Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)881882883884885886887888889890(+10)В кінець >>
882001
  Литвин Я.М. "Моральнісний раціоналізм" українського шістдесятництва // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 176-177
882002
  Вдовина Г.В. "Моральное бытие" и лингвистические знаки в постсредневековой схоластике // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 130-141. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
882003
  Мірошниченко А. "Мораторій на продаж сільгоспугідь - щонайменше неконституційний і аморальний" / розмову вів Валерій Ясинський // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 9-12


  Розмова з професором КНУ імені Тараса Шевченка А. Мірошниченко щодо мораторію на продаж землі.
882004
  Чистяк Д. "Море у камені" // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл.відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2016. – Ч. 2 (100). – С. 73-79. – ISBN 966-7109-34-8


  Чистяк Дмитро Олександрович; опубл. поезії: "Горнє", "Ніч у Венеції", "Надосінний благовіст".
882005
  Надеждина Н.А. "Моревизор" уходит в плавание. / Н.А. Надеждина. – М., 1986. – 479с.
882006
  Панченко В. "Морем Чорним воєвати Констянтинополя..." // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 4-10 грудня (№ 48). – С. 14


  Походи князя Оскольда на Візантію 860 - 874 рр.
882007
   "Мореходка" из Одессы научит продавать круизы! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 30-31 : фото. – ISSN 1998-8044
882008
  Гончаров Владимир "Мореходка": триумф в Украине! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 46-49 : фото. – ISSN 1998-8044
882009
  Бондар А. "Морквяний лід". Абсурд як звична річ / інтерв"ю взяв Дмитро Дроздовський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 8-9 лютого (№ 23/24). – С. 23


  Поет, есеїст і перекладач Андрій Бондар - про культуру, форми травм у вітчизняній історії та польсько-українські відносини.
882010
  Бродзка О. "Морозко" - самый странный фильм в истории кино? // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 42


  В этом году сказке Александра Артуровича Роу "Морозко" испольнилось пятьдесят шесть лет. Кто бы мог подумать, что этот фильм, который мы любим с детства и до сих пор с удовольствием смотрим, стал одним из самых противоречивых в истории советского ...
882011
  Локвуд Ч.А. "Морские дьяволы" / Ч.А. Локвуд, Г.Х. Адамсон. – М., 1958. – 319с.
882012
  Мазуркевич О.Р. Моральне в естетичному / О.Р. Мазуркевич. – Киев, 1968. – 64с.
882013
  Поніманська Т.І. Моральне виховання дошкільників / Т.І. Поніманська. – К., 1993. – 112с.
882014
  Кормілець С.В. Моральне виховання кадетів у XIX - на початку XX століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 9 (43). – С. 244-255. – ISSN 2312-5993
882015
  Грабовська Т.О. Моральне виховання майбутніх учителів (на матеріалі вищої педагогічної школи України : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Грабовська Т. О.; КУ ім. Шевченка. – К., 1992. – 21л.
882016
  Вакулюк О.В. Моральне виховання особистості у педагогічній діяльності В.О. Сухомлинського // Роль педагога у впровадженні інноваційних технологій в освітній процес: історія та сьогодення / Нац. спілка краєзнавців України [та ін.]. – Бердичів : Мельник М.В., 2023. – Вип. 65 : Матеріали регіон. наук.-краєзн. конф., присвяченої 100-річчю від дня народж. засл. вчителя Укр. РСР А.П. Кащука : Житомир-Бердичів, 8-9 трав. 2023 р. / [упоряд. П.С. Скавронський ; ред. рада: О.М. Білобровець та ін.]. – С. 202-208. – ISBN 978-617-7254-58-3
882017
  Кутова Н.А. Моральне виховання старших підлітків засобами музики масових жанрів : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Кутова Н.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 21л.
882018
   Моральне виховання старшокласників / М Гусак, П, , . – К, 1970. – 68с.
882019
  Плівчук Катерина Володимирівна Моральне виховання старшокласників засобами усної народної творчості у позаурочний час : Дис... канд.пед.наук: 13.00.01 / Плівчук Катерина Володимирівна; КУ ім. Т. Шевченка. – К, 1998. – 166л. – Бібліогр.:л.127-144
882020
  Плівачук К.В. Моральне виховання старшокласників засобами усної народної творчості у позаурочний час (на матеріалах спеціалізованих закладів) / Плівачук К.В. – Київ, 1998. – 166л.
882021
  Водзінський Д.І. Моральне виховання старшокласників у процесі навчання / Д.І. Водзінський. – Київ, 1968. – 199с.
882022
  Кондратюк О.П. Моральне виховання учнів / О.П. Кондратюк. – Київ, 1961. – 47 с.
882023
  Нікітчина С.О. Моральне виховання учнів ПТУ на народних трудових традицуіях України : Автореф... канд. пед.наук: / Нікітчина С. О.; НДІ педагогіки України. – К., 1992. – 21л.
882024
  Водзінський Д.І. Моральне виховання учнів у позакласній роботі / Д.І. Водзінський. – Київ, 1964. – 119с.
882025
  Чепіга Я.Ф. Моральне внушіння в справі виховання / Я. Чепіга [псевд.]. – [Київ] : Бібліотека видавництва "Час", 1924. – 16 с. – ("Дитина та її виховання". Педагогічна бібліотека видавництва "Час" ; № 3)
882026
  Дьомін М. Моральне і творче кредо Миколи Писанка // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2010. – № 2/3 (73). – С. 103-105. – ISSN 0130-1799


  20 січня виповнюється 100 років від дня народження відомого укр. художника, теоретика живопису і педагога Миколи Миколайовича Писанка
882027
  Маслікова І.І. Моральне почуття, спільне благо та моральні вимоги в етичному сентименталізмі Френсіса Хатчесона // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 29. – С. 107-115


  Здійснено критичний аналіз етичного сентименталізму Френсіса Хатчесона в аспекті обгрунтування морального почуття, яке слугує мотиваційним чинником реалізації дії, спрямованої на досягнення спільного блага. З"ясовується природа та сутнісні риси ...
882028
  Чумак Тетяна Моральне приниження чи моральна велич жінки? : (урок-пошук за поемою Тараса Шевченка "Катерина") // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-33. – Бібліогр. в кінці ст.
882029
  Чумак Т. Моральне приниження чи моральна велич жінки? : Урок-пошук за поемою Тараса Шевченка "Катерина" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-34.
882030
  Деревінський В. Моральне самопочуття В"ячеслава Чорновола в ув"язненні // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 3. – С. 63-68.
882031
  Коляда І. Моральний авторитет нації. Блаженніший Любомир Гузар : до роковини відходу у Вічність та 85-річчю з дня народження Патріарха - Представителя УГКЦ / І. Коляда, Б. Бацвін // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2/3, лютий - березень. – С. 23-33
882032
  Рогожа М.М. Моральний авторитет як символічний капітал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 103-105. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вивченню природи морального авторитету та його функціонуванню у сучасному суспільстві. The article is focused on investigation of the essence of moral authority and its functioning in contemporary society.
882033
  Чорнобай Д. Моральний аспект міжнародної відповідальності за правомірну діяльність у практиці юристів-міжнародників // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 188-189
882034
  Озерська А. Моральний вибір особи у сфері кримінального судочинства // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.113-116. – ISSN 0132-1331
882035
  Бабийчук Т.В. Моральний вибір у конфлікті (за повістю "Дуель" Джозефа Конрада) // Материалы XV Международного научного семинара "Деятели науки и культуры России и Украина ( XVIII-XX вв.)" : 17-21 мая 2015 г. / "Деятели науки и культуры России и Украина (ХVІІІ-ХХ вв.)", междунар. науч. семинар. – Санкт-Петербург ; [Нежин] : Лысенко Н.М., 2015. – С .256-264
882036
  Нападиста В.Г. Моральний вибір як конститутивний чинник самотворення особи у творчому світі Т. Г. Шевченка // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 228-230
882037
  Козинцева Ю. Моральний вибір як творчість в ситуації постмодернізму // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 418-419
882038
  Рибчук О.О. Моральний вимір готовності військовослужбовців до ведення бойових дій / О.О. Рибчук, О.Г. Рибчук // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2023. – № 3 (73). – С. 130-137. – ISSN 2617-6858
882039
  Міщенко А.М. Моральний вимір політики в зарубіжних концепціях XX століття : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Міщенко Анна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 201 арк. – Додатки: арк. 199-201. – Бібліогр.: арк. 10-11, 176-198 та в додатках: арк. 199-201
882040
  Міщенко А.М. Моральний вимір політики в зарубіжних концепціях XX століття : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Міщенко Анна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв.
882041
  Рохман Богдан Михайлович Моральний вимір свободи : Автореф. дис. ... канд. філософських наук; 09. 00. 07 / Рохман Б. М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
882042
  Рохман Богдан Михайлович Моральний вимір свободи : Дис. ... канд. філос. наук: Спец. 09.00.07 - етика / Богдан Михайлович Рохман ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. – Київ, 2006. – 182 л. – Бібліогр.: л. 171-182
882043
  Мішина Н. Моральний вимір сучасного українського конституціоналізму // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 303-306
882044
   Моральний двобій митця. До 80-річчя від дня народження В.В. Бикова // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, К.В. Камінська, Л.А. Кухар [та ін.]. – Київ, 2004. – 2 кв. – С. 69-74. – ISSN 0130-2043
882045
  Марчук М.Г. Моральний зміст антропологічного потенціалізму Протагора / М.Г. Марчук. – Чернівці, 1996. – 12с.
882046
  Рудик Є. Моральний зміст політики як основа демократичних перетворень в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 46-51. – ISBN 966-628-108-8
882047
  Сидоренко І.Г. Моральний ідеал авторитетної особистості в контексті історичного досвіду України // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 119-126


  У статті проводиться морально-етичний аналіз можливості формування національної політичної еліти.
882048
  Яценко В.Г. Моральний ідеал радянської молоді / В.Г. Яценко. – Київ : Знання України, 1979. – 48 с.
882049
  Поліщук Н.П. Моральний ідеал та ідеологічна боротьба / Н.П. Поліщук. – Київ, 1965. – 47с.
882050
  Гривінський Р.Р. Моральний ідеал та культура автентичності: погляд Чарльза Тейлора // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Редкол.: М.Л. Ткачук, І.А. Бондаревська, В.І. Менжулін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 65 : Історико-філософські студії. – C. 61-67. – ISSN 1996-9872
882051
  Вільна Я.В. Моральний імператив творчості Тараса Шевченка (на матеріалі повісті "Капитанша") // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – C. 17-24


  У статті йде мова про одну з провідних ідей творчості Тараса Шевченка, що зреалізована у його повістевій спадщині, зокрема, в повісті "Капитанша".
882052
  Кондратьєв Р. Моральний імператив у правозастосуванні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 85-90. – ISSN 0132-1331
882053
  Капто О.С. Моральний кодекс-закон нашого життя / О.С. Капто. – К., 1963. – 40с.
882054
  Добротвор В.Д. Моральний кодекс будівника комунізму - в життя / В.Д. Добротвор. – К, 1964. – 56с.
882055
   Моральний кодекс будівника комунізму : Короткий покажчик літератури. – Київ : Госполітвидав УССР, 1962. – 60 с.
882056
  Забілий Р. Моральний кодекс повстанців // Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ, 2016. – № 1 (3), січень - березень 2016 року. – С. 54-57
882057
  Малко Р. Моральний кодекс руйнівника комунізму // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 47 (419), 27.11-3.12.2015 р. – С. 26-27. – ISSN 1996-1561
882058
  Фещенко О.О. Моральний компроміс соціокультурних практик // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 84-85
882059
  Климпуш-Цинцадзе Моральний обов"язок Європейського Союзу відповісти на запит громадян, які сьогодні помирають за право країни приєднатися до євроспільноти // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 8 червня (№ 118). – С. 3
882060
  Головко Н.О. Моральний обов"язок і сім"я / Н.О. Головко. – Київ, 1964. – 47с.
882061
  Дяченко П.Г. Моральний подвиг Григорія Сковороди : Ювелійне видання, присвячене 200-річчю з дня смерті Г.С. Сковороди / П.Г. Дяченко. – Луганськ : Світлиця, 1994. – 96с.
882062
  Щербатюк О.В. Моральний потенціал народної сміхової культури в Україні другої половини 16-18 сторіччя : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.05 / Щербатюк О.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Київ, 1994. – 16л.
882063
  Щербатюк Олена Вадимівна Моральний потенціал народної сміхової культури в Україні другої половини XVI-XVIII ст. : Дис... канд. філос.наук: 09.00.05 / Щербатюк Олена Вадимівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 152л. – Бібліогр.:л.130-152
882064
  Амалян Н.Д. Моральний ризик синтетичної сек"юритизації / Н.Д. Амалян, А.В. Амалян // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 34-39. – ISSN 2308-6912


  Торгівля деривативами, що була названа однією з головних причин останньої світової фінансової кризи, наразі привертає прискіпливу увагу. Якщо до кінця першого десятиліття XXI століття переважна частина операцій цього величезного ринку, номінальною ...
882065
  Левицька О.І. Моральний розвиток особи / О.І. Левицька. – К, 1990. – 172с.
882066
  Кузьміна О.В. Моральний світ та ціннісні орієнтації старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів - основні складові їхньої життєвої компетентності // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (72). – С. 75-85
882067
  Мірошниченко Л.Я. Моральний скептицизм: перечитуючи "Володаря мух" В. Голдінга // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 295-308. – ISBN 978-966-11-0683-2
882068
  Ніколаєць Ю. Моральний стан Червоної Армії в Україні в перший період війни проти німецько-фашистських загарбників. Дезертирство та боротьба з ним / Ю. Ніколаєць. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 61с.
882069
  Сокалюк В.А. (Галушко) Моральний статус ембріона людини // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (222). – С. 45-50. – ISSN 2308-9636
882070
  Тринько Р.І. Моральні аспекти антикризового управління // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 7 (213). – С. 108-113. – ISSN 2221-1055
882071
  Коломієць А.Є. Моральні аспекти політичної відповідальності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 25-27
882072
  Мінка Т.П. Моральні аспекти правової ідентифікації людини : монографія / Т.П. Мінка, Ю.С. Кравцов, Ю.З. Торохтій. – Дніпропетровськ : Інновація, 2010. – 134, [2] с. – Бібліогр.: с. 131-134. – ISBN 978-966-8676-29-1
882073
  Герасимчук Н.Г. Моральні аспекти у творчих пошуках українських репортерів (на матеріалах щотижневика "ПіК", газет "Молодь України", "День") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 140-144
882074
  Река К.В. Моральні аспекти феномену доля: в контексті філософії А. Камю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-37. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано процес становлення і розвитку поняття "доля". Обґрунтовано ідею долі як інтенції екзистенційно-життєвої орієнтації людини. Проанализирован процесс становления и развития понятия "судьба". Обоснованно идею судьбы как интенции ...
882075
  Казакова Н. Моральні вимоги до педагога у сучасній школі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 9 (104), вересень. – С. 95-99. – ISSN 2308-4634
882076
  Лукашева Н.М. Моральні вимоги до працівників та їх юридичне значення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 356-363. – ISSN 1563-3349
882077
  Кашуба М. Моральні вчення Цицерона і Плутарха у тлумаченні Григорія Сковороди // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 5 : Джерела філософії Сковороди. – С. 30-41. – ISSN 0235-7941
882078
  Рогожа М.М. Моральні діяння в контексті індивідуальної і соціальної моралі ( на прикладі екологічної проблематики ) // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.47-56
882079
  Чайка Т.О. Моральні домінанти давньокиївської агіографії ( до реконструкції моральної свідомості Київської Русі ) // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 30 : Історико-філософські студії. – С.36-51
882080
  Сухомлинський В.О. Моральні заповіді дитинства і юності / В.О. Сухомлинський. – К, 1966. – 232с.
882081
  Кісіль З.Р. Моральні засади державної кадрової політики в регіоні України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 128-134. – (Юридична ; Вип. 3)
882082
  Чорнописька В. Моральні засади діяльності в Україні та ЄС інституту адвокатури в Україні та ЄС / В. Чорнописька, М. Лабай // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 902. – С. 99-104. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 19). – ISSN 0321-0499
882083
  Близнюк Р.В. Моральні засади релігійної антропології Василя Васильовича Зеньковецького : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Близнюк Роман Васильович ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
882084
  Раз Дж. Моральні засади свободи / Джозеф Раз ; пер. з англ. Володимира Василюка, Олександра Тереха. – Київ : Веселка, 2001. – 430, [2] с. – Покажч.: с. 427-430. - Пер. за вид.: The Morality of Freedom / J. Raz, Oxford University Press, 1986. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-01-0195-3
882085
  Миронова Г. Моральні засади Сімейного кодексу України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.99-103. – ISSN 0132-1331
882086
  Захарченко М.С. Моральні засади суспільного буття (на прикладі робіт Г. Йонаса) // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 276-286. – ISSN 2077-8309
882087
  Валігура К.Ю. Моральні засади суспільства в механізмі цивільно-правового регулювання : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Валігура Катерина Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 240 арк. – Додатки: арк. 237-240. – Бібліогр.: арк. 204-236
882088
  Валігура К.Ю. Моральні засади суспільства в механізмі цивільно-правового регулювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Валігура Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
882089
  Лукіша М. Моральні засади суспільства як оціночна категорія цивільного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 216-218. – ISBN 978-617-7069-28-6
882090
  Львова О.Л. Моральні засади універсальності прав людини // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 138-145. – ISSN 2524-017X
882091
  Павлова А. Моральні імперативи в концепції української пісні-хроніки: рсмислення життєвої гармонії // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 433-439


  У статті акцентовано увагу на процесах формування моральних імперативів героїв хронікальних пісень. На межі входження в семіотичний простір у процесі трансформації реального факту текст співанки-хроніки набуває нових семантичних ознак. Система кодів ...
882092
  Гамалюк Б.М. Моральні імперативи в системі професійної адвокатської діяльності / Б.М. Гамалюк, І.Я. Семенюк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 98-108. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
882093
  Костенко О. Моральні імперативи Майдану // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 5 (361). – С. 15-17
882094
  Бутиріна М.В. Моральні й наукові імперативи Алли Анатоліївни Бойко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 57-59


  Висвітлюються основні етапи наукової творчості професора Бойко А.А., наголошується на її внеску у розвиток українського журналістикознавства. The main stages of scientific work of Professor Alla Boyko are elucidated, her contribution to the ...
882095
  Овсянкіна Л. Моральні критерії підприємницької діяльності // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.136-143. – ISSN 1609-5499
882096
  Сенека Луций Анней Моральні листи до Луцілія / Сенека Луций Анней; Перек. з латин. А. Содомора. – Київ : Основи, 1996. – 608 с. – ISBN 966-500-075-6
882097
  Сенека Луцій Анней Моральні листи до Луцілія / Сенека Луцій Анней; Пер. з латин. А. Содомора. – 2-е вид. – Київ : Основи, 1999. – 603с. – ISBN 966-500-075-6
882098
  Артемова Л.В. Моральні норми засвоюються з дитинства / Артемова Л.В. – Київ : [б. в.], 1968. – 47 с. – (Серія 6 / Т-во "Знання" Укр.РСР ; № 4)
882099
  Валігура К.Ю. Моральні норми як соціальний регулятор трудових відносин // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 61-63. – ISBN 978-617-7069-63-7
882100
  Лавренко О.В. Моральні основи економічного самовизначення особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 44-52. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 56). – ISSN 2072-4772
882101
  Шульга А.О. Моральні основи кримінальних процесуальних відносин : монографія / А.О. Шульга ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Кривий Pіг ; Харків : В справі, 2017. – 469, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 439-469 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7305-34-6
882102
  Тимошенко В.І. Моральні основи правової держави (з історії політичної і правової думки) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 8/9 (вересень). – С. 94-99
882103
  Федоренко Є.Г. Моральні основи радянської сім"ї / Є.Г. Федоренко. – К., 1963. – 48с.
882104
  Бондаренко В.П. Моральні основи радянської сім"ї / В.П. Бондаренко, Д.В. Бондаренко. – Київ : [б. в.], 1972. – 32 с. – (Серія 1. "Суспільно-політична" / Т-во "Знання" УРСР ; № 14)
882105
  Припхан І.І. Моральні основи сучасного українського законодавства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 195-200. – ISSN 1563-3349
882106
  Малес Л.В. Моральні паніки як маніпуляції зі зниклим та знищення розмаїття // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 26-30. – ISSN 2073-9591
882107
  Боришевський М.Й. Моральні переконання та їх формування у дітей / М.Й. Боришевський. – Київ : [Б. в.], 1979. – 47 с. – (Педагогіка / Т-во "Знання УРСР" ; № 9)
882108
  Ніколаєнко Л.І. Моральні почуття як об"єкт інтердисциплінарного вивчення // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 58-63. – ISSN 2522-493X
882109
  Марченко О.В. Моральні пошуки Івана Вишенського та духовний досвід ісихазму // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1999. – Вип. 14. – С. 85-92. – (Серія "Філософія")
882110
  Ломачинська І.М. Моральні принципи апостольського лідерства у християнській традиції // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 196-203
882111
  Дьюї Д. Моральні принципи в освіті / Пер. з англ. М.Олійник; Джон Дьюї. – Львів : Літопис; Освіта, 2001. – 32с. – ISBN 966-7007-39-6
882112
  Горбатова Л.С. Моральні принципи соціалістичного суспільства / Л.С. Горбатова. – Київ : Політвидав України, 1979. – 135 с.
882113
  Астахова В.І. Моральні принципи та ідеали Д. І. Багалія / В.І. Астахова, К.В. Астахова // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 575-581. – ISSN 1993-5560


  До 150-річчя Д.І. Багалія.
882114
  Опанасюк Г.О. Моральні принципи як основа якостей управлінця в працях Івана Огієнка // Українська національна ідея: історія і сучасність : науковий збірник / Житомирське науково-краєзнавче Т-во дослідників Волині ; Житомирська обл. універсальна наук. б-ка ; Житомирська обл. орг-ція Спілки журналістів України та ін. ; відп. ред. М.Ю. Костриця. – Житомир : Журфонд, 1997. – С. 32-34. – ISBN 5-86868-013-8
882115
  Фортова О.І. Моральні проблеми художньої творчості / О.І. Фортова. – Київ, 1977. – 156с.
882116
  Ващенко О.М. Моральні ризики як фундаментальний фактор існування тіньового сектора в економіці // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 29. – С. 288-294
882117
  Култаєва М. Моральні смисли ідеї університету в контексті досвіду переоцінки "усіх колишніх цінностей" // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С. 46-55. – ISBN 966-01-0371-9
882118
  Захарчук С.С. Моральні стандарти у сфері юридичної практики // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 61. – С. 17-23.
882119
  Левкулич В. Моральні та правові аспекти справедливості у філософії Канта і Гегеля // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 281-283. – ISSN 2076-1554
882120
  Мельничок В.М. Моральні та процесуальні компоненти мотивованої (спонукуваної) діяльності потерпілого і винного // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 100-106. – (Правознавство ; Вип. 348)
882121
  Ценко М.Б. Моральні трансформації у сучасному суспільстві // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 370-373. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
882122
  Пономаренко Л.Г. Моральні цінності в журналістській діяльності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 153-156


  У статті розглядаються можливості реалізації моральних цінностей у журналістиці як соціальній і підприємницькій діяльності на основі методологічної теорії й теорії поля П. Бурдьє. Особлива увага приділяється взаємозв"язку понять моралі й журналістики, ...
882123
  Копитова Л.С. Моральні цінності політичного лідерства // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 88. – СА. 121-131
882124
  Кононенко В.Г. Моральні цінності соціалістичного способу життя / В.Г. Кононенко. – Київ, 1981. – 176с.
882125
  Ліщинська О. Моральні цінності спільноти в комунітаристських концепціях // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. – Львів, 2012. – № 6. – С. 121-128
882126
  Жданенко С.Б. Моральні цінності суб"єкта діяльності в інформаційному суспільстві: трансформація й віртуалізація // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2018. – С. 96-109. – (Серія: Філософія ; № 3 (38)). – ISSN 2075-7190
882127
  Переломова О. Моральні цінності Т. Шевченка в мовних знаках національного поетичного дискурсу // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 82-86
882128
  Задорожна Л. Моральні цінності як системний чинник глорифікації персонажа творів Ореста Сомова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 185-192
882129
  Аболіна Т.Г. Моральнісна культура в контексті соціокультурної динаміки (філософсько-етичний аналіз) : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.07 / Аболіна Тетяна Георгіївна ; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 180 арк.
882130
  Петрова Ганна Миколаївна Моральнісна самоідентифікація як етична проблема : Дис. ... канд. філософськ. наук: 09.00.07 / Петрова Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 174л. – Бібліогр.: л.158-174
882131
  Петрова Ганна Миколаївна Моральнісна самоідентифікація як етична проблема : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Петрова Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв.
882132
  Фляк Марія Михайлівна Моральнісне підгрунтя галицької педагогіки 30-х років 20 століття : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Фляк М.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с.
882133
  Фляк Марія Михайлівна Моральнісне підгрунтя галицької педагогіки 30-х років ХХ століття : Дис... канд. філософських наук: 09.00.07. / Фляк Марія Михайлівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 193 л. + Додатки: л. 174-193. – Бібліогр.: л. 161-173
882134
  Чумак А.Л. Моральнісний імператив сучасності: спроба інтерпретації // Соціальна етика : теоретичні та прикладні проблеми : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28 трав. 2009 р.) : зб. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 136-144


  "Вже давно стало звичною практикою розпочинати аналіз сучасного стану розвитку суспільства з констатації його кризовості, падінні нравів, моральної деградації, соціальної та моральної "аномії" (Е. Дюркгейм) - на цьому наголошували всі великі філософи з ...
882135
  Турчин М.Я. Моральнісні аспекти сучасної інформаційної етики // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 210-212
882136
  Кириченко М.С. Моральнісно-гуманістичні параметри свободи людини у філософії Юма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 69-70. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
882137
  Стужна Н.В. Моральнісно-духовне осмислення становища жінки в Ісламі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 109-113. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються ціннісні основи, на яких базуються сімейно-шлюбні відносини та становище жінки в мусульманстві. The article reviews the value fundamentals on which the family-matrimonial relations and status of a woman in Islam are based.
882138
  Стужна Н.В. Моральнісно-духовні засади сімейно-шлюбних відносин в ісламі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Стужна Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
882139
  Стужна Н.В. Моральнісно-духовні засади сімейно-шлюбних відносин в ісламі : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Стужна Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 188 л. – Бібліогр.: л. 170-188
882140
  Лавренко О.В. Моральність "людини економічної" в уявленнях студентської молоді // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 78-84. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті розглядається значення морального аспекту щодо «людини економічної» в економічних уявленнях студентської молоді. Проаналізовано результати емпіричного дослідження за методикою асоціацій щодо змістовного наповнення економічних уявлень ...
882141
   Моральність капіталізму = The morality of capitalism : те, про що ви не почуєте від викладачів / [Д. Арунга та ін.] ; за ред. Тома Дж. Палмера ; [пер. с англ. Т. Ананченко ; з передм. К. Бендукідзе]. – Київ : Основи, 2014. – 126, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-500-353-3
882142
  Стельмах М.Ю. Моральність образу епічного героя в "Шах-наме" Фірдоусі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 320-326
882143
  Запольская Г. Моральність пані Дульської / Г. Запольская. – Київ, 1957. – 92с.
882144
  Нагорна Л. Моральність у політиці як проблема дієздатності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 171-185
882145
  Шимон С.І. Моральність у цивільному праві: до постановки наукової проблеми // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 10. – С. 11-18.
882146
  Мінченко О. Моральність юридичної діяльності: теоретичні та практичні аспекти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 83-86
882147
  Сердюк П.П. Моральність як об"єкт кримінально-правової охорони // Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 1. – С. 3-27.
882148
  Одайник Б.М. Моральність як об"єкт кримінально-правової охорони: питання змісту і структури // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 1 : Правознавство. – С. 86-89
882149
  Завгородня О. Моральність як психологічна проблема // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 2 (36). – С.60-77. – ISSN 1810-2131
882150
  Лавренко О. Моральність як складова економічної культури особистості студентської молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-43. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розглядаються поняття моралі, моральності, "людини економічної", економічної культури, її зв"язок з моральністю особистості. Представлено дані емпіричних досліджень з даної проблеми. В статье рассматриваются понятие морали, нравственности, ...
882151
  Панченко Л.М. Моральність як ціннісний модус університетської освіти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 172-186. – (Філософія ; вип. 42)


  Досліджено роль і місце моральних начал у структурі вищої освіти. Освіта визначена як особливий тип предметної реальності, яка за допомогою комунікації формує та модернізує культурні способи опредмечування вироблених наукою знань.
882152
  Бойко М А. Морально- етичні чинники економічної злочинності у період переходу до ринкової економіки // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.106-109. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
882153
  Козловський В.П. Морально-антропологічні засади педагогічної доктрини Іммануїла Канта // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – Т. 115 : Філософія та релігієзнавство. – С. 26-30. – ISSN 1996-5931
882154
  Желанова В.В. Морально-вольові якості як суттєва детермінанта формування "навичок ХХІ століття" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 99-101. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
882155
  Глаголюк В.П. Морально-громадянська позиція журналіста в умовах війни Російської Федерації проти України // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 138-146. – ISSN 2078-1911
882156
  Свиридюк Л. Морально-духовні виміри персонажів романів "Трохи пітьми" Л. Дереша та "Crazy" Б. Лєберта: компаративний аспект // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 384-395. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
882157
  Мироненко Олена Миколаївна Морально-естетична діяльність школярів в умовах позашкільного закладу : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Мироненко Олена Миколаївна; Київський державний педагогічний ін-т іноземних мов. – К., 1994. – 191л. – Бібліогр.:л.177-191
882158
  Мироненко Олена Миколаївна Морально-естетична діяльність школярів в умовах позашкільного закладу : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Мироненко Олена Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 23л.
882159
  Вільна Я. Морально-естетична концепція людини в ранній творчості Івана Нечуя-Левицького (на матеріалі оповідання "Рибалка Панас Круть") // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 23-33. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6


  У статті висвітлюється морально-естетична концепція людини у ранній творчості українського класика Івана Нечуя-Левицького.
882160
  Чуриліна Людмила Миколаївна Морально-естетичне виховання підлітків засобами шкільного театру ляльок : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чуриліна Людмила Миколаївна; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 1995. – 23л.
882161
  Ващенко Л.М. Морально-естетичне виховання старшокласників засобами світової художньої культури : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ващенко Л.М.; КУ. – К, 1993. – 13л.
882162
  Ващенко Л.М. Морально-естетичне виховання старшокласників засобами світової художньої культури : Дис... канд. пед.наук: / Ващенко Л. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 162л. – Бібліогр.:л.150-162
882163
  Дорога А.Є. Морально-естетичні аспекти історичного пошуку основ національної культури // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 3-10
882164
  Залужна А.Є. Морально-естетичні засади життєвого світу людини : монографія / А.Є. Залужна ; М-Вво освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2012. – 238, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-327-203-0
882165
   Морально-естетичні основи формування комуністичного світогляду студентів. – Київ : Видав об"єднання "Вища школа". Вид. при КДУ, 1974. – 192 с.
882166
  Зязюн І.А. Морально-естетичні погляди В. О. Сухомлинського / І.А. Зязюн, Є.Г. Родчанін. – Київ, 1980. – 48 с.
882167
  Гайдукевич К.А. Морально-естетичні цінності в духовній культурі сучасної української молодої сім"ї : автореф. дис. ... канд. культурологіі : 26.00.01 / Гайдукевич Катерина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 5 назв.
882168
  Сидоренко І.Г. Морально-етична дилема взаємодії "харизматична особистість-спільнота" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 105-109. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються морально-етичні протиріччя взаємодії "харизматична особистість-спільнота". In the article moral-ethic contradictions of co-operation are examined charisma personality-association.
882169
  Білоус А. Морально-етична легітимація громадянського суспільства: Україна та Центральна Європа // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 98-101. – ISSN 1728-9343
882170
  Левко О. Морально-етична лексика в українських та англійських перекладах Біблії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 22-26. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто способи передачі семантики ключових понять новозавітної етики українською та англійською мовами, проведено зіставний аналіз лексем-відповідників грецьких слів [грецьке слово] та [грецьке слово] / [грецьке слово] в шести українських ...
882171
  Безпала Н.В. Морально-етична лексика української мови XVI-XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Безпала Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
882172
  Скакодуб О.В. Морально-етична парадигма в творах письменників-романтиків М.Костомарова та Ф. Достоєвського (концепт злочину та покарання) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 166-171
882173
  Волосюк І.Б. Морально-етична парадигма поезії "Молитва" Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 50-53. – ISBN 966-7825-78-7
882174
  Ігнатович Н.І. Морально-етична парадигма у розвитку економічних досліджень // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 73-78


  У статті розглядається розвиток економічних досліджень у морально-етичній парадигмі. Обгрунтовується важливість подолання традиційного методологічного підходу неокласиків до економічних досліджень з позицій "чистої економічної логіки" у сучасній ...
882175
  Сулима М. Морально-етична проблематика в піснях, записаних М. Максимовичем // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 117-121. – ISBN 966-8547-39-X
882176
  Кондратьєва І.В. Морально-етична проблематика в православній академічній думці України (на межі ХІХ - ХХ ст.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 23-25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Аналізується зміст православної академічної філософії в Україні з позицій наявності вирішення морально-етичних проблем.
882177
  Тиховська О. Морально-етична проблематика прози В. Бережного крізь призму мотиву подорожі у часі ("Сакура", "Повітряна лінза", "Лабіринт") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 172-176. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
882178
  Кузнецова С.О. Морально-етична проблематика сучасної радянської прози / С.О. Кузнецова. – Київ, 1978. – 48с.
882179
  Кашуба М. Морально-етична проблематика у виданнях Києво-Печерської лаври // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 193-198
882180
  Гаєвська Л.О. Морально-етична проблематика української новели кінця XIX - початку XX ст. / Л.О. Гаєвська. – К., 1981. – 128с.
882181
  Мовчан Т.М. Морально-етична складова політичних відносин у сучасному українському суспільстві : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Мовчан Тетяна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 195 л. – Бібліогр.: л. 173-195
882182
  Мовчан Т.М. Морально-етична складова політичних відносин у сучасному українському суспільстві : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Мовчан Тетяна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
882183
  Блохіна І.О. Морально-етична складова управлінської діяльності керівника ВНЗ // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 57-60. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
882184
  Мех Н. Морально-етична термінологія в українській філософській думці // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (394), квітень - червень. – С. 100-104. – ISSN 2664-4282


  Наше дослідження є спробою поглянути на поняття ВДЯЧНІСТЬ крізь призму філософської концепції Г. Сковороди, знакової постаті нашої культури, саме сьогодні, коли український етнос бореться за своє існування, а проблема ВДЯЧНОСТІ набуває ще більшої ...
882185
   Морально-етичне виховання молодших школярів. – К., 1988. – 142с.
882186
  Сидоренко І.Г. Морально-етичний аналіз відповідальності мас у контексті тоталітарної ідеології (на прикладі націонал-соціалізму) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
882187
  Мінченко С.І. Морально-етичний аспект дотримання прав і свобод людини в оперативно-розшуковій діяльності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 104-111
882188
  Бойцун І. Морально-етичний аспект катарсису у творах для дітей // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 182-190. – ISSN 1728-9572
882189
  Кравченко О. Морально-етичний вимір людських чеснот у філософії Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 173-178. – ISBN 978-617-640-200-8


  У статті досліджується етико-антропологічне вчення Г. Сковороди в контексті формування культури бароко в Україні. Зокрема, визначено специфіку інтерпретації філософом морально-етичного виміру людських чеснот. Розглянуто два види чеснот за вченням Г. ...
882190
  Лук"янова О.С. Морально-етичний вимір поезії Роберта Третьякова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 308-313
882191
  Пономаренко Л.Г. Морально-етичний дискурс сучасних друкованих та електронних ЗМІ : монографія / Л.Г. Пономаренко ; Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2011. – 327, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299-327. – ISBN 978-966-414-145-8
882192
  Гудима А.О. Морально-етичний ідеал у вченні Г. Сковороди // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2 (63). – С. 63-70. – ISSN 2520-6346


  Морально-етичний ідеал у вченні Г. Сковороди неодмінно пов"язується з життям у Христі, сповідування його заповідей. Душа, згідно з мислителем, не здатна насититися тілесним, тому метою людини є відмовитися від мирського шляху і взоруватися на небесне. ...
882193
  Мендель Ю.В. Морально-етичний концепт зради в повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 56-61


  Розглядається повість М. Гоголя "Тарас Бульба" . Досліджувана повість має дві редакції, різниця між якими - сім років - залишає помітний результат у правках другої, які безпосередньо стосуються роботи. Аналіз твору базується на основі порівняння ...
882194
  Мізін К.І. Морально-етичний параметр концепту "щедрість" у британській, німецькій, українській і російській лінгвокультурах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 71-88. – ISSN 0027-2833
882195
  Ткачук Г. Морально-етичний потенціал творів Григора Тютюнника: наступність і перспективність // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 32-36


  У статті розкривається пізнавальна цінність і морально-етичний потенціал малої прози Григора Тютюнника: проблема наступності і перспективності між початковою та середньою ланками освіти
882196
  Матушек Морально-етичний сенс образу Божої Матері в літературі українського бароко / Матушек, (Супрун) // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 2000. – Т. 3 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. Біблія на теренах України. – С. 592-599. – ISBN 966-7631-03-6
882197
  Нєсвєтова С.В. Морально-етичні аспекти використання ресурсів довкілля / С.В. Нєсвєтова, О.О. Нєсвєтов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 5-7. – ISSN 1726-5428
882198
  Шаблистий В.В. Морально-етичні аспекти запобігання злочинності щодо дітей // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 228-236. – ISSN 2304-4556
882199
  Курчина Т.О. Морально-етичні аспекти маніпулятивного впливу в політиці // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 93. – С. 87-95
882200
  Драч О.О. Морально-етичні аспекти осмислення вищої жіночої освіти в Російській імперії / О.О. Драч, М.М. Олійник // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 33-38. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті з"ясовуються морально-етичні аспекти осмислення російським суспільством прагнень жінок до вищої освіти в контексті еволюційних соціальних змін періоду модернізації другої половини XIX ст. Пріоритетна увага звертається на вивчення ...
882201
  Поліщук В. Морально-етичні аспекти проблематики романів Михайла Старицького // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – Вип. 86. – С. 50-57. – (Філологічні науки)
882202
  Поліщук В. Морально-етичні аспекти проблематики романів Михайла Старицького // Про класиків, неокласиків і сучасників / В.Т. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2007. – С. 109-116. – ISBN 978-966-2980-81-3
882203
  Берегова Г.Д. Морально-етичні аспекти формування творчої особистості студента ( майбутнього фахівця ) засобами гуманітарних наук // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С.168-172. – ISSN 1728-3671
882204
  Литвиненко Г.М. Морально-етичні бесіди на уроках літератури / Г.М. Литвиненко. – К., 1966. – 143с.
882205
  Фелінська А.О. Морально-етичні виміри PR-діяльності : дис. ... канд. філос.наук : 09.00.07 / Фелінська Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 184 л. – Бібліогр.: л. 166-184
882206
  Фелінська А.О. Морально-етичні виміри PR-діяльності : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Фелінська Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр. : 11 назв
882207
  Грицюта Н.М. Морально-етичні дисонанси порівняльної реклами як вияв маркетингової конкуренції // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10, липень - грудень. – С. 37-44


  Аналізуються етичні аспекти порівняльної реклами як різновиду соціальної комунікації. Увага акцентується на проблемах використання її позитивних і негативних стратегій, що однаково призводять до недобросовісної конкуренції, а тому повинні регулюватися, ...
882208
  Голотін С.І. Морально-етичні засади "протестантського бунту" С. К"єркегора // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 11-13
882209
  Степашко В. Морально-етичні засади інноваційної освітньо-наукової діяльності // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 5 (43). – С. 84-88
882210
  Щурик М. Морально-етичні засади приватизації земельних ресурсів АПК : земельні відносини // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 52-54 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
882211
  Янковий М.О. Морально-етичні засади тактики слідчих (розшукових) дій в світлі вимог нового КПК України // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонської області. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (2). – С. 161-168. – ISSN 2414-4207
882212
  Погребняк Г.П. Морально-етичні засади філософських поем Івана Франка. Паралелі з сучасністю : частина друга "Герой та антигерой. Проблема соціального замовлення" // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 112-118. – ISSN 2226-3209
882213
  Петренко О. Морально-етичні засади формування інституту публічної служби в Україні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 237-244.
882214
  Вертій О. Морально-етичні ідеали та духовний світ Івана Франка у сприйнятті, розумінні, самовизначенні та самоствердженні українців // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 2 (125). – С. 39-44
882215
  Семененко Л. Морально-етичні концепти п"єси І. Франка "Украдене щастя" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 251-254. – ISBN 966-594-298-0
882216
  Маляр Л.В. Морально-етичні критерії добору творів художньої літератури у підручниках для народної школи Олександра Маркуша // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 163-167. – Бібліогр.: с. 166. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
882217
  Прядко Н.А. Морально-етичні критерії особистості у філософському трактаті І. Гізеля "Мир з Богом чоловіку" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається морально-етичний аспект сутності людини у системі релігійно-філософського вчення І. Гізеля. This article is about moral and ethical aspect of human essence in the system of I. Gizel"s religious-philosophical doctrine.
882218
  Вільна Я.В. Морально-етичні максими світогляду Г.Квітки-Основ"яненка і Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 20-24.
882219
  Гринькова А.К. Морально-етичні норми у діяльності слідчого // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 121-124. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
882220
  Фролова К.П. Морально-етичні пошуки в сучасній українській ліриці. / К.П. Фролова. – К., 1983. – 47с.
882221
  Бауер М.Й. Морально-етичні принципи філантропічного служіння довкіллю // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 295-305. – ISBN 966-628-197-5
882222
  Невмержицький Є. Морально-етичні проблеми антикорупційної діяльності правоохоронних органів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 77-83.
882223
  Вовк С.О. Морально-етичні проблеми громадянської війни // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 7-10
882224
  Вовк С.О. Морально-етичні проблеми громадянської війни // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 7-10
882225
  Смолянюк В. Морально-етичні проблеми професіоналізації Збройних сил України // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 5. – С.140-151. – ISSN 1609-5499
882226
  Тихолаз І. Морально-етичні проблеми соціальної реклами в Україні // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 53-55


  Автор досліджує морально етичні проблеми соціальної реклами в Україні. Проводиться також аналіз за) нодавчої бази та методів призупинення виходу недоброякісної соціальної реклами. This article investigates mental and ethical problems of social ...
882227
  Денисенко В. Морально-етичні проблеми співвідношення політики та влади // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 42-51. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 5). – ISSN 2307-1664
882228
  Налімова А.О. Морально-етичні проблеми сучасного суспільства у романі Сін Гьонсук "Потурбуйся про маму" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 79-84


  Стаття присвячена зображенню змін у системі сімейних відносин сучасної Республіки Корея на прикладі роману Сін Ґьонсук «Потурбуйся про маму». У статті розглянуто багатоплановість філософського змісту роману, а також конфлікт минулого й сучасного у ...
882229
  Скомороха Л. Морально-етичні складові посади судді в Україні // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11. – С. 281-292. – ISSN 1026-9932
882230
  Грубінко А. Морально-етичні стандарти в юридичній практиці // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – Вип. 1 (33). – C. 6-11. – ISSN 2524-0129
882231
  Вереша Р.В. Морально-етичні та загальноправові аспекти кримінально-правового принципу вини // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 145-150. – ISSN 2310-9769
882232
  Ленська С. Морально-етичні та художні пошуки у малій прозі Григора Тютюнника і Василя Шукшина // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2011. – № 1/2 (60/61). – С. 160-173


  Зв"язки між художніми світами В. Шукшина та Гр. Тютюнника у різних аспектах.
882233
  Фурман Анатолій Морально-етичні цінності в суспільному вимірі // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.94-99. – ISSN 1810-2131
882234
  Лазарева А.О. Морально-етичні цінності громадянського суспільства : монографія / А.О. Лазарева, Ю.С. Юшкевич ; [наук. ред. Є.Р. Борінштейн]. – Одеса : [б. в.], 2016. – 259, [1] с. – Бібліогр.: с. 230-259. – ISBN 978-966-413-569-3
882235
  Семеног О.М. Морально-етичні цінності дослідника // Академічна культура дослідника: європейський та національний контексти : навч. посібник / О.М. Семеног. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 150-152. – ISBN 978-966-698-318-6
882236
  Лонська Л.І. Морально-етничні поняття у трактуванні Григорія Сковороди: філософський і лінгвістичний аспекти // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 97-101
882237
   Морально-политическая и психологическая подготовка школьной молодежи к защите социалистического Отечества. – М., 1976. – 127с.
882238
   Морально-политический фактор в современной войне. – М., 1958. – 311с.
882239
  Козлов Н.Д. Морально-политический фактор Великой Победы / Н.Д. Козлов. – Л., 1985. – 32с.
882240
  Дьяченко Ф.Ф. Морально-политическое единство советского народа -- движущая сила социалистического общества : Автореф... Канд.ист.наук: / Дьяченко Ф.Ф.; Ин-т.повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 14л.
882241
  Поляков К.П. Морально-политическое единство советского народа - движущая сила развития социалистического общества : Автореф... канд. философ.наук: / Поляков К.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра диалектического и исторического материализма. – Москва, 1953. – 16 с.
882242
  Васецкий Г.С. Морально-политическое единство советского народа - движущая сила социалистического общества / Г.С. Васецкий. – Москва, 1947. – 32с.
882243
  Дьяченко Ф.Ф. Морально-политическое единство советского народа - движущая сила социалистического общества : Автореф... Канд.ист.наук: / Дьяченко Ф.Ф.; Ин-т. повышеня квалификации при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 14 с.
882244
  Щелокова Т.В. Морально-политическое единство советского общества -- гарантия построения коммунизма : Автореф... Канд.филос.наук: / Щелокова Т.В.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1961. – 19л.
882245
  Щелокова Т.В. Морально-политическое единство советского общества -- грантия построения коммунизма : Автореф... Канд.филос.наук: / Щелокова Т.В.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1959. – 15л.
882246
  Иовчук М.Т. Морально-политическое поражение гитлеровской Германии в ходе войны. / М.Т. Иовчук. – М, 1945. – 56с.
882247
  Иовчук М.Т. Морально-политическое поражение гитлеровской Германии в ходе войны. / М.Т. Иовчук. – Москва, 1945. – 42 с.
882248
  Дзятківський В.В. Морально-політична відповідальність в системі взаємовідносин громадянського суспільства та держави // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 21-24
882249
  Дзятківський В.В. Морально-політична відповідальність в умовах авторитарного режиму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 244-249. – ISSN 2076-1554
882250
  Дзятківський В.В. Морально-політична відповідальність в умовах авторитарного режиму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 442-447. – ISSN 2076-1554
882251
  Малкіна Г.М. Морально-політична відповідальність: теоретичні засади аналізу // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – С. 54-57


  Морально-політична відповідальність розглядається в контексті парадигми відповідальності як дослідницького підходу, що полягає в аналізі політичних відносин під кутом зору відповідальності їх суб"єктів. Проаналізовано ідейно-теоретичні джерела ...
882252
  Фарфоровський В.Ф. Морально-політична підготовка старшокласників до військової служби. / В.Ф. Фарфоровський. – К, 1980. – 136с.
882253
  Залізняк Ю. Морально-політична публіцистика Івана Дзюби: історіографічний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 197-208. – (Серія журналістика ; Вип. 30)


  Проаналізовано основні напрямки дослідження та оцінки публіцистики Івана Дзюби українськими та закордонними авторами. Через огляд праць критиків та рецензентів публіцистичної творчості обох інтелектуалів розкрито багатогранну глибину текстів Івана ...
882254
  Ніколаєць Юрій Олексійович Морально-політичний стан населення і воїнів Червоної армії в перший період Великої Вітчизняної війни (на матеріалах України) : Дис... кандид. істор.наук: 07.00.01 / Ніколаєць Юрій Олексійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 190л. – Бібліогр.:л.181-190
882255
  Ніколаєць Ю.О. Морально-політичний стан населення і воїнів Червоної Армії в перший період ВОВ (на матер. Укр.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ніколаєць Ю. О.; КУ. – К., 1998. – 20л.
882256
  Нікітчина С.О. Морально-правове виховання учнівської молоді на уроках правознавства / С.О. Нікітчина; Мін-во освіти України. Ін-тут змісту і методів навчання. Волинський держ.ун-тет ім.Л.Українки. – Луцьк : Вежа, 1997. – 160с. – ISBN 5-7763-9176-8
882257
  Панюхіна Ю. Морально-правові аспекти евтаназії // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 4 (82). – С. 43-47.
882258
  Льова О.Л. Морально-правові засади біоєтики у контексті прав людини: правова теорія і міжнародна практика / О.Л. Льова, І.Р. Іванів // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 327-333. – ISSN 2524-017X
882259
  Чернега В. Морально-правові засади в механізмі сімейно-правового регулювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 89-91
882260
  Гуртієва Л. Морально-правові критерії допустимості застосування тактичних прийомів допиту підозрюваного, обвинуваченого // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 76-81.
882261
  Коваль М. Морально-правові основи управління як фактор формування нової ідеології для реалізації державної влади / М. Коваль, О. Кузьменко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 96-105.
882262
  Темченко В.І. Морально-правові цінності у психологічній складовій механізму забезпечення громацянських прав і свобод // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 17-21.
882263
  Клаудио Эрнесто Мендес Кальсадилья Морально-правовое творчество в процессе кубнской революции. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Клаудио Эрнесто Мендес Кальсадилья; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1986. – 21л.
882264
  Шебзухова Т.А. Морально-правовые и политические аспекты свободы в контексте принципа детерминизма / Т.А. Шебзухова, Н.Г. Бондаренко // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2011. – № 12 (90). – С. 4-11. – ISSN 1812-8696
882265
  Даренская В.Н. Морально-правовые отношения в украинской традиционной культуре // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 131-139
882266
  Меліхова Ю. Морально-професійна культура судді предмет філософсько-правової рефлексії // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 238-247. – ISSN 1993-0909
882267
   Морально-психологическая устойчивость многонационального воинского коллектива. – М., 1988. – 62с.
882268
  Хмельницкая А.П. Морально-психологический климат в трудовом коллективе / А.П. Хмельницкая. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 94, [2] с. – (Библиотечка секретаря парторганизации)
882269
  Кондрашова Л.В. Морально-психологічна готовність студентів до вчительської діяльності / Л.В. Кондрашова. – Київ : Вища школа, 1987. – 53 с. – (ВУЗ - школі)
882270
  Козій Є.В. Морально-психологічна і бойова підготовка військових кадрів Червоної Армії на території України напередодні та під час Великої вітчизняної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 90-93. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано і висвітлено маловідомі аспекти рівня морально-психологічної і бойової підготовки військових кадрів Червоної Армії на території України напередодні та під час Великої Вітчизняної війни і заходи, які проводилися в цьому напрямі. It ...
882271
  Варій М.Й. Морально-психологічна підготовка до служби в армії : Науково-методичний посібник / М.Й. Варій; Відділення військової підготовки Державного університету "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 34с.
882272
  Негоденко Т. Морально-психологічна структурованість дитячих оповідань В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 189-192. – ISBN 966-594-246-8
882273
  Ягупов В.В. Морально-психологічне забезпечення : Курс лекцій / В.В. Ягупов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 349с. – ISBN 966-594-328-6
882274
  Шарий В.І. Морально-психологічне забезпечення дій військ при виконанні завдань територіальної оборони // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 244-247


  У статті розглянуто вплив морально-психологічного стану особового складу військ (си на досягнення успіху при веденні територіальної оборони, визначено основні моральн психологічні чинники, що впливають на дії військ. В статье рассмотрено влияние ...
882275
  Алещенко В.І. Морально-психологічне забезпечення сил оборони держави // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 25-30. – ISSN 2618-1614
882276
  Алещенко В. Морально-психологічне забезпечення сил оборони держави: педагогічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 5-9. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (41)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню педагогічної складової формування су тності розвитку морально - психологічного забезпечення сил оборони держави на сучасному етапі. Як показує досвід, знижують ефективність системи МПЗ, стримують її подальший розвиток ...
882277
  Ільницький В.І. Морально-психологічний і фізичний стан учасників українського визвольного руху у Карпатському краї ОУН (1945-1954) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 174-187. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
882278
  Пошедін О.І. Морально-психологічний стан - важливий чинник боєздатності військ: вітчизняні погляди та досвід військового будівництва 1917-1920 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-58. – (Історія ; вип. 51)


  Досліджуються шляхи забезпечення високого морально-психологічного стану збройних сил у період вітчизняного військового будівництва 1917-1920 рр. і розглядається можливість використання даного досвіду в сучасних Збройних силах України.
882279
  Варій И.Й. Морально-психологічний стан військ та його оцінка : Дис... докт. психолог.наук: 02.02.02 / Варій И. Й.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 478л. – Бібліогр.:л.430-470
882280
  Варій Мирон Йосипович Морально-психологічний стан військ та його оцінка : Автореф... канд. психолог.наук: 20.02.02 / Варій Мирон Йосипович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 31л.
882281
  Варій Мирон Йосипович Морально-психологічний стан військ, його оцінка та підтримка на високому рівні : Навчально-методичний посібник / Варій Мирон Йосипович; МОУ;Від.ред.Л.В.Сохань. – Львів : ВВП ДУ "ЛП", 1996. – 311с. – ISBN 5-86-700-016-5
882282
  Варій М.Й. Морально-психологічний стан особового складу військового підрозділу і частини та методика його оцінки : Навчально-методичний посібник / М.Й. Варій; Відділення військової підготовки Держ. ун-ту "Львівська політехніка". – Львів : ВВП ДУ "ЛП", 1996. – 74с.
882283
  Михайлюк М. Морально-психологічний стан цивільного населення України в умовах Другої світової війни та в перші повоєнні роки // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 5. – С. 109-122. – ISSN 0869-3595
882284
  Петасюк О.І. Морально-психологічні аспекти голодомору як тоталітарного методу / Олена Петасюк. – Київ : Науковий світ, 2008. – 20 с. – ISBN 978-966-675-568-4
882285
  Клименко В. Морально-психологічні аспекти інформаційних війн сучасності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 104-106. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто морально-психологічні аспекти інформаційних війн сучасності, що впливають на планування діяльності спеціальних служб в інтересах досягнення воєнних і політичних цілей. The article deals with moral and psychological aspects of modern ...
882286
  Бублик П.І. Морально-психологічні аспекти політичного консультування // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 375-385
882287
  Калініна А.В. Морально-психологічні ознаки злочинця-іммігранта в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 137. – С. 132-141. – ISSN 2224-9281
882288
  Заплатинський М. Морально-психологічні чинники бідності в Україні та шляхи її подолання // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 203-210. – ISSN 2078-5860


  Визначено морально-психологічні чинники бідності та розглянуто форм її прояву. Проаналізовано макроекономічні показники формування доходів населення України протягом 2000-2015 років, окреслено шляхи подолання бідності в Україні.
882289
  Гуменюк С.М. Морально-релігійні засади філософських пошуків острозьких традиціоналістів : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11-Релігієзнавство / Гуменюк С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібл.:10 назв
882290
  Гуменюк С.М. Морально-релігійні засади філософських пошуків острозьких традиціоналістів : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Гуменюк С.М. ; Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2009. – 209л. – Бібліогр.: л. 177-209
882291
  Петрова І.В. Морально-ригористична концепція дозвілля в культурі Просвітництва // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2014. – Вип. 2 (1). – С. 67-73. – ISSN 2312-4679
882292
  Шокало О. Морально-світоглядна освітня система Григорія Сковороди / розмову вела Любов Голота // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 10-16 серпня (№ 32). – С. 1, 10-11


  Про суть Сковородинських навчань та освітню систему Сковороди розповідає ініціатор і автор концепції навчань культурософ Олександр Шокало.
882293
  Наєнко Г.М. Морально-філософські проблеми в наукових творах XVII-XVIII століть // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 45-52.


  У статті розглянуто ознаки наукового стилю в українському перекладі латинського трактату Станіслава Решки "Розмова о смерты" (1629 р.) The characteristic of the scientific style in the Ukrainian translation of the Latine textof Stanislav Reshka ...
882294
  Богуславський О. Морально-ціннісні аспекти сучасних досліджень розвитку підприємництва / О. Богуславський, Н. Ігнатович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 50-52. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються роль і значення морально-ціннісних аспектів у сучасних економічних дослідженнях. Обґрунтовуються необхідність та напрями дослідження підприємництва у морально-етичній парадигмі. В статье рассматривается роль и значение ...
882295
  Дорожко І.І. Морально-ціннісні норми особистості у площині родинного виховання (філософський дискурс) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 83-91


  Розкриваються актуальні питання, що постають у площині родинного виховання. Визнання цінності особистості на рівні сім"ї, захист її гідності є життєво необхідним пріоритетом сьогодення. Ключові слова: глобалізація, сім"я, морально-ціннісні ...
882296
  Лавренко О.В. Морально-ціннісні орієнтації економічної соціалізації студентської молоді // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 45-50. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 46). – ISSN 2072-4772
882297
  Потапчук Т. Морально-ціннісні орієнтації молоді: ретроспективний аналіз // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 59-64. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (375)). – ISSN 1729-360Х


  Аналізуються наукові праці М. Костомарова , М. Драгоманова, М. Грушевського та ін.
882298
   Морально-ціннісні особливості інноваційної поведінки молоді в період становлення українського суспільства : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 233с. – 4 додатки


  Додатки Додаток А Анкети та опитувальні листи Додаток Б Розуміння соціальної справедливості в залежності від ставлення до реформ Додаток В Що потрібно, щоб почувати себе сьогодні щасливим? Додаток Д Про найголовніше у житті.
882299
   Морально-эстетические проблемы творчества. – Киев : Вища школа : Изд-во при Киев. ун-те, 1981. – 184 с. – Библиогр.: с. 178-183 (178 назв.)
882300
  Бельченко Валентина Филипповна Морально-этическая проблематика в творчестве О.Ю.Кобылянской (дооктябрьский период) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Бельченко Валентина Филипповна; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1984. – 16л.
882301
  Коренькова Т.В. Морально-этические категории в пословицах и поговорках белорусов // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 264-267
882302
   Морально-этические нормы. Война. Окружающая среда. – М., 1989. – 252с.
882303
  Аксенчик Нина Константиновна Морально-этические проблемы и их идейно-художественное решение в современной белорусской драматургии (на материале пьес А.Петрашеквича, Н.Матуковского, А.Делендика, А.Дударева) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Аксенчик Нина Константиновна; Минск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1988. – 21л.
882304
  Зарембо Людмила Иванован Морально-этические проблемы и их идейно-эстетическое решение в драматургии Андрея Макаенка 50-70-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Зарембо Людмила Иванован; Минск. гос. пед. ин-т. – Минск, 1980. – 20л.
882305
  Головко Н.А. Морально-этические проблемы международной политики / Н.А. Головко. – М., 1986. – 63с.
882306
  Толстых А.В. Морально-этические проблемы психологической практики / А.В. Толстых. – Москва, 1988. – 62 с.
882307
   Морально-этическое и эстетическое содержание украинской прозы 70-х годов о Великой Отечественной войне : Дис... канд. филол. наук : 10.01.03 / Лабач М. Н,; Лабач М. Н. ; Львов. гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1988. – 178л. – Бібліогр.:л.157-178
882308
  Перчилло Владимир Николаевич Морально-этическое содержание категории "Жизненный путь личности" : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 / Перчилло Владимир Николаевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 17 с.
882309
  Перчилло В.Н. Морально-этическое содержание категории "Жизненный путь личности". : Дис... Канд. филос. наук: 09.00.05 / Перчилло В.Н.; КУ ім. Т.Шевченка. – К, 1990. – 165л. – Бібліогр.:л.146-165
882310
  Сухонос В. Морально - ідеологічна основа державної влади в постіндустріальному суспільстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.109-111
882311
  Чернега В. Морально релевантні та морально іррелевантні норми сімейного права України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 353-354
882312
  Скрипник А.П. Моральное зло в истории этики и культуры / А.П. Скрипник. – Москва : Политиздат, 1992. – 351 с. – (Над чем работают, о чем спорят философы). – ISBN 5-250-01310-4
882313
  Шихардина Татьяна Николаевна Моральное регулирование социальной деятельности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шихардина Татьяна Николаевна; Урал. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1977. – 21л.
882314
  Шимановский Д.С. Моральное самосознание : этико-философский аспект / Д.С. Шимановский. – Киев, 1986. – 141с.
882315
  Шимановский Д.С. Моральное самосознание личности. / Д.С. Шимановский. – Москва, 1986. – 63с.
882316
  Плютто П.А. Моральное сознание : между культурой и природой ( а - культурой ) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 1. – С.97-113. – ISSN 0235-1188
882317
  Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Ю. Хабермас. – Санкт-Петербург, 2000. – 380с.
882318
  Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Ю. Хабермас. – Санкт-Петербург : Наука, 2000. – 384с. – ISBN 5-02-026810-0; 3-518-28022-8
882319
  Рыбакова Н.В. Моральное сознание и поведение / Н.В. Рыбакова. – Л., 1971. – 20с.
882320
  Рыбакова Н.В. Моральное сознание и поведение личности / Н.В. Рыбакова. – Л., 1972. – 31с.
882321
  Фролов Моральное сознание социалистического коллектива и воспитание нравственной личности : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Фролов ВасилийЕвгеньевич; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1968. – 25л.
882322
  Дробницкий Олег Григорьевич Моральное сознание. (Вопросы специфики природы, логики и структуры нравственности. Критика буржуазных концепций морали) : Автореф... д-ра философ.наук: / Дробницкий Олег Григорьевич; Ин-т философии АН СССР. – М., 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
882323
   Моральное сознание: элементы, формы, особенности. – М., 1974. – 139с.
882324
   Моральное стимулирование труда. – М., 1985. – 112с.
882325
  Аббасов С. Моральные догмы ислама и их социальный смысл : автореф. дис. ... канд. философ. наук / Аббасов С. ; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1966. – 16 с.
882326
  Симонова С.А. Моральные коллизии Льва Толстого // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 68-71
882327
  Волкогонов Д.А. Моральные конфликты и способы их разрешения / Д.А. Волкогонов. – Москва, 1974. – 64с.
882328
  Даниленко И.М. Моральные критерии социальной зрелости личности / И.М. Даниленко. – М, 1980. – 64с.
882329
   Моральные ориентации молодежи. – М., 1985. – 147с.
882330
  Рыбакова Н.В. Моральные отношения и их структура / Н.В. Рыбакова. – Ленинград, 1974. – 120с.
882331
  Дедюлина М.А. Моральные постредники в философии технологий Л. Маньяни // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 25-27
882332
  Овчинников И. Моральные права автора в праве США // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2014. – № 1. – С. 67-71. – ISSN 0201-7059
882333
  Казарян Д.А. Моральные принципы в народном творчестве : Автореф... канд. философ.наук: 624 / Казарян Д.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1968. – 25л.
882334
  Редлих Ш. Моральные принципы в повседневной действительности: митрополит Андрей Шептицкий и евреи в период Холокоста и Второй мировой войны // Єгупець / Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства, Ін-т Юдаїки, Дух і Літера ; редкол.: Г. Аронов, М. Петровський, В. Богуславська [та ін.]. – Київ, 2006. – № 16 : Дух і літера. – С. 195-222. – ISBN 966-378-031-2
882335
  Бакшутов В.К. Моральные стимулы в жизни человека / В.К. Бакшутов. – Свердловск : Кн. изд-во, 1961. – 64 с.
882336
  Щербак Ф.Н. Моральные стимулы в труде / Ф.Н. Щербак. – Ленинград, 1973. – 184с.
882337
  Нестеров В.Г. Моральные стимулы трудовой деятельности / В.Г. Нестеров. – М., 1973. – 64с.
882338
  Нестеров В.Г. Моральные стимулы трудовой деятельности / В.Г. Нестеров. – М., 1974. – 63с.
882339
  Бакщевичене Р. Моральные установки и законодательство: теория и практика Литовской Республики / Р. Бакщевичене, Д. Бейноравичюс // Право и демократия : Сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2005. – Вып. 16. – С. 90-101. – ISBN 985-485-438-8. – ISSN 0202-6342
882340
  Артемов Г.П. Моральные установки и ценности населения России в европейском контексте // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 3-9. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
882341
  Щербак Ф.Н. Моральные факторы развития социалистического производства / Ф.Н. Щербак. – Москва, 1975. – 64с.
882342
  Котов Л.И. Моральные факторы ускорения. / Л.И. Котов. – М., 1988. – 64с.
882343
  Харланов Е.И. Моральные ценности в деятельности К.А.Тимирязева и его этическое наследие. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.624 / Харланов Е.И.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1971. – 21л.
882344
   Моральные ценности и личность. – М., 1994. – 176с.
882345
   Моральные ценности советского человека. – Л., 1968. – 192с.
882346
   Моральные чувства нашего современника. – Л., 1966. – 238с.
882347
  Семенов М.Н. Моральный авторитет и его роль в воспитании нового человека. : Автореф... Канд.филос.наук: / Семенов М.Н.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 20л.
882348
  Батдалов Т.Д. Моральный аспект принятия политических решений в учении Н. Макиавелли // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 7. – С. 136-140. – ISSN 0235-1188
882349
   Моральный выбор. – Москва, 1980. – 344с.
882350
  Бакштановский В.И. Моральный выбор личности / В.И. Бакштановский. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1977. – 200 с. – Список лит.: с. 190-200 (306 назв.)
882351
  Бакштановский В.И. Моральный выбор личности: альтернативы и решения / В.И. Бакштановский. – Москва : Политиздат, 1983. – 224 с. : ил. – (Личность. Мораль. Воспитание. Сер. худож.-публ. и науч.-попул. изданий)
882352
  Вавилова И.А. Моральный и правовой запреты. : Автореф... Канд.философ.наук: 624 / Вавилова И.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 18л.
882353
  Гапоненко А.Л. Моральный износ и обновление орудий труда / А.Л. Гапоненко. – Москва, 1980. – 155с.
882354
  Захаров В.Г. Моральный износ машин и оборудования при социализме : Автореф... канд. экон.наук: / Захаров В.Г.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А.Жданова. Экон. фак. – Л., 1963. – 18л.
882355
  Мягков А.И. Моральный износ машин и эффективность социалистическогод общественного производства. : Автореф... Доктора экон.наук: 08.00.01 / Мягков А.И.; Моск.фин.ин-т. – М, 1978. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
882356
  Мягков А.И. Моральный износ машин при социализме. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мягков А.И.; М-во высш.образования и сред.спец.образования. – М, 1960. – 18л.
882357
  Гольдин М.М. Моральный износ основных фондов предприятий в условиях НТР / М.М. Гольдин, Л.Н. Сухинина. – М., 1986. – 161с.
882358
  Сусак Петр Дмитриевич Моральный климат в социалистическом производственном коллективе как фактор повышения социальной активности личности : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сусак Петр Дмитриевич; Киевский государственный педагогический институт им. А.М.Горького. – Киев, 1983. – 200л. – Бібліогр.:л.164-188
882359
  Сусак П.Д. Моральный климат в социалистическом производственном коллективе как фактор повышения социальной активности личности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сусак П.Д.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 24л.
882360
  Миловидов А.С. Моральный кодекс и нравственное воспитание воина / А.С. Миловидов. – М., 1964. – 85с.
882361
  Уткин С.С. Моральный кодекс и профессиональная специфика морали. / С.С. Уткин. – Ростов-на-Дону, 1964. – 136с.
882362
   Моральный кодекс исследователя и нравственные основания научно-педагогической деятельности // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 3. – С. 41-62. – ISSN 0869-3617


  25 ноября 2011 г. в Институте философии РАН состоялся круглый стол журналов «Вопросы философии», «Высшее образование в России», «Человек» на тему «Нравственные основания научной и педагогической деятельности. Моральный кодекс ученого и преподавателя ...
882363
  Богданова Светлана Моральный кодекс строителей капитализма : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 26-28 : Фото
882364
  Чеботарев Э.П. Моральный кодекс строителей коммунизма. / Э.П. Чеботарев, Л.М. Чеботарев. – Иваново, 1962. – 60с.
882365
   Моральный кодекс строителя коммунизма. – Омск, 1962. – 16с.
882366
   Моральный кодекс строителя коммунизма. – Кишинев, 1963. – 40с.
882367
   Моральный кодекс строителя коммунизма : Рекомендательный указатель литературы. – Рига, 1963. – 84 с.
882368
   Моральный кодекс строителя коммунизма. – 2-е изд. – М., 1965. – 176с.
882369
  Сытенко Л.Т. Моральный кодекс строителя коммунизма и критика религиозной нравственности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Сытенко Л.Т. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1963. – 19 с.
882370
  Губанов Н.И. Моральный кодекс строителя коммунизма и религиозные нравоучения / Н.И. Губанов. – М, 1962. – 28с.
882371
  Губанов Н.И. Моральный кодекс строителя коммунизма и религиозные нравственные поучения / Н.И. Губанов. – М, 1962. – 28с.
882372
  Соловьев Г.И. Моральный коэффициент / Г.И. Соловьев. – Москва, 1944. – 128с.
882373
   Моральный облик советского воина. – М., 1950. – 44с.
882374
   Моральный облик советского рабочего. – М., 1966. – 312с.
882375
  Пуни А.Ц. Моральный облик советского спортсмена / А.Ц. Пуни. – Ленинград : Молодая гвардия, 1954. – 28 с.
882376
  Пятунин М.М. Моральный облик советского человека / М.М. Пятунин. – Свердловск, 1955. – 64с.
882377
  Ефимов В.Т. Моральный облик строителей коммунизма / В.Т. Ефимов. – М, 1959. – 40с.
882378
   Моральный облик строителя коммунизма. – М., 1964. – 248с.
882379
  Мелещенко Л.П. Моральный образ вченого в творчості В.І. Вернадського // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 2 (60). – С. 78-81. – ISSN 0374-3896


  Показано розуміння В.І. Вернадським етики і цінностеей науки, відповідальності вченого перед суспільством.
882380
  Скирдо М.П. Моральный фактор в Великой Отечественной войне. / М.П. Скирдо. – М, 1959. – 136с.
882381
  Ильин С.К. Моральный фактор в современной войне / С.К. Ильин. – 2-е доп. изд. – М., 1969. – 175с.
882382
  Ильин С.К. Моральный фактор в современных войнах / С.К. Ильин. – 3-е изд. перераб. и доп. – М., 1979. – 223с.
882383
  Селютин А. Мораторий остается! // Юридична газета. – Київ, 2012. – 11 вересня (№ 37)


  "... Относительно купли-продажи земельных участков с/г назначений".
882384
  Герасимова Е. Мораторий преткновения. Отечественные финансисты оспаривают Мораторий на принудительную реализацию имущества в Конституционном Суде // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2003. – № 3. – С.19-21
882385
   Мораторій - заради порятунку села / Я. Краснопольський, В. Жук, Л. Спіцина,О. Ковалів, Л. Молдован, П. Каленич // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 6-8
882386
  Морозов Є. Мораторій (заборона) на право відчужувати майно іпотекодавця // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2024. – 16-31 січня (№ 3/4). – С. 44-45. – ISSN 1992-9277


  Тимчасовий мораторій (заборону) на право іпотекодержателя відчужувати майно іпотекодавця без згоди останнього на його відчуження.
882387
   Мораторій гальмує розвиток земельних реформ і породжує тіньовий ринок // Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2007. – № 4. – С. 4-7.


  Прес-конференція
882388
  Січко Н.П. Мораторій на відкриття проваджень щодо банкрутства під час воєнного стану / Н.П. Січко, С.В. Дяченко // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації" : 13 трав. 2022 р., м. Хмельницький, Україна / "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 185-188. – ISBN 978-617-8037-75-8
882389
  Марусенко Р. Мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення: втрачений сенс // Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 31 трав. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т держави і права НАН України ім. В.М. Корецького ; [заг. ред.: М.В. Краснова, Т.О. Коваленко]. – Київ : Кондратьєв А.В., 2019. – С. 288-292. – ISBN 978-966-7957-24-7
882390
  Марусенко Р.І. Мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення: законодавчі новації // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 3. – С. 40-52.
882391
  Гиляка І.С. Мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення: поняття, особливості застосування, перспективи // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 104-106. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
882392
  Кулинич П.Ф. Мораторій на відчуження сільськогосподарських земель: правові та соціально-економічні проблеми // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 32-43.
882393
  Бобицький Н. Мораторій на експорт лісу. Ендшпіль // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 лютого (№ 6). – С. 5


  "15 січня 2019 р. Європейська Комісія передала Києву запит на проведення спеціальних консультацій як першого етапу процедури врегулювання спору між Європейським Союзом та Україною в рамках Угоди про асоціацію".
882394
  Бутирський А.А. Мораторій на задоволення вимог кредиторів у процедурі банкрутства (порівняльно-правовий аналіз) // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 573-576. – ISBN 966-660-151-6
882395
  Зінковська О. Мораторій на землі сільгосппризначення. Чи доцільно його відміняти? // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 11. – С. 12-15
882396
  Рибалко У. Мораторій на землі сільськогосподарського призначення: перепона чи необхідність // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 118-119
882397
  Мірошниченко А. Мораторій на землю // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 26 травня - 1 червня (№ 21). – С. 7. – ISSN 1992-9277


  Чи повинна бути збережена заборона на відчуження земель сільскогосподарського призначення, і що буде в разі його можливого скасування?
882398
  Зубрицький О.В. Мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення як обмеження конституційних прав людини // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 133-136. – ISBN 978-966-7957-18-6
882399
  Вайда О. Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення за законодавством України // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 122-123
882400
  Куманська О. Мораторій на продаж землі: to be or not to be? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 1, 38-41
882401
  Левчук Н. Мораторій: to be or not to be? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 14 серпня (№ 32/33). – С. 14-15


  Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення передбачений п. 14, 15 Перехідних положень Земельного кодексу України та діє з дати його прийняття.
882402
  Васильєва Т.О. Морбіальна метафора в економічному дискурсі сучасних іспаномовних ЗМІ // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; редкол.: Голубовська І.О., Звонська Л.Л., Корольов І.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 30-47. – ISSN 2411-1562


  Статтю присвячено дослідженню функціонування морбіальної метафори в економічному дискурсі сучасних іспаномовних ЗМІ. Матеріалом наукових розвідок є статті економічної тематики, опубліковані в розділі "Економіка" іспаномовних періодичних ...
882403
  Добош О.С. Морбіальні метафори Брекзиту / О.С. Добош, О.В. Сабан, С.М. Альбота // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 2 (78), лютий 2020 р. – С. 160-166. – ISSN 2304-5809
882404
  Жадько В. Моргаєнко Петро Давидович (- критик. літературознавець, перекладач) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 606. – ISBN 978-966-8567-14-8
882405
   Моргуліс Наум Давидович - засновник Київської наукової школи фізичної електроніки (1904-1976) // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 64-65. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
882406
   Моргуліс Наум Давидович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 181-182. – ISBN 966-02-0537-6
882407
   Моргуліс Наум Давидович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 292. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
882408
   Моргуліс Наум Давидович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 320-321 : фото
882409
   Моргуліс Наум Давидович (1904-1976) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 317. – ISBN 978-966-439-754-1
882410
  Нагайко Т. Моргунов Ю.Ю. - дослідник Переяславської землі // Людина в історії краю: Переяславщина : матеріали круглого столу "Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті", 13 жовт. 2021 р., м. Переяслав / Нац. іст.-етногр. заповідник "Переяслав" [та ін. ; упоряд.: Т. Нагайко, О. Горбовий ; редкол.: С.М. Вовкодав, О.А. Горбовий, О.В. Колибенко та ін.]. – Переяслав ; Кам"янець-Подільський : Рута, 2021. – С. 106-115. – (Краєзнавча бібліотека Переяславщини ; вип. 20). – ISBN 978-617-8021-72-6
882411
   Мордва-каратаи: язык и фольклор. – Казань, 1991. – 152с.
882412
  Маркелов М. Мордва / М. Маркелов. – Москва, 1928. – 12 с.
882413
  Шереметев С.Д. Мордвиновы : [очерк] / [Сергей Шереметев]. – Москва : Типо-лит. Н.И. Куманина, 1900. – 16 с. – Автор указан в конце текста
882414
  Казьмирчук М.Г. Мордвінцев В"ячеслав Михайлович / М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 256. – ISBN 96966-8060-04-0
882415
   Мордвінцев В"ячеслав Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 60. – ISBN 966-8352-11-4
882416
   Мордвінцев В"ячеслав Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 317-318. – ISBN 978-966-439-754-1
882417
  Кадакин В.В. МордГПИ им.М.Е.Евсевьева: история и современность // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 5. – С. 49-54. – ISSN 0869-3617


  Статья содержит краткую информацию по истории развития Мордовского государственного педагогического института им. М.Е. Евсевьева. Особое внимание уделяется характеристике современного состояния учебной, научной, инновационной и воспитательной работы. ...
882418
  Білецький В.С. Морденіт (- рідкісний мінерал, водний алюмосилікат натрію, калію та кальцію каркасної будови, групи цеолітів) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 540. – ISBN 978-966-02-9001-3
882419
  Курас І. Мордовець (Мардовцев) Данило Лукич // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 273-275. – ISBN 966-642-207-7
882420
   Мордовия. – Саранск, 1985. – 143с.
882421
   Мордовия в годы Великой Отечественной войны. – Саранск, 1962. – 568с.
882422
  Ефимов И.А. Мордовия в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918 - лето 1919 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ефимов И.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 20л.
882423
  Корсаков И.М. Мордовия в период разложения крепостного строя (1800-1861 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Корсаков И. М.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 20 с.
882424
   Мордовия в период упрочения Советской власти и гражданской войны. – Саранск, 1959. – 424с.
882425
  Дорожкин М.В. Мордовия накануне Великой Октябрьской социалистической революции / М.В. Дорожкин, И.И. Фирстов. – Саранск, 1958. – 72с.
882426
  Горький М. Мордовка / М. Горький. – Саранск, 1983. – 200с.
882427
  Самошкин С.А. Мордовская детская литература : Автореф... канд. филол.наук: / Самошкин С.А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1967. – 27л.
882428
  Самошкин С.А. Мордовская детская литература / С.А. Самошкин. – Саранск, 1970. – 184 с.
882429
  Самородов К.Т. Мордовская литература и критика. / К.Т. Самородов. – Саранск, 1964. – 208с.
882430
   Мордовская народная вышивка. – Саранск, 1991. – 114с.
882431
  Маскаев А.И. Мордовская народная эпическая песня. / А.И. Маскаев. – Саранск, 1964. – 440с.
882432
  Самородов К.Т. Мордовская обрядовая поэзия. / К.Т. Самородов. – Саранск, 1980. – 168с.
882433
   Мордовская республиканская картинная галерея. – Саранск, 1970. – 68с.
882434
  Евсевьев М.Е. Мордовская свадьба. / М.Е. Евсевьев. – 2-е изд. – Саранск, 1959. – 273с.
882435
  Горбунов В.В. Мордовская советская литература - детище Великого Октября / В.В. Горбунов, В.Е. Кирюшин. – Саранск, 1957. – 35с.
882436
  Ватанина М.Ф. Мордовские исторические песни : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ватанина М.Ф. ; Саратовск. гос. ун-т. – Саратов, 1968. – 24 с.
882437
   Мордовские народные песни. – Саранск, 1955. – 88с.
882438
   Мордовские народные песни. – Москва : Художественная литература, 1957. – 271 с.
882439
  Фетисов М.И. Мордовские народные сказательницы. / М.И. Фетисов. – Саранск, 1953. – 196с.
882440
   Мордовские народные сказки.. – Саранск : Мордовское книжное из-во, 1954. – 86 с.
882441
   Мордовские народные сказки.. – Саранск, 1971. – 414с.
882442
   Мордовские народные сказки.. – 2-е изд. – Саранск, 1978. – 414с.
882443
   Мордовские народные сказки: Собрал и обработал К.Т.Самородов.. – Саранск, 1985. – 400с.
882444
   Мордовские поэты.. – М., 1940. – 112с.
882445
   Мордовские рассказы.. – Саранск, 1954. – 208с.
882446
   Мордовские рассказы.. – М., 1958. – 216с.
882447
   Мордовские украшения: Каталог.. – Л., 1988. – 116с.
882448
   Мордовские украшения: Каталог.. – Л., 1988. – 112с.
882449
  Таракина Э.Н. Мордовский детский фольклор : Автореф... канд. филол.наук: 10.648 / Таракина Э.Н.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 23л.
882450
   Мордовский областной комитет КПСС. Верховный Совет Мордовской АССР.. – Саранск, 1990. – 117с.
882451
  Кирюшкин Б.Е. Мордовский советский роман / Б.Е. Кирюшкин. – Саранск, 1965. – 184с.
882452
   Мордовский университет им. Н.П.Огарева. Саранск. Конференция молодых ученых. 1974. – Саранск, 1974. – 120с.
882453
   Мордовский университет. Труды Мордовского гос. университета имени Н.П.Огарева (1957-19670). Библиографический указатель. – Саранск, 1971. – 135с.
882454
  Мосин М.В. Мордовско-эстонские лексические отношения : Автореф... канд. филол.наук: 666 / Мосин М.В.; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 18л.
882455
  Вавилин В.Ф. Мордовское народное зодчество / В.Ф. Вавилин. – Саранск, 1980. – 98 с.
882456
   Мордовское устное народное творчество : учеб. пособие. – Саранск, 1987. – 287с.
882457
  Александровский В.Н. Море-счастье мое : повесть : для сред. возраста / В.Н. Александровский ; ил.: В.Г. Зуенко. – Хабаровск : : Хабаровское книжное издательство, 1963. – 64 с. : ил.
882458
  Митрофанов Л.И. Море - отважным! Драма / Л.И. Митрофанов. – М., 1960. – 79с.
882459
  Коваленко Г.О. Море / Грицько Коваленко ; Накладом Укp.-Руської Видавн. Спілки. – Київ : Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки, 1913. – 22 с.
882460
  Руммер А. Море / А. Руммер. – Краснодар, 1951. – 384с.
882461
  Никандров Н.Н. Море / Н.Н. Никандров. – М., 1952. – 212с.
882462
  Фехер К. Море : роман / К. Фехер. – Москва
Ч. 1. – 1959. – 382 с.
882463
  Фехер К. Море : роман / К. Фехер. – Москва
Ч. 2. – 1959. – 331 с.
882464
   Море : Сборник. – Пер. с франц. – Москва, 1960. – 620с.
882465
  Келлерман Б. Море / Б. Келлерман. – Симферополь, 1991. – 415с.
882466
  Іваничук Р. Море : Повість // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 7/8. – С. 10-56. – ISSN 0130-1608
882467
  Бэнвилл Д. Море : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 3-93. – ISSN 1130-6545
882468
  Данилюк І. Море : радіоетюд / І. Данилюк, І. Немирована // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 286-289
882469
  Зоненко И.Т. Море Азовское / И.Т. Зоненко. – Краснодар, 1960. – 56с.
882470
  Золотов В.А. Море без чаек / В.А. Золотов. – Рига, 1969. – 278с.
882471
  Золотов В.А. Море без чаек / В.А. Золотов. – Рязань, 1985. – 336с.
882472
  Павлов И. Море бесправия - Америка: капитализм США и дискриминация личности. / И. Павлов. – М., 1981. – 191с.
882473
  Бать Л.Г. Море бушует : повесть о писателе А.С. Прибое : [для сред. и старш. возраста] / Бать Л.Г. – Москва : Детская литература, 1967. – 191 с., [1] л. портр. : ил.
882474
  Дворцов Н.Г. Море бьется о скалы / Н.Г. Дворцов. – 3-е изд.. – Барнаул : Алтайское кн.изд-во, 1963. – 304 с.
882475
  Дворцов Н.Г. Море бьется о скалы / Н.Г. Дворцов. – Барнаул, 1972. – 384с.
882476
  Дворцов Н.Г. Море бьется о скалы. / Н.Г. Дворцов. – 3-е изд.. – Барнаул, 1964. – 304с.
882477
  Устинов А.А. Море в капле : Жизнь - литература - критика. / А.А. Устинов. – Алма-Ата, 1975. – 207с.
882478
  Попов В.Л. Море в капле. / В.Л. Попов. – Л, 1969. – 104с.
882479
  Кукуев Л.А. Море в ладонях. / Л.А. Кукуев. – Иркутск, 1969. – 427с.
882480
  Скалозуб Ю.Г. Море в огне: роман / Ю.Г. Скалозуб. – Днепропетровск, 1986. – 277с.
882481
   Море в русской поэзии. – Москва-Ленинград, 1945. – 166с.
882482
  Дмитренко В.М. Море в теплих долонях / В.М. Дмитренко. – К., 1989. – 293с.
882483
  Беднарский Владимир Море внутри : destination // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 5. – С. 77-83 : Фото
882484
   Море возможностей с "Ривьерой-Сочи" : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 40 : Фото
882485
  Мисько П.А. Море Геродота : роман / Павел Мисько ; авториз. пер. с белорус. А.Чесноковой. – Москва : Советский писатель, 1979. – 423 с.
882486
  Осадчий О.М. Море голубое / О.М. Осадчий. – М, 1976. – 240с.
882487
  Емцев М.Т. Море Дирака / М.Т. Емцев, Е.И. Парнов. – Москва, 1967. – 460 с.
882488
  Маняк В.А. Море Дірака : оповідання, повісті / В.А. Маняк. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 335 с.
882489
  Изюмский Б.В. Море для смелых / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1977. – 328с.
882490
  Ізюмський В Б. Море для сміливих / В Б. Ізюмський, . – К., 1964. – 331с.
882491
  Халваши Ф. Море доброй надежды : стихи / Фридон Халваши ; авториз. пер. с груз. М.Тарасовой и М.Синельникова. – Москва : Советский писатель, 1976. – 103 с.
882492
  Бээкман В.Э. Море дождя и солнца : стихотворения и поэмы / В.Э. Бээкман; пер. с эст. – Москва : Художественная литература, 1974. – 176 с.
882493
   Море дружбы. Сборник стихотворений.. – Калининград, 1972. – 127с.
882494
  Сальников А.А. Море друужбы / А.А. Сальников. – Фрунзе, 1973. – 168с.
882495
  Голованов К.П. Море дышит велико / К.П. Голованов. – Л., 1983. – 287с.
882496
  Тарасов Н.И. Море живет / Н.И. Тарасов. – Москва, 1949. – 288с.
882497
  Тарасов Н.И. Море живет. / Н.И. Тарасов. – 3-е изд., доп. – Москва : Советская наука, 1956. – 376с.
882498
  Василева О. Море житейськеє = The sea of troubles / Олена Василева ; [передм. Б. Кравцева]. – Нью-Йорк : Життя, 1962. – 70, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
882499
  Корнеев А.Н. Море за околицей. / А.Н. Корнеев. – П., 1975. – 334с.
882500
  Сизоненко А.А. Море замерзает у берегов / А.А. Сизоненко. – М., 1961. – 262с.
882501
  Новиков-Прибой Море зовет / Новиков-Прибой. – Москва : Из-во лит-ры на иностр.языках. – 549 с. – На языке хинди
882502
  Пунченок А.Е. Море зовет / А.Е. Пунченок. – М, 1943. – 53с.
882503
  Новиков-Прибой Море зовет / Новиков-Прибой. – Симферополь, 1965. – 476с.
882504
  Дыгало В.А. Море зовет / В.А. Дыгало. – М, 1989. – 127с.
882505
  Богданова Светлана Море зовет : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 66-68 : Фото
882506
  Щербановский О.С. Море зовет отважных. / О.С. Щербановский. – Владивосток, 1963. – 120с.
882507
  Ойслендер А.Е. Море и берег / А.Е. Ойслендер. – Москва, 1960. – 200 с.
882508
  Басистый Н.Е. Море и берег : [лит. запись А.М. Крысова] / Н.Е. Басистый. – Москва : Воениздат, 1970. – 212 с. : ил., 1 л. портр. – (Военные мемуары)
882509
  Войскунский Е.Л. Море и берег / Е.Л. Войскунский. – Москва, 1975. – 304с.
882510
  Соловьев А.И. Море и берег / А.И. Соловьев. – Ростов-на-Дону, 1987. – 86с.
882511
  Гартвиг Море и его жизнь / Гартвиг. – 2-е изд. – Москва : В типографии Ньюман и Глушкова, 1867. – 441, XI с.
882512
  Вальтер И. Море и его жизнь / И. Вальтер. – С.-Петербург : Тип. Т-ва Народная Польза
Т. 1, 2. – 1905. – 128, 108, [1] с.
882513
  Флеров Н.Г. Море и жизнь / Н.Г. Флеров. – М, 1977. – 252с.
882514
  Бирюлин Г.М. Море и звезды : фантастич. роман / Г.М. Бирюлин ; [ил. С. Ясенков]. – Владивосток : Приморское книжное издательство, 1962. – 210 с. : ил.
882515
  Бирюлин Г.М. Море и звезды : фантастич. роман / Г.М. Бирюлин ; [ил. Н. Горбунов]. – Владивосток : Дальневосточное книжное издательство, 1968. – 187 с. : ил.
882516
  Джангулашвили Т. Море и лето : стихи / Теймураз Джангулашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря востока, 1960. – 98 с.
882517
  Гук Г.Г. Море и люди / Г.Г. Гук. – Владивосток, 1957. – 192с.
882518
  Флеров Н.Г. Море и люди / Н.Г. Флеров. – М, 1973. – 141с.
882519
  Иноземцев Иван Владимирович Море и люди : Книги будущему аквалангисту: [Обзор литературы] / Иноземцев Иван Владимирович. – Москва : Книга, 1977. – 46с.
882520
  Фишгойт М.Г. Море и мы / М.Г. Фишгойт. – Симферополь, 1966. – 109с.
882521
  Данилов В.С. Море и юность / В.С. Данилов. – Калининград, 1961. – 96с.
882522
  Данилов В.С. Море и юность / В.С. Данилов. – Калининград, 1977. – 71с.
882523
  Эндо Сюсаку Море и яд / Эндо Сюсаку. – М, 1964. – 126с.
882524
   Море исчезающих времен: Повести и рассказы латиноамер. писателей.. – Москва, 1981. – 367с.
882525
  Брайко Сергій Борисович Море і пляжі, гори і реліктові ліси, шарм Набережної, кораблі на рейді, яхти біля причалів - це Ялта : [інтерв"ю з ялтинським міським головою С.Б. Брайком] / Брайко Сергій Борисович, Світланова Вікторія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 28-30
882526
  Брайко Сергій Борисович Море і пляжі, гори і реліктові ліси, шарм Набережної, кораблі на рейді, яхти біля причалів - це Ялта : [інтерв"ю з ялтинським міським головою С.Б. Брайком] / Брайко Сергій Борисович, Світланова Вікторія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 28-30
882527
  Брайко Сергій Борисович Море і пляжі, гори і реліктові ліси, шарм Набережної, кораблі на рейді, яхти біля причалів - це Ялта : [інтерв"ю з ялтинським міським головою С.Б. Брайком] / Брайко Сергій Борисович, Світланова Вікторія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 28-30
882528
  Малєй Антоніна Море й маги Криму : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 38-41 : Фото
882529
  Даненбург В.И. Море кипит / В.И. Даненбург. – Москва : Современник, 1975. – 141с.
882530
  Карелин Д.Б. Море Лаптевых : Научно-популярный физико-географический очерк / Д.Б. Карелин. – Москва: Ленинград : Главсевморпути, 1946. – 200с.
882531
  Тарбеев Д. Море Лаптевых и его побережье / Д. Тарбеев. – Ленинград-Москва, 1940. – 78с.
882532
  Євменова Анастасія Море лікує, або Таласотерапія по-грецькому : мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 20-23 : Фото
882533
  Алехнович В.И. Море мечты / Алехнович В.И. – Минск : Беларусь, 1968. – 88 с. – (Первая книга поэта)
882534
  Алеханов В.П. Море мечты / В.П. Алеханов. – Минск, 1968. – 88с.
882535
   Море мови : зб. конкурсних матеріалів / [упоряд.: Ю. Работін, В. Джуран, Т. Фонарюк]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – 179, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в конці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-35-5
882536
  Годенко М.М. Море мое / М.М. Годенко. – Москва, 1956. – 141с.
882537
  Демерджі Д.Л. Море моє / Д.Л. Демерджі. – Дніпропетровськ, 1959. – 86с.
882538
  Красовский А.С. Море молодое / А.С. Красовский. – Киев : Молодь, 1965. – 103 с.
882539
  Хасин А.И. Море на вкус соленое / А.И. Хасин. – Москва, 1984. – 224 с.
882540
  Пальчевский А.О. Море на камне / А.О. Пальчевский. – М, 1976. – 424с.
882541
  Пушкин В.М. Море над землей / В.М. Пушкин. – Владивосток, 1965. – 56с.
882542
  Халваши Ф. Море начинается в Батуми : роман / Фридон Халваши. – Москва : Советский писатель, 1990. – 265 с.
882543
  Снегов С.А. Море начинается с берега / С.А. Снегов. – Калининград, 1964. – 231с.
882544
  Хазри Н. Море начинается с вершин : стихи и поэмы / Н. Хазри; перевод с азербайдж. – Москва : Советский писатель, 1975. – 208 с.
882545
  Кассис В.Б. Море начинается с гор / В.Б. Кассис. – М., 1979. – 128с.
882546
  Руденко М. Море не помиляється : проза: п"єса на 3 дії // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 1/2 (56/57). – С. 56-74
882547
  Эдидович М.Д. Море пахнет льдом. / М.Д. Эдидович. – Магадан, 1975. – 94с.
882548
   Море письмен. Факсимиле тангутских ксилографов.. – М.
Ч.1. – 1969. – 608с.
882549
   Море письмен. Факсимиле тангутских ксилографов.. – М.
Ч.2. – 1969. – 272с.
882550
  Міліневський Г.П. Море Росса-надія П"ятого океану // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 5 (87)
882551
  Мойланен Таня Море Росса - Эдемский сад / Мойланен Таня, Траутман Кельвин // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Октябрь. – С. 64-69 : фото
882552
  Гургула І. Море Росса : роман // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8. – С. 113-128. – ISSN 0208-0710
882553
  Абромайт Ларс Море Росса. Южный океан. Кипение жизни в холодной воде / Абромайт Ларс, Веллер Джон // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 1 (213), январь. – С. 36-49 : фото. – ISSN 1029-5828
882554
  Кларети Жюль Море свободы. Паяц / Жюль Кларети ; пер. с фр. А. Башиловой. – Санкт-Петербург : Т-во печ. и изд. дела "Труд", 1909. – (Художественная библиотека ; № 4)
882555
   Море синее не потому, что в нем отражается небо // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 7 (184), июль. – С. 32 : фото. – ISSN 1029-5828
882556
  Калимуллин И. Море синее, пой! / И. Калимуллин. – Казань : Татарсое кн. изд-во, 1972. – 56 с.
882557
  Хитон П. Море синеет / П. Хитон. – Л., 1974. – 192с.
882558
  Златогоров М.Л. Море слабых не любит / М.Л. Златогоров. – Москва, 1956. – 205 с.
882559
  Еременко А.К. Море следов не хранит / А.К. Еременко. – Краснодар, 1987. – 122с.
882560
  Замотина Марина Море смывает все беды : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 49-51 : Фото
882561
  Хазри Н. Море со мной : стихи / Наби Хазри; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1983. – 111 с.
882562
  Рыбин В.Ф. Море согласия / В.Ф. Рыбин. – Ашхабад
2. – 1971. – 328с.
882563
  Букин Н.И. Море создано для смелых / Н.И. Букин. – Москва, 1971. – 78с.
882564
  Чурбанов А.А. Море соленое / А.А. Чурбанов. – Архангельск, 1970. – 95с.
882565
  Лыков В.В. Море соленое: Роман. / В.В. Лыков. – Днепропетровск
1. – 1980. – 239с.
882566
  Лыков В.В. Море соленое: Роман. / В.В. Лыков. – Днепропетровск
2. – 1982. – 288с.
882567
  Лыков В.В. Море соленое: Роман. / В.В. Лыков. – Днепропетровск
3. – 1990. – 205с.
882568
  Червоткіна І. Море стонет чайками. Повія. Ночь - это вкусно, быстро, полезно. Выстрел. Як філософію Ніцше : вірші // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 64-66
882569
  Махмуд Море тайн относительно доблестей благородных (география) / Махмуд, ибн. – Ташкент, 1977. – 167с.
882570
  Белов Р.П. Море тебя полюбит / Р.П. Белов. – Пермь : Пермское книжное издательство, 1965. – 42 с. – (Рассказы о советских людях)
882571
  Синельников Л.И. Море Цимлянское / Л.И. Синельников. – М., 1959. – 18с.
882572
  Овчаренко Ф.Е. Море штормит / Ф.Е. Овчаренко. – Свердловск, 1978. – 175с.
882573
  Холендро Д.М. Море шумит / Д.М. Холендро. – Симферополь, 1951. – 72с.
882574
  Беляев А.А. Море шумит : рассказы / А.А. Беляев. – Мурманск : Книжное изд-во, 1961. – 104 с. : ил.
882575
  Лисин М.Д. Море шумит / М.Д. Лисин. – Горький, 1962. – 195с.
882576
  Красовский А.С. Море шумит : стихи и песни / А.С. Красовский. – Киев : Радянський письменник, 1966. – 55с.
882577
   Море юности: Писатели 30-х голов о молодежи: Повести, рассказы.. – М., 1990. – 410с.
882578
  Подолей Л. Море як романтична візія мрії у поезії Т. Шевченка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 240-243
882579
  Кессених В.А. Море Ясности / В.А. Кессених. – Архангельск, 1966. – 53с.
882580
  Правдин Л.Н. Море Ясности. / Л.Н. Правдин. – Пермь, 1962. – 304с.
882581
  Боровський О. Море, гори... і немає чим дихати. Катастрофічний звіт ООН про забруднення повітря на Західних Балканах // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 5 червня (№ 62). – С. 8


  "За даними оприлюдненого 3 червня звіту ООН, у всіх великих містах Західних Балкан забруднення повітря є настільки катастрофічним, що скорочує середню тривалість життя мешканців регіону більш як на один рік. Головна причина в тому, що весь цей регіон ...
882582
  Панов Н.Н. Море, корабль и ты / Н.Н. Панов. – Москва : Советский писатель, 1972. – 391с.
882583
  Панов Н.Н. Море, корабль и ты : Роман / Н.Н. Панов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 416с.
882584
  Ковалев Д.М. Море, море / Д.М. Ковалев. – М, 1976. – 158с.
882585
  Краснов А.М. Море, небо и любовь / А.М. Краснов. – Калининград, 1982. – 159с.
882586
  Рыбалко В.Я. Море, реки и лиманы / В.Я. Рыбалко. – Одесса, 1990. – 159с.
882587
  Кабанова Е.В. Море, солнце и любовь : стихотворения / Елена Кабанова. – Одесса : Астропринт, 2019. – 38, [2] с. : портр. – ISBN 978-966-927-576-9
882588
   Море. Развитие идей и наблюдений, связанных с изучением морей.. – М., 1965. – 464с.
882589
  Угаров Михаил Море. Сосны : повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 5 (1021 ). – С. 92-135. – ISSN 0130-7673
882590
  Байцуров П.А. Море...Море... : повесть / Павел Байцуров. – Ленинград : Сов. писатель, 1979. – 222 с. : ил.
882591
   Море: Сборник.. – М., 1987. – 404с.
882592
  Заика В.Е. Мореведы с большим кругозором // Морський екологічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2012. – Т. 11, № 2. – С. 101-103. – ISSN 1684-1557


  До 150-річчя від дня народження почесного академіка Інституту біології південних морів НАН України Миколи Михайловича Книповича (1862-1939).
882593
  Пилипенко Ігор Олегович Морегосподарський комплекс українського Приазов"я: суспільно-географічне дослідження : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Пилипенко І.О.; Херсонський держ. ун-тет. – Херсон, 2003. – 209 л. – Бібліогр.: л. 182-198; Дод.: л. 198-209
882594
  Пилипенко Ігор Олегович Морегосподарський комплекс українського Приазов"я: суспільно-географічне дослідження : Автореф. дис. ...канд. географ. наук: 11.00.02 / Пилипенко І.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв.
882595
  Пилипенко І.О. Морегосподарський комплекс українського Приазов"я: суспільно-географічне дослідження : [монографія] / Пилипенко І.О. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2005. – 178с. – ISBN 966-8912-04-7
882596
  Чесноков И.Н. Морем живы / И.Н. Чесноков. – Мурманск, 1983. – 157с.
882597
  Рупинский Ю Морем закаленные. / Ю Рупинский. – Мурманск, 1965. – 64с.
882598
  Гільєн Н. Морем Карібським кораблик пливе... / Н. Гільєн. – К., 1984. – 32с.
882599
  Виита Л. Морена : Роман / Лаури Виита // Прекрасная свинарка : роман, рассказы / М. Ларни. – Москва : Художественная литература, 1981. – С. 233-375. – (Библиотека финской литературы)
882600
  Каган А.А. Моренные отложения северо-запада СССР / А.А. Каган, М.А. Солодухин. – Москва : Недра, 1971. – 137с.
882601
   Морены-источник гляциологической информации. – Москва : Наука, 1989. – 234 с.
882602
   Морены -- источник гляциологической информации.. – М., 1989. – 235с.
882603
  Нойирхен Г. Мореплавание вчера и сегодня / Г. Нойирхен. – Ленинград, 1977. – 183с.
882604
  Берадзе Т.Н. Мореплавание и морская торговля в средневековой Грузии / Т.Н. Берадзе ; АН ГССР, Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А. Джавахишвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1989. – 286, [2] с., [4] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 256-287 (599 назв.)
882605
  Те Ранги Хироа Мореплаватели солнечного восхода / Те Ранги Хироа. – М., 1950. – 264с.
882606
  Те Ранги Хироа (П. Бак) Мореплаватели солнечного сосхода : Пер. с англ. Витова М.П., Сапгир Л.М. Под. ред. Токарева С.А. / Ранги Хироа (П. Бак) Те. – Москва, 1959. – 253с.
882607
  Базунов О.В. Мореплаватель : повести и рассказы / Олег Базунов ; [худож. В. Мишин]. – Ленинград : Сов. писатель. Ленингр. отд-ни, 1990. – 397 с. : ил.
882608
  Свет Я.М. Мореплаватель туманного Альбиона : "Джемс Кук" / Я.М. Свет. – Москва : Географгиз, 1963. – 80с.
882609
   Мореходка набирает менеджеров / Дементьев Сергей, Милитицкий Илья, Фельдман Михаил, Карманова Елена, Килимник Ольга // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 64-69 : фото, рис.
882610
  Хлюстин Б.П. Мореходная астрономия / Б.П. Хлюстин. – Москва, Ленинград : Военмориздат, 1939. – 380 с.
882611
  Хлюстин Б.П. Мореходная астрономия / Б.П. Хлюстин. – М-Л, 1949. – 52с.
882612
  Белобров А.П. Мореходная астрономия : [учебник для гос. ун-тов и гидрометеорол. ин-тов] / А.П. Белобров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1953. – 314 с., [2] л. карт. : ил.
882613
   Морехозяйственный комплекс : В 2-х тт. – Киев : Наукова думка
Т. 1. – 1991. – 348 с.
882614
   Морехозяйственный комплекс : В 2-х тт. – Киев : Наукова думка
Т. 2. – 1991. – 322 с.
882615
  Рытхэу Ю.С. Морж раздора : рассказы / Юрий Рытхэу ;. – Москва : Правда, 1964. – 62 с.
882616
  Сакерина Юлия Морж: со льда - на сушу. День моржа // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 46 : фото
882617
  Сидоренко Віктор Морзин - Аворіаз. У Воротях Сонця // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 6 (144), грудень - січень. – С. 68-71 : фото
882618
  Иванова Г.Д. Мори Огай / Г.Д. Иванова. – М, 1982. – 246с.
882619
  Самойленко А. Моринська криниця : лірика, поеми, гумор / Антолій Самойленко. – Київ : Рада, 1998. – 128 с. – ISBN 966-7087-12-3
882620
  Кузьменко-Волошина Моринські барвінки / Кузьменко-Волошина. – К, 1987. – 126с.
882621
  Грабовецький В.В. Моринці. Сторінки історії села Тараса Шевченка та вшанування Кобзаря : до 200-річчя з дня уродин / Володимир Грабовецький, Володимир Неумитий ; Прикарпатський національний ун-т ім. В. Стефаника, Каф-ра історії України ; Івано-Франківський державний історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. – 344 с. – (Наукові записки Прикарпатської історичної школи). – ISBN 966-8265-71-8
882622
  Дрюон М. Морис Дрюон / М. Дрюон. – Махачкала
1. – 1990. – 446с.
882623
  Дрюон М. Морис Дрюон / М. Дрюон. – Махачкала
3. – 1991. – 783 с.
882624
  Маслова С. Морис Метерлинк. Под маской синей птицы // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 2. – С. 56-65
882625
  Цыпин Г.М. Морис Равель / Г.М. Цыпин. – Москва : Музгиз, 1959. – 135 с.
882626
  Ступель А.М. Морис Равель / А.М. Ступель. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1964. – 132 с.
882627
  Ступель А.М. Морис Равель / А.М. Ступель. – изд. 3-е. – Ленинград : Музыка, 1975. – 152 с.
882628
  Смирнов В.В. Морис Равель / В.В. Смирнов. – Ленинград : Музыка, 1989. – 60 с.
882629
  Смирнов В.В. Морис Равель и его творчество / В.В. Смирнов. – Ленинград : Музыка, 1981. – 222 с.
882630
  Коньо Ж. Морис Торез - человек, борец. / Ж. Коньо, В. Жоанес. – Москва, 1975. – 160с.
882631
  Фревиль Ж. Морис Торез / Жан Фревиль. – Москва : Госполитиздат, 1961. – 115 с.
882632
  Касаткина Г.П. Морис Торез / Г.П. Касаткина. – Москва, 1975. – 316с.
882633
  Панько М.А. Морис Торез в борьбе за коммунистическую партийность французской литературы : Автореф. дис. ...канд. филол. наук : 10.644 / Панько М.А. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 24 с.
882634
   Морис Утрилло. – М., 1988. – 193с.
882635
  Залка Матэ Морислав воює / Залка Матэ. – К, 1936. – 207с.
882636
  Короткий В.А. Морі Меттью Фонтейн / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 92-93. – ISBN 966-06-0393-2
882637
  Білецький В.С. Моріон (- мінерал класу силікатів, різновид раухтопазу) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 550. – ISBN 978-966-02-9001-3
882638
  Лорті С. Моріс Дюплессі і провінція Квебек / С. Лорті. – Київ : Група міжнародного співробітництва, 2004. – 233с. – ISBN 966-96099-4-1
882639
  Ролан Моріс Равель (1875-1937) / Ролан, Манюель -. – Київ : Музична Україна, 1975. – 144 с.
882640
  Джеджула А.О. Моріс Торез / А.О. Джеджула, К.О. Джеджула. – Київ : Політвидав України, 1974. – 221с.
882641
  Доценко С.І. Моріц Ешер - ...Математики використовують мої малюнки для ілюстрацій своїх книг // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9/10 (133). – С. 18-22. – ISSN 2518-7104
882642
  Мушкетик Л.Г. Моріц Жигмонд (- угорський письменник, журналіст, видавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 550. – ISBN 978-966-02-9001-3
882643
   Морія : Альманах .Научно-публицистическое издание. – Одесса : Печатный Дом, 2004-. – ISBN 966-8164-16-4
№ 1. – 2004
882644
   Морія : Научно-публицистическое издание. – Одесса : Печатный Дом, 2004-. – ISBN 966-8164-50-4
№ 2. – 2004
882645
   Морія : Альманах. Научно-публицистическое издание. – Одесса : Печатный Дом, 2004-. – ISBN 966-8164-93-8
№ 3. – 2005
882646
   Морія : Альманах. Научно-публицистическое издание. – Одесса : Печатный Дом, 2004-. – ISBN 966-389-034-7
№ 4. – 2005
882647
   Морія : Альманах. Научно-публицистическое издание. – Одесса : Друк, 2004-. – ISBN 966-8169-90-4
№ 5. – 2006
882648
   Морія : альманах: научно-публицистическое издание / Общественная организация "Общинный дом еврейских знаний "Мория". – Одесса : Друк, 2004-. – ISBN 966-8169-90-4
№ 10. – 2008
882649
  Мещерюк И Г. Морковь дикая, ее биология и эфирномасличность в Молдавии. : Автореф... Канд.биол.наук: / Мещерюк Г.И,; Ан СССР. – Л, 1966. – 16л.
882650
  Уэлш Д. Морлоки / Д. Уэлш. – Москва, 1926. – 124 с.
882651
  Аболіна Г Т. Морльнісна культура в контексті соціокультурної динаміки. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.07 / Аболіна Т.Г,; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К, 1999. – 36л.
882652
  Семпева Т.О. Мормони в межрелігійному діалозі про інститут традиційної сім"ї : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 72
882653
  Альтшулер Н. Мормышка / Н. Альтшулер. – Рига, 1968. – 88с.
882654
  Грешнер Аннетт Мороженое "Московское" : отрывки из романа // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 122-184. – ISSN 1130-6545
882655
  Белокрылов В.А. Мороженые яблоки : (десять месяцев одного детства) : повесть : для сред. и старш. школьного возраста / В.А. Белокрылов ; ил. В.Т. Лосев. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1968. – 96 с. : ил.
882656
  Наєнко М.К. Мороз-Стрілець Тамара Михайлівна (- письменниця, літературознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 590. – ISBN 978-966-02-9001-3
882657
  Некрасов Н.А. Мороз - Красный нос / Н.А. Некрасов. – Москва, 1936. – 47с.
882658
  Проценко Л. Мороз Захар Петрович (12.XI.1904-29.VI.1958) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 171-172. – ISBN 5-333-00673-3
882659
  Проценко Л. Мороз Захар Петрович [12.XI.1904-29.VI.1958] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 171-172. – ISBN 978-611-01-1405-9
882660
  Застрожный В.К. Мороз и девчонки / В.К. Застрожный. – Воронеж, 1964. – 102с.
882661
  Вяхирев И.А. Мороз и солнце / И.А. Вяхирев. – Москва, 1961. – 87с.
882662
  Бараз М.У. Мороз и солнце : повесть / М.У. Бараз. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1974. – 167 с. : ил.
882663
   Мороз и солнце. – М., 1988. – 172с.
882664
  Чичибабин Б.А. Мороз и солнце. / Б.А. Чичибабин. – Харьков, 1963. – 86с.
882665
  Куранов Ю.Н. Мороз и солнце: Лирич. миниат. и повести. / Ю.Н. Куранов. – Москва, 1981. – 96 с.
882666
  Одоевский А.И. Мороз Иванович / А.И. Одоевский. – М.-Л., 1944. – 16с.
882667
  Сидоренко Віктор Мороз і сонце : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Каминіна Наталія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 50-53 : Фото
882668
  Одоєвський В.Ф. Мороз Іванович / В.Ф. Одоєвський. – К., 1982. – 16с.
882669
  Геник С. Мороз Михайло // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 159-160 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
882670
  Губерський Л.В. Мороз Олександр Олександрович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 128-129. – ISBN 966-316-045-4
882671
   Мороз Олексій Григорович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 251. – ISBN 978-966-644-090-0
882672
   Мороз Сергій Амвросієвич (1937-1997) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 318. – ISBN 978-966-439-754-1
882673
  Млынарж З. Мороз ударил из Кремля / З. Млынарж. – М, 1992. – 287с.
882674
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – Москва, 1946. – 127с.
882675
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – Хабаровск, 1948. – 72с.
882676
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – Москва, 1949. – 104с.
882677
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – Москва, 1949. – 76с.
882678
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – Москва, 1950. – 104с.
882679
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – Москва, 1958. – 39с.
882680
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – Москва, 1967. – 128с.
882681
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос / Н.А. Некрасов. – Москва, 1987. – 63с.
882682
  Некрасов Н.А. Мороз, Красный нос. Русские женщины / Н.А. Некрасов. – Ленинград : Художественная литература, 1975. – 160 с.
882683
  Некрасов Н. А. Мороз, Красный нос. Русские женщины. Дедушка / Н.А. Некрасов. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1971. – 127 с. – Миниатюрное издание. - Обл. из дерева.
882684
  Білецький В.С. Морозевич Юзеф (- польський мінералог, геолог, петрограф) / В.С. Білецький, Л.В. Шпильовий // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 568. – ISBN 978-966-02-9001-3
882685
  Мирний П. Морозенко : Повість. – Львів : Видавнича спілка, 1900. – 43с.
882686
  Мирний П. Морозенко : Оповидання / Панас Мырный. – У Кыиви(Київ) : Вик ; Друкарня Петра Барського, 1904. – 60 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Выдавныцтво "Вик" ; № 40)
882687
  Мирний П. Морозенко / П. Мирний. – Львів : Просвіта, 1918. – 32с. – (Посвітні листки ; Ч. 57. 1928 р.)
882688
  Мирний П. Морозенко : Оповідання П. Мирного. – Черкаси : Допомога школі, 1920. – 23 с. – (Мати : Книжка для читання в школі ; Кн. 4)
882689
  Мирний П. Морозенко : Оповідання / П. Мирний. – Київ : Сяйво, 1927. – 47с. – (Дешева б-ка красного письменства)
882690
  Мирний П. Морозенко / П. Мирний. – Київ : Час, 1927. – 34с. – (Б-ка "Хата-читальня")
882691
  Мирний П. Морозенко / П. Мирний. – Харків; Київ : ДВУ, 1930. – 59с. – (Масова худ. б-ка)
882692
  Мирний П. Морозенко : Вибрані твори: Для середн. шк. віку / П. Мирний. – Київ : Веселка, 1965. – 200с. – (Шкільна б-ка)
882693
  Мирний П. Морозенко : Вибрані твори / П. Мирний. – Київ : Веселка, 1970. – 176с. – (Шкільна б-ка)
882694
  Славинський М. Морозиво з ожиною // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Національна Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2013. – № 7/8. – С. 142-144. – ISSN 0208-0710


  Остання поїздка Лесі Українки до Грузії
882695
  Мирный П. Морозко : Рассказы / П. Мирный; Пер. с укр. – Киев : Гослитиздат Украины, 1953. – 90с.
882696
   Морозко. – Москва, 1987. – 48 с.
882697
  Деменчук Г.С. Морозная родина / Г.С. Деменчук. – Красноярск, 1961. – 36с.
882698
  Злотников Н.М. Морозное облако / Н.М. Злотников. – Москва, 1977. – 175с.
882699
  Орлов В.О. Морозное пучение грунтов в расчетах оснований сооружений / В.О. Орлов. – Новосибирск, 1987. – 136с.
882700
  Ян Т.Г. Морозное солнце. / Т.Г. Ян. – Кемерово, 1963. – 80с.
882701
  Садовской Б. Морозные узоры / Б. Садовской. – Пб., 1922. – 79с.
882702
   Морозов Анатолій Георгійович : доктор історичних наук, професор : біобібліографічний покажчик. – Черкаси : ЧНУ ім.Б.Хмельницького, 2006. – 36 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; 4)
882703
   Морозов Анатолій Георгійович : доктор істор. наук., професор : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. Михайла Максимовича ; [уклад.: В.О. Кірєєва, Л.Г. Лисиця, О.З. Силка ; наук. ред. Г.М. Голиш ; авт. вступ. ст.: В.М. Мельниченко, С.В. Корновенко]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. – 68, [2] с. : фот. – Імен. покажч.: с. 66. – (Серія: Бібліографія вчених України ; вип. 7)
882704
   Морозов Василь Анрійович (1922) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 318. – ISBN 978-966-439-754-1
882705
  Ступак Ф.Я. Морозов Павло Іванович // Київські благодійні медичні товариства (др. пол. XIX - поч. XX ст.) / Ф.Я. Ступак. – Київ : [б. в.], 1998. – С. 84. – ISBN 5770702958
882706
   Морозов Павло Іванович (1846-1927) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 318-319. – ISBN 978-966-439-754-1
882707
   Морозов Павло Іванович (1846 - 1927) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 251. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
882708
  Павленко І.Я. Морозов Петро Осипович (- російський історик літератури, театрознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 582. – ISBN 978-966-02-9001-3
882709
  Кисельов М.М. Морозова Людмила Петрівна (- філософ) / М.М. Кисельов, В.І. Ярошовець // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 586-587. – ISBN 978-966-02-9001-3
882710
  Моложавенко В.С. Морозовск / В.С. Моложавенко. – Ростов -на-Дону, 1981. – 94 с.
882711
  Бахревский В.А. Морозовская стачка : ист. повесть : [для ст. возраста] / Владислав Бахревский ; худож. И. Незнайкина. – Москва : Детская литература, 1976. – 176 с. : ил.
882712
  Бахревский В.А. Морозовская стачка : [сборник] / Владислав Бахревский. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 192 с. : ил.
882713
   Морозовская стачка 1885. – М., 1925. – 19-264с.
882714
  Ерман Р.К. Морозовская стачка 1885 года : Автореф... канд. ист.наук: / Ерман Р.К.; Моск. гор. пед. ин-т им. Потемкина. – М., 1953. – 12л.
882715
  Кабанов П.И. Морозовская стачка 1885 года / П.И. Кабанов, Р.К. Ерман. – Москва, 1963. – 115 с.
882716
   Морозовская стачка 7-13 (19-25) января 1885 г.. – М., 1923. – 77с.
882717
   Морозовская стачка. 1885-1935. – М., 1935. – 104с.
882718
  Ерман Р.К. Морозовская стычка 1885 года : Автореф... канд. ист.наук: / Ерман Р.К.; Моск. гор. пед. ин-т им. Потемкина. – М., 1953. – 12л.
882719
  Бахревський В.А. Морозовський страйк : іст. повість для ст. шк. віку / Владислав Бахревський ; пер. з рос. В. Конашевича ; худож. О. Литвинова. – Київ : Веселка, 1985. – 183 с. : іл. – (Іст.-рев. б-ка)
882720
  Бестужева-Лада Морозовы. Символ русского предпринимательства // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 10. – С. 4-17


  Фамилия Морозовых со временем стала почти что нарицательной - такой огромный вклад внесли представители этой династии в развитие промышленности, финансовой сферы, науки, образования, культуры, здравоохранения и духовного потенциала России. Хотя сам ...
882721
  Шамрай Т.Ф. Морозом намальована весна : поезії / Т.Ф. Шамрай. – Харків : Прапор, 1991. – 113 с.
882722
   Морозоопасные грунты как основания сооружений. – Новосибирск, 1992. – 165с.
882723
  Опалко О. Морозостійкість пагонів Amelanchier spicata (lam.) С. Roch // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 80-82. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати проморожування пагонів Amelanchier spicata (Lam.) С. Roch у першій декаді січня при температурах-5C і -35С а також у першій декаді березня при температурах -20С i -25C. The results of freezing of shoots of Amelanchier spicata ...
882724
  Капля А.В. Морозостійкість різних частин кореневої системи плодових культур / А.В. Капля, 1961. – 46-55с.
882725
  Поліщук Л.К. Морозостійкість рослин / Л.К. Поліщук. – Київ, 1962. – 47с.
882726
   Морозостійкість тканин пагонів листопадних магнолій / Р.М. Палагеча, В.В. Грохольський, О.І. Китаєв, С.В. Фомічова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 52-55. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати проморожування однорічних пагонів, контрастних за морозостійкістю листопадних магнолій. Визначено рівень пошкодження кожної із тканин (кора, камбій, деревина, серцевина) на морфометрично різних сегментах пагону. The results of ...
882727
  Мининберг С.Я. Морозостойкость и особенности обмена веществ винограда при различных условиях питания. / С.Я. Мининберг. – К. – 327-330с.
882728
  Бертуш М.Б. Морозостойкость некоторых древесных пород по исследованиям в условиях г. Киева : дис. ... канд. биол. наук / М.Б. Бертуш ; Киев. лесохозяйственный ин-т. – Киев : Киевский лесохозяйственный институт, 1951. – 231 л. – Бібліогр.: л. 220-231
882729
  Бертуш М.Б. Морозостойкость некоторых древесных пород по исследованиям в условиях города Киева : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бертуш М.Б. ; Киев. лесохозяйтвен. ин-т. – Киев, 1952. – 16 с.
882730
  Мининберг С.Я. Морозостойкость некоторых сортов винограда / С.Я. Мининберг. – Киев, 1948. – 72с.
882731
  Бочкарева Эмма Борисовна Морозостойкость озимых масличных крестоцветных культур и методы ее определения для целей селекции : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Бочкарева Эмма Борисовна; Всесоюз. академия сельскогохозяйственных наук. Всесоюзн. науч.-иссл. ин-т растениеводства. – Л., 1979. – 20л.
882732
  Проценко Д.Ф. Морозостойкость плодовых культур СССР / Д.Ф. Проценко. – Киев : Киевский университет, 1958. – 392с.
882733
  Сидорович Е.А. Морозостойкость роз в условиях Белоруссии: Экол.-физиол. аспекты / Е.А. Сидорович, И.К. Володько. – Минск, 1989. – 95с.
882734
  Самсонова А.Е. Морозоустойчивость корневых систем сеянцев дуба и шелковицы в различных условиях выращивания : Автореф... кандидата биол.наук: / Самсонова А.Е.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1966. – 22л.
882735
  Вовкун В.В. Морозяне щастя : повість ; оповідання / Василь Вовкун. – Київ : Молодь, 1991. – 204с. – У кн. також: Весною на плоту зими / О.Б. Жилін. – (Перша книга прозаїка). – ISBN 5-7720-0523-5
882736
  Мушкетик Юрій Морок : Роман / Мушкетик Юрій. – Київ : Український письменник, 2001. – 214с. – (Сер "Сучасна українська література"). – ISBN 966-579-088-9
882737
  Мушкетик Ю. Морок: [Роман] // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.85-112. – ISSN 0208-0710
882738
  Гриценко О. Морока з мультикультуралізмом // Критика. – Київ, 2001. – Листопад, (число 11). – С. 23-27
882739
  Туранли Ф.Г. Мороховець Валерій Євгенович (- архитектор, громадський діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 591. – ISBN 978-966-02-9001-3
882740
   Мороховський Микола Олександрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 83-84
882741
   Мороховський Микола Олександрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 162-163 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
882742
   Мороховський Микола Олександрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 170-171. – ISBN 978-966-439-961-3
882743
   Мороховський Микола Олександрович (1957) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 92-93. – ISBN 966-95774-3-5
882744
   Морочковський Семен Філімонович (1897-1960) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 319. – ISBN 978-966-439-754-1
882745
  Сергієнко А.Є. Морошка для Оксани // Зустрічний вітер / В.М. Григорчук. – Київ : Молодь, 1988. – С. 240-342. – (Перша книга прозаїка)
882746
  Ушаков Д.А. Морошка. / Д.А. Ушаков. – М., 1968. – 79с.
882747
  Тарханов А.С. Морошковое лето / А.С. Тарханов. – М., 1985. – 95с.
882748
   Морская аквакультура. – М., 1985. – 254с.
882749
   Морская аквакультура: экономика, организация, планирование, управление. – К., 1992. – 255с.
882750
   Морская биоакустика. – Ленинград : Судостроение, 1969. – 424с.
882751
   Морская биогеография: Предмет, методы, принципы районирования. – Москва, 1982. – 309с.
882752
  Трусов Ю. Морская былина / Ю. Трусов. – Одесса, 1976. – 80 с.
882753
  Костылев В.И. Морская быль. / В.И. Костылев. – Москва-Л., 1945. – 356с.
882754
  Попов Н.И. Морская вода : Справочное руководство / Н.И. Попов, К.Н. Федоров, В.М. Орлов. – Москва : Наука, 1979. – 327 с.
882755
  Томази А. Морская война на Адриатическом море. / А. Томази. – М.-Л., 1940. – 164с.
882756
  Купер Д.Ф. Морская волшебница : роман / Д.Ф. Купер. – Одесса : Маяк, 1982. – 375 с. – (Морская библилтека ; Кн. 27)
882757
  Костоглодов В.В. Морская гамма-спектрометрическая съемка / В.В. Костоглодов. – М., 1979. – 148с.
882758
  Шепард Ф.П. Морская геология / Ф.П. Шепард. – Ленинград : Недра, 1969. – 462с.
882759
  Шепард Ф.П. Морская геология / Ф.П. Шепард. – 3-е изд. – Ленинград : Недра, 1976. – 488с.
882760
  Логвиненко Н.В. Морская геология : Учебное пособие для вузов / Н.В. Логвиненко. – Ленинград : Недра, 1980. – 343с.
882761
  Хосино М. Морская геология / М. Хосино. – Москва : Недра, 1986. – 432с.
882762
  Кеннетт Дж.П. Морская геология : В 2-х т. / Дж.П. Кеннетт; Пер с англ. И.О.Мурдмаа и Е.В.Ивановой под ред. А.П.Лисицына. – Москва : Мир
Том 1. – 1987. – 384с.
882763
  Кеннетт Дж.П. Морская геология : В 2-х т. / Дж.П. Кеннетт; Пер с англ. И.О.Мурдмаа и Е.В.Ивановой под ред. А.П.Лисицына. – Москва : Мир
Том 2. – 1987. – 384с.
882764
  Леонтьев О.К. Морская геология (Основы геологии и геоморфологии дна Мирового океана) / О.К. Леонтьев. – Москва : Высшая школа, 1982. – 344с.
882765
   Морская геология и геофизика. – Рига
Вып. 5. – 1976
882766
  Спрингис К.Я. Морская геология и проблемы минерального сырья / К.Я. Спрингис. – Москва : Знание, 1971. – 48с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Науки о Земле" ; 9)
882767
   Морская геология, седиментология, осадочная петрография и геология океана. – Л., 1980. – 255с.
882768
   Морская геоморфология : Терминологический справочник. – Москва : Мысль, 1980. – 280с.
882769
  Артеменко В.И. Морская геотермическая съемка / В.И. Артеменко, Я.П. Маловицкий. – Москва : Недра, 1979. – 103с.
882770
  Артеменко В.И. Морская геотермическая съемка / В.И, Артеменко, Я.П. Маловицкий. – Москва : Недра, 1979. – 103 с. : ил. – Библиогр.: с. 100-102 (64 назв.)
882771
  Осадчий В.Г. Морская геотермосъемка / В.Г. Осадчий, Г.А. Куксов, В.В. Ковалик. – Киев : Наукова думка, 1979. – 102с.
882772
  Шапировский Н.И. Морская геофизическая разведка / Н.И. Шапировский, Р.М. Гаджиев. – Баку, 1962. – 156с.
882773
  Гордиенко В.И. Морская геофизическая разведка (элементы теории электромагнитных методов) / В.И. Гордиенко ; АН УССР, Физ.-мех. ин-т. – Киев : Наукова думка, 1978. – 164 с. – Библиогр.: с. 155-161 (132 назв.)
882774
  Дерюгин К.К. Морская гидрометрия / К.К. Дерюгин, И.А. Степанюк. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 392с.
882775
  Остроухов А.В. Морская гидрометрия / А.В. Остроухов, Ю.И. Шамраев. – Л., 1981. – 447с.
882776
  Коровин В.П. Морская гидрометрия : Учебник для вузов / В.П. Коровин, Е.И. Чверткин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 262с. – ISBN 5-286-00013-4
882777
  Истошин Ю.В. Морская гидрометрия. / Ю.В. Истошин. – Л., 1967. – 408с.
882778
  Ланге В. Морская гравиметрия / В. Ланге. – Москва : Недра, 1965. – 96с.
882779
  Делинджер П. Морская гравиметрия / П. Делинджер. – М, 1982. – 312с.
882780
  Гайнанов А.Г. Морская гравиразведка : Учебное пособие для вузов / А.Г. Гайнанов, В.Л. Пантелеев. – Москва : Недра, 1991. – 213с.
882781
   Морская держава. – Москва, 1947. – 127с.
882782
  Синецкий Валентин Петрович Морская деятельность: теоретический аспект // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 49-56. – Бібліогр.: с. 49-50, 52-53, 55. – ISSN 0131-2227
882783
  Черемисинова Е.А. Морская диатомовая флора межледниковых отложений в долине рр. Мги и Вытегры и в котловине Ладожского озера. : Автореф... канд. биол.наук: / Черемисинова Е.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 22 с.
882784
  Поликарпов Г.Г. Морская динамическая радиохемоэкология / Г.Г. Поликарпов, В.Н. Егоров. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 175 с. – Библиогр. : С. 166-174
882785
  Амбаров К.М. Морская доблесть и слава : (Очерки о традициях ВМФ) / К.М. Амбаров, Н.В. Усенко. – Москва : Знание, 1989. – 63, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике. Защита Отечества ; 7/1989)
882786
   Морская доблесть: сборник. – Москва, 1982. – 208с.
882787
  Вагнер Н. Морская дружба / Н. Вагнер. – Москва-Ленинград, 1950. – 96с.
882788
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – 2-е изд. – М, 1943. – 376с.
882789
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – М, 1943. – 55с.
882790
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – М, 1944. – 40с.
882791
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – М-Л, 1945. – 87с.
882792
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – М, 1955. – 432с.
882793
  Соболев Л.С. Морская душа : рассказы / Л.С. Соболев. – Москва : Художественная литература, 1969. – 512с.
882794
  Соболев Л.С. Морская душа : Рассказы / Л.С. Соболев. – Одесса : Маяк, 1973. – 475с. – (Морская библиотека)
882795
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – Москва : Современник, 1975. – 494с.
882796
  Соболев Л.С. Морская душа : повесть, рассказы, очерки / Л.С. Соболев. – Москва : Военное издательство, 1977. – 368с.
882797
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – М, 1979. – 161-629с.
882798
  Соболев Л.С. Морская душа : рассказы / Л.С. Соболев. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1984. – 107с.
882799
  Соболев Л.С. Морская душа : повесть, рассказы, очерки / Л.С. Соболев. – Москва : Военное издательство, 1985. – 333с.
882800
  Соболев Л.С. Морская душа / Л.С. Соболев. – Киев, 1988. – 444с.
882801
  Соболев Л.С. Морская душа Зеленый луч / Л.С. Соболев. – М, 1958. – 799с.
882802
  Смектин Г. Морская душа композитора // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып .8. – С. 38-46


  О композиторе, народном артисте РСФСР (1981) Евгении Эммануиловиче Жарковском (1906-1985)
882803
  Соболев Л.С. Морская душа. Зеленый луч / Л.С. Соболев. – Мурманск, 1974. – 301с.
882804
   Морская жемчужина Мармарис // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 7 (2898). – С. 54-55 : фото
882805
  Чернов Ю.И. Морская жилка / Ю.И. Чернов. – Москва, 1962. – 48с.
882806
  Скребицкий А.И. Морская Зоологическая станция в Неаполе / А.И. Скребицкий. – Москва : Типо-лит. Высоч. утвержд. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1890. – 44 с. – Отд. оттиск: Русская мысль. 1890, № 9


  На обратной стор. обложки дарств. надпись: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
882807
   Морская инженерная геология : сб. науч. тр. – Рига, 1990. – 99с.
882808
   Морская инженерная геология и гидрогелогия: сб. ст.. – Рига, 1980. – 106с.
882809
   Морская инженерная геофизика : сборник научных трудов. – Рига : ВНИИморгео, 1988. – 107 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
882810
  Масленников Б.Г. Морская карта рассказывает. Справочник. / Б.Г. Масленников. – М., 1973. – 366с.
882811
  Павлова А.В. Морская картография (Составление геогр. карт океанов и морей). : Автореф... канд. географ.наук: 502 / Павлова А.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 20л.
882812
  Гордеев А.Ю. Морская картография в Украине (историко-организационный аспект) / А.Ю. Гордеев, О.Г. Марченко // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 97-100. – Бібліогр.: 2 назви
882813
  Котляров Б.И. Морская книга. / Б.И. Котляров. – К, 1977. – 167с.
882814
  Лебедев А.А. Морская купель / А.А. Лебедев. – Ярославль, 1974. – 176с.
882815
  Гордин В.М. Морская магнитометрия / В.М. Гордин, Е.Н. Розе, Б.Д. Углов. – Москва : Недра, 1986. – 231с.
882816
  Крисс А.Е. Морская микробиология : (глубоководная) / А.Е. Крисс; АН СССР, Институт микробиологии. – Москва : Изд-во АН ССР, 1959. – 456 с. : табл.
882817
   Морская микропалеонтология (диатомеи, радиолярии, силикофлягелляты, фораминиферы и известковый наннопланктон) : сборник. – Москва : Наука, 1978. – 254с.
882818
  Горшков С.Г. Морская мощь государства / С.Г. Горшков. – М., 1976. – 463с.
882819
  Зайцев П Ю. Морская нейстонология / П Ю. Зайцев. – К., 1970. – 264с.
882820
  Казьмин В.Д. Морская нива. / В.Д. Казьмин. – Владивосток, 1989. – 133с.
882821
  Дмитрук А.В. Морская пена : фантастическая повесть / А.В. Дмитрук. – Киев : Молодь, 1987. – 344 с. – В кн. также: Земля необетованна / В.А. Заяц ; Передай другому / Л.П. Козинец
882822
  Мельников П.Е. Морская пехота / П.Е. Мельников. – М., 1982. – 96с.
882823
  Камалов Х.Х. Морская пехота в боях за Родину. / Х.Х. Камалов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1983. – 221с.
882824
  Овлащенко А.В. Морская политика Европейского Союза в свете интеграционных теорий // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 2 (110). – С. 139-146. – ISSN 0321-2017
882825
  Иванов Л. Морская политика и дипломатия империалистических держав. / Л. Иванов. – М., 1964. – 444с.
882826
  Пантюхов И.М. Морская почка. / И.М. Пантюхов. – Калининград, 1972. – 96с.
882827
  Токарева А.Е. Морская проблема Боливии: есть ли выход из тупика? // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 28-35. – ISSN 044-748Х
882828
  Левасту Т. Морская промысловая экосистема: Колич. оценка параметров и регулирование рыбловства / Т. Левасту, Г. Ларкинз; Пер. с англ. Н.К. Прусовой ; Под ред. Ю.Н. Ефимова. – Москва, 1987. – 165 с .
882829
  Шацов А.Н. Морская радиометрия / А.Н. Шацов. – Москва : Недра, 1969. – 104с.
882830
   Морская радиохемоэкология и проблема загрязнений. – Киев : Наукова думка, 1984. – 182с.
882831
   Морская радиоэкология.. – Киев : Наукова думка, 1970. – 276с.
882832
  Куадра Х. Морская раковина : рассказы / Х. Куадра; Пер. с испанского. – Москва : Художественная литература, 1963. – 167 с.
882833
  Брамсон М.А. Морская рефрактометрия / М.А. Брамсон, Э.И. Красовский, Б.В. Наумов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 246, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 237-243 (150 назв.)
882834
  Божаткин М.И. Морская романтика : [рассказы] / М.И. Божаткин ; [ил. А.С. Карякин]. – Москва : ДОСААФ, 1958. – 111 с. : ил.
882835
  Мотузенко Евгений Михайлович Морская рыболовецкая терминология северо-западного Причерноморья : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Мотузенко Евгений Михайлович; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1987. – 16л.
882836
  Алезэ А.. Морская свинка / Алезэ Г. ; Российск. об-во сельсько-хоз. птицеводства. – Москва : Изд. Комис. кролиководства. – (Издание Комиссии кролиководства императорского Российского общества сельскохозяйственного птицеводства ; № 1. № 14 ; Морская свинка)
Ч. 1 : Анатомия. Etude anatomicus sur le cobaye, par Henri Alezais : с 21 рис. / пер. я фр. В. Гончаров. – 1911. – IV, 85 с. : ил.


  Пер.: Гончаров, Василий Петрович
882837
  Лельов П. Морская свинка / П. Лельов, Д. Радченко, 1951. – 24с.
882838
   Морская сейсморазведка методом преломленных волн. – М., 1984. – 174с.
882839
  Лебедев А.А. Морская сила / А.А. Лебедев. – Иваново, 1945. – 127с.
882840
  Савичев Г.А. Морская симфония. / Г.А. Савичев. – М., 1963. – 48с.
882841
  Соловьев Г.И. Морская служба / Г.И. Соловьев. – М., 1954. – 647с.
882842
  Соловьев Г.И. Морская служба / Г.И. Соловьев. – 4-е изд. – Саратов, 1965. – 627с.
882843
  Жданов Н.Г. Морская соль / Н.Г. Жданов. – М, 1952. – 152с.
882844
   Морская стойкость. – Москва, 1943. – 55с.
882845
  Бершадский В.А. Морская столица : поэма и стихи / В.А. Бершадский. – Одесса : Маяк, 1971. – 87 с. : ил.
882846
   Морская стратиграфия и микропалеонтология : Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1988. – 182с.
882847
  Кэгл М. Морская фойна в Корее. / М. Кэгл, Ф. Мэнсон. – М., 1962. – 384с.
882848
  Хорн. Р. Морская химия : (структура воды и химия гидросферы) / Р. Хорн. – Москва : Мир, 1972. – 399с.
882849
  Збанацкий Ю. Морская чайка / Ю. Збанацкий. – М., 1962. – 351-506с.
882850
  Збанацкий Ю. Морская чайка / Ю. Збанацкий. – М., 1962. – 351-506с.
882851
  Збанацкий Ю. Морская чайка / Ю. Збанацкий. – М., 1962. – 351-506с.
882852
  Кушинг Д.Х. Морская экология и рыболовство / Д.Х. Кушинг; Под ред. канд. биол. наук. В.П. Серебрякова. – Москва : Пищевая промышленность, 1979. – 288 с. : ил., табл. – Библиогр. : 436 назв.
882853
  Крыжановский Р.А. Морская экономика: сегодня и завтра / Р.А. Крыжановский. – М., 1991. – 159с.
882854
   Морские "светлячки" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 11 (176). – С. 34 : фото. – ISSN 1029-5828
882855
  Гурьянова Е.Ф. Морские арктические равноногие раки (Isopoda) // Определители по фауне СССР, издаваемые Зоологическим музеем АН СССР / АН СССР. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1932. – 4 : Морские арктические равноногие раки (Isopoda) / Е.Ф. Гурьянова ; [Ред. изд. В. А. Линдгольм]. – с.1-181
882856
  Кретов Г.М. Морские байки : рассказы / Г.М. Кретов, А.А. Карпенко, Г.Х. Михальченко. – Одесса : Астропринт, 2017. – 47, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-927-228-7
882857
  Кириллов Н.И. Морские басни. / Н.И. Кириллов. – Киев, 1957. – 63с.
882858
  Лымарев В.И. Морские берега и человек / В.И. Лымарев; Отв.ред.О.К.Леонтьева. – Москва : Наука, 1986. – 159с.
882859
   Морские биологические исследования прикамчатских вод 1755-1983 гг. : Библиографический указатель. – Владивосток, 1985. – 232с.
882860
  Артюхин Юрий Морские бобры, или каланы // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – август № 107. – С. 32-36 : фото
882861
  Северов П.Ф. Морские были / П.Ф. Северов. – Киев, 1954. – 343с.
882862
  Северов П.Ф. Морские были / П.Ф. Северов. – Изд. 3-е. – Киев : Молодь, 1972. – 372с.
882863
   Морские были. – Москва : Правда, 1990. – 464с.
882864
  Бигелоу Г.Б. Морские ветровые волны и прибой / Г.Б. Бигелоу, В.Т. Эдмондсон ; пер. с англ. Е.В. Александровой и А.Д. Ямпольского ; под ред. и с предисл. В.Б. Штокмана. – Пер.с англ.. Под ред.В.Б.штокмана. – Москва : Иноиздат, 1951. – 212 с. – Библиогр.: с. 209-210
882865
  Чэпмен В. Морские водоросли и их использование / В. Чэпмен. – Москва, 1953. – 248с.
882866
  Зубов Н.Н. Морские воды и льды / Н.Н. Зубов. – Москва : Гидрометеоиздат, 1938. – 453с.
882867
  Макграт Сьюзан Морские волки / Макграт Сьюзан, Никлен Пол // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Октябрь. – С. 94-107 : фото
882868
  Сиротов К.М. Морские волны / К.М. Сиротов. – Владивосток, 1972. – 83с.
882869
  Зигмонте Д.А. Морские ворота : роман / Д.А. Зигмонте. – Рига : Лиесма, 1966. – 234 с.
882870
  Штернштейн Я.М. Морские ворота Украины / Я.М. Штернштейн. – Одесса, 1958. – 246с.
882871
  Северов П.Ф. Морские встречи / П.Ф. Северов. – Москва, 1986. – 478с.
882872
  Пояркова З.Н. Морские гастроподы мела окраин Азии / З.Н. Пояркова, М.Р. Джалилов; АН СССР, Дальневосточн. научн. центр, Дальневосточн. геологич. ин-т; отв. ред. Найдин Д.П. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1985. – 168с.
882873
   Морские геолого-геофизические исследования на нефть и газ: некоторые проблемы и результаты: сб. науч. тр.. – Рига, 1990. – 79с.
882874
   Морские геомагнитные исследования на НИС "Заря". – М., 1986. – 183с.
882875
   Морские геофизические исследования. – Москва : Недра, 1977. – 375с.
882876
  Абузяров З.К. Морские гидрологические информации и прогнозы : [учебник для гидрометеорол. техникумов] / З.К. Абузяров, Ю.И. Шамраев Ю.И. ; под ред. М.Г. Глаголевой. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 219 с. : ил., карт. – Список лит.: с. 214-216
882877
  Кудрявая К.И. Морские гидрологические прогнозы : Учебное пособие для вузов / К.И. Кудрявая. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1951. – 276с.
882878
  Кудрявая К.И. Морские гидрологические прогнозы : Учебник для вузов / К.И. Кудрявая, Е.И. Серяков, Л.И. Скриптунова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 310с.
882879
  Белинский Н.А. Морские гидрометеорологические информации и прогнозы : Уч. пос. для техникумов / Н.А. Белинский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1950. – 166 с.
882880
  Белинский Н.А. Морские гидрометеорологические информации и прогнозы : учеб. пособие для гидромет. техникумов / Н.А. Белинский. – 2-е изд., перераб. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1956. – 255 с. : рис.
882881
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 1. – 1974
882882
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 2. – 1974
882883
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 3 (66). – 1974
882884
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 4. – 1974
882885
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 1. – 1975
882886
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 2. – 1975
882887
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 3. – 1975
882888
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 4. – 1975
882889
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 1. – 1976
882890
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 2 (73). – 1976
882891
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 3. – 1976
882892
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 4. – 1976
882893
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 1. – 1977
882894
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 1 (80). – 1978
882895
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 2 (81). – 1978
882896
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 2 (85). – 1978
882897
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 3 (82). – 1978
882898
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 4 (83). – 1978
882899
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 1 (84). – 1979
882900
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 3 (86). – 1979
882901
   Морские гидрофизические исследования. – Севастополь
№ 4 (87). – 1979
882902
   Морские глаза Эстонии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2001. – № 4. – С.40-48. – ISSN 1029-5828


  Путевые заметки.
882903
   Морские гравиметрические исследования. – М., 1984. – 135с.
882904
  Щербаков Владимир Морские громовержцы : арсенал / Щербаков Владимир, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 102-110 : Фото
882905
  Китаевич Б.Е. Морские грузовые операции / Б.Е. Китаевич. – М, 1991. – 160с.
882906
  Юнга Е.С. Морские дороги / Е.С. Юнга. – Москва, 1953. – 312с.
882907
  Строганов И.Н. Морские дороги / И.Н. Строганов. – Москва, 1958. – 102 с.
882908
  Баранов Ю.А. Морские дороги : [повести и рассказы] / Юрий Баранов ; худож. Н.А. Абакумов. – Москва : Воениздат, 1977. – 255 с. : ил.
882909
  Хаткевич Василий Морские ежи - долгожители : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 2
882910
  Федоренко Н.Т. Морские записи / Н.Т. Федоренко. – Москва : Советский писатель, 1984. – 223с.
882911
  Пилия Морские записки / Пилия, , Шамиль. – Сухуми, 1984. – 322 с.
882912
  Дьяконов А.М. Морские звезды морей СССР / А.М. Дьяконов. – М-Л, 1950. – 204с.
882913
  Чапский К. Морские звери Советской Арктики. / К. Чапский. – Л.М., 1941. – 188с.
882914
  Кусакин О.Г. Морские и солоноватоводные равноногие ракообразные (Isopoda) холоных и умеренных вод северного полушария / О.Г. Кусакин. – Ленинград : Наука, 1979. – 471с.
882915
  Кусакин О.Г. Морские и солоноватоводные равноногие ракообразные (Isopoda) холоных и умеренных вод северного полушария / О.Г. Кусакин. – Ленинград : Наука
3. – 1988. – 501с.
882916
  Кусакин О.Г. Морские и солооватоводные равноногие ракообразные (Isopoda) холоных и умеренных вод северного полушария / О.Г. Кусакин. – Луганск : Наука, 1982. – 462с.
882917
  Житков Б.С. Морские истории / Б.С. Житков, 1946. – 159с.
882918
  Житков Б.С. Морские истории / Б.С. Житков. – Челябинск, 1958. – 148ёс.
882919
  Исаков И.С. Морские истории / И.С. Исаков. – М, 1970. – 254с.
882920
  Житков Б.С. Морские истории / Б.С. Житков. – Одесса, 1973. – 268с.
882921
  Житков Б.С. Морские истории / Б.С. Житков. – М., 1984. – 46с.
882922
  Карпенко А.А. Морские истории / Анатолий Карпенко. – Одесса : Астропринт, 2018. – 139, [1] с. : ил., фотоил. – ISBN 978-966-927-208-9
882923
  Житков Б.С. Морские истории. - Что бывало. - Рассказы о животных / Б.С. Житков. – Куйбышев, 1967. – 496с.
882924
   Морские истории: повести и рассказы. – Калининград, 1984. – 352с.
882925
   Морские истории: сборник. – Москва : Вокруг света, 1991. – 364с. – ISBN 5-87260-001-1
882926
  Бирюлин Г.М. Морские каникулы : повесть : для детей / Г.М. Бирюлин ; [ил. В. Шиворотов, М. Балабанов]. – Владивосток : Дальневосточное книжное издательство, 1973. – 110 с. : ил.
882927
  Волошинов Н.А. Морские котики : Ч. 1-2 : в 2 т. / [Ген. штаба подполк.Волошинов]. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих
Ч. 1. – 1889. – [2], 23 с.
882928
  Волошинов Н.А. Морские котики : Ч. 1-2 : в 2 т. / [Ген. штаба подполк.Волошинов]. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих
Ч. 2. – 1889. – [2], 24 с.
882929
  Дорохов А.П. Морские летчики в обороне Одессы / А.П. Дорохов. – Одесса, 1982. – 168с.
882930
  Туютянь Ю.а. Морские лилии верхнего ордовика Центрального и Южного Казахстана : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 128 / Туютянь Ю.а.; АН Каз.ССР. Ин-т геол. наук им. К.И.Сатпаева. – Алма-Ата, 1970. – 17л.
882931
  Дубатолова Ю.А. Морские лилии девона и нижнего карбона Дальнего Востока / Ю.А. Дубатолова, Р.С. Елтышева, Е.А. Модзалевская; Отв. ред. Обут А.М. – Москва : Наука, 1967. – 73с.
882932
  Дубатолова Ю.А. Морские лилии девона Кузбасса / Ю.А. Дубатолова; Отв. ред. Елтышева Р.С., Соколов Б.С. – Москва : Наука, 1964. – 126с.
882933
  Мужчинкин В.Ф. Морские львы и котики / В.Ф. Мужчинкин. – Москва : Наука, 1987. – 172с.
882934
  Бурке А. Морские льды / А. Бурке. – Ленинград; Москва : Главсевморпути, 1940. – 96с.
882935
  Кан И С. Морские льды / И С. Кан. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 124с.
882936
  Буйницкий В.Х. Морские льды и айсберги Антарктики. / В.Х. Буйницкий. – Ленинград : Ленинградский ун-т, 1973. – 255с.
882937
  Ивашин М.В. Морские млекопитающие / М.В. Ивашин. – Москва : Пищевая промышленность, 1972. – 303с.
882938
   Морские млекопитающие. – Киев : Наукова думка
ч. 1. – 1975. – 223с.
882939
   Морские млекопитающие. – Киев : Наукова думка
ч. 2. – 1975. – 202с.
882940
  Вуд Ф.Г. Морские млекопитающие и человек / Ф.Г. Вуд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 263с.
882941
   Морские млекопитающие.. – Москва, 1965. – 320с.
882942
   Морские млекопитающие: Результаты и методы исследований. – Москва : Наука, 1978. – 263с.
882943
   Морские млекопитающие: сб. ст.. – Москва : Наука, 1984. – 312с.
882944
  Бадзошвили Ц.И. Морские моллюски мэотиса Западной Грузии и их значение для стратиграфии : Автореф... канд. геолого-минер.наук: 128 / Бадзошвили Ц.И.; АН ГРузССР Геол. ин-т. – Тбилиси, 1968. – 29л.
882945
  Павлова А.В. Морские навигационные карты / А.В. Павлова. – Ленинград : Университетское, 1961. – 180 с.
882946
  Сарсенбаев А. Морские напевы : роман / Абу Сарсенбаев ; пер. с каз. С.Санбаева. – Алма-Ата, 1977. – 267 с.
882947
  Долгопольская М.А. Морские невидимки / М.А. Долгопольская, Е.В. Павлова. – Киев, 1968. – 91с.
882948
  Бычков В.С. Морские нерегулярные волны / В.С. Бычков, С.С. Стрекалов. – Москва : Наука, 1971. – 132с.
882949
   Морские нефтегазопромысловые сооружения : сб. науч. тр. – Рига, 1989. – 139с.
882950
  Феличе А. Морские нищие / А. Феличе. – М., 1959. – 344с.
882951
  Вильсон Х. Морские операции в мировой войне 1914-1918 гг. / Х. Вильсон. – Москва, 1935. – 340с.
882952
  Капица П.О. Морские охотники / П.О. Капица. – Л., 1954. – 183с.
882953
  Аммон А Г. Морские памятные даты / Г.А. Аммон. – Москва : Воениздат, 1987. – 397, [1] с. : ил.
882954
  Евсеев В.М. Морские перевозки в интересах вооруженных сил США во вьетнамской войне 1965-1973 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 4 (588). – С. 10-16. – ISSN 0321-0626
882955
  Смуул Ю.Ю. Морские песни : стихи и поэмы / Юхан Смуул ;. – Москва : Советский писатель, 1963. – 149 с.
882956
  Баранник З.Ф. Морские пищевые ресурсы и продовольственная проблема развивающихся стран. : Автореф... канд. экон.наук: 603 / Баранник З.Ф.; Науч.-исслед. конъюнктурный ин-т. – М., 1971. – 26л.
882957
  Лобач-Жученко Морские плавания на парусных яхтах. / Лобач-Жученко. – Москва, 1956. – 176с.
882958
  Тращук Н.Н. Морские плейстоценовые отложения Причерноморья Украинской ССР. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 128 / Тращук Н.Н.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1972. – 28л. – Бібліогр.:с.28
882959
  Панов Н.Н. Морские повести / Н.Н. Панов. – Москва, 1954. – 431с.
882960
  Вадецкий Б.А. Морские повести / Б.А. Вадецкий. – Москва, 1958. – 522 с.
882961
  Панов Н.Н. Морские повести / Н.Н. Панов. – Мурманск, 1964. – 414с.
882962
  Северов П.Ф. Морские повести / П.Ф. Северов. – К., 1970. – 464с.
882963
  Конецкий В.В. Морские повести и рассказы / Виктор Конецкий. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 654 с.
882964
  Халилецкий Г.Г. Морские повести. / Г.Г. Халилецкий. – М., 1981. – 448с.
882965
   Морские подводные исследования.. – М., 1969. – 380с.
882966
  Хард Арчибальд Морские порты Азии и Африки. / Хард Арчибальд. – М., 1957. – 417с.
882967
  Хард Арчибальд Морские порты капиталистических стран. / Хард Арчибальд; Под ред.Бакаева В.Г. – Пер.с англ. – Москва, 1951. – 604с.
882968
  Соул Г. Морские приключения / Г. Соул. – Л., 1971. – 247с.
882969
   Морские прогнозы : Учебник для вузов по спец. "Океанология". – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 319с. – ISBN 5-286-00011-8
882970
  Жилинский А.А. Морские промыслы Белого моря и Ледовитого океана / А.А. Жилинский ; Управление постройки Мурманской железнй дороги. – Петроград : Тип. Т-ва А.Ф. Маркс, 1917. – 148 с., 1 л. карт. – Библиогр.: "Указатель источников" (с. 143-148)
882971
  Никандров Н.Н. Морские просторы / Н.Н. Никандров. – М., 1935. – 248с.
882972
   Морские птицы Дальнего Востока. – Владивосток : Издательство АН СССР, 1986. – 160с.
882973
  Итин В.А. Морские пути Советской Арктики / В.А. Итин. – Москва, 1933. – 110с.
882974
  Щеголев Е.Я. Морские радионавигационные устройства / Е.Я. Щеголев. – Ленинград : Водтрансиздат, 1954. – 228 с.
882975
  Михеев Вадим Морские разведчики : Арсенал / Михеев Вадим, Дмитриев Михаил // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 152-159 : Іл.
882976
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Москва, 1940. – 48с.
882977
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Москва
5. – 1944. – 406с.
882978
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Москва-Л.
7. – 1944. – 463с.
882979
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Иваново, 1946. – 116с.
882980
  Соловьев Г.И. Морские рассказы / Г.И. Соловьев. – Л., 1947. – 135с.
882981
  Соболев Л.С. Морские рассказы / Л.С. Соболев. – Ленинград : Лениздат, 1947. – 70 с.
882982
  Соболев Л.С. Морские рассказы / Л.С. Соболев. – Ростов на Дону, 1948. – 46с.
882983
   Морские рассказы. – Москва, 1949. – 64с.
882984
   Морские рассказы. – Москва, 1950. – 176с.
882985
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Краснодар, 1950. – 364 с.
882986
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Куйбышев, 1950. – 212с.
882987
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Ставрополь, 1950. – 232с.
882988
  Соболев Л.С. Морские рассказы / Л.С. Соболев. – М, 1951. – 324с.
882989
  Новиков-Прибой Морские рассказы / Новиков-Прибой. – Курск, 1951. – 128с.
882990
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Москва, 1952. – 192с.
882991
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Москва
1. – 1952. – 464с.
882992
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Молотов, 1955. – 216с.
882993
  Дойль А.К. Морские рассказы : пер. с англ. / А.К. Дойль; Конан-Дойл. – Москва : Художественная литература, 1957. – 144 с.
882994
  Дубровский В.Г. Морские рассказы / В.Г. Дубровский. – Симферополь, 1960. – 86с.
882995
  Соловьев Г.И. Морские рассказы / Г.И. Соловьев. – М., 1960. – 93с.
882996
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Москва, 1970. – 256с.
882997
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Одесса, 1972. – 416с.
882998
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Москва : Художественная литература, 1973. – 463с.
882999
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Москва : Художественная литература, 1986. – 477с. – (Классики и современники ; Русская классическая литература)
883000
  Станюкович К.М. Морские рассказы / К.М. Станюкович. – Москва, 1987. – 541с.
<< На початок(–10)881882883884885886887888889890(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,