : ил., портр.
893374
   Московский Кремль ч.1. – Москва
1. – 1981. – 90с.
893375
  Луценко В.К. Московский Кремль. (Прошлое и настоящее) / В.К. Луценко. – Москва, 1963. – 232 с.
893376
  Писарская Л.В. Московский Кремль. Краткая справка. / Л.В. Писарская, И.А. Родимцева. – М., 1971. – 104с.
893377
  Писарская Л.В., Родимцева И.А. Московский Кремль. Краткая справка.. – Москва : Московский рабочий, 1972. – 207с.
893378
  Размахнин Антон Московский Кремль. Стены древнего Кремля / Размахнин Антон, Калинчиков Алексей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 159, декабрь. – С. 86-99 : фото
893379
   Московский ледниковый покров Восточной Европы = Moskow ice sheet of Europe. – М, 1982. – 239с.
893380
   Московский летописец. – М, 1988. – 351с.
893381
  Богданова Светлана Московский лыжный салон: курс на всесезонность : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 60-61 : Фото
893382
  Кобзев И.И. Московский май / И.И. Кобзев. – Москва, 1960. – 92с.
893383
  Бухникашвили Г. Московский Малый театр в Грузии / Г. Бухникашвили. – Тбилиси : Изд. "Заря Востока", 1949. – 176 с. – (Малый театр. 125 лет)
893384
   Московский медицинский институт, 2-й : Проспект для поступающих. – Москва, 1976. – 76с.
893385
  Баскаков В.Е. Московский международный кинофестиваль / В.Е. Баскаков. – Москва : Знание, 1985. – 48 с. : ил. – Библиогр.: с. 48 (6 назв.). – (Новое в жизни, науке, технике. Искусство ; 6)
893386
  Проймин К.Д. Московский меридиан. / К.Д. Проймин. – Горький, 1976. – 191с.
893387
  Катцен Е И. Московский метрополитен / Е И. Катцен, К.С. Рыжков. – Москва, 1948. – 20 с.
893388
   Московский метрополитен. – Москва, 1953. – 61с.
893389
  Пекарева Н.А. Московский метрополитен имени В.И.Ленина / Н.А. Пекарева. – Маріуполь, 1958. – 28 с.
893390
   Московский метрополитен имени Л.М. Кагановича. – М, 1935. – 52с.
893391
  Анцыферов А. Московский народный банк / Проф. А.Н. Анцыферов ; Совет Всерос. кооп. съездов. – 2-е изд. – Москва : Тип. "Рус. т-ва изд. дела" в М., 1917. – 31 с.
893392
   Московский некрополь. – Санкт-Петербург : Тип. М.М.Стасюлевича
Т. 2 : (К-П). – 1908. – 486 с.
893393
   Московский обл. краеведческий музей. – М, 1989. – 159 с.
893394
  Фенелонова М.В. Московский областной ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф.Владимирского и развитие советского здравоохранения 1917-1975 гг. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Фенелонова М.В.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.21
893395
  Александрова Наталья Московский опыт: кто и как помогает малому и среднему бизнесу : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 18-19
893396
   Московский ордена "Знак почета" государственный историко-архивный институт. – Пермь, 1984. – 339с.
893397
   Московский ордена Ленина государственный унив. им. М.В. Ломоносова. – Москва : Изогиз, 1953. – 8 с.
893398
   Московский ордена Ленина и Трудового Красного Знамени художественный академический теар Союза ССР им. М.Горького. – М, 1954. – 60с.
893399
   Московский ордена Трудового Красного знамени геологоразведочный институт имени Серого Орджоникидзе. – М, 1985. – 33с.
893400
   Московский ордена Трудового Красного Знамени институт стали и сплавов : Проспект. – Москва, 1967. – 32с.
893401
  Сконечная А.Д. Московский Парнас. / А.Д. Сконечная. – М., 1983. – 176с.
893402
   Московский педагогический ин-т иностранных языков, 1-й, им. Мориса Тореза. – М, 1973. – 137с.
893403
   Московский педагогический институт иностранных языков. – Москва
Вып. 6. – 1982
893404
   Московский планетарий за 25 лет. – Москва : Московский планетарий, 1954. – 36 с.
893405
  Кончин Е.В. Московский поиск / Е.В. Кончин. – Москва, 1978. – 175 с.
893406
  Бителев Б.Е. Московский пролетариат в годы нового революционного подъема. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бителев Б.Е.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1951. – 17 с.
893407
   Московский проспект. – Ленинград, 1958. – 18 с.
893408
  Соловьев В.Б. Московский проспект / В.Б. Соловьев. – Ленинград, 1964. – 135 с.
893409
  Галкин Л.А. Московский проспект / Л.А. Галкин. – Харьков, 1981. – 71с.
893410
   Московский пушкинист. – М
Том 1 : 1837-1927. – 1927. – 100с.
893411
   Московский пушкинист. – М, 1930. – 271с.
893412
   Московский район. – Х, 1994. – 192с.
893413
   Московский район м. Києва. – К, 1959. – 206с.
893414
   Московский ракурс. – М, 1988. – 366с.
893415
   Московский рассказ. – М, 1977. – 447с.
893416
   Московский рассказ. – М, 1980. – 320с.
893417
   Московский рассказ. – М, 1981. – 335с.
893418
  Николаев В.Д. Московский романс / В.Д. Николаев. – М, 1988. – 62с.
893419
   Московский сборник. – Москва : Издательство К.П. Побединосцева, 1896. – 304 с.
893420
  Давиденко Д.Г. Московский Симонов монастырь в годы Смуты // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 153-160. – ISSN 0042-8779
893421
  Бенешевич В.Н. Московский собор конца XVI века о церковном вине / В.Н. Бенешевич. – Петроград : Тип. Акад. наук, 1917. – [2], 9 с. – Отд. оттиск: Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности Акад. наук. (1917 г.), т. 22, кн. 1
893422
  Костомаров Г.Д. Московский Совет в 1905 году / Г.Д. Костомаров. – Москва, 1955. – 200с.
893423
  Кукушкин С.М. Московский Совет в 1917 году. / С.М. Кукушкин. – М., 1957. – 172с.
893424
  Алещенко Н.М. Московский Совет в 1941-1945 гг. / Н.М. Алещенко ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1980. – 342 с. : ил. – Библиогр.: с. 314-337
893425
  Алещенко Н.М. Московский Совет в 1945-1961 гг. / Н.М. Алещенко ; отв. ред. С.Л. Сенявский, Ю.П. Шарапов ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1988. – 271, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 253-268
893426
  Костомаров Г.Д. Московский Совет рабочих депутатов в 1905 году / Г.Д. Костомаров. – М., 1948. – 151с.
893427
  Мешман Ф.Б. Московский Совет рабочих депутатов от февральской буржуазно-демократической революции 1917 года в Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мешман Ф.Б.; Моск.гос.ист.-архивный ин-т МВО СССР. – Москва, 1950. – 15 с.
893428
   Московский столичный регион : взаимодействие структурных элементов. – Москва : МФГО СССР, 1983. – 124 с.
893429
   Московский театр им. Вл. Маяковского. – М, 1974. – 173с.
893430
   Московский театр им. М.Н. Ермоловой. – М, 1968. – 46с.
893431
  Гринберг Я. Московский театр оперетты. / Я. Гринберг. – М., 1967. – 208с.
893432
   Московский театр революции. – М, 1933. – 224 с.
893433
   Московский театр сатиры. – М, 1974. – 135с.
893434
   Московский театр, репертуар и состав труппы. – М, 1966. – 96с.
893435
   Московский телеграф. – Москва : Университетская типография
Ч. 2, 5-8. – 1825. – [523] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
893436
   Московский телеграф. – Москва : Университетская типография
Ч. 3, № 9-12. – 1825. – [481] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
893437
   Московский телеграф. – Москва : Университетская типография
Ч. 4, 13-16. – 1825. – [524] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
893438
   Московский телеграф. – Москва : Университетская типография
Ч. 5, 17-20. – 1825. – [572] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
893439
   Московский телеграф. – Москва : Университетская типография
Ч. 6, № 21-24. – 1825. – [498] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
893440
   Московский телеграф. – Москва : Университетская типография
Ч. 7, № 1-4. – 1826. – [524] c.розд. паг. – Видання старою орфографією
893441
   Московский телеграф. – Москва : Университетская типография
Ч. 8, № 5-8. – 1826. – [503] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
893442
   Московский телеграф. – Москва : Университетская типография
Ч. 9, № 9-12. – 1826. – [564] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
893443
   Московский телеграф. – Москва : Университетская типография
Ч. 10, № 13-16. – 1826. – [499] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
893444
   Московский телеграф. – Москва : Университетская типография
Ч.11, 17-20. – 1826. – [532] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
893445
   Московский телеграф. – Москва : Университетская типография
Ч. 12, № 21-24. – 1826. – [620] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
893446
   Московский телеграф. – Москва : Университетская типография
Ч. 13, 1-4. – 1827. – [568] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
893447
   Московский телеграф. – Москва : Университетская типография
Ч. 14, № 5-8. – 1827. – [603] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
893448
   Московский телеграф. – Москва : Университетская типография
Ч. 15, № 9-12. – 1827. – [702] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
893449
   Московский телеграф. – Москва : Университетская типография
Ч. 16, № 13-16. – 1827. – [564] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
893450
   Московский телеграф. – Москва : Университетская типография
Ч. 17, № 17-20. – 1827. – [563] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
893451
   Московский телеграф. – Москва : Тип. С. Селивановского
Ч. 18, № 21-24. – 1827. – [645] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
893452
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Семена
Ч. 19, № 1-4. – 1828. – [618] с. розд. паг. – Видання старою орфографією
893453
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Семена
Ч. 20, № 5-8. – 1828. – [574] с. розд. паг. – Видання старою орфографією
893454
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Семена
Ч. 21, № 9-12. – 1828. – [611] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
893455
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Семена
Ч. 22, № 13-16. – 1828. – [639] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
893456
   Московский телеграф. – Москва : Типю Августа Семена
Ч. 23, № 17-20. – 1828. – [510] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
893457
   Московский телеграф. – Москва : Университетская типография
Ч. 24, № 21-24. – 1828. – [525] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
893458
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Семена
Ч. 20, № 5-8. – 1829. – [ 529] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
893459
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Семена
Ч. 25, № 1-4. – 1829. – [622] с. розд. паг. – Видання старою орфографією
893460
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Семена
Ч. 27, 9-12. – 1829. – [ 557] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
893461
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Семена
Ч. 28, № 13-16. – 1829. – [591] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
893462
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Семена
Ч. 29, № 17-20. – 1829. – [635] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
893463
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Семена
Ч. 30, № 21-24. – 1829. – [581] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
893464
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Семена
Ч. 31, № 13-16. – 1830. – [698] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
893465
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Семена
Ч. 32, № 5-8. – 1830. – [589] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
893466
   Московский телеграф. – Москва : В тип. Августа Семена
Ч. 33. – 1830. – [684] с. разд. паг.
893467
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Семена
Ч. 34, № 1-4. – 1830. – [624] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
893468
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Семена
Ч. 35, № 17-20. – 1830. – [525] c. розд. паг. – Видання старою орфографією
893469
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Семена
Ч. 36, № 21-24, 1-24. – 1830. – С.355-432,1-546,[2]. – Видання старою орфографією
893470
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Семена
Ч. 37, № 1-4, 1-4. – 1831. – 72, 581 с. – Видання старою орфографією
893471
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Семена
Ч. 38, № 5-8, 5-8. – 1831. – С. 73-142, 587. – Видання старою орфографією
893472
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Семена
Ч. 39, № 9-12, 9-12. – 1831. – С. 143-213, 1-536,. – Видання старою орфографією
893473
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Семена
Ч. 40, № 13-16, 13-16. – 1831. – 215-280, 1-562. – Видання старою орфографією
893474
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Семена
Ч. 41, 17-20, 17-20. – 1831. – 615, 281-345 с. – Видання старою орфографією
893475
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Семена
Ч. 42, № 21-24, 21-24. – 1831. – 510, 347-416 с. – Видання старою орфографією
893476
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Селена
Ч. 43, №1-4, 1-4. – 1832. – 613, 80 с. – Видання старою орфографією
893477
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Селена
Ч. 44, № 5-8, 5-8. – 1832. – 481, 81-152 с. – Видання старою орфографією
893478
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Селена
Ч. 45, № 9-12, 9-12. – 1832. – 569, 183-262 с. – Видання старою орфографією
893479
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Селена
Ч. 46, № 13-16, 13, 26. – 1832. – 608, 263-348 с. – Видання старою орфографією
893480
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Селена
Ч. 46, № 13-16, 13-16. – 1832. – 608, 203-348 с. – Видання старою орфографією
893481
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Селена
Ч. 47, № 17-20, 17-20. – 1832. – 590, 349-426 с. – Видання старою орфографією
893482
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Семена
Ч. 48, № 21-24, 21-24. – 1832. – 584, 427-496 с. – Видання старою орфографією
893483
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Селена
Ч. 49, № 1-4. – 1833. – 632, [14] c. – Видання старою орфографією
893484
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Селена
Ч. 50, № 5-8. – 1833. – 608, 16, [2] c. – Видання старою орфографією
893485
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Селена
Ч. 51, № 9-12. – 1833. – 634, [2], II c. – Видання старою орфографією
893486
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Селена
Ч. 52, № 13-16. – 1833. – 597, [12] c. – Видання старою орфографією
893487
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Селена
Ч. 53, № 17-19. – 1833. – 418, [8] c. – Видання старою орфографією
893488
   Московский телеграф. – Москва : Тип. Августа Селена
Ч. 55, № 1-5. – 1834. – 692, 154, [22], III c. – Видання старою орфографією
893489
  Попкова Н.А. Московский телеграф, издаваемый Николаем Полевым / Н.А. Попкова. – Саратов, 1984. – 188 с.
893490
  Попкова Н.А. Московский телеграф, издаваемый Николаем Полевым. / Н.А. Попкова. – Саратов
Вып.2. – 1987. – 190 с.
893491
  Попкова Н.А. Московский телеграф, издаваемый Николаем Полевым. / Н.А. Попкова. – Саратов
Вып.3. – 1987. – 86с.
893492
  Богданова Светлана Московский ТИЦ- лицо российской столицы : Туризм - зто высокий сервис плюс... информатизация всей страны. Спецвыпуск // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 12-15 : Фото
893493
  Полубинский В.И. Московский уголовный розыск. / В.И. Полубинский. – М., 1978. – 64с.
893494
   Московский университет - памяти Исаака Ньютона. 1643-1943. – Москва, 1946. – 108с.
893495
   Московский университет. – Москва, 1977. – 520с.
893496
   Московский университет. – Москва, 1977. – 623 с.
893497
   Московский университет : Ежегодник-97. – Москва : Книжный дом "Университет", 1998. – 570с. – ("Архив Московского ун-та"). – ISBN 5-8013-0036-8
893498
   Московский университет 1979-1980. – Москва, 1979. – 557 с.
893499
   Московский университет 1979-1980. – Москва, 1979. – 474 с.
893500
   Московский университет в Великой Отечественной войне. – Москва, 1975. – 256с.
893501
   Московский университет в Великой Отечественной войне. – Москва, 1985. – 336с.
893502
   Московский университет в воспоминаниях современников. – Москва : Московский университет, 1956. – 488с.
893503
   Московский университет в воспоминаниях современников. – Москва, 1989. – 734с.
893504
  Леонова Л.С. Московский университет в годы великой отечественной войны 1941-1945 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 78-99. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385
893505
  Оська Е.Д. Московский университет в годы столыпинской реакции и революционного подъема. : Автореф... Канд.ист.наук: / Оська Е.Д.; Моск.ордена Ленана гос.ун-т. – М, 1953. – 15л.
893506
  Садовничий В.А. Московский университет в мире и обществе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 5-20. – (Педагогическое образование ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Слово о Московском университете, произнесенное ректором на торжественном заседании Совета Ученых советов в Татьянин день 24 января 2009 года.
893507
  Гуань Хуй-ин Московский университет в первой половине XX века // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 1 (45). – С. 16-17. – ISSN 1684-2618
893508
  Бессонова В.И. Московский университет в период иностранной военной интервенции и гражданской войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бессонова В.И.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1953. – 16 с.
893509
  Латышева О.И. Московский университет в революционной борьбе в период первой русской революции (1905-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Латышева О. И.; МГУ, Ист. фак. – М., 1954. – 15л.
893510
  Кошман Л.В. Московский университет в советское время / Л.В. Кошман, А.М. Сахаров. – Москва, 1967. – 151с.
893511
   Московский университет за 200 лет. Краткий исторический очерк. – Москва, 1955. – 162 с.
893512
   Московский университет за 225 лет : Указ. лит. – Москва, 1983. – 320с.
893513
   Московский университет за пятьдесят лет Советской власти. – Москва, 1967. – 760 с.
893514
  Петров Ф.А. Московский университет и Исторический музей // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 14-46. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
893515
   Московский университет и развитие фиолсофской и общественно-политической мысли в России. – Москва, 1957. – 472с.
893516
   Московский университет им. М.В. Ломоносова. – М, 1973. – 128с.
893517
  Насонкина Л.И. Московский университет после восстания декабристов / Л.И. Насонкина. – Москва, 1972. – 343с.
893518
  Эйнгорн В. Московский университет, губернская гимназия и другие учебные заведения Москвы в 1812 году / В. Эйнгорн. – Москва : Т-во скоропечат. Ливенсон
Вып. 1 : Исторический отдел. – 1912. – 36с.
893519
  Эйнгорн В. Московский университет, губернская гимназия и другие учебные заведения Москвы в 1812 году / В. Эйнгорн. – Москва : Т-во скоропечат. Ливенсон
Вып. 2 : Переписка московской дирекции училищ. – 1912. – 99с.
893520
  Попов Л.В. Московский университет, качество образования и рейтинги ведущих университетов мира // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 91-106. – (Педагогическое образование ; № 2). – ISSN 0201-7385
893521
  Лейст Э. Московский ураган : Тип. Импер. Акад. Наук, 1904. – 5 с. – Отд. оттиск
893522
  Нестеренко Марина Московский филиал ЗАО "Фирма "Нева", Москва : Представляем лауреатов. Спецвыпуск - Лидеры - 2006 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 34 : Фото
893523
  Софронов А.В. Московский характер / А.В. Софронов. – Москва, 1948. – 76с.
893524
  Софронов А. Московский характер / А. Софронов. – Москва-Л. : Искусство, 1949. – 62 с.
893525
  Софронов А. Московский характер / А. Софронов. – Москва, 1949. – 12 с.
893526
  Софронов А.В. Московский характер / А.В. Софронов. – Москва-Л., 1949. – 143с.
893527
   Московский Художественный Агадемический театр Союза ССР им. А.М. Горького. – М, 1936. – 70с.
893528
   Московский Художественный Академический театр. – Л, 1925. – 48с.
893529
   Московский художественный академический театр Союза ССР им. М.Горького. – М, 1978. – 146с.
893530
   Московский художественный академический театр Союза ССР имени М.Горького. – М, 1958. – 68с.
893531
  Киселева Е.Г. Московский художественный кружок / Е.Г. Киселева. – Ленинград : Художник РСФСР, 1979. – 143, [31] с.
893532
   Московский художественный театр. – с.
893533
  Соболев Ю.В. Московский художественный театр / Ю.В. Соболев. – М - Л, 1938. – 108с.
893534
   Московский Художественный театр : гастрольная поездка 1934 г. Харьков - Одесса - Киев. – Москва, 1934. – 32 с.
893535
  Марков П.А. Московский Художественный театр / П.А. Марков, Н. Чушкин. – М-Л, 1950. – 119 с.
893536
   Московский Художественный театр. – Москва
1. – 1955. – 303с.
893537
   Московский художественный театр в илюстрациях и документах. – М, 1945. – 315с.
893538
   Московский Художественный театр в советскую эпоху. – М : Искусство, 1974. – 576 с.
893539
  Сагалович М. Московский художественный театр и Советская Армия / М. Сагалович. – Москва, 1950. – 120с.
893540
   Московский Художественый театр в советскую эпоху. – М : Искусство, 1962. – 519 с.
893541
   Московский художетсвенный театр им. М. Горького. – М, 1974. – 27с.
893542
  Белый А. Московский чудак / А. Белый. – Москва : Никитинские субботники, 1927. – 250 с.
893543
   Московский энергетический институт : Труды. Совр. вопросы научно-методической работы. – Москва, 1975. – 143с.
893544
   Московский энергетический институт. – Москва, 1976. – 104с.
893545
   Московский энергетический институт за 50 лет Советской власти. – Москва : Энергия, 1967. – 278с.
893546
  Евгеньев Б.С. Московския мозаика / Б.С. Евгеньев. – Москва, 1983. – 398с.
893547
  Хан Н.А. Московско-литовская война на рубеже 60-х-70-х гг. XIV в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 68-81. – ISSN 0042-8779
893548
   Московско-Шанхайская модель миропорядка ХХІ века // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2007. – № 2. – С. 7-36. – ISSN 1607-7334


  Формування нової московсько-шанхайської моделі світопорядку ХХІ ст.
893549
  Дерман А.Б. Московского Малого театра актер Щепкин / А.Б. Дерман. – М, 1951. – 260с.
893550
  Ларионова К.М. Московское воскресенье / К.М. Ларионова. – Москва, 1966. – 410с.
893551
  Ларионова К.М. Московское воскресенье / К.М. Ларионова. – Москва, 1977. – 383с.
893552
  Буганов В.И. Московское восстание 1662 г. / В.И. Буганов ; АН СССР, Ин-т истории. – Москва : Наука, 1964. – 36 с.
893553
  Ленин В.И. Московское восстание 1905 года / библиотечка Ленинца. – Москва : Московский рабочий
Вып №4. – 1924. – 40 с.
893554
  Норицын Д.А. Московское восстание в декабре 1905 года : с 4-мя рис. в тексте / Д. Норицын. – Москва : Госвоениздат, 1924. – 34 с. : ил. – (Библиотека красноармейца)
893555
  Курчавов И.Ф. Московское время / И.Ф. Курчавов. – Таллин, 1950. – 240с.
893556
  Залов Г. Московское время / Г. Залов. – Махачкала : Даггосиздат, 1950. – 67 с.
893557
  Курчавов И.Ф. Московское время / И.Ф. Курчавов. – Таллин, 1953. – 474с.
893558
  Курчавов И.Ф. Московское время / И.Ф. Курчавов. – Таллин, 1956. – 443с.
893559
  Курчавов И.Ф. Московское время / И.Ф. Курчавов. – Таллин, 1956. – 472с.
893560
  Курчавов И.Ф. Московское время / И.Ф. Курчавов. – Таллин, 1959. – 443с.
893561
  Брагин В.А. Московское время : стихи / В.А. Брагин. – Волгоград : Книжное издательство, 1962. – 32 с.
893562
  Курчавов И.Ф. Московское время / И.Ф. Курчавов. – М, 1970. – 672с.
893563
  Каратеев Л.Ф. Московское время / Л.Ф. Каратеев. – Москва, 1974. – 63с.
893564
  Дмитриев О.М. Московское время. / О.М. Дмитриев. – Москва, 1979. – 192с.
893565
  Прокофьев В.И. Московское высшее техническое училище. 125 лет / В.И. Прокофьев. – Москва : Машгиз, 1955. – 475с.
893566
   Московское высшее художественно-промышленное училище. – М, 1965. – 95с.
893567
   Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское). – Москва, 1964. – 26, [64] с.
893568
  Богданова Светлана Московское гостеприимство: и количеством и качеством... : Спецвыпуск. Московское гостеприимство // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 34-35 : Фото
893569
   Московское государство. – М, 1986. – 605с.
893570
  Бочкарев В.Н. Московское государство XV-XVII вв. по сказаниям современников-иностранцев / В.Н. Бочкарев ; Культурно-историч. библиотека под ред. историч. комиссии Учебн. Отдела Об-ва Распростр. Технич. Знаний. – Санкт-Петербург : Книгоиздательство типо-литографии "Энергия", 1914. – [4], 144 с. – (Культурно-историческая библиотека / Под ред. Ист. комис. Учеб. отд. О-ва распространения техн. знаний)


  На тит. экз. № 46371 автограф.
893571
   Московское Дворянство. : Списки служивших по выборам. 1782-1910. – Москва : Тип. Л.В.Пожидаевой, 1910. – 149, 23 с.
893572
   Московское декабрьское вооруженное восстание 1905 г.. – М, 1940. – 188с.
893573
   Московское ежемесячное издание. – Москва : В Университетской типографии
Ч. 2. – 1781. – 312 с. – Видання старою орфографією
893574
   Московское ежемесячное издание, служащее продолжением Утренняго света. В пользу заведенных в Санктпетпербурге Екатерининскаго и Александровскаго училищ : заключающее в себе собрание разных лучших статей, касающихся до нравоучения, политической ученой истории, до философических и словесных наук и других полезных знаний. – В Москве : В Университетской типографии, у Н. Новикова
Часть І. – 1781. – 314с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра, корінець з тисненн.
893575
  Казакевич И.И. Московское Зарядье = Moskow Zaryadye / И.И. Казакевич. – Москва, 1977. – 207 с.
893576
  Львова Т.Н. Московское земство в 1865-1890 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Львова Т.Н.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1968. – 22л.
893577
  Прокофьева Т.П. Московское земство на рубеже XIX-XX веков. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.02 / Прокофьева Т.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1981. – 21л.
893578
  Розенфельдт Р.Л. Московское керамическое производство XII-XVIII вв. // Археология СССР : Свод археологических источников : Е1-39 / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Москва : Наука, 1968. – Е1-39 : Московское керамическое производство XII-XVIII вв. / Р.Л. Розенфельдт. – С. 1-124, табл.
893579
  Хикмет Н. Московское лето / Н. Хикмет. – Москва, 1963. – 32с.
893580
  Муравьева Л.Л. Московское летописание второй половины XIV - начала XV в. / Л.Л. Муравьева. – М., 1991. – 219с.
893581
   Московское метро [Електронний ресурс] : продолжит. 4 часа (звук 3,5 часа) : аудиоэкскурсия. – Москва : 1С-Паблишинг, 2007. – 2 CD. – Систем. требования : MS Windows, Pentium II, 333 МГц, RAM 128 Мб, SVG, 800x600, CD-ROM, звук. карт., аудиосист. с поддерж. формата МРЗ, муз. центр CD/DVD/МРЗ-плеер.- Заглавие с этикетки диска. – (1С: Аудиокниги). – ISBN 978-5-9677-0521-2


  Столичное метро - не только быстрый и удобный транспорт, но и туричстический объект. - Введение - Бронзовая галерея - Метро - дело молодых - Немного Италии - Пролетарская ...
893582
   Московское общество испытателей природы. – М, 1975. – 134с.
893583
   Московское общество испытателей природы. – Москва
Вып. 14. – 1980
893584
   Московское общество испытателей природы. – Москва
Вып. 56. – 1981
893585
  Липшиц С.Ю. Московское общество испытателей природы за 135 лет его существования / С.Ю. Липшиц. – Москва, 1940. – 135с.
893586
  Варсанофьева В.А. Московское общество испытателей природы и его значение в развитии отечественной науки / В.А. Варсанофьева. – Москва, 1955. – 104с.
893587
  Градусов Ю. Московское общество охотников / Ю. Градусов; Всес. сельскохоз. выставка. – Москва : Госкультпросветиздат, 1954. – 7 с. – Авт. на обкл. не вказаний
893588
  Голованова Л.Г. Московское общество сельского хозяйства. (Очерки из истории русской общественно-агрономической мысли и сельского хозяйства в 1-й половине XIX века) : Автореф... канд. ист.наук: / Голованова Л.Г.; Моск. гос. ист.-архив. ин-т М-ва культуры СССР. – Москва, 1953. – 16 с.
893589
   Московское ордена Ленина и ордена Трудового красного знамени высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана. – Москва, 1961. – 48с.
893590
   Московское ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана : Справочник для поступающих. – Москва, 1965. – 44с.
893591
  Печатнов В.О. Московское посольство Аверелла Гарримана (1943-1946 гг.) // Новая и новейшая история. – Москва, 2002. – № 3. – С.180-204. – ISSN 0130-3864
893592
  Москвин Н.Я. Московское свидание / Н.Я. Москвин. – М, 1977. – 544с.
893593
  Никольников Г.Л. Московское совещание 1969 г.- важный этап на пути укрепления единства мирового коммунистического движения и всех антиимпериалистических сил / Г.Л. Никольников. – Киев, 1970. – 64с.
893594
  Ткаченко П.С. Московское студенчество в общественно-политической жизни России сторой половины ХІХ века / П.С. Ткаченко. – М, 1958. – 336с.
893595
  Пресняков А.Е. Московское царство : [Общий очерк] / А.Е. Пресняков ; рис. обл. и загл. стр. исполнен худож. Д.И. Митрохиным. – Петроград : Огни, 1918. – [4], 140 с. – (Круг знания : История)
893596
  Шефнер В.С. Московское шоссе / В.С. Шефнер. – Л., 1951. – 144с.
893597
  Успенская К.В. Московской консерватории - 100 лет / К.В. Успенская, Ю.А. Розанова. – Москва, 1966. – 32с.
893598
  Клапиюк В.Т. Московскому государственному университету культуры и исскуств - 80 лет: страницы истории и перспективы // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 6. – С. 102-107. – ISSN 0869-608Х
893599
   Московскому педагогическому государственному университету - 140 лет. // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 10. – С. 26-29. – ISSN 1726-667Х
893600
   Московскому университету - 225 лет. – Москва, 1979. – 342с.
893601
  Снегирев В.Л. Московсое зодчество / В.Л. Снегирев. – Москва, 1948. – 292 с.
893602
  Штепа П. Московство: его происхождение, содержание, формы и историческое развитие / Павло Штепа; Пер. с укр. Владимир Молчанов. – Киев; Ровно, 2005. – 382с. – ISBN 966-8851-00-5
893603
  Штепа П. Московство: його походження, зміст, форми й історична тяглість / П. Штепа; ред.Володимир Ковтун. – Видання скорочене. – Дрогобич : Відродження, 1996. – 335 с. – ISBN 5-7707-8800-3
893604
  Штепа П. Московство: його походження, зміст, форми й історична тяглість : його походження, зміст, форми й історична тяглість / Павло Штепа ; [ред. В. Ковтуна]. – 3-тє вид. – Дрогобич : Відродження, 2000. – 350, [2] с. – Бібліогр. у прим.: с. 334-350. – ISBN 966-538-054-0
893605
  Штепа П. Московство: його походження, зміст, форми й історична тяглість / Павло Штепа; Ред. Володимир Ковтун. – 5-те вид. – Дрогобич : Відродження, 2005. – 412с. – ISBN 966-538-168-7
893606
  Штепа П. Московство: його походження, зміст, форми й історична тяглість / Павло Штепа. – Вид. 6-те. – Дрогобич : Відродження, 2007. – 412 с. – ISBN 978-966-538-189-1
893607
  Бедь В. Московська анафема Гетьману України Івану Мазепі була не чинною та не відповідала церковним канонам з моменту її ганебного проголошення (з архіву за 2009 та 2013 роки) // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 29 вересня (№ 20). – С. 12-13
893608
  Петлюра С. Московська воша : оповідання дядька Семена про те, як московські воші їдять Україну та що з ними треба робити / Симон Петлюра. – Париж : Бібліотека ім. С. Петлюри : Націоналістичне вид-во в Європі, 1966. – 100, [ 1 ] c.
893609
  Петлюра С. Московська воша / С. Петлюра. – Киев : Фотовідеосервіс, 1993. – 80 с. – (Бібліотека українця ; 2 серія). – ISBN 5-7707-3847-2
893610
  Петлюра С.В. Московська воша : оповідання дядька Семена про те, як московські воші їдять Україну та що з ними треба робити / Симон Петлюра. – Київ : Просвіта, 2016. – 101, [1] с. : портр. – Сер. засн. 2015 р. - На тит. арк.: Дарунок Інституту національної пам"яті. – (Бібліотека Українського Воїна). – ISBN 978-617-7201-39-6
893611
  Брехуненко В. Московська експансія і Переяславська Рада 1654 року = Muskovite expansion and Pereiaslav Rada 1654 / Віктор Брехуненко ; НАНУ; Ін-т українськ. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Відп. ред. Ю. Мицик. – Київ : [б. в.], 2005. – 368 с. – ISBN 966-02-3420-1
893612
  Гнатюк В. Московська інвазія і виклики для української діаспори // I і II Бандерівські читання : матеріали перших та других Бандерівських читань, 1 лют. 2014 р., 2 лют. 2015 р. / Бандерівські читання. – Київ ; Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 171-176. – ISBN 978-966-428-398-1
893613
  Лосієвський І. Московська конференція за участю ЮНЕСКО // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 2 (56). – С. 36 - 37


  Міжнародна конференція "Збереження електронної інформації в інформаційному суспільстві: проблеми та перспективи", жовтень 2011 р., м. Москва (Росія)
893614
  Донець Г. Московська література як дзеркало "русского міра" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2023. – Червень (№ 6)


  У час збройного і цивілізаційного протистояння з ерефією, здається, вже всі притомні українці зрозуміли, що і спорт, і культура, і релігія - не за політикою, що не "какая разніца",якою мовою послуговуватися, до якої партії належати, до якої церкви ...
893615
  Донцов Д. Московська отрута = Muscovite poison / Д. Донцов. – Торонто; Монтреаль : Спілка визволення України, 1955. – 296с. – ISBN 5-699-02504-9
893616
  Гринів О. Московська пандемія україноненависництва, а не лише путінський ексгібіціонізм // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 7 вересня (№ 35). – С. 6-7


  "Ставлення російських діячів до українства не змінювалося ніколи, а вони відтворювали настрої свого населення. Українофобство перетворилося в хронічну панднмію..."
893617
  Житарюк М. Московська редисура голокосту: Слов"янська любов чи азійська ненависть? / М. Житарюк. – Львів, 1997. – 54 с.
893618
  Шульга М. Московська суть / М. Шульга. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 96, [2] с. – Бібліогр.: с. 97. – ISBN 978-611-01-1544-5
893619
   Московська церква в Україні. допоки? / записав Едуард Овчаренко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 13-31 жовтня (№ 36/38). – С. 6-7


  ВУТ "Просвіта" імені Тараса Шевченка провела конференцію. Пропонуємо головне з виступів її учасників.
893620
  Люта Т. Московський "Часовник" Івана Федорова та Петра Мстиславця 1565 року із зібрання Музею історії міста Києва // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 929-932. – (Нова серія ; вип. 21/22)
893621
  Орлов Денис Московський Renault: старт дан! : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 67 : Іл.
893622
  Степовик Д. Московський акцент у паризьких подіях // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 220-226. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 47). – ISSN 2078-4333


  Рец.: Паризький процес: причини, наслідки, реалії, перспективи. Документи та матеріали (1917-2017 рр.); у 4-х ч. / Упор., за ред. Л. Рябошапко та ін. Л.: Простір-М, 2018. 2374 с.
893623
  Литвиненко О.М. Московський вплив на Києво-Печерське друкарство // Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Київ. патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату ; Київ. православна богословська акад. ; редкол.: прот. О. Трофлюк, митр. Епіфаній (Думенко), прот. В. Клос [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 54-60. – ISSN 2311-4258
893624
  Воротняк Т. Московський гість про логіку співпраці // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  На філософському факультеті в рамках угоди про співробітництво між філософськими факультетами МДУ та КНУТШ відбувся семінар "Метатеоретичні властивості логічних теорій" , який провів викладач кафедри логіки МДУ ім. М. Ломоносова Д.В. Зайцев. Він, ...
893625
  Шаповалов Л. Московський державний академічний Малий театр / Л. Шаповалов. – К., 1950. – 68с.
893626
  Бездрабко Валентина Московський державний історико-архівний інститут як центр становлення документознавства (1930 - 1960-і рр.) // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 48-54. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается место, роль и значение Московского государственного историко-архивного института в процессе институционализации документоведения; устанавливается его особенная роль в становлении классического документоведения.
893627
  Чорна С. московський патріарх у російській війні проти України // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 27 грудня (№ 262)
893628
  Зінченко Арсен Московський період життя й діяльності єпископа Парфенія Левицького // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 5/6 (339/340). – С. 61-71. – ISSN 0869-3595
893629
  Голота Л. Московський попихач // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 13-19 серпня (№ 32). – С. 1


  17 черв. 2015 р. головна рада ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шевченка ухвалила рішення заснувати Всеукраїнську Антипремію “Московський попихач”, що присуджуватиметься тим високопосадовцям, які публічно ігнорують вимогу 10-ї статті Конституції про ...
893630
  Ребенок В. Московський похід гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного 1618 р.: історіографія проблеми // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 80-83. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
893631
  Тереверко О. Московський похід Петра Сагайдачного. 400 років тому відбувся славний похід запорозьких козаків землями московитів // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 01 серпня (№ 29)
893632
  Софронов А.В. Московський характер / А.В. Софронов. – К., 1949. – 100с.
893633
   Московські вбивці Бондери перед судом. – Дорогобич, 1992. – 695с.
893634
  Нікулін Л. Московські зорі. / Л. Нікулін. – К, 1957. – 616с.
893635
  Овсій І.О. Московські переговори дипломатичної місії Директорії УНР з урядовою делегацією РСФРР в січні - лютому 1919 року / І.О. Овсій, С.В. Варгатюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 81-86. – (Міжнародні відносини ; Вип. 3)
893636
  Петрунь Ф.О. Московські переробки західно-європейських мап. / Ф.О. Петрунь. – 625-635с.
893637
  Соколов Б. Московські протести: руйнування правового простору в часі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6 серпня (№ 139). – С. 3
893638
  Мельниченко В. Московські спалахи Шевченкового генія // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (639). – С. 113-120. – ISSN 0236-1477
893639
  Яковлева Т. Московські статті гетьмана Івана Мазепи // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Я. Дашкевич, О. Маврін, В. Александрович [та ін.]. – Київ, 2006. – Т. 13/14. – С. 450-457. – (Нова серія ; вип. 10/11)
893640
  Ляшев О. Московсько-радянські репресії на Чернігівщині: село Роїще / Олександр Ляшев ; Чернігів. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Чернігів : Десна, 2019. – 75, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-502-612-9
893641
  Хведорів М.М. [Федоров М.М. ] Московсько-українська термінологія Е лементарної математики. – Кам"янець-Подільський : Вид. Правобережної Філії Катеринославського укр. вид. ; Друк. Когена і Дунаєвецького, 1919. – 37 с. – Бібліогp.: Спис джеpел котрими автор користувався при упорядкуванні цієї термінології с. 3. – (Укpаїнське Видавництво в Катеpинославі. Пpавобеpежна Філія ; № 5)
893642
  Дубровський В.Г. Московсько-українська фразеологія / В. Дубровський. – вид. 6-те. – Київ : [Друк. б[увш.] Київ. Друк. Спілки], 1917. – [2], II, 147 c. – (6 перевидань)


  На тит. стор. прим. № 396831 автограф : В. Шугаевського 13 жовтня 1929
893643
  Дубровський В.Г. Московсько-українська фразеольогія : словник стійких сполук / В. Дубровський ; [вид. підгот.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – 125, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Лексикографічна спадщина України). – ISBN 978-966-1673-38-9
893644
   Московсько-український словник / передмова вид-ва. – Київ : Т-во " Час" ; [Акц. т-ва "Петра Барського"], 1918. – 235 [4] с. – В кінці кн. Словничок імен: чоловічих та жіночих с.229-235. – (Товариство "Час")
893645
  Вудка Ю.А. Московщина : (мемуарний есей) / Юрій А. Вудка ; пер. на укр. мову: Вячеслав Давиденко ; мистец. оформлення: Ростислав Глувко. – Лондон : Українська Видавнича Спілка, 1978. – 298 с. – На звороті тит. арк. дані англ. ориг.: Yuriy A. Vudka. Muscovy. Memoiristic essay. - Дар Канадського Товариства Розбудови України, осередок в Оттаві, 1995 р.
893646
  Вудка Ю. Московщина / Юрій Вудка. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 298, [1] с. – ISBN 978-611-01-1757-9
893647
   Москосвкие монументалисты. – М, 1985. – 239с.
893648
  Бабенкова Наталия Ивановна Мосовская парийная организация в борьбе за идейно-политическое воспитание студенчества в период восстановления народного хояйства (1921-1925 гг) : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Бабенкова Наталия Ивановна; Моск. гос. пед. ин-т им В.И.Ленина. – М, 1977. – 22л.
893649
  Каменский З.А. Мосовский кружок любомудров / З.А. Каменский. – М., 1980. – 327с.
893650
  Островський В. Моссад // Універсум : Журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2006. – № 5/8. – С. 77-79


  Екс-агент розкриває акції і методи ізраїльської таємної служби
893651
  Айзенберг Д. Моссад. Секретная разведывательная служба Израиля = Mossad. Israel"s Secret Intelligence Service / Деннис Айзенберг, Ури Дан, Эли Ландау ; [пер. с англ. Ю.Н. Сергеева]. – Москва : Международные отношения ; Улисс, 1993. – 270, [2] с., [8] л. ил. : ил. – Парал. тит. л. ориг. - Пер. изд.: Mossad / Dennis Eisenberg, Uri Dan, Eli Landau. Paddington press, 1993. – (Секретные миссии). – ISBN 5-7133-0566-X
893652
  Млечин Л.М. Моссад. Тайная война / Леонид Млечин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Центрполиграф, 2004. – 510, [2] с., [8] л. ил. : ил. – ISBN 5-9524-1115-0
893653
  Росоховатский И.М. Мост / И.М. Росоховатский. – Киев, 1954. – 47с.
893654
  Скурлаев Д.Н. Мост / Д.Н. Скурлаев. – Махачкала, 1961. – 64с.
893655
  Азарова Л.Т. Мост : стихи / Л.Т. Азарова. – Рига : Латгиз, 1961. – 56 с.
893656
  Грегор М. Мост / М. Грегор. – М., 1962. – 199с.
893657
   Мост. – М, 1963. – 31с.
893658
  Гольд А. Мост / А. Гольд. – Свердловск, 1969. – 55 с.
893659
  Дракохруст А.А. Мост / А.А. Дракохруст. – Минск : Беларусь, 1972. – 143 с.
893660
  Носов Е.И. Мост / Е.И. Носов. – М, 1974. – 188с.
893661
  Чхаидзе А.В. Мост : пьеса в 2-х д. / Александр Чхаидзе ; пер. с груз. – Москва : Искусство, 1974. – 49 с.
893662
  Иванов-Паймен Мост / Иванов-Паймен. – Куйбышев : Куйбышевское кн. изд-во, 1975. – 351с.
893663
  Аникеев В.В. Мост : док. повесть о строительстве самого большого моста БАМа через Амур у г. Комсомольска / В.В. Аникеев. – Хабаровск : Книжное издательство, 1976. – 256 с. : ил. – (Адрес подвига-Дальний Восток)
893664
  Бородкин П.А. Мост : повесть / П.А. Бородкин; [худож. Б. Лупачев]. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1980. – 135 с.
893665
  Иванов-Паймен Мост : роман / Влас Иванов-Паймен ;. – Чебоксары, 1981. – 440 с.
893666
  Коротич В.О. Мост : Размышления в путешествиях с пятнадцатью отступлениями / В.О. Коротич. – Москва : Советский писатель, 1981. – 221с.
893667
  Коротич В.О. Мост : Размышления в путешествиях с пятнадцатью отступлениями ; Кубатура яйца: Размышление о пребывании в Америке / В.О. Коротич. – Москва : Советский писатель, 1982. – 368 с.
893668
  Черкасский Ю.А. Мост / Ю.А. Черкасский. – Донецк, 1982. – 48с.
893669
  Хакимов А.Х. Мост : повести / А.Х. Хакимов; пер. с башк. И.Каримова. – Москва : Советская Россия, 1983. – 283 с.
893670
  Терещенко Г.М. Мост / Г.М. Терещенко, Л.И. Евселевский. – Х., 1983. – 87с.
893671
  Мустафин Я.М. Мост : повесть / Я.М. Мустафин. – Москва : Профиздат, 1983. – 272 с.
893672
  Орагвелидзе М.Ф. Мост братства : очерки / М.Ф. Орагвелидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Собчота Сакартвело, 1972. – 310 с.
893673
  Мери Л. Мост в белое безмолвие / Леннарт Мери ; пер. с эст. Веры Рубер. – Москва : Советский писатель, 1978. – 360 с.
893674
  Мери Л. Мост в белое безмолвие / Леннарт Мери ; пер. с эст. В.Рубер. – Москва : Советский писатель, 1984. – 334 с.
893675
  Комраков Г.Б. Мост в бесконечность : повесть о Федоре Афанасьеве / Г.Б. Комраков. – Москва : Политиздат, 1981. – 383с. – (Пламенные революуионеры)
893676
  Комраков Г.Б. Мост в бесконечность / Г.Б. Комраков. – М., 1985. – 383с.
893677
  Самулявичюс Р. Мост в далекую ночь / Р. Самулявичюс. – Москва, 1970. – 48 с.
893678
  Мартинович А.Н. Мост в конце дороги : повести / Аркадий Мартинович ;. – Москва : Советский писатель, 1980. – 352 с.
893679
   Мост в космос. – Москва : Известия, 1971. – 623с.
893680
   Мост в космос. – М, 1976. – 720с.
893681
  Ганжа В.Л. Мост в энергетическое Эльдорадо / В.Л. Ганжа. – Минск, 1987. – 206с.
893682
  Морозова В.А. Мост вздохов / В.А. Морозова. – М., 1972. – 256с.
893683
  Морозова В.А. Мост вздохов / В.А. Морозова. – М., 1976. – 272с.
893684
  Чурбанов В.Б. Мост во Вселенную / В.Б. Чурбанов. – М, 1976. – 64с.
893685
   Мост возвращения. – М, 1978. – 32с.
893686
  Казанцев А.П. Мост дружбы / А.П. Казанцев. – Москва, 1985. – 526с.
893687
  Гай Д. Мост жизни : пьеса в 3-х действиях, 7-ми картинах / Дбюла Гай ; [Пер. с венгер. и вступит. статья А. Гершковича]. – Москва : Искусство, 1954. – 108 с.
893688
  Голованивский С.Е. Мост к людям / С.Е. Голованивский. – М., 1985. – 351с.
893689
  Орозбаев О. Мост как волосок : повесть / О. Орозбаев; авториз. пер. с кирг. С.Шепелева. – Москва : Советский писатель, 1979. – 191 с.
893690
  Алимжанов А. Мост Карасункара : повесть / Ануар Алимжанов. – Алма-Ата : Жазушы, 1971. – 80 с. : ил.
893691
  Уайлдер Т. Мост короля Людовика Святого / Т. Уайлдер. – М, 1977. – 496с.
893692
  Уайлдер Т. Мост короля Людовика Святого : кн. для чтения / Т. Уайлдер. – Москва : Просвещение, 1982. – 95 с.
893693
  Уайлдер Т. Мост короля Людовика Святого / Т. Уайлдер. – М, 1983. – 704с.
893694
  Уайлдер Т. Мост короля Людовика Святого / Т. Уайлдер. – Кишинев, 1990. – 671с.
893695
  Уайлдер Т. Мост короля Людовика Святого ; Мартовские иды ; День восьмой / Т. Уайлдер. – М, 1982. – 704с.
893696
  Карельская Л.П. Мост между науками (на примере изучения этногенеза Л.М.Гумилевым) // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 41-42
893697
  Позельская А. Мост между прошлым и будущим. Национальная библиотека Уэльса / Александра Позельская // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2009. – № 1. – С. 33-35
893698
  Лойченко Елена Афанансьевна Мост между Японией и Россией : "После нас будет жить наш труд, и только в нем мы бессмертны..." // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 11. – С. 26-28. – ISSN 1727-4893


  Приближается знаменательная дата - 110-летие Дальневосточного государственного университета. В ряду этих тех людей, которые заложили основы высшего образования на Дальнем Востоке, одно из первых мест занимает Евгений Генрихович Спальвин.
893699
  Андрич И. Мост на Дрине : Вышеградская хроника / Андрич И. ; пер. с серб.-хорв. Н.Н. Соколова ; предисл. Л.С. Соболева ; ред. О.В. Волков. – Москва : Издание иностранной литературы, 1956. – 343 с.
893700
  Андрич Иво Мост на Дрине / Иво Андрич ; Перевод с сербскохорват. Т. Вирты. – Белград : Просвета, 1976. – 455, [4] с.
893701
  Андрич И. Мост на Дрине : повести и рассказы : [пер. с серб.-хорв.] / Иво Андрич ; сост., послесл., примеч. А.Д. Романенко. – Москва : Правда, 1985. – 477 с.
893702
   Мост на Миссури и другие рассказы. – Москва-Л, 1925. – 71с.
893703
  Варненска М. Мост на реке Бенхай / М. Варненска. – Москва, 1967. – 215с.
893704
   Мост на шарнирах // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 11 (176). – С. 28 : рис. – ISSN 1029-5828
893705
  Флешарова-Мускат Мост над бурной рекой / Флешарова-Мускат. – Москва : Радуга, 1991. – 471с.
893706
  Нурме М. Мост над потоком дней : стих / Минни Нурме ; пер. с ест. С.Семененко и Э.Тамм. – Москва : Советский писатель, 1977. – 174 с.
893707
   Мост над рекой времени. – М, 1989. – 474с.
893708
   Мост нового хозяина. – М, 1953. – 48с.
893709
  Трифонов Г.А. Мост разводится в полночь / Г.А. Трифонов. – М, 1962. – 18с.
893710
  Васильев А.М. Мост через Босфор / А.М. Васильев. – Москва, 1979. – 256с.
893711
  Васильев А.М. Мост через Босфор / А.М. Васильев. – 2-е изд. – Москва, 1989. – 302с.
893712
   Мост через века = Мост през вековете. – М, 1987. – 142с.
893713
  Чутко И.Э. Мост через время / И.Э. Чутко. – М, 1989. – 333с.
893714
  Татаренко Л.С. Мост через Дунай / Л.С. Татаренко. – Киев, 1977. – 238с.
893715
  Апутис Ю.Ю. Мост через Жальпе : новеллы и повести / Юозас Апутис ; пер. с лит. В. Чепайтиса. – Вильнюс : Vaga, 1989. – 437, [2] с. – (Литовская проза)
893716
  Корпачев Э.М. Мост через овраг / Э.М. Корпачев. – М., 1989. – 125с.
893717
  Никонов В.Г. Мост через Олекму. / В.Г. Никонов. – М, 1976. – 190с.
893718
  Тарасов Н.А. Мост через Раздан. / Н.А. Тарасов. – Ереван, 1972. – 115с.
893719
  Бирюков Н.С. Мост через Рейн? / Н.С. Бирюков. – Москва : Международные отношения, 1968. – 199 с.
893720
  Зюзюкин И.И. Мост через речку детства / И.И. Зюзюкин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1970. – 256с.
893721
  Малишевский И.Ю. Мост через три жизни / И.Ю. Малишевский. – М., 1987. – 331с.
893722
  Белинский А.И. Мост через фонтанку : повесть и рассказы / Белинский А.И. – Москва ; Ленинград : Советский писатель, 1964. – 228 с. : ил.
893723
  Мясников В.Н. Мост. / В.Н. Мясников. – М., 1972. – 96с.
893724
  Иванов-Паймен Мост. / Иванов-Паймен. – Москва, 1976. – 432 с.
893725
  Лыкосова Р.И. Мост: Повести. / Р.И. Лыкосова. – Свердловск, 1978. – 205с.
893726
  Бурчак Л.А. Мостерство Бориса Горбатова (Роман "Донбасс") : Автореф... канд. филол.наук: / Бурчак Л. А.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1962. – 15л.
893727
  Рильський М.Т. Мости : поезії / М.Т. Рильський. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 120 с.
893728
  Михайленко А.Г. Мости : нариси / А.Г. Михайленко. – Київ : Молодь, 1977. – 142 с.
893729
   Мости братерства. – Донецьк, 1979. – 152с.
893730
  Синенко Мости в прийдешнє / Синенко, І. – К., 1981. – 272с.
893731
  Бажинов І.Д. Мости дружби / І.Д. Бажинов ; Акад. наук Укр. РСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1968. – 179с.
893732
   Мости дружби. Україна - Литва = Ukraina - Lietuva : міжнародний видавничий проект. – Київ : Український видавничий консорціум, 2006. – 82 с. : іл. – ISBN 966-8189-28-0
893733
  Саган Г.В. Мости єднання (співпраця української та іноземної науки 1918-1939 рр.) / Г.В. Саган; НАНУ, Ін-т української та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : [б. в.], 1999. – 95 с. – ISBN 966-02-1207-0
893734
  Ємельянов В. Мости єднання: (Міжнародна конференція "Українсько-македонські паралелі в історії та сучасності") / В. Ємельянов, Л. Шевченко // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 49-53. – ISSN 0372-6436
893735
  Поліщук Я.О. Мости і мілини : [думки] / Ярослав Поліщук. – Черкаси : Брама : Вовчок О.Ю., 2004. – 87, [1] с. : іл. – На авантит. арк. дарчий напис від авт. – ISBN 966-8021-86-X


  У пр. №1746862 на авантит. арк. дарчий напис від авт.
893736
   Мости культури об"єднують // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 2


  В університеті пройшов культурно-просвітницький захід "Мости культури об"єднують", організаторами якого виступили посольства Азербайджану та Туркменістану в Україні та наш університет. Із вступним словом виступив проректор університету П.Бех, який від ...
893737
  Руда С. Мости між двома світами (до 110-річчя від дня народження мікробіолога Льва Рубенчика) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 232-233. – ISBN 966-7060-98-5
893738
  Лобур Н.В. Мости міжкультурної співпраці: з перекладацького досвіду кафедри слов"янської філології Франкового університету / Н.В. Лобур, В.А. Моторний, А.Л. Татаренко // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 323-331. – ISSN 2075-437X


  У статті зроблено огляд становлення, традиції та основних напрямків перекладацької діяльності кафедри слов"янської фіпологї Франкового університету. Продовжуючи практичні і теоретичні перекладацькі напрацювання Івана Франка, викладачі кафедри збагатили ...
893739
  Волошко Н.М. Мости над безоднею часу... : поезії / Наталя Волошко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 101, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-518-574-1


  Зміст: Невиплакані зорі... ; Стернею часу... ; Рубці на серці... ; Ялинки жіноча доля... ; Обережно: двері зачиняються!..
893740
  Вишневський В. Мости над Дніпром // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 12-15. – ISSN 1814-5078
893741
  Тарновський М.М. Мости над океанами : поезії / М.М. Тарновський. – Київ : Дніпро, 1967. – 151 с.
893742
  Пастух Т. Мости Олега Лишеги // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 5 листопада (№ 22)
893743
  Пастух Т. Мости Олега Лишеги : Фрагменти з книжки "Мости Олега Лишеги" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 22 жовтня (№ 21). – С. 18-19
893744
  Халанчук В. Мости сполучень і розлучень. Центральна Азія у хитросплетінні власних амбіцій та зовнішніх інтересів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 6-12 жовтня (№ 37). – С. 5


  "Вересень засвідчив підвищену увагу ЄС до Центральної Азії у площині транспортного і газового сполучення. 19 вересня Федеріка Могеріні представила бачення сполучення Європи й Азії. Примітною стала активізація навколо будівництва Транскаспійського ...
893745
  Пильо К.П. Мости у Вересень / К.П. Пильо. – Львів : Каменяр, 1988. – 78 с.
893746
   Мостиський літопис (1648 - 1653) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 304-307. – ISBN 978-617-7023-51-6
893747
  Зорин В.Г. Мостов перестуки / В.Г. Зорин. – Воронеж, 1980. – 110с.
893748
  Sengbusch G. Мостови помеѓу природните науки и ликовната уметност // Науката и уметноста : науч. конференциjа : Скопjе, 23 апр. 2010 : pасправи / Макед. акад. на науките и уметностите, Науч. друштво "Лаjбниц" од Берлин. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2012. – Кн. 2 : / [уред. одб.: М. Поленаковик (претседател), М. Гурчинов, Г. Старделов и др.]. – С. 243-256. – ISBN 978-608-203-077-7


  Мости між наукою і образотворчим мистецтвом.
893749
  Кендзера О.В. Мостовий Сергій Васильович (- математик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 665. – ISBN 978-966-02-9001-3
893750
   Мостовой Володимир Йосипович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 322 : фото
893751
  Мухопад Ю.Ф. Мостовые вычислительные и управляющие устройства / Ю.Ф. Мухопад, Б.В. Сажин. – Иркутск, 1984. – 178с.
893752
  Смолов В.Б. Мостовые вычислительные устройства / В.Б. Смолов, К.Л. Кантор. – Л., 1971. – 176с.
893753
  Димитраки П.Н. Мостовые импульсные устройства с полевыми транзисторами / П.Н. Димитраки. – Кишинев, 1981. – 143 с.
893754
  Карандеев К.Б. Мостовые методы измерений : Теория и расчет электроизмерительных мостовых схем / К.Б. Карандеев. – Киев : Государственное издательство технической литературы Украинской ССР, 1953. – 246 с.
893755
  Обухов В.И. Мостовые схемы в системах автоматики / В.И. Обухов. – Минск, 1966. – 116с.
893756
  Передельский Г.И. Мостовые цепи с импульсным питанием / Г.И. Передельский. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 192 с.
893757
  Здір О. Мостом слова : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 1 (891), січень. – С. 202-211. – ISSN 08-68-4790-1


  Міні-антологія латиноамериканської поезії в перекладах з іспанської Ольги Здір.
893758
  Чобану И.К. Мосты : роман / Ион Чобану ;. – Москва : Известия, 1971. – 303 с.
893759
  Милавин Б.В. Мосты / Б.В. Милавин. – Саратов, 1972. – 15с.
893760
  Кадрия Мосты : стихи и поэма / Кадрия; пер. с ногайск. – Москва : Советский писатель, 1979. – 120 с.
893761
  Мусаханов В.Я. Мосты / В.Я. Мусаханов. – Л., 1981. – 464с.
893762
  Чобану И.К. Мосты : роман / И.К. Чобану; Ион Чокану ;. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1982. – 541 с.
893763
  Калинин Н.Е. Мосты / Н.Е. Калинин. – Тула : Приокское кн. изд-во, 1988. – 176 с.
893764
  Мусаханов В.Я. Мосты / В.Я. Мусаханов. – Москва, 1988
893765
  Чобану И. Мосты / И. Чобану. – Москва, 1989. – С. 257-528
893766
  Махов А. Мосты // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 10. – С. 8-11
893767
  Былинов А.И. Мосты возводятся вновь / А.И. Былинов. – Днепропетровск, 1959. – 325с.
893768
  Былинов А.И. Мосты возводятся вновь / А.И. Былинов. – Киев, 1969. – 464с.
893769
  Гриневич Ф.Б. Мосты для измерения абсолютного и относительного параметров комплексной проводимости с большими потерями / Ф.Б. Гриневич. – К., 1975. – 22с.
893770
   Мосты дружбы. – М, 1983. – 31 с.
893771
   Мосты дружбы. Украина - Азербайджан. – ISBN 966-7953-43-2
Кн.1. – 2004. – 176с. – Международный проект
893772
   Мосты дружбы. Украина - Азербайджан = Dostluq korpuleri. Ukrayna - Azerbaycan : международный проект. – Киев : Полиграфкнига. – ISBN 966-8189-07-8
Вып. 2. – 2005. – 184 с. : ил.
893773
  Щусев П.В. Мосты и их архитектура / П.В. Щусев. – Москва, 1953. – 360 с.
893774
   Мосты и набережные Ленинграда. – Ленинград, 1991. – 318 с.
893775
  Ткаченко И.В. Мосты и набережные. / И.В. Ткаченко. – М., 1949. – 40с.
893776
  Хренов А.Ф. Мосты к Победе / А.Ф. Хренов. – Москва, 1982. – 354 с.
893777
  Бунин М.С. Мосты Ленинграда : очерки истории и архитектуры мостов Петербурга-Петрограда-Ленинграда / М.С. Бунин. – Ленинград : Стройиздат, 1986. – 278, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 271-278
893778
  Надежин Б.М. Мосты Москвы / Б.М. Надежин. – Москва, 1979. – 191 с.
893779
  Костиков В.В. Мосты на левый берег: повести / В.В. Костиков. – М., 1988. – 383с.
893780
  Михайлов Б.П. Мосты новой Москвы / Б.П. Михайлов. – Москва, 1939. – 136 с.
893781
  Полякова Н.М. Мосты памяти: стихи / Н.М. Полякова. – Москва, 1981. – 142с.
893782
  Нижний С.М. Мосты переменного тока / С.М. Нижний. – Москва-Ленинград, 1966. – 128 с.
893783
   Мосты повисли над водами.... – Ленинград, 1975. – 41 с.
893784
   Мосты повисли под водами.... – Ленинград, 1977. – 144 с.
893785
  Волохова В.А. Мосты постоянного и переменного тока / В.А. Волохова, И.Н. Ошер. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1951. – 168 с.
893786
  Ребров М.Ф. Мосты сквозь время: об атоме и Вселенной. / М.Ф. Ребров. – М., 1989. – 167с.
893787
   Мосты социалистической дружбы. – Львов, 1981. – 188 с.
893788
  Пин А.Л. Мосты через века / А.Л. Пин. – М, 1985. – 224с.
893789
  Бакшеева Г.З. Мосты, через которые они шли : [очерки] / Г.З. Бакшеева. – Минск : Мастацкая літ., 1973. – 93 с., 6 л. ил.
893790
  Хамис Файяд Мосты. / Хамис Файяд. – М., 1971. – 163с.
893791
  Дудин М.А. Мосты. Стихи из Европы / М.А. Дудин. – Л., 1958. – 63с.
893792
   Мосфильм. – М, 1961. – 340 с.
893793
   Мосфильм. – М, 1964. – 243 с.
893794
  Олійник В. Мосьє Гільйотен і його "філантропічний інструмент" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 травня (№ 18)


  "Минуло 225 років відтоді, як в Парижі на Гревській площі вперше застосували машину для обезголовлення людей. Ішла Велика французька революція. 10 жовтня 1789 року на засіданні Установчих зборів (революційний законодавчий орган) професор анатомії, ...
893795
  Ольденбург-Свинцов Мот Нэ = По повести Инги Оболдиной : сценарий / Ольденбург-Свинцов, Д. Лемешев, А. Арышева // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 9. – С. 145-170. – ISSN 0130-6405
893796
  Бицуев А.М. Мотив : стихотворения. баллады, поэма / А.М. Бицуев ; пер. с кабард. – Москва : Современник, 1984. – 95 с.
893797
  Ермаков В.Н. Мотив / В.Н. Ермаков. – М., 1988. – 270с.
893798
  Онопрієнко А.Д. Мотив "ennui de vivre" у поезії П. Верлена та І. Анненського: компаративний аспект // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 84-88. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
893799
  Гаджилова Г. Мотив "безталання" в українській драматургії перцої половини 60-х років ХІХ століття // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 37. – С. 18-21
893800
  Горобець Мотив "болю душі" у відтворенні психології чоловіків у текстах "Повість без назви" В. Підмогильного та "Детектор" М. Матіос // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 96-107. – ISBN 978-966-551-315-5
893801
  Івашків Г. Мотив "винограду" в українській народній кераміці // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 126-136
893802
  Подденежная Е.В. Мотив "вхождения в зеркало" в новеллах В. Брюсова // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 177-182. – ISBN 966-581-590-3
893803
  Прабово Х. Мотив "женского начала" в романе Ф.М. Достоевского "Бесы" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 3 (115). – С. 249-256
893804
  Прабово Химаван Мотив "женского начала" в романе Ф.М. Достоевского "Бесы" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 309-316
893805
  Гноєва Н.І. Мотив "межової ситуації" в романі "Жовтий князь" Василя Барки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 148-152. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
893806
  Шестопал О.Г. Мотив "переслідування" минулим у романі "Чарівне сяйво" Фернандо Маріаса // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 232-243


  Присвячено проблемі художньої реконструкції пам"яті в іспанській літературі доби постфранкізму на матеріалі роману "Чарівне сяйво" (1991) Фернандо Маріаса. Основну увагу приділено аналізу мотиву "переслідування" історичним минулим у контексті естетики ...
893807
  Люблинская Н.А. Мотив "прексрасной" книги в романе И. Бахман "Малина": интертекстуальный аспект // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 43/44. – С. 129-137. – ISBN 966-72-77-79-8
893808
  Вечірко О. Мотив "роздвоєності" у творчості М. Хвильового (на матеріалі оповідання "Я (Романтика)" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 50-54. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
893809
  Баранова Е.П. Мотив "Ройя-Антирройя" в поемном триптихе Вяч. Иванова "Сфинкс", "Врата", "Миры возможного" // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 4 (67/68). – С. 289-292. – ISSN 1606-951Х
893810
  Косяченко В. Мотив "Святої правди" і "Своєї землі" в поезії Тараса Шевченка // Літературознавство : [матеріали V конгр. Міжнар. асоц. україністів : зб. наук. ст.] / Міжнар. асоц. україністів, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – Кн. 2 : / [ред. рада: Б. Бунчук, Л. Винар, Б. Гаврилишин та ін. ; редкол.: В. Антофійчук та ін. ; упоряд. і відпов. ред.: В. Антофійчук]. – С. 115-121. – ISBN 966-568-637-2
893811
  Онопрієнко А.Д. Мотив "Туги життя" ("Ennui de VIivre") у поезії Ш. Бодлера та Ф. Сологуба // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 5 (180). – С. 94-99
893812
  Онопрієнко А.Д. Мотив "туги життя" ("L"ennui de vivre") у поезії французького та російського символізму : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Онопрієнко Анастасія Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
893813
  Авдєєнко В.О. Мотив "упізнання" (Аристотель) як основний у сюжетній канві творів Тефі "Авантюрний роман" і Гео Шкурупія "Жанна-батальонерка" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 473-479. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
893814
  Афинская З.Н. Мотив "французская кухня" в русской картине мира // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 47-54. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
893815
  Юсова Н. Мотив "хміль" у вишивці західної буковинської Наддністрянщини кінця XIX ст. // Етнічна історія народів Європи : Традиційна етнічна культура слов"ян. Зб. наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка. Ін-тут політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ : Стилос, 1999. – [Вип. 2]. – C. 148-150. – ISBN 966-7321-42-8
893816
  Юсова Н. Мотив "хміль" у вишивці західної буковинської Наддністрянщини кінця XIX ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України ; редкол.: Курас І.Ф., Слюсаренко А.Г., Гладких М.І. [та ін.]. – Київ, 1999. – [Вип. 1] : Традиційна етнічна культура слов"ян. – С. 137-140
893817
  Салевич П. Мотив "чудесного одягання" в "Слові о полку Ігорєвім" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 205-214. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
893818
  Федіна К. Мотив vanitas у ліриці Андреаса Гріфіуса (на прикладі сонету "Vanitas vanitatum, et omnia vanitas") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4 (58). – С. 137-144. – ISSN 2520-6346


  Німецька поезія XVII ст. - одна з яскравих і мало відомих у нас сторінок європейської і світової лірики. Такі значні поети, як Андреас Гріфіус, Мартін Опіц, Пауль Флемінг і багато які інші, блискуче відобразили свій трагічний і бурхливий вік і заклали ...
893819
  Трошина С. Мотив Абсурду в творах В. Винниченка таВ. Шевчука // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 250-254. – ISBN 966-594-246-8
893820
  Конєва Я. Мотив акції "Вісла" як фактор текстотворення у фольклорі українців на Вармії та Мазурах у Польщі // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 167-174. – ISSN 2313-8505
893821
  Маряничева Т.А. Мотив алкогольного опьянения в творчестве В.С. Высоцкого // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 168-178. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
893822
  Вакулик І.І. Мотив афіліації та його вияви у студентському середовищі XVII ст. // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 156-159. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті йдеться про комунікативну поведінку студентства середньовічних університетів та маркованість психологічних емоцій. В статье рассматриваются вопросы коммуникативного поведения студенчества средневековых университетов, а также маркированость ...
893823
  Дубина О. Мотив безсмертя роду в героїчному епосі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 159-165. – Бібліогр.: С. 165
893824
  Морева Т. Мотив безумия в произведениях А.С. Грина // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 169-176
893825
  Чишинська О. Мотив бібліотеки у циклі есе “Подорож у внутрішній світ Відня” Г. Рота // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – C. 208-214. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
893826
  Біла І. Мотив блудного сина у творах Галини Пагутяк // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 46-50. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто специфіку інтерпретації євангельської притчі про блудного сина в романах, повістях та оповіданнях Г. Пагутяк. Визначено концептуальність та функціональність її дефініцій у структуруванні метароманної природи творів письменниці.
893827
  Масенко Л.Т. Мотив боротьби у творчості Лесі Українки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 24-27. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Мотив боротьби в художній творчості Лесі Українки досліджено в контексті теми неволі. Розглянуто протиставлення героїв за ознакою нескореність - пристосуванство. В системі лейтмотивів виділено мотив добровільного рабства і мотив несамостійного ...
893828
  Ткаченко О.П. Мотив братовбивства в романі Ф. Достоєвського "Брати Карамазові" (зіставний аспект) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 391-397


  У статті доводиться думка про те, що в романі Ф. Достоєвського "Брати Карамазови" подано художню модифікацію т. зв. "близнючного" міфу, в якому брати поста.ть як пара протилежностей у взаєминах конфлікту та ворожнечі. У взаємини братнього суперництва ...
893829
  Трофименко К. Мотив весни у світовій поезії ХVІІІ-ХІХ століть (Бйорнс, Пушкін, Лєрмонтов, Тютчев, Леся Українка) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 268-273.
893830
  Ся Тін Мотив відкладеного пострілу в оповіданні Ореста Сомова "Дивний поєдинок" // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; редкол.: Н.Г. Ареф"єва, О.А. Войцева, М.Л. Дружинець [та ін.]. – Одеса, 2022. – Вип. 13. – С. 121-130. – ISBN 978-617-689-397-4
893831
  Сириця С. Мотив відьомства як вияв зраненої жіночності у творах Романа Федорова // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 572-582. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
893832
  Худякова О.В. Мотив возвращения в Рим (к осмыслению концепта "Рим" в русской культуре) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 83-88. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
893833
  Шевченко Л.И. Мотив воплощения/внедрения в чужое тело в книге В. Пелевина "Ананасная вода для прекрасной дамы" // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2011. – Вып. 15. – С. 101-114. – ISBN 978-966-171-476-1
893834
  Нахлік Є. Мотив воскресіння з могили в поезії Тараса Шевченка та Івана Франка (індоєвропейський міфологічно-фольклорний і літературний контекст) // Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 459-465. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2
893835
  Казаков И. Мотив времени и образ часов в пьесе А. Введенского "Елка у Ивановых" / И. Казаков, Л. Аверина // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 302-308. – ISSN 2411-6548
893836
  Волошко А.В. Мотив встречи с мистическими персонажами в балладах В.А. Жуковского // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 26-36. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 1). – ISSN 2312-1068
893837
  Поліщук О. Мотив втраченого кохання і трансформація теорії "децентрованого суб"єкта" в українській постмодерній прозі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 80-85
893838
  Коваль-Фучило Мотив втраченого раю в оповідях про примусове переселення // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (390), квітень - червень. – С. 87-97. – ISSN 2664-4282


  У спогадах про примусові переселення, спричинені різними факторами, типовим мотивом є опис місця, яке довелося покинути не з власної волі. Це місце у розповідях набуває ідеальних рис, образу втраченого раю. Ідеалізація найчастіше виявляється в описах ...
893839
  Кирильчук Л.В. Мотив героїчного в топонімічній прозі Південного Побужжя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – С. 244-248


  Розглядаються деякі особливості топонімічної прози Миколаївщини. Пояснюються й з"ясовуються походження міст, сіл, річок та ін. Рассматриваются некоторые особенности топонимической прозы Нико- лаевщины. Объясняется происхождение названий городов, ...
893840
  Малій А.С. Мотив гри в драматургії Гарольда Пінтера 1960-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-47. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Досліджено дві п"єси сучасного англійського драматурга Гарольда Пінтера: "Колекція" (1961) й "Коханець" (1965), центральним предметом зображення яких є гра, як форма людських стосунків.
893841
  Борецька А.В. Мотив гріхопадіння у творчості Ганса Бальдунга Гріна // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 212-218. – ISSN 2226-2180
893842
  Казаков И. Мотив движения в повести В.О. Пелевина "Желтая стрела" // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 7. – С. 221-234. – ISSN 2411-6548
893843
  Левченко Г. Мотив двійництва в прозі Івана Франка // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 82-89. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
893844
  Гонсалєс-Муніс Мотив двійництва у поезії Енн Секстон, Сильвії Плат, Едріенн Річ // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 94-101. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто специфіку художнього зображення мотиву двійництва у ліриці Енн Секстон, Сильвії Плат та Едріенн Річ, проаналізовано спільні риси та відмінності розвитку цього мотиву у їхній творчості, визначено взаємозв"язок мотиву двійництва з ін. ...
893845
   Мотив дзеркального двійника: символічний аспект (на матеріалі роману Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея" та фільму Ганса Еверса "Празький студент" (1913 р.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 45-57. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті досліджуються особливості реалізації мотиву дзеркального двійника у текстах різних семіотичних систем: літературного твору та кіномистецтва. На матеріалі англійського письменника Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея" та фільму німецького ...
893846
  Кузнецова О.С. Мотив дитячої самотності в творчості В.С. Близнеця // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2018. – С. 100-113. – (Літературознавство ; вип. 3/4 (89/90)). – ISSN 2312-1068
893847
  Салова О. Мотив долання геокультурних бар"єрів героями романів Олеся Досвітнього "Американці" та Бориса Пильняка "Корені японського сонця" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 118-121. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
893848
  Покидько Г. Мотив дому в романістиці Енн Тайлер ("Якщо колись настане ранок",1964;"Бляшанкове дерево",1965) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 238-244
893849
  Борисюк І. Мотив дороги в поезії Ю. Андруховича // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 10 (622). – С. 47-51. – ISSN 0236-1477
893850
  Наріжна Л.Г. Мотив дороги в романі "Дикий мед" Л. Первомайського // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 210-215. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
893851
  Ковальчук К. Мотив дороги у "Житії і ходінні Данила, Руської землі ігумена" Данила Паломника // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 24-30


  У статті досліджуються особливості репрезентації мотиву дoрoги в середньовічному творі Данила Паломника "Житіє i ходіння Дaнилa, Руської землі ігумена", висвітлюється питання про те, як саме у жанрі подорожі автор виразив свої думки і почуття про ...
893852
  Малыгина Н.М. Мотив единства мира и человека в творчестве Мандельштама и Платонова // Русистика и компаративистика : сборник научных статей / Департамент образования города Москвы ; ГОУ ВПО МГПУ : Вильнюсский пед. ун-т. – Москва, 2008. – Вып. 3. – С. 139-147. – ISBN 978-5-243-00283-7
893853
  Канчура С. Мотив єднання з землею у постмодерній фентезі (на матеріалі романів Т. Претчетта) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 120-127. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
893854
  Шептицька Т. Мотив єдності як прояв культурно-свідомісної традиційності в українській літературі // Українство у світі : традиційність культури та спільнотні взаємини / КНУТШ; Центр українознавства; За заг. ред. В.І Сергійчука. – Київ : ЗАТ Нічлава, 2004. – С. 155-166. – ISBN 966-7317-93-5
893855
  Бистрова О. Мотив згубності гри у романі Ф.Достоєвського "Гравець" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 10. – С. 19-23


  Стаття присвячена аналізу особливостей поетики твору крізь призму сприйняття творчості Ф.Достоєвського представниками української культури. Особливу увагу приділено дослідженню психологізму твору, аналізу ієрархічності людського буття, мотиву гри. ...
893856
  Косолапова Т.Н. Мотив зеркала в поэзии А. Белого и Х.Л. Борхеса // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 71-73. – (Філологічні науки ; № 4). – ISBN 966-599-222-8
893857
  Нікольчук І. Мотив злочину як складова звичаєвого права у баладній творчості Київщини // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 3/4 (21), липень - грудень. – С. 56-60. – ISSN 2225-5095
893858
  Куліш О.А. Мотив змієборства у релігійно-міфологічній системі первісної культури // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 162-167. – ISSN 2226-3209
893859
  Славіца Г. Мотив зміїнареченого в сербській усній поезії // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 2 : Сербська фольклористика - Serbian Folkloristics. – С. 50-54. – ISSN 0130-6936
893860
  Виноградов О.М. Мотив зникаючих просторів у творчості Ж. Перека // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 169-174


  У статті розглядається мотив зникаючих просторів у творчості Ж. Перека, що з"являється у низці творів письменника, зокрема у незавершеному тексті "Місця", есе "Просто простори" та романі "Життя спосіб використання". Аналізується біографічний матеріал, ...
893861
  Предибайло Є. Мотив зустрічі з людиною похилого віку як залишок обряду ініціації у чарівних казках Китаю та України // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 461-466
893862
  Горостоватова Ю. Мотив зустрічі у детективних романах Володимира Винниченка // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 292-298. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті розглядається хронотоп зустрічі як важливий елемент художньої структури детективних романів Володимира Винниченка, простежуються його особливості, зв"язок з жанрово-стильовою манерою письменника. В статье рассматривается хронотоп встречи как ...
893863
  Волков Б.С. Мотив и квалификация преступлений / Б.С. Волков. – Казань, 1968. – 167с.
893864
  Исаева Т.Б. Мотив и цель в террористических преступлениях крестьянских социалистов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3. – С. 46-47. – ISSN 1812-3805
893865
  Гармаш Л.В. Мотив игры в романах Ф.К. Сологуба "Тяжелые сны" и "Мелкий бес" (танатологический аспект) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 206-213. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
893866
  Ляцу А.Д. Мотив идеального города в творчестве Константиноса Кавафиса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 166-170. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
893867
  Король Е.А. Мотив избранничества в романе Т.Манна "Лотта в Веймаре" // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. – Вип. 31/32. – С. 146-156. – ISBN 966-72-77-79-8
893868
  Громова М.В. Мотив Италии в повести И.С. Тургенева "Вешние воды" / М.В. Громова, О.В. Пономаренко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 69-72
893869
  Ткаченко О. Мотив і спосіб Каїнового злочину в художніх обробках українських та зарубіжних письменників // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 300-305


  Стаття присвячена компаративному аналізу біблійних образів Каїна і Авеля в українській та зарубіжній літературах. The article is dedicated to the comparison and study of Bible’s images of Cain and Abel in the Ukrainian and Foreign literature.
893870
  Малій А.С. Мотив катастрофізму в поетиці романів Айріс Мердок // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 26-32


  У статті аналізується функція мотиву катастрофізму в творчості видатної англійської письменниці Айріс Мердок. Виділено три основних типи цього мотиву в художній літературі: локальну, глобальну та внутрішню катастрофу. Показано, що для поетики романів ...
893871
  Головко Л.Г. Мотив колискової пісні як основа ідейної концепції роману "Дикий мед" Л. Первомайського // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 176-180. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті проаналізовано мотив колискової пісні в романі "Дикий мед" Л. Первомайського. Художній простір роману утворюють два різнорідні простори - "всеча-совий" або "міжчасовий" простір Всесвіту (у тому числі індивід. простір) та історично маркований ...
893872
  Тиховська О. Мотив кохання й пізнання внітрішньої фемінності в поемі Максима Рильського "Царівна" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4 (637). – С. 55-59. – ISSN 0130-5263
893873
  Блошко В.Ю. Мотив кохання у творі Філіпа Ларкіна "An Arundel Tomb"
893874
  Вапнярчук В.В. Мотив кримінального процесуального доказування // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 81-87. – ISSN 2224-9281
893875
  Ніколова О. Мотив крос-гендерної травестії в українській літературі І половини ХІХ ст. на тлі європейської традиції // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 31-42. – ISSN 2312-6809
893876
  Рубан А. Мотив круга в структуре романа Л.Н. Толстого "Анна Каренина" // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 296-302. – ISSN 2411-6548
893877
  Циганенко В.Л. Мотив культурних зв"язків Константинополя та Київської митрополії в історичній перспективі Захарії Копистенського // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – № 873. – С. 159-165. – (Серія "Філологія" ; Вип. 58). – ISSN 0453-8048


  У статті аналізується тема культурних зв"язків між Константинополем і Київською митрополією від часів поширення християнства на Русі й до кінця XVI ст., яка відображена в третій частині полемічного трактату Захарії Копистенського "Палінодія". Автор ...
893878
  Кучер З. Мотив лабіринту в повісті Ф. Дюрренматта "Зимова війна у Тібеті" // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 367-374. – ISBN 978-966-1516-14-3


  В пропонованій статті аналізується повість Ф. Дюрренматта "Зимова війна у Тібеті", яка є художнім втіленням його філософської концепції "драматизму лабіринту". Мотив лабіринту розглядається не лише як домінуюча метафора твору, а й як один з основних ...
893879
  Рега Д. Мотив любові у творчості поетів-футуристів (на прикладі поетичної спадщини В. Маяковського, М. Семенка та Б. Ясенського) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 88-93. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
893880
  Павлюк Н.Р. Мотив любовного свидания/встречи в рассказе "Ривьера" Ивана Бунина // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 267-272. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
893881
  Шаф О.В. Мотив мандрів у творчості Сергія Жадана в контексті "Маскулінної безпритульності" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 91-98. – ISBN 978-966-551-315-5
893882
  Сирота Ю. Мотив маскараду в російськомовній прозі Є.П. Гребінки // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 108-111
893883
  Довгаленко Вікторія Мотив маски в кінематографі у контексті теоретичних розвідок (20-ті роки ХХ століття) // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 157-164. – ISSN 1997-4264
893884
  Гладкова М.В. Мотив маски в повісті "Ирій" В. Дрозда / М.В. Гладкова, Л.Г. Головко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 115-119. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
893885
  Фрасинюк Є. Мотив могили у творах Шевченка "Розрита могила" // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 344-352. – ISBN 978-606-745-014-9


  "Геніями називає людство особистостей, котрі зуміли знайти геніальні від-повіді на кардинальні запитання, а це означає, що відповіді спроможні освітлити життєвий шлях не тільки окремої людини, а й цілого народу, людства взагалі. Греки назвали їх ...
893886
  Ткаченко Р. Мотив надії у творчості Миколи Бажана // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (703), липень. – С. 26-32. – ISSN 0236-1477
893887
  Пак А. Мотив насилия в современной корейской литературе на примере рассказа Ли Мунёль "Наш испорченный герой" // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 149-151. – ISSN 2304-5809
893888
  Гноєва Н.І. Мотив національної свободи і внутрішньої свободи особистості в романі "Берестечко" Ліни Костенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 119-122. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
893889
  Сеник Л. Мотив небезпеки (загрози) в екзистенційному вимірі ліричного героя та його еволюція в літературі ХХ соліття // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 82-90
893890
  Гуцул О. Мотив неврастенічного синдрому в українській літературі кінця XIX - початку XX ст. : (на матеріалі творчості В. Винниченка та М. Хвильового) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 85-92. – ISBN 966-594-246-8
893891
  Кушнірова Т. Мотив ностальгії у романі М. Пруста "На Сваннову сторону" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 62-66. – ISSN 2075-1486
893892
  Тептюк П.С. Мотив обманной свадьбы в средневековых арабских макамах // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 108-112. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 4). – ISSN 2074-1227
893893
  Маляр Д. Мотив очікування в китайській та англійській драмі абсурду (на матеріалі п"єс "Автобусна зупинка" Гао Сінцзяна та "Чекаючи на Годо" Семюеля Беккета) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 101-110


  У статті досліджено особливості драми абсурду у канонічному її варіанті ("Чекаючи на Годо" Семюеля Беккета) та китайському зокрема ("Автобусна зупинка" Ґао Сінцзяня). Висвітлюються характерні ознаки сюжетних рівнів п"єс через мотив очікування як ...
893894
  Кондратенко К.О. Мотив патріотизму у хорватських подорожніх нарисах 50-60 років XIX ст. // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 334-337
893895
  Атаманчук В.П. Мотив перевтілення у новелах Х.Л. Борхеса зі збірки "Творець" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 12. – С. 56-58
893896
  Заверталюк Н.І. Мотив повернення на батьківщину в романі "Майстер корабля" Ю. Яновського // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 30-40. – ISBN 978-966-551-315-5
893897
  Онуфрієнко О.Б. Мотив подорожі в романі О. Гончара "Твоя зоря" / О.Б. Онуфрієнко, Л.І. Яшина // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 193-197. – ISBN 978-966-551-315-5
893898
  Яшина Л.І. Мотив подорожі в художньому просторі О. Гончара та В. Дрозда // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 192-200
893899
  Хащина М.С. Мотив покликання як фатуму у драматичній поемі В. Барки "Кавказ" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 279-285. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864
893900
  Горобченко І. Мотив польоту і крил у творчості письменників від античності до сучасності // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов.ред. В.Рогозинська ; редкол.: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6, червень 2018. – С. 46-56
893901
  Родионова Н.Г. Мотив постмодернистской игры в романах Анджелы Картер // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 1. – С.41-47. – ISSN 0130-9730


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
893902
  Яремкович М. Мотив пошуку "ідеальної жінки" в новелістиці Гната Михайличенка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 34-35. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
893903
  Максимчук О. Мотив пошуку коханого у проповідях Антонія Радивиловського і діалогах Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 66-71. – ISBN 978-617-7009-24-4
893904
  Цимбал Н. Мотив предательства в повести Л. Андреева "Иуда искариот" // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 250-255. – ISBN 978-617-689-129-1
893905
  Чубинский М.П. Мотив преступной деятельности и его значение в уголовном праве / [соч.] М.П. Чубинского, прив.-доц. Демидовского юрид. лицея. – Ярославль : Типо-литогр. Э.Г. Фальк, 1900. – [2], XX, 351 с. – Отд. оттиск: Временник Демидовского юридического лицея. 1900, кн. 79-80
893906
  Черніченко А.О. Мотив пригадування в автобіографічному романі Нікоса Казандзакіса "Посвята Ель Греко" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 147-151
893907
  Самитова Е.Т. Мотив природной стихии в романах Ж. Роденбаха (поэтика воды) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 52-58. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 4). – ISSN 1813-1921
893908
  Михеева Ю.А. Мотив разрушения в романе Э. Юнгера "На мраморных утесах" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 290-295
893909
  Нейман Б.В. Мотив раскаяния в творчетве Лермонтова / Б.В. Нейман. – 115-140с.
893910
  Дорош В. Мотив расової, національної чи релігійної нетерпимості як кваліфікуюча ознака злочинів проти життя і здоров"я особи // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 163-173. – ISSN 0201-7245
893911
  Чужа Т.В. Мотив раю у фантастиці Генрі Лайона Олді та Яцека Дукая // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Грицик Л.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 347-354. – ISSN 2075-437X


  У статті аналізується мотив раю у науково-фантастичних оповіданнях "Де батько твій, Адаме?" українського письменницького дуету Генрі Лайона Олді і "Земля Христа" польського автора Яцека Дукая. Вивчається структура мотиву, його інтертекст, ...
893912
  Старова О. Мотив реінкарнації в поезії Володимира Свідзінського // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 47-51. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
893913
  Букіна Н. Мотив родинного прокляття в романі Петра Кралюка "Шестиднев, або корона дому Острозьких" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 80-85


  У статті досліджуються прийоми та образи ґотичної поетики, пов’язані з мотивом родинного прокляття, та специфіка їх застосування у сучасній прозі на прикладі роману Петра Кралюка "Шестиднев, або Корона дому Острозьких". В статье исследуются приемы ...
893914
  Реутов Є.А. Мотив розлуки в поемі Маліка Мухаммада Джаясі "Падмават" // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 151-159. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 32). – ISSN 2411-5991
893915
  Довбня К.В. Мотив розлуки та зустрічі з "божественним" коханим у поезії Міри Баї // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 144-148


  Розглянуто поширений у середньовічній літературі гінді течії бгакті мотив розлуки тазустрічі з божественним коханим на прикладі творів поетеси-містика Міри Баї
893916
  Шаф О. Мотив руйнації родинних стосунків у поезії Тараса Шевченка в гендерному ракурсі // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 103-109


  У статті розглядається художня специфіка моделі родини та мотиву її руйнації в поезії Тараса Шевченка крізь призму гендеру
893917
  Козак М. Мотив самотності в ліриці Михайла Ореста // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 51-54. – (Філологія ; Вип. 19)
893918
  Токмань Г. Мотив самотності в поезії Тодося Осьмачки: екзистенціально-діалогічна інтерпретація // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (713). – С. 75-95. – ISSN 0236-1477
893919
  Коломієць І.В. Мотив самотності у творчості Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 37-45


  У даній статті розглянуто мотиви самотності у творчості Тараса Шевченка. Проаналізовано творчість поета у контексті його біографії. Досліджується особиста самотність Тараса Шевченка, яка вплинула на його творчий шлях. Розкриваються основні причини ...
893920
  Иванова Н.П. Мотив света в повестях И.С. Тургенева // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 6. – С. 16-21
893921
  Иванова Н.П. Мотив света в повестях И.С.Тургенева // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2008. – № 6. – 16-21. – ISSN 0236-2007
893922
  Кобута С.С. Мотив свободи в соціальній поезії Івана Багряного та Джорджа Орвелла // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 149-151. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558
893923
  Шкрабалюк А.О. Мотив свободи волі в ліро-епічній спащині Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 48-50
893924
  Атаманюк З.М. Мотив свободи у філософії Григорія Сковороди // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 3 (65). – С. 22-28. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896
893925
  Скупейко Л. Мотив свободи через страждання у творчості Лесі Українки (психотипологія образів Прометея й Ісуса Христа) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (684), грудень. – С. 16-20. – ISSN 0236-1477
893926
  Черниш А.Є. Мотив свободи як акт подолання тоталітарної заблокованості у творах М. Слабошпицького // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 264-268. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
893927
  Дзюба І. Мотив слави в Шевченковій поезії // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 30-57. – ISBN 966-95452-3-8


  Універсальні мотиви Шевченкової поезії, закодовані в семантиці поетового слова, досліджені в статті. Серед основних загальнолюдських духовних і моральних понять автор приділяє особливу увагу інтерпретації мотиву слави у творчості Т. Ше вченка, яка не ...
893928
  Жиленко И.Р. Мотив смерти в романе Михаила Арцыбашева "Санин" / И.Р. Жиленко, А.Д. Емельянова // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 3. – C. 5-10. – ISSN 2077-804X
893929
  Стрельцова Е. Мотив смерти и воскресения в романе Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание" // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 235-239. – ISBN 978-617-689-129-1
893930
  Іванек М. Мотив смерті в поезії українського барокко. Шляхи мотиву смерті в українську літературу // Варшавські українознавчі записки / [редкол.: Степан Козак (голов. ред) та ін.]. – Варшава : ОО Василіяни, 1989. – Зошит 1. – С. 97-109
893931
  Любарець Н.О. Мотив смерті в романі Вірджинії Вулф "Хвилі" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 322-326. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-388-9
893932
  Бойніцька О.С. Мотив смерті в творчості Івліна Во // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 182-192. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-102-9
893933
  Токмаль Г. Мотив смерті коханої людини в поезії Івана Франка, Лесі Українки, Володимира Свідзинського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9 (642). – С. 29-37. – ISSN 0130-5263
893934
  Тарасюк Я. Мотив смерті у романі Франсуа Моріака "Плоть і кров" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 167-175. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Досліджено функціонування мотиву смерті в романі Ф. Моріака "Плоть і кров", його переплітання з ін. мотивами роману, перетікання у мотив пошуку смислу і відчуття його відсутності, своєрідне його звучання і трансформація у просторі релігійної ...
893935
  Наконечна Л.Б. Мотив смерті у структурі тексту Василя Стефаника // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 218-224
893936
  Бойніцька О.С. Мотив смерті, тема кохання та проблема віри в романі Івліна Во "Повернення до Брайдсхеду" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 32/33. – С. 137-145. – (Іноземна філологія ; № 32/33)


  Пропонується аналіз художніх особливостей роману Івліна Во "Повернення до Брайдсхеду". Для детального розгляду виокремлюються ключові аспекти твору: мотив смерті, тема кохання та проблема віри.
893937
  Мацапура В. Мотив сна и поэтика сновидений в творчестве А. Пушкина // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 85-91. – ISBN 966-638-152-4
893938
  Карацуба М.Ю. Мотив сну в народних баладах південних слов"ян // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2017. – Вип. 16. – С. 134-147. – ISSN 2522-9834
893939
  Цуркан І.М. Мотив солнцепоклонництва у творчості Олександра Олеся та європейських символістів // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку" : 26-27 січ. 2018 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Центр філологічних досліджень, 2018. – С. 22-25
893940
  Чик Д. Мотив соціальної помсти у прозі Т. Шевченка та Е. Гаскелл // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 5 (665). – С. 13-25. – ISSN 0236-1477
893941
  Шевель Т. Мотив страждання і концепція трагічного у творчості Миколи Вороного // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 124-128
893942
  Базина Е.С. Мотив страха в раннем рассказе С.Н. Сергеева-Ценского "Взмах крыльев" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 304-308
893943
  Галкина Я.В. Мотив судьбы в рассках А. Грина о Первой мировой войне // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2015. – [Вып. 41]. – С. 257-264. – ISSN 2313-1993
893944
  Бодаєвський В.П. Мотив та мета як необхідні ознаки суб"єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 410 КК України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 130-133. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
893945
  Мафтин Н.В. Мотив таємниці в структурі детективної повісті Анатоля Курдидика "Три королі і дама" // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 114-122. – (Слово). – ISSN 2304-7402
893946
  Постовая Н.С. Мотив театра в романе Альфреда де Виньи "Сен-Мар, или заговор времен Людовика XIII" (1826) // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 43/44. – С. 150-159. – ISBN 966-72-77-79-8
893947
  Михеичева Е.А. Мотив террора в творчестве Леонида Андреева // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 125-129. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
893948
  Кирилов Т. Мотив травми в сучасній прозі німецьких письменників // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 62-68. – ISSN 2307-2261
893949
  Романенкова Ю.В. Мотив усікновіння голови у західноєвропейському живопису ХV - ХVII ст. / Ю.В. Романенкова, Н.А. Колосова // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 58-64
893950
  Шарбенко Т.В. Мотив чортівні у сатиричних повістях М. Гоголя та М. Булгакова ("Невский проспект" і "Дьяволиада") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 235-238
893951
  Гудзь Л. Мотив чуда в художньому вимірі українського бароко на прикладі поеми "Богородице Дьо, радуйся" Іоана Максимовича) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – С. 155-164


  Розкриваються особливості мотиву чуда в українській поезії доби Бароко, зокрема в поемі Іоана Максимовича "Богородице Д?во, радуйся" (1707). Предметом аналізу стали вірші на честь Діви Марії та Її ікони Іллінської. Іоан Максимович пропонує повчальні ...
893952
  Чорний Ю.В. Мотив як елемент оперативно-розшукової характеристики корисливо-насильницьких злочинів // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 149-150
893953
  Урись Т. Мотив як маркер модусу національної ідентичності в сучасній українській поезії // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 253-256. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (36))
893954
  Фролова І.Є. Мотив як мета у комунікативній ситуації конфлікту // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 33-38
893955
  Скрипник Я.А. Мотив як об"єкт криміналістичного дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 65-68. – (Юридичні науки ; Вип. 44)


  Розглянуто питання встановлення мотиву вчинення злочину в кримінальному судочинстві України. Розкрито теоретичне і практичне значення мотиву для встановлення вини і кваліфікації злочину, призначення покарання. Звернено увагу на роль мотиву при ...
893956
  Туркот М. Мотив як обов"язкова ознака суб"єктивної сторони злочину // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 38-46.
893957
  Карпінський Б.А. Мотив як управлінська основа державотворчого патріотизму нації з позиції стратегіології розвитку держави / Б.А. Карпінський, О.Б. Карпінська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 2 (541) : Проблеми експортоориєнтованого бізнесу регіонів України в умовах війни. – С. 6-15. – ISSN 2222-4459
893958
  Тапалова О. Мотивационная направленность профессиональной социализации студента // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 105-107. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  В настоящей статье рассматривается мотивационная направленность профессиональной социализации студентов. Мотивационные факторы, основанные на интересе к будущей профессии, мотивы самоактуализации личности и учебно-познавательные мотивы положительно ...
893959
  Файзуллаев А.А. Мотивационная саморегуляция личности / А.А. Файзуллаев. – М, 1987. – 134с.
893960
  Назарова О.В. Мотивационная сфера преподавателя вуза с позиции менеджмента организаций // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 12. – С. 101-106. – ISSN 0869-3617


  Анализируются подходы к развитию мотивации преподавателей и студентов вузов в процессе их совместной деятельности. В статье проанализированы принципы разработки когерентных и эффективных систем вознаграждения сотрудников образовательных ...
893961
  Коржева Лидия Борисовна Мотивационная типология производного слова (на материале суффиксальных новообразований английского языка) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Коржева Лидия Борисовна; Москов. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1985. – 23л.
893962
  Сергеева И.Н. Мотивационная типология сложных существительных английского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Сергеева И.Н.; Моск.гос.ин-т иностр.язю. – М, 1989. – 22л.
893963
  Каширский Д.В. Мотивационно-потребностная сфера подростков с психологическими проблемами // Вопросы психологии / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 1. – С.26-37. – ISSN 0042-8841
893964
  Ящун Т.В. Мотивационное обучение Web-программированию / Т.В. Ящун, Е.В. Громов // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2014. – № 42/43. – С. 210-219. – ISSN 2074-8922
893965
  Таран С. Мотивационное письмо - это не только про учебу // КП в Украине. – Київ, 2020. – 5 февраля (№ 16). – С. 11. – ISSN 1997-1249


  "Мотивационное письмо - это эссе, в котором кандидат на обучение рассказывает о том, почему он хочет учиться в конкретном университете по конкретной специальности. Задача - убедить приемную комиссию выбрать именно вас среди других кандидатов. В ...
893966
  Перехейда В.В. Мотивационные аспекты коммуникаций во внутреннем туризме в Украине // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров.. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: Ю.О. Шепель, О.І. Панченко, В.В. Зірка [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2018. – Т. 12, ч. 1. – С. 71-84. – ISSN 2409-3238
893967
   Мотивационные аспекты профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам в вузе. – Пермь, 1989. – 181с.
893968
  Шутенко Е.Н. Мотивационные и жизненно-смысловые аспекты самореализации студентов в процессе вузовской подготовки / Е.Н. Шутенко, Е.П. Акулова // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 12, декабрь. – С. 25-30. – ISSN 1026-955X


  Поставлена проблема эффективной вузовской подготовки, решение которой должно способствовать полноценной самореализации студентов в образовательной и социокультурной системе вуза, стимулировать рост их сущностных сил в процессе учебной подготовки и ...
893969
  Соколова Е.Т. Мотивационные источники и регуляторные функции манипуляции / Е.Т. Соколова, Г.А. Иванищук // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 4. – С. 87-102. – ISSN 0042-8841
893970
  Старинская Н. Мотивационные механизмы адаптации студентов к учебному процессу в вузе // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 220-224
893971
  Зеленский О.А. Мотивационный аргумент Юма: трудности интерпретации // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 102-110. – (Философия ; № 2, март - апрель). – ISSN 0201-7385
893972
   Мотивационный диалектный словарь. – Томск
1. – 1982. – 266с.
893973
   Мотивационный диалектный словарь. – Томск
2. – 1983. – 371с.
893974
  Уткин Э.А. Мотивационный менеджмент / Э.А. Уткин; Ассоциация авторов и издателей "Тандем". – Москва : Тандем; Экмос, 1999. – 256 с. – ISBN 5-88124-032-2
893975
  Сладкевич В.П. Мотивационный менеджмент : Курс лекций / В.П. Сладкевич; МАУП. – Киев : МАУП, 2001. – 168с. – ISBN 966-608-083-4


  Основные проблемы мотивационного менеджмента, обосновано место мотивации в системе управления. Для студентов управленческих специальностей, преподавателей, менеджеров, предпринимателей
893976
  Терпило Ирина Валентиновна Мотивационный механизм хозяйственной деятельности производственного предприятия. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Терпило Ирина Валентиновна; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1991. – 197л. – Бібліогр.:л.187-197
893977
  Еськов А.Л. Мотивация в корпоративной системе управления персоналом / А.Л. Еськов, И.И. Симакова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 1. – С. 64-68. – Бібліогр.: на 5 пунктів
893978
  Пастухова О.В. Мотивация в управлении: от классических моделей до современных интерпретаций // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2010. – С. 28-37. – (Соціологічні науки ; Т. 13, № 1). – ISSN 1562-9961
893979
  Ярошенко Валентина Владимировна Мотивация выбора профессии и особенности ее развития у учащихся VI-X классов общеобразовательной школы : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.07 / Ярошенко Валентина Владимировна; НИИ Пед. УССР. – К., 1975. – 24л.
893980
  Васильев И.А. Мотивация и контроль за действием / И.А. Васильев, Магомед-Эминов. – Москва, 1991. – 143с.
893981
  Маслоу А. Мотивация и личность = Motivation and personality / Абрахам Маслоу; [пер. с англ.: Т. Гутман, Н. Мухина]. – 3-е изд. – Москва;Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 352с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-318-00616-7
893982
  Маслоу А. Мотивация и личность = Motivation and personality / Абрахам Маслоу; [ пер. с англ. Т. Гутман, Н. Мухина ]. – 3-е изд. – Москва; Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 352с. – (Мастера психологии). – ISBN 978-5-91180-439-8
893983
  Ильин Е.П. Мотивация и мотивы : Учебное пособие / Е.П. Ильин. – СПб. : Питер, 2006. – 512с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-272-00028-5
893984
  Гайдаш Е.В. Мотивация и стимулирование в современных организациях: особенности применения // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: К.В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2018. – С. 185-191. – ISSN 1993-5560
893985
  Сумец А.М. Мотивация и стимулирование работы водителей - экспедиторов // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 6. – С. 60-67 : табл., фото. – Библиогр.: 2 назв.
893986
  Макаренко Т.С. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала библиотеки // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2009. – № 2 (18). – С. 107-139
893987
  Херцберг Ф. Мотивация к работе = The motivation to work / Ф. Херцберг, Б. Моснер, Б. Блох Снидерман ; пер. с англ. Д.А. Куликова ; под общ. ред. Е.А. Борисовой. – Москва ; Санкт-Петербург : Вершина, 2007. – 238, [1] с. – Парал. тит. л. англ. ориг. - Вых. дан. ориг.: New Brunswick etc.: Transaction Publ., 1993. - Алф. указ.: с. 237-238. – Библиогр: с. 234-236. – ISBN 5-9626-0259-5
893988
  Пугачев В.П. Мотивация к учебе студентов управленческого факультета в свете общих проблем российской высшей школы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 19-41. – (Управление (государство и общество) ; № 1)
893989
  Стрелкова И.Б. Мотивация как необходимый фактор профессиональной успешности библиотечного специалиста // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 63-74. – ISSN 0130-9765
893990
  Видеркер Л.И. Мотивация как фактор повышения инновационнойц активности студентов // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 137-144. – ISSN 1811-0916
893991
  Чаусова Т. Мотивация навчальної діяльності як технологія навчанняв системі післядипломної освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 1 (22). – С. 83-87
893992
  Колмачихин Ю. Мотивация отдела логистики по методу " Управление по целям" // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 5 (48). – С. 36-39
893993
  Джекебаев У.С. Мотивация преступления и уголовная ответственность. / У.С. Джекебаев. – Алма-Ата, 1987. – 189с.
893994
  Ониси Ю. Мотивация при обучении японскому языку в украинских университетах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 29-33. – (Східні мови та літератури ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Ця стаття висвітлює проблеми мотивації у вивченні японської мови українськими студентами. Попри те, що Україна має дуже малий обсяг культурного та економічного обміну з Японією, японська мова є вельми популярною як спеціальність у ВНЗ. Вважається, що ...
893995
  Тузов А.П. Мотивация противоправного поведения несовершеннолетних / А.П. Тузов. – Киев, 1982. – 181с.
893996
  Баженова Л.В. Мотивация профессионального самосовершенствования учителя. Программа личностного ориентированного тренинга // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 36-38
893997
  Каз М. Мотивация труда: трансформация структуры теоретико-методологического знания и когнитивно-ценностный подход // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2005. – № 12. – С. 82-95. – ISSN 0042-8736
893998
  Балиоз В.И. Мотивация трудовой деятельности сотрудников библиотеки // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 4. – С. 63-71
893999
  Григорян Самсон Товмасович Мотивация учебной деятельности учащихся 5-7 классов при изучении иноязычной лексики : Автореф... канд. психол.наук: 10.00.07 / Григорян Самсон Товмасович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1977. – 16л.
894000
  Пашковская И. Мотивация энергетической политики ЕС в отношении России // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 11. – С. 39-42. – ISSN 0131-2227
<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,