Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)881882883884885886887888889890(+10)В кінець >>
882001
  Пилипчук С. "...на тернистому полі укорінення у нашій літературі позитивних поглядів і наукового думання..." : до історії взаємин Івана Франка та Федора Вовка / Святослав Пилипчук // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 80. – С. 202-222. – ISSN 0130-528Х
882002
  Іванишин В. "На розпутті велелюднім" : Вибори-2004: Кого, що і для чого виберемо? / Василь Іванишин. – Дрогобич; Тернопіль, 2003. – 192с. – ISBN 966-538-137-7
882003
  Григорчук С. "На розпутті доль" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 10 (912), жовтень. – С. 98-102. – ISSN 08-68-4790-1


  Поезія: "Осінній дощ. Осінній сум", "Як лине лань до водних потоків", "Доріженько-пташенько", "Золота моя хата в усі часи", "Тіні. Тіні...", "Серце", "Олені", "Від порога до воріт-", "На розпутті доль, часів і вір", "Не рай віщали нам пророки", "Коли ...
882004
  Шевченко А. "На розсуд світлих душ" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 5 (13). – С. 121-122


  Оповідання.
882005
  Закальська Я. "На Святвечір стільці з"єднують ланцюгом, щоб родина трималася купи". Колядники мали заспівати під вікнами // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. Т. Порхун. – Київ, 2021. – № 50 (603), 23 грудня 2021. – С. 55-58
882006
  Максимович М. "На святе Благовіщення..." // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 515-516. – ISBN 978-966-500-300-7
882007
  Глинчак В. "На славу нашої преславної України" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 грудня (№ 50). – С. 19


  Новорічні листи Тараса Шевченка: від культу - до культури.
882008
  Мельниченко В.Ю. "На славу нашої преславної України". Тарас Шевченко і Осип Бодянський / Володимир Мельниченко. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2008. – 555, [4] с., [8] арк. фот. : фот. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-5-373-01340-6
882009
  Шурхало Д. "На службу можно принимать только лиц, владеющих украинским языком" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 14 (167). – С. 52-57


  Більшовицька українізація в УСРР тривала з квітня 1923 р. до квітня 1933 -го р. "Зневажливе ставлення до української мови процвітало" в цей час, стверджував свідок тих подій мовознавець Юрій Шевельов.
882010
  Глушкова В. "На спор мой отец десять часов кряду декламировал по памяти стихи" / беседу вел Игорь Осипчук // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 31 января (№ 13). – С. 11-12


  "...Ровно 35 лет назад скончался создатель первого в мире персонального компьютера, вице-президент Академии наук Украинской ССР Виктор Глушков. Воспоминаниями о выдающемся ученом поделилась его дочь Вера".
882011
  Семенюк Г. "На сторожі прав і вольностей української землі": речники та ідеологи самостійності України (Михайло Грушевський і В"ячеслав Липинський) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 127-135
882012
   "На страже Родины". Всесоюзная художественная выставка. Москва, 1973.. – Москва, 1973. – 52с.
882013
  Маленко О.О. "На східному фронті без змін..." Риторика війни в сучасній українській поезії // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2017. – № 22/24 (494/496), серпень. – С. 91-95
882014
  Прокоф"єв І. "На тихихберегах стоять очерети..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 13 листопада (№ 23)


  До 80-річчя від дня народження Леоніда Талалая.
882015
  Мельник Я. "На тім інтереснім, але труднім полі": І. Франко як дослідник апокрифів // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 100-123. – ISBN 978-966-02-4721-5
882016
   "На трудовом пути" : К тридцатипятилетию литературно-педагогической деятельности Д.И. Тихомирова 1866 13/VIII 1901. – [Москва] : [Типография А.В. Васильева и К*], 1901. – VIII, XVI, 780 с., 39 л. ил., портр., 12 л. нот. : ил., портр., нот.


  С многочисленными рисунками русских художников на отдельных листах и в тексте (В.М. Васнецов, К.В. Лебедев, А.М. Васнецов, К. Коровин, С.В. Иванов, В.А. Серов, В.И. Соколов, С.А. Виноградов и др.). В сборник влючены рассказы, очерки, стихотворения ...
882017
  Ефименко А.Я. "На Украине" : [очерки и рассказы] : в 4 вып. / [соч.] А.Я. Ефименко. – Москва : Изд. журн. "Дет. чтение" и "Пед. листок" ; Типо-лит. Рус. Т-ва печ. и изд. д.
Вып. 2 : Чумак; Богдан Хмельницкий; Пасечник Черного леса; Из быта Польши; Т.Г. Шевченко : с рис. – 1905. – 136 с. ил., портр.
882018
  Лащенко С. "На Україну вся надія" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 21-22 жовтня (№ 190/191). – С. 13


  Чому азербайджанці воюють за нас.
882019
   На ріках вавілонських : З найдавнішої літератури Шумеру, Вавілону, Палестини. – Київ : Дніпро, 1991. – 395 с. – ISBN 5-308-01112-5
882020
   На ріках вавілонських... : Літературний збірник / під ред. С. Шаха. – У Львові (Львів) : Вид.Т-ва "Пpосвіта" ; З дpук. Ставpопиг. Ін-та під упp. Ю. Сидоpака, 1920. – 204 с. – Додаток до: Hаpодній Калєндаp Товаpиства "Пpосвіта" з літеpатуpним збіpником ["Hа pіках вавилонських"] на звичайний pік 1921. – (Народна бібліотека "Просвіти" ; Ч. 4)


  Зі змісту: Боротьба тіней: (Начерк з р. 1399) / Ю. Опільський. Сотнар вугля; Абож я можу знати... / Г.Ф. Костельник. Дивний сон: (Під Святий вечір) / А.В. Волощак. З "бригідського" дневніка / С. Шах. Про гетьмана Богдана Хмельницького (1648-1657) / ...
882021
  Мельничук Б.І. На ріках олешківських : поезії / Богдан Мельничук. – Київ : Академвидав, 2007. – 207, [1] с. : портр., іл. – ISBN 978-966-8226-40-3


  У пр. № 1746524 напис: Дорогому Михайлові Кузьмовичу Наєнку - ненауковий привіт з Буковини, яка тепер найбільше відповідає своєму постійному епітетові - зелена. Будьмо ! Богдан Мельничук. 12 травня 2009 р. Чернівці.
882022
  Мервін Вільям Стенлі На річницю моєї смерті : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11/12 (971/972). – С. 3-9. – ISSN 0320 - 8370
882023
  Айтматов Ч. На річці Байдамтал : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (1081/1082). – С. 47-62. – ISSN 0320-8370
882024
  Франко І.Я. На роботі : Бориславські оповідання / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1926. – 30с.
882025
  Ткаченко М.В. На роботу - як на свято // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: К.К. Крайній, В.В. Ластовський, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 15, спецвип. 6 : До 80-річчя Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. – С. 126-127


  Спогади про Корж Любов Павлівну.
882026
  Завірюха Марія На ровері до Говерли // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 136-140 : фото
882027
  Новиков А.П. На родимой сторонке. Стихотворения. / А.П. Новиков. – Горький, 1969. – 39с.
882028
  Гончаров И.А. На родине / И.А. Гончаров. – Ульяновск, 1956. – 278с.
882029
  Гончаров И.А. На родине / И.А. Гончаров. – М, 1987. – 400с.
882030
  Русак А.Г. На Родине : стихи / А.Г. Русак; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1985. – 62 с.
882031
  Бакокин Н.А. На родине антоновских яблок / Н.А. Бакокин. – Москва : Моск. рабочий, 1968. – 52 с. : ил.
882032
  Костюк Ольга На родине бога Ханумана : тема номера: История. // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 2. – С. 67-73 : фото
882033
   На родине В.Г.Белинского. Сборник. : Сборник. – Пенза : Пензенское книжное издательство, 1961. – 84 с.
882034
  Гиляровский В.А. На родине Гоголя : Из поездки по Украине) / В.А. Гиляровский. – Москва : Отд. тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1902. – 64 с. ил., портр.


  На тит. л. дарств. надпись: О.В. Коро... на добрую память от автора
882035
  Чаговец В.А. На родине Гоголя : [По бумагам семейного арх. : Исслед. и материалы] / [соч.] В. Чаговца. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1902. – 38 с. : ил. – В примеч.: Настоящая статья сост. из заметок, напеч. раньше в "Киев. газ.", 1901 г., но с испр. и доп. - Конволют. Пер. с 3 статьями


  Содержание: 1. На родине Гоголя : [По бумагам семейного арх. : Исслед. и материалы] / В. А. Чаговец; 2. Лазаревский А.М. Один из приятелей Гоголя (А.М. Маркович) / А.М. Лазаревский; 3. Дополнения и поправки 1. К ст. И. Шаровальского: "Юношеская ...
882036
  Быков В.М. На родине Джека Лондона / В.М. Быков. – М., 1962. – 87с.
882037
  Буров В.Г. На родине Дэн Сяопина // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 4 (633). – С. 46-48. – ISSN 0321-5075
882038
   На родине Есенина.. – Москва : Московский рабочий, 1969. – 144 с.
882039
  Корнилов П.Е. На родине И. И. Шишкина / П.Е. Корнилов. – Казань, 1929. – 8с.
882040
  Липеровская С.И. На родине И.С.Тургенева. / С.И. Липеровская. – М., 1958. – 190с.
882041
  Липеровская С.И. На родине И.С.Тургенева. / С.И. Липеровская. – 2-е изд. – М., 1961. – 191с.
882042
  Белоцерковский Б.В. На родине Ивана Сусанина / Б.В. Белоцерковский. – Кострома : Книжное изд-во, 1959. – 70 с. – Библиогр.: с. 66-68
882043
  Карагезян Р.А. На родине Ильича / Р.А. Карагезян. – Ереван, 1970. – 96с.
882044
   На родине Ильича.. – Москва, 1969. – 24с.
882045
  Толкушин О. На родине Кобзаря // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 1 (37). – С. 40-42. – ISSN 1811-542Х
882046
  Кашин В.П. На родине Кришны в Матхуре // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5 (646). – С. 57-60. – ISSN 0321-5075
882047
  Бобохидзе К.П. На родине Ленина : стихи / К.П. Бобохидзе; пер. с груз. А.Царева. – Ульяновск, 1959. – 43 с.
882048
  Маргиани Р. На родине мира / Реваз Маргиани ;. – Тбилиси : Госиздат, 1952. – 176 с.
882049
  Федоров В.Д. На родине моей повыпали снега... / В.Д. Федоров. – Новосибирск, 1988. – 262с.
882050
  Соколов-Микитов На родине птиц / Соколов-Микитов. – Л., 1968. – 128с.
882051
  Афонин Л.Н. На родине Тургенеа / Афонин Л.Н., Мищенко А.И. ; предисл. В. Громова. – Тула : Приок. кн. изд-во, 1983. – 102 с. : грав.
882052
  Афонин Л. На родине Тургенева / Афонин Л., Мищенко А. – Москва : Совецкая Россия, 1968. – 120 с. : ил.
882053
   На родине Чехова : путеводитель-справочник / Л.А. Абрамов, А.С. Дымов, А.А. Земляченко, Л.А. Цымбал; [Л.А. Абрамов и др.]. – Ростов -на-Дону : Книжное издательство, 1984. – 144 с., [8] л. ил. : ил.
882054
   На родине шейхов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 7, сентябрь - октябрь. – С. 64-66 : фото
882055
   На родине Шишкова.. – М., 1973. – 199с.
882056
  Русанов Н.С. На родине. 1859-1882. / Н.С. Русанов. – 352с.
882057
  Гарнакерьян А.Г. На родной земле / А.Г. Гарнакерьян. – Ростов н/Дн, 1938. – 63с.
882058
  Жарков Г.А. На родной земле / Г.А. Жарков, В.М. Павлова. – Владивосток, 1947. – 47с.
882059
  Ефремов Ю.А. На родной земле / Ю.А. Ефремов. – Ярославль, 1948. – 64с.
882060
  Богатырев В.С. На родной земле / В.С. Богатырев. – Саратов : Облгиз, 1950. – 136 с.
882061
  Патык В.И. На родной земле / В.И. Патык. – Москва, 1973. – 29с.
882062
  Патык В.И. На родной земле / В.И. Патык. – Москва, 1973. – 6с.
882063
  Хватов А.И. На родной земле , в родной литературе / А.И. Хватов. – М, 1980. – 367с.
882064
  Стаднюк И.Ф. На родной земле. / И.Ф. Стаднюк. – Москва, 1953. – 48с.
882065
   На родной земле. Лит.-худож. сборник.. – Орел, 1954. – 248с.
882066
   На родной земле. Лит.-худож. сборник.. – Орел, 1956. – 411с.
882067
   На родной земле. Литературно-художественный сборник.. – Орел, 1958. – 312с.
882068
   На родной земле. Проза. Поэзия. Публицистика.. – Курск, 1960. – 241с.
882069
  Колосов А.И. На родной ниве / А.И. Колосов. – М., 1954. – 232с.
882070
  Самарцев Л.Г. На родной реке / Л.Г. Самарцев. – Ростов -на-Дону, 1953. – 196с.
882071
  Самарцев Л.Г. На родной реке / Л.Г. Самарцев. – Ростов -на-Дону, 1961. – 216с.
882072
  Богатырев В.С. На родном берегу : стихи / В.С. Богатырев [и др.]. – Саратов : Саратоблгиз, 1948. – 168 с.
882073
  Бродский А.И. На родном просторе / А.И. Бродский. – К, 1983. – 72с.
882074
  Доризо Н.К. На родных берегах / Н.К. Доризо. – Ростов -на-Дону, 1948. – 40с.
882075
  Луговской И.С. На родных берегах / И.С. Луговской. – Иркутск, 1949. – 144с.
882076
  Галкин Ю.Ф. На родных берегах / Ю.Ф. Галкин. – Москва, 1984. – 399с.
882077
  Лапшин В.М. На родных ветрах / В.М. Лапшин. – Ярославль, 1979. – 17с.
882078
  Иванов Л.И. На родных проселках / Л.И. Иванов. – Москва, 1974. – 96с.
882079
  Исаковский М.В. На родных просторах / М.В. Исаковский. – М, 1951. – 164с.
882080
  Колосов А.И. На родных просторах / А.И. Колосов. – Москва, 1967. – 520с.
882081
   На родных просторах. Лит.-худож. сборник.. – Вологда, 1954. – 208с.
882082
   На розвиток туризму! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 68-72 : фото. – ISSN 1998-8044
882083
  Дашкевич А.В. На роздоріжжі : Виклики сучасності і парадокси зовнішньо політики США / А.В. Дашкевич; Hаціональна Академія наук Укра ни. Ін-т світово економіки і міжнародних відносин. – Київ : Наукова думка, 1996. – 152 с. – Бібліогр.: С.143-150. – ISBN 5150048226
882084
  Чекаленко Л. На роздоріжжі відносин України - ЄС // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 4/5. – С. 49-52
882085
  Берзін П.С. На роздоріжжі військової справи та юридичної науки (князь Чельцов-Бебутов Михайло Олександрович) // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 921-944. – ISBN 978-617-7020-05-8
882086
  Вишневський О. На роздоріжжях минулого : спогади на схилі літ - від першої особи / Омелян Вишневський ; [ред. І. Невмержицька]. – 2-ге, допов. вид. – Дрогобич : Коло, 2012. – 134, [2] с. : іл., фотоіл. – Додаток: с. 126-134. – ISBN 978-966-96946-18-9
882087
  Гончаренко В.В. На розі полудня : поезії / В.В. Гончаренко. – Київ, 1991. – 115 с.
882088
  Радьков Дмитро На розколі часу : Вірші / Радьков Дмитро. – Донецьк : Національна спілка письменників України, Журнал "Донбас", 2001. – 120с. – ISBN 5-57707-6087-9
882089
  Кашежева И.И. На розовом коне. / И.И. Кашежева. – М., 1987. – 111с.
882090
  Мигаль Т.С. На розпуттях велелюдних : Памфлети,статті,фейлетони,сатиричні есе / Т.С. Мигаль. – Київ : Дніпро, 1982. – 333 с.
882091
  Пастерник Н. На розраду до Антонича... // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 3 вересня (№ 36). – С. 8. – ISSN 0027-8254


  Вісімдесят років тому відійшов у вічність видатний лемківський поет, прозаїк, перекладач Богдан-Ігор Антонич.
882092
  Колас Якуб На розстанях : трилогия для ст. шк. возр. / Колас Якуб. – Київ, 1958. – 688 с.
882093
  Колас Якуб На розстанях : трилогія / Колас Якуб. – Київ : Дніпро, 1970. – 702 с.
882094
  Колас Якуб На розстанях : трилогія для ст. шк. віку / Колас Якуб. – 3-є вид. пер. – Київ, 1982. – 671 с.
882095
  Корсак І. На розстанях долі : роман / Іван Корсак ; [післямова Л. Стрільчук]. – Київ : Ярославів Вал, 2017. – 331, [3] с. : іл. – (Сучасний Бестселер України). – ISBN 978-617-605-033-9
882096
   На роковини Шевченкові. – Харків, 1920. – 104с.
882097
  Грінченко Б.Д. На роспутті : повість / Б. Грінченко. – Вид. 2-ге. – [У Київі (Київ)] : [З дpук. Т-ва H.А. Гиpич], 1907. – 292 с.
882098
  Грінченко Б. На роспутті : Повість. – Видання третє. – Київ : Друк. Губерн. Правл.,, 1917. – 242с. – На тит. стор. дарчий надпис автора Миколі Плевеко
882099
  Грінченко Б.Д. На роспутті : повість / Борис Грінченко. – Вид. 4-е. – [У Київі (Київ)] : [З дpук. "Губеpн. Пpавл."], 1918. – 240 с.
882100
  Колас Якуб На росстанях : трилогия для детей ст.шк. возр. / Колас Якуб. – Москва
1-2,3. – 1964. – 479 с.
882101
  Колас Я. На росстанях : трилогия / Якуб Колас ; пер. с беларус. Евг. Мозолькова. – Москва : Советский писатель
Кн. 1, 2. – 1964. – 501, [3] с.
882102
  Колас Я. На росстанях : трилогия / Якуб Колас ; пер. с беларус. Евг. Мозолькова. – Москва : Советский писатель
Кн. 3. – 1964. – 477, [3] с.
882103
  Колас Якуб На росстанях / Колас Якуб. – Минск
1.1-2. – 1967. – 367, 355с.
882104
  Колас Якуб На росстанях : трилогия / Колас Якуб. – Минск : Юнацтва, 1989. – 667 с.
882105
  Кутателадзе А.В. На рубежах 1965 года / А.В. Кутателадзе. – Тбилиси, 1962. – 12с.
882106
   На рубежах вогненних років.. – Х., 1975. – 254с.
882107
  Кадырбаев А. На рубежах Дальнего Востока. Предыстория посольства Путятина в Китай (1844-1857) // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4. – С. 47-50. – ISSN 0235-7089
882108
  Рапопорт Я.Л. На рубежах двух эпох. Дело врачей 1953 года / Я.Л. Рапопорт. – Москва : Книга, 1988. – 271с. – ISBN 5-212-00217-6
882109
   На рубежах мужества : Рассказывают фронтовики, 1941-1945.. – К., 1987. – 317с.
882110
   На рубежах огненных лет. Воспоминания участников Великой Отечественной войны.. – 2-е изд., испр. и доп. – Х., 1978. – 227с.
882111
  Волинський Кость На рубежах сучасності / Волинський Кость. – Київ : Дніпро, 1977. – 286 с.
882112
   На рубежах шахтерского края. Статьи, очерки, хроник. материалы.. – Донецк, 1975. – 135с.
882113
  Тумасов Б.Е. На рубежах южных / Б.Е. Тумасов. – Краснодарск, 1962. – 201 с.
882114
  Тумасов Б.Е. На рубежах южных / Б.Е. Тумасов. – Краснодарск, 1970. – 286 с.
882115
   На рубеже : ((К характеристике современных исканий) : Критический сборник0 / [авт.: Л. М-ов, А. Деборин, Ф. Д-н, П. Маслов, В. Львов, Д. Кольцов, А. Мартынов, Л. Ортодокс, М. Неведомский, А. Потресов]. – Санкт-Петербург : Книгоиздат. "Наше время", 1909. – 328 с.
882116
  Романюк С.Н. На рубеже / С.Н. Романюк. – Белгород, 1962. – 32с.
882117
  Шерстнев И.Д. На рубеже / И.Д. Шерстнев. – Казань, 1990. – 175с.
882118
  Блос Вильгельм На рубеже XIX-го столетия : Ч. 1-2 / В.Б.; Пер. Г.Ф. Львовича. – Санкт-Петербург : Изд. журн. "Вестн. всемир. истории" ; [Тип. Исидора Гольдберга]
Ч. 1. – 1902. – 264 с. – Конволют. - Перепл.: На рубеже XIX-го столетия. Ч. 2
882119
  Блос Вильгельм На рубеже XIX-го столетия. Ч. 2 : Ч. 1-2 / В.Б.; Пер. Г.Ф. Львовича // На рубеже XIX-го столетия : Ч. 1-2 / Блос Вильгельм. – Санкт-Петербург : Изд. журн. "Вестн. всемир. истории" ; [Тип. Исидора Гольдберга], 1902. – Ч. 1. – 225 с.
882120
   На рубеже XIX и XX веков : Из истории междунар. связей рус. лит.. – Л. : Наука, 1991. – 323 с.
882121
  Водзинский Д.И. На рубеже атаки / Д.И. Водзинский. – Минск, 1983. – 144с.
882122
  Глумов А.Н. На рубеже веков / А.Н. Глумов. – М, 1965. – 708с.
882123
  Урнов М.В. На рубеже веков : очерки англ. лит-ры (конец XIX - начало XX в.) / М.В. Урнов ; АН СССР , Ин-т мировой лит-ры им. А.М. Горького. – Москва : Наука, 1970. – 432 с.
882124
  Чернышевич А.Д. На рубеже веков : роман / Аркадий Чернышевич; авториз. пер. с белорус. П.Кобзаревского. – Минск : Беларусь, 1972. – 528 с.
882125
  Долгополов Л.К. На рубеже веков / Л.К. Долгополов. – Л., 1977. – 366с.
882126
  Долгополов Л.К. На рубеже веков / Л.К. Долгополов. – Л., 1985. – 351с.
882127
  Кривомаз Н.Т. На рубеже веков : Харьковский паровозостроительный завод - завод имени В.А. Малышева: люди и судьбы: Историко-публицистические очерки / Н.Т. Кривомаз. – Харьков : Митець, 2000. – 232с. : илл. – ISBN 5-7707-7672-2-1
882128
   На рубеже веков : (Пробл. развития слав. и балкан. лит. конца XIX - начала XX в.).. – М., 1989. – 194с.
882129
  Икеда Д. На рубеже веков. Диалоги об образовании и воспитании / Д. Икеда, В. Садовничий. – Москва : Московский университет, 2004. – 272с. – ISBN 5-211-05004-5
882130
   На рубеже веков. Из русской прозы конца XIX - начала XX веков.. – М., 1983. – 400с.
882131
   На рубеже веков. Из русской прозы конца XIX - начала XX веков.. – 2-е изд. – М., 1987. – 384с.
882132
  Скуратов М.М. На рубеже времен / М.М. Скуратов. – М., 1963. – 178с.
882133
  Полянов Н.Е. На рубеже времен: очерки и памфлеты. / Н.Е. Полянов. – М., 1978. – 255с.
882134
  Лепешинский П.Н. На рубеже двух веков / Лепешинский П.Н. – Москва, 1978. – 24с.
882135
   На рубеже двух веков : Нижегор. Поволжье в фот. М.П.Дмитриева.. – Горький, 1985. – 25, 140с.
882136
   На рубеже двух веков : Нижегор. Поволжье и Волга в фот. М.П. Дмитриева. – 2-е изд., с изм. и доп. – Горький, 1988. – 31, 200с.
882137
   На рубеже двух пятилеток.. – Ростов-на-Дону, 1932. – 276с.
882138
  Белый А. На рубеже двух столетий / Андрей Белый. – Москва - Ленинград : "Зиф", 1930. – 496 с.
882139
  Белый А. На рубеже двух столетий / Андрей Белый ; [вступ. ст., с. 5-32, подгот. текста и коммент. А.В. Лаврова]. – Москва : Художественная литература, 1989. – 544 с. : ил., 9 л. ил. – Библиогр. в примеч.: с. 457-541. – (Серия литературных мемуаров / Редкол.: В.Э. Вацуро и др.). – ISBN 5-280-00516-9
882140
  Нестьев И.В. На рубеже двух столетий. Очерки о зарубежной музыке конца XIX -- начала XX в. / И.В. Нестьев. – М., 1967. – 110с.
882141
  Зелинский К.Л. На рубеже двух эпох / К.Л. Зелинский. – Москва : Советский писатель, 1959. – 338 с.
882142
  Зелинский К.Л. На рубеже двух эпох / К.Л. Зелинский. – 2-е изд. – Москва : Художественная литература, 1962. – 307 с.
882143
  Смирнов В.Б. На рубеже десятилетий / В.Б. Смирнов. – Саратов, 1982. – 147с.
882144
  Мейлах Б.С. На рубеже науки и искусства. Спор о двух сферах познания и творчества / Б.С. Мейлах. – Л., 1971. – 247с.
882145
   На рубеже пятилеток : Метод. рекомендации.. – М., 1977. – 62с.
882146
  Битнер В.В. На рубеже столетий : Обзор главнейших науч. и культур. приобретений XIX века / В.В. Битнер ; С 24 карт. и табл., 2 хромолитографиями и 453 рис. худож : Каразина, Казанцева и др. – Санкт-Петербург : П.П. Сойкин
Т. 1-2 : Исповедь земли. – 1901. – VIII, 539 с., 26 л. ил. : ил.
882147
  Зоркая Н.М. На рубеже столетий: У истоков массового искусства в России 1900-1910 гг. / Н.М. Зоркая. – Москва : Наука, 1976. – 303 с.
882148
  Клосс Ал. На рубеже трех границ / Ал. Клосс. – М.-Ташкент, 1933. – 127с.
882149
  Дорфман В.Ф. На рубеже тысячелетий / В.Ф. Дорфман. – Москва : Знание, 1982. – 64с.
882150
  Зайцев Ю.И. На рубеже тысячелетий / Ю.И. Зайцев. – М., 1989. – 63с.
882151
  Житнигор Б.С. На рубеже тысячелетий: свобода совести и право / Б.С. Житнигор, В.В. Павлов ; науч. руководитель проекта Л.В. Багрий-Шахматов ; Укр. академия наук ; Академия современного искусства. – [Изд. 3-е]. – Одесса ; Бендеры : Украинская академия наук ; Академия современного искусства ; Полиграфист, 2009. – 480 с. – (Серия научно-публицистических изданий Академии современного искусства / редкол. : Онипко А.Ф., Литвиненко А.Н., Житнигор С.Б. и др.). – ISBN 978-9975-9784-1-5
882152
  Богданов А.Н. На рубеже эпоса и драмы : учеб. пособие к спецкурсу / А.Н. Богданов ; М-во просвещения РСФСР, Челяб. гос. пед. ин-т. – Челябинск : Челябинский государственный педагогический институт, 1984. – 72 с. – Библиогр.: с. 66-71
882153
   На рубеже.. – Хабаровск, 1946. – 188с.
882154
  Пирадов Б.А. На рубеже: М.Горький в Грузии накануне революции 1905 г. / Б.А. Пирадов. – Тбилиси, 1975. – 211 с.
882155
   На рубежі вогню.. – К., 1975. – 245с.
882156
  Яценко М.Т. На рубежі літературних епох : "Енеїда" Котляревського і художній прогрес в українській літературі / М.Т. Яценко. – К., 1977. – 280с.
882157
  Божич П. На рубу земя е : превела А. Пиріавец / П. Божич. – Београд : Народна книга, 1973. – 314 с. – (Библиотека "Наши видици")
882158
  Жуков Д.А. На руинах Вавилона / Д.А. Жуков. – М., 1964. – 107с.
882159
  Слонівський Є. На руїнах минулого = On ruins of the past : роман / Євген Слонівський. – Торонто ; Буенос-Айрес : Перемога
Т. 1. – 1956. – 296 с. – Парал. тит. англ.
882160
  Слонівський Є. На руїнах минулого = On ruins of the past : роман / Євген Слонівський. – Торонто ; Онт : Слово ; Елефант
Т. 2. – 1990. – 335 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ.
882161
  Слонівський Є. На руїнах минулого = On ruins of the past : роман / Євген Слонівський. – Торонто ; Онт : Слово ; Елефант
Т. 3. – 1990. – 186 с. : портр. – Парал. тит. арк. англ.


  У пр. № 1512166 напис: З пошаною автор. Підпис. 20 жовтня, 1993 р.
882162
  Швидько Г. На руїнах Олешківської Січі: роздуми мандрівника середини XIX ст. щодо збереження пам"яток запорозького козацтва // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 236-240. – ISSN 2222-5250
882163
   На румбах боевого братства : Сборник.. – Симферополь, 1986. – 167с.
882164
  Ананьев Г.А. На румбах мужества : [погранич. были] / Геннадий Ананьев ; [худож. В.Н. Давыдов]. – Москва : ДОСААФ СССР, 1979. – 191 с. : ил.
882165
   На румбах Средиземного. – М., 1970. – 104с.
882166
  Новиков М.Б. На румбах Средиземного. /Очерк/. / М.Б. Новиков. – М., 1969. – 32с.
882167
  Волков М.Д. На румбе-Полярная звезда / М.Д. Волков. – Москва, 1985. – 176с.
882168
  Селянкин О.К. На румбе -- морская пехота / О.К. Селянкин. – Пермь, 1976. – 222с.
882169
  Реут Н.С. На румбе 202. / Н.С. Реут, М.Е. Скрябин. – Л., 1967. – 190с.
882170
  Гребнев А.В. На румынской земле : путевые очерки / А.В. Гребнев. – Москва : Известия, 1957. – 96 с.
882171
  Мордань В.Г. На рушнику зорі : поезії / В.Г. Мордань. – Київ, 1987. – 155 с.
882172
   На рыбалке. Рассказы, стихи, очерки.. – Новосибирск, 1960. – 179с.
882173
  Тачалов С.Н. На Рыбинском море / С.Н. Тачалов. – Ярославль, 1966. – 96с.
882174
  Устинов Г.А. На рыбьих тропах. / Г.А. Устинов. – Челябинск, 1965. – 166с.
882175
  Доугапольскі П. На савецкай зямлі / П. Доугапольскі. – Менск, 1931. – 128 с.
882176
  Кузнецов На самой западной точке Африки / Кузнецов, ЛМ. – М., 1980. – 223с.
882177
   На самой южной земле : Сборник статей участников советских антаркт. экспедиций). – Москва : Географгиз, 1959. – 471с.
882178
  Обручев С.В. На самолете в Восточной Арктике / С.В. Обручев. – Ленинград, 1934. – 184с.
882179
  Щербаков Д.И. На самолете по Арктике / Д.И. Щербаков. – Ленинград, 1956. – 146с.
882180
  Дедюхин А В. На самом краю / А В. Дедюхин, . – Саратов, 1968. – 94с.
882181
  Букин Н.И. На самом правом / Н.И. Букин. – Москва, 1969. – 48 с.
882182
  Жулинський М.Г. На самотині з Богом // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 535-537. – ISBN 978-966-00-0899-6


  Володимир Дрозд.
882183
  Балан М. На самоті : поезії / Марія Балан. – Бухарест : Критеріон, 1971. – 33, [2] с.
882184
  Бусуйок А. На самоті з коханням / Ауреліу Бусуйок;. – Київ : Молодь, 1986. – 256 с.
882185
  Андреев В.С. На самых дальних : повести, рассказ / Валерий Андреев ; [худож. Н.А. Абакумов]. – Москва : Воениздат, 1987. – 351, [1] с. : ил.
882186
  Тан Ольга На самых дальних островах... : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 54-59 : Фото
882187
  Кривцов Никита На Сардинии звучат серенады : Путешествия, приключения, отдых // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 38-49 : Іл.
882188
  Кюннап В.И. На сатирической волне / В.И. Кюннап. – Ленинград : Художник РСФСР, 1964. – 28 с.
882189
  Малин А.К. На сатирической орбите / А.К. Малин. – Симферополь, 1961. – 79с.
882190
   На сатирической орбите. (Сборник).. – М., 1962. – 168с.
882191
  Токарев Л.С. На сахалинском берегу / Л.С. Токарев. – Южно-Сахалинск : Сахалинское кн.изд., 1962. – 87 с.
882192
  Тогисбаев Бек На свадьбе : повести / Бек Тогисбаев; переводы. – Алм-Аты : Жазушы, 1970. – 176 с.
882193
  Старцева Н. На свет любви / Н. Старцева. – Ростов-на Дону, 1996. – 447с.
882194
  Елубаев С. На свете белом / С. Елубаев. – М., 1983. – 191с.
882195
   На свете красивей нет... Из каз. нар. песен.. – Алма-Ата, 1980. – 119с.
882196
  Кинякин С.В. На свете нет тебя дороже : поэмы / С.В. Кинякин; пер. с морд.-мокша Б.Соколова. – Саранск : Мордов.кн. изд-во, 1975. – 55 с.
882197
  Буряковский Ю.А. На свете стоит жить / Ю.А. Буряковский. – Київ, 1962. – 160с.
882198
  Махиянова Е.Б. На свете счастье есть... Не всем его хватает // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 63-75. – ISSN 0236-2007


  О социологических исследованиях проблем счастья во всех странах мира.
882199
  Карманский П.С. На светлом пути / П.С. Карманский. – К., 1952. – 80с.
882200
  Рыбацкий Н.И. На светлый путь / Н.И. Рыбацкий. – Л., 1983. – 78с.
882201
  Ковшова М.Л. На свету не на клину - места для всех будет. Анализ фразеологизмов и коды культуры // Русская школа : научно-практический, информационно-аналитический и просветительский журнал / Всеукр. обществ. орг. "Русская школа" ; глав. ред. А.Н. Кондряков. – Киев, 2017. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 30-34
882202
  Коротаев В.В. На свидание / В.В. Коротаев. – М, 1978. – 239с.
882203
  Толтурис Сергей На свидание с Нефертити приглашает "Детур" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 110-111 : Фото
882204
  Ющенко И. На свидание. / И. Ющенко. – Минск, 1958. – 44с.
882205
  Фрейдаг Нина На свист тасманийского дьявола : Неизвестная Австралия. Тасмания // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 122-130 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
882206
  Тимошик М. На свій похорон запросила лише сімох. 20 літ тому пішла в засвіти одна з неповторних викладачок української мови Марія Устимівна Каранська // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 5-11 листопада (№ 45)
882207
  Дробний І. На світанковій землі Михайла Максимовича : (колектив. публіцист.-худож. нарис про рідне село) / Іван Дробний, Олексій Кононенко. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2014. – 607, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл., табл. – До 210-ї річниці з дня народж. видатного вченого. – ISBN 978-966-2545-74-6


  В пр. №1709668 напис: Бібліотеці імені М.О. Максимовича Національного університету ім. Т.Г. Шевченка. 26.01.2017. Підпис. м. Золотоноша. Підпис
882208
  Суходольський В.О. На світанку / В.О. Суходольський. – Київ, 1936. – 105 с.
882209
  Рибак Н.С. На світанку : Зб. оповідань / Н.С. Рибак. – Київ : Радянський письменник, 1940. – 228с.
882210
  Бузько Д.І. На світанку : оповідання та повість / Д.І. Бузько. – Киев, 1964. – 227 с.
882211
  Сіробаба В.Я. На світанку 80-х... / В.Я. Сіробаба. – Київ, 1981. – 152с.
882212
   На світанку більшовизму: 35-річчя Батумськ. парт. організації. 1902-1937.. – Київ, 1937. – 96с.
882213
  Срібняк І.В. На світанку євроінтеграції: допомога українським політичним емігрантам та біженцям з боку країн Центрально-Східної Європи (перша половина 1920-х рр.) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 96-104
882214
  Бунятян К.П. На світанку історії / К.П. Бунятян, В.Ю. Мурзін, О.В. Симоненко // Україна крізь віки : [у 15 т.] / [НАНУ ; заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1998. – Т. 1 : На світанку історії / Бунятян К.П., Мурзін В.Ю., Симоненко О.В. – С.1-335. – ISBN 966-7217-26-4, 966-7217-29-9
882215
  Дейнега І.І. На світанку українського національного відродження // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 68-74. – ISBN 966-79-75-57-7
882216
  Сацький П. На світанку української військової авіації. Ідея відкриття Української Військової Авіаційної школи в Києві у 1917 р. // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 67-72. – ISBN 978-617-7399-06-2
882217
  Решетуха С. На світанку української химерної прози // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 58-61. – ISSN 0130-5263
882218
  Логвиненко І.М. На світанку. / І.М. Логвиненко. – Київ, 1985. – 382с.
882219
  Кравченко Є.С. На світанні : повість / Є.С. Кравченко. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 251 с.
882220
  Кравченко Є.С. На світанні : повість / Є.С. Кравченко. – Київ : Дніпро, 1982. – 423 с.
882221
  Мушкетик Ю. На світлу долю // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 4 (616). – С. 39-40. – ISSN 0236-1477
882222
  Копиленко Л.О. На світових обширах / Л.О. Копиленко. – Київ, 1971. – 183с.
882223
  Яценко Л. На світовому рівні // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 4 (129). – С. 10-12.


  Інституту фізики РАН-80 років.
882224
   На світовому рівні // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 листопада (№ 43). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Півфінал студентської командної першості світу з програмування АСМ-ІСРІ, у якому взяли участь 42 українські й 5 турецьких команд, відбувся на базі Вінницького національного технічного університету. Команда Національного технічного університету ...
882225
  Адамов А.Г. На свободное место : роман / Аркадий Адамов ; худож. Е. Адамов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 431 с. : ил.
882226
  Свирский В.Д. На свободную тему. Нелетная погода. Повести. / В.Д. Свирский. – Рига, 1990. – 237с.
882227
  Фоняков И. На своей единственной земле / И. Фоняков. – Л, 1986. – 288с.
882228
  Гольдман М.Е. На своей земле-чужие / М.Е. Гольдман. – Львов, 1993. – 152 с.
882229
  Воронин С.А. На своей земле / С.А. Воронин. – Ленинград, 1948. – 310с.
882230
  Воронин С.А. На своей земле / С.А. Воронин. – 2-е изспр. изд. – Ленинград, 1949. – 276с.
882231
  Воронин С.А. На своей земле / С.А. Воронин. – Ленинград, 1958. – 512с.
882232
  Абрамович А.Ф. На своей земле : очерки творчества кузбасских писателей / А.Ф. Абрамович. – Кемерово : Книжное издательство, 1968. – 168 с.
882233
  Воронин С.А. На своей земле / С.А. Воронин. – Ярославль, 1969. – 320с.
882234
  Степанов В.В. На своей земле / В.В. Степанов. – Москва, 1980. – 206с.
882235
  Зайцев М.С. На своей земле / М.С. Зайцев. – Москва : Современник, 1990. – 158 с.
882236
   На своей земле : Молодая проза Оренбуржья.. – Челябинск, 1981. – 248с.
882237
  Вольф К. На своей шкуре : Повесть // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 5-70. – ISSN 1130-6545
882238
  Бек А.А. На своем веку : роман-записки / Александр Бек ; [ил. Л.О. Мороз]. – Ленинград : Советский писатель, 1975. – 192 с. : ил.
882239
  Бек А.А. На своем веку : роман-записки / Александр Бек ; [ил. Л.О. Мороз]. – Москва : Советский писатель, 1976. – 192 с. : bk/
882240
  Дудинцев В.Д. На своем месте / В.Д. Дудинцев. – Москва, 1954. – 270 с.
882241
  Сюндюков І. На своєму місці в історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17 січня (№ 7). – С. 5


  Суб"єктивні нотатки про нову книжку Леоніда Кравчука "Перший про Владу".
882242
  Полонская Е.Г. На своих плечах / Е.Г. Полонская. – Ленинград, 1948. – 168с.
882243
  Паевский Алексей На связи, но не на привязи : ярмарка идей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 1 (2832). – С. 70-77 : Фото


  Російсько-англійські відносини в першій половині XIX століття.
882244
  Грушевський Г.І. На святим вечори (На свят вечір) : Оповидання Гpыцька Чулая [Оповідання Грицька Чулая]. – Златополь : Тип. Б.Д. Линецкого, 1914. – 16 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Як я шеpшнив з гpушы выкуpював; Як я pоя выгоняв; Божий попуст.
882245
  Романенко П. На святих канівських місцях // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Навчальна практика біологів у Канівському природному заповіднику.
882246
  Мукан А. На святі в селі Шевченкове // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 3


  На Черкащині відбулося свято, присвячене 200-річчю Т.Шевченка. На святі побували представники нашого університету
882247
  Сверстюк Євген На святі надій : Вибране / Сверстюк Євген; Упор.: В.Андрієвська, Р.Лиша; Ред.О.Рибалко. – Київ : Наша віра, 1999. – 784 с. – ISBN 966-95533-0-Х
882248
  Вороний М. На свято відкриття пам"ятника Іванові Котляревському // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2003. – № 2. – С. 5-6. – ISBN 966-7653-03-5
882249
   На свято поєднання : (до 100-річчя Акту Злуки УНР і ЗУНР) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, В.О. Зайчук, І.М. Мищак]. – Київ : Парламентське видавництво, 2019. – 111, [1] с. – (Серія: Із першоджерел ; [вип. 10]). – ISBN 978-966-922-137-7
882250
   На свято роковин Тараса Шевченка : збірничок, 1922. – 12 с.
882251
  Франко І.Я. На Святоюрській горі : поема / Іван Франко // Вибрані твори українських письменників / Переднє слово написали Антін Крушельницький і Іван Франко. – [Львів] : Виданє А. Крушельницького. Власність І. Франка. [Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1912. – [Т.] 2/3 : Байка Богдана Хмельницького : етнографічна студія / М. Драгоманов ; На Святоюрській горі : поема ; Притча про захланність / Іван Франко. – С. 47-63
882252
  Тихий М. На Севастопольской биологичекой станции. – Харьков : Русская Тиро-Литография, 1909. – 8 с. – Отд. оттиск из: Сборник Студенческого Кружка любителей природы при Имп. Харьковском Университете, вып. 1
882253
  Граевский А.М. На север / А.М. Граевский. – Пермь, 1962. – 64с.
882254
  Тарасов М.В. На север. / М.В. Тарасов. – Петрозаводск, 1957. – 125с.
882255
  Лапцуй Л.В. На севере -- утро : стихи и поэма / Леонид Лапцуй; пер. с ненец. Н.Грудинина и Л.Мигдалова. – Москва : Советский писатель, 1977. – 102 с.
882256
  Аникина Наталья На севере гастрономического Юга : Art of Choice: Restaurant // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 3. – С. 28-31 : Фото
882257
  Гудовский Н.М. На севере дальнем / Н.М. Гудовский. – Мурманск, 1959. – 84с.
882258
  Шундик Н.Е. На Севере дальнем / Н.Е. Шундик. – Москва-Ленинград, 1952. – 384с.
882259
  Шундик Н.Е. На Севере дальнем / Н.Е. Шундик. – Москва, 1955. – 384с.
882260
  Шундик Н. На Севере дальнем / Н. Шундик. – Москва, 1959. – 320 с.
882261
  Шундик Н.Е. На Севере дальнем / Н.Е. Шундик. – Москва, 1964. – 543с.
882262
   На Севере Дальнем. – Магадан
№ 2. – 1977
882263
   На Севере Дальнем. – Магадан
№ 1. – 1978
882264
   На Севере Дальнем. – Магадан
№ 1. – 1979
882265
   На Севере Дальнем. – Магадан
№ 1. – 1980
882266
   На Севере Дальнем. – Магадан
№ 2. – 1980
882267
   На Севере Дальнем. – Магадан
№ 1. – 1981
882268
   На Севере Дальнем. – Магадан
№ 2. – 1981
882269
  Правдин Л.Н. На севере диком. / Л.Н. Правдин. – Молотов, 1955. – 223с.
882270
  Колесник С.П. На Севере жарко: Докум.рассказ. / С.П. Колесник. – Киев, 1983. – 215с.
882271
  Шамшурин Ю.И. На Севере Якутии / Ю.И. Шамшурин. – Якутск, 1954. – 124с.
882272
  Панов В.А. На Севере. / В.А. Панов. – М., 1939. – 167с.
882273
  Урванцев Н.Н. На Северной Земле / Н.Н. Урванцев. – Ленинград, 1969. – 244с.
882274
   На Северо-Западном фронте. 1941-1943.. – М., 1969. – 448с.
882275
   На северо-западных рубежах : Из истории Краснознаменного Северо-Западного пограничного округа.. – Петрозаводск, 1989. – 280с.
882276
  Зарудный М.Я. На седьмом небе / М.Я. Зарудный. – М, 1970. – 56с.
882277
   На седьмом небе, или Как облачные технологии влияют на отраслевые сервисы // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – сентябрь. – С. 64-69. – ISSN 1726-6726


  Наиболее активно развивающейся технологией являются облачные решения, которые могут успешно применяться в образовании, книгораспространении, библиотечных сервисах. Использование облаков может стать одним из способов решения проблемы защиты ...
882278
  Мазурин Н.И. На Селигере / Н.И. Мазурин. – Москва, 1965. – 152с.
882279
   На сельские темы. Очерки.. – М., 1961. – 518с.
882280
  Галич А.А. На семи ветрах : Киноповесть / Александр Галич, Станислав Ростоцкий. – Москва : Искусство, 1962. – 156 с., 4 л. фото. – (Библиотека кинодраматура)
882281
  Мусатов А.И. На семи ветрах / А.И. Мусатов. – М., 1966. – 174с.
882282
  Леднев А.Ф. На семи ветрах / А.Ф. Леднев. – Куйбышев, 1975. – 192с.
882283
  Краснов Н.С. На семи ветрах / Н.С. Краснов. – Москва, 1976. – 94с.
882284
  Базоев М.М. На семи ветрах / Мурат Базоев. – Одесса : Маяк, 1982. – 80 с. : ил.
882285
  Загорулько Б.Т. На семи вітрах : роман / Б.Т. Загорулько. – Київ, 1987. – 478 с.
882286
  Тимченко В.П. На семи вітрах : вибране : проза і поезія / Віктор Тимченко. – Харків : Крок, 2017. – 243, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-617-7204-34-3
882287
  Шкляр Г.М. На семи вітрах свіча : нарис / Геннадій Шкляр. – Київ : Телерадіокомпанія "ІК", 2003. – 68с. – ISBN 966-96375-0-3
882288
  Хакимов Р.Г. На семи дорогах / Р.Г. Хакимов. – М., 1974. – 222с.
882289
  Ханке Хельмут На семи морях : Моряк, смерть и дьявол : Хроника старины / Ханке Хельмут; Пер. с немец. Каценбоген М.С., Маковкин Л.Ф. – Москва : Мысль, 1989. – 319с.
882290
  Фомин А.И. На семи фронтах : [действия штурмовой инженерно-саперной бригады] / А.И. Фомин // "Будет жить!.." / М.Ф. Гулякин. – Москва : Воениздат, 1989. – С. – (ВМ : Военные мемуары)
882291
  Жуков Д.А. На семи холмах / Д.А. Жуков. – М., 1981. – 415с.
882292
  Карпов Е. На семи холмах. / Е. Карпов. – Минск : Советская Россия, 1981. – 79 с.
882293
  Герман М.Ю. и др. На семи холмах. Очерки культуры древнего Рима / М.Ю. и др. Герман. – Л., 1960. – 215с.
882294
   На семи холмах. Очерки культуры Древнего Рима. – Москва, 1968. – 288 с.
882295
  Суздальский На семи холмах. Очерки культуры Древнего Рима. / Суздальский, Селецкий, М.Ю. Герман. – 2-е изд. – М., 1965. – 399с.
882296
  Жаров А.А. На семидесятой высоте / А.А. Жаров. – Москва, 1974. – 95с.
882297
  Заграйчук Ю. На семінар зібралися викладачі // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Листопад (№ 9)


  Відбувся науково-методичний семінар, присвячений 130-річчю Михайла Грушевського на кафедрі укр. історії та етнополітики. Виступили: зав. каф. проф.. Ю. Горбань, доц. В. Червінський та інш.
882298
  Синицын Ю.Н. На семнадцатой весне / Ю.Н. Синицын. – Владимир, 1960. – 80с.
882299
  Винграновский М.С. На серебряном берегу : Стихотворения, поэма / М.С. Винграновский. – Москва : Советский писатель, 1983. – 128с.
882300
  Рудницкий В.Т. На серебряный крючок. / В.Т. Рудницкий. – Владимир, 1959. – 84с.
882301
  Жулавский Е. На серебяной планете / Е. Жулавский. – М., 1969. – 368с.
882302
  Рощин М.М. На сером в яблоках коне. / М.М. Рощин. – М, 1988. – 365с.
882303
  Пасак В.В. На серці - калинова печаль... // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 32-33
882304
  Бартэн А.А. На сибирских ветрах : из хроники г. Новинска : роман / А. А. Бартэн. – Ленинград : Советский писатель : Ленинградское отд-ние, 1979. – 319 с. : ил., портр.
882305
  Еловских В.И. На Сибирском тракте / В.И. Еловских. – Челябинск, 1968. – 182с.
882306
  Меркулов А.А. На синих плесах / А.А. Меркулов. – Астрахань, 1955. – 242с.
882307
  Семенов Г.К. На синих тропах Испании / Г.К. Семенов. – Х., 1972. – 191с.
882308
  Яновська Л. На синожати [На сіножаті] : жарт у 1 дии (з спивамы, танкамы) / Л. Яновськои // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900. – 33 с. – ([Книгарня журнала "Киевская старина"] ; № 14)
882309
  Шраменко С. На синьому Чорному морі в р.р. 1917-19 : (уривок зі спомин) // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1975. – Рік 12, ч. 2 (32), квітень-червень. – С. 24-26
882310
  Новицький М.Д. На Сир-Дар"і у ротного командира / М.Д. Новицький. – Харків ; Київ, 1931. – 40 с.
882311
  Соколов В.М. На Сити-реке: лирич. повесть / В.М. Соколов. – М., 1988. – 251с.
882312
  Просіна Л.Л. На сільській ниві / Просіна Л.Л. – Донецкь, 1966. – 66 с.
882313
  Яновська Л.О. На сіножаті. – Київ, 1918. – 30 с.
882314
  Давыдов Ю.В. На скаковом поле, около бойни / Ю.В. Давыдов. – М, 1978. – 335с.
882315
  Водянюк Г.Ф. На скамье подсудимых - подросток / Г.Ф. Водянюк. – Москва, 1974. – 32с.
882316
  Зубков Ю.А. На сквозном ветру / Ю.А. Зубков. – М, 1985. – 190 с.
882317
  Тетмайєр К. На скелястім пілгір"ї / К. Тетмайєр; Перекл. с польск. В. Іванушкін, А. Новоселецький, М. Рильський, М. Трохимович ; Вступ. стаття М. Драй-Хмари. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1930. – XXXII, 288 с. – (Літературна бібліотека : Світове письменство)
882318
  Лобановський Б Б. На скелях та в глибині печер. / Б Б. Лобановський, . – Київ, 1971. – 144с.
882319
  Петров В.Н. На скифском кургане / В.Н. Петров. – М., 1965. – 48с.
882320
  Мэргэн К. На склонах Нарыш-Тау : роман / К. Мэргэн; авториз. пер. с башк. В.Василевского. – Москва : Советский писатель, 1954. – 252 с.
882321
  Мэргэн К. На склонах Нарыш-Тау : роман и рассказы / Кирей Мэргэн ; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1972. – 480 с.
882322
  Мэргэн К. На склонах Нарыш-Тау : роман / Кирей Мэргэн ; авториз. пер. с башк. В.Василевского. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1979. – 335 с.
882323
   На склонах Немецких Альп // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 52-53 : Фото
882324
   На склонах Столовой горы : Рассказы прогрессивных писателей ЮАР.. – Москва, 1983. – 304с.
882325
  Кипиани Эдишер Лаврентьевич На склонах Тенебоури : рассказы / Кипиани Эдишер Лаврентьевич; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1959. – 182 с.
882326
  Горбунов Н.К. На склоне дней / Н.К. Горбунов. – М, 1976. – 157с.
882327
  Ойфа П.Н. На склоне дня / П.Н. Ойфа. – Л., 1973. – 87с.
882328
  Эристави-Хоштария АГ На скользком пути / Эристави-Хоштария АГ. – Тбилиси, 1946. – 286с.
882329
  Эристави-Хоштария АГ На скользком пути / Эристави-Хоштария АГ. – Тбилиси, 1960. – 415с.
882330
  Большаков В.В. На скоростной дороге не останавливаются : австрал. очерки / В.В. Большаков. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 239 с. – Библиогр.: с. 237
882331
  Коржавин Н. На скосе века : стихи и поэмы / Н. Коржавин. – Москва : Время, 2008. – 624с. – (Поэтическая библиотека). – ISBN 978-5-9691-0193-7
882332
  Кізко П. На скривавленій землі : Новелі / Петро Кізко. – Мюнхен : Українська Видавнича Спілка в Мюнхені, 1952. – 70, [1] с. – Бібліотека Мирона і Марти Барабаш, Торонто, Канада


  В змісті: Влада ; "Сокіл" ; У Коцюбівці ; Хліб ; Легенда про Григорів кожух ; Пси ; Сльози на квітах ; Зречення ; В дорозі
882333
  Пагіря О. На скривавленій землі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 34 (199). – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Під час відступу Червоної армії влітку 1941 року війська НКВС провели масові екзекуції в"язнів.
882334
  Неживий О. На скрижалях вдячної пам"яті // Пам"ятки України: національна спадщина / Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури, Укр. фонд культури, Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред Д. Чобіт ; редкол.: О. Бакуменко, Є. Букет, М. Бур"янова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 29-31


  В Ін-ті філології КНУ імені Тараса Шевченка створено музей-кімната О. Гончара.
882335
   На скрижалях історії : З історії взаємозв"язків урядових структур і громадських кіл України з українсько-канадською громадою в другій половині 1940 - 1980-ті роки. – Київ, 2003. – 862с. – (Україна - Канада: історія та сучасність ; 1). – ISBN 966-02-2912-7
882336
  Шемшученко Ю.С. На скрижалях історії // На перехресті століть : вибрані праці : до 75-річчя від дня народження / Ю.С. Шемшученко. – Київ : Юридична думка, 2010. – С. 559-580. – ISBN 978-966-8602-87-0
882337
  Поганець О. На скрижалях часу: рідкісне видання про Київ // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 4 (50). – С. 11-12
882338
  Русанов Р.В. На славной Брянской земле. / Р.В. Русанов, Я.Д. Соколов. – Тула, 1975. – 208с.
882339
   На славном посту. (1860-1900) : Литературный сборник посвященный Н.К. Михайловскому. – [Санкт-Петербург] : Тип. Н.Н. Клобукова, 1900. – VIII, 232, 516 с. 2 л. портр. – Библиогр.: "К библиографии сочинений Н.К. Михайловского (1860-1900 гг.)" / Д.П. Сильчевский (с. 510-516)


  Содержание сборника: Ч. 1. Чайный цветок: Сказка Д. Мамина-Сибиряка. Майна-вира: Эскиз В.И. Дмитриевой. Н.К. Михайловскому: Стихотворение / П.Я. [Л. Мельшин]. Мгновение: Очерк / Влад. Короленко, и др. рассказы, стихотворения, очерки. Ч. 2. Чем русская ...
882340
  Гальченко С. На славу нашої преславної України. Феномен Володимира Мельниченка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 18-24 лютого (№ 7). – С. 10-11


  На початку XXI століття Володимир Мельниченко "зробив для пропаганди й ствердження української мови, культури і духовності в Москві та та Росії так багато, що мимоволі згадуєш його великих попередників, героїв його книг Осипа Бодянського і Михайла ...
882341
  Воробйов П.Г. На славу спорту і в ім"я честі / П.Г. Воробйов, Н.Й. Фірсеьл. – 2-е вид., доп. – Київ, 1979. – 264с.
882342
  Воробйов П.Г. На славу спорту і в ім"я честі. / П.Г. Воробйов, Н.Й. Фірсель. – Київ, 1976. – 264с.
882343
  Плетнева С.А. На славянско-хазарском пограничье / С.А. Плетнева. – М., 1989. – 285с.
882344
  Головина Н.И. На следующий день / Н.И. Головина. – М., 1989. – 348с.
882345
  Бастіан Г. На слизькій стежці : [повість для серед. та старш. шкільного віку] / Г. Бастіан ; з нім. пер. Ю. Лісняк. – Київ : Веселка, 1967. – 395 с. : іл.
882346
  Нагаєвський І. На слідах пресвятої Богородиці цариці Руси-України. / І. Нагаєвський. – Львів-Київ-Рим, 1984. – 128с.
882347
  Стефанкин В.А. На службе агрессии / В.А. Стефанкин. – Киев, 1984. – 155с.
882348
  Новоселова Н.Н. На службе антиразрядки: доктрина "Нац. безопасности" во внеш. политике США в 70-80-х гг. / Н.Н. Новоселова. – М., 1984. – 149с.
882349
   На службе боеготовности: армейс. и флот. печать. - эффектив. средство обучения и воспитания воинов. / Румянцев, н, , Я.В. Ренькас. – М., 1984. – 128с.
882350
   На службе Европы. Европейская Экономическая Комиссия Организации Объединенных Наций.. – М., 1963. – 53с.
882351
  Пигалев В.А. На службе международной реакции / В.А. Пигалев. – М., 1981. – 63с.
882352
  Докукин В.И. На службе монополий / В.И. Докукин. – Москва, 1966. – 32с.
882353
  Коваленко В.И. На службе монополий / В.И. Коваленко. – М, 1978. – 112с.
882354
  Научитель М.В. На службе монополий / М.В. Научитель. – М, 1978. – 158с.
882355
   На службе монополий : Информ.-пропагандический комплекс стран капитала.. – М., 1977. – 335с.
882356
  Вольф Х. На службе народа / Х. Вольф. – Дрезден, 1966. – 128с.
882357
  Инжеватов И.К. На службе народа / И.К. Инжеватов. – Саранск, 1973. – 112с.
882358
  Редозубов К.Н. На службе народа / К.Н. Редозубов. – М., 1979. – 176с.
882359
   На службе народа : Юному читателю о Вооруженных Силах СССР. / Редозубов К.Н. – 2-е изд., дораб. – М., 1988. – 174с.
882360
  Мерецков К.А. На службе народу / К.А. Мерецков. – 3-е изд. – Москва : Военное издательство, 1983. – 432 с.
882361
  Полубинский В.И. На службе народу, на страже порядка. Краткий очерк истории советской милиции. (Материалы в помощь лектору). / В.И. Полубинский. – М., 1971. – 80с.
882362
  Мерецков К.А. На службе народу. / К.А. Мерецков. – 4-е изд. – М., 1984. – 456с.
882363
  Мерецков К.А. На службе народу. / К.А. Мерецков. – 5-е изд. – М., 1988. – 446с.
882364
  Мерецков К.А. На службе народу. Страницы воспоминаний. / К.А. Мерецков. – М., 1970. – 464с.
882365
   На службе науке : Воспоминания ученых Моск. ун-та. – Москва, 1990. – 216с.
882366
  Осадчий Т.И. На службе обществу : Повесть. (1882-1902) / Т. Осадчий. – 2-е перераб. изд. "Силы деревни", доп. третьею ч. – Москва : типо-лит. А.В. Васильева и К* ; [Тип. А.В. Васильева], 1908. – IV, 302 с.
882367
  Алтунин А.Т. На службе отечеству / А.Т. Алтунин. – Москва : Военное издательство, 1985. – 590 с.
882368
  Григорьев И.М. На службе солдатской. / И.М. Григорьев. – Чебоксары, 1983. – 62с.
882369
  Алексеев Н. На службе у империалистов : (Англо-рус. конфликт и белая эмиграция) / Сергей Б-ой (Н.Алексеев). – Москва : Крас. новь, 1923. – 32 с.
882370
  Булавинова Мария На службе у Людовика / Булавинова Мария, Вотрен Лоран // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 104-112 : Фото
882371
  Бош Роберт На службе у прогресса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 76-77 : Фото, карта
882372
  Пуанкаре Р. На службе Франции / Р. Пуанкаре. – М., 1936. – 527с.
882373
  Куманев Г.А. На службе фронта и тыла. Железнодорожный транспорт СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны. 1938-1945 / Г.А. Куманев. – Москва, 1976. – 456с.
882374
  Надысев Г.С. На службе штабной / Г.С. Надысев. – Рига, 1972. – 291с.
882375
  Липовченко М.М. На службі антинародної політики. (Про іст. концепцію М.Грушевського та його "школи") / М.М. Липовченко. – Київ, 1973. – 62с.
882376
  Лефтеров В.О. На службі батьківщини та психології: науково-дослідна, організаційно-практична та науково-педагогічна діяльність професора О.В. Тімченка / В.О. Лефтеров, Н.В. Оніщенко, І.І. Приходько // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 135-141
882377
  Сергійчук В. На службі в своїх рідних імперіалістів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 23 листопада (№ 238). – С. 10


  Голодомор в Україні (1932-1933).
882378
  Срібняк І.В. На службі ІІ-му Райху і Україні: організаційно-освітня діяльність вояків-українців 1-го Запорізького імені Т. Шевченка полку на Підляшші (1917 – початок 1918 рр.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 138-144. – ISBN 978-966-353-452-7
882379
  Урядов А. На службі його величности / А. Урядов. – Х., 1932. – 60с.
882380
   На службі Кліо = In service to Clio : зб. наук. пр. на пошану Любомира Романа Винара, з нагоди 50-ліття його наук. діяльності. – Київ ; Нью-Йорк ; Торонто, 2000. – 820 с. – ISBN 1-879070-10-3
882381
  Вирський Д. На службі контрреформації: С. Оріховський-Роксолан в останній період життя (1559-1566) // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  Стаття оповідає про останній період у житті С. Оріховського (1513-1566), знаного інтелектуала, який походив із західноукраїнських земель. Це час, коли він порозумівся із католицькою ієрархією і став рупором ідей Контрреформації.
882382
  Керецман Н. На службі Мельпомени: українсько-чеські театральні зв"язки (остання третина XIX - на початку XX ст.) // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина : зб. наук. праць на пошану професора Михайла Тиводара / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ", Каф. історії стародав. світу і серед. віків ; [упоряд. І. Ліхтей]. – Ужгород : Карпати, 2015. – С. 129-142. – ISBN 978-966-671-417-9
882383
  Кривицька Л. На службі народного театру / Л. Кривицька. – Львів, 1954. – 52с.
882384
  Уральский Л.В. На службі народу / Л.В. Уральский. – Ужгород, 1954. – 24с.
882385
  Коцур А. На службі науці і людям / А. Коцур, Г. Коцур // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 7-8


  Висвітлюються найважливішв віхи життя та діяльності доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, декана історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Віктора Федоровича Колесника.
882386
  Галан Я.О. На службі у сатани / Я.О. Галан. – Київ : ДЛВ, 1952. – 32с.
882387
  Галан Я.О. На службі у сатани : Памфлети / Я.О. Галан. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1955. – 40с.
882388
  Галан Я.О. На службі у сатани / Я.О. Галан. – Київ : ДЛВ, 1957. – 152с.
882389
  Римаренко Ю.І. На службі у світової реакції : про антинародну суть укр. буржуазного націоналізму / Ю.І. Римаренко. – Київ : Знання, 1968. – 48 с. / Т-во "Знання" УРСР ; № 10Серія 1
882390
  Данилюк М.З. На службі фронту і тилу / М.З. Данилюк, М.І. Панчук. – Київ : Політвидав України, 1974. – 112 с.
882391
   На службу колхозному производству. Из опыта работы передовых клубов села. – Москва, 1956. – 107 с.
882392
  Грек Александр На смену меху : технологии / утеплители / Грек Александр, Ибатуллин Мурад // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – февраль (№ 89). – С. 36-38 : Фото
882393
  Черемных Г.Г. На смену Основам должен прийти новый закон о нотариате // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 2. – С. 13-22. – ISSN 0132-0769
882394
  Люблинский П.И. На смену старого права : Сборник статей по вопросам текущей правовой жизни / П.И. Люблинский. – Петроград1915 : Типо-лит. Руманова, 1878. – [2], IV, 434 с.


  На тит. стр. дарственная надпись автора
882395
  Ткач М.М. На смерекових вітрах : лірика / М.М. Ткач. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 111 с.
882396
  Карабелеш А.В. На смертельном рубеже / А.В. Карабелеш, 1953. – 325с.
882397
  Някляев У. На смерть Буравкіна // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 16 червня (№ 11). – С. 1


  Генадзь Буравкін - відомий білоруський письменник. Некролог
882398
  Дністровий А. На смерть Кліо : Поезії, переклади / А. Дністровий. – Київ : Смолоскип, 1999. – 116с. – ISBN 966-7332-16-0
882399
  Краснянский Л.Ф. На смерть не имею права / Л.Ф. Краснянский. – Ростов -на-Дону, 1984. – 252с.
882400
  Скульская Е.Г. На смерть фикуса / Е.Г. Скульская. – Таллин, 1996. – 190с.
882401
  Максимович М. На смерть Шевченка // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 516-517. – ISBN 978-966-500-300-7
882402
  Сочивець І.Й. На сміх людям : гуморески, повість-пародія / І.Й. Сочивець. – Київ : Дніпро, 1975. – 335 с.
882403
  Бацер И.М. На смотре в Москве / И.М. Бацер. – Петрозаводск : Карельская АССР, 1960. – 119 с.
882404
  Межуев А.М. На снимке - подвиг / А.М. Межуев. – М, 1979. – 72с.
882405
  Дрофань А.П. На совесть. / А.П. Дрофань. – М., 1962. – 191с.
882406
  Красинский Г.Д. На советском корабле в Ледовитом океане / Г.Д. Красинский. – Москва, 1925. – 76с.
882407
   На Советском Севере. Каталог выставки художника В.Беляева.. – М., 1931. – 55с.
882408
   На совість : Нариси, ст., інтерв"ю.. – Львів, 1988. – 126с.
882409
  Зиновьев Н.А. На современные темы : IV Министерский проект рефоры местного управления. – Санкт-Петербург, 1909. – 48 с.
882410
  Парфенов П.С. (Алтайский) На соглашательских фронтах / П.С. (Алтайский) Парфенов. – Москва-Ленинград : Московский рабочий, 1927. – 208с.
882411
  Данилов С.Я. На солдатских дорогах / С.Я. Данилов. – М, 1963. – 112с.
882412
  Пшонкин Ю.А. На соленых ветрах Камчатки: повесть. / Ю.А. Пшонкин. – М., 1989. – 351с.
882413
  Степанов В.А. На солнечной стороне / В.А. Степанов. – Москва, 1978. – 94 с.
882414
  Зубенко И.А. На солнечной стороне / И.А. Зубенко. – Краснодар, 1989. – 334с.
882415
   На солнечной стороне : Сб. рассказов сов. и болг. писателей.. – София, 1986. – 238с.
882416
  Леонов Б.А. На солнечной стороне планеты / Б.А. Леонов. – Москва : Советский писатель, 1976. – 310 с.
882417
  Рубина Д. На солнечной стороне улицы : роман / Дина Рубина. – Москва : Эксмо, 2007. – 432 с. – ISBN 978-5-699-16157-7
882418
  Соколов В.Н. На солнечной стороне. / В.Н. Соколов. – М., 1961. – 120с.
882419
  Скопин В.В. На Соловецких островах / В.В. Скопин. – Москва : Искусство, 1990. – 198с.
882420
  Супруненко Володимир На Соловки до отамана : Люди-пам"ятки // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 126-130 : Фото
882421
  О"Кейси На сон грядущий / О"Кейси. – Москва, 1961. – 24с.
882422
  Всеволожский М.Н. На сонове комплексной программы / М.Н. Всеволожский. – Київ, 1980. – 85с.
882423
  Амбросій П. На сонячній дорозі / П. Амбросій. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 60 с., [1] арк. портр.
882424
  Дудко І.П. На сопках Далекосхідних : спогади, нариси, репортажі / Іван Дудко. – Городня : Новини Городнянщини, 2007. – 105, [5] с., включ. обкл. : іл., портр.
882425
  Котенев А.Я. На сопках Манчжурии. / А.Я. Котенев. – М, 1980. – 543с.
882426
  Комаров П.С. На сопках Маньчжурии / П.С. Комаров. – Хабаровск, 1946. – 64с.
882427
  Рубинштейн Л.В. На сопках Маньчжурии / Л.В. Рубинштейн. – Москва; Ленинград, 1948. – 96с.
882428
  Далецкий П. На сопках Маньчжурии / П. Далецкий. – Ленинград : Советский писатель
Ч.1. – 1951. – 636 с.
882429
  Далецкий П. На сопках Маньчжурии / П. Далецкий. – Ленинград : Советский писатель
Ч.2. – 1951. – 676 с.
882430
  Далецкий П.Л. На сопках Маньчжурии / П.Л. Далецкий. – Ленинград : Лениздат
1. – 1952. – 524 с.
882431
  Далецкий П. На сопках Маньчжурии / П. Далецкий. – Ленинград : Лениздат
2. – 1952. – 522 с.
882432
  Далецкий П. На сопках Маньчжурии / П. Далецкий. – Ленинград : Советский писатель
1. – 1954. – 678 с.
882433
  Далецкий П.Л. На сопках Маньчжурии / П.Л. Далецкий. – Ленинград : Советский писатель
2. – 1954. – 679с.
882434
  Далецкий П.Л. На сопках Маньчжурии / П.Л. Далецкий. – Л
1. – 1962. – 819с.
882435
  Далецкий П.Л. На сопках Маньчжурии / П.Л. Далецкий. – Л
2. – 1962. – 743с.
882436
  Котенев А.Я. На сопках Маньчжурии : Роман. Повесть / А.Я. Котенев. – Москва : Воениздат, 1985. – 463с.
882437
  Мильто П. На сопках Маньчжурии. / П. Мильто. – Минск, 1967. – 56с.
882438
  Краснопольский А.Б. На сопках приморских / А.Б. Краснопольский. – Владивосток, 1957. – 52с.
882439
  Госданкер В.В. На сорок пятой параллели : путеводитель по Ставрополю / В.В. Госданкер. – Ставрополь, 1981. – 125 с.
882440
  Самойлович Р.Л. На спасение экспедиции Нобиле : Поход "Красина" летом 1928 года / Р.Л. Самойлович. – Ленинград, 1967. – 316с.
882441
  Соколовская Е.М. На спицах и крючком / Е.М. Соколовская. – Минск, 1988. – 189с.
882442
  Левченко І. На спільне поле-спільні сили / І. Левченко. – К, 1930. – 27с.
882443
  Волощак А.В. На спільному шляху : Поезії / Волощак А.В. – Львів : Каменяр, 1964. – 39 с. : з портр. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України. - Вкладена із 15-ма інш. кн. цієї серіїї в папку із назвою: Сонячна повінь : вірші львівських поетів. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка : с.2 ]
882444
  Лубківський М. На спільному шляху до об"єднаної Європи (сучасні пріоритети українсьео-хорватського партнерства) // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 16-19. – ISSN 0868-8273
882445
  Бедный Б.В. На сплаве : рассказы / Б.В. Бедный. – Архангельск : Архангельское областное государственное издательство, 1952. – 88 с.
882446
  Ільницький М.М. На спокій права не дано / М.М. Ільницький. – К., 1980. – 111с.
882447
  Нарет В. На сполох більше ніхто не вдарить? : Збірник документально-художніх оповідань та нарисів / В. Нарет. – Київ, 2002. – 52с.
882448
   На спомин // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 16 листопада (№ 45). – С. 14


  Пам"яті Ігоря Михайлина, відомого письменника-літературознавця.
882449
  Дроздовський Д. На спомин про Галину Могильницьку // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 16-22 грудня (№ 50). – С. 5


  Галина Анатоліївна Могильницька — український педагог, публіцист і поетеса, учасниця українського правозахисного руху. Лауреат премії імені Василя Стуса (2008) та премії імені Ірини Калинець (2019).
882450
   На спомин професора Ольги Заставецької // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 199 : фото. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
882451
  Немухин И.А. На спортивной лыжне / И.А. Немухин. – М., 1953. – 72с.
882452
  Форостенко Я.Д. На спортивном самолете / Я.Д. Форостенко. – М., 1962. – 240с.
882453
   На спортмайданчику - баскетболісти // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 8


  На спортивному майданчику Національного університету біоресурсів та природокористування України відбулися спортивні змагання з баскетболу 3х3 серед збірних команд студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації. У змаганнях команда КНУ ...
882454
  Рахманов Д.М. На средней линии : роман / Д.М. Рахманов. – Москва : Советский писатель, 1966. – 520с.
882455
  Масловский В.Д. На среднем Дону. / В.Д. Масловский. – Ростов, 1975. – 176с.
882456
  Карпов В.К. На среднем Дону. Повести и рассказы. / В.К. Карпов. – Воронеж, 1971. – 310с.
882457
  Комичева Г. На срезе дерева : стихи / Галина Комичева. – Киев : УкрСІЧ, 2009. – 182 с. – ISBN 978-966-2151-18-3
882458
  Жулавський Ю. На срібній планеті / Ю. Жулавський. – Київ, 1927. – 330 с.
882459
  Вінграновський М.С. На срібнім березі : поезії / М.С. Вінграновський. – Київ, 1978. – 96 с.
882460
  Барский Ю.П. На ста клетках / Ю.П. Барский. – Москва : Физкультура и спорт, 1977. – 120 с.
882461
  Кузнецов О. На Сталінградському фронті / О. Кузнецов. – Київ, 1948. – 71с.
882462
  Поздняев К.И. На стальной земле Магнитостроя.Книга о Борисе Ручьеве. / К.И. Поздняев. – Москва : Современник, 1982. – 270с .
882463
  Дюртен Л. На стальном коне. / Л. Дюртен. – Москва-Л., 1926. – 96с.
882464
  Гумилевский Л.И. На стальных магистралях / Л.И. Гумилевский. – Москва, 1951. – 56с.
882465
  Кондрашев Г.Н. На стальных магистралях / Г.Н. Кондрашев. – М, 1988. – 48с.
882466
  Андреев Л.Н. На станции : [рассказ] / Л.Н. Андреев. – Ростов-на-Дону : Изд. и тип. Т-ва "Донская речь", 1904. – 7 с. – На обл. номер изд. № 101. - Без тит. л.
882467
  Барбух А. На станции Сходня : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 11. – С. 155-159. – ISSN 0012-6756
882468
  Паунд Езра На станції метро : поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 242/243. – С. 214-219
882469
   На стапелях под огнем : Сборник воспоминаний и очерков.. – Л., 1986. – 384с.
882470
   На старобългарска литература : енциклопедичен речник. – София : Изд-во "Петър Берон", 1992. – 520 с.
882471
  Новак В. На старой Волге. / В. Новак. – Сталинград, 1954. – 200с.
882472
  Кравченко Я.Ф. На старой мельнице / Я.Ф. Кравченко. – Воронеж, 1981. – 152с.
882473
  Козлов В.Ф. На старой мельнице. / В.Ф. Козлов. – Л., 1961. – 157с.
882474
  Рыленков Н.И. На старой смоленской дороге / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1955. – 412с.
882475
  Рыленков Н.И. На старой смоленской дороге / Н.И. Рыленков. – Москва, 1969. – 407с.
882476
  Рыленков Н.И. На старой Смоленской дороге / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1953. – 395с.
882477
  Ростунов И.И. На Старой Смоленской дороге / И.И. Ростунов. – М., 1962. – 72с.
882478
  Кузнецов Г.М. На старом Каспии / Г.М. Кузнецов, К.А. Розанова. – Астрахань, 1957. – 164с.
882479
  Сигов И.С. На старом Урале / И.С. Сигов. – Молотов, 1944. – 160с.
882480
  Геллер Е.М. На старт вызавает Спортляндия / Е.М. Геллер. – Минск, 1988. – 174 с.
882481
  Гузов Н.М. На старт вызываются все / Н.М. Гузов. – Минск, 1985. – 80с.
882482
  Косвинцев Б.Е. На старт! / Б.Е. Косвинцев. – М., 1956. – 38с.
882483
  Бондаренко Е. На старт! : книга для тех кому суждено построить успешную карьеру / Евгений Бондаренко. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2012. – 159 с. : ил. – (Balance business books : bbb ; Best for business). – ISBN 978-966-415-035-1
882484
  Фирсов З.П. На старте - пловцы! / З.П. Фирсов. – М, 1956. – 32с.
882485
   На старте - юмор.. – Москва, 1966. – 190с.
882486
   На старте - юмор.. – М., 1975. – 129с.
882487
  Горська С. На старті вступної кампанії - 2014 // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 13-20 листопада (№ 48). – С. 2
882488
   На старті вступної кампанії / шпальту підготовлено за матеріалами УЦОЯО, прес-служби МОН // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 26 червня (№ 25). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Перед початком вступної кампанії 2017 р. МОН опубліковало кілька листів із роз"ясненнями.
882489
   На старті матОлімпу // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 2


  "Наш Університет проводить чимало змагань для школярів. Але олімпіада, яка пройшла 27 – 30 квітня 2018 р., особлива. Вона вперше зібрала наймолодших знавців математики (10-12 років) з усієї України. Так і називалася – Перша Всеукраїнська олімпіада з ...
882490
  Кіт Л. На старті матОлімпу // Київський університет. – Київ, 2018. – Травень (№ 5). – С. 3


  Перша Всеукраїнська олімпіада з математики для учнів 5-7 класів під егідою КНУ пройшла 27-30 квітня 2018 р. Усю роботу з підготовки й проведення олімпіади взяла на себе команда студентів (факультетів комп"ютерних наук і кібернетики та ...
882491
  Азов Д.С. На стартовой-всегда! : для ст. возраста / Д. Азов ; [ил. М. Лисогорского]. – Москва : Детская литература, 1977. – 64 с. : ил. – (Слава солдатская)
882492
  Варавва И.Ф. На старых кордонах / И.Ф. Варавва. – Краснодар, 1956. – 111с.
882493
  Скороходов М.А. На старых окопах / М.А. Скороходов. – Москва, 1981. – 111 с.
882494
  Мацько Любов На стежках пам"яті: культ і культура // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 10 (147). – С. 19 : Фото
882495
   На стежках прикордонних.. – Львів, 1962. – 464с.
882496
  Сукиасян Э.Р. На стеллажах и в каталогах // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 26-29. – ISSN 0869-4915


  Переоблік в бібілотеках
882497
  Каргалов В.В. На степной границе / В.В. Каргалов. – Москва, 1974. – 183с.
882498
  Подкопаев В.С. На степных ветрах / В.С. Подкопаев. – Краснодар, 1971. – 128с.
882499
  Курбаннепесов Ахмет На степных дорогах : стихи / Курбаннепесов Ахмет. – Москва, 1982. – 63 с.
882500
  Байдебура П.А. На степовому розгоні : повісті / Павло Байдебура. – Донецьк : Донбас, 1976. – 311 с. : іл.
882501
  Панков В.К. На стержне жизни. / В.К. Панков. – М. : Советский писатель, 1962. – 356 с.
882502
   На стику культур: польський та український вірш = Na styku kultur: wiersz polski i ukrainski : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2007. – 215с. – Парал. тит. арк. польською мовою
882503
   На стику наук і професій // Київський університет. – Київ, 2017. – Червень (№ 6). – С. 5


  В Інституті філології магістерська програма з прикладної лінгвістики спрямована на формування знань та вмінь, необхідних у професійній діяльності комп"ютерного лінгвіста у галузях редагування, перекладу, лінгвістичної судової експертизи, автоматичного ...
882504
  Чижевський Б. На стику поглядів і амбіцій // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 9-16 серпня (№ 32/33). – С. 2-3


  Обговорення проекту нового Закону України "Про освіту".
882505
  Монаєнко А. На стику юрисдикцій // Юридична газета. – Київ, 2019. – 11 червня (№ 24). – С. 30-32
882506
  Любич-Кошуров І. На стінах Батурина : Історичне оповідання І.Любича-Кошурова "За Гетьмана" в перекладі Вас. Різниченка. – Київ : Вид. В. Різниченка, 1917. – 24 с. : іл
882507
  Ротач П. На сторінках миргородської газети: кілька нових штрихів до біографії Михайла Ситника // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 10 (610). – С. 87-91. – ISSN 0236-1477


  Розглянуто збірку Михайла Ситника "Катам наперекір" (1998)
882508
  Соколюк З. На сторожі : публіцистика / Зиновій Соколюк ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т журналістики ; Ін-т українознавства НАН України. – Львів : [б. в.], 2000. – 317, [3] с., [6] арк. фотоіл. : портр., фотоіл. – (Серія: Публіцистика української діаспори (1)). – ISBN 966-02-1685-8
882509
  Луцький Ю.О. На сторожі : друга частина споминів Юрія Луцького / Ю.О. Луцький; [ред. М. Рябчук]. – Київ : Критика, 2000. – 111, [1] с. : фотоіл. – ISBN 966-7679-09-8
882510
  Негоденко В.К. На сторожі громадського порядку. / В.К. Негоденко. – К., 1975. – 62с.
882511
  Павлович З.А. На сторожі громадської власності / З.А. Павлович. – К., 1977. – 48с.
882512
  Грачов О.П. На сторожі завоювань Жовтня / О.П. Грачов. – Київ, 1968. – 101с.
882513
  Мурашин Г.О. На сторожі законності та прав громадян / Г.О. Мурашин. – К., 1985. – 48с.
882514
  Кармазіна Н. На сторожі історичної та культурної спадщини Півдня України (Микола Мурзакевич) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (80). – С. 85-92
882515
   На сторожі кібербезпеки // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 листопада (№ 45). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  Премію Президента України для молодих учених отримав доцент кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації Фізико-технічного інституту КПІ імені Ігоря Сікорського Дмитра Прогонова за розробку моделі й методів кібернетичного захисту конфіденційної ...
882516
  Прогонов Д. На сторожі кібербезпеки [інтерв"ю з доцентом кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації Фізико-технічного інституту КПІ] / спілкувалася С. Галата // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 29 липня (№ 30). – С. 5. – ISSN 2219-5793
882517
  Степаненко М.І. На сторожі коло нас він ставить слово рідне. До ювілею проф. Олексія Неживого // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2017. – № 9 (481), березень. – С. 34-38


  "Таким «живописцем правди», чий зір, проте, спрямований у неба блакить, є Олексій Неживий, який усе життя присвятив вивченню спадщини Григора Тютюнника, аби не забута була жодна подробиця з його земного шляху, аби не залишився непрочитаним жоден рядок ...
882518
   На сторожі людяності // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 13 лютого (№ 3)


  Фрагменти пам"яті про Бориса Олійника.
882519
  Наєнко М. На сторожі людяності // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 27 лютого (№ 4)


  Фрагменти з пам"яті про Бориса Олійника.
882520
  Ярмаш Ю. На сторожі наукового слова // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 36-40
882521
  Будний В. На сторожі нації : Слово, виголошене ( березня 2009 року на Шевчнківському вечорі у Львівському національному університеті ім. Івана Франка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 5/6 (775/776). – С. 127-130. – ISSN 0868-4790
882522
   На сторожі незалежності держави. 10 років службі безпеки України. – Київ, 2002. – 168с. – ISBN 966-95784-9-3
882523
  Купрішин В.Ф. На сторожі прав трудящих та інтересів держави : (Про історію створення, організацію і діяльність адвокатури Укр. РСР) / В.Ф. Купрішин, Д.С. Сусло; В.Ф. Купрін, Д.С. Сусло ; відп. ред. Й.Т. Гавриленко. – Київ : Вид-во політичної літератури України, 1973. – 191 с.
882524
  Заброварний С. На сторожі права і національної ідеї // Український альманах / Об"єднання українців у Польщі. – Варшава, 2002. – 2002. – С. 183-187. – ISSN 1426-7470


  До 60-ліття з дня смерті Володимира Старосольського.
882525
  Горбачук І. На сторожі рідного слова // Наукові записки : видання присвячене ювілею Президента Академії наук вищої освіти України академіка М.І. Дубини / Академія наук вищої освіти України; [ редкол.: Зозуля І.С., Александров Є.Є., Андрущенко В.П. та ін. ]. – Київ : АН ВО України, 2008. – С. 59-64
882526
  Баранов В. На сторожі рідної мови зобов"язана стояти держава // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2012. – № 1 (3), спецвип. : Українська жінка - мати. – С. 24-27 : фото


  Всеукраїнський фінал X Міжнародної олімпіади з турецької мови відбувся в Києві 22-25 березня 2012 р. Змагання проходили на базі КНУТШ та Київського ун-ту ім. Б. Грінченка. 10 фіналістів поїхали на завершальний турнір до Стамбула. 14 липня у ...
882527
  Матвієнко А. На сторожі слова // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 1-8 травня (№ 18/19). – С. 19


  Про знаного перекладача і літературознавця Ростислава Доценка
882528
  Масенко Л. На сторожі слова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 28 лютого - 6 березня (№ 9)


  Наукові праці Олександри Сербенської.
882529
  Масенко Л. На сторожі слова // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 51-56. – ISSN 2078-1911
882530
  Мезенцев В.В. На сторожі соціалістичної власності / В.В. Мезенцев. – К, 1963. – 43с.
882531
   На сторожі соціалістичної законності і правопорядку. – Київ, 1988. – 42с.
882532
  Мигашко М.Д. На сторожі справедливості // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 2-4.


  До 85-річчя Верховного Суду України
882533
  Дрогобицька О. На сторожі традиційної культури Прикарпаття (до 70-річчя від дня народження Михайла Паньківа) // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 4 (326). – С. 110-115. – ISSN 0130-6936
882534
  Вихристенко Б.І. На сторожі трудових прав робітників і службовців / Б.І. Вихристенко. – Київ, 1976. – 111с.
882535
  Новак М.П. На сторожі України : власні спогади, історичні матеріяли, документи, листування, архів / Микола П. Новак. – Лос Анджелес : Накладом автора, 1979. – 604 с. : фотогр.
882536
  Сергійчук М. На сторожі українських цінностей // Промінь просвіти : інформаційний бюлетень Ружинського селищного осередку ВУТ "Просвіта" ім. Тараса Шевченка / голова Ружин. селищного осередку "Просвіта" В. Митюк ; ред. рада.: Н. Панасюк, Н. Дудар, С. Ходаківська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, березень 2018 р. – С. 18-22


  Українці в Аргентині.
882537
  Передерій І. На сторожі Української держави: маловідома сторінка дипломатичної діяльності В"ячеслава Липинського // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – Число 11. – С. 123-128. – ISSN 2305-9389
882538
  Сигов И.С. На стором Урале / И.С. Сигов. – Молотов, 1953. – 240с.
882539
  Вольф В. На стороне Красной Армии / В. Вольф. – Москва, 1976. – 264 с.
882540
  Брейтбурд Г.С. На стороне разума : о современной итальянской литературе / Г. Брейтбурд. – Москва : Советский писатель, 1978. – 240 с. : 1 л. портр.
882541
  Залите Мара На стороне солнца / Залите Мара. – Москва, 1986. – 46 с.
882542
  Пачовський В.М. На стоцї гір / Накладом М. Петрицького. – Львів : З "Загальної друкарні", 1907. – 127 с. – (Молода муза ; № 4)
882543
  Луковский И.В. На страже безопасности / И.В. Луковский. – Москва, 1959. – 160с.
882544
  Платонов В.В. На страже берегов Заполярья / В.В. Платонов. – Москва, 1942. – 56с.
882545
  Средин Г.В. На страже великих завоеваний / Г.В. Средин. – М, 1978. – 143с.
882546
  Борисоглебский В.В. На страже воинского порядка / В.В. Борисоглебский. – М, 1959. – 80с.
882547
  Андерсон П. На страже времен. Быть царем : рассказы / Пол Андерсон, Роберт Силверберг. – Москва : Все для вас, 1992. – 348, [1] с. – (Американская фантастика : в 14 т. ; т. 11). – ISBN 5-86564-012-7
882548
   На страже границ. – Москва : Воениздат, 1978. – 367 с.
882549
  Гусаревич С.Д. На страже дальневосточных рубежей / С.Д. Гусаревич, В.Б. Сеоев. – М, 1982. – 93с.
882550
   На страже завоеваний Великого Октября.. – Минск, 1978. – 18с.
882551
  Самойлов А.Д. На страже завоеваний Октября / А.Д. Самойлов. – М, 1986. – 301с.
882552
   На страже завоеваний Октября.. – М., 1978. – 136с.
882553
  Плужников А.Ф. На страже завоеваний социализма : (к 56-й годовщине Советской Армии и Военно-Морского Флота СССР) / А.Ф. Плужников ; Общество "Знание" Украинской ССР. – Киев : [РДЭНТП], 1974. – 22, [1] с.
882554
   На страже завоеваний социализма. Всесоюзная художественная выставка. Живопись. Скульптура. Графика. Плакат.. – Москва, 1983. – 34 с.
882555
  Маляров М.П. На страже закона и законности: Сов.прокур. / М.П. Маляров, К.С. Павлищев. – М., 1978. – 191с.
882556
  Кондратьев В.Ф. На страже законов о труде / В.Ф. Кондратьев. – М, 1965. – 111с.
882557
  Головченко И.Х. На страже интересов народа / И.Х. Головченко. – К., 1981. – 64с.
882558
  Плужников А.Ф. На страже коммунистического строительства и безопасности народов. / А.Ф. Плужников. – К., 1975. – 88с.
882559
  Северный А. На страже мира / А. Северный. – К., 1965. – 104с.
882560
  Осипов В.А. На страже мира / В.А. Осипов. – К, 1988. – 46с.
882561
  Шенин А.Д. На страже мира и безопасности народа / А.Д. Шенин. – Киев, 1963. – 47 с.
882562
  Брежнев Л.И. На страже мира и социализма / Л.И. Брежнев. – Москва, 1979. – 664с.
882563
  Брежнев Л.И. На страже мира и социализма / Л.И. Брежнев. – 2-е изд., доп. – Москва, 1981. – 815с.
882564
  Грибков А.И. На страже мира и социализма / А.И. Грибков. – М., 1984. – 64с.
882565
  Грибков А.И. На страже мира и социализма / А.И. Грибков. – М., 1985. – 63с.
882566
  Коваль А.В. На страже мира и социализма / А.В. Коваль. – К, 1985. – 214с.
882567
   На страже мира и социализма. – Москва, 1985. – 200с.
882568
  Волкогонов Д.А. На страже мира и социализма / Д.А. Волкогонов. – Москва, 1986. – 60с.
882569
  Корзун Л.И. На страже мира и социализма. / Л.И. Корзун. – М., 1978. – 64с.
882570
  Гречко А.А. На страже мира и строительства коммунизма / А.А. Гречко. – Москва, 1971. – 110с.
882571
  Максимов Н.А. На страже мира и строительства коммунизма. / Н.А. Максимов. – К., 1975. – 22с.
882572
   На страже мира и труда. – М., 1983. – 86с.
882573
  Колтунов И На страже мира. / И Колтунов, А. Чивилихин. – Л., 1948. – 112с.
882574
   На страже мира. Вооруженные Силы СССР. – Москва, 1980. – 196с.
882575
   На страже мира. Сборник материалов.. – М., 1951. – 22с.
882576
   На страже мира. Сборник.. – Л., 1950. – 256с.
882577
   На страже мира. Стихи ленинградских поэтов.. – Л., 1949. – 148с.
882578
  Воякина С.М. На страже мирного труда / С.М. Воякина. – Москва, 1958. – 57с.
882579
  Кузьмин Н.Ф. На страже мирного труда / Н.Ф. Кузьмин. – М, 1959. – 294с.
882580
   На страже мирного труда. – Ашхабад, 1977. – 146с.
882581
  Скрынников Р.Г. На страже московских рубежей / Р.Г. Скрынников. – Москва, 1986. – 334с.
882582
  Джалилов Т.А. На страже народных интересов. / Т.А. Джалилов. – Ташкент, 1963. – 79с.
882583
  Обухов В.И. На страже неба Отчизны / В.И. Обухов. – М., 1984. – 96с.
882584
   На страже неба Отчизны.. – М., 1967. – 62с.
882585
   На страже норм партийной жизни : из практики работы парт. комис. – Москва, 1979. – 239с.
882586
  Зайцев М.М. На страже Отчизны / М.М. Зайцев. – Минск, 1978. – 207с.
882587
   На страже Отчизны : О Вооруж. Силах СССР: Указатель для учащихся 5-7-х кл. – Москва, 1988. – 63с. – (Беседы о книгах)
882588
  Блюмкин С.Л. На страже порядка / С.Л. Блюмкин. – Орел : Книжное издательство, 1961. – 34 с.
882589
  Давыденко Л.М. На страже правил безопасности труда / Л.М. Давыденко. – Киев, 1978. – 48с.
882590
  Цепков В.К. На страже правопорядка. / В.К. Цепков. – М, 1970. – 72с.
882591
  Уткин А.Д. На страже природы / А.Д. Уткин. – Москва, 1977. – 112с.
882592
  Мокеев В. На страже революционной законности / В. Мокеев, Н. Лаговиер. – Москва, 1926. – 141 с.
882593
  Ивановский Е.Ф. На страже Родины / Е.Ф. Ивановский. – М, 1986. – 93с.
882594
   На страже Родины.. – Баку, 1951. – 96с.
882595
   На страже Родины.. – М., 1978. – 239с.
882596
   На страже Родины.. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1986. – 399с.
882597
   На страже Родины. /Альбом/. – Москва, 1977. – 18с.
882598
   На страже рубежей нашей Родины.. – М., 1978. – 28с.
882599
   На страже рубежей.. – Сталинабад, 1958. – 240с.
882600
  Тихомиров Олег Николаевич На страже Руси / Тихомиров Олег Николаевич. – Москва : Малыш, 1983. – 104с.
882601
  Тихомиров Олег Николаевич На страже Руси / Тихомиров Олег Николаевич. – Донецк : Донбас, 1986. – 184с.
882602
  Чугунов А.И. На страже советских рубежей / А.И. Чугунов. – М, 1981. – 271с.
882603
  Иванов В.Н. На страже советского закона / В.Н. Иванов, Ю. Тодорский. – Москва, 1952. – 64с.
882604
  Язов Д.Т. На страже социализма и мира / Д.Т. Язов. – М., 1987. – 95с.
882605
  Бакаев Д.А. На страже социалистической законности / Д.М. Бакаев. – Киев : Знание, 1980. – 48 с. : ил. – Библиогр.: с, 48. – (Серия XVIII "Юридическая")
882606
   На страже социалистической Родины.. – М., 1983. – 139с.
882607
   На страже социалистической Родины.. – М., 1987. – 271с.
882608
  Бабаев М.М. На страже социалистической собственности / Бабаев М.М., Кригер Г.А. – Москва : Юридическая литература, 1981. – 118 с.
882609
  Соколов Н.Н. На страже социалистической собственности / Н.Н. Соколов, И.Г. Чупаленков. – М., 1983. – 142с.
882610
  Мареев М.П. На страже социалистичесой Родины : [К 20-летию Красной Армии] / М.П. Мареев. – Москва : Соцэтгиз, 1938. – 64 с.
882611
  Глушков В.С. На страже справедливости / В.С. Глушков. – Йошкар-Ола, 1990. – 126с.
882612
  Горький М. На страже СССР / М. Горький, 1932. – 78с.
882613
  Рабинович И.М. На страже точности: Страницы из жизни и деятельности Ф.И. Блумбаха / И.М. Рабинович. – Рига : Латвийск. госиздат, 1965. – 84 с.
882614
  Талалаевский М. На страже. / Матвей Талалаевский ;, 1934. – 140 с.
882615
  Меньшиков В.М. На стратегическом перекрестке / В.М. Меньшиков. – Москва, 1975. – 215с.
882616
  Варно В. На стрежень / В. Варно. – Москва, 1959. – 80с.
882617
  Васильев С.А. На стрежне / С.А. Васильев. – Москва, 1969. – 191с.
882618
  Хватов А.И. На стрежне века / А.И. Хватов. – 2-е изд. – Москва : Современник, 1975. – 478 с.
882619
   На стрежне века. Сборник статей по материалам V Фадеевских чтений в г. Краснодаре. – Краснодар, 1978. – 189 с.
882620
  Лебедев П.Л. На стрежне жизни / П.Л. Лебедев. – Минск, 1991. – 495с.
882621
  Логвинов А.С. На стрежне жизни. / А.С. Логвинов. – Тула, 1982. – 175с.
882622
  Сташек Н.И. На стремине. / Н.И. Сташек. – М., 1990. – 270с.
882623
  Владимиров В.В. На стремление. / В.В. Владимиров. – Алма-Ата, 1972. – 268с.
882624
  Демченко А.А. На стремнине / А.А. Демченко. – Барнаул, 1957. – 380 с.
882625
   На стремнине : Рассказы писателей Индии.. – М., 1991. – 125с.
882626
  Чуянов А.С. На стремнине века / А.С. Чуянов. – М, 1976. – 288с.
882627
  Матійко О.М. На стріль-воді : поезії / О.М. Матійко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 75 с.
882628
  Ковальчук П.А. На струнах : (Поезії) / П.А. Ковальчук. – Київ : Друк. 2-ї артелі, 1911. – 31 с.
882629
  Малиш І.В. На струнах днів / І.В. Малиш. – Х., 1972. – 51с.
882630
  Сосюра В.М. На струнах сердца / В.М. Сосюра. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1961. – 32с.
882631
  Сосюра В. На струнах серця : Лірика / В. Сосюра. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 248с.
882632
  Киселев С.Д. На струнах солнца / С.Д. Киселев. – Алма Ата, 1968. – 111с.
882633
  Лапцуй Л.В. На струне времени : стихи по поэмы / Леонид Лапцуй; пер. с ненец. – Москва : Современник, 1975. – 77 с.
882634
  Антонович Б.-І. На студентський дискурс у Львів / прес-центр Львівського торговельно-економічного університету // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 22-29 січня (№ 3/4). – С. 2


  На базі Львівського торговельно-економічного університету відбувся - ІІ-й Національний студентський форум, який проводила Українська асоціація студентів. Учасниками заходу стали понад 200 делегатів - представників студентського самоврядування з 90 ...
882635
  Бархударов А.С. На ступеньках в солнцепек : рассказы писателей хинди / сост. А.С. Бархударов, А.Н. Сенкевич ; предисл. А. Сенкевича. – Москва : Наука, 1978. – 200 с.


  Содерж.: Сделка; Человек, поднявшийся из низов; Добыча; Злость / Г.М. Муктибодх; Мессия бешенных собак; Поражение; Погребение; Попугай; Глупая птица; Свитер; Прикосновение к мертвой рыбе / С, Д. Саксена, и рассказы др. авт.
882636
  Еремеев Д.Е. На стыке Азии и Европы: очерки о Турции и турках / Д.Е. Еремеев. – М., 1980. – 238с.
882637
  Кондрашов С.Н. На стыке веков. 1992-2004 : пестрые заметки о блудном Отечестве / Станислав Кондрашов. – Москва : Международные отношения, 2004. – 558, [2] с. – ISBN 5-7133-1229-1
882638
  Рузов Л.В. На стыке двух морей / Л.В. Рузов. – Ленинград-Москва, 1940. – 163с.
882639
  Быков Д. На стыке умиления и злости : стихи // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 4. – С. 3-9. – ISSN 0130-7673
882640
  Браунштейн А.Е. На стыке химии и биологии / А.Е. Браунштейн. – Москва : Наука, 1987. – 240 с.
882641
   На стыке Чукотки и Аляски.. – М., 1983. – 232с.
882642
  Тарба И.К. На суд товарищей : поэма и стихи / И.К. Тарба. – Тбилиси : Заря Востока, 1957. – 128 с.
882643
  Грень В. На судну сповідь : Віршовані роздуми у трьох книгах / Володимир Грень. – Львів : Кобзар, 2003. – 608с. – ISBN 966-559-161-4
882644
  Диба А. На сузір"я друзів: звитяжці Кобилки-Сидоренки (матеріали до майбутньої енциклопедії Лесі Українки) // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 245-259. – ISSN 2304-9383
882645
  Гуро И. На суровом склоне / И. Гуро. – Москва, 1965. – 351с.
882646
  Гуро И. На суровом склоне / И. Гуро. – М., 1971. – 368с.
882647
  Гуро И. На суровом склоне : Роман / И. Гуро. – Москва : Советский писатель, 1984. – 400с.
882648
  Соболев Л.С. На суше и на море / Л.С. Соболев. – Симферополь, 1948. – 87с.
882649
  Никитин С.И. На суше и на море / С.И. Никитин. – К, 1958. – 240с.
882650
   На суше и на море : Повест, рассказы, очеркис, статьи. – Москва : Мысль, 1968. – 560с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
882651
   На суше и на море : Повест, рассказы, очеркис, статьи. – Москва : Мысль, 1970. – 621с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
882652
   На суше и на море : художественно-географический сборник. – Москва
Вып. 18. – 1978
882653
   На суше и на море : художественно-географический сборник. – Москва
Вып. 20. – 1980
882654
   На суше и на море. – Москва, 1981
882655
   На суше и на море : Повест, рассказы, очеркис, статьи. – Москва : Мысль, 1982. – 479с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
882656
   На суше и на море : художественно-географический сборник. – Москва
Вып. 22. – 1982
882657
   На суше и на море. – Москва, 1983
882658
   На суше и на море : художественно-географический сборник. – Москва
Вып. 23. – 1983
882659
   На суше и на море. Путешествия, поиск, фантастика : Повести, рассказы, очерки, статьи. – Москва : Мысль, 1984
882660
   На суше и на море. Путешествия, поиск, фантастика : Повести, рассказы, очерки, статьи. – Москва : Мысль, 1986
882661
   На суше и на море. Путешествия, поиск, фантастика, факты, догадки, случаи : Повести, рассказы, очерки, статьи. – Москва : Мысль, 1987
882662
   На суше и на море. Путешествия, поиск, фантастика : Повести, рассказы, очерки, статьи. – Москва : Мысль, 1991
882663
   На суше и на море 1991-92. Путешествия, поиск, фантастика, факты, догадки, случаи : Повести, рассказы, очерки, статьи. – Москва : Мысль, 1992
882664
  Рузов Л.В. На суше и на море в Арктике / Л.В. Рузов. – Москва : Морской транспорт, 1957. – 244с.
882665
   На суше и на море.. – Москва, 1965. – 646с.
882666
   На суше и на море. 1979 : художественно-географический сборник. – Москва
Вып. 19. – 1979
882667
   На суше и на море. 1980 : художественно-географический сборник. – Москва, 1980
882668
  Тимченко В.П. На схилі віку : проза і поезія / Віктор Тимченко. – Харків : Крок, 2006. – 248 с. : іл. – ISBN 966-652-102-4
882669
  Коломієць Т. На схилі віку // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 29-35. – ISSN 0208-0710
882670
  Зленко Григорій На схилі віку писав мемуари. Розповідь літературного слідопита // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 6 (143). – С. 10-11
882671
   На східний погляд // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 2


  "Чудовою нагодою розповісти про Україну на Близькому Сході стало для доцента ІМВ Олени Борділовської запрошення колег зі Школи міжнародних студій Університету Каїм-і-Азад в Ісламабаді. Насичена програма передбачала участь у конференції, присвяченій ...
882672
  Стріха Я. На східному фронті без змін: вплив жанру на структурування авторепрезентації у британських мемуарах зв Східного фронту Першої світової війни // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 46-52. – ISSN 2307-2261
882673
  Павленко П. На Сході. Роман / П. Павленко. – Київ, 1937. – 512с.
882674
  Павленко П. На Сході. Роман / П. Павленко. – Київ, 1940. – 478с.
882675
  Парфанович С. На схрещених дорогах = On crossroads : повість / Софія Парфанович. – Чікаго : Накладом автора, 1963. – 417, [3] с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ.
882676
  Симоненко В.А. На схрещених мечах : Вибрані твори / В.А. Симоненко; Передм. О.Гончара; Упор., післямова, комент. В.Костюченка. – Київ : Пульсари, 2004. – 384 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-7671-77-1
882677
  Князевская Т.Б. На сценах московских театров / Т.Б. Князевская. – Москва, 1965. – 48с.
882678
  Смольский Р.Б. На сцене - бессмертие подвига / Р.Б. Смольский. – Минск : Наука и Техника, 1982. – 183 с.
882679
  Зайцев Н.В. На сцене - герои революции / Н.В. Зайцев. – Л., 1977. – 36с.
882680
  Хайченко Г.А. На сцене - герои революции / Г.А. Хайченко. – М., 1977. – 56с.
882681
  Плучек В.Н. На сцене - Маяковский. / В.Н. Плучек. – Москва : Искусство, 1962. – 160 с.
882682
  Спасский О.Д. На сцене - мы / О.Д. Спасский. – М : Знание, 1963. – 96 с.
882683
   На сцене - современник.. – М., 1963. – 264с.
882684
  Байджиев М.Т. На сцене / Мар Байджиев ; [предисл. Ю.С. Рыбакова]. – Бишкек : Фонд "Седеп", 2005. – 300 с. – ISBN 9967-22-687-0
882685
  Романович И.А. На сцене героика и романтика / И.А. Романович. – М., 1965. – 80с.
882686
  Ардов В.Е. На сцене и - рядом... : юмористич. рассказы и фельетоны о театре и других искусствах / В.Е. Ардов ; [предисл. М. Жарова] ; [ил.: М. Милославский]. – Москва : Всероссийское театральное о-во, 1962. – 205 с.
882687
  Скарская Н.Ф. На сцене и в жизни / Н.Ф. Скарская, П.П. Гайдебуров. – М., 1959. – 308с.
882688
  Гоголева Е.Н. На сцене и в жизни / Е.Н. Гоголева. – Москва : Искусство, 1985. – 285 с.
882689
  Гоголева Е.Н. На сцене и в жизни / Е.Н. Гоголева. – 2-е изд. – М, 1989. – 296с.
882690
  Тайнен К. На сцене и в кино / К. Тайнен. – М., 1969. – 186с.
882691
  Гилгуд Д. На сцене и за кулисами / Д. Гилгуд. – Ленинград : Искусство, 1969. – 350 с.
882692
  Баландин Л.А. На сцене и за кулисами.Путь театра "Красный факел"(1920-1970) / Л.А. Баландин. – Новосибирск, 1972. – 303с.
882693
  Зюков Б.Б. На сцене и на экране - Леся Украинка / Б.Б. Зюков. – Киев : Мистецтво, 1987. – 237 с.
882694
  Романова Н. На сцене появляется кукла // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2011. – № 5 (53), май : Коллекционные куклы и игрушки. – С. 14-20
882695
  Барабан Л.І. На сцені - людина праці : тема праці в сучасному українському театральному мистецтві / Л.І. Барабан. – Київ : [б. в.], 1979. – 48 с. – Список літ.: с. 48. – (Серія VI. Література і мистецтво / Т-во "Знання" УРСР ; № 11)
882696
  Костюк Ю.Г. На сцені - радянське воїнство. До 60-річчя з дня народження і 30-річчя творч. діяльн. драматурга І. Рачади. / Ю.Г. Костюк, З.Д. Сидоренко. – Київ, 1969. – 96 с.
882697
  Овруцька І.М. На сцені народного театру / І.М. Овруцька. – К : Мистецтво, 1979. – 167 с.
882698
  Срібняк Х. На сцені та в житті: стиль Марії Заньковецької // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2021. – № 3 (122) : Музей костюма і стилю Вікторії Лисенко. – С. 72-76. – ISSN 2222-436X
882699
   На сцену выходят...Природная красота // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 4 (214), апрель. – С. 68-77 : фото. – ISSN 1029-5828
882700
  Бытовой С.М. На счастливой реке / С.М. Бытовой. – Л, 1954. – 359с.
882701
  Корытковская А.Г. На счастливых дорогах / А.Г. Корытковская. – Красноярск, 1969. – 327с.
882702
  Сапожков Ю.М. На счастье / Ю.М. Сапожков. – Минск, 1972. – 54с.
882703
  Ренц И. На съемке / И. Ренц. – Москва, 1926. – 48с.
882704
  Удовенко Г. На сьогодні не існує альтернативи Організації Об"єднаних Націй... // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 12-14
882705
  Зарудний М.Я. На сьомому небі / М.Я. Зарудний. – Київ : Мистецтво, 1969. – 90 с.
882706
  Жук І.Т. На сьомому небі / І.Т. Жук. – Київ, 1993. – 32с.
882707
  Микушев А.К. На таежных просторах: (О коми сов. лит.). / А.К. Микушев. – М., 1986. – 302с.
882708
   На таких тримається світ : на пошану Віталія Федоровича Святовця / [упоряд.: І. Забіяка, М. Святовець]. – Чернівці : Букрек, 2019. – 342, [2] с., [12] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 323-342. – (Бібліотека альманаху "Вітряк" ; вип. 8). – ISBN 978-617-7663-54-5
882709
  Журавский Николай На такой высоте и надо держаться : Орден. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 23-25 : Фото
882710
  Игнатов П.К. На Тамани / П.К. Игнатов, 1946. – 63с.
882711
  Скоморовський В. На Тарасовій горі. / В. Скоморовський. – К., 1963. – 27с.
882712
   На Тарасовій горі.. – К., 1976. – 96с.
882713
   На Тарасовій горі.. – 2-е вид. – К., 1986. – 96с.
882714
   На Тарасовой горе : Фотоальбом.. – К., 1976. – 23с.
882715
   На Тарасовой горе : Фотоальбом.. – К., 1981. – 94с.
882716
   На Тарасовой горе.. – 2-е изд. – К., 1987. – 30с.
882717
  Хозяинов Э.И. На Тверце на речке / Э.И. Хозяинов. – М., 1979. – 303с.
882718
  Степанов В.С. На твоих глазах / В.С. Степанов. – Новосибирск, 1980. – 176 с.
882719
  Олійник Я.Б. На творчій ниві / Я.Б. Олійник, П. Борщевський // Закон і бізнес, 1998. – №10
882720
  Вітович І. На те він і Алмаз. Експрезидент Киргизстану відбивається від спецпризначенців // Україна молода. – Київ, 2019. – 9-10 серпня (№ 88). – С. 5


  "У Киргизстані під час операції з затримання експрезидента Алмазбека Атамбаєва постраждали близько півсотні осіб. Загинув один поліцейський. Трагічні події сталися у середу, 7 серпня, в селі Кой-Таш, що за 20 кілометрів від Бішкека, - саме тут ...
882721
  Кава В.І. На те літо, після війни... : повісті та оповідання / В.І. Кава. – Київ : Веселка, 1979. – 248 с.
882722
  Мамонтів Я. На театральних роздоріжжях : публіцистика / М. Мамонтів. – [Харків] : Книгоспілка, 1925. – 64 с. – (Театральна бібліотека)
882723
  Коломієць В. На театральних стежках: Тарас Шевченко-драматург // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 51-57


  Розглядається творчість Т. Шевченка-драматурга, зокрема його ранні проби пера, а також драма "Назар Стодоля", сценічна історія цієї п"єси
882724
  Бурьян Б. На театральных перекрестках / Б. Бурьян, Ив. Лисневский. – Минск, 1967. – 248с.
882725
   На тебя и меня остается Россия : Молодая рос. поэма.. – М., 1987. – 339с.
882726
  Терещенко Алексей На Темзе и на Дону // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 21 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
882727
  Тараненко О.О. На теми сучасного українського ономастикону: тенденції конотативних нашарувань // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 14-36. – Бібліогр.: Літ. : в приміт.: 44 п. – ISSN 0027-2833
882728
  Самокиш І На темній стороні... / І Самокиш, М. Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 листопада (№ 209/210). – С. 3


  Експерти "Дня" - про визнання журналом Forbes Путіна найвпливовішою людиною світу.
882729
  Хелемский Я.А. На темной ели звонкая свирель / Я.А. Хелемский. – М, 1971. – 286с.
882730
  Хелемский Я.А. На темной ели звонкая свирель / Я.А. Хелемский. – 2-е изд. – М, 1973. – 286с.
882731
  Хелемский Я.А. На темной ели звонкая свирель / Я.А. Хелемский. – М, 1983. – 287с.
882732
  Вайнер Г.А. На тёмной стороне луны / Г.А. Вайнер, Л.С. Словин. – Москва, 1990. – 176с.
882733
  Шаров К.С. На темной стороне политкорректности : гендерно-нейтральный новояз // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С.30-43. – ISSN 0042-8744
882734
  Эффель Ж. На тему дня. Смесь. Сотворение растений и другие серии / Ж. Эффель. – Ленинград : Гос. Эрмитаж, 1963. – 15 с.
882735
  Ендовицкий Д. На тему компетенций. Как научить студента использовать полученные знания // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 1 февраля (№ 5). – С. 10


  Из российских вузов ежегодно выходят тысячи специалистов, при этом предприятия и организации всех отраслей испытывают кадровый голод. Каждый второй выпускник не желает работать по приобретенной профессии, работодатели вынуждены доучивать и переучивать ...
882736
  Мацкин А.П. На темы Гоголя: театральные очерки / А.П. Мацкин. – Москва : Искусство, 1984. – 375 с.
882737
  Эффель Ж. На темы дня / Ж. Эффель. – Таллин, 1966. – 271с.
882738
  Компанієць Л.О. На теплій землі / Л.О. Компанієць. – К., 1981. – 70с.
882739
  Соколов-Микитов На теплой земле / Соколов-Микитов. – Москва, 1954. – 852с.
882740
  Соколов-Микитов На теплой земле / Соколов-Микитов. – Москва, 1988. – 319с.
882741
  Грушко Я.М. На теплоходах по рекам Прибайкалья : путеводитель / Я.М. Грушко. – Иркутск, 1972. – 176 с.
882742
  Смірнова В. На терезах війни і миру: огляд радянських і повстанських автентичних документальних джерел (1944 - 1951 рр.) // Україна. Війна. Власна пам"ять : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс ; [авт.-упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2015. – С. 117-131. – ISBN 978-617-7158-06-5
882743
  Веселовська Г. На терезах епохи. Конструктивізм як ідеологія життя і мистецький прийом у театральній практиці України 1920-х рр. // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 165-178. – ISBN 978-966-8917-14-1
882744
  Діденко І.І. На терені життя. Вибране. Проза : повість-реквієм, новели, оповідання, уривок з роману, етюди, образки, сатира та гумор ; Таємницею стала людина : поезії, поеми ; Статті. Фольклорні записи. Щоденникове. Мовні джерела. Вибрані листи / Іван Діденко. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2010. – 592 с. – ISBN 5-85154-195-4
882745
   На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – 326с. – ISBN 966-7348-20-2
882746
  Сітко Л. На тернистій дорозі життя й боротьби // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 11 (925), листопад. – С. 69-71. – ISSN 08-68-4790-1


  Дочка Ярослави Людкевич пише про свою матір Людкевич-Сітко Ярославу (1929-2000).
882747
   На террикон! (Сатирич. сборник).. – Сталино, 1957. – 96с.
882748
   На территории ТОК "Судак" живут павлины, а в библиотечной аудитории воспитывали страусов // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА" ; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2013. – № 6 (36). – С. 20-30. – ISSN 2072-3849


  Дискуссионная площадка "Библиотеки в условиях сокращающегося книжного пространства (пособие по перевоспитанию страусов), или Выполняем госзадание" вызвала колоссальный интерес у участников конференции "Крым-2013". В публикации представлен сокращенный ...
882749
  Никулин М.А. На тесной земле. / М.А. Никулин. – Ростов -на-Дону, 1954. – 264с.
882750
  Чернявський М.А. На тихій Лугані / М.А. Чернявський. – Київ, 1962. – 115 с.
882751
   На тихой заставе. Рассказы о пограничниках.. – М., 1968. – 415с.
882752
  Чудакова В.В. На тихой Сороти / В.В. Чудакова. – Л, 1970. – 200с.
882753
  Друзенко А.И. На тихой станции / А.И. Друзенко. – Москва : Известия, 1978. – 254 с.
882754
  Карелин Л.В. На тихой улице / Л.В. Карелин. – М, 1954. – 198с.
882755
  Карелин Л.В. На тихой улице / Л.В. Карелин. – М, 1959. – 208с.
882756
  Антонов В.В. На тихом берегу : повести, рассказы / В.В. Антонов. – Алма-Ата : Жазушы, 1977. – 200 с. : портр.
882757
   На тихом берегу. Рассказы.. – М., 1970. – 32с.
882758
  Нагибин Ю.М. На тихом озере, и другие рассказы. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1966. – 374с.
882759
  Нагибин Ю.М. На тихом озере. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1963. – 61с.
882760
  Петров И.И. На тихоокеанских рубежах / И.И. Петров, В.И. Катунцев. – Владивосток, 1990. – 607с.
882761
  Сушинський Б.І. На тій землі за пагорбом : роман / Б.І. Сушинський. – Одеса : Маяк, 1981. – 256 с.
882762
   На тій землі, де ти ростеш. Вірші.. – К., 1977. – 48с.
882763
  Мухаммадієв Ф. На тім світі / Ф. Мухаммадієв; Фазлиддин Мухаммадиев ;. – Київ, 1982. – 353 с.
882764
  Гречанюк С.С. На тлі XX століття : літ.-крит. нариси / С.С. Гречанюк. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 309 с. – ISBN 5-333-00420-X
882765
  Сєров Д. На тлі монополії США. Військове технічне співробітництво України з державами Арабського Сходу // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 71-76. – ISSN 0868-8273
882766
  Миронець Н.І. На тлі трагічної історії / Н.І. Миронець. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2003. – 160с. – ISBN 966-7018-85-7


  У книзі зібрані статті, в яких висвітлені окремі аспекти творчості та трагічні долі українських письменників, які змушені були жити й творити в умовах більшовицького тоталітарного режиму або емігрувати за кордон: Олени Теліги, Лариси Мурович, Юрія ...
882767
  Федосеев А.С. На то нам юность дана / А.С. Федосеев, Ю.Ф. Ивченко. – Днепропетровск, 1986. – 112с.
882768
   На то нам юность дана. Песенник.. – М., 1964. – 160с.
882769
   На то нам юность дана... Беседы за круглым столом. – Ростов-на-Дону, 1974. – 302с.
882770
  Логинов В.Н. На то она и любовь... / В.Н. Логинов. – Краснодар, 1962. – 139с.
882771
  Вольвач П. На тобі, небоже, що мені негоже... // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 3 лютого (№ 5). – С. 4


  Стан сільськогосподарської галузі напередодні передачі Кримської області Україні.
882772
  Вольвач П. На тобі, небоже, що мені негоже... // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 10 лютого (№ 6). – С. 4


  Стан сільськогосподарської галузі напередодні передачі Кримської області Україні.
882773
  Винниченко В. На той бік = Across the line : повість / Володимир Винниченко ; ред. і вступ. ст. Г. Костюка ; [Укр. вільна акад. наук у США, Коміс. для вивчення й охорони спадщини В. Винниченкa]. – Нью Йорк : [б. в.], 1972. – 133 с. : портр. – Парал. тит. арк. англ.
882774
  Алексеев С.П. На той далекой, на гражданской : история Отечества : рассказы для детей / С.П. Алексеев. – Москва : Педагогика, 1988. – 256с. – ISBN 5-7155-0168-7
882775
  Барянов А. На той стороне : пьеса в 4-х актах, 15-ти картинах / Анатолий Барянов. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1949. – 144 с.
882776
  Барянов А. На той стороне : пьеса в 3-х действиях, 13-ти картинах : сокращенный вариант для районных театров и художественной самодеятельности / А. Барянов. – Москва : Искусство, 1950. – 80 с.
882777
  Кривицкий А.Ю. На том берегу, или Кое-что о Пентагоне и его окрестностях / А.Ю. Кривицкий. – 2-е изд,. доп. – Москва, 1981. – 304 с.
882778
  Халатов В.Ю. На том ли Арарате лежит Ноев ковчег? : отвечаем на ваши вопросы // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 58-60. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7207
882779
  Воеводин Е.В. На том стоим / Е.В. Воеводин. – Москва, 1973. – 224с.
882780
  Кучин И.С. На том стою / И.С. Кучин. – Москва, 1971. – 173с.
882781
  Лерт Р.Б. На том стою / Р.Б. Лерт. – М., 1991. – 363с.
882782
  Нуйкин А.А. На том стою! : нравственніе орионтирі в сегодгяшней литературе / А. Нуйкин. – Москва : Советский писатель, 1991. – 351 с.
882783
  Федорова Л.Ф. На том стою. / Л.Ф. Федорова. – М., 1964. – 165с.
882784
  Робсон П. На том я стою / П. Робсон. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 144 с.
882785
  Робсон П. На том я стою / П. Робсон. – Москва : Правда, 1958. – 56 с.
882786
  Попов Г.Л. На том, на волжском берегу. / Г.Л. Попов. – Минск, 1986. – 316с.
882787
  Чешко А.М. На тому стоїмо / А.М. Чешко. – К., 1985. – 175с.
882788
   На тонкій кризі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 18 (494), 5-11.05.2017 р. – С. 34-37. – ISSN 1996-1561


  Танення арктичних льодовиків загрожує екологічною катастрофою.
882789
  Пляхин А.М. На тополином берегу. / А.М. Пляхин. – Челябинск, 1973. – 58с.
882790
  Ильенков В.П. На тот берег / В.П. Ильенков. – Москва, 1945. – 151с.
882791
  Греков В.Я. На траве роса / В.Я. Греков. – Тула, 1981. – 208с.
882792
  Шульман Г.Е. На траверзе -- Дакар / Г.Е. Шульман. – Москва : Мысль, 1964. – 144с. – (Путешествия и приключения)
882793
  Гай Д.И. На траверзе - Север. Путеводитель / Д.И. Гай, Р.Г. Ширинян. – Москва : Транспорт, 1970. – 81с.
882794
  Михановський В.Н. На травесті Бета Ліри / В.Н. Михановський. – Київ : Молодь, 1963. – 129 с.
882795
  Міхановський В.Н. На травесті Бета Ліри. / В.Н. Міхановський. – К., 1963. – 129с.
882796
  Мудрак Ф.Б. На тральных галсах : Военные мемуары / Ф.Б. Мудрак. – Москва : Военное издательство, 1980. – 144 с.
882797
  Борисенко С.П. На трассах войны : фронтовые записки гражданского летчика / С.П. Борисенко. – Москва : Редиздат отдел Аэрофлота, 1947. – 97 с. : ил.
882798
  Герасимов И.А. На трассе - непогода / И.А. Герасимов. – М., 1984. – 302с.
882799
  Герасимов И.А. На трассе - непогода; Побег / И.А. Герасимов. – М., 1977. – 376с.
882800
  Костромитин Ф.И. На трассе журавлиной / Ф.И. Костромитин. – Х., 1965. – 31с.
882801
  Лях Н.Н. На трассе Северного полюса / Н.Н. Лях. – Владивосток, 1970. – 320с.
882802
   На траулерах в Баренцовом море : Двадцать пять лет советского рыболовного траулевого флота. – М.-Л. : Издательство Главсевморпути, 1946. – 330 с.
882803
  Ваупшасов С.А. На тревожных перекрестках / Ваупшасов С.А. – Москва, 1988. – 507 с.
882804
  Ваупшасов С.А. На тревожных перекрестках. Записки чекиста / С.А. Ваупшасов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Политиздат, 1974. – 512 с.
882805
  Кузин С.В. На тревожных постах / С.В. Кузин. – Донецк, 1986. – 132с.
882806
  Ребряну В. На третий день после войны / В. Ребряну. – Бухарест, 1980. – 48с.
882807
  Бодренков А. На третьей от солнца планете : стихи / А. Бодренков. – Москва : Советский писатель, 1984. – 95 с.
882808
  Королев В.В. На трех буграх / В.В. Королев. – М, 1990. – 364с.
882809
  Тарутин О.А. На трех китах / О.А. Тарутин. – Л., 1969. – 104с.
882810
  Софронов А.В. На трех континентах / А.В. Софронов. – Москва, 1986. – 524с.
882811
  Левинзон Г. На три сантиметра взрослее / Г. Левинзон. – Москва, 1980. – 96 с.
882812
  Василевский А.А. На три стороны / А.А. Василевский. – Москва, 1985. – 301с.
882813
  Сейтлиев К. На трибуне и дома : стихи / Кара Сейтлиев; авториз. пер. с туркм. А.Кронгауза. – Москва : Правда, 1959. – 32 с.
882814
  Кохтев Н.Н. На трибуне ученые / Н.Н. Кохтев. – Москва, 1976. – 80 с.
882815
  Щурат В.Г. На тримбіті : [Віpші] / Щурат. – Львів : Видав М. Петpицкий ; [З дpук. Уділова], 1904. – 32 с


  (псевд.автора — Агі, Борончинський В., Вислобоцький, Зизик, Іскра Василь та ін.
882816
  Бенцони Ж. На тринадцати ветрах / Ж. Бенцони. – Харьков
1-2. – 1994. – 605 с.
882817
  Бенцони Ж. На тринадцати ветрах : роман в 3-х кн. / Ж. Бенцони. – Харьков : Прапор
Кн. 3 : Чужой. – 1994. – 286 с.
882818
  Жукровский В. На троне в Блабоне / В. Жукровский. – Москва, 1989. – 316с.
882819
  Самаров Г. На троне великого деда / Г. Самаров. – Москва : АРМАДА, 1995. – 713, [3] с. : портр. – Загол. обл.: Романовы. Династия в романах. Петр III. - На корешке: Петр III. - В кн. также: Э.М. Скобелев. Свидетель. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-060-8
882820
   На тропах пограничных. (Сборник очерков и рассказов).. – Львов, 1963. – 458с.
882821
   На тропах пограничных. (Сборник очерков и рассказов).. – Львов, 1964. – 458с.
882822
  Канин В.И. На тропе Батыевой / В.И. Канин. – Саратов, 1965. – 127 с.
882823
  Канин В.И. На тропе Батыевой / В.И. Канин. – Саратов, 1968. – 128 с.
882824
  Силин А.А. На тропе в будущее: Размышления о судьбе изобрет. и открытий / А.А. Силин. – М., 1983. – 176с.
882825
  Силин А.А. На тропе в будущее: Размышления о судьбе изобрет. и открытий / А.А. Силин. – 2-е изд., доп. – М., 1989. – 205с.
882826
  Бирюков-Раменский На тропе жизни : роман : [для старш. возраста] / Н.В. Бирюков-Раменский ; ил.: А. Зегер. – Москва : Детгиз, 1955. – 351 с. : ил.
882827
  Бирюков-Раменский На тропе жизни : роман : [для старш. возраста] / Н.В. Бирюков-Раменский ; ил. А. Зегера. – [2-е изд.]. – Москва : Детгиз, 1959. – 350 с. : ил. – (Школьная библиотека)
882828
  Шанаев Д.Ф. На тропе свиданий / Д.Ф. Шанаев. – Элиста, 1978. – 55с.
882829
  Радев М. На тротуаре / М. Радев. – М., 1963. – 84с.
882830
  Деревянко К.И. На трудных дорогах войны / К.И. Деревянко. – Л., 1985. – 302с.
882831
  Еремин В.А. На трудных перегонах / В.А. Еремин. – Москва : Современник, 1984. – 207 с.
882832
  Сурожський П. На трудовий шлях / П. Сурожський. – Одеса, 1927. – 142 с.
882833
  Сурожский П. На трудовом пути. / П. Сурожский. – М-Птгр., 1923. – 112с.
882834
  Журавель С.В. На трудовому марші / С.В. Журавель. – Київ, 1976. – 96 с.
882835
  Кириленко Т. На трудовому фронті нині не штормить // Праця і зарплата. – Київ, 2019. – 31 липня (№ 28). – С. 4-5
882836
  Дзюба І.М. На трьох континентах : [в 3 кн.] / Іван Дзюба. – Київ : КЛІО. – ISBN 978-617-7023-04-2
Кн. 1. – 2013. – 805, [3] с. : іл., портр. – Покажч. імен: с. 781-805. – Бібліогр. в кінці розд. та у підрядк. прим.
882837
  Ипполитов И.В. На тульсом треке / И.В. Ипполитов. – Тула, 1953. – 144с.
882838
  Перевалов Н.И. На туманных лугах / Н.И. Перевалов. – М, 1969. – 96с.
882839
  Пасечный П.С. На туристской тропе / П.С. Пасечный. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 95с.
882840
   На туристських меридіанах. : Дорожні замітки. – Київ : Здоров"я, 1969. – 179с.
882841
  Григ Н. На Турксибе / Н. Григ. – Л., 1929. – 237с.
882842
  Чопп И.Л. На турстских тропах / И.Л. Чопп. – Одесса, 1956. – 106с.
882843
  Турков А.М. На тысячу ладов / А.М. Турков. – Таллин, 1977. – 182с.
882844
  Шергова Г.М. На углу Арбата и улицы Бубулинас / Г.М. Шергова. – М, 1969. – 160с.
882845
  Волков С.В. На углях великого пожара / С.В. Волков. – Москва, 1990. – 236с.
882846
  Павлов А.В. На ударном химическом фронте. / А.В. Павлов, В.В. Шкварно. – Москва, 1964. – 48с.
882847
   На узбережжі Слова : поезії / [упоряд.: Ю. Работін, В. Джуран, І. Фонарюк та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 247, [1] с. : іл. – На обкл. також: Збірка поезій. – ISBN 978-617-7096-82-4
882848
  Красицька Л. На узвишшях власної душі: [Поезія] // Київ : Київ, 2001
882849
  Недолужко Н. На узких тропах / Н. Недолужко. – Фрунзе, 1977. – 122с.
882850
  Чернов Е.Е. На узкой лестнице / Е.Е. Чернов. – Москва, 1989. – 414с.
882851
  Рильський Максим На узліссі : Іділія октавами писана. – Київ : Друкарня "Дніпро", 1918. – 16с. / Видавництво "Шлях" ; №10


  Hа с. 1: Пpисвята моїм бpатам.
882852
  Бернгард Т. На узліссі // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 137-141. – ISSN 0208-0710
882853
  Ефименко А.Я. На Украине : очерки и рассказы: в 4 вып. / А.Я. Ефименко. – 6-е изд. – Москва : Изд. ред. журн. "Юная Россия" ; Тип. К.Л. Меньшова. – (Библиотека для семьи и школы)
Вып. 2 : Чумак; Богдан Хмельницкий; Пасечник Черного леса; Из быта Польши; Т.Г. Шевченко : с рис. – 1915. – 128 с. ил., портр.
882854
  Гордеев С. На Украине милой / С. Гордеев. – К, 1950. – 136с.
882855
  Ковальчук И. На украинской комете обнаружили микробы // Сегодня. – Киев, 2015. – 8 июля (№ 123). – С. 7


  Межпланетным космическим зондом "Розетта" на комете Чурюмова-Герасименко обнаружены колонии микробов внеземного происхождения.
882856
  Дорошенко В. На Україні : роман В. Доpошенка. – Осташков : [Печатня И. Бочкаpева], 1863. – 265 с. – Hа с. 3 пpисвята: Hа-незабудь Анні Петpовні Гpотинской
882857
  Бабієнко В.В. На Україні є село Долинське... : поезія / В.В. Бабієнко, В.А. Бабієнко. – Одесса : Прес-кур"єр, 2017. – 580, [3] с. – ISBN 978-966-2512-90-8
882858
  Шпіцер В. На українське телебачення проситься мовно-етична цензура // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 147-152. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790
882859
   На Українських землях у складі Польщі, Чехословаччини та Румунії / В.О. Котигоренко, О.Я. Калакура, Л.Л. Ковач, В.В. Коцур, Н.І. та ін. Кочан // Національні меншини України в політичних процесах XX-XXI століть: стан і проблеми дослідження : монографія / В.О. Котигоренко, О.Я. Калакура, Л.Л. Ковач, В.В. Коцур, Н.І. та ін. Кочан. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. – С. 237-293. – ISBN 978-966-02-9477-6
882860
  Маяк Й.Ф. На українській сцені. / Й.Ф. Маяк. – Київ, 1971. – 104 с.
882861
   На Українському туристичному форумі представили новий проект вітчизняного туризму // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 72 : фото
882862
  Сухобокова О. На українську гостину: візит до Києва групи студентів та викладачів із Nazareth College / розмову вела Олена Подобєд // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Липень (№ 13). – С. 1-5


  Йдеться про візит в КНУ імені Тараса Шевченка групи студентів і викладачів із Nazareth College (Назаретського коледжу) з міста Рочестер, штат Нью-Йорк, США у травні 2019 р. Гостей привітав декан іст. ф-ту проф. І. Патриляк. Зустріч була спрямована на ...
882863
  Икаса Х. На улицах / Х. Икаса; Любимова Н. – Москва, 1938. – 130с.
882864
  Икаса Хорхе На улицах / Икаса Хорхе; Загорский Н. – М., 1963. – 208с.
882865
  Суворина Е.И. На улицах большого города. / Е.И. Суворина. – М., 1960. – 32с.
882866
  Цанкар И. На улице бедняков / И. Цанкар. – Москва, 1961. – 239с.
882867
   На улице и дома. (Сборник статей).. – Калининград, 1959. – 142с.
882868
   На улице Иванова. Рассказы.. – М., 1963. – 31с.
882869
  Радов Г.Г. На улице Казачьей / Г.Г. Радов. – Л., 1960. – 298с.
882870
  Григулис А.П. На улице Ленина горит свет : повесть / А.П. Григулис. – Рига : Латгосиздат, 1954. – 300 с.
882871
  Григулис А. На улице Ленина горит свет : повесть / А. Григулис. – Москва : Детгиз, 1957. – 213 с.
882872
  Шелковый С.К. На улице Пушкинской... : проза, эссеистика / Сергей Шелковый. – Харьков : Права людини, 2011. – 333, [3] с. – ISBN 978-617-587-045-7
882873
  Видрашку Ф.К. На улице роз : роман / Ф.К. Видрашку; авториз. пер. с молд. В.Рослякова. – Москва : Советский писатель, 1977. – 199 с.
882874
  Принцев Ю.Я. На улице Счастливой. / Ю.Я. Принцев. – Москва, 1956. – 95с.
882875
  Сипаков Я. На улице, среди других : повести, рассказы / Янка Сипаков ; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1983. – 392 с.
882876
  Горська С. На університети чекають інвестиції // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 6 - 13 березня (№ 12). – С. 1


  12 березня між Міністерством освіти і науки України та Європейським інвестиційним банком відбулося підписання Декларації про наміри щодо співробітництва в сфері фінансування проектів у галузі вищої освіти.
882877
   На Універсіаді в Італії українська команда увійшла в ТОП-20 кращих збірних - спортсмени вибороли 20 медалей // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (181). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366
882878
  Коптяева А.Д. На Урале-реке / А.Д. Коптяева. – Москва
1. – 1971. – 511 с.
882879
  Коптяева А.Д. На Урале-реке : Роман / А.Д. Коптяева. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1977. – 496с.
882880
  Коптяева А. На Урале-реке : Роман / А. Коптяева. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1979. – 576 с.
882881
  Коптяева А.Д. На Урале-реке / А.Д. Коптяева. – Москва
Ч. 1. – 1980. – 496 с.
882882
  Коптяева А.Д. На Урале-реке / А.Д. Коптяева. – Москва
Ч. 2. – 1980. – 592 с.
882883
   На Урале в рабочем краю. Рассказы, очерки, стихи.. – Свердловск, 1957. – 302с.
882884
  Коптяєва А.Д. На Уралі-річці. / А.Д. Коптяєва. – К.
1. – 1979. – 479с.
882885
  Коптяєва А.Д. На Уралі-річці. / А.Д. Коптяєва. – К.
2. – 1983. – 532с.
882886
  Гольдберг На уральской земле / Гольдберг, Л. Татьяничева. – Челябинск, 1948. – 47с.
882887
  Котликов Я.Ш. На уровень мировых образцов / Я.Ш. Котликов. – Москва, 1977. – 95с.
882888
   На уровень передовых хозяйств : (Сб. статей).. – М., 1986. – 91с.
882889
  Черненко К.У. На уровень требований развитого социализма: Некоторые актуальные проблемы теории, стратегии и тактики КПСС / К.У. Черненко. – М., 1984. – 31с.
882890
  Аршинник Татьяна На уровне ощущений : Галерея // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 6. – С. 36-47 : Іл.
882891
  Жуков В.С. На уровне сердца / В.С. Жуков. – М., 1974. – 45с.
882892
  Селье Г. На уровне целого организма / Г. Селье. – Москва : Наука, 1972. – 122с.
882893
  Шейнис А.И. На урок географии - с навигатором : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 42-45 : Табл. – ISSN 0016-7207
882894
  Самсонов В.И. На уроках и после них. Из опыта атеистического воспитания учащихся в школе / В.И. Самсонов. – Ижевск, 1966. – 68 с.
882895
  Зюков Б.Б. На уроках К.П. Хохлова по актёрскому мастерству / Б.Б. Зюков. – К., 1967. – 256с.
882896
   На уроках математики и физики : Сборник статей. – Горький, 1952. – 108 с.
882897
  Волянская Н.Г. На уроках режиссуры С.А.Герасимова / Н.Г. Волянская. – Москва, 1965. – 460с.
882898
  Соколов Н.М., Тумим Г.Г. На уроках родного языка : Обучение чтению и письму. Развитие устной и письменной речи на первой и второй ступенях обучения / Н.М. Соколов и Г.Г. Тумим, преп. Пед. курсов при Петрогр. Фребел. о-ве. – Петроград : Тип. т-ва А.С. Суворина, 1917. – 400 с., 5 л. табл. : ил., табл., схем. – Библиогр.: с. 385-395
882899
  Розен Е.В. На уроке - немецкая газета / Е.В. Розен. – Москва, 1964. – 120 с.
882900
  Розен Е.В. На уроке - немецкая газета / Е.В. Розен. – Москва, 1967. – 158с.
882901
  Розен Е.В. На уроке - немецкая газета / Е.В. Розен. – Москва, 1974. – 191с.
882902
   На уроке и после урока. Материалы по занимательной грамматике.. – М., 1962. – 351с.
882903
  Коробов Я.Е. На утренней заре / Я.Е. Коробов. – Москва-Л.
1. – 1928. – 259с.
882904
  Намсараев Х.Н. На утренней заре : роман / Хоца Намсараев ; авториз. пер. с бурят. М.Степанова. – Москва : Советский писатель, 1978. – 203 с.
882905
  Трапезников В.Н. На утренней заре / В.Н. Трапезников. – Тула, 1989. – 335с.
882906
   На утренней заре. Рассказы бывалых охотников, рыболовов, натуралистов.. – Челябинск, 1963. – 130с.
882907
   На утренней заре. Рассказы.. – Тула, 1959. – 152с.
882908
  Аутодаров И.Ф. На утренней зорьке : [об ужении рыбы] / И.Ф. Аутодаров. – Днепропетровск : Областное издание, 1956. – 132 с. : ил.
882909
  Симоненко Р.Г. На утриманні реакції. / Р.Г. Симоненко. – К., 1977. – 142с.
882910
  ШлапакВ На уход Беллы Ахмадулиной // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2010. – № 4 (70). – С. 143-144
882911
  Чайковський А.Я. На уходах / А.Я. Чайковський. – 2-е, справлене. – Коломия
Ч. 1. – 1925. – 192с.
882912
  Чайковський А.Я. На уходах / А.Я. Чайковський. – Коломия
Ч. 2. – 1925. – 175с.
882913
  Чайковський А. На уходах : історичне оповідання для молоді / Чайковський Андрій. – 5-те вид. – Регенсбург : Накладом вид. с-ки "Українське слово"
Т. 1. – 1947. – 104 с.
882914
  Чайковський А. На уходах : історичне оповідання для молоді / Чайковський Андрій. – 5-те вид. – Регенсбург : Накладом вид. с-ки "Українське слово"
Т. 2. – 1947. – 123 с.
882915
  Чайковський А.Я. На уходах. За сестрою : історико-пригодницькі повісті / Андрій Чайковський ; художник Б. Михайлов ; [ упоряд., передмова та словник малозрозумілих слів, імен та назв О. Нахлик ]. – Київ : Веселка, 2008. – 248 с. : іл. – (Козаченьки). – ISBN 978-966-01-0470-9
882916
  Зайцева І. На участь у ЗНО - 2012 зареєструвалося 329 тисяч осіб / інтер"ю М. Короденко // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 9 квітня (№ 15)


  Під час прес-конференції директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Зайцева розповіла про те, як вплинув чемпіонат ЄВРО - 2012 на цьогорічне зовнішне незалежне оцінювання , про найпопулярніші предмети тестування і пильний контроль за ...
882917
  Кирпич В.Е. На учениях, как в бою / В.Е. Кирпич. – М., 1971. – 143с.
882918
  Бичко І.В. На фiлософському pоздоpiжжi : Криза феноменології і критичного реалізму в сучасній буржуазній філософії США / І.В. Бичко; АН УРСР. Інститут філософії. – Київ : АH УРСР, 1962. – 160с.


  В книзi пiддаґться кpитицi фiлософiя "кpитичного pеалiзму" i "феноменологiї" - сучасних буpжуазних фiлософських шкiл,пpедставники яких у своїй бiльшостi,вступаючи на словах з "запеpеченням" iдеалiзму, на дiлi захищають iдеалiстичну точку зоpу.
882919
   На факультеті міжнародних відносин // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 6


  На факультеті міжнародних відносин не все гаразд з трудовою дисципліною. Багато студентів не відвідують заняття з англійської мови, тому що не підготували домашнього завдання.
882920
  Дубровский В.Г. На фарватерах Севастополя / В.Г. Дубровский. – Симферополь, 1969. – 239с.
882921
  Дубровский В.Г. На фарватерах Севастополя / В.Г. Дубровский. – Таврия, 1978. – 248с.
882922
  Дубровский В.Г. На фарватерах Севастополя / В.Г. Дубровский. – Симферополь : Таврія, 1989. – 221с.
882923
  Ватин В. На фашистской каторге. / В. Ватин, П. Гуммель. – Ростов-на-Дону, 1946. – 87с.
882924
  Долгорукова О.Н. На фермах мягкого золота / О.Н. Долгорукова. – Новосибирск, 1954. – 15с.
882925
  Кузьменко Ю. На фестивалі "Голосіївська осінь" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 20-25


  В заході взяли участь учасники Центру літературної творчості Ін-ту філології КНУ імені Тараса Шевченка та його директор М. Наєнко.
882926
  Меринг Ф. На философские и литературные темы / Ф. Меринг. – 131с.
882927
  Меринг Ф. На философские и литературные темы / Ф. Меринг. – Минск, 1923. – 131с.
882928
  Дурышев П.И. На финишной прямой / П.И. Дурышев, Е.И. Шафранский. – Симферополь, 1964. – 72с.
882929
  Павлов С.П. На финишной прямой / С.П. Павлов. – М, 1977. – 120с.
882930
  Фиш Г.С. На финской земле / Г.С. Фиш. – Москва, 1959. – 207с.
882931
   На фізичному п"єдесталі // Київський університет. Дайджест. – Київ : Київський університет, 2021. – Дод. до газ. Вересень (№ 7)


  "Третє абсолютне місце Міжнародної олімпіади з теоретичної фізики дя студентів здобула серед 276 учасників команда університетських фізиків, набравши 30 балів. Переможець, перша команда Масачусетського технологічного університету показав результат у ...
882932
  Наєнко М. На філолога вивчитись не можна, філологом треба народитись // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Лютий (№ 2)


  Про підготовку спеціалістів-філологів розповідає декан філологічного ф-ту. Згадуються корифеї-філологи, професори університету: М. Костомаров, М. Дашкевич, В. Перетц; С. Маслов, акад. А. Лобода, доц. О. Назаревський, проф. Є. Кирилюк, О. Дорошевич, ...
882933
  Бичко І.В. На філософському роздоріжжі : криза феноменології і критичного реалізму в сучасній буржуазній філософії США / І.В. Бичко ; АН УРСР, Ін-т філософії. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1962. – 160 с. – Бібліогр. : с. 151-159 (276 назв.)
882934
  Кузнецов Н.Г. На флотах боевая тревога / Н.Г. Кузнецов. – М., 1971. – 319с.
882935
  Шаталова Н. На фоне ноосферы. Эксперты учат юных воспринимать мир как Вернадский // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 8 февраля (№ 6). – С. 22


  В этом году исполняется 150 лет со дня рождения В.И.Вернадского.Встретиться с миром научных интересов и общественной деятельности ученого современной молодежи помогают Всероссийские юношеские чтения им. В.И.Вернадского.
882936
  Кронгауз М. На фоне Путина... : [Путин как герой современной русской литературы] // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2005. – № 11. – С. 163-171. – ISSN 0130-7673
882937
  Позднякова Ю. На фоне сочетания. Красноярцы готовы к инновационному рывку // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 17 февраля (№ 7/8)


  Сибирское отделение РАН и администрация Красноярского края заключили соглашение о сотрудничестве. Совместные планы касаются также подготовки специалистов высокого класса. СО РАН будет помогать в подготовке научных и инновационных кадров. Красноярский ...
882938
  Ерашов В.П. На фронт мы не успели : Роман-хроника / В.П. Ерашов. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 509с.
882939
  Білоус О. На фронтах Великої Вітчизняної - студенти, викладачі й співробітники Київського університету // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Квітень (№ 4)


  Студенти, викладачі й співробітники університету на фронтах Великої Вітчизняної війни
882940
   На фронтах идеологических битв : Пробл. идеол. борьбы на соврем. этапе.. – Москва, 1979. – 254с.
882941
  Малышева Т.Н. На фронтах идеологических битв: Реком. указ. / Т.Н. Малышева. – М., 1984. – 144с.
882942
   На фронтах Испании. Новеллы.. – М., 1938. – 40с.
882943
  Кореневский М.С. На фронтах невидимых и видимых. / М.С. Кореневский, А.А. Сгибнев. – М., 1972. – 80с.
882944
  Бертрам Д. На фронтах Северного Китая / Джемс Бертрам ; пер. с англ. Н. Дарузес, О. Холмской. – Москва : ГИХЛ, 1940. – 315, [5] с. : ил.
882945
  Табачников Х. На фронте / Х. Табачников. – Киев, 1932
882946
  Ломазов Л. На фронте / Л. Ломазов. – Москва, 1940. – 95с.
882947
  Колесник П.И. На фронте есть перемены. / П.И. Колесник. – Москва : Советский писатель, 1959. – 242с.
882948
  Сапожников В.К. На фронте затишье / В.К. Сапожников. – Пермь, 1967. – 152с.
882949
  Воронин Г.Г. На фронте затишье / Г.Г. Воронин. – Москва, 1973. – 221с.
882950
  Бек А.А. На фронте и в тылу : повести, рассказы, страницы из записных книжек / Александр Бек. – Москва : Воениздат, 1965. – 270 с.
882951
  Догадин В.М. На фронте и в тылу // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 9 (593). – С. 71-73. – ISSN 0321-0626


  Воспоминания о Первой мировой войне.
882952
   На фронте и в тылу. Сборник одноактовых пьес.. – М.-Л., 1943. – 120с.
882953
  Корнилов Е.А. На фронте искусства / Е.А. Корнилов. – Ростов-на-Донуй, 1977. – 64с.
882954
   На фронте исторической науки.. – М., 1936. – 28с.
882955
   На фронте исторической науки.. – Л., 1936. – 112с.
882956
  Луначарский А.В. На фронте просвещения / А.В. Луначарский. – Москва, 1924. – 55 с.
882957
  Табачніков Х.Х. На фронті / Х.Х. Табачніков; Хаскель Табачников ;, 1932. – 139 с.
882958
   На фронті історичної науки.. – К., 1936. – 23с.
882959
   На фронті культури. – Київ : Держ. учбово-педаг. вид. "Радянська школа", 1935. – 264 с. : мал.
882960
  Микитенко І.К. На фронті літератури : Статті, доповіді, промови. 1927-1937 / І.К. Микитенко. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 338с.
882961
  Колесник П.Й. На фронті сталися зміни. / П.Й. Колесник. – К., 1959. – 216с.
882962
  Мосеєнков Б.І. На фронті як на фронті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)
882963
  Хоменко Д.Я. На фронтовых аэродромах: докум. повесть. / Д.Я. Хоменко. – Х., 1987. – 250с.
882964
  Цкитишвили К.В. На фротнах Великой Отечественной. / К.В. Цкитишвили. – Тбилиси, 1975. – 538с.
882965
  Нилин А.П. На футболе / А.П. Нилин. – Москва : Физкультура и спорт, 1991. – 383с.
882966
  Войнов Ю.М. На футбольних меридіанах / Ю.М. Войнов. – Київ, 1961. – 191с.
882967
  Войнов Ю. На футбольних меридіанах / Ю. Войнов. – 2-е, доп. вид. – Київ, 1962. – 263с.
882968
  Вит А.Я. На футбольных полях мира / А.Я. Вит. – Москва, 1965. – 200с.
882969
  Вит А.Я. На футбольных полях мира / А.Я. Вит. – Москва, 1966. – 112с.
882970
   На футбольных полях страны.. – Кишинев, 1956. – 128с.
882971
   На Халхин-Голе : Воспоминания ленинградцев - участников боев.. – Л., 1989. – 250с.
882972
  Будзанівська І. На хвилі вірусології // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7). – С. 4


  "IX Міжнародна конференція «Біоресурси і віруси», організована кафедрою вірусології ННЦ «Інститут біології та медицини» цьогоріч була присвячена пам’яті видатного українського вченого Валерія Поліщука, який очолював кафедру з 2003 по 2017 роки. ...
882973
  Щур Едуард На хвилі грипу й здорового оптимізму // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 11 (148). – С. 11-12 : Фото
882974
  Габермас Ю. На хвилі думок (інтерв"ю Маркусу Шверінгу) // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 486-493. – ISSN 2227-7153
882975
  Рубльов Б. На хвилі математики // Київський університет. – Київ, 2017. – Листопад (№ 9). – С. 7


  "Одинадцятий рік поспіль найкращі юні математики України збираються на змагання, що проходять під егідою КНУ – ХІ Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. Ляшка. З 28 жовтня по 4 листопада 2017 року на базі Українського ...
882976
  Воловець Л. На хвилі незалежності : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 9 (815). – С. 20-22. – ISSN 0868-4790
882977
   На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – 277, [3] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5
882978
  Вдовиченко М.І. На хвилях смутку : [Збірка поезій]. / М. Вдовиченко. – (Київ] : Хвиля. [Дpук. А. Гpосмана], 1913. – 94 с. : портр.
882979
  Гринчук М.С. На Хмельниччині проведено тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 19 : фото
882980
  Балагур Л. На Хмельниччині пройшов день цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 5. – С. 4-5 : фото
882981
  Уваров П.В. На ходовом мостике / П.В. Уваров. – К, 1980. – 272с.
882982
  Крон А.А. На ходу и на якоре / А.А. Крон. – М, 1961. – 40с.
882983
  Рыбин А.Г. На холмах / А.Г. Рыбин. – Оренбург, 1958. – 191с.
882984
  Каладзе К.Р. На холмах Грузии / К.Р. Каладзе. – М., 1971. – 128с.
882985
  Земцова Юлия На холмах Грузии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 7 (172). – С. 148-151 : фото. – ISSN 1029-5828
882986
  Гольцев В.В. На холмах Грузии. Грузия в русской поэзии / В.В. Гольцев. – Тбилиси, 1953. – 224с.
882987
  Филоненко И.Е. На холмах, посреди России / И.Е. Филоненко. – М, 1980. – 96с.
882988
  Первомайський Л.С. На холодній горі / Л.С. Первомайський. – Харків : ДВУ, 1930. – 71 с.
882989
  Снегирев Г.Я. На холодной реке / Г.Я. Снегирев. – М., 1984. – 271с.
882990
  Хиллари Э. На холодных вершинах / Э. Хиллари, Д. Дойг; Пер. мс англ. Громовой Л.А. – Москва : Наука, 1983. – 288с. : іл. – (Рассказы о странах востока)
882991
  Петров На Хопре / Петров, (Бирюк). – Ростов-на-Дону, 1958. – 382с.
882992
  Петров На Хопре / Петров, (Бирюк). – Москва : Московский рабочий
1. – 1966. – 279 с.
882993
  Латанський Сергій На Хортиці - писанка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 7. – ISSN 0868-9644
882994
  Каманин Ф.Г. На хрустальной фабрике. / Ф.Г. Каманин. – Москва-Ленинград, 1930. – 45 с.
882995
  Шматков А.Г. На хуторе / А.Г. Шматков. – Краснодар, 1957. – 80с.
882996
  Баскаков В.П. На хуторе Венцы : повесть / В.П. Баскаков. – Сталинград : Кн. изд-во, 1960. – 88 с.
882997
  Бабаевский С.П. На хуторе Вербовом : повести и рассказы / Бабаевский С.П. – Москва : Советская Россия, 1973. – 302 с.
882998
  Твардовский И.Т. На хуторе Загорье / И.Т. Твардовский. – М., 1983. – 160с.
882999
  Обухов М.М. На хуторе Заречном / М.М. Обухов. – Воронеж, 1979. – 126с.
883000
  Эгарт М.М. На хуторе. Повесть и рассказы. / М.М. Эгарт. – Москва, 1974. – 127с.
<< На початок(–10)881882883884885886887888889890(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,