Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>
873001
  Патриляк І. "... найменувати Університетом Святого Володимира..." // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  Про відкриття в Києві Імператорського університету Святого Володимира.
873002
  И Гиль Сон "На-ком-центрированный-подход?" // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 81-87. – ISSN 0042-8841


  В своем комментарии к статье К. Роджерса "Клиентоцентрированный/человекоцентрированный подход в психотерапии" автор представляет психоаналитическую точку зрения на текст интервью. Разбираются взаимодействия терапевта и клиента в ходе интервью, ...
873003
  Гриневич Л. "Найважливіше - не втратити темпу" / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13 лютого (№ 25). – С. 7


  Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич розповідає про підсумки візиту до США.
873004
  Данчишин Н. "Найважливішою ознакою національної гідности є рідна мова" / спілкувався Б. Залізняк // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (905), березень. – С. 215-221. – ISSN 08-68-4790-1


  "Нещодавно у Львівській політехніці відбувся вагомий захід - “Українська в мережі: дискусія”. Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) запросив охочих поговорити про українську в інтернеті. Йшлося про те, наскільки потужно й ...
873005
  Кідрук М. "Найважчі дороги ведуть до найвищих вершин" / бесіду вів Валерій Ковтун // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 15 травня (№ 20). – С. 15


  Письменник і мандрівник розповів про свій роман "Твердиня", а також поділився своїми планами на майбутнє.
873006
  Салига Т. "Найверлібріші" верлібри, або Слова у вишиваних сорочках (Василь Голобородько) // Вогонь, що не згаса ... / Т.Ю. Салига. – Київ : Либідь, 2017. – С. 528-548. – ISBN 978-966-06-0747-7
873007
  Кіраль С.С. "Найвища посада на землі - бути чесною людиною, бо це найтяжче": до історії публікації роману Р. Андріяшика "Люди зі страху" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 105-113. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
873008
  Мушкетик Ю. "Найвище у світі - зоряне небо над нами та моральний закон у середині нас" / підготувала Л. Чечель // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 29 березня (№ 13). – С. 13


  21 березня, на весняне рівнодення, у Всесвітній день поезії зустрів своє 90-ліття відомий український письменник, класик української літератури, громадський діяч, Герой України, лауреат Шевченківської премії Юрій Мушкетик.
873009
  Коваленко С. "Найгірше пекло - мені Україну бачить в путах" : Система особистісно зорієнтованих уроків за твочістю Людмили Старицької-Чернгяхівської // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 32-39
873010
  Коваленко С. "Найгірше пекло - мені Україну бачить в путах" : Система особистісно зорієнтованих уроків за творчістю Людмили Старицької-Черняхівської // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 19-23
873011
  Подрига Володимир "Найголовніший закон космосу - любов" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 215-217


  Стаття присвячена життєтворчості поета, педагога і науковця Олександра Івановича Потапенка
873012
   "Найдена рыжая лошадь" и другие рассказы. – Москва-Ленинград, 1965. – 99с.
873013
  Нагайлик Михаил "Найди 10 отличий". Касатки: опознанные объекты / Нагайлик Михаил, Ивкович Татьяна // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – сентябрь № 108. – С. 132-141 : фото
873014
  Гаврилюк Ю. "Найінтересніші пісні - лемківські!" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 2 вересня (№ 35). – С. 8. – ISSN 0027-8254
873015
  Бадера С. "Найкорисніша книга після "Кобзаря" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 4-10 вересня (№ 36). – С. 14


  У цьому був переконаний український діяч Євген Чикаленко щодо книги "Історія України-Руси" Миколи Аркаса.
873016
  Мельничук Б.І. "Найкраща в нації дочка" (Ольга Кобилянська у світлі художньої літератури) : лекції зі спецкурсу з дод. вибр. творів про письменницю / Богдан Мельничук ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – 199, [1] с., [6] арк. фот. – Бібліогр.: с. 190-192, в кінці лекцій. – ISBN 978-966-423-343-6
873017
  Баранов І. "Найкраща в світі" виборча система // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 4 (18). – С. 4-22.
873018
  Стасюк О. "Найкраща книга та, яка містить у собі найбільшу кількість істин" . Рецензія на книгу Енн Епплбом "Червоний голод. Війна Сталіна проти України". - Київ: Hrec Press, 2018. - 440 c." // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 308-314
873019
  Буцька К. "Найкраще в світі - дружній жарт в кав"ярні..." : поезії // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 52-54
873020
  Петринка Л.В. "Найкраще місто на землі - ти, мій Львове" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 7/8 (161/162). – С. 46-50 : фото. – Бібліогр.: 6 назв
873021
  Курило М.М. "Найкращий знавець неорганічної природи України" / М.М. Курило, Т.М. Деревська // Сучасні проблеми геології : зб. наук. праць, присвяч. 155-річчю з дня народж. акад. Павла Аполлоновича Тутковського / НАН України, Нац. наук.-природн. музей, Ін-т фундамент. досліджень Укр. наук. асоц. [та ін.] ; [редкол.: І.Г. Ємельянов та ін. ; наук. ред. К.І. Деревська]. – Київ : Інститут фундаментальних досліджень Української наукової асоціації [та ін.], 2013. – С. 40-42. – ISBN 978-966-02-6827-2


  Ці слова належать першому президенту АН України академіку В. І. Вернадському і стосуються одного з фундаторів української геологічної науки, одного з перших членів академії наук, засновника і першого директора Інституту геології і Геологічного музею АН ...
873022
   "Найкращий мій клейнод..." // Шо : : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2015. – № 6/8 (116/118). – С. 82


  Про "Вибрані твори" М. Зерова (2015 р.).
873023
  Мовчан Р. "Найкращий твір кожної людини - лист" : (Тютюнник Г.) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5 (638). – С. 55-59. – ISSN 0130-5263
873024
  Скринченко В. "Найнебезпечніший ворог Рейха" // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2020. – № 4 (276). – С. 9-11, 27. – ISSN 2308-8095


  Літературній творчості Іллі Григоровича Еренбурга присвячено воістину безліч досліджень. Неперевершений майстер публіцистики Еренбург тривалий час знаходився в епіцентрі бурхливих подій XX сторіччя, мав зустрічі з найвидатнішими сучасниками, які ...
873025
   "Найнедипломатичніший дипломат" / М. Сірук, Д. Гербст, П. Залмаєв, О. Цвєтков, А. Каратницький // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27 березня (№ 53). – С. 11


  Чого чекати Україні від нового радника президента США з питань національної безпеки Джона Болтона.
873026
  Кулик Н. "Найобдарованіший з дослідників" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 11 жовтня (№ 39)


  До 125-річчя від дня народження Агапія Пилиповича Шамрая. Працював в Київському університеті з 1944 р..
873027
  Островська Г.О. "Найперше - музика у слові" : учимося писати твір на уроках зарубіжної літератури // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 9 : Урок літератури: слово, музика і фарби. – С. 38-40
873028
  Островська Г.О. "Найперше - музика у слові" : учимося писати твір на уроці зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 1. – С. 2-4
873029
  Рисак О.О. "Найперше - музика у Слові" : проблеми синтезу мистецтв в українській літературі кінця ХІХ - початку ХХ ст. / Олександр Рисак. – Луцьк : Вежа, 1999. – 402 с. – ISBN 966-7294-64-1
873030
  Ткаченко В. "Найперше - музика у слові". Григорій Кочур в українському перекладному письменстві // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5 (641). – С. 56-65. – ISSN 0236-1477
873031
  Тимошик М.С. "Найперше наше спасіння - це служба народові": головні змістові домінанти богословських студій митрополита Іларіона (Огієнка) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 211-222. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
873032
  Щербак Ю. "Найпозитивніший результат 2013 року - народження української політичної нації" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27-28 грудня (№ 239/240). – С. 14
873033
  Жадан С. "Найпростіше - це здатися і від усього відмовитися" : Інтерв"ю / Сергій Жадан ;[інтерв"ю взяв] Олег Коцарев // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 11-12 травня (№ 78/79)


  Письменник - про суспільно-культурну ситуацію в Україні.
873034
  Бондаренко О. "Найпрудкіший курс 2013" серед біологів // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 8


  У студмістечку відбулалася естафета серед біологів за участю представників усіх шести курсів ННЦ "Інститут біології".
873035
  Павелковська Л. "Найсвітлоносніший письменник доби" (до 90-річчя від дня народження Олеся Гончара) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 225-228. – ISBN 966-628-104-X
873036
  Шухевич Ю. "Найсильнішою є сила духу" : інтерв"ю / бесіду вів Ю. Атаманюк // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 9 (229). – С. 4-9. – ISSN 0131-2685
873037
  Златковський М. "Найстрашніша зброя - висміяти тирана" / розмову вів Ігор Самокиш // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 19 червня (№ 106/107). – С. 21


  Політичний карикатурист Михайло Златковський розповів "Дню" про те, чому немає місця політичній сатирі в Росії.
873038
  Гриневич Л. "Найстрашніше освічена людина без цінностей" / вели розмову Марія Прокопенко, Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1-2 квітня (№ 57/58). – С. 14-15


  Голова парламентського комітету Лілія Гриневич про новели законопроекту "Про освіту" та якісну освіту, і особливості вступу для абітурієнтів з окупованих територій.
873039
  Таран Л. "Найуважніші мої читачі - чоловіки" / вів розмову Віктор Мельник // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 19 травня (№ 10). – С. 8
873040
  Грабовський С. "Найчесніший і найшляхетніший українець" // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 7. – С. 84-86. – ISSN 1812--514Х
873041
  Махун С. "Найшвидший художник" Лукас Кранах Старший і Реформація // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 жовтня (№ 37). – С. 15


  "Чудовий портретист, пейзажист, гравер, графік, котрий поєднував у своїй творчості елементи реалізму й готики, художні принципи епохи Відродження й Античного світу, багато в чому — предтеча маньєризму. В історії світового мистецтва Лукас Кранах Старший ...
873042
  Тимошенко Ю. "Наказано не розділяти, а нищити" // Високий замок. – 2003. - 27 трав.


  Інтерв’ю з лідером БЮТ Ю.Тимошенко для радіо "Німецька хвиля"
873043
  Поліщук Я. "Накидала на страх маску жарту" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 10 березня (№ 5). – С. 19


  До 100-річчя Зузанни Гінчанки. Народилась у 1917 році у Києві, померла у 1944 р. у Кракові, поетеса. Писала польською мовою, яка була мовою її освіти. Була закатована гітлерівцями. В одному з останніх вірішів (1942) Non omnis moriar вона помістила ...
873044
  Поліщук Я. "Накидала на страх маску жарту" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 24 березня (№ 6). – С. 7


  До 100-річчя Зузанни Гінчанки.
873045
  Стріха М. "Наклепникам Росії" Пушкіна: вірш і навколо нього // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 3/4 (1035/1036). – C. 4-8. – ISSN 0320 - 8370
873046
  Оніщук М. "Належна професійна підготовка кандидатів на посаду судді є неодмінною умовою здійснення компетентного судочинства" / спілкувався Федір Іллюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 26 січня - 1лютого (№4)
873047
  Тимошик М.С. "Належними устами казати правду..." ( до 70-річчя від дня народження Василя Лизанчука) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 142-144.
873048
  Генц А. "Належно трактована" історія літератури: концепції Івана Франка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (735), червень. – С. 45-49. – ISSN 0130-5263
873049
  Василенко О. "Наливаю схід сонця..."; "У великому череві риби..."; "Тобі володіти миром..."; Біля вікна; Поцілунок морського царя : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 219-220
873050
  Зудерман Б.В. ...Найдет ли веру на земле? / Б.В. Зудерман. – Владивосток, 1989. – 112с.
873051
  Пишкин Б.А. Найбільші в світі гідротехнічні будови / Б.А. Пишкин. – К, 1951. – 24с.
873052
  Лозицька Н.Й. Найбільші групи сонячних плям // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 51-52
873053
   Найбільші писанки світу : одним поглядом / Будько Євген, Горобець Олександр, Дудкін Іван, Йокан Петер, Казелли Себастьян, Райт Стівен // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С.102-109 : Фото
873054
  Міхельсон О. Найбільшій ботанічній колекції України загрожує "фінансова зима" // День. – Київ, 2000. – 18 липня (№ 126). – С. 6
873055
  Мальський М. Найбільшою перевагою приватної практики є свобода, а також те, що ти належиш самому собі / розмову вела Оксана Журба // Юридична газета. – Київ, 2021. – 20 липня (№ 14). – С. 4-7
873056
  Ставицька А. Найбільшою популярністю серед абітурієнтів користується столичний університет ім. Т. Шевченка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 липня (№ 129). – С. 9
873057
  Леськів І.В. Найближча перспектива видобутку йоду в Україні // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Укр. держ. геологорозвідувальний ін-т ; голов. ред. Г.І. Рудько ; редкол.: А.А. Локтєв, М.Д. Красножон, С.О.Некрасова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 18-21 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-721Х
873058
  Лучик В.В. Найближчий топонімічний простір В.І. Григоровича: історико-етимологічний аспект // Віктор Іванович Григорович : [до 200-річчя від дня народження] : збірник наук. праць / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; [редкол.: В.Ю. Франчук (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – С. 84-90. – (Історія славістики). – ISBN 978-966-489-408-8
873059
  Перетц В. Найближчі завдання вивчення історії української літератури // Джерела з історії українського наукового товариства в Києві / В. Оноприенко, Т. Щербань. – Киев : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – С. 117-123. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-47-1
873060
  Казанцева Л.В. Найближчі сусіди сонячної системи // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 6 (102). – С. 14-15
873061
  Литвин В. Найвагоміший крок на шляху розбудови суверенної, незалежної Української держави. Доповідь на урочистому засіданні Верховної Ради України з нагоди 20-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України // Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Г. Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – С. 359-371. – ISBN 978-966-397-158-5
873062
  Сюндюков І. Найважливіша доповідь XX століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 26-27 лютого (№ 34/35). – С. 20


  До 60-річчя знаменитої "секретної" промови Микити Хрущова на XX з"їзді КПРС.
873063
  Лихолат О Найважливіша ланка економічної стратегії партії. / О Лихолат. – К, 1987. – 47с.
873064
  Бабанський П.Д. Найважливіша робота : оповідання та казки : для молодш. шкільного віку / П.Д. Бабанський. – Київ : Веселка, 1981. – 128 с. : портр.
873065
  Ступницький І.С. Найважливіша соціально-економічна проблема періоду розгорнутого будівництва комунізму // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 3-9. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  Важнейшей социально-экономической проблемой в настоящее время является проблема создания материально-технической базы коммунизма. Это главная экономическая задача партии и советского народа. В статье показано, что процесс формирования ...
873066
  Кухаренко Л.І. Найважливіша умова побудови комунізму. (Створення і розвиток матеріально-техн. бази комунізму) / Л.І. Кухаренко. – Київ, 1962. – 63с.
873067
  Вдовиченко Г. Найважливіше - наприкінці : роман / Галина Вдовиченко. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. – 333, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-679-721-0
873068
  Костюк О. Найважливіше в житті - це краса // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи", ТОВ "Наукові журнали" ; голов. ред. Т.В. Сидорук ; редкол.: В. Власенко, Н. Комілова, О. Патапас [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 31, № 5. – С. 97-102. – ISSN 2663-2675


  Українська художниця, дружина Генерального Консула України у Мюнхені Олеся Костюк, про свою живописну творчіть.
873069
  Буш М. Найважливіше з мистецтв / М. Буш. – Київ, 1947. – 60 с.
873070
  Іванов С.П. Найважливіше з мистецтв / С.П. Іванов. – Київ, 1969. – 48с.
873071
  Філіпчук Г. Найважливіше стратегічне завдання освітньої політики // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 30 березня - 5 квітня (№ 13). – С. 10-11
873072
  Ющук І. Найважливіше ще попереду / спілкувався Микола Цимбалюк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 27 вересня - 3 жовтня (№ 39). – С. 9


  Розмова з Іваном Ющуком, українським мовознавцем, громадським діячем, професором Київського міжнародного університету.
873073
  Райхель Ю. Найважливіший "антикризовий засіб"... не діє? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 червня (№ 95). – С. 8


  До чого призведе відсутність академічної свободи української та російської науки.
873074
  Войтко В.І. Найважливіші віхи технічного прогресу // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
873075
  Бойчук Т. Найважливіші дати в історії Чернівецького державного медичного інституту за перші 10 років діяльності / Т. Бойчук, А. Мойсей // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; presiden: T. Boychuk. – Чернівці ; Сучава, 2019. – № 3 (23), 4(24). – С. 6-11. – ISSN 2311-9896
873076
   Найважливіші дати з історії Комуністичної партії України. – Київ : Політвидав УРСР, 1958. – 47 с.
873077
  Полоса О.І. Найважливіші зміни в структурі і розміщенні основних польових культур на півдні України // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4. – Бібліогр.: 11 назв
873078
  Скопенко В.В. Найважливіші класи неорганічних сполук : Навч. посібн. для хім. спец. / В.В. Скопенко, В.В. Григор"єва. – Київ : Либідь, 1996. – 152с.
873079
  Щербак Д.Н. Найважливіші металогенічні епохи докембрію Українського щита / Д.Н. Щербак, В.А. Михайлов, О.В. Грінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 50-53. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  У докембрії Українського щита (УЩ) виділено шість металогенічних епох з характерним набором рудних формацій і вміщуючих порід: ранньо- (3,8-3,4 млрд років - Ga), середньо- (3,4-3,1) і пізньоархейські (3,1-2,6); ранньо- (2,6-2,1), середньо- (2,1-1,8) і ...
873080
  Зварич В. Найважливіші нумізматичні терміни / В. Зварич, Р. Обухівський. – Львів, 1966. – 128с.
873081
  Капніна Г. Найважливіші орієнтири на сучасних заняттях з німецької мови як іноземної (німецькою мовою) // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 7. – С. 152-158. – ISSN 2411-6548
873082
  Короденко М. Найважливіші партнери // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4 грудня (№ 47). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Про форум "Децентралізація у сфері освіти". Організатором якого виступили Міністерство освіти і науки України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, а також шведсько-український проект "Підтримка ...
873083
  Щурик М.В. Найважливіші передумови інноваційного забезпечення процесу відтворення земель в аграрному секторі Карпатського макрорегіону : інновації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 1 (158). – С. 107-114 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
873084
   Найважливіші постанови в справі обліку й статистики. – Х., 1932. – 79с.
873085
  Чікель Юрій Найважливіші причини та наслідки ескалації міжнародного тероризму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 17-20. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
873086
  Індиченко П.Д. Найважливіші проблеми земельного права в світлі рішень XXII з"їзду КПРС і нової програми КПРС та питання кодифікації земельного законодавства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 91-98. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье в свете решений XXII съезда КПСС и новой программы КПСС рассматриваются вопросы правильного научного обоснованного использования земли, колхозного строительства и строительства ирригационных сооружений и правовое регулирование этих ...
873087
  Рослий І.М. Найважливіші риси геоморфології річкових долин Донбасу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1964. – С. 64-68. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геології та географії ; № 6)
873088
   Найважливіші ухвали кримінальної касаційної колегії найвищого суду УСРР. 1927. – Х.
2. – 1928. – 67с.
873089
   Найважливіші ухвали цивільної касаційної колегії найвищого суду УССР. 1927 рік. – Х.
1. – 1928. – 42с.
873090
  Кордуба М.М. Найважніший момент в історії України / вступна стаття О.В. Яся // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 4 (529), липень - серпень. – С. 173-184. – ISSN 0130-5247
873091
  Соболєв В. Найважча частина дистанції: Естонія - Європейський Союз: від мрії до реальності // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 2. – С.68-72. – ISSN 0868-8273
873092
  Зуй В.Д. Найвидатніший гетьман України / В.Д. Зуй, М.П. Недюха // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 173-176. – ISSN 2218-4805


  У статті здійснено комплексний аналіз діяльності Івана Мазепи.
873093
  Шпак В. Найвидатніший орієнталіст України // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 9 січня (№ 4). – С. 5


  145-річчя з дня народження Агатангела Кримського.
873094
  Веремійчик О. Найвидатніший політик і дипломат свого часу гетьман Іван Мазепа // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24 березня - 12 квітня (№ 13/14). – С. 8
873095
  Ференц Н. Найвидатніший сатирик Закарпаття. До 105-річчя від дня народження Марка Бараболі (Івана Рознійчука) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 64-67. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (33))
873096
  Іванко А.Б. Найвидатніший учень М.С. Грушевського (І.П. Крип"якевич - історик України) // Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків, 2011. – № 12 ( 256). – С. 6-10
873097
  Нартов В.В. Найвидатніші гетьмани та кошові отамани України / В.В. Нартов. – Харків : Книжковий клуб сімейного дозвілля, 2007. – 317, [3] с. – Бібліогр.: с. 313-314. – ISBN 978-966-343-700-2
873098
  Гончаров Сергій Найвидовищні морські бої світу. Класика жанру // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 7 (109). – С. 36--37
873099
  Сиротюк Ю. Найвизначніою візиткою Майдану є фільм Сергія Лозниці // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ, 2022. – № 7 (610), 17 лютого 2022. – С. 24-25
873100
  Мушинка М. Найвизначніша публікація про українську діаспору в Австралії // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1996. – Число 9


  "Енциклопедія української діаспори" про українців Австралії.
873101
  Гладких М. Найвизначніший дослідник палеоліту (до 100-річчя з дня народження Івана Підоплічка) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 198-200. – ISBN 966-7060-76-4
873102
  Мушинка М. Найвизначніший український фольклорист кінця XIX - початку XX століття // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (390), квітень - червень. – С. 64-86. – ISSN 2664-4282


  До 150-річчя з дня народження Володимира Гнатюка (1871-1926).
873103
  Бублейников Ф.Д. Найвизначніші геологічні явища нашої країни / Ф.Д. Бублейников, Д.І. Щербаков. – 2-е вид. – Київ-Львів, 1949. – 200с.
873104
  Самійленко Л. Найвизначніші мислителі Кримського ханства // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 13 січня (№ 2). – С. 8


  "Філософська думка Кримського ханства" – це перше комплексне наукове дослідження релігійно-філософської спадщини Кримського ханства ХV–ХVІІІ століття. Автор цієї книги – історик і дослідник Михайло Якубович – детально відтворивши процеси розвитку ...
873105
  Шатилюк І.Ф. Найвизначніші місця - пам"ятники визвольної війни українського народу та возз"єднання України з Росією / І.Ф. Шатилюк. – К., 1954. – 28с.
873106
  Шатилюк І.Ф. Найвизначніші місця - пам"ятники першої російської революції на Україні / І.Ф. Шатилюк. – Київ. – Окр. відб.
873107
  Шатилюк І.Ф. Найвизначніші місця життя і праці Івана Франка на Україні / І.Ф. Шатилюк, 1956. – 133-146 с.
873108
  Панченко М.П. Найвища мета - народний добробут / М.П. Панченко. – Київ, 1972. – 46с.
873109
  Дорошенко В Найвища мета економічної політики партії / В Дорошенко. – К, 1972. – 91с.
873110
   Найвища мета. [ Про проблеми розвитку Придніпров"я у 9 п"ятирічці ] : Збірник статтей. – Дніпропетровськ, 1973. – 134 с. – Бібл. посилання в підрядк. прим.
873111
  Голик О. Найвища наука життя - мудрість, а найвища мудрість - бути добрим // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4 (114). – С. 47-49


  Осмислення загальнолюдських цінностей у творі Є. Гуцала "Сім"я дикої качки"
873112
  Денисенко А. Найвища наука життя: Нотатки до портрета Юрія Кочубея - дипломата, історика, письменника, громадського діяча // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 3. – С.137-141 : Фото. – ISSN 0869-3595
873113
  Веремійчик О. Найвище досягнення Миколи Леонтовича - геніальний "Щедрик" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 12-25 січня (№ 3/4). – С. 12
873114
  Шаян В. Найвище світло = The highest light : Студія про Сварога і Хорса / проф. Володимир Шаян. – Лондон ; Торонто : Орден, 1969. – 54, [1] с. : іл. – Бібліотека Мирона і Марти Барабаш. – Бібліогр.: Парал. тит. арк. англ.
873115
   Найвищий бал від Посла США отримав Маріупольський державний університет // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 4-11 травня (№ 18). – С. 3


  Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт зустрівся зі студентами Маріупольського державного університету.
873116
  Міщенко Д.О. Найвищий закон : Роман / Д.О. Міщенко. – Київ : Дніпро, 1978. – 242 с. – (Романи й повісті : 1978 ; Вип. 6)
873117
  Міщенко Д.О. Найвищий закон : Роман / Дмитро Міщенко. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 333 с.
873118
  Бершеда Р.В. Найвищий орган державної влади народів Союзу РСР. / Р.В. Бершеда. – Київ, 1974. – 48 с.
873119
  Савіцький А. Найвищий поверх : повість / Алесь Савіцький ;. – Київ, 1973. – 299 с.
873120
  Сердюк В. Найвищий судовий орган в Україні у ХVI-XVIII століттях // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 96-102
873121
  Сердюк В. Найвищий судовий орган в українських землях за часів їх перебування у складі Литви, Польщі та Речі Посполитої (ХIV-середина XVII) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 124-128. – ISSN 0132-1331
873122
  Воробей Олена Найвищі будівлі, найдорожчі готелі, найкрутіші проекти : Арабські Емірати / Воробей Олена, Амрелах Алі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 58-59 : Фото
873123
  Синельникова Р.Д. Найвищі органи державної влади в країнах народної демократії - дійсно народні, дійсно демократичні органи // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 77-82. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  Настоящая работа показывает подлинный демократизм высших органов государственной власти, их представительный характер, показывает, что они являются носителями суверенитета народа, выразителями его воли, чаяний и надежд.
873124
  Синельникова Р.Д. Найвищі органи державної влади зарубіжний соціалістичних країн / Р.Д. Синельникова. – К., 1976. – 48с.
873125
  Синельнікова Р.Д. Найвищі органи державної влади Української РСР до утворення Союзу РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 73-78. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 1)


  В статье освещается система высших органов государственной власти Украинской ССР до ее вступления в состав Союза ССР. На основе законодательного и архивного материала показывается способ образования, структура, компетенция, акты Всеукраинского съезда ...
873126
  Верховський В. Найвідважніший лицар Бернард Претвич // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 6 квітня (№ 14). – С. 7
873127
  Петров С. Найвідоміший з плеяди київських видавців // Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 2001. – № 5. – С.4-7


  До плеяди видатних вітчизняних підприємців у галузі книжкової справи кінця 19-поч.20 ст. належить київський видавець Франц Олександрович Йогансон (1851-1908)
873128
  Кльосова О. Найвідоміший у світі киянин // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 вересня (№ 171/172). – С. 20


  "Казимир Малевич був і залишається одним із найвідоміших киян усіх часів".
873129
  Кіслова Вікторія Найвідоміші епідемії в історії людства // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 14-17 : фото
873130
  Радиш Я. Найвідоміші жінки-політики кінця XX - початку XXI ст. / Я. Радиш, О. Кожухар // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 17, вересень. – С. 139-140. – ISSN 2306-6814
873131
  Вольвач П. Найвідсталіша галузь у повоєнному Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 6 липня (№ 27). – С. 7


  Масова депортація з півострова кримських татар у травні 1944 року, а пізніше греків, болгар та інших народів, стала справжньою катастрофою для провідних галузей кримської економіки: садівництва, виноградарства та городництва.
873132
  Огієнко Іван Іванович Найвожіщі пам"ятки церковно-слов"янського / Огієнко Іван Іванович. – с.
873133
  Драгомілович М. Найвпливовіші сонячні затемнення // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2/3 (147). – С. 28-33. – ISSN 2518-7104
873134
   Найгарніший. Мармолада (Італія) : катання з ухилом. Топ-10 гірськолижних курортів "за інтересами" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 23 : фото
873135
  Понамарчук Д. Найгероїчніший бій - найневідоміший // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 18 травня (№ 10). – С. 5


  Українці дали бій кривавим військам Жукова і вийшли з оточення в урочищі Гурби.
873136
  Міненко Т. Найгірші форми дитячої праці: визнання проблеми та кроки до її вирішення // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2007. – № 8. – С. 14-19.
873137
  Береговий П.М. Найголовнiшi медоноснi pослини Укpаїни. / П.М. Береговий; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1959. – 112с.


  Подана коpотка iстоpiя pозвитку бджильництва в СРСР, зокpема на Укpаїнi, висвiтлена pоль бджiл у пiдвищеннi вpожайностi сiльськогосподаpских pослин.
873138
  Пантюхов П.В. Найголовніша хімічна рецептура в боротьбі з шкідниками сільского господарства. / П.В. Пантюхов. – Х., 1930. – 16с.
873139
  Петрушенко М. Найголовніше - довіра громадськості. Міністерство освіти і науки визначило пріоритети перших ста днів роботи // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 15 березня (№ 48). – С. 5
873140
  Лангман М.Б. Найголовніше / М.Б. Лангман. – К., 1963. – 29с.
873141
  Онищенко Геннадій Найголовніше для людини - бути собою (Інтерв"ю з заслуженою артисткою України Катериною Кістень) / Онищенко Геннадій, Кіслова Вікторія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 38-40 : фото
873142
  Чадюк М. Найголовніше завдання // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 31 жовтня (№ 199). – С. 10


  Як "День" формує національну ідентичність і консолідує українську націю на основі історичної пам"яті" - подробиці презентації книжкової новинки газети.
873143
  Кузьменко О. Найголовніше на шляху до здоров"я - бажання бути здоровим // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 2, лютий. – С. 9 : фото
873144
  Мінаков М.А. Найголовніше та останній Бог: онтотеології Льва Шестова та Мартина Гайдеггера // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 192 : Філософія та релігієзнавство. – С. 22-28. – ISSN 1996-5931
873145
  Лутак Н.Г. Найголовніше у процесі освіти - здоров"я та безпека дітей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 2, лютий. – С. 24-25 : фото
873146
  Береговий П.М. Найголовніші медоносні рослини України / П.М. Береговий ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Видавництво Київського університету, 1959. – 112 с. – Бібліогр.: с. 109-110
873147
   Найголовніші наслідки масових дослідів за 1963-1964 роки. – Львів, 1965. – 150с.
873148
   Найголовніші покажчики економічного та культурного рівня округ УСРР. – Х., 1926. – 113с.
873149
   Найголовніші правила українського правопису / Українська Академія Наук. – Київ : Державне вид-во, 1921. – 16 с.
873150
   Найголовніші правила українського правопису : Затверджені Українською Академією Наук та Народнім Комісаром Освіти Гриньком. – [Харків] : Всеукр. держ. вид-во, 1921. – 16 с.
873151
  Синявский О. Найголовніші правила української мови / О. Синявский. – 2-е вид., 1929. – 62с.
873152
   Найголовніші риси народного господарства Полтавщини в 1928-29 році. – Полтава, 1930. – 70с.
873153
  Колодюк І. Найголовніші свята зимового циклу в Іспанії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 1. – C. 33-36
873154
  Лозинський А. Найголовніші труднощі - попереду. Міркування до 25-річниці незалежності України // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2016. – № 7/9. – С. 27-30. – ISSN 0130-1608
873155
  Зозуля В. Найграндіозніше українське будівництво XX століття // Чумацький шлях : науково-популярний журнал / ред. Г.А. Донець. – Київ, 2018. – № 2. – С. 4-8. – ISSN 1814-5078


  Як будувався Київський метрополітен.
873156
  Щипківський Г.П. Найда : роман / Геннадій Щипківський. – Одеса : Астропринт, 2019. – 197, [3] с. – ISBN 978-966-927-489-2
873157
  Чорнопиский М. Найдавніша віршована сатира в літературній інтерпретації Григорія Нудьги // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 24-30. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто історико-літературну і культурологічну концепцію Григорія Нудьги в повісті-есе "Не бійся смерті", акцентовано на цінності й актуальності цього новаторського дослідження та обставинах його публікування в умовах цензури окупаційного режиму
873158
  Перетц В.М. Найдавніша згадка про театр на Україні / В.М. Перетц. – 2с.
873159
  Савчук М. Найдавніша історія Спаса (Іспаса) : (друга половина IV тисячоліття до Різдва Христового - 1772 рік) / Микола Савчук, Михайло Стовп"юк. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2019. – 110, [2] с., [2] арк. іл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7496-52-5
873160
  Александрович Володимир Степанович Найдавніша київська ікона - "Богородиця зі святими Антонієм та Феодосієм Печерськими" зі Свенського Успенського монастиря поблизу Брянська // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 53-56. – Бібліогр. в кінці ст.
873161
   Найдавніша література Шумеру, Вавилону, Палестини : [епос, поеми, поезії, проза] / [пер. І. Франка, П. Куліша, І. Нечуя-Левицького, Лесі Українки, М. Москаленка ; передм. та прим. В.А. Храновського]. – Харків : Факт, 2016. – 441, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-637-810-4
873162
  Бойко І. Найдавніша правнича школа в Україні: до 355-річчя від заснування юридичного факультету Львівського університету // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 164-176. – ISSN 1026-9932


  Проаналізовано передумови становлення та розвитку юридичного факультету у Львівському університеті від часу створення до сьогодні. Значну увагу зосереджено на характеристиці діяльності юридичного факультету у Львівському університеті в австрійський, ...
873163
  Варварцев М. Найдавніше джерело про "заокеанську Україну" та його автор // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 3


  о. Агапій Гончаренко — відомий український священик, правозахисник та громадський діяч, один із перших українських політичних емігрантів.
873164
  Ткач М. Найдавніше джерело української писемності й мови // Український церковно-історичний журнал / Всеукраїнська Християнська Асамблея, Церковно-історичне наукове товариство. – Київ, 2007. – № 3/4 (9/10). – С. 84-101


  Остромирове Євангеліє - одна з найвидатніших пам"яток старослов"янського письменства в давньоруській редакції, до виявлення в 2000 р. Новгородського кодексу вважалася найдавнішою книгою, яка була створена на Русі. "Остромирове Євангеліє" містить ...
873165
  Залізняк Л.Л. Найдавніше минуле України / Л.Л. Залізняк. – Київ : Наукова думка, 1997. – 78с.
873166
  Жук В.Н. Найдавніши відомості про Полтаву (за писаними історичними джерелами) // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 1999. – № 1/2. – С.19-42. – Бібліогр. 65 назв. – ISBN 966-7653-2-Х
873167
   Найдавніший звичай. Водіння куста. Трійця // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 124-125 : фото
873168
  Мицик Юрій Андрійович Найдавніший опис козацької ради на Січі // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 42-43
873169
  Марковський М. Найдавніший список "Енеїди" І.П.Котляревського / М. Марковський. – Київ, 1927. – 182 с.
873170
   Найдавніший. Шамоні (Франція) : катання з ухилом. Топ-10 гірськолижних курортів "за інтересами" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 17 : фото
873171
  Мєнасова А.Ш. Найдавніші водорості Подолії як каталізатор процесів фосфоритоутворення
873172
  Мєнасова А.Ш. Найдавніші водорості Подолії як каталізатор процесів фосфоритоутворення // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, Ю.І. Войтенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 21-25. – ISSN 1682-721Х
873173
  Настенко-Капалєт Найдавніші графіті в Софії Київській: 1019 р. чи ХІІІ сторіччя? (Деякі нотатки до нової концепції Н. Нікітенко та В. Корнієнка стосовно дати створення Київського Софійського собору) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 333-347. – ISSN 2222-4203
873174
  Нікітенко Н. Найдавніші графіті Софії Київської та її датування / Н. Нікітенко, В. Корнієнко // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 365-399. – ISBN 978-966-8846-19-9
873175
  Нікітенко Н.М. Найдавніші датовані графіті Софії Київської / Н.М. Нікітенко, В.В. Корнієнко // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 244-260. – ISBN 966-531-142-5
873176
  Тур Л. Найдавніші держави Дворіччя // Історія України. – Київ, 2012. – червень (№ 23) : Всесвітня історія (№ 6)


  Всесвітня історія. 6 клас. Методичні рекомендації до уроку з використанням інтерактивної дошки Panaboard.
873177
  Humieniuk O. Найдавніші емігрантські пісні Кримських Татар // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2016. – R. 17, nr. 2 (33). – С. 197-218. – ISSN 1640-7806
873178
  Humieniuk Olha Найдавніші емігрантські пісні Кримських Татар // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2017. – R. 18, nr. 2 (35). – С. 53-74. – ISSN 1640-7806
873179
  Кальниченко О.А. Найдавніші згадки про переклад / О.А. Кальниченко, В.О. Подміногін // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 131-146. – ISBN 978-966-8558-97-4
873180
  Загороднюк І. Найдавніші колекційні зразки Ellobius talpinus (Rodentia) у природничих музеях України: розвідки з історії колекції / І. Загороднюк, М. Коробченко, М. Підгайний // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2015. – Т. 13. – С. 101-110 : рис. – Бібліогр.: с.109-110. – ISSN 2219-7516
873181
  Іванова С.В. Найдавніші кургани як знакова система // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 17-28. – ISSN 0235-3490
873182
   Найдавніші леси Поділля і Покуття: проблеми генези, стратиграфії, палеогеографії = Lessy najstarsze Podola i Pokucia: problemy genezy, stratygrafii i paleogeografii : збірник наукових праць (до 16 українсько-польського семінару. Скала-Подільська, 13 - 16 вересня 2009 р. ) / МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка ; НАНУ, Ін-т геологічних наук ; Львівська геологічна експедиція ; Ун-т Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, РП) ; Польське геогр. тов-во ; [ ред. кол.: А. Богуцький (гол. ред.) П. Гожик, М. Ланчонт та ін. ]. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2009. – 246 с. – ISBN 978-966-613-707-7
873183
  Бучко Г. Найдавніші ойконіми Тернопільщини та їх походження // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 42-51. – ISBN 978-966-2248-90-6
873184
  Кільдіватова О. Найдавніші періодичні видання в фондах бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя // Інформаційно-науковий вісник : наук.-бібліогр. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 42-44
873185
  Купчинський О.А. Найдавніші слов"янські топоніми України як джерело історико-географічних досліджень = (Географічні назви на -ичі) : (географічні назви на -ичі) / О.А. Купчинський ; АН УРСР, Ін-т сусп. наук. – Київ : Наукова думка, 1981. – 251с. – Бібліогр.: с. 232-243
873186
  Данилюк Н. Найдавніші слова-фауносимволи в міфопоетичній картині світу української народної пісні // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Громик Ю., Богдан С., Тарасюк Т. [та ін.]. – Луцьк, 2021. – Вип. 14. – С. 34-45. – ISSN 2413-0923
873187
  Міщук І. Найдавніші топонімічні назви Поросся // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 45-47.
873188
  Сабадош І. Найдавніші українські назви дендрооб"єктів родини вербові (salicaceae) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – С. 5-10
873189
  Могила О. Найдавніші українсько-польські лексико-семантичні паралелі // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 462-465. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті шляхом зіставлення ареалів контактуючих лексем розглядаються найдавніші українсько-польські лексико-семантичні паралелі. Дається їх лексико-семантична, ареальна та генетична характеристика.
873190
  Андреев Н. Найдавніші часи людської культури : переклад М.З. / Андреев Н. – Київ : Держвидав, 1921. – 72 с. – (Науково-популярна бібліотека)
873191
  Вентурі М. Найдальша станція / М. Вентурі. – Київ, 1975. – 148с.
873192
   Найдек Володимир Леонтійович : до 75-річчя від дня народження // Металознавство та обробка металів. МОМ : науково-технічний журнал / Фіз.- технол. ін-т металів та сплавів НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 56-57. – ISSN 2073-9583


  Видатний вчений у галузі ливарного виробництва, металургії і матеріалознавства, академіка НАНУ, директора Фізико-технологічного інституту НАНУ, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки і премії НАН України ім. З.І. Некрасова.
873193
  Романюк О. Найдемократичніші бібліотеки - у ... королівсті // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 2 (32). – С. 31-36. – ISSN 1811-377X
873194
   Найден город / Черняков, Т, , . – Одесса, 1971. – 132с.
873195
  Уильямс А.Р. Найден мамонт Колумба. Национальный памятникУэйко-Маммот // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 151, апрель. – С. 50 : фото
873196
  Ершов Я.А. Найден на поле боя / Я.А. Ершов. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 303 с.
873197
  Шрив Джейми Найден наш первый предок : новый предок человека // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 7. – С. 92-115 : Фото
873198
  Хаткевич Василий Найден перстень Рюриковичей : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 4
873199
  Марчук А. Найден священный город Майя : Путешествия. Приключения. Открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 5-6 : Іл.
873200
  Берлин Джереми Найден череп Генриха IY. Возвращение короля // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 50-51 : фото
873201
  Метелкин Николай Найдена индийская Атлантида : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 3
873202
  Кончин Е.В. Найдена картина / Е.В. Кончин. – М., 1989. – 56с.
873203
  Шугров А.М. Найдена ли в Кахетии. / А.М. Шугров. – 317-318с.
873204
  Берзигиярова М. Найдена мумия царицы Хатшепсут // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 27. – С. 46-47. – ISSN 0234-1670
873205
   Найдена рыжая лошадь : и другие рассказы : книга для чтения на англ. языке в 8 кл. ср. шк. – Москва ; Ленинград : "Просвещение", 1965. – 99 с. : илл.
873206
  Коростелев Н.Б. Найденное время / Н.Б. Коростелев. – Москва : Физкультура и спорт, 1988. – 224с.
873207
  Муртазаев Ш. Найденное море : повесть / Ш. Муртазаев. – Алма-Ата : Жазушы, 1966. – 173 с.
873208
  Клейн Б.С. Найдено в архиве. / Б.С. Клейн. – Минск, 1968. – 192с.
873209
  Марков А.С. Найдено в Астрахани / А.С. Марков. – Волгоград, 1988. – 221с.
873210
  Хаткевич Василий Найдено древнейшее бирюзовое украшение : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 7. – С. 5
873211
  Соколов-Микитов Найденов луг / Соколов-Микитов. – Москва, 1977. – 271с.
873212
  Хаткевич Василий Найдены мифические колхи? : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 3-4
873213
  Очиров Н.А. Найденыш : повесть / Норпол Очиров; авториз. пер. с бурят. В.Авдеева. – Москва : Советская Россия, 1966. – 158 с.
873214
   Найденыш. – Новосибирск, 1989. – 215с.
873215
  Уэбстер Джин Найденыш Джуди // Заснувшее убийство / А. Кристи. – Киев : Авди, 1994. – С. 175-306. – (Любителям мелодрамы). – ISBN 5-8238-0290-0
873216
  Верн Ж. Найденыш с погибшей "Цинтии" : роман / Ж. Верн, А. Лори. – Одесса : Маяк, 1984. – 193с.
873217
  Шорор В.Я. Найдется добрая душа / В.Я. Шорор. – М, 1978. – 286с.
873218
   Найдешевше з найкращого. Бансько (Болгарія) : катання з ухилом. Топ-10 гірськолижних курортів "за інтересами" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 16 : фото
873219
   Найди в себе мужество. – М., 1969. – 32с.
873220
  Тарасенкова Н.Н. Найди забытого друга / Н.Н. Тарасенкова. – М., 1990. – 478с.
873221
  Бернадский В.А. Найди меня... : стихи / В.А. Бернадский. – Алма-Ата : Жазушы, 1973. – 63 с.


  Циклы: Причастность. - Память любви.
873222
  Рыбин В.А. Найди окно на окраине / В.А. Рыбин. – М., 1976. – 160с.
873223
  Десятерик В.И. Найди свой путь / В.И. Десятерик. – М, 1987. – 222с.
873224
  Хворостина И.Н. Найди свою звезду / И.Н. Хворостина. – Ставрополь, 1968. – 57с.
873225
  Ломакина А.Н. Найди свою звезду / А.Н. Ломакина. – Киев, 1982. – 199с.
873226
  Остапенко Г.Г. Найди свою радость / Г.Г. Остапенко. – Магадан, 1966. – 253с.
873227
  Рудольф В.В. Найди свою точку на карте. / В.В. Рудольф. – Минск, 1985. – 80с.
873228
  Чопп И.Л. Найди свою тропу / И.Л. Чопп. – Одесса, 1988. – 164с.
873229
  Мелибеев П.П. Найди себя / П.П. Мелибеев. – Ставрополь, 1971. – 93с.
873230
  Кузьмина Л.А. Найди себя / Л.А. Кузьмина. – М, 1972. – 127с.
873231
  Пирогіфф Андрій Найдивовижніші новини звідусіль - для України : З усіх усюд / Пирогіфф Андрій, Кособукін Юрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 148-149 : Фото
873232
  Пирогіфф Андрій Найдивовижніші новини звідусіль - для України : З усіх усюд / Пирогіфф Андрій, Кособукін Юрій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 146-147 : Фото
873233
  Бадьева Э.А. Найдите весну! : рассказы / Э. А. Бадьева. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1964. – 212 с.
873234
  Курамшин Ю.Ф. Найдите свой талант. / Ю.Ф. Курамшин, В.М. Поповский. – Л., 1987. – 78с.
873235
  Ткачева А.А. Найдите свою йогу / А.А. Ткачева. – М., 1991. – 63с.
873236
   Найдиш В"ячеслав Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 327. – ISBN 978-966-439-754-1
873237
  Яворівський В. Найдовша ніч президента : проза: повість // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 28-68. – ISSN 0208-0710
873238
  Бейлін П.Ю. Найдорожче : повісті / П.Ю. Бейлін. – Київ : ДЛВ, 1960. – 412 с.
873239
  Упеник М.О. Найдорожче : поезії / Микола Упеник. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 86 с.
873240
  Бейлін П.Ю. Найдорожче : [Живи, солдате!] : повісті / П.Ю. Бейлін ; [вступ. ст.: Леонід Новиченко. "Служіння людині"]. – Київ : Дніпро, 1968. – 399 с. : іл., портр.
873241
  Бровченко В.Я. Найдорожче : поезії / В.Я. Бровченко. – Київ, 1981. – 352 с.
873242
  Бейлін П.Ю. Найдорожче. Рік щастя. Живи, солдате! : повісті / П.Ю. Бейлін ; вступ. стаття: Леонід Новиченко. "Лікар Тарасенко та його друзі". – Київ : Дніпро, 1973. – 551с. : іл., 1 л. портр.
873243
  Мар"єнко Ф.С. Найдорожчий дарунок. (Нариси-новели про життя і діяльність В.П.Філатова та його послідовників). / Ф.С. Мар"єнко. – Одеса, 1966. – 84с.
873244
   Найдорожчий друг. – К., 1970. – 88с.
873245
   Найдорожчий друг. – К., 1981. – 80с.
873246
   Найдорожчий скарб. – К., 1990. – 390с.
873247
   Найдорожчий скарб : слово про рідну мову. – [Б. м. : б. в.], 2001. – 27, [1] с., включ. обкл. – (На згадку учасникові конференції)
873248
  Чорна С. Найдорожчий скарб народу / Світлана Чорна // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 9 листопада (№ 213). – С. 14 : фото


  До Дня української писемності і мови розмова з директором Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, професором Г.Ф. Семенюком. У розмові згадується, що у 2009-му з ініціативи академіка НАН України ректора університету Л.В. Губерського була ...
873249
  Кіслова Вікторія Найдорожчі для планети продукти харчування // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 31 : фото
873250
  Пташников И.Н. Найдорф : повести / Иван Пташников ;. – Минск : Юнацтва, 1989. – 411 с.
873251
  Тимошик М. Найдосконаліша ікона - людина // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 грудня (№ 50). – С. 4, 5


  Роздуми над книгою митрополита Іларіона (Огієнка) "Служити народові - то служити Богові" доктора філологічних наук, професора КНУТШ М. Тимошика
873252
  Зєркалов Д.В. Найдоступніша із законних засобів самооборони сьогодні - газова зброя // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 9. – С. 28-31 : фото
873253
  Будько Євген Найдужча у світі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 2 (140), квітень - травень. – С. 24-28 : фото
873254
  Иваницкий Г.Р. Найдутся ли ответы? / Г.Р. Иваницкий. – Москва : Знание, 1989. – 45 с. – (Новое в жизни, науке, технике; Знак вопроса ; № 6). – ISBN 5-07-000542-1
873255
   Найекзотичніший. Гулмарг (Індія) : катання з ухилом. Топ-10 гірськолижних курортів "за інтересами" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 22 : фото
873256
  Гальченко С. Найєвропейськіший українець // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 3-9 березня (№ 9). – С. 14


  Любомир Антонович Пиріг — доктор медичних наук, член-кореспондент НАН України (04.1991), академік АМНУ (04.1993); завідувач кафедри нефрології Київської медичної академії післядипломної освіти імені Платона Шупика; керівник клініки терапевтичної ...
873257
  Бойчук Т. Найжливіші події в історії Чернівецького державного медичного інституту за 1954-1974 рр. / Т. Бойчук, А. Мойсей // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 2 (26). – С. 6-13. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896
873258
  Шевчук В. Найзагадковіший твір української літератури. "Історія Русів" - 155 років // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 8. – С.30-31. – ISSN 0868-9644
873259
   Найзагадковіший український митець, персональна виставка якого відбулася у "Луврі" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 21-27 жовтня (№ 42). – С. 13


  Скульптор Йоган Георг Пінзель.
873260
  Костенко Олег Найзатишніше місце на Землі - в Антарктиді : використайте на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 32
873261
  Ребошапка І. Найзлободенніші заходи стосовно вивчення спадщини Тараса Шевченка. Інтерв"ю (2007 р.) з науковим співробітником Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України Тамарою Носенко // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 109-114. – ISBN 978-606-745-014-9


  "Шановна пані Тамаро, Ви, безперечно, зі мною згідні, що сьогоднішнє шевченкознавство стало окремою самостійною галуззю українознавства. Не без деякого задоволення можу ствердити, що в певній мірі й досить переконливо воно заявило про себе в Румунії, ...
873262
  Марисюк К.Б. Найзнаніші пенітенціарії світу: Халден Фенгсель (Норвегія) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 801 : Юридичні науки. – C. 170-173. – ISSN 0321-0499
873263
  Четверов В. Найим своего читателя // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Департамент культуры города Москвы; Гос. бюджетное учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2011. – № 4. – С. 33-37
873264
  Головацька О.В. Найкорисніші осінні ягоди // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 10, жовтень. – С. 2-4 : фото
873265
  Загорулько Р. Найкоротша війна в історії людства тривала...38 хвилин // Молодь України. – Київ, 2018. – 23 лютого (№ 5). – С. 7


  "Ця війна сталася між Англією і султанатом Занзібар (це в Африці, з 1964 року Занзібар є частиною Об’єднаної Республіки Танзанія) 27 серпня 1896 року. Конфлікт почався через те, що новий правитель Занзібару, Халід ібн Баргаш, вирішив припинити ...
873266
  Гокінг С. Найкоротша історія часу = A briefer history of time / Стівен Гокінг і Леонард Млодінов ; [пер. з англ. І. Андрущенка ; голов. ред. С.І. Мозгова]. – 2-ге вид. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 159, [1] с. : іл. – Парал. тит. англ. - Пер. за вид.: A Briefer History of Time / S. Hawking., L. Mlodinow. New York: Bantam Dell a Division of Random House, 2005. – (#1 New York Times bestselling authors). – ISBN 978-617-12-1054-7
873267
  Околітенко Н.І. Найкоротша ніч року / Н.І. Околітенко. – Київ, 1983. – 223 с.
873268
   Найкрасивіший ювілей : Навколосвітська хроніка // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 100 : Фото
873269
  Ритхеу Ю.С. Найкрасивіші кораблі : Повісті / Ю.С. Ритхеу. – Київ : Дніпро, 1988. – 400 с.
873270
  Діденко Ю. Найкраща академічна книга: про щорічний книжковий конкурс Національної академії наук України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (273), квітень. – С. 48-52. – ISSN 2076-9326
873271
  Вакал Є. Найкраща апроксимація ядра інтегрального рівняння фредгольма з використанням генетичного алгоритму / Є. Вакал, Ю. Вакал, Л. Вакал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 17-22. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (36)). – ISSN 1728-3817


  Для розв"язання інтегрального рівняння Фредгольма ІІ роду з ядром довільного вигляду запропоновано неперервний генетичний алгоритм для найкращої (середньоквадратичної, рівномірної) апроксимації ядра сумами скінченного числа добутків функцій, що ...
873272
   Найкраща версія вас // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 30-33 : фото
873273
  Пайєтт Джеффрі Найкраща відповідь на агресію Путіна - це продовження поступу в економічних реформах... / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 вересня (№ 178). – С. 3


  Розмова з послом США Джеффері Пайєттом В Україні.
873274
  Маслійчук В. Найкраща історія товариства: [Рец.: на Бібліографія Записок наукового товариства імені Шевченка. Т. І-CCXL 1892-2000 / Укл. В. Майхер; ред. О.Купчинський. - Л-в: Наук. т-во ім. Шевчека, 2003. - 741 с.] // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : Наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2005. – Том 11. – С. 350-356. – (Нова серія). – ISBN 966-95465-4-0
873275
  Гінгстон Пітер Найкраща книжка про збут і маркетинг : [Практичний порадник для малого бізнесу] / Гінгстон Пітер; Ред.рада: О.Ісаєвич та ін.; Переклад І.Смольянінова, О.Дєдика. – Львів : Сейбр-Світло, 1996. – 206с. – (Бібліотечка малого бізнесу ; 5). – ISBN 5-7702-0944-5
873276
  Павличко Д. Найкраща книжка про Івана Франка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 30 січня - 5 лютого (№ 5). – С. 4
873277
  Єгоров М.Г. Найкраща круп"яна культура / М.Г. Єгоров. – К., 1953. – 32с.
873278
  Олійник В. Найкраща мотивація для учнів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 13 вересня (№ 35). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793
873279
  Галата С. Найкраща реформа - створити хороші умови // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 9 листопада (№ 44/45). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти підвив підсумки напруженої діяльності робочої групи з підготовки законопроекту "Про науку і науково-технічну діяльність". Фахівці опрацювали чотири альтернативні законопроекти і внесли до основного ...
873280
  Гудима У.В. Найкраща рівномірна апроксимація неперервного компактнозначного відображення скінченновимірним підпростором // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 262-267. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для задачі найкращої рівномірної апроксимації неперервного компактнозначного відображення скінченновимірним підпростором однозначних неперервних відображень у випадку виконання узагальненої умови Хаара встановлено единість екстремального елемента, його ...
873281
  Шлапак Я. Найкраща у світі Чіо-Чіо-cан. 27 вересня - 75 років від дня народження Гізели Альбертівни Циполи (1944), української співачки // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 вересня (№ 38). – С. 13


  Це звання закріпилося за нею у 1976 році після Міжнародного конкурсу вокалістів у Токіо, де вона стала лауреатом і отримала 1-у премію. Гізела була визнана найкращою Баттерфляй («Чіо-Чіо-сан» Пуччіні). У її репертуарі було понад 50 оперних партій: ...
873282
   Найкраще- дітям // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 24-25 : фото
873283
   Найкраще в Середземномор"ї : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 54-55 : Фото
873284
   Найкраще в Чехії - на землі й у небі = Свій погляд на туристичні події світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 116 : Іл.
873285
   Найкраще з "Порталів молитви". – Sterling Heights; Тернопіль : Lutheran heritage foundation, 2000. – 403c. – ISBN 1-58712-006-2
873286
  Квитко Л.М. Найкраще ім"я / Лев Квитко;. – Харків, 1929. – 18 с.
873287
  Яворський В. Найкраще місце на землі // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 216/217. – С. 4-118.
873288
  Вакал Л.П. Найкраще рівномірне наближення сплайнами з використанням диференціальної еволюції / Л.П. Вакал, Є.С. Вакал // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, В.А. Федорчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 17-24. – (Технічні науки ; вип. 19). – ISSN 2308-5916
873289
  Куриленко Р. Найкраще рішення – нестандартне // Київський університет. – Київ, 2019. – Лютий (№ 2). – С. 6


  "Перший в Україні турнір із природничо-наукових дисциплін «IST» відбувся нещодавно за підтримки Студентського парламенту КНУ. Його організаторами стали студенти та випускники різних структурних підрозділів нашого Університету: фізичного факультету, ...
873290
  Будько Євген Найкраще у Греції // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 3 (141), червень - липень. – С. 44-45 : фото
873291
  Костицький В.В. Найкраще, що є у Бога на Землі // Держава і право у світлі сучасної юридичної думки : зб. наук. пр. на пошану акад. Юрія Сергійовича Шемшученка: до 75-річчя від дня народж. / Ю.С. Шемшученко, В.М. Литвин, О.Л. Копиленко, В.Д. Гончаренко, І.Б. та ін. Усенко. – Київ : Юридична думка, 2010. – С. 370-377. – ISBN 978-966-8602-86-3


  Екологічне право та школа екологічного права професора Ю.С. Шемшученка.
873292
  Рибарук Оксана. Найкраще, що ми можемо дати нашим дітям, - це навчити любити Україну // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 368-369
873293
   Найкращий = автономний. Досвідом найстарішого й найбільшого з польських університетів можуть скористатись і українські освітяни / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 жовтня (№ 40). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Про українсько-польський проект "Інноваційний університет і лідерство". Розмова з координаторами проекту "Освіта України" - президентом МБФ "Міжнародний фонд досліджень освітньої політики" професором Тарасом Фініковим, деканом факультету Autes ...
873294
  Шнирков О. Найкращий варіант - інтеграція до ЄС і входження до європейських глобальних і регіональних виробничих мереж // Російсько-український конфлікт: стан, наслідки, перспективи : позиції експертів, громадян / Konrad Adenauer Stiftung ; [керівник проекту Михайло Пашков ; голов. ред. Людмила Шангіна]. – Київ : Заповіт, 2015. – С. 35-37. – (Серія "Бібліотека Центру Разумкова"). – ISBN 978-966-2050-06-6
873295
   Найкращий веб-сайт // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 грудня (№ 50). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  15 грудня розпочалася реєстрація учасників VII Усеукраїнського конкурсу на кращий веб-сайт закладу освіти. Конкурспроводить Інтернет Асоціація України за підтримки Міністерства освіти і науки з метою впровадження інформаційних технологій у навчальний ...
873296
  Трофименко І. Найкращий захист - це напад // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 10. – С.10-12. – ISSN 1726-3077


  Захист прав вітчизняних товаровиробників
873297
  Онопрієнко В.І. Найкращий знавець неорганічної природи україни. З нагоди 150-річчя з дня народження академіка П.А. Тутковського // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 55-65. – ISSN 0372-6436
873298
  Вєжбовський П. Найкращий курс мов світу, також української // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 3 (145). – С. 15-16. – ISSN 1230-2759


  Розмова з одним із ініціаторів проекту "Білостоцької мовної кав"ярні" Пшемиславом Вєжбовським.
873299
   Найкращий молодий науковець // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 грудня (№ 49)


  У Департаменті освіти, науки та молоді Херсонської облдержадміністрації за результатами розгляду документів та публічного захисту наукових досліджень було визначено претендента на призначення обласної стипендії кращому молодому науковцеві Херсонської ...
873300
  Стерненко С. Найкращий період у нашій історії. Як розвивається громадянське суспільство в Україні // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 33/34 (717/718), 20.08 - 02.09.2021. – С. 68-69. – ISSN 1996-1561
873301
  Гінгстон Пітер Найкращий посібник з малого бізнесу : [Практичні поради] / Гінгстон Пітер; Ред.рада:О.Ісаєвич та ін .; Перекл.:Л.Коленський і О. Дєдик. – Львів : Сейбр-Світло, 1995. – 176с. – (Бібліотечка малого бізнесу ; 2). – ISBN 5-7702-0941-0
873302
   Найкращий результат в Україні // Київський університет. – Київ, 2021. – Червень (№ 6). – С. 6


  "Учень Українського фізико-математичного ліцею КНУ Денис Кінзерський склав три тести ЗНОз математики, біології та хімії на 200 балів! Українську мову написав на 196 балів. Приголомшливий результат ліцеїста КНУ - єдиний такий в Україні! Улюблені ...
873303
   Найкращий репозитарій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 4). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Електронний репозитарій наукових публікацій Сумського державного університету знову посів першу позицію в Україні серед аналогічних електронних ресурсів за результатами січневої версії 2017 року рейтингу Webometrics Ranking Web of Repostories.
873304
   Найкращий серед програмістів // Київський університет. – Київ, 2017. – Березень (№ 3). – С. 4


  Аспірант і випускник механіко-математичного факультету Андрій Білицький став абсолютним чемпіоном престижного турніру програмістів, який організувала відома компанія Crossover. Андрій став першим і єдиним розробником, який отримав 100 балів зі 100 ...
873305
  Кручик І. Найкращий тореадор // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 26 грудня (№ 49/50)


  Творчість Всеволода Нестайка.
873306
  Боровченкова М. Найкращий у світі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Червень (№ 7)


  Марія Боровченкова, механіко-математичний факультет, магістр про університет.
873307
  Седакова О.О. Найкращий університет : епоха, особа, традиція / Ольга Седакова ; [переклад М. Коцюбинської та ін.]. – Київ : Дух і літера, 2011. – 247, [1] с. – Дарунок М. Бєлорусця. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-206-5
873308
  Бондаренко А. Найкращим - урядові стипендії // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 21 лютого (№ 35). – С. 1


  Урядом ухвалено рішення про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів студентам вищих навчальних закладів на I семестр 2012/2013 навчального року. Серед інших студентів українських вишів урядову академічну стипендію отримає п"ятикурсниця ...
873309
   Найкращим інноваторам // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 1 березня (№ 8). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Відбулась урочиста церемонія нагородження лауреатів Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій. Розмір кожної Премії становить 200 тисяч гривень.
873310
   Найкращі абітурієнти мріють поїхати подалі від дому // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 20 жовтня (№ 194). – С. 10


  "...Половина абітурієнтів Києва та столичної області приїхали з інших регіонів. Водночас лише 5 областей України можуть похвалитись позитивним "сальдо" такої міжрегіональної міграції. Про це йдеться у дослідженні "Рух абітурієнтів між областями ...
873311
   Найкращі аеропорти // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 14-15 : фото. – ISSN 1998-8044
873312
  Хазан І.В. Найкращі вихователі / І.В. Хазан. – К, 1963. – 39с.
873313
   Найкращі виші за версією Webometrics // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 14 лютого (№ 5/6). – С. 1, 2. – ISSN 2219-5793


  Міжнародний рейтинг університетів світу Webometrics назвав найкращі виші України. Перша десятка: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря ...
873314
   Найкращі виші країни // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 1


  Рейтинг (за журналом "Кореспондент") на основі опитування найуспішніших роботодавців: на першому місці - Київський національний університет імені Тараса Шевченка (89 балів), далі: НУ "Києво-Могилянська академія" (60 балів), НТУ "Київський ...
873315
   Найкращі виші країни // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 1


  Рейтинг вузів України-10 (склав ж. "Кореспондент"): На першому місці - Київський національний університет імені Тараса Шевченка (89 балів).
873316
  Фещенко Є. Найкращі дівчата на Гончарівці // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 27 листопада (№ 129). – С. 12


  29 листопада виповниться 240 років із дня Г. Квітки-Основ"яненка.
873317
  Бредбері Р.Д. Найкращі з часів / Р.Д. Бредбері. – Київ, 1987. – 262с.
873318
   Найкращі загадки і забавки для старих і малих. – Вінніпег : Український голосу, 1931. – 90, [5] с. – Кн. описана за обкл.
873319
  Демченко І.С. Найкращі інтереси дитини у сфері охороні здоров"я: український підхід // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 170-175. – ISSN 2219-5521
873320
  Попович Микита Найкращі магнолії 2021 // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 1. – С. 70-71 : фото
873321
  Трапезнікова Д. Найкращі математики та біологи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25 липня (№ 131). – С. 2


  Дві команди українських школярів привезли дев"ять медалей з міжнародних олімпіад. Математичне змагання тривало у м. Бат (Велика Британія). Срібним медалістом став В. Коваль, учень 11-го класу Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса ...
873322
  Красовська Г. Найкращі монографії / Г. Красовська, Т. Мандич, Л. Полторак // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 3 травня (№ 17)
873323
   Найкращі педагоги // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 3 травня (№ 17)
873324
   Найкращі пісні України. – [Вид. 2-ге, допов.]. – Київ : Демократична Україна, 1995. – 266, [2] с. : іл. – Зібрані найпопулярніші нині укр. пісні, що творилися впродовж усієї історії нашого народу. – (Народна бібліотека "Демократичної України"). – ISBN 5-7707-5755-8
873325
   Найкращі рішення приймаються на засадах здорового глузду і позитивного досвіду (інтерв"ю з академіком НАН України А.Г. Загороднім) / розмову вела О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 3-11. – ISSN 1027-3239
873326
   Найкращі серед європейських команд // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 2 : фото


  Команда ІМВ успішно виступила на міжнародному раунді конкурсу з міжнародного права імені Філіпа Джессапа 2014 року, який пройшов у Вашингтоні (США). Письмові меморандуми команди ІМВ увійшли до топ-10 найкращих меморандумів серед робіт 125 ...
873327
   Найкращі твори. – Донецьк : БАО, 2001. – 560с. – ISBN 966-548-059-6


  Кращі зразки творів з української літератури по програмі 9-11 класів загальноосвітньої школи
873328
   Найкращі топлес-пляжі світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 117 : Іл.
873329
  Конограй А.Ф. Найкращі тригонометричні наближення та поперечники класів періодичних функцій багатьох змінних : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.01 - математичний аналіз / Конограй А.Ф. ; НАНУ.Ін-т математики. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
873330
  Сидоренко Віктор Найкращі у Грузії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 3 (129), червень - липень. – С. 72-73 : фото
873331
   Найкращі у Грузії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 99 : фото
873332
   Найкращі у столиці // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 114 : фото
873333
  Рубльов Б. Найкращу в Європі команду юних математиків підготували цього року університетські викладачі // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 6


  Упродовж 2015 р. під егідою КНУ імені Тараса Шевченка за підтримки спонсорів «Київстар», «Люксофт» та інших ІТ-компаній на базі Українського фізико-математичного ліцею КНУ тривала підготовка кістяка команди України для виступу на 56-й Міжнародній ...
873334
  Самокиш І. Найкривавіша субота Туреччини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13 жовтня (№ 186). – С. 9


  Експерт: "Цей теракт - помста за те, що Анкара послідовно посилює свою співпрацю з НАТО і США".
873335
  Мікульонок І.О. Найкрутіший транспорт Києва // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 44-48. – ISSN 2518-7104
873336
  Самченко В. Найліпше з його серця. Оксана Забужко й Ірма Вітовська декламуватимуть новели Василя Стефаника // Україна молода. – Київ, 2021. – 12 травня (№ 45). – С. 3


  Цього року вшановуємо півторастолітні ювілеї трьох світочів української культури: у січні - Агатангела Кримського, в лютому - Лесі Українки (Лариси Косач-Квітки), у травні - Василя Стефаника. Творча спадщина письменника налічує 72 новели. Усі його ...
873337
  Колбановський В.В. Найлюдяніша. / В.В. Колбановський. – К., 1960. – 75с.
873338
   Найм власних випускників - негативне явище, якому не місце у провідних вишах. Чи справді так? : підготував Олександр Бутук / підготував Олександр Бутук // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (149). – С. 83-113. – ISSN 1682-2366


  Реферативний переказ: Академический инбридинг и мобильность в высшем образовании: глобальньые перспективы / под ред. Марии Юдкевич, Филипа Дж. Альтбаха, Лоры Рамбли. - М. : Изд. дом ВШЭ, 2016. <…> Англ. видання: Academic Inbreeding and Mobility in ...
873339
  Бутук О. Найм власних випускників - негативне явище, якому не місце у провідних вишах. Чи справді так? // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 10 (147 ). – С. 102-126. – ISSN 1682-2366


  Реферативний переказ книги: Академический инбридинг и мобильность в высшем образовании: глобальные перспективы / под ред. М. Юдкевич, Ф. Дж. Альтбаха, Л. Рамбли. - М.: Изд. дом ВШЭ, 2016.
873340
   Найм работников по контракту. – М., 1991. – 63с.
873341
  Сергєєв Ю. Найм та працевлаштування моряків: що не так із законопроектом? / Ю. Сергєєв, Г. Денисова // Юридична газета. – Київ, 2021. – 11 травня (№ 9)
873342
  Абрамов К.Г. Найман : роман / К.Г. Абрамов ; [авториз. пер. с морд.-эрзя Г. Максимова ; ил.: Л. Шанина]. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1960. – 387 с., [1] ил. : ил.
873343
  Бойко М. Наймана праця в аграрному секторі економіки // Довідник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2013. – № 5 (131). – С. 14-20
873344
  Лях С.Р. Наймана праця в сільскому господарстві Україні в умовах непу / С.Р. Лях. – К., 1990. – 125с.
873345
  Маркс К. Наймана праця і капітал / К. Маркс. – Київ, 1955. – 44с.
873346
  Сокирко О. Наймані полки батуринської залоги: відоме та невідоме // Батуринська старовина : зб. наук. праць, присвяч. 300-літтю Батурин. трагедії / Ін-т історії України НАН України, Ін-т археології НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України [та ін. ; упоряд.: В. Коваленко ; редкол.: З. Когут (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 82-96. – ISBN 978-966-355-023-7
873347
  Турайлич С. Наймання персоналу у вищій освіті: досвід країни та інститутів - приклад Сербії // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 4. – С. 80-87. – ISSN 1682-2366
873348
  Валиев М. Найманский говор узбекского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Валиев М. ; М-во высш. и сред. спец. образования УзССР. – Самарканд, 1963. – 28 с.
873349
  Репешко П.І. Найманство : монографія / П.І. Репешко. – Херсон : Олді-плюс, 2010. – 372 с. – ISBN 978-966-2393-04-0
873350
  Наден О.В. Найманство як соціальне та кримінально-правове явище : Сутність, новітні тенденції розвитку та проблеми протидії / О.В.Наден. – Київ : Атіка, 2005. – 264с. – ISBN 966-326-121-8
873351
  Войтко В.І. Найманці і прислужники імперіалізму / В.І. Войтко. – Київ, 1955. – 75с.
873352
  Купченко-Гринчук Найманці та найманство в англійській армії в роки Столітньої війни (1337-1453 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Купченко-Гринчук Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 215 л. – Додатки: л. 187-195. - На тит. арк. помилково: Найманці та наймаство... – Бібліогр.: л. 196-215
873353
  Купченко-Гринчук Найманці та найманство в англійській армії в роки Столітньої війни (1337-1453 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Купченко-Гринчук Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
873354
  Трощинський В.П. Найманці фашизму (українські буржуазні націоналісти на службі гітлерівців і міжвоєнний період 1921-1939 рр.) / В.П. Трощинський. – К., 1981. – 140с.
873355
  Волотовська Н.О. Найменні рэдкіх (негустых) страў у дыялектах беларускай і ўкраінскай моў: лексіка-семантычны аспект // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 26-32. – ISSN 2075-437X


  У cmammi рoзглядaюmьcя найбільш munoвi cnocoбu мomuвaцiї лекcем, мoделi oргaнiзaцiї значень noлicемaнmiв, а maкoж мiжмoвнi, дiaлекmнo-лimерamyрнi, міждіалекшні вiднocuнu в грyni нaйменyвaнь негyanux аправ бiлoрycькoї ma yкрaїнcькoїмoв В cmamье ...
873356
  Тарасюк Т. Найменування адресата в сучасних релігійних посланнях // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (48). – С. 118-134. – ISSN 0320-3077


  Проаналізовано найменування адресата в сучасних релігійних посланнях вищого духовенства українських церков. Простежено вплив тематики та функційної ролі таких найменувань на лексичний склад досліджуваних конструкцій. Встановлено типові для релігійного ...
873357
  Романова Н.В. Найменування базових емоцій крізь призму дефініцій словників К. Дудена та Р. Варіг // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 237-244. – ISSN 2311-0821
873358
  Пасічник О.С. Найменування дитини як ритуал переходу // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 53-55
873359
  Ігнатенко Д.А. Найменування меблів та хатнього начинання у творах Т.Г. Шевченка та в українських говірках на півночі Молдови // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 76-83. – ISBN 978-617-7041-71-8
873360
  Гончаренко В. Найменування предметів одягу в тексті Києво-Печерського патерика // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 55-65. – ISSN 0027-2833
873361
  Зух І. Найменування українських курганів в аспекті лінгвокраїнознавчих студій / І. Зух, Г. Тимошик // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 9. – С. 202-205. – ISSN 2078-5119
873362
  Крижна В.М. Найменування юридичних осіб і комерційне найменування // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 116-118
873363
  Попович Олена Найменша країна Арабського заходу : Країна і люди // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 42-47 : Фото, карта
873364
  Попович Олена Найменша країна Арабського заходу : Країна і люди // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 50-51 : Фото
873365
  Жучок А.В. Найменша напівструктурна конгруенція дімоноїду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 22-24. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Описано всі напівструктурні конгруенції довільного дімоноїду та визначено його найменшу напівструктурну конгруенцію. Ключові слова: дімоноїд, напівструктурна конгруенція. All the semilattice congruences on an arbitrary dimonoid are described and the ...
873366
  Близнюк Людмила Найменше доступним залишається спілкування // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 34-36. – ISSN 0130-5212
873367
  Кожушко М. Найменші держави Європи / М. Кожушко, Г. Кожушко // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 342-348
873368
  Сокирко О. Наймити в козацькому війську другої половини XVII - середини XVIII ст. (до постанови проблеми) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2011. – Т. 14
873369
  Цанкар І. Наймитська правда / І. Цанкар. – Київ, 1976. – 350с.
873370
   Наймитські та заробітчанські пісні. – Київ : Наукова думка, 1975. – 575 с.
873371
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Наймичка : Драма на 5 дій // Збірник творів / М.Л. Кропивницький. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Київ : Коштом кн. маг. Бирюковых, 1885. – 54 с.
873372
  Шевченко Т. Наймичка, 1892
873373
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Наймичка : Драма на 5 дій / Ів. Тобілевич (Карпенко-Карий). – Вид. 2-е. – Київ : Вік ; Коштом "Укр. книгарні" ; [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1910. – 72 с. – В кн. також замітка "До читачів" та біогр. відомості про авт. – (Селянська бібліотека ; № 61)
873374
  Шевченко Т.Г. Наймичка : З 2 малюнками і портретом. – Санкт-Петербург : Вид. В. Яковенка ; Тип. Ю.Н. Эрлих (влад. А.Э. Коллинс), 1911. – 22, II с. : мал., портр. – (Ілюстрована Шевченківська бібліотека / Вид. В. Яковенка ; № 11)
873375
  Шевченко Т. Наймичка, 1914
873376
  Шевченко Т.Г. Наймичка / Т.Г. Шевченко. – Херсон, 1918. – 24с.
873377
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Наймичка : драма на 5 дій / Іван Тобілевич (Каpпенко-Каpий). – Київ : Кpиниця ; Польська Дpук., 1918. – 75 с.
873378
  Шевченко Т. Наймичка / Т. Шевченко. – Одесса, 1921. – 23с.
873379
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Наймичка : драма на 5 дій / Карпенко-Карий. – Харків : Рух ; [2-а Дpук. Хаpків. Ради Hаp. Госп-ва], 1923. – 64 с. – (Театральна бібліотека ; Ч. 5)
873380
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Наймичка : драма на 5 дій / Тобілевич (Карпенко-Карий). – Львів : Друк. НТШ, 1924. – 40 с. – (Український театр ; Ч. 14)
873381
  Шевченко Т. Наймичка / Т. Шевченко, 1927. – 11-30с.
873382
  Шевченко Т. Наймичка / Т. Шевченко. – 2-е вид. – Київ, 1928. – 32с.
873383
  Шевченко Т. Наймичка / Т. Шевченко. – Київ, 1929. – 32с.
873384
  Шевченко Т. Наймичка / Т. Шевченко. – Харків, 1930. – 35с.
873385
  Шевченко Т. Наймичка / Т. Шевченко. – Харків; Київ, 1932. – 24с.
873386
  Шевченко Т.Г. Наймичка / Т.Г. Шевченко. – Харків, 1936. – 27с.
873387
  Шевченко Т. Наймичка / Т. Шевченко. – Київ, 1939. – 24с.
873388
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Наймичка : драма в 5 діях / І.К. Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Мистецтво, 1952. – 68 с. – (Бібліотека української драматургії)
873389
  Шевченко Т.Г. Наймичка / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1976. – 93с.
873390
  Столяренко В.П. Найміцніший у світі сплав / В.П. Столяренко. – К, 1967. – 55с.
873391
  Шэучэнка Т. Наймічка : (паэма) / Тарас Шэучэнка ; пер. з укр. мовы К. Крапіва. – Мінск : Рэдакцыя мастацкай літаратуры, 1940. – 23, [1] с. : портр. – Парал. тит. арк. портр. – (Масавая бібліятэка)
873392
  Бородін Салабай О.А. Наймогутніша суспільна сила. : (Дальший розвиток КПРС марксистсько-ленінського вчення про союз робітничого класу і селянства) / Салабай О.А. Бородін. – Київ : Т-во"Знання" УРСР, 1973. – 47с. – (Суспільно-політична, сер.1 ; №4)
873393
   Наймолодша в Україні. Черкаській області 60 років : етапи розвитку, люди і події / [авт.-упоряд.: В.М. Мельниченко, А.Ю. Чабан ; ред. група: Т.С. Калиновська, Т.А. Клименко]. – Черкаси : Вертикаль ; Кандич С.А., 2013. – 251, [5] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 250-251. – ISBN 978-966-2783-26-1
873394
  Філончук З.В. Наймолодша область в українському Причорномор"ї // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 32 : фото
873395
  Яковенко С. Наймолодша українська жіноча проза // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 230-242. – ISBN 966-95452-3-8
873396
   Наймолодші мами у світі // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 4 (6). – С. 94-96. – ISSN 2413-550Х
873397
  Зятьєв С. Наймолодшій жертві Бабиного Яру було три дні, найстаршій - 103 роки // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 27 вересня (№ 39). – С. 22
873398
  Чепурний В. Наймолодшому доктору наук пророкують Нобелівську премію // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 19 січня (№ 10). – С. 16


  29-річна Ольга Броварець здійснила відкриття світового рівня, що може врятувати людство від раку та інших хвороб.
873399
  Матат Д. Наймолодшому студентові - 14 років // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 2 вересня (№ 35). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Про першокурсника КНУ імені Тараса Шевченка Юрія Шиховцова, якому лише 14 років. Інтерв"ю з мамою Людмилою Шиховцовою.
873400
  Дніпровська Д. Наймсити: жорстокість і свобода. Як резидентові "Дія Сіті" отримати максимум користі від гіг-контрактів // Закон і бізнес. – Київ, 2022. – 12-18 лютого (№ 6). – С. 13
873401
  Карпенко-Карый (Тобилевич) Наймычка : Драма в 5 діях // Драмы и комедии : Одесса: Южно-Русск.О
873402
  Шевченко Т.Г. Наймычка : Поэма Тараса Шевченка : З портретом автора и 29 малюнкамы H.H. Каpазина / Т.Г. Шевченко. – С.-Петербург : Тип. Уч-ща глухонемых, 1904. – 32 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. – (Благотворит. об-во изд. общеполезных и дешевых книг ; № 26)
873403
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Наймычка [Наймичка] : Дpама в пяты діях Каpпенка-Каpого [Драма в п"яти діях] // Рада, украинськый альманах на 1884 рок [Рада, український альманах на 1884 рік] / [Уклад. М.П. Стаpицький]. – Киев : [Вид. М.П. Стаpицького] ; Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1884. – Ч. 2. – [1], 54 с.
873404
  Павленко М. Найнадійніша (Надія Суровцова) // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 112-157. – ISSN 0130-1608
873405
  Степаненко М.І. Найновітніші динамічні процеси в українському політичному лексиконі: 2020 рік : монографія / Микола Степаненко. – Полтава : Астрая, 2021. – 249, [1] с. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-7669-91-2
873406
   Найновіший переклад Біблії українською мовою: : інтерв"ю з патріархом Київським і всієї України-Руси Філаретом (Денисенком) / Філарет, (патріарх Київський, всієї України-Руси УПЦ) і, Німчук Василь Васильович // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 73-82. – Бібліогр.: с. 73-77. – ISSN 1682-3540


  Розповідь Патріарха Київського і всієї України-Руси Української Православної Церкви Філарета (Денисенка) про історію свого перекладу Біблії українською мовою та проблеми української мови в Богослужінні.
873407
  Мощинська Н.К. Найновіші досягнення в галузі синтетичних полімерних матеріалів / Н.К. Мощинська. – К, 1959. – 40с.
873408
  Квітницький-Рижов Найновіші досягнення радянської біології / Квітницький-Рижов; Комітет у справах культурно-освітніх установ при Раді Міністрів УРСР; Центральне лекційне бюро. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1951. – 32с.
873409
  Поріцька О. Найновіші експедиційні матеріали з усної історії: долі й шляхи українців-переселенців з Польщі // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 6 (340) листопад - грудень. – С. 73-82. – ISSN 0130-6936
873410
  Штонь Г. Найпаче ба й виключно поет... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 22 лютого (№ 4). – С. 16


  Творчий портрет українського поета Вололдимира Затуливітра
873411
  Зуб І.В. Найперш - героям слово / І.В. Зуб. – Київ, 1977. – 283с.
873412
  Шокало О. Найперша справа - моральне виховання народу" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 22-28 серпня (№ 34). – С. 8-9


  200-ліття Григорія Павловича Галагана.
873413
  Білоног Л. Найперше - завжди найщиріше : Тема зародження кохання в носелі Григора Тютюнника "Зав"язь" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1 (634). – С. 33- 34. – ISSN 0130-5263
873414
   Найперше - нормативно-правове забезпечення // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 8 січня (№ 4). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Під головуванням міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника відбулося засідання Робочої групи з розроблення навч. процесу у ВНЗ за дистанційною формою навчання.
873415
  Погрібний А. Найперше з Києва питати : (про мовну ситуацію в столиці) / Анатолій Погрібний. – Київ : Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, 2006. – 62с. – ISBN 966-594-761-3
873416
  Полторак В. Найперший університет на березі Чорного моря / В. Полторак, В. Хмарський // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 7 (387). – C. 58-59. – ISSN 2313-559X
873417
  Загородній М. Найперші. Зародження вищої освіти в України // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2020. – Червень (№ 6) : Світові війни. – С. 8-12
873418
  Качан А. Найповніша бібліографія про Анатолія Костецького // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 12 квітня (№ 7). – С. 19


  Бібліографічний нарис "Анатолій Костецький: Дитяча література...весь сенс, смисл мого існування" (автор-укладач О.М. Тимочка; літ-крит. ст. Н.П. Марченко - Київ, 2018. - 126 с.
873419
   Найпопулярніший ВНЗ - імені Тараса Шевченка // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 27 липня (№ 143)


  Найпопулярнішими університетами серед майбутніх бакалаврів, що вступають на основі повної загальної середньої освіти, залишилися КНУ імені Тараса Шевченка, Львівський нац. ун-т імені Івана Франка та Нац. технічний ун-т "Київський політехнічний інститут ...
873420
   Найпопулярніші виші та спеціальності // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 29 липня (№ 30). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  ТОП-10 вишів за кількістю поданих заяв розподілилися таким чином: КНУ ім. Тараса Шевченка - 41412; ЛНУ ім. Івана Франка - 36078; НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сикорського" - 35242...
873421
  Мелещенко А.А. Найпопулярніші єврейські початкові школи другої половини ХІХ - початку ХХ століття на Волині // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 141-144. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
873422
   Найпопулярніші спеціальності й виші // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 31 серпня (№ 33/34). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Під час цьогорічної вступної кампанії через систему ЄДЕБО електронні заяви подала майже 191 тисяча вступників, це на 25 тисяч більше, ніж торік. ТОП-10 найпопулярніших вишів за кількістю поданих заяв: Київський національний університет імені Тараса ...
873423
  Денисюк С. Найпослідовніший європеїзатор української культури (до 120-річчя від дня народження Миколи Зерова) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 196-201. – ISBN 966-8126-27-0
873424
  Червінський В. Найпотужніший навчальний заклад України та маловідомі сторінки благодійництва в його історії / В. Червінський, С. Червінський // Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 26-28. – ISSN 0868-8117
873425
  Пономарів О. Найпоширеніші мовні помилки в радіо- й телеефірі // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 13/14, липень. – С. 29-31


  "Яких помилок слід уникати журналістам і ведучим та як говорити правильно? «Детектор медіа» публікує доповідь доктора філологічних наук, професора Олександра Пономарева з науково-практичної конференції, що відбулася 27 квітня."
873426
  Григор"єв Володимир Найпоширеніші небезпеки на кухні і як їх уникнути // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 26 : фото
873427
  Маляренко В. Найпоширеніші помилки та порушення законів, які допускаються при провадженні дізнання і попереднього слідства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.15-20. – ISSN 0132-1331
873428
  Кузьменко Л. Найпрекрасніша і найчарівніша Чіо-Чіо-Сан з ... України // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 58-60


  У статті наведено маловідомі факти із життя і творчої діяльності видатної української співачки світового рівня С.А. Крушельницької, 140-річчя від дня народження якої буде світкуватися у 2013 році
873429
   Найпрестижніша премія - визначним здобуткам // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 18 жовтня (№ 40/41)


  Щодо цьогорічного вручення Нобелівської премії.
873430
  Кучеренко Валентина Найпривабливіше місто світу - Нью-Йорк : використайте на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 10. – С. 16
873431
  Дойко Сергій Найпрогнозованіша країна у світі? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 42-43


  2 грудня 2007 року в Росії відбулися вибори депутатів Держдуми 5-го скликання. Рівно за 3 місяці, а саме 2 березня 2008 року, вибори президента РФ. Проте політичної інтриги не було під час першого, не буде й під час другого волевиявлення. Якщо його, це ...
873432
  Дойко Сергій Найпрогнозованіша країна у світі? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 42-43


  2 грудня 2007 року в Росії відбулися вибори депутатів Держдуми 5-го скликання. Рівно за 3 місяці, а саме 2 березня 2008 року, вибори президента РФ. Проте політичної інтриги не було під час першого, не буде й під час другого волевиявлення. Якщо його, це ...
873433
  Кульчицький В.І. Найпродуктивніші суфіксальні моделі сучасної німецької мови: словотвірні значення та номінативна специфіка (у сфері прикметника, дієслова та прислівника) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 28-33


  У статті досліджується система словотворення сучасної німецької мови у структурно-семантичному, функціональному номінативному та комунікативному вимірах шляхом аналізу новоутворених похідних слів, не зафіксованих словниками, а також словотвірні одиниці ...
873434
  В"язовська М. Найпростіша наука // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 березня (№ 38/39)


  Інтерв"ю з українкою, яка розв"язала математичну "задачу століть". М. В"язовська навчалась у Київському природничо-науковому ліцеї № 145, на механіко-математичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка. Щороку займала призові місця на Міжнародній ...
873435
   Найпростіші WC - апартаменти // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 3. – С. 80 : фото
873436
  Матусєвич К.М. Найпростіші вимірювання на місцевості / К.М. Матусєвич, В.Є. Семенов. – Київ : Радянська школа, 1981. – 63 с. – (Коли зроблено уроки)
873437
  Коба В.І. Найпростіші геометричні перетворення / В.І. Коба, М.А. Нікулін. – Київ, 1978. – 96 с.
873438
  Банна О. Найпростіші мартингали найкращого наближення до дробового броунівського руху / О. Банна, Ю. Мішура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 38-43. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Знайдено найкраще рівномірне наближення дробового броунівського руху в просторі [подано формулу] мартинаа-лами виду [подано формулу] , де W - вінерівський процес, a(s) - стала або степенева функції. The best uniform approximation of fractional ...
873439
   Найрамдал-дружба. – М., 1971. – 170с.
873440
  Буйських А.В. Найраніша кераміка з Борисфена (за матеріалами розкопок В. В. Лапіна) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (28). – C. 46-53. – ISSN 2227-4952
873441
   Найраніший. Зьольден (Австрія) : катання з ухилом. Топ-10 гірськолижних курортів "за інтересами" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 14 : фото
873442
  Зілинський Б. Найраніші празькі вірші Олександра Олеся (1920 р.) // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 1991. – Рік вид. 49, № 3/4. – С. 48-51
873443
  Ошуркевич О.Ф. Найрідніший рідний край / О.Ф. Ошуркевич. – Львів, 1991. – 79 с.
873444
  Лігостов В.О. Найсвятіше : вірші / В.О. Лігостов. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 140 с.
873445
  Братина М. Найсвятіше місце // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18-25 березня (№ 14/15). – С. 14


  Власні спогади студентки Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка про Євромайдан.
873446
  Гончаренко Е.П. Найсерйозніші перекладацькі помилки усіх часів: сторінками BBC Culture // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 124-128. – ISSN 2313-500Х


  Розглянуто найбільш серйозні перекладацькі помилки, які траплялися в історії усного перекладу. До розгляду залучено оригінальні приклади та факти, наведені каналом BBC Culture, у перекладі автора статтіі.
873447
  Луканська А. Найскладніше - перетнути лінію розмежування // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 14-15 липня (№ 128). – С. 9


  Випускники з анексованого Криму та зони АТО зможуть вступати без ЗНО й атестата державного зразка.
873448
   Найсолоніше, найтепліше, найбагатше... // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 2 (139). – С. 18-19 : Фото
873449
  Щербина В. Найстаріша пальма Європи згадала молодість... і розцвіла серед зими в Києві // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2000. – 8 лютого (№27). – С. 8 : фото


  Унікальну колекцію пальм зібрано в оранжереї ботанічного саду імені академіка О.В. Фоміна КНУ імені Тараса Шевченка.
873450
  Марьонкіна В.Г. Найстаріша університетська церква в Україні. До 180-річчя Свято-Антоніївської університетської церкви / В.Г. Марьонкіна, С.М. Куделько // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2011. – № 1 (44). – С.76-80


  25 червня 1823 р. була відкрита Церква Харківського університету. У листопаді1 921 року церква Св. Антонія була закрита. Православна церква Університету Св. Володимира була закрита у 1920-ті роки, зараз розміщена спортивна зала (ауд. № 331), а в ...
873451
  Ніколаєва Тетяна Найстаріше дерево на території України - 2000-літня олива. І росте вона в Криму // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 5 (142). – С. 22 : Фото


  200 років тому на Поділлі існувала незалежна Миньковецька держава.
873452
  Бендза М. Найстаріше руське Євангеліє Національної Бібліотеки у Варшаві // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 7. – C. 365-372
873453
  Дурняк Б.В. Найстаріше фахове видання України з проблем поліграії та видавничої справи : (до 70-річчя "Наукових записок" академії друкарства) / Б.В. Дурняк, О.В. Мельников // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2011. – Вип. 3 (36). – С. 3-6. – ISSN 1998-6912
873454
  Шидловський І. Найстаріший Зоологічний музей України : музеї України // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 18-21
873455
  Біляшівський М.М. Найстаріший у столиці // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 44-46
873456
  Левинський А. Найстаріший український журнал: "Всесвіту" - 95! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 28 лютого (№ 7/8). – С. 11
873457
   Найстарішому хімічному виданню країни УХЖ - 90 років // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2015. – Т. 81, № 9/10, сентябрь - октябрь. – С. 3-6. – ISSN 0041-6045
873458
  Осташко Т. Найстарша гетьманівна Скоропадська // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 15 (387), 17-23.04 2015 р. – С. 42-44. – ISSN 1996-1561


  Про освітні реформи в Україні.
873459
  Франко І.Я. Найстарші памятки німецької поезії IX - XI вв. / Тексти, переклади й пояснення Івана Франка. – Львів : Загальна друкарня, 1913. – 64 с. – (Міжнародня бібліотека ; Ч. 9)
873460
  Степаненко М. Найсучасніші зміни в лексико-семантичному ладі української мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 9 (672). – С. 28-30. – ISSN 0130-5263
873461
  Кирчів Р. Найтепліші спогади про Наталію Сергіївну Шумаду // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 629-630. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
873462
  Лапина Т. Найти единомышленников! : политика профессионального взаимодействия / Татьяна Лапина // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 3. – С. 37-39. – ISSN 0869-4915


  Описан опыт работы Центральной муниципальной библиотеки имени Н.А. Некрасова (г. Ижевск, Россия) в социальном партнерстве с муниципальными органами власти, средствами массовой информации, учреждениями культуры и другими организациями.
873463
  Фадеева М.Г. Найти здоровье / М.Г. Фадеева. – Минск, 1990. – 157с.
873464
  Михайлова С.Д. Найти и выразить себя / С.Д. Михайлова. – М : Искусство, 1989. – 61 с.
873465
   Найти и обезболить. РСР предложил свою помощь в реорганизации вузов / по материалам прес-службы РСР // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 8 июня (№ 23)


  Российский союз ректоров представил на заседании Рабочей группы Минобрнауки РФ по оценке последствий реорганизации вузов пакет предложений по совершенствованию критериев и механизмов оценки процедур реорганизации и ликвидации высших учебных ...
873466
  Василенко Г.И. Найти и обезвредить / Г.И. Василенко. – Москва, 1987. – 459с.
873467
  Першин Э.Г. Найти и обезвредить : повести, рассказ-хроника / Э.Г. Першин. – Киев : Радянський письменник, 1991. – 336с.
873468
  Альтшуллер Г.С. Найти идею / Г.С. Альтшуллер. – Новосибирск, 1986. – 209с.
873469
  Альтшуллер Г.С. Найти идею / Г.С. Альтшуллер. – Новосибирск, 1991
873470
  Барвиш Б.Я. Найти колокольчик : повесть / Белла Барвиш. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1983. – 128 с.
873471
  Эрлих Э. Найти месторождение // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 12. – С. 69-88. – ISSN 0321-1878
873472
  Атаян Р.А. Найти потерянное : повесть-трилогия / Рафаэл Атаян ; пер. с арм. Н. Алексаняна ; худож. В. Серебряков. – Москва : Советский писатель, 1985. – 318 с. : ил.
873473
  Атаян А Р. Найти потерянное / А Р. Атаян. – Москва, 1985. – 320с.
873474
  Койчуев Т. Найти пути от накопления проблем к их решению // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 7. – С. 5-19. – ISSN 0207-3676


  В статье рассмотрены роль Человека в Мировом развитии и ценности его жизни, как на пути цивилизационного развития Человек выбирает свое жизнеустройство, создает экономику - фундамент жизнеобеспечения, совершает научные открытия и формирует духовную ...
873475
  Любач Никол Найти Ратко Младича : общество / Любач Никол, Спира Энди // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 130-143 : Фото. – ISSN 1029-5828
873476
  Устьянцев В.А. Найти свой причал. / В.А. Устьянцев. – М., 1986. – 332с.
873477
   Найти свою звезду. – М., 1974. – 80с.
873478
  Сукиасян Эдуард Найти свою специальность // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С.79-81. – ISSN 0869-4915
873479
  Осипов В.Ф. Найти себя / В.Ф. Осипов. – Москва, 1980. – 272с.
873480
   Найти себя. – Москва : Знание, 1984. – 47с. – (Нар. ун-т. Фак. "Твоя профессия" ; №11)
873481
   Найти себя. – Донецк, 1986. – 131с.
873482
  Каткевич В.К. Найти слова. / В.К. Каткевич. – Л, 1982. – 47с.
873483
  Барто А.Л. Найти человека / Агния Барто. – Москва : Художественная литература, 1969. – 80 с. – (Роман-газета ; 14 (636), 1969)
873484
  Барто А.Л. Найти человека / Агния Барто. – Москва : Советский писатель, 1970. – 304 с. : ил.
873485
  Барто А.Л. Найти человека / Агния Барто. – Москва : Советский писатель, 1975. – 281, [6] с. : ил.
873486
  Голда Д. Найтонші порухи душі і найскладніші наукові викладки можна висловити українською мовою // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Березень (№ 3)


  Член ради Товариства української мови (ТУМ) Київського університету ім.. Т. Шевченка розмірковує про стан української мови в Україні, про історію та сьогодення використання її в науковій сфері та викладання нею у вузах України. Коротка інформація про ...
873487
  Коцур А. Найтрагічніший кошовий отаман Запорозької Січі П.І. Калнишевський // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 217-230. – ISBN 978-966-2464-25-2
873488
  Пирогів Андрій Найтуристичніший емірат : Вояж-колекція / Пирогів Андрій, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 46 : Іл.
873489
  Витвицький В. Найтяжчий бій - за душу народу // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 23 лютого (№ 37). – С. 4


  До 100-річчя від дня народження Петра Федуна - "Полтава" - провідного ідеолога та публіциста ОУН УПА.
873490
  Голік О.В. Найуживаніші жанри як джерело взаємокореляційних процесів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 76-82


  У статті визначено жанрові моделі та їх властивості, які найактивніше вступають у взаємокореляційні процеси, утворюючи нові різновиди чи модифікації жанрів. The genre models and their characteristics, which the most actively join the intercorrelation ...
873491
  Ліндер Е.Р. Найуживаніші звороти англійської мови / Е.Р. Ліндер, Т.Ю. Сербул. – Київ, 1969. – 215с.
873492
  Лоссовський Найуспішніший досвід державного будівництва: до 50-ї річниці незалежності Республіки Сінгапур / Лоссовський, , Лоссовська Н І // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 43-47. – (Політичні науки)
873493
  Кіпіані Вахтанг Найуспішніші іноземці в Україні // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2007. – № 43. – С. 22-29
873494
  Савичев М.П. Найхоробріші з хоробрих : (До 40-річчя встановлення звання Героя Радянського Союзу) / М.П. Савичев. – Київ : Знание, 1974. – 61с.
873495
  Кривоший О. Найхоробріші із прекрасних: Героїчні постаті жінок-войовниць дніпровського Низу на тлі епохи // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 54-57
873496
   Найцікавіші та найнезвичніші бібліотеки Польщі / підготувала О. Білик // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (85). – С. 23-25
873497
  Горбач Н.Я. Найцінніше / Н.Я. Горбач. – Львів, 1986. – 80с.
873498
  Тарасов С.В. Найчарівніші куточки України = The most picturesque places of Ukraine = Живописные уголки Украины = Zauberwinkel der Ukraine = Les coins les plus pittoresques de l"Ukraine : [фотоальбом] / Сергій Тарасов. – Київ : Балтія-Друк, 2003. – 103, [1] с. : фот. – Текст укр., рос., нім., англ., фр. - Кн. у суперобкл. – ISBN 966-96238-3-9
873499
  Рожко В.Є. Найшанованіша православна святиня Ковельського Полісся / Володимир Рожко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2017. – 116 с. : іл. – Шифр. дубл. 2 Рожк. – Бібліогр.: с. 110-114. – ISBN 978-966-361-869-2


  У пр. № 1717106 напис: Автор. Підпис. 06.02.2018 р.
873500
  Вовчок Марко Найширший вибір лакшері-відпочинку - під час кризи! / Вовчок Марко, Гур"єва Наталі // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 66-67 : фото. – ISSN 1998-8044
873501
  Павличко Д. Найщасливіший день мого життя (до 15-ї річниці проголошення Акта про незалежність України) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 179-185. – ISBN 966-7060-98-5
873502
  Лук"янчук Г. Найщиріший український меценат // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2022. – 29 грудня 2021 - 11 січня 2022 (№ 1/2)


  Євген Харлампійович Чикаленко — визначний громадський діяч, благодійник, меценат української культури, агроном, землевласник, видавець, публіцист. Один з ініціаторів скликання Центральної Ради.
873503
  Лук"янчук Г. Найщиріший український меценат // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2022. – 12 січня 2022 - 25 січня 2022 (№ 3/4). – С. 10


  Євген Харлампійович Чикаленко — визначний громадський діяч, благодійник, меценат української культури, агроном, землевласник, видавець, публіцист.
873504
   Найщиріші привітання з нагоди ювілею! // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 101
873505
  Півнюк Н. Найяскравіша зірка у сузір"ї поетів Сходу / Н. Півнюк, Н. Гребницька // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева ; редкол.: К. Бикова, Л. Вознюк, Є. Волощук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (462), грудень. – С. 13-18
873506
   Найяскравіше враження від Чехії - карнавал у Чеському Крумлові : Наші переможці // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 118-119 : Фото
873507
  Андрієвський Л. Найяскравіше світло українського театру // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 5-11 березня (№ 10). – С. 13


  Книга Володимира Корнійчука "Марія Заньковецька. Світова велич генія національного".
873508
  Шукшин В.М. Наказ / В.М. Шукшин. – Барнаул, 1980. – 271с.
873509
  Казыбаев К. Наказ : роман и повести / К. Казыбаев; пер. с каз. Б.Момыш-Улы. – Алма-Ата : Жалын, 1982. – 328 с.
873510
   Наказ "Про Всеукраїнський огляд-конкурс професійно-технічних навчальних закладів на кращу організацію роботи з охорони праці // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 4. – С. 15-19 : табл.
873511
  Табачник Д.В. Наказ "Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України" / Д.В. Табачник, М.В. Болотських, О.І. Хохотва // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 4. – С. 4-5
873512
  Екатерина ІІ (императрица) Наказ ... Екатерина Вторыя самодержицы Всероссийския данный Комиссии о сочинении проекта нового уложения. – Спб, 1770. – 403с.
873513
   Наказ №357 від 07.05.2007 р. "Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 р. № 132 "Про затвердження навчальних закладів 12-річної школи" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 2-4 : табл.
873514
   Наказ Афанасию Филипповичу Пашкову на воеводство в Даурской земле 1655 / Изд. под ред. А.Н. Труворова. – Санкт-Петербург : [Тип. В.С. Балашева и К*], 1894. – 37 с. – Отд. оттиск: Русская историческая библиотека. 1894, т. 15


  Экз. № 47464: Из книг Н. Полонской
873515
   Наказ Борису и Семену Пазухиных посланным в Бухару, Балх и Юрген 1669 / Изд. под ред. А.Н. Труворова. – Санкт-Петербург : [Тип. В.С. Балашева и К*], 1894. – 91 с. – Отд. оттиск: Русская историческая библиотека. 1894, т. 15


  Экз. № 47464: Из книг Н. Полонской
873516
  Дугинец А.М. Наказ Вацлава Гудбы / А.М. Дугинец. – М, 1967. – 158с.
873517
   Наказ виборців Сталінської міської Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів першого скликання, 1935. – 38 с.
873518
   Наказ Всесоюзного піонерського зльоту. – Х., 1930. – 136с.
873519
   Наказ голови Комітету по фізичній культурі і спорту при Раді Міністрів СРСР 1 жовтня 1954 р.. – К., 1955. – 32с.
873520
  Маклаков В.А., Пергамент О.Я. Наказ Государственной думы : (по работам 2-й Государственной Думы), с объяснениями / сост.: В.А. Маклаков и О.Я. Пергамент. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. бр. кн. склада "Право" ; [Тип. А.Г. Розена (Ландау)], 1907. – 114 с.


  Пергамент, Осип Яковлевич ,1868-1909
873521
   Наказ делегатам Харківської 3-ої Міської конференції спілки "Робос" від профколективу Комуніверситету ім. тов. Артема. – Харків. – 16с.
873522
   Наказ Державного Комітету природних ресурсів України від 20 травня 2005 року № 95 "Щодо уточненого місцезнаходження географічного центру України" // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 5
873523
   Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 14 квітня 2011 р. № 23 "Про упорядкування застосування Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000" : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 3
873524
   Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 14 липня 2011 р. № 25 "Про затвердження Класифікатора інформації, яка відображається на підготовленій до видання топографічній карті масштабу 1:10 000, 3-тє видання, виправлене та доповнене : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 5
873525
   Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 14 травня 2010 р. № 43 "Про затвердження Кодексу усталеної практики "топонімічні настанови (для видавців карт та інших видавців)" : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 7
873526
   Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 16 серпня 2011 р. № 26 "Про внесення змін до наказу Укргеодезкартографії від 14.04.2011 №24 "Про упорядкування застосування Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000" : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 6. – С. 5
873527
   Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 17 березня 2010 р. № 28 "Про затвердження Кодексу усталеної практики "Правила передачі українською мовою географічних назв і термінів Албанії" : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 6
873528
   Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 17 березня 2010 р. № 29 "Про затвердження Кодексу усталеної практики "Правила передачі українською мовою географічних назв і термінів Македонії (колишньої Югославської Республіки Македонія" : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 6
873529
   Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 17 березня 2010 р. № 30 "Про затвердження Кодексу усталеної практики "Правила передачі українською мовою географічних назв і термінів Словенії" : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 7
873530
   Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 18 січня 2010 № 6 "Про затвердження Розміру плати за окремі види топографо-геодезичної та картографічної інформації на 2010 рік" : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 3-6
873531
   Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 18 січня 2011 р. №3 "Про затвердження Розміру плити за окремі види топографо-геодезичної та картографічної інформації на 2011 рік" : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 1. – С. 7-10 : Табл.
873532
   Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 19 червня 2009 р. № 59 "Про затвердження Кодексу усталеної практики "Структура та зміст Державного реєстру географічних назв" : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 3-9. – Бібліогр.: 4 назви
873533
   Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 29 грудня 2009 р. № 96 "Про затвердження зрака посвідчення власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем" : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 7
873534
  Екатерина ІІ (императрица) Наказ ея императорского величества Екатерины Вторыя самодержицы всероссийския, данный комиссии о сочинении Нового уложения. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева, 1893. – [4], IV, 455 с. – Парал. тит. л. на фр. яз. - Текст "Наказа" парал. на рус. и фр. яз. - С. 5-53 первой паг.: Библиографические примечания к изданиям "Наказа" с 1767 по 1893 год / И.Г. Безгин


  Безгин Илья Григорьевич (1852-1907)
873535
  Екатерина ІІ (императрица) Наказ ея императорского величества Екатерины Вторыя самодержицы всероссийския, данный комиссии о сочинении Проекта Нового уложения. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева ; [Тип. П.О. Яблонского], 1893. – 54, 201 с. – Парал. тит. л. на фр. яз. - Текст "Наказа" парал. на рус. и фр. яз. - С. 5-53 первой паг.: Библиографические примечания к изданиям "Наказа" с 1767 по 1893 год / И.Г. Безгин. – С. 5-53 первой паг.: Библиографические примечания к изданиям "Наказа" с 1767 по 1893 год / И.Г. Безгин


  Безгин Илья Григорьевич (1852-1907)
873536
  Забаштанський В.О. Наказ каменярів : поезії / В.О. Забаштанський. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 55 с.
873537
  Лисенко В.О. Наказ лейтенанта Вершини / В.О. Лисенко. – К., 1984. – 252с.
873538
   Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014 № 65 "Про затвердження Вимог до до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт" // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (90). – С. 3-4. – ISSN 2311-9780
873539
  Ніколаєнко С.М. Наказ Міністерства освіти і науки України. Про режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 37
873540
   Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 5.11.09 р. № 586 "Про затвердження Стандарту Міністерства охорони навколишнього середовища "Правила розроблення нормативних документів ..." : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 6
873541
   Наказ Міністерства України у справах сім"ї, молоді та спорту // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 12. – С. 2
873542
   Наказ МОН України "Про заходи щодо поліпшення профілактики з попередження побутового травматизму серед дітей" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 2
873543
  Квіт С.М. Наказ МОН України "Про проведення навчання, підвищення кваліфікації та перевірки знань посадових осіб з питань безпеки життєдіяльності" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 2
873544
   Наказ МОН України Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 2
873545
  Табачник Д. Наказ МОНМСУ № 791 "Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 7. – С. 2
873546
   Наказ народа. – М., 1943. – 183с.
873547
   Наказ по Міністерству сільського господарства Української РСР від 19 травня 1956 року №351. – К., 1956. – 29с.
873548
   Наказ Президента України про План заходів із виконання обов"язків і зобов"язань України, що випливають із її членства в Раді Європи // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 2-5
873549
   Наказ Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України : наказ Міністерства освіти і науки України від 15 січня № 32 // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 1. – С. 6. – ISSN 2409-9805
873550
   Наказ про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 2
873551
   Наказ про затвердження Табеля термінових та строкових донесень Міністерства освіти і науки України з питань цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 3, березень. – С. 2-3
873552
   Наказ про затвердження Табеля термінових та строкових донесень Міністерства освіти і науки України з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 2-8
873553
   Наказ про затвердження Табеля термінових та строкових донесень Міністерства освіти і науки України з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності (Продовження) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 2, лютий. – С. 2-9
873554
  Прохоров В.В. Наказ про затвердження типового положення про комісію з питань охорони праці підприємства // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 6. – С. 33-35
873555
   Наказ про організацію захисту бурякових культур від шкідників на 1930 рік. – К., 1930. – 56с.
873556
  Куценко Т.В. Наказ про підготовку та проведення Дня ЦЗ та комплексного об"єктового тренування в школі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 18-19
873557
   Наказ про планове навчання і перевірку знань працівників установ, закладів, організацій і підприємств освіти і науки з питань безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 1. – С. 2-7 : табл.
873558
   Наказ ректора Київського університету про запровадження Премії імені Тараса Шевченка : Премію затверджено Вченою радою Київського університету від 4 травня 1989 р. №10 // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 8. – ISBN 978-966-439-757-2
873559
   Наказ Родины, 1950. – 64с.
873560
   Наказ Служби безпеки України від 24 лютого 2010 р. № 123 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю" : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 7-8
873561
   Наказ Служби безпеки України від 25 листопада 2009 р. № 755 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю" : офіційна хроніка // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 5--7
873562
  Исаковский М.В. Наказ сыну / М.В. Исаковский. – Москва, 1943. – 80с.
873563
   Наказ та додатки депутатам міської, районової і сільських Рад м. Києва та приміської зони. – К., 1935. – 108с.
873564
  Навроцький Д. Наказ у військовій сфері як обставина, що виключає злочинність діяння // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 111-115. – ISSN 2311-6676
873565
  Худякова О.В. Наказ як підстава для призначення на посаду поліцейського // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (61). – C. 99-102. – ISSN 1727-1584
873566
  Монігетті К. Наказ. Оповідання. / К. Монігетті. – Одеса, 1929. – 36с.
873567
  Ганський О. Наказ: відставити! ВВП України продовжують формувати аграрії, - разом з айтішниками, металургами, працівниками торгівлі. Осторонь чомусь залишається оборонпром, хоча на нього виділяють величезні кошти // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 13 березня (№ 29). – С. 6


  "Вітчизняна економіка вступила у непростий 2019 рік. З одного боку - нібито успішні реформи, про які регулярно повторює влада. З іншого - передвиборчий рік, коли та сама влада має йти на популярні, навіть популістські кроки, що часто шкодять реформам. ...
873568
  Левицкий Г.А. Наказанеие, его основание и принципы применения по советскому уголовному праву : Автореф... канд. юр.наук: / Левицкий Г. А.; ЛГУ. – Л., 1956. – 14л.
873569
  Карпец И.И. Наказание / И.И. Карпец. – Москва, 1973. – 287с.
873570
  Гальперин И.М. Наказание : социальные функции, практика применения / И.М. Гальперин. – М, 1983. – 206с.
873571
  Авдеенко А.О. Наказание без преступления : воспоминания / А.О. Авдеенко. – Москва : Советская Россия, 1991. – 335 с.
873572
  Мазур Д.П. Наказание без преступления / Д.П. Мазур. – Краснодар, 1992. – 413с.
873573
  Сергеевский Н.Д. Наказание в русском праве XVII века : исследование Н.Д. Сергеевского, экстраорд. проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. А.Ф. Цинзерлинга ; [Тип. Министерства путей сообщ.], 1887. – XII, [2], 300 с. – Экз. дефектный, отсутств.: с. 299-300. – Библиогр.: с. 294-300
873574
  Сергеевский Н.Д. Наказание в русском праве XVII века : исследование Н.Д. Сергеевского, экстраорд. проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. А.Ф. Цинзерлинга ; [Тип. Министерства путей сообщ.], 1888. – XII, [2], 300 с. – Библиогр.: с. 294-300
873575
  Авдеев В.А. Наказание в системе уголовно-правовых средств охраны свободы личности / В.А. Авдеев, Е.В. Авдеева // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 150-156. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
873576
  Бышевский Ю.В. Наказание и его назначение / Ю.В. Бышевский, А.И. Нардев. – Омск, 1975. – 83с.
873577
  Кригер Г.А. Наказание и его применение / Г.А. Кригер. – М., 1962. – 71с.
873578
  Лысов М.Д. Наказание и его применение за должностные преступления / М.Д. Лысов. – Казань, 1977. – 157 с.
873579
  Келина С.Г. Наказание и иные меры уголовно-правового характера // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 6. – С. 51-58. – ISSN 0132-0769
873580
  Уткин В.А. Наказание и исправительно-трудовое воздействие / В.А. Уткин. – Томск, 1984. – 189с.
873581
  Анденес И. Наказание и предупреждение преступлений / Анденес И. ; пер. с англ. В.М. Когана ; под ред. и со вступ. ст. Б.С. Никифорова. – Москва : Прогресс, 1979. – 264 с.
873582
  Письменский Е.А. Наказание и судимости: соотношение уголовно-правовых институтов // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2006. – Вип. 4. – С. 54-59..
873583
  Рябушкин Н.В. Наказание ли божье? / Н.В. Рябушкин. – М., 1988. – 318с.
873584
  Герасимов И.Ф. Наказание неотвратимо / И.Ф. Герасимов, И.Н. Сорокотягин. – Свердловск, 1973. – 41с.
873585
  Поленов Г.Ф. Наказание неотвратимо / Г.Ф. Поленов, Н.Г. Поленова. – Алма-Ата, 1985. – 66с.
873586
  Бочилло П.И. Наказание неотвратимо. / П.И. Бочилло. – Красноярск, 1983. – 71с.
873587
  Иногамов Ш.Х. Наказание отбыто. Как жить дальше? / Ш.Х. Иногамов. – М., 1990. – 176с.
873588
  Васильев И.М. Наказание по советскому уголовному праву. / И.М. Васильев. – Москва, 1970. – 89с.
873589
  Шаргородский М.Д. Наказание по уголовному праву / М.Д. Шаргородский. – М.
1. – 1957. – 304с.
873590
  Шаргородский М.Д. Наказание по уголовному праву / М.Д. Шаргородский. – М.
2. – 1958. – с.
873591
   Наказание Прометея. – Л, 1988. – 576с.
873592
  Иванова Е. Наказание селом // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 26 (463). – С. 34-35


  Выпускники-бюджетники вузов опять едут про распределению - поднимать сельскую медицину и образование. Рискуя получить судебный иск, ежегодно в бега пускаются десятки тысяч молодых специалистов
873593
  Мокринский С.П. Наказание, его цели и предложения : в 3 ч. / [cоч.] С.П. Мокринского, и. д. э.-орд. проф. Томск. ун-та. – 1902-1905. – Москва : Унив. тип.
Ч. 1 : Общее и специальное предупреждение преступлений. – 1879. – [6], 157 с.
873594
  Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность / М.Д. Шаргородский. – Л., 1973. – 160с.
873595
  Плахов В.Д. Наказание: к вопросу о классификации // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 10 (318). – С. 41-48. – ISSN 0132-1625
873596
  Щестопалец Д.В. Наказания за прелюбодеяния в исламе: предварительный анализ источников // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 2. – С. 99-111. – ISSN 1608-0599
873597
   Наказания, не связанные с лишением свободы. – Москва, 1972. – 151 с.
873598
  Баев В.Г. Наказания, применяемые к несовершеннолетним: исторический и современный российский опыт / В.Г. Баев, М.И. Кольцов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 2. – С. 41-45. – ISSN 1812-3805
873599
  Юхнов О.З. Наказанные женихи. / О.З. Юхнов. – Ташкент, 1964. – 103с.
873600
  Семенов Ю.С. Наказано вижити / Ю.С. Семенов. – К., 1986. – 343с.
873601
  Лазаренко А. Наказано: знешкодити // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 1-7 лютого (№ 3). – С. 12


  Нобелівську премію миру 2013 було присуджено Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) за "широкомасштабну роботу з ліквідації хім. зброї". Фахівці саме цієї організації працюють у Сирії над знищенням її хім. арсеналу. Однак ОЗХЗ займається не лише ...
873602
  Костюченко О.А. Накази виборців - форма здійснення соціалістичної демократії / О.А. Костюченко. – К., 1983. – 49с.
873603
   Накази та обіжники по ВРНГ УСРР за 1922-23 опер. рік : сборники приказов по УСНХ. – Харьков : Редакционно-Издательский Отдел УСНХ
№ 1-2-3 ; № 3 ; № 2. – 1923. – с.
873604
   Накази, постанови колегії, інструкції та листи Міністерства юстиції Української РСР. – К, 1979. – 712с.
873605
  Бошайнен-Дуурсма Наказне провадження в Австрії та Україні: порівняльне дослідження / Бошайнен-Дуурсма, І. Ізарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 10-15. – (Юридичні науки ; вип. 2 (109)). – ISSN 1728-3817


  Однією з основних тенденцій реформування процесуального законодавства впродовж останніх десятиліть залишається забезпечення ефективності захисту прав за допомогою спрощення та пришвидшення процедур розгляду справ. Такі ідеї неодноразово лунали у ...
873606
  Татулич І.Г. Наказне провадження в цивільному судочинстві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 53-56. – (Правознавство ; Вип. 385)


  Автор ставить за мету провести комплексне дослідження питань, що стосуються наказного провадження, проаналізувати норми, за якими розглядаються справи даного виду провадження.
873607
  Бутирська І. Наказне провадження у господарському судочинстві // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7. – С. 98-109. – ISSN 1026-9932
873608
  Вербіцька М.В. Наказне провадження у цивільному процесі України : дис. ... канд. юридичних наук : 12.00.03 / Вербіцька М.В. ; Львівський національний ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2011. – 231 л. + Додаток: л. 203-210. – Бібліогр.: л. 211-231
873609
  Вербіцька М.В. Наказне провадження у цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Вербіцька М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 20 назв
873610
  Логінова С. Наказне провадження у цивільному судочинстві України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 76-79. – ISSN 0132-1331
873611
  Штефан О. Наказне провадження у цивільному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 44-49
873612
  Труфанова Ю. Наказне провадження як спрощена форма розгляду цивільних справ / Ю. Труфанова, В. Голова // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 119-124. – ISSN 2524-0129
873613
  Паракуда І.В. Наказне провадження: перспектива запровадження в господарському судочинстві України // Удосконалення правового статусу учасників відносин у сфері господарювання : зб. наук. праць : за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. м. Київ, 20 листоп. 2008 р. / Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: О.Д. Крупчан (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – С. 329-337. – ISBN 978-966-7509-59-0
873614
  Ярошенко І.С. Наказне провадження: питання теорії та практики // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 8 (46). – С. 18-23.
873615
  Кучерук К.І. Наказне провадження: питання теорії та практики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 109-112. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
873616
   Наказний гетьман Павло Полуботок // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1972. – Рік 9, ч. 2 (20), квітень - червень. – С. 5-6
873617
  Беляев И.Д. Наказные списки соборного уложения 1851 года или Стоглава (посвящается И.С. Аксакову) : исследование о постепенном изменении значения крестьян в русском обществе / соч. И. Беляева. – Москва : Тип. Бахметьева, 1863. – 57 с. – ([Памятники русского церковного законодательства])
873618
  Михайлова В.И. Наказы и приговоры сельских сходов первой Государственной думе. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Михайлова В.И.; Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1976. – 19л.
873619
  Рябчук Г.Ф. Наказы изберателей / Г.Ф. Рябчук. – М, 1958. – 38с.
873620
  Старовойтов Н.Г. Наказы избирателей / Н.Г. Старовойтов. – М., 1975. – 111с.
873621
  Коток В.Ф. Наказы избирателей в социалистическом государстве / В.Ф. Коток. – Москва, 1967. – 135с.
873622
   Наказы малороссийским депутатам 1767 года и акты о выборах депутатов в Комиссию сочинения уложения. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1889. – IV, 292, XX с.
873623
  Никифоров Н.И. Наказы третьего сословия Аррасского бальяжа в 1789 г. / Соч. студ. Имп. Ун-та Св. Владимира Н.И. Никифорова, Н.П. Руткевича и В.Н. Евстафьева ; Под ред. проф. П.Н. Ардашева. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – VIII, 176 с.
873624
  Гельмонд С.И. Накал / С.И. Гельмонд. – М., 1963. – 74с.
873625
  Лайцен Л. Накал : избранное / Линард Лайцен; пер. с лат. Г.Горского. – Рига : Латгосиздат, 1963. – 304 с.
873626
  Макаров С А. Накануе прощания / С А. Макаров. – М, 1986. – 380с.
873627
  Тургенев И.С. Накануне / И.С. Тургенев. – Птгр., 1917. – 239-423с.
873628
  Мак-Кенна Накануне / Мак-Кенна. – Л., 1925. – 184с.
873629
  Кармен Л.О. Накануне / Л.О. Кармен. – Москва-Л., 1927. – 187с.
873630
  Тургенев И.С. Накануне / И.С. Тургенев. – М., 1944. – 139с.
873631
  Тургенев И.С. Накануне / И.С. Тургенев. – Омск : ОГИЗ, 1948. – 132 с.
873632
  Тургенев И.С. Накануне / И.С. Тургенев. – Рига : Латгосиздат, 1949. – 160 с.
873633
  Тургенев И.С. Накануне / И.С. Тургенев. – М.-Л., 1949. – 151с.
873634
  Тургенев И.С. Накануне / И.С. Тургенев. – Петрозаводск, 1953. – 152 с.
873635
  Тургенев И.С. Накануне / И.С. Тургенев. – Москва, 1954. – 271 с.
873636
  Арбузов А.Н. Накануне / А.Н. Арбузов. – Москва, 1955. – 80с.
873637
  Тургенев И. Накануне / И. Тургенев, 1956. – 274с.
873638
  Мстиславский С.Д. Накануне / С.Д. Мстиславский. – Москва, 1958. – 230с.
873639
  Станкевич А.А. Накануне / А.А. Станкевич. – Харьков, 1959. – 734с.
873640
  Бурлака Ф.Н. Накануне : роман / Ф.Н. Бурлака. – Москва, 1959. – 415 с.
873641
  Шахтман Э. Накануне / Э. Шахтман. – М., 1965. – 236с.
873642
  Кузнецов Н.Г. Накануне / Н.Г. Кузнецов. – М., 1966. – 344с.
873643
  Мстиславский С.Д. Накануне / С.Д. Мстиславский. – Москва, 1966. – 253с.
873644
  Садулаев А. Накануне / А. Садулаев. – Грозный, 1967. – 31с.
873645
  Кузнецов Н.Г. Накануне / Н.Г. Кузнецов. – М., 1969. – 376с.
873646
  Сирас А. Накануне / Амаяк Сирас ;. – Москва, 1973. – 384 с.
873647
  Кузнецов Н.Г. Накануне / Н.Г. Кузнецов. – М., 1989. – 399с.
873648
  Кузнецов Н.Г. Накануне / Н.Г. Кузнецов. – М., 1991. – 731с.
873649
  Тургенев И.С. Накануне [Електронний ресурс] : аудиокнига / И.С. Тургенев; читает Р. Мухамедзянов ; "ИД "Равновесие", "Комфортное чтение". – Москва : Равновесие, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : проц.Pentium-II, пам. 256 МБ ОЗУ, дисков. CD/DVD-ROM, Windows 98/2000/XP, звук. карта, формат МР3.-Время звуч. 7 ч. 01 мин.- Заглавие с этикетки диска. – (Русская классика ; CD - Слушай!)


  Иван Сергеевич Тургенев ( 1818 - 1883 ) - русский писатель, чье творчество ознаменовало новый этап в развитии русского реализма. Мастер слова и психологического анализа , И. С. Тургенев оказал существенное влияние на развитие русской и мировой ...
873650
  Молотов В.М. Накануне 15 съезда партии / В.М. Молотов. – Москва-Л., 1927. – 71с.
873651
  Вакар В. Накануне 1905 г. в Киеве (Июльская стачка 1903 года) / В. Вакар. – Київ, 1925. – 156с.
873652
  Нижников В.Т. Накануне Великого Октября / В.Т. Нижников. – М., 1972. – 320с.
873653
  Реутов Г.Н. Накануне Великой Отечественной : Советско-германские отношения, май 1939-июнь 1941 : в помощь лектору / Г.Н. Реутов ;. – Санкт-Петербург : Знание, 1991. – 22 с.
873654
  Кошкин А. Накануне войны на Тихом океане // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1973. – Вып. 11 : Зарубежная военно-историческая литература о второй мировой войне. – С. 84-89
873655
  Далем Ф. Накануне второй мировой войны. 1938 г. - август 1939 г. : Воспоминания / Франц Далем. – Москва : Политиздат
[Т.] 2. – 1982. – 352с. : Библиогр. в примеч.
873656
  Киреев А.Ф. Накануне грозы : Повесть / А.Ф. Киреев. – Москва, 1976. – 95с.
873657
  Новиков В.Н. Накануне и в дни испытаний / В.Н. Новиков. – Москва, 1988. – 397с.
873658
  Блос Вильгельм Накануне и эпоха возрождения Наполеона Бонапарте : Пер. с нем. / В.Б. – Санкт-Петербург : Типо-лит. "Энергия", 1911. – 457, III с.


  Пер. также под загл.: На рубеже XIX столетия; Французская революция
873659
  Гельферих К. Накануне мировой войны. / К. Гельферих. – Москва, 1924. – 154с.
873660
  Попов Е. Накануне накануне / Евгений Попов. – Москва : Geleos; ЛГ Информэйшн Груп, 2001. – 448с. – (Лучшие писатели России). – ISBN 5-8189-0052-5
873661
  Замотин И.И. Накануне Островского. Русская драматургия 20-40 гг. / И.И. Замотин. – Минск, 1923. – 20с.
873662
  У Цзу-сян Накануне отъезда / Цзу-сян У. – М, 1960. – 263с.
873663
  Кальницкий М. Накануне первомая оравы во главе с управдомами вламывались ночью в квартиры киевлян, чтобы развесить на их балконах наглядную агитацию // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 25 апреля - 1 мая (№ 16). – С. 27


  В 1919 году весь Киев был превращен в площадку для праздничных мероприятий.
873664
  Наумов А. Накануне понедельника / А. Наумов. – Ташкент, 1978. – 109с.
873665
  Клеваев В. Накануне прекрасного дня : неоконченный роман об итальянском живописце Микеланджело Меризи да Караваджо / Вадим Клеваев ; [сост., приложения, комментарии Я.А. Хоменко]. – Киев : Факт, 2005. – 184с. – ISBN 966-359-044-0
873666
  Чудодеев Ю.В. Накануне революции 1911 г в Китае / Ю.В. Чудодеев. – М, 1966. – 200с.
873667
  Икономов В.Ф. Накануне реформ Петра Великого : очерки государственного, общественного и частного быта Московской Руси XVII в. / В.Ф. Икономов. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1903. – XXIII, 304, [2] с. – (Библиотека для самообразования / Под ред. А. С. Белкина, А. А. Кизеветтера, проф. М. И. Коновалова [и др.] ; Т. 27)
873668
  Вишневская С. Накануне свадьбы Николая Костомарова арестовали. На своей возлюбленной он женился только через 28 лет // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 12 мая (№ 65). – С. 31


  "Ровно 200 лет назад родился историк, этнограф, писатель, один из организаторов Кирилло-Мефодиевского братства Николай Костомаров."
873669
   Накануне Смуты. – М., 1990. – 621с.
873670
  Тутолмин С.Н. Накануне сухого закона 22 августа 1914 г.: крестьянские проекты борьбы с пьянством // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 29-32
873671
  Люфанов Е.Д. Накануне счастья / Е.Д. Люфанов. – Москва, 1963. – 149с.
873672
  Люфанов Е. Накануне счастья / Е. Люфанов. – Воронеж, 1964. – 150 с.
873673
   Накануне, 1931-1939. – М., 1991. – 272с.
873674
  Тургенев Иван Сергеевич Накануне. Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1969. – 352с.
873675
  Тургенев Иван Сергеевич Накануне. Отцы и дети. Степной король Лир / Тургенев Иван Сергеевич. – Ленинград : Художественная литература, 1985. – 366с. – (Классики и современники)
873676
  Тургенев Иван Сергеевич Накануне; Новь / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1985. – 445с.
873677
  Тургенев Иван Сергеевич Накануне; Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1978. – 335с.
873678
  Тургенев Иван Сергеевич Накануне; Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1979. – 335с.
873679
  Тургенев Иван Сергеевич Накануне; Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1980. – 247с.
873680
  Тургенев Иван Сергеевич Накануне; Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1987. – 317с.
873681
  Триус Ю.В. Накапливающие интерационные процессы решения некоторых задач недиффереенцируемой оптимизации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Триус Ю.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 17л.
873682
  Триус Юрий Васильевич Накапливающие интерационные процессы решения некоторых задач недифференцируемой оптимизации : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Триус Юрий Васильевич; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1987. – 146л. – Бібліогр.:л.130-142
873683
  Триус Ю.В. Накапливающие интерационные процессы решения некоторых задач недифференцируемой оптимизации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Триус Ю.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 17л.
873684
  Афиногенов В.Д. Накат штормовой волны : докум. повести и очерки / Владимир Афиногенов ; худож. В.Г. Далуда. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1985. – 158 с. – Библиогр.: ил.
873685
  Верхотуров Д. Накачали мускулы // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 8. – С. 78-80. – ISSN 1812-1896


  Внітрішні процеси в Афганістані, війна з талібами
873686
  Золя Э. Накипь : Роман / Э. Золя. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 472с.
873687
  Фидлер Ю.В. Накипь / Ю.В. Фидлер. – Баку, 1962. – 120с.
873688
  Вадимов В. Накипь / В. Вадимов. – Донецк, 1980. – 136 с.
873689
  Ежель Ю. Наклав на струни руки: як Георгій Ткаченко врятував українську національну традицію // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 5 червня ( №59)


  "У світі відомо чимало історій порятунку, де йдеться про людей чи матеріальні цінності. Втім є надважливим спасіння і нематеріальної спадщини, зокрема традицій та звичаїв. Століттями Росія намагається знищити українські традиції. І нині спостерігаємо ...
873690
  Бондарчук В. Накладання адмінстягнень за правопорушення, скоєні на залізничному транспорті // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.100-102
873691
  Іванюта Н.В. Накладання арешту на майно як засіб забезпечення позову в корпоративних спорах // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 159-165
873692
  Дубинська С. Накладання штрафів на роботодавців за порушення законодавства про працю // Юридична газета. – Київ, 2016. – 5 квітня (№ 14). – С. 23
873693
  Бахуринська М.М. Накладення адміністративних штрафів як основний засіб впливу на порушників екологічного законодавства посадовими особами екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 337-352. – ISBN 978-617-566-151-2
873694
  Удалова Л.Д. Накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого : навч. посібник / Удалова Л.Д., Гаюр І.Й. ; М-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, 2012. – 167, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 150-167. – ISBN 978-966-373-703-4
873695
  Ахтирська Н.М. Накладення арешту на кореспонденцію і застосування технічних засобів отримання інформації: досвід країн СНД // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 16-18.
873696
  Малярчук Л.С. Накладення арешту на кошти боржника на банківських рахунках та їх примусове списання: де-юре і де-факто // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 141-144. – ISBN 978-966-8830-75-4
873697
  Корольов В.В. Накладення арешту на майно або грошові кошти, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб як вид забезпечення позову в цивільному судочинстві: теоретичні та практичні аспекти // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 323-331. – ISBN 978-617-566-402-5
873698
  Юрченко Л.В. Накладення арешту на майно та дотримання конституційних прав громадян України // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 14-17. – ISBN 966-435-028-1
873699
  Верхогляд О.В. Накладення арешту на майно як засіб забезпечення вирішення завдань кримінального судочинства // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 260-269
873700
  Пянтковська О. Накладення арешту на майно як спосіб забезпечення позову в цивільному процесі: окремі проблемні аспекти // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 5 (79). – С. 13-18


  У статті досліджено один зі способів забезпечення позову, а саме накладання арешту на майно або грошові кошти, що належать відповідачеві і перебувають у нього або в інших осіб.
873701
  Якуба О. Накладення арешту на майно: особливості виконання рішень суду шляхом накладення арешту на майно в реформовіаних сільськогосподарських підприємствах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.103-107
873702
  Дехтярьов Євген Накладення арешту на поточні банківські рахунки під час розслідування злочинів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 163-165
873703
  Ябров А.С. Накладки / А.С. Ябров. – Кемерово, 1966. – 125с.
873704
  Шперлих А. Накладные расходы в себестоимости производства / А. Шперлих. – М.-Л., 1927. – 178с.
873705
  Чернявский А.П. Накладные расходы в строительстве и пути их снижения : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Чернявский А.П. ; Киев. ин-т нар. хоз. – Киев, 1965. – 22 с.
873706
  Узор И.И. Накладные расходы и пути их снжиения в социалистической промышленности / И.И. Узор. – М., 1956. – 150с.
873707
  Іванеско М.І. Наклепники на замовлення / М.І. Іванеско. – Ужгород, 1986. – 205с.
873708
   Наклонение. – Л., 1975. – 56с.
873709
  Мальчуков А.Л. Наклонение во взаимодействии с другими категориями: опыт типологического обзора / А.Л. Мальчуков, В.С. Храковский // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 9-32. – ISSN 0373-658Х


  В статье рассматривается взаимодействие наклонения с другими грамматическими категориями глагола. Особое внимание уделяется синтагматическому взаимодействию, когда выбор одной из граммем категории наклонения ограничивает употребление или ...
873710
  Рязанова Н.К. Наклонения английского глагола / Н.К. Рязанова. – М, 1977. – 112с.
873711
  Ковалевский И.Е. Наклонились вербы / И.Е. Ковалевский. – Ростов -на-Дону, 1961. – 71с.
873712
  Костюков Н.А. Наклонное отражение ударных и детонациональных вольн в пористых средах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.17 / Костюков Н. А.; АН СССР, Сиб. от-ние, Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.17
873713
  Восанчук Наклонные асимптоты предельных кривых БКЗ и их интерпретация / Восанчук, с.И. – Київ, 1969. – 7-с.
873714
  Алдамжаров К.Б. Наклономерно-деформографические наблюдения на геофизических станциях Казахстана / К.Б. Алдамжаров, О.В. Сергеев, А.В. Тихомиров. – Алма-Ата : Наука, 1984. – 87 с.
873715
  Балавадзе Б.К. Наклоны и деформации земной коры в районе Ингурской ГЭС / Б.К. Балавадзе, В.Г. Абашидзе ; АН ГССР, Ин-т геофизики. – Тбилиси : Мецниереба, 1985. – 116 с. : ил. – Библиогр.: с. 108-114
873716
  Каралийчев А. Наковалня или чук / А. Каралийчев. – София, 1954. – 172с.
873717
  Каралийчев А. Наковалня или чук / А. Каралийчев. – София, 1958. – 200с.
873718
  Каралийчев А. Наковальня или молот / А. Каралийчев. – София, 1966. – 184с.
873719
  Грицюта Н.М. Накове вивчення етичних аспектів рекламної комунікації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 145-150. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  Аналітичне осмислення етики рекламної комунікації, вивчення її впливу на моральну свідомість суспільства - актуальна проблема сучасного рекламознавства. Автор акцентує увагу на найбільш проблемних аспектах, які вимагають студіювання, і визначає ...
873720
  Шевырев И.Я. Накожные паразиты млекопитающих, как деятели естественного подбора / И.Я. Шевырев. – [Санкт-Петербург] : Тип. Н.А.Лебедева, 1892. – 20 с. – Отд. оттиск из: Труды Спб. Общ. Естествоисп., 1892 г.
873721
  Басби Ш. Наконец-то! / Ширли Басби ; [пер. с англ. Т.В. Трефиловой]. – Москва : АСТ, 2002. – 320 с. – (Праздник любви). – ISBN 5-17-012589-5
873722
   Наконечний Олександр Григорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 327- 328. – ISBN 978-966-439-754-1
873723
   Наконечний Олександр Григорович : президент Академії з 2014 року // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 21-22. – ISBN 978-617-7530-19-9
873724
  Балашов Е.П. Накопители информации с подвижным магнитным носителем / Е.П. Балашов; Д.Х. Атанасов. – Ленинград : Энергоиздат. Ленингр. отд-ние, 1982. – 206 с. : ил. – Библиогр.: с. 202 -203
873725
  Гулиа Н.В. Накопители энергии / Н.В. Гулиа. – М., 1980. – 151с.
873726
  Маховичный Н. Накопители энергии / Н. Маховичный. – Москва, 1980. – 64 с.
873727
  Майков Е.В. Накопительная система оценки успеваемости студентов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 3-20. – (Педагогическое образование ; № 2)
873728
   Накопительные трубки с видимым изображением. – М., 1959. – 73с.
873729
  Абраменко Анна Накопительный вклад // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 6 (2933). – С. 64-71 : фото
873730
  Короткова О.З. Накопичення 137 С S основними ягідними рослинами лісів українського Полісся : Автореф... канд. с. г.наук: 03.00.16 / Короткова О. З.; М-во аграрн. політики Укр., Держ. агроекол. Акад. Укр. – Житомир, 2000. – 19л.
873731
  Ступенко О.В. Накопичення 137Cs в урожаї сільськогосподарських культур залежно від впливу агрохімічних чинників / О.В. Ступенко, П.І. Витриховський, В.В. Гірник // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 140-145 : табл. – Бібліогр.: с. 144-145. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
873732
  Мельник В.В. Накопичення 137Сs у рослинах трав"яно-чагарничкового ярусу в умовах вологих суборів Українського Полісся / В.В. Мельник, Т.В. Курбет, І.К. Швиденко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2019. – № 1. – С. 42-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
873733
  Тищенко Д. Накопичення аскорбінової кислоти в плодах представників роду Cotoneaster (Medic.) Bauhin (Rosaceae) за умов міста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 148-149. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Визначено динаміку вмісту аскорбінової кислоти в плодах інтродуцентів роду Cotoneaster (Medic.) Bauhin в залежності від умов зростання. Встановлено відмінності у кількості аскорбінової кисллоти в плодах за різних способів зберігання. It is defined the ...
873734
  Баліцька В.В. Накопичення боргів у національній економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 142-153. – ISSN 1993-6788
873735
  Савчук І.М. Накопичення важких металів (Pb I Cd) у яловичині за використання в раціонах тритикале з люпином / І.М. Савчук, О.П. Мельничук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 82-86 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
873736
  Ситник Ю.М. Накопичення ДДТ і його метаболітів в рибах верхньої течії річки Рось / Ю.М. Ситник, О.П. Голуб, О О. Голуб // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – С. 402-404. – (Біологія ; № 3 ;Спецвип.: Гідроекологія)
873737
  Макарець М.В. Накопичення заряду на сенсорах металевого стрип-детектора під дією іонного пучка: експеримент і моделювання / М.В. Макарець, Є.О. Петренко, В.М. Пугач // Щорічник - 2012 / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2013. – за 2012 р. – С. 67
873738
  Марченко О.С. Накопичення знань в інноваційному процесі: зміст та умови // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 29-38. – (Серія "Економічна теорія та право" ; № 1 (8)). – ISSN 2218-8010
873739
  Бобошко О.П. Накопичення калози в культурі клітин пшениції, як реакції стрес-толерантності на патогенез / О.П. Бобошко, О.О. Панюта, Н.Ю. Таран // Шевченківська весна 2014: біологічні науки : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – С. 19-20
873740
   Накопичення сполук фенольної природи в культурі трансформованих коренів різних джерел експлантів гречки звичайної (Fagopyrum esculentum Moench) / О.В. Ситар, А.М. Габр, Н.Ю. Таран, І.М. Сметанська // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2013. – Vol. 6, № 3. – С. 75-82. – ISSN 1995-5537


  Досліджували параметри росту культури трансформованих коренів, вміст загальних фенолів та особливості синтезу фенольних сполук у культурах трансформованих коренів, що їх було одержано з різних джерел експлантів гречки Fagopyrum esculentum за ...
873741
   Накопичення шару легких нафтопродуктів над рівнем грунтових вод / М.С. Огняник, Н.К. Парамонова, О.М. Шпак, І.М. Запольський // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 2. – С. 95-102 : рис. – Бібліогр.: с. 101-102. – ISSN 0367-4290
873742
  Соловей Ю. Накопичувальна пенсійна система - ключова соціально-економічна реформа // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 6


  "Чи можливо зробити життя на пенсії заможним? Чи осучаснення пенсій у рамках існуючої пенсійної системи — це повноцінна реформа або ж просто її косметичні зміни? Як забезпечити справедливий розподіл пенсій залежно від віку та розміру зарплати? Чи ...
873743
  Грабовська Г.М. Накопичувальна пенсійна система як складова недержавного пенсійного фонду / Г.М. Грабовська, В.П. Заїка // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 1 (77), січень 2020 р. – С. 21-25. – ISSN 2304-5809
873744
  Юровська В.В. Накопичувальна пенсійна система: актуальні питання // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (34). – С. 52-57. – ISSN 2311-4894
873745
  [Шмигаль Д.] Накопичувальна пенсія - перший крок зроблено // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 24-31 грудня (№ 51/52). – С. 23. – ISSN 1992-9277
873746
  Ткаченко Л. Накопичувальна пенсія: не варта справа заходу? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 28 листопада - 4 грудня (№ 46). – С. 8


  Пенсійна реформа завжди залишається актуальною темою для дискусій, суперечки не оминають жодного з її аспектів. Але, мабуть, найбільше розходяться думки щодо доцільності запровадження накопичувальної системи загальнообов"язкового державного пенсійного ...
873747
  Петрушка О. Накопичувальна система державного пенсійного страхування: переваги та ризики запровадження в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 119-127. – ISSN 1818-5754
873748
  Алексеєнко Л. Накопичувальна система пенсійного забезпечення в Україні: теоретико-прикладний дискурс // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (99), січень - березень. – С. 22-32. – ISSN 2786-4537
873749
  Орловський О.Я. Накопичувальна система пенсійного страхування України: подальші шляхи розвитку // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 417-421. – ISBN 978-966-458-401-9
873750
  Леонов Д. Накопичувальна складова пенсійної системи України: місце недержавних пенсійних фондів // Ринок цінних паперів України : вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 57-74
873751
  Зубик С.П. Накопичувальне пенсійне забезпечення як фактор розвитку економіки // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (684/685). – С. 71-81 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2522-9303
873752
  Салига С.Я. Накопичувальне страхування життя на ринку фінансових послуг України / С.Я. Салига, С.А. Шумікін // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 190-195. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
873753
  Лозова Г. Накопичувальне страхування життя як інструмент мінімізації ризиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 27-29. – (Економіка ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Робота присвячена аналізу такого сегменту як накопичувальне страхування життя на страховому ринку України, порівнянню їх із загальносвітовими тенденціями в цій сфері, а також обґрунтуванню заходів щодо посилення конкурентних позицій національних ...
873754
  Папазова О. Накопичувальне страхування життя як конкурентоздатна альтернатива недержавному пенсійному хабезпеченню / О. Папазова, В. Манакіна // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 3 (103). – С. 36-43. – ISSN 1728-9343
873755
  Зубик С. Накопичувальний рівень пенсійної системи. У пошуках моделі та параметрів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-26 липня (№ 28). – С. 7


  "Зміни до правил призначення пенсії за віком і формули її обчислення, ухвалені у жовтні 2017 р., є лише першим, параметричним, етапом пенсійної реформи. На черзі - структурний етап пенсійної реформи, який передбачає запровадження обов"язкового ...
873756
  Ткаченко Л. Накопичувальний рівень пенсійної системи: якою може бути українська модель? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 7-13 квітня (№ 13). – С. 8


  "Під час палких дискусій довкола заходів жовтневої пенсійної реформи увагу було прикуто до змін у правилах призначення пенсії за віком та формули її обчислення, тоді як питання другого накопичувального рівня і, зокрема, встановлення чіткої дати його ...
873757
   Накопичування світлосуми керамікою ZnS-Cu при рентгенівському збудженні / Г.В. Весна, В.Я. Дегода, Т.О. Кучакова, В.А. Макара, А.И. Проскура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 342-350. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлено, що при рентгенівському збудженні кристалофосфорів, на відміну від фотозбудження, висвічуючою дією збуджуючого випромінювання можна знехтувати. Це дозволяє досягати при рентгенівському збудженні майже повної перезарядки глибоких пасток. ...
873758
  Николаев А.Б. Накопление багатств и рост нищеты при капитализме / А.Б. Николаев. – М, 1961. – 40с.
873759
  Павлов А.Н. Накопление белка в зерне пшеницы и кукурузы. / А.Н. Павлов. – М., 1967. – 339с.
873760
  Хасилов Т.С. Накопление в колхозах и роль финансово-кредитной системы в его увеличении. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.10 / Хасилов Т.С.; Азерб.ин-т нар.хоз. – Баку, 1974. – 41л.
873761
  Исаев Д.К. Накопление в колхозах. : Автореф... канд. эконом.наук: 590 / Исаев Д.К.; АН АзССР. Отд. обществ. наук. – Баку, 1970. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
873762
  Панченко Н.Ф. Накопление в колхозах. / Н.Ф. Панченко, В.А. Ломакин. – М., 1976. – 207с.
873763
   Накопление веществ в малых озёрах Юго-Восточной Литвы. – Вильнюс, 1975. – 479с.
873764
   Накопление вещества в озёрах. – Москва : Наука, 1964. – 195с.
873765
  Айдынбеков Салам Накопление денежных средств и неделимиые фонды колхозов. (По материалам колхозов Азербайдж. ССР на 1953 - 1959 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Айдынбеков Салам М.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1961. – 21л.
873766
  Костычев С. Накопление живой материи на Земле / С. Костычев. – Ленинград, 1925. – 56 с. – (Библиотека естествознания)
873767
  Ерыгин П.К. Накопление и аграрные отношения / П.К. Ерыгин. – Ростов н/Д, 1979. – 166с.
873768
  Воронин В.М. Накопление и его роль в развитии интернационального характера социалистической собственности / В.М. Воронин. – Ростов-на-Дону, 1982. – 142с.
873769
  Николекнко Ю.В. Накопление и его роль в социалистическом воспроизводстве : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.001 / Николекнко Ю. В.; КГУ. – К., 1978. – 48л.
873770
  Спицын А.Т. Накопление и инвестиции: новые тенденции использования / А.Т. Спицын. – Алма-Ата, 1990. – 207 с.
873771
  Зайцев В.И. Накопление и интенсификация общественного производства в колхозах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Зайцев В.И. ; МГУ. – Москва, 1969. – 14 с.
873772
   Накопление и коммутация энергии больших плотностей : пер. с англ. – Москва : Мир, 1979. – 474 с.
873773
  Комаров И.С. Накопление и обработка информации при инженерно-геологческих исследованиях / И.С. Комаров. – М., 1972. – 295с.
873774
  Сухоносенко Н.Д. Накопление и потребление в колхозах / Н.Д. Сухоносенко. – М., 1967. – 151с.
873775
  Сухоносенко Н.Д. Накопление и потребление в колхозах. (На матер. колхозов Украины). : Автореф... канд. экон.наук: / Сухоносенко Н.Д.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1964. – 18л.
873776
  Насритдинова С.С. Накопление и потребление в колхозах. (На материалах УзССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Насритдинова С.С.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1968. – 20л.
873777
  Ошаровский Б.Я. Накопление и потребление при социализме / Б.Я. Ошаровский. – Киев, 1967. – 43с.
873778
  Ошаровский Б.Я. Накопление и потребление при социализме / Б.Я. Ошаровский. – Киев, 1969. – 50с.
873779
  Пидгайко Г.С. Накопление и потребление при социализме / Г.С. Пидгайко. – Київ, 1970. – 43с.
873780
  Сорокин А.В. Накопление и потребление при социализме / А.В. Сорокин. – Рига, 1973. – 43с.
873781
  Борисов Е.Ф. Накопление и потребление при социализме / Е.Ф. Борисов. – Москва : Экономика, 1973. – 62 с.
873782
  Хомелянский Б.Н. Накопление и потребление при социализме. / Б.Н. Хомелянский. – Новосибирск, 1969. – 27с.
873783
   Накопление и преобразование органического вещества в современных морских осадках. – М., 1956. – 344с.
873784
   Накопление и преобразование органического вещества современных и ископаемых осадков. – Москва : Наука, 1978. – 209с.
873785
   Накопление и преобразование органического вещества современных и ископаемых осадков : Сб-к научных трудов. – Москва : Наука, 1990. – 204с.
873786
   Накопление и преобразование седикахитов. – М., 1979. – 227с.
873787
  Кислушко П.М. Накопление и пути детоксикации фенмедифами в растениях свеклы и чувствительных сорняков : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Кислушко П.М.; АН БССР. Ин-т эксп. ботаники. – Минск, 1977. – 21л.
873788
  Семенова-Тян-Шанская Накопление и роль подстилки в травяных сообществах / Семенова-Тян-Шанская. – Ленинград : Наука, 1977. – 191с.
873789
  Пархоменко Ю.М. Накопление и состояние тиамина в дрожжевых клетках как факторы регуляции его синтеза. : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Пархоменко Ю.М. ; АН УССР, Ин-т биохимии. – Киев, 1969. – 20 с.
873790
  Битюков К.К. Накопление и сохранение влаги в почве / К.К. Битюков, М.Н. Михайлов, В.Я. Попова. – Изд. 2-е, испр. и дополн. – Москва : Сельхозгиз, 1956. – 176с.
873791
  Панкратьев Ю.И. Накопление и удержание плазмы в электромагнитной ловушке : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Панкратьев Ю.И. ; МВ и ССО УССР , Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1974. – 18 с.
873792
  Грановский А.Е. Накопление и экономический рост в Индии / А.Е. Грановский. – М., 1983. – 272с.
873793
  Люксембург Р. Накопление капитала / Р. Люксембург. – Москва, 1922. – 108с.
873794
  Люксембург Р. Накопление капитала / Р. Люксембург. – Москва - Петроград : Государственное издательство, 1923. – 669 с.
873795
  Люксембург Р. Накопление капитала / Р. Люксембург. – 2-е изд., 1924. – 83с.
873796
  Люксембург Р. Накопление капитала / Р. Люксембург. – 3-е изд. – Москва
1;2. – 1924. – 538; 670с.
873797
  Борхард Ю. Накопление капитала / Ю. Борхард. – Москва-Л., 1926. – 336с.
873798
  Люксембург Р. Накопление капитала / Р. Люксембург. – Москва-Л.
1. – 1931. – 463с.
873799
  Люксембург Р. Накопление капитала / Р. Люксембург. – Москва-Л.
1. – 1934. – 479с.
873800
  Люксембург Р. Накопление капитала (К вопросу об экономическом объяснении империализма) / Р. Люксембург, 1921. – 336с.
873801
  Морозов А.В. Накопление капитала и обнищание пролетариата / А.В. Морозов. – 52с.
873802
  Федоров В.П. Накопление капитала и обнищание пролетариата / В.П. Федоров. – Москва, 1956. – 53с.
873803
  Федоров В.П. Накопление капитала и обнищание пролетариата / В.П. Федоров. – Москва, 1959. – 76с.
873804
  Круговой Т.П. Накопление капитала и обнищание пролетариата / Т.П. Круговой. – Белгород, 1959. – 76с.
873805
  Алексеев В.Н. Накопление капитала и обнищание пролетариата : очерк марксистско-ленинской теории / В.Н. Алексеев ; М-во высш., сред. спец. и проф. образования БССР, Белорус. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Минск : Изд-во Белгосун-та, 1960. – 244 с.
873806
  Гущина В.Н. Накопление капитала и обнищание пролетариата / В.Н. Гущина. – М., 1961. – 52с.
873807
  Лысаков Т.М. Накопление капитала и обнищание пролетариата. / Т.М. Лысаков. – М., 1961. – 52с.
873808
  Мансилья А.К. Накопление капитала и обнищание пролетариата. Лекция / А.К. Мансилья, Л.С. Микша. – М., 1959. – 78с.
873809
  Дингельштедт Ф. Накопление капитала и обнищание рабочего класса / Ф. Дингельштедт. – Ростов -на-Дону, 1925. – 109с.
873810
  Нагавицын М.Т. Накопление капитала и ухудшение положения рабочего класса. / М.Т. Нагавицын. – Москва, 1962. – 104с.
873811
  Маричева Л.И. Накопление капитала и ухудшение положения рабочего класса. Учеб. пособие по курсу политической экономии для студентов вечерних фак-тов. / Л.И. Маричева. – Куйбышев, 1963. – 39с.
873812
  Биллер В.К. Накопление катинных френкелевских дефектов в щелочно-галоидных кристаллах под действием облучения заряженными частицами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Биллер В.К.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1981. – 20л.
873813
  Пироженко Г.С. Накопление органического вещества под однолетними растениями при разных способах обработки почвы : Автореф... канд. с.-х.наук: / Пироженко Г.С.; Укр. акад. с.-х. наук. Укр. науч.-исслед. ин-т физиологии растений. – К., 1959. – 23л.
873814
   Накопление органического углерода в черноземах (моллисолях) под полезащитными лесными насаждениями в России и США / Ю.Г. Чендев, Т.Д. Соэр, А.Н. Геннадиев, Л.Л. Новых, А.Н. Петин, В.И. Петина, Е.А. Заздравных, С.Л. Буррас // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 49-60 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0032-180Х
873815
  Болховитинова Е.Ю. Накопление основных фондов Украины / Е.Ю. Болховитинова. – Киев, 1993. – 150с.
873816
  Ласточкина С.И. Накопление основных элементов минерального питания в биомассе озимой пшеницы, возделываемой при разных дозах азотного удобрения / С.И. Ласточкина, И.Ю. Грищенко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 114-126 : табл. – Библиогр.: с. 125-126. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
873817
  Ляхнович Я.П. Накопление пигментов и изменение размеров хлоропластов у овощных растений в условиях закрытого грунта при дополнительном освещении. : Автореф... канд. биол.наук: / Ляхнович Я.П.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. физиологии растений. – Минск, 1956. – 14л.
873818
   Накопление питательных веществ растениями кукурузы. – Уфа, 1963. – 182с.
873819
  Парлфеев В.М. Накопление повреждений в некоторых жестких полимерных материалах при стационарном и недстационарном циклическом изгебе. : Автореф... канд.техн.наук: 01.02.04 / Парлфеев В.М.; АН Латв.ССР.Ин-т механики полмеров. – Рига, 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
873820
   Накопление полициклических ароматических углеводородов в почвах и растениях тундровой зоны под воздействием угледобывающей промышленности / Е.В. Яковлева, Д.Н. Габов, В.А. Безносиков, Б.М. Кондратенок // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 11. – С. 1402-1412 : рис., табл. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 0032-180Х
873821
  Демкив Накопление радиоактивных изотопов горными растениями : Автореф... канд.биол.наук: / Демкив О. Т; АН УССР, Ин-т физиол. растений АН УССР. – К., 1967. – 20л.
873822
  Балабуха В.С. Накопление радиоактивных элементов в организме и их выведение / В.С. Балабуха, Г.Е. Фрадкин. – Москва : Медгиз, 1958. – 184 с.
873823
   Накопление релятивистских частиц. – Москва, 1963. – 232 с.
873824
  Кремнева Л.С. Накопление рибофлавина Eremothecium ashbyii при культивировании на питательных средах с использованием местного сырья. : Автореф... канд. биол.наук: / Кремнева Л.С.; АН БССР. Ин-тут эксперим. ботаники. – Минск, 1966. – 20л.
873825
  Крашенинников Ф.Н. Накопление солнечной энергии в растениях / [соч.] Ф. Крашенинникова. – Москва : Поставщик Двора Его Вел. Т-ва скоропечатник А.А. Левенсон, 1901. – 89 с.


  На тит. л. дарств. надписью: Многоуважаемому Осипу Васильевичу Баранецкому от Крашенинникова
873826
  Брагин Борис Иванович Накопление стронция-90 гидробионтами оз. Балхаш (радиоэкологическое исследование) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18, 03.00.01 / Брагин Борис Иванович; АН Казахской ССР. Объединен. учен. совет ин-тов зоологии и экспериментальной биологии. – Алма-Ата, 1974. – 21л.
873827
  Сытник Ю.М. Накопление стронция-90 и цезия-137 в компонентах экосистемы Килийской дельты Дуная : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00..18 / Сытник Ю.М. ; АН Украины, ин-т гидробиологии. – Киев, 1992. – 19 с.
873828
   Накопление тяжелых металлов в загрязненных нефтью торфяных почвах / Ю.Н. Водяницкий, А.Т. Савичев, С.Я. Трофимов, Е.А. Шишконакова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 10. – С. 1109-1114 : табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0032-180Х
873829
  Лукашев Д.В. Накопление тяжелых металлов моллюсками Anodonta anatina в условиях поступления коммунально-бытовых сточных вод в речную экосистему // Гидробиологический журнал : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 2010. – Т. 46, № 2. – С. 71-82. – ISSN 0375-8990


  Досліджено накопичення Ni, Zn та Cu мякими тканинами молюсків Anodonta anatina (L.) в районі надходження стічних вод до р. Дніпро (комунальні очисні споруди м. Києва) та р. Десни (очисні споруди м. Чернігова). Показано, що вміст Ni та Zn у молюсках ...
873830
  Лукашев Д.В. Накопление тяжелых металлов моллюсками Lymnaea stagnalis как показатель загрязнения малых водоемов // Гидробиологический журнал : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Киев, 2015. – Т. 51, № 2 (302). – С. 74-81. – ISSN 0375-8990
873831
  Гайдамак В.М. Накопление фитотоксических продуктов в средах для выращивания огурцов и томатов беспочевенным способом : Автореф... канд. биол.наук: / Гайдамак В.М.; АН УССР. – К., 1967. – 26л.
873832
  Ларина Н.С. Накопление химических элементов в верховых торфяниках подтаежного Зауралья в голоцене / Н.С. Ларина, С.И. Ларин, Г.А. Меркушина // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 812-823 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0032-180Х
873833
  Чекалинская И.И. Накопление хлорофилла, каротина и витамина "С" в кукурузе и кормовой капусте при различных условиях минерального питания. : Автореф... канд. биол.наук: / Чекалинская И.И.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1953. – 18л.
873834
  Солюс А.А. Накопление цезия-137 водными организмами в естественных условиях. : Автореф... канд. биол.наук: 090 / Солюс А.А.; АН УССР. Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1972. – 21л.
873835
  Васильева О. Накопление человеческого капитала и изобилие природных ресурсов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 12. – С. 66-77. – ISSN 0042-8736
873836
  Либкинд А.С. Накопление, капитальные вложения и фондоотдача в колхозах / А.С. Либкинд. – Москва, 1973. – 192с.
873837
  Маслов Владимир Алексеевич Накопление, нагрев и удержание плазмы в однощелевой электромагнитной ловушке при электронной инжекции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Маслов Владимир Алексеевич; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1984. – 16л.
873838
  Рувинская Л.М. Накопленное в потреблении богатство и спрос: Методика анализа и прогноза / Л.М. Рувинская. – Новосибирск : Наука, 1991. – 238 с.
873839
  Полиди Т. Накопленный дефицит инвестиций в жилищной сфере России: угрозы и перспективы // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 37-55 : табл., рис. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0042-8736
873840
  Аникина Наталья Накормить друзей счастьем : Art of Choice: Restaurant // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 28-31 : Фото
873841
  Райлян С.В. Накоторые проблемы стилистического словообразования / С.В. Райлян, А.Я. Алексеев. – Кишинев, 1980. – 200 с.
873842
  Бабич В.М. Накриття двоточкових бімодульних задач над кільцем степеневих рядів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 9-14. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою техніки накриттів і квадратичних форм досліджується зображувальний тип двоточкових бімодульних задач над кільцем степеневих рядів від однієї змінної над полем. Using covering and quadratic forms techniques we investigate representation ...
873843
  Іщенко Н. Накришити батон // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11-12 грудня (№ 235/236)


  Чим небезпечно чергове непорозуміння між Зеленським та журналістами.
873844
  Те Мен Хи Нактонган / Те Мен Хи. – М., 1966. – 111с.
873845
  Степанюк М.І. Накувала зозуля / М.І. Степанюк. – К., 1986. – 319с.
873846
  Романенко С.І. Налагодження в Україні системи статистичної інформації щодо міжнародних туристичних потоків і процес формування туристичної галузі // Вісник Київського славістичного університету : збірник наукових праць / Київський славістичний університет. – Київ, 2005. – С. 22-32. – (Економіка ; Вип. 21). – ISBN 966-7486-32-X
873847
  Іванченко С.М. Налагодження взаємодії між учасниками впровадження освітніх реформ / С.М. Іванченко, М.С. Каніболоцька // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.Є. Блинова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39 (42). – C. 178-187. – ISSN 2309-8287
873848
  Сергійчук В.І. Налагодження дипломатичних контактів Української Держави з країнами Кавказького регіону // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 7, спецвип. : Павло Скоропадський - останній гетьман України (до 140-річчя від дня народження). – С. 212-217


  У статті розповідається про започаткування дипломатичних контактів Української Держави з Азербайджаном, Вірменією й Грузією влітку 1918 р. Налогошується на рівноправності, відвертості й взаємовигідності стосунків у різних сферах життя.
873849
  Лаврентій А.С. Налагодження ефективної комунікативної взаємодії між органами державної влади та інститутами громадянського суспільства в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 21-24. – (Державне управління ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  У статі проводиться аналіз трансформації інформаційного суспільства. Висвітлено проблеми комунікативної взаємодії між органами державної влади та інститутами громадського суспільства. В статье проводится анализ трансформации информационного общества. ...
873850
  Лисак О. Налагодження ефективної системи інформування як засіб підвищення вихідної академічної мобільності // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 4 (67). – С. 68-73. – ISSN 2078-1016
873851
  Подольчак Н.Ю. Налагодження і розвиток взаємовідносин у системі "підприємство - державна податкова служба" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 59-64 : рис. – Бібліогр.: Бібілогр..: 10 назв. – ISSN 1993-6788
873852
  Сопко В. Налагодження й підтримка системи розрахунків аудиторських компаній з клієнтами: проблеми і перспективи / В. Сопко, К. Рябчук // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (99), січень - березень. – С. 128-142. – ISSN 2786-4537
873853
   Налагодження комплектних електроприводів з лінійним і нелінійним коригувальними пристроями / Д.Ю. Шарейко, І.С. Білюк, А.М. Фоменко, В. Козаченко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 196-204 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
873854
  Шуляк А. Налагодження культурних мостів Британською Радою з Україною в рамках політики ЄС "Східне партнерство" // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Сидорук Т., Шуляк А., Вознюк Є. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 2 (8). – С. 245-258. – ISSN 2522-1663
873855
  Павленко Л. Налагодження офіційних відносин між Чехословацькою Республікою та Українською Радянською Соціалістичною Республікою у 20-х роках XX ст. // Чесько-українська науково-практична конференція "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі" : матеріали конф. : 2 листоп. 2013 / "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі", Чесько-укр. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2014. – С. 21-34
873856
  Кіктенко О.В. Налагодження системи управління інноваційною діяльністю підприємств та її регулювання // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 94-96. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
873857
  Матушкін О. Налагодження співпраці українців з України та Канади у висвітлені питання окупації Криму Російською Федерацією // Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 29-33
873858
  Білай Д.В. Налагоджуємо біоритми // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 5-6
873859
   Налагоджують співпрацю // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 2


  За ініціативою генерального директора Корпорації "Науковий парк імені Тараса Шевченка" В.І. Чернюка в КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч із представниками Посольства Китайської Народної Республіки в Україні: радником з питань науки Чжаном ...
873860
  Кравченко Д. Налагодили співпрацю з геологами Норвегії // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 2


  Нещодавно викладачі геологічного факультету, доценти І.В. Віршило та Д.В. Кравченко відвідали Арктичний Університет Норвегії - Університет міста Тромсе (АУН-УТ). Метою поїздки було налагодження співпраці між геологічним інститутом АУН-УТ та геологічним ...
873861
   Наладка автоматических систем и устройств управления технологическими процессами. – М., 1977. – 400с.
873862
  Якобсон И.А. Наладка быстродействующих переключающих устройств силовых трансформаторов / И.А. Якобсон. – Москва : Энергия, 1976. – 96 с.
873863
  Рыжавский Г.Я. Наладка высокочастотных каналов защиты / Г.Я. Рыжавский. – Москва : Энергия, 1974. – 121 с.
873864
  Афанасьев П.С. Наладка деревообрабатывающих станков : [учебник для проф.-техн. училищ] / П.С. Афанасьев, А.Ф. Янишевский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1968. – 416 с. : ил.
873865
  Альбицкий Ф.Ф. Наладка и настройка систем регулирования паровых турбин / Ф.Ф. Альбицкий. – Москва, 1987. – 83с.
873866
  Щуров В.М. Наладка и обслуживание регуляторов частоты на тепловых электростанциях / В.М. Щуров. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 94 с.
873867
  Щуров В.М. Наладка и обслуживание регуляторов частоты на тепловых электростанциях / В.М. Щуров. – изд. 2-е, перераб. – Москва : Энергия, 1979. – 96 с.
873868
  Мидлтон Р.Г. Наладка и ремонт радиоэлектронных устройств, не имеющих технического описания / Р.Г. Мидлтон. – Москва, 1994. – 304 с.
873869
  Кожевников Н.Н. Наладка и эксплуатация систем смазки подшипников агрегатов Киевской ГЭС / Н.Н. Кожевников. – М., 1972. – 32с.
873870
   Наладка промышленных систем автоматического регулирования. – М., 1966. – 256с.
873871
   Наладка средств автоматизации и автоматических систем регулирования. – М., 1989. – 367с.
873872
   Наладка средств измерений и систем технологического контроля. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1990. – 399с.
873873
  Шаин А.Д. Наладка устройств телемеханики на промышленных предприятиях. / А.Д. Шаин, А.Г. Левин. – М., 1980. – 96с.
873874
  Любарев Е.А. Наладка электродвигателей постоянного тока / Е.А. Любарев. – Москва : Энергия, 1970. – 81 с. – (Библиотека электромонтера ; Вып. 306)
873875
  Воллернер Н.Ф. Наладка, регулировка и контроль радиоэлектронной аппаратуры / Н.Ф. Воллернер. – Киев, 1961. – 190с.
873876
  Сквиренко Г. Наладчики. / Г. Сквиренко. – Кишинев, 1968. – 192с.
873877
  Левитин Е.А. Налаживание приемников / Е.А. Левитин. – Москва-Ленинград, 1949. – 64 с.
873878
  Ломанович В.А. Налаживание радиоаппаратуры / В.А. Ломанович, А.Г. Соболеский. – Москва, 1968. – 304 с.
873879
  Большов В.М. Налаживание радиоприемников / В.М. Большов. – М.-Л, 1963. – 64с.
873880
  Сницерев Г.А. Налаживание супергетеродинного радиоприемника / Г.А. Сницерев. – Москва : Связьиздат, 1952. – 71 с.
873881
  Стародуб І. Налаогодження комунікацій // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 25 січня (№ 3/4) : Сімейне право


  "Новий Закон є кроком до імплементації актів права ЄС у сфері телекомунікацій в чинне регулювання та робить український телекомунікаційний ринок більш цікавим для європейських інвесторів".
873882
  Ільченко Н.В. Налаштуємо організм на осінь // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 3
873883
   Налбандян Д.. – Москва, 1981. – 76с.
873884
   Налбандян Д.. – Москва, 1986. – 322с.
873885
   Налбандян Д.А.. – Москва, 1955. – 18с.
873886
   Налбандян Д.А.. – Л., 1983. – 24с.
873887
  Мир-Хайдаров Налево пойдешь - коня потеряешь / Мир-Хайдаров. – М., 1990. – 429с.
873888
  Алексеев В.Р. Наледи / В.Р. Алексеев ; отв. ред. В.В. Воробьев ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т географии. – Новосибирск : Наука ; Сибирское отделение, 1987. – 253, [3] с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 242-254
873889
  Цвид А.А. Наледи в Приморском крае и борьба с ними / А.А. Цвид. – Магадан, 1957. – 86с.
873890
  Алексеев В.Р. Наледи и наледные процессы : (вопр. классиф. и терминологии) / В.Р. Алексеев ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т географии Сибири и Дал. Востока. – Новосибирск : Наука. Сибирское отделение, 1978. – 188 с. : ил., черт. – Библиогр..: с. 175-187
873891
  Соколов Б.Л. Наледи и речной сток / Б.Л. Соколов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 189с.
873892
  Алексеев В.Р. Наледи и сток / В.Р. Алексеев, М.Ш. Фурман ; отв.ред. Г.В. Бачурин ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т географии Сибири и Дал. Востока. – Новосибирск : Наука ; Сибирское отделение, 1976. – 118 с. : ил. – Библиогр.: с. 108-110
873893
  Петров В.Г. Наледи на Амурско-Якутской магистрали / В.Г. Петров. – Ленинград : АН СССР, 1930. – 177с.
873894
  Чекотилло А.М. Наледи на территории СССР и борьба с ними / А.М. Чекотилло, А.А. Цвид, В.Н. Макаров; АН СССР. Сибирск. отд.Дальневост. филиал. – Благовещенск : Амурское кн. изд., 1960. – 205с.
873895
   Наледи Сибири. – М., 1969. – 208с.
873896
   Наледи Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1981. – 240с.
873897
  Дяченко С. Належить посилити соціальний захист працівників органів внутрішніх справ // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.94-97. – ISSN 0132-1331
873898
  Овсяннікова О. Належна (справедлива) судова процедура як гарантія довіри громадськості до судової влади // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 128-135. – ISSN 1026-9932
873899
   Належна організація атестації випускників - важлива складова реалізації закону України "Про вищу освіту" / Ю.С. П"ятницький, І.Є. Булах, І.В. Мельник, М.Р. Мруга, М.О. Поліщук, Л.П. Войтенко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 50-53. – ISSN 1681-2751
873900
  Гуцу Належна організація діловодства в органгах прокуратури України як важливий чинник підвищення ефективності прокурорсько-слідчої діяльності / Гуцу, Бідненко В. -, В. Прокопенко // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.110-112
873901
  Пасько О.В. Належна правова процедура Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (72). – С. 50-56. – ISSN 2307-9878


  Стаття присвячена дослідженню належної правової процедури Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку з метою виявлення засобів впливу національних зацікавлених сторін на глобального видавника стандартів, а також для побудови схожої системи ...
873902
  Білак М.В. Належна процедура: гарантія захисту прав приватних осіб від суб"єктів владних повноважень // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 27-32. – ISBN 978-617-7404-86-5
873903
  Сакара Н. Належна судова процедура як елемент доступності правосуддя // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 3. – С.63-68
873904
  Николина К. Належна юридична процедура: теоретичні аспекти визначення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 44-46. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються теоретичні проблеми визначення поняття та змісту належної правової процедури, її співвідношення з правовою процедурою та процесом. В статье исследуются теоретические проблемы определения понятия и содержания надлежащей правовой ...
873905
  Сампара Н.М. Належне виконання як спосіб припинення субсидіарного зобов"язання за цивільним законодавством України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 150-153. – ISSN 2219-5521
873906
  Ляпін Д.В. Належне державне управліяння як головний чинник забезпечення конкурентоспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 42-47


  Статтю присвячено розгляду впливу державного управління на національну конкурентоспроможність, проаналізовано фактори конкурентоспроможності та сфери основної уваги державноївлади на різних стадіях економічного розвитку країни.
873907
   Належне забезпечення вищої освіти навчальною книгою - невід"ємна складова забезпечення якості освітньої діяльності / Ю.С. П"ятницький, Н.О. Олексіна, Р.А. Стецюк, І.В. Мельник, Т.І. Фаріон // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 40-49. – ISSN 1681-2751
873908
  Пономаренко К.Д. Належне здійснення права на забудову земельної ділянки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Пономаренко Костянтин Даніїлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
873909
  Закалюк А. Належне кадрове забезпечення судової влади як неодміна умова незалежного та доброчесного здійснення нею правосуддя / А. Закалюк, О. Томкіна // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 64-70. – ISSN 0132-1331
873910
  Іншин М. Належне пенсійне забезпечення як фактор попередження корупції в ОВС // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (6). – С. 199-205


  У статті обгрунтовується доцільність удосконалення пенсійного забезпечення працівників ОВС з метою перетворення його на стримувальний фактор учинення корупційних правопорушень цією категорією державних службовців.
873911
  Овчаренко О.М. Належне фінансове забезпечення суддів як гарантія їх незалежності // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 258-267. – ISSN 2224-9281
873912
  Москвич Л.М. Належне фінансове забезпечення судів як передумова їх ефективної роботи // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 157-165. – ISSN 0201-7245
873913
  Лукаш О.Л. Належне фінансування судів - гарантія їх незалежності / О.Л. Лукаш, Д.М. Притика, Н.П. Лукашова // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 174-176.
873914
  Шаблін Є.І. Належне фінансування як гарантія незалежності прокуратури України: актуальні проблеми // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 227-235. – ISSN 2306-9082
873915
  Зубрицький Микола Належний прокурорський нагляд сприяв розкриттю серійних вбивств жінок // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 15-18.
873916
  Авер"янова Є .В. Належний спосіб захисту при оскарженні рішень органів місцевого самоврядування в адміністративному судочинстві // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 102-114. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
873917
  Ангеленюк А.-М.Ю. Належний спосіб отримання доказів у кримінальному процесі України крізь призму судових рішень // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 3 (13). – С. 134-140. – ISSN 2617-4162
873918
  Матвійчук О. Належним чином не поцінований / О. Матвійчук, Н. Струк // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 106-108. – ISSN 0869-3595


  Гнєденко Борис Володимирович - фундатор кафедри теорії ймовірностей у Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка
873919
  Верещінська І. Належні та допустимі докази в окремих категоріях справ, що випливають зі спадкових правовідносин // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6. – С. 216-221. – ISSN 1026-9932
873920
  Суржинський М.І. Належність до громадянства України та пострадянських держав: порівняльний аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 87-91. – ISSN 2219-5521
873921
  Суржинський М.І. Належність до громадянства України: теоретико-правові питання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 90-95
873922
  Горбань Р. Належність до церкви sui iuris та її зміна згідно з чинним церковним законодавством : коментар правових норм, що регулюють належність до Церкви sui iuris і обряду та їх зміну / Річард Горбань. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. – 100с. – ISBN 978-966-8207-71-6
873923
  Сергєєва Д.Б. Належність доказів за новим КПК України // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 3 (31), спецвипуск. – С. 234-239. – ISSN 1609-0462
873924
  Штурмак Належність доказів у кримінальному судочинстві / Штурмак, ОЛ // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 526-531. – ISSN 1563-3349
873925
  Сліпченко О.І. Належність доказів у справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 105-110. – ISSN 0201-7245
873926
  Пучко Д.В. Належність і допустимість висновку експерта як критерії оцінювання судової експертизи // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Е.Б. Сімакова-Єфремян [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 22. – С. 226-239. – ISSN 1993-0917
873927
  Руда Т.В. Належність і допустимість доказів у цивільному процесі США та України: порівняльно-правовий аналіз // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 12 (112). – С. 40-45
873928
  Радзивілюк В. Належність мирової угоди до процедур банкрутства // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (92). – С. 94-104. – ISSN 2308-0361
873929
  Бондарєва М.В. Належність та допустимість доказів у нотаріальному процесі / М.В. Бондарєва, Н.В. Василина // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 75-81
873930
  Кучер Т. Належність та допустимість як критерії оцінки доказів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 80-82. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються правила допустимості доказів та належності засобів доказування в аспекті їх наступного використання під час здійснення правосуддя на основі комплексного аналізу їх прямого чи побічного закріплення в чинному цивільному ...
873931
  Бабіков О. Належність, допустимість та використання у кримінальному провадженні як доказів матеріалів, отриманих оперативними підрозділами при здійсненні ОРД // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (161). – С. 68-80
873932
  Галич В. Належу до наукової школи професора Різуна // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 9 : Присвячено 50-літтю від дня народження В.В. Різуна 12 лютого 2007 р. – С. 128-131


  В. Різун.
873933
  Козловский Ф.М. Налет не повториться / Ф.М. Козловский. – Минск, 1974. – 156с.
873934
  Тунинский Родион Налетела грусть : city-life // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 7. – С. 24-27
873935
  Фролов Антон Налечь на пиво в Брюгге // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 22-27 : фото
873936
  Возовикова Т. Налечь на селекцию! Отбор одаренной молодежи объявлен делом государственной важности // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 3 февраля (№ 5)


  Без хороших специалистов инновационной экономики не построишь, а стать настоящими профессионалами своего дела в первую очередь обещают молодые люди, обладающие теми или иными талантами. Следуя этой логике, государство решило умножить и упорядочить ...
873937
  Акулиничев Н.П. Налив : стихи / Н.П. Акулиничев. – Тула : Приок. кн. изд., 1967. – 64 с.
873938
  Мамонов Л.К. Налив зерна яровой пшеницы в Целиноградской области : Автореф... канд. биол.наук: / Мамонов Л.К.; АН Каз.ССР. Ин-т ботаники. – Алма-Ата, 1966. – 23л.
873939
  Матюшин И.А. Наливается колос / И.А. Матюшин. – Ташкент
1. – 1955. – 240с.
873940
  Пиняев И.Д. Наливается рожь... / И.Д. Пиняев. – Саранск, 1973. – 200с.
873941
  Ле И. Наливайко / И. Ле; Пер. с укр. Семен Родов. – Ленинград : Советский писатель, 1948. – 444с.
873942
  Ле І. Наливайко : історичний роман з часів боротьби україн ського народу проти панського поневолення в кінці 16-го століття / І. Ле. – 2-е вид. – Київ : ДЛВ України, 1949. – 316 с.
873943
  Ле И.Л. Наливайко : Роман / И.Л. Ле; Пер. с укр. – Москва : Радянський письменник, 1951. – 387с.
873944
  Ле І. Наливайко : історичний роман / І. Ле. – 3-е вид., переробл. і доп. – Київ : ДЛВ, 1953. – 455 с.
873945
  Ле И.Л. Наливайко : Истор. роман / И.Л. Ле. – Москва : ГИХЛ, 1955. – 468с.
873946
  Ле І. Наливайко : історичний роман / І. Ле. – Київ : ДЛВ, 1957. – 476 с. – (Б-ка українського романа та повісті)
873947
  Ле И.Л. Наливайко : Ист. роман / И.Л. Ле. – Киев : Держлітидав України, 1960. – 484с.
873948
  Ле И. Наливайко : Ист. роман / И. Ле. – Киев : Держлітвидав, 1964. – 484 с.
873949
  Ле І. Наливайко : історичний роман / І. Ле. – Київ : Дніпро, 1975. – 475 с. : Нар. худ. УРСР І.С. Їжакевича
873950
   Наливайко Дмитро Сергійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 328. – ISBN 978-966-439-754-1
873951
  Макаренко Д.Є. Наливайко Лука Євстафійович (До 100-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 4. – С. 107 : фото. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0367-4290
873952
  Плохій С. Наливайкова віра: козацтво та релігія в ранньомодерній Україні = The cossacks and religion in early modern Ukraine / Сергій Плохій. – Київ : Критика, 2005. – 496 с. – ISBN 966-7679-76-4
873953
  Плохій С. Наливайкова віра: козацтво та релігія в ранньомодерній Україні / Сергій Плохій; Пер. з англ. С. Грачової. – 2-ге вид., випр. – Київ : Критика, 2006. – 496 с. – ISBN 966-7679-86-1
873954
  СорокинВ.Н Налим озера Байкала / СорокинВ.Н. – Новосибирск, 1976. – 144с.
873955
  Джамалов Наличие приближения непериодических функций и структурные характеристики обобщенного типа : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01. / Джамалов М-А. .; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.16
873956
  Кожухарь А.Н. Наличие спора о праве гражданском как предпосылка права на предъявление иска. (Лекция для студ. юридич. фак-тов). / А.Н. Кожухарь. – Кишинев, 1970. – 48с.
873957
   Наличие средств механизации и автоматизации в промышленности Латвийской ССР на 1 июля 1975 года. – Рига, 1976. – 294 с.
873958
  Геник В.І. Налітали чорні круки. / В.І. Геник. – Ужгород, 1973. – 53с.
873959
  Грозданова Е.А. Налог джизье в Балканских землях. (XVII - XVIII вв.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Грозданова Е.А. ; Ин-т вост. языков. – Москва, 1969. – 16 с.
873960
  Минаев Б.А. Налог на добавленную стоимость. / Б.А. Минаев. – М, 1995. – 112с.
873961
  Брандт Б.Ф. Налог на освобожденных от воинской повинности в теории и в практическом применении / Соч., удостоен. Имп. Ун-том Cв. Владимира награды золотой медалью, Б. Брандта. – [Киев] : Nип. Имп. Ун-та Cв. Владимира, Киев. отд-ние т-ва печ. дела и торг. И.Н. Кушнерев и К* в Москве, 1889. – VIII, 288 с.


  На тит. стр. дарсьвенная надпись: Глубокоуважаемому учителю, профессору Алексею Васильевичу Романовичу-Славатинскому от признательного ученика и почитателя автор
873962
  Львов Д. Налог с наследства / Исслед. Д. Львова, экстраорд. проф. Казан. ун-та. – Казань : Типо-лит. Ун-та
Ч. 1. – 1893. – III, [2], 480 с., 1 л. табл.
873963
  Соловьев Л.Я. Налог с нетоварных операций / Л.Я. Соловьев. – М., 1949. – 32с.
873964
  Анчишкин А.И. Налог с оборота - конкретная форма прибавочного продукта социалистического производства / Анчишкин А.И. – Москва : Высшая школа, 1962. – 55 с.
873965
  Колосовский С.Я. Налог с оборота / С.Я. Колосовский, Ю.А. Розенблюм. – Харьков, 1958. – 89с.
873966
  Янченко С.Е. Налог с оборота / С.Е. Янченко. – Минск, 1983. – 148с.
873967
  Дворецкова Н.К. Налог с оборота в СССР / Н.К. Дворецкова. – Ростов-на-Дону, 1980. – 95с.
873968
  Сорокин В.А. Налог с оборота в СССР и проблемы совершенствования его взимания. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Сорокин В.А.; Всесоюз. зачо. фин.-экон. ин-т. – М., 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
873969
  Рабинович Г.Л. Налог с оборота и его роль в финансовом механизме / Г.Л. Рабинович, М.А. Иваньков. – М., 1982. – 141 с.
873970
  Пастревич Л.В. Налог с оборота как метод изъятия чистого дохода в бюджет : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Пастревич Л.В. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1955. – 16 с.
873971
  Колосов А. и др. Налог с оборота по продовольственным товарам / А. и др. Колосов. – М., 1965. – 216с.
873972
  Тарнижевский В.М. Налог со зрелищ / В.М. Тарнижевский. – М., 1950. – 40с.
873973
   Налоги. – М., 1994. – 400с.
873974
   Налоги. – 2-е изд., перераб. и доп. – Дніпропетровськ, 1998. – 645с.
873975
   Налоги : Учебное пособие / В.В. Буряковский, В.Я. Кармазин, С.В. Каламбет, О.А. Водолазская; Под ред. В.В.Буряковского. – 1-е изд. – Днепропетровск : Пороги, 1998. – 611с. – ISBN 9665251031
873976
   Налоги : Учебное пособие / В.В. Буряковский, В.Я. Кармазин, С.В. Каламбет, О.А. Водолазская; Под ред. В.В.Буряковского. – 2-е изд., перераб. и дополненное. – Дніпропетровськ : Пороги, 1998. – 642с. – ISBN 966-525-115-5
873977
   Налоги : Учебн. пособ. – 4-е изд., перераб. и дополн. – Москва : Финансы и статистика, 1998. – 544 с. – ISBN 5-279-01886-4
873978
   Налоги в иностранных государствах. – М., 1926. – 264с.
873979
  Ващенко Р. Налоги в механизме государственного регулирования предпринимательства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 39-43.
873980
   Налоги в механизме хозяйствования. – М., 1991. – 108с.
873981
   Налоги в развитых странах. – М., 1991. – 288с.
873982
  Черник Д.Г. Налоги в рыночной экономике / Д.Г. Черник. – Москва : Финансы, Юнити, 1997. – 383с. – ISBN 5-85174-084-6
873983
  Солюс Г.П. Налоги в системе государственно-монополистического капитализма / Г.П. Солюс. – М, 1964. – 271с.
873984
  Федосов В.М. Налоги в системе государственно-монополистического капитализма ФРГ / В.М. Федосов. – М, 1969. – 88с.
873985
  Чухно А. Налоги в системе экономических отношений капитализма / А. Чухно, В. Колыбанов // Эконом. Сов. Украины, 1988. – №4


  Рец.: на кн. Федосов В.М. Современ. капитал. и налоги (Киев: Вища школа.-1987.-126с.)
873986
  Воронская Е.А. Налоги в Украине: обучающий курс. От теории к практике / Е.А. Воронская. – [17-я ред.]. – Днепропетровск : Акцент, 2016. – 471, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-966-921-095-1
873987
  Окунева Л.П. Налоги в условиях государственно-монополистического капитализма. / Л.П. Окунева. – М., 1982. – 152с.
873988
  Янбухтин Киамиль Налоги в условиях капитализма и в советском хозяйстве. / Янбухтин Киамиль. – М., 1934. – 72с.
873989
  Федосов В.М. Налоги в экономике современного капитализма / В.М. Федосов. – Киев, 1977. – 192с.
873990
  Левин Р. Налоги и крестьянство. / Р. Левин. – М., 1923. – 29с.
873991
  Сутырин С.Ф. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике : Учеб. пособие / С.Ф. Сутырин, А.И. Погорлецкий; Санкт-Петербургский гос. ун-тет. – Санкт- Петербург : Полиус, 1998. – 578с. – ISBN 5-8016-0016-7
873992
  Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине / В.П. Завгородний. – Київ : А.С.К., 2000. – 639с. – (Экономика.Финансы.Право). – ISBN 966-539-227-1
873993
  Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине / В.П. Завгородний. – Київ : А.С.К., 2001. – 639с. – (Экономика. Финансы. Право). – ISBN 966-539-227-1
873994
  Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине / В.П. Завгородний. – Київ : А.С.К., 2003. – 639с. – (Экономика Финансы Право). – ISBN 966-8291-04-2


  Издание посвящено вопросам, связанным с организацией налогообложения, проведения налогового контроля и соблюдением налогового законодательства
873995
   Налоги и налогообложение. – К., 1995. – 64 с.
873996
  Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение : Учебник / Т.Ф. Юткина. – Москва : Инфра-М, 2000. – 429с. – (Высшее образование). – ISBN 5-86225-774-8
873997
   Налоги и налогообложение : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика" / И.А. Майбуров [ и др. ] ; под ред. И.А. Майбурова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ, 2008. – 512с. – ISBN 978-5-238-01298-8
873998
  Гроссман В.Я. Налоги и сборы в СССР / В.Я. Гроссман. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1929. – 171с.
873999
  Марьяхин Г.Л. Налоги и сборы с колхозов и населения. / Г.Л. Марьяхин. – М, 1949. – 192с.
874000
  Цапкин Н. Налоги и сборы с колхозов и населения. / Н. Цапкин. – М., 1954. – 224с.
<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,