Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>
875001
  Погорєлов А. "Навчання патріотизму не має бути профанацією" / спілкувалася Анастасія Руденко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 7 квітня (№ 61). – С. 10


  Директор школи Слов"янська, що першою постраждала від бойовиків, - про окупацію, життя сьогодні та гуманітарні проблеми.
875002
  Середа О. "Навчи ж мене мудрості, світе великий..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 23-24


  Твори літстудійців 1-го курсу. Поезія.
875003
  Бак С. "Навчи мене твоєї пісні, навчи мене твого страждання!". Рецептивний погляд на творчість Тараса Шевченка крізь призму компаративістики // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 3 (394). – С. 8-11


  Автор відстежує типологічні збіги у творчій спадщині українського та австрійського поетів: Т. Шевченка та Р.М. Рільке, що спричинені історико-суспільними, літературними та психологічними чинниками світового мистецького процесу.
875004
  Кастеллі В. "Нагадати про силу слова" / підготувала Марія Чадюк // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 29-30 січня (№ 14/15). – С. 25, 30-31


  Чому The Hill We Climb важливий для українців та яким має бути "кодекс перекладача" - розмова з українським кінорежисером, сценаристом, керівником та старшим перекладачем "Розмай". Про оголошення конкурсу на кращий переклад вірша Аманди Горман, яка 20 ...
875005
  В"ятрович В. "Нагадувати сучасникам про злочини режиму необхідно - як щеплення для здорового , вільного майбутнього" / інтерв"ю провів Сергій Зятьєв // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 1 березня (№ 9). – С. 20-21
875006
  Лук"янчук Г. "Наган-країна" - дослідження сталінізму і неосталінізму // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 липня - 12 серпня (№ 29/30). – С. 8
875007
  Шауб А.К. "Нагаракертагама" как источник раннего Маджапахита. 1293-1365. / А.К. Шауб. – М., 1992. – 133с.
875008
  Вейс Д. "Нагим пришел я..." / Д. Вейс. – Москва : Правда, 1989. – 686с.
875009
   "Наглядати й карати" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 832-833. – ISBN 966-316-069-1
875010
  Колосовська О. "Нагорода за кривду" чи "сповнення обов"язку": бібліотечна діяльність Ьогдана Барвінського (1908-1947) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 191-199. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 3)
875011
  Луняка Д. "Над Києвом весна червневу ніч колише" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 128-131


  Твори членів журі студентського конкурсу "Жива троянда". Вірші.
875012
   [Нагребельний Володимир Петрович] // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 329-333. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349


  Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Володимира Петровича Нагребельного (до 65-річчя від дня народження).
875013
   [Нагребельний Володимир Петрович] // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 321-324. – ISSN 1026-9932


  Ювілей члена-кореспондента Національної академії правових наук України Володимира Нагребельного (до 65-річчя від дня народження).
875014
  Ледянко М.А. На-гора / М.А. Ледянко. – Х.
1. – 1930. – 253с.
875015
  Ледянко Н.А. На-гора / Н.А. Ледянко. – Харьков, 1959. – 627с.
875016
  Рублев В.Ф. На-гора! / В.Ф. Рублев. – Челябинск, 1963. – 82с.
875017
  Стахів М.Р. Навчальні е-посібники для ВНЗ: поліфункціональний характер використання // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2017. – № 1 (73). – С. 200-208. – ISSN 0554-4866
875018
  Бортник С.Ю. Навчальні екологічні проекти та їх роль у розвитку екологічної освіти і культури / С.Ю. Бортник, Л.М. Тимуляк, Т.М. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1 (73). – С. 168-171. – ISSN 0868-6939


  Висвітлюється досвід впровадження в навчальну програму з екології у вищій школі завдань зі створення екологічних проектів. Ефективність таких завдань полягає в тому, що через міжпредметні зв"язки студенти встановлюють причинно-наслідкові залежності у ...
875019
  Лесик Ф.Л. Навчальні екскурсії в сільськогосподарське виробництво / Ф.Л. Лесик, М.Т. Сурімєєва. – К., 1955. – 72с.
875020
  Бачинська Н.І. Навчальні екскурсії: теорія та практика проведення // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 11 (153). – С. 21-28. – Бібліогр.: 15 назв.
875021
  Барладін О.В. Навчальні електронні атласи та їх застосування у викладанні курсів географії // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 26-29. – Бібліогр.: 5 назв
875022
   Навчальні завдання для студентів старших курсів гуманітарних факультетів університету. Тема: Англійська мова в сучасних засобах масово інформації. – Київ : Центр вільної преси, 1998. – 100с.
875023
   Навчальні завдання до практичних занять з курсу "Математичний аналіз" : Для студ. мех.-мат. факультету (спеціальність "Механіка", 2 курс, 4 семестр). – Київ : Київський університет, 2003. – 85с.
875024
   Навчальні завдання до практичних занять з математичного аналізу : для студ. механіко-математичного ф-ту (перший семестр першого курсу). – Київ : Київський університет, 2002. – 108 с.
875025
   Навчальні завдання до практичних занять з математичного аналізу : (перший семестр другого курсу) для студ. першого курсу спеціальності "Механіка". – Київ : Київський університет, 2002. – 72с.
875026
   Навчальні завдання до практичних занять з математичного аналізу для студентів механіко-математичного факультету (1 семестр другого курсу, частина 1) : (1 семестр 2-го курсу). – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2000. – 78 с.
875027
   Навчальні завдання до практичних занять з математичного аналізу для студентів механіко-математичного факультету (2 семестр другого курсу). – Київ : Київський університет, 2006. – 93с.
875028
   Навчальні завдання до практичних занять з теорії міри та інтеграла [Електронний ресурс] : Для студ. спец. "Математика" і "Статистика" мех.-мат. ф-ту. – Київ : Київський університет, 2003. – 89 с.
875029
   Навчальні завдання до практичних занять з функціонального аналізу. – Київ : Київський університет, 2006. – 103с.
875030
   Навчальні завдання до розділу " Емоції та воля " практикум із загальної та експериментальної психології : (спеціальність - психологія). – Київ : Київський університет, 2000. – 27с.
875031
   Навчальні завдання з англійської мови : для студ немовних фак-тів (Прискорений курс). – Київ : Київський університет, 1999. – 84с.
875032
   Навчальні завдання з англійської мови : для студентів 2-го курсу ф-ту кібернетики. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2005. – 27, [1] с.
875033
   Навчальні завдання з англійської мови : для студ. 2 курсу біологічного факультету / КНУТШ ; [упоряд. : С.М. Бабій, Н.М. Гомон, О.К. Курдіш, В.І. Снопченко]. – Київ : Київський університет, 2010. – 48 с.
875034
   Навчальні завдання з англійської мови (тема: "Судова система в США" ) : для студентів перших-третіх курсів юридичного ф-ту. – Київ : Київський університет
Ч.1. – 1999. – 42с.
875035
   Навчальні завдання з англійської мови (тема: "Судова система в США" ) : для студентів перших-третіх курсів юридичного ф-ту. – Київ : Київський університет
Ч.2. – 1999. – 49с. – Шифр дубл.42 Навч.Доп. 1 карт.юр.
875036
   Навчальні завдання з англійської мови /Тема: "CIVIL LAW"/ : для студ. старших курсів і магістрів юрид. фак-ту. – Київ : Київський університет, 2000. – 122с.
875037
  Коринська В.О. Навчальні завдання з географії материків / В.О. Коринська. – Київ : Радянська школа, 1978. – 112с.
875038
   Навчальні завдання з граматики англійської мови (Герундій) : для студентів другого курсу радіофізичного факультету. – Київ : Київський університет, 2001. – 51с.
875039
   Навчальні завдання з граматики французької мови : Для студ.других-третіх курсів фак. іноземної філології. – Київ : Київський університет, 1998. – 26с.
875040
   Навчальні завдання з іспанської мови для домашнього читання для студ.1 курсу географ. ф-ту. – Київ : Київський університет, 1999. – 48с.
875041
   Навчальні завдання з іспанської мови для домашнього читання для студ.1 курсу географ.ф-ту. – Київ : Київський університет, 1999. – 48с. – .
875042
   Навчальні завдання з курсу "Вступ до мовознавства" : для студентів філологіч. ф-ту. – Київ : КДУ, 1986. – 32 с.
875043
   Навчальні завдання з курсу французської мови (le francais scientifique et technique: technologie, automobile, avion) : для студ. ф-ту іноземної філології. – Київ : Київський університет, 1999. – 35с.
875044
   Навчальні завдання з лінгвокраїнознавства США (Тема "The Geographical,Ethnic,and Cultural Multiplicties of USA") : Для студентів факультету іноземно філологі. – Київ : Київський університет. – 33с.
875045
   Навчальні завдання з практики французької мови : для студ. ІІІ-ІV курсів перекладацького відділення фак-ту іноземної філології. – Київ : Київський університет, 2000. – 76с.
875046
   Навчальні завдання з розмовної практики англійської мови (Тема: "Англійська в ситуаціях") : Для студ.гуманіт.фак. – Київ : Київський університет
Ч.2. – 1998. – 88с.
875047
   Навчальні завдання з розмовної практики англійської мови (тема:"Англійська в ситуаціях") : для студентів гуманітарних факультетів. – Київ : Киевский университет
Ч.3. – 1999. – 77с.
875048
   Навчальні завдання з розмовної практики англійської мови (Тема:"Англійська в ситуаціях") : Для студ.гуманіт.фак. – Київ : Київський університет
Ч.1. – 1998. – 65с.
875049
   Навчальні завдання з французької мови : для студентів 2- 3 курсів факультету соціології та психології. – Київ : Київський університет
Ч.2. – 2004. – 20с.
875050
   Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання. – Київ. – ISBN 966-8411-01-3
Вип. 3. – 2003. – 224 с.
875051
  Брехунець Н.С. Навчальні заклади освіти України 50-80х років 20 ст.: історіографія : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: 07.00.06 / Брехунець Н.С.; Ніна Сергіївна Брехувець; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с.
875052
  Брехунець Ніна Сергіївна Навчальні заклади освіти України 50-х - 80 - х років 20 ст. Історіографія : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Брехунець Н. С.; Переяслав-Хмельницький держ. педагог. ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – 185 л. – Бібліогр.: л.166-185
875053
   Навчальні заклади України 2008-2009. : довідник абітурієнта / [відп. за вип. Добровольська А.]. – Київ : ЕксОб, 2008. – 456 с. – ISBN 966-7769-71-0
875054
  Муріна С. Навчальні заклади України в долі визначних постатей (На прикладі домену "Навчальні заклади" БД "Персоналії") // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 37. – С. 636-641. – ISSN 2224-9516


  Устатті на основі опрацювання Бази даних "Персоналії", яка створюється в Інституті біографічних досліджень НБУВ, наведені дані про чисельність занесених до БД осіб, пов"язаних з вищими навчальними закладами: Київським, Львівським національними ...
875055
  Хромов Микола Навчальні збори учнів загальноосвітньої школи // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 38-39 : фото
875056
  Стом О.Ю. Навчальні ігри в початковій і середній школі / О.Ю. Стом, С.В. Рудь. – Харків : Основа, 2010. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 07(91)). – ISBN 978-617-00-0627-1
875057
  Концур В. Навчальні інтернет-платформи як форма дистанційного навчання / В. Концур, Т. Курушкіна // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 144-146
875058
  Даценко Л.М. Навчальні карти для школи : навчальний посібник для студ. геогр. факультету зі спеціальності "картографія" / Даценко Л.М. ; КНУТШ, Географічний факультет, Каф-ра геодезії та катрографії. – Київ : Обрії, 2008. – 108 с. – ISBN 966-95774-3-9
875059
  Європініна І. Навчальні картографічні посібники для початкової школи / І. Європініна, В. Остроух // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 158-160. – ISBN 978-617-7069-36-1
875060
  Оліфіренко В. Навчальні книжки з літератури за доби Центральної Ради // Підручник з української літератури: історія і теорія / В.В. Оліфіренко. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2003. – С. 125-136. – ISBN 966-7804-58-5
875061
  Гайдаржи М. Навчальні колекції на прикладі сукулентних рослин / М. Гайдаржи, В. Нікітіна, К. Баглай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 15-17. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано різні типи колекцій живих рослин у ботанічних садах. Розглянуто основні аспекти формування навчальної колекції сукулентних рослин у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна. The different types of living plant collections in the ...
875062
  Лучканин С.М. Навчальні матеріали до вивчення латинських юридичних афоризмів, визначень і термінів для студентів правознавчих спеціальностей (латинська юридична термінологія і фразеологія) / С.М. Лучканин; КНУТШ; Ін-т філології. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Науковий світ, 2005. – 63с. – ISBN 966-675-407-X
875063
   Навчальні матеріали з природоохоронної тематики : збірка методичних матеріалів програми "Літній оздоровчий табір "Екологічна варта". – Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2007. – 114с. – ISBN 978-966-8670-49-7
875064
   Навчальні мінімуми з української і російської мов для іноземців. – Київ : ІСДО, 1995. – 200с. – ISBN 5-7763-2495-5
875065
  Дробоцький А.С. Навчальні моделі з хімії / А.С. Дробоцький, О.А. Грабецький. – Київ : Радянська школа, 1975. – 70 с.
875066
   Навчальні модулі можливості // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6-13 вересня (№ 36/37). – С. 5


  Проект "Розбудова спроможності Національної академії державного управління при Президентові України для відкритого місцевого самоврядування".
875067
  Данилюк І. Навчальні музеї Івано-Франківської області // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 111-117. – (Історія ; вип. 2 (46)). – ISSN 2414-9012
875068
   Навчальні музеї Тернопільськогонаціонального медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України та їх роль у процесі навчання і виховання майбутніх спеціалістів медсестринства / Л.Я. Феднюк, С.О. Ястремська, О.М. Ярема, І.Є. Герасимюк, Я.Я. Боднар // Вісник медичних і біологічних досліджень : науково-практичний журнал / Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. М. Марущак ; редкол.: Бургес-Пінто Е., Воронцова Л., Господарський І. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 4 (10). – С. 69-76. – ISSN 2706-6282
875069
  Миронченко В.Я. Навчальні передачі та їх роль у навчальному процесі. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 152-157.
875070
  Глазова О.П. Навчальні перекази з української мови : [5-9 кл.] / О.П. Глазова, Т.В. Косян. – Київ : Абрис, 1997. – 189, [2] с.
875071
   Навчальні плани загальноосвітніх шкіл Української РСР на 1965-66 навчальний рік. – Київ : Радянська школа, 1965. – 44 с.
875072
  Петриків В.І. Навчальні плани та програми з історії у вищих навчальних закладах України (50-60-ті рр. ХХ ст.) // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 95-97
875073
   Навчальні потреби жінок в Україні : аналіт. звіт дослідження / [ О.О. Лазоренко, Н.Д. Чала, О.Є. Гомілко, А.В. Кожина ] ; за заг. ред. Олени Лазоренко. – Київ : Стилос, 2021. – 102, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Прєкт "Аналіз навчальних потреб жінок в Україні" (Project "Women Learning Needs Analysis in Ukraine", проведеного Жіночою Професійною Лігою за підтримки CIVICUS Solidarity Fund у 2020 р. – Бібліогр.: с. 99-101. – ISBN 978-966-2399-65-3
875074
  Частник О.С. Навчальні програми з арт-менеджменту в університетах США // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 70-78
875075
   Навчальні програми з дисциплін кафедри російської мови. – Ніжин, 2001. – 44с.
875076
  Парфірова Т.С. Навчальні середовища як відкрито-замкнені системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 127-132. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Проаналізовано репрезентативні приклади сучасних навчальних середовищ, у них виділено риси відкритих та замкнених систем. Обгрунтовано необхідність переходу до відкрито-замкнених систем (Open-Close Systems) та подано характеристику останніх. У першому ...
875077
  Бражник Н.О. Навчальні стилі учнів як компонент змісту їхньої стратегічної компетенції / Н.О. Бражник, Н.Є. Білоножко // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – № 3. – С. 6-11. – ISSN 1817-8510
875078
  Семенишин І.Є. Навчальні стратегії у вивченні англійської мови як методична проблема // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 153-157. – (Педагогіка ; № 2)
875079
  Беседін Б. Навчальні технології XXI століття: "змішане навчання" / Б. Беседін, Г. Вагнер // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (85). – С. 208-215. – ISSN 2077-1827
875080
  Фоменко В.В. Навчальні фізичні моделі як засіб формування засад STEM-освіти в курсі загальної фізики для нефізичних інженерно-технічних спеціальностей // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. – С. 41-44. – (Серія педагогічна ; вип. 24). – ISSN 2307-4507
875081
  Головата Л. Навчально-видавнича діяльність Українського технічно-господарського інституту позаочного навчання в Подєбрадах у період Другої світової війни // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 74-79. – (Історія ; Вип. 17)


  Український технічно-господарський інститут (УТГІ) мав свою незаперечну специфіку. Це був вищий навчальний заклад політехнічного профілю, що постав як підрозділ Української господарської академії в Подєбрадах (УГА).
875082
  Ткаченко І.Г. Навчально-виробнича і виховна робота в учнівській бригаді. / І.Г. Ткаченко. – К., 1964. – 128с.
875083
   Навчально-виробничий центр страхового бізнесу відкрито в КНУ // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 2


  "...На економічному факультеті відкрито навчально-виробничий центр страхового бізнесу з сучасними інформаційними та телекомунікаційними технологіями і потужним матеріально-технічним забезпеченням. На базі центру студенти матимуть змогу отримати ...
875084
  Ямковий О. Навчально-виробничі практики як складова професійної підготовки майбутніх фахівців галузі геодезії, картографії та землеустрою / О. Ямковий, О. Шевченко, Л. Незгода // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 302-305


  Аналізуються структура і зміст практичної підготовки майбутніх фахівців галузі геодезії, картографії та землеустрою в Коледжі інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету на освітньо-кваліфікаційних рівнях ...
875085
  Бондар А.Д. Навчально-виховна pобота в школах-iнтеpнатах i школах подовженого дня / А.Д. Бондар, Б.С. Кобзар. – Київ : Вища школа, 1969. – 303с.


  У посiбнику викладено в належнiй науковiй системi змiст навчально-виховноє pоботи вiдповiдно до пpогpами "Методика виховання pоботи в школах-iнтеpнатах i гpупах подовженого дня". Автоpи pозкpивають теоpетичнi основи i пеpедовий досвiд ...
875086
  Чуприна К. Навчально-виховна діяльність жіночих освітніх закладів Полтавської губернії (XIX - початку XX cт.) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 105-109. – ISSN 2075-1478


  У статті проаналізовано періодизацію навчально-виховної діяльності жінок в освітніх закладах Полтавської губернії (ХІХ – початку ХХ ст.). Розкрито передумови діяльності жіночих закладів освіти; схарактеризовано мережу жіночих освітніх установ; ...
875087
  Жиров О. Навчально-виховна діяльність як провідний напрям змісту творчого педагогічного процесу в самодіяльних хореографічних колективах: творче осмислення досвіду К. Василенка // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 5/6 (99/100). – С. 258-268. – ISSN 2312-5993
875088
   Навчально-виховна робота в дитячих будинках.. – К., 1948. – 122с.
875089
   Навчально-виховна робота в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті.. – К., 1979. – 174с.
875090
  Бондар А.Д. Навчально-виховна робота в школах-інтернатах і групах подовженого дня : (посібник для студентів пед. вузів та педучилищ, вчителів і вихователів) / А.Д. Бондар, Б.С. Кобзар. – Київ : Вища школа, 1969. – 304 с. – Бібліогр.: с. 297-300 і в підряд. прим.
875091
  Бондар А.Д. Навчально-виховна робота в школах-інтернатах і групах подовженого дня / А.Д. Бондар, Б.С. Юбзар. – 2-е доп. й перероб. – Київ, 1985. – 304 с.
875092
   Навчально-виховна робота в школах і групах подовженного дня. / Бондар А.Д. – К., 1965. – 122с.
875093
   Навчально-виховна робота в школі працюючої молоді.. – К., 1973. – 175с.
875094
   Навчально-виховна робота з першокурсниками. – Київ, 1974. – 122 с.
875095
   Навчально-виховна робота у восьмірічнй школі. / Бондарь А.Д. – К., 1960. – 292с.
875096
  Пагор В.В. Навчально-виховна та ідеологічна робота в медичних вишах України в 20-х - на початку 30-х рр. XX ст. (за матеріалами журналу "Студент революції) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 376-385. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
875097
  Шепелявенко Т. Навчально-виховний захід "Суд над фашизмом" // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 11/12 (136). – С. 36-43
875098
  Булгакова В.Г. Навчально-виховний зміст підручників з іноземної мови для учнів 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів (1946-1961 роки) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Булгакова Вікторія Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
875099
  Іванова І. Навчально-виховний потенціал змісту підручника для іноземних студентів / І. Іванова, В. Статівка, О. Похілько // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 1 (85). – С. 17-28. – ISSN 2312-5993
875100
  Лісненко С.В. Навчально-виховний процес в єпархіальних жіночих училищах України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): світський та церковний компоненти // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18. – С. 108-115. – ISSN 2077-7280
875101
  Кожолянко О. Навчально-виховний процес в Україні і проблема походження українців // Карпати: людина, етнос, цивілізація : науковий журнал з проблем карпатознавства / Івано-Франк. обл. рада, Івано-Франк. обл. держ. адмін, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.] ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 7/8 за [2017-2018] : Матеріали міжнар. наук. конф. "Гошівська обитель у духовному і культ.-іст. житті України:феномен укр. греко-катол. чернецтва". До 400-річчя чину Святого Василя Великого (5-6 жовтня 2017р.). – С. 351-357. – ISSN 2311-889-Х
875102
  Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г.С. Костюк. – Київ : Радянська школа, 1989. – 608 с. – ISBN 5-330-00643-0
875103
  Кормілець С.В. Навчально-виховний процес у кадетських корпусах як педагогiчна проблема та об"єкт дослiдження // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 92-96. – ISSN 2312-5993


  Досліджуються питання пов’язані з організацією навчально-виховного процесу в кадетських корпусах Російської імперії на територіях укр. губерній у 19 - на поч. 20 ст. Показані основні етапи становлення та розвитку системи навчання й виховання кадетів, ...
875104
  Удовиченко Л.М. Навчально-виховні можливості вивчення творчості М. Метерлінка в середніх навчальних закладах // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 319-323. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
875105
  Ляпіна О. Навчально-допоміжні установи Київського університету в 1920-х рр. // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 150-156. – ISBN 978-966-95419-8-7
875106
  Ковпаненко Т.М. Навчально-дослідна робота в кутку живої природи / Т.М. Ковпаненко. – К., 1958. – 288с.
875107
  Прокопів Л.М. Навчально-дослідна робота у педагогічних ВНЗ України: традиції та перспективи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 326-332
875108
   Навчально-інформаційне та військово-професійне забезпечення сучасної підготовки офіцерів запасу / В.В. Василевський, В.Г. Головань, О.А. Хижняк, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 77-81


  Розглядаються сучасні проблеми науково-інформаційного та військово-професійного забезпечення підготовки офіцерів запасу за участю студентів цивільних ВНЗів. Автори звертають увагу на особливу роль у цьому процесі регіональних центрів підготовки ...
875109
  Луньова Г. Навчально-інформаційний сайт кафедри як засіб організації навчання за кредитно-модульною системою у вищому навчальному закладі // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Видавництво "Освіта України" за сприяння МОН України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 37-42.
875110
  Сергійчук О. Навчально-матеріальна база вузів України (1953-1965 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 27-30. – (Історія ; вип. 50)


  Розглядається стан та розвиток навчально-матеріальної бази у вузах України в період "хрущовської відлиги".
875111
  Торубара А.О. Навчально-матеріальна база Ніжинського юридичного ліцею князя Безбородька (1840–1875 рр.) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – C. 242-245. – ISSN 2218-4805
875112
  Білецький М.І. Навчально-методична діяльність кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка: SWOT-аналіз / М.І. Білецький, Л.І. Котик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 16-25. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383


  Здійснено детальну характеристику навчально-методичної діяльності кафедри економічної і соціальної географії ЛНУ ім. І. Франка упродовж 1945-2016 рр.: забезпечення викладання нормативних дисциплін і дисциплін спеціалізації, диверсифікація навчального ...
875113
  Марушкевич А.А. Навчально-методична робота / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 119-120. – ISBN 978-966-439-865-4
875114
  Вербовий О.В. Навчально-методична робота кафедри історії для гуманітарних факультетів // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2011. – Вип. 7. – С. 9-21. – ISBN 978-966-171-414-3
875115
  Покалюк В. Навчально-методична робота сільськогосподарських вишів УСРР (20-ті рр. ХХ ст.) // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – C. 125-135
875116
  Мамченко С. Навчально-методична робота як чинник підготовки професіоналів у галузі державної безпеки // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 35-45. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1682-2366
875117
  Набока С.В. Навчально-методична розробка (практикум) з курсу "Політологія" : для студ. істор. ф-ту КНУТШ / С.В. Набока ; КНУТШ, Істор. ф-к., Каф. історії для гуман. ф-тів. – Київ : Логос, 2010. – 32 c. – ISBN 978-966-171-264-4
875118
  Дурєєва Т.А. Навчально-методичне забезпечення бібліотечної освіти: шляхи вдосконалення // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 162-173. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядається навчально-методичне забезпечення навчального процесу в умовах інформатизації вищої школи. Показані шляхи вдосконалення навчально-методичного забезпечення бібліотечної освіти завдяки використанню інформаційно-комунікаційних технологій.
875119
   Навчально-методичне забезпечення вивчення української мови у 2008/2009 навчальному році // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 24-35. – ISSN 0130-5263
875120
  Дорош Н. Навчально-методичне забезпечення викладання дисциплін при кредитно-модульній системі організації навчального процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 85-88. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито основні сучасні аспекти навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін в умовах Болонського процесу. The article is devoted to scientific methodical providing teach to disciplines in Bolonea process condition.
875121
   Навчально-методичне забезпечення викладання у Національному університеті "Запорізька політехніка" за фахом "Фізична терапія. Ерготерапія" в умовах карантину / І.В. Пущина, А.А. Ковальова, О.В. Ковалева, Н.І. Петрик // [Матеріали] науково-практичного симпозіуму з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів "Актуальні питання: "Здоров"я і довголіття - фундаментальні і клінічні дослідження, впровадження, комплементарні методи як здоровий спосіб життя" : 22-23 жовт. 2021 р. / "Актуальні питання: "Здоров"я і довголіття - фундаментальні і клінічні дослідження, впровадження, комплементарні методи як здоровий спосіб життя", наук.-практ. симпозіум. – Київ : [б. в.], 2021. – С. 140-142
875122
  Іщук Н.М. Навчально-методичне забезпечення виховання духовності студентів вищого навчального закладу / Н. М. Іщук // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 42. – С. 31-37. – ISBN 966-597-072-0
875123
   Навчально-методичне забезпечення з курсу "Релігієзнавство" : Для студ.економ.спец.денно та очно-заочн.форми навчання. – Київ : КІЕМБСС, 1997. – 10с.
875124
  Фізеші О.Й. Навчально-методичне забезпечення змісту початкової освіти у школах Закарпаття (50-70 рр. ХХ ст.) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 257-261. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
875125
  Чупахіна С.В. Навчально-методичне забезпечення іт підтримки освіти молодших школярів з інтелектуальними порушеннями // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 156-168. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
875126
  Долапчі А.Ю. Навчально-методичне забезпечення й організація викладання іноземних мов у вітчизняних гімназіях другої половини XIX ст. // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 52-62
875127
  Бєскова Н.В. Навчально-методичне забезпечення курсу "Основи економіки" / Н.В. Бєскова, В.М. Проценко // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 6. – С. 2-5 : Табл.
875128
  Бобрицька Г.С. Навчально-методичне забезпечення математичних дисциплін у Харківському університеті кінця XIX- початку XX ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 42. – С. 257-265
875129
  Акініна Н.Л. Навчально-методичне забезпечення модульно-рейтингової системи навчання / Н. Л. Акініна // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 42. – С. 19-31. – ISBN 966-597-072-0
875130
  Мельник І.В. Навчально-методичне забезпечення навчального процесу – обов"язкова вимога провадження освітньої діяльності у закладах вищої освіти / І.В. Мельник, М.О. Поліщук, Т.І. Фаріон // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 2 (78). – C. 18-35. – ISSN 1681-2751
875131
  Дембіцька С.В. Навчально-методичне забезпечення підготовки майбутніх фахівців механічної інженерії до працеохоронної професійної діяльності // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 10. – С. 58-74. – ISBN 978-966-97809-1-1. – ISSN 2415-3729
875132
  Мельник І.В. Навчально-методичне забезпечення підготовки студентів у вищих навчальних закладах МОЗ України: стан та першочергові завдання / І.В. Мельник, М.О. Поліщук // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 13-21. – ISSN 1681-2751
875133
  Ващенко Ю.В. Навчально-методичне забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації юридичних кадрів для незалежних органів державного регулювання // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 145-150. – ISSN 2227-796X


  У статті обґрунтовується важливість належного кадрового забезпечення незалежних органів державного регулювання в певних сферах економіки та доцільність запровадження спеціальних навчальних дисциплін, спрямованих на підготовку та підвищення кваліфікації ...
875134
  Ціко Ігор Навчально-методичне забезпечення самореалізації особистості на уроках зарубіжної літератури та в позаурочний час // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 1. – С. 12-16
875135
  Міняйло С. Навчально-методичне забезпечення українознавства у вищих навчальних закладах України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2. – С. 124-125
875136
  Крик Н. Навчально-методичне забезпечення українських шкіл у період національної революції (1917 – 1920) : огляд сучасної історіографії // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 318-325. – ISSN 2300-1062
875137
  Гуменюк І. Навчально-методичне забезпечення української мови за професійним спрямуванням: концепція профілізації // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 26. – C. 85-93. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
875138
   Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу на кафедрі медичної біохімії / М.М. Корда, Г.Г. Шершун, М.І. Куліцька, С.Р. Підручна, О.І. Острівка, О.З. Яремчук // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 28-32. – ISSN 1681-2751
875139
   Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу при викладанні медичної біології / С.І. Дубінін, В.О. Пілюгін, А.В. Ваценко, Улановська-Циба, Н.О. Передерій, О.Б. Рябушко // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; Вищ. держ. навч. закл. України "Українська мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 3 (145). – C. 220-223. – ISSN 2077-4214
875140
   Навчально-методичне та організаційне забезпечення освітнього процесу для англомовних студентів на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія" / В.І. Федорченко, О.В. Ганчо, Н.О. Боброва, Т.С. Кириченко, Г.А. Лобань // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 3 (79). – С. 74-77. – ISSN 1681-2751
875141
  Бейдик О.О. Навчально-методичний комплекс дисципліни "Географія туризму" : для студентів спеціальності "Туризм" спеціалізації "Міжнародний туризм" / О.О. Бейдик ; КНУТШ, Географічний ф-тет, Кафедра країнознавства і туризму. – Київ : Обрії, 2007. – 108 с.
875142
  Бейдик О.О. Навчально-методичний комплекс дисципліни "Рекреаційна географія" : для студентів спеціальності "Туризм" спеціалізації "Міжнародний туризм" / О.О. Бейдик ; КНУТШ, Географічний ф-тет, Кафедра країнознавства і туризму. – Київ : Обрії, 2007. – 98 с.
875143
  Бейдик О.О. Навчально-методичний комплекс дисципліни "Рекреаційна географія" : для студентів спеціальності "Туризм" спеціалізації "Міжнародний туризм" / О.О. Бейдик ; КНУТШ, Географічний ф-тет, Кафедра країнознавства і туризму. – 2-е вид., доп. і розширене. – Київ : Обрії, 2008. – 159 с.
875144
  Бейдик О.О. Навчально-методичний комплекс дисципліни "Туристсько-рекреаційні ресурси" : для студентів спеціальності "Туризм" спеціалізації "Міжнародний туризм" / О.О. Бейдик ; КНУТШ, Географічний ф-тет, Кафедра країнознавства і туризму. – Київ : Обрії, 2007. – 108 с.
875145
  Бейдик О.О. Навчально-методичний комплекс дисципліни "Туристсько-рекреаційні ресурси" : для студентів спеціальності "Туризм" спеціалізації "Міжнародний туризм" / О.О Бейдик . ; КНУТШ, Географічний ф-тет, Кафедра країнознавства і туризму. – 2-е вид., доп. і розширене. – Київ : Обрії, 2008. – 167 с.
875146
  Зорій Я. Навчально-методичний комплекс для підготовки майбутніх офіцерів запасу у закладах вищої освіти // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 3 (10). – С. 58-65. – ISSN 2415-8143
875147
  Олійник Я.Б. Навчально-методичний комплекс з виконання курсових та кваліфікаційних робіт / Я.Б. Олійник, В.М. Самойленко, В.К. Хільчевський; КНУТШ. – Київ : Ніка-Центр, 2001. – 58с. – ISBN 966-521-098-Х
875148
  Харламова Г.О. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Quantitative economics / Кількісні методи в економічних дослідженнях" : для студентів екон. спец. освіт. рівня "магістр" ден. та заоч. форм навчання / [Г.О. Харламова, А.В. Ставицький] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ : [б. в.], 2021. – 17 с. : табл. – Авт. зазнач. в макеті каталож. картки. - Опис за обкл.
875149
  Аріон О.В. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Грунтознавство з основами географії грунтів" / О.В. Аріон ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 58 с. – Шифр дубл.63 Аріо.Доп.карт всем каб.
875150
  Аріон О.В. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Грунтознавство з основами географії грунтів" / О.В. Аріон ; КНУТШ, Геогр. ф-т, Каф. географії України. – Київ : Обрії, 2005. – 51 с.
875151
   Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Конкурентна політика держави" : для студ. спеціальності "Економіка підприємства" / КНУТШ ; [упоряд. Г.М. Филюк]. – Київ : Київський університет, 2010. – 48 c.
875152
   Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Планування діяльності підприємства". – Київ : Киевский университет, 2005. – 82с.
875153
  Склярук І.П. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Управлінський облік" / [І.П. Склярук] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. обліку та аудиту. – Київ : Компринт, 2019. – 76, [4] с. : табл. – На обкл. та тит. арк. авт. не зазначено. – Бібліогр.: с. 75-76
875154
   Навчально-методичний комплекс з курсу "Економічна теорія" : ("Політична економія") : для студентів неекономічних спеціальностей / КНУТШ ; [ упорядник А.О.Вітренко ]. – Київ : Київський університет, 2010. – 32 с.
875155
   Навчально-методичний комплекс з курсу "Економічна теорія" : для студентів мовних спеціальностей / КНУТШ ; [ упорядник В.В. Вірченко ]. – Київ : Київський університет, 2010. – 48 с.
875156
   Навчально-методичний комплекс з курсу "Проектний аналіз". – Київ : Київський університет, 2001. – 56с.
875157
  Стафійчук В.І. Навчально-методичний комплекс з курсу "Регіональна економічна та соціальна географія зарубіжних країн (без держав СНД і Балтії) для студентів ІІІ курсу / В.І. Стафійчук, В.М. Матвієнко; КНУТШ; Географічний фак-тет. – Київ, 2003. – 40с.
875158
   Навчально-методичний комплекс з курсу "Управління проектами". – Київ : Київський університет, 2001. – 88с.
875159
   Навчально-методичний комплекс з маркетингу [Електронний документ] : для студентів галузі знань 051 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка, освітньої програми Економіка підприємства / Упорядник Т.М.Литвиненко. – Київ, 2016. – 204 с.
875160
  Самойленко В.М. Навчально-методичний комплекс з математично-модельного та геоінформаційного забезпечення підготовки географів / В.М. Самойленко. – Київ : Ніка-Центр, 2003. – 84с. – ISBN 966-521-231-1
875161
  Пижик А.М. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни "Методика викладання історії в школі" для студентів історичного факультету / А.М. Пижик, Г.С. Черевичний, О.П. Машевський ; КНУТШ. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2010. – 143 с. : табл. – Бібліогр.: с. 75-76. – ISBN 978-617-571-039-5
875162
   Навчально-методичний комплекс з педагогіки // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12 (196). – С. 96-102. – ISSN 1682-2366
875163
  Кириченко В.І. Навчально-методичний комплект з курсу хвмії вищої школи в контексті комп"ютерно-моделювальної технології його конструювання // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 4 (73). – С. 29-38
875164
  Огороднійчук І.І. Навчально-методичний комплект із проблеми запобігання торгівлі жінками / І.І. Огороднійчук, О.Р. Кочержук // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 41-43 : фото
875165
  Мартинюк О.С. Навчально-методичний лабораторний комплекс для комп"ютерно-орієнтованого фізичного експерименту // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 136-139. – ISSN 1563-3713
875166
   Навчально-методичний посібник "Вибрані задачі з квантової механіки. Частина I" : для студентів фіз. ф-ту / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; упоряд.: А.В. Чумаченко, О.О. Приходько, Л.В. Задорожна [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015. – 110 с. : іл. – Заголовок обкл.: Чумаченко А.В., Приходько О.О., Задорожна Л.В., Яцимирський А.В., Барабаш О.В. Вибрані задачі з квантової механіки. Ч. 1. Методичний посібник для студентів фізичного факультету. – Бібліогр.: с. 110
875167
  Глебов С.В. Навчально-методичний посібник "Зовнішня політика Росії" : для студ. спеціальності "Міжнародні відносини" / С.В. Глебов ; МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т соціальних наук, Каф. міжнародних відносин. – Одеса : Астропринт, 2007. – 76 с. – Бібліогр. в кінці теми
875168
   Навчально-методичний посібник "Організація роботи з розв"язання проблеми насильства в школі" / упоряд. : Дубровська Є.В., Ясеновська М.Е. ; ред. група : Алєксєєнко М.К., Дендебера М.П., Соловйова О.Д. ; [рецензенти : Шендеровський К.С., Кочемировська О.О.]. – Київ : Huss, 2011. – 96 с. – Додатки: с. 86-95. – Бібліогр.: с. 96. – ISBN 978-966-1568-52-4
875169
   Навчально-методичний посібник "Організація роботи з розв"язання проблеми насильства в школі" / упоряд.: Дубровська Є.В., Ясеновська М.Е. ; ред. група: Алєксєєнко М.К., Дендебера М.П., Соловйова О.Д. – 2-ге вид. – Київ : [б. в.], 2013. – 96 с. : іл. – Бібліогр.: с. 96. – ISBN 978-617-696-161-1
875170
   Навчально-методичний посібник "Сучасні інформаційні технології" для студентів спеціальності "Правознавство"(6.030401) : [навч. програма, метод. рек., зразки практ. та індивідуальних занять] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; [упоряд.: Русіна Н.Г., Яресько Т.В.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2015. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 102-103 та наприкінці тем. – ISBN 978-617-7129-32-4
875171
   Навчально-методичний посібник для студентів Інституту журналістики. – Київ, 2001. – 58с.
875172
  Бурмага В.П. Навчально-методичний посібник до вивчення курсу "Історія СРСР" / В.П. Бурмага, В.В. Іваненко ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2020. – 148 с. – Бібліогр.: с. 146-147 та в кінці тем. – ISBN 978-966-981-327-5
875173
  Бокало Б.М. Навчально-методичний посібник з аналітичної геометрії / Б.М. Бокало, В.Л. Бридун, І.Й.Гуран ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2008. – 262 с. – Бібліогр.: с. 258-259
875174
  Лялько С.В. Навчально-методичний посібник з англійської мови : viewer"s guide [# 3] / С.В. Лялько ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 431, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл., табл. – На корінці книги: Lyalko S.V. Viewer"s guide # 3. – ISBN 978-966-439-919-4
875175
  Паламарчук К.М. Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів заочної форми навчання факультету кібернетики / К.М. Паламарчук, С.Д. Ісаєва ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 192 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 192
875176
   Навчально-методичний посібник з граматики англійської мови : для студентів I-V курсів : рівень "Intermediate - Upper-Intermediate" / [Ю.О. Бябятинська та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2016. – 159, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 159. – ISBN 978-966-419-273-3
875177
  Оласюк Г.П. Навчально-методичний посібник з дисципліни "Економічна теорія" = Manual economic theory / Г.П. Оласюк ; ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК". – Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2017. – 85, [1] с. : іл., табл. – Обкл. та текст англ. – Бібліогр.: с. 78-81
875178
   Навчально-методичний посібник з історії КПРС.. – Київ, 1969. – 283с.
875179
  Петровський В.П. Навчально-методичний посібник з латинської мови / В.П. Петровський. – Київ; Ленінград
1. – 1948. – 51с.
875180
  Петровський В.П. Навчально-методичний посібник з латинської мови / В.П. Петровський. – Київ; Ленінград
2. – 1948. – 52с.
875181
  Гасіл І. Навчально-методичні засади підручника "Чеська мова для українців" (Львів, 2011) / І. Гасіл, Н. Лобур, О. Паламарчук // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 22-27. – ISSN 2075-437X


  У статті йдеться про науково-методичні засади створення підручника з чеської мови для українців, який відповідав би сучасним вимогам навчання іноземної слов"янської мови, враховуючи новітні напрацювання у цій галузі.
875182
  Бабенко В. Навчально-методичні засади творення телетексту. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 161-178.
875183
   Навчально-методичні матеріали (ігрові заняття, процесуальні документи) з дисципліни "Судоустрій України" : для слухачів заочн.форми навчання. – Київ : КУ, 1997. – 5 с.
875184
  Смігунова О.Г. Навчально-методичні матеріали до курсу "Естетика" для студентів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка / О.Г. Смігунова; КНУТШ; Філософський факультет; кафедра етики, естетики та культурології. – Київ : Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету, 2004. – 22с.
875185
   Навчально-методичні матеріали до курсу "Основи педагогіки". – Київ : Київський університет, 2001. – 46с.
875186
   Навчально-методичні матеріали до курсу "Соціальна педагогіка". – Київ : Київський університет, 2001. – 58с.
875187
  Черевичний Г.С. Навчально-методичні матеріали з "Курсу історії у загальноосвітніх навчальних закладах та методика її викладання" для студентів історичного факультету / Г.С. Черевичний ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – 79, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-20. – ISBN 978-617-571-123-1
875188
  Андрейцев В.І. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін : Для студ. юридичн. вузів і факультетів / В.І. Андрейцев. – Київ
Частина 1. – 1994. – 46с.
875189
  Андрейцев В.І. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін : для студ. юрид. вузів і факультетів / Андрейцев В.І. ; М-во освіти України ; КУ ім. Т. Шеученка. – Київ : [б. в.]
Ч. 1. – 1995. – 46 с.
875190
   Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін : Для студ. юрид. вузів. / Андрейцев В.І. – Київ
Частина 2. – 1995. – 69с.
875191
  Андрейцев В.І. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін : Для студ. юридичн. вузів та фак. / В.І. Андрейцев; Мін.освіти України. КНУТШ. – Київ
Частина 3 : Програма і завдання для практичних зпнять із курсу "Актуальні проблеми земельного права". – 1995. – 77с.
875192
  Андрейцев В.І. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін : Для студ.заочн. відділу юрид. фак-ту / В.І. Андрейцев; Мін. освіти України. КНУТШ. – Київ
Частина 5 : Завдання для контрольних робіт і тематика курсових робіт по курсу "Екологічне право". – 1996. – 24с.
875193
   Навчально-методичні матеріали з курсу "Ділова українська мова" для студентів економічних спеціальностей денної та очно-заочної форми навчання/. – Київ : РВВ КІЕМБСС, 1997. – 7 с.
875194
  Мордвінцев В. Навчально-методичні матеріали з курсу "Історія Росії" [Електронний ресурс] : Перша частина (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.) / В. Мордвінцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Історичний фак., Кафедра історії Росії, 2002. – Назва з сайту. - Режим доступу: http://www.history.univ.kiev.ua/rus/kafedra/~progr.st4.htm. - 29.09.09
875195
   Навчально-методичні матеріали з курсу "Історія України" для студентів економічних спеціальностей денної та очно-заочної форми навчання. – Київ : КІЕМБСС, 1998. – 24 с.
875196
  Прокопенко О.В. Навчально-методичні матеріали з курсу "Комп"ютерний експеримент" для студентів радіофізичного факультету / О.В. Прокопенко О.В., Л.Є. Прокопенко ; КНУТШ, Радіофізичний факультет, Каф-ра кріоген. та мікроелектроніки. – Київ : Київський університет, 2009. – 36 с.
875197
   Навчально-методичні матеріали з курсу "Контроль і ревізія" : Для студ.спец."Облік і аудит"денно та оч.-заоч.форми навч. – Київ, 1998. – 19с.
875198
   Навчально-методичні матеріали з курсу "Математичний аналіз" : для студ.екон.спец.денно та очно-заоч.форми навчання. – Київ : КІЕМБСС, 1997. – 22 с.
875199
   Навчально-методичні матеріали з курсу "Організаційна поведінка". – Київ : Київський университет, 2001. – 20с.
875200
   Навчально-методичні матеріали з курсу "Теорія ймовірностей та математична статистика" : для студ.екон.спец.денно та очно-заоч.форми навчання. – Київ : КІЕМБСС, 1998. – 15 с.
875201
  Антонова М.Ю. Навчально-методичні матеріали з курсу англійської мови за професійним спрямуванням рівня Intermediate : [для студентів екон. ф-тів] / М.Ю. Антонова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. інозем. мов. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 52, [1] с. включ. обкл. : табл. – Бібліогр.: с. 52
875202
   Навчально-методичні матеріали з курсу"Ринок фінансових послуг" : Для студ.екон.спец.денно та оч.-заоч.форми навч. – Київ, 1998. – 23с.
875203
  Овчарик Л.А. Навчально-методичні матеріали з нормативного курсу "Англійська мова" (для дипломатів) / Л.А. Овчарик; Дипломатична академія України при МЗС України. – Київ : ДЕМІД, 2002. – 76с. – (Біб-ка дипломатичної академії України)
875204
   Навчально-методичні поради до вивчення теми: "Київська Русь" курсу "Історія України" : для студентів гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – 45с.
875205
  Війтєв Ю. Навчально-методичні семінарияк складова єдиної системи підвищення кваліфікації // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 18-20


  Генеральна прокуратура України постійно приділяє увагу підвищенню ефективності правозахисної діяльності та професійного рівня прокурорсько-слідчих працівників.
875206
  Гіль С.І. Навчально-мовленнєві ситуації на заняттях з української мови як іноземної // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редrjk.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 33. – С. 21-30. – ISSN 2073-4379
875207
  Козленко О.С. Навчально-наукова експедиція по річці Кільчень // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (144), січень - лютий - березень. – С. 21-22
875208
  Колотило Т. Навчально-наукова лабораторія етнології у Кам"янці-Подільському. У пошуках живих скарбів духовності народу // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 356-362
875209
  Байсарович І.М. Навчально-науковий інститут "Інститут геології" : міжнародна діяльність : довідник / І.М. Байсарович, В.А. Михайлов, Т.В. Пастушенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 94, [1] с. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 92-93
875210
  Михайлов В. Навчально-науковий інститут "Інститут геології". КНУ імені Тараса Шевченка - 185 // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 19 червня (№ 113). – С. 10
875211
  Артьомов І.В. Навчально-науковий інститут університету - важлива ланка впровадження інноваційних технологій у вищій освіти // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2010. – Вип. 1(20) : Збірник науков. доповідей за матеріалами 20 міжн. наук.-практ. конф. "Міжнародне співробітництво у впровадженні інноваційних технологій навчання у вищій школі", 11-14 травня 2010 року. – С. 136-144. – ISSN 2218-5348
875212
  Богатирьов О. Навчально-науковий інститут фізики, математики та комп"ютерно-інформаційних систем: віхи становлення. / О. Богатирьов, Ю. Ляшенко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (982). – С. 18-20. – ISSN 0131-6788


  У статті описано історію становлення та проаналізовано особливості функціонування на сучасному етапі Навчально-наукового інституту фізики, математики та комп"ютерно-інформаційних систем. Акцентовано увагу на поєднанні вивчення студентами фізмату точних ...
875213
   Навчально-науково-виробничий свинокомплекс Миколаївського національного аграрного університету в системі інноваційного розвитку АПК / В.С. Шебанін, О.Є. Новіков, В.С. Топіха, В.Я. Лихач // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 3-9 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
875214
  Приятельчук О.А. Навчально-освітні напрямки корпоративної соціальної відповідальності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 68-69
875215
  Пшеничний Т. Навчально-педагогічна діяльність патріарха Йосипа Сліпого в історичній ретроспективі // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 325-329. – ISBN 978-966-171-795-3
875216
  Габідулліна А.Р. Навчально-педагогічний дискурс як лінгвістичний феномен // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 70-78. – Бібліогр. в примітках. – ISSN 0027-2833
875217
  Щербань П.М. Навчально-педагогічні ігри : навч. пос. / П.М. Щербань. – Київ : Вища школа, 1993. – 120 с.
875218
  Потіш Л.А. Навчально-польова практика з зоології : [навч. посібник] / Потіш Л.А., Фаринець С.І. ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Каф. лісівництва. – Ужгород : Говерла, 2013. – 120 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 118-119. – ISBN 978-96-2095-78-4
875219
  Савчук Г.Г. Навчально-польова практика із зоології та популяційної генетики : навч.-метод. посібник / Г.Г. Савчук, Л.І. Тимочко, О.В. Череватов ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2020. – 195, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186-191. – ISBN 978-966-423-549-2
875220
  Петрович С. Навчально-практичний центр як осередок забезпечення якості надання освітніх послуг // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 96-98
875221
  Дьомін А.І. Навчально-практичні роботи в учнівській виробничій бригаді / А.І. Дьомін, В.З. Моцак. – Київ, 1976. – 103с.
875222
  Дуб В.Г. Навчально-професійна мотивація майбутніх педагогів як складова їх професійного становлення / В.Г. Дуб, І.М. Галян // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 415-423. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
875223
   Навчально-професійне середовище як чинник формування професійної ідентичності майбутніх фахівців сфери охорони здоров"я / О.М. Касьянова, А.Г. Разумна, К.Д. Каруник, Т.О. Стриженко // Проблеми безперервної медичної освіти та науки : щоквартальний науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; редкол.: О.М. Корж, О.П. Волосовець, Ю.В. Вороненко [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (42). – С. 5-10. – ISSN 2308-3220
875224
  Павлик Н. Навчально-психологічний спецкурс: "Гармонізація характеру особистості в юнацькому віці" / Наталія Павлик ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Логос, 2013. – 107, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 108
875225
   Навчально-розвиваючі задачі на уроках загальної біології : Методична розробка. – Київ : Київський університет, 2001. – 32с.
875226
  Бунчук М.Ф. Навчально-спортивна робота з комплексу ГПО / М.Ф. Бунчук, І.С. Гольц. – К., 1973. – 136с.
875227
   Навчально-тематичний план, програма курсу та семінарських занять з педагогічної психології : для студ.ф-ту соціології та психології. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 18 с.
875228
   Навчально-тематичний план, програма та контрольні запитання до лекційного курсу "Методика викладання соціальної педагогіки" для студентів відділення соціальн.роботи. – Київ : Київський університет, 2000. – 10с.
875229
   Навчально-тематичний план, програма та контрольні запитання до лекційного курсу "Соціальна педагогіка"для студентів відділення соціальної роботи. – Київ : Київський університет, 2000. – 10с.
875230
   Навчально-тематичний план, програма та методичні рекомендації до курсу "Основи практичної психології". – Київ : Київський університет, 2003. – 40с.
875231
   Навчально-тематичний план, програма та плани семінарських занять з курсу "Соціальна психологія" : для студ. факультету соціології та психології (спеціальність: психологія). – Київ : Київський університет, 2001. – 66с.
875232
   Навчально-тематичні плани і програми курсів підвищення кваліфікації вчителів-предметників при обласних інститутах післядипломної освіти (удосконалення вчителів) та вищих учбових закладах. – Київ
3. – 1997. – 168с.
875233
   Навчально-тематичні плани, програми та плани семінарських занять з курсів психологічних дисциплін : для студ. гуманітарних факультетів. – Київ : Київський університет, 2001. – 93с.
875234
   Навчально-тематичні плани, програми та плани семінарських занять з курсів психологічних дисциплін по кафедрі соціальної психології : для студ. факультету соціології та психології. – Київ : Київський університет, 2001. – 169с.
875235
  Ситченко А.Л. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу / Миколаївський держ. ун-т ім. В.О.Сухомлинського; А.Л.Ситченко. – Київ : Ленвіт, 2004. – 304с. – ISBN 966-7043-82-7
875236
  Козанкевич Л. Навчально-тренувальному банку "Славутич" - 10 років : економічна освіта // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 12 (178). – С. 34-35
875237
  Ханіна М.Г. Навчально - методичний посібник з англійської мови / М.Г. Ханіна. – К.-Львів
Вип. 1. – 1948. – 42 с.
875238
  Лазаренко Н.Ю. Навчально групове співробітництво як засіб підвищення успішності студентів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 91-95. – (Педагогіка ; № 4)


  У статті розглянуто роль навчального співробітництва і технологію його взаємодії учасників навчально-виховного процесу. Визначено параметри групової взаємодії, які найбільше впливають на мотивацію та успішність навчання в умовах співробітництва.
875239
  Потушанская Л.Л. Навчальный курс французского языка / Л.Л. Потушанская, Н.И. Колесникова, Г.М. Котова. – 4-е изд., испр. – Москва : Мирта-Принт, 1998. – 336с. – ISBN 5-7328-0019-0
875240
  Брикса Сергій Навчанню населення за місцем проживання - постійна увага / Брикса Сергій, Кособуцька Наталія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 20-21 : фото
875241
  Бережнюк О. Навчання "на валізах" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 15 липня (№ 124). – С. 8


  Еавкуйовані із зони АТО університети потребують обладнання, житла для студентів та викладачів, а ще - нових вступників.
875242
  Заярна І. Навчання англійського аргументованого писемного мовлення студентів юридичного профілю: психолінгвістичниий аспект // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 1 (75). – C. 208-225. – ISSN 2312-5993
875243
  Данкевич Т.М. Навчання англійського писемного мовлення на початковому етапі у вузі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 496-500
875244
  Бондаренко О. Навчання англійської ділової мови студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів України // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 47-50
875245
  Старков А.П. Навчання англійської мови в середній школі / А.П. Старков. – Київ, 1979. – 200с.
875246
  Караєва Т. Навчання англійської мови професійного спрямування в умовах дистанційної освіти / Т. Караєва, С. Шевченко // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 82-89. – ISSN 2411-1317
875247
  Лазоренко Л.В. Навчання англомовного монологічного мовлення майбутніх математиків з використанням Веб-квесту : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Лазоренко Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 251, [5] арк. – Додатки: арк. 235-251, [5]. – Бібліогр.: арк. 202-234
875248
  Лазоренко Л.В. Навчання англомовного монологічного мовлення майбутніх математиків з використанням Веб-квесту : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Лазоренко Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
875249
  Грищенко М.М. Навчання аномальних дітей на Україні перед Великою Жовтневою соціалістичною революцією // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – № 2. – С. 122-131. – (Серія історії та філософії ; № 2, вип. 2)
875250
  Мірошниченко О.В. Навчання Б.Я. Букреєва в Берлінському університеті // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 227-228
875251
  Сидоренко М.О. Навчання Байєсівської мережі гібридним алгоритмом Max-Min K2 // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 24-26
875252
  Салімонович Л. Навчання без викладання // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 20-21 квітня (№ 44). – С. 3


  "На базі Харківського національного технічного університету побудують інноваційний кампус, де можна буде самостійно освоїти сучасні ...
875253
   Навчання без мотивації - причина академічної недоброчесності // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 березня (№ 12). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  У приміщенні Українського кризового медіа центру відбулась презентація результатів дослідження "Академічна доброчесність: стан та фактори впливу". Дослідження було проведено Аналітичним центром CEDOS. Опитування проводилось в десяти українських вишах ...
875254
   Навчання без обмежень // Київський університет. – Київ, 2018. – Лютий (№ 2). – С. 5


  "У січні – лютому близько тисячі співробітників КНУ проходить курси з підвищення кваліфікації на базі Університету. Навчальну програму укладали відповідно до останніх законодавчих змін у освітній сфері, лекції читають співробітники та викладачі КНУ ...
875255
  Прищепа Т. Навчання болгар у Київській духовній академії (1878-1915 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 34-36. – (Історія ; вип. 1 (124)). – ISSN 1728-3817


  У 1878 році на Балканському півострові постала нова відроджена болгарська держава - Князівство Болгарія. Після відновлення державності у Князівстві на перше місце постало питання професійної підготовки національних кадрів для остаточного формування ...
875256
  Кочина Л.П. Навчання в 1 класі : Математика, Ознайомлення з навколишнім світом / Л.П. Кочина, Н.М. Бібік, Н.С. Коваль. – Київ : Радянська школа. – ISBN 5-330-01677-4
Книга 2. – 1991. – 256с.
875257
  Вашуленко М.С. Навчання в 1 класі чотирирічної початкової школи / М.С. Вашуленко. – Київ, 1991. – 495с.
875258
   Навчання в 2-му класі: Укр. мова.. – К., 1992. – 410с.
875259
  Кочина Л.П. Навчання в 2 класі : Математика, Ознайомлення з навколишнім світом / Л.П. Кочина, Н.М. Бібік, Н.С. Коваль. – Київ : Освіта, 1992. – 224с. – ISBN 5-330-01766-1
875260
  Шевчук В.П. Навчання в аспірантурі // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 57-58


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
875261
   Навчання в борг. Чому студенти в ФРН відмовляються від стипендії-позички // Закон і бізнес. – Київ, 2021. – 4-10 вересня (№ 36). – С. 16
875262
  Сніжко В. Навчання в Красі / Валерій Сніжжко. – Київ : Планета-Медіа, 2008. – 384 с. – ISBN 978-966-621-393-1
875263
  Павленко Ю. Навчання в музеї: нові перспективи для учнів і студентів // Музейна педагогіка в науковій освіті : зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 листоп. 2021 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури та інформац. політики України ; НАН України [та ін. ; редкол.: С.О. Довгий, О.М. Топузов, В.А. Бітаєв та ін.]. – Київ : Мала академія наук України, 2021. – Ч. 2. – С. 53-57. – ISBN 978-617-7945-31-3
875264
  Кулик Н. Навчання в небезпечних умовах: досвід Ізраїлю // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 25 липня (№ 28/29)
875265
  Папета О.В. Навчання в Одеському художньому училищі як початковий етап формування творчої особистості Л.М. Семикіної // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 210-215. – ISSN 2226-0285
875266
  Чепіга Я.Ф. Навчання в трудовій школі : Практичні поради до навчання по трудовому методу / Я.Ф. Чепіга. – Київ : Т-во "Час" у Київі, 1924. – 87 с. : ил.
875267
  Соколова Н. Навчання відбуватиметься в оптимальному форматі // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 30 вересня (№ 200). – С. 4


  Понад 10 тисяч марокканських студентів, які здобувають освіту в Україні, зможуть продовжити навчання в оптимальному для них форматі - дистанційному, очному чи змішаному. Про це заявила директорка ДП "Український державний центр міжнародної освіти" МОН ...
875268
  Прибитько Валентина Навчання волонтерів-студентів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 21 : фото
875269
  Маркозова О.О. Навчання впродовж життя - необхідна передумова досягнення життєвого успіху людини // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 198-205. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190
875270
  Міхєєва Ольга Вікторівна Навчання впродовж життя з точки зору розвитку проектного менеджера // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 6-10 : рис., табл. – Бібліогр.:16 назв. – ISSN 2219-5300
875271
  Глушко О. Навчання впродовж життя як тенденція розвитку освіти в Республіці Польща // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 157-159. – ISBN 978-617-7263-79-0
875272
   Навчання географії : понятійно-термінол. словник [для ВНЗ : понад 1700 дефініцій] / В.М. Самойленко [та ін. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – 351, [1] с. : іл., табл. – Предм. покаж.: с. 301-344. – Бібліогр.: с. 345-351. – ISBN 978-966-521-349-9
875273
  Масляк П.О. Навчання географії з підкріпленням // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 146-150. – ISBN 0201-8683
875274
  Луценко З.Г. Навчання граматики іноземної мови у педагогічному внз у контексті європейської повної освіти / З.Г. Луценко, О.А. Луценко // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 256-265. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
875275
  Шовковий В.М. Навчання граматики класичних мов у контексті теорії поетапного формування розумових дій // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 356-367


  У статті описано основні етапи формування рецептивних граматичних навичок з класичних мов у контексті теорії поетапного формування розумових дій. Розроблено основні види вправ, які сприяють формуванню навичок вичленовування граматичної ознаки, ...
875276
  Скляренко Н.К. Навчання грамматичних структур англыйської мови в школі. / Н.К. Скляренко. – К, 1982. – 102с.
875277
  Горук Н. Навчання грамоти як вид неформальної освіти жінок у США. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 187-193. – (Серія педагогічна ; Вип. 23)
875278
  Шарп Е.М. Навчання демократії // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.43-47. – ISSN 0131-6788
875279
  Дементьєва Т. Навчання діалогічного мовлення іноземних слухачів на етапі довузівської підготовки // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (100). – С. 56-60. – ISSN 1562-529Х
875280
  Литвиненко С.П. Навчання діалогічного спілкування англійською мовою з використанням відеофонограми // Іноземні мови : Науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – № 1. – С.39-42. – ISSN 1817-8510
875281
  Михайлюк Г. Навчання діалогічному та монологічному японському мовленню: онлайн-курс // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1/2 (64/65) : Педагогіка. – С. 70-77. – ISSN 2078-1687
875282
  Холод Б. Навчання ділової англійської мови та вища освіта в Україні / Холод Б., Тарнопольський О., Кожушко С. // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 4. – С. 46-51. – ISSN 1682-2366


  Підсумки конференції, що проводилася 18-21 травня 2001 р. Дніпропетр. ун-том економіки та права
875283
  Аль-Мослімані Навчання дітей = Teaching children : моральний, духовний і цілісний підхід до розвитку освіти / Анн Аль-Мослімані. – Рівне : Міжнародний Інститут Ісламської Думки, 2020. – 15, [1] с. – ISBN 978-966-416-746-5
875284
  Шевченко Ю.В. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в Україні на сучасному етапі // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 271-273. – ISBN 978-966-654-490-5
875285
  Павлюк Т.О. Навчання дітей старшого дошкільного віку лічби з використанням комп"ютера : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Павлюк Тетяна Олександрівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
875286
  Куценко С. Навчання для дорослих: модний тренд чи рецепт успішного розвитку України? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 2 - 8 серпня (№ 31). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277
875287
  Казачінер О.С. Навчання другої іноземної мови з 5 класу / О.С. Казачінер. – Харків : Основа, 2013. – 95, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 93-95. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 10 (130)). – ISBN 978-617-00-1930-1
875288
  Сажко Л.А. Навчання другої іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 3-7. – ISSN 1817-8510


  У статті розглядаються цілі і зміст навчання другої іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах. Аналізуються компоненти іншомовної комунікативної компетентності в ракурсі опанування другою іноземною мовою. Визначаються принципи навчання ...
875289
  Лазоренко Н.Ю. Навчання з курсу "Основи ГІС" у Політехнічному університеті Валенсії : освіта / Н.Ю. Лазоренко, А.Г. Черін // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 47-50 : Карта. – Бібліогр.: 4 назви
875290
  Ксьонз Л. Навчання з правом на працю // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 4. – С.45-47. – ISSN 1726-3077


  Юридична освіта в Україні
875291
  Іващенко Микола Навчання за кордоном. Скільки коштує освіта в Болгарії // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 70-71 : фото
875292
  Тревого І. Навчання за програмою подвійних дипломів магістрів-геодезистів Львівської політехніки у Німеччині / І. Тревого, К. Третяк, В. Задорожний // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – С. 13-14 : фото. – ISSN 1819-1339
875293
  Завидівська О.І. Навчання здоров"яорієнтованому управлінню як нова стратегія професійної освіти майбутніх менеджерів // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 344-349. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
875294
  Калашнікова С. Навчання і викладання: професійний розвиток викладачів вищої освіти / С. Калашнікова, В. Луговий // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 4
875295
   Навчання і виховання дітей дошкільного віку.. – К., 1974. – 224с.
875296
  Бугайко Т.Ф. Навчання і виховання засобами літератури. / Т.Ф. Бугайко, Ф.Ф. Бугайко. – К., 1973. – 176с.
875297
  Мітюров Б.Н. Навчання і виховання нероздільні / Б.Н. Мітюров. – К., 1965. – 42с.
875298
   Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т обдарованої дитини ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ. – ISSN 2310-1598
Вип. 1 (12). – 2014. – 157 с. – Резюме рос., англ. мовами
875299
   Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук Укаїни ; Ін-т обдарованої дитини ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ. – ISSN 2310-1598
Вип. 2 (13). – 2014. – 157 с. – Резюме рос., англ. мовами
875300
  Міхальчик Здзіслав Навчання і географічні дослідження в Інституті Наук про Землю в Університеті Марії Кюрі-Склодовської в Любліні // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 39-60. – Бібліогр.: 164. – ISBN 966-521-129-3
875301
   Навчання і стажування і дослідження // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 2-9 грудня (№ 47/49). – С. 3


  До університету Фоджа на весняний семестр їдуть студенти Київського університету імені Бориса Грінченка за освітньою програмою Еразмус+.
875302
  Галик В. Навчання Івана Франка у Дрогобицькій гімназії імені Франца-Йосифа І // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Петречко О.М., Попп Р.П., Андрєєв В.М. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – С. 29-49. – (Серія "Історія" ; вип. 38). – ISSN 2312-2595
875303
  Захарова Ю. Навчання іноземним мовам у сучасних мультимедійних лінгвістичних лабораторіях: занурення в національний колорит і мультимедійний формат / Ю. Захарова, А. Джужа // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 81-89 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1682-2366
875304
  Жлуктенко Ю.О. Навчання іноземних мов / Ю.О. Жлуктенко. – Київ, 1969
875305
  Бакум З. Навчання іноземних мов на крос-культурній основі: прикладний аспект / З. Бакум, О. Пальчикова // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького держ. пед. ун-ту : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; редкол.: Колоїз Ж., Єловська Ю., Білоконенко Л. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2019. – Вип. 19. – С. 129-144. – ISSN 2305-3852
875306
  Литовченко І.М. Навчання іноземних мов у закладах вищої освіти: підходи та принципи // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 137-140. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
875307
  Литовченко І.М. Навчання іноземних мов у закладах вищої освіти: підходи та принципи // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 137-140. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
875308
  Мазниченко В.М. Навчання іноземних мов у контексті політики плюрилінгвізму // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (44). – С. 270-274
875309
  Бабенко Т. Навчання іноземних мов як чинник соціальної адаптації особистості в добу глобалізації // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 3 (37). – С. 90-94
875310
  Степаненко І. Навчання іноземних студентів в Україні: стан проблеми, перспективи / І. Степаненко, М. Дебич // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 4 (67). – С. 48-55. – ISSN 2078-1016
875311
  Дем"янова В.Г. Навчання іноземних студентів технічних вищих навчальних закладів підготовці оформленню курсової роботи за спеціальністю // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 23-31. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
875312
  Сулима О.В. Навчання іноземних студентів у ВНЗ Німеччини в умовах інтернаціоналізації освіти // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009


  Стаття розкриває особливості навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах ФРН.
875313
  Безлюдна В. Навчання іноземної мови майбутніх учителів немовних спеціальностей як педагогічна проблема // Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки ; редкол.: Сухомлинська О.В., Коляда Н.М., Березівська Л.Д. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 70-73. – ISSN 2307-4833
875314
  Зеленська О.П. Навчання іноземної мови під час кандидатського семестру // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – Вип. 11. – С. 58-64
875315
  Смирнова К. Навчання іноземців в університеті // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 2 липня (№ 122)
875316
  Черниш В.В. Навчання іншомовного діалогічного мовлення в аспекті компетентнісного підходу // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 4 (72). – С. 11-21. – ISSN 1817-8510
875317
  Лабінська Б.І. Навчання іншомовного лексичного матеріалу на західноукраїнських землях (1867-1939 рр.) // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 44-49. – (Педагогічні науки ; № 3 (21))
875318
  Цвєтаєва О.В. Навчання іншомовної діалогічної мови у ВНЗ: психологічні та лінгвістичні аспекти // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 113-118. – ISSN 2313-500Х


  Розглянуто питання іншомовної діалогічної мовленнєвої діяльності, з погляду комунікативно-діяльнісного і особистісно-діяльнісного підходів. Діалог розглянуто як комунікативний акт, у якому актуалізуються не тільки власне мовні чинники, а й види ...
875319
  Боровець І. Навчання історії в зарубіжній школі : [навч. посібник студентам іст. ф-тів закл. вищ. освіти] / І. Боровець, В. Дубінський, І. Паур ; за ред. Сергій Копилова ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. – 243, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 220–243
875320
  Баханов К.О. Навчання історії в умовах нацистського окупаційного режиму в Україні // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2015. – № 15 (403), травень. – С. 2-3
875321
  Баханов К.О. Навчання історії в школі під кутом зору компетентнісного підходу : посіб. для вчителя / К.О. Баханов. – Харків : Основа, 2012. – 126, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 127. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 10 (106)). – ISBN 978-617-00-1621-8
875322
  Баханов К.О. Навчання історії в школі: інноваційні аспекти / К.О. Баханов. – Харків : Основа, 2005. – 128с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 3(15)). – ISBN 966-333-158-5
875323
  Шевченко А. Навчання історії та проблема гуманізації освіти / А. Шевченко, С. Камаралі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 1 (105). – С. 79-91. – ISSN 2312-5993
875324
  Яременко М. Навчання Йована Раїча в Києво-Могилянській академії // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 9-18
875325
  Борисенко З.М. Навчання конкуренції // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки
875326
  Давиденко А.О. Навчання креативного читання та письма : нариси з історії та статистики / А.О. Давиденко, І.І. Бекреньова. – Харків : Основа, 2009. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 5 (77)). – ISBN 978-611-00-0115-1
875327
  Терно С. Навчання критичного мислення - ознака середньовічної відсталості ? // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 6 (142), червень. – С. 25-31


  У статті розглядається відмінність між вузьким і широким тлумаченням поняття "критичне мислення". Пропонуються чотири моделі критичного мислення, а саме: М.Ліпмана, Д.Клустера, Р.Пауля, Д.Холперн. Зазначається . що кожен з авторів висвітлює різні ...
875328
  Орлова Н.Д. Навчання курсантів-іноземців науковому стилю (на матеріалі математичної мови) / Н.Д. Орлова, Н.М. Корнодудова // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 79-83. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
875329
  Драгінда О. Навчання лексики: з досвіду викладання дисципліни "Загальний курс західноєвропейської мови" для студентів І курсу спеціальності "Східна філологія" // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Любашенко О.В. ; редкол.: В. Шовковий, Т. Кавицька, Daniel M.К. Lam [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4 (2-2019). – С. 51-55. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303
875330
  Самоненко Н.В. Навчання майбутніх судноводіїв ведення ділового листування англійською мовою : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Самоненко Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
875331
  Писаренко М Навчання майбутніх філологів англійського писемного мовлення на початковому етапі // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 4. – С. 27-32. – ISSN 1817-8510
875332
  Білоус С.В. Навчання майбутніх філологів англійського усного монологічного персуазивного мовлення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Білоус Світлана Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
875333
  Білоус С.В. Навчання майбутніх філологів англійського усного монологічного персуазивного мовлення : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Білоус Світлана Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 228, [3] арк. – Додатки: арк. 217-228, [3]. – Бібліогр.: арк. 9-11, 187-216 та в додатках: арк. 227-228
875334
  Чеп"якова І.Ю. Навчання майбутніх філологів похідних дієслів давньогрецької мови : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Чеп"якова Інна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – 280 арк. – Додатки: арк. 239-280. – Бібліогр.: арк. 205-238
875335
  Чеп"якова І.Ю. Навчання майбутніх філологів похідних дієслів давньогрецької мови : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Чеп"якова Інна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Харків, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
875336
  Аль-Гханімі Кабас Джамиль Рашид Навчання майбутніх філологів читання англомовних академічних текстів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Аль-Гханімі Кабас Джамиль Рашид ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
875337
  Павленко А.І. Навчання мистецтву життєтворчості: становлення теоретичних основ // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 186-189. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
875338
  Письменна О.О. Навчання міжкультурної комунікації у процесі іншомовної підготовки / О.О. Письменна, А.Г. Кирда // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 261-271
875339
  Ніколаєва С. Навчання молодих науковців написання тез виступів на конференціях / С. Ніколаєва, В. Черниш // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (109). – С. 3-8. – ISSN 1817-8510
875340
  Синишин О. Навчання молодих спеціалістів органів прокуратури новітнім технологіям-потреба сьогодення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 19-24
875341
  Крівшенко Л.М. Навчання на засадах діалогу як інноваційна форма фахової підготовки вчителів початкових класів // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 2. – С. 23-27. – ISBN 978-966-698-291-2
875342
  Лещенко П. Навчання на основі цифрових ігор у освітньому просторі США // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 217-219
875343
  Климентова О.В. Навчання навичкам усного мовлення у процесі вивчення української та російської мов як іноземних на неспеціальних факультетах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 56-59
875344
  Коваль Н. Навчання нацменшин: український і закордонний досвід // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2020. – Червень (№ 6) : Світові війни. – С. 54-60
875345
  Хрипливий Іван Навчання непрацюючого населення у НС - важлива складова в системі його захисту і територій від НС // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 22-24. – Бібліогр.: 4 назв.
875346
  Мартиненко Т.М. Навчання німецької мови на початковому етапі / Т.М. Мартиненко. – Київ : Радянська школа, 1980. – 145с.
875347
  Андрійко І.Ф. Навчання німецькомовного творчого письма студентів мовних спеціальностей // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 26-29. – ISSN 1817-8510


  У статті обгрунтовується необхідність навчання творчого письменного мовлення у мовному вузі . Розглядаються загальні та специфічні вміння творчого письма. Пропонується комплекс вправ з метою формування у студентів старших курсів мовного ВНЗ умінь ...
875348
  Рудик С. Навчання О.І. Кандиби у Харківському землеробному училищі // Олександр Олесь - ветеринар, поет, громадський діяч / С.К. Рудик. – Київ : Аграр Медіа Груп ; Національний університет біоресурсів і природокористування, 2017. – С. 26-48. – ISBN 978-617-646-420-4
875349
  Бардаш М.В. Навчання орфографії у восьмирічній школі : [посібник для вчителів укр. мови 5-8-х класів та студентів філол. ф-тів педінститутів] / М.В. Бардаш. – Київ : Радянська школа, 1966. – 134 с. – Бібліогр.: с. 131-133
875350
  Вдовичин Е.Я. Навчання основ програмування студентів фізико-математичного профілю / Е.Я. Вдовичин, Л.В. Лазурчак // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 2 (31). – C. 32-45. – ISSN 1998-6939
875351
  Писанко М. Навчання перекладу: витоки, сьогодення, перспективи: бесіда з Черноватим Л.М. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 13-18. – (Педагогіка та психологія ; вип. 28). – ISSN 2412-9283
875352
  Кузьміна К.А. Навчання перекладу: обмін досвідом // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 389-396


  У статті розглядаються питання володіння мовами і перекладу як шляхи до об"єднання людей і виявлення їх спільних рис. Обгрунтовується важливість урахування цього факту при навчанні перекладу. Пропонуються деякі приклади завдань, які можуть бути ...
875353
  Еременко М. Навчання персоналу - ключовий фактор конкуренції консалтингових компаній // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 4, липень - серпень. – С. 44-49 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1606-3732
875354
  Мичко С. Навчання під покровом. Унікальний колегіум для дівчат на Тернопільщині готується до свого ювілейного випускного // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 25 квітня (№ 46). – С. 3


  "Такий навчальний заклад в Україні наразі єдиний. Розташований біля однієї з найбільших християнських святинь західного регіону - Маріїнського духовного центру, що у Зарваниці Теребовлянського району Тернопільщини, - колегіум для дівчат «Знамення» ...
875355
   Навчання під час епідемії // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 лютого (№ 6)


  Міністерство освіти і науки рекомендує закладам вищої освіти організувати дистанційне навчання для студентів із Китаю та країн Південно-Східної Азії, які наразі не перебувають на території України та/або не можуть прибути до України, у зв"язку зі ...
875356
  Новицька Л.В. Навчання під час карантину очима вчителя // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 7/8 (221/222). – С. 20-21
875357
  Трубавіна І.М. Навчання підприємництву як шлях до самодопомоги: соціально-педагогічний аспект // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 108-116
875358
  Гурфінкель А.І. Навчання плавання в піонерському таборі / А.І. Гурфінкель. – К., 1969. – 56с.
875359
  Юхименко А.П. Навчання правилам безпеки і запобіжним заходам / А.П. Юхименко, В.В. Дивак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 10. – С. 37-40 : рис.
875360
  Яковець Наталія Навчання працівників - запорука безпеки життєдіяльності освітнього закладу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 19 : фото
875361
  Єфанова Н. Навчання працівників за рахунок коштів підприємства // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2010. – № 1 (121). – С. 26-30.
875362
  Смердов В. Навчання працівників: організація та оформлення // Податки та бухгалтерський облік : всеукраїнська інформаційно-аналітична газета. – Харків, 2013. – 22 серпня (№ 67). – С. 4-8


  У статті розглядаються основи організації, законодавство, яке регулює процес навчання працівників.
875363
  Пліско В.І. Навчання прикладної стрільби на основі методу дії зворотнього зв"язку із ціллю : навч.-метод. посібник / В.І. Пліско, Л.М. Кучерявий, Р.М. Радзієвський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 135, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 126-135 та в кінці підрозд.
875364
  Половін Б.А. Навчання програмування з використанням ігор // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 35-36
875365
  Ковалів І. Навчання прокладе міст до Криму й Донбасу // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 27 жовтня (№ 202). – С. 7
875366
  Куценко Т. Навчання протягом життя: сучасні європейські виклики // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 55-64. – ISSN 2077-1827
875367
  Володько Т.М. Навчання професійно-орієнтованого говоріння студентів-філологів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 88-93
875368
  Кікіна Н. Навчання професійному іншомовному спілкуванню студентів у технічних університетах США за кредитно-модульною системою // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 65-71. – ISSN 1682-2366
875369
  Палихата Е. Навчання публічного мовлення старшокласників з урахуванням вимог програми і матеріалів підручників з української мови / Е. Палихата, Л. Штафірна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2022. – С. 142-149. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
875370
  Любашенко О.В. Навчання рідної мови як кероване формування комунікативних умінь // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 268-273. – ISBN 966-8188-07-1
875371
  Шишков В.В. Навчання розумінню та сприйняттю каузативних фразем іспанської мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 186-191. – ISBN 966-581-498-2
875372
  Фесенко Н.С. Навчання соціальних працівників у країнах Європейського Союзу / Н.С. Фесенко, В.П. Рубашка // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 62. – С. 95-102. – ISSN 2074-8922


  "Проаналізовано механізми реалізації соціальної політики держави. Визначено історичні умови формування спільної соціальної політики Європейського Союзу. З"ясовано, що головним напрямом заснування спільної Європи було визначено розвиток економічного ...
875373
  Маковкцька Н.В. Навчання старших дошкільників суфіксального творення іменників і прикметників (на матер. емеційно-експерсивної лексики) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Маковкцька Н.В.; Південоукр. пед. ун-т. – Одеса, 2000. – 20л.
875374
  Федорчук Т. Навчання старшокласників використовувати лексичні засоби виразності мовлення // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 8 (86). – С. 17-21
875375
  Хоружева Л.Є. Навчання студентів-іноземців на підготовчому відділенні з урахуванням законів психологічного розвитку особистості / Л.Є. Хоружева, В.Л. Шепелюк // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 452-456
875376
  Опачко М.В. Навчання студентів-майбутніх вчителів моделюванню дидактичної взаємодії // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 182-185. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
875377
  Литвиненко С.Г. Навчання студентів вищих навчальних закладів спортивного профілю іноземної мови з урахуванням їх психологічних особливостей / С.Г. Литвиненко, В.Л. Шепелюк // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 441-443
875378
  Супрун О.М. Навчання студентів економічних спеціальностей співробітництва у процесі викладання / О.М. Супрун, Н.В. Зайцева // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 1 (130). – С. 129-136. – ISSN 2414-5076
875379
  Васильківська Л.О. Навчання студентів іноземних мов в умовах євроінтеграційних процесів / Л.О. Васильківська, С.М. Бойко // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – C. 29-30
875380
  Король В.М. Навчання студентів іноземної мови професійного спрямування як фактор мобільності випускників ВНЗ / В.М. Король, В.Ю. Колісник // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 172-179
875381
  Квасова О.Г. Навчання студентів магістратури англомовного професійно орієнтованого усного і писемного мовлення // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2013. – № 3 (75). – С. 50-55. – ISSN 1817-8510
875382
  Радзієвська О. Навчання студентів магістратури анотувати науковий текст на заняттях іноземної мови // Лінгводидактика : теорія, методика, досвід : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбаський держ. пед. ун-т.". – Слов"янськ, 2013. – Вип. 3. – С. 112-118
875383
  Заєць Т.А. Навчання студентів методів функціональної діагностики в гастроентерології аспекти // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 26-28. – ISSN 1681-2751
875384
  Литнєва Г.П. Навчання студентів міжкультурного спілкування з орієнтацією на майбутню професію в УДУФМТ / Г.П. Литнєва, І.С. Онісіна // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 110-116. – Бібліогр. в кінці ст.


  Досліджено питання навчання міжкультурного спілкування іноземною мовою з орієнтацією на майбутню професію випускників УДУФМТ та розроблено модель організації навчання іноземної мови за даним напрямком.
875385
   Навчання студентів морських вишів англійській мові за професійним спрямуванням / Д.О. Зайцева, І.О. Рябчук, І.О. Леонтьєва, Н.Г. Строєнко // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій" ; редкол.: В.І. Богом"я, В.О. Боровий, В.Г. Бурачек [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 1 (11). – С. 94-101. – ISSN 2524-0102
875386
  Кудря О. Навчання студентів нових технік аплікації на заняттях з технологічного практикуму // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (179). – С. 73-80. – ISSN 1682-2366
875387
  Брюханова Н. Навчання студентів проектуванню дидактичного матеріалу // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 3. – С.61-68. – ISSN 1562-529Х
875388
  Олізько Ю. Навчання студентів технічних закладів вищої освіти англійського монологічного мовлення на матеріалі брифінгів // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 69-75. – (Педагогіка та психологія ; вип. 28). – ISSN 2412-9283
875389
  Приходченко К.І. Навчання студентів України за Болонською системою як умова підвищення якості освіти // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 63-70
875390
  Дорошенко М.В. Навчання студентів фізико-математичного профілю методів обчислень з використанням інтегрованого середовища Word та Matlab // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2018. – Вип. 1 (34). – С. 21-33. – ISSN 1998-6939
875391
  Руснак Д.А. Навчання студентів французького писемного мовлення з використанням рекламних матеріалів // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 21-25. – ISSN 1817-8510


  У статті розглядається питання навчання творчого письма студентів II курсу мовних спеціальностей з опорою на автентичні рекламні матеріали. Визначено роль і місце творчого письма у навчальному процесі, описано етапи навчання написання рекламних текстів ...
875392
  Михайличенко О.В. Навчання суспільних наук у вищій школі на території українських земель у другій половині ХІХ - початку ХХ ст. // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (56). – С. 17-21. – ISSN 2411-5983
875393
  Латиш Н.А. Навчання та виховання в Стародавній Індії // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 136-137. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
875394
  Прилуцький Ю. Навчання та наукове стажування в німецькому виші // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Протягом останніх дванадцяти років науковці ННЦ "Інститут біології" університету в тісній співпраці з німецькими вченими з Інституту хімії та біотехнології Технічного університету Ільменау (ФРН) у рамках чинного спільного Українсько-німецького ...
875395
  Калашникова Л. Навчання та ПДФО // Податки та бухгалтерський облік : всеукраїнська інформаційно-аналітична газета. – Харків, 2013. – 22 серпня (№ 67). – С. 24-28


  У яких випадках витрати роботодавця на навчання фізичних осіб включаються до їх доходу, що оподатковуються
875396
  Москалюк М. Навчання та підвищення кваліфікації працівників НКДБ-МДБ Тернопільської області у 1945-1948 рр. / М. Москалюк, Р. Пирожишин // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 52. – С. 138-144. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
875397
  Прилуцький Ю. Навчання та стажування в німецькому університеті // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 2 : фото


  "... Понад десять років викладачі та науковці ННЦ "Інститут біології" нашого університету в тісній кооперації з німецькими вченими з Інституту хімії і біотехнології Технічного університету Ілменау (ФРН) у рамках чинного спільного Українсько-німецького ...
875398
  Рудик С. Навчання та студентське оточення О.І. Кандиби у Харківському ветеринарному інституті // Олександр Олесь - ветеринар, поет, громадський діяч / С.К. Рудик. – Київ : Аграр Медіа Груп ; Національний університет біоресурсів і природокористування, 2017. – С. 48-110. – ISBN 978-617-646-420-4
875399
  Мишко С.А. Навчання та тестування аудіювання // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 453-458. – ISBN 978-617-7132-02-07


  Проведення аудіювання і навчання сприйняття мови на слух – одне з важливих завдань, які мають вирішувати та виконувати викладачі іноземних мов, адже ми слухаємо вдвічі більше, ніж говоримо, у чотири рази більше, ніж читаємо і в п’ять разів більше, ніж ...
875400
  Бізін В.П. Навчання техніці легкоатлетичних метань на основі врахування етапів вікового розвитку регуляції рухівспортсменів. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.04 / Бізін В.П.; Укр.держ.ун-т фізич.виховання і спорту. – К, 1995. – 45л.
875401
  Кушнір І. Навчання у просторі : Посібник зі стереометрії / І. Кушнір, Л. Фінкельштейн. – Київ : Факт, 2003. – 168с. – ISBN 966-8408-12-8
875402
  Олексін Ю. Навчання у співпраці - ефективний шлях формуваня рис громадянськості старшокласників на уроках історії // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 3. – С.32-34. – ISSN 0131-6788
875403
  Приступа Ю. Навчання українських студентів за кордоном як перспективний напрям розвитку туризму // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму у Західному регіоні України : матеріали I Всеукр. студентської наук.-практ. конф., 2-3 берез. 2016 р. / М-во освіти і науки України ; М-во молоді та спорту України, Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 44-47. – ISBN 978-617-7336-00-5


  Останніми роками простежено тенденцію до зростання чисельності українців, які бажають виїхати на навчання за кордон. Здобуті знання та практичні навики молодь зможе застосувати для розвитку провідних галузей економіки України, зокрема туризму.
875404
  Токмань Г. Навчання української літератури: розвивати не втрачаючи // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 12 (657). – С. 32-34. – ISSN 0130-5263
875405
  Бабух Н. Навчання української мови як іноземної з урахуванням особистісно орієнтованого підходу та ключових компетентностей в Буковинському державному медичному університеті / Н. Бабух, І. Георгіце, Ю. Руснак // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; presiden: T. Boychuk. – Чернівці ; Сучава, 2019. – № 3 (23), 4(24). – C. 25-28. – ISSN 2311-9896
875406
  Швець Г. Навчання української мови як третьої іноземної в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 12. – С. 103-109. – ISSN 2078-5119
875407
  Писанко М.Л. Навчання усного перекладу з аркуша студентів перекладацьких спеціальностей закладів вищої освіти // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (103). – С. 3-11. – ISSN 1817-8510
875408
  Кіндрась І.В. Навчання усного турецького монологічного мовлення студентів мовних спеціальностей (початковий рівень) : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Кіндрась Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 239, [3] арк. – Додатки: арк. 226-239, [3]. – Бібліогр.: арк. 201-225
875409
  Кіндрась І.В. Навчання усного турецького монологічного мовлення студентів мовних спеціальностей (початковий рівень) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Кіндрась Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
875410
  Авраменко М.М. Навчання усному мовленню студентів економічних спеціальностей з використанням відеофонограм // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 71-74. – ISBN 966-8847-12-1
875411
  Скляренко Н.К. Навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів іншомовного письма в аспекті компетентнісного підходу / Н.К. Скляренко, О.М. Устименко // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2013. – № 3 (75). – С. 3-18. – ISSN 1817-8510
875412
  Хмара Т.М. Навчання учнів математичної мови / Т.М. Хмара. – Киев : Радянська школа, 1985. – 94 с.
875413
  Фідря Н.М. Навчання учнів процедур "порівняння" та "пояснення" як ключовий елемент переходу до суб"єкт-суб"єктної моделі побудови навчально-виховного процесу географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 11 (141). – С. 24-33 : табл. – Бібліогр.: 21 назв.
875414
  Лаврут О.О. Навчання учнів УРСР у 1950-х рр.: мовою періодики // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 109-117. – ISBN 978-966-920-241-3
875415
  Кузьменко Ю.В. Навчання фахівців із трудової підготовки в Україні у 1950-2017 роки // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 24-29. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
875416
  Петруньок Т.Б. Навчання фізики майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії на основі компетентнісної освітньої моделі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Петруньок Тетяна Броніславівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
875417
  Сліпухіна І.А. Навчання фізики у вищій школі в контексті формування навичок ХХІ століття / І.А. Сліпухіна, С.М. Мєняйлов, Ж.О. Рудницька // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 45-51. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
875418
  Кришмарел В.Ю. Навчання філософії в школі: основні тенденції // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – C. 126-135. – ISSN 2411-1317
875419
  Ткаченко Н. Навчання фонетиці англійської мови у ВНЗ // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 8 (110). – С. 101-107. – ISSN 1682-2366
875420
  Бобилєв Д.Є. Навчання функціональному аналізу в педагогічному ВНЗ // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 177-182. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
875421
  Бондарчук О. Навчання через дію або як формується готовність керівників навчальних закладів до діяльності в умовах змін в українському відкритому університеті післядипломної освіти? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 20-27 січня (№ 3/4). – С. 5
875422
  Грабчак Ольга Навчання через діяльність : до вивчення лірики Ісікава Такубоку за методом проектів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 31-34


  Свого часу на базі нашої школи я навчалася на курсах "Іпіеl®- навчання для майбутнього". Як наслідок цього навчання з"явилася проектна робота "Пейзажна література". Ознайомила з нею і своїх вихованців. Їм ця робота сподобалася. Тепер вони і самі із ...
875423
  Тернопольський О.Б. Навчання через зміст, змістовно-мовна інтеграція та іншомовне занурення у викладанні іноземних мов для професійних цілей у немовних вишах : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 23-27. – ISSN 1817-8510


  Стаття присвячена розгляду спільних рис та відмінностей трьох споріднених підходів да викладання іноземних мов для спеціальних цілей у немовній вищій школі: навчання через зміст, змістовно-мовної інтеграції та іншомовної занурення. Показана принципова ...
875424
  Тесля Ю. Навчання через практику // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7). – С. 6


  На факультеті інформаційних технологій, відкритому чотири роки тому, відбувся перший випуск бакалаврів.
875425
  Широчук О. Навчання читанню за шрифтом Брайля в інклюзивному класі // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Волин.. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів фак. інозем. філології ; редкол.: Станіслав О.В., Біскуб І.П., Застровська С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 7. – С. 112-115. – ISSN 2410-2202
875426
  Кожедуб Л. Навчання читанню художніх творів ВНЗ в умовах зниження рівня читацької активності в суспільстві : аналізують науковці // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 105-113. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366
875427
  Дроздова І. Навчання читання текстів за фахом як основа формування професійного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 5 (83). – С. 33-38
875428
  Тимошенко І. Навчання членів виборчих комісій: зарубіжний досвід та українська практика // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 149-151
875429
  Вовченко Н.О. Навчання юних мешканців територій, постраждалих від вибухів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 11 : фото
875430
  Подойніцин В.М. Навчання юридичного персоналу НАТО // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (52). – С. 53-59. – ISSN 2072-8670
875431
  Левченко Т.І. Навчання як діяльність // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 124-128. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
875432
  Чавичалов І.І. Навчання як соціальний метод розвитку управлінського персоналу підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – С. 72-76 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
875433
  Асадчих О.В. Навчання японської мови у вищій школі: інтегративна система формування і розвитку академічної грамотності / Оксана Асадчих ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 355, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 300-348. – ISBN 978-966-489-364-7
875434
  Щербань М.І. Навчання, виховання населення та підготовка фахівців з проблем формування і зміни навколишнього середовища // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 3-8. – (Географія ; Вип. 21)
875435
  Волошина С. Навчання, перевірка знань та інструктаж працівників на підприємстві з питань охорони праці // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 195-198. – ISBN 978-966-7067-07-6


  У ст.14 Закону України “Про охорону праці” чітко визначаються обов’язки працівників з дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Працівник зобов’язаний: (а) піклуватися про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я ...
875436
   Навчання, пісня, молитви Б.И., 1987. – 158с.
875437
   Навчання, яке веде до розвитку громад = Education that leads to community development: Experience of two educational projects of the Institute of Socio-Cultural Management : досвід двох освіт. проектів Ін-ту соціокультур. менеджменту / Ін-т соціокультур. менеджменту (ІСКМ) ; [над вид. прац.: О.Ю. Кваша, А.В. Шевченко]. – Кропивницький : Лисенко В.Ф., 2019. – 123, [1] с. – Уклад. зазнач. в змісті. – ISBN 978-617-7197-88-0
875438
   Навчання: очне, дистанційне, змішане / підготував Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 25 липня (№ 28/29)
875439
  Олійник В. Навчання: побачити на власні очі чи крізь монітор? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 24 травня (№ 19). – С. 10-12. – ISSN 2219-5793
875440
   Навчати вчитися перекладу : монографія / [Швачко С.О. та ін.] ; за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. С.О. Швачко ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 214, [1] с. : фот. – Авт. зазнач. у змісті. - На обкл. зазнач. лише 1-й авт. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-657-582-4
875441
   Навчати по новому / підготувала Наталія Кулік // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 листопада (№ 45). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793
875442
   Навчати юристів по-новому // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 15 жовтня (№ 42)


  Міністр МОНМС Д. Табачник з метою приведення змісту вищої освіти за напрямом підготовки " Міжнародне право" до сучасних вимог ринку праці й міжнародної юридичної практики підписав Наказ " Про створення робочої групи з питань удосконалення підготовки ...
875443
   Навчатимуть магістрів з програмної інженерії // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 31 травня (№ 101). – С. 14


  Національний університет "Києво-Могилянська академія" та відома компанія ЕРАМ започаткували дворічну магістерську програму "Інженерія програмного забезпечення".
875444
   Навчатися в Україні // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 1 квітня (№ 13). – С. 9 : на фото Л.В. Губерський. – ISSN 2219-5793


  МОН посилює вимоги до фірм-посередників, які співпрацюють з українськими вишами для залучення іноземних студентів на навчання.
875445
   Навчатися в Україні // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 14 грудня (№ 48). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Результати маркетингового дослідження привабливості української вищої освіти для іноземних громадян.
875446
   Навчатися в Україні / за матеріалами МОН України // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 7 червня (№ 21). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На засіданні колегії Міністерства освіти і науки України обговорили питання щодо пропагування вищої освіти України на міжнародному рівні у 2021-2022 роках.
875447
   Навчатися в Україні // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 26 квітня (№ 16). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Для популяризації вищої освіти України на світовому ринку освітніх послуг, поширення в інформаційному просторі іноземних країн відомостей щодо здобуття вищої освіти в Україні та збільшення чисельності іноземних студентів Уряд затвердив відповідний план ...
875448
   Навчатися, щоб у майбутньому змінювати Україну // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 19 листопада (№ 221). – С. 1, 2


  Голова Верховної Ради України Д. Разумков зустрівся зі студентами КНУ імені Тараса Шевченка.
875449
   Навчатись будемо весело // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23-30 серпня (№ 34/35). – С. 1


  Про проведення в Інституті модернізації змісту освіти Всеукраїнського вебінару "Конструктор LEGO як освітній ресурс 21 століття у початкових класах. Міжнародна програма FIRST LEGO League Junior".
875450
   Навчать керувати стартапами // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 серпня (№ 31). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У вересні стартує пілотний проект "Підприємницький університет", у межах якого в українських вишах викладатимуть курс "Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами".
875451
   Навчають "айтішників"[у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара] // Світ. – Київ, 2020. – Березень (№ 9/10)


  На факультеті прикладної математики Дніпровського національного університету ім. О. Гончара оновили освітній хаб, де студенти зможуть опанувати дев"ять сучасних програм ІТ-підготовки.
875452
  Стоян М.О. Навчаючи - виховуй! / М.О. Стоян, М.Т. Чечот. – К., 1969. – 99с.
875453
  Грищенко І. Навчаючи, треба заробляти // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 3 лютого (№ 21). – С. 4


  Ректор Київського національного університету технологій та дизайну, академік НАПН України : "Вищий навчальний заклад обов"язково має йти не просто в ногу з часом, а хоча б на крок попереду - щоби вказувати напрям руху і забезпечувати його виконання. ...
875454
  Семчик В. Навчаючись, навчаю... : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / Віталій Семчик ; [відп. ред. Семчик О.О. ; уклад.: Семчик О.О., Костенко С.О., Червоняк С.П. та ін.] ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – 595, [1] с. – ISBN 978-617-7021-00-0
875455
  Бірон Богдан Володимирович Навчена ресурсність та психічне здоров"я: психометричний аналіз української версії шкали самоконтролю // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 7-15 : рис., табл. – Бібліогр.:14 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
875456
  Бабич Н.Д. Навчи мене, вчителю, розмовляти / Н.Д. Бабич. – Київ : Знання, 1992. – 46, [2] с. – (Т-во "Знання" України. Тематичний цикл "Сім"я - школа - вуз" ; № 2)
875457
  Головатий М.Ф. Навчи себе сам / М.Ф. Головатий; МАУП. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Київ : МАУП, 2005. – 132с. – ISBN 966-608-386-8
875458
  Хиля О. Навчився сам – навчи іншого // Київський університет. – Київ, 2019. – Січень (№ 1). – С. 5


  "Хімічний факультет має міцні творчі зв’язки з профільними школами, одна з яких – київський природничо-науковий ліцей №145 – щорічно організовує низку літніх шкіл. Наші студенти та викладачі працювали волонтерами у двох із них".
875459
  Литвин В. Навчимося розпізнавати апостолів правди і науки серед наших сучасників // Освіта, 2004. – 15-22 вересня


  Виступ Голови Верховної Ради України Володимира Литвина на урочистому засіданні з нагоди 170-річчя Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
875460
  Литвин В. Навчимося розпізнавати апостолів правди і науки серед наших сучасників. // Голос України, 2004. – 21 вересня


  [Виступ Голови Верховної Ради України на урочистому засіданні з нагоди 170-річчя Київського національного університету ім. Тараса Шевченка]
875461
  Тимошик М. Навчителю - з поклоном душі і серця // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 11-17 лютого (№ 6)


  Життєпис професора Василя Яременка, якому 12 лютого виповнюється 90 літ. Найголовнішою справою для нього стало повернення після десятиліть заборон і забуття творчої спадщини діяча українського відродження, просвітянина Б. Грінченка.
875462
   Навчити вчителя // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 2 вересня (№ 35). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Засідання секції "Концепція розвитку педагогічної освіти" було присвячено стану та перспективам розвитку педагогічної освіти. У обговоренні взяли участь близько 60 представників інститутів післядипломної педагогічної освіти з усіх регіонів України, ...
875463
  Кремень В. Навчити вчитися // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 18 -22 серпня (№ 30). – С. 12


  "Ми живемо в глобальному суспільстві змін, які вражають і водночас лякають масштабами та непередбачуваними наслідками. Середньостатистична людина боїться змін і, свідомо чи ні, намагається їм протистояти. Згідно з дослідженнями класика теорії інновацій ...
875464
  Швачко С.О. Навчити вчитися! : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / С.О. Швачко. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 136с. – ISBN 996-8609-64-6
875465
  Осипчук Н. Навчитися бути собою. Сучасниця Івана Франка письменниця Наталія Кобринська стояла біля витоків українського фемінізму // Україна молода. – Київ, 2020. – 16 червня (№ 51). – С. 12


  8 червня 1851 року народилася Наталія Кобринська — майбутня письменниця та зачинателька емансипаційного руху з національним підґрунтям. Їй судилося стати жінкою, яка випередила свій час і визначила долю цілого покоління. Біографія Наталії Кобринської, ...
875466
  Радченко Д. Навчитися слухати математику / спілкувалась Спілкувалася Л. КІТ // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 8). – С. 4


  Три роки поспіль отримував Гран-прі найпрестижнішої міжнародної студентської олімпіади з математики – IMC (International Mathematics Competition for University Students) – Данило Радченко коли навчався на механіко-математичному факультеті КНУ. ...
875467
   Навчитися у найкращих! // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 13 березня (№9-10), спецвипуск


  Сучасні європейські методики навчання, цікаві ідеї та альтернативні підходи - основні напрями Першого міжнародного освітнього форуму, у Харкові.
875468
  Сліпченко В. Навчитись щоб навчати. Трансляція уроку, робота з QR-кодами та файлами // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2020. – Липень - серпень (№ 7/8). – С. 6-21
875469
  Рогинский Г.З. Навыки и зачатки интеллектуальных действий у антропоидов (шимпанзе) / Г.З. Рогинский. – Ленинград, 1948. – 203с.
875470
  Сахаров В.Р. Навыки и умения лектора. / В.Р. Сахаров. – М., 1978. – 64с.
875471
   Навыки по орфографии.. – М., 1927. – 24с.
875472
  Панченко В.Ф. Нагадай мені, пісне... Поезі. / В.Ф. Панченко. – Ужгород, 1973. – 240с.
875473
  Канигін Ю. Нагадує про Атлантиду... // Українська культура : Київ, 2001


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
875474
  Олійник В. Нагальна потреба - законодавче забезпечення // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10)


  Університет менеджменту освіти НАПН України разом із Житомирським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти організували круглий стіл "Нормативно-правове забезпечення діяльності закладів післядипломної освіти". Йшлося про реформування ...
875475
  Жилка І. Нагальна потреба - узгодження дій // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.37-39


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
875476
  Найдьонов О.Г. Нагальна потреба задіяння в освіті українського інформаційного суспільства творчого потенціалу античної спадщини // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 3 (12). – С. 165-173. – ISSN 2312-4342
875477
  Тацій В.Я. Нагальна потреба інтелектуально-правової освіти в Україні // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 47-56. – ISBN 978-966-458-148-3
875478
  Тацій В. Нагальна потреба інтелектуально - правової освіти в Україні / В. Тацій, О. Підопригора, О. Святоцький // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.10-15. – ISSN 0132-1331
875479
   Нагальна потреба: створення прозорої та ефективної структури управління сферою інтелектуальної власності // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 22 грудня (№ 244). – С. 4-5


  Експрес-інтерв"ю з провідними науковцями та фахівцями-практиками щодо реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні.
875480
  Кисіль Л.Є. Нагальні завдання удосконалення адміністративного оскарження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 174-179
875481
  Авер"янов В. Нагальні завдання формування української доктрини адміністративного права: євроінтеграційний аспект / В. Авер"янов, А. Пухтецька // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 3. – С. 4-12.
875482
  Шуляк Ю.Л. Нагальні питання кримінальної відповідальності за шахрайство // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 86. – С. 28-31.
875483
  Молчанова Ю.В. Нагальні питання кримінальної відповідальності при добровільній відмові одного зі співучастників злочину // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 60. – С. 11-16.
875484
  Молчанова Ю.В. Нагальні питання нормативного визначення виконавця (співвиконавця) злочину за кримінальним законодавством України // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 61. – С. 13-16.
875485
  Чубенко А.В. Нагальні питання поняття взаємодії під час проведення тактичних операцій // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 84. – С. 22-27.
875486
  Каракаш І.І. Нагальні питання правового регулювання застави (іпотеки) земельних ділянок // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 3. – С. 52-59.
875487
   Нагальні питання протипаводкового захисту територій Верхньої та Середньої Тиси (в межах України та Угорщини) / О. Ободовський, З. Розлач, О. Коноваленко, Ф. Швейцер, Т. Їжак, Б. Радванський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – C. 8-9. – ISSN 2306-5680


  Наведені результати досліджень природних та антропогенних факторів формування паводків Верхньої та Середньої Тиси. Оцінена реакція русла і заплави на паводковий режим. Встановлено, що для Верхньої Тиси притаманним є врізання її русла та активні ...
875488
  Лещенко Т.О. Нагальні проблеми внормованості термінологічного інструментарію стоматологічної галузі / Т.О. Лещенко, М.М. Жовнір // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2018. – № 29. – С. 5-10. – ISSN 2307-4558
875489
  Коханова І.О. Нагальні проблеми зберігання документів у контексті захисту та безпеки документних фондів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 27. – С. 180-186


  Аналізується негативний вплив статичної електрики, яка утворюється на поверхні паперу, картону та плівки для ламінування оправ на етапі створення документів у типографіях, а також у процесі зберігання документів у бібліотеках.
875490
  Терегейло Ю. Нагальні проблеми системи нотаріату в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 12 (297). – С. 25-26
875491
  Іванов Ю.Б. Нагальні проблеми формування державної податкової політики в Україні / Ю.Б. Іванов, К.І. Швабій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (258). – Бібліогр.: 18 назв
875492
  Кузьміч В. Наган / В. Кузьміч. – Одеса, 1927. – 96с.
875493
  Кузьміч В. Наган / В. Кузьміч. – Вид. 2-е. – Х.-О, 1930. – 88с.
875494
  Андросов В.П. Нагарджуна и его учение / Андросов В.П. ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1990. – 267, [2] с. – Библиогр.: с. 236-251 (458 назв.)
875495
  Навлицкая Г.Б. Нагасаки / Г.Б. Навлицкая. – Москва, 1979. – 240с.
875496
  Бурлаков А.М. Нагасимый свет. Из опыта идеологической работы партийных организаций Луганской области. / А.М. Бурлаков. – Донецк, 1969. – 96с.
875497
  Масс В.З. Нагая истина. / В.З. Масс. – Москва, 1977. – 95с.
875498
  Робб Д. Нагая смерть : Роман / Д. Робб. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 464с. – (Взгляд женщины). – ISBN 5-04-001871-7
875499
  Кирпиченко В.Н. Нагиб Махфуз - эмир арабского романа / Кирпиченко В.Н. ; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения. – Москва : Восточная литература, 1992. – 301, [3] с. – Библиогр.: с. 303. – (Писатели и мыслители Востока)
875500
  Мейлер Н. Нагие и мертвые / Н. Мейлер. – М., 1972. – 575с.
875501
  Мейлер Н. Нагие и мертвые / Н. Мейлер. – Изд. 2-е. – Москва, 1976. – 576с.
875502
   Нагим-Бег Нурмухаммедов, народных художник Казахской ССР / Нурмухаммедов, Выставка, Москва. произведений., 1977. – М., 1977. – 13с.
875503
  Рыбакова И.А. Нагим-Бек Нурмухамедов / И.А. Рыбакова. – Москва, 1979. – 75с.
875504
  Мартиняк І. Нагіб Махфуз як новатор-новеліст (на матеріалі новел з роману "Дзеркала") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 51-59. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
875505
  Сергійко М. Нагіб Махфуз: маю заплатити за те, що вирізняюся // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 8. – С. 148-153. – ISSN 0130-321Х
875506
   Нагірна Валентина Петрівна // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 34. – ISBN 978-617-7069-48-4
875507
  Арусханян Л.Л. Нагірний Карабах - точка перетину інтересів великих держав // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 466-472


  Розглянуто витоки конфлікту, позиції великих держав та суперечності між ними щодо врегулювання Нагірно-Карабаської проблеми у XXI столітті. Ключові слова: Азербайджан, Нагірний Карабах, Вірменія конфлікт, США, РФ, Туреччина, Іран. Рассмотрены истоки ...
875508
  Архірейський Д.В. Нагірний Карабах: до проблеми вірменської та азербайджанської історіографії / Д.В. Архірейський, О.Б. Івашкіна // Сучасні дослідження з німецької історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; голов. ред. Н.В. Венгер ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, О.М. Каковкіна [та ін.]. – Дніпро, 2018. – [2018]. – C. 109-113. – ISSN 2616-9479
875509
  Мегтієв Р. Нагірний Карабах: історія, прочитана за джерелами / Раміз Мегтієв ; [ред. укр. вид.: Ейнулла Мадатлі ; переклад: Інна Сосновчик]. – Київ : Видвничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 219, [1] с. – Бібліогр в підрядк. прим. – ISBN 978-966-489-295-4
875510
  Райхель Ю. Нагірнокарабаський конфлікт і турецький розкол // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 листопада (№ 211). – С. 8


  Згідно з інформацією, під час візиту до Швейцарії в середині жовтня 2013 р. міністр закордонних справ Туреччини Ахмет Давутоглу заявив , що його країна готова до нормалізації відносин з Вірменією. При цьому турецький міністр дав зрозуміти, що Єреван ...
875511
  Яремич С.П. Наглавные кресты XVII и XVIII ст. Киевских церквей / С.П. Яремич. – Киев : Типография Н.А. Гирич, 1904. – 8, [19] с. – (Оттиск из журн. Археологическая Летопись Южной России за 1904 г. № 1-2)
875512
  Серова М.С. Наглость - второе счастье : [повести] / Марина Серова. – Москва : ЭКСМО-Пресс : ЭКСМО-МАРКЕТ, 2000. – 379, [2] с. – Содерж.: Наглость - второе счастье ; Умереть легко и приятно. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-004150-0
875513
   Нагляд за адміністративними установами США : Верховенство права. – 74с
875514
  Сосков Р. Нагляд за додержанням банківського законодавства // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.80-84
875515
  Поцілуйко В. Нагляд за додержанням вимог законодавства про адміністративні правопорушення // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 32-37
875516
  Мудра А. Нагляд за додержанням екологічного законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.110-113
875517
  Кудас С. Нагляд за додержанням екологічного законодавства органами місцевого самоврядування / С. Кудас, О. Черв"якова // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.61-63. – ISSN 0132-1331
875518
  Ніндипова В. Нагляд за додержанням законів органами, які провадять оперативно-розшукову діяльність // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 52-61.
875519
  Говда Р. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 39-44.
875520
  Заліско О. Нагляд за додержанням законів при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення: пріоритети діяльності та проблеми законодавчого регулювання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (168). – С. 12-21
875521
  Шуба В. Нагляд за додержанням законів про адмінправопорушення // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 18-25
875522
  Колесник О. Нагляд за додержанням законів у виправних установах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.117-118
875523
  Трубніков Є. Нагляд за додержанням законодавства адміністративними комісіями при виконавчих органах місцевих рад // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 13-17.
875524
  Мовчан К. Нагляд за додержанням законодавства в кредитно-фінансовій сфері // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 30-36.
875525
  Мазурик В. Нагляд за додержанням земельного законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 32-36.
875526
  Драган О. Нагляд за додержанням і застосуванням законів у сфері боротьби з корупцією // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 44-50
875527
  Новикова Н. Нагляд за додержанням прав дітей-сиріт та дітей, позбавленних батьківського піклування // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 69-73.
875528
  Руденко М. Нагляд за додержанням прав та свобод людини і громадянина // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 46-52.
875529
  Данильченко Ю. Нагляд за досудовим розслідуванням: проблемні питання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 28-37
875530
  Томозов О. Нагляд за дотриманням законів при виконанні судових рішень // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.82-85
875531
  Каркач П. Нагляд за дотриманням законності при проведенні обшуку і виїмки / П. Каркач, В. Суходубов // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.50-53
875532
  Савицька О. Нагляд за дотриманням законодавства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С93-98
875533
  Попович Є. Нагляд за дотриманням трудового законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.20-25
875534
  Коваль П. Нагляд за збереженням державної власності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.109-111
875535
  Пряников А. Нагляд за правом // Закон і бізнес. – Київ, 2013. – 21-27 вересня (№ 38). – С. 3


  За що представники юридичних ВНЗ похвалили проект закону "Про прокуратуру".
875536
  Краєвський Ф. Нагляд за розслідуванням злочинів про фіктивне підприємництво // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 29-35.
875537
  Терела Г.В. Нагляд і контроль за додержанням робітничого законодавства за доби Директорії Української Народної Республіки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 44-49. – ISSN 2219-5521
875538
  Шемчук В. Нагляд органів прокуратури за службово-бойовою діяльністю сил охорони правопорядку: постановка проблеми // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 237-243. – ISSN 0132-1331
875539
  Трофімов С.А. Нагляд прокуратури за діяльністю митних органів як засіб забезпечення законності при здійсненні миіних процедур на морському транспорті // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 98-102. – ISSN 0201-7245
875540
  Бабенко В. Нагляд прокуратури за дотриманням законодавства органами екологічного контролю // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.60-63
875541
  Жилка І.П. Нагляд прокурора за адміністративно-юрисдикційною діяльністю митних органів // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 3. – С. 15-19.
875542
  Омельченко О. Нагляд прокурора за виявленням та усуненням причин і умов, які сприяли вчиненню злочинів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.52-55. – ISSN 0132-1331
875543
  Ольшанецький І. Нагляд прокурора за додержанням законів при виконанні покарань стосовно неповнолітніх: теоретико-правовий аспект // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (173). – С. 49-56
875544
  Сухачова І.О. Нагляд прокурора за додержанням законів при використанні матеріалів оперативно-розшукової діяльності під час проведення досудового розслідування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сухачова Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
875545
  Сухачова І.О. Нагляд прокурора за додержанням законів при використанні матеріалів оперативно-розшукової діяльності під час проведення досудового розслідування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сухачова Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 236 л.. – Додатки: л. 214-236. – Бібліогр.: л. 181-213
875546
  Ольшанецький І. Нагляд прокурора за додержанням законів при застосуванні до неповнолітніх заходів впливу за адміністративні правопорушення згідно із Законом України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 р.) / І. Ольшанецький, В. Мозгова // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (168). – С. 115-123
875547
  Малюга В. Нагляд прокурора за додержанням законів у формі процесуального керівництва при проведенні досудового розслідування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 118-120. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання правової природи діяльності прокурора на стадії досудового розслідування, здійснення процесуального керівництва органами, що проводять досудове розслідування. В статье рассматриваются вопросы правовой природы ...
875548
  Тітков К.С. Нагляд прокурора при вирішенні питання про порушення кримінальної справи // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 419-426. – ISSN 1563-3349
875549
  Юрчишин В. Нагляд прокурора при провадженні досудового розслідування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 74-77
875550
  Лещинський В. Нагляд як спосіб забезпечення законності дозвільної діяльності у сфері містобудування: сутність та сфери застосування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 142-147. – ISSN 2663-5313
875551
  Фуко М. Наглядати й карати : Hародження в`язниці / М. Фуко; Пер. з фр. П.Таращук. – Київ : Основи, 1998. – 392с. – ISBN 966-50001-1-Х
875552
  Пормейстер В. Наглядная агитация / В. Пормейстер. – Таллин, 1968. – 41с.
875553
  Шумаков А.В. Наглядная агитация / А.В. Шумаков. – 2-е испр. изд. – М, 1973. – 222с.
875554
   Наглядная агитация в воинской части.. – М., 1988. – 191с.
875555
  Красильников Ю.Д. Наглядная агитация в клубе / Ю.Д. Красильников. – М., 1985. – 78с.
875556
   Наглядная агитация в клубе.. – М., 1961. – 76с.
875557
  Сергеев А.Б. Наглядная агитация в учебнро-воспитательной работе с учащимися профтехучилищ. / А.Б. Сергеев. – М., 1977. – 40с.
875558
   Наглядная агитация и информация.. – Рига, 1968. – 60с.
875559
  Тесля М.Е. Наглядная агитация и пути повышения ее действенности : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Тесля М.Е. ; АОН при ЦК КПСС , Каф. теор. и метод. идеол. работы. – Москва, 1971. – 18 с.
875560
  Мурачев В.А. Наглядная агитация на предприятии / В.А. Мурачев, М. Кошонина. – Москва, 1953. – 72 с.
875561
  Леонов В.П. Наглядная библиотечная классификация // Философия физики и науки : избр. труды / В.П. Леонов. – Харьков : Городская типография, 2020. – С. 143-161. – ISBN 978-617-619-241-1
875562
  Кольман Я. Наглядная биохимия / Я.Кольман, К.-Г. Рём; Пер. с нем. Л.В.Козлова, Е.С.Левиной, П.Д.Решетова; Под ред. П.Д.Решетова, Т.И.Соркиной. – Москва : Мир, 2000. – 469с. : ил. – ISBN 5-03-003304-1
875563
  Кольман Я. Наглядная биохимия = Taschenatlas der Biochemie / Я. Кольман, К.-Г. Рём ; пер. с нем. Л.В. Козлова [и др.] ; под ред. П.Д. Решетова и Т.И. Соркиной. – 2-е изд. – Москва : Мир, 2004. – 469, [1] с. : цв. ил., портр. – Парал. тит. л. нем. - Вых. дан. ориг.: Stuttgart ; New York : Georg Thieme, 1998. - Предм. указ.: с. 428-460. – Библиогр.: с. 425-426. – ISBN 5-03-003593-1
875564
  Кольман Я. Наглядная биохимия = Taschenatlas der Biochemie / Я. Кольман, К.-Г. Рём ; пер. с нем. Л.В. Козлова [и др.] ; под ред. П.Д. Решетова и Т.И. Соркиной. – 3-е изд. – Москва : Мир ; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 469, [1] с. : цв. ил., табл. – Парал. тит. л. нем. - Вых. дан. ориг.: New York ; Stuttgart : Georg Thieme Verlag, 1998.- Предм. указ.: с. 428-460. – Библиогр.: с. 425-426. – ISBN 978-5-9963-0126-3
875565
  Кольман Я. Наглядная биохимия = Taschenatlas der Biochemie / Я. Кольман, К.-Г. Рём ; пер. с нем. Л.В. Козлова, Е.С. Левиной, П.Д. Решетова ; под ред. П.Д. Решетова, Т.И. Соркиной. – 4-е изд. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 469, [1] с. – Парал. тит. л. англ. - Вых. дан. ориг.: New York ; Stuttgart : Georg Thieme Verlag, 1997. - Предм. указ.: c. 428-460. – Библиогр.: с. 425-427. – ISBN 978-5-9963-0620-6
875566
  Дон В. Наглядная география. Предметные уроки по мироведению в связи с естествознанием : руководство для преподавателей / В. Дон. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К.
Кн. 1. – 1911. – XII, 114 с.
875567
  Астряб А.М. Наглядная геометрия : Начальный курс геометрии для трех младш. классов сред. учебн. заведений и для начальн. училищ / А.М. Астряб. – Петербург ; Киев : Сотрудник, 1911. – 140 с.
875568
  Гильберт Д. Наглядная геометрия / Д. Гильберт, С. Кон-Фоссен. – Москва ; Ленинград, 1951. – 352 с.
875569
  Гильберт Давид Наглядная геометрия / Гильберт Давид, Кон-Фоссен Стефан; Пер. С.А. Каменецкого. – 3-е изд. – Москва : Наука, 1981. – 344 с.
875570
  Фоменко А.Т. Наглядная геометрия и топология / А.Т. Фоменко. – Москва, 1992. – 227 с.
875571
  Фоменко А.Т. Наглядная геометрия и топология : Математические образы в реальном мире / А.Т. Фоменко. – 2. – Москва : Московский университет, 1998. – 416 с. – ISBN 5-211-03631-Х
875572
  Плейфэр Дж. Наглядная иммунология = Immunology at a Glance / Дж. Плейфэр; Пер. с англ. – Москва : ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1998. – 96с. – (Экзамен на отлично). – ISBN 5-88816-042-3
875573
  Плейфэр Дж. Наглядная иммунология = Immunology at a Glance / Дж. Плейфэр; Пер. с англ. – Москва : ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2000. – 96с. – (Экзамен на отлично). – ISBN 5-88816-042-3
875574
  Воловик А.Ф. Наглядная пропаганда и агитация в учреждениях культуры / А.Ф. Воловик. – Москва, 1978. – 206с.
875575
  Огиенко И.И. Наглядная таблица, 1916
875576
  Васильев А.А. Наглядная таблица подсудности Волосному суду по закону 15 июня 1912 г. о преобразовании Местного суда : Подсудность по гражданским делам ; Подсудность по уголовным делам / сост. А.А. Васильев. – Санкт-Петербург : Изд. т-ва "Общаственная польза", 1912. – 1 л. стп. – Приложение к изд. В.П. Анисимова "Закон 15 июня 1912 о преобразовании Местного Суда"
875577
  Болтянский В.Г. Наглядная топология / В.Г. Болтянский, В.А. Ефремович; Под ред. С.П. Новикова. – Москва : Наука, 1982. – 159 с. – (Б-чка "Квант" ; Вып. 21)
875578
  Ивановский Е. Наглядние пособия по истории / Е. Ивановский. – Тула, 1955. – 24с.
875579
  Заднепровский А.Я. Наглядно-значит доходчиво / А.Я. Заднепровский. – Москва, 1977. – 26с.
875580
  Вохмина Лилия Леонидовна Наглядно-ситуативное обучение устной речи на начальном этапе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Вохмина Лилия Леонидовна; Моск. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1978. – 24л.
875581
  Свечников П.В. Наглядно, доходчиво, убедительно / П.В. Свечников. – М., 1965. – 71с.
875582
   Наглядное изучение истории КПСС. – Москва, 1965. – 230с.
875583
  Готвальд В. Наглядное изучение физики : Руководство для народных учителей, преп. низш. и сред. учеб. заведений : С нем. изд. перераб. В. Готвальт по материалам, собр. проф. Б. Швальбе, ред. науч. журн. "Fortschritte der Physik". – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина
Ч. 1 : Общие свойства тел ; Меры и способы измерения ; Механика твердых тел. – 1907. – 204 с.
875584
  Яшкова Н.В. Наглядное мышление глухих детей / Н.В. Яшкова. – М., 1988. – 143с.
875585
  Смирнова В.Н. Наглядное обучение орфографии в 5 кл. / В.Н. Смирнова. – Москва, 1959. – 271с.
875586
  Клочков М.В. Наглядное пособие по геометрии и тригонометрии / М.В. Клочков. – Москва, 1959. – 64 с.
875587
   Наглядное пособие. Причины развития аутизма теперь можно изучать по фотографиям ДНК // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 4 (214), апрель. – С. 25 : фото. – ISSN 1029-5828
875588
   Наглядное учебно-методическое пособие к единой классификационной программе по гимнастике на 1949-1950 гг.. – М., 1949. – 41с.
875589
  Наумчик В.Н. Наглядность в демонстрационном эксперименте по физике (эргономический подход) / В.Н. Наумчик, А.М. Саржевский. – Минск, 1983. – 96 с.
875590
  Свердлов Б.Д. Наглядность в лекции / Б.Д. Свердлов. – М, 1983. – 64с.
875591
  Овакимян Ю.О. Наглядность в лекционной пропаганде / Ю.О. Овакимян, О.Н. Нифонтов. – М., 1980. – 64с.
875592
  Абент Ф. Наглядность в обучении в 3 и 4 классах общеобразоательной школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Абент Ф.; Моск.гос.ин-т. – Москва, 1956. – 15л.
875593
  Лунгу К.Н. Наглядность в обучении математике студентов технических вузов / К.Н. Лунгу, А.К. Лунгу // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 1. – С. 107-113
875594
  Халджанов Ш. Наглядность в обучении морфологии туркменского языка. : Автореф... Канд.пед.наук: / Халджанов Ш.; Туркм.гос.ун-т. – Ашхабад, 1967. – 23л.
875595
  Бурмистров Н.А. Наглядность в обучении новейшей истории : Автореф... канд. пед.наук: / Бурмистров Н. А.; АПН РСФСР, НИИ общего и полит. образов. – М., 1965. – 20л.
875596
  Жучкевич В.А. Наглядность в преподавании географии / В.А. Жучкевич. – 2-е изд. – Минск : Вышэйшая школа, 1983. – 208с.
875597
  Алавердян Мкртыч Элигумович Наглядность в преподавании грамматики русского языка в V - VIII классах армянской школы : Автореф... канд. пед.наук: / Алавердян Мкртыч Элигумович; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1963. – 32л.
875598
  Попов А.П. Наглядность в преподавании грамматики русского языка. / А.П. Попов. – Л, 1947. – 47с.
875599
  Некрасов П.А. Наглядность в преподавании истории / П.А. Некрасов. – Одесса, 1962. – 36с.
875600
  Никифоров Наглядность в преподавании истории и обществоведения. / Никифоров, С.Ф. Скляренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1978. – 319с.
875601
  Зиновьев М.Н. Наглядность в преподавании истории КПСС / М.Н. Зиновьев. – М, 1964. – 55с.
875602
  Юркевич Т.Г. Наглядность в преподавании литературы. / Т.Г. Юркевич. – М., 1955. – 103с.
875603
  Козлов Н.С. Наглядность в пропаганде химических знаний / Н.С. Козлов, О.К. Козьминых. – М., 1962. – 40с.
875604
  Черник Е.С. Наглядность в работе учителя физической культуры / Е.С. Черник. – М., 1991. – 128с.
875605
  Бойко Е.А. Наглядность и восприятие текстов / Е.А. Бойко. – Київ : Знание, 1977. – 18с.
875606
  Фридман Л.М. Наглядность и моделирование в обучении / Л.М. Фридман. – М., 1984. – 80с.
875607
  Королев Б.И. Наглядность и технические средства обучения в преподавании общественных наук / Б.И. Королев. – К, 1977. – 43с.
875608
  Киселева Е.В. Наглядность и технические средства обучения в преподавании общественных наук / Е.В. Киселева. – К, 1981. – 63с.
875609
  Палкин Ю.И. Наглядность и технические средства обучения в преподавании политической, экономии / Ю.И. Палкин. – Москва, 1982. – 192с.
875610
  Халилов Н.А. Наглядность на уроках азербайджанского языка. : Автореф... Канд.пед.наук: / Халилов Н.А.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1968. – 24л.
875611
   Наглядность на уроках истории и обществоведения.. – Минск, 1965. – 64с.
875612
  Елкина А.И. Наглядность на уроках объяснительного чтения (I-IV классы). / А.И. Елкина, Е.Я. Фортунатова. – М., 1963. – 80с.
875613
  Коваль А.П. Наглядность на уроках русского языка в начальных классах / А.П. Коваль. – К, 1986. – 166с.
875614
  Гричинская В.С. Наглядность на уроках русской литературы / В.С. Гричинская. – К. : Радянська школа, 1983. – 152 с.
875615
  Павлий М.Н. Наглядность обучения в советской дидактике и школе в 1917-1931 гг. : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 730 / Павлий М.Н. ; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Киев, 1968. – 21с.
875616
  Флеров В.А. Наглядность письма в освещении современной психологии : (Лекции, чит. в 1910 г. на выст. "Детский труд" в г. Киеве) / Вс. Флеров. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова, 1911. – [2], 24 с. : ил.
875617
  Флеров В.А. Наглядность письма в освещении современной психологии / Вс.А. Флеров. – 3-е изд. – Киев : Издание автора, 1914. – 32 с. : ил.
875618
  Кротова К.Д. Наглядность при обучении истории в 4 классе : Автореф... канд.пед.наук: / Кротова К.Д. – Ворошиловград, 1952. – 19 с.
875619
  Федоренко Л.П. Наглядность при обучении русскому языку взрослых учащихся / Л.П. Федоренко. – М., 1961. – 144с.
875620
  Ушаков М.А. Наглядные задачи по физике. / М.А. Ушаков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1981. – 142с.
875621
  Владимирский Г.А. Наглядные изображения в параллельных проекциях / Г.А. Владимирский. – Москва, 1960. – 132с.
875622
  Дубова И Н. Наглядные изображения при проектировании физических устройств / И Н. Дубова, . – М, 1980. – 35с.
875623
   Наглядные материалы по курсу истории государства и права.. – К., 1988. – 104с.
875624
  Жуковский В.И. Наглядные образы визуального мышления в процессе обучения студентов высшей школы / В.И. Жуковский, М.В. Тарасова // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 10, октябрь. – С. 51-56. – ISSN 1026-955X


  Рассматривается наглядный образ как продукт визуального мышления, который играет особо важную роль в процессе обучения в высшей школе. Представлено исследование познавательных особенностей и функций визуального мышления, которое, подчеркивают авторы, ...
875625
   Наглядные пособия в учебном процессе по марксистко-ленинской философии.. – Киев
1. – 1982. – 102с.
875626
   Наглядные пособия в учебном процессе по марксистско-ленинской философии.. – Киев
2. – 1982. – 80с.
875627
  Никанорова Н.П. Наглядные пособия и оборудование для занятий изобразительным искусством / Н.П. Никанорова. – М, 1975. – 135с.
875628
  Архангельский С.Н. Наглядные пособия и опыты в курсе психологии : для пед. училищ / С.Н. Архангельский , Т.В. Ендовицкая, Я.З. Неверович ; под ред. М.В. Соколова ; Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т психологии. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 104 с.
875629
  Сидоренко В.К. Наглядные пособия и технические средства в обучении черчению / В.К. Сидоренко. – Киев, 1991. – 191с.
875630
   Наглядные пособия к курсу научного коммунизма: Метод. пособ.. – М., 1977. – 83с.
875631
  Азар В.И. Наглядные пособия на лекции / В.И. Азар. – Москва : Политиздат, 1964. – 71 с. : ил. – (Библиотека лектора)
875632
  Щукин А.Н. Наглядные пособия на уроках литературы в 9 классе / А.Н. Щукин. – Москва, 1961. – 182с.
875633
  Макаров В.Г. Наглядные пособия по бухгалтерскому учету / В.Г. Макаров. – 3-е изд. – М, 1950. – 76с.
875634
  Лазарева А.И. Наглядные пособия по геометрии в 6-7 классах и методика их использования : Автореф... канд. пед.наук: / Лазарева А.И.; Моск. обл. пед. иг-т. – Москва, 1952. – 18 с.
875635
  Аппарович Н.И. Наглядные пособия по истории древнего мира и средних веков (V-VI классы) / Аппарович Н.И. ; Акад. пед. наук РСФСР, Пед. б-ка учителя ; Ин-т общего и политехн. образования. – Москва : Академия педагогических наук РСФСР, 1962. – 168 с., [24] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 162-165
875636
  Аппарович Н.И. Наглядные пособия по истории СССР. VII класс / Аппарович Н.И., Герасимова Г.Г. ; Акад. пед. наук РСФСР, Пед. б-ка учителя ; Ин-т общего и политехн. образования. – Москва : Академия педагогических наук РСФСР, 1963. – 185 с., [12] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 178-180
875637
  Чунихина Л.В. Наглядные пособия по литературе в восьмилетней школе. / Л.В. Чунихина. – М., 1963. – 78с.
875638
   Наглядные пособия по методике преподавания общественных наук.. – Киев, 1980. – 31с.
875639
  Дашко Л.И. Наглядные пособия по морфологии русского языка в 5-6 классах средней школы и методика их использования : Автореф... канд. пед.наук: / Дашко Л.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1954. – 16л.
875640
   Наглядные пособия по научной организации, нормированию и оплате труда на сельскохозяйственных предприятиях.. – М., 1984. – 288с.
875641
  Лабутин В.К. Наглядные пособия по радиотехнике / В.К. Лабутин. – Москва-Ленинград, 1949. – 24 с.
875642
  Згут М.А. Наглядные пособия по радиотехнике / М.А. Згут. – Москва, 1964. – 320 с.
875643
  Згут М.А. Наглядные пособия по радиотехнике / М.А. Згут. – 2-е изд. – Москва, 1966. – 319 с.
875644
  Полонская Н.Д. Наглядные пособия по русской истории. – Киев : Тип.Т.Г.Мейнандера, 1912. – 66 с. – Оттиск из: Minerva изд. Историко-филологическим Семинарием Высших Женских Курсов в Киеве
875645
  Федотова К.П. Наглядные пособия при преподавании стереометрии в общеобразовательной школе с политехническим обучением. : Автореф... канд. пед.наук: / Федотова К.П.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1959. – 16л.
875646
   Наглядные средства в преподавании философии.. – М., 1976. – 70 с.
875647
  Пономарев А.П. Наглядные средства пропаганды и агитации в клубе / А.П. Пономарев. – М., 1972. – 112с.
875648
  Славин А.В. Наглядный образ в структуре познания / А.В. Славин. – Москва, 1971. – 271с.
875649
  Генденштейн Л.Э. Наглядный справочник по геометрии : Для 7-11 кл. / Л.Э. Генденштейн. – 3-е изд. – Москва ; Харьков : Илекса, Гимназия, 1999. – 96 с. – ISBN 5-89237-047-Х
875650
  Подгорный А.Л. Наглядный терминологический справочник по начертательной геометрии / А.Л. Подгорный, В.С. Обухоова. – Киев, 1963. – 50 с.
875651
  Ягджян Г.В. Наглядный урок : комедия в 1-м д., в 2-х карт. / Григорий Ягджян ; авториз. пер. с арм. – Москва : Искусство, 1958. – 18 с.
875652
  Ярмоленко Ю. Наглядова діяльність прокуратури за дотримання санітарноепідеміологічного законодавства / Ю. Ярмоленко, О. Дранан // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 182. – ISSN 0132-1331
875653
  Фірсанова В. Наглядова рада в товаристві з обмеженою відповідальністю:проблеми та перспективи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 290-292. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
875654
  Шевчук Г. Наглядова рада чи рада директорів: що обирати? Пошук оптимального рішення за допомогою аналізу регуляторного впливу // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2015. – № 47. – С. 6-8


  Громадське обговорення існуючої моделі корпоративного управління, яке відбулося під час круглого столу, організованого центром комерційного права спільно з Професійною асоціацією корпоративного управління.
875655
  Сухонос В. Наглядова функція прокуратури і забезпечення законності у державному управлінні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.124-127
875656
  Медведько О. Наглядова функція прокуратури та її закріплення у новій редауції Закону України "Про прокуратуру" // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 12-18
875657
  Руденко В.Ю. Наглядова функція прокуратури як інструмент реалізації соціально економічних прав людини і громадянина // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 250-254. – ISSN 1563-3349
875658
  Хащина Т. Наглядова функція прокуратури: вона є надійною гарантією захисту інтересів громадян та держави на стадії виконання судових рішень // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 41-43
875659
  Кулибин П.В. Нагльный кряж / П.В. Кулибин. – Х., 1936. – 72с.
875660
  Маландій О. Нагода добродіяти / О. Маландій. – К., 1992. – 223с.
875661
  Мазуров Ю.Л. Нагойская конференция по образованию в интересах устойчивого развития // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 92-93. – (География ; № 3). – ISSN 0201-7385
875662
  Дель Г.С. Наголос в українській та італійській мовах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 117-120
875663
  Ястреблянська М.В. Наголос в українській та китайській мовах: основні характеристики // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 53/54. – С. 243-252. – ISSN 1682-671Х
875664
  Гальчук І.Ю. Наголос граматики М. Смотрицького як відбиття староукраїнської акцентної системи // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 79-91. – Бібліогр.: с. 79-86, 90. – ISSN 0027-2833


  Розглядається наголос іменників у граматиці М. Смотрицького в порівнянні зі староукраїнським і сучасним наголошенням, аналізується акцентуація іншомовних слів, визначаються джерела їхнього запозичення.
875665
  Огієнко І. Наголос іменників на -ння // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 289-298. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
875666
  Дудка О.О. Наголос прикметників у текстах українських творів Г. Квітки-Основ"яненка за редакцією О. Потебні // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 75-80
875667
  Гальчук І. Наголос у виданні творів Г.Ф. Квітки-Основ"яненка за редакцією О.О. Потебні на тлі розвитку української акцентології // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 20-43. – Бібліогр.: Літ.: с. 41-43; 70 назв. – ISSN 1682-3540
875668
  Кобиринка Г.С. Наголос у структуруванні українського діалектного континууму : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Кобиринка Галина Степанівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назва
875669
  Винницький М В. Наголос у сучасній українській мові / М В. Винницький, . – Київ, 1984. – 160с.
875670
  Веселовська М З. Наголос у східнослов"янських мовах початкової доби формування російської, української та білоруської націй / М З. Веселовська, . – Харків, 1970. – 163с.
875671
  Білоштан А.П. Наголос членних прикметників у сучасній українській літературній мові / А.П. Білоштан ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1958. – 44 с.
875672
  Мулярчук І.Ф. Наголоси / Мулярчук І.Ф. – Фастів : Поліфаст, 2012. – 112, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-2587-03-6
875673
  Зинякова А. Наголошення іменників чоловічого роду в "Енеїді" І. Котляревського // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / редкол.: Б. Бабич (голов. ред.), А. Пучков., Ю. Гриник [та ін.]. – Київ, 1997. – Вип. 24. – С. 9-13
875674
  Шестопал О.С. Наголошення інфінітивів у "Енеїді" І.П. Котляревського // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 50-62. – ISSN 0027-2833
875675
   Наголошення слів : Довідник учня. – Тернопіль : Богдан, 1998. – 72 с. – ISBN 966-7224-80-5
875676
   Наголошуй правильно! : іл. міні-довідник із нормат. укр. наголошування : творчий проект студентів каф. укр. мови та приклад. лінгвістики Ін-ту філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / керівник проекту, авт. ідеї та передм., ред., уклад. доц. каф. укр. мови та приклад. лінгвістики к. філол. наук Віра Володимирівна Берковець. – Київ : Рекламна агенція Да Вінчі, 2019. – 166 с. : іл., табл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-97922-0-4


  У пр. № 1727261 напис: Читальному залу Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича (Інститут філології, к. 32) з найкращими побажаннями В. Берковець. 18.07.2019 р. Підпис
875677
  Собко В. Нагольний кряж : Роман / В. Собко. – Київ : Дніпро, 1975. – 216с. – (Романи й повісті ; 9-й вип.)
875678
  Собко В. Нагольний кряж : Роман / В. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 360с. – (Сучасний роман)
875679
  Собко В.М. Нагольний кряж : Роман / В.М. Собко. – Київ : Дніпро, 1987. – 353 с. – (Доблесть)
875680
   Нагольный кряж = (Предварительный отчет о работах экспедиции в Нагольном кряже). – Киев : АН УССР, 1935. – 75с.
875681
  Собко В.Н. Нагольный кряж : Роман / В.Н. Собко. – Москва : Воениздат, 1977. – 341с.
875682
  Шухрат. Нагоняй. / Шухрат. – Ташкент, 1962. – 54с.
875683
   Нагорний Володимир Никифорович (14.03.1945 - 18.06.2015) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 61. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817
875684
   Нагорний Павло Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 62. – ISBN 966-8352-11-4
875685
   Нагорний Павло Григорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 325. – ISBN 978-966-439-754-1
875686
  Шахраманян Г.Л. Нагорно-Карабахская областная организация Коммунистической партии Азербайджана в годы Великой Отечественной войны Советского Союза. : Автореф... Канд.ист.наук: / Шахраманян Г.Л.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1964. – 22л.
875687
  Арустамова Д.М. Нагорно-ксерофильная растительность Армянской ССР : автореф... канд. геогр. наук : 11.00.05 / Арустамова Д.М. ; МГУ. – Москва, 1974. – 22 с.
875688
  Гузеева М.А. Нагорные дубравы юга Горьковской области : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Гузеева М.А.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1969. – 20л.
875689
  Атаев Д.М. Нагорный Дагестан в раннем средневековье / Атаев Д.М. ; Дагастан. филиал АН СССР, Ин-т истории, языка и литературы. – Махачкала : [б. и.], 1963. – 255 с. + вкл. л.
875690
  Кузнецов Н.И. Нагорный Дагестан и значение его в истории развития флоры Кавказа : [Доложено в соединенном заседании Отделений Геогафии математической и Географии физической И. Р. Г. О. 26 октября 1910 г.] : (с 4-мя картами) / Н.И. Кузнецов, Д. чл. Общ. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1910. – 48 с., 4 л. карт. – Без тит. л. - Известия Императорского Русского географического Об-ва. 1910, т. XLVI, вып. 6-7, с. 213-260


  На с. 1 дарств. надпись: Многоуважаемому С.Т. Навашину от автора
875691
  Алиев И.Г. Нагорный Карабах: история, факты, события / И.Г. Алиев ; Акад. наук АзССР, Ин-т истории. – Баку : Элм, 1989. – 103, [1] с.
875692
  Омельченко С.М. Нагорный Карабах: реабилитационная экономика // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 11. – С. 58-63. – ISSN 2074-6040
875693
   Нагорняк Майя Володимирівна / О. Шелюг, М. Снітко, А. Соха, В. Чухліб, Д. Ставерська; Олена Шелюг, Марина Снітко, Анастасія Соха, Віталій Чухліб, Дар"я Ставерська // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 202-206. – ISBN 978-966-2726-03-9
875694
  Єніна В.М. Нагорода / В.М. Єніна. – Київ, 1955. – 292с.
875695
   Нагорода захисникові Вітчизни // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 29 травня (№ 21). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Студент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Василь Антоняк нагороджений орденом "За мужність" II ступеня.
875696
   Нагорода Міжнародного екологічного форуму


  У Міжнародному виставковому центрі в Києві за підтримки Кабінету Міністрів України і міністерства екології та природних ресурсів України відбувся черговий Міжнародний екологічний форум "Довкілля для України 2014". У його рамках пройшла VII міжнародна ...
875697
   Нагорода Міжнародного екологічного форуму // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 1


  У Міжнародному виставковому центрі в Києві за підтримки Кабінету Міністрів України і міністерства екології та природних ресурсів України відбувся черговий Міжнародний екологічний форум "Довкілля для України 2014". У його рамках пройшла VII міжнародна ...
875698
  Чухно Нагорода надихає (Про вручення Пам"ятного прапору колективу університету) / Чухно, І.Т. Швець // Київський університет, 1967
875699
   Нагорода Німеччини - професорові нашого університету // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Посол Німеччини в Україні Г.Ю. Гаймзьот вручив Кавалерський хрест Федерального ордена "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччиною" завідувачеві кафедри германської філології Інституту філології Сойку Іванові Васильовичу.
875700
  Ягнич Ю. Нагорода. / Ю. Ягнич. – К., 1940. – 64с.
875701
  Меншун В. Нагороджений, удостоєний, звеличений... // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 3-7. – ISSN 0868-8117


  Про нагородження Кременя В.Г. Орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня.
875702
   Нагороджені іншими державами // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 2


  Кавалерським Хрестом Ордена Заслуги Республіки Польща нагороджені: Губерський Л.В. - ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Бех П.О. - проректор з наук.-педаг. роботи (міжнародні зв"язки), проф.; Радишевський Р.П. - зав. ...
875703
   Нагороджені Кавалерським Хрестом Ордена Заслуги Республіка Польща // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  "Рішенням Президента Республіки Польща за значний внесок у розвиток польсько-українського наукового та академічного співробітництва, за популяризацію польської мови та культури Кавалерським Хрестом Ордена Заслуги Республіки Польща нагороджені: ...
875704
   Нагороджені почесною відзнакою товариства "Україна - світ" // Український форум. – Київ, 2000. – 23 - 30 листопада (№ 40-41). – С. 2
875705
   Нагородження з нагоди дня Конституції України // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Липень-серпень (№ 4). – С. 2


  Головного наукового співробітника відділу Інституту педагогіки НАПН України, дійсного члена НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Олександру Яківну Савченко нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.
875706
  Шевченко В.С. Нагородження переможниць Міжнародного конкурсу "Созидание" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 7 : фото
875707
  Радевич-Винницький Нагородження у Дрогобичі лауреатів Міжнародної премії імені Івана Франка 2018 р. // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 2/95 (106). – С. 3-6


  27 серпня, у Дрогобичі в Народному домі ім. Івана Франка відбулася ІІІ урочиста церемонія нагородження лауреатів Міжнародної премії імені Івана Франка.
875708
   Нагородження Харківщини орденом Леніна. – Харків, 1958. – 55с.
875709
   Нагородження членів наукової ради, редакційної колегії та працівників редакції з нагоди 90-річчя юридичного журналу "Право України" : [засід., 31 трав. 2012 р., м. Київ] // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 358-359. – ISSN 1026-9932


  Серед нагороджених викладачі КНУ імені Тараса Шевченка: Н.С Кузнєцова, В.І. Муравйов, В.Н Денисов., В.Г. Буткевич, М.І. Козюбра .
875710
   Нагороди в галузі хімічних наук. Способи міжнародного наукового визнання // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2017. – № 3 (795), березень. – С. 4-5
875711
  Граб Сергій Нагороди Державної служби спеціального зв"язку та захисту інформації України // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 1 (18). – С. 150-157
875712
  Сопов О. Нагороди для героїв // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 1 (171). – С. 60-61


  Історія нагород України та світу.
875713
  Пасюк І. Нагороди духовенства (історія заснування та відродження) // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали [І] наук.-практ. конф. 13-14 груд. 2010 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – 2-ге вид. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ, 2013. – С. 64-70
875714
   Нагороди за високі успіхи в науці! // Світ. – Київ, 2019. – Червень (№ 23/24). – С. 1


  Кращі науковці за підсумками минулого року отримали Державні премії України в галузі науки і техніки та свідоцтва лауреатів Президента України. Їх понад 200. Серед університетських вчених державну нагороду отримали представники національних ...
875715
  Дячук О. Нагороди за лідерство в науці. Вручено премії "Лідер науки Украни 2019.Web of Science Award" // Світ. – Київ, 2019. – Листопад (№ 43/44). – С. 2


  Нагорода присуджується найвпливовішим ученим, науковим журналам та організаціям України на основі показників у наукометричній базі даних "Web of Science". Серед лідерів впливу наукових публікацій з прикладних дисциплін КНУ імені Тараса Шевченка.
875716
  Анікіна О. Нагороди і відзнаки за визначні досягнення у сільськомугосподарстві та лісівництві часів Російської імперії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 97


  Проаналізовано систему заохочення (нагороди та відзнаки) для розбудови сільського господарства та лісівництва, яка існувала в Російській імперії. За допомогою методів об"єктивності, історизму, аналізу та синтезу вдалося дослідити, що для різних верств ...
875717
   Нагороди і премії // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 12 жовтня (№ 40). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм відзначені 105 працівників освітньої, наукової, культурної галузей України. Про це ...
875718
   Нагороди ІМО // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 1


  Міжнародна математична олімпіада (ІМО) проходила у румунському місті Клу-Напока. Підготовка української команди проходила на базі КНУ імені Тараса Шевченка в приміщенні Ін-ту післядипломної освіти.
875719
   Нагороди комсомолу. – К., 1978. – 79с.
875720
   Нагороди кращим! // Світ. – Київ, 2019. – Травень (№ 19/20). – С. 1


  5 кращих колективів науковців нагородили Премією Кабінету Міністрів України за передові відкриття.
875721
   Нагороди математичного світу // Київський університет. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 3


  Математичні успіхи випускника мехмату Д.Радченка, відзначено престижною Міжнародною премією імені Васила Попова. Цю відзнаку, що три роки отримують дослідники, які працюють у царині теорії наближення, присуджено нагороду за успішну розробку теорії ...
875722
  Цибань В.О. Нагороди Національної академії наук України : Золота медаль імені В.І. Вернадського, премії імені видатних учених України, відзнаки / В.О. Цибань ; НАН України. – Київ : Академперіодика, 2010. – 398, [2] с. : портр. – Бібліогр.: с. 396-397. – ISBN 978-966-360-157-1
875723
  Цибань В.О. Нагороди Національної академії наук України : Золота медаль ім. В.І. Вернадського, премії ім. видат. учених України, премії для молодих учених і студ. вищ. навч. закл., відзнаки, Почесний доктор / В.О. Цибань ; [відп. ред. В.М. Палій] ; Нац. акад. наук України. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Академперіодика, 2013. – 492, [3] с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 489-491. – ISBN 978-966-360-245-5
875724
   Нагороди освітянам і науковцям // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 6 вересня (№ 34). – С. 2. – ISSN 2219-5793
875725
   Нагороди січня // Київський університет. – Київ, 2019. – Січень (№ 1). – С. 4


  "Випускниця механіко-математичного факультету КНУ Марина В’язовська виборола ще одну престижну нагороду математичного світу – премію Рут Літл Саттер. Один раз на два роки Американське математичне товариство присуджує її на ознаку визнання видатного ...
875726
  Граб С. Нагороди Служби безпеки України // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2007. – Число 1(14). – С. 138-149
875727
  Лазаренко Володимир Нагороди Спілки офіцерів України // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 3 (47). – С. 19-21. – ISSN 1811-542X
875728
   Нагороди України: історія, факти, документи: У 3 т.. – Київ : Українознавство; ARS-Ukraine. – ISBN 5-7770-0893-3
Т.1. – 1996. – 288с.
875729
   Нагороди України: історія, факти, документи: У 3 т.. – Київ : Українознавство; ARS-Ukraine. – ISBN 966-7127-10-9
Т.2. – 1996. – 344с.
875730
   Нагороди України: історія, факти, документи: У 3 т.. – Київ : Українознавство; ARS-Ukraine. – ISBN 5-7770-0892-5
Т.3. – 1996. – 424с.
875731
   Нагороди Ярослава Мудрого // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Нагороди Ярослава Мудрого в галузі нацуки і техніки від АН ВШ України отримали: акад. АН ВШ України, д.т.н., проф., зав.кафедри фак. кібернетики Гаращенко Ф.Г.; акад. АН ВШ України, д.ф.н., проф., зав. кафедри Інституту філології Карабан В.І.; акад. ...
875732
   Нагородили волонтерів факультету психології // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 6


  За активну волонтерську роботу, яку проводять студенти факультету психології під керівництвом доцента кафедри соціальної психології І.В. Клименко, Благодійний фонд "Підтримай армію України" нагородив колектив факультету Почесною грамотою.
875733
   Нагородити орденом "За Заслуги" III ступеня // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 2-9 жовтня (№ 43). – С. 8


  Викладача Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка - Приходька Сергія Івановича.
875734
  Коритько Д.Г. Нагородне право: стан дослідження проблематики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 82-88. – ISSN 1563-3349
875735
  Марцінковський І. Нагородний нагрудний знак Виробничої артелі ім. Шевченка періоду Української РСР // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (76). – С. 26-28. – ISSN 1811-542X
875736
  Коритько Д. Нагородний процес як вид юридичного процесу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 33-34
875737
  Чорний О. Нагородні документи як джерело з історії Другої світової війни та можливість їхнього використання у творчій лабораторії історика-дослідника // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 185-194. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
875738
  Тоїчкін Д. Нагородні шаблі донських козаків другої половини XVIII ст. у колекції Національного музею історії України // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 2 (19). – С. 60-68
875739
  Вермишева С.К. Нагорье / С.К. Вермишева. – Москва, 1990. – 238с.
875740
  Чупиков Б.П. Нагорье Караби / Б.П. Чупиков. – Симферополь, 1975. – 93с.
875741
  Козловский Я.А. Нагорья лет / Я.А. Козловский. – Махачкала, 1972. – 291с.
875742
   Нагорья Прибайкалья и Забайкалья = (История развития рельефа Сибири и Дальнего Востока). – Москва : Наука, 1974. – 360с.
875743
  Скуинь З. Нагота : романы / Зигмуд Скуинь; авториз. пер. с лат. С.Цебаковского. – Москва : Известия, 1982. – 622 с.
875744
  Хлебников Г.Н. Награда / Г.Н. Хлебников. – М., 1966. – 200с.
875745
  Хлебников Г.Н. Награда / Г.Н. Хлебников. – Хабаровск, 1975. – 430с.
875746
  Чуев Ф.И. Награда / Ф.И. Чуев. – М, 1985. – 341с.
875747
  Блюменгаген В. Награда добродетели и казнь порока, или Христофор Витгусен накануне дня св. Хризогона : Исторический роман XV в., изображающий геройскую защиту вольного города Ганновера ; Пер. с фр. Ч. 1-2 / В. Блюменгаген; Соч. В. Блюменхагена. – Москва : В тип. Князя Львова ; [Изд. книгопрод. Михайлова ]
Ч. 1 и 2. – 1932. – [2], 142, 116 с. – Экз имеет два одинаковых тит. л. ч 1 и ч .2
875748
   Награда общественного признания : Именной орден "За заслуги в развитии туризма в России" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 16-17
875749
  Васильева С. Награда сотне лучших студентов: Ле Бурже // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 7-13 июля (№ 27/28). – С. В1, В3


  Сто украинских студентов технических специальностей, победителей масштабного образовательного проекта "Авиатор 2017", который уже шестой год подряд проводит благотворительный фонд Б. Колесникова, посетили авиационный форум Paris Air Show 2017 Le ...
875750
  Соболев А.П. Награде не подлежит / А.П. Соболев. – М, 1981. – 448с.
875751
   Наградная медаль СССР.. – М., 1984. – 194с.
875752
  Якушев В.А. Наградное право сотрудников полиции российской империи // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 24. – С. 5-9. – ISSN 1812-3805


  В статье анализируется Положение о наградах Российской империи, учрежденное в 1859 г. Автором рассмотрены 12 видов наград, которые использовались для поощрения сотрудников полиции в Российском государстве, почти за 58-летнюю историю существования ...
875753
  Дуров В. Наградные портреты Петра // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 1. – С. 140-143. – ISSN 0235-7089


  Наградные портреты Петра !. Наградные царские портреты, как и первый орден, были заимствованы Петром из Западной Европы
875754
  Денисов А.В. Наградные системы стран Северо-Восточной Азии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 7 (624). – С. 78-79. – ISSN 0321-5075
875755
  Гончар И. Наградный знак // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2014. – 14 октября (№ 41). – С. 1, 4. – ISSN 1563-6755


  В этом году почетный знак отличия "За честь и профессиональное достоинство" был вручен Наталии Кузнецовой.
875756
   Наградовед = Order manual : изд. Русской Геральдической Коллегией : науч.-попул. ист. альманах : прилож. к журн. "Гербовед". – Москва ; Киев : [б. и.], 2003. – 151, [4] с., [XLVI] с. фотоил. : ил., табл.
875757
  Кузнецов Александр Награды : Энциклопедический путеводитель по истории российских наград / Кузнецов Александр. – Москва : Современник, 1999. – 478с. – (Мир познания). – ISBN 5-270-01639-7
875758
   Награды ВЛКСМ. – Москва, 1983. – 128с.
875759
  Дуров В. Награды Восточно-Туркестанской Республики // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 9. – С. 56-58. – ISSN 0235-7089
875760
   Награды графа Уварова за исторические сочинения / Напечатано по распоряжению Имп. Акад. Наук. сентябрь 1896 г. : Тип. Имп. Акад.Наук, 1896. – 12 с.
875761
  Барштейн В. Награды Европейской академии естественных наук // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 9-21. – ISSN 1811-542X
875762
  Терещенко Алексей Награды нашли героев : параллели // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 5 (2836). – С. 26 : Фото
875763
   Награды Родины на знаменах комсомола. – Москва, 1969. – 48с.
875764
  Цониас С. Награды Спиридона Луиса / С. Цониас, А. Анастасиу // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2017. – № 2. – С. 4-10. – ISSN 1992-7886


  Спиридон Луис - победитель первого олимпийского марафона в 1896 г. О наградах спортсмена.
875765
  Павленко С.Б. Награды Украины // Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2007. – № 9. – С. 62-69
875766
  Павленко С.Б. Награды Украины. Часть 1 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2008. – № 9. – С. 70-76.
875767
   Награды ЦК ВЛКСМ. – Москва, 1976. – 80с.
875768
  Брицын Н.Л. Нагрев в электрическом поле высокой частоты / Н.Л. Брицын. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М.-Л., 1965. – 95с.
875769
  Луговской В.Б. Нагрев металла и электронная эмиссия под действием излучения лазера, работающего в режиме хаотических пульсаций. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 043 / Луговской В.Б.; АН Уз СССР. – Ташкент, 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
875770
  Дураджи В.Н. Нагрев металлов в электролитной плазме / В.Н. Дураджи, А.С. Парсаданян. – Кишинев, 1988. – 213с.
875771
  Никандров Л.Б. Нагрев плазмы в тэта-пинчах с лайнером : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.08 / Никандров Л. Б.; Ин-т атом. энерг. – М., 1981. – 22л.
875772
  Сахаров Г.И. Нагрев тел при движении с большими сверхзвуковыми скоростями. / Г.И. Сахаров. – М., 1961. – 108с.
875773
  Марик М. Нагрев хромосферы магнитогидродинамическими волнами над солнечными пятнами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Марик М.; МГУ. Гос. Астрономич. ин-т. – М., 1966. – 6л.
875774
  Кручиненко Виталий Григорьевич Нагревание и разрушение метеорных тел, теория, модельные расчеты и результаты наблюдений : Автореф. дисс. ... доктора физико-математ. наук: 01.03.03 / Кручиненко В.Г.; Акад. наук укр. ССР. Главная астроном. обсерватория. – Київ, 1990. – 31 с. – Библиогр.: 8 назв.
875775
  Чернышев В.И. Нагревание ионосферной плазмы солнечным ультрафиолетовым излучением в согласованной модели области Р ионосферы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Чернышев В.И. ; Томский гос. ун-т. – Томск, 1978. – 13 с.
875776
  Краснокутская Л.Д. Нагревание облачной атмосферы солнцем : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Краснокутская Л.Д.; МГУ. – М., 1974. – 18л.
875777
   Нагревание тел при полете на больших скоростях. – 6-е допол. – М.
1. – 1960. – 61с.
875778
  Зобнин Б.Ф. Нагревательные печи / Б.Ф. Зобнин. – М, 1964. – 312с.
875779
  Веселовский В.С. Нагревательные приборы в лабораторной практике / В.С. Веселовский, И.В. Шманенков. – 3-е изд., испр. и допол. – Москва : ГОНТИ, 1938. – 189 с.
875780
  Веселовский В.С. Нагревательные приборы в лабораторной практике / В.С. Веселовский, И.В. Шманенков. – Изд. 4-е, перераб. – Москва-Ленинград, 1947. – 183с.
875781
  Локшин Р.Ф. Нагревостойкие лаки и суспензии для обмоточных проводов / Р.Ф. Локшин. – Москва, 1963. – 64 с.
875782
  Третяк К.К. Нагрів і діагностика плазми тороїдальних пасток короткохвильовими високочастотними полями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Третяк Красимир Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
875783
  Каганяк Ю.Й. Нагромадження запасу різновіковим деревостаном: екскурс підходів та аналіз закономірностей / Ю.Й. Каганяк, М.П. Горошко // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 162-168 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1991-606X
875784
  Панченко М.П. Нагромадження і колгоспне виробництво. / М.П. Панченко, Ю.В. Нікленко. – К., 1966. – 120с.
875785
  Пушкаренко П.І. Нагромадження і споживання в колгоспах / П.І. Пушкаренко. – Київ, 1971. – 48с.
875786
  Микитенко І.А. Нагромадження і споживання в колгоспах / І.А. Микитенко, С.О. Тивончук. – Київ, 1983. – 80с.
875787
  Левчук К.І. Нагромадження історичних знань про молодіжні організації України в другій половині 80-х - початку 90-х pp. XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 31-33. – (Історія ; вип. 63/64)


  Висвітлюється сучасна історіографія окремих аспектів розвитку молодіжного руху в Україні у 80-х - на початку 90-х рр. XX ст.
875788
  Дучинська Н.І. Нагромадження капіталу в суспільному відтворенні трансформаційних економік : Дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Дучинська Н.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 479л. + Додатки: л.440-479. – Бібліогр.: л.399-439
875789
  Дучинська Н.І. Нагромадження капіталу в суспільному відтворенні трансформаційних економік : Автореф. дис. ... доктора економічних наук: 08.00.01 / Дучинська Н.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 39с. – Бібліогр.: 57 назв
875790
  Лисянська Ф.Ю. Нагромадження капіталу і зубожіння пролетаріату / Ф.Ю. Лисянська. – Харків, 1958. – 40 с.
875791
  Романишин В.О. Нагромадження капіталу у забезпеченні інноваційного розвитку економіки України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 33/1. – C. 54-62. – ISSN 2306-546X
875792
  Дучинська Н. Нагромадження капіталу як основа інноваційнго розвитку економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 7-10. – (Економіка ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто напрями впливу нагромадження капіталу на інноваційний розвиток економіки. Виділено причини, що гальмують упровадження нових технологій. The article deals with influence of capital accumulation on innovation development of the economy. The ...
875793
  Яценко А.В. Нагромадження капіталу як фактор підвищення ефективності національної економіки та її конкурентоспроможності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 188-193
875794
   Нагромадження магнітного забруднення і важких металів у грунтах і рослинному покриві міста Києва / К. Бондар, А. Самчук, І. Стахів, І. Слободяник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 26-30. – (Геологія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. М.І. Толстим) Досліджена магнітна сприйнятливість ґрунтів, кори дерев і листя з території Київської міської агломерації. Виявлені значущі кореляційні зв"язки магнітної ...
875795
  Шнипко О. Нагромадження основного капіталу як фактор конкурентоспроможності економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 23-35 : Табл. 4. – Бібліогр. 14 назв. – ISSN 0131-775Х
875796
  Шинкарук Л.В. Нагромадження основного капіталу: теорія, аналіз та тенденції розвитку в Україні : монографія / Л.В. Шинкарук ; НАН України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування". – Київ : Університет "Україна", 2006. – 375 с. : іл., табл. – ISBN 966-388-124-0
875797
  Дучинська Н. Нагромадження сучасних форм капіталу як основа випереджального розвитку постсоціалістичних країн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-20. – Бібліогр.: Біліогр.: 14 назв. – (Економіка ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті акцентовано увагу на обмеженості наздоганяючого розвитку економіки. Досліджено роль нагромадження новітніх форм капіталу: інтелектуального, людського, соціального та культурного у формуванні випереджального розвитку постсоціалістичних ...
875798
  Гавриленко В. Нагромадження сфрагістичних знань з давніх часів до середини XIX ст. Початок української сфрагістики // Шлях до сфрагістики / В.О. Гавриленко. – Київ ; Львів : [б. в.], 2014. – С. 45-53. – ISBN 978-966-02-7306-1
875799
   Нагромадження та поживання у колгоспах України. – К., 1969. – 320с.
875800
  Головач О.М. Нагромадження та розподіл іонів важких металів в органах кукурудзи : автореф. дис. ...канд. біол. наук : спец.: 033.00.12 - фізіол. рослин / Головач О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 17 неазв
875801
  Орлова Н. Нагромаджувальний період формування наукової мови українського журналістикознавства (IX ст. - 70-ті рр. XIX ст.) // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 26-31. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337


  "Розглянуто початковий етап формування української журналістикознавчої термінології. З’ясовано, що у пражурналістський період (від античності до винайдення друкарства і появи періодики) виникли протопоняття журналістикознавства, основу яких становила ...
875802
  Фединчук О.Б. Нагрудні та нашийні прикраси Північної Буковини: історія, типологія, етнічні особливості : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Фединчук Ольга Богданівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
875803
  Брынов Александр Нагрудные знаки казачьих войск 1912-1990 гг. // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (50). – С. 8-19. – ISSN 1811-542X
875804
  Кузнецов Д.Н. Нагрудные знаки оборонного общества / Д.Н. Кузнецов. – М., 1983. – 79с.
875805
  Семин В.Н. Нагрудный знак "OST" / В.Н. Семин. – Ростов -на-Дону, 1987. – 477с.
875806
  Семин В.Н. Нагрудный знак "OST" / В.Н. Семин. – Ростов -на-Дону, 1991. – 447с.
875807
  Семин В.Н. Нагрудный знак "OST". / В.Н. Семин. – М., 1978. – 623с.
875808
  Семин В.Н. Нагрудный знак "OST". / В.Н. Семин. – М., 1978. – 129с.
875809
  Семин В.Н. Нагрудный знак "OST". / В.Н. Семин. – М., 1989. – 478с.
875810
  Семин В.Н. Нагрудный знак "OСT". / В.Н. Семин. – М., 1983. – 543с.
875811
   Нагруженность и надежность механических систем. – К., 1987. – 196с.
875812
   Нагруженность, прочность, устройчивость движения механических систем. – К., 1980. – 203с.
875813
  Двоеносов Д.В. Нагрузки, действующие на планер в полете / Д.В. Двоеносов. – Москва, 1963. – 141с.
875814
   Нагуєвицькі читання - 2010. Цивілізаційні ідеї Івана Франка та сучасні виклики перед Україною й українством : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, Нагуєвичі, 28 серпня 2010 р. / Нац. науково-дослідний ін-т українознавства МОНУ ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; Благодійний фонд ім. І. Франка та ін. ; [редкол. : П. Іванишин, С. Квіт, П. Кононенко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2010. – 336 с. – ISBN 978-966-2248-48-7
875815
  Дашенкин В.И. Нагульные пруды для выращивания карпа / В.И. Дашенкин. – Москва, 1962. – 8 с.
875816
  Винниченко В.К. Над : П"єса на 4 дії / В.К. Винниченко. – Харків : Рух, 1929. – 108с.
875817
  Овчинников Р.В. Над "пугаческими" страницами Пушкина / Р.В. Овчинников. – М., 1981. – 159с.
875818
  Корсунський С. Над Анкарою просили не літати. Минулого тижня мешканці Кремля отримали ще один привід випити шампанського // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 22-26 червня (№ 24). – С. 5


  "Туреччина відхилила ультиматум Вашингтона: відмовитися до 31 липня від купівлі російських зенітно-ракетних комплексів С-400 "Триумф" - або бути виключеною з програми виробництва та обслуговування суперсучасного багатофункціонального ...
875819
  Крачковский И.Ю. Над арабскими рукописями / И.Ю. Крачковский. – Москва-Ленинград, 1945. – 119с.
875820
  Крачковский И.Ю. Над арабскими рукописями : листки воспоминаний о книгах и людях / И.Ю. Крачковский; отв. ред. Н.И. Конрад. – 4-е изд. – Москва : Наука, 1965. – 232с.
875821
  Крачковский И.Ю. Над арабскими рукописями. Листки воспоминаний о книгах и людях / И.Ю. Крачковский. – 2-е доп. изд. – М.-Л., 1946. – 170с.
875822
  Крачковский И.Ю. Над арабскими рукописями. Листки воспоминаний о книгах и людях / И.Ю. Крачковский. – М., 1948. – 80с.
875823
  Крачковский И.Ю. Над арабскими рукописями. Листки воспоминаний о книгах и людях / И.Ю. Крачковский. – 3-е испр. изд. – Москва-Л., 1948. – 202с.
875824
  Лебедев А.А. Над Арктикой и Антарктикой / А.А. Лебедев, И.П. Мазурук. – Москва, 1991. – 317с.
875825
  Базиянц А.П. Над архивом Лазаревых : (очерки) / А.П. Базиянц. – Москва : Наука, 1982. – 160 с.
875826
   Над Афінами // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 2 (122), квітень-травень. – С. 46-49 : фото
875827
  Шушарін Д. Над бар"єрами // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6-7 грудня (№ 224/225). – С. 5


  Натлі громадянської солідарності Європи з Україною пасивність російської громадськості має гнітючий вигляд.
875828
  Лапшина Е. Над безалаберною бездной // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 2. – С. 70-72. – ISSN 0012-6756
875829
  Пикуль В.С. Над бездной ; Богатство ; Реквием каравану РО-17 ;Париж на три часа / В.С. Пикуль. – Владивосток, 1983. – 552с.
875830
  Мамонтів Я.А. Над безоднею : дpама в 3 актах / Я. Мамонтів. – Харків : Держвидав України ; [З першої Деpж. дpук.], 1922. – 44 с.


  На тит. стор. надпис.: П.Л. Тиховському з теплим спогадом і і подякою. автор.1922.10.2 Харьків
875831
  Москвин Н.Я. Над белым листом / Н.Я. Москвин. – М, 1964. – 109с.
875832
  Конецкий В.В. Над белым перекрестком : повести и рассказы / В.В. Конецкий. – Москва ; Ленинград : Советский писатель, 1966. – 439 с.
875833
  Сулейменов О. Над белыми реками / О. Сулейменов. – Ташкент, 1970. – 79с.
875834
  Костенко Л.В. Над берегами, вічної ріки / Л.В. Костенко. – Київ, 1977. – 163с.
875835
   Над білими снігами. – К., 1984. – 207с.
875836
  Полтава Л.Е. Над блакитним Чорним морем / Леонід Полтава. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 2002. – 108с. – ISBN 966-7060-53-3
875837
  Угляренко П.В. Над Боржавою верби шумлять : оповідання / П.В. Угляренко. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 208 с.
875838
  Павліха І. Над Бродвеєм зорі не цвітуть : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 5/6 (799/800). – С. 25-29. – ISSN 0868-4790
875839
  М"ястківський А.П. Над Бугом-рікою : поезії / А.П. М"ястківський. – Київ, 1955. – 144 с.
875840
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
N 1 (2). – 1992
875841
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
N 6 (40). – 1998
875842
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис. 1 (53). – 2001
875843
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис. 2 (54). – 2001
875844
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис. 3 (55). – 2001
875845
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис. 4 (56). – 2001
875846
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис. 5/6 (57/58). – 2001
875847
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис. 1 (59). – 2002
875848
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис. 2 (60). – 2002
875849
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис. 3. – 2002
875850
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис. 4. – 2002
875851
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис. 5/6. – 2002
875852
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис. 1 (65). – 2003
875853
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис. 2 (66). – 2003
875854
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис. 3 (67). – 2003
875855
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис. 4 (68). – 2003
875856
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис. 5 (69). – 2003
875857
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис.6 (70). – 2003
875858
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис. 1 (71). – 2004
875859
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис. 2 (72). – 2004
875860
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис. 3 (73). – 2004
875861
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис. 4 (74). – 2004
875862
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис. 5 (75). – 2004
875863
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис. 6 (76). – 2004
875864
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис. 1/2 (77/78). – 2005. – + 1 брошура. – Додаток: Між золотом і смертьою/Юстина Королько. Біельськ, 2005
875865
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис. 1 (89). – 2007
875866
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис. 2 (90). – 2007
875867
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис. 3 (91). – 2007
875868
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис. 4 (92). – 2007
875869
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис. 5 (93). – 2007
875870
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис. 6 (94). – 2007
875871
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис. 1 (95). – 2008
875872
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис. 2 (96). – 2008
875873
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис. 3 (97). – 2008
875874
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис. 4 (98). – 2008
875875
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис. 5 (99). – 2008
875876
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис. 6 (100). – 2008
875877
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис. 1 (101). – 2009
875878
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис. 2 (102). – 2009
875879
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя
Чис. 3 (103). – 2009
875880
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
Чис. 4 (104). – 2009
875881
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
Чис. 5 (105). – 2009
875882
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
Чис. 6 (106). – 2009
875883
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
Чис. 1 (107). – 2010
875884
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
Чис. 2 (108). – 2010
875885
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
Чис. 3 (109). – 2010
875886
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
Чис. 5 (111). – 2010
875887
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
Чис. 6 (112). – 2010
875888
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
Чис. 1 (113). – 2011
875889
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
Чис. 2 (114). – 2011
875890
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
Чис. 4 (116). – 2011
875891
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
Чис. 5 (117). – 2011
875892
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
Чис. 6 (118). – 2011
875893
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
Чис. 1 (119). – 2012
875894
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
Чис. 2 (120). – 2012
875895
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
Чис. 3 (121). – 2012
875896
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
Чис. 4 (122). – 2012
875897
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
Чис. 5 (123). – 2012
875898
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
Чис. 6 (124). – 2012
875899
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
№ 2 (126). – 2013
875900
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
№ 3 (127). – 2013
875901
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
№ 4 (128). – 2013
875902
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
№ 5 (129). – 2013
875903
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
№ 6 (130). – 2013
875904
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
№ 1 (131). – 2014
875905
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
№ 2 (132). – 2014
875906
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
№ 3 (133). – 2014
875907
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
№ 4 (134). – 2014
875908
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
№ 5 (135). – 2014
875909
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
№ 6 (136). – 2014
875910
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
№ 1 (137). – 2015
875911
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
№ 2 (138). – 2015
875912
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
№ 3 (139). – 2015
875913
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
№ 4 (140). – 2015
875914
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
№ 5 (141). – 2015
875915
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
№ 6 (142). – 2015
875916
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
№ 1 (143). – 2016
875917
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
№ 2 (144). – 2016
875918
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
№ 3 (145). – 2016
875919
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
№ 4 (146). – 2016
875920
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
№ 5 (147). – 2016
875921
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
№ 6 (148). – 2016
875922
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
№ 1 (149). – 2017
875923
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
№ 2 (150). – 2017
875924
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
№ 3 (151). – 2017
875925
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
№ 4 (152). – 2017
875926
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
№ 5 (153). – 2017
875927
   Над Бугом і Нарвою = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
№ 6 (154). – 2017
875928
  Сердюков Н.И. Над Будой светало / Н.И. Сердюков. – Одесса, 1978. – 183с.
875929
  Симоненко П.И. Над ветрами / П.И. Симоненко. – Днепропетровск, 1979. – 207с.
875930
  Авдонин А.Н. Над вечной рекой : стихи, поэмы / А.Н. Авдонин. – Москва : Современник, 1983. – 109 с. : ил.
875931
  Кутуй Р.А. Над вечностью дорог. / Р.А. Кутуй. – Казань, 1970. – 96с.
875932
  Добровольский С.Р. Над Вислой рекой / С.Р. Добровольский. – М., 1962. – 133с.
875933
  Чернявський М.А. Над витоками літа : поезії / М.А. Чернявський. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 79 с.
875934
  Віценя Л. Над віками : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 56-61. – ISSN 0208-0710
875935
  Юрченко О.С. Над віковими потоками : повість / О.С. Юрченко. – Харків : Прапор, 1964. – 226 с.
875936
  Прилежаева М.П. Над Волгой / М.П. Прилежаева. – М, 1954. – 400с.
875937
  Прилежаева М.П. Над Волгой / М.П. Прилежаева. – Москва, 1962. – 875 с.
875938
   Над Волгой широкой. – Волгоград, 1968. – 511с.
875939
  Пресняков А.В. Над волнами Балтики / А.В. Пресняков. – М, 1979. – 299с.
875940
  Пресняков А.В. Над волнами Балтики / А.В. Пресняков. – Л, 1983. – 312с.
875941
  Исаев Е.А. Над волнами Дуная / Е.А. Исаев. – М, 1955. – 64с.
875942
  Гарін Ф. Над Ворсклою / Ф. Гарін. – Київ, 1953. – 62с.
875943
  Граб В. Над Ворсклою у Нижніх Млинах // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 11 вересня (№ 17). – С. 15. – ISSN 2519-4429


  На картині, що зберігається у Полтавському літературно-меморіальному музеї Панаса Мирного, зображено типовий український краєвид.
875944
  Локшин Г.М. Над восточным морем тучи ходят хмуро // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 8 (637). – С. 55-59. – ISSN 0321-5075
875945
  Солодарь Ц.С. Над всем, что кажется смешно!.. / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1968. – 159с.
875946
  Гончаренко Костянтин Над Гімалаями : троянда вітрів / Гончаренко Костянтин, Будько Євген, Пономарьова Світлана // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 78-83 : Фото
875947
  Павличко Д.В. Над глибинами / Д.В. Павличко. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 424 с.


  У пр. №1116743 напис: Київському університетові ім. Т. Шевченка. Підпис автора
875948
  Качаев Ю.Г. Над головой -- Полярная звезда. / Ю.Г. Качаев. – Москва, 1978. – 208с.
875949
  Высоцкий К.А. Над головой - тайга / К.А. Высоцкий. – Хабаровск, 1973. – 206с.
875950
  Рачада І.Д. Над голубим Дунаєм : драма / І.Д. Рачада. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 99 с.
875951
  Микитин Т.Д. Над голубими плесами / Т.Д. Микитин. – Львів, 1962. – 180с.
875952
  Маркин В.А. Над голубым Иссык-Кулем / В.А. Маркин; Глав.ред.географич.литературы. – Москва : Мысль, 1973. – 126с. : 16с. ил.
875953
  Богданов Л. Над голубыми глазами озер... / Л. Богданов. – Иркутск, 1967. – 107с.
875954
  Власов Д.П. Над горизонтом - Орион / Д.П. Власов. – Львов, 1975. – 159с.
875955
  Садовников Г.М. Над горизонтом Марс / Г.М. Садовников. – Краснодар, 1961. – 140 с.
875956
  Дем"янчук С Г. Над Горинь-рікою : путівник по туристському маршруту / С Г. Дем"янчук, . – Львів : Каменяр, 1977. – 87с.
875957
  Бунин И.А. Над городом : [рассказ] / И.А. Бунин // Старый замок : (из сказок действительности) / Немирович-Данченко. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова "Донская речь", 1904. – 8 с. : ил.
875958
  Бунин И.А. Над городом : [рассказ] / И.А. Бунин. – Ростов-на-Дону : Дон. речь, 1903. – 8 с. : ил. – На обл.: № 62
875959
  Габуева И.Б. Над городом есть небо / И.Б. Габуева. – Л., 1973. – 207с.
875960
  Орлов Б.Г. Над городом падают звезды / Б.Г. Орлов. – Сталино, 1958. – 72с.
875961
  Штучкин Н.Н. Над горящей землей / Н.Н. Штучкин. – М, 1980. – 352с.
875962
  Волков В.С. Над горящей землёй / В.С. Волков. – Ярославль, 1968. – 296с.
875963
  Малцужинский Кароль Над границей мира. / Малцужинский Кароль. – Варшава, 1953. – 160с.
875964
  Малцужинский Кароль Над границей мира. / Малцужинский Кароль. – Варшава, 1953. – 160с.
875965
  Швец И.А. Над Десной. / И.А. Швец. – Брянск, 1954. – 47с.
875966
  Резніков П.Д. Над Дніпровою сагою : повість / П.Д. Резніков. – Київ, 1958. – 187 с.
875967
  Бергельсон Д. Над Дніпром : роман / Д. Бергельсон ; пер. М. Зісмана. – Київ : ДЛВ, 1935. – 504 с.
875968
  Корнійчук О.Є. Над Дніпром : Комедія на 3 дії / О.Є. Корнійчук. – Київ : ДЛВ, 1960. – 124с.
875969
  Корнійчук О.Є. Над Дніпром / О.Є. Корнійчук. – Київ, 1962. – 112с.
875970
  Кушнір М. Над Дніпром в незнаній хаті // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 107. – ISSN 0320-8370
875971
  Волошина Л.К. Над Дніпром. / Л.К. Волошина. – Харків, 1960. – 67с.
875972
  Мельник В.Г. Над Дністром-рікою / В.Г. Мельник. – Київ, 1983. – 78с.
875973
  Свекла О. Над Дністром / О. Свекла. – К, 1930. – 46с.
875974
   Над Доном-рекой. – М., 1983. – 175с.
875975
  Колесникова М.В. Над друг Ика: Повесть о разведчике Рихарде Зорге / М.В. Колесникова, М.С. Колесников. – Москва, 1979. – 288 с.
875976
  Стрепет В.О. Над Дунаєм, над рікою : історична повість / Василь Стрепет. – Київ : Веселка, 1967. – 240 с.
875977
  Пучков А. Над желтизной правительственных зданий... (До "Генезису" Оксани Чепелик) // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 110-117. – ISBN 978-966-8917-14-1
875978
  Лильин Т.Я. Над Збручем / Т.Я. Лильин. – К., 1938. – 95с.
875979
  Ященко А.І. Над Збручем / А.І. Ященко. – Львів, 1950. – 52с.
875980
  Книш Г.А. Над Збручем / Г.А. Книш. – Львів, 1958. – 63 с.
875981
  Пастух Н. Над зозулю пташини і на світі нема... // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 212-221. – Бібліогр.: С. 220-221
875982
  Зеленченков В.Д. Над Зушей / В.Д. Зеленченков. – Тула, 1969. – 32с.
875983
  Потанин В.Ф. Над зыбкой / В.Ф. Потанин. – Челябинск, 1972. – 134с.
875984
   Над зыбкой.. – М., 1988. – 381с.
875985
  Бабанина Н. Над и вне / Н. Бабанина, А. Блинов // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2011. – № 44 (326). – С. 32-37


  Председатель Верховной Рады в эксклюзивном интервью рассказал о новом избирательнои законе и причинах его поддержки оппозицией, а также о резонансных голосованиях, кадровых назначениях и заборе вокруг парламента
875986
   Над Израилем закрытое небо // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 14-16 : фото
875987
   Над Инсбруком звучат фанфары. – М., 1964. – 288с.
875988
  Танхимович З. Над Иртышом / З. Танхимович. – Алма-Ата, 1959. – 360с.
875989
  Делль В В. Над Истрой-рекой / В В. Делль, . – М, 1981. – 288с.
875990
  Куроп"ятник О. Над Італією зійшли зірки. Економічні корені політичної кризи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 9 - 15 червня (№ 22)


  "Коли на березневих парламентських виборах в Італії перемогу неочікувано здобули праві популісти, в країні виникло відчуття хаосу, яке традиційно переросло в потужну політичну кризу. Цього разу її відмінність далася взнаки загрозами для фінансової ...
875991
  Самсонов С.А. Над Камой гремит гроза : повести / Семен Самсонов ; пер. с удм. – Устинов : Удмуртия, 1985. – 276 с.
875992
  Казаков М.И. Над картой былых сражений / М.И. Казаков. – М, 1971. – 286с.
875993
  Гринберг И.Л. Над картой советской поэзии. / И.Л. Гринберг. – М., 1974. – 64с.
875994
  Поповский М.А. Над картой человеческих страданий. / М.А. Поповский. – Москва, 1971. – 289с.
875995
  Нестеров В.А. Над картой Чувашии / В.А. Нестеров. – Чебоксары, 1980. – 142с.
875996
  Никитин А.Л. Над квадратом раскопа / А.Л. Никитин. – М, 1982. – 272с.
875997
  Готовский А.Б. Над кем смеетесь? / А.Б. Готовский. – Москва, 1989. – 110 с.
875998
  Кисельов Л.В. Над київськими зошитами = Над киевскими тетрадями : [вірші, проза, переклади, нотатки, листи, фото] / Леонід Кисельов ; [передм., упоряд.: С. Кисельов]. – Київ : Ярославів Вал, 2013. – 717, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-605-019-3
875999
  Микитин Т.Д. Над Кодаком / Т.Д. Микитин. – Львів, 1970. – 159с.
876000
  Чабан М. Над Кодаком // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 675-683. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7


  375 років від часу побудови унікальної фортеці.
<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,